Sunteți pe pagina 1din 302

Sidney Sheldon

i dac mine va venii


New Orleans
Joi, 20 februarie - ora 11 noa!ea
S-a de"brca! cu mi#cri $nce!e, vis!oare, #i cnd
a fos! comle! %oal, a ales un cao! ro#u arins, $n
care s-a $nf#ura! ca s nu se vad sn%ele& 'oris (hi!ney a arunca! o ul!im rivire de
)ur-$mre)urul dormi!orului, en!ru a se asi%ura c $ncerea aceas!a lcu!, e care o
$ndr%ea de es!e !rei"eci de ani, era ordona! #i us la unc!& *oi a deschis ser!arul
no!ierei #i a scos cu %ri) revolverul& +ra ne%ru, s!rluci!or #i $n%ro"i!or de rece& ,-a
a#e"a! ln% !elefon #i a forma! numrul fiicei ei, $n -hiladelhia& * ascul!a! ecoul,
.ri!ul $nder!a!& /n cele din urm s-a au"i! un %las slab0
-*lo1
- 2racy&&& *m sim.i! nevoia s-.i aud vocea, iubi!a mea&
- 3am, ce surri"4
- Ser c nu !e-am !re"i! din somn&
- Nu& 5i!eam ca s-mi vin somnul& 2rebuia s ies as!-sear cu 5harles s mncm $n
ora#, dar e o vreme oribil& Nin%e de-o s ne !roienim& ,a voi cum e !imul1
6'umne"eule mare, vorbim desre vreme4 Se %ndi 'oris (hi!ney& 7orbim desre
vreme, cnd a# avea a!!ea s-i sun& i nu o!8&
- 3am4 +#!i e fir1
'oris (hi!ney rivi e fereas!r&
*ici lou& i $n sinea ei $#i suse0 69n decor melodrama!ic !ocmai o!rivi!& 5a $n!r-un
film de *lfred :i!chcoc;8&
- 5e-i "%omo!ul s!a care se aude1 $n!reb 2racy& 62una 'oris, cufunda! $n %ndurile
ei, nici nu observase c la New Orleans se de"ln.uise o fur!un&
-loaie con!inu, se anun.ase la bule!inul me!eorolo%ic& aisre"ece %rade la New
Orleans& Sre sear, loaia se va !ransforma $n!r-o fur!un cu descrcri elec!rice& Nu
ui!a.i s v lua.i umbrelele&
+a nu va mai avea nevoie de umbrel8&
- 2un, 2racy $ncerca s imrime o no! vesel !onului ei& i la -hiladelhia ce se mai
$n!ml1
- 3am, m sim! ca o rin.es din!r-o oves!e cu "ne& N-am cre"u! nicioda! c
oa!e e<is!a a!!a fericire& 3ine sear o s-i cunosc e rin.ii lui 5harles, $#i $n%ro#
vocea ca en!ru a face o declara.ie solemn0 =amilia S!anhoe din 5hesnu! :ill, suse
cu un of!a!& O adevra! ins!i!u.ie& *m ni#!e emo.ii&&&
- Nu-.i face %ri)i& O s !e lac, dr%u.
- 5harles sune c nare nici o imor!an. dac o s le lac sau nu& +l m iube#!e& i eu
$l ador& *bia a#!e! s-l cuno#!i& + fan!as!ic&
- Nu m $ndoiesc&
Nu avea s-l cunoasc nicioda! e 5harles& Nu avea s le%ene nicioda! un neo.el $n
oal& 6Nu& Nu !rebuie s m %ndesc la lucrul s!a8&
- Sune-mi, fe!i.o, 5harles $#i d seama ce noroc
a avu! s $n!lneasc o fa! ca !ine1
- Nu-> las eu s ui!e, rse 2racy& 'ar s nu mai vorbim desre mine& Sune-mi ce se
mai aude e acolo1 5um !e sim.i1
65u sn!a!ea s!ai erfec!, 'oris, $i susese doc!orul ?ush& *i s !rie#!i o su! de ani8&
9na din micile ironii ale soar!ei&
- 3 sim! minuna!& 6-en!ru c vorbesc cu !ine8, $#i suse 'oris $n %nd&
- @i-ai %si! #i !u, $n sfr#i!, un rie!en1 o !achin 2racy&
'e cnd murise !a!l lui 2racy, cu cinci ani $n urm, lui 'oris (hi!ney nici rin %nd nu-
i mai !recuse s ias cu un al! brba!, $n ciuda $ndemnurilor fiicei ei&
- N-am nici un rie!en& Schimb subiec!ul& 5um $.i mer%e cu slu)ba1 5on!inu s-.i
lac1
- ,a nebunie& 5harles n-are nimic $mo!riv s lucre" #i du cs!orie&
- As!a-i un lucru foar!e bun, fe!i.o& 5harles are s fie un om $n.ele%!or&
- *#a #i e& *i s !e convin%i sin%ur&
Se au"i o rafal u!ernic de !une!e, ca un ecou din culise& +ra !imul s $ncheie& Nu
mai avea nimic s-i sun, dec! un ul!im rmas bun&
- ,a revedere, scuma mea&
Se s!rdui s-#i s!neasc !remurul vocii&
- Ne vedem la nun!, mam& 2e sun de $nda! ce eu #i 5harles s!abilim da!a&
- 'a& 3ai e<is!a un lucru e care voia s i-l sun0
2e iubesc foar!e, foar!e mul!, 2racy&
'oris (hi!ney a#e" cu %ri) rece!orul $n furc&
*oi lu revolverul $n mn& 6Nu e<is!a dec! o sin%ur cale de a o face& ?eede4 $#i lii
.eava de !ml #i as e !r%aci&
-hiladelhia
7ineri, 21 februarie, la o! diminea.a
2racy (hi!ney ie#i din holul blocului $n care locuia
#i lon) $n loaia cenu#ie, ames!eca! cu laovi., care biciuia imar.ial limu"inele
lucioase, conduse de #oferi $n uniform, ce lunecau e 3ar;e! S!ree!, ca #i casele mi"ere,
rsi!e, $n%rmdi!e ciorchine $n mahalalele din nordul -hiladelhiei& -loaia sla
limu"inele, cur.ndu-le, #i muia maldrele de %unoi din fa.a caselor r%ini!e,
refcndu-le $n %rme"i de murdrie mus!ind de a soioas& 2racy (hi!ney se ducea
la serviciu& S!rb!u cu un as sl!re.
5hes!nu! S!ree!, $n drum sre banc, nfrnndu-se cu %reu s nu $ncea s cn!e $n
%ura mare& -ur!a un imermeabil de yn %alben luminos, ci"me, #i o lrie de loaie,
%alben, care abia de-i s!vilea coama de r cas!aniu, s!rluci!or& 2racy avea dou"eci #i
cinci de ani, o fa. vioaie, in!eli%en!, cu o %ur crnoas, sen"ual, ochi scn!eie!ori care
$n!r-o cli $#i u!eau schimba culoarea de la un verde roas!, de mu#chi reavn, la un
verde de )ad $n!uneca!, #i un !ru "vel!, a!le!ic& i culoarea !enului varia, arcur%nd
!oa!e nuan.ele din!re un alb !ranslucid n la un !randafiriu cald, du cum $i fluc!uau
s!rile de siri! $n!re mnie, oboseal sau emo.ie& 3ama ei $i susese oda!0
- Bu a#a, fe!i.o, uneori nu !e recunosc& -or.i $n !ine !oa!e culorile vn!ului&
*cum, $n !im ce 2racy cobora cu as iu!e s!rada, !rec!orii $n!orceau caul du ea
"mbind, invidindu-i fericirea care-i radia e chi& i 2racy le $n!orcea "mbe!ul&
6+ aroae indecen! s se sim! cineva a!! de ferici!, $#i sunea $n %nd& Sn! e
cale,s m mri! cu brba!ul e care-l iubesc #i $i or! runcul $n n!ece&
5e al!ceva mi-a# mai u!ea dori18
5nd se aroie de cldirea bncii, 2racy se ui! la ceas& O! #i dou"eci& Canca
6-hiladelhia 2rus! and =ideli!y8 nu avea s-#i deschid or.ile en!ru func.ionari dec!
es!e "ece minu!e, dar 5iarence 'esmond, vicere#edin!ele bncii care rsundea de
dear!amen!ul in!erna.ional, se #i %sea $n fa.a u#ii, $nchi"nd bu!onul e<!erior de
alarm& ,ui 2racy8 $i lcea ri!ualul ma!inal& ?mase $n loaie, a#!e!nd, $n !im ce
'esmond !runse $n banc #i $ncuie iar#i u#a du el&
-re!u!indeni $n lume, bncile au sis!eme secre!e de securi!a!e, #i 6-hiladelhia 2rus!
and =ideli!y Can;8nu fcea e<ce.ie& ?u!ina era mereu aceea#i, $n afara semnalului de
si%uran. care varia de la o s!mn la al!a $n aceas! s!mn semnalul cons!a
$n!r-o )alu"ea e )um!a!e cobor!, care indica func.ionarilor ce a#!e!au afar c
$nun!ru se roceda la u"uala erche"i.ie meni! s verifice dac nu cumva se ascunsese
e undeva vreun in!rus, cu in!en.ia de a-i lua os!a!eci e an%a)a.i& 5larence 'esmond
insec!a !oale!ele, deo"i!ele, subsolul, #i aria ce ados!ea seifurile& Numai du ce
avea s se asi%ure e delin c nu se i!ise nimeni, )alu"eaua urma s se ridice $n semn
c !o!ul e $n erfec! ordine&
-rima care in!r $n banc era $n!o!deauna con!abila #ef& $#i lua locul $n icioare
ln% semnalul de alarm, n ce se adunau !o.i ceilal.i salaria.i, #i aoi u#a se $ncuia
din nou $n urma lor&
,a o! !rei"eci, 2racy (hi!ney in!r $mreun cu cole%ii ei $n holul $modobi!, $#i
de"brc imermeabilul, ci"mele #i lria #i, cu un !ainic amu"amen!, !rase cu
urechea la vicrelile celorlal.i, le%a!e de vremea de afar&
- 7n!ul s!a bles!ema! mi-a smuls umbrela din mn, se lnse o fa!& Sn! muia!
n la iele&
- *m !recu! e ln% dou ra.e care ino!au e 3ar;e! S!ree!, %lumi casierul #ef&
- S-a anun.a! la bule!inul me!eorolo%ic c vremea as!a mai .ine dou s!mni& 5e n-
a# da s fiu acum $n =lorida4
2racy con!inua s "mbeasc #i se a#e" la masa ei de lucru& +ra #efa dear!amen!ului
de !ransfer rin comu!er& -n de curnd, !ransferul sumelor de bani
de la o banc la al!a sau din!r-o .ar $n al!a cons!i!uise un roces %reoi, len!, ce
resuunea o sumedenie de formali!.i #i formulare o#!ale na.ionale #i
in!erna.ionale& Oda! cu in!roducerea comu!erelor $ns, si!ua.ia cunoscuse o
sec!aculoas schimbare #i sume imense u!eau fi !ransfera!e ins!an!aneu& -rima
misiune a lui 2racy cons!a $n a e<!ra%e din comu!ere comen"ile de !ransfer sosi!e es!e
noa!e #i de a !ransfera sumele, !o! e calea comu!erului, la al!e bnci& 2oa!e
!ran"ac.iile se fceau e ba"a unui cod care se schimba eriodic en!ru a se evi!a
accesul unor ersoane neau!ori"a!e&
Bi de "i, rin minile lui 2racy !receau milioane de dolari elec!ronici& +ra o munc
fascinan!, sn%ele vi!al care hrnea ar!erele sis!emului bancar de e $n!re% %lobul, #i,
n $n momen!ul $n care 5harles S!anhoe $i aruse $n via.a lui 2racy, slu)ba la banc
$nsemnase en!ru ea lucrul cel mai a!r%!or din lume& Canca 6-hiladelhia 2rus! and
=ideli!y8 avea o vas! re.ea in!erna.ional #i, $n au"a de rn", 2racy #i cole%ii ei
obi#nuiau s discu!e desre ac!ivi!.ile desf#ura!e $n diminea.a resec!iv& +ra
conversa.ia de ba"&
'eborah, con!abila #ef, anun.0
-2ocmai am erfec!a! $mrumu!ul de o su! de milioane de dolari acorda! 2urciei&&&
3ae 2ren!on, secre!ara vicere#edin!elui, le comunic e un !on confiden.ial0
- ,a #edin.a de comi!e! de a"i-diminea. s-a ho!r! s se e<!ind noile facili!.i
financiare #i $n -eru& *vansul e de es!e cinci milioane de dolari&
JonOrei%h!on, fana!icul bncii, in!erveni0
- 'u c!e #!iu, con!ribuim #i la fondul de salvare a 3e<icului cu cinci"eci de milioane&
Nevolnicii ia nu meri! o ara chioar&&&
6+ nos!im, $#i suse 2racy, c !ocmai .rile care a!ac *merica en!ru c ar fi
reocua! e<clusiv de bani sn! $n!o!deauna rimele care ne cer#esc $mrumu!uri8&
+ra subiec!ul $n le%!ur cu care ea #i 5harles avuseser rimul lor conflic! de vederi&
2racy $l $n!lnise e 5harles S!anhoe la un simo"ion economic unde aces!a din urm
fusese invi!a! s vorbeasc& 5harles conducea casa de inves!i.ii fonda! de s!rbunicul
lui #i comania sa, fcea afaceri e scar mare cu banca la care lucra 2racy&
'u discursul lui 5harles, 2racy l-a aborda! en!ru a-#i e<rima de"arobarea fa. de
anali"a lui cu rivire la osibili!a!ea .rilor din lumea a !reia de a achi!a sumele uria#e
$mrumu!a!e de la bncile comerciale #i de la %uvernele .rilor occiden!ale& ,a $nceu!,
5harles a fos! amu"a! #i aoi in!ri%a! de ar%umen!ele !ima#e ale frumoasei !inere
care i se adresa&
'iscu.ia lor s-a relun%i! #i e arcursul dineului e care l-a oferi! la vechiul res!auran!
al ,e%!orilor de 5r.i&
/n rimele momen!e, 2racy n-a fos! rea imresiona! de 5harles S!anhoe, de#i #!ia
bine c aces!a era ar!ida cea mai rvni! de fe!ele din -hiladelhia& 5harles, $n vrs!
de !rei"eci #i cinci de ani, bo%a! #i lin de succes, fcea ar!e din!r-una din cele mai
vechi familii din -hiladelhia& /nal! de un me!ru #a!e"eci #i cinci, cu un r nisiiu,
rri!, ochi crui, #i un fel de a fi amabil #i edan!, $i fcuse lui 2racy imresia unui
bo%!a# lic!icos&
5a #i cum i-ar fi ci!i! %ndurile, 5harles se alecase es!e mas #i-i susese0
- 2a!l meu e convins c la ma!erni!a!e i s-a schimba! coilul&
- 5um a#a1
- 3 consider un $naoia!& -en!ru c eu nu cred c banii $nseamn !o!ul, c banul e
buricul mn!ului&
'ar, !e ro%, s nu m sui vreoda! !a!ei c .i-am divul%a! secre!ul&
*vea un aer de fermec!oare modes!ie #i 2racy se omeni rivindu-l cu mai mul!
cldur& 63 $n!reb cum m-a# sim.i $n chi de nevas! a unui as!fel de om - s fii
mri!a! cu u!erea de s!a!4 2a!lui lui 2racy $i !rebuise aroae o via. $n!rea% en!ru
a une e icioare o $n!rerindere care, celor din familia S!anhoe, li s-ar fi ru! cu
!o!ul nensemna!& 65ei din familia S!anhoe nu se vor ames!eca nicioda! cu cei din
familia (hi!ney, se %ndi $n con!inuare 2racy& 5a un!delemnul #i aa&
=amilia S!anhoe rere"in! un!delemnul& 'ar ce !o! s!au eu #i den visuri ca o
idioa!1 3 %ndesc numai la mine& 9n brba! m invi! la mas #i eu m #i $n!reb dac
a# vrea s-i fiu so.ie& -robabil c n-am s-l mai vd a doua oar $n via.a mea8&
i $n aces! !im 5harles $i sunea0
- Ser c e#!i liber mine sear, s lum cina $mreun&
-hiladelhia e un adevra! corn al abunden.ei $n ce rive#!e lucrurile de v"u! #i de
fcu!& /n serile de smb! 2racy #i 5harles se duceau s vad c!e un bale! sau s-l
ascul!e e ?icardo 3u!i diri)nd orches!ra 6-hiladelhia8& /n "ilele lucr!oare e<lorau
New 3ar;e! sau colec.ia unic de ma%a"ine din Socie!y :ill& 3ncau ca#caval ane la
msu.ele de e !ro!uar de la Deno, #i cinau la 5are ?oyal, unul din!re cele mai
e<clusivis!e res!auran!e din -hiladelhia&
=ceau cumr!uri $n :ead :ouse SEuare #i hoinreau rin 3u"eul de *r! din
-hiladelhia #i rin 3u"eul ?odin&
2racy se orise $n fa.a s!a!uii numi!e 6Dndi!orul8, se ui!ase r"nd la 5harles #i $i
susese0 6As!a e#!i !u8&
-e 5harles nu-l a!r%eau e<erci.iile fi"ice, dar lui 2racy $i lceau, a#a $nc! $n dimine.ile
de duminic fceau $mreun )o%%in% e (es! ?iver 'rive sau e fale"a rului
Schuyl;ill& 2racy se $nscrisese la un curs de !Fai chi chFuan, care avea loc smb!a du-
amia", #i, du o or de an!renamen!, os!eni! dar lin de $nsufle.ire, se $n!lnea cu
5harles $n aar!amen!ul aces!uia& 5harles avea asiunea %!i!ului #i un %us! foar!e
rafina! #i $i lcea s reare mncruri e<o!ice, ca de ild bis!illa marocane #i %uo bu
li, adic %lu#!i din 5hina de Nord, sau !ahine de oule! cu ci!ron, doar en!ru 2racy #i
el&
5harles era ersoana cea mai edan! e care o cunoscuse 2racy vreoda!& Oda!,
cnd $n!r"iase un sfer! de or la o $n!lnire en!ru a mer%e $mreun la un res!auran!,
nemul.umirea e care o manifes!ase 5harles $i s!ricase $n!rea%a sear& 'u aceea
fcuse un le%mn! s fie c! se oa!e de unc!ual $n rela.iile cu el&
2racy avusese rea u.in e<erien. se<ual, dar se %ndea c 5harles fcea dra%os!e
$n acela#i fel $n care-#i !ria #i via.a0 me!iculos #i foar!e cuviincios&
Oda!, cnd 2racy $ncercase s fie ceva mai cu!e"!oare #i mai neconven.ional $n a!,
5harles se ar!ase a!! de #oca!, $nc! bia!a fa! $nceuse s se $n!rebe sin%ur dac nu
cumva e o maniac se<ual&
Se !re"ise e nea#!e!a!e $nsrcina! #i, cnd se $n!mlase aces! lucru 2racy se
sim.ise curins de $ndoieli& 5harles nu-i vorbise desre 'u #i nu voia s-l obli%e s-o ia
de nevas! din cau"a coilului&
-e de al! ar!e, nu se sim.ea $n s!are s fac un avor!, dar #i al!erna!iva era la fel de
dureroas& *r u!ea ea s creasc un coil fr a)u!orul unui !a! #i, e de al! ar!e, ar fi
dre! fa. de coil1
:o!r s-i $mr!#easc lui 5harles ves!ea $n!r-o sear, du cin& $i re%!ise un
cassoule! $n aar!amen!ul ei, #i din ricina nervo"i!.ii arsese mncarea&
5nd $i usese $n fa. carnea scoro)i! #i fasolea rli!, ui! e da! fra"ele $n%ri)i!e e
care le ree!ase $n %nd, #i i"bucnise slba!ic0
- 5harles, $mi are foar!e ru, sn!&&& $nsrcina!&
9rmase o !cere insuor!abil de lun%, #i cnd
2racy se re%!i s o sar%, $l au"i e 5harles sunnd0
- Cinen.eles, o s ne cs!orim&
2racy sim.ise o u#urare fr de mar%ini0
- Nu vreau s cre"i c eu&&& Nu e#!i obli%a! s !e $nsori cu mine, #!ii&&&
?idicase mna ca s o oreasc&
- 2racy, vreau s m $nsor cu !ine& Sn! convins c ai s fii o so.ie minuna!& *oi
adu%ase0 'esi%ur, !a!a #i mama vor fi cam surrin#i& 'u care $i "mbise #i o
sru!ase&
- 'e ce-or s fie surrin#i1 $n!rebase 2racy cu mul! calm&
5harles of!ase0
- >ubi!o, cred c nu-.i dai seama $n ce !e vri& 5ei din familia S!anhoe se cs!oresc
$n!o!deauna - scu"-m, dar c!e" $n!re %hilimele - 6cu cei e%ali cu ei8& 5ercul cel mai de
sus din -hiladelhia&
- i, robabil, .i-au #i ales so.ia, %hicise 2racy&
5harles o luase $n bra.e&
- *s!a nu are nici o imor!an.& >mor!an! es!e e cine am ales eu& 7inerea vii!oare
vom lua masa cu mama #i cu !a!a& * sosi! !imul s-i cuno#!i&
,a nou fr cinci, 2racy deveni con#!ien! de o modificare a nivelului de "%omo! din
banc& Salaria.ii $nceuser s vorbeasc ceva mai reede #i s se mi#!e mai aler!& -es!e
cinci minu!e u#ile bncii aveau s se deschid en!ru ublic #i !o!ul !rebuia s fie %a!a
re%!i!& -e fereas!ra din fa. se #i vedeau clien.ii $n#ira.i e !ro!uar, a#!e!nd $n
loaia rece& 2racy $l urmri e a"nicul care !ermin dis!ribuirea formularelor de
deunere #i a celor de re!ra%ere $n cu!iile de me!al rndui!e e cele #ase mese alinia!e
$n cen!rul slii rinciale& 5lien.ii obi#nui.i aveau formulare de deunere seciale, cu
un cod ma%ne!ic ersonal imrima! la ba", as!fel $nc! de c!e ori fceau c!e o
deunere, comu!erul o $nre%is!ra au!oma! la con!ul resec!iv& 'ar adeseori clien.ii
veneau fr formularele seciale #i urmau s le comle!e"e e cele albe, u"uale&
-a"nicul arunc o rivire la ceasul de e ere!e #i cum minu!arul a)unsese la cifra
nou, se $ndre! sre u# #i o descuie ceremonios&
Biua bancar $nceuse&
9rm!oarele c!eva ore 2racy a fos!Frea rins de oera.iunile ei la comu!er en!ru
a se mai u!ea %ndi #i la al!ceva& =iecare !ransfer !rebuia con!rola! de dou ori en!ru
a se verifica $nscrierea codului corec!& /n ca"ul !ransferrii unei sume, !rebuia s
$nre%is!re"e numrul con!ului, suma #i banca la care urma s se efec!ue"e !ransferul&
=iecare banc avea roriul ei numr de cod, marca! $n!r-un re%is!ru confiden.ial ce
con.inea codurile !u!uror bncilor imor!an!e din lume&
'iminea.a !recu $n "bor& 2racy avea de %nd s foloseasc au"a de rn" en!ru a se
coafa #i $#i re"ervase o or la ,arry S!ella Co!!e& +ra un coafor foar!e scum, dar meri!a,
en!ru c rin.ii lui 5harles !rebuiau s-o vad $n cea mai bun form& 62rebuie s-i fac
s m lac, se %ndi, 2racy& Nu-mi as ce nor #i-au ales ei& Nimeni nu-l oa!e face e
5harles mai ferici! dec! am s-l fac eu8&
,a ora unu 2racy $#i $mbrc imermeabilul&
5larence 'esmond $i fcu semn s vin $n biroul lui&
'esmond era $ns#i $n!ruchiarea imor!an.ei direc!oriale& 'ac banca ar fi folosi!
reclame !elevi"a!e, el ar fi oferi! ima%inea erfec!ului ur!!or de cuvn!&
$mbrca! $n!r-o manier conserva!oare, cu aerul lui de au!ori!a!e solid #i demoda!,
era omul meni! s insire $ncredere&
- la loc, 2racy, i se adres 'esmond& Se mndrea cu fa!ul de a cunoa#!e numele de
bo!e" ale !u!uror func.ionarilor& * naibii de ur! vreme, nu1
-'a&
- 3 ro%, !o!u#i oamenii !rebuie s-#i re%le"e roblemele bancare& 'esmond $#i
eui"ase reambulul& Se alec es!e birou& /n.ele% c e#!i lo%odi! cu 5harles S!anhoe&
2racy rmase surrins&
-/nc nu am anun.a! lo%odna& 5um de&&&1
- Nimic din ceea ce se e!rece $n familia S!anhoe nu oa!e rmne secre!, "mbi
'esmond& Sn! foar!e bucuros en!ru dumnea!a, 2racy& -resuun c #i du cs!orie
vei con!inua s lucre"i la noi& 'u luna de miere, binen.eles& N-am vrea s !e ierdem&
+#!i una din!re cele mai valoroase func.ionare ale noas!re&
- *m discu!a! aceas! ches!iune cu 5harles #i am c"u! de acord c ar fi mai bine
en!ru mine dac a# con!inua s lucre"&
'esmond "mbi sa!isfcu!& 6S!anhoe #i =iii8 era una din!re cele mai imor!an!e case
de inves!i.ii din domeniul financiar #i ar fi fos! o achi"i.ie %ro"av dac ar fi reu#i! s-i
a!ra% s-#i efec!ue"e !oa!e !ran"ac.iile e<clusiv rin banca lor& Se re"em de s!arul
scaunului&
- 5nd ai s !e $n!orci din luna de miere, 2racy, o s !e a#!e!e o frumoas romovare
$n munc #i o subs!an.ial cre#!ere de salariu&
- O, v mul.umesc, e minuna!& 2racy #!ia bine c meri!a aces! lucru #i sim.i un fior de
mndrie& *rdea de nerbdare s-l anun.e e 5harles& *vea sen"a.ia c "eii se uniser
en!ru a o cole#i de fericire&
o"an!a re#edin. $n ?i!!enhouse SEuare& +ra un unc! de co!i!ur al ora#ului, e ln%
care 2racy
!recuse adeseori& 6i acum, $#i suse ea, va face ar!e
din via.a mea8&
+ra nervoas& =rumoasa coafur i se leo#!ise din cau"a ume"elii aerului& 'e a!ru ori
$#i schimbase rochia& S se $mbrace simlu1 +le%an!1 *vea #i ea o rochie Gves Sain!
,auren! e care #i-o cumrase cu mari sacrificii la (anama;er& 6'ac $mbrac rochia
CS!a, or s-#i $nchiuie c sn! o risii!oare& -e de al! ar!e, dac-mi un una din
rochiile mele cumra!e la -os! :orn, or s-#i sun c fiul lor se $nsoar cu cineva de
ran% inferior& *h, 'oamne, a#a ceva or s-#i sun oricum48 $n cele din urm se ho!r
en!ru o fus! %ri de ln #i o blu" alb de m!ase #i $#i use $n )urul %!ului ln.i#orul
de aur e care mama ei i-l !rimisese de 5rciun&
9#a re#edin.ei $i fu deschis de un fecior $n livrea&
- Cun seara, domni#oar (hi!ney&
67ale!ul $mi cunoa#!e numele& S fie un semn bun1
9n semn ru18
- $mi ermi!e.i s v iau ardesiul1
-icurau din el s!roi de a e covorul ersan&
O conduse rin!r-un hol de marmur care rea de dou ori mai sa.ios dec! banca&
2racy se %ndi anica!0 6'oamne, m-am $mbrca! comle! neo!rivi!& 2rebuia s-mi fi
us rochia Gves Sain!8& 5nd in!r $n biblio!ec, sim.i cum i se duce un fir de la cioraii
colan.i, #i se !re"i fa.-n fa. cu rin.ii lui 5harles&
5harles S!anhoe Senior era un brba! de vreo #ai"eci #i cinci de ani, cu o $nf.i#are
sever& *r!a $n!ocmai ca omul de succes care era roiec.ia a ceea ce va fi fiul lui es!e
!rei"eci de ani& *vea ochi crui, ca #i 5harles, o brbie ho!r!, un fran) de r alb e
frun!e, #i lui 2racy $i lcu e da!& +ra bunicul erfec! en!ru coila#ul lor&
3ama lui 5harles avea o $nf.i#are imresionan!&
+ra mai curnd scund #i $ndesa!, dar $n ciuda s!a!urii avea un aer re%al& 6-are demn
#i serioas, se %ndi 2racy& O s fie o bunic minuna!8&
'oamna S!anhoe $i $n!inse mna0
- 'ra%a mea, areciem fa!ul c ai veni!, i-am ceru! lui 5harles s ne lase c!eva
minu!e sin%uri cu dumnea!a& Ser c nu ai nimic $mo!riv1
- Cinen.eles c nu are nimic $mo!riv, declar !a!l lui 5harles, la loc&&& 2racy, nu-i
a#a1
- 'a, domnule&
*mndoi se a#e"ar e o canaea $n fa.a ei&
6'e ce am sen"a.ia c !rebuie s !rec rin inchi"i.ie18 se %ndi 2racy& -arc au"ea
%lasul mamei ei0 6=e!i.o, 'umne"eu n-o s-.i !rimi! nicioda! $n cale ceva ce nu vei u!ea
re"olva& /ncearc numai s $nain!e"i as cu as8&
-rimul as al lui 2racy a fos! un "mbe! slab care a ie#i! cam s!rmb en!ru c $n acea
cli sim.i cum firul sca! de la ciora $i nain!ea" n la %enunchi&
$ncerc s-l ascund cu minile&
- *#a4 $nceu domnul S!anhoe, cu o voce e care #i-o voia binevoi!oare& 'eci
dumnea!a #i 5harles dori.i s v cs!ori.i&
5uvn!ul dori.i o sur e 2racy& 6=r $ndoial c 5harles i-a anun.a! c sn!em %a!a
s ne cs!orim&8
- 'a, rsunse 2racy&
- 'umnea!a #i 5harles nu v cunoa#!e.i de rea, mul! vreme, nu-i a#a1 in!erveni
doamna S!anhoe&
2racy $ncerc s-#i $nbu#e resen!imen!ul& *m avu! dre!a!e, $#i suse ea 7oi fi
suus la o inchi"i.ie8&
- 'e suficien! vreme $nc! s #!im c ne iubim, doamn S!anhoe&
- >ubire1 murmur domnul S!anhoe&
- 5a s fiu sincer, domni#oar (hi!ney, in!erveni din nou doamna S!anhoe, ves!ea
e care ne-a da!-o 5harles a $nsemna! un #oc en!ru !a!l lui #i en!ru mine& Bmbi cu
$n%duin.& 'esi%ur c 5harles .i-a vorbi! desre 5harlo!!e1 5nd v"u e<resia fe.ei lui
2racy, adu%0 /n.ele%& +i bine, 5harles #i 5harlo!!e au coilri! $mreun& *u fos!
$n!o!deauna foar!e aroia.i, #i&&& m ro%, sincer, !oa! lumea se a#!e!a ca anul aces!a
s-#i anun.e lo%odna&
Nu era necesar s i-o descrie e 5harlo!!e& 2racy ar fi u!u! s-i desene"e or!re!ul&
,ocuia $n casa de al!uri& Co%a!, cu acelea#i rdcini sociale ca #i 5harles& *bsolven!
a celor mai bune #coli& >ubea caii #i c#!i%a !rofee&
- 7orbe#!e-ne desre familia dumi!ale, su%er domnul S!anhoe&
6'umne"eule, as!a-i o scen din!r-un film melodrama!ic, se %ndi 2racy, furioas& +u
sn! eroin in!erre!a! de ?i!a :aywor!h, care-i n!lne#!e en!ru rima oar e
rin.ii lui 5ary Dran!& Sim! nevoia s beau ceva& /n filmele vechi vale!ul vine $n!o!deauna
$n a)u!or aducnd o !av cu bu!uri8&
- 9nde !e-ai nscu!, dra%a mea1 $nceu doamna S!anhoe&
- $n ,ouisiana& 2a!l meu era mecanic& Nu fusese necesar s fac aceas! reci"are,
dar 2racy nu u!use re"is!a& S-i ia dracul& +a era mndr de !a!l ei&
- 3ecanic1
- 'a& i-a deschis un mic a!elier la New Orleans, care s-a de"vol!a! aoi $n!r-o fabric
des!ul de mare&
,a moar!ea !a!ei, $n urm cu cinci ani, mama a relua! afacerile&
- i ce anume fabrica1
- @evi de e#aamen! #i al!e iese de ma#in&
'omnul #i doamna S!anhoe schimbar $n!re ei o rivire #i aoi suser $n!r-un %las0
- /n.ele%&
2onul lor o fcu e 2racy s se $ncorde"e& 63 $n!reb c! o s dure"e n cnd or s
$ncea s m $ndr%easc18 se $n!reb ea& Se ui!a la cele dou chiuri os!ile din fa.a ei
#i, fr voie, $nceu s bi%uie la $n!mlare&
- Sn! si%ur c mama mea o s v lac& + frumoas, #i in!eli%en!, #i fermec!oare&
+ din Sud& + foar!e scund, cam de s!a!ura dumneavoas!r, doamn S!anhoe&&&
2racy $#i re!e"a cuvin!ele, s!rivi!e de !cerea celor doi& ?se ros!e#!e, un rs care se
s!inse sub rivirea doamnei S!anhoe&
'omnul S!anhoe sarse !cerea, ros!ind cu o voce lisi! de e<resie0 0
- 5harles ne-a informa! c e#!i $nsrcina!&
Oh, c! ar fi dori! 2racy s nu-i fi informa!4 *!i!udinea lor era ne! de"aroba!oare& 'e
arc fiul lor n-ar fi avu! nici un ames!ec $n ceea ce se $n!mlase&
O fceau s se sim! s!i%ma!i"a!& 6*cum #!iu ce ar fi !rebui! s or!, se %ndi 2racy&
,i!era ro#ie care s!i%ma!i"a femeile de moravuri u#oare8&
- Nu o! s $n.ele% cum $n "iua de a"i, #i cu&&& $nceu doamna S!anhoe, dar nu-#i u!u
duce fra"a la ca! en!ru c $n acea cli 5harles $#i fcu aari.ia $n $ncere& $n via.a
ei 2racy n-a fos! mai ferici! s vad e cineva&
- +i, ros!i 5harles, cum v $n.ele%e.i $n!re voi1
2racy sri de e scaun #i i se arunc $n bra.e&
- =oar!e bine, iubi!ule&
Se lii de el, %ndind0 6Slav 'omnului c 5harles nu seamn cu rin.ii lui& +l nu s-ar
ur!a nicioda! $n felul s!a& Sn! ni#!e oameni $n%u#!i #i snobi #i reci8&
Se au"i o !use discre! $n sa!e #i, $n sfr#i!, vale!ul se $nf.i# ur!nd o !av cu
bu!uri& 6O s fie bine, se $ncura)a 2racy sin%ur& =ilmul o s se !ermine cu un hay
end8&
5ina era e<celen! dar 2racy se sim.ea rea nervoas ca s oa! mnca& 'iscu!ar
robleme bancare, oli!ic, s!area )alnic a omenirii, discu.ii foar!e >mersonale #i
oli!icoase& Nici unul din!re rin.i nu ros!i cu %las !are0 6,-ai rins e fiul nos!ru $n
cacan8& 6'e fa!, $#i suse 2racy, au erfec! dre!a!e s fie $n%ri)ora.i de femeia cu
care se va cs!ori fiul lor& $n!r-o bun "i, 5harles va deveni rorie!arul firmei #i e
imor!an! s aib al!uri o so.ie o!rivi!8& i 2racy $#i f%dui $n %nd0 67oi fi o so.ie
o!rivi!8&
5harles $i lu cu blnde.e mna cu care mo!o!olea #erve!ul e sub mas, $i "mbi #i $i
fcu un u#or semn cu ochiul& 2racy sim.i c inima ei $#i ia "borul&
- 2racy #i cu mine referm o nun! in!im, suse 5harles, #i du aceea&&&
- -ros!ii, $l $n!reruse doamna S!anhoe& $n familia noas!r nu se fac nun.i in!ime,
5harles& Sn! "eci #i "eci de rie!eni care vor voi s !e vad cs!ori!& *oi cn!ri din
riviri silue!a lui 2racy& -oa!e c ar !rebui s e<ediem c! mai curnd invi!a.iile de
nun!& i aoi, ca o reac.ie len!0 'esi%ur dac #i dumnea!a e#!i de acord&
- 'a& 'a, fire#!e&
'eci va avea loc o nun!& 6'e ce oare m-am ndoi!18 se $n!reb 2racy&
'oamna S!anhoe con!inu0
- 9nii din!re musafiri vor veni din s!rin!a!e& O s fac re%!irile necesare ca s
locuiasc aici, $n casa noas!r& >ar domnul S!anhoe $n!reb0
- *.i ho!r! unde o s v e!rece.i luna de miere1
- *s!a-i o informa.ie secre!, !a!, rsunse 5harles, "mbind #i s!rn%ndu-i mna lui
2racy&
- 'ar c! vre.i s relun%i.i luna de miere1 se in!eres doamna S!anhoe&
- 7reo cinci"eci de ani, rsunse 5harles #i 2racy $l adora en!ru aces! rsuns&
'u cin in!rar s ia un coniac $n biblio!ec #i 2racy $#i limb rivirile rin
$ncerea frumoas, lambrisa! $n lemn de s!e)ar vechi, cu raf!urile $ncrca!e
de volume le%a!e $n iele, #i ere.ii $modobi.i cu dou eisa)e de 5oro!, un mic 5oley
#i un ?eynolds&
-en!ru 2racy n-ar fi avu! nici o imor!an. dac 5harles ar fi fos! srac lii!
mn!ului, !o!u#i !rebui s
recunoasc $n sinea ei c felul lui de via. era deosebi! de lcu!&
Sunase aroae mie"ul no.ii cnd 5harles o conduse e 2racy la micul ei aar!amen!
din =airmoun! -ar;&
- 2racy, ser c seara as!a n-a fos! rea nelcu! en!ru !ine& 3ama #i !a!a #!iu s fie
uneori cam $n.ea.i&
- O, nu, au fos! foar!e dr%u.i, min.i 2racy&
Se sim.ea eui"a! de !ensiunea rin care !recuse $n!rea%a sear, dar cnd a)unser
la u#a aar!amen!ului, $l $n!reb0
- Nu vrei s in!ri, 5harles1
Sim.ea nevoia s se cuibreasc $n bra.ele lui& *r fi vru! s-l aud sunndu-i0 62e
iubesc, scuma mea&
Nimeni e lumea as!a nu o s ne oa! desr.i8& 'ar 5harles $i rsunse0
- $n seara as!a, nu& 3ine am o diminea. %rea&
2racy $#i ascunse de"am%irea&
- Si%ur c da, !e $n.ele%, iubi!ule& H $.i !elefone" mine&
O sru! $n %rab #i aoi 2racy $l urmri din riviri $n !im ce ie#ea din holul blocului&
*ar!amen!ul era $n flcri #i vuie!ul obsesiv al
sirenei sr%ea cu bru!ali!a!e !cerea& 2racy sri $n caul oaselor $n a!, buimci! de
somn, $ncercnd s sim! mirosul fumului $n camera cufunda! $n be"n&
Sirena con!inua s .ie #i-i !rebui un !im n s-#i dea seama c de fa! suna
!elefonul& 5easul de e no!ier indica ora dou #i )um!a!e noa!ea& -rimul ei %nd
seria! a fos! c i s-a $n!mla! ceva lui 5harles&
Smulse rece!orul din furc&
-*lo1
O voce brb!easc, foar!e $nder!a!, $n!reb0
- 2racy (hi!ney1
ovi& 'ac era o chemare obscen&&&
- 5ine e1
- ,oco!enen!ul 3iller de la oli.ia din New Orleans& Sn!e.i 2racy (hi!ney1
- 'a&
>nima $nceu s-i ba! cu u!ere&
- 3 !em c !rebuie s v dau o ves!e roas!&&&
3na lui 2racy $ncle#! cu for. !elefonul&
-$n le%!ur cu mama dumneavoas!r&&&
- 3ama&&& mama a avu! vreun acciden!1
- * muri!, domni#oar (hi!ney&
-Nu4
* suna! ca un s!ri%!& +ra $n!r-adevr o chemare obscen& 9n .cni! care voia s o
serie& Nu se $n!mlase nimic cu mama ei& 3ama ei !ria& 62e iubesc foar!e, foar!e
mul!, 2racy8 $i susese&
- $mi are ru c !rebuie s v dau ves!ea $n felul s!a, sunea vocea&
+ra adevra!& +ra un co#mar, dar se e!recuse de-adevra!elea& Nu u!ea vorbi&
3in!ea #i limba $i $n%he.aser&
7ocea loco!enen!ului s!ruia0
- *lo&&& 'omni#oara (hi!ney1 *lo&&&1
- Sosesc cu rimul avion&
edea $n mica buc!rie a aar!amen!ului %ndindu-se la mama ei& +ra cu neu!in. s fi
muri!& =usese $n!o!deauna o fiin. a!! de vibran!, a!! de vie4 ?ela.ia din!re ele fusese
a!! de s!rns, a!! de cald4 $nc din coilrie 2racy se obi#nuise s-i des!inuiasc
mamei ei !oa!e roblemele care o frmn!au - discu!a cu ea desre #coal #i desre
bie.i #i mai !r"iu desre brba.i& 'u moar!ea so.ului ei, 'oris (hi!ney, rimise
numeroase rouneri de la oameni de afaceri care doreau s cumere fabrica& $i
oferiser lui 'oris suficien.i bani ca s oa! !ri $n !ihn n la sfr#i!ul "ilelor, dar ea
refu"ase cu $ndr!nicie s vnd&
- 2a!l !u a cons!rui! fabrica as!a cu minile lui&
Nu o! s arunc !oa! munca lui e aa smbe!ei&
i men.inuse afacerea roser&
6Oh, mam4 se )elui 2racy $n %nd& 2e iubesc din !oa! inima mea& N-ai s-l cuno#!i
nicioda! e 5harles, n-ai s-.i ve"i nicioda! neo.elul48 i i"bucni $n lns, $#i fcu o
cafea #i-o ls s se rceasc $n !im ce !cea $n n!uneric& 2racy ar fi vru! nebune#!e
s-l cheme e 5harles #i s-i sun ce se $n!mlase, s-l sim! al!uri de ea& Se ui! la
ceasul din buc!rie&
+ra !rei #i )um!a!e noa!ea& Nu voia s-l !re"easc, o s-i !elefone"e din New Orleans& Se
$n!reb dac cele $n!mla!e aveau s afec!e"e lanurile lor de cs!orie, dar e da! se
$nvinov.i en!ru c se mai u!ea %ndi la a#a ceva& 5um de se u!ea %ndi la ea $n!r-un
asemenea momen!1 ,oco!enen!ul 3iller $i susese0 65nd a)un%e.i aici lua.i o ma#in
#i veni.i direc! la 5omandamen!ul oli.iei8& 6'e ce la 5omandamen!ul oli.iei1 'e ce1 5e
se u!use $n!mla18
S!nd e aeroor!ul a%lomera! din New Orleans #i a#!e!ndu-#i ba%a)ele, $ncon)ura!
de cl!ori nervo#i, nerbd!ori, care o $mbrnceau, 2racy se sim.ea sufoca!& Se c"ni
s se aroie de caruselul cu ba%a)e, dar nimeni nu-i fcea loc& 2ulburarea unea
s!nire e ea cu !o! mai mul! u!ereI se !emea de ce va avea de $nfrun!a! $n scur!
!im& $ncerca s se convin% sin%ur c era vorba doar de o nen.ele%ere, dar cuvin!ele
!eribile $i reverberau $n min!e0
63 !em c !rebuie s v dau o ves!e roas!&&& * muri!, domni#oar (hi!ney&&& $mi
are ru c !rebuie s v dau ves!ea $n felul s!a&&&8
5nd reu#i $n cele din urm s-#i recuere"e
vali"a, 2racy se urc $n!r-un !a<i #i ree! adresa e care i-o dduse loco!enen!ul0
- Sou!h Croad S!ree! J1K, v ro%&
oferul $i rn)i rin o%linda re!rovi"oare0
- ,a cooi, ha1
Nu dorea o conversa.ie& Nu acum& 3in!ea $i era rea "buciuma!&
2a<iul se $ndre! sre es!, e #oseaua lacului -onchar!rain& oferul con!inua s
soroviasc&&&
- *.i veni! aici en!ru marea anoram, domni#oar1
2racy nu avea habar desre ce vorbe#!e, dar $i rsunse $n %nd0 6Nu& *m veni! aici
en!ru moar!e8&
+ra con#!ien! de "um"e!ul vocii #oferului, dar nu-i mai deslu#ea cuvin!ele& S!!ea
.ean e banche!, fr s ia $n seam riveli#!ile familiare care se erindau $n vi!e"&
Numai cnd se aroiar de 5ar!ierul =rance", 2racy deveni con#!ien! de un "%omo!
crescnd& +ra vacarmul unei %loa!e care-#i ie#ise din min.i, cheflii care urlau o li!anie
s!rveche, barbar&
- -n aici o! s v duc, o inform #oferul&
i a!unci 2racy rivi e fereas!r #i v"u o riveli#!e incredibil& Su!e de mii de
oameni, rcnind, cu m#!i e obra", cos!uma.i $n balauri, $n crocodili uria#i, $n "ei
%ni, umleau s!r"ile, se revrsau $n uhoaie, sco.nd o cacofonie de "%omo!e& O
e<lo"ie demen! de !ruuri #i mu"ic #i valuri le%na!e #i dans&
- 3ai bine s cobor.i $nain!e s-mi rs!oarne ma#ina, o sf!ui #oferul& Cles!ema!a
as!a de 3ardi Dras&
6'esi%ur48 +ra sfr#i!ul lui februarie, vremea $n care $n!re% ora#ul srb!orea ul!ima "i
$nain!e de os!ul -a#!elui& 2racy cobor din ma#in #i se ori e mar%inea !ro!uarului,
cu vali"a $n mn& $n!r-o clii! fu lua! e sus de valul url!or al mul.imii sl!re.e& +ra
obscen, Saba!ul vra)i!oarelor, un milion de =urii
de"ln.ui!e care celebrau moar!ea mamei ei& 7ali"a $i fu smuls din mn, du care se
fcu nev"u!& 9n %rsan cu o masc de diavol o $n#fc $n bra.e #i o sru!& O car o
auc de sni #i un urs uria# o rinse din sa!e #i o ridic $n aer& Se "vrcolea
chinuindu-se s-o ia la fu%, dar $i era cu neu!in.& +ra $mresura!, ca!ura!, refcu!
$n!r-o r!icic a !ala"ului cn!!or #i dn.ui!or& Se ls ur!a! de uhoiul asur"i!or, $n
!im ce lacrimile $i #iroiau e obra)i& Nu e<is!a nici o scare& 5nd, $n cele din urm,
i"bu!i s se elibere"e #i s se refu%ie"e e o s!rdu. lini#!i!, a)unsese e muchia
is!eriei& ?mase un lun% rs!im nemi#ca!, re"ema! de un felinar, resirnd adnc #i
redobndindu-#i, $nce!ul cu $nce!ul, con!rolul asura ei $ns#i& -e urm se $ndre! sre
os!ul de oli.ie&
,oco!enen!ul 3iller era un om de vrs! mi)locie, cu o fa. br"da! #i b!u! de vn!,
rnd sincer
s!in%heri! de rolul lui&
- Scu"a.i-m c n-am u!u! s v a#!e! la aeroor!, $i suse lui 2racy, dar $n!re%
ora#ul s-a smin!i!& *m insec!a! lucrurile mamei dumneavoas!r #i sn!e.i sin%ura
ersoan e care am u!u!-o chema&
- 'omnule loco!enen!, v ro%, sune.i-mi ce&&& ce
s-a $n!mla! cu mama mea1
- S-a sinucis&
2racy sim.i un fior rece s!rb!ndu-i #ira sinrii&
- +&&& e un lucru imosibil4 'e ce s se fi sinucis1
*vea !oa!e mo!ivele s !riasc&
7ocea $i era %!ui!&
- * lsa! o scrisoare care v es!e adresa!&
3or%a era rece #i indiferen! #i $nsimn!!oare&
2racy se ls condus de-a lun%ul unui coridor alb, nesfr#i!, n cnd in!r $n!r-o sal
mare, s!eril, %oal, dar deoda! $#i ddu seama c sala nu era %oal& +ra lin cu mor.i&
3or.ii ei&
9n %ardian $mbrca! $n!r-un hala! alb se aroie de un ere!e, auc un mner #i
!rase afar un ser!ar imens&
- 7re.i s arunca.i o rivire1
6Nu4 Nu vreau s vd !ruul us!iu, nensufle.i! care "ace $n cu!ia as!a48 $#i suse
2racy& 7oia s lece c! mai reede din locul acela cumli!&*r fi vru! s se $n!oarc $n
!im, $ndr! cu c!eva ore, cnd visase c aude sirena de $ncendiu& 6'oamne, de-ar fi
fos! $n!r-adevr un $ncendiu #i nu !elefonul, #i nu moar!ea mamei48 2racy $nain!a foar!e
$nce!, fiecare as
rsun"nd cu ecoul unui .i! $n inima ei& i ia!-o rivind la rm#i.ele nensufle.i!e
ale !ruului care o "mislise, o nscuse, o hrnise, rsese $mreun cu ea, o iubise& Se
alec #i sru! obra"ul mamei ei& 9n obra" rece, ca de cauciuc&
- 3am4 #o!i 2racy& 'e ce1 'e ce ai fcu!-o1
- O s !rebuiasc s-i facem au!osie, o inform %ardianul& *#a "ic le%ile $n ca" de
sinucidere&
No!a lsa! de 'oris (hi!ney nu oferea nici un rsuns $n!rebrilor ei0
6>ubi!a mea 2racy, 2e ro% s m ier.i& *m da! %re# #i nu o! suor!a %ndul
de a a)un%e o ovar e sinarea !a& *ceas!a e calea cea mai bun e care am u!u!-
o ale%e& 2e iubesc foar!e mul!, 3ama8&
Cile!ul era la fel de mor! #i lisi! de sens ca #i cadavrul care "cea $n ser!ar&
'u-amia" 2racy fcu aran)amen!ele de $nmormn!are, aoi lu un !a<i #i se duse la
casa rin!easc& 'in der!are r"beau chio!ele e!recre.ilor de 3ardi Dras,
asemenea unui ri!ual barbar, lu%ubru&
,ocuin.a familiei (hi!ney se %sea $n!r-o cldire vic!orian, $n a#a-numi!ul 'is!ric! al
-arcurilor, un car!ier re"iden.ial din ar!ea de nord a ora#ului& 5a ma)ori!a!ea
cldirilor din New Orleans, casa era cons!rui! din lemn #i nu avea subsol $n!ruc! "ona
era si!ua! sub nivelul mrii&
2racy coilrise $n aceas! cas, care s!ra en!ru ea amin!iri calde, lcu!e& Nu mai
fusese acas de es!e un an, #i cnd #oferul se ori $n fa.a numrului
resec!-iv, 2racy rmase uimi! la vederea unei
lacarde mari $nfi!e $n mi)locul a)i#!ii0
'e vn"are - informa.ii la
5omania >mobiliar New Orleans&
+ra cu neu!in.& 65asa n-am s-o vnd nicioda!, $i
susese de a!!ea ori mama ei& *m fos! a!! de ferici.i
$n ea80
5urins de o !eam s!ranie, ira.ional, 2racy
!recu e ln% ma%nolia uria# #i se $ndre! sre u#a
de in!rare& -rimise cheia casei $nc de e vremea cnd
era #colri. $n clasa a 7>>-a, #i de a!unci o ur!a cu
ea $n!runa, ca e un !alisman, un simbol al aradisului
care avea s-o a#!e!e $n!o!deauna $n aces! loc&
'escuie u#a #i !runse $n cas& ?mase $n hol,
$mie!ri!& 2oa!e camerele erau %oale, vduvi!e de
mobil& 2oa!e re.ioasele lor an!ichi!.i se evaoraser&5asa ar!a ca o cochilie
%unoas, rsi! de
cei care o oulaser cndva& 2racy s!rb!u !oa!e
$ncerile, una du al!a, rad unei nencrederi
crescnde& *vea sen"a.ia c o calami!a!e subi! se
ab!use asura locuin.ei& *ler% sus e scri #i
rmase aoi, la fel de $nlemni!, $n ra%ul dormi!orului
ei, e care-l ocuase cea mai mare ar!e din via.&
5amera rea s se "%iasc la ea, rece #i us!ie&
6'umne"eule mare, ce a u!u! s se $n!mle18 2racy
au"i clinche!ul soneriei de la u#a din fa. #i cobor s
deschid&
O!!o Schmid! s!!ea $n ra%& *dminis!ra!orul
=abricii de -iese *u!o (hi!ney era un om mai $n vrs!,
cu o fa. #ifona! #i un !ru sub.ire ca o srm, cu
e<ce.ia unei bur.i ro!un)i!e de bere& 9n !iv de r crun!, de"ordona! $i mr%inea
chelia&
- 2racy, $nceu b!rnelul, cu accen!ul lui %reoi,
%erman& 2ocmai am afla! ves!ea - nu&&& nu o! s-.i sun c! de $ndurera! sn!&
2racy $i $ncle#! minile&
- *h, O!!o, ce mul! m bucur c !e vd& >n!r& $l conduse $n camera de "i, us!ie& $mi
are ru c nu-.i o! oferi un scaun, se scu" ea& 7rei s ne a#e"m e odea1
- 'a, da&
Se a#e"ar fa.-n fa., rivindu -se cu ochi $neca.i de )ale& O!!o Schmid! fusese
an%a)a!ul comaniei de cnd $#i u!ea aduce 2racy amin!e& !ia c! de mul! se bi"uise
!a!l ei e el& i cnd mama mo#!enise fabrica,L'1
- O!!o, nu o! s $n.ele% ce s-a $n!mla!& ,a oli.ie mi s-a sus c mama s-a sinucis, dar
#!ii la fel de bine ca #i mine c nu avea nici un mo!iv s-o fac& *oi, rin min!ea lui 2racy
s%e! un %nd0 Nu era bolnav, nu-i a#a1 Nu avea vreo boal incurabil&&&
- NuF& N-a fos! as!a& Nu de as!a-i vorba&
O!!o $#i feri rivirea, s!in%heri!, lsnd o sumedenie
F de lucruri nesuse&
- 'ar dumnea!a #!ii ce a fos!, urm 2racy, vorbind
rar&
C!rnul se ui! la ea cu ochii lui alba#!ri, slci.i,
de reuma!ic&
- 3ama !a nu .i-a oves!i! ce a surveni! $n ul!ima
vreme& Nu a vru! s !e nec)easc&
2racy se $ncrun!&
- S m nec)easc cu ce1 5on!inu&&& !e ro%&
3inile b!!ori!e ale b!rnului se $ncle#!au #i se
descle#!au $n!runa&
- *i au"i! vreoda! de cineva care se nume#!e Joe
?omano1
- Joe ?omano1 Nu& 'e ce1
O!!o Schmid! clii&
- 5u #ase luni $n urm, ?omano a lua! le%!ura cu
mama !a #i i-a sus c ar dori s cumere fabrica&
'nsa i-a rsuns c nu dore#!e s o vnd, dar
?omano i-a oferi! o sum de "ece ori mai mare dec!
valora fabrica&F 3ama !a nu a u!u! re"is!a unei
asemenea ofer!e& +ra foar!e emo.iona!& *vea de %nd
s inves!easc !o.i banii $n ni#!e ac.iuni care i-ar fi
adus un veni! suficien! en!ru ca voi dou s duce.i o
e<is!en. roser n la sfr#i!ul vie.ii& 7oia s-.i fac
o surri"& i eu m bucuram en!ru ea& 'e !rei ani
$ncoace m !o! re%!eam s ies la ensie, 2racy, dar
nu m $nduram s-o las e doamna 'oris sin%ur,
$n.ele%i1 i ?omano - O!!o aroae c-i scui numele&
- ?omano i-a da! un mic avans $n bani
%hea.& Drosul sumei - la!a efec!iv - urma s se
fac luna !recu!, cnd !rebuia s se erfec!e"e !ran"ac.ia&
- Sune mai dear!e, O!!o& 5e s-a $n!mla!1 $l
$ndemna 2racy, nerbd!oare&
- 5nd ?omano a relua! fabrica, a concedia! !o.i
an%a)a.ii #i #i-a adus oamenii lui& -e urma a $nceu!
s solie"e fabrica& * vndu! !oa! aara!ura #i a comanda! un echiamen! comle!
nou, fr s-l
l!easc& =urni"orii nu erau $n%ri)ora.i de $n!r"ierea
l.ii, $n!ruc! credeau c au de-a face cu mama !a&
'ar cnd au $nceu! s-o rese"e cerndu-i banii,
mama !a s-a dus la ?omano ca s-l $n!rebe ce se
e!rece& >ar el a anun.a!-o ca a ho!r! s renun.e la
!ran"ac.ie #i c-i $naoia" fabrica& ,a vremea aceea,
nu numai c $n!rerinderea $#i ierduse orice valoare,
-dar mama !a da!ora o )um!a!e de milion de dolari e
care nu-i u!ea achi!a& 2racy, eu #i so.ia mea aroae
c ne-am da! sufle!ul v"nd-o e mama !a cum se
"b!ea s salve"e fabrica& 'ar nu e<is!a nici o ie#ire&
*u $mins-o la falimen!& i i-au lua! !o!ul - fabrica,
locuin.a, n #i ma#ina&
- 'oamne, 'umne"eule4
- i as!a nu-i !o!ul& -rocurorul dis!ric!ual a anun.a!-o e mama !a c va cere darea ei
$n )udeca! en!ru
fraud, #i c o a#!ea! $nchisoarea& 5red c as!a a
$mins-o la moar!e& 2racy se sim.ea inunda! de un val de furie neu!incioas&
- 'ar n-avea dec! s le sun adevrul - s e<
lice cum a e<croca!-o omul acela&
C!rnul adminis!ra!or cl!in din ca&
- Joe ?omano lucrea" en!ru cineva care se
nume#!e *n!hony Orsa!!i& Orsa!!i %uvernea" rac!ic
$n!re%ul New Orleans& *m afla!, dar era rea !r"iu, c
?omano rocedase la fel #i cu al!e comanii& 5hiar
dac mama !a l-ar fi da! $n )udeca!, ar fi dura! ani de
"ile n s-ar fi desclci! !oa!e i.ele #i ea nu avea bani
ca s lu!e cu asemenea adversari&
- 'e ce nu mi-a sus mie1
7orbele lui 2racy sunaser ca un .i! de a%onie,
un .i! en!ru a%onia mamei ei&
- 3ama !a era o femeie mndr& i cu ce u!eai !u
s-o a)u.i1 Nimeni nu mai u!ea face nimic en!ru ea&
6Dre#e#!i48 $#i suse 2racy $n sinea ei cu slb
!icie&
- 7reau s-l vd e Joe ?omano& 9nde-l o! %si1
- 2racy, scoa!e-.i ros!ia as!a din ca, rsunse
Schmid!, rsica!& Nu ai idee c! e de u!ernic&
- O!!o, unde locuie#!e1
- *re o rorie!a!e ln% Jac;son SEuare, dar nare nici un ros! s !e duci la el, 2racy,
crede-m&
2racy nu-i rsunse& O o!oea un sen!imen! care-i
fusese !o!al s!rin n a!unci0 ura& 6Joe ?omano va l!i en!ru via.a mamei mele48 se
)ur 2racy $n sinea ei& *vea nevoie de !im& 2im de %ndire, !im ca s-#i lnuiasc
urm!oarea mi#care& Nu o !r%ea inima s se $naoie"e la casa desuia!, a#a $nc! se
mu! la un ho!el mic de e 3a%a"ine S!ree!, dear!e
de 5ar!ierul =rance", unde arada nebun era $nc $n
!oi& Nu avea ba%a), a#a $nc! func.ionarul susicios de
la rece.ie $i suse0
- 7a !rebui s l!i.i $nain!e& -a!ru"eci de dolari e
noa!e&
'in camer, 2racy $i !elefon lui 5larence 'esmond ca s-l anun.e c nu va u!ea veni
c!eva "ile la slu)b&
'esmond $#i ascunse iri!area rovoca! de ase-
menea $nconvenien!0
- Nu-.i face %ri)i, 2racy& O s %sesc e cineva
s-.i .in locul n !e $n!orci&
'esmond 5larence sera c 2racy $#i va amin!i
s-i oves!easc lui 5harles S!anhoe c! de
$n.ele%!or se ar!ase cu ea&
*oi $l sun e 5harles0
- 5harles, iubi!ule&&&
- 9nde naiba e#!i, 2racy1 3ama a $ncerca! $n!rea%a diminea. s dea de !ine& 7oia s
lua.i $mreun masa de rn", a"i& -en!ru c !rebuie s face.i $mreun o mul.ime de
aran)amen!e&
- $mi are ru, dra%ule, sn! la New Orleans&
- 9nde1 5e faci la New Orleans1
- 3ama mea&&& a muri!&
5uvn!ul i se ori $n %!&
- O4 2onul i se schimb e da!& $mi are ru,
2racy& 2rebuie s fi fos! o moar!e subi!& +ra des!ul de !nr, nu1
6+ra foar!e !nr8, se %ndi 2racy, $ndurera!& 5u %las !are suse0
- 'a, da, a#a era&
- 5um s-a $n!mla!1 2u e#!i bine1
=r s-#i dea seama de ce, 2racy nu se u!ea ho!r s-i sun lui 5harles c era
vorba de o sinucidere& *r fi vru! s s!ri%e $n %ura mare nedre!a!ea care i se fcuse
mamei ei, dar se re.inu& 6*s!a-i roblema mea, $#i suse& Nu o! s mu! ovara mea e
umerii lui 5harles8& *oi adu% cu %las !are0
- =ii lini#!i!, iubi!ule, sn! bine&
- 2racy, n-ai vrea s vin #i eu acolo1
- Nu& /.i mul.umesc& 3 descurc sin%ur& 3ine o $nmormn!e" e mama& ,uni m
$n!orc la -hiladelhia&
'u ce $nchise !elefonul, se !rn!i e a!, lsndu-se rad unor %nduri r"le.e&
Numra lcile de aer condi.iona! de e !avan& 9na&&& dou&&& !rei&&& ?omano&&& a!ru&&&
cinci&&& Joe ?omano&&& #ase&&&
#a!e&&& va !rebui s l!easc en!ru via.a mamei ei&
Nu avea nici un lan& !ia numai c nu-l va lsa e Joe ?omano s scae needesi!
en!ru ceea ce fcuse, #i c va %si ea o cale s-#i r"bune mama&
$n acea du-mas ie#i !r"iu din ho!el #i o lu e 5anal S!ree! n a)unse la o
rvlie unde se vindeau obiec!e amane!a!e& 9n individ cu o $nf.i#are cadaveric,
ur!nd un co"oroc verde, demoda!,
deasura ochilor, s!!ea $n!r-un %hi#eu, $ndr!ul !e)%helei&
- 'ori.i ceva1
- *#&&& a# vrea s cumr un revolver&
- 5e fel de revolver1
- !i.i&&& un&&& is!ol&
- 7re.i unul de calibrul !rei"eci #i doi, sau un a!ru"eci #i cinci, sau un&&&
2racy nu .inuse nicioda! un revolver $n mn&
- 9n&&& !rei"eci #i doi cred c ar fi o!rivi!&
- *m un !rei"eci #i doi foar!e frumos, marca Smi!h
and (esson, cu dou su!e dou"eci #i nou de dolari, sau un 5har!er *rms, !o! !rei"eci
#i doi, cu o su! cinci"eci #i nou de dolari&&&
2racy nu-#i luase mul.i bani cu ea&
- 5eva mai ief!in nu ave.i1
Ne%us!orul ridic din umeri&
- 3ai ief!in ar fi o ra#!ie, cucoan& !i.i ce, vi-l
las e s!a la o su! cinci"eci #i mai un #i o cu!ie de %loan.e e deasura&
- /n ordine&
2racy $l rivi $n !im ce se $ndre!a sre o mas e care se %sea un adevra! arsenal,
de unde alese un revolver& $l a#e" aoi e !e)%hea&
- !i.i s-l folosi.i1
- *e#i&&& ae#i e !r%aci&
- 7re.i s v ar! cum se $ncarc1 mri ne%us!orul&
2racy ddu s sun nu, s-l asi%ure c n-o s-l foloseasc, c voia doar s serie e
cineva, dar $#i
ddu seama c! de ros!e#!i ar suna cuvin!ele ei, a#a $nc! se !re"i rsun"nd0
- 7 ro%&
$l urmri M$n !im ce in!roducea %loan.ele $n deo"i!&
- 3ul.umesc&
Se sco!oci $n o#e! #i scoase banii&
- 2rebuie s-mi lsa.i numele #i adresa en!ru $nre%is!rarea la oli.ie&
2racy nu se %ndise la a#a ceva& *-l amenin.a e Joe ?omano cu un is!ol era un ac!
criminal& 6'ar criminalul e el, nu eu8, se %ndi ea&
5o"orocul verde fcea ca ochii ne%us!orului s ara!e %albeni $n !im ce o fi<a&
- Numele1
- Smi!h& Joan Smi!h&
Ne%us!orul fcu o $nsemnare e un car!ona#&
- *dresa1
- 'owman ?oad& 'owman ?oad N20&
=r s-#i ridice rivirile, ne%us!orul ros!i0
- Nu e<is! numrul N20 e 'owman ?oad& *r $nsemna s fie $n mi)locul rului&
:aide.i s unem 1K2&
& $i $minse fac!ura #i 2racy semn Joan Smi!h&
- *s!a-i !o!1
- *s!a-i !o!&
$i s!recur cu %ri) revolverul e sub or!i.a %hi#eului& 2racy se ui! la arm, aoi o
lu, o vr $n
o#e!, se $n!oarse #i ie#i %rbi! din rvlie&
- :ei, cucoan, s!ri% ne%us!orul du ea& Nu ui!a c revolverul e $ncrca!& Jac;son
SEuare se afla $n inima 5ar!ierului =rance", domina! de frumoasa ca!edral S!& ,ouis care
se $nl.a ca o benedic.iune& ?e#edin.ele vechi, ele%an!e
#i %rdinile $n!inse sn! ara!e de circula.ia !umul!uoas a s!r"ii rin %arduri vii,
$nal!e, #i rin %ra.ioase ma%nolii& Joe ?omano locuia $n una din aces!e re#edin.e&
2racy a#!e! s se lase $n!unericul, $nain!e de a orni $n misiunea ei& -ar"ile
carnavale#!i se mu!aser e 5har!res S!ree!, dar din der!are r"beau $nc ecouri ale
iadului de care se lsase $n%hi.i! $n acea diminea.&
Se i!ise $n umbr #i cerce!a casa, con#!ien! de %reu!a!ea revolverului $n o#e!a ei&
2icluise un lan foar!e simlu& 7a discu!a ra.ional cu Joe ?omano #i-i va cere s
reabili!e"e memoria mamei ei& 'ac o s refu"e, $l va amenin.a cu revolverul, for.ndu-l
s dea o recunoa#!ere scris& 7a reda declara.ia loco!enen!ului 3iller, care-l va ares!a
e ?omano, iar numele mamei ei va fi din nou ne!a!& *r fi dori! nebune#!e ca 5harles
s fi fos! acolo, al!uri de ea, dar era mai bine s fac !oa! !reaba as!a sin%ur& 5harles
nu !rebuia ames!eca!& O s-i oves!easc ea !o!ul a!unci cnd $n!rea%a oves!e se va
!ermina #i Joe ?omano va fi du %ra!ii, unde $i era locul& Se aroia un !rec!or& 2racy
$l a#!e! s se $nder!e"e, n cnd s!rada rmase din nou us!ie&
Se duse la u#a casei #i as e sonerie& Nici un rsuns& 6-robabil c-i la unul din
balurile care se or%ani"ea" de 3ardi Dras, se %ndi 2racy& 'ar am s-l a#!e!& $l a#!e!
n se $n!oarce8& Crusc, lumina de e fron!on se arinse, u#a din fa. se deschise #i un
brba! aru $n ra%& $nf.i#area lui a fos! o surri" en!ru 2racy& Se a#!e!ase s
vad un mi!ocan cu o mu!r sinis!r, e care era "u%rvi! !iclo#ia& $n schimb, se afla
$n fa.a unui om a!r%!or, cu o fi%ur lcu!, care u!ea fi oricnd lua! dre! un
rofesor universi!ar& 7ocea $i era )oas #i bine- voi!oare&
- Cun seara, cu ce v o! fi de folos1
- Sn!e.i Joseh ?omano1 $l $n!reb cu un %las
!remur!or&
- 'a& i ce o! face en!ru dumneavoas!r1
*vea un fel de a fi de%a)a!, sima!ic& 6Nu-i de
mirare c mama s-a lsa! cli! de omul s!a8, $#i
suse 2racy&
- 'omnule ?omano, a#&&& a# vrea s discu! ceva
cu dumneavoas!r&
O cli, o cn!ri din riviri&
- 'esi%ur& -of!i.i $nun!ru&
2racy in!r $n!r-o camer de "i lu<oas, $ncrca!
de mobil an!ic, scul!a!& Joseh ?omano !ria e
icior mare& 6-e banii mamei mele8, $#i suse ea, cu
amrciune&
- 2ocmai $mi rearm o bu!ur, i se adres el&
5e v-ar lcea s be.i1
- Nimic&
O rivi cu curio"i!a!e&
- i de ce a.i dori! s m vede.i, domni#oar&&&1
- 2racy (hi!ney& Sn! fiica lui 'oris (hi!ney&
9n momen! se ui! la ea fr s $n.elea%, aoi o
s!rful%erare de recunoa#!ere $i sclii $n riviri&
- *, da& *m au"i! desre mama dumi!ale& -ca!&
- 'omnule ?omano, rocurorul dis!ric!ual o acu"a
e mama mea de fraud& 'umneavoas!r #!i.i bine c
nu e adevra!& 7reau s m a)u!a.i s-i reabili!e"
numele&
?omano $nl. din umeri&
- Nu discu! nicioda! afaceri $n "iua de 3arii
Dras& + $mo!riva convin%erilor mele reli%ioase& Se
$ndre! sre barr #i $nceu s ames!ece dou
bu!uri& 5red c du ce-ai s bei ceva o s !e sim.i
mai bine&
Nu-i lsase nici o al!erna!iv& 2racy $#i deschise
%ean!a #i scoase revolverul& $l $ndre! sre ?omano&
- *m s-.i sun eu ce-o s m fac s m sim!
mai bine, domnule ?omano& 3r!urisirea dumi!ale
e<ac! asura felului $n care ai escroca!-o e mama
mea&
Joseh ?omano se $n!oarse #i v"u is!olul&
- ,as-l )os, domni#oar (hi!ney& S-ar u!ea s
se descarce&
2e asi%ur c o s se descarce dac n-ai s
rocede"i $n!ocmai cum $.i cer eu& *i s dai o decla
ra.ie asura felului $n care ai )efui! fabrica, ai adus-o la
falimen! #i ai $mins-o e mama mea la sinucidere&
*cum o urmrea cu a!en.ie, #i $n ochii ne%ri $i
aruse o und de $n%ri)orare&
- $n.ele%& i dac refu"1
- 2e ucid&
2racy sim.ea arma !remurndu-i $n mn&
- Nu ar.i a uci%a#, domni#oar (hi!ney&
Se $ndre! sre ea, cu o bu!ur $n mn& Dlasul
$i era $nvlui!or #i sincer&
- Nu am nici un ames!ec $n moar!ea mamei dumi!aleI urm el& 5rede-m, eu&&&
$i arunc bu!ura $n fa.&
2racy sim.i $n ochi $n.e!ura ar"!oare a al
coolului #i, o cli mai !r"iu, arma $i fu smuls din
mn&
- 3aic-!a mi-a ascuns unele lucruri, con!inu Joe
?omano& Nu mi-a sus c are o fiic ar"oaie&
O $n#fc, imobili"ndu-i bra.ele la sa!e, iar 2racy
era orbi! de alcool #i $nsimn!a!& $ncerca s se
descle#!e"e din s!rnsoarea lui, dar ?omano o in%hesui $n!r-un ere!e, $min%ndu-se $n
ea cu !oa! %reu
!a!ea& O
- *i !ueu, fe!i.o& As!a-mi lace& 3 e<ci!&
7orbea cu o voce $n%ro#a! de dorin. #i 2racy $i
sim.ea !ruul s!rivindu-i-l e al ei& Se "vrcoli ca s se
elibere"e, dar bra.ele lui o .ineau ca!iv&
- *i veni! la mine en!ru c .i s-a fcu! de
hr)oneal, a#a-i1 7rei sen"a.ii !ari1 +i bine, Joe o s .i
le dea&
2racy $ncerc s .ie, dar nu u!u scoa!e dec! un
%eam!&
- '-mi drumul4
?omano $i sf#ie blu"a&
- :ei4 ia !e ui! ce ..i#oare4 $nceu s-i ciueasc
sfrcurile& Bvrcole#!e-!e, fa!o, $mo!rive#!e-!e4 $mi
lace, #u#o!i el&
- '-mi drumul4
O s!rivea cu #i mai mul! for., rovocndu-i dureri&
O $min%ea $n )os, e odea&
- -un rm#a% c $nc n-ai fos! re%ula! de un
brba! adevra!, %fi ?omano&
+ra acum clare es!e ea, "drobind-o sub
%reu!a!ea lui, #i minile i se s!recurau e sub fus!, $n
susul ulelor& 2racy $n!inse un bra. orbe#!e, #i
de%e!ele ei a!inser revolverul& $l rinse $n mn #i
deoda! se au"i o e<lo"ie brusc, asur"i!oare&
- Sfin!e >suse4 s!ri% ?omano&
$ncle#!area lui slbi e da!& -rin!r-o cea. ro#ie,
2racy $l v"u, $n%ro"i!, ros!o%olindu-se de e !ruul
ei #i c"nd e odea, .inndu-se cu mna $n!r-o ar!e&
- 3-ai $mu#ca!&&& c.ea&&& m-ai $mu#ca!&&&
2racy rmase $ncremeni!, $ncaabil s se clin!easc din loc& Sim.ea c-i vine s
vomi!e #i ochii $i
erau $nc orbi.i de $n.e!uri dureroase& Se oin!i cu
%reu $n icioare, se $n!oarse #i $nain!, $mle!icindu-se
sre o u# din ca!ul $ncerii& O $minse& >n!r $n!r-o
sal de baie& *roae c se rbu#i es!e chiuve!, o
umlu cu a rece, #i $#i sl ochii n cnd durerea
$nceu s i se o!oleasc #i vederea i se lime"i& Se
rivi $n o%lind& Ochii $i erau >n)ec!a.i de sn%e #i
aveau o rivire slba!ic& 6'oamne, 'umne"eule, am omor! un om48 $nceu s-i bubuie
rin min!e& *ler%
$naoi $n camera de "i&
Joe ?omano "cea e odea #i sn%ele i se scur
%ea, $mbibnd covorul alb& 2racy, cu fa.a livid, se
alec es!e el&
- $mi are ru, bi%ui fr noim& N-am vru! s&&&
- O ambulan.&&& %emu ?omano, cu resira.ia
$n!re!ia!&
2racy se ree"i la !elefonul de e birou #i form
numrul cen!ralis!ei& 5nd $ncerc s vorbeasc,
vocea i se $neca $n %!&
- 5en!rala, !rimi!e.i ur%en! o ambulan.& $n Jac;son SEuare a!ru su!e dou"eci #i
unu& * fos!
$mu#ca! un om&
-use rece!orul $n furc #i se ui! $n )os, la Joe
?omano& 6'umne"eule mare, se ru% 2racy $n %nd, !e
ro% f s nu moar& 2u #!ii c nu am avu! de %nd s-l
omor8& $n%enunche ln% rni!ul de e odea ca s se
convin% c !rie#!e& $#i .inea ochii $nchi#i, dar resira&
- *mbulan.a va sosi imedia!, $l lini#!i 2racy&
*oi ie#i e u#& $#i imuse s nu fu%, ca s nu
a!ra% a!en.ia asur-i& $#i le% s!rns )ache!a $n )urul
corului ca s nu i se vad blu"a sf#ia!& 5nd a)unse
la o der!are de a!ru in!ersec.ii de la cas, $ncerc
s oreasc un !a<i& 7reo #ase !a<iuri !recur $n vi!e"
e ln% ea, line cu asa%eri veseli, ferici.i& 2racy
au"i din der!are sune!ul unei sirene, #i c!eva clie
mai !r"iu !recu e ln% ea o ambulan. care se
$ndre!a $n direc.ia casei lui Joe ?omano& 62rebuie s
ies din "ona as!a8, $#i suse 2racy& 9n !a<i !rase la
mar%inea !ro!uarului, descrcndu-#i asa%erii e<ac!
acolo& 2racy aler% sre el, !emndu-se s nu-l iard&
- Sn!e.i liber1
- 'einde& 9nde vre.i s mer%e.i1
- ,a aeroor!& $#i .inu resira.iaP
- $n re%ul& 9rca.i&
$n drum sre aeroor!, 2racy se %ndi la ambulan.& 'ac sosise rea !r"iu #i Joe
?omano
murise1 $nsemna c e o uci%a#& ,sase revolverul
e )os, cu amren!ele ei, de bun seam& *r u!ea s
le oves!easc oli.i#!ilor c ?omano $ncercase s o
viole"e #i c arma se descrcase acciden!al, dar n-or
s-o cread nici un momen!& $n fond, cumrase
delibera! arma care "cea acum e odea, ln% Joe
?omano& 5! !im !recuse de la $mu#c!ur1 O
)um!a!e de or1 O or1 2rebuia s lece din New
Orleans c! mai reede cu u!in.&
- 7-a lcu! carnavalul1 o $n!reb #oferul&
2racy $n%hi.i $n sec0
- +u&&& da&
$#i scoase o%lin)oara din o#e! #i $nceu s-#i
re!u#e"e $nf.i#area, ca s ara!e c! mai re"en!abil&
=usese o idioa! cnd se %ndise c o s-l convin%
e ?omano s mr!uriseasc& O %re#eal de la
$nceu! n la sfr#i!-& 6i cum o s-i o! oves!i lui
5harles ce s-a $n!mla!18 !ia bine c! o s fie de
#oca!, dar du ce o s-i e<lice ea !o!ul $n amnun!,
o s $n.elea%& i 5harles o s #!ie ce !rebuie fcu!& 5nd !a<iul a)unse la *eroor!ul
>n!erna.ional New Orleans, 2racy se minun0 6Oare numai a"i-diminea. am sosi! aici1
2oa!e %ro"viile as!ea s-au e!recu!
doar $n!r-o sin%ur "i18 Sinuciderea mamei ei&&&
oroarea de a fi lua! e sus de valul deliran! al carnavalului&&& omul care hria0 63-ai
$mu#ca!&&& c.ea&&&8&
5nd in!r $n slile aeroor!ului avu imresia c
!oa! lumea se ui!a la ea acu"a!or, 6ia! ce $nseamn
o con#!iin. vinova!8, $#i suse $n %nd& *r fi vru! s
e<is!e o cale de a afla care-i s!area lui Joe ?omano,
dar habar n-avea la ce si!al fusese !ransor!a! sau
e cine ar fi u!u! chema& 6O s se fac bine& +u #i
5harles ne vom $n!oarce aici en!ru $nmormn!area
mamei, #i o s-l %sim e Joe ?omano !eafr #i
sn!os8, se $ncura)a 2racy& $ncerca s-#i alun%e din
min!e vi"iunea omului rbu#i! e covorul alb, e care
se l.ea a!a de sn%e ro#u& 2rebuia s a)un% c! mai
reede $naoi la 5harles&
2racy se aroie de %hi#eul liniei aeriene 'el!a&
- 'oresc un bile! en!ru rimul "bor la -hiladelhia,
clasa !uris!, v ro%&
5asierul $#i consul! comu!erul&
- Bborul !rei-"ero-a!ru& *ve.i noroc& + ul!imul bile!
e care-l mai am&
I - ,a ce or leac avionul1
- -es!e dou"eci de minu!e& *ve.i !im doar s v
$mbarca.i&
5nd 2racy $#i deschise o#e!a s scoa! banii,
mai curnd $i sim.i dec! $i v"u e cei doi oli.i#!i $n
uniform care o $ncadrar de o ar!e #i de al!& 9nul
din!re ei o $n!reb0
- 2racy (hi!ney1
>nima i se ori o cli $n loc& 6*r fi s!uid s-mi ne%
iden!i!a!ea8, $#i suse, a#a $nc! rsunse0
-'a&&&
- +#!i ares!a!&
i 2racy sim.i c!u#ele reci de o.el $nchi"ndu-se $n
)urul $ncheie!urilor minilor ei&&&
2o!ul rea s i se $n!mle al!cuiva, $n!r-o scen
filma! cu $nce!ini!orul& 2racy se v"u s!rb!nd
aeroor!ul, cu mna le%a! de mna unuia din!re
oli.i#!i, $n !im ce asa%erii $n!orceau caul ca s se
holbe"e la ea& Se sim.i $mins $n fundul unei dube de
oli.ie, vosi!e $n alb #i ne%ru, #i cu o re.ea de me!al
sernd locul #oferului de res!ul dubei& 'uba demar
$n vi!e", $n lumina becului ro#u ro!i!or #i $n .i!ul
sirenei& 2racy se %hemui e scaunul din fund,
$ncercnd s se fac invi"ibil& +ra deci o uci%a#, Joe
?omano murise& 'ar fusese un omor din imruden.&
*vea s e<lice la oli.ie cum se $n!mlase !o!ul& i ei
or s-o cread& 2rebuiau s-o cread&
-os!ul de oli.ie unde a fos! condus 2racy se %sea $n dis!ric!ul *l%iers, $n ar!ea
drea!a a New
Orleans-ului& O cldire sever, de"olan!, $nvlui!
arc $n!r-un aer de de"nde)de& 5oridorul era $n.esa!
de fi%uri sordide - ros!i!ua!e, ro<ene.i, man%li!ori, #i
vic!imele lor& 2racy fu condus la biroul ser%en!ului de
%ard&
9nul din!re ca!ura!orii ei suse0
- =emeia (hi!ney, domnule ser%en!& *m rins-o
chiar la aeroor!, unde $ncerca s fu%&
- Nu $ncercam&&&
- Scoa!e.i-i c!u#ele&
> se eliberar minile #i 2racy $#i re%si %lasul0
- * fos! un acciden!& N-am vru! s-l omor& * $ncerca! s m viole"e #i&&&
Nu-#i u!ea s!ni accen!ele de is!erie din %las&
Ser%en!ul de la birou o $n!reb scur!0
- +#!i 2racy (hi!ney1
- 'a&&& eu&
- 'uce.i-o la ares!&
- Nu4 S!a.i u.in, $nceu s se roa%e& 2rebuie s
!elefone" cuiva& *m&&& am dre!ul s dau un !elefon de
la oli.ie&
Ser%en!ul de %ard mri&
- +#!i familiari"a! cu ru!ina, da1 'e c!e ori ai s!a!
la beci, uicu.o1
- Nicioda!& *s!a es!e&&&
- *i dre!ul la un sin%ur !elefon& 2rei minu!e& 5e
numr dore#!i1
+ra a!! de nervoas $nc! nu-#i u!ea amin!i
numrul lui 5harles& Nu era $n s!are s-#i amin!easc
nici mcar codul en!ru -hiladelhia& 6S fi fos! doi-
cinci-unu18 Nu& Nu era s!a& 2remura !oa!&
- :aide oda!4 N-am de %nd s-mi ierd !oa!
noa!ea4
6'oi-unu-cinci4 As!a-i48
- 'oi-unu-cinci-cinci-cinci-cinci-nou-!rei-"ero-unu&
Ser%en!ul form numrul #i-i $n!inse rece!orul lui
2racy& *u"i !elefonul sunnd& i sunnd& Nici un
rsuns& 65harles !rebuia s fie acas48 $#i suse $n
%nd&
- * !recu! !imul re%lemen!ar, o anun. ser%en!ul
#i ddu s-i ia !elefonul din mn&
- 7 ro%, mai a#!e!a.i4 s!ri% 2racy&
'ar brusc $#i aduse amin!e c 5harles obi#nuia
s-#i deconec!e"e !elefonul noa!ea, ca s nu fie
deran)a!& 5on!inua s ascul!e .ri!ul %unos, dndu-#i
seama c nu e<is!a nici o cale de a a)un%e la 5harles&
- Da!a1 o $n!reb ser%en!ul&
2racy se ui!a la el #i rsunse s!ins0
-Da!a& H
9n oli.is! $n cma# o conduse e 2racy $n!r-un
birou unde fu $nre%is!ra! #i i se luar amren!ele
di%i!ale, aoi o $nso.i de-a lun%ul unui coridor n la
o celul unde o $ncuie& +ra sin%ur&
- 3ine diminea. ai s fii chema! la audien., o
anun., aoi se $nder! lsnd-o $n la!a 'omnului&
62oa!e as!ea nu mi se $n!ml cu adevra!, $#i
suse ea& Nu e dec! un vis ur!& 'oamne 'um-
ne"eule, !e ro% f ca nimic din !oa!e as!ea s nu fie
adevra!48
-a!ul $mu.i! din celul era adevra!, #i
close!ul fr colac din col. era adevra!, #i %ra!iile
erau adevra!e&
5easurile no.ii reau s nu mai aib sfr#i!0 67ai,
de-a# u!ea s dau de 5harles48 $#i ree!a 2racy&
*vea acum mai mul! nevoie de el dec! avusese de
cineva vreoda! $n via.a ei& 6*r fi !rebui! s-i oves!esc
!o!ul de la bun $nceu!, se mus!ra ea& 'ac i-a# fi
oves!i!, nu s-ar mai fi $n!mla! nimic8&
,a ora #ase diminea.a, un %ardian lic!isi! $i aduse micul de)un alc!ui! din cafea
le#ioas #i cereale reci&
Nici nu u!u s se a!in% de el& Sim.ea noduri $n
s!omac& ,a ora nou veni s-o ia o %ardian&
- + vremea s mer%em, frumu#ico&
'eschise u#a celulei&
- 2rebuie s dau un !elefon, s!rui 2racy& +
foar!e&&&
- 3ai !r"iu, $i rsunse %ardiana& 'oar nu vrei s-l
faci e )udec!or s !e a#!e!e& + un !i scrbos&
O escor! e 2racy de-a lun%ul unui coridor, aoi
in!rar e o u# care ddea $n!r-o )udec!orie& 9n
ma%is!ra! mai $n vrs! !rona $n scaunul )udec!oresc&
5aul #i minile $i "vcneau $n mici mi#cri sasmo-
dice, $n fa.a lui, s!!ea rocurorul dis!ric!ual, +d 2oer,
un slbno% de vreo a!ru"eci de ani, cu un r
.ean, sare-#i-ier, !uns ca o erie, #i cu ochi ne%ri,
reci&
2racy fu condus la o banc e care se a#e",
dar un momen! mai !r"iu arodul s!ri%0 6S!a!ul con!ra
lui 2racy (hi!ney8 #i se omeni $mins $n fa.a
)udec!orului& *ces!a cerce!a ni#!e hr!ii afla!e $n fa.a
lui #i caul i se b.ia $n sus #i-n )os&
*cum era momen!ul ca 2racy s e<lice cuiva !o!
ce se $n!mlase& $#i $mreun minile ca s le $miedice s-i !remure&
- /nl.imea voas!r, nu e vorba de o crim& ,-am
$mu#ca!, dar a fos! un acciden!& +u nu voiam dec!
s-l serii& * $ncerca! s m viole"e #i&&&
-rocurorul o $n!reruse0
- /nl.imea voas!r, nu are nici un ros! s facem
!ribunalul s-#i iard vremea& =emeia aceas!a a
!runs rin efrac.ie $n locuin.a domnului ?omano,
$narma! cu un revolver de calibrul !rei"eci #i doi, a
fura! o ic!ur de ?enoir care valorea" o )um!a!e de
milion de dolari, #i cnd domnul ?omano a rins-o
asura fa!ului, a !ras $n el cu sn%e rece #i l-a rsi!,
convins c l-a omor!&
2racy sim.i cum $i fu%e !o! sn%ele din obra)i&
- 5e&&& desre ce vorbi.i1
2o!ul rea lisi! de noim&
-rocurorul ria $n con!inuare0
- Sn!em $n osesia armei cu care l-a rni! e
domnul ?omano& -oar! amren!ele ei di%i!ale&
6?ni!48 se %ndi iu!e 2racy& 'eci Joseh ?omano
!ria4 Nu omorse e nimeni&
- * fu%i! cu !abloul, /nl.imea voas!r& *cum ic!ura se %se#!e robabil $n minile
unui !inui!or& 'e
aceea cerem ca 2racy (hi!ney s fie re.inu! en!ru
$ncercare de omor #i fur! arma!, iar cau.iunea s fie
s!abili! la o )um!a!e de milion de dolari&
Judec!orul se $n!oarse sre 2racy care rmsese
$ncremeni!&
- +#!i rere"en!a! de un avoca!1
=a!a nici mcar nu-i au"i $n!rebarea& Judec!orul
ridic vocea&
- *i un avoca!1
2racy scu!ur din ca&
- Nu& +u&&& ce&&& ce-a sus omul s!a nu-i adevra!&
Nu am&&&
- *i bani en!ru un avoca!1
*vea fondul ei de la banc& i aoi mai era 5harles&
- +u&&& nu& 'ar, /nl.imea voas!r, nu $n.ele%&&&
- *!unci !ribunalul $.i va desemna un ar!or din oficiu& ?mi ares!a! n cnd
se va deune
cau.iunea de )um!a!e de milion de dolari& 9rm!orul4
- S!a.i u.in4 + o %re#eal4 + un&&&
Nici nu-#i mai u!ea amin!i cum fusese scoas din
!ribunal #i recondus $n celul&
Numele avoca!ului desemna! din oficiu era -erry
-oe& 9n brba! $n ra%ul a a!ru"eci de ani, cu o
fa. su!, in!eli%en!, #i ochi alba#!ri, $n.ele%!ori& ,ui
2racy $i lcu din rima cli&
>n!r $n celula ei, se a#e" e a! #i $i suse0
- +i bine, ai s!rni! o adevra! sen"a.ie, de#i nu !e
afli $n ora# dec! de dou"eci #i a!ru de ore& ?n)i& 'ar
ai noroc& +#!i o !r%!oare infec!& ?ana e absolu!
suerficial& ?omanoo s !riasc& Scoase o i din
bu"unar #i o $n!reb0 $mi dai voie1
- 'a
$#i umlu ia, o arinse #i $nceu s-o s!udie"e e
2racy&
- Nu rea ar.i ca o criminal de rnd disera!,
domni#oar (hi!ney&
- Nu sn!, v )ur c nu sn!&
- 5onvin%e-m& -oves!e#!e-mi !o! ce s-a $n!mla!&
/ncee cu $nceu!ul& i nu !e %rbi&
2racy $i oves!i 2o!ul& -erry -oe $i ascul!a lini#!i! oves!ea #i nu scoase o vorb n
cnd 2racy nu
!ermin& *oi $#i re"em sa!ele de "idul celulei #i
ros!i $nce!, cu o e<resie $ndr)i!0
-2iclosul4
- Nu $n.ele% desre ce vorbeau, con!inua 2racy,
cu o rivire nedumeri!& Nu #!iu nimic $n le%!ur cu
ic!ura&
- + foar!e simlu& Joe ?omano s-a folosi! de fraiereala dumi!ale, a#a cum s-a folosi! #i
de naivi!a!ea
mamei dumi!ale& *i ica! direc! $n cacan&
- 2o! nu $n.ele%&
- *!unci d-mi voie s !e lmuresc& Joe ?omano
va revendica asi%urarea de )um!a!e de milion de
dolari en!ru !abloul de ?enoir e care l-a ascuns
cine #!ie unde, #i o va $ncasa& 5omania de asi%urare
!e va urmri e dumnea!a #i nu e el& 5nd "arva se
va mai o!oli, o s vnd !abloul unui colec.ionar ar!icular #i o s un mna e al!
)um!a!e de milion de
dolari, da!ori! ini.ia!ivei dumi!ale de -.i face sin%ur
dre!a!e& Nu .i-ai da! seama c o mr!urisire ob.inu!
cu revolverul $n mn nu face doi bani1
- 'a&&& da, cred c a#a e& 3-am %ndi! numai c
dac reu#esc s smul% adevrul de la el, cineva o s
orneasc o inves!i%a.ie&
-ia i se s!insese& *voca!ul o rearinse&
- 5um ai in!ra! $n cas1
- *m suna! la u# #i domnul ?omano m-a of!i!
$nun!ru&
- 7ersiunea lui suna al!fel& * sar! un %eam $n
sa!ele casei #i re!inde c e acolo ai in!ra!& * decl-
ra! oli.iei c !e-a rins $n !im ce $ncercai s !e
s!recori afar cu !abloul de ?enoir, #i cnd a da! s !e
oreasc, ai !ras $n el #i ai fu%i!&
- As!a-i o minciun& +u&&&
- 'ar e minciuna lui, #i casa lui, #i numai arma e a
dumi!ale& *i mcar idee cu cine !e msori1
2racy cl!in din ca $n !cere&
- *!unci d-mi voie s-.i e<un ni#!e fa!e de
via., domni#oar (hi!ney& Ora#ul s!a se afl $n
minile familiei Orsa!!i& Nimic nu se mi#c aici fr arobarea lui *n!hony Orsa!!i&
'ac dore#!i o
au!ori"a.ie en!ru a cons!rui o cldire, a asfal!a un
drum, a deschide un bordel sau a face !rafic cu
dro%uri, !rebuie s !reci mai $n!i e la Orsa!!i& Joe
?omano #i-a $nceu! cariera ca b!u# $n slu)b lui& i
acum e $n frun!ea or%ani"a.iei& i dumnea!a ai in!ra! $n
casa lui Joe ?omano #i l-ai amenin.a! cu un revolver,
urma el rivind-o cu uluire&
2racy s!!ea $n fa.a lui, amor.i! #i eui"a!& $n cele
din urm $l $n!reb0
- 'ar dumneavoas!r crede.i versiunea mea1
- 'a& + a!! de s!uid, $nc!&nu oa!e fi dec!
adevra!, rsunse avoca!ul "mbind&
- 3 u!e.i a)u!a1
-*m s $ncerc, rsunse cu $nce!ineala& *# da nu
#!iu ce ca s-i vd e !o.i du %ra!ii& Sn! a!ronii
aces!ui ora# #i ma)ori!a!ea )udec!orilor se afl $n
solda lor& 'ac a)un%i la roces, or s !e $nfunde a!!
de adnc, $nc! n-ai s mai ve"i nicioda! lumina "ilei&
2racy se ui!a la el nedumeri!&
- 'ac a)un% la roces1
-oe se ridic de e a! #i $nceu s se $nvr!easc $n sus #i-n )os rin celula s!rim!&
- Nu vreau s !e aduc $n fa.a unui )uriu, en!ru c,
crede-m, !o.i )ura.ii vor fi ai lui& +<is! numai un sin
%ur )udec!or e care Orsa!!i nu a i"bu!i! nicioda!
s-l cumere& Se nume#!e :enry ,awrence& 'ac a#
reu#i s aran)e" c el s !e audie"e, sn! si%ur c !e-a#
scoa!e basma cura!& !iu c nu-i foar!e le%al, dar am
de %nd s s!au de vorb cu el $n!re a!ru ochi& /l
ur#!e e Orsa!!i #i e ?omano !o! a!! c! $i ursc #i
eu& Nu-mi rmne al! de fcu! dec! s a)un% n la
)udec!orul ,awrence
-erry -oe $i facili! lui 2racy s-l cheme la !elefon
e 5harles& *u"i vocea familiar a secre!arei lui 5harles0
- Ciroul domnului S!anhoe&&&
- :arrie!& *ici e 2racy (hi!ney& +&&&1
- *h4 * $ncerca! $n!runa s v %seasc, domni#oar (hi!ney, dar nu #!im ce numr
de !elefon
ave.i acolo& 'oamna S!anhoe e nerbd!oare s
discu!e cu dumneavoas!r aran)amen!ele de nun!&
*r !rebui s o suna.i c! mai curnd osibil&&&
- :arrie!, o! s vorbesc cu domnul S!anhoe1
- $mi are ru, domni#oar (hi!ney& + $n drum
sre :ous!on, unde are loc o conferin.& 'ac-mi
lsa.i numrul dumneavoas!r de !elefon o s v
sune de $nda! ce se $n!oarce&
H-+u&&&&
Nu e<is!a nici o osibili!a!e ca 5harles s-i
!elefone"e la $nchisoare& i, $n nici un ca", $nain!e ca
ea s-i fi e<lica! cum s!au lucrurile&
- O&&& o s-l mai chem eu e domnul S!anhoe&
2racy reuse cu $nce!ineal rece!orul $n furc&
63ine, $#i suse is!ovi!& 3ine am s-i e<lic !o!ul lui
5harles8&
$n acea du-mas, 2racy fu mu!a! $n!r-o celul
mai confor!abil& > se servi o cin delicioas, #i u.in
mai !r"iu i se aduse un buche! de flori, cu un bile!
a!a#a!& 2racy deschise licule.ul #i ci!i0
65aul sus4 O s-i biruim e nemernici48
-erry -oe8
* doua "i diminea.a, avoca!ul o vi"i! din nou& $n
clia cnd $i v"u "mbe!ul luminos, #!iu c are ve#!i
bune en!ru ea&
- *vem noroc, e<clam -erry -oe& 2ocmai am
s!a! de vorb cu )udec!orul ,awrence #i cu 2oer,
rocurorul dis!ric!ual& 2oer a urla! ca un vamir, dar
n la urma am $ncheia! un !r%&
-9n!r%1
- >-am is!orisi! )udec!orului ,awrence $n!rea%a
oves!e& i a fos! de acord s-.i acce!e o declara.ie
de vinov.ie&
2racy $l rivi #oca!&
- O declara.ie de vinov.ie1 'ar eu sn! ne&&&
*voca!ul ridic o mn, $n!rerund-o&
- *scul!-m n la ca!& ?ecunoscndu-!e
vinova!, economise#!i s!a!ului chel!uielile unui
roces& ,-am convins e )udec!or c n-ai fura!
!abloul& $l cunoa#!e bine e Joe ?omano, a#a $nc!
m-a cre"u!&
- 'ar&&& dac m recunosc vinova! ce-o s se
$n!mle cu mine1 $n!reb 2racy ros!ind rar cuvin!ele&
- Judec!orul ,awrence o s !e condamne la !rei
luni $nchisoare cu&&&
- $nchisoare1
- *#!ea! s !ermin& $nchisoare cu susendarea
edesei #i ai s !e re"in.i s!mnal s raor!e"i la
oli.ia al!ui s!a!&
- 'ar&&& as!a $nseamn s am ca"ier&
-erry -oe of!&
- 'ac !e )udec en!ru fur! arma! #i !en!a!iv de
omor $n !imul comi!erii unei sar%eri, vei fi condamna! la "ece ani&
6Bece ani de $nchisoare48 $#i suse 2racy&
-erry -oe o urmrea cu rbdare&
- 2rebuie s iei sin%ur ho!rrea, relu el& +u nu
o! dec! s-.i dau sfa!ul e care $l consider cel mai
bun& + un miracol c am u!u! s a)un% la aceas!
$n.ele%ere& 'ar vor un rsuns imedia!& Nu e#!i
obli%a! s acce.i !r%ul& -o.i chiar s ceri un al!
avoca! #i s&&&
- Nu4
2racy #!ia c omul s!a era ones!& $n $mre)urrile
daa!e, .innd seama de ur!area ei nebuneasc, fcuse
en!ru ea !o! ce-i s!!use $n u!in.& Numai dac ar
u!ea vorbi cu 5harles4 'ar )udec!orul $i cerea
rsunsul e loc& -robabil c era un noroc s scae
numai cu !rei luni $nchisoare cu susendarea edesei&
- *c&&& *cce! $n.ele%erea&
*bia de i"bu!ea s ar!icule"e cuvin!ele&
- +#!i o fa! de#!ea!, suse avoca!ul arobnd
din ca& Nu i se ermise s dea vreun !elefon $nain!e de a fi readus $n sala
!ribunalului& +d 2oer s!!ea $n!r-o
ar!e, #i -erry -oe de cealal! ar!e a ei& $n scaunul
)udec!oresc !rona de as! da! un brba! dis!ins, de
vreo cinci"eci de ani, cu o fa. ne!ed #i un r bo%a!, $n%ri)i! aran)a!&
Judec!orul :enry ,awrence i se adres lui 2racy0
- 5ur!ea a fos! informa! c incula!a dore#!e s-#i
schimbe declara.ia din nevinova! $n vinova!& 5orec!1
- 'a, /nl.imea voas!r&
- 2oa!e r.ile sn! de acord1
- 'a, /nl.imea voas!r, suse -erry -oe&
- S!a!ul e de acord, /nl.imea voas!r, suse #i
rocurorul dis!ric!ual&
Judec!orul ,awrence s!r un lun% momen! de
!cere& *oi se alec $n fa. #i o rivi e 2racy $n
ochi&
- 9nul din!re mo!ivele en!ru care marea noas!r
.ar se %se#!e $n!r-o s!are a!! de )alnic es!e acela
c s!r"ile mi#un de o vermin care-#i $nchiuie c
oa!e svr#i orice fa! #i s scae needesi!&
Oameni care $#i ba! )oc de le%e& 9nele sis!eme
)udiciare din unele s!a!e $i cocolo#esc e criminali& +i
bine, noi, $n ,ouisiana, nu ne facem vinova.i de
aceas! slbiciune& 5nd, $n !imul svr#irii unei
frdele%i, cineva mai $ncearc s #i omoare cu sn%e
rece, noi sn!em de rere ca acea ersoan !rebuie
edesi! ri%uros&
2racy $nceuse s sim! rimii fiori de anic&
$n!oarse caul sre -erry -oe& Ochii aces!uia erau
a.in!i.i asura )udec!orului&
- >ncula!a a recunoscu! c a $ncerca! s-l ucid
e unul din!re cei mai roeminen.i ce!.eni ai comuni!.ii noas!re - un om cunoscu!
en!ru ac!ele sale
filan!roice #i ac!ivi!.ile sale de binefacere& >ncula!a
l-a $mu#ca! $n !im ce-i sus!r%ea o oer de ar! $n valoare de o )um!a!e de milion de
dolari& +i bine,
!ribunalul va avea %ri) ca incula!a s nu se bucure
de ace#!i bani - cel u.in nu $n urm!orii cincisre"ece ani, deoarece $n urm!orii
cincisre"ece ani va fi
$nchis $n -eni!enciarul de =emei din ,ouisiana de Sud&
2racy avu sen"a.ia c !ribunalul se $nvr!e#!e cu ea& > se )uca o fars oribil&
Judec!orul era un ac!or
dis!ribui! $n!r-un rol, dar care c!ea un !e<! %re#i!& $n
!e<!ul lui nu fi%ura nici unul din!re lucrurile e care le
ros!ise& Se $n!oarse sre -erry -oe s cear o e<lica.ie, dar aces!a $#i ferea rivirile&
?sfoia ni#!e hr!ii
$n servie!, #i en!ru rima oar 2racy observ c un%hiile $i erau mu#ca!e n $n
carne& Judec!orul se
ridicase #i $#i aduna hr!iile& 2racy rmase locului, ca
$ndobidoci!, neu!nd s $n.elea% ce se $n!mla cu
ea&
Se aroie un arod care o rinse de bra.&
- 7ino4 $i suse&
- Nu4 s!ri% 2racy& Nu, !e ro%4 $#i $nl. rivirile
sre )udec!or& * avu! loc o eroare $n%ro"i!oare&
/nl.imea voas!r, eu&&&
'ar cnd sim.i mna arodului s!rn%ndu-i mai
u!ernic bra.ul, $#i ddu seama c nu avusese loc nici
o eroare& 5"use $n cacan& *veau de %nd s o
dis!ru%&
*#a cum o dis!ruseser e mama ei&
!irea desre crima #i condamnarea lui 2racy (hi!ney aru e rima a%ina a
"iarului 6New Orleans 5ourier8, $nso.i! de o fo!o%rafie fcu! de
oli.ie& *%en.iile de #!iri reluar oves!ea #i o !ransmiser "iarelor coresonden!e din
$n!rea%a .ar, #i cnd 2racy fu scoas din !ribunal en!ru a fi !ransfera! la eni!enciarul
de s!a!, fu $n!mina! de o
band de reor!eri de la !elevi"iune, $#i ascunse fa.a
dar nu era chi s scai de camerele de filma!& Joe
?omano era o bomb $n sine, dar a!en!a!ul la via.a lui
comis de o hoa. !nr #i frumoas era o suer-bomb& 2racy avea imresia c e
$mresura! de
du#mani& 65harles o s m scoa! de aici, $#i ree!a
mereu& 'oamne 'umne"eule, !e ro% f ca 5harles s
m scoa! de aici& Nu se oa!e s nasc coilul nos!ru
$n $nchisoare8&
*bia a doua "i %ardianul de serviciu $i $n%dui lui 2racy s foloseasc !elefonul& Se au"i
vocea lui :arrie!0
- Ciroul domnului S!anhoe&
- :arrie!, aici e 2racy (hi!ney& 7reau s vorbesc
cu domnul S!anhoe&
- O cli, domni#oar (hi!ney& Sesi" e"i!area din
%lasul secre!arei& S&&& s vd dac domnul S!anhoe
e aici&
'u o lun%, cumli! a#!e!are, $n sfr#i! 2racy
au"i vocea lui 5harles& $i venea s ln% de u#urare&
- 5harles&&&
- 2racy1 2racy, !u e#!i1
- 'a, iubi!ule& Oh, 5harles, am $ncerca! s !e
%sesc&&&
- *m cre"u! c $nnebunesc, 2racy4 Biarele de aici
sn! line de ni#!e ove#!i demen.iale $n le%!ur cu
!ine& Nu o! s cred ce se sune4
- Nimic nu-i adevra!, iubi!ule& *bsolu! nimic& +u&&&
- 'e ce nu m-ai chema!1
- *m $ncerca!& Nu !e-am %si!& +u&&&
- 9nde e#!i acum1
- Sn!&&& sn! $n!r-o $nchisoare din New Orleans&
5harles, m-au condamna! la $nchisoare en!ru ceva
ce n-am fcu!&
Sre oroarea ei, $nceuse s ln%&
- ?mi e fir& *scul!-m& Se sune $n "iare c ai $mu#ca! un om& Nu-i adevra!, nu1
- ,-am $mu#ca!, dar&&&
-*!unci e adevra!4
- Nu-i a#a cum se sune, iubi!ule& Nu-i deloc a#a&
-o! s-.i e<lic !o!ul& +u&&
- 2racy, ai recunoscu! c e#!i vinova! de $ncercare de omor #i fur!ul unui !ablou1
- 'a, 5harles, dar numai en!ru c&&&
- 'umne"eule mare, dac aveai a!!a nevoie de
bani de ce nu mi-ai sus mie&&& #i $nc s $ncerci s
omori e cineva&&& Nu-mi vine s cred& Nici rin.ilor mei nu le vine a crede& +#!i e
rima a%ina $n
6-hiladelhia 'aily News8& + en!ru rima da! cnd
familia S!anhoe e a!ins de rsuflarea unui scandal&
*mara s!nire de sine care r"bea din %lasul lui
5harles o fcu e 2racy s-#i dea seama de rofun"imea resen!imen!elor lui& Se bi"uise
cu a!!a ardoare
e el, #i acum vedea c e de ar!ea celorlal.i& Se sili
s nu .ie&
- >ubi!ule, am nevoie de !ine& 2e ro%, vino aici& 2u
o.i $ndre!a !o!ul&
9rm o lun% !cere&
- Nu vd ce se mai oa!e $ndre!a& 'in momen!
ce ai recunoscu! c ai svr#i! !oa!e fa!ele acelea&
=amilia noas!r nu-#i oa!e ermi!e s fie ames!eca!
