Sunteți pe pagina 1din 207

- SIDNEY SHELDON -

SIDNEY SHELDON
AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII
Traducere de Gicua Nistor Cobuz
MEMORIES OF MIDNIGHT by
2
- SIDNEY SHELDON -
copyrigt !""# by Se$do% &iterary Trust
Toate drepturi$e asupra acestui tit$u apari% editurii MIRON
Prolog
Kowloon mai 1949
' Trebuie s( par( u% accide%t) Crezi c( te descurci*
Era o i%su$t() Si+ea cu+ ,i cre-te .uria) /ceasta era o ,%trebare pe care o
pu%eai u%ui a+ator cu$es de pe strad() Era te%tat s(0i r(spu%d( cu sarcas+1 Oh,
cred c m descurc. Ai prefera un accident n cas? Pot aranja ca ea s-i rup
gtul cnd de pe scri. !a i dansatoarea din "arsilia. #au se poate m$ta i
neca n $aie. !a i motenitoarea din %staad. #au ar punea lua o suprado de
heroin. #cpase de trei n felul acesta. #au ar putea adormi n pat cu o igar
aprins. !a i detecti&ul suede la &2H3te$, pe malul stng al #enei. #au poate c
ai prefera un accident n afara casei? Pot aranja un accident de circulaie sau
pr$uirea unui a&ion sau dispariia pe mare.
Dar %u a spus %i+ic di% toate aceste $ucruri4 pe%tru c(4 de .apt4 se te+ea de
b(rbatu$ di% .aa $ui) / auzit despre e$ prea +u$te po5e-ti care te ,%geau -i a5ea
toate +oti5e$e s( $e cread() Nu spuse dec6t1
' Da4 do+%u$e4 pot ara%7a u% accide%t) Nu 5a -ti %i+e%i)
Ciar ,% +o+e%tu$ ,% care a rostit cu5i%te$e4 i0a trecut pri% +i%te g6%du$1 'l
tie c eu tiu4 ,%s( a a-teptat reacia b(rbatu$ui)
Erau $a eta7u$ a$ doi$ea a$ u%ei c$(diri di% ora-u$ cetate 8o9$oo%4 co%struit ,%
!:;# de u% grup de ci%ezi pe%tru a se ap(ra de barbarii brita%ici) <iduri$e cet(ii
au .ost bo+bardate ,% a$ doi$ea r(zboi +o%dia$4 dar +ai erau -i a$te ziduri care0i
i%eau departe pe i%tru-i1 ba%de de cuitari4 drogai -i per5er-i +i-u%au ca iepurii
pe str(zi$e ,%tortoceate -i pri% ga%guri$e c$(diri$or pro+iscue) Turi-tii erau
a5ertizai s( oco$easc( aceste $ocuri= %ici ciar po$iia %u se a5e%tura pe strada
Tu%g Tau Tsue% sau $a peri.erii$e ora-u$ui) Di%co$o de .ereastr( se auzeau
zgo+otu$ str(zii -i strig(te$e ,% a+a$ga+u$ de $i+bi a$e $ocuitori$or ora-u$ui
cetate)
>(rbatu$ ,$ studia cu ocii ,%geai -i t(io-i) ?orbi ,%tr0u% t6rziu1
' Foarte bi%e) Te 5oi $(sa s( a$egi si%gur +etoda)
' Da4 do+%u$e) Este persoa%a aici4 ,% 8o9$oo%*
' &a &o%dra) Se %u+e-te Cateri%e) Cateri%e /$e@a%der)
3
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
O $i+uzi%( ur+at( de o a doua +a-i%( ,% care se a.$au dou( g(rzi de corp
,%ar+ate $0au dus pe str(i% $a Casa /$bastr( di% &ascar Ro94 ,% cartieru$ Tsi+ Sa
Tsui) Casa /$bastr( era .rec5e%tat( %u+ai de a%u+ii oa+e%i4 persoa%e .oarte
i+porta%te) Ae.i de state4 ste$e de ci%e+a -i pre-edi%i de corporaii erau c$ie%ii
acestui $(ca-) Directoru$ se +6%drea cu discreia pe%tru care era cu%oscut
stabi$i+e%tu$ pe care0$ co%duce) Cu zece a%i ,% ur+(4 u%a di%tre ti%ere$e care
$ucrau aici a discutat cu u% reporter despre u%ii c$ie%i4 iar ,% di+i%eaa ur+(toare
a .ost g(sit( ,% portu$ /berdee%4 cu $i+ba t(iat() &a Casa /$bastr( se 5i%dea orice1
5irgi%e4 b(iei4 $esbie%e4 a%i+a$e4 b(rbai) Era si%guru$ $oc cu%oscut de str(i%4
u%de se +ai practica arta Isi%po4 care data di% seco$u$ a$ zece$ea) Casa /$bastr(
era u% Cor% a$ /bu%de%ei pe%tru p$(ceri$e i%terzise)
De data aceasta b(rbatu$ a co+a%dat ge+e%ii) Erau doi ti%eri cu tr(s(turi
p$(cute4 trupuri i%credibi$ de .ru+oase -i $ipsii tota$ de i%ibiii) B-i a+i%ti u$ti+a
oar( c6%d a .ost aici4 +6i%i$e cu +6%g6ieri b$6%de4 guri$e .ierbi%i care i0au
,%c($zit trupu$) Si+ea de7a ,%ceputu$ u%ei erecii)
' /+ a7u%s4 do+%u$e)
Dup( trei ore4 +u$u+it -i satis.(cut4 str(i%u$ a co+a%dat -o.eru$ui s(
por%easc( spre Mody Road) Cri5ea pri% parbriz $u+i%i$e str($ucitoare a$e ora-u$ui
care %u dor+ea %iciodat() Ci%ezii ,i spu%eau Gau0Iu%g ' Nou( Drago%i ' iar
str(i%u$ ,-i i+agi%a acu+ cei %ou( drago%i ,%$(%ui%d ora-u$ cu ce$e %ou( capete4
de5or6%du0i pe cei s$abi -i %etreb%ici) Dar e$ %u ea %ici s$ab4 %ici %etreb%ic)
/u a7u%s $a Mody Road)
Creotu$ taoist care0$ a-tepta aici p(rea decupat di%tr0u% perga+e%t a%tic4
,+br(cat ,% roba orie%ta$(4 cu barba a$b(4 scurt( -i epoas()
( )ou #ahn.
( )ou #ahn.
( %ei do chin?
( *at-chihn.
( )ou.
Creotu$ a ,%cis ocii ,%tr0o rug( t(cut(4 +i-c6%d ,%tre degete u% .e$ de +(t(%ii)
Ca%a de $e+% di% .aa $ui s0a u+p$ut cu bei-oare care tre+urau) D% bei-or a
c(zut -i ce$e$a$te au ,%cetat s( +ai tre+ure) &a .e$ de t(cut4 preotu$ taoist -i0a
co%su$tat c(ri$e4 apoi s0a ,%tors spre 5izitatoru$ s(u) ?orbea ,%tr0o e%g$ez(
potic%it(1
' <eii spu% c( ,% cur6%d 5ei sc(pa de u% du-+a% pericu$os)
>(rbatu$ tres(ri ,%c6%tat) Era prea i%te$ige%t s( %u -tie c( a%tica art( !him era
o superstiie4 dar tot pe%tru c( era i%te$ige%t4 %u o ig%ora) Ce ur+(4 ast(zi era o zi
de bu% augur ' era S.6%tu$ Co%sta%ti%4 ziua $ui)
' <eii te0au bi%ecu56%tat cu %unf #hui)
4
- SIDNEY SHELDON -
( +o )eh.
( ,ou -ah)
Dup( a$te ci%ci +i%ute4 str(i%u$ era di% %ou ,% $i+uzi%(4 ,% dru+ spre 8ai TaE4
aeroportu$ di% Ho%g 8o%g4 u%de a5io%u$ s(u perso%a$ a-tepta s( ,$ duc( $a /te%a)
Ioannina. GRECIA iulie 1948
Capitolul unu
Se trezea ip6%d ,% .iecare %oapte4 de .iecare dat( di% prici%a ace$uia-i 5is) Era
,% +i7$ocu$ u%ui $ac4 pe o .urtu%( ,%grozitoare4 iar u% b(rbat -i o .e+eie se
str(duiau s( o scu.u%de ,% apa ,%geat( a $acu$ui4 s( o ,%ece) De .iecare dat( se
trezea ,%sp(i+6%tat(4 su.ocat( -i ud( de tra%spiraie)
Nu -tia ci%e este ea acu+4 %u a5ea %ici o a+i%tire di% trecut) ?orbea e%g$eze-te
' dar %u -tia di% ce ar( 5i%e4 cu+ a a7u%s ,% Grecia4 dar +ai a$es %u -tia cu+ a
a7u%s ,% +icu$ $(ca- a$ Car+e$ite$or care o ad(posteau)
Ce +(sur( ce trecea ti+pu$4 a5ea .$asuri de +e+orie4 scurte -i e.e+ere
i+agi%i care 5e%eau -i disp(reau ,% .raciu%i de secu%d( prea repede pe%tru a $e
,%e$ege4 pe%tru a $e a%a$iza) ?e%eau ,% ce$e +ai %ea-teptate +o+e%te4 o $uau pe
%epreg(tite -i o $(sau ,% cea +ai disperat( co%.uzie)
&a ,%ceput a pus ,%treb(ri) C($ug(rie$e Car+e$ite erau bu%e -i ,%e$eg(toare4
dar .(ceau parte di%tr0u% ordi% a$ t(cerii -i si%gura c(reia i se per+itea s(
5orbeasc( era Maica Teresa4 b(tr6%a -i .ragi$a Maic( superioar()
' Atii ci%e su%t eu*
' Nu4 copi$a +ea4 spu%ea Maica Teresa)
' Cu+ a+ a7u%s aici*
' &a poa$e$e acestui +u%te este u% sat4 %u+it Ioa%%i%a) /%u$ trecut4 ,% ti+pu$
u%ei .urtu%i4 tu erai pe $ac4 ,%tr0o barc() >arca s0a scu.u%dat4 dar di% +i$a
Do+%u$ui4 dou( di%tre surori$e %oastre te0au 5(zut -i te0au sa$5at) Te0au adus aici4
,% +(%(stirea %oastr()
' DarF de u%de 5e%ea+ eu ,%ai%te de aceast( ,%t6+p$are*
' B+i pare r(u4 copi$a +ea4 %u a+ de u%de s( -tiu)
Nu s0a +u$u+it %u+ai cu at6t) / co%ti%uat s( ,%trebe1
' Nu a ,%trebat %i+e%i de +i%e* Nu a ,%cercat %i+e%i s( +( g(seasc(*
Maica Teresa c$(ti%a %eputi%cioas( di% cap)
Ni+e%i)
/r .i 5rut s( ur$e de disperare) / co%ti%uat s( pu%( ,%treb(ri)
' <iare$eF ziare$e trebuie s( .i scris despre dispariia +ea*
' Dup( cu+ -tii4 %ou( %u %i se per+ite %ici o .or+( de co+u%icare cu $u+ea
e@terioar() Trebuie s( accept(+ 5oi%a Do+%u$ui4 copi$a +ea) Trebuie s(0i
5
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
+u$u+i+ pe%tru +i$a &ui) E-ti ,% 5ia()
/t6t a reu-it s( obi%( de $a c($ug(ri() &a ,%ceput a .ost prea bo$%a5( pe%tru a
se preocupa de ast.e$ de $ucruri4 dar ,%cet4 pe +(sur( ce treceau $u%i$e4 -i0a
rec(p(tat puterea -i s(%(tatea)
C6%d a .ost ,% stare s( se ridice -i s( +earg(4 ,-i petrecea zi$e$e ,%gri7i%d
gr(di%a p$i%( de .$ori a +(%(stirii ' u% curcubeu de cu$ori ,% $u+i%a
i%ca%desce%t( care sc($da coasta Greciei4 $u+i%( ce$est( -i tra%s$ucid(4 tu$burat(
u-or de briza b$6%d(4 care aducea aro+a de $(+6i -i 5i( de 5ie)
/t+os.era era se%i%( -i ca$+( -i totu-i ea %u0-i g(sea $i%i-tea) #unt pierdut4
g6%dea ea4 i nimnui nu-i pas de mine. +e ce? Am fcut ce&a ngroitor? !ine
sunt eu? !ine sunt? !ine sunt?
