Sunteți pe pagina 1din 1500

BIBLIA

BIBLIA
SAU
SFNTA SCRIPTUR
SFNTA SCRIPTUR
A
VECHIULUI I NOULUI TESTAMENT
Traducerea: Dumitru Cornile!u, 1924
Corectura ortografic i morfologic: Mio"r#$ Re!%e&#n
Martie 2012
www.Biblia.Petru!iata.ro
CUPRINS
'ene(#......................................................................."
E)o"ul......................................................................#2
Le*iti!ul.................................................................12$
Numeri...................................................................1%$
Deuteronomul.........................................................224
Iou#......................................................................2#&
+u"e!,torii.............................................................."0%
Rut.........................................................................""%
-nt.i# !#rte # lui S#muel.........................................."41
A "ou# !#rte # lui S#muel........................................"$0
-nt.i# !#rte # -m/,r#0ilor........................................414
A "ou# !#rte # -m/,r#0ilor......................................4&2
-nt.i# !#rte # Croni!ilor..........................................4$$
A "ou# !#rte # Croni!ilor.........................................&2"
E(r#.......................................................................&%"
Neemi#...................................................................&#&
Eter#.....................................................................&92
Io*..........................................................................%01
P#lmii...................................................................%&"
Pro*er1ele lui Solomon............................................#91
E!lei#tul...............................................................$"$
C.nt#re# !.nt,rilor.................................................$4$
I#i#.......................................................................$&%
Ieremi#...................................................................91#
Pl.n$erile lui Ieremi#..............................................9$4
E(e!%iel..................................................................992
D#niel...................................................................10&2
Oe#.....................................................................10#1
Ioel.......................................................................10$1
Amo....................................................................10$&
O1#"i#.................................................................109"
Ion#......................................................................109&
Mi!#.....................................................................109$
N#um....................................................................1104
H#1#!u!...............................................................110#
2e3#ni#.................................................................1110
H#$#i....................................................................111"
4#%#ri#.................................................................111&
M#le#%i................................................................112%
E*#n$%eli# "u/, M#tei..........................................11"0
E*#n$%eli# "u/, M#r!u.........................................11#&
E*#n$%eli# "u/, Lu!#...........................................1202
E*#n$%eli# "u/, Io#n............................................1249
F#/tele #/otolilor.................................................12$&
E/itol# lui P#*el !,tre Rom#ni.............................1"29
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Corinteni...............1"&0
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Corinteni..............1"#0
2
E/itol# lui P#*el !,tre '#l#teni............................1"$"
E/itol# lui P#*el !,tre E3eeni..............................1"90
E/itol# lui P#*el !,tre Fili/eni..............................1"9#
E/itol# lui P#*el !,tre Coloeni............................1402
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Te#loni!eni...........140#
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Te#loni!eni..........1412
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Timotei..................141&
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Timotei................1421
E/itol# lui P#*el !,tre Tit.....................................142&
E/itol# lui P#*el !,tre Filimon..............................142$
E/itol# !,tre E*rei...............................................1429
E/itol# o1orni!e#!, # lui I#!o*..........................144"
-nt.i# e/itol, o1orni!e#!, # lui Petru.................144$
A "ou# e/itol, o1orni!e#!, # lui Petru...............14&4
-nt.i# e/itol, o1orni!e#!, # lui Io#n...................14&$
A "ou# e/itol, # lui Io#n.......................................14%"
A trei# e/itol, # lui Io#n.......................................14%4
E/itol# o1orni!e#!, # lui Iu"#...........................14%&
A/o!#li/# lui Io#n................................................14%#
3
INTRODUCERE
'cea(t )er(iue a Bibliei a fo(t ob*iut + urma corecturii ortografice i morfologice a biecuo(cutei
traduceri reali,at de -umitru Corile(cu i .ublicat + aul 1924.
/co.ul meu a fo(t de a .ue la di(.o,i*ia cititorilor o )er(iue a Bibliei care ( aib la ba, traducerea
Corile(cu, ( u co*i cu)ite ab(ete + -01, ( fie c2t mai corect di .uct de )edere ortografic, (
re(.ecte ormele curete de (criere (tabilite de 'cademia 3om2, fr a iter)ei +( la i)elul deota*iei,
(ita4ei i to.icii te4tului origial.
Te4tul Bibliei !-CC u e(te deocamdat di(.oibil + form ti.rit dar cuoate o r(.2dire im.re(ioat
+ format electroic, fiid di(.oibil .etru o gam larg de utili,atori .ri itermediul urmtoarelor .rograme:
RoBi1le 5 .etru (tudiu idi)idual6
Bi1leS%o5 5 .etru )ideo.roiec*ie + bi(erici6
Bi1leBee/ 5 .etru de*itorii de telefoae mobile6
Bi1leS#*er 5 ca .rogram de (cree(a)er6
Mo"ule 1i1li!e .etru cele mai r(.2dite .rograme de (tudiu al /cri.turii6
555Bi1le 5 .etru orice utili,ator de 7teret.
Petru corectarea ortografic i actuali,area te4tului biblic am folo(it ca te4t (ur( )er(iuea Bibliei Corile(cu
di(.oibil .e 7teret, creia i8am a.licat urmtoarele 9filtre::
Dicionarul explicativ al limbii romne6
Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne6
Corector ortografic ;(.ellig c<ec=er> + limba rom26
Traducerea Corile(cu a te4tului biblic .ublicat + urmtoarele edi*ii: Biblia Internaional de Studiu
Inductiv (BISI), Biblia reviuit de SB!, Biblia de "tudiu pentru o via deplin6
'lte traduceri ale Bibliei + limba rom2: Biblia #oua traducere $n limba romn, Biblia
traducerea %B&, Biblia traducerea 'BS, #oul 'e"tament traducerea ()&.
?i(ta com.let a cu)itelor +locuite ;.e(te 1&00> (e g(ete .e 7teret la .agia Bi1li# VDCC.
@a* de )er(iuea ii*ial a traducerii Corile(cu, te4tul biblic actual co*ie cu)itele lui 7(u( (cri(e cu rou
.etru o idetificare mai uoar i o lectur mai ca.ti)at.
-eoarece corectura ortografic am fcut8o fr citirea itegral a te4tului biblic, e(te .o(ibil ( (e fi (trecurat
greeli regretabile + .roce(ul de .relucrare al te4tului (au + locali,area tuturor cu)itelor eadec)ate (au
eroate. 'ce(t .roiect, +ce.ut + 2001, )a cotiua cu aAutorul -omului .2 la de()2rire. ! +curaAe, (8
mi (emala*i orice greeal .e care o de(co.eri*i + te4tul biblic. -e a(emeea, co(ulta*i .agia de 7teret de
mai Ao( .etru a fi la curet cu ultima )er(iue a te4tului biblic i a .rogramelor care (e ba,ea, .e ace(t te4t.
Mul*umiri deo(ebite 'utorului /cri.turii i tuturor celor care au cotribuit cu ob(er)a*ii, critici (au (uge(tii la
corectarea te4tului Bibliei !-CC.
*iodrag !ec+ean
,,,-Biblia-.entru&iata-ro
4
GENEZA
Capitolul 1
Vremurile strvechi de la facerea lumii pn la Avraam
*
6
Be. 1 8 Be. 11:9
Facerea lumii
78 ?a +ce.ut
6
, -ume,eu a fcut
66
cerurile i .m2tul.
6
7oa 1:1, 26 0)r. 1:10.
66
P(. $:"6 P(. "":%6 P(. $9:11, 126 P(. 102:2&6 P(. 1"%:&6 P(. 14%:%6 7(a. 44:246 7er. 10:126 7er. &1:1&6 Ca<. 12:16 @a.. 14:1&6
@a.. 1#:246 Col. 1:1%, 1#6 0)r. 11:"6 '.oc. 4:116 '.oc. 10:%
Lumina
98 Pm2tul era .u(tiu i gol6 .e(te fa*a ad2cului de a.e era +tueric, i
6
-u<ul lui -ume,eu /e mica .e
dea(u.ra a.elor.
6
P(. "":%6 7(a. 40:1", 14
:8 -ume,eu
6
a ,i(: 9/ fie
66
lumiD: Ei a fo(t lumi.
6
P(. "":9.
66
2Cor. 4:%
;8 -ume,eu a ),ut c lumia era bu6 i -ume,eu a de(.r*it lumia de +tueric.
<8 -ume,eu a umit lumia ,i
6
, iar +tuericul l8a umit oa.te. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o
dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua +t2i.
6
P(. #4:1%6 P(. 104:20
Cerul
=8 -ume,eu a ,i(: 9/ fie
6
o +tidere +tre a.e, i ea ( de(.art a.ele de a.e.:
6
7o) "#:1$6 P(. 1"%:&6 7er. 10:126 7er. &1:1&
>8 Ei -ume,eu a fcut +tiderea, i ea a de(.r*it
6
a.ele care (ut dede(ubtul +tiderii de a.ele care (ut
dea(u.ra
66
+tiderii. Ei aa a fo(t.
6
Pro). $:2$.
66
P(. 14$:4
?8 -ume,eu a umit +tiderea cer. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a doua.
Pmntul
@8 -ume,eu a ,i(: 9/
6
(e (tr2g la u loc a.ele care (ut dede(ubtul cerului i ( (e arate u(catulD: Ei aa a
fo(t.
6
7o) 2%:106 7o) "$:$6 P(. "":#6 P(. 9&:&6 P(. 104:96 P(. 1"%:%6 Pro). $:296 7er. &:226 2Pet. ":&
7A8 -ume,eu a umit u(catul .m2t, iar grmada de a.e a umit8o mri. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta
era bu.
778 '.oi -ume,eu a ,i(: 9/ dea
6
.m2tul )erdea*, iarb cu (m2*, .omi roditori
66
, care ( fac rod du.
(oiul lor i care ( aib + ei (m2*a lor .e .m2t.: Ei aa a fo(t.
6
0)r. %:#.
66
?uc. %:44
798 Pm2tul a dat )erdea*, iarb cu (m2* du. (oiul ei i .omi care fac rod i care +i au (m2*a + ei, du.
(oiul lor. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta era bu.
7:8 '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a treia.
Soarele, luna i stelele
7;8 -ume,eu a ,i(: 9/ fie ite lumitori
6
+ +tiderea cerului, ca ( de(.art ,iua de oa.te6 ei ( fie ite
(eme
66
care ( arate )remurile, ,ilele i aii6
6
-eut. 4:196 P(. #4:1%6 P(. 1"%:#.
66
P(. #4:1#6 P(. 104:19
7<8 i ( (luAea(c de lumitori + +tiderea cerului, ca ( lumie,e .m2tul.: Ei aa a fo(t.
7=8 -ume,eu
6
a fcut cei doi mari lumitori, i aume: lumitorul cel mai mare ca ( (t.2ea(c ,iua, i
66

lumitorul cel mai mic ca ( (t.2ea(c oa.tea6 a fcut i
B
(telele.
6
P(. 1"%:#, $, 96 P(. 14$:", &.
66
P(. $:".
B
7o) "$:#
7>8 -ume,eu i8a ae,at + +tiderea cerului ca ( lumie,e .m2tul,
7?8 ( (t.2ea(c
6
,iua i oa.tea i ( de(.art lumia de +tueric. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta era bu.
6
7er. "1:"&
5
7@8 '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a .atra.
Vieuitoarele mrii
9A8 -ume,eu a ,i(: 9/ miue a.ele de )ie*uitoare i ( ,boare .(ri dea(u.ra .m2tului .e +tiderea
cerului.:
978 -ume,eu
6
a fcut .etii cei mari i toate )ie*uitoarele care (e mic i de care miu a.ele, du. (oiurile
lor6 a fcut i orice .a(re +ari.at du. (oiul ei. -ume,eu a ),ut c erau bue.
6
Be. %:206 Be. #:146 Be. $:196 P(. 104:2%
998 -ume,eu le8a biecu)2tat i a ,i(: 9Crete*i
6
, +mul*i*i8) i um.le*i a.ele mrilor6 ( (e +mul*ea(c i
.(rile .e .m2t.:
6
Be. $:1#
9:8 '(tfel a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a cicea.
Vieuitoarele pmntului
9;8 -ume,eu a ,i(: 9/ dea .m2tul )ie*uitoare du. (oiul lor, )ite, t2r2toare i fiare .m2teti, du. (oiul
lor.: Ei aa a fo(t.
9<8 -ume,eu a fcut fiarele .m2tului du. (oiul lor, )itele du. (oiul lor i toate t2r2toarele .m2tului du.
(oiul lor. -ume,eu a ),ut c erau bue.
9=8 '.oi -ume,eu a ,i(: 9/ facem
6
om du. c<i.ul Fo(tru, du. a(emarea Foa(tr6 el ( (t.2ea(c
66

.e(te .etii mrii, .e(te .(rile cerului, .e(te )ite, .e(te tot .m2tul i .e(te toate t2r2toarele care (e mic .e
.m2t.:
6
Be. &:16 Be. 9:%6 P(. 100:"6 0cl. #:296 @a.. 1#:2%, 2$, 296 1Cor. 11:#6 0fe(. 4:246 Col. ":106 7ac. ":9.
66
Be. 9:26 P(. $:%
9>8 -ume,eu a fcut .e om du.
6
c<i.ul /u, l8a fcut du. c<i.ul lui -ume,eu6 .arte brbtea(c
66
i .arte
femeia(c i8a fcut.
6
1Cor. 11:#.
66
Be. &:26 Mal. 2:1&6 Mat. 19:46 Mar. 10:%
9?8 -ume,eu i8a biecu)2tat i -ume,eu le8a ,i(: 9Crete*i
6
, +mul*i*i8), um.le*i .m2tul i (u.ue*i8l6 i
(t.2i*i .e(te .etii mrii, .e(te .(rile cerului i .e(te orice )ie*uitoare care (e mic .e .m2t.:
6
Be. 9:1, #6 ?e). 2%:96 P(. 12#:"6 P(. 12$:", 4
9@8 Ei -ume,eu a ,i(: 97at c )8am dat orice iarb care face (m2* i care e(te .e fa*a +tregului .m2t i
orice .om care are + el rod cu (m2*: acea(ta ( fie <raa
6
)oa(tr.
6
Be. 9:"6 7o) "%:"16 P(. 104:14, 1&6 P(. 1"%:2&6 P(. 14%:#6 @a.. 14:1#
:A8 7ar tuturor
6
fiarelor .m2tului, tuturor .(rilor
66
cerului i tuturor )iet*ilor care (e mic .e .m2t, care
au + ele o (uflare de )ia*, le8am dat ca <ra toat iarba )erde.: Ei aa a fo(t.
6
P(. 14&:1&, 1%6 P(. 14#:9.
66
7o) "$:41
:78 -ume,eu /8a uitat
6
la tot ce fcu(e6 i iat c erau foarte bue. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o
dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a a(ea.
6
P(. 104:246 1Tim. 4:4
Capitolul 2
Ziua de odihn
78 '(tfel au fo(t (f2rite cerurile i .m2tul i toat
6
otirea lor.
6
P(. "":%
98 G ,iua
6
a a.tea, -ume,eu Ei8a (f2rit lucrarea .e care o fcu(e6 i + ,iua a a.tea /8a odi<it de toat
lucrarea ?ui .e care o fcu(e.
6
04od. 20:116 04od. "1:1#6 -eut. &:146 0)r. 4:4
:8 -ume,eu a biecu)2tat
6
,iua a a.tea i a (fi*it8o, .etru c + ,iua acea(ta /8a odi<it de toat lucrarea
?ui .e care o ,idi(e i o fcu(e.
6
Feem. 9:146 7(a. &$:1"
Facerea omului
;8 7at
6
i(toria cerurilor i a .m2tului, c2d au fo(t fcute.
6
Be. 1:16 P(. 90:1, 2
<8 G ,iua c2d a fcut -omul -ume,eu u .m2t i ceruri, u era +c .e .m2t iciu co.cel
6
de c2m. i
icio iarb de .e c2m. u +col*ea +c: fiidc -omul -ume,eu u ddu(e +c .loaie
66
.e .m2t i u era
iciu om ca ( lucre,e
B
.m2tul.
6
Be. 1:126 P(. 104:14.
66
7o) "$:2%, 2#, 2$.
B
Be. ":2"
6
=8 Ci u abur (e ridica de .e .m2t i uda toat fa*a .m2tului.
>8 -omul -ume,eu a fcut .e om di *r2a
6
.m2tului, i8a
66
(uflat + ri
B
(uflare de )ia*, i omul (8a
fcut
BB
a(tfel u (uflet )iu.
6
Be. ":19, 2"6 P(. 10":146 0cl. 12:#6 7(a. %4:$6 1Cor. 1&:4#.
66
7o) "":46 @a.. 1#:2&.
B
Be. #:226 7(a. 2:22.
BB
1Cor. 1&:4&
aiul
?8 '.oi -omul -ume,eu a (dit o grdi
6
+ 0de
66
, (.re r(rit
B
6 i a .u(
BB
acolo .e omul .e care8l
+tocmi(e.
6
Be. 1":106 7(a. &1:"6 0,ec. 2$:1"6 7oel 2:".
66
Be. ":24.
B
Be. 4:1%6 2Gm.. 19:126 0,ec. 2#:2".
BB
Be. 2:1&
@8 -omul -ume,eu a fcut ( r(ar di .m2t tot felul
6
de .omi, .lcu*i la )edere i bui la m2care, i
.omul
66
)ie*ii + miAlocul grdiii, i .omul
B
cuoti*ei bielui i rului.
6
0,ec. "1:$.
66
Be. ":226 Pro). ":1$6 Pro). 11:"06 '.oc. 2:#6 '.oc. 22:2, 14.
B
Be. 2:1#
7A8 H r2u ieea di 0de i uda grdia6 i de acolo (e +m.r*ea i (e fcea .atru bra*e.
778 Fumele celui dit2i e(te Pi(o6 el +coAoar toat
6
*ara Ia)ila, ude (e g(ete aur.
6
Be. 2&:1$
798 'urul di *ara acea(ta e(te bu6 acolo (e g(ete i bedelio
6
i .iatr de oi4.
6
Fum. 11:#
7:8 Fumele r2ului al doilea e(te B<i<o6 el +coAoar toat *ara Cu.
7;8 Fumele celui de al treilea e(te
6
Iidec<el
#
: el curge la r(ritul '(iriei. 'l .atrulea r2u e(te 0ufratul.
#
'dic: Tigru
6
-a. 10:4
7<8 -omul -ume,eu a luat .e om i l8a ae,at
6
+ grdia 0deului, ca (8o lucre,e i (8o .,ea(c.
6
Be. 2:$
7=8 -omul -ume,eu a dat omului .oruca acea(ta: 9Po*i ( m2ci du. .lcere di orice .om di grdi6
7>8 dar
6
di .omul cuoti*ei bielui i rului (
66
u m2ci, cci + ,iua + care )ei m2ca di el )ei muri
B

egreit.:
6
Be. 2:9.
66
Be. ":1, ", 11, 1#.
B
Be. ":", 196 3om. %:2"6 1Cor. 1&:&%6 7ac. 1:1&6 17oa &:1%
Facerea femeii
7?8 -omul -ume,eu a ,i(: 9Fu e(te bie ca omul ( fie (igur6 am
6
(8i fac u aAutor .otri)it .etru el.:
6
Be. ":126 1Cor. 11:96 1Tim. 2:1"
7@8 -omul -ume,eu
6
a fcut di .m2t toate fiarele c2m.ului i toate .(rile cerului6 i le8a adu(
66
la om, ca
( )ad cum are ( le umea(c6 i orice ume .e care8l ddea omul fiecrei )ie*uitoare, acela8i era umele.
6
Be. 1:20, 24.
66
P(. $:%6 Be. %:20
9A8 Ei omul a .u( ume tuturor )itelor, .(rilor cerului i tuturor fiarelor c2m.ului6 dar .etru om u (8a g(it
iciu aAutor care ( i (e .otri)ea(c.
978 'tuci -omul -ume,eu a trimi( u (om
6
ad2c .e(te om, i omul a adormit6 -omul -ume,eu a luat
ua di coa(tele lui i a +c<i( carea la locul ei.
6
Be. 1&:126 1/am. 2%:12
998 -i coa(ta .e care o lua(e di om, -omul -ume,eu a fcut o femeie i a adu(8o la
6
om.
6
Pro). 1$:226 0)r. 1":4
9:8 Ei omul a ,i(: 97at + (f2rit aceea care e(te o(
6
di oa(ele mele i care di carea meaD 0a (e )a umi
9femeie:
#
, .etru c a fo(t luat di
66
om.:
#
G ebraic ia )ie de la u cu)2t care +(eam brbat i
6
Be. 29:146 Jud. 9:26 2/am. &:16 2/am. 19:1"6 0fe(. &:"0.
66
1Cor. 11:$
9;8 -e aceea
6
)a l(a omul .e tatl (u i .e mama (a, i (e )a li.i de e)a(ta (a i (e )or face u (igur tru..
6
Be. "1:1&6 P(. 4&:106 Mat. 19:&6 Mar. 10:#6 1Cor. %:1%6 0fe(. &:"1
!spitirea femeii
9<8 Kmul i e)a(ta lui erau am2doi
6
goi i u le era
66
ruie.
6
Be. ":#, 10, 11.
66
04od. "2:2&6 7(a. 4#:"
Capitolul 3
78 Ear.ele
6
era mai
66
iret dec2t toate fiarele c2m.ului .e care le fcu(e -omul -ume,eu. 0l a ,i( femeii:
9Kare a ,i( -ume,eu cu ade)rat: 9/ u m2ca*i di to*i .omii di grdi:L:
6
'.oc. 12:96 '.oc. 20:2.
66
Mat. 10:1%6 2Cor. 11:"
7
98 @emeia a r(.u( ar.elui: 9Putem ( m2cm di rodul tuturor .omilor di grdi.
:8 -ar
6
de(.re rodul .omului di miAlocul grdiii, -ume,eu a ,i(: 9/ u m2ca*i di el i ici ( u )
atige*i de el, ca ( u muri*i.:
6
Be. 2:1#
;8 'tuci ar.ele
6
a ,i( femeii: 9Iotr2t, c u )e*i muri,
6
Be. ":1"6 2Cor. 11:"6 1Tim. 2:14
<8 dar -ume,eu tie c, + ,iua c2d )e*i m2ca di el, )i
6
(e )or de(c<ide oc<ii i )e*i fi ca -ume,eu,
cuo(c2d biele i rul.:
6
Be. ":#6 @a.. 2%:1$
=8 @emeia a ),ut c .omul era bu de m2cat i .lcut de .ri)it i c .omul era de dorit ca ( de(c<id cui)a
mitea. ' luat deci di rodul lui i a m2cat
6
6 a dat i brbatului ei, care era l2g ea, i brbatul
66
a m2cat i el.
6
1Tim. 2:14.
66
Be. ":12, 1#
Pcatul lui Adam
>8 'tuci li (8au de(c<i(
6
oc<ii la am2doi6 au cuo(cut
66
c erau goi, au cu(ut laolalt fru,e de (moc<i i i8au
fcut or*uri
#
di ele.
#
/au: cigtori
6
Be. ":&.
66
Be. 2:2&
?8 'tuci au au,it gla(ul
6
-omului -ume,eu care umbla .ri grdi + rcoarea ,ilei
#
: i omul i e)a(ta lui
(8au a(cu(
66
de fa*a -omului -ume,eu .ritre .omii di grdi.
#
0braic: )2tul
6
7o) "$:1.
66
7o) "1:""6 7er. 2":246 'mo( 9:"
@8 -ar -omul -ume,eu a c<emat .e om i i8a ,i(: 9Hde etiL:
7A8 0l a r(.u(: 9Mi8am au,it gla(ul + grdi6 i mi8a fo(t fric
6
, .etru c eram gol, i m8am a(cu(.:
6
Be. 2:2&6 04od. ":%6 17oa ":20
778 Ei -omul -ume,eu a ,i(: 9Cie *i8a (.u( c eti golL Fu cum)a ai m2cat di .omul di care +*i
.oruci(em ( u m2ciL:
798 Kmul a r(.u(: 9@emeia
6
.e care mi8ai dat8o ca ( fie l2g mie, ea mi8a dat di .om i am m2cat.:
6
Be. 2:1$6 7o) "1:""6 Pro). 2$:1"
7:8 Ei -omul -ume,eu a ,i( femeii: 9Ce ai fcutL: @emeia a r(.u(: 9Ear.ele
6
m8a amgit i am m2cat di
.om.:
6
Be. ":46 2Cor. 11:"6 1Tim. 2:14
7;8 -omul -ume,eu a ,i( ar.elui: 9@iidc ai fcut lucrul ace(ta, ble(temat eti +tre toate )itele i +tre toate
fiarele de .e c2m.6 + toate ,ilele )ie*ii tale ( te t2rti .e .2tece i ( m2ci *r2
6
.
6
7(a. %&:2&6 Mica #:1#
7<8 !rAmie
6
)oi .ue +tre tie i femeie, +tre (m2*a ta i (m2*a
66
ei
B
. 'cea(ta
BB
+*i )a ,drobi ca.ul, i tu +i
)ei ,drobi clc2iul.:
6
Mat. ":#6 Mat. 1":"$6 Mat. 2":""6 7oa $:446 @a.. 1":106 17oa ":$.
66
P(. 1"2:116 7(a. #:146 Mica &:"6 Mat. 1:2", 2&6 ?uc. 1:"1, "4, "&6 Bal. 4:4.
B
3om. 1%:206 Col. 2:1&6 0)r. 1:146 17oa &:&6 '.oc. 12:#, 1#.
BB
P(. 4$:%6 7(a. 1":$6 7(a. 21:"6 7oa 1%:216 1Tim. 2:1&
7=8 @emeii i8a ,i(: 9!oi mri foarte mult (uferi*a i +(rciarea ta6 cu
6
durere )ei ate co.ii, i dori*ele
66
tale
(e )or *ie du. brbatul tu, iar el )a (t.2i
B
.e(te tie.:
6
Be. 4:#.
66
1Cor. 11:"6 1Cor. 14:"46 0fe(. &:22, 2", 246 1Tim. 2:21, 226 Tit 2:&6 1Pet. ":1, &, %.
B
1/am. 1&:1"
7>8 Kmului i8a ,i(: 9@iidc
6
ai a(cultat de gla(ul e)e(tei tale i ai m2cat
66
di .omul de(.re care
B
+*i
.oruci(em: 9/ u m2ci deloc di el:, ble(temat
BB
e(te acum .m2tul di .ricia ta. Cu mult trud
6B
(8*i
(co*i <raa di el + toate ,ilele )ie*ii tale6
6
Be. ":%.
66
Be. 2:1#.
B
0cl. 1:2, "6 7(a. 24:&, %6 3om. $:20.
BB
7o) &:#6 0cl. 2:2".
6B
7o) "1:40
7?8 (.ii
6
i .lmid (8*i dea i ( m2ci
66
iarba de .e c2m..
6
P(. 104:14.
66
0cl. 1:1"6 2Te(. ":10
7@8 G (udoarea
6
fe*ei tale (8*i m2ci .2iea, .2 te )ei +toarce + .m2t, cci di el ai fo(t luat6 cci
*r2
66
eti i +
B
*r2 te )ei +toarce.:
6
Be. 2:#.
66
7o) 21:2%6 7o) "4:1&6 P(. 104:296 0cl. ":206 0cl. 12:#6 3om. &:126 0)r. 9:2#.
B
Be. ":&6 7(a. 19:126 7(a. 4#:12, 1"6 7er. 22:2"
9A8 'dam a .u( e)e(tei (ale umele 0)a
#
: cci ea a fo(t mama tuturor celor )ii.
#
'dic: !ia*
978 -omul -ume,eu a fcut lui 'dam i e)e(tei lui <aie de .iele i i8a +mbrcat cu ele.
998 -omul -ume,eu a ,i(: 97at
6
c omul a aAu( ca uul di Foi, cuo(c2d biele i rul. /8l +m.iedicm,
dar, acum ca u cum)a (8i +tid m2a, (
66
ia i di .omul )ie*ii, ( m2ce di el i ( tria(c + )eci.:
6
Be. 2:9.
66
Be. 4:26 Be. 9:20
8
9:8 -e aceea -omul -ume,eu l8a i,goit di grdia 0deului, ca
6
( lucre,e .m2tul di care fu(e(e luat.
6
Be. 2:$
9;8 '(tfel a i,goit 0l .e 'dam6 i la r(ritul
6
grdiii 0deului a .u( ite <eru)imi
66
, care ( +)2rtea(c o
(abie +).iat, ca ( .,ea(c drumul care duce la .omul )ie*ii.
6
P(. 104:46 0)r. 1:#.
66
04od. 2&:1$8226 0,ec. 2$:1181%
Capitolul 4
Cain i A"el
78 'dam (8a +m.reuat cu e)a(ta (a 0)a6 ea a rma( +(rciat i a (cut .e Cai. Ei a ,i(: 9'm c.tat u
om cu aAutorul -omuluiD:
98 ' mai (cut i .e fratele (u 'bel. 'bel era cioba, iar Cai era .lugar
6
.
6
Be. ":2"6 Be. 9:20
:8 -u. o bucat de )reme, Cai a adu( -omului o Aertf de m2care
#
di roadele
6
.m2tului.
#
/au: o Aertf .etru .cat
6
Fum. 1$:12
;8 'bel a adu( i el o Aertf de m2care di oile +t2i
6
(cute ale turmei lui i di gr(imea lor. -omul a .ri)it
cu .lcere
66
(.re 'bel i (.re Aertfa lui6
6
Fum. 1$:1#6 Pro). ":9.
66
0)r. 11:4
<8 dar (.re Cai i (.re Aertfa lui 8a .ri)it cu .lcere. Cai (8a m2iat foarte tare i
6
i (8a .o(omor2t fa*a.
6
Be. "1:2
=8 Ei -omul a ,i( lui Cai: 9Petru ce te8ai m2iat i .etru ce *i (8a .o(omor2t fa*aL
>8 Fu8i aaL -ac faci bie, )ei fi bie .rimit6 dar dac faci ru, .catul .2dete
6
la u6 dori*a lui (e *ie du.
tie, dar tu (8l (t.2eti.:
6
7ac. 1:1&
?8 G( Cai a ,i( fratelui (u 'bel: 9Iaidem ( ieim la c2m..: -ar .e c2d erau la c2m., Cai (8a ridicat
+m.otri)a fratelui (u 'bel i l8a omor2t
6
.
6
Mat. 2":"&6 17oa ":126 7uda 1:11
Pedeapsa lui Cain
@8 -omul a ,i( lui Cai: 9Hde
6
e(te fratele tu 'belL: 0l a r(.u(: 9Fu tiu
66
. /ut eu .,itorul fratelui
meuL:
6
P(. 9:12.
66
7oa $:44
7A8 Ei -ume,eu a ,i(: 9Ce ai fcutL Bla(ul
6
(2gelui fratelui tu (trig di .m2t la Mie.
6
0)r. 12:246 '.oc. %:10
778 'cum ble(temat eti tu, i,goit di ogorul ace(ta, care i8a de(c<i( gura ca ( .rimea(c di m2a ta (2gele
fratelui tuD
798 C2d )ei lucra .m2tul, ( u8*i mai dea bog*ia lui. Pribeag i fugar ( fii .e .m2t.:
7:8 Cai a ,i( -omului: 9Pedea.(a mea e .rea mare ca (8o .ot (uferi.
7;8 7at c Tu
6
m i,goeti a,i de .e fa*a .m2tului6 eu )a trebui ( m a(cud de fa*a
66
Ta i ( fiu .ribeag i
fugar .e .m2t6 i oricie
B
m )a g(i, m )a omor+.:
6
7o) 1&:20824.
66
P(. &1:11.
B
Be. 9:%6 Fum. "&:19, 21, 2#
7<8 -omul i8a ,i(: 9Ficidecum6 ci dac )a omor+ cie)a .e Cai, Cai ( fie r,buat de a.te
6
ori.: Ei -omul
a <otr2t
66
u (em .etru Cai, ca oricie +l )a g(i ( u8l omoare.
6
P(. #9:12.
66
0,ec. 9:4, %
7=8 '.oi, Cai a ieit
6
di fa*a -omului i a locuit + *ara Fod
#
, la r(rit de 0de.
#
'dic: @ug
6
2Gm.. 1":2"6 2Gm.. 24:206 7er. 2":"96 7er. &2:"
Cain i urmaii lui
7>8 Cai (8a +m.reuat cu e)a(ta (a6 ea a rma( +(rciat i a (cut .e 0o<. 0l a +ce.ut a.oi ( ,idea(c o
cetate i a .u(
6
ace(tei cet*i umele fiului (u 0o<.
6
P(. 49:11
7?8 0o< a fo(t tatl lui 7rad6 7rad a fo(t tatl lui Me<uiael6 Me<uiael a fo(t tatl lui Metuael6 i Metuael a fo(t
tatl lui ?ame<.
7@8 ?ame< i8a luat dou e)e(te: umele ueia era 'da, i umele celeilalte era Mila.
9
9A8 'da a (cut .e 7abal: el a fo(t tatl celor ce locuie(c + corturi i .,e(c )itele.
978 Fumele fratelui (u era 7ubal: el a fo(t tatl
6
tuturor celor ce c2t cu luta i cu ca)alul.
6
3om. 4:11, 12
998 Mila, de .artea ei, a (cut i ea .e Tubal8Cai, furitorul tuturor ueltelor de aram i de fier. /ora lui Tubal8
Cai era Faama.
9:8 ?ame< a ,i( e)e(telor (ale:
9'da i Mila, a(culta*i gla(ul meuD
Fe)e(tele lui ?ame<, a(culta*i cu)2tul meuD
'm omor2t u om .etru raa mea
i u t2r .etru )2tile mele.
9;8 Cai
6
)a fi r,buat de a.te ori,
iar ?ame< de a.te,eci de ori c2te a.te.:
6
Be. 4:1&
#aterea lui Set
9<8 'dam (8a +m.reuat iari cu e)a(ta (a6 ea a (cut u fiu i i8a
6
.u( umele /et
#
6 9cci:, a ,i( ea,
9-ume,eu mi8a dat o alt (m2* + locul lui 'bel, .e care l8a uci( Cai.:
#
'dic: Glocuit
6
Be. &:"
9=8 ?ui /et i (8a (cut
6
i lui u fiu i i8a .u( umele 0o(. 'tuci au +ce.ut oameii ( c<eme
66
Fumele
-omului.
6
Be. &:%.
66
1Gm.. 1$:246 P(. 11%:1#6 7oel 2:"26 Mef. ":96 1Cor. 1:2
Capitolul 5
$rmaii lui Adam prin Set pn la #oe
78 7at cartea
6
eamurilor lui 'dam. G ,iua c2d a fcut -ume,eu .e om, l8a fcut du. a(emarea
66
lui
-ume,eu.
6
1Cro. 1:16 ?uc. ":"$.
66
Be. 1:2%6 0fe(. 4:246 Col. ":10
98 78a fcut .arte brbtea(c
6
i .arte femeia(c, i8a biecu)2tat i le8a dat umele de 9om:, + ,iua c2d au
fo(t fcu*i.
6
Be. 1:2#
:8 ?a )2r(ta de o (ut trei,eci de ai, 'dam a (cut u fiu du. c<i.ul i a(emarea lui i i8a .u(
6
umele /et.
6
Be. 4:2&
;8 -u. aterea lui /et, 'dam
6
a trit o.t (ute de ai6 i a (cut
66
fii i fiice.
6
1Cro. 1:1, etc..
66
Be. 1:2$
<8 Toate ,ilele .e care le8a trit 'dam au fo(t de ou (ute trei,eci de ai6 a.oi
6
a murit.
6
Be. ":196 0)r. 9:2#
=8 ?a )2r(ta de o (ut cici ai, /et a (cut
6
.e 0o(.
6
Be. 4:2%
>8 -u. aterea lui 0o(, /et a mai trit o.t (ute a.te ai i a (cut fii i fiice.
?8 Toate ,ilele lui /et au fo(t de ou (ute doi(.re,ece ai6 a.oi a murit.
@8 ?a )2r(ta de ou,eci de ai, 0o( a (cut .e Caia.
7A8 -u. aterea lui Caia, 0o( a mai trit o.t (ute cici(.re,ece ai i a (cut fii i fiice.
778 Toate ,ilele lui 0o( au fo(t de ou (ute cici ai6 a.oi a murit.
798 ?a )2r(ta de a.te,eci de ai, Caia a (cut .e Ma<alaleel.
7:8 -u. aterea lui Ma<alaleel, Caia a mai trit o.t (ute .atru,eci de ai6 i a (cut fii i fiice.
7;8 Toate ,ilele lui Caia au fo(t de ou (ute ,ece ai6 a.oi a murit.
7<8 ?a )2r(ta de ai,eci i cici de ai, Ma<alaleel a (cut .e 7ared.
7=8 -u. aterea lui 7ared, Ma<alaleel a mai trit o.t (ute trei,eci de ai6 i a (cut fii i fiice.
7>8 Toate ,ilele lui Ma<alaleel au fo(t de o.t (ute ou,eci i cici de ai6 a.oi a murit.
7?8 ?a )2r(ta de o (ut ai,eci i doi de ai, 7ared a (cut .e
6
0o<.
6
7uda 1:14, 1&
7@8 -u. aterea lui 0o<, 7ared a mai trit o.t (ute de ai6 i a (cut fii i fiice.
9A8 Toate ,ilele lui 7ared au fo(t de ou (ute ai,eci i doi de ai6 a.oi a murit.
10
978 ?a )2r(ta de ai,eci i cici de ai, 0o< a (cut .e Metu(ala.
998 -u. aterea lui Metu(ala, 0o< a umblat
6
cu -ume,eu trei (ute de ai6 i a (cut fii i fiice.
6
Be. %:96 Be. 1#:16 Be. 24:406 2Gm.. 20:"6 P(. 1%:$6 P(. 11%:96 P(. 12$:16 Mica %:$6 Mal. 2:%
9:8 Toate ,ilele lui 0o< au fo(t trei (ute ai,eci i cici de ai.
9;8 0o<
6
a umblat cu -ume,eu6 a.oi u (8a mai ),ut, .etru c l8a luat -ume,eu.
6
2Gm.. 2:116 0)r. 11:&
9<8 ?a )2r(ta de o (ut o.t,eci i a.te de ai, Metu(ala a (cut .e ?ame<.
9=8 -u. aterea lui ?ame<, Metu(ala a mai trit a.te (ute o.t,eci i doi de ai6 i a (cut fii i fiice.
9>8 Toate ,ilele lui Metu(ala au fo(t de ou (ute ai,eci i ou de ai6 a.oi a murit.
9?8 ?a )2r(ta de o (ut o.t,eci i doi de ai, ?ame< a (cut u fiu.
9@8 0l i8a .u( umele Foe
#
, ,ic2d: 9'ce(ta e )a m2g2ia .etru o(teeala i truda m2iilor oa(tre, care )i
di ace(t .m2t .e care
6
l8a ble(temat -omul.:
#
'dic: m2g2iere
6
Be. ":1#6 Be. 4:11
:A8 -u. aterea lui Foe, ?ame< a mai trit cici (ute ou,eci i cici de ai6 i a (cut fii i fiice.
:78 Toate ,ilele lui ?ame< au fo(t de a.te (ute a.te,eci i a.te de ai6 a.oi a murit.
:98 Foe, la )2r(ta de cici (ute de ai, a (cut .e /em
6
, Iam i 7afet
66
.
6
Be. %:10.
66
Be. 10:21
Capitolul 6
Stricciunea oamenilor
78 C2d
6
au +ce.ut oameii ( (e +mul*ea(c .e fa*a .m2tului i li (8au (cut fete,
6
Be. 1:2$
98 fiii lui -ume,eu au ),ut c fetele oameilor erau frumoa(e6 i di toate i8au luat
6
de e)e(te .e acelea .e
care i le8au ale(.
6
-eut. #:", 4
:8 'tuci -omul a ,i(: 9-u<ul
6
Meu u )a rm2e
#
.ururi + om, cci
66
i omul u e(te dec2t care .ctoa(:
totui
1
,ilele lui )or fi de o (ut dou,eci de ai.:
#
/au: Fu (e )a lu.ta, (au u )a (t.2i
1
/au: de aceea
6
Bal. &:10, 1#6 1Pet. ":19, 20.
66
P(. #$:"9
;8 Hriaii erau .e .m2t + )remurile acelea i c<iar i du. ce (8au +m.reuat fiii lui -ume,eu cu fetele
oameilor i le8au (cut ele co.ii: acetia erau )iteAii care au fo(t + )ec<ime, oamei cu ume.
<8 -omul a ),ut c rutatea omului era mare .e .m2t i c toate +tocmirile g2durilor
6
di iima lui erau
+dre.tate + fiecare ,i umai (.re ru.
6
Be. $:216 -eut. 29:196 Pro). %:1$6 Mat. 1&:19
=8 78a .rut ru
6
-omului c a fcut .e om .e .m2t i /8a m2<it
66
+ iima ?ui.
6
Fum. 2":196 1/am. 1&:11, 296 2/am. 24:1%6 Mal. ":%6 7ac. 1:1#.
66
7(a. %":106 0fe(. 4:"0
>8 Ei -omul a ,i(: 9'm ( terg de .e fa*a .m2tului .e omul .e care l8am fcut, de la om .2 la )ite, .2 la
t2r2toare i .2 la .(rile cerului6 cci Gmi .are ru c i8am fcut.:
#oe
?8 -ar Foe a c.tat
6
mil +aitea -omului.
6
Be. 19:196 04od. "":12, 1", 1%, 1#6 ?uc. 1:"06 @a.. #:4%
@8 7at care (ut urmaii lui Foe. Foe
6
era u om e.ri<it i fr .at +tre cei di )remea lui: Foe
66
umbla cu
-ume,eu.
6
Be. #:16 0,ec. 14:14, 206 3om. 1:1#6 0)r. 11:#6 2Pet. 2:&.
66
Be. &:22
7A8 Foe a (cut trei fii: /em
6
, Iam i 7afet.
6
Be. &:"2
778 Pm2tul era (tricat
6
+aitea lui -ume,eu, .m2tul era .li
66
de (ilicie.
6
Be. #:16 Be. 10:96 Be. 1":1"6 2Cro. "4:2#6 ?uc. 1:%6 3om. 2:1"6 3om. ":19.
66
0,ec. $:1#6 0,ec. 2$:1%6 Iab. 2:$, 1#
798 -ume,eu /8a uitat
6
(.re .m2t i iat c .m2tul era (tricat6 cci orice f.tur +i (trica(e calea .e
.m2t.
6
Be. 1$:216 P(. 14:26 P(. "":1", 146 P(. &":2, "
7:8 'tuci -ume,eu a ,i( lui Foe: 9/f2ritul
6
oricrei f.turi e(te <otr2t +aitea Mea, fiidc au um.lut
.m2tul de (ilicie6 iat, am
66
(8i imice(c +m.reu cu .m2tul.
11
6
7er. &1:1"6 0,ec. #:2, ", %6 'mo( $:26 1Pet. 4:#.
66
Be. %:1#
7;8 @8*i o corabie di lem de gofer
#
6 corabia acea(ta (8o +m.ar*i + cmru*e i (8o tecuieti cu (moal .e
diutru i .e di afar.
#
/au: c<i.aro(
7<8 7at cum (8o faci: corabia ( aib trei (ute de co*i + lugime, cici,eci de co*i + l*ime i trei,eci de co*i +
+l*ime.
7=8 / faci corbiei o ferea(tr
#
, (u(, lat de u cot6 ua (8o .ui + latura corbiei6 i ( faci u r2d de cmri Ao(,
altul la miAloc i altul (u(.
#
/au: aco.eri
7>8 Ei iat c 0u
6
am ( fac ( )i u .oto. de a.e .e .m2t, ca ( imicea(c orice f.tur de (ub cer, care are
(uflare de )ia*6 tot ce e(te .e .m2t )a .ieri.
6
Be. %:1"6 Be. #:4, 21, 22, 2"6 2Pet. 2:&
7?8 -ar cu tie fac u legm2t6 (
6
itri + corabie, tu i fiii ti, e)a(ta ta i e)e(tele fiilor ti +m.reu cu tie.
6
Be. #:1, #, 1"6 1Pet. ":206 2Pet. 2:&
7@8 -i tot ce triete, di orice f.tur, ( iei + corabie c2te dou
6
di fiecare (oi, ca ( le *ii )ii cu tie: ( fie o
.arte brbtea(c i o .arte femeia(c.
6
Be. #:$, 9, 1&, 1%
9A8 -i .(ri du. (oiul lor, di )ite du. (oiul lor i di toate t2r2toarele de .e .m2t du. (oiul lor, ( )i
6

la tie +utru c2te dou di fiecare (oi, ca ( le *ii cu )ia*.
6
Be. #:9, 1&6 Be. 2:9
978 Ei tu ia8*i di toate bucatele care (e m2c i f8*i meride di ele, ca (8*i (luAea(c de <ra *ie i lor.:
998 'a a i fcut Foe
6
: a fcut tot
66
ce8i .oruci(e -ume,eu.
6
0)r. 11:#6 04od. 40:1%.
66
Be. #:&, 9, 1%
Capitolul 7
#oe intr %n cora"ie
78 -omul a ,i( lui Foe: 97tr
6
+ corabie, tu i toat ca(a ta6 cci te8am
66
),ut fr .ri<a +aitea Mea +
eamul ace(ta de oamei.
6
Be. #:#, 1"6 Mat. 24:"$6 ?uc. 1#:2%6 0)r. 11:#6 1Pet. ":206 2Pet. 2:&.
66
Be. %:96 P(. "":1$, 196 Pro). 10:9, 96 2Pet. 2:9
98 7a cu tie c2te a.te .erec<i di toate dobitoacele curate
6
, c2te o .arte brbtea(c i c2te o .arte femeia(c6 o
.erec<e di dobitoacele care u (ut curate
66
, c2te o .arte brbtea(c i c2te o .arte femeia(c6
6
Be. #:$6 ?e). 11:1.
66
?e). 10:106 0,ec. 44:2"
:8 i c2te a.te .erec<i, de a(emeea, di .(rile cerului, c2te o .arte brbtea(c i c2te o .arte femeia(c,
.etru ca ( le *ii )ie (m2*a .e toat fa*a .m2tului.
;8 Cci du. a.te ,ile, )oi face ( .lou .e .m2t .atru,eci
6
de ,ile i .atru,eci de o.*i6 i )oi terge a(tfel de
.e fa*a .m2tului toate f.turile .e care le8am fcut.:
6
Be. #:12, 1#
<8 Foe
6
a fcut tot ce8i .oruci(e -omul.
6
Be. %:22
=8 Foe era de a(e (ute de ai c2d a )eit .oto.ul .e .m2t.
>8 Ei Foe
6
a itrat + corabie cu fiii (i, cu e)a(ta (a i cu e)e(tele fiilor (i, di .ricia a.elor .oto.ului.
6
Be. #:1
?8 -i dobitoacele curate i di dobitoacele ecurate, di .(ri i di tot ce (e t2rte .e .m2t,
@8 au itrat + corabie la Foe, dou c2te dou, c2te o .arte brbtea(c i c2te o .arte femeia(c, aa cum
.oruci(e -ume,eu lui Foe.
Potopul
7A8 -u. cele a.te ,ile, au )eit a.ele .oto.ului .e .m2t.
778 G aul al a(e (utelea al )ie*ii lui Foe, + lua a doua, + ,iua a a.te(.re,ecea a luii, + ,iua aceea, (8au ru.t
toate i,)oarele
6
'd2cului celui mare i (8au de(c<i( (t)ilarele
66
cerurilor.
6
Be. $:"6 Pro). $:2$6 0,ec. 2%:19.
66
Be. 1:#6 Be. $:26 P(. #$:2"
798 Ploaia a
6
c,ut .e .m2t .atru,eci de ,ile i .atru,eci de o.*i.
6
Be. #:4, 1#
7:8 G aceeai ,i au itrat
6
+ corabie: Foe, /em, Iam i 7afet, fiii lui Foe, e)a(ta lui Foe i cele trei e)e(te ale
fiilor lui cu ei:
6
Be. #:1, #6 Be. %:1$6 0)r. 11:#6 1Pet. ":206 2Pet. 2:&
12
7;8 ei
6
i toate fiarele c2m.ului du. (oiul lor, toate )itele du. (oiul lor, toate t2r2toarele care (e t2r(c .e
.m2t du. (oiul lor, toate .(rile du. (oiul lor, toate .(relele, tot ce are ari.i.
6
Be. #:2, ", $, 9
7<8 'u itrat
6
+ corabie la Foe, dou c2te dou, di orice f.tur care are (uflare de )ia*.
6
Be. %:10
7=8 Cele care au itrat, erau c2te o .arte brbtea(c i c2te o .arte femeia(c, di orice f.tur, du. cum
6

.oruci(e -ume,eu lui Foe. '.oi -omul a +c<i( ua du. el.
6
Be. #:2, "
7>8 Poto.ul
6
a fo(t .atru,eci de ,ile .e .m2t. '.ele au cre(cut i au ridicat corabia, i ea (8a +l*at dea(u.ra
.m2tului.
6
Be. #:4, 12
7?8 '.ele au aAu( mari i au cre(cut foarte mult .e .m2t, i corabia .lutea
6
.e dea(u.ra a.elor.
6
P(. 104:2%
7@8 '.ele au aAu( di ce + ce mai mari i to*i mu*ii +al*i, care (ut (ub cerul +treg, au fo(t
6
aco.eri*i.
6
P(. 104:%6 7er. ":2"
9A8 Cu cici(.re,ece co*i (8au +l*at a.ele dea(u.ra mu*ilor, care au fo(t aco.eri*i.
978 Ei a .ierit
6
orice f.tur care (e mica .e .m2t, at2t .(rile, c2t i )itele i fiarele, tot ce (e t2ra .e .m2t
i to*i oameii.
6
Be. #:46 Be. %:1", 1#6 7o) 22:1%6 Mat. 24:"96 ?uc. 1#:2#6 2Pet. ":%
998 Tot ce r(ufla
6
, tot ce a)ea (uflare de du< de )ia* + ri, tot ce era .e .m2tul u(cat, a murit.
6
Be. 2:#
9:8 Toate f.turile care erau .e fa*a .m2tului au fo(t imicite, de la om .2 la )ite, .2 la t2r2toare i .2 la
.(rile cerului: au fo(t imicite de .e .m2t. F8a rma( dec2t Foe
6
i ce era cu el + corabie.
6
1Pet. ":206 2Pet. 1:&6 2Pet. ":%
9;8 '.ele
6
au fo(t mari .e .m2t o (ut cici,eci de ,ile.
6
Be. $:", 46 Be. #:11
Capitolul 8
Sfritul potopului
78 -ume,eu Ei8a adu( amite
6
de Foe, de toate )ie*uitoarele i de toate )itele care erau cu el + corabie6 i
-ume,eu
66
a fcut ( (ufle u )2t .e .m2t, i a.ele (8au .otolit.
6
Be. 19:296 04od. 2:246 1/am. 2:19.
66
04od. 14:21
98 7,)oarele 'd2cului i (t)ilarele cerurilor au fo(t +c<i(e
6
, i .loaia
66
di cer a fo(t o.rit.
6
Be. #:11.
66
7o) "$:"#
:8 '.ele au (c,ut de .e fa*a .m2tului, (curg2du8(e i +m.u*i2du8(e, i, du. o (ut cici,eci
6
de ,ile, a.ele
(8au micorat.
6
Be. #:24
;8 G lua a a.tea, + ,iua a a.te(.re,ecea a luii, corabia (8a o.rit .e mu*ii 'rarat.
<8 '.ele au mer( (c,2d .2 + lua a ,ecea. G lua a ,ecea, + ,iua +t2i a luii, (8au ),ut )2rfurile mu*ilor.
=8 -u. .atru,eci de ,ile, Foe a de(c<i( ferea(tra
6
corbiei .e care o fcu(e.
6
Be. %:1%
>8 ' dat drumul uui corb care a ieit, duc2du8(e i +torc2du8(e, .2 c2d au (ecat a.ele de .e .m2t.
?8 ' dat drumul i uui .orumbel, ca ( )ad dac (c,u(er a.ele de .e fa*a .m2tului.
@8 -ar .orumbelul 8a g(it iciu loc ca (8i .u .iciorul i (8a +tor( la el + corabie, cci erau a.e .e toat
fa*a .m2tului. Foe a +ti( m2a, l8a luat i l8a bgat la el + corabie.
7A8 ' mai ate.tat alte a.te ,ile i iari a dat drumul .orumbelului di corabie.
778 Porumbelul (8a +tor( la el (.re (ear6 i iat c + ciocul lui era o fru, de m(li ru.t de cur2d. Foe a
cuo(cut a(tfel c a.ele (c,u(er .e .m2t.
798 ' mai ate.tat alte a.te ,ile6 i a dat drumul .orumbelului. -ar .orumbelul u (8a mai +tor( la el.
7:8 G aul a(e (ute uu, + lua +t2i, + ,iua +t2i a luii, a.ele (eca(er .e .m2t. Foe a ridicat +)elitoarea
corbiei: (8a uitat i iat c fa*a .m2tului (e u(ca(e.
7;8 G lua a doua, + a dou,eci i a.tea ,i a luii, .m2tul era u(cat de tot.
13
!eirea lui #oe din cora"ie
7<8 'tuci -ume,eu a )orbit lui Foe i i8a ,i(:
7=8 97ei di corabie, tu
6
i e)a(ta ta, fiii ti i e)e(tele fiilor ti cu tieD
6
Be. #:1"
7>8 /coate afar +m.reu cu tie toate
6
)ie*uitoarele de tot felul care (ut cu tie, at2t .(rile, c2t i )itele i
toate t2r2toarele care (e t2r(c .e .m2t: ( miue .e .m2t, ( crea(c
66
i ( (e +mul*ea(c .e .m2t.:
6
Be. #:1&.
66
Be. 1:2"
7?8 Ei Foe a ieit afar cu fiii (i, cu e)a(ta (a i cu e)e(tele fiilor (i.
7@8 Toate dobitoacele, toate t2r2toarele, toate .(rile, tot ce (e mic .e .m2t, du. (oiurile lor, au ieit di
corabie.
9A8 Foe a ,idit u altar -omului6 a luat di toate dobitoacele
6
curate i di toate .(rile curate i a adu( arderi
de tot .e altar.
6
?e). 11:1
978 -omul a miro(it u miro(
6
.lcut6 i -omul a ,i( + iima ?ui: 9Fu )oi mai ble(tema
66
.m2tul, di
.ricia omului, .etru c +tocmirile
B
g2durilor di iima omului (ut rele di tiere*ea lui6 i u )oi mai lo)i
BB
tot ce e(te )iu, cum am fcut.
6
?e). 1:96 0,ec. 10:416 2Cor. 2:1&6 0fe(. &:2.
66
Be. ":1#6 Be. %:1#.
B
Be. %:&6 7o) 14:46 7o) 1&:146 P(. &1:&6 7er. 1#:96 Mat. 1&:196 3om. 1:"16
3om. ":2".
BB
Be. 9:11, 1&
998 C2t )a fi .m2tul
6
, u )a +ceta (ematul i (eceratul, frigul i cldura, )ara i iara, ,iua
66
i oa.teaD:
6
7(a. &4:9.
66
7er. "":20, 2&
Capitolul 9
&umne'eu "inecuvnt pe #oe
78 -ume,eu a biecu)2tat .e Foe i .e fiii (i i le8a ,i(: 9Crete*i
6
, +mul*i*i8) i um.le*i .m2tul.
6
Be. 9:#, 196 Be. 1:2$6 Be. 10:"2
98 /8a.uce groa,a
6
i frica de )oi .e orice dobitoc de .e .m2t, .e orice .a(re a cerului, .e tot ce (e mic .e
.m2t i .e to*i .etii mrii: )i le8am dat + m2iile )oa(treD
6
Be. 1:&$6 K(ea 2:1$
:8 Tot ce (e mic
6
i are )ia* ( ) (luAea(c de <ra: toate
66
ace(tea )i le dau, ca i iarba
B
)erde.
6
-eut. 12:1&6 -eut. 14:", 9, 116 @a.. 10:12, 1".
66
Be. 1:29.
B
3om. 14:14, 206 1Cor. 10:2", 2%6 Col. 2:1%6 1Tim. 4:", 4
;8 Fumai care cu )ia*a ei
6
, adic (2gele ei, ( u m2ca*i.
6
?e). 1#:10, 11, 146 ?e). 11:2%6 -eut. 12:2"6 1/am. 14:""6 @a.. 1&:20, 19
<8 Cci )oi cere +a.oi (2gele )ie*ilor )oa(tre6 +l )oi cere +a.oi de la orice dobitoc
6
6 i )oi cere +a.oi )ia*a
omului di m2a omului
66
, di m2a oricrui om
B
, care e(te fratele lui.
6
04od. 21:2$.
66
Be. 4:9, 106 P(. 9:12.
B
@a.. 1#:2%
=8 -ac )ar(
6
cie)a (2gele omului, i (2gele lui ( fie )r(at de om6 cci -ume,eu a fcut .e om du.
c<i.ul
66
?ui.
6
04od. 21:12, 146 ?e). 24:1#6 Mat. 2%:&26 '.oc. 1":10.
66
Be. 1:2#
>8 7ar )oi, crete*i
6
i +mul*i*i8)6 r(.2di*i8) .e .m2t i +mul*i*i8) .e elD:
6
Be. 9:1, 196 Be. 1:2$
Le(mntul lui &umne'eu cu #oe
?8 -ume,eu a mai )orbit lui Foe i fiilor lui care erau cu el i a ,i(:
@8 97at, 0u fac
6
u legm2t
66
cu )oi i cu (m2*a )oa(tr care )a )ei du. )oi6
6
Be. %:1$.
66
7(a. &4:9
7A8 cu toate
6
)ie*uitoarele care (ut cu )oi, at2t .(rile, c2t i )itele i toate fiarele de .e .m2t care (ut cu
)oi6 cu toate cele care au ieit di corabie i cu orice alte dobitoace de .e .m2t.
6
P(. 11&:9
778 @ac
6
u legm2t cu )oi c icio f.tur u )a mai fi imicit de a.ele .oto.ului i u )a mai )ei .oto. ca
( .u(tia(c .m2tul.:
6
7(a. &4:9
798 Ei -ume,eu a ,i(: 97at (emul
6
legm2tului .e care8l fac +tre Mie i )oi i +tre toate )ie*uitoarele care
(ut cu )oi, .etru toate eamurile de oamei + )eci:
6
Be. 1#:11
7:8 curcubeul Meu, .e care l8am ae,at
6
+ or, el )a (luAi ca (em al legm2tului ditre Mie i .m2t.
6
04od. 2$:12
14
7;8 C2d )oi (tr2ge ori dea(u.ra .m2tului, curcubeul (e )a arta + or6
7<8 i 0u Gmi )oi aduce amite
6
de legm2tul ditre Mie i )oi i ditre toate )ie*uitoarele de orice tru.6 i
a.ele u (e )or mai face u .oto., ca ( imicea(c orice f.tur.
6
?e). 2%:42, 4&6 0,ec. 1%:%0
7=8 Curcubeul )a fi + or6 i 0u M )oi uita la el ca (8Mi aduc amite de legm2tul cel )eic
6
ditre
-ume,eu i toate )ie*uitoarele de orice tru. de .e .m2t.:
6
Be. 1#:1", 19
7>8 Ei -ume,eu a ,i( lui Foe: 9'ce(ta e(te (emul legm2tului .e care l8am fcut +tre Mie i orice f.tur
de .e .m2t.:
Fiii lui #oe
7?8 @iii lui Foe, care au ieit di corabie, erau: /em, Iam i 7afet6 Iam
6
e(te tatl lui Caaa.
6
Be. 10:%
7@8 'cetia
6
au fo(t cei trei fii ai lui Foe, i di ei
66
(8au r(.2dit oamei .e(te tot .m2tul.
6
Be. &:"2.
66
Be. 10:"26 1Cro. 14
9A8 Foe a +ce.ut ( fie lucrtor
6
de .m2t i a (dit o )ie.
6
Be. ":12, 2"6 Be. 4:26 Pro). 12:11
978 ' but )i, (8a +mbtat
6
i (8a de,golit + miAlocul cortului (u.
6
Pro). 20:16 1Cor. 10:12
998 Iam, tatl lui Caaa, a ),ut goliciuea tatlui (u i a (.u( celor doi fra*i ai lui afar.
9:8 'tuci /em
6
i 7afet au luat mataua, au .u(8o .e umeri, au mer( de8a8drtelea i au aco.erit goliciuea
tatlui lor6 fiidc fe*ele le erau +toar(e +a.oi, 8au ),ut goliciuea tatlui lor.
6
04od. 20:126 Bal. %:1
9;8 Foe (8a tre,it di ame*eala )iului i a aflat ce8i fcu(e fiul (u cel mai t2r.
9<8 Ei a ,i(:
9Ble(temat
6
( fie CaaaD
/ fie robul
66
robilor fra*ilor luiD:
6
-eut. 2#:1%.
66
7o(. 9:2"6 1Gm.. 9:20, 21
9=8 0l a mai ,i(:
9Biecu)2tat
6
( fie -omul, -ume,eul lui /em,
i Caaa ( fie robul lui
#
D
#
/au: lor
6
P(. 144:1&6 0)r. 11:1%
9>8 -ume,eu ( lrgea(c locurile (t.2ite de 7afet,
7afet ( locuia(c
6
+ corturile lui /em,
i Caaa ( fie robul lorD:
6
0fe(. 2:1", 146 0fe(. ":%
9?8 Foe a trit, du. .oto., trei (ute cici,eci de ai.
9@8 Toate ,ilele lui Foe au fo(t de ou (ute cici,eci de ai6 a.oi a murit.
Capitolul 10
$rmaii lui !afet
78 7at (.i*a eamului fiilor lui Foe: /em, Iam i 7afet.
-u. .oto. li (8au
6
(cut fii.
6
Be. 9:1, #, 19
98 @iii
6
lui 7afet au fo(t: Bomer, Magog, Madai, 7a)a, Tubal, Meec i Tira(.
6
1Cro. 1:&, etc.
:8 @iii lui Bomer: 'c<ea,, 3ifat i Togarma.
;8 @iii lui 7a)a: 0lia, Tari, C<itim i -odaim.
<8 -e la ei (e trag .o.oarele di *rile
6
eamurilor de .e malul mrii, du. *iuturile lor, du. limba fiecruia,
du. familiile lor, du. (emi*iile lor.
6
P(. #2:106 7er. 2:106 7er. 2&:226 Mef. 2:11
$rmaii lui )am
=8 @iii
6
lui Iam au fo(t: Cu, Mi*raim, Put i Caaa. 5
6
1Cro. 1:$, etc.
15
>8 @iii lui Cu: /eba, Ia)ila, /abta, 3aema i /abteca. @iii lui 3aema: Eeba i -eda.
?8 Cu a (cut i .e Fimrod: el e(te acela care a +ce.ut ( fie .uteric .e .m2t.
@8 0l a fo(t u )itea,
6
)2tor +aitea
66
-omului6 iat de ce (e ,ice: 9Ca Fimrod, )itea, )2tor +aitea
-omului.:
6
7er. 1%:1%6 Mica #:2.
66
Be. %:11
7A8 0l a domit la +ce.ut
6
.e(te Babel, 0rec, 'cad i Cale, + *ara Eiear.
6
Mica &:%
778 -i *ara acea(ta a itrat + '(iria6 a ,idit Fii)e, 3e<obot87r, Cala<
798 i 3e(e +tre Fii)e i Cala<6 acea(ta e(te cetatea cea mare. 5
7:8 Mi*raim a (cut .e ludi*i, aami*i, le<abi*i, aftu<i*i,
7;8 .atru(i*i, ca(lu<i*i ;di care
6
au ieit fili(teii> i .e caftori*i.
6
1Cro. 1:12
7<8 Caaa a (cut .e /ido, +t2iul lui (cut, i .e Iet6
7=8 i .e iebu(i*i, .e amori*i, .e g<irga(i*i,
7>8 .e <e)i*i, .e arc<i*i, .e (ii*i,
7?8 .e ar)adi*i, .e *emari*i, .e <amati*i. G urm, familiile caaai*ilor (8au +m.rtiat.
7@8 Iotarele
6
caaai*ilor (e +tideau de la /ido, cum mergi (.re B<erar, .2 la Ba,a, i, cum mergi (.re
/odoma, Bomora, 'dma i Meboim, .2 la ?ea.
6
Be. 1":12, 14, 1&, 1#6 Be. 1&:1$8216 Fum. "4:28126 7o(. 12:#, $
9A8 'cetia (ut fiii lui Iam, du. familiile lor, du. limbile lor, du. *rile lor, du. eamurile lor.
$rmaii lui Sem
978 Ei lui /em, tatl tuturor fiilor lui 0ber i fratele cel mai mare al lui 7afet, i (8au (cut fii.
998 @iii lui /em
6
au fo(t: 0lam, '(ur, 'r.acad, ?ud i 'ram.
6
1Cro. 1:1#, etc.
9:8 @iii lui 'ram: H*, Iul, B<eter i Ma.
9;8 'r.acad a (cut .e Eela<
6
6 i Eela< a (cut .e 0ber.
6
Be. 11:12
9<8 ?ui 0ber
6
i (8au (cut doi fii: umele uuia era Peleg
#
, umit aa .etru c .e )remea lui (8a +m.r*it
.m2tul6 iar umele fratelui (u era 7octa.
#
'dic: Gm.r*ire
6
1Cro. 1:19
9=8 7octa a (cut .e 'lmodad, .e Eelef, .e '*arma)et, .e 7era<,
9>8 .e 'doram, .e H,al, .e -icla,
9?8 .e Kbal, .e 'bimael, .e /eba,
9@8 .e Kfir, .e Ia)ila i .e 7obab. To*i acetia au fo(t fiii lui 7octa.
:A8 0i au locuit de la Mea, cum mergi (.re /efar, .2 la mutele r(ritului.
:78 'cetia (ut fiii lui /em, du. familiile lor, du. limbile lor, du. *rile lor, du. eamurile lor.
:98 'ce(tea
6
(ut familiile fiilor lui Foe, du. (.i*a eamului lor, du. eamurile lor. Ei di ei
66
au ieit
eamurile care (8au r(.2dit .e .m2t du. .oto..
6
Be. 10:1.
66
Be. 9:19
Capitolul 11
*urnul +a"el
78 Tot .m2tul a)ea o (igur limb i aceleai cu)ite.
98 Porid ei +(.re r(rit, au dat .e(te o c2m.ie + *ara Eiear6 i au de(clecat acolo.
:8 Ei au ,i( uul ctre altul: 9IaidemD ( facem crmi,i i ( le ardem bie + foc.: Ei crmida le8a *iut loc de
.iatr, iar (moala le8a *iut loc de )ar.
;8 Ei au mai ,i(: 9IaidemD ( e ,idim o cetate i u tur al crui )2rf
6
( atig cerul i ( e facem u ume, ca
( u fim +m.rtia*i .e toat fa*a .m2tuluiD:
6
-eut. 1:2$
<8 -omul
6
/8a cobor2t ( )ad cetatea i turul .e care8l ,ideau fiii oameilor.
6
Be. 1$:21
=8 Ei -omul a ,i(: 97at, ei (ut u (igur
6
.o.or i to*i au aceeai
66
limb6 i iat de ce (8au a.ucat6 acum imic
u i8ar +m.iedica ( fac tot ce i8au .u(
B
+ g2d.
16
6
Be. 9:196 @a.. 1#:2%.
66
Be. 11:1.
B
P(. 2:1
>8 IaidemD (
6
Fe cobor2m i ( le +curcm acolo limba, ca (
66
u8i mai +*eleag )orba uii altoraD:
6
Be. 1:2%6 P(. 2:46 @a.. 2:4, &, %.
66
Be. 42:2"6 -eut. 2$:496 7er. &:1&6 1Cor. 14:2, 11
?8 Ei -omul
6
i8a +m.rtiat de acolo .e
66
toat fa*a .m2tului6 aa c au +cetat ( ,idea(c cetatea.
6
?uc. 1:&1.
66
Be. 10:2&, "2
@8 -e aceea cetatea a fo(t umit Babel
#
, cci
6
acolo a +curcat -omul limba +tregului .m2t, i de acolo i8a
+m.rtiat -omul .e toat fa*a .m2tului.
#
'dic: Gcurctur
6
1Cor. 14:2"
S*,-./!! P.P.$L$! !SA0L de la Avraam pn la !osif
*
6
Be. 11:108&06 7(a. &1:1, 26 0)r. 11:1"81%, "9, 40
$rmaii lui Sem
7A8 7at
6
(.i*a eamului lui /em: ?a )2r(ta de o (ut de ai, /em a (cut .e 'r.acad, la doi ai du. .oto..
6
Be. 10:226 1Cro. 1:1#
778 -u. aterea lui 'r.acad, /em a trit cici (ute de ai6 i a (cut fii i fiice.
798 ?a )2r(ta de trei,eci i cici de ai, 'r.acad a (cut .e Eela<
6
.
6
?uc. ":"%
7:8 -u. aterea lui Eela<, 'r.acad a mai trit .atru (ute trei ai6 i a (cut fii i fiice.
7;8 ?a )2r(ta de trei,eci de ai, Eela< a (cut .e 0ber.
7<8 -u. aterea lui 0ber, Eela< a mai trit .atru (ute trei ai6 i a (cut fii i fiice.
7=8 ?a )2r(ta de trei,eci i .atru de ai, 0ber
6
a (cut .e Peleg
66
.
6
1Cro. 1:19.
66
?uc. ":"&
7>8 -u. aterea lui Peleg, 0ber a mai trit .atru (ute trei,eci de ai6 i a (cut fii i fiice.
7?8 ?a )2r(ta de trei,eci de ai, Peleg a (cut .e 3eu.
7@8 -u. aterea lui 3eu, Peleg a mai trit dou (ute ou ai6 i a (cut fii i fiice.
9A8 ?a )2r(ta de trei,eci i doi de ai, 3eu a (cut .e /erug
6
.
6
?uc. ":"&
978 -u. aterea lui /erug, 3eu a mai trit dou (ute a.te ai6 i a (cut fii i fiice.
998 ?a )2r(ta de trei,eci de ai, /erug a (cut .e Fa<or.
9:8 -u. aterea lui Fa<or, /erug a mai trit dou (ute de ai6 i a (cut fii i fiice.
9;8 ?a )2r(ta de dou,eci i ou de ai, Fa<or a (cut .e Tera<
6
.
6
?uc. ":"4
9<8 -u. aterea lui Tera<, Fa<or a mai trit o (ut ou(.re,ece ai6 i a (cut fii i fiice.
9=8 ?a )2r(ta de a.te,eci de ai, Tera< a (cut .e ')ram
6
, .e Fa<or i .e Iara.
6
7o(. 24:26 1Cro. 1:2%
Familia lui *erah
9>8 7at (.i*a eamului lui Tera<: Tera< a (cut .e ')ram, .e Fa<or i .e Iara. 5 Iara a (cut .e ?ot.
9?8 Ei Iara a murit + fa*a tatlui (u, Tera<, + *ara + care (e (cu(e, + Hr, + Ialdeea. 5
9@8 ')ram i Fa<or i8au luat e)e(te. Fumele e)e(tei lui ')ram era /arai
6
, i umele e)e(tei lui Fa<or era
Milca
66
, fiica lui Iara, tatl Milci i 7(ci.
6
Be. 1#:1&6 Be. 20:12.
66
Be. 22:20
:A8 /arai era
6
(tear.: 8a)ea co.ii deloc.
6
Be. 1%:1, 26 Be. 1$:11, 12
:78 Tera< a luat
6
.e fiul (u, ')ram, i .e ?ot, fiul lui Iara, fiul fiului (u, i .e /arai, ora (a, e)a(ta fiului
(u, ')ram. 'u ieit +m.reu di Hr
66
, di Ialdeea, ca ( mearg + *ara
B
Caaa. 'u )eit .2 la Iara i (8
au ae,at acolo.
6
Be. 12:1.
66
Feem. 9:#6 @a.. #:4.
B
Be. 10:19
:98 Cilele lui Tera< au fo(t de dou (ute cici ai6 i Tera< a murit + Iara.
Capitolul 12
Plecarea i sosirea lui Avram %n ara Canaan
78 -omul
6
,i(e(e lui ')ram: 97ei di *ara ta, di rudeia ta i di ca(a tatlui tu i )io + *ara .e care *i8o )oi
arta.
17
6
Be. 1&:#6 7(a. 41:26 @a.. #:"6 0)r. 11:$
98 !oi face
6
di tie u eam mare i te )oi
66
biecu)2ta6 +*i )oi face u ume mare i
B
)ei fi o biecu)2tare.
6
Be. 1#:%6 Be. 1$:1$6 -eut. 2%:&6 1Gm.. ":$.
66
Be. 24:"&.
B
Be. 2$:46 Bal. ":14
:8 !oi biecu)2ta
6
.e cei ce te )or biecu)2ta i )oi ble(tema .e cei ce te )or ble(tema6 i toate familiile
.m2tului )or fi biecu)2tate
66
+ tie.
6
Be. 2#:296 04od. 2":226 Fum. 24:9.
66
Be. 1$:1$6 Be. 22:1$6 Be. 2%:46 P(. #2:1#6 @a.. ":2&6 Bal. ":$
;8 ')ram a .lecat, cum +i (.u(e(e -omul, i a .lecat i ?ot +m.reu cu el. ')ram a)ea a.te,eci i cici de ai
c2d a ieit di Iara.
<8 ')ram a luat .e /arai, e)a(ta (a, i .e ?ot, fiul fratelui (u, +m.reu cu toate a)erile .e care le (tr2(e(er i
cu toate (lugile
6
.e care le c2tiga(er + Iara
66
. 'u .lecat + *ara Caaa i au aAu( + *ara Caaa.
6
Be. 14:14.
66
Be. 11:"1
=8 ')ram a (trbtut
6
*ara .2 la locul umit /i<em, .2 la (teAarul
66
lui More. Caaai*ii
B
erau atuci + *ar.
6
0)r. 11:9.
66
-eut. 11:"06 Jud. #:1.
B
Be. 10:1$, 196 Be. 1":#
>8 -omul
6
/8a artat lui ')ram i i8a ,i(: 9Toat *ara acea(ta o )oi da (emi*ei
66
tale.: Ei ')ram a ,idit acolo u
altar
B
-omului care i /e arta(e.
6
Be. 1#:1.
66
Be. 1":1&6 Be. 1#:$6 P(. 10&:9, 11.
B
Be. 1":4
?8 -e acolo a .orit (.re mute, la r(rit de Betel, i i8a +ti( cortul, a)2d Betelul la a.u( i 'i la r(rit. '
,idit i acolo u altar -omului i a c<emat
6
Fumele -omului.
6
Be. 1":4
@8 ')ram i8a urmat
6
drumul, +ait2d mereu (.re mia,,i.
6
Be. 1":"
Avram %n 0(ipt
7A8 ' )eit +( o foamete
6
+ *ar6 i ')ram (8a cobor2t
66
+ 0gi.t ca ( locuia(c .etru c2t)a )reme acolo6
cci era mare
B
foamete + *ar.
6
Be. 2%:1.
66
P(. 10&:1".
B
Be. 4":1
778 C2d era a.roa.e ( itre + 0gi.t, a ,i( e)e(tei (ale /arai: 97at, tiu c eti o femeie frumoa(
6
la fa*.
6
Be. 12:146 Be. 2%:#
798 C2d te )or )edea egi.teii, )or ,ice: 9'cea(ta e(te e)a(ta luiD: Ei .e mie m )or omor+
6
, iar .e tie te )or
l(a cu )ia*.
6
Be. 20:116 Be. 2%:#
7:8 /.ue
6
, rogu8te, c eti (ora mea, ca (8mi mearg bie di .ricia ta, i (ufletul meu ( tria(c datorit *ie.:
6
Be. 20:&, 1"6 Be. 2%:#
7;8 C2d a aAu( ')ram + 0gi.t, egi.teii au ),ut
6
c e)a(ta lui era foarte frumoa(.
6
Be. "9:#6 Mat. &:2$
7<8 /luAbaii cei mai de frute ai lui farao au ),ut8o i ei, i au ludat8o la farao6 i femeia a fo(t adu(
6
+
ca(a lui farao.
6
Be. 20:2
7=8 Pe ')ram l8a .rimit bie
6
di .ricia ei6 i ')ram a c.tat oi, boi, mgari, robi i roabe, mgri*e i cmile.
6
Be. 20:14
7>8 -ar -omul a lo)it
6
cu mari urgii .e farao i ca(a lui, di .ricia e)e(tei lui ')ram, /arai.
6
Be. 20:1$6 1Cro. 1%:26 P(. 10&:146 0)r. 1":4
7?8 'tuci farao a c<emat .e ')ram i i8a ,i(: 9Ce mi8ai fcutL Petru ce
6
u mi8ai (.u( c e(te e)a(ta taL
6
Be. 20:96 Be. 2%:10
7@8 -e ce ai ,i(: 90(te (ora mea: i am luat8o a(tfel de e)a(tL 'cum, iat8*i e)a(ta6 ia8o i .leacD:
9A8 Ei farao
6
a dat .oruc oameilor lui (8l .etreac .e el, .e e)a(ta (a i tot ce a)ea.
6
Pro). 21:1
Capitolul 13
1ntoarcerea lui Avram %n Canaan2 &esprirea de Lot
78 ')ram (8a (uit di 0gi.t + *ara de la mia,,i
6
, el, e)a(ta (a i tot ce a)ea, +m.reu cu ?ot.
6
Be. 12:9
98 ')ram
6
era foarte bogat + )ite, + argit i + aur.
6
Be. 24:"&6 P(. 112:"6 Pro). 10:22
:8 -i *ara de la mia,,i
6
(8a +dre.tat i a mer( .2 la Betel, .2 la locul ude fu(e(e cortul lui la +ce.ut,
+tre Betel i 'i,
6
Be. 12:$, 9
18
;8 + locul
6
ude era altarul .e care8l fcu(e mai +aite. Ei acolo, ')ram a c<emat
66
Fumele -omului.
6
Be. 12:#, $.
66
P(. 11%:1#
<8 ?ot, care cltorea +m.reu cu ')ram, a)ea i el oi, boi i corturi.
=8 Ei *iutul
6
acela u8i +c.ea ( locuia(c +m.reu6 cci a)erile lor erau aa de mari, +c2t u .uteau (
locuia(c +m.reu.
6
Be. "%:#
>8 /8a i(cat
6
o ceart +tre .,itorii )itelor lui ')ram i .,itorii )itelor lui ?ot. Caaai*ii
66
i fere(i*ii locuiau
atuci + *ar.
6
Be. 2%:20.
66
Be. 12:%
?8 ')ram a ,i( lui ?ot: 9Te rog, (
6
u fie ceart +tre mie i tie i +tre .,itorii mei i .,itorii ti, cci
(utem fra*i.
6
1Cor. %:#
@8 Fu8i
6
oare toat *ara +aitea taL Mai bie de(.arte8te de mie: dac
66
a.uci tu la (t2ga, eu )oi a.uca la
drea.ta6 dac a.uci tu la drea.ta, eu )oi a.uca la (t2ga.:
6
Be. 20:1&6 Be. "4:10.
66
3om. 12:1#6 0)r. 12:146 7ac. ":1#
7A8 ?ot i8a ridicat oc<ii i a ),ut c toat c2m.ia
6
7ordaului era bie udat + +tregime. Gaite de a imici
66

-omul /odoma i Bomora, .2 la Moar
B
, era ca o grdi a -omului, ca *ara 0gi.tului.
6
Be. 19:1#6 -eut. "4:"6 P(. 10#:"4.
66
Be. 19:24, 2&.
B
Be. 2:106 Be. 14:2, $6 Be. 19:226 7(a. &1:"
778 ?ot i8a ale( toat c2m.ia 7ordaului i a mer( (.re r(rit. '(tfel (8au de(.r*it ei uul de altul.
798 ')ram a locuit + *ara Caaa, iar ?ot
6
a locuit + cet*ile di c2m.ie i i8a +ti(
66
corturile .2 la /odoma.
6
Be. 19:29.
66
Be. 14:126 Be. 19:16 2Pet. 2:#, $
7:8 Kameii di /odoma erau
6
ri i afar di cale de .ctoi
66
+m.otri)a -omului.
6
Be. 1$:246 0,ec. 1%:496 2Pet. 2:#, $.
66
Be. %:11
F(duina dat lui Avram
7;8 -omul a ,i( lui ')ram, du. ce (8a de(.r*it
6
?ot de el: 93idic8*i oc<ii i, di locul + care eti, .ri)ete
(.re mia,oa.te
66
i (.re mia,,i, (.re r(rit i (.re a.u(6
6
Be. 1":11.
66
Be. 2$:14
7<8 cci toat *ara .e care o )e,i, *i8o )oi da *ie
6
i (emi*ei
66
tale + )eac.
6
Be. 12:#6 Be. 1&:1$6 Be. 1#:$6 Be. 24:#6 Be. 2&:46 Fum. "4:126 -eut. "4:46 @a.. #:&.
66
2Cro. 20:#6 P(. "#:22, 296 P(. 112:2
7=8 G*i )oi face (m2*a
6
ca .ulberea .m2tului de mare6 aa c, dac .oate umra cie)a .ulberea .m2tului,
i (m2*a ta )a .utea ( fie umrat.
6
Be. 1&:&6 Be. 22:1#6 Be. 2%:46 Be. 2$:146 Be. "2:126 04od. "2:126 Fum. 2":106 -eut. 1:106 1Gm.. 4:206 1Cro. #:2"6 7(a. 4$:196 7er. "":226
3om. 4:1%, 1#, 1$6 0)r. 11:12
7>8 /coal8te, (trbate *ara + lug i + lat6 cci *ie *i8o )oi da.:
7?8 ')ram i8a ridicat corturile i a )eit de a locuit
6
l2g (teAarii lui Mamre, care (ut
66
l2g Iebro. Ei acolo
a ,idit u altar -omului.
6
Be. 14:1".
66
Be. "&:2#6 Be. "#:14
Capitolul 14
Avram "iruie pe %mprai
78 Pe )remea lui 'mrafel, +m.ratul Eiearului
6
, lui 'rioc, +m.ratul 0la(arului, lui C<edorlaomer, +m.ratul
0lamului
66
, i lui Tideal, +m.ratul Boiimului,
6
Be. 10:106 Be. 11:2.
66
7(a. 11:11
98 (8a +t2m.lat c ei au fcut r,boi cu Bera, +m.ratul /odomei, cu Bira, +m.ratul Bomorei, cu Eieab,
+m.ratul 'dmei
6
, cu Eemeeber, +m.ratul Meboimului i cu +m.ratul Belei (au Moarului
66
.
6
-eut. 29:2".
66
Be. 19:22
:8 'cetia di urm (8au aduat cu to*ii + )alea /idim, adic
6
Marea /rat.
6
Fum. "4:126 -eut. ":1#6 7o(. ":1%6 P(. 10#:"4
;8 Tim. de doi(.re,ece ai fu(e(er (u.ui
6
lui C<edorlaomer6 i + aul al trei(.re,ecelea (8au r(culat.
6
Be. 9:2%
<8 -ar, + aul al .ai(.re,ecelea C<edorlaomer i +m.ra*ii care erau cu el au .orit, i au btut .e 3efaimi
6
la
'terot8Caraim
66
, .e ,u,i*i
B
la Iam, .e emi*i
BB
la Ea)e8C<iriataim,
6
Be. 1&:206 -eut. ":11.
66
7o(. 12:46 7o(. 1":1".
B
-eut. 2:20.
BB
-eut. 2:10, 11
=8 i .e <ori*i
6
.e mutele lor, /eir, .2 la (teAarul Para, care e(te l2g .u(tiu.
6
-eut. 2:12, 22
19
>8 '.oi (8au +tor(, au )eit la 08Mi.at, (au Cade(, i au btut .e amaleci*i .e tot *iutul lor, ca i .e amori*i,
care locuiau la Ia*a*o8Tamar
6
.
6
2Cro. 20:2
?8 'tuci au ieit +m.ratul /odomei, +m.ratul Bomorei, +m.ratul 'dmei, +m.ratul Meboimului i +m.ratul
Belei, (au Moarului, i (8au ae,at + liie de btaie +m.otri)a lor, + )alea /idim,
@8 i aume: +m.otri)a lui C<edorlaomer, +m.ratul 0lamului, +m.otri)a lui Tideal, +m.ratul Boiimului,
+m.otri)a lui 'mrafel, +m.ratul Eiearului, i +m.otri)a lui 'rioc, +m.ratul 0la(arului: .atru +m.ra*i
+m.otri)a a cici.
7A8 !alea /idim era aco.erit cu f2t2i de (moal
6
. Gm.ratul /odomei i +m.ratul Bomorei au luat8o la fug i
au c,ut + ele6 ceilal*i au fugit (.re mute
66
.
6
Be. 11:".
66
Be. 19:1#, "0
778 Biruitorii au luat toate
6
bog*iile /odomei i Bomorei i toat meridea lor i au .lecat.
6
Be. 14:1%, 21
798 'u luat i .e ?ot, fiul fratelui
6
lui ')ram, care
66
locuia + /odoma6 au luat i a)erile lui i au .lecat.
6
Be. 12:&.
66
Be. 1":12
7:8 ' )eit uul, care (c.a(e, i a dat de tire lui ')ram, e)reul6 ace(ta locuia
6
l2g (teAarii lui Mamre,
amoritul, fratele lui 0col i fratele lui 'er, care fcu(er legtur
66
de .ace cu ')ram.
6
Be. 1":1$.
66
Be. 14:24
7;8 Cum a au,it ')ram c fratele
6
(u fu(e(e luat .ri( de r,boi, a +armat trei (ute o.t(.re,ece di cei mai
)iteAi (luAitori ai lui, (cu*i
66
+ ca(a lui, i a urmrit .e +m.ra*ii aceia .2 la -a
B
.
6
Be. 1":$.
66
Be. 1&:"6 Be. 1#:12, 2#6 0cl. 2:#.
B
-eut. "4:16 Jud. 1$:29
7<8 Ei8a +m.r*it oameii + mai multe cete, (8a arucat a(u.ra lor oa.tea, i8a btut
6
i i8a urmrit .2 la Ioba,
care e(te la (t2ga -ama(cului.
6
7(a. 41:2, "
7=8 ' adu( +a.oi toate
6
bog*iile6 a luat +a.oi i .e fratele (u, ?ot, cu a)erile lui, .recum i .e femei i
orodul.
6
Be. 14:11, 12
-elhisedec "inecuvntea' pe Avram
7>8 -u. ce
6
(8a +tor( ')ram de la +fr2gerea lui C<edorlaomer i a +m.ra*ilor care erau +m.reu cu el,
+m.ratul /odomei i8a ieit
66
+ +t2m.iare + )alea Ea)e, (au )alea +m.ratului
B
.
6
0)r. #:1.
66
Jud. 11:"46 1/am. 1$:%.
B
2/am. 1$:1$
7?8 Mel<i(edec
6
, +m.ratul /alemului, a adu( .2ie i )i: el era .reot
66
al -ume,eului
B
celui Prea+alt.
6
0)r. #:1.
66
P(. 110:46 0)r. &:%.
B
Mica %:%6 @a.. 1%:1#
7@8 Mel<i(edec a biecu)2tat .e ')ram i a ,i(: 9Biecu)2tat
6
( fie ')ram de -ume,eul cel Prea+alt,
Ciditorul
66
cerului i al .m2tului.
6
3ut ":106 2/am. 2:&.
66
Be. 14:226 Mat. 11:2&
9A8 Biecu)2tat
6
( fie -ume,eul cel Prea+alt, care a dat .e )rAmaii ti + m2iile taleD: Ei ')ram i8a dat
,eciuial
66
di toate.
6
Be. 24:2#.
66
0)r. #:4
978 Gm.ratul /odomei a ,i( lui ')ram: 9-8mi oameii i *ie bog*iile .etru tie.:
998 ')ram a r(.u( +m.ratului /odomei: 93idic
6
m2a (.re -omul -ume,eul cel Prea+alt, Ciditorul cerului
i al .m2tului,
6
04od. %:$6 -a. 12:#6 '.oc. 10:&, %6 Be. 14:196 Be. 21:""
9:8 i Aur c
6
u )oi lua imic di tot ce e(te al tu, ici mcar u fir de a*, ici mcar o curea de +cl*mite, ca
( u ,ici: 9'm +mbog*it .e ')ram.: Fimic .etru mieD
6
0(t. 9:1&, 1%
9;8 'far de ce au m2cat flcii i .artea oameilor care
6
au mer( cu mie, 'er, 0col i Mamre: ei .ot (8i ia
.artea lorD:
6
Be. 14:1"
Capitolul 15
Smna lui Avram
78 -u. ace(te +t2m.lri, cu)2tul -omului a )orbit lui ')ram +tr8o )edeie
6
i a ,i(: 9')rame, u te teme
66
6
0u (ut (cutul
B
tu i r(.lata
BB
ta cea foarte mare.:
20
6
-a. 10:16 @a.. 10:10, 11.
66
Be. 2%:246 -a. 10:126 ?uc. 1:1", "0.
B
P(. ":"6 P(. &:126 P(. $4:116 P(. 91:46 P(. 119:114.
BB
P(. 1%:&6 P(. &$:116 Pro).
11:1$
98 ')ram a r(.u(: 9-oame -ume,eule, ce8mi )ei daL Cci
6
mor fr co.ii6 i moteitorul ca(ei mele e(te
0lie,er di -ama(c.:
6
@a.. #:&
:8 Ei ')ram a ,i(: 97at c u mi8ai dat (m2*, i (luAitorul (cut
6
+ ca(a mea )a fi moteitorul meu.:
6
Be. 14:14
;8 'tuci cu)2tul -omului i8a )orbit a(tfel: 9Fu el )a fi moteitorul tu, ci cel
6
ce )a iei di tie, acela )a fi
moteitorul tu.:
6
2/am. #:126 2/am. 1%:116 2Cro. "2:21
<8 Ei, du. ce l8a du( afar, i8a ,i(: 9Hit8te (.re cer i umr
6
(telele
66
, dac .o*i ( le umeri.: Ei i8a ,i(: 9'a
B
)a fi (m2*a ta.:
6
P(. 14#:4.
66
7er. "":22.
B
Be. 22:1#6 04od. "2:1"6 -eut. 1:106 -eut. 10:226 1Cro. 2#:2"6 3om. 4:1$6 0)r. 11:126 Be. 1":1%
=8 ')ram a cre,ut
6
.e -omul, i -omul i8a (ocotit
66
lucrul ace(ta ca e.ri<ire.
6
3om. 4:", 9, 226 Bal. ":%6 7ac. 2:2".
66
P(. 10%:"1
3ara f(duit seminei lui Avram
>8 -omul i8a mai ,i(: 90u (ut -omul care te8am (co(
6
di Hr
66
, di Ialdeea ca
B
(8*i dau + (t.2ire *ara
acea(ta.:
6
Be. 12:1.
66
Be. 11:2$, "1.
B
P(. 10&:44, 426 3om. 4:14
?8 ')ram a r(.u(: 9-oame -ume,eule, .ri ce
6
)oi cuoate c o )oi (t.2iL:
6
Be. 24:1", 146 Jud. %:1#, "#6 1/am. 14:9, 106 2Gm.. 20:%6 ?uc. 1:1$
@8 Ei -omul i8a ,i(: 97a o Auca de trei ai, o ca.r de trei ai, u berbec de trei ai, o turturea i u .ui de
.orumbel.:
7A8 ')ram a luat toate dobitoacele ace(tea, le8a de(.icat
6
+ dou i a .u( fiecare bucat ua + fa*a alteia6 dar
.(rile
66
u le8a de(.icat.
6
7er. "4:1$, 19.
66
?e). 1:1#
778 P(rile r.itoare (8au .u(tit .e(te (t2r)uri6 dar ')ram le8a i,goit.
798 ?a a.u(ul (oarelui, u (om ad2c
6
a c,ut .e(te ')ram6 i iat c l8a a.ucat o groa, i u mare +tueric.
6
Be. 2:216 7o) 4:1"
7:8 Ei -omul a ,i( lui ')ram: 9/ tii <otr2t c
6
(m2*a ta )a fi (tri +tr8o *ar care u )a fi a ei6 acolo )a fi
robit i o )or
66
a.(a greu, tim. de .atru (ute de ai.
6
04od. 12:406 P(. 10&:2"6 @a.. #:%.
66
04od. 1:116 P(. 10&:2&
7;8 -ar .e eamul cruia +i )a fi roab, +l )oi Audeca
6
0u: i .e urm )a
66
iei de8acolo cu mari bog*ii.
6
04od. %:%6 -eut. %:22.
66
04od. 12:"%6 P(. 10&:"#
7<8 Tu )ei
6
merge + .ace la .ri*ii
66
ti6 )ei
B
fi +gro.at du. o btr2e*e fericit.
6
7o) &:2%.
66
@a.. 1":"%.
B
Be. 2&:$
7=8 G al .atrulea eam
6
, ea (e )a +toarce aici6 cci elegiuirea amori*ilor
66
u i8a ati(
B
+c )2rful.:
6
04od. 12:40.
66
1Gm.. 21:2%.
B
-a. $:2"6 Mat. 2":"26 1Te(. 2:1%
7>8 -u. ce a a(fi*it (oarele, (8a fcut u +tueric ad2c6 i iat c a ieit u fum ca ditr8u cu.tor, i ite
flcri au trecut
6
.ritre dobitoacele de(.icate.
6
7er. "4:1$, 19
7?8 G ,iua aceea, -omul a fcut
6
u legm2t cu ')ram i i8a ,i(: 9/emi*ei
66
tale dau *ara acea(ta, de la r2ul
0gi.tului .2 la r2ul cel mare, r2ul 0ufrat,
6
Be. 24:#.
66
Be. 12:#6 Be. 1":1&6 Be. 2%:46 04od. 2":"16 Fum. "4:"6 -eut. 1:#6 -eut. 11:246 -eut. "4:46 7o(. 1:46 1Gm.. 4:216 2Cro. 9:2%6
Feem. 9:$6 P(. 10&:116 7(a. 2#:12
7@8 i aume: *ara c<ei*ilor, a c<ei,i*ilor, a cadmoi*ilor,
9A8 a <eti*ilor, a fere,i*ilor, a refaimi*ilor,
978 a amori*ilor, a caaai*ilor, a g<irga(i*ilor i a iebu(i*ilor.:
Capitolul 16
Sarai i A(ar
78 /arai, e)a(ta lui ')ram, u8i (cu(e
6
deloc co.ii. 0a a)ea o roab
66
egi.teac umit 'gar
B
.
6
Be. 1&:2, ".
66
Be. 21:9.
B
Bal. 4:24
98 Ei /arai a ,i(
6
lui ')ram: 97at, -omul m8a fcut
66
(tear.6 itr
B
, te rog, la roaba mea6 .oate c )oi a)ea
co.ii de la ea.: ')ram a a(cultat
BB
cele (.u(e de /arai.
6
Be. "0:".
66
Be. 20:1$6 Be. "0:26 1/am. 1:&, %.
B
Be. "0:", 9.
BB
Be. ":1#
21
:8 'tuci /arai, e)a(ta lui ')ram, a luat .e egi.teaca 'gar, roaba ei, i a dat8o de e)a(t brbatului (u,
')ram, du. ce ')ram locui(e
6
ca (tri ,ece ai + *ara Caaa.
6
Be. 12:&
;8 0l a itrat la 'gar, i ea a rma( +(rciat. C2d (8a ),ut ea +(rciat, a .ri)it cu di(.re*
6
.e (t.2a (a.
6
2/am. %:1%6 Pro). "0:21, 2"
<8 Ei /arai a ,i( lui ')ram: 9'(u.ra ta ( cad batAocura acea(ta care mi (e faceD 0u +(umi *i8am dat + bra*e .e
roaba mea6 i ea, c2d a ),ut c a rma( +(rciat, m8a .ri)it cu di(.re*. / Audece
6
-omul +tre mie i
tieD:
6
Be. "1:&"6 1/am. 24:12
=8 ')ram
6
a r(.u( /araiei: 97at
66
, roaba ta e(te + m2a ta6 f8i ce8*i .laceD: 'tuci /arai (8a .urtat ru cu ea6
i 'gar a fugit
B
de ea.
6
Pro). 1&:16 1Pet. ":#.
66
7o) 2:%6 P(. 10%:41, 426 7er. "$:&.
B
04od. 2:1&
Fu(a A(arei 4 #aterea lui !smael
>8 Ggerul -omului a g(it8o l2g u i,)or de a. + .u(tiu, i aume l2g i,)orul
6
care e(te .e drumul ce
duce la Eur
66
.
6
Be. 2&:1$.
66
04od. 1&:22
?8 0l a ,i(: 9'gar, roaba /araiei, de ude )ii i ude te duciL: 0a a r(.u(: 9@ug de (t.2a mea, /arai.:
@8 Ggerul -omului i8a ,i(: 9Gtoarce8te la (t.2a ta i (u.ue8te
6
(ub m2a ei.:
6
Tit 2:96 1Pet. 2:1$
7A8 Ggerul -omului i8a ,i(: 9G*i )oi +mul*i
6
foarte mult (m2*a, i ea )a fi at2t de mult la umr c u )a
.utea fi umrat.:
6
Be. 1#:206 Be. 21:1$6 Be. 2&:12
778 Ggerul -omului i8a ,i(: 97at, acum eti +(rciat i )ei ate u fiu cruia +i )ei .ue umele
6
7(mael
#
6
cci -omul a au,it m2<irea ta.
#
7(mael: di dou cu)ite care +(eam: -ume,eu aude
6
Be. 1#:196 Mat. 1:216 ?uc. 1:1", "1
798 0l )a fi ca
6
u mgar (lbatic .ritre oamei6 m2a lui )a fi +m.otri)a tuturor oameilor, i m2a tuturor
oameilor )a fi +m.otri)a lui6 i )a locui +
66
fa*a tuturor fra*ilor lui.:
6
Be. 21:20.
66
Be. 2&:1$
7:8 0a a umit Fumele -omului care8i )orbi(e: 9Tu eti -ume,eu care m )ede
#
D: cci a ,i( ea: 9Cu ade)rat,
am ),ut
6
aici (.atele Celui ce m8a ),utD:
#
0braic: 0l83oi
6
Be. "1:42
7;8 -e aceea f2t2a aceea (8a umit 9@2t2a
6
Celui !iu care m )ede
#
:6 ea e(te +tre
66
Cade( i Bared.
#
0braic: ?a<ai83oi
6
Be. 24:%26 Be. 2&:11.
66
Fum. 1":2%
7<8 'gar
6
a (cut lui ')ram u fiu6 i ')ram a .u( fiului, .e care i l8a (cut 'gar, umele 7(mael
66
.
6
Bal. 4:22.
66
Be. 1%:11
7=8 ')ram era de o.t,eci i a(e de ai, c2d i8a (cut 'gar .e 7(mael.
Capitolul 17
#umele lui Avram schim"at %n Avraam
78 C2d a fo(t ')ram + )2r(t de ou,eci i ou de ai, -omul i /8a artat
6
i i8a ,i(: 90u
66
(ut -ume,eul
cel 'tot.uteric. Hmbl
B
+aitea Mea i fii fr .ri<a
BB
.
6
Be. 12:1.
66
Be. 2$:"6 Be. "&:116 04od. %:"6 -eut. 10:1#.
B
Be. &:226 Be. 4$:1&6 1Gm.. 2:46 1Gm.. $:2&6 2Gm.. 20:".
BB
Be. %:96 -eut. 1$:1"6
7o) 1:16 Mat. &:4$
98 !oi face u legm2t +tre Mie i tie i te )oi +mul*i
6
e(.u( de mult.:
6
Be. 12:26 Be. 1":1%6 Be. 22:1#
:8 ')ram (8a arucat
6
cu fa*a la .m2t6 i -ume,eu i8a )orbit a(tfel:
6
Be. 1#:1#
;8 97at legm2tul Meu, .e care8l fac cu tie: )ei fi tatl
6
multor eamuri.
6
3om. 4:11, 12, 1%6 Bal. ":29
<8 Fu te )ei mai umi ')ram6 ci umele
6
tu )a fi ')raam
#
6 cci
66
te fac tatl multor eamuri.
#
')raam )ie di dou cu)ite care +(eam: tat al uei mul*imi
6
Feem. 9:#.
66
3om. 4:1#
=8 Te )oi +mul*i e(.u( de mult6 )oi face di tie eamuri
6
+tregi6 i di tie )or iei +m.ra*i
66
.
6
Be. "&:11.
66
Be. 1#:1%6 Be. "&:116 Mat. 1:%, etc.
22
>8 !oi .ue
6
legm2tul Meu +tre Mie i tie i (m2*a ta du. tie, di eam + eam6 ace(ta )a fi u
legm2t )eic, + .uterea cruia 0u )oi fi
66
-ume,eul tu i al (emi*ei
B
tale du. tie.
6
Bal. ":1#.
66
Be. 2%:246 Be. 2$:1"6 0)r. 11:1%.
B
3om. 9:$
?8 Mie, i (emi*ei tale du. tie, +*i )oi
6
da *ara + care locuieti
66
acum ca (tri, i aume +*i )oi da toat *ara
Caaaului + (t.2ire )eic6 i 0u )oi fi
B
-ume,eul lor.:
6
Be. 12:#6 Be. 1":1&6 P(. 10&:9, 11.
66
Be. 2":46 Be. 2$:4.
B
04od. %:#6 ?e). 2%:126 -eut. 4:"#6 -eut. 14:26 -eut. 2%:1$6 -eut. 29:1"
*ierea %mpre5ur
@8 -ume,eu a ,i( lui ')raam: 9/ .,eti legm2tul Meu, tu i (m2*a ta du. tie, di eam + eam.
7A8 'ce(ta e(te legm2tul Meu .e care (8l .,i*i +tre Mie i )oi, i (m2*a ta du. tie: tot ce e(te de .arte
brbtea(c
6
+tre )oi ( fie tiat +m.reAur.
6
@a.. #:$
778 / ) tia*i +m.reAur + carea .re.u*ului )o(tru: i ace(ta ( fie (emul
6
legm2tului ditre Mie i )oi.
6
@a.. #:$6 3om. 4:11
798 ?a )2r(ta de o.t ,ile, orice co.il de .arte brbtea(c ditre )oi ( fie tiat +m.reAur
6
, eam du. eam: fie c
e(te rob (cut + ca(, fie c e(te cum.rat cu bai de la )reu (tri, care u face .arte di eamul tu.
6
?e). 12:1"6 ?uc. 2:216 7oa #:226 @ili.. ":&
7:8 !a trebui tiat +m.reAur at2t robul (cut + ca(, c2t i cel cum.rat cu bai6 i a(tfel legm2tul Meu ( fie
+trit + carea )oa(tr ca u legm2t )eic.
7;8 H co.il de .arte brbtea(c etiat +m.reAur + carea .re.u*ului lui ( fie imicit
6
di miAlocul eamului
(u: a clcat legm2tul Meu.:
6
04od. 4:24
Sarai se numete Sara
7<8 -ume,eu a ,i( lui ')raam: 9/ u mai c<emi /arai .e e)a(ta ta, /arai6 ci umele ei ( fie /ara.
7=8 0u o )oi biecu)2ta, i +*i )oi da
6
u fiu di ea6 da, o )oi biecu)2ta, i ea )a fi mama uor eamuri
66

+tregi6 c<iar +m.ra*i de oroade )or iei di ea.:
6
Be. 1$:10.
66
Be. "&:116 Bal. 4:"16 1Pet. ":%
7>8 ')raam (8a arucat cu fa*a la .m2t i
6
a r2(, cci a ,i( + iima lui: 9/ i (e mai a(c oare u fiu uui
brbat de o (ut de aiL Ei ( mai a(c oare /ara la ou,eci de aiL:
6
Be. 1$:126 Be. 21:%
7?8 Ei ')raam a ,i( lui -ume,eu: 9/ tria(c 7(mael +aitea TaD:
7@8 -ume,eu a ,i(: 9Cu ade)rat, e)a(ta ta, /ara
6
, +*i )a ate u fiu6 i8i )ei .ue umele 7(aac. 0u )oi
+c<eia legm2tul Meu cu el, ca u legm2t )eic .etru (m2*a lui du. el.
6
Be. 1$:106 Be. 21:26 Bal. 4:2$
9A8 -ar i cu .ri)ire la 7(mael te8am a(cultat. 7at, +l )oi biecu)2ta, +l )oi face ( crea(c i +l )oi
6
+mul*i
e(.u( de mult6 doi(.re,ece
66
)oie)o,i )a ate, i )oi
B
face di el u eam mare.
6
Be. 1%:10.
66
Be. 2&:12, 1%.
B
Be. 21:1$
978 -ar legm2tul Meu +l )oi +c<eia cu 7(aac, .e care
6
*i8l )a ate /ara la aul .e )remea acea(ta.:
6
Be. 21:2
998 C2d a i(.r)it de )orbit cu el, -ume,eu /8a +l*at de la ')raam.
Avraam i casa lui este tiat %mpre5ur
9:8 ')raam a luat .e fiul (u, 7(mael, .e to*i cei ce (e (cu(er + ca(a lui i .e to*i robii cum.ra*i cu bai,
adic .e to*i cei de .arte brbtea(c ditre oameii di ca(a lui ')raam, i le8a tiat +m.reAur carea
.re.u*ului, c<iar + ,iua aceea, du. .oruca .e care i8o ddu(e -ume,eu.
9;8 ')raam era + )2r(t de ou,eci i ou de ai c2d a fo(t tiat +m.reAur + carea .re.u*ului (u.
9<8 @iul (u, 7(mael, era + )2r(t de trei(.re,ece ai c2d a fo(t tiat +m.reAur + carea .re.u*ului (u.
9=8 ')raam i fiul (u, 7(mael, au fo(t tia*i +m.reAur c<iar + ,iua aceea.
9>8 Ei to*i oameii
6
di ca(a lui: robi (cu*i + ca(a lui, (au cum.ra*i cu bai de la (trii, au fo(t tia*i +m.reAur
+m.reu cu el.
6
Be. 1$:19
Capitolul 18
23
!saac este f(duit %nc o dat
78 -omul i /8a artat la (teAarii
6
lui Mamre, .e c2d ')raam edea la ua cortului, + tim.ul ,dufului ,ilei.
6
Be. 1":1$6 Be. 14:1"
98 ')raam a ridicat oc<ii
6
i (8a uitat: i iat c trei brba*i (tteau + .icioare l2g el. C2d
66
i8a ),ut, a alergat
+aitea lor, de la ua cortului, i (8a .lecat .2 la .m2t.
6
0)r. 1":2.
66
Be. 19:16 1Pet. 4:9
:8 '.oi a ,i(: 9-oame, dac am c.tat trecere + oc<ii Ti, u trece, rogu8Te, .e l2g robul Tu.
;8 Ggduie ( (e aduc .u*i
6
a., ca ( )i (e (.ele .icioarele6 i odi<i*i8) (ub co.acul ace(ta.
6
Be. 19:26 Be. 4":24
<8 'm ( m duc ( iau o bucat de .2ie
6
, ca ( .ride*i la iim
66
, i du. aceea ) )e*i )edea de drum6 cci
.etru acea(ta
B
trece*i .e l2g robul )o(tru.: 9@ cum ai ,i(:, i8au r(.u( ei.
6
Jud. %:1$6 Jud. 1":1&.
66
Jud. 19:&6 P(. 104:1&.
B
Be. 19:$6 Be. "":10
=8 ')raam (8a du( re.ede + cort la /ara, i a ,i(: 97a re.ede trei m(uri de fi alb, frm2t i f turte.:
>8 Ei ')raam a alergat la )ite, a luat u )i*el t2r i bu i l8a dat uei (lugi (8l gtea(c + grab.
?8 '.oi a luat
6
ut i la.te, +m.reu cu )i*elul .e care8l gti(e, i l8a .u( +aitea lor. 0l +(ui a (tat l2g ei,
(ub co.ac, i le8a (luAit .2 ce au m2cat.
6
Be. 19:"
@8 'tuci ei i8au ,i(: 9Hde e(te e)a(ta ta, /araL: 9Hite8o + cort
6
:, a r(.u( el.
6
Be. 24:%#
7A8 Hul ditre ei a ,i(: 9?a aul .e )remea
6
acea(ta, m )oi +toarce
66
egreit la tie6 i iat c /ara
B
, e)a(ta
ta, )a a)ea u fiu.: /ara a(culta la ua cortului, care era +a.oia lui.
6
Be. 1$:14.
66
2Gm.. 4:1%.
B
Be. 1#:19, 216 Be. 21:26 3om. 9:9
778 ')raam
6
i /ara erau btr2i, +aita*i + )2r(t6 i /arei u8i mai )eea r2duiala
66
femeilor.
6
Be. 1#:1#6 3om. 4:196 0)r. 11:11, 12, 19.
66
Be. "1:"&
798 /ara
6
a r2( + (ie, ,ic2d: 9'cum
66
, c2d am +mbtr2it, ( mai am .ofteL -omul meu, brbatul
B
, de
a(emeea, e(te btr2.:
6
Be. 1#:1#.
66
?uc. 1:1$.
B
1Pet. ":%
7:8 -omul a ,i( lui ')raam: 9Petru ce a r2( /ara, ,ic2d: 9Cu ade)rat, ( mai .ot a)ea co.il, eu, care (ut
btr2L:
7;8 0(te
6
oare ce)a .rea greu .etru -omulL ?a aul
66
.e )remea acea(ta, M )oi +toarce la tie, i /ara )a
a)ea u fiu.:
6
7er. "2:1#6 Ca<. $:%6 Mat. ":96 Mat. 19:2%6 ?uc. 1:"#.
66
Be. 1#:216 Be. 1$:106 2Gm.. 4:1%
7<8 /ara a tgduit i a ,i(: 9F8am r2(D: Cci i8a fo(t fric. -ar 0l a ,i(: 9Ba da, ai r2(D:
Avraam mi5locete pentru Sodoma
7=8 Brba*ii aceia (8au (culat ( .lece i (8au uitat +(.re /odoma. ')raam a .lecat cu ei, (8i .etreac
6
.
6
3om. 1&:246 "7oa 1:%
7>8 'tuci -omul a ,i(: 9/ a(cud
6
0u oare de ')raam ce am ( facLN
6
P(. 2&:146 'mo( ":#6 7oa 1&:1&
7?8 Cci ')raam )a aAuge egreit u eam mare i .uteric, i + el )or fi biecu)2tate
6
toate eamurile
.m2tului.
6
Be. 12:"6 Be. 22:1$6 @a.. ":2&6 Bal. ":$
7@8 Cci 0u +l cuo(c i tiu c are ( .orucea(c
6
fiilor lui i ca(ei lui du. el ( *i Calea -omului, fc2d
ce e(te dre.t i bie, .etru ca a(tfel -omul ( +m.liea(c fa* de ')raam ce i8a fgduit:N
6
-eut. 4:9, 106 -eut. %:#6 7o(. 24:1&6 0fe(. %:4
9A8 Ei -omul a ,i(: 9/trigtul
6
+m.otri)a /odomei i Bomorei (8a mrit, i .catul lor +tr8ade)r e(te e(.u( de
greu.
6
Be. 4:146 Be. 19:1"6 7ac. &:4
978 -e aceea M )oi cobor+
6
acum ( )d dac + ade)r au lucrat + totul du. ,)oul )eit .2 la Mie6 i
dac u )a fi aa, )oi ti
66
.:
6
Be. 11:&6 04od. ":$.
66
-eut. $:26 -eut. 1":"6 7o(. 22:226 ?uc. 1%:1&6 2Cor. 11:11
998 Brba*ii
6
aceia (8au de.rtat i au .lecat (.re /odoma. -ar ')raam (ttea
66
tot +aitea -omului.
6
Be. 19:1.
66
Be. 1$:1
9:8 ')raam (8a
6
a.ro.iat i a ,i(: 9!ei
66
imici Tu oare i .e cel bu +m.reu cu cel ruL
6
0)r. 10:22.
66
Fum. 1%:226 2/am. 24:1#
9;8 Poate
6
c + miAlocul cet*ii (ut cici,eci de oamei bui: +i )ei imici oare i .e ei i u )ei ierta locul acela
di .ricia celor cici,eci de oamei bui, care (ut + miAlocul eiL
24
6
7er. &:1
9<8 / omori .e cel bu +m.reu cu cel ru, aa ca
6
cel bu ( aib aceeai (oart ca cel ru, de.arte de Tie aa
ce)aD -e.arte de TieD Cel ce Audec
66
tot .m2tul u )a face oare dre.tateL:
6
7o) $:206 7(a. ":10, 11.
66
7o) $:"6 7o) "4:1#6 P(. &$:116 P(. 94:26 3om. ":%
9=8 Ei -omul a ,i(: 9-ac )oi
6
g(i + /odoma cici,eci de oamei bui + miAlocul cet*ii, )oi ierta tot locul
acela di .ricia lor.:
6
7er. &:16 0,ec. 22:"0
9>8 ')raam a luat di ou cu)2tul i a ,i(: 97at
6
, am +dr,it ( )orbe(c -omului, eu care u (ut dec2t
66

