Sunteți pe pagina 1din 348

ANUL AL

CALENDARUL

MINERVEI

PE 1911

Variate articole literare

de

mente

inedite, splendide supli-

culori, ilustratii relative

la evenimentele mari ale anului,

din

originale,

dupä tablourile celor mai

de seamá

MINERVA"

BUCURETI

www.dacoromanica.ro

i

FOST

TI

SOCIETATE ANONIMA PENTRU COMERCIUL

DE MA$INI $1 INTREPRINDERI TECHNICE

MARE DEPOU DE

AGRICOLE

INDUSTRIALE

BIUROU TECHNIC PENTRU DRICE FEL DE INSTALATWNI

FURNISEAZA :

CANICE

LOCOMOBILE

ELECTRICE

TREERATOARE

Din renumita fabrid TH. FLÖTHER, Gassen i/L

Pluguri universale

de

alt sistem. - Masini de semänat

lat prin

VICTORIA-DRILL". - Masini de

imprästiere. -

Harvester Compania, Batavia. - Vanturätoare, Batoze de

de secerat din

Johnston,

rumb, etc., etc., Pietre

de moará originale frantuzesti din La Fertée-sous-Jouare".

Reprezentanti generali ai fabricelor :

SIMON

& BAUMANN din Frankfurt a/M, pentru

de mori sistematice.

TOPHAM & Co., Viena, pentru instalatiuni de Fabrici

de Cherestea

alte masini de lucrat lemnul.

SIEMENS & HALSKE, Act. Ges., Viena, pentru aparate

telefonice, telegrafice, aparate electrice de mäsurat,

etc.

H. PAUCKSCH, Act. Ges., Landsberg a/W., pentru insta-

cazane cu aburi, fabrici de spirt.

BABCOCK & WILCOX, Ltd., Londra, pentru cazane cu

masini

multitubulare.

www.dacoromanica.ro

INGINER J. GRUBER PENTRU INSTALATH M E C A N I C E HIGIENICE BUCUREM.
INGINER J. GRUBER PENTRU INSTALATH M E C A N I C E HIGIENICE BUCUREM.

INGINER J. GRUBER

PENTRU INSTALATH

MECANICE

HIGIENICE

BUCUREM. - 80, Calea

80. - BUCUREgI

INSTALATIUNI COMPLECTE

.

ELECTRICA

TRANSMITERI DE

ELECTRICA

GALVANOPLASTICA

INSTALATIUNI INDUSTRIALE

INSTALATIUNI HIGIENICE

MARE DEPOZIT

DE MATERIALE ELECTRICE

LAMPI INCANDESCENTE

FIR METALIC

ECONOMIE DE CURENT

= Doctor JUST-WOLFRAM =

www.dacoromanica.ro

PRIMUL INSTITUT MEDICAL

DE

FRUMUSETE,

BOALE DE

PIELE

ALE

:PARU LU I:

CONDUS DE

LEONE FRIEDMANN

Membru al

de Dermatologie

Fost asistent la Clinica de

li de

Sifiligrafie din Paris.

le

Sifilitice al Uni-

din Berlin

Fost asistent al Prole-

soralui

lgi, laureat cu premiul international Nobel.

BUCURESTI, Strada FRANCLIN No. 14, BUCURESTI

Se

CONSULTATIUN1 10-12

durere :

2-5

de pe obraz, chiar si

cele din

pistruile,

nasul rosu, punctele negre.

petele

tarea perilor de pe obraz, a negilor, sbirciturilor

si cicatricelor

Indreptarea nasurilor turtite, strâmbe,

färä operatiune

färä durere.

Vindecarea Lupusului prin lumina ultra-

metoda Profesorului Finsen.

cea mai modernä pentru vindecarea

radicalá a boalelor de piele, venerice

sifilitice

Preturi modeste, accesibile ori cui.

pecte ilustrate gratis la

Informatii

pros-

www.dacoromanica.ro

JEANNE

Cassa H. DANNHAUER

38, Calea Victoriei.-BUCUREgl.-Str. Doamnei,

NIFON)

CASA de NOUTATI de PRIMUL RANG

MODELE DIN PARIS

Costume Tailleur, Mantale,

dela cele mai mari case din Paris

11

DOLIU IN 24 ORE

SINGURUL DEPOZITAR

al CELEBRELOR

JOUVIN

de

Co.

DIN GRENOBLE

Marca cea mai preferatä din toatá lumea

DEPOZITAR AL RENUMITELOR

CORSETE

JEANNE d'ARC

EXPEDITIUNI IN PROVINCIF

www.dacoromanica.ro

Este o vopsea

LINUL

cu lac gata de întrebuintare.