Fr6%turi$e de i+agi%i co%ti%uau s( 5i%( pe %epreg(tite4 .(r( %ici u% ,%e$es)
B%tr0o di+i%ea( s0a trezit brusc ' era ,%tr0o ca+er(4 cu u% b(rbat dezbr(cat $6%g(
ea) / .ost u% 5is* / .ost ce5a ce i s0a ,%t6+p$at ,% trecut* Ci%e era b(rbatu$ ace$a*
Ci%e5a cu care s0a c(s(torit ea* / a5ut u% so* Nu a5ea 5eriget() De .apt %u a5ea
%i+ic4 dec6t 5e-+6%tu$ %egru a$ Ordi%u$ui Car+e$ite$or4 pe care i $0a dat Maica
Teresa -i o bro-(4 o pas(re +i%uscu$( di% aur4 cu oci de rubi% -i aripi$e ,%ti%se
,% zbor)
Era o a%o%i+(4 o str(i%( care tr(ia pri%tre str(i%i) Nu a5ea pe %i+e%i s( o
a7ute4 %u a5ea u% +edic psiiatru care s(0i spu%( c( +i%tea ei a .ost at6t de
trau+atizat(4 ,%c6t putea r(+6%e i%tegr( %u+ai dac( uita pe%tru totdeau%a trecutu$
,%grozitor)
Dar i+agi%i$e co%ti%uau s( 5i%(4 di% ce ,% ce +ai iui) I se p(rea c( +i%tea ei s0
a tra%s.or+at di%tr0o dat( ,%tr0u% uria- 7oc de cuburi dezordo%at4 di% care $ipsea
+ereu c6te o i+agi%e) >uc(i$e e@iste%te %u a5eau %ici u% ,%e$es) / 5(zut ,%
+i%te u% studio e%or+ de .i$+are4 p$i% cu b(rbai ,% u%i.or+e) Carc( se tur%a u%
.i$+) Am fost actri? Nu4 ea p(rea s( supra5egeze) !e s supra&eghee?
D% so$dat i0a dat u% bucet de .$ori) .re$uie s le plteti tu4 r6dea o+u$)
Dup( dou( %opi a a5ut u% 5is cu ace$a-i b(rbat) Carc( ,-i $ua r(+as bu% de $a
e$4 pe u% aeroport -i s0a trezit di% so+% p$6%g6%d pe%tru c( ,$ pierdea pe b(rbatu$
ace$a)
Dup( acest 5is %u -i0a +ai g(sit $i%i-tea) Nu4 acestea %u era doar 5ise4 erau
cr6+peie di% 5iaa ei4 di% trecutu$ ei) .re$uie s aflu cine am fost. !ine sunt.
Ai4 pe %ea-teptate4 ,%tr0u% +iez de %oapte4 u% %u+e a ie-it di% abisuri$e
subco%-tie%tu$ui s(u)
!atherine. " numesc !atherine Ale/ander)
Atena, GRECIA
Capitolul doi
6
- SIDNEY SHELDON -
I+periu$ $ui Co%sta%ti% De+iris %u se putea $oca$iza pe o art( -i totu-i e$
co%ducea u% i+periu de ci%ci ori +ai +are -i +ai puter%ic dec6t +u$te (ri a$e
$u+ii) Era u%u$ di% cei doi sau trei cei +ai bogai oa+e%i di% $u+e -i a5ea o
putere i%ca$cu$abi$() Nu a5ea u% tit$u sau poziie o.icia$(4 dar ,% +od cure%t
5i%dea -i cu+p(ra pri+0+i%i-tri4 cardi%a$i4 a+basadori -i regi) Te%tacu$e$e $ui
De+iris erau pretuti%de%i4 se eseau ,% zeci de (ri) Era u% b(rbat +isterios4 cu o
+i%te str($ucit( -i i%cisi5(4 cu u% .izic izbitor ' pui% peste ,%($i+ea +edie4
piept rotu%d -i u+eri $ai) /5ea te%u$ ,%cis4 %asu$ drept4 grecesc -i ocii %egri de
cu$oarea +(s$i%ei) /5ea .aa u%ei p(s(ri de prad(4 u% 5u$tur) C6%d ,-i d(dea
oste%ea$a4 De+iris putea .i e@tre+ de p$(cut) ?orbea opt $i+bi str(i%e -i era u%
po5estitor re%u+it) /5ea u%a di%tre ce$e +ai i+presio%a%te co$ecii de art( di%
$u+e4 o .$oti$( de a5ioa%e perso%a$e4 zeci de aparta+e%te4 caste$e -i 5i$e
r(sp6%dite ,% ,%treaga $u+e) /precia .ru+osu$4 iar .e+ei$e .ru+oase i se p(reau
irezistibi$e) /5ea reputaia u%ui a+a%t de c$as(4 iar escapade$e $ui ro+a%tice erau
$a .e$ de pitore-ti4 ca -i a5e%turi$e $ui .i%a%ciare)
Co%sta%ti% De+iris se +6%drea cu .aptu$ c( este patriot ' steagu$ grec4 a$b0
a$bastru4 se ridica pe 5i$a de $a 8o$o%aEi sau $a Csara4 i%su$a $ui pri5at( ' dar
De+iris %u0-i p$(tea ta@e$e) Nu se si+ea ob$igat s( se co%.or+eze regu$i$or
ap$icate oa+e%i$or de r6%d) B% 5e%e$e $ui curgea 0chor ' s6%ge$e zei$or)
/proape orice persoa%( 5e%ea $a De+iris4 dorea ce5a de $a e$1 .i%a%area u%ui
proiect de a.aceri= o do%aie pe%tru o oper( de caritate= sau pur -i si+p$u puterea
pe care i0o d(deau priete%ii$e $ui) &ui De+iris ,i p$(cea s( desci.reze scopuri$e
ascu%se a$e oa+e%i$or4 pe%tru c( rareori erau .(i-e) Mi%tea $ui a%a$itic( era
sceptic( $a ade5(ru$ de supra.a( -i pri% ur+are e$ %u credea %i+ic di% ceea ce i se
spu%ea4 %u a5ea ,%credere ,% %i+e%i) Motto0u$ s(u era1 GHi%e0i priete%ii aproape4
dar du-+a%ii -i +ai aproapeI) Reporteri$or care i0au re$atat 5iaa4 $e0a per+is s(
5ad( %u+ai .ar+ecu$ -i ge%iu$ o+u$ui so.isticat4 a$ o+u$ui de $u+e) Ni+e%i %u
a5ea %ici u% +oti5 s( suspecteze c( sub aceast( .aad( p$(cut( se ascu%dea u%
cri+i%a$4 u% r(zbu%(tor p6%( $a s6%ge4 u% o+ a$ c(rui i%sti%ct se repezea direct $a
5e%a 7ugu$ar()
Era %eiert(tor -i %u uita %iciodat( %i+ic) Ce%tru a%ticii greci di1aiosini4 7ustiie4
era adesea si%o%i+ cu e1di1isis4 r(zbu%are4 iar pe De+iris ,$ obsedau a+6%dou()
B-i a+i%tea .iecare 7ig%ire -i aceia care au .ost destu$ de %ei%spirai s(0i .ie
du-+a%i4 au .ost r(sp$(tii cu 56r. -i ,%desat) Nu au -tiut %iciodat( acest $ucru4
pe%tru c( +i%tea +ate+atic( a $ui De+iris %(scocea sce+e e@acte pe%tru a0i
r(sp$(ti4 e$abor6%d cu r(bdare capca%e4 es6%d p6%za de p(ia%7e% ,% care erau
pri%-i -i distru-i du-+a%ii $ui)
Cetrecea ore ,%tregi s(p6%d abisuri$e ,% care c(deau du-+a%ii s(i) B-i studia cu
ate%ie 5icti+e$e4 $e a%a$iza perso%a$it(i$e4 $e c6%t(rea puterea -i s$(biciu%i$e)
7
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
B%tr0o sear(4 $a u% di%eu4 De+iris a auzit u% produc(tor de .i$+ re.eri%du0se $a
persoa%a $ui cu cu5i%te$e GGrecu$ ace$a a$u%ecosI) De+iris %u s0a gr(bit s(0i
r(spu%d() Doi a%i +ai t6rziu4 produc(toru$ a se+%at u% co%tract cu participare
i%ter%aio%a$( pe%tru u% .i$+4 iar ro$u$ pri%cipa$ $0a pri+it o actri( de re%u+e) B%
aceast( producie produc(toru$ a ,%5estit toi ba%ii s(i) De+iris a a-teptat p6%(
c6%d s0a .i$+at 7u+(tate de .i$+ -i apoi a co%5i%s0o pe actria pri%cipa$( s(0$
aba%do%eze pe produc(tor pe%tru o p$i+bare pe yatu$ $ui)
' ?a .i ca ,% $u%a de +iere4 i0a spus De+iris actriei)
Ai a .ost ca ,% $u%a de +iere4 at6ta doar c( %u a e@istat -i o c(s(torie) Fi$+u$ a
.ost aba%do%at4 iar produc(toru$ a dat .a$i+e%t)
Cui%i erau aceia cu care De+iris %u -i0a ,%ceiat co%turi$e pri% 7ocuri$e sa$e
pericu$oase4 dar e$ %u se gr(bea4 ,i p$(cea s( a%ticipeze4 s( p$(%uiasc( -i apoi s(
e@ecute) B% u$ti+u$ ti+p %u +ai a5ea du-+a%i4 pe%tru c( %i+e%i %u0-i per+itea
s(0i .ie du-+a%= de aceea sce+e$e $ui se reduceau $a cei di% trecut)
Dar co%ceptu$ de di1aiosini pe care0$ a5ea De+iris era ca u% cuit cu dou(