.raf i ceu.
6
?uc. 1$:1.
66
Be. ":196 7o) 4:196 0cl. 12:#6 1Cor. 1&:4#, 4$6 2Cor. &:1
9?8 Poate c di cici,eci de oamei bui )or li.(i cici: .etru cici, )ei imici Tu oare toat cetateaL: Ei
-omul a ,i(: 9F8o )oi imici, dac )oi g(i + ea .atru,eci i cici de oamei bui.:
9@8 ')raam 78a )orbit mai de.arte i a ,i(: 9Poate c (e )or g(i + ea umai .atru,eci de oamei bui.: Ei
-omul a ,i(: 9F8o )oi imici .etru cei .atru,eci.:
:A8 ')raam a ,i(: 9/ u Te m2ii, -oame, dac )oi mai )orbi. Poate c (e )or g(i + ea umai trei,eci de
oamei bui.: Ei -omul a ,i(: 9F8o )oi imici, dac )oi g(i + ea trei,eci de oamei bui.:
:78 ')raam a ,i(: 97at, am +dr,it ( )orbe(c -omului. Poate c (e )or g(i + ea umai dou,eci de oamei
bui.: Ei -omul a ,i(: 9F8o )oi imici, .etru cei dou,eci.:
:98 ')raam a ,i(: 9/
6
u Te m2ii, -oame, dac )oi mai )orbi umai de data acea(ta. Poate c (e )or g(i + ea
umai ,ece oamei bui.: Ei -omul
66
a ,i(: 9F8o )oi imici, .etru cei ,ece oamei bui.:
6
Jud. %:"9.
66
7ac. &:1%
::8 -u. ce a i(.r)it de )orbit lui ')raam, -omul a .lecat. Ei ')raam (8a +tor( la locui*a lui.
Capitolul 19
Cei doi %n(eri la Sodoma
78 Cei doi +geri
6
au aAu( la /odoma (eara6 i ?ot
66
edea la .oarta /odomei. C2d i8a ),ut ?ot, (8a (culat, le8a
ieit +aite i (8a .lecat .2 la .m2t.
6
Be. 1$:22.
66
Be. 1$:1
98 '.oi a ,i(: 9-omii mei
6
, itra*i, ) rog, + ca(a robului )o(tru, ca ( rm2e*i .e(te oa.te + ea i (.la*i8
)
66
.icioarele6 m2ie ) )e*i (cula de dimiea* i ) )e*i )edea de drum.: 9Fu
B
:, au r(.u( ei, 9ci )om
.etrece oa.tea + uli*.:
6
0)r. 1":".
66
Be. 1$:4.
B
?uc. 24:2$
:8 -ar ?ot a (truit de ei .2 au )eit i au itrat + ca(a lui. ?e8a .regtit
6
o ci, a .u( ( coac a,ime i au
m2cat.
6
Be. 1$:$
;8 -ar u (e culca(er +c, i oameii di cetate, brba*ii di /odoma, tieri i btr2i, au +coAurat ca(a6 tot
orodul a alergat di toate col*urile.
<8 'u
6
c<emat .e ?ot i i8au ,i(: 9Hde (ut oameii care au itrat la tie + oa.tea acea(taL /coate8i
66
afar la
oi, ca (
B
e +m.reum cu ei.:
6
7(a. ":9.
66
Jud. 19:22.
B
Be. 4:16 3om. 1:24, 2#6 7uda 1:#
=8 ?ot
6
a ieit afar la ei, la u, a +cuiat ua du. el
6
Jud. 19:2"
>8 i a ,i(: 9@ra*ilor, ) rog, u face*i o a(emeea rutateD
?8 7at
6
c am dou fete care u tiu de brbat6 am ( )i le aduc afar i le )e*i face ce ) )a .lcea. Fumai u
face*i imic ace(tor oamei, fiidc
66
au )eit (ub umbra aco.eriului ca(ei mele.:
6
Jud. 19:24.
66
Be. 1$:&
@8 0i au (trigat: 9PleacD: Ei au ,i(: 9Kmul ace(ta
6
a )eit ( locuia(c aici ca u (tri, i acum )rea ( fac
66
.e
Audectorul. 0i bie, o (8*i facem mai ru dec2t lor.: Ei, +m.ig2d .e ?ot cu (ila, (8au a.ro.iat ( (.arg ua.
6
2Pet. 2:#, $.
66
04od. 2:14
7A8 -ar brba*ii aceia au +ti( m2a, au tra( .e ?ot +utru la ei + ca( i au +cuiat ua.
778 7ar .e oameii care erau la ua ca(ei i8au lo)it cu orbire
6
, de la cel mai mic .2 la cel mai mare, aa c
degeaba (e trudeau ( g(ea(c ua.
6
2Gm.. %:1$6 @a.. 1":11
25
#imicirea Sodomei i 6omorei
798 Brba*ii aceia au ,i( lui ?ot: 9Pe cie mai ai aiciL Bieri, fii i fiice i tot ce ai + cetate: (coate8i
6
di locul
ace(ta.
6
Be. #:16 2Pet. 2:#, 9
7:8 Cci a)em ( imicim locul ace(ta, .etru c
6
a aAu( mare .l2gere +aitea -omului +m.otri)a
locuitorilor lui. -e aceea e8a trimi(
66
-omul, ca (8l imicim.:
6
Be. 1$:20.
66
1Cro. 21:1&
7;8 ?ot a ieit i a )orbit cu gierii (i, care lua(er
6
.e fetele lui: 9/cula*i8)
66
:, a ,i( el, 9iei*i di locul ace(ta6
cci -omul are ( imicea(c cetatea.: -ar gierii
B
lui credeau c glumete.
6
Mat. 1:1$.
66
Fum. 1%:21, 4&.
B
04od. 9:216 ?uc. 1#:2$6 ?uc. 24:11
7<8 C2d (8a cr.at de ,iu, +gerii au (truit de ?ot, ,ic2d: 9/coal8te
6
, ia8*i e)a(ta i cele dou fete, care (e
afl aici, ca ( u .ieri i tu + elegiuirea cet*ii.:
6
Fum. 1%:24, 2%6 '.oc. 1$:4
7=8 Ei, fiidc ?ot ,bo)ea, brba*ii aceia l8au a.ucat de m2, .e el, .e e)a(ta (a i .e cele dou fete ale lui,
cci -omul
6
)oia (8l cru*e6 l8au (co(
66
i l8au l(at afar di cetate.
6
?uc. 1$:1"6 3om. 9:1&, 1%.
66
P(. "4:22
7>8 -u. ce i8au (co( afar, uul di ei a ,i(: 9/ca.8*i
6
)ia*a6 (
66
u te ui*i +a.oi i ( u te o.reti + )reu loc
di c2m.ie: (ca. la mute, ca ( u .ieri.:
6
1Gm.. 19:".
66
Be. 19:2%6 Mat. 24:1%, 1#, 1$6 ?uc. 9:%26 @ili.. ":1", 14
7?8 ?ot le8a ,i(: 9KD u
6
, -oameD
6
@a.. 10:14
7@8 7at c am c.tat trecere +aitea Ta i ai artat mare +durare fa* de mie, .(tr2du8mi )ia*a6 dar u .ot (
fug la mute +aite ca ( m atig .r.dul, i )oi .ieri.
9A8 7at, cetatea acea(ta e(te de(tul de a.roa.e ca ( fug + ea i e(te mic. KD de a .utea ( fug acoloN e(te aa
de micN Ei ( (ca. cu )ia*D:
978 Ei 0l i8a ,i(: 97at
6
c8*i fac i <at2rul ace(ta i u )oi imici cetatea de care )orbeti.
6
7o) 42:$, 96 P(. 14&:19
998 Brbete8te de fugi + ea, cci u
6
.ot face imic .2 u )ei aAuge acolo.: Petru aceea (8a .u( cet*ii
aceleia umele
66
Moar
#
.
#
'dic: Mic
6
Be. "2:2&, 2%6 04od. "2:106 -eut. 9:146 Mar. %:&.
66
Be. 1":106 Be. 14:2
9:8 3(rea (oarele .e .m2t c2d a itrat ?ot + Moar.
9;8 'tuci -omul
6
a fcut ( .lou .e(te /odoma i .e(te Bomora .ucioa( i foc de la -omul di cer.
6
-eut. 29:2"6 7(a. 1":196 7er. 20:1%6 7er. &0:406 0,ec. 1%:49, &06 K(ea 11:$6 'mo( 4:116 Mef. 2:96 ?uc. 1#:296 2Pet. 2:%6 7uda 1:#
9<8 ' imicit cu de()2rire cet*ile acelea, toat c2m.ia i .e to*i locuitorii cet*ilor i tot ce cretea
6
.e .m2t.
6
Be. 14:"6 P(. 10#:"4
9=8 Fe)a(ta lui ?ot (8a uitat +a.oi i (8a .refcut +tr8u (t2l.
6
de (are.
6
?uc. 1#:"2
9>8 ')raam (8a (culat a doua ,i di(8de8dimiea* i (8a du( la locul ude (ttu(e
6
+aitea -omului.
6
Be. 1$:22
9?8 Ei8a +dre.tat .ri)irile (.re /odoma i Bomora i (.re toat c2m.ia6 i iat c a ),ut ridic2du8(e de .e
.m2t u fum
6
, ca fumul uui cu.tor.
6
'.oc. 1$:9
9@8 C2d a imicit -ume,eu cet*ile c2m.iei, Ei8a adu( amite
6
de ')raam6 i a (c.at .e ?ot di miAlocul
.r.dului .ri care a (ur.at di temelie cet*ile ude +i ae,a(e ?ot locui*a.
6
Be. $:16 Be. 1$:2"
Pcatul fetelor lui Lot
:A8 ?ot a ieit di Moar i a rma( .e mute
6
, cu cele dou fete ale lui, cci (8a temut ( rm2 + Moar. ' locuit
+tr8o .eter, cu cele dou fete ale lui.
6
Be. 19:1#, 19
:78 Cea mai mare a ,i( celei mai tiere: 9Tatl o(tru e(te btr26 i u mai e(te iciu brbat + *iutul ace(ta, ca
( itre
6
la oi, du. obiceiul tuturor *rilor.
6
Be. 1%:2, 46 Be. "$:$, 96 -eut. 2&:&
:98 !io ( .uem .e tatl o(tru ( bea )i i ( e culcm cu el, ca ( e .(trm (m2*a
6
.ri tatl o(tru.:
6
Mar. 12:19
26
::8 'u fcut, dar, .e tatl lor de a but )i + oa.tea aceea6 i cea mai mare (8a du( i (8a culcat cu tatl ei. 0l 8
a bgat de (eam ici c2d (8a culcat ea, ici c2d (8a (culat.
:;8 ' doua ,i, cea mai mare a ,i( celei mai tiere: 97at, eu m8am culcat + oa.tea trecut cu tatl meu6 <aidem
(8i dm ( bea )i i + oa.tea acea(ta, i du8te de te culc i tu cu el, ca ( e .(trm (m2*a .ri tatl
o(tru.:
:<8 'u dat tatlui lor de a but )i i + oa.tea aceea6 a.oi cea mai t2r (8a du( i (8a culcat cu el. 0l 8a bgat
de (eam ici c2d (8a culcat ea, ici c2d (8a (culat.
:=8 Cele dou fete ale lui ?ot au rma( a(tfel +(rciate de tatl lor.
:>8 Cea mai mare a (cut u fiu, cruia i8a .u( umele Moab6 el
6
e(te tatl moabi*ilor di ,iua de a,i.
6
-eut. 2:9
:?8 Cea mai t2r a (cut i ea u fiu, cruia i8a .u( umele Be8'mmi: el
6
e(te tatl amoi*ilor di ,iua de
a,i.
6
-eut. 2:19
Capitolul 20
Avraam %n 6herar
78 ')raam a .lecat
6
de acolo + *ara de mia,,i, (8a ae,at +tre Cade(
66
i Eur i a locuit
B
ca (tri + B<erar.
6
Be. 1$:1.
66
Be. 1%:#, 14.
B
Be. 2%:%
98 ')raam ,icea de(.re /ara, e)a(ta (a: 90(te
6
(ora meaD: /8a temut ( (.u c e(te e)a(ta (a, ca ( u8l
omoare oameii di cetate, di .ricia ei. 'bimelec, +m.ratul B<erarului, a trimi( i a luat
66
.e /ara.
6
Be. 12:1"6 Be. 2%:#.
66
Be. 12:1&
:8 'tuci -ume,eu
6
/8a artat oa.tea + )i(
66
lui 'bimelec i i8a ,i(: 97at
B
, ai ( mori di .ricia femeii .e
care ai luat8o, cci e(te e)a(ta uui brbat.:
6
P(. 10&:14.
66
7o) "":1&.
B
Be. 20:#
;8 'bimelec, care u (e a.ro.ia(e de ea, a r(.u(: 9-oame
6
, )ei omor+ Tu oare c<iar i u eam e)io)atL
6
Be. 1$:2"6 Be. 20:1$
<8 Fu mi8a (.u( el c e(te (ora (aL Ei 8a ,i( ea +(i c el e(te fratele (uL 0u am lucrat cu iim curat
6
i cu
m2ii e)io)ate.:
6
2Gm.. 20:"6 2Cor. 1:12
=8 -ume,eu i8a ,i( + )i(: 9Etiu i 0u c ai lucrat cu iim curat: de aceea te8am
6
i ferit ( .ctuieti
+m.otri)a
66
Mea. 7at de ce 8am +gduit ( te atigi de ea.
6
Be. "1:#6 Be. "&:&6 04od. "4:246 1/am. 2&:2%, "4.
66
Be. "9:96 ?e). %:26 P(. &1:4
>8 'cum, d omului e)a(ta +a.oi6 cci
6
el e(te .roroc, (e )a ruga .etru tie i )ei tri. -ar, dac 8o dai
+a.oi, ( tii
66
c )ei muri egreit, tu i tot
B
ce8i al tu.:
6
1/am. #:&6 2Gm.. &:116 7o) 42:$6 7ac. &:14, 1&6 17oa &:1%.
66
Be. 2:1#.
B
Fum. 1%:"2, ""
?8 'bimelec (8a (culat di(8de8dimiea*, a c<emat .e to*i (luAitorii (i i le8a (.u( tot ce (e +t2m.la(e. Ei
oameii aceia au fo(t cu.rii de o mare (.aim.
@8 'bimelec a c<emat i .e ')raam i i8a ,i(: 9Ce e8ai fcutL Ei cu ce am .ctuit eu +m.otri)a ta, de ai fcut (
)i
6
.e(te mie i .e(te +m.r*ia mea u .cat at2t de mareL 'i fcut fa* de mie lucruri care u trebuiau
66

icidecum fcute.:
6
Be. 2%:106 04od. "2:216 7o(. #:2&.
66
Be. "4:#
7A8 Ei 'bimelec a ,i( lui ')raam: 9Ce ai ),ut de ai fcut lucrul ace(taL:
778 ')raam a r(.u(: 9Gmi ,iceam c, fr +doial, u8i icio fric de -ume,eu
6
+ *ara acea(ta i c au ( m
omoare
66
di .ricia e)e(tei mele.
6
Be. 42:1$6 P(. "%:16 Pro). 1%:%.
66
Be. 12:126 Be. 2%:#
798 -e altfel, e(te ade)rat c e(te
6
(ora mea, fiica tatlui meu6 umai c u8i fiica mamei mele6 i a aAu( (8mi
fie e)a(t.
6
Be. 11:29
7:8 C2d m8a (co( -ume,eu
6
di ca(a tatlui meu, am ,i( /arei: 97at <at2rul .e care ai ( mi8l faci: + toate
locurile ude )om merge, (.ue
66
de(.re mie c (ut fratele tu.:
6
Be. 12:1, 9, 11, etc.6 0)r. 11:$.
66
Be. 12:1"
7;8 'bimelec a luat
6
oi i boi, robi i roabe i le8a dat lui ')raam6 i i8a dat +a.oi i .e /ara, e)a(ta (a.
6
Be. 12:1%
7<8 'bimelec a ,i(: 97at, *ara
6
mea e(te +aitea ta6 locuiete ude8*i )a .lcea.:
6
Be. 1":9
27
7=8 Ei /arei i8a ,i(: 97at, dau fratelui
6
tu o mie de argi*i6 acea(ta
66
(8*i fie o do)ad
B
de ci(te fa* de to*i cei
ce (ut cu tie, aa c +aitea tuturor )ei fi fr )i.:
6
Be. 20:&.
66
Be. 2%:11.
B
Be. 24:%&
7>8 ')raam
6
(8a rugat lui -ume,eu, i -ume,eu a +(toit .e 'bimelec, .e e)a(ta i roabele lui, aa c au
.utut ( a(c.
6
7o) 42:9, 10
7?8 @iidc -omul +cuia(e
6
.2tecele tuturor femeilor di ca(a lui 'bimelec, di .ricia /arei, e)a(ta lui
')raam.
6
Be. 12:1#
Capitolul 21
#aterea lui !saac
78 -omul Ei8a adu( amite
6
de cele ce (.u(e(e /arei, i -omul a +m.liit fa* de /ara ce
66
fgdui(e.
6
1/am. 2:21.
66
Be. 1#:196 Be. 1$:10, 146 Bal. 4:2", 2$
98 /ara
6
a rma( +(rciat i a (cut lui ')raam u fiu la btr2e*e, la )remea
66
<otr2t, de(.re care8i )orbi(e
-ume,eu.
6
@a.. #:$6 Bal. 4:226 0)r. 11:11.
66
Be. 1#:21
:8 ')raam a .u( fiului (u ou8(cut, .e care i8l (cu(e /ara, umele 7(aac
6
.
6
Be. 1#:19
;8 ')raam a tiat +m.reAur
6
.e fiul (u 7(aac, la )2r(ta de o.t ,ile, cum
66
+i .oruci(e -ume,eu.
6
@a.. #:$.
66
Be. 1#:10, 12
<8 ')raam
6
era + )2r(t de o (ut de ai la aterea fiului (u, 7(aac.
6
Be. 1#:1, 1#
=8 Ei /ara a ,i(: 9-ume,eu
6
m8a fcut de r2(: oricie )a au,i )a r2de de mie.:
6
P(. 12%:26 7(a. &4:16 Bal. 4:2#6 ?uc. 1:&$
>8 Ei a adugat: 9Cie (8ar fi g2dit ( (.u lui ')raam c /ara )a da *2* la co.iiL Ei totui
6
i8am (cut u fiu
la btr2e*eD:
6
Be. 1$:11, 12
!'(onirea A(arei %n pustie
?8 Co.ilul (8a fcut mare i a fo(t +*rcat. ')raam a fcut u o(.* mare + ,iua c2d a fo(t +*rcat 7(aac.
@8 /ara a ),ut r2,2d
6
.e fiul .e care8l
66
(cu(e lui ')raam, egi.teaca
B
'gar.
6
Be. 1%:1.
66
Be. 1%:1&.
B
Bal. 4:29
7A8 Ei a ,i( lui ')raam: 97,goete
6
.e roaba acea(ta i .e fiul ei6 cci fiul roabei ace(teia u )a motei
+m.reu cu fiul meu, cu 7(aac.:
6
Bal. 4:"06 Be. 2&:%6 Be. "%:%, #
778 Cu)itele ace(tea 8au .lcut deloc lui ')raam, di .ricia
6
fiului (u.
6
Be. 1#:1$
798 -ar -ume,eu a ,i( lui ')raam: 9/ u te m2<eti de cu)itele ace(tea, di .ricia co.ilului i di .ricia
roabei tale: f /arei tot ce8*i cere6 cci umai di 7(aac
6
)a iei o (m2*, care )a .urta cu ade)rat umele tu.
6
3om. 9:#, $6 0)r. 11:1$
7:8 -ar i .e fiul roabei tale +l )oi face u eam
6
, cci e(te (m2*a ta.:
6
Be. 21:1$6 Be. 1%:106 Be. 1#:20
7;8 ' doua ,i, ')raam (8a (culat de dimiea*6 a luat .2ie i u burduf cu a., .e care l8a dat 'garei i i l8a .u(
.e umr6 i8a dat i co.ilul i i8a dat drumul
6
. 0a a .lecat i a rtcit .ri .u(tiul Beer8Eeba.
6
7oa $:"&
7<8 C2d (8a i(.r)it a.a di burduf, a arucat co.ilul (ub u tufi
7=8 i (8a du( de a e,ut + fa*a lui la o mic de.rtare de el, ca la o aructur de arc6 cci ,icea ea: 9/ u )d
moartea co.iluluiD: ' e,ut, dar, + fa*a lui, la o .arte, a ridicat gla(ul i a +ce.ut ( .l2g.
7>8 -ume,eu
6
a au,it gla(ul co.ilului6 i Ggerul lui -ume,eu a (trigat di cer .e 'gar i i8a ,i(: 9Ce ai tu,
'garL Fu te teme, cci -ume,eu a au,it gla(ul co.ilului + locul ude e(te.
6
04od. ":#
7?8 /coal8te, ia co.ilul i *ie8l de m26 cci )oi face
6
di el u eam mare.:
6
Be. 21:1"
7@8 Ei -ume,eu
6
i8a de(c<i( oc<ii i ea a ),ut u i,)or de a.6 (8a du( de a um.lut burduful cu a. i a dat
co.ilului ( bea.
6
Fum. 22:"16 2Gm.. %:1#, 1$, 206 ?uc. 24:1%, "1
28
9A8 -ume,eu
6
a fo(t cu co.ilul, care a cre(cut, a locuit + .u(tiu i
66
a aAu( )2tor cu arcul.
6
Be. 2$:1&6 Be. "9:2, ", 21.
66
Be. 1%:12
978 ' locuit + .u(tiul Para i mama (a i8a luat o e)a(t
6
di *ara 0gi.tului.
6
Be. 24:4
Le(mntul lui Avraam cu A"imelec
998 G )remea aceea, 'bimelec
6
, +(o*it de Picol, c.eteia otirii lui, a )orbit a(tfel lui ')raam: 9-ume,eu
66

e(te cu tie + tot ce faci.
6
Be. 20:26 Be. 2%:2%.
66
Be. 2%:2$
9:8 Jur8mi
6
acum, aici, .e Fumele lui -ume,eu, c u m )ei +ela iciodat, ici .e mie, ici .e co.iii mei,
ici .e e.o*ii mei i c )ei a)ea fa* de mie i fa* de *ara + care locuieti ca (tri, aceeai bu)oi* .e
care o am eu fa* de tie.:
6
7o(. 2:126 1/am. 24:21
9;8 ')raam a ,i(: 9JurD:
9<8 -ar ')raam a bgat )i lui 'bimelec .etru o f2t2 de a., .e care .u(e(er m2a cu (ila
6
robii lui
'bimelec.
6
Be. 2%:1&, 1$, 20, 21, 22
9=8 'bimelec a r(.u(: 9Fu tiu cie a fcut lucrul ace(ta6 ici tu u mi8ai dat de tire i ici eu u aflu dec2t
a,i.:
9>8 Ei ')raam a luat oi i boi, .e care i8a dat lui 'bimelec6 i au fcut legm2t
6
am2doi.
6
Be. 2%:"1
9?8 ')raam a .u( deo.arte a.te mieluele di turm.
9@8 Ei 'bimelec a ,i( lui ')raam: 9Ce (ut
6
ace(te a.te mieluele .e care le8ai .u( deo.arteL:
6
Be. "":$
:A8 0l a r(.u(: 9Trebuie ( .rimeti di m2a mea ace(te a.te mieluele, .etru ca (8mi (luAea(c de
mrturie
6
c am (.at f2t2a acea(ta.:
6
Be. "1:4$, &2
:78 7at de ce locul acela (e umete
6
Beer8Eeba
#
6 cci acolo i8au Aurat ei credi* uul altuia.
#
'dic: @2t2a Aurm2tului
6
Be. 2%:""
:98 '(tfel au fcut ei legm2t la Beer8Eeba. -u. aceea, 'bimelec (8a (culat +m.reu cu Picol, c.eteia
otirii (ale, i (8au +tor( + *ara fili(teilor.
::8 ')raam a (dit u tamari(c la Beer8Eeba6 i a c<emat
6
acolo Fumele -omului -ume,eului celui !eic
66
.
6
Be. 4:2%.
66
-eut. "":2#6 7(a. 40:2$6 3om. 1%:2%6 1Tim. 1:1#
:;8 ')raam a locuit mult )reme ca (tri + *ara fili(teilor.
Capitolul 22
7ertfirea lui !saac
78 -u. ace(te lucruri, -ume,eu
6
a .u( la +cercare .e ')raam i i8a ,i(: 9')raameD: 97at8mD:, a r(.u( el.
6
1Cor. 10:1"6 0)r. 11:1#6 7ac. 1:126 1Pet. 1:#
98 -ume,eu i8a ,i(: 97a .e fiul tu, .e (igurul
6
tu fiu, .e care8l iubeti, .e 7(aac6 du8te + *ara
66
Moria i adu8l
ardere de tot acolo, .e u mute .e care *i8l )oi (.ue.:
6
0)r. 11:1#.
66
2Cro. ":1
:8 ')raam (8a (culat di(8de8dimiea*, a .u( aua .e mgar i a luat cu el dou (lugi i .e fiul (u, 7(aac. ' tiat
leme .etru arderea de tot i a .orit (.re locul .e care i8l (.u(e(e -ume,eu.
;8 ' treia ,i, ')raam a ridicat oc<ii i a ),ut locul de de.arte.
<8 Ei ')raam a ,i( (lugilor (ale: 93m2e*i aici cu mgarul6 eu i biatul e )om duce .2 acolo ( e
+c<im, i a.oi e )om +toarce la )oi.:
=8 ')raam a luat lemele .etru arderea de tot, le8a .u(
6
+ (.iarea fiului (u, 7(aac, i a luat + m2 focul i
cu*itul. Ei au mer( a(tfel am2doi +m.reu.
6
7oa 19:1#
>8 'tuci 7(aac, )orbid cu tatl (u, ')raam, a ,i(: 9TatD: 9Ce e(te, fiuleL:, i8a r(.u( el. 7(aac a ,i( di ou:
97at focul i lemele6 dar ude e(te mielul .etru arderea de totL:
?8 9@iule:, a r(.u( ')raam, 9-ume,eu +(ui )a .urta griA de mielul .etru arderea de tot.: Ei au mer(
am2doi +m.reu +aite.
29
@8 C2d au aAu( la locul .e care i8l (.u(e(e -ume,eu, ')raam a ,idit acolo u altar i a ae,at lemele .e el. '
legat .e fiul (u, 7(aac i l8a .u( .e altar
6
, dea(u.ra lemelor.
6
0)r. 11:1#6 7ac. 2:21
7A8 '.oi ')raam a +ti( m2a i a luat cu*itul ca ( +Aug<ie .e fiul (u.
778 'tuci Ggerul -omului l8a (trigat di ceruri i a ,i(: 9')raameD ')raameD: 97at8mD:, a r(.u( el.
798 Ggerul a ,i(: 9/
6
u .ui m2a .e biat i ( u8i faci imic6 cci tiu acum
66
c te temi de -ume,eu,
+truc2t 8ai cru*at .e fiul tu, .e (igurul tu fiu, .etru Mie.:
6
1/am. 1&:226 Mica %:#, $.
66
Be. 2%:&6 7ac. 2:22
7:8 ')raam a ridicat oc<ii i a ),ut +a.oia lui u berbec +curcat cu coarele +tr8u tufi6 i ')raam (8a du( de
a luat berbecul i l8a adu( ca ardere de tot + locul fiului (u.
7;8 ')raam a .u( locului aceluia umele: 9-omul )a .urta de griA
#
:. -e aceea (e ,ice i a,i: 9?a mutele ude
-omul )a .urta de griA:.
#
0braic: Je<o)a iire
7<8 Ggerul -omului a c<emat a doua oar di ceruri .e ')raam
7=8 i a ,i(: 9Pe
6
Mie +(umi Aur, ,ice -omul: .etru c ai fcut lucrul ace(ta i 8ai cru*at .e fiul tu, .e
(igurul tu fiu,
6
P(. 10&:96 ?uc. 1:#"
7>8 te )oi biecu)2ta foarte mult i8*i )oi +mul*i foarte mult (m2*a, i aume: ca (telele
6
cerului i ca i(i.ul
66
de .e *rmul mrii6 i (m2*a
B
ta )a (t.2i
BB
cet*ile )rAmailor ei.
6
Be. 1&:&6 7er. "":22.
66
Be. 1":1%.
B
Be. 24:%0.
BB
Mica 1:9
7?8 Toate eamurile .m2tului )or fi biecu)2tate +
6
(m2*a ta, .etru c
66
ai a(cultat de .oruca MeaD:
6
Be. 12:"6 Be. 1$:1$6 Be. 2%:46 @a.. ":2&6 Bal. ":$, 9, 1%, 1$.
66
Be. 22:", 106 Be. 2%:&
7@8 ')raam (8a +tor( la (lugile (ale i (8au (culat i au .lecat +m.reu la Beer8Eeba
6
, cci ')raam locuia la
Beer8Eeba.
6
Be. 21:"1
Spia neamului lui #ahor
9A8 -u. ace(te lucruri, i (8a (.u( lui ')raam: 97at, Milca
6
a (cut i ea co.ii fratelui tu, Fa<or,
6
Be. 11:29
978 i aume .e H*
6
, +t2iul (u (cut, .e Bu,, fratele (u, .e C<emuel, tatl lui 'ram,
6
7o) 1:16 7o) "2:2
998 .e C<e(ed, .e Ia,o, .e Pilda, .e 7idlaf i .e Betuel.
9:8 Betuel
6
a (cut .e 3ebeca
66
. 'cetia (ut cei o.t fii .e care i8a (cut Milca lui Fa<or, fratele lui ')raam.
6
Be. 24:1&.
66
3om. 9:10
9;8 Miitoarea lui, umit 3euma, a (cut i ea, .e Teba<, Ba<am, Ta<a i Maaca.
Capitolul 23
-oartea i %n(roparea Sarei
78 !ia*a /arei a fo(t de o (ut dou,eci i a.te de ai: acetia (ut aii )ie*ii /arei.
98 /ara a murit la C<iriat8'rba
6
, adic Iebro
66
, + *ara Caaa6 i ')raam a )eit ( Aelea(c .e /ara i (8o
.l2g.
6
7o(. 14:1&6 Jud. 1:10.
66
Be. 1":1$6 Be. 2":19
:8 ')raam (8a (culat a.oi diaitea moartei (ale i a )orbit a(tfel fiilor lui Iet:
;8 90u
6
(ut (tri i )eetic .ritre )oi, da*i8mi
66
u ogor, ca loc de +gro.are la )oi, ca (8mi +gro. moarta i
(8o ridic diaitea mea.:
6
Be. 1#:$6 1Cro. 29:1&6 P(. 10&:126 0)r. 11:9, 1".
66
@a.. #:&
<8 @iii lui Iet au r(.u( a(tfel lui ')raam:
=8 9'(cult8e, domuleD Tu eti ca u domitor
6
al lui -ume,eu + miAlocul o(tru6 +groa.8*i moarta + cel
mai bu di mormitele oa(treD Ficiuul di oi u te )a o.ri (8*i +gro.i moarta + morm2tul lui.:
6
Be. 1":26 Be. 14:146 Be. 24:"&
>8 ')raam (8a (culat i (8a arucat cu fa*a la .m2t +aitea orodului *rii, adic +aitea fiilor lui Iet.
?8 Ei le8a )orbit a(tfel: 9-ac g(i*i cu cale (8mi +gro. moarta i (8o iau diaitea oc<ilor mei, a(culta*i8m i
ruga*i .etru mie .e 0fro, fiul lui Mo<ar,
@8 (8mi dea .etera Mac.ela, care8i a lui i care e(te c<iar la margiea ogorului lui6 ( mi8o dea + (c<imbul
.re*ului ei, ca (8mi (luAea(c dre.t loc .etru +gro.are + miAlocul )o(tru.:
30
7A8 0fro era i el acolo + miAlocul fiilor lui Iet. Ei 0fro, <etitul, a r(.u( lui ')raam, + au,ul fiilor lui Iet i
+ au,ul tuturor celor ce treceau
6
.e .oarta cet*ii:
6
Be. "4:20, 246 3ut 4:4
778 9Fu
6
, domul meu, a(cult8mD G*i druie(c ogorul i8*i druie(c i .etera care e(te + el. Mi le druie(c +
fa*a fiilor orodului meu: i +groa.8*i moarta.:
6
2/am. 24:21824
798 ')raam (8a arucat cu fa*a la .m2t +aitea orodului *rii.
7:8 Ei a )orbit a(tfel lui 0fro, + au,ul orodului *rii: 9'(cult8m, te rogD G*i dau .re*ul ogorului: .rimete8l de
la mie6 i8mi )oi +gro.a moarta + el.:
7;8 Ei 0fro a r(.u( a(tfel lui ')raam:
7<8 9-omul meu, a(cult8mD K bucat de .m2t de .atru (ute de (icli
6
de argit, ce e(te acea(ta +tre mie i
tieL Ggroa.8*i, dar, moartaD:
6
04od. "0:1"6 0,ec. 4&:12
7=8 ')raam a +*ele( .e 0fro. Ei ')raam a c2trit
6
lui 0fro .re*ul cum.rrii de(.re care )orbi(e, + fa*a fiilor
lui Iet: .atru (ute de (icli de argit, care mergeau la orice egu(tor.
6
7er. "2:9
7>8 Kgorul
6
lui 0fro di Mac.ela, care e(te fa* + fa* cu Mamre, ogorul i .etera di el i to*i co.acii care (e
aflau + ogor i + toate <otarele lui de Aur +m.reAur
6
Be. 2&:96 Be. 49:"0, "1, "26 Be. &0:1"6 @a.. #:1%
7?8 au fo(t +trite a(tfel ca moie a lui ')raam, + fa*a fiilor lui Iet i a tuturor celor ce treceau .e .oarta cet*ii.
7@8 -u. aceea, ')raam a +gro.at .e /ara, e)a(ta (a, + .etera di ogorul Mac.ela, care e(te fa* + fa* cu
Mamre, adic Iebro, + *ara Caaa.
9A8 Kgorul i .etera di el au fo(t +trite
6
a(tfel lui ')raam ca ogor .etru +morm2tare de ctre fiii lui Iet.
6
3ut 4:#, $, 9, 106 7er. "2:10, 11
Capitolul 24
e"eca cerut %n cstorie pentru !saac
78 ')raam
6
era btr2, +aitat + )2r(t6 i -omul biecu)2ta(e
66
.e ')raam + orice lucru.
6
Be. 1$:116 Be. 21:&.
66
Be. 1":26 Be. 24:"&6 P(. 112:"6 Pro). 10:22
98 ')raam a ,i( celui mai btr2
6
rob di ca(a lui, care era +griAitorul
66
tuturor a)erilor lui: 9Pue8*i
B
, te rog,
m2a (ub coa.(a mea6
6
Be. 1&:2.
66
Be. 24:106 Be. "9:4, &, %.
B
Be. 4#:296 1Cro. 29:246 Pl2g. &:%
:8 i te )oi .ue ( Auri
6
.e -omul, -ume,eul cerului i -ume,eul .m2tului c
66
u )ei lua fiului meu o
e)a(t ditre fetele caaai*ilor, + miAlocul crora locuie(c,
6
Be. 14:226 -eut. %:1"6 7o(. 2:12.
66
Be. 2%:"&6 Be. 2#:4%6 Be. 2$:26 04od. "4:1%6 -eut. #:"
;8 ci
6
te )ei duce + *ara
66
i la rudele mele ( iei e)a(t fiului meu, 7(aac.:
6
Be. 2$:2.
66
Be. 12:1
<8 3obul i8a r(.u(: 9Poate c femeia 8are ( )rea ( m urme,e + *ara acea(ta6 )a trebui ( duc oare .e fiul
tu + *ara de ude ai ieit tuL:
=8 ')raam i8a ,i(: 9/ u care cum)a ( duci .e fiul meu acoloD
>8 -omul -ume,eul cerului, care
6
m8a (co( di ca(a tatlui meu i di .atria mea, care mi8a )orbit i mi8a
Aurat, ,ic2d: 9/emi*ei
66
tale )oi da *ara acea(ta:, )a
B
trimite .e Ggerul /u +aitea ta6 i de acolo )ei lua o
e)a(t fiului meu.
6
Be. 12:1.
66
Be. 12:#6 Be. 1":1&6 Be. 1&:1$6 Be. 1#:$6 04od. "2:1"6 -eut. 1:$6 -eut. "4:46 @a.. #:&.
B
04od. 2":20, 2"6 04od. "":26 0)r. 1:14
?8 -ac femeia u )a )rea ( te urme,e, )ei
6
fi de,legat de Aurm2tul ace(ta .e care te .u (8l faci. Cu iciu
c<i. ( u duci +( acolo .e fiul meu.:
6
7o(. 2:1#, 20
@8 3obul i8a .u( m2a (ub coa.(a (t.2ului (u, ')raam, i i8a Aurat c are ( .,ea(c ace(te lucruri.
7A8 3obul a luat ,ece cmile ditre cmilele (t.2ului (u i a .lecat, a)2d
6
cu el toate lucrurile de .re* ale
(t.2ului (u. /8a (culat i a .lecat + Me(o.otamia, + cetatea
66
lui Fa<or.
6
Be. 24:2.
66
Be. 2#:4"
778 ' l(at cmilele ( (e odi<ea(c, + geuc<i, afar di cetate, l2g o f2t2. 0ra (eara, .e )remea c2d
ie( femeile
6
( (coat a..
6
04od. 2:1%6 1/am. 9:11
31
798 Ei a ,i(: 9-oame -ume,eul
6
(t.2ului meu, ')raamD Te rog, d8mi i,b2d
66
a(t,i i +dur8Te de
(t.2ul meu, ')raam.
6
Be. 24:2#6 Be. 2%:246 Be. 2$:1"6 Be. "2:96 04od. ":%, 1&.
66
Feem. 1:116 P(. "#:&
7:8 7at, (tau
6
l2g i,)orul ace(ta de a., i fetele
66
oameilor di cetate )i ( (coat a..
6
Be. 24:4".
66
Be. 29:96 04od. 2:1%
7;8 @ ca fata creia +i )oi ,ice: 9Pleac8*i )adra, te rog, ca ( beau: i care )a r(.ude: 9Bea i am ( dau de
but i cmilelor tale: ( fie aceea .e care ai r2duit8o Tu .etru robul Tu, 7(aacD Ei .ri acea(ta
6
)oi cuoate
c Te8ai +durat de (t.2ul meu.:
6
Jud. %:1#, "#6 1/am. %:#6 1/am. 14:106 1/am. 20:#
7<8 Fu (f2ri(e el +c de )orbit i a ieit, cu )adra .e umr, 3ebeca, fata lui Betuel, fiul Milci
6
, e)a(ta lui
Fa<or, fratele lui ')raam.
6
Be. 11:296 Be. 22:2"
7=8 @ata era
6
foarte frumoa(6 era fecioar i iciu brbat 8a)u(e(e legturi cu ea. 0a (8a cobor2t la i,)or, i8a
um.lut )adra i (8a (uit iari.
6
Be. 2%:#
7>8 3obul a alergat +aitea ei i a ,i(: 9-8mi, te rog, ( beau .u*i a. di )adra ta.:
7?8 9Bea, domul meu:, a r(.u(
6
ea. Ei (8a grbit de a .lecat )adra .e m2 i i8a dat ( bea.
6
1Pet. ":$6 1Pet. 4:9
7@8 -u. ce i8a dat i a but de (8a (turat, a ,i(: 9'm ( (cot a. i .etru cmilele tale, .2 )or bea i (e )or
(tura.:
9A8 ' )r(at + grab )adra + ad.toare i a alergat iari la f2t2 ca ( (coat a.6 i a (co( .etru toate
cmilele lui.
978 Kmul o .ri)ea cu mirare i fr ( ,ic imic, ca ( )ad dac -omul
6
a fcut (8i i,butea(c (au u
cltoria.
6
Be. 24:12, &%
998 C2d (8au (turat cmilele de but, omul a luat o )erig
6
de aur, de greutatea uei Aumt*i de (iclu, i dou
br*ri, grele de ,ece (icli de aur.
6
04od. "2:2, "6 7(a. ":19, 20, 216 0,ec. 1%:11, 126 1Pet. ":"
9:8 Ei a ,i(: 9' cui fat etiL /.ue8mi, te rog. 0(te loc .etru oi + ca(a tatlui tu ca ( rm2em .e(te
oa.teL:
9;8 0a a r(.u(: 90u (ut
6
fata lui Betuel, fiul Milci i al lui Fa<or.:
6
Be. 22:2"
9<8 Ei i8a ,i( mai de.arte: 9')em .aie i utre* di belug i e(te i loc de g,duit .e(te oa.te.:
9=8 'tuci omul
6
a .lecat ca.ul i (8a arucat cu fa*a la .m2t +aitea -omului,
6
Be. 24:&26 04od. 4:"1
9>8 ,ic2d: 9Biecu)2tat ( fie -omul -ume,eul
6
(t.2ului meu, ')raam, care 8a .r(it +durarea
66
i
credicioia ?ui fa* de (t.2ul meuD -omul m8a +dre.tat
B
+ ca(a fra*ilor (t.2ului meu.:
6
04od. 1$:106 3ut 4:146 1/am. 2&:"2, "96 2/am. 1$:2$6 ?uc. 1:%$.
66
Be. "2:106 P(. 9$:".
B
Be. 24:4$
9?8 @ata a alergat i a i(tori(it mamei (ale, aca(, cele +t2m.late.
9@8 3ebeca a)ea u frate, umit ?aba
6
. Ei ?aba a alergat afar la omul acela, la i,)or.
6
Be. 29:&
:A8 !,u(e )eriga i br*rile + m2iile (urorii (ale i au,i(e .e (ora (a, 3ebeca, (.u2d: 9'a mi8a )orbit omul
acela.: ' )eit, dar, la omul acela, care (ttea l2g cmile la i,)or,
:78 i a ,i(: 9!io, biecu)2tatul
6
-omuluiD Petru ce (tai afarL 'm .regtit ca(a i am .regtit u loc .etru
cmile.:
6
Be. 2%:296 Jud. 1#:26 3ut ":106 P(. 11&:1&
:98 Kmul a itrat + ca(. ?aba a .u( ( de(carce cmilele, a dat
6
.aie i utre* cmilelor i a adu( a. .etru
(.lat .icioarele omului aceluia i ale oameilor care erau cu el.
6
Be. 4":246 Jud. 19:21
::8 '.oi, i8a dat ( m2ce. -ar el a ,i(: 9Fu m2c
6
.2 u )oi (.ue ce am de (.u(.: 9!orbeteD:, a ,i(
?aba.
6
7o) 2":126 7oa 4:"46 0fe(. %:&, %, #
:;8 'tuci el a ,i(: 90u (ut robul lui ')raam.
:<8 -omul a um.lut
6
de biecu)2tri .e (t.2ul meu, care a aAu( la mare .ro.ire. 78a dat oi i boi, argit i
aur, robi i roabe, cmile i mgari.
6
Be. 24:16 Be. 1":2
32
:=8 /ara, e)a(ta (t.2ului meu, a (cut
6
, la btr2e*e, u fiu (t.2ului meu6 i lui
66
i8a dat el tot ce are.
6
Be. 21:2.
66
Be. 21:106 Be. 2&:&
:>8 /t.2ul
6
meu m8a .u( ( Aur i a ,i(: 9/ u iei fiului meu o e)a(t ditre fetele caaai*ilor, + *ara crora
locuie(c6
6
Be. 24:"
:?8 ci
6
( te duci + ca(a tatlui meu i la rudele mele, ca de8acolo ( iei e)a(t fiului meu.:
6
Be. 24:4
:@8 0u
6
am ,i( (t.2ului meu: 9Poate c femeia 8are ( )rea ( m urme,e.:
6
Be. 24:&
;A8 Ei el mi8a r(.u(
6
: 9-omul, +aitea
66
cruia umblu, )a trimite .e Ggerul /u cu tie i8*i )a da i,b2d +
cltorie, i )ei lua fiului meu o e)a(t di rudele i di ca(a tatlui meu.
6
Be. 24:#.
66
Be. 1#:1
;78 !ei
6
fi de,legat de Aurm2tul .e care mi8l faci, dac te )ei duce la rudele mele6 i dac u *i8o )or da, )ei fi
de,legat de Aurm2tul .e care mi8l faci.:
6
Be. 24:$
;98 0u am aAu(, a,i, la i,)or i am ,i(: 9-oame
6
-ume,eul (t.2ului meu, ')raam, dac bie)oieti (8mi
dai i,b2d + cltoria .e care o fac,
6
Be. 24:12
;:8 iat, eu
6
(tau la i,)orul de a., i fata care )a iei ( (coat a. i creia +i )oi ,ice: 9-8mi, te rog, ( beau
.u*i a. di )adra ta:
6
Be. 24:1"
;;8 i care +mi )a r(.ude: 9Bea tu +(u*i i )oi da de but i cmilelor tale:, fata aceea ( fie e)a(ta .e care a
r2duit8o -omul .etru fiul (t.2ului meuD:
;<8 Gaite
6
de a (f2ri de )orbit
66
+ iima mea, iat c a ieit 3ebeca, cu )adra .e umr, (8a cobor2t la i,)or i a
(co( a.. 0u i8am ,i(: 9-8mi ( beau, te rogD:
6
Be. 24:1&, etc..
66
1/am. 1:1"
;=8 0a (8a grbit, i8a .lecat )adra dea(u.ra umrului i a ,i(: 9Bea i )oi da de but i cmilelor tale.: 'm but
i a dat de but i cmilelor mele.
;>8 0u am +trebat8o i am ,i(: 9' cui fat etiL: 0a a r(.u(: 9/ut fata lui Betuel, fiul lui Fa<or i al Milci.:
78am .u(
6
)eriga + a( i br*rile la m2ii.
6
0,ec. 1%:11, 12
;?8 '.oi am .lecat
6
ca.ul, m8am arucat cu fa*a la .m2t +aitea -omului i am biecu)2tat .e -omul
-ume,eul (t.2ului meu, ')raam, c m8a clu,it .e calea cea drea.t, ca ( iau .e fata fratelui
66
(t.2ului
meu .etru fiul lui.
6
Be. 24:2%.
66
Be. 22:2"
;@8 'cum, dac )oi*i ( arta*i bu)oi*
6
i credicioie fa* de (t.2ul meu, (.ue*i8mi6 dac u, (.ue*i8mi
iari, ca ( m +dre.t la drea.ta (au la (t2ga.:
6
Be. 4#:296 7o(. 2:14
<A8 ?aba i Betuel, dre.t r(.u(, au ,i(: 9-e la -omul
6
)ie lucrul ace(ta6 oi u8*i mai .utem (.ue
66
ici
ru, ici bie.
6
P(. 11$:2"6 Mat. 21:426 Mar. 12:11.
66
Be. "1:24
<78 7at, 3ebeca e(te
6
+aitea ta6 ia8o i du8te, ca ( fie e)a(ta fiului (t.2ului tu, cum a (.u( -omul.:
6
Be. 20:1&
<98 C2d a au,it robul lui ')raam cu)itele lor, (8a arucat
6
cu fa*a la .m2t +aitea -omului.
6
Be. 24:2%
<:8 Ei robul a (co( (cule
6
de argit, (cule de aur i +mbrcmite, .e care le8a dat 3ebeci6 a dat, de a(emeea,
daruri bogate
66
fratelui (u i mamei (ale.
6
04od. ":226 04od. 11:26 04od. 12:"&.
66
2Cro. 21:"6 0,ra 1:%
<;8 -u. aceea, au m2cat i au but, el i oameii care erau +m.reu cu el i (8au culcat. -imiea*a c2d (8au
(culat, robul a ,i(: 9?(a*i8m
6
( m +torc la (t.2ul meu.:
6
Be. 24:&%, &9
<<8 @ratele i mama fetei au ,i(: 9@ata ( mai rm2 c2t)a tim. cu oi, mcar )reo ,ece ,ile: .e urm, .oate (
.lece.:
<=8 0l le8a r(.u(: 9Fu m o.ri*i, fiidc -omul mi8a dat i,b2d + cltoria mea6 l(a*i8m ( .lec i ( m
duc la (t.2ul meu.:
<>8 'tuci ei au r(.u(: 9/ c<emm .e fat i (8o +trebm.:
33
<?8 'u c<emat, dar, .e 3ebeca i i8au ,i(: 9!rei ( te duci cu omul ace(taL: 9-a, )reau:, a r(.u( ea.
<@8 Ei au l(at .e (ora lor, 3ebeca, ( .lece cu doica
6
ei, cu robul lui ')raam i cu oameii lui.
6
Be. "&:$
=A8 'u biecu)2tat .e 3ebeca i i8au ,i(: 9K, (ora oa(tr, ( aAugi mama
6
a mii de ,eci de mii, i (m2*a
66
ta
( (t.2ea(c cet*ile )rAmailor (iD:
6
Be. 1#:1%.
66
Be. 22:1#
=78 3ebeca (8a (culat, +m.reu cu (luAicele ei, au +clecat .e cmile i au urmat .e omul acela. 3obul a luat
.e 3ebeca i a .lecat.
=98 7(aac (e +tor(e(e de la f2t2a
6
9?a<ai83oi:, cci locuia + *ara de mia,,i.
6
Be. 1%:146 Be. 2&:11
=:8 Gtr8o (ear, c2d 7(aac iei(e ( cugete + tai
6
.e c2m., a ridicat oc<ii i (8a uitat6 i iat c )eeau ite
cmile.
6
7o(. 1:$6 P(. 1:26 P(. ##:126 P(. 119:1&6 P(. 14":&
=;8 3ebeca a ridicat i ea oc<ii, a ),ut .e 7(aac i (8a dat
6
Ao( de .e cmil.
6
7o(. 1&:1$
=<8 Ei a ,i( robului: 9Cie e(te omul ace(ta care )ie +aitea oa(tr .e c2m.L: 3obul a r(.u(: 90(te (t.2ul
meuD: 'tuci ea i8a luat marama i (8a aco.erit.
==8 3obul a i(tori(it lui 7(aac toate lucrurile .e care le fcu(e.
=>8 7(aac a du( .e 3ebeca + cortul mamei (ale, /ara6 a luat .e 3ebeca, ea a fo(t e)a(ta lui, i el a iubit8o. '(tfel
a fo(t m2g2iat
6
7(aac .etru .ierderea mamei (ale.
6
Be. "$:12
Capitolul 25
-oartea lui Avraam
78 ')raam a mai luat o e)a(t, umit C<etura.
98 0a
6
i8a (cut .e Cimra, .e 7oca, .e Meda, .e Madia, .e 7bac i Eua<.
6
1Cro. 1:"2
:8 7oca a (cut .e /eba i .e -eda. @iii lui -eda au fo(t auri*i, letui*i i leumi*i. 5
;8 @iii lui Madia au fo(t: 0fa, 0fer, 0o<, 'bida i 0ldaa. To*i acetia (ut fiii C<eturei.
<8 ')raam
6
a dat lui 7(aac toate a)erile (ale.
6
Be. 24:"%
=8 -ar a dat daruri fiilor *iitoarelor (ale6 i, .e c2d era +c + )ia*, i8a +de.rtat
6
de l2g fiul (u, 7(aac,
+(.re
66
r(rit, + *ara r(ritului.
6
Be. 21:14.
66
Jud. %:"
>8 7at ,ilele ailor )ie*ii lui ')raam: el a trit o (ut a.te,eci i cici de ai.
?8 ')raam i8a dat du<ul i a murit
6
, du. o btr2e*e fericit, +aitat + )2r(t i (tul de ,ile6 i a fo(t adugat
66
la .o.orul (u.
6
Be. 1&:1&6 Be. 49:29.
66
Be. "&:296 Be. 49:""
@8 7(aac i 7(mael, fiii
6
(i, l8au +gro.at + .etera Mac.ela, + ogorul lui 0fro, fiul lui Mo<ar, <etitul, care e(te
fa* + fa* cu Mamre.
6
Be. "&:296 Be. &0:1"
7A8 'ce(ta e(te ogorul
6
, .e care8l cum.ra(e ')raam de la fiii lui Iet. 'colo
66
au fo(t +gro.a*i ')raam i e)a(ta
(a, /ara.
6
Be. 2":1%.
66
Be. 49:"1
778 -u. moartea lui ')raam, -ume,eu a biecu)2tat .e fiul (u, 7(aac. 0l locuia l2g f2t2a
6
9?a<ai83oi.:
6
Be. 1%:146 Be. 24:%2
$rmaii lui !smael
798 7at (.i*a eamului lui 7(mael, fiul lui ')raam, .e care8l
6
(cu(e lui ')raam, egi.teaca 'gar, roaba /arei.
6
Be. 1%:1&
7:8 7at
6
umele fiilor lui 7(mael, du. umele lor, du. eamurile lor: Febaiot, +t2iul (cut al lui 7(mael6
C<edar, 'dbeel, Mib(am,
6
1Cro. 1:29
7;8 Mima, -uma, Ma(a6
7<8 Iadad, Tema, 7etur, Fafi i C<edma.
34
7=8 'cetia (ut fiii lui 7(mael6 ace(tea (ut umele lor, du. (atele i taberele lor. 0i au fo(t cei doi(.re,ece
)oie)o,i
6
, du. eamurile lor.
6
Be. 1#:20
7>8 Ei iat aii )ie*ii lui 7(mael: o (ut trei,eci i a.te de ai. 0l i8a dat
6
du<ul i a murit, i a fo(t adugat la
.o.orul (u.
6
Be. 2&:$
7?8 @iii lui au locuit
6
de la Ia)ila .2 la Eur, care e(te + fa*a 0gi.tului, cum mergi (.re '(iria. 0l (8a ae,at +
fa*a
66
tuturor fra*ilor lui.
6
1/am. 1&:#.
66
Be. 1%:12
0sau i !acov
7@8 7at (.i*a eamului lui 7(aac, fiul lui ')raam.
')raam
6
a (cut .e 7(aac.
6
Mat. 1:2
9A8 7(aac era + )2r(t de .atru,eci de ai c2d a luat de e)a(t .e 3ebeca, fata
6
lui Betuel, arameul di Pada8
'ram
#
, i (ora
66
lui ?aba, arameul.
#
'dic: Me(o.otamia
6
Be. 22:2".
66
Be. 24:29
978 7(aac (8a rugat -omului .etru e)a(ta (a, cci era (tear.6 i -omul
6
l8a a(cultat: e)a(ta (a, 3ebeca
66
, a
rma( +(rciat.
6
1Cro. &:206 2Cro. "":1"6 0,ra $:2".
66
3om. 9:10
998 Co.iii (e bteau + .2tecele ei6 i ea a ,i(: 9-ac8i aa, .etru ce mai (ut +(rciatL: /8a du( ( +trebe
6

.e -omul.
6
1/am. 9:96 1/am. 10:22
9:8 Ei -omul i8a ,i(:
9-ou eamuri
6
(ut + .2tecele tu,
i dou oroade (e )or de(.r*i la ieirea di .2tecele tu.
Hul
66
di oroadele ace(tea )a fi mai tare dec2t cellalt.
Ei cel mai mare
B
)a (luAi celui mai mic.:
6
Be. 1#:1%6 Be. 24:%0.
66
2/am. $, 14.
B
Be. 2#:296 Mal. 1:"6 3om. 9:12
9;8 /8au +m.liit ,ilele c2d a)ea ( a(c6 i iat c + .2tecele ei erau doi gemei.
9<8 Cel dit2i a ieit rou de
6
tot, ca o mata de .r, i de aceea i8au .u( umele 0(au
#
.
#
'dic: Pro(
6
Be. 2#:11, 1%, 2"
9=8 '.oi a ieit fratele (u, care
6
*iea cu m2a de clc2i .e 0(au6 i de aceea i8au .u( umele
66
7aco)
#
. 7(aac era
+ )2r(t de ai,eci de ai c2d (8au (cut ei.
#
'dic: Cel ce *ie de clc2i
6
K(ea 12:".
66
Be. 2#:"%
0sau %i vinde dreptul de %nti nscut
9>8 Bie*ii acetia (8au fcut mari. 0(au a aAu( u )2tor
6
+dem2atic, u om care +i .etrecea )remea mai
mult .e c2m.6 dar 7aco) era u om liitit
66
, care (ttea aca(
B
+ corturi.
6
Be. 2#:", &.
66
7o) 1:1, $6 7o) 2:"6 P(. "#:"#.
B
0)r. 11, 9
9?8 7(aac iubea .e 0(au, .etru c m2ca
6
di )2atul lui6 3ebeca
66
+( iubea mai mult .e 7aco).
6
Be. 2#:19, 2&, "1.
66
Be. 2#:%
9@8 Kdat, .e c2d fierbea 7aco) o ciorb, 0(au (8a +tor( de la c2m., ru.t de obo(eal.
:A8 Ei 0(au a ,i( lui 7aco): 9-8mi, te rog, ( m2c di ciorba acea(ta roiatic, fiidc (ut ru.t de obo(eal.:
Petru aceea (8a dat lui 0(au umele 0dom
#
.
#
'dic: 3ou
:78 7aco) a ,i(: 9!ide8mi a,i dre.tul tu de +t2i (cutD:
:98 0(au a r(.u(: 97at8m, (ut .e moarte6 la ce8mi (luAete dre.tul ace(ta de +t2i (cutL:
::8 Ei 7aco) a ,i(: 9Jur8mi +t2i.: 0(au i8a Aurat i a(tfel i8a )2dut
6
dre.tul de +t2i (cut lui 7aco).
6
0)r. 12:1%
:;8 'tuci 7aco) a dat lui 0(au .2ie i ciorb de lite. 0l a m2cat i a but
6
6 a.oi (8a (culat i a .lecat. '(tfel i8
a e(ocotit 0(au dre.tul de +t2i (cut.
6
0cl. $:1&6 7(a. 22:1"6 1Cor. 1&:"2
35
Capitolul 26
!saac %n ara Filistenilor 4 Le(mntul cu A"imelec
78 G *ar a )eit o foamete, afar de foametea dit2i
6
, care fu(e(e .e )remea lui ')raam. 7(aac (8a du( la
'bimelec
66
, +m.ratul fili(teilor, la B<erar.
6
Be. 12:10.
66
Be. 20:2
98 -omul i /8a artat i i8a ,i(: 9Fu te cobor+ + 0gi.tD 3m2i
6
+ *ara + care +*i )oi (.ue.
6
Be. 12:1
:8 ?ocuiete ca (tri
6
+ *ara acea(ta6 0u )oi
66
fi cu tie i te
B
)oi biecu)2ta6 cci
BB
toate *iuturile ace(tea *i le
)oi da *ie i (emi*ei tale i )oi *ie
6B
Aurm2tul .e care l8am fcut tatlui tu, ')raam.:
6
Be. 20:16 P(. "9:126 0)r. 11:9.
66
Be. 2$:1&.
B
Be. 12:2.
BB
Be. 1":1&6 Be. 1&:1$.
6B
Be. 22:1%6 P(. 10&:9
;8 G*i )oi
6
+mul*i (m2*a, ca (telele cerului6 )oi da (emi*ei tale toate *iuturile ace(tea6 i toate eamurile
.m2tului )or fi biecu)2tate + (m2*a
66
ta, ca r(.lat,
6
Be. 1&:&6 Be. 22:1#.
66
Be. 12:"6 Be. 22:1$
<8 .etru c ')raam
6
a a(cultat de .oruca Mea i a .,it ce i8am cerut, a .,it .orucile Mele, or2duirile Mele
i legile Mele.:
6
Be. 22:1%, 1$
=8 '(tfel 7(aac a rma( la B<erar.
>8 C2d +i .ueau oameii locului aceluia +trebri cu .ri)ire la e)a(ta lui, el
6
,icea: 90(te (ora mea.: Cci +i
era fric
66
( (.u c e(te e)a(ta (a, ca ( u8l omoare oameii locului aceluia, fiidc 3ebeca
B
era frumoa(
la c<i..
6
Be. 12:1"6 Be. 20:2, 1".
66
Pro). 29:2&.
B
Be. 24:1%
?8 @iidc ederea lui acolo (e lugi(e, (8a +t2m.lat c 'bimelec, +m.ratul fili(teilor, uit2du8(e .e ferea(tr,
a ),ut .e 7(aac Auc2du8(e cu e)a(ta (a, 3ebeca.
@8 'bimelec a trimi( ( c<eme .e 7(aac i i8a ,i(: 9Fu mai +ca.e +doial c e e)a(ta ta. Cum ai .utut ,ice: 90
(ora mea:L 7(aac i8a r(.u(: 9'm ,i( aa, ca ( u mor di .ricia ei.:
7A8 Ei 'bimelec a ,i(: 9Ce e8ai fcutL Ce uor (8ar fi .utut ca )reuul di orod ( (e culce cu e)a(ta ta i e8
ai fi
6
fcut )io)a*i.:
6
Be. 20:9
778 'tuci 'bimelec a dat urmtoarea .oruc +tregului orod: 9Cie (e )a atige
6
de omul ace(ta (au de
e)a(ta lui )a fi omor2t.:
6
P(. 10&:1&
Averea lui !saac i certurile
798 7(aac a fcut (emturi + *ara aceea i a (tr2( rod +(utit
6
+ aul acela6 cci -omul l8a biecu)2tat
66
.
6
Mat. 1":$6 Mar. 4:$.
66
Be. 2%:"6 Be. 24:1, "&6 7o) 42:12
7:8 '(tfel omul ace(ta (8a +mbog*it
6
i a mer( +mbog*idu8(e di ce + ce mai mult, .2 ce a aAu( foarte
bogat.
6
Be. 24:"&6 P(. 112:"6 Pro). 10:22
7;8 ')ea cire,i de )ite i turme de oi, i u mare umr de robi6 de aceea fili(teii +l .i,muiau
6
.
6
Be. "#:116 0cl. 4:4
7<8 Toate f2t2ile .e care
6
le (.a(er robii tatlui (u, .e )remea tatlui (u, ')raam, fili(teii le8au a(tu.at i
le8au um.lut cu *r2.
6
Be. 21:"0
7=8 Ei 'bimelec a ,i( lui 7(aac: 9Pleac de la oi, cci ai aAu(
6
mult mai .uteric dec2t oi.:
6
04od. 1:9
7>8 7(aac a .lecat de acolo i a tbr2t + )alea B<erar, ude (8a ae,at cu locui*a.
7?8 7(aac a (.at di ou f2t2ile de a. .e care le (.a(er robii tatlui (u, ')raam, i .e care le a(tu.a(er
fili(teii du. moartea lui ')raam6 i le8a .u( iari aceleai ume
6
.e care le .u(e(e tatl (u.
6
Be. 21:"1
7@8 3obii lui 7(aac au mai (.at + )ale i au dat acolo .e(te o f2t2 cu a. de i,)or.
9A8 P(torii di B<erar (8au certat
6
+( cu .(torii lui 7(aac, ,ic2d: 9'.a e(te a oa(tr.: Ei a .u( f2t2ii
umele 0(ec
#
, .etru c (e certa(er cu el.
#
'dic: Ceart
6
Be. 21:2&
978 '.oi au (.at o alt f2t2, .etru care iar au fcut g2lcea), de aceea a umit8o /ita
#
.
#
'dic: B2lcea)
36
998 Pe urm (8a mutat de acolo i a (.at o alt f2t2, .etru care u (8au mai certat6 i a umit8o 3e<obot
#
6
9cci:, a ,i( el, 9-omul e8a fcut loc larg, ca ( e .utem +tide
6
+ *ar.:
#
'dic: ?rgime
6
Be. 1#:%6 Be. 2$:"6 Be. 41:&26 04od. 1:#
9:8 -e acolo (8a (uit la Beer8Eeba.
9;8 -omul i /8a artat c<iar + oa.tea aceea i i8a ,i(: 90u
6
(ut -ume,eul tatlui tu, ')raam6 u te teme
66
,
cci 0u (ut
B
cu tie6 te )oi biecu)2ta i +*i )oi +mul*i (m2*a, di .ricia robului Meu, ')raam.:
6
Be. 1#:#6 Be. 24:126 Be. 2$:1"6 04od. ":%6 @a.. #:"2.
66
Be. 1&:1.
B
Be. 2%:", 4
9<8 7(aac a ,idit
6
acolo u altar, a c<emat
66
Fumele -omului i i8a +ti( cortul acolo. 3obii lui 7(aac au (.at
acolo o f2t2.
6
Be. 12:#6 Be. 1":1$.
66
P(. 11%:1#
9=8 'bimelec a )eit di B<erar la el, cu .rieteul (u, '<u,at, i cu Picol
6
, c.eteia otirii lui.
6
Be. 21:22
9>8 7(aac le8a ,i(: 9Petru ce )ei*i la mie, )oi
6
care m ur2*i i m8a*i i,goit
66
de la )oiL:
6
Jud. 11:#.
66
Be. 2%:1%
9?8 0i au r(.u(: 9!edem lmurit c -omul e(te
6
cu tie. -e aceea ,icem: 9/ fie u Aurm2t +tre oi, +tre
oi i tie, i ( facem u legm2t cu tieD
6
Be. 21:22, 2"
9@8 'ume, Aur c u e )ei face iciu ru, du. cum ici oi u e8am ati( de tie, ci *i8am fcut umai bie
i te8am l(at ( .leci + .ace. Tu acum
6
eti biecu)2tat de -omul.:
6
Be. 24:"16 P(. 11&:1&
:A8 7(aac
6
le8a dat u o(.* i au m2cat i au but.
6
Be. 19:"
:78 /8au (culat di(8de8dimiea* i (8au legat uul cu altul .ritr8u Aurm2t
6
. 7(aac i8a l(at a.oi ( .lece, i ei
l8au .r(it + .ace.
6
Be. 21:"1
:98 G aceeai ,i, ite robi ai lui 7(aac au )eit (8i )orbea(c de f2t2a .e care o (.au i i8au ,i(: 9'm dat de
a.D:
::8 Ei el a umit8o Eiba
#
. -e aceea (8a .u( cet*ii umele Beer8Eeba
6
.2 + ,iua de a,i.
#
'dic: Jurm2t
6
Be. 21:"1
1ntia cstorie a lui 0sau
:;8 ?a )2r(ta de .atru,eci
6
de ai, 0(au a luat de e)e(te .e 7udita, fata <etitului Beeri, i .e Ba(mat, fata
<etitului 0lo.
6
Be. "%:2
:<8 0le
6
au fo(t o .rici de mare amrciue .etru 7(aac i 3ebeca.
6
Be. 2#:4%6 Be. 2$:1, $
Capitolul 27
+inecuvntarea lui 0sau
78 7(aac +mbtr2i(e, i oc<ii
6
+i (lbi(er, aa c u mai )edea. 'tuci a c<emat .e 0(au, fiul lui cel mai mare, i
i8a ,i(: 9@iuleD: 97at8m:, i8a r(.u( el.
6
Be. 4$:106 1/am. ":2
98 7(aac a ,i(: 97at, am +mbtr2it i u
6
tiu ,iua mor*ii mele.
6
Pro). 2#:16 7ac. 4:14
:8 'cum
6
, dar, te rog, ia8*i armele, tolba i arcul, du8te la c2m. i adu8mi )2at.
6
Be. 2&:2#, 2$
;8 @8mi o m2care, cum +mi .lace mie, i adu8mi (8o m2c, ca ( te biecu)2te,e (ufletul
6
meu +aite de a
muri.:
6
Be. 2#:2#6 Be. 4$:9, 1&6 Be. 49:2$6 -eut. "":1
<8 3ebeca a a(cultat ce (.uea 7(aac fiului (u, 0(au. Ei 0(au (8a du( la c2m., ca ( .rid )2atul i (8l aduc.
=8 '.oi 3ebeca a ,i( fiului (u 7aco): 97at, am au,it .e tatl tu )orbid a(tfel fratelui tu, 0(au:
>8 9'du8mi )2at i f8mi o m2care ca ( m2c6 i te )oi biecu)2ta +aitea -omului, +aite de moartea
mea.:
?8 'cum, fiule, a(cult
6
(fatul meu i f ce +*i .oruce(c.
6
Be. 2#:1"
37
@8 -u8te de ia8mi di turm doi ie,i bui, ca ( fac di ei tatlui tu o m2care
6
gu(toa( cum +i .lace6
6
Be. 2#:4
7A8 tu ai (8o duci tatlui tu (8o m2ce, ca ( te biecu)2te,e
6
+aite de moartea lui.:
6
Be. 2#:4
778 7aco) a r(.u( mamei (ale: 97at, fratele meu, 0(au
6
, e(te .ro(, iar eu 8am .r deloc.
6
Be. 2&:2&
798 Poate c tatl meu m )a .i.i
6
i )oi trece dre.t micio( +aitea lui i, + loc de biecu)2tare, )oi face (
)i .e(te mie ble(temul
66
.:
6
Be. 2#:22.
66
Be. 9:2&6 -eut. 2#:1$
7:8 Mama (a i8a ,i(: 9Ble(temul ace(ta, fiule, ( cad .e(te mie
6
D '(cult umai (fatul meu i du8te de adu8mi8
i.:
6
Be. 4":96 1/am. 2&:246 2/am. 14:96 Mat. 2#:2&
7;8 7aco) (8a du( de i8a luat i i8a adu( mamei (ale, care a fcut o m2care
6
cum +i .lcea tatlui (u.
6
Be. 2#:4, 9
7<8 G urm, 3ebeca a luat <aiele cele bue
6
ale lui 0(au, fiul ei cel mai mare, care (e g(eau aca(, i le8a .u(
.e 7aco), fiul ei cel mai t2r.
6
Be. 2#:2#
7=8 78a aco.erit cu .ielea ie,ilor m2iile i g2tul care erau fr .r.
7>8 Ei a dat + m2a fiului (u 7aco) m2carea gu(toa( i .2iea .e care le .regti(e.
7?8 0l a )eit la tatl (u i a ,i(: 9TatD: 97at8m:, a ,i( 7(aac. 9Cie eti tu, fiuleL:
7@8 7aco) a r(.u( tatlui (u: 90u (ut 0(au, fiul tu cel mai mare6 am fcut ce mi8ai (.u(. /coal8te, rogu8te,
e,i de m2c di )2atul meu, .etru ca ( m biecu)2te,e
6
(ufletul tuD:
6
Be. 2#:4
9A8 7(aac a ,i( fiului (u: 9Cum l8ai i g(it, fiuleL: Ei 7aco) a r(.u(: 9-omul -ume,eul tu, mi l8a (co(
+aite.:
978 7(aac a ,i( lui 7aco): 9'.ro.ie8te, dar, ( te .i.i
6
, fiule, ca ( tiu dac eti cu ade)rat fiul meu 0(au (au
u.:
6
Be. 2#:12
998 7aco) (8a a.ro.iat de tatl (u, 7(aac, care l8a .i.it i a ,i(: 9Bla(ul e(te gla(ul lui 7aco), dar m2iile (ut
m2iile lui 0(au.:
9:8 Fu l8a cuo(cut, .etru c m2iile +i erau .roa(e
6
, ca m2iile fratelui (u, 0(au6 i l8a biecu)2tat.
6
Be. 2#:1%
9;8 7(aac a ,i(: 9Tu eti deci fiul meu 0(auL: Ei 7aco) a r(.u(: 90u (ut.:
9<8 7(aac a ,i(: 9'du8mi ( m2c di )2atul fiului meu, ca (ufletul meu ( te
6
biecu)2te,e.: 7aco) i8a adu(,
i el a m2cat6 i8a adu( i )i i a but.
6
Be. 2#:4
9=8 'tuci tatl (u, 7(aac, i8a ,i(: 9'.ro.ie8te, dar, i (rut8m, fiule.:
9>8 7aco) (8a a.ro.iat i l8a (rutat. 7(aac a (im*it miro(ul <aielor lui6 a.oi l8a biecu)2tat i a ,i(: 97at,
miro(ul
6
fiului meu e(te ca miro(ul uui c2m. .e care l8a biecu)2tat -omul.
6
K(ea 14:%
9?8 /8*i dea
6
-ume,eu rou
66
di cer
i gr(imea
B
.m2tului,
gr2u i )i
BB
di belugD
6
0)r. 11:20.
66
-eut. "":1", 2$6 2/am. 1:21.
B
Be. 4&:1$.
BB
-eut. "":2$
9@8 /8*i fie (u.u(e oroade
6
,
i eamuri ( (e +c<ie +aitea taD
/ fii (t.2ul fra*ilor ti,
i fiii
66
mamei tale ( (e +c<ie +aitea taD
Ble(temat
B
( fie oricie te )a ble(tema
i biecu)2tat ( fie oricie te )a biecu)2ta.:
6
Be. 9:2&6 Be. 2&:2".
66
Be. 49:$.
B
Be. 12:"6 Fum. 24:9
:A8 7(aac (f2ri(e de biecu)2tat .e 7aco) i abia .leca(e 7aco) de la tatl (u 7(aac, c2d fratele (u, 0(au, (8a
+tor( de la )2toare.
:78 ' fcut i el o m2care gu(toa(, .e care a adu(8o tatlui (u. Ei a ,i( tatlui (u: 9Tat, (coal8te i m2c
6
di )2atul fiului tu, .etru ca ( m biecu)2te,e (ufletul tuD:
6
Be. 2#:4
38
:98 Tatl (u, 7(aac, i8a ,i(: 9Cie eti tuL: Ei el a r(.u(: 90u (ut fiul tu cel mai mare, 0(au.:
::8 7(aac (8a +(.im2tat foarte tare i a ,i(: 9Cie e(te atuci cel ce a .ri( )2at i mi l8a adu(L 0u am m2cat
di toate, +aite de a )ei tu, i l8am biecu)2tat. -e aceea )a rm2e
6
biecu)2tat.:
6
Be. 2$:", 46 3om. 11:29
:;8 C2d a au,it 0(au cu)itele tatlui (u, a (co( mari *i.ete
6
, .lie de amrciue, i a ,i( tatlui (u:
9Biecu)2t8m i .e mie, tatD:
6
0)r. 12:1#
:<8 7(aac a ,i(: 9@ratele tu a )eit cu )icleug i *i8a luat biecu)2tarea.:
:=8 0(au a ,i(: 9-a, u degeaba
6
i8au .u( umele 7aco)6 cci m8a +elat de dou ori. Mi8a luat
66
dre.tul de +t2i
(cut, i iat8l acum c a )eit de mi8a luat i biecu)2tareaD: Ei a ,i(: 9F8ai .(trat icio biecu)2tare
.etru mieL:
6
Be. 2&:2%.
66
Be. 2&:""
:>8 7(aac a r(.u( i a ,i( lui 0(au: 97at, l8am fcut (t.2
6
.e(te tie i i8am dat ca (luAitori .e to*i fra*ii lui, l8
am +,e(trat cu gr2u
66
i )i di belug: ce mai .ot face oare .etru tie, fiuleL:
6
2/am. $:146 Be. 2#:29.
66
Be. 2#:2$
:?8 0(au a ,i( tatlui (u: 9F8ai dec2t acea(t (igur biecu)2tare, tatL Biecu)2t8m i .e mie, tatD: Ei
0(au a ridicat gla(ul i a .l2(
6
.
6
0)r. 12:1#
:@8 Tatl (u, 7(aac, a r(.u( i i8a ,i(:
97atD ?ocui*a
6
ta )a fi li.(it
#
de gr(imea .m2tului
i de roua cerului de (u(.
#
/au: de.arte
6
Be. 2#:2$6 0)r. 11:20
;A8 !ei tri di (abia ta
i )ei (luAi
6
fratelui tu6
dar, c2d
66
te )ei r(cula,
)ei (cutura Augul lui de .e g2tul tuD:
6
Be. "&:2"6 2/am. $:146 Kbad. 1:1$820.
66
2Gm.. $:20
0sau urte pe !acov
;78 0(au a .ri( ur
6
.e 7aco), di .ricia biecu)2trii cu care8l biecu)2ta(e tatl (u. Ei 0(au ,icea + iima
(a: 9Cilele
66
de bocet .etru tatl meu (ut a.roa.e, i a.oi am
B
( ucid .e fratele meu, 7aco).:
6
Be. "#:4, $.
66
Be. &0:", 4, 10.
B
Kbad. 1:10
;98 Ei au (.u( 3ebeci cu)itele lui 0(au, fiul ei cel mai mare. 0a a trimi( atuci de a c<emat .e 7aco), fiul ei cel
mai t2r, i i8a ,i(: 97at, fratele tu, 0(au, )rea ( (e r,bue
6
.e tie omor2du8te.
6
P(. %4:&
;:8 'cum, fiule, a(cult (fatul meu: (coal8te, fugi la fratele meu ?aba +
6
Iara6
6
Be. 11:"1
;;8 i rm2i la el c2t)a )reme, .2 (e )a .otoli m2ia fratelui tu,
;<8 .2 )a trece de la tie urgia fratelui tu i )a uita ce i8ai fcut. 'tuci )oi trimite ( te c<eme. Petru ce (
fiu li.(it de )oi am2doi +tr8o ,iL:
;=8 3ebeca a ,i( lui 7(aac: 9M8am
6
(c2rbit de )ia*, di .ricia fetelor lui Iet. -ac 7aco)
66
)a lua o a(emeea
e)a(t, ditre fetele lui Iet, ditre fetele *rii ace(teia, la ce8mi mai e(te bu )ia*aL:
6
Be. 2%:"&6 Be. 2$:$.
66
Be. 24:"
Capitolul 28
Fu(a lui !acov %n -esopotamia
78 7(aac a c<emat .e 7aco), l8a biecu)2tat
6
i i8a dat .oruca acea(ta: 9/
66
u8*i iei e)a(t ditre fetele lui
Caaa.
6
Be. 2#:"".
66
Be. 24:"
98 /coal8te
6
, du8te la Pada8'ram
66
, + ca(a lui Betuel
B
, tatl mamei tale, i ia8*i de acolo o e)a(t, ditre fetele
lui ?aba
BB
, fratele mamei tale.
6
K(ea 12:12.
66
Be. 2&:20.
B
Be. 22:2".
BB
Be. 24:29
:8 -ume,eul
6
cel 'tot.uteric
#
( te biecu)2te,e, ( te fac ( creti i ( te +mul*eti, ca ( aAugi o ceat
de oroadeD
#
0braic: 0l8Eadai
39
6
Be. 1#:1, %
;8 /8*i dea biecu)2tarea
6
lui ')raam, *ie i (emi*ei tale cu tie, ca ( (t.2eti *ara + care locuieti
66
ca
(tri i .e care a dat8o lui ')raam.:
6
Be. 12:2.
66
Be. 1#:$
<8 Ei 7(aac a trimi( .e 7aco), care (8a du( la Pada8'ram, la ?aba, fiul lui Betuel, arameul, fratele 3ebeci,
mama lui 7aco) i a lui 0(au.
0sau mai ia o nevast
=8 0(au a ),ut c 7(aac biecu)2ta(e .e 7aco) i8l trimi(e(e la Pada8'ram, ca (8i ia e)a(t de acolo, i c,
biecu)2t2du8l, +i ddu(e .oruca acea(ta: 9/ u8*i iei e)a(t ditre fetele lui Caaa.:
>8 ' ),ut c 7aco) a(culta(e de tatl (u i de mama (a i .leca(e la Pada8'ram.
?8 0(au a +*ele(
6
a(tfel c fetele lui Caaa u8i .lceau tatlui (u 7(aac.
6
Be. 24:"6 Be. 2%:"&
@8 Ei 0(au (8a du( la 7(mael. 0l a mai luat de e)a(t, .e l2g e)e(tele .e care le a)ea, .e Ma<alat
6
, fata lui
7(mael, fiul lui ')raam, i (ora lui Febaiot
66
.
6
Be. "%:".
66
Be. 2&:1"
Scara cerului
7A8 7aco) a .lecat di Beer8Eeba
6
i i8a luat drumul (.re Iara
66
.
6
K(ea 12:12.
66
@a.. #:2
778 ' aAu( +tr8u loc ude a rma( .e(te oa.te, cci a(fi*i(e (oarele. ' luat o .iatr de acolo, a .u(8o c.t2i
i (8a culcat + locul acela.
798 Ei a )i(at
6
o (car re,emat de .m2t, al crei )2rf aAugea .2 la cer. Ggerii
66
lui -ume,eu (e (uiau i (e
coborau .e (cara aceea.
6
Be. 41:16 7o) "":1&.
66
7oa 1:&16 0)r. 1:14
7:8 Ei -omul
6
(ttea dea(u.ra
#
ei i ,icea: 90u
66
(ut -omul -ume,eul tatlui tu, ')raam, i -ume,eul lui
7(aac.: Pm2tul
B
.e care eti culcat *i8l )oi da *ie i (emi*ei tale.
#
/au: l2g el
6
Be. "&:16 Be. 4$:".
66
Be. 2%:24.
B
Be. 1":1&6 Be. "&:12
7;8 /m2*a ta )a fi ca .ulberea
6
.m2tului6 te )ei +tide
66
la a.u( i la r(rit, la mia,oa.te i la mia,,i6 i
toate familiile .m2tului )or fi biecu)2tate + tie i + (m2*a ta.
6
Be. 1":1%.
66
Be. 1":146 -eut. 12:20
7<8 7at, 0u
6
(ut cu tie6 te )oi .,i
66
.retutidei .e ude )ei merge i te )oi aduce
B
+a.oi + *ara acea(ta6 cci
u te )oi .r(i
BB
, .2
6B
u )oi +m.lii ce8*i (.u.:
6
Be. 12:"6 Be. 1$:1$6 Be. 22:1$6 Be. 2%:4.
66
Be. 2$:20, 216 Be. 2%:246 Be. "1:".
B
Be. 4$:1%6 P(. 121:&, #, $.
BB
Be. "&:%.
6B
-eut. "1:%, $6
7o(. 1:&6 1Gm.. $:&#6 0)r. 1":&
7=8 7aco) (8a tre,it di (om i a ,i(: 9Cu ade)rat, -omul e(te + locul
6
ace(ta, i eu 8am tiut.:
6
Fum. 2":19
7>8 78a fo(t fric i a ,i(: 9C2t de +fricoat e(te locul ace(taD 'ici e(te ca(a lui -ume,eu, aici e(te .oarta
cerurilorD:
7?8 Ei 7aco) (8a (culat di(8de8dimiea*, a luat .iatra .e care o .u(e(e c.t2i, a .u(8o ca (t2l.
6
de aducere amite
i a turat
66
utdelem .e )2rful ei.
6
04od. ":&6 7o(. &:1&.
66
Be. "1:1", 4&6 Be. "&:14
7@8 ' dat locului
6
ace(tuia umele Betel
#
6 dar mai +aite cetatea (e c<ema ?u,.
#
'dic, tlmcit: Ca(a lui -ume,eu
6
?e). $:10, 11, 126 Fum. #:1
9A8 7aco)
6
a fcut o Aurui* i a ,i(: 9-ac
66
)a fi -ume,eu cu mie i m )a .,i + tim.ul cltoriei .e care o
fac, dac8mi )a da .2ie
B
( m2c i <aie ( m +mbrac
6
Jud. 1:2", 2%6 K(ea 4:1&.
66
Be. "1:1"6 Jud. 11:"06 2/am. 1&:$.
B
Be. 2$:1&
978 i dac m )oi +toarce
6
+ .ace + ca(a tatlui meu, atuci
66
-omul )a fi -ume,eul meu6
6
1Tim. %:$.
66
Jud. 11:"16 2/am. 19:24, "0
998 .iatra acea(ta, .e care am .u(8o ca (t2l. de aducere amite, )a fi ca(a lui -ume,eu
6
i G*i )oi da a ,ecea
.arte di tot
66
ce8mi )ei da.:
6
-eut. 2%:1#6 2/am. 1&:$6 2Gm.. &:1#.
66
Be. "&:#, 146 ?e). 2#:"0
Capitolul 29
40
!acov la La"an
78 7aco) a .orit la drum i (8a du( + *ara
6
celor ce locuie(c la r(rit.
6
Fum. 2":#6 K(ea 12:12
98 /8a uitat +aite i iat c .e c2m. era o f2t26 i l2g ea erau trei turme de oi, care (e odi<eau6 cci la
f2t2a acea(ta obiuiau ciobaii (8i ada.e turmele. Ei .iatra de .e gura f2t2ii era mare.
:8 Toate turmele (e (tr2geau acolo6 ciobaii .r)leau .iatra de .e gura f2t2ii, ad.au turmele i a.oi .ueau
.iatra iari la loc .e gura f2t2ii.
;8 7aco) a ,i( .(torilor: 9@ra*ilor, de ude (ute*iL: 9-i Iara:, au r(.u( ei.
<8 0l le8a ,i(: 9Cuoate*i .e ?aba, fiul lui Fa<orL: 9Gl cuoatem:, i8au r(.u( ei.
=8 0l le8a ,i(: 90(te
6
(to(L: 9/to(:, au r(.u( ei. Ei tocmai atuci )eea 3a<ela, fata lui, cu oile.
6
Be. 4":2#
>8 0l a ,i(: 97at, (oarele e(te +c (u( i8i .rea de)reme ca ( (tr2ge*i )itele: ad.a*i oile, a.oi duce*i8) i
.ate*i8le iari.:
?8 0i au r(.u(: 9Fu .utem, .2 u (e )or (tr2ge toate turmele6 atuci (e .r)lete .iatra de .e gura f2t2ii
i )om ad.a oile.:
@8 Pe c2d le )orbea el +c, )ei 3a<ela
6
cu oile tatlui (u6 cci ea le .,ea.
6
04od. 2:1%
7A8 C2d a ),ut 7aco) .e 3a<ela, fata lui ?aba, fratele mamei (ale, i turma lui ?aba, fratele mamei (ale, (8a
a.ro.iat, a .r)lit
6
.iatra de .e gura f2t2ii i a ad.at turma lui ?aba, fratele mamei (ale.
6
04od. 2:1#
778 '.oi 7aco) a (rutat
6
.e 3a<ela i a +ce.ut ( .l2g tare.
6
Be. "":46 Be. 4&:14, 1&
798 7aco) a (.u( 3a<elei c e(te rud cu tatl
6
ei, c e(te fiul 3ebeci. Ei ea a dat fuga
66
de a (.u( tatlui (u.
6
Be. 1":$6 Be. 14:14, 1%.
66
Be. 24:2$
7:8 Cum a au,it ?aba de 7aco), fiul (urorii (ale, i8a
6
alergat +aite, l8a +mbr*iat, l8a (rutat i l8a adu( + ca(.
7aco) a i(tori(it lui ?aba toate cele +t2m.late.
6
Be. 24:29
7;8 Ei ?aba i8a ,i(: 9Cu ade)rat
6
, tu eti o( di oa(ele mele i care di carea meaD: 7aco) a (tat la ?aba o
lu.
6
Be. 2:2"6 Jud. 9:26 2/am. &:16 2/am. 19:12, 1"
Lea i ahela
7<8 '.oi ?aba a ,i( lui 7aco): 9@iidc eti rud cu mie, (8mi (luAeti oare degeabaL /.ue8mi ce (imbrie
)reiL:
7=8 ?aba +( a)ea dou fete: cea mai mare (e umea ?ea, i cea mai mic 3a<ela.
7>8 ?ea a)ea oc<ii (labi6 dar 3a<ela era frumoa( la (tatur i m2dr la fa*.
7?8 7aco) iubea .e 3a<ela i a ,i(: 9G*i )oi
6
(luAi a.te ai .etru 3a<ela, fata ta cea mai mic.:
6
Be. "1:416 2/am. ":14
7@8 Ei ?aba a r(.u(: 9Mai bie ( *i8o dau *ie dec2t (8o dau altuia. 3m2i la mieD:
9A8 '(tfel 7aco) a (luAit
6
a.te ai .etru 3a<ela6 i aii acetia i (8au .rut ca )reo c2te)a ,ile, .etru c o iubea.
6
Be. "0:2%6 K(ea 12:12
978 G urm 7aco) a ,i( lui ?aba: 9-8mi e)a(ta, cci mi (8a +m.liit (orocul, ca ( itru
6
la ea.:
6
Jud. 1&:1
998 ?aba a aduat .e to*i oameii locului i a fcut u o(.*
6
.
6
Jud. 14:106 7oa 2:1, 2
9:8 /eara, a luat .e fiica (a ?ea i a adu(8o la 7aco), care (8a culcat cu ea.
9;8 Ei ?aba a dat ca roab fetei (ale ?ea .e roaba (a Cil.a.
9<8 ' doua ,i dimiea*a, iat c era ?ea. 'tuci 7aco) a ,i( lui ?aba: 9Ce mi8ai fcutL Fu *i8am (luAit oare
.etru 3a<elaL Petru ce m8ai +elatL:
9=8 ?aba a r(.u(: 9G locul ace(ta u8i obicei ( (e dea cea mai t2r +aitea celei mai mari.
9>8 7(.r)ete
6
(.tm2a cu acea(ta i8*i )om da i .e cealalt .etru (luAba .e care o )ei mai face la mie al*i
a.te ai.:
6
Jud. 14:12
41
9?8 7aco) a fcut aa i a i(.r)it (.tm2a cu ?ea6 a.oi ?aba i8a dat de e)a(t .e fiica (a 3a<ela.
9@8 Ei ?aba a dat ca roab fetei (ale 3a<ela .e roaba (a Bil<a.
:A8 7aco) a itrat i la 3a<ela, .e care o iubea
6
mai mult dec2t .e ?ea6 i a mai (luAit la ?aba
66
al*i a.te ai.
6
Be. 29:206 -eut. 21:1&.
66
Be. "0:2%6 Be. "1:416 K(ea 12:12
Copiii fcui lui !acov de Lea
:78 -omul a ),ut
6
c ?ea u era iubit6 i a fcut8o
66
( aib co.ii, .e c2d 3a<ela era (tear..
6
P(. 12#:".
66
Be. "0:1
:98 ?ea a rma( +(rciat i a (cut u fiu, cruia i8a .u( umele 3ube
#
6 9cci:, a ,i( ea, 9-omul a ),ut
6

m2<irea mea, i acum brbatul meu are ( m iubea(c egreit.:
#
/au: !ede*i fiu
6
04od. ":#6 04od. 4:"16 -eut. 2%:#6 P(. 2&:1$6 P(. 10%:44
::8 ' rma( iari +(rciat i a (cut u fiu6 i a ,i(: 9-omul a au,it c u eram iubit i mi8a dat i .e
ace(ta.: -e aceea i8a .u( umele /imeo
#
.
#
/au: '(cultare
:;8 7ar a rma( +(rciat i a (cut u fiu6 i a ,i(: 9-e data acea(ta brbatul meu (e )a ali.i de mie, cci i8
am (cut trei fii.: -e aceea i8a .u( umele ?e)i
#
.
#
/au: 'li.ire
:<8 ' rma( iari +(rciat i a (cut u fiu6 i a ,i(: 9-e data acea(ta )oi luda .e -omul.: -e aceea i8a
.u( umele
6
7uda
#
. Ei a +cetat ( mai a(c.
#
/au: ?udat fie -omul
6
Mat. 1:2
Capitolul 30
Copiii lui !acov
78 C2d a ),ut 3a<ela c u face
6
co.ii lui 7aco), a .i,muit
66
.e (ora (a i a ,i( lui 7aco): 9-8mi co.ii, ori
B

morD:
6
Be. 29:"1.
66
Be. "#:11.
B
7o) &:2
98 7aco) (8a m2iat .e 3a<ela i a ,i(: 9/ut eu oare
6
+ locul lui -ume,eu, care te8a o.rit ( ai co.iiL:
6
Be. 1%:26 1/am. 1:&6 P(. 12$:"
:8 0a a ,i(: 97at roaba mea, Bil<a
6
6 culc8te cu ea, ca ( a(c .e geuc<ii mei
66
i ( am
B
i eu co.ii .ri ea.:
6
Be. 1%:2.
66
Be. &0:2"6 7o) ":12.
B
Be. 1%:2
;8 Ei i8a dat de
6
e)a(t .e roaba ei, Bil<a6 i 7aco) (8a culcat cu ea.
6
Be. 1%:"6 Be. "&:22
<8 Bil<a a rma( +(rciat i a (cut lui 7aco) u fiu.
=8 3a<ela a ,i(: 9Mi8a fcut -ume,eu dre.tate
6
, mi8a au,it gla(ul i mi8a druit u fiu.: -e aceea i8a .u(
umele -a
#
.
#
/au: ' Audecat
6
P(. "&:246 P(. 4":16 Pl2g. ":&9
>8 Bil<a, roaba 3a<elei, a rma( iar +(rciat i a (cut lui 7aco) u al doilea fiu.
?8 3a<ela a ,i(: 9'm lu.tat cu -ume,eu +m.otri)a (urorii mele i am biruit.: -e aceea i8a .u( umele Feftali
6#
.
#
/au: ?u.tele lui -ume,eu
6
Mat. 4:1"
@8 C2d a ),ut ?ea c u mai ate, a luat .e roaba (a, Cil.a, i a dat8o
6
lui 7aco) de e)a(t.
6
Be. "0:4
7A8 Cil.a, roaba ?eii, a (cut lui 7aco) u fiu.
778 9Cu orocD: a ,i( ?ea. -e aceea i8a .u( umele Bad
#
.
#
/au: Foroc
798 Cil.a, roaba ?eii, a (cut u al doilea fiul lui 7aco).
7:8 9Ce fericit (utD: a ,i( ?ea6 9cci femeile m )or umi
6
fericit.: -e aceea i8a .u( umele 'er
#
.
#
/au: @ericit
6
Pro). "1:2$6 ?uc. 1:4$
7;8 3ube a ieit odat afar, .e )remea (eceratului gr2ului, i a g(it madragore .e c2m.. ?e8a adu( mamei
(ale, ?ea. 'tuci 3a<ela a ,i( ?eii: 9-8mi
6
, te rog, di madragorele fiului tu.:
6
Be. 2&:"0
7<8 0a i8a r(.u(: 9Fu8*i aAuge
6
c mi8ai luat brbatul, de )rei ( iei i madragorele fiului meuL: Ei 3a<ela a
,i(: 90i bieD Poate ( (e culce cu tie + oa.tea acea(ta, .etru madragorele fiului tu.:
42
6
Fum. 1%:9, 1"
7=8 /eara, .e c2d (e +torcea 7aco) de la c2m., ?ea i8a ieit +aite i a ,i(: 9?a mie ai ( )ii, cci te8am
cum.rat cu madragorele fiului meu.: Ei + oa.tea aceea (8a culcat cu ea.
7>8 -ume,eu a a(cultat .e ?ea, care a rma( +(rciat i a (cut lui 7aco) al cicilea fiu.
7?8 ?ea a ,i(: 9M8a r(.ltit -ume,eu, .etru c am dat brbatului meu .e roaba mea.: -e aceea i8a .u(
umele 7(a<ar
#
.
#
/au: 3(.ltire
7@8 ?ea a rma( iari +(rciat i a (cut u al a(elea fiul lui 7aco).
9A8 ?ea a ,i(: 9@rumo( dar mi8a dat -ume,euD -e data acea(ta brbatul meu )a locui cu mie, cci i8am (cut
a(e fii.: -e aceea i8a .u( umele Cabulo
6#
#
/au: ?ocui*
6
Mat. 4:1"
978 G urm, a (cut o fat, creia i8a .u( umele -ia
#
.
#
/au: Judecat
998 -ume,eu Ei8a adu( amite
6
de 3a<ela, a a(cultat8o i a fcut8o
66
( aib co.ii.
6
Be. $:16 1/am. 1:19.
66
Be. 29:"1
9:8 0a a rma( +(rciat i a (cut u fiu6 i a ,i(: 9Mi8a luat -ume,eu ocara
6
D:
6
1/am. 1:%6 7(a. 4:16 ?uc. 1:2&
9;8 Ei i8a .u( umele 7o(if
#
,ic2d: 9-omul
6
(8mi mai adauge u fiuD:
#
/au: 'dao(
6
Be. "&:1#
1m"o(irea lui !acov
9<8 -u. ce a (cut 3a<ela .e 7o(if, 7aco) a ,i( lui ?aba: 9?a(8m
6
( .lec, ca ( m duc
66
aca(, + *ara mea.
6
Be. 24:&4, &%.
66
Be. 1$:""6 Be. "1:&&6 -eut. 2$:11
9=8 -8mi e)e(tele i co.iii, .etru care *i8am (luAit
6
, i )oi .leca6 fiidc tii ce (luAb *i8am fcut.:
6
Be. 29:20, "0
9>8 ?aba i8a ,i(: 9-ac am c.tat trecere +aitea ta, mai ,bo)ete6 )d bie
6
c -omul m8a biecu)2tat
di
66
.ricia ta6
6
Be. "9:", &.
66
Be. 1%:24
9?8 <otrte8mi (imbria
6
ta i *i8o )oi da.:
6
Be. 29:1&
9@8 7aco) i8a r(.u(: 9Etii
6
cum *i8am (luAit i cum *i8au .ro.it )itele cu mie6
6
Be. "1:%, "$, "9, 406 Mat. 24:4&6 Tit 2:10
:A8 cci .u*iul .e care8l a)eai +aite de )eirea mea, a cre(cut mult, i -omul te8a biecu)2tat ori +cotro am
mer( eu. 'cum, c2d am ( muce(c
6
i .etru ca(a meaL:
6
1Tim. &:$
:78 ?aba a ,i(: 9Ce (8*i dauL: Ei 7aco) a r(.u(: 9/ u8mi dai imic. -ac te +)oieti cu ce8*i )oi (.ue, +*i
)oi .ate turma i mai de.arte i o )oi .,i.
:98 ',i am ( trec .ri toat turma ta6 am ( .u deo.arte di oi orice miel (ei i .e(tri* i orice miel egru, i
di ca.re tot ce e(te .e(tri* i (ei. 'cea(ta
6
( fie (imbria mea.
6
Be. "1:$
::8 7at cum (e )a do)edi
6
ci(tea mea: de acum +colo, c2d ai ( )ii (8mi )e,i (imbria, tot ce u )a fi (ei i
.e(tri* +tre ca.re i egru +tre miei, i (e )a g(i la mie, ( fie (ocotit ca furat.:
6
P(. "#:%
:;8 ?aba a ,i(: 9BieD @ie aa cum ai ,i(.:
:<8 G aceeai ,i, a .u( deo.arte *a.ii bl*a*i i .e(tri*i, toate ca.rele (eie i .e(tri*e, toate cele ce a)eau alb .e
ele i to*i mieii care erau egri. ?e8a dat + m2iile fiilor (i.
:=8 '.oi a .u( o de.rtare de trei ,ile de drum +tre el i 7aco)6 i 7aco) .tea celelalte oi ale lui ?aba.
:>8 7aco)
6
a luat uiele )er,i de .lo., de migdal i de .lata6 a de(.uiat de .e ele f2ii de coaA i a fcut ( (e
)ad albea*a care era .e uiele.
6
Be. "1:9812
:?8 '.oi a .u( uielele .e care le de(.uia(e de coaA + Ag<eaburi, + ad.tori, (ub oc<ii oilor care )eeau (
bea, ca atuci c2d )or )ei ( bea, ( ,mi(lea(c.
:@8 Kile ,mi(leau uit2du8(e la uiele i fceau miei bl*a*i, (eii i .e(tri*i.
;A8 7aco) de(.r*ea mieii acetia i abtea fe*ele oilor di turma lui ?aba ctre cele (eie i bl*ate. Ei8a fcut
a(tfel turme deo(ebite, .e care u le8a +m.reuat cu turma lui ?aba.
43
;78 Kri de c2te ori (e +fierb2tau oile cele mai tari, 7aco) .uea uielele + Ag<eaburi, (ub oc<ii oilor, ca ele (
,mi(lea(c uit2du8(e la uiele.
;98 C2d oile erau (labe, u .uea uielele6 aa c cele (labe erau .etru ?aba, iar cele tari .etru 7aco).
;:8 Kmul ace(ta (8a +mbog*it
6
a(tfel di ce + ce mai mult6 a a)ut multe
66
turme, robi i roabe, cmile i mgari.
6
Be. "0:"0.
66
Be. 1":26 Be. 24:"&6 Be. 2%:1", 14
Capitolul 31
Plecarea lui !acov %n Canaan
78 7aco) a au,it )orbele fiilor lui ?aba, care ,iceau: 97aco) a luat tot ce era al tatlui o(tru i cu a)erea tatlui
o(tru i8a agoi(it el toat bog*ia
6
acea(ta.:
6
P(. 49:1%
98 7aco) (8a uitat i la fa*a
6
lui ?aba6 i iat c ea u mai
66
era ca +aite.
6
Be. 4:&.
66
-eut. 2$:&4
:8 'tuci -omul a ,i( lui 7aco): 9Gtoarce8te
6
+ *ara .ri*ilor ti i + locul tu de atere6 i 0u )oi fi cu tie.:
6
Be. 2$:1&, 20, 216 Be. "2:9
;8 7aco) a trimi( de a c<emat .e 3a<ela i .e ?ea la c2m., la turma lui.
<8 0l le8a ,i(: 9-u. fa*a tatlui )o(tru, )d
6
bie c el u mai e(te ca +aite6 dar -ume,eul tatlui meu a fo(t
66
cu mie.
6
Be. "1:2.
66
Be. "1:"
=8 !oi +(e) ti*i
6
c am (luAit tatlui )o(tru cu toat .uterea mea.
6
Be. "1:"$8416 Be. "0:29
>8 Ei tatl )o(tru m8a +elat: de ,ece
6
ori mi8a (c<imbat
66
(imbria6 dar -ume,eu u i8a +gduit
B
( m
.gubea(c.
6
Be. "1:41.
66
Fum. 14:226 Feem. 4:126 7o) 19:"6 Ca<. $:2".
B
Be. 20:%6 P(. 10&:14
?8 Ci c2d ,icea el: 9Mieii .e(tri*i
6
( fie (imbria ta:, toate oile fceau miei .e(tri*i. Ei c2d ,icea: 9Mieii bl*a*i
( fie (imbria ta:, toate oile fceau miei bl*a*i.
6
Be. "0:"2
@8 -ume,eu a luat a(tfel
6
toat turma tatlui )o(tru i mi8a dat8o mie.
6
Be. "1:1, 1%
7A8 Pe )remea c2d (e +fierb2tau oile, eu am ridicat oc<ii i am ),ut + )i( c *a.ii i berbecii care (reau .e
ca.re i .e oi erau bl*a*i, .e(tri*i i (eii.
778 Ei Ggerul
6
lui -ume,eu mi8a ,i( + )i(: 97aco)eD: 97at8m:, am r(.u( eu.
6
Be. 4$:1%
798 0l a ,i(: 93idic oc<ii i .ri)ete: to*i *a.ii i berbecii care (ar .e ca.re i .e oi (ut bl*a*i, .e(tri*i i (eii6
cci am ),ut
6
tot ce *i8a fcut ?aba.
6
04od. ":#
7:8 0u (ut -ume,eul di Betel, ude
6
ai u( u (t2l. de aducere amite, ude Mi8ai fcut o Aurui*. 'cum,
(coal8te
66
, iei di *ara acea(ta i +toarce8te + *ara ta de atere.:
6
Be. 2$:1$, 19, 20.
66
Be. "1:"6 Be. "2:9
7;8 3a<ela i ?ea au r(.u( i i8au ,i(: 9Mai a)em oi oare .arte
6
i moteire + ca(a tatlui o(truL
6
Be. 2:24
7<8 Fu (utem oi oare .ri)ite de el ca ite (trie, fiidc e8a
6
)2dut i e8a m2cat i baiiL
6
Be. 29:1&, 2#
7=8 Toat bog*ia .e care a luat8o -ume,eu de la tatl o(tru e(te a oa(tr i a co.iilor otri. @ acum tot ce *i8
a (.u( -ume,eu.:
7>8 7aco) (8a (culat i a .u( .e co.iii i e)e(tele (ale clare .e cmile.
7?8 Ei8a luat toat turma i toate a)erile .e care le a)ea: turma .e care o agoi(i(e + Pada8'ram6 i a .lecat la
tatl (u, 7(aac, + *ara Caaa.
7@8 Pe c2d ?aba (e du(e(e (8i tud oile, 3a<ela a furat idolii
6
tatlui (u6
6
Be. "&:2
9A8 i 7aco) a +elat .e ?aba, arameul, cci u l8a +tii*at de fuga (a.
978 ' fugit a(tfel cu tot ce a)ea6 (8a (culat, a trecut 32ul
#6
i (8a +dre.tat (.re mutele Balaad.
#
0ufrat
6
Be. 4%:2$6 2Gm.. 12:1#6 ?uc. 9:&1, &"
44
$rmrirea lui !acov de ctre La"an
998 ' treia ,i, au dat de )e(te lui ?aba c 7aco) a fugit.
9:8 ?aba a luat cu el .e fra*ii (i
6
, l8a urmrit cale de a.te ,ile i l8a aAu( la mutele Balaad.
6
Be. 1":$
9;8 -ar -ume,eu /8a artat oa.tea + )i(
6
lui ?aba, arameul, i i8a ,i(: 9@erete8te ( (.ui o )orb
66
rea lui
7aco)D:
6
Be. 20:"6 7o) "":1&6 Mat. 1:20.
66
Be. 24:&0
9<8 ?aba a aAu(, dar, .e 7aco). 7aco) +i +ti(e(e cortul .e mute6 ?aba i8a +ti( i el cortul, cu fra*ii lui, .e
mutele Balaad.
9=8 'tuci ?aba a ,i( lui 7aco): 9Ce8ai fcutL Petru ce m8ai +elat i mi8ai luat fetele
6
ca .e ite roabe luate
cu (abiaL
6
1/am. "0:2
9>8 Petru ce ai fugit .e a(cu(, m8ai +elat i u mi8ai dat de tireL Te8a fi l(at ( .leci + miAlocul )e(eliei i
al c2tecelor, + (uet de tim.ae i lut.
9?8 Fu mi8ai +gduit ici mcar (8mi (rut
6
e.o*ii i feteleD Ca u ebu
66
ai lucrat.
6
Be. "1:&&6 3ut 1:9, 146 1Gm.. 19:206 @a.. 20:"#.
66
1/am. 1":1"6 2Cro. 1%:9
9@8 M2a mea e(te de(tul de tare ca ( ) fac ru6 dar -ume,eul
6
tatlui )o(tru mi8a ,i( + oa.tea trecut
66
:
9@erete8te ( (.ui o )orb rea lui 7aco)D:
6
Be. "1:&"6 Be. 2$:1".
66
Be. "1:24
:A8 -ar acum, odat ce ai .lecat, .etru c te to.eti de dor du. ca(a tatlui tu, de ce mi8ai furat
6
dume,eii
meiL:
6
Be. "1:196 Jud. 1$:24
:78 -re.t r(.u(, 7aco) a ,i( lui ?aba: 9'm fugit fiidc8mi era fric, g2didu8m c .oate +mi )ei lua +a.oi
fetele tale.
:98 -ar ( .iar
6
acela la care +*i )ei g(i dume,eii tiD G fa*a fra*ilor otri, cercetea, i )e,i ce8i la mie di
ale tale i ia8*i8l.: 7aco) u tia c 3a<ela +i fura(e.
6
Be. 44:9
::8 ?aba a itrat + cortul lui 7aco), + cortul ?eii, + cortul celor dou roabe i 8a g(it imic. ' ieit di cortul
?eii i a itrat + cortul 3a<elei.
:;8 3a<ela lua(e idolii, +i .u(e(e (ub (amarul cmilei i e,u(e dea(u.ra. ?aba a (cotocit tot cortul, dar 8a g(it
imic.
:<8 0a a ,i( tatlui (u: 9-omul meu, ( u te (u.eri dac u m .ot (cula
6
+aitea ta6 cci mi8a )eit r2duiala
femeilor.: ' cutat .e(te tot, dar 8a g(it idolii.
6
04od. 20:126 ?e). 19:"2
:=8 7aco) (8a m2iat i a certat .e ?aba. ' luat di ou cu)2tul i i8a ,i(: 9Care e(te elegiuirea mea i care
e(te .catul meu de m urmreti cu at2ta +)eruareL
:>8 Mi8ai (cormoit toate lucrurile, i ce ai g(it di lucrurile di ca(a taL /coate8le aici +aitea fra*ilor mei i
fra*ilor ti, ca ( Audece ei +tre oi am2doiD
:?8 7at, am (tat la tie dou,eci de ai6 oile i ca.rele u *i (8au (t2r.it i 8am m2cat berbeci di turma ta.
:@8 Fu *i8am adu( aca( )ite (f2iate
6
de fiare: eu +(umi te8am de(.gubit .etru ele6 +mi cereai +a.oi
66
ce mi (e
fura ,iua (au ce mi (e fura oa.tea.
6
04od. 22:10, etc..
66
04od. 22:12
;A8 Ciua m to.eam de cldur, iar oa.tea m .r.deam de frig i8mi fugea (omul de .e oc<i.
;78 7at, dou,eci de ai am (tat + ca(a ta, *i8am (luAit
6
.ai(.re,ece ai .etru cele dou fete ale tale i a(e ai
.etru turma ta i de ,ece ori mi8ai (c<imbat
66
(imbria.
6
Be. 29:2#, 2$.
66
Be. "1:#
;98 -ac 8a fi a)ut
6
cu mie .e -ume,eul tatlui meu, .e -ume,eul lui ')raam, .e 'cela de care (e teme
66

7(aac, mi8ai fi dat drumul acum cu m2iile goale. -ar -ume,eu
B
a ),ut (uferi*a mea i o(teeala m2iilor
mele i ieri oa.te a ro(tit
BB
Audecata.:
6
P(. 124:1, 2.
66
Be. "1:&"6 7(a. $:1".
B
Be. 29:"26 04od. ":#.
BB
1Cro. 12:1#6 7uda 1:9
;:8 -re.t r(.u(, ?aba a ,i( lui 7aco): 9@iicele ace(tea (ut fiicele mele, co.iii acetia (ut co.iii mei, turma
acea(ta e(te turma mea i tot ce )e,i e(te al meu. Ei ce .ot face eu a,i .etru fiicele mele, (au .etru co.iii lor,
.e care i8au (cutL
;;8 !io ( facem am2doi u legm2t
6
, i legm2tul ace(ta ( (luAea(c de mrturie
66
+tre mie i tieD:
6
Be. 2%:2$.
66
7o(. 24:2#
45
;<8 7aco) a luat
6
o .iatr i a .u(8o ca (t2l. de aducere amite.
6
Be. 2$:1$
;=8 7aco) a ,i( fra*ilor (i: 9/tr2ge*i .ietre.: 0i au (tr2( .ietre i au fcut o mo)il6 i au m2cat acolo .e
mo)il.
;>8 ?aba a umit8o 7egar8/a<aduta
#
i 7aco) a umit8o Baled
1
#
/au: Mo)ila mrturiei
1
/au: Mo)ila mrturiei
;?8 ?aba a ,i(: 9Mo)ila
6
acea(ta ( (luAea(c a,i de mrturie +tre mie i tieD: -e aceea i8au .u( umele
Baled.
6
7o(. 24:2#
;@8 /e mai umete i Mi*.a
#6
.etru c ?aba a ,i(: 9-omul ( )eg<e,e a(u.ra mea i a(u.ra ta c2d e )om
.ierde di )edere uul .e altul.
#
/au: !eg<ere
6
Jud. 11:296 1/am. #:&
<A8 -ac )ei a(u.ri .e fetele mele i dac )ei mai lua i alte e)e(te afar de fetele mele, ia bie (eama c u u
om )a fi cu oi, ci -ume,eu )a fi martor +tre mie i tie.:
<78 ?aba a ,i( lui 7aco): 97at mo)ila acea(ta i iat (t2l.ul ace(ta, .e care l8am ridicat +tre mie i tie.
<98 Mo)ila acea(ta ( fie martor i (t2l.ul ace(ta ( fie martor c ici eu u )oi trece la tie .e(te mo)ila acea(ta
i ici tu u )ei trece la mie .e(te mo)ila acea(ta i .e(te (t2l.ul ace(ta, ca ( e facem ru.
<:8 -ume,eul lui ')raam i al lui Fa<or, -ume,eul tatlui lor ( Audece
6
+tre oi.: 7aco) a Aurat
66
.e 'cela de
care (e temea
B
7(aac.
6
Be. 1%:&.
66
Be. 21:2".
B
Be. "1:42
<;8 7aco) a adu( o Aertf .e mute i a .oftit .e fra*ii lui ( m2ce6 ei au m2cat i au rma( toat oa.tea .e
mute.
<<8 ?aba (8a (culat di(8de8dimiea*, i8a (rutat e.o*ii i fetele i i8a biecu)2tat
6
. '.oi a .lecat i (8a +tor(
66
la locui*a lui.
6
Be. 2$:1.
66
Be. 1$:""6 Be. "0:2&
Capitolul 32
Frica lui !acov
78 7aco) i8a ),ut de drum6 i l8au +t2lit +gerii
6
lui -ume,eu.
6
P(. 91:116 0)r. 1:14
98 C2d i8a ),ut, 7aco) a ,i(: 9'cea(ta e(te tabra
6
lui -ume,euD: -e aceea a .u( locului aceluia umele
Ma<aaim
#
.
#
/au: Tabr +doit
6
7o(. &:146 P(. 10":216 P(. 14$:26 ?uc. 2:1"
:8 7aco) a trimi( +aite ite (oli la fratele (u, 0(au, + *ara /eir
6
, + *iutul lui
66
0dom.
6
Be. "":14, 1%.
66
Be. "%:%, #, $6 -eut. 2:&6 7o(. 24:4
;8 0l le8a dat .oruca urmtoare: 97at
6
ce ( (.ue*i domului meu 0(au: 9'a )orbete robul tu 7aco): 9'm
locuit la ?aba i am rma( la el .2 acum6
6
Pro). 1&:1
<8 am
6
boi, mgari, oi, robi i roabe, i trimit ( dea de tire lucrul ace(ta domului meu, ca
66
( ca.t trecere
+aitea ta.:
6
Be. "0:4".
66
Be. "", $, 1&
=8 /olii (8au +tor( +a.oi la 7aco) i au ,i(: 9Fe8am du( la fratele tu, 0(au6 i el )ie
6
+aitea ta cu .atru (ute
de oamei.:
6
Be. "":1
>8 7aco) (8a +(.im2tat
6
foarte mult i l8a a.ucat groa,a. ' +m.r*it + dou tabere oameii .e care8i a)ea cu el,
oile, boii i cmilele
6
Be. "&:"
?8 i a ,i(: 9-ac )ie 0(au +m.otri)a ueia di tabere i o bate, tabra care )a rm2e )a .utea ( (ca.e.:
u(ciunea lui !acov
@8 7aco)
6
a ,i(: 9-ume,eul
66
tatlui meu ')raam, -ume,eul tatlui meu 7(aacD Tu, -oame, care
B
mi8ai ,i(:
9Gtoarce8te + *ara ta i + locul tu de atere i )oi +griAi ca (8*i mearg bieD:
6
P(. &0:1&.
66
Be. 2$:1".
B
Be. "1:", 1"
46
7A8 0u (ut .rea mic .etru toate +durrile
6
i .etru toat credicioia, .e care ai artat8o fa* de robul Tu6
cci am trecut 7ordaul ace(ta umai cu toiagul
66
meu, i iat c acum fac dou tabere.
6
Be. 24:2#.
66
7o) $:#
778 7,b)ete8m
6
, Te rog, di m2a fratelui meu, di m2a lui 0(auD Cci m tem de el, ca ( u )i i ( m
lo)ea(c, .e mie, .e mame
66
i .e co.ii.
6
P(. &9:1, 2.
66
K(ea 10:14
798 Ei Tu
6
ai ,i(: 90u )oi +griAi ca (8*i mearg bie i8*i )oi face (m2*a ca i(i.ul mrii, care, de mult ce e(te,
u (e .oate umra.:
6
Be. 2$:1", 14, 1&
!acov caut s %m"ln'easc pe 0sau
7:8 7aco) a .etrecut oa.tea + locul acela. ' luat di ce mai a)ea cu el i a .u( deo.arte, ca dar
6
.etru fratele
(u, 0(au:
6
Be. 4":116 Pro). 1$:1%
7;8 dou (ute de ca.re i dou,eci de *a.i, dou (ute de oi i dou,eci de berbeci,
7<8 trei,eci de cmile al.ttoare cu m2Aii lor, .atru,eci de )aci i ,ece tauri, dou,eci de mgri*e i ,ece
mgrui.
7=8 ?e8a dat robilor (i, turm cu turm, deo(ebit, i a .orucit robilor (i: 9Trece*i +aitea mea i l(a*i o
de.rtare +tre fiecare turm.:
7>8 ' dat celui dit2i .oruca urmtoare: 9C2d te )a +t2li fratele meu, 0(au, i te )a +treba: 9'l cui etiL
Hde te duciL Ei a cui e(te turma acea(ta diaitea taL:
7?8 / r(.u,i: 9' robului tu 7aco)6 ea e(te u dar trimi( domului meu 0(au6 i el +(ui )ie + urma
oa(tr.:
7@8 ' dat aceeai .oruc celui de al doilea, celui de al treilea i tuturor celor ce m2au turmele: 9'a ( )orbi*i
domului meu 0(au c2d +l )e*i +t2li.
9A8 / (.ue*i: 97at, robul tu 7aco) )ie i el du. oi.: Cci +i ,icea el: 9Gl )oi .otoli
6
cu darul ace(ta, care
merge +aitea mea6 + urm +l )oi )edea fa* + fa* i .oate c m )a .rimi cu bu)oi*.:
6
Pro). 21:14
978 '(tfel darul a trecut +aite, iar el a rma( + tabr + oa.tea aceea.
998 Tot + oa.tea aceea (8a (culat, a luat .e cele dou e)e(te ale lui, .e cele dou roabe i .e cei u(.re,ece
co.ii ai lui i a trecut
6
)adul 7abocului.
6
-eut. ":1%
9:8 78a luat, i8a trecut .2r2ul i a trecut tot ce a)ea.
Lupta lui !acov8 !srael
9;8 7aco) +( a rma( (igur. 'tuci u om (8a lu.tat
6
cu el .2 + re)r(atul ,orilor.
6
K(ea 12:", 46 0fe(. %:12
9<8 !,2d c u8l .oate birui, omul ace(ta l8a lo)it la +c<eietura
6
coa.(ei, aa c i (8a (cr2tit +c<eietura
coa.(ei lui 7aco) .e c2d (e lu.ta cu el.
6
Mat. 2%:416 2Cor. 12:#
9=8 Kmul acela
6
a ,i(: 9?a(8M ( .lec, cci (e re)ar( ,orile.: -ar 7aco) a r(.u(: 9Fu Te
66
)oi la( ( .leci
.2 u m )ei biecu)2ta.:
6
?uc. 24:2$.
66
K(ea 12:4
9>8 Kmul acela i8a ,i(: 9Cum +*i e(te umeleL: 97aco):, a r(.u( el.
9?8 '.oi a ,i(: 9Fumele
6
tu u )a mai fi 7aco), ci te )ei c<ema 7(rael
#
6 cci ai lu.tat
66
cu -ume,eu i cu
oamei
B
i ai fo(t biruitor.:
#
/au: Cel ce lu.t cu -ume,eu
6
Be. "&:106 2Gm.. 1#:"4.
66
K(ea 12:", 4.
B
Be. 2&:"16 Be. 2#:""
9@8 7aco) ?8a +trebat: 9/.ue8mi, Te rog, umele Tu.: 0l a r(.u(: 9Petru ce
6
Gmi ceri umeleL: Ei l8a
biecu)2tat acolo.
6
Jud. 1":1$
:A8 7aco) a .u( locului aceluia umele Peiel
#
6 9cci:, a ,i( el, 9am
6
),ut .e -ume,eu fa* + fa* i totui am
(c.at cu )ia*.:
#
/au: @a*a lui -ume,eu
6
Be. 1%:1"6 04od. 24:116 04od. "":206 -eut. &:246 Jud. %:226 Jud. 1":226 7(a. %:&
47
:78 3(rea (oarele c2d a trecut .e l2g Peiel. G( 7aco) c<io.ta di coa.(.
:98 7at de ce, .2 + ,iua de a,i, i(raeli*ii u m2c )2a de la +c<eietura coa.(ei6 cci -ume,eu a lo)it .e
7aco) la +c<eietura coa.(ei + )2.
Capitolul 33
1mpcarea lui !acov cu 0sau
78 7aco) a ridicat oc<ii i (8a uitat6 i iat ca 0(au
6
)eea cu .atru (ute de oamei. 'tuci a +m.r*it co.iii +tre
?ea, 3a<ela i cele dou roabe.
6
Be. "2:%
98 ' .u( + frute roabele cu co.iii lor, a.oi .e ?ea cu co.iii ei, i la urm .e 3a<ela cu 7o(if.
:8 0l +(ui a trecut +aitea lor6 i (8a arucat
6
cu fa*a la .m2t de a.te ori, .2 ce (8a a.ro.iat de tot de
fratele (u.
6
Be. 1$:26 Be. 42:%6 Be. 4":2%
;8 0(au
6
a alergat +aitea lui6 l8a +mbr*iat, i (8a arucat
66
.e gruma, i l8a (rutat. Ei au .l2(.
6
Be. "2:2$.
66
Be. 4&:14, 1&
<8 0(au, ridic2d oc<ii, a ),ut femeile i co.iii i a ,i(: 9Cie (ut aceiaL: Ei 7aco) a r(.u(: 9/ut co.iii
6
, .e
care i8a dat -ume,eu robului tu.:
6
Be. 4$:96 P(. 12#:"6 7(a. $:1$
=8 3oabele (8au a.ro.iat, cu co.iii lor, i (8au arucat cu fa*a la .m2t6
>8 ?ea i co.iii ei, de a(emeea, (8au a.ro.iat i (8au arucat cu fa*a la .m2t6 + urm (8au a.ro.iat 7o(if i
3a<ela i (8au arucat cu fa*a la .m2t.
?8 0(au a ,i(: 9Ce ai de g2d ( faci cu toat
6
tabra aceea .e care am +t2lit8oL: Ei 7aco) a r(.u(: 9!oie(c (
ca.t
66
trecere cu ea +aitea domului meu.:
6
Be. "2:1%.
66
Be. "2:&
@8 0(au a ,i(: 90u am di belug, .(trea,, frate, ce e(te al tu.:
7A8 Ei 7aco) a r(.u(: 9Fu6 te rog, dac am c.tat trecere +aitea ta, .rimete darul ace(ta di m2a mea6 cci
6
m8am uitat la fa*a ta cum (e uit cie)a la fa*a lui -ume,eu, i tu m8ai .rimit cu bu)oi*.
6
Be. 4":"6 2/am. ":1"6 2/am. 14:24, 2$, "26 Mat. 1$:10
778 Primete deci darul
6
meu, care *i8a fo(t adu(, fiidc -ume,eu m8a um.lut de but*i i am de toate.:
'(tfel a (truit
66
de el, i 0(au a .rimit.
6
Jud. 1:1&6 1/am. 2&:2#6 1/am. "0:2%6 2Gm.. &:1&.
66
2Gm.. &:2"
798 0(au a ,i(: 9Iaidem ( .lecm i ( .orim la drum6 eu )oi merge +aitea ta.:
7:8 7aco) i8a r(.u(: 9-omul meu )ede c co.iii (ut mici i am oi i )aci ftate6 dac le8am (ili la drum o
(igur ,i, toat turma )a .ieri.
7;8 -omul meu (8o ia +aitea robului (u6 i eu )oi )ei +cet .e urm, la .a( cu turma, care )a merge +aitea
mea, i la .a( cu co.iii, .2 )oi aAuge la domul meu, + /eir
6
.:
6
Be. "2:"
7<8 0(au a ,i(: 9!reau ( la( cu tie mcar o .arte di oameii mei.: Ei 7aco) a r(.u(: 9Petru ce acea(taL Mi8
aAuge ( ca.t trecere
6
+aitea ta, domul meuD:
6
Be. "4:116 Be. 4#:2&6 3ut 2:1"
7=8 G aceeai ,i, 0(au a luat drumul +a.oi la /eir.
!acov se aa' la Sihem
7>8 7aco) a .lecat mai de.arte la /ucot
6
. Ei8a ,idit o ca( i a fcut colibe .etru turme. -e aceea (8a dat locului
aceluia umele /ucot
66#
.
#
/au: Colibe
6
7o(. 1":2#6 Jud. $:&6 P(. %0:%.
66
7oa ":2"
7?8 ?a +toarcerea lui di Pada8'ram, 7aco) a aAu( cu bie + cetatea /i<em
6
, + *ara Caaa, i a tbr2t
+aitea cet*ii.
6
7o(. 24:16 Jud. 9:1
7@8 Partea de ogor, .e care +i +ti(e(e cortul, a cum.rat8o
6
de la fiii lui Iamor, tatl lui /i<em, cu o (ut de
c<e(ita
#
.
#
C<e(ita, o m(ur de bai
6
7o(. 24:"26 7oa 4:&
9A8 Ei acolo a ridicat u altar .e care l8a umit
6
0l80lo<e87(rael
#
.
#
-omul e(te -ume,eul lui 7(rael
48
6
Be. "&:#
Capitolul 34
&ina i Sihem
78 -ia
6
, fata .e care o (cu(e lui 7aco), ?ea, a ieit
66
( )ad .e fetele *rii.
6
Be. "0:21.
66
Tit 2:&
98 0a a fo(t ,rit
6
de /i<em, fiul <e)itului Iamor, domitorul *rii. 0l a .u(
66
m2a .e ea, (8a culcat cu ea i a
eci(tit8o.
6
Be. %:26 Jud. 14:1.
66
Be. 20:2
:8 /8a li.it cu toat iima de -ia, fata lui 7aco), a iubit fata i a cutat (8o liitea(c.
;8 -u. aceea /i<em a ,i(
6
tatlui (u, Iamor: 97a8mi de e)a(t .e fata acea(taD:
6
Jud. 14:2
<8 7aco) a aflat c8i eci(ti(e .e fiica (a, -ia6 i fiidc fiii (i erau cu )itele la .ue, 7aco) a tcut
6
.2 la
+toarcerea lor.
6
1/am. 10:2#6 2/am. 1":22
=8 Iamor, tatl lui /i<em, (8a du( la 7aco) ca (8i )orbea(c.
>8 -ar c2d (8au +tor( fiii lui 7aco) de la .ue i au au,it lucrul ace(ta, (8au (u.rat i (8au m2iat foarte tare
6
6
.etru c /i<em ()2ri(e
66
o mielie + 7(rael culc2du8(e cu fata lui 7aco): aa ce)a
B
8ar fi trebuit ( (e fac
iciodat.
6
Be. 49:#6 2/am. 1":21.
66
7o(. #:1&6 Jud. 20:%.
B
-eut. 2":1#6 2/am. 1":12
?8 Iamor le8a )orbit a(tfel: 9@iul meu, /i<em, (8a li.it cu toat iima de fata )oa(tr6 ) rog, da*i8i8o de e)a(t
@8 i +cu(cri*i8) cu oi6 )oi da*i8e fetele )oa(tre i lua*i .etru )oi .e ale oa(tre.
7A8 ?ocui*i cu oi6 *ara
6
) (t +aite, rm2e*i + ea, face*i ego*
66
i cum.ra*i
B
.m2turi + ea.:
6
Be. 1":96 Be. 20:1&.
66
Be. 42:"4.
B
Be. 4#:2#
778 /i<em a ,i( tatlui i fra*ilor -iei: 9/ ca.t trecere +aitea )oa(tr i ) )oi da ce8mi )e*i cere.
798 Cere*i8mi o ,e(tre
6
c2t de mare i c2t de multe daruri, i )oi da tot ce8mi )e*i ,ice6 umai da*i8mi fata de
e)a(t.:
6
04od. 22:1%, 1#6 -eut. 22:296 1/am. 1$:2&
7:8 @iii lui 7aco) au r(.u( i au )orbit cu )icleug
6
lui /i<em i tatlui (u, Iamor, .etru c /i<em eci(ti(e
.e (ora lor, -ia.
6
2/am. 1":24, etc.
7;8 0i i8au ,i(: 90(te u lucru .e care u8l .utem face, ( dm .e (ora oa(tr uui om etiat +m.reAur6 cci
6
ar
fi o ocar .etru oi.
6
7o(. &:9
7<8 Fu e )om +)oi la aa ce)a dec2t dac ) face*i i )oi ca oi i dac orice .arte brbtea(c ditre )oi (e )a
tia +m.reAur.
7=8 'tuci ) )om da .e fetele oa(tre i )om lua .etru oi .e ale )oa(tre6 )om locui cu )oi i )om face
+m.reu u (igur orod.
7>8 -ar dac u )oi*i ( e a(culta*i i ( ) tia*i +m.reAur, e )om lua fata i )om .leca.:
7?8 Cu)itele lor au .lcut lui Iamor i lui /i<em, fiul lui Iamor.
7@8 T2rul 8a .regetat ( fac lucrul ace(ta, cci iubea .e fata lui 7aco) i era
6
cel mai bie ),ut + ca(a tatlui
(u.
6
1Cro. 4:9
9A8 Iamor i fiul (u, /i<em, (8au du( la .oarta cet*ii i au )orbit a(tfel oameilor di cetatea lor:
978 9Kameii acetia au g2duri de .ace fa* de oi6 ( rm2, dar, + *ar i ( fac ego*6 *ara e(te de(tul de
larg .etru ei. Foi )om lua de e)e(te .e fetele lor i le )om da de e)e(te .e fetele oa(tre.
998 -ar oameii acetia u )or )oi ( locuia(c +m.reu cu oi, ca ( alctuim u (igur .o.or, dec2t dac orice
.arte brbtea(c ditre oi (e )a tia +m.reAur, du. cum i ei +ii (ut tia*i +m.reAur.
9:8 Turmele lor, a)erile lor i toate )itele lor )or fi atuci ale oa(tre. / .rimim umai ce cer ei, ca ( rm2 la
oi.:
9;8 To*i cei ce treceau .e .oarta cet*ii
6
au a(cultat .e Iamor i .e fiul (u, /i<em6 i to*i brba*ii au fo(t tia*i
+m.reAur, to*i cei ce treceau .e .oarta cet*ii.
6
Be. 2":10
9<8 ' treia ,i, .e c2d (ufereau ei +c, cei doi fii ai lui 7aco), /imeo
6
i ?e)i, fra*ii -iei, i8au luat fiecare
(abia, (8au .u(tit a(u.ra cet*ii, care (e credea + liite, i au uci( .e to*i brba*ii.
49
6
Be. 49:&, %, #
9=8 'u trecut, de a(emeea, .ri a(cu*iul (abiei .e Iamor i .e fiul (u /i<em6 au ridicat .e -ia di ca(a lui
/i<em i au ieit afar.
9>8 @iii lui 7aco) (8au arucat a(u.ra celor mor*i i au Aefuit cetatea .etru c eci(ti(er .e (ora lor.
9?8 ?e8au luat oile, boii i mgarii, tot ce era + cetate i ce era .e c2m.6
9@8 le8au luat ca .rad de r,boi toate bog*iile, co.iii i e)e(tele, i tot ce (e g(ea + ca(e.
:A8 'tuci 7aco) a ,i( lui /imeo i lui ?e)i: 9!oi m8a*i eorocit, fc2du8m
6
ur2t locuitorilor *rii,
caaai*ilor i fere(i*ilor. F8am (ub .oruca mea dec2t u mic umr
66
de oamei6 ei (e )or (tr2ge +m.otri)a
mea, m )or bate i )oi fi imicit, eu i ca(a mea.:
6
04od. &:216 1/am. 1":4.
66
-eut. 4:2#6 P(. 10&:12
:78 0i au r(.u(: 9/e cu)eea oare ( (e .oarte cu (ora oa(tr cum (e .oart cu o cur)L:
Capitolul 35
!acov la +etel
78 -ume,eu a ,i( lui 7aco): 9/coal8te, (uie8te la Betel
6
, locuiete acolo i ridic acolo u altar -ume,eului
care
66
*i /8a artat c2d
B
fugeai de fratele tu, 0(au.:
6
Be. 2$:19.
66
Be. 2$:1".
B
Be. 2#:4"
98 7aco) a ,i( ca(ei
6
lui i tuturor celor ce erau cu el: 9/coate*i dume,eii (trii
66
care (ut + miAlocul )o(tru,
cur*a*i8)
B
i (c<imba*i8) <aiele,
6
Be. 1$:196 7o(. 24:1&.
66
Be. "1:19, "46 7o(. 24:2, 2"6 1/am. #:".
B
04od. 19:10
:8 ca ( e (culm i ( e (uim la Betel6 cci acolo )oi ridica u altar -ume,eului care
6
m8a a(cultat + ,iua
eca,ului meu i
66
care a fo(t cu mie + cltoria .e care am fcut8o.:
6
Be. "2:#, 24.
66
Be. 2$:206 Be. "1:", 42
;8 0i au dat lui 7aco) to*i dume,eii (trii care erau + m2iile lor i cerceii
6
.e care8i .urtau + urec<i. 7aco) i8a
+gro.at + .m2t (ub (teAarul
66
de l2g /i<em.
6
K(ea 2:1".
66
7o(. 24:2%6 Jud. 9:%
<8 '.oi au .lecat. Broa,a
6
lui -ume,eu (8a r(.2dit .e(te cet*ile care8i +coAurau, aa c locuitorii lor 8au
urmrit .e fiii lui 7aco).
6
04od. 1&:1%6 04od. 2":2#6 04od. "4:246 -eut. 11:2&6 7o(. 2:96 7o(. &:16 1/am. 14:1&6 2Cro. 14:14
=8 7aco) i to*i cei ce erau cu el au aAu( la ?u,
6
, adic Betel, + *ara Caaa.
6
Be. 2$:19, 22
>8 ' ,idit
6
acolo u altar i a umit locul acela: 90l8Betel:
#
cci acolo
66
i /e de(co.eri(e -ume,eu, c2d fugea
de fratele (u.
#
-ume,eul Betelului
6
0cl. &:4.
66
Be. 2$:1"
?8 -ebora
6
, doica 3ebeci, a murit6 i a fo(t +gro.at mai Ao( de Betel, (ub (teAarul cruia i (8a .u( umele:
9/teAarul Aalei.:
6
Be. 24:&9
@8 -ume,eu
6
/8a artat iari lui 7aco), du. +toarcerea lui di Pada8'ram, i l8a biecu)2tat.
6
K(ea 12:4
7A8 -ume,eu i8a ,i(: 9Fumele tu
6
e(te 7aco)6 dar u te )ei mai c<ema 7aco), ci umele tu
66
)a fi 7(rael.: Ei i8a
.u( umele 7(rael.
6
Be. 1#:&.
66
Be. "2:2$
778 -ume,eu i8a ,i(: 90u (ut
6
-ume,eul cel 'tot.uteric. Crete i +mul*ete8te6 u eam
66
i o mul*ime de
eamuri (e )or ate di tie i c<iar +m.ra*i )or iei di coa.(ele tale.
6
Be. 1#:16 Be. 4$:", 46 04od. %:".
66
Be. 1#:&, %, 1%6 Be. 2$:"6 Be. 4$:4
798 Mie +*i )oi da *ara .e
6
care am dat8o lui ')raam i lui 7(aac i )oi da *ara acea(ta (emi*ei tale du. tie.:
6
Be. 12:#6 Be. 1":1&6 Be. 2%:", 46 Be. 2$:1"
7:8 -ume,eu /8a +l*at
6
de la el, + locul ude +i )orbi(e.
6
Be. 1#:22
7;8 Ei 7aco) a ridicat
6
u (t2l. de aducere amite + locul ude +i )orbi(e -ume,eu, u (t2l. de .iatr, .e care a
adu( o Aertf de butur i a turat utdelem.
6
Be. 2$:1$
7<8 7aco) a umit locul ude +i )orbi(e -ume,eu, Betel
6
.
6
Be. 2$:19
50
-oartea ahelei
7=8 '.oi au .lecat di Betel6 i mai era o de.rtare buicic .2 la 0frata, c2d 3a<elei i8au )eit durerile
aterii. ' a)ut o atere grea6
7>8 i, + tim.ul durerilor aterii, moaa i8a ,i(: 9Fu te teme, cci
6
mai ai u fiuD:
6
Be. "0:246 1/am. 4:20
7?8 Ei, .e c2d +i ddea ea (ufletul, cci trgea ( moar, i8a .u( umele Be8Ki
#
6 dar tatl (u l8a umit
Beiami
1
.
#
/au: @iul durerii mele
1
/au: @iul dre.tei
7@8 3a<ela
6
a murit i a fo(t +gro.at .e drumul care duce la 0frata
66
, (au Betleem.
6
Be. 4$:#.
66
3ut 1:26 3ut 4:116 Mica &:26 Mat. 2:%
9A8 7aco) a ridicat u (t2l. .e morm2tul ei: ace(ta e(te (t2l.ul de .e morm2tul 3a<elei, care e(te
6
i a,i.
6
1/am. 10:26 2/am. 1$:1$
Fiii lui !acov
978 7(rael a .lecat mai de.arte6 i i8a +ti( cortul dicolo de Migdal80der
6
.
6
Mica 4:$
998 Pe c2d locuia 7(rael + *iutul ace(ta, 3ube (8a du( i (8a culcat
6
cu Bil<a, *iitoarea tatlui (u. Ei 7(rael a
aflat.
@iii lui 7aco) erau + umr de doi(.re,ece.
6
Be. 49:46 1Cro. &:16 2/am. 1%:226 2/am. 20:"6 1Cor. &:1
9:8 @iii ?eii: 3ube
6
, +t2iul (cut al lui 7aco), /imeo, ?e)i, 7uda, 7(a<ar i Cabulo.
6
Be. 4%:$6 04od. 1:2
9;8 @iii 3a<elei: 7o(if i Beiami.
9<8 @iii Bil<ei, roaba 3a<elei: -a i Feftali.
9=8 @iii Cil.ei, roaba ?eii: Bad i 'er. 'cetia (ut fiii lui 7aco), care i (8au (cut + Pada8'ram.
-oartea lui !saac
9>8 7aco) a aAu( la tatl (u, 7(aac, la Mamre
6
, la C<iriat8'rba
66
, care e(te totua cu Iebroul, ude locui(er ca
(trii ')raam i 7(aac.
6
Be. 1":1$6 Be. 2":2, 19.
66
7o(. 14:1&6 7o(. 1&:1"
9?8 Cilele )ie*ii lui 7(aac au fo(t de o (ut o.t,eci de ai.
9@8 7(aac i8a dat du<ul i a murit i a fo(t
6
adugat la .o.orul (u, btr2 i (tul de ,ile. @iii
66
(i, 0(au i 7aco),
l8au +gro.at.
6
Be. 1&:1&6 Be. 2&:$.
66
Be. 2&:96 Be. 49:"1
Capitolul 36
0sau se aea' %n Seir
78 7at (.i*a eamului lui 0(au, adic 0dom
6
.
6
Be. 2&:"0
98 0(au i8a luat
6
e)e(te ditre fetele Caaaului .e: 'da, fata <etitului 0lo, .e K<olibama
66
, fata 'ei, fata
<e)itului Mibeo,
6
Be. 2%:"4.
66
Be. "%:2&
:8 i .e Ba(mat
6
, fata lui 7(mael, (ora lui Febaiot. 5
6
Be. 2$:9
;8 'da
6
a (cut lui 0(au .e 0lifa,6 Ba(mat a (cut .e 3euel6
6
1Cro. 1:"&
<8 i K<olibama a (cut .e 7eu, 7aelam i Core. 'cetia (ut fiii lui 0(au, care i (8au (cut + *ara Caaa. 5
=8 0(au i8a luat e)e(tele, fiii i fiicele, toat lumea di ca(, turmele, toate )itele i toat a)erea .e care i8o
agoi(i(e + *ara Caaa i (8a du( +tr8o alt *ar, de.arte de fratele (u 7aco).
>8 Cci
6
bog*iile lor erau .rea mari ca ( .oat locui +m.reu, i *iutul
66
+ care locuiau ca (trii u le mai
.utea aAuge di .ricia turmelor lor.
6
Be. 1":%, 11.
66
Be. 1#:$6 Be. 2$:4
?8 0(au (8a ae,at .e mutele
6
/eir. 0(au
66
+(eam 0dom.
6
Be. "2:"6 -eut. 2:&6 7o(. 24:4.
66
Be. "%:1
51
$rmaii lui 0sau
@8 7at (.i*a eamului lui 0(au, tatl edomi*ilor, .e mutele /eir.
7A8 7at umele fiilor lui 0(au: 0lifa,
6
, fiul 'dei, e)a(ta lui 0(au6 3euel, fiul Ba(matei, e)a(ta lui 0(au. 5
6
1Cro. 1:2&, etc.
778 @iii lui 0lifa, au fo(t: Tema, Kmar, Mefo, Baetam i C<ea,.
798 Ei Tima era *iitoarea lui 0lifa,, fiul lui 0(au6 ea a (cut lui 0lifa, .e 'malec
6
. 'cetia (ut fiii 'dei,
e)a(ta lui 0(au.
6
04od. 1#:$, 146 Fum. 24:206 1/am. 1&:2, ", etc.
7:8 7at fiii lui 3euel: Fa<at, Cera<, Eama i Mi,a. 'cetia (ut fiii Ba(matei, e)a(ta lui 0(au. 5
7;8 7at fiii K<olibamei, fata 'ei, fata lui Mibeo, e)a(ta lui 0(au: ea a (cut lui 0(au .e 7eu, 7aelam i Core.
7<8 7at c.eteiile (emi*iilor ieite di fiii lui 0(au. 5 7at fiii lui 0lifa,, +t2iul (cut al lui 0(au: c.eteia
Tema, c.eteia Kmar, c.eteia Mefo, c.eteia C<ea,,
7=8 c.eteia Core, c.eteia Baetam, c.eteia 'malec. 'cetia (ut c.eteiile ieite di 0lifa,, + *ara 0dom.
'cetia (ut fiii 'dei. 5
7>8 7at fiii lui 3euel, fiul lui 0(au: c.eteia Fa<at, c.eteia Cera<, c.eteia Eama, c.eteia Mi,a. 'cetia
(ut c.eteiile ieite di 3euel, + *ara 0dom. 'cetia (ut fiii Ba(matei, e)a(ta lui 0(au.
7?8 7at fiii K<olibamei, e)a(ta lui 0(au: c.eteia 7eu, c.eteia 7aelam, c.eteia Core. 'cetia (ut
c.eteiile ieite di K<olibama, fata 'ei, e)a(ta lui 0(au.
7@8 'cetia (ut fiii lui 0(au i acetia (ut c.eteiile (emi*iilor lor. 0(au +(eam 0dom.
$rmaii lui Seir
9A8 7at fiii lui /eir
6
, <oritul
66
, )ec<ii locuitori ai *rii: ?ota, Eobal, Mibeo, 'a,
6
1Cro. 1:"$.
66
Be. 14:%6 -eut. 2:12, 22
978 -io, 0*er i -ia. 'cetia (ut c.eteiile <ori*ilor, fiii lui /eir, + *ara 0dom. 5
998 @iii lui ?ota au fo(t: Iori i Iemam. /ora lui ?ota a fo(t Tima.
9:8 7at fiii lui Eobal: 'l)a, Maa<at, 0bal, Eefo i Kam. 5
9;8 7at fiii lui Mibeo: 'ia i 'a. 'a ace(ta a g(it i,)oarele calde + .u(tiu, c2d .tea mgarii tatlui (u
Mibeo.
9<8 7at fiii lui 'a: -io i K<olibama, fata lui 'a. 5
9=8 7at fiii lui -io: Iemda, 0ba, 7tra i C<era. 5
9>8 7at fiii lui 0*er: Bil<a, Caa)a i 'ca. 5
9?8 7at fiii lui -ia: H* i 'ra.
9@8 7at c.eteiile <ori*ilor: c.eteia ?ota, c.eteia Eobal, c.eteia Mibeo, c.eteia 'a,
:A8 c.eteia -io, c.eteia 0*er, c.eteia -ia. 'cetia (ut c.eteiile <ori*ilor, c.eteiile .e care le8au
a)ut + *ara lui /eir.
1mpraii 0domului
:78 7at +m.ra*ii
6
care au +m.r*it + *ara 0dom, +aite de a +m.r*i u +m.rat .e(te co.iii lui 7(rael. 5
6
1Cro. 1:4"
:98 Bela, fiul lui Beor, a +m.r*it .e(te 0dom6 i umele cet*ii lui era -i<aba. 5
::8 Bela a murit6 i + locul lui a +m.r*it 7obab, fiul lui Cera< di Bo*ra. 5
:;8 7obab a murit6 i + locul lui a +m.r*it Iuam, di *ara temai*ilor. 5
:<8 Iuam a murit6 i + locul lui a +m.r*it Iadad, fiul lui Bedad. 0l a btut .e Madia + c2m.ia Moabului.
Fumele cet*ii lui era ')it.
:=8 Iadad a murit6 i + locul lui a +m.r*it /amla di Ma(reca.
:>8 /amla a murit6 i + locul lui a +m.r*it /aul di 3e<obot .e 32u.
:?8 /aul a murit6 i + locul lui a +m.r*it Baal8Iaa, fiul lui 'cbor.
:@8 Baal8Iaa, fiul lui 'cbor, a murit6 i + locul lui a +m.r*it Iadar
6
. Fumele cet*ii lui era Pau6 i umele
e)e(tei lui era Me<etabeel, fata lui Matred, fata lui Me,a<ab.
6
1Cro. 1:&0
;A8 7at umele c.eteiilor
6
ieite di 0(au, du. (emi*iile lor, du. *iuturile lor i du. umele lor: c.eteia
Tima, c.eteia 'l)a, c.eteia 7etet,
6
1Cro. 1:&1
52
;78 c.eteia K<olibama, c.eteia 0la, c.eteia Pio,
;98 c.eteia C<ea,, c.eteia Tema, c.eteia Mib*ar,
;:8 c.eteia Magdiel, c.eteia 7ram. 'cetia (ut c.eteiile lui 0dom, du. locui*ele lor, + *ara .e care o
a)eau. 'ce(ta e(te 0(au, tatl edomi*ilor.
Capitolul 37
!osif vndut de fraii si
78 7aco) a locuit + *ara Caaa, ude
6
locui(e ca (tri tatl (u.
6
Be. 1#:$6 Be. 2":46 Be. 2$:46 Be. "%:#6 0)r. 11:9
98 7at i(toria lui 7aco):
7o(if, la )2r(ta de a.te(.re,ece ai, .tea oile cu fra*ii lui6 biatul ace(ta era cu fiii Bil<ei i cu fiii Cil.ei,
e)e(tele tatlui (u. Ei 7o(if (.uea tatlui lor )orbele lor cele rele
6
.
6
1/am. 2:22, 2", 24
:8 7(rael iubea .e 7o(if mai mult dec2t .e to*i ceilal*i fii ai (i, .etru c +l (cu(e
6
la btr2e*e6 i i8a fcut o
<ai .e(tri*
#
.
#
/au: K <ai lug cu m2eci
6
Be. 44:20
;8 @ra*ii lui au ),ut c tatl lor +l iubea mai mult dec2t .e ei to*i i au +ce.ut (8l
6
ura(c. Fu .uteau (8i (.u
icio )orb .rieteea(c.
6
Be. 2#:416 Be. 49:2"
<8 7o(if a )i(at u )i( i l8a i(tori(it fra*ilor (i, care l8au ur2t i mai mult.
=8 0l le8a ,i(: 97a a(culta*i ce )i( am )i(atD
>8 Foi
6
eram la legatul (o.ilor + miAlocul c2m.ului6 i iat c (o.ul meu (8a ridicat i a (tat + .icioare6 iar
(o.ii )otri l8au +coAurat i (8au arucat cu fa*a la .m2t +aitea lui.:
6
Be. 42:%, 96 Be. 4":2%6 Be. 44:14
?8 @ra*ii lui i8au ,i(: 9-oar 8ai ( +m.r*eti tu .e(te oiL -oar 8ai ( e c2rmuieti tu .e oiL: Ei l8au ur2t i
mai mult, di .ricia )i(elor lui i di .ricia cu)itelor lui.
@8 7o(if a mai )i(at u alt )i( i l8a i(tori(it fra*ilor (i. 0l a ,i(: 9'm mai )i(at u )i(D /oarele
6
, lua i
u(.re,ece (tele (e arucau cu fa*a la .m2t +aitea mea.:
6
Be. 4%:29
7A8 ?8a i(tori(it tatlui (u i fra*ilor (i. Tatl (u l8a mu(trat i i8a ,i(: 9Ce +(eam )i(ul ace(ta .e care l8ai
)i(atL Fu cum)a )om )ei eu, mama ta i fra*ii
6
ti ( e arucm cu fa*a la .m2t +aitea taL:
6
Be. 2#:29
778 @ra*ii
6
(i au +ce.ut (8l .i,muia(c6 dar tatl
66
(u a *iut mite lucrurile ace(tea.
6
@a.. #:9.
66
-a. #:2$6 ?uc. 2:19, &1
798 @ra*ii lui 7o(if (e du(e(er la /i<em, ca ( .a(c oile tatlui lor.
7:8 7(rael a ,i( lui 7o(if: 9@ra*ii ti .a(c oile la /i<emD !io, cci )reau ( te trimit la ei.: 97at8m, (ut gata:, a
r(.u( el.
7;8 7(rael i8a ,i(: 9-u8te, rogu8te, i )e,i dac fra*ii ti (ut (toi i dac oile (ut bie6 i adu8mi )eti.: ?8a
trimi( a(tfel di )alea Iebroului
6
i 7o(if a aAu( la /i<em.
6
Be. "&:2#
7<8 Pe c2d rtcea .e c2m., l8a +t2lit u om. Kmul acela l8a +trebat: 9Ce cau*iL:
7=8 9Caut .e fra*ii mei:, a r(.u( 7o(if6 9(.ue8mi
6
, te rog, ude .a(c ei oileL:
6
C2t. 1:#
7>8 Ei omul acela a ,i(: 9'u .lecat de aici6 cci i8am au,it (.u2d: 9Iaidem la -ota
6
.: 7o(if (8a du( du. fra*ii
(i i i8a g(it la -ota.
6
2Gm.. %:1"
7?8 0i l8au ,rit de de.arte i, .2 ( (e a.ro.ie de ei, (8au (ftuit
6
(8l omoare.
6
1/am. 19:16 P(. "1:1"6 P(. "#:12, "26 P(. 94:216 Mat. 2#:16 Mat. 2#:16 Mar. 14:16 7oa 11:&"6 @a.. 2":12
7@8 0i au ,i( uul ctre altul: 97at c )ie furitorul de )i(eD
9A8 !ei*i acum (8l
6
omor2m i (8l arucm +tr8ua di ace(te gro.i6 )om (.ue c l8a m2cat o fiar (lbatic
i )om )edea ce (e )a alege de )i(ele lui.:
6
Pro). 1:11, 1%6 Pro). %:1#6 Pro). 2#:4
978 3ube
6
a au,it lucrul ace(ta i l8a (co( di m2iile lor. 0l a ,i(: 9/ u8i lum )ia*aD:
6
Be. 42:22
53
998 3ube le8a ,i(: 9/ u )r(a*i (2ge6 ci mai bie aruca*i8l + groa.a acea(ta care e(te + .u(tiu i u .ue*i
m2a .e el.: Cci a)ea de g2d (8l (ca.e di m2iile lor i (8l aduc +a.oi la tatl (u.
9:8 C2d a aAu( 7o(if la fra*ii (i, acetia l8au de,brcat de <aia lui, de <aia cea .e(tri*, .e care o a)ea .e el.
9;8 ?8au luat i l8au arucat + groa.. Broa.a acea(ta era goal: u era a. + ea.
9<8 '.oi
6
au e,ut ( m2ce. 3idic2du8i oc<ii, au ),ut o ceat
66
de i(maeli*i )eid di Balaad6 cmilele lor
erau +crcate cu tm2ie, cu leac alitor
B
i (mir, .e care le duceau + 0gi.t.
6
Pro). "0:206 'mo( %:%.
66
Be. "#:2$, "%.
B
7er. $:22
9=8 'tuci 7uda a ,i( fra*ilor (i: 9Ce )om c2tiga ( ucidem .e fratele o(tru i (8i a(cudem
6
(2geleL
6
Be. 4:106 Be. "#:206 7o) 1%:1$
9>8 !ei*i mai bie (8l )idem i(maeli*ilor i ( u .uem m2a
6
.e el, cci e(te fratele
66
o(tru, care
B
di
carea oa(tr.: Ei fra*ii lui l8au a(cultat.
6
1/am. 1$:1#.
66
Be. 42:21.
B
Be. 29:14
9?8 ?a trecerea egu(torilor madiai*i
6
, au tra( i au (co( .e 7o(if afar di groa. i l8au )2dut
66
, cu dou,eci
B

