Sunteți pe pagina 1din 9

1

FISA POSTULUI

Titlul postului (in engleza): Gas Station Manager
Titlul postului (in romana): Manager Statie Distributie Carburanti
Titlul postului (conform COR): Sef Statie PECO
Cod COR: 142006
Familia de posturi:
Departament/Divizie:
Companie:
Business Unit:
Locatie: ..
Titularul postului:
Pozitia in organigrama:














SEF STATIE
Orac Daniela
Lucrator
commercial
Angheloiu
Lucian
1
Lucrator
commercial
Maioru
Nela
2
Lucrator
commercial
Badaluta
Catalin
3
Lucrator
comercial
Lazar
Costi
8
Lucrator
commercial
Nediu
Mirela
7
Lucrator
comercial
Badaluta
Catalina
4
Lucrator
commercial
Gradoc
Adina
6
Lucrator
commercial
Necula
Aura
5
Bucatar
Leizeriuc Ana
10
Bucatar

Constantinescu
Ionut
11
Lucrator
commercial
Fita Nicoleta
9
ADMINISTRATOR
Laslo Magdalena
Lucrator
comercial
Lazar
Costi
8

2

Relatiile postului :
- Relatii interne personalul statiei, coordonator zonal, toate departamentele companiei
- Relatii externe reprezentantii altor companii din grup, reprezentantii serviciilor descentralizate
si institutiilor publice locale, clienti, prestatori de servicii

Descrierea postului
Scopul postului:
Sa ofere Grupului Rompetrol servicii excelente, cosntand in coordonarea activitatii si
personalului statiei prin adoptarea celor mai potrivite masuri de crestere continua a vanzarilor.

Responsabilitati si sarcini:

FINANCIAR
Supervizeaza operatiunile financiare specific statiei distributie carburanti, conform
prevederilor procedurilor interne:
Asigura fiscalizarea tuturor operatiunilor pe casa de marcat;
Supervizeaza schimbarea preturilor la produsele petroliere si de pe magazine, de cate ori este
cazul;
Organizeaza si asista la efectuarea inventarelor lunare si la intocmirea situatiilor finale, asigura
recuperarea contravalorii produselor gasite lipsa pe loc sau dupa caz intocmeste factura de
imputatie si intocmirea angajamentelor de piata, cu semnaturile salariatilor conf. Prevederilor
cuprinse in Procedura de inventariere ;
Urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul stabilit si pe cat posibil reducerea acestora ;
Cunoaste si urmareste derularea contractelor specific cu furnizori de utilitati si servicii;
Asigura numararea cash-ului incasat de la operatorii de state si depunerea la banca- conf.
prevederilor cuprinse in procedura cu privire la circuitul numerarului in statii ;
Verifica si intocmeste, dupa caz, inregistrarile din registrul de casa zilnic, controland toate
incasarile si platile efectuate cu cash sau alte forme de plata non-cash acceptate in statiile
Rompetrol ;
Poate plati facturi cu acordul departamentului Operare, pe decontul facut catre coordonatorul
zonal si aprobat de managerul regional ;
Urmareste si intocmeste rapoartele de vanzari si stocuri, pe care le transmite zilnic si la sfarsitul
fiecarei luni, la sediu ( Departament Operare si contabilului de statie) ;
Gestioneaza corect documentele cu regim special ;

CLIENTI / PIATA
Dezvolta, promoveaza si monitorizeaza imaginea companiei pe piata, in relatie cu clientii
statiei distributie carburanti :
Urmareste evolutia preturilor la carburanti in statiile concurente si raporteaza modificarile zilnic
in sistemul Pricenet ;

3

Promoveaza orice tip de contact specific din oferta de business a firmei in scopul atragerii unui
numar cat mai mare de clienti ( Fill& Go personal, Flote) ;
Intervine pentru rezolvarea eventualelor divergente cu unii clienti ;
Initiaza comunicarea cu clientii si interactioneaza cu acestia intr-o maniera placuta si prietenoasa,
asigurand o servire, rapida si corecta a clientilor ;
Are o atitudine rabdatoare si intelegatoare atunci cand clientii au cereri pretentioase;
Face o buna impresie profesionala la contactul cu persoane din afara companiei;
Monitorizeaza calitatea carburantilor si a marfurilor din magazin prin verificarea arhivei de
documente insotitoare la receptie si detinerea in statie a ultimelor certificate si licente obtinute de
producator / furnizor, pentru a preveni astfel orice nonconformitati legate de probarea calitatii
ofertei statiilor de distributie carburant Rompetrol ;
Promoveaza spre analiza diverse propuneri sau reclamatii de la clienti, in vederea stabilirii
masurilor necesare pentru imbunatatirea continua a activitatii si ofertei comerciale in statiile de
distributie carburant Rompetrol.
Promoveaza toate ofertele de vanzare din portofoliul societatii, urmarind atragerea potentialilor
clienti catre statie ;
Instruieste si verifica personalul din subordine cu privire la cunoasterea produselor comercializate
si imbunatatirea continua a serviciilor oferite clientilor.