$n as!fel de si!ua.ii& -resuun c-.i dai seama de lucrul s!a& -en!ru noi a fos! un #oc
$n%ro"i!or& *h, 2racy,
$nseamn c, realmen!e, nu !e-am cunoscu! cu
adevra!&
=iecare cuvn! al lui cdea ca o lovi!ur de ciocan&
,umea se rbu#ea es!e ea& Se sim.ea mai sin%ur
#i mai rsi! dec! fusese vreoda! $n !oa! via.a ei&
Nu u!ea cere a)u!or nimnui, nu e<is!a absolu!
nimeni cruia s-i ese de ea&
- i&&& #i ce se va $n!mla cu coilul1
- 7ei face ce vei crede de cuviin. cu coilul !u, $i
rsunse 5harles& $mi are ru, 2racy&
,e%!ura !elefonic se $n!reruse&
?mase $mie!ri!, cu rece!orul mor! $n mn&
9n de.inu! din sa!ele ei $i suse0
- 'ac ai !ermina! de vorbi!, u#ico, a# vrea #i
eu s-mi chem avoca!ul&
5nd 2racy se $n!oarse $n celula ei, %ardiana o
a#!e!a cu noi ins!ruc.iuni0
- =ii %a!a de drum mine diminea.& Or s vin s
!e ia la ora cinci fi<&
/n acea du-amia" avu un vi"i!a!or& O!!o Schmid!
rea s fi $mb!rni! cu "ece ani $n cele c!eva ore de
cnd $l v"use 2racy& *r!a de-a dre!ul bolnav& H
- *m veni! s-.i sun c! de $n!ris!a.i sn!em, so.ia
mea #i cu mine& Sn!em convin#i c orice s-a $n!mla!
!u e#!i nevinova!&
6*h, dac 5harles i-ar fi sus aces!e cuvin!e48
- 3ine, eu #i so.ia mea vom lua ar!e la
$nmormn!area doamnei 'oris&
- 3ul.umesc, O!!o&
63ine or s ne $n%roae e amndou8, $#i suse
2racy cu diserare&
Nu $nchise un ochi $n!rea%a noa!eI "cu $n!ins
e a!ul $n%us! de $nchisoare, cu ochii a.in!i.i $n !avan&
'erula $n!runa $n min!e discu.ia avu! cu 5harles& Nici
mcar nu-i oferise o #ans de a-i e<lica lucrurile&
2rebuia s se %ndeasc la coil& 5i!ise desre
femei care nscuser $n $nchisoare, dar asemenea
$n!mlri fuseser a!! de $nder!a!e de e<is!en.a ei,
de arc s-ar fi e!recu! e al! lane!& i acum ia!a
c i se n!mlau ei& 67ei face ce vei crede de cuviin.
cu coilul !u8, $i susese 5harles& 7oia aces! coil&
6i !o!u#i, se %ndi 2racy, nu m vor lsa s-l s!re"&
Or s mi-l ia, en!ru c eu va !rebui s u!re"esc
cincisre"ece ani $n $nchisoare& *r fi mai bine s nu
#!ie nicioda! cine-i mama lui8&
-ln%ea
,a cinci diminea.a in!r $n celul un %ardian $nso.i!
de o femeie&
- 2racy (hi!ney1
- 'a&
+ra surrins de sune!ul ciuda! al roriului ei
%las&
6 - 'in ordinul 2ribunalului -enal al S!a!ului ,ouisiana,
circumscri.ia Orleans, urmea" s fii !ransfera! la
-eni!enciarul en!ru =emei din ,ouisiana de Sud&
3i#c-!e, fe!i.o
S!rb!ur un coridor lun%, !recnd e ln% celule
$n.esa!e de de.inu.i& Se orni un cor de miorlieli #i de
relici de felul0
- 'rum bun, scumo&&&
- 2racy, fe!i.o, ia "i-mi #i mie unde ai dosi! !ablouQ la #i-mar! lovelele cu !ine&&&
- 'ac !e in!ernea" la casa mare, $n!reab de
+mes!ine ,i!!lecha& O s aib ea %ri) de !ine&&&
2racy !recu e ln% !elefonul de la care $l chemase e 5harles& 6*dio, 5harles48
Se afla $n!r-o cur!e mare&& O dub %alben, cu
feres!re "breli!e, a#!e!a cu mo!orul orni!& 7reo
#ase femei se #i aflau $n dub, "i!e de %ardieni
$narma.i& 2racy rivi la fe.ele !ovar#elor ei de drum&
9na avea o e<resie sfid!oare, al! rea lic!isi!I
celelal!eF$#i !rdau diserarea& 7ie.ile lor de n a!unci se $ncheiaser& +rau ni#!e
i"%oni!e ale socie!.ii,
care urmau s fie $nchise $n cu#!i, ca animalele& 2racy
se $n!reb ce delic!e or fi svr#i! #i dac rin!re ele se
afla vreuna la fel de nevinova! ca ea& Se mai $n!reb,
oare ce ci!eau ele e fa.a ei1
'rumul n la $nchisoare rea s nu se mai
sfr#easc - ma#ina era $ncins #i u!ea, dar 2racy
nu-#i ddea seama de lucrul s!a& Se re!rsese $n ea
$ns#i, i%norndu-le comle! e celelal!e asa%ere ca #i f#iile de a)i#!i de un verde
reavn, e ln% care
!recea duba& 2ria $n al! !im, $n al! loc&
+ra fe!i.a mic, afla! cu mama #i cu !a!l ei e
malul mrii, #i !a!a o ur!a e umeri, nmuind-o mereu
$n aa oceanului, iar cnd .ia $nsimn!a!, !a!a $i
sunea0 6Nu !e ur!a ca un coila#, 2racy8, #i o
scufunda $n aa rece& 5nd aa $i curindea aroae
caul, in!ra $n anic #i $nceea s se sufoce, dar !a!a o $nl.a, aoi o cufunda din nou&
'e a!unci $ncolo lui
2racy i-a fos! %roa" de a&&&
&&& Sala de conferin.e a cole%iului era lin de
s!uden.i, de rin.ii #i de rudele lor& +ra $n "iua absolvirii& 2racy a .inu! o cuvn!are de
cincisre"ece
minu!e, lin de %nduri idealis!e, avn!a!e, de referiri
in!eli%en!e la !recu!, de visuri s!rluci!oare en!ru
vii!or& 'ecanul i-a $nmna! $n dar o cheie a cminului
3embrilor Socie!.ii onorifice a S!uden.ilor *mericani, sunndu-i0 6'oresc s o
s!re"i8& 2racy i-a
oves!i! mamei ei, #i mndria "u%rvi! e chiul aces!eia era a!! de $nl.!oare4&&&
63ama, lec la -hiladelhia& 3 a#!ea! acolo o
slu)b la o banc8&
*nnie 3ahler, cea mai bun rie!ena a ei, o
chemase la !elefon0 6O s-.i lac -hiladelhia, 2racy&
*u loc aici !o! felul de manifes!ri cul!urale& -eisa)ele
sn! foar!e frumoase #i-s foar!e u.ine femei& 7reau s
sun c brba.ii de aici sn! de-a dre!ul flmn"i& @i-
am fcu! ros! de o slu)b la banca unde lucre" eu&&&8
5harles fcnd dra%os!e cu ea& 2racy, rivind $n
!avan #i %ndindu-se 65!e fe!e ar fi ferici!e s fie $n
locul meu48 5harles era o ar!id de rima mn& i
2racy se sim.ise brusc ru#ina! de %ndurile ei& $l
iubea& $l sim.ea $nlun!rul ei, $ncend s $min% cu
for., mai reede, !o! mai reede, %a!a s e<lode"e
#i %find0 62u e#!i %a!a18 >ar ea min.ind #i rsun"nd
6da8& 6i en!ru !ine a fos! minuna!18 6'a, 5harles8&
>ar ea %ndind0 6*s!a s fie !o!18 i din nou sen"a.ia
de vinov.ie fa. de el&&&
-2u4 5u !ine vorbesc& 5e, e#!i surd1 5oboar4
2racy $#i ridic rivirile #i se !re"i din nou $n duba %alben& Se orise $n!r-un loc
$n%rdi!, $ncon)ura! de
%rme"i mari de "idrie #i molo"& O serie de nou
%arduri, rev"u!e $n ar!ea de sus cu srm %hima!, $ncon)urau cei cinci su!e de acri
de #uni #i
dure care cons!i!uiau !erenurile -eni!enciarului
en!ru =emei din ,ouisiana de Sud&
- Jos, s!ri% %ardianul& *ici e4
6*ici8 era iadul&
O %ardian bondoac, cu o fa. $mie!ri! #i un
r vosi! cas!aniu-nisiiu, li se adres noilor veni!e0
- 9nele din voi o s e!rece.i aici mul!, mul!
vreme& Nu-i dec! o cale ca s-o scoa!e.i la ca! #i
as!a-i s ui!a.i de lumea de afar& 'e voi a!rn ca s-o
duce.i aici bine sau ru& *vem aici ni#!e re%uli #i voi
!rebuie s le resec!a.i& Noi v sunem cnd s v
scula.i, cnd s v face.i nevoile& i cine $ncalc o re%ul, o s-#i doreasc mai bine s
moar& Noi vrem
s fie lini#!e aicea, #i avem ac de co)ocul lora care
ne fac neca"uri& Ochii %ardienei o ful%erar e 2racy& *cu o s fi.i duse la vi"i!a
medical& -e urm o s mer%e.i la du# #i du-aceea o s fi.i rear!i"a!e $n celule&
'iminea.a o s rimi.i sarcinile de munc&
As!a-i !o!&
'du s se $n!oarc&
O fe!i#can alid care s!!ea ln% 2racy suse0
- Scu"a.i-m, v ro%, a# u!ea s&&&
Dardiana se rsuci sre ea ca o vi)elie, i"bucnind
cu furie0
- @ine-.i %ura aia $mu.i!& *ici vorbe#!i numai cnd
e#!i $n!reba!, ai $n.eles1 i as!a-i re%ula en!ru voi
!oa!e, %oa"elor4
2onul femeii, ca #i cuvin!ele ros!i!e, fur un adevra! #oc en!ru 2racy& Dardiana le
fcu semn al!or
dou a"nice afla!e $n fundul $ncerii&
- Scoa!e.i-le afar de aici e !rfele as!ea scrboase4
2racy se omeni mna! afar din $ncere,
$mreun cu celelal!e femei #i $mins $n!r-un coridor
lun%& 'e.inu!ele fur duse $n!r-o sal mare, cu ere.ii
laca.i cu ceramic alb, unde un brba! %rsun, de vrs! mi)locie, $mbrca! $n!r-un
hala! !a!, s!!ea
ln% o mas %inecolo%ic&
9na din!re %ardiene s!ri%0 6*#e"a.i-v la rnd8 #i
femeile formar o coad lun%&
Crba!ul $n hala! li se adres0
, - 'oamnelor, eu sn! doc!orul Dlasco& 'e"brca.i-v4
=emeile se ui!ar una la al!, #ovind& 9na din!re ele $nceu s $n!rebe0
- 5! de mul! !rebuie s ne&&&
- 5e dracu, nu #!i.i ce $nseamn de"brca!1 'a.i-v )os $mbrcmin!ea - !oa!&
5u mi#cri $nce!e, femeile $nceur s-#i scoa! hainele& 9nele din!re ele erau sfioase,
al!ele scandali"a!e, al!ele indiferen!e& $n s!n%a lui 2racy era o femeie de vreo cinci"eci
de ani, care !remura violen!,
iar $n drea!a ei o fa! a!e!ic de slab, rnd s nu
aib mai mul! de #a!esre"ece ani& $n!re% corul $i
era acoeri! de acnee&
'oc!orul $i fcu semn rimei femei din rnd0
- 9rc-!e e mas #i desf-.i cracii4
=emeia #ovi&
- :aide oda!4 ,e .ii $n loc e celelal!e&
=emeia se e<ecu!& 'oc!orul $i in!roduse $n va%in
un dila!a!or cu o%lind& $n !im ce o e<amina, o
$n!reb0
- *i vreo boal veneric1
-Nu&
- ,asF c vedem noi $nda!&
O a doua femeie se urc e mas& 5nd doc!orul
ddu s-i in!roduc acela#i dila!a!or, 2racy s!ri%0
- S!a.i o cli4
'oc!orul se ori #i o rivi surrins&
- 5e es!e1
2oa! lumea se holba la 2racy& *ceas!a bi%ui0
- +u&&& n-a.i s!erili"a! ins!rumen!ul&
'oc!orul Dlasco o rivi e 2racy cu un "mbe! len!, rece0
- >a !e ui!, avem un %inecolo% rin!re noi& 2e !emi de-o infec.ie, da1 3u!-!e la ca!ul
co"ii4
- 5e-a.i sus1
- 5e, nu $n.ele%i en%le"e#!e1 3u!-!e la urma
co"ii4
2racy, fr s $n.elea% de ce, !recu ul!ima din rnd&
- i, acum, "ise doc!orul, cu voia !a o s con!inum&
>n!roduse dila!a!orul $n va%inul femeii de e mas,
#i 2racy $#i ddu brusc seama de ce $i ceruse s fie
ul!ima& *vea s e<amine"e !oa!e femeile cu acela#i
dila!a!or nes!erili"a! #i ea o s fie ul!ima $n care o s-l
in!roduc& Sim.i cum cloco!e#!e mnia $n ea& 'oc!orul
ar fi u!u! s le e<amine"e seara!, $n loc s le calce demni!a!ea $n icioare, delibera!& i
ele $l lsau $n voia
lui& 6'ac !oa!e femeile as!ea ar fi ro!es!a!48 7enise
rndul ei&
- -e mas, doamna doc!or4
2racy #ovi, dar nu avea $nco!ro& Se urc e mas
#i $nchise ochii& Sim.i cum $i desfcea icioarele, #i
aoi dila!a!orul rece o scormoni #i o sfredeli, rnind-o&
?nind-o dinadins& Scr#ni din din.i&
- *i sifilis sau blenora%ie1 o $n!reb doc!orul&
- -Nu&
Nu avea de %nd s-i sun c e $nsrcina!& Nu
aces!ui mons!ru& O s discu!e ea mai !r"iu cu %ar-
diana&
$l sim.i !r%nd cu bru!ali!a!e >ns!rumen!ul afar din
ea& *oi doc!orul Dlasco $#i $mbrc o ereche de
mnu#i de cauciuc&
- $n re%ul, suse el& *#e"a.i-v la rnd #i aleca.i-vI
*cum am s v con!role" $n %aura fundului&
$nain!e de a-#i da seama ce sune, 2racy s!ri%0
- 'e ce face.i as!a1
'oc!orul Dlasco se ui! fi< la ea&
- *m s-.i sun de ce, doamna doc!or& -en!ru c
%oa"a e un minuna! loc de ascun"!oare& *m o
$n!rea%a colec.ie de mari)uana #i de cocain e<!rase din %aura fundului unor doamne ca
!ine& *leca.i-v4
Se delasa de la femeie la femeie vrndu-#i
de%e!ul $n fiecare anus& 2racy sim.ea c-i vine s
vomi!e& Cila cald $i nvli $n %!le) #i $nceu s r%ie&
- 'ac ver#i aici, am s-.i vr fa.a $n vom& Se $n!oarse sre %ardiene& 'uce.i-le la du#&
-uu!&
'e.inu!ele $n ielea %oal, .inndu-#i hainele e
bra., fur mna!e de-a lun%ul al!ui coridor, sre o sal
imens, cu cimen! e )os, unde se rnduiau o du"in
de du#uri neados!i!e&
- ,sa.i-v boarfele $n col., orunci o %ardian& i
in!ra.i sub du#& =olosi.i sunul de"infec!an!& =reca.i-v
bine din ca n-n icioare #i #amona.i-v "dravn
rul&
2racy #i de e cimen!ul asru sub du#& Je!ul de
a era $n%he.a!& Se freca cu furie, %ndindu-se0
6Nicioda! n-o s mai fiu cura!& 5e fel de oameni sn!
#!ia1 5um o! !ra!a ni#!e fiin.e umane $n asemenea
fel1 N-o s o! suor!a cincisre"ece ani de ase-
menea !ra!amen!8&
O %ardian s!ri% la ea0
- :ei, !u4 >e#i oda!4 @i-a !recu! !imul&
2racy ie#i de sub du# #i o al! de.inu! $i lu locul&
> se ddu un roso sub.ire, rri!, cu care i"bu!i s-#i
usuce doar )um!a!e din cor&
5nd ul!ima din!re de.inu!e $#i isrvi du#ul,
$n!re%ul convoi fu din nou mna! $n!r-o ma%a"ie cu
raf!uri line de $mbrcmin!e, "i! de o de.inu!
la!ino-american, care msura femeile din ochi, aoi
le $nmna c!e o uniform cenu#ie& ,i se ddur c!e
dou rochii de uniform, dou erechi de chilo.i, dou su!iene, dou erechi de
an!ofi, dou cm#i de noa!e, un cordon sani!ar, o erie de ca #i un
sac en!ru rufria murdar& >n!enden!ele s!!eau #i
urmreau de.inu!ele $n !im ce se $mbrcau& 'u ce
!erminar, fur duse $n crd $n!r-o sal unde un de.inu!
mnuia un aara! mare de fo!o%rafia!, a#e"a! e un
!reied&
- Sa!ele la ere!e4
2racy se lii de ere!e&
- =a.a la mine&
Se ui!a la aara!& 5lic&
- $n!oarce caul la drea!a&
Se suuse& 5lic&
- ,a s!n%a& 5lic& 2reci la mas4
-e mas erau us!ensilele de lua! amren!ele&
'e%e!ele lui 2racy fur asa!e e o !u#ier, aoi e
o foaie alb&
- 3na s!n%& 3na drea!& !er%e-.i minile $n
cra aia& 2ermina!4
6*re dre!a!e, se %ndi 2racy, nuci!& Sn! !ermina!&
Nu mai sn! dec! un numr& =r nume, fr chi8&
O %ardian $i fcu semn lui 2racy&
- (hi!ney1 2e cheam direc!orul& 9rmea"-m&
2racy sim.i c-i sare inima de bucurie& 'eci, n
la urm, 5harles fcuse ceva, in!ervenise& Cinen.eles,
n-o rsise, a#a cum nici ea nu l-ar fi u!u! rsi
vreoda!& =usese sub efec!ul #ocului subi! a!unci cnd
$i vorbise a#a cum $i vorbise& -e urm avusese !im
de %ndire #i $#i dduse seama c $nc o iube#!e& Se
vede c vorbise cu direc!orul $nchisorii #i-i e<licase
!eribila eroare creia $i c"use ea vic!im& =r doar #i
oa!e va fi elibera!&
=u condus e un al! coridor, !recu rin dou rnduri de u#i %reu fereca!e, s!r)ui!e
de a"nici femei
#i brba.i& 5nd i se ddu drumul e cea de a doua
u#, fu aroae dobor! de o de.inu! cu care se
ciocni& +ra o uria#, cea mai mare femeie e care o
v"use 2racy $n via.a ei - $nal! de es!e un me!ru
o!"eci #i cinci #i cn!rind, robabil, o su! cinci"eci
de ;ilo%rame& *vea o fa. !ur!i!, ciui! de vrsa!, #i
ochi %albeni slba!ici& O rinse e 2racy de bra., ca
s nu cad #i, $n acela#i !im, $#i as bra.ul ei de
snii fe!ei&
- :ei4 s!ri% ma!ahala c!re %ardian& 3arf nou,
!rufanda& 5e-ar fi s-o vr $n celula mea1
*vea un accen! %reoi, suede"&
- $mi are ru, Cer!ha& * fos! de)a rear!i"a!0
*ma"oana mn%ie obra)ii lui 2racy& =a!a se feri,
!r%ndu-se $ndr!, #i namila rse0
- +-n re%ul, li!!barn& Cer!ha Carosana o s aib
%ri) de !ine& *vem !o! !imul& 'oar n-ai s leci de aici& $n cele din urm a)unser la
biroul direc!orului&
2racy era !oi! de emo.ie& Oare o s-l %seasc
acolo e 5harles1 Sau $#i !rimisese avoca!ul1
Secre!ara direc!orului confirma din ca0
- O a#!ea!& S!a.i aici&
'irec!orul Deor%e Cranni%an era a#e"a! $n fa.a
unui birou )uui! #i s!udia ni#!e hr!ii& +ra un om de
vreo a!ru"eci #i cinci de ani, slab, mnca! de %ri)i, cu
o fa. sensibil #i ochi crui infunda.i $n orbi!e& 'e cinci ani rsundea de
-eni!enciarul de =emei
din ,ouisiana de Sud& 7enise acolo cu o reu!a.ie de
e<er! $n dre! enal modern #i cu "elul unui idealis!,
ho!r! s reali"e"e reforme fundamen!ale $n
$nchisoare& 'ar $nchisoarea $l biruise, a#a cum $i
biruise #i e al.ii $nain!ea lui&
>ni.ial, !emni.a fusese lnui! s ados!easc
dou de.inu!e $n!r-o celul, #i acum $n fiecare celul
convie.uiau a!ru n la #ase femei& 'irec!orul Cranni%an #!ia c #i si!ua.ia !u!uror
celorlal!e $nchisori era
aceea#i& 2oa!e erau suraa%lomera!e #i srace $n ersonal adminis!ra!iv& Bi #i noa!e,
erau in!emni.a.i mii
de criminali care nu aveau nimic al!ceva de fcu!
dec! s-#i alimen!e"e ura #i s-#i !icluiasc r"bunarea& +ra un sis!em s!uid, bru!al,
dar as!a era&
'irec!orul as e un bu!on #i-i suse secre!arei0
- $n ordine& 2rimi!e-o $nun!ru&
Dardiana deschise u#a biroului in!erior #i 2racy
in!r&
'irec!orul Cranni%an se ui!a la femeia din fa.a lui&
5hiar a#a, $mbrca! $n uniforma mohor! #i cu fa.a
s!oars de oboseal, 2racy (hi!ney era !o! frumoas,
*vea o fa. $ncn!!oare, candid, #i direc!orul Cranni%an
se $n!reb c! !im va mai reu#i oare s #i-o s!re"e&
$l in!eresa aceas! de.inu! $n mod secial en!ru c
ci!ise $n "iare desre ca"ul ei #i $i s!udiase dosarul& Se
afla la rimul delic!, nu omorse e nimeni, iar con-
damnarea la cincisre"ece ani era neobi#nui! de
sever& =a!ul c cel care o acu"a era Joseh
?omano, fcea ca sen!in.a s ar #i mai susec!&
'ar direc!orul nu era al!ceva dec! "i!orul unor
!ruuri omene#!i& Nu u!ea $nfrun!a sis!emul&&& 2ra;y * fos! condus de-a lun%ul unei
serii $n!re%i de
coridoare, e ln% celule $n.esa!e de !o! felul de
de.inu!e& =emei albe, ne%re, cafenii #i %albene& Se
"%iau la 2racy, $n !im ce !recea rin fa.a lor, #i-i
s!ri%au ceva, $n cele mai feluri!e accen!e& S!ri%!ele lor
i se reau lisi!e de orice noim& > se rea c sun0
65ar!e roas!&&&8
65arie oroas&&&8
65ald loioas&&&8
65are orcoase&&&8
Numai cnd in!r $n celula ei $#i ddu 2racy seama
c femeile salmodiau 65ame roas!8&
$n blocul de celule 5 se %seau #ai"eci de femei,
c!e a!ru $n!r-o celul& 5nd 2racy fu ur!a! e un
coridor lun%, ru mirosi!or, o u"derie de fe.e o
urmrir dindr!ul %ra!iilor, #i e<resiile lor variau de
la indiferen. la dorin. libidinoas #i la ur& *vea
sen"a.ia c #e#!e $n!r-o lume subacva!ic, de e un
submarim necunoscu!, o s!rin $n!r-un vis care se derula
foar!e len!& D!le)ul $i era $ndurera! de .ie!ele muu!e,
$n!emni.a!e $n !ruul ei& 5onvocarea $n biroul direc-
!orului fusese ul!ima ei firav seran.& *cum-nu mai
e<is!a nimic& Nimic dec! ersec!iva nuci!oare de a rmne cincisre"ece ani fereca!
$n aces! ur%a!oriu&
Dardiana deschise u#a unei celule&
- >n!r4
2racy clii buimac #i rivi $n )ur& $n celul se
%seau !rei femei care o urmreau cu a!en.ie&
- 3i#c4 $i orunci %ardiana&
2racy #ovi, aoi in!r $n celul& *u"i u#a !rn!indu-se
$n urma ei&
*)unsese acas&
5elula s!rim! era mobila! cu a!ru a!uri, o
msu. cu un ciob de o%lind e ea, a!ru dulioare
#i un close! !urcesc $n fund&
2ovar#ele ei de !emni. se holbau la ea& =emeia
or!orican sarse !cerea0
- S-ar "ice c ne-am fcu! cu o nou ar!ener&
*vea o voce adnc, lin& *r fi fos! frumoas
dac obra"ul nu i-ar fi fos! cres!a! de cica!ricea unei
!ie!uri de cu.i!, care se $n!indea de la !ml la %!&
'ac nu-i vedeai ochii, nu i-ai fi da! mai mul! de
aisre"ece ani&
O me<ican %ras, $n!re dou vrs!e, ros!i0
- Lue suer!e ver!e4 + o lcere s !e rimim aici&
'e ce !e-au b%a! la %herla, Euerida1
2racy era rea arali"a! en!ru a u!ea rsunde&
5ea de-a !reia femeie era o ne%res& $nal! de
vreun me!ru o!"eci, cu ochi $n%u#!i, ndi!ori, #i o fa.
ca o masc dur, rece& +ra ras $n ca #i .eas!a $i
s!rlucea albs!rie $n lumina obscur&
- -a!uF !u e la din col., $i suse&
2racy se $ndre! sre a!& Sal!eaua era soioas,
!a! de e<cremen!ele an!erioare& Sim.i c nu se oa!e a!in%e de ea& =r
voie, $#i e<rima revol!a cu %las !are&
- Nu&&& nu o! s dorm e sal!eaua as!a&
3e<icana cea %ras rn)i0
- Nu e#!i obli%a!, uicu.e :ay !iemo& -o.i dormi
$n a!ul meu&
2racy $#i ddu brusc seama de curen.ii sub!erani
care vibrau $n celul, #i reali"area o i"bi cu o for.
arc fi"ic& 5ele !rei femei o ndeau, o fi<au, o
de"brcau din riviri, fcnd-o s se sim! %oal&
5arne roas!& Se sim.ea curins de %roa"& 63 $n#el, $#i suse 2racy& 'oamne, f s
m $n#el48 $#i
re%si %lasul0
- 5u&&& cu cine !rebuie s vorbesc ca s mi se dea
o sal!ea cura!1
- 5u 'umne"eu, mri ne%resa& 'aFn ul!ima vreme
n-a rea mai da! e,aici&
2racy se ui! din nou la sal!ea& 5.iva %ndaci ne%ri
se !rau a%ale e ea& 6Nu o! s rmn aici4 .ia $n
%nd& *m s $nnebunesc48
5a #i cum i-ar fi ci!i! %ndurile, ne%resa $i suse0
- Nu scuia $mo!riva vn!ului, fe!i.o&
,ui 2racy $i rsunar $n urechi cuvin!ele direc!orului0 6Sin%urul sfa! e care .i-l o! da
es!e s $ncerci
s-.i u#ure"i s!a%iul&&&8&
Ne%resa con!inua s vorbeasc0
- +u sn! +rnes!ine ,i!!lecha& *r!a cu caul sre
femeia cu cica!ricea0 +a e ,ola& + din -or!o ?ico, #i
%rsan-i -au)i!a, din 3e<ic&
- +u&&& eu sn! 2racy (hi!ney&
& =usese %a!a s sun0 6*m fos! 2racy (hi!ney8&
*vea sen"a.ia de co#mar c $#i ierde iden!i!a!ea& 9n
sasm de %rea. $i convulsiona mrun!aiele #i se
rinse cu minile de mar%inea a!ului, ca s nu cad&
- 'e unde vii, uicu.o1 $n!reb femeia %ras&
- Scu"a.i-m, eu&&& nu o! s!a acum de vorb&&
O curinse un val de slbiciune #i sim.i c nu mai
oa!e s!a $n icioare& Se ls e mar%inea a!ului
soios #i $#i #!erse cu cma#a broboanele de !ransira.ie rece care i se scur%eau e fa.&
65oila#ul
meu, $#i sunea $n!runa& *r fi !rebui! s-i sun direc!orului c sn! $nsrcina!& O s m
muu!e $n!r-o celul
cura!& -oa!e chiar o s m lase sin%ur $n celul8&
*u"i a#i e coridor& O surave%he!oare !recea
rin fa.a celulei& 2racy se ree"i la u#&
- Scu"a.i-m, $i s!ri%& 2rebuie s-l vd e domnul
direc!or& +u sn!&&&
- O s .i-l !rimi! numaidec!, o "eflemisi surave-
%he!oarea vorbindu-i es!e umr&
- N-a.i $n.eles& +u sn!&&&
Surave%he!oarea se $nder!ase&
2racy $#i vr umnii $ncle#!a.i $n %ur, ca s se
imiedice s .ie&
- @i-e ru sau ce-i cu !ine, u#ico1 o $n!reb
or!oricana&
5l!in din ca, incaabil s vorbeasc& Se $n!oarse la a!, se mai ui! o da! la el,
aoi se $n!inse
$nce! e sal!ea& +ra un ac! de diserare, un ac! de
cai!ulare& $nchise ochii&
=ormidabila "i din via.a ei& 63er%em s lum masa la
*n!oine8, o anun.ase !a!l ei& 6*n!oine84 +ra un nume
care evoca o al! lane!, o lume de frumuse.e #i
s!rlucire #i bo%.ie& 2racy #!ia c !a!l ei nu avea
mul.i bani& 6*nul vii!or ne vom u!ea ermi!e o
vacan.8 era un refren cons!an! $n casa lorI i acum
mer%eau s ia masa la 6*n!oine8R 3ama o $mbrca cu
o rochie verde, nou&
6'e v-a.i u!ea vedea e voi dou4 se umfla !a!l
lui 2racy $n ene& Sn! $nso.i! de cele mai frumoase
fe!e din New Orleans& 2oa! lumea o s se ui!e la
mine cu invidie8&
?es!auran!ul 6*n!oine8 era e<ac! ca $n visurile lui
2racy, ba chiar mai mul!& 3ul! mai mul!& +ra ca o .ar
vr)i!I un res!auran! ele%an!, $modobi! cu %us!, cu
fe.e de mas albe ca "ada #i !acmuri de ar%in!, cu mono%rama casei& 6+ un ala!, $#i
susese 2racy& -recis c aici vin re%ii #i re%inele8&
+ra rea emo.iona! ca s mnnce, rea ocua! s
s!udie"e femeile #i brba.ii a!! de frumos $mbrca.i&
65nd o s cresc mare, $#i f%duise 2racy, o s vin $n
fiecare sear la 6*n!oine8 #i o s-i aduc #i e mama #i
e !a!a8& 62racy, de ce nu mnnci18 o $n!rebase
mama& i ca s-i fac lcere, 2racy se silise s ia
c!eva $n%hi.i!uri& Se re%!ise #i un !or! en!ru ea, cu
"ece lumnri, #i chelnerii care o serviser $i cn!aser
:ay Cir!hday, #i ceilal.i clien.i $n!orseser caul #i
alaudser, iar 2racy se sim.ise ca o rin.es&
'e afar se au"ea cloo!ul unui !ramvai care
!recea&
5linche!ul cloo!ului era s!riden! #i insis!en!&
- 7remea de mas, anun.a +rnes!ine ,i!!lecha&
2racy deschise ochii& 9#ile celulelor erau deschise cu "%omo! me!alic e $n!re%ul
coridor& Bcea $n!ins e a!, $ncercnd cu diserare s se cramone"e de !recu!&
- :ei4 7remea de haleal4 $i s!ri% or!oricana&
Numai la %ndul mncrii $i venea s vomi!e&
- 3ie nu mi-e foame, suse 2racy&
7orbi, $n sfr#i!, -auli!a,Fme<icana cea %ras0
- +s llano& + simlu& 5re"i c-i, as cuiva dac
.i-e foame sau nu1 2oa! lumea !reF s mear% la
mas&
'e.inu!ele se aliniaser $n coridorul din fa.a celulelor&
- 3i#c-!e mai reede, c dac nu, $.i fri%e curuF, o
aver!i" +rnes!ine&
6Nu m o! mi#ca, se %ndi 2racy& O s rmn aici8&
2ovar#ele ei de celul ie#ir #i se aliniar $n rndul dublu& O surave%he!oare scund
#i bondoac, cu un r o<i%ena! cu erhidrol, o v"u e 2racy $n!ins e a!&
- :ei, !u4 N-ai au"i! cloo!ul1 >e#i de acolo4
- 3ul.umesc, dar nu mi-e foame, rsunse 2racy&
-refer s nu vin&
Ochii surave%he!oarei se fcur c! ceele - nu-i venea a crede& Se nus!i ca o vi)elie
$n celul #i se
ree"i la 2racy0
- 'aF cine naiba !e cre"i1 5e, vrei s .i se aduc
masa la camer, la a!1 3i#c-.i fundul #i !reci la rnd4
*i meri!a s !e !rec la raor! en!ru obr"nicia as!a&
Nu care cumva s se mai $n!mle vreoda! c !e vr la carcer& *i $n.eles1
Nu $n.elesese& Nu $n.elesese nimic din !o! ce i se $n!mla& Se scul cu %reu de e a! #i
in!r $n rndul de femei& Se nimeri ln% ne%res&
- 'e ce !rebuie&&&1
- 2aci4 $i murmura +rnes!ine ,i!!lecha din col.ul
%urii& $n rnd nu se vorbe#!e&
=emeile mr#luir de-a lun%ul unui coridor
$n%us!, mohor!, e ln% dou rnduri de u#i de si%uran. #i in!rar $n!r-o imens sal
de can!in,
mobila! cu mese mari de lemn #i cu scaune& ,a
ere!e era o !e)%hea lun%, cu oale calde, $n fa.a
creia se rnduiau de.inu!ele ca s-#i ia mncarea&
3eniul "ilei cons!a din!r-o lachie aoas de !on cu
c!eva s!i le#ina!e de fasole verde, o alid crem de vanilie #i, la ale%ere, o cafea
le#ioas sau o
bu!ur sin!e!ic cu arom de fruc!e& 5!e un olonic lin cu aceas! mncare
neae!isan! era !rn!i! $n farfuria de !inichea sub.ire a fiecrei de.inu!e, e msur ce
a)un%ea $n fa.a ca"anului, iar de.inu!ele care serveau $ndr!ul !e)%helei s!ri%au $n!runa0
6*vansa.i4&&&
9rm!oarea4&&& *vansa.i4&&& 9rm!oarea&&&8
'u ce fu servi!, 2racy rmase locului, #ovind,
ne#!iind unde s se a#e"e& O cu! din ochi e
+rnes!ine ,i!!lecha, dar ne%resa se fcuse nev"u!&
2racy se $ndre! sre masa la care #edeau ,ola #i
-auli!a, me<icana cea %ras& ,a mas se $n#irau
dou"eci de femei, !oa!e hind hrana cu lcomie&
2racy se ui!a la mncarea din farfuria ei, e care o
$minse $n!r-o ar!e cnd sim.i cum bila $i nvle#!e
din nou $n %!le)& -auli!a se $n!inse es!e mas #i
$n#fac farfuria ei&
- 'ac !u nu mnnci, d-o-ncoa4
- :ei, da !rebe s hale#!i, i se adres ,ola, c al!fel crai aici, nu re"i#!i&
6Nu vreau s re"is!, $#i suse 2racy cu diserare&
7reau s mor& 5um o! femeile as!ea s acce!e
asemenea via.1 Oare de c! vreme sn! $nchise aici1
'e luni1 'e ani18 Se %ndi la celul #i la sal!eaua u!uroas e care mi#unau %ndacii, #i-
i veni s
s!ri%e $n %ura mare& 'ar $#i $ncle#!-flcile ca s nu-i
scae nici un sune!&
3e<icana $i sunea0
- 'ac !e rinde c nu mnnci, !e ba% la carcer& 7"u e<resia de nedumerire de
e fa.a lui 2racy #i o lmuri0 2e ba% la %aur&&& sin%ur& N-o s-.i lac& Se $nclin sre
2racy0 +#!i la rima condamnare, ha1 *m s-.i vn" un on!, Euerida& ,ocuF s!-i
condus de +rnes!ine ,i!!lecha& =ii dr%u. cu
ea, #i e#!i un om fcu!&
,a !rei"eci de minu!e du ce femeile in!raser $n
can!in, cloo!ul sun din nou #i de.inu!ele se ridicar
$n icioare& -auli!a #!ereli o s!aie verde, soli!ar,
care rmsese e o farfurie de al!uri& 2racy se a#e" ln% ea $n rnd, #i crdul orni
$n mar# $naoi sre
celule& 5ina se !erminase& +ra ora a!ru du-mas -
$nc cinci ore de $ndura! n cnd aveau s se s!in%
luminile&
5nd 2racy se re$n!oarse $n celul, o %si e
+rnes!ine ,i!!lecha acolo& Se $n!reb, lisi! $ns de
orice curio"i!a!e, unde o fi fos! ne%resa $n !imul
mesei& Se ui! la !oale!a din col.& *vea mare nevoie s
o foloseasc, dar nu se u!ea ho!r s se e<un $n
fa.a celor !rei femei& 7a a#!e!a n ce se vor s!in%e
luminile& Se a#e" din nou e mar%inea a!ului&
- *m au"i! c nu !e-ai a!ins de mncare& As!a-i o
!menie, i se adres +rnes!ine ,i!!lecha&
6Oare de unde #!ie1 se $n!reb 2racy& i ce-i as ei18
- 5e !rebuie s fac ca s-l vd e direc!or1 $n!reb
cu %las !are&
H- =aci o cerere scris& Dardienele or s se #!ear%
la fund cu ea& +le-#i $nchiuie c orice muiere care
vrea s-l va" e direc!or e o "urba%ioaica& Se
aroie de 2racy& +"is! mul!e lucruri care !e o! b%a la neca" aici& @ie !rebe o rie!en
care s !e "easc de neca"uri& $i "mbi, de"%olindu-#i un din!e de aur dre! $n fa.&
5on!inu cu voce suav0 $.i !rebe cineva care s !e-nve.e cum s !e descurci $n )un%l&
2racy $#i $nl. rivirile sre fa.a nea%r, rn)i! a
femeii& *vea sen"a.ia c fa.a aceea lu!e#!e e undeva e !avan& =usese animalul cel
mai $nal! e care-l v"use vreoda!&
6As!a-i o %iraf8, $i susese !a!l ei&
7i"i!au %rdina "oolo%ic din *udubon -ar;& ,ui
2racy $i lcea mul! arcul& Se duceau acolo
duminicile ca s ascul!e fanfara #i, du concer!,
mama #i !a!a o duceau la acvariu sau la %rdina
"oolo%ic& Se limbau a%ale, ui!ndu-se la animalele
din cu#!i&
- 2!icule, nu sufer c sn! $nchise1
- Nu, 2racy, $i rsunsese !a!l ei r"nd& O duc
foar!e bine& Sn! $n%ri)i!e #i hrni!e, #i du#manii lor nu le o! a!in%e&
'ar lui 2racy i se reau !are neferici!e& *r fi vru!
s le deschid cu#!ile #i s le redea liber!a!ea& 6N-a#
vrea s fiu vreoda! $nchis, $n!r-o cu#c8, se %ndise&
,a ora S&TK, sune!ul cloo!ului se reverbera rin
$nchisoare& 5ele !rei femei $nceur s se de"brace&
2racy nu se mi#ca&
- *i cin#e minu!e ca s !e re%!e#!i de culcare,
$i suse ,ola&
=emeile se de"brcaser #i $#i useser cm#ile
de noa!e& Surave%he!oarea la!ina! !recu iar rin
fa.a celulei& Se ori cnd o v"u e 2racy "cnd e
culcu#ul ei&
- 'e"brac-!e4 $i orunci& *oi se $n!oarse sre
+rnes!ine0 Nu i-ai sus1
- Ca da& >o i-am sus&
Surave%he!oarea i se adres din nou lui 2racy&
- ,asF ca #!im noi cum s le unem la unc! e
"urba%ioaice& 'ac nu faci ce .i se sune am s-.i
$nvine.esc curuF&
Surave%he!oarea !recu mai dear!e&
- *scul! de ea, u#ico, o reveni -auli!a& >"mene de =ier e-a naibii de afurisi!&
2racy se ridic $nce! #i $nceu s se de"brace,
s!nd cu sa!ele la cele !rei& $#i scoase !oa!e ve#min!ele, $n afar de chilo.i, #i $#i !recu
es!e ca cma#a
de n" %rosolan& Sim.ea ochii celor !rei femei
a.in!i.i asur-i&
- *i cor mi#!o, comen! -auli!a&
- ihi, foar!e mi#!o, $i .inu isonul ,ola&
2racy se sim.i s!rb!u! de un frison&
+rnes!ine se aroie de ea #i o rivi cu a!en.ie&
- Noi $.i sn!em rie!ene& O s-avem %ri) de !ine&
7ocea $i era %roas, e<ci!a!&
2racy se rsuci sre ea cu furie&
- ,sa.i-m $n ace4 2oa!e !rei& +u nu&&& eu nu sn!
a#a cum crede.i voi&
Ne%resa chico!i&
- *i s fii a#a cum o s vrem noi s fii, fe!i.o&
- :ay !iemo& *i !o! !imul, o asi%ur -auli!a&
,uminile se s!inser&
$n!unericul era vr)ma#ul lui 2racy& 5on!inua s
#ad e mar%inea a!ului, $ncorda! ca un arc& ,e
sim.ea e cele !rei %a!a s se reead asura ei& Sau
s-#i fi ima%ina! numai1 *vea nervii a!! de eui"a.i,
$nc! vedea re!u!indeni numai amenin.ri& Oare o
amenin.aser1 Nu direc!& -robabil c cele !rei nu
urmreau dec! s se ara!e rie!enoase, iar ea v"use
$n avansurile lor ni#!e imlica.ii sinis!re& *u"ise desre
ac!ivi!.ile homose<uale #i lesbiene din $nchisori, dar
robabil c aces!ea erau ca"uri e<ce.ionale& Nu era
osibil ca $nchisorile s ermi! asemenea comor!ri& i !o!u#i, o chinuia $ndoiala&
:o!r s s!ea
!rea" $n!rea%a noa!e& 'ac vreuna din!re ele o s
fac o mi#care, o s s!ri%e du a)u!or& Dardienele
aveau da!oria s ve%he"e ca de.inu!elor s nu >> se
$n!mle nimic ru& Se $ncura)a sin%ur c nu avea de
ce s se !eam& >mor!an! era s rmn !rea"& 2racy
#edea e mar%inea a!ului, $n $n!uneric, a!en! la
orice "%omo!& ,e au"i e celelal!e !rei !ovar#e de
celul ducndu-se una c!e una la !oale!, folosind-o,
aoi ren!orcndu-se la culcu#& 5nd sim.i c nu mai
oa!e re"is!a, 2racy se duse #i ea la close!& $ncerc s !ra% aa, dar nu func.iona&
'uhoarea era insuor!abil& Se %rbi s se $n!oarc la a! #i se a#e" e el&
6$n curnd o s se lumine"e de "iu, $ncerca s se
am%easc& i mine diminea. o s cer s-l vd e
direc!or& O s-i sun c sn! $nsrcina!& O s m
mu!e $n al! celul8&
2racy $#i sim.ea !ruul $ncorda! #i $ndurera!& Se
ls u#or e a! #i, o secund mai !r"iu, sim.i ceva umblndu-i e %!& $#i $nbu#i un
s!ri%!& 62rebuie s
re"is! n mine diminea.& 3ine !oa!e se vor $ndre!a8, $#i sunea&
,a ora !rei din noa!e nu-#i mai u!u .ine ochii
deschi#i& *dormi&
femei o auca de r #i o i"bi cu caul de mar%inea
a!ului& Sim.i sn%e .#nindu-i e nas& O doborr e
odeaua de cimen!, #i-i .in!uir bra.ele #i icioarele&
Se "vrcolea #i se smucea ca o nebun, dar nu se
u!ea msura cu !rei femei& Sim.i mini reci #i limbi fierbin.i mn%indu-i #i lin%ndu-i
!ruul& -icioarele $i
erau lar% desfcu!e #i un obiec! dur, rece, fu vr! $n ea& Se "b!ea #i se rsucea
neu!incioas, muncindu-se cu diserare s s!ri%e& 9n bra. oosi e %ura ei #i 2racy $#i
$nfise din.ii $n el, mu#cnd slba!ic& Se
au"i un s!ri%! $nbu#i!&
- 2rf4
O rafal, de umni se de"ln.ui es!e fa.a ei&&& Se ls rus de durere, din ce $n ce
mai adnc, n nu
mai sim.i nimic& =u de#!e!a! brusc de o mn care-i as!ua %ura #i
de al!e dou mini care-i frmn!au snii& $ncerca s se
ridice #i s s!ri%e, dar sim.i o al! mn care-i smulse
cu bru!ali!a!e cma#a #i chilo.ii& 3ini i se s!recurau
rin!re ule desfcndu-i icioarele cu for.a, 2racy se
"b!ea slba!ic, c"nindu-se s se ridice&
- S!ai cumin!e, #o!i o voce $n $n!uneric, #i n-o s-.i facem ru&
>"bi cu icioarele $n direc.ia vocii& Sim.i sub !li
hlci de %rsime&
- 5ara)o4 s!ri% vocea& S-i dm o lec.ie c.elei&
2rn!i.i-o e )os4 R
9n umn u!ernic o ocni $n obra" #i un al!ul $i "drobi
s!omacul& 5ineva se arunc es!e ea, imobili"nd-o,
sufocnd-o, $n !im ce mini obscene o violau&
2racy i"bu!i o cli s se elibere"e, dar una din!re&
O de#!e! clinche!ul cloo!ului& Bcea %oal e
odeaua de cimen! rece a celulei& 5ele !rei femei erau
culca!e $n a!urile lor&
-e coridor, >"mene de =ier s!ri%0
- ?sri.i #i s!rluci.i4
5nd !recu e ln% celula lor, o v"u e 2racy
"cnd $n!r-o bal! de sn%e, cu fa.a bu#i! #i un ochi
umfla!&
- 5e naiba se $n!ml aici1
'escuie u#a #i in!r $n celul&
- S-o fi ros!o%oli! din a!, suse +mes!ine ,i!!lecha&
Surave%he!oarea se aroie de 2racy #i o lovi cu iciorul0
-2u4 Scoal-!e $n icioare4
2racy $i au"i %lasul ca de la mare der!are&
6'a, $#i suse, !rebuie s m scol0 !rebuie s lec
de aici8& 'ar nu se u!ea urni& =iecare fibr din !ruul
ei .ia de durere&
Surave%he!oarea o auc de coa!e #i-o ridic $n
caul oaselor, iar 2racy aroae c le#in de durere&
- 5e .i s-a $n!mla!1
5u unicul ei ochi sn!os, 2racy deslu#i silue!ele
!ulburi ale celor !rei femei, care a#!e!au $n !cere
rsunsul ei&
- +u&&& eu&&& $ncerca 2racy s vorbeasc, dar nu
reu#i s ar!icule"e nici un cuvn!& $ncerca din nou, #i
un ins!inc! a!avic, sdi! $n s!rfundurile ei, o fcu s
sun0 *m c"u! din a!&&&
- Nu-mi lac u!orile care o fac e de#!e!ele,
cln.ni surave%he!oarea& 2e ba% la carcer n o
s-nve.i s !e or.i ca lumea&
+ra o form de !o!al ui!are, de ren!oarcere $n
n!ecele ma!ern& Sin%ur $n be"n& Nu e<is!a nici o mobil $n celula s!rim! din ivni.,
doar o sal!ea onosi!, arunca! e cimen!ul %ol& O %aur ur! mirosi!oare $n du#umea
servea de !oale!& 2racy
"cea $n $n!unericul comac!, fredonnd $n %nd
cn!ece e care le nv.ase de la !a!l ei $n coilrie&
Nu-#i ddea seama c se afla e muchia nebuniei& Nu
rea foar!e con#!ien! de locul $n care se %sea, dar era un lucru lisi! de imor!an.&
>mor!an! era numai suferin.a !ruului ei mal!ra!a!& 6-robabil c am c"u! #i m-am
lovi!, $#i sunea, dar mama o s m
$n%ri)easc #i o s m vindece8& S!ri% cu o voce
sar!0 63am&&&8 #i cnd nu rimi nici un rsuns se
ls din nou fura! de somn&
'ormi nen!reru! a!ru"eci #i o! de ore #i, $n cele din urm, chinul fi"ic se mai
o!oli, refcndu-se $n durere, iar durerea fcu loc amrciunii& 'eschise ochii& Se %si
$ncon)ura! de nean!& Ce"na era a!! de
dens, $nc! nu u!ea deslu#i nici mcar con!ururile
celulei& =rn!uri de aducere amin!e $i s%e!au rin
min!e& O duseser la doc!or& $i rsuna %lasul aces!uia
$n urechi0 o coas! ru! #i $ncheie!ura 3inii frac!ura!& O liim noi la loc&&& 2ie!urile
#i rnile sn! des!ul de ur!e, dar o s se vindece& * ierdu! sarcina&&&8
- O, coilul meu4 murmur 2racy& 3i-au omor!
coilul4
i i"bucni $n lns& -lnse ierderea coila#ului ei&
-lnse en!ru soar!a ei vi!re%& -lnse en!ru $n!rea%a
omenire o!rvi!&
2racy "cea e sal!eaua des!rma!, $n be"na rece, #i se sim.ea o!oi! de o ur
a!! de cole#i!oare, $nc! li!eralmen!e se!ea de r"bunare o
fcea s !remure& Dndurile o ardeau #i o fri%eau n
cnd inima i se %oli de orice al! sim.mn! $n afar de unul0 r"bunarea& O r"bunare
$ndre!a! nu sre
cele !rei !ovar#e de celul ale ei& *ces!ea erau !o!
ni#!e vic!ime ca #i ea& Nu4 2i#ul r"bunrii se $ndre!a sre brba.ii care o aduseser $n
asemenea hal,
care $i ruinaser via.a&
Joe ?omano0 63aic-!a mi-a ascuns unele lucruri&
Nu mi-a sus c are o fiic ar"oaie8&
*n!hony Orsa!!i0 6Joe ?omano lucrea" en!ru
cineva care se nume#!e *n!hony Orsa!!i& Orsa!!i
%uvernea" rac!ic $n!re%ul New Orleans8&
-erry -oe0 ?ecunoscndu-!e vinova!, economise#!i s!a!ului chel!uielile unui roces&&&
Judec!orul :enry ,awrence0 &&& $n urm!orii cinci-
sre"ece ani vei fi $nchis $n -eni!enciarul de =emei
din ,ouisiana de Sud&&&
*ce#!ia erau adevra.ii ei du#mani& i aoi 5harles, 5harles care nici nu voise mcar s-o
ascul!e4
dac aveai a!!a nevoie de bani de ce nu mi-ai sus
mie&&& realmen!e nu !e-am cunoscu! cu adevra!&&& 7ei
face ce vei crede de cuviin. cu coilul !u&&&8
'a, e ace#!ia $i va face s l!easc& -e fiecare $n
ar!e& :abar nu avea $n ce fel& 63ine, $#i suse 2racy&
'ac mine va veni8&
-ierduse orice no.iune a !imului, #i !imul $#i ier-
duse orice sens& ,umina nu !rundea nicioda! $n
celul, #i nu e<is!a nici o deosebire $n!re noa!e #i "iI
nu #!ia de c! vreme "cea $ncarcera! $n sin%ur!a!e&
'in cnd $n cnd, i se $min%eau ni#!e merinde reci
rin!r-o deschi"!ur de la ba"a u#ii& 2racy nu avea
nici un chef s mnnce dar se silea s $n%hi! fiecare
$mbuc!ur& 62rebe s hale#!i, ca al!fel crai aici, nu
re"i#!i8& *cum $n.ele%ea aces! lucruI #!ia c va avea
nevoie de orice fibr de ener%ie din ea en!ru ceea
ce avea de %nd s fac& Se %sea $n!r-o si!ua.ie e care oricine ar fi considera!-o
disera!& /n!emni.a! en!ru cincisre"ece ani, fr bani, fr rie!eni, lisi! de orice
resurs& 'ar $n adncurile ei se %sea un i"vor de u!ere& 6*m s suravie.uiesc, $#i
sunea
2racy& *m s-mi $nfrun! cu minile %oale du#manii, dar
scu!ul meu v- fi cura)ul8& 7a suravie.ui a#a cum
suravie.uiser #i s!rbunii ei& $n vinele ei cur%ea un
ames!ec de sn%e en%le"esc, irlande" #i sco.ian, #i
2racy mo#!enise de la ace#!ia cele mai de seam $nsu#iri0 in!eli%en.a, cura)ul #i voin.a&
6S!rbunii mei au
suravie.ui! foame!ei #i ciumei #i vii!urilor, iar eu am s
suravie.uiesc $nchisorii8& Se %seau acum al!uri de
ea $n aceas! celul de iad0 as!orii #i vn!oriiI fermierii #i ne%us!orii, medicii #i
$nv.!orii& Sec!re ale!recu!ului, dar fiecare din!re ei era o r!icic din ea&
6Nu o s v !rde"48 #o!i 2racy $n be"n&
i $nceu s ur"easc un lan de evadare&
2racy #!ia c lucrul cel mai imor!an! e care-l
avea de fcu! era s-#i redobndeasc for.a fi"ic&
5elula era mul! rea $n%hesui! en!ru a u!ea face
e<erci.ii, dar numai bun en!ru !Fai chi chFuau,
s!rvechea ar! mar.ial rin care r"boinicii se
re%!eau en!ru lu!& -en!ru asemenea an!renamen! nu era nevoie de sa.iu, $n
schimb fiecare
mu#chi din !ru se !re"ea la via.& 2racy se ridic $n
icioare #i $nceu mi#crile reliminare& =iecare
mi#care avea o denumire #i o semnifica.ie& -orni cu
6$mbrncirea 'emonilor8, aoi !recu la mai domoala 6*bsorb.ie a ,uminii8& 3i#crile
erau fluide #i %ra.ioase #i se e<ecu!au foar!e len!& =iecare %es! $#i avea i"vorul $n !an !ien,
cen!rul fi"ic, #i !oa!e mi#crile erau circulare& 2racy $#i reamin!e-cuvin!ele rofesorului0
6S!rni.i chi, adic ener%ia vi!al din voi&
,a $nceu! se urne#!e %reu, ca o s!nc, aoi devine
u#oar ca un ful% de asre8& 2racy sim.ea chi revrsndu-i-se $n de%e!e #i se
concen!r n cnd
$n!rea%-i f!ur $nceu s %ravi!e"e $n )urul !ruului,
lsndu-se ur!a! de flu<ul acelor simboluri care
!ranscendea" !imul&
6-rinde.i coada srii, deveni.i bar"a alb, alun%a.i maimu.a, $nfrun!a.i !i%rul, lsa.i-
v minile s se
refac $n nori #i s refac ciclul aei vie.ii& ,sa.i
#arele alb s se s!recoare #i s $n#face !i%rul& 9cide.i
!i%rul, readuna.i-v chi, $n!oarce.i-v la !an !ien,
cen!rul&&&8
+<ecu!area ciclului comle! $i lua un ceas, #i du ce-l isrvi, 2racy se sim.i is!ovi!& $n
fiecare diminea. #i $n fiecare du-mas e<ecu!a $n!re%ul ri!ual, n
cnd !ruul $nceu s rsund #i s se $nviore"e&
5nd nu-#i an!rena !ruul, 2racy $#i an!rena min!ea&
Bcea $n $n!uneric, $ncercnd s re"olve ecua.ii
ma!ema!ice comlica!e, fcnd oera.ii men!ale la
comu!erul bncii, reci!ind oe"ii, reamin!indu-#i
relicile din iesele e care le )ucase la cole%iu& 2racy
era o erfec.ionis! #i, cnd $n iesele in!erre!a!e la
#coal i se a!ribuiau roluri $n care !rebuia s vor-
beasc cu feluri!e accen!e, le s!udia s!mni $n!re%i
$nain!e de remier& 9n descoeri!or de !alen!e $i
oferise oda! s dea o rob de film la :ollywood&
- Nu, mul.umesc, rsunsese 2racy& Nu !n)esc du luminile ramei& Nu mi se
o!rivesc&
$i rsuna acum $n urechi %lasul lui 5harles0 6+#!i
e rima a%in $n -hiladelhia 'aily News8&
2racy i"%oni amin!irea lui 5harles& $n min!ea ei e<is!au acum or.i care !rebuiau s
rmn fereca!e&
Se s!rduia s )oace $n min!e )ocul de-a $nv.a!ul0
Sune !rei lucruri e care nu-i o.i face e al.ii s le
$n.elea%& S faci o furnic s $nve.e deosebirea
din!re ca!olici #i ro!es!an.i& S faci o albin s
$n.elea% c mn!ul se $nvr!e#!e $n )urul soarelui #i
nu invers& S e<lici unei isici deosebirea din!re
comunism #i democra.ie&
'ar $n cea mai mare ar!e din !im $#i concen!ra
min!ea asura felului $n care avea s-#i dis!ru%
du#manii - e fiecare $n ar!e& $#i aduse amin!e de un
)oc din coilrie& @innd o mn $n sus, sre cer,
reu#ea s $n!unece soarele, s-i oreasc s!rlucirea&
*s!a $i fcuser #i ei& ?idicaser o mn #i-i $n!unecaser via.a&
2racy nu avea idee c! de mul.i ri"onieri c"user $nfrn.i de $nchiderea $n carcer, #i
chiar dac-ar fi #!iu!,
n-ar fi avu! nici o imor!an.&
$n cea de a #a!ea "i, cnd se deschise u#a
celulei, fu orbi! de lumina care invada micu.a $ncere& 9n %ardian s!!ea $n ra%0
- ?idic-!e, $i suse& 2e $n!orci iar sus&
Se alec en!ru a o a)u!a e 2racy s se ridice
dar, sre surrinderea lui, fa!a sri cu u#urin. $n icioare #i ie#i din celul fr s
!rebuiasc s fie
sri)ini!& 5elelal!e de.inu!e e care le scosese din
carcer se ar!aser sau birui!e sau sfid!oare, dar
femeia as!a nu era nici una, nici al!& *vea o aur de
demni!a!e, de $ncredere $n sine, care erau cu !o!ul
s!rine de aces! loc& 2racy rmase un momen! locului $n lumin, $ncercnd s-#i
obi#nuiasc !re!a! ochii #i
s-#i a)us!e"e vederea& 65e u!oare ar!oas mai e #i
as!a, $#i suse %ardianul& Sal-o #i $mbrac-o #i o.i s-o
duci oriunde $n lume& -un rm#a% c-i $n s!are s
fac orice en!ru c!eva favoruri8& i suse cu %las
!are0
- O fa! dr%u. ca !ine n-ar !rebui s !reac rin
asemenea lucruri& 'ac !u #i cu mine am fi rie!eni, a#
avea eu %ri) s nu se mai $n!mle al!da!&
2racy se $n!oarse sre el, #i cnd $i v"u e<resia
fe.ei, omului $i ieri cheful s mai s!ruie&
O conduse sus, aoi o red unei surave%he!oare, care sfori cu disre.0
- 'oamne, duhne#!i4 'u-!e #i f un du#& :ainele
as!ea o s .i le ardem4
'u#ul rece o $nvior comle!& 2racy $#i #amon bine rul #i se frec "dravn, din
ca n $n
icioare, cu un sun de le#ie&
'u ce se usc #i $#i schimb ve#min!ele, o %si
e surave%he!oare a#!e!nd-o&
- 'omnul direc!or vrea s !e vad&
9l!ima da! cnd au"ise acelea#i cuvin!e, cre"use
c $i anun.au eliberarea& 'ar nu mai avea s fie
nicioda! a!! de naiv&
5nd 2racy in!r $n biroul lui, direc!orul Cranni%an
s!!ea $n icioare la fereas!r& Se $n!oarse sre ea #i-> suse0
- la loc, !e ro%&
2racy se a#e" e un scaun&
- *m fos! leca! la o conferin. la (ashin%!on,
$nceu el& 3-am $n!ors numai a"i-diminea. #i am v"u! un raor! asura celor
$n!mla!e& N-ar fi !rebui! s fii vr! la carcer&
2racy $l urmrea cu o fi%ur imasibil, care nu
!rda nimic& 'irec!orul cerce!a o hr!ie de e birou&
- 'in raor!ul de fa. reiese c ai fos! vic!ima unui
asal! se<ual din ar!ea !ovar#elor de camer&
& - Nu-i adevra!, domnule&
'irec!orul Cranni%an ddu din ca cu $n.ele%ere0
- $.i $n.ele% !eama, dar nu u!em $n%dui ca de.inu!ele s %uverne"e aceas!
$nchisoare& 7reau s le
edesesc e<emlar e cele care !e-au a!aca!, dar
en!ru as!a am nevoie de 3r!urisirea dumi!ale& 7oi
avea %ri) s fii ro!e)a! de r"bunarea celorlal!e&
*cum vreau s-mi oves!e#!i e<ac! ce s-a $n!mla! #i
cine sn! vinova!ele&
2racy $l rivi $n ochi0
- +u sn! vinova!a& *m c"u! din a!&
'irec!orul o s!udie $ndelun% #i 2racy v"u un nor
de de"am%ire e fa.a lui&
- +#!i convins1
- 'a, domnule&
- N-ai de %nd s !e r"%nde#!i1
- Nu, domnule&
- Cine, of! direc!orul Cranni%an& 'ac as!a es!e
ho!rrea dumi!ale, a!unci am s !e !ransfer $n al! celul, unde&&&
- Nu doresc s fiu !ransfera!&
O rivi cu surrindere0
- 7rei s sui c dore#!i s !e ren!orci $n aceea#i celul1
- 'a, domnule&
'irec!orul era nedumeri!& -oa!e c se $n#elase $n
rivin.a aces!ei fe!e, oa!e c rovocase chiar ea
ceea ce se $n!mlase& Numai 'umne"eu #!ie ce
%ndesc #i ce fac bles!ema!ele as!ea de de.inu!e& *r fi
dori! ca el s fi fos! !ransfera! la o $nchisoare cuviincioas de brba.i, dar so.ia lui #i
*my, fe!i.a lor, se
sim.eau bine aici& ,ocuiau $n!r-o vil $ncn!!oare,
$ncon)ura! de frumoasele !erenuri ale fermei $nchisorii& -en!ru ele era ca #i cum ar fi
locui! la .ar, dar el !rebuia s le .in ie!, dou"eci #i a!ru de ore din dou"eci #i
a!ru, afurisi!elor as!ea de femei&
Se ui! la !nra din fa.a lui #i-i suse s!in%heri!0
- =oar!e bine& 'ar e vii!or fere#!e-!e de belele& ,
- 'a, domnule&
?en!oarcerea $n celula a fos! unul din!re cele mai
nelcu!e lucruri e care le !rise 2racy vreoda!& $n
clia cnd #i $nun!ru se sim.i ndi! de oroarea
fa!elor e!recu!e acolo& 5ele !rei femei erau la lucru&
2racy se $n!inse e a!, cu ochii a.in!i.i $n !avan, .esnd lanuri& $n cele din urm se
alec #i desrinse o
ver%ea de me!al de la ba"a a!ului& O ascunse sub
sal!ea& ,a ora unsre"ece, cnd sun cloo!ul de
rn", 2racy fu rima care se alinie $n coridor&
$n sala de can!in, -auli!a #i ,ola se a#e"ar la o mas de ln% in!rare& Nu se vedea
nici urm de +rnes!ine ,i!!lecha&
2racy alese o mas $ncon)ura! numai de femei
necunoscu!e, se a#e" #i devor mncarea fr %us!
n la ul!ima $mbuc!ur& -e!recu du-amia"a sin%ur $n celul& ,a dou a!ru"eci #i
cinci revenir #i celelal!e !rei femei&
-auli!a rn)i surrins cnd o v"u e 2racy&
- 5are va s "ic, !e-ai $n!ors la noi, isicu.o& @i-a
lcu! ce .i-am fcu!, a#a-i1
- =oar!e bine, a!unci o s-.i mai facem, adu%
,ola&
2racy nu ddu nici un semn c le-ar fi au"i!
alu"iile& 2oa! a!en.ia ei se concen!ra sre ne%resa&
+rnes!ine ,i!!lecha era mo!ivul en!ru care se
ren!orsese $n aceea#i celul& 2racy nu avea $ncredere
$n ea& Nici %nd& 'ar avea nevoie de ea& 6*m s-.i vn"
un on!, Euerida& ,ocuF s!-i condus de +rnes!ine
,i!!lecha8&
& $n acea sear, cnd cloo!ul suna en!ru cele cin-
cisre"ece minu!e de re%!ire, 2racy se scul de e
Ua! #i $nceu s se de"brace& 'e as! da! fr fals udoare& $#i scoase lucrurile de e
ea #i me<icana
scoase un fluiera! lun%, $nbu#i!, cnd $i rivi snii lini
#i !ari, icioarele lun%i, frumos modela!e, #i ulele
ne!ede& ,ola $nceuse s %fie& 2racy $#i use cma#a
de noa!e #i se $n!inse e a!& ,uminile se s!inser&
5elula era cufunda! $n $n!uneric&
2recu vreo )um!a!e de or& 2racy s!!ea !rea",
ascul!nd rsuflarea celorlal!e& ,a un momen! da!,
-auli!a #o!i0
- $n noa!ea as!a, mama o s-.i ara!e ce $nseamn amoruF adevra!& Scoa!e-.i cma#a,
isicu.o&
- O s !e $nv.m cum se lin%e mierea, #-ai s-o faci n-ai s-nve.i, chico!i ,ola&
'ar de la ne%res nu se au"ea nici un cuvn!&
2racy sim.i fo#ne!ul aroierii ,olei #i a -auli!ei, dar
era re%!i! s le $n!mine& Scoase ver%eaua de
me!al e care o ascunsese #i se ree"i la ele cu
$n!rea%-i for., lovind-o e una din!re femei $n obra"&
Se au"i un .ia! de durere #i 2racy se nus!i asura
celeilal!e, dobornd-o e )os&
- 'ac v mai aroia.i de mine, v omor, le suse&
- 5.ea4
,e au"i din nou re%!indu-se s-o a!ace, #i ridic
buca! de fier&
7ocea +rnes!inei .#ni brusc din be"n0
- Da!a4 ,sa.i-o-n ace&
- +rnie, miVa da! sn%ele& O-nv. eu min!e&&&
- = naibii ce-.i sun4
9rm o lun% !cere& 2racy le au"i e cele dou femei urcndu-se $naoi $n a!,
resirnd %fi!& ?mase
locului $ncorda!, a#!e!nd mi#carea urm!oare&
+rnes!ine ,i!!lecha vorbi0
- *i cura), nu %lum, fe!i.e
2racy nu rsunse&
- N-ai cirii! la direc!or& +rnes!ine rse $nce! $n
$n!uneric& 'ac-ai fi cn!a!, $.i u!re"eau acu oasele&
2racy #!ia c sune adevrul&
- i de ce nu l-ai lsa! e direc!or s !e mu!!e $n
al! celul1
'eci #!ia n #i aces! lucru&
- *m vru! s m $n!orc aici&
- Bu1 i de ce, m ro%1
Dlasul +rnes!inei avea o no! de mirare& +ra
momen!ul e care-l a#!e!ase 2racy&
- -en!ru c !u ai s m a)u.i s evade"&
O surave%he!oare o anun. e 2racy0
- (hi!ney, ai un vi"i!a!or&
2racy o rivi surrins& 69n vi"i!a!or18 5ine u!ea fi1 i deoda! #!iu& 65harles8&
-n la urm venise& 'ar era rea !r"iu& Nu fusese
al!uri de ea cnd avusese o nevoie disera! de
re"en.a lui& 63 ro%, de acum $nain!e nu o s mai am nicioda! nevoie de el& i nici de
nimeni al!cineva8, se
%ndi ea&
2racy o urm e surave%he!oare de-a lun%ul
coridorului n la vorbi!or& >n!r $n sal,
,a o mas mic de lemn era a#e"a! un brba!
comle! necunoscu!& 9nul din!re cei mai nea!r%!ori
brba.i din c.i v"use 2racy vreoda!& Scund, cu un
cor umfla!, andro%in, un nas lun%, ascu.i!, #i o %ur mic, amar& *vea o frun!e $nal!,
bulbuca!, #i ochi
crui cu o rivire in!ens, amlifica! de len!ilele
%roase ale ochelarilor&
Nu se ridic $n icioare&
- Numele meu e 'aniel 5ooer& 'irec!orul mi-a
ermis s-.i vorbesc&
- $n le%!ur cu ce1 $n!reb 2racy, bnui!oare&
- Sn! insec!or la S>-* - Socie!a!ea >n!erna.ional de -ro!ec.ie #i *si%urare& 9nul
din!re clien.ii no#!ri a
asi%ura! !abloul de ?enoir care a fos! fura! de la domnul Joseh ?omano&
2racy resir adnc&
- Nu o! s v a)u!& Nu l-am fura! eu&
'du s se $ndre!e sre u#& 'ar cuvin!ele e care
le ros!i 5ooer o orir $n loc&
- !iu lucrul s!a&
2racy se $n!oarse din drum, s!rni!, cu !oa!e
sim.urile !re"e&
- Nu l-a fura! nimeni& *i c"u! $n!r-o cacan, domni#oar (hi!ney&
$nce!, 2racy se aroie #i se ls e un scaun&
>n!eresul lui 'aniel 5ooer en!ru aces! ca"
$nceuse cu !rei s!mni $n urm, cnd fusese convoca! $n biroul #efului su, J&J&
?eynolds, la sediul %eneral S>-*, din 3anha!!an&
- 'an, am o sarcin en!ru !ine, $i susese
?eynolds&
'aniel 5ooer de!es!a s i se sun 'an&
- O s fiu scur!&
?eynolds in!en.iona $n!r-adevr s fie scur!, en!ru c re"en.a lui 5ooer $l enerva&
+ra un om ciuda!, un bi"ar, sunea lumea desre el, 9n individ sin%ura!ic, e<!rem de
re"erva!& Nimeni nu #!ia unde locuie#!e, dac era cs!ori! sau dac avea coii& Nu se
aroia de nimeni, #i nu lua nicioda! ar!e la e!recerile sau la reuniunile cole%ilor si&
+ra un soli!ar #i sin%urul mo!iv en!ru care-l !olera ?eynolds cons!a $n fa!ul c, din
unc! de vedere rofesional, omul se dovedise un %eniu& +ra un buldo%, dar cu un
comu!er $n loc de creier& 'aniel 5ooer reu#ise s
recuere"e de unul sin%ur mai mul!e mrfuri fura!e #i
s dea $n vilea% mai mul!e fraude fcu!e cu fondurile socie!.ii de asi%urare, dec! !o.i
ceilal.i insec!ori la un loc& ?eynolds ar fi vru! s #!ie ce-i $n caul lui 5ooer& 7"ndu->
cum s!!ea $n fa.a lui, cu ochii aceia fana!ici care-l riveau fi<, se sim.ea de-a dre!ul
s!n)eni!&
- 9na din!re comaniile clien!e ale noas!re, $nceu ?eynolds, a asi%ura! un !ablou
en!ru o )um!a!e de milion de dolari #i&&&&
- 9n ?enoir& New Orleans& Joe ?omano& O femeie
numi! 2racy (hi!ney a fos! condamna! la cinci-
sre"ece ani& 2abloul nu a fos! %si!&
6-e"even%hiul4 se %ndi ?eynolds& 'ac-ar fi fos!
vorba de al!cineva a# fi "is c face arad8&
- +<ac!, confirma ?eynolds, $mbufna!& =emeia as!a, (hi!ney, a ascuns !abloul la ni#!e
!inui!ori, ori noi $l vrem $ndr!& Ocu-!e de !reaba as!a&
5ooer se rsuci e clcie #i ie#i din birou fr s
scoa! un cuvn!& 9rmrindu-l din riviri, J&J&?eyno>ds
$#i suse #i nu en!ru rima da!0 6$n!r-o bun "i am s descor eu ce mo!or $l
ac.ionea" e omul s!a8&
5ooer !recu rin sala $n care cinci"eci de
func.ionari lucrau in%hesui.i co! la co!, ro%ramnd
comu!ere, dac!ilo%rafiind raoar!e, rsun"nd la !elefoane& 9n adevra! balamuc&
5nd !recu e ln% masa unui cole%, aces!a $i s!ri%0
- *m au"i! c .i s-a $ncredin.a! ca"ul ?omano&
Norocosule4 New Orleans es!e&&&
5ooer !recu mai dear!e fr s rsund& 'e ce
dracu nu-l lsau $n ace1 As!a-i !o! ce cerea el de la
oameni, s-l lase $n ace, dar mereu $#i b%au nasul
$n !reburile lui&
,a birou aces! lucru devenise un )oc asionan!&
5ole%ii erau ho!r.i s s!run% mis!erioasa re"erv $n care se $nvluia 5ooer #i s
descoere cine era el
cu adevra!&
- 'an, ce faci vineri seara&&&1
- 'an, dac nu e#!i $nsura!Peu #i Sarah avem o
fa! minuna! en!ru !ine&&&
i a#a mai dear!e& Oare nu-#i ddeau seama c nu avea nevoie de nici unul din!re ei,
c nu voia s aib rela.ii cu nici unul din!re ei1
- :aide, vino s lum $mreun o bu!ur, doar o bu!ur&&&
'ar 'aniel 5ooer #!ia la ce-ar fi dus a#a ceva& O
bu!ur nevinova! ar fi dus la o cin, #i o cin ar fi
dus la $nceu!ul unei rie!enii, #i o rie!enie ar fi dus
la confiden.e& -rea rime)dios&
'aniel 5ooer !ria cu %roa"a mor!al c, $n!r-o
bun "i, cineva o s afle !aina !recu!ului lui& 63or.ii cu
mor.ii #i viii cu viii8 era o minciun& 3or.ii nu rmneau
nicioda! cu mor.ii& ,a fiecare doi-!rei ani fi.uicile de
scandal de"%roau vechea $n!mlare, #i a!unci 'aniel
5ooer disrea en!ru c!eva "ile& +rau sin%urele
rile)uri cnd se $mb!a&
'ac ar fi fos! $n- s!are s-#i deshibe emo.iile, -
'aniel 5ooer ar fi ocua! !o! !imul unui sihia!ru, dar nu s-ar fi u!u! ho!r
nicioda! s vorbeasc
cuiva desre !recu!ul lui& 3ica mr!urie concre! e care o s!rase desre "iua
aceea cumli! de
demul!, era o !ie!ur de "iar $n%lbeni!, ve#!e)i!,
bine $ncuia! $n camera lui, $n!r-un loc $n care nimeni
n-ar fi u!u! da es!e ea& 'in cnd $n cnd o reci!ea, $n
chi de edeas, de#i fiecare cuvin.el era adnc
$n!iri! $n min!ea lui&
=cea du# sau baie de cel u.in !rei ori e "i, dar
nicioda! nu se sim.ea cura!& 5redea cu sinceri!a!e $n
iad #i $n flcrile iadului, #i #!ia c sin%ura lui mn!uire
e mn! era is#irea, cin.a& $ncercase s in!re $n oli.ia new-yor;e", dar nu fusese
rimi! en!ru c era cu c.iva cen!ime!ri mai scund dec! s!a!ura
re%lemen!ar, #i a!unci devenise de!ec!iv ar!icular&
Dndea desre el c e un vn!or care-i hi!uie#!e e
cei ce $ncalc le%ea& ?ere"en!a r"bunarea lui 'umne"eu, ins!rumen!ul rin care se
descrca mnia 'omnului asura cae!elor rufc!orilor& +ra sin%ura cale
e care $#i u!ea rscumra !recu!ul, re%!indu-se en!ru e!erni!a!e&
*cum se $n!reb dac mai avea !im s fac un
du# $nain!e de a aler%a la aeroor!&
-rima orire a fcu!-o la New Orleans& -e!recu
cinci "ile $n ora# #i, $nain!e de -l rsi, #!ia !o! ce
!rebuia s #!ie desre Joe ?omano, *n!hony Orsa!!i,
-erry -oe #i )udec!orul :enry ,awrence& 5ooer
ci!i rela!rile desre audierea lui 2racy (hi!ney la
!ribunal #i condamnarea aces!eia& 'iscu!ase cu
loco!enen!ul 3iller #i aflase desre sinuciderea
mamei lui 2racy& S!!use de vorb cu O!!o Schmid! #i
aflase !o!ul desre solierea fabricii (hi!ney& -e !o!
arcursul aces!or inves!i%a.ii, 'aniel 5ooer nu-#i
luase nici o no!, !o!u#i ar fi u!u! reroduce e de
ros! fiecare discu.ie avu!& *)unsese s fie nou"eci #i
nou la su! convins c 2racy (hi!ney era o vic!im nevinova!, dar en!ru 'aniel
5ooer #i un rocen!
de unu la su! era inacce!abil& 'u aceea luase
avionul n la -hiladelhia unde avusese o discu.ie
cu 5larence 'esmond, vicere#edin!ele bncii unde
lucrase 2racy (hi!ney& 5harles S!anhoe >>> refu"ase
s s!ea de vorb cu el&
avea nici $n clin nici $n mnec cu fur!ul !abloului& +ra
re%!i! s-#i redac!e"e raor!ul&
- ?omano !e-a a!ras $n!r-o curs, domni#oar
(hi!ney& 3ai devreme sau mai !r"iu, !o! ar fi re!ins
rima de asi%urare en!ru un a#a-"is fur! al !abloului&
Ori dumnea!a ai ica! !ocmai la momen!ul o!rivi! ca s-i facili!e"i escrocheria&
2racy $#i sim.ea inima b!nd, %a!a s-i sar%
ie!ul& Omul s!a #!ia c era nevinova!& -robabil c de.inea suficien!e robe $mo!riva
lui ?omano ca s-o
oa! discula e ea& O s vorbeasc cu direc!orul
sau cu %uverna!orul #i o s-o scoa! din co#marul s!a& *roae c-#i ierdu resira.ia&
- 'eci o s m a)u!a.i1
'aniel 5ooer o rivi nedumeri!0
-S !e a)u!1
- 'a& S fiu %ra.ia! sau&&&
-Nu&
5uvn!ul o lesni ca o alm&
- Nu1 'ar de ce1 'in momen! ce #!i.i c sn!
nevinova!&&&1
65um o! oamenii s fie a!! de !mi.i18 se $n!reb
5ooer&
- 3isiunea mea s-a $ncheia!, domni#oar, o
anun. el&
*cum, cnd 5ooer se ui!a la femeia a#e"a! $n
fa.a lui, deveni convins su! la su! c aceas!a nu&&&
5nd se $n!oarse $n camera lui de la ho!el, rimul lucru e care-l fcu 5ooer a fos! s
se de"brace #i
s se vre sub du#& Se frec din cre#!e! n-n !li, lsnd )e!ul de a fierbin!e s-i
sele !ruul mai bine de )um!a!e de or& 'u ce se usc #i se $mbrc, se a#e" #i $#i
scrise raor!ul&
5!re0 J&J&?eyno>ds 'osarul G-J2-SN0-T12
'e la0 'aniel 5ooer&
Obiec!ul0 'eu< =emmes dans le 5afW ?ou%e - ulei
e n"&
5onclu"ia la care am a)uns es!e c 2racy (hi!ney
nu are nici un ames!ec $n fur!ul !abloului mai sus
men.iona!& 5red c Joe ?omano a simula! un fur!
en!ru a $ncasa asi%urarea, c a revndu! !ablou4 unui
colec.ionar ar!icular #i c, la ora ac!ual, ic!ura nu
se mai %se#!e $n .ar& 5um !abloul es!e bine cunoscu!, m a#!e! s reaar $n +lve.ia,
unde e<is! o le%e
a vn"rilor e ba"a bunei-credin.e #i de ro!ec.ie a
lor& 'ac un cumr!or declar c a achi"i.iona! cu
bun-credin. o oer de ar!, %uvernul elve.ian $i ermi!e s o s!re"e, chiar dac e
fura!&
?ecomandri0 5um nu e<is! nici o dovad concre! a vinov.iei lui ?omano, clien!ul
nos!ru va !rebui s-i l!easc asi%urarea& *r fi inu!il ca 2racy (hi!ney s fie urmri! $n
con!inuare en!ru recuerarea
!abloului sau en!ru des%ubiri, $n!ruc! nu #!ie nimic
desre !ablou #i, din c! mi-am da! seama, nu de.ine
nici un fel de avere& $n lus, ea va rmne $n!emni.a!
la -eni!enciarul en!ru =emei din ,ouisiana !im de
cincisre"ece ani8&
'aniel 5ooer se ori o cli en!ru a se %ndi la
2racy (hi!ney& -resuunea c al.i brba.i ar %si-o
frumoas& Se $n!reb, fr rea mul! in!eres, cum va
ar!a du cincisre"ece ani de $nchisoare& 'ar aces!
lucru nu avea nimic de-a face cu el&
'aniel 5ooer #i-a semna! raor!ul #i a $nceu! s
se $n!rebe dac n-ar fi momen!ul s fac al! du#&
*ri%a >"mene de =ier o rear!i"ase e 2racy la
sl!orie& 'in cele !rei"eci #i cinci de locuri de
munc unde lucrau de.inu!ele, sl!oria era cea mai %rea& $n sala imens, fierbin!e ca
un cu!or, se $n#irau rnduri de ma#ini de sala! #i scnduri de clca!, iar
mormanele de rufrie care cur%eau uhoi erau
nesfr#i!e& * umle #i a %oli ma#inile de sala! #i a
cra co#urile %rele, sura$ncrca!e, la sec.ia de
clc!orie era o munc $nnebuni!oare, care-.i frn%ea
sinarea&
,ucrul $nceea la ora #ase diminea.a #i de.inu!ele&&&
aveaii dre!ul doar la "ece minu!e de odihn la fiecare dou ore& ,a sfr#i!ul "ilei de
lucru care numara
nou ore, cele mai mul!e din!re femei cdeau frn!e de
oboseal& 2racy $#i vedea de !reab $n mod mecanic,
fr s vorbeasc cu nimeni, cufunda! $n roriile ei
%nduri&
5nd +rnes!ine ,i!!lecha au"ise unde a fos! rear!i"a! 2racy, fcuse urm!orul
comen!ariu0
- :oa#ca de >"mene de =ier #i-a us $n %nd s !e dea %a!a&
- 3 las rece, rsunse 2racy&
+rnes!ine ,i!!lecha o rivi nedumeri!& =emeia
as!a era cu !o!ul diferi! de fe!i#cana seria! care fusese adus $n celula ei $n urm cu
!rei s!mni&
5eva o schimbase #i +rnes!ine ,i!!lecha era foar!e
curioas s #!ie ce anume in!ervenise&
'u cea de-a o!a "i de munc la sl!orie, o
%ardian se $nf.i# la 2racy, devreme, du-mas,
sunndu-i0
- *i fos! !ransfera!& 'e acum $nain!e vei lucra la
buc!rie&
6Cuc!ria4 ,ocul de munc cel mai rvni! de !oa!e
de.inu!ele48
$n eni!enciar e<is!au dou !iuri de hran0 'e.inu!ele mncau !oc!ur, crna.i,
fasole sau !ocana care-.i
rmnea $n %!, $n !im ce hrana %ardienelor #i func.ionarilor $nchisorii era reara!
de buc!ari rofesioni#!i& *n%a)a.ilor li se ofereau co!le!e la %r!ar,
e#!e roas!, an!ricoa!e, ui, le%ume #i fruc!e
roase!e #i deser!uri ae!isan!e& 'e.inu!ele care
lucrau la buc!rie aveau acces la aces!e delica!ese
#i se infru!au din lin&
5nd 2racy se re"en! la buc!rie, nu mic-i fu
mirarea s o %seasc acolo e +rnes!ine ,i!!lecha&
Se aroie de ea0
- $.i mul.umesc&
Se for.a s >mrime !onului ei o no! rie!enoas&
+rnes!ine scoase un mri! dar nu-i rsunse nimic&
- 5um de-ai reu#i! s !reci es!e >"mene de =ier1
o $n!reb 2racy&
- Nu mai e cu noi&
- 'ar ce i s-a $n!mla!1
- *vem noi un sis!em al nos!ru& 5nd o %ardian e rea a dracului #i ne face neca"uri,
scm de ea&
- 7rei s sui c direc!orul ascul! de&&&
- ?aha!4 5e are as!a de-a face cu direc!orul4
- *!unci cum e osibil s&&&
- + simlu& 5nd %ardiana de care vrei s !e desco!orose#!i e de serviciu, $nce s
cur% !o! felul de
$ncierri #i de ciondneli& i cur% #i ln%erile& O
de.inu! reclam c >"mene de =ier #i-a vr! mn-n
chilo.ii ei& * doua "i o al! o acu" de bru!ali!a!e& -e
urm o a !reia face ln%ere c i-a #!ereli! ceva din celul - s "icem un radio - care e
urm aare ca rin minune $n camera lui >"mene de =ier& i i se face
vn! lui >"mene de =ier& Nu %ardiencele conduc
$nchisoarea as!a, noi o conducem&
- 'e ce ai fos! condamna!1 o $n!reb 2racy& Nu o
in!eresa rsunsul& >mor!an! era s s!abileasc o
rela.ie de rie!enie cu femeia as!a&
- Nu din vina lui +rnes!ine ,i!!lecha, !e ro% s
cre"i& *veam o droaie de fe!e care lucrau en!ru
mine&
- 7rei s sui c&&&1 o $n!reb 2racy, #ovind&
- 5urve1 rse +rnes!ine& Nu, dr%u.& ,ucrau ca
servi!oare la case rr)iari& 3i-am deschis o a%en.ie de
lasare a femeilor de serviciu& *veam e u.in dou"eci de fe!e& Co%!a#ii au mari
%reu!.i $n %sirea femeilor
de servici& >o fceam reclam $n cele mai bune "iare,
#i cnd $mi !elefonau, le lasam c!e o fa!& =e!ele
$nv.au s cunoasc casele, #i cnd s!nii erau la !reburi sau lecau din ora#, fe!ele
#arleau ar%in!ria
#i bi)u!eriile #i blnurile sau ce mai era e acolo #i
#!er%eau u!ina& +rnes!ine of!& 'ac .i-a# sune c.i bani scu!i.i de imo"i!e $mi in!rau,
n-ai crede&
- i cum !e-au rins1
- 3i-a )uca! soar!a un ren%hi, uicu.o& 9na din
fe!ele mele servea la o mas da! de rimar la el
acas, #i rin!re musafiri era o cucoan b!rn la care lucrase fa!a aceea #i de la care
man%lise& 5nd
oli.ia a us fur!unul cu a rece e ea, fa!a a cirii!,
#i a cirii! !o! cn!ecul, #i ui!e-o e sraca +rnes!ine la
%herla&
S!!eau amndou ln% li! #i soroviau&
- Nu o! s rmn aici, #o!i 2racy& *m ni#!e
!reburi de us la unc! afar& *i s m a)u.i s fu%1
+u&&&
& - 2aie ceaa aia felii& 'isear avem !ocan irlande"&
i se $nder!&
5ircula.ia #!irilor $n $nchisoare se desf#ura incredibil de eficien!& 'e.inu!ele #!iau
dinain!e !o! ce urma s se $n!mle& 9nele femei cunoscu!e sub denumirea de
6#obolani de %unoaie8 cule%eau hr!iile
#i raoar!ele arunca!e la co#, !r%eau cu urechea la
convorbirile !elefonice, ci!eau coresonden.a direc!orului, #i a#a mai dear!e& 2oa!e
informa.iile erau
bine rume%a!e #i !ransmise aoi de.inu!elor imor-
!an!e& +rnes!ine ,i!!lecha era $n caul lis!ei din unc!
de vedere al imor!an.ei& 2racy observase deferen.a cu care era !ra!a! aceas!a, a!! de
%ardiene c! #i de
de.inu!e& i cum celelal!e femei a)unseser la conclu"ia c +rnes!ine devenise
ro!ec!oarea lui 2racy, o
lsau $n ace e aceas!a din urm& 2racy a#!e!a cu
nerbdare ca +rnes!ine s-i fac unele avansuri, dar
ne%resa cea voinic se $nc.na s men.in dis!an.a& 6Oare de ce18 se $n!reb 2racy&
?e%ula numrul J din bro#ura care se $nmna de.inu!elor nou-veni!e revedea0 6Orice
form de rela.ii se<uale es!e s!ric! in!er"is& 5elulele urmea" a
fi locui!e de cel mul! a!ru ersoane& $n!r-un a! nu
es!e ermis s doarm mai mul! de o sin%ur ersoan8& ?eali!a!ea era $ns a!! de
!o!al diferi! $nc! de.inu!ele denumiser re%ulamen!ul car!ea de ha" a $nchisorii& -e
msur ce !receau s!mnile, 2racy
urmrea noile condamna!e - !rufanda - care in!rau
"ilnic $n $nchisoare, #i ri!ualul era acela#i& =emeile
afla!e la rima condamnare, normale din unc! de
vedere se<ual, nu aveau nici o #ans& >n!rau !imide #i
seria!e, #i 6armsarii8 le a#!e!au& 'rama se
desf#ura $n s!adii !re!a!e, lnui!e& $n acea lume
os!il #i $nsimn!!oare, 6armsarii8 le !ra!au e
noile de.inu!e cu rie!enie #i comasiune& $#i invi!au vic!imele $n sala de recreere, unde
se ui!au $mreun
la !elevi"or, #i cnd 6armsarul8 o lua de mn, vic!ima acce!a, de !eam s nu-#i
ofense"e unica rie!en&
-roas!a de.inu! observa curnd c celelal!e femei
le lsau sin%ure #i, e msur ce deenden.a ei de 6armsar8 cre#!ea, se $n!e.eau #i
in!imi!.ile n ce, $n
cele din urm, de.inu!a era %a!a s fac orice en!ru
-#i s!ra sin%ura rie!en&
5ele care refu"au s cede"e erau viola!e&& Nou"eci la su! din!re femeile care in!rau $n
$nchisoare
erau for.a!e s aib rela.ii lesbiene - de voie sau de
nevoie - $nc din rima lun de de!en.ie& 2racy era
$n%ro"i!&
- 5um e osibil ca au!ori!.ile s $nchid ochii1 o
$n!reb e +rnes!ine&
- As!a-i sis!emul, fe!i.e #i a#a se $n!ml $n !oa!e
$nchisorile& N-ai cum s desr.i o mie dou su!e de
femei de brba.ii lor #i s !e a#!e.i s nu se re%ule"e cu cineva& i nu le violm numai
en!ru lcerea se<ual& ,e violm de dra%uF u!erii, ca s le ar!m cine e s!nuF aici&
Cobocii care in!r sn! .in!e en!ru !oa!e femeile care vrea s le re%ule"e $n colec!iv&
'ac vrea ro!ec.ie, !rebe s devin nevas!a unui
6armsar8& $n feluF s!a, nimeni nu se mai a!in%e de
ele&
2racy avea !oa!e mo!ivele s #!ie c ascul!a
ini.ierile veni!e din ar!ea unei secialis!e&
-i nu-i vorba numai de de.inu!e, con!inua +rnes!ine& i %ardienele e la fel de rele&
5nd vine o carne
roas! care-i e heroin, s "icem c-i hmesi!
du dro% #i c se-n!inde du-o do", *sud !oa! #i se b.ie de "ici c-o s se desfac-n
buc.i& +i bine, %ardianca oaF s-i fac ros! de heroin, d-i cere o mic favoare $n
schimb, $n.ele%i1 *#a c !rufandaua se culc cu %ardiana #i $#i ca! do"a& Dardienii
brba.i is #i mai nes.io#i& *u cheile celulelor #i noa!ea n-au dec! s fac un !ur #i s
re%ule"e e %ra!is&
2e oa!e lsa cu bur!a la nas, d-.i oa!e face #i o
sumedenie de favoruri& 7rei o #ocola! sau vrei s !e
vi"i!e"e rie!enuF !u1 N- ai dec! s-i dai %ardianului u.a& Se cheam !roc #i se rac!ic
$n !oa!e $nchisorile din .ar&
- + oribil4 m n -
- + suravie.uire&
,umina din !avan s!rlucea e
.eas!a cheal a +rnes!inei& i #!ii de ce nu-i voie s ai
%um de mes!eca! $n celul1
-Nu&
-- -en!ru c fe!ele as!u cu %uma broa#!ele de la u#i, a#a ca s nu se $nchid bine, #i
noa!ea ies din celul #i se duce una la al!& Noi urmm re%ulile e
care vrem s le urmm& =e!ele care sca de aici or fi ni#!e roas!e, daFs ni#!e roas!e
de#!e!e&
,e%!urile de amor din in!eriorul $nchisorii $nfloreau
#i ro!ocolul din!re aman.i era resec!a! cu #i mai
mare s!ric!e.e dec! $n via.a liber& $n!r-o lume ar!ificial, se creau #i se in!erre!au
$n mod ar!ificial
rolurile de masculi #i de femeie& =emeile-masculi,
6armsarii8, $#i asumau rolul de brba! $n!r-o lume lisi! de brba.i& $#i schimbau n
#i numele, +rnes!inei i se sunea +rnleI 2essie devenea 2e<I Carbara, CobI Xa!herine se
refcea $n Xelly& 6*rmsarul8 $#i !undea rul scur! sau se rdea $n ca #i nu fcea
!reburi casnice& =emeia, so.ia, fcea cur.enie, crea #i clca en!ru masculul ei& ,ola
#i -auli!a se
$n!receau $n!re ele en!ru a ca!a %ra.iile +rnes!inei&
=iecare din!re ele cu!a s-o eclise"e e cealal!&
Delo"ia din!re femei era ari% #i adeseori ducea
la violen., #i dac femeia era rins c se ui! la al!