de (icli de argit, i(maeli*ilor, care l8au du( + 0gi.t.
6
Jud. %:".
66
Be. 4&:4, &6 P(. 10&:1#6 @a.. #:9.
B
Mat. 2#:9
7alea lui !acov
9@8 3ube (8a +tor( la groa.6 i iat c 7o(if u mai era + groa.. 0l i8a ru.t
6
<aiele,
6
7o) 1:20
:A8 (8a +tor( la fra*ii (i i a ,i(: 9Biatul u mai e(te
6
D Ce m )oi face euL:
6
Be. 42:1", "%6 7er. "1:1&
:78 0i au luat atuci <aia
6
lui 7o(if6 i +Aug<iid u *a., i8au +muiat <aia + (2ge.
6
Be. "#:2"
:98 'u trimi( tatlui lor <aia cea .e(tri*, .u2d (8i (.u: 97at ce am g(itD !e,i dac e(te <aia fiului tu
(au u.:
::8 7aco) a cuo(cut8o i a ,i(: 90(te <aia fiului meuD K fiar
6
(lbatic l8a m2catD -a, 7o(if a fo(t fcut
buc*iD:
6
Be. "#:206 Be. 44:2$
:;8 Ei i8a ru.t
6
<aiele, i8a .u( u (ac .e coa.(e i a Aelit mult )reme .e fiul (u.
6
Be. "#:296 2/am. ":"1
:<8 To*i fiii i toate fiicele lui au )eit
6
ca (8l m2g2ie6 dar el u )oia ( .rimea(c icio m2g2iere, ci ,icea:
9Pl2g2d
66
m )oi cobor+ la fiul meu + ?ocui*a mor*ilor.: Ei .l2gea a(tfel .e fiul (u.
6
2/am. 12:1#.
66
Be. 42:"$6 Be. 44:29, "1
:=8 Madiai*ii
6
l8au )2dut + 0gi.t lui Potifar, u dregtor al lui farao, i aume c.eteia (trAerilor.
6
Be. "9:1
Capitolul 38
!uda i *amar
78 G )remea aceea, 7uda a .r(it .e fra*ii (i i a tra(
6
la u om di 'dulam, umit Iira.
6
Be. 19:"6 2Gm.. 4:$
98 'colo, 7uda a ),ut
6
.e fata uui Caaait, umit Eua
66
6 a luat8o de e)a(t i (8a culcat cu ea.
6
Be. "4:2.
66
1Cro. 2:"
:8 0a a rma( +(rciat i a (cut u fiu, .e care l8a umit 0r
6
.
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:19
;8 ' rma( iari +(rciat i a mai (cut u fiu, cruia i8a .u( umele Ka
6
.
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:19
<8 ' mai (cut iari u fiu, cruia i8a .u( umele Eela
6
6 7uda era la C,ib c2d a (cut ea.
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:20
=8 7uda a luat
6
+t2iului (u (cut 0r, o e)a(t umit Tamar.
6
Be. 21:21
>8 0r
6
, +t2iul (cut al lui 7uda, era ru +aitea -omului6 i
66
-omul l8a omor2t.
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:19.
66
1Cro. 2:"
?8 'tuci 7uda a ,i( lui Ka: 9-u8te la e)a(ta fratelui
6
tu, ia8o de e)a(t, ca cumat, i ridic (m2*
fratelui tu.:
6
-eut. 2&:&6 Mat. 22:24
@8 Ka, tiid c (m2*a acea(ta 8are ( fie a
6
lui, )r(a (m2*a .e .m2t ori de c2te ori (e culca cu e)a(ta
fratelui (u, ca ( u dea (m2* fratelui (u.
54
6
-eut. 2&:%
7A8 Ce fcea el 8a .lcut -omului, care l8a omor2t i
6
.e el.
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:19
778 'tuci 7uda a ,i( urorii (ale Tamar: 93m2i
6
)du) +
66
ca(a tatlui tu .2 )a crete fiul meu Eela.: Cicea
aa ca ( u moar i Eela ca fra*ii lui. Tamar (8a du( i a locuit + ca(a tatlui ei.
6
3ut 11".
66
?e). 22:1"
Pctuirea lui !uda cu *amar
798 'u trecut multe ,ile, i fata lui Eua, e)a(ta lui 7uda, a murit. -u. ce au trecut
6
,ilele de Aale, 7uda (8a (uit
66

la Tima, la cei ce8i tudeau oile, el i .rieteul (u Iira, adulamitul.
6
2/am. 1":"9.
66
7o(. 1&:10, &#6 Jud. 14:1
7:8 'u dat de )e(te Tamarei de(.re lucrul ace(ta i i8au ,i(: 97at c (ocrul tu (e (uie la Tima, ca (8i tud
oile.:
7;8 'tuci ea i8a le.dat <aiele de )du), (8a aco.erit cu o maram, (8a +mbrcat + alte <aie i a e,ut
6
Ao( la
itrarea + 0aim, .e drumul care duce la Tima6 cci )edea c Eela (e fcu(e mare
66
, i ea u8i fu(e(e dat de
e)a(t.
6
Pro). #:12.
66
Be. "$:11, 2%
7<8 7uda a ),ut8o i a luat8o dre.t cur), .etru c +i aco.eri(e fa*a.
7=8 /8a abtut la ea di drum i a ,i(: 9?a(8m ( m culc cu tieD: Cci 8a cuo(cut8o c era ora (a. 0a a ,i(:
9Ce8mi dai ca ( te culci cu mieL:
7>8 0l a r(.u(: 9'm
6
(8*i trimit u ied di turma mea.: 0a a ,i(: 9Gmi dai u
66
,log .2 +l )ei trimiteL:
6
0,ec. 1%:"".
66
Be. "$:20
7?8 0l a r(.u(: 9Ce ,log (8*i dauL: 0a a ,i(: 97elul
6
tu, la*ul tu i toiagul .e care8l ai + m2.: 0l i le8a
dat. '.oi (8a culcat cu ea6 i ea a rma( +(rciat de la el.
6
Be. "$:2&
7@8 0a (8a (culat i a .lecat6 i8a (co( marama
6
i (8a +mbrcat iari + <aiele de )du).
6
Be. "$:14
9A8 7uda a trimi( iedul, .ri .rieteul (u adulamitul, ca ( (coat ,logul di m2iile femeii. -ar ace(ta 8a
g(it8o.
978 ' +trebat .e oameii locului i a ,i(: 9Hde e(te cur)a aceea care (ttea aici la 0aim, .e drumL: 0i au
r(.u(: 9F8a fo(t icio cur) aici.:
998 'dulamitul (8a +tor( la 7uda i i8a (.u(: 9F8am g(it8o6 i c<iar oameii de acolo au ,i(: 9F8a fo(t icio
cur) aici.:
9:8 7uda a ,i(: 9Mi ce a luat, umai ( u e facem de r2(. 7at, am trimi( iedul ace(ta i 8ai g(it8o.:
9;8 Cam du. trei lui, au )eit i au (.u( lui 7uda: 9Tamar, ora ta, a cur)it
6
i a rma( c<iar +(rciat + urma
cur)irii ei.: Ei 7uda a ,i(: 9/coate*i8o afar, ca ( fie
66
ar(.:
6
Jud. 19:2.
66
?e). 21:96 -eut. 22:21
9<8 -u. ce au (co(8o afar, ea a trimi( ( (.u (ocrului (u: 9-e la omul acela, ale cui (ut lucrurile ace(tea,
am rma( eu +(rciat6 )e,i
6
, te rog, al cui e(te ielul
66
ace(ta, la*urile ace(tea i toiagul ace(ta.:
6
Be. "#:"2.
66
Be. "$:1$
9=8 7uda le8a cuo(cut
6
i a ,i(: 90a e(te mai .u*i )io)at
66
dec2t mie, fiidc 8am dat8o
B
de e)a(t fiului
meu Eela.: Ei u (8a mai +m.reuat
BB
cu ea de atuci.
6
Be. "#:"".
66
1/am. 24:1#.
B
Be. "$:14.
BB
7o) "4:"1, "2
9>8 C2d i8a )eit )remea ( a(c, iat c + .2tecele ei erau doi gemei.
9?8 Ei + tim.ul aterii, uul a (co( m2a +aite6 moaa i8a a.ucat m2a i a legat8o cu u fir rou, ,ic2d:
9'ce(ta a ieit cel dit2i.:
9@8 -ar el a tra( m2a +a.oi i a ieit fratele (u. 'tuci moaa a ,i(: 9Ce (.rtur ai fcutD: -e aceea i8a .u(
umele Pere*
6#
.
#
/au: /.rtur
6
Be. 4%:126 Fum. 2%:206 1Cro. 2:46 Mat. 1:"
:A8 G urm a ieit fratele lui, care a)ea firul rou la m26 de aceea i8au .u( umele Cera<
#
.
#
/au: Crmi,iu
Capitolul 39
55
!osif %n 0(ipt
78 7o(if a fo(t du( + 0gi.t6 i Potifar
6
, dregtorul lui farao, c.eteia (trAerilor, u egi.tea, l8a cum.rat
66
de
la i(maeli*ii care8l adu(e(er acolo.
6
Be. "#:"%6 P(. 10&:1#.
66
Be. "#:2$
98 -omul
6
a fo(t cu 7o(if, aa c toate +i mergeau bie6 el locuia + ca(a (t.2ului (u, egi.teaul.
6
Be. "9:216 Be. 21:226 Be. 2%:24, 2$6 Be. 2$:1&6 1/am. 1%:1$6 1/am. 1$:14, 2$6 @a.. #:9
:8 /t.2ul lui a ),ut c -omul era cu el i c -omul fcea
6
(8i mearg bie ori de ce (e a.uca.
6
P(. 1:"
;8 7o(if
6
a c.tat mare trecere +aitea (t.2ului (u, care l8a luat + (luAba lui, l8a .u( mai mare .e(te
66
ca(a lui
i i8a +credi*at tot ce a)ea.
6
Be. 1$:"6 Be. 19:196 Be. "9:21.
66
Be. 24:2
<8 -e +dat ce Potifar l8a .u( mai mare .e(te ca(a lui i .e(te tot ce a)ea, -omul a biecu)2tat
6
ca(a
egi.teaului, di .ricia lui 7o(if6 i biecu)2tarea -omului a fo(t .e(te tot ce a)ea el, fie aca(, fie la c2m..
6
Be. "0:2#
=8 0gi.teaul a l(at .e m2iile lui 7o(if tot ce a)ea i 8a)ea alt griA dec2t ( m2ce i ( bea. -ar 7o(if era
frumo( la (tatur
6
i .lcut la c<i..
6
1/am. 1%:12
Fecioria lui !osif
>8 -u. c2t)a )reme, (8a +t2m.lat c e)a(ta (t.2ului (u a .u( oc<ii .e 7o(if i a ,i(: 9Culc8te
6
cu mieD:
6
2/am. 1":11
?8 0l 8a )oit i a ,i( e)e(tei (t.2ului (u: 9!e,i c (t.2ul meu u8mi cere (ocoteal de imic di ca( i
mi8a dat .e m2 tot ce are.
@8 0l u e(te mai mare dec2t mie + ca(a acea(ta i u mi8a o.rit imic, afar de tie, .etru c eti e)a(ta lui.
Cum
6
a .utea ( fac eu u ru at2t de mare i ( .ctuie(c
66
+m.otri)a lui -ume,euL:
6
Pro). %:29, "2.
66
Be. 20:%6 ?e). %:26 2/am. 12:1"6 P(. &1:4
7A8 Mcar c ea )orbea + toate ,ilele lui 7o(if, el 8a )oit ( (e culce i ( (e +m.reue,e cu ea.
778 Gtr8o ,i, c2d itra(e + ca( ca (8i fac lucrul i c2d u era acolo iciuul di oameii ca(ei,
798 ea
6
l8a a.ucat de <ai, ,ic2d: 9Culc8te cu mieD: 0l i8a l(at <aia + m2 i a fugit afar di ca(.
6
Pro). #:1", etc.
7:8 C2d a ),ut ea c8i l(a(e <aia + m2 i fugi(e afar,
7;8 a c<emat oameii di ca( i le8a ,i(: 9!ede*i, e8a adu( u e)reu ca (8i bat Aoc de oiD Kmul ace(ta a
)eit la mie ca ( (e culce cu mie, dar eu am *i.at + gura mare.
7<8 Ei, c2d a ),ut c ridic gla(ul i (trig, i8a l(at <aia l2g mie i a fugit afar.:
7=8 Ei a .u( <aia lui 7o(if l2g ea .2 (8a +tor( aca( (t.2ul lui.
7>8 'tuci i8a )orbit
6
a(tfel: 93obul acela e)reu, .e care i l8ai adu(, a )eit la mie ca (8i bat Aoc de mie.
6
04od. 2":16 P(. 120:"
7?8 Ei, cum am ridicat gla(ul i am *i.at, i8a l(at <aia l2g mie i a fugit afar.:
7@8 -u. ce a au,it cu)itele e)e(tei (ale, care8i ,icea: 97at ce mi8a fcut robul tu:, (t.2ul lui 7o(if (8a
m2iat
6
foarte tare.
6
Pro). %:"4, "&
9A8 ' luat .e 7o(if i l8a arucat
6
+ temi*
66
+ locul ude erau +c<ii +temi*a*ii +m.ratului6 i a(tfel, 7o(if a
(tat acolo, + temi*.
6
P(. 10&:1$6 1Pet. 2:19.
66
Be. 40:", 1&6 Be. 41:14
!osif %n temni
978 -omul a fo(t cu 7o(if i Ei8a +ti( butatea .e(te el. ?8a fcut
6
( ca.ete trecere +aitea mai marelui
temi*ei.
6
04od. ":216 04od. 11:"6 04od. 12:"%6 P(. 10%:4%6 Pro). 1%:#6 -a. 1:96 @a.. #:9, 10
998 Ei mai marele temi*ei a .u(
6
(ub .ri)eg<erea lui .e to*i +temi*a*ii care erau + temi*. Ei imic u (e
fcea acolo dec2t .ri el.
6
Be. 40:", 4
9:8 Mai marele temi*ei u (e mai +griAea de imic di ce a)ea 7o(if + m2, .etru c -omul
6
era cu el. Ei
-omul +i ddea i,b2d + tot ce fcea.
6
Be. "9:2, "
56
Capitolul 40
!osif tlcuiete visurile %n temni
78 -u. c2t)a )reme, (8a +t2m.lat c .a<aricul
6
i .itarul +m.ratului 0gi.tului au (u.rat .e (t.2ul lor,
+m.ratul 0gi.tului.
6
Feem. 1:11
98 @arao (8a m2iat
6
.e cei doi dregtori ai (i: .e mai marele .a<aricilor i .e mai marele .itarilor.
6
Pro). 1%:14
:8 Ei
6
i8a .u( (ub .a, + ca(a c.eteiei (trAerilor, + temi*, + locul ude fu(e(e +c<i( 7o(if.
6
Be. "9:20, 2"
;8 C.eteia (trAerilor i8a .u( (ub .ri)eg<erea lui 7o(if, care fcea de (luAb l2g ei6 i au (tat mai mult )reme
+ temi*.
<8 Pa<aricul i .itarul +m.ratului 0gi.tului, care erau +c<ii + temi*, au )i(at +tr8o oa.te am2doi c2te u
)i(, i aume fiecare c2te u )i( care .utea ( ca.ete o tlmcire deo(ebit.
=8 7o(if, c2d a )eit dimiea*a la ei, (8a uitat la ei6 i i8a ),ut triti.
>8 'tuci a +trebat .e dregtorii lui farao, care erau cu el + temi*a (t.2ului (u, i le8a ,i(: 9Petru ce a)e*i
o fa* aa de .o(omor2t a,iL:
?8 0i i8au r(.u(: 9'm
6
)i(at u )i( i u e(te imei care (8l tlmcea(c.: 7o(if le8a ,i(: 9Tlmcirile
66
(ut
ale lui -ume,eu. 7(tori(i*i8mi, dar, )i(ul )o(tru.:
6
Be. 41:1&.
66
Be. 41:1%6 -a. 2:11, 2$, 4#
@8 Mai marele .a<aricilor i8a i(tori(it lui 7o(if )i(ul i i8a ,i(: 9G )i(ul meu (e fcea c +aitea mea era o )i*.
7A8 !i*a acea(ta a)ea trei mldi*e. C2d a +ce.ut ( dea l(tari, i (8a de(c<i( floarea, i ciorc<iii au fcut
(truguri co.*i.
778 Pa<arul lui farao era + m2a mea. 0u am luat (trugurii, i8am (tor( + .a<arul lui farao i am .u( .a<arul +
m2a lui farao.:
798 7o(if i8a ,i(: 97at
6
tlmcirea )i(ului: Cele trei mldi*e
66
(ut trei ,ile.
6
Be. 40:1$6 Be. 41:12, &26 Jud. #:146 -a. 2:"%6 -a. 4:19.
66
Be. 41:2%
7:8 Pe(te trei ,ile farao te
6
)a (coate di temi*, te )a .ue iari + (luAba ta i )ei .ue iari .a<arul + m2a
lui farao, cum obiuiai mai +aite, c2d erai .a<aricul lui.
6
2Gm.. 2&:2#6 P(. ":"6 7er. &2:"1
7;8 -ar adu8*i amite
6
i de mie c2d )ei fi fericit i arat, rogu8te, butate
66
fa* de mie6 .ue o )orb bu
.etru mie la farao i (coate8m di ca(a acea(ta.
6
?uc. 2":42.
66
7o(. 2:126 1/am. 20:14, 1&6 2/am. 9:16 1Gm.. 2:#
7<8 Cci am fo(t luat cu (ila di *ara e)reilor i c<iar aici
6
8am fcut imic ca ( fiu arucat + temi*.:
6
Be. "9:20
7=8 Mai marele .itarilor, ),2d c 7o(if ddu(e o tlmcire +mbucurtoare, a ,i(: 97at, i + )i(ul meu (e fcea
c .ort trei couri cu .2ie alb .e ca.ul meu.
7>8 G coul de dea(u.ra de tot erau tot felul de bucate .etru farao: .rAituri coa.te + cu.tor6 i .(rile
m2cau di coul care era dea(u.ra de tot .e ca.ul meu.:
7?8 7o(if a r(.u( i a ,i(: 97at8i
6
tlmcirea: Cele trei couri (ut trei ,ile.
6
Be. 40:12
7@8 Pe(te trei ,ile
6
, farao +*i )a lua ca.ul, te )a (.2,ura de u lem, i carea *i8o )or m2ca .(rile.:
6
Be. 40:1"
9A8 ' treia ,i era ,iua aterii
6
lui farao. 0l a dat u o(.*
66
tuturor (luAitorilor (i6 i a (co(
B
afar di temi* .e
mai marele .a<aricilor i .e mai marele .itarilor, + fa*a (luAitorilor (i:
6
Mat. 14:%.
66
Mar. %:21.
B
Be. 40:1", 196 Mat. 2&:19
978 .e mai marele .a<aricilor l8a .u(
6
iari + (luAba lui de .a<aric, ca ( .u .a<arul
66
+ m2a lui farao6
6
Be. 40:1".
66
Feem. 2:1
998 iar .e mai marele .itarilor l8a (.2,urat
6
, du. tlmcirea .e care le8o ddu(e 7o(if.
6
Be. 40:19
9:8 Mai marele .a<aricilor u
6
(8a mai g2dit +( la 7o(if. ?8a uitat.
6
7o) 19:146 P(. "1:126 0cl. 9:1&, 1%6 'mo( %:%
Capitolul 41
57
!osif tlcuiete visurile lui Faraon
78 -u. doi ai, farao a )i(at u )i(. 7 (e .rea c (ttea l2g r2u
#
.
#
Fil
98 Ei iat c a.te )aci frumoa(e la )edere i gra(e la tru. (8au (uit di r2u i au +ce.ut ( .a(c .ri mlatii.
:8 -u. ele (8au mai (uit di r2u alte a.te )aci, ur2te la )edere i (labe la tru., i (8au ae,at l2g ele .e
margiea r2ului.
;8 !acile ur2te la )edere i (labe la tru. au m2cat .e cele a.te )aci frumoa(e la )edere i gra(e la tru.. Ei
farao (8a tre,it.
<8 ' adormit di ou i a )i(at u al doilea )i(. /e fcea c a.te (.ice de gr2u gra(e i frumoa(e au cre(cut .e
acelai .ai.
=8 Ei du. ele au r(rit alte a.te (.ice (labe i ar(e de )2tul de r(rit.
>8 /.icele (labe au +g<i*it .e cele a.te (.ice gra(e i .lie. Ei farao (8a tre,it. 7at )i(ul.
?8 -imiea*a, farao (8a tulburat
6
i a trimi( ( c<eme .e to*i magii
66
i .e to*i +*ele.*ii
B
0gi.tului. ?e8a i(tori(it
)i(ele lui. -ar imei 8a .utut ( le tlmcea(c lui farao.
6
-a. 2:16 -a. 4:&, 19.
66
04od. #:11, 226 7(a. 29:146 -a. 1:206 -a. 2:26 -a. 4:#.
B
Mat. 2:1
@8 'tuci mai marele .a<aricilor a luat cu)2tul i a ,i( lui farao: 9Mi8aduc amite a(t,i de greeala mea.
7A8 @arao (e m2ia(e
6
.e (luAitorii lui6 i m aruca(e
66
+ temi*, + ca(a c.eteiei (trAerilor, .e mie i .e
mai marele .itarilor.
6
Be. 40:2, ".
66
Be. "9:20
778 'm2doi am
6
)i(at c2te u )i( + aceeai oa.te6 i aume, fiecare di oi a )i(at u )i( care a .rimit o
tlmcire deo(ebit.
6
Be. 40:&
798 0ra acolo cu oi u t2r e)reu, rob
6
al c.eteiei (trAerilor. 78am i(tori(it )i(ele oa(tre, i el i le8a
tlmcit
66
i e8a (.u( +tocmai ce +(eam )i(ul fiecruia.
6
Be. "#:"%.
66
Be. 40:12, etc.
7:8 ?ucrurile (8au +t2m.lat +tocmai du.
6
tlmcirea .e care e8o ddu(e el. Pe mie farao m8a .u( iari +
(luAba mea, iar .e mai marele .itarilor l8a (.2,urat.:
6
Be. 40:22
7;8 @arao
6
a trimi( ( c<eme .e 7o(if. ?8au (co(
66
+ grab di temi*
B
. 7o(if (8a ra(, i8a (c<imbat <aiele i (8a
du( la farao.
6
P(. 10&:20.
66
-a. 2:2&.
B
1/am. 2:$6 P(. 11":#, $
7<8 @arao a ,i( lui 7o(if: 9'm )i(at u )i(. Fimei u l8a .utut tlmci6 i am
6
aflat c tu tlmceti u )i( +dat
du. ce l8ai au,it.:
6
Be. 41:126 P(. 2&:146 -a. &:1%
7=8 7o(if a r(.u( lui farao: 9Fu eu
6
D -ume,eu
66
e(te 'cela care )a da u r(.u( .rielic lui faraoD:
6
-a. 2:"06 @a.. ":126 2Cor. ":&.
66
Be. 40:$6 -a. 2:22, 2$, 4#6 -a. 4:2
7>8 @arao a +ce.ut ( i(tori(ea(c atuci lui 7o(if: 9G )i(ul meu
6
(e fcea c (tteam .e malul r2ului.
6
Be. 41:1
7?8 Ei deodat a.te )aci gra(e la tru. i frumoa(e la c<i. (8au (uit di r2u i au +ce.ut ( .a(c .ri mlatii.
7@8 -u. ele (8au (uit alte a.te )aci, (labe, foarte ur2te la c<i. i (friAite: 8am mai ),ut altele aa de ur2te +
toat *ara 0gi.tului.
9A8 !acile cele (friAite i (labe au m2cat .e cele a.te )aci dit2i, care erau gra(e.
978 ?e8au +g<i*it, fr ( (e .oat cuoate c itra(er + .2tecele lor6 ba +c +f*iarea lor era tot aa de
ur2t ca mai +aite. Ei m8am dete.tat.
998 'm mai ),ut + )i( a.te (.ice .lie i frumoa(e, care creteau .e acelai .ai.
9:8 Ei du. ele au r(rit a.te (.ice goale, (labe, ar(e de )2tul de r(rit.
9;8 /.icele (labe au +g<i*it .e cele a.te (.ice frumoa(e. 'm (.u( ace(te lucruri magilor
6
, dar imei u mi le8a
.utut tlmci.:
6
Be. 41:$6 -a. 4:#
9<8 7o(if a ,i( lui farao: 9Ce a )i(at farao +(em u (igur lucru: -ume,eu
6
a artat mai diaite lui farao
ce are ( fac.
6
-a. 2:2$, 29, 4&6 '.oc. 4:1
9=8 Cele a.te )aci frumoa(e +(eam a.te ai6 i cele a.te (.ice frumoa(e +(eam a.te ai: e(te u (igur
)i(.
58
9>8 Cele a.te )aci (friAite i ur2te, care (e (uiau du. cele dit2i, +(eam a.te ai6 i cele a.te (.ice goale,
ar(e de )2tul de r(rit, )or fi a.te ai
6
de foamete.
6
2Gm.. $:1
9?8 '(tfel, du. cum am (.u( lui farao, -ume,eu a artat lui farao ce are
6
( fac.
6
Be. 41:2&
9@8 7at, )or fi a.te
6
ai de mare belug + toat *ara 0gi.tului.
6
Be. 41:4#
:A8 -u. ei )or )ei
6
a.te ai de foamete, aa c (e )a uita tot belugul ace(ta + *ara 0gi.tului, i foametea
66
)a
to.i *ara.
6
Be. 41:&4.
66
Be. 4#:1"
:78 @oametea acea(ta care )a urma )a fi aa de mare c u (e )a mai cuoate belugul + *ar.
:98 C2t .ri)ete fa.tul c farao a )i(at )i(ul de dou ori +(eam c lucrul e(te <otr2t
6
di .artea lui
-ume,eu i c -ume,eu (e )a grbi (8l aduc la +de.liire.
6
Fum. 2":196 7(a. 4%:10, 11
::8 'cum, farao ( aleag u om .rice.ut i +*ele.t i (8l .u + frutea *rii 0gi.tului.
:;8 @arao ( .u .refec*i + *ar, ca ( ridice
6
o cicime di roadele 0gi.tului + tim.ul celor a.te ai de
belug.
6
Pro). %:%, #, $
:<8 / (e (tr2g
6
toate bucatele di aceti ai bui care au ( )i6 ( (e fac, la +dem2a lui farao, grme,i de
gr2u, .ro)i,ii + cet*i i ( le .,ea(c.
6
Be. 41:4$
:=8 Bucatele ace(tea )or fi .ro)i,ia *rii .etru cei a.te ai de foamete care )or )ei + *ara 0gi.tului, .etru ca
*ara ( u fie .r.dit
6
de foamete.:
6
Be. 4#:1&, 19
1nlarea lui !osif
:>8 Cu)itele
6
ace(tea au .lcut lui farao i tuturor (luAitorilor lui.
6
P(. 10&:196 @a.. #:10
:?8 Ei farao a ,i( (luAitorilor (i: 9'm .utea oi oare ( g(im u om ca ace(ta, care
6
( aib + el -u<ul lui
-ume,euL:
6
Fum. 2#:1$6 7o) "2:$6 Pro). 2:%6 -a. 4:$, 1$6 -a. &:11, 146 -a. %:"
:@8 Ei farao a ,i( lui 7o(if: 9@iidc -ume,eu *i8a fcut cuo(cut toate ace(te lucruri, u e(te imei care ( fie
at2t de .rice.ut i at2t de +*ele.t ca tie.
;A8 Te .u
6
mai mare .e(te ca(a mea, i tot .o.orul meu )a a(culta de .orucile tale. Fumai (cauul meu de
domie m )a ridica mai .re(u( de tie.:
6
P(. 10&:21, 226 @a.. #:10
;78 @arao a ,i( lui 7o(if: 9Hite, +*i dau
6
(t.2ire .e(te toat *ara 0gi.tului.:
6
-a. %:"
;98 @arao i8a (co(
6
ielul di deget i l8a .u( + degetul lui 7o(if6 l8a +mbrcat
66
cu <aie de i (ub*ire i i8a .u(
B

u la* de aur la g2t.
6
0(t. ":106 0(t. $:2, $.
66
0(t. $:1&.
B
-a. &:#, 29
;:8 ?8a (uit + carul care )eea du. al lui i (trigau
6
+aitea lui: 9G geuc<iD: '(tfel i8a dat farao (t.2ire
.e(te toat *ara 0gi.tului.
6
0(t. %:96 Be. 42:%6 Be. 4&:$, 2%6 @a.. #:10
;;8 Ei a mai ,i( lui 7o(if: 90u (ut faraoD -ar fr tie imei u )a ridica m2a, ici .iciorul + toat *ara
0gi.tului.:
;<8 @arao a .u( lui 7o(if umele: Mafat8Paeea<
#
i i8a dat de e)a(t .e '(at, fata lui Poti8@era, .reotul lui
K. Ei 7o(if a .orit ( cercete,e *ara 0gi.tului.
#
/au: -e(co.eritor de taie
;=8 7o(if era + )2r(t de trei,eci de ai c2d (8a +f*iat
6
+aitea lui farao, +m.ratul 0gi.tului, i a .lecat de la
farao i a (trbtut toat *ara 0gi.tului.
6
1/am. 1%:216 1Gm.. 12:%, $6 -a. 1:19
;>8 G tim.ul celor a.te ai de rod, .m2tul a dat bucate di belug.
;?8 7o(if a (tr2( toate bucatele di aceti a.te ai de belug + *ara 0gi.tului. ' fcut .ro)i,ii + cet*i, .u2d
+ fiecare cetate bucatele de .e c2m.ul dim.reAur.
;@8 7o(if a (tr2( gr2u, ca i(i.ul
6
mrii, at2t de mult c au +cetat (8l mai m(oare, .etru c era fr m(ur.
6
Be. 22:1#6 Jud. #:126 1/am. 1":&6 P(. #$:2#
59
!osif strn(e "ucate %n 0(ipt
<A8 Gaitea ailor de foamete i (8au (cut lui 7o(if
6
doi fii, .e care i8a (cut '(at, fata lui Poti8@era, .reotul
lui K.
6
Be. 4%:206 Be. 4$:&
<78 7o(if a .u( +t2iului (cut umele Maa(e
#
6 9cci:, a ,i( el, 9-ume,eu m8a fcut ( uit toate eca,urile
mele i toat ca(a tatlui meu.:
#
/au: Hitare
<98 Ei celui de al doilea i8a .u( umele 0fraim
#
6 9cci:, a ,i( el, 9-ume,eu m8a fcut
6
roditor + *ara +tri(trii
mele.:
#
/au: 3odire
6
Be. 49:22
<:8 Cei a.te ai de belug care au fo(t + *ara 0gi.tului au trecut.
<;8 Ei au +ce.ut
6
( )i cei a.te ai de foamete, aa cum
66
)e(ti(e 7o(if. G toate *rile era foamete6 dar + toat
*ara 0gi.tului era .2ie.
6
P(. 10&:1%6 @a.. #:11.
66
Be. 41:"0
<<8 C2d a flm2,it, + (f2rit, toat *ara 0gi.tului, .o.orul a (trigat la farao (8i dea .2ie. @arao a (.u(
tuturor egi.teilor: 9-uce*i8) la 7o(if i face*i ce ) )a (.ue el.:
<=8 @oametea b2tuia + toat *ara. 7o(if a de(c<i( toate locurile cu .ro)i,ii i a )2dut
6
gr2u egi.teilor.
@oametea cretea di ce + ce mai mult + *ara 0gi.tului.
6
Be. 42:%6 Be. 4#:14, 24
<>8 Ei di toate *rile
6
)eea lumea + 0gi.t ca ( cum.ere gr2u de la 7o(if6 cci + toate *rile era foamete mare.
6
-eut. 9:2$
Capitolul 42
Fraii lui !osif
78 C2d a au,it 7aco)
6
c e(te gr2u + 0gi.t, a ,i( fiilor (i: 9Petru ce (ta*i i ) uita*i uii la al*iiL:
6
@a.. #:12
98 Ei a ,i(: 97at, aud c e(te gr2u + 0gi.t6 cobor2*i8) i cum.ra*i8e gr2u de acolo, ca ( trim
6
i ( u
murim.:
6
Be. 4":$6 P(. 11$:1#6 7(a. "$:1
:8 Cece fra*i ai lui 7o(if (8au cobor2t + 0gi.t ca ( cum.ere gr2u.
;8 7aco) 8a trimi( cu ei .e Beiami, fratele lui 7o(if, de team (
6
u i (e +t2m.le )reo eorocire.
6
Be. 42:"$
<8 @iii lui 7(rael au )eit ( cum.ere i ei gr2u, +m.reu cu cei ce )eeau .etru acelai lucru6 cci + Caaa
6

era foamete.
6
@a.. #:11
1ntia cltorie a fiilor lui !acov %n 0(ipt
=8 7o(if era mai mare + *ar6 el )idea gr2u la tot .o.orul di *ar
6
. @ra*ii lui 7o(if au )eit i (8au arucat
66
cu
fa*a la .m2t +aitea lui.
6
Be. 41:41.
66
Be. "#:#
>8 7o(if, cum a ),ut .e fra*ii (i, i8a cuo(cut6 dar (8a fcut c le e(te (tri, le8a )orbit a(.ru i le8a ,i(: 9-e
ude )ei*iL: 0i au r(.u(: 9!eim di *ara Caaa ca ( cum.rm meride.:
?8 7o(if a cuo(cut .e fra*ii (i, dar ei u l8au cuo(cut.
@8 7o(if i8a adu( amite
6
de )i(ele .e care le )i(a(e cu .ri)ire la ei i le8a ,i(: 9!oi (ute*i i(coade6 a*i )eit
umai ca ( cerceta*i locurile (labe ale *rii.:
6
Be. "#:&, 9
7A8 0i i8au r(.u(: 9Fu, domul meu6 robii ti au )eit ( cum.ere <ra.
778 Foi to*i (utem fiii aceluiai om6 (utem oamei de treab, robii ti u (ut i(coade.:
798 0l le8a ,i(: 9Ba u6 a*i )eit ( cerceta*i locurile (labe ale *rii.:
7:8 0i au r(.u(: 9Foi, robii ti, (utem doi(.re,ece fra*i, fii ai aceluiai om, di *ara Caaa6 i iat, cel mai
t2r e(te a,i cu tatl o(tru, iar uul u mai e(te
6
+ )ia*.:
6
Be. "#:"06 Pl2g. &:#6 Be. 44:20
7;8 7o(if le8a ,i(: 9!8am (.u( c (ute*i i(coade.
7<8 7at cum )e*i fi +cerca*i: Pe )ia*a
6
lui farao c u )e*i iei de aici .2 u )a )ei fratele )o(tru cel t2rD
60
6
1/am. 1:2%6 1/am. 1#:&&
7=8 Trimite*i .e uul di )oi ( aduc .e fratele )o(tru6 iar )oi, rm2e*i la o.real. Cu)itele )oa(tre )or fi .u(e
a(tfel la +cercare i )oi ti dac ade)rul e(te cu )oi (au u6 altfel, .e )ia*a lui farao c (ute*i ite i(coade.:
7>8 Ei i8a arucat .e to*i, trei ,ile, + temi*.
7?8 ' treia ,i, 7o(if le8a ,i(: 9@ace*i lucrul ace(ta i )e*i tri. 0u
6
m tem de -ume,euD
6
?e). 2&:4"6 Feem. &:1&
7@8 -ac (ute*i oamei de treab, ( rm2 uul di fra*ii )otri +c<i( + temi*a )oa(tr6 iar ceilal*i .leca*i
lua*i gr2u ca ( ) <ri*i familiile
9A8 i aduce*i8mi
6
.e fratele )o(tru cel t2r, .etru ca )orbele )oa(tre ( fie .u(e a(tfel la +cercare i ( (c.a*i
de moarte.: Ei aa au fcut.
6
Be. 42:"46 Be. 4$:&6 Be. 44:2"
978 0i au ,i( atuci uul ctre altul: 9-a6 am fo(t )io)a*i
6
fa* de fratele o(tru6 cci am ),ut eliitea
(ufletului lui c2d e ruga i u l8am a(cultatD Petru aceea
66
)ie .e(te oi eca,ul ace(ta.:
6
7o) "%:$, 96 K(ea ":1&.
66
Pro). 21:1"6 Mat. #:2
998 3ube a luat cu)2tul i le8a ,i(: 9Fu ) (.ueam
6
eu ( u face*i o a(tfel de elegiuire fa* de biatul
ace(taL -ar 8a*i a(cultat. 'cum iat c i (e cere
66
(ocoteal .etru (2gele lui.:
6
Be. "#:21.
66
Be. 9:&6 1Gm.. 2:"26 2Cro. 24:226 P(. 9:126 ?uc. 11:&0, &1
9:8 0i u tiau c 7o(if +i +*elegea, cci )orbea cu ei .ritr8u tlmaci.
9;8 7o(if a .lecat la o .arte de la ei ca ( .l2g. G urm (8a +tor( i le8a )orbit6 a.oi a luat ditre ei .e /imeo
i a .u( (8l lege cu la*uri + fa*a lor.
1ntoarcerea frailor lui !osif
9<8 7o(if a .orucit ( li (e um.le (acii cu gr2u, ( .u argitul fiecruia + (acul lui i ( li (e dea meride
.etru drum. Ei aa
6
(8a fcut.
6
Mat. &:446 3om. 12:1#, 20, 21
9=8 0i i8au +crcat gr2ul .e mgari i au .lecat.
9>8 Hul
6
di ei i8a de(c<i( (acul ca ( dea utre* mgarului + locul ude au ma( .e(te oa.te. ' ),ut argitul
la gura (acului
6
Be. 4":21
9?8 i a ,i( fra*ilor (i: 9'rgitul meu mi (8a dat +a.oi i iat8l + (acul meu.: 'tuci li (8a tiat iima6 i au ,i(
uul altuia tremur2d: 9Ce e8a fcut -ume,euL:
9@8 /8au +tor( la tatl lor, 7aco), + *ara Caaa, i i8au i(tori(it tot ce li (e +t2m.la(e. 0i au ,i(:
:A8 9Kmul acela, care e(te domul *rii, e8a )orbit
6
a(.ru i e8a luat dre.t i(coade.
6
Be. 42:#
:78 Foi i8am (.u(: 9/utem oamei de treab, u (utem i(coade.
:98 /utem doi(.re,ece fra*i, fii ai tatlui o(tru6 uul u mai e(te, i cel mai t2r e(te a,i cu tatl o(tru + *ara
Caaa.:
::8 Ei omul acela, care e(te domul *rii, e8a ,i(: 97at cum
6
)oi cuoate dac (ute*i oamei de treab. ?(a*i
la mie .e uul di fra*ii )otri, lua*i meride .etru familiile )oa(tre, .leca*i
6
Be. 42:1&, 19, 20
:;8 i aduce*i8mi .e fratele )o(tru cel t2r. !oi ti a(tfel c u (ute*i i(coade, ci (ute*i oamei de treab6 a.oi
) )oi da +a.oi .e fratele )o(tru i )e*i .utea ( (trbate*i
6
*ara + )oie.:
6
Be. "4:10
:<8 C2d i8au golit (acii, iat c legtura
6
cu argitul fiecruia era + (acul lui. 0i i tatl lor au ),ut legturile
cu argitul i (8au temut.
6
Be. "4:21
:=8 Tatl lor, 7aco), le8a ,i(: 9!oi m li.(i*i
6
de co.ii: 7o(if u mai e(te, /imeo u mai e(te i )oi*i ( lua*i i .e
Beiami. Toate ace(tea .e mie m lo)e(cD:
6
Be. 4":14
:>8 3ube a ,i( tatlui (u: 9/8mi omori .e am2doi fiii mei, dac u8*i )oi aduce +a.oi .e Beiami6 d8l +
m2a mea i *i8l )oi aduce +a.oi.:
:?8 7aco) a ,i(: 9@iul meu u (e .oate cobor+ +m.reu cu )oi6 cci fratele
6
lui a murit, i el a rma( (igur6 dac
i (8ar +t2m.la )reo eorocire
66
+ cltoria .e care o face*i, cu durere +mi )e*i cobor+ .erii mei cei albi
B
+
?ocui*a mor*ilor.:
6
Be. 42:1"6 Be. "#:""6 Be. 44:2$.
66
Be. 42:406 Be. 44:29.
B
Be. "#:"&6 Be. 44:"1
61
Capitolul 43
A doua cltorie a fiilor lui !acov %n 0(ipt
78 @oametea b2tuia
6
greu + *ar.
6
Be. 41:&4, &#
98 C2d au i(.r)it de m2cat gr2ul .e care8l adu(e(er di 0gi.t, 7aco) a ,i( fiilor (i: 9-uce*i8) iari i
cum.ra*i8e ce)a meride.:
:8 7uda i8a r(.u(: 9Kmul acela e8a (.u( curat: 9/ u8mi mai )ede*i fa*a, dac fratele )o(tru
6
u )a fi cu )oi.:
6
Be. 42:206 Be. 44:2"
;8 -ac )rei deci ( trimi*i .e fratele o(tru cu oi, e )om cobor+ i8*i )om cum.ra meride.
<8 -ar dac u )rei (8l trimi*i, u e )om cobor+, cci omul acela e8a (.u(: 9/ u8mi mai )ede*i fa*a, dac
fratele )o(tru u )a fi cu )oiD:
=8 7(rael a ,i( atuci: 9Petru ce mi8a*i fcut u a(tfel de ru i a*i (.u( omului aceluia c mai a)e*i u frateL:
>8 0i au r(.u(: 9Kmul acela e8a +trebat de(.re oi i familia oa(tr i a ,i(: 9Mai triete tatl )o(truL Mai
a)e*i )reu frateL: Ei oi am r(.u( la +trebrile ace(tea. Puteam oi ( tim c are ( ,ic: 9'duce*i .e
fratele )o(tru:L:
?8 7uda a ,i( tatlui (u, 7(rael: 9Trimite co.ilul cu mie, ca ( e (culm i ( .lecm, i )om tri i u )om
muri, oi, tu i co.iii otri.
@8 3(.ud eu .etru el6 ai (8l ceri +a.oi di m2a mea. -ac
6
u8l )oi aduce +a.oi la tie i dac u8l )oi
.ue +aitea ta, )io)at ( fiu fa* de tie .etru totdeaua.
6
Be. 44:"26 @ili.. 1$:19
7A8 Cci dac 8am mai fi ,bo)it, de dou ori e8am fi +tor( .2 acum.:
778 7(rael, tatl lor
6
, le8a ,i(: 9@iidc trebuie, face*i aa. ?ua*i8) + (aci ce)a di cele mai bue roade ale *rii,
ca ( duce*i
66
u dar omului aceluia, i aume: .u*i leac alitor i .u*i miere, mirodeii, (mir, fi(tic i
migdale.
6
Be. "2:206 Pro). 1$:1%.
66
Be. "#:2&6 7er. $:22
798 ?ua*i cu )oi argit +doit i duce*i +a.oi argitul .e
6
care )i8l .u(e(er la gura (acilor: .oate c a fo(t o
greeal.
6
Be. 42:2&, "&
7:8 ?ua*i i .e fratele )o(tru, (cula*i8) i +toarce*i8) la omul acela.
7;8 -ume,eul cel 'tot.uteric ( ) fac ( c.ta*i trecere +aitea omului aceluia i ( la(e ( (e +toarc
+m.reu cu )oi .e cellalt frate al )o(tru i .e BeiamiD 7ar eu, dac
6
trebuie ( fiu li.(it de co.iii mei, li.(it
( fiuD:
6
0(t. 4:1%
Venirea frailor lui !osif %n 0(ipt
7<8 'u luat darul6 au luat cu ei argit +doit, .recum i .e Beiami6 (8au (culat, (8au cobor2t + 0gi.t i (8au
+f*iat +aitea lui 7o(if.
7=8 Cum a ),ut 7o(if .e Beiami cu ei, a ,i( ecoomului
6
(u: 9Bag .e oameii acetia + ca(, taie )ite i
gtete6 cci oameii acetia au ( m2ce cu mie la amia,.:
6
Be. 24:26 Be. "9:46 Be. 44:1
7>8 Kmul acela a fcut ce8i .oruci(e 7o(if i a du( .e oameii aceia + ca(a lui 7o(if.
7?8 0i (8au temut c2d au ),ut c8i bag + ca(a lui 7o(if i au ,i(: 9Fe bag +utru di .ricia argitului .u(
+ (acii otri data trecut6 )or ( (e .u(tea(c .e(te oi, ca ( e ia robi i ( .u m2a .e mgarii otri.:
7@8 /8au a.ro.iat de ecoomul ca(ei lui 7o(if i au itrat + )orb cu el la ua ca(ei6
9A8 i au ,i(: 9-omule
6
, oi e8am mai cobor2t o dat aici, ca ( cum.rm meride.
6
Be. 42:", 10
978 '.oi, c2d am aAu(
6
la locul ude trebuia ( rm2em .e(te oa.te, e8am de(c<i( (acii6 i iat c argitul
fiecruia era la gura (acului (u, argitul o(tru, du. greutatea lui: i l8am adu( +a.oi cu oi.
6
Be. 42:2#, "&
998 'm adu( i alt argit, ca ( cum.rm meride. Fu tim cie a .u( argitul + (acii otri.:
9:8 0coomul a r(.u(: 9@i*i .e .aceD Fu ) teme*i de imic. -ume,eul )o(tru, -ume,eul tatlui )o(tru, )8a
.u( .e a(cu( o comoar + (aci. 'rgitul )o(tru a trecut .ri m2iile mele.: Ei le8a adu( i .e /imeo.
9;8 Kmul ace(ta i8a bgat + ca(a lui 7o(if6 le8a dat a.
6
de i8au (.lat .icioarele6 a dat i utre* mgarilor lor.
6
Be. 1$:46 Be. 24:"2
62
9<8 0i i8au .regtit darul .2 la )eirea lui 7o(if, la amia,6 cci afla(er c au ( m2ce la el.
9=8 C2d a aAu( 7o(if aca(, i8au dat darul .e care i8l adu(e(er i (8au arucat cu fa*a la .m2t
6
+aitea lui.
6
Be. "#:#, 10
9>8 0l i8a +trebat de (tate6 i a ,i(: 9Btr2ul )o(tru tat, de care a*i )orbit
6
, e(te (to(L Mai trieteL:
6
Be. 42:11, 1"
9?8 0i au r(.u(: 93obul tu, tatl o(tru, e(te (to(6 triete +c.: Ei (8au .lecat
6
i (8au arucat cu fa*a la
.m2t.
6
Be. "#:#, 10
9@8 7o(if a ridicat oc<ii6 i, aruc2d o .ri)ire (.re fratele (u Beiami, fiul mamei
6
(ale, a ,i(: 9'ce(ta e(te
fratele )o(tru cel t2r de(.re care mi8a*i )orbit
66
L: Ei a adugat: 9-ume,eu ( aib mil de tie, fiuleD:
6
Be. "&:1#, 1$.
66
Be. 42:1"
:A8 7o(if a i(.r)it re.ede, cci i (e ru.ea iima
6
.etru fratele (u i (im*ea e)oia ( .l2g6 a itrat degrab
+tr8o odaie i a .l2(
66
acolo.
6
1Gm.. ":2%.
66
Be. 42:24
:78 -u. ce (8a (.lat .e fa*, a ieit di odaie6 i, (ilidu8(e ( (e (t.2ea(c, a ,i(: 9'duce*i
6
de m2careD:
6
Be. 4":2&
:98 'u adu( de m2care lui 7o(if deo.arte, i fra*ilor lui deo.arte6 egi.teilor, care m2cau cu el, le8au adu(, de
a(emeea, m2care deo.arte6 cci egi.teii u .uteau ( m2ce cu e)reii, fiidc lucrul ace(ta .etru ei e(te
o ur2ciue
6
.
6
Be. 4%:"46 04od. $:2%
::8 @ra*ii lui 7o(if (8au ae,at la ma( + fa*a lui: de la +t2iul (cut, du. dre.tul lui de +t2i (cut, i .2 la
cel mai t2r, ae,a*i du. )2r(t6 i (e uitau uii la al*ii cu mirare.
:;8 7o(if a .u( ( le dea di bucatele care erau +aitea lui6 iar Beiami a c.tat de cici ori
6
mai mult dec2t
ceilal*i. Ei au but i (8au +)e(elit +m.reu cu el.
6
Be. 4&:22
Capitolul 44
Spaima frailor lui !osif
78 7o(if a dat urmtoarea .oruc ecoomului ca(ei lui: 9Hm.le cu meride (acii oameilor ace(tora, c2t )or
.utea ( duc, i .ue argitul fiecruia la gura (acului (u.
98 / .ui i .a<arul meu, .a<arul de argit, la gura (acului celui mai t2r, +m.reu cu argitul cu)eit .etru
.re*ul gr2ului lui.: 0coomul a fcut cum +i .oruci(e 7o(if.
:8 -imiea*a, cum (8a cr.at de ,iu, au dat drumul oameilor ace(tora +m.reu cu mgarii lor.
;8 -ar abia iei(er di cetate i u (e de.rta(er deloc de ea, c2d 7o(if a ,i( ecoomului (u: 9/coal8te,
alearg du. oameii aceia6 i, c2d +i )ei aAuge, ( le (.ui: 9Petru ce a*i r(.ltit biele cu ruL
<8 -e ce a*i furat .a<arul di care bea domul meu i de care (e (luAete .etru g<icitL 3u a*i fcut c )8a*i
.urtat a(tfel.:
=8 0coomul i8a aAu( i le8a (.u( ace(te cu)ite.
>8 0i i8au r(.u(: 9-omule, .etru ce )orbeti a(tfelL / ferea(c -ume,eu .e robii ti ( fi ()2rit o
a(emeea fa.tD
?8 7at, oi *i8am adu( di *ara Caaaului argitul
6
.e care l8am g(it la gura (acilor otri6 cum am fi .utut (
furm argit (au aur di ca(a domului tuL
6
Be. 4":21
@8 / moar acela
6
ditre robii ti la care (e )a g(i .a<arul, i oi +ie ( fim robi ai domului o(truD:
6
Be. "1:"2
7A8 0l a ,i(: 9@ie du. cu)itele )oa(treD 'cela la care (e )a g(i .a<arul ( fie robul meu6 iar )oi )e*i fi
e)io)a*i.:
778 Gdat i8a cobor2t fiecare (acul la .m2t. @iecare i8a de(c<i( (acul.
798 0coomul i8a (cotocit, +ce.2d cu cel mai + )2r(t i (f2rid cu cel mai t2r6 i .a<arul a fo(t g(it +
(acul lui Beiami.
7:8 0i i8au ru.t
6
<aiele, i8a +crcat fiecare mgarul i (8au +tor( + cetate.
6
Be. "#:29, "46 Fum. 14:%6 2/am. 1:11
7;8 7uda i fra*ii lui au aAu( la ca(a lui 7o(if, .e c2d era el +c acolo, i (8au arucat
6
cu fa*a la .m2t +aitea
lui.
6
Be. "#:#
63
7<8 7o(if le8a ,i(: 9Ce fa.t a*i fcutL Fu ti*i c u om ca mie are .utere ( g<icea(cL:
7=8 7uda a r(.u(: 9Ce ( mai (.uem domului o(truL Cum ( mai )orbimL Cum ( e mai +dre.t*imL
-ume,eu a dat .e fa* elegiuirea robilor ti. 7at8e robi
6
ai domului o(tru: oi i acela la care (8a g(it
.a<arul.:
6
Be. 44:9
7>8 -ar 7o(if a ,i(: 9/ m
6
ferea(c -ume,eu ( fac aa ce)aD Kmul la care (8a g(it .a<arul )a fi robul meu6
dar )oi (ui*i8) +a.oi + .ace la tatl )o(tru.:
6
Pro). 1#:1&
!uda mi5locete pentru +eniamin
7?8 'tuci 7uda (8a a.ro.iat de 7o(if i a ,i(: 9Te rog, domul meu, d )oie robului tu ( (.u o )orb
domului meu i ( u te m2ii
6
.e robul tuD Cci tu eti ca farao.
6
Be. 1$:"0, "26 04od. "2:22
7@8 -omul meu a +trebat .e robii (i, ,ic2d: 9Mai triete tatl )o(tru i mai a)e*i )reu frateL:
9A8 Foi am r(.u( domului meu: 9')em u tat btr2 i u frate t2r, co.il
6
fcut la btr2e*ea lui6 biatul
ace(ta a)ea u frate care a murit i care era de la aceeai mam6 el a rma( (igur, i tatl lui +l iubete.:
6
Be. "#:"
978 Tu ai (.u( robilor ti: 9'duce*i8l la mie
6
ca (8l )d cu oc<ii mei.:
6
Be. 42:1&, 20
998 Foi am r(.u( domului meu: 9Biatul u .oate .r(i .e tatl (u6 dac8l )a .r(i, tatl (u are ( moar.:
9:8 Tu ai (.u( robilor ti: 9-ac
6
u (e )a cobor+ i fratele )o(tru +m.reu cu )oi, ( u8mi mai )ede*i fa*a.:
6
Be. 4":", &
9;8 C2d e8am (uit la tatl meu, robul tu, i8am (.u( cu)itele domului meu.
9<8 Tatl o(tru
6
a ,i(: 9-uce*i8) iari ( e cum.ra*i ce)a meride.:
6
Be. 4":2
9=8 Foi am r(.u(: 9Fu .utem ( e ducem6 dar dac fratele o(tru cel t2r )a fi cu oi, e )om duce6 cci u
.utem )edea fa*a omului aceluia dec2t dac fratele o(tru cel t2r )a fi cu oi.:
9>8 3obul tu, tatl o(tru, e8a ,i(: 9!oi ti*i c e)a(ta mea
6
mi8a (cut doi fii.
6
Be. 4%:19
9?8 Hul a ieit de la mie i cred c a fo(t (f2iat egreit
6
de fiare, cci u l8am mai ),ut .2 a(t,i.
6
Be. "#:""
9@8 -ac8mi mai lua*i i .e ace(ta
6
i i (e )a +t2m.la )reo eorocire, cu durere +mi )e*i cobor+ btr2e*ile +
?ocui*a mor*ilor.:
6
Be. 42:"%, "$
:A8 'cum, dac m )oi +toarce la robul tu, tatl meu, fr ( a)em cu oi biatul de (ufletul cruia e(te
ede,li.it
6
(ufletul lui,
6
1/am. 1$:1
:78 el are ( moar c2d )a )edea c biatul u e(te6 i robii ti )or cobor+ cu durere + ?ocui*a mor*ilor
btr2e*ile robului tu, tatl o(tru.
:98 Cci robul tu (8a .u( c<e,a .etru co.il i a ,i( tatlui meu: 9-ac
6
u8l )oi aduce +a.oi la tie, )io)at (
fiu .etru totdeaua fa* de tatl meu.:
6
Be. 4":9
::8 Ggduie
6
, dar, te rog, robului tu ( rm2 + locul biatului, ca rob al domului meu6 iar biatul ( (e (uie
+a.oi cu fra*ii (i.
6
04od. "2:"2
:;8 Cum m )oi .utea (ui eu la tatl meu, dac biatul u e(te cu mieL '<D ( u )d m2<irea tatlui meuD:
Capitolul 45
!osif se face cunoscut frailor si
78 7o(if u (8a mai .utut (t.2i +aitea tuturor celor ce8l +coAurau. Ei a (trigat: 9/coate*i afar .e toat
lumea.: Ei 8a mai rma( imei cu 7o(if, c2d (8a fcut cuo(cut fra*ilor (i.
98 ' i,bucit +tr8u .l2( aa de tare c l8au au,it egi.teii i ca(a lui farao.
:8 7o(if a ,i( fra*ilor (i: 90u
6
(ut 7o(ifD Mai triete tatl meuL: -ar fra*ii lui u i8au .utut r(.ude, aa de
+cremei*i rm(e(er +aitea lui.
6
@a.. #:1"
64
;8 7o(if a ,i( fra*ilor (i: 9'.ro.ia*i8) de mie.: Ei ei (8au a.ro.iat. 0l a ,i(: 90u (ut fratele )o(tru 7o(if, .e
care
6
l8a*i )2dut ca ( fie du( + 0gi.t.
6
Be. "#:2$
<8 'cum, u ) +tri(ta*i
6
i u fi*i m2<i*i c m8a*i )2dut ca ( fiu adu( aici, cci ca ( ) (ca. )ia*a m8a trimi(
-ume,eu
66
+aitea )oa(tr.
6
7(a. 40:26 2Cor. 2:#.
66
Be. &0:206 P(. 10&:1%, 1#6 2/am. 1%:10, 116 @a.. 4:2#, 2$
=8 7at (ut doi ai de c2d b2tuie foametea + *ar6 i +c cici ai u )a fi ici artur, ici (eceri.
>8 -ume,eu m8a trimi( +aitea )oa(tr ca ( ) rm2 (m2*a )ie + *ar i ca ( ) .(tre,e )ia*a .ritr8o
mare i,b)ire.
?8 'a c u )oi m8a*i trimi( aici, ci -ume,eu6 0l m8a fcut ca u tat
6
al lui farao, (t.2 .e(te toat ca(a lui
i c2rmuitorul +tregii *ri a 0gi.tului.
6
Be. 41:4"6 Jud. 1#:106 7o) 29:1%
@8 Brbi*i8) de ) (ui*i la tatl meu i (.ue*i8i: 9'a a )orbit fiul tu 7o(if: 9-ume,eu m8a .u( dom .e(te tot
0gi.tul6 coboar8te la mie i u ,bo)iD
7A8 !ei locui
6
+ *iutul Bo(e i )ei fi l2g mie tu, fiii ti i fiii fiilor ti, oile tale i boii ti i tot ce e(te al tu.
6
Be. 4#:1
778 'colo te )oi <ri, cci )or mai fi +c cici ai de foamete6 i a(tfel u )ei .ieri tu, ca(a ta i tot ce e(te al
tu.
798 !oi )ede*i cu oc<ii )otri, i fratele meu Beiami )ede cu oc<ii lui c eu +(umi ) )orbe(c
6
.
6
Be. 42:2"
7:8 7(tori(i*i tatlui meu toat (la)a .e care o am + 0gi.t i tot ce a*i ),ut6 i aduce*i
6
aici c2t mai cur2d .e
tatl meu.:
6
@a.. #:14
7;8 0l (8a arucat .e g2tul fratelui (u Beiami i a .l2(6 i Beiami a .l2( i el .e g2tul lui.
7<8 ' +mbr*iat, de a(emeea, .e to*i fra*ii lui, .l2g2d. -u. aceea, fra*ii lui au (tat de )orb cu el.
1ntoarcerea fiilor lui !acov la tatl lor
7=8 /8a r(.2dit )e(tea + ca(a lui farao c au )eit fra*ii lui 7o(if6 lucrul ace(ta a .lcut lui farao i (luAitorilor
lui.
7>8 @arao a ,i( lui 7o(if: 9/.ue fra*ilor ti: 97at ce ( face*i: Gcrca*i8) dobitoacele i .leca*i + *ara
Caaaului6
7?8 lua*i .e tatl )o(tru i familiile )oa(tre i )ei*i la mie. 0u ) )oi da ce e(te mai bu + *ara 0gi.tului i )e*i
m2ca gr(imea
6
*rii.
6
Be. 2#:2$6 Fum. 1$:12, 29
7@8 'i .oruc ( le (.ui: 9'a ( face*iD ?ua*i8) di *ara 0gi.tului care .etru .rucii )otri i .etru e)e(tele
)oa(tre6 aduce*i .e tatl )o(tru i )ei*i.
9A8 / u ) .ar ru de ceea ce )e*i l(a6 cci tot ce e(te mai bu + *ara 0gi.tului )a fi .etru )oi.:
978 @iii lui 7(rael au fcut aa. 7o(if le8a dat care, du. .oruca lui farao6 le8a dat i meride .etru drum.
998 ?e8a dat la to*i <aie de (c<imb, iar lui Beiami i8a dat trei (ute de (icli de argit i cici <aie de (c<imb
6
.
6
Be. 4":"4
9:8 Tatlui (u i8a trimi( ,ece mgari +crca*i cu ce era mai bu + 0gi.t i ,ece mgri*e +crcate cu gr2u,
.2ie i meride, .etru ca ( aib .e drum.
9;8 '.oi a dat drumul fra*ilor (i, care au .lecat6 i le8a ,i(: 9/ u ) certa*i .e drum.:
9<8 0i au ieit di 0gi.t i au aAu( + *ara Caaaului, la tatl lor, 7aco).
9=8 Ei i8au (.u(: 97o(if tot mai triete i c<iar el c2rmuiete toat *ara 0gi.tului.: -ar iima
6
lui 7aco) a rma(
rece, .etru c u8i credea.
6
7o) 29:246 P(. 12%:16 ?uc. 24:11, 41
9>8 C2d i8au i(tori(it +( tot ce le (.u(e(e 7o(if i a ),ut carele .e care le trimi(e(e 7o(if ca (8l duc, du<ul
tatlui lor, 7aco), (8a +)iorat.
9?8 Ei 7(rael a ,i(: 9-e(tulD @iul meu 7o(if tot mai trieteD !reau ( m duc (8l )d +aite de moarte.:
Capitolul 46
Sosirea i ae'area familiei lui !acov %n 0(ipt
78 7(rael a .lecat cu tot ce a)ea. ' aAu( la Beer8Eeba
6
i a adu( Aertfe -ume,eului
66
tatlui (u, 7(aac.
65
6
Be. 21:"1, ""6 Be. 2$:10.
66
Be. 2%:24, 2&6 Be. 2$:1"6 Be. "1:42
98 -ume,eu a )orbit lui 7(rael +tr8o )edeie
6
, oa.tea, i a ,i(: 97aco)eD 7aco)eD: 7(rael a r(.u(: 97at8mD:
6
Be. 1&:16 7o) "":14, 1&
:8 Ei -ume,eu a ,i(: 90u (ut -ume,eu, -ume,eul
6
tatlui tu. Fu te teme ( te cobori + 0gi.t, cci acolo
te )oi face
66
( aAugi u eam mare.
6
Be. 2$:1".
66
Be. 12:26 -eut. 2%:&
;8 0u +(umi
6
M )oi cobor+ cu tie + 0gi.t i 0u +(umi te )oi (coate
66
iari de acolo6 iar 7o(if
B
+*i )a +c<ide
oc<ii.:
6
Be. 2$:1&6 Be. 4$:21.
66
Be. 1&:1%6 Be. &0:1", 24, 2&6 04od. ":$.
B
Be. &0:1
<8 7aco)
6
a .r(it Beer8Eeba6 i fiii lui 7(rael au .u( .e tatl lor, 7aco), cu co.ilaii i e)e(tele lor, + carele
66
.e
care le trimi(e(e farao ca (8l duc.
6
@a.. #:1&.
66
Be. 4&:19, 21
=8 Ei8au luat i turmele i a)erile .e care le agoi(i(er + *ara Caaaului. Ei 7aco) (8a du( + 0gi.t
6
cu toat
familia lui.
6
-eut. 2%:&6 7o(. 24:46 P(. 10&:2"6 7(a. &2:4
>8 ' luat cu el + 0gi.t .e fiii lui i .e fiii fiilor lui, .e fiicele lui i .e fiicele fiilor lui i .e toat familia lui.
Copiii lui !srael
?8 7at
6
umele fiilor lui 7(rael, care au )eit + 0gi.t.
7aco) i fiii lui.
Gt2iul (cut al lui 7aco): 3ube
66
.
6
04od. 1:16 04od. %:14.
66
Fum. 2%:&6 1Cro. &:1
@8 @iii lui 3ube: 0o<, Palu, Ie*ro i Carmi.
7A8 @iii
6
lui /imeo: 7emuel, 7ami, K<ad, 7ac<i i Mo<ar6 i /aul, fiu ditr8o femeie caaait.
6
04od. %:1&6 1Cro. 4:24
778 @iii lui ?e)i
6
: B<ero, C<e<at i Merari.
6
1Cro. %:1, 1%
798 @iii lui 7uda
6
: 0r, Ka, Eela, Pere* i Cara<6 dar 0r
66
i Ka au murit + *ara Caaaului. @iii lui Pere*
B
au
fo(t: Ie*ro i Iamul.
6
1Cro. 2:"6 1Cro. 4:21.
66
Be. "$:", #, 10.
B
Be. "$:296 1Cro. 2:&
7:8 @iii lui
6
7(a<ar: Tola, Pu)a, 7o) i Eimro.
6
1Cro. #:1
7;8 @iii lui Cabulo: /ered, 0lo i 7a<leel.
7<8 'cetia (ut fiii .e care i8a (cut lui 7aco), ?ea, + Pada8'ram, +m.reu cu fiica, (a -ia. @iii i fiicele lui
alctuiau + totul trei,eci i trei de ii.
7=8 @iii lui Bad: Mifio
6
, Iaggi, Eui, 0*bo, 0ri, 'rodi i 'reeli.
6
Fum. 2%:1&, etc.
7>8 @iii lui 'er
6
: 7ma, 7)a, 7)i i Beria6 i /era<, (ora lor. Ei fiii lui Beria: Ieber i Malc<iel.
6
1Cro. #:"0
7?8 'cetia (ut fiii Cil.ei
6
, .e care o ddu(e
66
?aba fetei (ale ?ea6 .e acetia i8a (cut ea lui 7aco). G totul
ai(.re,ece ii.
6
Be. "0:10.
66
Be. 29:24
7@8 @iii 3a<elei, e)a(ta
6
lui 7aco): 7o(if i Beiami.
6
Be. 44:2#
9A8 ?ui 7o(if
6
i (8au (cut, + *ara 0gi.tului: Maa(e i 0fraim, .e care i i8a (cut '(at, fata lui Poti8@era,
.reotul lui K. 5
6
Be. 41:&0
978 @iii
6
lui Beiami: Bela, Bec<er, 'bel, B<era, Faama, 0<i
66
, 3o, Mu.im
B
, Iu.im i 'rd.
6
1Cro. #:%6 1Cro. $:1.
66
Fum. 2%:"$.
B
Fum. 2%:"9
998 'cetia (ut fiii 3a<elei, .e care i8a (cut lui 7aco). G totul .ai(.re,ece ii.
9:8 @iul
6
lui -a: Iuim.
6
1Cro. #:12
9;8 @iii
6
lui Feftali: 7a<*eel, Bui, 7e*er i Eilem.
6
1Cro. #:1"
9<8 'cetia
6
(ut fiii Bil<ei, .e care
66
o ddu(e ?aba fetei (ale 3a<ela6 i .e acetia i8a (cut ea lui 7aco). G
totul a.te ii.
6
Be. "0:&, #.
66
Be. 29:29
66
9=8 /ufletele
6
care au )eit cu 7aco) + 0gi.t i care iei(er di el, erau + totul ai,eci i a(e, fr ( umrm
e)e(tele fiilor lui 7aco).
6
04od. 1:&
9>8 Ei 7o(if a)ea doi fii, care i (e (cu(er + 0gi.t. 5 Toate (ufletele
6
di familia lui 7aco), care au )eit +
0gi.t, erau + umr de a.te,eci.
6
-eut. 10:226 @a.. #:14
Primirea lui !acov de ctre !osif
9?8 7aco) a trimi( .e 7uda +aite la 7o(if ca (8i dea de tire (8i ia( +aite + Bo(e
6
.
6
Be. "1:21
9@8 Ei au )eit + *iutul
6
Bo(e. 7o(if i8a .regtit carul i (8a (uit ca ( (e duc + Bo(e, + +t2m.iarea tatlui
(u, 7(rael. Cum l8a ),ut, (8a arucat
66
.e g2tul lui i a .l2( mult )reme .e g2tul lui.
6
Be. 4#:1.
66
Be. 4&:14
:A8 7(rael a ,i( lui 7o(if: 9'cum
6
.ot ( mor, fiidc *i8am ),ut fa*a, i tu tot mai trieti.:
6
?uc. 2:29, "0
:78 7o(if a ,i( fra*ilor (i i familiei tatlui (u: 9M duc
6
( +tii*e, .e farao i (8i (.u: 9@ra*ii mei i familia
tatlui meu, care erau + *ara Caaa, au )eit la mie.
6
Be. 4#:1
:98 Kameii acetia (ut .(tori, cci cre(c )ite6 ei i8au adu( oile i boii i tot ce e(te al lor.:
::8 Ei, c2d ) )a c<ema farao i ) )a +treba: 9Cu ce ) +deletici*i
6
L:,
6
Be. 4#:2, "
:;8 )oi ( r(.ude*i: 93obii
6
ti au cre(cut )ite, di tiere*ea
66
oa(tr .2 acum, at2t oi, c2t i .ri*ii otri.:
G felul ace(ta )e*i locui + *iutul Bo(e, cci to*i .(torii (ut o ur2ciue
B
.etru egi.tei.:
6
Be. 4%:"2.
66
Be. "0:"&6 Be. "4:&6 Be. "#:12.
B
Be. 4":"26 04od. $:2%
Capitolul 47
6osen 4 !acov %naintea lui Faraon
78 7o(if (8a du(
6
( +tii*e,e .e farao i i8a (.u(: 9@ra*ii mei i tatl meu au (o(it di *ara Caaa, cu oile i
boii i cu tot a)utul lor6 i (ut + *iutul Bo(e
66
.:
6
Be. 4%:"1.
66
Be. 4&:106 Be. 4%:2$
98 ' luat .e cici di fra*ii lui i i8a adu( +aitea
6
lui farao.
6
@a.. #:1"
:8 @arao a +trebat .e fra*ii lui 7o(if: 9Cu ce
6
) +deletici*iL: 0i au r(.u( lui farao: 93obii
66
ti (ut .(tori,
cum erau i .ri*ii otri.:
6
Be. 4%:"".
66
Be. 4%:"4
;8 Ei au mai ,i( lui farao: 9Foi am )eit ca ( locuim
6
o )reme aici + *ar, .etru c u mai e(te .ue .etru
oile robilor ti i e(te o mare foamete
66
+ *ara Caaaului6 +gduie, dar, robilor ti ( locuia(c + *iutul
B

Bo(e.:
6
Be. 1&:1"6 -eut. 2%:&.
66
Be. 4":16 @a.. #:11.
B
Be. 4%:"4
<8 @arao a ,i( lui 7o(if: 9Tatl tu i fra*ii ti au )eit la tie.
=8 Mara 0gi.tului
6
e(te de(c<i( +aitea ta6 aa, .e tatl tu i .e fra*ii ti + cea mai bu .arte a *rii. /
locuia(c + *iutul
66
Bo(e6 i dac g(eti .ritre ei oamei de(toiici, .ue8i + frutea turmelor mele.:
6
Be. 20:1&.
66
Be. 4#:4
>8 7o(if a adu( .e tatl (u, 7aco), i l8a +f*iat +aitea lui farao. Ei 7aco) a biecu)2tat .e farao.
?8 @arao a +trebat .e 7aco): 9Care e(te umrul ,ilelor ailor )ie*ii taleL:
@8 7aco) a r(.u( lui farao: 9Cilele
6
ailor cltoriei mele (ut o (ut trei,eci de ai. Cilele ailor )ie*ii mele au
fo(t .u*ie
66
la umr i rele i 8au
B
ati( ,ilele ailor )ie*ii .ri*ilor mei, + tim.ul cltoriei lor.:
6
P(. "9:126 0)r. 11:9, 1".
66
7o) 14:1.
B
Be. 2&:#6 Be. "&:2$
7A8 7aco) a biecu)2tat
6
iari .e farao i a .lecat diaitea lui farao.
6
Be. 4#:#
778 7o(if a ae,at .e tatl (u i .e fra*ii (i i le8a dat o moie + *ara 0gi.tului, + cea mai bu .arte a *rii, +
*iutul lui 3am(e(
6
, cum
66
.oruci(e farao.
6
04od. 1:116 04od. 12:"#.
66
Be. 4#:%
798 7o(if a <rit cu .2ie .e tatl (u, .e fra*ii (i i .e toat familia tatlui (u, du. umrul co.iilor.
67
Scumpetea %n 0(ipt
7:8 Fu mai era .2ie + toat *ara, cci foametea era foarte mare6 *ara 0gi.tului
6
i *ara Caaaului t2Aeau di
.ricia foametei.
6
Be. 41:"06 @a.. #:11
7;8 7o(if
6
a (tr2( tot argitul care (e g(ea + *ara 0gi.tului i + *ara Caaaului, + (c<imbul gr2ului .e care8l
cum.rau oameii, i a(tfel a fcut ca tot argitul ace(ta ( itre + ca(a lui farao.
6
Be. 41:&%
7<8 C2d (8a (f2rit argitul di *ara 0gi.tului i di *ara Caaaului, to*i egi.teii au )eit la 7o(if i au ,i(: 9-8
e .2ieD Petru ce
6
( murim + fa*a taL Cci argit u mai a)em.:
6
Be. 4#:19
7=8 7o(if a ,i(: 9-a*i )itele )oa(tre i ) )oi da .2ie + (c<imbul )itelor )oa(tre, dac u mai a)e*i argit.:
7>8 Ei8au adu( )itele la 7o(if, i 7o(if le8a dat .2ie + (c<imbul cailor, + (c<imbul turmelor de oi i de boi i +
(c<imbul mgarilor. ?e8a dat a(tfel .2ie + aul acela + (c<imbul tuturor turmelor lor.
7?8 -u. ce a trecut aul acela, au )eit la 7o(if + aul urmtor i i8au ,i(: 9Fu .utem ( a(cudem domului
o(tru fa.tul c argitul (8a (f2rit, i turmele de )ite au trecut + (t.2irea domului o(tru6 u mai rm2
+aitea domului o(tru dec2t tru.urile i .m2turile oa(tre.
7@8 Petru ce ( murim (ub oc<ii ti, oi i .m2turile oa(treL Cum.r8e, +m.reu cu .m2turile oa(tre,
+ (c<imbul .2iii i )om fi ai domului o(tru, oi i .m2turile oa(tre. -8e (m2* ( (emm, ca (
trim i ( u murim i ( u e rm2 .m2turile .u(tii.:
9A8 7o(if a cum.rat .etru farao toate .m2turile 0gi.tului6 cci egi.teii i8au )2dut fiecare ogorul, .etru
c +i (ilea foametea. Ei *ara a aAu( + (t.2irea lui farao.
978 C2t de(.re .o.or, l8a mutat + cet*i, de la o margie a <otarelor 0gi.tului .2 la cealalt.
998 Fumai
6
.m2turile .reo*ilor u le8a cum.rat, .etru c era o lege a lui farao, dat + folo(ul .reo*ilor, care
triau di )eitul .e care li8l ddea farao: de aceea ei u i8au )2dut .m2turile.
6
0,ra #:24
9:8 7o(if a ,i( .o.orului: 9!8am cum.rat a,i cu .m2turile )oa(tre, .etru farao6 iat, ) dau (m2* ca (
.ute*i (ema .m2tul.
9;8 ?a )remea roadelor, )e*i da a cicea .arte lui farao6 iar celelalte .atru .r*i ) )or rm2e )ou, ca (
(ema*i ogoarele i ( ) <ri*i +m.reu cu co.iii )otri i cu cei ce (ut + ca(ele )oa(tre.:
9<8 0i au ,i(: 9Tu e8ai (c.at )ia*aD / c.tm
6
trecere +aitea domului o(tru i )om fi robi ai lui farao.:
6
Be. "":1&
9=8 7o(if a fcut di acea(ta o lege, care a rma( + .icioare .2 + ,iua de a,i, i du. care, a cicea .arte di
)eitul .m2turilor 0gi.tului e(te a lui farao6 umai
6
.m2turile .reo*ilor u (ut ale lui farao.
6
Be. 4#:22
Sfritul lui !acov se apropie
9>8 7(rael a locuit
6
+ *ara 0gi.tului, + *iutul Bo(e. 0i (8au +(trit, au cre(cut
66
i (8au +mul*it foarte mult.
6
Be. 4#:11.
66
Be. 4%:"
9?8 7aco) a trit a.te(.re,ece ai + *ara 0gi.tului6 i ,ilele ailor )ie*ii lui 7aco) au fo(t de o (ut .atru,eci i
a.te de ai.
9@8 C2d (8a a.ro.iat
6
7(rael de cli.a mor*ii, a c<emat .e fiul (u 7o(if i i8a ,i(: 9-ac am c.tat trecere
+aitea ta, .ue
66
, rogu8te, m2a (ub coa.(a mea i .oart8te
B
cu butate i credicioie fa* de mie: ( u m
+gro.i
BB
+ 0gi.t.
6
-eut. "1:146 1Gm.. 2:1.
66
Be. 24:2.
B
Be. 24:49.
BB
Be. &0:2&
:A8 Ci c2d m )oi
6
culca l2g .ri*ii mei, ( m (co*i afar di 0gi.t i ( m +gro.i
66
+ morm2tul lor.:
7o(if a r(.u(: 9!oi face du. cu)2tul tu.:
6
2/am. 19:"#.
66
Be. 49:296 Be. &0:&, 1"
:78 7aco) a ,i(: 9Jur8mi.: i 7o(if i8a Aurat. '.oi 7(rael
6
(8a .lecat cu fa*a .e c.t2iul .atului.
6
Be. 4$:26 1Gm.. 1:4#6 0)r. 11:21
Capitolul 48
!acov %nfia' pe fiii lui !osif
78 -u. aceea, au )eit i au (.u( lui 7o(if: 9Tatl tu e(te bola).: Ei 7o(if a luat cu el .e cei doi fii ai (i,
Maa(e i 0fraim.
68
98 'u dat de tire lui 7aco) i i8au (.u(: 97at c fiul tu 7o(if )ie la tie.: Ei 7(rael i8a aduat .uterile i (8a
ae,at .e .at.
:8 7aco) a ,i( lui 7o(if: 9-ume,eul cel 'tot.uteric mi /8a artat la ?u,
6
, + *ara Caaa, i m8a biecu)2tat.
6
Be. 2$:1", 196 Be. "&:%, 9, etc.
;8 0l mi8a ,i(: 9Te )oi face ( creti, te )oi +mul*i i )oi face di tie o ceat de .o.oare6 )oi da *ara acea(ta
(emi*ei tale du. tie, ca (8o (t.2ea(c .etru totdeaua
6
.:
6
Be. 1#:$
<8 'cum, cei doi fii, care *i (8au (cut + *ara 0gi.tului, +aite de )eirea mea la tie + 0gi.t, )or fi ai mei
6
6
0fraim i Maa(e )or fi ai mei, ca i 3ube i /imeo.
6
Be. 41:&06 Be. 4%:206 7o(. 1":#6 7o(. 14:4
=8 -ar co.iii .e care i8ai (cut du. ei )or fi ai ti6 ei )or .urta umele fra*ilor lor + .artea lor de moteire.
>8 ?a +toarcerea mea di Pada, 3a<ela
6
a murit .e drum l2g mie, + *ara Caaa, la o de.rtare buicic de
0frata6 i am +gro.at8o acolo, .e drumul care duce la 0frata, (au Betleem.:
6
Be. "&:9, 1%, 19
+inecuvntarea celor doi fii ai lui !osif
?8 7(rael (8a uitat la fiii lui 7o(if i a ,i(: 9Cie (ut acetiaL:
@8 7o(if a r(.u( tatlui (u: 9/ut
6
fiii mei, .e care mi i8a dat -ume,eu aici.: 7(rael a ,i(: 9'.ro.ie8i, te rog,
de mie ca (8i biecu)2te,
66
.:
6
Be. "":&.
66
Be. 2#:4
7A8 Kc<ii
6
lui 7(rael erau +greuia*i de btr2e*e, aa c u mai .utea ( )ad. 7o(if i8a a.ro.iat de el6 i 7(rael i8a
(rutat
66
i i8a +mbr*iat.
6
Be. 2#:1.
66
Be. 2#:2#
778 7(rael a ,i( lui 7o(if: 9Fu credeam
6
c am (8*i mai )d fa*a, i iat c -ume,eu m8a fcut (8*i )d i
(m2*a.:
6
Be. 4&:2%
798 7o(if i8a dat la o .arte de l2g geuc<ii tatlui (u i (8a arucat cu fa*a la .m2t +aitea lui.
7:8 '.oi 7o(if i8a luat .e am2doi, .e 0fraim cu m2a drea.t, la (t2ga lui 7(rael, i .e Maa(e cu m2a (t2g,
la drea.ta lui 7(rael, i i8a adu( a.roa.e de el.
7;8 7(rael i8a +ti( m2a drea.t i a .u(8o .e ca.ul lui 0fraim, care era cel mai t2r, iar m2a (t2g a .u(8o
.e ca.ul lui Maa(e6 +adi( i8a +cruciat
6
m2iile a(tfel, cci Maa(e era cel dit2i (cut.
6
Be. 4$:19
7<8 ' biecu)2tat
6
.e 7o(if i a ,i(: 9-ume,eul +aitea
66
cruia au umblat .ri*ii mei, ')raam i 7(aac,
-ume,eul care m8a clu,it de c2d m8am (cut .2 + ,iua acea(ta,
6
0)r. 11:21.
66
Be. 1#:16 Be. 24:40
7=8 Ggerul
6
care m8a i,b)it de orice ru, ( biecu)2te,e .e co.iii acetiaD 0i ( .oarte umele
66
meu i
umele .ri*ilor mei, ')raam i 7(aac, i ( (e +mul*ea(c foarte mult + miAlocul *riiD:
6
Be. 2$:1&6 Be. "1:11, 1", 246 P(. "4:226 P(. 121:#.
66
'mo( 9:126 @a.. 1&:1#
7>8 ?ui 7o(if u i8a )eit bie c2d a ),ut c tatl (u +i .ue
6
m2a drea.t .e ca.ul lui 0fraim6 de aceea a
a.ucat m2a tatlui (u, ca (8o ia de .e ca.ul lui 0fraim i (8o +dre.te .e al lui Maa(e.
6
Be. 4$:14
7?8 Ei 7o(if a ,i( tatlui (u: 9Fu aa, tat, cci acela e(te cel +t2i (cut6 .ue8*i m2a drea.t .e ca.ul lui.:
7@8 Tatl (u 8a )rut, ci a ,i(: 9Etiu
6
, fiule, tiu6 i el )a aAuge u .o.or, i el )a fi mare6 dar fratele lui cel mai
mic
66
)a fi mai mare dec2t el6 i (m2*a lui )a aAuge o ceat de eamuri.:
6
Be. 4$:14.
66
Fum. 1:"", "&6 Fum. 2:19, 216 -eut. "":1#6 '.oc. #:%, $
9A8 0l i8a biecu)2tat + ,iua aceea i a ,i(: 9Fumele tu +l )or +trebui*a i(raeli*ii c2d )or biecu)2ta
6
,
,ic2d: 9-ume,eu ( /e .oarte cu tie cum /8a .urtat cu 0fraim i cu Maa(eD: Ei a .u( a(tfel .e 0fraim
+aitea lui Maa(e.
6
3ut 4:11, 12
978 7(rael a ,i( lui 7o(if: 97at c + cur2d am ( morD -ar -ume,eu
6
)a fi cu )oi i ) )a aduce +a.oi + *ara
.ri*ilor )otri.
6
Be. 4%:46 Be. &0:24
998 G*i
6
dau mai mult dec2t fra*ilor ti, o .arte .e care am luat8o di m2a amori*ilor
66
cu (abia mea i cu arcul
meu.:
6
7o(. 24:"26 1Cro. &:26 7oa 4:&.
66
Be. 1&:1%6 Be. "4:2$6 7o(. 1#:14, etc.
69
Capitolul 49
+inecuvntarea dat de !acov fiilor si
78 7aco) a c<emat .e fiii (i i a ,i(: 9/tr2ge*i8) i ) )oi )e(ti
6
ce )i (e )a +t2m.la + )remurile
66
care )or
)ei.
6
-eut. "":16 'mo( ":#.
66
-eut. 4:"06 Fum. 24:146 7(a. 2:26 7(a. "9:%6 7er. 2":206 -a. 2:2$, 296 @a.. 2:1#6 0)r. 1:2
98 /tr2ge*i8) i a(culta*i, fii ai lui 7aco)D
'(culta*i
6
.e tatl )o(tru, 7(raelD
6
P(. "4:11
:8 3ube, tu, +t2iul
6
meu (cut,
.uterea mea i .2rga
66
triei mele,
+t2iul + )redicie i +t2iul + .utere,
6
Be. 29:"2.
66
-eut. 21:1#6 P(. #$:&1
;8 )alic ca a.ele 5 tu u )ei mai a)ea +t2ietatea
6
D
Cci te8ai (uit
66
+ .atul tatlui tu,
mi8ai (.urcat .atul, (uidu8te + el.
6
1Cro. &:1.
66
Be. "&:226 -eut. 2#:206 1Cro. &:1
<8 /imeo
6
i ?e)i (ut fra*i
66
6
(biile lor (ut ite uelte
B
de (ilicie.
6
Be. 29:"", "4.
66
Pro). 1$:9.
B
Be. "4:2&
=8 Fu )reau
6
( itre (ufletul meu la (faturile lor,
u )reau ( (e uea(c du<ul
66
meu cu aduarea
B
lorD Cci, + m2ia
BB
lor, au uci( oamei,
i, + rutatea lor, au tiat )iele taurilor.
6
Pro). 1:1&, 1%.
66
P(. 2%:96 0fe(. &:11.
B
P(. 1%:96 P(. "0:126 P(. &#:$.
BB
Be. "4:2%
>8 Ble(temat ( fie m2ia lor, .etru c a fo(t .rea turbat,
i furia lor, cci a fo(t .rea (lbaticD
Gi )oi +m.r*i
6
+ 7aco)
i8i )oi ri(i.i + 7(rael.
6
7o(. 19:16 7o(. 21:&, %, #6 1Cro. 4:24, "9
?8 7udo
6
, tu )ei .rimi laudele fra*ilor ti6
m2a
66
ta )a a.uca de ceaf .e )rAmaii ti.
@iii tatlui tu (e )or +c<ia
B
.2 la .m2t +aitea ta.
6
Be. 29:"&6 -eut. "":#.
66
P(. 1$:40.
B
Be. 2#:296 1Cro. &:2
@8 7uda e(te u .ui
6
de leu.
Tu te8ai +tor( de la mcel, fiuleD
7uda +i .leac
66
geuc<ii, (e culc +tocmai ca u leu,
ca o leoaic: cie8l )a (culaL
6
K(ea &:146 '.oc. &:&.
66
Fum. 2":246 Fum. 24:9
7A8 Toiagul
6
de domie u (e )a de.rta di 7uda,
ici toiagul
66
de c2rmuire ditre
B
.icioarele lui,
.2
BB
)a )ei Eilo
#
,
i de 0l
6B
)or a(culta .o.oarele.
#
'dic: Me(ia
6
Fum. 24:1#6 7er. "0:216 Ca<. 10:11.
66
P(. %0:#6 P(. 10$:$6 Fum. 21:1$.
B
-eut. 2$:&#.
BB
7(a. 11:16 7(a. %2:116 0,ec. 21:2#6 -a. 9:2&6 Mat. 21:96
?uc. 1:"2, "".
6B
7(a. 2:26 7(a. 11:106 7(a. 42:1, 46 7(a. 49:%, #, 22, 2"6 7(a. &&:4, &6 7(a. %0:1, ", 4, &6 Iag. 2:#6 ?uc. 2:"0, "1, "2
778 0l
6
+i leag mgarul de )i*
i, de cel mai bu butuc de )i*, m2,ul mgri*ei lui6
+i (.al <aia + )i,
i mataua + (2gele (trugurilor.
6
2Gm.. 1$:"2
798 're oc<ii
6
roii de )i
i di*ii albi de la.te.
6
Pro). 2":29
7:8 Cabulo
6
)a locui .e *rmul mrilor,
l2g limaul corbiilor,
i <otarul lui (e )a +tide +(.re /ido.
70
6
-eut. "":1$, 196 7o(. 19:10, 11
7;8 7(a<ar e(te u mgar o(o(
care (e culc + graAduri.
7<8 !ede c locul ude (e odi<ete e(te .lcut
i c *iutul lui e(te mre*6
+i .leac umrul
6
(ub .o)ar
i (e (u.ue birului.
6
1/am. 10:9
7=8 -a
6
)a Audeca .e .o.orul (u,
ca ua di (emi*iile lui 7(rael.
6
-eut. "":226 Jud. 1$:1, 2
7>8 -a )a fi
6
u ar.e .e drum,
o .2rc .e crare,
muc2d clc2iele calului,
fc2d ( cad clre*ul .e (.ate.
6
Jud. 1$:2#
7?8 G aAutorul
6
Tu dAduie(c, -oameD
6
P(. 2&:&6 P(. 119:1%%, 1#46 7(a. 2&:9
7@8 Pe(te Bad
6
)or da iure cete +armate,
dar i el )a da iure .e(te ele i le )a urmri.
6
-eut. "":206 1Cro. &:1$
9A8 'er
6
d o <ra miuat6
el )a da bucate ale(e +m.ra*ilor.
6
-eut. "":246 7o(. 19:24
978 Feftali
6
e(te o cerboaic (lobod:
ro(tete cu)ite frumoa(e.
6
-eut. "":2"
998 7o(if e(te )l(tarul uui .om roditor,
)l(tarul uui .om roditor (dit l2g u i,)or6
ramurile lui (e +al* dea(u.ra ,idului.
9:8 'rcaii l8au a*2*at
6
, au arucat (ge*i
i l8au urmrit cu ura lor.
6
Be. "#:4, 24, 2$6 Be. "9:206 Be. 42:216 P(. 11$:1"
9;8 -ar arcul
6
lui a rma( tare,
i m2iile lui au fo(t +trite
de m2iile Putericului
66
lui 7aco):
i a aAu( a(tfel
B
.(torul
BB
, (t2ca
6B
lui 7(rael.
6
7o) 29:206 P(. "#:1&.
66
P(. 1"2:2, &.
B
Be. 4&:116 Be. 4#:126 Be. &0:21.
BB
P(. $0:1.
6B
7(a. 2$, 1%
9<8 'cea(ta e(te lucrarea
6
-ume,eului tatlui tu, care te )a aAuta6
acea(ta e(te lucrarea
66
Celui 'tot.uteric, care
B
te )a biecu)2ta
cu biecu)2trile cerurilor de (u(,
cu biecu)2trile a.elor de Ao(,
cu biecu)2trile *2*elor i ale .2tecelui mamei.
6
Be. 2$:1", 216 Be. "&:"6 Be. 4":2".
66
Be. 1#:16 Be. "&:11.
B
-eut. "":1"
9=8 Biecu)2trile tatlui tu
+trec biecu)2trile .ri*ilor mei i (e +al*
.2 + cretetul dealurilor )eice
6
:
ele
66
( )i .e(te ca.ul lui 7o(if,
.e(te cretetul ca.ului domului fra*ilor (iD
6
-eut. "":1&6 Iab. ":%.
66
-eut. "":1%
9>8 Beiami
6
e(te u lu. care (f2ie6
dimiea*a m2c .rada,
iar (eara
66
+m.arte .rada r.it.:
6
Jud. 20:21, 2&6 0,ec. 22:2&, 2#.
66
Fum. 2":246 0(t. $:116 0,ec. "9:106 Ca<. 14:1, #
71
9?8 'cetia (ut to*i cei ce alctuie(c cele dou(.re,ece (emi*ii ale lui 7(rael. Ei ace(tea (ut lucrurile .e care li
le8a (.u( tatl lor c2d i8a biecu)2tat. 78a biecu)2tat .e fiecare cu o biecu)2tare deo(ebit.
-oartea lui !acov
9@8 '.oi le8a dat .oruca urmtoare: 90u am ( fiu adugat
6
la .o.orul meu6 deci ( m +gro.a*i
66
+m.reu cu
.ri*ii mei, + .etera
B
care e(te + ogorul <etitului 0fro,
6
Be. 1&:1&6 Be. 2&:$.
66
Be. 4#:"06 2/am. 19:"#.
B
Be. &0:1"
:A8 + .etera di ogorul Mac.ela, care e(te fa* + fa* cu Mamre, + *ara Caaa. 'ce(ta e(te ogorul .e care
6
l8a
cum.rat ')raam de la <etitul 0fro, ca moie de +morm2tare.
6
Be. 2":1%
:78 'colo
6
au +gro.at .e ')raam i .e /ara, e)a(ta lui6 acolo au +gro.at
66
.e 7(aac i .e 3ebeca, e)a(ta lui6 i
acolo am +gro.at eu .e ?ea.
6
Be. 2":196 Be. 2&:9.
66
Be. "&:29
:98 Kgorul i .etera care (e afl acolo au fo(t cum.rate de la fiii lui Iet.:
::8 C2d a i(.r)it 7aco) de dat .oruci fiilor (i, i8a tra( .icioarele + .at, i8a dat du<ul i a fo(t adugat
6
la
.o.orul (u.
6
Be. 49:29
Capitolul 50
1n(roparea lui !acov
78 7o(if (8a arucat
6
.e fa*a tatlui (u, l8a .l2(
66
i l8a (rutat.
6
Be. 4%:4.
66
2Gm.. 1":14
98 ' .orucit doctorilor, care erau + (luAba lui, ( +mbl(me,e
6
.e tatl (u6 i doctorii au +mbl(mat .e 7(rael.
6
Be. &0:2%6 2Cro. 1%:146 Mat. 2%:126 Mar. 14:$6 Mar. 1%:16 ?uc. 24:16 7oa 12:#6 7oa 19:"9, 40
:8 Patru,eci de ,ile au trecut a(tfel i au fo(t +trebui*ate cu +mbl(marea lui. Ei egi.teii l8au .l2(
6
a.te,eci
de ,ile.
6
Fum. 20:296 -eut. "4:$
;8 -u. ce au trecut ,ilele de Aale, 7o(if a )orbit oameilor di ca(a
6
lui farao i le8a ,i(: 9-ac am c.tat
trecere +aitea )oa(tr, (.ue*i, ) rog, lui farao ce ) (.u eu.
6
0(t. 4:2
<8 Tatl meu
6
m8a .u( ( Aur, ,ic2d: 97at, + cur2d eu am ( morD / m +gro.i + morm2tul .e care
66
mi l8
am (.at + *ara Caaa.: ' )rea, dar, ( m (ui acolo ca ( +gro. .e tatl meu6 i du. aceea m )oi
+toarce.:
6
Be. 4#:29.
66
2Cro. 11:146 7(a. 22:1%6 Mat. 2#:%0
=8 @arao a r(.u(: 9/uie8te i +groa. .e tatl tu, du. Aurm2tul .e care te8a .u( (8l faci.:
>8 7o(if (8a (uit ca ( +groa.e .e tatl (u. Gm.reu cu el (8au (uit to*i (luAitorii lui farao, btr2ii ca(ei lui, to*i
btr2ii *rii 0gi.tului,
?8 toat ca(a lui 7o(if, fra*ii (i i ca(a tatlui (u6 8au l(at + *iutul Bo(e dec2t .rucii, oile i boii.
@8 Gm.reu cu 7o(if mai erau care i clre*i, aa c alaiul era foarte mare.
7A8 C2d au aAu( la aria lui 'tad, care e(te dicolo de 7orda, au fcut .l2gere
6
mare i Aalic6 i 7o(if a *iut
+ ci(tea tatlui (u u bocet
66
de a.te ,ile.
6
2/am. 1:1#6 @a.. $:2.
66
1/am. "1:1"6 7o) 2:1"
778 ?ocuitorii *rii, caaai*ii, au fo(t martori la bocetul ace(ta di aria lui 'tad i au ,i(: 97at u mare bocet
.ritre egi.teiD: -e aceea (8a dat ace(tei arii umele 'bel8Mi*raim
#
6 ea e(te dicolo de 7orda.
#
/au: Jalea 0gi.teilor
798 '(tfel au +m.liit fiii
6
lui 7aco) .orucile tatlui lor.
6
Be. 49:29, "06 @a.. #:1%
7:8 ?8au du( + *ara Caaa i l8au +gro.at + .etera di ogorul Mac.ela, .e care8l
6
cum.ra(e ')raam de la
<etitul 0fro ca moie de +morm2tare i care e(te fa* + fa* cu Mamre.
6
Be. 2":1%
7;8 7o(if, du. ce a +gro.at .e tatl (u, (8a +tor( + 0gi.t, +m.reu cu fra*ii (i i cu to*i cei ce (e (ui(er cu el,
ca ( +groa.e .e tatl (u.
72
+untatea lui !osif
7<8 C2d au ),ut fra*ii lui 7o(if c tatl lor a murit, au
6
,i(: 9-ac )a .ride 7o(if ur .e oi i e )a +toarce tot
rul .e care i l8am fcutL:
6
7o) 1&:21, 22
7=8 Ei au trimi( ( (.u lui 7o(if: 9Tatl tu a dat .oruca acea(ta +aite de moarte:
7>8 9'a ( )orbi*i lui 7o(if: 9K<D iart elegiuirea fra*ilor ti i .catul lor, cci *i8au fcut
6
ruD: 7art acum
.catul robilor -ume,eului
66
tatlui tuD: 7o(if a .l2( c2d a au,it cu)itele ace(tea.
6
Pro). 2$:1".
66
Be. 49:2&
7?8 @ra*ii lui au )eit i (8au arucat
6
ei +ii cu fa*a la .m2t +aitea lui i i8au ,i(: 9/utem robii ti.:
6
Be. "#:#, 10
7@8 7o(if le8a ,i(: 9@i*i fr
6
team6 cci (ut
66
eu oare + locul lui -ume,euL
6
Be. 4&:&.
66
-eut. "2:"&6 2Gm.. &:#6 7o) "4:296 3om. 12:196 0)r. 10:"0
9A8 !oi
6
, egreit, )8a*i g2dit (8mi face*i ru: dar -ume,eu
66
a (c<imbat rul + bie, ca ( +m.liea(c ceea ce
(e )ede a,i, i aume, ( (ca.e )ia*a uui .o.or + mare umr.
6
P(. &%:&6 7(a. 10:#.
66
Be. 4&:&, #6 @a.. ":1", 14, 1&
978 @i*i, dar, fr team, cci eu ) )oi <ri
6
, .e )oi i .e co.iii )otri.: Ei i8a m2g2iat i le8a +mbrbtat
iimile.
6
Be. 4#:126 Mat. &:44
-oartea lui !osif
998 7o(if a locuit + 0gi.t, el i ca(a tatlui (u6 i a trit o (ut ,ece ai.
9:8 7o(if a ),ut .e fiii lui 0fraim .2 la al treilea
6
eam6 i fiii
66
lui Mac<ir, fiul lui Maa(e, (8au (cut
B
.e
geuc<ii lui.
6
7o) 42:1%.
66
Fum. "2:"9.
B
Be. "0:"
9;8 7o(if a ,i( fra*ilor (i: 90u am ( morD -ar -ume,eu
6
) )a cerceta i ) )a face ( ) (ui*i di *ara acea(ta
+ *ara .e care a Aurat
66
c o )a da lui ')raam, lui 7(aac i lui 7aco).:
6
Be. 1&:146 Be. 4%:46 Be. 4$:216 04od. ":1%, 1#6 0)r. 11:22.
66
Be. 1&:1$6 Be. 2%:"6 Be. "&:126 Be. 4%:4
9<8 7o(if
6
a .u( .e fiii lui 7(rael ( Aure, ,ic2d: 9C2d ) )a cerceta -ume,eu, ( lua*i i oa(ele mele de aici.:
6
04od. 1":196 7o(. 24:"26 @a.. #:1%
9=8 7o(if a murit + )2r(t de o (ut ,ece ai. ?8au +mbl(mat
6
i l8au .u( +tr8u (icriu + 0gi.t.
6
Be. &0:2
73
EXODUL
*
6
P(. 10":#6 Feem. 9:9820
Capitolul 1
P.P.$L !SA0L 1# 06!P*
*
6
04od. 1 8 04od. 1&:21
1nmulirea israeliilor %n 0(ipt
78 7at
6
umele fiilor lui 7(rael, itra*i + 0gi.t6 au itrat cu 7aco) fiecare cu familia lui:
6
Be. 4%:26 04od. %:14
98 3ube, /imeo, ?e)i, 7uda,
:8 7(a<ar, Cabulo, Beiami,
;8 -a, Feftali, Bad i 'er.
<8 /ufletele ieite di coa.(ele lui 7aco) erau a.te,eci
6
de toate. 7o(if era atuci + 0gi.t.
6
Be. 4%:2%, 2#6 -eut. 10:22
=8 7o(if
6
a murit, i to*i fra*ii lui, i toat )2r(ta aceea de oamei.
6
Be. &0:2%6 @a.. #:1&
>8 @iii
6
lui 7(rael (8au +mul*it, (8au mrit, au cre(cut i au aAu( foarte .uterici. Ei (8a um.lut *ara de ei.
6
Be. 4%:"6 -eut. 2%:&6 P(. 10&:246 @a.. #:1#
Suferinele israeliilor
?8 Pe(te 0gi.t (8a ridicat
6
u ou +m.rat care u cuo(cu(e .e 7o(if.
6
@a.. #:1$
@8 0l a ,i( .o.orului (u: 97at
6
c .o.orul co.iilor lui 7(rael e(te mai mare i mai .uteric dec2t oi.
6
P(. 10&:24
7A8 !ei*i
6
( e artm
66
dibaci fa* de el, ca ( u crea(c, .etru ca u cum)a, dac (e )a +t2m.la u r,boi,
( (e uea(c i el cu )rAmaii otri, ( e bat i ( ia( a.oi di *ar.:
6
P(. 10:26 P(. $":", 4.
66
7o) &:1"6 P(. 10&:2&6 Pro). 1%:2&6 Pro). 21:"06 @a.. #:19
778 Ei au .u( .e(te ei i(.r)icei, ca
6
(8i a(u.rea(c .ri
66
muci grele. '(tfel a ,idit el cet*ile Pitom i
3am(e(
B
, ca ( (luAea(c de <ambare lui farao.
6
Be. 1&:1"6 04od. ":#6 -eut. 2%:%.
66
04od. 2:116 04od. &:4, &6 P(. $1:%.
B
Be. 4#:11
798 -ar cu c2t +l a(u.reau mai mult, cu at2t (e +mul*ea i cretea6 i (8au (c2rbit de co.iii lui 7(rael.
7:8 'tuci egi.teii au adu( .e co.iii lui 7(rael la o a(.r robie.
7;8 ?e8au fcut )ia*a amar
6
.ri lucrri grele de lut
66
i crmi,i i .ri tot felul de lucrri de .e c2m., i + toate
mucile ace(tea, .e care8i (ileau ( le fac, erau fr iciu .ic de mil.
6
04od. 2:2"6 04od. %:96 Fum. 20:1&6 @a.. #:19, "4.
66
P(. $1:%
7<8 Gm.ratul 0gi.tului a .orucit moaelor e)reilor, umite ua Eifra, i cealalt Pua,
7=8 i le8a ,i(: 9C2d )e*i +m.lii (luAba de moae .e l2g femeile e)reilor i le )e*i )edea .e (cauul de atere,
dac e(te biat, (8l omor2*i6 iar dac e(te fat, (8o l(a*i ( tria(c.:
7>8 -ar moaele (8au temut
6
de -ume,eu i 8au fcut
66
ce le .oruci(e +m.ratul 0gi.tului: ci au l(at .e co.iii
de .arte brbtea(c ( tria(c.
6
Pro). 1%:%.
66
-a. ":1%, 1$6 -a. %:1"6 @a.. &:29
7?8 Gm.ratul 0gi.tului a c<emat .e moae i le8a ,i(: 9Petru ce a*i fcut lucrul ace(ta i a*i l(at .e co.iii de
.arte brbtea(c ( tria(cL:
7@8 Moaele
6
au r(.u( lui farao: 9Petru c femeile e)reilor u (ut ca egi.tecele6 ele (ut )2Aoa(e i a(c
+aite de )eirea moaei.:
6
7o(. 2:4, etc.6 2/am. 1#:19, 20
9A8 -ume,eu
6
a fcut bie moaelor6 i .o.orul (8a +mul*it i a aAu( foarte mare la umr.
6
Pro). 11:1$6 0cl. $:126 7(a. ":106 0)r. %:10
978 Petru c moaele (e temu(er de -ume,eu, -ume,eu le8a fcut ca(e
6
.
6
1/am. 2:"&6 2/am. #:11, 1", 2#, 296 1Gm.. 2:246 1Gm.. 11:"$6 P(. 12#:1
998 'tuci farao a dat urmtoarea .oruc la tot .o.orul lui: 9/ aruca*i + r2u .e orice biat
6
care (e )a ate
i ( l(a*i .e toate fetele ( tria(c.:
6
@a.. #:19
74
Capitolul 2
#aterea lui -oise
78 H om
6
di ca(a lui ?e)i lua(e de e)a(t .e o fat a lui ?e)i.
6
04od. %:206 Fum. 2%:&96 1Cro. 2":14
98 @emeia acea(ta a rma( +(rciat i a (cut u fiu. ' ),ut
6
c e(te frumo( i l8a a(cu( trei lui.
6
@a.. #:206 0)r. 11:2"
:8 Femai.ut2d (8l a(cud, a luat u (icria de .a.ur, .e care l8a u( cu lut i cu (moal6 a .u( co.ilul + el i
l8a ae,at +tre tre(tii, .e malul r2ului.
;8 /ora
6
co.ilului .2dea la o de.rtare oarecare, ca ( )ad ce are ( i (e +t2m.le.
6
04od. 1&:206 Fum. 2%:&9
<8 @ata
6
lui farao (8a cobor2t la r2u ( (e (calde6 i fetele care o +(o*eau (e .limbau .e margiea r2ului. 0a a
,rit (icriaul + miAlocul tre(tiilor i a trimi( .e roaba ei (8l ia.
6
@a.. #:21
=8 ?8a de(c<i( i a ),ut co.ilul: era u bie*a care .l2gea. 78a fo(t mil de el i a ,i(: 90(te u co.il de al
e)reilorD:
>8 'tuci (ora co.ilului a ,i( fetei lui farao: 9/ m duc (8*i c<em o doic ditre femeile e)reilor, ca (8*i
al.te,e co.ilulL:
?8 9-u8te:, i8a r(.u( fata lui farao. Ei fata (8a du( i a c<emat .e mama co.ilului.
@8 @ata lui farao i8a ,i(: 97a co.ilul ace(ta, al.tea,8mi8l, i +*i )oi .lti.: @emeia a luat co.ilul i l8a al.tat.
7A8 Co.ilul a cre(cut, i ea l8a adu( fetei lui farao6 i el i8a fo(t fiu
6
. 78a .u( umele Moi(e
#
6 9cci:, a ,i( ea, 9l8
am (co( di a.e.:
#
/au: /co(
6
@a.. #:21
Fu(a lui -oise %n -adian
778 G )remea aceea, Moi(e, cre(c2d mare
6
, a ieit .e la fra*ii (i i a fo(t martor la mucile
66
lor grele. ' ),ut
.e u egi.tea care btea .e u e)reu, uul ditre fra*ii lui.
6
@a.. #:2", 246 0)r. 11:24, 2&, 2%.
66
04od. 1:11
798 /8a uitat + toate .r*ile i, ),2d c u e(te imei, a omor2t
6
.e egi.tea i l8a a(cu( + i(i..
6
@a.. #:24
7:8 ' ieit
6
i + ,iua urmtoare6 i iat c doi e)rei (e certau. ' ,i( celui ce 8a)ea dre.tate: 9Petru ce lo)eti .e
(emeul tuL:
6
@a.. #:2%
7;8 Ei omul acela a r(.u(: 9Cie
6
te8a .u( .e tie mai mare i Audector .e(te oiL Fu cum)a ai de g2d ( m
omori i .e mie, cum ai omor2t .e egi.teaul acelaL: Moi(e (8a temut i a ,i(: 9Fu mai +ca.e +doial c
fa.tul e(te cuo(cut.:
6
@a.. #:2#, 2$
7<8 @arao a aflat ce (e .etrecu(e i cuta ( omoare .e Moi(e. -ar Moi(e
6
a fugit diaitea lui farao i a locuit
+ *ara Madia. ' e,ut l2g o f2t2
66
.
6
@a.. #:296 0)r. 11:2#.
66
Be. 24:116 Be. 29:2
7=8 Preotul
6
di Madia a)ea a.te fete
66
. 0le au )eit ( (coat a. i au um.lut Ag<eaburile ca ( ada.e turma
tatlui lor.
6
04od. ":1.
66
Be. 24:116 Be. 29:10
7>8 -ar au )eit .(torii i le8au luat la goa. 'tuci Moi(e (8a (culat, le8a aAutat i le8a
6
ad.at turma.
6
Be. 29:10
7?8 C2d (8au +tor( ele la tatl lor 3euel
6
, el a ,i(: 9Petru ce ) +toarce*i aa de cur2d a,iL:
6
Fum. 10:29
7@8 0le au r(.u(: 9H egi.tea e8a (c.at di m2a .(torilor i c<iar e8a (co( a. i a ad.at turma.:
9A8 Ei el a ,i( fetelor: 9Hde e(teL Petru ce a*i l(at acolo .e omul acelaD C<ema*i8l
6
( m2ce .2ieD:
6
Be. "1:&46 Be. 4":2&
978 Moi(e (8a <otr2t ( locuia(c la omul acela, care i8a dat de e)a(t .e fiica (a
6
/efora.
6
04od. 4:2&6 04od. 1$:2
998 0a a (cut u fiu, cruia el i8a .u( umele
6
B<erom
#
9cci:, a ,i( el, 9locuie(c ca
66
(tri +tr8o *ar
(tri.:
#
/au: /ut (tri aici
6
04od. 1$:".
66
@a.. #:296 0)r. 11:1", 14
75
&umne'eu aude stri(tul israeliilor
9:8 -u.
6
mult )reme, +m.ratul 0gi.tului a murit6 i co.iii lui 7(rael
66
gemeau +c di .ricia robiei i
(coteau
B
(trigte de,dAduite. /trigtele ace(tea, .e care li le (mulgea robia, (8au (uit .2 la -ume,eu.
6
04od. #:#6 @a.. #:"0.
66
Fum. 20:1%6 -eut. 2%:#6 P(. 12:&.
B
Be. 1$:206 04od. ":96 04od. 22:2", 2#6 -eut. 24:1&6 7ac. &:4
9;8 -ume,eu a
6
au,it gemetele lor i Ei8a adu(
66
amite de
B
legm2tul /u fcut cu ')raam, 7(aac i 7aco).
6
04od. %:&.
66
04od. %:&6 P(. 10&:$, 426 P(. 10%:4&.
B
Be. 1&:146 Be. 4%:4
9<8 -ume,eu a .ri)it
6
(.re co.iii lui 7(rael i a luat cuoti* de ei.
6
04od. 4:"16 1/am. 1:116 2/am. 1%:126 ?uc. 1:2&
Capitolul 3
u(ul aprins
78 Moi(e .tea turma (ocrului (u, 7etro, .reotul
6
Madiaului. Kdat a m2at turma .2 dicolo de .u(tiu i a
aAu( la mutele
66
lui -ume,eu, la Ioreb.
6
04od. 2:1%.
66
04od. 1$:&6 1Gm.. 19:$
98 Ggerul
6
-omului i /8a artat +tr8o flacr de foc, care ieea di miAlocul uui rug. Moi(e (8a uitat6 i iat c
rugul era tot u foc, i rugul u (e mi(tuia deloc.
6
-eut. "":1%6 7(a. %":96 @a.. #:"0
:8 Moi(e a ,i(: 9'm ( m +torc ( )d ce e(te acea(t )edeie
6
miuat i .etru ce u (e mi(tuie rugul.:
6
P(. 111:26 @a.. #:"1
;8 -omul a ),ut c el (e +toarce ( )ad6 i -ume,eu l8a c<emat
6
di miAlocul rugului i a ,i(: 9Moi(eD
Moi(eD: 0l a r(.u(: 97at8mD:
6
-eut. "":1%
<8 -ume,eu a ,i(: 9Fu te a.ro.ia de locul ace(ta6 (coate8*i
6
+cl*mitea di .icioare, cci locul .e care calci
e(te u .m2t (f2t.:
6
04od. 19:126 7o(. &:1&6 @a.. #:""
=8 Ei a adugat: 90u (ut
6
-ume,eul tatlui tu, -ume,eul lui ')raam, -ume,eul lui 7(aac i -ume,eul lui
7aco).: Moi(e i8a a(cu( fa*a, cci (e temea
66
( .ri)ea(c .e -ume,eu.
6
Be. 2$:1"6 04od. ":1&6 04od. 4:&6 Mat. 22:"26 Mar. 12:2%6 ?uc. 20:"#6 @a.. #:"2.
66
1Gm.. 19:1"6 7(a. %:1, &
>8 -omul a ,i(: 9'm
6
),ut a(u.rirea .o.orului Meu, care e(te + 0gi.t, i am au,it (trigtele .e care le (coate
di .ricia a(u.ritorilor
66
lui6 cci +i
B
cuo(c durerile.
6
04od. 2:2", 24, 2&6 Feem. 9:96 P(. 10%:446 @a.. #:"4.
66
04od. 1:11.
B
Be. 1$:216 04od. 2:2&
?8 M8am cobor2t
6
ca (8l i,b)e(c
66
di m2a egi.teilor i (8l (cot di *ara acea(ta i (8l duc +tr8o *ar
B
bu
i +ti(, +tr8o *ar ude curge
BB
la.te i miere, i aume, + locurile .e care le locuie(c caaai*ii
6B
, <eti*ii,
amori*ii, fere,i*ii, <e)i*ii i iebu(i*ii.
6
Be. 11:&, #6 Be. 1$:216 Be. &0:24.
66
04od. %:%, $6 04od. 12:&1.
B
-eut. 1:2&6 -eut. $:#, $, 9.
BB
04od. ":1#6 04od. 1":&6 04od. "":"6 Fum.
1":2#6 -eut. 2%:9, 1&6 7er. 11:&6 7er. "2:226 0,ec. 20:%.
6B
Be. 1&:1$
@8 7at
6
c (trigtele i(raeli*ilor au aAu( .2 la Mie i am ),ut c<iul cu care +i c<iuie(c
66
0gi.teii.
6
04od. 2:2".
66
04od. 1:11, 1", 14, 22
7A8 'cum
6
, )io, 0u te )oi trimite la farao, i )ei (coate di 0gi.t .e .o.orul Meu, .e co.iii lui 7(rael.:
6
P(. 10&:2%6 Mica %:4
*rimiterea lui -oise
778 Moi(e a ,i( lui -ume,eu: 9Cie
6
(ut eu, ca ( m duc la farao i ( (cot di 0gi.t .e co.iii lui 7(raelL:
6
04od. %:126 1/am. 1$:1$6 7(a. %:&, $6 7er. 1:%
798 -ume,eu a ,i(: 90u )oi
6
fi egreit cu tie6 i iat care )a fi .etru tie (emul c 0u te8am trimi(: du. ce
)ei (coate .e .o.or di 0gi.t, )e*i (luAi lui -ume,eu .e mutele ace(ta.:
6
Be. "1:"6 -eut. "1:2"6 7o(. 1:&6 3om. $:"1
7:8 Moi(e a ,i( lui -ume,eu: 97at, c2d m )oi duce la co.iii lui 7(rael i le )oi (.ue: 9-ume,eul .ri*ilor
)otri m8a trimi( la )oi:6 i m )or +treba: 9Care e(te Fumele ?uiL: Ce le )oi r(.udeL:
7;8 -ume,eu a ,i( lui Moi(e: 90u (ut Cel ce (ut.: Ei a adugat: 9!ei r(.ude co.iilor lui 7(rael a(tfel: 9Cel
ce /e umete 90u
6
(ut:, m8a trimi( la )oi.:
6
04od. %:"6 7oa $:&$6 2Cor. 1:206 0)r. 1":$6 '.oc. 1:4
7<8 -ume,eu a mai ,i( lui Moi(e: 9'a ( )orbeti co.iilor lui 7(rael: 9-omul -ume,eul .ri*ilor )otri,
-ume,eul lui ')raam, -ume,eul lui 7(aac i -ume,eul lui 7aco), m8a trimi( la )oi. 'ce(ta e(te Fumele
6