Din cauza proprietatei lui de a nu

este reco-

mandat pentru ripolinizarea peretilor

dusumelilor

Se

la spitale,

sälile de

foarte usor cu

nimic din luciul

contagioase.

fárä a perde

de portelan.

RIPOLINUL

la automobile,

mobile, rafturi, fatade, calorifere,

pe perete,

sau fer etc., etc.

RIPOLINUL

Gratie

speciale ger, ploae, etc.

perfect la

Din cauza nurneroaselor imitatiuni

a se observa bine

R

fabricei.

se

de

la drogueriile:

In

:

Arsenescu

Victoriei, 136 - Ion Tetzu, str. Aca-

-

M. str. Stavropoleos.- Trajan Grigoriu. str.

Calea

- Petre

I. Theodor & Co.,

Iasi.-Drogueria Venus,

C. Theodorovici,

Perlmann,

- Carl

Cristescu, str.

Mar-

I. Albu, Roma n.

Coltei.-- S.

V. Livovschi, farmacist,

chevschi,

-

Florescu,

-S. KeHmann, Bachu. -

Contojourls, Sulina, etc

etc.

Cereti catalogul de culori

BRUNO SCHERER

Bucuresti. - Strada

No. 10

www.dacoromanica.ro

:

NATIONALA

SOC1ETATE COOPERATIVA PE

CAPITAL

BUCURET1.--CALEA VICTORIEI 47

Sucursale :

EDITURA

Depozit de Hârtie. Registre de Conta-

bilitate. Copiere. Facturiere etc., etc.

Articole de biurou, Picturâ, Desen etc.

EN

DETAIL

CORESPONDENTA DIRECTA CU COMERC1UL DE

DIN

Depozit permanent de

literare

Uintifice.

tot felul de cärti sträine

Comandele se

executä

prompt

cu preturile cele mai reduse

SECTIA RELIGIOASA

Furniseazä toate articolele religioase : odäjdii, potire, candele, candelabre, steaguri, etc., etc.

www.dacoromanica.ro

LA RULETA

SF. GHEORGHE. -

RecomandA pe

SUEDE

celelalte articole

FabrIcatiune

care se spal cu apá

säpun

SUBRAURI AMERICANE

miros de

putAndu-se

PANGLICI EXTRA

inlesnlre

Pentru

Lingerie

MARCA : MARQUISE DE POMPADOUR

De o fabricatiune

aceastá march care e o

garantie

De un

calitate, lucioasii,

o finete

de prima calitate din Franta

aceste panglici

bile la aer, la

soarelui

moale, se

Ele

a se

un fier

de

astfel

primitive.

universal cuuoscute

cu

apoi

panglicile

DE POMPADOUR"

se recomandä tuturor

Doamnelor elegante

econoame.

exclusivA pentru

LA

lara la MAGAZINUL

MERCER1E. Piata Sf. Gheorghe

Färä

o sucursala.

www.dacoromanica.ro

MUZEUL SIMU. www.dacoromanica.ro COURTOIS: FRUMOASA IN INFERN.
MUZEUL SIMU. www.dacoromanica.ro COURTOIS: FRUMOASA IN INFERN.

MUZEUL SIMU.

www.dacoromanica.ro

COURTOIS: FRUMOASA

IN INFERN.

CALENDARUL www.dacoromanica.ro
CALENDARUL www.dacoromanica.ro
CALENDARUL www.dacoromanica.ro
CALENDARUL www.dacoromanica.ro

CALENDARUL

www.dacoromanica.ro

CALENDARUL

CRONOLOGIE PE ANUL 1911

creaxea

crearea

Gregorian

fondarea Romei

stilul

nasterea lui Isus Christos.

veuirea Romanilor In Dacia

 

Romanilor .

.

Dela

sene de cea

bisericii

.

.

.

la

lui Radu

Negru,

la Intemeiarea Statului

doyen

dovei de

Metropoliei Mol-

tefan-cel-Mare

moartea lui

Domnul Mold ovei

inventiunea artei tipogra-

ocuparea Constantinopo-

lului de cutre Turci

.

descoperirea

reformatiunea lui desrobirea nationale

Americei .

.

de cea

prin tiparirea

cärti in limba

moartea lui Mihai-Viteazul

al

.

.

trecerea Transilvaniei supt

de Habsburg

.

.

.

7419 ani

6005

2861

1911

1867

1690

s

857

621

s

inventiunea maginelor eu

.