PROCESE
Identifica noi oportunitati de crestere a volumui de vanzari in scopul dezvoltarii activitatii
statiei distributie carburanti si cresterii rentabilitatii acesteia :
Cauta solutii care sa duca la cresterea vanzarilor, atat la produsele petroliere, cat si la cele din
magazin si face propuneri catre departamentele specifice ( Operare, Shop, Flote) ;
Manifesta interes fata de obiectivele si rezultatele companiei, prezentand o atitudine pozitiva si
deschisa ;
Propune si adopta cele mai potrivite masuri pentru cresterea vanzarilor si optimizarea stocurilor
de marfa ;
Asigura implementarea si sustinerea politicii de marketing a companiei prin promotiile
organizate ;
Furnizeaza rapoarte si analize de vanzari, evolutie preturi in piata de retail si profil, urmareste
piata concurentiala de profil din apropierea statiei si face propuneri pentru dezvoltarea continua a
vanzarilor si serviciilor ;
Contribuie permanent la cresterea vanzarilor cash a statiilor prin instruirea si verificarea
personalului din subordine cu privire la abordarea corecta a clientilor si interactiunea acestora cu
clientii.

Comunica si implementeaza noile politici in statie, conform politicilor si procedurilor
interne ale companiei :
Comunica si implementeaza noile politici in statie ;

4

Supravegheaza activitatea de vanzare si participa nemijlocit la aceasta, daca este cazul ;
Cunoaste si respecta prevederile procedurilor interne de lucru Rompetrol Downstream in vigoare
la data emiterii fisei de post si oricare alta revizie a acestora precum si orice procedura emisa
ulterior ;
Va duce la indeplinire toate responsabilitatile legate de aprovizionarea magazinului stabilite prin
procedura emisa ulterior ;
Raspunde cantitatea si calitatea combustibilului receptionat prin aplicarea prevederilor inscrise in
procedura de aprovizionare / receptie carburanti si calculeaza cantitatea de combustibil primita
conform cerintelor procedurii ;
Monitorizeaza calitatea carburantilor si a marfurilor din magazin prin verificarea arhivei de
documente insotitoare la receptia si detinerea in statie a ultimelor certificate si licente obtinute de
producator / furnizor, pentru a preveni astfel orice nonconformitati legate de probarea calitatii
ofertei din statie ;
Indeplineste toate dispozitiile primite de la sefii ierarhici ;
Respecta procedura de comunicare a evenimentelor tehnice sau de alta natura ce pot sa apara la
nivelul statiei ;
Poarta si pastreaza echipamentul de lucru in buna stare ;
Pastreaza in stare fizica toate mijloacele fixe si obiectele de inventor din dotarea statiei;
Verifica starea de curatenie si organizarea spatiilor de depozitare;
Va pastra secretul in relatiile cu tertii asupra tuturor operatiunilor desfasurate in cadrul statiei;
Verifica in permanenta vizibilitatea statiei: semnale luminoase, pilon, etc;
Participa la cursurile si trainingurile la care este inscris de catre companie ;
Se achita promt de sarcini fara sa aiba nevoie de verificare din partea superiorului direct ;
Verifica stocurile, supervizeaza intocmirea comenzilor si receptionarea marfii cu scopul de
a asigura o functionare eficienta a statiei :
Urmareste vanzarile / stocurile de carburanti si produse complementare, urmarind aplicarea
metodelor prescrise de analiza si comanda la furnizor in vederea evitarii out-off stock-urile sau
suprastocurile ;
Urmareste si mentine nivelul stocurilor de produse din statie conform cerintelor din procedurile
specifice SIM ;
Se asigura ca s-a respectat receptia marfurilor livrate de furnizori, intocmind Nir-urile aferente ;
Arhiveaza documentele emise si primite in statie conform procedurilor in vigoare ;
Determina daca produsele pot fi acceptate sau respinse ;
Verifica derularea activitatii de mentenanta echipamente si intervine in scopul prevenirii oricaror
disfunctiuni cauzate de intarzierea reparatiilor solicitate la nivel de statie care pot afecta imaginea
statiei si prejudicia deservirea clinetilor Rompetrol ;
Cunoaste, verifica si instruieste personalul statiei cu privire la modul de operare al
echipamentelor din dotarea statiei ;
Asigura interfata de reprezentare in raporturile companiei cu autoritatile la nivel local, zonal ;

5

Pentru buna desfasurarea a activitatii la statie, asigura aprovizionarea cu materiale consumabile,
iar in cazul formularelor fiscale face cerere la sediu cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
epuizarea stocului.