Meu .etru )eicie, ace(ta e(te Fumele Meu di eam + eam.:
6
P(. 1"&:1"6 K(ea 12:&
76
7=8 -u8te, (tr2ge
6
.e btr2ii lui 7(rael i (.ue8le: 9Mi /8a artat -omul -ume,eul .ri*ilor )otri,
-ume,eul lui ')raam, lui 7(aac i lui 7aco). 0l a ,i(
66
: 9!8am ),ut i am ),ut ce )i (e face + 0gi.t,
6
04od. 4:29.
66
Be. &0:246 04od. 2:2&6 04od. 4:"16 ?uc. 1:%$
7>8 i am ,i(: 9!
6
)oi (coate di (uferi*a 0gi.tului i ) )oi duce + *ara caaai*ilor, <eti*ilor, amori*ilor,
fere,i*ilor, <e)i*ilor i iebu(i*ilor, +tr8o *ar ude curge la.te i miere.:
6
Be. 1&:14, 1%6 04od. ":$
7?8 0i )or a(culta
6
de gla(ul tu6 i te )ei duce, tu i btr2ii lui 7(rael, la +m.ratul 0gi.tului i +i )e*i (.ue:
9-omul -ume,eul e)reilor /8a +t2lit
66
cu oi. -8e )oie ( mergem cale de trei ,ile + .u(tiu, ca (
aducem Aertfe -omului -ume,eului o(tru.:
6
04od. 4:"1.
66
04od. &:1, "
7@8 Etiu c +m.ratul 0gi.tului 8are
6
( ) la(e ( .leca*i dec2t (ilit de o m2 .uteric.
6
Fum. 2":", 4, 1&, 1%
9A8 0u Gmi )oi +tide
6
m2a i )oi lo)i 0gi.tul cu tot
66
felul de miui .e care le )oi face + miAlocul lui. -u.
aceea
B
, are ( ) la(e ( .leca*i.:
6
04od. &:26 04od. #:4.
66
04od. %:%6 04od. #:&6 04od. 9:1&.
B
04od. #:"6 04od. 11:96 -eut. %:226 Feem. 9:106 P(. 10&:2#6 P(. 1"&:96 7er. "2:206 @a..
#:"%6 04od. #81"
978 !oi face
6
c<iar ca .o.orul ace(ta ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor6 i, c2d )e*i .leca, u )e*i .leca cu
m2iile goale.
6
04od. 12:"1
998 @iecare femeie
6
)a cere, de la )ecia ei i de la cea care locuiete + ca(a ei, )a(e de argit, )a(e de aur i
<aie, .e care le )e*i .ue .e fiii i fiicele )oa(tre. Ei )e*i Aefui
66
a(tfel .e egi.tei.:
6
04od. 11:"6 04od. 12:"%6 P(. 10%:4%6 Pro). 1%:#.
66
Be. 1&:146 04od. 11:26 04od. 12:"&, "%6 7o) 2#:1#6 Pro). 1":226 0,ec. "9:10
Capitolul 4
/ovirea lui -oise
78 Moi(e a r(.u( i a ,i(: 97at c 8au ( m cread, ici 8au ( a(culte de gla(ul meu. Ci )or ,ice: 9Fu *i /8a
artat -omulD:
98 -omul i8a ,i(: 9Ce ai + m2L: 0l a r(.u(: 9H
6
toiag.:
6
04od. 4:1#, 20
:8 -omul a ,i(: 9'ruc8l la .m2t.: 0l l8a arucat la .m2t, i toiagul (8a .refcut +tr8u ar.e. Moi(e
fugea de el.
;8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Gtide8*i m2a i a.uc8l de coad.: 0l a +ti( m2a i l8a a.ucat6 i ar.ele (8a
.refcut iari +tr8u toiag + m2a lui.
<8 97at:, a ,i( -omul
6
, 9ce )ei face ca ( cread
66
c *i /8a artat -omul -ume,eul .ri*ilor lor, -ume,eul
lui ')raam, -ume,eul lui 7(aac i -ume,eul lui 7aco).:
6
04od. 19:9.
66
04od. ":1&
=8 -omul i8a mai ,i(: 9Bag8*i m2a + (2.: 0l i8a bgat m2a + (26 a.oi a (co(8o, i iat c m2a i (e
aco.eri(e de le.r i (e fcu(e alb ca
6
,.ada.
6
Fum. 12:106 2Gm.. &:2#
>8 -omul a ,i(: 9Bag8*i di ou m2a + (2.: 0l i8a bgat di ou m2a + (26 a.oi a (co(8o di (26 i iat
c m2a (e fcu(e
6
iari cum era carea lui.
6
Fum. 12:1", 146 -eut. "2:"96 2Gm.. &:146 Mat. $:"
?8 9-ac u te )or crede:, a ,i( -omul, 9i u )or a(culta de gla(ul celui dit2i (em, )or crede gla(ul celui de
al doilea (em.
@8 -ac u )or crede ici ace(te dou (eme i u )or a(culta de gla(ul tu, ( iei a. di r2u i (8o tori .e
.m2t6 i a.a
6
, .e care o )ei lua di r2u, (e )a .reface + (2ge .e .m2t.:
6
04od. #:19
7A8 Moi(e a ,i( -omului: 9'<D -oame, eu u (ut u om cu )orbirea uoar6 i cu(urul ace(ta u8i ici de ieri,
ici de alaltieri, ici mcar de c2d )orbeti Tu robului Tu6 cci )orba i limba
6
8mi e(te +curcat.:
6
04od. %:126 7er. 1:%
778 -omul i8a ,i(: 9Cie
6
a fcut gura omuluiL Ei cie face .e om mut (au (urd, cu )edere (au orbL Kare u 0u,
-omulL
6
P(. 94:9
798 -u8te, dar6 0u )oi fi cu gura
6
ta i te )oi +)*a ce )ei a)ea de (.u(.:
6
7(a. &0:46 7er. 1:96 Mat. 10:196 Mar. 1":116 ?uc. 12:11, 126 ?uc. 21:14, 1&
7:8 Moi(e a ,i(: 9'<D -oame
6
, trimite .e cie )ei )rea ( trimi*i.:
77
6
7oa 1:"
7;8 'tuci -omul /8a m2iat .e Moi(e i a ,i(: 9Fu8i oare acolo fratele tu, 'aro, le)itulL Etiu c el )orbete
uor. 7at c el +(ui )ie
6
+aitea ta6 i, c2d te )a )edea, (e )a bucura + iima lui.
6
04od. 4:2#6 1/am. 10:2, ", &
7<8 Tu +i )ei )orbi
6
i )ei .ue
66
cu)itele + gura lui6 i 0u )oi fi cu gura ta i cu gura lui6 i ) )oi
B
+)*a ce )e*i
a)ea de fcut.
6
04od. #:1, 2.
66
Fum. 22:"$6 Fum. 2":&, 12, 1%6 -eut. 1$:1$6 7(a. &1:1%6 7er. 1:9.
B
-eut. &:"1
7=8 0l )a )orbi .o.orului .etru tie, +*i )a (luAi dre.t gur, i tu )ei *ie .etru el locul lui
6
-ume,eu.
6
04od. #:46 04od. 1$:19
7>8 7a + m2
6
toiagul ace(ta, cu care )ei face (emele.:
6
04od. 4:2
-oise %n 0(ipt
7?8 Moi(e a .lecat6 i, c2d (8a +tor( la (ocrul (u, 7etro, i8a ,i(: 9?a(8m, te rog, ( .lec i ( m +torc la fra*ii
mei, care (ut + 0gi.t, ca ( )d dac mai trie(c.: 7etro a ,i( lui Moi(e: 9-u8te + .aceD:
7@8 -omul a ,i( lui Moi(e, + Madia: 9-u8te, +toarce8te + 0gi.t: cci to*i
6
cei ce umblau (8*i ia )ia*a au
murit.:
6
04od. 2:1&, 2"6 Mat. 2:20
9A8 Moi(e i8a luat e)a(ta i co.iii, i8a .u( clare .e mgari i (8a +tor( + *ara 0gi.tului. Ei8a luat + m2
toiagul
6
lui -ume,eu.
6
04od. 1#:96 Fum. 20:$, 9
978 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Plec2d ca ( te +torci + 0gi.t, )e,i toate miuile
6
.e care *i le .u + m2, ( le
faci +aitea lui farao. 0u
66
+i )oi +m.ietri iima, i u )a l(a .e .o.or ( .lece.
6
04od. ":20.
66
04od. #:", 1"6 04od. 9:12, "&6 04od. 10:16 04od. 14:$6 -eut. 2:"06 7o(. 11:206 7(a. %":1#6 7oa 12:406 3om. 9:1$
998 Tu )ei ,ice lui farao: 9'a )orbete -omul: 97(rael
6
e(te fiul Meu, +t2iul
66
Meu (cut.
6
K(ea 11:16 3om. 9:46 2Cor. %:1$.
66
7er. "1:96 7ac. 1:1$
9:8 G*i (.u: ?a( .e fiul Meu ( .lece, ca (8Mi (luAea(c6 dac u )rei (8l lai ( .lece, )oi ucide
6
.e fiul tu,
.e +t2iul tu (cut.:
6
04od. 11:&6 04od. 12:29
9;8 G tim.ul cltoriei, +tr8u loc ude a rma( Moi(e .e(te oa.te, l8a +t2lit
6
-omul i a )rut (8l
66
omoare.
6
Fum. 22:22.
66
Be. 1#:14
9<8 /efora a luat o .iatr a(cu*it
6
, a tiat .re.u*ul fiului (u i l8a arucat la .icioarele lui Moi(e, ,ic2d: 9Tu eti
u (o* de (2ge .etru mie.:
6
7o(. &:2, "
9=8 Ei -omul l8a l(at. 'tuci a ,i( ea: 9/o* de (2geD:, di .ricia tierii +m.reAur.
1ntlnirea lui -oise cu Aaron
9>8 -omul a ,i( lui 'aro: 9-u8te +aitea
6
lui Moi(e + .u(tiu.: 'aro a .lecat: a +t2lit .e Moi(e la mutele
66
lui -ume,eu i l8a (rutat.
6
04od. 4:14.
66
04od. ":1
9?8 Moi(e a fcut
6
cuo(cut lui 'aro toate cu)itele -omului, care8l trimi(e(e, i toate (emele
66
.e care8i
.oruci(e ( le fac.
6
04od. 4:1&, 1%.
66
04od. 4:$, 9
9@8 Moi(e i 'aro i8au ),ut de drum
6
i au aduat .e to*i btr2ii co.iilor lui 7(rael.
6
04od. ":1%
:A8 'aro
6
a i(tori(it toate cu)itele .e care le (.u(e(e -omul lui Moi(e6 i Moi(e a fcut (emele +aitea
.o.orului.
6
04od. 4:1%
:78 Po.orul a cre,ut
6
. '(tfel au aflat c -omul cerceta(e
66
.e co.iii lui 7(rael, c le ),u(e
B
(uferi*a6 i (8au
.lecat
BB
i (8au arucat cu fa*a la .m2t
6B
.
6
04od. ":1$6 04od. 4:$, 9.
66
04od. ":1%.
B
04od. 2:2&6 04od. 4":#.
BB
Be. 24:2%6 04od. 12:2#.
6B
1Cro. 29:20
Capitolul 5
-oise i Aaron %naintea lui Faraon
78 Moi(e i 'aro (8au du( a.oi la farao i i8au ,i(: 9'a )orbete -omul -ume,eul lui 7(rael: 9?a( .e
.o.orul Meu ( .lece ca ( .r,uia(c
6
+ .u(tiu u .ra,ic + ci(tea Mea.:
6
04od. 10:9
78
98 @arao a r(.u(: 9Cie
6
e(te -omul ca ( a(cult de gla(ul ?ui i ( la( .e 7(rael ( .leceL 0u u cuo(c .e
-omul i u )oi
66
l(a .e 7(rael ( .lece.:
6
2Gm.. 1$:"&6 7o) 21:1&.
66
04od. ":19
:8 0i au ,i(: 9Fi /8a artat
6
-ume,eul e)reilor. -8e )oie ( facem u drum de trei ,ile + .u(tiu ca ( aducem
Aertfe -omului, .etru ca ( u e bat cu cium (au cu (abie.:
6
04od. ":1$
;8 Ei +m.ratul 0gi.tului le8a ,i(: 9Moi(e i 'aro, .etru ce abate*i .o.orul de la lucrul luiL Pleca*i la lucrrile
6

)oa(tre.:
6
04od. 1:11
-rirea muncilor
<8 @arao a ,i(: 97at c .o.orul ace(ta (8a
6
+mul*it acum + *ar, i )oi mai )oi*i (8l face*i (8i +cete,e
lucrrileL:
6
04od. 1:#, 9
=8 Ei c<iar + ,iua aceea, farao a dat urmtoarea .oruc i(.r)iceilor
6
orodului i logofe*ilor:
6
04od. 1:11
>8 9/ u mai da*i .o.orului .aie, ca mai +aite, .etru facerea crmi,ilor6 ci ( (e duc (iguri ( (tr2g
.aie.
?8 Totui ( le cere*i acelai umr de crmi,i, .e care le fceau mai +aite6 ( u le (cde*i imic di ele, cci
(ut ite leei6 de aceea (trig mereu: 9Iaidem ( aducem Aertfe -ume,eului o(tru.:
@8 / (e dea mult de lucru oameilor ace(tora, ca ( aib de lucru i ( u mai umble du. luci.:
7A8 7(.r)iceii .o.orului i logofe*ii au )eit i au (.u( .o.orului: 9'a )orbete farao: 9Fu ) mai dau .aie6
778 duce*i8) (iguri de ) lua*i .aie de ude )e*i g(i6 dar u )i (e (cade imic di lucrul )o(tru.:
798 Po.orul (8a r(.2dit + toat *ara 0gi.tului ca ( (tr2g mirite + loc de .aie.
7:8 7(.r)iceii +i (ileau, ,ic2d: 97(.r)i*i8) lucrul, ,i de ,i, ca i atuci c2d erau .aieD:
7;8 'u btut c<iar .e logofe*ii co.iilor lui 7(rael, .ui .e(te ei de i(.r)iceii lui farao. 9Petru ce:, li (e ,icea,
98a*i i(.r)it ieri i a,i, ca mai +aite, umrul de crmi,i care ) fu(e(e <otr2tL:
7<8 ?ogofe*ii co.iilor lui 7(rael (8au du( ( (e .l2g la farao i i8au ,i(: 9Petru ce te .or*i aa cu robii tiL
7=8 3obilor ti u li (e mai dau .aie ca mai +aite, i totui i (e (.ue: 9@ace*i crmi,iD: Ba +c, robii ti (ut
i btu*i, ca i c2d .o.orul tu ar fi )io)at.:
7>8 @arao a r(.u(: 9/ute*i ite leei i ite tr2toriD -e aceea ,ice*i: 9Iaidem ( aducem Aertfe
-omuluiD:
7?8 'cum, duce*i8) +dat de lucra*i6 u )i (e )or da .aie, i )e*i face acelai umr de crmi,i.:
Crtirea israeliilor
7@8 ?ogofe*ii co.iilor lui 7(rael au ),ut + ce (tare eorocit erau, c2d li (e ,icea: 9Fu )i (e (cade imic di
umrul de crmi,i6 ci + fiecare ,i ( face*i lucrul cu)eit uei ,ile.:
9A8 C2d au ieit de la farao, au +t2lit .e Moi(e i .e 'aro, care +i ate.tau.
978 Ei
6
le8au ,i(: 9/ ) )ad -omul i ( AudeceD !oi e8a*i fcut ur2*i lui farao i (luAitorilor lui6 ba +c le8a*i
dat (abia + m2 ca ( e omoare.:
6
04od. %:9
998 Moi(e (8a +tor( la -omul i a ,i(: 9-oame, .etru ce ai fcut u a(tfel de ru .o.orului ace(tuiaL Petru
ce m8ai trimi(L
9:8 -e c2d m8am du( la farao ca (8i )orbe(c + Fumele Tu, el face i mai ru .o.orului ace(tuia6 i 8ai
i,b)it .e .o.orul Tu.:
Capitolul 6
!'"virea f(duit
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!ei )edea acum ce )oi face lui farao: o m2 .uteric
6
+l )a (ili (8i la(e ( .lece6
da, o m2 .uteric +l )a (ili (8i i,goea(c
66
di *ara lui.:
6
04od. ":19.
66
04od. 11:16 04od. 12:"1, "", "9
98 -ume,eu a mai )orbit lui Moi(e i i8a ,i(: 90u (ut -omul.
:8 0u M8am artat lui ')raam, lui 7(aac i lui 7aco), ca -ume,eul
6
cel 'tot.uteric6 dar 8am fo(t cuo(cut de
el (ub Fumele Meu ca 9-omul
66
.:
79
6
Be. 1#:16 Be. "&:116 Be. 4$:".
66
04od. ":146 P(. %$:46 P(. $":1$6 7oa $:&$6 '.oc. 1:4
;8 -e a(emeea, Mi8am
6
+c<eiat legm2tul Meu cu ei ca (
66
le dau *ara Caaa, *ara cltoriilor lor (fite, +
care au locuit ca (trii.
6
Be. 1&:1$6 Be. 1#:4, #.
66
Be. 1#:$6 Be. 2$:4
<8 'cum +( am
6
au,it gemetele co.iilor lui 7(rael, .e care8i *i egi.teii + robie, i Mi8am adu( amite de
legm2tul Meu.
6
04od. 2:24
=8 -e aceea, (.ue co.iilor lui 7(rael: 90u
6
(ut -omul: 0u ) )oi
66
i,b)i di mucile cu care ) a.a(
egi.teii, ) )oi i,b)i di robia lor i ) )oi (c.a
B
cu bra* +ti( i cu mari Audec*i.
6
04od. %:2, $, 29.
66
04od. ":1#6 04od. #:46 -eut. 2%:$6 P(. $1:%6 P(. 1"%:11, 12.
B
04od. 1&:1"6 -eut. #:$6 1Cro. 1#:216 Feem. 1:10
>8 ! )oi
6
lua ca .o.or al Meu6 0u )oi
66
fi -ume,eul )o(tru, i )e*i cuoate c 0u, -omul -ume,eul
)o(tru, ) i,b)e(c de mucile
B
cu care ) a.a( egi.teii.
6
-eut. 4:206 -eut. #:%6 -eut. 14:26 -eut. 2%:1$6 2/am. #:24.
66
Be. 1#:#, $6 04od. 29, 4&, 4%6 -eut. 29:1"6 '.oc. 21:#.
B
04od. &:4, &6 P(. $1:%
?8 0u ) )oi aduce + *ara .e care am Aurat
6
c o )oi da lui ')raam, lui 7(aac i lui 7aco)6 0u ) )oi da8o +
(t.2ire6 0u, -omul.:
6
Be. 1&:1$6 Be. 2%:"6 Be. 2$:1"6 Be. "&:12
@8 '(tfel a )orbit Moi(e co.iilor lui 7(rael. -ar de,deAdea i robia a(.r + care (e aflau i8au +m.iedicat
6
(
a(culte .e Moi(e.
6
04od. &:21
7A8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
778 9-u8te de )orbete lui farao, +m.ratul 0gi.tului, ( la(e .e co.iii lui 7(rael ( ia( afar di *ara lui.:
798 Moi(e a r(.u( + fa*a -omului: 97at c ici co.iii lui 7(rael u m8au
6
a(cultat: cum are ( m8a(culte
farao .e mie
66
care 8am o )orbire uoarL:
6
04od. %:9.
66
04od. %:"06 04od. 4:106 7er. 1:%
7:8 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i le8a dat .oruci cu .ri)ire la co.iii lui 7(rael i cu .ri)ire la farao,
+m.ratul 0gi.tului, ca ( (coat di *ara 0gi.tului .e co.iii lui 7(rael.
Spia neamului lui -oise i Aaron
7;8 7at c.eteiile familiilor lor.
@iii
6
lui 3ube, +t2iul (cut al lui 7(rael: 0o<, Palu, Ie*ro i Carmi. 'ce(tea (ut familiile lui 3ube.
6
Be. 4%:96 1Cro. &:"
7<8 @iii lui /imeo
6
: 7emuel, 7ami, K<ad, 7ac<i i Mo<ar6 i /aul, fiu (cut ditr8o femeie caaait. 'ce(tea
(ut familiile lui /imeo.
6
Be. 4%:106 1Cro. 4:24
7=8 7at umele fiilor
6
lui ?e)i, du. (.i*a eamului lor: B<ero, C<e<at i Merari. 'ii )ie*ii lui ?e)i au fo(t o
(ut trei,eci i a.te de ai.
6
Be. 4%:116 Fum. ":1#6 1Cro. %:1, 1%
7>8 @iii
6
lui B<ero: ?ibi i Eimei, i familiile lor.
6
1Cro. %:1#6 1Cro. 2":#
7?8 @iii lui C<e<at
6
: 'mram, 7*e<ar, Iebro i H,iel. 'ii )ie*ii lui C<e<at au fo(t o (ut trei,eci i trei de ai.
6
Fum. 2%:&#6 1Cro. %:2, 1$
7@8 @iii lui Merari
6
: Ma<li i Mui. 'ce(tea (ut familiile lui ?e)i, du. (.i*a eamului lor.
6
1Cro. %:196 1Cro. 2":21
9A8 'mram
6
a luat de e)a(t .e mtua (a 7oc<ebed6 i ea i8a (cut .e 'aro i .e Moi(e. 'ii )ie*ii lui 'mram
au fo(t o (ut trei,eci i a.te de ai.
6
04od. 2:1, 26 Fum. 2%:&9
978 @iii lui
6
7*e<ar: Core, Fefeg i Cicri.
6
Fum. 1%:16 1Cro. %:"#, "$
998 @iii lui
6
H,iel: Miael, 0l*afa i /itri.
6
?e). 10:46 Fum. ":"0
9:8 'aro a luat de e)a(t .e 0lieba, fata lui 'miadab
6
, (ora lui Fa<o6 i ea i8a (cut .e Fadab
66
, 'bi<u,
0lea,ar i 7tamar.
6
3ut 4:19, 206 1Cro. 2:106 Mat. 1:4.
66
?e). 10:16 Fum. ":26 Fum. 2%:%06 1Cro. %:"6 1Cro. 24:1
9;8 @iii lui
6
Core: '(ir, 0lcaa i 'bia(af. 'ce(tea (ut familiile cori*ilor.
6
Fum. 2%:11
9<8 0lea,ar, fiul lui 'aro, a luat de e)a(t .e ua di fetele lui Putiel6 i ea
6
i8a (cut .e @iea(. 'cetia (ut
c.eteiile familiilor le)i*ilor cu familiile lor.
80
6
Fum. 2&:#, 116 7o(. 24:""
9=8 'cetia (ut 'aro acela i Moi(e acela, crora
6
le8a ,i( -omul: 9/coate*i di *ara 0gi.tului .e co.iii lui
7(rael, du. otirile
66
lor.:
6
04od. %:1".
66
04od. #:46 04od. 12:1#, &16 Fum. "":1
9>8 0i (ut aceia care au )orbit
6
lui farao, +m.ratul 0gi.tului, ca
66
( (coat di 0gi.t .e co.iii lui 7(rael.
'cetia (ut Moi(e acela i 'aro acela.
6
04od. &:1, "6 04od. #:10.
66
04od. %:1"6 04od. "2:#6 04od. "":16 P(. ##:20
9?8 C2d a )orbit -omul lui Moi(e + *ara 0gi.tului,
9@8 -omul a ,i( lui Moi(e: 90u
6
(ut -omul. /.ue
66
lui farao, +m.ratul 0gi.tului, tot ce8*i (.u.:
6
04od. %:2.
66
04od. %:116 04od. #:2
:A8 Ei Moi(e a r(.u( +aitea -omului: 97at c eu
6
u )orbe(c uor: cum are ( m8a(culte faraoL:
6
04od. %:126 04od. 4:10
Capitolul 7
Cele 'ece ur(ii
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 97at c te fac -ume,eu
6
.etru farao6 i fratele tu, 'aro, )a fi .rorocul
66
tu.
6
04od. 4:1%6 7er. 1:10.
66
04od. 4:1%
98 Tu )ei (.ue tot
6
ce8*i )oi .oruci 0u, iar fratele tu, 'aro, )a )orbi lui farao, ca ( la(e .e co.iii lui 7(rael
( .lece di *ara lui.
6
04od. 4:1&
:8 0u )oi +m.ietri
6
iima lui farao, i Gmi )oi +mul*i
66
(emele
B
i miuile + *ara 0gi.tului.
6
04od. 4:21.
66
04od. 11:9.
B
04od. 4:#
;8 Totui, farao 8are ( )8a(culte. '.oi Gmi )oi +tide
6
m2a a(u.ra 0gi.tului i )oi (coate di *ara 0gi.tului
otile Mele, .e .o.orul Meu, .e co.iii lui 7(rael, .ri
66
mari Audec*i.
6
04od. 10:16 04od. 11:9.
66
04od. %:%
<8 0gi.teii )or cuoate
6
c 0u (ut -omul, c2d Gmi )oi +tide
66
m2a a(u.ra 0gi.tului i c2d )oi (coate
di miAlocul lor .e co.iii lui 7(rael.:
6
04od. #:1#6 04od. $:226 04od. 14:4, 1$6 P(. 9:1%.
66
04od. ":20
=8 Moi(e i 'aro au fcut
6
ce le .oruci(e -omul: aa au fcut.
6
04od. #:2
>8 Moi(e era + )2r(t de o.t,eci
6
de ai, iar 'aro de o.t,eci i trei de ai, c2d au )orbit lui farao.
6
-eut. 29:&6 -eut. "1:26 -eut. "4:#6 @a.. #:2", "0
-oise i Aaron fac minuni
?8 -omul a ,i( lui Moi(e i lui 'aro:
@8 9-ac ) )a )orbi farao i ) )a ,ice
6
: 9@ace*i o miueD:, ( ,ici lui 'aro: 97a8*i
66
toiagul i aruc8l
+aitea lui farao. Ei toiagul (e )a .reface +tr8u ar.e.:
6
7(a. #:116 7oa 2:1$6 7oa %:"0.
66
04od. 4:2, 1#
7A8 Moi(e i 'aro (8au du( la farao i au fcut cum
6
.oruci(e -omul. 'aro i8a arucat toiagul +aitea lui
farao i +aitea (luAitorilor lui6 i toiagul (8a .refcut
66
+tr8u ar.e.
6
04od. #:9.
66
04od. 4"
778 -ar farao a c<emat .e ite +*ele.*i
6
i .e ite )rAitori
66
, i )rAitorii 0gi.tului au fcut
B
i ei la fel .ri
)rAitoriile lor.
6
Be. 41:$.
66
2Tim. ":$.
B
04od. #:226 04od. $:#, 1$
798 To*i i8au arucat toiegele, i (8au .refcut + er.i. -ar toiagul lui 'aro a +g<i*it toiegele lor.
7:8 7ima lui farao (8a +m.ietrit i 8a a(cultat de Moi(e i de 'aro, du.
6
cum (.u(e(e -omul.
6
04od. 4:216 04od. #:4
Cea dinti ur(ie8 prefacerea apei %n sn(e
7;8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9@arao are iima
6
+m.ietrit: u )rea ( la(e .o.orul ( .lece.
6
04od. $:1&6 04od. 10:1, 20, 2#
7<8 -u8te la farao di(8de8dimiea*, c2d are ( ia( ( (e duc la a., i ( te +f*ie,i +aitea lui .e malul
r2ului. /8*i iei + m2 toiagul
6
care a fo(t .refcut + ar.e,
6
04od. 4:2, "6 04od. #:10
7=8 i ( ,ici lui farao: 9-omul -ume,eul
6
e)reilor m8a trimi( la tie (8*i (.u: 9?a( .e .o.orul Meu (
.lece ca
66
(8Mi (luAea(c + .u(tiu. -ar iat c .2 acum 8ai a(cultat.
6
04od. ":1$.
66
04od. ":12, 1$6 04od. &:1, "
81
7>8 'cum, aa )orbete -omul: 97at cum )ei cuoate
6
c 0u (ut -omul. 'm ( lo)e(c a.ele r2ului cu
toiagul di m2a mea6 i ele (e )or .reface
66
+ (2ge
B
.
6
04od. &:26 04od. #:&.
66
04od. 4:9.
B
'.oc. 1%:4, %
7?8 Petii di r2u )or .ieri, r2ul (e )a +m.u*i, aa c le )a fi grea*
6
egi.teilor ( bea di a.a r2ului.:
6
04od. #:24
7@8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/.ue lui 'aro: 97a8*i toiagul i +tide8*i
6
m2a .e(te a.ele egi.teilor, .e(te
r2urile lor, .e(te .2raiele lor, .e(te ia,urile lor i .e(te toate bl*ile lor. 0le (e )or .reface + (2ge6 i )a fi (2ge
+ toat *ara 0gi.tului, at2t + )a(ele de lem, c2t i + )a(ele de .iatr.:
6
04od. $:&, %, 1%6 04od. 9:226 04od. 10:12, 216 04od. 14:21, 2%
9A8 Moi(e i 'aro au fcut cum le .oruci(e -omul. 'aro a ridicat
6
toiagul i a lo)it a.ele r2ului, (ub oc<ii
lui farao i (ub oc<ii (luAitorilor lui6 i toate a.ele
66
r2ului (8au .refcut + (2ge.
6
04od. 1#:&.
66
P(. #$:446 P(. 10&:29
978 Petii di r2u au .ierit, r2ul (8a +m.u*it, aa c egi.teii u mai .uteau
6
( bea a.a r2ului, i a fo(t (2ge +
toat *ara 0gi.tului.
6
04od. #:1$
998 -ar )rAitorii
6
0gi.tului au fcut i ei la fel .ri )rAitoriile lor. 7ima lui farao (8a +m.ietrit i 8a a(cultat de
Moi(e i de 'aro, du. cum
66
(.u(e(e -omul.
6
04od. #:11.
66
04od. #:"
9:8 @arao (8a +tor( de la r2u i (8a du( aca(6 dar u i8a .u( la iim ace(te lucruri.
9;8 To*i egi.teii au (.at + +m.reAurimile r2ului ca ( g(ea(c a. de but6 cci u .uteau ( bea di a.a
r2ului.
9<8 'u trecut a.te ,ile, du. ce a lo)it -omul, r2ul.
Capitolul 8
+roatele
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9-u8te la farao i (.ue8i: 9'a )orbete -omul: 9?a( .e .o.orul Meu ( .lece
ca (8Mi
6
(luAea(c.
6
04od. ":12, 1$
98 -ac u
6
)rei (8l lai ( .lece, am ( aduc broate
66
.e toat +tiderea *rii tale.
6
04od. #:146 04od. 9:2.
66
'.oc. 1%:1"
:8 32ul )a miua de broate6 ele (e )or (ui i )or itra + ca(a ta, + odaia
6
ta de dormit i + .atul tu, + ca(a
(luAitorilor ti i + ca(ele .o.orului tu, + cu.toarele i + .o(t)ile de frm2tat .2iea.
6
P(. 10&:"0
;8 Ba +c broatele (e )or (ui i .e tie, .e .o.orul tu i .e to*i (luAitorii ti.:
<8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/.ue lui 'aro:
6
9Gtide8*i m2a cu toiagul .e(te r2uri, .e(te .2raie i .e(te ia,uri,
i (coate broate di ele .e(te *ara 0gi.tuluiD:
6
04od. #:19
=8 'aro i8a +ti( m2a .e(te a.ele 0gi.tului6 i au ieit
6
broatele i au aco.erit *ara 0gi.tului.
6
P(. #$:4&6 P(. 10&:"0
>8 -ar
6
i )rAitorii au fcut la fel .ri )rAitoriile lor: au (co( i ei broate .e(te toat *ara 0gi.tului.
6
04od. #:11
?8 @arao a c<emat .e Moi(e i .e 'aro i a ,i(
6
: 93uga*i8) -omului, ( de.rte,e broatele de la mie i de
la .o.orul meu6 i am ( la( .e .o.or ( .lece ( aduc Aertfe -omului.:
6
04od. 9:2$6 04od. 10:1#6 Fum. 21:#6 1Gm.. 1":%6 @a.. $:24
@8 Moi(e a ,i( lui farao: 9Iotrte8mi c2d ( m rog -omului .etru tie, .etru (luAitorii ti i .etru
.o.orul tu, ca ( +de.rte,e broatele de la tie i di ca(ele taleL Fu )or mai rm2e dec2t + r2u.:
7A8 0l a r(.u(: 9M2ie.: Ei Moi(e a ,i(: 9'a )a fi, ca ( tii c imei
6
u e(te ca -omul -ume,eul o(tru.
6
04od. 9:146 -eut. "":2%6 2/am. #:226 1Cro. 1#:206 P(. $%:$6 7(a. 4%:96 7er. 10:%, #
778 Broatele (e )or de.rta de la tie i di ca(ele tale, de la (luAitorii ti i de la .o.orul tu6 u )or mai rm2e
dec2t + r2u.:
798 Moi(e i 'aro au ieit de la farao. Ei Moi(e a
6
(trigat ctre -omul cu .ri)ire la broatele cu care lo)i(e .e
farao.
6
04od. 9:"06 04od. 9:""6 04od. 10:1$6 04od. "2, 116 7ac. &:1%, 1#, 1$
7:8 -omul a fcut cum cerea Moi(e6 i broatele au .ierit + ca(e, + cur*i i + ogoare.
7;8 ?e8au (tr2( grme,i, i *ara (8a +m.u*it.
82
7<8 @arao, ),2d c are
6
rga, ( r(ufle + )oie, i8a
66
+m.ietrit iima i 8a a(cultat de Moi(e i de 'aro,
du. cum (.u(e(e -omul.
6
0cl. $:11.
66
04od. #:14
Pduchii
7=8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/.ue lui 'aro: 9Gtide8*i toiagul i lo)ete *r2a .m2tului, i (e )a .reface +
.duc<i
#
, + toat *ara 0gi.tului.:
#
/au: *2*ari
7>8 'a au fcut. 'aro i8a +ti( m2a cu toiagul i a lo)it *r2a .m2tului6 i (8a .refcut +
6
.duc<i .e to*i
oameii i .e toate dobitoacele. Toat *r2a .m2tului (8a .refcut + .duc<i, + toat *ara 0gi.tului.
6
P(. 10&:"1
7?8 !rAitorii
6
au cutat ( fac i ei .duc<i .ri )rAitoriile lor6 dar 8au
66
.utut. Pduc<ii erau .e oamei i .e
dobitoace.
6
04od. #:11.
66
?uc. 10:1$6 2Tim. ":$, 9
7@8 Ei )rAitorii au ,i( lui farao: 9'ici e(te
6
degetul lui -ume,euD: -ar iima
66
lui farao (8a +m.ietrit i 8a
a(cultat de Moi(e i de 'aro, du. cum (.u(e(e -omul.
6
1/am. %:", 96 P(. $:"6 Mat. 12:2$6 ?uc. 11:20.
66
04od. $:1&
-usca cineasc
9A8 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9/coal8te di(8de8dimiea* i du8te +aitea lui farao, c2d are ( ia( ( (e duc
la a.. /8i (.ui: 9'a )orbete -omul
66
: 9?a( .e .o.orul Meu ( .lece ca (8Mi (luAea(c.
6
04od. #:1&.
66
04od. $:1
978 -ac u )ei l(a .e .o.orul Meu ( .lece, am ( trimit mute c2ieti +m.otri)a ta, +m.otri)a (luAitorilor ti,
+m.otri)a .o.orului tu i +m.otri)a ca(elor tale6 ca(ele egi.teilor )or fi .lie de mute, i .m2tul )a fi
aco.erit de ele.
998 -ar
6
, + ,iua aceea, )oi deo(ebi *iutul Bo(e, ude locuiete .o.orul Meu, i acolo u )or fi mute, .etru
ca ( cuoti c 0u, -omul, (ut + miAlocul *iutului ace(tuia.
6
04od. 9:4, %, 2%6 04od. 10:2"6 04od. 11:%, #6 04od. 12:1"
9:8 !oi face o deo(ebire +tre .o.orul Meu i .o.orul tu. /emul ace(ta )a fi m2ie.:
9;8 -omul a fcut aa. ' )eit
6
u roi de mute c2ieti + ca(a lui farao i a (luAitorilor lui, i toat *ara
0gi.tului a fo(t .u(tiit de mute c2ieti.
6
P(. #$:4&6 P(. 10&:"1
9<8 @arao a c<emat .e Moi(e i .e 'aro i le8a ,i(: 9-uce*i8) de aduce*i Aertfe -ume,eului )o(tru aici +
*ar.:
9=8 Moi(e a r(.u(: 9Fu e(te deloc .otri)it ( facem aa6 cci am aduce -omului -ume,eului o(tru Aertfe
care (ut o ur2ciue .etru egi.tei. Ei dac am aduce, (ub oc<ii lor, Aertfe care (ut o
6
ur2ciue .etru
egi.tei, u e )or ucide ei oare cu .ietreL
6
Be. 4":"26 Be. 4%:"46 -eut. #:2&, 2%6 -eut. 12:"1
9>8 !om face mai bie u drum de
6
trei ,ile + .u(tiu, i acolo )om aduce Aertfe -omului -ume,eului o(tru,
du. cum
66
e )a (.ue.:
6
04od. ":1$.
66
04od. ":12
9?8 @arao a ,i(: 9! )oi l(a ( .leca*i, ca ( aduce*i Aertfe -omului -ume,eului )o(tru + .u(tiu6 umai (
u ) de.rta*i .rea mult, dac .leca*i
6
. 3uga*i8) .etru mie.:
6
04od. $:$6 04od. 9:2$6 1Gm.. 1":%
9@8 Moi(e a r(.u(: 9'm ( ie( de la tie i am ( m rog -omului. M2ie, mutele (e )or de.rta de la
farao, de la (luAitorii lui i de la .o.orul lui. -ar ( u e
6
mai +ele farao, e)r2d ( la(e .e .o.or ( .lece
ca ( aduc Aertfe -omului.:
6
04od. $:1&
:A8 Moi(e a ieit de la farao i (8a
6
rugat -omului.
6
04od. $:12
:78 -omul a fcut cum cerea Moi(e6 i mutele (8au de.rtat de la farao, de la (luAitorii lui i de la .o.orul lui.
F8a mai rma( ua.
:98 -ar farao, i de data acea(ta, i8a +m.ietrit
6
iima i 8a l(at .e .o.or ( .lece.
6
04od. $:1&6 04od. 4:21
Capitolul 9
83
Ciuma vitelor
78 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9-u8te la farao i (.ue8i: 9'a )orbete -omul -ume,eul e)reilor: 9?a( .e
.o.orul Meu ( .lece, ca (8Mi (luAea(c.
6
04od. $:1
98 -ac
6
u )rei (8l lai ( .lece i dac8l mai o.reti,
6
04od. $:2
:8 iat
6
, m2a -omului )a fi .e(te turmele tale de .e c2m.6 .e(te cai, .e(te mgari, .e(te cmile, .e(te boi i
.e(te oi6 i aume )a fi o cium foarte mare.
6
04od. #:4
;8 -ar -omul )a
6
face deo(ebire +tre turmele lui 7(rael i turmele egi.teilor, aa c u )a .ieri imic di tot
ce e(te al co.iilor lui 7(rael.:
6
04od. $:22
<8 -omul a <otr2t )remea i a ,i(: 9M2ie, )a face -omul lucrul ace(ta + *ar.:
=8 Ei -omul a fcut aa, c<iar de a doua ,i
6
. Toate turmele egi.teilor au .ierit, dar 8a .ierit icio )it di
turmele co.iilor lui 7(rael.
6
P(. #$:&0
>8 @arao a trimi( ( )ad ce (e +t2m.la(e: i iat c icio )it di turmele lui 7(rael u .ieri(e. -ar iima
6
lui
farao (8a +m.ietrit i 8a l(at .e .o.or ( .lece.
6
04od. #:146 04od. $:"2
Vrsatul ne(ru
?8 -omul a ,i( lui Moi(e i lui 'aro: 9Hm.le*i8) m2iile cu ceu di cu.tor, i Moi(e (8o aruce (.re cer,
(ub oc<ii lui farao.
@8 0a (e )a .reface +tr8o *r2 care )a aco.eri toat *ara 0gi.tului6 i )a da atere, + toat *ara 0gi.tului, .e
oamei i .e dobitoace, la ite bube
6
.riciuite de ite bici fierbi*i.:
6
'.oc. 1%:2
7A8 0i au luat ceu di cu.tor i (8au +f*iat +aitea lui farao6 Moi(e a arucat8o (.re cer, i ea a dat atere,
.e oamei i .e dobitoace, la ite
6
bube .riciuite de ite bici fierbi*i.
6
-eut. 2$:2#
778 !rAitorii
6
u (8au .utut arta +aitea lui Moi(e, di .ricia bubelor6 cci bubele erau .e )rAitori, ca i .e
to*i egi.teii.
6
04od. $:1$, 196 2Tim. ":9
798 -omul a +m.ietrit iima lui farao, i farao 8a a(cultat de Moi(e i de 'aro
6
, du. cum (.u(e(e -omul
lui Moi(e.
6
04od. 4:21
Piatra i focul
7:8 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9/coal8te di(8de8dimiea*, du8te +aitea lui farao i (.ue8i: 9'a )orbete
-omul -ume,eul e)reilor: 9?a( .e .o.orul Meu ( .lece ca (8Mi (luAea(c.
6
04od. $:20
7;8 @iidc, de data acea(ta, am ( trimit toate urgiile Mele +m.otri)a iimii tale, +m.otri)a (luAitorilor ti i
+m.otri)a .o.orului tu ca (
6
tii c imei u e(te ca Mie .e tot .m2tul.
6
04od. $:10
7<8 -ac Mi8a fi
6
+ti( m2a i te8a fi lo)it cu cium, .e tie i .e .o.orul tu, ai fi .ierit de .e .m2t.
6
04od. ":20
7=8 -ar te8am l(at ( rm2i + .icioare
6
ca ( )e,i .uterea Mea, i Fumele Meu ( fie )e(tit + tot .m2tul.
6
3om. 9:1#6 04od. 14:1#6 Pro). 1%:46 1Pet. 2:9
7>8 -ac te mai ridici +m.otri)a .o.orului Meu i dac u8l lai ( .lece,
7?8 iat, m2ie, la cea(ul ace(ta, )oi face ( bat o .iatr aa de mare, cum 8a mai fo(t + 0gi.t, di ,iua
+temeierii lui i .2 a,i.
7@8 Pue8*i, dar, la ad.o(t turmele i tot ce ai .e c2m.. Piatra are ( bat .e to*i oameii i toate )itele de .e
c2m., care u )or fi itrat + ca(e6 i )or .ieri.:
9A8 'ceia ditre (luAitorii lui farao, care (8au temut de cu)2tul -omului, i8au aduat + ca(e robii i turmele.
978 -ar cei ce u i8au .u( la iim cu)2tul -omului i8au l(at robii i turmele .e c2m..
998 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Gtide8*i m2a (.re cer6 i are ( bat
6
.iatra + toat *ara 0gi.tului .e oamei, .e
)ite i .e toat iarba de .e c2m. + *ara 0gi.tuluiD:
84
6
'.oc. 1%:21
9:8 Moi(e i8a +ti( toiagul (.re cer6 i
6
-omul a trimi( tuete i .iatr, de cdea foc .e .m2t. -omul a
fcut ( bat .iatra .e(te *ara 0gi.tului.
6
7o(. 10:116 P(. 1$:1"6 P(. #$:4#6 P(. 10&:"26 P(. 14$:$6 7(a. "0:"06 0,ec. "$:226 '.oc. $:#
9;8 ' btut .iatra, i focul (e ame(teca cu .iatra6 .iatra era aa de mare +c2t u mai btu(e .iatr ca aceea +
toat *ara 0gi.tului de c2d e(te el locuit de oamei.
9<8 Piatra a imicit, + toat *ara 0gi.tului, tot ce era .e c2m., de la oamei .2 la dobitoace6 .iatra a
6
imicit i
toat iarba de .e c2m., i a fr2t to*i co.acii de .e c2m..
6
P(. 10&:""
9=8 Fumai
6
+ *iutul Bo(e, ude erau co.iii lui 7(rael, 8a btut .iatra.
6
04od. $:226 04od. 9:4, %, 10, 2"6 04od. 11:#6 04od. 12:1"6 7(a. "2:1$, 19
9>8 @arao a trimi( ( c<eme .e Moi(e i .e 'aro i le8a ,i(: 9-e data acea(ta
6
, am .ctuit
66
6 -omul are
dre.tate, iar eu i .o.orul meu (utem )io)a*i.
6
04od. 10:1%.
66
2Cro. 12:%6 P(. 129:46 P(. 14&:1#6 Pl2g. 1:1$6 -a. 9:14
9?8 3uga*i8)
6
-omului ca ( u mai fie tuete i .iatr6 i ) )oi l(a ( .leca*i i u )e*i mai fi o.ri*i.:
6
04od. $:$, 2$6 04od. 10:1#6 @a.. $:24
9@8 Moi(e i8a ,i(: 9C2d )oi iei di cetate, )oi ridica m2iile
6
(.re -omul, tuetele )or +ceta i u )a mai bate
.iatra, ca (
66
tii c al -omului e(te .m2tulD
6
1Gm.. $:22, "$6 P(. 14":%6 7(a. 1:1&.
66
P(. 24:16 1Cor. 10:2%, 2$
:A8 -ar tiu
6
c tu i (luAitorii ti tot u ) )e*i teme de -omul -ume,eu.:
6
7(a. 2%:10
:78 7ul i or,ul
6
(e .r.di(er, .etru c or,ul tocmai ddu(e + (.ic, iar iul era + floare6
6
3ut 1:226 3ut 2:2"
:98 gr2ul i o),ul u (e (trica(er, .etru c erau t2r,ii.
::8 Moi(e a .lecat de la farao i a ieit afar di cetate6 i8a ridicat
6
m2iile (.re -omul, tuetele i .iatra au
+cetat i 8a mai c,ut .loaia .e .m2t.
6
04od. 9:296 04od. $:12
:;8 @arao, ),2d c .loaia, .iatra i tuetele +ceta(er, 8a coteit ( .ctuia(c i i8a +m.ietrit iima, el i
(luAitorii lui.
:<8 ?ui farao i (8a +m.ietrit
6
iima i 8a l(at .e co.iii lui 7(rael ( .lece, du. cum (.u(e(e -omul .ri
Moi(e.
6
04od. 4:21
Capitolul 10
Lcustele
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9-u8te la farao
6
, cci i8am +m.ietrit iima lui i a (luAitorilor lui
66
ca ( fac (emele
Mele + miAlocul lor
6
04od. 4:216 04od. #:14.
66
04od. #:4
98 i ca
6
( i(tori(eti fiului tu i fiului fiului tu cum M8am .urtat cu egi.teii i ce (eme am fcut + miAlocul
lor. Ei )e*i cuoate c 0u (ut -omul.:
6
-eut. 4:96 P(. 44:16 P(. #1:1$6 P(. #$:&, etc.6 7oel 1:"
:8 Moi(e i 'aro (8au du( la farao i i8au ,i(: 9'a )orbete -omul -ume,eul e)reilor: 9P2 c2d ai de
g2d ( u )rei (
6
te (mereti +aitea MeaL ?a( .e .o.orul Meu ( .lece ca (8Mi (luAea(c.
6
1Gm.. 21:296 2Cro. #:146 2Cro. "4:2#6 7o) 42:%6 7er. 1":1$6 7ac. 4:106 1Pet. &:%
;8 -ac u )rei ( lai .e .o.orul Meu ( .lece, iat, )oi trimite m2ie ite
6
lcu(te .e toat +tiderea *rii tale.
6
Pro). "0:2#6 '.oc. 9:"
<8 0le )or aco.eri fa*a .m2tului, de u (e )a mai .utea )edea .m2tul
6
6 )or m2ca ce a mai rma( e)tmat,
)or m2ca ce )8a l(at .iatra, )or m2ca to*i co.acii care cre(c .e c2m.iile )oa(tre,
6
04od. 9:"26 7oel 1:46 7oel 2:2&
=8 +*i )or
6
um.le ca(ele tale, ca(ele tuturor (luAitorilor ti i ca(ele tuturor egi.teilor. Pri*ii ti i .ri*ii
.ri*ilor ti 8au ),ut aa ce)a de c2d (ut ei .e .m2t .2 + ,iua de a,i.: Moi(e a .lecat i a ieit de la
farao.
6
04od. $:", 21
>8 /luAitorii lui farao i8au ,i(: 9P2 c2d are ( fie omul ace(ta o .aco(te
6
.etru oiL ?a( .e oameii acetia
( .lece i ( (luAea(c -omului -ume,eului lor. Tot u )e,i c .iere 0gi.tulL:
6
04od. 2":""6 7o(. 2":1"6 1/am. 1$:216 0cl. #:2%6 1Cor. #:1&
85
?8 'u +tor( la farao .e Moi(e i 'aro. 9-uce*i8):, le8a ,i( el, 9i (luAi*i -omului -ume,eului )o(tru. Care
i cie (ut cei ce )or mergeL:
@8 Moi(e a r(.u(: 9!om merge cu co.iii i cu btr2ii otri, cu fiii i fiicele oa(tre, cu oile i boii otri6 cci
a)em ( *iem o (rbtoare
6
+ ci(tea -omului.:
6
04od. &:1
7A8 @arao le8a ,i(: 9'a ( fie -omul cu )oi, cum ) )oi l(a eu ( .leca*i, .e )oi i .e co.iii )otriD ?ua*i
(eama, cci e(te ru ce a)e*i de g2d ( face*iD
778 Fu, u6 ci duce*i8) )oi, brba*ii, i (luAi*i -omului, cci aa a*i cerut.: Ei i8au i,goit diaitea lui farao.
798 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9Gtide8*i m2a .e(te *ara 0gi.tului ca ( )i lcu(tele .e(te *ara 0gi.tului i (
66

m2ce toat iarba .m2tului, tot ce a l(at .iatra.:
6
04od. #:19.
66
04od. 10:4, &
7:8 Moi(e i8a +ti( toiagul .e(te *ara 0gi.tului6 i -omul a fcut ( (ufle u )2t di(.re r(rit .e(te *ar,
toat ,iua i toat oa.tea aceea. -imiea*a, )2tul di(.re r(rit adu(e(e lcu(tele.
7;8 ?cu(tele
6
au )eit .e(te *ara 0gi.tului i (8au ae,at .e toat +tiderea 0gi.tului6 erau + umr at2t de
mare cum u mai
66
fu(e(e i u )a mai fi u a(tfel de roi de lcu(te.
6
P(. #$:4%6 P(. 10&:"4.
66
7oel 2:2
7<8 'u aco.erit
6
toat fa*a .m2tului, de u (e mai )edea .m2tul6 au
66
m2cat toat iarba de .e .m2t i tot
rodul .omilor, tot ce l(a(e .iatra6 i 8a rma( imic )erde + co.aci, ici + iarba de .e c2m., + toat *ara
0gi.tului.
6
04od. 10:&.
66
P(. 10&:"&
7=8 @arao a c<emat +dat .e Moi(e i .e 'aro i a ,i(: 9'm
6
.ctuit +m.otri)a -omului -ume,eului
)o(tru i +m.otri)a )oa(tr.
6
04od. 9:2#
7>8 -ar iart8mi .catul umai de data acea(ta6 i ruga*i
6
.e -omul -ume,eul )o(tru ( de.rte,e de la mie
i urgia acea(ta de moarteD:
6
04od. 9:2$6 1Gm.. 1":%
7?8 Moi(e a
6
ieit de la farao i (8a rugat -omului.
6
04od. $:"0
7@8 -omul a fcut ( (ufle u )2t foarte .uteric di(.re a.u(, care a luat lcu(tele i le8a arucat
6
+ Marea
3oie6 8a rma( o lcu(t .e toat +tiderea 0gi.tului.
6
7oel 2:20
9A8 -omul a
6
+m.ietrit iima lui farao, i farao 8a l(at .e co.iii lui 7(rael ( .lece.
6
04od. 4:216 04od. 11:10
1ntuneric de trei 'ile
978 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9Gtide8*i m2a (.re cer i )a fi +tueric .e(te *ara 0gi.tului, aa de +tueric de
( (e .oat .i.i.:
6
04od. 9:22
998 Moi(e i8a +ti( m2a (.re cer6 i a fo(t
6
+tueric be, + toat *ara 0gi.tului, tim. de trei ,ile.
6
P(. 10&:2$
9:8 Fici u (e )edeau uii .e al*ii, i imei u (8a (culat di locul lui tim. de trei ,ile. -ar
6
, + locurile ude
locuiau to*i co.iii lui 7(rael, era lumi.
6
04od. $:22
9;8 @arao a c<emat .e Moi(e i a
6
,i(: 9-uce*i8) i (luAi*i -omuluiD / u rm2 + *ar dec2t oile i boii
)otri
66
6 co.iii )otri )or .utea merge i ei +m.reu cu )oi.:
6
04od. 10:$.
66
04od. 10:10
9<8 Moi(e a r(.u(: 9C<iar ( e dai tu +(u*i Aertfele i arderile de tot, .e care le )om aduce -omului
-ume,eului o(tru,
9=8 i turmele oa(tre tot trebuie ( mearg cu oi i ( u rm2 o ug<ie di ele6 cci di ele )om lua ca (
(luAim -omului -ume,eului o(tru6 iar .2 )om aAuge acolo, u tim ce )om alege ca ( aducem
-omului.:
9>8 -omul a +m.ietrit
6
iima lui farao, i farao 8a )rut (8i la(e ( .lece.
6
04od. 10:206 04od. 4:216 04od. 14:4, $
9?8 @arao a ,i( lui Moi(e: 97ei de la mieD / u cum)a ( te mai ar*i +aitea mea, cci + ,iua + care te )ei
arta +aitea mea, )ei muri.:
9@8 9-aD:, a r(.u( Moi(e, 9u
6
m )oi mai arta +aitea ta.:
86
6
0)r. 11:2#
Capitolul 11
Ameninarea cu ur(ia a 'ecea
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!oi mai aduce o urgie a(u.ra lui farao i a(u.ra 0gi.tului. -u. aceea ) )a l(a
( .leca*i de aici
6
. C2d ) )a l(a ( .leca*i de tot, c<iar ) )a i,goi de aici.
6
04od. 12:"1, "", "9
98 !orbete cu .o.orul, ca atuci fiecare ( cear de la )eciul (u i fiecare de la )ecia ei
6
, )a(e de argit i
)a(e de aur.:
6
04od. ":226 04od. 12:"&
:8 -omul
6
a fcut ca .o.orul ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor. C<iar Moi(e
66
era foarte bie ),ut + *ara
0gi.tului, +aitea (luAitorilor lui farao i +aitea .o.orului.
6
04od. ":216 04od. 12:"%6 P(. 10%:4%.
66
2/am. #:96 0(t. 9:4
;8 Moi(e a ,i(: 9'a )orbete -omul
6
: 9Pe la mie,ul o.*ii, )oi trece .ri 0gi.t6
6
04od. 12:12, 2", 296 'mo( &:1#
<8 i to*i +t2ii
6
(cu*i di *ara 0gi.tului )or muri, de la +t2iul (cut al lui farao, care ade .e (cauul lui de
domie, .2 la +t2iul (cut al roabei care (t la r2i*, i .2 la to*i +t2ii (cu*i ai dobitoacelor.
6
04od. 12:12, 296 'mo( 4:10
=8 G toat *ara 0gi.tului )or fi *i.ete
6
mari, aa cum 8au fo(t i u )or mai fi.
6
04od. 12:"06 'mo( &:1#
>8 -ar ditre to*i
6
co.iii lui 7(rael, de la oamei .2 la dobitoace, ici mcar u
66
c2ie u )a c<elli cu limba
lui, ca ( ti*i ce deo(ebire face -omul +tre egi.tei i 7(rael.:
6
04od. $:22.
66
7o(. 10:21
?8 'tuci to*i
6
aceti (luAitori ai ti (e )or cobor+ la mie i (e )or +c<ia .2 la .m2t +aitea mea, ,ic2d:
97ei, tu i tot .o.orul care te urmea,D: -u. aceea, )oi iei.: Moi(e a ieit de la farao, a.ri( de m2ie.
6
04od. 12:""
@8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9@arao
6
8are (8a(culte de )oi, .etru ca ( (e +mul*ea(c
66
miuile Mele + *ara
0gi.tului.:
6
04od. ":196 04od. #:46 04od. 10:1.
66
04od. #:"
7A8 Moi(e i 'aro au fcut toate ace(te miui +aitea lui farao
6
6 -omul a +m.ietrit iima lui farao, i
farao 8a l(at .e co.iii lui 7(rael ( .lece di *ara lui.
6
04od. 10:20, 2#6 3om. 2:&6 3om. 9:22
Capitolul 12
Ae'area Patelor
78 -omul a ,i( lui Moi(e i lui 'aro + *ara 0gi.tului:
98 9?ua
6
acea(ta )a fi .etru )oi cea dit2i lu6 ea )a fi .etru )oi cea dit2i lu a aului.
6
04od. 1":46 -eut. 1%:1
:8 !orbi*i +tregii aduri a lui 7(rael i (.ue*i8i: 9G ,iua a ,ecea a ace(tei lui, fiecare om ( ia u miel de
fiecare familie, u miel de fiecare ca(.
;8 -ac (ut .rea .u*ii + ca( .etru u miel, (8l ia cu )eciul lui cel mai de a.roa.e, du. umrul
(ufletelor6 ( face*i (ocoteala c2t .oate m2ca fiecare di mielul ace(ta.
<8 / fie u miel fr
6
cu(ur, de .arte brbtea(c, de u a6 )e*i .utea ( lua*i u miel (au u ied.
6
?e). 22:19, 20, 216 Mal. 1:$, 146 0)r. 9:146 1Pet. 1:19
=8 /8l .(tra*i .2 + ,iua a
6
.ai(.re,ecea a luii ace(teia6 i toat aduarea lui 7(rael (8l +Aug<ie (eara
#
.
#
0braic: +tre cele dou (eri
6
?e). 2":&6 Fum. 9:"6 Fum. 2$:1%6 -eut. 1%:1, %
>8 / ia di (2gele lui i ( ug am2doi (t2l.ii uii i .ragul de (u( al ca(elor ude +l )or m2ca.
?8 Carea (8o m2ce c<iar + oa.tea aceea, fri.t la foc6 i aume (8o m2ce cu a,ime
6
i cu )erde*uri
amare.
6
04od. "4:2&6 Fum. 9:116 -eut. 1%:"6 1Cor. &:$
@8 / u8l m2ca*i crud (au fiert + a.6 ci ( fie
6
fri.t la foc: at2t ca.ul, c2t i .icioarele i mrutaiele.
6
-eut. 1%:#
7A8 /
6
u l(a*i imic di el .2 a doua ,i dimiea*a6 i, dac )a rm2e ce)a di el .e a doua ,i dimiea*a, (8l
arde*i + foc.
6
04od. 2":1$6 04od. "4:2&
87
778 C2d +l )e*i m2ca, ( a)e*i miAlocul +ci(, +cl*mitea + .icioare i toiagul + m26 i (8l m2ca*i +
grab6 cci e(te .atile
6
-omului.
6
-eut. 1%:&
798 G oa.tea aceea, 0u )oi trece
6
.ri *ara 0gi.tului i )oi lo)i .e to*i +t2ii (cu*i di *ara 0gi.tului, de la
oamei .2 la dobitoace6 i )oi face Audecat +m.otri)a tuturor ,eilor
66
0gi.tului, 0u
B
, -omul.
6
04od. 11:4, &6 'mo( &:1#.
66
Fum. "":4.
B
04od. %:2
7:8 /2gele ) )a (luAi ca (em .e ca(ele ude )e*i fi. 0u )oi )edea (2gele i )oi trece .e l2g )oi, aa c u )
)a imici icio urgie, atuci c2d )oi lo)i *ara 0gi.tului.
7;8 Ei .omeirea
6
ace(tei ,ile (8o .(tra*i i (8o .r,ui*i .ritr8o (rbtoare
66
+ ci(tea -omului6 (8o .r,ui*i
ca o
B
lege )eic .etru urmaii )otri.
6
04od. 1":9.
66
?e). 2":4, &6 2Gm.. 2":21.
B
04od. 12:24, 4"6 04od. 1":10
7<8 Tim. de a.te
6
,ile )e*i m2ca a,ime. -i cea dit2i ,i )e*i (coate aluatul di ca(ele )oa(tre: cci oricie )a
m2ca .2ie do(.it, di ,iua +t2i .2 + ,iua a a.tea, )a fi imicit
66
di 7(rael.
6
04od. 1":%, #6 04od. 2":1&6 04od. "4:1$, 2&6 ?e). 2":&, %6 Fum. 2$:1#6 -eut. 1%:", $6 1Cor. &:#.
66
Be. 1#:146 Fum. 9:1"
7=8 G ,iua dit2i )e*i a)ea o aduare de (rbtoare
6
(f2t6 i + ,iua a a.tea )e*i a)ea o aduare de (rbtoare
(f2t. / u face*i icio muc + ,ilele acelea6 )e*i .utea umai ( .regti*i m2carea fiecrui i(.
6
?e). 2":#, $6 Fum. 2$:1$, 2&
7>8 / *ie*i (rbtoarea ',imelor, cci c<iar
6
+ ,iua aceea )oi (coate otile )oa(tre di *ara 0gi.tului6 ( *ie*i
,iua aceea ca o lege )eic .etru urmaii )otri.
6
04od. 1":"
7?8 G lua +t2i, di a .ai(.re,ecea ,i a luii, (eara, ( m2ca*i a,ime, .2 + (eara ,ilei a dou,eci i ua a
luii
6
.
6
?e). 2":&6 Fum. 2$:1%
7@8 Tim. de
6
a.te ,ile, ( u (e g(ea(c aluat + ca(ele )oa(tre6 cci oricie )a m2ca .2ie do(.it )a fi
imicit
66
di aduarea lui 7(rael, fie (tri, fie btia.
6
04od. 2":1&6 04od. "4:1$6 -eut. 1%:"6 1Cor. &:#, $.
66
Fum. 9:1"
9A8 / u m2ca*i .2ie do(.it6 ci, + toate locui*ele )oa(tre, ( m2ca*i a,ime.:
978 Moi(e a c<emat .e to*i btr2ii lui 7(rael i le8a ,i(: 9-uce*i8) de lua*i
6
u miel .etru familiile )oa(tre i
+Aug<ia*i Patile.
6
04od. 12:"6 Fum. 9:46 7o(. &:106 2Gm.. 2":216 0,ra %:206 Mat. 2%:1$, 196 Mar. 14:1281%6 ?uc. 22:#, etc.
998 / lua*i
6
a.oi u muc<i de i(o., (8l +muia*i + (2gele di (trac<i i ( uge*i
66
.ragul de (u( i cei doi
(t2l.i ai uii cu (2gele di (trac<i. Fimei di )oi ( u ia( di ca( .2 dimiea*a.
6
0)r. 11:2$.
66
04od. 12:#
9:8 C2d
6
)a trece -omul ca ( lo)ea(c 0gi.tul, i )a )edea (2gele .e .ragul de (u( i .e cei doi (t2l.i ai uii,
-omul )a trece .e l2g u i u
66
)a +gdui Fimicitorului
B
( itre + ca(ele )oa(tre ca ( ) lo)ea(c.
6
04od. 12:12, 1".
66
0,ec. 9:%6 '.oc. #:"6 '.oc. 9:4.
B
2/am. 24:1%6 1Cor. 10:106 0)r. 11:2$
9;8 / .,i*i lucrul ace(ta ca o lege .etru )oi i .etru co.iii )otri + )eac.
9<8 C2d )e*i itra + *ara .e care )8o )a da -omul
6
, du. fgdui*a ?ui, ( *ie*i ace(t obicei (f2t.
6
04od. ":$, 1#
9=8 Ei c2d
6
) )or +treba co.iii )otri: 9Ce +(eam obiceiul ace(taL:,
6
04od. 1":$, 146 -eut. "2:#6 7o(. 4:%6 P(. #$:%
9>8 ( r(.ude*i
6
: 90(te Aertfa de Pati + ci(tea -omului, care a trecut .e l2g ca(ele co.iilor lui 7(rael +
0gi.t, c2d a lo)it 0gi.tul, i e8a (c.at ca(ele oa(tre.: Po.orul (8a
66
.lecat i (8a +c<iat .2 la .m2t.
6
04od. 12:11.
66
04od. 4:"1
9?8 Ei co.iii lui 7(rael au .lecat i au fcut
6
cum .oruci(e -omul lui Moi(e i lui 'aro6 aa au fcut.
6
0)r. 11:2$
-oartea %ntilor9nscui
9@8 ?a
6
mie,ul o.*ii, -omul a
66
lo)it .e to*i +t2ii (cu*i di *ara 0gi.tului, de la
B
+t2iul (cut al lui farao,
care edea .e (cauul lui de domie, .2 la +t2iul (cut al celui +c<i( + temi*, i .2 la to*i +t2ii (cu*i
ai dobitoacelor.
6
04od. 11:4.
66
Fum. $:1#6 Fum. "":46 P(. #$:&16 P(. 10&:"%6 P(. 1"&:$6 P(. 1"%:10.
B
04od. 4:2"6 04od. 11:&
:A8 @arao (8a (culat oa.tea, el i to*i (luAitorii lui, i to*i egi.teii6 i au fo(t mari *i.ete
6
+ 0gi.t, cci u era
ca( ude ( u fie u mort.
6
04od. 11:%6 Pro). 21:1"6 'mo( &:1#6 7ac. 2:1"
:78 G aceeai oa.te farao a c<emat
6
.e Moi(e i .e 'aro i le8a ,i(: 9/cula*i8), iei*i di miAlocul .o.orului
meu, )oi i
66
co.iii lui 7(rael. -uce*i8) de (luAi*i -omului, cum a*i ,i(.
88
6
04od. 11:16 P(. 10&:"$.
66
04od. 10:9
:98 ?ua*i8)
6
i oile i boii, cum a*i ,i(, duce*i8) i
66
biecu)2ta*i8m.:
6
04od. 10:2%.
66
Be. 2#:"4
::8 0gi.teii
6
,oreau .o.orul i (e grbeau (8i (coat di *ar, cci ,iceau: 9'ltfel, to*i
66
)om .ieri.:
6
04od. 11:$6 P(. 10&:"$.
66
Be. 20:"
:;8 Po.orul i8a luat .lmdeala ;coca>, +aite de a (e do(.i. Ei8au +)elit .o(t)ile cu .lmdeala + <aie i le8
au .u( .e umeri.
:<8 Co.iii lui 7(rael au fcut ce (.u(e(e Moi(e i au cerut egi.teilor
6
)a(e de argit, )a(e de aur i <aie.
6
04od. ":226 04od. 11:2
:=8 -omul a
6
fcut ca .o.orul ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor, care le8au +m.liit cererea. Ei a(tfel au
66

Aefuit .e egi.tei.
6
04od. ":216 04od. 11:".
66
Be. 1&:146 04od. ":226 P(. 10&:"#
Plecarea din 0(ipt
:>8 Co.iii
6
lui 7(rael au .lecat di
66
3am(e( (.re /ucot, + umr de a.roa.e
B
a(e (ute de mii de oamei care
mergeau .e Ao(, afar de co.ii.
6
Fum. "":", &.
66
Be. 4#:11.
B
Be. 12:26 Be. 4%:"6 04od. "$:2%6 Fum. 1:4%6 Fum. 11:21
:?8 K mul*ime de oamei de tot (oiul (8au (uit +m.reu cu ei6 a)eau i turme +(emate de oi i boi.
:@8 Cu .lmdeala, .e care o lua(er di 0gi.t i care u (e do(.i(e +c, au fcut turte fr aluat6 cci fu(e(er
i,goi*i
6
de egi.tei, fr ( mai .oat ,bo)i i fr (8i ia meride cu ei.
6
04od. %:16 04od. 1:116 04od. 12:""
;A8 Eederea co.iilor lui 7(rael + 0gi.t a fo(t de .atru (ute trei,eci
6
de ai.
6
Be. 1&:1"6 @a.. #:%6 Bal. ":1#
;78 Ei, du. .atru (ute trei,eci de ai, tocmai + ,iua aceea, toate otile
6
-omului au ieit di *ara 0gi.tului.
6
04od. #:46 04od. 12:&1
;98 Foa.tea
6
aceea trebuie .r,uit + ci(tea -omului, .etru c atuci i8a (co( di *ara 0gi.tului6 oa.tea
aceea trebuie .r,uit + ci(tea -omului de to*i co.iii lui 7(rael i de urmaii lor.
6
-eut. 1%:%
Chipul cum s se pr'nuiasc Patele
;:8 -omul a ,i( lui Moi(e i lui 'aro: 97at .oruca
6
.ri)itoare la Pati: iciu (tri ( u m2ce di ele.
6
Fum. 9:14
;;8 / tai +m.reAur
6
.e orice rob cum.rat cu bai, i a.oi ( m2ce di ele.
6
Be. 1#:12, 1"
;<8 !eeticul
6
i (imbriaul ( u m2ce.
6
?e). 22:10
;=8 / u le m2ce dec2t +tr8o (igur ca(6 ( u lua*i deloc care afar di ca( i ( u ,drobi*i
6
iciu o(.
6
Fum. 9:126 7oa 19:"", "%
;>8 Toat
6
aduarea lui 7(rael ( fac Patile.
6
04od. 12:%6 Fum. 9:1"
;?8 -ac u (tri
6
, care )a locui la tie, )a )rea ( fac Patile -omului, orice .arte brbtea(c di ca(a lui )a
trebui tiat +m.reAur6 a.oi (e )a a.ro.ia ( le fac, i )a fi ca i btiaul6 dar iciu etiat +m.reAur ( u
m2ce di ele.
6
Fum. 9:14
;@8 'ceeai lege
6
)a fi .etru btia ca i .etru (triul care )a locui + miAlocul )o(tru.:
6
Fum. 9:146 Fum. 1&:1&, 1%6 Bal. ":2$
<A8 To*i co.iii lui 7(rael au fcut cum .oruci(e -omul lui Moi(e i lui 'aro6 aa au fcut.
<78 Ei c<iar + ,iua aceea
6
, -omul a (co( di *ara 0gi.tului .e co.iii lui 7(rael, du.
66
otile lor.
6
04od. 12:41.
66
04od. %:2%
Capitolul 13
Patele i %ntii nscui
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9Pue8Mi deo.arte ca (f2t
6
.e orice +t2i (cut, .e orice +t2i (cut ditre co.iii lui 7(rael, at2t ditre
oamei, c2t i ditre dobitoace: e(te al Meu.:
6
04od. 1":12, 1", 1&6 04od. 22:29, "06 04od. "4:196 ?e). 2#:2%6 Fum. ":1"6 Fum. $:1%, 1#6 Fum. 1$:1&6 -eut. 1&:196 ?uc. 2:2"
89
:8 Moi(e a ,i( .o.orului: 9'duce*i8)
6
amite de ,iua acea(ta, c2d a*i ieit di 0gi.t, di ca(a robiei6 cci cu
m2
66
.uteric )8a (co( -omul de acolo. / u m2ca*i
B
.2ie do(.it.
6
04od. 12:426 -eut. 1%:".
66
04od. %:1.
B
04od. 12:$
;8 '(t,i
6
iei*i, + lua (.icelor
#
.
#
/au: 'bib
6
04od. 2":1&6 04od. "4:1$6 -eut. 1%:1
<8 C2d te )a duce
6
-omul + *ara caaai*ilor, <eti*ilor, amori*ilor, <e)i*ilor i iebu(i*ilor, .e care a
66
Aurat
.ri*ilor ti c *i8o )a da, *ar ude curge la.te i miere, ( *ii
B
urmtoarea (luAb + lua acea(ta:
6
04od. ":$.
66
04od. %:$.
B
04od. 12:2&, 2%
=8 Tim. de a.te ,ile
6
, ( m2ci a,ime6 i + ,iua a a.tea, ( fie o (rbtoare + ci(tea -omului.
6
04od. 12:1&, 1%
>8 G tim.ul celor a.te ,ile, ( m2ca*i a,ime6 ( u (e
6
)ad la tie imic do(.it, ici aluat, .e toat +tiderea
*rii tale.
6
04od. 12:19
?8 / (.ui
6
atuci fiului tu: 9'cea(ta e(te (.re .omeirea celor ce a fcut -omul .etru mie, c2d am ieit
di 0gi.t.:
6
04od. 1":146 04od. 12:2%
@8 /8*i fie ca u
6
(em .e m2 i ca u (em de aducere amite .e frute +tre oc<ii ti, .etru ca legea
-omului ( fie +totdeaua + gura ta6 cci cu m2 .uteric te8a (co( -omul di 0gi.t.
6
04od. 1":1%6 04od. 12:146 Fum. 1&:"96 -eut. %:$6 -eut. 11:1$6 Pro). 1:96 7(a. 49:1%6 7er. 22:246 Mat. 2":&
7A8 / *ii
6
.oruca acea(ta la )remea <otr2t, di a + a.
6
04od. 12:14, 24
778 C2d te )a aduce -omul + *ara caaai*ilor, cum a Aurat *ie i .ri*ilor ti, i c2d *i8o )a da,
798 (
6
+c<ii -omului .e orice +t2i (cut, c<iar .e orice +t2i (cut di )itele .e care le )ei a)ea: orice
.arte brbtea(c e(te a -omului.
6
04od. 1":26 04od. 22:296 04od. "4:196 ?e). 2#:2%6 Fum. $:1#6 Fum. 1$:1&6 -eut. 1&:196 0,ec. 44:"0
7:8 / r(cum.eri cu u miel .e orice +t2i (cut
6
al mgri*ei6 iar dac u8l )ei r(cum.ra, (8i fr2gi g2tul.
/ r(cum.eri
66
de a(emeea .e orice +t2i (cut de .arte brbtea(c ditre fiii ti.
6
04od. "4:206 Fum. 1$:1&, 1%.
66
Fum. ":4%, 4#6 Fum. 1$:1&, 1%
7;8 Ei c2d te )a
6
+treba fiul tu +tr8o ,i: 9Ce +(eam lucrul ace(taL:, (8i r(.u,i: 9Pri m2a
66
?ui cea
atot.uteric, -omul e8a (co( di 0gi.t, di ca(a robiei6
6
04od. 12:2%6 -eut. %:206 7o(. 4:%, 21.
66
04od. 1":"
7<8 i, fiidc farao (e +c.*2a i u )oia ( e la(e ( .lecm, -omul
6
a omor2t .e to*i +t2ii (cu*i di
*ara 0gi.tului, de la +t2ii (cu*i ai oameilor .2 la +t2ii (cu*i ai dobitoacelor. 7at de ce aduc Aertf
-omului .e orice +t2i (cut de .arte brbtea(c i r(cum.r .e orice +t2i (cut ditre fiii mei.
6
04od. 12:29
7=8 /8*i fie ca u (em
6
.e m2 i ca u (em de aducere amite .e frute +tre oc<i6 cci .ri m2a ?ui
atot.uteric e8a (co( -omul di 0gi.t.:
6
04od. 1":9
Cltoria spre pustie
7>8 -u. ce a l(at farao .e .o.or ( .lece, -ume,eu u l8a du( .e drumul care d + *ara fili(teilor, mcar c
era mai a.roa.e6 cci a ,i( -ume,eu: 9/8ar .utea (8i .ar
6
ru .o.orului, ),2d r,boiul, i ( (e +toarc
66

+ 0gi.t.:
6
04od. 14:11, 126 Fum. 14:184.
66
-eut. 1#:1%
7?8 Ci -ume,eu a .u(
6
.e .o.or ( fac u ocol .e drumul care duce (.re .u(tiu, (.re Marea 3oie. Co.iii lui
7(rael au ieit +arma*i di *ara 0gi.tului.
6
04od. 14:26 Fum. "":%, etc.
7@8 Moi(e a luat cu el oa(ele lui 7o(if6 cci 7o(if .u(e(e .e fiii lui 7(rael ( Aure, ,ic2d: 9C2d ) )a cerceta
-ume,eu
6
, ( lua*i cu )oi oa(ele mele de aici.:
6
Be. &0:2&6 7o(. 24:"26 @a.. #:1%
9A8 'u .lecat
6
di /ucot i au tbr2t la 0tam, la margiea .u(tiului.
6
Fum. "":%
978 -omul
6
mergea +aitea lor, ,iua +tr8u (t2l. de or, ca (8i clu,ea(c .e drum, iar oa.tea +tr8u (t2l.
de foc, ca (8i lumie,e, .etru ca ( mearg i ,iua i oa.tea.
6
04od. 14:19, 246 04od. 40:"$6 Fum. 9:1&6 Fum. 10:"46 Fum. 14:146 -eut. 1:""6 Feem. 9:12, 196 P(. #$:146 P(. 99:#6 P(. 10&:"96 7(a. 4:&6 1Cor.
10:1
90
998 /t2l.ul de or u (e de.rta diaitea .o.orului + tim.ul ,ilei, ici (t2l.ul de foc + tim.ul o.*ii.
Capitolul 14
*recerea -rii oii
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9/.ue co.iilor lui 7(rael ( (e +toarc
6
i ( tbra(c +aitea Pi8Ia<irotului
66
, +tre Migdol
B
i mare, fa* +
fa* cu Baal8Mefo: + dre.tul locului ace(tuia ( tbr2*i, l2g mare.
6
04od. 1":1$.
66
Fum. "":#.
B
7er. 44:1
:8 @arao )a ,ice de(.re co.iii lui 7(rael: 9/8au
6
rtcit .ri *ar6 +i +c<ide .u(tiul.:
6
P(. #1:11
;8 0u
6
)oi +m.ietri iima lui farao, i8i )a urmri6 dar farao i toat oa(tea lui )or face ( (e arate (la)a
66
Mea,
i
B
egi.teii )or ti c 0u (ut -omul.: Co.iii lui 7(rael au fcut aa.
6
04od. 4:216 04od. #:".
66
04od. 9:1%6 04od. 14:1#, 1$6 3om. 9:1#, 22, 2".
B
04od. #:&
<8 /8a dat de tire +m.ratului 0gi.tului c .o.orul a luat fuga. 'tuci iima
6
lui farao i iima (luAitorilor lui (8
a (c<imbat fa* de .o.or. 0i au ,i(: 9Ce am fcut de am l(at .e 7(rael ( .lece i ( u e mai (luAea(cL:
6
P(. 10&:2&
=8 @arao i8a .regtit carul de r,boi i i8a luat oameii de r,boi cu el.
>8 ' luat
6
a(e (ute de care de lu.t cu oamei alei i toate carele 0gi.tului6 + toate erau lu.ttori.
6
04od. 1&:4
?8 -omul a +m.ietrit
6
iima lui farao, +m.ratul 0gi.tului, i farao a urmrit .e co.iii lui 7(rael. Co.iii lui
66

7(rael iei(er gata de lu.t.
6
04od. 14:4.
66
04od. %:16 04od. 1":96 Fum. "":"
@8 0gi.teii
6
i8au urmrit6 i to*i caii, carele lui farao, clre*ii lui i otirea lui, i8au aAu( tocmai c2d erau
tbr2*i l2g mare l2g Pi8Ia<irot, fa* + fa* cu Baal8Mefo.
6
04od. 1&:96 7o(. 24:%
7A8 @arao (e a.ro.ia. Co.iii lui 7(rael i8au ridicat oc<ii, i iat c egi.teii )eeau du. ei. Ei co.iii lui 7(rael (8
au +(.im2tat foarte tare i au (trigat
6
ctre -omul du. aAutor.
6
7o(. 24:#6 Feem. 9:96 P(. "4:1#6 P(. 10#:%
778 0i au ,i(
6
lui Moi(e: 9Fu erau oare mormite + 0gi.t, ca ( u mai fi fo(t e)oie ( e aduci ( murim +
.u(tiuL Ce e8ai fcut de e8ai (co( di 0gi.tL
6
P(. 10%:#, $
798 Fu8*i
6
(.ueam oi + 0gi.t: 9?a(8e ( (luAim ca robi egi.teilor, cci )rem mai bie ( (luAim ca robi
egi.teilor dec2t ( murim + .u(tiu:L:
6
04od. &:216 04od. %:9
7:8 Moi(e a r(.u( .o.orului: 9Fu ) teme*i
6
de imic, (ta*i .e loc i )e*i )edea i,b)irea .e care )8o )a da
-omul + ,iua acea(ta6 cci .e egi.teii acetia, .e care8i )ede*i a,i, u8i )e*i mai )edea iciodat.
6
2Cro. 20:1&, 1#6 7(a. 41:10, 1", 14
7;8 -omul
6
/e )a lu.ta .etru )oi6 dar )oi (ta*i
66
liiti*i.:
6
04od. 14:2&6 -eut. 1:"06 -eut. ":226 -eut. 20:46 7o(. 10:14, 426 7o(. 2":"6 2Cro. 20:296 Feem. 4:206 7(a. "1:4.
66
7(a. "0:1&
7<8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Ce ro(t au (trigtele ace(teaL /.ue co.iilor lui 7(rael ( .orea(c +aite.
7=8 Tu
6
ridic8*i toiagul, +tide8*i m2a (.re mare i de(.ic8o6 i co.iii lui 7(rael )or trece .ri miAlocul mrii ca
.e u(cat.
6
04od. 14:21, 2%6 04od. #:19
7>8 0u )oi +m.ietri
6
iima egi.teilor, ca ( itre + mare du. ei. Ei farao i toat oa(tea lui, carele i clre*ii
lui, )or face ( (e arate (la)a
66
Mea.
6
04od. 14:$6 04od. #:".
66
04od. 14:4
7?8 Ei )or ti
6
egi.teii c 0u (ut -omul c2d farao, carele i clre*ii lui, )or face ( (e arate (la)a Mea.:
6
04od. 14:4
7@8 Ggerul lui -ume,eu, care
6
mergea +aitea taberei lui 7(rael, Ei8a (c<imbat locul i a mer( +a.oia lor, i
(t2l.ul de or care mergea +aitea lor, i8a (c<imbat locul i a (tat +a.oia lor.
6
04od. 1":216 04od. 2":206 04od. "2:"46 Fum. 20:1%6 7(a. %":9
9A8 0l (8a ae,at +tre tbra egi.teilor i tbra lui 7(rael. Forul ace(ta
6
.e o .arte era +tueco(, iar .e cealalt
lumia oa.tea. Ei toat oa.tea cele dou tabere u (8au a.ro.iat ua de alta.
6
7(a. $:146 2Cor. 4:"
978 Moi(e i8a +ti(
6
m2a (.re mare. Ei -omul a .u( marea + micare .ritr8u )2t di(.re r(rit, care a
(uflat cu .utere toat oa.tea6 el a u(cat
66
marea, i a.ele (8au de(.r*it
B
+ dou.
91
6
04od. 14:1%.
66
P(. %%:%.
B
04od. 1&:$6 7o(. ":1%6 7o(. 4:2"6 Feem. 9:116 P(. #4:1"6 P(. 10%:96 P(. 114:"6 7(a. %":12
998 Co.iii
6
lui 7(rael au trecut .ri miAlocul mrii ca .e u(cat, i a.ele (tteau ca u ,id
66
la drea.ta i la (t2ga
lor.
6
04od. 14:296 04od. 1&:196 Fum. "":$6 P(. %%:%6 P(. #$:1"6 7(a. %":1%6 1Cor. 10:16 0)r. 11:29.
66
Iab. ":10
9:8 0gi.teii i8au urmrit6 i to*i caii lui farao, carele i clre*ii lui au itrat du. ei + miAlocul mrii.
9;8 G (traAa dimie*ii, -omul
6
, di (t2l.ul de foc i de or, /8a uitat (.re tabra egi.teilor i a arucat
+)lmeala + tbra egi.teilor.
6
P(. ##:1#, etc.
9<8 ' (co( ro*ile carelor i le8a +greuiat mer(ul. 0gi.teii au ,i( atuci: 9Iaidem ( fugim diaitea lui 7(rael,
cci -omul /e
6
lu.t .etru el +m.otri)a egi.teilor.:
6
04od. 14:14
9=8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Gtide8*i
6
m2a (.re mare6 i a.ele au ( (e +toarc .e(te egi.tei, .e(te carele lor
i .e(te clre*ii lor.:
6
04od. 14:1%
9>8 Moi(e i8a +ti( m2a (.re mare. Ei +(.re dimiea*, marea i8a luat
6
iari re.e,iciuea cur(ului, i, la
a.ro.ierea ei, egi.teii au luat8o la fug6 dar -omul a .u(tit
66
.e egi.tei + miAlocul mrii.
6
7o(. 4:1$.
66
04od. 1&:1, #
9?8 '.ele (8au
6
+tor( i au
66
aco.erit carele, clre*ii i toat oa(tea lui farao, care itra(er + mare du. co.iii
lui 7(rael6 iciuul mcar 8a (c.at.
6
Iab. ":$, 1".
66
P(. 10%:11
9@8 -ar co.iii
6
lui 7(rael au trecut .ri miAlocul mrii ca .e u(cat, + tim. ce a.ele (tteau ca u ,id la drea.ta i
la (t2ga lor.
6
04od. 14:226 P(. ##:206 P(. #$:&2, &"
:A8 G ,iua aceea, -omul a i,b)it
6
.e 7(rael di m2a egi.teilor6 i 7(rael a ),ut
66
.e egi.tei mor*i .e *rmul
mrii.
6
P(. 10%:$, 10.
66
P(. &$:106 P(. &9:10
:78 7(rael a ),ut m2a .uteric .e care o +dre.ta(e -omul +m.otri)a egi.teilor. Ei .o.orul (8a temut de
-omul i a cre,ut
6
+ -omul i + robul /u Moi(e.
6
04od. 4:"16 04od. 19:96 P(. 10%:126 7oa 2:116 7oa 11:4&
Capitolul 15
Cntarea de laud
78 'tuci
6
Moi(e i co.iii lui 7(rael au c2tat -omului c2tarea acea(ta. 0i au ,i(:
9!oi c2ta
66
-omului, cci Ei8a artat (la)a:
a .u(tit + mare .e cal i .e clre*.
6
Jud. &:16 2/am. 22:16 P(. 10%:12.
66
04od. 1&:21
98 -omul e(te tria mea i temeiul c2trilor mele de
6
laud:
0l m8a (c.at.
0l e(te -ume,eul meu: .e 0l Gl )oi luda6
0l e(te -ume,eul tatlui
66
meu:
.e 0l Gl )oi
B
.reamri.
6
-eut. 10:216 P(. 1$:26 P(. 22:"6 P(. &9:1#6 P(. %2:%6 P(. 109:16 P(. 11$:146 P(. 140:#6 7(a. 12:26 Iab. ":1$, 19.
66
04od. ":1&, 1%.
B
2/am. 22:4#6 P(.
99:&6 P(. 11$:2$6 7(a. 2&:1
:8 -omul e(te u r,boiic
6
)itea,: umele
66
?ui e(te -omul.
6
P(. 24:$6 '.oc. 19:11.
66
04od. %:"6 P(. $":1$
;8 0l a arucat + mare carele
6
lui farao i oa(tea lui6
lu.ttorii lui alei
66
au fo(t +g<i*i*i + Marea 3oie.
6
04od. 14:2$.
66
04od. 14:#
<8 78au aco.erit
6
)alurile
i (8au cobor2t
66
+ fudul a.elor, ca o .iatr.
6
04od. 14:2$.
66
Feem. 9:11
=8 -rea.ta
6
Ta, -oame, i8a fcut )e(tit tria6
m2a Ta cea drea.t, -oame, a ,drobit .e )rAmai.
6
P(. 11$:1&, 1%
>8 Pri mrimea mre*iei
6
Tale,
Tu tr2teti la .m2t .e )rAmaii Ti6
92
G*i de,l*ui m2ia,
i ea8i mi(tuie
66
ca .e
B
o tre(tie.
6
-eut. "":2%.
66
P(. &9:1".
B
7(a. &:246 7(a. 4#:14
?8 ?a (uflarea
6
rilor Tale, (8au +grmdit a.ele,
(8au ridicat tala,urile
66
ca u ,id
i (8au +c<egat )alurile + miAlocul mrii.
6
04od. 14:216 2/am. 22:1%6 7o) 4:96 2Te(. 2:$.
66
P(. #$:1"6 Iab. ":10
@8 !rAmaul
6
,icea: 9Gi )oi urmri, +i )oi aAuge,
)oi +m.r*i
66
.rada de r,boi6
m )oi r,bua .e ei,
)oi (coate (abia i8i )oi imici cu m2a meaD:
6
Jud. &:"0.
66
Be. 49:2#6 7(a. &":126 ?uc. 11:22
7A8 -ar Tu ai
6
(uflat cu (uflarea Ta:
i marea
66
i8a aco.erit6
ca .lumbul (8au afudat
+ ad2cimea a.elor.
6
04od. 14:216 P(. 11#:1$.
66
04od. 1&:&6 04od. 14:2$
778 Cie
6
e(te ca Tie +tre dume,ei, -oameL
Cie e(te ca Tie miuat
66
+ (fi*eie,
bogat + fa.te de laud,
i fctor
B
de miuiL
6
2/am. #:226 1Gm.. $:2"6 P(. #1:196 P(. $%:$6 P(. $9:%, $6 7er. 10:%6 7er. 49:19.
66
7(a. %:".
B
P(. ##:14
798 Tu Mi8ai +ti( m2a
6
drea.t:
i i8a +g<i*it .m2tul.
6
04od. 1&:%
7:8 Pri +durarea Ta, Tu ai
6
clu,it
i ai i,b)it .e .o.orul ace(ta6
iar .ri .uterea Ta +l +dre.*i
(.re
66
locaul (fi*eiei Tale.
6
P(. ##:1&, 206 P(. #$:&26 P(. $0:16 P(. 10%:96 7(a. %":12, 1"6 7er. 2:%.
66
P(. #$:&4
7;8 Po.oarele
6
)or afla lucrul ace(ta i (e )or cutremura:
a.uc groa,a
66
.e fili(tei,
6
Fum. 14:146 -eut. 2:2&6 7o(. 2:9, 10.
66
P(. 4$:%
7<8 (e +(.im2t
6
c.eteiile
66
0domului,
i u tremur a.uc .e
B
r,boiicii lui Moab6
to*i
BB
locuitorii Caaaului lei de la iim.
6
Be. "%:40.
66
-eut. 2:4.
B
Fum. 22:"6 Iab. ":#.
BB
7o(. &:1
7=8 Gi )a a.uca
6
teama i (.aima6
iar ),2d mre*ia bra*ului Tu,
)or (ta mu*i ca
66
o .iatr,
.2 )a trece .o.orul Tu, -oameD
P2 )a trece
.o.orul .e care Mi l8ai
B
r(cum.rat.
6
-eut. 2:2&6 -eut. 11:2&6 7o(. 2:9.
66
1/am. 2&:"#.
B
04od. 19:&6 -eut. "2:96 2/am. #:2"6 P(. #4:26 7(a. 4":1, "6 7(a. &1:106 7er. "1:116 Tit 2:146 1Pet.
2:96 2Pet. 2:1
7>8 Tu +i )ei aduce i8i )ei ae,a
6
.e mutele moteirii Tale,
+ locul .e care Mi l8ai .regtit ca loca, -oame,
la Tem.lul
66
.e care m2iile Tale l8au +temeiat, -oameD
6
P(. 44:26 P(. $0:$.
66
P(. #$:&4
7?8 Ei -omul
6
)a +m.r*i + )eac i + )eci de )eci.
6
P(. 10:1%6 P(. 29:106 P(. 14%:106 7(a. &#:1&
7@8 Cci caii
6
lui farao, carele i clre*ii lui au itrat + mare,
i -omul
66
a adu( .e(te ei a.ele mrii6
dar co.iii lui 7(rael au mer( ca .e u(cat .ri miAlocul mrii.:
6
04od. 14:2"6 Pro). 21:"1.
66
04od. 14:2$, 29
93
9A8 Maria
6
, .roroci*a
66
, (ora lui 'aro, a
B
luat + m2 u tim.a, i toate femeile au )eit du. ea, cu
BB
tim.ae
i Auc2d.
6
Jud. 4:46 1/am. 10:&.
66
Fum. 2%:&9.
B
1/am. 1$:%.
BB
Jud. 11:"46 Jud. 21:216 2/am. %:1%6 P(. %$:11, 2&6 P(. 149:"6 P(. 1&0:4
978 Maria r(.udea
6
co.iilor lui 7(rael:
9C2ta*i
66
-omului, cci Ei8a artat (la)a:
a .u(tit + mare .e cal i .e clre*.:
6
1/am. 1$:#.
66
04od. 1&:1
Apele de la -ara
998 Moi(e a .orit .e 7(rael de la Marea 3oie. 'u a.ucat +(.re .u(tiul
6
Eur6 i, du. trei ,ile de mer( + .u(tiu,
8au g(it a..
6
Be. 1%:#6 Be. 2&:1$
9:8 'u aAu( la
6
Mara6 dar 8au .utut ( bea a. di Mara, .etru c era amar. -e aceea locul acela a fo(t umit
Mara
#
.
#
/au: 'mrciue
6
Fum. "":$
9;8 Po.orul a c2rtit
6
+m.otri)a lui Moi(e, ,ic2d: 9Ce a)em ( bemL:
6
04od. 1%:26 04od. 1#:"
9<8 Moi(e a (trigat
6
ctre -omul6 i -omul i8a artat u lem, .e care l8a arucat
66
+ a.. Ei a.a (8a fcut
dulce. 'colo a dat -omul
B
.o.orului legi i .oruci, i acolo l8a .u( la
BB
+cercare.
6
04od. 14:106 04od. 1#:46 P(. &0:1&.
66
2Gm.. 2:216 2Gm.. 4:41.
B
7o(. 24:2&.
BB
04od. 1%:46 -eut. $:2, 1%6 Jud. 2:226 Jud. ":1, 46 P(. %%:106 P(. $1:#
9=8 0l a ,i(: 9-ac
6
)ei a(culta cu luare amite gla(ul -omului -ume,eului tu, dac )ei face ce e(te bie
+aitea ?ui, dac )ei a(culta de .orucile ?ui i dac )ei .,i toate legile ?ui, u te )oi lo)i cu iciua di
bolile
66
cu care am lo)it .e egi.tei6 cci 0u (ut -omul
B
care te )idec.:
6
-eut. #:12, 1&.
66
-eut. 2$:2#, %0.
B
04od. 2":2&6 P(. 41:", 46 P(. 10":"6 P(. 14#:"
9>8 'u aAu( la
6
0lim, ude erau dou(.re,ece i,)oare de a. i a.te,eci de fiici. Ei au tbr2t acolo, l2g
a..
6
Fum. "":9
Capitolul 16
Crtirile %n Sin 4 Prepeliele i mana2 Sa"atul
78 Toat aduarea co.iilor lui 7(rael a
6
.lecat di 0lim6 i au aAu( + .u(tiul /i
66
, care e(te +tre 0lim i /iai, +
a cici(.re,ecea ,i a luii a doua du. ieirea lor di *ara 0gi.tului.
6
Fum. "":10, 11.
66
0,ec. "0:1&
98 Ei toat aduarea co.iilor lui 7(rael a c2rtit
6
+ .u(tiul acela +m.otri)a lui Moi(e i 'aro.
6
04od. 1&:246 P(. 10%:2&6 1Cor. 10:10
:8 Co.iii lui 7(rael le8au ,i(: 9Cum de
6
8am murit lo)i*i de m2a -omului + *ara 0gi.tului, c2d
66
edeam
l2g oalele oa(tre cu care, c2d m2cam .2ie de e (turamL Cci e8a*i adu( + .u(tiul ace(ta ca ( face*i
( moar de foame toat mul*imea acea(ta.:
6
Pl2g. 4:9.
66
Fum. 11:4, &
;8 -omul a ,i( lui Moi(e: 97at c )oi face ( ) .lou .2ie
6
di ceruri. Po.orul )a iei afar i )a (tr2ge, c2t
+i trebuie .etru fiecare ,i, ca (8l .u la
66
+cercare i ( )d dac )a umbla (au u du. legea Mea.
6
P(. #$:24, 2&6 P(. 10&:406 7oa %:"1, "26 1Cor. 10:".
66
04od. 1&:2&6 -eut. $:2, 1%
<8 G ,iua a a(ea, c2d )or .regti ce au adu( aca(, )or a)ea
6
de dou ori mai mult dec2t )or (tr2ge + fiecare
,i.:
6
04od. 1%:226 ?e). 2&:21
=8 Moi(e i 'aro au ,i( tuturor co.iilor lui 7(rael: 9'(t8(ear
6
, )e*i +*elege c -omul e(te 'cela care )8a (co(
di *ara 0gi.tului.
6
04od. 1%:12, 1"6 04od. %:#6 Fum. 1%:2$, 29, "0
>8 Ei m2ie dimiea*, )e*i )edea (la)a
6
-omului6 .etru c )8a au,it c2rtirile +m.otri)a -omului6 cci ce
66

(utem oi, ca ( c2rti*i +m.otri)a oa(trL:
6
04od. 1%:106 7(a. "&:26 7(a. 40:&6 7oa 11:4, 40.
66
Fum. 1%:11
?8 Moi(e a ,i(: 9-omul ) )a da a(t8(ear care de m2cat, i m2ie dimiea* ) )a da .2ie ( ) (tura*i,
.etru c a au,it -omul c2rtirile .e care le8a*i ro(tit +m.otri)a ?ui6 cci ce (utem oiL C2rtirile )oa(tre u (e
+drea.t +m.otri)a oa(tr, ci +m.otri)a
6
-omului.:
6
1/am. $:#6 ?uc. 10:1%6 3om. 1":2
94
@8 Moi(e a ,i( lui 'aro: 9/.ue +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael: 9'.ro.ia*i8)
6
+aitea -omului6 cci )8a
au,it c2rtirile.:
6
Fum. 1%:1%
7A8 Ei, .e c2d )orbea 'aro +tregii aduri a lui 7(rael, (8au uitat +(.re .u(tiu, i iat c (la)a -omului (8a
6

artat + or.
6
04od. 1%:#6 04od. 1":216 Fum. 1%:196 1Gm.. $:10, 11
778 -omul, )orbid lui Moi(e, a ,i(:
798 9'm
6
au,it c2rtirile co.iilor lui 7(rael. /.ue8le: 9Gtre cele
66
dou (eri a)e*i ( m2ca*i care, i dimiea*a
B

) )e*i (tura de .2ie6 i )e*i ti c 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.:
6
04od. 1%:$.
66
04od. 1%:%.
B
04od. 1%:#
7:8 /eara, au )eit ite
6
.re.eli*e i au aco.erit tbra6 i, dimiea*a, (8a ae,at u (trat gro( de rou
66
+ Aurul
taberei.
6
Fum. 11:"16 P(. #$:2#, 2$6 P(. 10&:40.
66
Fum. 11:9
7;8 C2d (8a luat roua acea(ta, .e fa*a .u(tiului era ce)a
6
mrut ca ite gru*e, mrut ca bobi*ele de g<ea*
alb .e .m2t.
6
Fum. 11:#6 -eut. $:"6 Feem. 9:1&6 P(. #$:246 P(. 10&:40
7<8 Co.iii lui 7(rael (8au uitat la ea i au ,i( uul ctre altul: 9Ce e(te acea(taL: Cci u tiau ce e(te. Moi(e le8a
,i(: 90(te
6
.2iea .e care )8o d -omul ca <ra.
6
7oa %:"1, 49, &$6 1Cor. 10:"
7=8 7at ce a .orucit -omul: 9@iecare di )oi ( (tr2g c2t +i trebuie .etru <ra, i aume u
6
omer de ca.,
du. umrul (ufletelor )oa(tre6 fiecare ( ia di ea .etru cei di cortul lui.:
6
04od. 1%:"%
7>8 7(raeli*ii au fcut aa6 i au (tr2( uii mai mult, al*ii mai .u*i.
7?8 G urm o m(urau cu omerul, i cie
6
(tr2(e(e mai mult, 8a)ea imic de .ri(o(, iar cie (tr2(e(e mai
.u*i, u ducea li.( deloc. @iecare (tr2gea tocmai c2t +i trebuia .etru <ra.
6
2Cor. $:1&
7@8 Moi(e le8a ,i(: 9Fimei ( u la(e ce)a di ea .2 a doua ,i dimiea*.:
9A8 F8au a(cultat de Moi(e, i (8au g(it uii care au l(at ce)a di ea .2 dimiea*a6 dar a fcut )iermi i (8a
+m.u*it. Moi(e (8a m2iat .e oameii aceia.
978 '(tfel, + toate dimie*ile, fiecare (tr2gea c2t +i trebuia .etru <ra6 i, c2d )eea cldura (oarelui, (e
to.ea.
998 G ,iua a a(ea, au (tr2( <ra +doit, i aume doi omeri de fiecare. To*i frutaii adurii au )eit i au
(.u( lui Moi(e lucrul ace(ta.
9:8 Ei Moi(e le8a ,i(: 9-omul a .orucit aa. M2ie e(te ,iua de
6
odi<, /abatul +c<iat -omului6 coace*i ce
a)e*i de co.t, fierbe*i ce a)e*i de fiert i .(tra*i .2 a doua ,i dimiea*a tot ce )a rm2eD:
6
Be. 2:"6 04od. 20:$6 04od. "1:1&6 04od. "&:"6 ?e). 2":"
9;8 'u l(at8o .2 a doua ,i dimiea*a, cum .oruci(e Moi(e6 i u (8a
6
+m.u*it i 8a fcut )iermi.
6
04od. 1%:20
9<8 Moi(e a ,i(: 9M2ca*i8o a,i, cci e(te ,iua /abatului6 a,i u )e*i g(i ma .e c2m..
9=8 !e*i (tr2ge tim.
6
de a(e ,ile6 dar + ,iua a a.tea, care e(te /abatul, u )a fi.:
6
04od. 20:9, 10
9>8 G ,iua a a.tea, uii di .o.or au ieit ( (tr2g ma, i 8au g(it.
9?8 'tuci -omul a ,i( lui Moi(e: 9P2 c2d a)e*i de g2d ( u .,i*i
6
.orucile i legile MeleL
6
2Gm.. 1#:146 P(. #$:10, 226 P(. 10%:1"
9@8 !ede*i c -omul )8a dat /abatul6 de aceea ) d + ,iua a a(ea <ra .etru dou ,ile. @iecare ( rm2 la
locul lui, i, + ,iua a a.tea, imei ( u ia( di locul + care (e g(ete.:
:A8 Ei .o.orul (8a odi<it + ,iua a a.tea.
:78 Ca(a lui 7(rael a umit <raa acea(ta 9ma:. 0a (ema
6
cu bobul de coriadru6 era alb i a)ea u gu(t de
turt cu miere.
6
Fum. 11:#, $
:98 Moi(e a ,i(: 97at ce a .orucit -omul: 9/ (e .(tre,e u omer .li cu ma .etru urmaii )otri, ca (
)ad i ei .2iea .e care )8am dat8o (8o m2ca*i + .u(tiu, du. ce )8am (co( di *ara 0gi.tului.:
::8 Ei Moi(e a ,i( lui 'aro
6
: 97a u )a(, .ue + el u omer .li cu ma
#
i aa,8l +aitea -omului, ca ( fie
.(trat .etru urmaii )otri.:
#
Maa 5 umit aa .etru c i(raeli*ii, c2d au ),ut8o +t2ia dat, au (trigat: 9Ma <u O ce e(te acea(ta:L
6
0)r. 9:4
95
:;8 -u. .oruca dat de -omul lui Moi(e, 'aro l8a .u(
6
+aitea c<i)otului mrturiei, ca ( fie .(trat.
6
04od. 2&:1%, 216 04od. 40:206 Fum. 1#:106 -eut. 10:&6 1Gm.. $:9
:<8 Co.iii lui 7(rael au m2cat ma .atru,eci
6
de ai, .2
66
la (o(irea lor +tr8o *ar locuit6 au m2cat ma
.2 la (o(irea lor la <otarele *rii Caaaului.
6
Fum. "":"$6 -eut. $:2, "6 Feem. 9:20, 216 7oa %:"1, 49.
66
7o(. &:126 Feem. 9:1&
:=8 Kmerul e(te a ,ecea .arte ditr8o ef.
Capitolul 17
efidim 4 Stnca din )ore"
78 Toat
6
aduarea co.iilor lui 7(rael a .lecat di .u(tiul /i, du. cltoriile ,ilice, .e care .oruci(e -omul
( le fac6 i au tbr2t la 3efidim. 'colo .o.orul 8a g(it a. de but.
6
04od. 1%:16 Fum. "":12, 14
98 'tuci .o.orul
6
a cutat ceart cu Moi(e. 0i au ,i(: 9-8e a. ( bemD: Moi(e le8a r(.u(: 9Petru ce
cuta*i ceart cu mieL Petru ce i(.iti*i
66
.e -omulL:
6
Fum. 20:", 4.
66
-eut. %:1%6 P(. #$:1$, 416 7(a. #:126 Mat. 4:#6 1Cor. 10:9
:8 Po.orul (ttea acolo, c<iuit de (ete, i c2rtea
6
+m.otri)a lui Moi(e. 0l ,icea: 9Petru ce e8ai (co( di 0gi.t,
ca ( e faci ( murim de (ete aici cu co.iii i turmele oa(treL:
6
04od. 1%:2
;8 Moi(e a (trigat
6
ctre -omul i a ,i(: 9Ce ( fac cu .o.orul ace(taL Gc .u*i, i au ( m
66
ucid cu .ietre.:
6
04od. 14:1&.
66
1/am. "0:%6 7oa $:&96 7oa 10:"1
<8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Treci
6
+aitea .o.orului i ia cu tie )reo c2*i)a di btr2ii lui 7(rael6 ia8*i + m2
i toiagul cu care ai
66
lo)it r2ul, i .oreteD
6
0,ec. 2:%.
66
04od. #:206 Fum. 20:$
=8 7at
6
, 0u )oi (ta +aitea ta .e (t2ca Iorebului6 )ei lo)i (t2ca i )a *2i a. di ea, i .o.orul )a bea.:
Moi(e a fcut aa, + fa*a btr2ilor lui 7(rael.
6
Fum. 20:10, 116 P(. #$:1&, 206 P(. 10&:416 P(. 114:$6 1Cor. 10:4
>8 0l a umit locul acela 9Ma(a
6
i Meriba:
#
, cci co.iii lui 7(rael (e certa(er i i(.iti(er .e -omul, ,ic2d:
90(te oare -omul + miAlocul o(tru, (au u e(teL:
#
/au: 7(.it i ceart
6
Fum. 20:1"6 P(. $1:#6 P(. 9&:$6 0)r. ":$
1nfrn(erea lui Amalec
?8 'malec
6
a )eit ( bat .e 7(rael la 3efidim.
6
Be. "%:126 Fum. 24:206 -eut. 2&:1#6 1/am. 1&:2
@8 'tuci Moi(e a ,i( lui
6
7o(ua: 9'lege ite brba*i i iei de lu.t +m.otri)a lui 'malec. 7ar eu )oi (ta m2ie
.e )2rful dealului cu toiagul
66
lui -ume,eu + m2.:
6
@a.. #:4&6 0)r. 4:$.
66
04od. 4:20
7A8 7o(ua a fcut ce8i (.u(e(e Moi(e i a ieit ( lu.te +m.otri)a lui 'malec. 7ar Moi(e, 'aro i Iur (8au (uit .e
)2rful dealului.
778 C2d +i ridica
6
Moi(e m2a, era mai tare 7(rael6 i c2d +i l(a m2a + Ao(, era mai tare 'malec.
6
7ac. &:1%
798 M2iile lui Moi(e fiid trudite, ei au luat o .iatr, au .u(8o (ub el, i el a e,ut .e ea. 'aro i Iur +i
(.riAieau m2iile, uul deo.arte, iar altul de alta6 i m2iile lui au rma( +ti(e .2 la a(fi*itul (oarelui.
7:8 Ei 7o(ua a biruit .e 'malec i .o.orul lui, cu tiul (abiei.
7;8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/crie
6
lucrul ace(ta + carte, ca ( (e .(tre,e aducerea amite, i (.ue lui 7o(ua c
)oi
66
terge .omeirea lui 'malec de (ub ceruri.:
6
04od. "4:2#.
66
Fum. 24:206 -eut. 2&:196 1/am. 1&:", #6 1/am. "0:1, 1#6 2/am. $:126 0,ra 9:14
7<8 Moi(e a ,idit u altar i i8a .u( umele 9-omul, (teagul meu
#
:.
#
0braic: Je<o)a8i(i
7=8 0l a ,i(: 9Petru c i8a ridicat m2a +m.otri)a (cauului de domie al -omului, -omul )a .urta r,boi
+m.otri)a lui 'malec, di eam + eamD:
Capitolul 18
96
!etro la -oise
78 7etro
6
, .reotul Madiaului, (ocrul lui Moi(e, a aflat tot ce fcu(e -ume,eu
66
.etru Moi(e i .o.orul /u,
7(rael6 a aflat c -omul (co(e(e .e 7(rael di 0gi.t.
6
04od. 2:1%6 04od. ":1.
66
P(. 44:16 P(. ##:14, 1&6 P(. #$:46 P(. 10&:&, 4"6 P(. 10%:2, $
98 7etro, (ocrul lui Moi(e, a luat .e /efora, e)a(ta lui Moi(e, care fu(e(e trimi( aca(.
:8 ' luat i .e cei doi
6
fii ai /eforei6 uul (e umea B<erom
#66
cci Moi(e ,i(e(e: 9?ocuie(c ca (tri +tr8o *ar
(tri,:
#
/au: /tri
6
@a.. #:29.
66
04od. 2:22
;8 iar cellalt (e umea 0lie,er
#
cci ,i(e(e: 9-ume,eul tatlui meu mi8a aAutat i m8a (c.at de (abia lui
farao.:
#
/au: 'Autorul lui -ume,eu
<8 7etro, (ocrul lui Moi(e, a )eit cu fiii i e)a(ta lui Moi(e + .u(tiu ude tbra el, la mutele
6
lui -ume,eu.
6
04od. ":1, 12
=8 ' trimi( )orb lui Moi(e (8i (.u: 90u, (ocrul tu, 7etro, )i la tie cu e)a(ta ta i cu cei doi fii ai ti.:
>8 Moi(e a ieit
6
+aitea (ocrului (u, (8a arucat cu fa*a la .m2t, i l8a (rutat
66
. /8au +trebat uul .e altul de
(tate i au itrat + cortul lui Moi(e.
6
Be. 14:1#6 Be. 1$:26 Be. 19:16 1Gm.. 2:19.
66
Be. 29:1"6 Be. "":4
?8 Moi(e a i(tori(it (ocrului (u tot ce fcu(e -omul +m.otri)a lui farao i +m.otri)a 0gi.tului, di .ricia lui
7(rael, toate (uferi*ele care )ei(er .e(te ei .e drum i cum +i i,b)i(e
6
-omul di ele.
6
P(. #$:426 P(. $1:#6 P(. 10%:106 P(. 10#:2
@8 7etro (8a bucurat .etru tot biele .e care8l fcu(e -omul lui 7(rael i .etru c8l i,b)i(e di m2a
egi.teilor.
7A8 Ei 7etro a ,i(: 9Biecu)2tat
6
( fie -omul, care )8a i,b)it di m2a egi.teilor i di m2a lui farao, 0l,
care a i,b)it .o.orul di m2a egi.teilorD
6
Be. 14:206 2/am. 1$:2$6 ?uc. 1:%$
778 Cuo(c acum c -omul e(te
6
mai mare dec2t to*i dume,eii6 cci
66
+ lucrul + care (8au .urtat
B
cu trufie, 0l
a fo(t mai .re(u( de ei.:
6
2Cro. 2:&6 P(. 9&:"6 P(. 9#:96 P(. 1"&:&.
66
04od. 1:10, 1%, 226 04od. &:2, #6 04od. 14:$, 1$.
B
1/am. 2:"6 Feem. 9:10, 1%, 296 7o) 40:11, 126 P(.
"1, 2"6 P(. 119:216 ?uc. 1:&1
798 7etro, (ocrul lui Moi(e, a adu( lui -ume,eu o ardere de tot i o Aertf de m2care. 'aro i to*i btr2ii lui
7(rael au )eit i au luat .arte la ma( cu (ocrul lui Moi(e, +aitea
6
lui -ume,eu.
6
-eut. 12:#6 1Cro. 29:226 1Cor. 10:1$, 21, "1
7udectorii
7:8 ' doua ,i, Moi(e (8a ae,at ( Audece .o.orul6 i .o.orul a (tat +aitea lui de dimiea*a .2 (eara.
7;8 /ocrul lui Moi(e a ),ut tot ce fcea el .etru .o.or, i a ,i(: 9Ce faci tu acolo cu .o.orul acelaL -e ce (tai
(igur, i tot .o.orul (t +aitea ta, de dimiea*a .2 (earaL:
7<8 Moi(e a r(.u( (ocrului (u: 9Po.orul )ie
6
la mie ca ( cear (fat lui -ume,eu.
6
?e). 24:126 Fum. 1&:"4
7=8 C2d au )reo treab
6
, )i la mie6 eu Audec +tre ei i fac cuo(cut
66
.orucile lui -ume,eu i legile ?ui.:
6
04od. 2":#6 04od. 24:146 -eut. 1#:$6 2/am. 1&:"6 7o) "1:1"6 @a.. 1$:1&6 1Cor. %:1.
66
?e). 24:1&6 Fum. 1&:"&6 Fum. 2#:%, etc.6 Fum. "%:%89
7>8 /ocrul lui Moi(e i8a ,i(: 9Ce faci tu u e(te bie.
7?8 Te i(to)eti (igur i )ei i(to)i i .o.orul ace(ta, care e(te cu tie6 cci lucrul e(te mai .re(u( de .uterile tale
i u8l )ei .utea face
6
(igur.
6
Fum. 11:14, 1#6 -eut. 1:9, 12
7@8 'cum a(cult gla(ul meu6 am (8*i dau u (fat, i -ume,eu
6
)a fi cu tieD @ii tlmaciul .o.orului
66
+aitea
lui -ume,eu i du
B
.riciile +aitea lui -ume,eu.
6
04od. ":12.
66
04od. 4:1%6 04od. 20:196 -eut. &:&.
B
Fum. 2#:&
9A8 G)a*8i
6
.orucile i legile6 i arat8le calea
66
.e care trebuie (8o urme,e i ce
B
trebuie ( fac.
6
-eut. 4:1, &6 -eut. &:16 -eut. %:1, 26 -eut. #:11.
66
P(. 14":$.
B
-eut. 1:1$
978 'lege di tot .o.orul oamei
6
de(toiici
66
, temtori de -ume,eu, oamei de +credere
B
, )rAmai
BB
ai
lcomiei6 .ue8i .e(te .o.or dre.t c.eteii .e(te o mie, c.eteii .e(te o (ut, c.eteii .e(te cici,eci i
c.eteii .e(te ,ece.
6
04od. 1$:2&6 -eut. 1:1&, 1%6 -eut. 1%:1$6 2Cro. 19:&8106 @a.. %:".
66
Be. 42:1$6 2/am. 2":"6 2Cro. 19:9.
B
0,ec. 1$:$.
BB
-eut. 1%:19
97
998 0i ( Audece .o.orul + tot tim.ul
6
6 ( aduc
66
+aitea ta toate .riciile +(emate, iar .riciile cele mai mici
( le Audece ei +ii. G felul ace(ta +*i )ei uura (arcia, cci
B
o )or .urta i ei +m.reu cu tie.
6
04od. 1$:2%.
66
04od. 1$:2%6 ?e). 24:116 Fum. 1&:""6 Fum. 2#:26 Fum. "%:16 -eut. 1:1#6 -eut. 1#:$.
B
Fum. 11:1#
9:8 -ac )ei face lucrul ace(ta i dac -ume,eu +*i )a .oruci aa, )ei .utea
6
face fa* lucrurilor, i tot .o.orul
ace(ta )a aAuge fericit la
66
locul lui.:
6
04od. 1$:1$.
66
Be. 1$:""6 Be. "0:2&6 04od. 1%:296 2/am. 19:"9
9;8 Moi(e a a(cultat (fatul (ocrului (u i a fcut tot ce (.u(e(e el.
9<8 Moi(e
6
a ale( oamei de(toiici di tot 7(raelul i i8a .u( c.eteii ale .o.orului, c.eteii .e(te o mie,
c.eteii .e(te o (ut, c.eteii .e(te cici,eci i c.eteii .e(te ,ece.
6
-eut. 1:1&6 @a.. %:&
9=8 0i Audecau
6
.o.orul + tot tim.ul6 aduceau +aitea lui Moi(e .riciile
66
grele, iar toate .riciile mici le
Audecau ei +ii.
6
04od. 1$:22.
66
7o) 29:1%
9>8 '.oi Moi(e a trimi(
6
.e (ocrul (u + *ara lui.
6
Fum. 10:29, "0
Capitolul 19
Pustia i muntele Sinai
78 G lua a treia du. ieirea lor di *ara 0gi.tului, co.iii lui 7(rael au aAu(
6
+ ,iua aceea + .u(tiul /iai.
6
Fum. "":1&
98 -u. ce au .lecat de la 3efidim
6
, au aAu( + .u(tiul /iai i au tbr2t + .u(tiu. 7(rael a tbr2t acolo, + fa*a
mutelui
66
.
6
04od. 1#:1, $.
66
04od. ":1, 12
:8 Moi(e
6
(8a (uit la -ume,eu. Ei -omul l8a c<emat
66
de .e mute, ,ic2d: 9'a ( )orbeti ca(ei lui 7aco) i
( (.ui co.iilor lui 7(rael:
6
04od. 20:216 @a.. #:"$.
66
04od. ":4
;8 9'*i
6
),ut ce am fcut 0gi.tului i cum )8am .urtat
66
.e ari.i de )ultur i )8am adu( aici la Mie.
6
-eut. 29:2.
66
-eut. "2:116 7(a. %":96 '.oc. 12:14
<8 'cum
6
, dac )e*i a(culta gla(ul Meu i dac )e*i .,i legm2tul Meu, )e*i fi ai Mei
66
ditre toate .o.oarele,
cci tot .m2tul
B
e(te al Meu6
6
-eut. &:2.
66
-eut. 4:206 -eut. #:%6 -eut. 14:2, 216 -eut. 2%:1$6 -eut. "2:$, 96 1Gm.. $:&"6 P(. 1"&:46 C2t. $:126 7(a. 41:$6 7(a. 4":16 7er. 10:1%6
Mal. ":1#6 Tit 2:14.
B
04od. 9:296 -eut. 10:146 7o) 41:116 P(. 24:16 P(. &0:126 1Cor. 10:2%, 2$
=8 Gmi )e*i fi o +m.r*ie
6
de .reo*i i u eam (f2t
66
. 'ce(tea (ut cu)itele .e care le )ei (.ue co.iilor lui
7(rael.:
6
-eut. "":2846 1Pet. 2:&, 96 '.oc. 1:%6 '.oc. &:106 '.oc. 20:%.
66
?e). 20, 24, 2%6 -eut. #:%6 -eut. 2%:196 -eut. 2$:96 7(a. %2:126 1Cor. ":1#6 1Te(.
&:2#
>8 Moi(e a )eit de a c<emat .e btr2ii .o.orului i le8a .u( +aite toate cu)itele ace(tea, cum +i .oruci(e
-omul.
?8 Tot
6
.o.orul a r(.u(: 9!om face tot ce a ,i( -omulD: Moi(e a (.u( -omului cu)itele .o.orului.
6
04od. 24:", #6 -eut. &:2#6 -eut. 2%:1#
@8 Ei -omul a ,i( lui Moi(e: 97at, )oi )ei la tie +tr8u or
6
gro(, .etru ca
66
( aud .o.orul c2d +*i )oi
)orbi i ( aib +totdeaua +credere
B
+ tie.: Moi(e a (.u( -omului cu)itele .o.orului.
6
04od. 19:1%6 04od. 20:216 04od. 24:1&, 1%6 -eut. 4:116 P(. 1$:11, 126 P(. 9#:26 Mat. 1#:&.
66
-eut. 4:12, "%6 7oa 12:29, "0.
B
04od. 14:"1
Pre(tirea pentru primirea Le(ii
7A8 Ei -omul a ,i( lui Moi(e: 9-u8te la .o.or, (fi*ete87
6
, a,i i m2ie, i .ue8i (8i (.ele
66
<aiele.
6
?e). 11:44, 4&6 0)r. 10:22.
66
04od. 19:146 Be. "&:26 ?e). 1&:&
778 / fie gata .etru a treia ,i6 cci a treia ,i -omul /e
6
)a cobor+, + fa*a +tregului .o.or, .e mutele /iai.
6
04od. 19:1%, 1$6 04od. "4:"&6 -eut. "":2
798 / <otrti .o.orului aumite margii de Aur +m.reAur i ( (.ui: 9/ u cum)a ( ) (ui*i .e mute (au (
) atige*i de .oalele lui. Kricie (e
6
)a atige de mute )a fi .ede.(it cu moartea.
6
0)r. 12:20
7:8 Ficio m2 ( u (e atig de el6 ci .e oricie (e )a atige (8l omoare cu .ietre (au (8l (tr.ug cu (ge*i:
dobitoc (au om, u )a tri.: C2d )a (ua tr2mbi*a
6
, ei )or +aita (.re mute.:
6
04od. 19:1%, 19
7;8 Moi(e (8a cobor2t de .e mute la .o.or: a (fi*it
6
.o.orul, i ei i8au (.lat <aiele.
6
04od. 19:10
98
7<8 Ei a ,i( .o.orului: 9@i*i gata
6
+ trei ,ile6 ( u ) a.ro.ia*i de )reo
66
femeie.:
6
04od. 19:11.
66
1/am. 21:4, &6 Ca<. #:"6 1Cor. #:&
7=8 ' treia ,i dimiea*a, au fo(t
6
tuete, fulgere i u or
66
gro( .e mute6 tr2mbi*a r(ua
B
cu .utere, i tot
.o.orul di tabr a fo(t
BB
a.ucat de (.aim.
6
P(. ##:1$6 0)r. 12:1$, 196 '.oc. 4:&6 '.oc. $:&6 '.oc. 11:19.
66
04od. 19:96 04od. 40:"46 2Cro. &:14.
B
'.oc. 1:106 '.oc. 4:1.
BB
0)r. 12:21
7>8 Moi(e
6
a (co( .o.orul di tabr, (.re +t2m.iarea lui -ume,eu, i (8au ae,at la .oalele mutelui.
6
-eut. 4:10
7?8 Mutele
6
/iai era tot umai fum, .etru c -omul /e cobor2(e .e el + miAlocul focului
66
. @umul
B
ace(ta (e
+l*a ca fumul uui cu.tor, i tot
BB
mutele (e cutremura cu .utere.
6
-eut. 4:116 -eut. "":26 Jud. &:&6 P(. %$:#, $6 7(a. %:46 Iab. ":".
66
04od. ":26 04od. 24:1#6 2Cro. #:1, 2, ".
B
Be. 1&:1#6 P(. 144:&6 '.oc. 1&:$.
BB
P(. %$:$6 P(. ##:1$6 P(. 114:#6 7er. 4:246 0)r. 12:2%
7@8 Tr2mbi*a r(ua
6
tot mai .uteric. Moi(e
66
)orbea, i -ume,eu
B
+i r(.udea cu gla( tare.
6
04od. 19:1".
66
0)r. 12:21.
B
Feem. 9:1"6 P(. $1:#
9A8 -omul /8a cobor2t .e mutele /iai, i aume .e )2rful mutelui. -omul a c<emat .e Moi(e .e )2rful
mutelui. Ei Moi(e (8a (uit (u(.
978 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Coboar8te i .orucete .o.orului cu tot diadi(ul ( u dea bu,a (.re -omul,
ca
6
( (e uite, .etru ca u cum)a ( .iar u mare umr ditre ei.
6
04od. ":&6 1/am. %:19
998 Preo*ii, care (e a.ro.ie de -omul, ( (e (fi*ea(c
6
i ei, ca u cum)a (8i lo)ea(c
66
-omul cu moartea.:
6
?e). 10:".
66
2/am. %:#, $
9:8 Moi(e a ,i( -omului: 9Po.orul u )a .utea ( (e (uie .e mutele /iai, cci e8ai o.rit cu tot diadi(ul,
,ic2d: 9Iotrte
6
aumite margii + Aurul mutelui i (fi*ete8l.:
6
04od. 19:126 7o(. ":4
9;8 -omul i8a ,i(: 9-u8te, coboar8te i (uie8te a.oi iari cu 'aro6 dar .reo*ii i .o.orul ( u dea bu,a ( (e
(uie la -omul, ca u cum)a (8i lo)ea(c cu moartea.:
9<8 Moi(e (8a cobor2t la .o.or i i8a (.u( ace(te lucruri.
Capitolul 20
Cele :; porunci
78 'tuci -ume,eu a ro(tit toate
6
ace(te cu)ite i a ,i(:
6
-eut. &:22
98 90u
6
(ut -omul -ume,eul tu care te8a (co(
66
di *ara 0gi.tului, di ca(a robiei.
6
?e). 2%:1, 1"6 -eut. &:%6 P(. $1:106 K(ea 1":4.
66
04od. 1":"
:8 /
6
u ai al*i dume,ei afar de Mie.
6
-eut. &:#6 -eut. %:146 2Gm.. 1#:"&6 7er. 2&:%6 7er. "&:1&
;8 /
6
u8*i faci c<i. cio.lit, ici )reo +f*iare a lucrurilor care (ut (u( + ceruri, (au Ao( .e .m2t, (au +
a.ele mai de Ao( dec2t .m2tul.
6
?e). 2%:16 -eut. 4:1%6 -eut. &:$6 -eut. 2#:1&6 P(. 9#:#
<8 / u
6
te +c<ii +aitea lor i ( u le (luAeti6 cci 0u, -omul -ume,eul tu, (ut u -ume,eu gelo(
66
,
care
B
.ede.(e(c elegiuirea .ri*ilor + co.ii, .2 la al treilea i la al .atrulea eam al celor ce M ur(c,
6
04od. 2":246 7o(. 2":#6 2Gm.. 1#:"&6 7(a. 44:1&, 19.
66
04od. "4:146 -eut. 4:246 -eut. %:1&6 7o(. 24:19.
B
04od. "4:#6 ?e). 20:&6 ?e). 2%:"9, 406
Fum. 14:1$, ""6 1Gm.. 21:296 7o) &:46 7o) 21:196 P(. #9:$6 P(. 109:146 7(a. 14:20, 216 7(a. %&:%, #6 7er. 2:96 7er. "2:1$
=8 i M +dur
6
.2 la al miilea eam de cei ce M iube(c i .,e(c .orucile Mele.
6
04od. "4:#6 -eut. #:96 P(. $9:"46 3om. 11:2$
>8 /
6
u iei + deert Fumele -omului -ume,eului tu6 cci -omul
66
u )a l(a e.ede.(it .e cel ce )a lua
+ deert Fumele ?ui.
6
04od. 2":16 ?e). 19:126 -eut. &:116 P(. 1&:46 Mat. &:"".
66
Mica %:11
?8 'du8*i
6
amite de ,iua de odi<, ca (8o (fi*eti.
6
04od. "1:1", 146 ?e). 19:", "06 ?e). 2%:26 -eut. &:12
@8 / lucre,i
6
a(e ,ile i (8*i faci lucrul tu.
6
04od. 2":126 04od. "1:1&6 04od. "4:216 ?e). 2":"6 0,ec. 20:126 ?uc. 1":14
7A8 -ar ,iua a
6
a.tea e(te ,iua de odi< +c<iat -omului -ume,eului tu: ( u faci icio lucrare + ea,
ici tu, ici fiul tu, ici fiica ta, ici robul tu, ici roaba ta, ici )ita ta, ici (triul
66
care e(te + ca(a ta.
6
Be. 2:2, "6 04od. 1%:2%6 04od. "1, 1&.
66
Feem. 1":1%819
778 Cci + a(e ,ile
6
a fcut -omul cerurile, .m2tul i marea, i tot ce e(te + ele, iar + ,iua a a.tea /8a
odi<it: de aceea a biecu)2tat -omul ,iua de odi< i a (fi*it8o.
6
Be. 2:2
99
798 Ci(tete
6
.e tatl tu i .e mama ta, .etru ca ( *i (e lugea(c ,ilele + *ara .e care *i8o d -omul
-ume,eul tu.
6
04od. 2":2%6 ?e). 19:"6 -eut. &:1%6 7er. "&:#, 1$, 196 Mat. 1&:46 Mat. 19:196 Mar. #:106 Mar. 10:196 ?uc. 1$:206 0fe(. %:2
7:8 /
6
u uci,i.
6
-eut. &:1#6 Mat. &:216 3om. 1":9
7;8 /
6
u .reacur)eti.
6
-eut. &:1$6 Mat. &:2#
7<8 /
6
u furi.
6
?e). 19:116 -eut. &:196 Mat. 19:1$6 3om. 1":96 1Te(. 4:%
7=8 /
6
u mrturi(eti (tr2mb +m.otri)a a.roa.elui tu.
6
04od. 2":16 -eut. &:206 -eut. 19:1%6 Mat. 19:1$
7>8 /
6
u .ofteti ca(a a.roa.elui tu6 (
66
u .ofteti e)a(ta a.roa.elui tu, ici robul lui, ici roaba lui, ici
boul lui, ici mgarul lui, ici )reu alt lucru care e(te al a.roa.elui tu.
6
-eut. &:216 Mica 2:26 Iab. 2:96 ?uc. 12:1&6 @a.. 20:""6 3om. #:#6 3om. 1":96 0fe(. &:", &6 0)r. 1":&.
66
7o) "1:96 Pro). %:296 7er. &:$6 Mat. &:2$
Spaima poporului 4 Le(ea altarului
7?8 Tot
6
.o.orul au,ea
66
tuetele i (uetul tr2mbi*ei i )edea flcrile mutelui care fumega
B
. ?a .ri)elitea
acea(ta, .o.orul tremura i (ttea + de.rtare.
6
0)r. 12:1$.
66
'.oc. 1:10, 12.
B
04od. 19:1$
7@8 0i au ,i( lui Moi(e: 9!orbete8e
6
tu +(u*i i te )om a(culta: dar (
66
u e mai )orbea(c -ume,eu, ca (
u murim.:
6
-eut. &:2#6 -eut. 1$:1%6 Bal. ":19, 206 0)r. 12:19.
66
-eut. &:2&
9A8 Moi(e a ,i( .o.orului: 9Fu )
6
+(.im2ta*i6 cci
66
-ume,eu a )eit tocmai ca ( ) .u la +cercare i ca
( a)e*i frica
B
?ui +aitea oc<ilor )otri, .etru ca ( u .ctui*i.:
6
1/am. 12:206 7(a. 41:10, 1".
66
Be. 22:16 -eut. 1":".
B
-eut. 4:106 -eut. %:26 -eut. 10:126 -eut. 1#:1", 196 -eut. 19:206 -eut. 2$:&$6 Pro). ":#6
Pro). 1%:%6 7(a. $:1"
978 Po.orul (ttea + de.rtare6 iar Moi(e (8a a.ro.iat de orul
6
+ care era -ume,eu.
6
04od. 19:1%6 -eut. &:&6 1Gm.. $:12
998 -omul a ,i( lui Moi(e: 9'a ( )orbeti co.iilor lui 7(rael: 9'*i ),ut c )8am )orbit di
6
ceruri.
6
-eut. 4:"%6 Feem. 9:1"
9:8 / u face*i dume,ei de argit i dume,ei de aur, ca (8i .ue*i alturi
6
de Mie6 ( u ) face*i al*i
dume,ei.
6
04od. "2:1, 2, 46 1/am. &:4, &6 2Gm.. 1#:""6 0,ec. 20:"96 0,ec. 4":$6 -a. &:4, 2"6 Mef. 1:&6 2Cor. %:1481%
9;8 /8Mi ridici u altar de .m2t, .e care (8*i aduci arderile de tot i Aertfele de mul*umire, oile
6
i boii. G
orice
66
loc + care Gmi )oi aduce amite de Fumele Meu, )oi )ei la tie i te )oi
B
biecu)2ta.
6
?e). 1:2.
66
-eut. 12:&, 11, 216 -eut. 14:2"6 -eut. 1%:%, 116 -eut. 2%:26 1Gm.. $:4"6 1Gm.. 9:"6 2Cro. %:%6 2Cro. #:1%6 2Cro. 12:1"6 0,ra %:126
Feem. 1:96 P(. #4:#6 7er. #:10, 12.
B
Be. 12:26 -eut. #:1"
9<8 -ac8Mi
6
)ei ridica u altar de .iatr, ( u8l ,ideti di .ietre cio.lite6 cci cum +*i )ei .ue dalta + .iatr, o
)ei .2gri.
6
-eut. 2#:&6 7o(. $:"1
9=8 / u te (ui la altarul Meu .e tre.te, ca ( u *i (e de(co.ere goliciuea +aitea lui.:
Capitolul 21
&espre slo"o'enie i via
78 97at legile .e care le )ei
6
.ue +aitea lor.
6
04od. 24:", 46 -eut. 4:146 -eut. %:1
98 -ac
6
)ei cum.ra u rob e)reu, ( (luAea(c a(e ai ca rob6 dar + al a.telea ( ia( (lobod, fr (
.ltea(c imic ca de(.gubire.
6
?e). 2&:"9, 40, 416 -eut. 1&:126 7er. "4:14
:8 -ac a itrat (igur, ( ia( (igur6 dac era +(urat, ( ia( i e)a(ta (a +m.reu cu el.
;8 -ac (t.2ul lui i8a dat o e)a(t, i a a)ut fii i fiice cu ea, e)a(ta i co.iii ( fie ai (t.2ului lui, iar el (
ia( (igur.
<8 -ac robul
6
)a ,ice: 90u iube(c .e (t.2ul meu, .e e)a(ta mea i co.iii mei, i u )reau ( ie( (lobod:,
6
-eut. 1&:1%, 1#
=8 atuci (t.2ul lui (8l duc +aitea
6
lui -ume,eu, (8l a.ro.ie de u (au de (t2l.ul uii, i (t.2ul lui (8
i
66
gurea(c urec<ea cu o (ul, i robul ( rm2 .etru totdeaua + (luAba lui.
6
04od. 12:126 04od. 22:$, 2$.
66
P(. 40:%
100
>8 -ac u om +i )a
6
)ide fata ca roab, ea ( u ia( cum
66
ie( robii.
6
Feem. &:&.
66
04od. 21:2, "
?8 -ac u )a .lcea (t.2ului ei, care o lua(e de e)a(t, el (8i +le(ea(c r(cum.rarea6 dar u )a a)ea
dre.tul (8o )2d uor (trii, dac u8i )a *ie cu)2tul.
@8 -ac o d de e)a(t fiului (u, ( (e .oarte cu ea du. dre.tul fiicelor.
7A8 -ac8i )a lua o alt e)a(t, u )a (cdea imic .etru cea dit2i di <ra, di +mbrcmite i di dre.tul
6

