Sunteți pe pagina 1din 15

OPTIMIZAREA DESIGN-ULUI UNEI STATII DE EPURARE SI MANAGEMENTUL OPERATIONAL PRIN METODA ANALIZEI SIMULARII SI COSTULUI S. Gillot1,2, B. De Clercq1, D.

Defour2, F. Simoens2, K. Gernaey1, P. A. Vanrolleghem1 1 Biomath Department, University of Gent, B-9000 Gent, Belgium 2 Biotim, Fotografielaan 30, B-2610 Wilrijk, Belgium REZUMAT Aceasta lucrare defineste un indice de obiectiv economic, care integreaza atat investitia, cat si costurile de operare fixe si variabile in cazul unei statii de epurare ape uzate. Obiectivul principal il constituie standardizarea procedurii de calcul a costului, in acest mod putandu-se compara multiple scenarii. Dezvoltarea criteriilor de cost poate fi specifica pentru fiecare caz particular, in special pentru a evalua costurile variabile in procesul operational. Folosirea modelului de cost si de simulare in comparatie cu alte metode de tratare este ulterior ilustrata prin doua studii de caz. Primul exemplu se refera la faza de proiectare a unei instalatii, intrucat, in cel de al doilea exemplu, strategiile timpului real de control sunt investigate prin modelare dinamica si simulare a procesului. Aceste investigatii sunt susceptibile sa conduca la economii considerabile. CUVINTE-CHEIE Criteriul costului, design (proiect sau plan), simulare dinamica, optimizare economica, statie de epurare ape uzate. INTRODUCERE Cand se proiecteaza o statie de epurare sau cand se urmareste imbunatatirea unei deja existente, pot fi evaluate, cu ajutorul unui index(indice) de costuri, diferite alternative de tratare si strategii operationale. In oricare dintre cazuri, instrumentele computerizate au evoluat in scopul proiectarii unei statii de epurare cu costuri eficientizate, asemenea CAPDET (McGhee et al., 1983) sau STOM (Spearing, 1987), precum si optimizarea studiilor (Tyteca, 1985; Pipyn et al., 1994; Fels et al., 1997), suferind insa de doua deficiente majore: 1. indicii de cost folositi sunt deseori restrictivi: numai investitiile sau anumite costuri specifice de operare sunt luate in considerare;

2. caracteristicile variabile in timp ale statiei de epurare nu sunt luate in considerare in mod direct, dar, prin aplicarea unor factori de securitate mari, acestia induc o cretere a costurilor; Mai mult decat atat, folosirea unor strategii operationale adecvate, precum controlul in timp real, care este putin investigat, in pofida beneficiilor care ar putea fi exploatate (Vanrolleghem et al., 1996; Ekster, 1998). Intaiul obiectiv pe care aceasta lucrare si-l propune este definirea unui indice de obiectiv economic derivat din functiile costului, ingloband att investiiile, cat i costurile variabile de exploatare de-a lungul duratei de via a unei instalaii Cel de-al doilea obiectiv il constituie avantajul folosirii simularii, in acelasi mod in care costurile sunt ilustrate prin doua aplicatii studiate recent. n prima parte este investigat impactul asupra costurilor de catre sarcina maxim preconizat, utilizata pentru proiectarea unei instalaii industriale. n cea de a doua este prezentat un studiu de susinere a alegerii privind punerea n aplicare a diferitelor strategii de control care optimizeaza dozarea polimerica in cazul unui decantor suprancrcat. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA COSTURILOR DE FUNCTIONARE IN CAZUL UNEI STATII DE EPURARE APE UZATE Costurile de functionare ale unei statii de epurare se subdivid, in general, in investitia amplasamentului si costurile operationale. Cele din urma pot fi stabile (functionare normala si mentenanta, stabilirea puterii) sau variabile (consumul chimic si cel de putere, tratarea namolului si eliminarea lui, taxele pe efluent). In scopul evaluarii costurilor preliminare, astfel incat o instalatie sa poate alege intre alternative diferite intr-o faza incipienta a unui proiect, pot fi folosite functiile de cost. (Wright and Woods, 1993 - 1994; Agences de leau, 1995; Fels et al., 1997). FUNCTIILE DE COST ALE INVESTITIEI Costurile de investitie pentru unitatile principale dintr-o statie de epurare pot fi cuantificate in comparatie cu dimensiunea procesului (ex. volum, arie, debit) prin folosirea legilor de putere sau a functiilor polinomiale. Pentru estimarea costurilor investitiei referitor la conducte si instrumentatie, se aplica factorii de cost (procentajul costului de investitie) Exemple pentru functiile de cost ale investitiei se gasesc in literatura de specialitate (Tyteca, 1985; Wright and Woods, 1993 - 1994; Fels et al., 1997). In orice caz, cand se face uz numai de datele din literatura de specialitate, acuratetea estimarii costurilor de investitie poate fi cu greu expectata. Functiile