Supravegheaza activitatea tuturor salariatilor in vederea respectarii normelor interioare de
conduita :
Instruieste personalul statiei in vederea operarii corecte la fiscalizarea unei tranzactii acceptata in
statiile Rompetrol ;
Urmareste incadrarea in program a personalului statiei in vederea inotcmirii pontajului lunar si
anunta eventuale neconcordante la Departamentul HR;
Identifica abilitatile si cunostintele fiecarui membru al echipei in scopul organizarii cat mai
eficiente a echipei;
Identifica si rezolva conflictele din cadrul echipei raportand concluziile catre superiorul direct ;
Initiaza si mentine spiritul de echipa in randul angajatilor ;
Verifica in mod constant tinuta operatorilor, calitatea si curatenia uniformelor ;
Se preocupa de solicitarea completarii schemei de personal aprobata pe statie;
Asigura comenzile si evidenta necesara pentru echipamentul de lucru si protectie al personalului
statiei ;
Participa, la solicitarea supervizorului, in proiecte sau activitati cu caracter temporar, in functie
de rolul si competentelor sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei.

CRESTERE SI DEZVOLTARE
Este responsabil de recrutarea si selectarea personalului in functie de standardele cerute de
companie ;
Identifica necesitatile de instruire ale echipei din statie si propune solutii de rezolvare si
dezvoltare superiorului direct ;
Participa direct la motivarea personalului si la perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor.

QHSE

In conformitate cu prevederile Legii 319 din 2006, legea sanatatii si securitatii de munca :
Desfasurarea activitatii conform pregatirii si instuirii sale, precum si cu instructiunile primite din
partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
Indeplinirea atributiunilor de serviciu conform instructiunilor si procedurilor de lucru in vigoare
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca ;
Sa utilizeze corect masinile, utilajele, aparatura ;

6

Sa utileze corect, in scopul pentru care au fost acordate, echipamentul individual de protectie si
uniforma de serviciu ;
Sa utileze corect dispozitivele de protectie, sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu procedeze la
scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie ale echipamentelor tehnice ;
Sa comunice conducatorului locului de munca orice deficienta in functionarea echipamentelor
tehnice si a dispozitivelor de protectie ;
Sa aduca la cunostinta conducatorului orice accident suferit de propria persoana ;
Sa isi insuseasca si sa respecte legislatia in domeniul sanatatii si securitatii in munca si
legislatia de mediu si masurile de aplicare a acesteia ;
Sa dea relatiile solicitate de catre organismele abilitate ;
Sa participe la programele de instruire si la programele de verificare a starii de sanatate ;

In conformitate cu Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:
a) Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) Sa utilieze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul
institutiei, dupa caz ;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor ;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defecxtiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor ;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor ;
f) Sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

Obligatii specifice QHSE :
Cunoaste si respecta prevederile generale ale legislatiei in vigoare din punct de vedere Sanatate si
Securitate in Munca, Situatii de Urgenta, mediu, prevederile procedurilor operationale si
instructiunilor de lucru Rompetrol Downstream in vigoare la data emiterii fisei de post si oricare
alta revizie a acestora precum si orice procedura emisa ulterior, conform activitatii desfasurate in
statie ;

