Sunteți pe pagina 1din 133

Richard Wurmbrand

ADU-TI AMINTE DE FRAII c ,U


Cokcia fINflLELE flTIMIRII

Richard Wurmbrand

ADU-I AMINTE DE FRAII TAI


Traducere din limba francez: CONSTANTIN MOISA EDITURA fy STEPHANUS Bucure !i" #$$% C&n'ilier edi!&rial:
CONSTATIN MOISA C&(er!a: )*ORIN CREAN+, Ori-inalul ace'!ei cr.i a a(ru! la Edi!ura HODDER AND STOU+HTON din *&ndra 'ub !i!lul "/) THAT 0ERE CHRIST" 0OU*D 1OU +I2E HTM 1OUR B*AN3ET45 A f&'! !radu' 6n limba francez de *& Pari' 'ub !i!lul 7SOU2IENS8TOI DE TES )RERES5" fiind edi!a! i !i(ri! de 9APOSTO*AT DES EDITIONS EDITIONS PAU*INES5 6n anul #$:; C&(<ri-=! #$$% T&a!e dre(!urile a'u(ra ace'!ei edi.ii 'un! rezer>a!e Edi!urii 7STEPHANUS5" Bucure !i

nfruntarea cu curaj a unui iminent pericol de moarte, printr-o dragoste fierbinte fa de semeni i o slujire devotat a Domnului Isus Cristos - iat calea pe care putem dob ndi o linite profund ntr-o lume nespus de frm ntat!" ?Sf9 )RANCOIS8@A2IERA
ISBN $:B 8 $#:C 8 CD 8@

!""""""""""""""""""" #EC$ENE DIN $IATA


6n C&reea de N&rd" f&ar!e (u.ini munci!&ri au (ar!e de & zi de &di=n: !&a! lumea munce !e de la # ianuarie (En la B# decembrie9 Srb!&rile re>&lu.i&nare 'un! marcare de & cre !ere a (r&duc.iei9 Numai b&ala e'!e (en!ru cine>a un m&!i> &biec!i> (en!ru a '!a aca'9 6n!r8un mare bazin carb&nifer unde lucrau >re& CD DDD de munci!&ri" '8 a remarca! la un m&men! da!" c circa # FDD din!re ace !ia 'e 6mb&ln>eau mereu" 6n' numai duminicile9 De>enind bnui!&are" au!&ri!.ile au cerce!a! lucrurile i au de'c&(eri! c" rEnd (e rEnd" munci!&rii re'(ec!i>i 'e adunau 6n ca'e (ar!iculare 'au" a!unci cEnd '!area >remii & (ermi!ea" 6n (duri9 Pa'!&rii l&r r&'!eau !i!lul unei cEn!ri cre !ine !i" 6n' nimeni nu cEn!a" (eric&lul de a fi

auzi.i fiind e>iden!9 )iecare (ar!ici(an! ci!ea" 6n !cere" cEn!rile afla!e 6n cule-erile de imnuri 'cri'e de mEn9 Du( aceea 'e ru-au" dar 6n cea mai (r&fund lini !e9 Pa'!&rul ci!ea cE!e>a >er'e!e din Biblie i r&'!eau un 'cur! cu>En! de 6ndemnare a'u(ra cruia !&.i cei (rezen.i medi!au adEnc9 6n final" 'e de'(r.eau 6n -ru(uri mici" a>End -riG ' nu fie &b'er>a.i de cine>a9 Un numr de C% de cre !ini" c&n'idera.ia fi ca(ii ace'!ei -ru(ri au f&'! 6m(u ca.i9 Nu a>eminf&rma.ii de'(re '&ar!a cel&rlal.i9 E'!e un a'(ec!" un in'!an!aneu din >ia!a Bi'ericii Sub!erane din anul #$H$9

%%% Re>9 )an-8C=en- 'e afl 6n 6nc=i'&are9 De i a f&'! !&r!ura! cu mul! barbarie" el nu i8a !rda! (e fra.ii 'i9 6n!r8& zi" el a f&'! adu' 6n fa.a &fi.erului care c&nducea anc=e!a9 6n!r8un c&l. al 6nc(erii" C=en&b'er> & -rmad de zdren.e i aude un zn-ni! de lan.uri9 Pri>ind cu a!en.ie 6n!r8ac&l&" el & recun&a !e (e mama 'a9 Perii ca(ului ei de>eni'er albi" iar fa.a 'a era cenu ie9 )r 6nd&ial c !recu'e (rin mari 'uferin.e9 Ofi.erul c&muni'! 6l 6n!reab (e C=en-: I Mi '8a '(u' c >&i" cre !inii" a.i a>ea zece (&runci care (re!inde.i c >8au f&'! da!e de Dumnezeu i (e care > '!rdui.i ' le 6m(lini.i9 Nu ai >rea '8mi '(ui i mie care 'un! ace'!ea4 Te8a ru-a ' fii amabil i ' mi le enun.i9 C=en- re'im.i & !eribil em&.ie" dar nu8 i 6nc=i(ui c ar (u!ea l'a '8i 'ca(e & a'emenea &cazie (en!r!i a8i face cun&'cu! unui di'ci(&l al lui Ma& *e-ea lui Dumnezeu9 A'!fel c el 6nce(u ' enumere (&runcile9 Dar aGun' la: # cinsteti pe tatl tu i pe mama ta", e'!e 6n!reru(! de &fi.erul c&muni'! care8i '(une: I C=en-" a >rea '8.i dau (rileGul de a & cin'!i (e mama dumi!ale9 Ea e'!e (rezen! 6n camera acea'!a" 'ufer i e'!e le-a! cu lan.uri9 De'!inuie !e8ne ce !ii de'(re fra.ii dumi!ale de credin. i8.i (r&mi! '&lemn c c=iar din 'eara acea'!a >ei fi (u' 6n liber!a!e 6m(reun cu mama dumi!ale9 2ei (u!ea a'!fel '8& 6n-riGe !i i '8& cin'!e !i9 D&>ede !e8mi acum c crezi" cu ade>ra!" 6n Dumnezeu i c d&re !i ' a'cul.i de (&runcile *ui9 Nu era del&c u &r ' iei & decizie 6n a'emenea c&n8di.ii9 C=en- '8a 6n!&r' c!re mama lui i a 6n!reba!8&: I Mam" ce ' fac4 I Eu" a r'(un' ea" !e8arn 6n>.a! din c&(ilrie ' iube !i (e Cri'!&' i Bi'erica *ui cea 'fEn!: nu !e nelini !i din (ricina 'uferin.el&r meleJ Cau! d&ar ' rmEi credinci&' MEn!ui!&rului n&'!ru i fra.il&r *ui mai miciJ Dac >ei de>eni un !rd!&r" >ei 6nce!a ' mai fii fiul meu9 A f&'! (en!ru ul!ima &ar cEnd )an-8C=en- a >zu!8& (e mama 'a9 Pr&babil c ea a muri! 6n !im(ul !&r!uril&r9 E'!e & al! 'ec>en. din >ia.a Bi'ericii Sub!erane9 K K K Un &fi.er de 'ecuri!a!e '! (e un 'caun 6n bir&ul unui (a'!&r9 Pe un !&n f&ar!e (&li!ic&'" el 6i cere (a'!&rului ' acce(!e a fi c&&(!a! ca inf&rma!&r al (&li.iei 'ecre!e" &ferindu8i8'e" 6n 'c=imb" (&'ibili!a!ea de a (redica ne'!in-=eri!9 I Li" du( cum bine !i.i" n&i a>em de '(u' un cu>En! im(&r!an! 6n cadrul Bi'ericii de azi" a'!fel c > (u!em aGu!a ' de>eni.i e(i'c&(9 Pa'!&rul a refuza! ca!e-&ric9 6n!r8& 'Emb! du(8amiaz" fuc.i&narul c&muni'! i8a fcu! & n&u >izi!9 *a (lecare" el i8a mai zi' din (ra-ul u ii: I 2&i re>eni du( un r'(un' defini!i>9 2 rec&mand ' medi!a.i 'eri&' a'u(ra (r&(unerii n&a'!re9 A(r&(&" credinci& ii dumnea>&a'!r >a c&n'ider un &m 'fEn!" dar > mai aduce.i amin!e de rela.iile (e care le8a.i 6n!re.inu! cu Be!!<4 A>en!ura a mer' mul! (rea de(ar!e i n&i

de.inem & f&!&-rafie unde femeia acea'!a (&a!e fi >zu! 6n bra.ele dumnea>&a'!r9 Trebuie ' recun&a !e.i c nu a.i d&>edi! nici cea mai mic (ruden.9 Dac (ar&=ia dumnea>&a'!r ar aGun-e ' cun&a'c reali!a!ea" cariera >i '8a 6nc=eia!9 Eu > >reau binele" de aceea > in>i! ' acce(!a.i (r&(unerea n&a'!r9 PEn una al!a" la re>edere i duminic (lcu!J Duminic8diminea." (a'!&rul" de la 6nl.imea am>&nului" a rela!a! le-!ura am&r&a' (e care & 6n!re.inu'e" ne&mi.End decE! numele !inerei fe!e9 El a zi': I N&i !&.i 'un!em ni !e fiin.e (c!&a'e: (a'!&rii nu 'un! mai 'fin.i decE! laicii9 Eu am falimen!a!9 Or-anele de 'ecuri!a!e m an!aGeaz" cerEndu8mi ' de>in inf&rma!&rul l&rM m8au amenin.a! cu denun.area (ca!ului meu 6n cazul c a refuza cererea (&li.iei 'ecre!e de a > '(i&na9 Am re'(in'" cu >e=emen." acea'! '&lici!are" (referEnd ca dumnea>&a'!r ' cun&a !e.i mizeria i &cara dezm.ului meu9 Eu cred 6n ier!area di>in" 'un! -a!a ' 'u(&r! c&n'ecin.ele (ca!ului meu" dar nu (&! acce(!a 6n ru(!ul ca(ului ' de>in un al d&ilea Iuda9 E'!e mul! (rea de'!ul rul (e care l8am '>Er i!9 Iar acum e'!e de re'&r!ul dumnea>&a'!r a decide dac eu mai (&! fi 'au nu (a'!&rul ace'!ei Bi'erici9

CEnd el a c&b&rE! de la am>&n" credinci& ii l8au 6nc&nGura! i" 6mbr.i Endu8# cu &c=ii 'clda.i 6n lacrimi" au izbucni!: I2 ru-m ' nu ne (r'i.iJ Nici n&i nu 'un!em mai buni decE! dumnea>&a'!r9 De al!fel" 'un!em 'i-uri c de acum 6nc&l& >e.i fi cel mai bun din!re (a'!&riJ A d&ua zi" cEnd func.i&narul c&muni'! a re>eni!" (a'!&rul i8a zi':

Pu!e.i mer-e lini !i.i ' da.i (ublici!.ii fa(!a mea9 Ia! 6n' c !irea re'(ec!i> nu a reu i! '8# di'credi!eze Nlel&c9 )iecare (er'&an care & auzea r'(undea: 2 O" cun&a !em (&>e'!ea9 El 6n'u i ne8a rela!a!8& i n&i l8am ier!a!9 *a 'cur! !im( du( a'!a" (a'!&rul a f&'! !rimi' la 6nc=i'&are unde '8a du' cu bucurie" ca la & 'rb!&are9 A f&'! 6nc un fra-men! din >ia.a Bi'ericii Sub!erane9 Un cre !in ie i'e de curEnd din 6nc=i'&are9 Era un fermier9 6n!r8& zi" el '8a du' la cEm( i a 6nce(u! ' 'e r&a-e a'!fel: 3 O" D&amne" Te r&- ' m de'>Er e !iJ IDar e !i -a!a ' in!ri iar i 6n 6nc=i'&are (en!ru a de>eni (erfec!4 i8a r'(un' & >&ce lun!ric9 El &>ie ' r'(und9 Suferi'e deGa !&r!uri de nede'cri'9 *a un m&men! da!" a re(lica!: 4 D&amne" 'un! -a!a '5acce(! &rice al! me!&d f&l&'i! de Tine" 6n afar de 6nc=i'&are9 ## 5 A!unci nu mai cere ' fii fcu! de'>Er i!J a re(lica! -la'ul lun!ric9 Du( & 6ndelun- lu(! da! 6n 'ufle!ul 'u" cre !inul '8a 'u(u' i '8a ru-a! a'!fel: 6 Da" D&amne" f8m de'>Er i!" &ricare ar fi (re.ul (e care mi8# ceriJ Du( 'cur! >reme" el a>ea ' fie are'!a! din n&u i du' 6n!r8& celul9 A rma' 6n 6nc=i'&are mul! >reme" a f&'! b!u!" 6nf&me!a!" .inu! la 6n!uneric" nu a mai ci!i! nimic9 Sin-ura 'a 6ndele!nicire era ' c&munice (rin zidurile celulei" cu aGu!&rul alfabe!ului M&r'e" cu !&>ar ii 'i de 6nc=i'&are9 6n!r8& zi 6n celula 6n>ecina!" a>ea ' in!re un n&u de.inu!9 6i ceru numele9 Era acela i cu al 'u9 6nc&nGura! de er&i'mul !a!lui 'u" fiul a (arcur' i el drumul crucii care #8a c&ndu' 6n 6nc=i'&are9 Li a!unci !a!l I8a mul.umi! lui Dumnezeu (en!ru (ri>ile-iul care i8a f&'! da! de a a>ea ca fiu un brba! care nu '8a 'fii! '8 i mr!uri'ea'c" indiferen! de ri'curi" credin.a 'a 6n Dumnezeu9 Remarcabil (a' 6nain!e (e drumul (erfec.iuniiJ Ia! 6nc un e(i'&d din >ia.a Bi'ericii Sub!erane" rela!a! de 7 $estni% #pasenia", un ziar clande'!in al ba(!i !il&r ru i9

%%% #oviets%aia &ielo'ssia" din #% au-u'! #$H: 'crie: (ite fanatici ignorani, aparin nd &isericii Cretine )vang*elice &aptiste din +tevs%, i-au fcut cuib n regiune!!! )i sunt decii s converteasc populaia i s instale,e n ar dominaia ideologiei evang*elice, s introduc instruirea religioas a copiilor i s ani*ile,e propaganda antireligioas! )i !&

ndeinm pe fiecare credincios s lucre,e la m ntuirea sa prin recrutarea de noi convertii, prin c tigarea de noi discipoli pentru Cristos!" Edi!ura -nanie" din M&'c&>a a (ublica! recen! & car!e 'cri' de c&muni'!ul A9 S=amar>9 In!i!ula! Inconciliabilitate", acea'! 'criere !un i ful-er c&n!ra cre !inil&r" (rezen!Endu8i !&!&da! ca (e ni !e &ameni f&ar!e (ericul& i: predicatori, ageni activi ai religiei sub toate formele sale - n biserici i n secte - nu r d i nici nu glumesc! )i sunt foarte dinamici, lucrea, ,i i noapte, predic nd pretutindeni i tuturor! n staii de autobu, i n saloanele spitalelor! )i caut noi adepi pentru diversele lor paro*ii i congregaii, v n nd pretutindeni, c*iar i pe str,i, .ara e,ita s-i opreasc p n i pe necunoscuii care pre,int o fa trist!!! -i i noapte, ei caut oaia pierdut! /Credina fr fapte este moart0, ,ic ei! 1i consider c principala fapt care-I este pe plac lui Dumne,eu i-2 onorea, este aceea de a pescui oameni i a atrage noi adereni n paro*iile i sectele lor!!! Dac aceti /josnici0 predicatori i propaganditi aflai n serviciul religiei caut s nu scape nici un prilej pentru a pescui un suflet printre tovarii lor de munc, printre locuitorii oraului sau satului lor sau din r ndul simplilor trectori de pe strad, fac lucrul acesta, de asemenea, pentru a /ndopa0 pe copiii lor, pe copiii rudelor i cunoscuilor lor, into3ic ndu-i cu doctrinele religioase!" Unde (&! fi 6n!Elni.i (a'!&ri a!E! de fideli i cre !ini a a de zel& i4 De'!ul de rar 6n lumea liber" 6n' 6n m&d 'i-ur 6n Bi'erica Sub!eran" a a cum & de'criu c=iar >rGma ii 'i cei mai 6n>er una.i9 #B %%% A '&'i! 6n Occiden! & 'cri'&are al crei au!&r 'e d dre(! fl&rar i '(eciali'! 6n cul!ura &r=ideel&r9 El a cul!i>a! n&i >arie!.i de a'emenea fl&ri" 'u'ce(!ibile ' 'e eN!ind (En 6n .inu!urile n&rdice ale Siberiei9 Din ace'!e re-iuni 6nde(r!a!e" (recum i din al!e c&l.uri ale .rii" &ameni numer& i >in ' c&(ie ca!al&-ul 'u cu(rinzEnd F: de n&i '&iuri de &r=idee9 ?Ce c&inciden.J N&ul Te'!amen! 'e c&m(une din F: de cr.iJ S fie el &are ferici!ul (&'e'&r al unui N&u Te'!amen! (e care ni !e &ameni >in '8# c&(ie cu mEna4A9 El c&n!inu (rin a '(une c cele mai a(recia!e &r=idee ale 'ale 'un! cele 7am&'iene5" 6n '(ecial !i(urile ; i ##9 Am de'c=i' Biblia la car!ea lui Am&'" ca(9 ;" >er'9 ##" unde am ci!i!: Iat vin ,ile, ,ice #tp nul, Domnul, c nd voi trimite foamete n ar, nu foamete de p ine, nici sete de ap, ci deau,irea cuvintelor Domnului!" )ra!ele ace'!a 6i inf&rmeaz" cu mul! dibcie" (e cre !inii din Occiden! c cre !inii din .ara lui ar a>ea ne>&ie de Biblii9 Al.i credinci& i au (r&ceda! i mai 'im(lu9 Un

cre !in i8a 6nce(u! a'!fel 'cri'&area 'a: Drag domnule cen,or, eu tiu c toate scrisorile trimise de noi n strintate sunt cen,urate! Dar dumnea voastr suntei, ca i mine, un om creat de Dumne,eu, i ntr-o ,i vei sta la judecat naintea 2ui! 2sai, v rog, s treac scrisoarea aceasta care nu aduce nici cel mai mic prejudiciu #tatului! )u m mrginesc doar la a comunica cu fraii mei de credin dintr-o alt ar!" Li 'cri'&area acea'!a a !recu!9 Prin!re &r-anele de cenzur c&muni'!e 'e afl i &ameni cu 'ufle!J !' Un !uri'! '8a 6n!&r' din Uniunea S&>ie!ic unde i8au f&'! ac&rda!e diferi!e cad&uri de mic 6n'emn!a!e" (rin!re care '8a numra! i un (r&'&(9 *a ie irea din .ar" !uri'!ul re'(ec!i> a f&'! c&n!r&la! cu cea mai mare a!en.ie" 6n' nimeni nu a da! nici cea mai mic im(&r!an. ace'!ui &biec!9 6n cele din urm" (r&'&(ul a aGun' 6n mEinile n&a'!re9 Du( ce l8am in!r&du' 6n!r8& anumi! '&lu.ie c=imic" am (u!u! ci!i (e el um me'aG (r&>eni! din (ar!ea Bi'ericii Sub!erane9 Prin a'emenea me!&de" & Bi'eric (&a!e rmEne 6n c&n!ac! cu al!e Bi'erici9 K K K D&amna +=inzbur-" de i era un 'crii!&r '&>ie!ic i membr a Par!idului C&muni'!" a (e!recu! #; ani 6n 6nc=i'&rile '&>ie!ice" fiind 6ncarcera! de (r&(rii 'i !&>ar i9 Li nu e'!e nicidecum un caz eNce(.i&nal" cci c&muni'mul nu e'!e numai un 'i'!em an!icre !in 'au an!i'emi! 'au an!iim(eriali'!: el e'!e 6ndre(!a! 76m(&!ri>a !u!ur&r59 Un c&muni'! de!e'! (e un al! c&muni'!9 C&muni'!ul 3&'E-=in i8a (u' c!u ele c&muni'!ului DubceO9 Ma& 6l urmre !e (e 3e'E-=in care8# de!e'! (e Ti!&9 Hru ci&> i8a .inu! 6n 6nc=i'&are (r&(ria 'a ne>a'! !im( de ; ani9 C&muni'mul e'!e & reli-ie a urii" i" cu (rileGul e(urril&r din Par!id" mii de c&muni !i au f&'! 6n!emni.a.i i &m&rE.i9 D&amna +=inzbur- a f&'! una din!re >ic!imele re'(ec!i>e9 Du( ce a f&'! (u' 6n liber!a!e" ea a 'cri' & car!e in!i!ula! 7 $ rtejul" 6n care" de i afirm c rmEne fidel c&n>in-eril&r 'ale c&muni'!e" de'crie" !&!u i" cu &ne'!i!a!e er&rile la-rel&r de munc 'ub re-im #% c&muni'!9 Ea 'crie" (rin!re al!ele" c" 6n n&rdul Siberiei" ac&l& unde z(ada nu 'e !&(e !e nici&da!" un numr &arecare de de.inu!e cre !ine au refuza! ' lucreze 6n!r8& diminic de Pa !i" 'ub m&!i> c >&iau ' 'rb!&rea'c 6n>ierea D&mnului9 6n 6ncercarea de a li 'e Guca & far'" ele au f&'! ne>&i!e ' '!ea cu (ici&arele -&ale (e -=ea." iar 'crii!&area c&muni'! adau-: i nici una dintre ele nu s-a mbolnvit!" Acea'!a mi8a adu' amin!e de cele (e!recu!e acum i HDD de ani cEnd CD de cre !ini din!r8& le-iune r&man" la Seba'!a ?ArmeniaA au refuza! ' aduc Ger!fe 6n cin'!ea 6m(ra!ului r&man" iden!ifica! cu un zeu9 A!unci li '8au 'mul' =ainele de (e ei i au f&'! 'ili.i ' '!ea 6n (ici&are (e rEul 6n-=e.a!" la 3i'il8IrmaO9 Pe mal ardea un f&c i & baie fierbin!e era (re-!i! (en!ru cei ce ar fi f&'! -a!a '8 i re!rac!eze declara.ia ini.ial9 De la un cea' la al!ul" cei CD de cre !ini erau 6n!reba.i dac nu au lua! decizia ' abzic de credin.a l&r i a'!fel ' 'ca(e de

la m&ar!e9 Numai unul din!re ei '8a le(da! de MEn!ui!&rul9 C=iar 6n cli(a aceea" cen!uri&nul r&man care 'u(ra>e-=ea eNecu.ia a >zu! CD de 6n-eri cu CD de c&r&ane" c&b&rEndu8'e din cer (en!ru a 6nc&r&na (e mar!iri9 Dar un candida! la mar!iraG de>eni'e un rene-a!9 A!unci" cen!uri&nul" dezbrEcEndu8'e 6n -rab de =ainele 'ale" a '!ri-a!: 4, ngerule, iat-m5" Li" lan'Endu8'e (e -=ea." a muri! 6m(reun cu ceilal.i (en!ru -l&ria MEn!ui!&rului9 Ace !i brba.i au muri!" dar 'ur&rile n&a'!re din Siberia au rma' cu >ia." de i nici una din!re ele nu i8a re!rac!a! declara.ia9 E'!e >&rba de Bi'erica Sub!eran >zu! de & 'crii!&are c&muni'!9 #H K K K *a & >Er'! f&ar!e 6nain!a!" 3e! iO '8a c&n>er!i! la cre !ini'm9 El !ria din!r8& (en'ie f&ar!e mic" iar '&.ia 'a nu8i 6m(r! ea credin.a 6n Dumnezeu9 6n!r8& zi" el a f&'! -'i! de au!&ri!.ile c&muni'!e la & adunare 'ecre! de ru-ciune i a f&'! &bli-a! ' (l!ea'c & amend ec=i>alEnd cu (en'ia lui (e d&u luni9 Du( Gudecarea (r&ce'ului care8i fu'e'e in!en!a!" el '8a 6n!&r' f&ar!e bucur&' de la !ribunal i i8a declara! '&.iei 'ale:

I Acum (&.i '8.i dai 'eama cE! dre(!a!e a>eam eu cEnd 6.i >&rbeam de'(re marea >al&are a ru-ciunii9 Tu nu m8ai crezu!" ia (ri>e !e acum ac!ul ace'!aJ 2ezi" c&muni !ii 'un! c&n>in i c ru-ciunea are mare >al&areJ 6n &c=ii l&r" ec=i>aleaz cu (en'ia mea (e d&u luni9 Ei bine" ' !ii c" de&arece a f&'! a(recia! la & a'emenea >al&are" de azi 6nain!e nu >&i mai li('i de la nici & adunare de ru-ciune9 Cre !inul re'(ec!i> a f&'! amenda! de B &ri 6n!r8un 'in-ur an" (ierzEndu8 i >eni!ul c&re'(unz!&r unei (eri&ade de H luni" dar el a 6n.ele' ade>rul c&n.inu! 6n urm!&arele cu>in!e ale ferici!ului Au-u'!in: 6ugciunea este fora cretinilor i slbiciunea lui Dumne,eu!" K K K M&n'eni&rul Dra-an&>ic" un cr&a!" 'e afla la 2a!ican" 6n frun!ea 'ec.iunii iu-&'la>e" cEnd 2a!icanul a deci' ' aGun- la un ac&rd cu Ti!& care nu uci'e'e !&.i ca!&licii" ci d&ar >re& %DD DDD din!re ace !ia" ca ' nu mai >&rbim de ne>in&>.ia ace'!&r &ameni9 A
F 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i

#: Pf&'! 'emna! un c&nc&rda!9 Li a!unci" m&n'eni&rul Dra-an&>ic" &(u' c&muni'mului" a !rebui! ' (r'ea'c 2a!icanul9 Dar" din +ermania unde '8a re!ra'" el a c&n!inua! ' lucreze 6n f&l&'ul fra.il&r 'i (ri-&ni.i9 Pre>zEnd (&'ibili!a!ea r(irii 'ale" el a 'cri'

& declara.ie" (e care a (u'8& 6n!r8un l&c 'i-ur" i (rin care ar!a c nu a>ea in!en.ia de a 'e 6n!&arce 6n Iu-&'la>ia i c urmeaz ' c&n'idere ca fiind nul &rice declara.ie care i8ar fi (u!u! fi a!ribui! dac ar aGun-e >re&da! 6n Iu-&'la>ia" ceea ce nu ar (u!ea ' 'e 6n!Em(le decE! 6n ciuda >&in.ei 'ale9 El a f&'! a!ra' la Trie'!e 'ub m&!i>ul de a i 'e (rezen!a n&i d&cumen!e i f&!&-rafii (ri>ind crimele c&mi'e de Ti!&9 Dar" &da! aGun' 6n ace'! &ra " el a di'(ru!9 Du( aceea" a f&'! (rezen!a! la Bel-rad c&re'(&nden.il&r '!rini & declara.ie 'cri' de Dra-an&>ic (&!ri>i! creia el '8ar fi 6n!&r' de bun >&ie 6n (a!ria 'a9 Re(&r!erii au (rimi! c=iar i ni !e f&!&c&(ii ale d&cumen!ului re'(ec!i>9 Scri'ul 'emna (erfec! cu al lui" dar 'in!aNa ace'!ei declara.ii era aceea a unui &m necul!i>a!M &r m&n'eni&rul Dra-an&>ic fu'e'e un 'crii!&r eNcelen!9 Cel ce dic!a'e cu>in!ele re'(ec!i>e a f&'! un &fi.er c&muni'! cu (u.in cul!ur9 CE!e>a '(!mEni mai !Erziu" Dra-an&>ic '8a (rezen!a! (er'&nal 6n fa.a c&re'(&nden.il&r de (re' '!rini '(re a le face cun&'cu! decizia 'a de a 'e re6n!&arce 6n Iu-&'la>ia (en!ru a 'e (reda Gu'!i.iei 6n cali!a!e de criminal de rzb&i" de i el nu 'er>i'e nici&da! 6n arma!a iu-&'la>9 Numai Dumnezeu !ie (rin ce me!&de de !&r!ur i de '(lare a creierului a !rebui! ' !reac 6nain!e de a face & a'emenea declara.ieJ #; +u>ernul american i8a (rezen!a! 'cuzele fa. de c&muni !ii C&reii de N&rd (en!ru a fi (!run' 6n a(ele l&r !eri!&riale" lucru care nu a>u'e'e l&c 6n reali!a!e9 Li un fa(! de felul ace'!a '8a (r&du' fr ca (re edin!ele american ' fi f&'! b!u! de c&muni !i9 Li a!unci de ce ne8 am mai mira de cazul lui Dra-an&>ic4 Ace'! e(i'c&( nu a mai (u!u! rezi'!a" 6n' nimeni nu are dre(!ul '8# Gudece9 O(!zeci de O- de carne 'u(u'e !&r!urii c&muni'!e nu 'un! un &m" nu mai 'un! un c&r( &mene'c9 Du( cum rdcina (!ra! a cifrei C e'!e QF 'au 8F" !&! a a ace'!e ;D O- de carne" 'u(u'e bi(iului c&muni'!" a'cund mai mul!e (&'ibili!.i" urmEnd ' dea un er&u" un !rd!&r 'au & 'im(l cifr9 K K K Ni !e cre !ini 'e '!rEn- la&lal! 6n!r8& (dure9 P&li.ia 6i 6ncercuie !e9 O (ar!e din!re ei 6ncearc ' 'ca(e fu-ind" dar cEinii 6i 6n=a.9 MaG&ri!a!ea nu au de 'uferi! decE! (ede('e c&n'!End din cE!e>a zile de 6nc=i'&are 8 >re& #% zile 8 dar li 'e cere ' (l!ea'c ederea 6n 7=anul5 unde au f&'! de.inu.iJ A'!a c&n'!i!uie & mare dificul!a!e (en!ru & familie 'rac din rEndul ce!.enil&r '&>ie!ici9

O cre !in 'e zba!e 6n mEinile (&li.i !il&r (en!ru a nu (ierde & cule-ere de cEn!ri (e care ei cu!au ' i8& 'mul-9 Ea & ('!ra'e !im( de CD de ani i nu >rea cu nici un c=i( '8& (iard9 Na'ul 6i fu'e'e zdr&bi! de & bru! c&muni'!" 'En-ele 6i n>li'e (e na'" bra.ele 6i erau numai rni9 CE! >i&len. 6ndura'e fiin.a acea'!a din (ricin c (&'eda'e & car!e de imnuri cre !ine !i" iar n&i care di'(unem la di'cre.ie de cule-eri de cEn!ri nu cEn!m decE! 6n Bi'ericJ #$ 6n URSS" 'u!e de familii 6 i >d c&(iii 'mul i din 'Enul l&r (en!ru c aici 'un! 6n>.a.i lucrurile (ri>i!&are la credin.a cre !in9 Li 6n ace'! 'en' cu !&!ul n&u 6n.ele- acum familiile re'(ec!i>e cu>in!ele D&mnului I'u': Dac nu v vei face ca nite copilai, cu nici un c*ip nu vei putea intra n mpria cerurilor"! Pen!ru membrii ace'!&r familii" acea'!a 6n'eamn c" dac nu 'e acce(! 'uferin.e a'emn!&are cel&r 6ndura!e de c&(iii re'(ec!i>i" dac cine>a nu8i de ac&rd ' 'e li('ea'c de cei (e care 6i iube !e cel mai mul! 8 a a cum c&(iii 6 i (ierd !a!l 'au mama 8 nu are l&c 6n 6m(r.ia ceruril&r9 Acea'! n&u in!er(re!are a Cu>En!ului 8 'au mai de-rab acea'! re>enire la >ec=ea in!er(re!are 8 a aGun' ' fie a-rea! i 6n afara cadrului Bie'ericii Sub!erane9 %%% Li c&(iii 'un! an-aGa.i 6n lu(!a c&n!ra ide&l&-iei a!ei'!e9 6n!r8& zi un (r&fe'&r a '(u': 1 C&'m&nau.ii au cl!&ri! 6n '(a.iu la di'!an.e uria e fr ca" !&!u i" '8* 6n!Elnea'c (e Dumnezeu9 O ele> 'e ridic 6n (ici&are" (e de(lin c&n !ien! c mr!uria 'a cre !in (&a!e c&nduce la (ierderea !a!lui 'au a mamei 'ale9 T&!u i" ea zice: 2 Dar" !&>ar e (r&fe'&r" c&'m&nau.ii a>eau inima cura!4 Biblia '(une c numai cei cu inima cura! >&r >edea (e Dumnezeu9 Dac cine>a nu are inima cura!" nu8* >a >edea nici&da! (e Dumnezeu" indiferen! (e ce c&r( cere'c ar (u!ea c&b&r6 >re&da!" 6n' cel ce are inima cura! 6l (&a!e >edea (e Dumnezeu c=iar (e bncile unei c&li unde 'e (r&(a- a!ei'mul9 &( 6n!r8& al! c&al" li 'e '(unea c&(iil&r c &mul (r&>ine din maimu.9 Pr&fe'&rul" care & bnuia (e E>a c ar fi cre !in" i8a '&lici!a! (rerea9 I 2 mul.ume'c f&ar!e mul!" !&>ar e (r&fe'&r" r'(un'e ea" (en!ru ceea ce m8a.i 6n>.a! a'!zi9 Mereu mi8am (u' 6n!rebarea urm!&are: cum 'e face c c&muni !ii 'un! ni !e &ameni a!E! de ri i !&r!ureaz (e a!E.ia &ameni ne>in&>a.i4 Iar acum dumnea>&a'!r mi8a.i da! eN(lica.ia: '!rm& ul l&r a f&'! maimu.aJ 2ania" Pa>liOa" Andreia" 2era i S>e!a (rimi'er & frum&a' ((u de cauciuc9 CEnd ele 'e Gucau de8a adunarea de ru-ciune" erau f&ar!e 'u(ra!e din (ricin c -enunc=ii ((u ii nu 'e (u!eau 6nd&i9 A!unci" fe!ele '8 au (lEn' educa!&rului c (rimi'er & ((u necredinci&a':

N&i am 6n>.a! c &rice -enunc=i !rebuie ' 'e (lece 6n Numele lui I'u'9 Ce lec.ie 'ublim a f&'! acea'!a (en!ru un a!euJ Un mare numr din!re c&(iii in'!rui.i 6n Bi'erica Sub!eran declar de'c=i' ceea ce -Ende'c cu (ri>ire la Dumnezeu i" de a'emenea" ce cred de'(re c&muni !i9" K K K 2 I9 3u e> 'e afl 6n fa.a unui !ribunal din M&'c&>a9 El a f&'! unul din!re &r-aniza!&rii unei de8 m&n'!ra.ii de'f ura!e 6n!r8& -rdin (ublic meni! ' eN(rime (r&!e'!ul c&n!ra are'!rii un&r 'crii!&ri '&>ie!ici9 El a '!ri-a!: 3 *iber!a!e lui D&br&>&l'OiJ /&' dic!a!uraJ 4 Crede.i 6n Dumnezeu4 5 Da" fu r'(un'ul9 F# A(&i" Ana!&li 3ra'n&>8 *e>i!in a de(u' mr!urie din (ar!ea a(rrii9 El a f&'! cel ce #8a adu' (e 3u e> la Cri'!&' i" luEndu8i a(rarea" el nu i-n&r c 'e eN(une (er'&nal un&r mari 'uferin.e9 3ra'n&>8*e>i!in a cun&'cu! deGa : ani de 6nc=i'&are (en!ru credin.a 'a &r!&d&N" iar a'!zi el >ede (e banca acuza.il&r (e unul din!re cei (e care i8a c&n>er!i! la cre !ini'm9 E'!e cu !&!ul al!ce>a decE! a aduce un (c!&' la Cri'!&' i a8# >edea" cu bucurie" cum cEn! lui Dumnezeu 6n!r8& Bi'eric9 3ra'n&>8*e>i!in declar: 6 Da!&ri! influen.ei mele" 3u e> a ceru! ' fie b&!eza!9 M aflam 6n -rdina (ublic a!unci cEnd am f&'! (re>eni! de cine>a c 3u e> fu'e'e are'!a!9 Am aler-a! du( el" dar era deGa (rea !Erziu9 A f&'! 6m(in' 6n!r8& ma in care a demara! ra(id9 Iar acum" du( &(! luni" 6l >d aici" (alid la fa." cu un aer buimac" urmare a !raiului de de!en.ie999 El e'!e un &m eNce(.i&nal" un brba! in!e-ru999 Ceea ce i '8a 6n!Em(la! e'!e !&cmai r&dul marii -ener&zi!.i a inimii 'ale999 El 'e -Ende !e 6n!&!deauna la al.ii" dar nici&da! la el 6n'u i999 El di'(une de !&a!e darurile '(ecifice unui mare 'crii!&r9 A>&ca!ul a(rrii 6n!reb: 7 28a.i bucura! cEnd l8a.i auzi! cerEnd b&!ezul4 8 Bine6n.ele' c m8am bucura!" r'(un'e *e>i!in9 A fi un credinci&' me'c=in i un 'rman 'crii!&r dac nu a !ri m&men!e ferici!e la >ederea unei (er'&ane care acce(! credin.a 6n Dumnezeu9 Dar 'un! f&ar!e nemul.umi! '8# >d (e banca acuza.il&r 6n!r8& 'al de !ribunal9 && A>&ca!ul a(rrii ?a(rare care" 6n URSS" G&ac i r&lul acuzriiA relu: I C&n'idera.i c a>e.i dre(!ul ' b&!eza.i un bia! de #$ ani fr a a>ea a'en!imen!ul (rin.il&r 'i4 I P&!ri>i! unei re-uli can&nice" Bi'erica nu are dre(!ul ' refuze b&!ezul nimnui" iar E>an-=eliile in>i! (e !&.i &amenii ' fac lucrul ace'!a9 I *e>i!in i8a afirma! dre(!ul de a 6mbr.i a reli-ia i de a & (r&(a-a" zi'e a>&ca!ul Al'Oi" a(r!&rul lui 3u e>" dar

nimeni nu i8a c&nferi! dre(!ul de a c&n>er!i min&ri la acea'! reli-ie 'au de a recur-e la c&n'!rEn-eri fa. de ace !ia9 Pr&nun.Endu8> >erdic!ul" >8am ceru! ' fi.i a!en! la ne>&ia ca ace !i !ineri ' fie (r&!eGa.i c&n!ra influen.ei lui *e>i!in9 *a 'cur! !im( du( (r&ce'ul lui 3u e>" i *e>i!in a f&'! are'!a!9 Un c&muni'!" i anume -eneral8 mai&rul +ri-&renO&" a (r&!e'!a! c&n!ra un&r a'emenea abuzuri9 Ace'!a era un a!eu9 *e>i!in #8a c&m(ara! cu 'a8 mari!eanul mil&'!i> din (ilda MEn!ui!&ruluiM a a a (r&ceda! ace'! &m de &menie" 6n !im( ce (re&.ii !rec 6nain!e (e al!uri9 +ri-&renO& a>ea ' fie in!erna! 6n!r8un '(i!al ('i=ia!ric9

%%% O m&d n&u i8a fcu! a(ari.ia 6n &ra ul ru' *iube.9 Unele femei (&ar! (an-lici cu in'cri(.ii cum ar fi: # #e arate Dumne,eu i s-ipunpe fug pe vrjmaii #i5", Cel7reanalt este viu, gata s vin n ajutorul celor slabi", #piar demonii dinaintea 8eei Dumne,eului celui viu5" e!c9 Pan-licile re'(ec!i>e 'un! (ur!a!e 6n (ublic" ca & 'fidare la adre'a c&muni !il&r9 6n!rebarea e'!e 6n' cum au (u!u! fi &) c&nfec.i&na!e (an-licile re'(ec!i>e4 6n fiecare uzin !eN!il" un c&mi'ar (&li!ic 'u(ra>e-=eaz !&!ul" dar un membru al (&li.iei 'ecre!e" de'emna! (en!ru manufac!ura !eN!ilel&r din *iube. era" 6n 'ecre!" cre !in9 El 'e infil!ra'e 6n (&li.ie (en!ru a 'er>i cauza lui Cri'!&'9 S!a'iuO 8 ace'!a 6i era numele 8 a f&'! de'c&(eri! i el 'e afl acum 6n 6nc=i'&are" 6n' el a f&'! crea!&rul ace'!ei m&de9 6n c=i(ul ace'!a lucreaz Bi'erica Sub!eran9 %%% Unele Bi'erici Sub!erane" 6nde&'ebi Bi'ericile &r!&d&Ne" de'f &ar i anumi!e ac!i>i!.i (&li!ice9 Cre !inii ar (refera ' nu 'e &cu(e de c=e'!iuni (&li!ice" dar cEnd c&muni !ii nu mai 6nce!eaz ' 'e ame'!ece 6n (r&blemele Bi'ericil&r" cEnd (&li!icienii c&muni !i arunc 6n 6nc=i'&ri i &m&ar mii de cre !ini" credinci& ii nu mai au de ale'9 A!unci ei 'un! 'ili.i ' 'e a(ere9 *a *enin-rad" a f&'! de'c&(eri! un c&m(l&! care >iza r'!urnarea re-imului c&muni'!" c&m(l&! 6n frun!ea cruia 'e aflau ni !e cre !ini din Bi'erica Or!&d&N Sub!eran9 Un numr de HD de in!elec!uali care &cu(au func.ii f&ar!e im(&r!an!e (ar!ici(a'er la ace'!e ac.iuni9 6n le-!ur cu cele de mai 'u'" a (u!ea lmuri aici de ce (re'a '&>ie!ic" ea 6n' i" c&n.inea numer&a'e inf&rma.ii cu (ri>ire la (er'ecu.ia Bi'ericii Sub!erane9 Acum (&a!e fi dez>lui! !aina acea'!a de&arece ea" de fa(!" nu mai c&n'!i!uie un 'ecre!9 Numer& i cre !ini au de>eni! mar!iri 'acrificEndu8 i liber!a!ea i a(&i >ia.a l&r 6n' i9 Mul.i credinci& i i8au 'acrifica! c=iar i in!e-ri!a!ea m&ral" de>enind membri de Par!id i '!rduindu8'e ' &b.in (&'!uri de mare im(&r!an. (en!ru a (u!ea fi de aGu!&r Bi'ericii Sub!erane9 A'!fel" unii cre !ini au aGun' direc!&ri de ziare i de ma-azine ?re>i'!eA an!ireli-i&a'e i" 'imulEnd c >&iau ' c&mba! Biblia" ei (ublicau ca(i!&le 6n!re-i din Sf9 Scri(!ur" urma!e d&ar de cE!e>a cu>in!e cri!ice9 Bi'erica Sub!eran di'(unea" 6n c=i(ul ace'!a" de numer&a'e (a-ini din Biblie !i(ri!e de c&muni !i9 K K K Hmara era ucrainian9 Ta!l 'u fu'e'e un .ran 6n'!ri!" 7crim5 (en!ru care a !rebui! ' fie de(&r!a! 6n Siberia 6m(reun cu 6n!rea-a familie9 Ac&l& a cre'cu! Hmara9 Cu inima (lin de amrciune" el a de>eni! & fiin. f&ar!e re!ra' iar" la un m&men! da!" a 6nce(u! ' fure9 Nu a ceda! del&c ace'!ei !en!a.ii" a'!fel c fa(!ele 'ale l8au c&ndu' 6n 6nc=i'&are9 Aici 6n' a 6n!Elni! cre !ini care 'ufereau de dra-ul unui S!(En de'(re care -urile i >ia.a l&r >&rbeau a!E! de ma-nific9 Ului! de c&m(&r!amen!ul ace'!&r