6armsar8 sau c s! de vorb cu vreunul $n cur!ea
$nchisorii, scrau scn!ei #i se iscau valuri de furie&
Scrisorile de amor circulau cons!an! de la o celul la
al!, !ransmise de 6#obolanii de %unoi8&
Scrisorile erau $m!uri!e $n mici !riun%hiuri, denumi!e "mei, a#a $nc! s oa! fi
ascunse cu u#urin. $n
su!ien sau $n an!of& 2racy v"use schimburi de "mei
in!re de.inu!e care !receau una e ln% al! $n sala de
mese sau $n drum sre munc&
7edea mereu de.inu!e $ndr%os!indu-se de %ardienele lor& O dra%os!e i"vor! din
diserare #i
neu!in. #i suunere& 'e.inu!ele deindeau $n!ru !o!ul de %ardiene0 en!ru hran,
en!ru o rela!iv bun s!are #i, uneori, chiar en!ru via.a lor& 'ar 2racy nu-#i $n%duia s
$ncerce cel mai mic sen!imen! en!ru cineva&
?aor!urileO se<uale aveau loc "i #i noa!e& $n
camerele de du#, $n !oale!e, $n celule, >ar noa!ea se
desf#urau rela.ii se<uale bucale rin!re "brele&
=emeile $ncurca!e cu %ardiene erau lsa!e noa!ea s
ias din celule #i se duceau $n camerele aces!ora&
'u s!in%erea luminilor, 2racy se $n!indea e
a!ul ei #i $#i as!ua urechile cu de%e!ele ca s nu
mai aud icne!ele #i .ie!ele de amor& $n!r-o noa!e, +rnes!ine scoase de sub a!ul ei o
cu!ie de biscui.i crocan.i de ore", e care-i resr e coridor, $n fa.a celulei& 2racy le
au"i #i e de.inu!ele din celelal!e
celule fcnd acela#i lucru&
- 5e se $n!ml1 $n!reb ea&
+rnes!ine se $n!oarse sre ea #i-i rsunse0
- Nu !e rive#!e& S!ai acolo $n a!& S!ai $n afurisi!ul
!u de a!&
5!eva minu!e mai !r"iu, se au"i un s!ri%! $n%ro"i!
din!r-o celul $nvecina!, unde !ocmai fusese rear!i"a! o de.inu! nou0
- *h, 'umne"eule, nu4 Nu4 2e ro%, las-m $n
ace4
2racy $#i ddu seama de ceea ce se $n!mla #i
sim.i c i se face ru& @ie!ele con!inuar #i con!inuar, n cnd, $n cele din urm,
se s!inser $n
su%hi.uri de lns, neu!incioase, sf#ie!oare& 2racy $#i
inchise s!rns ochii care-i ardeau de furie& 5um u!eau ni#!e femei s fac a#a ceva al!or
femei1 5re"use c $nchisoarea o clise, dar cnd se !re"i a doua "i
diminea.a, fa.a $i era !a! de lacrimi usca!e& 'ar era
ho!r! s nu-#i !rde"e fa. de +rnes!ine sen!imen!ele& O $n!reb e un !on indiferen!0
- 5e ros! au avu! biscui.ii aceia de ore"1
- As!a-i semnalul nos!ru de aver!i"are& 'ac %ardiencele $ncearc s ne sione"e, le
u!em au"i cnd vin&
5urnd 2racy afl de ce de.inu!ele se refereau
adeseori la $nchisoare numind-o 6universi!a!e8&
2emni.a $nsemna o e<erien. educ.ional, numai c ceea ce se $nv.a acolo nu rea
era 6cum scrie la car!e8&
$nchisoarea era lin de e<er!e $n !oa!e %enurile
de delic!e care o! fi conceu!e& i aveau loc schimburi de e<erien. cu rivire la
me!odele de !ri#a! la
)oc, de #arli! din ma%a"ine, de %oli! bu"unarele
be.ivilor& Se informau una e cealal! asura celor
mainoi !rucuri $n ma!erie de #!ereli! din bu"unare, #i
de deis!are a cooilor #i a a%en.ilor $n civil&
$n!r-o diminea., 2racy asis!, $n cur!ea de e<erci.ii, la un adevra! seminar asura
fur!ului din bu"unare, sus.inu! de o de.inu! mai veche $n fa.a
unui %ru de !inere fascina!e&
- *devra.ii rofesioni#!i vin din 5olumbia& ,a
Co%o!a e<is!a o #coal, numi! coala celor Bece
Sonerii, unde l!e#!i dou mii cinci su!e de dolari ca
s $nve.i s fii un ic;oc;e!& *colo a!rn de !avan un
manechin $mbrca! $n!r-un cos!um cu "ece bu"unare,
line cu bani #i cu bi)u!erii&
- i care-i clenciuF1
- 5lenciuF e c fiecare bu"unar are o sonerie $n el&
Nu se cheam c-ai !ermina! #coala n nu $nve.i s
%ole#!i fiecare bu"unar fr s- a!in%i soneria&
,ola of!a0
- >-o vorbeam oda! c-un bia! care se limba rin
mul.ime, $mbrca! $n!r-o man!a, #i cu amndou minile
la vedere, $n !im ce le umfla la !o.i banii #i or!ofelele
din bu"unare&
- i cum dracu fcea1
- 3na drea! care se vedea era fals& /#i s!recura mna adevra! n!r-o cr!ur
din man!a, #i oera bu"unarele #i o#e!ele&
+duc.ia con!inua #i $n sala de recrea.ie&
- 3ie-mi lace #mecheria cu case!ele de ba%a)e din %ri, suse o ve!eran& *#!e.i $n
%ar n ve"i o
cucoan mai b!rn care vrea s vre-n case! o vali" sau un ache! mai mare& O a)u.i
!u s-#i ba%e vali"a #i du-aceea $i dai cheia& NumaF c-i dai cheia de la al! case!, %oal&
i cnd leac, $i %ole#!i
case!a ei #i-o $n!in"i&
$n!r-o al! du-mas, $n cur!e, dou de.inu!e condamna!e en!ru ros!i!u.ie #i
de.inere de cocain, $i vorbeau unei nou-veni!e, o fa! dr%u. care nu rea
s aib mai mul! de #a!esre"ece ani0
- Nu-i de mirare c-au us laba e !ine, dr%u.o, o
mus!ra una din!re femeile mai vrs!nice& $nain!e ss!abile#!i re.uF c-un %a%iu, !rebe s-
l ii mai $n!i ca
s ve"i dac n-are arm #i nicioda! s nu-i sui ce-ai
de %nd s-i faci& =-l e el s-.i cear ce vrea& *!unci,
dac-i cooi, a c"u! el $n curs, $n.ele%i1
5ealal! rofesionis! adu%0
- *#->& i !o!deauna %ine#!e la mini& 'ac "ice c-i munci!or, ui!-!e dac are mini
b!!ori!e& *#-i rin"i& O mul.ime de cooi $n civil se-mbrac $n haine de munci!or, daF
de mini ui!, a#a c doar v"ndu-i minile ne!ede $.i dai seama&
2imul nu se scur%ea nici $nce! nici reede& Se scur%ea ur #i simlu& 2racy $#i
amin!ise de aforismul Sfn!ului *u%us!in0 65e e !imul1 'ac nimeni nu m $n!reab,
#!iu& 'ar dac !rebuie s e<lic cuiva, nu mai #!iu8&
?u!ina $nchisorii era mereu aceea#i0 5loo!ul de de#!e!are&
T&TK a&m& Scula!ul #i $mbraca!ul&
K&00 a&m& Dus!area de diminea.a&
K&N0 a&m& ren!oarcerea $n celula&
K&KK a&m& 5loo!ul de $nceere a lucrului&
Y&00 a&m& *linierea en!ru lucru&
10&00 a&m& +<erci.ii $n cur!e&
10&N0 a&m& 3asa de rn"&
11&00 a&r!i& *linierea en!ru reluarea lucrului& H
N&N0 &m& 5ina&
T&00 &m& ren!oarcerea $n celula&
K&00 &m& 5amera de recreere&
Y&00 &m& ren!oarcerea $n celula&
S&TK &m& 5loo!ul de culcare&
Z&00 &m& S!in%erea luminilor&
?e%ulamen!ul era infle<ibil& 2oa!e de.inu!ele erau obli%a!e s mear% la mas, dar $n
!im ce s!!eau $n rnd nu aveau voie s vorbeasc $n!re ele& /n dula#ele din celul
nu era ermis s se .in mai mul! de cinci ar!icole de !oale!& -a!urile !rebuiau
s!rnse $nain!e de %us!area de diminea. #i era musai
s ara!e $n%ri)i! $n!rea%a "i&
-eni!enciarul avea o mu"ic a lui rorie0
clinche!ul cloo!ului, !r#i!ul icioarelor e cimen!,
bufni!urile u#ilor de me!al, #oa!ele din !imul "ilei,
.ie!ele noa!ea&&& ri!ul aara!elor de emisie-rece.ie ale %ardienelor, "n%ni!ul
!vilor la orele de mas& i !o! !imul re"en!e srma %hima! #i "idurile
$nal!e #i sin%ur!a!ea #i i"olarea #i a!o!!run"!oarea ur&
2racy deveni o de.inu! model& 2ruul ei rsundea au!oma! "%omo!elor de ru!in ale
$nchisorii0 bara care luneca, ferecndu-i celula noa!ea, #i care se re!r%ea la ora
de#!e!riiI cloo!ul care o chema la munc #i soneria care anun.a sfr#i!ul muncii&
2ruul lui 2racy era ri"onierul aces!ui loc, dar min!ea $i era liber #i lnuia
evadarea&
'e.inu!ele nu aveau voie s dea !elefoane $n e<!erior #i li se ermi!ea s rimeasc
doar dou chemri !elefonice de c!e cinci minu!e e lun& 2racy rimi un !elefon de la
O!!o Schmid!&
- 3-am %ndi! c oa!e vrei s #!ii, $nceu el s!n%aci, a fos! o $nmormn!are
frumoas& 5hel!uielile le-am suor!a! eu, 2racy&
- $.i mul.umesc, O!!o&&& $.i mul.umesc&
Nici unul, nici cellal! nu mai %sir nimic de sus&
$n res!, al!e !elefoane nu a mai rimi!&
- =a!o, mai bine ui! de lumea de afar, o sf!uia +rnes!ine& Nimeni nu !e a#!ea!
acolo&
62e $n#eli8, $i rsundea 2racy $n %nd& O a#!e!au0
Joe ?omano
-erry -oe
Judec!orul :enry ,awrence
*n!hony Orsa!!i
5harles S!anhoe&
-e Cer!ha Carosana a $n!lni!-o din nou $n cur!ea de e<erci.ii& 5ur!ea avea forma unui
dre!un%hi mare,
$n%rdi! $n!r-o ar!e de "idul e<!erior al $nchisorii #i de
cealal! ar!e de "idul cldirii& 'e.inu!ele e!receau $n
cur!e c!e o )um!a!e de or $n fiecare diminea.& +ra unul din!re u.inele locuri $n care
li se $n%duia s
vorbeasc, a#a $nc! se adunau ciorchine #i schimbau
$n!re ele ul!imele nou!.i #i ul!imele brfe, $nain!e de
masa de rn"& 5nd 2racy ie#i en!ru rima oar $n
cur!e, $ncerca o subi! sen"a.ie de liber!a!e #i $#i ddu
seama c aceas!a se da!ora fa!ului de a se %si $n aer liber& -u!ea s vad soarele
coco.a! sus e cer,
$ncon)ura! de nori lno#i, iar din der!are r"bea
b"i!ul unui avion, avn!ndu-se $n liber!a!e&
- 2u4 2e-am !o! cu!a!4 $i suse cineva&
2racy se $n!oarse #i o v"u e suede"a uria# de care se ciocnise $n rima "i a in!rrii ei
$n $nchisoare&
- *m au"i! c .i-ai %si! un cioroi de armsar&
2racy $ncerca s !reac e ln% ea, dar Cer!ha
Carosana o $n#fc de bra.&
- Nimeni nu se $nder!ea" de mine, #uier ea&
=ii dr%u., li!!bam&
O $min%ea e 2racy sre "id, asndu-#i $n ea
!ruul ei uria#&
- -leac #i las-m $n ace4
- 5e ai !u nevoie e s fii bine lins& !ii ce vreau s
sun1 i-am s-.i dau o 9nsoare e le%e& 2u ai s fii
numai a mea, als;ade&
O voce familiar ri $n sa!ele lui 2racy0
- >-.i labele $mu.i!e de e ea, %aur de cur bles!ema!4
+rnes!ine ,i!!lecha se $nfisese $n fa.a ei, cu
umnii $ncle#!a.i, ochii scrnd scn!ei #i soarele
reflec!ndu-se $n luciul scfrliei rase&
- 2u nu e#!i des!ul de brba! en!ru ea, +mie&
- Sn! des!ul de brba! en!ru !ine, e<lod ne%resa& 'ac !e mai a!in%i de ea, $.i
mnnc curul fri! la micul de)un&
Crusc, a!mosfera se $ncrc de elec!rici!a!e& 5ele dou ama"oane se $mun%eau din
ochi cu ur nedisimula!& 6Sn! %a!a s se omoare $n!re ele din
cau"a mea8, $#i suse 2racy& 'ar un minu! mai !r"iu
$#i ddu seama c nu ea era ricina cea mai imor!an!, $#i amin!i de ceva ce-i susese
+mes!ine0
- *icea !rebe s lu.i, s re%ule"i !u e al.ii, c dac nu, dau cu !ine de mn!& 2rebe
s-.i men.ii res!i%iul, c dac nu, e#!i un om mor!&
Cer!ha Carosana fu aceea care ddu $ndr!& $i arunc +rnes!inei o rivire
disre.ui!oare&
- N-am nici o %rab, suse& *oi, rn)ind c!re
2racy0 *i s s!ai aici mul! #i bine, fe!i.ico& i eu la fel&
2e mai vd eu&
Se $n!oarse #i se $nder!&
+mes!ine o urmri din riviri&
- As!a-i o mam rea& @ii min!e de infirmiera aia din
5hica%o care-#i omora !o.i acien.ii1 ,e ddea
cianur #i e urm s!!ea #i se ui!a la ei cum mor& +i, $n%erului s!a milos i s-au arins
clciele du !ine&
(hi!ney4 ?aha!4 *i nevoie de un "i!or& *s!a nu se las cu una cu dou&
- 7rei s m a)u.i s evade"1
Se au"i cloo!ul sunnd&
-7remea de haleal, suse +mes!ine ,i!!lecha&
$n acea noa!e, $n !im ce "cea !rea" $n a!,
2racy se %ndi la +mes!ine&
5u !oa!e c nu mai $ncercase nicioda! s-o a!in%,
2racy !o! nu avea $ncredere $n ea& $i era cu neu!in.
s ui!e ce-i fcuser +mes!ine #i celelal!e dou $n
rima ei noa!e& 'ar avea nevoie de ne%res& $n fiecare du-amia", du ce luau
masa, de.inu!ele aveau voie s e!reac o or $n camera de recreere, unde se u!eau
ui!a la !elevi"or, u!eau discu!a sau ci!i cele mai noi revis!e #i "iare& 2racy frun"rea o
revis!, cnd o fo!o%rafie $i sri $n ochi& +ra
o"a de nun! a lui 5harles S!anhoe >>> #i a noii lui mirese, ie#ind din!r-o biseric, bra.
la bra., r"nd& O i"bi e 2racy ca o lovi!ur& 7"ndu-i fo!o%rafia,
"mbe!ul ferici! de e fa., se sim.i inunda! de o
durere care se !ransform curnd $n furie rece& 5ndva,
ho!rse s mar! via.a cu aces! brba!, iar el $i
$n!orsese sa!ele, $i lsase e ceilal.i s o dis!ru%,
lsase coila#ul lor s moar& 'ar !oa!e as!ea se
e!recuser $n al! !im, $n al! loc, $n al! lume& Nu
fusese dec! o fan!e"ie& ?eali!a!ea era aceas!a de aici&
/nchise revis!a cu "%omo!&
$n "ilele de vi"i! era u#or de cons!a!a! cine avea
rie!eni sau rude care veneau s le vad& 'e.inu!ele
se re%!eau din !im, fceau du#, $mbrcau rochii
cura!e, se fardau& +mes!ine se $n!orcea de obicei de
la vorbi!or "mbi!oare #i bine disus&
- *h, om!iF meu, vine $n!o!deauna s m va", $i suse lui 2racy& 5nd o s ies de aici,
o s m
a#!e!e& i #!ii de ce1 -enF c io $i dau ce nu-i mai d nici o al! femeie&
2racy nu-#i u!u ascunde nedumerirea0
- *dic&&& din unc! de vedere se<ual1
- 2e cre"& 5e se e!rece aici, in!re "idurile as!ea,
n-are nici $n clin nici $n mnec cu ce se $n!ml afar&
*ici, avem #i noi uneori nevoie s s!rn%em $n bra.e o
carne cald - s ne a!in% cineva #i s ne suie c ne iube#!e& 2rebe s sim.im c e<is!
cineva care se
sinchise#!e de noi& N-are imor!an. c nu-i dra%os!e
adevra! sau c n-o s dure"e& As!a-i !o! ce avem&
'ar cnd o s ies afar - +rnes!ine rn)i cu %ura n la
urechi - a!unci am s devin nimfoman, au"i1
5eva o in!ri% e 2racy& i se ho!r s un acum
$n!rebarea0
- +rnie, !u con!inui s m ro!e)e"i& 'e ce1
- S m ba! 'umne"eu dac #!iu, rsunse
ne%resa ridicnd din umeri&
- *# vrea mul! s aflu& 2racy $#i ale%ea cuvin!ele
cu %ri)& Orice al! femeie care&&& care es!e rie!ena !a
$.i aar.ine& 2oa!e fac numai ce le sui !u&
- 'a, dac nu vor s rmn cu )uma de cur&
- 'ar eu nu& 'e ce1
- i !e ln%i1
- Nu& Sn! numai curioas&
+rnes!ine rmase un momen! e %nduri&
- OX 2u ai ceva ce-mi lace mie& 7"u e<resia
fe.ei lui 2racy #i o lmuri& Nu, nu-i vorba de ce cre"i
!uI *s!a o! s am du of!a inimii& 2u, $ns, ai s!il&
7reau s sun c ai s!il de adevra! doamn& +#!i ca
doamnele acelea reci e care le ve"i $n revis!ele
7o%ue sau 2own and 5oun!ry, $n .oale ele%an!e #i bnd ceai din ceainice de ar%in!& As!a-i
lumea de care
.ii !u& Nu de cloaca de aici& Nu #!iu cum de !e-ai b%a! $n raha! afar, dar io cre" c !e-ai
lsa! fraieri! de
careva& Se ui! la 2racy #i adu% aroae cu sfial0
>o n-am da! es!e mul.i oameni fini $n via.a mea& 'aF
!u e#!i fin& Se $n!oarse, as!fel $nc! cuvin!ele care
urmar fur aroae imosibil de au"i!0 i-mi are ru
en!ru coiluF !u& Sincer&
$n noa!ea aceea, du s!in%erea luminilor, 2racy
$i #o!i $n $n!uneric0
- +rnie, !rebuie s sca de aici& *)u!-m4 2e ro%&
- Nu&ve"i ca vreau s dorm, en!ru numele lui
'umne"eu4 2aci oda! din %ur4 *u"i1
+rnes!ine o ini.ia e 2racy $n ar%oul secre! al $nchisorii& =emeile vorbeau $n cur!e $n
!ermeni de nen.eles
en!ru ea0
- *rmsarul a sca! frul e >aa verde, #i de
a!unci !rebe s-o indoi numaF cu lin%ura lun%&
- +ra scur!, dFau rins-o $n "ad #-un cooi de s!nc, a !rimis-o la mcelar& *dio
vn"oleal& *dio ?ubin&
2racy avea imresia c asis!a la o discu.ie $n!re
mar.ieni&
- 5e vor s sun1 o $n!reb e +rnes!ine&
*ceas!a se rdea de rs&
- 'aF ce, fa!o, nu $n.ele%i en%le"e#!e1 5nd o lesbian 6sca frul8 $nseamn c s-a
schimba! din
armsar $n femel& i s-a $ncurca! c-o 6ia verde8
adic c-o %sc ca !ine& Nu u!eai s !e $ncre"i $n ea,
a#a c !rebuia s !e .ii la dis!an., cu lin%ura lun%&
6+ra scur!8 se cheam c mai avea u.in n la liberare, daF a fos! rins cu heroin
de-un cooi de
s!nc, adica!elea de unu care nu se lsa cumra!, #i a !rimis-o la mcelar, adica!elea la
doc!oru $nchisorii&
- 5e-i 6?ubinul8, #i ce-i 6vn"oleal81
- $nc n-ai $nv.a! nimica1 ?ubinuF e eliberarea e
cuvn! de-onoare& 67n"oleala8 e "iua cnd .i se d drumuF&
2racy #!ia c ea nu se oa!e a#!e!a nici la una,
nici la al!a&
5iocnirea din!re +mes!ine ,i!!lecha #i Cer!ha Carosana avu loc a doua "i $n cur!e&
'e.inu!ele, surave%hea!e de %ardiene, )ucau baseball& ,a un momen! da!, Cer!ha
Carosana o >"bi e 2racy #i o dobor la mn!, en!ru ca $n secunda urm!oare s se
!rn!easc es!e ea& $#i vr minile $n!re ulele ei, #uiernd rin!re din.i0
- 3ie nu mi se oune nimeni, u!oare mic4 ,a
noa!e vin s !e iau, li!!barn, #i-am s !e re%ule" de-o
s-.i lin%i bu"ele&
2racy se "b!ea nebune#!e s se elibere"e&
'eoda!, sim.i c Cer!ha Carosana e ridica! de e
ea& +mes!ineF o $n#fcase e suede" de %! #i o
s!rn%ea cu u!ere&
- 5.ea bles!ema!4 rcnea +mes!ine& 2e-am aver!i"a!4
*cum $#i $nfisese un%hiile $n fa.a Cer!hei #i ddea
s-i scoa! ochii&
- *m orbi!4 "biera Cer!ha Carosana& Nu mai vd4 O auc e +mes!ine de sni #i
$nceu s-o !ra%
cu !oa! for.a& 5ele dou femei $#i ardeau umni #i se )uuiau cu %hearele cnd a!ru
%ardiene venir $n
%oan s le desar!& ,e !rebuir cinci minu!e n s
le descle#!e"e& *mbele fur !ransor!a!e la infirmerie&
+mes!ine nu se re$n!oarse $n celul dec! noa!ea
!r"iu& ,ola #i -auli!a se ree"ir la a!ul ei s-o aline&
- 2e sim.i bine1 o $n!reb 2racy&
- *l naibii de bine& 7ocea $i suna $nbu#i! #i 2racy
se $n!reb c! de ru o fi fos! rni!& >eri mi-am fcu! ?ubinul, declara.ia de eliberare e
cuvn! de onoare,
con!inua +mes!ine& $n curnd ies din ha"naua as!a&
'aF as!a-i un neca" en!ru !ine& 3amaia aia n-o s-.i
dea ace& Nici o #ans s scai de ea& i du ce-o
s se sa!ure s !e re%ule"e o s !e omoare&
S!!eau cu !oa!ele $n $n!uneric, $n !cere& $n cele
din urm, +mes!ine vorbi din nou&
- -oa!e c-i !imuF s s!m de vorb cum dracu
s !e scoa!em de aici&
- 3ine rmi fr %uvernan!, o anun. direc!orul Cranni%an e so.ia lui,
Sue +llen Cranni%an $l rivi cu mirare&
- 'e ce1 Judy se oar! foar!e frumos cu *my&
- !iu& 'ar #i-a e<ecu!a! sen!in.a& 3ine diminea.
va fi elibera!&
$#i luau micul de)un $n confor!abila vili#oar care
cons!i!uia unul din!re avan!a)ele slu)bei direc!orului Cranni%an& -rin!re celelal!e
avan!a)e se numrau o buc!reas, o fa! $n cas, o #oferi. #i o %uvernan! en!ru
fe!i.a lor, *my, care avea aroae cinci ani&
2oa!e aces!e slu)be erau ocoa!e de de.inu!e folosi!e e $ncredere& 5nd Sue +lien
Cranni%an se mu!ase acolo, cu cinci ani $n urm, se sim.ise nelini#!i! de locuin.a afla!
e !erenurile eni!enciarului, #i $nc
mai $n%ri)ora! la ideea de a avea o cas lin de
servi!oare care erau delincven!e condamna!e&
- 'e unde #!ii c n-or s ne )efuiasc #i n-or s ne
!aie %!ul $n !oiul no.ii1 $n!rebase ea&
- 'ac or s-o fac, o lini#!ise direc!orul Cranni%an,
am s raor!e"&
O domolise e so.ia sa, fr s-o convin% $ns,
dar n la urm !emerile lui Sue +llen se dovediser nen!emeia!e& 'e.inu!ele se
s!rduiau s fac o imresie c! mai bun #i s-#i scur!e"e e c! osibil
de!en.ia, a#a $nc! erau e<!rem de con#!iincioase&
- 2ocmai m obi#nuisem cu ideea de a o lsa e
*my $n %ri) lui Judy, se lnse doamna Cranni%an&
'orea ca Judy s fie elibera!, dar n-ar fi vru! s
lece& 5ine #!ie ce fel de femeie va fi vii!oarea %uvernan! a lui *my1 Se au"eau a!!ea
ove#!i sinis!re
desre %ro"viile e care s!rinele le fceau coiilor4
- 2e %nde#!i la cineva anume care s-o $nlocuiasc e Judy, Deor%e1
'irec!orul se %ndise mul!& +<is!a cel u.in o
du"in de de.inu!e de $ncredere, care ar fi u!u! avea
%ri) de fe!i.a lor& 'ar Deor%e Cranni%an nu #i-o
u!use scoa!e din min!e e 2racy (hi!ney& 5eva $n
le%!ur cu ca"ul ei $l in!ri% rofund& Cranni%an
fusese vreme de cincisre"ece ani criminolo%
rofesionis! #i se mndrea cu caaci!a!ea lui de a
evalua delincven.ii& 9nii din!re condamna.ii din
$nchisorile e care le condusese erau criminali $nri.i, al.ii fuseser "vrli.i $n !emni.
en!ru c comiseser crime asionale sau en!ru c cedaser unei isi!e
de momen! dar, du rerea lui, 2racy (hi!ney nu
ar.inea nici uneia din aces!e ca!e%orii& Nu fusese
imresiona! de ro!es!ele #i declara.iile ei de
nevinov.ie, en!ru ca aces!a era rocedeul s!andard
al !u!uror u#cria#ilor& 5e-l in!ri%a e el erau oamenii care consiraser en!ru a o
!rimi!e e 2racy (hi!ney
la $nchisoare& 'irec!orul fusese numi! de o comisie
civic din New Orleans condus de %uverna!orul
s!a!ului #i, cu !oa!e ca refu"ase s se imlice $n
oli!ic, cuno#!ea !o.i ionii& Joe ?omano era mafio!,
e<ecu!an!ul lui *n!hony Orsa!!i& -erry -oe, avoca!ul
care o arase e 2racy, era e #!a!ul lor de la!, ca
#i )udec!orul :enry ,awrence& =r $ndoial, e<is!a
ceva u!red $n condamnarea lui 2racy&
'irec!orul Cranni%an lu ho!rrea #i o anun. e so.ia lui0
- 'a& 3-am %ndi! la cineva&
- $n buc!ria $nchisorii e<is!a o ni#, $n care se
%seau o mas acoeri! cu asbes! #i a!ru scaune&
+ra sin%urul loc $n care u!eai %us!a u.in in!imi!a!e&
$n cele "ece minu!e de au", +rnes!ine ,i!!lecha #i
2racy se a#e"ar $n aces! col. ca s-#i bea cafeaua&
- >o cre" c-a sosi! vremea s-mi sui ce %rab mare !e mn s-o $n!in"i de aici, su%er
+rnes!ine&
2racy #ovi& Se u!ea oare $ncrede $n +rnes!ine1
'ar nu avea vreo al!erna!iv&
- +<is!&&& e<is! ni#!e oameni care ne-au fcu! ru
familiei mele #i mie& 2rebuie s ies de aici ca s le
l!esc cu aceea#i moned&
- Bu1 i ce v-au fcu!1
5uvin!ele cu care rsunse 2racy i se desrinser %reu de e bu"e, fiecare din!re ele ca
un s!ro de durere&
- *u ucis-o e mama mea&
- i cine-s #!ia1
- Nu cred c numele or s-.i sun mare lucru&
Joe ?omano, -erry -oe, un )udec!or :enry ,awrence,
*n!hony Orsa!!i&&&
+rnes!ine se ui! la ea cu %ura csca!&
- >suse :ris!oase4 $.i ba.i )oc de mine, fa!o1
- *i au"i! de ei1 $n!reb 2racy surrins&
- 'ac-am au"i! de ei1 'aF cine n-a au"i!1 Nimic nu se mi#c $n ccciosuF s!a de New
Orleans n
Orsa!!i sau ?omano nu sune c-a#a !rebe& Nu o.i s
!e ui cu #!ia& O s !e sulbere ca e fumuF de
.i%ar&
- 3-au #i sulbera!, rsunse 2racy, cu o voce
s!ins&
+rnes!ine se ui! $n )ur ca s se asi%ure c nimeni
nu !r%ea cu urechea&
- +#!i sau .cni! sau cea mai !mi! muiere e
care am $n!lni!-o vreoda!& 7orbe#!i desre oamenii e care nimic nu-i oa!e a!in%e&
5l!ina din ca&
Scoa!e.i-i din min!e4 >u!e4
- Nu& Nu o!& 2rebuie s sca de aici& + osibil1
+rnes!ine rmase !cu! un rs!im lun%& 5nd, $n
cele din urm vorbi, suse doar a!!0
- 7orbim $n cur!e&
Se %seau $n cur!e, $n!r-un col. re!ras&
- NumaF dou#e femei a evada! din u#cria
as!a, $i suse +rnes!ine& 'ou a fos! $mu#ca!e #i
omor!e e loc& 5elelal!e a fos! rinse #i aduse $naoi&
2racy nu fcea nici un comen!ariu& 2urnu-i "i!
dou#a!ru de ore din dou#a!ru de %ardieni cu
mi!raliere, #i-s ni#!e cini ne%ri $n ceruF %urii& 'ac
cineva reu#e#!e s scae, ei $#i ierde slu)ba, a#a c mai bine !e $mu#c dec! s mai
s!ea de vorb& 2oa!
$nchisoarea e $ncon)ura! de srm %hima!, #i s
"icem c scai de srm #i de mi!raliere, un e !ine
dulii, care oa!e s miroase #i urma unei b#ine de .n.ar& ,a c.iva ;ilome!ri de aici e
un os! na.ional de a", #i cnd o de.inu! sca, ia !rimi!e helico!ere
cu u#!i #i riflec!oare& i e !o.i $i doare-n fund dac !e
aduce $naoi moar! sau vie, s #!ii, fa!o& Ca chiar e mai bine moar!& -enF c le
descura)ea" e al!ele
care-#i mai fac lanuri&
- i !o!u#i, de.inu!ele con!inu s $ncerce, s!rui
2racy, cu $ndr!nicie&
- 5ele care vrea s evade"e sn! sri)ini!e de afar
de rie!eni care le s!recoar e furi# arme #i bani #i
$mbrcmin!e& ,e a#!ea! ma#ini ca s le reia #i s
le duc& +rnes!ine fcu o au" ca s-#i mreasc
efec!ul cuvin!elor& i nF la urm !o! is rinse&
- -e mine n-or s m rind, $#i f%dui 2racy&
O %ardian se aroie de ele, adresndu-i-se lui
2racy0
- 2e cheam domnul direc!or Cranni%an&
- *vem nevoie de cineva care s aib %ri) de
fe!i.a noas!r, $i suse direc!orul Cranni%an& + la
la!i!udinea dumi!ale& 'ac nu vrei, nu e#!i obli%a! s
acce.i&
65ineva care s aib %ri) de fe!i.a noas!r8& 3in!ea lui 2racy lucra cu ree"iciune& +ra
un rile) care ar
fi u!u! s-i inlesneasc evadarea& ,ucrnd $n casa
8direc!orului, ar fi u!u! afla mul! mai mul!e desre or%ani"area $nchisorii&
- 'a, rsunse ea& *# fi bucuroas s rimesc
aceas! sarcin&
Deor%e Cranni%an era mul.umi!& *vea un sim.mn! bi"ar, ira.ional, anume c i-ar
da!ora ceva fe!ei s!eia&
-- Cine& 7ei fi l!i! cu #ai"eci de cen.i e or& Canii
vor fi deu#i $n con!ul dumi!ale, la sfr#i!ul fiecrei luni&
'e.inu!elor le era in!er"is s mnuiasc bani, #i
!oa!e sumele care se acumulau le erau $nmna!e la
eliberare&
6N-am s mai fiu eu aici la sfr#i!ul lunii8, se %ndi
2racy, dar cu %las !are suse0
- + $n ordine&
- -o.i $ncee chiar de mine diminea.& Dardian-#ef o s-.i dea amnun!ele&
-- 3ul.umesc, domnule direc!or&
Deor%e Cranni%an se ui! la 2racy #i se sim.i isi!i!
s mai adau%e ceva& 'ar nu #!ia ce& Suse doar0
- As!a-i !o!&
5nd 2racy $i comunic +mes!inei ves!ea, ne%resa comen! $n%ndura!0
- As!a-nseamn c !e soco!esc de.inu!a cu comor!are bun& O s ai influen.-n
$nchisoare& *s!a oa!e s-.i u#ure"e fu%a&
- 5e !rebuie s fac1
- +"is! !rei ci, daF !oa!e-s ericuloase& -rim-i s !e furi#e"i& $n!r-o noa!e folose#!i
%uma de mes!eca!
ca s bloche"i $ncuie!oarea de la u#a celulei #i de la
u#ile de e coridor& 2e s!recori $n cur!e, arunci o
!ur es!e srma %hima!, sri %arduF #i fu%i&
5u dulii #i helico!erele e urma ei& 2racy aroae c sim.ea %loan.ele %ardienilor
sf#indu-i carnea&
Se cu!remur&
- 5are sn! celelal!e dou ci1
- * dou-i evadarea arma!& -en!ru as!a ai nevoie
de-o arm #i !rebuie s iei un os!a!ic& 'ac !e rinde,
!e ale%i c-un drac c-o !inichea de coada& 5nd v"u
e<resia nedumeri! a lui 2racy, +rnes!ine $i e<lic0
*dic-.i mai adau% la edeas doi n la cinci ani&
- i a !reia cale1
- S #!er%i u!ina, ur #i simlu& As!a-i en!ru
de.inu!ele de $ncredere care muncesc e !erenurile
$nchisorii& Oda! ce e#!i afar, o orne#!i #i nu !e mai
ore#!i&
2racy cumni asura aces!ei osibili!.i& =r
bani, fr o ma#in, fr un loc unde s se oa!
ascunde, nu avea nici o #ans&
- ,a rimul ael #i-ar da seama c am fu%i! #i ar
orni $n urmrire&
- Nici unuF din lanurile as!ea nu-i fr cusur, fa!o,
of!a +rnes!ine& 'e as!a nimeni n-a reu#i! s scae de-aici&
6+u o s sca4 $#i )ura 2racy& O s sca48
* doua "i diminea.a 2racy fu condus la casa direc!orului Cranni%aoI se $mliniser
cinci luni de
cnd se afla la $nchisoare& O emo.iona %ndul $n!lnirii
cu so.ia #i coilul direc!orului, en!ru c dorea cu
diserare s ob.in slu)ba& *vea s fie cheia sre
liber!a!ea ei&
2racy in!r $n buc!ria sa.ioas, lcu! #i se
a#e"& Sim.ea cum i se aduna ic!urile de !ransira.ie, udndu-i sub.iorile&
O femeie $mbrca! $n!r-un cao! de un ro" s!ins
aru $n ra% #i ros!i un0
- Cun diminea.a&
- Cun diminea.a&
=emeia ddu s se a#e"e, se r"%ndi #i rmase $n
icioare& Sue +llen Cranni%an era o blond frumu#ic de vreo !rei"eci #i cinci de ani, cu
un aer va%, u#or
dis!ra!& +ra sub.ire #i lnd #i nicioda! nu #!ia
cum s se oar!e cu de.inu!ele care-i erau slu)nice&
S le mul.umeasc en!ru c-#i fceau !reaba sau ur
#i simlu s le dea ordine1 S se ara!e rie!enoas
cu ele sau s le !ra!e"e ca e ni#!e u#cria#e1 Sue
+llen $nc nu se obi#nuise cu ideea de a !rebui s
locuiasc rin!re femei deenden!e de dro%uri #i
hoa.e #i criminale&
- +u sn! doamna Cranni%an, $nceu ea s !uruie&
*my are aroae cinci ani #i #!ii c! de neas!mra.i
sn! coiii la vrs!a as!a& 5red c va !rebui surave%hea! !o! !imul&
Se ui! la mna s!n% a lui 2racy& Nu v"u veri-
%he!a, dar $n "iua de a"i, fire#!e, as!a nu $nseamn
nimic& 63ai cu seam la femeile din clasele de )os8,
se %ndi Sue +llen& =cu o au", aoi $n!reb cu
delica!e.e0
- *i coii1 O -
2racy se %ndi la coila#ul ei nenscu!&
- Nu, rsunse&
-*ha4
Sue +llen era u.in fs!ci! de !nra din fa.a ei& Nu
era deloc a#a cum se a#!e!ase s fie& Ca avea chiar
o no! de ele%an. $n ersoana ei&
- *m s-o aduc e *my&
>e#i reede din $ncere&
2racy se ui! de )ur-$mre)ur& +ra o vil des!ul de
mare, $n%ri)i! #i a!r%!or mobila!& *vea sen"a.ia c !recuser ani de "ile de cnd nu
mai in!rase $n!r-o cas omeneasc& 2oa!e as!ea fceau ar!e din al! lume,
lumea de afar&
Sue +llen se $n!oarse .innd de mn o fe!i.&
- *my, ia!-o e&&&
Oare unei de.inu!e $i suneai e numele de bo!e"
sau e cel de familie1 -n la urm fcu un comromis0
- ia!-o e 2racy (hi!ney&
- Cun, $i suse *my&
3o#!enise de la mama ei %in%#ia #i ochii crui,
adnci, in!eli%en.i& Nu era un coil frumos, dar avea o
son!anei!a!e rie!enoas de-a dre!ul mi#c!oare&-
6Nu am s m las mi#ca!48 $#i rouse 2racy&
- *i s fii noua mea %uvernan!1
- 3 ro%, am s-o a)u! e mama !a s aib %ri) de
!ine&
- Judy a fos! elibera! e cuvn! de onoare, #!iai1
i !u ai s fii elibera! e cuvn! de onoare1
6Nu48, $i rsunse 2racy $n %nd& i adu% cu %las
!are0
[ *m s rmn aici mul! vreme, *my&
- As!a-i bine, suse Sue +llen, bucuroas& *oi
ro#i $ncurca! #i $#i mu#c bu"a& 7reau s sun&&&
$nceu s se $nvr!easc rin buc!rie #i s-i e<lice
lui 2racy ce avea de fcu!& 3esele ai s le iei cu *my&
'iminea.a reari o %us!are, e urm !e )oci cu ea&
-rn"ul $l re%!e#!e buc!reasa& 'u ce mnnc,
*my doarme u.in, iar du- mesele $i lace s se
limbe e !erenurile fermei& 5red c-i bine en!ru un
coil s vad cum se cul!iv #i se $n%ri)esc lucrurile,
nu %se#!i1
- 'a&
=erma se afla de cealal! ar!e a $nchisorii, #i cei
dou"eci de acri lan!a.i cu le%ume #i omi fruc!iferi
erau $n%ri)i.i de de.inu!e de $ncredere& $n mi)locul fermei se %sea un lac mare, ar!ificial,
folosi! en!ru
iri%a.ii, #i $ncon)ura! de un "id scund de ia!r&
9rm!oarele cinci "ile au $nsemna! aroae o via. nou en!ru 2racy& $n al!e
$mre)urri, s-ar fi sim.i!
ferici! c scase de "idurile de"olan!e ale $nchisorii,
c era liber s se limbe $n )urul fermei, s resire aerul roas! de .arI dar !o!
!imul nu se u!ea
%ndi la al!ceva dec! la evadare& 5nd nu era cu *my,
avea obli%a.ia de a se $n!oarce la $nchisoare& Noa!ea
era $nchis din nou $n celul, dar es!e "i se bucura
de ilu"ia liber!.ii& 'u ce lua %us!area de diminea. $n buc!ria $nchisorii, se ducea la
vila direc!orului #i
re%!ea micul de)un en!ru *my& 2racy nv.ase de
la 5harles mul!e desre ar!a culinar, #i $n fa.a
varie!.ii de bun!.i din cmara direc!orului se sim.ea
isi!i! s-#i demons!re"e mies!ria, dar *my refera
un mic de)un simlu, alc!ui! din cereale #i fruc!e&
'u aceea, se rindea $n !o! felul de )ocuri cu fe!i.a,
sau $i cn!a& =r s-#i dea seama, 2racy $nceu s-o
$nve.e e *my )ocurile e care le )ucase ea $n
coilrie, cu mama ei&
,ui *my $i lceau marione!ele& 2racy $ncerca s-i
confec.ione"e un mielu#el din!r-un ciora vechi al
direc!orului, dar n la urm ie#i un fel de corci!ur $n!re o vule #i o ra.&
- + foar!e frumos, $i declara *my cu sinceri!a!e&
2racy fcea marione!ele s vorbeasc cu diferi!e
accen!e0 fran.u"esc, i!alian, %erman #i, mai cu seam,
cel care-o $ncn!a e *my, accen!ul me<ican al
-auli!ei& Observa admira.ia "u%rvi! e fa.a coilului
#i $#i sunea0 6Nu !rebuie s m imlic afec!iv& 5oilul
s!a nu !rebuie s $nsemne al!ceva dec! mi)locul meu
de evadare8&
'u ce *my $#i fcea somnul de du-mas,
orneau amndou $n limbri lun%i, iar 2racy avea
%ri) s e<lore"e "one din !erenurile $nchisorii e
care $nc nu le cunoscuse& Observa cu a!en.ie fiecare
ie#ire #i in!rare, felul $n care erau s!r)ui!e !urnurile de a" #i orele la care se schimbau
%r"ile& *)unsese la
conclu"ia clar c nici unul din!re lanurile e<use de
+rnes!ine nu u!ea func.iona&
- * $ncerca! vreoda! cineva s evade"e
ascun"ndu-se $n!r-unul din camioanele care aduc
rovi"ii en!ru $nchisoare1 o $n!reb e +rnes!ine&
- Scoa!e-.i a#a ceva din min!e, rsunse ne%resa
e un !on ca!e%oric& =iecare camion care in!r sau
iese e oar! e erche"i.iona!&
/n!r-o diminea., la micul de)un, *my $i suse0
- 2e iubesc, 2racy& 7rei s fii mmica mea1
5uvin!ele o s!runser e 2racy ca un cu.i!&
- O mmic e de a)uns& N-ai nevoie de dou&
- Ca am& 2!icul rie!enei mele, Sally *nn, s-a $nsura! din nou, a#a c Sally *nn are
dou mame&
- 'ar !u nu e#!i Sally *nn, $i !ie vorba 2racy&
2ermin-.i mncarea&
*my $i arunc o rivire $n!ris!a!&
- Nu-mi mai es!e foame&
- Cine, a!unci am s-.i cn!&
5nd 2racy $nceu s-i cn!e, sim.i mnu.a
moale a lui *my e mna ei&
- -o! s #ed e %enunchii !ai1
-Nu&
6N-ai dec! s fii iubi! de familia !a4 $i suse 2racy
$n %nd& Nu-mi ar.ii mie& 3ie nu-mi aar.ine nimic48
Bilele a!! de lcu!e, e!recu!e dear!e de ru!ina $nchisorii, fceau ca no.ile s fie #i
mai nelcu!e&
2racy de!es!a ren!oarcerile $n celul, de!es!a s fie
$nchis $n cu#c, asemenea unui animal& $nc nu se
u!use obi#nui cu s!ri%!ele noc!urne care r"beau
din celulele $nvecina!e $n $n!unericul indiferen!& $#i
$ncle#! din.ii, n o dureau flcile&
'ormea u.in, en!ru c min!ea ei ur"ea !o! !imul
lanuri& -rimul as urma s fie evadarea& *l doilea
as, rfuiala cu Joe ?omano, -erry -oe, )udec!orul
:enry ,awrence #i *n!hony Orsa!!i& 5el de-al !reilea
as, r"bunarea e 5harles& 'ar as!a era un lucru
rea dureros en!ru a fi mcar %ndi!& 65u el am s
m rfuiesc la momen!ul o!rivi!8, $#i sunea&
'evenise cu neu!in. s se mai fereasc de Cer!ha Carosana& 2racy era convins c
suede"a cea uria# o siona& 5nd se ducea $n camera de recre-
ere, un minu! mai !r"iu area #i Cer!ha Carosana,
cnd ie#ea $n cur!e, nu dura mul! #i se nfiin.a #i Cer!ha& /n!r-o "i, Cer!ha Carosana se
aroie de 2racy #i-i
suse0
- 5e frumoas e#!i as!"i, li!!barn4 *bia a#!e! s
fim $mreun4
- Nu !e aroia de mine4 o aver!i" 2racy&
*ma"oana rn)i0
- i dac m aroii1 7r)i!oarea !a nea%r leac $n curnd& *ran)e" eu s fii
!ransfera! $n celula mea&
2racy se ui!a fi< la ea&
- 'a, da& -o! s-o fac, uicu.e 5rede-m&
2racy $#i ddu seama c !imul ei era msura!&
2rebuia s evade"e $nain!e de eliberarea +rnes!inei&
-limbarea favori! a lui *my era e cmia
sml.ui! de flori& $n aroiere se afla marele lac ar!ifi-
cial $ncon)ura! de "idul )os de be!on, cu un !obo%an
lun% care cobora $n aa adnc&-
- :aide s $no!m, o ru% *my& 2e ro%, haide s
$no!m, 2racy&
- $n locul s!a nu se oa!e $no!a, *a es!e folosi! en!ru iri%a.ii&
-riveli#!ea lacului rece, os!il, $i ddea fiori&
2a!l ei o ur!a e umeri #i o cufunda $n ocean, #i
cnd .ia, !a!a $i sunea0 6Nu !e ur!a ca un coila#,
2racy8, #i o cufunda din nou $n aa rece, iar cnd aa
$i curindea caul, in!ra $n anic #i $nceea s se
sufoce&
7es!ea fu un #oc en!ru 2racy, de#i se a#!e!a la
ea&
- 'e smb!-n!r-o s!mn, valea4 -lec dFacilea4 O anun. +rnes!ine&
2racy sim.i un fior rece s!rb!ndu-i #ira sinrii&
Nu-i rela!ase +rnes!inei convorbirea cu Cer!ha
Carosana& i +rnes!ine nu va mai fi aici ca s-o aere&
=r $ndoial, Cer!ha Carosana avea des!ul influen. ca s-o !ransfere $n celula ei&
Sin%ura cale de a evi!a
asemenea de"as!ru ar fi fos! ca 2racy s s!ea de
vorb cu direc!orul, dar #!ia bine c dac ar face
asemenea lucru o ndea moar!ea& 2oa!e de.inu!ele
s-ar fi $n!ors $mo!riva ei& 6*ici !rebe s lu.i, s
re%ule"i !u e al.ii, c dac nu, dau cu !ine de
mn!8& +i bine, ea o s lu!e&
2racy #i +rnes!ine !recur din nou $n revis! !oa!e&
osibili!.ile de evadare, dar nici una din!re ele nu li
se ru sa!isfc!oare&
- N-ai ma#in #i, n-ai afar e nimeni care s !e
a)u!e& O s !e inha.e, mai mul! ca si%ur, #i -urm o
s-.i fie #i mai ru& 3ai bine !e-ai rcori #i .i-ai face
cumin!e edeasa&
'ar 2racy #!ia c nu se va rcori& Nu cu Cer!ha Carosana e urmele ei& Dndul la ce-ar
u!ea s-i fac
armsarul acela %i%an! $i ricinuia o sen"a.ie de ru
fi"ic&
- 5um mer%e !reaba cu mucoasa aia1 o $n!reb
+rnes!ine& F
- =oar!e bine&
- *m v"u!-o e u#!oaica& + dulce&
- 9n coil bun, rsunse 2racy, e un !on indiferen!&
- >o m bucur ca sca de aici& -am s-.i sui
ceva, c!e "ile oi mai avea, aicea nu m mai $n!orc& i
dac io sau *4 u!em s facem ceva en!ru !ine, din
afar&&& #!ii !u&&& s-.i !rimi!em c!e ceva&&&
- +mie, ce cu!a aici camionul unei sl!orii1
'oar $nchisoarea are sl!oria ei&
- *, l-i en!ru rufele %ardienilor, rsunse +mie,
r"nd& ,a $nceu! $#i !rime!eau uniformele la sl!oria
$nchisorii, daF se !re"eau cu !o.i nas!urii ru.i, mnecile
sf#ia!e, bile!e orcoase vr!e-n bu"unare, cm#i in!ra!e la a, nu #!iu cum daF
ma!erialele se s!rn%eau&
3ai mare ru#inea, a#a\i domni#oar Scarle!!1 *#a c acuma %ardienii $#i !rime! lucrurile
la o sl!orie din
ora#&
2racy n-o mai ascul!a& Dsise solu.ia evadrii&
+ra smb! diminea.a, cu o s!mn $nain!e de
eliberarea +rnes!inei& Sue +llen Cranni%an o luase cu
ea e *my la New Orleans, ca s e!reac wee;endul
acolo, a#a $nc! 2racy se re$n!oarse la buc!ria
$nchisorii&
- ieri *my a aler%a! la ea #i a $mbr.i#a!-o, iar
2racy a $mins-o $n!r-o ar!e& 3-a nec)i! en!ru c *my e nebuna du ea& 5a s-.i sun
sincer, s-ar
u!ea s fiu #i u.in %eloas& Oare as!a s fie mo!ivul1
'irec!orul Cranni%an rse0
- + un lucru care ar u!ea e<lica mul!e, Sue
+ilen& 2racy (hi!ney e foar!e o!rivi! en!ru slu)ba e
care o face& 'ac, $ns, $.i creea" vreo roblem real, d-mi imedia! de #!ire #i voi lua
msuri&
- Cine, dra%ul meu&
Sue +llen nu era sa!isfcu!& $#i lu lucrul de mn #i $nceu s $mun% n"a& -en!ru
ea, subiec!ul $nc
nu se $ncheiase&
- Deor%e, nu cred c-i bine s o .inem e 2racy la
noi&
'irec!orul Cranni%an ridic ochii din "iarul $n lec!ura cruia era cufunda!&
- 5um1 5are-i roblema1
- N-a#-u!ea sune cu si%uran.& Sim! eu c 2racy
nu .ine la *my& -oa!e c, ur #i simlu, nu-i lac
coiii&
- 'ar nu s-a ur!a! ur! cu *my, nu-i a#a1 * lovi!-o,
a .ia! la ea1
O - Nu&
- *!unci ce s-a $n!mla!1
- 'e ce nu se oa!e reali"a1
- 'oar .i-am sus, fa!o& Dardienii sco!oce#!e fie-
care camion care iese e oar!&
- 'ar, un camion care !ransor! un co# cu rufe murdare - doar n-or s rscoleasc
rufele ca s-l
con!role"e&
- Nu-i nevoie s rscoleasc& 5o#u-i dus la camera
de servici #i un %ardian surave%hea" $ncrcarea&
2racy rmase e %nduri&
- +rnie&&& nu s-ar u!ea ca cineva s aba!a a!en.ia
%ardianului luia !im de cinci minu!e1
- i la ce-ar slu)i& Se ori din vorb& *dic $n !im
ce careva $l .ine de vorb, !u !e s!recori $n fundu
co#ului #i !e la#i acoeri! de rufe murdare& 'du din ca& !ii, cre" c as!-ar u!ea
mer%e&
- *!unci, vrei s m a)u.i1
+rnes!ine chib"ui o cli& *oi suse cu %las
moale0
- 'a& O s !e-a)u!& -enF c-i ul!ima mea #ans s-i dau Cer!hei un icior $n cur&
?e.eaua de comunica.ii in!erne a $nchisorii "brni
de ves!ea evadrii inevi!abile a lui 2racy (hi!ney& O
$ncercare de evadare era un evenimen! care afec!a
!oa!e de.inu!ele& -u#cria#ele ar!iciau indirec! la
fiecare !en!a!iv, dorind s fi avu! #i ele cura)ul de a
$ncerca& 'ar e<is!au %ardienii #i dulii #i helico!erele,
#i, n la urm, cadavrele fu%arelor rinse&
5u a)u!orul +mes!inei, lanul de evadare se
ma!eriali"a raid& +rnes!ine lua msurile lui 2racy,
,ola #!ereli un ma!erial de la modis! #i -auli!a convinse o croi!oreas din al! celul s
confec.ione"e o
rochie& O ereche de an!ofi fu fura! de la ma%a"ie
#i aoi vosi! $n culoarea rochiei& 5a rin farmec,
arur #i o lrie, mnu#i #i o %ean!&
- *cu !reF s-.i facem ros! #i de-un ac! de inden!i!a!e, o informa +rnes!ine e 2racy& O
s-.i !rebe vo
dou cr.i de credi! #-un ermis de conducere&
- 5um o! s&&&1
- ,as as!-n %ri)a b!rnei +rnie ,i!!lecha, rn)i
ne%resa&
$n seara urm!oare, +rnes!ine $i $nmna lui 2racy !rei cr.i de credi! e numele Jane
Smi!h&
- *cu-.i mai !rebe un ermis de conducere&
-u.in du mie"ul no.ii, 2racy au"i deschi"ndu-se
u#a celulei ei #i e cineva s!recurndu-se $nun!ru& Se
ridic $n caul oaselor, brusc aler!a!& 9n %las #o!i0
- (hi!ney1 :ai s mer%em&
?ecunoscu vocea lui ,ilian, o de.inu! de $ncredere&
- 5e dore#!i1 o $n!reb 2racy&
Dlasul +mes!inei .#ni din $n!uneric0
- 5e coil idio! a mai crescu! #i m-!a4 $nchide-.i
fleanca #i nu mai une $n!rebri&
,ilian murmura0
- 2rebuie s ne %rbim& 'ac ne rind, o s-mi
mnnce ma.ele r)i!e& 7ino4
- 'ar unde mer%em1 $n!reb 2racy urmnd-o e
,ilian de-a lun%ul unui coridor $n!uneca!, sre o scar&
9rcar e alierul, e!a)ului de sus #i, du ce se
asi%urar c nu era nici un %ardian rin rea)m, o
ornir reede n a)unser la u#a slii $n care 2racy
fusese fo!o%rafia! #i i se luaser amren!ele di%i!ale&
,ilian $minse u#a #i #o!i&
- >n!r aici&
2racy o urma& $nun!ru a#!e!a o al! de.inu!&
- S!ai la ere!e, $i suse aceas!a cu o voce nervoas&
2racy se lii de ere!e, sim.ind noduri $n s!omac&
- -rive#!e la aara!4 :aide4 $ncearc s ari
rela<a!&
6Nos!im48 se %ndi 2racy& $n via.a ei nu se sim.ise
mai nervoas #i mai $ncorda!& *ara!ul .cni&
- O s-ave.i o"a mine, suse de.inu!a& + en!ru
ermisul de conducere& i-acum ie#i.i afar de-aici -
iu!e4
2racy #i ,ilian ornir $ndr! sre celule& -e
drum, ,ilian $i murmur0
- *ud c !e mu.i $n al! celul&
2racy sim.i c $n%hea.&
-5e1
- 5um, nu #!ii1 *i fos! mu!a! la Cer!ha Carosana
& +rnes!ine, ,ola #i -auli!a erau !re"e, $n a#!e!are,
cnd 2racy se $n!oarse $n celul&
- 5um a mers1
- Cine&
65um, nu #!ii1 *i fos! mu!a! la Cer!ha Carosana8,
$#i amin!i 2racy&
- ?ochi-i %a!a smb!, o anun. -auli!a&
6As!a-i "iua mea limi!8, $#i suse 2racy&
+mes!ine bolborosi0
- 2o!u-i aran)a!& ?ufele se ridic smb!a la dou&
2u !reF s fii $n camera de servici la unu )uma!e& Nu-.i f robleme cu %ardianu& ,ola o
s-l .ie de vorb al!uri& -auli!a !e a#!ea! $n camera de servici cu hainele !ale noi& $n
o#e! o s ai cr.ile de iden!i!a!e&
,a dou #-un sfer! ie#i e oar!a $nchisorii&
2racy sim.i c i se !aie rsuflarea& Numai c! vorbea desre evadare #i o auca un
!remur& 6i e !o.i $i
doare-n fund dac !e aduce $naoi moar! sau vie&&&
Ca chiar e mai bine moar!8& 5uvin!ele $i sunau $n
min!e&
-es!e c!eva "ile avea s $ncerce s-#i rec#!i%e
liber!a!ea& Nu-#i fcea ilu"ii& Sor.ii $i erau $mo!riv& /n
scur! !im or s-o %seasc #i or s-o aduc $naoi& 'ar
$nain!e de as!a avea ceva de $mlini! - ceva ce se )urase s $mlineasc&
?e.eaua de comunica.ii in!erne a $nchisorii aflase
!o!ul $n le%!ur cu disu!a din!re +mes!ine& ,i!!lecha
#i Cer!ha Carosana en!ru 2racy& *cum, cnd se
rsndise "vonul c 2racy urma s fie !ransfera! $n
celula Cer!hei, !oa! lumea se ferise s-i sufle aces!eia
din urm vreo vorb $n le%!ur cu lanul de evadare&
Cer!hei Carosana nu-i lcea s afle ve#!i roas!e& 'e
mul!e ori confunda ves!ea rea cu ersoana care i-o
aducea #i o !ra!a e aceas!a ca a!are& Cer!ha
Carosana nu afl desre lanul lui 2racy n $n
diminea.a "ilei $n care evadarea urma s aib loc, #i
ves!ea $i fu adus la cuno#!in. de c!re de.inu!a de
$ncredere care o fo!o%rafiase e 2racy&
Cer!ha Carosana rimi #!irea cu o !cere ru-
reves!i!oare& -e msur ce o ascul!a, !ruul ei
m!hlos rea s devin #i mai masiv&
- ,a ce or1 a fos! sin%ura $n!rebare e care a
us-o&
- $n du-masa as!a la ora dou, Cer!& 7or s-o
ascun" $n fundul co#ului de rufe ne%re din camera de servici&
Cer!ha Carosana cumni $ndelun% asura celor
au"i!e& *oi se duse la o %ardian #i-i suse0
- 2rebuie s-l vd imedia! e domnu direc!or
Cranni%an
& $n!rea%a noa!e 2racy nu $nchisese un ochi& $i era
ru din ricina !ensiunii& ,unile e!recu!e $n u#crie i se reau a fi fos! mai mul! dec!
o e!erni!a!e& Bcea
$n!ins, $n $n!uneric, e a!ul din celula ei, #i ima%ini
din !recu! i se erindau rin min!e&
63am, m sim! ca o rin.es din!r-o oves!e cu
"ne& N-am cre"u! nicioda! c oa!e e<is!a a!!a
fericire8&
6*#a4 'eci dumnea!a #i 5harles dori.i s v
cs!ori.i48
65! vre.i s relun%i.i luna de miere18
63-al $mu#ca!, c.ea4&&&8
63ama dumneavoas!rs-a sinucis&&&8
6$nseamn c, realmen!e, nu !e-am cunoscu! cu
adevra!&&&8
=o!o%rafia de nun! a lui 5harles "mbindu-i miresei lui&&&
5u c.i ani $n urm1 ,a c!e lane!e der!are1 5linche!ul cloo!ului de diminea.
se reverbera e
coridor ca o und de #oc& 2racy se ridic $n a!, e
delin !rea"&
+rnes!ine o urmrea&
- 5um !e sim.i, fa!o1
- Cine, min.i 2racy&
Dura $i era usca! ca iasca #i inima $i b!ea s-i sar% ie!ul&
- +i, a"i lecm amndou dFaci&
2racy $n%hi.i cu %reu&
-hm&
- +#!i si%ur c la unu )uma!e o.i s-o-n!in"i din
casa direc!orului1
- Nici o roblem& *my doarme $n!o!deauna du
ce mnnc&
- Nu cumva s-n!r"ii, c-a!unci nu se mai face
!reaba, in!erveni -auli!a&
- O s fiu la !im&
+rnes!ine $#i vr mna sub sal!ea #i scoase un sul
de bancno!e&
- O s ai nevoie de ni#!e bi#!ari& Nu-s dec! dou
su!e de dolari, daF o s-.i rin" bine&
- +rnie, nu #!iu ce s&&&
- Nu sune nimic, fa!o, #i i-i&
2racy se sili s $n%hi! ceva din %us!area de
diminea.& $#i sim.ea caul %reu #i o durea fiecare
mu#chi din cor& 6N-am s o! re"is!a $n diminea.a
as!a, $#i suse ea, #i !rebuie s re"is!8&
$n buc!rie lu!ea o !cere $ncorda!, nefireasc,
#i 2racy $#i ddu brusc seama c ea era cau"a aces-
!ei !ceri& 5ons!i!uia obiec!ul rivirilor cu !lc #i al
#oa!elor nervoase& 9rma s aib loc o evadare #i
eroin dramei era ea& -es!e c!eva ore avea s fie
liber& Sau moar!&
Se ridic din fa.a farfuriei e )um!a!e lin #i lu drumul sre casa direc!orului
Cranni%an& $n !im ce
a#!e!a o %ardian care s-i deschid u#a, se omeni
fa.-n fa. cu Cer!ha Carosana& Suede"a cea uria# $i
rn)i&
6O s aib o mare surri"8, se %ndi 2racy&
6*cuma o s fie numai a mea8, se %ndi Cer!ha&
'iminea.a se scur%ea a!! de len!, $nc! 2racy sim.i
c-#i iese din min.i& 3inu!ele reau s se !rasc
$nce! ca melcul& $i ci!i lui *my, dar habar nu avea ce
ci!e#!e& +ra con#!ien! c doamna Cranni%an o
ndea de la fereas!r&
- 2racy, haide s ne )ucm de-a v-a.i ascunselea&
2racy era rea nervoas ca s se )oace, dar nu
$ndr"nea s fac ceva care s !re"easc bnuielile
doamnei Cranni%an& Se for.a s surd&
- Si%ur& 5e-ar fi s !e ascun"i !u mai $n!i, *my1
Se %seau $n %rdina din fa.a vilei& $n der!are,
2racy "rea cldirea $n care se %sea camera de ser-
viciu& 7a !rebui s fie acolo la& 1&N0 recis& Se va
schimba e drumI $mbrcndu-#i hainele care fuseser croi!e en!ru ea, #i la 1&TK o s
"ac e fundul
co#ului $ncrca! cu uniforme #i rufe murdare& ,a ora
2&00 omul de la sl!orie va $min%e co#ul $n
camione!& ,a 2&1K camione!a va ie#i e oar!a
$nchisorii, $ndre!ndu-se sre or#elul din vecin!a!e
unde se afla cur.!oria&
6'in locul lui de la volan, #oferul nu oa!e vedea
ce se e!rece $n sa!e& 5nd camionul in!r $n ora# #i se ore#!e la un s!o, deschi"i u#a
din sa!e, sri $n
s!rad, erfec! lini#!i!, #i !e urci $n!r-un au!obu"8&
- 3 ve"i1 s!ri% *my&
+ra e )um!a!e ascuns $ndr!ul !runchiului
ma%noliei& $#i dusese mna la %ur ca s-#i $nbu#e
chico!elile&
6O s-mi liseasc, $#i suse 2racy& 5nd o s
lec de aici, sin%urii doi oameni care or s-mi li-
seasc or s fie o ne%res- armsar cheal #i o fe!i.8&
Se $n!reb ce-ar fi %ndi! 5harles S!anhoe desre
!oa!e as!ea&
- 7in acum la !ine, s!ri% 2racy&
Sue +llen urmrea )ocul de la fereas!r& *vea
sen"a.ia c 2racy se ur!a foar!e ciuda!& 2o! !imul se
ui!a la ceas, de arc ar fi a#!e!a! e cineva #i era
limede c nu-i s!!ea min!ea la *my&
62rebuie s vorbesc cu Deor%e cnd vine acas la
rn", se ho!r Sue +llen& O s insis! s o $nlocuiasc
cu al!cineva8&
$n cur!e, 2racy #i *my )ucar o buca! de !im
#o!ron, e urm !recur la de-a rinselea, du care
2racy $i ci!i ni#!e ove#!i #i, $n cele din urm, slav
'omnului, se fcu dousre"ece #i )um!a!e, adic
vremea en!ru masa de rn" a lui *my& i vremea
en!ru ca 2racy s-#i re%!easc mi#carea& O duse
e *my $n vil&
- *cum am s lec, doamn Cranni%an&
- 5um1 Nu !e-a informa! nimeni, 2racy1 *s!"i rimim vi"i!a unei dele%a.ii de
arlamen!ari& 7or lua
masa aici, la vil, a#a $nc! *my !rebuie s renun.e la somnul de du-mas& -o.i s-o
iei afar, cu dumnea!a&
2racy rmase ca $nlemni!, s!rduindu-se s nu
s!ri%e&
- Nu&&& nu o! s fac as!a, doamn Cranni%an&
Sue +llen Cranni%an se $mb.o#a0
- 5e $nseamn c nu o.i s faci as!a1
2racy v"u furia "u%rvi! e fa.a s!nei ei #i $#i
suse0 6Nu !rebuie s-o sur& O s cheme %ardiana #i
o s m !rimi! $ndr! $n celul8 Se sili s "mbeasc&
- 7reau s sun c&&& *my nu a mnca! $nc& O s-i
fie foame&
- >-am ceru! buc!resei s re%!easc un icnic
en!ru amndou& -u!e.i face o limbare frumoas e
cm #i s v lua.i %us!area $n!r-o oian& ,ui *my $i
lac icnicurile, nu-i a#a, scumo1
- Dro"av $mi lac icnicurile& /i arunc lui 2racy o
rivire ru%!oare& -u!em, 2racy1 -u!em mer%e1
6Nu4 Ca da4 -ruden! S-ar u!ea ca !o!u#i s
reu#esc48
6,a unu #i )uma!e la camera de serviciu& Nu cumva
s-n!r"ii8&
2racy $#i ridic rivirea sre doamna Cranni%an0
- ,a&&& la ce or dori.i s-o aduc e *my $naoi1
- *, e la !rei& 5red c-or s lece n a!unci&
6i camionul la fel8, se %ndi 2racy& *vea sen"a.ia
c se rbu#e#!e lumea es!e ea&
- +u&&&
- Nu .i-e bine, 2racy1 +#!i foar!e alid&
6*s!a era& O s sun c se sim!e ru& 5 se duce la si!al8& 'ar ar fi $nsemna! s o
consul!e #i s o
re.in acolo& N-o s oa! leca la !im4 2rebuia s
mai e<is!e o cale&
'oamna Cranni%an o rivea fi<&
- Nu am nimic, rsunse 2racy&
6Se $n!ml ceva cu ea, se %ndi Sue +llen Cranni%an&
PPF cer ca!e%oric lui Deor%e s-mi !rimi! e al!cineva8&
Ochii lui *my s!rluceau de bucurie&
- 2racy, am s-.i dau .ie sandvi#urile cele mai
mari& O s ne dis!rm de minune&
2racy nu rsunse nimic&
7i"i!a dele%a.iei arlamen!are fusese o surri"&
$nsu#i %uverna!orul (illiam :aber $nso.ea vi"i!a la
eni!enciar a 5omisiei de reforma a $nchisorilor& +ra o
corvoad rin care direc!orul Cranni%an !rebuia s
!reac anual&
- As!a-i le%ea s!a!ului, Deor%e, $i e<licase %uvern-
!orul& = o cur.enie s!ra#nic $n $nchisoare, sune-le
fe!elor s "mbeasc %ale# #i-ai s ve"i cum ne cre#!e
cifra la bu%e!&
'e diminea., %ardian-#ef dduse ins!ruc.iuni0
- 'osi.i !oa!e dro%urile, cu.i!ele, enisurile de
cauciuc&
Duverna!orul :aber #i dele%a.ia erau a#!e!a.i s
soseasc la ora 10 diminea.a& *veau s insec!e"e
$n!i in!erioarele eni!enciarului, du aceea urmau s
vi"i!e"e ferma #i e urm s ia masa $n vila direc-
!orului&8 Cer!ha Carosana se %sea $n focurile nerbdrii&
5nd ceruse s-l vad e direc!or, i se susese0
- 'irec!orul nu are nici un momen! liber $n
diminea.a as!a& 3ine o s fie mai u#or s-l ve"i& +&&&
- Ca%-> $n m-sa de mine4 *cuma !rebuie s-l
v"& + ceva imor!an!&
-u.ine din!re de.inu!e s-ar fi u!u! comor!a $n
aces! fel fr a fi edesi!e& Cer!ha fcea ar!e din!re
aces!ea& *u!ori!.ile $nchisorii $i cuno#!eau foar!e bine
u!erea& O v"user or%ani"nd r"meri.e #i o
v"user unnd ca! r"vr!irilor& Nici o u#crie
din lume nu oa!e func.iona fr cooerarea #efilor
de.inu.ilor, #i Cer!ha Carosana era un #ef&
*#!e!ase aroae o or $n an!ecamera biroului
direc!orului, !ruul ei m!hlos revrsndu-se din
scaunul e care se a#e"ase& 65e crea!ur de"%us!!oare, se %ndise secre!ara
direc!orului& $mi
$ncrncenea" carnea e mine48
& - 5! mai durea"1 $n!rebase Cer!ha Carosana&
- N-ar !rebui s mai dure"e mul!& *re un %ru de
vi"i!a!ori& 'omnul direc!or e foar!e ocua! $n diminea.a
as!a&
- O s fie #i mai ocua!, suse Cer!ha&
*oi $#i rivi ceasul& 'ousre"ece a!ru"eci #i cinci& 62im bereche!48 se %ndi ea&
+ra o "i suerb, senin #i cald, iar adierile
melodioase ur!au un isi!i!or buche! de miresme
es!e laiurile ver"i ale fermei& 2racy a#!ernuse o fa. de mas e iarba din rea)ma
lacului, iar *my molfia
$ncn!a! un sandvi# cu sala! de ou& 2racy $#i rivi
ceasul& +ra ora unu& *roae c nu-i venea a crede&
$n!rea%a diminea. !imul abia de se urnise din loc,
iar acum rea s "boare& 2rebuia s !icluiasc un
lan raid, al!min!eri unica ei #ans de liber!a!e avea
s se iroseasc& 9nu #i "ece& $n an!icamera biroului direc!orului
Cranni%an, secre!ara lsa )os rece!orul !elefonului #i-i
suseV Cer!hei0
- $mi are ru& 'omnul direc!or sune c-i es!e
imosibil s !e vad a"i& 7om aran)a o al! audien.
en!ru&&&
- 2rebuie s m rimeasc4 s!ri% Cer!ha Carosana srind $n icioare&
- *ran)m en!ru mine&
Cer!ha Carosana ddu s sun 63ine o s fie
rea !r"iu8, dar $#i curm vorba la !im& Nimeni, $n
afar de direc!or, nu !rebuia s #!ie ce avea ea de
%nd s fac& 2urn!oarele sufereau de obicei acciden!e fa!ale& 'ar, e de al! ar!e, nu
avea de %nd s
cede"e& $n ru!ul caului n-o s-o lase e 2racy (hi!ney s-i scae& Se duse $n biblio!eca
$nchisorii #i se
a#e" la una din mesele lun%i din fundul $ncerii&
Scrise reede un bile.el #i cnd surave%he!oarea se
delas ca s a)u!e o de.inu!, Cer!ha $i use bile!ul
e mas #i lec&
5nd surave%he!oarea se $n!oarse, la masa ei, %si hr!iu.a, o deschise #i o ci!i de
dou ori0
5on!rola.i as!"i cu a!en.ie
camionul sl!oriei&
=r nici o semn!ur& S fi fos! o fars1 Surave%he!oarea nu avea cum s #!ie&
-use mna e !elefon0
- 'a.i-mi-l e in!enden!ul %r"ilor&&& 9nu #i un sfer!&
- 2racy, nu mnnci, o mus!r *my& 7rei s-.i dau
sandvi#ul meu1
- Nu4 ,asm $n ace&
$i ru ru c-i vorbise fe!i.ei cu asrime&
*my se ori din mnca!&
- +#!i sura! e mine, 2racy1 2e ro%, nu fi
sura!& 2e iubesc mul!& +u nu m sur nicioda!
e !ine&
Ochii ei duio#i erau $ndurera.i&
- Nu mi-e foame&
2racy !recea rin chinurile iadului&
- 'ac .ie nu .i-e foame, nici mie nu mai $mi es!e&
2racy, haide s ne )ucm cu min%ea&
*my scoase din bu"unar o min%iuc de cauciuc&
9nu #i #aisre"ece& *r fi !rebui! s fie $n drum sre
camera de serviciu& 'rumul n acolo $i lua cel u.in
un sfer! de or& 'ac se %rbea, u!ea $nc s a)un%
la !im& 'ar nu u!ea s-o lase e *my sin%ur& 2racy
rivi $n )ur, #i v"u $n der!are un %ru de de.inu!e de
$ncredere care s!rn%eau recol!a& -e da!, #!iu ce avea de fcu!&
- Nu vrei s ne )ucm cu min%ea, 2racy1
2racy se ridic $n icioare&
- Ca da& :aide s )ucm un )oc nou& S vedem
cine oa!e s arunce min%ea mai dear!e& $n!i arunc
eu, e urma vii !u la rnd&
2racy lu min%ea #i o lans c! u!u de dear!e, $n
direc.ia munci!oarelor de e cm&
- Dro"av, e<clama *my cu admira.ie& *i arunca!-o
foar!e dear!e&
- 3 duc s-o aduc& 2u rmi aici, $i suse 2racy&
i se orni s aler%e, s aler%e c! o .ineau
icioarele, "burnd arc es!e cm& +ra unu #i
o!sre"ece minu!e& 'ac $n!r"ia, or s-o a#!e!e&
6Sau oa!e c nu18 $#i mari #i mai mul! vi!e"a& O au"i
e *my s!ri%nd $n urma ei, dar nu-i ddu nici o
a!en.ie& 3unci!oarele de la ferm se $ndre!au acum
$n al! direc.ie& 2racy le s!ri% ceva, c! u!u de !are, #i
femeile se orir& 5nd a)unse $n dre!ul lor, aroae
c nu mai avea resira.ie&
- S-a $n!mla! ceva1 $n!reb una din!re femei&
- N&&& nu, n&&& nimic& Dfia, s!rduindu-se s-#i
!ra% rsuflarea& =e!i.a din sa!e4 9na din voi s aib
%ri) de ea& +u am ceva foar!e ur%en! de fcu!& +u&&&
$#i au"i numele s!ri%a! de la der!are #i se
$n!oarse& *my se urcase e "idul )os de be!on care
$ncon)ura lacul& $i fcea semne cu mna&
- 2racy, ui!-!e la mine4
- Nu4 5oboar imedia! de acolo, .ia 2racy&
i chiar $n !im ce o rivea $n%ro"i!, *my $#i ierdu echilibrul #i c"u $n lac&
- 'umne"eule mare4 Obra)ii lui 2racy lir, *cum avea de ales, dar de
fa! nu e<is!a nici o ale%ere& 6N-am ce-i face4 $n clia
de fa. n-o o! a)u!a& O s-o salve"e cineva& +u !rebuie
s m salve" e mine& 'ac nu vreau s mor, !rebuie
s sca din locul s!a48 +ra unu #i dou"eci&
2racy se rsuci #i $nceu iar s aler%e cum nu mai
aler%ase nicioda! $n via.a ei& 5elelal!e femei s!ri%au
du ea, dar nu le mai au"ea& *roae c "bura rin
aer, fr s-#i dea seama c-#i ierduse an!ofii, fr
s-i ese c %lia "%run.uroas $i $nsn%era !lile
%oale& >nim-i b!ea s-i sar% ie!ul, lmnii
aroae c-i lesneau, dar ea se c"nea s aler%e #i
mai reede& *)unse la "idul din )urul lacului #i se urc e el& O v"u e *my )os, la
der!are, $n aa adnc,
$nsimn!!oare, "b!ndu-se s ias la surafa.&
=r s #ovie o frn!ur de secund, 2racy se arunc
du fe!i.& i cnd s!runse aa, $#i suse0 6'oamne, 'umne"eule, nu #!iu s $no!&&&]
New Orleans
7ineri, 1K au%us! - ora 10 a&m&
,es!er 2orrance, func.ionar la banca =irs! 3er-
chan. din New Orleans, se mndrea cu dou lucruri0
isrvile lui se<uale cu doamnele #i caaci!a!ea de
a-#i cn!ri clien.ii la )us!a lor valoare& ,es!er era un
brba! $n ra%ul a cinci"eci de ani, slbno%, cu fa.a
su!, o mus!a. s!ufoas #i favori.i lun%i& 'e dou ori
fusese !recu! cu vederea cnd avuseser loc
romovri $n slu)b #i, ca revan#, ,es!er folosea banca dre! !rambulin en!ru a-#i
aran)a aven!urile amoroase& 3irosea de la o o#! femeile u#ura!ice #i
se amu"a s le convin% s- i acorde favorurile lor e
nimic& 7duvele sin%ura!ice cons!i!uiau rada cea mai lesnicioas& 7eneau sub !oa!e
formele, vrs!ele, #i
s!adiile de diserare #i, mai devreme sau mai !r"iu,
a!eri"au $n fa.a %hi#eului lui& 'ac erau !emorar
s!rm!ora!e, ,es!er le ascul!a cu o mn com!imi!oare #i amna verificarea
con!urilor& $n schimb,
oa!e c ar acce!a s ia $mreun o cin lini#!i!1
3ul!e din!re clien!e $i solici!au a)u!orul #i $i confesau
mici secre!e delicioase& *r avea nevoie de un $mrumu! fr ca so.ul s afle&&& 'oreau
ca anumi!e
cecuri e care le semnaser s rmn confiden.iale&&&
Se %ndeau s divor.e"e #i ar u!ea ,es!er s fac
divi"iunea con!ului comun1&&& ,es!er era %a!a oricnd
s le fac e lac& i s i se fac e lac&
2ocmai $n acea vineri diminea., ,es!er #!iu c avea s-i ice lo"ul cel mare& O
observase e femeie
din clia cnd !recuse ra%ul bncii& +ra absolu!
ri!oare& 9n r ne%ru, m!sos, care-i cdea e
umeri, #i ur!a o fus! s!rim! #i un ulover care-i
mulau un cor ce u!ea fi invidia! #i de o dansa!oare
din ,as 7e%as&
3ai e<is!au al.i a!ru casieri $n banc #i ochii
!inerei femei se limbar de la un %hi#eu laFal!ul, de
arc ar fi cu!a! a)u!or& 5nd rivirile $i oosir
asura lui ,es!er, aces!a ddu %rbi! din ca #i-i
adres un "mbe! $ncura)a!or& 2nra veni dre! la
%hi#eul lui, a#a cum #!iuse ,es!er c se va $n!mla&
- Cun diminea.a, $i suse el e un !on clduros&
5u ce v o! fi de folos1
$i observa sfrcurile care imun%eau uloverul de
ca#mir #i $#i suse 6:ei, fe!i.o, #!iu eu cu ce mi-ar lcea s-.i fiu de folos48
- 3 !em c am o roblem cam $ncurca!, suse !nra cu o voce $ncea!&
*vea cel mai $ncn!!or accen! din Sud e care-l
au"ise ,es!er vreoda!&
- -i s!-i rolul meu, rsunse el cu en!u"iasm,
s descurc roblemele $ncurca!e&
- Oh, ser s reu#i.i& 3i-e !eama c am fcu! ceva
$n%ro"i!or&
,es!er $i adres "mbe!ul su cel mai rin!esc,
care rea s sun 6Ci"uie-!e-e-mine8&
- Nu o! crede c o doamna a!! de $ncn!!oare
ca dumneavoas!r e $n s!are s fac ceva $n%ro"i!or&
- 2o!u#i am fcu!&&& Ochii crui, frumo#i, $i erau
dila!a.i de anic& !i.i, eu sn! secre!ara domnului
Joseh ?omano, #i dnsul mi-a ceru! acum o s!mn s-i comand o serie de cecuri
noi en!ru
con!ul su din banc, iar eu ur #i simlu am ui!a!, #i
acum nu mai avem nici un carne! de cecuri& 5nd o s
descoere domnul ?omano, nu #!iu "u ce-o s-mi
fac&
?os!i !oa!e aces!ea din!r-o suflare ca!ifela!&
,es!er cuno#!ea foar!e bine numele lui Joseh
?omano& +ra un clien! de mare re. al bncii, de#i
deunea $n con!ul su sume rela!iv mici& 2oa! lumea
#!ia c averea lui era deo"i!a! $n s!rin!a!e&
65e-i dre!, are %us! la secre!are8, se %ndi ,es!er&
$i "mbi din nou fe!ei0
- +i, nu-i o roblem chiar a!! de serioas,
domni#oar&&&1
- 'omni#oara :ar!ford& ,ureen :ar!ford&
6'eci, domni#oar8& 5lar c as!a era "iua lui norocoas& ,es!er resim.ea c lucrurile
or s mear%ca e roa!e&
- 7oi comanda chiar acum noile carne!e de cecuri
en!ru dumneavoas!r& ,e ve.i avea $n dou sau !rei
s!mni #i&&&
=a!a scoase un %eam! u#or, un sune! care i se
ru lui ,es!er $ncrca! de romisiuni infini!e&
- Oh, e rea !r"iu, #i a#a domnul ?omano e
sura! e mine& -en!ru c, #!i.i, ur #i simlu, nu o!
s-mi concen!re" a!en.ia asura lucrului& =a!a se
alec $n fa. as!fel $nc! snii $i a!inser s!icla
%hi#eului& i suse cu rsuflarea !ia!0 'ac a.i
u!ea %rbi comanda cecurilor, a# fi ferici! s l!esc
$n lus&
- 7ai, ,ureen dra%, $mi are ru, suse ,es!er e
un !on nec)i!, e imosibil s&&&
7"u c fa!a era %a!a s dea $n lacrimi&
- 5a s-.i sun adevrul, bi%ui ea, !reaba as!a ar
u!ea s m cos!e slu)ba, 2e ro%&&& Sn! %a!a s fac
orice&
5uvin!ele sunar ca o dulce mu"ic $n urechile lui
,es!er&
- $.i sun ce-am s fac, $i declara el& ,e dau un
!elefon de e<!rem ur%en., #i o s ai cecurile luni& +
bine1
- 7ai, e#!i un om minuna!4
7ocea !inerei vibra de %ra!i!udine&
- @i le !rimi! la birou #i&&&
- *r fi mai bine s le ridic ersonal& Nu vreau ca
domnul ?omano s vad c! am fos! de roas!&
,es!er "mbi cu $n%duin.0
- -roas! nu-i cuvn!ul o!rivi!, ,ureen& 5u !o.ii mai
ui!m uneori&
- -e dumnea!a n-am s !e ui! nicioda!, rsunse ea suav& *!unci ne vedem luni&
- 7oi fi aici&
'oar dac #i-ar fi frn! sinarea ar fi acce!a! s nu
fie luni la banc&
2nra $i drui un "mbe! radios #i se $ndre! $nce!
sre u#, cu un mers care era o $ncn!are $n sine&
,es!er rn)ea cu %ura n la urechi cnd in!r $n
camera fi#ierului& 5oie numrul de con! al lui Joseh
?omano #i comand !elefonic, de ur%en., !irirea
unor noi carne!e&
:o!elul de e 5armen S!ree! semana aidoma cu
al!e o su! de ho!eluri din New Orleans #i de aceea $l
alesese 2racy (hi!ney& 'e o s!mn ocua o camer mic, mobila! ief!in&
5omara! $ns cu
celula ei din $nchisoare, era un ala!&
5nd 2racy se $n!oarse de la $n!lnirea cu ,es!er, $#i
scoase eruca nea%r #i $#i !recu de%e!ele rin
roriul ei r bo%a!, aoi $#i $nder! len!ilele de con!ac!, #i $#i unse obra)ii cu crem,
en!ru a $nl!ura
machia)ul brun& Se a#e" e unicul scaun din camer #i resir adnc& -n acum, !o!ul
mersese bine& Nu-i
fusese %reu s afle la ce banc se %sea con!ul lui
Joe ?omano& Nu !rebuise dec! s se ui!e la cecul
anula!, e care Joe ?omano >-l oferise mamei ei& 6Joe
?omano1 5u s!a nu o.i s !e ui8, $i susese +rnes!ine&
+i bine, +mes!ine nu a avu! dre!a!e #i Joe
?omano era doar rimul din!re ei& 5eilal.i vor urma&
=iecare din!re ei&
$nchise ochii #i re!ri miracolul care o adusese
aici&&&
Sim.ise aele reci, $n!uneca!e, $nchi"ndu-se
deasura caului ei& Se $neca #i era ndi! de
%roa"& Se cufunda adnc, minile ei& %sir fe!i.a, o $n#fcar, o !raser la surafa.&
*my, orbi! de
anic, se "b!ea s se elibere"e, !r%nd-o la fund, flfindu-#i slba!ic bra.ele #i
icioarele& 2racy sim.ea
c-i lesnesc lmnii& Se lu!a s se smul% din
mormn!ul aei, s!rn%nd coila $n!r-o $mbr.i#are
mor!al, e msur ce sim.ea c o rsesc u!erile&
6N-o s i"bu!im, $#i sunea& 3urim amndou8& Se
au"eau %lasuri s!ri%nd #i, deoda!, cnd $#i sim.i
bra.ele elibera!e de ovara corului lui *my, .i0
- Nu, 'umne"eule, nu4
Cra.e u!ernice curinseser mi)locul lui 2racy #i o
voce ree!a $n!runa0
- 2o!ul e $n ordine& ,ini#!e#!e-!e& S-a !ermina!&
2racy rivise $n )ur, $nnebuni!, cu!nd-o e *my,
dar v"use fe!i.a $n si%uran. $n bra.ele unui brba!&
5!eva momen!e mai !r"iu, amndou erau scoase din
aa adnc, crud&&&
9nui asemenea inciden! nu i s-ar fi acorda! mai
mul! de un ara%raf $n a%ina in!erioara a "iarului de diminea., dac n-ar fi fos! vorba
de o de.inu! care
nu #!ia s $noa!e #i care-#i riscase via.a en!ru a salva
de la $nec coilul direc!orului $nchisorii& -es!e noa!e,
"iarele #i !elevi"iunea o !ransformaser e 2racy $n!r-o
eroin& Duverna!orul :aber $n ersoan o vi"i!ase e
2racy, $mreun cu direc!orul Cranni%an, $n si!alul
$nchisorii&
- *i fcu! un ac! de mare cura), $i susese direc-
!orul& 'oamna Cranni%an #i cu mine am dori s-.i
e<rimm recuno#!in.a noas!r&
7ocea $i era %!ui! de emo.ie&
2racy se sim.ea $nc slbi! #i "%udui! de e<erien.a rin care !recuse&
- 5e face *my1 $n!rebase ea&
- O s se fac bine&
2racy $nchise ochii& 6N-a# fi u!u! suor!a dac i
s-ar fi $n!mla! ceva lui *my8, se %ndi ea& $#i amin!i de
rceala cu care o !ra!ase e fe!i.a ce nu ceruse de la
ea dec! dra%os!e, #i se sim.i amarnic ru#ina!&
/n!mlarea $i rise unica ei #ans de evadare, dar
2racy #!ia c dac $mre)urrile&s-ar fi ree!a!, ar fi
roceda! la fel&
*vusese loc o mic anche! asura acciden!ului&
- * fos! vina mea, $i declarase *my !a!lui ei& Ne
)ucam cu min%ea #i 2racy a aler%a! du min%e #i
mi-a sus s a#!e!, dar eu m-am urca! e "id ca s
o! s-o vd mai bine #i am c"u! $n a& i 2racy m-a
salva!, !!icule&
2racy fusese re.inu! $n!rea%a noa!e la si!al, sub
observa.ie, #i a doua "i diminea.a fusese condus la
biroui direc!orului Cranni%an& O a#!e!au "iari#!ii&
!iau ei s discearn o oves!e umani!ar de lar%
in!eres en!ru ublic, a#a $nc! reor!erii de la 9-> #i
de la *ssocia!ed -res se $nfiin.aserI os!ul local de !elevi"iune !rimisese echia de la
)urnalul de #!iri&
$n acea sear, reor!a)ul desre fa!a eroic a lui
2racy era re"en! $n "iareI rela!area salvrii fu !ransmis la !elevi"iunea na.ional #i
oves!ea !recu de la
un )urnal la al!ul, 62ime8, 6Newswee;8, 6-eole8 #i al!e "iare din .ar ublicar oves!ea&
-e msur ce
cre#!ea camania de res, $nceur s cur% la
eni!enciar scrisori #i !ele%rame care cereau %ra.ierea
lui 2racy (hi!ney&
Duverna!orul :aber discu!a ches!iunea cu direc-
!orul Cranni%an&
- 2racy (hi!ney a fos! condamna! en!ru ni#!e
delic!e %rave, fusese remarca direc!orului Cranni%an&
Duverna!orul rmsese e %nduri0
- 'ar nu a avu! nici o condamnare an!erioar, nu-i
a#a, Deor%e1
- *#a es!e, domnule %uverna!or&
- 2rebuie s-.i sun c oinia ublic e<erci! mari resiuni asura mea ca s fac
ceva en!ru ea&
- i asura mea, domnule %uverna!or&
- 'esi%ur, nu u!em lsa ublicul s ne dic!e"e
cum s %uvernm $nchisorile&
- Cinen.eles&
- 'ar, e de al! ar!e, fa!a as!a, (hi!ney, a da!
dovad de o mare do" de cura)& * deveni! ur #i
simlu o eroin&
- =r $ndoial, confirmase direc!orul Cranni%an&
Duverna!orul fcuse o au" ca s-#i arind o
.i%ar&
- 5are-i rerea !a, Deor%e1
Deor%e Cranni%an $#i alesese cuvin!ele cu %ri)0
- 'omnule %uverna!or, v da.i seama, desi%ur, c eu sn! in!eresa! ersonal $n aceas!
ches!iune& * salva! de la moar!e coilul meu& 'ar, fcnd abs!rac.ie de aces! lucru, nu
soco!esc c 2racy (hi!ney es!e un !i
de criminal, #i nu cred c, dac ar fi us $n liber!a!e,
ar cons!i!ui o rime)die en!ru socie!a!e& ?ecomandarea mea clduroas&ar fi s o
%ra.ia.i&
Duverna!orul, care era e cale de a-#i anun.a candida!ura en!ru un nou manda!, se
%ndise c ar fi o
idee bun din unc! de vedere roa%andis!ic, 6ia s ne mai lum #i du in!erese8, $#i
susese el& $n
oli!ic !rebuie s #!ii s sincroni"e"i fa!ele&
'u o discu.ie avu! cu so.ul ei, Sue +llen $i
declarase lui 2racy0
- 'omnul direc!or Cranni%an #i cu mine am fi
foar!e bucuro#i dac !e-ai mu!a $n vil& *vem o
camer de dormi! liber& i ai u!ea avea %ri)
$n!rea%a "i de *my&
- 7 mul.umesc, rsunsese 2racy& *# fi ncn!a!&
,ucrurile au mers de minune& 2racy nu mai era
nevoi! s-#i e!reac no.ile fereca! $n!r-o celul, iar
rela.iile ei cu *my se schimbar !o!al& *my o adora #i
2racy $i rsundea la sen!imen!e& $i lcea s se afle
$n comania aces!ei fe!i.e in!eli%en!e #i afec!uoase&
Jucau vechile lor )ocuri, se ui!au la filmele lui (al!
'isney, roiec!a!e l-!elevi"or, #i ci!eau $mreun&
*roae c fcea ar!e din familie&
'ar ori de c!e ori !rebuia s in!re $n eni!enciar, ddea es!e Cer!ha Carosana&
- +#!i o c.ea bf!oas, miriia Cer!ha& 'ar $n!r-o "i
!o! aici ai s !e $n!orci& *m eu %ri) de as!a, li!!barn&
2rei s!mni du salvarea de la $nec, *my )uca
lea#a cu 2racy $n cur!e, cnd Sue +llen Cranni%an
ie#i reede din cas #i se $ndre!a sre ele& ?mase
locului un momen!, urmrindu-le&
- 2racy, am rimi! un !elefon de la domnul direc!or& 7rea s !e re"in.i imedia! $n biroul
lui&
2racy se sim.i ndi! de o !eam brusc& 6Oare
as!a s $nsemne c va fi iar !ransfera! la $nchisoare1
Oare Cer!ha Carosana $#i folosise influen.a ca s aran-
)e"e s-o aduc $n celula ei1 Sau oa!e c doamnei
Cranni%an nu-i lcea rela.ia a!! de s!rns din!re ea
#i *my18
- Cine, doamn Cranni%an&
5nd 2racy fu condus $n birou, $l %si e direc!or
a#!e!nd-o $n ra%&
- la loc, $i suse Cranni%an&
2racy $ncerca s %hiceasc din !onul direc!orului
soar!a care o a#!e!a&
- *m ve#!i en!ru dumnea!a& =cu o au", ca
s-#i s!neasc o emo.ie e care 2racy nu o
$n.ele%ea& 2ocmai am rimi! o ordonan. de la Duverna!orul s!a!ului ,ouisiana, urm
direc!orul Cranni%an,
rin care .i se acord, acum #i aici, %ra.ierea !o!al&
6'umne"eule mare, se %ndi 2racy, oare a sus
$n!r-adevr ceea ce am eu imresia c a sus18 Se
!emea s ros!easc un cuvn!&
- 7reau s #!ii, con!inua direc!orul, c aces! lucru
nu se da!orea" fa!ului c ai salva! coilul meu& *i
ac.iona! ins!inc!iv, $n felul $n care ar fi ac.iona! orice
ce!.ean decen!& Sub nici un chi nu mi-a# u!ea
ima%ina c dumnea!a o.i cons!i!ui o amenin.are
en!ru socie!a!e& Bmbi #i adu%0 *my o s-.i duc dorul& i noi la fel&
2racy nu-#i u!ea %si cuvin!ele& 'ac direc!orul
ar fi cunoscu! adevrul, #i anume c, $n ca"ul c n-ar fi in!erveni! acciden!ul, %ardienii
$nchisorii ar fi hi!ui!-o
$n chi de fu%ar4
- 7ei fi elibera! oimiine&
?envierea ei& i !o!u#i 2racy nu u!ea reali"a aces! adevr&
- Nu&&& nu #!iu ce s sun&
- Nu !rebuie s sui nimic& 2o.i cei de aici sn!em
foar!e mndri de dumnea!a& +u #i doamna Crahni%an
ne a#!e!m s faci lucruri mari $n liber!a!e&
'eci era adevra!0 $#i redobndise liber!a!ea& 2racy
se sim.ea a!! de ame.i! $nc! !rebui s se sri)ine de
se!ea"a scaunului& 5nd, $n cele din urm, $#i rec! %raiul, vorbi cu o voce ferm0
- *m de fcu! mul!e lucruri, domnule direc!or Cranni%an&
/n ul!ima "i e!recu! $n $nchisoare, o de.inu! din
acela#i bloc de celule se aroie de ea0
- *#adar .i-au da! drumuF1
-'a&
=emeia, Ce!!y =ranciscus, avea vreo a!ru"eci de
ani, o $nf.i#are a!r%!oare #i un aer de mndrie&
- 'ac ai vreoda! nevoie de a)u!or, e<is! la New
Gor; un om care !e oa!e sri)ini& Se nume#!e 5onrad
3or%an& $i s!recur lui 2racy un e!ec de hr!ie cu
adresa& + $n comisia de reformare a infrac!orilor& i $i
lace s le dea o mn de a)u!or celor ie#i.i din
$nchisoare&
- 3ul.umesc, dar nu cred c voi avea nevoie&&&
- Nu se #!ie nicioda!& -s!rea"-i adresa&
'ou ore mai !r"iu, 2racy ie#ea e oar!a eni!en-
ciarului, !recnd rin!re camerele de lua! vederi ale
!elevi"iunii& ?efu"a s le rsund reor!erilor, dar
cnd *my se smulse de ln% mama ei #i se arunc $n
bra.ele lui 2racy, aara!ele de filma! "brnir& *ceas!a
a fos! ima%inea difu"a! $n acea sear la bule!inul de
#!iri&
*cum, liber!a!ea nu mai $nsemna en!ru 2racy o
no.iune abs!rac!& +ra ceva !an%ibil, alabil, o
condi.ie care !rebuia %us!a! #i savura!& ,iber!a!ea
$nsemna s resiri aer roas!, in!imi!a!e, s nu mai
s!ai la coad en!ru mese, s nu mai au"i sune!ul
cloo!ului& $nsemna bi fierbin.i, sunuri arfuma!e,
len)erie de cor moale, rochii frumoase, an!ofi cu
!ocuri $nal!e& $nsemna s or.i un nume #i nu un
numr& ,iber!a!ea $nsemna s scai de Cer!ha
Carosana #i de saima violurilor #i de mono!onia
uci%!oare a ru!inei de u#crie&
2racy avea nevoie de !im ca s se obi#nuiasc
cu liber!a!ea re%si!& 5nd mer%ea e s!rad, era
a!en! s nu se ciocneasc de careva& -en!ru c $n $nchisoare, ciocnirea de cineva u!ea
fi scn!eia din care s i"bucneasc o confla%ra.ie& ,ucrul cu care se u!ea obi#nui cel
mai %reu era absen.a unei amenin.ri ermanen!e& *cum nu o mai amenin.a nimeni&
+ra liber s-#i duc lanurile la $ndelinire&
/n -hiladelhia, 5harles S!anhoe v"u la !elevi"or scena ie#irii lui 2racy din $nchisoare&
62o! frumoas e8, $#i suse $n %nd& -rivind-o, i se rea cu neu!in. ca fa!a as!a s fi
svr#i! vreunul din!re delic!ele en!ru care fusese condamna!& Se ui!a la so.ia lui
model, care cro#e!a, a#e"a! lacid $n cealal! ar!e a camerei, #i se $n!reba0 6Oare n-am
fcu! o %re#eal18
'aniel 5ooer o rivi e 2racy la !elevi"or $n aar!amen!ul lui din New Gor;& =a!ul c
fusese elibera!
din $nchisoare $l lsa !o!al rece& $nchise aara!ul #i se
$n!oarse la dosarul la care lucra&
5nd Joe ?omano v"u bule!inul de #!iri, rse cu
%las !are& =a!a as!a, (hi!ney, era o !rf norocoas&
6-un rm#a% c u#cria i-a rins bine, $#i suse el&
*cuma !rebuie s fie $n clduri& -oa!e c $n!r-o "i $mi
mai ic $n mn8&
?omano era sa!isfcu! de el $nsu#i& -asase !abloul
de ?enoir unui !inui!or, care $l #i vnduse unui
colec.ionar ar!icular din Burich& $ncasase cinci su!e de b!rne de la comania de
asi%urare #i al!e dou de la !inui!or& 'esi%ur, $mr.ise banii cu *n!hony Orsa!!i&
?omano era foar!e me!iculos $n !ra!a!ivele lui
cu Orsa!!i, en!ru c v"use ce li se $n!mlase celor
care nu fuseser corec.i $n !ran"ac.iile cu 6bossul8&
,uni la ora rn"ului, 2racy, $n de%hi"area ei ca
,ureen :ar!ford, se $n!oarse la banca =irs! 3erchan.
din New Orleans& ,a acea or banca era a%lomera!
cu clien.i& $n fa.a %hi#eului lui ,es!er 2orrance se %seau c!eva ersoane& 2racy se
a#e" la rnd #i,
cnd o "ri, ,es!er se hli"i la ea #i ddu din ca& > se
rea #i mai frumoas dec! rima da! cnd o
v"use&
5nd 2racy a)unse, $n sfr#i!, $n fa.a feres!ruicii,
,es!er croncni0
- 3 ro%, n-a fos! u#or, dar am fcu!-o en!ru !ine, ,ureen&
9n "mbe! cald, de recuno#!in., ilumin chiul lui
,ureen0
- +#!i e<!raordinar&
- 'a, domnule, le am aici& $n !im ce vorbea,
,es!er deschise un ser!ar, %si cu!ia cu cecuri e care
o usese deoar!e cu %ri), #i i le $nmn lui 2racy&
9i!e-le4 -a!ru su!e de buc.i& + de a)uns1
- O, mai mul! dec! dea)uns, doar dac domnul
?omano n-o s fac o or%ie a semnrilor de cecuri&
*oi se ui! $n ochii lui ,es!er #i #o!i0 3i-ai salva! via.a&
,es!er sim.i un %dilici lcu! $n mrun!aie&
- +u sn! de rere c oamenii !rebuie s fie dr%u.i cu semenii lor, !u nu cre"i la fel1
- *i dre!a!e, ,es!er&
- !ii, ar !rebui s-.i deschi"i #i !u un con! ersonal la banca noas!r& *# avea mare %ri)
de !ine& $n!r-adevr, mare %ri)&
- !iu c-ai avea, rsunse 2racy suav&
- 'e ce s nu discu!m desre as!a la o cin lcu!, lini#!i!, $n doi1
- 3i-ar face mare lcere&
- 9nde !e o! suna, ,ureen1
- O, am s !e sun eu e !ine, ,es!er&
i se $nder!&
- S!ai o cli&&&
5lien!ul urm!or $nain! la %hi#eu #i-i $n!inse
frus!ra!ului ,es!er un scule. lin cu mone"i&
$n cen!rul bncii erau a!ru mese e care se aflau
cu!ii con.innd formulare de deunere #i de re!ra%ere de bani& 3esele erau
$ncon)ura!e de o droaie de oameni reocua.i s comle!e"e formularele& 2racy se
mu! din ra"a vi"ual a lui ,es!er& 5nd o clien! se ridic de la o mas, 2racy $i lu locul&
5u!ia e care
i-o dduse ,es!er con.inea o! ache!e de cecuri
albe& 'ar ea nu era in!eresa! de cecuri ci de formularele de deunere de la ba"a
ache!elor&
Sear cu %ri) formularele de deunere de cecuri
#i, $n mai u.in de !rei minu!e, .inea $n mn o!"eci de
foi de deunere& 'u ce se asi%ur c nu e observa!, 2racy s!recur dou"eci de
formulare $n cu!ia de me!al de e mas&
*oi !recu la o a doua mas, unde ree! oera.ia, furi#ind $n cu!ia de me!al al!e
dou"eci de formulare de deunere& $n c!eva minu!e !oa!e foile
fur dis!ribui!e e mesele resec!ive& =ormularele
erau $n alb, dar fiecare din!re ele avea la ca! un cod
ma%ne!i"a!, e ba"a cruia comu!erul rear!i"a
au!oma! sumele deuse la con!urile resec!ive& >ndiferen! de cine ar fi deus banii,
comu!erul avea
s-i diri)e"e, da!ori! codului ma%ne!ic, $n con!ul lui
Joe ?omano& 'in e<erien.a ei de lucr!oare la banc, 2racy #!ia c n $n dou "ile
!oa!e formularele de deunere ma%ne!i"a!e vor fi fos! folosi!e
#i c va dura cel u.in cinci "ile n cnd s se observe $ncurc!ura& 5eea ce $i oferea
!im mai mul! dec! suficien! en!ru ce avea de %nd s fac&
$n drum sre ho!el, 2racy arunc cecurile $n alb
$n!r-o lad de %unoi& 'omnul Joe ?omano nu va mai
avea nevoie de ele&
9rm!orul ei oas a avu! loc la *%en.ia de 7oia)
:oliday din New Orleans&
=emeia de du !e)%nea o $n!reb0
- 5u ce v o! servi1
- Sn! secre!ara domnului Joseh ?omano& 'omnul ?omano dore#!e s re"erve un bile!
en!ru ?io de
Janeiro& *r vrea s lece s!mna as!a, vineri&
- 9n sin%ur bile!1
- 'a, clasa $n!i& ,a fereas!r& 5abina de fum!ori,
v ro%&
- 'us #i $n!ors1
- Numai dus&
=unc.ionara $#i consul! comu!erul de birou&
'u c!eva secunde anun.0
- + $n ordine& 9n bile! clasa $n!i la -an *merican,
"borul #a!e dou"eci #i o!, lecarea vineri la ora #ase !rei"eci #i cinci &m&, cu o scur!
escal la 3iami&
- 'omnul ?omano va fi foar!e mul.umi!, o asi%ur 2racy e func.ionar&
- 5os!a nou su!e dou"eci #i nou de dolari& Se
l!e#!e $n numerar sau rin cec1
- 'omnul ?omano l!e#!e $n!o!deauna $n numerar, la livrare& -u!e.i !rimi!e bile!ul )oi,
la biroul sau1
- >l u!em !rimi!e #i mine, dac dori.i&
-- Nu& 'omnul ?omano lise#!e mine din ora#&
-u!e.i s-l !rimi!e.i )oi la ora unsre"ece diminea.a1
- 'a& =oar!e bine& *dresa1
- 'omnul Joseh ?omano, -oydras S!ree! doi
#a!esre"ece, aar!amen!ul a!ru su!e o!&
=unc.ionara $#i no! adresa&
- =oar!e bine& 7oi aran)a ca bile!ul s fie livra! )oi
diminea.a&
- ,a ora unsre"ece fi<, insis! 2racy& 7 mul.umesc&
,a c!eva col.uri mai dear!e se %sea ma%a"inul
de vali"e *cme& 2racy s!udie e<o"i.ia de vali"e din
vi!rin #i aoi in!r $n ma%a"in& 9n vn"!or se aroie
e da! de ea&
- Cun diminea.a& 5u ce v o! fi de folos $n
aceas! diminea.1
- 'oresc s cumr ni#!e vali"e en!ru so.ul meu&
- *.i veni! la locul cel mai o!rivi!& *vem c!eva vali"e frumoase, ief!ine&&&
- Nu& Nu doresc nimic ief!in&
Se $ndre! sre un #ir de vali"e 7ui!!on e<use
ln% un ere!e&
- 'e a#a ceva am nevoie& -lecm $n!r-o cl!orie&
- Cun, sn! si%ur c so.ul dumneavoas!r va fi
mul.umi!& *vem !rei mrimi diferi!e& 5are din!re ele v-ar&&&
- 5!e una din fiecare&
- *, erfec!& -l!i.i $n numerar sau cec1
- Numerar la livrare& -e numele Joseh ?omano&
,e u!e.i !rimi!e )oi diminea.a la biroul so.ului meu1
- Si%ur c da, doamna ?omano&
- ,a ora unsre"ece1
- 3 voi ocua ersonal de livrarea lor&
5a #i cum i-ar mai fi veni! o idee, 2racy adu%0
- *h&&& a.i u!ea une e ele #i ini.ialele&&& $n aur1
J&?&
- 'esi%ur& 7a fi o lcere en!ru noi, doamna
?omano&
2racy $i "mbi func.ionarului #i $i ddu adresa biroului&
,a rimul oficiu o#!al, 2racy !rimise o !ele%ram cu rsuns l!i! ho!elului ?io O!hon
-alace e -la)a 5oacabana din ?io de Janeiro, cu urm!orul !e<!0
?o% re"erva.i cel mai bun aar!amen!
en!ru dou luni cu $nceere de vineri&
*#!e! confirmare&
Joseh ?omano& -oydras S!ree! 21J,
*& T0S, New Orleans, ,ouisiana, S9*&
2rei "ile mai !r"iu, 2racy !elefon la banc #i ceru
s vorbeasc cu ,es!er 2orrance&
- ,es!er, robabil c nu m mai .ii min!e, sn!
,ureen :ar!ford, secre!ara domnului ?omano, #i&&&
6S n-o mai .in min!e18 7ocea $i !remura de
nerbdare0
- =ire#!e c !e .in min!e, ,ureen& +u&&&
- Bu1 Sn! fla!a!& 'oar ai de-a face cu a!!ea
ersoane&
- 'ar cu nici una ca !ine, o asi%ur ,es!er& Ser c n-ai ui!a! de romisiunea de a lua
cina $mreun1
- Nici nu #!ii cu c! nerbdare a#!e!& 3ar.ea
vii!oare $.i convine, ,es!er1
- *dmirabil&
- *!unci e mar.i& *h, ce roas! sn!4 3-am
emo.iona! a!! de !are cnd !e-am au"i!, $nc! era s ui!
en!ru ce !e-am chema!& 'omnul ?omano mi-a ceru!
s-i verific balan.a con!ului din banc& 7rei s-mi comunici cifra1
- Si%ur& Nici o roblem&
$n mod u"ual, ,es!er 2orrance ar fi ceru! un semn de
iden!ificare din ar!ea celui care i-ar fi solici!a! a#a ceva
la !elefon, dar de as! da! i se rea inu!il& Si%ur c da&
- ?mi e fir, ,ureen&
Se duse la fi#ier, scoase fi#a lui Joe ?omano #i o
s!udie cu surrindere& $n ul!imele c!eva "ile se fcu-
ser e<!rem de mul!e deuneri $n con!ul lui Joseh
?omano& Nicioda! &nu de.inuse aces!a asemenea sume $n con!& ,es!er 2orrance se
$n!reb ce anume se
$n!mla& 7reo afacere e icior mare, robabil& 5nd
o s ia masa cu ,ureen :ar!ford, o s-o sonde"e el&
5!eva informa.ii de la cei ai casei nu s!ric nicioda!&
Se re$n!oarse la !elefon0
- eful !u ne-a us la munc %rea, ,ureen& *re $n
con! es!e !rei su!e de mii de dolari&
- $n re%ul& As!a-> cifra e care o aveam #i eu&
- *r dori cumva s-i !ransferm la un con! de
inves!i.ii1 'ac suma "ace aici, dobnda nu-i rea
mare& *# u!ea&&&
- Nu& 'ore#!e s rmn acolo unde sn!, $l asi%ur 2racy&
-OX&
- $.i mul.umesc, ,es!er& +#!i un dr%u.&
- S!ai o cli4 -en!ru mar.i seara, o! s !e chem
la birou1
-2e chem eu, >ubi!ule&
i le%!ura se $n!reruse&
3odernul bloc-!urm de birouri care-i ar.inea lui *n!hony Orsa!!i se $nl.a e
-oydras S!ree!, in!re ru #i %i%an!icul ,ouisiana SuerdomeI birourile 5omaniei de
>mor!-+<or! -acific ocuau $n $n!re%ime
e!a)ul a!ru al cldirii& ,a un ca! se %seau birourile
lui Orsa!!i #i la cellal!, birourile lui Joe ?omano& $n
sa.iul in!ermediar lucrau a!ru !inere rece.ionere,
disuse seara s-i dis!re"e e rie!enii #i ar!enerii de
afaceri ai lui *n!hony Orsa!!i& /n fa.a birourilor lui Or-
sa!!i ve%heau ermanen! dou %orile uria#e care-#i
dedicaser via.a securi!.ii 6bossului8& $l slu)eau #i ca
#oferi, maseuri sau oameni de le%!ur&
$n acea diminea. de )oi, Orsa!!i se afla $n biroul lui
unde verifica in!rrile din "iua receden! de e urma
curselor de cai, boo;ma;er-ilor, bordelurilor #i a
numeroaselor al!or ac!ivi!.i e care le con!rola 5omania de >mor!-+<or! -acific&
*n!hony Orsa!!i era un om care se aroia de
#a!e"eci de ani& *vea o s!a!ur ciuda!, cu un !ors u!ernic, foar!e de"vol!a! #i icioare
scur!e, osoase,
ce reau s fi fos! des!ina!e unui om iririu& 5nd
s!!ea $n icioare, ar!a ca o broasc e vine& -e fa.a
lui se $ncruci#a o $n!rea% re.ea de cica!rice, .esu!
arc de un ian)en bea!, o %ur suradimensiona!
#i doi ochi ne%ri, bulbuca.i& $#i ierduse !o! rul $nc
de la cincisre"ece ani, $n urma unui a!ac de aloecia #i de a!unci $ncolo ur!ase
ermanen! o eruc nea%r& -eruca $i venea foar!e ros!, dar nimeni nu
cu!e"ase vreoda! s i\o sun& *vea ochi reci, de
)uc!or care !ri#ea", #i fa.a lui, cu e<ce.ia momen!elor cnd se afla al!uri de cele cinci
fiice ale sale e care le adora, era comle! lisi! de e<resie& Sin%urul elemen! care-i
!rda vreoda! emo.iile era
%lasul& 9n %las r%u#i!, hri!, din cau"a unei srme care-i fusese le%a! $n )urul %!ului
$n "iua cnd $mlinise dou"eci #i cinci de ani, #i cnd !o.i cre"user c a fos! omor!&
5ei doi asasini care comiseser %re#eala de -l lsa $n via., a!eri"aser o s!mn
mai !r"iu la mor%a, $n chi de cadavre& 5nd Orsa!!i se enerva, vocea $i cobora n la
o #oa! s!ran%ula!, e care abia de o u!eai au"i&
*n!hony Orsa!!i era un re%e care-#i crmuia re%a!ul
rin mi!, %loan.e #i #an!a)& 5onducea $n!re%ul New
Orleans, care-i l!ea !ribu! sub forma unor bo%.ii de
ne%ri!& 5aii celorlal!e ramifica.ii ale 3afiei din !oa!
