Sunteți pe pagina 1din 2

INVITAIE LA CONCURS

pentru achiziionarea bunurilor/serviciilor


prin procedura cererii ofertelor de preuri
____________20__

__________________________
(locul desfurrii edinei)

Autoritatea contractant: _______________________________________________________


(instituia ce a iniiat i a desfurat procedura de achiziie)
Sediul autoritii
contractante: _______________________________________________________
(adresa depunerii ofertelor i desfurrii concursului)
_______________________________________________________
Numrul de telefon i
persoana de contact: _______________________________________________________
Obiectul achiziiei: _______________________________________________________
(expunerea succint a obiectului achiziiei)
Cod CPV: __________________-__
Cerinele fa de bunurile/serviciile solicitate:
Nr.
d/o

Denumirea bunurilor /
serviciilor

Cod CPV

Caracteristicile
tehnice / cerinele

Cantitatea /
volumul

Alt
informaie

1.
2.
3.
4.

Termenul-limit de prezentare a ofertelor (data/ora) ___________________________________


Data/ora desfurrii concursului

________________________________________________

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativ a cerinelor care vor fi luate n considerare pe
lng preul propus, cu indicarea pe poziii, pe loturi, pe lista ntreag):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Termenul i condiiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor_________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Valuta i modul de achitare

_______________________________________________________

Termenul de valabilitate a ofertelor

_________________________________________________

Meniuni privind garaniile ________________________________________________________


Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________
Alte informaii

_________________________________________________________________
Semntura_______________________
L..