t(i-uri) /-a cu+ %u uita %iciodat( o.e%se$e4 e$ %u uita %ici .a5oruri$e) D% pescar
s(rac4 care i0a dat ad(post pe c6%d era t6%(r -i .(r( ba%i4 era acu+ proprietaru$
u%ei .$ote de 5apoare de pescuit) O prostituat(4 care $0a r(%it -i $0a ,+br(cat c6%d
era t6%(r -i %u a5ea cu ce p$(ti4 a +o-te%it ,% +od +isterios u% i+obi$ cu
aparta+e%te de ,%ciriat4 iar .e+eia %u a -tiut %iciodat( ci%e este bi%e.(c(toru$ ei)
De+iris era .iu$ u%ui a+a$ di% portu$ Cireu) /5ea paisprezece .rai -i surori4
iar ,% casa $or %u a .ost %iciodat( su.icie%t( +6%care pe +as()
De +ic copi$4 De+iris a ar(tat ,%c$i%aii deosebite pe%tru a.aceri) C6-tiga ba%i
.(c6%d tot .e$u$ de $ucruri dup( ore$e de -coa$(4 iar $a -aisprezece a%i a5ea destui
ba%i s( descid( o ta5er%( cu ra%( ca$d( pe%tru a+a$ii di% port) Ai0a g(sit u%
parte%er +ai ,% 56rst( dec6t e$) /.acerea era re%tabi$(4 iar parte%eru$ $0a tri-at -i $0
a a$u%gat pe De+iris) I0au trebuit zece a%i pe%tru a0$ distruge pe o+u$ ace$a4 dar a
.(cut0o) T6%(ru$ ardea de o a+biie %est(p6%it() Nopi$e st(tea treaz4 cu ocii
str($uci%d ,% ,%tu%eric -i se g6%dea4 &oi fi $ogat. 2oi fi cunoscut, ntr-o i &ei ti
cu toii cine sunt eu3 Era si%guru$ g6%d cu care ador+ea) Habar %u a5ea cu+ o 5a
.ace4 -tia doar c( ,%tr0o zi acest $ucru se 5a ,%t6+p$a)
B% ziua ,% care De+iris a ,+p$i%it -aptesprezece a%i4 a citit di% ,%t6+p$are u%
artico$ despre c6+puri$e petro$i.ere di% /rabia Saudit( -i ,% ace$ +o+e%t s0a
descis pe%tru e$ o u-( +agic() S0a dus direct $a tat($ s(u)
' C$ec ,% /rabia Saudit() ?reau s( +u%cesc ,% c6+puri$e petro$i.ere)
' .oo-souJ Dar ce -tii tu despre c6+puri$e petro$i.ere*
' Ni+ic4 tat(4 dar 5oi ,%5(a)
Dup( ,%c( o $u%(4 Co%sta%ti% De+iris p$eca de acas()
8
- SIDNEY SHELDON -
Tra%s0Co%ti%e%ta$ Oi$ Corporatio% ,i ob$iga pe a%ga7aii s(i de pretuti%de%i s(
se+%eze u% co%tract de a%ga7are pe doi a%i4 dar pe%tru De+iris acest $ucru %u
a5ea %ici o i+porta%() C$(%uise s( stea ,% /rabia Saudit( at6ta ti+p c6t ,-i 5a .ace
o a5ere) B-i i+agi%ase o a5e%tur( str($ucit( -i +isterioas(4 pe u% p(+6%t e@otic4 cu
.e+ei e@otice -i cu aur %egru 6-%i%d de pretuti%de%i di% p(+6%t) Rea$itatea a .ost
u% ade5(rat -oc)
B%tr0o di+i%ea( de 5ar(4 De+iris sosea $a Fadi$i4 u% c6+p petro$i.er di%
+i7$ocu$4 de-ertu$ui4 u%de %u se g(seau dec6t c6te5a c$(diri su+bre di% piatr(4
,%co%7urate de $arastis4 co$ibe acoperite cu 5reascuri) Erau peste o +ie de
$ucr(tori %eca$i.icai4 cei +ai +u$i di%tre ei .ii%d saudii) Fe+ei$e care ap(reau
ocazio%a$ pe poteci$e ,%tortoceate -i pr(.uite erau ,+br(cate di% cap p6%(0%
picioare ,% %egru)
De+iris a i%trat ,% c$(direa u%de0-i a5ea birou$ K)K)McI%tyre4 directoru$ de
perso%a$) McI%tyre $0a pri5it curios pe t6%(ru$ care a i%trat ,% birou$ s(u)
' ?as(zic(4 ai .ost a%ga7at4 e*
' Da4 do+%u$e)
' /i +ai .(cut 5reodat( ast.e$ de +u%ci4 .iu$e*
Ce%tru o .raciu%e de secu%d( De+iris a .ost te%tat s( +i%t()
' Nu4 do+%u$e)
McI%tyre ,i z6+bi iro%ic)
' O s(0i p$ac( $a %ebu%ie aici) E-ti $a u% +i$io% de +i$e de %ic(ieri4 +6%carea
este proast(4 %u te poi ati%ge de %icio .e+eie4 dac( %u 5rei s( .ii castrat -i %u ai
%i+ic de .(cut %oaptea) Dar se p$(te-te bi%e4 a-a0i*
' /+ 5e%it s( ,%5(4 spuse De+iris cu e%tuzias+)
' Mda* /tu%ci s(0i spu% ce ar trebui s( ,%5ei +ai ,%t6i4 -i ,%c( .oarte repede)
Te a.$i ,%tr0o ar( +usu$+a%() /sta ,%sea+%( 5ia( .(r( a$coo$) Orici%e este pri%s
c( .ur( ,-i pierde +6%a dreapt() Dac( este pri%s a doua oar( i se taie -i +6%a
st6%g() / treia oar( i se taie u% picior) Dac( o+ori pe ci%e5a4 e-ti decapitat)
' Nu a+ de g6%d s( o+or pe %i+e%i4 do+%u$e)
' /-teapt( %u+ai4 +6r6i McI%tyre4 abia ai a7u%s)
&ocu$ de +u%c( erau u% ade5(rat Tur% >abe$) Erau oa+e%i di% zeci de (ri4
care 5orbeau .iecare ,% $i+ba $ui +ater%(4 De+iris a5ea urece bu%( -i ,%5(a
repede $i+bi$e str(i%e) Oa+e%ii +u%ceau s( co%struiasc( dru+uri ,% de-ertu$
%epriete%os4 co%struiau case4 i%sta$au ecipa+e%te e$ectrice4 $i%ii de co+u%icaii
te$e.o%ice4 .(ceau +agazi%e4 aduceau pro5izii de ra%( -i ap(4 proiectau siste+e
de dre%a74 orga%izau siste+u$ de asiste%( +edica$( -i t6%(ru$ui De+iris i se p(rea
c( .ac o +ie de a$te $ucruri .oarte i+porta%te) Mu%ceau $a te+peraturi de peste o
+ie de grade Fare%eit4 su.ereau di% cauza i%secte$or -i 6%ari$or4 se
9
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
,+bo$%(5eau de dize%terie -i .riguri) Dar ciar -i aici4 ,% i%i+a de-ertu$ui4 e@ista o
ierarie socia$() B% 56r.u$ sca$ei erau oa+e%ii pe care +u%citorii ,i %u+eau
GscrobiiiI4 iar .u%cio%arii erau %u+ii Gcoate $ustruiteI)
/proape toi cei ce se ocupau de .or(ri$e propriu0zise4 geo$ogi4 supra5egetori
de so%de4 i%gi%eri -i ci+i-ti4 erau a+erica%i4 pe%tru c( so%da de petro$ a .ost
descoperit( ,% State$e D%ite -i a+erica%ii -tiau s( o .o$oseasc() T6%(ru$ De+iris
-i0a pus ,% g6%d s( se ,+priete%easc( cu toi) Cetrecea aproape tot ti+pu$ pe $6%g(
.orori -i pu%ea +ereu +u$te ,%treb(ri) Stoca i%.or+aii$e4 $e absorbea a-a cu+
%isipu$ ,%setat absorbea apa) / obser5at c( se .o$oseau dou( +etode de .orare)
S0a apropiat de u% +u%citor care +u%cea $6%g( o so%d( de !L# de picioare)
' M( tot ,%treb de ce su%t dou( +etode de .orare)
O+u$ i0a e@p$icat)
' Ei bi%e4 .iu$e4 u%a este pe cab$u4 cea$a$t( pe rotati5() B% u$ti+a 5re+e
.o$osi+ +ai +u$t rotati5e$e) Su%t ide%tice toate)
' Da*
' Da) Ce%tru .iecare trebuie s( ridici o sce$(4 ca aceasta4 pe%tru a ridica
ecipa+e%tu$ care 5a .i cobor6t ,% pu) Cri5i cipu$ dor%ic de cu%oa-tere a$
t6%(ru$ui) Nu -tii de ce se %u+e-te derricE0sce$(4 %u*
' Nu4 do+%u$e)
' DerricE este %u+e$e u%ui re%u+it c($(u di% seco$u$ a$ M?II0$ea)
' B%e$egJ
' Forarea cu cab$u se .o$ose-te de +u$te seco$e) /cu+ +u$te sute de a%i4
ci%ezii o .o$oseau pe%tru a s(pa .6%t6%i) F(ceau o gaur( ,% p(+6%t4 ridic6%d o
greutate de u% cab$u -i $(s6%d0o s( $o5easc( ,% p(+6%t) /-a se dis$ocau straturi$e
de p(+6%t) Dar acu+4 optzeci -i ci%ci $a sut( di% puuri se sap( cu rotati5a)