de cost sunt cu adevarat dezvaluite la un anumit moment dat si pentru o anumita companie, regiune sau tara si orice extrapolari pot suporta riscuri. Cu atat mai mult, este dificil sa comparam relatii diferite ce provin din surse diferite, precum si descrierea componentelor care se iau in calcul in cazul relatiilor este de cele mai multe ori saracacioasa. In final, o indicaie a preciziei obinut folosind datele din literatur este rareori oferita. Ca urmare, o analiz a costului n faza de nceput a unui proiect necesit dezvoltarea unor funcii de cost specifice, n cazul n care se urmareste estimarea exact i fiabil. Rezultatele unei investigatii facuta pentru Flanders (Vermeire, 1999) sunt ilustrate in Tabelul 1. Functiile de cost s-au dezvoltat pentru un aspec tipic al unei statii de epurare domestice (sant de oxidare). Costurile de investitie sunt exprimate in euro din 1998 si se subdivid in constructie (beton, excavare, fundatie) si echipament electromecanic (achizitionare si instalare). Taxele, costul de administrare si cel ingineresc nu se iau in considerare.

TABEL I- Functiile costului de investitie dezvoltate pentru statiile de


epurare municipale de catre Flanders (Vermeire, 1999)

C = Constructia EM = Echipamentul elecromecanic Functiile ilustrate in Tabelul I au fost validate statistic si permit estimarea costului investitiei totale pentru intreaga statie (plan de amplasament similar), cu o marja de eroare de 25%.
2

FUNCTIILE COSTULUI OPERATIONAL Costul operational total poate fi in stransa legatura cu parametrii globali ai statiei de epurare (ex. debitul mediu, echivalentul populatiei), in special cu legile puterii (Smeers and Tyteca, 1984; Balmr and Mattson, 1994; WERF, 1997). In orice caz, acest tip de relationari se aplica performantei medii a statiilor de epurare si deseori implica un grad inalt de incertitudine, in afara de cazul in care se iau in considerare configuratiile statiilor de epurare similare. In conditiile in care se iau in considerare datele de simulare pentru estimarea costurilor operationale, pot fi ilustrate modele deductive prin calcule matematice (Brett et al., 1998; Jacquet, 1999). Insa, aceasta dezvoltare presupune o anumita indemanare, iar colectarea datelor in-situ este preferabila in masura in care acest fapt este posibil (cand se urmareste optimizarea unei statii existente), in scopul verificarii si perfectionarii modelelor de cost sau pentru a crea noi modele (inductive). Tabele 2 si 3 propun alaturarea unor functii de cost diferite, care pot fi folosite pentru estimarea costurilor operationale fixe si variabile. In scopul evitarii ajustarilor de cost au fost preferate, in dezvoltarea functiilor de cost- cand a existat posibilitatea,- unitatile non-monetare (ex. om-ora, kW) (Balmr and Mattson, 1994).