&ameni" Hmara a i'!&ri'i! unuia din!re ei cum de>eni'e =&. i a '(u' 6n 6nc=eiere:

Eu 'un! un &m (ierdu!9 REmbind" cre !inul #8a 6n!reba!: 2 Care e'!e >al&area unui bile! de #D ruble cEnd (r&(rie!arul lui #8a (ierdu!4 Nu >al&reaz" 6n c&n!inuare" !&! #D ruble4 Un diaman! 6ncru'!a! 6n!r8& >eri-=e! 6 i diminueaz cum>a >al&area dac (r&(rie!arul 'u 6l (ierde4 T&! a a un &m (ierdu! 6 i ('!reaz 6n!rea-a 'a >al&are de fiin. &menea'c" &* (re.ul 'u de crea!ur '(lendid" &(er a mEinii lui Dumnezeu9 C (c!& ii (rezin! & >al&are ine'!imabil 6n &c=ii lui Dumnezeu 'e (&a!e >edea lmuri! din fa(!ul c El *8a da! (e 6n'u i )iul Su (en!ru mEn!uirea l&r9 A urma! rela!area" 6n!r8un limbaG f&ar!e 'im(lu" a 'ublimei i'!&rii a lui I'u' Cri'!&'9 R&adele nu au 6n!Erzia!9 Hmara a f&'! c&n>er!i!9 Du( i'( irea (ede('ei 'ale" a f&'! (u' 6n liber!a!e 6n anul #$HC9 El a>ea ' fie acum nu be.i>ul de al!da! care8 i b!ea ne>a'!a i8 i !er&riza fiica" ci & f(!ur 'c=imba! din !emelie9 Unul du( al!ul '8au 6n!&r' la Dumnezeu fra.ii i >ecinii luiM cE! de'(re Hmara" el de>eni'e membru al Bi'ericii Sub!erane" 6n anul #$HH" a f&'! are'!a! de (&li.ia 'ecre! fr un m&!i> anume9 Au!&ri!.ile c&muni'!e >&iau ' 'e f&l&'ea'c de el (en!ru a 6n!re(rinde & n&u eN(erien.9 C&muni !ii au (u' mEna (e un c&nduc!&r de frun!e al mi crii Bi'ericii Sub!erane" (er'&nali!a!e (e care n&i & >&m numi )ra!ele @9 Du( ce credinci&'ul ace'!a rezi'!a'e !u!ur&r !&r!uril&r fr a !rda (e >reunul din!re fra.ii 'i" &r-anele de 'ecuri!a!e au crezu! c" dac >a fi !&r!ura! 6n (rezen.a 'a un membru al !urmei 'ale" '(unEndu8i8'e c !&r!ura re'(ec!i> nu >a 6nce!a decE! dac el >a dez>lui 'ecre!ele '&lici!a!e de !&r.i&nari" ar (u!ea fi de!ermina! ' de>in inf&rma!&r9 Li a!unci Hmara a f&'! biciui! i 'u(u' la !&! felul de c=inuri9 Clii nu '8au 'fii! '8i !aie limba numai ' (&a! c&n'!rEn-e un (a'!&r eminen! ' de>in !rd!&r9 Dar (a'!&rul nu a ceda!9 Ce dac a>ea ' m&ar Hmara4 Oare un (a'!&r ar fi !rebui! ' !remure la -Endul c un membru al !urmei 'ale a>ea '8 i FH (iard >ia.a !ru(ului" aGun-End 6n mEinile Aceluia care a crea! crinii4 Un a'emenea Dumnezeu 6l a !e(!a (e el dinc&l& de m&ar!e9 )ra!ele @9 a declara! mai !Erziu c" 6n !im(ul !&r!urii lui Hmara" nu 'e mai -Endea a!E! de mul! la ace'!a din urm" credinci&' care '!rb!ea drumul (re'ra! cu '(ini c!re (aradi'" dar c era (ur i 'im(u uimi! de bucuria 'adic ce '!rlucea (e fa.a !&r.i&naril&r9 AducEndu8 i amin!e c D&mnul I'u' Cri'!&' 6 i ddu'e >ia.a i (en!ru mEn!uirea 'ufle!el&r l&r" a 6nce(u! ' 'e r&a-e (en!ru ei9 EN(erien.a c&muni !il&r nu a f&'! 6ncununa! de 'ucce'9 Cada>rul a f&'! !rimi' familiei (en!ru a8i 6n'(imEn!a (e cei ce ar fi >ru! ' de>in cre !ini" dar -e'!ul au!&ri!.il&r a 'u'ci!a! & a'emenea indi-nare din (ar!ea (&(ula.iei 6ncE! a f&'! cu ne(u!in. ' 'e 6m(iedice !ran'f&rmarea 'er>iciului de 6nm&rmEn!are 6n!r8un mar !riumfal al Bi'ericii

Sub!erane9 O mare mul.ime de cre !ini i de necre !ini a (ur!a! 'icriul c!re cimi!ir in!&nEnd imnuri cre !ine !i9 P&!ri>i! &biceiului l&r" c&muni !ii '8au debara'a! de cli: (e baza &rdinel&r (r&>eni!e de la &r-anele 'u(eri&are de (ar!id" !&r.i&narii au f&'! c&ndamna.i9 Pre edin!ele in'!an.ei de Gudeca!" & femeie" a izbucni! 6n lacrimi la i'!&ri'irea 'u(liciil&r a(lica!e >ic!imei" a 6mbr.i a! (e c&(iii lui Hmara i '8a c&n>er!i! la cre !ini'm9 6n' eu" ca unul care (r&>in din!r8& .ar c&muni'!" !iu (rea bine c !&r.i&narii c&ndamna.i au f&'! (u i 6n liber!a!e i !rimi i 6n al! l&cali!a!e (en!ru a8 i lua de la ca(! ac!i>i!a!ea l&r fer&ce9 O da! mai mul!" I'u' a f&'! da! la m&ar!e de cruce 6n (er'&ana lui Hmara din 3ulunda9 D&i fra.i ai lui Hmara 'e afl i acum 6n 6nc=i'&are9

&+ % % %

Care e'!e m&dul de -Endire al cre !inil&r a(ar.inEnd Bi'ericii Sub!erane4 Aida SOri(niO&>a" er&ina !inere!ului cre !in din Uniunea S&>ie!ic" 6n >Er'! de F: de ani i 6n!emni.a! (en!ru a (a!ra &ar ?!a!l ei a f&'! 6m(u ca! de c!re c&muni !i (en!ru credin.a 'a 6n DumnezeuA 'crie: ,9)u nu-mi pot tia inima n dou: ea aparine, n ntregime, &isericii lui Cristos"! Un cre !in din Occiden! ar fi zi' al!fel: Inima mea i aparine lui Cristos"! 6n la-rul '&>ie!ic" Bi'erica e'!e numi! 7(reaiubi!a5" cu>En! a(recia! la Gu'!a lui >al&are ca" de al!fel" i >ec=ea f&rmulare: Cine-2 are pe Dumne,eu ca ;at are ca mam &iserica", eN(re'ie care8 i ('!reaz '(lend&area i 'emnifica.ia9 Cre !inii din Occiden! >&rbe'c de'(re Bi'eric mai de-rab ca de'(re & '&acr9 Aida SOri(niO&>a c&n!inu: 6eligia este nsi inima mea: a mi se smulge religia ar ec*ivala cu a-mi fr nge inima"!

Am 6n!Elni! 6n!r8& zi un (re&! din Bi'erica Or!&d&N Sub!eran i" cEnd l8am 6n!reba! cine8# =ir&!&ni'i'e" el mi8a r'(un': IEram un -ru( alc!ui! din #D !ineri care d&ream ' in!rm 6n 'luGba lui Dumnezeu9 Nici un e(i'c&( al Bi'ericii Or!&d&Ne &ficiale nu ne8ar fi =ir&!&ni'i!" cci ei nu (u!eau face lucrul ace'!a fr a(r&barea au!&ri!.il&r c&muni'!e ale cr&r c&ndi.ii 'un! inacce(!abile" 6n c&n'ecin." n&i ne8am du' la m&rmEn!ul unui e(i'c&( care muri'e ca mar!ir i" (rinzEndu8ne cu !&.i de mEn" am alc!ui! un cerc 6m(reGurul ace'!ui m&rmEn!9 D&i din!re n&i i8au (u' mEna (e (ia!ra F; m&rmEn!ului i am r&'!i! cu !&.ii un GurmEn! de cre8 dinci& ie al crui !eN! l8am -'i! 6n!r8& >ec=e 'criere de'(re i'!&ria Bi'ericii: )u iau asupra mea flagelrile, nc*isoarea, torturile, ocrile, crucea, btile, neca,urile i toate ispitele lumii pe care Domnul i <ijlocitorul nostru i #f nta 2ui &iseric universal i apostolic leau luat asupra lor, accept ndu-le cu dragoste! 1i astfel, eu, un nevrednic slujitor al lui Isus Cristos, cu mult dragoste i de bun voie, voi lua toate acestea asupra mea p n n clipa morii mele"! A(&i" n&i ne8am ru-a!" cerEndu8I D&mnului I'u' ' bine>&ia'c a ne =ir&!&ni'i cu mEinile Sale '!r(un'e i 'un!em c&n>in i c El ne8a a'cul!a! ru-ciunea9 Ia! & &rdinare >alabil 6n &(inia mea9 K K K 6n Ru'ia" d&u femei au 6n-enunc=ea! (e !re(!ele unui de(&zi!9 6n!reba!e cu (ri>ire la 'emnifica.ia -e'!ului l&r" una din!re femei a r'(un': I Aici a f&'! &da! & bi'eric i (mEn!ul ace'!a rmEne 'acru (en!ru !&!deauna9 CEnd eu 6n-enunc=ez (e !re(!ele ace'!ea" aud (re&!ul cEn!End cu -la' !are laude lui Dumnezeu9 P&a!e c8mi >e.i '(une: ,.rici se v nd mrfuri te3tile i nu se afl nici un preot"! Eu nu cred ceea ce '(une.i dumnea>&a'!r ci cred 6n ceea ce aud eu 6n'mi9 Eu in'(ir mirea'ma de !mEie i c&n!em(lu ic&anele9 Ad&rarea lui Dumnezeu nu 6nce!eaz" i" de aceea" eu >in aici n&a(!e de n&a(!e9 , =ste un ca, tipic de misticism rus", >a '(une cine>a9 Dar de ce ' !e >ezi &bli-a! de a '(une una ca F$ a'!a4 Nu ar fi mai bine ' !e ab.ii de la &rice c&men!ariu4 Ne aflm (e un (mEn! 'acru" i cine (&a!e de!ermina ceea ce e'!e (&'ibil i ceea ce e'!e im(&'ibil 6n!r8un a'emenea l&c4 Eu nu 'un! ru' ci r&mEn9 2ec=ea mea bi'eric lu!eran din Bucure !i e'!e acum un '!udi& ci8 nema!&-rafic9 Li" !&!u i" cEnd eu in!ram 6n ace'! im&bil" du( (r&fanarea 'a de c!re c&muni !i" a>eam (u!ernica im(re'ie c 6n-erii nu8# (r'i'er9 CEnd ca!edrala Sf9 S&fia a f&'! in>ada! de !ru(ele lui Ma=&med II" (re&!ul a 6n!reru(! li!ur-=ia i a di'(ru! (e & u care" de a!unci 6nain!e" a rma' 6nc=i'9 Cre !inii din >remea aceea au c&n!inua! ' cread c a!unci cEnd C&n'!an!in&(&lul >a aGun-e iar i 6n mEinile cre !in!.ii" acela i (re&! >a rea(rea i >a c&n!inua li!ur-=ia eNac! din (unc!ul unde ea a f&'! 6n!reru(!9 6n 'ec9 @2 erau cre !ini a!E! de nai>i care (u!eau crede & a'emenea c&(ilrieJ Au eNi'!a! 6n!&!deauna c&(ii care au crezu! c acea'! ca!edral"

!ran'f&rma! ini.ial 6n m&'c=ee i a(&i 6n muzeu" >a de>eni iar i & bi'eric i c (re&!ul cu (ricina >a &ficia iar i 6n l&cul re'(ec!i>9 S(iri!ele infan!ile care cred 6n le-ende 'un! rare" dar al meu a(ar.ine ace'!ei ca!e-&rii9 6n Ru'ia" eNi'! cre !ini care (&ar! lEn.i &are de fier 'ub cm ile l&r" zi i n&a(!e" (en!ru a nu8i ui!a nici&da! (e fra.ii l&r afla.i 6n 6nc=i'&ri9 28am adu' (e cel mai 'acru din!re l&curile ace'!ui (mEn! (en!ru a > face ' !ri.i aici 'ec>en.e din >ia.a Bi'ericii Sub!erane &(rima!e de re-imul c&muni'!9

)(

Srmani c&muni !iJ Ei i-n&r cu>in!ele lui Ter!ullian: ,> ne ucide nseamn a ne da oca,ie s ne nmulim! # ngele martirilor este sm na noilor cretini"! ?Ce ar fi &are dac ar fi 'emna! acea'! 'mEn. i 6n Occiden! (rin a 6m(r! i" 6n c=i( ima-inar" 'uferin.ele mar!iril&r4A9 C&muni !ii nu cun&'c nici ace'!e cu>in!e ale Sf9 Hilaire: &iserica triumf atunci c nd este persecutat i progresea, c nd este dispreuit"!

,I#ERICA #U,TERANA E-I#TA CU ADE$.RAT


CEnd" (rin (ublicarea un&r cr.i ca: ,92?)glise du #ilence tortur@e pour le C*rist" ?a(ru! i 6n r&m9 'ub !i!lul #trigtul &isericii prigonite", n9!r9A" #ermons au cac*ot" ?6n r&m9 ,97redici n celula singuratic", n9!r9A" ,9<es prisons avec Dieu" ?6nr&m9 Cu Dumne,eu n subteran", n9!r9A i a al!&r lucrri i ar!ic&le" eu am fcu! de cun&'cu! acea lume minuna! a mar!iriului i er&i'mului cre !in" cEnd am (&>e'!i! acea'! i'!&rie a Bi'ericii care" de i e'!e ab'&lu! real" !rece mai mul! ca un r&man dre(! un r&d al ima-ina.iei" '8a 'emnala! & reac.ie im(re>izibil" de (r&(&r.ii m&ndiale9 Du( ce am (rimi! (e'!e BDD DDD de 'cri'&ri en!uzia'!e care eN(rimau 'im(a!ia i '(riGinul m&ral" am renun.a! ' le mai (un la '&c&!eal (e cele a(ru!e ul!eri&r9 Cre !inii au (u!u! realiza f&ar!e 'im(lu c le8a f&'! re>ela! un ade>r care le fu'e'e di'imula! (En a!unci9 Inima &menea'c e'!e ca(abil ' dea crezare mul!&r rela!ri" fr a '&lici!a d&>ezi 6n ace'! 'en'9 Se !ia de'(re c&muni'm cS era carac!eriza! (rin a!ei'm i dic!a!ur9 Dar 'e 'u'.inea c" i 6n lumea liber" cre !inii 'un! 6nc&nGura.i de a!ei 'au de &ameni care" (rac!ic" !rie'c fr Dumnezeu" de i (r&fe'eaz

)& & &arecare f&rm de reli-ie9 Din eN(erien. (er'&nal" cre !inii !iau cE! de !iran (&a!e fi un (a!r&n" un '&. 'au un (rin!e care nu crede 6n Dumnezeu9 Ei au idee de'(re cE! rezi'!en. !rebuie &(u' !eribilei (re'iuni eNerci!a!e de du=ul lumii a'u(ra &mului du=&>nice'c9 Ci!irea i'!&riei un&ra din!re lu(!!&rii curaG& i ai Bi'ericii Sub!erane care au (refera! ' m&ar decE! ' cad la 6n>&ial cu au!&ri!.ile c&muni'!e" a c&n'!i!ui! (en!ru ei & ilu'!ra.ie" 6n 6m(reGurri eN8ce(.i&nale i 6n m&men!e de&'ebi! de 6nl.!&are" cu (ri>ire la ceea ce era mai bun 6n fiin.a l&r9 Eu am (rimi! 'cri'&ri din (ar!ea un&r (er'&ane care au !recu! (rin 6nc=i'&are 'au care au lucra! 6m(reun cu mine 6n Bi'erica Sub!eran9 Un >ec=i 6n!emni.a! 6mi 'cria: Ceea ce spunei dumneavoastr este tot aa de adevrat cum doi i cu doi fac patru!" Un (a'!&r lu!eran r&mEn mi8a 'cri': ,9$oi suntem cu toat inima alturi de dumneavoastr"! Dar am (rimi! mul!e al!e 'cri'&ri in!ere'an!e din (ar!ea un&r &ameni a(ar.inEnd mediil&r cel&r mai di>er'e9 Una din!re ace'!ea" !rimi' din SiOOim ?IndiaA" ne 6ncuraGa a'!fel: profund impresionat de mesajul dumneavoastr at t de oportun, nu-mi pot reine lacrimile pentru toi cei ce suntei preaiubiii notri frai n Cristos! (djduiesc c mesajul transmis de &iserica #ubteran i va pregti pe copiii lui Dumne,eu din lumea liber spre a nfrunta ncercrile asemntoare care vor veni n ,ilele din urm"! Din!r8& 'cri'&are >eni! din Suedia ci!ez urm!&arele: 7 $-am ascultat vorbind ntr-o biseric din #toc%*olm! -ile ntregi dup aceea num-am mai ))
B 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i

g ndit la altceva i nu am mai vorbit dec t despre &iserica #ubteran"! Un (a'!&r din B&mba< declar: Co%fimei au rmas foarte impresionai prin citirea

publicaiei scoase de <isiunea dumnea voastr i muli dintre ei vorbesc despre lucrurile acestea n &isedcile lor!

Demonul care ne influenase s rm nem indifereni la vestea c fraii notri sunt torturai a suferit o mare nfr ngere"! Un american 'crie: 7 $ rog s continuai lucrarea pe care ai nceput-o: poporul nostru v asculta cu mult plcere! (u facei dec t s ne provocai a ae ruga ca lucrarea dumneavoastrs fie binecuv nta i s aduc tot mai mult road! $ rug' s le spunei frailor i surorilor noastre din rile comuniste c noi i iubim foarte mult"! Ia! i un -la' din Scandina>ia: 7Af& abandonai cu nici un c*ip !?)ste adevrat c cei mai muli dintre noi dorm, dar aceast tr ndvea. este i opriema suferin! 7aro*ia noastr numr vreo AB 44u de membriC totui, duminica-dimineaa pot fi v,ui in biseric circa DE de credincioi!!! )u am primit mesajul &isericii #ubterane i el nu-a dat e3celena oca,ie de a-mi face o profund cercetare luntric ! $oi citi, cu tot interesul, tot ce-mi va parveni din partea <isiunii dumnea voastr i voi mprti toate aceste lucruri i altora, oridec teori voiavea prilejul-<i se pare c n ara noastr este total ignorat &iserica celor ce triesc n lumea comunist"O al! 'cri'&are (r&>eni! din India: 9n noaptea care a urmat citirii relatrilor despre martiiii din t,st, eu nu am mai putut adormi! > dori ca tot mai mulp )' cretini s aib parte de asemenea nopi de insomnie i astfel s fie provocai s se roage"! 6n acela i '(iri!" & 'cri'&are din )ran.a: ,97ilda minunat oferit de &iserica #ubteran este o puternic palm peste obra,ul nostru, o palm binemeritat! Da, acest e3emplu constituie un *ar pentru noi"! Iar acum un en-lez: ,=u nu am fost cretin, nici&da! nu am f&'! membrul >reunei Bi'erici" nici&dat nu am cutat s triesc o via cretin, dar citind despre viaa martirilor din ,ilele noastre nu-mi pot stp ni lacrimile! >cum neleg i eu versetul acesta: /7entru )l am pierdut toate i le socotesc ca un gunoi, ca s c tig pe Cristos0 ?)ii9 B9;A59 Nenumra.i c&re'(&nden.i i8au eN(rima! recun& !in.a (en!ru a fi (u!u! auzi (en!ru (rima da! 6ndemnul biblic: 7l ngei cu cei ce pl ng"! Cre !inii au (rimi! a'!fel unul din!re cele mai frum&a'e daruri ale Du=ului SfEn!" i anume acela de a >r'a lacrimi (en!ru fra.ii l&r afla.i 6n 'uferin.9 Un ne&8zeelandez mi8a 'cri' urm!&arele: 7 ;oate lucrurile pe care le povestii dumneavoastr ar putea foarte uor s se produc i n ara noastr ntr-o bun ,i! )u am ntre,rit aceast posibilitate

i am luat *otr rea s sufr mpreun cu Isus, dac va fi ca,ul, aa cum au fcut-o toi aceti frai preaiubii"! Un en-lez i8a f&rmula! a'!fel &(inia: ,.u- fi de mare trebuin s se triasc, i n ara noastr, adevratul cretinism, aa cum se triete el n lumea comunist"! Un indian 'crie: #ingura conclu,ie pe care o pot trage eu din mesajul &isericii #ubterane este

)* dorina de a fi suferit mai mult, la r ndul meu, pentru Cristos!" Li & 'cri'&are din Ni-eria: dumneavoastrm-ai fcut s m g ndesc care este modul cel mai eficient de a combate comunismul n ara mea, dar mi-ai furni,at i cea mai bun dintre arme: e3empulul eroilor &isericii martire5" O 'cri'&are din Ul'!er: 7aro*ia mea este la pm nt! #ora mea i cu mine am resimit deseori de,gust pentru rceala serviciilor religioase i din pricina banalitii predicilor! C ntrile intonate!n biserica noastr sunt at t de lipsite de via nc t nu m-a ndoi s cred c ele constituie mai degrab o insult pentru Domnul nostru! Dup ce am citit c nite cretini sunt dui la nc*isoare pentru a fi c ntat imnuri cretineti i c ei continu s c nte ca nite privig*etori c*iar i n nc*isoare, am luat deci,ia unei sc*imbri efectuate prin puterea *arului lui Dumne,eu, aa nc t &iserica occidental s devin o micare c tigtoare de suflete dup modelul &isericii #ubterane din spatele cortinei de fier!" Numer& i c&nduc!&ri influen.i ai Bi'ericil&r din lumea liber au (rimi! cu dra- me'aGul n&'!ru i ne8 au de'c=i' ca!edralele l&r (en!ru a face ' r'une 6nun!rul l&r '!ri-!ul cel&r !&r!ura.i (en!ru Cri'!&'9 Dar" !&!u i" ne8a f&'! da! ' 6n!Elnim i cE!e>a (er'&ane 'ce(!ice9 Ace'!ea nu ci!i'er" de'i-ur" & 'cri'&are (e care" (e ci &c&li!e" & (rimi'em eu de la un &fi.er al (&li.iei 'ecre!e ru'e: ,=u citesc toate crile dumneavoastr i m bucur c lucrurile acestea au fost date publicitii! 1tiu c unii se ndoiesc de ceea ce afirmai dumneavoastr! 2e-a recomanda acestor oameni s BH petreac vreo AB ani, ntr-o nc*isoare sovietic aflat sub comanda mea! >bia atunci ar fi convini de realitate! #ingurul aspect cu care nu pot fi de acord cu cartea dumnea voastr este bl ndeea cu care pre,entai lucrurile! n locul dumneavoastr, eu a fi spumegat de furie!" M aflu" 6n!r8& zi" 6n bir&ul unei im(&r!an!e (er'&8 nali!.i din cadrul C&n'iliului M&ndial al Bi'ericil&r care8mi '(une urm!&arele: 1 Cr.ile i c&nferin.ele dumnea>&a'!r au fcu!" 'enza.ie9 Sun! c&n>in' c dumnea>&a'!r crede.i" 6n m&dul cel mai 'incer" ceea ce '(une.i dar" 'ub a'(ec! &biec!i>" afirma.iile (e care le face.i 'un! ineNac!e9 Bi'erica Sub!eran nu eNi'!9 Am 6n!re(rin' numer&a'e cl!&rii 6n Ru'ia" 6n R&mEnia

i 6n al!e .ri c&muni'!e" fr ' fi de'c&(eri! fie i cea mai mic urm a unei Bi'erici clande'!ine9 2 A.i f&'!" de a'emenea" 6n C=ina i 6n C&reea4 am 6n!reba! eu9 3 Nu" nu am aGun' a!E! de de(ar!e9 Dar ' rmEnem la Ru'ia i R&mEnia9 4 Nu (&! acce(!a (r&(unerea acea'!a9 Dac lua.i dre(! fal'e afirma.iile mele i 'u'.ine.i c nu eNi'! Bi'erica Sub!eran nici 6n Uniunea S&>ie!ic" nici 6n .rile eur&(ene 'a!eli!e e'!e ca i cum a.i cu!a ' c&n>in-e.i (e cine>a c la(!ele e'!e ne-ru" 'au c unul din (a!ru l&cui!&ri ai (mEn!ului e'!e c=inez9 6n C=ina" cu 'i-uran. c nu func.i&neaz nici & Bi'eric le-al9 Se (are c au f&'! &m&rE.i circa un mili&n de ca!&lici i" (r&(&r.i&nal" !&! (e a!E.ia (r&!e'!an.i" 6nc=i'&rile 'un! (line cu credinci& i9 Cre !inii 6 i (rac!ic reli-ia d&ar 6n a'cun'" ri'cEnd ' fie !&r!ura.i

)+ i c&ndamna.i la m&ar!e9 *a fel '!au lucrurile 6n C&reea de N&rd i 6n M&n-&lia9 ,9$endor", &r-an al Par!idului C&muni'! Albanez" icea cun&'cu!" 6n m&d &ficial" 6n n&iembrie #$H;" c !&a!e Bi'ericile au f&'! 6nc=i'e9 Ia! cel (u.in (a!ru .ri cu (ri>ire la care nu 'e (&a!e f&rmula nici cea mai mic c&n!e'!a.ie9 Ac&l&" Bi'erica nu (&a!e eNi'!a decE! 6n clande'!ini!a!e i !ra>er'End !&! felul de dificul!.i9 6n l&c ' di'cu!m de'(re Ru'ia" de ce nu '8ar &r-aniza ac&rdarea un&r aGu!&are 'ub'!an.iale Bi'ericii mar!ire din C=ina c&muni'!4 1 S rmEnem 6n .rile eur&(ene" r'(un'e in!erl&cu!&rul meu 'c=imbEndu8 i cul&area fe.ei9 A !rebui! ' ca(i!ulez (en!ru a nu 'e (r&duce 6n!reru(erea c&n>&rbirii9 El era e(i'c&(" nu eu9 El !rebuia ' aib dre(!a!eJ 2 Oamenii nai>i (&! fi im(re'i&na.i cu u urin." iar dumnea>&a'!r 'un!e.i d&!a! 6n acea'! (ri>in.9 Dar eu nu 'un! un !Em(i!9 CEnd m8am afla! 6n Ru'ia" am (ri>i! cu a!en.ie 6m(reGurul meu i am aGun' la c&ncluzia c ac&l& nu eNi'! Bi'eric 'ecre!9 3 Am f&'! 6n Occiden! >reme de % ani" i8ar= r'(un' eu" i am (ri>i! cu a!en.ie 6m(reGurul meu" fr ' fi >zu! >re&da! un '(i&n '&>ie!ic9 2re.i '8 mi '(une.i" 6n c&n'ecin." c nu eNi'! & re.ea de '(i&naG de felul ace'!a4 E'!e clar c cei ce de'f &ar & ac!i>i!a!e 'ecre! nu 'e (rezin! niei&da! 'ub ade>ra!a l&r 6nf.i are9 )&ar!e a-i!a!" el '!rb!ea acum camera de la un ca(! la cellal!" cu (a i mari" fcEnd ' 'e aud z-&m&!ele (r&du'e de (an!&fii 'i n&i9 6mi amin!ii a!unci c" (e cEnd eram 6n 6nc=i'&are" 6m(r.i'em & (erec=e B; ue 'andale cu un f&'! -eneral" a'!fel c" fiind 'c& i la aer" n&i d&i nu (u!eam ie i 6n fiecare zi" nea>End cu ce ne 6ncl.a" ci numai din d&u 6n d&u zile9 4 C&m(ara.ia (e care a.i fcu!8& nu 'e Gu'!ific" zi'e e(i'c&(ul9 Termenii 7Bi'eric 'ecre!5 au &

'emnifica.ie f&ar!e (reci'" eN(re'ia acea'!a nu mai c&re'(unde >remii n&a'!re cEnd credinci& ii nu mai !rie'c 6n ca!ac&mbe9 O Bi'eric 'ecre! ar !rebui ' aib ni !e 'eminarii clande'!ine" !i(&-rafii clande'8 !ine" 'er>icii di>ine 'ecre!e" c&li de duminic e!c9 A!E!ea lucruri care nu (&! !rece ne&b'er>a!e9 Cum eu nu >eni'em ne(re-!i! la &mul ace'!a" am 'c&' din 'er>ie! numrul din mai #$HH al !eribilei re>i'!e a!ei'!e '&>ie!ice ,9$au%a I6elig*ia" ?L!iin.a i Reli-iaA9 Un ar!ic&l in!i!ula!: ,97odpol" ?'ecre!A rela!a c un cre !in cu numele de Eli a f&nda'e la ca(!ul in!erminabil al .inu!uril&r 6m(duri!e din Si8 beria" la cE.i>a Om de(r!are de ul!ima ca' a ul!imului 'a! din z&na re'(ec!i> un 'eminar clan8 de'!in (en!ru !inerii credinci& i9 Pen!ru a aGun-e ac&l&" !rebuiau '!rb!u!e .inu!uri ml !in&a'e i =.i uri9 D&u im&bile din!re care unul era rezer>a! brba.il&r i al!ul femeil&r c&n'!i!uiau ace'! 'eminar (e care cre !inii 6l b&!eza'er >cademia 7durii"! Re>i'!a a!ei'! 6 i b!ea G&c de 'ecre!arul &r-aniza.iei l&cale a !inere!ului c&muni'! care nu a>ea nici cea mai 'lab idee de'(re eNi'!en.a 'eminarului re'(ec!i>9 De al!fel" nici cre !inii nu a>eau cun& !in. de lucrul ace'!a decE! 6n m'ura 6n care a>eau de8a face direc! cu el9 Re-ulile c&n'(ira.iei erau re'(ec!a!e cu '!ric!e.e9 A>eam a'!fel deGa (rimul 'emn al unei Bi'erici 'ecre!e: ni !e 'eminarii clande'!ine9 B$ Eu am 'c&' a(&i & lucrare in!i!ula! +n miting inut ntr-un loc ascuns" 6n care au!&rul '&>ie!ic P9 Sa>Oin aduce d&>ezi referi!&are la eNi'!en.a un&r im(rimerii clande'!ine9 Car!ea 'e !ermin cu rela!area are'!rii un&r cre !ini care in'!ala'er & a'emenea im(rimerie9 A(&i" am 'c&' un N&u Te'!amen! 6n limba ru'" !i(ri! clande'!in 6n Uniunea S&>ie!ic" d&>ad c ac&l& eNi'!a mai mul! decE! & mic !i(&-rafie" adic & ade>ra! '&cie!a!e biblic 'ecre!9 1 Cele rela!a!e de dumnea>&a'!r (ar a fi (&zi!i>e" r'(un'e fra!ele i ad>er'arul meu" 6n' cEnd lucrurile 'un! (ri>i!e mai 6ndea(r&a(e '!au ce>a mai diferi!9 N&i cun&a !em un mic -ru( de credinci& i ba(!i !i care au realiza! a'emenea lucruri" dar 6n ul!ima >reme ei '8au al!ura! Bi'ericii &ficiale9 De al!fel" nu e'!e >&rba decE! de ni !e elemen!e '(&radice a cr&r im(&r!an. a.i cam eNa-era!8&9 2 2 r&- ' m 'cuza.i (en!ru 6ndrzneala de a > c&n!razice" am re(lica! eu9 D&cumen!ele ara! clar c Academia Pdurii era &r!&d&N9 Cei are'!a.i din (ricina im(rimeriei 6n di'cu.ie 'un! (re&!ul &r!&d&N Ple!O&> i numer&a'e femei &r!&d&Ne9

!F>nglican digest", &r-an al Bi'ericii e(i'c&(ale din USA" 'crie c Bi'erica &r!&d&N clande'!in din Uniunea S&>ie!ic (&'ed 8 fi.i f&ar!e a!en! 8 C% DDD DDD de membri9 Bi'erica E(i'c&(al din America" (recum

!i.i" c&lab&reaz cu C&n'iliul M&ndial al Bi'ericil&r" cu Bi'ericile &ficiale din Ru'ia" a'!fel c nu ar a>ea nici un in!ere' 6n eNa-erarea r&lului Bi'ericii 'ecre!e9 Gead'ay" din ianuarie #$H; 'crie c numrul ba(!i !il&r clande'!ini 'e ridic la >re& C DDD DDD9 '( Dac li 'e mai adau- ca!&licii" (en!ic&'!alii i al!e -ru(e" rezul! c unul din (a!ru ce!.eni '&>ie!ici are cE! de cE! le-!uri cu & Bi'eric 'ecre!9 Prin urmare" nu e'!e >&rba de un mic -ru( de ba(!i !i9 Am 'c&' din 'er>ie! un !eanc de ar!ic&le cule'e din (re'a '&>ie!ic i in!en.i&nam '8i !ran'mi! (&>e'!iri de'(re adunri clande'!ine i de'(re c&li duminicale ile-ale9 Dar ele nu au a>u! darul de a8# c&n>in-e (e in!erl&cu!&rul meu i de a (r&duce acela i efec! (e care 6l are '&arele de (rim>ar a'u(ra z(ezil&r !&(i!e ra(idJ *enin a '(u' c dac eNi'! un in!ere' im(&r!an! care cere ne-area fa(!ului c d&i (lu' d&i fac (a!ru >&r fi &ameni care ' fac lucrul ace'!a9 Su!ele de mii de 'cri'&ri care eN(rimau '(riGinul au!&ril&r l&r mi8au >eni! 6n min!e9 Unii eN(edi!&ri 'criau c" du( ce au a'cul!a! '!ri-!ul Bi'ericii mar!iriza!e" au (lEn' i nu au (u!u! d&rmiM al.i &ameni 6n' d&re'c ' 'e lini !ea'c i ' d&arm fr nici & -riG9 I Sim(a!izez cu dumnea>&a'!r" 6mi zi'e e(i'c&(ul '!rEn-Endu8mi mEna9 6n.ele- c a.i a>u! mari 'uferin.e" ceea ce > face a!E! de em&!i>9 N&i 'un!em &bi nui.i ' -Endim (&rnind de la ni !e fa(!e reale9 6n' un &m care a !recu! (rin 6ncercri ca ale dumnea>&a'!r nu mai (&a!e fi &biec!i>9 Pen!ru dumnea>&a'!r" fa(!ele nu mai au nici & 6n'emn!a!e" r&lul (red&minan! re>enind 'en!imen!el&r9 U a deGa a f&'! de'c=i' i 'ecre!ara anun.a >izi!a!&rul urm!&r999 U a 6nc=i' 6n urma mea a 'cEr.Ei!999 Ul!imul meu -End 6n !im( ce8# (r'eam (e e(i'c&( a f&'! acela c ar fi !rebui! un'e (u.in balamalele9 +Enduri f&ar!e ciuda!e ne !rec une&ri (rin ca(J999 C# FA TE/ NUMAI FA TE AUTENTICE Diferi!ele e(i'&ade din >ia.a Bi'ericii Sub!erane (&! fi" nu numai >rednice de admira.ie" dar i (r&fund im(re'i&nan!e9 Oricum" !rebuie ' facem & ne! di'!inc.ie 6n!re ceea ce e'!e (ur le-end i reali!a!ea em&.i&nan!9 *'End de&(ar!e de&camda! &rice a'8 (ec! 6ndui& !&r" >&i rela!a numai ni !e

fa(!e (r&>eni!e din 'ur'e indi'cu!abile9 6mi e'!e im(&'ibil ' le !rec 'ub !cere" iar acea'!a nu da!&ri! cel&r (e!recu!e 6n (r&(ria mea >ia. care m8au (u' 6n c&n8 flic! cu c&muni'mul" dar din (ricina fa(!ului c eu 6l iube'c (e I'u'9 6n M!9 FC9B#" e'!e 'cri' c ,9Hiu9 omului va trimite pe ngerii #u cu tr mbia rsuntoare, i vor aduna pe aleii 2ui din cele patru v nturi!!! " Dac E>an-=elia nu e'!e (r&(&>dui! 6n lumea c&muni'!" 6n-erii nu >&r -'i ac&l& ale i ai lui DumnezeuM ei >&r fi ne>&i.i '8i adune numai din B (unc!e cardinale i a!unci cu>in!ele D&mnului I'u' nu '8ar 6m(lini9 6n lumea c&muni'!" Bi'erica e'!e (er'ecu!a!9 Ea are !rebuin. de aGu!&rul n&'!ru i de aceea mar!iriul ei !rebuie ' fie bine cun&'cu!9 Nici c=iar 6n 'eminariile !e&l&-ice unde 'e >&rbe !e de'(re !&a!e

'& Bi'ericile nu 'e face caz de Bi'erica Sub!eran" a a cum 'e -'e !e ea 6n!r8& !reime din lumea n&a'!r9 E'!e & an&malie care !rebuie ' di'(ar9 E'!e ne>&ie ' fie (r&clama! eNi'!en.a 'a" 'uferin.ele 'ale" biruin.a ei9 #oviets%aia<oldavia"din ## iunie #$H;" 'ub !i!lul ,9$u e3ist nici o minciun mai evident i mai josnic dec t religia cretin", i'!&ri'e !e de'(re & 6n!runire clande'!in a ba(!i !il&r din C=i inu9 Ni !e c&(ii '!au la (End 6n '!rad (en!ru a remarca & e>en!ual a(ari.ie a unei (er'&ane 'u'(ec!e9 O bun (ar!e din!re (ar!ici(an.i 'un! !ineri care nu au a!in' >Er'!a de FD de ani9 2in&>a!ul e'!e un &arecare H&re>" care a mai f&'! !rimi' la 6nc=i'&are de >re& cE!e>a &ri9 El" c&n!inu ar!ic&lul" e'!e &r-aniza!&rul un&r a'emenea reuniuni i r'(Ende !e li!era!ur reli-i&a' 6n m&d ile-al9 Cre !inul S9 A(&'!u e'!e i el 6n>inui! de a fi &r-aniza! & adunare de ru-ciune 'ecre! 6n!r8& (dure9 ,97ravda"din #$ au-u'! #$H$ >&rbe !e de'(re & Bi'eric 'ecre! ba(!i'! din &ra ul M&zd&O9 Credinci& ii 'e adun 6n!r8un a(ar!amen!9 Cele d&u camere ale ace'!uia 'e um(lu de lume9 Riarul adau- c" 6n !im(ul 'er>iciului reli-i&'" credinci& ii (lEn-9 E'!e" 6n!r8ade>r" una din!re !r'!urile Bi'ericii Sub!erane9 6mi aduc amin!e c am >zu! &da! & 'luGb reli-i&a' ne6n'&.i! de lacrimi9 A'cul!area (redicil&r (r&duce bucurie 6n inimile l&r" dar ei 6m(r! e'c 'uferin.ele lui Cri'!&' i ale !u!ur&r cel&r ce 'ufr9 Ei (lEn- (en!ru cei credinci& i din Occiden! care au (ierdu! darul (re.i&' de a 'im.i cu cei 6n dureri i cu cei ce (lEn-9 ') FA TE/ NUMAI FA TE AUTENTICE Diferi!ele e(i'&ade din >ia.a Bi'ericii Sub!erane (&! fi" nu numai >rednice de admira.ie" dar i (r&fund im(re'i&nan!e9 Oricum" !rebuie ' facem & ne! di'!inc.ie 6n!re ceea ce e'!e (ur le-end i reali!a!ea em&.i&nan!9 *'End de&(ar!e de&camda! &rice a'8 (ec! 6ndui& !&r" >&i rela!a numai ni !e fa(!e (r&>eni!e din 'ur'e indi'cu!abile9 6mi e'!e im(&'ibil ' le !rec 'ub !cere" iar acea'!a nu da!&ri! cel&r (e!recu!e 6n (r&(ria mea >ia. care m8au (u' 6n c&n8 flic! cu c&muni'mul" dar din (ricina fa(!ului c eu 6l iube'c (e I'u'9 6n M!9 FC9B#" e'!e 'cri' c ,Fiul omului va trimite pe ngerii #u cu tr mbia rsuntoare, i vor aduna pe aleii 2ui

din cele patru v nturi!!!" Dac E>an-=elia nu e'!e (r&(&>dui! 6n lumea c&muni'!" 6n-erii nu >&r -'i ac&l& ale i ai lui DumnezeuM ei >&r fi ne>&i.i '8i adune numai din B (unc!e cardinale i a!unci cu>in!ele D&mnului I'u' nu '8ar 6m(lini9 6n lumea c&muni'!" Bi'erica e'!e (er'ecu!a!9 Ea are !rebuin. de aGu!&rul n&'!ru i de aceea mar!iriul ei !rebuie ' fie bine cun&'cu!9 Nici c=iar 6n 'eminariile !e&l&-ice unde 'e >&rbe !e de'(re !&a!e