O+u$ ,-i 5(zu +ai departe de +u%c()
' ?( rog s( +( iertai4 cu+ .u%cio%eaz( +etoda .or(rii cu rotati5a*
O+u$ se opri di% %ou)
' B% $oc s( dis$oci straturi$e de p(+6%t4 $e sapi4 adic( $e .orezi) ?ezi aici* B%
+i7$ocu$ so%dei este u% burgiu +obi$4 care este rotit de +otor) Ce +(sur( ce
,%ai%teaz(4 trage dup( si%e -i o ea5a)
' Care si+p$u4 %u*
' Este +ai co+p$icat dec6t pare) Trebuie s( g(se-ti u% +i7$oc de a ,%dep(rta
p(+6%tu$ r(+as dup( e@ca5are) Trebuie s( separi apa -i gaze$e di% pu)
' Dac( sap( at6t de +u$t4 %u se toce-te cuitu$ rotati5ei*
' >a da) /tu%ci trebuie s( scoi tot ecipa+e%tu$ -i s( $a-i %u+ai co%ducta ,%
pu) ?rei s( .i .oror*
' Nu4 do+%u$e4 dar a+ de g6%d s( cu+p(r c6te5a so%de)
' Fe$icit(ri) /cu+ +( $a-i s( +u%cesc*
B%tr0o di+i%ea( De+iris a ur+(rit i%sta$area u%ei so%de $a u% pu) / 5(zut c(4
10
- SIDNEY SHELDON -
,% $oc s( sape ad6%c ,% p(+6%t4 cuitu$ +u-ca di% pereii $atera$i -i scotea $a
supra.a( pietre$e)
' De ce .ace asta* ,%treb( De+iris u% +u%citor)
>(rbatu$ se opri di% +u%c( -i ridic( o spr6%cea%()
' Face .orti.icarea perei$or $atera$i) Cietre$e scoase se tri+it $a a%a$iz( s(
5ede+ dac( au petro$ ,% co+poziie)
' B%e$eg)
C6%d totu$ +ergea bi%e4 De+iris auzea petro$i-tii strig6%d1
' M( +ut $a dreapta4 ceea ce ,%se+%a c( +ai sap( u% pu)
De+iris a obser5at c( ,% p(+6%t su%t s(pate zeci de gropi +ai +ici)
' De ce $e s(pai* a ,%trebat t6%(ru$ curios)
' /cestea su%t puuri de prospectare) E$e %e spu% ce se a.$( dedesubt)
Co+pa%ia eco%o+ise-te o +u$i+e de ti+p4 dar +ai a$es ba%i cu e$e)
' B%e$eg)
T6%(ru$ era .asci%at4 iar ,%treb(ri$e %u +ai co%te%eau)
' ?( rog s( +( iertai4 de u%de -tii u%de s( .orai*
' /5e+ o +u$i+e de geo$ogi4 care +(soar( grosi+ea straturi$or -i studiaz(
probe$e de p(+6%t) Mai a5e+ -i so%de$e cu .r6%gieF
' ?( rog s( +( iertai4 ce su%t so%de$e cu .r6%gie*
' D% .e$ de burgie) C6%dF
Co%sta%ti% De+iris +u%cea de di+i%eaa p6%( $a apusu$ soare$ui4 c(r6%d
ecipa+e%te ,% ar-ia de-ertu$ui4 cur(6%d ecipa+e%tu$4 co%duc6%d ca+ioa%e
pri% .u+u$ gros a$ puuri$or care ardeau) /rdeau zi -i %oapte4 i%to@ic6%d aeru$ -i
.(c6%du0$ de %erespirat)
K)K)McI%tyre ,i spusese ade5(ru$) M6%carea era proast(4 co%diii$e de 5ia( erau
oribi$e4 iar %oaptea %u a5eai %i+ic de .(cut) Mai r(u dec6t at6t4 De+iris si+ea c(
.iecare por ,i este p$i% de .ire de %isip) De-ertu$ era 5iu -i %u puteai sc(pa ,%
%iciu% .e$ de e$) Nisipu$ i%tra ,% baraca $ui4 ,i i%tra pri% ai%e4 ,i i%tra ,% pori4
si+ea c( ,%%ebu%e-te) Ai apoi a .ost -i +ai r(u)
/ ,%ceput shamalul) Furtu%i$e de %isip r(5(-eau totu$ ,% .iecare zi4 $u%i de zi$e4
u% 56%t cu+p$it ur$a4 b(tea cu o ase+e%ea i%te%sitate ,%c6t oa+e%ii %u se +ai
puteau i%e pe picioare4 ,i ,%%ebu%ea)
De+iris pri5ea pe .ereastra bar(cii $ui %isipuri$e r(sco$ite de 56%t)
' Ai %oi +u%ci+ pe 5re+ea asta*
' Cred -i eu4 Car$ie) Nu su%te+ ,% staiu%e de odi%()
Se descoperea petro$ peste tot ,% 7uru$ $or) / .ost descoperit u% %ou c6+p
petro$i.er $a /bu Hadriya -i a$tu$ $a Nati. -i a$tu$ $a Harad4 iar +u%citorii erau +ai
ocupai ca %iciodat()
11
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
/u sosit doi str(i%i) D% geo$og e%g$ez cu soia sa) He%ry Cotter era u% b(rbat
de 5reo -aizeci de a%i4 iar soia $ui4 Sybi$ a5ea ca+ treizeci de a%i) B%tr0u% a$t
decor4 pe Sybi$4 ai .i descris0o ca pe o .e+eie obez(4 cu o 5oce ascuit(4 e@tre+ de
%ep$(cut() B% Fadi$i4 Sybi$ era o .ru+usee r(pitoare) Ce%tru c( He%ry Cotter era
+ai tot ti+pu$ p$ecat ,% prospeciu%i4 soia $ui st(tea .oarte +u$t ti+p si%gur()
T6%(ru$ui De+iris i0a re5e%it sarci%a s( o a7ute s( se +ute ,% %oua $or $ocui%()
' Este ce$ +ai +izerabi$ $oc pe care $0a+ 5(zut ,% 5iaa +ea4 se p$6%gea Sybi$
Cotter) He%ry +( t6r(-te +ereu dup( e$ pri% ce$e +ai %e%orocite $ocuri) Nu -tiu de
ce accept a-a ce5a)
' Sou$ du+%ea5oastr( .ace o +u%c( e@tre+ de i+porta%t(4 o asigur(
De+iris)
Fe+eia ,i aru%c( t6%(ru$ui atr(g(tor o pri5ire -ireat()
' Sou$ +eu %u .ace toate +u%ci$e pe care ar trebuie s( $e .ac(4 ,%e$egi ce
5reau s( spu%*
De+iris ,%e$egea .oarte bi%e ce dorea ea s( spu%()
' Nu4 doa+%()
' Cu+ te cea+(*
' De+iris4 doa+%() Co%sta%ti% De+iris)
' Cu+ te strig( priete%ii*
' Costa)
' Ei bi%e4 Costa4 cred c( %oi doi 5o+ de5e%i .oarte priete%i) Se 5ede c6t de
co$o c( %u a5e+ %i+ic ,% u% cu %e%orociii de aici4 %u*
' Ne%orocii*
' Atii tu4 str(i%ii (-tia de aici)
' Trebuie s( +( ,%torc $a +u%c(4 se gr(bi De+iris s( scape de ea)
B% ur+(toare$e c6te5a s(pt(+6%i4 Sybi$ Cotter a g(sit tot .e$u$ de prete@te s(
tri+it( dup( t6%(ru$ ce$ cipe-)
' He%ry a p$ecat di% %ou azi di+i%ea(4 i0a spus ea ,%tr0o zi) / p$ecat s(0-i
.ac( p(c(toase$e de i%speciu%i4 ad(ug( .rustrat() /r trebui s( sape +ai +u$t pe0
acas()
De+iris %u i0a r(spu%s) Geo$ogu$ era u% o+ .oarte i+porta%t ,% co+pa%ie -i
De+iris %u a5ea de g6%d s( se ,%curce cu %e5ast(0sa -i s(0-i pu%( ,% perico$
s$u7ba) Nu era sigur de ce4 dar -tia c( ,%tr0u% .e$ sau a$tu$ aceast( s$u7b( 5a .i
pa-aportu$ spre tot ce a 5isat p6%( acu+) Cetro$u$ era 5iitoru$ o+e%irii4 iar e$ era
ot(r6t s( ,-i ia partea $ui)
B%tr0u% +iez de %oapte4 Sybi$ Cotter a tri+is dup( e$) De+iris a 5e%it $a baraca
$or -i a cioc(%it ,% u-()
' I%tr(4 o auzi pe Sybi$4 care era ,+br(cat( ,%tr0o c(+a-( de %oapte pri% care
se 5edeau toate .or+e$e)
' EuF ai 5rut s( +( 5edei4 doa+%(*
12
- SIDNEY SHELDON -
' Da4 i%tr( Costa) Dite4 5eioza asta %u .u%cio%eaz()
De+iris ,-i .eri pri5irea -i se ,%drept( spre $a+pa cu prici%a4 ,%cep6%d s( o
studieze)
' Nu are becF dar si+i%d trupu$ care se .reca de e$4 co%ti%u(F doa+%(
CotterF
>uze$e ei erau pe buze$e $ui -i trupu$ .e+eii ,$ ,+pi%gea spre pat) Dup( aceea
De+iris %u s0a +ai putut co%tro$a) Nu -tia c6%d s0a dezbr(cat4 -tia doar c( o auzea
strig6%d .ericit(1
' /-aJ /4 da4 a-aJ Du+%ezeu$e4 de c6%dFJ O4 dragu$e4 c6t te iubescJ
B%tr0u% t6rziu $0a cupri%s .rica) !e nai$a am fcut? +ac afl Potter sunt un
om terminat.