.

vapori

räpirea Bucovinei .

prima

a Basarabiei

Tudor

mirescu

din

revolutia din Europa

11

desfiintarea

1848)

Transilvania

204

136

98

90

63

Unirea Principat.

52

47

reinfiintarea

566 a Romanilor

.

510

detronarea principelui Al.

Cuza

507 suirea pe tron a M. S.

Carol

469 redevenirea Romei capitalä

a Italiei

457

418

394

Dela proclamarea independen-

tei Statului

.

.

.

räpirea din

biei

a Basara-

realipirea Dobrogei

proclamarea Regatul ui Ro-

incoronarea primului

.

.

211

arevolta tiíranilor

47

45

45

41

34

33

30

4

s

s

SARBÁTORI LEGALE

DOMNE*TI

24 Ianuarie, aniversarea unirii princi-

patelor

din 1859.

11 Fevruarie, aniversarea revolutiunii

din anul 1866.

urma

realizat

formarea

dinastii In

14 Martie, proclamaxea Regatului

1881.

7 Aprilie,

M. S. Regelui.

proclamarea plebiscitului pentru

M. Sale ca

al Romaniei.

24

Reginei.

1,

tronul

a M. Sale

suirea

10 Mai,

a M. S. Regelui in 1866.

10 Maiu, proclamarea independentei

In 1877

Incoronarea

al

1881.

11 aniversarea revolutiei din 1848,

reintemeiat definitiv autonomic

ziva

Principesa Maria.

5 August,

Principelui

a A. S. R

A. S. R.

11 August, aniversarea naaterii A. S. R.

Principelui mostenitor Ferdinand.

30 August, aniversarea

Grivitei

catre

30 Septemvrie, aniversarea

S. R. Principesei 3 Octomvrie. aniversarea

R. Principelni Carol.

a

16 Octomvrie, aniversarea

S. R. Principesa Maria.

A.

A. S.

A.

3 Noemvrie, aniversarea chsätoriei

L.

Regele

Regina.

28 Noemvrie, aniversarea

16 Decenavrie, aniversarea

Plevnii.

M.

S.

Reginei.

23 Decemvrie, aniversarea nasterei A.

S. R. mica

27 Decemvrie, aniversarea

S R. mica principesä Maria.

28

aniversarea

A.

A.

A. L. L. Regale Principilor Ferdinand

Maria de

www.dacoromanica.ro

-

CALENDARUL

3

SARBATORILE CE SE TIN IN ADMINISTRATIA CENTRAL A C. F. R.

Ajunul anului non

Sf.

13

14

st. n.

»

Botezul Domnului 19

-Sf. loan Botezatorul 20

»

Intamp. Domnului 15 Fevruare

Buna Vestire

Ajunul

7 Apri lie

22

Sf

23

24

Gheorghe

6 Main

.3

.

Onom. M. S. Reginei 7

Sf. Const.

Elena

11 lunie

M. S. Regelui 23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

zi

.

Petre

Pavel

12

Sf.

2 August

»

Schimbarea la Fatä 19

M. D-lui

28

Maicii D-lui

21

st.

Inältarea Sf. Cruci 27

Paraschiva

Arh. Mih.

27 Octomvr.

8

21

Bisericä

4

19

Domn. 6

( 7

8

Sf. Nicolae

Ajunul

SÄRBATORILE

prescrise de

Sinod, ce se tin de biserici, de

publice

de Judeciitorii, Tribunale

de roalele

 

Duminicele

genere

urmätoarele

24

Nast. Sf. loan

 

29

Sf. Petru

Pavel

 

Tkierea

Vasile

20 Iulie

Sf. Profet

6

Botezul

6 August

Schimbarea la

Sf.

15

Ad. M.

(Sf. Märia)

30

Sf. trei

V. Gr.

29

Capului

loan

2

Domnulm.

8 Septemvr.

M. Domn. (Sf. Maria )

22

Duminica Floriilor.

14

Infiltarea Crucei

25

Vestire.

14 Octomvr. Cuvioasa Paraschiva

10, 11

12 Aprilie Sf.

Rusaliile

23 Aprilie

19 Maiu

21 Maiu

29

Sf. Gheorghe

Joia

Sf.

Const.

Elena.

26 Sf. Dumitru

8

21

6

25, 26, 27

Arhanghelii Mihail

Intrarea

Bis. a M.

Nicolae

Gavril

3

se

de instantele judiciare

LEGALE

de

de

Inältarea Sf.

Dumitru

.

.

.

Arhang.

Sf. Nicolae

Botezul Domnului .

Gavril

Sf

.

.

loan Botezatorul

Principatelor .

Vestire

.

8 Septemvr.

.