'& Bi'ericile nu 'e face caz de Bi'erica Sub!eran" a a cum 'e -'e !e ea 6n!r8& !reime din lumea n&a'!r9 E'!e & an&malie care !rebuie ' di'(ar9 E'!e ne>&ie ' fie (r&clama! eNi'!en.a 'a" 'uferin.ele 'ale" biruin.a ei9 #oviets%aia <oldavia" m ## iunie #$H;" 'ub !i!lul ,9$u e3ist nici o minciun mai evident i mai josnic dec t religia cretin", i'!&ri'e !e de'(re & 6n!runire clande'!in a ba(!i !il&r din C=i inu9 Ni !e c&(ii '!au la (End 6n '!rad (en!ru a remarca & e>en!ual a(ari.ie a unei (er'&ane 'u'(ec!e9 O bun (ar!e din!re (ar!ici(an.i 'un! !ineri care nu au a!in' >Er'!a de FD de ani9 2in&>a!ul e'!e un &arecare H&re>" care a mai f&'! !rimi' la 6nc=i'&are de >re& cE!e>a &ri9 El" c&n!inu ar!ic&lul" e'!e &r-aniza!&rul un&r a'emenea reuniuni i r'(Ende !e li!era!ur reli-i&a' 6n m&d ile-al9 Cre !inul S9 A(&'!u e'!e i el 6n>inui! de a fi &r-aniza! & adunare de ru-ciune 'ecre! 6n!r8& (dure9 ,7ravda"din #$ au-u'! #$H$ >&rbe !e de'(re & Bi'eric 'ecre! ba(!i'! din &ra ul M&zd&O9 Credinci& ii 'e adun 6n!r8un a(ar!amen!9 Cele d&u camere ale ace'!uia 'e um(lu de lume9 Riarul adau- c" 6n !im(ul 'er>iciului reli-i&'" credinci& ii (lEn-9 E'!e" 6n!r8ade>r" una din!re !r'!urile Bi'ericii Sub!erane9 6mi aduc amin!e c am >zu! &da! & 'luGb reli-i&a' ne6n'&.i! de lacrimi9 A'cul!area (redicil&r (r&duce bucurie 6n inimile l&r" dar ei 6m(r! e'c 'uferin.ele lui Cri'!&' i ale !u!ur&r cel&r ce 'ufr9 Ei (lEn- (en!ru cei credinci& i din Occiden! care au (ierdu! darul (re.i&' de a 'im.i cu cei 6n dureri i cu cei ce (lEn-9 ') S!a vda " ? i nu !rebuie ' ui!m c ace'! cu>En! 6n'eamn" 6n ru'e !e" 7ade>r5A rela!eaz de'(re b&!ezul a !rei credinci& i9 Cre !inii ace !ia '8au du' la b&!ez (e '!rzi l!uralnice" e>i!End &rice 6n!Elnire cu al.i !rec!&ri9 Li a!unci de ce ar mai c&mi!e unu (r&'!ia de a 'e b&!eza" 6n m&d clande'!in" dac ar eNi'!a 6n Uniunea S&>ie!ic liber!a!ea reli-i&a' de'(re care ni 'e >&rbe !e mereu4 Acela i ar!ic&l din 7ravda" mai adau- c cre !inii 6i 6n>a. (e &ameni '8 i iubea'c >rGma ii" ceea ce c&n'!i!uie un ac! de 7!rdare59 In 6nc=eiere" 'e anun. are'!area mai mul!&r cre !ini (rin!re care 'e numr un &arecare Ler>iaO&>" 6n>inui! de a fi 6n!emeia! un fel de c&al biblic (en!ru c&(ii9 D&i'(rezece bie.i i fe!e au (rimi! ac&l& 6n>.!uri din Cu>En!ul lui Dumnezeu9 Pen!ru acea'! crim" Ler>iaO&> lucreaz acum ca un &cna 6n nemil&a'a iarn a

la-rel&r Siberiei de N&rd" cufunda! (En la -enunc=i 6n z(ad9 6n re>i'!a cre !in francez ;antIu?ilfaitjour din n&iembrie #$H$" un cre !in danez rela!eaz (ar!ici(area 'a la & adunare a Bi'ericii Sub!erane" unde>a 6n Uniunea S&>ie!ic9 El a>ea adre'a unuia din!re membrii Bi'ericii i" du( ce a reu i! ' 'ca(e ne&b'er>a! el a6n!Elni!" 6n 'emi6n!unericul car!ierel&r &ra ului & !Enr care #8a 6n!reba! 6n!r8& -erman '!rica! dac (u!ea '8i fac un 'er>iciu9 El i8a da! (ar&la" iar fa!a i8a ceru! '8& urmeze" la & di'!an. de >re& #D me!ri fr ' ara!e c8# cun&a !e9 Ea #8a c&ndu' a'!fel (En la & ca' unde 'e -'eau bie.i i fe!e 6n >Er'! de #;8F% de ani9 Ei nu a>eau ne>&ie de dr&- (en!ru a !ri & '!are de eNal!areJ A8* urma (e I'u' (e drumul

'' crucii" a8* ad&ra 6n ciuda ri'cului are'!rii i m&r.ii" ia! ce ar fi f&'! 'uficien! (en!ru a le crea fi&ri9 Ca ' nu a!ra- a!en.ia" & 'in-ur lumEnare ilumina 6n8 c(erea re'(ec!i>9 *a 6nce(u!" d&mnea & !cere (r&fund999 O ci!ire 6n &a(! a unui !eN! biblic a f&'! urma! de un !im( lun- de ru-ciune 6n &a(!9 A(&i" unul du( al!ul" la in!er>ale nere-ula!e" cre !inii au di'(ru! 6n n&a(!e9 6n' (en!ru ei" n&a(!ea nu era 6n!unec&a': ei erau 6n' i lumina Ru'iei 6n!uneca!e9 ,=aria $ost%ova", ziar c&muni'! din Caucaz" 6n numrul 'u din mar!ie #$H$" red are'!area lui Pe!er Re'!ciuO i a al!&r cre !ini care in'!ala'er & im(rimerie clande'!in la Su=umi9 Am >zu! eu 6n'umi ace'! !i( de ma in de !i(ri!" a a c (&! >&rbi" 6n cun& !in. de cauz9 Ima-ina.i8> & mic bcnie de S!a!9 Ni !e cami&ane de'carc marf 'au & re6ncarc (e aceea care nu '8a >Endu!9 Nimeni nu ar (u!ea remarca le'ne c bal&!uri de =Er!ie 'un! de'crca!e 'au c ni !e (ublica.ii" ambala!e 6n car!&n" le iau l&cul9 6n (i>ni.a ca'ei 'e afl & fEn!En9 T&! !raficul 'e de'f &ar la (eriferia unui car!ier 'rcci&'9 A( cur-!&are nu 'e -'e !e (re!u!indeni 6n la-rul c&muni'!J Cu aGu!&rul unei frEn-=ii" un &m c&b&ar 6n fEn!Ena adEnc9 Dea'u(ra ni>elului a(ei" e'!e '(a! 6n zid un !unel care duce 6n!r8& mic 6nc(ere unde 'e afl ma ina de !i(ri!9 Cei ce lucreaz ac&l& au (u.in aer i a'!fel !rebuie ' ia' afar din cEnd 6n cEnd9 CEnd (&li.ia de'c&(er & a'emenea im(rimerie" al!ele & 6nl&cuie'c i Crainicul < ntuirii", re>i'!a clande'!in a ba(!i !il&r '&>ie!ici" a reu i! ' a(ar cu re-ulari!a!e ani 6n ir9 '*

Dar Uniunea S&>ie!ic e'!e" 6nain!e de !&a!e" & .ar &r!&d&N9 #oviets%aia Jirg*i,ia" din #% n&iembrie #$H$ >&rbe !e de'(re clu-rul &r!&d&N R&zima care a f&'! 6n!emni.a! (en!ru credin.a 'a9 )u' 6n liber!a!e" el a &r-aniza! & Bi'eric 6n l&cuin.a 'a i a .inu! ac&l& 'luGbe reli-i&a'e9 Bi'erica !rebuie ' fie ca'a cre !inului9 A a a f&'! (e >remea N&ului Te'!amen!9 Li 6n Occiden! ar fi mul! mai eficace ' fie a'!fel" de&arece uria ele cldiri de'!ina!e '!rEn-erii la&lal! a credinci& il&r 'un!" de cele mai mul!e &ri" fr (ar!ici(an.i dac nu c=iar li('i!e de (rezen.a Du=ului SfEn!9 C&muni !ii rela!eaz c cre !inii '(uneau de'(re ace'! clu-r: Kloria divin strlucete asupra lui", ,=Lumne,eu i-a dat un dar de vorbire asemntor acelora ale apostolilor", el duce o via curat i sf nt"! Ar!ic&lul re'(ec!i> f&l&'e !e" (e bun dre(!a!e" eN(re'ia &iserica secret"! Aici e'!e cea mai adec>a!9 Bi'erica ace'!ui clu-r R&zima era" cu 'i-uran." una 'ecre!J Cine ar fi >ru! '8& >izi!eze !rebuia ' fie rec&manda! de c!re & (er'&an de 6ncredere i ' 'e an-aGeze ' ('!reze & !&!al di'8 cre.ie" la fel ca 6n >cademia 7durii"! Se (u!ea in!ra 6n acea'! bi'eric (e & '!rdu. i ie i (e & al!a9 ?ENi'!en.a unei a'emenea cldiri cu d&u ie iri mi8a 'al>a! >ia.a i mie (e >remea nazi !il&r9A Clu-rul R&zima 6i 6ndemna (e cre !ini ' fie 6n.ele(.i ca er(ii i fr ru!a!e ca (&rumbeii i" 6n cazul c cine>a i8ar fi 6n!reba! de unde >in" ' nu 'e dea 6n >ilea- ci ' r'(und e>azi>" in>en!End & i'!&rie9 CH 6n ce m (ri>e !e" eu c&n'ider c (&! ' 'e 'emnaleze" 6n ace'! d&meniu" a a8numi!e cazuri de 7'fEn! i(&crizie59 A'!a nu >rea nicidecum ' '(un c 7'c&(ul 'cuz miGl&acele59 Din c&n!r: a acce(!a ca lumea ' fie" 6n c&n!inuare" !er&riza! de c&muni !i i li('i! de E>an-=elie" de acea E>an-=elie care nu8i (&a!e fi adu' decE! f&l&'ind !e=nici c&n'(ira!i>e nu (&a!e Gu'!ifica nicidecum 'c&(ul c&n'er>rii in!e-ri!.ii (er'&nale i cur.iei de inim9 M&rali !ii care ne acuz de i(&crizie ui! c e'!e !&! a!E! de im&ral ' aband&nm >ic!imele !iraniei" l'Endu8le 6n necun& !in. de'(re =arul lui Dumnezeu adu' 6n Per'&ana lui Cri'!&'9 R&zima di'(unea i de un a!elier clande'!in (en!ru fabricarea lumEnril&r9 #oviets%aia Jirg*i,ia " ara! c mul.i &ameni cum(rau ace'!e lumEnri fabrica!e clande'!in" ceea ce c&n'!i!uie & d&>ad clar c eNi'! re-iuni unde ace'!a e'!e 'in-urul miGl&c de (r&curare a lumEnril&r (e care fra.ii n& !ri &r!&d&c i le mai c&n'ider ca fiind nece'are 6n

cadrul cerem&niil&r reli-i&a'e9 Riarul nu &fer inf&rma.ii referi!&r la ceea ce '8a (e!recu! ul!eri&r cu clu-rul R&zima" 6n' 'u!e de al!e ar!ic&le din (re'a '&>ie!ic ne 6ndre(!.e'c ' credem c el >a fi f&'! din n&u arunca! 6n 6nc=i'&are9 Mai mul! ca a!E!9 Pe imen'ul !eri!&riu al Uniunii S&>ie!ice" eNi'! un .inu! l&cui! 6n eNlu'i>i!a!e de cre !ini9 Occiden!alii nu !iu mai nimic de'(re re-iunea re'(ec!i>9 *umea a auzi! >&rbindu8'e (en!ru (rima da! de lucrul ace'!a din!r8 & 'ur' c&muni'!9 Numrul din 'e(!embrie #$H; al re>i'!ei ,9$au%a A6elig*ia" >&rbe !e de un mare numr de cre !ini &r!&d&c i de ri! >ec=i care '8au refu-ia! 6n!r8&

z&n inacce'ibil din eN!remi!a!ea n&rdic a Siberiei9 Cre !inii ace !ia refuz &rice le-!ur cu re'!ul lumii '&>ie!ice la fel cum" cu 'ec&le 6n urm" ni !e (r&8 !e'!an.i" '(re a 'c(a de &(re'iunea ca!&lic" au emi-ra! 6n America" ,.fau%a I 6elig*ia " 'crie: ,9Ei alctuiesc o lume misterioas, incredibil, original! 8emeile i brbaii respectivi nu recunosc puterea anticretin ci aspir la o moarte dreapt prin care s ajung la viaa venic!" Re>i'!a a!ei'! mai (ublic i ni !e f&!&-rafii lua!e din Siberia" una din!re ace'!ea re(rezen!End & Biblie 6n cen!rul creia 'e (&a!e &b'er>a & -aur fcu! de &b&lani9 Credinci& ii aceia nu au a>u! (&'ibili!a!ea '8& 6nl&cuia'c cu & Biblie n&u9 Eu nu 'un! un &m care id&la!rizeaz fa(!ele9 )iecare le in!er(re!eaz 6n func.ie de & ima-ine 'au de ni !e idei (reeNi'!en!e 6n min!ea 'a9 Nu 'e (&! '!abili ni !e fa(!e decE! (&rnind de la &(inii di>er'e care (un 6n e>iden. un a'(ec! 'au al!ul al lucruril&r9 Dar (en!ru c ad>er'arii mei au >ru! fa(!e" ia! c i le8am (u' 6n fa.J CAL$ARUL RU#IEI Cifrele 'un! 6n m'ur ' d&>edea'c fa(!ul c numrul cre !inil&r (er'ecu!a.i 'ub re-im c&muni'! e'!e cel mai ridica! din 6n!rea-a i'!&rie a Bi'ericii9 6n lumea c&muni'! i 6n '(ecial 6n Uniunea S&>ie!ic" c&(iii lui Dumnezeu au !rebui! ' (arcur- cel mai lun- drum al crucii9 Men.iunile referi!&are la mar!irii zilel&r n&a'!re e'!e cea mai bun mr!urie 6n fa>&area >eridici!.ii ra(&ar!el&r de'(re 'i!ua.ia reli-i&a' 6n ace'!e .ri9 CEnd Abba Eban" mini'!rul Afaceril&r EN!erne al S!a!ului I'rael" a mer' 6n +ermania &cciden!al" (rima 'a >izi! a a>u! l&c la Dac=au ?Ba>ariaA" unde au f&'! eN!ermina.i al!da! c&m(a!ri&.i i c&reli-i&nari ai 'i9 Oare cre !inii nu ar !rebui ' 6n>e.e de la e>rei cum ' 'e c&m(&r!e4 Eu nu cun&'c nici mcar un 'in-ur caz cEnd un c&nduc!&r al unei Bi'erici cre !ine" afla! 6n!r8& cl!&rie 6n Uniunea S&>ie!ic 'au 6n!r8& al! .ar c&muni'!" ' 'e fi du' ' de(un & c&r&an de fl&ri (e m&rmEn!ul unui mar!ir 'au mcar ' fi ceru! (er8 mi'iunea de a8i >izi!a (e cre !inii afla.i 6n 6nc=i'&are9 Li !&!u i" &rats%ii $estni%", &r-an al Uniunii Ba(!i'!e din URSS" a fcu! cun&'cu! c & dele-a.ie

C 8 Adu8.i amn!e de fra.ii !i C$ de (redica!&ri ba(!i !i 'uedezi a >izi!a! mau'&leul lui *enin" uci-a ul a mili&ane de cre !ini" 6n I&c ' 'e duc la m&rmEn!ul uneia din!re >ic!imele lui9 Eban" 6n +ermania" nu '8ar fi du' ' &n&reze m&rmEn!ul unui criminal de rzb&i nazi'!9 Oare nu8i 6n>.a cre !ini'mul (e credinci& i ' fie i mai '&lidari cu >ic!imele ne>in&>a!e decE! 6i 6n>a. reli-ia iudaic (e e>rei4 6n ce ne (ri>e !e" n&i ne 6ndre(!m inimile '(re mar!iri9 Nu ca i cumne8ar fi mil de ei" cci lan.urile l&r 'un! de aur cura! iar crucile l&r eman mire'mele cele mai delica!e9 Pen!ru cre !inii ade>ra.i" 6nc=i'&area e'!e 6n!&!deauna & li>ad unde cur-e nec!arul cel mai fin9 T&!u i" n&i nu ac&rdm 'uferin.el&r mar!iril&r cin'!ea re'(ec!i> decE! din (er'(ec!i>a crucii lui Cri'!&'9 Numai +&l-&!ei i 'e a(lic cu>in!ele r&'!i!e de Sf9 I&an +ur de Aur : Crucea este voia ;atlui, onoarea 8iului, bucuria Du*ului, bijuteria ngerilor, sigurana credincioilor, gloria lui 7avel! 7rin crucea Kolgotei ne dm noi seama de gravitatea pcatului i imensitatea dragostei lui Dumne,eu pentru oameni! " Dar & ade>ra! cun&a !ere a 'i!ua.iei cre !ini'mului 6n Uniunea S&>ie!ic ne >a de'c=ide min!ea i inima i ne >a aGu!a ' ( im (e urmele lui Cri'!&'9 Tiu! e>" un 'crii!&r ru'" a '(u' de'(re .ara 'a urm!&arele: Cine vrea s neleag 6usia trebuie s-oia aa cum este, iar a ncerca s-o judece potrivit minii sale, iar a cuta s-o msoare cu unitatea lui de msur! )a este o entitate aparte! #ingurul lucru pe care poate s-A fac persoana respectiv este s cread n 6usia!" E'!e eNac! ceea ce fac i eu: cred" %D cu !&a! inima" c ea 6 i >a -'i (acea i lini !ea la (ici&arele lui Cri'!&'9 N&i iubim Uniunea S&>ie!ic9 D&mnul I'u' S8a c&b&rE! 6n infernM de ce nu nu ne8am c&b&r6 i n&i 6n iadul '&>ie!ic4 CEnd fra!ele AndreT" au!&rul cr.ii Contrabandistul lui Dumne,eu", a lan'a! 6n N&r8 >e-ia un a(el adre'a! cre !inil&r (en!ru a >eni 6n aGu!&rul Bi'ericii ru'e" un numr de FDD de >&lun!ari '8au (rezen!a! numai la & 'in-ur adunare de'!ina! ace'!ui 'c&(9 *ucrul ace'!a 'e (e!rece acum (re8 !u!indeni 6n lumea liber: numer& i !ineri cre !ini nu 'e !em ' 'e eN(un un&r (ede('e cu 6nc=i'&are (en!ru a fi (r&!e'!a! c=iar 6n inima M&'c&>ei" 6n -rdini (ublice i 6n unele cen!re c&merciale" c&n!ra (er'ecu.iei9 Mul.i cre !ini din lumea liber ar (u!ea '8 i a(lice cu>in!ele unui (&e! ru' a crui (er'&8 nali!a!e a rma' necun&'cu! dar ale crui manu'cri'e circul: ,9< aplec la cpt iul tu, o,

6usie5 #pa-l-i lacrimile i puroiul n s ngele meu!" Mar!irii rui nu mai sunt singuri n lupta lor! <ilioane de persoane pl ng n lumea liber mpreun cu cei ce pl ng n +niunea #ovietic din pricin c li s-au nc*is casele de rugciune at t de dragi inimilor lor! ,fravda" din #; a(rilie #$H$ 'crie c di'!ric!ul 2&l&-&d'O unde" 6nain!e de (reluarea (u!erii de c!re c&muni !i" erau >re& ;DD de Bi'erici" mai numr acum d&ar #: de lca uri de 6nc=inciune9 Oare acea'!a ar 6n'emna & 'cdere a in!ere'ului (en!ru (r&blemele reli-i&a'e4 Acela i ar!ic&l d&>ede !e c&n!rariul9 Ia! ce 'e '(une 6n c&n!inuare: Conduc!&rii 'ec!el&r au reu i! '8 i '(&rea'c influen.a9 6n zilele n&a'!re" reli-ia nu e'!e nicidecum in&fen'i>9

51 Departe de a fi pe punctul de a se stinge, cum cred unii, Ua are, din contr, tendina de a se e3tinde i a deveni tot mai combativ! 1i dac atacurile sale trebuiF s se desfoare n secret este tocmai din pricin cVa f&'! c&n'!rEn' la clande'!ini!a!e (rin 6nc=iderea bisericilor n momentul creterii influenei sale!" i 6n numrul 'u din ; a(rilie #$H;" ,97ravda " anun.i 6nc=iderea a F#D bi'erici 6n re-iunea Ode'a9 DWr care e'!e 'i!ua.ia bi'ericil&r rma'e de'c=i'e4 *a M&'c&>a" la *enin-rad i 6n !&a!e cen!rele !uri'!ice" '8ar (Xrea c !&!ul decur-e n&rmal9 Nu !&! a a '!au lucrurile 6n &ra ele mai (u.in im(&r!an!e i la 'a!e9 P&!ri>i! un&r inf&rma.ii (r&>eni!e din (ar!ea Bi'ericii Sub!erane" la #D a(rilie #$H$" 6n !im(ul unei 'uGbe reli-i&a'e de'f ura!e 6n Bi'erica Ba(!i'! din 3&(ei'iW un -ru( de a!ei c&ndu' de un (&li.i'! a >eni! ' facX dez&rdine9 A'!fel" a!eii au (u' ni !e '!icle cu bu!ur alc&&lic (e ma'a rezer>a! Cinei D&mnului i au f&!&-rafia! a'i'!en.a i '!iclele re'(ec!i>e (en!ru a 'er>G 6n cadrul (r&(a-andei a!ei'!e9 Acea'! a'er.iune a Bi'ericii Sub!erane 6 i are c&nfi!!narea 6n!r8& 'erie de c&munica!e &ficiale9 6n ,9$aujMa A6elig*ia" din n&iembrie #$H:" c&muni !ii rela!eaz cele (e!recu!e 6n Bi'erica ba(!i'! din 'a!ul Ba!ia!i'O9 D&amna Bli enO'" c&nferen.iar a!ei'!" a (!run' 6n bi'eric 6n!r8& duminic i" dEndu8# la & (ar!e F PW!&r" a eN(u' & 'eam de d&c!rine ma!eriali'!e9 Cei & >eni'er ' 'e 6nc=ine lui Dumnezeu au f&'! ne>&i.i WG 76n-=i!5 laudele r&'!i!e la adre'a a!ei'mului9 S!rinii i c&nduc!&rii Bi'ericil&r din Occiden! nu u!i! (rezen.i la 'er>iciile reli-i&a'e cEnd 'e (e!rec a'!fel de lucruriJ %F P'almi'!ul iubea Ca'a lui Dumnezeu i d&rea ' fie 6n SfEn!ul *&ca la D&mnului" lucru >alabil i (en!ru fiecare cre !in din zilele n&a'!re9 Duminica >ii!&are" 6n !im( ce >e.i '!a c&m&zi (e 'caune 6n adunarea dumnea>&a'!r" a d&ri ' > aduce.i amin!e de bi'ericile din Uniunea S&>ie!ic !ran'f&rma!e 6n de(&zi!e" muzee" a!eliere me !e u-re !i i 'li de dan'9 Din!r8un numr de #DD DDD de bi'erici &r!&d&Ne eNi'!en!e 6nain!e de re>&lu.ia c&muni'!" nu au mai rma' decE! : DDD9 Amin!i.i8> de lca urile de cul! care au aGun' &biec!e de rE' i (ricin de ba!G&cur" fr ' ui!a.i c fiecare cre !in e'!e el 6n'u i !em(lul Du=ului SfEn! i .in!a 6n>er una!ei lu(!e du'e de f&r.ele 6n!unericului i au!&ri!.ile c&muni'!e9 O 'cri'&are da!a! din #B mai #$H$" 'emna! de #;D de !ineri cre !ini" adre'a! -u>ernului '&>ie!ic i al!&r (er'&nali!.i (&li!ice

&ficiale" a ie i! clande'!in din URSS9 Ea c&n'!i!uie un (r&!e'! c&n!ra are'!rii unui im(&r!an! numr de fra.i" cel mai !Enr din!re ace !ia a>End abia #$ ani9 ?Cel mai >Er'!nic de.inu! cre !in (e care8# cun&a !em e'!e Pi&!r P&(&> care are ;D de ani" !&! a!E.ia cE.i a>ea Sf9 P&l<car( cEnd a f&'! arunca! la fiareA9 CEnd a f&'! are'!a!" ace'! -ru( de cre !ini ba(!i !i" Malamud" direc!&rul Lc&lii nr9H#" le8a '(u' c&(iil&r c ei fu'e'er c&ndamna.i din (ricin c adu'e'er ca Ger!f lui Dumnezeu & !Enr (e care & r'!i-ni'er9 Prin!r8& a'emenea mani(ulare" 'e urmrea ca a!E! c&(iii cE! i (rin.ii l&r '8i 'u'(ec!eze (e ba(!i !i9 Nu numai direc!&rul re'(ec!i> a in>en!a! & a'emenea ner&zie9 6n' i Ca'a de Edi!ur i Ti(ri!uri din *enin-rad a (ublica! & car!e in!i!ula! Copiii i %B religia", unde c&muni !ii reiau >ec=ea minciun" u!iliza! al!da! la adre'a e>reil&r" (&!ri>i! creia cre !inii" (en!ru a &b.ine ier!area (ca!el&r" 6 i aduc ca Ger!f (r&(rii l&r c&(ii9 Acea'! (&>e'!e in>en!a!" cu 'ec&le 6n urm" de c!re (er'ecu!&rii r&mani" a f&'! relua! a'!zi de b&l e>ici (en!ru a8i 6nfric& a (e c&(ii i a8i 6m(iedica ' adere la cre !ini'm9 Un mare numr de cre !ini 'un! c&ndamna.i 6n (rezen! 'ub acuza.ia de &mucidere ri!ual9 Ia! i un eNem(lu: 6n anul #$H$" Edi!ura Mili!ar din M&'c&>a a (ublica! & lucrare in!i!ula! ,9$u trebuie s uitm 5 a(ar.inEnd lui )9 D&l-=ici i lui A9 3uran!&>9 Se (&a!e ci!i" 6n acea'! car!e" c (a'!&rul M9 3ri>&la(&>" din 'a!ul Nef!&-&r'O ?.inu!ul 3ara-andaA a sacrificat lui Dumne,eu, ca! un miel fr pri*an", un bie.a de B ani" fiul cre !inului O'l&>e.9 El a 6nGun-=ia! c&(ilul" c&n!inu car!ea" 6n (rezen.a mamei 'ale i aY !u!ur&r cel&rlal.i credinci& i" fr ca cine>a ' fi 6ncerca! ' 6m(iedice 6n >reun fel c&mi!erea ace'!ei &ribile crime9 T&.i cei (rezen.i c&n'iderau c acea'!a era >&ia Du=ului SfEn!9 C&(ilul" '(une car!ea re'(ec!i>" a f&'! 6nm&rmEn!a!" 6n cur'ul n&(.ii" 6n!r8 & (dure9 Mama a muri! de durere9 A'emenea 7fa(!e5" reda!e 6n (ublica.iile '&>ie!ice" 'un! 8 inu!il '8& mai '(unem

8 (ure in>en.ii i minciuni -r&'&lane9 6n!rebarea care ni 'e (une acum e'!e dac 3ri>&la(&> i al.ii au f&'! eNecu!a.i (en!ru crimele (e care nu le8au c&mi' 'au dac a !ea(! 6nc ' fie eNecu!a.i 6n celulele cel&r c&ndamna.i la m&ar!e9 Nici c=iar c&nduc!&rii ba(!i !i care 'e bucur de recun&a !ere &ficial din (ar!ea au!&ri!.il&r c&muni'!e criminale i beneficiaz de au!&riza.ii din %C (ar!ea ace'!&ra nu 'un!" cum '8ar (u!ea crede" la ad(&'! de (er'ecu.ii i nici 'cu!i.i de a (e!rece ani 6ndelun-a.i 6n 6nc=i'&rile '&>ie!ice9 #oviets%aia<oldavia"din #B n&iembrie #$H$ ra(&r!eaz (r&ce'ul unuia din!re ace !i (a'!&ri" Sl&b&d ciO&>" din C=i inu" cun&'cu! 6n l&cali!a!e (en!ru a8# fi denun.a! (e (a'!&rul 'ecre! RudenO& care" din cauza lui" a f&'! c&ndamna! la #D ani de 6nc=i'&are i a muri! ca urmare a !&r!uril&r la care a f&'! 'u(u'9 Sl&b&d ciO&>" c&n'iderEndu8'e bine >zu! de c&muni !i" '8a crezu! la ad(&'! de &rice (eric&l9 De aceea" el a 6ndrzni! ' 'e f&l&'ea'c de un micr&f&n 6n cur'ul unei c'!&rii ba(!i'!e i a c&mi' a'!fel" (&!ri>i! ar!ic&lului din (ublica.ia re'(ec!i>" cea mai neagr dintre crime"! 6n !im( ce le >&rbea c&(iil&r" el a 'c(a! i cE!e>a cu>in!e cu (ri>ire la Cri'!&'9 Riarul #oviets%aia <oldavia" '(une c el ar fi !rebui! mai de-rab ' le >&rbea'c de'(re Pa>el M&r&z&>" er&ul '&>ie!ic m&r! la >Er'!a de #F ani i a crui '!a!uie 'e afl 6n!r8un (arc din M&'c&>a9 Er&i'mul lui M&r&z&> ar fi c&n'!a! 6n denun.area (r&(riului 'u !a! care lua'e ni !e -rEu din!r8un &-&r ce8i a(ar.inu'e al!da! 6n' de>eni'e (r&(rie!a!ea -&'(&driei c&lec!i>e9 Ta!l a f&'! c&ndamna! la cE.i>a ani de 6nc=i'&are iar c&(ilul a f&'! lin a! de (&(ula.ie9 Sl&b&d ciO&> c&mi'e'e d&u ac!e de eN!ra&rdinar -ra>i!a!e: u!iliza'e un micr&f&n i" 6n l&c ' el&-ieze un bia! care fcu'e ca !a!l lui ' aGun- la 6nc=i'&are" a (r&nun.a! cu>in!e de laud la adre'a lui Cri'!&'" Cel care a'cul!a'e de (rin.ii Si9 A a c Sl&b&d ciO&> a f&'! c&ndamna! la F ani de 6nc=i'&are %% 6n cur'ul cr&ra a a>u! !im(ul nece'ar '8 i aduc amin!e de >ic!ima 'a" RudenO&" i ' 'e (&cia'c9 Pre'a din lumea 6n!rea- a anun.a! are'!area a d&i cre !ini &r!&d&c i" Talan!&> i 3ra'n&>8*e>i!in" 6n>inui.i (en!ru a fi (r&!e'!a! c&n!ra 6n-rdirii liber!.il&r reli-i&a'e 6n Ru'ia" c&n!ra 6nc=iderii bi'ericil&r i a '!u(idei di'!ru-eri a ic&anel&r (rin f&c9 E>iden! c (&! fi ar'e ni !e c=i(uri" dar credinci&'ul &r!&d&N in!eli-en! nu le8a ad&ra! nici&da!9 Ele nu c&n'!i!uie (en!ru el decE! !ran'(aren.a 'fin.eniei lui I'u'" a cur.iei m&rale a

Mriei" a curaGului mar!iril&r zu-r>i.i (e !&a!e acele ic&ane9 Arderea un&r c=i(uri 6n'&.e !e di'!ru-erea a numer&a'e 'u(er'!i.ii le-a!e de ic&anele re'(ec!i>e9 Dar f&cul nu8i (&a!e di'!ru-e (e aceia ale cr&r !r'!uri au f&'! re(r&du'e (e !abl&urile cu (ricina" nici nu (&a!e 'mul-e din 'ufle!ul cre !inil&r dra-&'!ea (e care ei le8& (&ar! ace'!&r (er'&naGe9 Cre !inul afla! (e (mEn! e'!e uni! cu Cri'!&' i cu 'fin.ii -l&rifica.i din (aradi'ul cere'c" 6nc=iderea bi'ericil&r" aruncarea cre !inil&r 6n 6nc=i'&ri" 'mul-erea c&(iil&r din mEinile (rin.il&r l&r credinci& i 'un! lucruri care li '8au (ru! in'uficien!e c&muni !il&r9 Un d&cumen! 'ecre! rela!eaz cum ni !e clu-ri.e &r!&d&Ne 6nain!a!e 6n >Er'!" re'(ec!i> M&r&z&>a" +=era'imciuO i 3&r&lenO&" au f&'! >i&la!e 6n mn'!irea din P& ae>9 T&maO&>a a f&'! >i&la! i uci'9 Scrii!&rul +alan'Oi a (ublica! ace'!e inf&rma.ii 6n (eri&dicul 'u clande'!in 7*oeni3" ?(a're mi!&l&-ic ce rena !e din (r&(ria8 i cenu i care a f&'!" 6n ca!ac&mbe" 'imb&lul MEn!ui!&ruluiA" ac.iune care a a>u! ca efec! aruncarea 'a 6n 6nc=i'&are9 Ca'a de Edi!ur i Ti(ri!uri din M&'c&>a 'crie 6n lucrarea 'a ,97sibo, i religie" c !&a!e ar-umen!ele &feri!e cre !inil&r nu au a>u! darul '8i c&n>in- de reali!a!e i c" 6n c&n'ecin." cre !inii !rebuie ' fie c&n'idera.i dre(! ni !e b&lna>i ('i=ici i in!erna.i 6n '(i!alele de nebuni9 6n (rezen!" unii din!re fra.ii i 'ur&rile n&a'!re de credin. 'un! 6mbrca.i 6n cm i de f&r. i au clu ul 6n -ur 6n!r8& clinic din &ra ul 3alinin (recum i 6n al!e numer&a'e l&cali!.i9 Ade(.ii !u!ur&r c&nfe'iunil&r reli-i&a'e 'un! (er'ecu!a.i9 )edera.ia M&ndial *u!eran a &mi' ' ne inf&rmeze c cel mai mare !em(lu lu!eran din *enin-rad a f&'! !ran'f&rma! 6n!r8& (i'cin" lucru de care a !rebui! ' lum cun& !in. din r&manul c&muni'!ului M9 +linOa" Ceea ce se nt mpl mai rar"! +nirea" din ianuarie #$H$ rela!eaz de'(re c&ndamnarea la % ani de munc f&r.a! a (re&!ului ca!&lic P&& niacO din *>i>9 2i!ali!a!ea (er'i'!en! a Bi'ericii 6n Uniunea S&>ie!ic ar fi ineN(licabil fr Dumnezeu9 Per'ecu.ia a fcu!8& ' 6nfl&rea'c i" 6n !&a! Eur&(a" nu eNi'! & al! Bi'eric ce cre !e cu a!E!a re(eziciune9

C012 CRE3TINI #EAFU 1N 1NC4I#5ARE 1N UNIUNEA #5$IETICA 6 *a dre(! >&rbind" nimeni nu c&n&a !e numrul eNac!9 8ree trade +nion (e's", &r-an al 'indica!el&r americane i 'ur' 'i-ur de'(re (r&blemele (r&le8 !aria!ului" (ublic" 6n numrul 'u din a(rilie #$H;" inf&rma.ia (&!ri>i! creia 6n Uniunea S&>ie!ic au f&'! re(era!e un numr de %H de la-re de c&ncen!rare" iar numrul !&!al al de.inu.il&r e'!e a(recia! la # #%D DDD de (er'&ane9 Oare cE.i din!re ace !ia 'un! (ri>a.i de liber!a!e da!&ri! credin.ei l&r 6n Dumnezeu4 6ncerca.i dumnea>&a'!r 6n i> ' face.i & e'!imare cE! mai eNac! cu aGu!&rul da!el&r (e care >i le (unem la di'(&zi.ie 6n c&n!inuare: *a ; mai #$H$" Fravd?a $osto%a" rela!eaz c" n oraul >ngren, N cretini M8rien,en, #c*midt, Oalla i aliiL au fost condamnai s ispeasc o pedeaps de D-E ani de nc*isoare pentru a fi complotat pe ascuns n vederea rsp ndirii unor boli n s nul populaiei, iar aceasta prin P mijloace: a bea vin la <asa Domnului cu un singur pa*ar, a fi bote,ate mai multe persoane n acelai baptisteriu i a se primi reciproc printr-o srutare sf nt! MCretinii rui au pstrat obiceiul biblic de a se mbria c nd EN se nt lnesc i a se saluta cu cuvintele: 7acea Domnului s fie cu dumneavoastr5?AA

Ia! fa.a real a Gu'!i.iei '&>ie!iceJ A 'e 'clda mai mul!e (er'&ane 6n!r8& (i'cin nu c&n'!i!uie un (rileG de a r'(Endi b&li" dar a fi b&!eza! 6m(reun cu al.ii 6n acela i ba(!i'!eriu da9 Numai srutrile sfinte" !ran'mi! micr&bi" celelal!e 'ru!ri nu9 O srutare sf nt" (&a!e c&nduce la % ani de 6nc=i'&are9 O lun mai !Erziu" la #F iunie #$H$" acela i Gurnal anun. are'!area al!&r #% (er'&ane (e baza c&n>in-eril&r l&r reli-i&a'e9 Ele au c&mi' eN!ra&rdinar de -ra>a -re eal de a mer-e din ca' 6n ca' i a in>i!a (e &ameni la mEn!uire9 Prin!re ace !i #% in i 'e afla un &arecare RabinciuO i cei % fii ai 'i9 Trebuie ' zb&>im cE!e>a cli(e (en!ru a 6ncerca ' 6n.ele-em durerea d&amnei RabinciuO care" 6n!r8& 'in-ur zi" a >zu! di'(rEnd din cminul ei (e !&.i aceia care erau marea 'a bucurie9 Ia!" deci" c FB de &ameni au f&'! c&ndamna.i (en!ru credin.a l&r" 6n &ra ul An-ren" 6n cur'ul unei 'in-ure luni9 Cine !ie cE.i al.ii le8au urma!4 Li nu a>em nici un m&!i> ' credem c !er&area an!icre !in care d&mne !e la An-ren ar fi mai 6ndErGi! decE! 6n al!e (r.i9 6n Uniunea S&>ie!ic eNi'! % D$F de &ra e9 Dac 6n!r8 un 'in-ur &ra au f&'! c&ndamna.i la 6nc=i'&are" (en!ru credin.a l&r 6n Dumnezeu" 6n in!er>al de & 'in-ur lun" un numr de FB de (er'&ane" care !rebuie ' fie numrul !&!al al de.inu.il&r cre !ini4 Li cine ar (u!ea '(une ce 'e (e!rece 6n 'a!ele URSS8 ului de'(re care nu '8au !ran'mi' nici&da! inf&rma.ii 6n ace'! 'en'4 Ar fi & mare nai>i!a!e ' reducem (r&blema cre !inil&r %$ 6nc=i i 6n Ru'ia la FDD de ba(!i !i care numr" 6n rEndurile l&r" mul! mai mul.i de.inu.i9 Bi'erica 'ecre! ba(!i'! nu are '!ruc!uri cen!raliza!e i nu di'(une de miGl&acele care ' (ermi! a 'e cun&a !e ceea ce 'e (e!rece (e imen'ul !eri!&riu al Uniunii S&>ie!ice unde eNi'! numer&a'e -ru(uri clande'!ine de ba(!i !i care lucreaz inde(enden! unele de al!ele9 6n decembrie #$H$" Uniunea Ba(!i'! Eur&(ean anun.a" cu mare bucurie" c ,9niiativni%i", adic ba(!i !ii ne6nre-i'!ra.i din URSS" '8au al!ura! Bi'ericii &ficiale9 Dar" 6n aceea i lun" la C decembrie" #teaua 6oie", &r-an al arma!ei '&>ie!ice" anun.a c&ndamnarea unui -ru( de '&lda.i ba(!i !i" fr a dez>lui 6n' numrul l&r" dura!a 6n!emni.rii i m&8 !i>ele ace'!eia9 Numele l&r au f&'! !recu!e 'ub !cere9 T&! ce '8a '(u'" 6n ar!ic&lul re'(ec!i>" e'!e c baptitii au o religie slbatic i nu manifest nici un pic de mil fa de copiii lor! Dac ei nu-i omoar aceasta se datorea, doar!legilor care ngrdesc asemenea acte!" 6n ianuarie #$:D" du(

6n'cenarea de'!ina! 6n eNclu'i>i!a!e dele-a.il&r '!rini" !&a! ac!i>i!a!ea 'ecre! a f&'! relua! i (re'a '&>ie!ic i8a c&n!inua! denun.urile9 Mii de cre !ini !rebuie ' 'e -'ea'c 6n 6nc=i'&are9 A'!fel" Jristelig*t Daglabet" din C&(en=a-a" 6n numrul 'u din C mar!ie #$:D e>alueaz la #D DDD numrul l&r9 6n car!ea mea #finii sovietici", am da! nu8 mer&a'e eNem(le de cre !ini (en!ic&'!ali care au f&'! c&ndamna.i la ani -rei de !emni.9 CEnd am c&m(ru! 6n fa.a C&mi!e!ului C&n-re'ului S!a!el&r Uni!e ale Americii" am indica! nume de ad>en!i !i de ziua a a(!ea (er'ecu!a.i9 Un numr de CD de (re&.i ca!&lici din *i!uania au (r&!e'!a!" 6n 'cri'" 6n au-u'! #$H$ din (ricina c&ndamnrii la munc f&r.a! a Re>9 M9 +ili' i a Re>9 /9 Sde('Oi'9 D&mni &ara Pa'Oe>iciu!e" & cre !in r&man&8ca!&lic" (re-!i'e ni !e c&(ii (en!ru (rima l&r c&nfe'iune" m&!i> (en!ru care a f&'! de(&r!a! 6n!r8un la-r de munc f&r.a! unde a muri! din (ricina e(uizrii fizice9 Dar marea ma' a cre !inil&r afla.i 6n 6nc=i'&rile '&>ie!ice & c&n'!i!uie &r!&d&c ii care re(rezin! maG&ri!a!ea (&(ula.iei '&>ie!ice9 Bi'erica Or!&d&N &ficial numr %D DDD DDD de membri" (&!ri>i! declara.iei da!e de dele-a.ia 'a (rezen! la C&n'iliul M&ndial al Bi'ericil&r de la NeT8Del=i9 Unii cred c Bi'erica &r!&d&N clande'!in numr circa C% DDD DDD de membri9 A(&i" mai eNi'! cei ce 'e '&c&!e'c &r!&8 d&c ii >eri!abili i &r!&d&c ii de '!il >ec=i9 Din !&a!e Bi'ericile ace'!ea" (r&>in f&ar!e mul.i credinci& i afla.i 6n 6nc=i'&rile c&muni'!e9 Anumi!e inf&rma.ii de'(re !&.i ace !ia 'ca( une&ri 6n (re'a '&>ie!ic" & 'eam de d&cumen!e clande'!ine fac aluzii la ei" 6n' numrul !&!al al mar!iril&r cre !ini 6l cun&a !e numai Dumnezeu9 6n 'fEr i!" (rin!re cei (er'ecu!a.i" 'e mai -'e'c membri ai un&r 'ec!e cre !ine 6n!Elni!e numai 6n Uniunea S&>ie!ic" cum ar fi: m&l&Oanii" du=&b&r.ii" mura e>.ii 9a9 Bi'erica Sub!eran e'!e cea mai (u!ernic f&r. an!ic&muni'! din Uniunea S&>ie!ic i" de a'emenea" cea mai bine &r-aniza!9 Dac cifra de # #%D DDD de (riz&nieri (&li!ici e'!e eNac!" un (r&cen! f&ar!e ridica! din acea'!a !rebuie '8# re(rezin!e &(&zan.ii reli-i& i (e care c&muni !ii 6i c&n'ider criminali (&li!ici9