TABEL 2 - Exemple pentru functiile de cost operational fix

TABEL 3 - Exemple pentru functiile de cost operational variabil

Functiile de cost din tabelele 2 si 3 nu ilustreaza decat posibile modele in forma lor generica. In tabelul 2, costurile operationale fixe sunt dependente de marimea statiei sau a unitatii de epurare (volum, suprafata) Evaluarea costurilor operationale variabile pe baza variabilelor simulate si a parametrilor presupune un numar de ipoteze (ex. pierderi, eficienta oxigenarii, a se vedea Tabelul 3), fiecare caz special, putand solicita, astfel, dezvoltarea funciilor de cost specifice. In concluzie, cand se compara diferite alternative, o atentie deosebita o constituie determinarea scalelor de timp si spatiu (Vanrolleghem et al., 1996), intrucat acestea pot influenta alegerea in cazul implementarii functiilor de cost (Rivas and Ayesa, 1997). Optima este efectuarea unei evaluari de ansamblu asupra duratei de viata a statiei de epurare. COSTUL TOTAL PENTRU O STATIE DE EPURARE APE UZATE Costul total al unei statii de epurare este deseori determinat prin metoda valorii prezente (White et al., 1989). Toate costurile operationale anuale pentru fiecare proces sunt convertite la valoarea corespondenta din prezent si adaugate la costurile de investitie pentru fiecare proces, ceea ce conduce la obtinerea valorii nete actuale.

Daca ICk reprezinta costul de investitie al unei unitati k, iar OCk costul operational, atunci valoarea neta actualizata (VNA) a unei statii, pentru o perioada de n ani, poate fi determinata ca

unde i este rata de interes, iar N este numarul de unitati. Rezultatele pot fi exprimate ca valoare anuala echivalenta (VA).

Pe baza functiilor, astfel cum a fost ilustrat in tabelele 2, 3 si 4, indicele costului total poate fi calculat pe baza formulelor VNA (valoarea neta actualizata) sau VA (valoare anuala echivalenta).

OPTIMIZAREA UNEI STATII DE EPURARE PRIN METODA SIMULARII OPTIMIZAREA PROIECTARII UNEI STATII DE EPURARESIMULAREA PRIN ATINGEREA COTEI DE ECHILIBRU In faza de proiectare a unei statii de epurare industriale s-au luat in considerare 2 seturi de tarife maxime expectate (conditii de maxim, 1 si 2) pentru treapta cu namol activ prin indepartarea biologica a azotului. Doua dimensiuni ale reactorului au fost astfel determinate, iar costul de investitie pentru statia de epurare mai mare a fost estimat cu 5% mai mult. Pentru ambele modele, impactul asupra costurilor in cazul concentratiei de azot din efluent a fost stabilit prin simulare. Principalul scop a fost determinarea abilitatii celei mai mici statii de epurare de a atinge cotele maxime de eficienta la incarcare (conditiile de maxima 2) pentru calitatea unui efluent dat; scopul secundar a urmarit compararea costului a doua alternative, medie si maxima, in cazul ratei de incarcare (conditiile de maxima 2). Rezultatele simularii folosind simulatorul WEST (Hemmis NV, Kortrijk, Belgium, http://www.hemmis.be; Vangheluwe et al., 1998) au evidentiat ca, pentru ambele modele investigate, a fost atinsa calitatea ceruta a efluentului.

Impactul caracteristicilor efluentului asupra costurilor este ilustrat in Figura 1. In aceasta figura, costurile sunt comparate cu valoarea neta prezenta a modelului 1 in conditiile medii date (stabilite la 100). Figura 1- Impactul caracteristicilor efluentului asupra valorilor nete prezente

Optimizarea costului observata pentru ambele modele in conditiile maxime de incarcare poate fi atribuita cresterii productiei de namol. Valoarea neta prezenta pentru modelul 2 al statiei de epurare este mai mica decat a modelului 1, astfel cresterea costului de investitie a fost compensata printr-o diminuare (descrestere) a costului operational (mai ales in producerea namolului). In concluzie, pare mult mai economica construirea unei statii de epurare mai mare, mai ales in cazul in care este atinsa rata maxima de incarcare (valoarea neta prezenta scade cu 7%).