14

26

8 Noemvrie

6 Decemvrie

.

26, 27

»

6 Ianuarie

24

25

Sf. Gheorghe

Suirea

tron a

3

M. S. R

Inältarea

Constantin

.

Elena

Sf. Petru

Duhului

Pavel

.

Domnului

.

.

11, 12 Aprilie

10 Mai

19

21

.

.

29

30

29

. 15 August

aceste

la 31

inclusiv,

nu tin vacanta

nu se

Vacantele cele mari tin 2 luni:

Vacantele cele

din Joia Mare

la

patru

la Cräciun

tin

6

ajunul

la

-

1

la Anul

www.dacoromanica.ro

4

CE

SARBATORILE

COMERCIANTII DE

IN GENERE CONFORM LEGEI

Art.

-

industriala

impiegat,

(ucenic),

intrebuintat

stabiliment sau intreprindere

comercialá se va

de repaos

de

jos notate,

dela orele

la aceiaei orh.

6 dimineata

in acest tirap stabilimentele comerciale

a doua

industriale vor

de a

vor fi

Art. 2. -

sunt

le cari,

a se

de

spre

:

lanuarie).

de Paste (10

Botezul Domnului (6 lanuarie).

Ziva Unirei (24 lanuarie).

Prima

si a doua

Aprilié).

George

Zece Maiu.

Maria Mare (15 August).

Dumitru (26 Octomvrie).

a doua

Prima

(25

26

Art.

- In comunele

eoarele din comunele rurale,

mineca

särbätorile

cari

la art. 2

va fi vre-un

iarmaroc, obor sau stabilimentele comerciale ce

detalin

latiei

2 ore p.

vor pate& fi deschise

personalul

a

necesare popu-

la

va

stabilimentele

beneficiä de repaos

vor fi

In cursul

care

Aceasta dispozitie nu se

localitate ar mai fi

o

de

Art. 4. - Sant exceptate dela

nile art.

:

1. desfacerea produce-

alimentare destinate consumatinnei

imediate;

trei

de

la Pasti

la

pietile

nu vor functionh).

2. Hotelurile, restaurantele, debitele de

spirtoase, cafeaelele,

3.

ce nu

alte

debitele de

cele

specificate la art. 60 din legea rilor

4.

Spitalele, espiciile,

casele

Stabilimentele de

6. publice, teatrele, spectaco-

lele, muzeele

ce

7, Desfacera

general

distractia publicului.

naturale.

8, Intreprinderilé de iluminat, de distri-

butie de

cele care

sportul pe

sau a fortei motrice,

foc continua,

uscat,

abri-

9. In care materiile ce servesc

deprecia, In cazul

bricatin

cazuri personalul stabilimentelor,

cursul

supuse

s'ar intrerupe fa-

timp de 24 ore. In toate

o altä

de

va

Stabilimentele fotografice.

Art. 5.

acordat

gului personal

fie

inchiderea unui stabili-

fie in zilele de

ar

aduce prejuditii

functionarea nor-

tori aratite la art. 2,

publicului,

Intreg

a stabilimentulni, repausul pentru

a

va

pentru o anume

fi

:

1. In o

a

fie

din

:

personal,

o

2. De

Luni

se

exceptiuni

asemeni.

ce ar vol

de una din aceste

trebue

Ministerului

o autorizatiune

Comerciului,

Art. 6. - Stabilimentele de ras, coafat

vor sta

vor Inchide

a doua

la

la 12 ore din zi.

vor sta

Art. 7. - Stabilimentele comerciale din

.

balneare

tinere

tot timpul sezonului. In acest caz, per-

timp de 15 stabilimenteli In comunele

va

se aflä

fi deschise

lele de

sonalul

pntin o

de repaos

8. -

comerciale vor fi

rurale,

cazul

de

Duminicele

tinere, dela

fi

de

11 dim.

9 seara,

Dumineca

periodic

särbitoarea

carciumele sau stahilimentele co-

vor

deschise

Art. 5. -

contraventiune la dis-

pozitiile acestei legi se va pedepsi

dela 20

la 200 lei. In caz de

Art,

amenda se va

- Dela

lege se excep-

Statului

se

Admi-

speciale.

1910).

toate

publice

legile

regulamentele

14

Oficial No. 12

www.dacoromanica.ro

«MINERVEID

5

STURILE

Zile

de

Vineri de peste

2. Bobotezei 5 Ianuarie.

3.

la 9

4. Postul

dela

Februarie

dela 6

la 28

(3

2

la 14

I

August

6.

29 Aug.

Ziva

7. 14 Septemvrie.

Postul

8.