C&muni !ii nu 6nce!eaz ' re(e!e ei 6n i i c reli-ia e'!e (en!ru ei inamicul numrul #9

CE.i cre !ini 'un! 6nc=i i 6n Uniunea S&>ie!ic4 Nimeni nu !ie9 Dar aduce.i8> amin!e c numai 6n!r8 un &ra " FB de cre !ini au f&'! c&ndamna.i 6n r'!im( de & lun9 ENi'! 6nc al!e % D$# de &ra e i un an are #F luni9 Du( ace'!e cu>in!e 'umbre" (&a!e c ar !rebui ' zEmbim un (ic" c=iar dac 'urE'ul ace'!a !rebuie ' fie (lin de amrciune9 <osco' (e's", Gurnal care a(are 6n limba en-lez 6n ca(i!ala Uniunii S&>ie!ice" declar" 6n numrul 'u din F% &c!&mbrie #$H$" c toate asociaiile religioase din ar ?ba(!i'!e"men&ni!e" me!&di'!e" ad>en!i'!e" m&l&cane" (en!ic&'!ale i c=iar ale mar!iril&r lui Ie=&>aA au dreptul s-i e3ercite, n deplin libertate, ritualurile lor n localurile care le sunt anume atribuite n aceast privin"! Dar ziarul nu a '(u' c re'(ec!i>ele l&caluri fu'e'er !ranf&rma!e 6n celule de 6nc=i'&are9 Mi=ail /idO&>" (a'!&r al Bi'ericii Ba(!i'!e &ficiale din M&'c&>a" a declara! la C&n-re'ul Ba(!i'! Eur&(ean" de'f ura! 6n au-u'! #$H:" la 2iena" c 6n .ara lui nimeni nu e'!e (er'ecu!a! din (ricina credin.ei 'ale9 Dar (r&(riul 'u !a! a (e!recu! cE.i>a ani 96n Siberia din (ricin c 6ndrzni'e ' cread 6n Cri'!&' 6n ciuda &rdinel&r da!e de dic!a!&rii c&muni !i9 Nici un dele-a! nu i8a eN(rima! dezac&rdul cu Mi=ail /idO&>9 Ma-azinul bel-ian panorama" din $ mai #$H$ anu. c un >ec=i c&nduc!&r al -e'!a(&ului" Heinric= Miiler" cu!a! din (ricina crimel&r 'ale de rzb&i" 'e HF afl acum 6n frun!ea (&li.iei 'ecre!e c&muni'!e de la M&'c&>a9 Nu de mul! el i8a !&r!ura! (e cre !ini i (e e>rei 6n numele lui Hi!ler" iar acum face aceea i !reab 6n numele ide&l&-iei lui 3arl MarN9 Sin-urul lucru care c&n!eaz (en!ru el e'!e ' aib liber!a!ea de a !&r!ura9 Oameni de !ea(a lui i c&muni !ii" !&>ar ii 'i au!en!ici" '&c&!e'c la fel de n&rmal a c&mi!e ac!e de cruzime cum ar fi (en!ru n&i cur.i!ul car!&fil&r9 Pen!ru marNi !i" &mul nu e'!e decE! ma!erie9 Ei nu cred 6n eNi'!en.a 'ufle!ului 'au a '(iri!ului9 N&i !iem lemne" dem&lm ca'e" ba!em cuie cu ci&canele fr a 6ncerca >re& remu care" de&arece !&a!e ace'!ea 'un! ma!erie9 *a fel fac c&muni !ii cu >ic!imele l&r: ei nu (lEn- din (ricina cel&r (e care8i !&r!ureaz" (en!ru c ace !ia nu 'un! 6n &c=ii l&r decE! ma!erie9 7 REGIMUL NCHISORILOR S8ar (u!ea de'crie re-imul 6nc=i'&ril&r '&>ie!ice u!ilizEnd inf&rma.iile '!recura!e (e 'ub mEn de Bi'erica Sub!eran" dar d&arece unii ar (u!ea -Endi c acea'! 'ur' nu e'!e im(ar.ial" eu

(refer ' la' ' >&rbea'c un c&muni'!9

Sub AleNander DubceO" Ce=&'l&>acia a cun&'cu! & 'cur! (rim>ar9 Se (u!ea eN(rima" 6n!r8& &arecare m'ur" ade>rul de'(re anumi!e lucruri9 Li a!unci" un anume *&ebl" >ec=i c&muni'! i func.i&nar la Mini'!erul C&mer.ului EN!eri&r" a (&>e'!i! !&r!urile la care a f&'! 'u(u' de c!re (r&(rii 'i !&>ar i (e >remea lui N&>&!n<" cEnd (&li.ia 'ecre! ce= era c&ndu' de '(eciali !i '&>ie!ici9 Rela!area lui *&ebl" c&r&b&ra! cu ceea ce au 'cri' al.i c&muni !i" >ic!ime ale acel&ra i 6ncercri ?a >edea , <rturisirea" Hui Ar!=ur *&nd&n i car!ea d&amnei Slan'Oi de'(re '(Enzur!&area '&.ului ei de c!re (r&(rii 'i !&>ar iA" ne >a (ermi!e a ne f&rmula & idee de'(re ceea ce !rebuie ' 6ndure fra.ii n& !ri 6n 6nc=i'&rile '&>ie!ice i ne >a da &cazia de a 6m(lini (&runca Scri(!urii care zice: ,FHducei-v aminte de cei ce sunt n lanuri, ca i cum ai fi i voi legai cu ei" ?E>r9 #B9BA9 HC Ci!ez din re>i'!a c&muni'! ce= 6eporter" din #% mai #$H;9 *&ebl 'crie c" 6n !im(ul in!er&-a!&riil&r" care durau 6n medie cE!e #H &re (e zi" nu8i era 6n-dui! ' 'e a eze9 El !rebuia ' rmEn 6n (ici&are !im( de #H &re (e zi" cE!e>a zile 6n ir9 Mereu 6i era f&ame9 Du( ce '8au 'cur' a'!fel #% zile" (ici&arele 6i erau umfla!e i !umefia!e" iar & u &ar a!in-ere a &ricrei (r.i a c&r(ului 6i (r&ducea & (u!ernic durere9 Une&ri era &bli-a! ' '!ea & zi 6n!rea- cu fa.a la (ere!e9 Nici c=iar la 0C nu era un 'caun9 *&ebl a f&'! dr&-a!9 Eu 6n'umi am f&'! dr&-a! a'emenea de.inu.il&r cre !ini din Uniunea S&>ie!ic9 Deodat aveam sen,aia c cineva ncerca s-i nfig m na n capul meu! )ra ceva asemntor cu ceea ce resimte un om c nd este tratat cu ga, *ilarant n vederea unei aneste,ii!!!" Al.i de.inu.i" 6n !im( ce fceau cur.enie 6n '(i!alul 6nc=i'&rii" au -'i! ambalaGul un&r reci(ien!e cu narc&!ice al cr&r c&n.inu! era !urna! 6n 'u(a 'er>i! (u cria il&r9 In afar de clasicele cotonogeli, deinuii erau trecui pe sub duuri foarte reci, li se ,drobeau organele genitale sau le senfurau capetele cu p n,a mbibat cu ap care, dup ce se usca, pricinuia dureri insuportabile!!! )u nu mai eram o persoan!" 6n cur'ul 'cur!ei 7(rim>eri de la Pra-a5" '8a (u!u! auzi >&rbindu8'e de lucruri care 'e (e!rec" 6n m&d &bi nui!" 6n la-rele '&>ie!ice dar care erau !recu!e 'ub !cere (En la acea da!9 Riarul c&muni'! ce= Jultumy 9ivot" din B# mai #$H; 'crie: n general, &iserica s-a aflat n nc*isoare ncep nd

cu anul AQEB!!! Kardienii trgeau focuri de arm n direcia celulelor nc*isorilor de la nlimea turnurilor % 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i H% oraului! C ini lr botni erau adui n infirmieriile nc*isorilor, iar ocupanii acestora erau lovii n cap cu era vase sau stropii cu furtune de ap sub presiune! 4fierii de anc*et strigau n gura mare c ei nu tiu ce este omenia! <uli deinui sufereau datori! >!mrii un&r &r-ane in!erne iar al.ii" ca Herman&>'Oi de eNem(lu" un !Enr" i8au (iedu! min!ea ca urmare a !&r!uril&r 6ndura!e9 Prin!re cei c&ndamna.i la -alere 'e -'ea i e(i'c&(ul 2&i!a'aO" un &m 6n >Er'! de :% de ani9 Ace'!a a f&'! de'(uia! de >e min!e i i '8 a im(u' ' rmEn 6n (ici&are cE!e>a &re 6n ir (e un !eren (ard&'i! cu (ie!reM a(&ii '8a ceru!" '!End (e >ine" ' eNecu!e & 'erie de eNerci.ii" iar" cEnd nu mai(u!ea '8& fac din (ricina e(uizrii" i 'e '!ri-a: UC=irce !e8!e(En cEnd >ei 'cui(a 'En-e" (u lama ce e !i999Z5

Iar 6n !&a! >remea aceea" r(&'a!ul (r&fe'&r de !e&l&-ie Hr&madOa" ce= de a'emenea" '!rb!ea c&n!inen!ele (e c=el!uiala C&n'iliului M&ndial al Bi'ericil&r" >&rbind (re!u!indeni de'(re liber!a!ea reli-i&a' din .ara 'a9 Nu > rezuma.i" '!ima.i ci!i!&ri" ' lec!ura.i rela!area un&r a'!fel de !&r!uri" ci 6ncerca.i ' le re'im.i.i ca i cum a.i fi dumnea>&a'!r 6n i> !&r!ura.i" (en!ru c" 6n reali!a!e" a a i e'!e9 T&.i cre !inii alc!uie'c & inim i un 'ufle!: ei 'un! Tru(ul '(iri!ual al lui Cri'!&'9 CEnd 'ufer un mdular" 'ufer !&a!e 6m(reun cu el9 Nici&da! nu >a '(une limba: Ce-mipasR(u eu am dureri ci dinii sau stomacul5" ci ea >a zice de fiecare da!: 7 $ai, ce m doare stomacul5 >u, ce m dor dinii5" Li !&a!e mdularele 'e >&r -rbi '8 i aduc .&al c&n!ribu.ia (en!ru ameli&rarea dureril&r re'(ec!i>e9 HH %%% 6n>luindu8m cu & (ri>ire rece i cu & fa. cenu ie care !rda & (r&fund 6n-riG&rare" un c&nduc!&r al Bi'ericii lu!erane -ermane m8a a>er!iza!: 1 E'!e inu!il ' dai (ublici!.ii a'emenea fa(!e" cci a'!a >a a-ra>a i mai mul! 'i!ua.ia9 Auzind ace'!e cu>in!e" au 6nce(u! '8mi !remure mEinile i am eNclama!" cu mul! >e=emen.: 2 Acum cE!e>a 'ec&le" c=inezii ar fi refuza! (&a!e ' 'al>eze un &m ce 'e afla (e (unc!ul de a 'e 6neca" !emEndu8'e ' nu8 i a!ra- mEnia dem&nil&r a(el&r9 Dar & a'emenea men!ali!a!e nu mai e'!e >alabil 6n 'ec9 @@9 Cr&c&dilii nu mnEnc &ameni (en!ru c i8au mEnia! z&&l&-ii >&rbind de'(re >&raci!a!ea l&r" ci ei de>&reaz &ameni (en!ru c acea'!a e'!e na!ura l&r9 CE! de'(re c&muni !ii '&>ie!ici" ei au 6nce(u! '8i !&r!ureze (e cre !ini de cEnd eu a>eam numai $ ani9 Li ei >&r c&n!inua ' fac lucrul ace'!a din (ricin c !&r!urarea &(&zan.il&r e'!e c&nf&rm d&c!rinei l&r i nu da!&ri! fa(!ului c eu (r&!e'!ez c&n!ra !er&arei i &r-anizez c&lec!area de aGu!&are (en!ru cei (er'ecu!a.i9 C4INA R53IE O (er'&an f&ar!e in-eni&a' a calcula! c" dac '8ar a eza la mar-inea unui drum (e care ar !rebui ' !reac defilEnd" 6n ir indian" !&a! (&(ula.ia C=inei" 6n ri!mul de # &mS'" i8ar !rebui (e'!e FD de ani (En '8# >ad !recEnd (e ul!imul c=inez9 Or" 6n acea'! imen' mul.ime care nu c&n!ene !e ' '(&rea'c" numrul cre !inil&r e'!e f&ar!e mic9 C=iar 6nain!e de (reluarea (u!erii de c!re c&muni !i" nu eNi'!au 6n C=ina mul.i cre !ini ci abia unul la C:% de necre !ini9

Trebuie ' recun& !em aici c mi'iunile cre !ine nu au Guca! un r&l c&>Er i!&r9 P&(ula.ia lumii e'!e 6n (r&(&r.ie de #D[ an-l&f&n i $D[ din numrul (redica!&ril&r i (a'!&ril&r >&rbe'c limba en-lez9 Li numai #D[ din!re (redica!&ri lucreaz (rin!re cei $D[ care au c&mi' (ca!ul de a nu >&rbi en-leza i care a(ar.in (&(&arel&r 'ubdez>&l!a!e din (unc! de >edere '(iri!ual9 Du( cE!e !iu eu" N&r>e-ia i Irlanda de N&rd c&n'!i!uie ni !e eNce(.ii" dar ef&r!urile mi'i&nare 6n!re(rin'e de Bi'ericile din celelal!e .ri &cciden!ale e'!e minim9 Din >eni!urile a(r&a(e im(&'ibil de e>alua! ale Bi'ericil&r din SUA" abia H[ 'un! de'!ina!e un&r 'c&(uri mi'i&nare9 N&i nu am a'cul!a! H; marea (&runc: ,=Sucei-v n toat lumea i facei ucenici din toate naiunile!!!"

6n C=ina" cre !inii au f&'! 6n!&!deauna & min&ri!a!e a(r&a(e ne-liGabil" iar 6n >remea acea'!a ei '8au >zu! ne>&i.i ' .in (ie(! a'al!ului unei n&i reli-ii: 7cul!ul lui Ma&59 S!a!ui uria e re(rezen!End c=i(ul lui Ma& 'e 6nal. de la un ca(! la al!ul al C=inei" .ara unde mili&ane de &ameni au f&'! realmen!e =i(n&!iza.i (rin me!&da '(lrii creierului 6m(in' la (ar&Ni'm9 Mul.i c&nduc!&ri cre !ini influen.i nu i8 au da! 'eama de marele (eric&l (e care8# c&n'!i!uie c&muni'mul9 Unii c=iar au 'im(a!iza! cu el 6n >reme ce al.ii au !recu! 'ub !cere amenin.area c&muni'! de !eam c ar (u!ea fi acuza.i c 'e ame'!ec 6n (&8 li!ic9 Dar a!unci cEnd >edem c (&li!icienii c&muni !i (!rund 6n d&meniul reli-i&'" aducEnd ac&l& &!ra>a ide&l&-iei l&r i (er'ecu!Endu8i (e c&(iii lui Dumnezeu" ne >edem 'ili.i ' ne &cu(m de c=e'!iunile (&li!ice9 E'!e ce>a care nu (&a!e i nu !rebuie ' fie e>i!a!9 Cel care crede c (&a!e 'e(ara reli-ia de (&li!ic nu cun&a !e cum 'e cu>ine (e nici una din!re ele9 Cine !ie cE!e (a'aGe biblice au c&n&!a.ii i im(lica.ii (&li!ice4 6n circa 9:D[ din !eN!ele biblice 6n!Elnim a'!fel de lucruriJ )&rmarea unei na.iuni" eliberarea 'cla>il&r" le-ile care re-lemen!eaz cu minu.i&zi!a!e >ia.a ce!.enil&r '!a!ului" deciziile /udec!&ril&r i Re-il&r" -Endurile eN(rima!e de Pr&&r&ci 6n ceea ce (ri>e !e marile im(erii i na.iunile care 6nc&nG&ar (&(&rul ale' al lui Dumnezeu" I'rael" (&runci n&u8!e'!amen!ale ca: , =Sai Ce,arului!!! 8ii supui stp nirilor!!!" ?dar ace'!e '!(Eniri 'un!" H$ de a'emenea" c&m(ara!e cu ni !e fiare 'lba!ice 6n car!ea lui Daniel i 6n A(&cali('aA9 T&a!e ace'!ea i mul!e al!e (a'aGe biblice 'un! !&! a!E!ea referin.e la (&li!ic9 Cre !inii !rebuie ' 'e eN(rime" 6n de(lin liber!a!e" 6n c=e'!iunile (&li!ice" dar fr ' le dena!ureze (rin ame'!ecarea un&r (&f!e (er'&nale 'au ambi.ii iz>&rE!e din!r8un na.i&nali'm nedre(!9 6n &rice caz" cre !inii c=inezi nu au f&'! -'i.i (re-!i.i ' fac fa. a!acului ma&i'!9 CEnd c&muni !ii au (relua! (u!erea 6n C=ina" !recu'er deGa BD de ani de cEnd c&muni'mul -u>erna Ru'ia9 6n Bi'ericile i 'eminariile !e&l&-ice c=ineze nu '8au 6n!re(rin' demer'urile nece'are cun&a !erii eN(erien.ei i me!&del&r de lucru ale Bi'ericii Sub!erane9 Pilda &feri! de mar!irii '&>ie!ici le8a rma' necun&'cu! cre !inil&r c=inezi9 Pe !eri!&riul c=inez in>ada! de c&muni'm" nici cl&(&! nu mai 'un" !&a!e lca urile de cul! au f&'! 6nc=i'e i (r&fana!e9 Pe fr&n!i'(iciile un&ra din!re ace'!ea 'e (&a!e ci!i 'l&-anul #p n,urai-A pe dumne,eu 5 cu>in!e care 'e aud

'!ri-a!e de mul.imile care defileaz cu (rileGul 'rb!&ril&r c&muni'!e9 Un mar!&r &cular" care a reu i! ' fu- la H&n-83(n-" a i'!&ri'i! de'(re uciderea cu (ie!re a unei !inere cre !ine 6n!r8un la-r c&muni'! de munc f&r.a!9 Cu (ici&arele i mEinile le-a!e" ea a f&'! f&r.a! ' 6n-enunc=eze 6n miGl&cul unui cerc alc!ui! din (er'&anele cr&ra li '8a (&runci! ' arunce cu (ie!re 6n ea9 Cei care au refuza! ' fac lucrul ace'!a au f&'! eNecu!a.i9 Mar!&rul re'(ec!i> rela!a c !Enra cre !in a muri!" a>End fa.a radi&a' cum a f&'! aceea a lui L!efan din Bi'erica (rimar9 S(ec!ac&lul &feri! clil&r de c!re

+( fa!a acea'!a care i8a (ece!lui! cu 'En-ele ei mr!uria de'(re credin.a 'a 6n Dumnezeu a c&n!ribui! la c&n>er!irea a cel (u.in una din!re (er'&anele (rezen!e9 Cinci, '!uden.i" formai ' 'a(e ni !e -r&(i adEnci 6n care au f&'! a(&i in!r&du i" cEn!au imnuri cre !ine !i 6n !im( ce erau 6n-r&(a.i deY>ii9 $art2and"din ## februarie #$H$ (&>e'!e !e cum un (a'!&r din di'!ric!ul STa!&T fu'e'e !ErE! (e '!rzile &ra ului" a>End (e ca( & b&ne! cu urec=i de m-ar9 Pe b&ne! erau 6n'cri'e fraze cu un c&n.inu! G&'nic9 Ni !e (a'!&ri credinci& i" cu ca(e!ele ra'e" erau 'ili.i ' 'e dedea la ni !e (r&ce'iuni -r&!e !i 6n cur'ul cr&ra erau 6n!Em(ina.i cu in'ul!e i inGurii9 T&!u i" (a'!&rii ace !ia c&n!inuau '8 i '!rEn- en&ria ii" 6n -ru(uri mici care" de &bicei" nu de( eau C8#D (er'&ane9 Unii cre !ini 'un! 'ili.i ' 6n-enunc=eze 6n (lin '!rad9 Trec!&rii 'cui( a'u(ra l&r9 Un&ra li 'e !aie (rul 6n f&rm de cruce (en!ru a '!i-ma!iza credin.a l&r 6n Dumnezeu9 De'crierile cele mai minu.i&a'e de'(re !&r!urile a(lica!e cre !inil&r 6n C=ina c&muni'! au f&'! fcu!e de c&muni !ii ru i9 2raGba ac!ual din!re ru i i c=inezi 6mi aduce amin!e de un =&. (e care l8am cun&'cu! 6n 6nc=i'&are i care afi a f&ar!e 6nal!e (rinci(ii m&raleJ El mi8a '(u' 6n!r8& bun zi c '&c&!ea im&ral i c&ndamna cu =&!rEre &rice fur! c&mi' de al!e (er'&ane" Gu'!ificEnd numai ac!ele 'ale de =&.ie9 ENac! a a -Ende'c c&muni !ii '&>ie!ici: rezer>Endu8 i m&n&(ulul !&r!urii in&cen.il&r 6n lumea 6n!rea-" ei denun. cruzimea c&muni !il&r c=inezi care nu ac.i&neaz la &rdinele l&r9 T&a!e ace'!ea (&! fi cun&'cu!e" 6n Uniunea S&>ie!ic" lec!urEnd :# Fiteratumaia Ka,eta", re>i'! m&'c&>i! ci!a! de 6us%aia 9i,ni"din #; iunie #$H$9 6n cur'ul unei !&r!uri numi! ,jnica critic", &mul e'!e (limba! (e '!rzile &ra ului" a>End (e ca( & b&ne! cu urec=i de m-arM (e (ie(!" (&ar! & (ancar! (e care 'un! 6n'cri'e ca(e!ele 'ale de acuzare9 *ucrul ace'!a dureaz B zile c&n'ecu!i>" du( care e'!e &bli-a! ' fac lucrrile cele mai G&'nice i mai (enibile9 I 'e d ' mnEnce numai & 'in-ur da! (e zi i" 6nain!e de a (rimi =rana" !rebuie ' 'e (r&'!erneze de $D de &ri 6nain!ea unui (&r!re! al lui Ma&9 Dac ace'! !ra!amen! nu8# reeduc" urmeaz ,jnarea critic": cu mEinile le-a!e la '(a!e" cel 6n cauz !rebuie ' a'i'!e la mi!in-uri de'f ura!e zilnic" !im( de F luni9 6n cur'ul ace'!&r mi!in-uri" !rebuie '8 i mr!uri'ea'c marele 'u (ca! de a nu fi crezu! 6n Ma&9 E'!e b!u! fr mil i 'cui(a! de !&a! lumea i" la finele

fiecrui mi!in-" el !rebuie ' 'e 6ncline (En la (mEn!" 6nc de $D de &ri" 6n fa.a (&r!re!ului lui Ma&9 A !reia !&r!urS'!e numi! aeroplanul"! Pe umerii celui !&r!ura! 'e a az un !riun-=i9 MEinile le-a!e la '(a!e 'un! 6n!in'e cu aGu!&rul unei 'f&ri c!re ace'! !riun-=i (En cEnd ar!icula.iile !r&'ne'c i" 6n (&zi.ia acea'!a" el !rebuie ' 'e 6ncline (En la (mEn! de #;D de &ri 6nain!ea celui care 6i 6n!rece (e !&.i dumnezeii9 T&r!ura denumi! balana de aur" c&n'! 6n (la'area unui uria (la!&u (e umerii >in&>a!ului9 *a fiecare ca(! al (la!&ului" -rzile r& ii (un una (e'!e al!a cE!e B crmizi9 Cu crmizile (e umeri" !&r!ura!ul !rebuie ' '!ea 6n (&zi.ie de dre(.i" !im( de d&u &re" 6nain!ea !abl&ului lui Ma&9 *a fiecare FD de minu!e i

+& 'e mai adau- cE!e & crmid de fiecare (ar!e a (la!&ului9 A'!fel" 6n final" el !rebuie ' (&ar!e #; crmizi9 E'!e >ai i amar de ca(ul lui dac ace'!ea 'e clin!e'c de la l&cul l&r9 Dac 6 i 6nd&aie -enunc=ii" c=iar numai un (ic" !&!ul 'e reia de la ca(!9 O al! me!&d de !&r!ur c&n'! 6n a rade i a ac&(eri cu cenu ca(ul cre !inil&r care !rebuie ' '!ea 6n (&zi.ie de dre(.i 6n fa.a c=i(ului 'acru al lui Ma&" fiindu8le in!erzi' &rice mi care9 Un cre !in a 'u(&r!a! !&a!e umilirile" dar a refuza! ' 'e (r&'!erneze 6nain!ea !abl&ului lui Ma&" re(e!End de fiecare da!: ,fiu nu tiu dec t un lucru: e3ist un singur Dumne,eu! n afar de )l nu mai cunosc nimic!" ?El nu ci!i'e (e !e&l&-ii care >&rbe'c de'(re m&ar!ea lui DumnezeuJA9 Cre !inul re'(ec!i> re(e!a fr 6nce!are: ,98acemi orice vei vrea, eu nu m voi lepda de credina mea n Dumne,eu5" Bra>&" Sun-8)uJ Nu !im care a f&'! 'fEr i!ul >ie.ii 'ale9 Cre !inii au f&'! c&n'!rEn i '8 i aduc !&a!e cr.ile reli-i&a'e 6m(reun cu Bibliile (en!ru a fi ar'e 6n (rezen.a mul.imil&r de '(ec!a!&ri9 Unii au (re'im.i! lucruri de care nu a>u'e'er cun& !in. i care erau 6n'cri'e 6n i'!&ria Bi'ericii" i anume c" 6n (rimele >eacuriM &ricine ddea Sf9 Scri(!ur 6n mEinile (er'ecu!&ril&r era eN(ulza! (en!ru !&!deauna din Bi'eric9 Cri'!&' e'!e Cu>En!ul cel >iu al lui Dumnezeu" ca i Scri(!urile9 De aceea" a da Biblia (en!ru a fi ar' e'!e a(r&a(e !&! una cu a8* da (e Cri'!&' ' fie r'!i-ni!9 Unii cre !ini i8 au da! 'eama de re'(ec!ul (e care8# da!&rm Cu>En!ului 'cri' al lui Dumnezeu i au a'cun' Bibliile9 ,>sian (e's 6aport" din mar!ie #$;H 'crie: 7*a Canton, o cretin care i-a ascuns &iblia ntr-o pern a fost supus la cele mai brutale

Ti umiliri din partea gr,ilor roii! Dup ce au despuiat-o de veminte, ls nd-o complet goal, au uns-o cu miere i au obligat-o s stea n picioare, ore n ir, sub un soare ar,tor!" Ni !e c&le!e >eni!e din '!rin!a!e i c&n.inEnd Biblii au f&'! !rimi'e 6na(&i" fiind 6n'&.i!e de & e!ic=e! (rin care 'e men.i&na c 6n>.!ura da! de ace'!e cr.i este contrar legilor i moralei 6epublicii 7opulare C*ine,e!" A a>ea & Biblie c&n'!i!uie un (eric&l m&r!al9 Unul din!re fra.ii n& !ri >eni! din Occiden! (en!ru a8i aGu!a (e cre !inii c=inezi a f&'! c&ndu' 6n ca'a unuia din!re ei9 Tr-End cu -riG &bl&anele (en!ru a 'e a'i-ura c nu >a fi >zu! din eN!eri&r" cre !inul c=inez a de'(rin' cE!e>a 'cEndurele din (lan eul 'ub care ('!ra & Biblie i & car!e de cEn!ri9 Nu le 'c&!ea de ac&l& decE! a!unci cEnd era c&n>in' c nu >a fi &b'er>a! de cine>a9 Binecun&'cu!a car!e ,9OaIuis c*e,<ao" ?a(ru! la Pari' 6n c&lec.ia 7Tem&i-na-e'5 6n 6n-riGirea edi!urii >postolat des)ditions"L a cre !inului -erman R&!!in- afirm c -rzile c&muni'!e ard &ameni cu aGu!&rul un&r >!raie 6nr& i!e 6n f&c9 Au f&'! 'emnala!e i cazuri de r'!i-nire9 6n' aceea i car!e ara! c ade'ea 'un! 6n!Elni.i c&muni !i care (refer ' 'e la'e arunca.i 6n 6nc=i'&are decE! ' mai c&n!inue a8i !&r!ura (e cre !ini9 Un !&r.i&nar '8a eN(rima! a'!fel: ,9Dacle tiem limba cretinilor, pentru a-i mpiedica s mai vorbeasc, ei iubesc cu m inile, cu picioarele i cu oc*ii, ei iubesc totdeauna i pretutindeni, p n la ultima suflare! (imeni nu tie cum li s-ar putea smulge acestor stupi,i cretini puterea de a iubi5 (u cunote nimeni vreun mijloc prin care s-ar putea pune m na pe Cristosul lorR"

8 ,I#ERICA CRE3TINA LA MIE9UL N5 II O (er'&an care '8a refu-ia! 6n H&n-83&n(&>e'!e !e c" 6n c&muna unde a f&'! 'u(u' la munc f&r.a!" un mic -ru( de cre !ini &bi nuia ' 'e adune 6nain!e de 6nce(erea lucrului" 6n z&rii zilei" 6n!r8& 6nc(ere de la 'ub'&lul unei cldiri9 CEnd le era im8 (&'ibil ' 'e '!rEn- la&lal!" ei mer-eau" f&ar!e de8 >reme" d&i cE!e d&i" la l&cul l&r de munc i" l'End ' (ar c (ur!au di'cu.ii (e drum" 6 i reci!au reci(r&c >er'e!e din Biblie9 Ce fericire (en!ru ei c (u!u'er '!rEn-e 6n min!e i 6n inim c&m&rile Cu>En!ului lui DumnezeuJ Ace'! mic -ru( 6n' a f&'! de(i'!a! de c&muni !i9 Cel ce 'e refu-ia'e acum 6n H&n-83&n- a f&'! !rimi' la 6nc=i'&are cu un (rie!en care a i muri! ac&l&9 6nc=i'&rile c=ineze !i 'un! un ade>ra! infern: murdrie de nede'cri'" umezeal" fri- i (u=&i de in'ec!e9 Se crede c a'!zi 'e afl 6n (u crii circa CD DDD de ne&(r&!e'!an.i" iar numrul ca!&licil&r (are ' fie i mai ridica!9 Dar c=iar 6n ace'!e celule re'(in-!&are 'e de'f &ar e(i'&ade de & frumu'e.e cu !&!ul cerea'c9 D&i cre !ini c=inezi" 6n>eli.i fiecare cu cE!e & (!ur 'ub.ire" !remurau de fri- 6n celula unei +* 6nc=i'&ri9 Unul din!re ei '8a ui!a! la cellal! i" >zEndu8# cum !remur" a 6nce(u! ' 'e -Endea'c a'!fel: ,9Lac tovarul tu de temni ar K Cristos nsui, nu I-ai ceda ptura taR" &ineneles c da5" Li imedia! el i8a 6n!in' fra!elui 'u (!ura 'a9 A d&ua zi li '8au da! al!e 6n>eli!&riJ De.inu.ii cre !ini !rebuie ' 'u(&r!e '(larea creierului9 C&muni !ii 6n'rcina.i cu 6nd&c!rinarea l&r 6i >izi!eaz re-ula! cEnd ei 'un! 'c& i 6n cur!ea 6nc=i'&rii9 6n !im( ce un c&muni'! 6ncerca '8# c&n>er!ea'c (e un cre !in la c&n>in-erile 'ale ide&l&-ice" ace'!a din urm a !ra'a! (e ni'i( carac!erul c=ineze'c care 'emnific !ermenul dreptate"! *i!erele alfabe!ului c=ineze'c 'eamn mai de-rab cu ni !e c=i(uri9 Ide&-rama care 6n'eamn dreptate" 6n limba c=inez re(rezin! un miel care '! dea'u(ra (r&numelui (er8 '&nal eu"! Cre !inul n&'!ru #8a 6n!reba! (e c&muni'! dac nu i8ar (u!ea indica 'emnifica.ia ace'!ui 'emn alfabe!ic ?carac!erA9 El a r'(un' c&rec!: 7dre(!a!e59 Li a!unci" cre !inul" ar!End cu de-e!ul '(re mielul care '!a mai 'u' de (r&numele eu", a ci!a! din N&ul Te'!amen!: lat <ielul lui Dumne,eu care ridic pcatul lumii", Mielul lui Dumnezeu care ac&(er 7eul5 (c!&'9 C&muni'!ul '8a re!ra' 6n !cere9 2a fi f&'! el 6n'u i 6n '!are ' acce(!e 6n>.!ura cre !in4

D&i cre !ini au f&'! c&ndu i la l&cul de !&r!ur unde urmau" 6n final" ' fie eNecu!a.i9 IAcum !&!ul '8a 'fEr i!" murmura'e unul din!re ei9

I Nu" nu a a S8a eN(rima! D&mnul I'u' cEnd a !rebui! ' 'ufere c=inurile +&l-&!ei" r'(un'e cellal!" :H ci El a zi': #-a sv rit5" ?'au: ;otul s-a mplinit5? -du( !eN!ul &ri-inalA9 I'u' a r'cum(ra! &ameni (rin Ger!fa Sa (e cruce" 6n'" (en!ru a c&nduce 'ufle!ele &mene !i la mEn!uirea fcu! (&'ibil de di>inul R'cum(r!&r" al.i cre8 dinci& i !rebuie ' fie -a!a de a (ur!a crucea9 )ra.ii i 'ur&rile n&a'!re din C=ina R& ie" cEnd 6ndur 'u8 (liciul c&n'!End 6n !urnarea a(ei 6n na'ul >ic!imel&r" cEnd li 'e in!r&duc buc.i de lemn 6n!re falan-e i li 'e '!rEn- membrele cu bru!ali!a!e" cEnd li 'e a(lic &curi elec!rice 'au cEnd (l!e'c credin.a 6n Dumnezeu cu m&ar!ea de cruce" ci 6m(r! e'c 'u8 ferin.ele lui I'u' (en!ru mEn!uirea &menirii9 Nu numai er&ii credin.ei 'e c&nfrun! cu 'uferin.a9 Bi'erica din C=ina nu a a>u! numai c&nduc!&ri fideli" unii din!re ei au f&'! !rd!&ri9 Li" 6n defini!i>" de ce ne8am mira de lucrul ace'!a4 Oare nu a eNi'!a! un Iuda (rin!re a(&'!&lii D&mnului4 Ace !i !rd!&ri au c&lab&ra! cu c&muni !ii c=iar de la 6nce(u!" c&n8 ducEnd" '(re (a-uba l&r 6n i i" cre !ini 'im(li (e care i8au adu'" 6n numr de F:; DDD de (er'&ane" ' 5'emneze Manife'!ul C&muni'!9 C&muni !ii iube'c !rdarea" 6n' nu i (e !rd!&ri9 Du( ce '8au 'er>i! de ace !ia din urm" c&muni !ii i8au !rimi' la 6nc=i'&are 6m(reun cu cre !inii fideli (e care8i denun.a'er9 Ei au !im( acum '(re a reflec!a 6n celulele 6n care au f&'! 6nc=i i9 Oare un c&m(r&mi' cu !iranii e'!e (referabil unei c&n !iin.e cura!e4 Numer& i (a'!&ri '8au 'inuci'" !emEndu8'e c ar (u!ea da 6n >ilea-" 6n!r8un m&men! de 'lbiciune" 'e8 cre!e al Bi'ericii Sub!erane9 Cun&a !em i cazuri de laici cre !ini care au (r&ceda! 6n felul ace'!a9 ++ Al.ii au aGun' nebuni" de eNem(lu Re>9 Deda T'ancare re(e!a mereu: ;sang &eda, n v rst de TUde ani, ;sang &eda, n v rst de TUde ani!!!" Nu i '8a 6n-dui! ' d&arm" a'!fel c" 6n cele din urm" a muri!9 Anumi!e (er'&ane mi8au '(u' c nu (u!ea 'u(&r!a ci!irea cr.il&r mele (En la ca(! de&arece erau 6m(iedica!e ' ad&arm9 Dar !&cmai ace'!a e'!e 'c&(ul urmri! de mine: a > uni cu cei ce 'un! 6m8 (iedica.i ' ad&armJ Am cun&'cu! un de.inu! care a f&'! li('i! de '&mn F% de zile i n&(.i c&n'ecu!i>9 6nain!e de (reluarea (u!erii de c!re c&muni !i" numrul mi'i&naril&r care lucrau 6n C=ina era de H DDD9 A'!zi nu a mai rma' ac&l& nici unul 'in-ur9 Unele mi'iuni fac (r&iec!e 6ndrzne.e (ri>ind '(re un >ii!&r ne'i-ur cEnd (&r.ile C=inei ar (u!ea ' 'e

de'c=id (en!ru E>an-=elie9 Dar eu 'un! (ar!izanul (rbu irii (&r.il&rJ Nu ne (u!em 6n-dui ca mili&ane de c=inezi ' m&ar li('i.i de cun&a !erea lui Cri'!&'" 'ub (re!eN!ul '(eran.ei c" 6n!r8& -enera.ie >ii!&are" al.ii >&r (u!ea muri ca &ameni mEn!ui.i9 Dumnezeu a ru(! 6n d&u (erdeaua Tem(lului din Ieru'alim: de ce nu ar fi 'fE ia! i (erdeaua de bambu'4 De ce nu '8ar (u!ea (!runde" (e a'cun'" cu E>an-=elia 6n C=ina R& ie" c=iar ri'cEnd 6nc=i'&area i m&ar!ea4 Mul.imea mi'i&naril&r care au muri! 6n C=ina 6n !im(ul re>&l!ei b&Neril&r i mar!irii e(&cii c&muni'!e" care 'un! a'!zi ni !e 'fin.i -l&rifica.i 6n cer" ne c=eam ' urmm eNem(lul l&r9

: R5M0NIA - ( TAR. C5MUNI#T. LI,ERAL. A>eam 6nain!ea mea un 6n!re- c&mi!e! de c&nduc!&ri eclezia'!ici9 I+re eala dumnea>&a'!r" d&mnule 0urmbrand" 6mi zi'e unul din!re ei" e'!e aceea c ame'!eca.i !&!ul9 Dumnea>&a'!r (une.i (e !&.i c&muni !ii 6n aceea i &al9 Eu admi! c lucrurile mer- (r&'! 6n C=ina R& ie ?!&! ce face el (en!ru cre !inii c=inezi c&n'! 6n a admi!e c !&r!urile 6ndura!e de ei 'un! & reali!a!eJ Li a'!a cEnd m -Ende'c c in!erl&cu!&rul meu era re(rezen!an!ul unei Bi'erici f&ar!e b&-a!e ma!erialice !eJA9 Li 6n Ru'ia lucrurile ar (u!ea mer-e mai bine9 Dar eu m 6n!&rc din R&mEnia i dumnea>&a'!r nu (u!e.i d&>edi c ac&l& nu d&mne !e & de(lin liber!a!e reli-i&a'9 Pri>ind cu un aer de 'a!i'fac.ie '(re c&le-ii 'i" -e'!icula a(&i c!re mine 6n!rebEndu8m: I A>e.i de fcu! >re& &biec.ie4 Din unele mEini 6n!in'e eman & (u!ere" ceea ce nu era cazul cu mEna in!erl&cu!&rului meuJ Cu (ri>ire la R&mEnia" (are ' fie >&rba de & unanimi!a!e de &(inii: (a(a" C&n'iliul M&ndial al Bi'ericil&r" S&cie!a!ea Biblic" )edera.ia *u!eran :$ M&ndial" Uniunea Ba(!i'! ?ce uni!a!e de &(inieJA9 PEn i unii c&nduc!&ri (en!ic&'!ali 'un! de ac&rd cu (a(a (en!ru a aduce el&-ii la adre'a liber!.ii reli-i&a'e eNi'!en!e 6n R&mEnia c&muni'!9 T&.i ace !ia (&'ed & >ir!u!e care mie 6mi li('e !e" i anume cand&area9 O cand&are care 6i face ' ia -E !ele dre(! lebede9 6n ianuarie #$H;" (a(a #8a (rimi! (e (rimulmini'!ru al R&mEniei i mini'!ru al Afaceril&r EN!erne" d&mnul Mne'cu9 *a >remea re'(ec!i>" >re& # FDD de bi'erici -rec&8ca!&lice din R&mEnia fu'e'er (rda!e (e baza unei decizii lua!e de au!&ri!.ile c&muni'!e" fr a fi de'(-ubi!e ca urmare a >izi!ei demni!arului r&mEn9 T&.i e(i'c&(ii Bi'ericii -rec&8ca!&lice muri'er 6n 6nc=i'&are9 +nirea" din iunie #$H$ rela!eaz c ni !e (re&.i i laici ca!&lici de ri! -rece'c au (rimi! la&lal! & (edea(' !&!al de % DDD de ani de 6nc=i'&are9 T&a!e cldirile a(ar.inEnd c&lil&r i in'!i!u.iil&r filan!r&(ice au f&'! c&nfi'ca!e9 Pa(a le8a '!rEn' mEna uci-a il&r !urmei 'ale9 S fie binecu>En!a! dac a (rin' (rileGul ace'!ei >izi!e (en!ru a8i aduce la Cri'!&'J Du( acea'! eN(erien." cele % di&ceze ca!&lice au c&n!inua! ' aib d&ar un 'in-ur e(i'c&( !i!ular" ceilal.i (ieri'er 'ub !&r!urile admini'!ra!e9 6n ce (ri>e !e ace'! unic 'u(ra>ie.ui!&r" Mar!&n Ar&n" el nu are nici mcar (ermi'iunea de a mer-e '8i >ad (e (re&.ii 'i9 El nu a (u!u! (ar!ici(a la Sin&dul de la