.ara $l resec!au #i-i cereau sfa!ul&
-en!ru momen!, *n!hony Orsa!!i se %sea $n!r-o
diso"i.ie bun& ,uase micul de)un cu aman!a lui,
care locuia $n!r-un aar!amen! din!r-un bloc ce-i
ar.inea lui Orsa!!i, e ,a;e 7is!a& O vi"i!a de !rei ori
e s!mn #i $n!lnirea din diminea.a aceas!a fusese deosebi! de sa!isfc!oare& ,a
a!, femeia se re!a
la unele erforman.e e care al!e femei nici nu le-ar fi
visa!, #i Orsa!!i credea sincer c le fcea en!ru c-l
iubea& Or%ani"a.ia lui func.iona ca uns& 'in unc!ul s!a de vedere nu e<is!au
robleme en!ru ca *n!hony Orsa!!i #!ia cum s solu.ione"e dificul!.ile
$nain!e de a deveni robleme& 5ndva $i e<licase lui
Joe ?omano filo"ofia lui0
- Joe, nicioda! s nu la#i ca o roblem mic s devin o roblem mare, en!ru8c
a!unci cre#!e #i se
ros!o%ole#!e ca un bul%re de "ad& *i un resonsabil de "on care crede c i se
cuvine o ra.ie mai
mare1 $l !oe#!i, $n.ele%i1 i s-a "is cu bul%rele de "ad& 7ine un mahar din 5hica%o
care-.i cere ermisiunea s-#i deschid aici, $n New Orleans, o mic linie de oera.ii
ersonale1 2rebuie s #!ii c oera.iile 6mici8 or s se !ransforme $n oera.ii 6mari8
care or s-.i !aie din rofi!urile !ale& *#a c sui da, #i
cnd a)un%e aici $l !oe#!i e i#icher& i s-a "is cu
bul%rele de "ad& $n.ele%i cum vine !reaba1
Joe ?omano $n.elesese&
*n!hony Orsa!!i $l iubea e ?omano& $n!r-un fel, $l
rivea ca e un fiu& Orsa!!i $l culesese de e vremea
cnd ?omano era un %olana# de mahala, care-i
bu"unrea e be.ivi e alee& $l ins!ruise ersonal, #i
acum fos!ul derbedeu $#i croise drumul rin!re cei de
frun!e& +ra a%il, era is!e. #i era ones!& $n "ece ani,
?omano urcase la ran%ul de a%hio!an! al lui Orsa!!i&
Surave%hea !oa!e oera.iunile mafio!e #i nu rsundea dec! fa. de Orsa!!i&
,ucy, secre!ara ar!icular a lui Orsa!!i, b!u la
u# #i in!r $n birou& *vea dou"eci #i a!ru de ani,
era absolven!a unei facul!.i #i osesoare a unui cor
#i al unui chi care-i aduseser c!eva remii $n concursurile de frumuse.e locale& ,ui
Orsa!!i $i lcea s
se $ncon)oare de femei frumoase&
Se ui!a la ceasul de e birou& +ra 10,TK& $i ceruse
lui ,ucy s nu fie deran)a! n la rn"& Se $ncrun! la
ea0
- /mi are ru c v $n!reru, domnule Orsa!!i& ,a
!elefon e o oarecare domni#oar Di%i 'ures& + comle! is!eric, dar en!ru nimic $n
lume nu vrea s-mi
sun mie desre ce e vorba& >nsis! s vorbeasc
numai cu dumneavoas!r& 3-am %ndi! c s-ar u!ea s fie ceva imor!an!&
Orsa!!i rmase nemi#ca!, limbnd numele rin
comu!erul creierului su& Di%i 'ures1 9na din curvele e care le adusese $n
aar!amen!ul lui ul!ima oar la ,as 7e%as1 Nu-#i amin!ea numele, or el se mndrea cu
o min!e care nu ui! nimic& Di%i 'ures1
'in curio"i!a!e, ridic rece!orul #i-i fcu semn lui ,ucy s lece&
- 'a1 5ine e la aara!1
- Sn!e.i domnul *n!hony Orsa!!i1
=emeia avea un accen! fran.u"esc&
- +i #i1
- Oh, slav 'omnului c v-am %si!, domnule Orsa!!i&
,ucy avea dre!a!e& =emeia era is!eric& *n!hony
Orsa!!i $#i ierdu in!eresul #i ddu s un rece!orul
la loc, cnd vocea relu0
- 2rebuie s-l $miedica.i4
- 5ucoan, nu #!iu desre ce vorbe#!i #i eu sn!
un om ocua!&&&
- -e Joe al meu& Joe ?omano& 3i-a romis c m
ia cu el, comrene"-vous1
- :ei, dac ai o rfuial cu Joe, cear!-!e cu el& +u
nu sn! ddaca lui&
- 3-a min.i!4 2ocmai am descoeri! c leac $n
Cra"ilia fr mine& Jum!a!e din cei !rei su!e de mii de
dolari sn! ai mei&
*n!hony Orsa!!i se omeni brusc in!eresa!&
- 'esre ce !rei su!e de mii de dolari vorbe#!i1
- Canii e care Joe ,$i ascunde $n con!ul lui de la
banc& Canii e care - cum se sune1 - vi i-a sufla!&
*n!hony Orsa!!i deveni foar!e in!eresa!&
- 7 ro% s-i sune.i lui Joe c !rebuie s m ia #i e mine cu el $n Cra"ilia& 7 ro%4 =ace.i
as!a en!ru mine1
-& 'a, f%dui *n!hony Orsa!!i& ,asF c am eu %ri)&
Ciroul lui Joe ?omano era foar!e modern, cu !o! mobilierul $n alb #i $n crom, roiec!a!
de unul din!re cei mai la mod decora!ori din New Orleans& Sin%urele e!e de culoare
erau alc!ui!e de !rei !ablouri foar!e scume ale unor imresioni#!i france"i, care
a!rnau e ere!e& ?omano se fudulea cu %us!ul lui rafina!& >#i croise drum din
mahalalele New Orleansului n sus, #i e arcurs se au!oeducase& *vea ochi en!ru
ic!ura bun #i ureche en!ru mu"ica bun& 5nd lua masa $n ora#, ur!a discu.ii lun%i,
de cunosc!or, cu #eful de sal, desre vinuri& 'a, Joe ?omano avea !oa!e mo!ivele s se
mndreasc& /n !im ce con!emoranii lui suravie.uiser doar cu
a)u!orul umnilor, ei reu#ise folosindu-#i creierul& 'ac era adevra! c *n!hony Orsa!!i
s!nea New Orleansul, !o! a!! de adevra! era #i fa!ul c Joe ?omano $l conducea
$n locul lui&
Secre!ara lui ?omano >n!r $n birou0
- 'omnule ?omano, a veni! un curier care v-a
adus un bile! de avion en!ru ?io de Janeiro& S-i
semne" un cec1 + cu la!a la livrare&
- ?io de Janeiro1 ?omano cl!in din ca& Sune-i c e o %re#eal&
5urierul $n uniform se afla $n ra%&
- 3i s-a sus s-l livre" domnului ?omano, la adresa aceas!a&
- +i bine, .i s-a sus %re#i!& 5e-i as!a1 O farsa ublici!ara en!ru lansarea unei noi linii
aeriene1
- Nu, domnule& +u&&
- ia s vd& ?omano lu bile!ul de avion din mna curierului #i-l e<amin& 7ineri& 'e ce
s lec eu vineri la ?io de Janeiro1
- O $n!rebare foar!e bun, se au"i vocea lui *n!hony Orsa!!i& S!!ea $n sa!ele
curierului& 'e ce s
leci, Joe1
- + o %re#eal s!uid, 2ony& ?omano $i res!i!ui curierului bile!ul& 'u-l$ naoi de unde a
veni!, suse el,
#i&&& - Nu !e %rbi& *n!hony Orsa!!i lu bile!ul #i-l cerce!& Bice aici bile! clasa $n!i, la
fereas!r, fum!ori,
en!ru vineri la ?io de Janeiro& Numai dus, fr $n!ors&
Joe ?omano rse0
- 5ineva a fcu! o %re#eal& Se $n!oarse sre
secre!ar& 3ad%e, cheam a%en.ia de voia) #i sune- le c au scrn!i!-o& 5ine #!ie ce
amr! o s rmn fr
bile! de avion&
Joieen, a)u!oarea de secre!ar, in!r $n birou0
- Scu"a.i-m, domnule ?omano& *u sosi! vali"ele&
'ori.i s semne" de rimire1
Joe ?omano se holb la ea0
- 5e vali"e1 N-am comanda! nici o vali"&
- *du-le $nun!ru, orunci *n!hony Orsa!!i&
- >suse4 e<clam Joe ?omano& * $nnebuni! !oa!
lumea1
in!r un bia! care aduse !rei vali"e 7ui!!on&
- 5e $nseamn !oa!e as!ea1 +u nu le-am comanda!&
Cia!ul $n!inse bonul de livrare0
- Scrie aici, domnul Joseh ?omano, -oydras
S!ree! doi&-#a!esre"ece& *ar!amen!ul a!ru su!e o!&
Joe ?omano $nceuse s-#i iard s!nirea de
sine&
- Nu-mi as de ce scrie e cca!ul s!a de bon&
+u n-am comanda! vali"e& Scoa!e-le de aici4
Orsa!!i e<amin vali"ele0
- *u ini.ialele !ale, Joe&
- 5e1 *h, s!ai u.in4 -robabil c mi le-a !rimis
cineva cadou4
- + "iua !a de na#!ere1
- Nu& 'ar #!ii cum sn! muierile, 2ony& 3ereu se .in de cadouri&
- *i vreo afacere $n Cra"ilia1 $n!reb *n!hony Or-
sa!!i& V
- $n Cra"ilia1 "ise Joe ?omano& Se vede ca a fcu!
cineva o %lum, 2ony&
Orsa!!i "mbi amabil, aoi se $n!oarse sre
secre!are #i sre cei doi curieri0
- *far cu voi4
'u ce u#a se $nchise $n urma lor, *n!hony Orsa!!i vorbi0
- 5.i bani ai $n con!ul !u din banc, Joe1
Joe ?omano $l rivi deru!a!0
- Nu #!iu& 7reo o mie cinci su!e, cred, oa!e c dou b!rne& 'e ce1
- 9i!e a#aI de ce s nu chemi banca #i s verifici1
- ,a ce bun1 +u&&&
-7erific, Joe&
- Si%ur, dac as!a $.i face lcere& $#i sun secre!ara& '-mi-l e #eful con!abil de la
=irs! 3erchan.&
9n minu! mai !r"iu i se fcu le%!ura&
- Cun, dra%ule& *ici e Joseh ?omano& 7rei s fii
bun s-mi sui cifra con!ului meu $n banc1 'a!a mea
de na#!ere e aisre"ece oc!ombrie&
*n!hony Orsa!!i ridic rece!orul !elefonului de
deriva.ie& 5!eva clie mai !r"iu, #eful con!abil reveni
e linie0
- Scu"a.i-m c v-am fcu! s a#!e!a.i, domnule
?omano& $n aceas! diminea. con!ul dumneavoas!r
$n banc es!e de !rei su!e "ece mii nou su!e cinci
dolari #i !rei"eci #i cinci de cen.i&
?omano sim.i cum $i fu%e sn%ele din obra)i&
- 5! ai sus1 H
- 2rei su!e "ece mii nou su!e cinci&&&
- >dio!ule4 rcni ?omano& +u n-am banii #!ia $n
con!& *i fcu! o %re#eal& '-mi-l e&&&
Sim.i c rece!orul $i es!e smuls din mn& *n!hony
Orsa!!i $l use $naoi $n furc&
- 'e unde vin banii #!ia, Joe1
Joe ?omano se fcuse alb ca varul&
- $.i )ur c nu #!iu, 2ony& Nu #!iu nimic desre banii
#!ia&
-Nu1
- 2ony, !rebuie s m cre"i& !ii ce se $n!ml1
5ineva mi-a $nscena! !oa!e as!ea&
- 2rebuie s fie vorba de cineva care !e iube#!e foar!e mul!& @i-a da! un cadou de adio
de !rei su!e
"ece mii de dolari&
Orsa!!i se ls %reoi $n!r-un fo!oliu cai!ona! cu
m!ase #i se ui! lun% la ?omano, du care ros!i lini#!i!0
- 2o!ul a fos! erfec! us la unc!, nu-i a#a1 9n bile! numai dus la ?io de Janeiro, vali"e
noi&&& 5a #i cum ai fi lnui! s $ncei o via. nou&
- Nu4 Dlasul lui Joe ?omano era !runs de
anic& 'oamne, doar m cuno#!i bine, 2ony& *m fos!
$n!o!deauna cins!i! cu !ine& $mi e#!i ca un !a!&
?omano $nceu s !ransire&Se au"i o b!aie $n u# #i 3ad%e $#i vr caul& @inea o
hr!ie $n mn&
- Scu"a.i-m c v $n!reru, domnule ?omano& *
sosi! o !ele%ram en!ru dumneavoas!r #i !rebuie s
semna.i ersonal de rimire&
3na! de ins!inc!ul animalului c"u! $n cacan,
Joe ?omano s!ri%0
- Nu acum& Sn! ocua!&
- '-mi-o mie, in!erveni *n!hony Orsa!!i #i sri din
fo!oliu $nain!e ca secre!ara s fi u!u! $nchide u#a& 5i!i
cu $nce!ineal !ele%rama, aoi $#i ironi rivirile
asura lui Joe ?omano&
5u o voce a!! de )oas $nc! ?omano abia de u!u
s-l aud, *n!hony Orsa!!i ros!i0
- @i-o cn! eu, Joe0 6*vem lcerea de a v confirma re"ervarea aar!amen!ului
nos!ru -rincess
en!ru dou luni, $ncend de vineri, $n!i se!embrie8&
Semna!0 S&3on!alland, direc!or, ?io O!hon -alace,
-la)a 5oacabana ?io de Janeiro8& ?e"ervarea fcu!
de !ine, Joe& N-o s mai ai nevoie de ea, #!ii bine&
*ndrW Dillian se %sea $n buc!rie unde re%!ea
6sa%he!!i alla carbonara8, o sala! i!alieneasc
imens, #i o !ar! cu ere, cnd au"i deoda! un
cni! u!ernic, care nu reves!ea nimic bun #i, un
momen! mai !r"iu, b"i!ul familiar al ins!ala.iei cen!rale
de aer condi.iona! se refcu $n!r-un sune! miorli! #i
aoi $nce! cu !o!ul&
*ndrW i"bi cu iciorul $n odea #i e<clam un 63erdel8& Nu era osibil s se $n!mle
a#a ceva
!aman $n seara )ocului de o;er&
*ler% la con!or, unde se %sea #i $n!reru!orul aerului condi.iona! #i $ncerc e
rnd !oa!e si%uran.ele& =unc.ionau&
7ai de mine, domnul -oe avea s se infurie& i
$nc ce furios o s fie4 *ndrW #!ia bine cu c!
nerbdare a#!e!a s!nul lui aces!e ar!ide de
o;er de vineri seara& +ra o !radi.ie care se ere!ua
de ani de "ile, #i )uca $n!o!deauna cu acela#i %ru de
eli!& i fr aer condi.iona!, a!mosfera ar fi deveni!
iresirabil& *bsolu! insuor!abil4 $n luna se!embrie, New Orleans era un ora# bun
doar en!ru barbari&
5hiar #i du ausul soarelui s!nea aceea#i
cldur !orid, $ncrca! de umidi!a!e&
*ndrW se $n!oarse $n buc!rie #i se ui! la ceas&
Ora a!ru du-mas& 3usafirii urmau s soseasc la
S& Se %ndi s-i !elefone"e domnului -oe #i s-i
sun desre acciden!ul in!erveni!, dar $#i aduse
amin!e de susele avoca!ului c va fi !oa! "iua rins
la !ribunal& 6Cie!ul om e a!! de ocua!, se %ndi *ndrW&
i are nevoie de seara as!a de rela<are& i of!im ce
s-a $n!mla!48
*ndrW scoase din!r-un ser!ar al buc!riei un
carne.el cu scoar.e ne%re, cu! un numr de !elefon
#i $l form&
'u !rei .ri!uri, se au"i o voce me!alic0 6Serviciul de aer condi.iona! +s;imo&
2ehnicienii no#!ri nu
sn! momen!an disonibili& ,sa.i, v ro%, numele
dumneavoas!r, numrul de !elefon #i un scur! mesa)
#i v vom chema noi c! mai curnd cu u!in.& 7 ru%m a#!e!a.i semnalul sonor
$nain!e de a face comunicarea8&
6=ou!re48 Numai $n *merica e#!i obli%a! s or.i o
convorbire cu un robo!48
9n semnal s!riden! #uier $n urechea lui *ndrW&
7orbi $n rece!or0
- *ici es!e re#edin.a domnului -erry -oe, 5harles S!ree! a!ru"eci #i doi& >ns!ala.ia
noas!r de aer
condi.iona! nu mai func.ionea"& 7 ro% !rimi!e.i de
ur%en. un mecanic& 7i!e4
2rn!i rece!orul $n furc& 6'esi%ur, nici un !ehnician nu era disonibil& -robabil c $n
ora#ul s!a $n%ro"i!or se defec!au $n!runa aara!ele de aer condi.iona!& +ra imosibil ca
ma#inariile as!ea s fac
fa. bles!ema!ei de ar#i.e #i umidi!.ii& 3 ro%, !o!u#i
va !rebui s vin un mecanic c! de curnd8& 'omnul
-oe avea un !emeramen! nervos& 9n !emeramen!
%roa"nic4
$n cei !rei ani de cnd *ndrW Dillian func.iona ca
buc!ar al avoca!ului, nv.ase ce ersonali!a!e influen! era s!nul lui& 69imi!or4 $#i
sunea el& *!!a
s!rlucire $n!r-un brba! a!! de !nr48 -erry -oe
cuno#!ea e !oa! lumea& +ra de a)uns s ocneasc
din de%e!e #i !o.i sreau s-l serveasc&
*ndrW avea sen"a.ia c $n cas se #i fcuse "u#eal& 6^a va _!re dur& 'ac nu se face
reede
ceva, !o!ul se duce dracului8&
*ndrW se $n!oarse la buc!rie s !aie felii de
salam #i de ca#caval sub.iri ca foaia de hr!ie, dar
nu-#i u!ea alun%a din min!e %ndul !eribil c seara de
o;er va fi un de"as!ru&
O )um!a!e de or mai !r"iu, cnd se au"i soneria
de la u#a, *ndrW era muia! !o! de sudoare #i buc!ria
era $ncins ca un cu!or& Dillian se %rbi s deschid
u#a din sa!e& 'oi munci!ori $n saloe!e, .innd $n mini
c!e o cu!ie cu scule, a#!e!au $n ra%& 9nul din!re ei era un ne%ru $nal!& 5ellal! era alb,
mai scund #i cu o
fa. somnoroas #i lic!isi!& -e aleea din sa!e era
arca! camione!a lor&
- + robleme cu aeruF condi.iona!1 $n!reb ne%rul&
- Oui4 Slav 'omnului ca a.i veni!& *r fi bine s v
auca.i imedia! de !reab& *vem musafiri $n seara
as!a&
- Ne%rul se $ndre! sre cu!or, adulmec !ar!a
care se cocea #i suse0
- 3iroase mi#!o4
- 7 ro%, $i $ndemna Dillian, face.i ceva&
- S ne ui!m la u"in, suse cel mai scund&
9nde-i1
- -e aici&
*ndrW $i conduse $n %rab de-a lun%ul unui coridor
n la $ncerea unde se afla con!orul&
- As!a-i un aara! bun, ?alh, se adres ne%rul
cole%ului su&
- *#-i, *l& *"i nu le mai fabric la cali!a!ea as!a&
- i a!unci de ce dracu nu func.ionea"1 $n!reb
*ndrW Dillian&
*mndoi munci!orii se $n!oarser #i se ui!ar la el&
- *bia am veni!, rsunse ?alh e un !on de
rero#&
/n%enunche #i deschise un caac de la ba"a
aara!ului, scoase aoi o lan!ern, se $n!inse e bur! #i cerce! in!eriorul& 'u o cli,
se ridic $n icioare
sunnd0
- Nu aici $i buba&
- 'ar unde-i1 $n!reb *ndrW&
- Se vede c-a fos! un scur! circui! la o born de
ie#ire& i a bloca! $n!re%ul sis!em& 5!e %uri de aer condi.iona! ave.i1
- 5!e una $n fiecare camer& S!ai s vd& 7reo
nou&
- -i as!a-i roblema& Surancrcarea !ransduc!orului& >a s aruncm o rivire&
5ei !rei se $n!oarser $n hol& 5nd !recur e ln%
Hcamera de "i, *l e<clam0
- 5e cas mi#!o are domnu -oe aici4
5amera de "i era $n!r-adevr suerb mobila!, cu iese an!ice, semna!e, de imens
valoare& -odelele
erau acoeri!e cu covoare ersane $n culori as!ela!e,
$n s!n%a camerei de "i se deschidea o sufra%erie
sa.ioas, ro!ocolar, iar $n drea!a in!rai $n!r-o
cmru. $n cen!rul creia se afla o mas mare de
)oc, acoeri! cu os!av verde& $n!r-un col. era o mas
ro!und, $modobi! de)a en!ru cin& 5ei doi
lucr!ori in!rar $n aceas! camer de )oc, iar *l $#i arinse lan!erna #i e<amin %ura de
aer condi.iona!
si!ua! sus e ere!e&
- :mmml, fcu el& *oi se ui! la !avan& 5e-i
deasura camerei s!eia1
--odul&
- >a s aruncm o rivire&
,ucr!orii urcar du *ndrW $n od, o $ncere
lun%, cu !avanul )os, rfui! #i $mes!ri.a! cu n"e
de aian)en&
*l se $ndre! sre case!a elec!ric din ere!e&
5erce! $mle!i!ura de srme&
- *ha4
- *i %si! ceva1 $n!reb *ndrW, $n%ri)ora!&
- ,a condensa!or $i buba& 'in cau"a umidi!.ii&
5red c-am avu! vo su! de ca"uri s!mna as!a& S-a scur!circui!a!& 2reF s $nlocuim
condensa!orul&
- 'oamne sfin!e4 i durea" mul!1
- Nu& *vem un condensa!or nou $n camion&
- 7 ro% s v %rbi.i, $i imlor *ndrW& 'omnul
-oe se va $n!oarce $nda! acas&
- ,asF e noi, $l lini#!i *l&
5nd se $n!oarser $n buc!rie, *ndrW le mr!urisi0
- +u !rebuie s rear sosul en!ru sala!& 7 descurca.i sin%uri $n od1
*l ridic o mn0
- Nici o %ri), amice& 7e"i-.i de !reaba dumi!ale #i
noi ne vedem de-a noas!r&
- 7ai, v mul.umesc& 7 mul.umesc&
*ndrW $i urmri e cei doi ducndu-se la camione! #i $n!orcndu-se cu doi saci mari
de n"& H
- 'ac ave.i nevoie de ceva, s!ri%a.i-m, le suse&
- Nici o %ri)4 F
,ucr!orii urcar $n od #i *ndrW se re$n!oarse $n
buc!rie&
5nd ?alh #i *l in!rar $n od, desfcur sacii de
n", scoaser dou Scuna#e lian!e, un bur%hiu
cu vrf de o.el, ni#!e sandvi#uri, dou cu!ii de bere, un
binoclu Beiss, a)us!a! en!ru deslu#irea obiec!elor la dis!an. chiar #i $n!r-o lumin
neclar, #i doi hrcio%i
vii, afla.i sub narco", in)ec!a.i cu !rei sfer!uri de mili%ram de ace!il roma"iri&
5ei doi se user e !reab&
- C!rna mea +rnes!ine o s fie mndr de mine,
cri *l cnd $nceu s lucre"e&
,a $nceu! *l se $mo!rivise cu $ndr!nicie lanului&
- @i-ai ie#i! din min.i, femeie& Nu m ui io cu alde -erry -oe& -e"even%hiul s!a o s
!abere e mine
de n-o s mai v" voda! lumina "ilei&
- Nu-.i face !u %ri)i de el& N-o s mai !abere e nimeni de-acu $nain!e, ai s ve"i&
+rau amndoi %oi $n a!ul din aar!amen!ul +rnes!inei&
- i cu ce !e ale%i !u din as!a, uicu.o1 o $n!rebase
*l&
- + un nemernic&
- :ei, fe!i.o, lume-i lin de nemernici, da nu-.i
e!reci via.a .inndu-!e de ei s le !ai coaiele&
- Cine& O fac en!ru o rie!en&
- 2racy1
- 'a&
,ui *l $i lcea 2racy& ,uaser !o.i !rei masa
$mreun $n "iua cnd 2racy >e#ise din $nchisoare&
- + o doamn adevra!, recunoscuse *l& 'a de
ce s ne unem noi ielea $n )oc en!ru ea1
- -enF c dac n-o a)u!m noi, o s %seasc e
alFcineva care nu-i nici e )uma!e a#a riceu! ca !ine,
#i dac-o rinde, o s-i u!re"easc fundu-n $nchisoare&
*l $i aruncase +rnes!inei o cu!!ur curioas&
- i $nseamn a#a de mul! en!ru !ine, fe!i.o1
- 'a, scumule&
N-ar fi u!u! s-l fac e *l s $n.elea%, dar
adevrul era c +rnes!ine nu u!ea suor!a %ndul ca 2racy s se-$n!oarc la u#crie #i
s fie la discre.ia
Cer!hei Carosana& +rnes!ine nu era reocua! numai
de 2racy ci #i de ea $ns#i& 'evenise ro!ec!oarea lui 2racy #i dac Cer!ha Carosana
unea iar laba e ea,
ar fi $nsemna! o $nfrn%ere en!ru +rnes!ine& 'ar nu
suse dec! a!!0
- 'a, scumule, $nseamn foar!e mul! en!ru
mine& *i s-o a)u.i1
- S m ia dracu dac oci s-o fac de unu sin%ur,
bombni *l&
+rnes!ine $n.elesese c a c#!i%a!& $nceu s-i
ciu%uleasc !ruul %ol, ne!ed, #i-i murmura0
- -arc ?alh !rebuia s ias "ilele as!ea din
u#crie, nu1
Se fcu #ase #i )um!a!e $nain!e ca cei &doi
lucr!ori s in!re iar $n buc!ria lui *ndrW, amndoi
mn)i.i de raf #i de sudoare&
- S-a aran)a!1 $n!reb *ndrW cu sufle!ul la %ur&
- * fos! munc, nu %lum, $l inform *l& !ii, $n!r-un
condensa!or scur!circui!a! ai&&&
- N-are imor!an., $i !ie *ndrW vorba& ,-a.i
reara!1
- 'a& + us la unc!& $n cinci minu!e o s func.ione"e ca nou&
- =ormidable4 ,sa.i no!a de la! e masa din
buc!rie&&&
?alh cl!in din ca&
- Nu-.i ba!e cau cu as!a& Socie!a!ea o s v !rimea! fac!ura&
- 'umne"eu s v binecuvin!e"e& *u revoir&
*ndrW $i rivi e cei doi care ie#ir e u#a din
sa!e, crndu-#i sacii& 5nd #!iur c nu-i mai oa!e
vedea, se duser $n cur!e la "idul e care se &afla&
case!a condensa!orului e<!erior al aara!ului de aer
condi.iona!& O deschiser #i ?alh .inu lan!erna arins $n !im ce *l conec!a srmele
e care le
deconec!ase cu dou ore $nain!e& -e da!, aara!ul
de aer condi.iona! rinse din nou via.&
*l coie numrul de !elefon imrima! e o !bli. a!a#a! la condensa!or& 5nd
!elefon u.in mai !r"iu
#i au"i vocea $nre%is!ra! a robo!ului 5omaniei +s;imo, suse0
- *ici re#edin.a domnului -erry -oe din 5harles
S!ree! a!ru"eci #i doi& *ara!ul nos!ru de aer
condi.iona! a renceu! s func.ione"e& Nu mai
!rimi!e.i e nimeni& 7 doresc o "i bun&
-ar!ida s!mnal de o;er, care avea loc vineri
seara la locuin.a lui -erry -oe, era un evenimen!
a#!e!a! cu nerbdare de !o.i ar!ician.ii la )oc&
+chia era $n!o!deauna aceea#i, selec!a! cu %ri)&
*n!hony Orsa!!i, Joe ?omano, )udec!orul :enry
,awrence, un consilier municial, un&sena!or #i,
fire#!e, %a"da& 3i"ele erau foar!e mari, mncarea
delicioas, iar socie!a!ea cons!i!ui- u!erea $n s!are
ur&
-erry -oe se %sea acum $n dormi!or, $mbrcndu-#i
o ereche de an!aloni din m!ase alb #i o cma# sor!, asor!a!& =redona ferici!,
%ndindu-se la lcerea serii care-l a#!e!a& $n ul!ima vreme avusese mare baf! la )oc&
6'e fa!, !oa! via.a mea am avu!
baf!8, $#i suse el&
'ac cineva din New Orleans avea nevoie de o
favoare din ar!ea )us!i.iei, !rebuia s aele"e la avoca!ul -erry -oe& -u!erea aces!uia
$#i avea sursa
$n le%!ur cu or%ani"a.ia lui Orsa!!i& +ra cunoscu!
sub orecla de 6>n!ermediarul8 #i reu#ea s
mu#amali"e"e orice, de la un !rafic de dro%uri n la
o acu"a.ie de crim& 7ia.a era frumoas&
*n!hony Orsa!!i sosi $nso.i! de un musafir nou&
- Joe ?omano n-o s mai )oace o;er, anun.Orsa!!i& $l cunoa#!e.i cu !o.ii e
insec!orul Newhouse&
5eilal.i ddur mna cu noul )uc!or&
- 'omnilor, bu!urile v a#!ea! e bufe!, $i of!i
-erry -oe& 7om lua masa mai !r"iu& i acum, de ce
s nu ornim la o mic ac.iune1
5ei de fa. $#i luar locurile obi#nui!e $n )urul
mesei ver"i& Orsa!!i ar! cu de%e!ul sre scaunul
rmas liber al lui Joe ?omano #i-i suse insec!orului
Newhouse0
- 3ei, de-acu $nain!e s!a va fi locul !u&
$n !im ce unul din!re )uc!ori deschidea ache!ele
de cr.i de )oc noi, -erry -oe $nceu s dis!ribuie
fisele, li e<lica >nsec!orului Newhouse0
- =isele ne%re echivalea" cu c!e cinci dolari, cele
ro#ii cu "ece dolari, albas!rele cu cinci"eci #i cele albe
cu8 o su!& =iecare din!re )uc!ori cumr la $nceu!
fise de cinci su!e de dolari&
- $n re%ul, suse insec!orul& &
*n!hony Orsa!!i era $n!r-o diso"i.ie roas!&
- :ai s-nceem4
7ocea $i suna ca o #oa! s!ran%ula!& Semn ru&
-erry -oe ar fi da! mul! ca s afle ce se
$n!mlase cu Joe ?omano, dar #!ia rea bine c nu
!rebuia s a!in% subiec!ul& Orsa!!i o s le sun cnd
o s aib el chef&
*n!hony Orsa!!i era munci! de %nduri sumbre0
6*m fos! ca un !a! en!ru Joe ?omano& *m avu!
$ncredere $n el, mi l-am fcu! a%hio!an!& i !iclosul
m-a in)un%hia! e la sa!e& 'ac "r%hi!a aceea de
fran.u"oaic n-ar fi !elefona!, ar fi #!ers-o fr urm& +i bine, acu n-o s-o mai fac
nicioda!& 'e acolo de
unde e, nu-i mai mer%e& 'ac-i a#a de #mecher, n-are
dec! s fac afaceri cu e#!ii $n fundu mrii&8
- 2ony, in!ri sau ce faci1
*n!hony Orsa!!i $ncerca s-#i concen!re"e a!en.ia
asura )ocului& ,a acea mas verde se c#!i%aser #i
se ierduser sume imense& ,ui Orsa!!i nu-i lcea
nicioda! s iard, dar nu din cau"a banilor& -ur #i
simlu, nu suor!a ideea de a se afla de ar!ea
%ubo#ilor, $n nici un domeniu& Se considera un
$nvin%!or $nnscu!& Numai $nvin%!orii se o! ridica la o"i.ia e care o ocua el $n via.&
$n ul!imele #ase
s!mni -erry -oe avusese o baf! con!inu la
o;er #i *n!hony Orsa!!i era ho!r! ca $n seara as!a
s i-o sar%& i !o!u#i, orice fcea, *n!hony Orsa!!i
ierdea #i $n aceas! sear& Sorea mereu mi"a, )uca nesbui! $ncercnd s-#i
recuere"e ierderile& 'ar la mie"ul no.ii, cnd fcur au" ca s se delec!e"e cu
bun!.ile reara!e de *ndrW, Orsa!!i ierduse
K0&000 de dolari, !o.i $n favoarea lui -erry -oe&
3ncrurile erau delicioase& 'e obicei, Orsa!!i
savura aceas! %us!are de la mie"ul no.ii, dar $n
seara as!a era nerbd!or s se $n!oarc la masa de
)oc&,
-2ony, n-ai mnca! nimic, observ -erry -oe&
- Nu mi-e foame&
Orsa!!i lu cafe!iera de ar%in! afla! ln% el, $#i
!urn o cafea $n!r-o cea#c de model vic!orian, din!r-un
or.elan foar!e scum, #i se rea#e" la masa de
o;er& $i urmri e ceilal.iI care con!inuau s se
$nfru!e din delica!ese, dorind s-i vad !erminnd c!
mai reede& +ra nerbd!or s-#i rec#!i%e banii ierdu.i& 5nd $nceu s-#i ames!ece
cafeaua, ceva $i
c"u $n cea#c& 'e"%us!a!, Orsa!!i scoase cu lin%uri.a
frma c"u! #i o e<amin& +ra o buc.ic de !encuial& ?idic ochii sre !avan, #i ceva $l
lovi e frun!e&
Crusc, deveni con#!ien! de un "%omo! f#i! deasura
caului&
- 5e dracu se e!rece acolo sus1 $n!reb Orsa!!i&
-erry -oe !ocmai $i oves!ea o anecdo! insec!orului Newhouse&
- Scu"-m, 2ony, n-am au"i! ce ai sus&
=#i!ul de sus devenise mai dis!inc!& Cuc.ele de
molo" $nceur s cad e os!avul verde al mesei&
- 5red c sn! #obolani, $#i ddu sena!orul cu
rerea&
- $n casa as!a1 5u neu!in., rsunse -erry
-oe indi%na!&
- 'aF ceva !o! e acolo sus, mri Orsa!!i&
O buca! mai mare de molo" c"u e masa verde&
- $l !rimi! e *ndrW s vad ce se $n!ml, suse
-erry -oe& 'ac a.i !ermina! de mnca!, s ne $n!oarcem la )oc&
*n!hony Orsa!!i se holba la o mic %aur $n !avan,
chiar deasura caului lui&
- S!ai a#a4 S mer%em cu !o.ii s vedem ce se
$n!ml sus&
- -en!ru ce, 2ony1 *ndrW oa!e foar!e bine&&&
Orsa!!i se #i ridicase de e scaun #i se $ndre!ase sre scar& 5eilal.i schimbar riviri
in!re ei #i aoi $l
urmar0
- -robabil c o fi in!ra! vreo veveri. $n od,
$ncerca s %hiceasc -erry -oe& ,a vremea as!a din an dai es!e !o! de ele& Se vede c-#i
ascund alunele
en!ru la iarn&
?se de roria lui %lum&
5nd a)unser la u#a odului, Orsa!!i o $minse, #i
-erry -oe arinse lumina& -rimul lucru e care-l
v"ura au fos! doi hrcio%i albi care se fu%reau
frene!ic de )ur $mre)urul $ncerii&
- 'umne"eule4 e<clam -erry -oe& *m %u"%ani4
*n!hony Orsa!!i nu-l ascul!a& Se ui!a fi< la camera
odului& $n mi)loc se afla un scaun lian!, cu un
ache! de sandvi#uri #i dou cu!ii de bere deschise
e el& -e odea, ln% scaun, era un binoclu u!ernic&
Orsa!!i ridic obiec!ele, unul c!e unul, #i le e<amina& Se ls $n %enunchi, e
du#umeaua rfoas,
#i scoase micul cilindru de lemn care ascundea o
%aur erfora! $n odea& Orsa!!i $#i lii ochiul de %aur& Se vedea direc! masa de )oc
de dedesub!&
-erry -oe s!!ea ului! $n mi)locul $ncerii&
- 5ine dracu a aduna! !oa!e !roacele as!ea aici1 $l
nenorocesc e *ndrW, dau cu el de mn!4
Orsa!!i se ridic $nce! $n icioare #i $#i scu!ur raful de e an!aloni&
-erry -oe $#i arunc rivirea la odea&
- >a !e ui!4 e<clam el& *u lsa! o %aur $n !avan&
Nu o.i s ui nici o ba" e munci!orii de a"i4
Se ls #i el $n %enunchi, se ui! rin %aur, #i
$n%lbeni brusc& Sri $n icioare, se ui! slba!ic $n )ur
#i-i v"u e !o.i .in!uindu-l cu riviri acu"a!oare&
- :ei4 s!ri% -erry& 'oar nu crede.i c eu&&& 7eni.i-v $n fire4, doar e vorba de mine&
:abar n-am ce s-a
$n!mla! aici& 'oar n-am s v $n#el& 'umne"eule
mare, sn!em rie!eni4 3na $i "bur la %ur, #i $nceu
s-#i mu#!e furios un%hiile&
Orsa!!i $l b!u e umr&
- Nu-.i face %ri)i&
7ocea $i era a!! de s!ran%ula!, $nc! aroae cnici nu i se mai au"ea&
-erry -oe con!inua s-#i mu#!e $n ne#!ire carnea
crud a de%e!ului mare&
- 5u as!a face doi, 2racy, chico!i +rnes!ine ,i!-lecha& 9mbl vorba c rie!enuF !u,
avoca!u -erry
-oe, nu mai face avoca!ur& 5ica a avu! un acciden!
$n%ro"i!or&
,uau $mreun o cafea cu la!e cu brio#e la o
micu.a cafenea de e ?oyal S!ree!& +rnes!ine se hli"i&
- *i o min!e a%er $n c#oru la al !u, fa!o& N-ai
vrea s in!ri $n afaceri cu mine1
- 3ul.umesc, +rnes!ine& *m al!e lanuri&
- i cine-i la rnd1 $n!reb +rnes!ine, cu curio"i!a!e&
- ,awrence& Judec!orul :enry ,awrence&
:enry ,awrence $#i $nceuse cariera ca avoca! $n
or#elul ,eesville, din ,oulsiana& Nu avea mari a!i!udini en!ru dre!, dar de.inea
dou imor!an!e
cali!.i0 o $nf.i#are imresionan! #i o mare fle<ibili!a!e moral& =ilo"ofia lui considera
le%ea ca e o
ver%ea elas!ic ce u!ea fi $ndoi! $n orice direc.ie,
du nevoile clien.ilor lui& -ornind de la aceas! remis, nu-i de mirare c la scur! !im
du ce s-a
mu!a! $n New Orleans clien!ela lui :enry ,awrence s-a
$mbo%.i! cu o anumi! ca!e%orie de clien.i& Se ocua
de orice fel de delic!, de la comor!ri huli%anice sau
acciden!e de circula.ie n la crime %rave #i, $n
momen!ul cnd r"bi $n cercurile de sus, era de)a
cunoscu! ca e<er! $n coruerea )ura.ilor, discredi!area mar!orilor, #i mi!uirea oricui ar
fi u!u! fi de
folos $n!r-un roces& -e scur!, era %enul de om care-i
lcea lui Orsa!!i, a#a $nc! a fos! inevi!abil ca
drumurile celor doi s nu se $ncruci#e"e& * fos! o
cununie oficia! $n cerurile 3afiei& ,awrence devenise
ur!!orul de cuvn! al or%ani"a.iei lui Orsa!!i #i, la
momen!ul o!rivi!, Orsa!!i $l fcuse )udec!or&
- Nu v" cum $l o.i a%.a e )udec!or, $#i e<rima +rnes!ine $ndoiala& + bo%a! #i
u!ernic #i de
nea!ins&
- + bo%a! #i u!ernic, confirm 2racy, dar nu e de nea!ins&
2racy $#i !icluise lanul, dar cnd !elefon la biroul
)udec!orului ,awrence, $#i ddu seama e da! c !rebuia s-l schimbe&
- 7 ro%, a# dori s vorbesc cu domnul )udec!or ,awrence&
- $mi are ru, rsunse secre!ara, domnul )udec!or nu es!e aici&
- i cnd revine1
- S fiu sincer, nu #!iu&
- + ceva foar!e imor!an!& 3ine diminea. $l o!
%si1
- Nu& 'omnul )udec!or ,awrence lise#!e din
ora#&
- *ha& -oa!e ar fi osibil s iau con!ac! cu dnsul acolo unde se afl&
- 3i-e !eam c nu-i cu u!in.& 'omnul )udec!or
nu e $n .ar&
2racy se sili ca de"am%irea s nu-i al!ere"e
vocea&
- *, $n.ele%& -o! s $n!reb unde e1
- /nl.imea sa e $n +uroa, invi!a! la un simo"ion
)uridic in!erna.ional&
- 5e ca!4 e<clam 2racy&
& - 5ine e la aara!, v ro%1
3in!ea lui 2racy lucra cu ree"iciune0
- Sn! +li"abe!h ?owane 'as!in, re#edin!a divi"iei
din Sud a *socia.iei *mericane a Juri#!ilor& $n "iua de
dou"eci a aces!ei luni vom oferi la New Orleans
dineul nos!ru anual en!ru decernarea remiilor #i s-a
ho!r! ca omul anului s fie domnul )udec!or ,awrence&
- 5e frumos4 se e<!a"ie secre!ara& 'ar m !em c domnul )udec!or nu va fi $naoi
n a!unci&
- 3are ca!4 *#!e!am cu !o.ii cu nerbdare s
ascul!m unul din!re faimoasele sale discursuri& 'omnul )udec!or ,awrence a fos! ales
$n unanimi!a!e de
comi!e!ul nos!ru de selec!are&
- 7a fi foar!e de"am%i! s iard asemenea
ceremonie&
- 'aI 5red c v da.i seama ce onoare i se face&
$n !recu!, aceas! dis!inc.ie a fos! acorda! c!orva
din!re cei mai roeminen.i )uri#!i din .ara noas!r& S!a.i
o cli4 3i-a veni! o idee& 5rede.i c domnul
)udec!or ne-ar u!ea imrima un scur! discurs de
acce!are - oa!e c!eva cuvin!e de mul.umire1
- Nu&&& nu #!iu ce s sun, "u a#a& *re un ro%ram foar!e $ncrca!&&&
- 7a fi o mare camanie de !elevi"iune #i de res&
9rm o !cere& Secre!ara )udec!orului ,awrence #!ia
c! de mul! $i lceau aces!uia camaniile ublici!are
or%ani"a!e de mass-media& 'e fa!, din c! $#i ddea
ea seama, #i !urneul in!rerins acum avea un sco
similar& Suse0
- -oa!e c ar %si !im s imrime c!eva cuvin!e
en!ru dumneavoas!r&*# u!ea s-l $n!reb&
- O, ar fi minuna!4 se en!u"iasma 2racy& Ne-ar
salva seara&
- 'ori.i ca /nl.imea sa s-#i a<e"e discursul e o
anumi! !em1
- Si%ur c da& *m dori s vorbeasc desre&&&
+"i!a& 3 !em c e cam comlica!& *r fi mai bine dac
i-a# u!ea e<lica direc!&
9rm o nou !cere& Secre!ara se confrun!a cu o dilem& *vea diso"i.ii s nu
de"vluie nimnui
>!inerarul #efului ei& -e de al! ar!e, s-ar sura ru
e ea dac ar ra!a rimirea unei dis!inc.ii a!! de imor!an!e, $n cele din urm suse0
- 'e fa!, nu am voie s dau nici un fel de informa.ii, dar en!ru ceva a!! de
res!i%ios, sn! convins
c domnul )udec!or ar fi de acord s fac o e<ce.ie&
$l u!e.i %si la 3oscova, ho!el ?ossia& Se va %si
acolo $n urm!oarele cinci "ile, #i du aceea&&&
- 3inuna!4 7oi lua imedia! le%!ura cu dumnealui&
3ul.umesc foar!e mul!&
+u v mul.umesc, domni#oar 'as!in&
2ele%ramele au fos! adresa!e )udec!orului llenry
,awrence, :o!el ?ossia, 3oscova& -rima din!re ele
suna as!fel0
5ONS>,>9, J9?>'>5 *N9N@A
/N2`,N>?+* -O*2+ => *593 *?*NJ*2A&
5ON=>?3*@> '*2* i 5um s =>+ S-*@>9,
5+?92&CO?>S&
5ea de a doua !ele%ram, care sosi a doua "i,
con.inea urm!oarele0
7 ?u%m ?+7>B9>@> -,*N9?>,+& *7>ON9,
S9?O?>> '93N+*7O*S2?A SOS>2 2r"iu '*?
*2+?>B*2 C>N+& ->+?'92 -**-O?29, i C*N>>&
>N2+N@>ONA3 s O -,*SA3 =r s 'm 5ON2 ,* 9n :O2+, +,7+@>*N& CO?>S
i ul!ima !ele%ram0 SA?3*N* '93N+*7O*S2?A SO?A /N5+*?5A ,* *3C*S*'*
*3+?>5*NA OC@>N+?+* 9N9> *l! -**-O?2& >N=O?3*@>> Nu '+@>N+3 /nc *S9-?*
5OS29,9> i 5ON'>@>>,O? NO9,9> -**-O?2&
+a-+'>+3 -*?*7>ON '*2+,+& S>S2+39, 5ONS9,*? ?9S+S5 S9-+?>O?
+,7+@>+N>,O?& -+ 5urnd CO?>S&
NX7'-ul $nc nu ac.iona, a#!e!nd s vad dac mai sosesc #i al!e !ele%rame& 5nd
cons!a!ar c nu
mai vine, $i ares!ar e )udec!orul ,awrence&
*nche!a a .inu! "ece "ile #i "ece no.i&
- 5ui !rimi!ea informa.iile1
-- 5e informa.ii1 Nu #!iu desre ce vorbi.i&
- 7orbim desre lanuri1 5ine .i-a da! lanurile1
- 5are lanuri1
- -lanurile noului avion sovie!ic&
- Sn!e.i nebuni& 5e #!iu eu desre avioanele
sovie!ice1
- 2ocmai as!a dorim s aflm& 5u cine aran)ai
$n!lnirile secre!e1
- 5are $n!lniri secre!e1 +u n-am nici un secre!&
- Cine& *!unci sune-ne cine e Coris&
- Coris1 5are Coris1
- Omul care .i-a deus banii $n con!ul din +lve.ia&
- 5e con! din +lve.ia1
*%en.ii sovie!ici erau furio#i&
-- +#!i un ros! $nc.na!& 7om face din !ine un
e<emlu en!ru !o.i ceilal.i sioni americani care
$ncearc s submine"e reali"rile mre.ei noas!re
a!rii&
5nd, $n sfr#i!, i se $n%dui, ambasadorului american s-l vi"i!e"e $n $nchisoare,
)udec!orul ,awrence
slbise cu aroae o! ;ilo%rame& Nu-#i mai u!ea
aduce amin!e cnd $l lsaser ul!ima oar ca!ura!orii
lui s doarm, #i ar!a ca o eav !remur!oare&
- 'e ce-mi fac !oa!e as!ea1 $n!reb )udec!orul e
un %las cri!& Sn! ce!.ean american& Sn! )udec!or&
-en!ru numele lui 'umne"eu, domnule ambasador,
scoa!e.i-m de aici&
- =ac !o! ce-mi s! $n u!in., $l asi%ur ambasadorul&
+ra #oca! de $nf.i#area )udec!orului& $i rimise la
ambasad e )udec!orul ,awrence #i e ceilal.i
membri ai dele%a.iei, cnd sosiser $n urm cu dou
s!mni& Omul e care-l cunoscuse a!unci nu avea
nici cea mai mic asemnare cu crea!ura slu%arnic,
$nsimn!a!, care i se !ra acum la icioare&
65e dracu or mai fi urmrind ru#ii de da!a as!a1 se
$n!reb ambasadorul& Judec!orul s!a nu-i sion cum
nu sn! eu& *oi se corec! $n %nd0 5red c-ar fi !rebui!
s ale% al! comara.ie8&
*mbasadorul ceru o audien. la re#edin!ele
Ciroului -oli!ic #i, cnd aceas!a $i fu refu"a!, i se adres unuia din!re mini#!ri0
- 2rebuie s re"in! un ro!es! oficial, declar el
furios& =elul $n care .ara dumneavoas!r $i !ra!ea" e
domnul )udec!or ,awrence es!e de neconceu!& *
considera c un om de !alia lui ar fi sion e un lucru
absolu! ridicol&
- 'u ce ve.i !ermina de vorbi!, $i rsunse minis!rul cu rceal, o s v ro% s v
arunca.i ochii es!e
aces!e !ele%rame&
$i $n!inse ambasadorului coiile& *mbasadorul le
ci!i, aoi $l rivi e minis!ru cu nedumerire&
- i ce-i cu !ele%ramele as!ea1 Sn! erfec! inofensive&
- 5rede.i1 -oa!e c ar !rebui s le mai ci!i.i o da!&
$i ddu ambasadorului al!e coii ale !ele%ramelor,
$n care fiecare al a!rulea cuvn! era sublinia!&
- 5i!i.i din a!ru $n a!ru cuvin!e0
5ONS>,>9, J9?>'>5 *N9N@A /N2`,N>?+* -O*2+ =>
*593 *?*NJ*2A& 5ON=>?3*@> '*2* i 5um s =>+ S-*@>9, 5+?92& CO?>S
7 ?u%m ?+7>B9>@> -,*N9?>,+ *7>ON9, S9?O?>> '93N+*7O*S2?A SOS>2 2`?B>9
'*? *2+?>B*2 C>N+& ->+?'92 -**-O?29, i C*N>>&
>N2+N@>ONA3 s O -,*SA3 =r s 'm 5ON2 ,* 9n :O2+, +,7+@>*N& CO?>S
- SA?3*N* '93N+*7O*S2?A SO?A /N5+*?5A ,* *3C*S*'* *3+?>5*NA OC@>N+?+*
9N9> *l! -**-O?2& >N=O?3*@>> Nu '+@>N+3 /nc *S9-?* 5OS29,9> i 5ON'>@>>,O?
NO9,9> -**-O?2& +a-+'>+3 -*?-*7>ON '*2+,+& S>S2+39, 5ONS9,*? ?9S+S5
S9-+?>O? +,7+@>+N>,O?& -+
5urnd& CO?>S
6S fiu al naibii48 se %ndi ambasadorul american&
-resa #i ublicul nu au avu! acces la roces&
*cu"a!ul a rmas la fel de $nc.na! n la sfr#i!,
con!inund s ne%e c venise $n 9niunea Sovie!ic cu
o misiune de siona)& -rocurorul i-a f%dui! o edeas mai indul%en! dac avea s
declare
en!ru cine lucra, #i )udec!orul ,awrence #i-ar fi da!
#i sufle!ul din el ca s-#i fi u!u! denun.a comlicii, dar
din ca!e nu era $n msur s-o fac&
* doua "i du roces a aru! $n -ravda o scur! no! ce rela!a c no!oriul sion
american, )udec!orul
:enry ,awrence, fusese )udeca! en!ru siona) #i
condamna! la aisre"ece ani de munc %rea $n
Siberia&
Serviciile de >nforma.ii *mericane erau comle!
deru!a!e de ca"ul ,awrence& 5>*, =C>, Serviciul Secre!
#i 3inis!erul =inan.elor "brniau&
- Nu-i al nos!ru, se ara 5>*& -robabil c a fos!
folosi! de =inan.e&
3inis!erul =inan.elor declina orice le%!ur cu
ca"ul&
- Nu, domnule& ,awrence nu ne aar.ine& -robabil
c bles!ema.ii de la =C> s-au b%a! iarO $n domeniul
nos!ru& &
-- Nici n-am au"i! de el, ro!es!a =C>& -robabil clucra en!ru s!a!, sau en!ru *%en.ia
de >nforma.ii a
*rrii&
*%en.ia de >nforma.ii a *rrii, la fel de ne#!iu!oare ca #i ceilal.i, rsunse cu viclenie0
- =r comen!arii&
=iecare din!re aces!e dear!amen!e era convins
c )udec!orul ,awrence fusese !rimis la 3oscova de
c!re una din celelal!e a%en.ii&
- 3 ro%, oricum are un cura) de admira!, declara
#eful 5>*& + !are& Nu a mr!urisi! #i nu a de"vlui! nici
un nume& 5a s fiu sincer, a# vrea s avem mai mul.i
oameni ca s!a&
,ucrurile nu mer%eau bine en!ru *n!hony Orsa!!i,
#i el nu-#i u!ea da seama de ce& -en!ru rima oar
$n via., norocul $l !rdase& 2o!ul $nceuse cu
$n#el!oria lui Joe ?omano, aoi cu orcria lui -erry -oe, #i acum, of!im, $l rsise
#i )udec!orul, ames!eca! $n!r-o in!ri% nebuneasc de siona)& 2o.i ace#!ia fuseser
ar!e in!rinsec din ma#inria lui Orsa!!i - oameni e care se bi"uise& Joe ?omano fusese
ionul rincial $n or%ani"a.ie #i Orsa!!i nu %sise e
nimeni cu care s-l $nlocuiasc& *facerile $nceuser
s #chio!e"e #i cur%eau ln%erile de la oameni
care nu cu!e"aser nicioda! n a!unci s ridice
%lasul& Se rsndise vorba c 2ony Orsa!!i $mb!rnise #i nu mai era $n s!are s-#i .in
oamenii $n mn,
#i c or%ani"a.ia lui se de"a%re%a&
,ovi!ura de %ra.ie a cons!i!ui!-o un !elefon veni! din
New Jersey&
- 2ony, se aude c ai neca"uri e acolo& *m vrea
s !e a)u!m&
- N-am nici un fel de neca", se o.r Orsa!!i& 3
ro%, am avu! ni#!e robleme $n ul!ima vreme, dar s-au
re"olva! !oa!e&
- Nou ne-au arveni! al!e ve#!i, 2ony& Se sune
c ora#ul !u a cam lua!-o ra"na, c nu-l mai con!rolea" nimeni&
- +u $l con!role"&
- -oa!e c !e de#e#!e, 2ony& Sau oa!e c munce#!i rea mul!& -oa!e c .i-ar
!rebui u.in odihn&
- As!a-i ora#ul meu& i n-o s mi-l ia nimeni&
- 7ai 2ony, cine a vorbi! de lua!1 Noi nu dorim
dec! s !e a)u!m& Or%ani"a.iile de e 5oas!a de +s!
s-au in!runi! #i au ho!r! s-.i !rimi! c.ivaV oameni
de-ai no#!ri care s-.i dea o mn de a)u!or& /n!re noi, rie!eni vechi, se obi#nuie#!e a#a
ceva, nu1
*n!hony Orsa!!i sim.i un fior rece de-a lun%ul sinrii& !ia c mna de a)u!or avea s
fie o lab care
o s-l ros!o%oleasc a#a ca e un bul%re de "ad&
+rnes!ine rearase bame en!ru cin #i mncarea fierbea mocni! e li!, $n !im ce
ea #i 2racy $l a#!e!au e *l&
*r#i.a de se!embrie r)olise nervii !u!uror #i cnd,
$n cele din urm, *l aru $n micul aar!amen!, +rnes!ine s!ri% la el0
- 9nde dracu ai fos! n acu1 $mi arde $mu.i!a as!a de mncare e foc, #i la fel ar"
#i io&
'ar *l era rea bine disus ca s se lase afec!a!&
- *m foF s scormonesc n %unoaie, femeie& i
s!ai s-au"i ce-am afla!& Se $n!oarse sre 2racy& ,umea
d de mn! cu *n!hony Orsa!!i& 5ic or%ani"a.ia din
New Jersey vine aici s reia afacerili& =a.a i se l.i
$n!r-un rn)e! lar%& ,-ai drma! e nemernic4 Se ui! $n
ochii lui 2racy #i "mbe!ul i se s!inse e bu"e& Nu e#!i
ferici!, 2racy1
65e cuvn! s!raniu4 se %ndi 2racy& =erici!48 9i!ase
semnifica.ia aces!ei no.iuni& Se $n!reb dac va mai fi
vreoda! $n via.a ei ferici!, dac mcar va mai fi vreoda! $n s!are s $ncerce
sen!imen!e normale& Sin%ura ei reocuare, de a!!a vreme $ncoace, nu fusese dec! s
r"bune rul care i se fcuse mamei ei #i ei
$nse#i& i acum cnd aroae c-#i $ncheiase
misiunea, nu sim.ea dec! un vid adnc $nun!rul ei&
* doua "i diminea., 2racy in!r $n!r-o florrie&
- 'oresc s i se !rimi! ni#!e flori lui *n!hony Orsa!!i, ceru ea& O )erb de
$nmormn!are din %aroafe
albe, cu o an%lic la!, e care s scrie0 6Odihne#!e-!e $n ace& 'in ar!ea fiicei lui 'oris
(hi!ney8&
-hiladelhia
3ar.i, J oc!ombrie, ora T&m&
+ra !imul s se rfuiasc cu 5harles S!anhoe >>>&
5eilal.i au fos! ni#!e s!rini& 'ar 5harles fusese iubi!ul
ei, !a!l coila#ului ei nenscu!, #i le $n!orsese sa!ele la amndoi&
+rnes!ine #i *l o conduseser e 2racy la aeroor!ul din New Orleans&
- O s-mi lise#!i, $i suse +rnes!ine, *i $n!ors
ora#u s!a cu fundu-n sus& *r !rebui s candide"i la
os!u de rimar al ora#ului&
- i ce-ai de %nd s faci $n =illy1 o $n!rebase *l&
,e rsunsese cu o )um!a!e de adevr0
- S-mi reiau slu)ba la banc&
+rnes!ine #i *l schimbar o rivire $n!re ei&
- +i&&& #!ie c vii1
- Nu& 'ar vicere#edin!ele bncii .ine la mine& N-o s fie nici o roblem& Oera!ori
buni de comu!ere
nu se %sesc e !oa!e drumurile&
- Cine, $.i ure" noroc& *i s .ii le%!ura cu noi1 i
fere#!e-!e de belele, fa!o&
O )um!a!e de or mai !r"iu, 2racy "bura sre
-hiladelhia&
2rase la ho!elul :il!on #i $#i ne!e"i $n aburul bii
fierbin.i sin%ura rochie bun e care o avea& * doua "i diminea.a, la ora 11, >n!r $n
banc #i se duse direc!
la secre!ara lui 5larence 'esmond&
- Cun, 3ae&
=a!a se "%i la 2racy de arc vedea o fan!om&
- 2racy4 -rea c nu #!ie unde s se ui!e& +u&&& 5e
mai faci1 F
- Cine& 'omnul 'esmond e $n birou1
- Nu&&& nu #!iu& S vd& Scu"-m&
Se ridic fs!ci! de e scaun #i in!r reede $n
biroul vicere#edin!elui&
?earu du c!eva momen!e&
- -o.i s in!ri&
Se ddu la o ar!e cnd 2racy se $ndre! sre
u#&
65e-o fi cu ea18 se $n!reb 2racy, mira!&
5larence 'esmond s!!ea $n icioare ln% masa lui de lucru&
- Cun "iua, domnule 'esmond, m-am $n!ors, suse 2racy, vesel&
- -en!ru ce1
2onul lui 'esmond era nerie!enos& 7di! nerie!enos& 2racy rmase surrins& S!rui0
- 3 ro%, sunea.i c sn! cel mai bun oera!or de
comu!ere e care-l cunoa#!e.i, #i m-am %ndi! c&&&
- 2e-ai %ndi! c o s-.i redau vechea slu)b1
- 'a, domnule& Nu mi-am ui!a! meseria& -o! $nc
s&&&
- 'omni#oar (hi!ney&&& Nu-i mai sunea 2racy&
$mi are ru, dar ce-mi ceri dumnea!a es!e o imosibili!a!e, $n.ele%i, cred, c clien.ii
no#!ri nu vor dori
s aib de-a face cu o ersoan care a fcu!
$nchisoare, fiind condamna! en!ru fur! arma! #i
$ncercare de omor& *#a ceva nu s-ar o!rivi cu $nal!a noas!r >ma%ine e!ic& i da! fiind
!recu!ul dumi!ale,
refu" s cred c oricare al! banc !e-ar mai an%a)a&
@i-a# su%era s-.i cau.i o munc mai o!rivi! cu
condi.iile dumi!ale& Ser c $n.ele%i c nu am nimic cu8
dumnea!a ersonal&
,a $nceu!, cuvin!ele lui o #ocar e 2racy, aoi
s!rnir $n ea o mnie crescnd& 'esmond o !ra!a ca
e o i"%oni!, o leroas& 6N-am vrea s !e ierdem&
+#!i una din!re cele mai valoroase func.ionare ale
noas!re8, $i susese cndva&
- 3ai dore#!i ceva, domni#oar (hi!ney1
+ra o formul de dare afar&
2racy ar mai fi vru! s-i sun o sumedenie de
lucruri, dar $#i ddea seama c n-ar fi avu! nici un
ros!&
- Nu, cred c am sus !o! ce era de sus&
Se $n!oarse #i ie#i e u#a biroului cu obra)ii $n
flcri& *vea sen"a.ia c !o.i an%a)a.ii bncii se holbea" la ea& 3ae, secre!ara, nu ros!i
nici un cuvn!& Se
$n!orsese ocna#a& Se $ndre! sre ie#ire, cu caul
sus, dar cu moar!ea $n sufle!& 6Nu o! s-i las s m
calce $n icioare, se %ndi ea& Nu mi-a mai rmas
dec! mndria, dar e as!a n-o s mi-o ia nimeni8&
?mase $n!rea%a "i $n camera ei de ho!el, dobor!
sufle!e#!e& 5um u!use fi a!! de naiv $nc! s-#i
$nchiuie c o vor rimi cu bra.ele deschise1 'oar
devenise no!orie& 6+#!i e rima a%ina a "iarului
-hiladelhia 'aily News8, $i susese 5harles& 6+i bine,
la dracu cu -hiladelhia48, se $mbrb!a 2racy& 3ai
avea ea de re"olva! ni#!e !reburi e acolo, #i cnd o s
le !ermine, o s lece din -hiladelhia& O s se duc
la New Gor;, unde o s fie o siml anonim&
:o!rrea $i mai ddu u.in cura)&
$n acea sear, 2racy $#i oferi o mas la 5afe ?oyal&
'u meschin $n!lnire de diminea. cu 5larence
'esmond, sim.ea nevoia unei a!mosfere cu lumini
$nvlui!oare, cu un decor ele%an! #i cu o mu"ic reconfor!an!& $#i comand un 3ar!ini
cu vod; #i
cnd chelnerul $i aduse bu!ura, 2racy rivi $n )ur #i,
deoda!, sim.i c-i sare inima din loc& /n!r-o ni# de
cealal! ar!e a salonului se %seau 5harles #i so.ia
lui& Nu o v"user $nc& -rimul ei imuls a fos! s se
ridice #i s lece& Nu era re%!i! s dea ochi cu
5harles, nu $nc, n cnd nu avea s-#i un ianul
$n ac.iune&
- 'ori.i s mai comanda.i ceva1 o $n!reb chelnerul&
- O s&&& o s mai a#!e!, mul.umesc&
2rebuia s se ho!rasc dac s mai rmn sau
nu&
Se ui! din nou la 5harles, #i se e!recu un
fenomen uimi!or cu ea0 avea sen"a.ia c se ui!a la un
om cu !o!ul s!rin& 7edea un brba! de vrs! mi)locie,
chel, %lbe)i!, cu fa.a !ras, umerii adu#i #i o e<resie
de inefabil lic!iseal& +ra cu neu!in. de cre"u! c $#i ima%inase cndva c $l iube#!e
e omul s!a, c se
culcase cu el, c visase s-#i e!reac !o! res!ul vie.ii
al!uri de el& 2racy $#i mu! rivirea la so.ia lui& *vea
aceea#i e<resie lic!isi! ca #i 5harles& 'deau imresia a doi oameni rin#i en!ru
e!erni!a!e $n!r-o
curs, $n%he.a.i $n !im& -ur #i simlu #edeau acolo,
fr s schimbe un cuvn! $n!re ei& 2racy u!ea
$n!re"ri nesfr#i!ul #ir de ani lic!ico#i care se a#!erneau $n fa.a lor& =r dra%os!e& =r
bucurie& 6*s!a e
edeasa lui 5harles8, $#i suse ea #i sim.i un subi!
val de u#urare, o eliberare din rofundele, $n!unecoasele c!u#e emo.ionale $n care
fusese $nln.ui!&
2racy $i fcu semn chelnerului #i $i suse0
- *cum sn! %a!a s comand&
Se !erminase& 2recu!ul era $n sfr#i! $n%roa!&
*bia cnd se $n!oarse $n camera ei de ho!el $#i
aduse 2racy amin!e c banca $i da!ora bani, anume
ar!ea ei din fondul an%a)a.ilor& Se a#e" #i calcul suma, re.inu! de-a lun%ul anilor0
1&NJK de dolari #i
#ai"eci #i cinci de cen.i&
?edac! o scrisoare c!re 5larence 'esmond, #i
dou "ile mai !r"iu rimi un rsuns de la 3ae0
6'ra% domni#oar (hi!ney,
5a rsuns la solici!area dumneavoas!r,
domnul 'esmond mi-a ceru! s v
informe" c da!ori! oli!icii de morali!a!e
care se alic $n lanul financiar al
an%a)a.ilor, ar!ea care v revenea
dumneavoas!r a fos! vrsa! $n fondul
%eneral& 2o!oda!, .ine s v asi%ure c nu
v oar! nici un fel de ic ersonal&
* dumneavoas!r,
3ae 2ren!on
Secre!ara a 7icere#edin!elui8&
,ui 2racy nu-i venea a crede& -ur #i simlu $i
furaser banii, ba $nc sub re!e<!ul de a ro!e)a
morali!a!ea bncii& +ra scandali"a!& 6N-am s-i las eu
s m fure, se )ura ea& Nimeni n-o s m mai fraiereasc vreoda!4]
2racy s!!ea $n fa.a familiarei in!rri a bncii
6-hiladelhia 2rus! and =ideli!y8& -ur!a o eruc lun%, nea%r, era s!riden! farda! #i
avea o cica!rice
ro#ie e brbie& 'ac lucrurile n-or s ias bine, !oa!
lumea o s-#i amin!easc de cica!rice& $n ciuda
de%hi"rii, 2racy se sim.ea de"%oli!, en!ru c lucrase !im de cinci ani $n banca as!a #i
!oa! lumea
o cuno#!ea& 2rebuia s aib mare %ri) s nu se dea
de %ol&
Scoase doul unei s!iclu.e din o#e!, #i-l vr $n!r-un an!of, #i in!r #chio!nd $n
banc& +ra mare a%lomera.ie, en!ru c 2racy alesese cu %ri) ora de vrf&
Se $ndre! #chio!nd sre unul din %hi#ee, #i
brba!ul dindr!ul s!iclei care !ocmai !erminase o
convorbire !elefonic $i suse0
-'a1
+ra Jon 5rei%h!on, fana!icul bncii& $i ura e evrei,
e ne%ri, e or!oricani, dar nu neara! $n ordinea
as!a& -en!ru 2racy, fusese un elemen! iri!an! $n !o.i anii
c! lucrase acolo& *cum, fa.a lui nu !rda nici un semn
de recunoa#!ere&
- Cuenos dbas, secor& *# vrea s deschid un con!
la banca, ahora, suse 2racy&
7orbea cu accen! me<ican, accen!ul e care-l au"ise la -auli!a, !ovar#a ei de celul
$n lunile de
$nchisoare&
-e fa.a lui 5rei%h!on aru o e<resie de disre.&
- Numele1
- ?i!a Don"ales&
- i ce sum vre.i s deune.i $n con!1
- Bece dolari&
- -rin cec sau $n numerar1 o $n!reb 5rei%h!on, cu
o voce care era mai curnd un sfori! de disre.&
- $n numerar&
Scoase cu %ri) din %ean! o bancno! mo!o!oli!,
aroae ru!, de "ece dolari #i i-o $n!inse& 5rei%h!on
$i $minse un formular alb&
- 5omle!a.i-l&
2racy nu avea nici o in!en.ie s scrie ceva cu
cali%rafia ei& Se $ncrun!0
- $mi are ru, senor& 3i-am lovi! mi mano - mna
- $n!r-un acciden!& N-a.i vrea s-l comle!a.i dumneavoas!r $n locul meu, si se uede4
5ri%h!on sfori0 62r!urile as!ea analfabe!e48
- ?i!a Don"ales a.i sus1
- Si&
- *dresa1
$i ddu adresa #i& numrul de !elefon ale ho!elului&
- Numele de fa! al mamei1
- Don"ales& 3ama mea s-a mri!a! cu unchiul ei&
- 'a!a dumneavoas!r de na#!ere1
- 'ou"eci decembrie 1ZKS&
- ,ocul de na#!ere1
- 5iudad de 3W<ico&
- 3W<ico 5i!y& Semna.i aici&
- 7a !rebui s semne" cu mna s!n%, suse
2racy&
,u un !oc #i m"%li s!n%aci o semn!ur ili"ibil&
John 5rei%h!on $i comle! o fi# de deunere&
-H O s v dau un carne! de cecuri rovi"oriu&
5ecurile !iri!e v vor fi !rimise rin o#! es!e vreo
!rei-a!ru s!mni&
- Cueno& 3uchas %racias, secor&
-'a&
O rivi ie#ind din banc& 6,eada i swna!a4]
+<is!a numeroase ci ile%ale de a u!ea !runde
$n!r-un comu!er, #i 2racy era e<er! $n aceas! rivin.& *)u!ase la mon!area
sis!emului de securi!a!e
a comu!erelor la banca 6-hiladelhia 2rus! and =ideli!y8, #i acum era e cale s-l
de)oace&
-rimul ei as a fos! s %seasc un ma%a"in de comu!ere de unde s oa! folosi un
!erminal e
care s-l $nre%is!re"e $n comu!erul bncii& 3a%a"inul,
afla! la c!eva s!r"i der!are de banc, era aroae
%ol&
9n vn"!or a!en! se aroie de 2racyI
- 7 o! a)u!a cu ceva, domni#oar1
- +so si Eue no, secor& 7reau numai s m ui!&
7n"!orul "ri un u#!i care )uca un )oc la un
comu!er&
- Scu"a.i-m, v ro%, suse $ndre!ndu-se %rbi!
sre u#!i&
2racy se a#e" la comu!erul de mas din fa.a ei,
care era conec!a! la un !elefon& * !runde $n sis!em
nu era mare lucru, dar a!!a !im c! nu de.inea codul
de acces, era obs!ruc.iona!, ori codul se schimba
"ilnic& 2racy ar!iciase la #edin.a la care se ho!rse
codul ori%inal de au!ori"a.ie&
- 2rebuie s-l schimbm $n!runa, rousese
5larence 'esrnond, as!fel $nc! nimeni s nu ne
$ncalceI !o!u#i !rebuie s fie des!ul de simlu $nc! cei
au!ori"a.i s-l oa! folosi&
-n la urm c"user de acord s foloseasc dre! cod cele a!ru ano!imuri #i
da!a curen! a "ilei&
2racy deschise !erminalul #i form codul bncii
6-hiladelhia 2rus! and =ideli!y8& *u"i un .iui! s!riden!
#i a#e" rece!orul !elefonului e modulul !erminal& H
-e micul ecran aru0 5O'9, '93N+*7O*S2?A '+ *92O?>B*@>+, 7 ?OD&
*"i era $n "ece&
2O*3N* 10, b!u 2racy&
5O' >N5O?+52&
+cranul comu!erului se albi&
6Oare schimbaser codul18 se $n!reb 2racy& 5u
col.ul ochiului $l v"u e vn"!or $ndre!ndu-se din
nou sre ea& Se mu! la un al! comu!er, $i arunc o
rivire indiferen!, aoi o orni a%ale rin!re mese&
7n"!orul se ori& 6*s!a nu cumr8, $#i suse& i se
%rbi $n $n!minarea unei erechi cu asec! roser,
care !ocmai in!rase e u#& 2racy se re$n!oarse la
rimul comu!er de mas&
Se s!rdui s !rund $n %ndirea lui 5larence
'esrnond& +ra un om al ru!inei #i 2racy avu convin%erea c nu schimbase rea mul!
codul& -robabil c s!rase >deea ini.ial a ano!imului #i a da!elor,
dar ce s fi schimba! oare1 *r fi fos! rea comlica!
s rs!oarne !oa!e numerele, a#a $nc! robabil ro!ise
doar ano!imurile&
$ncerc din nou&
5O'9, '93N+*7O*S2?A '+ *92O?>B*@>+, 7 ?OD&
>*?N* 10&
5O' >N5O?+52&
+cranul se albi din nou&
6N-o s func.ione"e, se %ndi 2racy, cu diserare&
3ai $ncerc o sin%ur da!8&
5O'9, '93N+*7O*S2?A '+ *92O?>B*@>+, 7 ?OD&
-?>3*7*?* 10&
+cranul se albi din nou o cli, aoi aru
mesa)ul0 7* ?OD 5ON2>N9*@>&
*#adar, schimbase ano!imurile& 2racy b!u cu
ree"iciune0 2?*NB*5@>> =>N*N5>*?+ >N2+?N+&
>ns!an!aneu, e ecran aru !o! meniul bncii,
adic !oa!e ca!e%oriile de !ran"ac.ii la diso"i.ia
ublicului&
'O?>@> S =*5+@>0
* 'euneri de bani&
C 2ransferuri in!erbancare de bani&
5 ?e!ra%eri de bani din con!ul de economii&
' 2ransferuri de bani $n al!e domenii&
+ ?e!ra%eri de bani din con!ul de cecuri&
7 ?OD /N?+D>S2?*@> O-@>9N+* '93N+*7O*S2?A&
2racy alese unc!ul C& +cranul se albi aoi aru
un nou meniu0
S93* 5+ 9?3+*BA * => 2?*NS=+?*2A1
9N'+1
'+ 9N'+1
2racy b!u0 '>N =ON'9, D+N+?*, '+ ?+B+?7A 5A2?+ ?>2* DONB*,+S&
5nd a)unse la sum, 2racy #ovi o cli&
65e isi!48 se %ndi ea& 'in momen! ce ob.inuse
accesul la comu!er, nu e<is!a nici o limi! la suma e care aces! serviabil ins!rumen! era
%a!a s i-o ofere&
*r fi u!u! e<!ra%e milioane& 'ar ea nu era o hoa.&
2o! ce urmrea era s-#i recuere"e banii care i se
cuveneau&
'ac!ilo%rafiW0 1&NJK,YK dolari #i adu% numrul
de con! al ?i!ei Don"ales&
+cranul anun.&
2?*NB*5@>* +=+529*2A& 3*> 'O?>@> *,2+
2?*NB*5@>>1
N9&
O-+?*@>* /N5:+>*2A& 39,@93>3&
Canii aveau s fie !ransfera.i au!oma!, e calea
fi#elor, 5asei de 5learin% in!erbancar care urmrea !raiec!oria celor 220 miliarde de
dolari !ransfera.i "ilnic
de la o banc la al!a&
7n"!orul se aroia din nou, $ncrun!ndu-se&
2racy as iu!e e un bu!on #i ecranul se albi&
- 7 in!eresea" s cumra.i aces! aara!,
domni#oar1
- Nu, %racias, se scu" 2racy& Nu m rice la
comu!erele as!ea&
2elefon la banc de la un !elefon ublic #i ceru
s vorbeasc cu casierul #ef&
- :ola& *ici e ?i!a Don"ales& *# vrea s mi se
!ransfere con!ul meu la sucursala cea mai imor!an! a :anover Can; din New Gor;, or
favor&
- Numrul dumneavoas!r de con!, domni#oar Don"ales1
2racy i-l ddu&
O or mai !r"iu, 2racy $#i lichida camera de la
:il!on #i leca sre New Gor;&
* doua "i diminea.a, cnd =irs! :anover Can; din
New Gor; $#i deschise or.ile, la ora 10, ?i!a Don"ales
se #i afla acolo ca s-#i re!ra% banii din con!&
- 5! e1 $n!reb&ea&
5asierul con!rol0
- O mie !rei su!e o!"eci #i cinci de dolari #i
#ai"eci #i cinci de cen.i&
- Si& + corec!&
- 'ori.i cecuri bancare en!ru aceas! sum,
domni#oar Don"ales1
& - No, %racias, rsunse 2racy& Nu am $ncredere $n
bnci& -refer s iau numerar&
,a eliberare, 2racy rimise suma s!andard de
dou su!e de dolari de la $nchisoarea de s!a!, lus mica sum e care o c#!i%ase ca
$n%ri)i!oare a lui *my, dar chiar adu%nd aces!or bani suma e care o recuerase din
fondul bancar, !o! nu se u!ea bucura
de securi!a!e financiar& +ra s!ric! necesar s-#i
%seasc o slu)b, c! mai curnd osibil&
Se mu! $n!r-un ho!el ief!in de e ,e<in%!on *venue #i $nceu s !rimi!, cereri de
serviciu la
bncile din New Gor;, solici!nd o slu)b de secialis!
$n comu!ere& 'ar curnd descoeri c comu!erul
devenise brusc >namicul ei& 7ia.a ei $nce!ase s mai
fie in!im& 5omu!erele bncilor de.ineau oves!ea ei
#i erau %a!a s-o sun oricui asa e bu!onul
o!rivi!& i din clia cnd se afla de ca"ierul de infrac!oare, cererile $i erau au!oma!
resinse&
6?efu" s cred c oricare al! banc !e-ar an%a)a8,
$i susese 5larence 'esmond #i avusese erfec! dre!a!e&
2racy con!inua s !rimi! cereri de serviciu la comaniile de asi%urare #i la numeroase
al!e $n!rerinderi
cu ac!ivi!a!e comu!eri"a!& 'ar rsunsurile erau
mereu acelea#i0 ne%a!ive&
6=oar!e bine, $#i suse 2racy, o! s lucre" #i $n al! domeniu8& 5umr un e<emlar
din 6New Gor;
2imes8 #i $nceu s cerce!e"e ofer!ele de serviciu&
Dsi o ofer! en!ru o munc de secre!ar la o
firm de e<or!&
$n momen!ul cnd #i e u#a, direc!orul e<clam0
- :ei, !e-am v"u! la !elevi"or& *i salva! un coil e
cnd erai la $nchisoare, nu1
2racy se rsuci e clcie #i lec $n fu%&
* doua "i a fos! an%a)a! ca vn"!oare la dear!amen!ul de coii de la 6Sa;s8 e
=if!h *venue&
Salariul era mul! mai mic dec! cel cu care fusese&
obi#nui!, dar suficien! ca s se oa! $n!re.ine&
/n cea de-a doua "i de lucru, o clien! is!eric o
recunoscu #i-l inform e #eful de raion c refu" s
fie servi! de o uci%a# care $necase un coil& ,ui
2racy nu i se oferi osibili!a!ea de a da e<lica.ii& * fos! concedia! e loc& 2ria cu
imresia c brba.ii
asura crora se r"bunase avuseser n la urm ul!imul cuvn!& O !ransformaser
$n!r-o criminal
ublic, o roscris& Nedre!a!ea a ceea ce se
$n!mla $i rodea sufle!ul& Nu mai #!ia cum o s-#i
oa! c#!i%a e<is!en.a #i en!ru rima da! $n via.a ei
$nceu s sim! %hearele diserrii& /n!r-o sear, cnd
$#i sco!oci or!moneul ca s vad c.i bani i-au mai
rmas, ddu $n!r-un col.i#or es!e buc.ica de hr!ie
e care i-o s!recurase Ce!!y =ranciscus la $nchisoare0
5onrad 3or%an, bi)u!ier, =if!h *venue YT0, New Gor;&
6+ $n comisia de reformare a infrac!orilor& i $i
lace s dea o mn de a)u!or celor ie#i.i din
$nchisoare8, $i susese Ce!!y =ranciscus&
65onrad 3or%an e! 5o, bi)u!ieri8 avea sediul $n!r-un
edificiu ele%an!, cu un or!ar $n livrea la u# #i un
a"nic $nun!ru& -rvlia $n sine era des!ul de
mic, dar rafina!, iar bi)u!eriile erau suerbe #i
scume&
2racy $i suse rece.ionerei0
- 7 ro%, a# dori s-l vd e domnul 3or%an&
- 7-a fi<a! o or1
- Nu& O cuno#!in. comun mi-a da! ideea de -l
vi"i!a&
- Numele dumneavoas!r1
- 2racy (hi!ney&
- O cli, v ro%&
?ece.ionera ridic rece!orul unui in!erfon #i
murmur ceva ce 2racy nu u!u au"i& *oi o inform0
- 3omen!an, domnul 3or%an e ocua!& 7 $n!reab dac a.i u!ea, reveni la ora #ase
seara&
- Cine, v mul.umesc&
>e#i din rvlie #i rmase e !ro!uar, neho!r!&
7enirea l-New Gor; fusese o %re#eal& -robabil c nici 5onrad 3or%an nu u!ea face
nimic en!ru ea& i
de ce ar face1 +ra o s!rin en!ru el& 6O s-mi .in o
redic #i o s-mi dea o oman, $#i suse !racy&
N-am nevoie nici de una, nici de cealal!& Nici din
ar!ea lui, nici din ar!ea nimnui& Sn! o suravie.ui!oare& /n!r-un fel sau al!ul, am s
m descurc& ,a
dracu cu 5onrad 3or%an& Nu m mai $n!orc s-l vd48
2racy hoinri e s!r"i, fr nici o .in!, !recnd e
ln% avn!a!ele vi!rine de e =if!h *venue, e
ln% imobilele "i!e de e -ar; *venue, e ln%
rvliile a%lomera!e de e ,e<in%!on #i 2hird
*venue& 7a%abonda dis!ra! e s!r"ile New Gor;ului,
fr s vad nimic, amarnic frus!ra!&
,a ora Y se %si din nou e =if!h *venue, $n fa.a
lui &5onrad 3or%an e! 5o&, bi)u!ieri8& -or!arul lecase
#i u#a era $ncuia!& 2racy b!u $n u# cu un %es! de
sfidare, aoi se $n!oarse s lece dar, sre surri"a ei, u#a se deschise e da!&
9n brba! cu o $nf.i#are de mo#ulic s!!ea $n
ra%, ui!ndu-se la ea& +ra chel, cu ni#!e smocuri de
r crun! deasura urechilor, #i avea o fa. durdulie,
)ovial #i ochi alba#!ri care clieau des& *r!a ca un
%nom ha"liu&
- -robabil c sn!e.i domni#oara (hi!ney1
- 'a&&&
- +u sn! 5onrad 3or%an& Nu vre.i s of!i.i $nun!ru1
2racy in!r $n rvlia us!ie&
- 7-am a#!e!a!, urm 5onrad 3or%an& S in!rm
$n biroul meu unde u!em s!a de vorb&
O conduse sre o u# $nchis, e care o descuie
cu o cheie& Ciroul era ele%an! mobila! #i ar!a mai
curnd ca o camer de locui! dec! ca un loc de
afaceri, neavnd nici o mas de lucru #i doar canaele, fo!olii #i msu.e lasa!e cu %us!&
-ere.ii erau
acoeri.i cu !ablouri ar.innd vechilor mae#!ri&
- 5e a.i dori s be.i1 o $n!reb 5onrad 3or%an&
(his;y, coniac, sau oa!e un #erry1
- Nu, nimic, v mul.umesc&
2racy se sim.i brusc curins de nervo"i!a!e&
?enun.ase la ideea c omul s!a ar fi u!u! s-o a)u!e,
!o!u#i, $n acela#i !im, sera din !oa! >nima c o va
face&
- 'omnule 3or%an, Ce!!y =ranciscus mi-a su%era!
s v vi"i!e"& 3i-a sus c $i a)u!a.i e oamenii care
au fos! $n&&& care au avu! neca"uri&
Nu u!ea ros!i cuvn!ul 6$nchisoare8&
5onrad 3or%an $#i $mreun almele #i 2racy observ c avea un%hii $n%ri)i!e, mini
cura!e&
- Srmana Ce!!y& 5e om dr%u.4 * avu! mare
%hinion, #!i.i&
- Dhinion1
- 'a& * fos! rins&
- Nu&&& nu $n.ele%&
- + foar!e simlu, domni#oar (hi!ney& Ce!!y lucra
en!ru mine& *vea sa!ele ro!e)a!& 'ar, $n!r-o bun "i, srcu.a s-a $ndr%os!i! de un
#ofer din New Orleans,
#i a $nceu! s lucre"e e con! roriu& i, m ro%&&&
au rins-o&
2racy era nedumeri!&
- ,ucra en!ru dumneavoas!r ca vn"!oare $n
rvlie1
5onrad 3or%an se ls e se!ea"a fo!oliului #i
rse $n hoho!e n cnd ochii i se umlur de lacrimi&
- Nu, dra%a mea, rsunse, #!er%ndu-#i ochii& +
clar c Ce!!y nu .i-a sus nimic& Se ls din nou e
se!ea" #i $#i $mreun de%e!ele& 7e"i, domni#oar
(hi!ney, eu mai am o mic afacere la!eral, foar!e
rofi!abil, #i $mi face mare lcere s $mar!
rofi!urile cu cole%ii mei& *m avu! mare succes cnd
am folosi! oameni ca dumnea!a care, scu"-m, !e ro%, au e<ecu!a!e condamnare&
2racy $i s!udie fa.a, mai nedumeri! ca oricnd&
- 7e"i, eu m aflu $n!r-o si!ua.ie foar!e favori"a!&
*m o clien!el e<!rem de bo%a!& i clien!ele mele se $mrie!enesc cu mine& $mi fac
confiden.e& $#i ciocni
u#or buricele de%e!elor& !iu cnd clien!ele mele leac $n!r-o cl!orie& i $n vremurile
noas!re nesi%ure
foar!e u.ine ersoane $#i iau cu ele bi)u!eriile, care,
de obicei, rmn $ncuia!e acas& +u le recomand clien!elor mele msurile de securi!a!e
en!ru a-#i ro!e)a
valorile& i #!iu e<ac! ce bi)u!erii au en!ru c le-au
cumra! de la mine& +le&&&
2racy se ridic $n icioare&
- 7 mul.umesc en!ru !imul e care mi l-a.i
acorda!, domnule 3or%an&
- 'oar n-ai de %nd s leci1
- 'ac vorbi.i desre ceea ce cred eu c vorbi.i&&&
- 'a, desre as!a vorbesc&
2racy $#i sim.ea obra)ii ar"nd ca ara focului&
- +u nu sn! o hoa.& *m veni! aici s cau! o
slu)b&
- i eu $.i ofer una, dra%a mea& O s-.i ia Y ore sau
dou din !imul dumi!ale, iar eu $.i romi! dou"eci #i cinci de mii de dolari& Bmbi
#!ren%re#!e0 Scu!i.i de
imo"i!e, binen.eles&
2racy se s!rduia din %reu s-#i $nfrne"e minla&
- Nu m in!eresea" ofer!a dumneavoas!r& Sn!e.i
bun s-mi da.i drumul s lec1
- Si%ur c da, dac as!a dore#!i& Se ridic $n
icioare #i o conduse la u#& 2rebuie s $n.ele%i,
domni#oar (hi!ney, c dac ar e<is!a cel mai mic
ericol ca cineva s fie rins, nu m-a# ames!eca $n
a#a ceva& +u !rebuie s-mi "esc reu!a.ia&
- 7 romi! c n-am s sun nimnui nici un cuvn!, ros!i 2racy cu rceal&
3or%an rn)i0
- Nici n-ai avea ce s sui, dra%a mea& 5ine !e-ar
crede1 +u sn! 5onrad 3or%an&
5nd a)unser la u#a din fa. a ma%a"inului, 3or%an s!rui0
- O s-mi dai de ves!e dac !e r"%nde#!i, nu-i a#a1 Ora cea mai o!rivi! ca s-mi
!elefone"i e du
#ase seara& *#!e! s m chemi&
- Nu a#!e!a.i, rsunse 2racy scur!, #ind $n
seara care se lsa&
5nd a)unse $n camera ei de ho!el, !o! mai !remura&
$#i comand $n camer o cafea #i un sandvi#& Nu
avea chef s vad e nimeni& $n!lnirea cu 5onrad
3or%an o murdrise arc& O confundase cu infrac!oarele acelea amr!e, deru!a!e,
$nfrn!e, de care
fusese $ncon)ura! la -eni!enciarul en!ru =emei din
,ouisiana de Sud& 'ar ea nu era una din!re aces!ea&
+a era 2racy (hi!ney, secialis!a $n comu!ere, o ce!.ean cumsecade, care se suunea
le%ilor&
6i e care nimeni nu voia s o an%a)e"e8&
2racy rmase !rea" !oa! noa!ea, %ndindu-se la
vii!or& Nu avea slu)b #i nu-i mai rmseser dec!
foar!e u.ini bani& *)unse la dou ho!rri& * doua "i
diminea.a avea s se mu!!e $n!r-un loc mai ief!in, #i va
!rebui s-#i %seasc o slu)b& Orice fel de slu)b&
,ocul mai ief!in se nimeri a fi o camer mohor!,
la e!a)ul a!ru, fr lif!, $n ar!ea de es! a ora#ului& 'in
camera ei, rin ere.ii sub.iri ca hr!ia, 2racy $#i au"ea
vecinii .ind unii la al.ii $n limbi s!rine& 7i!rinele #i
u#ile rvlioarelor care se $n#irau la ar!er erau bine
"breli!e #i fereca!e #i 2racy $n.ele%ea de ce& 5ar!ierul
era oula! de be.ivi, ros!i!ua!e #i hoa.e&
5nd se duse s-#i fac cumr!urile la ia., fu
acos!a! de !rei ori0 de dou ori de brba.i #i o da! de o femeie&
6O s suor!& Nu rmn eu mul! vreme aici8, se
$mbrb!a sin%ur& Se re"en! la o mic a%en.ie de bra.e de munc, afla! $n
vecin!a!ea blocului $n care locuia& +ra condus de o doamn 3urhy, o cucoan
masiv, cu $nf.i#are de ma!roan& ,s din mn hr!ia cu da!ele
lui 2racy #i o rivi cu curio"i!a!e&
- Nu #!iu ce nevoie ai de mine& 5red c e<is! cel
u.in o du"in de socie!.i care #i-ar da #i ochii din
ca ca s un mna e cineva ca dumnea!a&
2racy resir adnc& &
- *m o roblem, rsunse&
$i e<lic !o!ul doamnei 3urhy, care o ascul!a
lini#!i! #i care, du ce 2racy !ermina, $i suse direc!0
- Scoa!e-.i din ca c ai s %se#!i o slu)b le%a!
de comu!ere&
- 'ar a.i sus&&&
- Socie!.ile sn! foar!e sensibile la infrac.iunile
care se o! $n!mla la comu!ere& N-or s an%a)e"e
nicioda! e cineva cu ca"ier&
- 'ar am nevoie de o slu)b& +u&&&
- 3ai sn! #i al!e feluri de slu)be& 2e-ai %ndi!
vreoda! s lucre"i ca vn"!oare1
2racy $#i amin!i de e<erien.a din ma%a"inul
universal& N-ar mai fi rbda! s !reac rin a#a ceva&
$n!reb0
- i al!ceva nu mai e<is!1
=emeia e"i!& =r $ndoial, 2racy (hi!ney avea o
calificare rea $nal! en!ru slu)ba e care se %ndea
s i-o ofere0
- 9i!e ce-i, nu-i $n domeniul dumi!ale, dar e<is! un
os! vacan! de chelneri. la Jac;son :ole& + un mic
res!auran! unde se vnd hambur%eri, $n ar!ea de es!
a ora#ului&
- 9n os! de chelneri.1
- 'a& 'ac-l vrei& +u nu-.i iau nici un comision& *m
au"i! din $n!mlare de el&
2racy de"b!u roblema $n %nd& ,a universi!a!e,
servise e la mesele can!inei& i o amu"ase& *cum
era o ches!iune de suravie.uire&
- *m s $ncerc, rsunse&
Jac;son :ole era un adevra! balamuc, $n.esa! de
mu#!erii "%omo!o#i #i nerbd!ori, #i de buc!ari
hr.ui.i, nervo#i, care r)eau !oa! "iua& 3ncarea era
%us!oas, re.urile modera!e, a#a $nc! localul era !o!
!imul !icsi!& 5helneri.ele lucrau $n!r-un ri!m nebunesc,
fr o cli de r%a", #i la sfr#i!ul rimei "ile de
munc, 2racy se sim.i eui"a!& 'ar c#!i%a bani&
$n cea de-a doua "i, la rn", $n !im ce servea la o
mas de vn"!ori de rvlie, unul din!re ei $#i vr mna sub fus!a ei, #i 2racy sc
un cas!ron cu chili
dre! $n caul lui& *ces!a a fos! sfr#i!ul slu)bei&
Se $n!oarse la doamna 3urhy #i-i oves!i ce se
$n!mlase&
- S-ar u!ea s am o ves!e bun, o anun. aceas!a& ,a 6(ellin%!on *rms8 au nevoie de
o a)u!oare de
adminis!ra!oare& 2e !rimi! acolo&
6(ellin%!on *rms8 era un ho!el mic, ele%an!, $n
-ar; *venue, unde !r%eau oameni bo%a.i #i reu!a.i&
2racy fu suus la un mic in!ero%a!oriu de c!re adminis!ra!oare, #i aoi an%a)a!&
3unca nu era %rea,
oamenii de serviciu erau sima!ici, orele re"onabile&
O s!mn du ce $nceuse slu)ba, 2racy fu convoca! $n biroul adminis!ra!oarei&
Se afla de fa. #i
direc!orul ad)unc! al ho!elului&
- *i con!rola! a"i aar!amen!ul o! su!e dou"eci #i #a!e1 o $n!reb adminis!ra!oarea&
*ar!amen!ul era ocua! de )ennifer 3arlowe, o
ac!ri. din :ollywood&
O ar!e din munca lui 2racy cons!a $n con!rolarea
fiecrui aar!amen!, en!ru a cons!a!a dac femeile
de serviciu $#i fcuser con#!iincios munca&
- 'a, si%ur&
- ,a ce or1
- -e la dou& + ceva $n nere%ul1
$i rsunse direc!orul ad)unc!0
- 'omni#oara 3arlowe s-a $n!ors $n camer la ora
!rei #i a descoeri! lisa unui valoros inel cu
diaman!e&
2racy sim.i c se $ncordea" !oa!&
- *i in!ra! $n dormi!orul ei, 2racy1
- 'a& *m con!rola! !oa!e camerele&
- 5nd ai fos! $n dormi!orul ei, ai "ri! vreo bi)u!erie e mas1
- Nu&&& nu cred&
- Nu cre"i1 Nu e#!i si%ur1 $n!reb direc!orul ad)unc!&
- Nu m-am ui!a! du bi)u!erii& 3 ui!am la a#!ernu!uri #i la rosoae&
- 'omni#oara 3arlowe sus.ine ca a!unci cnd a
leca! din aar!amen!, inelul se afla e msu.a de
!oale!&
- Nu #!iu nimic&
- Nimeni nu a mai avu! acces $n camer& =emeile
de serviciu resec!ive lucrea" la noi de ani de "ile&
- +u nu l-am lua!&
- 7a !rebui s chemm oli.ia s anche!e"e, of! direc!orul ad)unc!&
- 2rebuie s fie vorba de al!cineva, s!ri% 2racy&
Sau oa!e c domni#oara 3arlowe a us inelul $n al! ar!e&
- 5u ca"ierul dumi!ale&&& suse direc!orul ad)unc!&
i ia!, iar lucrurile e !ae!& 65u ca"ierul dumi!ale&&&8
- 7a !rebui s-.i cer s a#!e.i $n biroul secial
n cnd sose#!e oli.ia&
2racy sim.i sn%ele urcndu-i-se $n obra)i&&
- 'a, domnule&
* fos! $nso.i! la biroul secial de unul din!re %ardienii de securi!a!e, #i a avu!
sen"a.ia c e !rimis din
nou la $nchisoare& 5i!ise desre fo#!i condamna.i
hi!ui.i en!ru c aveau ca"ier, dar nu-i !recuse
vreoda! rin min!e c asemenea lucru i s-ar u!ea
$n!mla #i ei& $i useser un&s!i%ma! #i se a#!e!au s
ara!e c-l meri!a& 65 l-am c#!i%a!8, se %ndi 2racy, cu
amrciune&
O )um!a!e de or mai !r"iu, direc!orul ad)unc!
in!r "mbi!or $n birou, sunndu-i0
- 'omni#oara 3arlowe #i-a %si! inelul& $n!r-adevr,
$l usese $n al! ar!e& * fos! o mic eroare&
-- 3inuna!4 e<clam 2racy&
>e#i din ho!el #i se duse direc! la 65onrad 3or%an e! 5o, bi)u!ieri8&
- + ridicol de simlu, $i ree! 5onrad 3or%an, O clien! de-a mea, ,ois Cellamy, a
leca! $n!r-o cl!orie $n +uroa& ,ocuin.a ei se afl e Sea 5liff, $n
,on% fsland& Smb!a #i duminica servi!orii sn! liberi,
a#a $nc! nu-i nimeni $n cas& 'in a!ru $n a!ru ore $#i
face runda o a!rul ar!icular& -o.i in!ra #i ie#i din cas doar $n c!eva minu!e&
edeau amndoi $n biroul lui 5onrad 3or%an&
- 5unosc sis!emul de alarm #i de.in combina.ia &
seifului& 2o! ce ai de fcu!, dra%a mea, es!e s in!ri $n
cas, s iei bi)u!eriile #i s leci& Ci)u!eriile mi ie aduci
mie, sco! ie!rele din mon!ur, le !ai e cele mai mari
#i le revnd&
- 'ac-i a!! de simlu, de ce nu faci dumnea!a
!reaba18$l $n!reb 2racy, fr ocoli#&
Ochii alba#!ri cliir&
- -en!ru c eu o s fiu leca! din ora#, cu !reburi&
Ori de c!e ori se e!rece vreun mic 6inciden!8 de felul
s!a, eu sn! leca! din ora#, cu !reburi&
-$n.ele%&
- 'ac ai scruule $n ce rive#!e )efuirea doamnei
Cellamy, !e asi%ur c sn! inu!ile& + o femeie oribil,
care are case e !o! %lobul, line de avu.ii& i aoi,
bi)u!eriile sn! asi%ura!e la o valoare dubl& =ire#!e, eu
am fcu! evalurile&
2racy se ui! la 5onrad 3or%an #i se %ndea0
6-robabil c am $nnebuni!& S!au aici #i un la cale,
lini#!i!, $mreun cu omul s!a, un fur! de bi)u!erii8&
- Nu vreau s m $n!orc la $nchisoare, domnule 3or%an&
- Nici un ericol& Nici unu4 din oamenii mei nu a
fos! rins vreoda!& Nu, a!!a !im c! a lucra! en!ru mine& +i bine&&& ce ai de sus1
- *.i vorbi! de dou"eci #i cinci de mii de dolari1
- Cani e#in la livrare&
+ra o avere, suficien! s !riasc n cnd va
decide ce s fac cu via.a ei& Se %ndi la cmru.a meschin $n care locuia, la vecinii
%l%io#i, la clien!a
care s!ri%ase 6Nu vreau s m serveasc o criminal48, la direc!orul ad)unc! care
susese0 67a !rebui s chemm oli.ia s anche!e"e8&
i !o!u#i, $nc nu se u!ea ho!r s sun da&
- @i-a# su%era s-o faci smb!a as!a, seara, s!rui
5onrad 3or%an& Smb!a, servi!orii leac la rn"&
*m s-.i aran)e" un ermis de conducere #i o car!e
de credi! e un nume fals& *i s $nchirie"i o ma#in aici $n 3anha!!an #i ai s !e duci $n
,on% >sland, unde
ai s a)un%i la ora unsre"ece noa!ea, iei bi)u!eriile, !e $n!orci la New Gor; #i res!i!ui
ma#ina&&& #!ii s conduci, nu1
- 'a&
- +<celen!& ,a #a!e a!ru"eci #i cinci diminea.a e
un !ren care leac la S!& ,ouis& $.i re"erv un comar!imen!& Ne $n!lnim $n %ar la S!&
,ouis, $mi dai bi)u!eriile
#i eu $.i dau dou"eci #i cinci de b!rne&
2o!ul rea a!! de simlu&
*ces!a era momen!ul $n care u!ea sune nu, $n
care se u!ea ridica s lece& 6S lece, unde18
- *m nevoie de o eruc blond, ros!i 2racy, $nce!&
'u lecarea lui 2racy, 5onrad 3or%an rmase
$n biroul luiV $n $n!uneric, %ndindu-se la ea& 5e femeie
frumoas4 /n!r-adevr foar!e frumoas& -ca! de ea4
-oa!e c ar fi !rebui! s-o aver!i"e"e c nu cuno#!ea
Hchiar a!! de bine sis!emul de alarm din casa doamnei Cellamy&
'in cei o mie de dolari e care 5onrad 3or%an $i dduse $n avans, 2racy cumr dou
eruci - una
blond #i una nea%r, cu o mul!i!udine de codi.e
$mle!i!e& $#i mai cumr un cos!um - an!alon albas!ru $nchis, o saloe! nea%r, #i o
vali" imi!a.ie
Ducci, de la un vn"!or de s!rad, $n ,e<in%!on
*venue& -n aici !o!ul mersese bine& *#a cum $i
romisese 3or%an, rimise un lic care con.inea un
ermis de conducere e numele +:en Cranch, o dia%ram a sis!emului de alarm din
casa Cellamy, combina.ia seifului din dormi!or, #i un bile! de !ren n la S!& ,ouis, $n!r-
un comar!imen! re"erva!& 2racy $#i $mache! cele c!eva lucruri #i rsi camera
$nchiria!& 6Nicioda! n-am s mai locuiesc $n!r-un
asemenea loc8, $#i f%dui sin%ur& $nchirie o ma#in #i orni sre ,on% >sland& +ra $n
drum sre comi!erea
unei sar%eri&
2o! ce fcea avea ireali!a!ea unui vis #i se sim.ea
$n%ro"i!& 'ac or s-o rind1 5eea ce avea de fcu!
meri!a un asemenea risc1
6+ ridicol de simlu8, $i susese 5onrad 3or%an&
6'e bunseam, se %ndi 2racy,el nu s-ar b%a $n a#a ceva dac n-ar fi erfec! si%ur& $n
fond el !rebuie s-#i
aere reu!a.ia& 'ar #i eu am o reu!a.ie, o reu!a.ie
mn)i!& Ori de c!e ori va lisi o bi)u!erie, voi fi considera! vinova!, n cnd mi se
va dovedi
nevinov.ia8&
2racy #!ia ce face& $ncerca s se mon!e"e $n!r-o
s!are de furie, $ncerca s se cleasc sufle!e#!e
en!ru a svr#i o sar%ere& 'ar nu reu#ea& 5nd
a)unse la Sea 5liff, !remura !oa!& 'e dou ori fu e
unc!ul s ias cu ma#ina e #osea& 6-oa!e c o s
m ridice oli.ia en!ru conducere imruden!, $#i suse lin de seran., #i a!unci $i
o! dovedi domnului 3or%an c afacerea a ra!a!8&
'ar nu se vedea nici o ma#in de oli.ie& 6Cinen.eles, se %ndi 2racy de"%us!a!&
5nd ai nevoie de
ei, nu aar nicioda!8&
Se $ndre!a sre ,on% >sland Sound, urmnd ins!ruc.iunile lui 3or%an& 65asa e $n
drea!a aei& Se
nume#!e d2he +mberse& + o re#edin. veche, vic!orian& Nu oa!e s-.i scae8&
6' 'oamne s-mi scae8, se ru% 2racy&
'ar ia!-o, nlucindu-se $n $n!uneric, asemenea cas!elului unui ccun $n!r-un co#mar&
-rea rsi!& 65um $ndr"nesc servi!orii s-#i ia "ile libere #i
s-o lase abandona!1 se %ndi 2racy cu indi%nare& *r
!rebui da.i afar cu !o.ii48
-arc ma#ina $ndr!ul unei salcii %i%an!ice, de unde nu u!ea fi v"u!, s!inse
mo!orul #i ascul!a
b"i!ul noc!urn al %"elor& Nimic al!ceva nu #!irbea
lini#!ea& 5asa era re!ras fa. de #osea, #i la ceasul
s!a din noa!e circula.ia $nce!ase&
6-rorie!a!ea e ascuns $ndr!ul coacilor, dra%a mea, #i cei mai aroia.i vecini se
afl la su!e de me!ri
der!are, a#a $nc! nu !rebuie s !e !emi c ai s fii
v"u!& -a!rula de securi!a!e $#i face runda la "ece
seara #i e urm revine numai la dou noa!ea& ,a ora
aceea ai s fii de mul! leca!8&
2racy se ui! la ceas& +ra unsre"ece& -rima
a!rul lecase& *vea !rei ore $n fa., n la cel de-al doilea rond& Sau !rei secunde ca
s $n!oarc ma#ina,
s-o orneasc sre New Gor; #i s ui!e de !oa!
nebunia& 'ar s se $n!oarc la ce1 >ma%inile i se
erindau $n fa.a ochilor min.ii& 'irec!orul de la Sa;s0
6$mi are foar!e ru, domni#oar (hi!ney, dar clien.ilor
!rebuie s li se fac e lac&&&8
6Scoa!e-.i din ca c ai s %se#!i o slu)b le%a!
de comu!ere& N-or s an%a)e"e nicioda! e cineva
cu ca"ier8&
6'ou"eci #i cinci de mii de dolari scu!i.i de im-
o"i!e en!ru o or sau doua8&
6'ac ai scruule, afl c e o femeie oribil8&
65e m fac1 se %ndi 2racy& Nu sn! o hoa.& Nu
una veri!abil& Sn! o ama!oare !mi!, %a!a s fac o cri" de nervi& 'ac-a# avea
mcar o )um!a!e de creier, a# #!er%e-o de aici c! mai e !im& $nain!e ca a!rula s m
rind #i s se aud o rafal de
$mu#c!uri #i s-mi !ransor!e cadavrul ciurui! la
mor%& -o! s #i vd !i!lurile din "iar0 5?>3>N*,A -+?>59,O*SA 95>SA /n 2>3-9, 9N+>
/N5+?5A?> '+ J*= ?*2*2+&8
6i cine o s ln% la $nmormn!area mea1 +rnes!ine #i *my18 2racy se ui! la ceas&
6'umne"eule mare48 S!!use acolo, visn! cu ochii deschi#i !im de
dou"eci de minu!e& 6'ac am de %nd s-o fac,
!rebuie s m mi#c48 'ar nu se u!ea mi#ca& +ra
$ncremeni! de fric& 6Nu o! rmne aici e veci, $#i
suse sin%ur& 'e ce nu m duc s arunc o rivire
casei1 O siml rivire48
?esir adnc, #i cobor din ma#in& -ur!a salo-
e!a nea%r, %enunchii $i !remurau& Se aroie $nce!
de cas #i $#i ddu seama c era cufunda! $n $n!uneric&
6Nu ui!a s or.i mnu#i48
2racy vr mna $n bu"unar, scoase o ereche de mnu#i #i le !rase e mini& 6Oh,
'umne"eule, o fac,
se %ndi ea& 7d c mer% $nain!e8&
>nima $i b!ea cu a!!a u!ere, $nc! nu mai u!ea
au"i nici un al! "%omo!&
6*larma se %se#!e $n s!n%a u#ii de in!rare& Sn!
cinci bu!oane& 5nd e arins becule.ul ro#u, $nseamn
c alarma e ac!iva!& 5odul de s!in%ere es!e !rei-doi-
a!ru-unu-unu& 5nd becule.ul ro#u se s!in%e,
$nseamn c alarma e scoas din func.iune& *s!a es!e
cheia de la u#& 'u ce ai in!ra!, $ncuie u#a du
!ine& =olose#!e lan!erna as!a& Nu arinde nici o lam din cas, cci s-ar u!ea s !reac
vreo ma#in rin
aroiere& 'ormi!orul es!e la e!a), $n s!n%a, cu
vederea sre %olf& 7ei %si seiful $n sa!ele or!re!ului
lui ,ois Ceilamy& 9n seif foar!e simlu& ,a seif, folose#!i aceas! combina.ie8&
2racy rmase nemi#ca!, !remurnd, %a!a s-oV ia la fu% la cel mai mic "%omo!& 2cere
delin& $nce!,
$n!inse mna #i as e rnd bu!oanele de alarm du combina.ia #!iu!, ru%ndu-se
$n %nd s nu func.ione"e& Cecule.ulV ro#u se s!inse& 9rm!orul as avea s fie decisiv&
$#i aduse amin!e c ilo.ii de
avioane aveau o denumire en!ru aces! momen!0
unc!ul fr de $n!oarcere&
2racy rsuci cheia $n broasc #i u#a se deschise&
*#!e! un minu! $n!re% n ce #i $nun!ru& 5nd
rmase $n hol, ascul!nd, nendr"nind s se urneasc din loc, fiecare fibr din corul ei
vibra de $ncordare&
5asa era s!ni! de o !cere us!ie& Scoase lan!erna, o arinse, #i v"u scara& Se
$ndre! sre ea #i
$nceu s urce& *cum nu mai dorea dec! s !ermine
c! mai reede cu !o! ce avea de fcu! #i s fu% de
acolo&
:olul de la e!a) ar!a sec!ral $n lumina lan!ernei #i
ra"a ei !remur!oare fcea ere.ii s ar c ulsea", $nain!e #i $ndr!& 2racy se ui!