24

Mercurile

nului

Mercurea

DESLEGAREA

Vinerile

in ajunul Botezului.

Vinerea

Dom-

risipitor.

zei

Vinerea in

pentru Pasti

pentru toate ale hranei.

COMPT ECLESIASTIC

anului

Crugul

Temelia

12

Litera Pascaliei

 

Carnavalul 7

2 aile .

.

Triodul

la

 

de Carne Fevruarie

.

.

.

.

13

de

Fevruarie .

 

.

20

Duminica

Sfintele

Inaltarea Domnului, Main

Prasnicului,

Aprili

.

ApriRe

lncepe Main

.

Apost.

2

Rusalielor,

secului post.

Postal Apost. 3

3

10

4

19

23

29

5

CALENDAR CATOLIC

Litera

Epacta

cur

Ciclul solar

Indicationul roman

Litera

Septuagessima

Ian.

Fevruarie)

Martea

Mercurea

15 Febr. (29 Fevruarie)

16 Fe,br. (29 Fevr.)

12

le

A.

Floriele

.

.

.

.

Rusaliele .

Sf .Treime

Joia Verde .

.

.

.

.

27 Martie, (9

3 (16 Aprilie)

12 (25 Mai)

22

29 Main

2

(4

(15

18 Noem. (26

CALENDARUL MUSULMAN

1329

Safar

.

.

.

.

Rebi-ul-avvel

1

1 Rebi-ul-achir

1 Djamazi-ul-avvel.

Djamazi-ul-achir.

1 Redgeb

.

.

.

.

.

.

1911

19

Fevruariel7

19

17

Martie

Aprilie

Maiu

1329

1 Ramadan

Zilkade

Zilhige

1

1

1

Muharem

1910 Julie

15

August 13

Sept.

12

Noemv. 10

Dec.

9

www.dacoromanica.ro

Zile le Calendarul (t) Sf. Vas. T. 14 Felix Mauru M a r c e
Zile le Calendarul (t) Sf. Vas. T. 14 Felix Mauru M a r c e

Zile le

Calendarul

(t) Sf. Vas.

T.

14

Felix

Mauru

Marceliu

Prisca .

 

2

Luni

3

Marti

4

Mercuri

 

6

7

8

9 I

10

Marti

Mercuri

12

13

Vineri

14

Luni

Marti

Vineri

15'

16

17

18

19

20

21

P. Silivestru Papa Rom. 15

Proorocul Malachia

16

Soborul a 70 Apostoli 17

S.Teopim§iTeona(post)

t)

t) Sf. loan

Domnica

George

Martirul Poliect

18

19

20

Sebastian

Aloisia

Vicentiu

Log.

24 Timoteiu

25

26

27

28

29

30

31

Canut

21

22

C. Grigorie Episcop.3 23

t P. Teodosie-cel-mare

S.

M.

PAr. uci§i M.

Tatiana

Stratornic

C. Pavel

Joan

In.

t

t P.

t

Ap. Petru

m.

Antonie

Macarie Egipt.

P. Maxim

m.

2

3

4

5

7

Conv.lui Pay.

Ion Crisost:

Carol Magnu

S.

Martina

Petru NoL

Far. Ignat

(t)

Blasiu

Mar.

Andreia

Agatha

Renauld

 

22

Sf. Apostol Timotei

23

Sf. Climent

Agata

Luni

24

Xenia Roman (s. n.)

Marti

t

Grigore Teol

Mercuri

26

Xenofon

ceata

Joi

27

t AdxeL

Loan Crisost

Vineri

28

P. Efrem Sirul

29

Ad. reliq. Sf. Ignatiu

30

(t) SS. Vas., Gr.

loan

Doct. Kir.

8 loan de Matha

9

10

12

Apolonie

Scolastica

Eufrosina

Eulalia

Benignus

LUNARE: La 3

Prim

la 10 Ultim pätrar, la 18

soarelul

7.52

7,51

7,50

7,50

7,50

7,49

7,47

7,45

7,45

7,44

7,43

7,43

7,42

7,40

7,39

7,38

7,36

7,35

7,34

7.33

7,31

7,29

7,27

7,26

7,25

7,24

7,22

Apusul

soarelul

4.52

4,59

5,01

5,02

5,03

5,04

5,06

5,07

5,08

5,10

5,13

5,15

5,16

5,17

5,20

5,21

5,25

5,25

5,27

5,29

5,29

5,31

5,34

5,36

5,37

la 25

www.dacoromanica.ro

RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s
RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s
RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s
RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s
RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s
RHEIN SEC AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro s

RHEIN SEC

AMPANIE INDIGENA

NATURALA

www.dacoromanica.ro

s

v e c h i u soarelui i Vineri Luni M a r t i
v e c h i u soarelui i Vineri Luni M a r t i

vechiu

soarelui

i

Vineri

Luni

Marti

Mercuri

Joi

Vineri

3

4

6

8

10

11

12

Trifon

)

f.