R&ma" dar cEnd ni !e dele-a.i '!ini au >eni! 6n R&mEnia (en!ru a (ar!ici(a la cea de a F%D8a ani8 >er'are de la c&n'!ruirea unei celebre mn'!iri" el a f&'! 'ili!" 'ub amenin.ri" ' (ar!ici(e la cerem&nie9 ;D Un e(i'c&( din Occiden! care >izi!a'e de curEnd R&mEnia a (ublica! 6n Gurnalul care a(rea 6n di&ceza 'a & dare de 'eam unde cu>En!ul 7a cina5 re>ine de H &ri" cu>En!ul 7a deGuna5 de % &ri i""micul deGun5 & da! ?999A9 6n 'c=imb cu>En!ul 7mar!ir5 nu a(are nici

& 'in-ur da! 6n ace'! ra(&r!9 Or" fra.ii 'i 6n e(i'c&(a! fu'e'er mar!iriza.i" iar ace'! e(i'c&( &cciden!al a mEnca! la ma'a clului D&-aru" aducEnd el&-ii ace'!&r mEncruri cu ade>ra! delici&a'eJ 6n R&mEnia" a(ar re>i'!e reli-i&a'e i (a!ri&!ice al cr&r 'in-ur defec! e'!e c nimeni din .ar nu le (&a!e -'i: ele 'un! (ublica!e numai (en!ru f&l&'in.a '!rinil&r9 Cine 'e 6nd&ie !e de '(u'ele mele nu are decE! ' cear la un c=i& c bucure !ean Klasul 7atriei"! Nu8# >a &b.ine ac&l&" 6n 'c=imb i8# >a (u!ea (r&cura de (e'!e !&! 6n Occiden! '(re a 'e c&n>in-e a'!fel de carac!erul eNcelen! al re>i'!el&r i ma-azinel&r care a(ar 6n R&mEnia9 6n!r8unui din numerele 'ale" Prin!ele S!nil&aie (reamre !e 'u' i !are liber!a!ea reli-i&a' care d&mne !e 6n R&mEnia9 El 6n'u i a f&'! 6nc=i' !im( de % ani" 6n aceea i (eri&ad cu mine" dar el 'crie cu !&!ul al!ce>a9 Ia! 6n' c m (&mene'c 6n!reru(! de un &mule. (le u>" cu &c=i lim(ezi" care8mi '(une (e un !&n f&ar!e 'incer: 1 6n!r8ade>r" '8au (e!recu! mul!e lucruri !ri'!e 6n !recu!" dar 'i!ua.ia '8a 'c=imba! &da! cu >enirea la (u!ere a lui Ceau e'cu9 2 Dar a!unci unde 'e afl T9 Dumi!rac=e" I&r-u S!>ar" Elena Lincai4 am 6n!reba! eu9 Are'!a.i la Crciunul anului #$H; ca urmare a unei dem&n'!ra.ii

H 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i ;# de '!rad meni! ' cear liber!a!e reli-i&a'" ace !ia nu au mai a(ru! 6n >ia.a (ublic9 Sun! 6m(r! i!e !emeri c ei ar fi 'uc&mba! ca urmare a bru!alului re-im al (eni!enciarel&r ?7Bire5 din # decembrie #$H$A9 C&muni !ii r&mEni min! ca i al.ii9 Ei le8au ceru! ba(!i !il&r i (en!ic&'!alil&r americani ' d&neze d&lari (en!ru cldirea de bi'erici (en!ru membrii ace'!&r cul!e cre !ine9 Dar de ce ' 'e d&neze bani (en!ru & a'emenea .in! 6n >reme ce FSB din lca urile de 6nc=inciune ale Bi'ericil&r r&mEne !i ba(!i'!e" (en!ic&'!ale i ad>en!i'!e au f&'! 6nc=i'e 'au c&nfi'ca!e4 De ce ' nu fie re'!abili!e i rede'c=i'e bi'ericile eNi'!en!e4 Sc&(ul c&muni !il&r c&re'(unde cu acela al lenini !il&r din lumea 6n!rea-: di'!ru-erea reli-iei9 6om nia liber" din % iunie #$H$ anun.a c Mi=ai +ere" unul din!re 'ecre!arii Par!idului C&muni'!" >&rbind la un mi!in&r-aniza! de C&n'iliul Na.i&nal al Pi&nieril&r" a declara! c educa.ia (&li!ic a (i&nieril&r nu ar fi c&re'(unz!&are de&arece &rien!area a!ei'! i an!ireli-i&a' nu &cu( 6nc l&cul im(&r!an! care i 'e cu>ine9 E'!e R&mEnia .ara liber!.ii reli-i&a'e4 Ac&l& S&cie!a!ea Biblic e'!e in!erzi'M de a'emenea" Arma!a MEn!uirii" 1MCA" Bi'erica Nazarinenil&r i numer&a'e al!e &r-aniza.ii9 )r au!&riza.ie emi' de &r-anele '!a!ului" nimeni nu (&a!e fi (redica!&r ba(!i'!" (en!ic&'!al 'au ad>en!i'!9 Iar (ermi'iunea acea'!a nu e'!e ac&rda! decE! dac c&muni !ii au cer!i!udinea c (redicarea >a fi c&nf&rm cu d&rin.a l&r9 B&!ezul credinci& il&r !rebuie ' fie au!&riza! de c!re 6m(u!ernici.ii ;F De(ar!amen!ului Cul!el&r din cadrul -u>ernului c&muni'!9 Cererile 'un! a(r&ba!e d&ar 6n (r&(&r.ie de F%[9 De aceea" numer& i credinci& i 'un! b&!eza.i 6n a'cun'" n&a(!ea" cu ri'cul de a 'uferi ri-&rile le-ii 6n cazul c ar fi de'c&(eri.i9 A'!fel" 6n ianuarie #$:D" am (rimi! >e'!ea c&ndamnrii diac&nului ba(!i'! +=e&r-=e P&!&c din 'a!ul *ea>aM a lui *u(ei 2a'ile din 'a!ul B&n.e !iM a lui P&(a I&an" &ri-inar din Sic i a lui )l&rea" &ri-inar din Su'eni" acuza.i de a fi fcu! b&!ezuri ile-ale9 Pen!ru a 'e e>i!a are'!area un&r cre !ini" n&ii c&n>er!i.i au recur' ade'ea la au!&8 b&!ez9 Ei 'e duc 'in-uri (e malul unei a(e i 'e arunc 6n ea" du( ce au zi': ,9&u m bote, in (umele ;atlui, al 8iului i al Du*ului #f nt!" Un numr de #H% de (a'!&ri ba(!i !i i8au >zu! 'u(rima! au!&riza.ia de a (redica E>an-=elia9 Numrul mn'!iril&r &r!&d&Ne a f&'! redu' de la #;F la :CM acela al clu-ri.el&r i maicil&r de la H

D$: la ce>a mai bine de F DDD9 ENi'! 6n R&mEnia ;DD de (re&.i -rec&8ca!&lici care nu 'un! au!&riza.i '8 i eNerci!e 'luGba de&arece nu au a'cul!a! de &rdinele da!e de au!&ri!.ile c&muni'!e9

!( T5RTURA A,#5LUT. Un re-im (&li!ic nu (&a!e fi Gudeca! numai cu (ri>ire la c&ndui!a 'a ac!ual9 Trebuie lua!e 6n c&n'iderare" de a'emenea" an!eceden!ele i cE!e>a din (lanurile 'ale de >ii!&r9 A'!fel" -u>ernul Uniunii S&>ie!ice nu de'f &ar" 6n (rezen!" nici un rzb&i" dar el a fcu! & 'erie de eN(erien.e cu b&mbe nucleare i a acumula! rezer>e9 Li al!e -u>erne au (r&ceda! la fel9 T&! a a !rebuie ' (r&cedm (en!ru a Gudeca 'i!ua.ia reli-i&a' din R&mEnia9 S ne amin!im" 6n (rimul rEnd" c (rin!re membrii -u>ernului 'au ai C&mi!e!ului Cen!ral al Par!idului 'e -'e'c acum" (rin!re al.ii" Ceau e'cu" Maurer" Mne'cu9 i B&\dnra " aceia i &ameni din di'(&zi.iile cr&ra au f&'! a(lica!e cre !inil&r cele mai cum(li!e !&r!uri9 R&mEnia a c&n'!i!ui! lab&ra!&rul eN(erimen!al al !&r!urii (erfec!e" aceea care zdr&be !e >&in.a i & face ab'&lu! in&fen'i>9 Marea in&>a.ie a c&muni !il&r '&>ie!ici i c=inezi a f&'! de a a(lica !e=nica lui Pa>l&>" c&n'!a!End 6n '(larea creierului" 6n >ederea reeducrii de.inu.il&r9 Rezul!a!ele &b.inu!e (rin!r8& a'emenea me!&d au f&'! uimi!&are9 S ne aducem amin!e de (r&cen!aGul ;C eN!rem de ridica! al (riz&nieril&r americani lua.i cu (rileGul rzb&iului din C&reea care au de>eni! c&lab&ra!&ri ai c&muni !il&r9 S ne -Endim" de eNem(lu" la b&l e>ici ca Rini>ie>" 3amene>" BuO=arin care au recun&'cu! crime (e care nu le8au c&mi' i cerEnd (a!e!ic ' fie c&ndamna.i la m&ar!e9 S ne aducem amin!e a(&i de cardinalul Mindzen!< care a recun&'cu! c ar fi f&'! un '(i&n i un !rafican! de bur' nea-r9 Dar me!&da lui Pa>l&>" rezul!a! a numer&a'e eN(erien.e fcu!e (e cEini" rmEne im(erfec!" de&arece &amenii nu reac.i&neaz ab'&lu! la fel ca i cEinii9 Se (&! crea la un &m refleNe c&ndi.i&na!e" dar 'e 6n!Elne !e din (ar!ea 'a i & rezi'!en. la f&rmarea ace'!&r refleNe9 Eu 6n'umi am f&'! 'u(u' !e=nicil&r de '(lare a creierului !im( de a(r&a(e B aniM !&!u i" creierul meu a rma'" 6n &c=ii c&muni !il&r" murdar i ne'(la!9 S(lrii creierului i 'e (&a!e &(une '(larea inimii" 6n >reme ce (er'&ana 6n'rcina! ' > '(ele creierul reci!" fr (rea mul! c&n>in-ere" ceea ce i '8a (&runci! ' '(un" > (u!e.i re(e!a >&u 6n i>" 'ilen.i&' i fr 6n!reru(ere" & 'cur! (r&(&zi.ie" ne8 'c=imb!&are" cu un 'en' eNac! c&n!rariu9 CEnd '(l!&rii de creier 6mi ziceau: Cretinismul este mort" eu 6mi re(e!am fr 6nce!are: Cretinismul

este viu!" Dar R&mEnia a f&'! l&cul unei !&r!uri 'u'ce(!ibile ' zdr&bea'c &rice 6ncercare de rezi'!en.9 Cre !inii reu eau ' 'u(&r!e l&>i!urile a(lica!e &r-anel&r -eni!aleM 'u'(endarea cu aGu!&rul un&r frEn-=ii" '!a!ul 6n (ici&are" (e >Erfurile ace'!&ra" ;% cea'uri 6n irM ' '!ea cu (ici&arele i mEinile le-a!e" ridica.i de la (mEn!M ' rabde zdr&birea de-e!el&r 6n!r8& u " e!c" cEnd a'emenea a!r&ci!.i le erau a(lica!e de inamicul c&muni'!9 Dar r&mEnii au in>en!a! !&r!urarea cre !inil&r i (a!ri&.il&r de c!re tovarii lor de temni! Un &fi.er c&muni'! 6nce!a ' !&r!ureze du( d&u &re9 Dar de.inu.ii 'e aflau zi i n&a(!e 6n aceea i celul cu !&>ar ii l&r de 6nc=i'&are" a'!fel c acea'! !&r!ur nu 'e !ermina" (rac!ic" nici&da!9 De al! (ar!e" de la un c&muni'! nu !e (u!eai a !e(!a la al!ce>a decE! la ni !e ac!e de >i&len.9 Dar era ce>a -r&aznic ' >ezi un cre !in" un fra!e cu care ai '!a! 6m(reun al!da! la Ma'a D&mnului" 'au un &m cu care ai c&lab&ra! 6n!r8& &r-aniza.ie (a!ri&!ic i care acum -'ea (lcere 6n a !e !&r!ura 6n m&dul cel mai rafina! (&'ibil9 Un a'emenea n&u !&r.i&nar fu'e'e c&ru(! i f&r.a! ' ac.i&neze a'!fel" (r&mi.Endu8i8'e eliberarea" 'au fiind amenin.a!" 'au" 6n 'fEr i!" din (ricin c 6ndura'e el 6n'u i c=inuri cr&ra nu le8a mai (u!u! rezi'!a9 Rafinamen!ul cruzimii c&n'!a 6n fa(!ul c cre !inii c&ru(.i de c&muni !i 6nce(eau (rin a 'e ru-a cu n&i fr ' ne fi !recu! (rin min!e c ei de>eni'er in'!rumen!e 6n mEna clil&r c&muni !i9 Une&ri" 6nce(eau ' ne >&rbea'c din E>an-=elie (en!ru ca a(&i" (e nea !e(!a!e" ' 'e n(u'!ea'c a'u(ra n&a'!r i ' ne 'u(un un&r c=inuri -rele9 Du( ce am (r'i! R&mEnia" am ('!ra! !cere & anumi! (eri&ad de !im(9 Am a>u! unele rezer>e (en!ru a i'!&ri'i !&! de 'e (e!recea 6n 6nc=i'&rile r&mEne !i9 6mi li('eau mar!&rii (en!ru a d&>edi !&! ce a fi (u!u! '(une9 *a urma urmei" erau lucruri in8 credibile9 De aceea" eu nu am rela!a! cu luN de amnun!e ;H de'(re ace'!e ade>ra!e c& maruri de 'uferin.9 A'8!zi 6n' am la di'(&zi.ie mr!uriile nece'are9 D&mnii D9 Bacu i I&n CErGa" >ec=i !&>ar i de 6nc=i'&are" au (ublica! ni !e cr.i de'(re !&r!urile a(lica!e 6n .ara n&a'!r9 Din nefericire" cr.ile re'(ec!i>e nu 'un! edi!a!e decE! 6n r&mEne !e9 2&i ci!a un eN!ra' din car!ea d&mnului Bacu9 Numele ei" 7iteti", (r&>ine de la un &ra r&mEne'c unde 'e afl & 6nc=i'&are f&ar!e cun&'cu!9 6n'u i numele ace'!ei l&cali!.i (r&>ine de la cu>En!ul 7it%a", !ermen care 6n'eamn tortur"! Ce (rede'!inare 6n!Elnim une&ri c=iar 6n di>er'e denumiriJ T&! ce 'e

'crie 6n car!ea acea'!a '8a (e!recu! aid&ma i 6n al!e (eni!enciare9 S nu ui!m c a'!fel de !&r!uri au f&'! a(lica!e nu de c&muni !i ?de i lu

crurile '8au (e!recu! (e baza direc!i>el&r da!e de eiA ci de cre !ini al!&r cre !ini i al!&r (a!ri&.i9 D&i8!rei de.inu.i 'e urcau clare (e n&i 6n !im( ce !rebuia ' cur.im (arc=e!ul999 Ne &bli-au ' mEncm ca (&rcii: '!End 6n -enunc=i" cu mEinile (rin'e 6n c!u e" la '(a!e" ni 'e cerea ' li(im 'u(a fierbin!e direc! din farfurie9 *a amiaz" ni 'e aruncau (Eine (e G&' i !rebuia '8& mEncm" '!End 6n aceea i (&zi.ie i 'er>indu8ne numai de -ur9 Nu era 6n-dui!" ' rmEn >re& firimi!ur (e G&'" iar (en!ru a c&n'uma !&!ul" f&l&'eam buzele i limba9 Trebuia ' '!m & zi 6n!rea- lEn- (a!" cu (ici&arele 6n!in'e" cu mEinile a eza!e (e -enunc=i" cu ca(ul ridica! i (ri>irile fiNa8 !e 6n!r8& anumi! direc.ie" &rice mi care fiind ab'&lu! in!erzi'9 Du( #H cea'uri de a'emenea !&r!ur" 6.i era 6n-dui! ' !e culci" dar numai (e '(a!e cu fa.a 6ndre(!a! '(re (laf&n" cu c&r(ul (erfec! 6n!in' 'i cu ;: mEinile (e (!ur9 Dac ai fi 6ncerca! '8.i 'c=imbi (&zi.ia" erai l&>i! imedia! i cu >i&len. de ba'!&nul celui ce fcea de -ard9 7 +n numr de A@ deinui au fost ngrmdii unul peste altul! #ub o aa greutate, muc*ii abdomenului celui care se afla n ntregime dedesubt au cedat! 1i el a fcut n aceast celul ceea cenui s-a permis s fac la toalet! >tunci a fost obligat s-i curee indispensabilii cu limba! 2a nceput, acesta a refu,at! >tunci i s-au ,drobit degetele ntre dou buci de lemn! n cele din urm!!! studentul >!4! a fost obligat s-i fac necesitile n farfuria lui, apoi i s-a turnat m ncarea n aceeai farfurie i!!! a fost silit s mn nce! #tudentul (! $!, nei,butind s-i desc*id vinele, i-a cufundat capul n gleata plin cu sup fierbinte, sper nd c va putea muri astfel, dar ,adarnic! ?Cre !ini care au 6ncerca! ' 'e 'inucid: ia! un 'ubiec! de (r&fund indi-nare 6n lumea liber (en!ru cei 'e 'e 6nfrun! cu delicii fr 'eamnJA9 +nii au ncercat s-i desc*id vinele cu dinii! )ra inter,is clilor s loveasc victimele la t mple, n ,ona inimii, sau n alt punct vulnerabil care ar fi atras moartea n scurt timp! (u moartea fi,ic a deinutului era scopul urmrit de comuniti!!! )isepretaula o e3perien diabolic: obinerea morii sufletului substituindu-A unei serii de refle3e condiionate! )i nu doreau s intervin moartea fi,ic, ci moartea moral!" ntr-o ,i de 7ati, au nvem ntat un deinut cu nite cearafuri pentru a-lface s joace rolul lui Isus Cristos! Dintro bucat de spun, au confecionat un organ genital pe care studentul la teologie, pseudo ;;

[ Cristul, a trebuit s-Apoarte la piept n c*ip de cruce! 2ovit mereu cu bastonul, t nrul a trebuit s parcurg, de jur-mprejurul camerei, drumul Calvarului! Ceilali cretini au trebuit s se prosterne,e naintea lui i s srute acest organ genital, ,ic nd: /< prosterne, naintea voastr, Cel >totputernic50 +n singur deinut a re,istat unei asemenea blasfemii i a fost torturat ceasuri n ir!" Am rela!a! 6n car!ea mea ,<FsprisonsavecDieu" ?Ca'!ermanA ce i '8a 6n!Em(la! unui (re&! ca!&lic armean f&r.a! ' celebreze 'fEn!a mi'' cu eNcremen!e i urin9 Nu am cu!a! a!unci ' '(un !&!ul9 Dar acum cEnd ace'!e lucruri au f&'! (&>e'!i!e de al.ii" a mai (u!ea adu-a c cei ce l8au &bli-a! ' fac lucrul ace'!a erau ni !e fra.i cre !ini c&ru(.i care" ini.ial i '8au c&nfe'a! lui" '8au ru-a! 6m(reun cu el i au f&'! f&rma.i '8 i G&ace r&lul la (erfec.ie9 CEnd el '8a 6ncrezu! 6n ei" c&n'iderEnd c fceau (ar!e din !urma 'a" l8au !&r!ura! 6n!r8& a'emenea m'ur 6ncE!" (e Gum!a!e nebun" el a fcu! !&! ce i '8 a (&runci!9 Am mai '(u' c" a!unci cEnd a f&'! (u' 6n liber!a!e" el a i'!&ri'i! cele 6n!Em(la!e9 Or-anele ierar=ice" fiind inf&rma!e de'(re ceea ce fcu'e el 6n 6nc=i'&are" l8au eNc&munica!9 Eu '&c&!e'c c au!&ri!.ile eclezia'!ice din Occiden! care nu au mi ca! nici un de-e! (en!ru a ne aGu!a ar fi !rebui! ' fie eNc&munica!e 6n l&cul ace'!ui neferici!9Y Am cun&'cu! un .ran ad>en!i'! cruia i '8au am(u!a! de-e!ele mari de la (ici&are de c!re cei ce fu'e'er fra.ii 'i de credin." iar ei au fcu! lucrul ace'!a (rin!r8un (r&ce' len!" !re(!a!: am(u!area a dura! cE!e>a '(!mEni9 ;$ Mai !Erziu" unii din!re ace !i cre !ini c&ru(.i de c&muni !i au f&'! cu(rin i de !eribile remu cri9 2ec=iul meu !&>ar de !emni." I&n CErG" (&>e'!e !e i'!&ria unuia din!re ace !ia9 Re'(ec!i>ul i8a cufunda! ca(ul (En la umeri 6n!r8 un mare =Erdu (lin cu eNcremen!e i urin9 A(&i" cu & fa. care cur-ea ir&aie" el a '!ri-a!: ,9#fu m curii5 $reau s rm n aa cum sunt5 Ceea ce am pe fa nu-i nimic pe l ng ceea ce am pe suflet5" El !&r!ura'e (En la m&ar!e (e fra.ii 'i de credin.9 Nu > >&i '(une (En unde am mer' (en!ru a m (une 6n 'i!ua.ia ace'!ui 'rman 'ufle! care 'e r!ci'e de & a'emenea manier dar (e care D&mnul I'u' Cri'!&' 6l iubea ne'(u' de mul!9 6n'" ' !i.i" c am reu i! ' m iden!ific cu &mul ace'!a" ' 'im! ca fiind a mea 6n'umi (r&(ria 'a murdrie" ' m c&n>in- c nu eram cu nimic mai bun ca el9 *a fel a (r&ceda! D&mnul I'u' cEnd a lua! a'u(ra *ui frdele-ile i

(ca!ele n&a'!re9 E'!e un lucrul e'en.ial ' lum a'u(ra n&a'!r (ca!ele al!&ra9 I'u' a '(u' ad>er'aril&r Si: ca s vin asupra voastr tot s ngele nevinovat, care a fost vrsat pe pm nt, de la s ngele nepri*nitului >bel!!!"

?M!9 FB9B%A9 Or" dac eNi'!a & crim de care fari'eii" cu 'i-uran." nu 'e fcu'er >in&>a.i" crim 6n care ei nu Guca'er nici cel mai mic r&l" a'!a & c&n'!i!uia a'a'ina!ul lui Abel" cci (e >remea aceea nu eNi'!au nici e>rei" nici fari'ei9 Li a!unci cum a (u!u! I'u' Cri'!&' '8i fac (e fari'ei r'(unz!&ri de 'En-ele lui Abel4 )a(!ul ace'!a e'!e (lin de 'emnifica.ii9 Cel ce nu e'!e 6n '!are" ' c&n'idere ca fiind a lui 6n'u i >in&>.ia $D al!uia" cul(abili!a!ea un&r (er'&ane care 6i 'un! ab'&lu! '!rine" nele-iuiri care a(ar.in -enera.iil&r !recu!e" nu >a fi nici&da! ca(abil '8 i 6n'u ea'c" 6n m&dul cel mai (r&fund" ' '&c&!ea'c dre(! un lucru a(ar.inEndu8i lui 6n'u i" ne(ri=nirea al!uia9 Dac eu nu am 6n>.a! ' m recun&'c 6n fiecare &m" dac eu nu m (&! iden!ifica cu Cain" uci-a ul ace'!a care a !ri! acum cE!e>a mii de ani" i nu (&! recun&a !e c mEinile mele 'un! (!a!e de 'En-ele (e care #8a >r'a! el 6n'u i" cum >&i 6n.ele-e a!unci" 6n m&dul cel mai (r&fund" c I'u' e'!e ade>ra!ul meu Eu i c Ger!fa *ui" adu' cu a!E!ea >eacuri 6n urm" e'!e (u' (e 'eama mea" re(rezin! meri!ele mele 6nain!ea lui Dumnezeu4 6n!r8ade>r" cum >&i 6n>.a ' m iden!ific eu cu Cri'!&'4 Acea'!a !rebuie ' fie (rac!ica de !&a!e zilele a cre !inil&r cu (ri>ire la (ca!ele i nele-iurile 'e8 menil&r: ' i le 6n'u ea'c" ' le c&n'idere ca fiind ale l&r 6n i i9 Am f&'! 6n '!are ' ar! ace'!ui &m" 6n m&men!ul cEnd el '8a lini !i!" c I'u' Cri'!&' S8a l'a! ac&(eri! de n&r&i i 'cui(a! (en!ru a i'( i c=iar i crima de a fi !&r!ura! cine>a (e fra.ii 'i cre !ini9 Li -Endul c >&i (u!ea >edea 6n!r8& zi" 6n ceruri" 6n !&a! frumu'e.ea 'a de 'fEn! -l&rifica!" 6mbrca! 6n =aine albe" (e &mul care a'cul!a'e de ace'! nebun im(ul' de a8 i b-a ca(ul 6n =Erdul cu eNcremen!e" 6mi (r&duce deGa & bucurie eN!ra&rdinarJ Dar nu !rebuie ' ne 6n elm 6n (ri>in.a acea'!a: cazurile de ade>ra!e remu cri la cre !inii care '8au alia! cu a!eii (en!ru a8 i !&r!ura fra.ii de credin. 'un! eN!rem de rare9 6n $D[ din cazuri" inima li '8a $# 6m(ie!ri! (en!ru !&!deauna9 Cine !ie dac nu cum>a eNi'! un (ra- care" &da! !recu!" face ' 'e anuleze &rice (&'ibili!a!e de a 'e 6n!&arce4 E'!e 'uficien! ' '!udiem ,97si*ipolitica", & car!e a lui *a>ren!i Bena" f&'! mini'!ru de in!erne al Uniunii S&>ie!ice" (en!ru a >edea (En la ce (unc! au ab&rda! c&muni !ii (r&blema acea'!a 'ub a'(ec! !iin.ific9 *enin a (e!recu! n&(.i 6n!re-i 6n c&m(ania (r&fe'&rului Pa>l&> (en!ru 5a 6n>.a ' eN(lice &amenil&r eN(erien.ele de na!ur ' (r&duc la cEini refleNe c&ndi.i&na!e9 E'!e (&'ibil: &amenii" ca i cEinii" (&!

fi dre'a.i 6n ceea ce 'e nume !e 6n refleN&l&-ie c&m(&r!amen!ul ul!ra8(arad&Nal" de eNem(lu a lin-e mEna care !e ba!e i a & mu ca (e aceea care !e =rne !e9 C&ndi.ia nece'ar (en!ru a 'e aGun-e aici e'!e e(uizarea ner>&a' da!&ra! 6nl!urrii '&mnului" li('ei =ranei" e(uizare de!ermina! de umiliri" !&r!uri rafina!e" de!en.ie 6ndelun-a! 6n &b'curi!a!e 'au 6n (rezen.a unei lumini &rbi!&are" e!c9 6n cazul fiin.el&r &mene !i" (en!ru ca rezul!a!ele &b.inu!e ' fie cE! mai (erfec!e" e'!e nece'ar 6n (lu' ca ace'!e crude ac!e de >i&len. ' fie a(lica!e de c!re (er'&ane 6n care cel 'u(u' 'u(liciului a>ea cea mai mare 6ncredere i (e care le iubea cel mai mul!9 Cine nu #8a '!udia! (e Pa>l&> i (&li!ica '&>ie!ic f&nda! (e !e&riile 'ale" 'au care nu a fcu! eN(erien.e (er'&nale 6n (ri>in.a acea'!a" >a fi &ricEnd (cli!" cu u urin." de c!re c&muni !i9 Mi!r&(&li!ul Ru'iei" Manuil *eme''e>'O<" a (e!recu! F: de ani 6n 6nc=i'&are du( care" c&m(le! zdr&bi!" a de>eni! membru al ierar=iei &r!&d&Ne c&n!r&la!e de '&>ie!e i al crei r&l (rinci(al c&n'! 6n a 'er>i i a fla!a re-imul care #8a fcu! ' 6ndure a!E!a cruzime9 $F M&n'eni&rul Au-u'!in" ade>ra!ul c&nduc!&r al Bi'ericii R&man&8ca!&lice din R&mEnia" a !recu! (rin 6nc=i'&are i eu m8am afla! ac&l&" la un m&men! da!" 6m(reun cu el9 Cari!a!ea i credin.a lui au f&'! f&ar!e a(rin'e (En 6n!r8& zi cEnd el '8a (rbu i!9 Oare c&muni !ii (&! c&n!a" 6n 6n!re-ime" (e &mul ace'!a4 E'!e in!ere'an! de remarca! cu cE! 6ncredere au !rimi' c&muni !ii r&mEni" ca a-en.i ai (r&(a-andei l&r" 6n S!a!ele Uni!e ale Americii i 6n Eur&(a &cciden!al" ni !e (re&.i &r!&d&c i" (En de curEnd 6nc=i i 6m(reun cu mine" care fu'e'er b!u.i" 'u(u i &curil&r elec!rice" c&ndamna.i ' i'( ea'c (ede('e lun-i 6n 6nc=i'&are9 A'!zi 6n'" a'!fel de &ameni (&! fi >zu.i cl!&rind 6n !&a! lumea i fcEnd a(&li-ia liber!.il&r -aran!a!e de re-imul c&muni'!9 Ei nu 6ncearc ' dezer!eze" cci 'i'!emul lui Pa>l&> i8a !ran'f&rma! 6n ne>r&!ici ai c&m(&r!amen!ului ul!ra(arad&Nal9 Ei nu mai reac.i&neaz fa. de ba'!&n cu &r&are ci cu l&iali!a!e9 Au de>eni! fideli cel&r care i8au b!u!9 Oda! a!in' un anumi! '!adiu" cei care au f&'! &bli-a.i 6n 6nc=i'&are ' bea urin" nu numai c nu re'im! &r&are 6n acea'! (ri>in." dar cer '!rui!&r ca acea'!a ' le fie ac&rda!J Anania" (re&! &r!&d&N r&mEn" du( ce a 'uferi! f&ar!e mul! 6n 6nc=i'&rile c&muni'!e" 'e afl acum 6n S!a!ele Uni!e ale Americii i rmEne 6n!ru !&!ul de>&!a! Pa!riar=iei c&n!r&la!e de c&muni !i9 T&a!e ace'!ea a!Ern de &

lume a nebuniei" 6n' de & nebunie (r&>&ca! i 6n!re.inu! (e baze !iin.ifice9 Ima-ina.i8> un c&nduc!&r al unei Bi'erici din Occiden! care are 6n fa.a lui un lider ba(!i'! 'au $B &r!&d&N" fie el '&>ie!ic 'au r&mEn9 E'!e ab'&lu! 'i-ur c &mul re'(ec!i> a (e!recu! cE.i>a ani 6n 6nc=i'&rile c&muni'!e9 Li a!unci cum 'e face c ace'! &cciden!al nu crede c in!erl&cu!&rul 'u e'!e un cre !in >rednic de 6ncredere i nu un >ale! al c&muni'mului4 Pen!ru a fi c&n>in' de c&n!rariul ace'!ei &(inii" el ar !rebui ' '!udieze refleN&l&-ia i ('i=&l&-ia c&muni'!9 Dar care c&nduc!&r al unei Bi'erici din Occiden! a '!udia! c&muni'mul4 6n care 'eminarii 'e a(r&fundeaz &are ace'! a'(ec!" mcar c ide&l&-ia c&muni'! (red&min (e & !reime din 'u(rafa.a (mEn!ului4 Cui i8am (u!ea '(une c !inerii care 'e an!reneaz (en!ru func.ia de >ii!&ri &fi.eri ai (&li.iei 'ecre!e 'un! f&r.a.i ' (r&faneze" de & manier &b'cen" ic&ana Sfin!ei )eci&are4 6n c=i(ul ace'!a" 'un! ei !ran'f&rma.i 6n nemil& ii cli ai cre !inil&r9 Cine>a mi8a '(u' c nici un &cciden!al nu ar acce(!a ' (ublice a'emenea &r&ri i c" de al!fel" &cciden!alii nici nu ar fi di'(u i ' le ci!ea'c9 Ei bine" >&m fi ne>&i.i ' r'(Endim ace'!e inf&rma.ii" !ran'criindu8le cu mEna" !&! a a cum circul Biblia 6n Uniunea S&>ie!ic: 'ub f&rm de manu'cri'J 6n' e'!e ab'&lu! nece'ar ca cre !inii din lumea liber ' cun&a'c 6n de!aliu !&a!e ace'!e lucruri cu care '8ar (u!ea ' aib de8a face ei 6n i i 6n >ii!&r9 Eu nu >&i a'cunde" cu nici un c=i(" ceea ce am de '(u' i nu >&i !ra>e'!i nicidecum -Endurile mele (en!ru a 6nle'ni (ublicarea l&r9 Prin!re 'u!ele de de.inu.i de la 6nc=i'&area din Pi!e !i" din!re care unii erau 6nc=i i (en!ru credin.a l&r Gar al.ii (en!ru unele ac!i>i!.i (a!ri&!ice" !rei au reu i! ' 'e 'inucidM d&i i8au ('!ra! credin.a in!ac! $C iar !&.i ceilal.i '8au le(da! de ea" au !rda! 'ecre!e" i8au denun.a! (En i (rin.ii i au de>eni!" la rEndul l&r" cli (en!ru al.i de.inu.i9 EN(erien.a c&muni'! reu i'e9 Ceau e'cu" 3&'E-=in" Ma&" Ti!&" Ulbric=! !iu acum 6n ce m&d !rebuie ' (r&cedeze cu (riz&nierii de c&n !iin.9 Au a>u! l&c eN(l&zii a!&mice" dar a'!zi marile (u!eri 'e mr-ine'c 6n a acumula b&mbe" cu 'c&(ul de a le f&l&'i 6n >ii!&r9 *a fel '!au lucrurile i cu (r&blema (e care & di'cu!m aici9 O !eribil eN(erien. a f&'! fcu! 6n R&mEnia" i ea rmEne fr e-al 6n i'!&ria !&r!urii9 Ea nu e'!e numai &(era f&'!ului (rim8 mini'!ru +=e&r-=e +=e&r-=iu8DeG" acum m&r!9 Ceau e'cu" Maurer" Mne'cu i re'!ul bandei au f&'! c&lab&ra!&rii 'i9 Me!&da a f&'! eN(&r!a! 6n C=ina

R& ie9 6n (rezen!" c&muni !ii r&mEni d&re'c ' fac 'c=imburi c&merciale cu Occiden!ul9 Cum ei au ne>&ie de 6m(rumu!uri financiare" '!au lini !i.i 6n (rezen!" dar carac!erul l&r nu '8a 'c=imba! i ei nu '8 au (&ci! nici&da! de relele (e care le8au fcu!9 Nici&da! ei nu '8au le(da! de marNi'm8lenini'm9 Sc&(ul l&r rmEne mereu acela i: di'!ru-erea" din !emelii" a reli-iei9 Li" la m&men!ul care li 'e >a (rea (r&(ice" r&mEnii i ceilal.i c&muni !i >&r (une din n&u 6n a(licare me!&dele infailibile f&l&'i!e la Pi!e !i9 CE! (ri>e !e liberalizarea clima!ului (&li!ic din R&mEnia" e'!e mai im(&r!an! cun&a !erea" 6n ace'! 'en'" a -Endirii r&mEnil&r decE! &(iniile un&r >izi!a!&ri -rbi.i care nu cun&'c ade>rul9 O -lum bine cun&'cu! 6n R&mEnia ilu'!reaz f&ar!e bine 'i8 !ua.ia9 Un !uri'! '!rin 6l 6n!reab (e un &fer de !aNi: $%

1 Sun!e.i liber4 2 Nu" d&mnule" eu 'un! r&mEn" r'(un'e &ferul9 Ia! i & al! (&>e'!e9 Ceau e'cu" mer-End ' in'(ec!eze un '(i!al ('i=ia!ric" a da! &rdin ('i=&(a.il&r ' '!ri-e cu (u!ere: +raaa5" Pre edin!ele .rii a f&'! f&ar!e mul.umi!" dar a remarca! c unul din!re cei (rezen.i nu #8a aclama! i #8a 6n!reba! imedia! de ce" la care &mul r'(un'e: 3 T&>ar e Ceau e'cu" eu nu 'un! nebun" eu 'un! medicJ !! FRUMU#EEA #TR.LUCE3TE IA MIE9UL N5 II Un curier a(ar.inEnd Mi'iunil&r cre !ine (en!ru lumea c&muni'! rela!eaz urm!&arele: >m v,ut n 6om nia pe soia unui martir cretin care lsase n urma lui mai muli copii! 8emeia aceasta avea un c*ip uimitor de t nr, dei unii dintre copiii si erau acum persoane adulte! C nd mi-am e3primat nedumerirea mea n aceast privin, ea mi-a rspuns: /#uferina este aceea care mi-a redat tinereea!0 " Un al! cre !in a '(u'" la rEndul lui: ,9V5oiam dori o ameliorare a situaiei, desigur, dar nu o ncetare total a opresiunii, deoarece ne temem ca nu cumva libertatea s ne fac s pierdem dragostea care ne mistuie acum!" Ia! i & al! mr!urie: C nd noi ne g ndim la marele nor de martori de care suntem nconjurai ?cf9 E>r9 #F9#A" suntem bucuroi s constatm c partea de cer mai ncrcat de nori se afl deasupra rilor comuniste! (e bucurm c noi a vem privilegiul s dm lumii cel mai mare numr de confesori i de martiri!" T&a!e Bi'ericile cre !ine din R&mEnia 'un! la curen! cu cele (e!recu!e la Pi!e !i9 Ele !iu bine c & cam(anie de !&r!ur ar (u!ea ' le ani=ileze9 T&!u i" : 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i

$: nici c=iar & (er'(ec!i> a!E! de 'umbr nu8i 6m(iedic (e credinci& i '8 i ridice -la'urile (en!ru cauza D&mnului9 Un mar!&r &cular la (r&ce'ul (a'!&rului B&ian" al Ad>en!i !il&r de Riua a La(!ea" ne8a (&>e'!i! ce '8a (e!recu! ac&l&9 /udec!&rul #8a 6n!reba! (e B&ian: I Crede.i c I'u' Se >a 6n!&arce (en!ru a nimici (e >rGma ii *ui4 I Da" bine6n.ele'9 I M >a di'!ru-e El i (e mine4 I Cu 'i-uran." dac nu > (&ci.iJ I Re-re!a.i fa(!ul de a fi (redica! ile-al4 I Eu am fcu! un lucru (lcu! D&mnului I'u'9 CE! de'(re dumnea>&a'!r" Dumnezeu > >a (ede('i i (e (mEn! i 6n >e nicie9 I Dar nu a>ea.i dre(!ul ' (redica.i9 I Dumnezeu nu numai c mi8a (ermi' ' fac lucrul ace'!a" dar mi #8a i (&runci!9 2 (u!e.i c&n>in-e (er'&nal de a'!a" ci!ind 6n ca(9 F; al E>an-=eliei du( Ma!ei9 B&ian a f&'! c&ndamna! la ; ani de 6nc=i'&are9 A'!a '8a (e!recu! 6n anul #$H$ 6n R&mEnia" .ara liberaliza! de Ceau e'cu9 Eu am f&'! la 6nc=i'&are c=iar cu ace'! B&ian" 6n anul #$HC" (e cEnd nu fu'e'e c&ndamna! decE! la B ani de (u crie9 R&mEnia nu fu'e'e 6nc liberaliza!J N&i am afla! c im(&r!an!e (er'&nali!.i (&li!ice r&mEne !i a'cul! emi'iunile cre !ine radi&difuza!e i c ace'!ea 6i im(re'i&neaz (r&fund9 )ra.ii n& !ri din R&mEnia 6 i (ermi!e anumi!e -lume9 M aflam la 'fEr i!ul unei c&nferin.e cu c&nduc!&rii eclezia'!ici care fceau (ar!e din $; C&n'iliul M&ndial al Bi'ericil&r9 Ei 'e '!rduiau ' m c&n>in- de'(re liber!a!ea reli-i&a' care d&mnea 6n R&mEnia9 CE.i>a din!re ei erau lu!erani i nu !iau c lu!eranii r&mEni nu reu i'er ' &b.in & au!&riza.ie" 6n !im( de FD de ani" '(re a (ublica mcar un 'in-ur numr al unui ma-azin reli-i&'9 Dar unul din!re lideri mi8a 6n!in' & 'cri'&are redac!a! 6n r&mEne !e9 Ea (r&>enea din (ar!ea unui cre !in r&mEn care8# ru-a'e ' mi8& aduc 6n m&d clande'!in9 6n 'cri'&area re'(ec!i>" fra!ele n&'!ru r&mEn 6 i b!ea G&c de nai>i!a!ea ace'!ui c&nduc!&r eclezia'!ic care8 i eN(rima'e en!uzia'mul 6n le-!ur cu marea afluen. d9e (ar!ici(an.i la 'er>iciile reli-i&a'e ale Bi'ericil&r Pen!ic&'!ale din R&mEnia9 I Bi'ericile dumnea>&a'!r" 6i zi'e'e el 6nflcra!" 'un! a!E! de (line 6ncE! 'e >d &ameni '!End (e fere'!re 'au clcEndu8'e (e (ici&are unul (e al!ul9 S!rinul nu i8a (u' 6n!rebarea care era cauza unei a'emenea '!ri de lucruri9 E'!e an&rmal ca & bi'eric ' fie ar=i(lin9 N&rmal ar fi ' eNi'!e a!E!ea bi'erici

