Sunteți pe pagina 1din 13

1

FISA POSTULUI
Titlul postului (in engleza): Gas Station Attendant
Titlul postului (in romana): Lucrator Comercial
Titlul postului (conform COR): Lucrator Comercial
Cod COR: 522303
Familia de posturi:
Departament/Divizie:
Companie:
Business Unit: Retail
Locatie: Statia ..
Titularul postului:
Pozitia in organigrama:

Relatiile postului :
- relatii interne: Personalul statiei, coordonatori
- relatii externe: Clienti
SEF STATIE
Orac Daniela
Lucrator
commercial
Angheloiu
Lucian
1
Lucrator
commercial
Maioru
Nela
2
Lucrator
commercial
Badaluta
Catalin
3
Lucrator
comercial
Lazar
Costi
8
Lucrator
commercial
Nediu
Mirela
7
Lucrator
comercial
Badaluta
Catalina
4
Lucrator
commercial
Gradoc
Adina
6
Lucrator
commercial
Necula
Aura
5
Bucatar
Leizeriuc Ana
10
Bucatar

Constantinescu
Ionut
11
Lucrator
commercial
Fita Nicoleta
9
ADMINISTRATOR
Laslo Magdalena
Lucrator
comercial
Lazar
Costi
8
2

Scopul postului:
Sa ofere Grupului Rompetrol servicii excelente constand in eficientizarea activitatii
din statie, deservirea clientilor si adoptarea celor mai potrivite masuri de crestere continua a
vanzarilor conform procedurilor interne.

Responsabilitati si sarcini:
LIVRARE CARBURANTI MAGAZIN SPALATORIE AUTO
BUTELII GPL SKID GPL OPERATOR RSVTI
OPERATII CARDURI Fill&Go BAR

FINANCIAR

CLIENTI/PIATA

PROCESE
Efectueaza lucrari administrative pe teritoriul statiei in vederea asigurarii curateniei la
locul de munca:
- Efectueaza curatenia din curtea statiei: carosabil, insule, pompe, spatii verzi;
- Efectueaza curatarea periodica a rigolelor, chesoanelor, rezervoarelor-conform
regulamentelorde operare si instructiunilor proprii de lucru si SSM;
- Efectueaza curatenia in exteriorul cladirii statiei (inclusiv geamuri);
- Efectueaza curatenia in interiorul cladirii statiei (inclusiv geamuri): shop, restaurant, holuri,
toalete clienti, vestiar si magazii marfuri, precum si din incinta car-wash (daca exista);
- Intretine spatiul verde : tunde, uda si curata gazonul utilizand masinile, uneltele aflate in
dotarea statiei (masina de tuns iarba, furtun, racorduri, etc);
- In anotimpul rece, deszapezeste suprafata carosabila a statiei;
- Efectueaza lucrari de intretinere: vopsit borduri si trasare semne de circulatie, vopsit insule
pompe, stalpi copertina, interior birouri magazii, schimba becuri, neoane(cand este cazul),
reparatii curente la instalatia sanitara, reparatii curente la usi si ferestre.

Deserveste clientii intr-o maniera politicoasa cu scopul cresterii volumului de vanzari al
statiei:
- Furnizeaza informatii utile clientilor despre carburanti, marfuri magazine si serviciile oferite
in statie;
3

- Promoveaza imaginea companiei prin atitudine , cunostinte si promtitudinea cu care rezolva
solicitarile clientilor;
- Intervine, in masura in care nu isi pune in pericol viata si sanatatea, pentru rezolvarea
eventualelor divergente cu unii clienti;
- Manifesta interes fata de obiectivele si rezultatele companiei, prezentand o atitudine pozitiva
si deschisa;
- Implementeaza si sustine politica de marketing a companiei prin promotiile organizate in
statie.