Figura 2 ilustreaza diferentele de cost in cazul celor 2 modele de statii proiectate, precum si deficientele pentru cele doua conditii de incarcare. Figura 2- Diferentele de cost

Oricare ar fi rata de ncrcare, defalcarea costurilor este n acord cu literatura de specialitate (Vanrolleghem et al., 1996) : tratamentul nmolului i eliminarea reprezint costul de operare principal, urmat de consumul de energie. Impreuna, aceste variabile ale costurilor operationale sunt importante, in egala masura, cu costurile de investitie. Acest studiu de caz ilustreaza compatibilitatea alaturarii analizei economice si simularii. Pasul urmator consta in integrarea caracteristicilor dinamice ale unei statii de epurare, in analiza. Acest lucru solicita stabilirea parametrilor dinamici ai modelelor, lucru deloc usor in faza de schita a unui proiect. Cu toate acestea, analiza poate fi asociata experimentelor-pilot, folosite in special in proiectarea unei statii de epurare industriale. Acest fapt ar reduce cu certitudine timpul cerut pentru investigarea diferitelor scenarii in cadrul statiei de epurare-pilot, in stransa corelatie cu diminuarea semnificativa a costurilor.

OPTIMIZAREA OPERATIONALA A STATIEI DE EPURARESIMULAREA DINAMICA Pentru a imbunatati calitatea efluentului intr-o statie de epurare industriala (bazin de aerare si decantor), in care proprietatile de decantare ale namolului s-au imbunatatit prin adaugarea continua a polimerului la o rata fixa, Vanderhasselt (1999) a testat mai multe strategii de control. Aceste strategii s-au bazat pe diferite variabile masurate, precum si dozari polimerice si au fost evaluate intr-un simulator al statiei de epurare (West++, Hemmis NV) prin supunerea lor la acelesi rate de incarcare solide si hidraulice. In acest scop a fost folosite o intreaga scala de date stabilita din masuratori ale curgerii efluentului on-line si masuratori off-line ale concentratiei de namol din bazinul de aerare. Decantorul rectangular a fost modelat uni-dimensional cu 10 straturi orizontale peste care au fost calculate fluxurile solide. Pentru calcularea fluxurilor de decantare a fost folosit un model Vesilind modificat, incorporand influenta polimerului. Rezultatele experimentale au condus la Ecuatia (3), obtinuta prin regresie.

unde: Vs = stabilirea vitezei (m/h) X = concentratia de biomasa (kg/m3) P = concentratia polimerica (ppm) Cu acest model, Vanderhasselt (1999) a aratat c meninerea nlimii stratului de namol sub 1,5 m duce la o concentraie a solidelor n suspensie mai mica de 10 g/m3. Peste aceasta limita, concentratia solidelor in efluent creste rapid. In consecinta, au fost formulate diferite strategii de control pentru mentinerea nivelului stratului de namol, sub acest nivel critic. Nivelul stratului de namol, debitul, masa de sedimente si volumul masei de namol sunt considerate a fi variabile de referinta in algoritmul de control. Au fost luate in considerare si strategiile de control bazate pe combinatia dintre nivelul stratului de namol si una din variabilele masurate. S-a observat ca strategiile bazate exclusiv pe debit au nevoie de mult mai mult polimer decat celelalte strategii, in scopul obtinerii unui nivel de performanta predeterminat (a se vedea exemplul din Figura 3). In acelasi timp, desi celelalte strategii de control au fost la fel de eficiente, se poate vedea o diferenta clara in modelul lor de dozare.

