Sunteți pe pagina 1din 2

LEGAL DIGEST, NEWS, PUBLICATIONS3 MARCH 20200 COMMENTS

Filială vs sucursală în
Republica Moldova
Începând cu 01.03.2019[1], reglementările privind structurile externe a
societății comerciale au fost ajustate la conceptele din Acordul de Asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana din 27 iunie 2014, de altfel,
existente și în legislația Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, sucursala este
subdiviziunea persoanei juridice, care nu are personalitate juridică distinctă,
iar filiala reprezintă o persoană juridică controlată de o altă persoană juridică.

Conceptul de reprezentanță este exclus drept structură exogenă a societății


comerciale, fiind menținut doar în legislația fiscală[2]. Noile reglementări
prevăd (i) protecția sucursalei de insolvabilitatea societății-mamă, (ii)
modalitatea de obținere a licențelor de către filială (în cazul în care societatea-
mamă a obținut deja o licență de o anumită categorie) și (iii) evitarea unei
prorogări excesive de competență.

Mai jos, sunt indicate principalele teze, sub aspect comparativ, privind
constituirea, funcționarea și lichidarea filialei și a sucursalei în Republica
Moldova.

[1]Legea nr. 133 de modernizare a Codului civil și de modificarea a unor acte


legislative din 15.11.2018 („Legea 133/2018”) a intrat în vigoare la data
01.03.2019

[2] Pentru mai multe detalii a se vedea: /2018/02/05/operation-through-


permanent-establishment-in-moldova/

Autori: Cristina Martin, Partener, PhD și Nicolina Țurcan, Associate