ei de (o*ie.
6
1Cor. #:&
778 -ac u8i face ace(te trei lucruri, ea )a .utea iei, fr icio de(.gubire, fr ( dea bai.
Le(i %n privina uciderii
798 Cie )a lo)i
6
.e altul cu o lo)itur de moarte ( fie .ede.(it cu moartea.
6
Be. 9:%6 ?e). 24:1#6 Fum. "&:"0, "16 Mat. 2%:&2
7:8 -ac u
6
i8a +ti( la*uri i dac -ume,eu l8a fcut
66
(8i cad + m2, +*i )oi
B
<otr+ u loc ude )a .utea
( fug.
6
Fum. "&:226 -eut. 19:4, &.
66
1/am. 24:4, 10, 1$.
B
Fum. "&:116 -eut. 19:"6 7o(. 20:2
7;8 -ar dac lucrea,
6
cie)a cu rutate +m.otri)a a.roa.elui (u, folo(idu8(e de )icleie ca (8l omoare, c<iar
i de la
66
altarul Meu (8l (mulgi, ca ( fie omor2t.
6
Fum. 1&:"06 Fum. "&:206 -eut. 19:11, 126 0)r. 10:2%.
66
1Gm.. 2:2$8"46 2Gm.. 11:1&
#ecinstirea prinilor
7<8 Cie )a lo)i .e tatl (u (au .e mama (a ( fie .ede.(it cu moartea.
7=8 Cie
6
)a fura u om i8l )a
66
)ide (au +l )a *ie + m2iile
B
lui ( fie .ede.(it cu moartea.
6
-eut. 24:#.
66
Be. "#:2$.
B
04od. 22:4
7>8 Cie
6
)a ble(tema .e tatl (u (au .e mama (a, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
?e). 20:96 Pro). 20:206 Mat. 1&:46 Mar. #:10
Le(i privitoare la vtmarea trupului
7?8 -ac (e )or certa doi oamei, i uul di ei )a lo)i .e cellalt cu o .iatr (au cu .umul, fr (8i
.riciuia(c moartea, dar (ilidu8l ( (tea + .at,
7@8 cel ce l8a lo)it ( u fie .ede.(it, dac cellalt (e )a (cula i (e )a .limba afar, (.riAiit .e u toiag
6
. Fumai
(8l de(.gubea(c .etru +cetarea lucrului lui i (8l +griAea(c .2 la )idecare.
6
2/am. ":29
9A8 -ac u om )a lo)i cu b*ul .e robul (u, fie brbat, fie femeie, i robul moare (ub m2a lui, (t.2ul ( fie
.ede.(it.
978 -ar dac mai triete o ,i (au dou, (t.2ul ( u fie .ede.(it6 cci e(te argitul
6
lui.
6
?e). 2&:4&, 4%
998 -ac (e ceart doi oamei i lo)e(c .e o femeie +(rciat i o fac doar ( a(c +aite de )reme, fr alt
eorocire, ( fie .ede.(i*i cu o gloab
6
, .u( de brbatul femeii, i .e care o )or .lti du. <otr2rea
Audectorilor.
6
04od. 21:"06 -eut. 22:1$, 19
9:8 -ar dac (e +t2m.l o eorocire, )ei da )ia* .etru )ia*,
9;8 oc<i
6
.etru oc<i, dite .etru dite, m2 .etru m2, .icior .etru .icior,
6
?e). 24:206 -eut. 19:216 Mat. &:"$
9<8 ar(ur .etru ar(ur, ra .etru ra, )2taie .etru )2taie.
9=8 -ac u om lo)ete oc<iul robului (u, fie brbat, fie femeie, i8l face (8i .iard oc<iul, (8i dea drumul, ca
de(.gubire .etru oc<iul lui.
9>8 Ei dac face ( cad u dite robului (u, fie brbat, fie femeie, ca de(.gubire .etru ditele lui, (8i dea
drumul.
9?8 -ac u bou )a +m.uge i )a omor+ .e u brbat (au .e o femeie
6
, boul ( fie uci( cu .ietre, carea ( u i
(e m2ce, iar (t.2ul boului ( u fie .ede.(it.
6
Be. 9:&
9@8 -ar dac boul a)ea obicei mai +aite ( +m.ug, i (t.2ul fu(e(e +tii*at de lucrul ace(ta, i u l8a
+c<i(, boul ( fie uci( cu .ietre, dac )a ucide u brbat (au o femeie, i (t.2ul lui ( fie .ede.(it cu moartea.
:A8 -ac i (e .ue (t.2ului u .re* .etru r(cum.rarea
6
)ie*ii lui, )a .lti tot ce i (e )a cere.
6
04od. 21:226 Fum. "&:"1
101
:78 C2d boul )a +m.uge .e u biat (au .e o fat, i (e )a face du. legea acea(ta6
:98 dar dac boul +m.uge .e u rob, fie brbat, fie femeie, ( (e dea trei
6
(icli de argit (t.2ului robului, i
boul
66
( fie uci( cu .ietre.
6
Ca<. 11:12, 1"6 Mat. 2%:1&6 @ili.. 2:#.
66
04od. 21:2$
::8 -ac u om de(co.er o groa., (au dac u om (a. o groa. i 8o aco.er, i cade + ea u bou (au u
mgar,
:;8 (t.2ul gro.ii ( .ltea(c (t.2ului lor .re*ul )itei + argit, iar )ita moart ( fie a lui.
:<8 -ac boul uui om +m.uge boul uui alt om, i boul ace(ta moare, )or )ide boul cel )iu i .re*ul lui +l )or
+m.r*i6 )or +m.r*i i boul mort.
:=8 -ar dac (e tia c boul a)ea obicei mai +aite ( +m.ug, i (t.2ul lui u l8a +c<i(, (t.2ul ace(ta (
dea bou .etru bou, iar boul cel mort (8l ia el.
Capitolul 22
Le(i privitoare la avere
78 -ac u om fur u bou (au o oaie, i8l taie (au +l )ide, ( dea cici boi .etru boul furat i .atru
6
oi .etru
oaia furat.
6
2/am. 12:%6 Pro). %:"16 ?uc. 19:$
98 -ac <o*ul e(te .ri( (.rg2d
6
i e lo)it, i moare, cel ce l8a lo)it u
66
)a fi )io)at de omor fa* de el6
6
Mat. 24:4".
66
Fum. "&:2#
:8 dar dac a r(rit (oarele, )a fi )io)at de omor fa* de el. Io*ul trebuie ( dea +a.oi ce e(te dator ( dea6
dac 8are imic, ( fie )2dut
6
rob, ca de(.gubire .etru furtul lui6
6
04od. 21:2
;8 dac ceea ce a furat, fie bou, fie mgar, (au oaie, (e g(ete +c )iu
6
+ m2iile lui, ( dea +doit
66
+a.oi.
6
04od. 21:1%.
66
04od. 22:1, #6 Pro). %:"1
<8 -ac cie)a face (tricciue +tr8u ogor (au +tr8o )ie i +i la( )ita ( .a(c .e ogorul altuia, ( dea ca
de(.gubire cel mai bu rod di ogorul i )ia lui.
=8 -ac i,bucete u foc i +t2lete mrcii + cale i arde gr2ul + (o.i (au + .icioare, (au c2m.ul, cel ce a
.u( foc ( fie (ilit ( dea o de(.gubire de.li.
>8 -ac u om d altuia bai (au uelte (.re .(trare i le fur cie)a di ca(a ace(tuia di urm, <o*ul
6
trebuie
( +toarc +doit, dac )a fi g(it.
6
04od. 22:4
?8 -ac <o*ul u (e g(ete, (t.2ul ca(ei ( (e +f*ie,e
6
+aitea lui -ume,eu, ca ( (.u c 8a .u( m2a
.e a)utul a.roa.elui (u.
6
04od. 21:%6 04od. 22:2$
@8 G orice .rici de +elciue cu .ri)ire la u bou, u mgar, o oaie, o <ai, (au u lucru .ierdut, de(.re care
(e )a ,ice: 9Hite8lD: 5 .ricia
6
am2duror .r*ilor ( mearg .2 la -ume,eu6 acela, .e care8l )a o(2di
-ume,eu, trebuie ( +toarc +doit a.roa.elui (u.
6
-eut. 2&:16 2Cro. 19:10
7A8 -ac u om d altuia u mgar, u bou, o oaie, (au u dobitoc oarecare, ( i8l .(tre,e, i dobitocul moare,
+i (tric u mdular, (au e luat cu (ila de la el, fr ( fi ),ut cie)a,
778 ( (e fac u Aurm2t
6
+ Fumele -omului +tre cele dou .r*i6 i cel ce a .(trat dobitocul )a mrturi(i c
8a .u( m2a .e a)utul a.roa.elui (u6 (t.2ul dobitocului )a .rimi Aurm2tul ace(ta, i cellalt u )a fi dator
( i8l +locuia(c.
6
0)r. %:1%
798 -ar dac dobitocul a fo(t furat
6
de la el, )a fi dator fa* de (t.2ul lui ( i8l +locuia(c.
6
Be. "1:"9
7:8 -ac dobitocul a fo(t (f2iat de fiare (lbatice, +l )a aduce ca do)ad i u )a fi dator (8i +locuia(c
dobitocul (f2iat.
7;8 -ac u om +m.rumut altuia o )it, i )ita +i (tric u mdular (au moare + li.(a (t.2ului ei, )a trebui (8
o .ltea(c.
7<8 -ac (t.2ul e de fa*, u i8o )a .lti. -ac )ita a fo(t dat cu c<irie, .re*ul c<iriei )a fi de aAu(.
#ecinstirea unei fete
7=8 -ac
6
u om +al .e o fat elogodit i (e culc cu ea, +i )a .lti ,e(trea i o )a lua de e)a(t.
6
-eut. 22:2$, 29
102
7>8 -ac tatl u )rea ( i8o dea, el )a .lti + argit .re*ul ,e(trei
6
cu)eite fetelor.
6
Be. "4:126 -eut. 22:296 1/am. 1$:2&
7?8 Pe )rAitoare
6
( 8o lai ( tria(c.
6
?e). 19:2%, "16 ?e). 20:2#6 -eut. 1$:10, 116 1/am. 2$:", 9
7@8 Kricie
6
(e culc cu u dobitoc ( fie .ede.(it cu moartea.
6
?e). 1$:2"6 ?e). 20:1&
9A8 Cie
6
aduce Aertfe altor dume,ei dec2t -omului (igur ( fie imicit cu de()2rire.
6
Fum. 2&:2, #, $6 -eut. 1":1, 2, &, %, 9, 1", 14, 1&6 -eut. 1#:2, ", &
Le(i privitoare la asuprirea celor sraci
978 / u c<iuieti .e (tri
6
i ( u8l a(u.reti, cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara 0gi.tului.
6
04od. 2":96 ?e). 19:""6 ?e). 2&:"&6 -eut. 10:196 7er. #:%6 Ca<. #:106 Mal. ":&
998 / u a(u.reti .e )du)
6
, ici .e orfa.
6
-eut. 10:1$6 -eut. 24:1#6 -eut. 2#:196 P(. 94:%6 7(a. 1:1#, 2"6 7(a. 10:26 0,ec. 22:#6 Ca<. #:106 7ac. 1:2#
9:8 -ac8i a(u.reti, i ei (trig
6
la Mie du. aAutor, 0u le )oi
66
au,i (trigtele6
6
-eut. 1&:96 -eut. 24:1&6 7o) "&:96 ?uc. 1$:#.
66
04od. 22:2#6 7o) "4:2$6 P(. 1$, %6 P(. 14&:196 7ac. &:4
9;8 m2ia
6
Mea (e )a a.ride i ) )oi imici cu (abia6 e)e(tele )oa(tre
66
)or rm2e )du)e, i co.iii )otri
)or rm2e orfai.
6
7o) "1:2"6 P(. %9:24.
66
P(. 109:96 Pl2g. &:"
9<8 -ac
6
+m.rumu*i bai )reuuia di .o.orul Meu, (racului care e(te cu tie, ( u fii fa* de el ca u cmtar
i ( u ceri camt de la el.
6
?e). 2&:"&8"#6 -eut. 2":19, 206 Feem. &:#6 P(. 1&:&6 0,ec. 1$:$, 1#
9=8 -ac iei
6
,log <aia a.roa.elui tu, ( i8o dai +a.oi +aite de a.u(ul (oarelui6
6
-eut. 24:%, 10, 1", 1#6 7o) 22:%6 7o) 24:", 96 Pro). 20:1%6 Pro). 22:2#6 0,ec. 1$:#, 1%6 'mo( 2:$
9>8 cci e(te (igura lui +)elitoare, e(te <aia cu care +i +)elete tru.ul: cu ce are ( (e culceL -ac (trig
6
(.re
Mie du. aAutor, 0u +l )oi au,i, cci 0u
66
(ut milo(ti).
6
04od. 22:2".
66
04od. "4:%6 2Cro. "0:96 P(. $%:1&
1ntii nscui
9?8 / u <uleti .e -ume,eu
6
i ( u ble(temi .e mai marele .o.orului tu.
6
0cl. 10:206 @a.. 2":&6 7uda 1:$
9@8 / u .rege*i (8Mi aduci .2rga
6
(eceriului tu i a cule(ului )iei tale. /8Mi dai .e +t2iul (cut
66
di fiii
ti.
6
04od. 2":1%, 196 Pro). ":9.
66
04od. 1":2, 126 04od. "4:19
:A8 /8Mi dai
6
i +t2iul (cut al )acii tale i al oii tale6 ( rm2 a.te
66
,ile cu mama (a, iar + ,iua a o.ta (
Mi8l aduci.
6
-eut. 1&:19.
66
?e). 22:2#
:78 /8Mi fi*i ite oamei (fi*i
6
. / u
66
m2ca*i care (f2iat de fiare .e c2m., ci (8o aruca*i la c2ii.
6
04od. 19:%6 ?e). 19:26 -eut. 14:21.
66
?e). 22:$6 0,ec. 4:146 0,ec. 44:"1
Capitolul 23
Le(i privitoare la dreptate
78 / u r(.2deti ,)ouri
6
eade)rate
66
. / u te ueti cu cel ru, ca ( faci o mrturi(ire micioa( .etru
el.
6
04od. 2":#6 ?e). 19:1%6 P(. 1&:"6 P(. 101:&6 Pro). 10:1$6 2/am. 19:2#.
66
04od. 20:1%6 -eut. 19:1%81$6 P(. "&:116 Pro). 19:&, 9, 2$6 Pro). 24:2$6
1Gm.. 21:10, 1"6 Mat. 2%:&98%16 @a.. %:11, 1"
98 /
6
u te iei du. mul*ime ca ( faci ru6 i la Audecat
66
( u mrturi(eti trec2d de .artea celor mul*i, ca (
aba*i dre.tatea.
6
Be. #:16 Be. 19:4, #6 04od. "2:1, 26 7o(. 24:1&6 1/am. 1&:96 1Gm.. 19:106 7o) "1:"46 Pro). 1:10, 11, 1&6 Pro). 4:146 Mat. 2#:24, 2%6 Mar. 1&:1&6
?uc. 2":2"6 @a.. 24:2#6 @a.. 2&:9.
66
04od. 2":%, #6 ?e). 19:1&6 -eut. 1:1#6 P(. #2:2
:8 / u .rtieti .e (rac la Audecat.
;8 -ac
6
+t2leti boul )rAmaului tu (au mgarul lui rtcit, ( i8l aduci aca(.
6
-eut. 22:16 7o) "1:296 Pro). 24:1#6 Pro). 2&:216 Mat. &:446 3om. 12:206 1Te(. &:1&
<8 -ac )e,i
6
mgarul )rAmaului tu c,ut (ub .o)ara lui, ( u treci .e l2g el, ci (8i aAu*i ( ia .o)ara de .e
mgar.
6
-eut. 22:4
=8 ?a Audecat, ( u te atigi de dre.tul
6
(racului.
6
04od. 2":26 -eut. 2#:196 7o) "1:1", 216 0cl. &:$6 7(a. 10:1, 26 7er. &:2$6 7er. #:%6 'mo( &:126 Mal. ":&
103
>8 @erete8te de o +)iuire
6
edrea.t i ( u omori .e cel e)io)at
66
i .e cel dre.t6 cci u )oi ierta
B
.e cel
)io)at.
6
04od. 2":16 ?e). 19:116 ?uc. ":146 0fe(. 4:2&.
66
-eut. 2#:2&6 P(. 94:216 Pro). 1#:1&, 2%6 7er. #:%6 Mat. 2#:4.
B
04od. "4:#6 3om. 1:1$
?8 / u .rimeti
6
daruri6 cci darurile orbe(c .e cei ce au oc<ii de(c<ii i (uce(c <otr2rile celor dre.*i.
6
-eut. 1%:196 1/am. $:"6 1/am. 12:"6 2Cro. 19:#6 P(. 2%:106 Pro). 1&:2#6 Pro). 1#:$, 2"6 Pro). 29:46 7(a. 1:2"6 7(a. &:2"6 7(a. "":1&6 0,ec. 22:126
'mo( &:126 @a.. 24:2%
@8 / u a(u.reti .e (tri
6
6 ti*i ce (imte (triul, cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara 0gi.tului.
6
04od. 22:216 -eut. 10:196 -eut. 24:14, 1#6 -eut. 2#:196 P(. 94:%6 0,ec. 22:#6 Mal. ":&
&ra(ostea de aproapele
7A8 Tim. de a(e
6
ai ( (emei .m2tul i (8i (tr2gi rodul.
6
?e). 2&:", 4
778 -ar + al a.telea, (8i dai rga, i (8l lai ( (e odi<ea(c6 di rodul lui ( m2ce (racii .o.orului tu,
iar ce )a mai rm2e, ( m2ce fiarele de .e c2m..
Tot aa ( faci cu )ia i m(liii ti.
798 Tim. de a(e
6
,ile, (8*i faci lucrul. -ar + ,iua a a.tea ( te odi<eti, .etru ca boul i mgarul tu ( aib
odi<, .etru ca fiul roabei tale i (triul ( aib rga, i ( r(ufle.
6
04od. 20:$, 96 -eut. &:1"6 ?uc. 1":14
7:8 / .,i*i
6
tot ce )8am (.u( i ( u ro(ti*i umele
66
altor dume,ei: umele lor ( u (e aud ieid di gura
)oa(tr.
6
-eut. 4:96 7o(. 22:&6 P(. "9:16 0fe(. &:1&6 1Tim. 4:1%.
66
Fum. "2:"$6 -eut. 12:"6 7o(. 2":#6 P(. 1%:46 K(ea 2:1#6 Ca<. 1":2
P'irea sr"torilor
7;8 -e trei
6
ori .e a, ( .r,uieti (rbtori + ci(tea Mea.
6
04od. "4:2"6 ?e). 2":46 -eut. 1%:1%
7<8 / *ii (rbtoarea
6
',imelor6 tim. de a.te ,ile, la )remea <otr2t, + lua (.icelor, ( m2ci a,ime, cum
*i8am .orucit6 cci + lua acea(ta ai ieit di 0gi.t6 i ( u
66
)ii cu m2iile goale +aitea Mea.
6
04od. 12:1&6 04od. 1":%6 04od. "4:1$6 ?e). 2":%6 -eut. 1%:$.
66
04od. "4:206 -eut. 1%:1%
7=8 / *ii (rbtoarea
6
(eceriului, a celor dit2i roade di muca ta, di ceea ce )ei (ema .e c2m.6 i ( *ii
(rbtoarea (tr2gerii
66
roadelor, la (f2ritul aului, c2d )ei (tr2ge de .e c2m. rodul mucii tale.
6
04od. "4:226 ?e). 2":10.
66
-eut. 1%:1"
7>8 -e trei ori
6
.e a toat .artea brbtea(c ( (e +f*ie,e +aitea -omului -ume,eu.
6
04od. "4:2"6 -eut. 1%:1%
7?8 / 8aduci cu .2ie
6
do(.it (2gele Aertfei Mele6 i gr(imea .ra,icului Meu ( u rm2 toat oa.tea
.2 dimiea*a.
6
04od. 12:$6 04od. "4:2&6 ?e). 2:116 -eut. 1%:4
7@8 / aduci + Ca(a -omului -ume,eului tu .2rga
6
celor dit2i roade ale .m2tului.
/
66
u fierbi u ied + la.tele mamei lui.
6
04od. 22:296 04od. "4:2%6 ?e). 2":10, 1#6 Fum. 1$:12, 1"6 -eut. 2%:106 Feem. 10:"&.
66
04od. "4:2%6 -eut. 14:21
&umne'eu i'(onete pe canaanii
9A8 7at
6
, 0u trimit u Gger +aitea ta, ca ( te ocrotea(c .e drum i ( te duc + locul .e care l8am .regtit.
6
04od. 14:196 04od. "2:"46 04od. "":2, 146 Fum. 20:1%6 7o(. &:1"6 7o(. %:26 P(. 91:116 7(a. %":9
978 @ii cu oc<ii + .atru +aitea ?ui i a(cult gla(ul ?ui6 ( u te +m.otri)eti
6
?ui, .etru c u ) )a
66
ierta
.catele, cci Fumele
B
Meu e(te + 0l.
6
Fum. 14:116 P(. #$:40, &%6 0fe(. 4:"06 0)r. ":10, 1%.
66
04od. "2:"46 Fum. 14:"&6 -eut. 1$:196 7o(. 24:196 7er. &:#6 0)r. ":116 17oa &:1%.
B
7(a. 9:%6
7er. 2":%6 7oa 10:"0, "$
998 -ar dac )ei a(culta gla(ul ?ui i dac )ei face tot ce8*i )oi (.ue, 0u )oi fi )rAmaul
6
)rAmailor ti i
.otri)icul .otri)icilor ti.
6
Be. 12:"6 -eut. "0:#6 7er. "0:20
9:8 Ggerul
6
Meu )a merge +aitea ta i te )a
66
duce la amori*i, <eti*i, fere,i*i, caaai*i, <e)i*i i iebu(i*i, i8i )oi
imici.
6
04od. 2":206 04od. "":2.
66
7o(. 24:$, 11
9;8 / u
6
te +c<ii +aitea dume,eilor lor i ( u le (luAeti6 ( u te iei
66
du. .o.oarele ace(tea, + .urtarea
lor, ci ( le
B
imiceti cu de()2rire i ( le dr2mi ca.itile.
6
04od. 20:&.
66
?e). 1$:"6 -eut. 12:"0, "1.
B
04od. "4:1"6 Fum. "":&26 -eut. #:&, 2&6 -eut. 12:"
9<8 !oi ( (luAi*i
6
-omului -ume,eului )o(tru, i 0l ) )a biecu)2ta
66
.2iea i a.ele, i )oi
B
+de.rta boala
di miAlocul tu.
104
6
-eut. %:1"6 -eut. 10:12, 206 -eut. 11:1", 146 -eut. 1":46 7o(. 22:&6 7o(. 24:14, 1&, 21, 246 1/am. #:"6 1/am. 12:20, 246 Mat. 4:10.
66
-eut. #:1"6
-eut. 2$:&, $.
B
04od. 1&:2%6 -eut. #:1&
9=8 Fu
6
)a fi + *ara ta ici femeie care (8i le.ede co.ilul, ici femeie (tear.. Fumrul ,ilelor tale +l )oi face (
fie
66
de.li.
6
-eut. #:146 -eut. 2$:46 7o) 21:106 Mal. ":10, 11.
66
Be. 2&:$6 Be. "&:296 1Cro. 2":16 7o) &:2%6 7o) 42:1#6 P(. &&:2"6 P(. 90:10
9>8 !oi trimite groa,a
6
Mea +aitea ta, )oi .ue .e
66
fug .e toate .o.oarele la care )ei aAuge i )oi face ca to*i
)rAmaii ti ( dea do(ul +aitea ta.
6
Be. "&:&6 04od. 1&:14, 1%6 -eut. 2:2&6 -eut. 11:2&6 7o(. 2:9, 116 1/am. 14:1&6 2Cro. 14:14.
66
-eut. #:2"
9?8 !oi trimite
6
)ie(.ii bodreti +aitea ta i )or i,goi diaitea ta .e <e)i*i, caaai*i i <eti*i.
6
-eut. #:206 7o(. 24:12
9@8 Fu8i
6
)oi i,goi +tr8u (igur a diaitea ta, .etru ca *ara ( 8aAug u .u(tiu i ( u (e +mul*ea(c
+m.otri)a ta fiarele de .e c2m..
6
-eut. #:22
:A8 Ci le )oi i,goi +cetul cu +cetul diaitea ta, .2 )ei crete la umr i )ei .utea ( itri + (t.2irea *rii.
:78 G*i )oi +tide
6
<otarele de la Marea 3oie .2 la marea fili(teilor, i de la .u(tiu .2 la 32u
#
. Cci )oi
66
da
+ m2iile )oa(tre .e locuitorii *rii i8i )ei i,goi diaitea ta.
#
0ufrat
6
Be. 1&:1$6 Fum. "4:"6 -eut. 11:246 7o(. 1:46 1Gm.. 4:21, 246 P(. #2:$.
66
7o(. 21:446 Jud. 1:46 Jud. 11:21
:98 /
6
u faci legm2t cu ei, ici cu dume,eii lor.
6
04od. "4:12, 1&6 -eut. #:2
::8 0i ( u locuia(c + *ara ta, ca ( u te fac ( .ctuieti +m.otri)a Mea6 cci atuci ai (luAi dume,eilor
lor, i acea(ta ar fi o
6
cur( .etru tie.:
6
04od. "4:126 -eut. #:1%6 -eut. 12:"06 7o(. 2":1"6 Jud. 2:"6 1/am. 1$:216 P(. 10%:"%
Capitolul 24
-oise pe muntele Sinai
78 -ume,eu a ,i( lui Moi(e: 9/uie8te la -omul, tu i 'aro, Fadab
6
i 'bi<u, i
66
a.te,eci de btr2i ai lui
7(rael, i ( ) +c<ia*i de de.arte, aruc2du8) cu fa*a la .m2t.
6
04od. 2$:16 ?e). 10:1, 2.
66
04od. 1:&6 Fum. 11:1%
98 Fumai Moi(e ( (e a.ro.ie
6
de -omul6 ceilal*i ( u (e a.ro.ie i .o.orul ( u (e (uie cu el.:
6
04od. 24:1", 1&, 1$
:8 Moi(e a )eit i a (.u( .o.orului toate cu)itele -omului i toate legile. Tot .o.orul a r(.u( +tr8u gla(:
9!om face tot
6
ce a ,i( -omul.:
6
04od. 24:#6 04od. 19:$6 -eut. &:2#6 Bal. ":19, 20
;8 Moi(e a
6
(cri( toate cu)itele -omului. '.oi (8a (culat di(8de8dimiea*, a ,idit u altar la .oalele mutelui
i a ridicat dou(.re,ece .ietre
66
.etru cele dou(.re,ece (emi*ii ale lui 7(rael.
6
-eut. "1:9.
66
Be. 2$:1$6 Be. "1:4&
<8 ' trimi( .e ite tieri ditre co.iii lui 7(rael ( aduc -omului arderi de tot i ( +Aug<ie tauri ca Aertfe de
mul*umire.
=8 Moi(e a luat Aumtate
6
di (2ge i l8a .u( + (trc<ii, iar cealalt Aumtate a (tro.it8o .e altar.
6
0)r. 9:1$
>8 ' luat
6
cartea legm2tului i a citit8o + fa*a .o.orului. 0i au ,i(: 9!om face i )om a(culta tot
66
ce a ,i(
-omul.:
6
0)r. 9:19.
66
04od. 24:"
?8 Moi(e a luat (2gele i a (tro.it .o.orul, ,ic2d: 97at
6
(2gele legm2tului .e care l8a fcut -omul cu )oi
.e temeiul tuturor ace(tor cu)ite.:
6
0)r. 9:206 0)r. 1":206 1Pet. 1:2
Vederea lui &umne'eu
@8 Moi(e
6
(8a (uit +m.reu cu 'aro, Fadab i 'bi<u, i cu a.te,eci de btr2i ai lui 7(rael.
6
04od. 24:1
7A8 0i au
6
),ut .e -ume,eul lui 7(rael6 (ub .icioarele ?ui era u fel de lucrare de (afir
66
(tr)e,iu, +tocmai
B
ca
cerul + cur*ia lui.
6
Be. "2:"06 04od. ":%6 Jud. 1":226 7(a. %:1, &6 04od. "":20, 2"6 7oa 1:1$6 1Tim. %:1%6 17oa 4:12.
66
0,ec. 1:2%6 0,ec. 10:16 '.oc. 4:".
B
Mat. 1#:2
778 0l u Ei8a +ti(
6
m2a +m.otri)a aleilor co.iilor lui 7(rael. 0i au
66
),ut .e -ume,eu, i totui au
B
m2cat
i au but.
6
04od. 19:21.
66
Be. 1%:1"6 Be. "2:"06 04od. 24:106 04od. "":206 -eut. 4:""6 Jud. 1":22.
B
Be. "1:&46 04od. 1$:126 1Cor. 10:1$
105
-oise se suie iari pe munte
798 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/uie8te
6
la Mie .e mute i rm2i acolo. 0u +*i )oi da ite table
66
de .iatr cu
?egea i .orucile .e care le8am (cri( .etru +)*tura lor.:
6
04od. 24:2, 1&, 1$.
66
04od. "1:1$6 04od. "2:1&, 1%6 -eut. &:22
7:8 Moi(e (8a (culat, +m.reu cu 7o(ua, care8i
6
(luAea: i Moi(e (8a
66
(uit .e mutele lui -ume,eu.
6
04od. "2:1#6 04od. "":11.
66
04od. 24:2
7;8 0l a ,i( btr2ilor: 9'te.ta*i8e aici, .2 e )om +toarce la )oi. 7at, 'aro i Iur )or rm2e cu )oi6 dac
)a a)ea cie)a )reo e+*elegere, ( mearg la ei.:
7<8 Moi(e (8a (uit .e mute, i orul
6
a aco.erit mutele.
6
04od. 19:9, 1%6 Mat. 1#:&
7=8 /la)a
6
-omului (8a ae,at .e mutele /iai, i orul l8a aco.erit tim. de a(e ,ile. G ,iua a a.tea, -omul
a c<emat .e Moi(e di miAlocul orului.
6
04od. 1%:106 Fum. 14:10
7>8 Gf*iarea (la)ei -omului era ca u foc
6
mi(tuitor .e )2rful mutelui, +aitea co.iilor lui 7(rael.
6
04od. ":26 04od. 19:1$6 -eut. 4:"%6 0)r. 12:1$, 29
7?8 Moi(e a itrat + miAlocul orului i (8a (uit .e mute. Moi(e
6
a rma( .e mute .atru,eci de ,ile i .atru,eci
de o.*i.
6
04od. "4:2$6 -eut. 9:9
Capitolul 25
Porunci pentru facerea cortului
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael (8Mi aduc u dar6 (8l .rimi*i .etru Mie de la orice
6
om care8l )a da cu
tragere de iim.
6
04od. "&:&, 216 1Cro. 29:", &, 9, 146 0,ra 2:%$6 0,ra ":&6 0,ra #:1%6 Feem. 11:26 2Cor. $:126 2Cor. 9:#
:8 7at ce )e*i .rimi de la ei ca dar: aur, argit i aram6
;8 materii )o.(ite + alba(tru, .ur.uriu, c2rm2,iu, .2, de i (ub*ire i .r de ca.r6
<8 .iei de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare6 lem de (alc2m6
=8 utdelem
6
.etru (feic, mirodeii
66
.etru utdelemul ugerii i .etru tm2ia
B
miro(itoare6
6
04od. 2#:20.
66
04od. "0:2".
B
04od. "0:"4
>8 .ietre de oi4 i alte .ietre .etru efod
#6
i .ie.tar
66
.
#
/au: umerar
6
04od. 2$:4, %.
66
04od. 2$:1&
?8 /8Mi fac u
6
?oca /f2t, i 0u )oi
66
locui + miAlocul lor.
6
04od. "%:1, ", 46 ?e). 4:%6 ?e). 10:46 ?e). 21:126 0)r. 9:1, 2.
66
04od. 29:4&6 1Gm.. %:1"6 2Cor. %:1%6 0)r. ":%6 '.oc. 21:"
@8 / face*i Cortul i toate )a(ele lui du.
6
c<i.ul .e care *i8l )oi arta.:
6
04od. 2&:40
Chivotul i capacul ispirii
7A8 / fac
6
u c<i)ot de lem de (alc2m6 lugimea lui ( fie de doi co*i i Aumtate, l*imea de u cot i
Aumtate, i +l*imea de u cot i Aumtate.
6
04od. "#:16 -eut. 10:"6 0)r. 9:4
778 /8l .oleieti cu aur curat, (8l .oleieti .e diutru i .e di afar, i (8i faci u c<ear de aur de Aur
+m.reAur.
798 / tori .etru el .atru )erigi de aur i ( le .ui la cele .atru col*uri ale lui: dou )erigi de o .arte i dou
)erigi de cealalt .arte.
7:8 / faci ite drugi de lem de (alc2m i (8i .oleieti cu aur.
7;8 / )2ri drugii + )erigile de .e laturile c<i)otului, ca ( (luAea(c la ducerea c<i)otului6
7<8 drugii
6
)or rm2e + )erigile c<i)otului i u )or fi (coi di ele.
6
1Gm.. $:$
7=8 / .ui + c<i)ot mrturia
6
.e care *i8o )oi da.
6
04od. 1%:"46 04od. "1:1$6 -eut. 10:2, &6 -eut. "1:2%6 1Gm.. $:96 2Gm.. 11:126 0)r. 9:4
7>8 / faci u
6
ca.ac al i(.irii de aur curat6 lugimea lui ( fie de doi co*i i Aumtate, i l*imea lui de u cot i
Aumtate.
6
04od. "#:%6 3om. ":2&6 0)r. 9:&
106
7?8 / faci doi <eru)imi de aur, (8i faci de aur btut, la cele dou ca.ete ale ca.acului i(.irii6
7@8 ( faci u <eru)im la u ca.t i u <eru)im la cellalt ca.t6 ( face*i <eru)imii acetia ieid di ca.acul
i(.irii la cele dou ca.ete ale lui.
9A8 Ieru)imii
6
( fie cu ari.ile +ti(e .e dea(u.ra, aco.erid cu ari.ile lor ca.acul i(.irii, i cu fe*ele +toar(e
ua (.re alta6 <eru)imii ( aib fa*a +toar( (.re ca.acul i(.irii.
6
1Gm.. $:#6 1Cro. 2$:1$6 0)r. 9:&
978 / .ui ca.acul
6
i(.irii .e c<i)ot
66
, i + c<i)ot ( .ui mrturia .e care *i8o )oi da.
6
04od. 2%:"4.
66
04od. 2&:1%
998 'colo
6
M )oi +t2li cu tie6 i de la +l*imea ca.acului i(.irii, ditre
66
cei doi <eru)imi ae,a*i .e
c<i)otul mrturiei, +*i )oi da toate .orucile Mele .etru co.iii lui 7(rael.
6
04od. 29:42, 4"6 04od. "0:%, "%6 ?e). 1%:26 Fum. 1#:4.
66
Fum. #:$96 1/am. 4:46 2/am. %:26 2Gm.. 19:1&6 P(. $0:16 P(. 90:16 7(a. "#:1%
-asa cu pinile pentru punerea %nainte
9:8 / faci
6
o ma( de lem de (alc2m6 lugimea ei ( fie de doi co*i, l*imea de u cot, i +l*imea de u cot i
Aumtate.
6
04od. "#:106 1Gm.. #:4$6 2Cro. 4:$6 0)r. 9:2
9;8 /8o .oleieti cu aur curat i (8i faci u c<ear de aur de Aur +m.reAur.
9<8 /8i faci +m.reAur u .er)a, de u lat de m26 .e(te el ( .ui u c<ear de aur de Aur +m.reAur.
9=8 / faci .etru ma( .atru )erigi de aur i ( .ui )erigile + cele .atru col*uri, care )or fi la cele .atru .icioare
ale ei.
9>8 !erigile ( fie l2g .er)a,, i + ele (e )or )2r+ drugii, ca ( duc ma(a.
9?8 -rugii (8i faci di lem de (alc2m i (8i aco.eri cu aur6 i ei )or (luAi la ducerea me(ei.
9@8 /8i faci
6
farfurii, c*ui, .otire i ceti, ca ( (luAea(c la Aertfele de butur: ( le faci de aur curat.
6
04od. "#:1%6 Fum. 4:#
:A8 / .ui
6
.e ma( .2iile .etru .uerea +aite, ca ( fie ecurmat +aitea Mea.
6
?e). 24:&, %
Sfenicul
:78 / faci
6
u (feic de aur curat: (feicul ace(ta ( fie fcut de aur btut: .iciorul, fu(ul, .otiraele,
gmlioarele i florile lui ( fie ditr8o bucat.
6
04od. "#:1#6 1Gm.. #:496 Ca<. 4:26 0)r. 9:26 '.oc. 1:126 '.oc. 4:&
:98 -i laturile lui ( ia( a(e bra*e6 trei bra*e ale (feicului ditr8o .arte, i trei bra*e ale (feicului di
cealalt .arte.
::8 Pe u bra* ( fie trei .otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor, i .e cellalt bra* trei
.otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor6 tot aa ( fie i cele a(e bra*e care ie( di
(feic.
:;8 Pe fu(ul (feicului ( fie .atru .otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor.
:<8 / fie o gmlioar (ub cele dou bra*e care ie( di fu(ul (feicului, o gmlioar (ub alte dou bra*e, i o
gmlioar (ub alte dou bra*e6 tot aa ( fie i (ub cele a(e bra*e care ie( di (feic.
:=8 Bmlioarele i bra*ele (feicului ( fie ditr8o (igur bucat6 totul ( fie de aur btut, de aur curat.
:>8 / faci cele a.te cadele, care )or fi
6
.u(e
#
dea(u.ra, aa ca ( lumie,e
66
+ fa*.
#
/au: a.ri(e
6
04od. 2#:216 04od. "0:$6 ?e). 24:", 46 2Cro. 1":11.
66
Fum. $:2
:?8 Mucrile i ceuarele lui ( fie de aur curat.
:@8 /e )a +trebui*a u talat de aur curat .etru facerea (feicului cu toate ueltele lui.
;A8 !e,i
6
( faci du. c<i.ul care *i (8a artat .e mute.
6
04od. 2%:"06 Fum. $:46 1Cro. 2$:11, 196 @a.. #:446 0)r. $:&
Capitolul 26
Cortul
78 Cortul
6
(8l faci di ,ece co)oare de i (ub*ire r(ucit i di materii )o.(ite + alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu6
.e el ( faci <eru)imi lucra*i cu mie(trie.
6
04od. "%:$
98 ?ugimea uui co)or ( fie de dou,eci i o.t de co*i, iar l*imea uui co)or ( fie de .atru co*i6 toate
co)oarele ( aib aceeai m(ur.
107
:8 Cici di ace(te co)oare ( fie .ri(e +m.reu, iar celelalte cici co)oare ( fie de a(emeea .ri(e
+m.reu.
;8 ?a margiea co)orului cu care (e (f2rete cea dit2i +m.reuare de co)oare, ( faci ite c<eotori alba(tre6 tot
aa ( faci i la margiea co)orului cu care (e (f2rete a doua +m.reuare de co)oare.
<8 ?a cel dit2i co)or ( faci cici,eci de c<eotori, iar la margiea co)orului cu care (e (f2rete a doua
+m.reuare de co)oare ( faci tot cici,eci de c<eotori. C<eotorile ace(tea ( (e .otri)ea(c uele cu altele i (
)i fa* + fa*.
=8 '.oi ( faci cici,eci de co.ci de aur, i cu co.cile ace(tea ( .ri,i co)oarele uul de altul, aa +c2t Cortul
( alctuia(c u +treg.
>8 /
6
mai faci ite co)oare de .r de ca.r, ca ( (luAea(c de aco.eri .e(te Cort6 ( faci u(.re,ece co)oare
de ace(tea.
6
04od. "%:14
?8 ?ugimea fiecrui co)or ( fie de trei,eci de co*i, i l*imea fiecrui co)or ( fie de .atru co*i6 toate cele
u(.re,ece co)oare ( aib aceeai m(ur.
@8 Pe cici di ace(te co)oare ( le legi +m.reu deo(ebit, i .e celelalte a(e deo(ebit, iar .e al a(elea co)or
(8l +doie + fa*a Cortului.
7A8 / .ui a.oi cici,eci de c<eotori la margiea co)orului cu care (e (f2rete cea dit2i +m.reuare de co)oare
i cici,eci de c<eotori la margiea co)orului cu care (e (f2rete a doua +m.reuare de co)oare.
778 / faci cici,eci de co.ci de aram i ( .ui co.cile + c<eotori. / +m.reue,i a(tfel aco.eriul Cortului, aa
+c2t ( alctuia(c u +treg.
798 @iidc )a mai trece ce)a di co)oarele aco.eriului Cortului, Aumtate di ce trece ditr8u co)or ( aco.ere
.artea dia.oi a Cortului6
7:8 iar ce mai trece di lugimea celorlalte co)oare ale aco.eriului Cortului ( cad c2te u cot de o .arte i u
cot de cealalt .arte, .e(te cele dou laturi ale Cortului, aa +c2t ( le aco.ere.
7;8 /
6
mai faci a.oi .etru aco.eriul Cortului o +)elitoare de .iei de berbeci )o.(ite + rou, i .e(te ea o
+)elitoare de .iei de )i*el de mare.
6
04od. "%:19
7<8 '.oi ( faci ite (c2duri .etru Cort6 (c2durile ace(tea ( fie de lem de (alc2m, .u(e + .icioare.
7=8 ?ugimea fiecrei (c2duri ( fie de ,ece co*i, i l*imea fiecrei (c2duri ( fie de u cot i Aumtate.
7>8 @iecare (c2dur ( aib dou urec<i uite ua cu alta6 aa ( faci la toate (c2durile Cortului.
7?8 / faci dou,eci de (c2duri .etru Cort, +(.re latura de mia,,i.
7@8 /ub cele dou,eci de (c2duri, ( .ui .atru,eci de .icioare de argit, c2te dou .icioare (ub fiecare (c2dur
.etru cele dou urec<i ale ei.
9A8 Petru a doua latur a Cortului, latura de mia,oa.te, de a(emeea ( faci dou,eci de (c2duri,
978 +m.reu cu cele .atru,eci de .icioare de argit ale lor: c2te dou .icioare (ub fiecare (c2dur.
998 Petru fudul Cortului, +(.re latura de a.u(, ( faci a(e (c2duri.
9:8 / mai faci dou (c2duri .etru ug<iurile di fudul Cortului6
9;8 ( fie c2te dou la u loc, +ce.2d de Ao(, i bie legate la )2rf cu u cerc6 am2dou ace(te (c2duri, care
(ut .u(e + cele dou ug<iuri, ( fie la fel.
9<8 !or fi a(tfel o.t (c2duri, cu .icioarele lor de argit, adic ai(.re,ece .icioare, c2te dou .icioare (ub
fiecare (c2dur.
9=8 / faci a.oi cici drugi de lem de (alc2m .etru (c2durile ueia di .r*ile Cortului,
9>8 cici drugi .etru (c2durile di a doua .arte a Cortului i cici drugi .etru (c2durile di .artea di fudul
Cortului di(.re a.u(.
9?8 -rugul de la miAloc ( aAug de la u ca.t .2 la cellalt al (c2durilor.
9@8 / .oleieti (c2durile cu aur, i )erigile + care )or itra drugii ( le faci de aur, iar drugii (8i .oleieti tot
cu aur.
:A8 Cortul (8l faci
6
du. c<i.ul care *i (8a artat .e mute.
6
04od. 2&:9, 406 04od. 2#:$6 @a.. #:446 0)r. $:&
Cele dou perdele
:78 / faci
6
a.oi o .erdea alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i (ub*ire r(ucit6 ( fie lucrat cu mie(trie i (
aib .e ea <eru)imi.
108
6
04od. "%:"&6 ?e). 1%:26 2Cro. ":146 Mat. 2#:&16 0)r. 9:"
:98 /8o .ri,i de .atru (t2l.i de (alc2m .olei*i cu aur6 (t2l.ii acetia ( aib ite c2rlige de aur i ( (tea .e .atru
.icioare de argit.
::8 / at2ri .erdeaua de co.ci, i + do(ul .erdelei ( )2ri c<i)otul
6
mrturiei: .erdeaua ( fac de(.r*irea +tre
?ocul
66
/f2t i ?ocul Prea(f2t.
6
04od. 2&:1%6 04od. 40:21.
66
?e). 1%:26 0)r. 9:2, "
:;8 / .ui
6
ca.acul i(.irii .e c<i)otul mrturiei, + ?ocul Prea(f2t.
6
04od. 2&:216 04od. 40:206 0)r. 9:&
:<8 Ma(a
6
(8o .ui dicoace de .erdea, i (feicul
66
+ fa*a me(ei, + .artea di(.re mia,,i a Cortului6 iar ma(a
(8o .ui +(.re .artea de mia,oa.te.
6
04od. 40:226 0)r. 9:2.
66
04od. 40:24
:=8 ?a itrarea Cortului (
6
mai faci o .erdea alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i (ub*ire r(ucit6 acea(ta ( fie
o lucrare de cu(tur la g<erg<ef.
6
04od. "%:"#
:>8 Petru .erdeaua acea(ta ( faci cici (t2l.i
6
de (alc2m i (8i +mbraci cu aur6 (t2l.ii acetia ( aib c2rlige de
aur i ( tori .etru ei cici .icioare de aram.
6
04od. "%:"$
Capitolul 27
Altarul pentru arderile de tot
78 'ltarul
6
(8l faci di lem de (alc2m6 lugimea lui ( fie de cici co*i, i l*imea lui de cici co*i. 'ltarul ( fie
+ .atru col*uri, i +l*imea lui ( fie de cici co*i.
6
04od. "$:16 0,ec. 4":1"
98 G cele .atru col*uri ( faci ite coare care ( fie ditr8o bucat cu altarul6 i (8l aco.eri cu aram
6
.
6
Fum. 1%:"$
:8 / faci .etru altar oale de (co( ceua, lo.e*i, lig<ee, furculi*e i tigi .etru crbui6 toate ueltele lui ( le
faci de aram.
;8 / faci altarului u grtar de aram, + c<i. de re*ea, i ( .ui .atru )erigi de aram la cele .atru col*uri ale
re*elei.
<8 Brtarul (8l .ui (ub (treaia altarului, +ce.2d de Ao(, aa ca grtarul ( )i .2 la Aumtatea altarului.
=8 / faci a.oi ite drugi .etru altar, drugi de lem de (alc2m, i (8i aco.eri cu aram.
>8 / )2ri drugii + )erigi6 i drugii ( fie de am2dou .r*ile altarului, c2d +l )or .urta.
?8 /8l faci di (c2duri i gol .e diutru. / fie fcut aa
6
cum *i (8a artat .e mute.
6
04od. 2&:406 04od. 2%:"0
Curtea cortului
@8 Curtea Cortului
6
(8o faci a(tfel: G(.re .artea de mia,,i, .etru alctuirea cur*ii, ( fie ite .2,e de i
(ub*ire r(ucit, .e o lugime de o (ut de co*i .etru acea(t +t2i latur,
6
04od. "$:9
7A8 cu dou,eci de (t2l.i care ( (tea .e dou,eci de .icioare de aram6 c2rligele (t2l.ilor i be*ele lor de legtur
( fie de argit.
778 G(.re .artea de mia,oa.te ( fie de a(emeea ite .2,e, .e o lugime de o (ut de co*i, cu dou,eci de
(t2l.i i cu cele dou,eci de .icioare ale lor de aram6 c2rligele (t2l.ilor i be*ele lor de legtur ( fie de argit.
798 G(.re .artea de a.u(, ( fie .etru l*imea cur*ii ite .2,e de cici,eci de co*i, cu ,ece (t2l.i i cele ,ece
.icioare ale lor.
7:8 G(.re .artea de r(rit, .e l2g cei cici,eci de co*i .etru l*imea cur*ii,
7;8 ( mai fie cici(.re,ece co*i de .2, .etru o ari., cu trei (t2l.i i cele trei .icioare ale lor
7<8 i cici(.re,ece co*i de .2, .etru a doua ari., cu trei (t2l.i i cele trei .icioare ale lor.
7=8 Petru .oarta cur*ii Cortului, ( fie o .erdea lat de dou,eci de co*i, alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i
(ub*ire r(ucit, lucrat la g<erg<ef, cu .atru (t2l.i i cele .atru .icioare ale lor.
7>8 To*i (t2l.ii cur*ii de Aur +m.reAur ( aib be*e de legtur de argit, c2rlige de argit, i .icioare de aram.
7?8 ?ugimea cur*ii ( fie de o (ut de co*i, l*imea de cici,eci de co*i de fiecare .arte, i +l*imea de cici
co*i6 .2,ele ( fie de i (ub*ire r(ucit, iar .icioarele ( fie de aram.
7@8 Toate ueltele r2duite .etru (luAba Cortului, to*i *ruii lui i to*i *ruii cur*ii ( fie de aram.
109
$ntdelemnul sfnt
9A8 /
6
.oruceti co.iilor lui 7(rael (8*i aduc .etru (feic utdelem curat de m(lie fr droAdii, ca ( ard
+ cadele ecurmat.
6
?e). 24:2
978 'aro
6
i fiii (i (8l .regtea(c + Cortul +t2lirii
66
, dicoace de .erdeaua care e(te +aitea c<i)otului
mrturiei, .etru ca ( ard de (eara .2 dimiea*a +aitea -omului. 'cea(ta
B
e(te o lege )eic .etru
urmaii lor i .e care co.iii lui 7(rael )or trebui (8o *i.
6
04od. 2%:"1, "".
66
04od. "0:$6 1/am. ":"6 2Cro. 1":11.
B
04od. 2$:4"6 04od. 29:9, 2$6 ?e). ":1#6 ?e). 1%:"46 ?e). 24:96 Fum. 1$:2"6 Fum.
19:216 1/am. "0:2&
Capitolul 28
1m"rcmintea preoeasc
78 '.ro.ie de tie .e fratele tu, 'aro, i .e fiii (i, i ia8i ditre co.iii lui 7(rael i .ue8i deo.arte + (luAba
Mea ca .reo*i: .e 'aro
6
i .e fiii lui 'aro: Fadab, 'bi<u, 0lea,ar i 7tamar.
6
Fum. 1$:#6 0)r. &:1, 4
98 @ratelui
6
tu, 'aro, (8i faci <aie (fite, ca (8i (luAea(c de ci(te i .odoab.
6
04od. 29:&, 296 04od. "1:106 04od. "9:1, 26 ?e). $:#, "06 Fum. 20:2%, 2$
:8 !orbete
6
cu to*i cei de(toiici, crora
66
le8am dat u du< de .rice.ere, ( fac )emitele lui 'aro, ca ( fie
(fi*it i (8Mi +m.liea(c (luAba de .reot.
6
04od. "1:%6 04od. "%:1.
66
04od. "1:"6 04od. "&:"0, "1
;8 7at )emitele .e care le )or face: u
6
.ie.tar
66
, u efod, o
B
matie, o tuic
BB
lucrat la g<erg<ef, o mitr i
u br2u. / fac fratelui tu, 'aro, i fiilor (i )emite (fite, ca (8Mi +m.liea(c (luAba de .reot.
6
04od. 2$:1&.
66
04od. 2$:%.
B
04od. 2$:"1.
BB
04od. 2$:"9
<8 / +trebui*e,e aur, materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire.
0fodul i "rul
=8 0fodul
6
(8l fac de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit6 ( fie lucrat cu mie(trie.
6
04od. "9:2
>8 / aib doi umerari ui*i cu el6 la cele dou ca.ete ale lui, ( fie legat de ei.
?8 Br2ul ( fie de aceeai lucrtur ca efodul i .ri( .e el6 ( fie de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i
de i (ub*ire r(ucit.
@8 / iei a.oi dou .ietre de oi4 i ( (a.i .e ele umele fiilor lui 7(rael:
7A8 a(e di umele lor .e o .iatr, i alte a(e .e a doua .iatr, du. irul aterilor.
778 Pe cele dou .ietre ( (a.i umele fiilor lui 7(rael, cum (e face (.tura .e .ietre i .e .ece*i6 ( le legi +tr8o
ferectur de aur.
798 'm2dou ace(te .ietre ( le .ui .e umerarii efodului, ca aducere amite de fiii lui 7(rael6 i 'aro
6
le )a
.urta umele +aitea -omului, .e cei doi umeri ai lui, ca
66
aducere amite de ei.
6
04od. 2$:296 04od. "9:#.
66
7o(. 4:#6 Ca<. %:14
7:8 / faci a.oi ite ferecturi de aur
7;8 i dou l*ioare de aur curat, .e care ( le +m.leteti + c<i. de (fori6 i la*urile ace(tea, +m.letite a(tfel, (
le .ui + ferecturi.
Pieptarul
7<8 / faci
6
a.oi .ie.tarul Audec*ii, lucrat cu mie(trie6 (8l faci di aceeai lucrtur ca efodul6 (8l faci de aur,
de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
04od. "9:$
7=8 / fie + .atru col*uri i +doit6 lugimea lui ( fie de o .alm, i l*imea tot de o .alm.
7>8 G el (
6
*ei o *e(tur de .ietre, i aume .atru r2duri de .ietre: + r2dul +t2i: u (ardoi4, u to.a, i u
(marald6
6
04od. "9:10, etc.
7?8 + al doilea r2d: u rubi, u (afir i u diamat6
7@8 + al treilea r2d: u o.al, u agat i u ameti(t6
9A8 + al .atrulea r2d: u cri(olit, u oi4 i u Aa(.. 'ce(te .ietre ( fie legate + ferectura lor de aur.
978 / fie dou(.re,ece, du. umele fiilor lui 7(rael, (.ate ca ite .ece*i, fiecare cu umele ueia di cele
dou(.re,ece (emi*ii.
110
998 Petru .ie.tar ( faci ite l*ioare de aur curat, +m.letite ca ite (fori.
9:8 / faci .etru .ie.tar dou )erigi de aur, i ace(te dou )erigi de aur ( le .ui la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului.
9;8 Cele dou la*uri de aur +m.letite ( le .ri,i de cele dou )erigi de la cele dou ca.ete ale .ie.tarului.
9<8 7ar celelalte dou ca.ete ale celor dou la*uri +m.letite ( le .ri,i de cele dou ferecturi i ( le .ui .e(te
umerarii efodului, + .artea diaite.
9=8 / mai faci dou )erigi de aur i ( le .ui la celelalte dou ca.ete de Ao( ale .ie.tarului, .e margiea
diutru care e(te +dre.tat (.re efod.
9>8 Ei ( mai faci alte dou )erigi de aur, .e care ( le .ui Ao( la cei doi umerari ai efodului .e .artea diaite a
lui, tocmai acolo ude (e +mbuc efodul cu umerarii, dea(u.ra br2ului efodului.
9?8 Pie.tarul cu )erigile lui (8l lege de )erigile efodului cu o (foar alba(tr, .etru ca .ie.tarul ( (tea *ea.
dea(u.ra br2ului efodului i ( u .oat ( (e mite de .e efod.
9@8 C2d )a itra 'aro + /f2tul ?oca, )a .urta .e iima lui umele fiilor lui 7(rael, (.ate .e .ie.tarul
Audec*ii, ca ( .(tre,e +totdeaua
6
aducerea amite de ei +aitea -omului.
6
04od. 2$:12
:A8 / .ui
6
+ .ie.tarul Audec*ii Hrim i Tumim
#
, care ( fie .e iima lui 'aro, c2d (e )a +f*ia el +aitea
-omului. '(tfel, 'aro )a .urta ecurmat .e iima lui Audecata co.iilor lui 7(rael, c2d (e )a +f*ia +aitea
-omului.
#
'dic: lumi i de()2rire
6
?e). $:$6 Fum. 2#:216 -eut. "":$6 1/am. 2$:%6 0,ra 2:%"6 Feem. #:%&
-antia al"astr
:78 Matia de (ub efod (8o
6
faci +treag de materie alba(tr.
6
04od. "9:22
:98 ?a miAloc, ( aib o gur .etru itrarea ca.ului6 i gura acea(ta ( aib de Aur +m.reAur o ti)itur *e(ut, ca
gura uei .latoe, ca ( u (e ru..
::8 Pe margie, de Aur +m.reAurul ti)iturii, ( .ui ite rodii de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, .re(rate
cu clo.o*ei de aur:
:;8 u clo.o*el de aur i o rodie, u clo.o*el de aur i o rodie, .e toat margiea matiei, de Aur +m.reAur.
:<8 'aro (e )a +mbrca cu ea ca ( fac (luAba6 c2d )a itra + ?ocaul /f2t +aitea -omului i c2d )a iei
di el, (e )a au,i (uetul clo.o*eilor, aa c el u )a muri.
*a"la de aur, tunica, mitra i "rul
:=8 / faci
6
i o tabl de aur curat i ( (a.i .e ea, cum (e (a. .e o .ecete: 9/fi*eie -omului:.
6
04od. "9:"06 Ca<. 14:20
:>8 /8o legi cu o (foar alba(tr de mitr, + .artea diaite a mitrei.
:?8 0a ( fie .e frutea lui 'aro6 i 'aro )a
6
.urta frdelegile ()2rite de co.iii lui 7(rael c2d +i aduc toate
darurile lor (fite6 ea )a fi ecurmat .e frutea lui +aitea -omului, .etru ca ei ( fie .lcu*i
66
+aitea ?ui.
6
04od. 2$:4"6 ?e). 10:1#6 ?e). 22:96 Fum. 1$:16 7(a. &":116 0,ec. 4:4, &, %6 7oa 1:296 0)r. 9:2$6 1Pet. 2:24.
66
?e). 1:46 ?e). 22:2#6 ?e). 2":116
7(a. &%:#
:@8 Tuica (8o faci de i (ub*ire6 ( faci o mitr de i (ub*ire i ( faci u br2u lucrat la g<erg<ef.
;A8 @iilor lui 'aro ( le
6
faci tuici, ( le faci br2ie i ( le faci (cufii, (.re ci(te i .odoab.
6
04od. 2$:46 04od. "9:2#, 2$, 29, 416 0,ec. 44:1#, 1$
;78 / +mbraci cu ele .e fratele tu, 'aro, i .e fiii lui +m.reu cu el. /i ugi
6
, (8i +c<ii
66
+ (luAb, (8i
(fi*eti i8Mi )or (luAi ca .reo*i.
6
04od. 29:#6 04od. "0:"06 04od. 40:1&6 ?e). 10:#.
66
04od. 29:9, etc.6 ?e). $6 0)r. #:2$
;98 @8le i,mee
6
de i ca (8i aco.ere goliciuea, de la br2u .2 la gle,e.
6
04od. "9:2$6 ?e). %:106 ?e). 1%:46 0,ec. 44:1$
;:8 'aro i fiii lui le )or .urta c2d )or itra + Cortul +t2lirii (au c2d (e )or a.ro.ia de altar
6
ca ( fac
(luAba + ?ocaul /f2t6 a(tfel ei u (e )or face )io)a*i
66
i u )or muri. 'cea(ta
B
e(te o lege )eic .etru
'aro i .etru urmaii lui du. el.
6
04od. 20:2%.
66
?e). &:1, 1#6 ?e). 20:19, 206 ?e). 22:96 Fum. 9:1"6 Fum. 1$:22.
B
04od. 1#:216 ?e). 1#:#
Capitolul 29
111
Sfinirea preoilor
78 7at ce )ei face .etru ca (8i (fi*eti i (8Mi +m.liea(c (luAba de .reo*i:
7a
6
u )i*el i doi berbeci fr cu(ur.
6
?e). $:2
98 @, cu fi alea( de gr2u, ite a,ime
6
, turte edo(.ite, frm2tate cu utdelem, i .lcite edo(.ite,
(tro.ite cu utdelem.
6
?e). 2:46 ?e). %:20822
:8 / le .ui +tr8u co i ( le aduci +m.reu cu )i*elul i cei doi berbeci.
;8 / aduci a.oi .e 'aro i .e fiii lui la ua Cortului +t2lirii i (8i
6
(.eli cu a..
6
04od. 40:126 ?e). $:%6 0)r. 10:22
<8 / iei
6
)emitele6 ( +mbraci .e 'aro cu tuica, cu matia efodului, cu efodul
66
i cu .ie.tarul, i (8l +cigi
cu br2ul efodului.
6
04od. 2$:26 ?e). $:#.
66
04od. 2$:$
=8 /8i .ui
6
mitra .e ca., i .e mitr ( .ui tabla (fi*eiei.
6
?e). $:9
>8 / iei utdelemul
6
.etru ugere, ( i8l tori .e ca., i (8l ugi.
6
04od. 2$:416 04od. "0:2&6 ?e). $:126 ?e). 10:#6 ?e). 21:106 Fum. "&:2&
?8 / aduci
6
a.oi .e fiii lui i (8i +mbraci cu tuicile.
6
?e). $:1"
@8 / +cigi .e 'aro i .e fiii lui cu u br2u i ( .ui (cufiile .e ca.etele fiilor lui 'aro. Preo*ia
6
)a fi a lor
.ritr8o lege )eic. '(tfel ( +c<ii .e
66
'aro i .e fiii lui + (luAba Mea.
6
Fum. 1$:#.
66
04od. 2$:416 ?e). $:22, etc.6 0)r. #:2$
7A8 / aduci )i*elul +aitea Cortului +t2lirii, i 'aro
6
i fiii lui (8i .u m2iile .e ca.ul )i*elului.
6
?e). 1:46 ?e). $:14
778 / +Aug<ii )i*elul +aitea -omului, la ua Cortului +t2lirii.
798 / iei
6
cu degetul tu di (2gele )i*elului, ( .ui .e
66
coarele altarului, iar cellalt (2ge (8l )eri la
.icioarele altarului.
6
?e). $:1&.
66
04od. 2#:26 04od. "0:2
7:8 / iei
6
toat gr(imea care aco.er mrutaiele i .ra.urul ficatului, cei doi riic<i cu gr(imea care8i
aco.er, i ( le ar,i .e altar.
6
?e). ":"
7;8 -ar carea
6
)i*elului, .ielea i balega lui ( le ar,i + foc, afar di tabr: acea(ta e(te o Aertf .etru .cat.
6
?e). 4:11, 12, 216 0)r. 1":11
7<8 / iei
6
.e uul di cei doi berbeci6 i 'aro i fiii lui (8i .u
66
m2iile .e ca.ul berbecului.
6
?e). $:1$.
66
?e). 1:489
7=8 / +Aug<ii berbecul6 (8i iei (2gele i (8l (tro.eti .e altar, de Aur +m.reAur.
7>8 '.oi ( tai berbecul + buc*i i (8i (.eli mrutaiele i .icioarele, i ( le .ui l2g celelalte buc*i i l2g
ca.ul lui.
7?8 Berbecul (8l ar,i de tot .e altar6 acea(ta e(te o ardere de tot .etru -omul, e(te o Aertf mi(tuit de foc, de
u miro(
6
.lcut -omului.
6
Be. $:21
7@8 /
6
iei a.oi .e cellalt berbec6 i 'aro i fiii lui (8i .u m2iile .e ca.ul berbecului.
6
04od. 29:"6 ?e). $:22
9A8 / +Aug<ii berbecul6 ( iei di (2gele lui, ( .ui .e )2rful urec<ii dre.te a lui 'aro i .e )2rful urec<ii
dre.te a fiilor lui, .e degetul cel mare al m2iii lor dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului lor dre.t, iar
cellalt (2ge (8l (tro.eti .e altar, de Aur +m.reAur.
978 / iei
6
di (2gele de .e altar i di utdelemul .etru ugere i ( (tro.eti .e 'aro i )emitele lui, .e
fiii lui i )emitele lor. '(tfel )or fi +c<ia*i
66
, 'aro i )emitele lui, fiii lui i )emitele lor, + (luAba
-omului.
6
04od. "0:2&, "16 ?e). $:"0.
66
04od. 29:16 0)r. 9:22
998 / iei a.oi gr(imea berbecului, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi riic<i,
cu gr(imea care8i aco.er, i (.ata drea.t, cci ace(ta e(te u berbec de +c<iare + (luAba -omului6
9:8 di
6
co ( iei di a,imele, .u(e +aitea -omului, o turt de .2ie, o turt cu utdelem i o .lcit.
6
?e). $:2%
9;8 Toate ace(tea ( le .ui + m2iile lui 'aro i + m2iile fiilor lui, i ( le legei
6
+tr8o .arte i +tr8alta, ca u
dar legat +aitea -omului.
112
6
?e). #:"0
9<8 / le
6
iei a.oi di m2iile lor i ( le ar,i .e altar, dea(u.ra arderii de tot6 acea(ta e(te o Aertf mi(tuit de foc
+aitea -omului, de u miro( .lcut -omului.
6
?e). $:2$
9=8 / iei i
6
.ie.tul berbecului care )a (luAi la +c<iarea lui 'aro + (luAba -omului i (8l legei +tr8o .arte
i + alta, ca u dar legat +aitea -omului: acea(ta )a fi
66
.artea ta.
6
?e). $:29.
66
P(. 99:%
9>8 / (fi*eti .ie.tul
6
legat i (.ata ridicat di berbecul care )a (luAi la +c<iarea lui 'aro i a fiilor lui +
(luAba -omului, .ie.tul leg2du8l +tr8o .arte i +tr8alta, (.ata +f*i2d8o +aitea -omului .ri ridicare.
6
?e). #:"1, "46 Fum. 1$:11, 1$6 -eut. 1$:"
9?8 0le )or fi ale lui 'aro i ale fiilor lui, .ritr8o
6
lege )eic, .e care o )or *ie co.iii lui 7(rael6 cci e(te o
Aertf adu( .ri ridicare
66
6 i, + Aertfele de mul*umire ale co.iilor lui 7(rael, Aertfa adu( .ri ridicare )a fi a
-omului.
6
?e). 10:1&.
66
?e). #:"4
9@8 !emitele (fite ale lui 'aro )or fi du.
6
el ale fiilor lui, care le )or .ue c2d )or fi ui i c2d )or fi
+c<ia*i +
66
(luAb.
6
Fum. 20:2%, 2$.
66
Fum. 1$:$6 Fum. "&:2&
:A8 !or fi .urtate tim. de
6
a.te ,ile de acela
66
di fiii lui care +i )a urma + (luAba .reo*iei i care )a itra +
Cortul +t2lirii ca ( fac (luAba + /f2tul ?oca.
6
?e). $:"&6 ?e). 9:1, $.
66
Fum. 20:2$
:78 / iei a.oi berbecul .etru +c<iarea + (luAba -omului i ( .ui (8i fiarb
6
carea +tr8u loc (f2t.
6
?e). $:"1
:98 'aro i fiii lui ( m2ce, la ua Cortului +t2lirii, carea berbecului i .2iea
6
di co.
6
Mat. 12:4
::8 / m2ce
6
a(tfel tot ce a (luAit la facerea i(.irii, ca ( fie +c<ia*i + (luAb i (fi*i*i6 imei
66
altul ( u
m2ce di ele, cci (ut lucruri (fite.
6
?e). 10:14, 1&, 1#.
66
?e). 22:10
:;8 -ac )a rm2e ce)a di carea +trebui*at .etru +c<iarea + (luAb i di .2ie .2 dimiea*a, ( ar,i
+ foc ce )a
6
rm2e6 ( u (e m2ce, cci e(te u lucru (f2t.
6
?e). $:"2
:<8 / urme,i, cu .ri)ire la 'aro i la fiii lui, toate .orucile .e care *i le8am dat. G a.te ,ile
6
(8i +c<ii +
(luAb.
6
04od. 40:126 ?e). $:""8"&
:=8 G fiecare ,i
6
( mai aduci u )i*el ca Aertf .etru .cat, .etru i(.ire6 ( cure*i altarul, fc2d i(.irea
acea(ta, i (8l ugi
66
ca (8l (fi*eti.
6
0)r. 10:11.
66
04od. "0:2%, 2$, 296 04od. 40:10
:>8 Tim. de a.te ,ile ( faci i(.ire .etru altar i (8l (fi*eti6 i a(tfel
6
altarul )a fi .rea(f2t, i oricie
66
(e
)a atige de altar )a fi (fi*it.
6
04od. 40:10.
66
04od. "0:296 Mat. 2":19
7ertfa necurmat
:?8 7at ce ( Aertfeti .e altar: doi
6
miei de u a, + fiecare
66
,i, ecurmat.
6
Fum. 2$:"6 1Cro. 1%:406 2Cro. 2:46 2Cro. 1":116 2Cro. "1:"6 0,ra ":".
66
-a. 9:2#6 -a. 12:11
:@8 H miel (8l Aertfeti dimiea*a
6
, iar cellalt miel (eara.
6
2Gm.. 1%:1&6 0,ec. 4%:1"81&
;A8 Gm.reu cu cel dit2i miel, ( aduci a ,ecea .arte ditr8o ef de floare de fi frm2tat +tr8u (fert de
<i
#
de utdelem de m(lie fr droAdii i o Aertf de butur de u (fert de <i de )i.
#
K m(ur O cam " litri
;78 Pe al doilea miel (8l Aertfeti (eara
6
i ( aduci +m.reu cu el o Aertf de m2care i o Aertf de butur, ca
cele de dimiea*6 acea(ta e(te o Aertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
1Gm.. 1$:29, "%6 2Gm.. 1%:1&6 0,ra 9:4, &6 P(. 141:26 -a. 9:21
;98 'cea(ta e(te
6
arderea de tot ecurmat care )a fi adu( de urmaii )otri la ua Cortului +t2lirii, +aitea
-omului6 acolo
66
M )oi +t2li cu )oi i +*i )oi )orbi.
6
04od. 29:"$6 04od. "0:$6 Fum. 2$:%6 -a. $:11, 12, 1".
66
04od. 2&:226 04od. "0:%, "%6 Fum. 1#:4
;:8 'colo M )oi +t2li cu co.iii lui 7(rael, i locul acela )a fi (fi*it
6
de (la)a Mea.
6
04od. 40:"46 1Gm.. $:116 2Cro. &:146 2Cro. #:1, 2, "6 0,ec. 4":&6 Iag. 2:#, 96 Mal. ":1
;;8 !oi (fi*i Cortul +t2lirii i altarul6 )oi
6
(fi*i .e 'aro i .e fiii lui ca ( fie + (luAba Mea ca .reo*i.
6
?e). 21:1&6 ?e). 22:9, 1%
113
;<8 0u )oi locui
6
+ miAlocul co.iilor lui 7(rael i )oi fi -ume,eul lor.
6
04od. 2&:$6 ?e). 2%:126 Ca<. 2:106 7oa 14:1#, 2"6 2Cor. %:1%6 '.oc. 21:"
;=8 0i )or cuoate c 0u
6
(ut -omul -ume,eul lor care i8am (co( di *ara 0gi.tului ca ( locuie(c +
miAlocul lor. 0u (ut -omul -ume,eul lor.
6
04od. 20:2
Capitolul 30
Altarul tmierii
78 / faci a.oi u
6
altar
66
.etru arderea tm2iei, i aume (8l faci di lem de (alc2m.
6
04od. "#:2&6 04od. 40:&.
66
04od. "0:#, $, 106 ?e). 4:#, 1$6 '.oc. $:"
98 ?ugimea lui ( fie de u cot, iar l*imea tot de u cot6 ( fie + .atru col*uri, i +l*imea lui ( fie de doi co*i.
Coarele altarului ( fie ditr8o bucat cu el.
:8 /8i .oleieti cu aur curat at2t .artea de (u(, c2t i .ere*ii lui de Aur +m.reAur i coarele6 i (8i faci o cuu
de aur de Aur +m.reAur.
;8 -ede(ubtul cuuii (8i faci dou )erigi de aur de am2dou laturile, + cele dou ug<iuri, .etru .uerea
drugilor care )or (luAi la ducerea lui.
<8 -rugii (8i faci di lem de (alc2m i (8i .oleieti cu aur.
=8 / ae,i altarul + fa*a .erdelei diutru, care e(te +aitea c<i)otului mrturiei, + fa*a ca.acului
6
i(.irii,
care e(te dea(u.ra mrturiei, i ude M )oi +t2li cu tie.
6
04od. 2&:21, 22
>8 'aro )a arde .e el tm2ie
6
miro(itoare6 )a arde tm2ie + fiecare dimiea*, c2d )a
66
.regti cadelele6
6
04od. "0:"46 1/am. 2:2$6 1Cro. 2":1"6 ?uc. 1:9.
66
04od. 2#:21
?8 )a arde i (eara c2d )a ae,a cadelele. '(tfel (e )a arde ecurmat di .artea )oa(tr tm2ie +aitea
-omului di eam + eam.
@8 / u aduce*i .e altar altfel
6
de tm2ie, ici ardere de tot, ici Aertf de m2care i ( u tura*i .e el icio
Aertf de butur.
6
?e). 10:1
7A8 Fumai o dat .e fiecare a, 'aro
6
)a face i(.ire .e coarele altarului. 7(.irea acea(ta o )a face o dat .e
a cu (2gele dobitocului adu( ca Aertf .etru i(.irea .catului, .ritre urmaii )otri. 'ce(ta )a fi u lucru
.rea(f2t +aitea -omului.:
6
?e). 1%:1$6 ?e). 2":2#
&arurile pentru Loca
778 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
798 9C2d
6
)ei (ocoti .e co.iii lui 7(rael i le )ei face umrtoarea, fiecare di ei ( dea -omului u dar +
bai, .etru r(cum.rarea
66
(ufletului lui, ca ( u fie lo)i*i de icio urgie
B
, cu .rileAul ace(tei umrtori.
6
04od. "$:2&6 Fum. 1:2, &6 Fum. 2%:26 2/am. 24:2.
66
Fum. "1:&06 7o) "":246 7o) "%:1$6 P(. 49:#6 Mat. 20:2$6 Mar. 10:4&6 1Tim. 2:%6 1Pet. 1:1$,
19.
B
2/am. 24:1&
7:8 7at ce
6
)or da to*i cei ce )or fi cu.rii + umrtoarea acea(ta: o Aumtate de (iclu, du. (iclul /f2tului
?oca, care e(te
66
de dou,eci de g<ere6 o Aumtate
B
de (iclu )a fi darul ridicat .etru -omul.
6
Mat. 1#:24.
66
?e). 2#:2&6 Fum. ":4#6 0,ec. 4&:12.
B
04od. "$:2%
7;8 Krice om cu.ri( + umrtoare, de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, )a .lti darul ridicat .etru -omul.
7<8 Bogatul
6
( u .ltea(c mai mult, i (racul ( u .ltea(c mai .u*i de o Aumtate de (iclu, ca dar ridicat
.etru -omul, .etru r(cum.rarea
66
(ufletelor.
6
7o) "4:196 Pro). 22:26 0fe(. %:96 Col. ":2&.
66
04od. "0:12
7=8 / ridici de la co.iii lui 7(rael argitul .etru r(cum.rare i (8l +trebui*e,i
6
.etru (luAba Cortului
+t2lirii6 acea(ta )a fi .etru co.iii lui 7(rael o aducere amite
66
+aitea -omului .etru r(cum.rarea
(ufletelor lor.:
6
04od. 1$:2&.
66
Fum. 1%:40
Li(heanul de aram
7>8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7?8 9/ faci
6
u lig<ea de aram, cu .iciorul lui de aram, .etru (.lat6 (8l ae,i +tre Cortul
66
+t2lirii i altar
i ( tori a. + el,
6
04od. "$:$6 1Gm.. #:"$.
66
04od. 40:#, "0
114
7@8 ca (8i (.ele + el 'aro
6
i fiii lui m2iile i .icioarele.
6
04od. 40:"1, "26 P(. 2%:%6 7(a. &2:116 7oa 1":106 0)r. 10:22
9A8 C2d )or itra + Cortul +t2lirii, (e )or (.la cu a.a acea(ta ca ( u moar6 i (e )or (.la i c2d (e )or
a.ro.ia de altar ca ( fac (luAba i ca ( aduc -omului Aertfe ar(e de foc.
978 Gi )or (.la m2iile i .icioarele ca ( u moar
6
. 'cea(ta )a fi o lege ecurmat .etru 'aro, .etru fiii lui
i .etru urmaii lor.:
6
04od. 2$:4"
$ntdelemnul sfnt i tmia
998 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9:8 97a
6
di cele mai bue mirodeii: cici (ute de (icli de (mir
66
foarte curat, Aumtate, adic dou (ute
cici,eci de (icli, de (cor*ioar miro(itoare, dou (ute cici,eci de (icli de tre(tie
B
miro(itoare,
6
C2t. 4:146 0,ec. 2#:22.
66
P(. 4&:$6 Pro). #:1#.
B
C2t. 4:146 7er. %:20
9;8 cici (ute de (icli de
6
ca(ia, du. (iclul /f2tului ?oca, i u <i
66
de utdelem de m(li.
6
P(. 4&:$.
66
04od. 29:40
9<8 Cu ele ( faci u utdelem .etru ugerea (f2t: o ame(tectur miro(itoare, fcut du. meteugul
fctorului de mir6 ace(ta )a fi utdelemul
6
.etru ugerea (f2t.
6
04od. "#:296 Fum. "&:2&6 P(. $9:206 P(. 1"":2
9=8 Cu el ( ugi
6
Cortul +t2lirii i c<i)otul mrturiei,
6
04od. 40:96 ?e). $:106 Fum. #:1
9>8 ma(a i toate ueltele ei, (feicul i ueltele lui, altarul tm2ierii,
9?8 altarul arderilor de tot cu toate ueltele lui i lig<eaul cu .iciorul lui.
9@8 / (fi*eti ace(te lucruri, i ele )or fi .rea(fite6 oricie
6
(e )a atige de ele )a fi (fi*it.
6
04od. 29:"#
:A8 / ugi
6
de a(emeea .e 'aro i .e fiii lui i (8i (fi*eti, ca ( fie + (luAba Mea ca .reo*i.
6
04od. 29:#, etc.6 ?e). $:12, "0
:78 / )orbeti co.iilor lui 7(rael i ( le (.ui: 9'ce(ta Gmi )a fi utdelemul .etru ugerea (f2t, .ritre
urmaii )otri.
:98 / u (e ug cu el tru.ul iciuui om i ( u face*i u alt utdelem ca el du. aceeai +tocmire6 el e(te
6

(f2t, i )oi (8l .ri)i*i ca (f2t.
6
04od. "0:2&, "#
::8 Kricie
6
)a face u utdelem ca el (au )a uge cu el .e altul )a fi imicit
66
di .o.orul lui.:
6
04od. "0:"$.
66
Be. 1#:146 04od. 12:1&6 ?e). #:20, 21
:;8 -omul a ,i( lui Moi(e: 97a
6
mirodeii, (tactie, oice miro(itoare, galba i tm2ie curat, + aceeai m(ur.
6
04od. 2&:%6 04od. "#:29
:<8 Cu ele ( faci tm2ie: o ame(tectur miro(itoare, alctuit
6
du. meteugul fctorului de mir6 ( fie (rat,
curat i (f2t.
6
04od. "0:2&
:=8 /8o .i(e,i mrut i (8o .ui +aitea mrturiei, + Cortul +t2lirii, ude
6
M )oi +t2li cu tie. 'ce(ta )a fi
.etru )oi u lucru
66
.rea(f2t.
6
04od. 29:426 ?e). 1%:2.
66
04od. "0:"26 04od. 29:"#6 ?e). 2:"
:>8 Tm2ie ca acea(ta, + aceeai +tocmire, ( u
6
) face*i, ci (8o .ri)i*i ca (f2t i .(trat .etru -omul.
6
04od. "0:"2
:?8 Kricie
6
)a face tm2ie ca ea, ca (8o miroa(, )a fi imicit di .o.orul lui.:
6
04od. "0:""
Capitolul 31
nduirea meterilor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9/
6
tii c am ale( .e Be*aleel, fiul
66
lui Hri, fiul lui Iur, di (emi*ia lui 7uda.
6
04od. "&:"06 04od. "%:1.
66
1Cro. 2:20
:8 ?8am um.lut
6
cu -u<ul lui -ume,eu, i8am dat u du< de +*ele.ciue, .rice.ere i tii* .etru tot felul de
lucrri,
6
04od. "&:"16 1Gm.. #:14
;8 i8am dat .utere ( (cocea(c tot felul de lucrri meteugite, ( lucre,e + aur, + argit i + aram,
<8 ( (a.e + .ietre i ( le lege, ( lucre,e + lem i ( fac tot felul de lucrri.
115
=8 Ei iat c i8am dat ca aAutor .e
6
K<oliab, fiul lui '<i(amac, di (emi*ia lui -a. 'm dat .rice.ere
66
+ mitea
tuturor celor ce (ut i(cu(i*i, ca ( fac tot ce *i8am .orucit:
6
04od. "&:"4.
66
04od. 2$:"6 04od. "&:10, "&6 04od. "%:1
>8 Cortul
6
+t2lirii
66
, c<i)otul mrturiei
B
, ca.acul i(.irii care )a fi dea(u.ra lui i toate ueltele Cortului6
6
04od. "%:$.
66
04od. "#:1.
B
04od. "#:%
?8 ma(a
6
cu ueltele ei
66
, (feicul de aur curat cu toate ueltele lui, altarul tm2ierii6
6
04od. "#:10.
66
04od. "#:1#
@8 altarul
6
arderilor de tot cu toate ueltele lui, lig<eaul
66
cu .iciorul lui6
6
04od. "$:1.
66
04od. "$:$
7A8 )emitele
6
.etru (luAb, )emitele (fite ale .reotului 'aro, )emitele fiilor lui .etru (luAbele .reo*eti6
6
04od. "9:1, 416 Fum. 4:&, %, etc.
778 utdelemul
6
.etru ugere i tm2ia
66
miro(itoare .etru /f2tul ?oca. ?e )or face du. toate .orucile .e
care *i le8am dat.:
6
04od. "0:2&, "16 04od. "#, 29.
66
04od. "0:"46 04od. "#:29
3inerea Sa"atului
798 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7:8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le: 9/
6
u care cum)a ( u *ie*i /abatele Mele, cci ace(ta )a fi +tre
Mie i )oi i urmaii )otri u (em du. care (e )a cuoate c 0u (ut -omul, care ) (fi*e(c.
6
?e). 19:", "06 ?e). 2%:26 0,ec. 20:12, 206 0,ec. 44:24
7;8 / *ie*i
6
/abatul, cci el )a fi .etru )oi ce)a (f2t. Cie
66
+l )a clca )a fi .ede.(it cu moartea6 cie )a face
)reo lucrare + ,iua acea(ta )a fi imicit di miAlocul .o.orului (u.
6
04od. 20:$6 -eut. &:126 0,ec. 20:12.
66
04od. "&:26 Fum. 1&:"&
7<8 / lucre,i a(e
6
,ile6 dar a
66
a.tea e(te /abatul, ,iua de odi< +c<iat -omului. Cie )a face )reo lucrare
+ ,iua /abatului )a fi .ede.(it cu moartea.
6
04od. 20:9.
66
Be. 2:26 04od. 1%:2"6 04od. 20:10
7=8 Co.iii lui 7(rael ( .,ea(c /abatul, .r,uidu8l, ei i urmaii lor, ca u legm2t ecurmat.
7>8 'ce(ta )a fi +tre Mie i co.iii lui 7(rael u (em
6
)eic6 cci + a(e
66
,ile a fcut -omul cerurile i
.m2tul, iar + ,iua a a.tea /8a odi<it i a r(uflat.:
6
04od. "1:1"6 0,ec. 20:12, 20.
66
Be. 1:"16 Be. 2:2
*a"lele le(ii
7?8 C2d a i(.r)it -omul de )orbit cu Moi(e .e mutele /iai, i8a dat cele
6
dou table ale mrturiei, table de
.iatr, (cri(e cu degetul lui -ume,eu.
6
04od. 24:126 04od. "2:1&, 1%6 04od. "4:2$, 296 -eut. 4:1"6 -eut. &:226 -eut. 9:10, 116 2Cor. ":"
Capitolul 32
Vielul de aur
78 Po.orul, ),2d c Moi(e
6
,bo)ete ( (e coboare de .e mute, (8a (tr2( + Aurul lui 'aro i i8a ,i(
66
:
9IaideD f8e u dume,eu care (
B
mearg +aitea oa(tr6 cci Moi(e, omul acela care e8a (co( di *ara
0gi.tului, u tim ce (8a fcut.:
6
04od. 24:1$6 -eut. 9:9.
66
@a.. #:40.
B
04od. 1":21
98 'aro le8a r(.u(: 9/coate*i
6
cerceii de aur di urec<ile e)e(telor, fiilor i fiicelor )oa(tre, i aduce*i8i la
mie.:
6
Jud. $:2482#
:8 Ei to*i i8au (co( cerceii de aur di urec<i i i8au adu( lui 'aro.
;8 0l
6
i8a luat di m2iile lor, a btut aurul cu dalta i a fcut u )i*el turat. Ei ei au ,i(: 97(raeleD iat dume,eul
tu care te8a (co( di *ara 0gi.tului.:
6
04od. 20:2"6 -eut. 9:1%6 Jud. 1#:", 46 1Gm.. 12:2$6 Feem. 9:1$6 P(. 10%:196 7(a. 4%:%6 @a.. #:416 3om. 1:2"
<8 C2d a ),ut 'aro lucrul ace(ta, a ,idit u altar +aitea lui i a
6
(trigat: 9M2ie )a fi o (rbtoare + ci(tea
-omuluiD:
6
?e). 2":2, 4, 21, "#6 2Gm.. 10:296 2Cro. "0:&
=8 ' doua ,i, (8au (culat di(8de8dimiea* i au adu( arderi de tot i Aertfe de mul*umire
6
. Po.orul a e,ut de a
m2cat i a but6 a.oi (8au (culat ( Aoace.
6
1Cor. 10:#
116
-nia lui &umne'eu
>8 -omul a ,i( lui Moi(e
6
: 9/coal i coboar8te6 cci .o.orul tu, .e care l8ai (co( di *ara 0gi.tului, (8a
66

(tricat.
6
04od. "2:16 04od. "":16 -eut. 9:126 -a. 9:24.
66
Be. %:11, 126 -eut. 4:1%6 -eut. "2:&6 Jud. 2:196 K(ea 9:9
?8 @oarte cur2d (8au abtut de la calea .e care le8o
6
.oruci(em 0u6 i8au fcut u )i*el turat, (8au +c<iat
.2 la .m2t +aitea lui, i8au adu( Aertfe i au ,i(: 97(raele
66
, iat dume,eul tu care te8a (co( di *ara
0gi.tuluiD:
6
04od. 20:", 4, 2"6 -eut. 9:1%.
66
1Gm.. 12:2$
@8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!d
6
c .o.orul ace(ta e(te u .o.or +c.*2at.
6
04od. "$:", &6 04od. "4:96 -eut. 9:%, 1"6 -eut. "1:2#6 2Cro. "0:$6 7(a. 4$:46 @a.. #:&1
7A8 'cum
6
, la(8M6 m2ia
66
Mea are ( (e a.rid +m.otri)a lor: i8i )oi mi(tui6 dar .e
B
tie te )oi face
(trmoul uui eam mare.:
6
-eut. 9:14, 19.
66
04od. 22:24.
B
Fum. 14:12
778 Moi(e
6
(8a rugat -omului -ume,eului (u i a ,i(: 9Petru ce ( (e a.rid, -oame, m2ia Ta +m.otri)a
.o.orului Tu, .e care l8ai (co( di *ara 0gi.tului cu mare .utere i cu m2 tareL
6
-eut. 9:1$, 2%8296 P(. #4:1, 26 P(. 10%:2"
798 Petru ce
6
( ,ic egi.teii: 9/.re eorocirea lor i8a (co(, ca (8i omoare .ri mu*i i ca (8i tearg de .e
fa*a .m2tului:L Gtoarce8Te di iu*eala m2iei Tale i
66
la(8Te de rul ace(ta .e care )rei (8l faci .o.orului
Tu.
6
Fum. 14:1"6 -eut. 9:2$6 -eut. "2:2#.
66
04od. "2:14
7:8 'du8Mi amite de ')raam, de 7(aac i de 7(rael, robii Ti, crora le8ai (.u(, Aur2du8Te
6
.e Tie +(u*i: 9!oi
66

+mul*i (m2*a )oa(tr ca (telele cerului, )oi da urmailor )otri toat *ara acea(ta, de care am )orbit, i ei o
)or (t.2i + )eac.:
6
Be. 22:1%6 0)r. %:1".
66
Be. 12:#6 Be. 1":1&6 Be. 1&:#, 1$6 Be. 2%:46 Be. 2$:1"6 Be. "&:11, 12
7;8 Ei -omul /8a
6
l(at de rul .e care (.u(e(e c )rea (8l fac .o.orului /u.
6
-eut. "2:2%6 2/am. 24:1%6 1Cro. 21:1&6 P(. 10%:4&6 7er. 1$:$6 7er. 2%:1", 196 7oel 2:1"6 7oa ":106 7oa 4:2
-nia lui -oise
7<8 Moi(e
6
(8a +tor( i (8a cobor2t de .e mute, cu cele dou table ale mrturiei + m2. Tablele erau (cri(e .e
am2dou .r*ile, .e o .arte i .e alta.
6
-eut. 9:1&
7=8 Tablele
6
erau lucrarea lui -ume,eu, i (cri(ul era (cri(ul lui -ume,eu, (.at .e table.
6
04od. "1:1$
7>8 7o(ua a au,it gla(ul .o.orului, care (cotea (trigte, i a ,i( lui Moi(e: 9G tabr e(te u (trigt de r,boiD:
7?8 Moi(e a r(.u(: 9/trigtul acea(ta u8i ici (trigt de biruitori, ici (trigt de birui*i6 ce aud eu e(te gla(ul
uor oamei care c2tD:
7@8 Ei, .e c2d (e a.ro.ia de tabr, a ),ut
6
)i*elul i Aocurile. Moi(e (8a a.ri( de m2ie, a arucat tablele di
m2 i le8a (fr2mat de .iciorul mutelui.
6
-eut. 91%, 1#
9A8 ' luat
6
)i*elul, .e care8l fcu(er ei, i l8a ar( + foc6 l8a .refcut + ceu, a .re(rat ceua .e fa*a a.ei i a
dat8o co.iilor lui 7(rael (8o bea.
6
-eut. 9:21
978 Moi(e a ,i( lui 'aro
6
: 9Ce *i8a fcut .o.orul ace(ta, de ai adu( a(u.ra lui u .cat at2t de mareL:
6
Be. 20:96 Be. 2%:10
998 'aro a r(.u(: 9/ u (e a.rid de m2ie domul meuD Tu (igur
6
tii c .o.orul ace(ta e(te .orit la ru.
6
04od. 14:116 04od. 1&:246 04od. 1%:2, 20, 2$6 04od. 1#:2, 4
9:8 0i mi8au ,i(
6
: 9@8e u dume,eu care ( mearg +aitea oa(tr6 cci Moi(e, omul acela care e8a (co( di
*ara 0gi.tului, u tim ce (8a fcutD:
6
04od. "2:1
9;8 0u le8am ,i(: 9Cie are aur, (8l (coatD: Ei mi l8au dat6 l8am arucat + foc, i di el a
6
ieit )i*elul ace(ta.:
6
04od. "2:4
-celul
9<8 Moi(e a ),ut c .o.orul era fr fr2u, cci 'aro +l fcu(e ( fie fr fr2u
6
, (.re batAocura )rAmailor (i6
6
2Cro. 2$:19
9=8 (8a ae,at la ua taberei i a ,i(: 9Cie e(te .etru -omul ( )i la mieD: Ei to*i co.iii lui ?e)i (8au (tr2(
la el.
117
9>8 0l le8a ,i(: 9'a )orbete -omul -ume,eul lui 7(rael: 9@iecare di )oi ( (e +cig cu (abia6 merge*i i
(trbate*i tabra de la o .oart la alta, i fiecare (
6
omoare .e fratele, .e .rieteul i .e ruda (a.:
6
Fum. 2&:&6 -eut. "":9
9?8 Co.iii lui ?e)i au fcut du. .oruca lui Moi(e6 i a.roa.e trei mii de oamei au .ierit + ,iua aceea di
.o.or.
9@8 Moi(e
6
a ,i(: 9Preda*i8) a,i + (luAba -omului, c<iar cu Aertfa fiului i fratelui )o(tru, .etru ca
biecu)2tarea ?ui ( )i a(t,i .e(te )oiD:
6
Fum. 2&:1181"6 -eut. 1":%8116 -eut. "":9, 106 1/am. 1&:1$, 226 Pro). 21:"6 Ca<. 1":"6 Mat. 10:"#
-oise se roa( pentru popor
:A8 ' doua ,i, Moi(e a ,i( .o.orului
6
: 9'*i fcut u .cat foarte mare. 'm ( m (ui acum la -omul: .oate
66
c
)oi
B
c.ta iertare .etru .catul )o(tru.:
6
1/am. 12:20, 2"6 ?uc. 1&:1$.
66
2/am. 1%:126 'mo( &:1&.
B
Fum. 2&:1"
:78 Moi(e (8a
6
+tor( la -omul i a ,i(: 9'<D .o.orul ace(ta a fcut u .cat foarte mareD Ei8au fcut u
dume,eu
66
de aur.
6
-eut. 9:1$.
66
04od. 20:2
:98 7art8le acum .catulD -ac u, atuci, terge8m
6
di
66
cartea Ta, .e care ai (cri(8oD:
6
P(. %9:2$6 3om. 9:".
66
P(. &%:$6 P(. 1"9:1%6 -a. 12:16 @ili.. 4:"6 '.oc. ":&6 '.oc. 1":$6 '.oc. 1#:$6 '.oc. 20:12, 1&6 '.oc. 21:2#6 '.oc. 22:19
::8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Pe
6
cel ce a .ctuit +m.otri)a Mea, .e acela +l )oi terge di cartea Mea.
6
?e). 2":"06 04od. 1$:4
:;8 -u8te, dar, i du .o.orul ude *i8am (.u(. 7at
6
, Ggerul Meu )a merge +aitea ta, dar + ,iua
66
r,burii
Mele, +i )oi .ede.(i .etru .catul lorD:
6
04od. "":2, 14, etc.6 Fum. 20:1%.
66
-eut. "2:"&6 'mo( ":146 3om. 2:&, %
:<8 -omul a lo)it cu urgie .o.orul, .etru c
6
fcu(e )i*elul furit de 'aro.
6
2/am. 12:96 @a.. #:41
Capitolul 33
-oise se roa( pentru poporul amrt
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9-u8te i .orete de aici cu
6
.o.orul .e care l8ai (co( di *ara 0gi.tului6 (uie8te +
*ara .e care am Aurat c o )oi da lui ')raam, lui 7(aac i lui 7aco), ,ic2d: 9/emi*ei
66
tale o )oi daD:
6
04od. "2:#.
66
Be. 12:#6 04od. "2:1"
98 !oi
6
trimite +aitea ta u +ger i )oi
66
i,goi .e caaai*i, amori*i, <eti*i, fere,i*i, <e)i*i i iebu(i*i.
6
04od. "2:"46 04od. "4:11.
66
-eut. #:226 7o(. 24:11
:8 /uie8te +
6
*ara acea(ta ude curge la.te i miere. -ar
66
0u u M )oi (ui + miAlocul tu, ca ( u te
.r.de(c
B
.e drum, cci eti u .o.or
BB
+c.*2at.:
6
04od. ":$.
66
04od. "":1&, 1#.
B
04od. "2:96 04od. "4:96 -eut. 9:%, 1".
BB
04od. 2":216 04od. "2:106 Fum. 1%:21, 4&
;8 C2d a au,it .o.orul ace(te tri(te cu)ite, to*i (8au
6
+tri(tat6 i
66
imei u i8a .u( .odoabele .e el.
6
Fum. 14:1, "9.
66
?e). 10:%6 2/am. 19:246 1Gm.. 21:2#6 2Gm.. 19:16 0,ra 9:"6 0(t. 4:1, 46 7o) 1:206 7o) 2:126 7(a. "2:116 0,ec. 24:1#, 2"6 0,ec.
2%:1%
<8 Ei -omul a ,i( lui Moi(e: 9/.ue co.iilor lui 7(rael: 9!oi
6
(ute*i u .o.or +c.*2at6 umai o cli. dac
M8a (ui +
66
miAlocul tu, te8a .r.di. 'ruc8*i acum .odoabele de .e tie, i )oi
B
)edea ce8*i )oi face.:
6
04od. "":".
66
Fum. 1%:4&, 4%.
B
-eut. $:26 P(. 1"9:2"
=8 Co.iii lui 7(rael i8au (co( de .e ei .odoabele i au .lecat de la mutele Ioreb.
-oise mer(nd la cort
>8 Moi(e a luat cortul lui i l8a
6
+ti( afar di tabr, la o de.rtare oarecare6 l8a umit Cortul +t2lirii. Ei to*i
cei ce
66
+trebau .e -omul (e duceau la Cortul +t2lirii, care era afar di tabr.
6
04od. 29:42, 4".
66
-eut. 4:296 2/am. 21:1
?8 C2d (e ducea Moi(e la Cort, tot .o.orul (e (cula + .icioare6 fiecare (ttea la
6
ua cortului (u i urmrea cu
oc<ii .e Moi(e, .2 itra el + Cort.
6
Fum. 1%:2#
@8 Ei c2d itra Moi(e + Cort, (t2l.ul de or (e cobora i (e o.rea la ua Cortului, i -omul
6
)orbea cu Moi(e.
6
04od. 2&:226 04od. "1:1$6 P(. 99:#
7A8 Tot .o.orul )edea (t2l.ul de or o.ridu8(e la ua Cortului6 tot .o.orul (e (cula i (e aruca
6
cu fa*a la
.m2t la ua cortului lui.
6
04od. 4:"1
118
778 -omul
6
)orbea cu Moi(e fa* + fa*, cum )orbete u om cu .rieteul lui. '.oi Moi(e (e +torcea + tabr,
dar t2rul lui (luAitor, 7o(ua, fiul lui Fu, u ieea deloc di miAlocul Cortului.
6
Be. "2:"06 Fum. 12:$6 -eut. "4:10
-oise cere s vad slava lui &umne'eu
798 Moi(e a ,i( -omului: 97at
6
, Tu +mi ,ici: 9-u .e .o.orul ace(taD: Ei u8mi ar*i .e cie )ei trimite cu mie.
G(, Tu ai ,i(: 90u
66
te cuo(c .e ume i ai c.tat trecere +aitea MeaD:
6
04od. "2:"4.
66
04od. "":1#6 Be. 1$:196 P(. 1:%6 7er. 1:&6 7oa 10:14, 1&6 2Tim. 2:19
7:8 'cum, dac
6
am c.tat trecere +aitea Ta, arat8mi
66
cile Tale6 atuci Te )oi cuoate i )oi a)ea trecere
+aitea Ta. Ei g2dete8Te c eamul acea(ta e(te .o.orul
B
TuD:
6
04od. "4:9.
66
P(. 2&:46 P(. 2#:116 P(. $%:116 P(. 119:"".
B
-eut. 9:2%, 296 7oel 2:1#
7;8 -omul a r(.u(: 9!oi merge 0u +(umi
6
cu tie i +*i )oi da
66
odi<.:
6
04od. 1":216 04od. 40:"48"$6 7(a. %":9.
66
-eut. ":206 7o(. 21:446 7o(. 22:46 7o(. 2":16 P(. 9&:11
7<8 Moi(e i8a ,i(: 9-ac
6
u mergi Tu +(u*i cu oi, u e l(a ( .lecm de aici.
6
04od. "":"6 04od. "4:9
7=8 Cum (e )a ti c am c.tat trecere +aitea Ta, eu i .o.orul TuL Kare u
6
c2d )ei merge Tu cu oi i c2d
.ri acea(ta )om fi
66
deo(ebi*i, eu i .o.orul Tu, de toate .o.oarele de .e fa*a .m2tuluiL:
6
Fum. 14:14.
66
04od. "4, 106 -eut. 4:#, "46 2/am. #:2"6 1Gm.. $:&"6 P(. 14#:20
7>8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!oi
6
face i ceea ce8Mi ceri acum, cci ai
66
c.tat trecere +aitea Mea i te cuo(c
.e umeD:
6
Be. 19:216 7ac. &:1%.
66
04od. "":1%
7?8 Moi(e a ,i(: 9'rat8mi
6
(la)a TaD:
6
04od. "":206 1Tim. %:1%
7@8 -omul a r(.u(: 9!oi
6
face ( treac .e diaitea ta toat frumu(e*ea Mea i )oi c<ema Fumele -omului
+aitea ta6 0u M
66
+dur de cie )reau ( M +dur i am mil de cie )reau ( am milD:
6
04od. "4:&8#6 7er. "1:14.
66
3om. 9:1&, 1%, 1$
9A8 -omul a ,i(: 9@a*a u )ei .utea ( Mi8o )e,i, cci u .oate
6
omul ( M )ad i ( tria(cD:
6
Be. "2:"06 -eut. &:246 Jud. %:226 Jud. 1":226 7(a. %:&6 '.oc. 1:1%, 1#6 04od. 24:10
978 -omul a ,i(: 97at u loc l2g Mie6 )ei (ta .e (t2c.
998 Ei c2d )a trece (la)a Mea, te )oi .ue +
6
cr.tura (t2cii i te )oi aco.eri
66
cu m2a Mea, .2 )oi trece.
6
7(a. 2:21.
66
P(. 91:1, 4
9:8 7ar c2d Gmi )oi trage m2a la o .arte de la tie, M )ei )edea .e dia.oi6 dar fa*a Mea u
6
(e .oate )edea.:
6
04od. "":206 7oa 1:1$
Capitolul 34
#oile ta"le
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Taie
6
dou table de .iatr ca cele dit2i, i 0u
66
)oi (crie .e ele cu)itele care erau
.e tablele dit2i .e care le8ai (fr2mat.
6
04od. "2:1%, 196 -eut. 10:1.
66
04od. "":2$6 -eut. 10:2, 4
98 @ii gata di(8de8dimiea* i (uie8te de dimiea* .e mutele /iai
6
6 ( (tai acolo +aitea Mea, .e )2rful
mutelui.
6
04od. 19:206 04od. 24:12
:8 Fimei
6
( u (e (uie cu tie i imei ( u (e arate .e tot mutele6 i ici boi, ici oi ( u .a(c .e l2g
mutele ace(ta.:
6
04od. 19:12, 1", 21
;8 Moi(e a tiat dou table de .iatr ca i cele dit2i6 (8a (culat di(8de8dimiea* i (8a (uit .e mutele /iai,
du. cum +i .oruci(e -omul6 i a luat + m2 cele dou table de .iatr.
<8 -omul /8a cobor2t +tr8u or, a (tat acolo l2g el i a ro(tit
6
Fumele -omului.
6
04od. "":196 Fum. 14:1#
=8 Ei -omul a trecut .e diaitea lui i a (trigat: 9-omul -ume,eu e(te u -ume,eu
6
.li de +durare i
milo(ti), +cet la m2ie, .li de butate
66
i credicioie
B
,
6
Fum. 14:1$6 2Cro. "0:96 Feem. 9:1#6 P(. $%:1&6 P(. 10":$6 P(. 111:46 P(. 112:46 P(. 11%:&6 P(. 14&:$6 7oel 2:1".
66
P(. "1:196 3om. 2:4.
B
P(.
&#:106 P(. 10$:4
>8 care
6
Gi *ie drago(tea .2 + mii de eamuri de oamei, iart
66
frdelegea, r,)rtirea i .catul, dar u
(ocotete
B
.e cel )io)at dre.t e)io)at, i .ede.(ete frdelegea .ri*ilor + co.ii i + co.iii co.iilor lor
.2 la al treilea i al .atrulea eamD:
119
6
04od. 20:%6 -eut. &:106 P(. $%:1&6 7er. "2:1$6 -a. 9:4.
66
P(. 10":"6 P(. "0:46 -a. 9:96 0fe(. 4:"26 17oa 1:9.
B
04od. 2":#, 216 7o(. 24:196 7o)
10:146 Mica %:116 Faum 1:"
1nnoirea le(mntului
?8 Gdat, Moi(e (8a .lecat
6
.2 la .m2t i (8a +c<iat.
6
04od. 4:"1
@8 0l a ,i(: 9-oame, dac am c.tat trecere +aitea Ta, Te rog ( mergi + miAlocul
6
o(tru, -oame6 .o.orul
ace(ta e(te + ade)r u .o.or +c.*2at
66
, dar iart8e frdelegile i .catele oa(tre i ia8e + (t.2irea
B

TaD:
6
04od. "":1&, 1%.
66
04od. "":".
B
-eut. "2:96 P(. 2$:96 P(. "":126 P(. #$:%26 P(. 94:146 7er. 10:1%6 Ca<. 2:12
7A8 -omul a r(.u(: 97at, 0u fac
6
u legm2t. !oi face, + fa*a +tregului .o.or, miui
66
care 8au a)ut loc
+ icio *ar i la iciu eam6 tot .o.orul care e(te + Aurul tu )a )edea lucrarea -omului, i .ri tie )oi
face lucruri +fricoate
B
.
6
-eut. &:26 -eut. 29:12, 14.
66
-eut. 4:"26 2/am. #:2"6 P(. ##:146 P(. #$:126 P(. 14#:20.
B
-eut. 10:216 P(. 14&:%6 7(a. %4:"
778 7a (eama la ceea ce8*i .oruce(c
6
a,i. 7at, )oi
66
i,goi diaitea ta .e amori*i, caaai*i, <eti*i, fere,i*i, <e)i*i
i iebu(i*i.
6
-eut. &:"26 -eut. %:", 2&6 -eut. 12:2$, "26 -eut. 2$:1.
66
04od. "":2
798 / u cum)a (
6
faci legm2t cu locuitorii *rii ude ai ( itri, ca ( u fie o cur(
66
.etru tie, dac )or
locui + miAlocul tu.
6
04od. 2":"26 -eut. #:26 Jud. 2:2.
66
04od. 2":""
7:8 -im.otri) ( le dr2ma*i
6
altarele, ( le (fr2ma*i (t2l.ii idoleti i ( le tr2ti*i la .m2t
66
idolii.
6
04od. 2":246 -eut. 12:"6 Jud. 2:2.
66
-eut. #:&6 -eut. 12:26 Jud. %:2&6 2Gm.. 1$:46 2Gm.. 2":146 2Cro. "1:16 2Cro. "4:", 4
7;8 / u te +c<ii
6
+aitea uui alt dume,eu6 cci -omul (e umete gelo(
66
, e(te u -ume,eu
B
gelo(.
6
04od. 20:", &.
66
7(a. 9:%6 7(a. &#:1&.
B
04od. 20:&
7<8 @erete8te
6
( faci legm2t cu locuitorii *rii, ca u cum)a, cur)id
66
+aitea dume,eilor lor i aduc2du8le
Aertfe, ( te .oftea(c
B
i .e tie i ( m2ci
BB
di Aertfele lor,
6
04od. "4:12.
66
-eut. "1:1%6 Jud. 2:1#6 7er. ":96 0,ec. %:9.
B
Fum. 2&:26 1Cor. 10:2#.
BB
P(. 10%:2$6 1Cor. $:4, #, 10
7=8 ca u cum)a ( iei di fetele
6
lor e)e(te fiilor ti, i a(tfel, fetele lor, cur)id
66
+aitea dume,eilor lor, (
t2ra(c i .e fiii ti ( cur)ea(c +aitea dume,eilor lor.
6
-eut. #:"6 1Gm.. 11:26 0,ra 9:26 Feem. 1":2&.
66
Fum. 2&:1, 26 1Gm.. 11:4
7>8 / u8*i faci
6
u dume,eu turat.
6
04od. "2:$6 ?e). 19:4
Sr"torile
7?8 / *ii (rbtoarea ',imelor
6
: tim. de a.te ,ile, la )remea <otr2t, + lua (.icelor, ( m2ci a,ime, cum
*i8am .orucit, cci + lua (.icelor
66
ai ieit di 0gi.t.
6
04od. 12:1&6 04od. 2":1&.
66
04od. 1":4
7@8 Krice +t2i
6
(cut e(te al Meu, c<iar orice +t2i (cut de .arte brbtea(c di turmele de )aci (au de oi.
6
04od. 1":2, 126 04od. 22:296 0,ec. 44:"06 ?uc. 2:2"
9A8 / r(cum.eri cu u miel .e +t2iul (cut
6
al mgri*ei6 iar dac u8l r(cum.eri, (8i fr2gi g2tul. /
r(cum.eri .e orice +t2i (cut al fiilor ti6 i ( u te +f*ie,i cu m2iile
66
goale +aitea Mea.
6
04od. 1":1"6 Fum. 1$:1&.
66
04od. 2":1&6 -eut. 1%:1%6 1/am. 9:#, $6 2/am. 24:24
978 Ea(e ,ile
6
( lucre,i, iar + ,iua a a.tea ( te odi<eti6 ( te odi<eti, c<iar + )remea aratului i (eceratului.
6
04od. 20:96 04od. 2":126 04od. "&:26 -eut. &:12, 1"6 ?uc. 1":14
998 / *ii
6
(rbtoarea /.tm2ilor, a celor dit2i roade di (eceriul gr2ului, i (rbtoarea (tr2gerii roadelor la
(f2ritul aului.
6
04od. 2":1%6 -eut. 1%:10, 1"
9:8 -e trei
6
ori .e a, to*i cei de .arte brbtea(c ( (e +f*ie,e +aitea -omului -ume,eu, -ume,eul lui
7(rael.
6
04od. 2":14, 1#6 -eut. 1%:1%
9;8 Cci )oi
6
i,goi eamurile diaitea ta i8*i )oi
66
+tide <otarele6 i imei u8*i )a
B
.ofti *ara, + tim.ul
c2d te )ei (ui, de trei ori .e a, ca ( te +f*ie,i +aitea -omului, -ume,eului tu.
6
04od. "":26 ?e). 1$:246 -eut. #:16 P(. #$:&&6 P(. $0:$.
66
-eut. 12:206 -eut. 19:$.
B
Be. "&:&6 2Cro. 1#:106 Pro). 1%:#6 @a.. 1$:10
9<8 / 8aduci
6
cu .2ie do(.it (2gele dobitocului Aertfit + ci(tea Mea6 i carea di
66
Aertfa .ra,icului
Patilor ( u fie *iut + tim.ul o.*ii .2 dimiea*a.
6
04od. 2":1$.
66
04od. 12:10
9=8 / aduci + Ca(a -omului -ume,eului tu .2rga
6
celor dit2i roade ale .m2tului. 7edul
66
( u8l fierbi +
la.tele mamei lui.:
120
6
04od. 2":196 -eut. 2%:2, 10.
66
04od. 2":196 -eut. 14:21
9>8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9/crie8*i cu)itele
6
ace(tea, cci .e temeiul ace(tor cu)ite +c<ei legm2t cu tie
i cu 7(raelD:
6
04od. "4:106 -eut. 4:1"6 -eut. "1:9
9?8 Moi(e
6
a (tat acolo cu -omul .atru,eci de ,ile i .atru,eci de o.*i. F8a m2cat deloc .2ie i 8a but
deloc a.. Ei -omul a
66
(cri( .e table cu)itele legm2tului, cele Cece Poruci.
6
04od. 24:1$6 -eut. 9:9, 1$.
66
04od. "4:16 04od. "1:1$6 04od. "2:1%6 -eut. 4:1"6 -eut. 10:2, 4
Slava lui -oise
9@8 Moi(e (8a cobor2t de .e mutele /iai, cu cele dou
6
table ale mrturiei + m2. C2d (e cobora de .e
mute, u tia c .ielea
66
fe*ei lui (trlucea, .etru c )orbi(e cu -omul.
6
04od. "2:1&.
66
Mat. 1#:26 2Cor. ":#, 1"
:A8 'aro i to*i co.iii lui 7(rael (8au uitat la Moi(e, i iat c .ielea fe*ei lui (trlucea6 i (e temeau ( (e a.ro.ie
de el.
:78 Moi(e i8a c<emat6 'aro i to*i frutaii adurii (8au +tor( la el, i el le8a )orbit.
:98 -u. aceea, to*i co.iii lui 7(rael (8au a.ro.iat, i el
6
le8a dat toate .orucile .e care le .rimi(e de la -omul
.e mutele /iai.
6
04od. 24:"
::8 C2d a +cetat ( le )orbea(c, i8a .u( o maram
6
.e fa*.
6
2Cor. ":1"
:;8 C2d itra
6
Moi(e +aitea -omului, ca (87 )orbea(c, +i (cotea marama .2 ce ieea6 iar c2d ieea,
(.uea co.iilor lui 7(rael ce i (e .oruci(e.
6
2Cor. ":1%
:<8 Co.iii lui 7(rael (e uitau la fa*a lui Moi(e i )edeau c .ielea fe*ei lui (trlucea6 i Moi(e +i .uea iari
marama .e fa* .2 ce itra ca ( )orbea(c cu -omul.
Capitolul 35
Sa"atul
78 Moi(e a (tr2( toat aduarea co.iilor lui 7(rael i le8a ,i(: 97at
6
lucrurile .e care a .orucit -omul ( le
face*i:
6
04od. "4:"2
98 Ea(e
6
,ile ( lucra*i, dar ,iua a a.tea ( ) fie (f2t6 ace(ta e(te /abatul, ,iua de odi<, +c<iat -omului.
Cie )a face )reo lucrare + ,iua aceea ( fie .ede.(it cu moartea.
6
04od. 20:96 04od. "1:14, 1&6 ?e). 2":"6 Fum. 1&:"2, etc.6 -eut. &:126 ?uc. 1":14
:8 / 8a.ri,i
6
foc, + iciua di locui*ele )oa(tre, + ,iua /abatului.:
6
04od. 1%:2"
&aruri pentru facerea cortului
;8 Moi(e a )orbit +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael i a ,i(: 97at
6
ce a .orucit -omul.
6
04od. 2&:1, 2
<8 ?ua*i di ce a)e*i i aduce*i u .rio( -omului. 5 @iecare
6
( aduc .rio( -omului ce8l la( iima: aur,
argit i aram6
6
04od. 2&:2
=8 materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i (ub*ire i .r de ca.r6
>8 .iei de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare6 lem de (alc2m,
?8 utdelem .etru (feic, mirodeii
6
.etru utdelemul ugerii i .etru tm2ia miro(itoare6
6
04od. 2&:%
@8 .ietre de oi4 i alte .ietre .etru +m.odobirea efodului i a .ie.tarului. 5
7A8 To*i
6
cei i(cu(i*i ditre )oi ( )i i ( fac tot ce a .orucit -omul:
6
04od. "1:%
778 ?ocaul
6
, Cortul i aco.eriul lui, co.cile, (c2durile, drugii, (t2l.ii i .icioarele lui6
6
04od. 2%:1, 2, etc.
798 c<i)otul
6
i drugii lui, ca.acul i(.irii i .erdeaua diutru .etru aco.erirea c<i)otului6
6
04od. 2&:10, etc.
7:8 ma(a
6
i drugii ei, cu toate ueltele ei, i .2iile
66
.etru .uerea +aitea -omului6
6
04od. 2&:2".
66
04od. 2&:"06 ?e). 24:&, %
121
7;8 (feicul
6
cu ueltele lui, cadelele lui i
66
utdelemul .etru (feic6
6
04od. 2&:"1, etc..
66
04od. "0:1
7<8 altarul
6
.etru tm2ie i drugii lui, utdelemul .etru ugere i tm2ia
66
miro(itoare, i .erdeaua uii de
afar de la itrarea Cortului6
6
04od. "0:2".
66
04od. "0:"4
7=8 altarul
6
.etru arderile de tot, grtarul lui de aram, drugii lui i toate ueltele lui, lig<eaul cu .iciorul lui,
6
04od. 2#:1
7>8 .2,ele
6
cur*ii, (t2l.ii ei, .icioarele ei i .erdeaua de la .oarta cur*ii6
6
04od. 2#:9
7?8 *ruii Cortului, *ruii cur*ii i fuiile lor6
7@8 )emitele
6
.reo*eti .etru (luAba /f2tului ?oca, )emitele (fite ale .reotului 'aro i )emitele fiilor
lui .etru (luAbele .reo*eti.:
6
04od. "1:106 04od. "9:1, 416 Fum. 4:&, %, etc.
9A8 Toat aduarea co.iilor lui 7(rael a ieit diaitea lui Moi(e.
978 To*i cei cu tragere
6
de iim i bu)oi* au )eit i au adu( u .rio( -omului .etru lucrarea Cortului
+t2lirii, .etru toat (luAba lui i .etru )emitele (fite.
6
04od. "&:&, 22, 2%, 296 04od. 2&:26 04od. "%:26 1Cro. 2$:2, 96 1Cro. 29:96 0,ra #:2#6 2Cro. $:126 2Cro. 9:#
998 'u )eit +dat brba*ii i femeile, to*i cei cu tragere de iim, i au adu( belciuge de a(, iele, cercei,
br*ri, (albe i tot felul de lucruri de aur6 fiecare a adu( .rio(ul de aur .e care8l +c<ia(e -omului.
9:8 To*i
6
cei ce a)eau (tofe ;materii> )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i (ub*ire i .r de ca.r, .iei
de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare, le8au adu(.
6
1Cro. 29:$
9;8 To*i cei ce .uteau aduce .ri ridicare u .rio( de argit i de aram, au adu( .rio(ul -omului. To*i cei ce
a)eau lem de (alc2m bu .etru lucrrile r2duite .etru (luAb, l8au adu(.
9<8 Toate femeile
6
i(cu(ite au tor( cu m2iile lor i au adu( lucrul lor, i aume: tort )o.(it + alba(tru, +
.ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire.
6
04od. 2$:"6 04od. "1:%6 04od. "%:16 2Gm.. 2":#6 Pro). "1:19, 22, 24
9=8 Toate femeile cu tragere de iim i i(cu(ite au tor( .r de ca.r.
9>8 @rutaii
6
.o.orului au adu( .ietre de oi4 i alte .ietre .etru efod i .ie.tar6
6
1Cro. 29:%6 0,ra 2:%$
9?8 mirodeii
6
i utdelem .etru (feic, .etru utdelemul ugerii i .etru tm2ia miro(itoare.
6
04od. "0:2"
9@8 To*i co.iii lui 7(rael, brba*i i femei, .e care8i trgea
6
iima ( aAute la lucrul .orucit de -omul .ri
Moi(e, au adu( -omului daruri de bu)oie.
6
04od. "&:216 1Cro. 29:9
Chemarea meterilor
:A8 Moi(e a ,i( co.iilor lui 7(rael: 9/ ti*i c -omul
6
a ale( .e Be*aleel, fiul lui Hri, fiul lui Iur, di (emi*ia
lui 7uda.
6
04od. "1:2, etc.
:78 ?8a um.lut cu -u<ul lui -ume,eu, du< de +*ele.ciue, .rice.ere i tii*, .etru tot felul de lucrri.
:98 78a dat .utere ( (cocea(c .lauri, ( lucre,e + aur, + argit i + aram,
::8 ( (a.e + .ietre i ( le lege, ( lucre,e lemul cu meteug i ( fac tot felul de lucrri meteugite.
:;8 78a dat i darul ( +)e*e .e al*ii, at2t lui, c2t i lui K<oliab
6
, fiul lui '<i(amac, di (emi*ia lui -a.
6
04od. "1:%
:<8 78a um.lut
6
cu .rice.ere ca ( fac toate lucrrile de (.tur + .iatr, de cio.litur meteugit, de lucrat la
g<erg<ef i de *e(ut materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire, ( fac tot felul de lucrri
i (cociri de .lauri.
6
04od. "&:"16 04od. "1:", %6 1Gm.. #:146 2Cro. 2:146 7(a. 2$:2%
Capitolul 36
&rnicia poporului
78 Be*aleel, K<oliab i to*i brb*ii i(cu(i*i
6
+ care .u(e(e -omul +*ele.ciue i .rice.ere, ca ( tie ( fac
lucrrile r2duite .etru (luAba /f2tului ?oca
66
, au fcut totul du. cum .oruci(e -omul.
6
04od. 2$:"6 04od. "1:%6 04od. "&:10, "&.
66
04od. 2&:$
122
98 Moi(e a c<emat .e Be*aleel, K<oliab i .e to*i brba*ii i(cu(i*i + mitea
6
crora .u(e(e -omul .rice.ere, i
aume .e to*i cei cu tragere de iim la lucrul ace(ta ca (8l fac.
6
04od. "&:21, 2%6 1Cro. 29:&
:8 0i au luat diaitea lui Moi(e toate .rioa(ele .e care le adu(e(er
6
co.iii lui 7(rael ca ( fac lucrrile
r2duite .etru (luAba /f2tului ?oca. C<iar i du. ce (e +ce.u(e lucrarea, tot (e mai aduceau lui Moi(e, +
fiecare dimiea*, daruri de bu)oie.
6
04od. "&:2#
;8 'tuci to*i brba*ii i(cu(i*i, .rii la toate lucrrile /f2tului ?oca, i8au l(at fiecare lucrul .e care8l fceau
<8 i au )eit de au (.u( lui Moi(e: 9Po.orul
6
aduce mult mai mult dec2t trebuie .etru facerea lucrrilor .e care
a .orucit -omul ( le facem.:
6
2Cor. $:2, "
=8 Moi(e a .u( ( (trige + tabr ca imei, fie brbat, fie femeie, ( u mai aduc daruri .etru /f2tul ?oca.
'u o.rit a(tfel .e .o.or ( mai aduc daruri.
>8 Materialul adu( era de aAu( .etru toate lucrrile care trebuiau fcute, ba +c mai i trecea.
Cldirea cortului
?8 To*i
6
brba*ii i(cu(i*i i lucrtorii au fcut Cortul di ,ece co)oare de i (ub*ire i r(ucit di fir alba(tru,
.ur.uriu i crmi,iu6 .e ele au *e(ut <eru)imi lucra*i cu mie(trie.
6
04od. 2%:1
@8 ?ugimea uui co)or era de dou,eci i o.t de co*i6 iar l*imea uui co)or era de .atru co*i. Toate co)oarele
a)eau aceeai m(ur.
7A8 Cici di ace(te co)oare au fo(t .ri(e la u loc6 celelalte cici de a(emeea au fo(t .ri(e la u loc.
778 'u fcut c<eotori alba(tre la margiea co)orului cu care (e (f2rea cea dit2i +m.reuare6 tot aa au fcut i
la margiea co)orului cu care (e (f2rea a doua +m.reuare de co)oare.
798 'u fcut cici,eci
6
de c<eotori la cel dit2i co)or i cici,eci de c<eotori la margiea co)orului cu care (e
(f2rea a doua +m.reuare de co)oare6 c<eotorile ace(tea erau ua + fa*a alteia.
6
04od. 2%:&
7:8 'u fcut cici,eci de co.ci de aur i au .ri( co)oarele uul de altul cu co.cile, aa +c2t Cortul alctuia u
+treg.
7;8 'u fcut
6
ite co)oare di .r de ca.r, ca ( (luAea(c de aco.eri .etru Cort: u(.re,ece co)oare de
ace(tea au fcut.
6
04od. 2%:#
7<8 ?ugimea uui co)or era de trei,eci de co*i, i l*imea uui co)or era de .atru co*i: cele u(.re,ece co)oare
a)eau aceeai m(ur.
7=8 'u .ri( +m.reu de o .arte cici di ace(te co)oare, iar .e celelalte a(e de alt .arte.
7>8 'u fcut cici,eci de c<eotori la margiea co)orului cu care (e (f2rea o +m.reuare de co)oare i cici,eci
de c<eotori la margiea co)orului cu care (e (f2rea a doua +m.reuare de co)oare.
7?8 'u mai fcut i cici,eci de co.ci de aram, cu care ( (e +m.reue,e aco.eriul Cortului ca ( alctuia(c
u +treg.
7@8 'u fcut
6
.etru aco.eriul Cortului o +)elitoare de .iei de berbeci )o.(ite + rou i o +)elitoare de .iei de
)i*el de mare, care trebuia .u( .e dea(u.ra.
6
04od. 2%:14
9A8 /c2durile
6
.etru Cort le8au fcut di lem de (alc2m, ae,ate + .icioare.
6
04od. 2%:1&
978 ?ugimea uei (c2duri era de ,ece co*i, i l*imea uei (c2duri era de u cot i Aumtate.
998 @iecare (c2dur a)ea dou urec<i, uite ua cu alta6 tot aa au fcut la toate (c2durile Cortului.
9:8 'u fcut dou,eci de (c2duri .etru Cort, +(.re .artea de mia,,i.
9;8 'u .u( .atru,eci de .icioare de argit (ub cele dou,eci de (c2duri, c2te dou .icioare (ub fiecare (c2dur,
.etru cele dou urec<i ale ei.
9<8 'u fcut a.oi dou,eci de (c2duri .etru a doua latur a Cortului, latura di(.re mia,oa.te,
9=8 cu cele .atru,eci de .icioare de argit ale lor, c2te dou .icioare (ub fiecare (c2dur.
9>8 'u fcut a.oi a(e (c2duri .etru fudul Cortului, +(.re a.u(.
9?8 'u fcut dou (c2duri .etru cele dou ug<iuri ale Cortului + .artea di fud6
9@8 ace(tea erau fcute di dou buc*i, +ce.2d de la .artea de Ao(, i bie legate la )2rf .ritr8u cerc6 la fel au
123
fcut .etru am2dou (c2durile di cele dou ug<iuri.
:A8 0rau a(tfel o.t (c2duri, cu .icioarele lor de argit, adic ai(.re,ece .icioare, c2te dou .icioare (ub fiecare
(c2dur.
:78 'u fcut cici drugi
6
di lem de (alc2m .etru (c2durile ueia di laturile Cortului,
6
04od. 2%:2%
:98 cici drugi .etru (c2durile celei de a doua laturi a Cortului i cici drugi .etru (c2durile laturii Cortului
di fudul di(.re a.u(6
::8 drugul de la miAloc l8au fcut aa ca ( treac .ri miAlocul (c2durilor, de la u ca.t la cellalt.
:;8 'u .oleit (c2durile cu aur, i )erigile lor de aur le8au fcut aa ca ( (e .oat .etrece drugii .ri ele6 i
drugii i8au .oleit cu aur.
Cele dou perdele
:<8 Perdeaua
6
diutru au fcut8o de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit6 au lucrat8o cu
mie(trie6 i au fcut <eru)imi .e ea.
6
04od. 2%:"1
:=8 'u fcut .atru (t2l.i de (alc2m .etru ea i i8au .oleit cu aur6 c2rligele lor erau de aur i au turat .etru
(t2l.ii acetia .atru .icioare de argit.
:>8 Petru ua Cortului au fcut o .erdea
6
de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit6 acea(ta
era o lucrare fcut la g<erg<ef.
6
04od. 2%:"%
:?8 'u fcut cei cici (t2l.i ai ei cu c2rligele lor, iar c.t2iele i be*ele lor de legtur le8au .oleit cu aur6 cele
cici .icioare ale lor erau de aram.
Capitolul 37
Facerea chivotului
78 '.oi Be*aleel
6
a fcut c<i)otul di lem de (alc2m6 lugimea lui era de doi co*i i Aumtate, l*imea de u cot
i Aumtate, i +l*imea tot de u cot i Aumtate.
6
04od. 2&:10
98 ?8a .oleit cu aur curat .e diutru i .e di afar, i i8a fcut u c<ear de Aur +m.reAur.
:8 ' turat .etru el .atru )erigi de aur, .e care le8a .u( la cele .atru col*uri ale lui: dou )erigi de o .arte i
dou )erigi de cealalt .arte.
;8 ' fcut ite drugi de lem de (alc2m i i8a .oleit cu aur.
<8 ' )2r2t drugii + )erigile de la cele dou laturi ale c<i)otului, ca ( duc c<i)otul.
=8 ' fcut i ca.acul i(.irii
6
de aur curat6 lugimea lui era de doi co*i i Aumtate, i l*imea de u cot i
Aumtate.
6
04od. 2&:1#
>8 ' fcut doi <eru)imi de aur btut, la cele dou ca.ete ale ca.acului i(.irii6
?8 u <eru)im la u ca.t, i u <eru)im la cellalt ca.t6 <eru)imii i8a fcut .e ca.acul i(.irii la cele dou
ca.ete ale lui.
@8 Ieru)imii erau cu ari.ile +ti(e dea(u.ra, aco.erid ca.acul i(.irii cu ari.ile lor i uit2du8(e uul la altul.
Ieru)imii (tteau cu fa*a +toar( (.re ca.acul i(.irii.
Facerea mesei
7A8 ' fcut ma(a
6
di lem de (alc2m6 lugimea ei era de doi co*i, l*imea de u cot, i +l*imea de u cot i
Aumtate.
6
04od. 2&:2"
778 ' .oleit8o cu aur curat i i8a fcut u c<ear de Aur +m.reAur.
798 78a fcut +m.reAur u .er)a, de u lat de m2, .e care a fcut u c<ear de Aur +m.reAur.
7:8 ' turat .etru ma( .atru )erigi de aur i a .u( )erigile + cele .atru col*uri, care erau la cele .atru .icioare
ale ei.
7;8 !erigile erau l2g .er)a,, i + ele erau )2r2*i drugii .etru ducerea me(ei.
7<8 ' fcut drugii de lem de (alc2m i i8a .oleit cu aur6 ei (luAeau la ducerea me(ei.
7=8 ' fcut a.oi ueltele care trebuiau .u(e .e ma(: farfuriile
6
, c*uile, .otirele i cetile ei, care (luAeau la
Aertfele de butur6 le8a fcut de aur curat.
124
6
04od. 2&:29
Facerea sfenicului
7>8 ' fcut (feicul
6
de aur curat6 a fcut (feicul de aur curat, btut6 .iciorul, fu(ul, .otiraele, gmlioarele i
florile lui erau ditr8o bucat cu el.
6
04od. 2&:"16 Ca<. 46 '.oc. 1:128206 '.oc. 4:&
7?8 -i am2dou .r*ile lui ieeau a(e bra*e: trei bra*e ditr8o latur, i trei bra*e di cealalt latur.
7@8 Pe u bra* erau trei .otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor, i .e u alt bra* alte trei
.otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor6 aa era la toate cele a(e bra*e care ieeau di
(feic.
9A8 Pe fu(ul (feicului erau .atru .otirae + c<i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor.
978 0ra o gmlioar (ub dou bra*e care ieeau di (feic, o gmlioar (ub alte dou bra*e, i o gmlioar (ub
alte dou bra*e6 aa era la toate cele a(e bra*e care ieeau di (feic.
998 Bmlioarele i bra*ele (feicului erau ditr8o bucat cu el, btut + +tregime ditr8o bucat de aur curat.
9:8 ' fcut a.oi cele a.te cadele ale lui, mucrile i ceuarele lui, toate de aur curat.
9;8 ' +trebui*at u talat de aur curat .etru facerea (feicului cu toate ueltele lui.
Altarul pentru tmie
9<8 '.oi a fcut
6
altarul .etru tm2ie di lem de (alc2m6 lugimea lui era de u cot, i l*imea de u cot6 era +
.atru muc<ii, i +l*imea lui era de doi co*i. Coarele erau ditr8o bucat cu el.
6
04od. "0:16 '.oc. $:", 4
9=8 ?8a .oleit cu aur curat, at2t .artea de (u(, c2t i laturile de Aur +m.reAur i coarele. Ei i8a fcut o cuu de
Aur +m.reAur.
9>8 /ub cuu a fcut dou )erigi de aur, .e care le8a .u( + cele dou ug<iuri di cele dou laturi, ca ( (e
)2re + ele drugii care (luAeau la ducerea lui.
9?8 ' fcut ite drugi di lem de (alc2m i i8a .oleit cu aur.
9@8 ' fcut utdelemul
6
.etru ugerea (f2t i tm2ia miro(itoare, curat, alctuit du. meteugul
fctorului de mir.
6
04od. "0:2", "4
Capitolul 38
Altarul pentru arderile de tot i li(heanul de aram
78 ' fcut
6
altarul .etru arderile de tot di lem de (alc2m6 lugimea lui era de cici co*i, i l*imea de cici
co*i6 era + .atru muc<ii, i +l*imea lui era de trei co*i.
6
04od. 2#:1
98 ?a cele .atru col*uri i8a fcut ite coare ditr8o bucat cu el i l8a .oleit cu aram.
:8 ' fcut toate ueltele altarului: oalele .etru ceu, lo.e*ile, lig<eele, furculi*ele i tigile .etru crbui6
toate ueltele ace(tea le8a fcut de aram.
;8 ' fcut .etru altar u grtar de aram ca o re*ea, .e care a .u(8o (ub .er)a,ul altarului, +ce.2d de Ao(, aa
c )eea .2 la Aumtatea altarului.
<8 ' turat a.oi .atru )erigi, .e care le8a .u( + cele .atru col*uri ale grtarului de aram, ca ( )2re drugii + ele.
=8 ' fcut drugii di lem de (alc2m i i8a .oleit cu aram.
>8 ' )2r2t drugii + )erigile de .e laturile altarului ca (8l duc. ?8a fcut di (c2duri, gol .e diutru.
?8 ' fcut lig<eaul
6
de aram, cu .iciorul lui de aram, di ogli,ile femeilor care (luAeau la ua Cortului
+t2lirii.
6
04od. "0:1$
Facerea curii
@8 '.oi a fcut curtea
6
. G(.re .artea de mia,,i, .etru curte, erau ite .2,e de i (ub*ire r(ucit, .e o
lugime de o (ut de co*i,
6
04od. 2#:9
7A8 cu dou,eci de (t2l.i ae,a*i .e dou,eci de .icioare de aram6 c2rligele (t2l.ilor i be*ele lor de legtur
erau de argit.
778 G(.re .artea de mia,oa.te erau o (ut de co*i de .2,, cu dou,eci de (t2l.i i cu cele dou,eci de
125
.icioare de aram ale lor6 c2rligele (t2l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit.
798 G(.re .artea de a.u( erau cici,eci de co*i de .2,, cu ,ece (t2l.i i cele ,ece .icioare ale lor6 c2rligele
(t2l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit.
7:8 G(.re .artea de r(rit, .e cei cici,eci de co*i l*ime, erau:
7;8 .etru o ari., cici(.re,ece co*i de .2,, cu trei (t2l.i i cele trei .icioare ale lor,
7<8 i .etru a doua ari., care era + fa*a ei, de cealalt .arte a .or*ii cur*ii, cici(.re,ece co*i de .2,, cu trei
(t2l.i i cele trei .icioare ale lor.
7=8 Toate .2,ele de Aur +m.reAurul cur*ii erau de i (ub*ire r(ucit.
7>8 Picioarele (t2l.ilor erau de aram, c2rligele (t2l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit, i c.t2iele lor
erau .oleite cu argit. To*i (t2l.ii cur*ii erau lega*i +tre ei cu be*e de argit.
7?8 Perdeaua de la .oarta cur*ii Cortului era o lucrtur fcut la g<erg<ef di fir alba(tru, .ur.uriu, crmi,iu, i
di i (ub*ire r(ucit6 a)ea o lugime de dou,eci de co*i, i +l*imea era de cici co*i, ca l*imea .2,elor
cur*ii6
7@8 cei .atru (t2l.i ai ei i cele .atru .icioare ale lor erau de aram6 c2rligele i be*ele lor de legtur erau de
argit6 iar c.t2iele erau .oleite cu argit.
9A8 To*i *ruii di Aurul Cortului i cur*ii erau de aram
6
.
6
04od. 2#:19
Socoteala Cortului
978 7at (ocoteala locaului
6
Cortului +t2lirii, fcut du. .oruca lui Moi(e, .ri +griAirea le)i*ilor, (ub
66