Strategiile care folosesc nivelul stratului de namol indica o dozare neregulata, in timp ce strategiile care nu se bazeaza pe aceasta componenta in relatia de raspuns isi mentin comportamentul liniar pe parcursul procesului. FIGURA 3- Evolutia inaltimii stratului de namol (m, stanga) si rata dozarii polimerice (m3/h, dreapta) ca functii de timp pentru diferite strategii de control (rezultatele simularii)

a. Legea de control:

b. Legea de control:

unde: SBH= nivelul stratului de namol c. Legea de control:

Practic, ca urmare a unui curent de densitate mare existent in decantorul actual, inaltimea stratului de namol trebuie tinuta sub nivelul de 0,5 m pentru mentinerea unei calitati bune a efluentului. Rezultatele simularii arata ca un raspuns de control privind mentinerea nivelului de namol sub aceasta valoare permite reducerea consumului polimeric curent pana la de 10 ori comparativ cu ratele curente constante de dozare. Estimand costul aditional de 17.000 Euro pentru sistemul de control si senzor, perioada de amortizare a acestuia va fi mai mica de 3 luni. CONCLUZII Cand se optimizeaza proiectul si operativitatatea unei statii de epurare, se cere definitia unui criteriu de cost standardizat pentru a compara diferite scenarii de tratament. Integrarea variabilelor de cost operational n evaluarea global a noilor abordri este de natur s conduca la economii considerabile, n special atunci cnd n timp real strategiile de control sunt investigate de ctre modelarea dinamic i simulare. In mod constant se depun eforturi considerabile pentru implementarea directa a functiilor de cost intr-un soft, prin intermediul caruia sa fie evaluate simultan atat proiectarea fizica a unei statii de epurare (constructia efectiva), cat si simularea dinamica a comportamentului acesteia. Multiple cercetari si-au indreptat atentia spre integrarea obiectivelor de optimizare non-monetare in cadrul indicilor de performanta, precum flexibilitatea sau riscul de colaps.

APRECIERI Acest studiu a fost finantat de Institutul Flemish pentru Promovarea Cercetarii Stiintifico-Tehnologica in Industrie din Belgia. REFERINTE Agentiile de gospodarirea apelor, Ministerul Mediului (1995). Abordari tehnico-economice ale costurilor. Investitii de canalizare.Caiet tehnic, pag. 48. (in Franceza), Alexandre, O. si Grand dEsnon, A. (1998). Costul de salubritate rurala. Evaluarea costurilor de investiii i de exploatare. TSM, 7/8, 19-31. (in Franceza) ASCE (1992) ASCE Masuratori standard pentru transferul de oxigen in apa curata. Societatea Americana a Inginerilor, Balmr, P. and Mattson, B. (1994). Costurile operationale pentru o statie de epurare ape uzate, Wat. Sci. Tech. 30(4), 7-15. Brett, S. W., Morse, G. K., Lester, J. N. (1998). Cheltuieli operationale in industria apei (I) : O metodologie pentru estimarea costurilor variabile in cazul unei statii de epurare avansate. Managementul apei in context european, 1(5), 31-38. Ekster A.(1998). Controlul pierderilor automate. Wat. Env. Techn., 10 (8),63-64. Fels, M., Pintr, J., Lycon, D. S. (1997). Optimizarea design-ului pentru sistemele de tratare ape uzate Aplicarea la past mecanic i industria hrtiei: proiectare si relatii de cost. Can. J. Chem., Eng., 75, 437-451. Jacquet, P. (1999). Een globale kostenfunctie voor tuning en evaluatie van op respirometrie gebaseerde controle algoritmen voor actiefslibprocessen. Engineers Thesis. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. University Gent, Belgium. pp. 122. (in Dutch) McGhee, T. J., Mojgani, P., Viicidomina, F. (1983). Use of EPAs CAPDET program for evaluation of wastewater treatment alternatives. J. Water Pollut. Control Fed., 55(1), 35-43. Pipyn, P., Derycke, D., Defour, D. (1994). Sludge production and treatment as important factors in the cost/benefit calculation in the choice of the most appropriate wastewater treatment plant system . Med. Fac. Landbouww., Univ. Gent, 59, 1951-1958. Rivas A. and Ayesa E.(1997). Optimum design of activated sludge plants using the simulator DAISY