Se achita in mod profesionist de sarcinile din cadrul echipei cu scopul de a mentine si
ridica standardele companiei:
- Realizeaza corect depozitarea, evacuarea si sortarea deseurilor;
- Pastreaza secretul in relatiile cu tertii, asupra tuturor operatiunilor desfasurate in cadrul statiei;
- Respecta standardele de servire si comunicare agreate Rompetrol;
- Acorda sprijin colegilor atunci cand este nevoie;
- Cunoaste si se implica activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;
- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai
toti pasii necesari comunicarii promotiilor catre clienti;
- Participa la cursurile si traningurile la care este inscris de catre companie;
- Respecta programul de lucru functie de graficul intocmit de superiori (inclusiv tura de noapte)
si inlocuieste, tot pe baza acestui grafic, colegii aflati in concediu;
- Se achita de sarcini prompt si eficient, in concordanta cu instructiunile proprii companiei si
cerintele legale in viguare;
- Respecta prevederile Regulamentului Intern al companiei;
- Foloseste limbaj si atitudine adecvata in relatiile colegiale la locul de munca;
- Cunoaste si aplica revederile deciziilor si ordinelor interioare, care reglementeaza activitatea
operationala si de QHSE, specifice locului de munca;
- Poarta si pastreaza echipamentul de protectie si uniforma de serviciu in buna stare;
- Dupa caz, in cazul servirii la bar, in perioada in care nu exista barman/ ospatar, aplica normele
de igiena muncii specifice alimentatiei publice;
- Respecta reglementarile specifice activitatii din statie / bar referitoare la sanatatea si
securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, cunoaste planuri de evacuare in caz
de incendiu si modul de actiune in cazul situatiilor periculoase;
4

- Indeplineste atributiunile de serviciu conform cu pregatirea si instruirea sa;
- Respecta procedurile, instructiunile si normele interne de lucru si de utilizare a
echipamentelor tehnice si a dispozitivelor de protectie;
- Asigura fiscalizarea tuturor operatiunilor pe casa de marcat;
- Preda numerarul si bonurile valorice incasate, conform procedurilor in viguare;
- Cunoaste si respecta prevederile procedurilor operationale si instructiunilor de lucru
Rompetrol Downstream in vigoare la data emiterii fisei de post si oricare alta revizie a
acesteia precum si orice procedura emisa ulterior;
- Particia, la solicitarea supervizorului, in proiecte sau activitati intra si interdepartamentale, cu
caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea
obiectivelor echipei.

SARCINI SPECIFICE PENTRU LIVRARE CARBURANTI
- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in viguare, pentru
aprovizionarea, receptia, gestiunea, invetarierea si vanzarea carburantilor;
- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si
instructiunile de operare si intretinere pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de
lucru;
- Supravegheaza zona de lucru in timpul descarcarii combustibilului;
- Nu permite accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau lucrul cu foc deschis in perimetrul
de siguranta al SKID-ului GPL si in perimetrul gurilor de descarcare;
- Se asigura accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa fie libere si sa
nu impiedice accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia
de distributie sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;
- Efectueaza masurarea stocurilor din rezervoarele cu produse petroliere ori de cate ori este
cazul precum si citirea contorilor pompelor la inchidere de luna sau ori de cate ori este nevoie;
- Ajuta clientii la: alimentarea la pompe, stergerea parbrizului, umflarea rotilor, complectarea
lichidului de parbriz sau antigel;
- Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol
pentru vanzarea de produse petroliere in conformitate cu procedurile interne in vigoare;
- Supravegheaza platforma in zona pompelor de distributie carburanti pentru preintampinarea
eventualelor furturi, dar fara a-si pune in pericol integritatea personala, conform
5