c2rmuirea lui 7tamar, fiul .reotului 'aro.
6
Fum. 1:&0, &"6 Fum. 9:1&6 Fum. 10:116 Fum. 11:#, $6 Fum. 1$:26 2Cro. 24:%.
66
04od. %:2"6 Fum. 4:2$, ""
998 Be*aleel
6
, fiul lui Hri, fiul lui Iur, di (emi*ia lui 7uda, a fcut tot ce .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. "1:2, %
9:8 0l a a)ut ca aAutor .e K<oliab, fiul lui '<i(amac, di (emi*ia lui -a, meter la (.at + .ietre, la cio.lit cu
meteug i la lucrat .e g<erg<ef + materiile )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i + i (ub*ire.
9;8 Tot aurul +trebui*at la lucru .etru toate lucrrile /f2tului ?oca, aur ieit di daruri, (e (uia la dou,eci i
ou de tala*i i a.te (ute trei,eci de (icli, du. (iclul
6
Cortului.
6
04od. "0:1", 246 ?e). &:1&6 ?e). 2#:", 2&6 Fum. ":4#6 Fum. 1$:1%
9<8 'rgitul celor iei*i la umrtoare, di aduare, (e (uia la o (ut de tala*i i o mie a.te (ute a.te,eci i
cici de (icli, du. (iclul /f2tului ?oca:
9=8 c2te
6
o Aumtate de (iclu de ca., o Aumtate de (iclu, du. (iclul /f2tului ?oca, .etru fiecare om cu.ri( +
umrtoare, de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, adic .etru a(e (ute trei mii cici (ute cici,eci
66
de
oamei.
6
04od. "0:19, 1&.
66
Fum. 1:4%
9>8 -i cei o (ut de tala*i de argit (8au turat .icioarele
6
/f2tului ?oca i .icioarele .erdelei diutru,
adic o (ut de .icioare la cei o (ut de tala*i, c2te u talat de .icior.
6
04od. 2%:19, 21, 2&, "2
9?8 Ei cu cei o mie a.te (ute a.te,eci i cici de (icli (8au fcut c2rligele i be*ele de legtur ditre (t2l.i i le8
au .oleit c.t2iele.
9@8 'rama druit (e (uia la a.te,eci de tala*i i dou mii .atru (ute de (icli.
:A8 -i ea au fcut .icioarele de la ua Cortului +t2lirii6 altarul de aram cu grtarul lui i toate ueltele
altarului6
:78 .icioarele (t2l.ilor cur*ii, de Aur +m.reAur, i .icioarele (t2l.ilor de la .oarta cur*ii6 i to*i *ruii di Aurul
Cortului i ai cur*ii.
Capitolul 39
Facerea vemintelor preoeti
78 Cu materiile )o.(ite + alba(tru
6
, + .ur.uriu i + crmi,iu, au fcut )emitele
66
.reo*ilor .etru (luAba
/f2tului ?oca i au fcut )emite (fite lui 'aro, cum
B
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. "&:2".
66
04od. "1:106 04od. "&:19.
B
04od. 2$:4
98 'u fcut efodul
6
de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
04od. 2$:%
126
:8 'u +ti( ite .lci de aur i le8au tiat + fire (ub*iri, .e care le8au *e(ut + materiile )o.(ite + alba(tru, +
.ur.uriu i + crmi,iu i + i (ub*ire6 era lucrat cu mie(trie.
;8 78au fcut ite umerari care (e +m.reuau cu el, aa c la cele dou ca.ete ale lui, efodul era legat cu ei.
<8 Br2ul era de aceeai lucrtur ca efodul i .ri( de el6 era de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i
(ub*ire r(ucit, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
=8 'u .regtit .ietrele
6
de oi4, le8au .ri( + legturi de aur i au (.at .e ele umele fiilor lui 7(rael, cum (e
(a. .ece*ile.
6
04od. 2$:9
>8 ?e8au .u( .e umerarii efodului, ca .ietre de aducere amite
6
.etru fiii lui 7(rael, cum .oruci(e lui Moi(e,
-omul.
6
04od. 2$:12
Facerea pieptarului
?8 'u fcut
6
a.oi .ie.tarul, lucrat cu mie(trie, di aceeai lucrtur ca efodul: de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i
crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
04od. 2$:1&
@8 0ra + .atru col*uri. Pie.tarul l8au fcut +doit6 lugimea lui era de o .alm, i l*imea de o .alm6 era +doit.
7A8 'u .u( + el .atru iruri
6
de .ietre6 + irul +t2i era: u (ardoi4, u to.a, i u (marald6
6
04od. 2$:1#, etc.
778 + al doilea ir: u rubi, u (afir i u diamat6
798 + al treilea ir: u o.al, u agat i u ameti(t6
7:8 iar + al .atrulea ir: u cri(olit, u oi4 i u Aa(.. Pietrele ace(tea erau legate + ferecturile lor de aur.
7;8 0rau dou(.re,ece, du. umele fiilor lui 7(rael6 erau (.ate ca ite .ece*i, fiecare cu umele ueia di cele
dou(.re,ece (emi*ii.
7<8 Pe .ie.tar au fcut a.oi ite l*ioare de aur curat, +m.letite ca ite (fori.
7=8 'u fcut dou ferecturi de aur i dou )erigi de aur, i au .u( cele dou )erigi la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului.
7>8 '.oi cele dou l*ioare +m.letite, de aur, le8au )2r2t + cele dou )erigi de la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului6
7?8 iar celelalte dou ca.ete ale celor dou l*ioare le8au ag*at de cele dou ferecturi i le8au .u( .e umerarii
efodului + .artea diaite.
7@8 'u mai fcut dou )erigi de aur, .e care le8au .u( la cele dou ca.ete de Ao( ale .ie.tarului, .e margiea
diutru di(.re efod.
9A8 '.oi au fcut alte dou )erigi de aur, .e care le8au .u( la cei doi umerari ai efodului, Ao(, .e .artea diaite a
lui, tocmai acolo ude (e +m.reuea, efodul cu umerarii, dea(u.ra br2ului efodului.
978 'u legat .ie.tarul cu )erigile lui de )erigile efodului cu o (foar alba(tr, aa ca .ie.tarul ( (tea *ea.
dea(u.ra br2ului efodului i ( u (e .oat mica de .e efod, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
Facerea mantiei efodului
998 'u fcut
6
matia de (ub efod, *e(ut toat cu meteug di materie alba(tr.
6
04od. 2$:"1
9:8 ?a miAlocul matiei, (u(, era o gur ca gura uei .latoe6 gura acea(ta era ti)it de Aur +m.reAur, ca ( u (e
ru..
9;8 Pe margiea matiei au fcut ite rodii de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, di fir r(ucit6
9<8 au fcut i ite clo.o*ei
6
de aur curat, i clo.o*eii i8au .u( +tre rodii, de Aur +m.reAurul matiei:
6
04od. 2$:""
9=8 )eea u clo.o*el i o rodie, u clo.o*el i o rodie .e toat margiea dim.reAurul matiei, .etru (luAb, cum
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
*unicile i placa de aur
9>8 'u fcut
6
i tuicile de i (ub*ire *e(ute cu mie(tre, .etru 'aro i fiii lui6
6
04od. 2$:"9, 40
9?8 mitra
6
de i (ub*ire i (cufiile de i (ub*ire care (luAeau ca .odoab6 i,meele
66
de i (ub*ire r(ucit6
6
04od. 2$:4, "96 0,ec. 44:1$.
66
04od. 2$:42
127
9@8 br2ul
6
de i (ub*ire r(ucit, lucrat la g<erg<ef i de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, cum .oruci(e lui
Moi(e, -omul.
6
04od. 2$:"9
:A8 'u fcut a.oi i .laca
6
de aur curat, cuua +m.rtea(c (f2t, i au (.at .e ea, cum (e (a. .e o .ecete:
9/f2t -omului:.
6
04od. 2$:"%, "#
:78 'u legat8o de mitr, (u(, cu o (foar alba(tr, cum .oruci(e lui Moi(e -omul.
Lucrarea este sfrit
:98 '(tfel au fo(t i(.r)ite toate lucrrile locaului Cortului +t2lirii. Co.iii lui 7(rael au fcut tot
6
ce .oruci(e
lui Moi(e, -omul: aa au fcut.
6
04od. "9:42, 4"6 04od. 2&:40
::8 'u adu( locaul la Moi(e: Cortul i toate ueltele lui, co.cile, (c2durile, drugii, (t2l.ii i .icioarele lui6
:;8 +)elitoarea de .iei de berbec )o.(ite + rou, +)elitoarea de .iei de )i*el de mare i .erdeaua de de(.r*ire6
:<8 c<i)otul mrturiei i drugii lui, i ca.acul i(.irii6
:=8 ma(a cu toate ueltele ei i .2iile .etru .uerea +aitea -omului6
:>8 (feicul de aur curat, cadelele lui ae,ate + r2d i toate ueltele lui, i utdelemul .etru (feic6
:?8 altarul de aur, utdelemul .etru ugere i tm2ia miro(itoare, i .erdeaua de la ua Cortului6
:@8 altarul de aram, grtarul lui de aram, drugii lui i toate ueltele lui6 lig<eaul cu .iciorul lui6
;A8 .2,ele cur*ii, (t2l.ii ei i .icioarele lor, .erdeaua de la .oarta cur*ii, fuiile ei, *ruii ei i toate ueltele
.etru (luAba locaului Cortului +t2lirii6
;78 )emitele .etru (luAb, .etru fcut (luAba + ?ocul /f2t, )emitele (fite .etru .reotul 'aro i
)emitele fiilor lui .etru (luAbele .reo*eti.
;98 Co.iii lui 7(rael au fcut
6
toate ace(te lucrri du. toate .orucile .e care le ddu(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. "&:10
;:8 Moi(e a cercetat toate lucrrile6 i iat, le fcu(er cum .oruci(e -omul, aa le fcu(er. Ei Moi(e i8a
biecu)2tat
6
.
6
?e). 9:22, 2"6 Fum. %:2"6 7o(. 22:%6 2/am. %:1$6 1Gm.. $:146 2Cro. "0:2#
Capitolul 40
Ae'area i sfinirea cortului
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9G ,iua +t2i a luii
6
+t2i, ( +ti,i locaul
66
Cortului +t2lirii.
6
04od. 12:26 04od. 1":4.
66
04od. 40:1#6 04od. 2%:1, "0
:8 / .ui + el
6
c<i)otul mrturiei, i +aitea c<i)otului ( at2ri .erdeaua diutru.
6
04od. 40:216 04od. 2%:""6 Fum. 4:&
;8 '.oi ( aduci ma(a
6
i ( .ui
66
.e ea cele r2duite. -u. aceea, ( aduci
B
(feicul i (8i ae,i cadelele.
6
04od. 40:226 04od. 2%:"&.
66
04od. 40:2"6 04od. 2&:"06 ?e). 24:&, %.
B
04od. 40:24, 2&
<8 'ltarul
6
de aur .etru tm2ie (8l ae,i +aitea c<i)otului mrturiei i ( at2ri .erdeaua la ua Cortului.
6
04od. 40:2%
=8 / ae,i altarul .etru arderile de tot +aitea uii locaului Cortului +t2lirii.
>8 ?ig<eaul
6
(8l ae,i +tre Cortul +t2lirii i altar i ( .ui a. + el.
6
04od. 40:"06 04od. "0:1$
?8 / ae,i curtea de Aur +m.reAur i ( .ui .erdeaua la .oarta cur*ii.
@8 / iei utdelemul .etru ugere, ( ugi
6
cu el Cortul i tot ce cu.ride el i (8l (fi*eti, cu toate ueltele
lui6 i )a fi (f2t.
6
04od. "0:2%
7A8 / ugi altarul .etru arderile de tot i toate ueltele lui i ( (fi*eti altarul6 i altarul )a fi
6
.rea(f2t.
6
04od. 29:"%, "#
778 / ugi lig<eaul cu .iciorul lui i (8l (fi*eti.
798 '.oi ( aduci
6
.e 'aro i .e fiii lui la ua Cortului +t2lirii i (8i (.eli cu a..
6
?e). $:181"
7:8 / +mbraci .e 'aro cu )emitele (fite, (8l ugi
6
i (8l (fi*eti, ca (8Mi fac (luAba de .reot.
6
04od. 2$:41
128
7;8 / c<emi i .e fiii lui, (8i +mbraci cu tuicile
7<8 i (8i ugi cum ai u( .e tatl lor, ca (8Mi fac (luAba de .reo*i. G .uterea ace(tei ugeri, ei )or a)ea .ururi
dre.tul .reo*iei .ritre urmaii
6
lor.:
6
Fum. 2&:1"
7=8 Moi(e a fcut +tocmai cum +i .oruci(e -omul6 aa a fcut.
7>8 G ,iua +t2i a luii +t2i a aului al doilea, Cortul
6
era ae,at.
6
04od. 40:16 Fum. #:1
7?8 Moi(e a ae,at Cortul6 i8a .u( .icioarele, a ae,at (c2durile i )erigile i a ridicat (t2l.ii.
7@8 ' +ti( +)elitoarea care (luAea de aco.eri dea(u.ra Cortului, i .e dea(u.ra a .u( +)elitoarea aco.eriului
Cortului, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
9A8 '.oi a luat mrturia
6
i a .u(8o + c<i)ot6 a .u( drugii la c<i)ot i a ae,at ca.acul i(.irii dea(u.ra
c<i)otului.
6
04od. 2&:1%
978 ' adu( c<i)otul + Cort6 a at2rat
6
.erdeaua de(.r*itoare +aitea lui i a aco.erit a(tfel c<i)otul mrturiei,
cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 2%:""6 04od. "&:12
998 ' ae,at ma(a
6
+ Cortul +t2lirii, + .artea de mia,oa.te a Cortului, dicoace de .erdeaua diutru6
6
04od. 2%:"&
9:8 i a .u(
6
.e ea .2iile, +aitea -omului, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 40:4
9;8 '.oi a ae,at
6
(feicul + Cortul +t2lirii, + fa*a me(ei, + .artea de mia,,i a Cortului6
6
04od. 2%:"&
9<8 i i8a ae,at
6
cadelele, +aitea -omului, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 40:46 04od. 2&:"#
9=8 '.oi a ae,at altarul
6
de aur + Cortul +t2lirii + fa*a .erdelei diutru6
6
04od. 40:&6 04od. "0:%
9>8 a ar( .e el
6
tm2ie miro(itoare, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. "0:#
9?8 ' ae,at
6
.erdeaua la ua Cortului.
6
04od. 40:&6 04od. 2%:"%
9@8 ' ae,at altarul
6
.etru arderile de tot la ua locaului Cortului +t2lirii6 i a adu( .e
66
el arderea de tot i
Aertfa de m2care, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 40:%.
66
04od. 29:"$, etc.
:A8 ' ae,at lig<eaul
6
+tre Cortul +t2lirii i altar i a .u( + el a. .etru (.lat.
6
04od. 40:#6 04od. "0:1$
:78 Moi(e, 'aro i fiii lui i8au (.lat m2iile i .icioarele + el6
:98 c2d itrau + Cortul +t2lirii i (e a.ro.iau de altar, (e (.lau, cum
6
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. "0:19, 20
::8 '.oi
6
a ridicat curtea +m.reAurul Cortului i altarului i a .u( .erdeaua la .oarta cur*ii. '(tfel a i(.r)it Moi(e
lucrarea.
6
04od. 40:$6 04od. 2#:9, 1%
Slava &omnului
:;8 'tuci orul
6
a aco.erit Cortul +t2lirii, i (la)a -omului a um.lut Cortul.
6
04od. 29:4"6 ?e). 1%:26 Fum. 9:1&6 1Gm.. $:10, 116 2Cro. &:1"6 2Cro. #:26 7(a. %:46 Iag. 2:#, 96 '.oc. 1&:$
:<8 Moi(e u .utea
6
( itre + Cortul +t2lirii, .etru c orul (ttea dea(u.ra lui, i (la)a -omului um.lea
Cortul.
6
?e). 1%:26 1Gm.. $:116 2Cro. &:14
:=8 C2t au *iut cltoriile lor, co.iii lui 7(rael .oreau umai c2d
6
(e ridica orul dea(u.ra Cortului.
6
Fum. 9:1#6 Fum. 10:116 Feem. 9:19
:>8 Ei c2d
6
u (e ridica orul, u .oreau, .2 ce u (e ridica.
6
Fum. 9:19822
:?8 Forul -omului
6
era dea(u.ra Cortului ,iua6 iar oa.tea, era u foc +aitea +tregii ca(e a lui 7(rael, +
tim.ul tuturor cltoriilor lor.
6
04od. 1":216 Fum. 9:1&
129
LEVITICUL
*
6
0,ec. 20:116 -eut. "":10
Capitolul 1
Arderile de tot
78 -omul a
6
c<emat .e Moi(e6 i8a )orbit di Cortul
66
+t2lirii i a ,i(:
6
04od. 19:"6 04od. 40:"4, "&.
66
Fum. 12:4, &
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d
6
cie)a ditre )oi )a aduce u dar -omului, (8l aduc di )ite, fie di ciread, fie di turm.
6
?e). 22:1$, 19
:8 -ac darul lui )a fi o ardere de tot di ciread, (8l aduc di .artea brbtea(c fr
6
cu(ur6 i aume (8l
aduc la ua Cortului +t2lirii, +aitea -omului, ca ( fie .lcut -omului.
6
04od. 12:&6 ?e). ":16 ?e). 22:20, 216 -eut. 1&:216 Mal. 1:146 0fe(. &:2#6 0)r. 9:146 1Pet. 1:19
;8 /8i .u
6
m2a .e ca.ul dobitocului adu( ca ardere de tot, i )a fi .rimit
66
de -omul, ca ( fac
B
i(.ire
.etru el.
6
04od. 29:10, 1&, 196 ?e). ":2, $, 1"6 ?e). 4:1&6 ?e). $:14, 226 ?e). 1%:21.
66
?e). 22:21, 2#6 7(a. &%:#6 3om. 12:16 @ili.. 4:1$.
B
?e). 4:20, 2%, "1,
"&6 ?e). 9:#6 ?e). 1%:246 Fum. 1&:2&6 2Cro. 29:2", 246 3om. &:11
<8 / +Aug<ie
6
)i*elul +aitea -omului6 i .reo*ii
66
, fiii lui 'aro, ( aduc (2gele i (8l (tro.ea(c
B
de Aur
+m.reAur .e altarul de la ua Cortului +t2lirii.
6
Mica %:%.
66
2Cro. "&:116 0)r. 10:11.
B
?e). ":$6 0)r. 12:246 1Pet. 1:2
=8 / Au.oaie )i*elul adu( ca ardere de tot i (8l taie + buc*i.
>8 @iii .reotului 'aro ( fac foc .e altar i ( .u
6
leme .e foc.
6
Be. 22:9
?8 Preo*ii, fiii lui 'aro, ( ae,e buc*ile, ca.ul i gr(imea, .e lemele .u(e .e focul de .e altar.
@8 / (.ele cu a. mrutaiele i .icioarele6 i .reotul ( le ard toate .e altar. 'cea(ta e(te o ardere de tot, o
Aertf mi(tuit de foc, de u miro(
6
.lcut -omului.
6
Be. $:216 0,ec. 20:2$, 416 2Cor. 2:1&6 0fe(. &:26 @ili.. 4:1$
7A8 -ac darul lui )a fi o ardere de tot di turm, de miei (au ca.re, ( aduc o .arte brbtea(c fr
6
cu(ur.
6
?e). 1:"
778 /8l
6
+Aug<ie + .artea de mia,oa.te a altarului, +aitea -omului6 i .reo*ii, fiii lui 'aro, (8i
(tro.ea(c (2gele .e altar de Aur +m.reAur.
6
?e). 1:&
798 0l (8l taie + buc*i6 i .reotul ( le .u, +m.reu cu ca.ul i gr(imea, .e lemele di focul de .e altar.
7:8 / (.ele cu a. mrutaiele i .icioarele, i .reotul ( le aduc .e toate i ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te o
ardere de tot, o Aertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
Arderea de tot din psri
7;8 -ac darul adu( de el -omului )a fi o ardere de tot di .(ri, (8l aduc di turturele
6
(au di .ui de
.orumbel.
6
?e). &:#6 ?e). 12:$6 ?uc. 2:24
7<8 Preotul ( aduc .a(rea .e altar6 (8i de(.ice ca.ul cu ug<ia i (8o ard .e altar, iar (2gele ( i (e (curg
.e u .erete al altarului.
7=8 / (coat gua cu .eele ei i (8o aruce l2g
6
altar, (.re r(rit, + locul ude (e (tr2ge ceua.
6
?e). %:10
7>8 /8i fr2g ari.ile, fr ( le
6
de,li.ea(c6 i .reotul ( ard .a(rea .e altar, .e lemele de .e foc. 'cea(ta
66

e(te o ardere de tot, o Aertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
Be. 1&:10.
66
?e). 1:9, 1"
Capitolul 2
7ertfele de mncare
78 C2d )a aduce cie)a -omului u dar
6
ca Aertf de m2care, darul lui ( fie di floarea fiii: ( toare
utdelem .e(te ea i ( adauge i tm2ie.
6
?e). %:146 ?e). 9:1#6 Fum. 1&:4
130
98 /8o aduc .reo*ilor, fiilor lui 'aro6 .reotul ( ia u .um di acea(t floare a fiii, (tro.it cu utdelem,
+m.reu cu toat tm2ia, i (8o ard .e altar ca Aertf de aducere
6
amite. 'ce(ta e(te u dar de m2care de u
miro( .lcut -omului.
6
?e). 2:96 ?e). &:126 ?e). %:1&6 ?e). 24:#6 7(a. %%:"6 @a.. 10:4
:8 Ce )a rm2e
6
di darul ace(ta de m2care ( fie al lui 'aro i al fiilor lui6 ace(ta e(te u lucru
66
.rea(f2t
+tre Aertfele de m2care mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
?e). #:96 ?e). 10:12, 1".
66
04od. 29:"#6 Fum. 1$:9
;8 -ac )ei aduce ca Aertf de m2care u dar di ceea ce (e coace + cu.tor, ( aduci ite turte edo(.ite,
fcute di floare de fi, frm2tate cu utdelem, i ite .lcite edo(.ite, (tro.ite cu utdelem
6
.
6
04od. 29:2
<8 -ac darul tu, adu( ca Aertf de m2care, )a fi o turt coa.t + tigaie, ( fie fcut di floarea fiii,
edo(.it i frm2tat cu utdelem.
=8 /8o fr2gi + buc*i i ( tori utdelem .e ea6 ace(ta e(te u dar adu( ca Aertf de m2care.
>8 -ac darul tu adu( ca Aertf de m2care )a fi o turt coa.t .e grtar, ( fie fcut di floarea fiii,
frm2tat cu utdelem.
?8 -arul de m2care fcut di ace(te lucruri (8l aduci -omului6 i aume, ( fie dat .reotului, care8l )a aduce
.e altar.
@8 Preotul )a lua di darul de m2care .artea care trebuie adu( ca aducere
6
amite i o )a arde .e altar. 'ce(ta
e(te u dar adu( ca
66
Aertf de m2care, de u miro( .lcut -omului.
6
?e). 2:2.
66
04od. 29:1$
7A8 Ce )a rm2e
6
di darul ace(ta de m2care ( fie al lui 'aro i al fiilor lui6 ace(ta e(te u lucru .rea(f2t
+tre darurile mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
?e). 2:"
*otul fr aluat i cu sare
778 Ficiuul di darurile .e care le )e*i aduce ca Aertf de m2care +aitea -omului, ( u fie fcut
6
cu aluat6
cci u trebuie ( arde*i imic cu aluat (au cu miere, ca Aertf de m2care mi(tuit de foc +aitea -omului.
6
?e). %:1#6 Mat. 1%:126 Mar. $:1&6 ?uc. 12:16 1Cor. &:$6 Bal. &:9
798 Ca Aertf
6
de m2care di cele dit2i roade, )e*i .utea ( le aduce*i -omului6 dar ca dar de m2care de u
miro( .lcut, ( u fie adu(e .e altar.
6
04od. 22:296 ?e). 2":10, 11
7:8 Toate darurile tale de m2care ( le (re,i
6
cu (are6 ( u lai ( li.(ea(c iciodat de .e darurile tale de
m2care (area
66
, care e(te (emul legm2tului -ume,eului tu6 la toate
B
darurile tale de m2care ( aduci
(are.
6
Mar. 9:496 Col. 4:%.
66
Fum. 1$:19.
B
0,ec. 4":24
Pr(a
7;8 -ac )ei aduce -omului u dar ca Aertf de m2care di cele dit2i roade, ( aduci
6
ca dar de m2care di
cele dit2i roade ale tale, (.ice
66
coa.te de cur2d, .rAite la foc i boabe oi, .i(ate.
6
?e). 2":10, 14.
66
2Gm.. 4:42
7<8 / tori utdelem
6
.e ele i ( adaugi i tm2ie6 ace(ta e(te u dar de m2care.
6
?e). 2:1
7=8 Preotul ( ard ca aducere amite
6
o .arte di boabele .i(ate i di utdelem, cu toat tm2ia. 'ce(ta e(te u
dar adu( ca Aertf de m2care mi(tuit de foc +aitea -omului.
6
?e). 2:2
Capitolul 3
7ertfele de mulumire
78 C2d cie)a )a aduce -omului u dar ca Aertf
6
de mul*umire,
dac +l )a aduce di ciread, fie .arte brbtea(c, fie .arte femeia(c, (8o aduc fr
66
cu(ur, +aitea
-omului.
6
?e). #:11, 296 ?e). 22:21.
66
?e). 1:"
98 / .u
6
m2a .e ca.ul dobitocului, (8l +Aug<ie la ua Cortului +t2lirii6 i .reo*ii, fiii lui 'aro, (
(tro.ea(c (2gele .e altar de Aur +m.reAur.
6
04od. 29, 106 ?e). 1:4, &
131
:8 -i acea(t Aertf de mul*umire ( aduc dre.t Aertf mi(tuit de foc +aitea -omului: gr(imea
6
care
aco.er mrutaiele i toat gr(imea care *ie de mrutaie6
6
04od. 29:1", 226 ?e). 4:$, 9
;8 cei doi riic<i i gr(imea de .e ei i de .e coa.(e, i .ra.urul de .e ficat, .e care8l )a de,li.i de l2g riic<i.
<8 @iii lui 'aro ( le ard
6
.e altar, dea(u.ra arderii de tot care )a fi .e lemele de .e foc. 'cea(ta e(te o Aertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
04od. 29:1"6 ?e). %:12
=8 -ac darul .e care8l aduce ca Aertf de mul*umire -omului )a fi di turm, fie .arte brbtea(c, fie .arte
femeia(c, (8o aduc fr
6
cu(ur.
6
?e). ":1, etc.
>8 -ac )a aduce Aertf u miel, (8l aduc +aitea -omului.
?8 /8i .u m2a .e ca.ul dobitocului i (8l +Aug<ie +aitea Cortului +t2lirii6 fiii lui 'aro (8i (tro.ea(c
(2gele .e altar de Aur +m.reAur.
@8 -i acea(t Aertf de mul*umire, ( aduc o Aertf mi(tuit de foc +aitea -omului, i aume: gr(imea,
coada +treag, .e care o )a de(face de la o(ul (.irii, gr(imea care aco.er mrutaiele i toat gr(imea
care *ie de mrutaie,
7A8 cei doi riic<i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care8l )a de,li.i de l2g riic<i.
778 Preotul ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te m2carea
6
uei Aertfe mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
?e). 21:%, $, 1#, 21, 226 ?e). 22:2&6 0,ec. 44:#6 Mal. 1:#, 12
798 -ac darul lui )a fi o ca.r, (8o aduc
6
+aitea -omului.
6
?e). ":1, #, etc.
7:8 /8i .u m2a .e ca.ul )itei i (8o +Aug<ie +aitea Cortului +t2lirii6 i fiii lui 'aro (8i (tro.ea(c
(2gele .e altar de Aur +m.reAur.
7;8 '.oi di ea ( aduc dre.t Aertf mi(tuit de foc +aitea -omului: gr(imea care aco.er mrutaiele i
toat gr(imea care *ie de ele,
7<8 cei doi riic<i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care8l )a de,li.i de l2g riic<i.
7=8 Preotul ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te m2carea uei Aertfe mi(tuite de foc, de u miro( .lcut -omului.
Toat
6
gr(imea e(te a -omului.
6
?e). #:2", 2&6 1/am. 2:1&6 2Cro. #:#
7>8 'cea(ta e(te o lege
6
)eic .etru urmaii )otri, + toate locurile ude )e*i locui: cu iciu c<i. ( u
m2ca*i ici gr(ime
66
, ici (2ge
B
.:
6
?e). %:1$6 ?e). #:"%6 ?e). 1#:#6 ?e). 2":14.
66
?e). ":1%6 ?e). #:2"6 -eut. "2:146 Feem. $:10.
B
Be. 9:46 ?e). #:2%6 ?e). 1#:10, 146 -eut. 12:1%6
1/am. 14:""6 0,ec. 44:#, 1&
Capitolul 4
7ertfele pentru ispire
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue:
9C2d
6
)a .ctui cie)a fr )oie +m.otri)a )reueia di .orucile -omului, fc2d lucruri care u trebuie
fcute, i aume:
6
?e). &:1&, 1#6 Fum. 1&:22, etc.6 1/am. 14:2#6 P(. 19:12
:8 -ac a .ctuit .reotul
6
care a .rimit ugerea, i .ri acea(ta a adu( )ia a(u.ra .o.orului, ( aduc
-omului u )i*el
66
fr cu(ur, ca Aertf de i(.ire .etru .catul .e care l8a fcut.
6
?e). $:12.
66
?e). 9:2
;8 / aduc )i*elul
6
la ua Cortului +t2lirii +aitea -omului, (8i .u m2a .e ca.ul )i*elului i (8l
+Aug<ie +aitea -omului.
6
?e). 1:", 4
<8 Preotul care a .rimit ugerea (
6
ia di (2gele )i*elului i (8l aduc + Cortul +t2lirii:
6
?e). 1%:146 Fum. 19:4
=8 (8i +moaie degetul + (2ge i ( (tro.ea(c de a.te ori +aitea -omului, + fa*a .erdelei diutru a
/f2tului ?oca.
>8 '.oi .reotul ( ug
6
cu (2ge coarele altarului .etru tm2ia miro(itoare care e(te +aitea -omului +
Cortul +t2lirii6 iar tot
66
cellalt (2ge al )i*elului (8l )er(e la .icioarele altarului .etru arderile de tot care
e(te la ua Cortului +t2lirii.
6
?e). $:1&6 ?e). 9:96 ?e). 1%:1$.
66
?e). &:9
132
?8 / ia toat gr(imea )i*elului adu( ca Aertf de i(.ire, i aume: gr(imea care aco.er mrutaiele i toat
gr(imea care *ie de ele,
@8 cei doi riic<i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care8l )a de,li.i de l2g riic<i.
Preotul ( ia ace(te .r*i,
7A8 cum
6
(e iau de la )i*elul adu( ca Aertf de mul*umire, i ( le ard .e altarul .etru arderile de tot.
6
?e). ":"8&
778 -ar .ielea
6
)i*elului, toat carea lui, cu ca.ul, .icioarele, mrutaiele i balega lui,
6
04od. 29:146 Fum. 19:&
798 adic tot )i*elul care a mai rma(, (8l (coat afar di tabr, +tr8u loc curat, ude
6
(e aruc ceua, i (8l
ard cu leme .e foc6 ( fie
66
ar( .e grmada de ceu.
6
?e). %:11.
66
0)r. 1":11
Cnd toat adunarea a pctuit
7:8 -ac
6
toat aduarea lui 7(rael a .ctuit fr )oie i fr ( tie, fc2d +m.otri)a ueia di .orucile
-omului lucruri care u trebuie fcute, i fc2du8(e a(tfel )io)at,
6
Fum. 1&:246 7o(. #:11
7;8 i dac .catul ()2rit (8a
6
de(co.erit, aduarea ( aduc u )i*el ca Aertf de i(.ire, i aume (8l aduc
+aitea Cortului +t2lirii.
6
?e). &:2, ", 4, 1#
7<8 Btr2ii adurii (8i
6
.u m2iile .e ca.ul )i*elului +aitea -omului i ( +Aug<ie )i*elul +aitea
-omului.
6
?e). 1:4
7=8 Preotul
6
care a .rimit ugerea ( aduc di (2gele )i*elului + Cortul +t2lirii6
6
?e). 4:&6 0)r. 9:12814
7>8 (8i +moaie degetul + (2ge i ( (tro.ea(c cu el de a.te ori +aitea -omului, + fa*a .erdelei
diutru.
7?8 / ug cu (2gele ace(ta coarele altarului care e(te +aitea -omului + Cortul +t2lirii6 i ( )er(e tot
(2gele care a mai rma( la .icioarele altarului .etru arderile de tot, care e(te la ua Cortului +t2lirii.
7@8 Toat gr(imea )i*elului (8o ia i (8o ard .e altar.
9A8 Cu )i*elul
6
ace(ta ( fac +tocmai cum a fcut cu )i*elul adu( ca Aertf de i(.ire6 ( fac la fel. '(tfel (
fac .reotul
66
i(.ire .etru ei, i li (e )a ierta.
6
?e). 4:".
66
Fum. 1&:2&6 -a. 9:246 3om. &:116 0)r. 2:1#6 0)r. 10:108126 17oa 1:#6 17oa 2:2
978 !i*elul rma( (8l (coat a.oi afar di tabr i (8l ard ca i .e )i*elul dit2i. 'cea(ta e(te o Aertf de
i(.ire .etru aduare.
Cnd pctuiete o cpetenie
998 -ac o c.eteie a .ctuit, fc2d
6
fr )oie +m.otri)a ueia di .orucile -omului -ume,eului (u
lucruri care u trebuie fcute, i (8a fcut a(tfel )io)at,
6
?e). 4:2, 1"
9:8 i aAuge ( de(co.ere
6
.catul .e care l8a fcut, ( aduc Aertf u *a. fr cu(urD
6
?e). 4:14
9;8 /8i
6
.u m2a .e ca.ul *a.ului i (8l +Aug<ie + locul ude (e +Aug<ie arderile de tot +aitea
-omului. 'cea(ta e(te o Aertf de i(.ire.
6
?e). 4:4, etc.
9<8 Preotul
6
( ia cu degetul di (2gele Aertfei de i(.ire, ( ug cu el coarele altarului .etru arderile de tot,
iar cellalt (2ge (8l )er(e la .icioarele altarului .etru arderile de tot.
6
?e). 4:"0
9=8 Toat gr(imea
6
(8o ard .e altar, cum a ar( gr(imea de la Aertfa de mul*umire. '(tfel )a face .reotul
66
,
.etru c.eteia aceea, i(.irea .catului lui, i i (e )a ierta.
6
?e). ":&.
66
?e). 4:206 Fum. 1&:2$
9>8 -ac cie)a
6
di .o.orul de r2d a .ctuit fr )oie, fc2d +m.otri)a ueia di .orucile -omului lucruri
care u trebuie fcute, i (8a fcut a(tfel )io)at,
6
?e). 4:26 Fum. 1&:2#
9?8 i aAuge ( de(co.ere .catul
6
.e care l8a fcut, ( aduc Aertf o iad fr cu(ur, .etru .catul .e care l8a
fcut.
6
?e). 4:2"
133
9@8 /8i
6
.u m2a .e ca.ul Aertfei de i(.ire i (8o +Aug<ie + locul ude (e +Aug<ie arderile de tot.
6
?e). 4:14, 24
:A8 Preotul ( ia cu degetul di (2gele Aertfei, ( ug coarele altarului .etru arderile de tot, iar tot cellalt
(2ge (8l )er(e la .icioarele altarului.
:78 Preotul
6
( ia toat gr(imea, cum
66
(e ia gr(imea Aertfei de mul*umire, i (8o ard .e altar, i ea )a fi de u
miro( .lcut
B
-omului. '(tfel )a face .reotul i(.irea
BB
.etru omul ace(ta, i i (e )a ierta.
6
?e). ":14.
66
?e). ":".
B
04od. 29:1$6 ?e). 1:9.
BB
?e). 4:2%
:98 -ac )a aduce ca Aertf de i(.ire u miel, ( aduc o .arte femeia(c
6
fr cu(ur.
6
?e). 4:2$
::8 /8i .u m2a .e ca.ul Aertfei i (8o +Aug<ie ca Aertf de i(.ire + locul ude (e +Aug<ie arderile de
tot.
:;8 Preotul ( ia cu degetul di (2gele Aertfei, ( ug cu el coarele altarului .etru arderile de tot, iar tot
cellalt (2ge (8l )er(e la .icioarele altarului.
:<8 Preotul ( ia toat gr(imea, cum (e ia gr(imea mielului adu( ca Aertf de mul*umire, i (8o ard .e altar
6
,
.e(te Aertfele mi(tuite de foc +aitea -omului. '(tfel
66
)a face .reotul .etru omul ace(ta i(.irea .catului
.e care l8a ()2rit, i i (e )a ierta.
6
?e). ":&.
66
?e). 4:2%, "1
Capitolul 5
*ot 5ertfele pentru ispirea pcatelor
78 C2d cie)a, fiid .u( (ub Aurm2t ca martor, )a .ctui e(.u2d
6
ce a ),ut (au ce tie, i )a cdea a(tfel
(ub )i
66
,
6
1Gm.. $:"16 Mat. 2%:%".
66
?e). &:1#6 ?e). #:1$6 ?e). 1#:1%6 ?e). 19:$6 ?e). 20:1#6 Fum. 9:1"
98 (au c2d cie)a, fr ( tie, (e )a
6
atige de ce)a ecurat, fie de <oitul uei fiare (lbatice ecurate, fie de
<oitul uei )ite de ca( ecurate, fie de <oitul uei t2r2toare ecurate, i )a bga a.oi de (eam i (e )a face
a(tfel
66
)io)at6
6
?e). 11:24, 2$, "1, "96 Fum. 19:11, 1", 1%.
66
?e). &:1#
:8 (au c2d cie)a, fr ( ia (eama, (e )a atige de )reo
6
(.urcciue omeea(c, de orice (.urcciue care face
.e cie)a ecurat, i )a bga de (eam mai t2r,iu i (e )a face a(tfel )io)at6
6
?e). 12:1", 1&
;8 (au c2d cie)a, )orbid cu uuri*, Aur c are (
6
fac ce)a ru (au bie
66
, i ebg2d de (eam la +ce.ut,
bag de (eam mai t2r,iu, i (e )a face a(tfel )io)at:
6
1/am. 2&:226 @a.. 2":12.
66
Mar. %:2"
<8 C2d cie)a deci (e )a face )io)at de uul di ace(te lucruri, trebuie (8i mrturi(ea(c
6
.catul.
6
?e). 1%:216 ?e). 2%:406 Fum. &:#6 0,ra 10:11, 12
=8 '.oi ( aduc lui -ume,eu ca Aertf de )i, .etru .catul .e care l8a fcut, o .arte femeia(c di turm, i
aume, o oaie (au o ca.r, ca Aertf i(.itoare. Ei .reotul ( fac .etru el i(.irea .catului lui.
>8 -ac u )a
6
.utea ( aduc o oaie (au o ca.r, ( aduc -omului ca Aertf de )i .etru .catul lui dou
turturele
66
(au doi .ui de .orumbel, uul ca Aertf de i(.ire, iar cellalt ca ardere de tot.
6
?e). 12:$6 ?e). 14:21.
66
?e). 1:14
?8 / le aduc .reotului, care )a Aertfi +t2i .e cea care are ( (luAea(c dre.t Aertf de i(.ire. Preotul (8i
fr2g
6
cu ug<ia ca.ul de la gruma,, fr (8l de(.art6
6
?e). 1:1&
@8 ( (tro.ea(c u .erete al altarului cu (2gele Aertfei de i(.ire, iar cellalt
6
(2ge (8l (toarc la .icioarele
altarului6 acea(ta e(te o Aertf de i(.ire.
6
?e). 4:#, 1$, "0, "4
7A8 Cealalt .a(re (8o .regtea(c dre.t ardere de tot, du.
6
r2duielile ae,ate. '(tfel )a face .reotul
66
.etru
omul ace(ta i(.irea .catului .e care l8a fcut, i i (e )a ierta.
6
?e). 1:14.
66
?e). 4:2%
778 -ac u .oate ( aduc ici dou turturele (au doi .ui de .orumbel, ( aduc .etru .catul lui, ca dar, a
,ecea .arte ditr8o ef de floarea fiii, i aume ca dar de i(.ire6 ( u .u utdelem
6
.e ea i ( 8adauge
ici tm2ie, cci e(te u dar de i(.ire.
6
Fum. &:1&
798 /8o aduc la .reot, i .reotul ( ia di ea u .um .li, ca aducere amite
6
, i (8o ard .e altar, ca i .e
66

darurile de m2care mi(tuite de foc +aitea -omului: ace(ta e(te u dar de i(.ire.
134
6
?e). 2:2.
66
?e). 4:"&
7:8 '(tfel )a face .reotul
6
.etru omul acela i(.irea .catului .e care l8a fcut fa* de uul di ace(te lucruri,
i i (e )a ierta. Cealalt .arte care )a mai rm2e
66
di darul ace(ta ( fie a .reotului, ca i la darul de m2care.:
6
?e). 4:2%.
66
?e). 2:"
7ertfele pentru vin
7;8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7<8 9C2d
6
cie)a )a face o elegiuire i )a .ctui fr )oie fa* de lucrurile +c<iate -omului, ( aduc
66

-omului ca Aertf de )i .etru .catul lui u berbec fr cu(ur di turm, du. .re*uirea ta + (icli de argit,
du. (iclul
B
/f2tului ?oca.
6
?e). 22:14.
66
0,ra 10:19.
B
04od. "0:1"6 ?e). 2#:2&
7=8 / mai adauge
6
a cicea .arte la .re*ul lucrului cu care a +elat /f2tul ?oca i (8l +credi*e,e .reotului.
Ei .reotul
66
( fac i(.ire .etru el cu berbecul adu( ca Aertf .etru )i, i i (e )a ierta.
6
?e). %:&6 ?e). 22:146 ?e). 2#:1", 1&, 2#, "16 Fum. &:#.
66
?e). 4:2%
7>8 C2d )a .ctui cie)a
6
fc2d, fr (
66
tie, +m.otri)a ueia di .orucile -omului, lucruri care u trebuie
fcute, i (e )a face )io)at
B
.urt2du8i a(tfel )ia,
6
?e). 4:2.
66
?e). &:1&6 ?e). 4:2, 1", 22, 2#6 P(. 19:126 ?uc. 12:4$.
B
?e). &:1, 2
7?8 (
6
aduc .reotului ca Aertf .etru )i u berbec fr cu(ur, luat di turm, du. .re*uirea ta. Ei .reotul
66
(
fac .etru el i(.irea greelii .e care a fcut8o fr ( tie6 i i (e )a ierta.
6
?e). &:1&.
66
?e). &:1%
7@8 'cea(ta e(te o Aertf .etru )i. Kmul ace(ta (e fcu(e )io)at fa* de -omul
6
.:
6
0,ra 10:"
Capitolul 6
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9C2d )a .ctui cie)a i )a
6
()2ri o elegiuire fa* de -omul, tgduid
66
a.roa.elui (u u lucru
+credi*at lui, (au dat
B
+ .(trarea lui, (au luat cu (ila, (au )a +ela
BB
.e a.roa.ele lui,
6
Fum. &:%.
66
?e). 19:116 @a.. &:46 Col. ":9.
B
04od. 22:#, 10.
BB
Pro). 24:2$6 Pro). 2%:19
:8 tgduid c a g(it
6
u lucru .ierdut, (au fc2d
66
u Aurm2t (tr2mb cu .ri)ire la u lucru oarecare .e care8l
face omul i .ctuiete6
6
-eut. 22:1, 2, ".
66
04od. 22:116 ?e). 19:126 7er. #:96 Ca<. &:4
;8 c2d )a .ctui a(tfel i (e )a face )io)at, ( dea +a.oi lucrul luat cu (ila, (au luat .ri +elciue, (au
+credi*at lui, (au lucrul .ierdut .e care l8a g(it,
<8 (au lucrul .etru care a fcut u Aurm2t (tr2mb 5 oricare ar fi 5 (8l dea +a.oi
6
+treg, ( mai adauge a
cicea .arte di .re*ul lui i (8l dea + m2a (t.2ului lui, c<iar + ,iua c2d +i )a aduce Aertfa lui .etru )i.
6
?e). &:1%6 Fum. &:#6 2/am. 12:%6 ?uc. 19:$
=8 7ar ca Aertf .etru )i ( aduc -omului .etru .catul lui u berbec
6
fr cu(ur, luat di turm, du.
.re*uirea ta, i (8l dea .reotului.
6
?e). &:1&
>8 Ei .reotul
6
)a face .etru el i(.irea +aitea -omului, i i (e )a ierta, oricare ar fi greeala de care (e )a fi
fcut )io)at.:
6
?e). 4:2%
Le(ea arderii de tot
?8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
@8 9- urmtoarea .oruc lui 'aro i fiilor (i i ,i:
97at legea arderii de tot: 'rderea de tot ( rm2 .e )atra altarului toat oa.tea .2 dimiea*a, i + felul
ace(ta focul ( ard .e altar.
7A8 Preotul
6
( (e +mbrace cu tuica de i, (8i aco.ere goliciuea cu i,meele, ( ia ceua fcut de focul care
)a mi(tui arderea de tot de .e altar i (8o )er(e l2g
66
altar.
6
04od. 2$:"9, 40, 41, 4"6 ?e). 1%:46 0,ec. 44:1#, 1$.
66
?e). 1:1%
778 '.oi ( (e de,brace
6
de )emitele lui i ( (e +mbrace cu altele, ca ( (coat ceua afar di tabr, +tr8u
loc
66
curat.
6
0,ec. 44:19.
66
?e). 4:12
798 @ocul ( ard .e altar i ( u (e (tig deloc: + fiecare dimiea*, .reotul ( a.rid leme .e altar, ( ae,e
arderea de tot .e ele i ( ard dea(u.ra gr(imea
6
Aertfelor de mul*umire.
135
6
?e). ":", 9, 14
7:8 @ocul ( ard ecurmat .e altar i ( u (e (tig deloc.
Le(ea darului de mncare
7;8 7at legea
6
darului adu( ca Aertf de m2care. @iii lui 'aro (8o aduc +aitea -omului, +aitea altarului.
6
?e). 2:16 Fum. 1&:4
7<8 Preotul ( ia u .um di floarea fiii i di utdelem, cu toat tm2ia adugat la darul de m2care, i (8o
ard .e altar ca aducere amite
6
, de u miro( .lcut -omului.
6
?e). 2:2, 9
7=8 'aro i fiii lui ( m2ce ce )a mai rm2e
6
di darul de m2care, (8o m2ce fr aluat
66
, +tr8u loc
(f2t, + curtea Cortului +t2lirii.
6
?e). 2:"6 0,ec. 44:29.
66
?e). %:2%6 ?e). 10:12, 1"6 Fum. 1$:10
7>8 /
6
8o coac cu aluat. 'cea(ta e(te .artea .e care le8am
66
dat8o 0u di darurile Mele de m2care mi(tuite de
foc. 0a e(te u lucru .rea(f2t
B
, ca i Aertfa de i(.ire i ca i Aertfa .etru )i.
6
?e). 2:11.
66
Fum. 1$:9, 10.
B
04od. 29:"#6 ?e). %:2&6 ?e). 2:"6 ?e). #:1
7?8 Toat
6
.artea brbtea(c ditre co.iii lui 'aro ( m2ce di ea. 'cea(ta e(te o lege
66
)eic .etru
urmaii )otri cu .ri)ire la darurile de m2care mi(tuite de foc +aitea -omului: oricie
B
(e )a atige de ele
)a fi (fi*it.:
6
?e). %:296 Fum. 1$:10.
66
?e). ":1#.
B
04od. 29:"#6 ?e). 22:"8#
&arul de mncare al preotului
7@8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9A8 97at
6
darul .e care +l )or face -omului 'aro i fiii lui, + ,iua c2d )or .rimi ugerea: a ,ecea .arte ditr8
o ef
66
de floarea fiii, ca dar de m2care )eic, Aumtate dimiea*a i Aumtate (eara.
6
04od. 29:2.
66
04od. 1%:"%
978 / fie .regtit + tigaie cu utdelem i (8o aduci .rAit6 (8o aduci coa.t i tiat + buc*i, ca u dar de
m2care de u miro( .lcut -omului.
998 Preotul ditre fiii lui 'aro
6
, care )a fi u( + locul lui, ( aduc darul ace(ta ca Aertf de m2care. 'cea(ta
e(te o lege )eic +aitea -omului: ( fie ar(
66
+treag.
6
?e). 4:".
66
04od. 29:2&
9:8 Krice dar de m2care al uui .reot ( fie ar( + +tregime: ( u (e m2ce.:
Le(ea 5ertfei de ispire
9;8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9<8 9!orbete lui 'aro i fiilor lui i ,i:
97at
6
legea Aertfei de i(.ire: !ita .etru Aertfa de i(.ire ( fie +Aug<iat +aitea -omului + locul
66
ude
(e +Aug<ie arderea de tot: ea e(te u lucru .rea(f2t
B
.
6
?e). 4:2.
66
?e). 1:", &, 116 ?e). 4:24, 29, "".
B
?e). %:1#6 ?e). 21:22
9=8 Preotul
6
care )a aduce Aertfa de i(.ire, acela (8o m2ce6 i aume, ( fie m2cat +tr8u
66
loc (f2t, +
curtea Cortului +t2lirii.
6
?e). 10:1#, 1$6 Fum. 1$:9, 106 0,ec. 44:2$, 29.
66
?e). %:1%
9>8 Kricie
6
(e )a atige de carea ei )a fi (fi*it. -ac )a (ri (2ge di ea .e )reu )em2t, locul (tro.it cu
(2ge ( fie (.lat +tr8u loc (f2t.
6
04od. 29:"26 04od. "0:29
9?8 !a(ul de .m2t + care (e )a fierbe, ( (e
6
(.arg6 dac (8a fiert +tr8u )a( de aram, )a(ul ( fie frecat i
(.lat cu a..
6
?e). 11:""6 ?e). 1&:12
9@8 Toat .artea
6
brbtea(c ditre .reo*i ( m2ce di ea: ea e(te u lucru
66
.rea(f2t.
6
?e). %:1$6 Fum. 1$:10.
66
?e). %:2&
:A8 -ar ( u (e m2ce icio Aertf
6
de i(.ire di al crei (2ge (e )a aduce + Cortul +t2lirii .etru facerea
i(.irii + /f2tul ?oca: ci aceea ( fie ar( + foc.
6
?e). 4:#, 11, 12, 1$, 216 ?e). 10:1$6 ?e). 1%:2#6 0)r. 1":11
Capitolul 7
Le(ea 5ertfei pentru vin
78 7at
6
legea Aertfei .etru )i: ea e(te u lucru .rea(f2t
66
.
136
6
?e). &6 ?e). %:18#.
66
?e). %:1#, 2&6 ?e). 21:22
98 G
6
locul ude (e +Aug<ie arderea de tot, ( (e +Aug<ie i )ita care (luAete ca Aertf .etru )i. /2gele ei
( (e (tro.ea(c .e altar de Aur +m.reAur.
6
?e). 1:", &, 116 ?e). 4:24, 29, ""
:8 / i (e aduc toat gr(imea
6
, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele,
6
04od. 29:1"6 ?e). ":4, 9, 10, 14, 1&, 1%6 ?e). 4:$, 9
;8 cei doi riic<i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, care )a fi de,li.it de l2g riic<i.
<8 Preotul ( le ard .e altar ca Aertf mi(tuit de foc +aitea -omului. 'cea(ta e(te o Aertf .etru )i.
=8 Toat
6
.artea brbtea(c ditre .reo*i ( m2ce di ea6 i aume (8o m2ce +tr8u loc (f2t, cci e(te u
lucru
66
.rea(f2t.
6
?e). %:1%, 1#, 1$6 Fum. 1$:9, 10.
66
?e). 2:"
>8 Cu Aertfa .etru )i e(te ca i cu Aertfa
6
de i(.ire6 aceeai lege e(te .etru am2dou ace(te Aertfe: )ita
Aertfit )a fi a .reotului care )a face i(.irea.
6
?e). %:2&, 2%6 ?e). 14:1"
?8 Preotul care )a aduce arderea de tot a cui)a ( aib .etru el .ielea arderii de tot .e care a adu(8o.
@8 Krice Aertf de m2care
6
, coa.t + cu.tor, gtit .e grtar (au + tigaie, ( fie a .reotului care a adu(8o.
6
?e). 2, ", 106 Fum. 1$:96 0,ec. 44:29
7A8 7ar orice Aertf de m2care, frm2tat cu utdelem i u(cat, ( fie a tuturor fiilor lui 'aro, a uuia ca i a
celuilalt.
Le(ea 5ertfei de mulumire
778 7at
6
legea Aertfei de mul*umire care (e )a aduce -omului.
6
?e). ":16 ?e). 22:1$, 21
798 -ac cie)a o aduce ca Aertf de laud, ( aduc +m.reu cu Aertfa de mul*umire, ite turte edo(.ite,
frm2tate cu utdelem, ite .lcite edo(.ite, (tro.ite
6
cu utdelem, i ite turte di floarea de fi,
.rAite i frm2tate cu utdelem.
6
?e). 2:46 Fum. %:1&
7:8 Pe l2g ace(te turte, ( aduc i .2ie
6
do(.it .etru darul lui de m2care, +m.reu cu Aertfa lui de laud i
de mul*umire.
6
'mo( 4:&
7;8 -i toate acele daruri ( aduc -omului c2te o bucat, ca dar ridicat6 ea
6
( fie a .reotului care (tro.ete
(2gele Aertfei de mul*umire.
6
Fum. 1$:$, 11, 19
7<8 Carea
6
Aertfei de laud i de mul*umire ( fie m2cat c<iar + ,iua + care e(te adu(6 ( u (e la(e imic di
ea .2 dimiea*a.
6
?e). 22:"0
7=8 -ac aduce
6
cie)a o Aertf .etru +m.liirea uei Aurui*e (au ca dar de bu)oie, Aertfa ( fie m2cat c<iar
+ ,iua c2d o )a aduce6 iar ce )a rm2e di ea ( (e m2ce a doua ,i.
6
?e). 19:%, #, $
7>8 Ce )a mai rm2e di carea )itei .2 a treia ,i ( fie ar( + foc.
7?8 -ac (8ar +t2m.la ( m2ce cie)a a treia ,i di carea Aertfei lui de mul*umire, Aertfa lui u )a fi .rimit,
i u (e )a *ie + (eam celui ce a adu(8o: ci )a fi u lucru ur2cio(
6
, i oricie )a m2ca di ea
66
+i )a .urta
)ia.
6
Fum. 1$:2#.
66
?e). 11:10, 11, 416 ?e). 19:#
7@8 Fici carea care (8a ati( de ce)a ecurat u trebuie m2cat: ci trebuie ar( + foc. Krice om curat .oate (
m2ce care6
9A8 dar acela care, g(idu8(e + (tare de ecur*ie
6
, )a m2ca di carea Aertfei de mul*umire, care e(te a
-omului, ( fie
66
imicit di .o.orul (u.
6
?e). 1&:".
66
Be. 1#:14
978 Ei cie (e )a atige de ce)a ecurat, fie de )reo (.urcciue
6
omeea(c, fie de
66
u dobitoc ecurat, fie de o
alt (.urcciue
B
, i )a m2ca di carea Aertfei de mul*umire, care e(te a -omului, ( fie
BB
imicit di .o.orul
(u.:
6
?e). 126 ?e). 1"6 ?e). 1&.
66
?e). 11:24, 2$.
B
0,ec. 4:14.
BB
?e). #:20
137
S nu mnnce (rsimea i sn(ele
998 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9:8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue:
9/ u m2ca*i gr(ime
6
de bou, de miel (au de ca.r.
6
?e). ":1#6 ?e). 1#:1&6 -eut. 14:216 0,ec. 4:146 0,ec. 44:"1
9;8 Br(imea uui dobitoc mort (au (f2iat de fiar )a .utea ( fie +trebui*at la orice altce)a, umai ( 8o
m2ca*i.
9<8 Cci cie )a m2ca di gr(imea dobitoacelor di care (e aduc -omului Aertfe mi(tuite de foc, )a fi imicit
di .o.orul (u.
9=8 / u m2ca*i
6
(2ge, ici de .a(re, ici de )it, + toate locurile + care )e*i locui.
6
Be. 9:46 ?e). ":1#6 ?e). 1#:10814
9>8 Cie )a m2ca )reu fel de (2ge )a fi imicit di .o.orul (uD:
&arul de mulumire
9?8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9@8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9Cie
6
)a aduce -omului Aertfa lui de mul*umire, ( aduc -omului darul lui, luat di Aertfa lui de mul*umire.
6
?e). ":1
:A8 / aduc cu m2iile
6
lui ceea ce trebuie mi(tuit de foc +aitea -omului6 i aume ( aduc gr(imea cu
.ie.tul, .ie.tul
66
ca (8l legee +tr8o .arte i +tr8alta, ca dar legat +aitea -omului.
6
?e). ":", 4, 9, 14.
66
04od. 29:24, 2#6 ?e). $:2#6 ?e). 9:216 Fum. %:20
:78 Preotul
6
( ard gr(imea .e altar, iar .ie.tul
66
( fie al lui 'aro i al fiilor lui.
6
?e). ":&, 11, 1%.
66
?e). #:"4
:98 -i Aertfele )oa(tre de mul*umire, ( da*i .reotului i (.ata drea.t
6
aduc2d8o ca dar luat .ri ridicare.
6
?e). #:"46 ?e). 9:216 Fum. %:20
::8 /.ata aceea drea.t ( fie .artea aceluia ditre fiii lui 'aro, care )a aduce (2gele i gr(imea Aertfei de
mul*umire.
:;8 Cci 0u iau di Aertfele de mul*umire, adu(e de co.iii lui 7(rael, .ie.tul
6
care )a fi legat +tr8o .arte i +tr8
alta, ca dar legat, i (.ata, care )a fi adu( ca dar luat .ri ridicare, i le dau .reotului 'aro i fiilor lui,
.ritr8o lege )eic, .e care o )or .,i +totdeaua co.iii lui 7(rael.
6
04od. 29:2$6 ?e). 10:14, 1&6 Fum. 1$:1$, 196 -eut. 1$:"
:<8 'ce(ta e(te dre.tul .e care li8l )a da ugerea lui 'aro i a fiilor lui a(u.ra Aertfelor mi(tuite de foc +aitea
-omului, di ,iua c2d )or fi +f*ia*i ca ( fie + (luAba Mea ca .reo*i.
:=8 7at ce .orucete -omul ( le dea co.ii lui 7(rael di
6
,iua ugerii lor6 acea(ta )a fi o lege )eic .ritre
urmaii lor.:
6
04od. 40:1", 1&6 ?e). $:12, "0
:>8 'cea(ta e(te legea arderii
6
de tot, a darului
66
de m2care, a Aertfei
B
de i(.ire, a Aertfei
BB
.etru )i, a
+c<irii
6B
+ (luAba -omului i a Aertfei de mul*umire
B6
.
6
?e). %:9.
66
?e). %:14.
B
?e). 2&.
BB
?e). #:1.
6B
04od. 29:16 ?e). %:20.
B6
?e). #:11
:?8 -omul a dat8o lui Moi(e .e mutele /iai, + ,iua c2d a .orucit co.iilor lui 7(rael (8i aduc
6
darurile
+aitea -omului + .u(tiul /iai.
6
?e). 1:2
Capitolul 8
Sfinirea lui Aaron i a fiilor lui
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 97a
6
.e 'aro i .e fiii lui +m.reu cu el, )emitele
66
, utdelemul
B
.etru ugere, )i*elul .etru Aertfa de
i(.ire, cei doi berbeci i coul cu a,imele,
6
04od. 29:1, 2, ".
66
04od. 2$:2, 4.
B
04od. "0:24, 2&
:8 i c<eam toat aduarea la ua Cortului +t2lirii.:
;8 Moi(e a fcut cum +i .oruci(e -omul6 i aduarea (8a (tr2( la ua Cortului +t2lirii.
<8 Moi(e a ,i( adurii: 97at
6
ce a .orucit -omul ( (e fac.:
6
04od. 29:4
=8 Moi(e a adu( .e 'aro i .e fiii lui i i8a (.lat
6
cu a..
6
04od. 29:4
138
>8 ' .u(
6
tuica
66
.e 'aro, l8a +ci( cu br2ul, l8a +mbrcat cu matia i a .u( .e el efodul, .e care l8a (tr2( cu
br2ul efodului cu care l8a +mbrcat.
6
04od. 29:&.
66
04od. 2$:4
?8 78a .u( .ie.tarul
6
i a .u( + .ie.tar Hrim i Tumim.
6
04od. 2$:"0
@8 78a .u(
6
mitra .e ca., iar .e .artea diaite a mitrei a ae,at .laca de aur, cuua +m.rtea(c (f2t, cum
66

.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:%.
66
04od. 2$:"#, etc.
7A8 Moi(e
6
a luat utdelemul .etru ugere, a u( /f2tul ?oca i toate lucrurile, care erau + el, i le8a (fi*it.
6
04od. "%:2%829
778 ' (tro.it cu el altarul de a.te ori i a u( altarul i toate ueltele lui, i lig<eaul cu .iciorul lui, ca ( le
(fi*ea(c.
798 -i utdelemul
6
.etru ugere a turat .e ca.ul lui 'aro i l8a u(, ca (8l (fi*ea(c.
6
04od. 29:#6 04od. "0:"06 ?e). 21:10, 126 P(. 12":2
7:8 Moi(e
6
a adu( i .e fiii lui 'aro6 i8a +mbrcat cu tuicile, i8a +ci( cu br2iele i le8a legat (cufiile, cum
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:$, 9
Vielul ispitor i arderea de tot
7;8 ' a.ro.iat
6
a.oi )i*elul adu( ca Aertf de i(.ire6 i 'aro i fiii lui i8au .u(
66
m2iile .e ca.ul )i*elului adu(
ca Aertf de i(.ire.
6
04od. 29:106 0,ec. 4":19.
66
?e). 4:4
7<8 Moi(e l8a +Aug<iat, a luat (2ge
6
i a u( cu degetul coarele altarului de Aur +m.reAur, i a cur*at altarul6
cellalt (2ge l8a turat la .icioarele altarului i l8a (fi*it a(tfel, fc2d i(.ire .etru el.
6
04od. 29:12, "%6 ?e). 4:#6 0,ec. 4":20, 2%6 0)r. 9:22
7=8 '
6
luat a.oi toat gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi riic<i cu gr(imea lor, i le8a
ar( .e altar.
6
04od. 29:1"6 ?e). 4:$
7>8 7ar cealalt .arte care a mai rma( di )i*el, i aume: .ielea, carea i balega le8a ar( + foc, afar di tabr,
cum
6
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:146 ?e). 4:11, 12
7?8 ' a.ro.iat
6
a.oi berbecul .etru arderea de tot6 i 'aro i fiii lui i8au .u( m2iile .e ca.ul berbecului.
6
04od. 29:1&
7@8 Moi(e l8a +Aug<iat i a (tro.it (2gele .e altar de Aur +m.reAur.
9A8 ' tiat berbecul + buc*i i a ar( ca.ul, buc*ile i gr(imea.
978 ' (.lat cu a. mrutaiele i .icioarele i a ar( tot berbecul .e altar: acea(ta a fo(t arderea de tot, o Aertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului, cum
6
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:1$
Sfinirea %n slu5"a preoiei
998 ' adu(
6
a.oi cellalt berbec, adic berbecul .etru +c<iarea + (luAba -omului6 i 'aro i fiii lui i8au
.u( m2iile .e ca.ul berbecului.
6
04od. 29:19, "1
9:8 Moi(e a +Aug<iat berbecul, a luat di (2gele lui i a .u( .e margiea urec<ii dre.te a lui 'aro, .e degetul
cel mare al m2iii dre.te i .e degetul cel mare de la .iciorul lui cel dre.t.
9;8 ' adu( .e fiii lui 'aro, a .u( (2ge .e margiea urec<ii lor dre.te, .e degetul cel mare al m2iii dre.te i .e
degetul cel mare de la .iciorul lor cel dre.t, iar (2gele rma( l8a (tro.it .e altar de Aur +m.reAur.
9<8 ' luat
6
gr(imea, coada, toat gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi riic<i cu
gr(imea lor i (.ata drea.t6
6
04od. 29:22
9=8 a luat de a(emeea di coul
6
cu a,ime, .u( +aitea -omului, o turt fr aluat, o turt de .2ie fcut cu
utdelem i o .lcit, i le8a .u( .e gr(ime i .e (.ata drea.t.
6
04od. 29:2"
9>8 Toate ace(te lucruri le8a .u( +
6
m2iile lui 'aro i + m2iile fiilor (i, i le8a legat +tr8o .arte i +tr8
alta, ca dar legat +aitea -omului.
6
04od. 29:24, etc.
139
9?8 '.oi Moi(e
6
le8a luat di m2iile lor i le8a ar( .e altar, dea(u.ra arderii de tot6 acea(ta a fo(t Aertfa de
+c<iare + (luAba -omului, o Aertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
04od. 29:2&
9@8 Moi(e a luat .ie.tul berbecului de +c<iare + (luAba -omului i l8a legat +tr8o .arte i +tr8alta, ca dar
legat +aitea -omului6 acea(ta a fo(t .artea
6
lui Moi(e, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:2%
:A8 Moi(e
6
a luat di utdelemul .etru ugere i di (2gele de .e altar6 a (tro.it cu el .e 'aro i )emitele
lui, .e fiii lui 'aro i )emitele lor6 i a (fi*it a(tfel .e 'aro i )emitele lui, .e fiii lui 'aro i )emitele
lor +m.reu cu el.
6
04od. 29:216 04od. "0:"06 Fum. ":"
:78 Moi(e a ,i( lui 'aro i fiilor lui: 9@ierbe*i
6
carea la ua Cortului +t2lirii6 acolo (8o m2ca*i, +m.reu cu
.2iea care e(te + co .etru Aertfa de +c<iare + (luAba -omului, cum am .orucit, ,ic2d: 9'aro i fiii lui
(8o m2ce.:
6
04od. 29:"1, "2
:98 7ar
6
.artea care )a mai rm2e di care i di .2ie (8o arde*i + foc.
6
04od. 29:"4
::8 Tim. de a.te ,ile
6
, ( u iei*i deloc di ua Cortului +t2lirii, .2 (e )or +m.lii ,ilele .etru +c<iarea
)oa(tr + (luAba -omului6 cci a.te ,ile (e )or +trebui*a .etru +c<iarea )oa(tr + (luAba -omului.
6
04od. 29:"0, "&6 0,ec. 4":2&, 2%
:;8 Ce
6
(8a fcut a,i, -omul a .orucit ( (e fac i de acum +colo ca i(.ire .etru )oi.
6
0)r. #:1%
:<8 / rm2e*i dar a.te ,ile la ua Cortului +t2lirii, ,i i oa.te, i ( .,i*i
6
.orucile -omului, ca ( u
muri*i6 cci aa mi (8a .orucitD
6
Fum. ":#6 Fum. 9:196 -eut. 11:16 1Gm.. 2:"
:=8 'aro i fiii lui au fcut toate cele .orucite de -omul .ri Moi(e.
Capitolul 9
7ertfele lui Aaron i fiilor lui
78 G ,iua
6
a o.ta, Moi(e a c<emat .e 'aro i .e fiii lui i .e btr2ii lui 7(rael.
6
0,ec. 4":2#
98 Ei a ,i( lui 'aro: 97a
6
u )i*el .etru Aertfa de i(.ire i
66
u berbec .etru arderea de tot, am2doi fr
cu(ur, i adu8i +aitea -omului.
6
04od. 29:16 ?e). 4:"6 ?e). $:14.
66
?e). $:1$
:8 / )orbeti co.iilor lui 7(rael i ( le (.ui: 9?ua*i
6
u *a. .etru Aertfa de i(.ire, u )i*el i u miel de u a
i fr cu(ur .etru arderea de tot6
6
?e). 4:2"6 0,ra %:1#6 0,ra 10:19
;8 u taur i u berbec .etru Aertfa de mul*umire, ca (8i Aertfi*i +aitea -omului, i u
6
dar de m2care
frm2tat cu utdelem. Cci a,i )i /e
66
)a arta -omul.:
6
?e). 2:4.
66
?e). 9:%, 2"6 04od. 29:4"
<8 0i au adu( +aitea Cortului +t2lirii tot ce .oruci(e Moi(e6 i toat aduarea (8a a.ro.iat i a (tat +aitea
-omului.
=8 Moi(e a ,i(: 9/ face*i ce a .orucit -omul6 i )i (e )a arta
6
(la)a -omului.:
6
?e). 9:2"6 04od. 24:1%
>8 Moi(e a ,i( lui 'aro: 9'.ro.ie8te de altar6 adu8*i
6
Aertfa ta de i(.ire i arderea ta de tot i f i(.ire .etru
tie i .etru .o.or6 adu
66
i Aertfa .o.orului i f i(.ire .etru el, cum a .orucit -omul.:
6
?e). 4:"6 1/am. ":146 0)r. &:"6 0)r. #:2#6 0)r. 9:#.
66
?e). 4:1%, 206 0)r. &:1
?8 'aro (8a a.ro.iat de altar i a +Aug<iat )i*elul .etru Aertfa lui de i(.ire.
@8 @iii
6
lui 'aro i8au adu( (2gele la el6 el i8a +muiat degetul + (2ge, a u(
66
coarele altarului, iar cellalt
(2ge l8a turat la .icioarele altarului.
6
?e). $:1&.
66
?e). 4:#
7A8 ' ar( .e altar gr(imea
6
, riic<ii i .ra.urul ficatului de la )i*elul .etru Aertfa de i(.ire, cum
66
.oruci(e lui
Moi(e, -omul.
6
?e). $:1%.
66
?e). 4:$
778 7ar carea
6
i .ielea le8a ar( + foc, afar di tabr.
6
?e). 4:116 ?e). $:1#
798 ' +Aug<iat a.oi arderea de tot. @iii lui 'aro i8au adu( (2gele la el, i el l8a (tro.it
6
.e altar de Aur +m.reAur.
140
6
?e). 1:&6 ?e). $:19
7:8 78au adu(
6
i arderea de tot tiat + buc*i, cu ca. cu tot, i le8a ar( .e altar.
6
?e). $:20
7;8 ' (.lat
6
mrutaiele i .icioarele i le8a ar( .e altar, dea(u.ra arderii de tot.
6
?e). $:21
7<8 G urm, a adu(
6
Aertfa .etru .o.or. ' luat *a.ul .etru Aertfa de i(.ire a .o.orului, l8a +Aug<iat i l8a
adu( Aertf de i(.ire, ca i .e cea dit2i Aertf.
6
?e). 9:"6 7(a. &":106 0)r. 2:1#6 0)r. &:"
7=8 ' adu( a.oi arderea de tot i a Aertfit8o, du.
6
r2duielile ae,ate.
6
?e). 1:", 10
7>8 ' adu( i Aertfa de m2care
6
, a um.lut u .um di ea i a ar(8o .e altar, afar de
66
arderea de tot de
dimiea*.
6
?e). 9:46 ?e). 2:1, 2.
66
04od. 29:"$
7?8 ' +Aug<iat a.oi taurul i berbecul, ca Aertf
6
de mul*umire .etru .o.or. @iii lui 'aro au adu( (2gele la el,
i el l8a (tro.it .e altar de Aur +m.reAur.
6
?e). ":1, etc.
7@8 78au adu( a.oi gr(imea taurului i a berbecului, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele, riic<ii i
.ra.urul ficatului6
9A8 au .u( gr(imile ace(tea dea(u.ra .ie.turilor, i el a ar(
6
gr(imile .e altar.
6
?e). ":&, 1%
978 'aro a legat +tr8o .arte i +tr8alta, ca dar
6
legat +aitea -omului, .ie.turile i (.ata drea.t, cum
.oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
04od. 29:24, 2%6 ?e). #:"08"4
Foc din cer
998 'aro i8a ridicat m2iile (.re .o.or i l8a biecu)2tat
6
. '.oi, du. ce a adu( Aertfa de i(.ire, arderea de
tot i Aertfa de mul*umire, (8a cobor2t.
6
Fum. %:2"6 -eut. 21:&6 ?uc. 24:&0
9:8 Moi(e i 'aro au itrat + Cortul +t2lirii. C2d au ieit di el, au biecu)2tat .o.orul. Ei (la)a
6
-omului
(8a artat +tregului .o.or.
6
?e). 9:%6 Fum. 14:106 Fum. 1%:19, 42
9;8 H foc
6
a ieit diaitea -omului i a mi(tuit .e altar arderea de tot i gr(imile. Tot .o.orul a ),ut lucrul
ace(ta6 au (co( (trigte
66
de bucurie i (8au arucat cu fa*a la .m2t.
6
Be. 4:46 Jud. %:216 1Gm.. 1$:"$6 2Cro. #:16 P(. 20:".
66
1Gm.. 1$:"96 2Cro. #:"6 0,ra ":11
Capitolul 10
&oi fii ai lui Aaron ari
78 @iii lui 'aro, Fadab
6
i 'bi<u, i8au luat
66
fiecare cdeli*a, au .u( foc + ea i au .u( tm2ie .e foc6 i au
adu( a(tfel +aitea -omului foc (tri
B
, lucru .e care 0l u li8l .oruci(e.
6
?e). 1%:16 ?e). 22:96 Fum. ":", 46 Fum. 2%:%16 1Cro. 24:2.
66
?e). 1%:126 Fum. 1%:1$.
B
04od. "0:9
98 'tuci a ieit u foc
6
diaitea -omului, i8a mi(tuit i au murit +aitea -omului.
6
?e). 9:246 Fum. 1%:"&6 2/am. %:#
:8 Moi(e a ,i( lui 'aro: 9'cea(ta e(te ce a (.u( -omul, c2d a ,i(: 9!oi fi (fi*it de cei ce (e a.ro.ie
6
de Mie
i )oi fi .ro(l)it
66
+ fa*a +tregului .o.or.: 'aro
B
a tcut.
6
04od. 19:226 04od. 29:4"6 ?e). 21:%, 1#, 216 7(a. &2:116 0,ec. 20:416 0,ec. 42:1".
66
7(a. 49:"6 0,ec. 2$:226 7oa 1":"1, "26 7oa 14:1"6 2Te(.
1:10.
B
P(. "9:9
;8 Ei Moi(e a c<emat .e Miael i 0l*afa, fiii lui H,iel
6
, uc<iul lui 'aro, i le8a ,i(: 9'.ro.ia*i8), (coate8*i
66

.e fra*ii )otri di /f2tul ?oca i duce*i8i afar di tabr.:
6
04od. %:1$, 226 Fum. ":19, "0.
66
?uc. #:126 @a.. &:%, 9, 106 @a.. $:2
<8 0i (8au a.ro.iat i i8au (co( afar di tabr, +mbrca*i + tuicile lor, cum ,i(e(e Moi(e.
=8 Moi(e a ,i( lui 'aro, lui 0lea,ar i lui 7tamar, fiii lui 'aro: 9/ u ) de(co.eri*i ca.etele i ( u ) ru.e*i
<aiele
6
, ca u cum)a ( muri*i i ( /e m2ie
66
-omul +m.otri)a +tregii aduri. ?(a*i .e fra*ii )otri, .e
toat ca(a lui 7(rael, ( .l2g arderea care a )eit de la -omul.
6
04od. "":&6 ?e). 1":4&6 ?e). 21:1, 106 Fum. %:%, #6 -eut. "":96 0,ec. 24:1%, 1#.
66
Fum. 1%:22, 4%6 7o(. #:16 7o(. 22:1$, 206 2/am. 24:1
>8 !oi ( u iei*i di
6
ua Cortului +t2lirii, ca ( u muri*i6 cci utdelemul
66
ugerii -omului e(te .e(te
)oi.: 0i au fcut cum ,i(e(e Moi(e.
6
?e). 21:12.
66
04od. 2$:416 ?e). $:"0
141
Prile cuvenite lui Aaron i fiilor lui
?8 -omul a )orbit lui 'aro i a ,i(:
@8 9Tu i fiii ti +m.reu cu tie ( u be*i
6
)i, ici butur ame*itoare, c2d )e*i itra + Cortul +t2lirii, ca (
u muri*i: acea(ta )a fi o lege )eic .ritre urmaii )otri,
6
0,ec. 44:216 ?uc. 1:1&6 1Tim. ":"6 Tit 1:#
7A8 ca ( .ute*i deo(ebi
6
ce e(te (f2t de ce u e(te (f2t, ce e(te ecurat de ce e(te curat,
6
?e). 11:4#6 ?e). 20:2&6 7er. 1&:196 0,ec. 22:2%6 0,ec. 44:2"
778 i (
6
.ute*i +)*a .e co.iii lui 7(rael toate legile .e care li le8a dat -omul .ri Moi(e.:
6
-eut. 24:$6 Feem. $:2, $, 9, 1"6 7er. 1$:1$6 Mal. 2:#
798 Moi(e a ,i( lui 'aro, lui 0lea,ar i lui 7tamar, cei doi fii care mai rm(e(er lui 'aro: 9?ua*i .artea di
darul de m2care
6
rma( di Aertfele mi(tuite de foc +aitea -omului i m2ca*i8o fr aluat l2g altar: cci
e(te u lucru
66
.rea(f2t.
6
04od. 29:26 ?e). %:1%6 Fum. 1$:9, 10.
66
?e). 21:22
7:8 /8o m2ca*i +tr8u loc (f2t6 ace(ta e(te dre.tul tu i dre.tul fiilor ti, ca .arte di darurile de m2care
mi(tuite de foc +aitea -omului6 cci aa mi8a
6
fo(t .orucit.
6
?e). 2:"6 ?e). %:1%
7;8 / m2ca*i de a(emeea +tr8u loc curat, tu, fiii ti i fiicele tale +m.reu cu tie, .ie.tul
6
care a fo(t
legat +tr8o .arte i alta i (.ata care a fo(t adu( ca Aertf .ri ridicare6 cci ele ) (ut date, ca u dre.t
cu)eit *ie i ca u dre.t cu)eit fiilor ti, di Aertfele de mul*umire ale co.iilor lui 7(rael.
6
04od. 29:24, 2%, 2#6 ?e). #:"1, "46 Fum. 1$:11
7<8 Gm.reu cu gr(imile r2duite ( fie mi(tuite de foc, ei )or aduce (.ata, adu(
6
ca Aertf .ri ridicare, i
.ie.tul care (e leag +tr8o .arte i alta +aitea -omului6 ele )or fi ale tale i ale fiilor ti +m.reu cu tie,
.ritr8o lege )eic, aa cum a .orucit -omul.:
6
?e). #:29, "0, "4
7=8 Moi(e a cutat *a.ul
6
adu( ca Aertf de i(.ire6 i iat c fu(e(e ar(. 'tuci (8a m2iat .e 0lea,ar i 7tamar,
fiii care mai rm(e(er lui 'aro, i a ,i(:
6
?e). 9:", 1&
7>8 9Petru
6
ce 8a*i m2cat Aertfa de i(.ire +tr8u loc (f2tL 0a e(te u lucru .rea(f2t6 i -omul )8a dat8o
ca ( .urta*i elegiuirea adurii i ( face*i i(.ire .etru ea +aitea -omului.
6
?e). %:2%, 29
7?8 7at c (2gele
6
Aertfei 8a fo(t du( +utrul /f2tului ?oca6 trebuia (8o m2ca*i + /f2tul ?oca, cum
66
am
.orucit.:
6
?e). %:"0.
66
?e). %:2%
7@8 'aro a r(.u( lui Moi(e: 97at
6
, ei i8au adu( a,i Aertfa de i(.ire i arderea lor de tot +aitea -omului6
i, du. cele ce mi (8au +t2m.lat, dac a fi m2cat a,i Aertfa de i(.ire, ar fi fo(t bie
66
oare +aitea
-omuluiL:
6
?e). 9:$, 12.
66
7er. %:206 7er. 14:126 K(ea 9:46 Mal. 1:10, 1"
9A8 Moi(e a au,it i a fo(t mul*umit cu ace(te cu)ite.
Capitolul 11
&o"itoacele curate i necurate
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i le8a ,i(:
98 9!orbi*i co.iilor lui 7(rael i (.ue*i8le:
97at
6
dobitoacele .e care le )e*i m2ca ditre toate dobitoacele de .e .m2t:
6
-eut. 14:46 @a.. 10:12, 14
:8 / m2ca*i orice dobitoc care are ug<ia de(.icat, co.ita de(.r*it i rumeg.
;8 -ar ( u m2ca*i di cele ce rumeg umai (au care au umai ug<ia de(.icat. '(tfel, ( u m2ca*i cmila,
care rumeg, dar 8are ug<ia de(.icat: (8o .ri)i*i ca ecurat.
<8 / u m2ca*i ie.urele de ca(, care rumeg, dar 8are ug<ia de(.icat: (8l .ri)i*i ca ecurat.
=8 / u m2ca*i ie.urele, care rumeg, dar 8are ug<ia de(.icat: (8l .ri)i*i ca ecurat.
>8 / u m2ca*i .orcul, care are ug<ia de(.icat i co.ita de(.r*it, dar u rumeg: (8l .ri)i*i ca ecurat
6
.
6
7(a. %&:46 7(a. %%:", 1#
?8 / u m2ca*i di carea lor i ( u ) atige*i de tru.urile lor moarte: ( le .ri)i*i ca ecurate
6
.
6
7(a. &2:116 Mat. 1&:11, 206 Mar. #:2, 1&, 1$6 @a.. 10:14, 1&6 @a.. 1&:296 3om. 14:14, 1#6 1Cor. $:$6 Col. 2:1%, 216 0)r. 9:10
142
@8 7at
6
)ie*uitoarele .e care ( le m2ca*i ditre toate cele ce (ut + a.e. / m2ca*i di toate cele ce au ari.i
;+ottoare> i (ol,i i care (ut + a.e, fie + mri, fie + r2uri.
6
-eut. 14:9
7A8 -ar ( .ri)i*i ca o ur2ciue
6
.e toate cele ce 8au ari.i i (ol,i, di tot ce miu + a.e i tot ce triete +
a.e, fie + mri, fie + r2uri.
6
?e). 1$6 -eut. 14:"
778 / le .ri)i*i ca o ur2ciue, ( u m2ca*i di carea lor, i tru.urile lor moarte ( le .ri)i*i ca o ur2ciue.
798 / .ri)i*i ca o ur2ciue .e toate cele care 8au ari.i i (ol,i + a.e.
7:8 7at
6
ditre .(ri, cele .e care le )e*i .ri)i ca o ur2ciue i di care ( u m2ca*i: )ulturul, gri.(orul i
)ulturul de mare6
6
-eut. 14:12
7;8 orecarul, oimul i tot ce e(te di eamul lui6
7<8 corbul i toate (oiurile lui6
7=8 (tru*ul, bufi*a, .e(crelul, coroiul i tot ce *ie de eamul lui6
7>8 <u<ure,ul, eretele i coco(t2rcul6
7?8 lebda, .elicaul i corbul de mare6
7@8 bar,a, b2tlaul i ce e(te di eamul lui, .u.,a i liliacul.
9A8 / .ri)i*i ca o ur2ciue orice t2r2toare care ,boar i umbl .e .atru .icioare.
978 -ar ditre toate t2r2toarele care ,boar i umbl .e .atru .icioare, ( m2ca*i .e cele ce au fluierul
.icioarelor dia.oi mai lug ca ( .oat (ri .e .m2t.
998 7at .e care ( le m2ca*i: lcu(ta
6
, lcu(ta /olam, lcu(ta Iargol i lcu(ta Iagab, du. (oiurile lor.
6
Mat. ":46 Mar. 1:%
9:8 Pe toate celelalte t2r2toare care ,boar i care au .atru .icioare ( le .ri)i*i ca o ur2ciue.
9;8 0le ) )or face ecura*i: oricie (e )a atige de tru.urile lor moarte )a fi ecurat .2 (eara,
9<8 i oricie )a .urta tru.urile lor moarte (8i (.ele
6
<aiele i )a fi ecurat .2 (eara.
6
?e). 14:$6 ?e). 1&:&6 Fum. 19:10, 226 Fum. "1:24
9=8 / .ri)i*i ca ecurat orice dobitoc cu ug<ia de(.icat, dar care 8are co.ita de(.r*it i u rumeg: oricie
(e )a atige de el )a fi ecurat.
9>8 / .ri)i*i ca ecurate toate acele dobitoace cu .atru .icioare care umbl .e labele lor: oricie (e )a atige de
tru.urile lor moarte )a fi ecurat .2 (eara6
9?8 i oricie le )a .urta tru.urile moarte +i )a (.la <aiele i )a fi ecurat .2 (eara. / le .ri)i*i ca ecurate.
9@8 7at, di )iet*ile care (e t2r(c .e .m2t, cele .e care le )e*i .ri)i ca ecurate: c2rti*a, oarecele
6
i o.2rla,
du. (oiurile lor6
6
7(a. %%:1#
:A8 ariciul, broa(ca, broa(ca *e(toa(, melcul i cameleoul.
:78 / le .ri)i*i ca ecurate ditre toate t2r2toarele: oricie (e )a atige de ele moarte )a fi ecurat .2 (eara.
:98 Krice lucru .e care )a cdea ce)a di tru.urile lor moarte )a fi ecurat, fie )a( de lem, fie <ai, fie .iele,
fie (ac, fie orice alt lucru care (e +trebui*ea, la ce)a6 ( fie .u(
6
+ a. i )a rm2e ecurat .2 (eara6 du.
aceea )a fi curat.
6
?e). 1&:12
::8 Tot ce (e )a g(i +tr8u )a( de .m2t + care )a cdea ce)a di ace(te tru.uri moarte )a fi ecurat, i )e*i
(.arge
6
)a(ul.
6
?e). %:2$6 ?e). 1&:12
:;8 Krice lucru de m2care .e care )a cdea ce)a di a.a acea(ta )a fi ecurat6 i orice butur care (e
+trebui*ea, la but, oricare ar fi )a(ul + care (e )a g(i, )a fi ecurat.
:<8 Krice lucru .e care )a cdea ce)a di tru.urile lor moarte )a fi ecurat6 cu.torul i )atra ( (e dr2me: )or fi
ecurate, i le )e*i .ri)i ca ecurate.
:=8 Fumai i,)oarele i f2t2ile, care alctuie(c grme,i de a.e, )or rm2e curate6 dar cie (e )a atige de
tru.urile lor moarte )a fi ecurat.
:>8 -ac (e +t2m.l ( cad ce)a di tru.urile lor moarte .e o (m2* care trebuie (emat, ea )a rm2e
curat.
:?8 -ar dac (e .u(e(e a. .e (m2* i cade .e ea ce)a di tru.urile lor moarte, )a fi ecurat.
:@8 -ac moare ua di )itele care ) (luAe(c ca <ra, cie (e )a atige de tru.ul ei mort )a fi ecurat .2
(eara6
143
;A8 cie
6
)a m2ca di tru.ul ei mort +i )a (.la <aiele i )a fi ecurat .2 (eara6 i cie )a .urta tru.ul ei
mort +i )a (.la <aiele i )a fi ecurat .2 (eara.
6
?e). 1#:1&6 ?e). 22:$6 -eut. 14:216 0,ec. 4:146 0,ec. 44:"1
;78 Pe orice t2r2toare care (e t2rte .e .m2t (8o .ri)i*i ca ecurat6 ( u (e m2ce.
;98 -i toate t2r2toarele care (e t2r(c .e .m2t, di toate cele ce (e t2r(c .e .2tece ( u m2ca*i6 ici di
toate cele ce umbl .e .atru .icioare (au .e u mare umr de .icioare6 ci ( le .ri)i*i ca o ur2ciue.
;:8 / u ) face*i ur2cioi
6
.ri toate ace(te t2r2toare care (e t2r(c6 ( u ) face*i ecura*i .ri ele, ( u )
(.urca*i .ri ele.
6
?e). 20:2&
;;8 Cci 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru6 )oi ( ) (fi*i*i i fi*i (fi*i
6
, cci 0u (ut (f2t6 ( u ) face*i
ecura*i .ri toate ace(te t2r2toare care (e t2r(c .e .m2t.
6
04od. 19:%6 ?e). 19:26 ?e). 20:#, 2%6 1Te(. 4:#6 1Pet. 1:1&, 1%
;<8 Cci
6
0u (ut -omul, care )8am (co( di *ara 0gi.tului ca ( fiu -ume,eul )o(tru, i ( fi*i (fi*i
66
6 cci 0u
(ut (f2t.
6
04od. %:#.
66
?e). 11:44
;=8 'cea(ta e(te legea .ri)itoare la dobitoacele, .(rile, toate )ie*uitoarele care (e mic + a.e i toate )iet*ile
care (e t2r(c .e .m2t,
;>8 ca (
6
face*i deo(ebire +tre ce e(te ecurat i ce e(te curat, +tre dobitocul care (e m2c i dobitocul care
u (e m2c.:
6
?e). 10:10
Capitolul 12
Curirea femeilor dup natere
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d o femeie
6
)a rm2e +(rciat i )a ate u co.il de .arte brbtea(c, ( fie ecurat
66
a.te ,ile6 (
fie ecurat ca
B
+ )remea (orocului ei.
6
?e). 1&:19.
66
?uc. 2:22.
B
?e). 1&:19
:8 G ,iua a o.ta
6
, co.ilul ( fie tiat +m.reAur.
6
Be. 1#:126 ?uc. 1:&96 ?uc. 2:216 7oa #:22, 2"
;8 @emeia ( mai rm2 +c trei,eci i trei de ,ile ca ( (e cure*e de (2gele ei6 ( u (e atig de iciu lucru
(f2t i ( u (e duc la /f2tul ?oca, .2 u (e )or +m.lii ,ilele cur*rii ei.
<8 -ac ate o fat, ( fie ecurat dou (.tm2i, ca .e )remea c2d i8a )eit (orocul6 i ( rm2 ai,eci i
a(e de ,ile ca ( (e cure*e de (2gele ei.
=8 C2d (e )or +m.lii
6
,ilele cur*rii ei, .etru u fiu (au .etru o fiic, ( aduc .reotului, la ua Cortului
+t2lirii, u miel de u a .etru arderea de tot i u .ui de .orumbel (au o turturea .etru Aertfa de i(.ire.
6
?uc. 2:22
>8 Preotul ( le Aertfea(c +aitea -omului i ( fac i(.ire .etru ea6 i a(tfel ea )a fi cur*at de (curgerea
(2gelui ei. 'cea(ta e(te legea .etru femeia care ate u biat (au o fat.
?8 -ac
6
u .oate ( aduc u miel, ( ia dou turturele (au doi .ui de .orumbel, uul .etru arderea de tot, altul
.etru Aertfa de i(.ire. Preotul
66
( fac i(.ire .etru ea, i )a fi curat.:
6
?e). &:#6 ?uc. 2:24.
66
?e). 4:2%
Capitolul 13
Lepra de oameni
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 9C2d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului o umfltur, o .ecigie
6
, (au o .at alb care )a (ema cu o ra de
le.r .e .ielea tru.ului lui, trebuie adu(
66
la .reotul 'aro (au la uul di fiii lui, care (ut .reo*i.
6
-eut. 2$:2#.
66
-eut. 1#:$, 96 -eut. 24:$6 ?uc. 1#:14
:8 Preotul ( cercete,e raa de .e .ielea tru.ului. -ac .rul di ra (8a fcut alb i dac raa (e arat mai
ad2c dec2t .ielea tru.ului, e(te o ra de le.r: .reotul care )a face cercetarea ( declare .e omul acela
ecurat.
;8 -ac .e .ielea tru.ului )a fi o .at alb, care u (e arat mai ad2c dec2t .ielea, i dac .rul u (8a fcut
alb, .reotul ( +c<id a.te ,ile .e cel cu raa.
144
<8 ' a.tea ,i .reotul (8l cercete,e iari. -ac i (e .are c raa a (tat .e loc i u (8a +ti( .e .iele, .reotul (8
l +c<id a doua oar +c a.te ,ile.
=8 Preotul (8l cercete,e a doua oar + ,iua a a.tea. -ac raa a mai (c,ut i u (8a +ti( .e .iele, .reotul )a
(.ue c omul ace(ta e(te curat: e(te o .ecigie6 el (8i (.ele
6
<aiele, i )a fi curat.
6
?e). 11:2&6 ?e). 14:$
>8 -ar dac .ecigiea (8a +ti( .e .iele, du. ce (8a artat el .reotului i du. ce ace(ta l8a declarat curat, ( (e
mai (u.u +c o dat cercetrii .reotului.
?8 Preotul +l )a cerceta. -ac .ecigiea (8a +ti( .e .iele, .reotul +l )a declara ecurat: e(te le.r.
@8 C2d (e )a arta o ra de le.r .e u om, (8l aduc la .reot.
7A8 Preotul (8l
6
cercete,e. Ei dac are .e .iele o umfltur alb, dac umfltura acea(ta a fcut ca .rul (
albea(c, i + umfltur e(te i o urm de care )ie,
6
Fum. 12:10, 126 2Gm.. &:2#6 2Cro. 2%:20
778 atuci .e .ielea tru.ului omului ace(tuia e(te o le.r +)ec<it: .reotul (8l declare ecurat6 ( u8l +c<id,
cci e(te ecurat.
798 -ac le.ra )a face o (.u,eal .e .iele i )a aco.eri toat .ielea celui cu raa, di ca. .2 + .icioare,
.retutidei .e ude8i )a aruca .reotul .ri)irile,
7:8 .reotul (8l cercete,e6 i dac )a )edea c le.ra a aco.erit tot tru.ul, ( declare curat .e cel cu raa: fiidc (8
a fcut toat alb, el e(te curat.
7;8 -ar + ,iua c2d (e )a )edea + el care )ie, )a fi ecurat6
7<8 c2d .reotul )a )edea carea )ie, (8l declare ecurat: carea )ie e(te ecurat, e(te le.r.
7=8 -ac (e (c<imb carea )ie i (e face alb, ( (e duc la .reot6
7>8 .reotul (8l cercete,e, i dac raa (8a fcut alb, .reotul ( declare curat .e cel cu raa: el e(te curat.
7?8 C2d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului (u o bub
6
care a fo(t tmduit,
6
04od. 9:9
7@8 i .e locul ude era buba (e )a arta o umfltur alb (au o .at de u alb roiatic, omul acela ( (e arate
.reotului.
9A8 Preotul (8l cercete,e. -ac .ata .are mai ad2c dec2t .ielea i dac .rul (8a fcut alb, .reotul (8l declare
ecurat: e(te o ra de le.r, care a dat + bub.
978 -ac .reotul )ede c u e(te .r alb + .at, c ea u e(te mai ad2c dec2t .ielea i c a mai (c,ut, (
+c<id .e omul acela a.te ,ile.
998 -ac (8a +ti( .ata .e .iele, .reotul (8l declare ecurat: e(te o ra de le.r.
9:8 -ar dac .ata a rma( .e loc i u (8a +ti(, e(te (emul rii u(cate ude a fo(t buba6 .reotul (8l declare
curat.
9;8 C2d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului o ar(ur .riciuit de foc, i (e )a arta .e urma ar(urii o .at alb (au
de u alb roiatic,
9<8 .reotul (8l cercete,e. -ac .rul di .at (8a fcut alb, i ea .are mai ad2c dec2t .ielea, e(te le.r, care a
dat + ar(ur6 .reotul ( declare .e omul acela ecurat: e(te o ra de le.r.
9=8 -ac .reotul )ede c u e(te .r alb + .at, c ea u e(te mai ad2c dec2t .ielea i c a mai (c,ut, (
+c<id .e omul acela a.te ,ile.
9>8 Preotul (8l cercete,e a a.tea ,i. Ei dac .ata (8a +ti( .e .iele, .reotul (8l declare ecurat: e(te o ra de
le.r.
9?8 -ar dac .ata a rma( .e loc, u (8a +ti( .e .iele i a mai (c,ut, e(te o ra .riciuit de umfltura ar(urii6
.reotul (8l declare curat, cci e(te (emul rii )idecate a ar(urii.
9@8 C2d u brbat (au o femeie )a a)ea o ra .e ca. (au la barb,
:A8 .reotul ( cercete,e raa. -ac .are mai ad2c dec2t .ielea i are .r glbui i (ub*ire, .reotul ( declare .e
omul acela ecurat: e(te r2ie de ca., e(te le.r de ca. (au de barb.
:78 -ac .reotul )ede c raa r2iei u .are mai ad2c dec2t .ielea i 8are .r egru, ( +c<id a.te ,ile .e cel
cu raa de r2ie la ca..
:98 Preotul ( cercete,e raa a a.tea ,i. -ac r2ia u (8a +ti(, dac 8are .r glbui i dac u .are mai ad2c
dec2t .ielea,
::8 cel cu r2ia la ca. ( (e rad, dar ( u rad locul ude e(te r2ia6 i .reotul (8l +c<id a doua oar a.te ,ile.
:;8 Preotul ( cercete,e r2ia a a.tea ,i. -ac r2ia u (8a +ti( .e .iele i u .are mai ad2c dec2t .ielea,
.reotul (8l declare curat6 el (8i (.ele <aiele i )a fi curat.
145
:<8 -ar dac r2ia (8a +ti( .e .iele, du. ce a fo(t declarat curat,
:=8 .reotul (8l cercete,e. Ei dac r2ia (8a +ti( .e .iele, .reotul 8are ( mai caute ( )ad dac are .r glbui:
e(te ecurat.
:>8 -ac i (e .are c r2ia a (tat .e loc i c di ea a cre(cut .r egru, r2ia e(te )idecat: e(te curat, i .reotul
(8l declare curat.
:?8 C2d u brbat (au o femeie )a a)ea .ete .e .ielea tru.ului, i aume .ete albe,
:@8 .reotul (8l cercete,e. -ac .e .ielea tru.ului lui (ut .ete de u alb glbui, ace(tea u (ut dec2t ite .ete
care au fcut (.u,eal .e .iele: e(te curat.
;A8 C2d uui om +i )a cdea .rul de .e ca., e(te .leu): e(te curat.
;78 -ac i8a c,ut .rul de .e ca. umai + .artea diaite, e(te .leu) + .artea diaite: e(te curat.
;98 -ar dac + .artea .leu) diaite (au dia.oi e(te o ra de u alb roiatic, e(te le.r, care a fcut (.u,eal
+ .artea .leu) diaite (au dia.oi.
;:8 Preotul (8l cercete,e. -ac + .artea .leu) dia.oi (au diaite e(te o umfltur de ra de u alb roiatic,
a(emtoare cu le.ra de .e .ielea tru.ului,
;;8 e(te le.ro(, e(te ecurat: .reotul (8l declare ecurat6 raa lui e(te .e ca..
;<8 ?e.ro(ul ati( de acea(t ra (8i .oarte <aiele (f2iate i ( umble cu ca.ul gol6 (8i aco.ere
6
barba i (
(trige: 9Fecurat
66
D FecuratD:
6
0,ec. 24:1#, 226 Mica ":#.
66
Pl2g. 4:1&
;=8 C2t )reme )a a)ea raa, )a fi ecurat: e(te ecuratD / locuia(c (igur6 locui*a lui ( fie afar
6
di tabr.
6
Fum. &:26 Fum. 12:146 2Gm.. #:"6 2Gm.. 1&:&6 2Cro. 2%:216 ?uc. 1#:12
Semnele leprei de pe haine
;>8 C2d (e )a arta o ra de le.r .e o <ai, fie <ai de l2, fie <ai de i,
;?8 + ur,eal (au + bttur de i (au de l2, .e o .iele (au .e )reu lucru de .iele,
;@8 i raa )a fi )er,uie (au roiatic .e <ai (au .e .iele, + ur,eal (au + bttur, (au .e )reu lucru de .iele,
e(te o ra de le.r i trebuie artat .reotului.
<A8 Preotul ( cercete,e raa i ( +c<id a.te ,ile lucrul cu raa.
<78 / cercete,e a a.tea ,i raa. -ac raa (8a +ti( .e <ai, + ur,eal (au + bttur, .e .iele (au .e lucrul
acela de .iele, e(te o ra de le.r
6
+)ec<it: lucrul acela e(te ecurat.
6
?e). 14:44
<98 / ard <aia, ur,eala (au bttura de l2 (au de i, (au lucrul de .iele .e care (e g(ete raa, cci e(te o
le.r +)ec<it: ( fie ar( + foc.
<:8 -ar dac .reotul )ede c raa u (8a +ti( .e <ai, .e ur,eal (au .e bttur, (au .e lucrul acela de .iele,
<;8 ( .orucea(c ( (e (.ele .artea ati( de ra i (8l +c<id a doua oar a.te ,ile.
<<8 Preotul ( cercete,e raa, du. ce (e )a (.la. Ei dac raa u i8a (c<imbat +f*iarea i u (8a +ti(, lucrul
acela e(te ecurat: ( fie ar( + foc, cci o .arte di fa* (au di do( a fo(t roa(.
<=8 -ac .reotul )ede c raa a mai (c,ut, du. ce a fo(t (.lat, (8o ru. di <ai (au di .iele, di ur,eal
(au di bttur.
<>8 Ei dac (e mai i)ete .e <ai, + ur,eal (au + bttur, (au .e lucrul de .iele, +(eam c e(te o (.u,eal
de le.r: lucrul ati( de ra ( fie ar( + foc.
<?8 Iaia, ur,eala (au bttura, (au )reu lucru de .iele, care a fo(t (.lat, i de ude a .ierit raa, ( (e mai
(.ele a doua oar i )a fi curat.
<@8 'cea(ta e(te legea .ri)itoare la raa le.rei, c2d lo)ete <aiele de l2 (au de i, ur,eala (au bttura, (au
u lucru oarecare de .iele, i du. care )or fi declarate curate (au ecurate.:
Capitolul 14
Curirea leprei de pe om
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 97at care )a fi legea cu .ri)ire la cel le.ro(, + ,iua cur*rii lui. /8l
6
aduc +aitea .reotului.
6
Mat. $:2, 46 Mar. 1:40, 446 ?uc. &:12, 146 ?uc. 1#:14
:8 Preotul ( ia( afar di tabr i ( cercete,e .e cel le.ro(. -ac le.ro(ul e(te tmduit de raa le.rei,
;8 .reotul ( .orucea(c ( (e ia, .etru cel ce trebuie cur*at, dou .(ri )ii i curate, lem de cedru
6
,
c2rm2,
66
i i(o.
B
.
146
6
Fum. 19:%.
66
0)r. 9:19.
B
P(. &1:#
<8 Preotul ( .orucea(c ( (e +Aug<ie ua di ace(te .(ri +tr8u )a( de .m2t, + a. curgtoare.
=8 / ia .a(rea cea )ie, lemul de cedru, c2rm2,ul i i(o.ul, i ( le +moaie +m.reu cu .a(rea cea )ie +
(2gele .(rii +Aug<iate + a.a curgtoare.
>8 / (tro.ea(c
6
de a.te ori
66
.e cel ce trebuie cur*at de le.r. '.oi (8l declare curat i ( dea drumul .(rii
celei )ii .e c2m..
6
0)r. 9:1".
66
2Gm.. &:10, 14
?8 Cel ce (e cur* trebuie (8i
6
(.ele <aiele, (8i rad tot .rul i ( (e (calde
66
+ a.6 i )a fi curat. G urm
)a .utea ( itre + tabr, dar ( rm2
B
a.te ,ile afar di Cort.
6
?e). 1":%.
66
?e). 11:2&.
B
Fum. 12:1&
@8 G ,iua a a.tea, (8i rad tot .rul, ca.ul, barba i (.r2ceele: tot .rul ( i8l rad6 (8i (.ele <aiele i (8
i (calde tru.ul + a., i )a fi curat.
7A8 ' o.ta ,i
6
, ( ia doi miei fr cu(ur i o oaie de u a fr cu(ur, trei ,ecimi ditr8o ef de floarea fiii, ca
dar
66
de m2care frm2tat cu utdelem, i u log
#
de utdelem.
#
/au: .a<ar
6
Mat. $:46 Mar. 1:446 ?uc. &:14.
66
?e). 2:16 Fum. 1&:4, 1&
778 Preotul care face cur*area ( aduc +aitea -omului .e omul care (e cur* i toate lucrurile ace(tea, la ua
Cortului +t2lirii.
798 Preotul ( ia uul di miei i (8l
6
aduc Aertf .etru )i, +m.reu cu logul de utdelem6 ( le legee
66

+tr8o .arte i +tr8alta +aitea -omului, ca dar legat.
6
?e). &:2, 1$6 ?e). %:%, #.
66
04od. 29:24
7:8 / +Aug<ie mielul + locul
6
ude (e +Aug<ie Aertfele de i(.ire i arderile de tot, adic + ?ocul /f2t6
cci, la Aertfa .etru )i, ca i la Aertfa de i(.ire
66
, dobitocul .etru Aertf )a fi al .reotului: el e(te u lucru
B