2.0. Measurements and Modelling in Environmental Pollution. R. San Jos and C.A. Brebbia (Ed.). Computational Mechanics Publications. Southampton, Boston Smeers, Y. and Tyteca, D. (1984). A geometric programming model for optimal design of wastewater treatment plants. Operation Research, 32(2), 314-342. Spearing, B. W. (1987). Sewage treatment optimization model - STOM - the sewage works in a personal computer. Proc. Instn. Civ. Engrs, Part 1, 82, 11451164. Tyteca, D. (1985). Mathematical models for cost effective biological wastewater treatment. Mathematical Models in Biological Wastewater Treatment. Jrgensen and Gromiec, Amsterdam Eds. Vanderhasselt, A., De Clercq, B., Vanderhaegen, B., Vanrolleghem, P., Verstraete, W. (1999). On-line control of polymer addition to prevent massive sludge wash-out. J. Env. Eng. (in press). Vangheluwe, H., Claeys, F. and Vansteenkiste, G. (1998). The WEST++ wastewater treatment plant modelling and simulation environment. In Andr Bergiela and Eugne Kerckhoffs, editors, 10th European Simulation Symposium, pp. 756--761. Society for Computer Simulation International (SCS), October 1998. Nottingham, UK. Vanrolleghem, P.A., Jeppsson, U., Carstensen, J., Carlsson, B., Olsson, G. (1996). Integration of wastewater treatment plant design and operation - a systematic approach using cost functions. Wat. Sci. Tech., 34(3-4), 159-171. Vermeire, P. (1999). Economische optimalisatie van waterzuiveringsstations. Ontwikkeling van investeringskostenfuncties voor Vlaanderen. Engineers Thesis. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. University Gent, Belgium. pp. 101. (in Dutch) WERF. (1997). Benchmarking wastewater operations - collection, treatment, and biosolids management - Final report. Project 96-CTS-5. White, J. A., Agee, M. H. and Case, K. E. (1989) Principles in Engineering Economic Analysis. John Wiley & Sons. Wright, D. G. and Woods, D. R. (1993). Evaluation of capital cost data. Part 7: Liquid waste disposal with emphasis on physical treatment. Can. J. Chem. Eng., 71, 575-590.

Wright, D. G. and Woods, D. R. (1994). Evaluation of capital cost data. Part 8: Liquid waste disposal with emphasis on biological treatment. Can. J. Chem. Eng., 72, 342-351. APPENDIX PUTEREA NECESARA PENTRU UN SISTEM DE AERARE CU AER DIFUZ ECHIPAT CU DIFUZORI DE AERARE CU BULE FINE SI SUFLANTE Determinarea consumului de energie din coeficientul de transfer al oxigenului in conditii de teren (K Laf, 1/h) consta in relationarea coeficientului transferului de oxigen la volumul de aer si apoi la consumul de energie.

A1 Determinarea ratei fluxului de aer distribuit


Determinarea ratei fluxului de aer distribuit (qaer) se poate deduce din eficienta transferului de oxigen (OTE, -), folosind Ecuatia A1, si din curbele construite dandu-i OTE ca si functie a lui qaer (Ecuatia A2), unde: (A1) kLaf = coeficientul de transfer al oxigenului in conditii de teren (h-1) Cs T0 = concentratia de saturatie in apa curata la T0 (g.m-3) V = volumul bazinului (m3) = factorul alpha = KLaf / KLa O2 = densitatea oxigenului (kg.m-3) yO2 = fractiunea de oxigen in aer (-) (A2) Unde: A, B = constant qaer = (A3)

A2 Consumul de energie
Energia eliberata de suflanta (W) poate fi estimata luand in calcul o compresie adiabatica (PV = cte) (ASCE, 1992):

(A4) = coeficient isentropic = puterea motorului si suflantei

P1, P2 = presiunea inainte si dupa comprimare (Pa),

P = pierderi (suflanta si conducte) (Pa) dw = adancimea apei (m)