6ncE! ' li 'e (ermi! &amenil&r ' (ar!ici(e la 'luGbele reli-i&a'e 6n c&ndi.ii c&n>enabile9 Ceea ce nu8i !recu'e (rin min!e ace'!ui lider reli-i&' era fa(!ul c ni !e cre !ini fu'e'er ne>&i.i ' (arcur- (e G&' a(r&a(e HD de Om (en!ru a -'i & bi'eric i c au !rebui! ' >in cu :8; &re 6nain!e (en!ru a fi 'i-uri c >&r a>ea un l&c (e 'caun9 C&nduc!&rul eclezia'!ic &cciden!al nu a >&i! ' cread cele '(u'e de au!&rul ace'!ei 'cri'&ri" i anume c FSB din lca urile de 6nc=inciune (r&!e'!an!e din R&mEnia 'un! 6nc=i'e9 O a'emenea afirma.ie i 'e (rea incredibil9 Acea'! im(&r!an! (er'&nali!a!e $$ reli-i&a' &cciden!al >&rbi'e -ur c!re -ur cu mcelarul D&-aru" eful De(ar!amen!ului C&muni'! al Cul!el&r" (recum i cu ca(ii reli-i& i ai Bi'ericii Ba(!i'!e &ficiale" i !&.i ace !ia l8au a'i-ura! (e liderul &cciden!al c liber!a!ea reli-i&a' 6n R&mEnia e'!e de(lin9 I Ar fi !rebui! &are ' nu dau crezare unui func.i&nar de '!a! de & a'emenea !alie i ' m 6n8 d&ie'c de 'inceri!a!ea liderului Uniunii Ba(!i'!e4 Dumnezeu Li8a b!u! G&c de &mul ace'!a fEcEndu8# (ur!!&rul 'cri'&rii care face ' a(ar la lumina zilei inca(aci!a!ea 'a (en!ru 6nal!a (&zi.ie (e care & &cu( 6n 'Enul Bi'ericii9 Dar" 6n aceea i 'cri'&are" fra!ele n&'!ru ne >&rbea de'(re & 6n!runire (a'!&ral care '8a de'f ura! 6n (rezen.a 6m(u!ernici!ului De(ar!amen!ului Cul!el&r" care 'e (lEn-ea de numrul cre'cEnd al credinci& il&r: I Se remarc & '(&rire de BDD[ de la in'!aurarea dic!a!urii (r&le!aria!ului" ceea ce nu e'!e del&c 6n c&nc&rdan. cu d&rin.a au!&ri!.il&r '!a!ului care nu 'un! de ac&rd ' > ac&rde nici & c&nce'ie 'u(limen!ar9 Unii c&nduc!&ri &ficiali ai Bi'ericil&r l8au felici!a! (e 6m(u!ernici!ul De(ar!amen!ului Cul!el&r i l8au a'i-ura! c 'e >&r c&nf&rma !u!ur&r le-il&r i re-ulamen!el&r c&muni'!e i /IU >&r face nimic (en!ru

& n&u cre !ere a numrului credinci& il&r9 Oricum" numrul l&r cre !e" 6n ciuda ace'!&r lideri reli-i& i" i nu da!&ri! l&rJ Scri'&area 'e !ermina cu (recizarea c I'u' 6n'u i fu'e'e i'(i!i! cu aGu!&rul un&r cu>in!e lua!e din Sf9 Scri(!ur9 6n .rile c&muni'!e" c&nduc!&rii Bi'ericil&r cre !ine 'un! i ei i'(i!i.i (rin in!ermediul #DD un&r >er'e!e biblice" mai ale' (rin (a'aGul din R&m9 #B9#: 4ricine s fie supus stp nirilor celor mai nalte", dar ei ui! c ace'! ca(i!&l face aluzie la (u!erea le-i!im9 Cel ce & de.ine" e'!e un 'luGi!&r al lui Dumnezeu (en!ru binele '&cie!.ii i un eNecu!&r al rzbunrii di>ine a'u(ra celui ce face rul9 Dac au!&ri!.ile r'(l!e'c rul i (ede('e'c binele a!unci nu de'(re ele >&rbe !e ace'! ca(i!&l9 6n!r8& a'emenea 'i!ua.ie" nu 'u(unere ci rebeliune le da!&rm9 Dar care e'!e 'i!ua.ia cel&r #DD DDD de Biblii !i

(ri!e 6n R&mEnia4 Eu 6nc a !e(! ' >in cine>a care ' afirme c & ec=i( de &cciden!ali a numra! #DD DDD de Biblii i a a'i'!a! la di'!ribuirea l&r" nici mai mul! nici mai (u.inJ A'er.iunea c&muni !il&r a f&'! umfla!9 Orice ca'ier care ar fi elibera! & c=i!an. de #DD DDD de franci" fr ' fi numra! bancn&! cu bancn&!" ar fi f&'! 'c&' afar imedia!9 !& ER#ECUTAREA CRE3TINIL5R 1N AFRICA CEnd am 'cri' ,92 ?)glise du #ilence tortur epour le C*rist" ?6n r&m9 #trigtul &isericii prigonite", n9!r9A i 7*e' 'ain!' S&>ie!i]ue'5" mai eNi'!au a anumi!a c&r!in de fier i (erdeaua de bambu'9 Acum ace'!ea 'un! de d&meniul !recu!ului9 C&muni'mul nu mai (&rne !e de lEn- zidul Berlinului (en!ru a 'e !ermina 6n C&reea de N&rd9 D&u .ri din Africa" Sudanul i C&n-&8Brazza>ille" au de>eni!" 6n m&d de'c=i'" c&muni'!e9 Siria are un -u>ern de eN!rem '!En- (r&8ma&i'!9 6n anumi!e z&ne din Africa" 'e de'f &ar lu(!e de -=eril c&muni'!e9 Numer&a'e -=erile arabe" an!rena!e de M&'c&>a i BeiGin-" 'e ba!" crezEnd c fac a'!a (en!ru cauza na.iunii l&r9 Dar c&muni !ii nu 'un! a!E! de al!rui !i 6ncE! ' an!reneze -=erile care ' fac lucruri care ' 'luGea'c al!ui ideal decE! al cel&r din!Ei9 Ade(.ii ide&l&-iei r& ii au reu i!" de a'emenea" ' (!rund adEnc 6n !eri!&riul *a&'ului9 Re-re! c limi!ele ace'!ei cr.i nu8mi (ermi! ' &fer de!alii de'(re al!e .ri c&muni'!e din Eur&(a 'au A'ia" cci d&re'c ' 'criu cE!e>a cu>in!e de'(re Africa9 Pe dra(elul '!a!ului C&n-& ?Brazza>illeA fi-ureaz acum ci&canul i '(li-a ?cci 'ecera e'!e necun&'cu! l&cui!&ril&r de ac&l&A9 6n cur'ul (rimei #DF mari adunri (&li!ice de la Brazza>ille" a f&'! cEn!a!" ca imn na.i&nal" In!erna.i&nala9 Cre !inii 6 i aduc amin!e de ac!ele de cruzime c&mi'e de 'imba i care au uci' un mare numr de mi'i&nari i de b !ina i cre !ini" acum cE.i>a ani9 A'!zi" ni !e a'a'ini de !ea(a l&r -u>erneaz .ara9 S ne aducem amin!e d&ar de cE!e>a crime c&mi'e 6n C&n-& de rebelii mani(ula.i de c&muni !i9 Ei au de'c=i' (ie(!urile un&r &ameni >ii i le8au 'mul' inimile (en!ru a li le mEnca9 Au !8 ia! urec=ile i &r-anele 'eNuale ale un&r b !ina i cre !ini (e care i8au f&r.a! a(&i ' i le mnEnce9 Au de'c=i' cu f&r.a -urile cre !inil&r" le8au !urna! 6n ele benzin cu (Elnia du( care le8au '(ar! (En!ecele i au da! f&c benzinei ?eN!ra'e din car!ea Cu>i&'ului Prin!e >an S!raa!en" 4u Dieu pleure?L! Cei ce au

c&mi' a'emenea -r&z>ii erau -=erile an!rena!e de c=inezi" de ru i 'au de cubanezi9 6n (rezen!" ei au (u' mEna (e (u!ere 6n C&n-& ?Brazza>illeA9 Ne cu!remurm" -Endindu8'e la 'uferin.ele cum(li!e (e care (r&babil c le >&r 6ndura cre !inii din.ar acea'!a9 Ar (u!ea fi u!il" 6nde&'ebi cre !inil&r americani" ' reflec!eze la fa(!ul c c&muni'mul ar (u!ea fi in'!aura! 6n S!a!ele Uni!e" ne-rii fiind (rimii 'i 'im(a!izan.i" i c cre !inii din America ar fi 'u(u i un&r !ra!amen!e a'emn!&are dac .ara l&r ar cdea 'ub d&mina.ia c&muni'!9 Mil!&n Ob&!e" (rim8 mini'!ru al U-andei" a declara!: ,9$oinaintm merg ndspre st nga", ceea ce" 6n 'i!ua.ia i'!&ric ac!ual" 6n'eamn: ,9#foi naintm, urmrind o politic al crei re,ultat final va @ lupta contra cretinilor!" 6n 3en<a" Odin-a i8a !ran'f&rma! l&cuin.a 6n!r8un l&c de 6n!Elnire al !u!ur&r 'im(a!izan.il&r '!En-ii" al di(l&ma.il&r c&muni !i i #DB al !u!ur&r cel&r ce d&re'c >ic!&ria '!elei r& ii9 Ni !e (rie!eni c&muni !i au (r&cura! re'ur'ele financiare nece'are lui Odin-a (en!ru a !rimi!e ni !e '!uden.i 6n uni>er'i!.ile la-rului c&muni'!9 3en<a!!a a reu i!" c=iar 6n ul!imul m&men!" ' zdrnicea'c & l&>i!ur de '!a! a lui Odin-a du( cum la *e'&!=&" & al! l&>i!ur de '!a! 6n frun!ea creia 'e afla !&! un a>en!urier 6n '&lda c&muni !il&r a (u!u! fi e>i!a!9 6n fiecare lun" circa :D de !&ne de li!era!ur a!ei'! 'un! eN(&r!a!e din C=ina cu de'!ina.ia Africa9 6n' nu numai -Endirea lui Ma& e'!e un (unc! de a!rac.ieM 6n Africa de Sud" c&muni !ii 6 i a!ra- !inere!ul (rin &r-ii 'eNuale &r-aniza!e 6n!re albi i ne-ri" a a cum a reie i! cu (rileGul unui (r&ce'" care '8a de'f ura! recen!9 *aNambuanf&n-& i la*u>&" 6n !eri!&riile (&r!u-=eze" ni !e -=erile c&muni'!e an!rena!e 6n C=ina" 6n Cuba i 6n Uniunea S&>ie!ic au le-a! ni !e cre !ini i al.i &(&zan.i de ni !e 'cEnduri lun-i (e'!e care au fcu! ' !reac mai mul!e fier'!raie r&!a!i>e" ca i cum ar fi f&'! >&rba de !runc=iuri de arb&ri9 Unul din ace !i criminali care a (&>e'!i! a(&i cele 6n!6m(la!e unui re(&r!er al Gurnalului (arizian ,92e<onde", a declara! cu un zEmbe!: ,9Dup ce cretinii au fost legai, i-am tiat de-a lungul! <ai multe cretine, neg' i albe, au fost violate nainte dea *W spintecate n dou! >ltele au fost violate, fiind nc cu via, dei mruntaiele lor erau vrsate pe pm nt!" Al9 2en!er" Gurnali'! de

& remarcabil &biec!i>i!a!e" 'crie 6n lucrarea 'a ,92es combattants de la terreur": )venimentele descrise aici nu au fost numai nite fapte i,olate!" I'!&ria c&muni'mului a f&'! 'cri' (re!u!indeni cu 'En-e i lacrimi9 ir;< !) ATITUDINEA ,I#ERICII DIN LUMEA LI,ERA FATA DE C5MUNI#M 6n I!alia" F%[ din ale-!&rii >&!eaz (e c&muni !i" 6n )ran.a la fel" Li cre !inii9>&!eaz" 6n m&d inc&n !ien!" 6n fa>&area cel&r care 6i >&r !&r!ura a!unci cEnd >&r (une mEna (e (u!ere9 C&muni !ii 'un! mari '(eciali !i 6n d&meniul 6n el!&riei9 Ei a'i-ur (e !&.i ce!.enii &cciden!ali c" dac >&r aGun-e la (u!ere" nu >&r 6n-rdi liber!.ile reli-i&a'e9 Dar acela i lucru #8a (r&mi' i *enin 6n Ru'ia9 Pr&mi'iunile nu c&'! bani9 I!alia i )ran.a deGa au cun&'cu! re(e!i.ii ale re>&lu.iei9 Cre !inii care 'im(a!izeaz cu c&muni'mul ar face bine ' medi!eze la ci!a!ul urm!&r" eN!ra' din numrul din ianuarie #$H; al ma-azinului m&'c&>i! 7 $oprosi filosofii": Din punctul de vedere al mar3ismleninismului, libertatea de contiin cere renegarea absolut a religiei, nfr ngerea sa deKnitiv i e3cluderea sa din viaa social!"

6n S!a!ele Uni!e ale Americii" '(iri!ul re>&lu.i&nar a lua! & f&rm eN!rem de 'ub!il9 Cu !i!lu inf&rma!i>" >&m lua un ci!a! din lucrarea lui /err< Rubin" unul din!re liderii '!En-ii" in!i!ula! ,9Ro t?H ,floi am amestecat tineree, mu,ic, se3, drog i rebeliune cu trdare i am obinut un amestec greu de distrus!" Ace'! &m" c&n'idera! a nu fi un elemen! (ericul&'" a #D% f&'! (u' 6n liber!a!e de c!re & Cur!e de A(el9 EN(l&zia unei b&mbe" uciderea un&r (&li.i !i" &cu(area un&r cldiri uni>er'i!are 'au a un&r bi'erici 'un! e>enimen!e la &rdinea zilei9 T&a!e ace'!ea ar !rebui &are ' fac din n&i ni !e an!ic&muni !i4 Ce am cE !i-a (rin a'!a4 Li Hi!ler a f&'! un an!ic&muni'!" dar acea'!a nu #8a 6m(iedica! ' fie un !iran i un criminal9 6n &(inia mea" a fi an!ic&muni'! nu 'emnific ab'&lu! nimic9 Eu am mai mul! in!ere' ' !iu cu ce 'c&( ac.i&neaz cine>a decE! ' cun&'c 6m(&!ri>a a ce 'e declar el9 C&muni !ii 'un! i ei &ameni" iar ca a!are !rebuie '8i iubim9 Eu m8am &(u' &ricrui c&m(r&mi' cu c&muni'mul" (en!ru c el 6nce(e 6n!&!deauna cu minciuni9 Niem&ller" (e a!unci >ice8(re edin!e la C&n'iliului M&ndial al Bi'ericil&r" declara (re'ei n&r>e-iene c c&muni'mul nu a mai fcu! mar!iri du( anii #$FD9 C&mi!e!ul de AGu!&r E>an-=elic +erman (en!ru de.inu.i ne-a" 6n anul #$H$" eNi'!en.a de.inu.il&r cre !ini 6n la-rul c&muni'!" iar acea'!a 6n (&fida un&r (r&be e>iden!e9 E'!e & anumi! (&li!ic ce c&n'! 6n a nu8i indi'(une (e c&muni !i9 6n ace'! d&meniu" !&a!e c&m(r&mi'urile au ca efec! dezarmarea c&mba!an.il&r cre !ini care 'un! &bli-a.i ' fac fa. c&muni !il&r9 Al !reilea numr din anul #$H; al /urnalului Pa!riar=iei din M&'c&>a >&rbe !e de & 6n!runire a c&nduc!&ril&r eclezia'!ici de'f ura! 6n +ermania r'ri!ean9 Buie>'Oi" 'ecre!ar (en!ru Afaceri EN!erne al Pa!riar=iei din M&'c&>a a declara! ac&l& c cei EB de ani care sau scurs de la 6evoluia din 4ctombrie au lsat s apar o nou societate socialist a crei caracteristic este #DH de a sluji cau,a pcii i a iubi omenirea!!! toi cretinii

trebuie s accepte faptul c fundamentul revoluiei comuniste este dragostea pentru om i ei trebuie s mulumeasc cu toii lui Dumne,eu pentru revoluia aceasta!" Cei (rezen.i au 6n-=i.i! ace'!e !icl& ii9 Or" (a!r&nul lui Buie>'Oi" Hru ci&>" !&cmai fcu'e cun&'cu! lumii 6n!re-i numrul >ic!imel&r ne>in&>a!e uci'e de S!alin 6n cur'ul ace'!ei re>&lu.ii (en!ru care n&i 'un!em in>i!a.i ' mul.umim lui Dumnezeu9 PEn i fiica lui S!alin a da! 6n >ilea- & mul.ime de a'emenea fa(!e9 Eu nu cred del&c 6n ceea ce 'e nume !e" 6n m&d &bi nui!" an!ic&muni'm" i am refuza! ' ader la &rice &r-aniza.ie an!ic&muni'!" dar a'!a nu 6n'eamn c a fi de ac&rd fie i cu cel mai mic c&m(r&mi' cu c&8 muni'mul" 6n d&meniul reli-i&' 'au 6n (&li!ic9 T&a!e (&durile care 'e >&r '!abili cu c&muni'mul nu >&r a>ea al! efec! decE! facili!a!ea !ra>er'rii de c!re c&muni !i a rEuril&r i &ceanel&r (en!ru a di'!ru-e liber!a!ea9 C&muni'mul e'!e & reli-ie a urii9 Eu cred 6n 6n>.!ura Sf9 I&an al Crucii +nde nu e3ist dragoste, semnai dragoste i vei recolta dragoste!" Ar (rea indica! ' urmm eNem(lul Sf9 Pa!ricO care" du( ce a f&'! ca(!ura! i lua! ca &'!a!ec de c!re irlandezi" !ra!a! la fel ca 'cla>ii din acea >reme" a fu-i! 6n An-lia unde '8a (re-!i! (en!ru & n&bil mi'iune: aceea de a re>eni la >ec=ii 'i '!(Eni" du( ce a de( i! numer&a'e &b'!ac&le" (en!ru a8i aduce la Cri'!&'9 O !raducere li!eral a P'9 #DC9B% ar 'una a'!fel: # piar pcatele de pe pm nt, i cei ri s nu mai 107 fie5" Talmudul c&men!eaz: ,=Sac vor disprea pcatele, nu vor mai fi pctoi!" 6n P>9 FC9F$ '! 'cri': ,9$u,ice: /Cummi-a fcut el, aa am s-i fac i eu, i voi rsplti dup faptele lui50" CEnd cine>a calc (e & fl&are" acea'!a" dre(! rec&m(en'" 6i druie !e (arfumul ei9 Cre !inii 'un! de (ar!ea cel&r &(rima.i de c&muni !i9 Da!&ria l&r e'!e '8i aGu!e" (e ei i Bi'ericile l&r" (unEndu8le la di'(&zi.ie Biblii i li!era!ur cre !in" !rimi.Endu8le E>an-=elia (e calea undel&r i &ferind re'ur'e ma!eriale numra!el&r familii ale mar!iril&r cre !ini9 Cre !inii 'un! de (ar!ea Bi'ericii Sub!erane din .rile c&muni'!e" i nu de (ar!ea c&nduc!&ril&r eclezia'!ici &ficiali care au de>eni! mari&ne!ele c&muni !il&r9 C&muni !ii nu 'un! umani ci acel !i( de 7an!i8&m5" ce>a a'emn!&r an!ima!eriei 6n d&meniul fizicii9 Dac cine>a cau! (rie!enia l&r i c&n!inu '8i mai a'cul!e a'!zi" care ar fi a!i!udinea unui a'emenea &m la a(ari.ia lui

An!icri'!4 Dar ac&rdEnd '(riGin Bi'ericii Sub!erane" n&i 6n>luim cu dra-&'!e i (e cei ce & !&r!ureaz9 Trebuie ca 'luGba n&a'!r '8i cu(rind i (e c&muni !i: i ei 'un! &ameni care !rebuie ' fie cE !i-a.i (en!ru Cri'!&'J

Sf9 Pa!ricO a cE !i-a! Irlanda" iar n&i d&rim ' cE !i-m (en!ru Cri'!&' lumea c&muni'!9 Orice lucrare mi'i&nar unde 'uferin.ele lui Cri'!&' 'un! (redica!e cu ard&are (rezin! & anumi! >al&are" 6n' ac!i>i!a!ea mi'i&nar 6n .rile c&muni'!e !rebuie ' aib (ri&ri!a!e9 Din (unc! de >edere al mEn!uirii" !&.i &amenii 'un! e-ali" 6n' nu la fel '!au lucrurile din (er'(ec!i>a '!ra!e-iei mi'i&nare9 CEnd 'fEn!ul a(&'!&l Pa>el 'crie c Fvang*elia este puterea lui Dumne,eu pentru m ntuirea fiecruia care crede, nt i a iudeului, apoi a grecului? ?R&m9 #9#HA" acea'!a e'!e nu din (ricin c mEn!uirea unui iudeu ar fi mai (re.i&a' decE! mEn!uirea unui &m din!r8& al! na.iune9 El 'e eN(rim a'!fel din (unc!ul de >edere al (ri&ri!.il&r '!ra!e-ice9 Cele mai (u!ernice ar-umen!e de care di'(unea Pa>el cEnd afirma c I'u' e'!e MEn!ui!&rul erau (r&fe.iile afla!e 6n >ec=ile Scrieri Sfin!e ale e>reil&r9 Un &m din!re (-Eni !rebuia ' reflec!eze f&ar!e (r&fund (en!ru a !i dac !rebuia 'au nu ' de>in cre !in9 A de>eni cre !in (u!ea 6n'emna ' fii arunca! (rad fiarel&r 'lba!ice9 Pruden.a 6l fcea '8# 6n!rebe mai 6n!Ei (e un >ecin e>reu cu (ri>ire la !&a!e ace'!ea '(re a !i dac afirma.ia 'fEn!ului Pa>el cu (ri>ire la c&n.inu!ul Scri(!uril&r era eNac!" cci de cele mai mul!e &ri (-Enii nu a>eau acce' la ace'!e !eN!e 'acre9 De &bicei" iudeii r'(undeau c I'u' fu'e'e un im(&'!&r" reducEnd a'!fel la zer& !&a!e ef&r!urile mi8 'i&nare ale a(&'!&lului9 Era deci de (rim im(&r!an. ' (redice E>an-=elia mai 6n!Ei iudeil&r" de(&zi!arii 'uluril&r 'acre" '(re a (une bazele unui im(re'i&nan! -ru( de iude&8cre !ini care ar fi (u!u! mr!uri'i c (r&fe.iile l&r i8au -'i! 6m(linirea 6n Per'&ana lui I'u'9 Numai du( aceea de>enea (&'ibil c&n>er!irea al!&r na.iuni9 Acela i lucru 'e (e!rece i a'!zi9 MEn!uirea unui b !ina din N&ua8+uinee 'au din America de Sud e'!e !&! a!E! de im(&r!an! ca aceea a unui '&>ie!ic9 Dar dac b !ina ul re'(ec!i> rmEne 6n Gun-la 'a" fr a fi mEn!ui!" el nu (&a!e di'!ru-e nici Bi'erica" #D$ nici ci>iliza.ia cre !in9 Or" dac n&i nu aducem mEn!uirea 6n lumea c&muni'!" c&muni !ii 'un! 6n '!are ' di'!ru- a!E! Bi'erica" cE! i ci>iliza.ia cre !in9 S nu ui!m c ei au acumula! eN(erien. b&-a! 6n d&meniul !&r!urii (erfec!e9 Ei (&! lic=ida cre !ini'mul 6n!r8& imen' (ar!e a lumii" du( cum i'lamul #8a lic=ida! (en!ru 'ec&le 6n!re-i 6n Africa de N&rd unde el 6nfl&ri'e mai 6nain!e9 T&a!e '&cie!.ile mi'i&nare care lucreaz la r'(Endirea E>an-=eliei (rin!re (&(&arele

'ubdez>&l!a!e >&r di'(rea a!unci" !&! a a cum >a fi '!in' a(r&a(e 6n 6n!re-ime >ia.a Bi'ericii 6n lumea liber9 6n mai #$H;" ziarul ;imes" din *&ndra anun.a c ni !e 'ubmarine a!&mice '&>ie!ice (a!rulau c&n!inuu de8a lun-ul c&a'!el&r a!lan!ic i (acific a S!a!el&r Uni!e9 )iecare din!re ace'!e 'ubmarine (&8 'ed #H rac=e!e cu & raz de ac.iune ce de( e !e B DDD Om" 6n !im( ce (a!rulele c&n!r&leaz d&ar & fE ie la! de >re& F% Om" de la .rm '(re in!eri&rul .rii9 Ar !rebuie &are ' r'(undem ra>a-iil&r (e care le8ar (u!ea (r&duce ei (rin di'!ru-eri nucleare" dre(! re(re'alii4 Nu ar fi mai bine ' cE !i-m (en!ru Cri'!&' ec=i(aGele ace'!&r 'ubmarine '&>ie!ice4 Li de ce nu am 6ncerca ' cE !i-m lumea c&muni'! alc!ui! din &(riman.i i &(rima.i4 Oda! c&n>er!i.i (en!ru Dumnezeu" c&muni !ii nu >&r mai d&ri nici&da! ' di'!ru- l&cali!.ile n&a'!re (e care le8ar !i (line de Bi'erici i de 'ufle!e credinci&a'e D&mnului9 6n ade>r" eu 6n.ele- (rin !ermenul c&n>er!ire ce>a !&!al diferi! de ceea ce c&n'!i!uie (en!ru mul.i ace'! fen&men a'!zi i care nu9 i8a 6m(iedica! (e cre !inii din diferi!e na.iuni ' 'e &m&are unii (e al.ii 6n cur'ul ##D cel&r d&u rzb&aie m&ndiale" cu binecu>En!area (re&.il&r i (a'!&ril&r l&r9 Eu 6n.ele- (rin c&n>er!ire

& na !ere din n&u" a(ari.ia unei crea!uri n&i care ' 6mbr.i eze (e !&.i &amenii cu dra-&'!ea lui Dumnezeu9 Acea'!a e'!e a!i!udinea n&a'!r >iza>i de c&muni'm: nici ur" nici c&m(r&mi'" ci & dra-&'!e care cE !i- 'ufle!ele9 2&m reu i n&i ' cE !i-m (en!ru Dumnezeu lumea c&muni'!4 Cu 'i-uran." dac 6n!runim urm!&arele d&u c&ndi.ii: 1. 6n (rimul rEnd" !rebuie ' fim ca(abili a r'8 (unde 6n!rebril&r (e care le (&! f&rmula c&muni !ii la adre'a reli-iei9 Acea'!a (re'u(une & en&rm munc in!elec!ual creia >&r !rebui ' i 'e dedice min.ile cele mai lumina!e din in!eri&rul Bi'ericii9 2. 6n al d&ilea rEnd" !rebuie ' !rim n&i 6n ine (e baza (rinci(iil&r (e care le (r&(&>duim9 Nu cerem lucruri im(&'ibile9 ,Fii desv rii" 'au Iubii din toat inima" 'un! (&runci di>ine cr&ra nu li 'e (&a!e r'(unde din!r8& 'in-ur l&>i!ur9 Dar e'!e la fel ca 6n!r8un rzb&i: cucerirea 6nce(e i a(&i e'!e du' la ca(!9 Un lucru e'!e clar: nu (u!em aGun-e la .in! fr & bun '!ra!e-ie9 Se cer decizii !ac!ice zilnice (en!ru a (u!ea 6nain!a9 Princi(iile da!e de D&mnul I'u' indic 'c&(ul care !rebuie ' fie a!in'9 Ceea ce ni 'e cere e'!e ' facem 6n fiecare zi un (a' 6nain!e" 6n acea'! direc.ie9 Nici Dumnezeu" nici &amenii nu ne (&! cere mai mul!9 Dar nici&da! nu >&m cE !i-a lumea c&muni'! fr ace'!e (r&-re'e deci'i>e9 De aceea" cE !i-area (en!ru Cri'!&' a lumii c&muni'!e 'e afl 6n!r8& '!rEn' le-!ur cu & re>&lu.ie cre !in 6n in!eri&rul lumii libere9 ### Dra-&'!ea n&a'!r !rebuie '8i a!in-" de a'emenea" (e an!ic&muni !i" urmEnd ' le ar!m i l&r & cale

n&u i c&n'!ruc!i>9 A(&i" !rebuie '8i 6nc&nGurm cu dra-&'!e (e cei care au acce(!a! diferi!e c&m(r&8 mi'uri9 N&i 6i 6n.ele-em (erfec! (e ca(ii &cciden!ali care (r&cedeaz a'!fel9 Un (r&cen! de ;%[ din &r8 !&d&c ii lumii i FSB din ba(!i !ii eur&(eni !rie'c 6n .ri cu re-im c&muni'!9 Ru(erea rela.iil&r cu liderii &ficiali ar 6n'emna ' rmEnem cu un mic numr de credinci& i9 Dar Sf9 A!ana'ie a (refera! ' rmEn 'in-ur cu ade>rul" a!unci cEnd a>ea c&n!ra 'a unanimi!a!ea unui C&nciliu ecumenic care8# eN(ulza'e 'ub acuza.ia cal&mni&a' de a fi uci' un e(i'c&( i a fi >i&la! & feci&ar9 Un (a( a (refera! (ierderea Bi'ericii 'ale 6n Marea Bri!anie decE! ' renun.e & 'in-ur da! la 6n>.!ura lui Cri'!&' cu (ri>ire la di>&r.9 N&i (u!em '8i 6n.ele-em (e c&nduc!&rii eclezia'!ici din Occiden! i declara.iile (e care le fac ace !ia" dar ne e'!e im(&'ibil ' fim de ac&rd cu dEn ii9 Nu c&m(r&mi'uri" ci mi'iuni cre !ine 'ecre!e 6n lumea c&muni'!" ia! care !rebuie ' fie linia n&a'!r de c&ndui!9 !' CEEA CE NU TRE,UIE #A FACEM )ie (rin 'cri'&ri" fie (e (arcur'ul un&r im(&r!an!e 6n!runiri" am f&'! mereu 6n!reba! ce8i de fcu! (en!ru a 'e ac&rda aGu!&rul nece'ar fra.il&r n& !ri afla.i 6n 'uferin. i (en!ru a 6m(iedica eN!inderea c&mu8 ni'mului 6n lumea liber9 6nain!e de a r'(unde ace'!ei duble 6n!rebri" a >rea ' >&rbe'c mai 6n!Ei de'(re ceea ce nu !rebuie fcu!9 Nu !rebuie ' c&n!inum '&mnul indiferen.ei9 Scrii!&rul ucrainian Le> cenO& a 'cri': ,9)ste teribil s ca,i n lanurile unei nc*isori, dar este mult mai r u s dormi c nd te afli n libertate!" ^ara dumnea>&a'!r i Bi'erica dumnea>&a'!r 'un! i ele .in!e ale c&muni'mului m&ndial care lucreaz deGa cu!End ' (r&>&ace 'ub>er'iunea 6n .ara dumnea>&a'!r" d&rind !&!&da! ' di'!ru- Bi'erica dumnea>&a'!r9 A(&i" nu !rebuie ' ne facem iluzii de ar!e9 S nu ne mEn-Eiem cu fraze banale" cum ar fi de eNem(lu: binele i dreptatea vor triumfa de fiecare dat!" Un a'emenea final (&a!e fi a !e(!a!" une&ri" !im( de 'ec&le 6n!re-i9 6n Africa de N&rd" i'lami'mul a !riumfa! a'u(ra cre !ini'mului acum # DDD de ani i 'i!ua.ia a rma' 6nc ne'c=imba! ac&l&9 CEnd I'u' (r&mi!ea c (&r.ile *&cuin.ei m&r.il&r nu >&r birui ##B ; 8 Adu8.i amin!e de fra.ii !i Bi'erica *ui" El c&n!a (e fa(!ul c ucenicii *ui nu 'e >&r culca (e (erna ne('rii" a !e(!End ca >ic!&ria ' le cad din cer9 Trebuie ' renun.m la

cu>in!e" (e cE! de frum&a'e" (e a!E! de iluz&rii ca: ,9Lumne,eu ne va scpa!" Dumnezeu nu >a in!er>eni nici&da! (en!ru ca d&i i cu d&i ' fac al!ce>a decE! (a!ru9 El nu >a 6n-dui nici&da! ca '&mnul i a(a!ia '(iri!ual ' dea rezul!a!e9 Dac >&m c&n!inua ' !rim ca i (En acum" (er'ecu.iile 6m(&!ri>a cre !inil&r 6n .rile c&muni'!e nu >&r face decE! ' crea'c" iar c&muni'mul >a cun&a !e & i mai mare r'(Endire9 *umea n&a'!r nu e'!e una r&man!ic ci & lume dur 6n care 'l&-anele la m&d" (ur!!&are de '(eran." 'e d&>ede'c a fi & am-ire cura!9 Nu !rebuie ' c&n'iderm c&muni'mul dre(! cel mai redu!abil inamic al n&'!ru fr a realiza !&!&da! c n&i 'un!em c&m(licii 'i9 C&r!ina de fier (&a!e fi de'!ul de u &r '!rb!u!9 Princi(alul &b'!ac&l e'!e (erdeaua de m!a'e a unei >ie.i c&m&de" lini !i!e99 De'cul." un &m lu(!a cu un ali-a!&r" l&>indu8# cu un ba'!&n i !r-Endu8# de c&ad9 Din cEnd 6n cEnd" ali-a!&rul 'e 6n!&rcea '(re el" cln.nind din din.i" dar fr '8 i fac >reun ru9 A!unci i8am zi' &mului re'(ec!i>:

1 Ar!a.i de'!ul de bine i cred c >8a.i (u!ea cE !i-a eNi'!en.a al!fel9 6n!r8& zi" ali-a!&rul > >a a(uca cu din.ii i > >a ucide" cu 'i-uran.J 2 Nici cel mai mic (eric&lJ mi8a r'(un' el9 Uirri! de a!iludmea 'a a!E! de 6ncrez!&are" #8 am6n!ieba!: 3 A.i 6nc=eia! & c&n>en.ie cu ali-a!&rul4 4 O" nuJ zi'e el9 Ali-a!&rul e'!e bine 6nd&(a! 6nain!e de fiecare '(ec!ac&l9 Un ali-a!&r 6mbuiba! nu mu c (e nimeni9 ##C Mul.i cre !ini din lumea liber 'e afl eNac! 96n acea'! 'i!ua.ie9 6n S!a!ele Uni!e" 'e c=el!uie'c mai mul.i bani (e c*e'ing-gum decE! 'e dau (en!ru '(riGinirea mi'iunil&r9 Numer& i cre !ini recun&'c c eu am (erfec! dre(!a!e cEnd (redic !&a!e ace'!ea 6n Occiden!9 Dar a'!a8i in'uficien!9 Se cere a fi lua! i & decizie9 Sun!em n&i 6n '!are ' renun.m la ce>a inu!il" 'au c=iar i la lucruri f&l&'i!&are" (en!ru a ne aduce c&n!ribu.ia la 6nain!area 6m(r.iei lui Dumnezeu" a cauzei 'fin!e a E>an-=eliei4 O bi'eric d&!a! cu in'!ala.ii de na!ur ' a'i-ure c&ndi.ii maNime de c&nf&r! unde 'un! r&'!i!e (redici care (&ar! (ece!ea fil&z&fiei" & bi'eric fr (re&cu(ri mi'i&nare unde 'e di'cu! 'ubiec!e 'ecundare 6n !im( ce &menirea e'!e an-aGa! 6n!r8& cur' care & (&a!e c&nduce la ca!a'!r&f" ei bine" & a'emenea bi'eric (&a!e de>eni un Iuda I'cari&!eanul (en!ru cre !in!a!e9 Ade>ra!a Bi'eric" Mirea'a lui Cri'!&'" e'!e 'fEn! i imacula!: nici&da! ea nu >a de>eni !rd!&are9 Dar Bi'ericile ca!&lic" an-lican" &r!&d&N" lu!eran" ba(!i'!" (en!ic&'!al e!c9 'un! ni !e in'!i!u.ii &mene !i care au Guca! une&ri r&luri murdare9 S ne aducem amin!e de inc=izi.ie" de an!i'emi'm" de cErd ia cu Hi!ler" de 'c=i'mele de!ermina!e de '!abilirea !aberei 6n care 'e afl ade>rul" de ereziile =uli!&are9

Dac nu 'un! !reze i >e-=e!&are" ace'!e Bi'erici (&! fi din n&u !rda!e9 Bi'erica Ba(!i'! din M&'c&>a e'!e f&ar!e c&n!r&>er'a!9 O(iniile cu (ri>ire la ea 'un! di>er-en!e9 E'!e ea 'au nu & bi'eric au!en!ic4 Pen!ru a r'(unde c&rec! ace'!ei 6n!rebri" ar !rebui ' !im 6n ce 'ec!&r nee>an-=eliza! 6 i 6nde(line !e ea lucrarea mi'i&nar9 ##% Reali!a!ea e'!e c" 6n Uniunea S&>ie!ic" Bi'erica Ba(!i'! a acce(!a! ' nu de'f &are ac!i>i!.i mi'i&nare9 O Bi'eric fr mi'iune nu e'!e & ade>ra! Bi'eric9 Pe >remea 6m(ra.il&r r&mani" Bi'erica (er'ecu!a! !rimi!ea mi'i&nari c!re .rile 6nde(ra!a!e9 Bi'erica ba(!i'! &ficial din M&'c&>a nu are '&cie!.i mi'i&nare 8 nici c=iar mi'iuni clande'!ine" 6n li('a cel&r &ficiale care 'un! in!erzi'e9 Acea'! d&>ad e'!e 'uficien! (en!ru a & radia de (e li'!a Bi'ericil&r cre !ine9 Dar care e'!e 'i!ua.ia Bi'ericil&r &cciden!ale4 S&cie!.ile mi'i&nare mer- 6n re-re'9 ENi'! mai (u.ini mi'i&nari (r&!e'!an.i a'!zi ca acum #D ani" iar (rin!re ace !ia (r&(&r.ia e'!e de % femei i un brba!9 P&(ula.ia lumii cre !e cu HB DDD DDD anual9 Din ace'!e HB de mili&ane" numai d&u >&r a>ea fericirea ' a'cul!e E>an-=elia9 C&mba!e.i c&muni'mul" dar fr ar&-an." cci c&muni'mul nu de.ine m&n&(&lul rului: i cre !in!a!ea are (r&(riile 'ale lacune9 Ea ui! de ne>&ile unei lumi (e care a (rimi! (&runca '8 & mEn!uia'c (rin E>an-=elie9 Trebuie ' ne ferim de i'!eria an!ic&muni'! care e'!e !en!a! ' >ad un '(i&n '&>ie!ic 6n !&.i aceia care >&rbe'c 6n fa>&area 'racil&r" flmEnzil&r" a >ic!imel&r di'criminrii ra'iale" na.i&nale 'au reli-i&a'e9 C&muni'mul 'e dez>&l! nu de la 'ine" ci (&rnind de la nedre(!.ile '&cie!.ii n&a'!re9 Nu !rebuie ' a !e(!m ' rez&l>e (&li!icienii (r&blema c&muni'mului9 C=urc=ill a 'cri': fr)ste datoria lumii civili,ate s cucereasc +niunea #ovietic! #ovietele nu repre,int 6usia, ci un concept internaional straniu, strin mentalitii ruseti, adic ##H ostil fa de ceea ce noi numim civili,aie!" Dar acela i C=urc=ill" la 1al!a" (unea & Gum!a!e din Eur&(a 6n mEinile clil&r c&muni !i9 Ric=ard NiN&n a 'cri' 6n 6eader?# Digest" din 'e(!embrie #$H#: #tatele +nite ale >mericii nu trebuie s urmreasc alt obiectiv dec t de a aduce libertate lumii comuniste! " De>eni! (re edin!e SUA" el a f&'! >zu! dan'End" 6n!r8& -rdin (ublic" cu Ceau e'cu" (rimmini'!rul R&mEniei9 Eu nu c&n'ider c '&lu.ia (en!ru 6nce!area ameni.rii c&muni'!e !rebuie cu!a! 6n d&meniul mili!ar" 6n defini!i> nici nu d&re'c & '&lu.ie mili!ar9 De al!fel" nu !im mare lucru de'(re

carac!eri'!icile eNi'!en.ei de du( m&ar!e" a'!fel c" uci-End un c&muni'!" i8am (u!ea r(i &rice (&'ibili!a!e de mEn!uire9 S&lda.ii care ucid" a(rEndu8 i le-i!im .ara" 6 i fac da!&ria fa. de (a!rie" dar ceea ce !rebuie a>u! 6n!&!deauna 6n >edere e'!e & (ace 6n!emeia! (e dre(!a!e9 Orice lu(! cu arma 6ndre(!a! c&n!ra c&muni'mului rmEne ec=i>&c9 6n 2ie!namul de Sud" &rice de.in!&r al unui dra(el >ie!c&n- (&a!e fi uci' de un '&lda! american9 6n acela i !im( 6n'" 6n S!a!ele Uni!e" nimeni nu zice nimic miil&r de &ameni care dem&n'!reaz" (ur!End dra(ele >ie!c&n-9 6n Cuba" nici mcar cE! la ei aca'" americanii nu lu(! c&n!ra c&muni'mului" dar ei c&mba! c&muni'mul 6n 2ie!nam" cu!End !&!&da! realizarea unei alian.e cu '&>ie!ele care" la rEndul l&r" 'u'.in 2ie!c&n-ul9 *u(!a (&li!ic i mili!ar e'!e du' fr & ade>ra! decizie de a &b.ine >ic!&riaM de aceea" nici nu8i de mirare c 'ucce'ul e'!e 6nd&ielnicJ ##:

!* CEEA CE #-AR UTEA FACE E'!e un lucru ne&bi nui! ca & f(!ur &menea'c ' 'e 'inucid din ni !e m&!i>e care nu8i 'un! (er'&nale9 T&!u i" acea'!a e'!e eNac! ceea ce ni 'e cere (rin urm!&arele cu>in!e ale Scri(!urii: ,>ducei-v aminte de cei ce sunt n lanuri, ca i cum ai K i voi legai cu eiC de cei c*inuii, ca unii care i voi suntei n trup" ?E>r9 #B9BA9 Trebuie ' ne le(dm de n&i 6n ine" ' renun.m" ' murim fa. de n&i 6n ine i ' !rim (en!ru Cri'!&'ul care 'ufer 6n Tru(ul Su S(iri!ual" ' 'im.im fiecare durere a 'fin.il&r mar!iri ca i cum ace'!ea ar fi ale n&a'!re 6n ine9 C=iar 6n ace'!e m&men!e" n&i a>em fra.i i 'ur&ri le-a.i cu lan.uri" cu mEinile le-a!e la '(a!e i care" de mai mul!e '(!mEni" !rebuie ' li(ie =rana ca ni !e cEini9 Al.i cre !ini 'un! 6mbrca.i 6n cm i de f&r. i au clu uri 6n -ur9 C=iar acum" d&amna Mal&zeml&>a (lEn-e (en!ru cei : c&(ii care i8au f&'! 'mul i din (ricin c8i 6n>.a cum '8* cun&a'c (e Dumnezeu9 C&(iii ei" (recum i cei ai familiei Sl&b&da i al!e mii de a'emenea c&(ii (lEn- i '!ri- cu di'(erare: ,Fam5 <am5" Dar ei nu8 i >&r mai re>edea nici&da! mamele9 *a &ra cEnd ci!i.i ace'!e rEnduri" 6n C=ina r& ie" un&r cre !ini li 'e 'c&! &c=ii i li 'e !aie limbile9 ##; Trebuie ' murim fa. de n&i 6n ine i ' ne facem una cu ei 6n c=inurile i 'uferin.ele (e care le 6ndur9 C=iar dac e'!e b&-a!" liber" !Enr" bine 'n!&'" un cre !in ade>ra! !rebuie ' 'e a'emene S!(Enului 'u: om al durerii i obinuit cu suferina" ?6'9 %B9BA" iar acea'!a din (ricin c" la fel ca un bure!e" el !rebuie ' 'e 6mbibe cu durerile fiecrui credinci&' 6n (ar!e" 6m(r! indu8le9 Bi'erica Sub!eran ne cere '8i 6m(r! im 'uferin.ele" '8& aGu!m '8 i (&ar!e -reaua 'a cruce" du( eNem(lul lui Sim&n din Cirena care *8a aGu!a! (e Cri'!&' ' Li8& duc (e a Sa9 ,9istignit sub 7oniu Giat", 'e re(e! 6n Bi'erici9 Du( F DDD de ani" (a!a re'(ec!i> nu '8a !er'9 Oare 'e >a '(une i de'(re -enera.ia n&a'!r c cre !inii din .rile c&muni'!e au 'uferi! (er'ecu.ia" au f&'! li('i.i de Biblii" c familiile mar!iril&r au cun&'cu! f&amea i mizeria 6n !im( ce cre !inii din lumea liber erau mai b&-a.i ca &ricEnd4 B&-.iile n&a'!re" c=iar rela!i>e" ne >&r a('a ca

& -rea (&>ar 6n ziua Gudec.ii di>ine9 Li" mai mul! decE! b&-.iile n&a'!re" ne >&r durea c&nf&r!ul n&'!ru" facili!.ile i de(rinderea de a ne 'a!i'face !&a!e (lcerile9 S ne de'crcm deci acum" cEnd 'e mai (&a!e" de ace'!e (&>eri (en!ru a ne (re-!i 6n >ederea 6n!Elnirii cu D&mnul I'u' care ne >a zice: ,FHm fost n temni!" Dac d&ri.i ' a>e.i (ar!e de bun>&in.a i (rie!enia *ui" acce(!a.i ' > afla.i 6n !emni. 6m(reun cu El9 6nc=i'&area e'!e un l&c '(ecial unde 6l (u!e.i 6n!Elni9 Trebuie ' ne ru-m (en!ru Bi'erica Sub!eran9 Ilie era un &m 'u(u' acel&ra i 'lbiciuni ca i n&i" i ##$ !&!u i de ru-ciunile lui 'in-ur de(indea" la un m&men! da!" de'!inul unei na.iuni 6n!re-i9 Trebuie ' ne ru-m i n&i" a>End & '!are de '(iri! a'emn!&are cu aceea a lui Ilie9 Cre !inii din Bi'erica Sub!eran au &r-aniza! 6n Uniunea S&>ie!ic un lan. de ru-ciuni: FC de &re din FC ei 'e r&a- (en!ru cre !inii din lumea liber9 S le urmm eNem(lul i n&i" ru-Endu8ne i &r-anizEnd -ru(uri de ru-ciune9 Trebuie ' cerem (a'!&ril&r i (re&.il&r n& !ri ' fac ru-ciuni (ublice (en!ru mar!irii din .rile c&muni'!e9 A'!fel de ru-ciuni ar (u!ea 6n'&.i fiecare cerem&nie reli-i&a'9 Un >ec=i can&n al unui 'in&d ecumenic declar in>alid &rice li!ur-=ie care nu8i men.i&neaz (e mar!iri9 S nu8i (&menim d&ar (e mar!irii 'ec&lel&r !recu!e" dar i (e cei ce" c=iar 6n zilele n&a'!re" 'un! >ic!ime al c&muni !il&r9 Li" du( cum bine ne 6n>a. unele cr.i de ru-ciune" !rebuie ' a>em -riG a ne ru-a cu ngerii i ar*ang*elii"! )iecare din!re n&i are un 6n-er (zi!&r" d&!a! cu ari(i" !&cmai (en!ru c el >rea ' fie me'a-erul n&'!ru9 S !im a recur-e la 'er>iciile 6n-eril&r n& !ri" '(unEnd fiecare 6n-erului 'u (zi!&r: ,9-idul &erlinului i cortina de fier nu sunt prea nalte pentru voi! #urvolai aceste bariere i ducei-v la c te un cretin aflat n lanuri, la c te o mam lipsit de copiii si, la c te un frate supus torturii i spunei-le c nu sunt uitai i c cineva se roag pentru ei! ntrii-le credina!" A(&i" nu !rebuie ' ne mul.umim cu ru-ciuni &bi nui!e" f&rmale i reci" ci ' ducem ru-ciunea la (ar&Ni'm" a a cum au fcu! E(afr&di! i mai ale' D&mnul I'u' 6n'u i9 #FD Ru-ciunea !rebuie 6n'&.i!" de re-ul" cu un (&'! (eri&dic9 6n Uniunea S&>ie!ic" (&'!ul Bi'ericii Sub!erane e'!e fiNa! >inerea" c=iar i 6n la-rele de munc f&r.a! unde de.inu.ii 'un! 6nf&me!a.i !&a! '(!mEna9 Prin.ii Bi'ericii i e>an-=eli !ii credeau 6n (&'!9 Ter!ullian e'!e au!&rul unui !ra!a!