Citi%du0i parc( g6%duri$e4 Sybi$ ,i spuse1
' /cesta 5a .i +icu$ %ostru secret4 dragu$e4 %u*
Micu$ $or secret a durat -i ,% ur+(toare$e c6te5a $u%i) De+iris %u putea sub
%ici o .or+( s( o e5ite -i pe%tru c( sou$ ei era +ai tot ti+pu$ p$ecat4 De+iris %u
g(sea %ici o scuz( s( %u se cu$ce cu ea) &ucruri$e s0au ,%c6$cit -i +ai tare dup( ce
Sybi$ Cotter s0a ,%dr(gostit $a %ebu%ie de ei)
' E-ti prea bu% s( +u%ce-ti ,%tr0u% ase+e%ea $oc4 dragu$e) Noi doi 5o+ p$eca
,%apoi ,% /%g$ia)
' Casa +ea este ,% Grecia)
' Nu +ai este4 spuse .e+eia4 +6%g6i%d trupu$ z5e$t) Tu 5ii cu +i%e) /+ s(
di5orez de He%ry -i o s( %e c(s(tori+)
De+iris i%tr( ,% pa%ic()
' Sybi$ euF eu %u a+ %ici u% ba%F euF
Fe+eia ,$ s(ruta cu pasiu%e)
' /sta %u este o prob$e+() Atiu eu cu+ 5o+ .ace ba%i4 iubitu$e)
' Atii*
' Noaptea trecut( He%ry +i0a spus c( toc+ai a descoperit u% %ou z(c(+6%t)
Atii4 este .oarte priceput $a asta) Oricu+4 p(rea .oarte bucuros) B%ai%te de a p$eca a
scris u% raport -i +0a rugat pe +i%e s(0$ tri+it) B$ a+ aici) ?rei s(0$ 5ezi*
I%i+a $ui De+iris ,%cepu s( bat( iute)
' Da4 a-F a- 5rea s(0$ 5(d)
O 5(zu ie-i%d di% pat4 ,%drept6%du0se spre +asa di% co$u$ ca+erei -i
,%torc6%du0se ,%apoi ,% pat cu u% p$ic +are)
' Descide0$)
De+iris ezit( o c$ip(4 apoi ,$ descise -i $u( 6rtii$e) Erau ci%ci pagi%i de
raport) &e r(s.oi repede4 apoi ,%cepu s( $e citeasc( cu .oarte +are ate%ie)
' I%.or+aii$e astea +erit( ce5a*
Aui, informaiile aste merit ce&a? Era u% raport despre u% z(c(+6%t care
p(rea a .i ce$ +ai +are di% istoria petro$u$ui) De+iris ,%gii ,% sec1
13
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Da) S0ar puteaF
' Ei4 ai 5(zut* e@c$a+( Sybi$ .ericit() /cu+ a5e+ -i ba%i)
De+iris o.t()
' Nu0i ciar a-a de si+p$u)
' De ce*
' I%.or+aii$e su%t 5a$oroase pe%tru ci%e5a care ,-i poate per+ite s( cu+pere
parce$e de tere% ,% aceast( zo%() Dar cost( .oarte +u$t)
E$ %u a5ea dec6t trei sute de do$ari ,% co%tu$ de $a ba%c()
' O4 %u0i .ace gri7i) He%ry are ba%i) /+ s( scriu u% cec) Ci%ci +ii de do$ari
a7u%g*
&ui De+iris %u0i 5e%ea s(0-i cread( ureci$or)
' Da) NuF %u -tiu ce s( +ai spu%))
' Este pe%tru %oi4 dragu$e) Ce%tru 5iitoru$ %ostru)
T6%(ru$ se ridic( ,%tr0u% cot4 g6%di%d cu i%te%sitate)
' Sybi$4 crezi c( ai +ai putea i%e raportu$ pe%tru o zi sau dou(*
' >i%e,%e$es4 ,$ i% p6%( 5i%eri) ?ei a5ea destu$ ti+p4 dragu$e*
E$ d(du ,%cet di% cap)
' Su.icie%t)
Cu cei ci%ci +ii de do$ari pe care i0a dat Sybi$ ' 4u, nu sunt cadou, sunt
mprumut4 ,-i spu%ea e$ ,%tru%a ' Co%sta%ti% De+iris a cu+p(rat parce$e di%
tere%u$ petro$i.er4 ,% 7uru$ z(c(+6%tu$ui pote%ia$) C6te5a $u%i +ai t6rziu4 c6%d au
,%ceput .or(ri$e4 Co%sta%ti% De+iris s0a trezit +i$io%ar peste %oapte)
&ui Sybi$ Cotter i0a dat ,%apoi cei ci%ci +ii de do$ari4 i0a cu+p(rat o c(+a-( de
%oapte -i e$ a p$ecat ,% Grecia) Sybi$ %u $0a +ai 5(zut %iciodat()
Capitolul trei
E@ist( o teorie co%.or+ c(reia %i+ic ,% %atur( %u se pierde ' .iecare su%et
scos 5reodat(4 .iecare cu56%t rostit r(+6% u%de5a suspe%date ,% spaiu -i ti+p4
p6%( 5i%e 5re+ea s( i0$ a+i%te-ti)
B%ai%te de a se .i i%5e%tat radiou$4 ci%e ar .i crezut c( spaiu$ poate .i p$i% de
su%ete4 -tiri -i 5oci di% ,%treaga $u+e* ?a 5e%i o zi c6%d %e 5o+ putea ,%toarce ,%
ti+p -i 5o+ putea reascu$ta discursu$ $ui &i%co$% de $a Gettysburg4 5ocea $ui
SaEespeare4 Kur(+6%tu$ de pe Mu%te$eF
Cateri%e /$e@a%der auzea 5oci di% trecut4 dar erau doar .rag+e%te disparate
-i o u+p$eau de co%.uzieF
GAtii c( e-ti o .at( deosebit(4 Caty* /+ si+it0o de pri+a dat( c6%d %e0a+
,%t6$%itFI
14
- SIDNEY SHELDON -
GS0a ter+i%at) ?reau s( di5orezF Iubesc pe a$tci%e5aFI
GAtiu c6t de ur6t +0a+ purtatF 5reau s(0+i r(scu+p(r gre-e$i$eFI
GE$ a ,%cercat s( +( o+oare)I
GCi%e a ,%cercat s( 5( o+oare*I
GSou$ +eu)I
Ai 5oci$e co%ti%uau) Erau ca u% tore%t ,%5o$burat) Trecutu$ ei a de5e%it u%
ca$eidoscop de i+agi%i ,% +i-care4 care ,i a$ergau ,% per+a%e%( pri% +i%te)
M(%(stirea ar .i trebuit s( .ie paradisu$ pa-%ic -i +i%u%at4 dar a de5e%it
deodat( ca o ,%cisoare) 5ocul meu nu este aici. +ar unde este locul meu?
B% +(%(stire %u erau og$i%zi4 dar $6%g( gr(di%( era u% bazi% cu ap( $i+pede -i
$i%() Cateri%e $0a e5itat cu .oarte +u$t( gri7(4 te+6%du0se de ce i0ar putea
dez5($ui og$i%da apei) Dar ,% di+i%eaa aceea4 a por%it ot(r6t( spre $ac4 a
,%ge%u%ceat -i a pri5it) Og$i%da apei re.$ecta i+agi%ea u%ei .e+ei .ru+oase4
,+br(cat( ,% rob( de c($ug(ri(4 cu p(ru$ %egru -i ocii +ari4 5erzi4 tri-ti4 p$i%i de
durereF dar poate c( era doar .a%tezia apei) / 5(zut o gur( preg(tit( s(
z6+beasc( -i u% %as cu 56r.u$ u-or ,%tors ,% sus ' da4 o .e+eie .ru+oas(4 ,% prag
de treizeci de a%i) Dar o .e+eie .(r( trecut -i .(r( 5iitor) O .e+eie pierdut() Am
ne&oie de ajutor, se g6%di Cateri%e cu disperare4 de cine&a cu care s &or$esc)
C$ec( spre ci$ia Maicii Teresa)
' Sor(F
' Da4 copi$a +ea*
' CredF cred c( 5reau s( co%su$t u% doctor) Ci%e5a care s( +( a7ute s( a.$u
ci%e su%t)
Maica Teresa o pri5i ,%de$u%g)
' Stai 7os4 copi$a +ea)
Cateri%e se a-ez( pe u% scau% de $e+%4 ,% .aa u%ei +ese $ustruite de ti+p)
Sora Teresa ,i 5orbi cu b$6%dee1
' Copi$a +ea4 Du+%ezeu este doctoru$ t(u) C6%d 5a 5e%i 5re+ea4 E$ te 5a
$(sa s( a.$i ceea ce dore-te E$ ca tu s( -tii) Nici u%ui str(i% %u i se per+ite s(
treac( de ziduri$e $(ca-u$ui %ostru)
B% ace$ +o+e%t Cateri%e a a5ut u% .$as de +e+orieF i+agi%ea tu$bure a
u%ui b(rbat care ,i 5orbea ,% gr(di%a +(%(stiriiF dar a disp(rut .u$ger(tor)
' &ocu$ +eu %u este aici)
' Dar u%de este $ocu$ t(u*
/ceasta era prob$e+a)
' Nici eu %u su%t sigur() Caut ce5a) Iart(0+( Sor(4 dar eu -tiu c( ace$ ce5a %u
se a.$( aici)
Maica Teresa ,i studia ate%t cipu$)
' B%e$eg) Dac( ai p$eca de aici4 u%de ai +erge*
' Nu -tiu)
' /+ s( +( g6%desc $a asta4 copi$a +ea) ?o+ +ai 5orbi4 .oarte cur6%d)
15
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Mu$u+esc4 Sor()
Dup( ce a p$ecat Cateri%e4 Maica Teresa a r(+as +u$t ti+p g6%ditoare4 $a
+asa $ustruit( de ti+p)
Trebuia s( ia o ot(r6re grea) B% ce$e di% ur+(4 $u( o .oaie de 6rtie -i ,%cepu
s( scrie)
GDrag( do+%u$e4 s0a ,%t6+p$at ce5a -i si+t c( trebuie s( 5( ,%-tii%ez) Criete%a
%oastr( co+u%( +0a i%.or+at c( dore-te s( p(r(seasc( +(%(stirea) ?( rog s.(tuii0
+( ce s( .ac)I
>(rbatu$ citi bi$etu$4 apoi se reze+( de sp(taru$ .oto$iu$ui -i ,%cepu s(
a%a$izeze co%seci%e$e +esa7u$ui) Aa deci3 !atherine Ale/ander &rea s se
ntoarc din mori. 6oarte ru. 2a tre$ui s m descotorosesc de ea. !u grij. !u
foarte mult grij.
