Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI Sef departament (Sef departament agenti teren) Cod Cor 111223

I. DESCRIEREA POSTULUI

OBIECTIVUL POSTULUI:

Crearea, mentinerea si cresterea portofoliului de clienti si a valorii abonamentelor contractate, prin interactiunea directa cu acestia (telefonic, pe teren sau in sediile companiei); oferirea suportului pentru solutionarea problemelor contractuale precum si promovarea ofertelor comerciale Romtelecom.

POZITIA POSTULUI IN CADRUL STRUCTURII ORGANIZATIEI

A. Postul imediat superior: Coordonator Comercial Postul imediat inferior: -

B. Subordonari:

Are in subordine:

-

Este inlocuit de:

Agent vanzari

Inlocuieste pe:

Agent vanzari

RELATII

A. Ierarhice:Coordonator Comercial

B. Functionale(contacte interne si externe):Toate departamentele implicate in

proces

C. De reprezentare: Departamentul Comercial

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE POSTULUI

Recruteaza si selecteaza agenti de vanzari pentru a isi atinge targetul de agenti;

Indeplineste toate formele legale pentru angajarea unui agent pe o pozitie

noua conform procedurilor de lucru primite. Trimiterea unui agent pe teren fara a avea un contract de munca inregistrat atrage dupa el sanctiunile potrivit legii amenzile primite fiindui imputate (amenzile sunt intre 10.000lei si 20.000lei)

Monitorizeaza situatia clientilor proprii si ai agentilor din subordinea sa, pentru a se asigura ca acestora le-au fost instalate serviciile contractate.

Dezvolta o buna relatie de lucru cu clientii si colegii, pastrand permanent legatura cu acestia pentru a gasi oportunitati de crestere a vanzarilor

acestia pentru a gasi oportunitati de crestere a vanzarilor Fisa Postului – Sef Departament Nume si
acestia pentru a gasi oportunitati de crestere a vanzarilor Fisa Postului – Sef Departament Nume si

Fisa Postului Sef Departament

Nume si Prenume…………………………………………………………………………………………… Data………………………………………………Telefon …………………………………………………. Semnatura…………………………………………………………………………………………………… Anexa la contractul individual de munca nr…………………………………………………………………

Analizeaza informatiile completate in chestionarele agentilor din subordine si

comunica acestora orice situatie repetitiva identificata care ar putea duce la o imbunatatire a procesului de vanzare/ produselor/ ofertelor comerciale.

Furnizeaza organizatiei feedback din piata in mod activ, pentru a oferi o

contributie semnificativa la planificarea serviciilor companiei, a strategiilor locale si pret.

Propune sefului direct localitati/zone cu potential de vanzare Romtelecom.

Intocmeste evidenta zilnica si raporteaza catre coordonatorul de vanzari fisele

de cerere servicii, chestionarele si formularele de feed-back effectuate de agentii din subordine

Isi insuseste si respecta procedurilor primite de la Romtelecom.

Promoveaza imaginea Romtelecom pastrand o prin tinuta adecvata, prin discurs profesionist si atitudinea orientata spre client.

Participa la programe de pregatire si perfectionare oferite de companie si pune in practica cunostintele insusite

Tine evidenta condicii de prezenta si a pontajului in format electronic.

Comunica zilnic catre angajator pontajul conform condicii de prezenta in

aplicatia de oglinzi

Trimite in prima zi lucratoare a lunii pontajul aferent lunii trecute, initial semnat si scanat pe mail si ulterior in original

Inregistreaza in registru de intrari/iesiri toate documentele/cererile

personalului din subordine (adeverinte medicale, cereri de concediu, concediu

medical, demisie etc)

Toate documentele inregistrate in registru se arhiveaza la sediul Romtelecom

din Judetul de resedinta si se trimit in ziua primirii de la agentii de vanzari din subordine scanate catre angajator pe adresa de mail ( resurseumane@pro- solution.ro).

Target lunar pe echipa de 160 RGU. Neindeplinirea lui duce la desfacerea contractului individual de muna.

Target lunar de 9 agenti vanzari in echipa. Neindeplinirea lui duce la desfacerea contractului individual de muna.

Timp de lucru 8 ore pe zi.

Alte Activitati 1. In raport cu alte persoane (comunicarea interna si externa):

Rezolvarea prompta a solicitarilor/plangerilor venite din partea clientilor   Confidentialitate si onestitate fata de persoanele din interior si exterior cu care este in contact  Utilizarea instrumentelor de comunicare din cadrul companiei doar in scop professional

Fisa Postului Sef Departament

Nume si Prenume…………………………………………………………………………………………… Data………………………………………………Telefon …………………………………………………. Semnatura…………………………………………………………………………………………………… Anexa la contractul individual de munca nr…………………………………………………………………

2.

In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

Mentinerea aparaturii din dotare la standardele unei bune functionari

Anuntarea oricarei deteriorari a vestimentatiei avute in dotare

3.