instructiunilor de lucru specifice pentru aceste situatii; in cazul in care aceste furturi au loc din
cauze imputabile lui/ei, achita partea sa din contravaloarea marfii furate;
- Urmareste buna functionare a echiamentelor de pe teritoriul statiei, sesizand imediat seful de
tura sau de statie, orice neconformitate relevanta;
- Asigura curatenia pe platforma statiei (carosabil statie, insule/ pompe, spatii verzi, rigole,
chesoane, rezervoare, elemente de semnalistica);
- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de
aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatilor
desfasurate pe platforma statiei de distributie carburant;
- Verifica modificarea de pret la pompa si pe totemul statiei, la fiecare inchidere de zi pentru
care se comunica modificari de pret ale carburantilor;
- Cunoaste si se implica activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;
- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai
toti pasii necesari comunicarii promotiilor catre clienti.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE MAGAZIN
- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru
aprovizionarea, receptia, gestiunea, inventarierea si vanzarea produselor din magazinul statiei
de distributie carburant;
- Preia marfurile de la furnizori in conformitate cu facturile/avizele de insotire marfa de la
furnizori;
- Asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice
accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie
sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;
- Efectueaza etichetarea corecta a fiecarui produs in parte, dupa efectuarea NIR-urilor, verifica
daca preturile corespund sau nu si le inlocuieste pe cele care nu mai corespund, numai dupa ce
ii aduce la cunostinta Sefului de statie sau Sefului de tura;
- Asigura actualizarea preturilor produselor din magazin la inchiderea de zi in cazul existeantei
unui PV de modificare pret, tipareste si afiseaza noile preturi pe rigletele de pret sau unde
acestea nu exista, eticheteaza fiecare produs cu eticheta individuala de pret;
- Verifica si consemneaza termenele de valabilitate ale marfurilor, anuntand Seful de statie sau
Seful de tura de existenta produselor in prag de expirare si le va inscrie in Registrul de
monitorizare produse magazin care va fi urmarit si actualizat in permanenta. Produsele cu
termen de valabilitate expirat vor fi scoase din raft;
6

- Participa la efectuarea inventarelor lunare, anuale si de ori de cate ori este nevoi, raspunzand
de numararea corecta a produselor aflate in stoc si achita partea sa din contravaloarea marfii
lipsa;
- Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol
pentru vanzarea produselor din magazin/ restaurant Hei in conformitate cu procedurile interne
in vigoare, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul si comunica acestuia cu voce tare ( la
incasari cash), intocmeste corect facturile fiscale si chitantele aferente (daca este cazul),
efectueaza monetarul si depunerea lui la fiecare inchidere de schimb;
- Asigura incasarea si emiterea corecta a rovignetelor comercializate;
- Cunoaste si efectueaza fiscalizarea tuturor operatiunilor pe casa de marcat specific sistemului
de gestiune din statie si actioneaza strict in limita instructiunilor specifice sistemului de
operare;
- Supravegheaza magazinul pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si pune in
pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste situatii;
- Efectueaza curatenia din interiorul statiei: magazin, restaurany, holuri, toalete clienti, vestiar
si magazii marfuri precum si in vestiare si containere marfa anexe ale magazinului;
- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de
aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, si de siguranta alimentului,
specifice activitatilor desfasurate in magazinul statiei de distributie carburant;
- Cunoaste si se implica in mod activ in buna desfasurare a promotiilor organizate de companie;
- Isi insuseste toate instructiunile privind serviciile si promotiile existente si executa intocmai
pasii necesar comunicarii promotiilor catre clienti.

SARCINI SPECIFICE PENTRU SPALATORIILE AUTO
- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru
furnizarea serviciilor de spalatorie auto;
- Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si
instructiunile de operare pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de lucru;
- Ajuta la pozitionarea corecta a autovehiculului la intrarea in spalatorie si pe rampa de spalare
intre ghidajele existente;
- Efectueaza inspectia sumara a exteriorului masinii pentru care a fost solicitata operatia de
spalare, pentru depistarea eventualelor daune fizice existente pe corpul masinii si le aduce la
cunostinta conducatorului auto inainte de inceperea efectiva a spalarii;
- Solicita soferului demontarea antenei si inchiderea usilor si a geamurilor;
7