$n fiecare
camer e ln% care !recea& 2oa!e erau us!ii&
'ormi!orul se afla la ca!ul holului, #i ddea sre
%olf, $n!ocmai cum $l descrisese 3or%an& +ra o
$ncere frumoas, !ae!a! $n!r-un ro" $nchis, cu un
a! cu baldachin #i o comod $modobi! cu !randafiri ro"& Se mai %seau dou
banche!e, un #emineu,
#i o msu. en!ru cin $n fa.a focului& 6*roae c #i
eu am locui! $n!r-o cas ca as!a, cu 5harles #i cu
coila#ul nos!ru8, se %ndi 2racy&
Se aroie de fereas!ra anoramic #i rivi la
brcile ancora!e dear!e, $n %olf&
6Sune-mi, 'oamne 'umne"eule, se %ndi 2racy,
ce !e-a fcu! s ho!r#!i ca ,ois Ceilamy s !riasc
$n!r-o cas a!! de frumoas ca as!a, iar eu s
!rebuiasc s vin s o fur1 :aide, fe!i.o, se do)eni
sin%ur, nu !e auca s filo"ofe"i& + un lucru care
!rebuie fcu! din!r-un foc& -es!e c!eva minu!e !o!ul se
va !ermina, dar nu #i dac s!ai aici s ca#!i %ura8&
Se $n!oarse de la fereas!r #i se ori $n fa.a or!re!ului e care i-l descrisese 3or%an&
,ois Ceilamy
avea o $nf.i#are asr, aro%an!& 6+ adevra!& *r!a
ca o femeie oribil8& -or!re!ul se ls da! la o ar!e,
deschi"ndu-se ca o u#, #i $ndr!ul lui aru un mic
seif& 2racy memorase combina.ia& 62rei rsuciri la
drea!a, !e ore#!i la a!ru"eci #i doi& 'ou rsuciri la
s!n%a, !e ore#!i la "ece& $nc o da! la drea!a, !e
ore#!i la !rei"eci8& 3inile $i !remurau a!! de !are, $nc!
!rebui s $ncerce de dou ori& *u"i un clincni!& 9#a
se deschise&
Seiful era lin cu licuri %roase #i cu hr!ii, dar
2racy nici nu se ui! la ele& $n sa!e, e un mic raf!, se %sea o un% de bi)u!erii din
iele de crioar&
2racy $n!inse mna #i lu un%a de e raf!& $n aceea#i cli se declan# alarma, cu
sune!ul cel mai asur"i!or
e care-l au"ise vreoda!& -rea s se reverbere"e
din fiecare col. al casei, urlndu-#i aver!ismen!ul& 2racy
rmase $ncremeni!, arali"a!&
65e se $n!mlase1 Nu #!iuse 5onrad 3or%an de
alarma ins!ala! $n in!eriorul seifului, care se declan#a la a!in%erea bi)u!eriilor18
2rebuia s fu% de acolo c! mai reede& /#i vr
scule.ul de bi)u!erii $n bu"unar, #i $nceu s aler%e $n
direc.ia scrilor& i a!unci, es!e soneria de alarm,
au"i un al! sune!, cel al sirenei unei ma#ini de oli.ie
care se aroia& 2racy rmase $n caul scrii,
$n%ro"i!, cu inima b!ndu-i nebune#!e #i %ura
usca!& Se ree"i la o fereas!r, ridic erdeaua #i rivi afar& O ma#in de oli.ie, nea%r
cu alb, !r%ea
$n fa.a casei& 5hiar $n !im ce rivea, un oli.is! $n
uniforma aler% $n sa!ele casei, #i un al doilea se $ndre!a sre u#a de la in!rare& Nu
e<is!a nici o
scare& 5loo!ul de alarm con!inua s sune, s
sune asemenea cloo!elor din coridoarele -eni!enciarului en!ru =emei din ,ouisiana
de Sud&
6Nu, se %ndi 2racy, n-am s-i las s m !rimi!
$naoi acolo48
Soneria de la u#a de in!rare .ria&
,oco!enen!ul 3elvin 'ur;in lucra de "ece ani $n
oli.ia din Sea 5liff& +ra un or#el lini#!i! #i ac!ivi!a!ea
oli.iei se mar%inea la rerimarea c!orva vandalisme,
la descoerirea c!orva ho.i de ma#ini #i, uneori,
smb! seara, la o!olirea c!orva be.ivi scandala%ii&
'ar declan#area cloo!ului de alarm din casa Cellamy $nsemna un evenimen! de cu
!o!ul al! ca!e%orie&
+ra %enul de delic! en!ru care loco!enen!ul 'ur;in se
$nrolase $n oli.ie& O cuno#!ea e ,ois Cellamy #i #!ia
ce colec.ie valoroas de !ablouri #i de bi)u!erii oseda aceas!a& *flnd c lecase din
.ar, $#i fcuse un
unc! de onoare din a con!rola din cnd $n cnd casa,
care cons!i!uia o .in! foar!e isi!i!oare en!ru orice
sr%!or& 6i se are, $#i suse loco!enen!ul 'ur;in,
c acum am us mna e unul8& Se aflase numai la
dou s!r"i der!are cnd rimise chemarea rin
radio a comaniei de securi!a!e& 6O s ara!e bine $n
dosarul meu& *l naibii de bine48
,oco!enen!ul 'ur;in as din nou e bu!onul
soneriei de la u#& 7oia s sublinie"e $n raor!ul lui c sunase $n !rei rnduri $nain!e de
a in!ra cu for.a $n cas& 5ellal! oli.is! acoerea sa!ele casei, a#a8$nc!
nu e<is!a nici o #ans ca ho.ul s scae& -robabil c va $ncerca s se ascund $n cas, dar
o s aib o surri"& Nimeni nu se u!ea ascunde de 3elvin
'ur;in&
5nd ddu s sune a !reia oar, u#a se deschise
brusc& -oli.is!ul rmase ca $mie!ri!& $n ra% se %sea
o !nr $mbrca! $n!r-o cma# de noa!e
!ransaren!, care lsa foar!e u.in loc ima%ina.iei&
=a.a $i era acoeri! cu o masc de nmol, >ar rul $i era rins $n!r-o casche! cu
bi%udiuri&
- 5e naiba se $n!ml1 $n!reb ea&
- +u&&& cine sn!e.i dumneavoas!r1 bi%ui
loco!enen!ul $n%hi.ind $n sec&
- Sn! +llen Cranch& 9n musafir al lui ,ois Cellamy&
+a e leca! $n +uroa&
- !iu as!a, mormi loco!enen!ul deru!a!& Nu ne-a
sus c are un musafir&
=emeia afla! $n ra% ddu din ca, $n.ele%!or&
- *s!a seamn a ,ois& Scu"-m !e ro%, nu o!
s suor! "%omo!ul s!a&
Sub ochii loco!enen!ului 'ur;in, rie!ena lui ,ois
Cellamy $n!inse mna sre bu!oanele de alarm, form o combina.ie #i "%omo!ul $nce!&
- *#a mai mer%e, ros!i& Nu o! s-.i sun ce
bucuroas sn! c ai veni!, domnule loco!enen!& 2ocmai m re%!eam s m culc, cnd
s-a declan#a! alarma& +ram convins c au !runs ni#!e ho.i $n
cas #i c va !rebui s-i $nfrun! sin%ur& Servi!orii au
leca! la rn"&
- *ve.i ceva $mo!riv dac aruncm o rivire $n
cas1
- 5hiar !e ro% s-o faci4
,oco!enen!ului #i asis!en!ului su le !rebuir doar
c!eva minu!e ca s se asi%ure c nu se ascundea
nimeni $n in!erior&
- $n ordine, suse loco!enen!ul 'ur;in& *larm fals& 5ine #!ie ce a declan#a! bu!onul&
Nu o.i s !e
bi"ui $n!o!deauna e diso"i!ivele as!ea elec!ronice& $n
locul dumneavoas!r, a# chema comania de
securi!a!e #i le-a# cere s verifice sis!emul de alarm&
- *#a o s fac&
- 3 ro%, cred c-ar fi ca"ul s lecm, suse
loco!enen!ul&
- 7 mul.umesc mul! ca a.i veni!& *cum m sim!
mai $n si%uran.&
65e cor are48 se %ndi loco!enen!ul& Se $n!reb
cum o fi ar!nd la fa. sub masca aceea de nmol, #i
fr bi%udiuri&
- ?mne.i mul! e aici, domni#oar Cranch1
- $nc vreo dou s!mni, n se $n!oarce ,ois&
- 'ac v o! fi de folos cu ceva, da.i-mi de #!ire&
- 3ul.umesc, ne%re#i!&
2racy urmri ma#ina oli.iei disrnd $n noa!e&
*roae c era %a!a s le#ine de u#urare& 5nd ma#ina nu se mai v"u, urc $n %rab
scrile, $#i sl de e fa. nmolul e care-l %sise $n baie, $#i scoase
casche!a cu bi%udiuri #i cma#a de noa!e ale lui
,ois, $#i !rase e ea saloe!a nea%r #i ie#i e u#a din
fa., reins!alnd cu %ri) sis!emul de alarm&
Numai cnd a)unse la )um!a!ea drumului sre
3anha!!an, $#i ddu seama de $ndr"neala isrvii ei&
5hico!i #i chico!i!ul se refcu $n hoho!e de rs is!eric,
e care nu #i-l mai u!u con!rola, as!fel $nc! fu nevoi!
s !ra% ma#ina la mar%inea drumului&
?se n $i ddur lacrimile& +ra en!ru rima oar
cnd rdea de un an $ncoace& i i se rea minuna!&
*bia cnd !renul ie#i din %ara -ennsylvania reu#i
2racy s se rela<e"e& 'in cli $n cli a#!e!ase s
sim! o mn %rea e umr #i un %las care s-i sun0
6+#!i ares!a!8&
S!udiase cu %ri) fe.ele celorlal.i asa%eri care urcaser $n !ren #i nu descoerise
nimic alarman!&
2o!u#i $#i sim.ea umerii $ncorda.i ca ni#!e noduri& $#i
ree!a $n!runa c nu era osibil ca fur!ul s fi fos! a!!
de reede descoeri!, #i chiar dac fusese, nu e<is!a
nici un indiciu care s-l le%e de ersoana ei& 5onrad 3or%an avea s-o a#!e!e $n %ara S!&
,ouis cu cei 2K&000 de dolari& 'ou"eci #i cinci de mii de dolari cu care u!ea face !o! ce-i
of!ea inima& ,a banc, ar fi
!rebui! s lucre"e un an $n!re% en!ru asemenea
sum4 6O s cl!oresc $n +uroa, $#i suse 2racy& ,a
-aris& Nu, nu la -aris& *colo ar fi !rebui! ca eu #i
5harles s ne e!recem luna de miere&V O s lec la
,ondra& *colo n-o s m sim! s!rin48 $n!r-un anumi!
fel, e<erien.a rin care !recuse $i ddea imresia c ar fi al! om& *vea sen"a.ia c
renscuse&
$ncuie u#a comar!imen!ului, scoase din vali" scule.ul din iele de crioar #i-l
deschise& O cascad de culori scn!eie!oare se revrsa rin!re
de%e!ele ei& >nele cu diaman!e mari, o bro# de
smaralde, o br.ar de safire, !rei erechi de cercei #i
dou coliere, unul de rubine #i cellal! de erle&
6Ci)u!eriile as!ea valorea" mai mul! de un milion
de dolari8, $#i suse 2racy, uimi!, $n !im ce !renul s!rb!ea cmul, 2racy se ls
e se!ea"a
banche!ei #i recons!i!ui $n min!e $n!mlrile serii&
$nchirierea ma#inii&&& drumul n la Sea 5liff&&& !cerea
$ncremeni! a no.ii&&& deconec!area sis!emului de
alarm #i !runderea $n cas&&& deschiderea seifului&&& #ocul declan#rii cloo!ului de
alarm #i al aari.iei oli.iei& Nu le !recuse nici o secund rin ca c femeia $n cma#a
s!rve"ie, cu masc de nmol e
fa. #i casche!a cu bi%udiuri era $nsu#i ho.ul e care-l cu!au&
*cum, a#e"a! $n comar!imen!ul din !renul care o
ducea la S!& ,ouis, 2racy $#i $n%dui un "mbe! de
sa!isfac.ie& O amu"ase s !ra% oli.ia e sfoar& i
ce sen"a.ie e<ci!an! $ncerci cnd !e afli e muchia
rime)diei4 Se sim.ea cura)oas #i de#!ea! #i invincibil& 3area.&
Se au"i o b!aie $n u#a comar!imen!ului& 2racy
$ndes $n %rab bi)u!eriile $n scule.ul de an!ilo e care $l vr la loc $n vali"& $#i
re%!i bile!ul de !ren #i
deschise u#a comar!imen!ului, convins c venise
con!rolorul& $n coridor se aflau doi brba.i $mbrca.i $n
cos!ume cenu#ii& 9nul din ei rea s aib vreo
!rei"eci de ani, cellal! cu-"ece ani mai mul!& 5el !nr
avea o fa. a!r%!oare #i o s!a!ur de a!le!& O brbie
u!ernic, o mus!a. mic, $n%ri)i! !uns, #i ochelari cu
rame de ba%a $ndr!ul crora s!icleau ni#!e ochi in!eli%en.i& 5el mai $n vrs! avea o
coam de r ne%ru,
o s!a!ur mai %reoaie, #i ochi crui, reci&
- 7 o! a)u!a cu ceva1 $n!reb 2racy&
- 'a, doamn, rsunse brba!ul mai vrs!nic&
$#i scoase or!ofelul #i $i $n!inse o le%i!ima.ie&
Ciroul =ederal de inves!i%a.ii
'ear!amen!ul de Jus!i.ie
al S!a!elor 9ni!e
- Sn! a%en!ul secial 'ennis 2revor, o anun. el,
iar aces!a e a%en!ul secial 2homas Cowers&
2racy sim.i brusc c i se usuc %ura& Se sili s
"mbeasc&
- 3&&& m !em c nu $n.ele%& Sa $n!mla! ceva1
- 3 !em c s-a $n!mla!, doamn, suse a%en!ul
mai !nr& *vea un accen! moale, sudic& *cum c!eva
minu!e aces! !ren a in!ra! $n New Jerseyf 2ransor!ul
de mrfuri fura!e $n ai! s!a! es!e un delic! federal&
2racy sim.i c i se !aie icioarele& O cea. ro#ie $i aru $n fa.a ochilor, $mien)enindu-i
vederea&
*%en!ul mai vrs!nic, 'ennis 2revor, $i suse0
- 7re.i s deschide.i vali"a1
Nu era o $n!rebare ci un ordin&
Sin%ura ei #ansf era s blufe"e&
- Cinen.eles c nu vreau& 5um $ndr"ni.i s da.i
bu"na $n comar!imen!ul meu1 7orbea e un !on indi%na!& Nu ave.i al!ceva de fcu!
dec! s hi!ui.i
ce!.enii nevinova.i1 O s chem conduc!orul&
- 5onduc!orul e informa!, suse 2revor&
-2racy cons!a! c nu-i mer%ea&
-*ve.i&&& ave.i un manda! de erche"i.ie1
- Nu avem nevoie de un manda! de erche"i.ie,
domni#oar (hi!ney, rsunse cu blnde.e a%en!ul
mai !nr& 7-am rins $n fla%ran! delic!&
$i #!iau n #i numele& -icase& Nu mai e<is!a nici o
cale de scare& Nici una&
2revor use mna e vali"a ei #i o deschise& *r fi
fos! inu!il s $ncerce s-l oreasc& 2racy $l urmri
cu!nd #i sco.nd scule.ul din iele de crioar& $l
deschise, $i arunc o rivire celuilal! a%en! #i ddu din
ca& 2racy se rbu#i e banche!, rea slab ca s mai s!ea $n icioare&
2revor scoase din bu"unar o lis! #i verific, ar!icol
cu ar!icol, con.inu!ul scule.ului, du care $l vr $n
bu"unar&
- 2o!ul coresunde, 2om&
- 5um&&& cum a.i afla!1 $n!reb 2racy, ieri!&
- Nu avem ermisiunea de a v oferi informa.ii,
rsunse 2revor& Sn!e.i ares!a!& *ve.i dre!ul de a
nu declara nimic, n nu ve.i fi asis!a! de un avoca!&
Orice declara.ie oa!e fi folosi! ca mr!urie $mo!riva
dumneavoas!r& $n.ele%e.i1
- 'a, ros!i 2racy $n #oa!&
- $mi are ru, in!erveni 2om Cowers& 7 cunosc
!recu!ul #i $mi are realmen!e ru de dumneavoas!r&&&
--en!ru numele lui 'umne"eu, $i !ie vorba
2revor, doar nu facem o vi"i! de cur!oa"ie&
- !iu, dar&&&
*%en!ul mai vrs!nic scoase o ereche de c!u#e&
- $n!inde minile, $i suse lui 2racy&
*ceas!a sim.i cum i se frn%e inima& $#i amin!i de
aeroor!ul din New Orleans unde i se useser
c!u#e #i de fe.ele uimi!e ale asa%erilor&
- 7 ro%4 2rebuie&&& !rebuie numaidec! s face.i as!a1
- 'a, doamn&
- 'ennis, o! s-.i vorbesc o cli $n!re a!ru ochi,
in!erveni iar#i a%en!ul mai !nr&
- Cine, rsunse cellal!, ridicnd din umeri&
5ei doi ie#ir e culoar& 2racy rmase locului, "ci!, de"nd)dui!& -u!ea au"i
frn!uri din discu.ia a%en.ilor&
- 'ennis, "u a#a, nu-i nevoie s-i ui c!u#ele&
'oar n-are cum s fu%&&&
- 5nd dracu ai s $nce!e"i cu mrinimiile !ale1
5nd o s ai #i !u a!.ia ani de serviciu la Ciroul =ederal c.i am eu&&&
- :ai, 'ennis, las-o s resire& + des!ul de
ru#ina! #i a#a&&&
- + $n s!are de orice&&&
2racy nu mai au"i res!ul discu.iei& Nu mai voi s
aud res!ul discu.iei&
O cli mai !r"iu, cei doi se re$n!oarser $n comar!imen!& *%en!ul mai vrs!nic ar!a
sura!&
- Cine, $i suse el& Nu-.i unem c!u#e& 7ei cobor cu noi la rima s!a.ie& 3er%em s
dm o radio%ram
ca s ne a#!e!e $n %ar o ma#in a Ciroului& Nu
rse#!i aces! comar!imen!& + clar1
2racy $ncuviin. din ca, nesim.indu-se $n s!are s
vorbeasc&
*%en!ul mai !nr, 2om Cowers, $nl. din umeri cu
o e<resie com!imi!oare, ca #i cum i-ar fi sus0 6*#
fi vru! s o! face mai mul! en!ru !ine8&
'ar nu u!ea face nimic& *cum nu& +ra rea !r"iu&
=usese rins cu minile !a!e& -oli.ia o deis!ase,
$n!r-un fel sau al!ul, #i anun.ase =C>&
5ei doi a%en.i erau e culoar #i discu!au cu conduc!orul& Cowers ar! cu de%e!ul sre
2racy #i suse
ceva ce ea nu u!u au"i& 5onduc!orul $ncuviin. din
ca& Cowers $nchise u#a comar!imen!ului cu un
"%omo! care rsuna $n urechile lui 2racy ca !rn!irea
u#ii celulei din $nchisoare&
5mul %onea e ln% !ren, ful%ernd riveli#!i
$ncadra!e de chenarul feres!rei, dar 2racy nici nu
vedea eisa)ul& edea nemi#ca!, arali"a! de fric&
9rechile $i erau asur"i!e de un v)i! care nu avea
le%!ur cu "%omo!ul !renului& 'e acum $ncolo nu mai avea nici o #ans de scare& +ra
o recidivis! condamna!& Or s-i dea ma<imum de edeas, #i de
as! da! nu va mai salva de la $nec vreun coil de
direc!or& $n fa.a ei nu se $n#irau dec! anii de !emni. nesfr#i.i, mor!ali& i alde Cer!ha
Carosana& 65um de o
rinseser18 Sin%ura ersoan care #!ia de fur! era
5onrad 3or%an, #i el n-ar fi avu! nici un in!eres s o
dea e ea #i bi)u!eriile e mna =C>-ului& + osibil ca vreun func.ionar din ma%a"inul
lui s fi afla! desre lan #i s fi cn!a! la oli.ie& 'ar acum nu mai avea imor!an.
cum se $n!mlaser lucrurile& =usese rins& i la s!a.ia urm!oare va $ncee drumul ei
sre u#crie& 7a avea loc o audien. reliminar, e
urm rocesul, e urm&&&
2racy $nchise ochii s!rns, refu"nd s se 8%ndeasc la ce va urma& Sim.i lacrimi
fierbin.i #iroindu-i
e obra)i&
2renul $#i $nce!ini vi!e"a& Sim.ea c se $nbu#& Nu
avea suficien! aer& 'in!r-o cli $n al!a $#i vor face
aari.ia cei doi a%en.i ai =C>& Se ivi o %ar, #i c!eva
clie mai !r"iu !renul se ori cu o hurduc!ur& +ra
!imul s se re%!easc& $#i $nchise vali"a, $#i
$mbrc ardesiul #i a#!e!& -rivea la u#a $nchis a
comar!imen!ului, a#!e!nd s se deschid& 3inu!ele !receau& 5ei doi nu se ar!au&
65e-or fi fcnd18 $#i
amin!i de cuvin!ele lor0 67ei cobor cu noi la rima
s!a.ie& 3er%em s dm o radio%ram ca s ne a#!e!e
$n %ar o ma#in a Ciroului& Nu rse#!i aces! comar!imen!8&
*u"i s!ri%!ul conduc!orului0
- $n va%oane4
2racy in!r $n anic& -oa!e c in!en.ionaser s
se $n!lneasc cu ea e eron1 *s!a !rebuia s fie&
'ac rmnea $n !ren, or s-o acu"e de $ncercare de
fu%, ceea ce va $nru!.i lucrurile& ,u vali"a, deschise u#a comar!imen!ului #i ie#i
%rbi! e culoar&
Se aroie conduc!orul&
- 5obor.i aici, domni#oar1 *!unci %rbi.i-v& 'a.i-mi voie s v a)u!& O femeie $n
condi.ia dumneavoas!r
nu !rebuie s ridice %reu!.i&
2racy csc ochii la el&
- $n condi.ia mea1
- Nu !rebuie s v ru#ina.i& =ra.ii dumneavoas!r
mi-au sus c sn!e.i $nsrcina! #i mi-au ceru! s am
%ri) de dumneavoas!r&
- =ra.ii mei&&&1
- 5e oameni dr%u.i4 -reau foar!e $n%ri)ora.i de
s!area dumneavoas!r&
,umea $nceu s se $nvr!easc $n )urul ei& 2o!ul
rea s se fi rs!urna! cu susu-n )os& 5onduc!orul $i
ur! vali"a n la ca!ul va%onului, aoi o a)u! s
coboare scrile& 2renul se use $n mi#care&
- !i.i cumva unde s-au dus fra.ii mei1 S!ri% 2racy&
- Nu, domni#oar& *u sri! $n!r-un !a<i de $nda!
ce-a ori! !renul&
65u bi)u!eriile fura!e $n valoare de un milion de
dolari8, $#i suse ea&
2racy se duse direc! la aeroor!& +ra sin%urul loc la care se u!use %ndi& 'ac cei doi
luaser un !a<i,
$nseamn c nu aveau mi)loace de !ransor! rorii
#i, fire#!e, vor dori s lece din ora# c! mai reede cu
u!in.& edea $n ma#in, furioas la culme e cei doi
escroci, #i e ea $ns#i en!ru c se lsase dus de
nas cu a!!a u#urin.& *h, ce riceu.i fuseser
amndoi4 *devra.i mae#!ri4 =useser a!! de convin%!ori4 ?o#i %ndindu-se cum c"use
$n vechea curs a oli.is!ului bun #i a oli.is!ului ru&
6'ennis, "u a#a, nu-i nevoie s-i ui c!u#e, 'oar
n-are cum s fu%&&&8
65nd dracu ai s $nce!e"i cu mrinimiile !ale1
5nd o s ai #i !u a!.ia ani de serviciu la Ciroul
=ederal, c.i am eu&&&8
Ciroul =ederal1 -robabil c ambii erau rufc!ori&
+i bine, o s-#i recuere"e ea bi)u!eriile& 2recuse rin
rea mul!e en!ru a se lsa cli! de doi his!rioni&
Numai s a)un% la !im la aeroor!&
Se alec sre #ofer0
- N-ai u!ea s %one#!i mai !are1
- S!!eau amndoi la coada de $mbarcare, la oar!a
de ie#ire sre avion #i 2racy nu-i recunoscu e loc&
5el mai !nr, care-#i sunea 2homas Cowers, nu mai
ur!a ochelari, ochii nu-i mai erau alba#!ri ci cenu#ii,
#i mus!cioara $i disruse& 5ellal!, 'ennis 2revor,
care avusese o coam de r ne%ru, se $nf.i#a acum
comle! chel& i !o!u#i erau de neconfunda!& Nu
avuseser !im s-#i schimbe cos!umele& +rau chiar
ln% oar!, cnd 2racy li se adres0
- *.i ui!a! ceva, le suse ea&
Se $n!oarser #i o rivir uimi.i& 5el mai !nr se
$ncrun!0
- 5e cau.i aici1 2rebuia s vin la %ar o ma#in din ar!ea Ciroului s !e ridice&
*ccen!ul sudic se evaorase #i el&
- *!unci de ce nu !e duci s-o cau.i1 $l $n!reb
2racy&
- Nu u!em& Sn!em e urmele al!ui ca", in!erveni
2revor& 2rebuie s rindem avionul s!a&
- 3ai $n!i o s-mi da.i bi)u!erile $naoi&
- Nu cred c am u!ea face a#a ceva, s!rui
2homas Cowers& Ci)u!eriile cons!i!uie robe& O s-.i
!rimi!em o adeverin. c le-am rimi!&
- Nu vreau o adeverin.& 7reau bi)u!eriile&
- ?e%re!m, relu 2revor& Nu le u!em $nder!a&
*)unseser chiar la oar!& 2revor $n!inse con!rolorului !alonul de $mbarcare& 2racy
rivi cu diserare $n )ur #i-l v"u e oli.is!ul aeroor!ului& S!ri%0
- 'omnule oli.is!4 'omnule oli.is!4
5ei doi se ui!ar unul la cellal!, #oca.i&
- 5e dracu vrei s faci1 #uier 2revor& 7rei s ne
ares!e"e e !o.i !rei1
-oli.is!ul se $ndre! sre ei&
- 'a, domni#oar& S-a $n!mla! ceva1
- Nu, rsunse 2racy vesel& *ce#!i doi domni
e<!raordinari au %si! ni#!e bi)u!erii foar!e valoroase
e care le-am ierdu! eu, #i !ocmai vor s mi le res!i!uie& 3 !emeam c va !rebui s
a)un% n la =Ci
en!ru recuerarea lor&
5ei doi schimbar $n!re ei o rivire e<asera!&
- i s-au %ndi! c oa!e ar fi mai si%ur s m
$nso.i.i dumneavoas!r n la un !a<i&
- Si%ur c da& 5u lcere&
2racy se $n!oarse sre cei doi&
- *cum e momen!ul cel mai si%ur ca s-mi
$nmna.i bi)u!eriile& *mabilul domn oli.is! va avea %ri)
de mine&
- Nu, obiec! 2om Cowers, cred c ar fi mul! mai
bine dac&&&
- Nu, nu, insis!, $i resa 2racy& !iu c! e de imor!an! en!ru dumneavoas!r doi s
rinde.i avionul&
5ei doi se ui!ar la oli.is!, aoi schimbar $n!re ei
o rivire neu!incioas& Nu u!eau face nimic& 2om
Cowers scoase $n sil din bu"unar scule.ul de an!ilo&g
- As!a e4 s!ri% 2racy& $i lu scule.ul din mn, $l
deschise #i Se ui! $n el&
- Slav 'omnului, nu lise#!e nimic4
2om Cowers fcu o ul!im $ncercare0
H- 'e ce s nul s!rm noi $n si%uran. n
cnd&&&
- Nu-i nevoie, rsunse 2racy cu vioiciune& $#i
deschise o#e!a, vr $nun!ru bi)u!eriile #i scoase
dou bancno!e de c!e cinci dolari, ia! un mic semn de areciere din ar!ea mea en!ru
ceea ce a.i fcu! en!ru mine&
5eilal.i asa%eri ie#iser e oar!a de $mbarcare&
5on!rolorul de "bor anun.0
- 9l!ima chemare4 $mbarca.i-v, domnilor4
- $nc o da! mul.umesc, s!ri% 2racy radioas,
lecnd cu oli.is!ul al!uri& + a!! de rar $n "iua de a"i
s dai es!e ni#!e oameni cins!i.i4
2homas Cowers - alias Jeff S!evens - #edea la
fereas!ra avionului rivind afar $n !im ce aara!ul
decola& $#i duse ba!is!a la ochi #i umerii i se scu!urar,
'ennis 2revor - alias Crandon :i%%ins - a#e"a!
ln% el, $l rivi surrins&
- :ei, $i suse el, e vorba doar de ni#!e bani& N-ai
mo!iv de lns, Jeff&
Jeff S!evens se $n!oarse sre el cu lacrimile #iroin-
du-i e obra)i, iar :i%%ins cons!a! cu uimire c Jeff
se $neca de rs&
- 5e dracu !e-a auca!1 $n!reb :i%%ins& N-ai nici un mo!iv de rs&
'ar Jeff avea& =elul $n care 2racy (hi!ney le
!rsese claa la aeroor! cons!i!uia cel mai in%enios !ruc la care asis!ase vreoda!& O
un%#ie salva! rin!r-o al! un%#ie& 5onrad 3or%an le susese c femeia era o
ama!oare& 6'umne"eule, se %ndea Jeff,
ce-ar mai face dac ar fi rofesionis!18 2racy (hi!ney era, fr $ndoial, cea mai
frumoas femeie e
care o cunoscuse vreoda! Jeff& i de#!ea! foc4 Jeff
se mndrea a fi cel mai desvr#i! #arla!an din bran#, dar fa!a as!a $l lsase cu coada
$n!re icioare& 69nchiul (illie s-ar fi da! $n vn! du ea8, $#i suse Jeff&
9nchiul (illie era cel care-l educase e Jeff&
3ama lui Jeff fusese mo#!eni!oarea unei averi
roveni!e din echiamen!e de firm, dar se mri!ase
cu un afaceris! imruden!, lin de roiec!e de
$mbo%.ire raid, care ddeau $n!runa %re#& 2a!l lui
Jeff fusese un !i fermec!or, brune!, frumos, de o
volubili!a!e convin%!oare, #i $n rimii cinci ani reu#ise s dea iama $n mo#!enirea
so.iei sale& 5ele mai !imurii amin!iri ale lui Jeff erau le%a!e
de mama #i de !a!l lui cer!ndu-se en!ru bani #i de
aven!urile e<!racon)u%ale ale !a!lui su& +ra o nei"bu!i! #i bia!ul luase o ho!rre
ca!e%oric0 6N-am s m $nsor nicioda!& Nicioda!48
=ra!ele !a!lui sau, unchiul (illie, era a!ronul unei
barci de blci i!ineran!e, #i oricnd se afla $n rea)ma or#elului 3arion din Ohio,
unde locuia familia S!evens, se ducea s-i vi"i!e"e& +ra omul cel mai
vesel e care-l cunoscuse Jeff vreoda!, $nsufle.i! de
un o!imism robus! #i lin de romisiuni !randafirii
en!ru "iua de mine& >"bu!ea $n!o!deauna s-i aduc
bia!ului !o! soiul de cadouri sen"a.ionale #i-l nv.ase
e Jeff o sumedenie de scama!orii #i !rucuri ma%ice&
9nchiul (illie $#i $nceuse cariera ca res!idi%i!a!or la
o barac de blci, #i cnd a!ronul aces!eia dduse
falimen!, o cumrase el&
5nd Jeff $mlinise aisre"ece ani, mama lui muri
$n!r-un acciden! de au!omobil& 'ou luni mai !r"iu,
!a!l lui se recs!ori cu o chelneri. de baar $n vrs!
de nousre"ece ani& 6Nu-i firesc ca un brba! s
!riasc sin%ur8, se )us!ificase el& 'ar bia!ul $i ur!a
ic #i se sim.ea !rda! de nesarea !a!lui su&
2a!l lui Jeff c!ase o slu)b de comis-voia)or #i
!rei "ile e s!mn era leca! din ora#& $n!r-o
noa!e, cnd Jeff rmsese sin%ur $n cas cu mama
lui vi!re%, fusese de#!e!a! de un "%omo! l-u#a
camerei lui& 5!eva clie mai !r"iu, sim.ise un !ru %ol,
ne!ed, lii! de !ruul lui& Jeff srise alarma!&
- S!rn%e-m $n bra.e, Jeff, $i #o!ise mama vi!re%,
3i-e fric de !une!e&
- 'ar&&& dar nu !una, se blbise bia!ul&
- 'ar s-ar u!ea s !une& ,a "iar "ice c vine
loaie& Se liise #i mai mul! de el& = dra%os!e cu
mine, scumule&
Cia!ul fusese curins de anic&
- Si%ur c da, bolborosi el& 'ar u!em s-o facem
$n a!ul !a!ii1
- Cine, rse ea& +#!i ervers, da1
- *colo o s fie mai bine, o asi%ur el&
3ama vi!re% se lsase s lunece din a! #i se
dusese $n dormi!or& $n via.a lui nu s-a $mbrca! Jeff
mai iu!e& Sri e fereas!r #i se duse %lon. la 5imarron, $n Xansas, unde se afla a!unci
baraca unchiului
(illle& =r s $n!oarc o rivire $ndr!&
5nd unchiul (illie $l $n!rebase e Jeff de ce fu%ise
de acas, aces!a nu rsunsese dec!0
- Nu m $n.ele% cu mama vi!re%&
9nchiul (illie $i !elefonase !a!lui lui Jeff #i, du o
lun% de"ba!ere, se ho!rse ca bia!ul s rmn la
barac&
- *ici o s $nve.e mai mul!e dec! $n orice #coal, f%duise unchiul (illie&
Caraca de blci era o lume $n sine&
- Noi nu facem sec!acole en!ru #colile de
duminic, $i e<licase unchiul (illie& Noi sn!em
ilu"ioni#!i& 'ar .ine min!e, fiule, e oameni nu o.i s-i
$n#eli dec! dac le lace lor s se lase $n#ela.i&
(&5&=ields avea dre!a!e cnd sunea c nu o.i
$n#ela un om cins!i!&
5ircarii devenir rie!enii lui Jeff& +<is!au dou ca!e%orii0 cel din 6rimul lan8 care
erau concesionarii barcilor, #i cei 6din culise8, care re"en!au
sec!acole, ca femeia obe" #i femeia !a!ua! #i or%ani"a!orii de )ocuri& Clciurile aveau
#i do"a lor de
fe!e !inere, care erau foar!e a!rase de bie.andru& Jeff
mo#!enise, sensibili!a!ea mamei lui #i frumuse.ea
brun a !a!lui su, >ar femeile rivali"au $n!re ele care mai de care en!ru a-i ri
vir%ini!a!ea& -rimele lui
e<erien.e se<uale s-au da!ora! unei dr%u.e con!orsionis!e #i ani de "ile du aceea
femeile din via.a lui
au !rebui! s lu!e cu aces! $nal! s!andard&
9nchiul (illie $i aran)ase lui Jeff feluri!e $ndele!niciri
le%a!e de barac&
- $n!r-o bun "i o s fie a !a, $i susese el bia!ului
#i sin%ura cale ca s-o .ii $n mn es!e s #!ii ceva mai
mul! dec! !o.i ceilal.i&
Jeff $nceu cu scama!oria& 65ele #ase isici8, o #mecherie $n care mu#!eriii l!eau ca s
arunce cu
min%i $n #ase isici de n" cu o ba" de lemn, care
!rebuiau rs!urna!e $n!r-o las& Or%ani"a!orul )ocului
demons!ra c! e de u#or s le rs!orniI dar cnd
mu#!eriul $ncerca, un 6.in!a#8 ascuns du erdea
ridica o ver%ea de lemn cu care fi<a os!amen!ele
isicilor, a#a $nc! aces!ea rmneau $n icioare& Nici
mcar Sandy Xonfa< nu reu#ise s drme isicile&
- :ei, le love#!i rea )os, $i sunea or%ani"a!orul&
2rebuie s love#!i u#or #i si%ur, ui!e a#a&
69#or #i si%ur8 era arola #i $n momen!ul $n care
or%ani"a!orul o ros!ea, .in!a#ul ascuns cobora ver%eaua #i or%ani"a!orul dobora isica
de e s!and&
'u aceea sunea0 6*i v"u!18 #i aces!a era semnalul c .in!a#ul !rebuia s ridice din
nou ver%eaua& i
$n!o!deauna se %sea c!e un mocofan care voia s-i
ara!e %a%icii care se hli"ea ce reci"ie are el $n bra.&
Jeff lucra #i la 6numr!oarea crli%elor8, unde
ni#!e crli%e de haine se $n#irau la rnd& 3u#!eriul
l!ea ca s arunce ni#!e inele de %um $n crli%eI
aces!ea din urm erau numero!a!e #i dac !o!alul se
ridica la dou"eci #i nou, clien!ul c#!i%a o )ucrie scum& 'ar ce nu #!ia fraierul era
c fiecare crli% avea c!e dou numere diferi!e, unul la fiecare ca!,
a#a $nc! cel care fcea numr!oarea u!ea ascunde
#i schimba cifra care-l aroia e )uc!or de dou"eci #i nou #i, $n felul aces!a, nimeni
nu c#!i%a nicioda!&
$n!r-o bun "i, unchiul (illle $i suse lui Jeff0
- 2e descurci foar!e bine, bie!e, #i-s mndru de !ine& +#!i co! s !e !ransfer la s;illo&
5ei care lucrau la s;illo erau creme de la creme #i !o.i ceilal.i $i invidiau& Sco!eau mai
mul.i bani dec!
oricare al! circar, locuiau la ho!eluri bune #i con-
duceau ma#ini lu<oase& Jocul s;illo cons!a $n!r-o
roa! la!, avnd $n cen!ru o s%ea! bine echilibra!
e o buca! de s!icl #i cu o f#iu. de hr!ie $n vrf&
?oa!a era $mr.i! $n sec.iuni numero!a!e #i cnd )uc!orul o $nvr!ea #i s%ea!a se
orea la un numr, cifra resec!iv era bloca!& Juc!orul mai l!ea o
da! #i $nvr!ea iar roa!a, #i un nou sa.iu era bloca!&
5nd !oa!e sa.iile a)un%eau s fie bloca!e, )uc!orul
c#!i%a o mare sum de bani&
-e msur ce clien!ul se aroia de umlerea
!u!uror sa.iilor, oera!orul $l $ncura)a s-#i mreasc
ariurile& *oi se ui!a $n )ur, cu recau.ie, #i #o!ea0
6+u nu sn! rorie!arul )ocului s!uia, dar a# vrea mul!
s c#!i%a.i& 5 a!unci, o s-mi da.i #i mie o moned8&
-e urm, oera!orul $i s!recura clien!ului o hr!ie de
cinci sau "ece dolari #i-i "icea0
- -aria.i #i en!ru mine, vre.i1 5 acuma nu mai u!e.i ierde&
i )uc!orul avea imresia c are un !ovar# de
)oc& Jeff devenise e<er! $n a-i mul%e e clien.i& i e
msur ce sa.iile deschise deveneau !o! mai u.ine #i, deci #ansele de c#!i% cre#!eau,
se $n!e.ea #i
emo.ia&
- *cum nu se oa!e s mai ierde.i, e<clama Jeff
#i )uc!orul unea #i mai mul.i bani& $n cele din urm,
cnd nu mai rmnea dec! un sin%ur sa.iu $n%us!,
!ensiunea a)un%ea la ao%eu& 5lien!ul unea $n )oc
!o.i banii e care-i mai avea, #i adeseori&se ree"ea
n acas s mai aduc al.i bani& 'ar de c#!i%a! nu c#!i%a nicioda!, en!ru c
oera!orul sau comlicele
lui aveau %ri) s $min% imerce!ibil masa, as!fel
$nc! s%ea!a se orea invariabil $n al! loc dec! cel necesar&
Jeff a $nv.a! cu raidi!a!e )ar%onul circarilor& 6*
face on!ul8 $nsemna a aran)a )ocurile $n a#a fel $nc!
clien!ul s nu oa! c#!i%a nicioda!& Oamenii care
s!!eau $n fa.a barcilor #i ademeneau clien.ii erau
numi.i 6l!r!ori8 de c!re ublic, dar cel din blci le suneau 6crainici8& 5rainicul rimea
"ece la su! din
lo" dac reu#ea s reali"e"e 6un ciubuc8, adic s
adune o mul.ime numeroas& P&3i"eria8 era remiul
care !rebuia da!& 6-o#!a#ul8 era oli.is!ul care !rebuia
l!i!&
Jeff deveni secialis! $n 6!rmbi.a!8& 5nd lumea se
aduna $n fa.a o"elor ic!a!e afar, Jeff $#i fcea
numrul0
6'omnilor #i doamnelor, !o! ce vede.i desena!, ic!a! sau anun.a! afar e n", e
$nun!ru viu #i na!ural
#i oa!e fi v"u! cu ochii dumneavoas!r en!ru re.ul
bile!ului de in!rare& Oricum de $nda! ce domni#oara care e e<ecu!a! e scaunul
elec!ric $#i !ermin chinurile #i !ruul ei s!rb!u! de cinci"eci de mii de
wa.i de elec!rici!a!e e $nder!a!, va urma o al! a!rac.ie surri" $n afar
sec!acolului, #i care& nu e
anun.a! afar& $nun!rul aces!or ere.i ve.i vedea ceva
a#a de nemaiomeni!, ceva a#a de $nfior!or #i care-.i
face rul mciuc, $nc! nu avem cura)ul s anun.m afar, en!ru ca s nu cad sub
ochii coiilor
nevinova.i sau al femeilor rea sensibile8&
i du ce fraierii l!eau un dolar sulimen!ar,
Jeff $i conducea $n barac s vad o fa! fr mi)loc
sau un coil cu dou cae!e, binen.eles !o!ul !ruca!
cu a)u!orul o%lin"ilor&
9nul din )ocurile cele mai rofi!abile de la blci era
6#oarecele care alear%8& 9n #oarece viu era us $n
cen!rul unei mese #i acoeri! aoi cu un cloo! de
&s!icl& -e la!urile mesei erau erfora!e "ece %uri #i
#oarecele, de $nda! ce se $nl!ura cloo!ul, se u!ea
ree"i $n oricare din aces!e %uri& =iecare din!re
rivi!ori aria e c!e o %aur numero!a!& i care
din!re ei nimerea %aura $n care aler%a #oarecele,
umfla remiul&
- 5um 6faci on!ul8 la o ches!ie ca as!a1 $l
$n!rebase Jeff e unchiul (illie& =olose#!i un #oarece
dresa!1
9nchiul (illie i"bucnise $n hoho!e de rs&
- 5ine dracu are !im s drese"e un #oarece1 Nu,
nu& + mul! mai simlu& Oera!orul observ numrul e
care n-a aria! nimeni, $#i moaie de%e!ul $n!r-o
ic!ur de o.e! #i a!in%e mar%inea %urii $n care
dore#!e s in!re #oarecele& i de fiecare da! #oarecele o s se $ndre!e sre mirosul
de o.e!&
Xaren, o !nr #i frumoas dansa!oare din buric,
l-a in!rodus e Jeff $n )ocul 6cheii8&
-- 'u ce .i-ai fcu! #ilul, smb! seara, $i suse Xaren, cheam deoar!e c.iva
mu#!erii, c!e unul e
rnd, #i vinde-le c!e o cheie la va%onul meu&
O cheie se vindea e cinci dolari& -e la mie"ul
&no.ii, vreo du"in de brba.i sau mai bine se
$nvr!eau $n fa.a va%onului& ,a acea or Xaren se
%sea la un ho!el din ora#, e!recnd noa!ea cu Jeff&
* doua "i, cnd mu#!eriii fraieri veneau la blci s-#i ia
revan#a, caravana o luase din loc&
$n urm!orii a!ru ani, Jeff nv.ase mul!e desre
firea omeneasc& 'escoerise c! e de u#or s
s!rne#!i lcomia oamenilor, #i c! de u#or de&$n#ela! erau oamenii& 5redeau cele mai
$ncredibile ove#!i,
en!ru c lcomia $i fcea s doreasc s cread& ,a
o!sre"ece ani Jeff era frumos de-.i lua ochii& 5hiar
#i cea mai indiferen! din!re femei nu u!ea s nu-i
observe #i s nu-i admire ochii cenu#ii, dis!an.a.i,
s!a!ura $nal!, #i rul brun, ondula!& Crba.ii $l
lceau en!ru c era siri!ual #i $n!runa binedisus&
-n #i coiii c!au imedia! $ncredere $n el, de
arc ar fi rsuns unei la!uri coilre#!i bine ascunse $n Jeff& 5lien!ele flir!au f.i# cu el
#i unchiul (illie $i
a!r%ea a!en.ia0
-@ine-!e dear!e de or#ence, bie!e& Nu #!iu cum
se $n!ml dar !a!l lor e $n!o!deauna #eriful&
'in cau"a neves!ei arunc!orului de cu.i!e a
!rebui! s rseasc Jeff blciul& 5aravana !ocmai
a)unsese la 3illed%eville, $n Deor%ia, #i $#i $nl.ase
cor!urile& ,i se adu%ase un numr nou, un arunc!or
de cu.i!e sicilian, e care-l chema 3arele Borbini #i
Fera asis!a! de so.ia lui, o blond frumoas& $n!r-o "i, $n
!im ce 3arele Borbini era la blci, aran)ndu-#i
echiamen!ul, so.ia lui l-a invi!a! e Jeff $n camera lor
de ho!el din ora#&
-- Borbini o s fie ocua! !oa! "iua, $i susese ea
lui Jeff& :ai s ne dis!rm un ic&
Suna romi.!or&
- ,as-mi o or #i e urm vino $n camer, $l invi!ase ea&
- 'e ce s mai a#!e!m o or1 $n!rebase el&
=emeia $i "mbise #i $i rsunsese0
- *!!a $mi !rebuie ca s un !o!ul la unc!&
Jeff a#!e!ase, din ce $n ce mai curios #i cnd, $n
cele din urm, a)unsese la ho!el, ea $l $n!minase $n
u#a camerei, %oal u#c& Jeff $n!insese bra.ele s-o
s!rn%, dar ea $l luase de mn, sunndu-i0
- 7ino aici&
$l dusese $n sala de baie #i Jeff cscase ochii,
nevenindu-i s cread& 5ada era umlu! cu #ase
feluri de )eleuri, de diferi!e %us!uri, ames!eca!e cu a cald&
- 5e-i as!a1 $n!rebase el&
- 'eser!ul& 'e"brac-!e, ui#or&
Jeff se de"brcase&
- i acum in!r $n cad&
>n!rase $n cad #i se lsase $n a, $ncercnd cea
mai e<!raordinar sen"a.ie din via.a lui& Jeleul moale, %ela!inos, rea s fi umlu!
!oa!e cu!ele #i adnci!urile corului lui, $mbrcndu-l $n $n!re%ime& Clonda in!rase #i ea
$n cad&
- i acum, s mncm4
$nceuse cu ie!ul lui, cobornd sre #olduri,
lin%nd e arcurs !o! )eleul&
- 3mmm, ce %us! bun ai4 5el mai mul! $mi lace
la de "meur&&&
/n!re limba ei care-l lin%ea cu rvn #i %diliciul )eleului cald, vscos, Jeff $ncercase o
e<erien. ero!ic
de nedescris& i $n mi)locul lcerii, u#a bii se deschisese brusc #i 3arele Borbini
#ise $nun!ru&
Sicilianul aruncase o sin%ur rivire blondei #i seria!ului Jeff, #i rcnise0
- 2u sei una u!!ana4 7i amma""o !u!!i e due4 'ove
sono i miei co fe1
Jeff nu i-a $n.eles cuvin!ele, dar !onul $i era cunoscu!& i cnd 3arele Borbini s-a
ree"i! $n camer s-#i
ia cu.i!ele, Jeff a sri! din cad, !ruul ar!ndu-i ca un
curcubeu, lii! cu #uvi.e mul!icolore de )eleu, #i-a
$n#fca! hainele #i s-a nus!i! afar e fereas!r, %ol-%olu., du care a lua!-o la %oan
e o alee& * au"i! o $mu#c!ur rsunnd $n sa!e #i a sim.i! un cu.i!
!recnd e ln% caul lui& Ban%4 9n al! cu.i!, dar rea
!r"iu - ie#ise din ra"a de acces a cu.i!elor& S-a
$mbrca! $n!r-un #an., !r%ndu-#i cma#a #i an!alonii
es!e corul liicios, #i s-a $ndre!a! sre deou, de
unde a lua! rimul au!obu" care mer%ea afar din
ora#& +#!i o !rf& 7 omor e amndoi&
O lun mai !r"iu se afla $n 7ie!nam&
=iecare solda! lu!a $n!r-un al! fel de r"boi, iar Jeff
a ie#i! din r"boiul lui ros de un disre. rofund fa. de birocra.ie #i fa. de orice fel
de au!ori!a!e&
-e!recuse doi ani din via. $n!r-un r"boi care n-ar fi
u!u! s fie nicioda! c#!i%a!, #i se sim.ea scrbi! de
risia de bani, de ma!eriale #i de vie.i omene#!i,
$n%re.o#a! de !rdarea #i $n#el!oriile %eneralilor #i
oli!icienilor care-#i e<ecu!au res!idi%i!a.iile lor verbale& 6*m fos! mna.i ca o !urm
$n!r-un r"boi e care
nimeni nu l-a vru!, se %ndea Jeff& + o !ri#are& 5el mai
!ri#a! )oc din lume8&
O s!mn $nain!e de a fi fos! lsa! la va!r, Jeff
aflase de moar!ea unchiului (illie& 5aravana lecase
e veci& 2recu!ul se $ncheiase& 7enise en!ru Jeff
momen!ul s se bucure de vii!or&
*nii care au urma! au fos! lini de aven!uri& -en!ru
Jeff, $n!rea%a lume era o barac de blci, #i oamenii,
mu#!eriii fraieri& $#i or%ani"a roriile lui )ocuri !ri#a!e&
* da! un anun. $n "iar c ofer o"e colora!e ale
-re#edin!elui en!ru un dolar& i cnd rimea dolarul,
!rimi!ea vic!imei c!e un !imbru o#!al cu mu!ra
-re#edin!elui&
* da! anun.uri $n revis!e aver!i"nd ublicul c nu mai rmseser dec! #ai"eci
de"ile en!ru !rimi!erea
celor cinci dolari, #i c du aceea va fi rea !r"iu&
*nun.ul nu secifica en!ru ce erau cei cinci dolari,
dar banii cur%eau&
2im de !rei luni a lucra! $n!r-o sal de boilere,
vn"nd rin !elefon s!ocuri de ulei falsifica!&
*dora vaoarele #i cnd un rie!en $l oferi o slu)b
e un schooner cu ru!a 2ahi!i, Jeff se an%a), dndu-se
dre! navi%a!or&
Schoonerul era o frumuse.e, un vas alb, lun% de
cinci"eci de me!ri, care s!rlucea $n soare, cu !oa!e
n"ele sus& *vea o un!e din lemn de !e;, o carcas
din lemn de brad, un salon rincial #i o buc!rie cu
cu!oare elec!rice& 5abinele echia)ului se aflau la
rora& $n afar de ci!an, de s!eward #i de buc!ar,
mai erau cinci marinari& 3unca lui Jeff cons!a $n
a)u!orul la ridicarea n"elor, $n lus!ruirea hublourllor
din alam, $n c.rarea e %ri)ele, n la reduc!orul
de vi!e", en!ru s!rn%erea n"elor& Schoonerul
!ransor!a o! asa%eri&
- -e rorie!ar $l cheam :ollander, $l informase
e Jeff rie!enul care-i fcuse ros! de slu)b&
:ollander s-a dovedi! a fi ,ouise :ollander, o
slendoare de fa! $n vrs! de dou"eci #i cinci de
ani, cu un r de aur, #i al crei !a! s!nea )um!a!e din *merica 5en!ral& 5eilal.i
asa%eri erau
rie!enii ei, la care !ovar#ii de echia) al lui Jeff se
refereau ba!)ocori!or, numindu-i 6chefliii8&
$n rima "i $n care Jeff lucrase e un!e, $n lin
soare, lus!ruind almurile, ,ouise :ollander se orise
ln% el&
- +#!i nou e vas&
- 'a, rsunse el $nl.nd rivirile sre fa!&
- *i vreun nume1
- Jeff S!evens&
- + un nume frumos& Jeff se ab.inu de la comen!arii& !ii cine sn! eu1
-Nu&
- ,ouise :ollander& -rorie!ara aces!ui vas&
- $n.ele%& 'eci lucre" en!ru dumneavoas!r&
- *#a es!e, rsunsese ea cu un "mbe! len!&
- *!unci, dac dori.i s nu v chel!ui.i banii $n vn!,
*r fi mai bine s m lsa.i s-mi vd de !reab&
Jeff se mu! la urm!orul bas!on de balus!rad&
Noa!ea, $n cabinele lor, membrii echia)ului $i
brfeau e asa%eri #i $#i b!eau )oc de ei& 'ar Jeff
!rebuia s recunoasc $n sinea lui c-i invidia e !inerii
aceia en!ru familiile lor, cul!ura lor, manierele lor
de%a)a!e& Se nscuser $n familiile cele mai avu!e #i
urmaser cele mai alese #coli& coala lui fusese unchiul (illie #i caravana de blci&
9nul din!re circari fusese cndva rofesor de arheolo%ie, n $l dduser afar din
cole%iu en!ru
fur!ul #i vn"area de relicve re.ioase& -rofesorul #i
Jeff avuseser lun%i #i numeroase discu.ii $mreun,
#i rofesorul reu#ise s-i >nocule"e !nrului un in!eres
en!u"ias! en!ru arheolo%ie&
- $n !recu! o.i ci!i vii!orul umani!.ii, obi#nuia s-i
sun arheolo%ul& Dnde#!e-!e, bie!e& 5u mii de ani
$n urm au e<is!a! oameni ca !ine #i ca mine, care-#i visau visurile, $#i denau ove#!ile,
$#i !riau vie.ile,
ddeau na#!ere s!rbunilor no#!ri& Ochii rofesorului
c!au o rivire vis!oare& 5ar!a%ina, acolo mi-ar
lcea s fac s!uri& 5u mul! $nain!e de na#!erea lui :ris!os, acolo era un ora# mre.,
-arisul eocii an!ice& ,ocui!orii $#i aveau )ocurile lor, #i bi #i curse de care& 5ircus
3a<imus era mare c! cinci s!adioane de
fo!bal la un loc& -rofesorul sesi"ase e<resia de in!eres din ochii bia!ului& !ii cum
obi#nuia 5a!o cel C!rn s-#i $ncheie discursurile din Sena!ul ?oman1
Sunea0 6'elenda es! 5ar!ha%o8& 5ar!a%ina !rebuie s
fie dis!rus& i n la urm, dorin.a i s-a $mlini!&
?omanii au refcu! locul $n raf #i ulbere #i,
dou"eci #i cinci de ani mai !r"iu, au cons!rui! un al!
ora# mare e cenu#a 5ar!a%inei& *# vrea s !e iau
oda! #i oda! cu mine acolo, s facem s!uri, bie!e&
9n an mai !r"iu, rofesorul a muri! de alcoolism,
dar Jeff #i-a romis $n sinea lui s lece $n!r-o "i s
fac s!uri& i $n rimul rnd la 5ar!a%ina, de dra%ul
rofesorului&
$n ul!ima noa!e $nain!e ca schoonerul s acos!e"e $n 2ahi!i, Jeff a fos! convoca! $n
cabina ,ouisei
:ollander& *ceas!a nu ur!a e ea dec! un cao! de
m!ase&
- 3-a.i chema!, domni#oar1
- Jeff, e#!i homose<ual1
- 5red c as!a nu v rive#!e, domni#oar :ollander, dar rsunsul es!e nu& Numai c
sn! foar!e selec!iv&
,ouise :ollander $#i s!rnse bu"ele&
- i ce fel de femei $.i lac1 5urvele, resuun&
- 9neori, rsunse Jefi, )ovial& 3ai dori.i ceva, domni#oar :ollander1
- 'a& 3ine sear dau o e!recere& 7rei s vii #i !u1
Jeff o msur lun% e !nr $nain!e de a rsunde0
- 'e ce nu1
i a#a a $nceu!&
$nain!e de a fi $mlini! dou"eci #i unu de ani,
,ouise :ollander fusese mri!a! de dou ori, #i
avoca!ul ei !ocmai a)unsese la o $n.ele%ere financiar
cu cel de-al !reilea so., cnd ,ouise $l $n!lnise e Jeff&
$n seara urm!oare ancoraser $n or!ul -aee!e, #i
cum asa%erii #i echia)ul coborser e .rm, Jeff fu
din nou >nvi!a! $n cabina ,ouisei :ollander& O %si
$nf#ura! $n!r-un draa) olinesian de m!ase
colora!, desica! $n r.i n la ar!ea de sus a
ulelor&
- $ncerc s-mi sco! as!a, $i suse ea, #i am
robleme cu fermoarul&
Jeff se aroie #i e<amin cos!umul&
-- Nu are fermoar, o asi%ur el&
+a se $n!oarse, "mbindu-i0
- !iu& 2ocmai as!a-i roblema&
=cur dra%os!e e un!e #i dulcea a!mosfer !roical le mn%ie !ruurile ca o
binecuvn!are& -e
urm rmaser $n!in#i, rivindu-se unul e cellal!&
Jeff se ro!i $n!r-un co! #i se ui!a $n )os la ,ouise0
- 2a!l !u nu-i #eriful din ora#, nu-i a#a1
- 5um1 sri ea rivindu-l cu surri"&
- +#!i rima or#eanc cu care am fcu! dra%os!e&
i unchiul (illie m aver!i"a c !a.ii or#encelor se
$n!ml $n!o!deauna s fie #erifi&
'u aceea, e!recur $mreun noa!e de
noa!e& ,a $nceu!, rie!enii ,ouisei au fos! amu"a.i&
6,ouise #i-a %si! o nou )ucrie8, comen!au& 'ar cnd
,ouise $i anun.a c are de %nd s se cs!oreasc cu
Jeff, devenir furio#i&
- -en!ru numele lui 'umne"eu, ,ouise, e un
nimic& * lucra! $n!r- un blci& 'umne"eule mare, e ca #i
cum !e-ai mri!a cu un %r)dar& + frumos, adevra!&
*re o s!a!ur e<!raordinar& 'ar dincolo de se<, nu
ave.i nimic $n comun, dra%a mea&
- ,ouise, Jeff !rebuie consuma! la micul de)un, nu
la cin&
- ,ouise, !u ai o anumi! o"i.ie social e care
!rebuie s-o men.ii&
- Sincer, iubi!o, nu se o!rive#!e $n decor, nu ve"i1
'ar nimic din ce-i suneau rie!enii nu o u!ea
face e ,ouise S-#i s!rmu!e ho!rrea& Jeff era omul
cel mai fascinan! e care-l cunoscuse vreoda!& 5ons!a!ase c brba.ii es!e msur de
frumo#i erau fie de
o ros!ie monumen!al, fie insuor!abil de lic!ico#i&
Jeff era in!eli%en! #i amu"an!, or aceas! combina.ie i
se rea ire"is!ibil&
5nd ,ouise $i omeni lui Jeff desre 'ua, aces!a rmase la fel de surrins ca #i
rie!enii ei&
- 5e-.i !rebuie cs!oria1 5orul meu l-ai Favu!
de)a& Nu-.i o! oferi nimic din ce nu ai&
- + foar!e simlu, Jeff& 2e iubesc& 7reau s $mar!
cu !ine res!ul vie.ii mele&
5s!oria fusese en!ru el o idee s!rin, #i ia! c, brusc, nu mai era& Sub fa.ada
monden, sofis!ica! a ,ouisei, se ascundea o fe!i#can vulnerabil,
ierdu!& 6*re nevoie de mine8, $#i sunea Jeff& i
ideea unui cmin s!abil, cu coii, deveni din!r-oda!
e<!rem de a!r%!oare& *vea sen"a.ia c, de cnd
venise e lume, nu fcuse dec! s aler%e din!r-un loc
$n al!ul& +ra !imul s se oreasc&
2rei "ile mai !r"iu se cs!orir la rimria din
2ahi!i&
5nd se $n!oarser la New Gor;, Jeff fu convoca! la
biroul lui Sco!! =o%ar!y, avoca!ul ,ouisei, un omule.
fri%id, cu bu"e s!rnse #i, robabil, se %ndi Jeff, foar!e
cons!ia!&
- 2rebuie s semne"i o hr!ie, $l anun. avoca!ul&
- 5e fel de hr!ie1
- +s!e o cedare de dre!uri& -revede c $n ca"ul

desfacerii cs!oriei dumi!ale cu ,ouise :ollander&&&
- ,ouise S!evens, $l corec! Jeff&
- ,ouise S!evens, nu vei avea re!en.ia de a ar!icia la nici una din!re&&&
Jeff sim.i c i se $ncle#!ea" mu#chii flcilor&
- 9nde !rebuie s semne"1
- Nu vrei s-.i cn! ac!ul n la ca!1
- Nu& Nu cred c a.i $n.eles cum s!au lucrurile& +u
nu m-am cs!ori! cu ,ouise en!ru afurisi.ii ei de
bani&
- 'omnule S!evens4 N-am vru! dec! s&&&
- 'ori.i s semne" sau nu1
*voca!ul $i use hr!ia $n fa.& Jeff $#i m"%li
Semn!ura #i >e#i din birou ca o fur!un& ,imu"ina #i
#oferul ,ouisei $l a#!e!au la scar& 5nd Jeff urc $n
au!omobil se "eflemisi sin%ur0 65e naiba m-am #ifona!
a#a de ru1 2oa! via.a mea am fos! un #arla!an #i
cnd, en!ru rima oar, o iau #i eu e calea cea
drea! #i cineva crede c am de %nd s !ri#e", m
or! ca un belfer de la #coala de duminic48
,ouise $l duse e Jeff la cel mai bun croi!or din
3anha!!an&
- *i s ar.i %ro"av $n frac, $l m%uli ea&
i a#a a #i ar!a!& ,a mai u.in de dou luni de la
'u, cinci din!re cele mai bune rie!ene ale
,ouisei $ncercaser s-l seduc e frumosul nou-veni!
a!r%ndu-l $n cercul lor, dar Jeff le >%norase !o!al& +ra
ho!r! s fac din cs!oria lui un lucru serios&
Cud%e :ollander, fra!ele ,ouisei, $l recomanda e Jeff s fie membru al
e<clusivis!ului club -il%rim din
New Gor;, #i Jeff fu acce!a!& =ra!ele era un !i
ro!ofei, $n!re dou vrs!e, care-#i c#!i%ase orecla
6Neclin!i!ul8 lcndu-i e !o.i din echia de ru%by de
la :arvard, unde $#i fcuse reu!a.ia de )uc!or e
care adversarii nu-l o! clin!i& +ra a!ronul unei linii de
navi%a.ie, al unei lan!a.ii de banane, al unor ferme
de animale, al unei socie!.i de ambalare a crnii #i al
mai mul!or corora.ii dec! u!ea numara Jeff& Cud%e :ollander nu $ncerca s-#i
ascund disre.ul fa. de
Jeff S!evens&
- +#!i cu !o!ul $n afara clasei noas!re, nu-i a#a, b!rne1 'ar a!!a !im c! ai s-o amu"i
e ,ouise $n
a!, lucrurile or s mear% bine& +u .in foar!e mul! la
sora mea&
Jeff avea nevoie de $n!rea%a lui s!nire de sine
en!ru a-#i con!rola reac.iile& 6,a dracu, $#i sunea,
doar nu m-am $nsura! cu orcul s!a, m-am $nsura! cu
,ouise8&
5eilal.i membri ai clubului -il%rim erau la fel de
venino#i& 'ar $l %seau e Jeff amu"an!& 2o.i luau
masa de rn" la club #i-l $ndemnau e Jeff s le
is!oriseasc $n!mlri din 6eoca lui de blci8, cum le
lcea s-o numeasc& 'in erversi!a!e, Jeff $#i condimen!a >s!orioarele, fcndu-le c!
mai scandaloase&
Jeff #i ,ouise locuiau $n!r-o cas de dou"eci de
camere, lin de servi!ori, $n 3anha!!anul de +s!&
,ouise avea rorie!.i $n ,on% >sland #i $n insulele
Cahama, o vil $n Sardinia #i un aar!amen! sa.ios la
-aris, $n *venue =och& $n afar de >ah!, ,ouise mai
oseda un au!omobil 3asera!i, un ?olls 5orniche, un
,ambor%hini #i un 'almler&
6+ fan!as!ic48 $#i sunea Jeff&
6+ %ro"av48 $#i sunea Jeff&
,,+ lic!isi!or48 $#i sunea Jeff& 6i de%radan!48
$n!r-o diminea. cobor din a!ul lui da!nd din
secolul al a7>>>-lea, $#i $mbrc un hala! orien!al #i se
duse s-o cau!e e ,ouise& O %si $n camera en!ru
micul de)un&
- 2rebuie s-mi %sesc o slu)b, o anun.&
- 'e ce, iubi!ule1 'oar n-avem nevoie de bani&
- Nu-i vorba de bani& 'ar nu-mi o.i cere s mer%
$n a!ru labe #i s fiu hrni! cu lin%uri.a $n %ur&
2rebuie s fac ceva&
,ouise c"u o cli e %nduri&
- Cine, $n%era#& O s s!au de vorb cu Cud%e& *re
o firm de a%en.i de burs& @l-ar lcea s fii a%en! de
burs, iubi!ule1
- 2o! ce vreau es!e s-mi mi#c fundul, bombni
Jeff&
$nceu s lucre"e en!ru Cud%e& -n a!unci, nu
mai avusese nicioda! o slu)b cu ore re%ula!e& 6O
s-mi lac8, $#i suse Jeff&
'ar $i dislcu !o!al& O s!r numai en!ru c voia s-i aduc acas, so.iei lui, un cec&
- 5nd ai de %nd s faci un coil1 o $n!reb e
,ouise du un rn" lenevos de duminic&
- $n curnd, iubi!ule& $ncerc&
- 7ino $n a!& :aide s mai $ncercm&
Jeff era a#e"a! la masa de rn" re"erva! en!ru
cumna!ul lui #i al.i vreo #ase a#i ai indus!riei, membri ai clubului -il%rim&
Cud%e $i anun.0
- =ra.ilor, !ocmai am rimi! raor!ul anual al comaniei de ambalare a crnii& *vem
un rofi! de
a!ru"eci la su!&
- i de ce n-ar fi1 rse unul din!re comeseni& 'oar
i-ai #er.ui! e boii ia de insec!ori& Se $n!oarse sre
ceilal.i de la mas0 Cud%e al nos!ru cel de#!e!
cumr carne de cali!a!e inferioar, $i une #!amila de cali!a!ea $n!i #i o vinde e o
avere&
Jeff fu #oca!&
- 'ar oamenii mnnc aceas! carne, $#i hrnesc
coiii cu ea& Nu-i adevra! ce a sus, nu-i a#a,
Cud%e1
- >a !e ui! cine face e moralul4 rn)i Cud%e #i /n urm!oarele !rei luni, Jeff
$nceuse s-#i cunoasc foar!e bine !ovar#ii de mas& +d Beller
dduse #a% un milion de dolari ca s-#i cons!ruiasc o fabric $n ,ibia& 3i;e Luincy,
re#edin!ele unui !rus!, era un corsar care cumra comanii
srci!e #i vindea on!uri e ascuns rie!enilor cnd
s cumere #i s vnd ac.iunile, *lan 2homson, cel
mai bo%a! din!re cei din )urul mesei, se fudulea cu
oli!ica socie!.ii lui0
- $nain!e de a fi schimba! bles!ema!a de le%e a
ensiilor, obi#nuiam s-i dm afar e bo#oro%i cu un
an $nain!e de a !rebuiF s ias la ensie& $n felul s!a
am economisi! o avere&
2o.i !r%eau chiulu4 la imo"i!e, fceau #mecherii
cu comaniile de asi%urri, falsificau con!urile de
chel!uieli, #i $#i uneau aman!ele e #!a!ele de la! ca secre!are sau asis!en!e&
6'umne"eule, se %ndea Jeff& Nu-s dec! ni#!e circari $mbrca.i ele%an!& 2o.i
manevrea" ni#!e !arabe de blci8&
i neves!ele nu erau mai bune& /n#fcau !o! ce u!eau auca minile lor lacome #i
$#i $n#elau brba.ii&
6Joac )ocul cheii8, $#i sunea Jeff uimi!&
5nd $ncerca s-i mr!uriseasc ,ouisei ce sim.ea,
aceas!a rse0
- Nu fi naiv, Jeff& $.i lace via.a e care o duci, nu-i
a#a1
*devrul es!e c nu-i lcea& Se cs!orise cu
,ouise cre"nd c aceas!a are nevoie de el& 'ar sim.ea c un coil ar fi schimba!
$n!rea%a si!ua.ie&
- :ai s avem o fa! #i un bia!& + !imul& Sn!em
cs!ori.i de un an&
- *i rbdare, $n%era#ule& *m fos! la doc!or #i mi-a
sus c !o!ul e $n re%ul cu mine& -oa!e c ar !rebui
s !e con!role"i !u& F
Jeff consul! un medic&
- Nu e<is!a nici un imedimen! ca s roduci coii
sn!o#i, $l asi%ura doc!orul&
i !o!u#i nu se $n!mla nimic&
/n!r-o diminea. de luni lumea lui Jeff se rbu#i&
2o!ul $nceu cnd umbla $n duliorul de medicamen!e al ,ouisei, ca s cau!e o
asirin& i descoeri
un raf! $n!re% cu ilule an!iconce.ionale& 9na din!re
desr.i!uri era aroae %oal& *l!uri "cea o fiol cu o udr alb #i o mic lin%uri.
de aur& *ces!a a
fos! doar $nceu!ul "ilei&
,a rn", Jeff, cufunda! $n!r-un fo!oliu adnc de la
-il%rim 5lub, $l a#!e!a e Cud%e s aar, cnd au"i
doi oameni vorbind $n sa!ele lui&
- Se )ura c #!oiul cn!re.ului i!alian e lun% de
es!e dou"eci de cen!ime!ri&
- 3 ro%, ,ouisei l-au lcu! $n!o!deauna alea
lun%i, se au"i rsunsul $nso.i! de un chico!i!&
67orbesc desre o al! ,ouise8, $#i suse Jeff&
- Se vede c de as!a s-a mri!a! cu circarul la&
'ar oves!e#!e cele mai nos!ime ches!ii desre el&
N-ai s cre"i ce-a fos! $n s!are s fac acum c!evaO
"ile&&&
Jeff se ridic #i ie#i orbe#!e $n s!rad& +ra munci!
de o furie cum nu mai sim.ise $n via.a lui& *r fi vru! s-l
ucid e i!alianul necunoscu!& *r fi vru! s-o ucid e
,ouise& Oare cu c.i brba.i s-o fi culca! $n ul!imul an1
i !o! !imul ceilal.i $#i b!user )oc de el& Cud%e #i +d Beller #i 3i;e Luincy #i *lan
2homson #i so.iile lor
se dis!raser de minune e soco!eala lui& i ,ouise,
femeia e care voise s-o ocro!easc& -rima reac.ie a
lui Jeff a fos! s-#i fac ba%a)ele #i s lece& 'ar as!a
nu-l mul.umea& N-avea de %nd s-i lase e nemernici
s rd la urm&
$n acea du-mas, cnd Jeff sosi acas, nu o
%si e ,ouise&
- 'oamna a leca! de diminea., $l inform -ic;en, vale!ul& 5red ca avea mai mul!e
an%a)amen!e&
62e cred, se %ndi Jeff& S-a dus s se re%ule"e cu
#!oiul ala i!alienesc de es!e dou"eci de cen!ime!ri&
'oamne 'umne"eule48
5nd se $n!oarse acas ,ouise, Jeff $#i redobndise
con!rolul de sine&
- *i avu! o "i lcu!1 o $n!reb&
- O, obi#nui!ele lucruri lic!icoase, iubi!ule& O
vi"i! la salonul de cosme!ic, cumr!uri&&& Biua !a cum a fos!, $n%era#ule1
- >n!eresan!, rsunse Jeff cu sinceri!a!e& *m
afla!Fo mul.ime de lucruri noi&
- Cud%e $mi sune c !e descurci foar!e bine&
- *#a #i e, o asi%ur Jeff& i foar!e curnd o s m
descurc #i mai bine&
,ouise $l mn%ie e mn&
- So.ul meu cel de#!e!4 'e ce s nu ne culcm
devreme1 ,
- /n seara as!a, nu, suse Jeff& *m o mi%ren&
-e!recu urm!oarea s!mn fcnd lanuri&
2o!ul $nceu la club, la un rn"&
- Se ricee vreunul din voi la fraudele cu comu!ere1 $n!reb Jeff&
- 'e ce1 se >n!eresa +d Beller& *i de %nd s comi.i una1
9rm o i"bucnire de rse!e&
- Nu "u, vorbesc foar!e serios, s!rui Jeff& + o mare roblem& Oamenii reu#esc s se
in!roduc $n
sis!emele comu!eri"a!e #i delaidea" e calea as!a
bncile #i comaniile de asi%urri #i al!e afaceri& S-au
rodus a%ube de miliarde de dolari& i e din ce $n ce
mai ru& -
- Se are c-ai ceva $n %enul !u, bombni Cud%e&
- *m cunoscu! e cineva care a inven!a! un comu!er la care nu se oa!e in!erveni&
- i vrei s-i m!uri din cale, %lumi 3i;e Luincy&
- 'e fa!, am de %nd s fac ros! de bani ca s-l sri)in& 3 $n!rebam dac vreunul din
voi se ricee la
comu!ere&
- Nu, rn)i Cud%e, dar ne riceem cu !o.ii s-i sri)inim e inven!a!ori& *#-i bie.i1
*l!e hoho!e de rs&
'ou "ile mai !r"iu, la club, Jeff !recu e ln%
masa lor obi#nui! #i-i e<lic lui Cud%e0
- ?e%re! c nu o! lua a"i masa cu voi& *m un
musafir la rn"&
5nd Jeff se mu! la o al! mas, *lan 2homson
se hli"i0
- Se vede c-a invi!a!-o la mas e femeia cu
barb de la circ&
9n domn adus de sa!e, cu rul crun!, >n!r $n
res!auran! #i fu condus la masa lui Jeff&
- >suse :ris!oase4 e<clam 3i;e Luincy& As!a nu-i
rofesorul *c;erman1
- 5are rofesor *c;erman1
- 5e, Cud%e, !u nu ci!e#!i nicioda! dec! raoar!e
financiare1 7ernon *c;erman a aru! luna !recu! e
coer!a revis!ei 2ime& + re#edin!ele 5omisiei
Na.ionale en!ru !iin.& + cel mai s!rluci! om de
#!iin. din .ar&
- i ce dracu face cu >ubi!ul meu cumna!1
$n !o! !imul rn"ului, Jeff #i rofesorul fur cufunda.i $n!r-o discu.ie anima!, iar
Cud%e #i rie!enii lui
erau din ce $n ce mai ro#i de curio"i!a!e& 'u
lecarea rofesorului, Cud%e $i fcu semn lui Jeff s
vin la masa lor&
- :ei, Jeff, cine a fos! s!a1
Jeff $#i lu o e<resie vinova!0
- O,&&& vorbe#!i de 7ernon1
- 'a& 'esre ce-a.i discu!a!1
- Noi&&& hm&&& 5eilal.i u!eau aroae s urmreasc rocesul de %ndire al lui Jeff
care $ncerca s
ocoleasc $n!rebarea& +u&&& m ro%&&& s-ar u!ea s
scriu o car!e desre el& + un ersona) foar!e in!eresan!&
- Nu #!iam c e#!i scrii!or&
- 3 ro%& 3ai devreme sau mai !r"iu !o! !rebuie s
$ncei&
2rei "ile mai !r"iu, Jeff avu un al! musafir la rn"&
'e as! da!, Cud%e a fos! acela care l-a recunoscu!0
- :ei4 As!a-i Seymour Jarre!!, re#edin!ele 5omi!e!ului de *dminis!ra.ie al 5omaniei
>n!erna.ionale de
5omu!ere Jarre!!& 5e dracu face cu Jeff1
'in nou Jeff #i musafirul su avur o discu.ie lun%, $nsufle.i!& i din nou, du-mas,
Cud%eF $l
descusu e Jeff&
- Jeff, bie!e, ce ai !u cu Seymour Jarre!!1
- Nimic, rsunse Jeff $n ri& *m s!a! u.in la !aclale&
Jeff ddu s lece, dar Cud%e $l re.inu&
- Nu !e %rbi, b!rne& Seymour Jarre!! e un om
e<!rem de ocua!& Nu s! el cu nimeni la !aclale&
- Cine, rsunse Jeff cu sinceri!a!e& *devrul es!e,
Cud%e, c Seymour Jarre!! e un asiona! colec.ionar
de !imbre, #i i-am vorbi! desre un !imbru de care s-ar
u!ea s-i fac ros!&
6*devrul, e dracuF48, se %ndi Cud%e&
$n s!mna urm!oare, Jeif rn"i la club cu
5harles Car!le!!, re#edin!ele comaniei Car!le!! and
Car!le!!, una din!re cele mai mari socie!.i e ac.iuni
cu cai!al riva! din lume& +d Beller, *lan 2homson
#i 3l;e Luincy rivir fascina.i la cei doi care-#i vorbeau, cu cae!ele aroia!e&
- 5umna!ul !u se ara! $n ul!ima vreme $n !ovr#ii foar!e $nal!e, comen!a Beller& 5e
afacere une la
cale, Cud%e1
- Nu #!iu, rsunse Cud%e, dar s fiu al naibii
dac m las n nu aflu& 'ac Jare!! #i Car!le!! sn!
in!eresa.i, $nseamn c-i vorba de mul.i bani&
$l urmrir e Car!le!! cnd aces!a se ridic de la
mas en!u"iasma!, $i scu!ur mna lui Jeff #i lec&
5nd Jeff !recu e ln% masa lor, Cud%e $l rinse de bra.&
- S!ai )os, Jeff& 7rem s discu!m cu !ine&
- 2rebuie s m $n!orc la birou, ro!es!a Jeff& +u&&&
- 'oar lucre"i en!ru mine, #!ii1 *#a"-!e& Jeff se
a#e"& 5u cine ai lua! masa1
Jeff #ovi&
- 5u nimeni secial& 'oar un vechi rie!en&
- 5harlle Car!le!! .i-e vechi rie!en1
- $n!r-un fel&
- i desre ce a.i discu!a! !u #i vechiul !u rie!en,
5harlle, Jeff1
- O, mai mul! desre ma#ini&&& C!rnul 5harlie se
d $n vn! du ma#ini de !i vechi, #i eu !ocmai am
afla! desre un -ac;ard model NJ, cu a!ru u#i, decao!abil&&&
- Nu mai mnca raha!4 $i !ie vorba Cud%e& Nu
colec.ione"i nici !imbre, nu vin"i nici ma#ini vechi, nu
scrii nici cr.i& 5e dracu urmre#!i1
- Nimic& +u&&&
- 9rmre#!i s aduni bani en!ru ceva, nu-i a#a, Jeff1 $n!reb Beller&
- Nu4 rsunse Jeff, dar cu un !on u.in rea rii!&
Cud%e $l $ncon)ur e Jeff cu un bra. hlcos&
- :ei, bie!e, doar eu sn! cumna!u-!u& =acem
ar!e din aceea#i familie, mai .ii min!e1 $l s!rnse $n!r-o
$mbr.i#are de urs& + vorba de comu!erul acela la care nu o! fi fcu!e fraude, a#a-i1
'e care ne-ai vorbi! s!mna !recu!, nu1
'u e<resia fe.ei lui Jeff $#i u!ur da seama c le c"use $n curs&
- +i bine, da&
2rebuia s-i sco.i cuvin!ele cu arcanul&
- i de ce nu ne-ai sus c e ames!eca! #i
rofesorul *c;erman1
- N-am cre"u! c o s v in!erese"e&
- 2e $n#eli& 5nd ai nevoie de cai!al, adresea"-!e
rie!enilor&
- -rofesorul #i cu mine nu avem nevoie de cai!al,
i-o $n!oarse Jeff& Jarre!! #i Car!le!!&,&
- Jarre!! #i Car!le!! sn! ni#!e rechini imu.i.i4 Or s
!e $n%hi! de viu, sri *lan 2homson&
- Jeff, cnd !ra!e"i cu rie!enii, evi.i mul!e neca"uri,
in!erveni +d Beller&
- 'ar !o!ul e de)a aran)a!, suse Jeff& 5harlie
Car!le!!&&&
- *i semna! vreo hr!ie1
- Nu, dar mi-am da! cuvn!ul&&&
- *!unci nimic nu-i aran)a!& Jeff, bie!e, $n afaceri
oamenii se r"%ndesc de la un ceas la al!ul&
- Nici n-ar !rebui s discu! cu voi desre lucrul
s!a, ro!es! Jeff& Numele rofesorului *c;erman nici
nu !rebuie omeni!& *re un con!rac! cu o a%en.ie
%uvernamen!al&
- !im as!a, rsunse 2homson e un !on
$mciui!or& i rofesorul crede c drcia aia o s
func.ione"e&
- *h, #!ie c o s func.ione"e&
- 'ac-i bun en!ru *c;erman, a!unci e bun #i en!ru noi, ce "ice.i, bie.i1
9rm un cor de asen!imen!e&
- :ei, eu nu sn! om de #!iin., suse Jeff& Nu o!
s v %aran!e" nimic& 'in c!e #!iu eu, s-ar u!ea ca
aara!ul s!a s fie comle! lisi! de valoare&
- 'a, da4 $n.ele%em& 'ar s considerm c are
valoare& 5! ar !rebui inves!i!, Jeff1
- Cud%e dra%, a#a ceva oa!e avea o ia. in!erna.ional& :abar n-am cum l-a# u!ea
evalua& + ceva
ce oa!e fi folosi! de oricine&
- -en!ru $nceu!, de ce finan.are ai avea nevoie1
- 'e dou milioane de dolari, dar en!ru momen!
ar fi nevoie doar de dou su!e cinci"eci de mii de
dolari bani %hea.& Car!le!! a romis&&& ,
- '-l $ncolo e Car!le!!& As!a-i floare la ureche, b!rne& -unem noi mn de la mn&
S fie o afacere
de familie& 'e acord, bie.i1 &
- 'e acord4
Cud%e $nl. caul, ocni din de%e!e #i un chelner
se aroie $n %rab de mas&
- 'omini;, adu-i domnuiui S!evens ni#!e hr!ie #i
un !oc&
5ele ceru!e fur aduse e da!&
- -u!em une afacerea la unc! acum #i aici, i se
adres Cud%e lui Jeff& ?edac!ea" un documen!,
cedea"-ne nou dre!urile, o s-l semnm cu !o.ii #i
mine diminea. vei fi $n osesia unui cec de dou su!e cinci"eci de mii de dolari& $.i
convine1
Jeff rmase e %nduri, mu#cndu-#i bu"a de )os&
- Cud%e, dar i-am romis domnului Car!le!!&&&
- '-l $n m-sa e Car!le!!, sfori Cud%e cu disre.& +#!i $nsura! cu sora lui Car!le!! sau
cu sora mea1
:aide, scrie4 O
- 'ar nu avem $nc a!en!ul #i&&&
- Scrie, $.i sun4
Cud%e vr condeiul $n mna lui Jeff& *ces!a din
urm $nceu s scrie $n sil0
6-rin re"en!a !ransfer !oa!e dre!urile, !i!lul de
rorie!a!e #i rofi!urile mele le%a!e de un comu!er
ma!ema!ic numi! Sucaba, cumr!orilor 'onald
UCud%eh :ollander, +d Beilor, *lan 2homson #i 3i;e
Luincy, $n schimbul sumei de dou milioane de
dolari, cu la!a imedia!, la semnare, a unui avans de
dou su!e cinci"eci de mii de dolari& Sucaba es!e un
aara! care a fos! !es!a! e<!ensiv, necos!isi!or, lisi! de
comlica.ii #i necesi! o can!i!a!e mul! mai mic de
ener%ie dec! orice al! comu!er folosi! as!"i e ia.&
Sucaba nu va avea nevoie de $n!re.inere sau de
$nlocuirea ieselor e o erioad de cel u.in "ece ani8&
5eilal.i ci!eau es!e umrul lui Jeff $n !im ce aces!a scria&
- 'umne"eule4 e<clama +d Beller& Bece ani4 Nici
un comu!er din cele e<is!en!e e ia. nu se oa!e
luda cu a#a ceva4
Jeff con!inua s scrie0
65umr!orii !rebuie s .in seama c nici domnul rofesor 7ernon *c;erman #i nici
eu nu de.inem
a!en!ul aara!ului Sucaba&&&8
- *vem noi %ri) de as!a, in!erveni *ian 2homson
nerbd!or& *m eu un avoca! #mecher foc $n ob.inerea a!en!elor&
Jeff con!inua0
6*m e<lica! cumr!orilor c s-ar u!eaF ca
Sucaba s fie un ins!rumen! lisi! de valoare #i c nici
eu nici domnul rofesor 7ernon *c;erman nu u!em
oferi al!e %aran.ii $n afara celor enumera!e mai sus8&
'u care semn #i le $n!inse celorlal.i documen!ul0
- 7 sa!isface1
- +#!i si%ur de erioada de "ece ani1 $n!reb
Cud%e&
- *s!a e un lucru %aran!a!& *cum o s fac o coie
du documen!, $i inform Jeff&
$l urmrir $n !im ce coia a!en! cele scrise&
Cud%e smulse hr!iile din mna lui Jeff #i le semn&
'u care semnar Beller, Luincy #i 2homson&
Cud%e radia de bucurie&
- O coie en!ru noi #i una en!ru !ine& 5red c babalcii de Seymour Jarre!! #i 5harlie
Car!le!! or s
vad ro#u $nain!ea ochilor, ce "ice.i, bie.i1 *bia
a#!e! s le vd mu!rele cnd or s-aud c le-am sufla!
afacerea de sub nas&
* doua "i diminea.a, Cud%e $i $nmn lui Jeff un
cec semna! en!ru dou su!e cinci"eci de mii de
dolari&
- i unde-i comu!erul1 $n!reb el&
- *m aran)a! s v fie livra! aici la club, a"i la ora rn"ului& 3-am %ndi! c e bine s
fim cu !o.ii de fa.
cnd va sosi&
Cud%e $l b!u e umr&
- !ii, Jeff, e#!i un !i de#!e!& *!unci ne vedem la
rn"&
5nd ceasornicul sun ora dousre"ece, un
curier ur!nd o cu!ie de car!on se $nfiin. $n sufra%eria
clubului -il%rim #i fu condus la masa lui Cud%e, unde
se mai %seau Beller, 2homson #i Luincy&
- 9i!e-l c-a sosi!4 s!ri% Cud%e& 'oamne, ches!ia e #i or!abil&
- S-l a#!e!m e Jeff1 $n!reb 2homson&
- '-l $n m-sa& *ara!ul e acum al nos!ru&
Cud%e ruse hr!ia de ambala)& $nun!ru ddu
es!e un s!ra! de aie& Dri)uliu, aroae reveren.ios,
scoase obiec!ul cuibri! $n culcu#ul de aie& 5ei a!ru
se "%iau la el& +ra comus din!r-un cadru a!ra! de
lemn, la! de vreo !rei"eci #i cinci de cen!ime!ri, !raversa! de ni#!e srme e care se
$n#irau bile colora!e&
9rm un lun% rs!im de !cere&
- 5e-i as!a1 $n!reb $n cele din urm Luincy&
- 9n abac, rsunse 2homson, una din ches!iile
alea folosi!e de orien!ali ca s numere&&& Crusc, fa.a lui
$#i schimb e<resia& 'umne"eule4 Sucaba es!e
abacus scris e dos& Se $n!oarse sre Cud%e& *s!a vrea s fie o %lum1
Beller orni s vocifere"e0
- +ner%ie sc"u!, lisi! de comlica.ii, folose#!e
mai u.in ener%ie dec! orice al! comu!er e<is!en!
a"i e ia.&&& *nulea" imedia! cecul la bles!ema!4
5u !o.ii se ree"ir la !elefon&
- 5ecul semna! de dumneavoas!r1 rsunse
con!abilul #ef& Nu v face.i %ri)i, eF $n re%ul, domnul
S!evens l-a $ncasa! a"i-diminea.&
Seymour Jarre! se ar!a mai re!icen!&
- 'e ce dori.i s afla.i ce am discu!a! cu domnul S!evens1 Sn!e.i #i dumneavoas!r
colec.ionar de
!imbre1 Sn!em rivali1
-Nu& +u&&&
- 3 ro%, s #!i.i c n-are ros! s iscodi.i& Nu
e<is! as!"i dec! un sin%ur !imbru de aces! fel, #i
domnul S!evens s-a declara! de acord s mi-l vnd
mie de $nda! ce-l va ob.ine&
'u care !rn!i !elefonul&
-ic;ens, vale!ul, $i informa c-i are&ru, dar dom-
nul S!evens $#i fcuse ba%a)ele #i lecase $n cursul
dimine.ii& -omenise-ceva desre o cl!orie mai
lun%&
$n acea du-amia", un Cud%e !urba! reu#i, $n sfr#i!, s-l %seasc e rofesorul
7ernon *c;erman&
- 'a, desi%ur, suse aces!a, Jeff S!evens& 9n om
fermec!or& Sune.i c e cumna!ul dumneavoas!r4
- 'omnule rofesor, ce a.i discu!a! cu Jeff1
- Cnuiesc c nu-i nici un secre!& Jeff .ine mul! s scrie o car!e desre mine& 3-a
convins c lumea dore#!e s cunoasc omul care se ascunde $ndr!ul
savan!ului&&&
Cud%e #!ia rea bine ce avea s-i sun 5harlie
Car!le!!, chiar $nain!e ca aces!a s fi $nceu! s vorbeasc0
- Jeff S!evens1 *, da& +u colec.ione" au!omobile
vechi& i Jeff #!ie unde se %se#!e acel -ac;ard NJ,
decao!abil, cu a!ru u#i, $n s!are erfec!&&&
'e as! da!, Cud%e !rn!i rece!orul&
- Nu v face.i %ri)i, $#i consola Cud%e ar!enerii&
Ne lum noi banii $naoi #i-l b%m e nemernic la
"du e !o! res!ul vie.ii& +<is! le%i $mo!riva fraudelor&
9rm!orul oas al %ruului a fos! la biroul
avoca!ului Sco!! =o%ar!y&
- Ne-a umfla! dou su!e cinci"eci de mii de dolari,
$l inform Cud%e e avoca!& 7reau s-l ba% la rcoare e !o! res!ul vie.ii lui& =-ne ros! de
un manda! de&&&
- *i con!rac!ul la !ine, Cud%e1-
9i!e-l&
$i $nmn lui =o%ar!y hr!ia scris de Jeff&
*voca!ul o arcurse $n %rab, aoi o ci!i $nc o
da!, e $ndele!e&
- 7-a falsifica! semn!urile voas!re e hr!ia as!a1
- Nu, in!erveni 3i;e Luincy& Noi am semna!&
- 'ar l-a.i ci!i! $nain!e de a semna1
- Si%ur c l-am ci!i!, se o.r +d Beller& 5e cre"i c sn!em idio.i1
- 7 las e dumneavoas!r s arecia.i aces! lucru, domnilor& *.i semna! un con!rac!
din care
re"ul! c a.i fos! informa.i asura a ceea ce
cumra.i, #i c a.i fos! de acord cu un avans de
dou su!e cinci"eci de mii, l!ibil imedia!& Se
secific fa!ul c e vorba de un obiec! nea!en!a! #i
care s-ar u!ea dovedi lisi! de valoare& 5a s m
e<rim $n !ermenii academici ai unui vechi rofesor al
meu, 6am fos! re%ula.i $n fund re%e#!e8&
Jeff a ob.inu! divor.ul la ?eno& $n !im ce se afla
acolo, a da! es!e 5onrad 3or%an& *ces!a lucrase
cndva en!ru unchiul (illie&
- Jeff, n-ai vrea s-mi faci un mic serviciu1 $l
$n!rebase 3or%an& O !nr doamn va cl!ori cu
!renul de la New Gor; la S!& ,ouis, avnd asura ei ni#!e bi)u!erii&&&
Jeff rivi din nou e hubloul avionului, %ndindu-se la 2racy& -e fa.a lui se a#!ernuse
un "mbe! lar%&
5nd 2racy se $n!oarse la New Gor;, rimul ei
drum fu la 65onrad 3or%an e! 5o, bi)u!ieri8& 5onrad
3or%an o of!i $n biroul lui #i $nchise u#a $n urma ei&
- $nceusem s fiu foar!e $n%ri)ora!, dra%a mea&
2e-am a#!e!a! la S!& ,ouis #i&&&
- N-a.i fos! la S!& ,ouis&
- 5um1 5e vrei s sui1
Ochii lui alba#!ri clieau des&
- 7reau s sun ca nu a.i fos! la S!& ,ouis& i nici
n-a.i avu! in!en.ia s v $n!lni.i cu mine&
- Cinen.eles c am avu!-o& 'oar dumnea!a ai
bi)u!eriile #i eu&&
- *.i !rimis doi oameni s mi le ia&
-e fa.a lui 3or%an aru o e<resie de nedumerire&
- Nu $n.ele%&
- ,a $nceu! am cre"u! c ne-a !rda! cineva din
or%ani"a.ia dumneavoas!r& 'ar nu s-a $n!mla! a#a,
nu1 'umneavoas!r ersonal& 3i-a.i sus c a.i
cumra! ersonal bile!ul meu de !ren, a#a $nc! a.i
fos! sin%urul care a cunoscu! numrul comar!imen!ului& *m folosi! un nume fals #i
eram de%hi"a!, dar
oamenii dumneavoas!r au #!iu! e<ac! unde s m
%seasc&
-e fa.a de heruvim a lui 3or%an aru o e<resie
surrins&
- $ncerci s-mi sui c .i s-au fura! bi)u!eriile1
- $ncerc s v sun c nu mi s-au fura!&
'e as! da! surri"a lui 3or%an era au!en!ic&
- 'eci ai bi)u!eriile1
- 'a& -rie!enii dumneavoas!r erau a!! de %rbi.i
s rind avionul, $nc! mi le-au lsa!&
3or%an o s!udie un momen!&
- Scu"-m, !e ro%&
>e#i e o u#i. secre!, >ar 2racy se a#e" e
canaea, erfec! rela<a!&
5onrad 3or%an lisi-vreun sfer! de or, #i cnd se
$n!oarse, fa.a lui !rda anica&
- 3 !em c s-a fcu! o %re#eal& O mare
%re#eal& +#!i o !nr foar!e in!eli%en!, domni#oar
(hi!ney& @i-ai c#!i%a! cei dou"eci #i cinci de mii de
dolari& Bmbi admira!iv& '-mi bi)u!eriile #i&&&
- 5inci"eci de mii, suse 2racy&
--of!im1
- * !rebui! s le fur de dou ori& *s!a face cinci"eci
de mii de dolari, domnule 3or%an&
- Nu, rsunse el e un !on ca!e%oric& Ochii nu-i
mai clieau& Nu o! s-.i dau asemenea sum e ele&
2racy se ridic $n icioare&
- =oar!e bine& *!unci voi %si $n ,as 7e%as e
cineva care s considere c meri! asemenea sum&
Se $ndre! sre u#&
- 5inci"eci de mii de dolari1 ree! 3or%an&
2racy $ncuviin.&
- 9nde sn! bi)u!eriile1
- $n!r-o bo< en!ru vali"e din %ara -enn& 'e $nda! ce $mi da.i banii - $n numerar - #i
m ins!ala.i
$n!r-un !a<i, v dau cheia&
5onrad 3or%an scoase un susin de om $nfrn!&
- =acem !r%ul&
- 3ul.umesc, rsunse 2racy vesel, a fos! o
lcere s lucre" cu dumneavoas!r&
'aniel 5ooer #!ia care avea s fie subiec!ul
$n!runirii convoca!e $n acea diminea. $n biroul lui J&J&
?eynolds, en!ru c !o.i insec!orii comaniei de asi%urri rimiser cu o "i $nain!e un
memoriu asura
sar%erii comise $n urm cu o s!mn la locuin.a
lui ,ois Cellamy& 'aniel 5ooer avea oroare de
$n!runiri& +ra rea nervos ca s oa! s!a locului, ascul!nd o vorbrie s!uid&
*)unse cu o $n!r"iere de a!ru"eci #i cinci de
minu!e $n biroul lui J&J& ?eynolds, %sindu-l e aces!a
$n mi)locul unei e<uneri&
- 'r%u. din ar!ea dumi!ale c !e-ai %ndi! s !reci e aici, $l aos!rof ?eynolds
sarcas!ic&
Nu-i rsunse nimic& 6-ierdere de vreme8, se %ndi
?eynolds& 5ooer nu $n.ele%ea ironiile - cum nu
$n.ele%ea nimic al!ceva& Nu #!ia dec! s-i rind e
infrac!ori& 'in unc!ul s!a de vedere, !rebuia s
recunoasc, omul era %enial&
$n birou se %seau !rei din cei mai imor!an.i insec!ori ai comaniei de asi%urri0
'avid Swif!,
?ober! Schiffer #i Jerry 'avis&
- *.i ci!i! cu !o.ii raor!ul asura fur!ului din casa
Cellamy, relu ?eynolds, dar a mai >n!erveni! un elemen! nou& ,ois Cellamy es!e
veri#oara comisarului de oli.ie& i as!a ne-a ridica! lumea $n ca&
- 'ar oli.ia ce face1 $n!reb 'avis&
- Se ascunde de res& i nu-i condamn& Ser%en.ii lor s-au comor!a! ca ni#!e oli.i#!i
imbecili din
filmele mu!e& -ur #i simlu au s!a! de vorb cu hoa.a e care au %si!-o $n cas #i au
lsa!-o s le scae&
- *!unci, robabil, #!iu e<ac! cum ar!a, >n!erveni
Swif!&
- !iu e<ac! cum ar!a cma#a ei de noa!e,
rsunse ?eynolds osomor!& *u fos! a!! de fascina.i
de corul ei, $nc! li s-au !oi! creierii $n ca& Nu-i cunosc nici mcar culoarea rului&
-ur!a un fel de
casc cu bi%udiuri, #i fa.a $i era acoeri! de o masc de nmol& !iu doar c era o femeie
de vreo dou"eci
#i cinci de ani, cu un fund #i ni#!e ..e fan!as!ice& Nu
e<is! nici un al! indiciu& Nu ne u!em ba"a e nici o
>nforma.ie& Nimic&
- Ca da, vorbi 'aniel 5ooer en!ru rima oar&
5u !o.ii $n!oarser sre el fe.ele care reflec!au
diverse s!adii de de"%us!&
5e !o! vorbe#!i1 $n!reb ?eynolds&
+u #!iu cine e&
5nd 5ooer ci!ise raor!ul, cu o diminea. $n
urm, se %ndise c rimul as lo%ic era s arunce o
rivire casei Cellamy& -en!ru 'aniel 5ooer, lo%ica
$nsemna ordinea $n.eleciunii divine, solu.ia de ba" a
oricrei robleme, #i en!ru a roceda lo%ic, !rebuie
$n!o!deauna s $ncei cu $nceu!ul& 5ooer se duse
cu ma#ina la casa Cellamy din ,on% >sland, $i arunc
o rivire #i, fr s coboare din au!omobil, se
$n!oarse, lund drumul sre 3anha!!an& *flase !o! ce
dorise s #!ie& 5asa era i"ola!, nu e<is!au $n
aroiere mi)loace ublice de !ransor!, ceea ce
$nsemna c hoa.a nu u!use veni dec! cu ma#ina&
$#i e<lica ra.ionamen!ul $n fa.a celor aduna.i $n
biroul lui ?eynolds0
- 5um, robabil, nu a dori! s-#i foloseasc
roria ma#in, ale crei urme ar fi u!u! s fie de!ec!a!e, vehiculul cu care a veni! a
fos! sau fura!, sau
$nchiria!& *m ho!r! s inves!i%he" mai $n!i a%en.iile
de $nchiriere de ma#ini& *m resuus c a $nchiria!
ma#ina $n 3anha!!an, unde era mai u#or en!ru ea
s-#i camufle"e urma&
Jerry 'avis nu se ar!a imresiona!0
- 5red c %lume#!i, 5ooer& $n 3anha!!an se
$nchiria" "ilnic mii de ma#ini&
5ooer nu lu $n seam $n!reruerea&
- 2oa!e oera.iile de $nchiriere de ma#ini sn! comu!eri"a!e& i, $n %eneral, u.ine
ma#ini sn! $nchiria!e
de c!re femei& ,e-am con!rola! e !oa!e& 'oamna cu
ricina s-a adresa! a%en.iei de $nchiria! ma#ini
Cud%e!, de e cheiul ai"eci #i unu, s!rada 'ou"eci
#i !rei, 7es!, a $nchiria! la o! seara un 5hevy 5arice,
chiar $n noa!ea sar%erii, #i l-a adus $naoi la ora
dou noa!ea&
- 'e unde #!ii c aceea a fos! ma#ina folosi! la
sar%ere1 $n!reb ?eynolds sce!ic&
5ooer $nceuse s se lic!iseasc de $n!rebri s!uide&
- *m con!rola! ;ilome!ra)ul& -n la rorie!a!ea lui
,ois Cellamy sn! !rei"eci #i doi de ;ilome!ri, #i al.i
!rei"eci #i doi drumul de $n!oarcere& S-a o!rivi! e<ac!
cu ;ilome!rii arcur#i de ma#ina 5arice& 3a#ina a
fos! $nchiria! e numele +llen Cranch&
- Nume fic!iv, resuuse 'avid Swif!&
- 'a& Numele ei adevra! es!e 2racy (hi!ney&
2o.i cei de fa. $l rivir cu ochi mari&
- 'e unde dracu #!ii1 $n!reb Schiffer&
- i-a da! un nume fals #i o adres fals, dar a
!rebui! s semne"e un ac! de $nchiriere& ,-am dus la
'irec.ia Deneral a -oli.iei, unde s-au con!rola!
amren!ele& 5oresundeau e<ac! cu amren!ele-lui
2racy (hi!ney& * fos! $nchis un !im $n -eni!enciarul
en!ru =emei din ,ouisiana de Sud& 'ac v amin!i.i,
am discu!a! cu ea acum un an $n le%!ur cu fur!ul
unui !ablou de ?enoir&
- $mi amin!esc, $ncuviin. ?eynolds& 3i-ai sus
a!unci c e nevinova!&
- -e a!unci era nevinova!& 'ar acum nu mai e& +a
e au!oarea sar%erii de la Cellamy&
3icul !iclos reu#ise din nou4 i fcea ca !o!ul s
ar a!! de simlu& ?eynolds $ncerca s-#i ascund
resen!imen!ul&
- *s!a-i&&& o !reab frumoas, 5ooer& $n!r-adevr
frumoas& *cum !rebuie s-o $nh.m& O s lsm
oli.ia s un mna e ea #i&&&
- Sub ce acu"a.ie1 $n!reb 5ooer suav& 5 a
$nchiria! o ma#in1 -oli.i#!ii nu o o! iden!ifica #i nu
e<is! nici un fel de dovad $mo!riva ei&
- i ce !rebuie s facem1 $n!reb Schiffer& S o
lsm $n liber!a!e1
- 'e as! da! n-avem $nco!ro, relic 5ooer&
'ar acum #!im cine e& O s mai $ncerce ea o lovi!ur&
i a!unci, am s-o rind&
$n sfr#i!, $n!runirea lu sfr#i!& 5ooer sim.ea o
nevoie nebun s fac un du#& Scoase un carne!
ne%ru #i scrise $n el, cu %ri)0 2racy (hi!ney&
6+ !imul s $nce o nou via., se ho!r 2racy&
'ar ce fel de via.1 'in!r-o vic!im inocen!, naiv, m-am !ransforma! $n&&& ce1 $n!r-o
hoa. - as!a sn!8& Se %ndi la Joe ?omano, la *n!hony Orsa!!i, -erry -oe
#i la )udec!orul ,awrence& 6Ca nu& Sn! o r"bun!oare& *s!a am devenii& i oa!e c #i
o aven!urier8& 2rsese e sfoar oli.ia, doi #arla!ani #i un
bi)u!ier escroc& Se %ndi la +rnes!ine #i la *my #i sim.i
o $n.e!ur de remu#care& 3na! de un imuls, se
duse la un ma%a"in, cumr un !ea!ru de u#i $n
care evoluau vreo #ase marione!e #i i-l e<Wdie lui *my& $l $nso.i de o car!e o#!al e
care scrise0
65.iva noi rie!eni ai !ai& 3i-e dor de !ine& 5u
dra%os!e, 2racy8&
-e urm se duse la un blnar de e 3adison
*venue #i cumr o vule albas!r en!ru +rnes!ine,
e care i-o !rimise $mreun cu un cec de dou su!e
de dolari& 5ar!ea o#!al curindea doar a!!0 63ul.umesc, +rnie& 2racy8&
6*cum mi-am l!i! !oa!e da!oriile8, $#i suse ea&
9n sen!imen! lcu!& +ra liber s se duc oriunde $i
of!ea inima #i s fac !o! ce-i !recea rin ca&
$#i srb!ori >ndeenden.a mu!ndu-se $n!r-un
aar!amen! si!ua! la mare $nl.ime, $n 2he :elmsley
-alace :o!el& 'in camera ei de "i de la e!a)ul
a!ru"eci #i #a!e, vedea $n )os ca!edrala S!& -a!ric;
#i, $n der!are, odul Deor%e (ashin%!on& ,a numai
c.iva ;ilome!ri, $n al! direc.ie, se afla car!ierul sinis!ru
$n care locuise n de curnd& 6Nicioda! nu m mai
$n!orc acolo8, $#i f%dui 2racy&
'eschise s!icla de #amanie e care i-o oferise
direc.ia ho!elului, #i se a#e" la fereas!r, sorbind din cu #i rivind soarele care
asfin.ea es!e "%rie-norii
din 3anha!!an& 5nd se ivi luna, 2racy a)unsese de)a
la o ho!rre& 7a leca la ,ondra& +ra re%!i! s
rimeasc !oa!e minun.iile e care via.a i le u!ea
oferi& 63i-am l!i! da!oriile, $#i suse ea din nou&
*cum meri! #i eu u.in fericire8& de noa!e& Se !ransmi!ea un in!erviu cu doi brba.i&
Coris 3elnl;ov era un rus scur! #i indesa!, $mbrca!