In raport cu securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiitor si protectia civila:

Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si

sanatatii in munca, de aparare impotriva incendiilor si protectiei civile si masurile

de aplicare a acestora;

Sa utilizeze aparatura, instrumentarul si celelalte dotari ale activitatii curente si

de protectie, potrivit instructiunilor tehnice;

Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si

sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului

accidentale suferite de propria persoana;

Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a face

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de lege sau de catre

autoritatile de profil;

Sa coopereze cu angajatorul si/sau autoritatile de profil pentru a permite un

mediu de munca si conditii de lucru fara riscuri pentru securitate si sanatate;

Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul

aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu sau altei situatii de urgenta;

Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are

cunostinta, referitoare la producerea accidentelor de munca si/sau incendiilor.

4. Punctualitatea si procedurile de lucru:

Cunoasterea produselor si serviciilor oferite de companie (istoric si actual)

Cunoasterea, respectarea si aplicarea programului de lucru si a procedurilor interne ale departamentului;

II. SPECIFICATIILE POSTULUI

PREGATIREA NECESARA POSTULUI De baza: studii medii De preferat: studii medii, studii superioare in domeniul comercial/economic reprezinta un avantaj

Cunoasterea si utilizarea aplicatiilor interne

Cunoasterea si utilizarea aplicatiilor interne   Fisa Postului – Sef Departament Nume si
Cunoasterea si utilizarea aplicatiilor interne   Fisa Postului – Sef Departament Nume si

Fisa Postului Sef Departament

Nume si Prenume…………………………………………………………………………………………… Data………………………………………………Telefon …………………………………………………. Semnatura…………………………………………………………………………………………………… Anexa la contractul individual de munca nr…………………………………………………………………

EXPERIENTA (NATURA/DURATA) Experienta in interactiunea cu clientii de minim sase luni

COMPETENTELE POSTULUI Cunostinte si deprinderi:

1. Cunoasterea regulilor gramaticii limbii romane.

2. Cunostinte tehnice generale despre domeniul companiei, cunostinte despre modul de utilizare si functionare a serviciilor oferite de companie.

3. Bune cunostinte de operare PC-pachetul MS Office

4. Permis de conducere categoria B fara penalizari.

ABILITATI

1. Facilitati de exprimare verbala si scrisa

2. Abilitati de comunicare si negociere

3. Abilitatea de a lucra efectiv cu oamenii, de a se adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interactioneaza

4. Abilitatea de a explica clientilor si abonatilor informatiile tehnice care sa determine intelegerea acestora

5. Abilitatea de a reflecta imaginea dorita de companie in interactiunea cu clientii, abonatii

6. Capacitate de focalizare pe detalii

7. Capacitate de identificare si rezolvare de probleme; promptitudine in oferirea raspunsurilor la intrebarile clientilor, abonatilor

8. Rigurozitate in indeplinirea atributiilor de munca

9. Rezistenta la lucru in conditii de stres

10. Prezentare placuta, tonul vocii cald si politicos

Disponibilitate de invatare continua si intr-un timp scurt

EFORT FIZIC

1. Deplasari

2. Efort fizic redus

3. Suprasolicitarea analizatorului auditiv si vizual

EFORT MENTAL 1. solicita perioade frecvente de concentrare

MEDIUL DE MUNCA

1. munca se desfasoara pe teren

CONDITII DE LUCRU

1. Locul de munca va fi stabilit pe cale ierarhica.

2. Programul de lucru va fi de 8 ore/zi si va putea fi modificat conform intereselor firmei.

ore/zi si va putea fi modificat conform intereselor firmei. Fisa Postului – Sef Departament Nume si
ore/zi si va putea fi modificat conform intereselor firmei. Fisa Postului – Sef Departament Nume si

Fisa Postului Sef Departament

Nume si Prenume…………………………………………………………………………………………… Data………………………………………………Telefon …………………………………………………. Semnatura…………………………………………………………………………………………………… Anexa la contractul individual de munca nr…………………………………………………………………

3.

In caz de necesitate se va lucra, la solicitarea ierarhica, in afara programului de lucru stabilit, pentru rezolvarea unor situatii deosebite.

4. Respecta prevederile cuprinse in “Contractul de munca”, “Fisa postului” si “Regulamentul de ordine interioara”.

DREPTURI SI SANCTIUNI

1. Se vor aplica conform “Contractului de munca” si “Regulamentului de ordine interioara”.

2. Pentru materiale, echipamente si aparate deteriorate sau pierdute din propria vina, raspunde material fata de societate.

3. Lucrarile se executa la termenele stabilite, nerespectarea acestora ducand la marirea timpului de lucru in afara orelor de program, fara plata sau la diminuarea corespunzatoare a salariului negociat.

4. Prezenta fisa a postului poate fi completata pe parcurs cu alte atributiuni.

5. Orice abatere de la fisa postului si dispozitiile primite vor fi sanctionate

la fisa postului si dispozitiile primite vor fi sanctionate Fisa Postului – Sef Departament Nume si
la fisa postului si dispozitiile primite vor fi sanctionate Fisa Postului – Sef Departament Nume si
la fisa postului si dispozitiile primite vor fi sanctionate Fisa Postului – Sef Departament Nume si
la fisa postului si dispozitiile primite vor fi sanctionate Fisa Postului – Sef Departament Nume si

Fisa Postului Sef Departament

Nume si Prenume…………………………………………………………………………………………… Data………………………………………………Telefon …………………………………………………. Semnatura……………………………………………………………………………………………………

la contractul individual de munca nr…………………………………………………………………

Anexa

Angajator: SC