Cri+u$ pas era s( o scoat( di% +(%(stire) De+iris ot(r, c( trebuie s(0i .ac( o
5izit( Maicii Teresa)
B% di+i%eaa ur+(toare4 De+iris i0a spus -o.eru$ui s(0$ duc( $a Ioa%%i%a)
Str(b(t6%d c6+puri$e Greciei Co%sta%ti% De+iris se g6%dea $a Cateri%e
/$e@a%der) B-i a+i%ti ce .ru+oas( era atu%ci c6%d a 5(zut0o pri+a dat() Era
i%te$ige%t(4 %osti+( -i spiritua$(4 era ,%c6%tat( c( se a.$( ,% Grecia) /5ea tot ce ,-i
dorea4 g6%di De+iris) /poi4 zeii s0au r(zbu%at) Cateri%e era c(s(torit( cu u%u$
di% pi$oii s(i -i c(s%icia $or de5e%ise u% iad) /proape peste %oapte ea ,+b(tr6%ise
cu zece a%i4 de5e%i%d o a$coo$ic( gras( -i u+.$at() De+iris o.t() !e pierdere)
De+iris se a.$a ,% birou$ Maicii Teresa)
' B+i pare r(u c( 50a+ dera%7at pe%tru acest $ucru4 se scuz( Maica Teresa4
dar copi$a %u are u%de +ergeF
' /i .(cut ceea ce trebuia4 Sor() B-i a+i%te-te ce5a di% trecut*
Maica Teresa c$(ti%( cu tristee di% cap)
' Nu4 biata de eaF se apropie de .ereastr(F este aco$o4 ,% gr(di%()
Co%sta%ti% De+iris se apropie de ea -i pri5i pe .ereastr() B% gr(di%( erau +ai
+u$te c($ug(rie4 cu spate$e $a e$) /-tept() D%a di%tre e$e se ,%toarse -i e$ ,i 5(zu
.aa) I se t(ie respiraia) Era .ru+oas() Ce s0a ,%t6+p$at cu .e+eia aceea gras( -i
dezgust(toare*
' Este cea di% +i7$oc4 spuse Maica Teresa)
' Da)
' Ce s( .ac cu ea*
Atenie3
' /+ s( +( g6%desc4 spuse De+iris) ?oi $ua $eg(tura cu du+%ea5oastr()
16
- SIDNEY SHELDON -
Co%sta%ti% De+iris trebuia s( ia o ot(r6re) B%.(i-area Cateri%ei /$e@a%der $0
a $uat pri% surpri%dere) Se sci+base radica$) 4imeni nu &a ti c este aceeai
femeie4 se g6%di e$) Ai ideea care0i trecu pri% +i%te .u at6t de diabo$ic de si+p$(4
,%c6t De+iris ,%cepu s( r6d()
B% aceea-i sear(4 De+iris a scris o scrisoare Sorei Teresa)
'ste un miracol4 se g6%dea Cateri%e) 7n &is de&enit realitate) Maica Teresa
5e%ise ,% ci$ia ei4 dup( +asa de di+i%ea()
' /+ 5e-ti pe%tru ti%e4 copi$a +ea)
' Da*
Maica Teresa a$egea cu +u$t( gri7( cu5i%te$e)
' ?e-ti .oarte bu%e) /+ scris u%ui priete% a$ +(%(stirii despre ti%e -i e$
dore-te s( te a7ute)
Cateri%e si+ea cu+ i%i+a ,i bate s(0i sparg( pieptu$)
' S( +( a7uteF Cu+*
' /cest $ucru i0$ 5a spu%e e$) Dar s( -tii c( este u% o+ .oarte bu% -i ge%eros)
?ei p$eca de $a %oi)
Deodat(4 aceste cu5i%te i0au tri+is u% .ior de gea( pe -ira spi%(rii) ?a i%tra
,%tr0o $u+e ciudat( -i %ecu%oscut(4 despre care %u ,-i a+i%tea %i+ic) 8i cine era
acest $inefctor al ei?
Maica Teresa %u i0a spus dec6t1
' Este u% o+ .oarte ate%t) /r trebui s(0i .ii recu%osc(toare) ?a tri+ite +a-i%a
s( te ia4 $u%i di+i%eaa)
B% ur+(toare$e dou( %opi4 Cateri%e %u a putut dor+i) Ideea c( 5a p(r(si
+(%(stirea -i 5a p$eca ,% $u+e i se p(rea deodat( ,%sp(i+6%t(toare) Se si+ea
pierdut( -i $ipsit( de ap(rare) Poate c ar fi mai $ine pentru mine, dac nu a afla
cine sunt. .e rog, +oamne, ai grij de mine.
&u%i di+i%eaa4 $a ora -apte4 $i+uzi%a era ,% .aa +(%(stirii) Cateri%e a stat
treaz( toat( %oaptea4 g6%di%du0se $a 5iitoru$ ei %esigur -i %ecu%oscut)
Maica Teresa a co%dus0o $a poarta care ducea spre $u+ea di% a.ar()
' Ne 5o+ ruga pe%tru ti%e) Hi%e +i%te4 dac( te ot(r(-ti s( te ,%torci $a %oi4
5ei a5ea ,%totdeau%a u% $oc a$ t(u)
' Mu$u+esc4 Sor(4 ,+i 5oi a+i%ti)
Dar ,% su.$etu$ ei4 Cateri%e era co%5i%s( c( %u se 5a +ai ,%toarce %iciodat(
aici)
&u%ga c($(torie de $a Ioa%%i%a $a /te%a a u+p$ut su.$etu$ Cateri%ei de e+oii
co%.$ictua$e) Era e@traordi%ar de pa$pita%t s( te a.$i di%co$o de ziduri$e +(%(stirii
-i totu-i e@ista ce5a a+e%i%(tor ,% aceast( $u+e de di%co$o) ?a a.$a oare ce
$ucruri ,%grozitoare a tr(it ,% 5iaa ei trecut(* /5eau oare aceste $ucruri 5reo
17
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
$eg(tur( cu 5isu$ ei repetat4 ,% care ci%e5a ,%cerca s( o ,%ece*
Spre dup(0a+iaz( au a7u%s ,% %i-te sate4 apoi4 ,% s.6r-it4 $a /te%a4 ,% i%i+a u%ui
ora- care pu$sa de 5ia() Cateri%ei i se p(rea ciudat de irea$4 -i totu-i4 ciudat de
.a+i$iar) Am mai fost i alt dat aici, se g6%di Cateri%e e+oio%at()
Ao.eru$ +ergea spre est -i dup( ci%cisprezece +i%ute erau $a o re-edi%(
i+e%s(4 ridicat( pe 56r.u$ u%ui dea$) /u trecut pri% pori$e +asi5e de +eta$ -i s0au
oprit ,% .aa casei4 ,% cap(tu$ u%ei a$ei str(7uite de ciparo-i +aiestuo-i) Era o 5i$(
de tip +editera%ea%4 ,%co%7urat( de statuete) Ao.eru$ i0a descis portiera -i
Cateri%e a ie-it di% +a-i%() B% .aa u-ii a-tepta u% b(rbat)
' 9alimehra) Cu5i%te$e de sa$ut au ie-it pe %epreg(tite de pe buze$e
Cateri%ei) Du+%ea5oastr(F Du+%ea5oastr( su%tei persoa%a pe care a+ 5e%it
s( o 5(d*
' O4 %u4 do+%u$ De+iris 5( a-teapt( ,% bib$iotec()
De+iris) Era u% %u+e pe care %u0$ +ai auzise %iciodat() De ce dorea s( o
a7ute*
Cateri%e ,$ ur+( pe b(rbat ,%tr0u% o$ cu ta5a%u$ 7os -i pardosea$a di% da$e de
+ar+ur( ita$ia%()
Ca+era de zi era spaioas(4 cu ta5a%u$ ,%a$t4 cu +u$te .oto$ii -i ca%ape$e) D%
,%treg perete era acoperit de u% tab$ou i+e%s de Goya) C6%d au a7u%s ,% .aa
bib$iotecii4 b(rbatu$ se opri)
' Do+%u$ De+iris este ,%(u%tru4 5( a-teapt()
Cereii ca+erei erau a$bi4 cu i%tarsii aurii) De sus p6%( 7os erau ra.turi4 p$i%e de
c(ri $egate ,% pie$e4 ,%crustate cu aur) B% spate$e u%ui birou e%or+4 st(tea u%
b(rbat) C6%d o 5(zu i%tr6%d4 o pri5i4 apoi se ridic()
C(ut( pe .aa ei u% se+% de recu%oa-tere4 dar %u ,$ g(si)
' >i%e ai 5e%it) Eu su%t Co%sta%ti% De+iris) Tu ci%e e-ti*
B%trebarea su%a .or+a$) Oare ea i amintea numele?
' Cateri%e /$e@a%der)
>(rbatu$ %u a5u %ici o reacie)
' >i%e ai 5e%it4 Cateri%e /$e@a%der) Te rog s( iei $oc)
E$ se a-ez( pe u% scau% ciar ,% .aa ei) De aproape era -i +ai .ru+oas() 'ste
minunat4 se g6%di De+iris) !hiar aa, m$rcat n &eminte de clugri. 'ste
o ruine s distrugi un lucru att de frumos. !el puin &a muri fericit.