Domnului

drept.

C. Isidor Pelusiotul

Sf.

Agatia

Vucol Episc.

Sf. Partenie

M. Teodor Stratilat 3

M. Nicefor

Luca

Mart. Haralambie

Sf. Martir Vlasie

PAr Meletie Archiepisc.

Luni

Marti

Joi

Vineri

14

15

17

18

19

Martinian

Avxentie

Apostolul

Onisim

Sf. Mart. Pamfilie *

Mart. Teodor Tiron

P. Leon Papa

Sf. Apostol

Romei

P.LeonEp.Cat. (L. S.P.) Luni C. Timotei (incep.Post.)

Ml. rel. M. din Eugenia

Mercuri

Vineri

Marti

22

23

24

25

S.

t

Sf.

Policarp

Cap. Sf. Ion

Tarasie

26

Sf. Teodosie

Profirie

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

27

28

1

2

3

4

5

6

Faustin

Constantina

Simeon

Susana

Elefteriu

Petru C.

Severus

Victoriu

Ap.

A

Simeon

Martea Grad

Mart.

M.

Simplicius

Cunecunda

Casimir

Teophil

Victor

7 Toma d'Ac.

10

11

loan g. d'aur

40 Martiri

Eulogiu

Luni

27

Procopie

12

Grigorie

28

C. P. VasileMarturisit.

13

Eufrosina

32 Primul parar.

la

la 16

7,21

7,19

7.18

7,16

7,15

7,13

7,11

7,10

7,08

7,06

7,04

7,02

7,00

6,59

6,57

6,56

6,54

6,52

6,50

6,48

6,45

6,43

6,41

6,40

6,37

6,35

5,43

5,43

5,45

5,46

5,49

5.57

5.52

5.55

5,55

5,57

6,00

6,02

6,04

6,06

6,07

6,09

6,10

6,11

6.14

6,15

6.16

a

www.dacoromanica.ro

NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURAL A www.dacoromanica.ro
NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURAL A www.dacoromanica.ro

NOTITE

NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURAL A www.dacoromanica.ro
NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURAL A www.dacoromanica.ro

RHEIN SEC

INDIGENA

NATURAL A

www.dacoromanica.ro

/

Marti

Mercuri

Joi

Vineri

Luni

Marti

Mercuri

oi

Luni

Marti

Mercuri

Joi

Luni

ercuri

2

3

4

5

9

10

11

13

15

17

18

19

C. Maica Evdochia

Sf. Mart. Teodot

Sf. Eutrogiu

Vas.

Sf.

Grherasim

Martirul

.

S. 42

M.

Sf.

din Amorea

Efrem

márturisit.

f S. 40 Martin din

Mart. Condrat

3

P. Sofronie Patriarhul

Cuy. Teofan

Ad.

Sf. Nichita

Benedict

Sf. Martir

Sf. Martir Savin

Agapie

P. Alexe omul

Sf.

Sf.

Ierusalimn.

Hrisant

20 I

22

23

ucisi

S.

C. Iacov Episcopul

Vasilie

Mar. Nicon (s. d.)

Mar. Nicon (s. d.)

Párintele

B. (s.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

'Matilda

Longinus

Herbert

Gertrurda

Log.

loachim

Benedict

Octavian

Otto

Gabriel

(t)

B.

Emanoil

Ruppert

Malhus

29 Eustatiu

30

1

2

4

5

6

7

Balbina

Fr. de Padua

Richard

Emil

Russin

 

26 Arhanghelul Gavriil

 

8

Amanda

27

Matroana

9

(f)

28

C. Stefan

Ilariu

10

Marti

29

Párintele Marcu

 

11

Iuliu

Mercuri

30

Párt.

12

Eustrogiu

Joi

31

Sf. Ipatie Episcopul

I

13

(j.s.)