.rea(f2t.
6
04od. 29:116 ?e). 1:&, 116 ?e). 4:4, 24.
66
?e). #:#.
B
?e). 2:"6 ?e). #:%6 ?e). 21:22
7;8 Preotul ( ia di (2gele Aertfei de i(.ire6 ( .u .e margiea
6
urec<ii dre.te a celui ce (e cur*, .e
degetul cel mare de la m2a drea.t a lui i .e degetul cel mare de la .iciorul dre.t.
6
04od. 29:206 ?e). $:2"
7<8 Preotul ( ia utdelem di log i ( toare + .alma m2iii (t2gi.
7=8 Preotul (8i +moaie degetul m2iii dre.te + utdelemul di .alma m2iii (t2gi i ( (tro.ea(c di
utdelem de a.te ori cu degetul +aitea -omului.
7>8 -i utdelemul care8i mai rm2e + m2, .reotul ( .u .e ;moalele> margiea urec<ii dre.te a celui ce
(e cur*, .e degetul cel mare al m2iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t, dea(u.ra (2gelui de la
Aertfa .etru )i.
7?8 7ar utdelemul care8i mai rm2e + m2, .reotul (8l .u .e ca.ul celui ce (e cur*6 i .reotul ( fac
6

i(.ire .etru el +aitea -omului.
6
?e). 4:2%
7@8 '.oi .reotul ( aduc Aertfa de i(.ire
6
6 i ( fac i(.ire .etru cel ce (e cur* de +ticiuea lui. G urm
( +Aug<ie arderea de tot.
6
?e). &:16 ?e). 12:#
9A8 Preotul ( aduc .e altar arderea de tot i darul de m2care6 i ( fac i(.ire .etru omul ace(ta, i )a fi
curat.
978 -ac
6
e(te (rac i u .oate ( aduc toate ace(te lucruri, atuci ( ia u (igur miel, care ( fie adu( ca Aertf
.etru )i, du. ce a fo(t legat +tr8o .arte i +tr8alta, ca dar legat, i ( fac i(.ire .etru el. / ia o
,ecime di floarea fiii frm2tat cu utdelem, .etru darul de m2care, i u log de utdelem.
6
?e). &:#6 ?e). 12:$
998 / ia i dou turturele
6
(au doi .ui de .orumbel, du. miAloacele lui, uul ca Aertf de i(.ire, cellalt ca
ardere de tot.
6
?e). 12:$6 ?e). 1&:14, 1&
9:8 G ,iua a o.ta, ( aduc
6
.etru cur*area lui toate ace(te lucruri la .reot, la ua Cortului +t2lirii, +aitea
-omului.
6
?e). 14:10, 11
9;8 Preotul
6
( ia mielul .etru Aertfa de )i i logul cu utdelem6 i ( le legee +tr8o .arte i +tr8alta, ca dar
legat, +aitea -omului.
6
?e). 14:12
147
9<8 / +Aug<ie mielul Aertfei .etru )i. Preotul ( ia
6
di (2gele Aertfei .etru )i6 ( .u .e margiea
urec<ii dre.te a celui ce (e cur*, .e degetul cel mare al m2iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t.
6
?e). 14:14
9=8 Preotul ( toare utdelem + .alma m2iii (t2gi.
9>8 Preotul ( (tro.ea(c de a.te ori cu degetul de la m2a drea.t, +aitea -omului, di utdelemul care
e(te + m2a (t2g a lui.
9?8 7ar di utdelemul di m2a lui, .reotul ( .u .e margiea urec<ii dre.te a celui ce (e cur*, .e degetul
cel mare al m2iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t, + locul ude a .u( di (2gele Aertfei .etru
)i.
9@8 Ce mai rm2e di utdelem + m2, .reotul (8l .u .e ca.ul celui ce (e cur*, ca ( fac i(.ire
.etru el +aitea -omului.
:A8 '.oi ( aduc ua
6
di turturele (au u .ui de .orumbel, cum )a .utea,
6
?e). 14:226 ?e). 1&:1&
:78 uul ca Aertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot, +m.reu cu darul de m2care6 i .reotul ( fac i(.ire
+aitea -omului .etru cel ce (e cur*.
:98 'cea(ta e(te legea .etru cur*area celui ce are o ra de le.r i u .oate ( aduc tot ce e(te r2duit .etru
6
cur*area lui.:
6
?e). 14:10
Curirea leprei de pe case
::8 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
:;8 9-u. ce )e*i itra + *ara Caaaului, .e care )8o dau +
6
(t.2ire, dac )oi trimite o ra de le.r .e )reo
ca( di *ara .e care o )e*i (t.2i,
6
Be. 1#:$6 Fum. "2:226 -eut. #:16 -eut. "2:49
:<8 cel cu ca(a ( (e duc ( (.u .reotului i ( ,ic: 9Mi (e .are c e(te ce)a ca o ra
6
+ ca(a mea.:
6
Pro). ":""6 Ca<. &:4
:=8 Preotul, +aite de a itra ca ( cercete,e raa, ( .orucea(c ( (e dearte ca(a, ca u cum)a tot ce e(te +
ea ( (e fac ecurat. -u. aceea ( itre .reotul i ( cercete,e ca(a.
:>8 Preotul ( cercete,e raa. -ac )ede c .e ,idurile ca(ei (ut ite gro.ioare )er,ui (au roiatice, .r2d
mai ad2ci dec2t ,idul,
:?8 ( ia( di ca( i, c2d )a aAuge la u, ( .u ( +cuie ca(a a.te ,ile.
:@8 G ,iua a a.tea, .reotul ( (e +toarc + ea. Ei dac )a )edea c raa (8a +ti( .e ,idurile ca(ei,
;A8 ( .orucea(c ( (e (coat .ietrele ati(e de ra i ( le aruce afar di cetate, +tr8u loc ecurat.
;78 / .u ( r,uia(c toat .artea diutru a ca(ei, i tecuiala r,uit ( (e aruce afar di cetate, +tr8u
loc ecurat.
;98 / ia alte .ietre i ( le .u + locul celor dit2i6 i ( (e ia alt tecuial ca ( (e tecuia(c di ou ca(a.
;:8 -ac raa (e )a +toarce i )a i,buci di ou + ca(, du. ce au (co( .ietrele, du. ce au r,uit i tecuit
di ou ca(a,
;;8 .reotul ( (e +toarc + ea. Ei dac )ede c raa (8a +ti( + ca(, e(te o le.r +)ec<it
6
+ ca(: ca(a e(te
ecurat.
6
?e). 1":&16 Ca<. &:4
;<8 / dr2me ca(a, lemele i toat tecuiala ca(ei6 i ( (coat ace(te lucruri afar di cetate, +tr8u loc
ecurat.
;=8 Cie )a itra + ca( + tot tim.ul c2d era +c<i( )a fi ecurat .2 (eara.
;>8 Cie (e )a culca + ca( (8i (.ele <aiele. Cie )a m2ca + ca( de a(emeea (8i (.ele <aiele.
;?8 -ac .reotul, care (8a +tor( + ca(, )ede c raa u (8a +ti(, du. ce a fo(t tecuit di ou ca(a, (
declare ca(a curat, cci raa e(te )idecat.
;@8 Petru cur*area ca(ei ( ia
6
dou .(ri, lem de cedru, c2rm2, i i(o..
6
?e). 14:4
<A8 / +Aug<ie ua di .(ri +tr8u )a( de .m2t, +tr8o a. curgtoare.
<78 / ia lemul de cedru, i(o.ul, c2rm2,ul i .a(rea cea )ie6 ( le +moaie + (2gele .(rii +Aug<iate i +
a.a curgtoare i ( (tro.ea(c de a.te ori ca(a.
<98 / cure*e ca(a cu (2gele .(rii, cu a.a curgtoare, cu .a(rea cea )ie, cu lemul de cedru, cu i(o.ul i
148
c2rm2,ul.
<:8 / dea drumul .(rii celei )ii afar di cetate, .e c2m.. / fac
6
a(tfel i(.ire .etru ca(, i ea )a fi curat.
6
?e). 14:20
<;8 'cea(ta e(te legea .etru orice ra de le.r i .etru r2ia
6
de ca.,
6
?e). 1":"0
<<8 .etru le.ra
6
de .e <aie i de
66
.e ca(e,
6
?e). 1":4#.
66
?e). 14:"4
<=8 .etru
6
umflturi, .etru .ecigii i .etru .ete:
6
?e). 1":2
<>8 ea arat
6
c2d u lucru e(te ecurat i c2d e(te curat. 'cea(ta e(te legea .etru le.r.:
6
-eut. 24:$6 0,ec. 44:2"
Capitolul 15
#ecuriile "r"atului
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 9!orbi*i co.iilor lui 7(rael i (.ue*i8le:
9Krice
6
om care are o (curgere di tru.ul lui, .ri c<iar fa.tul ace(ta e(te ecurat.
6
?e). 22:46 Fum. &:26 2/am. ":296 Mat. 9:206 Mar. &:2&6 ?uc. $:4"
:8 -i .ricia (curgerii lui e(te ecurat: fie c tru.ul lui la( ( (e fac (curgerea, fie c o o.rete, e(te ecurat.
;8 Krice .at + care (e )a culca )a fi ecurat6 i orice lucru .e care )a edea )a fi ecurat.
<8 Cie (e )a atige de .atul lui (8i (.ele <aiele, ( (e (calde
6
+ a., i )a fi ecurat .2 (eara.
6
?e). 11:2&6 ?e). 1#:1&
=8 Cie )a edea .e lucrul .e care a e,ut el (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i ( fie ecurat .2 (eara.
>8 Cie (e )a atige de tru.ul lui (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2 (eara.
?8 -ac omul acela (cui. .e u om curat, ace(ta (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2
(eara.
@8 Krice a .e care )a clri el )a fi ecurat.
7A8 Cie (e )a atige de )reu lucru care a fo(t (ub el )a fi ecurat .2 (eara6 i cie )a ridica lucrul acela (8i
(.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2 (eara.
778 Cie )a fi ati( de cel cu (curgerea i u8i )a (.la m2iile + a. (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i
)a fi ecurat .2 (eara.
798 Krice )a(
6
de .m2t care )a fi ati( de el ( fie (.art, i orice )a( de lem ( fie (.lat + a..
6
?e). %:2$6 ?e). 11:"2, ""
7:8 -u. ce )a fi cur*at de (curgerea lui, omul acela ( umere
6
a.te ,ile .etru cur*area lui6 (8i (.ele
<aiele, (8i (calde tru.ul + a. curgtoare, i )a fi curat.
6
?e). 1&:2$6 ?e). 14:$
7;8 G ,iua a o.ta, ( ia dou
6
turturele (au doi .ui de .orumbel, ( (e duc +aitea -omului, la ua Cortului
+t2lirii, i (8i dea .reotului.
6
?e). 14:22, 2"
7<8 Preotul (8i aduc uul ca Aertf
6
de i(.ire, i cellalt ca ardere de tot6 i .reotul ( fac i(.ire
66
.etru el
+aitea -omului, .etru (curgerea lui.
6
?e). 14:"0, "1.
66
?e). 14:19, "1
7=8 Kmul care )a a)ea o (curgere
6
a (emi*ei + (om (8i (calde tot tru.ul + a., i )a fi ecurat .2 (eara.
6
?e). 22:46 -eut. 2":10
7>8 Krice <ai i orice .iele care )or fi ati(e de (curgerea lui )or fi (.late cu a., i )or fi ecurate .2 (eara.
7?8 -ac o femeie (8a culcat cu u a(tfel de om, ( (e (calde am2doi + a., i )or fi ecura*i
6
.2 (eara.
6
1/am. 21:4
#ecuria femeii
7@8 @emeia
6
care )a a)ea o (curgere, i aume o (curgere de (2ge di tru.ul ei, ( rm2 a.te ,ile + ecur*ia
ei. Kricie (e )a atige de ea )a fi ecurat .2 (eara.
6
?e). 12:2
9A8 Krice .at + care (e )a culca ea + tim.ul ecur*iei ei )a fi ecurat6 i orice lucru .e care )a edea ea )a fi
ecurat.
978 Kricie (e )a atige de .atul ei (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2 (eara.
149
998 Kricie (e )a atige de u lucru .e care a e,ut ea (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2
(eara.
9:8 -ac e(te ce)a .e .atul (au .e lucrul .e care a e,ut ea, cie (e )a atige de lucrul acela )a fi ecurat .2
(eara.
9;8 -ac
6
(e culc cie)a cu ea i )ie .e(te el ecur*ia femeii aceleia, el )a fi ecurat tim. de a.te ,ile, i
orice .at + care (e )a culca )a fi ecurat.
6
?e). 20:1$
9<8 @emeia care
6
)a a)ea o (curgere de (2ge tim. de mai multe ,ile, afar de (oroacele ei obiuite, (au a crei
(curgere )a *ie mai mult ca de obicei, )a fi ecurat tot tim.ul (curgerii ei, ca .e )remea c2d +i )ie (orocul.
6
Mat. 9:206 Mar. &:2&6 ?uc. $:4"
9=8 Krice .at + care (e )a culca + tim.ul c2t )a *ie (curgerea acea(ta )a fi ca i .atul di tim.ul c2d ea e(te la
(curgerea de la (oroc6 i orice lucru .e care )a edea )a fi ecurat ca atuci c2d e(te ea la (curgerea de la
(oroc.
9>8 Kricie (e )a atige de ele )a fi ecurat6 (8i (.ele <aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .2 (eara.
9?8 -u.
6
ce )a fi cur*at de (curgerea ei, ( umere a.te ,ile, i a.oi )a fi curat.
6
?e). 1&:1"
9@8 ' o.ta ,i, ( ia dou turturele (au doi .ui de .orumbel i (8i duc .reotului, la ua Cortului +t2lirii.
:A8 Preotul ( aduc uul ca Aertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot6 i .reotul ( fac i(.ire .etru ea
+aitea -omului, .etru (curgerea care o fcea ecurat.
:78 'a ( +de.rta*i
6
.e co.iii lui 7(rael de ecur*iile lor, ca ( u moar di .ricia ecur*iilor lor, dac
.2gre(c
66
Cortul Meu, care e(te + miAlocul lor.
6
?e). 11:4#6 -eut. 24:$6 0,ec. 44:2".
66
Fum. &:"6 Fum. 19:1", 206 0,ec. &:116 0,ec. 2":"$
:98 'cea(ta
6
e(te legea .etru cel ce are o (curgere (au e(te +tiat
66
.ritr8o le.dare de (m2* + (om,
6
?e). 1&:2.
66
?e). 1&:1%
::8 .etru cea
6
care e(te la (curgerea de la (oroc, .etru brbatul (au
66
femeia care are o (curgere i .etru
brbatul
B
care (e culc cu o femeie ecurat.:
6
?e). 1&:19.
66
?e). 1&:2&.
B
?e). 1&:24
Capitolul 16
Le(ea pentru sr"toarea de peste an a ispirii
78 -omul a )orbit lui Moi(e, du. moartea
6
celor doi fii ai lui 'aro, mor*i c2d (8au +f*iat +aitea
-omului.
6
?e). 10:1, 2
98 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!orbete fratelui tu, 'aro, i (.ue8i ( u itre
6
+ tot tim.ul + /f2tul ?oca,
dicolo de .erdeaua diutru, +aitea ca.acului i(.irii, care e(te .e c<i)ot, ca ( u moar6 cci dea(u.ra
ca.acului i(.irii M )oi arta
66
+ or.
6
04od. "0:106 ?e). 2":2#6 0)r. 9:#6 0)r. 10:19.
66
04od. 2&:226 04od. 40:"46 1Gm.. $:10812
:8 7at cum ( itre
6
'aro + /f2tul ?oca: / ia u )i*el
66
.etru Aertfa de i(.ire i u berbec .etru arderea
de tot.
6
0)r. 9:#, 12, 24, 2&.
66
?e). 4:"
;8 / (e +mbrace cu tuica
6
(fi*it de i i (8i .u .e tru. i,meele de i6 ( (e +cig cu br2ul de i i (8i
aco.ere ca.ul cu mitra de i6 ace(tea (ut )emitele (fi*ite, cu care (e )a +mbrca el du. ce +i )a (.la
tru.ul
66
+ a..
6
04od. 2$:"9, 42, 4"6 ?e). %:106 0,ec. 44:1#, 1$.
66
04od. "0:206 ?e). $:%, #
<8 / ia de la
6
aduarea co.iilor lui 7(rael doi *a.i .etru Aertfa de i(.ire i u berbec .etru arderea de tot.
6
?e). 4:146 Fum. 29:116 2Cro. 92:216 0,ra %:1#6 0,ec. 4&:22, 2"
=8 'aro (8i aduc )i*elul lui .etru Aertfa de i(.ire i ( fac i(.ire
6
.etru el i .etru ca(a lui.
6
?e). 9:#6 0)r. &:26 0)r. #:2#, 2$6 0)r. 9:#
>8 / ia cei doi *a.i i (8i .u +aitea -omului, la ua Cortului +t2lirii.
?8 'aro ( aruce (or*i .etru cei doi *a.i: u (or* .etru -omul i u (or* .etru ',a,el.
@8 'aro ( ia *a.ul care a ieit la (or*i .etru -omul i (8l aduc Aertf de i(.ire.
7A8 7ar *a.ul care a ieit la (or*i .etru ',a,el ( fie .u( )iu +aitea -omului, ca ( (luAea(c .etru facerea
i(.irii
6
, i ( i (e dea drumul + .u(tiu .etru ',a,el.
6
17oa 2:2
150
778 'aro (8i aduc )i*elul lui .etru Aertfa de i(.ire i ( fac i(.ire .etru el i .etru ca(a lui. /8i
+Aug<ie )i*elul .etru Aertfa lui de i(.ire.
798 / ia o cdeli*
6
.li cu crbui a.rii de .e altarul diaitea -omului i doi .umi de tm2ie
66

miro(itoare .i(at mrut6 ( duc ace(te lucruri dicolo de .erdeaua diutru6
6
?e). 10:16 Fum. 1%:1$, 4%6 '.oc. $:&.
66
04od. "0:"4
7:8 ( .u tm2ia
6
.e foc +aitea -omului, .etru ca orul de fum de tm2ie ( aco.ere ca.acul i(.irii
66
de
.e c<i)otul mrturiei, i a(tfel u )a muri.
6
04od. "0:1, #, $6 Fum. 1%:#, 1$, 4%6 '.oc. $:", 4.
66
04od. 2&:21
7;8 / ia
6
di (2gele )i*elului i ( (tro.ea(c
66
cu degetul .e .artea diaite a ca.acului i(.irii (.re r(rit6 (
(tro.ea(c di (2ge de a.te ori cu degetul lui +aitea ca.acului i(.irii.
6
?e). 4:&6 0)r. 9:1", 2&6 0)r. 10:4.
66
?e). 4:%
7<8 / +Aug<ie
6
*a.ul adu( ca Aertf de i(.ire .etru .o.or i (8i duc (2gele dicolo
66
de .erdeaua
diutru. Cu (2gele ace(ta ( fac +tocmai cum a fcut cu (2gele )i*elului, ( (tro.ea(c cu el (.re ca.acul
i(.irii i +aitea ca.acului i(.irii.
6
0)r. 2:1#6 0)r. &:26 0)r. 9:#, 2$.
66
?e). 1%:26 0)r. %:196 0)r. 9:", #, 12
7=8 '(tfel ( fac
6
i(.ire .etru /f2tul ?oca, .etru ecur*iile co.iilor lui 7(rael i .etru toate clcrile de
lege, .ri care au .ctuit ei. / fac la fel .etru Cortul +t2lirii, care e(te cu ei + miAlocul ecur*iilor lor.
6
04od. 29:"%6 0,ec. 4&:1$6 0)r. 9:22, 2"
7>8 /
6
u fie imei + Cortul +t2lirii c2d )a itra 'aro ( fac i(.irea + /f2tul ?oca, .2 )a iei di
el. / fac i(.ire .etru el i .etru ca(a lui i .etru toat aduarea lui 7(rael.
6
04od. "4:"6 ?uc. 1:10
7?8 -u. ce )a iei, ( (e duc la altarul care e(te +aitea -omului i ( fac
6
i(.ire .etru altar6 ( ia di
(2gele )i*elului i *a.ului i ( .u .e coarele altarului de Aur +m.reAur.
6
04od. "0:106 ?e). 4:#, 1$6 0)r. 9:22, 2"
7@8 / (tro.ea(c .e altar cu degetul lui de a.te ori di (2ge, i a(tfel (8l cure*e
6
i (8l (fi*ea(c de
ecur*iile co.iilor lui 7(rael.
6
0,ec. 4":20
3apul pentru A'a'el
9A8 C2d )a i(.r)i de fcut i(.irea
6
.etru /f2tul ?oca, .etru Cortul +t2lirii i .etru altar, ( aduc *a.ul
cel )iu.
6
?e). 1%:1%6 0,ec. 4&:20
978 'aro (8i .u am2dou m2iile .e ca.ul *a.ului celui )iu i ( mrturi(ea(c .e(te el toate frdelegile
co.iilor lui 7(rael i toate clcrile lor de lege cu care au .ctuit ei6 ( le .u
6
.e ca.ul *a.ului, a.oi (8l
i,goea(c + .u(tiu, .ritr8u om care )a a)ea +(rciarea acea(ta.
6
7(a. &":%
998 Ma.ul acela )a duce
6
a(u.ra lui toate frdelegile lor +tr8u .m2t .u(tiit6 + .u(tiu (8i dea drumul.
6
7(a. &":11, 126 7oa 1:296 0)r. 9:2$6 1Pet. 2:24
9:8 'aro ( itre + Cortul +t2lirii6 (8i le.ede
6
)emitele de i, .e care le +mbrca(e la itrarea + /f2tul
?oca, i ( le .u acolo.
6
0,ec. 22:146 0,ec. 44:19
9;8 /8i (.ele tru.ul cu a. +tr8u loc (f2t i (8i ia di ou )emitele. '.oi ( ia( afar, (8i aduc
arderea
6
lui de tot i arderea de tot a .o.orului i ( fac i(.ire .etru el i .etru .o.or.
6
?e). 1%:", &
9<8 7ar gr(imea
6
Aertfei de i(.ire (8o ard .e altar.
6
?e). 4:10
9=8 Cel ce )a i,goi *a.ul .etru ',a,el (8i (.ele <aiele i (8i (calde
6
tru.ul + a.6 du. aceea ( itre iari
+ tabr.
6
?e). 1&:&
9>8 / (coat afar di tabr )i*elul
6
i(.itor i *a.ul i(.itor, al cror (2ge a fo(t du( + /f2tul ?oca .etru
facerea i(.irii, i ( le ard + foc .ieile, carea i balega.
6
?e). 4:12, 216 ?e). %:"06 0)r. 1":11
9?8 Cel ce le )a arde (8i (.ele <aiele i (8i (calde tru.ul + a.6 du. aceea ( itre iari + tabr.
Sr"toarea ispirii
9@8 'cea(ta ( ) fie o lege )eic: +
6
lua a a.tea, + a ,ecea ,i a luii, ( ) (meri*i (ufletele, ( u face*i
icio lucrare, ici btiaul, ici (triul care locuiete + miAlocul )o(tru.
151
6
04od. "0:106 ?e). 2":2#6 Fum. 29:#6 7(a. &$:", &6 -a. 10:", 12
:A8 Cci + ,iua acea(ta (e )a face i(.ire .etru )oi ca ( ) cur*a*i: )e*i fi cur*a*i
6
de toate .catele )oa(tre
+aitea -omului.
6
P(. &1:26 7er. "":$6 0fe(. &:2%6 0)r. 9:1", 146 0)r. 10:1, 26 17oa 1:#, 9
:78 'cea(ta ( fie .etru )oi o ,i de /abat
6
, o ,i de odi<, + care ( ) (meri*i (ufletele. 'cea(ta ( fie o lege
)eic.
6
?e). 2":"2
:98 7(.irea
6
( fie fcut de .reotul care a .rimit ugerea i care a fo(t +c<iat
66
+ (luAba -omului, ca (
urme,e tatlui (u + (luAba .reo*iei6 ( (e
B
+mbrace cu )emitele de i, cu )emitele (fi*ite.
6
?e). 4:", &, 1%.
66
04od. 29:29, "06 Fum. 20:2%, 2$.
B
?e). 1%:4
::8 / fac
6
i(.ire .etru ?ocul Prea(f2t, ( fac i(.ire .etru Cortul +t2lirii i .etru altar i ( fac
i(.ire .etru .reo*i i .etru tot .o.orul adurii.
6
?e). 1%:%, 1%, 1#, 1$, 24
:;8 'cea(ta
6
( fie .etru )oi o lege )eic: o dat
66
.e a ( (e fac i(.ire .etru co.iii lui 7(rael, .etru
.catele lor.: 'aro a fcut +tocmai cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
6
?e). 2":"16 Fum. 29:#.
66
04od. "0:106 0)r. 9:#, 2&
Capitolul 17
Locul pentru 5ertfe
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete lui 'aro i fiilor lui i tuturor co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
97at ce a .orucit -omul:
:8 -ac cie)a di ca(a lui 7(rael +Aug<ie
6
+ tabr (au afar di tabr u bou, u miel (au o ca.r,
6
-eut. 12:&, 1&, 21
;8 i
6
u8l aduce la ua Cortului +t2lirii, ca (8l aduc dar -omului +aitea Cortului -omului, (2gele
ace(ta )a fi .u( + (ocoteala omului aceluia: a )r(at (2ge6 omul acela )a fi
66
imicit di miAlocul .o.orului
(u.
6
-eut. 12:&, %, 1", 14.
66
Be. 1#:14
<8 -e aceea co.iii lui 7(rael, + loc (8i +Aug<ie
6
Aertfele .e c2m., trebuie ( le aduc la .reot, +aitea
-omului, la ua Cortului +t2lirii, i ( le aduc -omului ca Aertfe de mul*umire.
6
Be. 21:""6 Be. 22:26 Be. "1:&46 -eut. 12:26 1Gm.. 14:2"6 2Gm.. 1%:46 2Gm.. 1#:106 2Cro. 2$:46 0,ec. 20:2$6 0,ec. 22:9
=8 Preotul ( le (tro.ea(c
6
(2gele .e altarul -omului, la ua Cortului +t2lirii6 i ( ard
66
gr(imea, care )a fi
de u miro( .lcut -omului.
6
?e). ":2.
66
04od. 29:1$6 ?e). ":&, 11, 1%6 ?e). 4:"16 Fum. 1$:1#
>8 / u8i mai aduc Aertfele lor la idolii
6
cu care cur)e(c
66
. 'cea(ta )a fi o lege )eic .etru ei i .etru
urmaii lor.:
6
-eut. "2:1#6 2Cro. 11:1&6 P(. 10%:"#6 1Cor. 10:206 '.oc. 9:20.
66
04od. "4:1&6 ?e). 20:&6 -eut. "1:1%6 0,ec. 2":$
?8 / le (.ui, dar: 9-ac u om di ca(a lui 7(rael (au ditre (triii care locuie(c + miAlocul lor aduce
6
o ardere
de tot (au )reo alt Aertf,
6
?e). 1:2, "
@8 i 8o aduce
6
la ua Cortului +t2lirii, ca (8o aduc Aertf -omului, omul acela ( fie imicit di .o.orul lui.
6
?e). 1#:4
S nu mnnce sn(e
7A8 -ac u om
6
di ca(a lui 7(rael (au di (triii care locuie(c + miAlocul lor m2c (2ge de orice fel, Gmi
)oi
66
+toarce fa*a +m.otri)a celui ce m2c (2gele i8l )oi imici di miAlocul .o.orului (u.
6
Be. 9:46 ?e). ":1#6 ?e). #:2%, 2#6 ?e). 19:2%6 -eut. 12:1%, 2"6 -eut. 1&:2"6 1/am. 14:""6 0,ec. 44:#.
66
?e). 20:", &, %6 ?e). 2%:1#6 7er. 44:116
0,ec. 14:$6 0,ec. 1&:#
778 Cci
6
)ia*a
#
tru.ului e(te + (2ge. !i l8am dat ca (8l .ue*i .e altar, ca ( (luAea(c de i(.ire
66
.etru
(ufletele )oa(tre, cci
B
.ri )ia*a di el face (2gele i(.ire.
#
/au: (ufletul
6
?e). 1#:14.
66
Mat. 2%:2$6 Mar. 14:246 3om. ":2&6 3om. &:96 0fe(. 1:#6 Col. 1:14, 206 0)r. 1":126 1Pet. 1:26 17oa 1:#6 '.oc. 1:&.
B
0)r. 9:22
798 -e aceea am ,i( co.iilor lui 7(rael: 9Fimei ditre )oi ( u m2ce (2ge i ici (triul care locuiete +
miAlocul )o(tru ( u m2ce (2ge.
7:8 -ac )reuul di co.iii lui 7(rael (au di (triii care locuie(c + miAlocul lor )2ea,
6
o fiar (au o .a(re
care (e m2c, (8i )er(e
66
(2gele i (8l aco.ere
B
cu *r2.
152
6
?e). #:2%.
66
-eut. 12:1%, 246 -eut. 1&:2".
B
0,ec. 24:#
7;8 Cci )ia*a
6
oricrui tru. (t + (2gele lui care e(te + el. -e aceea am ,i( co.iilor lui 7(rael: 9/ u m2ca*i
(2gele iciuui tru.6 cci )ia*a oricrui tru. e(te (2gele lui: oricie )a m2ca di el )a fi imicit.:
6
?e). 1#:11, 126 Be. 9:46 -eut. 12:2"
7<8 Kricie
6
, fie btia, fie (tri, care )a m2ca ditr8o fiar moart (au (f2iat, (8i
66
(.ele <aiele, ( (e
B

(calde + a., i )a fi ecurat .2 (eara6 a.oi )a fi curat.
6
04od. 22:"16 ?e). 22:$6 -eut. 14:216 0,ec. 4:146 0,ec. 44:"1.
66
?e). 11:2&.
B
?e). 1&:&
7=8 -ac u8i (.al <aiele i u8i (cald tru.ul, +i )a .urta
6
frdelegea lui.:
6
?e). &:16 ?e). #:1$6 ?e). 19:$6 Fum. 19:20
Capitolul 18
.prirea %nsoirilor nele(iuite
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le: 90u
6
(ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
?e). 1$:46 04od. %:#6 ?e). 11:446 ?e). 19:4, 10, "46 ?e). 20:#6 0,ec. 20:&, #, 19, 20
:8 / u face*i ce
6
(e face + *ara 0gi.tului ude a*i locuit i ( u face*i ce (e
66
face + *ara Caaaului ude )
duc 0u: ( u ) lua*i du. obiceiurile lor.
6
0,ec. 20:#, $6 0,ec. 2":$.
66
04od. 2":246 ?e). 20:2"6 -eut. 12:4, "0, "1
;8 / +m.lii*i .orucile
6
Mele i ( *ie*i legile Mele: ( le urma*i. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
-eut. 4:1, 26 -eut. %:16 0,ec. 20:19
<8 / .,i*i legile i .orucile Mele: omul care
6
le )a +m.lii )a tri .ri ele. 0u (ut -omulD
6
0,ec. 20:11, 1", 216 ?uc. 10:2$6 3om. 10:&6 Bal. ":12
=8 Ficiuul di )oi ( u (e a.ro.ie de ruda lui de (2ge, ca (8i de(co.ere goliciuea. 0u
6
(ut -omul.
6
04od. %:2, %, 296 Mal. ":%
>8 / u de(co.eri goliciuea
6
tatlui tu, ici goliciuea mamei tale. G*i e(te mam: ( u8i de(co.eri goliciuea.
6
?e). 20:11
?8 / u de(co.eri goliciuea
6
e)e(tei tatlui tu. 0(te goliciuea tatlui tu.
6
Be. 49:46 ?e). 20:116 -eut. 22:"06 -eut. 2#:206 0,ec. 22:106 'mo( 2:#6 1Cor. &:1
@8 / u de(co.eri goliciuea
6
(urorii tale, fata tatlui tu (au fata mamei tale, (cut + ca( (au afar di ca(.
6
?e). 20:1#6 2/am. 1":126 0,ec. 22:11
7A8 / u de(co.eri goliciuea fetei fiului tu (au a fetei fetei tale. Cci e(te goliciuea ta.
778 / u de(co.eri goliciuea fetei e)e(tei tatlui tu, (cut di tatl tu. G*i e(te (or.
798 / u de(co.eri goliciuea
6
(urorii tatlui tu. 0(te rud de a.roa.e cu tatl tu.
6
?e). 20:19
7:8 / u de(co.eri goliciuea (urorii mamei tale. 0(te rud de a.roa.e cu mama ta.
7;8 / u de(co.eri goliciuea
6
fratelui tatlui tu. / u te a.ro.ii de e)a(ta lui. G*i e(te
66
mtu.
6
?e). 20:20.
66
Be. "$:1$, 2%6 ?e). 20:126 0,ec. 22:11
7<8 / u de(co.eri goliciuea urorii tale. 0(te e)a(ta fiului tu: ( u8i de(co.eri goliciuea.
7=8 / u de(co.eri goliciuea
6
e)e(tei fratelui tu. 0(te goliciuea fratelui tu.
6
?e). 20:216 Mat. 14:46 -eut. 2&:&6 Mat. 22:246 Mar. 12:19
7>8 / u de(co.eri goliciuea
6
uei femei i a fetei ei. / u iei .e fata fiului ei, ici .e fata fetei ei, ca ( le
de(co.eri goliciuea. G*i (ut rude de a.roa.e: e(te o elegiuire.
6
?e). 20:14
7?8 / u iei .e (ora e)e(tei tale, ca (8i faci + eca,
6
, de(co.eridu8i goliciuea alturi de e)a(ta ta, c2t tim.
ea e(te +c + )ia*.
6
1/am. 1:%, $
7@8 / u te a.ro.ii de o femeie
6
+ tim.ul ecur*iei ei, c2d e(te la (oroc, ca (8i de(co.eri goliciuea.
6
?e). 20:1$6 0,ec. 1$:%6 0,ec. 22:10
9A8 / u te +m.reue,i cu e)a(ta
6
(emeului tu, ca ( te .2greti cu ea.
6
?e). 20:106 04od. 20:146 -eut. &:1$6 -eut. 22:226 Pro). %:29, "26 Mal. ":&6 Mat. &:2#6 3om. 2:226 1Cor. %:96 0)r. 1":4
978 / u
6
dai .e iciuul di co.iii ti ca ( fie adu( Aertf lui
66
Molo< i ( u .2greti
B
Fumele -ume,eului
tu. 0u (ut -omul.
6
?e). 20:26 2Gm.. 1%:"6 2Gm.. 21:%6 2Gm.. 2":106 7er. 19:&6 0,ec. 20:"16 0,ec. 2":"#, "9.
66
1Gm.. 11:#, ""6 @a.. #:4"6 ?e). 19:126 ?e). 20:"6 ?e).
21:%6 ?e). 22:2, "2.
B
0,ec. "%:20, etc.6 Mal. 1:12
998 / u te culci cu u brbat
6
cum (e culc cie)a cu o femeie. 0(te o ur2ciue.
6
?e). 20:1"6 3om. 1:2#6 1Cor. %:96 1Tim. 1:10
153
9:8 / u te culci
6
cu o )it, ca ( te .2greti cu ea. @emeia ( u (e a.ro.ie de o )it, ca ( cur)ea(c cu ea.
0(te o mare mielie
66
.
6
?e). 20:1&, 1%6 04od. 22:19.
66
?e). 20:12
9;8 / u ) (.urca*i cu iciuul
6
di ace(te lucruri, cci .ri
66
toate ace(te lucruri (8au (.urcat eamurile .e care
le )oi i,goi diaitea )oa(tr.
6
?e). 1$:"06 Mat. 1&:1$8206 Mar. #:2182"6 1Cor. ":1#.
66
?e). 20:2"6 -eut. 1$:12
9<8 Mara
6
a fo(t (.urcat .ri ele6 0u +i )oi .ede.(i
66
frdelegea, i .m2tul )a
B
)r(a di gura lui .e locuitorii
lui.
6
Fum. "&:"46 7er. 2:#6 7er. 1%:1$6 0,ec. "%, 1#.
66
P(. $9:"26 7(a. 2%:216 7er. &:9, 296 7er. 9:96 7er. 14:106 7er. 2":26 K(ea 2:1"6 K(ea $:1"6 K(ea 99.
B
?e). 1$:2$
9=8 P,i*i
6
, dar, legile i .orucile Mele i u face*i iciua di ace(te (.urcciui, ici btiaul, ici (triul
care locuiete + miAlocul )o(tru.
6
?e). 1$:&, "06 ?e). 20:22, 2"
9>8 Cci toate ace(te (.urcciui le8au fcut oameii di *ara acea(ta care au fo(t +aitea )oa(tr + ea6 i a(tfel
*ara a fo(t .2grit.
9?8 ?ua*i (eama ca u cum)a ( ) )er(e i .e )oi *ara
6
di gura ei, dac o (.urca*i, cum a )r(at .e eamurile
care erau + ea +aitea )oa(tr.
6
?e). 20:226 7er. 9:196 0,ec. "%:1", 1#
9@8 Cci to*i cei ce )or face )reua di ace(te (.urcciui )or fi imici*i di miAlocul .o.orului lor.
:A8 P,i*i .orucile Mele i
6
u face*i iciuul di obiceiurile ur2te care (e fceau +aitea )oa(tr, ca ( u
66
)
(.urca*i cu ele. 0u
B
(ut -omul -ume,eul )o(tru.:
6
?e). 1$:", 2%6 ?e). 20:2"6 -eut. 1$:9.
66
?e). 1$:24.
B
?e). 1$:2, 4
Capitolul 19
Felurite le(i ca tlcuire a poruncilor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9@i*i
6
(fi*i, cci 0u (ut (f2t, 0u, -omul -ume,eul )o(tru.
6
?e). 11:446 ?e). 20:#, 2%6 1Pet. 1:1%
:8 @iecare
6
di )oi ( ci(tea(c .e mama (a i .e tatl (u i ( .,ea(c /abatele
66
Mele. 0u (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
04od. 20:12.
66
04od. 20:$6 04od. "1:1"
;8 /
6
u ) +toarce*i (.re idoli
66
i ( u ) face*i dume,ei tura*i. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
04od. 20:46 ?e). 2%:16 1Cor. 10:146 17oa &:21.
66
04od. "4:1#6 -eut. 2#:1&
Porunci privitoare la 5ertfa de mulumire
<8 C2d
6
)e*i aduce -omului o Aertf de mul*umire, (8o aduce*i aa ca ( fie .rimit.
6
?e). #:1%
=8 Jertfa ( fie m2cat + ,iua c2d o )e*i Aertfi (au a doua ,i6 ce )a mai rm2e .2 a treia ,i ( (e ard + foc.
>8 -ac )a m2ca cie)a di ea a treia ,i, fa.tul ace(ta )a fi u lucru ur2t: Aertfa u )a fi .rimit.
?8 Cie )a m2ca di ea +i )a .urta )ia .catului (u, cci eci(tete ce a fo(t +c<iat -omului: omul acela
)a fi imicit di .o.orul lui.
@8 C2d
6
)e*i (ecera <oldele *rii, ( lai e(ecerat u col* di c2m.ul tu i ( u (tr2gi (.icele rma(e .e urma
(ecertorilor.
6
?e). 2":226 -eut. 24:19, 20, 216 3ut 2:1&, 1%
7A8 Fici ( u culegi (trugurii rmai du. cule( + )ia ta i ( u (tr2gi boabele care )or cdea di ei. / le lai
(racului i (triului. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
778 / u
6
fura*i i ( u mi*i*i, ici ( u )
66
+ela*i uii .e al*ii.
6
04od. 20:1&6 04od. 22:1, #, 108126 -eut. &:19.
66
?e). %:26 0fe(. 4:2&6 Col. ":9
798 /
6
u Aura*i (tr2mb .e Fumele Meu, cci ai
66
eci(ti a(tfel Fumele -ume,eului tu. 0u (ut -omul.
6
04od. 20:#6 ?e). %:"6 -eut. &:116 Mat. &:""6 7ac. &:12.
66
?e). 1$:21
7:8 / u a(u.reti .e a.roa.ele
6
tu i ( u (torci imic de la el .ri (il.
/ u o.reti .2 a doua ,i .lata
66
celui tocmit cu ,iua.
6
Mar. 10:196 1Te(. 4:%.
66
-eut. 24:14, 1&6 Mal. ":&
7;8 / u )orbeti de ru .e u (urd i ( u .ui +aitea uui orb
6
imic care (8l .oat face ( cad6 ci ( te
temi
66
de -ume,eul tu. 0u (ut -omul.
154
6
-eut. 2#:1$6 3om. 14:1".
66
?e). 19:"26 Be. 42:1$6 ?e). 2&:1#6 0cl. &:#6 1Pet. 2:1#
7<8 /
6
u face*i edre.tate la Audecat: ( u cau*i la fa*a (racului i ( u .rtieti .e imei di cei mari, ci
( Audeci .e a.roa.ele tu du. dre.tate.
6
04od. 2":2, "6 -eut. 1:1#6 -eut. 1%:196 -eut. 2#:196 P(. $2:26 Pro). 24:2"6 7ac. 2:9
7=8 /
6
u umbli cu b2rfe + .o.orul tu. / u te ridici
66
+m.otri)a )ie*ii a.roa.elui tu. 0u (ut -omul.
6
04od. 2":16 P(. 1&:"6 P(. &0:206 Pro). 11:1"6 Pro). 20:196 0,ec. 22:9.
66
04od. 2":1, #6 1Gm.. 21:1"6 Mat. 2%:%0, %16 Mat. 2#:4
7>8 / u
6
urti .e fratele tu + iima ta6 ( mu(tri
66
.e a.roa.ele tu, dar ( u te +carci cu u .cat di
.ricia lui.
6
17oa 2:9, 116 17oa ":1&.
66
Mat. 1$:1&6 ?uc. 1#:"6 Bal. %:16 0fe(. &:116 1Tim. &:206 2Tim. 4:26 Tit 1:1"6 Tit 2:1&
7?8 / u
6
te r,bui i ( u *ii eca, .e co.iii .o.orului tu. /
66
iubeti .e a.roa.ele tu ca .e tie +(u*i. 0u
(ut -omul.
6
2/am. 1":226 Pro). 20, 226 3om. 12:1#, 196 Bal. &:206 0fe(. 4:"16 7ac. &:96 1Pet. 2:1.
66
Mat. &:4"6 Mat. 22:"96 3om. 1":96 Bal. &:146 7ac. 2:$
7@8 / .,i*i legile mele.
/ u +m.reue,i )ite de dou (oiuri deo(ebite6 ( u
6
(emei + ogorul tu dou feluri de (emi*e6 i ( u .or*i
o <ai
66
*e(ut di dou feluri de fire.
6
-eut. 22:9, 10.
66
-eut. 22:11
9A8 C2d u om (e )a culca cu o femeie, roab logodit cu u alt brbat, i ea 8a fo(t r(cum.rat de tot (au
(lobo,it, ( fie .ede.(i*i am2doi, dar u .ede.(i*i cu moartea, .etru c ea u era (lobod.
978 0l
6
( aduc -omului .etru )ia lui, la ua Cortului +t2lirii, u berbec ca Aertf .etru )i.
6
?e). &:1&6 ?e). %:%
998 Preotul ( fac i(.ire .etru el +aitea -omului, .etru .catul .e care l8a fcut, cu berbecul adu( ca
Aertf .etru )i6 i .catul .e care l8a fcut +i )a fi iertat.
9:8 C2d )e*i itra + *ar i )e*i (di tot felul de .omi roditori, roadele lor ( le .ri)i*i ca etiate +m.reAur6 tim.
de trei ai ( fie etiate +m.reAur .etru )oi6 ( u m2ca*i di ele.
9;8 G al .atrulea a, toate roadele ( fie +c<iate -omului, (.re lauda
6
?ui.
6
-eut. 12:1#, 1$6 Pro). ":9
9<8 G al cicilea a, ( m2ca*i roadele, ca ele ( )i (e +mul*ea(c di ce + ce mai mult: 0u (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
9=8 /
6
u m2ca*i imic cu (2ge. / u g<ici*i
66
du. )2rcolaci, ici du. ori.
6
?e). 1#:10, etc.6 -eut. 12:2".
66
-eut. 1$:10, 11, 146 1/am. 1&:2"6 2Gm.. 1#:1#6 2Gm.. 21:%6 2Cro. "":%6 Mal. ":&
9>8 / u ) tia*i rotud col*urile
6
.rului i ( u8*i ra,i col*urile brbii.
6
?e). 21:&6 7(a. 1&:26 7er. 9:2%6 7er. 4$:"#
9?8 / u ) face*i tieturi
6
+ care .etru u mort i ( u ) face*i (lo)e (.ate .e )oi. 0u (ut -omul.
6
?e). 21:&6 -eut. 14:16 7er. 1%:%6 7er. 4$:"#
9@8 /
6
u8*i eci(teti fata d2d8o ( fie cur), .etru ca u cum)a *ara ( aAug u loc de cur)ie i ( (e
um.le de frdelegi.
6
-eut. 2":1#
:A8 / .,i*i /abatele
6
Mele i (
66
ci(ti*i ?ocaul Meu cel /f2t. 0u (ut -omul.
6
?e). 19:"6 ?e). 2%:2.
66
0cl. &:11
:78 / u ) duce*i la cei ce c<eam
6
du<urile mor*ilor, ici la )rAitori: ( u8i +treba*i, ca ( u ) (.urca*i cu
ei. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
04od. 22:1$6 ?e). 20:%, 2#6 -eut. 1$:106 1/am. 2$:#6 1Cro. 10:1"6 7(a. $:196 @a.. 1%:1%
:98 / te (coli +aitea
6
.erilor albi i ( ci(teti .e btr2. / te
66
temi de -ume,eul tu. 0u (ut -omul.
6
Pro). 20:296 1Tim. &:1.
66
?e). 19:14
::8 -ac u
6
(tri )ie ( locuia(c +m.reu cu )oi + *ara )oa(tr, ( u8l a(u.ri*i.
6
04od. 22:216 04od. 2":9
:;8 / ) .urta*i cu (triul care locuiete +tre )oi ca i cu u btia
6
di miAlocul )o(tru6 (8l
66
iubi*i ca .e )oi
+i), cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara 0gi.tului. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
04od. 12:4$, 49.
66
-eut. 10:19
:<8 / u face*i
6
edre.tate la Audecat, ici + m(urile de lugime, ici + greut*i, ici + m(urile de +c.ere.
6
?e). 19:1&
:=8 / a)e*i cum.ee
6
dre.te, greut*i dre.te, efe
#
dre.te i <ie dre.te. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru care
)8am (co( di *ara 0gi.tului.
#
M(ur .etru cereale O cam 20 litri
6
-eut. 2&:1", 1&6 Pro). 11:16 Pro). 1%:116 Pro). 20:10
:>8 / .,i*i
6
toate legile Mele i toate .orucile Mele i ( le +m.lii*i. 0u (ut -omul.
6
?e). 1$:4, &6 -eut. 4:&, %6 -eut. &:16 -eut. %:2&
155
Capitolul 20
Pedepse
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9/.ue
6
co.iilor lui 7(rael:
9-ac u
66
om ditre co.iii lui 7(rael (au ditre (triii care locuie(c + 7(rael d lui Molo< .e uul di co.iii
lui, omul acela ( fie .ede.(it cu moartea: .o.orul di *ar (8l ucid cu .ietre.
6
?e). 1$.
66
?e). 1$, 216 -eut. 12:"16 -eut. 1$:106 2Gm.. 1#:1#6 2Gm.. 2":106 2Cro. "":%6 7er. #:"16 7er. "2:"&6 0,ec. 20:2%, "1
:8 Ei 0u
6
Gmi )oi +toarce fa*a +m.otri)a omului aceluia i8l )oi imici di miAlocul .o.orului (u, .etru c a
dat
66
lui Molo< .e uul di co.iii (i, a (.urcat ?ocaul Meu cel /f2t i a eci(tit
B
Fumele Meu cel (f2t.
6
?e). 1#:10.
66
0,ec. &:116 0,ec. 2":"$, "9.
B
?e). 1$:21
;8 -ac .o.orul *rii +c<ide oc<ii fa* de omul acela, care d lui Molo< co.ii de ai (i, i u8l
6
omoar,
6
-eut. 1#:2, ", &
<8 Gmi
6
)oi +toarce 0u fa*a +m.otri)a
66
omului aceluia i +m.otri)a familiei lui i8l )oi imici di miAlocul
.o.orului lui, +m.reu cu to*i cei ce cur)e(c
B
ca el cu Molo<.
6
?e). 1#:10.
66
04od. 20:&.
B
?e). 1#:#
=8 -ac
6
cie)a (e duce la cei ce c<eam .e mor*i i la g<icitori, ca ( cur)ea(c du. ei, Gmi )oi +toarce fa*a
+m.otri)a omului aceluia i8l )oi imici di miAlocul .o.orului lui.
6
?e). 19:"1
>8 !oi
6
( ) (fi*i*i i ( fi*i (fi*i, cci 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
?e). 11:446 ?e). 19:26 1Pet. 1:1%
?8 / .,i*i
6
legile Mele i ( le +m.lii*i. 0u
66
(ut -omul care ) (fi*e(c.
6
?e). 19:"#.
66
04od. "1:1"6 ?e). 21:$6 0,ec. "#:2$
@8 -ac
6
u om oarecare ble(tem .e tatl (u (au .e mama (a ( fie .ede.(it cu moartea6 a ble(temat .e tatl
(u (au .e mama (a: (2gele
66
lui ( cad a(u.ra lui.
6
04od. 21:1#6 -eut. 2#:1%6 Pro). 20:206 Mat. 1&:4.
66
?e). 20:11, 12, 1", 1%, 2#6 2/am. 1:1%
7A8 -ac
6
u om .reacur)ete cu o femeie mritat, dac .reacur)ete cu e)a(ta a.roa.elui (u, omul acela i
femeia aceea .reacur)ari ( fie .ede.(i*i cu moartea.
6
?e). 1$:206 -eut. 22:226 7oa $:4, &
778 -ac u
6
om (e culc cu e)a(ta tatlui (u i de(co.er a(tfel goliciuea tatlui (u, omul acela i femeia
aceea ( fie .ede.(i*i cu moartea: (2gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
?e). 1$:$
798 -ac u
6
om (e culc cu ora (a, am2doi ( fie .ede.(i*i cu moartea6 au fcut o
66
ame(tectur de (2ge:
(2gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
?e). 1$:1&.
66
?e). 1$:2"
7:8 -ac u
6
om (e culc cu u om, cum (e culc cie)a cu o femeie, am2doi au fcut u lucru (c2rbo(6 ( fie
.ede.(i*i cu moartea: (2gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
?e). 1$:226 -eut. 2":1#6 Be. 19:&6 Jud. 19:22
7;8 -ac
6
u om ia de e)a(t .e fat i .e mama ei, e(te o elegiuire: (8i ard + foc, .e el i .e ele, ca
elegiuirea acea(ta ( u fie + miAlocul )o(tru.
6
?e). 1$:1#6 -eut. 2#:2"
7<8 -ac
6
u om (e culc cu o )it, ( fie .ede.(it cu moartea6 i )ita (8o omor2*i.
6
?e). 1$:2"6 -eut. 2#:21
7=8 -ac o femeie (e a.ro.ie de o )it, ca ( cur)ea(c cu ea, ( uci,i i .e femeie i .e )it6 ( fie omor2te:
(2gele lor ( cad a(u.ra lor.
7>8 -ac
6
u om ia .e (ora (a, fata tatlui (u (au fata mamei lui, dac +i )ede goliciuea ei, i ea o )ede .e a lui,
e(te o mielie6 ( fie imici*i (ub oc<ii co.iilor .o.orului lor6 el a de(co.erit goliciuea (urorii lui, +i )a lua
.edea.(a .etru .catul lui.
6
?e). 1$:96 -eut. 2#:226 Be. 20:12
7?8 -ac u
6
om (e culc cu o femeie care e(te la (orocul femeilor i8i de(co.er goliciuea, dac8i de(co.er
(curgerea, i ea +i de(co.er (curgerea (2gelui ei, am2doi ( fie imici*i di miAlocul .o.orului lor.
6
?e). 1$:196 ?e). 1&:24
7@8 / u
6
de(co.eri goliciuea (urorii mamei tale, ici a (urorii tatlui tu, cci +(eam ( de(co.eri
66
.e ruda
ta de a.roa.e: am2doi acetia +i )or lua .edea.(a .catului.
6
?e). 1$:12, 1".
66
?e). 1$:%
9A8 -ac
6
u om (e culc cu mtua (a, a de(co.erit goliciuea uc<iului (u6 +i )or lua .edea.(a .catului lor:
)or muri fr co.ii.
156
6
?e). 1$:14
978 -ac
6
u om ia .e e)a(ta fratelui (u, e(te o ecur*ie6 a de(co.erit goliciuea fratelui (u: u )or a)ea
co.ii.
6
?e). 1$:1%
998 / .,i*i toate
6
legile Mele i toate .orucile Mele i ( le +m.lii*i, .etru ca *ara + care ) duc ( ) ae,,
( u ) )er(e
66
di gura ei.
6
?e). 1$:2%6 ?e). 19:"#.
66
?e). 1$:2&, 2$
9:8 / u tri*i
6
du. obiceiurile eamurilor .e care le )oi i,goi diaitea )oa(tr6 cci ele au fcut toate ace(te
lucruri i8Mi e(te (c2rb
66
de ele.
6
?e). 1$:", 24, "0.
66
?e). 1$:2#6 -eut. 9:&
9;8 !8am
6
(.u(: 9!oi le )e*i (t.2i *ara6 0u ) )oi da8o + (t.2ire: e(te o *ar + care curge la.te i miere.: 0u
(ut -omul -ume,eul )o(tru care
66
)8am .u( deo.arte ditre .o.oare.
6
04od. ":1#6 04od. %:$.
66
?e). 20:2%6 04od. 19:&6 04od. "":1%6 -eut. #:%6 -eut. 14:26 1Gm.. $:&"
9<8 /
6
face*i deo(ebire +tre dobitoacele curate i ecurate, +tre .(rile curate i ecurate, ca ( u ) (.urca*i
66
.ri dobitoacele, .ri .(rile, .ri toate t2r2toarele de .e .m2t, .e care )8am +)*at ( le deo(ebi*i ca
ecurate.
6
?e). 11:4#6 -eut. 14:4.
66
?e). 11:4"
9=8 !oi (8Mi fi*i (fi*i, cci 0u
6
(ut (f2t, 0u, -omul6 0u )8am
66
.u( deo.arte ditre .o.oare ca ( fi*i ai Mei.
6
?e). 20:#6 ?e). 19:26 1Pet. 1:1%.
66
?e). 20:246 Tit 2:14
9>8 -ar dac u om
6
(au o femeie c<eam du<ul uui mort (au (e +deleticete cu g<icirea ( fie .ede.(i*i cu
moartea6 (8i ucide*i cu .ietre: (2gele
66
lor ( cad a(u.ra lor.:
6
04od. 22:1$6 ?e). 19:"16 -eut. 1$:10, 116 1/am. 2$:#, $.
66
?e). 20:9
Capitolul 21
Porunci privitoare la preoi
78 -omul a ,i( lui Moi(e: 9!orbete .reo*ilor, fiilor lui 'aro, i (.ue8le:
9H .reot
6
( u (e atig de u mort di .o.orul (u, ca ( u (e fac ecurat6
6
0,ec. 44:2&
98 afar de rudele lui cele mai de a.roa.e, de mama lui, de tatl lui, de fiul lui, de fratele lui
:8 i de (ora (a care8i +c fecioar, (t l2g el i u e(te mritat, afar de acetia, ( u (e atig de iciu alt
mort.
;8 Ca uul care e(te fruta + .o.orul lui, ( u (e fac ecurat atig2du8(e de u mort.
<8 Preo*ii
6
( u8i fac u loc .leu) + ca. .etru u mort, ( u8i rad col*urile brbii i ( u8i fac tieturi
+ care.
6
?e). 19:2#, 2$6 -eut. 14:16 0,ec. 44:20
=8 / fie (fi*i .etru -ume,eul lor i ( u eci(tea(c
6
Fumele -ume,eului lor6 cci ei aduc -omului
Aertfele mi(tuite de foc, m2carea -ume,eului lor: de aceea ( fie (fi*i.
6
?e). 1$:216 ?e). 19:12
>8 / u8i ia de e)a(t o cur)
6
(au o (.urcat, icio femeie l(at
66
de brbatul ei, cci ei (ut (fi*i .etru
-ume,eul lor.
6
0,ec. 44:22.
66
-eut. 24:1, 2
?8 /8l (ocoteti ca (f2t, cci el aduce m2carea -ume,eului tu6 el ( fie (f2t .etru tie, cci 0u
6
(ut (f2t,
0u, -omul, care ) (fi*e(c.
6
?e). 20:#, $
@8 -ac fata
6
uui .reot (e eci(tete cur)id, eci(tete .e tatl ei: ( fie ar( + foc.
6
Be. "$:24
-arele preot
7A8 Preotul
6
care e(te mare .reot +tre fra*ii lui, .e ca.ul cruia a fo(t turat utdelemul .etru ugere, i care
66

a fo(t +c<iat + (luAba -omului i +mbrcat + )emite (fi*ite, ( u8i de(co.ere
B
ca.ul i ( u8i (f2ie
)emitele.
6
04od. 29:29, "06 ?e). $:126 ?e). 1%:"26 Fum. "&:2&.
66
04od. 2$:26 ?e). 1%:"2.
B
?e). 10:%
778 / u (e duc la iciu
6
mort6 ( u (e fac ecurat i ( u (e atig ici c<iar de tatl (u (au de mama (a.
6
Fum. 19:146 ?e). 21:1, 2
798 / u ia(
6
di /f2tul ?oca i ( u eci(tea(c /f2tul ?oca al -ume,eului (u6 cci utdelemul
ugerii -ume,eului (u e(te o
66
cuu .e el. 0u (ut -omul.
157
6
?e). 10:#.
66
04od. 2$:"%6 ?e). $:9, 12, "0
7:8 @emeia
6
.e care o )a lua el de e)a(t ( fie fecioar.
6
?e). 21:#6 0,ec. 44:22
7;8 / u ia ici o )du), ici o femeie de(.r*it de brbat, ici o femeie (.urcat (au cur)6 ci femeia .e care
o )a lua de e)a(t di .o.orul (u ( fie fecioar.
7<8 / u8i eci(tea(c (m2*a + .o.orul lui6 cci 0u
6
(ut -omul, care8l (fi*e(c.:
6
?e). 21:$
1nsuirile preotului
7=8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7>8 9!orbete lui 'aro i (.ue8i:
9Ficiu om di eamul tu i di urmaii ti, care )a a)ea o metea< tru.ea(c, ( u (e a.ro.ie
6
ca ( aduc
m2carea -ume,eului lui.
6
?e). 10:"6 Fum. 1%:&6 P(. %&:4
7?8 Ficiu om care )a a)ea o metea< tru.ea(c u )a .utea ( (e a.ro.ie: i aume iciu om orb, c<io., cu
a(ul c2r (au cu u mdular
6
mai lug6
6
?e). 22:2"
7@8 iciu om cu .iciorul fr2t (au cu m2a fr2t6
9A8 iciu om g<ebo( (au .i.ericit, cu albea* + oc<i, care are r2ie, .ecigie (au
6
boit.
6
-eut. 2":1
978 Ficiu om di eamul .reotului 'aro, care )a a)ea )reo metea< tru.ea(c, ( u (e a.ro.ie ca ( aduc
6

-omului Aertfele mi(tuite de foc6 are o metea< tru.ea(c: ( u (e a.ro.ie ca ( aduc m2carea
-ume,eului lui.
6
?e). 21:%
998 -i m2carea -ume,eului lui, fie lucruri .rea(fite
6
, fie lucruri (fite
66
, )a .utea ( m2ce.
6
?e). 2:", 106 ?e). %:1#, 296 ?e). #:16 ?e). 24:96 Fum. 1$:9.
66
?e). 22:108126 Fum. 1$:19
9:8 -ar ( u (e duc la .erdeaua diutru i ( u (e a.ro.ie de altar, cci are o metea< tru.ea(c6 ( u8Mi
eci(tea(c
6
locaurile Mele cele (fite, cci 0u (ut -omul care +i (fi*e(c.:
6
?e). 21:12
9;8 '(tfel a )orbit Moi(e lui 'aro i fiilor (i i tuturor co.iilor lui 7(rael.
Capitolul 22
Cnd s mnnce din 5ertfe
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete lui 'aro i fiilor lui, ca (
6
(e ferea(c de lucrurile (fite, care Gmi (ut +c<iate
66
de co.iii lui
7(rael, i ( u
B
eci(tea(c Fumele Meu cel (f2t. 0u (ut -omul.
6
Fum. %:".
66
?e). 1$:21.
B
04od. 2$:"$6 Fum. 1$:"26 -eut. 1&:19
:8 /.ue8le: 9Krice om ditre urmaii )otri i di eamul )o(tru, care (e )a a.ro.ia de lucrurile (fite .e care le
+c<i -omului co.iii lui 7(rael i care )a a)ea .e el o ecur*ie
6
, omul acela ( fie imicit diaitea Mea. 0u
(ut -omul.
6
?e). #:20
;8 Krice om di eamul lui 'aro, care )a a)ea le.r (au (curgere
6
de (m2*, ( u m2ce di lucrurile
(fite .2 u
66
)a fi curat. Tot aa i cel
B
ce (e )a atige de cie)a (.urcat .ri atigerea de )reu mort, de cel
BB
ce )a a)ea o le.dare de (m2* + (om,
6
?e). 1&:2.
66
?e). 14:26 ?e). 1&:1".
B
Fum. 19:11, 22.
BB
?e). 1&:1%
<8 cel
6
ce (e )a atige de o t2r2toare i (e )a (.urca (au u
66
om ati( de )reo ecur*ie oarecare i care (e )a fi
fcut ecurat .ri ea.
6
?e). 11:24, 4", 44.
66
?e). 1&:#, 19
=8 Cie (e )a atige de ace(te lucruri )a fi ecurat .2 (eara6 ( u m2ce di lucrurile (fite, dec2t du. ce
6

+i )a (clda tru.ul + a.6
6
?e). 1&:&6 0)r. 10:22
>8 du. a(fi*itul (oarelui, )a fi curat6 i + urm )a m2ca di lucrurile (fite, cci acea(ta e(te <raa
6
lui.
6
?e). 21:226 Fum. 1$:11, 1"
?8 / u m2ce ditr8o )it
6
moart (au (f2iat, ca ( u (e (.urce cu ea. 0u (ut -omul.
6
04od. 22:"16 ?e). 1#:1&6 0,ec. 44:"1
158
@8 / .,ea(c .orucile Mele, ca ( u8i ia
6
.edea.(a .etru .catul lor i ( u moar, .etru c au eci(tit
lucrurile (fite. 0u (ut -omul care +i (fi*e(c.
6
04od. 2$:4"6 Fum. 1$:22, "2
Cine s nu mnnce din lucrurile sfinte
7A8 Ficiu
6
(tri ( u m2ce di lucrurile (fite6 cel ce locuiete la u .reot ca oa(.ete i cel tocmit cu ,iua
( u m2ce di lucrurile (fite.
6
1/am. 21:%
778 -ar robul cum.rat de .reot cu .re* de argit )a .utea ( m2ce, tot aa i cel (cut + ca(a lui6 ei
6
(
m2ce di <raa lui.
6
Fum. 1$:11, 1"
798 @ata uui .reot, mritat du. u (tri, ( u m2ce di lucrurile (fite adu(e Aertf .ri ridicare.
7:8 -ar fata uui .reot, care )a fi rma( )du) (au de(.r*it de brbat, fr ( aib co.ii, i care (e )a +toarce
6
+ ca(a tatlui (u, ca atuci c2d
66
era fat, )a .utea ( m2ce di <raa tatlui ei. -ar iciu (tri ( u
m2ce di ea.
6
Be. "$:11.
66
?e). 10:146 Fum. 1$:11, 19
7;8 -ac u
6
om m2c ditr8u lucru (f2t, fr ( bage de (eam, ( dea .reotului .re*ul lucrului (f2t,
adug2d +c o cicime la el.
6
?e). &:1&, 1%
7<8 Preo*ii ( u
6
eci(tea(c lucrurile (fite adu(e de co.iii lui 7(rael, .e care le8au adu( ei -omului ca Aertf
.ri ridicare6
6
Fum. 1$:"2
7=8 ei )or face ( a.e(e
6
a(tfel a(u.ra lor .catul de care (8ar face )io)a*i m2c2d di lucrurile (fite: cci 0u
(ut -omul care +i (fi*e(c.:
6
?e). 21:9
7ertfele s fie fr cusur
7>8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7?8 9!orbete lui 'aro i fiilor lui i tuturor co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9Krice
6
om di ca(a lui 7(rael (au ditre (triii di 7(rael, care )a aduce o ardere de tot -omului, fie .etru
+m.liirea uei Aurui*e, fie ca dar de bu)oie,
6
?e). 1:2, ", 106 Fum. 1&:14
7@8 ( ia
6
o .arte brbtea(c fr cu(ur di boi, miei (au ca.re, .etru ca Aertfa ( fie .rimit.
6
?e). 1:"
9A8 / u aduce*i iciua
6
care ( aib )reu cu(ur, cci 8ar fi .rimit.
6
-eut. 1&:216 -eut. 1#:16 Mal. 1:$, 146 0fe(. &:2#6 0)r. 9:146 1Pet. 1:19
978 -ac u
6
om aduce -omului di boi (au di oi o Aertf de mul*umire, fie .etru +m.liirea
66
uei Aurui*e,
fie ca dar de bu)oie, )ita .etru Aertf ( fie fr cu(ur, ca ( fie .rimit6 ( 8aib iciu cu(ur + ea.
6
?e). ":1, %.
66
?e). #:1%6 Fum. 1&:", $6 -eut. 2":21, 2"6 P(. %1:$6 P(. %&:16 0cl. &:4, &
998 / 8aduce*i iciua
6
care ( fie oarb, (lut (au ciutit, care ( aib bube, r2ie (au .ecigie6 di ace(tea (
8aduce*i .e altar ca Aertf mi(tuit
66
de foc +aitea -omului.
6
?e). 22:206 Mal. 1:$.
66
?e). 1:9, 1"6 ?e). ":", &
9:8 Ca dar de bu)oie )ei .utea ( Aertfeti u bou (au u miel cu u mdular
6
.rea lug (au .rea (curt6 dar, ca
dar .etru +m.liirea uei Aurui*e, u )a fi .rimit.
6
?e). 21:1$
9;8 / 8aduce*i -omului u dobitoc cu boaele fr2te, (tricate, (mul(e (au tiate6 ( u8l aduce*i ca Aertf +
*ara )oa(tr.
9<8 Fici ( u lua*i de la (tri
6
)reuul di ace(te dobitoace, ca (8l aduce*i ca m2care
66
-ume,eului )o(tru6
cci (ut (lu*ite
B
, au mete<e: i 8ar fi .rimite.:
6
Fum. 1&:1&, 1%.
66
?e). 21:%, 1#.
B
Mal. 1:14
9=8 -omul a ,i( lui Moi(e:
9>8 9!i*elul
6
, mielul (au iedul, du. atere, ( mai rm2 a.te ,ile cu mama (a, i a.oi, de la a o.ta ,i +aite,
)a fi .rimit ( fie adu( -omului ca Aertf mi(tuit de foc.
6
04od. 22:"0
9?8 !aca, oaia (au ca.ra, ( 8o +Aug<ia*i ca Aertf + aceeai ,i
6
cu ftul lor.
6
-eut. 22:%
9@8 C2d )e*i aduce -omului o Aertf
6
de mul*umire, (8o aduce*i aa ca ( fie .rimit.
159
6
?e). #:126 P(. 10#:226 P(. 11%:1#6 'mo( 4:&
:A8 !ita ( (e m2ce + aceeai ,i6 ( u l(a*i imic
6
di ea .2 a doua ,i dimiea*a. 0u (ut -omul.
6
?e). #:1&
:78 / .,i*i
6
.orucile Mele i ( le +m.lii*i. 0u (ut -omul.
6
?e). 19:"#6 Fum. 1&:406 -eut. 4:40
:98 / u eci(ti*i
6
Fumele Meu cel (f2t, ca (
66
fiu (fi*it + miAlocul co.iilor lui 7(rael. 0u (ut -omul care
)
B
(fi*e(c
6
?e). 1$:21.
66
?e). 10:"6 Mat. %:96 ?uc. 11:2.
B
?e). 20:$
::8 i care
6
)8am (co( di *ara 0gi.tului, ca ( fiu -ume,eul )o(tru. 0u (ut -omul.:
6
04od. %:#6 ?e). 11:4&6 ?e). 19:"%6 ?e). 2&:"$6 Fum. 1&:41
Capitolul 23
Sr"torile 4 Sa"atul
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
97at (rbtorile
6
-omului, .e care le )e*i )e(ti ca aduri
66
(fite, iat (rbtorile Mele:
6
?e). 2":4, "#.
66
04od. "2:&6 2Gm.. 10:206 P(. $1:"
:8 Ea(e
6
,ile ( lucra*i6 dar ,iua a a.tea e(te /abatul, ,iua de odi<, cu o aduare (f2t. / u face*i icio
lucrare + tim.ul ei: e(te /abatul -omului, + toate locui*ele )oa(tre.
6
04od. 20:96 04od. 2":126 04od. "1:1&6 04od. "4:216 ?e). 19:"6 -eut. &:1"6 ?uc. 1":14
Patele
;8 7at (rbtorile
6
-omului, cu aduri (fite, .e care le )e*i )e(ti la )remurile lor <otr2te.
6
?e). 2":2, "#6 04od. 2":14
<8 G lua
6
+t2i, + a .ai(.re,ecea ,i a luii, +tre cele dou (eri, )a fi Patile -omului.
6
04od. 12:%, 14, 1$6 04od. 1":", 106 04od. 2":1&6 04od. "4:1$6 Fum. 9:2, "6 Fum. 2$:1%, 1#6 -eut. 1%:18$6 7o(. &:10
=8 Ei +
6
a cici(.re,ecea ,i a luii ace(teia, )a fi (rbtoarea ',imelor + ci(tea -omului6 a.te ,ile (
m2ca*i a,ime.
6
04od. 12:1%6 Fum. 2$:1$, 2&
>8 G ,iua +t2i, ( a)e*i o aduare (f2t: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
?8 Ea.te ,ile ( aduce*i -omului Aertfe mi(tuite de foc. G ,iua a a.tea ( fie o aduare (f2t: atuci ( u
face*i icio lucrare de (lug.:
@8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7A8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d
6
)e*i itra + *ara .e care )8o dau i c2d )e*i (ecera (emturile, ( aduce*i .reotului u (o., ca
.2rg
66
a (eceriului )o(tru.
6
04od. 2":1%, 196 04od. "4:22, 2%6 Fum. 1&:2, 1$6 Fum. 2$:2%6 -eut. 1%:96 7o(. ":1&.
66
3om. 11:1%6 1Cor. 1&:206 7ac. 1:1$6 '.oc. 1&:4
778 0l ( legee
6
(o.ul +tr8o .arte i +tr8alta +aitea -omului, ca ( fie .rimit: .reotul (8l legee +tr8o .arte
i +tr8alta, a doua ,i du. /abat.
6
04od. 29:24
798 G ,iua c2d )e*i lega (o.ul, ( aduce*i, ca ardere de tot -omului, u miel de u a fr cu(ur6
7:8 ( aduga*i la el dou ,ecimi de ef di floarea fiii frm2tat cu utdelem, ca dar
6
de m2care mi(tuit de
foc, de u miro( .lcut -omului6 i ( aduce*i o Aertf de butur de u (fert de <i de )i.
6
?e). 2:1481%
7;8 / u m2ca*i ici .2ie, ici (.ice .rAite (au .i(ate, .2 + ,iua acea(ta, c2d )e*i aduce u dar de
m2care -ume,eului )o(tru. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care )e*i
locui.
usaliile
7<8 -e a doua ,i
6
du. /abat, di ,iua c2d )e*i aduce (o.ul ca ( fie legat +tr8o .arte i +tr8alta, ( umra*i
a.te (.tm2i +tregi.
6
04od. "4:226 ?e). 2&:$6 -eut. 1%:9
7=8 / umra*i cici,eci de ,ile .2
6
+ ,iua care )ie du. al a.telea /abat6 i atuci ( aduce*i -omului u
ou
66
dar de m2care.
6
@a.. 2:1.
66
Fum. 2$:2%
160
7>8 / aduce*i di locui*ele )oa(tre dou .2ii, ca ( fie legate +tr8o .arte i +tr8alta6 ( fie fcute cu dou
,ecimi de ef di floarea fiii i coa.te cu aluat: ace(tea (ut cele dit2i roade
6
.etru -omul.
6
04od. 2":1%, 196 04od. 22:296 04od. "4:22, 2%6 Fum. 1&:1#8216 Fum. 2$:2%6 -eut. 2%:1
7?8 'far de ace(te .2ii, ( aduce*i ca ardere de tot -omului a.te miei de u a fr cu(ur, u )i*el i doi
berbeci6 ( aduga*i la ei darul de m2care i Aertfa de butur obiuite, ca dar de m2care mi(tuit de foc, de u
miro( .lcut -omului.
7@8 / aduce*i i u *a.
6
ca Aertf de i(.ire, i doi miei de u a ca Aertf de
66
mul*umire.
6
?e). 4:2", 2$6 Fum. 2$:"0.
66
?e). ":1
9A8 Preotul ( legee ace(te dobitoace +tr8o .arte i +tr8alta ca dar legat +aitea -omului, +m.reu cu
.2iea adu( ca .2rg i cu cei doi miei: ele ( fie +c<iate
6
-omului i ( fie ale .reotului.
6
Fum. 1$:126 -eut. 1$:4
978 G aceeai ,i, ( )e(ti*i (rbtoarea i ( a)e*i o aduare (f2t: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care )e*i locui.
998 C2d
6
)e*i (ecera (emturile di *ara )oa(tr, ( lai e(ecerat u col* di c2m.ul tu i ( u (tr2gi ce
rm2e
66
de .e urma (ecertorilor. / lai (racului i (triului ace(te (.ice. 0u (ut -omul -ume,eul
)o(tru.:
6
?e). 19:9.
66
-eut. 24:19
Anul nou
9:8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9;8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9G lua a a.tea
6
, + cea dit2i ,i a luii, ( a)e*i o ,i de odi<
66
, )e(tit cu (uet de tr2mbi*e, i o aduare
(f2t.
6
Fum. 29:1.
66
?e). 2&:9
9<8 'tuci ( u face*i icio lucrare de (lug i ( aduce*i -omului Aertfe mi(tuite de foc.:
Ziua ispirii
9=8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9>8 9G ,iua
6
a ,ecea a ace(tei a a.tea lui, )a fi ,iua 7(.irii: atuci ( a)e*i o aduare (f2t, ( ) (meri*i
(ufletele i ( aduce*i -omului Aertfe mi(tuite de foc.
6
?e). 1%:"06 Fum. 29:#
9?8 / u face*i icio lucrare + ,iua aceea, cci e(te ,iua 7(.irii, c2d trebuie fcut i(.ire .etru )oi +aitea
-omului -ume,eului )o(tru.
9@8 Kricie u (e )a (meri + ,iua aceea )a fi imicit
6
di .o.orul lui.
6
Be. 1#:14
:A8 Pe oricie )a face + ,iua aceea )reo lucrare oarecare +l )oi
6
imici di miAlocul .o.orului lui.
6
?e). 20:", &, %
:78 / u face*i icio lucrare atuci. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care
)e*i locui.
:98 'cea(ta ( fie .etru )oi o ,i de /abat, o ,i de odi<, i ( ) (meri*i (ufletele + ,iua acea(ta6 di (eara ,ilei
a oua .2 + (eara urmtoare, ( .r,ui*i /abatul )o(tru.:
Corturile
::8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
:;8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9G
6
a cici(.re,ecea ,i a ace(tei a a.tea lui, )a fi (rbtoarea Corturilor + ci(tea -omului, tim. de a.te
,ile.
6
04od. 2":1%6 Fum. 29:126 -eut. 1%:1"6 0,ra ":46 Feem. $:146 Ca<. 14:1%6 7oa #:2
:<8 G ,iua +t2i ( fie o aduare (f2t: ( u face*i icio lucrare de (lug + tim.ul ei.
:=8 Tim. de a.te ,ile, ( aduce*i -omului Aertfe mi(tuite de foc. ' o.ta
6
,i, ( a)e*i o aduare (f2t i (
aduce*i -omului Aertfe mi(tuite de foc6 acea(ta ( fie o aduare
66
de (rbtoare: ( u face*i icio lucrare de
(lug + tim.ul ei.
6
Fum. 29:"&6 Feem. $:1$6 7oa #:"#.
66
-eut. 1%:$6 2Cro. #:96 Feem. $:1$6 7oel 1:146 7oel 2:1&
:>8 'ce(tea
6
(ut (rbtorile -omului, + care )e*i )e(ti aduri (fite, ca ( (e aduc -omului Aertfe mi(tuite
de foc, arderi de tot, daruri de m2care, Aertfe de )ite i Aertfe de butur, fiecare lucru la ,iua <otr2t.
6
?e). 2":2, 4
161
:?8 'far de ace(tea
6
( .,i*i /abatele -omului i ( ) aduce*i darurile )oa(tre -omului, ( aduce*i toate
Aertfele fcute .etru +m.liirea uei Aurui*e i toate darurile )oa(tre fcute de bu)oie.
6
Fum. 29:"9
:@8 G a cici(.re,ecea ,i a luii ace(teia a a.tea, c2d )e*i (tr2ge roadele
6
*rii, ( .r,ui*i o (rbtoare +
ci(tea -omului, tim. de a.te ,ile: cea dit2i ,i ( fie o ,i de odi<, i a o.ta ( fie tot o ,i de odi<.
6
04od. 2":1%6 -eut. 1%:1"
;A8 G ,iua +t2i
6
, ( lua*i .oame di .omii cei frumoi, ramuri de fiici, ramuri de co.aci (tufoi i de (lcii de
r2u, i ( ) bucura*i
66
+aitea -omului -ume,eului )o(tru a.te ,ile.
6
Feem. $:1&.
66
-eut. 1%:14, 1&
;78 G fiecare a ( .r,ui*i
6
(rbtoarea acea(ta + ci(tea -omului, tim. de a.te ,ile. 'cea(ta e(te o lege
)eic .etru urmaii )otri. G lua a a.tea (8o .r,ui*i.
6
Fum. 29:126 Feem. $:1$
;98 Ea.te ,ile ( locui*i +
6
corturi6 to*i btiaii di 7(rael ( locuia(c + corturi,
6
Feem. $:14, 1&, 1%
;:8 .etru ca
6
urmaii )otri ( tie c am fcut .e co.iii lui 7(rael ( locuia(c + corturi, du. ce i8am (co( di
*ara 0gi.tului. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.:
6
-eut. "1:1"6 P(. #$:&, %
;;8 'a a (.u(
6
Moi(e co.iilor lui 7(rael care (ut (rbtorile -omului.
6
?e). 2":2
Capitolul 24
nduieli privitoare la sfenic
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9Porucete
6
co.iilor lui 7(rael (8*i aduc .etru (feic utdelem curat de m(lie te(cuite, ca ( *i
cadelele a.ri(e e+cetat.
6
04od. 2#:20, 21
:8 'aro (8l .regtea(c dicoace de .erdeaua diutru care e(te +aitea mrturiei, + Cortul +t2lirii, .etru
ca ( ard e+cetat de (eara .2 dimiea*a + fa*a -omului. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri.
;8 / ae,e cadelele + (feicul de aur curat
6
, ca ( ard e+cetat +aitea -omului.
6
04od. "1:$6 04od. "9:"#
Pinile pentru punerea %nainte
<8 / iei floare de fi i ( faci di ea dou(.re,ece turte
6
6 fiecare turt ( fie fcut di dou ,ecimi de ef.
6
04od. 2&:"0
=8 / le .ui + dou iruri, c2te a(e + fiecare ir, .e ma(a
6
de aur curat, +aitea -omului.
6
1Gm.. #:4$6 2Cro. 4:196 2Cro. 1":116 0)r. 9:2
>8 Pe(te fiecare ir ( .ui tm2ie curat, care ( fie .e .2ie ca aducere amite, ca u dar de m2care mi(tuit de
foc +aitea -omului.
?8 G
6
fiecare ,i de /abat ( (e .u ace(te .2ii +aitea -omului, e+cetat: ace(ta e(te u legm2t )eic .e
care8l )or *ie co.iii lui 7(rael.
6
Fum. 4:#6 1Cro. 9:"26 2Cro. 2:4
@8 P2iile ace(tea
6
( fie ale lui 'aro i ale fiilor lui, i
66
( le m2ce +tr8u loc (f2t6 cci ele (ut .etru ei
u lucru .rea(f2t, o .arte di darurile de m2care mi(tuite de foc +aitea -omului. 'cea(ta e(te o lege
)eic.
6
1/am. 21:%6 Mat. 12:46 Mar. 2:2%6 ?uc. %:4.
66
04od. 29:""6 ?e). $:"16 ?e). 21:22
Pedeapsa %mpotriva hulitorilor i uci(ailor
7A8 @iul uei femei i(raelite i al uui brbat egi.tea, )eid + miAlocul co.iilor lui 7(rael, (8a certat + tabr cu
u brbat i(raelit.
778 @iul femeii i(raelite a <ulit
6
i a ble(temat
66
Fumele lui -ume,eu. ?8au
B
adu( la Moi(e. Mama (a (e umea
Eelomit, fata lui -ibri di (emi*ia lui -a.
6
?e). 24:1%.
66
7o) 1:&, 11, 226 7o) 2:&, 9, 106 7(a. $:21.
B
04od. 1$:22, 2%
798 ?8au arucat
6
+ temi*, .2
66
)a (.ue Moi(e ce )a .oruci -omul.
6
Fum. 1&:"4.
66
04od. 1$:1&, 1%6 Fum. 2#:&6 Fum. "%:&, %
162
7:8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7;8 9/coate di tabr .e cel ce a <ulit6 to*i cei ce l8au au,it (8i .u m2iile
6
.e ca.ul lui i toat aduarea (8l
ucid cu .ietre.
6
-eut. 1":96 -eut. 1#:#
7<8 / )orbeti co.iilor lui 7(rael i ( le (.ui: 9Kricie )a ble(tema .e -ume,eul lui +i )a lua
6
.edea.(a .etru
.catul lui.
6
?e). &:16 ?e). 20:1#6 Fum. 9:1"
7=8 Cie )a ble(tema
6
Fumele -omului )a fi .ede.(it cu moartea: toat aduarea (8l ucid cu .ietre. @ie (tri,
fie btia, ( moar, .etru c a <ulit Fumele lui -ume,eu.
6
1Gm.. 21:10, 1"6 P(. #4:10, 1$6 Mat. 12:"16 Mar. ":2$6 7ac. 2:#
7>8 Cie
6
)a da uui om o lo)itur de moarte ( fie .ede.(it cu moartea.
6
04od. 21:126 Fum. "&:"16 -eut. 19:11, 12
7?8 Cie
6
)a da uui dobitoc o lo)itur de moarte (8l +locuia(c: )ia* .etru )ia*.
6
?e). 24:21
7@8 -ac cie)a rete .e a.roa.ele lui ( i (e fac aa cum a fcut
6
i el:
6
04od. 21:246 -eut. 19:216 Mat. &:"$6 Mat. #:2
9A8 fr2tur .etru fr2tur, oc<i .etru oc<i, ditre .etru dite6 ( i (e fac aceeai ra .e care a fcut8o el
a.roa.elui (u.
978 Cie )a
6
ucide u dobitoc (8l +locuia(c6 dar cie
66
)a ucide u om ( fie .ede.(it cu moartea.
6
?e). 24:1$6 04od. 21:"".
66
?e). 24:1#
998 / a)e*i aceeai
6
lege .etru (tri ca i .etru btia6 cci 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.:
6
04od. 12:496 ?e). 19:"46 Fum. 1&:1%
9:8 Moi(e a )orbit co.iilor lui 7(rael6 au (co(
6
afar di tabr .e cel ce <uli(e i l8au uci( cu .ietre. Co.iii lui
7(rael au fcut du. .oruca .e care o ddu(e lui Moi(e, -omul.
6
?e). 24:14
Capitolul 25
Anul sa"atic
78 -omul a )orbit lui Moi(e .e mutele /iai i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d )e*i itra + *ara .e care )8o dau, .m2tul ( (e odi<ea(c, ( *i u /abat
6
+ ci(tea -omului.
6
04od. 2":106 ?e). 2%:"4, "&6 2Cro. "%:21
:8 Ea(e ai (8*i (emei ogorul, a(e ai (8*i tai )ia i ( (tr2gi roadele.
;8 -ar aul al a.telea ( fie u /abat, o )reme de odi< .etru .m2t, u /abat *iut + ci(tea -omului: +
aul acela ( u8*i (emei ogorul i ( u8*i tai )ia.
<8 / u (eceri ce
6
)a iei di gru*ele c,ute de la (eceri i ( u culegi (trugurii di )ia ta etiat: ace(ta (
fie u a de odi< .etru .m2t.
6
2Gm.. 19:29
=8 Ceea ce )a iei de la (ie di .m2t + tim.ul /abatului lui ( ) (luAea(c de <ra, *ie, robului i roabei
tale, celui tocmit de tie cu ,iua i (triului care locuiete cu tie,
>8 )itelor tale i fiarelor di *ara ta6 tot )eitul .m2tului ( (luAea(c de <ra.
Anul de veselie 4 scumprarea averilor i ro"ilor
?8 / umeri a.te (.tm2i de ai, de a.te ori a.te ai, i ,ilele ace(tor a.te (.tm2i de ai )or face
.atru,eci i ou de ai.
@8 G a ,ecea ,i a luii a a.tea, ( .ui ( (ue cu tr2mbi*a r(utoare6 + ,iua
6
7(.irii, ( (ua*i cu tr2mbi*a +
toat *ara )oa(tr.
6
?e). 2":24, 2#
7A8 Ei ( (fi*i*i a(tfel aul al cici,ecilea, ( )e(ti*i
6
(lobo,eia + *ar .etru to*i locuitorii ei: ace(ta ( fie
.etru )oi aul de )e(elie6 fiecare
66
di )oi ( (e +toarc la moia lui i fiecare di )oi ( (e +toarc + familia
lui.
6
7(a. %1:26 7(a. %":46 7er. "4:$, 1&, 1#6 ?uc. 4:1$.
66
?e). 2&:1"6 Fum. "%:4
778 'ul al cici,ecilea ( fie .etru )oi aul de )e(elie6 atuci ( u (ema*i
6
, ( u (ecera*i ce )or aduce
ogoarele de la ele i ( u culege*i )ia etiat.
6
?e). 2&:&
163
798 Cci e(te aul de )e(elie: (8l .ri)i*i ca ce)a (f2t. / m2ca*i ce ) )or da ogoarele
6
)oa(tre.
6
?e). 2&:%, #
7:8 G aul
6
ace(ta de )e(elie, fiecare di )oi ( (e +toarc la moia lui.
6
?e). 2&:106 ?e). 2#:246 Fum. "%:4
7;8 -ac )ide*i ce)a a.roa.elui )o(tru (au dac cum.ra*i ce)a de la a.roa.ele )o(tru, iciuul di )oi ( u
6

+ele .e fratele lui.
6
?e). 2&:1#6 ?e). 19:1"6 1/am. 12:", 46 Mica 2:26 1Cor. %:$
7<8 / cum.eri de la a.roa.ele tu, (ocotid
6
aii de la aul de )e(elie, i el (8*i )2d (ocotid aii de rod.
6
?e). 2#:1$, 2"
7=8 Cu c2t )or fi mai mul*i ai, cu at2t ( ridici .re*ul6 i cu c2t )or fi mai .u*ii ai, cu at2t (8l (ca,i6 cci el +*i
)ide umai umrul (eceriurilor.
7>8 Ficiuul di )oi ( u +ele
6
deci .e a.roa.ele lui, i ( te
66
temi de -ume,eul tu6 cci 0u (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
?e). 2&:14.
66
?e). 2&:4"6 ?e). 19:14, "2
7?8 Gm.lii*i
6
legile Mele, .,i*i .orucile Mele i +m.lii*i8le6 i )e*i locui fr fric
66
+ *ar.
6
?e). 19:"#.
66
?e). 2%:&6 -eut. 12:106 P(. 4:$6 Pro). 1:""6 7er. 2":%
7@8 Mara +i )a da roadele, )e*i m2ca di ele i ) )e*i (tura
6
, i )e*i locui fr fric + ea.
6
?e). 2%:&6 0,ec. "4:2&, 2#, 2$
9A8 -ac )e*i ,ice: 9Ce )om
6
m2ca + aul al a.telea, fiidc u
66
)om (ema i u )om (tr2ge roadeleL:
6
Mat. %:2&, "1.
66
?e). 2&:4, &
978 0u ) )oi
6
da biecu)2tarea Mea + aul al a(elea, i .m2tul )a da roade .etru trei ai.
6
04od. 1%:296 -eut. 2$:$
998 C2d
6
)e*i (ema + aul al o.tulea, )e*i m2ca tot di )ec<ile
66
roade6 .2 la al oulea a, .2 la oile
roade, )e*i m2ca tot di cele )ec<i.
6
2Gm.. 19:29.
66
7o(. &:11, 12
9:8 Pm2turile ( u (e )2d de )eci6 cci *ara
6
e(te a Mea, iar )oi (ute*i la Mie ca ite
66
(trii i )eetici.
6
-eut. "2:4"6 2Cro. #:206 P(. $&:16 7oel 2:1$6 7oel ":2.
66
1Cro. 29:1&6 P(. "9:126 P(. 119:196 1Pet. 2:11
9;8 -e aceea + toat *ara .e care o )e*i (t.2i, ( da*i dre.tul de r(cum.rare .etru .m2turi.
9<8 -ac fratele
6
tu (rcete i )ide o bucat di moia lui, cel ce are dre.tul de r(cum.rare, ruda
66
lui cea
mai de a.roa.e, ( )i i ( r(cum.ere ce a )2dut fratele (u.
6
3ut 2:206 3ut 4:4, %.
66
3ut ":2, 9, 126 7er. "2:#, $
9=8 -ac u om 8are .e imei care ( aib dre.tul de r(cum.rare i8i (t + .uti* lui (igur ( fac
r(cum.rarea,
9>8 (
6
(ocotea(c aii de la )2,are, ( dea +a.oi cum.rtorului ce .ri(o(ete i ( (e +toarc la moia lui.
6
?e). 2&:&08&2
9?8 -ac 8are cu ce (8i dea +a.oi, lucrul )2dut ( rm2 + m2iile cum.rtorului .2 la aul de )e(elie6
la aul de )e(elie
6
, el ( (e +toarc la moia lui, i cum.rtorul ( ia( di ea.
6
?e). 2&:1"
9@8 -ac u om )ide o ca( de locuit +tr8o cetate +coAurat cu ,iduri, ( aib dre.t de r(cum.rare .2 la
+m.liirea uui a de la )2,are6 dre.tul lui de r(cum.rare ( *i u a.
:A8 -ar dac acea(t ca(, ae,at +tr8o cetate +coAurat cu ,iduri, u e(te r(cum.rat +aite de +m.liirea
uui a +treg, ea )a rm2e de )eci cum.rtorului i urmailor lui6 iar + aul de )e(elie ( u ia( di ea.
:78 Ca(ele di (ate, care u (ut +coAurate cu ,iduri, ( fie .ri)ite ca *arii de .m2t: ele )or .utea fi
r(cum.rate, i cum.rtorul )a iei di ele + aul de )e(elie.
:98 C2t .ri)ete cet*ile le)i*ilor
6
i ca(ele .e care le )or a)ea ei + ace(te cet*i, le)i*ii ( aib u dre.t ecurmat
de r(cum.rare.
6
Fum. "&:26 7o(. 21:2, etc.
::8 Cie )a cum.ra de la le)i*i o ca( ( ia( + aul
6
de )e(elie di ca(a )2dut lui i di cetatea + care o
a)ea6 cci ca(ele di cet*ile le)i*ilor (ut a)erea lor + miAlocul co.iilor lui 7(rael.
6
?e). 2&:2$
:;8 Kgoarele ae,ate +
6
Aurul cet*ilor le)i*ilor u (e )or .utea )ide6 cci ei le )or (t.2i de )eci.
6
@a.. 4:"%, "#
:<8 -ac fratele tu (rcete i u mai .oate muci l2g tie, (8l (.riAii
6
, fie ca (tri, fie ca )eetic, ca (
tria(c +m.reu cu tie.
6
-eut. 1&:#, $6 P(. "#:2%6 P(. 41:16 P(. 112:&, 96 Pro). 14:"16 ?uc. %:"&6 @a.. 11:296 3om. 12:106 17oa ":1#
:=8 / u
6
iei de la el ici dob2d, ici camt: ( te temi
66
de -ume,eul tu, i fratele tu ( tria(c +m.reu
cu tie.
164
6
04od. 22:2&6 -eut. 2":196 Feem. &:#6 P(. 1&:&6 Pro). 2$:$6 0,ec. 1$:$, 1", 1#6 0,ec. 22:12.
66
?e). 2&:1#6 Feem. &:9
:>8 / u8i +m.rumu*i baii ti cu dob2d i ( u8i +m.rumu*i meridea ta .e camt.
:?8 0u
6
(ut -omul -ume,eul tu care )8am (co( di *ara 0gi.tului, ca ( ) dau *ara Caaaului, ca ( fiu
-ume,eul )o(tru.
6
?e). 22:"2, ""
:@8 -ac
6
fratele tu (rcete l2g tie i (e )ide *ie, ( u8l .ui (8*i fac muc de rob.
6
04od. 21:26 -eut. 1&:126 1Gm.. 9:226 2Gm.. 4:16 Feem. &:&6 7er. "4:14
;A8 Ci ( fie la tie ca u om tocmit cu ,iua, ca u )eetic6 ( (tea + (luAba ta .2 la aul de )e(elie.
;78 'tuci ( ia( de la tie, el i co.iii lui care )or fi
6
cu el, i ( (e +toarc + familia lui, la moia
66
.ri*ilor
lui.
6
04od. 21:".
66
?e). 2&:2$
;98 Cci ei (ut
6
(luAitorii Mei, .e care i8am (co( di *ara 0gi.tului6 ( u fie )2du*i cum (e )2d robii.
6
?e). 2&:&&6 3om. %:226 1Cor. #:2"
;:8 / u8l (t.2eti
6
cu a(.rime
66
i ( te temi
B
de -ume,eul tu.
6
0fe(. %:96 Col. 4:1.
66
?e). 2&:4%6 04od. 1:1".
B
?e). 2&:1#6 04od. 1:1#, 216 -eut. 2&:1$6 Mal. ":&
;;8 -ac )rei ( ai robi i roabe, (8i iei de la eamurile
6
care ) +coAoar6 de la ele ( cum.ra*i robi i roabe.
6
7(a. &%:", %
;<8 !e*i .utea (8i cum.ra*i i ditre co.iii (triilor care )or locui la tie i di familiile lor, .e care le )or
ate + *ara )oa(tr6 ei )or fi a)erea )oa(tr.
;=8 Gi .ute*i l(a moteire
6
co.iilor )otri du. )oi, ca .e o moie6 i .ute*i (8i *ie*i a(tfel robi .e )eci. -ar c2t
de(.re fra*ii )otri, co.iii lui 7(rael, iciuul
66
di )oi ( u (t.2ea(c .e fratele (u cu a(.rime.
6
7(a. 14:2.
66
?e). 2&:4"
;>8 -ac u (tri (au u )eetic (e +mbog*ete, i fratele
6
tu (rcete l2g el i (e )ide (triului care
locuiete la tie (au )reuuia di familia (triului,
6
?e). 2&:2&, "&
;?8 el ( aib dre.tul de r(cum.rare, du. ce (e )a fi )2dut: uul di fra*ii lui ( .oat (8l
6
r(cum.ere.
6
Feem. &:&
;@8 Hc<iul lui, (au fiul uc<iului lui, (au ua di rudele lui de a.roa.e, )a .utea (8l r(cum.ere6 (au, dac are
miAloace, ( (e r(cum.ere (igur
6
.
6
?e). 2&:2%
<A8 / fac (ocoteala cu cel ce l8a cum.rat, di aul c2d (8a )2dut .2 + aul de )e(elie6 i .re*ul de .ltit
)a at2ra de umrul ailor, care )or fi .re*ui*i ca ai uui
6
om tocmit cu .lat.
6
7o) #:16 7(a. 1%:146 7(a. 21:1%
<78 -ac mai (ut +c mul*i ai .2 la aul de )e(elie, +i )a .lti r(cum.rarea du. .re*ul ailor acelora i
(8l (cad di .re*ul cu care a fo(t cum.rat6
<98 dac mai rm2 .u*ii ai .2 la aul de )e(elie, ( le fac (ocoteala i (8i .ltea(c r(cum.rarea du.
aceti ai.
<:8 / fie la el ca uul tocmit cu aul6 i acela la care )a fi ( u (e .oarte cu a(.rime cu el (ub oc<ii ti.
<;8 7ar dac u e(te r(cum.rat + iciuul di ace(te feluri, (
6
ia( de la el + aul de )e(elie, el i co.iii lui
care )or fi +m.reu cu el.
6
?e). 2&:416 04od. 21:2, "
<<8 Cci co.iii lui 7(rael (ut
6
robii Mei6 ei (ut robii Mei, .e care i8am (co( di *ara 0gi.tului. 0u (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
?e). 2&:42
Capitolul 26
+inecuvntarea
78 / u ) face*i idoli
6
, ( u ) ridica*i ici c<i. cio.lit, ici (t2l. de aducere amite6 ( u .ue*i + *ara
)oa(tr icio .iatr +m.odobit cu c<i.uri, ca ( ) +c<ia*i +aitea ei6 cci 0u (ut -omul -ume,eul
)o(tru.
6
04od. 20:4, &6 -eut. &:$6 -eut. 1%:226 -eut. 2#:1&6 P(. 9#:#
98 / .,i*i /abatele
6
Mele i ( ci(ti*i ?ocaul Meu cel /f2t. 0u (ut -omul.
6
?e). 19:"0
:8 -ac
6
)e*i urma legile Mele, dac )e*i .,i .orucile Mele i le )e*i +m.lii,
6
-eut. 11:1"81&6 -eut. 2$:1814
;8 ) )oi trimite
6
.loi la )reme, .m2tul
66
+i )a da roadele, i .omii de .e c2m. +i )or da roadele.
165
6
7(a. "0:2"6 0,ec. "4:2%6 7oel 2:2", 24.
66
P(. %#:%6 P(. $&:126 0,ec. "4:2#6 0,ec. "%:"06 Ca<. $:12
<8 'bia )e*i treiera
6
gr2ul i )e*i +ce.e cule(ul )iei, i cule(ul )iei )a *ie .2 la (emtur6 )e*i a)ea .2ie
66

di
B
belug, )e*i m2ca i ) )e*i (tura i )e*i locui fr fric + *ara )oa(tr.
6
'mo( 9:1".
66
?e). 2&:196 -eut. 11:1&6 7oel 2:19, 2%.
B
?e). 2&:1$6 7o) 11:1$6 0,ec. "4:2&, 2#, 2$
=8 !oi
6
da .ace + *ar, i imei u ) )a tulbura
66
(omul6 )oi face ( .iar di *ar fiarele
B
(lbatice, i (abia
BB

u )a trece .ri *ara )oa(tr.
6
1Cro. 22:96 P(. 29:116 P(. 14#:146 7(a. 4&:#6 Iag. 2:9.
66
7o) 11:196 P(. ":&6 P(. 4:$6 7(a. "&:96 7er. "0:106 0,ec. "4:2&6 K(ea 2:1$6 Mef. ":1".
B
2Gm.. 1#:2&6 0,ec. &:1#6 0,ec. 14:1&.
BB
0,ec. 14:1#
>8 !e*i urmri .e )rAmaii )otri, i ei )or cdea ucii de (abie +aitea )oa(tr.
?8 Cici
6
di )oi )or urmri o (ut, i o (ut di )oi )or urmri ,ece mii, i )rAmaii )otri )or cdea ucii de
(abie +aitea )oa(tr.
6
-eut. "2:"06 7o(. 2":10
@8 0u M )oi +toarce
6
(.re )oi, ) )oi
66
face ( crete*i, ) )oi +mul*i i Gmi )oi *ie legm2tul Meu cu )oi.
6
04od. 2:2&6 2Gm.. 1":2".
66
Be. 1#:%, #6 Feem. 9:2"6 P(. 10#:"$
7A8 !e*i m2ca
6
di roadele cele )ec<i i )e*i (coate afar .e cele )ec<i, ca ( face*i loc celor oi.
6
?e). 2&:22
778 Gmi )oi
6
ae,a ?ocaul Meu + miAlocul )o(tru, i (ufletul Meu u
66
) )a ur+.
6
04od. 2&:$6 04od. 29:4&6 7o(. 22:196 P(. #%:26 0,ec. "#:2%, 2#, 2$6 '.oc. 21:".
66
?e). 20:2"6 -eut. "2:19
798 !oi
6
umbla + miAlocul )o(tru6 0u
66
)oi fi -ume,eul )o(tru, i )oi )e*i fi .o.orul Meu.
6
2Cor. %:1%.
66
04od. %:#6 7er. #:2"6 7er. 11:46 7er. "0:226 0,ec. 11:206 0,ec. "%:2$
7:8 0u
6
(ut -omul -ume,eul )o(tru care )8am (co( di *ara 0gi.tului, care )8am (co( di
66
robie6 0u am ru.t
legturile Augului )o(tru i )8am fcut ( merge*i cu ca.ul ridicat.
6
?e). 2&:"$, 42, &&.
66
7er. 2:206 0,ec. "4:2#
+lestemul
7;8 -ar
6
dac u M a(culta*i i u +m.lii*i toate ace(te .oruci,
6
-eut. 2$:1&6 Pl2g. 2:1#6 Mal. 2:2
7<8 dac e(ocoti*i
6
legile Mele i dac (ufletul )o(tru urte r2duielile Mele, aa +c2t ( u +m.lii*i toate
.orucile Mele i ( ru.e*i legm2tul Meu,
6
?e). 2%:4"6 2Gm.. 1#:1&
7=8 iat ce ) )oi face atuci: )oi trimite .e(te )oi groa,a
6
, ligoarea
66
i frigurile, care )or face ( )i (e (tig
B

oc<ii i ( .iar )ia*a di )oi. /m2*a
BB
o )e*i (ema + ,adar, cci o )or m2ca )rAmaii )otri.
6
-eut. 2$:%&, %%, %#6 -eut. "2:2&6 7er. 1&:$.
66
-eut. 2$:22.
B
1/am. 2:"".
BB
-eut. 2$:"", &16 7o) "1:$6 7er. &:1#6 7er. 12:1"6 Mica %:1&
7>8 Gmi
6
)oi +toarce fa*a +m.otri)a )oa(tr i )e*i fi
66
btu*i i )e*i fugi diaitea )rAmailor )otri6 cei ce )
ur(c
B
) )or (ubAuga i )e*i fugi
BB
fr ( fi*i urmri*i c<iar.
6
?e). 1#:10.
66
-eut. 2$:2&6 Jud. 2:146 7er. 19:#.
B
P(. 10%:41.
BB
?e). 2%:"%6 P(. &":&6 Pro). 2$:1
7?8 -ac, cu toate ace(tea, u M )e*i a(culta, ) )oi .ede.(i de a.te ori
6
mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
1/am. 2:&6 P(. 119:1%46 Pro). 24:1%
7@8 !oi fr2ge m2dria
6
.uterii )oa(tre, )oi face
66
ca dea(u.ra )oa(tr cerul ( fie de fier, i .m2tul de aram.
6
7(a. 2&:116 7(a. 2%:&6 0,ec. #:246 0,ec. "0:%.
66
-eut. 2$:2"
9A8 !i (e )a i(to)i .uterea
6
fr folo(: .m2tul
66
)o(tru u8i )a da roadele, i .omii de .e .m2t u8i )or da
roadele.
6
P(. 12#:16 7(a. 49:4.
66
-eut. 11:1#6 -eut. 2$:1$6 Iag. 1:10
978 -ac i du. acea(ta ) )e*i +m.otri)i i u )e*i )oi ( M a(culta*i, ) )oi lo)i de a.te ori mai mult .etru
.catele )oa(tre.
998 !oi trimite
6
+m.otri)a )oa(tr fiarele de .e c2m. care ) )or l(a fr co.ii, ) )or imici )itele i ) )or
+m.u*ia6 aa c ) )or rm2e drumurile
66
.u(tii.
6
-eut. "2:246 2Gm.. 1#:2&6 0,ec. &:1#6 0,ec. 14:1&.
66
Jud. &:%6 2Cro. 1&:&6 7(a. "":$6 Pl2g. 1:46 Ca<. #:14
9:8 -ac .ede.(ele ace(tea u ) )or
6
+dre.ta i dac ) )e*i +m.otri)i Mie,
6
7er. 2:"06 7er. &:"6 'mo( 4:%812
9;8 M )oi
6
+m.otri)i i 0u )ou i ) )oi lo)i de a.te ori mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
2/am. 22:2#6 P(. 1$:2%
9<8 !oi face
6
( )i +m.otri)a )oa(tr (abie, care )a r,bua clcarea legm2tului Meu6 i c2d ) )e*i (tr2ge
+ cet*ile )oa(tre, )oi trimite
66
ciuma + miAlocul )o(tru i )e*i fi da*i + m2iile )rAmaului.
6
0,ec. &:1#6 0,ec. %:"6 0,ec. 14:1#6 0,ec. 29:$6 0,ec. "":2.
66
Fum. 14:126 -eut. 2$:216 7er. 14:126 7er. 24:106 7er. 29:1#, 1$6 'mo( 4:10
9=8 C2d ) )oi
6
trimite li.( de .2ie, ,ece femei ) )or coace .2ie +tr8u (igur cu.tor i )i (e )a da .2iea
cu c2tarul6 )e*i m2ca
66
, dar u ) )e*i (tura.
6
P(. 10&:1%6 7(a. ":16 0,ec. 4:1%6 0,ec. &:1%6 0,ec. 14:1".
66
7(a. 9:206 Mica %:146 Iag. 1:%
166
9>8 -ac, cu
6
toate ace(tea, u M )e*i a(culta i dac ) )e*i +m.otri)i Mie,
6
?e). 2%:21, 24
9?8 M )oi +m.otri)i i 0u )ou
6
cu m2ie i ) )oi .ede.(i de a.te ori mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
7(a. &9:1$6 7(a. %":"6 7(a. %%:1&6 7er. 21:&6 0,ec. &:1", 1&6 0,ec. $:1$
9@8 !e*i m2ca
6
.2 i carea fiilor )otri, )e*i m2ca .2 i carea fiicelor )oa(tre.
6
-eut. 2$:&"6 2Gm.. %:296 Pl2g. 4:106 0,ec. &:10
:A8 ! )oi imici
6
+l*imile .etru Aertf, ) )oi dr2ma (t2l.ii +c<ia*i (oarelui, )oi aruca
66
tru.urile )oa(tre
moarte .e(te tru.urile moarte ale idolilor )otri, i (ufletul Meu
B
) )a ur+.
6
2Cro. "4:", 4, #6 7(a. 2#:96 0,ec. %:"8%, 1".
66
2Gm.. 2":206 2Cro. "4:&.
B
?e). 20:2"6 P(. #$:&96 P(. $9:"$6 7er. 14:19
:78 ! )oi l(a cet*ile
6
.u(tii, ) )oi .u(tii locaurile
66
(fite i u )oi mai miro(i miro(ul .lcut al tm2iei
)oa(tre.
6
Feem. 2:"6 7er. 4:#6 0,ec. %:%.
66
P(. #4:#6 Pl2g. 1:106 0,ec. 9:%6 0,ec. 21:2
:98 !oi .u(tii
6
*ara, aa c )rAmaii )otri care o )or locui )or rm2e +cremei*i
66
),2d8o.
6
7er. 9:116 7er. 2&:11, 1$.
66
-eut. 2$:"#6 1Gm.. 9:$6 7er. 1$:1%6 7er. 19:$6 0,ec. &:1&
::8 ! )oi
6
+m.rtia .ritre eamuri i )oi (coate (abia du. )oi. Mara )oa(tr )a fi .u(tiit, i cet*ile )oa(tre
)or rm2e .u(tii.
6
-eut. 4:2#6 -eut. 2$:%46 P(. 44:116 7er. 9:1%6 0,ec. 12:1&6 0,ec. 20:2"6 0,ec. 22:1&6 Ca<. #:14
:;8 'tuci *ara
6
(e )a bucura de /abatele ei, tot tim.ul c2t )a fi .u(tiit i c2t )e*i fi + *ara )rAmailor )otri6
atuci *ara (e )a odi<i i (e )a bucura de /abatele ei.
6
2Cro. "%:21
:<8 Tot tim.ul c2t )a fi .u(tiit, )a a)ea odi<a .e care 8o a)u(e(e + aii
6
)otri de /abat, c2d o locuia*i.
6
?e). 2&:2
:=8 G iima acelora ditre )oi care )or mai rm2e + )ia*, + *ara )rAmailor lor, )oi bga
6
frica6 i +i )a urmri
.2 i foetul
66
uei fru,e (uflate de )2t6 )or fugi ca de (abie i )or cdea fr ( fie urmri*i.
6
0,ec. 21:#, 12, 1&.
66
?e). 2%:1#6 7o) 1&:216 Pro). 2$:1
:>8 /e )or .r)li uii
6
.e(te al*ii ca +aitea (abiei, fr ( fie urmri*i. Fu )e*i
66
.utea ( (ta*i + .icioare + fa*a
)rAmailor )otri6
6
7(a. 10:46 Jud. #:226 1/am. 14:1&, 1%.
66
7o(. #:12, 1"6 Jud. 2:14
:?8 )e*i .ieri .ritre eamuri i ) )a m2ca *ara )rAmailor )otri.
:@8 7ar .e aceia ditre )oi care )or mai rm2e + )ia* +i )a a.uca durerea
6
.etru frdelegile lor, + *ara
)rAmailor lor6 +i )a a.uca durerea i .etru frdelegile .ri*ilor lor.
6
-eut. 4:2#6 -eut. 2$:%&6 Feem. 1:$6 7er. ":2&6 7er. 29:12, 1"6 0,ec. 4:1#6 0,ec. %:96 0,ec. 20:4"6 0,ec. 21:2"6 0,ec. "":106 0,ec. "%:"16 K(ea
&:1&6 Ca<. 10:9
Primirea din nou
;A8 Gi
6
)or mrturi(i frdelegile lor i frdelegile .ri*ilor lor, clcrile de lege .e care le8au ()2rit fa* de
Mie i +m.otri)irea cu care Mi (8au +m.otri)it, .cate di .ricia crora
6
Fum. &:#6 1Gm.. $:"", "&, 4#6 Feem. 9:26 Pro). 2$:1"6 -a. 9:", 46 ?uc. 1&:1$6 17oa 1:9
;78 i 0u M8am +m.otri)it lor i i8am adu( + *ara )rAmailor lor. Ei atuci iima lor etiat +m.reAur
6
(e )a
(meri
66
i )or .lti datoria frdelegilor lor.
6
7er. %:106 7er. 9:2&, 2%6 0,ec. 44:#6 @a.. #:&16 3om. 2:296 Col. 2:11.
66
1Gm.. 21:296 2Cro. 12:%, #, 126 2Cro. "2:2%6 2Cro. "":12, 1"
;98 'tuci Gmi )oi
6
aduce amite de legm2tul Meu cu 7aco), Gmi )oi aduce amite de legm2tul Meu cu 7(aac
i de legm2tul Meu cu ')raam i Gmi )oi aduce amite de
66
*ar.
6
04od. 2:246 04od. %:&6 P(. 10%:4&6 0,ec. 1%:%0.
66
P(. 1"%:2"
;:8 Mara +( )a
6
trebui ( fie .r(it de ei i (e )a bucura de /abatele ei + tim.ul c2d )a rm2e .u(tiit
de.arte de ei6 i ei )or .lti datoria frdelegilor lor, .etru c au e(ocotit
66
.orucile Mele i .etru c (ufletul
lor a ur2t legile Mele.
6
?e). 2%:"4, "&.
66
?e). 2%:1&
;;8 -ar, i c2d )or fi + *ara )rAmailor lor, u8i )oi le.da
6
de tot i u8i )oi ur+ .2 acolo +c2t (8i imice(c
de tot i ( ru. legm2tul Meu cu ei6 cci 0u (ut -omul -ume,eul lor.
6
-eut. 4:"16 2Gm.. 1":2"6 3om. 11:2
;<8 Ci Gmi )oi aduce amite
6
, (.re biele lor, de )ec<iul legm2t .ri
66
care i8am (co( di *ara 0gi.tului, +
B
fa*a
eamurilor, ca ( fiu -ume,eul lor. 0u (ut -omul.:
6
3om. 11:2$.
66
?e). 22:""6 ?e). 2&:"$.
B
P(. 9$:26 0,ec. 20:9, 14, 22
;=8 'ce(tea
6
(ut r2duielile, .orucile i legile .e care le8a (tatoricit -omul +tre 0l i co.iii lui 7(rael, .e
mutele /iai
66
, .ri Moi(e.
6
?e). 2#:"46 -eut. %:16 -eut. 12:16 -eut. "":46 7oa 1:1#.
66
?e). 2&:1
167
Capitolul 27
7uruinele
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
98 9C2d (e
6
)or face Aurui*e -omului, dac e )orba de oamei, ei ( fie ai -omului, du. .re*uirea ta.
6
Fum. %:26 Jud. 11:"0, "1, "96 1/am. 1:11, 2$
:8 7ar .re*uirea .e care o )ei face uui brbat de la dou,eci .2 la ai,eci de ai, ( fie de cici,eci de (icli de
argit, du.
6
(iclul /f2tului ?oca6
6
04od. "0:1"
;8 dac e(te femeie, .re*uirea ( fie de trei,eci de (icli.
<8 -e la cici .2 la dou,eci de ai, .re*uirea ( fie de dou,eci de (icli .etru u biat, i de ,ece (icli .etru
o fat.
=8 -e la o lu .2 la cici ai, .re*uirea ( fie de cici (icli de argit .etru u biat, i de trei (icli de argit
.etru o fat.
>8 -e la ai,eci de ai + (u(, .re*uirea ( fie de cici(.re,ece (icli .etru u brbat, i de ,ece (icli .etru o
femeie.
?8 -ac cel ce a fcut Aurui*a e(te .rea (rac ca ( .ltea(c .re*uirea acea(ta fcut de tie, (8l aduc la .reot
(8l .re*uia(c6 i .reotul ( fac o .re*uire .otri)it cu miAloacele omului aceluia.
@8 -ac e(te )orba de dobitoacele care .ot fi adu(e ca Aertf -omului, orice dobitoc care (e )a da -omului )a
fi ce)a (f2t.
7A8 / u8l (c<imbe i ( u .u uul ru + locul uuia bu, ici uul bu + locul uuia ru6 dac (8ar +t2m.la
( (e +locuia(c u dobitoc cu altul, i uul i cellalt )a fi (f2t.
778 -ac e(te )orba de dobitoacele ecurate care u .ot fi adu(e ca Aertf -omului, ( aduc dobitocul la .reot,
798 care8i )a face .re*uirea, du. cum )a fi bu (au ru, i )a rm2e la .re*uirea .reotului.
7:8 -ac
6
)rea (8l r(cum.ere, ( mai adauge o cicime la .re*uirea lui.
6
?e). 2#:1&, 19
Predarea lucrurilor
7;8 -ac cie)a +i +c<i -omului ca(a, <r,id8o -omului ca u dar (f2t, .reotul (8i fac .re*uirea,
du. cum )a fi bu (au rea, i ( rm2 la .re*uirea fcut de .reot.
7<8 -ac
6
cel ce i8a +c<iat -omului ca(a )rea (8o r(cum.ere, ( adauge o cicime la .re*ul .re*uirii ei, i )a
fi a lui.
6
?e). 2#:1"
7=8 -ac cie)a +c<i -omului u ogor di moia lui, .re*uirea ta ( fie du. c2timea de (m2* .e care o
d, i aume cici,eci de (icli de argit .etru u omer de (m2* de or,.
7>8 -ac +i +c<i -omului ogorul, cu +ce.ere c<iar di aul de )e(elie, ( rm2 la .re*uirea ta6
7?8 dar dac +i +c<i -omului ogorul du. aul de )e(elie, atuci .reotul (8i (ocotea(c
6
.re*ul du.
umrul ailor care mai rm2 .2 la aul de )e(elie i (8l (cad di .re*uirea ta.
6
?e). 2&:1&, 1%
7@8 -ac
6
cel ce i8a +c<iat -omului ogorul )rea (8l r(cum.ere, atuci ( mai adauge o cicime la argitul
.re*uit de tie, i ogorul ( rm2 al lui.
6
?e). 2#:1"
9A8 -ac u8i r(cum.r ogorul i8l )ide altui om, u )a mai .utea fi r(cum.rat.
978 Ei c2d )a iei cum.rtorul di el la aul de )e(elie
6
, ogorul acela ( fie +c<iat
66
-omului, ca ogor
<r,it ?ui6 ( fie moia
B
.reotului.
6
?e). 2&:10, 2$, "1.
66
?e). 2#:2$.
B
Fum. 1$:146 0,ec. 44:29
998 -ac cie)a +c<i -omului u ogor cum.rat de el, care u face .arte di moia
6
lui,
6
?e). 2&:10, 2&
9:8 .reotul
6
(8i (ocotea(c .re*ul du. c2t face .re*uirea .2 la aul de )e(elie, i omul acela ( .ltea(c +
aceeai ,i .re*ul <otr2t de tie, ca lucru +c<iat -omului.
6
?e). 2#:1$
9;8 G aul de
6
)e(elie, ogorul ( (e +toarc la acela de la care fu(e(e cum.rat i di moia cruia fcea .arte.
6
?e). 2&:2$
9<8 Toate .re*uirile ( (e fac + (iclii /f2tului ?oca: (iclul are dou,eci de g<ere
6
.
168
6
04od. "0:1"6 Fum. ":4#6 Fum. 1$:1%6 0,ec. 4&:12
Ce nu se poate %nchina
9=8 Fimei u )a .utea ( +c<ie -omului .e +t2iul
6
(cut di )ita lui, care c<iar e(te al -omului ca +t2i
(cut: fie bou, fie miel, e(te al -omului.
6
04od. 1":2, 126 04od. 22:"06 Fum. 1$:1#6 -eut. 1&:19
9>8 -ac e(te )orba +( de u dobitoc ecurat, (8l r(cum.ere cu .re*ul .re*uit de tie, mai adug2d
6
+c o
cicime6 dac u e(te r(cum.rat, ( fie )2dut du. .re*uirea ta.
6
?e). 2#:1181"
9?8 Tot
6
ce )a drui u om -omului .ri fgdui*, di ce are, u )a .utea ici ( (e )2d, ici ( (e
r(cum.ere: fie om, fie dobitoc, fie u ogor di moia lui6 tot ce )a fi druit -omului .ri fgdui* )a fi u
lucru .rea(f2t .etru -omul.
6
?e). 2#:216 7o(. %:1#819
9@8 Ficiu
6
om +c<iat -omului .ri fgdui* u )a .utea fi r(cum.rat, ci )a fi omor2t.
6
Fum. 21:2, "
Zeciuielile
:A8 Krice
6
,eciuial di .m2t, fie di roadele .m2tului, fie di rodul .omilor, e(te a -omului6 e(te u lucru
+c<iat -omului.
6
Be. 2$:226 Fum. 1$:21, 246 2Cro. "1:&, %, 126 Feem. 1":126 Mal. ":$, 10
:78 -ac )rea cie)a ( r(cum.ere ce)a di ,eciuiala lui, ( mai adauge o
6
cicime.
6
?e). 2#:1"
:98 Krice ,eciuial di cire,i i di turme, di tot ce trece
6
(ub toiag, ( fie o ,eciuial +c<iat -omului.
6
7er. "":1"6 0,ec. 20:"#6 Mica #:14
::8 / u (e cercete,e dac dobitocul e(te bu (au ru i ( u
6
(e (c<imbe6 dac (e +locuiete u dobitoc cu u
altul, i uul i cellalt )a fi (f2t, i u )or .utea fi r(cum.ra*i.:
6
?e). 2#:10
:;8 'ce(tea
6
(ut .orucile .e care le8a dat lui Moi(e, -omul, .etru co.iii lui 7(rael, .e mutele /iai.
6
?e). 2%:4%
169
NUMERI
*
6
-eut. $:1&6 -eut. "2:98146 Feem. 9:19821
Capitolul 1
#umrtoarea israeliilor
78 -omul a )orbit lui Moi(e + .u(tiul
6
/iai, + Cortul +t2lirii
66
, + cea dit2i ,i a luii a doua, + al doilea a
du. ieirea lor di *ara 0gi.tului. 0l a ,i(:
6
04od. 19:16 Fum. 10:11, 12.
66
04od. 2&:22
98 9@ace*i umrtoarea
6
+tregii aduri a co.iilor lui 7(rael, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
umr2d .e ca. umele tuturor brba*ilor,
6
04od. "0:126 04od. "$:2%6 Fum. 2%:2, %", %46 2/am. 24:26 1Cro. 21:2
:8 de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei di 7(rael care (ut + (tare ( .oarte armele6 ( le face*i
umrtoarea du. cetele lor, tu i 'aro.
;8 / fie cu )oi c2te u brbat de fiecare (emi*ie, c.eteie a ca(ei .ri*ilor (i.
<8 7at umele brba*ilor care )or fi +m.reu cu )oi:
.etru 3ube: 0li*ur, fiul lui Eedeur6
=8 .etru /imeo: Eelumiel, fiul lui Muriadai6
>8 .etru 7uda: Fa<o, fiul lui 'miadab6
?8 .etru 7(a<ar: Fetaeel, fiul lui Muar6
@8 .etru Cabulo: 0liab, fiul lui Ielo6
7A8 .etru fiii lui 7o(if 5 .etru 0fraim: 0liama, fiul lui 'mi<ud6 .etru Maa(e: Bamliel, fiul lui Peda<*ur6
778 .etru Beiami: 'bida, fiul lui B<ideoi6
798 .etru -a: '<ie,er, fiul lui 'miadai6
7:8 .etru 'er: Paguiel, fiul lui Kcra6
7;8 .etru Bad: 0lia(af, fiul lui -euel
6
6
6
Fum. 2:14
7<8 .etru Feftali: '<ira, fiul lui 0a.:
7=8 'cetia (ut
6
cei ce au fo(t alei de aduare, mai marii (emi*iilor .ri*ilor lor, c.eteiile
66
miilor lui 7(rael.
6
Fum. #:26 1Cro. 2#:1%.
66
04od. 1$:21, 2&
7>8 Moi(e i 'aro au luat .e brba*ii acetia care fu(e(er c<ema*i .e ume,
7?8 i au (tr2( toat aduarea, + cea dit2i ,i a luii a doua. 78au trecut + cr*ile care cu.rideau (.i*a
eamului, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d .e ca. umele brba*ilor de la )2r(ta de
dou,eci de ai + (u(.
7@8 Moi(e a fcut umrtoarea + .u(tiul /iai, cum +i .oruci(e -omul.
9A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 3ube, +t2iul (cut al lui 7(rael, du. familiile lor, du. ca(ele
.ri*ilor lor, umr2d .e ca. umele tuturor brba*ilor, de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei +
(tare ( .oarte armele:
978 brba*ii di (emi*ia lui 3ube, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i a(e de mii cici (ute.
998 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui /imeo, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor6 le8au fcut
umrtoarea, umr2d .e ca. umele tuturor brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, to*i cei + (tare
( .oarte armele:
9:8 brba*ii di (emi*ia lui /imeo, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i ou de mii trei (ute.
9;8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Bad, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor6 umr2d umele
brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9<8 brba*ii di (emi*ia lui Bad, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i cici de mii a(e (ute cici,eci.
9=8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 7uda, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d umele
brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9>8 brba*ii di (emi*ia lui 7uda, iei*i la umrtoare, au fo(t a.te,eci i .atru de mii a(e (ute.
9?8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 7(a<ar, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor6 umr2d umele
brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9@8 brba*ii di (emi*ia lui 7(a<ar, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i .atru de mii .atru (ute.
170
:A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Cabulo, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d
umele brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:78 brba*ii di (emi*ia lui Cabulo, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i a.te de mii .atru (ute.
:98 'u trecut + cr*ile eamului ditre fiii lui 7o(if, .e fiii lui 0fraim, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor
lor, umr2d umele brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
::8 brba*ii di (emi*ia lui 0fraim, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci de mii cici (ute.
:;8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Maa(e, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d
umele brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:<8 brba*ii di (emi*ia lui Maa(e, iei*i la umrtoare, au fo(t trei,eci i dou de mii dou (ute.
:=8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Beiami, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d
umele brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:>8 brba*ii di (emi*ia lui Beiami, iei*i la umrtoare, au fo(t trei,eci i cici de mii .atru (ute.
:?8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui -a, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d umele
brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:@8 brba*ii di (emi*ia lui -a, iei*i la umrtoare, au fo(t ai,eci i dou de mii a.te (ute.
;A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 'er, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr2d umele
brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
;78 brba*ii di (emi*ia lui 'er, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i ua de mii cici (ute.
;98 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Feftali, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor6 umr2d
umele brba*ilor de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
;:8 brba*ii di (emi*ia lui Feftali, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i trei de mii .atru (ute.
;;8 'cetia
6
(ut aceia a cror umrtoare a fo(t fcut de Moi(e i 'aro, i de cei doi(.re,ece brba*i, mai
mari ai lui 7(rael6 era c2te u brbat .etru fiecare di ca(ele .ri*ilor lor.
6
Fum. 2%:%4
;<8 To*i aceia ditre co.iii lui 7(rael, iei*i la umrtoare, du. ca(ele .ri*ilor lor, de la )2r(ta de dou,eci de
ai + (u(, to*i aceia di 7(rael care erau + (tare ( .oarte armele,
;=8 to*i cei iei*i la umrtoare, au fo(t a(e
6
(ute trei mii cici (ute cici,eci.
6
04od. "$:2%6 04od. 12:"#6 Fum. 2:"26 Fum. 2%:&1
&eose"irea leviilor
;>8 ?e)i*ii
6
, du. (emi*ia .ri*ilor lor, 8au itrat + umrtoarea acea(ta.
6
Fum. 2:""6 Fum. "6 Fum. 46 Fum. 2%:&#6 1Cro. %6 1Cro. 21:%
;?8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
;@8 9/ u
6
faci umrtoarea (emi*iei lui ?e)i i ( u8i umeri ca.etele + miAlocul celorlal*i co.ii ai lui 7(rael.
6
Fum. 2:""6 Fum. 2%:%2
<A8 -
6
+ griAa le)i*ilor Cortul +t2lirii, toate ueltele lui i tot ce *ie de el. 0i )or duce Cortul i toate ueltele
lui, )or face (luAba + el i )or tbr+
66
+ Aurul Cortului.
6
04od. "$:216 Fum. ":#, $6 Fum. 4:1&, 2&, 2%, 2#, "".
66
Fum. ":2", 29, "&, "$
<78 C2d )a
6
.ori Cortul, le)i*ii (8l de(fac6 i c2d (e )a o.ri Cortul, le)i*ii (8l +tid6 iar (triul
66
care (e
)a a.ro.ia de el, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
Fum. 10:1#, 21.
66
Fum. ":10, "$6 Fum. 1$:22
<98 Co.iii lui 7(rael
6
( tbra(c fiecare + tabra lui, fiecare l2g (teagul lui, du. cetele lor.
6
Fum. 2:2, "4
<:8 -ar le)i*ii
6
( tbra(c + Aurul Cortului +t2lirii, .etru ca ( u i,bucea(c
66
m2ia Mea +m.otri)a
adurii co.iilor lui 7(rael6 i
B
le)i*ii ( aib .a,a Cortului +t2lirii.:
6
Fum. 1:&0.
66
?e). 10:%6 Fum. $:196 Fum. 1%:4%6 Fum. 1$:&6 1/am. %:19.
B
Fum. ":#, $6 Fum. $:2482%6 Fum. 1$:"8&6 Fum. "1:"0, 4#6 1Cro.
2":"26 2Cro. 1":11
<;8 Co.iii lui 7(rael au fcut +tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui Moi(e, -omul6 aa au fcut.
Capitolul 2
Ae'area ta"erelor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 9Co.iii lui 7(rael au ( tbra(c fiecare
6
l2g (teagul lui, (ub (emele ca(ei .ri*ilor lui6 ( tbra(c +
fa*a
66
i +m.reAurul Cortului +t2lirii.
171
6
Fum. 1:&2.
66
7o(. ":4
:8 ?a r(rit, tabra lui 7uda, cu (teagul ei i cu otirile (ale. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui 7uda,
Fa<o
6
, fiul lui 'miadab,
6
Fum. 10:146 3ut 4:206 1Cro. 2:106 Mat. 1:46 ?uc. ":"2, ""
;8 cu otirea lui, alctuit di a.te,eci i .atru de mii a(e (ute de oamei iei*i la umrtoare.
<8 ?2g el ( tbra(c (emi*ia lui 7(a<ar i mai marele fiilor lui 7(a<ar, Fetaeel, fiul lui Muar,
=8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i .atru de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare6
>8 a.oi (emi*ia lui Cabulo i mai marele fiilor lui Cabulo, 0liab, fiul lui Ielo,
?8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i a.te de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
@8 To*i cei di tabra lui 7uda, iei*i la umrtoare, (ut o (ut o.t,eci i a(e de mii .atru (ute de brba*i, du.
otirea lor. 0i (
6
.orea(c cei dit2i.
6
Fum. 10:14
7A8 ?a mia,,i, tabra lui 3ube, cu (teagul ei i cu otirile ei. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui 3ube,
0li*ur, fiul lui Eedeur,
778 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i a(e de mii cici (ute de brba*i iei*i la umrtoare.
798 ?2g el ( tbra(c (emi*ia lui /imeo i mai marele fiilor lui /imeo, Eelumiel, fiul lui Muriadai,
7:8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i ou de mii trei (ute de oamei iei*i la umrtoare6
7;8 a.oi (emi*ia lui Bad i mai marele fiilor lui Bad, 0li(a, fiul lui -euel,
7<8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i cici de mii a(e (ute cici,eci de oamei iei*i la umrtoare.
7=8 To*i cei di tabra lui 3ube, iei*i la umrtoare, (ut o (ut cici,eci i uu de mii .atru (ute cici,eci de
oamei, du. otirile lor. 0i
6
( .orea(c + al doilea r2d.
6
Fum. 10:1$
7>8 '.oi
6
)a .ori Cortul +t2lirii, +m.reu cu tabra le)i*ilor, ae,at + miAlocul celorlalte tabere. Pe drum
)or *ie irul + care au tbr2t, fiecare la r2dul lui, du. (teagul lui.
6
Fum. 10:1#, 21
7?8 ?a a.u(, tabra lui 0fraim, cu (teagul (u i cu otirile (ale. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui 0fraim,
0liama, fiul lui 'mi<ud,
7@8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci de mii cici (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9A8 ?2g el ( tbra(c (emi*ia lui Maa(e i mai marele fiilor lui Maa(e, Bamliel, fiul lui Peda<*ur,
978 cu otirea lui, alctuit di trei,eci i dou de mii dou (ute de oamei iei*i la umrtoare6
998 a.oi (emi*ia lui Beiami i mai marele fiilor lui Beiami, 'bida, fiul lui B<ideoi,
9:8 cu otirea lui, alctuit di trei,eci i cici de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9;8 To*i cei di tabra lui 0fraim, iei*i la umrtoare, (ut o (ut o.t mii o (ut de oamei, du. otirile lor. 0i
6