- Efectueaza operatia de prespalare cu jet- wash;
- Verifica starea caii de rulare a utilajului de spalare si indeparteaza orice obstacol existent pe
calea de rulare (perii, bureti, furtune, etc);
- Din tablul de comanda al utilajului actioneaza butonul pentru programul pentru care a optat
clientul si pe care l-a achitat;
- Supravegheaza permanent operatia de spalare comandata, pentru a depista la timp orice
anomalie in functionarea masinii de spalat; opreste imediat din functiune instalatia de spalare
daca constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a acestuia si anunta imediat
seful de statie/ tura ;
- Dupa finalizarea programului de spalare, se fac ajustarile necesare, daca este cazul (stergere
geamuri, retusuri la capace roti, etc);
- Asista si indruma soferul la operatia de scoatere a autovehiculului de pe linia de spalare;
- Nu permite accesul persoanelor neautorizate si fumatul in perimetrul halei de spalare;
- Efectueaza curatenia in instalatie, in hala de spalare si in camera tehnica;
- Noteaza si aduce la cunostinta si indruma clientul sa efectueze plata la casa de marcat;
- Este resonsabil de gestionarea judicioasa a solutiilor folosite, si de asemenea de felul si
numarul de programe efectuate in perioada in care este de serviciu;
- Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de
aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de
aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare spalatorie auto.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE VANZARE BUTELII GPL
Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in rigoare, pentru
aprovionarea, recetia, gestiunea, invetarierea si vanzarea buteliilor GPL in statiile de
distributie carburant;
Preia buteliile de la furnizori, verificand existenta si conformitatea datelor inscrise in
documntele de insotire (factura, aviza de insotire marfa, declaratie de conformitate);
Nu permite accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau lucrul cu foc deschis in
peerminetrul de siguranta al rastelului cu butelii GPL;
Se asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice
accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie
sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;
Supravegheaza descarcarea buteliilor, verificand urmatoarele aspecte: existenta sigiliului
aplicat de statia de imbuteliere, a instructiunilor de utilizare, a capacului metalic de protectie
8

(pentru buteliile fara garda), a piulitei infundate in plastic, a datei de fabricatie si termenului
de scadenta al verificarilor ISCIR, starea fizica a buteliei;
Efectueaza verificarile specifice ale buteliilor GPL in cazul unor reclamatii;
Depoziteaza buteliile GPL in rastelul destinat special si asigura usa de acces la rastel;
Incasea banii sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol pentru vanzarea buteliilor
GPL, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul (la incasari cash), intocmeste corect facturile
fiscale si chitantele aferente (daca este cazul);
Supravegheaza rastelul de butelii pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si
pune in pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste
situatii;
Efectueaza curatenia in zona rastelului de butelii;
Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de
aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de
aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare butelii GPL.
Verifica vizual starea de impamantarilor rastelului de butelii.

SARCINI SPECIFICE PENTRU ACTIVITATEA DE VANZARE GPL AUTO (SKID
GPL)
Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, in vigoare pentru
aprovizionarea, receptia, gestiunea, inventarierea si vanzarea gpl AUTO in statiile de
distributie carburat;
Cunoaste si aplica intocmai procedurile si instructiunile specifice de lucru, cartile tehnice si
instructiunile de operare pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de munca
(SKID-ul GPL);
Alimenteaza toate autovehiculele clientilor, fara exceptie si nu permite autoservirea.
Asigura accesul autocisternelor in zona de descarcare (SKID-ul GPL), venite sa aprovizioneze
statia de distributie cu GPL auto;
Verifica existenta si conformitatea datelor inscrise in documentele de insotire pentru GPL
auto livrat (factura, Declaratie de conformitate); sub supravegherea sefului de tura/statie;
Supravegheaza zona si modul de descarcare al GPL-ului auto in recipientul de depozitare
(SKID GPL);
Supravegheaza in permanenta functionarea SKID-ului, a dispozitivelor de siguranta si
aparatelor de masura de control; opreste imediat din functiune SKID-ul daca constanta
deefectiuni care perecliteaza siguranta in functionare a acestuia si anunta imediat seful de
statie/tura;
Asigura ca accesul, circulatia pe caile interioare precum si iesirile din statie sa nu impiedice
accesul liber al altor autovehicule venite sa alimenteze sau aprovizioneze statia de distributie
sau ale fortelor de interventie in situatii de urgenta;
9

Asigura incasarea corecta a banilor sau alte forme de plata agreate in reteaua Rompetrol
pentru vanzarea GPL auto, inmaneaza clientului bonul fiscal si restul si comunica acestuia cu
voce tare ( la incasari cash), intocmeste corect facturile fiscale si chitantele aferente (daca este
cazul);
Supravegheaza SKID-ul GPL pentru preintampinarea eventualelor furturi, dar fara a-si pune
in pericol integritatea personala, conform instructiunilor de lucru specifice pentru aceste
situatii;
Asigura curatenia in zona SKID-ului GPL; pompa si rezervor;
Cunoaste si aplica toate instructiunile proprii de lucru si de securitate si sanatate in munca, de
aparare impotriva incendiilor si de protectia mediului in vigoare, specifice activitatii de
aprovizionare, receptie, depozitare, gestiune si vanzare butelii GPL.