FAZELE LUNARE: La

25

pätrar.

la 10 Ultim

la 17

6,33

6.23

6.30

6,26

6,25

6,23

6.20

6,19

6,18

6,15

6,13

6,11

6,09

6,08

6,06

6,04

6,02

6,00

5,59

5,56

5,54

5,53

5,51

5,49

5.46

5,44

5.42

5,41

5,39

6,18

6,32

6,20

6,21

6,23

6,24

6,26

6,28

6,37

6,30

6,31

6,32

6,31

6,36

6.36

6.33

6,39

6,40

6,41

6,43

6,44

6,46

6 46

6,48

6,49

6,50

6,51

6,54

6,55

4

nouä, la

www.dacoromanica.ro

NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro
NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro

NOTITE

NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro
NOTITE RHEIN SEC INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro

RHEIN SEC

INDIGENA

NATURALA

www.dacoromanica.ro

Vineri

Luni

Marti

-Mercuri

oi

Vineri

Luni

oi

Vineri

Luni

Marti

Joi

Vineri

Luni

Marti

Joi

ineri

IL

 

vechiu

Calendarul

 

Maria Egipt.

Tribur. (V.S.)

5,37

6,56

2

Titu Romanul

15

Anastas.(S.S.)

6,57

3

t)

(s. denie)

(t)

Paste

5,34

6,58

4

Cuviosul

(s.

Sf. Paste

5,32

6,59

5

Mart. Teodot

18

Perfectus

5,30

7,01

6

Pärintele Eftimie (s.d.)

19

Antoniu

7,02

7

George

20

Victor

5,27

7,08

8

(V.M.s.d.)

21

Anselm

5,25

7,04

9

Mart. Epsichie (S. M.)

22

Caiu

7,06

10

Paste

23

(t)

George

5,21

7,07

11

t

Sf. Paste

Paste

25

Adalbert

5,20

7,03

12

Marcu

5,19

7,09

13

artirul Artemon

Anacletus

7,11

14

Cuviosul Martin

27

Anastasiu

7,12

15

Apost. Aristarh, etc.

Vitalis

'5,14

7,12

16

M. Agapi, Pitis. etc.

29

30

Petru M.

5,19

7,14

Simeon Persul

Caterina

5,11

7,15

18

Pärinte Ion

Filip

5,09

7,17

19

Ion din pe§terä

2

Athanasie

5,09

7,17

20

M.

Theodor

3

(t)

Cruel

5,07

6,39

21

Mart. Januarie

4

Monica

7,20

22

Sf.

Teodor

5

Pius V Papa

7,22

23

(t)

Mart. George

6

P.

5,02

t

Sf.Elisab.

7

Stanislaus

 

7,24

Sf. Evanghelist Marcu

Mihail

5,00

7,25

26

C.

Ep. Gazei

9

4,58

7,27

27

Ap.Simeonfr.Domnului1

10

4,57

7,28

28

Ap.

Sosispatru

11

Numertiu

4,55

7,29

29

din Chizic

12

Pancratiu

4,54

7,80

fr. Domn.

Sèrvatiu

4,53

7,31

La

plinä,

8 Ultun

la 16

la 23

www.dacoromanica.ro

NOTITE

PRICR

AMPANIEINDIGENA

NATURALA

www.dacoromanica.ro

.

Ris.

 

1

Profetul Irhnia

Luni

2

Adorm. Sf.

Marti

3

Sf. Timotei

Maura

Mercuri

4

t Injum. Prasnicului

Joi

5

Sf.

Vineri

6

Sf.

dreptul

.

7

Martirul Acachie

8

t Ev.

Teologul 3

Luni

9

Proorocul Isaia

Marti

10

Ap. Simon

nat.)

Mercuri

11 Martirul Mochie

Joi '

12 Epifanie

Vineri

13

Glicheria

14

Martirul Isidor

13

D. Pahomie cel mare

Luni

16

Teodor

Marti

17

Apostolul

Mercuri

Teodot, Petru etc.

 

19

Inaltarea Domnului

ineri

20

Thalaleu

Luni

Marti

Mercuri

Joi

Vineri

21

22

23

26

27

29

31

(t) Sf. Cond.

Elena

Marti rul Vasilie

Mihail (Inc. Mo§i)

Simeon

t A 3-a Af. cap. Sf. Ion

Apost Carp

Mart. Terapont

Nichita

(t)

Rusaliile

(t) St. Treime

Apost. Ermeu

Pahomiu

4,52

4,51

4,49

4,49

4,48

4,46

4,45

4,44

4,44

4,42

4,41

4,40

4,40

15

Sofia

16

17

Horatiu Ep.

Job

18

Wiegand

19

Saba

20

Bernardin

21

Valentin

22

luliana

23

Desiderié

24

Urban

25

Dom.

26

Filip de Neri

27

Vilhelm

28

Germaniu

29.