7

Cunoaste si aplica instructiunile proprii companiei, de Sanatate si Securitate in Munca, situatii de
urgenta, mediu specifice locului de munca inclusive Procedurile si instructiunile HACCP
privind siguranta alimentului ;
Poarta si pastreaza echipamentul de protectie si uniforma de serviciu in buna stare ;
Aplica, dupa caz, normele de igiena muncii specifice alimentatiei publice ;
Cunoaste tematica de instruire lunara SSM si SU si participa la efectuarea programelor de
instruire specifice locului de munca ;
Cunoaste atributiile care-i revin prin planul de prevenire si protectie, planul de interventie
Prevenirea si Stingerea Incendiilor, planul de evacuare, planul de actiune in caz de poluare
accidentala pentru statia in care lucreaza ;
Cunoaste riscurile aferente activitatii pe care o desfasoara, consecintele previzibile pentru
activitatea desfasurata in cadrul statiei ;
Cunoaste stingatoarele din dotare pe tipuri, precum si modul de actionare a acestora ;
Cunoaste modul de actiune in cazul unui inceput de incendiu in statie, conform cu scenariile de
desfasurare a exercitiilor practice stabilite prin tematica de instruire ;
Completeaza permisele de lucru cu foc, fara foc, sapaturi - la solicitarea sefului de statie sau il
lipsa acestuia ;
Anunta superiorul direct si departamentul QHSE despre orice accident suferit pe teritoriul statiei ;
Completeaza registrul eveniment si registrul de monitorizare termene de valabilitate pentru
produsele din magazine;
Acorda primul ajutor in statie cf. instruirii pe care o detine si intervin in caz de situatii de urgenta
conform responsabilitatilor pe care le au in planurile de interventie ;
Depune si inregistreaza documentatia pentru obtinerea autorizatiilor de functionare, la autoritatile
competente ;
Reprezinta societatea in relatia cu autoritatile locale si in timpul controalelor efectuate de
autoritati ;
Transmite catre departamentul QHSE procesele verbale de control emise de autoritati si se ocupa
de transmiterea raspunsurilor la procesele verbale de control, catre acestea ;
Monitorizeaza termenele de verificare legala pentru echipamentele tehnice supuse verificarilor
ISCIR si Metrologie ;
Monitorizeaza termenele de valabilitate pentru autorizatii, cursuri de igiena si control medical si
transmite listele de personal pentru efectuarea controlului medical si pentru efectuarea cursurilor
catre departamentul QHSE si firma prestatoare de servicii ;
Transmite necesarul de echipament de lucru si protectie pentru personalul statiei - catre coord. de
zona ;
Efectueaza instructajul periodic pentru Sanatatea si Securitatea Muncii si Situatii de
Urgenta pentru personalul statiei, efectueaza testarea anuala a personalului din subordine
si transmite catre QHSE necesarul de fise de instruire ;
Instruieste personalul din subordine cu procesele verbale de cercetare accident, schimbari
de legislatie si actualizari de documente specifice QHSE ;
Participa la efectuarea auditurilor interne si externe pe punctul de lucru ;

8

Completeaza permisele de lucru cu foc, fara foc, sapaturi ;
Instruieste personalul extern care desfasoara lucrari pe teritoriul statiei de distributie carburanti ;
Supravegheaza efectuarea masurilor corective rezultate in urma inspectiilor de Sanatate si
Securitatea in Munca si Situatii de Urgenta a celor rezultate din rapoartele de neconformitate ;
Se asigura de respectarea cadrului legal in desfasurarea activitatii curente ;
Aplica, dupa caz, normele de igiena muncii specifice alimentatiei publice ;
Cunoaste tematica de instruire lunara Sanatate si Securitate in Munca, conform tematicii anuale
in domeniul si participa la efectuarea programelor de instruire ;
Cunoaste atributiile care-i revin prin planul de prevenire si protectie, planul de interventie
Prevenirea si Stingerea Incendiilor, planul de evacuare, planul de actiune in caz de poluare
accidentala pentru statia in care lucreaza ;
Participa la programele de instruire si la programele de verificare a starii de sanatate ;

Cerintele postului

Studii :
- Nivel : superior
- Domeniu : Tehnic / Economic

Autorizari / Certificari :
- Nu sunt necesare

Experienta :
- In domeniul comert(retail) 1-3 ani
- Pe un post similar/echivalent minim 1 an (reprezinta avantaj)

Cunostinte :
- Experienta dovedita in livrarea de rezultate la nivel de coordonator al unei echipe de retail
- Tehnici si metode de vanzare gestiune
- Cunostine despre produsele petroliere si piata de combustibili
- Cunostinte privind diverse instrumente si tehnici de piata

Limbi straine :
- Limba engleza minim nivel mediu
Operare calculator :
- Pachet MS OFFICE cunostinte medii ( Outlook, Word), cunostinte Excel

Abilitati:
- Atitudine proactive
- Persoana analitica
- Abilitati de organizare

9

- Abilitati de prezentare, comunicare si relationare

COMPETENTE NIVEL
A. COMPETENTE ORGANIZATIONALE
( Core )
N/A 1 2 3 4 5
Orientare catre client x
Lucru in echipa si colaborare x
Orientare catre rezultate x
Initiativa si proactivitate x
B. COMPETENTE MANAGERIALE N/A 1 2 3 4 5
Gandire strategica x
Conducerea de echipe x
Crestere si dezvoltare x
Impact si influenta x


Prezenta Fisa a Postului este parte integranta din contractul de munca nr. Data
Nume angajat : ...Semnatura : . Data
Nume supervizor direct :.... Semnatura.Data

S-ar putea să vă placă și