$n!r-un cos!um maron care-i cdea ros!, iar -e!re
Ne%ulescu ar!a e<ac! ousul lui0 $nal!, sub.ire,
ele%an!& 2racy se $n!reb ce u!eau avea cei doi $n
comun&
- 9nde va avea loc ar!ida de #ah1 $n!reb redac!orul de la !elevi"iune&
- ,a Soci, e frumoasa 3are Nea%r, rsunse
3elni;ov&
- 'omnilor, sn!e.i amndoi camioni mondiali, #i
ar!ida aceas!a a s!rni! mare vlv& /n ar!idele dumneavoas!r an!erioare, v-a.i !o!
ri! unul al!uia !i!lul
de camion, iar $n ul!ima dumneavoas!r ar!id v-a.i oferi! o remi"& 'omnule
Ne%ulescu,I en!ru momen! domnul 3elni;ov de.ine !i!lul& 5rede.i c ve.i reu#i s-l
redobndi.i1 , O
- 5a!e%oric, rsunse romnul&
- Nu are nici o #ans, rios!a rusul&
2racy nu avea habar de #ah, dar cei doi vorbeau
cu o aro%an. care i se ru de!es!abil& *s e bu!onul con!rolului de la dis!an.,
$nchise !elevi"orul #i
se culc&
* doua "i diminea.a, 2racy se ori la o a%en.ie de
voia) #i re"erva o cabin-aar!amen! la clasa deFlu< a
vaorului 6Lueen +li"abe!h >>8& +ra emo.iona! ca un coil care leac en!ru rima oar
$n s!rin!a!e, iar
urm!oarele !rei "ile #i le e!recu cumrndu-#i
!oale!e #i vali"e&
$n diminea.a $mbarcrii, 2racy $nchirie o limu"in care s-o duc $n or!& 5nd a)unse la
cheiul Z0, e
*venue 5inci"eci #i cinci 7es!, col. cu *venue
'oisre"ece, unde era ancora! vaorul 6L&+&:8, v"u
o $n%hesuial de fo!oreor!eri #i camere de
!elevi"iune #i, o cli, rmase $mie!ri! de saim& -e
urm, $ns, $#i ddu seama c !o.i se $n!receau s ia
in!erviuri celor doi brba.i care o"au la ca!ul
asarelei - 3elni;ov #i Ne%ulescu, marii mae#!ri in!er-na.ionali& 2racy !recu e ln% ei,
$#i ar! a#aor!ul
unui ofi.er de e asarel #i urc e un!e& 9n
s!eward $i cerce! bile!ul #i o conduse la cabin& +ra
un mic aar!amen! $ncn!!or, cu o !eras numai a ei&
=usese ridicol de scum, dar 2racy $#i suse c meri!a& &
$#i desfcu vali"ele, aoi se duse s fac o lim-bare e un!e& *roae $n !oa!e
cabinele aveau loc
mici e!receri de bun rmas, cu rse!e, #amanie #i
vorbrie& $ncerca o subi! sen"a.ie de sin%ur!a!e& -e
ea nu o condusese nimeni la vaorI nu e<is!a nimeni
cruia s-i oar!e de %ri) sau care s-i oar!e ei de
%ri)& 6*PiP-P adevra!, $#i suse 2racy& Cer!ha Carosana
m dore#!e8& i rse cu %las !are, de una sin%ur&
$#i croi drum e un!e, fr s-#i dea seama de
rivirile admira!ive e care i le aruncau brba.ii #i de
rivirile invidioase cu care o s!run%eau femeile&
2racy au"i sune!ul rofund scos din %!ul sirenei #i
F s!ri%!ul 62o.i asa%erii la bord4FF#i se sim.i inunda!
de emo.ie& Navi%a c!re un vii!or comle! necunoscu!&8
Se cu!remura, oda! cu nava, cnd aceas!a ridic ancora, #i rmase e un!e, laolal!
cu ceilal.i asa%eri, rivind cum se mic#ora din ce $n ce S!a!uia ,iber!.ii&
*oi orni s e<lore"e vasul&
6L&+&:8 era o adevra! ci!adel, lun% de mai
bine de !rei su!e de me!ri, #i avnd o $nl.ime de
!reisre"ece e!a)e& *vea a!ru res!auran!e, #ase
baruri, dou sli de bal, dou ni%h!-cluburi, #i 6O la) de aur la mare8& 3ai e<is!au
numeroase ma%a"ine,
a!ru iscine, o sal de %imnas!ic, un !eren de %olf,
o alee en!ru )o%%ln%& 6S-ar u!ea s nu mai vreau s
rsesc vaorul s!a8, $#i suse 2racy&
/#i re"ervase o mas sus, $n 6-rincess Driil8, un
salon mai mic #i mai ele%an! dec! sufra%eria rincial& *bia se a#e"ase la mas, cnd
o voce familiar
ros!i0
- :ei, ia !e ui! cine e aici4
$nl. ochii #i-l v"u $n fa.a ei e 2om Cowers,
falsul a%en! =C>& 6O, nu, nu meri! a#a ceva48 se %ndi
2racy&
- 5e surri" lcu!4 2e sueri dac m a#e" la
masa dumi!ale1
- 3 sur foar!e !are&
Se ls e scaunul din fa.a ei #i-i drui un "mbe! fermec!or&
- *m u!ea fi rie!eni& $n fond, amndoi ne %sim
aici din acelea#i mo!ive, nu-i a#a1
2racy nu avea habar desre ce vorbe#!e&
- 9i!e ce-i, domnule Cowers&&&
- S!evens, o corec! el cu de%a)are& Jeff S!evens&
- 3i-e !o!una, rios! 2racy, dnd s se ridice&
- *#!ea! u.in& *# vrea s-.i dau unele e<lica.ii
le%a!e de ul!ima noas!r $n!lnire&
- Nu-> nimic de e<lica!, $l asi%ur 2racy& i un
coil idio! ar fi u!u! s-#i dea seama - #i #i-a da!&
- $i da!oram lui 5onrad 3or%an un serviciu& Bmbi
cu !ris!e.e& 'ar mi-e !eam c nu a fos! rea bucuros
de felul cum l-am servi!&
*vea acela#i farmec de%a)a!, !ineresc, care o
am%ise #i da!a !recu!& 6-en!ru numele lui 'umne"eu, 'ennis, cre"i c e nevoie de
c!u#e1 'oar
n-are cum s fu%8&
$i rsunse e un !on os!il0
- Nici eu nu sn! rea bucuroas de re"en.a
dumi!ale& 5e cau.i e aces! vaor1 N-ar !rebui s !e
afli mai curnd e un vas fluvial1
- 5u 3a<imilian -ieron! la bord, as!a e ca #i un
vas fluvial, rsunse el r"nd&
- 5u cine1
Jeff o rivi surrins&
- :aide, chiar vrei s sui c nu #!ii1
- 5e s #!iu1
- 3a< -ieron! e unul din!re cei mai bo%a.i
oameni din lume& 3ania lui es!e s scoa! din circula.ie al!e comanii rivale& $i lac
caii len.i #i femeile
>u.i #i are o sumedenie din amndou& +& cel din urm
din marii chel!ui!ori consacra.i&
- i ai de %nd s-l u#ure"i de o ar!e din
surlusul lui de avere1
- Ca chiar de o ar!e masiv& O rivi $n%ndura!&
!ii ce ar !rebui s facem dumnea!a #i cu mine1
- !iu, domnule S!evens& S ne lum rmas bun&
S!evens s!!u locului urmrind-o e 2racy care se
ridic #i ie#i din salon&
/#i comand cina $n cabina ei& $n !im ce mnca, se
$n!reb ce %hinion $l scosese e Jeff S!evens din nou
$n calea ei& 7oia s ui!e saima rin care !recuse $n
!ren, e cnd cre"use c e ares!a!& 6+i bine, $#i suse c, n-am s-l las s-mi s!rice
lcerea cl!oriei& *m
s-l i%nor, ur #i simlu8&
'u cin, 2racy ie#i e un!e& +ra o noa!e fan!as!ic, cu un baldachin ma%ic de
s!ele resra!e e
un cer de ca!ifea& S!!ea re"ema! de balus!rad, $n clarul de lun, urmrind molcoma
fosforescen. a valurilor #i ascul!nd susurul bri"ei noc!urne, cndFJeff
veni ln% ea&
- N-ai idee c! e#!i de frumoas a#a cum s!ai aici&
5re"i $n idilele de e vaor1
- 'a& 'ar nu cred $n dumnea!a&
'du s lece&
- S!ai& *m c!eva nou!.i& 2ocmai am descoeri! c 3a< -ieron! nu e la bord& i-a
con!ramanda!
cl!oria $n ul!imul minu!&
- O, ce ca!4 @i-ai l!i! bile!ul de%eaba&
- Nu neara!& O rivi din nou $n%ndura!& 5e-ai
"ice s !e ale%i cu o mic avere de e urma cl!oriei
as!ela1
6Omul s!a e incredibil8, $#i suse 2racy&
- 'oar dac al $n bu"unar un submarin sau un
helico!er, al!fel nu vd cum ai u!ea s-o #!er%i dac
ai fura ceva de la cineva de e vaor&
- 5ine vorbe#!e de un fur!1 *i au"i! vreoda! de
Coris 3elnl;ov #i -e!re Ne%ulescu1
- i ce dac1
- 3eini;ov #i Ne%ulescu sn! $n drum sre ?usia
unde or s sus.in o ar!id en!ru !i!lul de camion&
'ac o! aran)a s )oci cu amndoi oda!, am c#!i%a
o mul.ime de bani, suse Jeif cu serio"i!a!e& + un
scenariu erfec!&
2racy se ui!a la el, nevenindu-i s-#i cread urechilor&
- 'ac o.i aran)a s )oc eu cu amndoi oda!1
As!a-i scenariul erfec!1
- hm& 5e rere ai1
- Dro"av& Numai c e<is! un mic handica&
- 5are1
- +u nu #!iu s )oc #ah&
Jeff "mbi cu $n%duin.&
- Nici o roblem& 2e $nv. eu&
- +#!i nebun& 'acFvrei un sfa!, du-!e la un
sihia!ru serios& Noa!e bun&
* doua "i diminea.a, 2racy li!eralmen!e s-a i"bi! de
Coris 3eini;ov& *ces!a fcea )o%%in% e un!ea secial amena)a! #i cnd 2racy a aru!
de du un col.,
s-a ciocni! de ea, !rn!ind-o la mn!&
- 9i!-!e e unde calci, i-a mri! #ahis!ul, con!inund s aler%e&
2racy rmase e )os, rivind du el&
- 'in !o.i mi!ocanii e care i-am cunoscu!&&& *oi
se ridic $n icioare, scu!urndu-#i rochia de raf& 9n
s!eward se aroie de ea&
- 7-a.i lovi!, domni#oar1 ,-am v"u! cnd&&&
- Nu, n-am nimic, mul.umesc&
Nimeni nu !rebuia s-i s!rice lcerea cl!oriei&
5nd se re$n!oarse $n cabin, cons!a! c o a#!e!au
#ase mesa)e rin care i se cerea s-i !elefone"e domnului Jeff S!evens& Nu le ddu nici o
a!en.ie& 'u-mas $no!, ci!i #i ceru s i se fac un masa), >ar seara cnd >n!r $n baar
s ia un coc;!ail $nain!e de mas, se sim.ea
e<celen!& 'ar euforia ei a fos! de scur! dura!& -e un
scaun de baar era coco.a! -e!re Ne%ulescu, romnul&
5nd o v"u, se ridic $n icioare #i i se adres0
- -o! s v ofer o bu!ur, frumoas doamn1
2racy e"i!, aoi $i rsunse "mbind0
- 3 ro%, da, mul.umesc&
- 5e-a.i dori s be.i1
- 7od; cu !onic, v ro%& 6
Ne%ulescu $i comand barmanului, aoi se
$n!oarse sre ea&
- +u sn! -e!re Ne%ulescu&
-!iu&
- =ire#!e& 2oa! lumea m cunoa#!e& Sn! cel mai
mare )uc!or de #ah din lume& $n .ara mea, sn! un
erou na.ional& Se aroie de 2racy, $i use o mn e
%enunchi #i-i #o!i0
- Sn! foar!e bun #i la a!&
2racy avu imresia c nu a $n.eles bine&
- 5e-a.i sus1
- Sn! foar!e bun #i la a!&
-rimul ei imuls a fos! s-i arunce bu!ura $n fa.,
dar se s!ni& $i venise o idee mai bun&
- Scu"-m, !e ro%, $i suse& 2rebuie s m $n!lnesc cu un rie!en&
Se duse s-l cau!e e Jeff S!evens& $l %si $n sala 6-rincess Drill8, dar cnd 2racy ddu
s se $ndre!e sre masa lui, observ c era $nso.i! de o blond $ncn!!oare, cu un !ru
sec!aculos, $mbrca! $n!r-o
rochie de sear a!! de colan!, $nc! rea s fi fos!
mai curnd ic!a! e ea& 6*r fi !rebui! s-mi $nchiui8,
$#i suse 2racy& Se $n!oarse #i orni e coridor& 9n
momen! mai !r"iu, Jeff era ln% ea& &
- 2racy&&& ai dori! s m ve"i1
- Nu vreau s !e deran)e" de la&&& cin&
- *ia e deser!ul, suse Jeff e un !on %lume.& 5e
o! s fac en!ru !ine1&
- *l vorbi! serios $n ches!iunea 3elni;ov-Ne%ulescu1
- 5a!e%oric& 'e ce1
- -en!ru c soco!& c amndoi au nevoie de o
lec.ie care s-i $nve.e manierele fa. de o doamn&
- i eu cred la fel& i o s scoa!em o %rmad de
bani din lec.ia as!a&
- Cine& 5are .i-e lanul1
-*i s-i $nvin%i la #ah&
- +u vorbesc serios&
- i eu&
- @i-am mai sus, nu #!iu s )oc #ah& Nu deosebesc un ion de un re%e, eu&&&
- Nu-.i face %ri)i, o lini#!i Jeff& iei vreo dou lec.ii cu
mine #i du aceea $i faci raf e amndoi&
- -e amndoi1
- 5e, nu .i-am sus1 *i s )oci cu amndoi, simul!an&
Jeff #edea ln% Coris 3elni;ov $n barul de )os, cu
dou iane&
- =emeia de care-.i vorbesc e o #ahis! fan!as!ic,
$i mr!urisi Jeff& 5l!ore#!e inco%ni!o&
- =emeile habar n-au de #ah, bombni rusul& Nu
o! s )udece&
- *s!a oa!e& Sune c !e-ar u!ea ba!e cu u#urin.&
- Nimeni nu m ba!e e mine, nici cu u#urin., nici
fr, declar Coris 3elni;ov cu %las !are, r"nd&
- + %a!a s arie"e e "ece mii de dolari c oa!e
s )oace $n acela#i !im cu dumnea!a #i cu -e!re
Ne%ulescu #i s a)un% la o remi", cel u.in cu unul
din!re voi&
Coris 3elni;ov se $nec cu bu!ura&
- 5um1 *s!a-i&&& as!a-i ridicol& S )oace cu amndoi
deoda!1 =emeia as!a&&& o ama!oare1
- *#a sus.ine& -aria" e c!e "ece mii de dolari
en!ru fiecare din voi&
- *# acce!a doar ca s-i dau o lec.ie >dioa!ei s!eia&
- 'ac o ba.i, banii vor fi deu#i e numele dumi!ale $n orice .ar dore#!i&
O e<resie de cuidi!a!e adie e fa.a rusului&
- N-am au"i! $n via.a mea de ersoana as!a& i
$nc s )oace cu noi amndoi4 'oamne sfin!e, se vede
c-i demen!4
- *re cei dou"eci de mii de dolari bani %hea.&
- 'e ce na.ionali!a!e e1
- *merican&
- *, as!a e<lic !o!& 2o.i americanii bo%a.i sn!
!rsni.i, mai ales femeile&
Jeff ddu s se ridice&
- Cine, suse el, $n ca"ul s!a robabil c o s
)oace cu -e!re Ne%ulescu sin%ur&
- Ne%ulescu a acce!a! s )oace cu ea1
- 'a, nu .i-a sus1 +a voia s )oace cu amndoi,
dar dac dumi!ale .i-e !eam&&&
- 2eam1 ,ui Coris 3elni;ov s-i fie !eam1
7ocea lui c!ase o re"onan. de !une!& *m s-o dis!ru%& i cnd o s aib loc ar!ida
as!a ridicol1
- +a s-a %ndi! c ar fi bine s )uca.i vineri seara&
*dic $n ul!ima noa!e e!recu! e vaor&
Coris 3elni;ov se %ndea $ncrun!a!
- 5!e ar!ide1
- 9n sin%ur )oc&
- -en!ru "ece mii de dolari1
- +<ac!&
?usul of!0
- N-am a!.ia bani lichi"i la mine&
- Nici o roblem, $l asi%ur Jeff& $n reali!a!e,
domni#oara (hi!ney nu urmre#!e dec! %loria de a fi
)uca! #ah cu marele Coris 3elni;ov& 'ac ier"i, $i dai
o fo!o%rafie a dumi!ale cu au!o%raf& 'ac o ba.i, ui
mna e "ece mii de dolari&
- i la cine se deo"i!ea" banii de ariu1 $n!reb
3elni;ov cu o no! de susiciune $n %las& &
- ,a adminis!ra!orul vaorului, rsunse Jeff&
- =oar!e bine& *!unci, vineri noa!eaI $nceem la
ora "ece&
- 7a fi ncn!a!, $i romise Jeff&
$n diminea.a urm!oare, Jeff discu!a cu -e!re Ne%ulescu $n sala de %imnas!ic, unde
amndoi fceau e<erci.ii&
- Sui c e americanc1 $n!reb Ne%ulescu& *!unci e clar& 2o.i americanii au %r%uni $n
ca&
- + o mare )uc!oare de #ah&
-e!re Ne%ulescu fcu un %es! de disre.&
- 3are nu $nseamn suficien! de bun& 5el mai bun, s!a-i sin%urul care con!ea"a& i
cel mai bun eu sn!&
- 2ocmai de as!a .ine a!! de mul! s )oace cu dumnea!a& 'ac ier"i, nu-i dai nimic
dec! o fo!o%rafie cu au!o%raf& 'ac $nvin%i, !e ale%i cu "ece mii de dolari, bani %hea.&&&
- Ne%ulescu nu )oac cu ama!ori&
- &&& deu#i $n orice .ara dore#!i&
- Nici nu se une ches!iunea&
- Cine& *!unci va !rebui s )oace numai cu Coris 3elni;ov&
- 5um1 7rei s sui c 3elni;ov a acce!a! s )oace cu femeia as!a1
- Si%ur c da& 'ar ea ser s )oaDe cu amndoi, simul!an&
- $n via.a mea n-am au"i! de ceva a!! de&&& a!! de&&&
Ne%ulescu se blbia nereu#ind s %seasc un cuvn!
o!rivi!& 5e aro%an.4 'ar cine-i ea de-#i $nchiuie c o s-i invin% e cei mai buni
mae#!ri din lume1 -robabil c-i sca! de la balamuc4
- + u.in aiuri!, recunoscu Jeff, dar banii ei sn!
buni& Cani e#in&
- Biceai c iau "ece mii de dolari dac $nvin%1
- +<ac!&
- i Coris 3elni;ov la fel1
- 'ac o ba!e& 8
-e!re Ne%ulescu rn)i0
- O, o s-o ba!, nici o %ri), ,a fel #i eu&
- =ie vorba $n!re noi, n-a# fi deloc surrins&
- i cine .ine ariurile1
- *dminis!ra!orul vaorului&
6'e ce s-i umfle numai 3elni;ov banii18 $#i suse
-e!re Ne%ulescu&
- -rie!ene, ba!em alma& 9nde #i cnd1
- 7ineri noa!ea& Ora "ece& Sala ?e%inei&
-e!re Ne%ulescu "mbi e sub mus!a.0
- 7oi fi re"en!&
- 7rei s sui c au fos! de acord1 s!ri% 2racy&
- 'a&
- 3i-e ru4
- $.i aduc un roso ud&
Jeff se ree"i $n baia cabinei lui 2racy, muie un roso $n a rece #i i-l aduse& 2racy
se $n!inse e
canaea #i el $i use rosoul e frun!e&
- 5um !e sim.i1
- Droa"nic& 5red c am o mi%ren&
- *i mai avu! vreoda! mi%ren1
-Nu&
- *!unci nu ai nici acum& *scul!-m, 2racy, e absolu! firesc s !e sim.i nervoas $n fa.a
unei asemenea ac.iuni&
Sri de e canaea, aruncnd rosoul&
- O asemenea ac.iune4 Nicioda! nu a mai e<is!a!
a#a ceva4 Joc cu doi mae#!ri in!erna.ionali, eu care
am lua! doar o lec.ie de #ah cu !ine #i&&&
- 'ou lec.ii, o corec! Jeff& i ai un !alen! $nnscu! en!ru #ah&
- 'oamne 'umne"eule, de ce m-am lsa! ame.i!
de vorbele !ale #i am acce!a!&&&
- -en!ru c ai s !e ale%i cu o mul.ime de bani&
- Nu vreau s m ale% cu o mul.ime de bani, se !n%ui 2racy& *# vrea s se scufunde
vaorul& 'e ce
nu sn!em e 2i!anic1
- :aide, fii calm, o o!oli Jeff& 7a fi&&&
- 7a fi un de"as!ru& i !oa! lumea de e vaor o
s se ui!e la noi&
- 2ocmai s!a-i lucrul cel mai imor!an!, e<clama
Jeff radios&
Jeff fcu !oa!e aran)amen!ele cu adminis!ra!orul
vaorului& $i ddu aces!uia banii lor de ariu - 20&000
de dolari $n cecuri de cl!orie - #i-i ceru s
re%!easc en!ru vineri noa!ea dou mese de
#ah& 7es!ea se rsndi e vaor cu iu.eala ful%erului,
#i asa%erii $l $n!rebau $n!runa e Jeff dac ar!ida va
avea $n!r-adevr loc&
- 5a!e%oric, $i asi%ura Jeff e !o.i cei care $n- !rebau& + incredibil& Cia!a domni#oar
(hi!ney sus.ine
c va u!ea c#!i%a& Ca chiar a #i aria!&
- 3 $n!reb dac a# u!ea face #i eu un mic ariu1
se in!eresa un asa%er&
- Cinen.eles& -aria.i oric! dori.i& ansele domni#oarei (hi!ney sn! de unu la "ece&
9nu la un milion ar fi fos! mai )us!& 'in clia $n care a fos! acce!a! rimul ariu,
"%a"urile s-au deschis&
Se rea c !o.i cei afla.i la bord, inclusiv echia)ul
din sala ca"anelor #i ofi.erii de un!e doreau s fac
ariuri& Sumele variau de la cinci dolari la cinci mii, #i
absolu! !o.i ariaser e rus #i e romn&
*dminis!ra!orul, susicios, $i raor! ci!anului0
- $n via.a mea n-am v"u! a#a ceva, domnule ci!an& + un adevra! >ure#& *roae
!o.i asa%erii
au fcu! ariuri& 5red c am aduna! ariuri $n valoare
de vreo dou su!e de mii de dolari&
5i!anul $l msura $n%ndura!&
- Bici c domni#oara (hi!ney o s )oace simul!an
cu 3elni;ov #i cu Ne%ulescu1
- 'a, domnule ci!an&
- *i verifica! dac cei doi sn! $n!r-adevr -e!re Ne%ulescu #i Coris 3elni;ov1
- 'a, binen.eles, domnule ci!an&
- Nu e<is!a osibili!a!ea s se fi aran)a! s o lase
e ea s c#!i%e1
- Nu, cnd e vorba de ni#!e or%olii ca ale lor& 5red
c mai curnd ar acce!a s moar& i e<ac! as!a o s li se $n!mle $n .rile lor, dac
se vor lsa cumva
b!u.i de femeia as!a&
5i!anul $#i !recu de%e!ele rin r #i o umbr de
nebunie $i !raversa fa.a&
- !ii ceva desre domni#oara (hi!ney sau
desre domnul S!evens1
- *bsolu! nimic, domnule ci!an& 'in c! $mi o!
da eu seama, cl!oresc seara!&
$n cele din urm, ci!anul lu ho!rrea0
- 3iroase a #arla!anie #i, $n mod normal, i-a# une ca!& 'ar, $n!ml!or, m rice
#i eu la #ah #i dac e<is! un lucru en!ru care mi-a# une mna $n foc,
es!e acela c la #ah nu se oa!e !ri#a $n nici un fel&
,sa ar!ida s se desf#oare& Sunnd aces!ea, se $ndre! sre birou #i scoase un
or!moneu de iele
nea%r0 -une cinci"eci de lire #i en!ru mine& -e
mae#!ri&
7ineri seara, e la ora nou, 6Sala ?e%inei8 era
!icsi! cu asa%erii de la clasa $n!i, cu cei care se
furi#aser de la clasa a doua #i a !reia, ofi.erii de la
bord #i membrii echia)ului care nu erau de serviciu&
,a cererea lui Jeff S!evens, dou $nceri seara!e
fuseser amena)a!e $n vederea erforman.ei& O mas de #ah fusese lasa! $n cen!rul
6Slii ?e%inei8, iar
cealal! $n salonul al!ura!& 5ele dou camere erau
desr.i!e rin erdele&
- -en!ru ca a!en.ia fiecruia din!re )uc!ori s nu
fie dis!ras de re"en.a celuilal!, e<licase Jeff& i am
dori ca sec!a!orii s rmn e loc $n camera e care
#i-au ales-o #i s nu se foiasc din!r-o ar!e $n al!a&
=iecare din!re mese era $n%rdi! cu cordoane de
ca!ifea, meni!e s .in mul.imea la dis!an.& Sec!a!orii erau re%!i.i s asis!e la ceva
ce nu aveau s
mai vad nicioda! $n via.a lor& Nu #!iau nimic desre
frumoasa !nr americanc, dec! c-i va fi cu
neu!in. - ei sau oricui al!cuiva - s )oace simul!an
cu Ne%ulescu #i 3elni;ov #i s ob.in o remi" de la
vreunul din ei&
Jeff o re"en! celor doi mae#!ri e 2racy cu u.in $nain!e de $nceerea ar!idei& 2racy
ar!a ca o ic!ur
%reac, draa! $n!r-o rochie Dalanos din #ifon verde,
care-i lsa un umr de"%oli!& $n fa.a alid, ochii
aveau o s!rlucire s!ranie&
-e!re Ne%ulescu o msur cu a!en.ie&
- *.i c#!i%a! !oa!e !urneele na.ionale la care a.i
ar!icia! n acum1
- 'a, rsunse 2racy cu un !on sincer&
Ne%ulescu ridic din umeri&
- N-am au"i! nicioda! de dumneavoas!r&
Coris 3elni;ov se ar!a la fel de %rosolan&
- 7oi, americanii, nu mai #!i.i ce s face.i cu banii&
7reau s-.i mul.umesc an!icia!& 5#!i%ul meu o s-mi
fericeasc familia&
Ochii lui 2racy erau ver"i ca )adul&
- $nc nu a.i c#!i%a!, domnule 3elni;ov&
?sul lui 3elni;ov bubuiin $ncere&
- 'ra%a mea doamn, nu #!iu cine e#!i dumnea!a,
dar #!iu cine sn! eu& +u sn! marele Coris 3elni;ov& 8
Se fcuse ora 10& Jeff se ui!a de )ur $mre)ur #i
cons!a! c ambele $nceri se umluser de sec!a!ori&
- + !imul s $ncea ar!ida&
2racy se a#e" $n fa.a !ablei lui 3elni;ov #i se
$n!reb en!ru a su!a oar cum de se lsase
an!rena! $n!r-o si!ua.ie a!! de fan!as!ic&
- Nu-> nici un ericol, o asi%urase Jeff& 2rebuie s
al $ncredere $n mine&
i, ca o roas! ce era, avusese $ncredere $n el&
6-robabil c mi-am ierdu! min.ile8, $#i sunea&
9rma s )oace cu cei mai mari mae#!ri de #ah ai lumii, #i ea habar n-avea de )oc, $n
afar de ceea ce o nv.ase Jeff $n a!ru ore e care le ierduse dndu-i lec.ii&
3arele momen! sosise& 2racy sim.ea c-i !remur icioarele& 3elni;ov se $n!oarse
c!re mul.imea de sec!a!ori #i rn)i& *oi $l chem e s!eward cu un #uiera!&
- *du-mi un coniac4 Naoleon&
- 5a s nu nedre!.im e nimeni, i se adres Jeff
lui 3elni;ov, v roun ca dumneavoas!r s )uca.i
cu albele, as!fel $nc! s deschide.i rimul, >ar $n ar!ida cu domnul Ne%ulescu,
domni#oara (hi!ney va
)uca albele #i va avea rima mu!are&
*mndoi mae#!rii se declarar de acord&
$n !im ce ublicul $ncremenise $n emo.iona!a a#!e!are, Coris 3elni;ov se alec
es!e !abla lui #i
deschise cu %ambi!ul damei refu"a!, mu!ndu-#i ionul
damei es!e dou cmuri&
6Nu numai c am s-o ba! e femeia as!a, $#i suse
el, dar am s-o "drobesc8&
?idic rivirea sre 2racy& +a s!udie !abla, ddu
din ca #i se ridic fr s mu!!e vreo ies& 9n
s!eward o a)u! s-#i croiasc drum rin mul.ime n
$n salonul al!ura!, unde -e!re Ne%ulescu o a#!e!a&
-es!e o su! de ersoane umleau $ncerea cnd
2racy se a#e" $n fa.a lui Ne%ulescu&
- +i, orumbi.o, $nceu aces!a, $nc nu l-ai b!u! e 3elni;ov1 *oi rse $n %ura mare
de roria-i %lum&
- 3 s!rduiesc, domnule Ne%ulescu, rsunse
2racy cu calm&
Se alec es!e !abla de #ah #i $#i mu! ionul
damei albe es!e dou cmuri& Ne%ulescu se ui!a la ea #i "mbi& *ran)ase s i se fac
un masa) es!e o
or, dar acum $#i sunea c o s isrveasc ar!ida mul! $nain!e& Se alec #i mu!
ionul damei ne%re cu dou cmuri& 2racy s!udie o cli !abla de #ah, aoi se ridic&
S!ewardul o escor! $ndr! la Coris 3elni;ov&
Se a#e" $n fa.a mesei #i mu! ionul damei ne%re
cu dou cmuri& Sim.i $n sa!e un aroae imerce!ibil %es! de arobare al lui Jeff&
=r s #ovie, Coris 3elni;ov $#i mu! nebunul
damei albe cu dou cmuri&
'ou minu!e mai !r"iu, la masa lui Ne%ulescu,
2racy mu!a nebunul damei ei albe cu dou cmuri&
Ne%ulescu mu!a ionul re%elui un cm mai $n fa.&
2racy se ridic, se re$n!oarse $n camera unde o
a#!e!a 3elni;ovF #i mu! ionul re%elui ne%ru un
cm mai $n fa.&
6*ha4 se %ndi 3elni;ov cu surri"& 'eci nu e o
siml ama!oare, ia s-o vedem cum se descurc acum48 3u! calul damei albe e
cmul al !reilea de
e coloana nebunului&
2racy $i urmri cu a!en.ie mu!area, $ncuviin. din
ca, se $n!oarse la Ne%ulescu #i ree! e<ac!
mi#carea lui 3elni;ov&
Ne%ulescu mu! ionul nebunului damei ne%re
es!e dou cmuri, iar 2racy se $n!oarse la 3elni;ov
#i coie $n!ocmai mi#carea lui Ne%ulescu&
5u o mirare crescnd, cei doi mae#!ri $nceur
s-#i dea seama c se aflau $n fa.a unui adversar
s!rluci!4 Oric! de in!elin%en!e erau mi#crile lor,
ama!oarea as!a se riceea s le con!racare"e& F
$n!ruc! erau seara.i, Coris 83elni;ov #i -e!re
Ne%ulescu nu aveau habar c, de fa!, )ucau unul
$mo!riva celuilal!& =iecare mu!are e<ecu!a! de 3elni;ov era ree!a! $n!ocmai de 2racy
e !abla lui Ne%ulescu& i cnd Ne%ulescu rsundea rin!r-o mu!are
$ndr"nea., 2racy o folosea $mo!riva lui 3elni;ov& &
5nd ar!ida a)unsese e la )um!a!e, marii mae#!ri
$#i ierduser $n%mfarea& $nceuser s lu!e en!ru
reu!a.ia lor& Se $nvr!eau de colo colo rin $ncere,
medi!nd la urm!oarele mi#cri, #i $#i ufiau nervo#i .i%rile& Sin%ura ersoan calm
rea a fi 2racy&
,a $nceu!, ca s sfr#easc reede ar!ida, 3elni;ov $ncercase s-#i sacrifice calul,
en!ru ca
nebunul lui alb s rese"e asura flancului re%elui ne%ru& 2racy e<ecu!ase aceea#i
mu!are e !abla lui Ne%ulescu& Ne%ulescu s!udiase cu a!en.ie mi#carea,
aoi refu"ase sacrificiul rin acoerirea flancului su e<us, #i cnd Ne%ulescu
$nder!ase nebunul rin
avansarea !urei e linia a #a!ea a albului, 3elni;ov a
resins-o $nain!e ca !ura nea%r s-i oa! s!rica
s!ruc!ura de ioni&
Nimic n-o u!ea ori e 2racy& -ar!ida se desf#ura de a!ru ore #i nici unul din!re
sec!a!ori nu
$ndr"nise s se mi#!e&
=iecare maes!ru oar! $n min!e ima%inile a su!e
de ar!ide )uca!e de al.i mari mae#!ri& i e msur ce
ar!ida de fa. se aroia de sfr#i!, a!! 3elni;ov c! #i Ne%ulescu $nceur s
recunoasc, fiecare, s!ilul de
)oc al celuilal!&
, 6Ne!rebnica4 se %ndi 3elni;ov& i clar ca a s!udia!
cu Ne%ulescu& +l i-a da! lec.ii8&
>ar Ne%ulescu $#i suse0 6+ ro!e)a!a lui 3elni;ov& 2iclosul s!a #i-a imrima! s!ilul
lui8&
5u c! lu!au mai mul! $mo!riva lui 2racy, cu a!!
$#i ddeau seama c nu e<is!a nici o cale de a o
$nvin%e& -ar!ida rea s se $ndre!e sre remi"&
$n cea de a #asea or de )oc, la a!ru diminea.a,
cnd )uc!orii se aroiaser de final, e fiecare din!re
!ablle nu mai rmseser dec! c!e !rei ioni, c!e o !ur #i un re%e& Nu e<is!a en!ru
nici unul din!re
mae#!ri vreo #ans de c#!i%& 3elni;ov $#i s!udie !abla
$ndelun%, aoi resir adnc, !u#i #i suse0
- -roun remi"&
'easura "arvei s!rni!e, 2racy rsunse0
- *cce!&
3ul.imea $nnebunise&
2racy se ridic #i $#i croi drum sre cealal!
$ncere& 5nd ddu s se a#e"e, Ne%ulescu $i suse
cu o voce s!ran%ula!0
- -roun remi"&
O larm $nnebuni!oare se s!rni #i aici& Sec!a!orii
nu-#i u!eau crede ochilor& O femeie necunoscu!,
ica! din senin, reu#ise s le dea a! celor mai mari mae#!ri de #ah din lume&
Jeff se ivi ln% 2racy&
- 7ino, $i suse el rn)ind cu %ura n la urechi&
5red c amndoi avem nevoie de o bu!ur&
5nd se $nder!ar, Coris 3elni;ov #i -e!re
Ne%ulescu con!inuau s #ad e scaunele lor, ca
ros!i.i, rivind aiuri.i la !ablele de #ah&
2racy #i Jeff se a#e"ar la o msu. de dou ersoane din barul de e un!ea
suerioar&
- *i fos! %ro"av4 rse Jeff& *i observa! mu!ra lui
3elni;ov1 5redeam c face un a!ac de aole<ie&
- 5redeam c eu o s fac un a!ac de aole<ie, rsunse 2racy& 5! am c#!i%a!1
- 7reo dou su!e de mii de dolari& O s-i >au de la
adminis!ra!or diminea.a, cnd acos!m $n Sou!ham!on& Ne $n!lnim $n sufra%erie la
micul de)un&
- Cine&
- *cum cred c o s m duc la culcare& '-mi
voie s !e conduc la cabin&
- $nc nu m sim! $n s!are s m culc, Jeff& Sn!
rea nervoas& 'u-!e !u $nain!e&
- +#!i o camioan4 Jeff se alec #i o sru! u#or e obra"& Noa!e bun, 2racy&
- Noa!e bun, Jeff&
$l rivi $nder!ndu-se& S se duc la culcare1 Nici
%nd& =usese una din!re cele mai fan!as!ice no.i din
via.a ei& ?usul #i romnul se ar!aser a!! de si%uri
de ei #i a!! de aro%an.i4 Jeff $i susese0 62rebuie s ai
$ncredere $n mine8& i avusese $ncredere $n el& Nu-#i
fcea ilu"ii $n le%!ur cu ersonali!a!ea lui& !ia bine
ce e, un escroc& 'ar era in!eli%en! #i amu"an! #i !e
fcea s !e sim.i bine $n rea)ma lui& Cinen.eles, $ns,
c n-ar u!ea nicioda! s o in!erese"e cu adevra!&
Jeff era $n drum sre cabina lui cnd $l ori unul
din!re ofi.erii de bord&
- +<!raordinar sec!acol, domnule S!evens& 7es!ea desre re"ul!a!ul ar!idei se
rsndise ca rin
!ele%rafie fr fir& $mi $nchiui c la Sou!ham!on o s
v a#!e!e resa&&& Sn!e.i imresarul domni#oarei
(hi!ney1
- Nu, nu sn!em dec! ni#!e cuno#!in.e de vaor,
rsunse Jeff de%a)a!, dar min!ea lui $nceu s
lucre"e cu febrili!a!e&
'ac el #i 2racy ddeau imresia unei asocieri,
a!unci !o!ul ar fi ru! re%i"a!& S-ar u!ea chiar s aib
loc o inves!i%a.ie& :o!r s ridice banii $nain!e de a se
isca vreo bnuial&
$i scrise un bile! lui 2racy&
6?idica! banii #i !e a#!e! la un mic
de)un srb!oresc la ho!elul Savoy& *i fos!
minuna!4
Jeff $nchise bile!ul $n!r-un lic, #i-l $nmn unui s!eward&
- 2e ro%, d licul s!a domni#oarei (hi!ney, diminea.a, la rima or&
- 'a, domnule&
Jeff se $ndre! sre cabina adminis!ra!orului&
- $mi are ru c v deran)e", se scu" el, dar
cum acos!m es!e c!eva ore, #!iu c! de ocua! ve.i
fi, a#a $nc! mi-am sus c oa!e-i mai bine s-mi da.i
acum banii&
- Nici un deran)I 'omni#oara dumneavoas!r e o
adevra! vr)i!oare, nu1
- *#a es!e&
- 'ac nu v sura.i, domnule S!evens, sune.i-mi
#i mie unde a $nv.a! s )oace #ah a!! de formidabil1
Jeff se aroie de el #i-i #o!i confiden.ial0
- *m au"i! c a s!udia! cu Cobby =ischer&
*dminis!ra!orul scoase din seif dou licuri mari,
cafenii&
- Sn! o %rmad de bani& N-a.i refera s v dau
un cec en!ru $n!rea%a sum, ca s nu v cra.i cu
ei1
- Nu, nu v deran)a.i& -refer bani lichi"i, $l asi%ur Jeff& *# vrea $ns s v cer o favoare&
7aora#ul de o#! vine $n $n!minarea vaorului nos!ru $nain!e de acos!areI nu-i a#a1V
- 'a, domnule& $l a#!e!m la ora #ase&
- 7-a# fi foar!e $nda!ora! dac mi-a.i u!ea $nlesni
s lec cu vaora#ul de o#!& 3ama mea e %rav
bolnav #i a# vrea s a)un% la ea $nain!e de&&& vocea i
se $nec&&& $nain!e de a fi rea !r"iu&
- O, $mi are ru, domnule S!evens& 'esi%ur c v o! a)u!a& O s aran)e" cu vama&
,a ora #ase #i un sfer!, Jeff S!evens, cu cele dou licuri mari bine $ndesa!e $n servie!,
cobora scara vaorului #i se c.ra e un!ea vaora#ului de
o#!& $n!oarse caul ca s arunce o ul!im rivire
silue!ei uria#e a vaorului, care se $nl.a $n sa!e&
-asa%erii aces!uia dormeau $nc rofund& Jeff avea
s coboare e chei cu mul! $nain!e de acos!area
vaorului 6L&+&>>8&
- * fos! o cl!orie frumoas, suse Jeff
adresndu-se cuiva din echia)ul vaora#ului o#!al&
- 'a, foar!e frumoas, $i rsunse un %las&
Jeff se $n!oarse cu o mi#care abru!& -e un colac
de od%on #edea 2racy, cu rul flu!urndu-i $n bri"a
mrii&
- 2racy4 5e faci aici1
- 2u ce cre"i1
Jeff $i v"u e<resia fe.ei&
- S!ai u.in& 'oar n-ai cre"u! c fu% de !ine #i !e
las cu bu"ele umfla!e1
- 5um a# u!ea s cred a#a ceva1 rsunse ea e un !on amar&
- 2racy, .i-am lsa! un bile!& 9rma s !e a#!e! la
ho!elul 6Savoy8 #i&&&
- Nu m $ndoiesc, $i !ie ea vorba& Nu renun.i
nicioda!, nu-i a#a1
Jeff se ui!a la ea #i nu mai %si nimic de sus&
5nd Jeff S!evens veni $n acea sear la ho!el #i
$n!reb de 2racy, func.ionarul de la rece.ie $i suse0
- $mi are ru, domnule& 'omni#oara (hi!ney a
leca! a"i du-mas& Nu ne-a lsa! nici o adres unde oa!e fi %si!&
/n aar!amen!ul ei de la 6Savoy8 2racy $l urmri cu
a!en.ie e Jeff $n !im ce numra banii&
- -ar!ea !a es!e de o su! #i una mie dolari&
- 3ul.umesc, rsunse 2racy e un !on de %hea.&
- !ii, 2racy, %re#e#!i $n ce m rive#!e& *# vrea s-mi oferi oca"ia de a-.i e<lica& 7rei s
iei as!-sear masa cu mine1
2racy #ovi o cli, aoi $ncuviin.0
- $n ordine&
- Cine& 7in s !e iau la ora o!&
O invi!a.ie scris de mn i-a schimba! $n!rea%a e<is!en., a fos! conclu"ia la care a
a)uns 2racy mai !r"iu&
'u ce #i-a lua! ar!ea ei de bani de la Jeff S!evens, 2racy s-a mu!a! de la 6Savoy8 $n
-ar; S!ree!
TJ, la un ho!el semire"iden.ial cu camere lcu!e #i
servicii imecabileI
$n cea de a doua "i a #ederii ei la ,ondra, invi!a.ia
$i fu $nmna! de bia!ul de serviciu& +ra scris $n!r-o
cali%rafie ele%an!&
69n rie!en comun mi-a su%era! c ar fi $n avan!a)ul amndurora s ne cunoa#!em&
*.i binevoi s acce!a.i invi!a.ia de a lua
$mreun ceaiul la ?i!", a"i la ora a!ru1
'ac nu v sur banali!a!ea formulei,
voi ur!a o %aroaf ro#ie la bu!onier8&
>nvi!a.ia era semna!0 Dun!her :ar!o%&
2racy nu au"ise vreoda! de el& -rimul ei imuls
fusese s i%norre >nvi!a.ia, dar n la urm curio"i!a!ea s-a dovedi! mai u!ernic #i
la ora a!ru #i un
sfer! se afla $n u#a ele%an!ului res!auran! al ho!elului
6?i!"8& $l "ri imedia!& 9n brba! de vreo #ai"eci de& ani,
cu o $nf.i#are in!eresan! #i o fa. fin, de in!elec!ual&
*vea un !en ne!ed #i luminos, aroae !ranslucid&
-ur!a un cos!um %ri, de comand, foar!e scum, #i o
%aroaf ro#ie la bu!onier&
5nd 2racy se $ndre! sre masa lui, se ridic $n
icioare #i se $nclin u#or $n fa.a ei&
- 7 mul.umesc c mi-a.i acce!a! invi!a.ia&
O >nvi! s se a#e"e, .inndu-i scaunul cu o
%alan!erie de mod veche, e care 2racy o %si
a!r%!oare& -rea s aar.in al!ei lumi& 'ar $n ru!ul
caului nu-#i u!ea $nchiui ce voia de la ea&
- *m veni! din curio"i!a!e, $i mr!urisi, dar sn!e.i
convins c nu m-a.i confunda! cu o al! 2racy (hi!ney1
Dun!her :ar!o% "mbi0 H
- 'in c!e am au"i! eu, nu e<is! dec! o sin%ur 2racy (hi!ney&
- i ce nume a.i au"i!1
- Nu, mai bine discu!m la &&ceai1
,a ceai li s-au servi! croche!e sub.iri umlu!e cu
ou cu somon, cas!rave.i, creve!e #i ule& ,a mas mai erau cornuri calde, crem de
smn!n, %em #i r)i!uri roase!e, $nso.i!e de ceai 2winin%, reara! $n maniera
en%le"easc& $n !im ce mncau, $nceur s
discu!e&
- $n bile!ul dumneavoas!r a.i men.iona! un rie!en
comun, se lansa 2racy&
- 5onrad 3or%an& 'in cnd $n cnd fac afaceri cu
el&
6i eu am fcu! oda! afaceri cu el, $i rsunse
2racy $n %nd& i a $ncerca! s m !ra% e sfoar8&
- + un mare admira!or al dumneavoas!r, urm Dun!her :ar!o%&
H 2racy $l cerce!a cu a!en.ie& *vea manierele unui
aris!ocra! #i $nf.i#area unui bo%!a#& 6Oare ce vrea
s!a de la mine18 se $n!reb din nou& :o!r s-l lase
s-i sun el sin%ur, dar numele lui 5onrad 3or%an
nu mai fu omeni! #i nici avan!a)ul reciroc e care
urma s-l aduc $n!lnirea din!re Dun!her :ar!o% #i
2racy (hi!ney&
2racy %sea $n!revederea lcu! dar era in!ri%a!&
Dun!her $i oves!i !recu!ul lui&
- 3-am nscu! la 3unchen& 2a!l meu era
bancher& =amilia mea era foar!e bo%a! #i cred c am
fos! rsf.a!I am crescu! rin!re !ablouri frumoase #i
iese an!ice de mare valoare& 3ama mea era evreic #i cnd a veni! :i!ler la u!ere !a!a
a refu"a! s o
rseasc, dre! care a fos! deoseda! de $n!rea%a
lui avere& *mndoi rin.ii mei au fos! omor.i $n!r-un
bombardamen!& Ni#!e rie!eni ai lor m-au scos din
.ar #i m-au !recu! clandes!in $n +lve.ia, dar cnd s-a
$ncheia! r"boiul, am ho!r! s nu m mai ren!orc $n
Dermania& 3-am s!abili! la ,ondra #i mi-am deschis
un mic ma%a"in de an!ichi!.i e 3oun! S!ree!& Ser
s-l vi"i!a.i $n!r-o "i&
6*, desre as!a-i vorba, $#i suse 2racy surrins&
7rea s-mi vnd ceva 8&
'ar u.in mai !r"iu cons!a!a c se $n#elase& $n
!im ce achi!a no!a, Dun!her :ar!o% $i suse e un
!on $n!ml!or0
- *m o micu. cas de .ar $n :amshire& $n !imul wee;end-ulul m vi"i!ea" c.iva
rie!eni #i a# fi
$ncn!a! s veni.i #i dumneavoas!r&
2racy avu un momen! de e"i!are& Omul aces!a $i
era comle! s!rin #i $nc nu aflase ce voia de la ea&
2o!u#i, ho!r c nu avea nimic de ierdu!&
(ee;end-ul se dovedi fascinan!& 63icu.a cas de .ar8 a lui Dun!her :ar!o% era un
frumos conac din
secolul al #a!esre"ecelea, si!ua! e un !eren de
vreo !rei"eci de acri& Dun!her era vduv #i, cu
e<ce.ia servi!orilor, locuia sin%ur& O lua e 2racy cu
el, s-i ara!e rorie!a!ea& *vea un %ra)d sa.ios cu
vreo #ase cai, #i o cur!e $n care cre#!ea sri #i
orci&
- + a!! de bine s !e asi%uri c nu vei fi nicioda!
flmnd, $i suse el cu %ravi!a!e& i acum, d-mi voie
s-.i ar! adevra!a mea asiune&
O conduse e 2racy la un orumbar&
- *ce#!ia sn! orumbei cl!ori, o informa el lin
de mndrie& 9i!-!e u.in la frumuse.ile as!ea& 7e"i ce %ri e ie!ul, un %ri de arde"ie&
*s!a-i 3ar%o& ,u orumbelul $n mn& +#!i o fa! rea, #!ii1 se adres el
srii& $i !irani"ea" e ceilal.i, dar ea e cea mai
de#!ea! din !o.i&
$i mn%ie cu %in%#ie enele de e c#or #i o ls )os cu mare %ri)&
5ulorile srilor erau $n!r-adevr sec!aculoase&
O $n!rea% %am de ne%ru-albas!ru, albas!ru-cenu#iu
$n diverse modele, #i ar%in!iu&
- 'ar nici unul alb, observ 2racy&
- -orumbeii cl!ori nu sn! nicioda! albi, o lmuri
Dun!her, en!ru c enele albe se desrind cu
u#urin., ori orumbeii mesa%eri, cnd cl!oresc,
"boar cu o vi!e" medie de a!ru"eci de ;ilome!ri e or&
2racy $l urmri e Dun!her hrnind srile cu o
hran secial, bo%a! $n vi!aniine&
- Sn! o secie ului!oare, con!inua e, !ii c nimeresc drumul de la o der!are de
es!e cinci su!e
de ;ilome!ri1
- =ascinan!&
3usafirii erau la fel de fascinan.i& 9n minis!ru cu
so.iaI un con!eI un %eneral cu rie!ena lui #i 3aharani
din 3orvi, o !nr foar!e frumoas #i rie!enoas&
- 2e ro%, sune-mi 7&J&, i se adres ea lui 2racy, aroae fr nici o urm de accen!
s!rin&
-ur!a un sari ro#u-$nchis, b!u! $n mr%ele de aur,
#i cele mai frumoase bi)u!erii e care le v"use 2racy
vreoda!&
- $mi s!re" cea mai mare ar!e din bi)u!erii $n!r-un
seif, e<lica 7&J& *u"i de a!!ea )afuri $n "ilele noas!re&
'uminica du-mas, u.in $nain!e de a se ren!oarce la ,ondra, Dun!her o invi! e
2racy $n biroul
lui& Se a#e"ar de o ar!e #i de al!a a unei msu.e e
care era servi! ceaiul& 5nd 2racy !urn ceaiul $n
ce#!ile de or.elan !ransaren! Cellee;, suse0
- Dun!her, nu #!iu de ce m-ai invi!a! aici, dar
oricare ar fi mo!ivul, m-am sim.i! minuna!&
- 3 bucur, 2racy& *oi, du un minu!, adu%0
2e-am s!udia!&
- $n.ele%&
- Sune-mi, ai ceva lanuri de vii!or1
2racy #ovi&
- Nu, en!ru momen! $nc nu m-am ho!r! ce s fac&
- 5red c am u!ea lucra bine $mreun&
- *dic la rvlia de an!ichi!.i1
Dun!her rse&
- Nu, dra%a mea& *r fi ca! s-.i irose#!i !alen!ele&
7e"i, eu cunosc escaada !a cu 5onrad 3or%an& 2e-
ai descurca! s!rluci!&
- Dun!her&&& !oa!e as!ea .in de !recu!ul meu&
- i ce .ine de vii!orul !u1 *i sus c nu ai lanuri
de vii!or& i !rebuie s !e %nde#!i la vii!or& Oric.i bani
ai avea, fii convins c $n!r-o bun "i !o! or s se
!ermine& $.i roun s-mi fii ar!ener& +u m $nvr!esc
$n cercuri foar!e oulen!e, >n!erna.ionale& >au ar!e la
baluri de binefacere, la ar!ide de vn!oare, la ar!ide
de yach!in%& 5unosc !oa!e mi#crile marilor bo%!a#i&
- i nu vd ce le%!ura are as!a cu mine&&&
- -o! s !e in!roduc $n cercurile as!ea de aur& $n!r-
adevr de aur, 2racy& $.i o! furni"a informa.ii $n
le%!ur cu bi)u!erii fabuloase, cu ic!uri rare, #i cu
modul $n care le-ai u!ea dobndi fr riscuri& 'u
aceea m ocu eu de ele& *i s res!abile#!i echilibrul
balan.ei en!ru ni#!e oameni care s-au $mbo%.i! rin
solierea al!ora& i !o!ul va fi $mr.i! e%al $n!re noi
doi& 5e sui1
- Sun nu&
Dun!her o s!udie $n%ndura!&
- $n.ele%& 'ar dac !e r"%nde#!i, m chemi1
- N-am s m r"%ndesc, Dun!her&
2r"iu, $n acea du-mas, 2racy se $n!oarse la
,ondra&
*dora ,ondra& ,u masa de sear la 6,e Dav-
roche8 sau la 6SPJP Cen!ley8 sau la 65oin du =eu8, iar
du serile de !ea!ru se ducea la 'rones, ca s
mnnce hambur%erl $n!r-adevr americani #i chili iu!e&
Se ducea la 2ea!rul Na.ional #i la ?oyal Oera :ouse
#i lua ar!e la lici!a.iile de la 5hris!ie #i So!heby& $#i
fcea cumr!urile la :arrods, la =or!num #i 3ason,
#i rsfoia cr.i la :a!chards, la =oyles #i la (&:& Smi!h&
i-a $nchiria! o ma#in #i un #ofer #i a e!recu! un
wee;end memorabil la 65hew!on Dlen :o!el8 $n
:am#ire, la li"iera durii, unde riveli#!ea era
sec!aculoas #i serviciul desvr#i!&
'ar !oa!e aces!ea erau cos!isi!oare& 6Oric.i bani ai
avea, fii convins c $n!r-o bun "i !o! or s se !ermine8& Dun!her :ar!o% avusese
dre!a!e& Canii ei nu
u!eau .ine la infini!, #i 2racy $#i ddu seama c va
!rebui s-#i fac lanuri de vii!or&
/n c!eva wee;enduri a mai fos! invi!a! la casa de
.ar a lui Dun!her, #i a savura! din lin fiecare vi"i!,
sim.indu-se de minune $n comania %a"dei&
/n!r-o sear de duminic, la cin, un membru din
-arlamen! se $n!oarse sre 2racy sunndu-i0
- N-am cunoscu! nicioda! un !e<an adevra!,
domni#oar (hi!ney& 5um ara!a !e<anll1
2racy se lans $n imi!area ru!cioas a unei
vduve arveni!e din 2e<as, ceea ce $i fcu e !o.i s
se !vleasc de rs&
3ai !r"iu, cnd se afla sin%ur cu Dun!her, aces!a
o $n!reb0
- 2racy, nu .i-ar lace s faci o mic avere
ree!nd imi!a.ia de as! sear1 ,
- Dun!her, nu sn! ac!ri.&
- 2e subes!ime"i& +<is! $n ,ondra o firm de
bi)u!ieri - -ar;er and -ar;er - a cror mare lcere
es!e - a#a cum ar sune americanii - s-#i )uoaie
clien.ii& 3i-ai da! o idee cum s-i fac s l!easc
en!ru lisa lor de ones!i!a!e&
i-i e<use lui 2racy ideea care-i venise&
- Nu, rsunse ea&
'ar cu c! se %ndea mai mul!, cu a!! se sim.ea mai ins!i%a!& $#i amin!i de lcerea
e care o
resim.ise cnd !rsese e sfoar oli.ia din ,on% >sland, sau e 3elni;ov #i -e!re
Ne%ulescu, ba chiar #i
e Jef S!evens& =usese o sen"a.ie de nedescris& i
!o!u#i, aces!ea fceau ar!e din !recu!&
- Nu, Dun!her, $#i ree!a 2racy refu"ul&
'ar de as! da! e un !on mai u.in ca!e%oric&
,a ,ondra era o cldur e<a%era! en!ru luna
oc!ombrie, #i en%le"ii, ca #i !uri#!ii, rofi!au c! u!eau
de soarele luminos& 2raficul, la ora rn"ului, se
desf#ura %reoi, cu lun%i s!a%nri $n unc!ele 2rafal-
%ar SEuare, 5harin% 5ross #i -icadilly 5ircus& 9n
'aimler alb ie#i din O<ford S!ree! #i co!i e Cond
S!ree!, crondu-#i drum rin!re convoaiele de ma#ini,
#i !recnd aoi e ln% ?oland 5ar!ier, Dei%los #i
?oyal Can; of Sco!land& 5!eva case mai $ncolo, se
ori $n fa.a unui ma%a"in de bi)u!erii& O firm discre!,
din me!al lus!rui!, anun.a $n!r-o ar!e a u#ii0 -ar;er and
-ar;er& 9n #ofer $n livrea cobor din ma#in #i se %rbi
s deschid or!iera en!ru asa%erul su& O !nr
blond la!ina!, farda! rea s!riden! #i ur!nd o
rochie i!alieneasc !rico!a!, foar!e lii! de cor, sub
un man!ou de "ibelin cu !o!ul neo!rivi! en!ru
cldura de afar, sri din ma#in&
H - 9nde-i du%heana, bie!e1 $n!reb ea !are, cu un
accen! !e<an care-.i "%ria urechea&
oferul ar! u#a ma%a"inului0
-*ici, doamn&
- Cine, ui#or& S!ai -aci& N-o s dure"e mul!&
- O s fac un !ur $n )urul s!r"ii, doamn, en!ru c n-am voie s arche" aici&
Clonda $l b!u e umr, "mbind0
- =aci ce !rebuie s faci, frumu#elule&
=rumu#elule4 oferul se $ncrun!& +ra edeasa lui
en!ru c a)unsese s conduc ma#ini $nchiria!e& Nu-i
u!ea suferi e americani, mai cu seam e !e<ani&
+rau ni#!e bru!eI dar bru!e cu bani& *r fi rmas !are mira! dac i s-ar fi sus c asa%era
lui nu clcase $n
via.a ei $n 2e<as&
2racy $#i insec!a .inu!a reflec!a! $n vi!rina ma%a"inului, "mbi radios #i #i .an.o#
sre u#a care-i fu deschis de un or!ar $n uniform&
- Cun "iua, doamn&
- Cun, bie!e4 3ai vinde.i #i al!ceva $n afar de
"drn%nele $n du%heana as!a1
5hico!i la roria ei %lum&
-or!arul $n%he.& 2racy in!r ca o fur!un $n ma%a"in, lsnd $n urm-i o dr
u!ernic de arfum
5hloe&
*r!hur 5hil!on, un vn"!or $mbrca! $n!r-un cos!um de diminea., ie#i $n
$n!minarea ei&
- -o! s v servesc cu ceva, doamn1
- -oa!e c o.i, oa!e c nu& C!rnuF -&J& mi-a "is s-mi cumr un cadou de "iua
mea, #i iac-!-m&
5e-ave.i -aci1
- 'oamna e in!eresa! de ceva anume1
- :ei, #efule, voi en%le"ii sn!e.i da.i dracului #i v umbl min!ea iu!e, a#a-i1 ?se
%rosolan #i-l b!u e
umr& 7n"!orul se sili s rmn imasibil& -oa!e c ceva cu smaralde& C!rnului -&J&
$i lace cnd cumr smaralde&
'ac vre.i s veni.i e aici, doamn&&&
5hil!on o conduse la o vi!rin unde erau e<use
mai mul!e bi)u!erii cu smaralde e culcu#uri de
ca!ifea&
Clonda la!ina! le arunc o rivire de disre.0 H
-A#!ia-s uii& 9nde-s mamele #i !a.ii1
- -re.urile aces!ora se ridic la !rei"eci de mii de
dolari, rsunse vn"!orul $n.ea!&
- Bu1 As!a-i bac#i#ul e care-l dau eu la coafor,
i-o !rn!i femeia& C!rnul -&J& s-ar sim.i )i%ni! dac, a#
veni acas cu una din ie!ricelele as!ea&
5hil!on $ncerca s #i-l $nchiuie e b!rnul -,J&
Dras #i bur!os, la fel de s!riden! #i de resin%!or ca #i
femeia as!a& 7rednici unul de cellal!& 6'e ce oare
banii !ra% $n!o!deauna la cei care nu-i meri!18 se
$n!reb bie!ul 5hil!on&
- -n la ce re. e disus doamna s l!easc1
- 'e ce s nu ornim de la o su! de b!rne1
- O su! de b!rne1 $n!reb 5hil!on nedumeri!&
- +i, drace, "iceam c voi en%le"ii #!i.i s vorbi.i en%le"e#!e& O su! de mii&
5hil!on $n%hi.i $n sec&
- *, $n ca"ul s!a ar fi mai bine s discu!a.i cu
direc!orul&
'irec!orul vn"rilor, Dre%ory :als!on, insis!a s
ar!icie ersonal la !ran"ac.iile mai valoroase #i cum
vn"!orii de la 6-ar;er and -ar;er8 nu $ncasau comision, le era !o!una cine efec!ua
vn"rile& i cu o
clien! a!! de de"%us!!oare ca cea de fa., 5hil!on
se sim.ea de-a dre!ul u#ura! s-l lase e :als!on
s-#i ba! caul cu ea& *s e un bu!on de sub
!e)%hea #i, un momen! mai !r"iu, e o u# din sa!ele
ma%a"inului in!r un brba! alid, slab ca o !res!ie& /i arunc o rivire blondei $mbrca!e
oe#!e #i se ru% $n sinea lui s nu vin nici una din!re clien!ele lor
obi#nui!e n nu avea s lece as!a&
5hil!on fcu re"en!rile0
- 'omnul :als!on, doamna&&& hm&&&4 suse $n!orcndu-se sre femeie&
- Cenec;e, ui#or, 3ary ,ou Cenec;e& So.ia b!rnului -&J& Cenec;e& -ui mna-n foc c-
a.i au"i! cu
!o.ii de -&J& Cenec;e&
- Si%ur c da, rsunse Dre%ory :als!on cu un
"mbe! care de-abia dac-i a!inse bu"ele&
- 'omnule :als!on, doamna Cenec;e dore#!e s
cumere un smarald&&
Dre%ory :als!on ar! sre suor!urile de ca!ifea
cu smaralde0
- *vem aici c!eva ie!re frumoase&&&
- 'ore#!e ceva $n )urul, sumei de o su! de mii de
dolari&
'e as! da!, "mbe!ul de e bu"ele lui Dre%ory
:als!on deveni au!en!ic& 5e frumos $nceu! de "i4
- !ii, e "iua mea de na#!ere #i b!rnul -&J& vrea
s-mi cumr sin%ur ceva dr%u.&
- $n.ele%, suse :als!on& Sn!e.i amabil s m
urma.i, v ro%1
- -e"even%hiule mic, la ce-.i s! min!ea1 chico!i
blonda&
:als!on #i 5hil!on schimbar $n!re ei o rivire )ena!& 6*furisi.ii #!ia de americani48
:als!on o conduse e blond la o u# $ncuia! e care o descuie& >n!rar $n!r-o
cmru. u!ernic
ilumina! #i :als!on $ncuie cu %ri) u#a $n urma lui&
- *ici s!rm marfa en!ru clien.ii no#!ri seciali, $i e<lic el&
$n cen!rul cmru.ei se afla o vi!rin $n care se
e!ala o orbi!oare e<o"i.ie de diaman!e, rubine #i
smaralde ce-#i scn!eiau culorile&
- +i, a#a mai mer%e4 C!rnuF -&J& ar $nnebuni s le
va"&
- * remarca! doamna ceva care s-i lac1
- ,as-m-n!ii s v" ce ai -aci& Se ori ln%
cu!iile cu smaralde, ia d-mi s m ui! la as!ea&
:als!on scoase o al! chei. din bu"unar, descuie
vi!rina, scoase ca!ifeaua cu smaralde #i o a#e" e
mas& -e os!amen!ul de ca!ifea se $n#irau "ece
smaralde& :als!on o urmri e femeie care-l alese e
cel mai mare, mon!a! e un suerb ac de la!in&
- C!rnuF -&J& ar "ice c s!a are numele meu
scris e el&
- 'oamna are un %us! minuna!& As!a-i un 5olumbian verde-iarb, de "ece cara!e&,Nu
are nici o fisur&&&
- Nu e<is! smarald fr fisur&
:als!on rmase o cli mu! de uimire&
- 'a, desi%ur, doamna are dre!a!e& 7oiam s
sun doar&&&
-en!ru rima oar observ c ochii femeii erau la
fel de ver"i ca #i ia!ra e care o rsucea $n!re de%e!e, s!udiindu-i fa.e!ele&
- *vem #i o selec.ie mai lar%, dac&&&
- Nu, bobocelule& $l iau e s!a&
7n"area durase mai u.in de !rei minu!e&
- Slendid, e<clam :als!on& *oi adu% cu
suavi!a!e0 $n dolari se ridic la o su! de mii& 5um
dore#!e doamna s l!easc1
- Nu-.i face %ri)i, :als!on, bie!e& *m un con! $n dolari la o banc de aici, din ,ondra& O
s-.i scriu un
cecule. ersonal& i -urm -&J& o s-mi ramburse"e banii&
- +<celen!& 'au ia!ra la lus!rui! #i v-o !rimi! la
ho!el&
-ia!ra nu avea nevoie s fie lus!rui!, dar :als!on
nu voia s-o scoa! din osesia lui n cnd nu se
asi%ura asura valabili!.ii cecului, en!ru c rea
mul.i bi)u!ieri se lsaser du#i de nas de escroci
de#!e.i& :als!on se fudulea c e el nu-l s!orsese
nimeni n a!unci, nici mcar de o lir&
- 9nde dori.i s v !rimi! smaraldul1
- S!au la 6'orch8, $n aar!amen!ul Oliver 3essel&
:als!on $#i no!0 6'orches!er8&
- +u $i sun 6aar!amen!ul Oliver 3essy8, rse femeia& O mul.ime de oameni nu
mai vrea s
locuiasc la ho!el en!ru c-i lin de arabi, dar
b!rnul -&J& face afaceri serioase cu ei& 6-e!rolul la el
acas8, a#a "ice& -&J& Cenec;e-> un !i min!os&
- Sn! convins, rsunse :als!on cu oli!e.e&
O urmri $n !im ce ruse un cec din carne! #i
$nceu s scrie& Observ c era un cec en!ru Canca Carclay& $n ordine& *vea un rie!en
acolo care o s
verifice con!ul Cenec;e& ,u cecul&
- 7 !rimi! smaraldul mine diminea., e numele
dumneavoas!r ersonal&
- O s-i lac la nebunie b!rnului -&J&
- Sn! si%ur, rsunse :als!on din nou oli!icos&
O conduse la u#a din fa.,
- :als!on&&&
=u e unc!ul de a o corec!a, dar se r"%ndi& ,a
ce bun1 'oar n-o s-o mai vad $n via.a lui, slav 'omnului4
- 'a, doamn1
- 2rebuie s vii $n!r-o du-mas s iei ceaiul cu
noi& O s-.i lac b!rnul -&J&
- Sn! convins& 'in ca!e, lucre" du-amie"ele&
- 3are ca!&
/#i urmri clien!a ie#ind afar, e !ro!uar& 9n 'aimler alb se aroie #i un #ofer cobor
#i-i deschise or!iera& Clonda se $n!oarse #i-i adres lui :als!on semnul vic!orios cu
de%e!ul mare ridica!&
5nd :als!on rein!r $n birou, ridic imedia! rece!orul !elefonului #i $#i chem
rie!enul de la Car;lay&
- -e!er, dra%, am un cec de o su! de mii de
8dolari $n con!ul unei doamne 3ary ,ou Cenec;e& + $n re%ul1
- ?mi e fir, b!rne&
:als!on a#!e!& Sera din !oa! inima ca cecul s
fie bun, en!ru c $n ul!ima vreme afacerile cam
lsaser de dori!& Cie.ii fra.i -ar;er, rorie!arii
ma%a"inului, se vi!au $n!runa de arc el ar fi fos!
vinova! de recesiune& 'esi%ur, rofi!urile nu sc-
"user chiar a!! de mul! c! ar fi fos! normal s scad,
en!ru c 6-ar;er and -ar;er8 de.inea o sec.ie de
lus!ruire a bi)u!eriilor care, cnd erau res!i!ui!e clien.ilor, aveau o valoare inferioar
celei ini.iale& Se
ridicaser numeroase ln%eri, dar nimic nu u!use fi
dovedi!&
-e!er se $n!oarse la !elefon0
- Nici o roblem, Dre%ory& +<is! mul! mai mul.i
dolari $n con! dec! e nevoie ca s acoere cecul&
:als!on sim.i un fior de u#urare&
- 3ul.umesc, -e!er&
-en!ru u.in&
Ne vedem la mas s!mna vii!oare - la mine&
5ecul fu $ncasa! a doua "i #i smaraldul columbian
fu livra! rin!r-un curier secial doamnei -&J& Cenec;e,
la :o!el 6'orches!er8&
$n acea du-mas, u.in $nain!e de ora $nchiderii,
secre!ara lui Dre%ory :als!on $l anun.a e aces!a0
- O doamn Cenec;e dore#!e s v vorbeasc, domnule :als!on&
Sim.i c i se scufund inima& 7enise, desi%ur, s
dea acul $ndr!, #i nu vedea cum ar fi u!u! s-o
refu"e& 6=ir-ar ale dracului s fie !oa!e femeile, !oa!e
americancele #i !oa!e !e<ancele48 $n)ura el $n %nd&
:als!on $#i fi< un "mbe! e bu"e #i ie#i s-o $n!mine&
- Cun "iua, doamn Cenec;e& -resuun c so.ului dumneavoas!r nu i-a lcu! acul&
- -resuui %re#i!, bobocule, rn)i blonda& C!rnul
-&J& a $nnebuni! cnd l-a v"u!&
>nima lui :als!on $nceu s cn!e&
-Bu1
- *devruF e c i-a lcu! a#a mul! c vrea s mai
iau unu la fel #i s-mi fac cercei din ele& *#a c f-mi
ros! de %eamnul smaraldului e care mi l-ai vndu!&
O u#oar $ncrun!are aru e fa.a lui :als!on&
- 3i-e !eam c o s avem o mic roblem, doamna Cenec;e&
- 5e roblem, ui#or1
- -ia!ra dumneavoas!r e unic& Nu mai e<is! o a doua la fel& 'ar am un see! foar!e
frumos, $n al! s!il, #i
a# u!ea&&&
- Nu vreau al! s!il& 7reau unul e"ac! ca la e care l-am cumra!&
- 5a s fiu absolu! sincer, doamn Cenec;e, nu
e<is! mul!e 5olumbiene de "ece cara!e, fr fisur
$i v"u e<resia - aroae fr fisur&
- :aide, haide, ui#or& -e undeva s-o mai fi
%sind vreunul&
- 7 sun cu !oa! sinceri!a!ea c eu unul am
v"u! foar!e u.ine ie!re de asemenea cali!a!e, #i a
$ncerca s %sesc un smarald >den!ic, de aceea#i
form #i aceea#i culoare, ar fi aroae imosibil&
- Noi $n 2e<as avem o vorb, ca ce-i >mosibil
$nseamn doar c- .i ia mai mul! !im& Smb! e "iua mea #i -&J& vrea s m va" cu
cerceii, #i cnd -&J&
vrea ceva, -&J& ob.ine&
- ?ealmen!e nu #!iu dac o!&&&
- 5! .i-am l!i! e acul s!a&&& o su! de b!rne1
Sn! si%ur c b!rnul -&J& o s mear% n la dou su!e sau chiar !rei en!ru unul
asemn!or&
3in!ea lui :als!on calcula >u!e& 2rebuia s e<is!e
e undeva un dulica! al ie!rei #i dac -&J& Cenec;e
era disus s l!easc dou su!e de mii de dolari $n
lus, as!a ar $nsemna un rofi! e cins!e& 6'e fa!, se
%ndi :als!on, a# u!ea face $n a#a fel $nc! s
$nsemne un rofi! e cins!e en!ru mine8&
5u %las !are, suse0
- 3 voi in!eresa, doamn Cenec;e& Sn! convins
c nici un al! bi)u!ier din ,ondra nu de.ine un smarald
iden!ic, dar $n!o!deauna aar surri"e la lici!a.ii& *m s
dau ni#!e anun.uri #i la mica ublici!a!e, s vd dac
ob.in vreun re"ul!a!&
- *i !im n la sfr#i!ul s!mnii, suse blonda&
i ca s-.i sui ceva care s rmn numai $n!re noi doi #i felinar, sn! si%ur c b!rnul
-&J& o s rimeasc s dea #i n la !rei su!e cinci"eci de mii&
i doamna Cenec;e lec, cu oalele man!oului
de "ibelin flfindu-i $n sa!e&
Dre%ory :als!on se a#e" la birou, visn! cu o5hii
deschi#i& Soar!a $i dduse e mn un om a!! de
$ndr%os!i! de !rfa lui blond, $nc! era %a!a s l!easc NK0&000 de dolari en!ru un
smarald care
valora doar 100&000& 5eea ce $nsemna un rofi! ne!
de 2K0&000 de dolari& Dre%ory :als!on nu vedea nici
o ra.iune de a-i imovara e fra.ii -ar;er cu de!aliile
!ran"ac.iei& 7a fi foar!e simlu s $nre%is!re"e vn"area
celui de-al doilea smarald !o! la suma de 100&000
dolari& ?es!ul de 2K0&000 o s-i aran)e"e via.a lui, c!e
"ile o mai avea de !ri!&
2o! ce mai avea de fcu! era s %seasc un
%eamn la smaraldul e care i-l vnduse doamnei
Cenec;e&
'ar se dovedi a fi #i mai %reu dec! se a#!e!ase
:als!on& Nici unul din!re bi)u!ierii crora le !elefona nu
avea $n s!oc nimic care s se asemene cu ceea ce
cu!a el& 'du anun.uri $n 2imes #i $n =inancial 2imes,
se adres caselor de lici!a.ii 5hris!ie #i So!hesby, #i la
o du"in de in!ermediari& $n urm!oarele c!eva "ile
:als!on fu >nunda! de valuri de smaralde inferioare, al!ele bune #i c!eva $n!r-adevr
de-cali!a!e, dar nici
unul din!re aces!ea nu se aroia de cerin.ele lui&
3iercuri rimi un !elefon de la doamna Cenec;e0
- C!rnul -&J& a $nceu! s-#i iard rbdarea, $l
aver!i"a ea& *i %si!1
- $nc nu, doamn Cenec;e, dar nu v $n%ri)ora.i,
voi %si&
7ineri !elefon din nou0
- 3ine-i "iua mea, $i amin!i ea lui :als!on&
- !iu, doamn Cenec;e& 'ac m-a.i mai sui
$nc dou "ile, sn! si%ur c a#&&&
- Nu face nimic, frumu#elule& 'ac nu-mi faci ros!
de smaraldul la n mine diminea., .i-l dau $naoi
#i e la cumra!& C!rnul -&J, - 'omnul s-l
binecuvin!e"e - mi-a "is c-o s-mi cumere $n schimb
un cas!el vechi la .ar& *i au"i! de-un loc care se
cheam Susse<1
:als!on se sim.i sclda! de sudori&
- 'oamn Cenec;e, %emu el curins de anic,
n-o s v lac s locui.i $n Susse<& O s vi se ar
de!es!abil s locui.i $n!r-un conac la .ar& 3a)ori!a!ea
aces!or re#edin.e sn! $n!r-o s!are delorabil& Nu au
$ncl"ire cen!ral #i&&&
- S rmn $n!re dumnea!a #i mine, adevru-i c #i eu a# refera cerceii& C!rnul -&J&
a sus $n !reac! c nu s-ar oune s dea #i a!ru su!e de mii de dolari
en!ru %eamnul smaraldului meu& N-ai idee ce
$nc.na! oa!e s fie -&J&
6-a!ru su!e de mii de dolari48 :als!on sim.ea cum i
se scur%e o avere rin!re de%e!e&
- 5rede.i-m, fac !o! ce-mi s! $n u!eri, leda el&
*m nevoie de ceva mai mul! !im&
- *s!a nu deinde de mine, uiule& 'einde de
-&J&
i convorbirea se $ncheie&
:als!on $#i bles!ema soar!a& 9nde dracu s
%seasc un smarald iden!ic, de "ece cara!e1 +ra a!!
de reocua! de amrciunea lui, $nc! nu au"i b"i!ul
in!erfonului dec! cnd sun a !reia oar& *s e
bu!on #i rsunse ree"i!0
- 5e es!e1
- 7a cu!a la !elefon o con!esa 3arissa& Sune ca
rsunde la anun.ul dumneavoas!r $n le%!ur cu
smaraldul&
6*l!a48 -rimise cel u.in "ece !elefoane $n acea
diminea., #i fiecare din!re ele se dovedise o ierdere
de vreme& ?idic rece!orul #i ros!i e un !on
neoli!icos0
- 'a1
O voce duioas de femeie, cu un ronun.a! accen! i!alienesc, rsunse0
- Cuon %iorno, si%nore& *m ci!i! c v-ar in!eresa s
cumra.i un smarald, si1
- 'ac se o!rive#!e condi.iilor use de mine, da&
Nu-#i u!ea $nfrna >ri!area din voce&
- *m un smarald care e de mul! vreme $n
osesia familiei mele& + ecca!o - ca! - dar $n re"en! m aflu $n!r-o si!ua.ie care m
obli% s-l vnd&
3ai au"ise #i oves!ea as!a& 62rebuie s $ncerc
din nou la 5hris!ie, $#i suse :als!on& Sau la So!heby&
-oa!e c li s-a ivi! ceva $n ul!imul momen!, sau&&&8
- Si%nore1 5au!a.i un smarald de "ece cara!e, si1
-'a&
- +u am un smarald de "ece cara!e, verde -5olumbian&
5nd :als!on ddu s vorbeasc, cons!a!a c-i
ierise %raiul0
- 7re.i&&& vre.i s ree!a.i ce a.i sus1
- Si& *m un 5olumbian de "ece cara!e, verde- iarb& 7 >n!eresea"1
- S-ar u!ea s m in!erese"e, rsunse el cu
recau.ie& *.i u!ea cumva s !rece.i #i s mi-l ar!a.i1
- Nu, scusi& -en!ru momen! sn! e<!rem de
ocua!& -re%!im o rece.ie la ambasad $n cins!ea
so.ului meu& -oa!e c s!mna vii!oare a# u!ea&&&
$n nici un ca"4 S!mna vii!oare ar fi mul! rea
!r"iu& $ncerca s-#i as!mere nerbdarea din %las0
- *# u!ea !rece eu e la dumneavoas!r1 *#
u!ea veni chiar acum&
-HH3 no& Sono occua!a s!amani& *veam de %nd
s fac cumr!uri&
- 9nde locui.i, 5on!essa1
- ,a 6Savoy8&
- -o! fi acolo $n cincisre"ece minu!e& $n "ece&
7ocea $i era febril&
- 3ol!o bene& i numele dumneavoas!r es!e&&&
- :als!on& Dre%ory :als!on&
- *ar!amen!ul ven!isei - dou"eci #i #ase&
'rumul cu !a<iul rea in!erminabil& :als!on oscila
$n!re iscurile aradisului #i adncurile >nfernului& 'ac
smaraldul era $n!r-adevr asemn!or cu cellal!,
$nsemna c va fi mai bo%a! dec! visase vreoda!& 67a l!i a!ru su!e de mii de dolari8&
5eea ce $nsemna un
c#!i% ne! de !rei su!e de mii& O s-#i cumere o cas e ?iviera& -oa!e c #i un iah!& 5u
vila #i cu iah!ul lui va u!ea cuceri oric.i !inerei chie#i va dori&
Dre%ory :als!on era a!eu, dar $n !im ce s!rb!ea
coridorul ho!elului 6Savoy8, sre aar!amen!ul 2Y, se
omeni $nchinndu-se0 6' 'oamne ca ia!ra s fie
$ndea)uns de asemn!oare $nc! s-l sa!isfac e
b!rnul -&J&8
Se ori $n fa.a u#ii 5on!essei #i resira adnc, rar, s!rduindu-se s-#i redobndeasc
s!nirea de sine&
C!u la u#, dar nu rimi nici un rsuns&
6'umne"eule, $#i suse el, a leca!& Nu m-a a#!e!a! S-a dus la cumr!uri #i&&&8
9#a se deschise #i :als!on se !re"i $n fa.a unei
doamne ele%an!e, de vreo cinci"eci de ani, cu ochii
ne%ri, o fa. rida! #i un r ne%ru br"da! de fire
ar%in!ii&
7orbea cu o voce ca!ifela!, marca! de familiarul
melodios accen! >!alienesc&
- Si1
- +u s-sn! D-Dre%ory :als!on& *.i !elefona! la
biroul meu&
Se blbia de nervo"i!a!e&
- *, si, eu sn! 5on!essa 3arlssa& >n!ra.i, si%nore,
er favore&
- 3ul.umesc&
>n!r $n aar!amen!, sri)inindu-#i %enunchii unul
de cellal!, ca s nu-i !remure& *bia se .inea s nu
urle0 69nde-i smaraldul18 'ar #!ia c era necesar s
se con!role"e& Nu !rebuia s aar rea nerbd!or&
'ac ia!ra era sa!isfc!oare, el !rebuia s domine !r%uielile& /n fond, era e<er!ul& +a
era o ama!oare&
- 7 ro% s lua.i loc, $l of!i con!esa&8
Se a#e" e un scaun&
- Scusi& Non arlo mol!o bene lFin%lese& 7orbesc
ros! en%le"a&
- Nu, nu& + fermec!or, fermec!or&
- Dra"ie& -o! s v ofer o cafea1 9n ceai1
- Nu, v mul.umesc, doamn con!es&
*vea sen"a.ia c-i !remura #i s!omacul& Oare era
rea devreme ca s-o $n!rebe de smarald1 Sim.ea c nu-#i mai oa!e relun%i a#!e!area
nici cu o
secund&
- Smaraldul&&&
- *h, si& Smaraldul mi-a fos! drui! de bunica mea&
+u a# dori s-l druiesc la rndul meu fiicei mele cnd
va $mlini dou"eci #i cinci de ani, dar so.ul meu se
lansea" $n!r-o afacere nou la 3ilano #i eu&&&
:als!on n-o urmrea& Nu-l >n!eresa lic!icoasa is!orie a vie.ii s!rinei care s!!ea $n fa.a
lui& Nu mai
u!ea suor!a s!area de susensie&
- 5redo che sia imor!an!e s-mi a)u! so.ul s
$ncea noua afacere, "mbi cu amrciune& -oa!e c fac o %re#eal&
- Nu, nu, se %rbi :als!on s-o asi%ure& Nu %re#i.i
deloc, doamn on!es& 'a!oria unei so.ii es!e s-#i
sri)ine so.ul& 9nde se %se#!e smaraldul acum1
& - $l am aici, rsunse con!esa&
$#i vr mna $n bu"unar, scoase o bi)u!erie $nveli!
$n!r-o n" #i i-o $n!inse lui :als!on& *ces!a o rivi #i
sim.i cum i se $nl.a inima& +ra cel mai frumos
smarald columbian de "ece cara!e, verde ca iarba, e
care-l v"use $n via.a lui& +ra a!! de asemn!or ca
form, mrime #i culoare cu cel e care i-l vnduse
doamnei Cenec;e, $nc! deosebirea aroae c nu
u!ea fi erceu!& 6*Pu-P chiar iden!ic, $#i suse
:als!on, dar numai un e<er! ar u!ea sesi"a vreoda!
diferen.a&8 3$inile $nceur s-i !remure& Se sili s-#i
s!re"e o $nf.i#are calm&
?suci ia!ra $n alm, lsnd lumina s )oace e
frumoasele fa.e!e #i ros!i e un !on indiferen!0
- + o ie!ricic des!ul de frumoas&
- Slenden!e, si& *m .inu! foar!e mul! la ea $n !o.i anii de cnd o am& 3 doare s m
desar! de ea&
- -roceda.i foar!e bine, o lini#!i :als!on& 'ac
so.ul dumneavoas!r va reu#i $n afaceri, ve.i u!ea
cumra oric!e ie!re din as!ea ve.i dori&
- ,a fel $mi sun #i eu& Sin!e.l mol!o sima!ico&
- =ac un serviciu unui rie!en, doamn con!es& $n
ma%a"inul nos!ru avem ie!re mul! mai frumoase
dec! as!a, dar rie!enul meu cu!a una care s se
o!riveasc e<ac! cu un smarald e care l-a cumra!
so.iei sale& 5red c va fi %a!a s v ofere #i #ai"eci de
mii de dolari e ia!ra as!a&
5on!esa of!0
- Cunica mea s-ar rsuci $n %roa dac l-a#
vinde e #ai"eci de mii de dolari&
:als!on $#i .u%uie bu"ele& 'esi%ur, $#i u!ea ermi!e s urce re.ul& Bmbi
- 9i!a.i-v ce es!e, cred c l-a# u!ea convin%e e
rie!enul meu s v ofere chiar #i o su! de mii de
dolari& + o %rmad de bani, dar .ine foar!e mul! s
aib ia!ra&
- 5red c suma oferi! e corec!, suse con!esa&
>nima lui Dre%ory :als!on ddu s-i sar din ie! de bucurie&
- Cene4 suse el& 3i-am adus carne!ul de cecuri
cu mine, a#a $nc! v comle!e" e loc un cec&
- 3a, no&&& rsunse con!esa cu o voce !ris!&
3i-e !eama c as!a nu-mi re"olv roblema mea,
:als!on o rivi fi<&
- -roblema dumneavoas!r1
- Si& 'u cum v-am e<lica!, so.ul meu in!r $n!r-o
afacere nou #i are nevoie de !rei su!e cinci"eci de
mii de dolari& +u, am o su! de mii din banii mei, e
care sn! %a!a s-i dau lui, dar mai am nevoie de $nc
dou su!e cinci"eci de mii& Seram s-i ob.in din vn"area smaraldului s!uia&
:als!on cl!in din ca&
- Scuma mea 5on!essa, nici un smarald din lume nu valorea" a!.ia bani& 5rede.i-
m, o su! de
mii de dolari e mai mul! dec! o ofer! echi!abil&
- Sn! convins, domnule :als!on, numai c nu-l
oa!e a)u!a e so.ul meu& Se ridic $n icioare& *m s
s!re" smaraldul ca s >-l druiesc fiicei mele& $i
$n!inse o mn $n%us!, delica!, Dra"ie, si%nore& 7 mul.umesc c a.i veni!&
:als!on se sim.i curins de anic&
- S!a.i u.in, o imlor el& ,comia lui se lu!a cu
ra.iunea, dar #!ia c smaraldul nu !rebuia s-i scae,
7 ro% s lua.i loc, doamn con!es& Sn! si%ur c u!em a)un%e la un aran)amen!
convenabil& 'ac mi-
a# convin%e clien!ul s v l!easc o su! cinci"eci
de mii1
- 'ou su!e cinci"eci de mii de dolari&
:aide.i s sunem dou su!e de mii1
- 'ou su!e cinci"eci de mii de dolari&
Nu e<is!a modali!a!e s o clin!e#!i& :als!on $#i fcu un calcul& 9n c#!i% de 1K0&000 de
dolari !o! era mai
bun dec! nimic& O s $nsemne o vil mai mic #i un
>ah! mai modes!, !o!u#i era o avere& O s le serveasc o lec.ie bun fra.ilor -ar;er care
se ur!au a!! de
meschin cu el& O s mai a#!e!e o "i sau dou, #i o
s-#i dea demisia& >ar luna vii!oare se va lfi e
5oas!a de *"ur&
- =acem !r%ul4 ho!r el&
- 3eravi%lioso4 Sono con!en!a&
65red #i eu c e#!i mul.umi!, c.ea b!rn8, $#i
suse :als!on $n %nd& Se mai ui! o da! la smarald
#i-l s!recur $n bu"unar&
- 7 dau un cec $n con!ul ma%a"inului&
- Cene, si%nore&
:als!on comle! un cec #i >-l $n!inse& 7a !rebui s
cear doamnei -&J&Cenec;e cecul de T00&000 de
dolari& O s-i $ncase"e -e!er $n numele lui, iar el va
schimba cecul da! con!esei e un cec en!ru fra.ii
-ar;er #i va b%a diferen.a $n bu"unar& 7a aran)a cu
-e!er ca suma de 2K0&000 de dolari deus $n con!ul
ma%a"inului s nu aar $n darea de seam lunar a
fra.ilor -ar;er& 'eci un c#!i% de o su! cinci"eci de mii
de dolari&
Sim.ea arc e obra" mn%ierea soarelui ?ivierei
france"e&
2a<iul cu care se $n!oarse rea s fi fcu! doar $n
c!eva secunde drumul n la ma%a"in& :als!on $#i inchiuia bucuria doamnei Cenec;e
cnd o s afle
ves!ea cea bun& Nu numai c-i %sise bi)u!eria e
care o dorise, dar o cru.ase de $n%ro"i!oarea e<erien. de a locui $n!r-un conac de
.ar drna! #i
b!u! de vn!&
5nd :als!on se avn! en!u"iasma! $n ma%a"in,
5hil!on $i suseI
- 'omnule, avem un clien! care se >n!eresea"
de&&&
:als!on $i !ie vorba cu un semn vesel din mn&
- 3ai !r"iu&
Nu avea acum !im de clien.i& Nici acum #i nici
al! da!& -e vii!or, al.ii or s-l serveasc e el& 7a
cumra numai la 6:ermes8, la 6Ducci8 #i la 6,anvin8&
>n!r $n birou aroae dansnd, $nchise u#a, a#e" smaraldul e mas, $n fa.a lui, #i
form un numr de
!elefon&
7ocea unei cen!ralis!e rsunse0
- :o!el 6'orches!er8&
- *ar!amen!ul Ollver 3essel, v ro%&
- 5u cine dori.i s vorbi.i1
- 5u doamna -&J&Cenec;e&
- O cli, v ro%&
:als!on fluiera u#or $n !im ce a#!e!a& 5en!ralis!a
reveni e fir0
- $mi are ru, doamna Cenec;e s-a mu!a!&
- *!unci sun-o $n aar!amen!ul $n care s-a mu!a!&
- 'oamna Cenec;e s-a mu!a! din ho!el&
- >mosibil& *&&&
- 7 fac le%!ura cu rece.ia&
Se au"i o voce brb!easc0
- ?ece.ia& 5e dori.i1
- $n ce aar!amen! s-a mu!a! doamna Cenec;e1
- 'oamna Cenec;e a rsi! defini!iv ho!elul nos!ru a"i diminea.&
2rebuia s e<is!e o e<lica.ie& >n!ervenise robabil
ceva nea#!e!a!, o ur%en.&
- $mi u!e.i sune noua ei adres1 Sn!&&&
- ?e%re!& Nu a lsa! nici o adres& &&&
- Nu se oa!e& 2rebuie s fi lsa! o adres&
- 5hiar eu i-am lichida! con!ul doamnei Cenec;e&
Nu a lsa! nici o adres&
:als!on sim.i un )un%hi $n s!omac& ,s $nce!
!elefonul $n furc, ului!& 'eci va !rebui s %seasc o
cale de a lua con!ac! cu ea, de a oF informa c, $n sfr#i!, %sise smaraldul& -n a!unci,
$ns, !rebuia s
recuere"e cecul de 2K0&000 de dolari de la 5on!essa 3arissa&
=orm $n %rab numrul ho!elului 6Savoy8&
, HOF - *ar!amen!ul dou"eci #i #ase& &&
- -e cine cu!a.i, v ro%1
- -e 5on!essa 3arissa&
- O cli, v ro%&
'ar chiar $nain!e ca cen!ralis!a s fi reveni! e fir,
:als!on avu remoni.ia oribil a ve#!ii de"as!ruoase
e care urma s o rimeasc&
- $mi are ru, 5on!essa 3arissa a leca!&
,s rece!orul $n furc& 'e%e!ele $i !remurau a!!
de u!ernic, $nc! de-abia fu $n s!are s forme"e
numrul bncii&
- 'a.i-mi-l e #eful con!abil&&& reede& 2rebuie s
oresc la!a unui cec&
'ar, fire#!e, a)unsese rea !r"iu& 7nduse un
smarald e 100&000 de dolari, #i recumrase acela#i smarald e 2K0&000 de dolari&
Dre%ory :als!on
rmase rbu#i! $n fo!oliu, $n!rebndu-se ce avea s le
sun fra.ilor -ar;er&
+ra $nceu!ul unei vie.i noi en!ru 2racy& >#i
cumr o frumoas cas veche, $n s!il %eor%ian, e
+a!on SEuare TK, o cldire luminoas, vesel, erfec! en!ru a rimi musafiri& *vea o
6?e%in *nne8 -
ceea ce $n ar%oul en%le"esc $nseamn %rdina din
fa., #i o 63ary *nne8 - adic o %rdin $n sa!e, >ar
vara florile erau suerbe& Dun!her o a)u! s mobile"e
locuin.a #i chiar $nain!e de a fi fos! finisa!, casa ei
a)unsese una din!re a!rac.iile eli!ei londone"e&
Dun!her o re"en!ase e 2racy unei !inere vduve
bo%a!e, al crei so. $#i fcuse averea din afaceri de imor! #i e<or!& 2racy cucerise e
da! succesul0
frumoas, in!eli%en!, fermec!oare, se omenise foar!e curnd inunda! de invi!a.ii&
'in cnd $ncnd, fcea scur!e cl!orii $n =ran.a,
+lve.ia, Cel%ia #i >!alia #i, de fiecare da!, ea #i Dun!her se ale%eau cu c#!i%uri
subs!an.iale&
Sub $ndrumarea lui Dun!her, 2racy s!udie *lmanahul 'e Do!ha #i 'ebre!!Fs -eera%e
and Carone!a%e,
volumele cele mai au!ori"a!e care re"en!au lis!ele #i
amnun!ele bio%rafice ale !u!uror membrilor familiilor
re%ale #i aris!ocra!ice din +uroa& 2racy deveni un
adevra! cameleon, o e<er! $n machia)e, de%hi"ri
#i accen!e s!rine& *vea la diso"i.ie vreo& #ase
a#aoar!e false& $n diferi!ele .ri, era cnd o8 duces en%le"oaic, o s!ewardesa de e
liniile aeriene france"e sau o mo#!eni!oare din *merica de Sud& $n!r-un an de "ile,
acumulase mai mul.i bani dec! ar fi u!u!
avea vreoda! nevoie& $#i cons!i!ui un fond&din care
fcea %eneroase dona.ii anonime or%ani"a.iilor de
a)u!orare a fos!elor de.inu!e #i fcu aran)amen!e s i
se !rimi! lui O!!o Schmid! o frumoas ensie lunar&
Nu mai nu!rea in!en.ia de a renun.a la meserie& $i
lcea ermanen!a rovocare de a $n#ela ni#!e
oameni riceu.i #i lini de succes& +mo.ia fiecrei
escaade $ndr"ne.e ac.iona asura ei ca un dro%, #i
descoeri c avea o cons!an! nevoie de noi sen"a.ii
!ari #i de rovocri din ce $n ce mai inci!an!e& *vea
$ns un sin%ur cre"0 s nu-i %ubeasc nicioda! e
cei nevinova.i& Oamenii care se rindeau ,$n escrocheriile ei erau fie lacomi, fie
imorali, sau ambele&
6Nimeni nu se va sinucide vreoda! din cau"a
a%ubelor e care i le-am ricinui! eu8, $#i f%duise
2racy&
Biarele $nceuser s ublice rela!ri desre cu!e"!oarele escrocherii care aveau loc
$n diferi!e r.i
din +uroa, dar $n!ruc! 2racy folosea feluri!e de%hi"ri, oli.ia era convins c valul de
$n#elciuni #i
fur!uri in%enioase era oera unei bande de femei&
$nceu s se in!erese"e #i >n!erolul&
,a sediul *socia.iei de *si%urri >n!erna.ionale din 3anha!!an, J&J&?eyno>ds $l chem e
'aniel 5ooer&
- *vem o roblem, $l inform J&J&?eyno>ds& 9n
numr mare din clien.ii no#!ri din +uroa au c"u!
vic!ima, are-se, unei bande de femei& 2oa! lumea
.i& 5er ares!area bandei& >n!erolul a fos! de acord
s cooere"e cu noi& + misiunea !a, 'an& 3ine
diminea. leci la -aris&
2racy lua cina cu Dun!her, la 6Sco!!Fs8 e 3oun!
S!ree!&
- 2racy, ai au"i! vreoda! de 3a<imilian -ieroln!1
Numele i se ru cunoscu!& 9nde oare $l au"ise1
$#i aduse amin!e& Jeff S!evens, e bordul vaorului
L&+&>> $iFsusese0 6*mndoi ne aflam aici en!ru acela#i mo!iv& 3a<imilian -ieroin!8&
- 9n mare bo%!a#, nu-i a#a1
- i lisi! de orice mena)amen!e& S-a seciali"a! $n cumrarea comaniilor mai mici #i
solierea lor&
65nd Joe ?omano a relua! fabrica, a concedia!