6n acea'! (ri>in.9 Sf9 P&l<car( c&n'idera (&'!ul dre(! un (u!ernic miGl&c de rezi'!en. c&n!ra i'(i!ei9 *u!=er" Cal>in" S(ur-ebn i" (En nu de mul! ca!&licii" in'i'!au a'u(ra (&'!ului9 Miile de cre !ini 6nc=i i de c&muni !i 'un! (ri>a.i de (&'ibili!a!ea de a (rznui Ma'a D&mnului9 Adu8 ce.i8> amin!e de ei &ri de cE!e &ri > afla.i la )rEn-erea (Einii9 CEnd auzi.i cu>in!ele: tr>cestaeste trupul <eu care se d pentru voi", amin!i.i8> de !ru(ul lui Cri'!&' Ger!fi! (e +&l-&!a" dar i de Tru(ul Su '(iri!ual" Bi'erica" zdr&bi! a'!zi de c&muni !i9 A(&i" ' nu ui!m c nu numai 'En-ele D&mnului n&'!ru a f&'! >r'a!" dar i 'En-ele Mire'ei Sale a f&'! >r'a! (e mul!ele +&l-&!e din lumea zilel&r n&a'!re9 *'a.i ' > cur- & lacrim (en!ru cei ce8 i dau a'!zi !ru(ul i 'En-ele l&r9 Nu c&'uma.i 6m(r! ania a a cum & >i! mnEnc iarba9 CEnd 6n cali!a!e de (ur!!&r al me'aGului Bi'ericii Sub!erane" am re>eni! 6n Occiden!" a(&i 6n Au'!ralia i 6n Africa" i cEnd au a(ru! cr.ile mele 7* ?)glise du#ilencetortureepourle C*rist" ?6n r&m9 7S!ri-!ul Bi'ericii (ri-&ni!e5" n9!r9A i ,9OesprisonsavecDieu" ?6n r&m9 7Cu Dumnezeu 6n Sub!eran5" n9!r9A" reac.ia din (ar!ea cre !inil&r a f&'! f&ar!e (u!ernic9 Cr.ile mele au f&'! !radu'e 6n FB de limbi i mi'iuni (en!ru lumea c&muni'! au f&'! 6n!emeia!e 6n BD de .ri din lumea liber9 #F# Sc&(ul ace'!ei mi'iuni" care c&lab&reaz (e (lanul amici.iei in!erna.i&nale" e'!e de a furniza Bi'ericil&r Sub!erane din .rile c&muni'!e Biblii i cr.i cre !ine !i" de a aGu!a ace'!e Bi'erici (rin in!ermediul un&r emi'iuni radi&f&nice e>an-=elice" de a ac&rda '(iGin ma!erial (a'!&ril&r i familiil&r cre !inil&r mar!iri9 Ace'!e mi'iuni 6 i (r&(un" (rin!re al!ele" ' r'(Endea'c E>an-=elia 6n rEndurile re8 >&lu.i&naril&r din lumea liber9 Pr&filaNia e'!e mai bun decE! !ra!area b&lii9 E'!e (referabil ' e>i!m re>&lu.iile c&muni'!e cE !i-End (en!ru Cri'!&' !inere!ul cu &rien!ri de '!En-a decE! '8i aGu!m (e cre !inii (er'ecu!a.i de c&muni'mul >ic!&ri&'9 S(ur-e&n a '(u': )umi-a dori spiritul misionar din raiuni foarte egoiste! ntradevr, ce bucurie m-ar cuprinde c nd, intr nd in cer, a gsi suflete m ntuite ca urmarea eforturilor depuse de mine, a rugciunilor rostite de mine, a darurilor oferite de mine5 Ce bucurie nespus s le poi au,i ,ic nd: /(oi suntem aici da!&ri! in!ere'ului (e care l8a.i

de(u' 6n ac!i>i!a!ea mi

sionar i datorit eforturilor pe care le-ai ntreprins n aceast privin!0 " )&ar!e mic e'!e numrul cre !inil&r d&!a.i cu ace'! e-&i'm 'fEn!9 Ei 6 i fac (lanuri f&ar!e c&ncre!e (en!ru a mer-e la bi'eric 'au la cinema" alc!uie'c (r&iec!e (reci'e (en!ru c&ncediile l&r" dar nu in!r del&c 6n de!alii (en!ru a8 i (re-!i in!rarea l&r 6n cer9 6n fiecare 'ecund C 'ufle!e (r'e'c ace'! (mEn!" ducEndu8'e 6n >e nicie9 Un numr de C DDD de (er'&ane m&r (e &r" adic #DD DDD (e zi9 Or" #SB din &menire !rie !e 'ub d&mina.ie c&muni'! i a'!fel" (rin f&r.a lucruril&r" nu (&a!e auzi E>an-=elia9 #FF S l'm deci la & (ar!e !&a!e di'cu.iile referi!&are la milenari'm" la b&!ezul c&(iil&r 'au adul.il&r" la 'ucce'iunea a(&'!&lic" la in!er(re!area Sfin!ei Scri(!uri ?care nu a f&'! in'(ira! de Dumnezeu (en!ru a de>eni &biec!ul un&r dezba!eriA" ' l'm la & (ar!e '!u(idi!.ile enun.a!e de c!re unii !e&l&-i m&derni cci !e&l&-ia d na !eri mul!&r cer!uri9 Crede.i 6n Dumnezeu" 6n dra-&'!e" 6n >ia.a >e nic i (&>e'!i.i i'!&ria lui I'u' 'ufle!el&r (ierdu!e9 Nu c&n!a.i (e c&nduc!&rii Bi'ericil&r dumnea>&a'!r (en!ru a8* (redica a'!fel (e I'u'9 Rare&ri au lua! ei & a'emenea ini.ia!i>9 *a &ri-inea S&cie!.ii Biblice '8a afla! & !Enr din ^ara +alil&r" & fa! de la & ferm" care a 6n!Elni! un (a'!&r (lin de credin.9 Mi'iunea (r&!e'!an! 6n C=ina a f&'! lan'a! de un lab&ran!8farmaci'!9 Pi&nierul mi'iunil&r (r&!e'!an!e 6n India era (an!&far9 Care< M&&d< a f&'! ne-u'!&r de 6ncl.min!e iar S(ur-e&n nu a '!udia! nici&da! 6n!r8un c&le-iu9 Scula.i8>" (an!&fari" ne-u'!&ri" &ameni fr (rea mul! cul!ur i fr di(l&me" dar '!(Eni.i de & mare dra-&'!e (en!ru Cri'!&'J P&rni.i cu curaG la lucru (en!ru 'la>a *uiJ Mul.i (a'!&ri i e(i'c&(i >i 'e >&r al!ura (e (arcur'9 Primi.i8i cu bun>&in. cEnd 6i >e.i >edea >enind" dar nu zb&>i.i nici & cli(" cci lucrarea D&mnului e'!e f&ar!e ur-en!J !7 NE$5IA DE C.RI Riarul 7ravda" din au-u'! #$H$ afirm c Uniunea S&>ie!ic" a crei (&(ula.ie re(rezin! mai (u.in de #S#D din (&(ula.ia -l&bului" edi!eaz #SC din (r&duc.ia li!erar m&ndial9 Cre !inaK cred c Biblia e'!e in'(ira! de Dumnezeu" 6n' edi!&rii (ublic f&ar!e (u.in li!era!ur reli-i&a'9 SfEn!a Scri(!ur nu mai e'!e car!ea cu cel mai mare numr de !raduceri" (en!ru c &(era lui *enin a f&'! (ublica! 6n $H; de !raduceri n&i du( anul #$CH" (e cEnd Biblia numai 6n ;;:9 CE! de'(re br& ura r& ie a lui Ma&" acea'!a (ur i 'im(lu inund lumea9 6n .rile

c&muni'!e" Bibliile i li!era!ura reli-i&a' 'un! f&ar!e rare9 6n 'crierea 'a ,92es enfants ellareligion? ?C&(iii i reli-iaA" O-rizO&" un 'crii!&r c&muni'!" i'!&ri'e !e cum 6 i =rne'c (rin.ii din Cu>En!ul lui Dumnezeu (e c&(iii l&r 6n Uniunea S&>ie!ic9 Par!idul a (ublica! ,9liblia *a,lie", car!e care ridiculizeaz Cu>En!ul lui Dumnezeu dar care" !&!u i" c&n.ine eN!ra'e din SfEn!a Scri(!ur9 Cre !inii au li(i! buc.i de =Er!ie (e'!e !&a!e c&men!ariile 'arca'!ice" a a 6ncE! au rma' lizibile numai >er'e!ele biblice9 #FC Ei (&! a'!fel ' =rnea'c 'ufle!ele c&(iil&r l&r9 Credinci& ii f&l&'e'c acela i (r&cedeu i 6n cazul al!&r cr.i a!ei'!e care c&n.in !eN!e din Sf9 Scri(!ur9 Ti(&-rafiile clande'!ine func.i&neaz din (lin" iar" (e de al! (ar!e" in!r 6n .ar mul!e cr.i (rin c&n!raband9 Dar ce 6n'eamn eN(re'ia 7mul!e cr.i5 (en!ru & .ar ca Uniunea S&>ie!ic unde !rie'c FFD DDD DDD de l&cui!&ri" !&.i 6nf&me!a.i de Cu>En!ul lui Dumnezeu de & manier nemai6n!Elni! 6n Occiden!4 Da!&ria n&a'!r e'!e ' le facem r&'! de cr.i9 A'emenea eN(edi.ii 'e de'f &ar fr dificul!.i 6n EN!remul Orien!" unde cr.ile 'un! !rimi'e cu aGu8 !&rul bal&anel&r" de (e !eri!&riul C&reei de Sud9 De a'emenea" am reu i! ' '!r(un-em c&r!ina de fier9 S >edem ce mai '(un c&muni !ii9 ,9Feningrads%aia 7ravda", din #F &c!&mbrie #$H:" >&rbe !e de un val de literatur i tractate religioase dirijate spre ara noastr"! Ar!ic&lul re'(ec!i> ne mai inf&rmeaz c acea'! li!era!ur e'!e r'(Endi! de cre !ini de-=iza.i 6n !uri !i9 Al!e ar!ic&le 'e (lEn- de a & >edea in!rEnd" (rin c&n!raband" 6n 'aci 'au 6n bal&!uri care c&n.in i diferi!e mrfuri de im(&r!9 7 $oprosi filosofii", 6n al H8lea numr al 'u (e anul #$H:" enumera" (rin!re cauzele (er'i'!en.ei reli-iei 6n URSS" distribuirea literaturii!!! venind din strintate"! Cu (rileGul marelui (r&ce' al 'crii!&ril&r '&>ie!ici" +ala'O&> a f&'! acuza! de a 'e fi 6n!Elni! cu & '!rin care r'(undea la ('eud&nimul de Nadia9 Acea'!a ar fi adu' la mn'!irea Tr&i.a Ser-=eie>'Oa" unde ea #8a 6n!Elni! (e +alan'O&>" li!era!ur reli-i&a' (r&>eni! din '!rin!a!e9 Dumnea>&a'!r !rebuie ' aGu!a.i .rile c&muni'!e '8 i (r&cure Biblii i cr.i cre !ine9 #F% *a C=un-Oin-" 6n C=ina" Bibliile" cule-erile de cEn!ri i cr.ile de ru-ciuni au f&'! ar'e 6n (ublic9 Cre !inii au f&'! &bli-a.i ' a'i'!e la acea'! di'!ru-ere9 Unul din!re ei a (r&fi!a! de un m&men! de nea!en.ie a -rzil&r r& ii (en!ru a 'u'!ra-e din f&c & 'in-ur f&aie 6nc nemi'!ui! de flcri9 De ani de zile" Bi'erica clande'!in din ace'! &ra 'e =rnea din f&aia de Scri(!ur care 'c(a'e de

flcrile c&muni'!e9 Mul! >reme m8am 6n!reba!: care (u!ea fi f&aia acea'!a4 Era &are un fra-men! de -eneal&-ii care" de'i-ur are im(&r!an.a 'a" dar (&a!e rmEne de ne6n.ele'4 NdGduie'c ' 6n!Elne'c 6n cer (e 6n-erul Bi'ericii din C=un-Oin- ca '8# felici! (en!ru abili!a!ea cu care a c&ndu' mEna ace'!ui cre !in" cci" du( F ani de cerce!ri" am reu i! ' aflu c" (e f&aia cu (ricina" cre !inii din C=un-Oin(&! ci!i" 6n fiecare duminic" cu>in!ele urm!&are: 1i pe aceasta piatra, voi ,idi &iserica <ea, i porile 2ocuinei morilor nu o vor birui" ?M!9 #H9#;A9 Li a'!fel" Ma& T'e Tun-" fcEnd ' fie ar i de >ii numer& i cre !ini" cerEnd ' li 'e 'c&a! &c=ii i ' li 'e !aie limba" nu >a (u!ea nici&da! ' biruia'c Bi'erica lui Cri'!&'9 C&muni !ii (&! (r&fana lca urile de 6nc=inciune" dar nu (&! face nimic c&n!ra Bi'ericii >ii care e'!e Tru(ul mi'!ic al lui Cri'!&'9 Pe f&aia re'(ec!i>" cre !inii din C=un-Oin(&! ci!i un !eN! care le d curaG ' c&n!inue a !ri9 Dar e'!e bine i dre(! ' facem ' aGun- 6n mEinile l&r i al!e !eN!e biblice care ' le (ermi! '8* cun&a'c mai bine (e Cel care a cldi! Bi'erica i ' !ie mai mul!e lucruri de'(re iad i rai9 JFH

!+ DIFU9AREA E$AN=4ELIEI RIN EMI#IUNI RADI5F5NICE 2ame ii c&muni !i nu (&! 6m(iedica (!runderea 6n .rile l&r a >aluril&r de li!era!ur cre !in" c=iar dac (rezen.a l&r face dificile i (rimeGdi&a'e ace'!e in!rri9 Im(rimeriile clande'!ine 'un! de'c&(eri!e une&ri" urmarea fiind >aluri de are'!ri i ani de 6nc=i'&are9 Dar c&muni !ii nu au >ame i 6n '(a.iu" a'!fel c undele radi& aGun- la de'!ina.ie9 6n C=ina r& ie" ni !e (er'&ane care a'cul! emi'iuni e>an-=elice" (r&>eni!e de la '!a.ii de radi& '!rine" au f&'! c&ndamna!e la m&ar!e9 6n Uniunea S&>ie!ic" eNi'! ni !e '!a.ii de bruiaG" 6n' ace'!e in'!ala.ii 'un! f&ar!e c&'!i'i!&are iar !eri!&riul URSS e'!e imen'9 A a c" (e >a'!e 'u(rafe.e ale .rii" emi'iunile e>an-=elice '!rine 'un! f&ar!e bine rece(.i&na!e9 Acela i lucru 'e c&n'!a! i 6n '!a!ele 'a!eli!e din Eur&(a9 Radi&ul e'!e unul din miGl&acele cele mai eficace9 N&i cun&a !em membri -u>ernamen!ali i di(l&ma.i c&muni !i care a'cul!" cu re-ulari!a!e" a'!fel de (r&-rame9 Am (u!ea ci!i c=iar i cazuri de c&n>er!iri (rin!re ace !ia da!&ri! ace'!ui miGl&c de r'(Endire a E>an-=eliei9 Un !Enr c=inez a reu i! ' fac ' aGun- la n&i & 'cri'&are 6n care (&>e'!e !e c" fiind 6nc a!eu" a >zu! (e >remuri (e ecranul unui cinema!&-raf & femeie #F: care (ur!a & cruciuli.9 6n!rebEnd ce re(rezen!a ace'! &biec!" i '8a r'(un' c crucea acea'!a era 'imb&lul cre !ini'mului9 6n re-iunea re'(ec!i> neeNi'!End cre !ini" 6i era im(&'ibil ' de'c&(ere 'en'ul cu>En8 !ului cre !ini'm9 Du( ce a a'cul!a!" din 6n!Em(lare" & emi'iune e>an-=elic radi&f&nic" a 6nce(u! a urmri cu re-ulari!a!e" & 'erie de emi'iuni i a (rin'

dra-&'!e (en!ru Cri'!&'9 El 'cria a'!fel: 4are Dumne,eu accept i pe cineva care triete n C*ina 6oieR n predicile dumneavoastr, ai vorbit de mai multe ori despre &iseric! Dar la noi, situaia se pre,int n felul urmtor: n cer, Dumne,euC n C*ina comunist, noi! ntre cer i noi, nu e3ist biserici, cci toate au fost nc*ise! Deci, cum putem intra n cerR" Bie!ul !Enr nu !ia c 6n!re cer i C=ina R& ie eNi'!au numer&a'e Bi'erici9 El c&n!inu: Cum ar trebui s m rogR Dumneavoastr terminai ntotdeauna printr-o rugciune, dar eu nu tiu cum s m rog!" EN(rimEnd a!unci ceea ce 6n.ele-ea el (rin ru-ciune" a da! & defini.ie care" du( cun& !in.ele mele" e'!e cea mai frum&a' care a f&'! f&rmula! >re&da!9 6ugciunea - zicea el 8este a vorbi pe tot parcursul ,ilei de aa manier nc t, dup fiecare conversaie, s se poat spune />min0!" Eu cred c !rebuie ' !ra-em i n&i 6n>.min!ele nece'are din!r8 & a'emenea defini.ie9 Cum (&a!e '(une cine>a ,>min", du( & cear! cu '&.ia 'a4 N&i di'(unem de 'cri'&ri (r&>eni!e din Uniunea S&>ie!ic" de la (er'&ane c&n>er!i!e (rin a'cul!area un&r emi'iuni radi&f&nice e>an-=elice" de la &ameni care '8au 6n!&r' la Dumnezeu fr ' fi >zu! >re&da! cum ara! & Biblie9 #F; 6n felul ace'!a" au lua! na !ere n&i c&muail( cre !ine9 Ia! ce 'crie & (er'&an din R&mE!i4: ,9WL@ffaH a v face cunoscut c, n cursul ultimelor trei IunX, peste EB de persoane s-au pocit n saY u l nostru pi ?V & ascultarea programelor cretine difu,ate prin radio 7rintre acestea, se afl i soia efuluide post almriW iei din localitatea noastr! >ici, nu e3ista maimain* nici un credincios! >st,i, toi cei convertii ascult predicarea )vang*eliei! 2ucrai, lucrai c t mai n'lS cu putin, i Dumne,eu v va rsplti!" Mi'iunile (en!ru lumea c&muni'! dif!m:4 I E>an-=elia" (rin (&'!urile de radi&" 6n diferi!e ale .ril&r a'u(ri!e de c&muni !i9 9 -Adu-ii aminte de fraii ti !8 A2UT5R AC5RDAT A#T5RIL5R ,I#ERICII #U,TERANE 3l FAMILIIL5R MARTIRIL5R Cre !inii din .rile c&muni'!e 'un! 'raci i !rebuie ade'ea ' (l!ea'c mari amenzi9 Ei de(un mari ef&r!uri (en!ru a a'i-ura eNi'!en.a (a'!&ril&r l&r9 De aceea e'!e de da!&ria n&a'!r ' le >enim 6n aGu!&r9 *a .rile c&muni'!e !rie'c f&ar!e mul.i cre !ini9 Mar enO&" un de.inu! din!r8un la-r '&>ie!ic" 'crie 6n

celebra 'a car!e <rturia mea", c 6n mai !&a!e ce8 lulele a 6n!Elni! credinci& i9 Li cine (&a!e '(une cE!e 6nc=i'&ri eNi'! 6n Uniunea S&>ie!ic i 6n celelal!e .ri c&muni'!e4 )amiliile mar!iril&r i ale cel&r ce8 i mr!uri'e'c credin.a 6n Dumnezeu 'ufr de f&ame9 Nu e'!e u &r ' le >enim 6n aGu!&r" nu a!E! din cauza 'u(ra>e-=erii c&muni !il&r" cci am 6n>.a! cum ' lucrm fr !irea l&r" cE! mai ale' ca urmare a rezi'!en.ei (e care & 6n!Elnim !&cmai din (ar!ea mar!iril&r cre !ini9 Una din!re 'ur&rile n&a'!re" al crei '&. e'!e 6n 6nc=i'&are" ne8a zi': De ce vrei s ne desprii de cea mai scump prieten a noastr, sora #rcieR" Ni !e cre !ini '&>ie!ici au 6n!reba! dac nu ar (u!ea ' le dea & mEn de aGu!&r financiar fra.il&r l&r &cciden!ali9 2zEnd c 6n !im(ul cel&r %D de ani care '8au 'cur' de la >enirea la (u!ere a c&muni !il&r" #BD cre !inii din Occiden! nu au fcu! nimic (en!ru M aGu!a" i cum ei nu8 i (&! ima-ina c n&i am fi indiferen.i fa! de '&ar!a l&r" au aGun' la c&ncluzia c n&i" &cciden!alii" am fi f&ar!e 'raci9 Li a!unci ei in!en.i&neaz 'E ne ac&rNle un (ic de aGu!&r financiar9 Cu aGu!&rul lui Dumnezeu" reu im ' 6n>in-em 6ncercrile familiil&r cre !ine de a ne refuza aGu!&rul9 A a" de (ild" am (rimi! & frum&a' 'cri'&are de mul.umire din (ar!ea unei mame cu $ c&(ii" al crei '&. a f&'! c&ndamna! la #D ani de 6nc=i'&are:

<ulumesc lui Dumne,eu pentru privilegiul pe care mi A-a acordat de a putea purta o fr ntur din crucea luiCristos! Copilaii mei m ntreab mereu: /Dar c nd se vantoarvetticuR0 )l i-a riscat vraapentru credina sa! C nd comunitii l-au ridicat pe soul meu, i-au btui joc de noi, ,ic nd: /)i bine, s v vin de acum n ajutor Dumne,eul vostru5 $ei vedea cum vei muri de foame!0 7ar dragostea are braul lung! )a ne-a dat p ine adus de departe! Comunitii au rmas de ruine!" Am reu i!" de a'emenea" ' facem ' (!rund alimen!e i =aine 6n la-rele de munc f&r.a! din Siberia9 Am (rimi! i de ac&l& 'cri'&ri de mul.umire9 Auzi.i dumnea>&a'!r4 <ulumesc lui Dumne,eu pentru privelegiulpe care mi A-a acordat de a putea purta o fr ntur din crucea luiCristos5? 4 fr ntur de cruce" cu un '&. 6n (u crie i $ c&(ii de 6n!re.inu!J 6n Occiden!" am auzi! (e cine>a (lEn-Endu8'e c are & cruce -rea de du' de&arece era 'ili! ' cum(ere un mic au!&!uri'm ief!in" ne(u!End (l!i & ma in de luNJ Cei care au mEnca! eNcremen!e i au bu! urin (en!ru a fi c&mi' crima de a crede 6n Dumnezeu au #B# dre(!ul ' (rimea'c & buca! de (Eine din (ar!ea cre !inil&r din lumea liber9 Li" cu 'i-uran." nu le8ar '!rica ' li 'e adau-e & buca! de ci&c&la!9 nvtura celor AD >postoli", & f&ar!e >ec=e car!e cre !in" '(une c un (r&&r&c care cere bani e'!e un fal' (r&&r&c9 D a'emenea a'er.iune 'e (&a!e a(lica &r-aniza.iil&r mi'i&nare9 6n ceea ce m (ri>e !e" eu nu >&i da nici&da! bani unei &r-aniza.ii care mi8i cere: cauza ei ar !rebui ' fie a!E! de n&bil G -l&ri&a' 6ncE! membrii 'i ar !rebui ' fie ru-a.i ' acce(!e daruri din eN!eri&r9 E'!e ab'&lu! inc&rec! ca ni !e (redica!&ri c=ema.i ' c&men!eze >er'e!ul: K ndii-v la lucrurile de sus", ' 'e 'clif&'ea'c a(&i 'ub m&!i> c miGl&acele mi'iunii l&r 'un! in'uficien!e 6n >reme ce ele 'un! ne! 'u(eri&are cel&r a(ar.inEnd (rimei ce!e a(&'!&lice9 E'!e de da!&ria mea ' > '(un care a f&'! 6n!&!deauna i (re!u!indeni 6n>.!ura cre !ini'mului 6n acea'! (ri>in.9 Sf9 Ambr&zie a '(u': Dac fratele meu moare de foame i eu nu-A ajut, sunt un *o! 1i dac fratele meu moare de foame, eu sunt i mai mult: un uciga!" Eu am >zu! numer& i de.inu.i cre !ini murind li!eralmen!e de f&ame9 Cu>in!ele din P'9 B:9F%: Sr>m fost t nr i am mbtr nit, dar n-am v,ut pe cel nepri*nit prsit, nici pe urmaii lui cerindu-i p inea? au f&'!" fr 6nd&ial" c&nf&rme cu reali!a!ea 'ub d&mnia unui &m de !alia lui Da>id"

dar" 'ub re-im c&muni'!" c&(iii ne(ri=ni.il&r care lu(! (en!ru credin.a ade>ra! 6n Dumnezeu 'e =rne'c une&ri cu re'!uri de mEncare i nu 6n!&!deauna beneficiaz de aGu!&r9 Cere.i8i Bi'ericii dumnea>&a'!r ' le >in 6n

132 aGu!&r (rin !&a!e miGl&acele (e care le >a c&n'idera cele mai (&!ri>i!e9 ,9#oviet +t*ania" din C iunie #$H: (ublica !irea c" la ca!edrala &r!&d&N din 3auna'" c&lec!a de la Pa !i a re(rezen!a! #F:C de ruble ceea ce ec=i>aleaz a(r&Nima!i> cu 'alariul anual al unui munci!&r '&>ie!ic" 6n Occiden!" n&i ne aflm de(ar!e de & a'emenea cifi9 Publica.ia C*estiuni de ateism tiinific" din mai #$H; rela!eaz c 6n!r8un 'a! unde" (&!ri>i! afirma.iil&r 'ale" numrul mediu al (er'&anel&r care frec>en!eaz Bi'erica e'!e de circa BDD de (er'&ane" >eni!urile anuale ale ace'!eia '8au dubla!9 Cifra cea mai recen! e'!e FB DDD de ruble9 A'!a 6n'eamn c & (er'&an care mer-e la Bi'erica recun&'cu! &ficial 6n acel 'a! d" 6n medie" ;D de ruble (e an" ceea ce c&re'(unde cu un 'alariu i Gum!a!e al unui lucr!&r din!r8& ferm c&lec!i>9 Eu nu > cer bani (en!ru & mi'iune anume 'au" dac >re.i" nici nu > cer del&c9 28am de'cri' d&ar >ia.a (e care & !rie'c cre !inii care ac!i>eaz 6n cadrul Bi'ericii Sub!erane9 )rumu'e.ea ace'!eia ar !rebui ' > inci!e ' > duce.i imedia! la (a'!&rul dumnea8>&a'!r i la (rie!enii care > 6nc&nG&ar (en!ru a '!abili cum (u!e.i f&l&'i" dumnea>&a'!r i Bi'erica dumnea>&a'!r" (ri>ile-iul de a (ar!ici(a la 'ufe8 rin.ele i la -l&ria >ii!&are a cel&r ale i din!re !&.i ale ii lui Dumnezeu9 R.# UN#URI LA 5,IECflUNILE CELE MAI FREC$ENTE

N&i nu ac&rdm nici & a!en.ie cri!icil&r" (en!ru c" de &bicei" cei ce ne cri!ic ac!i>i!a!ea nu cau! nici&da! ' le >in 6n aGu!&r cre !inil&r (er'ecu!a.i9 In 'c=imb" cei ce le >in 6n aGu!&r nu ne cri!ic nici&da!9 Eu 6n'umi 'un! cu !&!ul indiferen! la ceea ce (&a!e -Endi de'(re mine lumea 6n!rea-" cci ea nu a -Endi! nimic bun nici de'(re D&mnul I'u' Cri'!&'9 6n' a d&ri ' r'(und un&r dubii (ri>ind ac!i>i!a!ea n&a'!r9 Unii cre !ini 'e 6n!reab dac n&i nu 6i c&m8 (r&mi!em i mai mul! (e cre !inii (er'ecu!a.i" fcEnd ' !reac" (rin c&n!raband" 6n lumea c&muni'!" Biblii i al!e aGu!&are" i ac&rdEnd '(riGin Bi'ericii Sub!erane9 Nu 6nca(e 6nd&ial c n&i le8am (ericli!a 'i!ua.ia9 Dar &are nu !&cmai lucrul ace'!a #8a fcu! I'u' 6n'u i 6ndemnEnd (e &ameni ' de>in ucenicii Si: 9at, v trimit ca pe nite oi n mijlocul lupilor" ?M!9 #D9#%A4 A(&'!&lii nu ar fi muri! 6nain!e de >reme ca mar!iri dac I'u' nu i8ar fi c=ema! la & mi'iune care c&m(&r!a a!E!ea ri'curi9 A(&'!&lul Pa>el a (u' 6n (eric&l >ia.a c&n>er!i.il&r 'i: a'cul!End de el" unii au aGun' ' fie da.i la fiare 'lba!ice9 Orice #BC &fi.er al arma!ei lui Cri'!&' !rebuie ' fie -a!a nu numai ' m&ar el 6n'u i" dar i ' !rimi! (e al.ii la m&ar!e (en!ru cauza E>an-=eliei9 Dac Ref&rma!&rii nu au fi (redica! d&c!rina l&r" nu ar fi (l!i! mii de &ameni" (rin mar!iriul f&cului" (re.ul ace'!ei (r&(&>duiri9 De al! (ar!e" nu ar fi muri! ni !e ca!&lici l&>i.i de mEna (r&!e'!an.il&r" dac (a(a nu i8ar fi 6n>.a! c !rebuiau ' 'e &(un la ceea ce el c&n'idera ca fiind & erezie9 Dac cine>a a aGun' c&n>in' de'(re cauza (e care & a(r c e'!e cauza lui Cri'!&'" e'!e dre(! '8 i dea >ia.a (en!ru & a'emenea cauz i '8i 6n>e.e i (e al.ii ' (r&cedeze la fel9 De a'emenea" e'!e f&ar!e (rimeGdi&' ' alimen!ezi un &m afla! (e (unc!ul de a muri de f&ame9 *ucrul ace'!a !rebuie ' fie fcu! cu mul! (ruden.9 Dar &are ar !rebui '8i l'm fr mEncare (e cei 6nf&me!a.i4 E>iden! c nu9 Prin urmare" !rebuie ' c&n!inum" cu !&a!e ri'curile" ac!i>i!a!ea clande'!in" e>i!End la maNimum '!En-ciile i me!&dele -re i!e9 Un cre !in ma-=iar a 'cri' un ar!ic&l 6n care el declar nul ac!i>i!a!ea mea9 Du( (rerea 'a" eu a fi (e (unc!ul de a le-a n&dul frEn-=iei (rin care urmeaz a fi '(Enzura.i cre !inii din .rile c&muni'!e9 Ace'! ar!ic&l a f&'! (ublica! 6n anul #$H:9 Or" nu numai c nici un cre !in ma-=iar nu a f&'! '(Enzura! 'au mcar 6n!emni.a! (e !emeiul ac!i>i!.ii de'f ura!e de n&i" dar '8a (e!recu! eNac! c&n!rariul9 *a &ra ac!ual" 6n Un-aria nu 'e mai afl 6n (u crie" (en!ru credin.a

'a" nici mcar un 'in-ur (r&!e'!an!9 Iar ac!i>i!a!ea (e care & de'f urm nu a c&ndu' la 6nc=i'&are" 6n nici & .ar c&muni'!" decE! & 'in-ur (er'&an" un curier" (en!ru c n&i !im ' lucrm cu de&'ebi! (ruden.9

