Sunteți pe pagina 1din 2

S.C SUT-ICIM S.A. Nr. R.C.

J08/791/1992 CUI: RO 1100113

Se aproba ...................................

FISA POSTULUI Postul: REPREZENTANT COMERCIAL (Agent de Vanzari) Cod: 332203 Locul de munca: sediul social. Studii: medii + permis conducere categ. B, eventual curs calificare in vanzari. Experienta de lucru necesara: 12 luni Nivelul postului: executie Relatii: ierarhice - director; functionale - comp. contracte; reprezentare - clienti, persoane fizice si juridice Resurse: masina de serviciu, telefon mobil OBIECTIVE, RASPUNDERI, SARCINI Obiectivele postului: Realizarea planului de vanzari de produse/ servicii in zona Brasov. Identificarea de noi clienti. Cresterea cotei de piata a produselor/serviciilor oferite de firma. Raspunderi: Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre clienti, catre superiorii ierarhici si catre compartimentele cu care colaboreaza. Raspunde de buna desfasurare a procesului de vanzare la nivelul zonei Brasov. Raspunde de intocmirea corecta a documentelor comerciale. Raspunde de promovarea imaginii firmei in relatiile cu clientii. Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces. Raspunde de urmarirea incasarii comenzilor. Sarcini: Realizeaza planul zilnic de vanzari. Prezinta si promoveaza direct produsele / serviciile prin realizarea de oferte pentru clientii potentiali si cei existenti.

Prospecteaza in permanenta piata in vederea identificarii de noi clienti si a cresterii cotei de piata a produselor / serviciilor in zona Brasov. Mentine permanent legatura cu clientii existenti pentru fidelizarea acestora. Intocmeste rapoarte privind situatia vanzarilor, concurenta, noile trenduri pe piata, potentialii clienti. Urmareste incasarea comenzilor si face propuneri pentru acordarea de eventuale disconturi sau amanari de plata pentru clientii fideli. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehicolului primit in folosinta si informeaza promt pe cei in drept in legatura cu eventualele probleme aparute la autovehicol. Are o atitudine politicoasa fata de colegi, si fata de clientii cu care vine in contact. Executa orice alte dispozitii date de seful ierarhic. Respecta normele de protectia muncii, protectia mediului si cele privind situatiile de urgenta. Cunoaste si respecta prevederile ROF, R.I. si ale Contrctului Colectiv de Munca. Respecta procedurile de lucru stabilite prin SMI si prevederile legale privind standardele de asigurare a calitatii produselor si mediului. Delegare: inlocuieste pe:............................ este inlocuit de........................... Criterii de performanta: - Atingerea cifrei de vanzari planificate - Rata de clienti fideli.................... - Cresterea numarului de clienti cu.............. Competente: buna cunoastere a pietei de constructii abilitati de comunicare atitudine pozitiva si persuasiune discernamant si capacitate de a rezolva problemele rezistenta la efort si stres corectitudine si loialitate fata de firma spirit de ordine si disciplina Perioada de evaluare: - Anuala Data: 24.04.2011 Nume, Prenume : CRAP CATALIN-MARIAN Semnatura ...............................................