!o.i an%a)a.ii #i #i-a adus oamenii lui& -e urm a
$nceu! s solie"e fabrica&&& *u lua! !o!ul - fabrica,
locuin.a n #i ma#ina mamei !ale&&&8, $i susese O!!o Schmid!&
Dun!her $i arunc o rivire curioas&
- 2racy, ce ai, nu !e sim.i bine1
- Nu, Dun!her, n-am nimic& 69neori via.a oa!e fi
nedrea!, $#i suse ea, #i deinde de noi ca s res!abilim echilibrul lucrurilor8& Sune-
mi mai mul!e desre 3a<imilian -ieroin!&
- 5ea de a !reia so.ie a lui !ocmai l-a rsi!, a#a
c acum e sin%ur& 5red c ar fi bine s faci cuno#!in. cu aces! domn& * re.inu! un loc
en!ru vineri $n Orien!-
+<res, e ru!a ,ondra - >s!anbul&
- N-am cl!ori! nicioda! cu Orien!-+<resul,
"mbi 2racy& 5red c o s-mi lac&
Dun!her $i $n!oarse "mbe!ul&
- Cine& 3a<imilian -ieroin! de.ine sin%ura colec.ie imor!an! de ou =aber%e, $n
afara celei afla!e la mu"eul +fmi!a%e din ,enin%rad& + evalua!a la vreo
dou"eci de milioane de dolari&
- i dac reu#esc s-i sus!ra% ni#!e ou, ce-ai s
faci cu ele, Dun!her1 $n!reb 2racy curioas& Sn! rea
cunoscu!e ca s le o.i vinde&
- ,e cumr colec.ionarii ar!iculari, 2racy& 2u
adu-mi ou#oarele, c le %sesc eu un cuib&
- O s vd ce o! face&
- 3a<imilian -ieroin! nu e un om u#or accesibil&
Oricum, $n Orien!-+<resul de vineri se vor mai %si
doi orumbei, care leac la fes!ivalul de film din 7ene.ia& 'oi orumbei %a!a s se
lase )umuli.i& *i
au"i! de Silvana ,uadi1
H- 7ede!a de cinema i!alian1 Si%ur c-am au"i!&
- + mri!a! cu *lber!o =orna!i, roduc!orul suerroduc.iilor lora cinema!o%rafice
$n%ro"i!oare&
=orna!i #i-a crea! faima roas! ca an%a)ea" ac!ori #i
re%i"ori e bani foar!e u.ini, romi.ndu-le rocen!a)e
mari din c#!i% #i re.inndu-#i, n la urm, $n!re%ul
rofi! en!ru el& ?eu#e#!e s reali"e"e c#!i%uri
$ndea)uns de mari en!ru a-#i $mbrca so.ia $n bi)u!erii
scume& 5u c! o $n#eal mai mul!, cu a!! $i druie#!e
mai mul!e bi)u!erii& 5red c $n momen!ul de fa. Silvana ar u!ea s-#i deschid
roriul ei ma%a"in de
bi)u!erii& Sn! convins c ai s %se#!i in!eresan! comania aces!ora doi&
- *#!e! cu nerbdare s-l cunosc, rsunse
2racy&
Simlonul Orien!-+<res sre 7ene.ia leac $n
fiecare vineri diminea.a la ora 110T0 din %ara 7ic!oria
din ,ondra, fcnd le%!ura $n!re ,ondra #i >s!anbul, cu
oriri la Coulo%ne, -aris, ,ausanne, 3ilano #i 7ene.ia&
5u o )um!a!e de or $nain!e de lecare, la in!rarea
eronului resec!iv din %ar se ins!alea" un %hi#eu
or!abil de con!rol al bile!elor, #i dou namile $n
uniforme seciale a#!erneau un covor ro#u de la
%hi#eu n la !ren, $mbrncindu-i la o ar!e e asa%erii veni.i mai devreme&
Noii rorie!ari ai Orien!-+<resului au $ncerca! s recons!i!uie eoca de aur a
cl!oriilor cu !renul de la
sfr#i!ul secolului al nousre"ecelea, #i au cons!rui! o
coie a Orien!-+<resulul ori%inal, cu un va%on
-ullman en%le"esc, va%oane res!auran!, va%oane de
dormi! #i un va%on salon-baar&
9n hamal $n!r-o uniform albas!r !i 1Z20, cu
%aloane de aur, !ransor!a cele dou vali"e ale lui
2racy #i !rusa ei de !oale! $n cu#e! care o de"am%i rin dimensiunile ei mici& Nu
avea dec! o sin%ur canaea, cai!ona! cu un mohair $nflora!& 5ovorul ca
#i scri.a folosi! en!ru a a)un%e la culcu#ul de sus
erau acoeri!e cu acela#i lu# verde& 2e sim.eai ca
$n!r-o cu!ie de bomboane&
2racy ci!i car!ea de vi"i!- care $nso.ea o s!icl mic de #amanie, $n!r-o fraier de
ar%in!0
6Oliver *uber!, adminis!ra!orul !renului8&
6*m s-o s!re" n se va ivi oca"ia de a srb!ori
ceva, $#i suse 2racy& i anume, e 3a<imilian -ieroin!8& Jeff S!evens dduse %re# cu
el& *r fi %ro"av
s-l $n!reac ea e Jeff S!evens& 2racy "mbi la aces!
%nd&
$#i desache! vali"ele $n sa.iul $n%us! #i $#i a!rn
e umera#e rochiile de care urma s aib nevoie&
-refera s cl!oreasc $n!r-un avion -an *merican
dec! $n !ren, dar de as! da! voia)ul romi!ea s fie
lin de sen"a.ii&
9rmrindu-#i ro%ramul la secund, Orien!-+<resul
se use $n mi#care& 2racy se a#e" e canaea #i con!emla suburbiile ,ondrei defilndu-
i rin fa.a ochilor&
,a& 101K !renul sosi $n or!ul =ol;es!one, unde asa%erii urmau s se !ransfere e
ferrybo!ul Sealin;,
cu care !raversau canalul n la Coulo%ne, de unde
aveau s se $mbarce $n!r-un al! orien!-+<res, cu
direc.ia sud&
2racy se adres unuia din!re conduc!ori0
- *m au"i! c #i domnul 3a<imilian -ieroin! se
%se#!e $n !renul s!a& 7rei s mi-l ar.i1
5onduc!orul cl!in din ca&
- *# fi vru! s vi-l o! ara!a, doamn& * re.inu! o cu#e! #i a l!i!-o, dar nu s-a ivi!& +
un domn foar!e
>mrevi"ibil, a#a mi s-a sus&
're! care $i rmneau doar Silvana ,uadi #i so.ul
ei, roduc!orul suerroduc.iilor discu!abile&
,a Coulo%ne, asa%erii fur escor!a.i $n Orien!-+<resul con!inen!al& 'in nefericire,
cu#e!a lui 2racy din
cel de-al doilea !ren jra e<ac! ca #i cealal!, iar a!ul
asru fcea cl!oria #i mai neconfor!abil& ?mase
$n!rea%a "i $n comar!imen!, schi.ndu-#i lanurile de
a!ac, #i la o! seara $nceu s se $mbrace&
5odul de $mbrcmin!e din Orien!-+<res recomand rochii de seara, #i 2racy alese o
suerb
!oale! din m!ase de culoarea %u#ei de orumbel, cu
ciorai %ri #i an!ofi %ri din sa!in& 9nica bi)u!erie era
un #ira% de erle de aceea#i culoare cu rochia& Se con!rol $n o%linda $nain!e de a >e#i din
comar!imen!,
#i $#i s!udie $ndelun% ima%inea reflec!a!& Ochii ei ver"i
aveau un aer de inocen., iar chiul $i ar!a candid #i
vulnerabil&
6O%linda e $n#el!oare, se %ndi 2racy& +u am $nce!a! s mai fiu femeia as!a& 2riesc o
mascarad&
'ar una inci!an!&8
,a ie#irea din comar!imen!, o#e!a $i lunec din mn, #i cnd se aleca s-o ridice,
e<amin $n %rab broasca e<!erioar a cu#e!ei& +rau dou0 o broasc-Gale #i una
universal& 6Nici o roblem48 2racy se
ridic #i se $ndre! sre va%oanele res!auran!&
+<is!au !rei va%oane& Scaunele erau !aisa!e cu
lu#, ere.ii din lemn lcui!, iar lumina difu" venea
din alice de alam, cu aba)ururi ,aliEue& 2racy in!r
$n rimul res!auran! #i observ c!eva locuri %oale&
3ai!re dF ho!el $i ie#i $n $n!minare&
- O mas de o ersoan, domni#oar1
F 2racy arunc o rivire de )ur $mre)ur&
- Nu, mul.umesc, iau masa cu ni#!e rie!eni&
>n!r $n va%onul urm!or& +ra mai a%lomera!, !o!u#i
mai e<is!au c!eva mese neocua!e&
- Cun seara, o salu! 3ai!re dF ho!el& ,ua.i masa sin%ur1
- Nu, m $n!lnesc cu cineva& 3ul.umesc&
>n!r $n al !reilea va%on& *ici, !oa!e mesele erau
ocua!e&
3ai!re dFho!el o ori la u#&
- 3 !em c va !rebui, s a#!e!a.i en!ru o mas, doamn& 'ar $n celelal!e va%oane
e<is! locuri libere&
2racy se ui! iar de )ur $mre)ur #i la o mas din ca!ul va%onului v"u ceea ce cu!a&
- Nu face nimic, suse ea #efului de sal, vd
ni#!e rie!eni de-ai mei&
2recu e ln% el #i se duse la masa din ca!&
- Scu"a.i-m, se adres e un !on )ena! celor doi
ocuan.i& 2oa!e mesele sn! ocua!e& $mi ermi!e.i s m a#e" la masa dumneavoas!r1
Crba!ul se ridic reede de e scaun, o msur e 2racy din ca n $n icioare, #i
e<clam0
- -re%o4 5on iacere4 +u sn! *lber!o =orna!i #i
aceas!a e so.ia mea, Silvana ,uadi&
- 2racy (hi!ney&
'e as! da!, $#i folosea roriul a#aor!&
- *h4 american4 +u vorbesc o en%le" e<celen!&
*lber!o =orna!i era scur!, %ras #i chel& 'e ce se
mri!ase Silvana ,uadi cu el fusese $n!rebarea cea
mai circula! $n cercurile cinema!o%rafice din ?oma, $n
!o.i cei doisre"ece ani de cnd erau cs!ori.i& Silvana ,uadi avea o frumuse.e clasic,
un cor e<!raordinar #i un !alen! na!ural, covr#i!or& 5#!i%ase un remiu Oscar #i
remiul Silver -alm #i era $n!o!deauna
foar!e solici!a!& 2racy $i recunoscu !oale!a ca fiind o
crea.ie 7alen!ino, care cos!a cinci mii de dolari, iar
bi)u!eriile e care le ur!a !rebuie s fi valora! aroae
un milion& $#i amin!i de susele lui Dun!her :ar!o%0
65u c! o $n#eal mai mul! cu a!! $i druie#!e mai mul!e
bi)u!erii& $n momen!ul de fa. Silvana ar u!ea s-#i
deschid roriul ei ma%a"in de bi)u!erii8&
- 5l!ori.i en!ru rima da! $n Orien!-+<res, si%norina1 $nceu =orna!i conversa.ia
du ce 2racy se
a#e"&
- 'a, e rima da!&
- *h, e un !ren foar!e roman!ic, $nvlui! de
le%ende& Ochii $i erau ume"i& +<is!a mul!e ove#!i in!eresan!e $n le%!ur cu el& 'e
e<emlu, Sir Casil Baharoff, ma%na!ul armamen!elor, obi#nuia s cl!oreasc mereu
$n vechiul Orien! +<res, $n!o!deauna $n comar!imen!ul numrul #a!e& $n!r-o noa!e
aude
un s!ri%! #i o b!aie $n u#a comar!imen!ului0 O bellissima !nra duces saniol i se
arunc $n bra.e&
=orna!i fcu o au" ca s-#i un% un corn cu un! #i
s mu#!e o buc.ic din el& $i suse c so.ul ei $ncerca s o ucid& -rin.ii $i aran)aser
cs!oria #i bia!a fa! de-abia acum $#i dduse seama c so.ul ei era nebun& Baharoff l-a
$miedica! e so. #i a lini#!i!-o e
is!erica !nr duces, #i $n felul aces!a a $nceu! o
>dil care a .inu! a!ru"eci de ani&
- 5e e<ci!an!4 e<clam 2racy&
Ochii $i erau dila!a.i de in!eres&
- Si& i $n fiecare an du aceea, cei doi se $n!lneau $n Orien!-+<res, el $n
comar!imen!ul #a!e,
ea $n comar!imen!ul o!& i cnd so.ul a muri!, doamna #i Baharoff s-au cununa!, #i ca
un semn al dra%os!ei lui, i-a cumra! ca dar de nun! 5a"inoul din 3on!e 5arlo&
- 5e oves!e frumoas, domnule =orna!i4
Silvana ,uadi s!ra o !cere de %hea.&
- 3an%ia, o $ndemna =orna!i e 2racy& 3nca.i&
3eniul cons!a din #ase feluri #i 2racy observ c *lber!o =orna!i le mncase e
!oa!e, ba chiar #i ce lsase so.ia lui $n farfurie& /n!re $mbuc!uri, vorbea $n!runa0
- Sn!e.i cumva ac!ri.1 o $n!reb&
- O, nu4 Sn! o siml !uris!, rsunse 2racy r"nd&
=orna!i o sorbea din ochi&
- Cellissima& Sn!e.i $ndea)uns de frumoas ca s fi.i ac!ri.&
- * sus c nu e ac!ri., $l ree"i Silvana cu asrime&&
*lber!o =orna!i nu-i ddu a!en.ie&
- +u sn! roduc!or de filme, urm el& 'esi%ur c a.i au"i! de ele0 Slba!icii, 2i!anii #i
Suerfemeia&&&
- +u nu rea mer% la cinema, se scu" 2racy&
$i sim.ea iciorul %rsun asnd e icioarele ei
e sub mas&
- *# u!ea aran)a s v ar! c!eva din filmele mele&
Silvana se albi de furie&
- 3er%e.i vreoda! la ?oma, scum domni#oar1
-iciorul lui freca de "or iciorul lui 2racy&
- 'e fa!, du 7ene.ia in!en.ione" s lec la
?oma&
- Slendid4 Cenissimo4 O s >e#im cu !o.ii $mreun la o cin& Nu-i a#a, cara1
$i arunc o rivire >u!e Silvanei, du care con!inu0
- *vem o vil frumoas e 7ia *ia& ,a "ece ;ilome!ri de&&&
=cu o mi#care lar% cu mna #i rs!urn cas!rona#ul cu sos $n oala so.iei lui& 2racy
nu-#i u!ea da seama dac o fcuse delibera! sau nu&
Silvana ,uadi se ridic $n icioare #i se ui!a la a!a care i se l.ea e rochie&
- Sei un mascal"one4 .ia ea& 2ieni la !ua u!!ana
lon!ano da me4
>e#i ca o fur!un din res!auran!, urmri! de rivirile !u!uror&
- 5e ca!4 murmur 2racy& O rochie a!! de
frumoas4
$i venea s-l lmuiasc eF=orna!i en!ru felul
cum se ur!ase cu so.ia lui& 63eri!a fiecare cara! din bi)u!eriile e care le are, se %ndi
2racy& Ca chiar mai
mul!8& +l scoase un of!a!0
- =orna!i o s-i cumere o al! rochie& Nu da a!en.ie
lisei ei de maniere& + foar!e %eloas e =orna!i&
- Sn! convins c are #i de ce&
2racy $#i acoeri >ronia cu un "mbe!&
=orna!i se $mie!o#a0
- *devra!& =emeile $l %sesc e =orna!i foar!e a!r%!or&
2racy se .inea cu din.ii s nu i"bucneasc $n rs $n fa.a flo#eniei omule.ului&
- ,e o! $n.ele%e foar!e bine&
=orna!i se alec es!e mas #i-i lu mna&
- $i laci foar!e mul! lui =orna!i& 5u ce !e ocui1
- Sn! secre!ara unui avoca!& 3i-am aduna! !oa!e
economiile ca s o! reali"a cl!oria as!a& Ser ca $n +uroa s-mi o! face o si!ua.ie&
Ochii lui bulbuca.i $i mncau corul din riviri&
- N-o s ai nici o roblem, a#a $.i romi!e =orna!i&
+l #!ie s fie foar!e dr%u. cu oamenii care sn! dr%u.i cu el&
- 5e frumos din ar!ea dumneavoas!r, rsunse 2racy cu !imidi!a!e&
- 5e-ar fi s discu!m !oa!e as!ea mai !r"iu $n comar!imen!ul !u1 $i suse el cu
voce sc"u!&
- *r u!ea fi s!n)eni!or&
- -erehe1 'e ce1
- Sn!e.i a!! de cunoscu!& -robabil c !oa! lumea din !ren #!ie cine sn!e.i&
- Na!ural&
- i dac or s v vad in!rnd $n comar!imen!ul meu&&& m ro%, #!i.i, unii ar u!ea s
in!erre!e"e %re#i!& 'esi%ur, dac comar!imen!ul dumneavoas!r
ar fi vecin cu al meu&&& 5e numr ave.i1
-Se!!an!a - #a!e"eci& O rivi lin de seran.&
2racy of!&
- +u sn! $n al! va%on& 'e ce s nu ne $n!lnim mai
bine la 7ene.ia1
- Cene& So.ia mea s! mai !o! !imul $n camer&
Nu suor! ca soarele s-i a!in% fa.a& *i mai fos! vreoda! la 7ene.ia1
-Nu&
- *h4 O s mer%em $mreun la 2orcello, o insul frumoas cu un res!auran! minuna!,
6,ocanda 5iriani8&
+ #i un mic ho!el acolo& Ochii $i s!ralucira& 3ol!o riva!o&
2racy $i drui un surs len!, lin de !lc&
- -are foar!e a!r%!or&
$#i alec ochii, arc rea cole#i! en!ru a
sune mai mul!& =orna!i se $nclin es!e mas, $i s!rnse mna cu u!ere, #i-i #o!i cu
un %las ncli!0
- Nici nu #!ii c! e de a!r%!or, cara&
O )um!a!e de or mai !r"iu, 2racy se %sea din
nou $n comar!imen!ul ei&
Orien!-+<resul %onea $n noa!ea !cu!, !recnd
rin -aris, 'i)on #i 7allarbe, $n !im ce asa%erii erau cufunda.i $n somn& $#i redaser
de cu sear a#aoar!ele, iar formali!.ile de %rani. aveau s fie efec!ua!e de
conduc!ori&
,a ora !rei #i )um!a!e din noa!e, 2racy se s!recur afar din comar!imen!&
Sincroni"area era
imor!an!& 2renul urma s !reac %rani.a elve.ian #i s a)un% la ,ausanne la K021
diminea.a, aoi !rebuia
s a)un% $n >!alia, la 3ilano, la ora Z01K&
$mbrca! $n i)ama #i cao!, #i .innd $n mn o un% de bure!e, s!rb!u culoarul,
$ncorda! n la
ul!ima fibrI emo.ia, de#i familiar, $i accelera ulsul&
5omar!imen!ele nu aveau !oale!e, aces!ea %sindu-se
la cae!ele fiecrui va%on& 'ac cineva ar fi v"u!-o,
ar fi re!e<!a! c se duce la !oale!, dar din fericire nu $n!lni e nimeni& 5onduc!orii #i
hamalii rofi!au de
rimele ore ale dimine.ii ca s-#i mai recuere"e din somn&
*)unse la comar!imen!ul + J0 fr nici un inciden!, $ncerc clan.a& 9#a era $ncuia!&
2racy deschise un%a de bure!e #i scoase un obiec! de me!al, o s!iclu. #i o sirin% #i se
use e !reab&
Bece minu!e mai !r"iu se afla din nou $n cu#e!a ei #i du o )um!a!e de or dormea
dus, cu o urm de "mbe! e fa.a roas! sla! de machia)&
,a ora #a!e diminea.a, cu dou ceasuri $nain!e de sosirea la 3ilano, i"bucnir o
serie de .ie!e ascu.i!e& 7eneau din cu#e!a + J0 #i de#!e!ar $n!re%ul va%on& -asa%erii
$#i sco!eau cae!ele e u#, s vad ce s-a $n!mla!& 9n conduc!or s!rb!u $n fu%
va%onul #i in!r $n + J0&
Silvana ,uadi era curins de o cri" de is!erie&
- *iu!o4 *)u!or4 s!ri% c! o .inea %ura& 3i-au disru! !oa!e bi)u!eriile4 2renul s!a
mi"erabil e lin de ladri-de ho.i4
- 'oamn, v ro% calma.i-v, o imlora conduc!orul& 5eilal.i&&&
- S m calme"4 Dlasul i se mai $nl. cu o oc!av& 5um $ndr"ne#!i s-mi sui s m
calme",
s!uido miale4 5ineva mi-a fura! bi)u!eriile $n valoare
de es!e un milion de dolari4
- 5um s-a u!u! $n!mla a#a ceva1 $n!reb *lber!o
=orna!i& 9#a era $ncuia!& i =orna!i are un somn
foar!e u#or& 'ac cineva ar fi in!ra! e u#, s-ar fi !re"i!
imedia!&
5onduc!orul of!& !ia el foar!e bine cum se u!use $n!mla, en!ru c se mai
$n!mlase #i al!da!&
$n !imul no.ii, cineva se furi#ase e coridor #i in)ec!ase rin broasc u#ii o serin%
cu e!er& -e urm, deschiderea broa#!ei era o )oac de coil en!ru un ho. e<erimen!a!&
'u aceea, ho.ul !rsese u#a $n
urma lui, )efuise comar!imen!ul #i, du ce usese
mna e ce dorise, se s!recurase $ndr! la cu#e!a lui,
$n !im ce vic!imele "ceau $nc >ncon#!ien!e& 'ar
e<is!a o sin%ur deosebire $n!re )aful s!a #i !oa!e
celelal!e& $n !recu!, fur!urile nu fuseser descoeri!e
dec! du ce !renul sosise la des!ina.ie, a#a $nc!
!lharii avuseser osibili!a!ea s fu%& *cum si!ua.ia
era diferi!& 'in momen!ul )afuluiPnimeni nu coborse
din !ren, ceea ce $nsemna c bi)u!eriile se aflau $nc asura ho.ului&
- Nu v $n%ri)ora.i, $i lini#!i conduc!orul e so.ii
=orna!i& 7e.i rec!a bi)u!eriile& :o.ul se %se#!e $nc
$n !ren&
i se duse reede s !elefone"e oli.iei din 3ilano&
5nd Orien!-+<resul !rase $n %ara 3ilano, dou"eci de oli.i#!i $n uniform #i a%en.i
$n haine civile
erau alinia.i e eron, avnd diso"i.ia de a nu lsa
nici o ersoan #i nici un ba%a) s coboare din !ren&
,ui%i ?icci, insec!orul $nsrcina! cu solu.ionarea
aces!ui ca", fu condus direc! $n comar!imen!ul familiei =orna!i&
>s!eria Silvanei ,uadi se in!ensificase, dac mai era osibil a#a ceva&
- *bsolu! !oa!e bi)u!eriile mele erau $n case!a as!a,
.ia ea& i nici una din!re ele nu era asi%ura!&
>nsec!orul e<amin case!a %oal&
- Sn!e.i si%ur c asear v-a.i us bi)u!eriile aici, si%nora1
- Cinen.eles c sn! si%ur& *ici le un $n fiecare sear&
Ochii ei lumino#i, care fermecaser milioane de admira!ori en!u"ia#!i, erau acum
sclda.i $n lacrimi #i
>nsec!orul ?icci ar fi fos! $n s!are s se lu!e cu
balaurii en!ru ea&
>e#i e u#a comar!imen!ului, se alec #i mirosi broasca& -u!ea sim.i $nc i"ul de
e!er& *vusese loc un )af #i avea de %nd s-l rind e bandi!&
>#i $ndre! sinarea #i declar0
- Nu v nec)i.i, si%nora& Nu e<is! nici o osibili!a!e ca bi)u!eriile s fie scoase din
aces! !ren& O s
rindem ho.ul #i nes!ema!ele dumneavoas!r v vor fi res!i!ui!e&
>nsec!orul ?icci avea !oa!e mo!ivele s fie $ncre"!or& 5acana era ece!lui! #i
en!ru vinova! nu e<is!a nici o #ans de scare&
'e!ec!ivii escor!ar, unul c!e unul, e !o.i asa%erii din !ren $n!r-o sal de a#!e!are
$n%rdi! cu funii, unde li se fcea, fiecruia din!re ei, o a!en! erche"i.ie cororal&
-asa%erii, mul.i din!re ei ersonali!.i roeminen!e, erau scandali"a.i de aces!
rocedeu de%radan!&
- Scu"a.i-m, le sunea insec!orul ?icci, dar un fur! de un milion de dolari e o !reab
foar!e serioas&
-e msur ce fiecare asa%er era cobor! din !ren, de!ec!ivii $i sco!oceau
comar!imen!ul, rs!urnndu-l cu susu-n )os&&& =iecare alm de loc era e<amina! cu
%ri)& *ceas!a era o #ans unic en!ru insec!orul ?icci, care in!en.iona s rofi!e de
ea& ?ecuerarea bi)u!eriilor fura!e va duce la o romovare $n %rad #i la o mrire de
salariu& >ma%ina.ia lui rinsese arii& Silvana ,uadi $i va fi a!! de recunosc!oare $nc!
robabil c $l va invi!a s&&& 'du noi ordine, cu o vi%oare sori!&
2racy au"i o b!aie $n u#, du care se ivi un
de!ec!iv&
- Scu"a.i-m, si%norina& S-a comis un fur!& + necesar ca !o.i asa%erii s fie
erche"i.iona.i& 7 ro%
s veni.i cu mine&
- 9n fur!1 $n !renul s!a1 7ocea $i suna #oca!&
- 'a, si%norina&
5nd 2racy >e#i din cu#e!, doi de!ec!ivi in!rar, $i desfcur vali"ele #i $nceur s
sco!oceasc cu %ri) rin con.inu!ul lor&
,a ca!ul a a!ru ore, erche"i.ia scosese la iveal c!eva ache!e de mari)uana, o
su! cinci"eci de %rame de cocain, un cu.i! #i un is!ol fr ermis&
'ar nici urm de bi)u!erii&
>nsec!orului ?icci nu-i venea a crede&
- *.i erche"i.iona! !o! !renul1 $l $n!reb e ad)unc!ul su&
- 'omnule insec!or, am cu!a! cen!ime!ru cu cen!ime!ru& *m cerce!a! locomo!iva,
res!auran!ele, barul, !oale!ele, comar!imen!ele& *m erche"i.iona! asa%erii #i
echia)ul, #i fiecare vali" $n ar!e& -o! s
v )ur c bi)u!eriile nu se %sesc $n !ren& -oa!e c doamna #i-a $nchiui! numai c a fos!
rda!&
'ar insec!orul ?icci #!ia ce #!ia& /i in!ero%ase e chelneri care $i confirmaser c
Silvana ,uadi e!alase cu o sear $nain!e, la cin, o uimi!oare colec.ie de bi)u!erii&
9n rere"en!an! al comaniei Orien! +<res venise cu avionul la 3ilano&
- Nu mai u!e.i re.ine !renul, insis!a el& i a#a avea
o mare $n!r"iere&
>nsec!orul ?icci se ddu b!u!& Nu mai avea nici
o )us!ificare s re.in !renul& Nu mai era nimic de fcu!& Sin%ura e<lica.ie e care #i-o
u!ea da era aceea c, $n!r-un fel, e arcursul no.ii, ho.ul aruncase din !ren bi)u!eriile
unui comlice care a#!e!a $n!r-un loc conveni!& 'ar era oare cu u!in. s se fi
$n!mla! as!fel1
Sincroni"area minu!elor nu era osibil& :o.ul nu
avea cum s #!ie dinain!e dac n-o s $n!lneasc e cineva e culoar, dac n-o s-i ias
$n cale vreun
asa%er sau vreun conduc!or, #i la ce or e<ac! va fi !renul $n!r-un anumi! loc da!& +ra
vorba de un mis!er
care de#ea u!erea de solu.ionare a insec!orului&
- ,sa.i !renul s lece, ordon el&
?mase locului e eron, rivind neu!incios Orien! +<resul care ie#ea $nce! din
%ar& i oda! cu !renul, disrea #i romovarea lui, #i mrirea de
salariu, #i bea!i!udinea unei or%ii cu Silvana ,uadi&
9nicul subiec! de conversa.ie din !ren $l cons!i!uia )aful&
- + cel mai sen"a.ional lucru din !o! ce mi s-a $n!mla! $n via. mr!urisi o !nr
rofesoar de la o #coal de fe!e& $#i !recea de%e!ele es!e un ln.i#or de aur cu o
frn de diaman!, e care-l ur!a la %!&
5e noroc c nu mi l-au fura! e s!a4
- 3are noroc4 $ncuviin.a 2racy cu o voce %rav&
5nd *lber!o =orna!i in!r $n va%onul res!auran!, o "ri e 2racy #i se %rbi s se duc
la masa ei&
- !ii, desi%ur, ce s-a $n!mla!& 'ar #!ii c ersoana rda! a fos! so.ia lui =orna!i1
- Nu mai sune4
- 'a& 7ia.a mea a fos! $n mare ericol& O band de
ho.i s-a furi#a! $n comar!imen!ul meu #i m-a adormi!
cu cloroform& =orna!i ar fi u!u! s fie ucis $n somn& - $n%ro"i!or4
- + una bella fre%a!ura4 *cum va !rebui s $nlocuiesc !oa!e bi)u!eriile Silvanei& O s m
cos!e o avere&
- -oli.ia nu a %si! bi)u!eriile1
- Nu, dar =orna!i #!ie cum s-au desco!orosi! ho.ii de ele&
- Bu1 5um1
=orna!i se ui! $n )ur aoi suse cu %las sc"u!0
- 9n comlice a#!e!a $n!r-una din %rile rin care am !recu! noa!ea& P ladri au arunca!
bi)u!eriile din !ren
#i - ecco - !reaba s-a fcu!&
- 5e ersicace e#!i4 e<clam 2racy e un !on admira!ivV
- Si& $#i $nl. srncenele cu !lc& N-ai s ui.i de mica noas!r $n!lnire la 7ene.ia1
- 5um a# u!ea ui!a4 "mbi 2racy&
=orna!i $i s!rnse bra.ul cu u!ere&
- S #!ii c =orna!i !e a#!ea! cu nerbdare&
*cum !rebuie s m duc s-o console" e Silvana& + is!eric&
5nd Orien! +<resul sosi $n %ara San!a ,ucia din 7ene.ia, 2racy se %si rin!re rimii
asa%eri care coborr& Ca%a)ele ei fur !ransfera!e >media! la aeroor! #i $mbarca!e $n
rimul avion en!ru ,ondra&
$n ele se %seau bi)u!eriile Silvanei ,uadi&
Dun!her :ar!o% avea s fie mul.umi!&
5ldirea cu #a!e e!a)e a >n!erolului, adic a Or%ani"a.iei -oli.iei 5riminalis!ice
>n!erna.ionale, se afla
e ?ue *rmen%aud 2Y, e dealul S!& 5loud, la vreo #ase mile sre ves! de -aris,
ascuns discre! $n sa!ele unui %ard $nal! verde #i a unor "iduri de ia!r alb& -oar!a de
la in!rarea din s!rad e $ncuia! dou"eci #i a!ru de ore din dou"eci #i a!ru, iar
vi"i!a!orii sn! admi#i numai du ce sn! s!udia.i rin sis!emul de !elevi"iune cu
circui! $nchis& $n in!eriorul cldirii, e alierele fiecrui e!a), sn! or.i din %ra!ii albe care
se $ncuie noa!ea #i fiecare din!re e!a)e es!e echia! cu un sis!em seara! de alarm #i
de !elevi"iune cu circui! $nchis&
*ces! e<!raordinar sis!em de securi!a!e e obli%a!oriu, $n!ruc! $n imobilul resec!iv
sn! s!ra!e cele
mai elabora!e dosare din lume, con.innd fi#ele a
dou milioane #i )um!a!e de delincven.i& >n!erolul
es!e&un fel de birou de informa.ii en!ru 12Y de for.e
oli.iene#!i din JS de .ri, #i coordonea" ac!ivi!.ile
for.elor de oli.ie din lumea $n!rea% cu rivire la
rinderea falsifica!orilor, escrocilor, !rafican.ilor de
dro%uri, ho.ilor& 'ifu"ea" informa.ii la "i e calea unui
bule!in us la unc! cu cele mai noi $n!mlri, numi!
circula!ion #i care es!e !ransmis rin radio, fo!o!ele%rafie #i sa!eli!& 5ar!ierul %eneral din
-aris al >n!erolului folose#!e fo#!i de!ec!ivi din Si%uran.a Na.ional sau de la -refec!ura
de -oli.ie&
ln!r-o diminea. de la $nceu!ul lunii mai, avea loc
o conferin. $n biroul insec!orului *ndrW 2ri%nan!, de la 5ar!ierul Deneral >n!erol&
9n birou confor!abil,
mobila! cu o simli!a!e #i avnd o vedere care-.i !ia resira.ia& $n der!are, sre es!,
se nlucea 2urnul
+iffel, >ar $n direc.ia ous se deslu#ea clar domul
bisericii Sacre 5oeur din 3on!mar!re& >nsec!orul
avea vreo a!ru"eci #i cinci de ani, o $nf.i#are lcu!, au!ori!ar, #i o fa. in!eli%en!,
cu un r ne%ru
#i ochi crui, vicleni, care s!icleau $ndr!ul ochelarilor cu rame de ba%a& $n )urul lui se
aflau de!ec!ivi din *n%lia, Cel%ia, =ran.a #i >!alia&
- 'omnilor, sunea insec!orul 2ri%nan!, am rimi!
solici!ri ur%en!e din fiecare din!re .rile dumneavoas!r $n le%!ur cu un val de
delic!e care s-a rsndi! de scur! !im $n $n!rea%a +uro& ase .ri
au fos! lovi!e de o eidemie de escrocherii #i fur!uri
in%enioase, care re"in! unele simili!udini& 2oa!e vic!imele au o reu!a.ie $ndoielnic, nu
au loc nici un fel
de violen.e #i f!a#ul es!e $n!o!deauna o femeie& *m
a)uns la conclu"ia c avem de-a face cu o band
in!erna.ional de femei& 'e.inem or!re!e robo! ba"a!e
e descrierile fcu!e de vic!ime #i de ni#!e mar!ori $n!ml!ori& 'u cum ve.i vedea,
nici una din!re femei nu seamn cu cealal!& 9nele sn! blonde, al!ele brune!e& 'in ce
ni s-a raor!a!, re"ul! c ar fi
en%le"oaice, fran.u"oaice, saniole, >!alience, americane&&& sau !e<ane&
>nsec!orul 2ri%nan! as e un bu!on #i o serie
de or!re!e robo! $nceur s aar e un ecran de
e ere!e&
- *ici vede.i or!re!ul robo! al unei brune!e cu r
scur!&&& *s din nou e bu!on& *ici e vorba de o
blond cu r .eos&&& aici e o al! blond cu ermanen!&&& o brune! cu a)&&& *ici ave.i o
femeie mai $n
vrs!, cu alur de fran.u"oaic&&& o !nr cu la.e blonde&&& o b!rnic cu o e<resie
ari%& S!inse roiec!orul& Nu #!iu cine es!e conduc!orul bandei
sau unde $#i are sediul %eneral& Nu las nicioda!
vreun indiciu $n urma lor #i se evaor $n!o!deauna ca
fumul de .i%ar& 3ai devreme sau mai !r"iu o s o
rindem noi e una din!re femeile as!ea, #i a!unci
vom une mna e !oa! banda& 'ar en!ru momen!,
domnilor, m !em c ne aflm $n!r-un imas, doar dac vreunul din!re dumneavoas!r
ne-ar u!ea furni"a unele daa!e mai concre!e&
5nd avionul lui 'aniel 5ooer a!eri"a e aeroor!ul ?oissy - 5harles de Daulle din
-aris, de!ec!ivul fu $n!mina! de unul din!re asis!en.ii insec!orului 2ri%nan!,
#i condus la ho!elul -rince de Dalles, vecin cu fra!ele su mai ilus!ru, ho!elul Deor%e 7&
- 3ine diminea. v ve.i $n!lni cu domnul insec!or 2ri%nan!, $l >nform e 5ooer
escor!a sa& 7in s v iau la o! #i un sfer!&
'aniel 5ooer nu se rea bucurase de aceas! cl!orie $n +uroa& *vea de %nd s-
#i $ncheie misiunea c! mai reede cu u!in. #i s se $n!oarc
acas& *flase desre isi!ele -arisului #i nu avea in!en.ia s se lase fura! de vreuna
din!re ele&
5nd in!r $n camer, se duse direc! $n sala de baie& i, sre surri"a lui, cada era
sa!isfc!oare& 'e fa!, !rebui el s recunoasc, era mul! mai sa.ioas dec! cea de
acas& 'du drumul la robine! #i se duse
$n camer s-#i desfac ba%a)ele& $n fundul vali"ei,
$n!re cos!umul lui de re"erv #i len)eria de cor, se
afla o micu. case! $ncuia!& O scoase afar #i o .inu
$n mn, rivind-o& -rea s aib o via. a ei rorie&
O duse $n baie #i o a#e" e chiuve!& 'esrinse o chei. de e lan.ul lui de chei, descuie
case!a #i o
deschise& 'in !ie!urile de "iar $n%lbeni!e, cuvin!ele reau s .ie $n %ura mare0
69n bie.a# mar!or la un roces de crim&
3icu.ul 'aniel 5ooer, $n vrs! de
doisre"ece ani, a deus as!"i mr!urie $n
rocesul lui =red Bimmer, acu"a! de
violarea #i uciderea mamei coilului&
5onform deo"i.iei sale, bia!ul s-a $n!ors
de la #coal #i l-a v"u! e Bimmer,
vecinul lor, ie#ind din casa 5ooer #i
avnd fa.a #i minile mn)i!e de sn%e& 5nd
bia!ul a in!ra! $n cas, a descoeri! $n
cad cadavrul mamei sale& =usese
$n)un%hia!& Bimmer a recunoscu! c era
aman!ul doamnei 5ooer, dar a ne%a! c ar fi ucis-o&
Cie.a#ul a fos! da! $n $n%ri)ire unei
m!u#i8&
5u mini care-i !remurau ca var%a, 'aniel 5ooer
a#e" la loc $n case! !ie!urile de "iar #i o $nchise la loc& *runc $n )ur o rivire slba!ic&
2avanul #i ere.ii
slii de baie din ho!el erau8 s!roi.i cu sn%e& 7"u
!ruul %ol al mamei sale lu!ind $n aa $nro#i!& Se sim.i curins de ame.eal #i
$ncle#! chiuve!a cu minile& @ie!ele care >"bucniser $nlun!rul lui se refcur $n
%eme!e %l%i!e& $#i smulse hainele #i se cufund $n aa din cad, cald ca sn%ele&
- 2rebuie s !e informe", domnule 5ooer, $nceu
insec!orul 2ri%nan!, c re"en.a dumi!ale aici es!e
neobi#nui!& Nu e#!i membru al unei for.e de oli.ie,
a#a $nc! ai o cali!a!e neoficial& 2o!u#i, dear!amen!ele de oli.ie din c!eva .ri ne-au
ceru! s ne e<!indem cooerarea&
'aniel 5ooer s!r !cerea&
- 'u c!e $n.ele%, urm insec!orul, e#!i inves!i%a!or $n slu)ba *socia.iei de *si%urri
>n!erna.ionale,
un consor.iu de comanii de asi%urare&
- 5.iva din!re clien.ii no#!ri euroeni au suferi!
ierderi %rele $n ul!ima vreme& 3i s-a sus c nu e<is! indicii&
>nsec!orul 2ri%nan! of!0
- 3i-e !eam c a#a s!au lucrurile& !im doar c avem de-a face cu o band de femei
foar!e de#!e!e,
dar $n afar de aces! lucru&&&
- Nu a.i rimi! informa.ii de la >nforma!orii dumneavoas!r1
- Nu& Nimic&
- i aces! lucru nu vi se are curios1
- 5e vre.i s sune.i, monsieur1
,ui 5ooer lucrurile i se reau a!! de eviden!e,
$nc! nu- #i u!u $nfrna iri!area din %las&
- 5nd es!e vorba de o band, e<is! $n!o!deauna cineva e care-l ia %ura e dinain!e
#i vorbe#!e rea
mul!, bea rea mul!, chel!uie#!e rea mul!& + cu neu!in. ca un %ru mai mare de
ersoane s
s!re"e un secre!& *ve.i ceva $mo!riv s-mi ar!a.i
fi#ele dumneavoas!r referi!oare la aceas! band1
>nsec!orul ddu s-l refu"e& $#i sunea c 'aniel 5ooer era unul din!re oamenii cei
mai resin%!ori
din unc! de vedere fi"ic din c.i v"use vreoda!& i,
cu si%uran., unul din!re cei mai aro%an.i& *vea s fie
un )un%hi $n coas!I dar i se ceruse s cooere"e din
lin cu el& $i rsunse $n sil0
- O s cer s vi se fac coii du ele&
7orbi $n!r-un in!erfon #i ddu ni#!e diso"i.ii& 5a s
men.in conversa.ia, insec!orul 2ri%nan! con!inua0
- 2ocmai mi s-a $nain!a! un raor! in!eresan!& Ni#!e
bi)u!erii de mare valoare au fos! fura!e din Orien! +<res $n !im ce&&&
- *m ci!i!, $l $n!reruse 5ooer& :o.ul #i-a b!u! )oc
de oli.ia i!alian&&&
- Nimeni nu #i-a u!u! da seama cum s-a svr#i! )aful&
- 'ar e limede ca lumina "ilei, rsunse 'aniel 5ooer cu bdrnie& + o siml
ches!iune de lo%ic&
insec!orul 2ri%nan! $l rivi surrins es!e ramele ochelarilor& 63on 'ieu, se oar! ca
un orc8& 5on!inu cu rceal0
- $n ca"ul aces!a, lo%ica nu es!e de nici un a)u!or&
S-a cerce!a! #i s-a erche"i.iona! $n!re% !renul, feroviarii, asa%erii #i !oa!e ba%a)ele&
- Nu, $l con!ra"ise 'aniel 5ooer&
6Omul s!a-i nebun8, $#i suse insec!orul 2ri%nan!&
- *dic cum, nu1 $n!reb el cu %las !are&
- Nu au cu!a! $n !oa!e ba%a)ele&
- i eu $.i sun c au cu!a!, s!rui insec!orul& *m
ci!i! raor!ul oli.iei&
- =emeia de la care s-au fura! bi)u!eriile&&& Silvana ,uadi&
- 5e-> cu ea1
- i-a us es!e noa!e bi)u!eriile $n!r-o case!, din care au fos! fura!e&
- +<ac!&
- * erche"i.iona! oli.ia #i vali"ele doamnei
,uadi1
- Numai case!a de bi)u!erii& 'oar ea era vic!ima&
'e ce s-i erche"i.ione"e vali"ele1
- -en!ru c, din unc! de vedere lo%ic, s!a era sin%urul loc $n care ho.ul u!ea ascunde
bi)u!eriile $n fundul uneia din!re vali"e& :o.ul avea robabil o vali" iden!ic, #i cnd
!oa!e ba%a)ele au fos! cobor!e din
!ren e eronul %rii din 7ene.ia, n-a avu! dec! s schimbe vali"ele #i s-o $n!ind&
'aniel 5ooer se ridic de e scaun& 'ac s-au fcu! coiile alea, a# vrea s m ui! es!e
ele&
numai revis!e vechi& *m raor!a! >nciden!ul la biroul
Orien! +<res& *u reu#i! s %seasc vali"a so.iei
mele1 $n!reb el cu seran.a $n %las&
- Nu, monsieur, rsunse insec!orul&
i adu% $n %nd0 6i $n locul dumi!ale nu m-a#
a#!e!a s-o %seasc8&
5nd $nchise !elefonul, se ls e se!ea"a scaunului #i $#i suse0 6'aniel 5ooer as!a
e !res formidable& $n!r-adevr, formidabil8&
O )um!a!e de or mai !r"iu, insec!orul 2ri%nan!
vorbea la !elefon cu *lber!o =orna!i, afla! la 7ene.ia&
- 3onsieur, v-am chema! s v $n!reb dac au mai
fos! #i al!e robleme cu ba%a)ele so.iei dumneavoas!r cnd a.i a)uns la 7ene.ia&
- kP, si, se lnse =orna!i& 9n hamal >dio! i-a schimba! o vali" a ei cu una a al!cuiva&
5nd so.ia mea a
deschis vali"a la ho!el, a cons!a!a! c $nun!ru erau&&&
5asa lui 2racy din +a!on SEuare era un adevra! liman& Se afla $n!r-una din cele mai
frumoase "one din ,ondra, $n care abundau casele %eor%iene #i arcurile
line de coaci& 'dace $n uniforme .ean scrobi!e limbau bebelu#ii $n crucioare
$minse e alei cu rundi#, iar coiii "burdau #i se )ucau& 63i-e dor de *my], se %ndea
2racy&
Se limba e s!r"ile cu rvlii vechi #i $#i fcea
cumr!urile la bcnia #i la farmacia de e s!rada
+ll"abe!hI se minuna $n!runa de varie!a!ea florilor mul!icolore care se vindeau e s!rad,
$n fa.a rvlioarelor&
Dun!her :ar!o% avea %ri) ca 2racy s con!ribuie la cele mai o!rivi!e ac.iuni
filan!roice #i s cunoasc ersoanele cele mai o!rivi!e& +ra $n rela.ii cu duci bo%a.i, cu
con.i srci.i #i rimea numeroase cereri $n cs!orie& +ra !nr, frumoas, bo%a! #i
rea a!! de vulnerabil4
- =iecare din!re ei !e considera o .in! rvni!& 2e-ai
descurca! de minune, 2racy& *cum de.ii o si!ua.ie
foar!e bun& *i !o! ce .i-ai u!ea dori vreoda!&
+ra adevra!& *vea bani deu#i $n seifurile si%ure
ale unor bnci din $n!rea%a +uro, avea casa din ,ondra #i un chile! la S!& 3ori!"& 2o! ce
#i-ar fi u!u! dori vreoda!& 5u e<ce.ia cuiva cu care s mar! aces!ea !oa!e& 2racy se
%ndea la via.a $n care fusese
e cale s >n!re, cu un so. #i un coil& Oare $i va mai fi vreoda! hr"i! a#a ceva1 Nu va
u!ea nicioda! de"vlui unui brba! cine era ea cu adevra!, #i nici n-ar fi u!u! !ri
$n!r-o ermanen! minciun, ascun"ndu-#i !recu!ul& +ra nevoi! s )oace a!!ea roluri,
$nc! nici ea sin%ur nu mai #!ia cu cer!i!udine cine es!eI dar #!ia un sin%ur lucru, c nu
s-ar mai fi u!u!
ren!oarce vreoda! la via.a e care o dusese cndva&
6=oar!e bine, $#i sunea 2racy& O sumedenie de ersoane !riesc sin%ure, Dun!her are
dre!a!e& *m !o!ul8&
$n seara urm!oare urma s ofere un coc;!ail, rimul de aces! fel de la ren!oarcerea
din 7ene.ia&
- *#!e! cu nerbdare, $i suse Dun!her& ?ece.iile !ale sn! cele mai reu#i!e din
,ondra&
- -en!ru c am un asemenea $ndrum!or, rsunse 2racy cu afec.iune&
- 5ine vine1
- 2oa! lumea&
2oa! lumea se dovedi a fi un oase!e $n lus fa. de ceea ce an!iciase 2racy& O
invi!ase e baroana
:owar!h, o !nr #i frumoas mo#!eni!oare, #i cnd
2racy o v"u in!rnd, $i ie#i $n $n!minare ca s-o salu!e&
'ar salu!ul $i muri e bu"e& Caronesa venise $nso.i!
de Jeff S!evens&
- 2racy, iubi!o, nu cred c-l cuno#!i e domnul S!evens& Jeff, .i-o re"in! e doamna
2racy (hi!ney, %a"da noas!r&
2racy ros!i $n.ea!0
- Cun "iua, domnule S!evens&
Jeff $i lu mna, .inndu-i-o o frac.iune de secund mai mul! dec! era necesar&
- 'oamn 2racy (hi!ney, suse el& 'esi%ur4 *m
fos! un rie!en al so.ului dumneavoas!r& *m fos!
$mreun $n india&
- 5e coinciden.4 e<clam baronesa :owar!h&
- 5iuda!, rsunse 2racy cu rceal, so.ul meu nu
mi-a vorbi! nicioda! desre dumnea!a&
- Nu1 3 surrinde& +ra un !i >n!eresan!& -ca!
c a muri! a#a cum a muri!&
- O, dar ce s-a $n!mla!1 $n!reb baroana&
2racy $l ful%er e Jeff din riviri&
- Nimic, rsunse ea&
- Nimic1 relu Jeff e un !on de rero#& 'in c!e
$mi amin!esc eu, a fos! sn"ura! $n >ndia&
- $n -a;is!an, $l corec! 2racy cu indiferen.& i acum $mi amin!esc c so.ul meu mi-a
vorbi! de dumnea!a& 5e-.i mai face so.ia1
Caroana :owar!h se ui! la Jeff0
- Nu mi-ai sus c e#!i cs!ori!&
- *m divor.a! de 5ecily, declar Jeff&
- +u m refeream la ?ose, adu% 2racy, cu un
"mbe! suav&
- *, acea so.ie&
Caronesa era uimi!0
- Jeff, ai fos! cs!ori! de dou ori1
- O sin%ur da!, rsunse el de%a)a!& 5s!oria
cu ?ose a fos! anula!& +ram amndoi foar!e !ineri e
vremea aceea&
'du s se $nder!e"e&
- 'ar nu avea.i doi %emeni1 $n!reb 2racy&
- Demeni1 e<clam baroana :owar!h&
- ,ocuiesc cu mama lor, o lini#!i Jeff& *oi, ui!ndu-se la 2racy0 3i-a fcu! o imens
lcere, doamn (hi!ney, s s!au de vorb cu dumneavoas!r, dar nu vreau s v
monooli"m&
,u mna baroanei #i se $nder! cu ea&
* doua "i diminea.a, 2racy ddu es!e Jeff $n!r-un lif! de la ma%a"inul :arrods& ,if!ul
era $n.esa! de cumr!ori, !racy cobor la e!a)ul doi& $nain!e de a ie#i din lif!, se $n!oarse
sre Jeff #i-l $n!reb cu %las !are0
- *roo, cum ai reu#i! s scai de $nvinuirea aceea de imorali!a!e1
9#a se $nchise #i Jeff rmase ca!iv $n!r-un lif! lin de s!rini indi%na.i,
$n acea noa!e, 2racy "cu !rea" $n a!, %ndindu-se la Jeff& $i venea s rd& +ra, $n!r-
adevr, un !i fermec!or& O lichea, dar o lichea seduc!oare& Se $n!reb ce fel de rela.ii
o fi avnd cu baroana :owar!h, dar de fa! cuno#!ea foar!e bine rsunsul& 6+u #i Jeff
sn!em croi.i din aceea#i s!of, se %ndi ea& Nici unul din!re noi nu o s se
s!a!orniceasc vreoda! $n!r-o via. a#e"a!& 7ia.a noas!r e rea e<ci!an!, s!imulan!
#i lin de sa!isfac.ii8&
$#i mu! %ndurile sre urm!oarea el misiune&
*vea s aib loc $n sudul =ran.ei #i era o adevra! rovocare& Dun!her $i susese c
oli.ia cu!a o band de femei& *dormi cu un "mbe! e bu"e&
$n camera lui de ho!el de la -aris, 'aniel 5ooer ci!ea raoar!ele e care i le dduse
insec!orul 2ri%nan!& +ra ora T diminea.a #i 5ooer sor!ase ore $n!re%i hr!iile,
anali"nd ima%ina!ivul ames!ec de )afuri #i escrocherii& 9nele din!re !rucuri $i erau
familiare, dar al!ele erau cu !o!ul noi& *#a cum $i a!rsese a!en.ia insec!orul 2ri%nan!,
!oa!e vic!imele aveau o reu!a.ie $ndoielnic& 6Canda as!a $#i $nchiuie, robabil, c e
?obin :ood8, reflec!a 5ooer&
*roae c !erminase de s!udia! dosarele& Nu mai avea dec! !rei raoar!e& 9nul
din!re ele ur!a !i!ula!ura
Cru<elles& 5ooer $l ci!i& Ci)u!erii $n valoare de dou milioane de dolari fuseser fura!e
din seiful "idi! $n ere!e al unui domn, 7an ?uysen, un a%en! de burs bel%ian, care
fusese imlica! $n ni#!e ches!iuni financiare dubioase&
-rorie!arii fuseser leca.i $n!r-o vacan. #i casa rmsese %oal #i - 5ooer v"u
ceva e a%ina care $i fcu inima s-#i accelere"e b!ile& Se $n!oarse la rima fra" #i
$nceu s reci!easc raor!ul, concen!rndu-se asura fiecrui cuvn!& >srava aceas!a
se deosebea de celelal!e $n!r-o sin%ur rivin., foar!e semnifica!iv0 ho.ul declan#ase
din %re#eal un sis!em de alarm #i cnd sosiser oli.i#!ii, fuseser
$n!mina.i la u# de o femeie $mbrca! $n!r-un ne%li)ee foar!e !ransaren!& -rul $i era
ascuns de o casche! cu bi%udiuri #i fa.a $i era uns $n $n!re%ime cu o crem alb& *
re!ins c e un musafir al familiei 7an ?uysen&
-oli.i#!ii i-au $n%hi.i! oves!ea #i cnd au reu#i! s
verifice #i s ia con!ac! cu rorie!arii absen.i, #i femeia #i bi)u!eriile se evaoraser&
5ooer ls dosarul din mn& ,o%ic, lo%ic&
>nsec!orul 2ri%nan! $nceuse s-#i iard rbdarea&
- N-ai dre!a!e& $.i sun eu c e cu neu!in. en!ru o sin%ur femeie s fie
rsun"!oare de !oa!e delic!ele as!ea&
- +<is! o cale de a verifica, s!rui 'aniel 5ooer&
- 5e cale1
- *# vrea s vd e un comu!er !oa!e da!ele #i locali"rile ul!imelor )afuri #i
escrocherii care in!r $n
aceas! ca!e%orie&
- As!a-i simlu, dar&&&
- -e urma a# vrea s ob.in un raor! al birourilor
de vi"i!a!ori s!rini $n le%!ur cu fiecare femeie american care s-a %si! $n resec!ivele
ora#e $n momen!ul cnd au fos! svr#i!e delic!ele& + osibil ca uneori s foloseasc
a#aoar!e false, dar e foar!e osibil c folose#!e #i adevra!a ei iden!i!a!e&
>nsec!orul 2ri%nan! rmase e %nduri&
- $.i $n.ele% ra.ionamen!ul, monsieur&
$l s!udie e omule.ul din fa.a lui #i se omeni
sernd e )um!a!e c 5ooer se $n#ela& -rea era
si%ur de sine&
- =oar!e bine& *m s un mecanismul $n mi#care&
-rimul )af din serie fusese comis la S!oc;holm&
?aor!ul de la >n!erol Se;!ionen ?i;solis S!yreesen,
ramura >n!erol din Suedia, $nre%is!rase !uri#!ii
americani din acea s!mn, #i numele lor fuseser
deo"i!a!e $n comu!er& *l doilea ora# con!rola! a fos!
3ilano& 5nd numele !uris!elor americane afla!e la
3ilano $n momen!ul delic!ului au fos! confrun!a!e 5u
numele americanelor re"en!e la S!oc;holm $n "iua
)afului, au rmas e lis! cinci"eci #i cinci& *ceas! lis! a fos! la rndul ei confrun!a! cu
cea a americancelor afla!e $n >rlanda $n erioada unei escrocherii, #i numele care erau
comune s-au redus la cincisre"ece& >nsec!orul 2ri%nan! $i $n!inse lui 5ooer hr!ia&
- *cum voi confrun!a aces!e nume cu cele re"en!e cnd a avu! loc afacerea de la
Cerlin, suse
insec!orul 2ri%nan!, #i&&&
- Nu v mai os!eni.i, relic 2Janiel 5ooer&
-rimul nume de e lis! era 2racy (hi!ney&
- 2rimi!em rin !elefa< no!e ver"i, $i suse insec!orul 2ri%nan! lui 5ooer&
- No!e ver"i1
- =olosim #i un cod al culorilor& O circula!ion ro#ie
$nseamn ma<im riori!a!e, albas!ru $nseamn
solici!ri de informa.ii $n le%!ur cu un susec!, o no! verde !ransmi!e
dear!amen!elor de oli.ie aver!ismen!ul c un anumi! individ e susec! #i !rebuie .inu!
sub observa.ie, ne%ru imlic o anche! $n le%!ur cu cadavre neiden!ifica!e& a'
semnali"ea" c un mesa) es!e e<!rem de ur%en!, $n !im ce '
indic doar ur%en!& >ndiferen! $n ce .ar va leca acum
domni#oara (hi!ney, din momen!ul $n care !rece e la vam va fi us sub observa.ie&
* doua "i, !elecoii ale fo!o%rafiilor lui 2racy (hi!ney e<is!en!e la -eni!enciarul en!ru
=emei din
,ouisiana de Sud in!rar $n minile >n!erolului&
'aniel 5ooer $i ddu un !elefon lui J&J&?eynolds acas& 2elefonul sun de vreo
dousre"ece ori $nain!e de a veni un rsuns0
-*lo&&&
- *m nevoie de ni#!e informa.ii&
- 5ooer, !u e#!i1 -en!ru numele lui 'umne"eu,
aici e a!ru diminea.a& 'ormeam bu#!ean&
- 7reau s-mi !rimi!e.i !o! ce u!e.i %si $n le%!ur cu 2racy (hi!ney& 2ie!uri din "iare,
ben"i video&&&
!o!ul&
- 'ar ce se $n!ml1
5ooer a%. rece!orul $n furc&
6$n!r-o "i am s-l s!rn% de %! e orcul s!a8, $#i
lura ?eynolds $n sinea lui&
$nain!e, 'aniel 5ooer fusese in!eresa! $n!ml!or
de 2racy (hi!ney& *cum, $ns, devenise misiunea lui&
$#i lii fo!o%rafiile ei e ere.ii camerei din micul ho!el
ari"ian #i ci!i !oa!e drile de seam din "iare rivi!oare la ersoana ei& $nchise un
videocase!ofon #i urmri $n ree!a!e rnduri ima%inile din )urnalul de !elevi"iune le%a!e
de condamnarea ei #i de eliberarea din $nchisoare& 5ooer rmase ore $n!re%i $n camera
$n!uneca!, rivind filmul, #i licrul lui de bnuial deveni cer!i!udine& 62u e#!i banda
de femei, domni#oar 2racy (hi!ney8, suse 'aniel 5ooer cu %las !are& *oi as e
bu!onul videocase!ofonului #i $#i use $nc o da! filmul&
$n fiecare an, $n rima smb! din iunie, con!ele
de 3a!i%ny sonsori"a un bal filan!roic $n beneficiul
Si!alului de 5oii din -aris& Cile!ele en!ru aceas! sear de %al cos!au o mie de
dolari buca!a, #i eli!a
socie!.ii din lumea $n!rea% se $n!recea s ar!icie la bal& O
5as!elul de 3a!i%ny de la 5a dF*n!ibes era unul
din!re locurile cele mai selec!e din =ran.a& 2erenurile
bine cosme!i"a!e erau suerbe, iar cas!elul da!a din
secolul al cincisre"ecelea& $n seara de %al, salonul
mare de bal al cas!elului #i saloanele mai mici erau $n.esa!e de oase.i ele%an.i #i de
lachei $n livrele care serveau necon!eni! cue cu #amanie&
9ria#ele mese-buie! ofereau o ame.i!oare e!alare
de hors dFoeuvres e la!ouri %eor%iene de ar%in!&
2racy, ri!oare $n!r-o rochie de dan!el alb #i cu
rul ridica!, rins $n!r-o diadem de diaman!e, dansa
cu %a"da, con!ele de 3a!i%ny, un vduv $n ra%ul a
#a!e"eci de ani, scund #i coche!, cu !rs!uri alide,
delica!e&
Dun!her :ar!o% $i susese0
- Calul filan!roic e care-l d con!ele $n fiecare an
$n beneficiul Si!alului de 5oii e o cacealma& Bece la
su! din $ncasri mer% la coii #i nou"eci la su!
in!r $n bu"unarul lui&
- 'oamn duces, sn!e.i o dansa!oare minuna!&
- 'a!ori! ar!enerului meu, rsunse 2racy "mbind&
- 5um se face c nu v-am $n!lni! n acum1
- *m locui! $n *merica de Sud, $l lmuri 2racy& $n
)un%l&
- 5um a#a1
- So.ul meu es!e rorie!arul unor mine $n Cra"ilia&
- *ha4 i so.ul dumneavoas!r e aici $n seara as!a1
- Nu& 'in nefericire, a !rebui! s rmn $n Cra"ilia,
re.inu! de afaceri&
- 'in nefericire en!ru el, din fericire en!ru mine&
Cra.ul lui $i s!rnse mai ferm mi)locul& Ser s a)un%em
foar!e buni rie!eni&
- i eu ser, murmur 2racy&
-es!e umrul con!elui, $l "ri deoda! e Jeff
S!evens, foar!e bron"a! #i ridicol de o!rivi! cu ambian.a& 'ansa cu o brune!
frumoas, mldioas,
$mbrca! $n !af!a ro#ie, care se cramona de el foar!e
osesiv& $n acela#i momen! o "ri #i Jeff e 2racy #i $i "mbi&
62iclosul, are !oa!e mo!ivele s "mbeasc8, $#i
suse ea osomor!& /n ul!imele dou s!mni, 2racy lnuise cu me!iculo"i!a!e
dou sar%eri&
-!runsese $n rima cas, deschisese seiful #i-l %sise %ol& Jeff S!evens !recuse e
acolo $nain!ea ei&
/n cea de a doua escaad, cnd 2racy se furi#ase
rin %rdin c!re casa care era .in!a ei, au"ise brus-
ca accelerare a mo!orului unei ma#ini #i reu#ise s-l
"reasc e Jeff S!evens, care !recu $n %oan e
ln% ea& >-o luase din nou $nain!e& +ra e<aseran!& 6i
acum se %se#!e aici, $n casa e care am de %nd s-o
)efuiesc eu8, se %ndi 2racy&
Jeff #i ar!enera lui dansau acum ln% ea& Jeff
"mbi #i suse0
- Cun seara, domnule con!e&
5on!ele de 3a!i%ny $l rsunse cu un "mbe!0
- *h, Jeffrey, bun seara& 3 bucur mul! c ai
u!u! veni&
- -en!ru nimic $n lume n-a# fi lisi! $n seara as!a&
Jeff ar! sre femeia volu!oas din bra.ele lui0
- @i-o re"in! e domni#oara (allace& 5on!ele de
3a!i%ny&
- +nchan!e& 5on!ele fcu un semn sre 2racy0
- 'oamn duces, $mi da.i voie s vi-i re"in! e
domni#oara (allace #i e domnul Jeffrey S!evens1
Jeff $nl. srncenele $n!reb!or0
- Scu"a.i-m, nu am $n.eles numele&
- 'e ,arosa, rsunse 2racy calm&
- 'e ,arosa&&& 'e ,arosa& Jeff o s!udia e 2racy&
Numele $mi sun familiar& 'a, desi%ur4 $l cunosc e
so.ul dumneavoas!r& Se %se#!e #i el aici1
- + $n Cra"ilia&
2racy se omeni scr#nind din din.i& Jeff "mbi&
- *h, ca!& Obi#nuiam s venim $mreun&
Cinen.eles, $nain!e de a i se fi $n!mla! acciden!ul&
- *cciden!ul1 $n!reb con!ele&
- 'a, rsunse Jeff e un !on $n!ris!a!& > s-a
descrca! din %re#eal u#ca de vn!oare #i l-a rni!
$n r.ile cele mai sensibile& 9n acciden! s!uid& *oi,
$n!orcndu-se sre 2racy, o $n!reb0 +<is! vreo
seran. s redevin normal1
- Sn! si%ur c $n!r-o bun "i va fi la fel de normal
ca #i dumneavoas!r, domnule S!evens, suse 2racy
cu un %las lisi! de orice >n!ona.ie&
- *, bine& 7 ro%, doamn duces, s-i !ransmi!e.i
salu!rile mele, cnd $l vede.i&
3u"ica se ori& 5on!ele de 3a!i%ny se scu" fa. de 2racy0
- 'ac nu !e sueri, dra%a mea, am de $ndelini!
c!eva $nda!oriri de %a"d& /i s!rnse mna& Nu ui!a c vei fi a#e"a! la masa mea&
5nd se $nder! con!ele, Jeff $i suse ar!enerei sale0
- $n%era#ule, arc ai lua! $n o#e! ni#!e !able!e
de asirin1 *m o durere de ca cumli!&
- Srcu.ul de !ine, rsunse femeia cu adora.ie
$n riviri& 3 $n!orc numaidec!, >ubi!ule&
2racy o urmri $nder!ndu-se&
- Nu .i-e !eam c-ai s faci un diabe! de a!!a
dulce%rie1 $n!reb ea& ,
- + dulce, nu-i a#a1 i dumneavoas!r ce-a.i mai
fcu! $n ul!ima vreme, doamn duces1
2racy "mbi luminos, en!ru ochii celor din )ur&
- *s!a nu !e rive#!e&
- Ca m rive#!e& 'e fa!, m rive#!e $ndea)uns $nc! s-.i dau un sfa! rie!enesc& Nu
$ncerca s ra"i cas!elul s!a&
- 'e ce1 -en!ru c in!en.ione"i s-l rde"i !u1
Jeff o lu e 2racy de bra. #i o conduse sre un
col. mai re!ras, ln% ian, unde un !nr cu ochi ne%ri
masacra a!e!ic mu"ica de film american&
Numai 2racy u!ea deslu#i %lasul lui Jeff deasura
mu"icii&
- *devrul es!e c #i eu lnuiam ceva, dar e rea-ericulos&
-Bu1
,ui 2racy $nceea s-i lac discu.ia& +ra o
rela<are s oa! fi&ea $ns#i, s nu mai )oace !ea!ru&
Drecii aveau cuvn!ul o!rivi! en!ru as!a0 iocri!, care
rovine din %recescul hyo;ri!es, adic ac!or&
- *scul!-m, 2racy, > se adres Jeff cu un !on
serios& Nu $ncerca lovi!ura as!a& $n rimul rnd, n-ai s
o.i sca vie din %rdin& *u un cine de a" asasin, e care-l las liber noa!ea&
Crusc, 2racy $nceu s-l ascul!e cu a!en.ie& $nsemna c Jeff lnuia $n!r-adevr s rade
casa&
- =iecare u# #i fereas!r are un sis!em de alarm, urm el& i alarma e conec!a!
direc! cu os!ul de oli.ie& 5hiar dac ai reu#i s !run"i $n in!eriorul casei, !oa!e
camerele sn! !raversa!e de o $ncruci#are
de ra"e >nfraro#ii, invi"ibile&
- !iu !oa!e as!ea, rsunse 2racy cu $n%mfare&
- *!unci #!ii robabil c ra"ele infraro#ii nu declan#ea" alarma cnd in!ri $n cmul
lor, ci $n clia
cnd ie#i din& ele& Sn! sensibile la diferen.a de cldur&
Nu e<is! nici o cale de a !rece rin ele fr s se
declan#e"e semnalul de alarm&
2racy nu #!ia !oa!e aces!ea& 6Oare cum de le
aflase Jeff18
- i de ce $mi sui lucrurile as!ea1
Jeff surse #i 2racy %ndi c arc nicioda! nu
fusese mai a!r%!or caacum&
- -en!ru ca, realmen!e, nu vreau s fii rins, doamn duces& $mi lace s !e
$n!lnesc mereu $n cale& !ii, 2racy, !u #i cu mine am u!ea deveni foar!e buni rie!eni&
- 2e $n#eli, $l asi%ur 2racy& O v"u e rie!ena lui Jeff $ndre!ndu-se $n %rab sre ei&
9i!e c vine doamna 'iabe!& 'is!rac.ie lcu!&
5nd 2racy se $nder!, o au"i e ar!enera lui Jeff sunndu-i0
- @i-am adus #i ni#!e #amanie, scumule, ca s-.i lunece asirina e %!&
'ineul a fos! som!uos& =iecare fel de mncare era $nso.i! de vinul o!rivi!, imecabil
servi! de feciori cu mnu#i albe& -rimul fel a fos! un saran%hel secial cu sos alb de
!rufe, urma! de un consommW cu ciuerci fine& 'u care a veni! sa!a de miel cu un
asor!imen! de le%ume roase!e din %rdinile con!elui& O sala! de andive crocan!e&
5a deser!, $n%he.a! $n cue #i fursecuri $n fruc!iere $nal!e de ar%in!, line vrf&
9rma!e de cafea #i coniac& Crba.ilor li s-au oferi! .i%ri de foi, iar doamnelor arfumurl
Joy $n flacoane de cris!al Caccara!&
'u cin, con!ele de 3a!i%ny se $n!oarse sre 2racy0
- Sunea.i c v in!eresea" s vede.i c!eva
din!re ic!urile mele& 'ori.i s veni.i acum s arunca.i o rivire1
- 3i-ar lcea la nebunie, rsunse 2racy&
Daleria de ic!ur era un adevra! mu"eu ar!icular ce con.inea mae#!ri i!alieni,
imresioni#!i france"i #i !ablouri de -icasso& :olul lun% scn!eia de formele #i culorile
ma%ice ic!a!e de nemuri!ori& +rau re"en.i 3one! #i ?enoir, 5anale!!o #i Duardi #i
2in!ore!!o& +<is!a un suerb 2ieolo #i un Duercino #i un 2i"ian, recum #i un ere!e
$n!re% de 5e"anne&
7aloarea colec.iei era ines!imabil&
2racy se ui!a $ndelun% la !ablouri, savurndu-le
frumuse.ea&
- Ser c sn! bine "i!e, suse ea $n cele din urm&
5on!ele "mbi0
- $n !rei rnduri a $ncerca! c!e un ho. s a)un% la comorile mele& 9nul din ei a fos!
omor! de cinele
meu, al doilea a fos! mu!ila!, #i al !reilea face
$nchisoare e via.& 5as!elul s!a e o for!rea. ine<u%nabil, doamn duces&
- + o u#urare en!ru mine sF aud lucrul s!a, domnule con!e&
'e afar r"bi o cascad de lumini&
- $nce focurile de ar!ificii, o lmuri con!ele& Ser c or s v amu"e& ,u mna
ca!ifela! a lui 2racy $n mna lui usca!, ca de er%amen!, #i o conduse afar din %alerie&
3ine diminea. lec la 'eauville, o inform el, am acolo o vil la malul mrii& *m
invi!a! c.iva rie!eni en!ru wee;end-ul urm!or& 7-ar lcea s veni.i1
- Si%ur c da, rsunse 2racy cu re%re!, dar m !em c so.ul meu $ncee s-#i iard
rbdarea& >nsis! s m $n!orc&
=ocurile de ar!ificii durar aroae o or, #i 2racy
rofi! de nea!en.ia celorlal.i en!ru a face o mic recunoa#!ere a locului& 5e-i
susese Jeff era adevra!0 msurile $mo!riva unei sar%eri erau formidabile, dar
!ocmai aces! lucru cons!i!uia o
rovocare ire"is!ibil en!ru 2racy& !ia c la e!a), $n
dormi!orul con!elui, se aflau bi)u!erii $n valoare de
dou milioane de dolari #i vreo #ase caodoere,
rin!re care #i un ,eonardo& 65as!elul e o e#!er cu
comori, $i susese Dun!her :ar!o%, #i e "i! ca a!are&
Nu face nici o mi#care n nu-.i !icluie#!i un lan infailibil8,
6+i bine, se %ndi 2racy, mi-am fcu! un lan& 'ac
e infailibil sau nu, vom vedea mine8&
Noa!ea urm!oare era rcoroas #i noroas, iar
"idurile care $mre)muiau cas!elul areau severe #i
inaccesibile, a#a cum le rivea 2racy din umbr& -ur!a
o saloe! nea%r, an!ofi cu !al de cauciuc,
mnu#i ne%re, sule, din iele de crioar #i o
%ean! e umr& 9n momen!, cnd %ndurile i-o luar
ra"na, 2racy rev"u $n memorie "idurile eni!enciarului, #i se ls s!rb!u! de un
fior&
-arcase camione!a $nchiria! ln% "idul de ia!r din sa!ele domeniului& 'insre
ar!ea cealal! a
"idului r"bea un mri! %ros, slba!ic, care se !ransform $n!r-un l!ra! frene!ic cnd
cinele sri $n aer,
%a!a s a!ace& 2racy v"u $n ima%ina.ie !ruul masiv,
u!ernic al cinelui doberman, #i col.ii lui mor!ali&
S!ri% u#urel cuiva din camione!0
-*cum4
9n brba! iririu, de vrs! mi)locie, $mbrca! !o!
$n ne%ru, cu un rucsac $n sinare, >e#i din ma#in,
.innd de les o c.ea doberman& 5.eaua era $n clduri, #i l!ra!ul slba!ic de dincolo
de "id se
schimb imedia! $n!r-un scnce! e<ci!a!&
2racy $l a)u! e brba! s ridice c.eaua #i s-o
a#e"e e acoeri#ul camione!ei, care era aroae la
/nl.imea "idului&
- 9nu, doi, !rei, #o!i ea&
i cnd suse 6!rei8, cei doi aruncara c.eaua
es!e "id, $n %rdina cas!elului& Se au"ir dou l!r!uri ascu.i!e, urma!e de ni#!e
sfori!uri, #i aoi
"%omo!ul unor cini care se fu%resc& 'u care se
ls !cerea&
2racy se $n!oarse c!re ar!enerul ei0
- S mer%em4
Crba!ul, Jean-,ouis, $ncuviin. din ca& $l %sise
$n *n!ibes& +ra un ho. care-#i e!recuse cea mai mare ar!e din via. $n $nchisoare& Jean
,ouis nu avea o
min!e in!eli%en!, dar era un %eniu $n ma!erie de
lac!e #i diso"i!ive de alarmI adic erfec! en!ru
munca de fa.&
2racy #i de e acoeri#ul camione!ei e mar%inea "idului& 'es!uri o scar de
sfoar #i o a%. de muchia arae!ului& *oi, amndoi srir $n iarba de dedesub!&
-arcul ar!a comle! diferi! de felul $n
care $i aruse cu o sear $nain!e, cnd fusese u!ernic ilumina! #i !icsi! de musafiri
veseli& *cum, !o!ul era
$n!uneca! #i us!iu&
Jean-,ouis venea !i!il $n urma lui 2racy, ndind
cu %roa" s nu aar dobermanul&
5as!elul era $mbrca! $n!r-o ieder secular, care
se c.ra e ere.i n la acoeri#& 5u o sear $nain!e, 2racy $ncercase $n !reac!
>edera& *cum, cnd
$#i lsa %reu!a!ea e o ramur, aceas!a nu ced&
$nceu s se ca.re, scru!nd $n!runa !erenul de sub
ea& Nici urm de cini& 6Ser s e!reac $mreun c!
mai mul! !im8, se ru% ea&
5nd a)unse e acoeri#, 2racy $i fcu semn lui
Jean-,ouis #i a#!e! n cnd se urc #i aces!a ln%
ea& $n fascicula de lumin a lan!ernei lui 2racy, v"ur un lumina!or de s!icl, bine
"vor! e dinun!ru& $n
!im ce 2racy $l urmrea, Jean-,ouis sco!oci $n rucsac
#i scoase un mic diaman! en!ru !ia! s!icla& $i !rebui
mai u.in de un minu! ca s de!a#e"e un careu de
s!icl& 2racy rivi $n )os #i v"u c drumul le era bloca! de o re.ea de fire de alarm&
- -o.i s faci ceva cu as!ea, Jean1 #o!i ea&
- Je eu< faire %& Nici o roblem& 7r din nou mna $n rucsac #i scoase o srm
lun% de vreo
!rei"eci de cen!ime!ri, cu c!e o clam ali%a!or la
fiecare ca!& 3i#cndu-se cu %ri), de!ec!a ca!ul firelor de alarm, $l smulse #i
conec! clama ali%a!or&
'u care scoase un cle#!e #i !ie cu %ri) firele&
2racy $l rivea $ncorda!, a#!e!ndu-se s aud
sune!ul de alarm, dar nimic nu #!irbi !cerea& Jean-
,ouis rivi $n sus la ea #i murmur0
- 7oil& =ini&
62e $n#eli, se %ndi 2racy& *s!a e de-abia $nceu!ul8&
=olosir o a doua scar de sfoar ca s coboare rin lumina!or& -n aici !o!ul a mers
bine& *!eri"aser $n si%uran. $n od& 'ar cnd 2racy se %ndi la ce-i a#!e!a de acum
$nain!e, $#i sim.i inima b!ndu-i cu u!ere&
Scoase dou erechi de ochelari mari cu len!ile
ro#ii #i-i $n!inse una lui Jean-,ouis&
- -une-.i-i e #!ia&
Dsise un mi)loc eficien! en!ru a dis!ra%e a!en.ia
dobermanului, dar ra"ele de alarm infraro#ii erau o
roblem mul! mai dificil de solu.iona!& Jeff avusese
dre!a!e0 casa era s!rb!u! de ra"e >nvi"ibile& 2racy
>nhal adnc c!eva $n%hi.i!uri de aer& 65oncen!rea"-.i
ener%ia& ?ela<ea"-!e8& Se for.a s imrime %ndirii o clari!a!e de cris!al& 65nd cineva
in!r $n!r-o ra", nu se $n!ml nimic, dar $n clia $n care ersoana iese din cmul
ra"ei, sen"orii de!ec!ea" diferen.a de
!emera!ur #i a!unci se declan#ea" alarma& Sis!emul a fos! aran)a! as!fel $nc! alarma
s se declan#e"e $nain!e ca ho.ul s oa! deschide seiful, nelsndu-i s ac.ione"e n
la sosirea oli.iei8&
$n aceas!a, se %ndi 2racy, cons!a #i slbiciunea sis!emului& 2rebuise deci s >nven!e"e
un mi)loc de a
.ine alarma nedeclan#a! n du deschiderea
seifului& ,a Y N0 diminea.a %sise solu.ia& Sar%erea
era osibil #i, la aces! %nd, 2racy $ncercase acea
familiar sen"a.ie de e<ci!are care $nceea s se in!ensifice $n ea&
*cum, $#i use ochelarii de ra"e infraro#ii #i, e da!, $n!rea%a camer c! o
s!rlucire ro#ie, sec!ral& $n fa.a u#ii odului, 2racy v"u o ra" de
lumin, care ar fi fos! invi"ibil fr de ochelari&
- 2reci e sub ea, $l aver!i" e Jean ,ouis& 5u
%ri)&
Se !rr amndoi e sub ra" #i in!rar $n!r-un
coridor $n!uneca!, care ducea la dormi!orul con!elui
de 3a!i%ny& 2racy arinse lan!erna #i orni $nain!ea lui
Jean-,ouis& -rin len!ilele ochelarilor, v"u o al! ra" de lumin, de as! da! foar!e )oas,
!recnd es!e
ra%ul u#ii dormi!orului& Sri u#or es!e ea& Jean
,ouis venea $n urm #i-i imi! mi#carea& 2racy limba lumina lan!ernei e ere.i, #i ia!
ic!urile, imresionan!e, covr#i!oare&
6-romi!e-mi c mi-l aduci e ,eonardo, $i susese
Dun!her& i, desi%ur, bi)u!eriile8&
2racy desrinse !abloul de e ere!e, $l $n!oarse
#i-l a#e" e odea& $l scoase cu %ri) din ram, fcu
n"a sul #i o vr $n sacul de e umr& *cum nu mai
avea dec! s a)un% la seif, care se %sea $n!r-o ni# acoeri! cu o erdea, $n ca!ul
dormi!orului&
2racy ddu $n!r-o ar!e erdeaua& -a!ru ra"e infraro#ii !raversau ni#a, de la odea
n $n !avan,
$ncruci#ndu-se in!re ele& +ra cu neu!in. s a)un%i la
seif fr s s!rba.i o ra"&
Jean-,ouis se ui! cu diserare la $ncruci#area de
ra"e&
- Con 'ieu de merdeR e<clama el& -rin as!ea nu
u!em !rece& Sn! rea )oase ca s !e o.i !r e sub
ele #i rea $nal!e ca s o.i sri es!e ele&
- = e<ac! ce-.i sun, $i comand 2racy&
2recu $n sa!ele lui #i $i curinse s!rns mi)locul cu bra.ele&
- *cum #e#!e oda! cu mine& $n!i cu iciorul s!n%&
/nln.ui.i, fcur un as $n direc.ia ra"ei, aoi un al doilea&
-*lors4 >n!rm $n ele4 %fi Jean-,ouis&
- +<ac!&
>n!rar direc! $n cen!rul ra"elor, $n unc!ul $n care
aces!ea se $n!lneau, #i 2racy se ori&
- *cum ascul!-m cu a!en.ie, suse ea& 7reau s
!e duci la seif&
- 'ar ra"ele&&&
- N-avea %ri)& O s ias bine&
Sera din !oa! inima c a#a o s fie&
ovind, Jean-,ouis ie#i din ra"ele infraro#ii&
2cere delin& $n!oarse caul sre 2racy #i o rivi cu
ochi mari, seria.i& +a s!!ea $n cen!rul ra"elor,
cldura !ruului ei $miedicnd sen"orii s declan#e"e
alarma& Jean-,ouis se $ndre! %rbi! sre seif& 2racy
rmase nemi#ca!, resirnd $nce! #i adnc& 2imul se
orise $n loc& > se rea c Jean-,ouis n-o s mai
!ermine nicioda!& Damba iciorului dre! $nceu s-o
$n.ee, aoi se $ncord $n!r-un crcel& 2racy $#i $ncle#! din.ii& Nu $ndr"nea s fac cea
mai mic mi#care&
- 5! mai durea"1 #o!i la un momen! da!&
- Bece, cincisre"ece minu!e&
,ui 2racy > se rea c s!a acolo de o via.& i
mu#chii iciorului s!n% $nceuser s o doar& /i venea s .ie de durere& S!!ea
.in!ui! $n!re ra"e, $ncremeni!& *u"i un clic& Seiful se deschisese&
- 3a%nifiEue4 5es! la banEue4 7re.i s sco! !o!ul1
- :r!iile nu& Numai bi)u!eriile& 2o.i banii sn! ai dumi!ale&
- 3er%i&
2racy $l au"i e Jean-,ouis sco!ocind rin seif #i,
c!eva momen!e mai !r"iu, $l v"u $ndre!ndu-se sre ea&
- =ormidable4 e<clam el& 'ar acum $n cel fel >e#im fr s deran)m ra"ele1
- O s le deran)m, $l >nform 2racy&
Omul csc ochii&
- 5eee1
- 2reci $n fa.a mea&
- 'ar&&&
- = ce-.i sun&
5urins de anic, Jean-,ouis in!r $n cmul
ra"ei& 2racy $#i .inu rsuflarea& Nu se $n!ml nimic&
- =oar!e bine& *cum, foar!e $nce!, ie#im din camer d-a- ndra!elea&
- i e urm1 $n!reb Jean-,ouis rivind-o cu ochi
c! ceele $ndr!ul ochelarilor&
- -e urm, rie!ene, o lum la fu% c! ne .in icioarele&
5en!ime!ru cu cen!ime!ru, ie#ir de-a-ndra!elea
din cmul infraro#u, sre erdea, acolo de unde
$nceeau ra"ele& 5nd le a!inser, 2racy resir adnc&
- Cine& 5nd sun 6*cum48, ie#im a#a cum am
in!ra!&
Jean-,ouis $n%hi.i un nod #i ddu din ca& 2racy $i
sim.ea !remurul !ruului&
, - *cum4
- 2racy se rsuci e clcie #i o lu la %oan sre u#, cu Jean-,ouis du ea& $n secunda
$n care ie#ir
din cmul ra"elor, se declan# alarma& B%omo!ul era asur"i!or, cu!remur!or&
2racy aler% $n od de unde se c.r e scara de sfoar, cu Jean-,ouis e urmele ei&
S!rb!ur $n fu% acoeri#ul, coborr $n %raba mare e ramurile
de ieder, #i o luar la %oan rin arc, n la "idul
unde $i a#!e!a cea de a doua scar de sfoar& 5!eva
clie mai !r"iu erau din nou e acoeri#ul camione!ei&
2racy sri e locul de la volan, #i Jean-,ouis e cel
de al!uri&
$n !im ce camione!a s!rb!ea $n vi!e" drumul l!uralnic, 2racy v"u un Sedan
ne%ru arca! $n!r-un desi#& O frn!ur de secund, farurile camione!ei luminar
in!eriorul au!omobilului& ,a volan se afla Jeff
S!evens& *l!uri de el, o c.ea mare doberman& 2racy i"bucni $n hoho!e de rs #i-i !rimise
lui Jeff o sru!are din vrful de%e!elor&
'in der!are, se au"ea .i!ul sirenei unei ma#ini
de oli.ie care se aroia&
Ciarri!", si!ua! e coas!a de sud-ves! a =ran.ei, #i-a
ierdu! mul! din s!rlucirea de la $nceu! de secol&
5a"inoul Cellevue, a!! de faimos cndva, e $nchis
en!ru reara.ii mai mul! dec! necesare, iar 5a"inoul
3unicial, de e ?ue 3a"a%ran, a deveni! acum o
cldire )i%ri! care ados!e#!e la ar!er o serie de
rvlioare #i o #coal de dans& 7echile vile de e
coline au c!a! o $nf.i#are de noble.e sc!a!&
2o!u#i, $n lin se"on, din >ulie n $n se!embrie,
bo%!a#ii #i aris!ocra.ii din +uroa con!inua s vin uhoi la Ciarri!", en!ru a se desf!a
cu )ocurile de
noroc, cu soarele #i cu amin!irile& 5ei care nu au
roriile lor vile, locuiesc la lu<osul 6:o!el du -alais8,
e *venue >mWra!rice& :o!elul, o fos! re#edin.a a
lui Naoleon al >>>-lea, es!e amlasa! e un romon!oriu, deasura Oceanului *!lan!ic,
$n!r-unul din!re
cele mai sec!aculare decoruri na!uraleI $n!r-o ar!e
un far, flanca! de uria#e s!nci col.uroase care ar s
se $nal.e din valurile cenu#ii asemenea unui mons!ru
reis!oric, iar de cealal! ar!e, fale"a&
$n!r-o du-mas de sfr#i! de au%us!, baroana
fran.u"oaica 3ar%ueri!e de 5han!illy $#i fcu aari.ia $n holul ho!elului 6du -alais8&
Caroana era o !nr
ele%an!, cu un r blond-cenu#iu, ne!ed& -ur!a o
!oale! Divenchy, verde cu alb, ce-i unea $n valoare
un cor care le fcea e femei s se $n!oarc du ea
cu riviri line de invidie, iar e brba.i s-#i .in
rsuflarea&
Caroana se $ndre!a sre biroul de rece.ie0
- 3a clef, sFil vous lai!, suse ea cu un fermec!or accen! fran.u"esc&
- >media!, doamn baroan&
?ece.ionerul $i $n!inse cheia #i c!eva mesa)e !elefonice&
5nd 2racy se $ndre! sre lif!, un brba! cu
ochelari #i o $nf.i#are onosi! se $n!oarse brusc
dinsre vi!rina cu crava!e :ermes #i se ciocni de ea,
fcnd-o s scae %ean!a din mn&
- 7ai, v ro% s m scu"a.i, suse el ridicndu-i %ean!a #i dndu-i-o& /mi are foar!e
ru, ier!a.i-m&
7orbea cu un accen! din +uroa 5en!ral&
Caronesa 3ar%ueri!e de 5han!illy $ncuviin. sobru
din ca #i orni mai dear!e&
,if!ierul o of!i $n ascensor #i o ls la e!a)ul !rei&
2racy alesese aar!amen!ul N12, #!iind c, adeseori,
ale%erea aar!amen!ului era la fel de >mor!an! ca #i
ho!elul $n sine& ,a 5ari, locuia $n!o!deauna $n bun%alowul K22 $n ,oulsiana& $n 3a)orca,
lua aar!amen!ul re%al Son 7ida, cu vedere sre mun.i #i sre %olful
$nder!a!& $n New Gor; s!!ea $n!o!deauna $n aar!amen!ul de sus TJ1J de la 62he
:elmsley -alace
:o!el8, iar la *ms!erdam, $n camera N2K de la 6*ms!el8, unde clioci!ul aelor canalului
$.i le%na somnul&
*ar!amen!ul N12 de la 6:o!el du -alais8 avea o
riveli#!e anoramic asura oceanului #i a ora#ului&
'e la fiecare din!re feres!re, 2racy u!ea rivi valurile
$nsuma!e care se sr%eau de s!ncile a!emorale,
roiec!a!e din mare ca ni#!e silue!e %a!a s se inece&
5hiar sub fereas!ra ei s!rlucea o iscin imens, cu
un con!ur ca de rinichi, ale crei ae albas!re,
scn!eie!oare, se >"beau de valurile cenu#ii ale oceanului& *l!uri se $n!indea o !eras
vas!, cu umbrele
meni!e s fereasc ielea de ar#i.a soarelui de var&
-ere.ii aar!amen!ului erau !ae!a.i $n damasc de
m!ase albas!ru cu alb, cu borduri de marmur, iar
covoarele #i erdelele aveau culoarea !randafirilor fana.i& ,emnul u#ilor #i al
obloanelor ur!a o u#oar a!in a !imului&
5nd 2racy $ncuie u#a aar!amen!ului $n urma ei,
$#i scoase eruca blond, s!rns lii!, #i $#i mas .eas!a&
?olul baroanei era una din!re erforman.ele ei
cele mai reu#i!e& *vusese de ales din!re su!e de !i!luri
nobiliare $n#ira!e $n 'ebre!!Fs -eera%e and Carone!ai%e
#i $n *lmanahul de Do!ha& +<is!au lady #i ducese #i rin.ese #i baronese #i con!ese cu
duiumul, din dou du"ini de .ri, iar volumele erau de nere.ui! en!ru 2racy, $n!ruc! $i
furni"au >s!oria familiilor resec!ive e
c!eva secole $n urm, men.ionnd numele !a.ilor #i mamelor #i coiilor, #i ale #colilor
urma!e #i ale
caselor locui!e, #i adresele re#edin.elor ac!uale& +ra
simlu s alea% o familie roeminen! #i s devin o
veri#oar de dear!e - mai ales o veri#oar de dear!e foar!e bo%a!& Oamenii se lsau
a!! de imresiona.i de !i!luri nobiliare #i de bani&
2racy se %ndi la s!rinul care se i"bise de ea $n
holul ho!elului #i "mbi& *#adar, $nceuse4
/n aceea#i sear, la ora S, baroana 3ar%ueri!e de
5han!illy se %sea la barul ho!elului, cnd brba!ul cu
care se ciocnise se aroie de msu.a la care #edea&
- Scu"a.i-m, $nceu el cu !imidi!a!e, dar vreau
s-mi cer din nou scu"e en!ru s!n%cia mea de
neier!a! de a"i du-mas&
2racy $i drui un "mbe! %ra.ios0
- Nu face nimic& * fos! un acciden!&
- Sn!e.i foar!e amabil& +"i!& 3-a# sim.i mul! mai
bine dac mi-a.i $n%dui s v ofer o bu!ur&
- Oui, dac .ine.i&
Se a#e" e un scaun ln% ea&
- 'a.i-mi voie s m re"in!& Sn! rofesorul *dolf
Buc;erman&
- 3ar%ueri!e de 5han!illy&
Buc;erman fcu semn #efului de sal&
- 5e dori.i s be.i1 o $n!reb el&
- amanie& 'ar oa!e c&&&
-rofesorul ridic o mn, $miedicnd-o s con!inue&
- -o! s-mi ermi!& 'e fa!, m aflu $n rea)ma
unui evenimen! care o s-mi rile)uiasc s-mi ermi!
orice e lume&
- Bu1 2racy "mbi va%& 5e bine de dumneavoas!r4
-'a&
Buc;erman comand o s!icl de Collin%er, aoi se
$n!oarse sre 2racy0
- 3i s-a $n!mla! unul din lucrurile cele mai e<!raordinare& 'e fa!, nu ar !rebui s-l
discu! cu o ersoan s!rin, dar e rea sen"a.ional ca s .in !o!ul $n
mine& Se alec sre ea #i con!inu cu un %las
sc"u!0 7 voi sune adevrul, eu sn! un simlu rofesor de #coal - sau cel u.in as!a
am fos! n
de curnd& -redau is!oria& + un lucru foar!e lcu!,
$n.ele%e.i, dar nu rea inci!an!&
2racy $l ascul!a cu un aer de in!eres oli!icos&
- *dic n acum c!eva luni nu era deloc inci!an!&
- i o! s v $n!reb ce s-a $n!mla! acum c!eva
luni, domnule rofesor Buc;erman1
- 3 documen!am asura *rmadei saniole,
cu!nd s descor amnun!e #i is!orioare care s
fac subiec!ul mai a!r%!or en!ru elevii mei, #i $
arhivele mu"eului local am da! es!e un documen!
vechi care nu #!iu cum se r!cise rin!re celelal!e
hr!ii& 5on.inea de!alii $n le%!ur cu o e<edi.ie
secre! or%ani"a! de -rin.ul =ili $n 1KSS& 9na din!re corbii, $ncrca! cu lin%ouri de
aur, se resuunea
c s-ar fi scufunda! din cau"a unei fur!uni #i nu i se
mai %sise urma&
- Se resuunea c s-ar fi scufunda!1 $n!reb
2racy rivindu-l $n%ndura!&
- +<ac!& 'ar, o!rivi! aces!ui documen!, ci!anul
#i echia)ul scufundaser delibera! corabia $n!r-un
%olfule. rsi!, cu %ndul de a reveni mai !r"iu #i a
recuera comoara, numai c $nain!e de a se u!ea
$n!oarce acolo, au fos! a!aca.i #i omor.i de ira.i&
'ocumen!ul a suravie.ui! numai en!ru c unul
din!re ira.ii de e vas #!ia s cn!e #i s scrie& 'ar
ira.ii nu $n.ele%eau semnifica.ia documen!ului e
care useser mna& 7ocea lui Buc;erman $nceu s
!remure de emo.ie& *cum, con!inua el cu un %las #i
mai sc"u! #i rivind $n )ur ca s se asi%ure c nu
erau siona.i - eu de.in aces! documen! cu ins!ruc.iuni de!alia!e asura felului $n care
se oa!e
a)un%e la comoar&
- 5e descoerire norocoas, domnule rofesor4
Dlasul lui 2racy avea o und de admira.ie&
- ,in%ourile de aur valorea" a"i, robabil, cinci"eci de milioane de dolari, urm
Buc;erman& i n-am
de fcu! al!ceva dec! s le sco! la surafa.&
- i ce v ore#!e1
-rofesorul ridic din umeri, )ena!&
- Canii& *r !rebui s echie" un vaor care s
e<!ra% comoara la surafa.&
- $n.ele%& i c! ar cos!a a#a ceva1
- O su! de mii de dolari& 2rebuie s v mr!urisesc c am svr#i! o nebunie& *m
lua! dou"eci de
mii de dolari - economiile mele de o via. - #i am veni! la Ciarrl!" s-l )oc la ca"inou,
sernd s c#!i%
$ndea)uns c! s&&& vocea > se frnse&
- i i-ami ierdu!&
-rofesorul $ncuviin.& 2racy "ri o licrire de
lacrimi $ndr!ul ochelarilor&
amania sosi, #eful de sal fcu s-i sar doul
#i !urn lichidul auriu $n ahare&
- Conne chance, $i ura 2racy&
- 7,mul.umesc&
$#i sorbir bu!ura $n!r-o !cere con!emla!iv&
- 7 ro% s m ier!a.i c v lic!isesc cu !oa!
oves!ea as!a, suse du un !im Buc;erman& N-ar
!rebui s-mi vrs neca"ul $n fa.a unei doamne frumoase&
- 'ar oves!ea dumi!ale mi se are fascinan!, $l
asi%ur 2racy& +#!i si%ur c aurul se %se#!e acolo,
oui1
- =r nici o urm de $ndoial& 'e.in lanul ori%inal de navi%a.ie #i o har! desena! de
$nsu#i
ci!anul corbiei& 5unosc locali"area e<ac! a comorii&
2racy $l s!udia cu o e<resie $n%ndura! e fa.&
- 'ar ai nevoie de o su! de mii de dolari1
Buc;erman chico!i cu amrciune&
- 'a& -en!ru recuerarea unei comori care
valorea" cinci"eci de milioane&
3ai sorbi o $n%hi.i!ur de #amanie&
- 5Fesf ossible&&& $#i curm vorba&
-5e1
- 2e-ai %ndi! s !e asocie"i cu cineva1
Buc;erman o rivi surrins0
- S m asocie" cu cineva1 Nu& -lnuiam s fac
!o!ul de unul sin%ur& 'ar, desi%ur, acum c mi-am
ierdu! banii&&& 7ocea i se frnse din nou&
- 'omnule rofesor Buc;erman, #i dac .i-a# da eu su!a de mii de dolari1
5l!in din ca&
- 5a!e%oric nu, doamn baroan& N-a# u!ea
$n%dui una ca as!a& S-ar u!ea s v ierde.i banii&
- 'ar din momen! ce e#!i si%ur c lin%ourile de aur
se %sesc acolo&&&1
- O, de lucrul s!a sn! absolu! si%ur& 'ar s-ar
u!ea ca o serie $n!rea% de lucuri s ra!e"e& Nu
e<is! %aran.ii&&
- $n via., $n %eneral, e<is! rea u.ine %aran.ii&
-roblema dumi!ale es!e !rjs in!Wressan!e& -oa!e c dac !e a)u! s-o re"olvi, se va dovedi
lucra!iv en!ru amndoi&
- Nu, nu mi-a# >er!a nicioda! dac rin cea mai
imrobabil $mre)urare v-a.i ierde banii&
- -o! s-mi ermi!, $l asi%ur ea& i a# u!ea
reali"a un mare rofi! din inves!i.ia mea, nu-i a#a1
- 'esi%ur, e<is! #i aceas! la!ur a roblemei,
recunoscu Buc;erman&
edea $n fa.a ei cn!rind ar%umen!ele, vi"ibil
sf#ia! de $ndoieli& $n cele din urm, suse0
- 'ac as!a dori.i, ve.i fi ar!enera mea la )um!a!e
din c#!i%&
2racy "mbi, mul.umi!&
-'Faccord& *cce!&
-rofesorul adu% reede0
- 'u ce se vor scdea chel!uielile, desi%ur&
- Na!urellemen!& i cnd $i u!em da drumul1
- >media!& -rofesorul rea s radie"e de o nou vi!ali!a!e& +u am #i %si! vaorul e
care a# vrea s-l folosesc& *re un echiamen! modern de dra%a), #i un
echia) alc!ui! din a!ru oameni& =ire#!e, va !rebui s
le dm #i lor un mic rocen! din ceea ce vom %si&
- Ciensur&
- *r !rebui s ornim ac.iunea c! mai curnd cu
u!in., ca s nu ierdem vaorul&
- +u o! rocura banii n $n cinci "ile&
- 3inuna!4 e<clam Buc;erman& *s!a ne d !im
s facem !oa!e reara!ivele& *h, a fos! o $n!lnire
ferici! en!ru noi amndoi, nu- i a#a1
- Oui& Sans dou!e&
- -en!ru e<edi.ia noas!r4
-rofesorul $#i $nl. aharul& 2racy #i-l ridic e al
ei #i !oas!a0
- S fie a!! de rofi!abil e c! revd eu c va fi&
5iocnir aharele& 2racy rivi de )ur $mre)urul slii
#i $n%he.& ,a o mas din cellal! ca!, #edea Jeff
S!evens rivind-o cu un "mbe! amu"a! e fa.& *l!uri
de el se afla o femeie frumoas, $ncrca! de bi)u!erii&
Jeff $i fcu lui 2racy un semn din ca #i ea $i "mbi,
aducndu-#i amin!e de mu!ra lui cnd $l v"use ul!ima
oar ln% domeniul 'e 3a!i%ny, cu cinele acela s!uid al!uri& 6* fos! unu la "ero
en!ru mine8, $#i suse
2racy bucuroas&
- *cum, dac o s binevoi.i s m scu"a.i, > se
adres Buc;erman, am& o mul.ime de !reburi de fcu!&
?mn $n le%!ur cu dumneavoas!r&
2racy $i $n!inse mna cu un %es! %ra.iosI rofesorul
i-o sru! #i lec&
- 7d c rie!enul !u !e-a rsi! #i nu o!
$n.ele%e de ce& *r.i e<!raordinar $n chi de blond&
2racy ridic ochii& Jeff era ln% masa ei& Se a#e" e scaunul de e care se ridicase
*dolf Buc;erman
cu c!eva minu!e $nain!e&
- =elici!ri, $i suse Jeff& ,ovi!ura 'e 3a!i%ny a fos!