' EsteF este .oarte dr(gu di% partea du+%ea5oastr( c( +( pri+ii4 spuse
Cateri%e) Nu ,%e$eg de ce du+%ea5oastr(F
De+iris z6+bi cu +u$t( bu%(5oi%()
' Este .oarte si+p$u) Di% c6%d ,% c6%d o a7ut pe Maica Teresa) M(%(stirea
are .oarte pui%i ba%i -i .ac di% c6%d ,% c6%d c6te ce5a pe%tru c($ug(rie) C6%d +i0
a scris despre du+%eata -i +0a ,%trebat dac( %u te pot a7uta4 i0a+ scris c( a- .i
.ericit s( ,%cerc)
18
- SIDNEY SHELDON -
' Este .oarteF Se opri %e-tii%d cu+ s( co%ti%ue) ?0a spus Maica Teresa
c(F c( +i0a+ pierdut +e+oria*
' Da4 +i0a spus ce5a) De+iris ,%treb( cu %ep(sare1 C6t de +u$te ,i
a+i%te-ti*
' Atiu cu+ +( cea+(4 dar %u -tiu de u%de 5i% sau ci%e su%t) /d(ug( p$i%(
de spera%e1 Coate c( 5oi g(si pe ci%e5a $a /te%a4 care +( cu%oa-te)
Co%sta%ti% De+iris si+i u% .riso% de a$ar+() Era u$ti+u$ $ucru di% $u+e pe
care -i0$ dorea)
' Sigur4 sigur4 este posibi$4 spuse .oarte ate%t) Dar4 ce0ar .i s( discut(+ aceste
$ucruri +6i%e di+i%ea(* Di% %e.ericire4 acu+ trebuie s( p$ec $a o ,%tru%ire) /+
dat dispoziie s( i se preg(teasc( u% aparta+e%t aici) Cred c( te 5ei si+i bi%e)
' EuF %ici %u -tiu cu+ s( 5( +u$u+esc)
De+iris d(du di% +6%( pe%tru a a$u%ga scuze$e)
' Nu este %e5oie) ?o+ a5ea gri7( de ti%e aici) Te rog s( te si+i ca acas()
' Mu$u+esc4 do+%u$eF
' Criete%ii ,+i spu% Costa)
O ca+erist( a co%dus0o pe Cateri%e ,%tr0u% dor+itor .a%tastic4 5opsit ,%
%ua%e de a$b b$6%d4 cu u% pat i+e%s acoperit cu +(tase4 ca%ape$e -i .oto$ii a$be4
+ese -i $(+pi a%tice -i tab$ouri i+presio%iste pe perei) Draperii$e ,%tr0o %ua%(
b$6%d( de 5erde +ari% opreau soare$e s( i%u%de ca+era) Cri% .ereastr( Cateri%e
5(zu ,% dep(rtare turcoazu$ +(rii) Ca+erista o i%.or+(1
' Do+%u$ De+iris a dispus s( 5i se tri+it( o co$ecie de ,+br(c(+i%te aici)
Cutei a$ege tot ce dorii)
Ce%tru pri+a dat( Cateri%e de5e%i co%-tie%t( c( era ,+br(cat( ,% roba de
c($ug(ri()
' Mu$u+esc4 spuse ea)
Se cu.u%d( ,% patu$ +oa$e4 si+i%d c( tr(ie-te u% 5is .ru+os) Ci%e era acest
str(i% -i de ce era at6t de ge%eros cu ea*
Dup( o or(4 u% ca+io% p$i% cu ai%e4 parc( ,% .aa i%tr(rii) O +odist( .u
co%dus( ,% ca+era Cateri%ei)
' Su%t +ada+e Di+as) Ia s( 5ede+ ce a5e+ de .(cutJ ?rei 5( rog s( 5(
dezbr(cai*
' NuF po.ti+*
' ?rei 5( rog s( 5( dezbr(cai* Nu prea pot 5edea +u$te $a du+%ea5oastr(
sub ai%e$e acestea)
C6t ti+p trecuse de c6%d %u a +ai stat goa$( ,% .aa a$tei persoa%e* B%cepu s(0
-i scoat( st6%7e%it( roba) C6%d a r(+as goa$( ,% .aa doa+%ei Di+as4 .e+eia a
,%ceput s( o studieze cu oci de pro.esio%ist() Era i+presio%at()
' /5ei o si$uet( .oarte p$(cut() Cred c( 5o+ reu-i s( 5( .ace+ pe p$ac)
19
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Dou( asiste%te i%trar( cu cutii de rocii -i $e%7erie4 b$uze4 .uste -i pa%to.i)
' EuF eu %u0+i pot per+ite toate aceste $ucruri4 ,%cepu Cateri%e s(
protesteze4 eu %u a+ ba%i)
Modista ,%cepu s( r6d()
' Nu cred c( ba%ii 5or .i o prob$e+() /re gri7( do+%u$ De+iris de asta)
+ar de ce?
Materia$e$e +(t(soase ,i pro5ocau a+i%tiri tacti$e a$e ai%e$or pe care $e0a
purtat a$t(dat() Era ,%co%7urat( de +(t(suri4 +ateria$e di% bu+bac -i t9eed4 ,%tr0o
e.uziu%e de cu$ori)
Ce$e trei .e+ei erau iui -i e.icie%te4 iar dup( dou( ore4 Cateri%e a5ea
7u+(tate de duzi%( de costu+e e@tre+ de .ru+oase) Era cop$e-it() St(tea ,%
+i7$ocu$ ca+erei -i %u -tia ce s( .ac( cu persoa%a ei)
:m$rcat din cap pn-n picioare i nu am ncotro s-o iau) Dar e@ist( u% $oc
u%de trebuia s( +earg( ' ,% ora-) Ceia a tot ce i s0a ,%t6+p$at ,% 5iaa ei trecut(4
era /te%a) Era co%5i%s( de asta) Se ridic( ,% picioare) ,ai, strinule. Plecm s
descoperim cine eti)
Cateri%e +ergea $a ,%t6+p$are pri% cas() Ma7ordo+u$ se apropie de ea)
' ?( pot .i de .o$os*
' Da) /-F a- 5rea s( +erg ,% ora-) Mi0ai putea ce+a u% ta@i*
' Su%t sigur c( acest $ucru %u 5a .i %ecesar4 do+%i-oar() /5e+ o +a-i%( $a
dispoziia du+%ea5oastr() ?oi discuta cu -o.eru$)
Cateri%e ezit()
' Mu$u+esc)
Oare se 5a sup(ra do+%u$ De+iris dac( ea 5a p$eca ,% ora-* Dar %u i0a spus s(
%u +earg(J
C6te5a +i%ute +ai t6rziu era a-ezat( co+od ,% +a-i%a care o ducea $a /te%a)
Cateri%e era a+eit( de zgo+otu$ c$ocotitor a$ ora-u$ui -i de succesiu%ea
i+presio%a%t( de rui%e -i +o%u+e%te care erau pretuti%de%i ,% 7uru$ ei) Ao.eru$
ar(t( ,% 7uru$ s(u -i spuse cu +6%drie1
' /cesta este Carte%o%u$4 do+%i-oar(4 aco$o sus4 ,% 56r.u$ /cropo$isu$ui)
Cateri%e pri5i g6%ditoare +o%u+e%tu$ a$b)
' Dedicat zeiei /te%a4 zeia ,%e$epciu%ii4 se trezi 5orbi%d cu 5oce tare)
' Studiai istoria greac(4 do+%i-oar(*
&acri+i de %eputi%( ,%cepur( s(0i ude obra7ii)
' Nu -tiu4 -opti ea) Nu -tiu)
Treceau acu+ pe $6%g( a$te rui%e)
' /ce$a este teatru$ $ui Herodes /tticus) Dup( cu+ 5edei o parte di% ziduri
+ai stau ,%c( ,% picioare)
/5ea o capacitate de +ai +u$t de ci%ci +ii de $ocuri)
20
- SIDNEY SHELDON -
' Aase +ii dou( sute ci%cizeci -i -apte4 spuse Cateri%e)
Cri%tre aceste rui%e ate+pora$e se ridicau peste tot c$(diri +oder%e) Era u%
a+estec e@otic de trecut -i preze%t) Ma-i%a trecu pe $6%g( u% parc di% ce%tru$
ora-u$ui4 cu zeci de .6%t6%i artezie%e4 care da%sau 5ese$ ,% soare) Ce toate a$ei$e
parcu$ui se a.$au +ese acoperite cu .ee de +as( 5erzi -i portoca$ii4 u+brite de
coperti%e a$bastre ca -i ceru$ de 5ar()
Am mai &ut acest loc4 se g6%di Cateri%e si+i%d cu+ ,i ,%gea( +6i%i$e) 8i
am fost fericit atunci3
/proape ,% .aa .iec(rei c$(diri4 pe trotuar4 erau ca.e%e$e) Ceste tot erau .$ori
proaspete4 o e@p$ozie de cu$ori 5io$e%te) Ma-i%a i%tra ,% Ciaa Sy%tag+a) Trec6%d
pe $6%g( u% ote$4 Cateri%e strig( agitat(1
' Opre-te4 te rogJ
Ao.eru$ opri ,%tr0o curb(4 Cateri%e respira agitat) ;ecunosc acest hotel. Am
locuit aici.
?orbi cu 5oce tre+ur6%d(1
' /- 5rea s( cobor aici) /i putea s( 5ii s( +( iei pesteF dou( ore*
' Desigur4 do+%i-oar()
Ao.eru$ cobor, -i ,i descise portiera4 iar Cateri%e ie-i ,% aeru$ ,%(bu-itor) Bi
tre+urau picioare$e)
' Nu 5( si+ii bi%e4 do+%i-oar(*
Nu reu-i s(0i r(spu%d() Carc( se a.$a pe +argi%ea u%ei pr(p(stii4 gata s( cad(
,% %ecu%oscutu$4 ,%sp(i+6%t(toru$ abis)
Se pierdu ,% +u$i+ea trec(tori$or4 care +ergeau gr(bii pe str(zi$e ag$o+erate
-i zgo+otoase) Dup( $i%i-tea -i si%gur(tatea de $a +(%(stire4 totu$ p(rea irea$
acu+) Cateri%e se ,%drepta spre C$aEa4 cartieru$ a%tic a$ /te%ei4 ciar ,% i%i+a
ora-u$ui) Str(zi ,%guste -i si%uoase4 trepte de piatr( tocite4 duceau spre case
+(ru%te4 ca.e%e$e4 +agazi%e -i rui%e a$be4 sp($ate de 5re+e) Mergea c($(uzit( de
u% i%sti%ct4 pe care %u ,%cerca s(0$ co%tro$eze) Trecu pe $6%g( o ta5er%( di% 56r.u$
u%ei rui%e4 de u%de se 5edea ora-u$) Se opri -i pri5i ,% 7uru$ s(u) Am stat la masa
aceea. "i-au dat o list de menu n lim$a greac. 'ram trei.
<!e ai dori s mnnci?= m-au ntre$at.
<4u ai &rea s comani n locul meu? "i-e team c l-a putea mnca pe
proprietar.=
Au rs toi trei. +ar cine erau ei?
D% ce$%er s0a apropiat de Cateri%e1
( >oro na sas &oithiso?
( Ochi efharisto.
2 ser&esc cu ce&a? 4u, mulumesc. +e unde am tiut s &or$esc aa? #unt
grecoaic?
Se ,%dep(rt( gr(bit(4 de parc( o diri7a ci%e5a) C(rea s( -tie e@act u%de +erge)
21
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Totu$ ,i p(rea cu%oscut) Dar %i+ic) +umneeule4 se g6%di ea4 nne$unesc.
,alucine) Trecu pe $6%g( o ca.e%ea u%de citi GTre.$i%EasI) O a+i%tire ,%cepu s(
o s6c6ie ,% ad6%curi$e +e+oriei) /ici i s0a ,%t6+p$at ce5a4 ce5a i+porta%t) Nu0-i
a+i%tea ce)
C$ec( +ai departe pe str(zi$e ,%guste -i ag$o+erate4 iar $a ?ouEourestiou o $u(
$a dreapta) De0a $u%gu$ str(zii erau +agazi%e) O$inuiam s &in aici la
cumprturi) B%cepu tra5ersarea str(zii4 c6%d de dup( co$u$ str(zii ap(ru u%
Seda% a$bastru -i trecu $a c6i5a ce%ti+etri de ea)
B-i a+i%ti o 5oce care0i spu%ea1 grecii nu au fcut traniia la automo$ile, n
sufletul lor, ei nc mai clresc asini. +ac &rei s cunoti sufletul grecilor, nu
citi cri turistice? citete tragediile antice. #untem plini de pasiune, cunoatem
profunimea $ucuriilor i a durerilor i nc nu am n&at s le acoperim cu
&alul ci&iliaiei.