SARCINI SPECIFICE PENTRU OPERATORI RSVTI
Cunoaste si aplica legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare, care reglementeaza
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor pe domeniul ISCIR;
Efectueaza demersurile necesare in vedere obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru
instalatiile/ echpamentele pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
Urmareste dotare fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in
conditii normale, precum si masurile care trebuie luat in caz de avarie, intreruperi si dereglari
in functionare a instalatiilor/ echipamentelor pe domeniu ISCIR;
Urmareste folosirea instalatiilor/ echipamentelor pe domeniu ISCIR in conditii de siguranta
executarea reviziilor curente, a reparatiilor si a intretinerilor permanente, conform
normativelor legale si a rescriptiilor tehnice ISCIR;
Instrieste si examineaza annual personalul de deservire autorizat de ISCIR in conformitate cu
instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR puse la dispozitie de catre
producator;
Afiseaza la loc vizibil intructiunile de exploatare a instalatiilor/ echipamentelor ISCIR;
Opreste din functiune instalatiile/ echipamntele la expirarea scadentei de functionare acordate
cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
Participa la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/ echipamentele ISCIR
pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a
evenimentelor;
Informeaza in scris conducerea despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in
vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/ echiamentelor;
Anunta in scris conducerea despre necesitatea opririi unor instalatii/ echipamente ISCIR, din
cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere,
verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
Urmareste realizarea in termen a dispozitiilor date prin procesele verbale de verificare
tehnica;
Verifica faptul ca deservirea instalatiilor/ echipamentelor ISCIR sa fie asigurata de personal
autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
Instruieste si examineaza anual personalul de deservire autorizat de ISCIR in vederea
prelungirii valabilitatii autorizatiei; intocmeste procesul verbal de instruire, aplica stampila
proprie, in rubrica Viza anuala si semneaza pentru confirmarea valabilitatii autorizatiei;
10

Examineaza si vizeaza registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/ echipamentelor, in
termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
Detine rescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, aplicabile instalatiilor/ echipamentelor deservite,
precum si actele normative aplicabile.

SARCINI SPECIFICE FILL&GO
Ofera informatii clientiilor despre cardurile Fill&Go;
Ajuta clientul la complectarea documentelor necesare;
Preia actele in vederea tranmiterii acestora la departamanetul Card;
Preda cardurile noi clientilor conform rocedurilor;
Incaseaza sumele legate de cardurile Fill&Go prin modalitatile de plata acceptate;

SARCINI SPECIFICE SERVIRE BAR
Ofera informatii clientilor despre marfurile de la bar;
Ajuta clientul in alegerea produselor;
Preia comanda si serveste clientul cu promtitudine;
Receptioneaza fizic marfurile livrate de furnizori (verifica termenul de garantie, calitatea si
cantitatea, conformitatea cu oferta/ comanda), si depoziteaza materia rima destinata snack bar
respectand normele HACCP cu privire la depozitarea si trasabilitatea materiei prime;
Respecta fluxurile tehnologice cunoscute pentru nu a periclita siguranta alimentului ( receptie,
depozitare, servire, debarasare si eliminare deseuri);
Asigura debarasarea si igienizarea suprafetelor de lucru si servire;
Cunoaste si aplica modalitatile de eliminare a deseurilor in conformitate cu legislatia in
vigoare.
Incaseaza sumele cash sau prin modalitatile de plata acceptate.

CRESTERE SI DEZVOLTARE

QHSE

Obligatii generale salariati-cf. Legii 319/2006 legea sanatatii si securitatii in munca
Desfasurarea activitatii conform pregatirii si instuirii sale, precum si cu instructiunile primite
din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
Indeplinirea atributiunilor de serviciu conform instructiunilor si procedurilor de lucru in
vigoare astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca ;
Sa utilizeze corect masinile, utilajele, aparatura ;
Sa utileze corect, in scopul pentru care au fost acordate, echipamentul individual de protectie
si uniforma de serviciu ;
Sa utileze corect dispozitivele de protectie, sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu
procedeze la scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie ale echipamentelor tehnice ;
11