( .orea(c + al treilea r2d.
6
Fum. 10:22
9<8 ?a mia,oa.te, tabra lui -a, cu (teagul ei i cu otirile ei. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui -a,
'<ie,er, fiul lui 'miadai,
9=8 cu otirea lui, alctuit di ai,eci i dou de mii a.te (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9>8 ?2g el ( tbra(c (emi*ia lui 'er i mai marele fiilor lui 'er, Paguiel, fiul lui Kcra,
9?8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i ua de mii cici (ute de oamei iei*i la umrtoare6
9@8 a.oi (emi*ia lui Feftali i mai marele fiilor lui Feftali, '<ira, fiul lui 0a,
:A8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i trei de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
:78 To*i cei di tabra lui -a, iei*i la umrtoare, (ut o (ut cici,eci i a.te de mii a(e (ute de oamei. 0i
( .orea(c
6
cei di urm, du. (teagul lor.:
6
Fum. 10:2&
:98 'cetia (ut co.iii lui 7(rael, iei*i la umrtoare, du. ca(ele .ri*ilor lor. To*i
6
cei iei*i la umrtoare i
care au alctuit taberele, du. otirile lor, au fo(t a(e (ute trei mii cici (ute cici,eci.
6
04od. "$:2%6 Fum. 1:4%6 Fum. 11:21
::8 ?e)i*ii
6
, du. .oruca .e care o ddu(e lui Moi(e, -omul, 8au itrat la umrtoare + miAlocul co.iilor lui
7(rael.
6
Fum. 1:4#
:;8 Ei co.iii lui 7(rael au fcut +tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui Moi(e -omul. 'a
6
tbrau
ei, du. (teagurile lor6 i a(tfel .oreau la drum, fiecare du. familia lui, du. ca(a .ri*ilor lui.
6
Fum. 24:2, &, %
172
Capitolul 3
Familia lui Aaron
78 7at (m2*a lui 'aro i a lui Moi(e, .e )remea c2d a )orbit -omul cu Moi(e, .e mutele /iai.
98 7at umele fiilor lui 'aro: Fadab
6
, +t2iul (cut, 'bi<u, 0lea,ar i 7tamar.
6
04od. %:2"
:8 'ce(tea (ut umele fiilor lui 'aro, care au .rimit ugerea
6
.reo*ea(c i care au fo(t +c<ia*i + (luAba
.reo*iei.
6
04od. 2$:416 ?e). $
;8 Fadab
6
i 'bi<u au murit +aitea -omului, c2d au adu( +aitea -omului foc (tri, + .u(tiul /iai6 ei 8
a)eau fii. 0lea,ar i 7tamar au +m.liit (luAba .reo*iei, + fa*a tatlui lor 'aro.
6
?e). 10:16 Fum. 2%:%16 1Cro. 24:2
Slu5"a leviilor
<8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
=8 9'.ro.ie
6
(emi*ia lui ?e)i i .ue8o +aitea .reotului 'aro, ca ( fie + (luAba lui.
6
Fum. $:%6 Fum. 1$:2
>8 0i ( aib griA de tot ce e(te dat + .a,a lui i de tot ce e(te .orucit +tregii aduri, +aitea Cortului
+t2lirii: ( fac (luAba
6
Cortului.
6
Fum. 1:&06 Fum. $:11, 1&, 24, 2%
?8 /
6
aib griA de toate ueltele Cortului +t2lirii i de tot ce e(te .orucit co.iilor lui 7(rael: ei ( fac (luAba
Cortului.
6
Fum. $:196 Fum. 1$:%
@8 / dai .e le)i*i lui 'aro i fiilor lui6 ei (8i fie da*i lui + totul, di .artea co.iilor lui 7(rael.
7A8 Pe 'aro i .e fiii lui (8i .ui (
6
.,ea(c (luAba .reo*iei lor6 iar (triul
66
, care (e )a a.ro.ia, ( fie .ede.(it
cu moartea.:
6
Fum. 1$:#.
66
Fum. ":"$6 Fum. 1:&16 Fum. 1%:40
778 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
798 97at
6
c am luat .e le)i*i di miAlocul co.iilor lui 7(rael, + locul tuturor +t2ilor (cu*i, care (e a(c +t2i
ditre co.iii lui 7(rael6 i le)i*ii )or fi ai Mei.
6
Fum. ":416 Fum. $:1%6 Fum. 1$:%
7:8 Cci
6
orice +t2i (cut e(te al Meu6 + ,iua
66
c2d am lo)it .e to*i +t2ii (cu*i di *ara 0gi.tului, Mi8am
+c<iat Mie .e to*i +t2ii (cu*i di 7(rael, at2t di oamei, c2t i di dobitoace: ei )or fi ai Mei. 0u (ut
-omul.:
6
04od. 1":26 ?e). 2#:2%6 Fum. $:1%6 ?uc. 2:2".
66
04od. 1":12, 1&6 Fum. $:1#
Familiile leviilor
7;8 -omul a )orbit lui Moi(e + .u(tiul /iai i a ,i(:
7<8 9@ umrtoarea co.iilor lui ?e)i, du. ca(ele .ri*ilor lor, du. familiile lor6 i aume, f umrtoarea
tuturor celor de .arte brbtea(c
6
, de la )2r(ta de o lu + (u(.:
6
Fum. ":"96 Fum. 2%:%2
7=8 Moi(e le8a fcut umrtoarea, du. .oruca -omului, +tocmai cum .oruci(e.
7>8 7at
6
care (ut fiii lui ?e)i, du. umele lor: B<ero, C<e<at i Merari. 5
6
Be. 4%:116 04od. %:1%6 Fum. 2%:&#6 1Cro. %:1, 1%6 1Cro. 2":%
7?8 7at umele fiilor lui B<ero, du. familiile lor: ?ibi i
6
Eimei.
6
04od. %:1#
7@8 7at fiii lui C<e<at, du. familiile lor: 'mram
6
, 7*e<ar, Iebro i H,iel6
6
04od. %:1$
9A8 i fiii lui
6
Merari, du. familiile lor: Ma<li i Mui. 'ce(tea (ut familiile lui ?e)i, du. ca(ele .ri*ilor lor.
6
04od. %:19
978 -i B<ero (e coboar familia lui ?ibi i familia lui Eimei, alctuid familiile g<eroi*ilor.
998 Cei iei*i la umrtoare, c2d au umrat .e to*i brba*ii de la )2r(ta de o lu + (u(, au fo(t a.te mii cici
(ute.
9:8 @amiliile
6
g<eroi*ilor tbrau +a.oia Cortului, la a.u(.
6
Fum. 1:&"
173
9;8 C.eteia ca(ei .riteti a g<eroi*ilor era 0li(af, fiul lui ?ael.
9<8 G ce .ri)ete Cortul +t2lirii, + griAa fiilor lui
6
B<ero era dat: Cortul
66
i aco.eriul
B
Cortului,
+)elitoarea
BB
aco.eriului Cortului i .erdeaua
6B
de la ua Cortului +t2lirii6
6
Fum. 4:24, 2&, 2%.
66
04od. 2&:9.
B
04od. 2%:1.
BB
04od. 2%:#, 14.
6B
04od. 2%:"%
9=8 a.oi .2,ele cur*ii
6
i .erdeaua
66
de la .oarta cur*ii Cortului de Aur +m.reAurul Cortului i altarului, i toate
fuiile
B
.etru (luAba Cortului.
6
04od. 2#:9.
66
04od. 2#:1%.
B
04od. "&:1$
9>8 -i C<e<at
6
(e coboar familia amrami*ilor, familia i*e<ari*ilor, familia <ebroi*ilor i familia u,ieli*ilor,
alctuid familiile c<e<ati*ilor.
6
1Cro. 2%:2"
9?8 Fumr2d .e to*i brba*ii de la )2r(ta de o lu + (u(, (8au g(it o.t mii a(e (ute de brba*i, +(rcia*i cu
+griAirea /f2tului ?oca.
9@8 @amiliile
6
fiilor lui C<e<at tbrau + .artea de mia,,i a Cortului.
6
Fum. 1:&"
:A8 C.eteia ca(ei .riteti a familiilor c<e<ati*ilor era 0li*afa, fiul lui H,iel.
:78 G griAa
6
lor au dat c<i)otul
66
, ma(a
B
, (feicul
BB
, altarele
6B
, ueltele /f2tului ?oca, cu care +i fceau (luAba,
.erdeaua
B6
diutru i tot ce *ie de ea.
6
Fum. 4:1&.
66
04od. 2&:10.
B
04od. 2&:2".
BB
04od. 2&:"1.
6B
04od. 2#:16 04od. "0:1.
B6
04od. 2%:"2
:98 C.eteia c.eteiilor le)i*ilor era 0lea,ar, fiul .reotului 'aro6 el a)ea .ri)eg<erea a(u.ra celor +(rcia*i
( +griAea(c de /f2tul ?oca.
::8 -i Merari (e coboar familia lui Ma<li i familia lui Mui, alctuid familiile merari*ilor.
:;8 Cei iei*i la umrtoare, c2d au umrat .e to*i brba*ii de la )2r(ta de o lu + (u(, au fo(t a(e mii dou
(ute.
:<8 C.eteia ca(ei .riteti a familiilor lui Merari era Muriel, fiul lui 'bi<ail. 0i tbrau
6
+ .artea de
mia,oa.te a Cortului.
6
Fum. 1:&"
:=8 G .a,a
6
i griAa fiilor lui Merari au dat: (c2durile Cortului, drugii, (t2l.ii i .icioarele lor, toate ueltele i
tot ce *ie de ele6
6
Fum. 4:"1, "2
:>8 a.oi (t2l.ii cur*ii de Aur +m.reAur, .icioarele lor, *ruii lor i fuiile lor.
:?8 Moi(e, 'aro i fiii lui tbrau
6
+aitea Cortului, la r(rit, +aitea Cortului +t2lirii, (.re r(ritul (oarelui6
ei a)eau ( +de.liea(c la /f2tul ?oca
66
, tot ce fu(e(e
B
.orucit co.iilor lui 7(rael6 iar (triul
BB
care (e )a
a.ro.ia, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
Fum. 1:&".
66
Fum. 1$:&.
B
Fum. ":#, $.
BB
Fum. ":10
:@8 To*i le)i*ii
6
a cror umrtoare au fcut8o Moi(e i 'aro, du. .oruca -omului, du. familiile lor, to*i
brba*ii de la )2r(ta de o lu + (u(, au fo(t dou,eci i dou de mii.
6
Fum. 2%:%2
scumprarea %ntilor nscui
;A8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9@ umrtoarea
6
tuturor +t2ilor (cu*i de .arte brbtea(c ditre co.iii lui
7(rael, de la )2r(ta de o lu + (u(, i umr8i du. umele lor.
6
Fum. ":1&
;78 /
6
iei .e le)i*i .etru Mie, -omul, + locul tuturor +t2ilor (cu*i di co.iii lui 7(rael, i )itele le)i*ilor +
locul tuturor +t2ilor (cu*i di )itele co.iilor lui 7(raelD:
6
Fum. ":12, 4&
;98 Moi(e a fcut umrtoarea tuturor +t2ilor (cu*i ditre co.iii lui 7(rael, du. .oruca .e care i8o ddu(e
-omul.
;:8 To*i +t2ii (cu*i de .arte brbtea(c, a cror umrtoare au fcut8o, umr2du8le umele, de la )2r(ta de
o lu + (u(, au fo(t dou,eci i dou de mii dou (ute a.te,eci i trei.
;;8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
;<8 97a
6
.e le)i*i + locul tuturor +t2ilor (cu*i di co.iii lui 7(rael i )itele le)i*ilor + locul )itelor lor6 i le)i*ii
)or fi ai Mei. 0u (ut -omul.
6
Fum. ":12, 41
;=8 Petru r(cum.rarea
6
celor dou (ute a.te,eci i trei, care
66
trec .e(te umrul le)i*ilor, ditre +t2ii (cu*i
ai co.iilor lui 7(rael,
6
04od. 1":1"6 Fum. 1$:1&.
66
Fum. ":"9, 4"
174
;>8 ( iei c2te
6
cici (icli de ca., du. (iclul /f2tului ?oca, care e(te de dou,eci de g<ere
66
.
6
?e). 2#:%6 Fum. 1$:1%.
66
04od. "0:1"6 ?e). 2#:2&6 Fum. 1$:1%6 0,ec. 4&:12
;?8 / dai argitul ace(ta lui 'aro i fiilor lui, .etru r(cum.rarea celor ce trec .e(te umrul le)i*ilor.:
;@8 Moi(e a luat argitul .etru r(cum.rarea celor ce treceau .e(te umrul celor r(cum.ra*i de le)i*i6
<A8 a luat argitul +t2ilor (cu*i di co.iii lui 7(rael: o mie trei
6
(ute ai,eci i cici de (icli, du. (iclul
/f2tului ?oca.
6
Fum. ":4%, 4#
<78 Ei Moi(e a dat
6
argitul de r(cum.rare lui 'aro i fiilor lui, du. .oruca -omului, cum .oruci(e lui
Moi(e -omul.
6
Fum. ":4$
Capitolul 4
Slu5"ele chehatiilor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 9Fumr .e fiii lui C<e<at ditre co.iii lui ?e)i, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
:8 de la )2r(ta
6
de trei,eci de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de ai, .e to*i cei de(toiici ( fac )reo (luAb
la Cortul +t2lirii.
6
Fum. $:246 1Cro. 2":", 24, 2#
;8 7at (luAbele
6
fiilor lui C<e<at, + Cortul +t2lirii: ele .ri)e(c ?ocul Prea(f2t
66
.
6
Fum. 4:1&.
66
Fum. 4:19
<8 ?a .orirea taberei, 'aro i fiii lui ( )i ( dea Ao(
6
.erdeaua diutru i ( aco.ere cu ea c<i)otul
66

mrturiei6
6
04od. 2%:"1.
66
04od. 2&:10, 1%
=8 ( .u dea(u.ra ei o +)elitoare de .iele de )i*el de mare i ( +tid .e dea(u.ra u co)or fcut +
+tregime di materie alba(tr6 a.oi ( .u drugii
6
c<i)otului.
6
04od. 2&:1"
>8 / +tid u co)or alba(tru .e(te ma(a
6
.2iilor .etru .uerea +aite, i dea(u.ra ( .u (trc<iile,
c*uile, cetile i .otirele .etru Aertfele de butur6 dea(u.ra ( fie i .2iea care (e .ue ecurmat +aitea
-omului6
6
04od. 2&:2", 29, "06 ?e). 24:%, $
?8 .e(te toate ace(te lucruri ( +tid u co)or crmi,iu i (8l aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de
mare6 a.oi ( .u drugii me(ei.
@8 / ia u co)or alba(tru i ( aco.ere (feicul
6
, cadelele
66
lui, mucrile lui, ceuarele lui i toate )a(ele lui
.etru utdelem, care (e +trebui*ea, .etru (luAba lui6
6
04od. 2&:"1.
66
04od. 2&:"#, "$
7A8 (8l .u cu toate ueltele lui +tr8o +)elitoare de .iele de )i*el de mare6 a.oi (8l .u .e targ.
778 Pe(te altarul
6
de aur ( +tid u co)or alba(tru i (8l aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de mare6
a.oi (8i .u drugii.
6
04od. "0:1, "
798 / ia a.oi toate ueltele +trebui*ate .etru (luAb + /f2tul ?oca i ( le .u +tr8u co)or alba(tru i (
le aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de mare6 a.oi ( le .u .e targ.
7:8 / ia ceua di altar i ( +tid .e(te altar u co)or de .ur.ur6
7;8 ( .u dea(u.ra toate ueltele .etru (luAba lui, tigile .etru crbui, furculi*ele, lo.e*ile, lig<eele, toate
ueltele altarului, i dea(u.ra ( +tid o +)elitoare de .iele de )i*el de mare6 a.oi (8i .u drugii.
7<8 -u. ce 'aro i fiii lui )or i(.r)i de aco.erit /f2tul ?oca i toate ueltele /f2tului ?oca, fiii lui
C<e<at
6
( )i, la .orirea taberei, ca ( le duc6 dar ( u (e atig
66
de lucrurile (fite, ca ( u moar.
'ce(tea
B
(ut lucrurile .e care au ( le duc fiii lui C<e<at di Cortul +t2lirii.
6
Fum. #:96 Fum. 10:216 -eut. "1:96 2/am. %:1"6 1Cro. 1&:2, 1&.
66
2/am. %:%, #6 1Cro. 1":9, 10.
B
Fum. ":"1
7=8 0lea,ar, fiul .reotului 'aro, ( aib (ub .ri)eg<erea lui utdelemul
6
.etru (feic, tm2ia
66
miro(itoare,
darul
B
de .2ie de toate ,ilele i utdelemul
BB
.etru ugere6 ( aib + griAa lui tot Cortul i tot ce cu.ride el,
/f2tul ?oca i ueltele lui.:
6
04od. 2&:%6 ?e). 24:2.
66
04od. "0:"4.
B
04od. 29:40.
BB
04od. "0:2"
7>8 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
7?8 9/ u cum)a ( .ue*i eamul familiilor c<e<ati*ilor + .rimeAdie ( fie imicit di miAlocul le)i*ilor.
175
7@8 7at ce ( face*i .etru ei, ca ( tria(c i ( u moar c2d (e )or a.ro.ia de ?ocul Prea(f2t
6
: 'aro i fiii
lui ( )i i ( .u .e fiecare di ei la (luAba i (arcia lui.
6
Fum. 4:4
9A8 / u
6
itre ei ( +)elea(c lucrurile (fite, ca ( u moar.:
6
04od. 19:216 1/am. %:19
Slu5"ele (heroniilor
978 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
998 9Fumr i .e fiii lui B<ero, du. ca(ele .ri*ilor lor, du. familiile lor6
9:8 i aume, ( faci umrtoarea +ce.2d de la )2r(ta de trei,eci
6
de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de
ai, a tuturor celor ce (ut + (tare ( +m.liea(c )reo (luAb + Cortul +t2lirii.
6
Fum. 4:"
9;8 7at (luAbele familiilor g<eroi*ilor, (luAba .e care )or trebui (8o fac i ce )or trebui ( duc.
9<8 / duc
6
co)oarele Cortului i Cortul +t2lirii, +)elitoarea lui i +)elitoarea de .iele de )i*el de mare, care
(e .ue dea(u.ra, .erdeaua de la ua Cortului +t2lirii6
6
Fum. ":2&, 2%
9=8 .2,ele cur*ii i .erdeaua de la ua .or*ii cur*ii, de Aur +m.reAurul Cortului i altarului, fuiile lor i toate
ueltele care *i de ele. Ei ei ( fac toat (luAba .ri)itoare la ace(te lucruri.
9>8 G (luAbele lor, fiii g<eroi*ilor ( fie (ub .orucile lui 'aro i fiilor lui, .etru tot ce )or duce i .etru
toat (luAba .e care )or trebui (8o fac6 + griAa lor ( da*i tot ce au de du(.
9?8 'ce(tea (ut (luAbele familiilor fiilor g<eroi*ilor + Cortul +t2lirii i ce au ei de .,it (ub c2rmuirea lui
7tamar, fiul .reotului 'aro.
Slu5"ele fiilor lui -erari
9@8 / faci umrtoarea fiilor lui Merari, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor6
:A8 i aume, ( faci umrtoarea, +ce.2d de la )2r(ta de trei,eci
6
de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de
ai, a tuturor celor ce (ut + (tare ( fac )reo (luAb + Cortul +t2lirii.
6
Fum. 4:"
:78 7at
6
ce e(te dat + griAa lor i ce au ei de du(, .etru toate (luAbele di Cortul +t2lirii: (c2durile
66
Cortului,
drugii lui, (t2l.ii lui, .icioarele lui6
6
Fum. ":"%, "#.
66
04od. 2%:1&
:98 (t2l.ii cur*ii de Aur +m.reAur, .icioarele lor, *ruii lor, fuiile lor, toate ueltele care *i de ei i tot ce e(te
r2duit .etru (luAba lor. / (.ue*i .e
6
ume lucrurile care (ut date + griAa lor i .e care le au ei de .urtat.
6
04od. "$:21
::8 'ce(tea (ut (luAbele familiilor fiilor lui Merari, toate (luAbele .e care au ( le fac ei + Cortul +t2lirii, (ub
c2rmuirea lui 7tamar, fiul .reotului 'aro.:
:;8 Moi(e
6
, 'aro i mai marii adurii au fcut umrtoarea fiilor c<e<ati*ilor, du. familiile lor i du. ca(ele
.ri*ilor lor,
6
Fum. 4:2
:<8 i aume a tuturor acelora care, de la )2r(ta de trei,eci de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de ai, erau +
(tare ( fac )reo (luAb + Cortul +t2lirii.
:=8 Cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, au fo(t dou mii a.te (ute cici,eci.
:>8 'cetia (ut cei iei*i la umrtoare di familiile c<e<ati*ilor, to*i cei ce fceau )reo (luAb + Cortul
+t2lirii6 Moi(e i 'aro le8au fcut umrtoarea, du. .oruca -omului dat .ri Moi(e.
:?8 @iii lui B<ero iei*i la umrtoare, du. familiile lor i du. ca(ele .ri*ilor lor,
:@8 de la )2r(ta de trei,eci de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de ai, i aume, to*i cei ce erau + (tare (
fac )reo (luAb + Cortul +t2lirii,
;A8 cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, au fo(t dou mii a(e (ute trei,eci.
;78 'cetia
6
(ut cei iei*i la umrtoare di familiile fiilor lui B<ero, to*i cei ce fceau )reo (luAb + Cortul
+t2lirii6 Moi(e i 'aro le8au fcut umrtoarea du. .oruca -omului.
6
Fum. 4:22
;98 Cei iei*i la umrtoare ditre familiile fiilor lui Merari, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
;:8 de la )2r(ta de trei,eci de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de ai, to*i cei ce erau + (tare ( fac )reo
(luAb + Cortul +t2lirii,
;;8 cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, au fo(t trei mii dou (ute.
176
;<8 'cetia (ut cei iei*i la umrtoare di familiile fiilor lui Merari6 Moi(e i 'aro le8au fcut umrtoarea
du.
6
.oruca -omului dat .ri Moi(e.
6
Fum. 4:29
;=8 To*i aceia ditre ?e)i*i a cror umrtoare au fcut8o Moi(e, 'aro i mai marii lui 7(rael, du. familiile lor
i du. ca(ele .ri*ilor lor,
;>8 de la )2r(ta
6
de trei,eci de ai + (u( .2 la )2r(ta de cici,eci de ai, to*i cei ce erau + (tare ( fac )reo
(luAb i ( duc Cortul +t2lirii,
6
Fum. 4:", 2", "0
;?8 to*i cei iei*i la umrtoare, au fo(t o.t mii cici (ute o.t,eci.
;@8 ?e8au fcut umrtoarea du. .oruca -omului dat .ri Moi(e, art2d fiecruia
6
(luAba .e care trebuia
(8o fac i ce trebuia ( duc6 le8au fcut umrtoarea du. .oruca
66
.e care o ddu(e lui Moi(e, -omul.
6
Fum. 4:1&, 24, "1.
66
Fum. 4:1, 21
Capitolul 5
!'(onirea celor necurai
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9Porucete co.iilor lui 7(rael ( i,goea(c di tabr .e orice le.ro(
6
i .e oricie are o le.dare
66
de
(m2* (au e(te +tiat .ri atigerea de
B
u mort.
6
?e). 1":", 4%6 Fum. 12:14.
66
?e). 1&:2.
B
?e). 21:16 Fum. 9:%, 106 Fum. 19:11, 1"6 Fum. "1:19
:8 @ie brba*i, fie femei, (8i (coate*i afar di tabr6 (8i (coate*i afar, ca ( u (.urce tabra + miAlocul
6

creia Gmi am 0u locui*a.:
6
?e). 2%:11, 126 2Cor. %:1%
;8 Co.iii lui 7(rael au fcut aa i i8au (co( afar di tabr6 cum .oruci(e lui Moi(e, -omul, aa au fcut
co.iii lui 7(rael.
&esp(u"irea pentru furt
<8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
=8 9/.ue co.iilor lui 7(rael: 9C2d
6
u brbat (au o femeie )a .ctui +m.otri)a a.roa.elui (u, fc2d o
clcare de lege fa* de -omul, i (e )a face a(tfel )io)at,
6
?e). %:2, "
>8 (8i
6
mrturi(ea(c .catul i ( dea +a.oi + +tregime
66
.re*ul lucrului c2tigat .ri miAloace eci(tite,
adug2d a cicea .arte6 (8l dea aceluia fa* de care (8a fcut )io)at.
6
?e). &:&6 ?e). 2%:406 7o(. #:19.
66
?e). %:&
?8 -ac u e(te imei care ( aib dre.t ( ia +a.oi lucrul c2tigat .ri miAloace eci(tite, lucrul acela ( (e
+toarc la -omul, la .reot, afar de berbecul
6
adu( ca Aertf de i(.ire cu care (e )a face i(.ire .etru cel
)io)at.
6
?e). %:%, #6 ?e). #:#
@8 Krice dar
6
ridicat di lucrurile +c<iate -omului de co.iii lui 7(rael, ( fie al .reotului cruia +i (ut adu(e.
6
04od. 29:2$6 ?e). %:1#, 1$, 2%6 ?e). #:%, #, 9, 10, 146 Fum. 1$:$, 9, 196 -eut. 1$:", 46 0,ec. 44:29, "0
7A8 ?ucrurile +c<iate -omului )or fi ale .reotului: tot ce i (e )a da .reotului al
6
lui ( fie.:
6
?e). 10:1"
Apa de (elo'ie
778 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
798 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le: 9-ac .ctuiete e)a(ta cui)a fa* de brbatul ei i8i e(te
ecredicioa(6
7:8 dac altul (e
6
culc cu ea, i lucrul e(te a(cu( de brbatul ei6 dac ea (8a .2grit + a(cu(, fr ( fie )reu
martor +m.otri)a ei i fr ( fie .ri( a(u.ra fa.tului6 5
6
?e). 1$:20
7;8 i dac brbatul e(te a.ucat de u du< de gelo,ie i are buieli a(u.ra e)e(tei lui care (8a .2grit, (au dac
e(te cu.ri( de u du< de gelo,ie i are buieli a(u.ra e)e(tei lui care u (8a .2grit6 5
7<8 omul acela (8i aduc e)a(ta la .reot, i, ca dar de m2care .etru ea, ( aduc a ,ecea .arte ditr8o ef de
floare de fi de or,6 ( u toare utdelem .e ea i ( u .u tm2ie .e ea, cci ace(ta e(te u dar de
m2care adu( .etru gelo,ie, u dar de de(co.erire, care de(co.er
6
o frdelege.
6
1Gm.. 1#:1$6 0,ec. 29:1%
177
7=8 Preotul (8o a.ro.ie i (8o .u ( (tea + .icioare +aitea -omului.
7>8 Preotul ( ia a. (f2t +tr8u )a( de .m2t6 ( ia *r2 de .e .odeaua Cortului i (8o .u + a..
7?8 Preotul ( .u .e femeie ( (tea + .icioare +aitea -omului6 ( de(co.ere ca.ul femeii i (8i .u +
m2ii darul de m2care adu( .etru de(co.erire, darul de m2care adu( .etru gelo,ie6 .reotul ( aib + m2
a.a amar aductoare de ble(tem.
7@8 Preotul ( .u .e femeie ( Aure i (8i ,ic: 9-ac iciu om u (8a culcat cu tie i dac, fiid (ub .uterea
brbatului tu, u te8ai abtut de la el ca ( te .2greti cu altul, ( u8*i fac iciu ru acea(t a. amar
aductoare de ble(temD
9A8 -ar dac, fiid (ub .uterea brbatului tu, te8ai abtut de la el i te8ai .2grit, i dac u alt om dec2t
brbatul tu (8a culcat cu tie 5
978 i .reotul
6
( .u .e femeie ( Aure cu u Aurm2t de ble(tem i (8i ,ic: 5 9-omul (
66
te fac ( aAugi
de ble(tem i de urgie + miAlocul .o.orului tu, fc2d ( *i (e u(uce coa.(a i ( *i (e umfle .2tecele,
6
7o(. %:2%6 1/am. 14:246 Feem. 10:29.
66
7er. 29:22
998 i a.a acea(ta aductoare de ble(tem ( itre
6
+ mrutaiele tale, ca ( fac ( *i (e umfle .2tecele i ( *i (e
u(uce coa.(aD: Ei
66
femeia ( ,ic: 9'miD 'miD:
6
P(. 109:1$.
66
-eut. 2#:1&
9:8 Preotul ( (crie ble(temele ace(tea +tr8o carte, a.oi ( le tearg cu a.a cea amar.
9;8 Ei ( dea femeii ( bea a.a amar aductoare de ble(tem6 i a.a aductoare de ble(tem )a itra + ea i8i )a
.riciui amrciuea.
9<8 Preotul ( ia di m2iile femeii darul de m2care adu( .etru gelo,ie, ( legee
6
darul +tr8o .arte i +tr8alta
+aitea -omului i (8l aduc .e altar.
6
?e). $:2#
9=8 '.oi
6
.reotul ( ia u .um di darul ace(ta, ca aducere amite, i (8l ard .e altar. -u. aceea, ( dea
femeii ( bea a.a.
6
?e). 2:2, 9
9>8 -u. ce +i )a da ( bea a.a, dac ea (8a .2grit i a fo(t ecredicioa( brbatului ei, a.a aductoare de
ble(tem )a itra + ea i8i )a .riciui amrciuea6 .2tecele i (e )a umfla, coa.(a i (e )a u(ca, i femeia
acea(ta )a fi de ble(tem
6
+ miAlocul .o.orului ei.
6
-eut. 2$:"#6 P(. $":9, 116 7er. 24:96 7er. 29:1$, 226 7er. 42:1$6 Ca<. $:1"
9?8 -ar, dac femeia u (8a .2grit i e(te curat, )a rm2e eati( i )a a)ea co.ii.
9@8 'cea(ta e(te legea a(u.ra gelo,iei, .etru +m.reAurarea c2d o femeie, care e(te (ub .uterea brbatului ei, (e
abate
6
i (e .2grete
6
Fum. &:19
:A8 i .etru +m.reAurarea c2d u brbat, a.ucat de u du< de gelo,ie, are buieli a(u.ra e)e(tei lui: .reotul (8
o .u ( (tea + .icioare +aitea -omului i (8i fac +tocmai du. legea acea(ta.
:78 Brbatul )a fi (cutit de )i, dar femeia aceea +i )a lua
6
.edea.(a elegiuirii ei.:
6
?e). 20:1#, 19, 20
Capitolul 6
Le(ea #a'ireatului
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le: 9C2d u brbat (au o femeie (e )a de(.r*i
6
de ceilal*i, fc2d o
Aurui* de a,ireat
#
, ca ( (e +c<ie -omului,
#
Fa,ireat 5 +(eam a (e de(.r*i de ceilal*i, a (e (u.ue la +fr2ri
6
?e). 2#:26 Jud. 1":&6 @a.. 21:2"6 3om. 1:1
:8 ( (e
6
ferea(c de )i i de butur +mbttoare6 ( u bea ici o*et fcut di )i, ici o*et fcut di )reo
butur +mbttoare6 ( u bea icio butur (toar( di (truguri i ( u m2ce (truguri .roa(.e*i, ici u(ca*i.
6
'mo( 2:126 ?uc. 1:1&
;8 G tot tim.ul a,ireatului lui, ( u m2ce imic care )ie di )i*, de la (2mburi .2 la .ieli*a (trugurelui.
<8 G tot tim.ul a,ireatului, briciul
6
( u treac .e ca.ul lui6 .2 la +m.liirea ,ilelor .etru care (8a +c<iat
-omului, )a fi (f2t6 (8i la(e .rul ( crea(c + )oie.
6
Jud. 1":&6 Jud. 1%:1#6 1/am. 1:11
=8 G tot tim.ul c2t (8a fgduit -omului .ri Aurm2t, ( u (e a.ro.ie de
6
u mort6
6
?e). 21:116 Fum. 19:11, 1%
178
>8 ( u (e .2grea(c ici la moartea tatlui
6
(u, ici a mamei (ale, ici a fratelui (u, ici a (urorii (ale, cci
.oart .e ca. +c<iarea -ume,eului lui.
6
?e). 21:1, 2, 116 Fum. 9:%
?8 G tot tim.ul a,ireatului ( fie +c<iat -omului.
@8 -ac moare cie)a de moarte .ra(ic l2g el, i ca.ul lui +c<iat (e face a(tfel ecurat, (8i rad
6
ca.ul
+ ,iua cur*rii, i aume, ( i8l rad a a.tea ,i.
6
@a.. 1$:1$6 @a.. 21:24
7A8 G ,iua a o.ta
6
, ( aduc .reotului dou turturele (au doi .ui de .orumbel, la ua Cortului +t2lirii.
6
?e). &:#6 ?e). 14:226 ?e). 1&:14, 29
778 Preotul ( Aertfea(c .e uul ca Aertf de i(.ire, iar .e cellalt ca ardere de tot i ( fac .etru el i(.irea
.catului lui, fcut cu .rileAul mortului. Fa,ireul (8i (fi*ea(c a.oi ca.ul c<iar + ,iua aceea.
798 / +c<ie di ou -omului ,ilele a,ireatului lui diaite i ( aduc u miel de u a ca
6
Aertf .etru
)i6 ,ilele diaite u )or fi (ocotite, .etru c a,ireatul lui a fo(t .2grit.
6
?e). &:%
&up isprvirea na'ireatului
7:8 7at legea a,ireului: G ,iua
6
c2d (e )a +m.lii )remea a,ireatului lui, ( fie adu( la ua Cortului +t2lirii.
6
@a.. 21:2%
7;8 Ca dar, ( aduc -omului: u miel de u a fr cu(ur, .etru arderea de tot, o oaie de u a i fr cu(ur,
.etru Aertfa
6
de i(.ire, i u berbec fr cu(ur, .etru Aertfa
66
de mul*umire6
6
?e). 4:2, 2#, "2.
66
?e). ":%
7<8 u co cu a,ime, turte fcute di floarea
6
fiii, frm2tat
66
cu utdelem i .lcite fr aluat, (tro.ite cu
utdelem, +m.reu cu darul de m2care i Aertfa de
B
butur obiuite.
6
?e). 2:4.
66
04od. 29:2.
B
Fum. 1&:&, #, 10
7=8 Preotul ( aduc ace(te lucruri +aitea -omului i ( aduc Aertfa lui de i(.ire i arderea de tot6
7>8 ( .regtea(c berbecul ca Aertf de mul*umire -omului, +m.reu cu coul cu a,ime, i ( .regtea(c i
darul lui de m2care i Aertfa lui de butur.
7?8 Fa,ireul
6
(8i rad, la ua Cortului +t2lirii, ca.ul +c<iat -omului6 ( ia .rul ca.ului (u +c<iat
-omului i (8l .u .e focul care e(te (ub Aertfa de mul*umire.
6
@a.. 21:24
7@8 Preotul ( ia
6
(.ata drea.t fiart a berbecului, o turt edo(.it di co i o .lcit edo(.it6 i ( le .u
66
+ m2iile a,ireului, du. ce ace(ta i8a ra( ca.ul +c<iat -omului.
6
1/am. 2:1&.
66
04od. 29:2", 24
9A8 Preotul ( le legee +tr8o .arte i +tr8alta +aitea -omului: ace(ta
6
e(te u lucru (f2t, care e(te al
.reotului, +m.reu cu .ie.tul legat i (.ata adu( Aertf .ri ridicare. '.oi, a,ireul )a .utea ( bea )i.
6
04od. 29:2#, 2$
978 'cea(ta e(te legea .etru cel ce a fcut Aurui*a de a,ireat: ace(ta e(te darul lui, care trebuie adu( -omului
.etru a,ireatul lui, afar de ce8i )or +gdui miAloacele lui. / +m.liea(c tot ce e(te .orucit .etru Aurui*a
.e care a fcut8o, du. legea a,ireatului.:
+inecuvntarea
998 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9:8 9!orbete lui 'aro i fiilor lui i (.ue8le: 9'a ( biecu)2ta*i
6
.e co.iii lui 7(rael i ( le ,ice*i:
6
?e). 9:226 1Cro. 2":1"
9;8 9-omul ( te biecu)2te,e i ( te .,ea(c
6
D
6
P(. 121:#6 7oa 1#:11
9<8 -omul ( fac ( lumie,e
6
fa*a ?ui .e(te tie i ( /e +dure
66
de tieD
6
P(. "1:1%6 P(. %#:16 P(. $0:", #, 196 P(. 119:1"&6 -a. 9:1#.
66
Be. 4":29
9=8 -omul (8Ei +al*e
6
fa*a .e(te tie i (8*i dea
66
.aceaD
6
P(. 4:%.
66
7oa 14:2#6 2Te(. ":1%
9>8 '(tfel ( .u
6
Fumele Meu .e(te co.iii lui 7(rael, i 0u
66
+i )oi biecu)2ta.:
6
-eut. 2$:106 2Cro. #:146 7(a. 4":#6 -a. 9:1$, 19.
66
P(. 11&:12
Capitolul 7
179
&arurile cpeteniilor seminiilor
78 C2d a i(.r)it Moi(e de ae,at
6
Cortul, l8a u( i l8a (fi*it +m.reu cu toate ueltele lui, .recum i altarul
cu toate ueltele lui6 le8a u( i le8a (fi*it.
6
04od. 40:1$6 ?e). $:10, 11
98 'tuci mai
6
marii lui 7(rael, c.eteiile ca(elor .ri*ilor lor, i8au adu( darurile lor: acetia erau mai marii
(emi*iilor, care lua(er .arte la umrtoare.
6
Fum. 1:4, etc.
:8 0i i8au adu( ca dar +aitea -omului: a(e care aco.erite i doi(.re,ece boi, adic u car la dou c.eteii
i u bou de fiecare c.eteie6 i le8au adu( +aitea Cortului.
;8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
<8 97a de la ei ace(te lucruri i ( le +trebui*e,i .etru (luAba Cortului +t2lirii6 ( le dai le)i*ilor, fiecruia
du. cum cere (luAba lui.:
=8 Moi(e a luat carele i boii i le8a dat ?e)i*ilor.
>8 ' dat
6
dou care i .atru boi fiilor lui B<ero, du. cum cereau (luAbele lor6
6
Fum. 4:2&
?8 a dat
6
.atru care i o.t boi fiilor lui Merari, du. cum cereau (luAbele lor, (ub c2rmuirea
66
lui 7tamar, fiul
.reotului 'aro.
6
Fum. 4:"1.
66
Fum. 4:2$, ""
@8 -ar 8a dat iciuul fiilor lui C<e<at, .etru c, du. cum cereau (luAbele
6
lor, ei trebuiau ( duc lucrurile
(fite .e umeri.
6
Fum. 4:1&6 Fum. 4:%, $, 10, 12, 146 2/am. %:1"
&arurile pentru trnosirea altarului
7A8 C.eteiile i8au adu( darurile .etru t2ro(irea
6
altarului, + ,iua c2d l8au u(6 c.eteiile i8au adu(
darurile +aitea altarului.
6
-eut. 20:&6 1Gm.. $:%"6 2Cro. #:&, 96 0,ra %:1%6 Feem. 12:2#6 P(. "0:1
778 -omul a ,i( lui Moi(e: 9C.eteiile ( )i uul c2te uul, i aume fiecare + c2te o ,i deo(ebit, ca (8i
aduc darul .etru t2ro(irea altarului.:
798 Cel ce i8a adu( darul + ,iua +t2i, a fo(t Fa<o
6
, fiul lui 'miadab, di (emi*ia lui 7uda.
6
Fum. 2:"
7:8 0l a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul
6
/f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul
66
de
m2care6
6
04od. "0:1".
66
?e). 2:1
7;8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li
6
cu tm2ie,
6
04od. "0:"4
7<8 u )i*el
6
, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
6
?e). 1:2
7=8 u *a.
6
, .etru Aertfa de i(.ire6
6
?e). 4:2"
7>8 i, .etru Aertfa
6
de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Fa<o, fiul lui 'miadab.
6
?e). ":1
7?8 ' doua ,i, i8a adu( darul Fetaeel, fiul lui Muar, c.eteia lui 7(a<ar.
7@8 0l a adu(: o farfurie de argit + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
9A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
978 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
998 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
9:8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Fetaeel, fiul lui Muar.
9;8 ' treia ,i, c.eteia fiilor lui Cabulo, 0liab, fiul lui Ielo,
9<8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
180
m2care6
9=8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
9>8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
9?8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
9@8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
0liab, fiul lui Ielo.
:A8 ' .atra ,i, c.eteia fiilor lui 3ube, 0li*ur, fiul lui Eedeur,
:78 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
:98 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
::8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
:;8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
:<8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
0li*ur, fiul lui Eedeur.
:=8 ' cicea ,i, c.eteia fiilor lui /imeo, Eelumiel, fiul lui Muriadai,
:>8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
:?8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
:@8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
;A8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
;78 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul de
m2care al lui Eelumiel, fiul lui Muriadai.
;98 ' a(ea ,i, c.eteia fiilor lui Bad, 0lia(af, fiul lui -euel,
;:8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul (f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
;;8 o c*uie de aur de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
;<8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
;=8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
;>8 i, .etru Aertfa de mul*umire, doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
0lia(af, fiul lui -euel.
;?8 ' a.tea ,i, c.eteia fiilor lui 0fraim, 0liama, fiul lui 'mi<ud,
;@8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
<A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
<78 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
<98 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
<:8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
0liama, fiul lui 'mi<ud.
<;8 ' o.ta ,i, c.eteia fiilor lui Maa(e, Bamliel, fiul lui Peda<*ur,
<<8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
<=8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
<>8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
<?8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
<@8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Bamliel, fiul lui Peda<*ur.
=A8 ' oua ,i, c.eteia fiilor lui Beiami, 'bida, fiul lui B<ideoi,
181
=78 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
=98 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
=:8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
=;8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
=<8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'bida, fiul lui B<ideoi.
==8 ' ,ecea ,i, c.eteia fiilor lui -a, '<ie,er, fiul lui 'miadai,
=>8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
=?8 o c*uie de aur, .li cu tm2ie6
=@8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
>A8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
>78 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'<ie,er, fiul lui 'miadai.
>98 ' u(.re,ecea ,i, c.eteia fiilor lui 'er, Paguiel, fiul lui Kcra,
>:8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
>;8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
><8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
>=8 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
>>8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Paguiel, fiul lui Kcra.
>?8 ' dou(.re,ecea ,i, c.eteia fiilor lui Feftali, '<ira, fiul lui 0a,
>@8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig<ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f2tului ?oca, am2dou .lie cu floare de fi frm2tat cu utdelem, .etru darul de
m2care6
?A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm2ie6
?78 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot6
?98 u *a., .etru Aertfa de i(.ire6
?:8 i, .etru Aertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'<ira, fiul lui 0a.
?;8 'ce(tea au fo(t darurile adu(e de c.eteiile lui 7(rael .etru t2ro(irea altarului, + ,iua c2d l8au u(. 'u
fo(t dou(.re,ece farfurii de argit, dou(.re,ece lig<ee de argit, dou(.re,ece c*ui de aur6
?<8 fiecare farfurie de argit c2trea o (ut trei,eci de (icli, i fiecare lig<ea c2trea a.te,eci de (icli, aa c
argitul ace(tor uelte (e ridica + totul la dou mii .atru (ute de (icli, du. (iclul /f2tului ?oca.
?=8 'u fo(t dou(.re,ece c*ui de aur .lie cu tm2ie, c2te ,ece (icli c*uia, du. (iclul /f2tului ?oca6 aurul
c*uilor (e ridica + totul la o (ut dou,eci de (icli.
?>8 Toate dobitoacele .etru arderea de tot au fo(t doi(.re,ece )i*ei, doi(.re,ece berbeci, doi(.re,ece miei de u
a, cu darurile de m2care obiuite, doi(.re,ece *a.i, .etru Aertfa de i(.ire.
??8 Toate dobitoacele .etru Aertfa de mul*umire: dou,eci i .atru de boi, ai,eci de berbeci, ai,eci de *a.i,
ai,eci de miei de u a. 'ce(tea au fo(t darurile adu(e .etru t2ro(irea altarului, du. ce l8au u(
6
.
6
Fum. #:1
?@8 C2d itra Moi(e + Cortul +t2lirii ca ( )orbea(c
6
cu -omul, au,ea gla(ul
66
care8i )orbea de .e ca.acul
i(.irii care era ae,at .e c<i)otul mrturiei, +tre cei doi <eru)imi. Ei )orbea cu -omul.
6
Fum. 12:$6 04od. "":9, 11.
66
04od. 2&:22
Capitolul 8
182
Ae'area candelelor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete lui 'aro i (.ue8i: 9C2d )ei ae,a
6
cadelele + (feic, cele a.te cadele )or trebui (
lumie,e + .artea diaite a (feicului.:
6
04od. 2&:"#6 04od. 40:2&
:8 'aro a fcut aa6 a ae,at cadelele + .artea diaite a (feicului, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
;8 /feicul
6
era de aur btut6 at2t .iciorul c2t i florile lui erau de aur
66
btut. Moi(e fcu(e (feicul du.
B

c<i.ul .e care i8l arta(e -omul.
6
04od. 2&:"1.
66
04od. 2&:1$.
B
04od. 2&:40
1nchinarea leviilor
<8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
=8 97a .e le)i*i di miAlocul co.iilor lui 7(rael i cur*8i.
>8 7at cum (8i cure*i: /tro.ete8i
6
cu a. i(.itoare6 ( la(e
66
( treac briciul .e(te tot tru.ul lor, (8i (.ele
<aiele i ( (e cure*e.
6
Fum. 19:9, 1#, 1$.
66
?e). 14:$, 9
?8 / ia a.oi u )i*el, cu darul
6
de m2care obiuit, fcut di floare de fi frm2tat cu utdelem6 i ( mai
iei u alt )i*el .etru Aertfa de i(.ire.
6
?e). 2:1
@8 / a.ro.ii
6
.e le)i*i +aitea Cortului +t2lirii i ( (tr2gi
66
toat aduarea co.iilor lui 7(rael.
6
04od. 29:46 04od. 40:12.
66
?e). $:"
7A8 / a.ro.ii .e le)i*i +aitea -omului6 i co.iii lui 7(rael (8i .u
6
m2iile .e le)i*i.
6
?e). 1:4
778 'aro ( legee .e le)i*i +tr8o .arte i +tr8alta +aitea -omului, ca u dar legat di .artea co.iilor lui
7(rael6 i ( fie +c<ia*i a(tfel + (luAba -omului.
798 ?e)i*ii
6
(8i .u m2iile .e ca.ul )i*eilor i ( aduci uul ca Aertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot, ca (
faci i(.ire .etru le)i*i.
6
04od. 29:10
7:8 / .ui .e le)i*i + .icioare, +aitea lui 'aro i +aitea fiilor lui, i (8i legei +tr8o .arte i +tr8alta, ca u
dar legat -omului.
7;8 'a ( de(.ar*i .e le)i*i di miAlocul co.iilor lui 7(rael6 i le)i*ii )or fi ai
6
Mei.
6
Fum. ":4&6 Fum. 1%:9
7<8 -u. aceea, le)i*ii ( )i ( fac (luAb + Cortul +t2lirii. '(tfel (8i cure*i i (8i legei
6
+tr8o .arte i
+tr8alta, ca u dar legat.
6
Fum. $:11, 1"
7=8 Cci ei Gmi (ut da*i cu totul di miAlocul co.iilor lui 7(rael: 0u i8am luat .etru Mie + locul
6
+t2ilor
(cu*i, di to*i +t2ii (cu*i ai co.iilor lui 7(rael.
6
Fum. ":12, 4&
7>8 Cci orice +t2i (cut al co.iilor lui 7(rael e(te al Meu
6
, at2t di oamei, c2t i di dobitoace6 Mie Mi i8am
+c<iat + ,iua c2d am lo)it .e to*i +t2ii (cu*i + *ara 0gi.tului.
6
04od. 1":2, 12, 1", 1&6 Fum. ":1"6 ?uc. 2:2"
7?8 Ei 0u am luat .e le)i*i + locul tuturor +t2ilor (cu*i ai co.iilor lui 7(rael.
7@8 'm dat
6
.e le)i*i + totul lui 'aro i fiilor lui, di miAlocul co.iilor lui 7(rael, ca ( fac (luAb .etru co.iii
lui 7(rael + Cortul +t2lirii, ( fac i(.ire .etru co.iii lui 7(rael, i a(tfel co.iii lui 7(rael ( u fie lo)i*i cu
icio
66
urgie, c2d (e )or a.ro.ia de /f2tul ?oca.:
6
Fum. ":9.
66
Fum. 1:&"6 Fum. 1%:4%6 Fum. 1$:&6 2Cro. 2%:1%
9A8 Moi(e, 'aro i toat aduarea co.iilor lui 7(rael au fcut cu le)i*ii tot ce .oruci(e lui Moi(e, -omul,
de(.re le)i*i6 aa au fcut co.iii lui 7(rael cu ei.
978 ?e)i*ii
6
(8au cur*at i i8au (.lat <aiele. 'aro
66
i8a legat +tr8o .arte i +tr8alta, ca u dar legat
+aitea -omului, i a fcut i(.ire .etru ei, ca (8i cure*e.
6
Fum. $:#.
66
Fum. $:11, 12
998 -u. aceea
6
, le)i*ii au )eit (8i fac (luAba + Cortul +t2lirii, + fa*a lui 'aro i a fiilor lui. Gtocmai cum
.oruci(e
66
lui Moi(e, -omul, cu .ri)ire la le)i*i, aa (8a fcut cu ei.
6
Fum. $:1&.
66
Fum. $:&, etc.
183
*impul ct tre"uie s slu5easc leviii
9:8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9;8 97at legea .ri)itoare la le)i*i. -e la )2r(ta de dou,eci
6
i cici de ai + (u(, orice le)it )a itra + (luAba
Cortului +t2lirii ca ( +de.liea(c o (luAb acolo.
6
Fum. 4:"6 1Cro. 2":", 24, 2#
9<8 -e la )2r(ta de cici,eci de ai +colo, ( ia( di (luAb i ( u mai (luAea(c.
9=8 !a .utea ( aAute .e fra*ii lui + Cortul +t2lirii, ( .,ea(c
6
ce le e(te dat + griA6 dar ( u mai fac (luAb.
'a ( faci cu le)i*ii + ce .ri)ete (luAbele lor.:
6
Fum. 1:&"
Capitolul 9
Patele %n pustia Sinai
78 -omul a )orbit lui Moi(e, + .u(tiul /iai, + lua +t2i a aului al doilea, du. ieirea lor di *ara 0gi.tului.
Ei a ,i(:
98 9Co.iii lui 7(rael ( .r,uia(c Patile
6
la )remea <otr2t.
6
04od. 12:1, etc.6 ?e). 2":&6 Fum. 2$:1%6 -eut. 1%:1, 2
:8 / +l .r,ui*i la )remea <otr2t, + a .ai(.re,ecea ,i a luii ace(teia, (eara
#
6 ( +l .r,ui*i du. toate legile
i du. toate .orucile .ri)itoare la el.:
#
0braic: +tre cele dou (eri
;8 Moi(e a )orbit co.iilor lui 7(rael ( .r,uia(c Patile.
<8 Ei au
6
.r,uit Patile + a .ai(.re,ecea ,i a luii +t2i, (eara, + .u(tiul /iai6 co.iii lui 7(rael au fcut
+tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui Moi(e, -omul.
6
7o(. &:10
=8 /8a +t2m.lat c ite oamei, fiid ecura*i
6
di .rici c (e ati(e(er de u mort, u .uteau .r,ui Patile
+ ,iua aceea. 0i (8au
66
+f*iat + aceeai ,i +aitea lui Moi(e i +aitea lui 'aro.
6
Fum. &:26 Fum. 19:11, 1%6 7oa 1$:2$.
66
04od. 1$:1&, 19, 2%6 Fum. 2#:2
>8 Ei oameii aceia au ,i( lui Moi(e: 9Foi (utem ecura*i di .ricia uui mort6 de ce ( fim e)oi*i ( u e
aducem la )remea <otr2t darul cu)eit -omului + miAlocul co.iilor lui 7(raelL:
?8 Moi(e le8a r(.u(: 9'te.ta*i
6
( )d ce ) .orucete -omul.:
6
Fum. 2#:&
@8 Ei -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7A8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le: 9-ac cie)a ditre )oi (au ditre urmaii )otri e(te ecurat di
.ricia uui mort, (au e(te +tr8o cltorie lug, totui ( .r,uia(c Patile + ci(tea -omului.
778 Ei ( +l .r,uia(c + lua a doua
6
, + ,iua a .ai(.re,ecea, (eara6 ( +l m2ce
66
cu a,ime i cu ierburi
amare.
6
2Cro. "0:2, 1&.
66
04od. 12:$
798 / u la(e di
6
el imic .2 a doua ,i dimiea*a i ( u fr2g
66
iciu o( di el. / +l .r,uia(c du.
toate
B
.orucile .ri)itoare la Pati.
6
04od. 12:10.
66
04od. 12:4%6 7oa 19:"%.
B
04od. 12:4"
7:8 -ac cie)a u e(te ecurat, ici u e(te + cltorie i totui u .r,uiete Patile, (ufletul acela ( fie
imicit
6
di .o.orul lui6 .etru c 8a adu(
66
darul cu)eit -omului la )remea <otr2t, omul acela (8i ia
B

.edea.(a .etru .catul lui.
6
Be. 1#:146 04od. 12:1&.
66
Fum. 9:#.
B
Fum. &:"1
7;8 -ac u (tri, care locuiete +tre )oi, .r,uiete Patile -omului, ( (e *i de legile i .orucile
.ri)itoare la Pati. 'ceeai
6
lege ( fie +tre )oi, .etru (tri ca i .etru btia.:
6
04od. 12:49
#orul
7<8 G ,iua
6
c2d a fo(t ae,at Cortul, orul a aco.erit locaul Cortului +t2lirii6 i, de (eara
66
.2 dimiea*a,
dea(u.ra Cortului era ca +f*iarea uui foc.
6
04od. 40:"46 Feem. 9:12, 196 P(. #$:14.
66
04od. 1":216 04od. 40:"$
7=8 Gtotdeaua era aa: ,iua, orul aco.erea Cortul, iar oa.tea, a)ea +f*iarea uui foc.
7>8 C2d (e
6
ridica orul de .e Cort, .oreau i co.iii lui 7(rael6 i acolo ude (e o.rea orul, tbrau i co.iii lui
7(rael.
6
04od. 40:"%6 Fum. 10:11, "", "46 P(. $0:1
184
7?8 Co.iii lui 7(rael .oreau du. .oruca -omului i tbrau du. .oruca -omului6 tbrau at2ta )reme
6
c2t
rm2ea orul dea(u.ra Cortului.
6
1Cor. 10:1
7@8 C2d orul rm2ea mai mult )reme dea(u.ra Cortului, co.iii lui 7(rael a(cultau
6
de .oruca -omului i
u .oreau.
6
Fum. 1:&"6 Fum. ":$
9A8 C2d orul rm2ea mai .u*ie ,ile dea(u.ra Cortului, ei tbrau du. .oruca -omului i .oreau du.
.oruca -omului.
978 -ac orul (e o.rea de (eara .2 dimiea*a i (e ridica dimiea*a, atuci .oreau i ei. -ac orul (e ridica
du. o ,i i o oa.te, atuci .oreau i ei.
998 -ac orul (e o.rea dea(u.ra Cortului dou ,ile, (au o lu, (au u a, co.iii lui
6
7(rael rm2eau tbr2*i i
u .oreau6 i c2d (e ridica, .oreau i ei.
6
04od. 40:"%, "#
9:8 Tbrau du. .oruca -omului i .oreau du. .oruca -omului6 a(cultau
6
de .oruca -omului, de
.oruca -omului dat .ri Moi(e.
6
Fum. 9:19
Capitolul 10
*rm"iele de ar(int
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9@8*i dou tr2mbi*e de argit6 ( le faci de argit btut. 0le (8*i (luAea(c .etru c<emarea
6
adurii i .etru
.orirea taberelor.
6
7(a. 1:1"
:8 C2d (e )a (ua
6
cu ele, toat aduarea ( (e (tr2g la tie, la ua Cortului +t2lirii.
6
7er. 4:&6 7oel 2:1&
;8 C2d (e )a (ua umai cu o tr2mbi*, ( (e (tr2g la tie c.eteiile, mai marii
6
.e(te miile lui 7(rael.
6
04od. 1$:216 Fum. 1:1%6 Fum. #:2
<8 C2d )e*i (ua cu )2l), ( .orea(c cei ce tbr(c
6
la r(rit6
6
Fum. 2:"
=8 c2d )e*i (ua a doua oar cu )2l), ( .orea(c cei ce tbr(c
6
la mia,,i: .etru .lecarea lor, ( (e (ue cu
)2l).
6
Fum. 2:10
>8 C2d )a fi )orba de (tr2gerea adurii, ( (ua*i
6
, dar ( u
66
(ua*i cu )2l).
6
Fum. 10:".
66
7oel 2:1
?8 -i tr2mbi*e
6
( (ue fiii lui 'aro, .reo*ii. 'cea(ta ( fie o lege )eic .etru )oi i .etru urmaii )otri.
6
Fum. "1:%6 7o(. %:46 1Cro. 1&:246 2Cro. 1":12
@8 C2d )e*i merge
6
la r,boi, + *ara )oa(tr, +m.otri)a )rAmaului
66
care )a lu.ta +m.otri)a )oa(tr, ( (ua*i
cu )2l) di tr2mbi*e, i -omul, -ume,eul )o(tru, Gi )a aduce amite
B
de )oi i )e*i fi i,b)i*i de )rAmaii
)otri.
6
Fum. "1:%6 7o(. %:&6 2Cro. 1":14.
66
Jud. 2:1$6 Jud. 4:"6 Jud. %:96 Jud. 10:$, 126 1/am. 10:1$6 P(. 10%:42.
B
Be. $:16 P(. 10%:4
7A8 G ,ilele
6
)oa(tre de bucurie, la (rbtorile )oa(tre i la luile oi ale )oa(tre, ( (ua*i di tr2mbi*e, c2d )
)e*i aduce arderile de tot i Aertfele de mul*umire6 i ele )or face ca -ume,eul )o(tru (8Ei aduc
66
amite de
)oi. 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru.:
6
Fum. 29:16 ?e). 2":246 1Cro. 1&:246 2Cro. &:126 2Cro. #:%6 2Cro. 29:2%6 0,ra ":106 Feem. 12:"&6 P(. $1:".
66
Fum. 10:9
Plecarea din Sinai
778 G ,iua a dou,ecea a luii a doua a aului al doilea, (8a ridicat
6
orul de .e Cortul +t2lirii.
6
Fum. 9:1#
798 Ei co.iii lui 7(rael au .orit
6
di .u(tiul /iai
66
du. taberele lor. Forul (8a o.rit + .u(tiul
B
Para.
6
04od. 40:"%6 Fum. 2:9, 1%, 24, "1.
66
04od. 19:16 Fum. 1:16 Fum. 9:&.
B
Be. 21:216 Fum. 12:1%6 Fum. 1":", 2%6 -eut. 1:1
7:8 'cea(t +t2i .lecare au fcut8o du. .oruca
6
-omului dat .ri Moi(e.
6
Fum. 10:&, %6 Fum. 2:"4
7;8 Gt2i
6
a .orit (teagul taberei fiilor lui 7uda, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui 7uda era mai mare
Fa<o
66
, fiul lui 'miadab6
6
Fum. 2:", 9.
66
Fum. 1:#
185
7<8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui 7(a<ar era Fetaeel, fiul lui Muar6
7=8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Cabulo era 0liab, fiul lui Ielo.
7>8 C2d a fo(t de(fcut Cortul
6
, au .orit +t2i fiii lui B<ero i fiii lui Merari, duc2d
66
Cortul.
6
Fum. 1:&1.
66
Fum. 4:24, "16 Fum. #:%8$
7?8 '.oi a .orit (teagul
6
taberei lui 3ube, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui 3ube era mai mare 0li*ur,
fiul lui Eedeur6
6
Fum. 2:10, 1%
7@8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui /imeo, era Eelumiel, fiul lui Muriadai,
9A8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Bad, era 0lia(af, fiul lui -euel.
978 '.oi au .orit c<e<ati*ii, duc2d /f2tul
6
?oca6 .2 la )eirea lor ceilal*i +ti(e(er Cortul.
6
Fum. 4:4, 1&6 Fum. #:9
998 '.oi a .orit (teagul
6
taberei fiilor lui 0fraim, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui 0fraim era mai mare
0liama, fiul lui 'mi<ud6
6
Fum. 2:1$, 24
9:8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Maa(e era Bamliel, fiul lui Peda<*ur6
9;8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Beiami era 'bida, fiul lui B<ideoi.
9<8 '.oi a .orit (teagul
6
taberei fiilor lui -a, +m.reu cu otirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Pe(te
otirea lui -a era mai mare '<ie,er, fiul lui 'miadai6
6
Fum. 2:2&, "16 7o(. %:9
9=8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui 'er era Paguiel, fiul lui Kcra6
9>8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Feftali era '<ira, fiul lui 0a.
9?8 'ce(ta
6
a fo(t irul + care au .orit co.iii lui 7(rael, du. otirile lor6 aa au .lecat.
6
Fum. 2:"4
-oise i socrul su
9@8 Moi(e a ,i( lui Iobab, fiul lui 3euel
6
, madiaitul, (ocrul lui Moi(e: 9Foi .lecm (.re locul de(.re care
-omul a ,i(: 90u )i8l
66
)oi da.: !io cu oi, i +*i )om face
B
bie, cci -omul
BB
a fgduit c )a face bie lui
7(rael.:
6
04od. 2:1$.
66
Be. 12:#.
B
Jud. 1:1%6 Jud. 4:11.
BB
Be. "2:126 04od. ":$6 04od. %:#, $
:A8 Iobab i8a r(.u(: 9Fu .ot ( merg6 ci m )oi duce + *ara mea i + locul meu de atere.:
:78 Ei Moi(e a ,i(: 9Fu e .r(i, te rog6 fiidc tu cuoti locurile ude .utem ( tbr2m + .u(tiu6 deci tu (
e fii
6
clu,.
6
7o) 29:1&
:98 Ei dac )ii cu oi, te )om face ( te bucuri de biele
6
.e care i8l )a face -omul.:
6
Jud. 1:1%
::8 0i au .lecat de la mutele
6
-omului i au mer( trei ,ile6 c<i)otul legm2tului -omului a .orit +aitea
lor
66
i a fcut u drum de trei ,ile, ca ( le caute u loc de odi<.
6
04od. ":1.
66
-eut. 1:""6 7o(. ":", 4, %6 P(. 1"2:$6 7er. "1:26 0,ec. 20:%
:;8 Forul
6
-omului era dea(u.ra lor + tim.ul ,ilei, c2d .oreau di tabr.
6
04od. 1":216 Feem. 9:12, 19
:<8 C2d .orea c<i)otul, Moi(e ,icea: 9/coal8te
6
, -oame, ca ( (e +m.rtie )rAmaii ti i ( fug diaitea
fe*ei Tale cei ce Te ur(cD:
6
P(. %$:1, 26 P(. 1"2:$
:=8 7ar c2d +l ae,au, ,icea: 9Gtoarce8te, -oame, la ,ecile de mii ale miilor lui 7(raelD:
Capitolul 11
Focul &omnului
78 Po.orul
6
a c2rtit + gura mare +m.otri)a -omului, ,ic2d c8i merge ru. C2d a au,it -omul, /8a m2iat
66
,
(8a a.ri(
B
+tre ei focul -omului i a mi(tuit o .arte di margiea taberei.
6
-eut. 9:22.
66
P(. #$:21.
B
?e). 10:26 Fum. 1%:"&6 2Gm.. 1:126 P(. 10%:1$
98 Po.orul a (trigat ctre Moi(e. Moi(e (8a rugat
6
-omului, i focul (8a (ti(.
6
7ac. &:1%
:8 ?ocului aceluia i8au .u( umele Tabeera
#
.etru c (e a.ri(e(e focul -omului .ritre ei.
#
/au: 'rdere
186
Prepeliele
;8 'duturii
6
de oamei, care (e aflau + miAlocul lui 7(rael, i8a )eit .oft, ba c<iar i co.iii lui 7(rael au
+ce.ut ( .l2g i ( ,ic: 9Cie
66
e )a da care ( m2cmL
6
04od. 12:"$.
66
P(. #$:1$6 P(. 10%:146 1Cor. 10:%
<8 Fe aducem
6
amite de .etii .e care8i m2cam + 0gi.t i care u e co(tau imic, de ca(tra)e*i, de .e.ei, de
.ra,, de cea. i de u(turoi.
6
04od. 10:"
=8 'cum i (8a u(cat
6
(ufletul: u mai e(te imicD Kc<ii otri u )d dec2t maa acea(ta.:
6
Fum. 21:&
>8 Maa
6
(ema cu grutele de coriadru, i la )edere era ca bedeliumul
66
.
6
04od. 1%:14, "1.
66
Be. 2:12
?8 Po.orul (e ri(i.ea i o (tr2gea, o mcia la r2i*, (au o .i(a +tr8o .iu6 o fierbea + oal i fcea turte di
ea. Maa a)ea gu(tul
6
uei turte fcute cu utdelem.
6
04od. 1%:"1
@8 C2d cdea roua
6
, oa.tea, + tabr, cdea i maa.
6
04od. 1%:1", 14
7A8 Moi(e a au,it .e .o.or .l2g2d, fiecare + familia lui i la ua cortului lui. M2ia
6
-omului (8a a.ri( cu
trie. Moi(e (8a +tri(tat
6
P(. #$:21
778 i a ,i(
6
-omului: 9Petru ce m2<eti Tu .e robul Tu i .etru ce 8am c.tat eu trecere +aitea Ta, de
ai .u( .e(te mie (arcia ace(tui .o.or +tregL
6
-eut. 1:12
798 Kare eu am ,mi(lit .e .o.orul ace(taL Kare eu l8am (cut ca (8mi ,ici: 9Poart8l
6
la (2ul tu, cum .oart
doica
66
.e co.il,: .2 + *ara .e care ai Aurat
B
.ri*ilor lui c i8o )ei daL
6
7(a. 40:11.
66
7(a. 49:2"6 1Te(. 2:#.
B
Be. 2%:"6 Be. &0:246 04od. 1":&
7:8 -e ude
6
( iau care, ca ( dau la tot .o.orul ace(taL Cci ei .l2g la mie, ,ic2d: 9-8e care ca (
m2cmD:
6
Mat. 1&:""6 Mar. $:4
7;8 0u
6
(igur u .ot ( .ort .e tot .o.orul ace(ta, cci e(te .rea greu .etru mie.
6
04od. 1$:1$
7<8 -ec2t ( Te .or*i aa cu mie, mai bie omoar8m
6
, Te rog, dac mai am )reo trecere +aitea Ta, ca ( u8
mi mai )d
66
eorocirea.:
6
1Gm.. 19:46 7oa 4:".
66
Mef. ":1&
7=8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9'du la Mie a.te,eci
6
de brba*i, ditre btr2ii lui 7(rael, di cei .e care8i
cuoti ca btr2i ai .o.orului i cu .utere
66
a(u.ra lor6 adu8i la Cortul +t2lirii i ( (e +f*ie,e acolo
+m.reu cu tie.
6
04od. 24:1, 9.
66
-eut. 1%:1$
7>8 0u
6
M )oi cobor+ i +*i )oi )orbi acolo6 )oi lua di -u<ul
66
care e(te .e(te tie i8? )oi .ue .e(te ei ca (
.oarte +m.reu cu tie (arcia .o.orului i ( 8o .or*i tu (igur.
6
Fum. 11:2&6 Be. 11:&6 Be. 1$:216 04od. 19:20.
66
1/am. 10:%6 2Gm.. 2:1&6 Feem. 9:206 7(a. 44:"6 7oel 2:2$
7?8 / (.ui .o.orului: 9/fi*i*i8)
6
.etru m2ie i a)e*i ( m2ca*i care, fiidc a*i .l2( +
66
au,ul -omului
i a*i ,i(: 9Cie e )a da care ( m2cmL Cci oi
B
o duceam bie + 0gi.tD: -omul ) )a da care i )e*i
m2ca.
6
04od. 19:10.
66
04od. 1%:#.
B
Fum. 11:&6 @a.. #:"9
7@8 ')e*i ( m2ca*i care, u o ,i, ici dou ,ile, ici cici ,ile, ici ,ece ,ile, ici dou,eci de ,ile,
9A8 ci o lu
6
+treag, .2 ) )a iei .e ri i ) )e*i (c2rbi de ea, .etru c 8a*i a(cultat de -omul care e(te
+ miAlocul )o(tru i .etru c a*i .l2( +aitea ?ui, ,ic2d: 9Petru ce
66
am ieit oi oare di 0gi.tL:
6
P(. #$:296 P(. 10%:1&.
66
Fum. 21:&
978 Moi(e a ,i(: 9Ea(e (ute de mii de oamei care merg .e Ao( alctuie(c .o.orul + miAlocul
6
cruia (ut eu, i
Tu ,ici: 9?e )oi da care i )or m2ca o lu +treagD:
6
Be. 12:26 04od. 12:"#6 Be. "$:2%6 Fum. 1:4%
998 Putem tia
6
oare at2tea oi i at2*ia boi, ca ( le aAugL /au u cum)a a)em ( .ridem to*i .etii mrii, ca (
le aAugL:
6
2Gm.. #:26 Mat. 1&:""6 Mar. $:46 7oa %, #, 9
9:8 -omul a r(.u( lui Moi(e: 9Fu cum)a
6
(8a (curtat oare m2a -omuluiL !ei )edea acum dac ceea ce *i8
am (.u( (e )a
66
+t2m.la (au u.:
6
7(a. &0:26 7(a. &9:1.
66
Fum. 2":196 0,ec. 12:2&6 0,ec. 24:14
187
9;8 Moi(e a ieit i a (.u( .o.orului cu)itele -omului. ' aduat
6
a.te,eci de brba*i di btr2ii .o.orului i
i8a .u( + Aurul Cortului.
6
Fum. 11:1%
9<8 -omul /8a cobor2t
6
+ or i a )orbit lui Moi(e6 a luat di -u<ul care era .e(te el i ?8a .u( .e(te cei
a.te,eci de btr2i. Ei, de +dat ce -u<ul /8a ae,at
66
.e(te ei, au +ce.ut ( .rorocea(c
B
6 dar du. aceea 8
au mai .rorocit.
6
Fum. 11:1#6 Fum. 12:&.
66
2Gm.. 2:1&.
B
1/am. 10:&, %, 106 2/am. 19:20, 21, 2"6 7oel 2:2$6 @a.. 2:1#, 1$6 1Cor. 14:1, etc.
9=8 -oi oamei, uul umit 0ldad, i altul Medad, rm(e(er + tabr, i -u<ul /8a ae,at i .e(te ei6 cci erau
ditre cei (crii, mcar c u
6
(e du(e(er la Cort. Ei au +ce.ut ( .rorocea(c i ei + tabr.
6
1/am. 20:2%6 7er. "%:&
9>8 H t2r a alergat i a dat de tire lui Moi(e, ,ic2d: 90ldad i Medad .roroce(c + tabr.:
9?8 Ei 7o(ua, fiul lui Fu, care (luAea lui Moi(e di tiere*ea lui, a luat cu)2tul i a ,i(: 9-omule Moi(e
6
,
o.rete8i.:
6
Mar. 9:"$6 ?uc. 9:496 7oa ":2%
9@8 Moi(e i8a r(.u(: 90ti gelo( .etru mieL / dea -ume,eu
6
ca tot .o.orul -omului ( fie alctuit di
.roroci, i -omul (8Ei .u -u<ul ?ui .e(te eiD:
6
1Cor. 14:&
:A8 '.oi Moi(e (8a +tor( + tabr, el i btr2ii lui 7(rael.
:78 -omul a fcut ( (ufle de .e(te mare u )2t
6
care a adu( .re.eli*e i le8a r(.2dit .e(te tabr cale cam de
o ,i +tr8o .arte i cale cam de o ,i de cealalt .arte + Aurul taberei. ')eau o +l*ime de a.roa.e doi co*i de la
fa*a .m2tului.
6
04od. 1%:1"6 P(. #$:2%82$6 P(. 10&:40
:98 G tot tim.ul ,ilei aceleia i toat oa.tea i toat ,iua urmtoare, .o.orul (8a (culat i a (tr2( .re.eli*e6 cel
ce (tr2(e(e cel mai .u*i a)ea ,ece omeri. 0i i le8au +ti( + Aurul taberei.
::8 Pe c2d carea
6
era +c + di*ii lor, fr ( fie me(tecat, -omul /8a a.ri( de m2ie +m.otri)a .o.orului6
i -omul a lo)it .o.orul cu o urgie foarte mare.
6
P(. #$:"0, "1
:;8 'u .u( locului aceluia umele C<ibrot8Iataa)a
#
.etru c acolo au +gro.at .e .o.orul a.ucat de .oft.
#
/au: Mormitele lcomiei
:<8 -e la C<ibrot8Iataa)a, .o.orul a .lecat
6
la Ia*erot i (8a o.rit la Ia*erot.
6
Fum. "":1#
Capitolul 12
Lepra -ariei
78 Maria i 'aro au )orbit +m.otri)a lui Moi(e di .ricia femeii etio.iee
6
.e care o lua(e el de e)a(t6 cci
lua(e o femeie etio.ia.
6
04od. 2:21
98 Ei au ,i(: 9Kare umai .ri Moi(e )orbete -omulL Fu )orbete oare
6
i .ri oiL: Ei -omul
66
a au,it8o.
6
04od. 1&:206 Mica %:4.
66
Be. 29:""6 Fum. 11:16 2Gm.. 19:46 7(a. "#:46 0,ec. "&:12, 1"
:8 Moi(e +( era u om foarte bl2d, mai bl2d dec2t orice om de .e fa*a .m2tului.
;8 -eodat -omul
6
a ,i( lui Moi(e, lui 'aro i Mariei: 9-uce*i8) to*i trei la Cortul +t2lirii.: Ei (8au du( to*i
trei.
6
P(. #%:9
<8 -omul /8a cobor2t
6
+ (t2l.ul de or i a (tat la ua Cortului. ' c<emat .e 'aro i .e Maria, i ei (8au
a.ro.iat am2doi.
6
Fum. 11:2&6 Fum. 1%:19
=8 Ei a ,i(: 9'(culta*i bie ce ) (.uD C2d )a fi .ritre )oi u .roroc, 0u, -omul, M )oi de(co.eri lui +tr8o
)edeie
6
(au +i )oi )orbi +tr8u
66
)i(.
6
Be. 1&:16 Be. 4%:26 7o) "":1&6 0,ec. 1:16 -a. $:26 -a. 10:$, 1%, 1#6 ?uc. 1:11, 226 @a.. 10:11, 1#6 @a.. 22:1#, 1$.
66
Be. "1:10, 116 1Gm..
":&6 Mat. 1:20
>8 Fu
6
tot aa e(te +( cu robul Meu Moi(e. 0l e(te
66
credicio( + toat ca(a
B
Mea.
6
P(. 10&:2%.
66
0)r. ":2, &.
B
1Tim. ":1&
?8 0u +i )orbe(c gur ctre
6
gur, M de(co.r lui u
66
.ri lucruri grele de +*ele(, ci el )ede c<i.ul
B
-omului.
Cum de
BB
u )8a*i temut deci ( )orbi*i +m.otri)a robului Meu, +m.otri)a lui Moi(eL:
6
04od. "":116 -eut. "4:10.
66
1Cor. 1":12.
B
04od. "":19.
BB
2Pet. 2:106 7uda 1:$
188
@8 -omul /8a a.ri( de m2ie +m.otri)a lor. Ei a .lecat.
7A8 Forul (8a de.rtat de .e Cort. Ei iat c Maria
6
era .li de
66
le.r, alb ca ,.ada. 'aro (8a +tor( (.re
Maria6 i iat c ea a)ea le.r.
6
-eut. 24:9.
66
2Gm.. &:2#6 2Gm.. 1&:&6 2Cro. 2%:19, 20
778 'tuci 'aro a ,i( lui Moi(e: 9'<, domul meu, u e face ( .urtm .edea.(a
6
.catului .e care l8am fcut
ca ite ec<ib,ui*i i de care e8am fcut )io)a*iD
6
2/am. 19:196 2/am. 24:106 Pro). "0:"2
798 / u fie Maria ca u co.il (cut
6
mort, a crui care e(te .e Aumtate .utred c2d ie(e di .2tecele
mamei luiD:
6
P(. $$:4
7:8 Moi(e a (trigat ctre -omul, ,ic2d: 9-ume,eule, Te rog, )idec8oD:
7;8 Ei -omul a ,i( lui Moi(e: 9-ac
6
ar fi (cui.at8o tatl ei + obra,, 8ar fi fo(t ea oare de ocar tim. de a.te
,ileL / fie +c<i(
66
deci a.te ,ile afar di tabr6 du. aceea, ( fie .rimit + tabr.:
6
0)r. 12:9.
66
?e). 1":4%6 Fum. &:2, "
7<8 Maria
6
a fo(t +c<i( a.te ,ile afar di tabr. Ei .o.orul 8a .orit .2 ce a itrat di ou Maria + tabr.
6
-eut. 24:96 2Cro. 2%:20, 21
7=8 -u. aceea, .o.orul a .lecat di Ia*erot
6
i a tbr2t + .u(tiul Para.
6
Fum. 11:"&6 Fum. "":1$
Capitolul 13
Cele douspre'ece iscoade trimise %n Canaan
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9Trimite
6
ite oamei ( i(codea(c *ara Caaaului, .e care o dau co.iilor lui 7(rael. / trimi*i c2te u om
.etru fiecare di (emi*iile .ri*ilor lor, to*i ( fie ditre frutaii lor.:
6
Fum. "2:$6 -eut. 1:22
:8 Moi(e i8a trimi( di .u(tiul
6
Para, du. .oruca -omului6 to*i oameii acetia erau c.eteii ale co.iilor lui
7(rael.
6
Fum. 12:1%6 Fum. "2:$6 -eut. 1:196 -eut. 9:2"
;8 7at umele lor: .etru (emi*ia lui 3ube: Eamua, fiul lui Cacur6
<8 .etru (emi*ia lui /imeo: Eafat, fiul lui Iori6
=8 .etru (emi*ia lui 7uda
6
: Caleb
66
, fiul lui 7efue6
6
Fum. "4:196 1Cro. 4:1&.
66
Fum. 1":"06 Fum. 14:%, "06 7o(. 14:%, #, 1", 146 Jud. 1:12
>8 .etru (emi*ia lui 7(a<ar: 7gual, fiul lui 7o(if6
?8 .etru (emi*ia lui 0fraim: Io(ea
6
, fiul lui Fu6
6
Fum. 1":1%
@8 .etru (emi*ia lui Beiami: Palti, fiul lui 3afu6
7A8 .etru (emi*ia lui Cabulo: Badiel, fiul lui /odi6
778 .etru (emi*ia lui 7o(if, (emi*ia lui Maa(e: Badi, fiul lui /u(i6
798 .etru (emi*ia lui -a: 'miel, fiul lui B<emali6
7:8 .etru (emi*ia lui 'er: /etur, fiul lui Micael6
7;8 .etru (emi*ia lui Feftali: Fa<bi, fiul lui !of(i6
7<8 .etru (emi*ia lui Bad: B<euel, fiul lui Mac<i.
7=8 'ce(tea (ut umele brba*ilor .e care i8a trimi( Moi(e ( i(codea(c *ara. ?ui Io(ea, fiul lui Fu, Moi(e i8a
.u( umele 7o(ua.
7>8 Moi(e i8a trimi( ( i(codea(c *ara Caaaului. 0l le8a ,i(: 9Merge*i de aici (.re mia,,i
6
, i a.oi ( ) (ui*i
66

.e mute.
6
Fum. 1":21.
66
Be. 14:106 Jud. 1:9, 19
7?8 !ede*i *ara, )ede*i cum e(te ea, cum e(te .o.orul care o locuiete, dac e(te tare (au (lab, dac e(te mic (au
mare la umr6
7@8 )ede*i cum e(te *ara + care locuiete: dac e(te bu (au rea6 cum (ut cet*ile + care locuiete: dac (ut
de(c<i(e (au +trite6
9A8 cum e(te .m2tul: dac e(te gra(
6
(au (ter., dac (ut (au u co.aci .e el. @i*i
66
cu iim i lua*i cu )oi
roade di *ar.: 0ra .e )remea c2d +ce. ( (e coac (trugurii.
6
Feem. 9:2&, "&6 0,ec. "4:14.
66
-eut. "1:%, #, 2"
978 0i (8au (uit i au i(codit *ara, de la .u(tiul
6
Mi .2 la 3e<ob
66
, .e drumul care duce la Iamat.
189
6
Fum. "4:"6 7o(. 1&:1.
66
7o(. 19:2$
998 /8au (uit .e la mia,,i i au mer( .2 la Iebro, ude (e aflau '<ima
6
, Eeai i Talmai, co.iii lui 'ac
66
.
Iebroul
B
fu(e(e ,idit cu a.te ai +aite de cetatea Moa
BB
di 0gi.t.
6
7o(. 11:21, 226 7o(. 1&:1", 146 Jud. 1:10.
66
Fum. 1":"".
B
7o(. 21:11.
BB
P(. #$:126 7(a. 19:116 7(a. "0:4
9:8 'u aAu(
6
.2 la )alea 0col6 acolo au tiat o ramur de )i* cu u (trugure i l8au du( c2te doi cu aAutorul
uei .rAii, au luat i rodii i (moc<ie.
6
-eut. 1:24, 2&
9;8 ?ocul acela l8au umit )alea 0col
#
di .ricia (trugurelui .e care l8au tiat de acolo co.iii lui 7(rael.
#
/au: /trugure
9<8 /8au +tor( de la i(codirea *rii du. .atru,eci de ,ile +m.liite.
9=8 'u .lecat i au aAu( la Moi(e i la 'aro i la toat aduarea co.iilor lui 7(rael, la Cade(
6
, + .u(tiul
66
Para.
?e8au adu( tiri, lor i +tregii aduri, i le8au artat roadele *rii.
6
Fum. 1":".
66
Fum. 20:1, 1%6 Fum. "2:$6 Fum. "":"%6 -eut. 1:196 7o(. 14:%
9>8 7at ce au i(tori(it lui Moi(e: 9Fe8am du( + *ara + care e8ai trimi(. Cu ade)rat, e(te o *ar + care curge
la.te
6
i miere i iat8i
66
roadele.
6
04od. ":$6 04od. "":".
66
-eut. 1:2&
9?8 -ar .o.orul
6
care locuiete + *ara acea(ta e(te .uteric, cet*ile (ut +trite i foarte mari. Ba +c am ),ut
acolo i .e fiii
66
lui 'ac.
6
-eut. 1:2$6 -eut. 9:1, 2.
66
Fum. 1":""
9@8 'maleci*ii
6
locuie(c *iutul de la mia,,i6 iebu(i*ii i amori*ii locuie(c mutele6 i caaai*ii i <eti*ii locuie(c
l2g mare i de8a lugul 7ordaului.:
6
04od. 1#:$6 Fum. 14:4"6 Jud. %:"6 1/am. 14:4$6 1/am. 1&:", etc.
:A8 Caleb
6
a .otolit .o.orul care c2rtea +m.otri)a lui Moi(e. 0l a ,i(: 9Iaidem ( e (uim i ( .uem m2a .e
*ar, cci )om fi biruitoriD:
6
Fum. 14:%, 246 7o(. 14:#
:78 -ar
6
brba*ii care fu(e(er +m.reu cu el au ,i(: 9Fu .utem ( e (uim +m.otri)a .o.orului ace(tuia, cci
e(te mai tare dec2t oi.:
6
Fum. "2:96 -eut. 1:2$6 7o(. 14:$
:98 Ei au +egrit
6
+aitea co.iilor lui 7(rael *ara .e care o i(codi(er. 0i au ,i(: 9Mara .e care am (trbtut8o, ca
(8o i(codim, e(te o *ar care m2c .e locuitorii ei6 to*i aceia
66
.e care i8am ),ut acolo (ut oamei de
(tatur +alt.
6
Fum. 14:"%, "#.
66
'mo( 2:9
::8 '.oi am mai ),ut + ea .e uriai, .e co.iii lui 'ac
6
, care (e trag di eamul uriailor: +aitea oa(tr, i
fa*
66
de ei .arc eram ite lcu(te
B
.:
6
-eut. 1:2$6 -eut. 2:106 -eut. 9:2.
66
7(a. 40:22.
B
1/am. 1#:42
Capitolul 14
Patru'eci de ani %n pustie
78 Toat aduarea a ridicat gla(ul i a +ce.ut ( *i.e. Ei .o.orul
6
a .l2( + oa.tea aceea.
6
Fum. 11:4
98 To*i co.iii
6
lui 7(rael au c2rtit +m.otri)a lui Moi(e i 'aro, i toat aduarea le8a ,i(: 9-e
66
ce 8om fi murit
oi + *ara 0gi.tului (au de ce 8om fi murit + .u(tiul ace(taL
6
04od. 1%:26 04od. 1#:"6 Fum. 1%:416 P(. 10%:2&.
66
Fum. 14:2$, 29
:8 Petru ce e duce -omul + *ara acea(ta, + care )om cdea ucii de (abie, iar e)e(tele oa(tre i co.ilaii
otri )or fi de AafL Fu e(te oare mai bie ( e +toarcem + 0gi.tL:
;8 Ei au ,i( uul altuia: 9/
6
e alegem o c.eteie i ( e
66
+toarcem + 0gi.t.:
6
Feem. 9:1#.
66
-eut. 1#:1%6 @a.. #:"9
<8 Moi(e
6
i 'aro au c,ut cu fa*a la .m2t, + fa*a +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael care era (tr2( laolalt.
6
Fum. 1%:4, 22
=8 Ei, ditre cei ce i(codi(er *ara, 7o(ua
6
, fiul lui Fu, i Caleb, fiul lui 7efue, i8au ru.t <aiele,
6
Fum. 14:24, "0, "$6 Fum. 1":%, $
>8 i au )orbit a(tfel +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael: 9Mara .e
6
care am (trbtut8o oi ca (8o i(codim e(te o
*ar foarte bu, miuat.
6
Fum. 1":2#6 -eut. 1:2&
?8 -ac -omul
6
)a fi bie)oitor cu oi, e )a duce + *ara acea(ta i e8o )a da: e(te o *ar
66
+ care curge la.te
i miere.
190
6
-eut. 10:1&6 2/am. 1&:2&, 2%6 2/am. 22:206 1Gm.. 10:96 P(. 22:$6 P(. 14#:10, 116 7(a. %2:4.
66
Fum. 1":2#
@8 Fumai u )
6
r,)rti*i +m.otri)a -omului i u
66
) teme*i de oameii di *ara aceea, cci +i )om m2ca
B
.
0i u mai au iciu (.riAi: -omul
BB
e(te cu oi, u ) teme*i de eiD:
6
-eut. 9:#, 2", 24.
66
-eut. #:1$6 -eut. 20:".
B
Fum. 24:$.
BB
Be. 4$:216 04od. "":1%6 -eut. 20:1, ", 46 -eut. "1:%, $6 7o(. 1:&6 Jud. 1:226 2Cro.
1":126 2Cro. 1&:26 2Cro. 20:1#6 2Cro. "2:$6 P(. 4%:#, 116 7(a. 41:106 'mo( &:146 Ca<. $:2"
7A8 Toat
6
aduarea )orbea (8i ucid cu .ietre, c2d (la)a
66
-omului (8a artat .e(te Cortul +t2lirii, +aitea
tuturor co.iilor lui 7(rael.
6
04od. 1#:4.
66
04od. 1%:106 04od. 24:1%, 1#6 04od. 40:"46 ?e). 9:2"6 Fum. 1%:19, 426 Fum. 20:%
778 Ei -omul a ,i( lui Moi(e: 9P2
6
c2d M )a e(ocoti .o.orul ace(taL P2 c2d u
66
)a crede el + Mie,
cu toate miuile .e care le fac + miAlocul luiL
6
Fum. 14:2"6 -eut. 9:#, $, 226 P(. 9&:$6 0)r. ":$, 1%.
66
-eut. 1:"26 -eut. 9:2"6 P(. #$:22, "2, 426 P(. 10%:246 7oa 12:"#6 0)r. ":1$
798 -e aceea, +l )oi lo)i cu cium, i8l )oi imici, dar .e tie
6
te )oi face u eam mai mare i mai .uteric dec2t
el.:
6
04od. "2:10
7:8 Moi(e
6
a ,i( -omului: 90gi.teii )or au,i lucrul ace(ta, ei, di miAlocul crora ai (co( .e .o.orul ace(ta
.ri .uterea Ta.
6
04od. "2:126 P(. 10%:2"6 -eut. 9:2%, 2#, 2$6 -eut. "2:2#6 0,ec. 20:9, 14
7;8 Ei )or (.ue locuitorilor *rii aceleia. 0i tiau
6
c Tu, -omul, eti + miAlocul .o.orului ace(tuia6 c Te
artai + c<i. ),ut, Tu, -omul6 c orul
66
Tu (t .e(te el6 c Tu mergi +aitea lui, ,iua, +tr8u (t2l. de or,
i, oa.tea, +tr8u (t2l. de foc.
6
04od. 1&:146 7o(. 2:9, 106 7o(. &:1.
66
04od. 1":216 04od. 40:"$6 Fum. 10:"46 Feem. 9:126 P(. #$:146 P(. 10&:"9
7<8 -ac omori .e .o.orul ace(ta ca .e u (igur om, eamurile, care au au,it )orbidu8(e de Tie, )or ,ice:
7=8 9-omul 8a)ea
6
.utere ( duc .e .o.orul ace(ta + *ara .e care Aura(e c i8o )a da: de aceea l8a omor2t +
.u(tiuD:
6
-eut. 9:2$6 7o(. #:9
7>8 'cum, ( (e arate .uterea -omului + mrimea ei, cum ai (.u( c2d ai ,i(:
7?8 9-omul e(te +cet
6
la m2ie i bogat + butate, iart frdelegea i r,)rtirea6 dar u *ie .e cel )io)at
dre.t e)io)at i .ede.(ete
66
frdelegea .ri*ilor + co.ii .2 la al treilea i al .atrulea eam.
6
04od. "4:%, #6 P(. 10":$6 P(. 14&:$6 7oa 4:2.
66
04od. 20:&6 04od. "4:#
7@8 7art
6
, dar, frdelegea .o.orului ace(tuia
66
, du.
B
mrimea +durrii Tale, cum ai iertat .o.orului ace(tuia
di 0gi.t .2 aici.:
6
04od. "4:9.
66
P(. 10%:4&.
B
P(. #$:"$
9A8 Ei -omul a ,i(: 97ert cum ai
6
cerut.
6
P(. 10%:2"6 7ac. &:1%6 17oa &:1481%
978 -ar c2t e(te de ade)rat c 0u (ut )iu i c (la)a -omului )a um.le tot
6
.m2tul,
6
P(. #2:19
998 at2t e(te de ade)rat c to*i
6
cei ce au ),ut cu oc<ii lor (la)a Mea i miuile .e care le8am fcut + 0gi.t i
+ .u(tiu, i totui M8au i(.itit de ,ece
66
ori acum i 8au a(cultat gla(ul Meu,
6
-eut. 1:"&6 P(. 9&:116 P(. 10%:2%6 0)r. ":1#, 1$.
66
Be. "1:#
9:8 to*i aceia
6
u )or )edea *ara .e care am Aurat .ri*ilor lor c le8o )oi da, i aume, to*i cei ce M8au e(ocotit,
8o )or )edea.
6
Fum. "2:116 0,ec. 20:1&
9;8 7ar .etru c robul Meu Caleb
6
a fo(t +(ufle*it de u alt du< i a urmat +
66
totul calea Mea, +l )oi face (
itre + *ara + care (8a du(, i urmaii lui o )or (t.2i.
6
-eut. 1:"%6 7o(. 14:%, $, 9, 14.
66
Fum. "2:12
9<8 'maleci*ii i caaai*ii locuie(c )alea acea(ta: deci m2ie, +toarce*i8) i .leca*i
6
+ .u(tiu, .e calea care
duce (.re Marea 3oie.:
6
-eut. 1:40
9=8 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
9>8 9P2 c2d
6
)oi l(a acea(t rea aduare ( c2rtea(c +m.otri)a MeaL 'm au,it c2rtirile
66
co.iilor lui 7(rael,
care c2rteau +m.otri)a Mea.
6
Fum. 14:116 04od. 1%:2$6 Mat. 1#:1#.
66
04od. 1%:12
9?8 /.ue8le: 9Pe
6
)ia*a MeaD 5 ,ice -omul 5 c ) )oi face +tocmai
66
cum a*i )orbit + au,ul urec<ilor Mele.
6
Fum. 14:2"6 Fum. 2%:%&6 Fum. "2:116 -eut. 1:"&6 0)r. ":1#.
66
Fum. 14:2
9@8 Tru.urile )oa(tre moarte )or cdea + .u(tiul ace(ta. !oi to*i
6
, a cror umrtoare (8a fcut, umr2du8)
de la )2r(ta de dou,eci de ai + (u(, i care a*i c2rtit +m.otri)a Mea,
6
Fum. 1:4&6 Fum. 2%:%4
191
:A8 u )e*i itra + *ara .e care Aura(em c ) )oi da8o (8o locui*i, afar
6
de Caleb, fiul lui 7efue, i 7o(ua, fiul lui
Fu.
6
Fum. 14:"$6 Fum. 2%:%&6 Fum. "2:126 -eut. 1:"%, "$
:78 Pe
6
co.ilaii )otri +(, de(.re care a*i ,i( c )or fi de Aaf, +i )oi face ( itre + ea, ca ( cuoa(c *ara .e
care a*i
66
e(ocotit8o )oi.
6
-eut. 1:"9.
66
P(. 10%:24
:98 7ar c2t de(.re )oi, tru.urile
6
)oa(tre moarte )or cdea + .u(tiu.
6
1Cor. 10:&6 0)r. ":1#
::8 Ei co.iii )otri )or rtci
6
.atru,eci
66
de ai + .u(tiu i )or i(.i
B
a(tfel .catele )oa(tre, .2 ce toate
tru.urile )oa(tre moarte )or cdea + .u(tiu.
6
Fum. "2:1"6 P(. 10#:40.
66
-eut. 2:14.
B
0,ec. 2":"&
:;8 -u. cum
6
+ .atru,eci de ,ile
66
a*i i(codit *ara, tot aa, .atru,eci de ai )e*i .urta .edea.(a frdelegilor
)oa(tre6 adic u a de fiecare ,i: i )e*i ti atuci ce +(eam (8Mi trag 0u m2a de la )oi.
6
Fum. 1":2&.
66
P(. 9&:106 0,ec. 4:%
:<8 0u
6
, -omul, am )orbitD G ade)r, aa )oi face ace(tei rele
66
aduri care (8a uit +m.otri)a Mea6 )or fi
imici*i + .u(tiul ace(ta i + el )or muri.:
6
Fum. 2":19.
66
Fum. 14:2#, 296 Fum. 2%:%&6 1Cor. 10:&
:=8 Brba*ii
6
.e care +i trimi(e(e Moi(e ( i(codea(c *ara, i care, la +toarcerea lor, fcu(er ca toat aduarea (
c2rtea(c +m.otri)a lui, +egrid *ara6
6
Fum. 1":"1, "2
:>8 oameii acetia, care +egri(er *ara, au murit
6
acolo +aitea -omului, lo)i*i de o moarte .ra(ic.
6
1Cor. 10:106 0)r. ":1#6 7uda 1:&
:?8 Fumai 7o(ua, fiul
6
lui Fu, i Caleb, fiul lui 7efue, au rma( cu )ia* ditre oameii aceia care (e du(e(er
( i(codea(c *ara.
6
Fum. 2%:%&6 7o(. 14:%, 10
#eascultarea poporului pedepsit
:@8 Moi(e a (.u( ace(te lucruri tuturor co.iilor lui 7(rael6 i .o.orul a fo(t +tr8o mare
6
Aale.
6
04od. "":4
;A8 /8au (culat di(8de8dimiea* a doua ,i i (8au (uit .e )2rful mutelui ,ic2d: 97at8e
6
D /utem gata ( e
(uim + locul de care a )orbit -omul, cci am .ctuit.:
6
-eut. 1:41
;78 Moi(e a ,i(: 9Petru ce clca*i .oruca
6
-omuluiL Fu )e*i i,butiD
6
Fum. 14:2&6 2Cro. 24:20
;98 Fu ) (ui*i
6
, cci -omul u e(te + miAlocul )o(truD Fu cuta*i ( fi*i btu*i de )rAmaii )otriD
6
-eut. 1:42
;:8 Cci amaleci*ii i caaai*ii (ut +aitea )oa(tr i )e*i cdea ucii de (abie6 odat ce )8a*i abtut
6
de la
-omul, -omul u )a fi cu )oi.:
6
2Cro. 1&:2
;;8 0i (8au +drticit
6
i (8au (uit .e )2rful mutelui6 dar c<i)otul legm2tului i Moi(e 8au ieit di miAlocul
taberei.
6
-eut. 1:4"
;<8 'tuci
6
(8au cobor2t amaleci*ii i caaai*ii, care locuiau .e mutele acela, i8au btut i i8au tiat + buc*i
.2 la
66
Iorma.
6
Fum. 14:4"6 -eut. 1:44.
66
Fum. 21:"6 Jud. 1:1#
Capitolul 15
Le(i asupra 5ertfelor
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete
6
co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d )e*i itra + *ara .e care )8o dau ca ( ) ae,a*i locui*ele + ea,
6
Fum. 1&:1$6 ?e). 2":106 -eut. #:1
:8 i
6
)e*i aduce -omului o Aertf mi(tuit de foc, fie o ardere de tot, fie o Aertf adu( .etru +m.liirea
66
uei
Aurui*e, (au ca dar de bu)oie, (au la (rbtorile )oa(tre
B
, ca ( face*i di cire,ile (au turmele )oa(tre u
miro(
BB
.lcut -omului,
6
?e). 12:".
66
?e). #:1%6 ?e). 22:1$, 21.
B
?e). 2":$, 12, "%6 Fum. 2$:19, 2#6 Fum. 29:2, $, 1"6 -eut. 1%:10.
BB
Be. $:216 04od. 29:1$
192
;8 cel
6
ce +i )a aduce darul (u -omului, ( aduc -omului ca
66
dar de m2care a ,ecea .arte
B
ditr8o ef de
floare de fi frm2tat +tr8u (fert de <i de utdelem6
6
?e). 2:16 ?e). %:14.
66
04od. 29:406 ?e). 2":1".
B
?e). 14:106 Fum. 2$:&
<8 iar
6
)i .etru Aertfa de butur la arderea de tot (au la Aertf, ( aduc u (fert de <i de fiecare miel.
6
Fum. 2$:#, 14
=8 Petru u berbec
6
( aduci ca dar de m2care dou ,ecimi de ef di floarea fiii frm2tat +tr8o treime de
<i de utdelem
6
Fum. 2$:12, 14
>8 i ( faci o Aertf de butur de o treime de <i de )i, ca dar de m2care de u miro( .lcut -omului.
?8 -ac aduci u )i*el, fie ca ardere de tot, fie ca Aertf .etru +m.liirea uei Aurui*e, (au ca Aertf de
mul*umire
6
-omului,
6
?e). #:11
@8 (
6
aduci ca dar de m2care, +m.reu cu )i*elul, trei ,ecimi de ef di floarea fiii frm2tat +tr8o
Aumtate de <i de utdelem
6
Fum. 2$:12, 14
7A8 i ( faci o Aertf de butur de o Aumtate de <i de )i: acea(ta e(te o Aertf mi(tuit de foc, de u miro(
.lcut -omului.
778 'a ( (e fac .etru fiecare bou, .etru fiecare berbec, .etru fiecare miel (au ied.
798 -u. umrul )itelor, aa ( face*i .etru fiecare, du. umrul lor.
7:8 'a
6
( fac lucrurile ace(tea orice btia, c2d )a aduce o Aertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut
-omului.
6
04od. 12:496 Fum. 9:146 Fum. 1&:29
7;8 -ac u (tri, care locuiete la )oi (au care (e )a g(i + )iitor + miAlocul )o(tru, aduce o Aertf mi(tuit de
foc, de u miro( .lcut -omului, (8o aduc + acelai fel ca )oi.
7<8 / fie o (igur lege .etru toat aduarea, at2t .etru )oi, c2t i .etru (triul care locuiete + miAlocul
)o(tru6 acea(ta ( fie o lege ecurmat .ritre urmaii )otri: cu (triul ( fie ca i cu )oi, +aitea -omului.
7=8 K (igur lege i o (igur .oruc ( fie at2t .etru )oi, c2t i .etru (triul care locuiete .ritre )oi.:
Pr(a plmdelii
7>8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
7?8 9!orbete
6
co.iilor lui 7(rael i (.ue8le:
9C2d )e*i itra + *ara + care ) )oi duce
6
Fum. 1&:26 -eut. 2%:1
7@8 i c2d )e*i m2ca .2ie
6
di *ara aceea, ( lua*i +t2i u dar ridicat .etru -omul.
6
7o(. &:11, 12
9A8 Ca dar ridicat ( aduce*i o turt di .2rga
6
.lmdelii )oa(tre6 (8o aduce*i cum aduce*i darul
66
care (e ia +t2i
di arie.
6
-eut. 2%:2, 106 Pro). ":9, 10.
66
?e). 2:146 ?e). 2":10, 1%
978 -i .2rga .lmdelii )oa(tre ( lua*i +t2i u dar ridicat .etru -omul, di eam + eam.
Pcatele fr voie
998 -ac
6
.ctui*i fr )oie i u .,i*i toate .orucile .e care le8a fcut cuo(cut lui Moi(e, -omul,
6
?e). 4:2
9:8 tot ce )8a .orucit -omul .ri Moi(e, di ,iua c2d a dat -omul .oruci i mai t2r,iu di eam + eam6
9;8 dac
6
.catul a fo(t fcut fr )oie i fr ( tie aduarea, toat aduarea ( aduc u )i*el ca ardere de tot de
u miro( .lcut -omului, +m.reu cu darul
66
(u de m2care i cu Aertfa (a de butur, du. r2duielile
ae,ate6 ( mai aduc i u *a.
B
ca Aertf de i(.ire.
6
?e). 4:1".
66
Fum. 1&:$, 9, 10.
B
?e). 4:2"6 Fum. 2$:1&6 0,ra %:1#6 0,ra $:"&
9<8 Preotul
6
( fac i(.ire .etru toat aduarea co.iilor lui 7(rael i li (e )a ierta6 cci au .ctuit fr )oie i
i8au adu( darul lor, o Aertf mi(tuit de foc + ci(tea -omului i o Aertf de i(.ire +aitea -omului, .etru
.catul .e care l8au ()2rit fr )oie.
6
?e). 4:20
9=8 /e )a ierta +tregii aduri a co.iilor lui 7(rael i (triului care locuiete + miAlocul lor, cci tot .o.orul a
.ctuit fr )oie.
9>8 -ac
6
uul (igur a .ctuit fr )oie, ( aduc o ca.r de u a ca Aertf .etru .cat.
6
?e). 4:2#, 2$
193
9?8 Preotul
6
( fac i(.ire .etru cel ce a .ctuit fr )oie +aitea -omului6 c2d )a face i(.ire .etru el, i
(e )a ierta.
6
?e). 4:"&
9@8 't2t .etru btiaul ditre co.iii lui 7(rael, c2t i .etru (triul care locuiete + miAlocul lor, ( fie aceeai
lege
6
6 c2d )a .ctui fr )oie.
6
Fum. 1&:1&
:A8 -ar
6
dac cie)a, fie btia, fie (tri, .ctuiete cu )oie, <ulete .e -omul: acela )a fi imicit di
miAlocul .o.orului (u,
6
-eut. 1#:126 P(. 19:1"6 0)r. 10:2%6 2Pet. 2:10
:78 cci a e(ocotit
6
cu)2tul -omului i a clcat .oruca ?ui6 )a fi imicit i +i )a lua a(tfel .edea.(a
66
.etru
elegiuirea lui.
6
2/am. 12:96 Pro). 1":1".
66
?e). &:16 0,ec. 1$:20
Pedepsirea omului pentru clcarea Sa"atului
:98 C2d erau co.iii lui 7(rael + .u(tiu, au g(it
6
.e u om (tr2g2d leme + ,iua /abatului.
6
04od. "1:14, 1&6 04od. "&:2, "
::8 Cei ce8l g(i(er (tr2g2d leme, l8au adu( la Moi(e, la 'aro i la toat aduarea.
:;8 ?8au arucat + temi*
6
, cci u (e (.u(e(e ce trebuiau (8i fac.
6
?e). 24:12
:<8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Kmul ace(ta
6
( fie .ede.(it cu moartea, toat aduarea
66
(8l ucid cu .ietre afar
di tabr.:
6
04od. "1:14, 1&.
66
?e). 24:146 1Gm.. 21:1"6 @a.. #:&$
:=8 Toat aduarea l8a (co( afar di tabr i l8a uci( cu .ietre6 i a murit, cum .oruci(e lui Moi(e, -omul.
Ciucurii de la veminte
:>8 -omul a ,i( lui Moi(e:
:?8 9!orbete co.iilor lui 7(rael i (.ue8le (8i fac
6
, di eam + eam, u ciucure la col*urile )emitelor lor
i ( .u u fir alba(tru .e(te ciucurele ace(ta di col*urile )emitelor.
6
-eut. 22:126 Mat. 2":&
:@8 C2d )e*i a)ea ciucurele ace(ta, ( ) uita*i la el i ( ) aduce*i amite de toate .orucile -omului, ca ( le
+m.lii*i i ( u urma*i
6
du. .oftele iimilor )oa(tre i du. .oftele oc<ilor )otri, ca ( ) l(a*i t2r2*i
66
la
cur)ie.
6
-eut. 29:196 7o) "1:#6 7er. 9:146 0,ec. %:9.
66
P(. #":2#6 P(. 10%:"96 7ac. 4:4
;A8 / ) aduce*i a(tfel amite de .orucile Mele, ( le +m.lii*i i ( fi*i (fi*i
6
.etru -ume,eul )o(tru.
6
?e). 11:44, 4&6 3om. 12:16 Col. 1:226 1Pet. 1:1&, 1%
;78 0u (ut -omul -ume,eul )o(tru care )8am (co( di *ara 0gi.tului, ca ( fiu -ume,eul )o(tru.:
Capitolul 16
Core, &atan i A"iram
78 Core
6
, fiul lui 7*e<ar, fiul lui C<e<at, fiul lui ?e)i, (8a r(culat +m.reu cu -ata i 'biram, fiii lui 0liab, i
K, fiul lui Pelet, to*i trei fiii lui 3ube.
6
04od. %:216 Fum. 2%:96 Fum. 2#:"6 7uda 1:11
98 /8au r(culat +m.otri)a lui Moi(e, +m.reu cu dou (ute
cici,eci de oamei di co.iii lui 7(rael, di frutaii adurii, di cei ce erau c<ema*i
6
la (fat, i care erau
oamei cu ume.
6
Fum. 2%:9
:8 0i (8au aduat
6
+m.otri)a lui Moi(e i 'aro i le8au ,i(: 9-e(tulD Cci toat
66
aduarea, to*i (ut (fi*i, i
-omul
B
e(te + miAlocul lor. Petru ce ) ridica*i )oi mai .re(u( de aduarea -omuluiL:
6
P(. 10%:1%.
66
04od. 19:%.
B
04od. 29:4&6 Fum. 14:146 Fum. "&:"4
;8 C2d a au,it Moi(e lucrul ace(ta, a c,ut
6
cu fa*a la .m2t.
6
Fum. 14:&6 Fum. 20:%
<8 ' )orbit lui Core i la toat ceata lui i a ,i(: 9M2ie, -omul )a arta cie e(te al ?ui i cie e(te (f2t
6
i8l
)a l(a ( (e a.ro.ie
66
de 0l6 )a l(a ( (e a.ro.ie de 0l .e acela .e care8l )a
B
alege.
6
Fum. 1%:"6 ?e). 21:%, #, $, 12, 1&.
66
04od. 2$:16 Fum. 1#:&6 1/am. 2:2$6 P(. 10&:2%.
B
Fum. ":106 ?e). 10:"6 ?e). 21:1#, 1$6 0,ec. 40:4%6 0,ec.
44:1&, 1%
194
=8 7at ce ( face*i: ?ua*i cdeli*e, Core i toat ceata lui.
>8 M2ie, .ue*i foc + ele i .ue*i tm2ie .e el +aitea -omului. 'cela .e care8l )a alege -omul, )a fi
(f2t. -e(tul, co.iii lui ?e)iD:
?8 Moi(e a ,i( lui Core: 9'(culta*i, dar, co.iii lui ?e)iD
@8 Prea .u*i
6
lucru e(te oare .etru )oi c -ume,eul lui 7(rael )8a ale(
66
di aduarea lui 7(rael, l(2du8) (
) a.ro.ia*i de 0l, ca ( fi*i +trebui*a*i la (luAba Cortului -omului i ( ) +f*ia*i +aitea adurii ca (87
(luAi*iL
6
1/am. 1$:2"6 7(a. #:1".
66
Fum. ":41, 4&6 Fum. $:146 -eut. 10:$
7A8 !8a l(at ( ) a.ro.ia*i de 0l, .e tie i .e to*i fra*ii ti, .e co.iii lui ?e)i, i acum mai )oi*i i .reo*iaD
778 -e aceea te adui tu i ceata ta +m.otri)a -omuluiD Cci cie e(te 'aro
6
, ca ( c2rti*i +m.otri)a luiL:
6
04od. 1%:$6 1Cor. ":&
798 Moi(e a trimi( ( c<eme .e -ata i .e 'biram, fiii lui 0liab. -ar ei au ,i(: 9Fu e (uim.
7:8 F8aAuge
6
c e8ai (co( ditr8o *ar, ude curge la.te i miere, ca ( e faci ( murim + .u(tiu, de )rei ( mai
i
66
(t.2eti .e(te oiL
6
Fum. 1%:9.
66
04od. 2:146 @a.. #:2#, "&
7;8 Ce bie e8ai mai du( +tr8o *ar
6
ude curge la.te i miere, i ce bie e8ai mai dat + (t.2ire ogoare i )iiD
Cre,i c .o*i ( iei oc<ii
66
oameilorL Fu e (uimD:
6
04od. ":$.
66
?e). 20:24
7<8 Moi(e (8a m2iat foarte tare i a ,i( -omului: 9Fu cuta
6
la darul lor. Fu le8am luat ici
66
mcar u mgar i
8am fcut ru iciuuia di ei.:
6
Be. 4:4, &.
66
1/am. 12:"6 @a.. 20:""6 2Cor. #:2
7=8 Moi(e a ,i( lui Core: 9Tu
6
i toat ceata ta, m2ie ( fi*i
66
+aitea -omului, tu i ei, +m.reu cu 'aro.
6
Fum. 1%:%, #.
66
1/am. 12:", #
7>8 ?ua*i8) fiecare cdeli*a lui, .ue*i tm2ie + ea i aduce*i fiecare +aitea -omului cdeli*a lui: dou (ute
cici,eci de cdeli*e6 tu i 'aro, ( ) lua*i i )oi fiecare cdeli*a lui.:
7?8 Ei8au luat fiecare cdeli*a, au .u( foc + ea, au .u( tm2ie + foc i au (tat la ua Cortului +t2lirii, +m.reu
cu Moi(e i 'aro.
7@8 Ei Core a c<emat toat aduarea +m.otri)a lui Moi(e i 'aro, la ua Cortului +t2lirii. 'tuci (la)a
6

-omului (8a artat +tregii aduri.
6
Fum. 1%:426 04od. 1%:#, 106 ?e). 9:%, 2"6 Fum. 14:10
9A8 Ei -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
978 9-e(.r*i*i8)
6
di miAlocul ace(tei aduri i8i )oi to.i +tr8o
66
cli..:
6
Fum. 1%:4&6 Be. 19:1#, 226 7er. &1:%6 @a.. 2:406 '.oc. 1$:4.
66
Fum. 1%:4&6 04od. "2:106 04od. "":&
998 0i au
6
c,ut cu fe*ele la .m2t i au ,i(: 9-ume,eule, -ume,eul du<urilor
66
oricrui tru.D H (igur om a
.ctuit, i ( Te m2ii +m.otri)a +tregii aduriL:
6
Fum. 1%:4&6 Fum. 14:&.
66
Fum. 2#:1%6 7o) 12:106 0cl. 12:#6 7(a. &#:1%6 Ca<. 12:16 0)r. 12:9
9:8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9;8 9!orbete adurii i (.ue8i: 9-a*i8) la o .arte di .reaAma locui*ei lui Core, -ata i 'biramD:
9<8 Moi(e (8a (culat i (8a du( la -ata i 'biram6 i btr2ii lui 7(rael au mer( du. el.
9=8 ' )orbit adurii i a ,i(: 9-e.rta*i8)
6
de corturile ace(tor oamei ri i u ) atige*i de imic di ce e(te
al lor, ca ( u .ieri*i odat cu .ede.(irea lor .etru toate .catele lor.:
6
Be. 19:12, 146 7(a. &2:116 2Cor. %:1#6 '.oc. 1$:4
9>8 0i (8au de.rtat di .reaAma locui*ei lui Core, -ata i 'biram. -ata i 'biram au ieit afar i au (tat la
ua corturilor lor, cu e)e(tele, co.iii i .rucii lor.
9?8 Moi(e a ,i(: 97at cum
6
)e*i cuoate c -omul m8a trimi( ( fac toate ace(te lucruri i c u lucre, di
66

ca.ul meu.
6
04od. ":126 -eut. 1$:226 Ca<. 2:9, 116 Ca<. 4:96 7oa &:"%.
66
Fum. 24:1"6 7er. 2":1%6 0,ec. 1":1#6 7oa &:"06 7oa %:"$
9@8 -ac oameii acetia )or muri cum mor to*i oameii i dac )or a)ea aceeai (oart ca to*i oameii, u m8a
trimi( -omul6
:A8 dar dac -omul )a face u lucru emaiau,it
6
, dac .m2tul +i )a de(c<ide gura ca (8i +g<it cu tot ce au,
aa +c2t (e )or cobor+ de
66
)ii + ?ocui*a mor*ilor 5 atuci )e*i ti c oameii acetia au <ulit .e -omul.:
6
7o) "1:"6 7(a. 2$:21.
66
Fum. 1%:""6 P(. &&:1&
:78 Pe c2d
6
i(.r)ea el de (.u( toate ace(te )orbe, .m2tul de (ub ei (8a de(.icat + dou.
6
Fum. 2%:106 Fum. 2#:"6 -eut. 11:%6 P(. 10%:1#
195
:98 Pm2tul i8a de(c<i( gura i i8a +g<i*it, .e ei i ca(ele lor, +m.reu cu to*i
6
oameii lui Core i toate a)erile
lor.
6
Fum. 1%:1#6 Fum. 2%:116 1Cro. %:22, "#
::8 Ei (8au cobor2t a(tfel de )ii + ?ocui*a mor*ilor, ei i tot ce a)eau6 .m2tul i8a aco.erit de tot i au .ierit
di miAlocul adurii.
:;8 Tot 7(raelul, care era + Aurul lor, c2d au *i.at ei, a fugit6 cci ,iceau: 9/ fugim ca ( u e +g<it
.m2tulD:
:<8 H foc
6
a ieit de la -omul i a mi(tuit .e cei dou
66
(ute cici,eci de oamei care aduceau tm2ia.
6
?e). 10:26 Fum. 11:16 P(. 10%:1$.
66
Fum. 1%:1#
:=8 -omul a )orbit lui Moi(e i ,i(:
:>8 9/.ue lui 0lea,ar, fiul .reotului 'aro, ( (coat cdeli*ele di foc i ( le.ede focul di ele, cci (ut
6

(fi*ite.
6
?e). 2#:2$
:?8 Cu cdeli*ele ace(tor oamei
6
, care au .ctuit i au i(.it .catul cu )ia*a lor, ( (e fac ite .lci +ti(e
cu care ( (e aco.ere altarul. @iidc au fo(t adu(e +aitea -omului i (ut (fi*ite, ( (luAea(c de aducere
66

amite co.iilor lui 7(rael.
6
Pro). 20:26 Iab. 2:10.
66
Fum. 1#:106 Fum. 2%:106 0,ec. 14:$
:@8 Preotul 0lea,ar a luat cdeli*ele de aram, .e care le adu(e(er cei ari, i a fcut di ele ite .lci .etru
aco.erirea altarului.
;A8 'ce(ta e(te u (em de aducere amite .etru co.iii lui 7(rael, .etru
6
ca iciu (tri, care u e(te di
eamul lui 'aro, ( u (e a.ro.ie ( aduc tm2ie +aitea -omului i ( u i (e +t2m.le ca lui Core i cetei
lui, du. cum (.u(e(e -omul .ri Moi(e.
6
Fum. ":106 2Cro. 2%:1$
. nou r'vrtire a poporului
;78 ' doua ,i, toat aduarea
6
co.iilor lui 7(rael a c2rtit +m.otri)a lui Moi(e i +m.otri)a lui 'aro, ,ic2d: 9!oi
a*i omor2t .e .o.orul -omuluiD:
6
Fum. 14:26 P(. 10%:2&
;98 Pe c2d (e (tr2gea aduarea +m.otri)a lui Moi(e i +m.otri)a lui 'aro, i .e c2d +i +dre.tau .ri)irile
(.re Cortul +t2lirii, iat c l8a aco.erit
6
orul i (8a artat (la)a -omului.
6
04od. 40:"4
;:8 'tuci Moi(e i 'aro
6
au )eit +aitea Cortului +t2lirii.
6
Fum. 1%:196 Fum. 20:%
;;8 Ei -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
;<8 9-a*i8)
6
la o .arte di miAlocul ace(tei aduri, i8i )oi to.i +tr8o cli.D: 0i
66
au c,ut cu fe*ele la .m2t6
6
Fum. 1%:21, 24.
66
Fum. 1%:226 Fum. 20:%
;=8 i Moi(e a ,i( lui 'aro: 97a cdeli*a, .ue foc + ea de .e altar, .ue tm2ie + ea, du8te re.ede la aduare i
f i(.ire .etru ei6 cci a
6
i,bucit m2ia -omului i a +ce.ut urgia.:
6
?e). 10:%6 Fum. 1:&"6 Fum. $:196 Fum. 11:""6 Fum. 1$:&6 1Cro. 2#:246 P(. 10%:29
;>8 'aro a luat cdeli*a, cum ,i(e(e Moi(e, i a alergat + miAlocul adurii, i iat c +ce.u(e urgia .ritre
.o.or. 0l a tm2iat i a fcut i(.ire .etru orod.
;?8 /8a ae,at +tre cei mor*i i +tre cei )ii, i urgia a +cetat.
;@8 Pai(.re,ece mii a.te (ute de ii au murit de urgia acea(ta, afar de cei ce muri(er di .ricia lui Core.
<A8 'aro (8a +tor( la Moi(e, la ua Cortului +t2lirii. Hrgia +ceta(e.
Capitolul 17
*oia(ul lui Aaron
78 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
98 9!orbete co.iilor lui 7(rael i ia de la ei u toiag, du. ca(ele .ri*ilor lor, adic dou(.re,ece toiege di
.artea c.eteiilor lor, du. ca(ele .ri*ilor lor. / (crii umele fiecruia .e toiagul lui6
:8 i ( (crii umele lui 'aro .e toiagul lui ?e)i6 cci )a fi c2te u toiag de fiecare c.eteie a ca(elor .ri*ilor
lor.
;8 / le .ui + Cortul +t2lirii, +aitea mrturiei, ude M
6
+t2le(c cu )oi.
6
04od. 2&:226 04od. 29:42, 4"6 04od. "0:"%
196
<8 Brbatul .e care8l
6
)oi alege, )a fi acela al crui toiag )a +flori, i )oi .ue ca.t diaitea Mea c2rtirilor .e
care le ridic
66
+m.otri)a )oa(tr co.iii lui 7(rael.:
6
Fum. 1%:&.
66
Fum. 1%:11
=8 Moi(e a )orbit co.iilor lui 7(rael6 i toate c.eteiile lor i8au dat c2te u toiag, fiecare c.eteie c2te u toiag,
du. ca(ele .ri*ilor lor, adic dou(.re,ece toiege. Toiagul lui 'aro era + miAlocul toiegelor lor.
>8 Moi(e a .u( toiegele +aitea -omului, + Cortul
6
mrturiei.
6
04od. "$:216 Fum. 1$:26 @a.. #:44
?8 ' doua ,i, c2d a itrat Moi(e + Cortul mrturiei, iat c toiagul lui 'aro, care era .etru ca(a lui ?e)i,
+)er,i(e, fcu(e muguri, +flori(e i co.(e(e migdale.
@8 Moi(e a luat diaitea -omului toate toiegele i le8a du( tuturor co.iilor lui 7(rael, ca ( le )ad i (8i ia
fiecare toiagul lui.
7A8 -omul a ,i( lui Moi(e: 9Pue toiagul
6
lui 'aro +a.oi +aitea mrturiei i ( fie .(trat ca u
66
(em
.etru cei r,)rti*i, ca ( .ui a(tfel ca.t +aitea Mea c2rtirilor
B
lor i ( u moar.:
6
0)r. 9:4.
66
Fum. 1%:"$.
B
Fum. 1#:&
778 Moi(e a fcut aa6 a fcut +tocmai du. .oruca .e care i8o ddu(e -omul.
798 Co.iii lui 7(rael au ,i( lui Moi(e: 97at c murim, .ierim, .ierim cu to*iiD
7:8 Kricie
6
(e a.ro.ie de Cortul -omului moare. !a trebui oare ( murim cu to*iiL:
6
Fum. 1:&1, &"6 Fum. 1$:4, #
Capitolul 18
Preoii i leviii
78 -omul a ,i( lui 'aro: 9Tu
6
i fiii ti, i ca(a tatlui tu cu tie, ( .urta*i
66
.edea.(a frdelegilor fcute +
/f2tul ?oca6 tu i fiii ti +m.reu cu tie ( .urta*i .edea.(a frdelegilor fcute + +m.liirea (luAbei )oa(tre
.reo*eti.
6
Fum. 1#:1".
66
04od. 2$:"$
98 '.ro.ie de a(emeea de tie, .e fra*ii ti, (emi*ia lui ?e)i, (emi*ia tatlui tu, ca ( fie lega*i
6
de tie i
66
(8
*i (luAea(c, atuci c2d tu i
B
fiii ti +m.reu cu tie )e*i fi +aitea Cortului +t2lirii.
6
Be. 29:"4.
66
Fum. ":%, #.
B
Fum. ":10
:8 0i ( .,ea(c
6
ce le )ei .oruci tu i cele .ri)itoare la tot Cortul6 dar (
66
u (e a.ro.ie ici de ueltele
/f2tului ?oca, ici de altar, ca (
B
u muri*i, i ei i )oi.
6
Fum. ":2&, "1, "%.
66
Fum. 1%:40.
B
Fum. 4:1&
;8 0i ( (e ali.ea(c de tie i ( .,ea(c tot ce .ri)ete Cortul +t2lirii .etru toat (luAba Cortului. Ficiu
6

(tri ( u (e a.ro.ie de )oi.
6
Fum. ":10
<8 / .,i*i cele .ri)itoare
6
la /f2tul ?oca i altar, ca
66
( u mai fie m2ie +m.otri)a co.iilor lui 7(rael.
6
04od. 2#:216 04od. "0:#6 ?e). 24:"6 Fum. $:2.
66
Fum. 1%:4%
=8 7at c am luat .e fra*ii )otri le)i*ii di miAlocul co.iilor lui 7(rael, ca uii care (ut da*i
6
-omului: ei )
66

(ut +credi*a*i )ou + dar, ca ( fac (luAba Cortului +t2lirii.
6
Fum. ":12, 4&.
66
Fum. ":96 Fum. $:19
>8 Tu i fiii
6
ti +m.reu cu tie ( .,i*i (luAbele .reo*iei )oa(tre + tot ce .ri)ete altarul i tot ce e(te dicolo
66

de .erdeaua diutru: acea(ta e(te (luAba .e care o )e*i face. ! dau + dar (luAba .reo*iei. /triul care (e )a
a.ro.ia, )a fi omor2t.:
6
Fum. 1$:&6 Fum. ":10.
66
0)r. 9:", %
1ntreinerea preoilor
?8 -omul a ,i( lui 'aro: 97at, di toate lucrurile .e
6
care Mi le +c<i co.iii lui 7(rael, +*i dau .e cele care
Gmi (ut adu(e .ri ridicare6 *i le dau *ie i fiilor ti ca dre.t
66
al ugerii, .ritr8o lege )eic.
6
?e). %:1%, 1$, 2%6 ?e). #:%, "26 Fum. &:9.
66
04od. 29:296 04od. 40:1", 1&
@8 7at ce )a fi al tu ditre lucrurile .rea(fite care u (ut mi(tuite de foc: toate darurile di Aertfele lor
6
de
m2care, toate Aertfele
66
lor de i(.ire, i toate Aertfele
B
.etru )i, .e care Mi le )or aduce6 lucrurile ace(tea
.rea(fite ( fie ale tale i ale fiilor ti.
6
?e). 2:2, "6 ?e). 10:12, 1".
66
?e). 4, 22, 2#6 ?e). %:2&, 2%.
B
?e). &:16 ?e). #:#6 ?e). 10:126 ?e). 14:1"
7A8 / le m2ca*i +tr8u
6
loc .rea(f2t6 orice brbat ( m2ce di ele6 ( le .ri)i*i ca (fite.
6
?e). %:1%, 1$, 2%, 296 ?e). #:%
197
778 7at ce )a mai fi al tu: toate darurile .e care le )or aduce co.iii lui 7(rael
6
.ri ridicare i leg2du8le +tr8o
.arte i + alta, *i
66
le dau *ie, fiilor ti i fiicelor tale +m.reu cu tie, .ritr8o lege )eic. Kricie
B
)a fi curat
+ ca(a ta ( m2ce di ele.
6
04od. 29:2#, 2$6 ?e). #:"0, "4.
66
?e). 10:146 -eut. 1$:".
B
?e). 22:2, ", 11, 12, 1"
798 G*i dau cele dit2i roade .e care le )or aduce -omului: tot
6
ce )a fi mai bu di utdelem, tot ce )a fi mai
bu di mu(t i gr2u.
6
04od. 2":196 -eut. 1$:46 Feem. 10:"&, "%
7:8 Cele dit2i
6
roade ale .m2tului lor, .e
66
care le )or aduce -omului, ( fie ale tale. Kricie
B
)a fi curat +
ca(a ta ( m2ce di ele.
6
04od. 22:29.
66
04od. 22:296 04od. 2":196 04od. "4:2%6 ?e). 2:146 Fum. 1&:196 -eut. 2%:2.
B
Fum. 1$:11
7;8 Tot ce
6
)a fi +c<iat -omului .ri fgdui* + 7(rael, ( fie al tu.
6
?e). 2#:2$
7<8 Krice +t2i (cut
6
di orice tru., .e care8l )or aduce -omului, at2t di oamei, c2t i di dobitoace, ( fie
al tu. Fumai ( lai ( (e r(cum.ere +t2iul (cut
66
al omului i ( lai ( (e r(cum.ere i +t2iul (cut al
uui dobitoc ecurat.
6
04od. 1":26 04od. 22:296 ?e). 2#:2%6 Fum. ":1".
66
04od. 1":1"6 04od. "4:20
7=8 / lai ( (e r(cum.ere +t2ii (cu*i ai oameilor, de la )2r(ta de o lu, du.
6
.re*uirea ta, cu .re*ul de
cici (icli de argit, du. (iclul /f2tului ?oca, care e(te
66
de dou,eci de g<ere.
6
?e). 2#:%6 Fum. ":4#.
66
04od. "0:1"6 ?e). 2#:2&6 Fum. ":4#6 0,ec. 4&:12
7>8 -ar
6
( u lai ( (e r(cum.ere +t2iul (cut al )acii, ici +t2iul (cut al oii, ici +t2iul (cut al ca.rei:
ace(tea (ut lucruri (fite. /2gele lor
66
(8l (tro.eti .e altar i ( le ar,i gr(imea: acea(ta )a fi o Aertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
-eut. 1&:19.
66
?e). ":2, &
7?8 Carea lor ( fie a ta, ca i .ie.tul
6
care (e leag +tr8o .arte i + alta i ca i (.ata drea.t.
6
04od. 29:2%, 2$6 ?e). #:"1, "2, "4
7@8 G*i dau *ie, fiilor ti i fiicelor tale +m.reu cu tie, .ritr8o lege )eic, toate darurile (fite
6
.e care le )or
aduce -omului, co.iii lui 7(rael .ri ridicare. 'ce(ta e(te u
66
legm2t de e+clcat i .e )ecie +aitea
-omului, .etru tie i .etru (m2*a ta +m.reu cu tie.:
6
Fum. 1$:11.
66
?e). 2:1"6 2Cro. 1":&
1ntreinerea leviilor
9A8 -omul a ,i( lui 'aro: 9Tu ( 8ai icio moteire + *ara lor i ( 8ai icio .arte de moie + miAlocul lor.
0u
6
(ut moteirea i .artea ta de moie + miAlocul co.iilor lui 7(rael.
6
-eut. 10:96 -eut. 12:126 -eut. 14:2#, 296 -eut. 1$:1, 26 7o(. 1":14, ""6 7o(. 14:"6 7o(. 1$:#6 P(. 1%:&6 0,ec. 44:2$
978 @iilor lui
6
?e)i le dau ca moteire orice ,eciuial + 7(rael, .etru (luAba .e care o fac ei, .etru
66
(luAba
Cortului +t2lirii.
6
?e). 2#:"0, "26 Fum. 1$:24, 2%6 Feem. 10:"#6 Fum. 12:446 0)r. #:&, $, 9.
66
Fum. ":#, $
998 Co.iii
6
lui 7(rael ( u (e mai a.ro.ie de Cortul +t2lirii, ca ( u
66
(e fac )io)a*i de )reu .cat i (
moar.
6
Fum. 1:&1.
66
?e). 22:9
9:8 Ci
6
le)i*ii ( fac (luAba Cortului +t2lirii i ( rm2 +crca*i cu frdelegile lor. 0i ( 8aib icio
moteire + miAlocul co.iilor lui 7(rael: acea(ta ( fie o lege )eic .ritre urmaii )otri.
6
Fum. ":#
9;8 ?e)i*ilor
6
le dau de moteire ,eciuielile .e care le )or aduce co.iii lui 7(rael, -omului, .ri ridicare6 de
aceea ,ic cu .ri)ire la ei: 9/ 8aib
66
icio moteire + miAlocul co.iilor lui 7(rael.:
6
Fum. 1$:21.
66
Fum. 1$:206 -eut. 10:96 -eut. 14:2#, 296 -eut. 1$:1
&arul leviilor din ce primesc
9<8 -omul a )orbit lui Moi(e i a ,i(:
9=8 9/ )orbeti le)i*ilor i ( le (.ui: 9C2d )e*i .rimi de la co.iii lui 7(rael ,eciuiala
6
.e care )8o dau di .artea
lor, ca moteire a )oa(tr, ( lua*i +t2i di ea u dar .etru -omul, i aume: a ,ecea .arte di ,eciuial6
6
Feem. 10:"$
9>8 i darul
6
)o(tru )i (e )a (ocoti ca gr2ul care (e ia +t2i di arie i ca mu(tul care (e ia +t2i di tea(c.
6
Fum. 1$:"0
9?8 '(tfel ( lua*i i )oi +t2i u dar .etru -omul, di toate ,eciuielile .e care le )e*i .rimi de la co.iii lui
7(rael, i ( da*i .reotului 'aro darul .e care8l )e*i lua +t2i di ele .etru -omul.
9@8 -i toate darurile care )i (e )or da, ( lua*i +t2i toate darurile .etru -omul6 di tot ce )a fi mai bu, (
198
lua*i +t2i .artea +c<iat -omului.
:A8 / le (.ui: 9-u. ce )e*i lua di ele .artea cea mai bu
6
, ,eciuiala )a fi (ocotit le)i*ilor ca )eitul de la arie
i ca )eitul de la tea(c.
6
Fum. 1$:2#
:78 /8l m2ca*i +tr8u loc oarecare, )oi i ca(a )oa(tr6 cci acea(ta e(te .lata
6
)oa(tr .etru (luAba .e care o
face*i + Cortul +t2lirii.
6
Mat. 10:106 ?uc. 10:#6 1Cor. 9:1"6 1Tim. &:1$
:98 Fu ) )e*i
6
face )io)a*i .etru acea(ta de iciu .cat, dac )e*i lua di ele .etru -omul ce e(te mai bu,
ici u )e*i
66
.2gri darurile (fite ale co.iilor lui 7(rael i u )e*i muri.:
6
?e). 19:$6 ?e). 22:1%.
66
?e). 22:2, 1&
Capitolul 19
Vaca roie, apa de curire
78 -omul a )orbit lui Moi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 97at ce .orucete legea .e care a dat8o -omul ,ic2d: 9!orbete co.iilor lui 7(rael (8*i aduc o )ac roie,
fr .at, fr )reu cu(ur tru.e(c, i care ( u
6
fi fo(t .u( la Aug.
6
-eut. 21:"6 1/am. %:#
:8 /8o da*i .reotului 0lea,ar6 el (8o (coat
6
di tabr i ( fie +Aug<iat +aitea lui.
6
?e). 4:12, 216 ?e). 1%:2#6 0)r. 1":11
;8 Preotul 0lea,ar ( ia cu degetul di (2gele )acii i (
6
(tro.ea(c de a.te ori +aitea Cortului +t2lirii.
6
?e). 4:%6 ?e). 1%:14, 196 0)r. 9:1"
<8 !aca ( fie ar( (ub oc<ii lui6 (8i ard .ielea
6
, carea i (2gele, +m.reu cu balega.
6
04od. 29:146 ?e). 4:11, 12
=8 Preotul ( ia
6
lem de cedru, i(o. i c2rm2, i ( le aruce + miAlocul flcrilor care )or mi(tui )aca.
6
?e). 14:4, %, 49
>8 Preotul
6
(8i (.ele <aiele i (8i (calde tru.ul + a.6 a.oi ( itre iari + tabr i ( fie ecurat .2
(eara.
6
?e). 11:2&6 ?e). 1&:&
?8 Cel ce )a arde )aca (8i (.ele <aiele + a. i (8i (calde tru.ul + a.6 i ( fie ecurat .2 (eara.
@8 H om curat ( (tr2g ceua
6
)acii i (8o .u +tr8u loc curat afar di tabr6 (8o .(tre,e .etru
aduarea co.iilor lui 7(rael, ca ( fac a.a de cur*are
66
. 'cea(ta e(te o a. de i(.ire.
6
0)r. 9:1".
66
Fum. 19:1", 20, 216 Fum. "1:2"
7A8 Cel ce )a (tr2ge ceua )acii (8i (.ele <aiele i ( fie ecurat .2 (eara. 'cea(ta ( fie o lege )eic
at2t .etru co.iii lui 7(rael, c2t i .etru (triul care locuiete + miAlocul lor.
778 Cie
6
(e )a atige de )reu mort, de )reu tru. omee(c mort, ( fie ecurat tim. de a.te ,ile.
6
?e). 21:16 Fum. &:26 Fum. 9:%, 106 Fum. "1:196 Fum. 19:1%6 Pl2g. 4:146 Iag. 2:1"
798 /
6
(e cure*e cu a.a acea(ta a treia ,i i a a.tea ,i i )a fi curat6 dar dac u (e cur* a treia ,i i a a.tea ,i,
u )a fi curat.
6
Fum. "1:19
7:8 Cie (e )a atige de u mort, de tru.ul uui om mort, i u (e )a cur*a, .2grete
6
Cortul -omului6 acela
( fie imicit di 7(rael. @iidc u (8a (tro.it .e(te el a.a
66
de cur*are, e(te ecurat, i ecur*ia
B
lui e(te +c
.e(te el.
6
?e). 1&:"1.
66
Fum. $:#6 Fum. 19:9.
B
?e). #:206 ?e). 22:"
7;8 7at legea c2d )a muri u om +tr8u cort: oricie )a itra + cort i oricie (e )a afla + cort )a fi ecurat
a.te ,ile.
7<8 -e a(emeea, orice
6
)a( de(co.erit, care u )a a)ea u ca.ac bie (tr2( .e el, )a fi ecurat.
6
?e). 11:"26 Fum. "1:20
7=8 Kricie
6
(e )a atige, .e c2m., de u om uci( de (abie, (au de u mort, (au de oa(e omeeti, (au de )reu
morm2t, )a