$n!r- adevr in%enioas& =oar!e bine us la unc!&
- 7enind de la !ine, Jeff, consider c e un mare
comlimen!&
- 3 faci s ierd o mul.ime de bani, 2racy&
- O s !e obi#nuie#!i&
$nceu s se )oace cu aharul din fa.a lui&
- 5e vrea de la !ine rofesorul Buc;erman1
- *, $l cuno#!i1
- *#a s-ar sune&
- +l&&& m ro%&&& a vru! s bem un ahar $mreun&
- iFs-.i oves!easc desre comoara scufunda!1
2racy deveni brusc recau!&
- 'e unde #!ii #i as!a1
Jeff o rivi cu surri"0
- S nu-mi sui c !e-ai rins1 + cel mai vechi
#ire!lic din lume&
- Nu #i de da!a as!a&
- 7rei s sui c l-ai cre"u!1
2racy rsunse $n.ea!&
- Nu am cderea s vorbesc desre aces! lucru,
dar, $n!ml!or, rofesorul de.ine ni#!e >nforma.ii
secre!e&
Jeff scu!ur din ca cu nencredere&
- 2racy, $ncearc s !e duc& 5! .i-a ceru! s inves!e#!i $n comoara scufunda!1
- Nu are imor!an., rsunse 2racy cu afec!are&
Sn! banii mei #i !reaba mea&
Jeff ridic din umeri&
- Cine& 'ar s nu sui c b!rnul Jeff nu a $ncerca! s !e revin&
- Nu cumva e#!i #i !u in!eresa! de aur, e con!ul
!u1 8R
Jeff ridic m$inlle $n aer, mimnd diserare0
- 'e ce e#!i $n!o!deauna a!! de bnui!oare $n
rela.iile cu mine1
- + simlu& Nu am $ncredere $n !ine& 5ine era
femeia care !e $nso.ea1
& -e loc, 2racy ar fi vru! s-#i re!ra% $n!rebarea&
- Su"anne1 o rie!en&
- Co%a!, de bun seam&
Jeff $i oferi un "mbe! lenevos&
- 'e fa!, cred c are ceva bani& 'ac vrei s iei
masa cu noi mine la rn", buc!arul de e iah!ul ei de o!"eci de me!ri rear o&&&
- 3ul.umesc& Nici rin ca nu-mi !rece s-.i deran)e" de)unul& i ce-i vin"i1
- *s!a m rive#!e&
- Sn! convins&
5uvin!ele sunar mai asru dec! ar fi vru!&
2racy $l s!udie es!e mar%inea aharului& +ra $n!radevr al naibii de a!r%!or& *vea
!rs!uri re%ula!e,
bine con!ura!e, ochi cenu#ii cu %ene lun%i, #i o inim de #are& 9n #are foar!e in!eli%en!&
- 2e-ai %ndi! vreoda! s in!ri $n!r-o afacere
corec!, le%al1 $l $n!reb 2racy& -robabil c ai avea
mare succes&
Jeff o rivi #oca!&
- 5um1 i s renun. la !o!1 5red c %lume#!i&
- 2oa! via.a !a ai fos! un #arla!an1
- 9n #arla!an1 +u sn! un an!rerenor, $i rsunse
cu un !on de rero#&
- i cum ai deveni! un&&& an!rerenor1
- *m fu%i! de acas la aisre"ece ani #i am
$nceu! s lucre" $n!r-un blci&
- ,a aisre"ece ani1
+ra rima da! cnd 2racy $n!re"rea ce se ascundea dincolo de acea fa.ad sofis!ica!,
fermec!oare&
- i mi-a rins bine - am $nv.a! s m lu!& i
cnd a i"bucni! acel minuna! r"boi din 7ie!nam, m-
am $nrola!, #i acolo mi-am forma! o educa.ie foar!e
avansa!& 5red c lucrul cel mai imor!an! e care
l-am $nv.a! a fos! c acel r"boi era oera celor mai
mari #arla!ani din!re !o.i& 5omara.i cu ei, !u #i cu
mine sn!em simli ama!ori& *oi schimb subiec!ul0
$.i lace elo!a1
- 'ac o vin"i !u, nu, mul.umesc&
- + un )oc, un fel de )ai alai& *m dou bile!e en!ru
as! sear la o ar!id de elo! #i Su"anne nu oa!e
veni& 7rei s mer%em $mreun1
2racy se !re"i sunnd 6da8&
,uar cina la un mic res!auran! $n ia.a cen!ral a ora#ului, unde bur un vin local #i
mncar confi! de canard, - fri!ur de ra. $n suc roriu cu car!ofi r)i.i #i us!uroi& 9n
deliciu&
- Seciali!a!ea casei, o inform Jeff e 2racy&
'iscu!ar oli!ic #i li!era!ur #i desre cl!orii #i
2racy cons!a! c Jeff cuno#!ea surrin"!or de mul!e
lucruri&
- 5nd !rie#!i e icioarele !ale de la aisre"ece
ani, o lmuri el, rin"i !o!ul cu mare ree"iciune& $n!i
$nve.i ce !e )us!ific e !ine, #i e urm, ce-i )us!ific e ceilal.i& O escrocherie seamn cu
)iu-)i.u& $n )iu-)i.u !e folose#!i de !ria adversarului ca s c#!i%i&
$n!r-o escrocherie !e folose#!i de lcomia lui& 2u faci
rima mi#care, #i el e<ecu! res!ul !rebii&
2racy "mbi, $n!rebndu-se dac Jeff $#i ddea oare
seama c! de asemn!ori erau& $i lcea s se afle $n
comania lui, dar era si%ur c, dac s-ar ivi rile)ul,
Jeff n-ar e"i!a nici o cli s 6o )oace8& +ra un brba!
de care !rebuia s !e fere#!i, #i as!a >n!en.iona ea s
fac&
2erenul e care se )uca elo!a era o arena mare,
de dimensiunile unui s!adion de fo!bal, undeva $n!re
colinele Ciarri!"ului& ,a fiecare ca!, se %sea c!e un
ere!e $nal! de be!on, mr%inind sa.iul de )oc din cen!ru, #i de o ar!e #i de al!a se
$n#irau c!e a!ru
rnduri de bnci de ia!r& 5nd se in!uneca, se
arinser reflec!oarele& 2racy #i Jeff %sir bncile
aroae line la sosirea lorI erau $n.esa!e de fani,
en!ru c cele doua echie in!raser de)a $n ac.iune&
3embrii fiecrei echie i"beau min%ea $n ere.ii
de be!on, !rebuind s o rind aoi $n ces!as, co#urile lun%i, $n%us!e, le%a!e cu curele de
bra.ele lor& -elo!a era un )oc iu!e, ericulos&
5nd unul din!re )uc!ori ra!a min%ea, ublicul "biera&
- >au !o!ul foar!e $n serios, comen! 2racy&
- -en!ru c au b%a! o mul.ime de bani $n ariuri&
-oorul basc e asiona! de )ocuri&
-e msur ce mai soseau sec!a!ori, bncile erau
!o! mai $n.esa!e #i 2racy se omeni s!rns lii! de
Jeff& 'ac ea se sim.ea foar!e con#!ien! de a!in%erea
!ruului lui Jeff, el, $n schimb, rea s nu- #i dea
seama&
& -e msur ce se scur%eau minu!ele, ri!mul #i
feroci!a!ea )ocului reau s se in!ensifice, iar
s!ri%!ele fanilor se reverberau $n noa!e&
- + un )ocFchiar a!! de ericulos e c! are1 $l
$n!reb ea&
-- 'oamn baroan, min%ea as!a "boar rin aer
cu o su! de mile e or& i dac !e love#!e $n ca, !e
omoar& 'ar rareori un )uc!or o ra!ea"&
/i mn%ie mna cu un aer absen!, .inndu-#i ochii a.in!i.i asura )uc!orilor&
Juc!orii erau e<er.i, se mi#cau cu %ra.ie, s!rndu-#i
un con!rol desvr#i!& 'ar $n mi)locul )ocului, e nea#!e!a!e, un )uc!or !rimise min%ea
$n ere!e $n!r-un
un%hi %re#i!, #i balonul uci%a# se $n!oarse dre! sre banca e care #edeau 2racy #i Jeff&
Sec!a!orii se
ferir $n %rab& Jeff o !rase e 2racy #i o !rn!i la
mn!, acoerind-o cu !ruul lui& *u"ir v)i!ul min%ii
care "bura es!e cae!ele lor #i se i"bi de ar!ea
la!eral a "idului& 2racy "cea e )os, sim.ind %reu!a!ea corului lui Jeff deasura ei&
=a.a lui era
aroae lii! de a ei&
O .inu as!fel o cli, aoi se ridic $n icioare #i o a)u!a #i e ea s se ridice& Crusc se
cre $n!re ei o
sen"a.ie de s!n)eneal&
- 5red&&& cred c am avu! des!ule sen"a.ii !ari
en!ru o sin%ur sear, suse ea& *# vrea s m
$n!orc la ho!el&
$n hol, $#i suser noa!e bun&
- 3i-a lcu! seara as!a, $i mr!urisi 2racy&
i nu min.ea deloc&
- 2racy, ser c n-ai de %nd s !e lanse"i $n oves!ea nebun cu comoara scufunda! a
lui Buc;erman&
- Ca da& *m de %nd&
Jeff o cerce! lun%&
- 5re"i $n!r-adevr c urmresc s un eu mna e
aurul la1
$l rivi $n ochi0
- i nu-i adevra!1
+<resia lui Jeff se $nsri&
- $.i doresc noroc&
- Noa!e bun, Jeff&
2racy $l urmri ie#ind din holul ho!elului& -resuunea c se duce la Su"anne& Cia!a
femeie4
?ece.ionerul $i suse0
- *, bun seara, doamn baroan& 7i s-a lsa! un
mesa)&
+ra de la rofesorul Buc;erman&
*dElf Buc;erman avea o roblem& O roblem foar!e serioas& edea $n biroul lui
*rmind Dran%ier
#i era a!! de $n%ro"i! de ceea ce se $n!mla, $nc! $#i sim.ea an!alonii u"i& Dran%ier era
rorie!arul unui
ca"inou ar!icular, clandes!in, ascuns $n!r-o vil ele%an! de e ?ue de =rias 12N& ,ui
Dran%ier $i era
!o!una dac se $nchidea sau se deschidea 5a"inoul
3unicial, $n!ruc! clubul lui de e ?ue =rias era $n!o!-
deauna lin de bo%!a#i& Sre deosebire de ca"inourile surave%hea!e de %uvern, la el
ariurile nu aveau nici o limi!I aici veneau marii %ran%uri s )oace
rule!, chemin de fer #i bin%o& 5lien!ela lui Dran%ier
numra rin.i arabi, aris!ocra.i en%le"i, oameni de
afaceri din Orien!, #efi de s!a!e africane& 2inere sumar
$mbrca!e se $nvr!eau rin camere relund comen"i
en!ru sulimen!e de #amanie #i whis;y, fiindc armand Dran%ier nv.ase de mul!
vreme c bo%!a#ii,
mai mul! dec! orice al! ca!e%orie social, adora s
cae!e ceva $n schimbul a nimic& i Dran%ier $#i u!ea
ermi!e s le ofere bu!uri %ra!ui!e& ?o.ile rule!elor lui
#i cr.ile de )oc erau mslui!e&
5lubul era oula! de obicei de femei !inere,
frumoase, escor!a!e de domni $n vrs!, lini de bani, -
#i, mai devreme sau mai !r"iu, femeile a)un%eau la
Dran%ier& *ces!a era un brba! cu o s!a!ur minia!ural, !rs!uri erfec!e, ni#!e ochi
crui ca!ifela.i,
#i o %ur moale, sen"ual& *vea un me!ru cinci"eci #i
doi #i combina.ia din!re frumuse.ea fe.ei lui #i s!a!ura
de coil a!r%ea femeile ca un ma%ne!& Dran%ier le
!ra!a e fiecare din!re ele cu o admira.ie refcu!0
- 2e %sesc >re"is!ibil, chWrie, dar din ca!e
en!ru amndoi, sn! $ndr%os!i! nebune#!e de cineva&
i jra adevra!& 'esi%ur, acel cineva se schimba
de la s!mn la s!mn, en!ru c $n Ciarri!" era
o nesfr#i! ofer! de brba.i !ineri #i frumo#i, iar Dran%ier druia fiecruia din!re ei, e
rnd, un mic loc la
soare&
,e%!urile lui Dran%ier cu lumea >n!erlo #i cu
oli.ia erau des!ul de u!ernice $nc! s-i $nlesneasc men.inerea ca"inoului& $#i croise
drumul $ncend rin
a fi un mic con!rabandis! de dro%uri, #i !erminnd rin
a-#i conduce roriul lui fief $n Ciarri!"I #i cei care i se uneau cu cale aflau $n!o!deauna
rea !r"iu c! de fa!al u!ea fi omule.ul acela&
*cum, *dolf Buc;erman era in!ero%a! de *rmand
Dran%ier&
- Sune-mi mai mul!e desre baroana as!a e
care al convins-o cu !rucul comorii scufunda!e&
'in !onul furios alF lui Dran%ier, Buc;erman $n.ele%ea c e undeva %re#ise, %re#ise
!are&
$#i $n%hi.i saliva #i "ise0
- 3 ro%, e o vduv creia so.ul i-a lsa! o
mul.ime de bani, #i s-a oferi! s >nves!easc o su! de
mii de dolari& Sune!ul roriei lui voci $i ddu cura) s
mear% mai dear!e& i, desi%ur, de $nda! ce unem mna e bani, $i sunem c
vaorul de dra%a) a suferi! un acciden!, #i ca mai avem nevoie de cinci"eci de mii& e
urm o s-i mai s!oarcem $nc o su! de mii #i
- #!ii doar - c de obicei&
7"u e<resia de disre. de e fa.a lui *rmand Dran%ier&
- 5are-i&&& care-i roblema, #efule1
- -roblema, rsunse Dran%ier cu o voce de %hea., e c !ocmai am rimi! un !elefon
de la unul
din bie.ii mei din -aris& +l a confec.iona! a#aor!ul
fals en!ru baroneasa !a& Numele ei e 2racyO(hi!ney
#i e americanc&
Buc;erman $#i sim.i brusc %ura usca!& $#i linse
bu"ele&
- -rea&&& rea realmen!e >n!eresa!, #efule&
- Caile4 5onneau4 + o escroac& *i $ncerca! s
escroche"i o escroac4
- *-a!unci d-de ce a sus da1 'e ce nu m-a refu"a!1
7ocea lui *rmand Dran%ier deveni #i mai !ioas&
- Nu #!iu, rofesore, dar am de %nd s aflu& i
cnd o s aflu, o s-o !rimi! e doamna s fac o baie
$n %olf& Nimeni n-o s-#i ba! vreoda! )oc de *rmand
Dran%ier& *cuma, une mna e !elefon& 5omunic-i c un rie!en de-al !u s-a oferi! s
dea )um!a!e din
bani, #i c m aflu $n drum sre ea, ca s-o cunosc&
5re"i c o.i s-o sco.i la ca! cu as!a1
- Si%ur,O #efule, nu-.i face %ri)i, $l asi%ur Buc;er-
man febril&
- Ca $mi fac %ri)i, rsunse *rmand Dran%ier vorbind foar!e rar& /mi fac o mul.ime de
%ri)i le%a!e de
!ine, rofesore&
,ui *rmand Dran%ier nu-i lceau mis!erele&
2rucul cu comoara scufunda! func.iona de secole,
dar vic!imele !rebuiau s fie fraieri creduli& Nu e<is!a
osibili!a!ea ca o escroac s $n%hi! asemenea
%lu#c& As!a era mis!erul care-l iri!a e *rmand
Dran%ier, #i avea de %nd s-l solu.ione"e& i cnd o
s afle rsunsul, o s-o dea e femeie e mna lui
Cruno 7icen!e& ,ui 7icen!e $i lcea s se )oace cu
vic!imele $nain!e de a le lichida&
*rmand Dran%ier cobor din limu"ina care orise
$n fa. la 6:o!el du -alais8, in!r $n hol #i-l chem e
Jules Cer%erac, bascul cu r alb care lucra la ho!el
de la vrs!a de !reisre"ece ani&
- 5are-i numrul camerei baroanei 3ar%ueri!e de
5han!illy1
+<is!a o diso"i.ie s!ric! ca func.ionarii s nu divul%e nimnui numrul camerelor
clien.ilor, dar diso"i.iile nu se alicau #i $n ca"ul lui *rmand Dran%ier&
- *ar!amen!ul !rei su!e doisre"ece, domnule Dran%ier&
- 3er%i&
- i camera !rei su!e unsre"ece&
- 5um1 $n!reb Dran%ier orindu-se locului&
- 5on!esa a $nchiria! #i camera vecin cu aar!amen!ul&
- 'a1 i cine o ocu1
- Nimeni&
- Nimeni1 +#!i si%ur1
- Oui, monsieur& O .ine $ncuia!& i femeile de serviciu au ordin s nu >n!re acolo&
O $ncrun!are de nedumerire aru e fa.a lui
Dran%ier&
- *i un #eraclu1
- Si%ur c da&
=r nici o cli de #ovial, rece.ionerul vr
mna sub birou, scoase un #eraclu #i i-l ddu lui
*rmand Dran%ier& Jules $l urmri din riviri e *rmand
Dran%ier care se $ndre!a sre lif!& 5u un om ca Dran%ier nu !e u!eai une de-a
curme"i#ul&
5nd *rmand Dran%ier a)unse la u#a aar!amen!ului baroanei, o %si $n!redeschis&
O $minse #i in!r& 5amera de "i era us!ie&
- *lo4 + cineva e aici1
9n %las femeiesc, mu"ical, rsunse din al!
$ncere0
- Sn! $n baie& 7in $n!rVo cli& 7 ro% s v !urna.i
o bu!ur&
Dran%ier se $nvr!i rin camer& 3obilierul $l era
familiar en!ru c, de-a lun%ul anilor, aran)ase en!ru
mul.i din!re rie!enii si s locuiasc la ho!el& >n!r $n
dormi!or& Ci)u!erii re.ioase erau $mr#!ia!e ne%li)en!
e msu.a de !oale!&
- 7in $nda!, s!ri% vocea din baie&
- Nici o %rab, doamn baroan&
6Caroana, mon cul4 $#i suse Dran%ier furios& 'ar
orice fel de )oc ai )uca, chWrie, o s fac fs8& Se duse
la u#a care le%a aar!amen!ul de camera al!ura!&
+ra $ncuia!& Dran%ier scoase #eraclul #i descuie
u#a& 5amera $n care in!r avea un miros umed,
neobi#nui!& ?ece.ionerul $i susese c nu e locui! de nimeni& *!unci ce nevoie avea&&&
-rivirea lui Dran%ier fu a!ras de ceva ciuda!, care nu-#i avea locul
acolo& 9n fir ne%ru, %ros, de elec!rici!a!e, conec!a! la
o ri" $n ere!e, #eruia e !oa! lun%imea odelei #i
disrea $n!r-un dula& 9#a aces!uia era $n!redeschis doar a!! c! cablul s oa! in!ra&
Dran%ier, curios, se
aroie de u#a dulaului #i o deschise& 'e-a lun%ul
ere!elui a!rna un #ira% lun% de bancno!e de o su!
de dolari, umede, rinse cu crli%e de firul ne%ru, #i
use la usca!& -e o msu. se %sea un obiec!
acoeri! cu o hus& Dran%ier ridic un col. al husei&
'escoeri o mic res, cu o hr!ie ud de o su! de
dolari $n ea& ,n% res se afla un !eanc de hr!ii albe, !ia!e e<ac! la dimensiunea
bancno!elor americane,
iar e )os "cea un cu.i! de !ia! hr!ie&
O voce mnioas s!ri% $n sa!ele lui Dran%ier0
- 5e cau.i aici1
Dran%ier se $n!oarse& 2racy (hi!ney, cu rul ud
s!rns $n!r-un roso, >n!rase $n camer&
*rmand Dran%ier $i suse $nce!0
- =alsificare de bani4 *veai de %nd s ne l!e#!i
cu bani fal#i&
9rmri e<resiile care se fu%reau e fa.a ei de"min.ire, indi%nare #i, $n cele din urm,
sfidare&
- =oar!e bine, recunoscu 2racy& 'ar n-ar fi avu!
imor!an.& Nimeni nu-i oa!e deosebi e #!ia de cei
adevra.i&
65on48 O s fie o adevra! lcere s-o dis!ru%
e femeia as!a4
- Cancno!ele as!ea sn! la fel de re.ioase ca
aurul&
Bu1
$n vocea lui Dran%ier se sim.ea un disre.
rofund& 2rase una din bancno!ele umede de e fir #i
o scru!& Se ui! $n!i e o ar!e, e urm e cealal!,
aoi o e<amin mai de-aroae&
- 5ine a fcu! "incurlle1
- 5e imor!an. are1 9i!e, n vineri o! avea
%a!a su!a de mii de dolari&
Dran%ier se ui!a la ea, nedumeri!& i cnd $#i ddu
seama la ce se referea, i"bucni $n rs&
- 'oamne4 'ar roas! mai e#!i4 Nu e<is! nici o
comoar&
2racy $l rivi $nmrmuri!&
- 5e vrei s sui1 -rofesorul Buc;erman sus.ine&&&
- i l-ai cre"u!1 5e ru#ine,O doamn baroan4
S!udie iar bancno!a din mn& -e as!a o iau cu mine&
2racy ridic din umeri&
- >a c!e of!e#!i& Nu-s dec! siml hr!ie&
Dran%ier lu un umn de bancno!e ude de c!e o
su! de dolari&
- 'e unde #!ii c vreo femeie de serviciu n-o s
in!re aici1
- ,e l!esc s nu in!re& i cnd ies $n ora# $ncui
dulaul&
6*re !rie, se %ndi *rmand Dran%ier& 'ar as!a nu o
s-i relun%easc via.a8&
- Nu rsi ho!elul4 $i orunci el& *m un rie!en e
care vreau s-l cuno#!i&
*rmand Dran%ier avusese de %nd s o dea imedia! e femeie e mna lui 7icen!e, dar
un anume
>ns!inc! $l re.inu& +<amin din nou una din!re
bancno!e& 3aniulase el des!ui bani fal#i, dar nici o
bancno! nu fusese nici e dear!e a!! de reu#i! ca
as!a& 5el care fcuse "incurile fusese un !i %enial&
:r!ia rea absolu! au!en!ic #i liniile erau recise #i
cura!e& 5ulorile vii #i fi<e, chiar e bancno!a ud, iar
o"a lui Cen)amin =ran;lin era erfec!& 5.eaua
avusese dre!a!e& +ra $n!r-adevr foar!e %reu s
sesi"e"i deosebirea din!re ceea ce .inea el acum $n
mn #i bancno!ele au!en!ice& Dran%ier se $n!reb
dac ar fi osibil s le s!recoare ca bani veri!abili&
>deea $l !en!a&
:o!r s mai amne un !im in!erven.ia lui Cruno
7icen!e&
* doua "i de diminea.a, *rmand Dran%ier $l chem la el e Buc;erman #i-i ddu o
hr!ie de o su! de
dolari&
- 'u-!e la banc #i schimb-o $n franci france"i&
- >media!, #efule&
Dran%ier $l urmri cum ie#ea %rbi! din birou& *s!a
era edeasa lui Buc;erman en!ru >dio.enia lui&
'ac va fi ares!a!, n-o s sun nicioda! cine $i
dduse banii fal#iI dac .inea la via., n-o s sufle o
vorb& 'ar dac reu#ea s s!recoare bancno!a fr
%reu!.i O s vd8, $#i suse *rmand Dran%ier&
9n sfer! de or mai !r"iu, Buc;erman reveni $n
birou& $i numr echivalen!ul a o su! de dolari $n
franci france"i&
- 3ai dore#!i ceva, #efule1
Dran%ier se holb la bani&
- *i avu! vreo %reu!a!e la schimb1
- Dreu!a!e1 Nu& 'e ce1
- 7reau s !e duci $naoi la aceea#i banc, $i
ordona Dran%ier& i s le sui urm!oarele&&&
*dolf Buc;erman in!r la CanEue, de =rance #i se
$ndre! sre biroul unde lucra direc!orul bncii& 'e
as! da! Buc;erman era con#!ien! de ericolul la
care se e<unea, dar $l refera e aces!a dec! s
infrun!e mnia lui Dran%ier&
- -o! s v a)u! cu ceva1 $n!reb direc!orul&
- 'a& Buc;erman $ncerca s-#i ascund nervo"i!a!ea& !i.i, asear m-am lansa! $n!r-o
ar!id de o;er
cu ni#!e americani e care i-am cunoscu! $n!r-un baar&
Se ori&
'irec!orul bncii ddu din ca cu $n.ele%ere&
-- 7-a.i ierdu! !o.i banii #i a.i dori s face.i un
$mrumu!1
- Nu& *devrul es!e c am c#!i%a!& Numai c indivi"ii mi se reau cam susec.i&
Scoase din bu"unar dou bancno!e de c!e o su! de dolari& 3i-au
l!i! cu as!ea #i m !em&&& c s-ar u!ea s fie false&
Buc;erman $#i .inu rsuflarea c! !im direc!orul
bncii se alec $n fa. #i lu hr!iile $n minile lui durdulii& ,e e<amin cu %ri), $n!i e
o ar!e, e urm e
cealal! #i du aceea le rivi $n lumin& Se ui! la
Buc;erman #i $i "mbi0
- *.i avu! noroc, monsieur& Cancno!ele sn! veri!abile&
8Buc;erman $#i $n%dui s resire& 6Slav 'omnului4 2o!ul avea s ias bine8&
- Nici o roblem, #efule& 'irec!orul a sus c-s
au!en!ice&
+ra aroae rea frumos ca s fie adevra!& *rmand Dran%ier c"u e %nduriI $n
min!ea lui se
schi.ase un lan&
- 'u-!e #i adu-o e baroan&
2racy #edea $n biroul lui *rmand Dran%ier, $n fa.a
mesei >meriale a aces!uia&
- 'umnea!a #i cu mine o s fim ar!eneri, o inform Dran%ier&
2racy ddu s se ridice&
- Nu am nevoie de un ar!ener #i&,&&
- S!ai )os4
Se ui! la ochii lui Dran%ier #i se a#e" e da!&
- Ciarri!" e ora#ul meu& 'ac $ncerci s s!recori
una sin%ur din bancno!ele as!ea ai s fii ares!a! a!!
de reede, $nc! nici n-ai s #!ii e ce lume !e afli&
5omrene"-vous1 i $n $nchisorile noas!re, femeilor
dr%u.e li se $n!ml !o! felul de lucruri rele& Nu o.i
s faci o mi#care $n ora#ul s!a fr arobarea mea&
2racy $l msur&
- i deci !rebuie s cumr de la dumnea!a ro!ec.ia&
- Dre#e#!i& 'e la mine $.i cumeri via.a&
2racy $l cre"u e cuvn!&
- i acum, sune-mi de unde ai fcu! ros! de
resa de !iri!1
2racy #ovi #i Dran%ier%us!a s!in%hereala ei& O urmrea cum cai!ulea"& $n cele din
urm, $i rsunse $n sil0
- *m cumra!-o de la un american care !rie#!e
$n +lve.ia& * lucra! !im de dou"eci #i cinci de ani ca %ravor la 3one!ria Na.ional a
S!a!elor 9ni!e& 5nd a
ie#i! la ensie, s-au ivi! nu #!iu ce robleme biro-cra!ice #i nu i s-a fi<a! o ensie& S-a
sim.i! frus!ra! #i a
ho!r! s-#i ia revan#a, dre! care a sub!ili"a! ni#!e
"incuri de bancno!e de o su! de dolari, desre care
se credea c fuseser dis!ruse& i-a folosi! aoi rela.iile ca s rocure hr!ia e care
3inis!erul de =inan.e
$#i !ire#!e bancno!ele&
6*#a se e<lic, $#i suse Dran%ier !riumf!or& 'e
as!a bancno!ele ara! cum ara!8& +mo.iile i se in!ensificar&
- i c!e bancno!e oa!e !iri resa as!a "ilnic1
$n!reb el&
- 'oar o bancno! e or& =iecare ar!e a hr!iei
!rebuie rocesa! #i&&&
- i nu e<is! o res mai mare1 o $n!reruse el&
- Ca da, el de.ine o res care oa!e scoa!e cinci-
"eci de bancno!e $n o! ore - cinci mii de dolari e "i
- dar cere )um!a!e de milion e ea&
- 5umr-o4 $i ordon Dran%ier&
- Nu am cinci su!e de mii de dolari&
- +u am& 5! de curnd ai u!ea-o ob.ine1
- 3 ro%, cred, dar nu #!iu&&& $nceu ea $n sil&
Dran%ier ridic rece!orul #i $nceu s vorbeasc0
- ,ouis, vreau cinci su!e de mii de dolari $n franci
france"i, la ce avem $n seif #i res!ul scoa!e-i de la
banc& *du-mi-i la birou& 7i!e4
2racy se ridic, nervoas&
- 5red c ar fi mai bine s lec #i&&&
- Nu leci nicieri&
- 'ar !rebuie&&&
H - S!ai )os #i !aci& Dndesc&
Dran%ier avea asocia.i care s-ar fi a#!e!a! s ar!icie la asemenea afacere, dar, $#i
suse el, 6un lucru
e care nu-l cunosc n-are cum s-l afec!e"e8& O s
cumere resa mare en!ru el $nsu#i, #i o s
$nlocuiasc suma lua! din con!ul ca"inoului, cu bani
!iri.i de el& 'u as!a, o s-i cear lui Cruno 7icen!e s se ocue de femeie& +a $i
susese c nu-i lace s
aib ar!eneri& +i bine, nici lui *rmand Dran%ier nu-i
lcea&
dar resim.ea c va fi ceva bun en!ru el& =emeia
as!a era cheia& Dran%ier $i oruncise s n-o scae din
ochi #i Buc;erman a#a avea de %nd s fac&
'ou ore mai !r"iu, banii sosir $n!r-un sac& Dran%ier $i suse lui 2racy0
- 2e mu.i de la 6:o!el du -alais8& *m eu o cas e
colina, care-i foar!e discre!& *i s locuie#!i acolo,
n !erminm oera.ia& $i $minse !elefonul0 *cuma
cheam-.i rie!enul din +lve.ia #i sune-i c-i cumeri
resa mare&
- Nu am la mine numrul lui de !elefonI e la ho!el&
O s-l chem de acolo& '-mi adresa casei dumi!ale #i
o s-i cer s e<edie"e resa acolo, #i&&&
- Non4 s!ri% Dran%ier& Nu vreau s las nici o
urm& O s ridic resa chiar de la aeroor!& 7om discu!a ches!iunea as!a disear la mas&
Ne $n!lnim la
ora o!&
5onvorbirea se $ncheiase& 2racy se ridic& Dran%ier ar! cu caul sre sac0
- =ii a!en! cu banii& N-a# vrea s li se $n!mle
ceva - banilor sau dumi!ale&
- N-o s se $n!mle nimic, $l asi%ur 2racy&
Dran%ier "mbi len!0
- !iu& -rofesorul Buc;erman o s !e $nso.easc la
ho!el&
*mndoi ornir cu limu"ina $n !cere, .innd sacul
de bani la mi)loc, fiecare urmrindu-#i roriile
%nduri& Buc;erman nu #!ia rea bine ce se $n!mla,
/n acea sear, *rmand Dran%ier era $n!r-o diso"i.ie euforic& ,a ora as!a robabil c
se #i aran)ase
cumrarea resei& =emeia as!a, (hi!ney, susese
c resa !ire#!e K000 de dolari $n o! ore& Dran%ier
avea un lan mai bun& >n!en.iona s foloseasc resa
$n !rei schimburi, c!e dou"eci #i a!ru de ore& *s!a
va aduce 1K&000 de dolari e "i, mai mul! de 100&000
de dolari e s!mn, #i un milion la*fiecare "ece
s!mni& i as!a era numai $nceu!ul& $n seara as!a
va afla cine es!e %ravorul #i va $ncheia cu el un !r%
s-i livre"e mai mul!e rese& *verea e care u!ea s-o
reali"e"e nu avea limi!e&
,a ora o! recis, limu"ina lui Dran%ier ori la
curba aleii de ma#ini din fa.a ho!elului, #i Dran%ier
$nsu#i cobor din ma#in& 5nd >n!r $n hol, observ cu
sa!isfac.ie c Buc;erman era a#e"a! ln% in!rare,
surave%hind cu vi%ilen. u#ile&
Dran%ier se duse direc! la rece.ie0
- Jules, sune-i baroanei de 5han!llly c sn! aici&
5ere-i s coboare $n hol&
?ece.ionerul ridic rivirea #i bi%ui0
- 'ar baroana s-a mu!a! din ho!el, 3onsieur Dran%ier&
- 2e $n#eli& 5heam-o&
Jules Cer%erac se sim.ea dis!rus& Nu era sn!os
s-l con!ra"ici e *rmand Dran%ier&
- 5hiar eu i-am fcu! con!ul&
- >mossible& 5nd1
- ,a scur! !im du ce a reveni! la ho!el& 3i-a
ceru! s-i aduc no!a $n aar!amen!, ca s-o l!easc
cu bani lichi"i&
3in!ea lui *rmand Dran%ier lucra cu ree"iciune&
- 5u bani lichi"i1 =ranci france"i1
- 5hiar a#a, 3onsieur&
- i-a scos ceva din aar!amen!1 Ca%a)e mai mari
sau cu!ii1 $n!reb Dran%ier $nnebuni!&
- Nu& * sus c va !rimi!e mai !r"iu du ba%a)e&
'eci $i umflase banii #i lecase $n +lve.ia s
cumere resa mai mare e con! roriu&
- 'u-m $n aar!amen!ul ei& ?eede4
- Oui, 3onsieur Dran%ier&
Jules Cer%erac smulse o cheie de e o e!a)er #i
orni cu *rmand Dran%ier sre lif!& 5nd !recu e
ln% Buc;erman, Dran%ier $i #uier0
- 5e-!o! "e#!i aici, >dio!ule1 * leca!&
Buc;erman se ui! la el rnd c nu $n.ele%e bine&
- Nu se oa!e& Nu a cobor! $n hol& *m ndi!-o !o!
!imul&
- *i ndi!-o, $l $n%n Dran%ier& *i ndi! #i vreo ddac - vreo b!rn cu r alb -
vreo servi!oare
care a >e#i! e u#a de serviciu1
Buc;erman era ului!&
- 'e ce-a# fi ndi! a#a ceva1
- 'u-!e la ca"inou, $l ree"i Dran%ier& 3 rfuiesc
eu cu !ine mai !r"iu&
*ar!amen!ul ar!a $n!ocmai ca a!unci cnd $l
v"use Dran%ier& 9#a de le%!ur cu camera al!ura! era deschis& Dran%ier in!r $n
camer, se duse
reede la dula #i deschise u#a& -resa de !iri! era
$nc acolo, slav 'omnului& =emeia (hi!ney rsise
ho!elul $n rea mare %rab ca s-o oa! lua cu ea&
*s!a fusese %re#eala ei& 6i nu sin%ura ei %re#eal8,
se %ndi Dran%ier& $l escrocase de K00&000 de dolari,
#i avea s-i l!easc aceas! fa! cu vrf #i indesa!&
O s cear oli.iei s-i a)u!e s-o rind #i s-o vre la
"du, unde oamenii lui or s-i vin de hac& Or s-o
fac s sun unde se %se#!e %ravorul, #i- e urm or s-i $nchid %ura e veci&
*rmand Dran%ier fcu numrul 5omandamen!ului
de oli.ie #i ceru s vorbeasc cu insec!orul 'umon!&
2im de !rei minu!e led cu mare sinceri!a!e la !elefon, aoi suse0
- Cine, !e a#!e! aici&
5incisre"ece minu!e mai !r"iu, rie!enul lui, insec!orul de oli.ie, sosi, $nSo.i! de un
om cu un cor
de hermafrodi! #i cu una din!re cele mai resin%!oare fe.e e care le v"use
Dran%ier vreoda!&
=run!ea rea %a!a s sar afar din fa., #i ochii
crui, aroae ascun#i de len!ilele %roase ale
ochelarilor, aveau o rivire !run"!oare de nebun&
- 7i-l re"in! e 3onsieur 'aniel 5ooer, suse
insec!orul 'umon!& 3onsieur Dran%ier& i domnul
5ooer e in!eresa! de ac!ivi!a!ea femeii desre care
mi-a.i !elefona!&
5ooer vorbi0
- i-a.i sus domnului insec!or 'umon! c ar fi
>mlica! $n!r-o oera.ie de falsificare de bani1
- 7raimen!& $n clia de fa. e $n drum sre +lve.ia&
O u!e.i rinde la %rani.& *m aici !oa!e dove"ile de
care ave.i nevoie&
$i conduse la dula, iar 'aniel 5oooer #i >nsec!orul 'umon! rivir $nun!ru&
- *s!a-> resa e care !irea bancno!ele&
'aniel 5ooer se aroie de ma#in #i o e<amin $ndearoae&
- 2irea bani cu resa as!a1
- 7-am sus doar, $l ree"i Dran%ier& Scoase o
bancno! din bu"unar& -rivi.i as!a& + una din!re
bancno!ele de o su! de dolari false e care mi-a
da!-o ea&
5ooer se duse la fereas!r #i .inu bancno!a $n
lumin& -
- *s!a-i o bancno! veri!abil&
- -are veri!abil& -en!ru c a u!ili"a! "incuri fura!e,
cumra!e de la un %ravor care a lucra! e vremuri la
3one!ria din -hiladelhia& *s!ea-s bancno!ele e care le !irea e resa as!a&
- +#!i un ros!& *s!a-> o res absolu! obi#nui!&
Sin%urul lucru e care-l o.i !iri e ea sn! an!e!e de
scrisori&
- *n!e!e de scrisori1
5amera $nceea s se $nvr!easc cu Dran%ler&
- 5hiar ai cre"u! $n oves!ea unei ma#ini care
reface hr!ia $n bancno!e adevra!e de o su! de
dolari1
- 7 sun c am v"u! cu ochii mei&&&
Dran%ier $#i curm vorba& 5e v"use1 Ni#!e hr!ii
ude de c!e o su! de dolari a!rna!e la usca!, ni#!e
hr!ii albe #i un cu.i! de !ia! hr!ia& +normi!a!ea
$n#el!oriei $nceu s > se ara!e $n adevra!ele ei dimensiuni& Nu e<is!ase nici o
falsificare de bani, nici
un %ravor $n +lve.ia& i 2racy (hi!ney nu cre"use nici
un momen! $n oves!ea comorii scufunda!e& 2icloasa folosise roriul lui !ruc dre! o
momeal ca s->
escroche"e de )um!a!e de milion de dolari& i dac
s-ar fi afla!&&&
5ei doi de!ec!ivi $l urmreau&
- *rmand, $l $n!reb insec!orul, dore#!i s deui
ln%ere1
5um ar fi u!u!1 5e u!ea sune1 5 a fos!
escroca! $n !im ce $ncerca s finan.e"e o oera.ie de falsificare de bani1 i cum or s
reac.ione"e asocia.ii
lui cnd vor afla c furase )um!a!e de milion din banii
lor #i-i irosise $n vn!1 Dran%ier fu curins de o subi!
saim&
- Nu& N-nu d-doresc s deun nici o ln%ere&
$n vocea lui vibra anica&
6*frica48, $#i suse Dran%ier& 6$n *frica n-or s m
%seasc nicioda!8&
'aniel 5ooer %ndea0 6'a!a vii!oare& 'a!a vii!oare
o rind cu si%uran.48
2racy a fos! aceea care i-a su%era! lui Dun!her :ar-
!o% s se $n!lneasc $n 3a)orca& $i lcea mul! >nsula&
+ra unul din!re locurile cele mai i!ore#!i din lume&
- i e ln% as!a, $i susese ea lui Dun!her, a fos! e
vremuri un refu%iu de ira.i& *#a $nc! aici ne sim.im acas&
- -oa!e c-ar fi mai bine s nu fim v"u.i $mreun&
- *ran)e" eu&
comun& 5red c o s fie o adevra! rovocare&
* doua "i diminea.a, 2racy lu avionul sre -alma,
cai!ala insulei 3a)orca& 'a!ori! acelei circula!ion,
deveni! ro#ie, a >n!erolului, lecarea lui 2racy din
Ciarri!" #i sosirea ei la 3a)orca fur raor!a!e
au!ori!.ilor& 5nd 2racy se >ns!al $n aar!amen!ul
re%al de la 6Son 7ida :o!el8, o echi de
surave%here de dou"eci #i a!ru de ore din
dou"eci #i a!ru $#i relua misiunea&
5omandan!ul de oli.ie +rnes!o 3ar"e din -alma
avusese o discu.ie cu insec!orul 2ri%nan! de la
>n!erol&
- Sn! convins, susese 2ri%nan!, c $n!re%ul val
de delic!e a fos! svr#i! de o sin%ur femeie, 2racy
(hi!ney&
- 5u a!! mai ru en!ru ea& 'ac svr#e#!e vreun
delic! $n 3a)orca, va cons!a!a c oli.ia noas!r e
foar!e iu!e&
- 3onsieur, reluase insec!orul 2ri%nan!, mai e un
lucru e care a# dori s-l men.ione"&
- i1
- 7e.i avea un vi"i!a!or american& Numele lui e 'aniel 5ooer&
2o!ul $nceuse cu un !elefon al lui Dun!her la ,ondra&
- 2racy, am en!ru !ine ceva cu !o!ul ie#i! din comun&
'e!ec!ivii care o urmreau e 2racy aveau
>mresia c aceas!a nu era in!eresa! dec! de
eisa)e& O filar $n !im ce fcea !urul insulei, sau
vi"i!a mns!irea San =rancisco, colora!ul cas!el
Cellever sau la)a de la llle!as& *sis!a la o lu!a de !auri la -alma, #i aoi mnca
sobrasados #i camalo! $n
-la"a de la ?eineI #i !o! !imul era sin%ur&
=cu e<cursii la =ormen!or #i la 7alldemosa #i la
,a Dran)a, #i vi"i!a fabricile de relucrare a erlelor din 3onacor&
- Nada, $i raor!au de!ec!ivii comandan!ului +rnes!o 3ar"e& * veni! aici ca !uris!,
domnule comandan!&
Secre!ara comandan!ului in!r $n birou&
- 9n american dore#!e s v vad, Secor 'aniel 5ooer&
5omandan!ul 3ar"e avea mul.i rie!eni americani&
$i lceau americanii #i, $n ciuda celor ce-i susese
insec!orul, era si%ur c #i 5ooer o s-i lac&
'ar se $n#ela&
- Sn!e.i ni#!e >dio.i4 5u !o.ii4 i-o !rn!i 5ooer&
Cinen.eles c nu a veni! aici $n cali!a!e de !uris!&
-une ceva la cale&
5omandan!ul 3ar"e reu#i cu %reu s-#i s!re"e con!rolul de sine&
- Secor, chiar dumneavoas!r a.i afirma! c obiec!ivele domni#oarei (hi!ney sn!
$n!o!deauna
sec!aculoase #i c-i lace s fac imosibilul&
*m urmri!-o cu %ri), Secor 5ooer& i aoi, $n
3a)orca nu e<is! nimic demn de !alen!ele Senori!ei (hi!ney&
- S-a $n!lni! cu cineva aici1 * vorbi! cu cineva1
6*h, ce !on insolen!48 se %ndi comandan!ul&
- Nu& 5u nimeni&
-*!unci se va $n!lni, conchise 5ooer&
6$n sfr#i!, #!iu #i eu, $#i suse comandan!ul 3ar"e,
ce se $n.ele%e rin *mericanul 9r!8&
$n 3aiorca sn! vreo dou su!e de e#!eri cunoscu!e, dar cele mai sen"a.ionale sn!
5uevas del
'rach, 6Dro!ele 'ra%onului8, afla!e $n aroiere de
-or!o 5ris!o, la o or de drum de -alma& Dro!ele an!ice se afund adnc $n mn!I
caverne cu bol.i
uria#e, scul!a!e $n s!ala%mi!e #i s!alac!i!e, cufunda!e
$n!r-o !cere de mormn!, #!irbi! doar de #oo!ul unor raie sub!erane, #erui!e, cu
ae de culoare verde
sau albas!r sau alb, du c! de adnc e albia&
-e#!erile sn! ca un !rm de basm, $n!r-o arhi!ec!ur de culoarea filde#uluiI un #ira%
de labirin!uri
nesfr#i!e, lumina!e difu" de !or.e lasa!e s!ra!e%ic&
*ccesul $n e#!eri nu es!e ermis dec! $n
!ovr#ia unui %hid, dar diminea.a, din momen!ul $n care %ro!ele se deschid en!ru
ublic, !uri#!ii abund&
2racy alese diminea.a de smb! ca s vi"i!e"e
e#!erile, adic "iua cnd e o a%lomera.ie de vrf,
alc!ui! din !uri#!i veni.i din !oa!e col.urile lumii& $#i
cumr un bile! la un mic %hi#eu #i disru $n
mul.ime& 'aniel 5ooer #i doi din!re oamenii comandan!ului 3ar"e erau $n sa!ele ei&
9n %hid $i conducea
e e<cursioni#!i de-a lun%ul crrilor de ia!r,
s!rim!e, alunecoase din ricina s!roilor care icurau
din s!alac!i!ele de deasura, $ndre!a!e $n )os ca ni#!e
de%e!e acu"a!oare ale unor schele!e&
+<is!au ni#e #i alcovuri $n care vi"i!a!orii se u!eau
re!ra%e en!ru a admira ciuda!ele forma.iuni de calciu
asemn!oare cu sri uria#e, cu animale s!ranii, cu
coaci fabulo#i& 'e-a lun%ul o!ecilor difu" lumina!e se iveau ici-colo insule de be"n #i
$n!r-unul din aces!ea se fcu 2racy nev"u!&
'aniel 5ooer $nain! $n vi!e", dar nu o u!u
vedea nicieri& -resiunea mul.imii care venea din
sa!e, cobornd !re!ele, fcea cu neu!in. s-o
cau!e& Nu-#i u!ea da seama dac era $n fa.a lui sau
dac rmsese $n urm& 6-une ceva la cale aici, $#i
sunea 5ooer& 'ar cum1 9nde1 5e18
/n!r-o %ro! de mrimea unei arene, la cel mai de )os nivel al e#!erilor, $n fa.a 3arelui
,ac, s-a or%ani"a!
un !ea!ru roman& *u fos! cons!rui!e c!eva rnduri de
bnci de ia!r en!ru ublicul care vine s
urmreasc sec!acolele ce se ree!a din or $n or,
iar sec!a!orii $#i >au locurile $n $n!uneric, a#!e!nd
inceerea erforman.ei&
2racy $#i croi drum e $n!uneric, numrnd n la
al "ecelea rnd de bnci, #i aoi n la locul dou"eci& Crba!ul a#e"a! e locul
dou"eci #i unu se
$n!oarse sre ea0
- + vreo roblem1
- Nici una, Dun!her&
Se alec #i-l sru! e obra"&
Dun!her suse ceva #i 2racy !rebui s se alece #i
mai !are en!ru a-i deslu#i cuvin!ele es!e larma de voci care-i $ncon)ura&
- 3-am %ndi! c-i mai bine s nu fim v"u.i $mreun, $n 5a" c e#!i urmri!&
2racy rivi $n )ur la %ro!a uria#, $nvlui! $n!r-un $n!uneric comac!&
- *ici sn!em $n si%uran.& Se $n!oarse sre el,
curioas& 2rebuie s fie ceva foar!e imor!an!&
- +s!e& Se aroie #i mai mul! de ea& 9n clien!
foar!e bo%a! .ine mul! s achi"i.ione"e un anumi!
!ablou& + un Doya, in!i!ula! -uer!o& + %a!a s
l!easc )um!a!e de milion de dolari, $n bani
%hea., oricui ar ob.ine aces! !ablou en!ru el& $n
afar de comisionul meu&
2racy c"u e %nduri&
- 3ai $ncearc #i al.ii1
- 5a s fiu sincer, da& 'u rerea mea, #ansele
de succes sn! limi!a!e&
- 9nde se %se#!e !abloul1
- $n mu"eul -rado, la 3adrid&
6-rado8& 5uvn!ul care s%e! rin min!ea lui 2racy
era 6>mosibil8&
Dun!her era& foar!e aroae de ea #i $i vorbea la
ureche, nelund $n seam soroviala din )ur, e
msur ce arena se umlea&
- 7a fi nevoie de o do" sori! de in%enio"i!a!e&
'e as!a m-am %ndi! la !ine, dra%a mea 2racy&
- Sn! fla!a!& O )um!a!e de milion1
- Scu!i.i de >mo"i!&
Sec!acolul $nceu #i deoda! se ls !cerea&
2re!a!, lumini invi"ibile $nceur s se arind #i
acordurile mu"icale umlur uria#a e#!er& /n cen!rul
scenei, $n fa.a ublicului, era un loc mare #i,
dindr!ul unei s!alac!i!e aru o %ondol, ilumina! de reflec!oare ascunse& /n
%ondol era un acordeonis! care umlea v"duhul cu sune!ele melodioase ale unei
serenade ce reverbera es!e a&
Sec!a!orii urmreau vr)i.i luminile care schimbau
culorile curcubeului, aurind $n!unericul, $n !im ce %ondola s!rb!ea $nce! lacul #i aoi
disrea e
msur ce mu"ica se s!in%ea&
- =an!as!ic, murmur Dun!her& 3eri!a s vin n
aici numai ca s vd as!a&
- 3ie $mi lace mul! s cl!oresc, rsunse
2racy& i #!ii ce mi-am dori! din!o!deauna s vi"i!e", Dun!her1 3adridul&
*#!e!nd la ie#irea din e#!eri, 'aniel 5ooer o
v"u arnd e 2racy (hi!ney& +ra sin%ur&
:o!elul 6?i!"8 din -ia"a de la ,eal!ad din 3adrid
es!e considera! a fi cel mai bun ho!el din Sania #i,
de mai bine de un secol, a %"dui! #i a hrni! monarhi
din dousre"ece .ri euroene& $n el au dormi!
re#edin.i, dic!a!ori #i miliardari& 2racy au"ise a!! de
mul!e desre 6?i!"8, $nc! reali!a!ea o de"am%i& :olul
era fana! #i u#or )ereli!&
'irec!orul ad)unc! al ho!elului o conduse $n aar!amen!ul e care-l re"ervase, T11-T12,
$n aria de sud
a ho!elului, dnd sre 5ile =elie&
- Ser c o s v lac, domni#oar (hi!ney&
2racy se duse la fereas!r #i rivi afar& 5hiar
dedesub!, es!e drum, era mu"eul -rado&
- 'a, e $n ordine, mul.umesc&
*ar!amen!ul era %l%ios, r"b!eau $n el !oa!e
"%omo!ele !raficului in!ens din s!rad, dar oferea ceea
ce dorise ea0 o vedere %eneral asura mu"eului
-rado&
2racy comand o cin u#oar $n aar!amen! #i se
culc devreme& 5nd in!r $n a!, $#i suse c a $ncerca s doarm $n a#a ceva ar
$nsemna o form modern de !or!ur medieval&
,a mie"ul no.ii, de!ec!ivul os!a! $n hol fu $nlocui!
de un cole%&
- Nu a ie#i! din camer, $#i inform el schimbul&
5red c s-a culca!&
,a 3adrid, car!ierul %eneral al oli.iei, 'ireccion Deneral de Se%uridad, e si!ua! e
-uer!a del Sol #i
ocua un bloc $n!re%& + o cldire din crmi"i ro#ii,
deveni!e cenu#ii, #i se sume.e#!e $n!r-un !urrn cu un
ceas $n vrf& 'easura in!rrii rinciale flfie s!ea%ul
saniol, ro#u cu %alben, iar u#a e s!r)ui! $n!o!deauna de un oli.is! $n!r-o uniform
be), cu o bere! cafenie, #i echia! cu o u#c mi!ralier, un bas!on de cauciuc, un is!ol
#i c!u#e& ,a aces! car!ier %eneral
se men.ine le%!ura cu >n!erolul&
5u o "i $nain!e, San!ia%o ?amiro, comandan!ul oli.ei din 3adrid rimise o
radio%ram care-l informase de sosirea lui 2racy (hi!ney& 5omandan!ul ci!ise ul!ima
fra" de dou ori, aoi $i !elefonase insec!orului 2ri%nan! de la 5ar!ierul Deneral al
>n!erolului de la -aris&
- Nu $n.ele% mesa)ul dumneavoas!r, $i susese
?amiro& $mi cere.i ca !oa!e for.ele dear!amen!ului
meu s cooere"e cu un american care nu e nici
mcar oli.is!1 5are e ra.iunea1
- 'omnule comandan!, cred c $l ve.i %si e
domnul 5ooer c! se oa!e de u!il& O $n.ele%e e
domni#oara (hi!ney&
- 'ar ce-i de $n.eles1 relicase ?amiro& + o infrac!oare& -oa!e c foar!e in%enioas, dar
$nchisorile din
Sania sn! line de escroci in%enio#i& i nici as!a nu
o s lunece rin lasa noas!r&
- Con& 'ar $l ve.i consul!a e domnul 5ooer1
5omandan!ul rsunsese bombnind0
- 'ac sune.i c oa!e fi u!il, nu am nici o
obiec.ie&
- 3er%i, monsieur&
- 'e nada, secor&
5omandan!ul ?amiro, ca #i omolo%ul su de la
-aris, nu se ddea $n vn! du americani& $i soco!ea
%rosolani, ma!eriali#!i #i naivi& 6As!a de acum s-ar
u!ea s fie al!fel, se %ndi el, #i robabil c o s-mi
lac8&
'a! din clia $n care-l v"u e 'aniel 5ooer $l #i
de!es!&
- * cli! )um!a!e din for.ele de oli.ie din +uroa, $l aver!i" 'aniel 5ooer de
$nda! ce in!r $n
biroul comandan!ului& i, robabil, la fel o s .i.i #i
dumneavoas!r&
5omandan!ul $ncerca cuF %reu s nu-#i >as din
fire&
& - Senor, noi nu avem nevoie s ne $nve.e cineva
ce !rebuie s facem& Senori!a (hi!ney a fos! us sub
surave%here din momen!ul $n care a sosi! a"i
diminea. e aeroor!ul Cara%as& 7a asi%ur c dac
cineva sca un ac e s!rad #i domni#oara (hi!ney
a dumneavoas!r $l cule%e #i-l ba% $n bu"unar, va fi
!rimis la $nchisoare& Nu a avu! n acum de-a face
cu oli.ia saniol - o s vad ea cine sn!em&
- Nu a veni! aici ca s culea% ace de e s!rad&
- i de ce anume crede.i ca a veni!1
- Nu sn! si%ur& -o! numai s v sun c va fi ceva
de mare anver%ur&
5omandan!ul ?amiro rsunse cu $n%mfare0
- 5u c! mai mare, cu a!! mai bine& $i vom
surave%hea fiecare mi#care&
5nd 2racy se !re"i diminea.a, ame.i! de somnul
unei no.i chinui!e, e!recu!e $n a!ul roiec!a! de
2orEuenada, comand $n camer un mic de)un u#or
#i cafea nea%r, fierbin!e, #i se duse la fereas!ra care
ddea sre -rado& 3u"eul era o for!rea. imun!oare, cldi! din aceea#i ia!r #i
acelea#i
crmi"i ro#ii din soiul na!al, #i $ncon)ura! de iarb #i
coaci& =a.ada era s!r)ui! de dou coloane dorice #i, de o ar!e #i de al!a, dou scri
%emene duceau la
in!rarea rincial& ,a nivelul s!r"ii se %seau dou in!rri la!erale& +levi #i !uri#!i din
!oa!e .rile s!!eau
alinia.i $n coad $n fa.a mu"eului #i, fi< la ora 10, cele
dou u#i din fa. fur deschise de %ardieni, #i
vi"i!a!orii $nceur s in!re e u#a rulan! din cen!ru #i
e cele dou in!rri la!erale de la ar!er&
2elefonul sun, fcnd-o e 2racy s !resar&
Nimeni $n afar de Dun!her nu #!ia c se %se#!e $n
3adrid& ?idic rece!orul0
- *lo1
- Cuenas dias, secori!a& +ra o voce familiar& 7 sun din ar!ea 5amerei de 5omer. din
3adrid care
mi-a da! ins!ruc.iuni s fac !o! ce o! en!ru a v asi%ura o vi"i! lcu! $n ora#ul
nos!ru&
- 'e unde ai #!iu! c sn! la 3adrid, Jeff1
- Secori!a, 5amera de 5omer. #!ie !o!& + rima
dumneavoas!r vi"i! aici1
-'a&
- Cueno& *!unci o! s v conduc rin c!eva
locuri& 5! !im ai de %nd s rmi aici, 2racy1
+ra o $n!rebare cu !lc&
- Nu #!iu si%ur& *!!a c! $mi !rebuie ca s fac c!eva
cumr!uri #i s admir ora#ul& 2u ce faci la 3adrid1
- *cela#i lucru& /n%n !onul ei0 fac cumr!uri #i
admir ora#ul&
2racy nu credea $n coinciden.e& Jeff S!evens
venise cu acela#i sco ca #i ea0 s fure -uer!o&
- +#!i liber la rn"1 o $n!reb el&
+ra o cu!e"an.&
-'a&
- Cine& ?e"erv o mas la 6Joc;ey8&
$n mod cer!, 2racy nu-#i fcea nici o ilu"ie desre
Jeff, dar cnd ie#i din lif! $n holul ho!elului #i-l v"u
a#!e!nd-o, sim.i o bucurie >ra.ional& Jeff $i lu mna0
- =an!as!ico, Euerida& *r.i minuna!&
Se $mbrcase cu %ri)& -ur!a un !aior 7alen!ino
albas!ru $nchis, cu o blan de samur rusesc arunca! $n )urul %!ului, an!ofi 3aud
=ri"on, #i o o#e! albas!r cu bla"onul : al lui :ermes&
'aniel 5ooer, a#e"a! la o msu. ro!und din!r-un
col. al holului, cu un ahar de -errier $n fa.a lui, o
urmri e 2racy salu!ndu-#i ar!enerul #i se sim.i
s!rb!u! de un e<!raordinar sen!imen! de u!ere&
6're!a!ea e cu mine, suse 'omnul, #i eu sn! sabia lui #i uneal!a lui de r"bunare&
7ia.a mea e o is#ire #i !u m vei a)u!a s m rscumr& *m de %nd s !e edesesc8&
5ooer #!ia c nici o oli.ie din lume nu era des!ul
de viclean ca s-o rind e 2racy (hi!ney& 6'ar eu
sn!, $#i suse el& $mi aar.ine mie8&
2racy devenise mai mul! dec! o misiune en!ru
'aniel 5ooer& *)unsese o obsesie& -ur!a cu el
fo!o%rafiile el oriunde se ducea, #i noa!ea, $nain!e de
a adormi, le rivea cu !andre.e& *)unsese la Ciarri!"
rea !r"iu ca s-o oa! rinde, iar $n 3a)orca $i
scase, dar acum, c >n!erolul $i de!ec!ase din nou
urma, 5ooer era ho!r! s nu o mai iard&
O visa noa!ea e 2racy& +ra $nchis $n!r-o cu#c uria#, %oal u#c, imlorndu-l e
el s o elibere"e&
62e iubesc, $i sunea el, dar n-am s !e elibere" nicioda!8&
6Joc;ey8 era un res!auran! mic, ele%an! e
*mador de ,os ?los&
- 3ncarea e %ro"av, $i romise Jeff&
2racy %si c Jeff ar!a deosebi! de a!r%!or& +ra
$nsufle.i! de un soi de febrili!a!e lun!ric erfec!
asemn!oare cu aceea a lui 2racy, #i ea $i cuno#!ea
cau"a& 5ome!i.ionau unul cu cellal!,-unndu-#i la
$n!recere in!eli%en.ele $n!r-un )oc cu mi" foar!e mare&
6'ar eu am s c#!i%, se %ndea 2racy& *m s %sesc
eu o cale de a fura !abloul din -rado $nain!e de a-l fura el8&
- 5ircul un "von ciuda!, $i suse Jeff&
2racy $#i concen!r a!en.ia asura lui&
- 5e "von1
- *i au"i! vreoda! de 'aniel 5ooer1 + un de!ec!iv de asi%urri, foar!e de#!e!&
- N-am au"i!& i ce-i cu el1
- =ii ruden!& + ericulos& N-a# vrea s .i se $n!mle ceva&
- Nu-.i face %ri)i&
- Ca $mi fac, 2racy&
- $.i faci %ri)i $n le%!ur cu mine1 'e ce1 $n!reb ea r"nd&
Jeff $#i ls mna es!e a ei #i-i suse de%a)a!0
- 2u e#!i un om foar!e secial, 2racy& i via.a-i mul! mai in!eresan! cnd omul oa!e
s !e vad, scuma mea& 67orbe#!e a!! de convin%!or, $#i suse 2racy& 'ac nu l-a#
cunoa#!e, l-a# crede8&
- :aide s comandm, $i ceru 2racy& Sn! le#ina! de foame&
$n "ilele urm!oare, Jeff #i 2racy e<lorar 3adridul& 'ar nu erau nicioda! sin%uri& 'oi
din!re oamenii comandan!ului ?amiro $i urmreau re!u!indeni,
$nso.i.i de bi"arul american& ?amiro acce!ase ca
'aniel 5ooer s fac ar!e din echia de surave%here numai ca s nu-l mai 7ad el&
*mericanul era nes!rmu!a! convins c femeia (hi!ney va fura o imor!an! comoar
chiar de sub nasul oli.i#!ilor& LuW ridiculo4
2racy #i Jeff cinau la res!auran!ele clasice din
3adrid, 6:orcher8, 6-rincie de 7iena8 #i 65asa Co!bn8 -
dar Jeff cuno#!ea #i locurile nedescoeri!e de !uri#!i0
65asa -aco8 #i 6,a 5hule!!a8 #i 6+l ,acnn8, unde el #i
2racy mncau delicioasele !ocane locale ca cocido
madrileco #i olla odrida, du care se duceau $n!r-un mic baar unde sorbeau
deliciosul !aas&
Oriunde se duceau, 'aniel 5ooer #i cei doi de!ec!ivi erau e urmele lor&
Surave%hindu-i de la o dis!an. recau!, 'aniel 5ooer se $n!reb care o fi rolul lui
Jeff $n drama ce urma s se desf#oare& 5ine s fi fos! !nrul1
7ii!oarea vic!im a lui 2racy1 Sau oa!e c uneau $mreun ceva la cale1 5ooer $l
$n!reb e comandan!ul ?amiro0
& - 5e informa.ii de.ine.i asura lui Jeff S!evens1
- Nada& Nu are ca"ier #i e $nre%is!ra! ca !uris!&
5red c ur #i simlu domni#oara #i-a a%.a! un comanion&
'ar ins!inc!ele lui 5ooer $i suneau al!min!eri&
$ns nu de Jeff S!evens $i sa lui& 62racy, se %ndea el& -e !ine !e vreau, 2racy48
5nd se $n!oarser la 6?i!"8, $n!r-o noa!e, Jeff o
conduse e 2racy la u#&
- 5e-ai "ice s in!ru s lum $mreun o bu!ur noc!urn1 su%er el&
2racy se sim.i isi!i! s sun da& 'ar se $nclin $n fa. #i-l sru! u#or e obra"0
- Jeff, !rebuie s !e %nde#!i la mine ca la o sor&
- i care e o"i.ia !a fa. de >nces!1
'ar 2racy !rsese u#a du ea&
5!eva minu!e mai !r"iu $i !elefona din camera lui0
- *i vrea s lecm mine la Se%ovla1 + un or#el
vechi, fascinan!, la c!eva ore de 3adrid&
- Sun %ro"av& $.i mul.umesc en!ru $ncn!!oarea
sear de a"i& Noa!e bun, Jeff&
?mase !rea" mul! vreme, rin min!e erindndu-i-se
!o! felul de %nduri e care nu avea dre!ul s le
%ndeasc& 2recuse a!!a vreme de cnd nu se mai
sim.ise a!ras afec!iv de un brba!& 5harles o rnise foar!e rofund #i nu voia s fie din
nou rni!& Jeff S!evens era un comanion foar!e amu"an!, dar 2racy #!ia c nu !rebuia
s-i $n%duie vreoda! s devin mai mul! de-a!!& >-ar fi veni! a!! de u#or s se
$ndr%os!easc de el& 'ar ar fi fos! o nebunie&
=alimen!ar4
*mu"an!a4
2racy adormi cu %reu&
5l!oria la Se%ovia a fos! erfec!& Jeff $nchiriase o ma#in micu. cu care au ie#i! din
ora#, !run"nd $n!r-o fermec!oare re%iune de vii& $ndr!ul lor venea un Sea! fr
numr, care-i urmri $n!rea%a "iI dar nu era un au!omobil obi#nui!&
Sea! es!e sin%urul au!omobil care se fabric $n Sania #i, !o!oda!, marca oficial a
au!omobilelor folosi!e de oli.ia saniol& 3odelul obi#nui! are doar 100 cai u!ere, dar
ma#inile vndu!e la -olicia Nacional #i Duardia 5ivil au o su! cinci"eci de cai u!ere,
as!fel $nc! nu e<is!a nici un ericol ca 2racy (hi!ney #i Jeff S!evens s le scae lui 'aniel
5ooer #i celor doi de!ec!ivi&
2racy #i Jeff a)unser la Se%ovia la ora rn"ului #i
luar masa la un res!auran! $ncn!!or din ia.a cen!ral, la umbra unui aeduc! vechi
de dou mii de ani, cons!rui! de romani& 'u mas hoinrir rin or#elul medieval,
vi"i!ar vechea ca!edral San!a
3aria #i rimria cu o arhi!ec!ur renascen!is!, aoi se $ndre!ar sre *lca"ar, vechea
for!rea. roman coco.a! e un in!en de s!nc, de unde domina ora#ul& -riveli#!ea
era ului!oare&
- -un rm#a% c dac mai rmnem mul! aici, o s-i vedem e 'on Lui)o!e #i e
Sancho -n"a clrind e laiurile de )os, suse Jeff&
2racy $l rivi lun%&
- $.i lace s !e lu.i cu morile de vn!, nu-i a#a1
- 'einde de silue!a morii de vn!, rsunse el >nsinuan!, #i se aroie mai mul! de
ea&
2racy se $nder! de muchia s!ncii&
- 3ai oves!e#!e-mi desre Se%ovia, $i ceru&
7ra)a fusese ru!&
Jeff se dorea un %hid en!u"ias!, cu mul!e cuno#!in.e de is!orie #i arheolo%ie #i
arhi!ec!ur, iar 2racy !rebuia din cnd $n cnd s se for.e"e s-#i aduc amin!e c era #i
un #arla!an& * fos! cea mai lcu! "i din c!e $#i amin!ea 2racy&
9nul din!re de!ec!ivii sanioli, Jose -ereira, $i bombni lui 5ooer0
- Sin%urul lucru e care-l fur e !imul nos!ru& Sn! ur #i simlu doi $ndr%os!i.i, nu-.i
dai seama1 +#!i si%ur c lnuie#!e o lovi!ur1
- Sn! si%ur, se s!ro#i 5ooer&
+ra mira! de roriile lui reac.ii& 2o! ce voia era s-o
rind e 2racy (hi!ney #i s-o edeseasc a#a cum meri!a& Nu era dec! o infrac!oare
$n lus, misiunea lui& i !o!u#i, de c!e ori $l vedea e ar!enerul lui 2racy lund-oFde
bra., 5ooer se sim.ea invada! de furie&
5nd se $n!oarser la 3adrid, Jeff $i suse lui 2racy0
- 'ac nu e#!i rea obosi!, #!iu un loc#or %ro"av en!ru cin&
- =oar!e bine&
2racy n-ar fi vru! ca "iua aceea minuna! s se !ermine& 63i-a# da #i sufle!ul ca as!"i,
mcar as!"i, s fiu o femeie ca !oa!e celelal!e femei8&
,ocui!orii 3adridului cinea" !r"iu #i u.ine res!auran!e se deschid seara $nain!e de
ora nou& Jeff re"erv o mas en!ru ora "ece la Balacafn, un res!auran! ele%an! unde
mncarea era colosal #i erfec! servi!& 2racy nu comanda nici un deser!, dar chelnerul
$i aduse un fel de sum, care era cel mai %us!os dulce e care-l mncase 2racy
vreoda!& Se ls e se!ea"a scaunului, s!ul #i ferici!&
- * fos! o mas e<ce.ional& $.i mul.umesc&
- $mi are bine c .i-a lcu!& As!a-i un loc unde aduci oamenii e care vrei s-i
>mresione"i&
- i !u $ncerci s m >mresione"i, Jeff1
- 2e cred, rsunse el "mbind& *#!ea! s ve"i ce urmea"&
5e-a urma! a fos! o searbd bode%, adic un fel de cafenea lin de fum, $n care
beau munci!ori sanioli $n haine de iele, coco.a.i e scaunele de la baar, sau a#e"a.i la
msu.ele din )urul unei es!rade&
- !ii ceva desre flamenco1 o $n!reb Jeff&
+ra nevoi! s-#i ridice %lasul es!e hrmlaia din baar&
- 'oar c e un dans saniol&
- @i%nesc, la ori%ine& 2e o.i duce $n ni%h!cluburi ele%an!e din 3adrid #i s ve"i doar
imi!a.ii de flamenco, dar $n seara as!a vei vedea dansul au!en!ic&
2racy "mbi $n fa.a en!u"iasmului care virbra $n %lasul lui Jeff&
- *i s ve"i $n seara as!a un clasic cuadro flamenco& *dica un %ru de cn!re.i,
dansa!ori #i %hi!ari#!i&
,a $nceu! se roduc !o.i laolal!, e urm fiecare $n ar!e&
'aniel 5ooer, a#e"a! la o mas din col.ul de
ln% buc!rie, $i urmrea e 2racy #i e Jeff #i se $n!reb ce anume discu!au a!! de
in!ens&
- 'ansul e foar!e sub!il, con!inu Jeff, en!ru c !oa!e comonen!ele !rebuie s
ar!icie sincronic0
mi#carea, mu"ica, cos!umele, cre#!erea ri!mului&&&
- 'e unde #!ii !oa!e as!ea1 $n!reb 2racy&
- *m cunoscu! o dansa!oare flamenco&
6Cinen.eles8, $#i suse ea&
,uminile din bode% se es!omar #i mica scen fu sclda! de ra"ele reflec!oarelor&
i e urm se de"ln.ui ma%ia& $nceu!ul a fos! len!& 9n %ru de ar!i#!i urcar de!a#a.i
e es!rad& =emeile ur!au fus!e $nvolbura!e #i blu"e colora!e, iar $n coafurile $nal!e,
andalu"e, erau $nfi.i ie!eni $nflora.i& Crba.ii erau $mbrca.i $n !radi.ionalii an!aloni
s!rim.i #i ves!e #i ur!au ci"me scur!e din iele de 5ordoba, s!rluci!oare& Dhi!ari#!ii
ciueau cor"ile, $n!r-o melodie nos!al%ic, $n !im ce una din!re cn!re.ele a#e"a!e
$nceu s $n!one"e0
Go Eueria de)ar * mi aman!e,
-ero an!es de Eue udiera,
:acerlo ella me abandona des!ro"o mi cora"o&
- $n.ele%i ce cn!1 $n!reb 2racy $n #oa!&
- 'a0 6*m vru! s-mi rsesc aman!ul, dar $nain!e de a u!ea, m-a rsi! el e mine
#i mi-a "drobi! inima8&
O dansa!oare veni $n cen!rul scenei& $nceu cu un simlu "aa!eado, un fel de s!e, din
ce $n ce mai reede sub ulsa.iile !o! mai %rbi!e ale %hi!arei& ?i!mul se $nsufle.i #i
dansul se refcu $n!r-o violen. sen"ual, o varie!a!e de a#i #i de mi#cri rimi!ive
care se nscuser $n e#!erile .i%anilor cu su!e de ani $n urm& i e msur ce mu"ica
devenea mai in!ens #i mai e<ci!an!, lunecnd de la o mi#care la al!a a dansului clasic,
de la ale%ria la fandan%uillo, la "ambra
#i ase%uiriya, #i e msur ce ri!mul frene!ic devenea !o! mai !umul!uos, i"bucneau
s!ri%!e de $ncura)are de la ar!i#!ii afla.i e mar%inea scenei&
S!ri%!e de 6OPe !u madre8 #i 6OPe !us san!os8 #i
6*nda, anda8, !radi.ionalele aleos #i iroos, sau
s!ri%!e de $ncura)are care-i imulsionau e dansa!ori s se lase rin#i de ri!muri !o! mai
slba!ice, mai ime!uoase&
5nd mu"ica #i dansul sfr#ir abru!, asura barului se lsa o cli de !cere
vibran!, du care >"bucnir roo!e de alau"e&
- + colosal4 e<clama 2racy&
- *#!ea! s ve"i, o $ndemna Jeff&
O a doua femeie #i $n cen!rul scenei& *vea o frumuse.e sumbra, cas!ilian #i rea
e<!rem de dis!an!, !o!al de!a#a! de re"en.a ublicului& Dhi!arele ornir s susine
un bolero melancolic, $n!r-o !onali!a!e minor, un can!o cu re"onan.e de meloee
orien!al& 9n brba! se al!ur dansa!oarei #i cas!anie!ele $nceur s cne $n!r- un
ri!m sus.inu!, $nnebuni!or&
'ansa!orii a#e"a.i e mar%ini >> se al!urar cu un )aleo #i cu b!ile din alme care
$nso.esc dansul flamenco, iar lesne!ele almelor $nsufle.eau mu"ica #i mi#crile
dansului, $nfierbn!ndu-le, e<al!ndu-le, n ce $n!rea%a $ncere ru s se
$nvr!e)easc $n ecourile acelui "aa!eado, b!aia hino!ic a de%e!elor icioarelor, aoi
a clcielor #i a $n!re%ii !li, care .cne >scnd o nesfr#i! varia.ie de !onuri #i
sen"a.ii ri!mice&
2ruurile dansa!oarelor reau s se resin% #i
s se remreune"e $n!r-o crescnd frene"ie de
dorin., n ce a)un%eau s se con!oeasc $n!r-o
$mlinire nebun, violen!, animalic, fr ca mcar s se fi a!ins, a)un%nd la un unc!
aro<is!ic, slba!ic, !ima#, care s!rnea .ie!ele sec!a!orilor& 5! luminile se s!in%eau
#i se rearindeau, mul.imea urla, #i 2racy se omeni s!ri%nd laolal! cu ceilal.i& Sre
s!n)eneala ei, se sim.ea e<ci!a! se<ual& Se !emea s $n!lneasc rivirea lui Jeff& *erul
din!re ei !reida de !ensiune&
2racy $#i cobor rivirile asura mesei #i-i v"u minile virile, bron"a!e, aroae c le
sim.i de"mierdndu-i !ruul, $nce!, $nce!, mai reede, mna!e de ur%en.a dorin.ei&&& $#i
lsa minile ei $n oal, ca s le aScund !remurul&
$n drumul de $naoiere la ho!el, $#i vorbir foar!e u.in& *)uns la u#a camerei ei,
2racy se $n!oarse #i $nceu s sun0
- * fos! o&&& 'ar bu"ele lui Jeff se liir de ale ei #i bra.ele ei $l $ncolcir #i $l .inur
s!rns lii!e de ea&
-2racy&&&1
5uvn!ul de e bu"ele ei era da, #i $i !rebui
$n!rea%a voin. #i !rie ca s sun0
- Jeff, a fos! o "i foar!e obosi!oare& 3i-e somn&
-*4
- 5red c mine voi rmne !oa! "iua $n camer, s m odihnesc&
$i rsunse cu o voce s!ni!0
- =oar!e bine& -robabil c #i eu voi face la fel&
'ar nici unul din!re ei nu-l credea e cellal!&
* doua "i diminea.a la ora 10, 2racy s!!ea la
coada lun% de la in!rarea $n mu"eul -rado& 5nd
u#ile se deschiser, un %ardian $n uniform $nceu s
manevre"e o mic barier ro!i!oare, care nu ermi!ea
in!rarea dec! a unui sin%ur vi"i!a!or o da!&
2racy cumr un bile! #i se ames!ec $n mul.imea care umlea marea ro!ond&
'aniel 5ooer #i de!ec!ivul -ereira se aflau $n sa!ele ei,, iar 5ooer $nceu s fie
curins de o mare febrili!a!e& +ra convins c 2racy (hi!ney nu se afla acolo $n cali!a!e
de siml vi"i!a!oare& Oricare ar fi fos! lanul ei, $nceuse&
2racy colinda din sal $n sal, $nain!nd len! rin saloanele line cu ic!uri de ?ubens,
2i"lan, 2in!ore!-
!o, Cosch, #i de 'omeni;os 2heo!o;ooulos, care a
deveni! ilus!ru sub orecla +l Dreco& Doya era e<us
$n!r-o %alerie secial )os, la ar!er&
2racy observ c la >n!rarea fiecrei sli se %sea c!e un %ardian $n uniform, os!a!
ln% un bu!on ro#u de alarm& !ia bine c $n clia cnd suna alarma, !oa!e in!rrile #i
ie#irile din mu"eu se blocau #i nu mai e<is!a nici o #ans de scare
Se a#e" e banche!a din cen!rul slii 3u"eelor, care e<unea mae#!ri flaman"i din
secolul al o!sre"ecelea #i $#i ls rivirile $n )os, e<aminnd odeaua& $n dre!ul fiecrei
u#i, se vedea c!e un diso"i!iv ro!und, ro#u& -robabil c de aici se declan#au
noa!ea ra"ele >nfraro#ii& $n al!e mu"ee e care le
vi"i!ase 2racy, %ardienii ar!au de obicei lic!isi.i #i
somnoro#i, #i acordau rea u.in a!en.ie uhoiului
de !uri#!i vorbre.i, dar aici, %ardienii reau aler.i #i
vi%ilen.i& $n !oa!e mu"eele din lume, caodoerele de
ar! fuseser de!eriora!e #i de%rada!e de c!re
fana!ici, dar mu"eul -rado $#i lua !oa!e msurile ca
aiciVs nu se oa! $n!mla a#a ceva&
$n "eci de sli, feluri.i ar!i#!i se ins!alaser e
scuna#e, cu #evale!ul $n fa., ca s coie"e oerele
marilor mae#!ri& 3u"eul ermi!ea aces! lucru, dar
2racy observ c %ardienii $i surave%heau n #i e coia!ori&
5nd !ermin de vi"i!a! slile de la e!a), 2racy cobor la ar!er, la %aleria =rancisco de
Doya&
'e!ec!ivul -ereira $i #o!i lui 5ooer0
- 7e"i, nu face dec! s se ui!e& +&&&
- 2e $n#eli, rsunse 5ooer #i $nceu s coboare
scara&
2racy avu imresia c e<o"i.ia Doya era #i mai
s!ra#nic "i! dec! celelal!e, #i, $n!r-adevr, meri!a&
-ere!e du ere!e ofereau o incredibil desf#urare
de frumuse.e e!ern #i 2racy se mi#ca de la o n" la al!a de-a dre!ul vr)i! de %eniul
ar!is!ului&
*u!oor!re!ul lui Doya, $n care se rere"en!ase ca un -an in!re dou vrs!e&&& suerb
colora!ul or!re! $nf.i#ind =amilia lui 5arol al >7-lea&&& 3a)a $mbrca! #i faimoasa 3a)a
nud&
i ia!, ln% Saba!ul vr)i!oarelor, $.i lua ochii -uer!o&
2racy se ori #i-l rivi lun%, inima ei $#i accelerase
b!ile& $n rimul lan al !abloului se vedea un %ru
de vreo doisre"ece brba.i #i femei, $n .inu!e
ele%an!e, s!nd $n fa.a unui "id de ia!r, $n !im ce $n
fundal, deslu#indu-se rin!r-o cea. luminoas, se
decuau silue!ele unor brci escre#!i, $n!r-un %olf,
#i a unui far $nder!a!& $n col.ul de )os din s!n%a !abloului, se descifra semn!ura
lui Doya&
2abloul aces!a era obiec!ivul ei& O )um!a!e de
milion de dolari&
2racy rivi $n )ur& ,a >n!rarea $n sal era os!a! un
%ardian& $n sa!ele lui, e coridorul lun% care ducea la
celelal!e sli, se $n#irau al.i %ardieni& ?mase locului
mul! !im, s!udiind -uer!o& 5nd ddu s lece, un
%ru nou de !uri#!i !ocmai cobora scara& $n mi)locul
aces!ora $l "ri e Jeff S!evens& 2racy $n!oarse caul
#i se %rbi s ias e u#a la!eral, $nain!e ca Jeff s o
fi u!u! observa&
67a fi o curs asionan!, domnule S!evens, #i am de %nd s o c#!i% eu8, $i suse
2racy $n sinea ei&
- -lnuie#!e s fure un !ablou din -rado&
5omandan!ul ?amiro se ui!a la 'aniel 5ooer ca
la un nebun&
- 5a%a)on4 e<clama el& Nimeni nu oa!e fura un
!ablou din -rado&
- * s!a! acolo $n!rea%a diminea., s!rui 5ooer
cu $ndr!nicie&
- ,a -rado nu a e<is!a! nicioda! vreun fur! #i nici
nu va e<is!a vreoda!& i #!ii de ce1 -en!ru c e imosibil&
- N-o s $ncerce ea una din!re cile obi#nui!e&
2rebuie ro!e)a!e %urile de aerisire ale mu"eului,
en!ru even!uali!a!ea unui a!ac cu %a"e& 'ac %ardienii beau cafea $n !imul orelor de
serviciu, !rebuie
v"u! de unde o iau #i dac nu cumva e dro%a!&
5on!rola.i aa de bu!&&&
,imi!ele rbdrii comandan!ului ?amiro fuseser
de#i!e& +ra des!ul de nelcu! c $n!rea%a s!mna !recu! !rebuise s aib de-a
face cu americanul s!a mi!ocan #i resin%!or #i c irosise !imul
valoros al oamenilor lui unndu-i s-o urmreasc ermanen! e 2racy (hi!ney, cnd #i
a#a bu%e!ul aloca! en!ru -olicia Nacional era des!ul de redusI #i acum, s se mai
confrun!e cu aces! i!o care-l $nv.a e el cum s-#i conduc dear!amen!ul lui de
oli.ieI nu
mai u!ea suor!a&
- Senor, !e ro% s nu m mai $nve.i ce !rebuie s fac& i acum, dac nu mai ai al!ceva s-
mi sui, eu
sn! un om e<!rem de ocua!&
5ooer rmase locului, u!ernic frus!ra!&
- *!unci, o s con!inui surave%herea de unul sin%ur&
5omandan!ul "mbi0
- 5a s aeri mu"eul -rado de !eribila amenin.are
a unei femei1 N-ai dec!, secor 5ooer& $n felul as!a o
s o! dormi lini#!i! noa!ea&
6ansele de reu#i! sn! e<!rem de limi!a!e, $i
susese Dun!her :ar!o%& 7a fi necesar o do" sori! de in%enio"i!a!e8&
6As!a-i eufemismul secolului8, se %ndi 2racy&
-rivea e fereas!ra aar!amen!ului ei direc! sre
lumina!orul mu"eului, recai!ulnd $n min!e !o! ce #!ia
desre -rado& +ra deschis de la 10 diminea.a la Y
seara #i $n !o! aces! !im sis!emele de alarm erau
deconec!a!e, dar %ardienii s!!eau os!a.i la fiecare
u# #i $n fiecare sal&
65hiar dac cineva ar reu#i s desrind un !ablou
de e ere!e, se %ndi 2racy, n-are cum s-l scoa!
afar8& ,a ie#ire !oa!e %en.ile #i ba%a)ele erau con!rola!e&
S!udie acoeri#ul mu"eului #i se %ndi la osibili!a!ea unei $ncursiuni noc!urne& 'ar
e<is!au mai mul!e
handicauri& -rimul din!re ele cons!a $n marea vi"ibili!a!e& 2racy s!udiase reflec!oarele
care se arindeau
noa!ea, inundnd acoeri#ul $n lumin, fcndu-l
vi"ibil de la ;ilome!ri der!are& i& chiar dac ai fi
reu#i! s !e s!recori $n cldire neobserva!, se ridic roblema ra"elor infraro#ii din
in!erior #i a %ardienilor de noa!e&
-rado rea >ne<u%nabil&
Oare Jeff ce-o fi ma#innd1 2racy era convins c #i el $#i va $ncerca #ansele cu Doya&
6*# da orice s
#!iu ce coace $n min!ea lui #irea!8, $#i sunea ea& 'ar
de un lucru era si%ur0 n-o s-l lase s i-o ia $nain!e&
2rebuia s %seasc ea o cale&
* doua "i diminea.a se re$n!oarse la -rado& Nimic
nu se schimbase dec! chiurile vi"i!a!orilor& 2racy $l
cu!a cu a!en.ie e Jeff rin!re ei, dar nu-l mai v"u&
6-robabil c #i-o fi fcu! de)a un lan cum s-l fure, $#i
suse ea& Nemernicul4 i-a folosi! !oa!e farmecele fa. de mine numai ca s-mi
dis!ra% a!en.ia #i s m $miedice s a)un% $nain!ea lui la !ablou8&
$#i $nfrn mnia #i o $nlocui cu o %ndire lo%ic, limede #i rece&
Se duse din nou s con!emle !abloul -uer!o #i rivirile i se limbar e n"ele din
)ur, e %ardienii vi%ilen.i, e ic!orii ama!ori a#e"a.i e scuna#e $n fa.a #evale!elor, e
mul.imea de !uri#!i care in!rau #i
ie#eau din sli, #i $n !im ce rivea !oa!e aces!ea cu a!en.ie, inima $nceu s-i ba!
fur!unos&
6!iu cum am s-o fac48
'du un !elefon din!r-o cabin ublic de e Dran 7ia #i 'aniel 5ooer, care o
urmrea din u#a unei
cafenele de es!e drum, #i-ar fi da! salariul e un an
s #!ie e cine chemase 2racy& +ra convins c ddea !elefon $n al! .ar, cu !a< invers,
as!fel $nc! s nu
oa! fi $nre%is!ra!& 5ooer era acu! con#!ien! de rochia ei de n" de culoarea florilor
de !ei, e care
nu i-o v"use $nc, #i de fa!ul c icioarele $i erau %oale $n sandale& 65a brba.ii s se
oa! ui!a la ele,
se %ndi 5ooer& 5urva48
5loco!ea de furie&
5onvorbirea lui 2racy din cabina !elefonic era e !ermina!e&
- *si%ur-!e c e iu!e de mn, Dun!her& 7a avea
la diso"i.ie doar "ece minu!e& 2o!ul deinde de vi!e"&
5!re0 J&J&?eynolds
'e la0 'aniel 5ooer
Subiec!0 2racy (hi!ney
'osar N G-J2-SN0-T12
S!ric! confiden.ial
65onvin%erea mea es!e c subiec!ul se %se#!e la 3adrid en!ru a duce la
$ndelinire o fa! infrac.ional ma)or&
Obiec!ivul es!e robabil 3uBeul -rado&
-oli.ia saniol refu" s cooere"e, dar eu ersonal voi .ine subiec!ul sub observa.ie
#i $l voi rinde la momen!ul o!rivi!8&
'ou "ile mai !r"iu, la orele Z diminea.a, 2racy
#edea e o banc $n %rdinile ?e!iro, frumosul arc din cen!rul 3adridului, #i hrnea
orumbeii& ?e!iro, cu
lacul su, cu coacii %ra.io#i, cu iarba frumos !uns #i
scenele minia!urale e care au loc sec!acole en!ru
coii, cons!i!uie un ma%ne! en!ru madrileni&
5esar -orre!!a, un brba! $n vrs!, cu r ar%in!iu, adus de sa!e, se aroie e alee
#i, cnd a)unse la
banc, se a#e" ln% 2racy, deschise o un% de
hr!ie #i $nceu s arunce firimi!uri srilor&
-Cuenosdias, secori!a&
- Cuenos dias& 7e"i vreo roblem1
- Nici una, secori!a& *m nevoie doar de da!a #i ora
e<ac!&
- $nc nu le #!iu, rsunse 2racy& 5urnd&
C!rnelul "mbi, un "mbe! nuan.a!&
- -oli.ia o s $nnebuneasc& Nimeni nu a mai $ncerca! a#a ceva n acum&
- 2ocmai de as!a o s func.ione"e, en!ru c nimeni nu se a#!ea!& O s rime#!i
ve#!i de la mine $n curnd&
*runc orumbeilor o ul!im buc.ic de ine #i
se ridic& Se $nder!, rochia de m!ase unduindu-i-se
rovoca!or $n )urul %enunchilor&
/n !im ce 2racy discu!a $n arc cu 5esar -orre!!a,
'aniel 5ooer $i erche"i.iona camera de la ho!el&
-ndise din hol lecarea ei din ho!el #i in!rarea $n arc& 5um 2racy nu-#i comandase
micul de)un $n camer, 5ooer resuuse c se ducea s-i ia $n ora#& $#i acorda
!rei"eci de minu!e& -!runderea $n
aar!amen!ul ei fusese o !reab simlI doar s evi!e
femeile de serviciu #i s foloseasc un #eraclu& !ia
ce venise s cau!e0 coia unui !ablou& Nu avea idee
cum ar fi u!u! 2racy s subs!i!uie coia $n locul
ori%inalului, dar avea convin%erea c s!a era lanul ei&
5erce! aar!amen!ul cu o eficien. raid #i
silen.ioas, fr s-i scae nimic #i lsnd dormi!orul
la urm& Se ui! rin %arderob, $i e<amin rochiile,
aoi biroul& 'eschise !oa!e ser!arele din camer, unul
c!e unul& +rau line cu chilo.a#i #i su!iene #i ciorai
colan.i& Scoase o ereche de chilo.i ro" #i #i-i frec de fa., ima%inndu-#i carnea
arfuma! care $l umlea&
Crusc, $n!rea%a $ncere rea imre%na! de mireasma ei& -use chilo.ii la loc #i se
ui! rin celelal!e ser!are& Nici urm de !ablou&
5ooer in!r $n sala de baie& 5ada era $nc erla! de s!roi de a& 2ruul ei "cuse
acolo, acoeri! de
aa cald ca n!ecele ma!ern& 5ooer o u!ea vedea e 2racy $n cad, %oal, aa
mn%indu-i snii, $n !im
ce #oldurile i se ondulau $n sus #i $n )os& Sim.i un
$nceu! de erec.ie& ,u rosoul umed de e cad #i
#i-l duse la bu"e& 3ireasma !ruului ei $l $nvlui, ame.indu-l, $n !im ce-#i !r%ea $n )os,
$n %rab, fermoarul de la an!aloni& =rec o buca! de sun ud $n roso #i $nceu s
se mn%ie cu el, $n fa.a o%lin"ii,
rivindu-se $n ochii febrili&
5!eva minu!e mai !r"iu ie#i din aar!amen!, la fel
de discre! cum in!rase, #i se duse direc! $n cea mai
aroia! biseric&
* doua "i diminea.a, cnd 2racy ie#i din ho!elul
6?i!"8, 'aniel 5ooer veni du ea& Se s!abilise acum
$n!re ei o in!imi!a!e care nu e<is!ase $nain!e& $i cuno#!ea mirosulI o v"use $n cad, $i
urmrise !ruul %ol unduindu-se $n aa cald& $i aar.inea luiI era a lui ca s o dis!ru%& O
urmri $n !im ce se limba e Dran 7ia, e<aminnd mrfurile din rvliiI o urm $n!r-
un suermar;e! mare, avnd %ri) s rmn neobserva!&
O v"u vorbind cu o func.ionar, aoi $ndre!ndu-se
la !oale!a en!ru doamne& 5ooer rmase ln% u#, frus!ra!& +ra sin%urul loc unde nu
o u!ea urma&
'ac 5ooer ar fi u!u! in!ra, ar fi v"u!-o e
2racy s!nd de vorb cu o femeie %ras, %rosolan,
de vrs! mi)locie&
- 3anona, suse 2racy $n !im ce-#i alica un
s!ra! de ru) roas! e bu"e& 3ine diminea., la unsre"ece&
=emeia cl!in din ca0
- Nu, senori!a& N-o s vrea& Nici c-a.i fi u!u! nimeri o "i mai neo!rivi!& 3ine sose#!e
rin.ul de
,u<embour% $n!r-o vi"i! oficial #iV"iarele anun. c va e!rece o or la mu"eul -rado&
$n!re% mu"eul o s
roiasc de securi!a!e #i de %r"i oli.iene#!i&
- 5u a!! mai bine& ?mne e mine&
2racy se $ndre! sre u# #i femeia rivi $n urma ei, mormind0
- ,a cucha es loca&&&
Sui!a re%al era ro%rama! s aar la 3u"eul -rado la orele 11 fi<, iar s!r"ile
din )ur fuseser $mre)mui!e de Duardia 5ivil& 'in ricina unei $n!r"ieri la ceremonia
de rimire de la ala!ul re"iden.ial, an!ura)ul nu a sosi! dec! $n rea)ma rn"ului&
$n cele din urm, se au"ir vuie!ele sirenelor #i oli.i#!ii e
mo!ocicle!e arur, escor!nd o rocesiune de vreo #ase limu"ine ne%re, n $n fa.a
scrilor mu"eului&
,a in!rare, direc!orul mu"eului, 5hris!ian 3achada,
a#!e!a cu nervo"i!a!e sosirea *l!e.ei Sale&
3achada fcuse o >nsec.ie ma!inal en!ru a se
asi%ura c !o!ul e $n ordine, >ar %ardienii rimiser diso"i.ia de a fi c! se oa!e de
vi%ilen.i& 'irec!orul era mndru de mu"eu, #i voia s-i roduc rincielui o imresie
deosebi! de bun&
6Nu s!rica nicioda! s ai rie!eni sus-u#i, se %ndise 3achada& Luien sabe1 S-ar
u!ea chiar s fiu invi!a! $n seara as!a la dineul oferi! $n cins!ea *l!e.ei Sale la ala!ul
re"iden.ial8&
Sin%urul re%re! al lui 5hris!ian 3achada era c nu e<is!a nici o cale de a s!vili
hoardele de !uri#!i care invadau mu"eul& 'ar %r"ile de cor ale rin.ului #i %r"ile de
securi!a!e ale mu"eului vor ve%hea la ro!ec.ia oase!elui& 2o!ul fusese re%!i!&
2urul re%al $nceu sus, la e!a)& 'irec!orul $l $n!min cu efu"iune e *l!e.a Sa #i $l
conduse, $nso.i! de
%r"i $narma!e, rin ro!ond #i $n slile unde erau e<use oerele ic!orilor sanioli din
secolul al #aisre"ecelea0 Juan de Juanes, -edro 3achuca, =ernando
Gahe"&
-rin.ul $nain!a $nce!, admirnd slendorile care i se
$nf.i#au& +ra un a!ron al ar!elor #i adora ic!orii care
reu#eau s renvie !recu!ul #i s-i confere e!erni!a!e&
5um el $nsu#i nu avea nici un dram de !alen!, rin.ul $i
rivea cu oarecare invidie e ic!orii a#e"a.i $n fa.a
#evale!elor, $ncercnd s smul% o scn!eie de %eniu de la marii lor $nain!a#i&
'u ce sui!a oficial !ermin vi"i!area saloanelor
de la e!a), 5hris!ian 3achada suse cu mndrie0
- i acum, cu $n%duin.a *l!e.ei 7oas!re, v voi
conduce la ar!er unde avem 5olec.ia Doya&
2racy e!recuse o diminea. care o clcase e
nervi& 5nd rin.ul nu sosi la -rado la ora 11, a#a cum
fusese ro%rama!, 2racy in!rase $n anic& 2oa!e
aran)amen!ele ei fuseser sincroni"a!e la secund, dar en!ru a in!ra $n func.iune era
nevoie de re"en.a rin.ului&
Se $nvr!ea din!r-o sal $n al!a, ames!ecndu-se rin mul.ime, en!ru a evi!a s a!ra%
a!en.ia& 6Nu vine, $#i
suse 2racy $n cele din urm& 7a !rebui s amn !o!ul8& i chiar $n acel momen! au"i din
s!rad sune!ul sirenelor&
Surave%hind-o e 2racy dln!r-un un%hi avan!a)os
din sala vecin, #i 'aniel 5ooer au"i sirenele&
?a.iunea $i sunea c era cu neu!in. s fure cineva un !ablou din mu"eu dar, $n
acela#i !im, ins!inc!ul $i
sunea c 2racy (hi!ney avea de %nd s-o fac #i
'aniel 5ooer avea $ncredere $n >ns!inc!ul lui& 7eni
mai aroae de ea, ascuns de mul.ime& >n!en.iona s
nu o scae nici o cli din ochi&
2racy se afla $n sala vecin cu cea $n care era e<us -uer!o& -rin u#a deschis, $l u!ea
vedea e %rbovi!ul 5esar -orre!!a a#e"a! $n fa.a unui #evale! #i
coiind 3a)a $mbrca! de Doya, care a!rna ln% -uer!o& ,a un me!ru der!are se
afla un %ardian& /n
sala $n care se %sea 2racy, o ic!ori. a#e"a! $n fa.a
unui #evale! coia cu rvn ,!reasa din Cordeau<, $ncercnd s ca!e"e cafeniurile #i
verdele s!rluci!or din n"a lui Doya&
9n %ru de !uri#!i )aone"i nvlir $n salon,
sorovind ca un s!ol de sri e<o!ice& 6*cum48 $#i suse 2racy& *ces!a era momen!ul
e care-l a#!e!ase #i >nima $nceu s-i ba! cu a!!a u!ere, $nc! se !emu c ar u!ea
s-o aud #i %ardianul& Se feri din drumul %ruului )aone", mer%nd de-a-ndra!elea $n
direc.ia ic!ori.ei& 5nd un )aone" !recu ra"an! rin fa.a ei, 2racy c"u e sa!e, ca #i
cum ar fi fos! $mins #i o lovi e ic!ori., roiec!nd-o e odea cu #evale!, cu n", #i
cu vosele cu !o!&
- Oh4 Sn! de"ola!, e<clam 2racy& 'a.i-mi voie
s v a)u!&
5nd ddu s-o ridice e ic!ori.a rbu#i!, !ocu- rile an!ofilor lui 2racy clcar $n
voselele $mr#!ia!e, mn)ind odeaua cidire colora!e& 'aniel 5ooer, care v"use !o!ul,
veni reede ln% ea, cu !oa!e sim.urile $ncorda!e& +ra convins c 2racy (hi!ney
fcuse rima mi#care a lanului ei&
Dardianul se ree"i la locul acciden!ului, s!ri%nd0
- Oue as1 Lue as1
/n!mlarea a!rsese a!en.ia !uri#!ilor, care se $n%rmdir $n )urul femeii c"u!e,
$n!in"nd es!e !o! voseaua din !uburile clca!e $n icioare, schi.nd fr voie ima%ini
%ro!e#!i e odeaua de lemn& Se crease
o de"ordine $n%ro"i!oare #i rin.ul !rebuia s aar
din!r-un momen! $n al!ul& Dardianul >n!rase $n anic&
?cni0
- Ser%io4 7en aca4 -ron!o4
2racy $l v"u e %ardianul din sala al!ura! venind $n fu% s dea o mn de a)u!or&
5e"ar -orre!!a rmsese sin%ur $n salon cu -uer!o&
2racy se afla $n mi)locul "celii %enerale& 5ei doi
%ardieni $ncercau $n "adar s $min% !uri#!ii $n afara "onei mn)i!e cu vosea&
- 5hema.i-l e direc!or4 s!ri% Ser%io& +n se%nida&
5ellal! %ardian se ree"i sre scri&
- Lue birria4 5e mi"erie4 s!ri% $n!runa&
'ou minu!e mai !r"iu, 5hris!ian 3achada aru e scena de"as!rului& 'irec!orul
arunc o rivire
$n%ro"i! #i "bier0 -
- 5hema.i imedia! ni#!e femei de serviciu4 ?eede4 5u cre #i cu !ereben!in& -ron!o4
9n asis!en! !nr fu%i s cheme femeile& 3achada
se $n!oarse sre Ser%io0
- $n!oarce-!e imedia! la os!4 $i comand cu severi!a!e&
- 'a, domnule&
2racy $l urmri e %ardian croindu-#i drum rin mul.ime sre sala unde lucra 5esar
-orre!!a&
5ooer nu-#i luase nici o cli ochii de la ea&
*#!e!ase mi#carea urm!oare& 'ar aceas!a nu
venise& 2racy nu se aroiase de nici unul din!re
!ablouri #i nu luase le%!ura cu nici un comlice& Nu
fcuse dec! s rs!oarne un #evale! #i s $mr#!ie ni#!e vosea e )os& 'ar 5ooer era
si%ur c o fcuse delibera!& 5u ce sco, $ns1 $n!r-un fel, se sim.ea convins c ceea ce
lnuise ea se #i $n!mlase& Se ui! de )ur $mre)ur la ere.ii slii& Nu lisea nici un
!ablou&
Se duse reede $n sala al!ura!& *colo nu era nimeni dec! %ardianul #i un b!rnel
coco#a! a#e"a! $n fa.a unui #evale! #i coiind 3a)a $mbrca!& 2oa!e
!ablourile erau la locul lor& i !o!u#i, ceva nu era $n re%ul, iar 5ooer o #!ia&
Se duse reede la direc!orul $nnebuni!, e care $l
cunoscuse cu c!va !im $nain!e&
- *m mo!ive s cred, i"bucni 5ooer, c $n ul!imele c!eva minu!e s-a fura! un !ablou
de aici&
5hris!ian 3achada se holb la americanul cu ochi
ari%i&
- 5e !o! vorbe#!i1 'ac s-ar fi $n!mla! a#a ceva,
%ardienii ar fi da! alarma&
- 5red c, $n!r-un anumi! fel, un fals a fos! subs!i!ui! $n locul unui !ablou ori%inal&
'irec!orul $i adres un "mbe! $n%dui!or&
- 2eoria dumi!ale are o hib, senor& -ublicul nu
#!ie, dar $n sa!ele fiecrui !ablou sn! ascun#i sensori&
i dac cineva ar $ncerca s desrind un !ablou de e ere!e - ori dac a avu! loc o
subs!i!u.ie, ori%inalul
!rebuia da! )os - s-ar fi declan#a! imedia! alarma&
'aniel 5ooer !o! nu era sa!isfcu!0
- S-ar u!ea ca sis!emul de alarm s fie deconec!a!1
- Nu& 'ac cineva ar !ia cablul, aces! lucru ar
declan#a e loc alarma& Senor, e >mosibil s fure
cineva un !ablou din aces! mu"eu& Securi!a!ea noas!r e imermeabil la nebuni&
5ooer rmase locului, !remurnd de frus!rare& 2o! ce-i susese direc!orul era
convin%!or& =ur!ul rea
$n!r-adevr imosibil& 'ar de ce 2racy (hi!ney rs!urnase delibera! voselele acelea1
5ooer nu se ddea b!u!&
- =-mi o favoare& 7rei s ceri ersonalului dumi!ale s cerce!e"e $n $n!re%ul mu"eu
dac nu lise#!e
ceva1 -e mine m %se#!i la ho!el&
'aniel 5ooer nu mai u!ea face nimic al!ceva&
$n acea sear, la ora J, 5hris!ian 3achada $i
!elefona lui 5ooer&
- SenorI eu $nsumi am fcu! verificarea& =iecare
n" e la locul ei& 'in mu"eu nu lise#!e nimic&
'eci a#a s!!eau lucrurile& 'u !oa!e aaren.ele,
fusese $n!r-adevr un acciden!& 'ar 'aniel 5ooer, cu
ins!inc!ul lui de hi!ui!or, sim.ea c 2racy $i scase din nou&
Jeff o invi!ase e 2racy s ia masa de sear cu el
$n sufra%eria mare a ho!elului 6?i!"8&
- $n seara as!a ar.i deosebi! de radioas, o comlimen!a Jeff&
- 3ul.umesc& $n!r-adevr m sim! minuna!&
- 'a!ori! comaniei mele& 2racy, vino cu mine s!mna vii!oare la Carcelona& + un
ora# fascinan!&
O s-.i lac&
- /mi are ru, Jeff& Nu o!& -lec din Sania&
- Bu1 $n vocea lui se sim.ea re%re!ul& 5nd1
- -es!e c!eva "ile&
-*h4 Sn! de"am%i!&
6$n curnd ai s fii #i mai de"am%i!, $i suse 2racy
$n %nd, #i anume cnd ai s afli c am fura! -uer!o8&
Se $n!reb cum o fi avu! el de %nd s sub!ili"e"e !abloul& 'ar nu mai avea imor!an.&
6,-am cli! e Jeff S!evens cel de#!e!8, se %ndi 2racy& i !o!u#i,
din!r-un mo!iv >ne<licabil, 2racy sim.ea o u#oar rere de ru&
5hris!ian 3achada #edea la biroul lui, %us!ndu-#i cafeaua nea%r, !are, e care o lua
$n fiecare diminea. #i felici!ndu-se en!ru succesul cons!i!ui! de vi"i!a rin.ului& 5u
e<ce.ia re%re!abilului inciden! al voselelor $mr#!ia!e, !o!ul decursese conform
ro%ramului& $i rea bine c rin.ul #i sui!a lui u!user fi re.inu.i n se isrvise
cur.a!ul voselelor&
'irec!orul "mbi %ndindu-se la idio!ul de american
care $ncercase s-l convin% c cineva furase un !ablou din -rado& 6*#a ceva nu s-a
$n!mla! nici $n !recu!, #i nu se va $n!mla nici acum #i nici $n vii!or8, %ndi el cu
$n%mfare&
Secre!ara >n!r $n birou0
- Scu"a.i-m, domnule& * veni! un domn care dore#!e s v vad& 3i-a ceru! s v
dau as!a&
$i $n!inse o scrisoare& -ur!a an!e!ul Xuns!haus
3useum din Bur&ich&
6S!ima!e cole%,
-rin aceas! scrisoare vreau s vi-l
recomand e 3onsieur :enri ?endell,
e<er!ul nos!ru rincial $n robleme de
ar!& 3onsieur ?endell face un !ur al
mu"eelor din lumea $n!rea%, #i .ine mul!
s vad incomarabilele dumneavoas!r colec.ii& *# arecia rofund orice
amabili!a!e a.i avea fa. de el8&
Scrisoarea era semna! de cus!odele mu"eului
din Burich&
63ai devreme sau mai !r"iu, se %ndi bucuros
direc!orul, !oa! lumea vine la mine8&
- -of!e#!e-> $nun!ru&
:enri ?endell era un brba! $nal!, dis!ins, cu un
$nceu! de chelie #i un u!ernic accen! elve.ian& 5nd,
$#i s!rnser minile, 3achada observ c vi"i!a!orului su $i lisea ar!!orul 3inii
dre!e& :enri ?endell i se
adres0
- 7 sn! recunosc!or en!ru amabili!a!e& + rima
oar cnd vi"i!e" 3adridul #i a#!e! cu nerbdare s
admir renumi!ele dumneavoas!r caodoere&
5hris!ian 3achada $i rsunse cu modes!ie0
- Nu cred c ve.i fi de"ilu"iona!, 3onsieur ?endell&
- 7 ro% veni.i cu mine& 7 voi $nso.i eu $nsumi&
$nain!au $nce! rin ro!onda cu mae#!rii flaman"i, cu
?ubens #i disciolii siI in!rar aoi $n %aleria cen!ral, lin de mae#!rii sanioli, #i
:enri ?endell s!udia
fiecare ic!ur cu mare a!en.ie& 5ei doi $#i vorbeau ca
de la e<er! la e<er!, evalund s!ilurile diferi.ilor ar!i#!i,
ersec!iva #i sim.ul coloris!ic&
- i acum, suse direc!orul, en!ru mndria
Saniei4
$l conduse e oase!ele su )os, $n %aleria Doya&
- + o desf!are en!ru ochi4 e<clam :enri ?endell, cole#i!& 7 ro%4 'a.i-mi voie s
s!au ur #i simlu #i s admir&
5hris!ian 3achado $l a#!e!a, bucurndu-se de
venera.ia oase!elui&
- $n via.a mea nu am v"u! ceva a!! de ma%nific4
declara ?endell& Se limba $nce! rin salon, s!udiind
fiecare !ablou $n ar!e& Saba!ul vr)i!oarelor4 +<clam el& S!rluci!4
3ai fcur c.iva a#i&
- *u!oor!re!ul lui Doya - fan!as!ic4
5hris!ian 3achada e<ul!a&
?endell se ori $n fa.a !abloului -uer!o&
- 9n fals foar!e reu#i!, suse el #i ddu s !reac
mai dear!e&
'irec!orul $l rinse, de bra.&
- 5e1 5e-a.i sus, secor1
- *m sus c e un fals foar!e reu#i!&
- 7 $n#ela.i amarnic, suse 3achada >ndi%na!&
- N-a# crede&
- + cer! c v $n#ela.i, rsunse 3achada $n.ea!&
7 asi%ur c e au!en!ic& !iu de unde rovine&
:enri ?endell se aroie de !ablou #i $l e<amin mai de-aroae&
- *!unci #i rovenien.a lui a fos! falsifica!& 2abloul s!a a fos! ic!a! de disciolul lui
Doya, +u%enio
,ucas -adilla& !i.i, robabil, c ,ucas a ic!a! su!e
de falsuri Doya&
- Cinen.eles c #!iu, i-o !rn!i 3achada& 'ar aces!a
nu es!e unul din!re falsuri&
?endell $nl. din umeri0
- 3 $nclin /n fa.a )udec.ii dumneavoas!r&
i ddu s !reac $nain!e&
- +u $nsumi am achi"i.iona! !abloul s!a& * !recu!
rin !es!ul sec!o%rafic, rin !es!ul de i%men!&&&
- Nu m $ndoiesc& ,ucas a ic!a! $n aceea#i erioad ca #i Doya #i a folosi! acelea#i
ma!eriale&
:enri ?endell se alec s s!udie"e semn!ura din col.ul !abloului& -u!e.i s v
asi%ura.i $n modul cel mai simlu, dac dori.i& 'uce.i !abloul $n sala dumneavoas!r de
res!aurare #i e<amina.i semn!ura& 5hico!i amu"a!& Or%oliul lui ,ucas $l fcea s-#i
semne"e
roriile ic!uri, iar un%a $l obli%a s falsifice numele lui Dca, scriindu-l es!e numele
lui, ceea ce ducea la
o cre#!ere enorm a re.ului !abloului& ?endell $#i consul! ceasul& 7 ro% s m scu"a.i&
3i-e !eama c am $n!r"ia! la o al! $n!lnire& 7 mul.umesc mul! c mi-a.i $mr!#i! din
comorile dumneavoas!r&
- -en!ru u.in, rsunse direc!orul cu rceal&
6Omul s!a e,fr $ndoial, un imbecil8, se %ndi 3achada&
- 'ac v o! fi cu ceva de a)u!or, m %si.i la 7illa 3a%na& i v mul.umesc $nc o
da!, sen