Sa comunice conducatorului locului de munca orice deficienta in functionarea
echipamentelor tehnice si a dispozitivelor de protectie ;
Sa aduca la cunostinta conducatorului orice accident suferit de propria persoana ;
Sa isi insuseasca si sa respecte legislatia in domeniul sanatatii si securitatii in munca si
legislatia de mediu si masurile de aplicare a acesteia ;
Sa dea relatiile solicitate de catre organismele abilitate ;
Sa participe la programele de instruire si la programele de verificare a starii de sanatate ;

In conformitate cu Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:
a) Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) Sa utilieze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de
conducatorul institutiei, dupa caz ;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor ;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defecxtiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor ;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor ;
f) Sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatii specifice QHSE :
Cunoaste si respecta prevederile generale ale legislatiei in vigoare din punct de vedere
Sanatate si Securitate in Munca, Situatii de Urgenta, mediu, prevederile procedurilor
operationale si instructiunilor de lucru Rompetrol Downstream in vigoare la data emiterii
fisei de post si oricare alta revizie a acestora precum si orice procedura emisa ulterior,
conform activitatii desfasurate in statie ;
Cunoaste si aplica instructiunile proprii companiei, de Sanatate si Securitate in Munca,
situatii de urgenta, mediu specifice locului de munca;
Poarta si pastreaza echipamentul de protectie si uniforma de serviciu in buna stare ;
Aplica, dupa caz, normele de igiena muncii specifice alimentatiei publice ;
Cunoaste tematica de instruire lunara SSM si SU si participa la efectuarea programelor de
instruire specifice locului de munca ;
Cunoaste atributiile care-i revin prin planul de prevenire si protectie, planul de interventie
Prevenirea si Stingerea Incendiilor, planul de evacuare, planul de actiune in caz de poluare
accidentala pentru statia in care lucreaza ;
12

Cunoaste riscurile aferente activitatii pe care o desfasoara, consecintele previzibile pentru
activitatea desfasurata in cadrul statiei ;
A luat la cunostinta modul de organizare al activitatii din punct de vedere SSM, SU,
Mediu, Sistemul Calitatii: Ordine si decizii interne de reglementare a activitatii in vigoare
la data semnarii fisei de post;
Cunoaste stingatoarele din dotare pe tipuri, precum si modul de actionare a acestora ;
Cunoaste atributiile care ii revin ca si membru al ecchipelor de interventie stabilite prin
cele doua planuri si modul de actiune conform scenariilor trasate prin Planul de
interventie;
Cunoaste modul de actiune in cazul unui inceput de incendiu in statie, conform cu
scenariile de desfasurare a exercitiilor practice stabilite prin tematica de instruire ;

Cerintele postului

Studii :
- Nivel : studii medii
- Domeniu : Economic (reprezinta avantaj)

Autorizari / Certificari :
- Nu sunt necesare

Experienta :
- Nu este necesara
- Pe un post similar/echivalent 6 luni - 1 an (reprezinta avantaj)

Cunostinte :
- Cunostine despre produsele petroliere si piata de combustibili (reprezinta avantaj)
- Cunostinte privind diverse instrumente si tehnici de piata (reprezinta avantaj)
Limbi straine :
- Cunostinte minime de limba engleza (orice alta limba straina cunoscuta constituie un avantaj)
Operare calculator :
- Pachet MS OFFICE cunostinte medii ( Outlook, Word), cunostinte Excel reprezinta
avantaj

Abilitati:
- Persoana analitica;
- Abilitati de organizare, planificare si control;
- Abilitati de prezentare, comunicare si relationare.


13

COMPETENTE NIVEL
A. COMPETENTE
ORGANIZATIONALE ( Core )
N/A 1 2 3 4 5
Orientare catre client x
Lucru in echipa si colaborare x
Orientare catre rezultate x
Initiativa si proactivitate x
B. COMPETENTE MANAGERIALE N/A 1 2 3 4 5
Gandire strategica x
Conducerea de echipe x
Crestere si dezvoltare x
Impact si influenta x

Prezenta Fisa a Postului este parte integranta din contractul de munca nr. Data
Nume angajat : ...Semnatura : .Data
Nume supervizor direct :....Semnatura.Data