Maximin

31

1

2

Petronila

lunie

Marcu .

lotilda

4

6

7

8

9

(t)

Norbert

Robert

Mihail

4,38

30 4,37

4,36

4,36

4,36

4,35

4,34

RusallIle

4,34

4,33

4,33

4,33

4,34

10

11

12

, 13

Victoria

Sf. Trelme

4,33

4,32

4,32

FAZELE

la 23

La

la 30

:

plink la 8 Ultiinul

la 16

Apusul

soarelul

7,32

7,38

7,35

7,35

7,36

7,38

7.39

7,40

7,43

7,44

7,45

7,46

'7,47

7,48

7,49

7,50

7,52

7,54

7,54

7,55

7,55

7,55

7,56

7,57

7,57

7,58

www.dacoromanica.ro

NOTITE R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro
NOTITE R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro

NOTITE

NOTITE R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro
NOTITE R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA www.dacoromanica.ro

RHEIN SEC

AMPANIE INDIGENA

NATURALA

www.dacoromanica.ro

Calendarul Calendarul A p u s u l Mercuri Joi ineri Luni Marti Mercuri Joi
Calendarul Calendarul A p u s u l Mercuri Joi ineri Luni Marti Mercuri Joi

Calendarul

Calendarul

Apusul

Mercuri

Joi

ineri

Luni

Marti

Mercuri

Joi

Vineri

n i

Marti

Mercuri

Joi

Vineri

Luni

Marti

Joi

Vinerl

Luni

Marti

oi

2

3

4

6

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

M. Justin Filosoful

Pgrintele Nicefor

Martirul Luchian

Pärintele Mitrofan

Sf.M.Dorot.(S.L.P.S.P)

P.Visarion(Inc.Post.

Sf. Teodot

Sf. M. Teodor Stratilat

Archiepiscopul

S.

Martirul Timotein

Apostolul Vartolomeu

Cuy. Onufrie

Sf. Mart. Achilina

Petre

Pr. Eliseu

Sf. Profet Amos

Sf. Tihon

Sf. Emanoil, Savel etc.

Martirul Leontie

C. Met.

Sf.

fratele Domn.

Sf. Metodie Episcopal

M.

din Tars

M. Evsevie din Samos , Martira

Sf. Mart. Fevronia

C. David din Tesalonic

Sf.

Ad. m. sf.

Samson

Ion

Ap. Petru

Pavel

Sinodul Sf. Apostoli

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

Basiliu

Verde

Beno

Adolph

Gervasiu

Adolf

Alois

Juliana

Sydonia

Joan Botez.

Prosper

Paul

Ladislau

28 Leon Papa

29

30

(t)

S. P.

C. Apostoli

lulie

Teob.

P.

2

3

4

5

Mariei

Ulrich

7

8

9

12

13

Ciryl

Piu I

FAZELE LUNARE: La 6

29

la 14 Luna

la 21

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4.32

4,32

4,32

4,33

4,33

4 33

4,33

4,34

4,34

4,35

4,35

4,36

4,36

4,36

4,37

4,38

4,39

4,40

4,41

4,41

4,42

4.43

4,43

7.59

8,00

8,00

8,00

8,01

8,01

8,01

8,02

8,02

6,02

8,02

8,01

8,01

8,00

8,00

8,00

8,00

7,59

7,59

7,59

7,59

7,59

7,58

7 58

parar, la

www.dacoromanica.ro

R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro
R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro
R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro
R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro
R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro
R H E I N S E C AMPANIE INDIGENA NATURALA Calendarul Minervei», 1911. www.dacoromanica.ro

RHEIN SEC

AMPANIE INDIGENA

NATURALA

Calendarul Minervei», 1911.

www.dacoromanica.ro

I Vineri SS. Cosma Damian 14 Bonaventura 4,44 Sambätá 2 M a i c i
I Vineri SS. Cosma Damian 14 Bonaventura 4,44 Sambätá 2 M a i c i

I

Vineri

SS. Cosma

Damian

14

Bonaventura

4,44

Sambätá

2

Maicii D-lui

15

Apost.

4,45

7,56

3

S. M.

Anatolie

16

Val.

Maria

4,46

7,55

Luni

4

Pr. Andrei Criteanu

17

Alexe

4;47

7,54

Marti

5

C. Atanasie Athonitul

Frideric

4,49

7,53

Mercuri

6

Pr. Sisoe

Mare

19

Vicentiu

4,49

7,53

Joi

Vineri

7

8

Sf. Chiriachi

Sf. Martir Procopie

Toma

20

21

(t) Prof.

Pracsedes

4,51

4,51.

7,52

9

Sf.

Pangratiu

22

Maria Magd.

4,52

7,51

Duminld

10

S. 45 Martiri d. Nicop.