#B% A fi f&'! >rednic de a fi !ra' la r'(undere dac numrul are'!ril&r 6n .rile c&muni'!e ar fi cre'cu! ca urmare a (ublica.iil&r mele9 Dim(&!ri>" S&cie8 !a!ea Biblic" -ra.ie ac!i>i!.ii de'f ura!e de n&i 6n ace'! 'en'" a f&'! au!&riza! ' !i(rea'c Biblii 6n unele .ri c&muni'!e9 Meri!ul (en!ru realizarea acea'!a" nu mi8a f&'! a!ribui! mie" e>iden!9 Cri!icil&r care mi8au f&'! adre'a!e (en!ru a!i!udinea mea an!ic&muni'!" le r'(und (rin!r8un cu>En! al ui S(ur-e&n: /26S putem face altceva dec t s luptm contra celor cam lupt mpotriva lui Dumne,eu!5 *enin a 'cri': ;oatereligiile i bisericile sun: agenturi ale reaciunii burg*e,e care servesc moi inerii e3ploatrii clasei muncitoare i parali,ai aciunilor proletariatului!" Prin urmare" n&i !rebuii ' deGucm (lanurile lenini !il&r care d&re'c ' di'8 !ru- cre !ini'mul9 Pen!ru acea'!a" a>em &bli-a.ia de a lu(!a c&n!ra c&muni'mului9 Cre !ini'mul a lu(!a! 6n!&!deauna c&n!ra du manil&r 'i9 Bi'erica nu a ca8 n&niza! nici&da! (e >reunul din!re c&nduc!&rii 'i care '8ar fi fcu! >in&>a! de un c&m(r&mi' cu du 8 manul" ci (e aceia care i '8au &(u' lui9 Cei (e care n&i 6i numim 'fin.i" de(ar!e de a fi 'u(&r!a! lini !i.i !irania" au ale' & cale eNac! c&n!rar9 Pa nicul brba! care a f&'! Sf9 Bernard de Clair>auN a 'cri': Cretinul se flete cu moartea unui necredincios pentru c o asemenea moarte este spre slava lui Cristos!" Iar An'elm de Can!ebur<" e>&cEnd cruciadele" a '(u': 4amenii notri, ntorc ndu-se triumftori i purt nd n sulie numeroase capete, ofer un fericit spectacol poporului lui Dumne,eu!" Dac" 6n an'amblul ei" cre !in!a!ea e'!e de ac&rd (en!ru a declara 'fin.i ni !e #BH &ameni care au (r&fera! a'emenea cu>in!e cu (ri>ire la ad>er'arii cre !ini'mului" de ce ar !rebui ' cri!icm (e &ricine e'!e mai m&dera! 6n eN(re'ii i 6n &biec!i>ele urmri!e4 Ia! i un me'aG 6n ace'! 'en': ,9XY cunoscute relele comunismului, strduiete-te s lupi contra lui, dar f-i o sla v din ntoarcerea la Dumne,eu a comunitilor, i nu din ani*ilarea lor!" Die!ric= B&n=&ffer" un cre !in mar!iriza! (en!ru Cri'!&'" e'!e un &m cin'!i! (e (lan m&ndial" !&cmai el care" 6n !im(ul nazi !il&r" a Gu'!ifica! (r&iec!ul (en!ru &m&rErea !iranului9 Li a!unci de ce ar !rebui ' fiu eu !aNa! de an!ic&muni'm neGu'!ifica!" cEnd eu 6i 6ndemn (e cre !ini '8i cE !i-e (e !irani (en!ru Cri'!&'4 Ni !e fra.i (reaiubi.i 6mi re(r& eaz fa(!ul c eu nu (redic & E>an-=elie (ur9 E>an-=elia mea e'!e (lin de lacrimi i 'En-e" de 'cui(a!" de

eNcremen!e i urin care (En-re'c fa.a 'fin.il&r lui Dumnezeu 6n .rile c&muni'!e9 E>an-=elia mea e'!e una murdar" 6n!r8ade>r" nu una (ur9 Dar & E>an-=elie care di'imuleaz a'emenea a!r&ci!.i i nu ne c=eam ' lu(!m (en!ru liber!a!e i dre(!a!e i" 6n acela.i !im(" ' 'uferim cu cei ce 'ufr nu e'!e & E>an-=elie 6n!rea-" c&m(le!9 De al!fel" eu nu cun&'c 6n !&a! i'!&ria Bi'ericii >reun (redica!&r de &arecare im(&r!an. care 'E fi (redica! (re!in'a E>an-=elie (ur9 PEn i I&an +ur8de8Aur a f&'! acuza! c nu 'e .ine de E>an-=elie (en!ru c #8a denun.a!" 6n (redicile 'ale" (e ar=ie(i'c&(ul Te&fil din AleNandria" >in&>a! de !rafic cu &biec!e 'fin!e ?'im&nieA" de de!urnare de f&nduri i de ac!e de >i&len.9 Ace'! 'fEn! 'e manife'!a" de a'emenea" cu furie c&n!ra Eud&Niei" 6m(r!ea'a de-enera! a Bizan.ului" (e care a numi!8& 7a d&ua Izabela"5 a!i!udine care a de!ermina! eNilarea lui9 #B: Oare -re i'e (r&cedEnd a'!fel4 Dar Sf9 Ambr&zie a a>u! dre(!a!e '8i refuze 6m(ra!ului" la 6n!&arcerea din!r8un rzb&i nedre(!" in!rarea 6n Bi'eric4 Dar C=arle' S(ur-e&n de ce nu '8a mr-ini! la & E>an-=elie (ur4 Pen!ru c" 6n !im(ul Rzb&iului de Sece'iune" el a !recu!" 6n m&d de'c=i'" de (ar!ea C&nfedera.iei S!a!el&r din N&rd care lu(!au c&n!ra 'cla>a-i'mului (rac!ica! 6n '!a!ele din Sud9 )ra.ii 'i ba(!i !i din Sud nu '8au 'fii! ' ard cr.ile 'ale i efi-ia 'a9 El nu '8a mr-ini!" (recum >ede.i" la (r&(&>duirea mEn!uirii (er'&nale9 De la a'!fel de (redica!&ri am 6n>.a! eu care e'!e ade>ra!a E>an-=elie9 *uarea mea de (&zi.ie f&ar!e ca!e-&ric 6m(&!ri>a mi!r&(&li.il&r &r!&d&c i i a lideril&r (r&!e'!an.i care" 6n!r8& !abr c&muni'!" fla!eaz ide&l&-ia marNi'!lenini'!" mi8a a!ra' numer&a'e cri!ici9 Dar cE! ade>r c&n.in cri!icile re'(ec!i>e4 CEnd Hi!ler a in>ada! N&r>e-ia" ar=ie(i'c&(ul lu!eran Ber--ra> a refuza! &rice c&m(r&mi' cu el" (referEnd ' fie fcu! (riz&nier9 A(r&a(e 6n unanimi!a!e" (a'!&rii 'i i8au urma! eNem(lul9 Nu m 6nd&ie'c c au (r&ceda! f&ar!e c&rec!9 Dar R&mEnia" Bul-aria" ^rile Bal!ice" Un-aria i Ce=&'l&>acia au f&'! in>ada!e de '&>ie!ici9 Dac liderii di>er'el&r Bi'erici din lumea 6n!rea- rrri8ar '(une c Ber--ra> nu (r&ceda! c&rec!" (&a!e c a reu i '8i 6n.ele-9 Dar ei laud 'u' i !are a!i!udinea 'a" declarEnd8& (erfec! Gu'!ifica! i" 6n acela.i !im(" a az la c&nducerea C&n'iliului M&ndial al Bi'ericil&r (e acei e(i'c&(i i c&nduc!&ri (r&!e'!an.i din Ru'ia" din ^rile Bal!ice" din R&mEnia" din Ce=&'l&>acia e!c9 care 6i

fla!eaz (e &(re'&rii din (r&(riile l&r .ri9 #B; Pa(a Piu' al @H8lea i c&nduc!&rii Bi'ericii *u!erane -ermane din e(&ca nazi'! 'un! cri!ica.i (en!ru a nu fi lua! a(rarea e>reil&r c&n!ra lui Hi!ler9 Dar e>reii au f&'! alun-a.i din P&l&nia i 'un! acum &biec!ul di'criminrii ra'iale 6n Ru'ia9 *iderii &ficiali ai Bi'ericil&r din Uniunea S&>ie!ic au lua! ei &are a(rarea (&(&rului ale'4 Dar C&n'iliul M&ndial al Bi'ericil&r a fcu! lucrul ace'!a4 T&a! lumea ar fi de ac&rd ' '(unem c au!&ri!.ile eclezia'!ice ale Ce=&'l&>aciei au -re i! -ra> nef&rmulEnd (r&!e'!e (ublice (e >remea cEnd .ara l&r a f&'! in>ada! de Hi!ler9 Dar Ce=&'l&>acia a mai f&'! in>ada! & da!" 6n cazul ace'!a de c!re '&>ie!ici9 Oare c&nduc!&rii Bi'ericil&r &ficiale din URSS au (r&!e'!a! c&n!ra ace'!ui ac!4 3ra'n&> *e>i!in" c&mba!an! al Bi'ericii Sub!erane" a (r&!e'!a! (ublic i a f&'! c&ndamna! la : ani de !emni.9 6n' a'!zi cine re(rezin!" 6n Uniunea S&>ie!ic" c&n !iin.a lui Cri'!&'4 Al.ii &biec!eaz a'!fel: 7 ;ot ce spunei dumneavoastr despre comunism ar putea fi adevrat, dar ar fi bine s facem mai nt i ordine n casa noastr, n cretinism!" Acea'!a e'!e !&! una cu a 'u'.ine c fiecare a-en! de (&li.ie ar !rebui mai 6n!Ei ' 'e na'c din n&u i ' de>in un 'fEn! i c abia du( aceea ar a>ea dre(!ul ' lu(!e c&n!ra -an-'!eril&r9 C=iar dac cre !ini'mul (rezin! numer&a'e li('uri i are mul!e defec!e" !&a!e ace'!ea nu8# 6m(iedic del&c ' fie de(&zi!arul ade>rului de'(re Cri'!&' i >ia.a >e nic9 Bi'erica are & la!ur di>in i una uman9 Cu>En!ul lui Dumnezeu" 'acramen!ele" c&muniunea cu 6n-erii i cu 'fin.ii -l&rifica.i" 'u>erani!a!ea lui Cri'!&' i #B$ eNem(lele admirabile ale cel&r care8* urmeaz c&n'!i!uie la!ura di>in a Bi'ericii9 Pc!& ii 'u'ce(!ibili ' c&mi! rul re(rezin! la!ura ei &menea'c9 CE! (ri>e !e c&muni'mul" ace'!a nu numai c nu are nimic di>in" dar nu are nici mcar ce>a uman" (en!ru c el e'!e an!i8uman9 C&muni !ii nu 'e mr-ine'c la a8i (er'ecu!a (e cre !ini: la ei !&!ul e'!e ur9 C&muni !ii 'e ur'c unii (e al.ii9 C&muni'!ul 3&'E-=in 6l de!e'! (e c&muni'!ul DubceOM c&muni'!ul Ma& 6l ur !e (e c&muni'!ul 3&'E-=inM !&>ar ul BreGne> 6l ur !e (e !&>ar ul Ti!&M S!alin i i8a uci' (e cei mai a(r&(ia.i c&lab&ra!&ri" iar Hru ci&> i8a .inu!" 6n 6nc=i'&are" (r&(ria 'a ne>a'! !im( de ; ani9 Bi'erica e'!e (erfec! 6ndre(!.i! ' 'e &(un c&muni'mului !&! a a cum a-en!ul de (&li.ie ne6n!&r' la Dumnezeu 6 i face numai da!&ria a!unci cEnd lu(! c&n!ra

-an-'!eril&r9 Ceea ce ar !rebui fcu! e'!e ca aceia care 'e '&c&!e'c a fi cre !ini ' fac &rdine 6n ca'a l&r i" 6n acela i !im(" ' lu(!e c&n!ra c&muni'mului9 P&a!e c8mi >a re(r& a cine>a: )i bine, activitatea desfurat de &isericile oKciale are i o not de autenticitate, dar ceea ce face misiunea dumneavoastr este tocmai lovitura de graie pentru activitile legale!" Dim(&!ri>9 N&i am aGu!a! Bi'ericile &ficiale9 Pa'!&rul Paul Han''&n" 'ecre!arul )edera.iei *u!erane M&ndiale" a declara! 6n Jristeligt Dagbladet" din C&(en=a-a c 'e afla 6n m'ur ' aGu!e le-al Bi'ericile &ficiale din .rile c&muni'!e (En la c&ncuren.a 'umei de C %DD DDD de c&r&ane" cifr 'u(eri&ar acel&ra din anii (receden.i9

#CD Ia! i & al! obiccHHHme:!&iserica i arc proprii si conductori, preedinii +niunilor neoprutestante, responsabilii sau episcopii si! 1i noi trebuie s ascultm de d nii i, precum tii, unii dintre acetia nu mprtesc opiniile dumnea voastr! (u trebuie s ascultm mai degrab de episcopii notri dec t de dumnea voastr care nu suntei nici mcar episcop i nu ocupai vreo po,iie nalt n ierar*ia ecle,iasticR" R'(un'ul meu ar (u!ea ' >i 'e (ar dre(! & l&>i!ur de !ea!ru9 Ia!8#: ,9Rugai-i s-mi dea o episcopie5?? Cum 'e face c 0urmbrand" care a du' me'aG ii Bi'ericii (ri-&ni!e (e #SB din 'u(rafa.a lumii nu a f&'! 6nc 'fin.i! ca e(i'c&( 'au lider al >reunui cul! (r&!e'!an!" adic al unei 'ec!e creia el nu i8ar a(ar.ine" cci ac&l& nu ar 6n!Em(ina (iedici: Sf9 Ambr&zie a f&'!" 6n!r8ade>r" e(i'c&( 6nain!e c=iar de a fi f&'! =&!eza!9 El nu era un d&c!&r 6n !e&l&-ie ci d&ar de.in!&ral unei mi'iuni din (ar!ea lui Dumnezeu (en!ru !i"eri#$ Ce ' fac dac Bi'erica Sub!eran rmEne" 4n c&n!inuare" (ri>a! de c&n'idera.ie" iar me'aGele 'ale nu Wun! rece(.i&na!e la ni>elurile 'u(eri&are4 Milan Haim&>ici" cel mai mare din!re er&ii lu(!ei cre !ine 6n R&mEnia" a 'uferi! mai (re'u' de !&! ce i8ar &u!ea ima-ina cine>a i a 'u'.inu! i a(ra! 6n!&!deauna (rinci(ii din!re cele mai n&bile9 Pa'!&r lu!eran i unul din!re cei mai mari (redica!&ri ai R&mEniei ci e'!e acum (arac6i'ier al unei Bi'erici din +ermania &cciden!al" 'ub m&!i> c nu a eNi'!a! un al! (&'! care ' i 'e (&a! %feriJ A'!a e'!e i cea mai mic din!re -riGile 'ale" (en!ru c >i&le!ele iube'c umbra9 Per'&nal" nu am nici cea mai mic 6nclina.ie (en!ru (&'!uri im(&r!an!e 6n Bi'eric9 Dar a !rebui! ' dau i D 8Adu8!i amin!e de fra.ii !i #C# ace'! r'(un' 6n f&l&'ul cel&r (en!ru care au!&ri!a!ea eclezia'!ic re(rezin! !&!ul9 Nu !&.i c&nduc!&rii Bi'ericil&r 'un! c&(ii ai lui Dumnezeu9 CEnd d&i c&nduc!&ri eclezia'!ici" unul din +ermania &cciden!al i cellal! din SUA" au 'cri' 6m(&!ri>a mea ni !e 'cri'&ri circulare" mi8am adu' amin!e de ceea ce un i'!&ric ca!&lic a 'cri' cu (ri>ire la 0<cliff: ,>cest instrument al Diavolului, acest vrjma al &isericii, acest factor de de,ordine pentru oamenii nensemnai, acest tip al ipocritului desv rit, acest idol al ereticilor, acest autor al sc*ismelor, acest, g*impe al urii, acest fabricant de minciuni, mpovrat de o nspim nttoare judecat a lui Dumne,eu, a fost lovit de parali,ie i a mai trit

p n n ,iua de #f! #ilvestru c nd sufletul su pervers i-a luat ,borul spre mpria ntunericului!" Du( m&ar!ea 'a" 0<cliff a f&'! eNc&munica! i 'c=ele!ul i8a f&'! eN=uma! '(re a i 'e ri'i(i &a'ele9 Numer& i e(i'c&(i ne8au rma' fideli i diferi.i lideri eclezia'!ici ne8au '(riGini!:

6n rezuma!" 'e (&! re>ela d&i numi!&ri c&muni 6n cadrul cri!icil&r bine in!en.i&na!e9 #9 Unii c&n'ider c >ia.a Bi'ericii" a a cum & cun&'c ei 6n lumea liber" e'!e >ia.a n&rmal9 Bi'erica Sub!eran" cu '!ra!a-emele ei" cu (ar&lele ei" cu 6n!runirile 'ale (rin (duri" cu ne'u(unerea 'a fa. de le-ile S!a!ului" cu infil!ra.iile ei (rin!re c&muni !i" li 'e (are c a (&rni! 6n!r8& direc.ie -re i!9 Ei nu !iu '8& c&n'idere ca un fen&men 6n 6n!re-ime n&u: Bi'erica din ca!ac&mbe ada(!a! la c&ndi.iile '(ecifice #CF 'ec9 @@" unde 'e 6n!Elne'c (erfec.iunea (&li.iei cu (erfec.iunea c&n'(ira.iei9 F9 Ceilal.i nu aGun- ' m e!ic=e!eze i nu !iu unde ' m a eze9 Eu nu a(ar.in nici unei ca!e-&rii umane cun&'cu!e9 Orice &rdin reli-i&' i c=iar &rice '&cie!a!e mi'i&nar (r&!e'!an! 6 i au re-ulile l&r9 Dar du( ce re-uli lucra Sf9 )ranc&i' @a>ier" (rimul mi'i&nar 6n India4 De care re-uli au a'cul!a! Hud'&n Ta<l&r" Care<" M&rri'&n" Pa!!&n" *i>in-'!&ne4 Ei au '!abili! re-uli (en!ru 'ucce'&rii l&r" dar ei erau re-uli (en!ru ei 6n i i9 A a a f&'! 6n!&!deauna (en!ru (i&nieri9 )r a 6ncerca ' m c&m(ar cu ace'!e (er'&nali!.i marcan!e" eu 'un!" la ni>elul meu" un (recur'&r i unul din!re (rimii cre !ini care au adu' Occiden!ului me'aGul Bi'ericii Sub!erane9 Nici un (redece'&r nu mi8a fiNa! re-uli cEnd am (u' 6n func.iune lucrarea mi'i&nar clande'!in 6n arma!a '&>ie!ic9 Eu nu (&! fi Gudeca! du( nici & re-ul '!abili! mai dinain!e &ricare i &ricum ar fi acea'!a9 Li dac >re&da! .4 dumnea>&a'!r ar aGun-e (e mEna c&muni !il&r i a.i fi ne>&i.i ' > de'f ura.i ac!i>i!a!ea 6n 'ecre!" >a !rebui ' face.i lucrul ace'!a (&!ri>i! un&r re-Yiii care le >e.i (relua de la mine9 Am de>eni! .in!a un&r a!acuri (er'&nale: am f&'! c&n'idera! nebun" (&'eda! de Sa!an" nazi'!" fa'ci'!" an!i'emi!" c&muni'!" anar=i'!" a-en! al iezui.il&r" analfabe!" !ri &r" -an-'!er e!c9 Dar !&a!e ace'!e ca8 l&mnii nu au a!in' nici&da! -radul de &r&are al acel&ra care au f&'! (r&fera!e la adre'a acel&r fiirKMc care '!rluce'c azi 6n ceruri de & manier inc&m8 (arabil9 *a urma urmei" de ce ar !rebui ' m a(r #CB eu" un ne>rednic 'luGi!&r al D&mnului" dac 'fin.ii ace !ia au 'uferi! cu mul! mai mul! decE! mine4 6n' >reau" cu !&a! =&!rErea" ' a(r cauza Bi'ericii Sub!erane9 Nu >reau ' acce(! c&n!e'!area ade>ruril&r (e care le8am '(u' cu (ri>ire la 'u8 ferin.ele i >ic!&riile 'ale9 Ad>er'arii cau! '8i 6n ele (e cre !ini" &rien!End -Endurile l&r '(re me'a-er i nu '(re me'aG9 Ei ar d&ri '8i >ad (e &ameni di'cu!End de'(re (er'&ana lui Ric=ard

0urmbrand i nu de'(re Bi'erica Sub!eran9 Dar ei nu8 i >&r (u!ea a!in-e ace'! 'c&( necin'!i!" cci cauza Bi'ericii

Sub!erane e'!e c=iar de (e acum aceea a cre !inil&r din !&a! lumea liber unde numrul mi'iunil&r me8 ni!e '8& 'u'.in cre !e >er!i-in&'9 2&m cE !i-a cu 'i-uran." (en!ru c D&mnul I'u' Cri'!&' e'!e de (ar8 !ea n&a'!r9 )r a 6ncerca ' f&rmulez & a(&l&-ie meni! ' r'(und !u!ur&r &biec.il&r f&rmula!e la adre'a n&a'!r" !rebuie" !&!u i" ' '(un c n&i mer-em cu 6ndrzneal 6nain!e i c c=el!uim nebune !e9 Eu nu i-n&r fa(!ul c 'un! (r!ini!&r" dar eNi'! i & (ar.iali!a!e 'fEn!9 CEnd e>reii au f&'! ar i de nazi !i" !rebuia 6n!r8ade>r ca cine>a ' fi f&'! (ar.ial: ar fi f&'! nedre(! '8 i (un !&! felul de 6n!rebri9 Oare a!unci 'e (u!ea 6n!reba dac e>reii nu c&mi'e'er nici&da! -re eli c&n!ra (&(&rului -erman" dac unii din!re ei nu de>eni'er f&ar!e >in&>a.i fa. de Re(ublica de la 0eimar" dac Hi!ler nu a>ea del&c dre(!a!e reclamEnd mai mul! '(a.iu >i!al 6n >remea cEnd Marea Bri!anie a>ea un im(eriu m&ndial" iar Ru'ia un !eri!&riu (e cE! de imen' (e a!E! de (r&'! admini'!ra!" e!c4 Nu 'e (u!eau (une a!unci a'!fel de 6n!rebri: adul.i i c=iar c&(ii erau arunca.i 6n f&c" i !rebuia ca ace !ia ' fie a(ra.i9 Nu mai c&n!a nimic: (ar.iali!a!ea era a!unci 'in-ura a!i!udine >alabil9 De al! (ar!e" nu !rebuie ' idealizm Bi'erica Sub!eran9 Ea are (ca!ele ei a a cum le are (e ale 'ale i Bi'erica &ficial din .rile c&muni'!e9 Dar ea e'!e (er'ecu!a!" i acea'!a m &bli- ' iau a(rarea c&mba!an.il&r clande'!ini9 P&!ri>i! Talmudului: Dac un om nedrept persecut pe un drept, Dumne,eu este de partea dreptului persecutat! Dac un drept persecut un om nedrept, Dumne,eu este de partea nedreptului! Dumne,eu este ntotdeauna de partea celor persecutai!" )a(!ul de a m a eza" fr ec=i>&c" de & 'in-ur (ar!e nu8mi (r&cur cer!i!udinea iluz&rie care 6n8 '&.e !e" de &bicei" (ar.iali!a!ea9 Nu eNi'! a>er' fr re>er'" nici reali!a!e fr c&n!ra8reali!a!e9 Ar fi mul!e lucruri de '(u' 6n fa>&area dial&-ului cu c&muni !ii9 De a'emenea" c&n!ac!ele cu Bi'ericile &ficiale 'un! f&ar!e u!ile" a'!fel c !&.i cei ce & (&! face 'un! in>i!a.i ' c&n!inue men.inerea l&r" dar fr a ui!a >re&da! (e fra.ii l&r din 6nc=i'&are9 144 &( ULTIMELE MELE CU$INTE <uli cretini din lumea liber, dac ar fi trit pe vremea lui (oe, ar fi ,is cu siguran: ,9$oinu vedem nici un semn prevestitor de ploaie! (oe trebuie s fie unul dintre aceti maniaci de dreapta

care vede pc!& i (re!u!indeni9 El ar face cu mul! mai bine 'a'e .in de ade>ra!a reli-ie i de unicul Cu >En! di>in9 A (rezice & ca!a'!r&f -e&l&-ic iminen! nu8i !reaba 'a9 +e&l&-ia i (&!&(ul nu fac (ar!e din reli-ie care nu urmrete dec t m ntuirea personal i individual prin s ngele lui <esia care va trebui s vin ntr-o bun ,i! 4ricum, nu este vorba de nici o urgen!"

Li" de'i-ur" cu mici eNce(.ii" ei ar fi (ieri! 6m(reun cu cei nele-iui.i9 Semnele clare ale unei amenin.ri c&muni'!e 'un!" cu 'i-uran." mul! mai numer&a'e decE! erau 'emnele (&!&(ului (e >remea lui N&e" cEnd ace'!a a 6nce(u! ' c&n'!ruia'c c&rabia9 CE! (ri>e !e cu>En!ul lui N&e" el >enea direc! de la Dumnezeu9 Or" Dumnezeu are & idee Gu'! de'(re ceea ce e'!e Cu>En!ul Su cura!M !&!u i" El in'!ruie !e (e un &m care 6n>a. (e al.ii ' !ria'c 6n ne(ri=nire ' nu 'ublinieze" (en!ru un !im(" numai (r&blema mEn!uirii #CD 1 (er'&nale" dar ' >&rbea'c i de'(re -e&l&-ie i ' fac ni !e (reziceri me!e&r&l&-ice9 Iar acea'!a !&cmai din (ricin c marea ca!a'!r&f care a>ea ' 'e (r&duc4 !rebuia ' fie & (edea(' a lui Dumnezeu" du( cum e'!e c&muni'mul9 Semnele unei ca!a'!.&fe care 'e a(r&(ie 'un!9 de'i-ur" mai numer&a'e decE! erau (e >remea lui N&e a'a'inarea lui /&=n 3enned< de c!re O'Tald care 'e afla 6n '&lda M&'c&>eiM a'a'inarea lui R&berJ 3enned< de c!re Sir=an" cel care 'cri'e'e 6n Gurnalui 'u in!im c cel mai bun din!re 'i'!emele (&li!ice ar fi c&muni'mul9 EN(l&zii" &m&rErea un&r (&li.i !i" 'cene de re>&l! i de &cu(are a un&r cldiri uni8 >er'i!are 'un! !&! a!E!ea ac!e de in'(ira.ie c&muni'! care de>in lucruri la &rdinea zilei 6n Occiden!9 +u' Hali" 'ecre!ar al Par!idului C&muni'! American" declara acum FD de ani" (e cEnd era 6nc !Enr: ntre,resc momentul c nd ultimul parlamentar va fi trangulat cu maele ultimului predicator! 1i, doarece cretinilor le place s vorbeasc de s nge, de ce nu le-am face o mic baie de s ngeR ;iai g tul copiilor lor i ntindeipe bnci nite persoane ndoliate, ls ndu-le s se scalde n propriul lor s nge, i vom vedea atunci dac vor mai simi plcerea de a-i c nta imnurile lor religioase!" ?Audien. din Subc&mi!e!ul Sena!&rial al SUA" C&n-re'ul al ;Hlea" (a-9:$;A9 Du( aceea 6n' Hali a lucra! mul! i a aGun' ' afirme" la un m&men! da!" c c&muni !ii i cre !inii liberali au a!E!ea 'c&(uri c&mune 6ncE! !rebuie ' lucreze 6m(reun (en!ru a8 i a!in-e 'c&(urile9 Acea'!a nu a>ea ' 6n'emne nicidecum !riumful cre !ini'mului" cauz (en!ru care Hali nu ar #C: fi acce(!a!" cu nici un c=i(" ' lucreze9 Li a!unci care a f&'! 'c&(ul 'u4 S8a aGun'" 6n (rezen!" ca ni !e c&

muni !i ' fie in>i!a.i ' ia cu>En!ul 6n cur'ul un&r 'er>icii reli-i&a'e 6n bi'erici din S!a!ele Uni!e ale Americii9 Oare ar fi (u!u! aGun-e" (rin acea'!a" !e&l&-i i (a'!&ri ' (re-!ea'c" 6n m&d inc&n !ien!" baia de 'En-e de'!ina! fra.il&r l&r4 Am men.i&na! deGa influen.a c&muni'mului 6n I!alia i 6n )ran.a9 6n Marea Bri!anie" influen.a acea'!a e'!e f&ar!e (u!ernic 6n mi carea 'indical9 ,=!iverpoolDaily 7ost" din F$ mai #$H; dez>luie c Sir Hu-= +reene" (e a!unci direc!&r -eneral al BBC" a admi' c ni !e c&muni !i fac (ar!e din (er'&nalul 'u" dar caceastanu-A privete!" 6n 'c=imb" lucrul ace'!a 6i (ri>e !e (e a'cul!!&rii care (&! a>ea creierul '(la! de c!re ni !e (r&c&muni !i mai mul! 'au mai (u.in clande'!ini9 6n !&a!e '!a!ele arabe" 'indica!ele" uni>er'i!.ile" arma!a" (&li.ia i c&muni!.ile fra.il&r mu'ulmani 'un! mina!e de c&muni !i9 P&!ri>i! ADN din mai #$H$" 3remlinul 6 i finan.eaz &fen'i>a 'a m&ndial" du( cum urmeaz: 6n Brazilia" CD de mili&ane anualM 6n Ar-en!ina" BD mili&aneM 6n MeNic" FCM 6n C=ile" #CM 6n India" BDM 6n Ind&nezia" BDD9 S!a!ul 3erala" din India" (rime !e din (ar!ea 3remlinului HH mili&ane anualM Turcia" #D mili&ane9 6n /a(&nia" ni !e (r&fe'&ri '8au 'inuci' ca urmare a un&r !ulburri de '&r-in!e c&muni'! care au a>u! l&c 6n cen!rele uni>er'i!are9 6n cur'ul ace'!&r mani8 fe'!a.ii" ei au !rebui!" ca i 6n C=ina" '8 i mr8 !uri'ea'c (ublic >in&>.ia9 DeGa am 'emnala! n&rii unei a(r&(ia!e fur!uni care 'e acumuleaz dea'u(ra Africii9 Prin anul #$:B" c&muni !ii c=inezi" deGa de.in!&ri ai b&mbei a!&mice" au c&n'!rui! (r&iec!ile !ele-=ida!e (e care 'un! deci i ' le lan'eze9 C&muni !ii ru i au deGa b&mba &rbi!al9 *a &ra cEnd ci!i.i ace'!e rEnduri" (&a!e c acea'!a !rece (e dea'u(ra dumnea>&a'!r9 Or" &rice 'emn!ur a un&r !ra!a!e cu ei e'!e fr >al&are de&arece ace !ia nu &bi nuie'c '8 i .in (r&mi'iunile9 Dar c&muni'mul (&a!e fi 6nfrEn!9 Dumnezeu are" 6n ace'! 'c&(" un in'!rumen! de >al&are 8 Bi'erica Sub!eran" care in'(ir (&(&arel&r a'u(ri!e cel mai n&bil ideal: 'luGirea lui Cri'!&'9 Acea'! Bi'eric clande'!in 'e infil!reaz c=iar (rin!re c&muni !ii care &cu( (&'!uri 6nal!e" i ea e'!e ca(abil de a8i cE !i-a (en!ru Cri'!&'9 Am 6n fa. un !eanc de 'cri'&ri (r&>eni!e din (ar!ea un&r cre !ini 6nc=i i 6n Uniunea S&>ie!ic9 T&a!e 'cri'&rile ace'!ea 'c&! la i>eal cali!.ile ace'!&r c&mba!an.i9 Ia! cE!e>a eN!ra'e din ele: Comunitii au pus un afi pe peretele celulei noastre: /6aiunea lupt

contra religiei!0 Dar, dup cum se tie, armele nu sunt utili,ate niciodat contra morilor, ci mpotnva celor vii! >Kul acesta mi-a dat o nou certitudine c religia este plin de via i I-am

mulumit lui Dumne,eu!" Un al! cre !in reda & 'cen a (r&ce'ului 'u9 Un c&(il al al!ui credinci&' a f&'! ci8!a! ca mar!&r al acuzrii: ,9Dar copiii notri nu tiu ce este frica! >tunci c nd judectorul A-a ntrebat cine bote,a pe noii convertii, copilul a rspuns: />ceasta este o problem intern a &isericii cretineC eu nu v pot furni,a informaii n aceast privin! #ecretele &isericii nu sunt destinate necredincioilor! 7ocii-v, i atunci vei avea dreptul s tii ce se petrece n #C; #C$ &iseric!" C&(ilul re'(ec!i> era c&n !ien! c" >&rbind a'!fel" ri'ca ' fie 'mul' (en!ru !&!deauna din miGl&cul familiei 'ale9 6n'" 6n '(a!ele c&r!inei de fier" Cri'!&' e'!e iubi! 6n 'in-urul m&d 6n care !rebuie ' fie iubi!: (En la nebunie i cu (re.ul &ricrui 'acrificiu9 Minai" fiul meu" a f&'! cre'cu! 6n!r8& a!m&'fer de are'!ri i de (r&ce'e care8i de>eni'e f&ar!e familiar9 6n!r8& 'cri'&are >eni! din 6nc=i'&rile '&>ie!ice" -'im declara.ia final (e care a fcu!8& 6nain!ea !ribunalului fra!ele Alfred B&e!!c=er: #ingurul scop al vieii mele este acela dea aduce la Cristos c t mai muli pctoi cu putin! Comunitii sf resc, n general, prin a trimite la nc*isoare pe proprii lor tovari! Dumneavoastr, domnule judector, c nd v vei afla pe banca acu,ailor, aducei-v aminte de mrturia pe care am depus-o eu pentru Cristos!" Bi'erica Sub!eran lu(! (en!ru mEn!uirea &a8 menil&r9 Dar" a'emenea lui N&e" ea nu 'e rezum la d&meniul (ur reli-i&'9 Ea 'e a az" de a'emenea" 6n a>an-arda cel&r ce lu(! (en!ru eliberarea lumii de amenin.area c&muni'!9 )iind (er'ecu!a!" ea 6 i (&a!e a!ribui 'ie i cu>in!ele adre'a!e &dini&ar de T=e&d&re de Beze re-elui Na>arrei: #ire, este de resortul &isericii lui Dumne,eu, n numele cruia vorbesc, s primeasc lovituri i nu s loveasc! Dar a ruga s-i aminteasc <ajestatea $oastr c &iserica este nicovala de care s-au tocit multe ciocane!" Cre !inii din lumea liber !rebuie ' 'u'.in" cu !&a! inima l&r" Bi'erica Sub!eranM 6n caz c&n!rar" ei >&r >edea" c=iar 6n !im(ul ace'!ei -enera.ii" (r&(riile l&r Bi'erici r'!urna!e i di'!ru'e9 Nu eNi'! & al! al!erna!i>9 #%D 1 Mai mare decE! Bi'erica e'!e D&mnul I'u' Cri'!&'" Ca(ul ei" care >a !urna Du=ul SfEn! i =arul *ui

(e'!e !&.i cei ce mer- (e urmele l&r9 Di'cu.iile de ar!e de'(re fuzi&narea Bi'ericil&r fr credinci& i din Occiden! >&r face l&c unei ade>ra!e uniri 6n!re Bi'erica liber i aceea a mar!iril&r9 Unul din!re me'a-erii n& !ri 'crie: mi amintesc i acum de bucuria pe care a resimit-o una dintre surorile noastre, noaptea trecut, n +niunea #ovietic, la vederea &ibliilor ruseti! $enind n pas alergtor, ea a srutat mormanul de &iblii i a nceput s danse,e! >tunci, soul ei, ea i cu mine ne-am rugat i am mulumit Domnului! > doua ,i, fratele s-a tre,it la ora cinci dimineaa pentru a mpac*eta i a distribui crile primite!" O a'emenea bucurie i & a'!fel de dra-&'!e 'un! c&n!a-i&a'e9 Cre !inii din Occiden! >&r 6n>.a de la Bi'erica Sub!eran en!u8 zia'mul" bucuria ade>ra! i (re.uirea Cu>En!ului lui Dumnezeu9 Ei >&r aGun-e ' 6n.elea- cE! de n&bil e'!e >&ca.ia &'!a ului lui Cri'!&'9 Ei >&r re'im.i di>ina nerbdare de a >edea >enind 6m(r.ia lui Dumnezeu9 Dac ar fi ' (r&cedez du( (r&(riile mele d&rin.e" m8a re!ra-e 6n!r8& dulce i lini !i! c&muniune cu Dumnezeu" a'emn!&are aceleia (e care am cun&'cu!8& 6n 'in-ur!a!ea 6nc=i'&rii mele9 Dar Dumnezeu e'!e 'u>eran" i eu nu -'e'c (r! ie cu El decE! ac&l& unde 'e aud '!ri-!ele 'c&a'e de fra.ii mei b!u.i i !&r!ura.i9 *&cul meu e'!e (e +&l-&!a 'ec&lului @@9 Ac&l& 'ufer din n&u Cri'!&' 6n Tru(ul Su '(iri!ual9 *a drea(!a *ui" 6ndur c=inurile 6n-r&zi!&are !El=arul care '8a (&ci!9 Ul!imele cu>in!e ale lui Rin&>ie>" (re edin!ele In!erna.i&nalei #%# C&muni'!e9 6m(u ca! de S!alin" au f&'!:

Israele5 Domnul, Dumne,eul nostru, este singurul Dumne,eu5" Ul!imele cu>in!e al lui Ia-&da" ef al (&li.iei 'ecre!e ru'e" au f&'!: ;rebuie s e3iste un Dumne,eu, )l pedepsete pcatele mele5" Li ul!i8 mele cu>in!e ale lui 1ar&'la>'Oi" (re edin!ele &r-aniza.iei in!erna.i&nale a cel&r frDumne,eu", au f&'!: Sr>rdei toate crile mele, v rog5 Iat #f ntul! Deja de mult vreme m ateapt! )l este acolo5" *a '!En-a crucii lui Cri'!&' 'e afl c&muni !ii ne(&ci.i care 6ncearc (r&funda 'uferin. de!er8 mina! de & c&n !iin. rea9 A(&i" e'!e mul.imea care 'e numr azi cu mili&anele i care 'e limi!eaz ' (ri>ea'c la ceea ce 'e (e!rece" ca al!da! (e +&l-&!a9 Din -ura Mire'ei lui Cri'!&' 'ca( un '!ri-! a'emn!&r aceluia care '8a auzi! la m&ar!ea MEn!ui!&rului9 Sc&(ul ace'!ei cr.i a f&'! acela de a > face ' auzi.i ace'! '!ri-!9 Li nu e'!e d&ar un '!ri-! de 'uferin." cci ei au 6n>.a! ' 'u(&r!e 'uferin.a acea'!aM dar e'!e un '!ri-! de durere (en!ru mul.imile de c&muni !i i de &ameni 6nd&c!rina.i de c&muni !i care nu (&! >eni la I'u' din (ricin c nu are cine ' li8* fac cun&'cu!9 Mi8ar (lcea ' (r'e'c acea'! lucrare de '(riGinire a Bi'ericii Sub!erane i ' m duc 6n uni>er'i!.ile de !e&l&-ie" 6n cabine!ele de lucru ale (a'!&ril&r" la c&nduc!&rii eclezia'!ici" i ' le '(un:

9ncetai a diseca &iblia!, punei capt ,adarnicelor voastre de,bateri teologice i interminabilelor i inutilelor discuii pentru a se stabili dac va a vea loc sau nu o fu,iune a unor nimicuri!" Unii '(un c eu 'un! nebun" i a d&ri ' '!ri- ca un nebun c" 6n lumea '&>ie!ic" 'ufle!ele mer- 6n iad du( ce aii !ri! un infern !ere'!ru9 Cauza (ierderii l&r e'!e ne-liGen.a dumnea>&a'!r9 Oare nu > !eme.i de Dumnezeu4 Nu > -Endi.i c &da! >a !rebui ' da.i '&c&!eal 6nain!ea *ui de'(re >ia.a dumnea>&a'!r4 Eu >&rbe'c blEnd" 6n!r8ade>r" dar !iu i ' 'cui( flcri9 Dac cu>in!ele bune au rma' fr efec!" m >d ne>&i! ' biciuie'c cu a'(rime" a a cum (r&ceda i D&mnul I'u' une&ri9 Cre !inii din .rile c&muni'!e au 'u(&r!a! >ia.a de 6nc=i'&are" fr ' a !e(!e >reun aGu!&r din (ar!ea Occiden!ului9 Ei au (zi! credin.a" dar nu (&! '8& r'(Endea'c '(re a aGun-e la &rice f(!ur" du( cum le8& (&runce !e imen'a l&r dra-&'!e" dac nu 'un! aGu!a.i9 Sufle!ele care au de>eni! >ic!ime ale &!r>i!ei ide&l&-ii c&muni'!e eN(erimen!eaz & mare dece(.ie i au rni adEnci (e care eu nu (&! ' nu le re'im!9 Nu a.i >rea i dumnea>&a'!r ' c&n!ribui.i la >indecarea ace'!&r c&m(li!e dureri i rni4 6nc=eind" >reau ' > '(un c nu am fcu! acea'! a!r&ce de'criere a 'uferin.el&r ace'!&r cre !ini (en!ru a > (r&duce mil" cel (u.in fa. de ei" dar (en!ru ca ' > fie mil de cei ce au &cazia ' li 'e fac u!ili" dar nu (rind (rileGurile &feri!e 6n ace'! 'en'9 Eu nu 'un! infailibil9 P&a!e nu !&! ce am '(u' 'e (&a!e >erifica" 6n cele mai mici amnun!e9 De al! (ar!e" eu nu 'un! un &m de'>Er i!9 Dar un lucru e'!e 'i-ur: Bi'erica din lumea liber !rebuie ' 6n!ind mEna '(re Bi'erica Sub!eran (en!ru a 'e uni 6n lu(!a du' (en!ru Cri'!&' c&n!ra c&muni'mului9 )ace.i lucrul ace'!a i Dumnezeu > >a binecu>En!a9 CUPRINS 1. Sec>en.e din >ia. S : 2. Bi'erica Sub!eran eNi'! cu ade>ra! S BF 3. )a(!e" numai fa(!e au!en!ice S CF 4. Cal>arul Ru'iei S C$ 5. CE.i cre !ini 'e afl 6n 6nc=i'&are 6n Uniunea S&>ie!ic4 S %; 6. Re-imul 6nc=i'&ril&r S HC 7. C=ina R& ie S H; 8. Bi'erica cre !in la miezul n&(.ii S :% 9. R&mEnia 8 & .ar c&muni'! liberal S :$ 10. T&r!ura ab'&lu! S ;C 11. )rumu'e.ea '!rluce !e la miezul n&(.ii S $:

12. Per'ecu!area cre !inil&r 6n Africa S #DF 13. A!i!udinea Bi'ericii din lumea liber fa. de c&8 muni'm S#D% 14. Ceea ce nu !rebuie ' facem S ##B 15. Ceea ce '8ar (u!ea face S ##; 16. Ne>&ia de cr.i S#FC 17. Difuzarea E>an-=eliei (rin emi'iuni radi&f&nice S#F: 18. AGu!&r ac&rda! (a'!&ril&r Bi'ericii Sub!erane i familiil&r mar!iril&r S#BD 19. R'(un'uri la &biec.iunile cele mai frec>en!e S #BC 20. Ul!imele mele cu>in!e S #CH Redac!&r CONSTANTIN MOISA Te=n&redac!&r M,RIA NICO*AE Cule-ere i (a-inare (e calcula!&r: MIHAE*A BOUR )&!&8m&n!aG: O*+A CHIBICI K Bun de !i(ar #;9DC9#$$%9 A(ru! #$$%9 C&li de !i(ar $ BSC K Ti(arul eNecu!a! 'ub c&manda nr9 $S#$$% la Ti(&-rafia STEPHANUS" '!r9 Bibe'cu 2&d nr9 #Bucure !i 8 ROM_NIA

CU &UMNE'EU N SI(UA)II IM*OSI!ILE+ 7entru mbrbtarea inimilor descurajate, pentru m ng ierea sufletelor rnite i ndurerate, pentru nviorarea r vnei adormite, pentru nflcrarea dorului dup culmile cereti, S&cie!a!ea STEPHANUS (une la di'(&zi.ie cr.i c&n.inEnd: medi!a.ii i e'euri" mr!urii (er'&nale i bi&-rafii" c&men!arii biblice" (a-ini d&cumen!are" (&ezii cu & !ema!ic f&ar!e >a'!9 2 a !e(!m la adre'a: S!r9 Bibe'cu 2&d nr9 #" 'ec!&r C" BUCURELTI c&d :D%F# Tel9 HF% H% :C 'au HB# ##$: Cr.i a(ru!e R9 0urmbrand 8 4glinda sufletului omenesc R9 0urmbrand 8 Cristospe ulia evreiasc R9 0urmbrand 8 7redici n celula singuratic R9 0urmbrand 8 Dac ,idurile ar putea vorbi R9 0urmbrand 8 Dove,i ale e3istenei lui Dumne,eu Cr.i 6n cur' de a(ari.ie R9 0urmbrand 8 Cele apte cuvinte de pe cruce ?reedi!areA A9 Pa-e! 0ilOe' 8 7uterea misiunii /&=n Bun<an 8 6,boiul sf nt C=9 S(ur-e&n 8 8ii tari n Domnul XXX Dicionar biblic Dac ar fi s procedez dup propriile mele dorine m!a" re#ra$e %n#r!o dulce "i lini"#i# comuniune cu Dumnezeu asemn#oare aceleia pe care am cunoscu#!o %n sin$ur#a#ea celulei mele. Dar Dumnezeu es#e &#p'nul "i eu nu $sesc comuniunea cu (l dec'# %n diapazonul s#ri$#elor scoase de c#re fraii mei #or#urai. )ocul meu se afl pe *ol$o#a sec. ++ ,colo -ris#os con#inu s mai sufere %n .rupul &u spiri#ual. )a dreap#a )ui se afl #'l/arul poci#. )a s#'n$a &a pc#o"ii nepocii mcinai de con"#iina lor rea. ,poi o mulime imens care se numr cu milioanele nefc'nd nimic. Din $ura 0iresei lui -ris#os !1iserica &u2#eran ! '"ne"#e un s#ri$# cumpli# de durere pen#ru mulimile %mpiedica#e s 3in la Domnul 4sus 0'n#ui#orul lumii. 5r #ocmai aces# s#ri$# 3reau eu s 3i!l fac auzi#. -re"#inii din lumea li2er #re2uie s 3in imedia# %n a6u#orul 1isericii &u2#erane7 al#fel 3or 3edea ruina propriilor lor 1iserici. 8u e9is# o a #reia al#erna#i3.: 4&18 973 !9174! 40! +