Ci%e i0a spus aceste cu5i%te*
D% b(rbat se apropia ,% grab(4 pri5i%d0o .i@) Se opri4 de parc( ar .i cu%oscut0o)
Ea ,%a$t4 bru%et -i Cateri%e era sigur( c( %u $0a 5(zut %iciodat() Ai totu-iF
' >u%( ziua4 spuse4 parc( ,%c6%tat c( o ,%t6$%e-te)
' >u%( ziua) Cateri%e i%spir( ad6%c)
' M( cu%oa-tei*
>(rbatu$ ,%cepu s( r6d()
' Sigur c( te cu%oscJ
Cateri%e tres(ri) B% s.6r-it 5a a.$a ce5a di% trecutu$ ei) Dar cu+ s( ,%trebi u%
str(i%4 GCi%e su%t eu*I
' /+F a+ putea 5orbi* ,%treb( Cateri%e)
' Cred c( ar .i bi%e s( 5orbi+)
Era ,% pragu$ pa%icii) Misteru$ ide%tit(ii sa$e era pe pu%ctu$ de a se dez$ega) Ai
totu-i4 si+ea o spai+( ,%grozitoare) +ar dac nu &reau s tiu? +ac am fcut
ce&a ngroitor?
>(rbatu$ o ducea spre o ta5er%( ,% aer $iber)
' M( bucur c( a+ dat peste ti%e4 spuse e$)
Cateri%e ,%gii cu greu)
' Ai eu)
D% ce$%er $e o.eri o +as()
' ?rei s( bei ce5a* o ,%treb( b(rbatu$)
' Nu4 %i+ic)
/5ea at6tea ,%treb(ri) +e unde s ncep?
' E-ti .oarte .ru+oas(4 ,%cepu b(rbatu$) /sta se %u+e-te soart(4 %u crezi*
' Da4 accept( Cateri%e ,%ceputu$4 tre+ur6%d de e+oie) I%spir( ad6%c) EuF
u%de %e0a+ +ai ,%t6$%it*
O+u$ z6+bi)
22
- SIDNEY SHELDON -
' Este i+porta%t4 1oritsimon* &a Caris sau Ro+a4 $a curse4 $a u% di%eu) Bi $u(
+6%a -i o str6%se) E-ti cea +ai dr(gu( di% zo%a asta) Ce tari. ai*
Cateri%e ,$ pri5i4 %e,%e$eg6%d u% +o+e%t4 apoi s(ri ,% picioare ,%grozit()
' HeiJ Ce s0a ,%t6+p$at* Bi dau c6t 5reiF
Cateri%e se ,%toarse -i o $u( $a .ug() Dup( pri+u$ co$ de strad( ,%ceti%i=
p$6%gea u+i$it()
B% .aa ei era o ta5er%( pe gea+uri$e c(reia scria1 "adame Piris ( ghicitoare)
Cateri%e ,%ceti%i -i se opri) O cunosc pe "adame Piris. Am mai fost aici. I%i+a
,%ceput s(0i bat( cu putere) Si+ea c( aici4 dac( i%tra pe u-a ,%tu%ecat(4 aici 5a
,%cepe s.6r-itu$ +isteru$ui) Descise u-a -i i%tr() Bi trebuir( c6te5a secu%de s( se
obi-%uiasc( cu ,%tu%ericu$ ,%c(perii) B%tr0u% co$ era u% bar4 care i se p(rea
.a+i$iar) D% ce$%er se apropie -i ,i 5orbi ,% grece-te1
( 9alimehra.
( 9alimehra. Pou ineh "adame Piris?
( "adame Piris?
Ce$%eru$ ,i .(cu se+% s( se a-eze $a o +as( di%tr0u% co$ a$ ,%c(perii) Totu$
era e@act cu+ ,-i a+i%tea)
O .e+eie i%credibi$ de b(tr6%(4 ,+br(cat( ,% %egru4 cu o .a( br(zdat( de riduri
ad6%ci4 se apropie de +as()
' Ce pot .aceF* se opri4 pri5i%d ,%grozit( cipu$ Cateri%ei) Descise ocii
$arg) Te0a+ +ai 5(zut odat(4 dar cipu$ t(uF Strig( speriat(1 Te0ai ,%torsJ
' Atii ci%e su%t* ,%treb( Cateri%e %er(bd(toare)
Dar .e+eia co%ti%ua s( o pri5easc( .i@4 ,%grozit()
' NuJ Tu e-ti +oart(J C$eac(J C$eac(J
Cateri%e ge+u4 si+i%d cu+ i se ridic( p(ru$ ,% 56r.u$ capu$ui)
' ?( rogF eu %u 5reau dec6tF
' C$eac(4 doa+%( Doug$asJ
' /r trebuie s( -tiuF
>(tr6%a ,-i .(cu se+%u$ crucii4 se ,%toarse -i .ugi)
Cateri%e r(+ase %e+i-cat(4 tre+ura= apoi .ugi ,% strad()
/uzea 5ocea b(tr6%ei4 ca u% ecou ' +oamna +ouglas3
Ai atu%ci4 parc( s0au descis z(gazuri$e -i o +u$i+e de sce%e 5ii ,%cepur( s(0i
i%u%de +i%tea4 u% ca$eidoscop care sc(pase de sub co%tro$) Su%t doa+%a 5arr@
+ouglas) ?edea cipu$ .ru+os a$ sou$ui s(u) / .ost ,%dr(gostit(4 $a %ebu%ie de e$4
dar s0a ,%t6+p$at ce5a4 ce5a %u a +ers) Ce5aF
Dr+(toarea i+agi%e era a ei4 ,%cerc6%d s( se si%ucid( -i apoi trezi%du0se ,%tr0
u% spita$)
Cateri%e st(tea ,% +i7$ocu$ str(zii4 te+6%du0se c( %u o 5or +ai i%e picioare$e)
&(sa i+agi%i$e s( o i%5adeze)
/ b(ut .oarte4 +u$t4 pe%tru c( $0a pierdut pe &arry) Dar dup( aceea e$ s0a ,%tors)
Erau ,% aparta+e%tu$ $or -i &arry ,i spu%ea1 GAtiu c6t de ur6t +0a+ purtat) ?reau
23
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
s(0+i repar gre-e$i$e4 Caty) Te iubesc) Nu a+ iubit %iciodat( cu0ade5(rat pe
%i+e%i a$tci%e5a) ?reau s(0+i +ai dai o -a%s() Ce0ai zice s( p$ec(+ ,%tr0o a doua
$u%( de +iere* Atiu u% $oc +i%u%at u%de pute+ +erge) Se %u+e-te Ioa%%i%a)I
Ai apoi a ,%ceput co-+aru$)
I+agi%i$e care0i 5e%eau acu+ ,% +i%te erau cutre+ur(toare)
Se a.$a pe 56r.u$ u%ui +u%te4 ,+preu%( cu &arry4 pierdut( ,%tr0u% %or4 iar e$
5e%ea spre ea cu +6i%i$e ,%ti%se4 gata s(0o ,+pi%g( ,% pr(pastie) B% u$ti+u$
+o+e%t au 5e%it %i-te turi-ti -i acest $ucru a sa$5at0o)
Ai apoi pe-tera4 grote$e)
<;ecepionerul mi-a spus c sunt nite peteri aici. #pune c toi tinerii &enii
n luna de miere merg s le &iitee.=
Ai au p$ecat $a pe-teri -i &arry a dus0o ad6%c4 ,% p6%tecu$ $or -i a $(sat0o aco$o4
s( +oar()
Cateri%e ,-i acoperi ureci$e cu +6i%i$e4 pe%tru a opri g6%duri$e care o
cop$e-eau)
/ .ost sa$5at( -i dus( ,%apoi $a ote$ -i doctoru$ i0a dat u% sedati5) Dar ,% toiu$
%opii ea s0a trezit -i $0a auzit pe &arry 5orbi%d cu a+a%ta $ui ,% buc(t(rie4
p$(%uiau s( o o+oare -i 56%tu$ $e acoperea cu5i%te$e)
<4imeni nu &a ti niciodat.=
<Ai-am spus s ai grij deB=
<B !e&a nu a mers. 'i nu potB=
<B Acum, ct doarme=.
B-i a+i%tea cu+ a .ugit ,% p$oaie4 pe o .urtu%( teribi$(4 cu+ a .ost ur+(rit( de
ei4 cu+ a urcat ,%tr0o barc(4 56%tu$ a ,+pi%s barca ,% +i7$ocu$ $acu$ui) >arca a
,%ceput s( se scu.u%de4 iar ea -i0a pierdut cu%o-ti%a)
Cateri%e se pr(bu-i pe o ba%c( de pe trotuar4 prea epuizat( pe%tru a se +i-ca)
Co-+aruri$e ei au .ost rea$e) Sou$ ei -i a+a%ta $ui au ,%cercat s( o o+oare)
Se g6%di di% %ou $a str(i%u$ care a 5izitat0o $a +(%(stire4 $a scurt ti+p dup( ce
a .ost sa$5at() I0a dat o pas(re di% aur4 cu ocii de rubi% -i aripi$e ,%ti%se) <4imeni
nu-i &a mai face ru. Oamenii cei ri au murit=) B%c( %u reu-ea s(0-i a+i%teasc(
bi%e cipu$ ace$ui o+)
T6+p$e$e ,i z56c%eau)
B%tr0u% t6rziu4 se ridic( ,%cet de pe ba%c( -i se ,%drept( spre $ocu$ de ,%t6$%ire
cu -o.eru$4 -o.eru$ care o 5a duce $a Co%sta%ti% De+iris4 u%de 5a .i ,% sigura%()
Capitolul patru
' De ce ai $(sat0o s( p$ece* ,%treb( Co%sta%ti% De+iris)
' B+i pare r(u4 do+%u$e4 se scuz( +a7ordo+u$) Nu +i0ai spus c( %u are 5oie
24
- SIDNEY SHELDON -
s( p$ece4 a-a c(F
De+iris .(cu u% e.ort s( par( ca$+)
' Nu are %ici o i+porta%() Crobabi$ c( 5a 5e%i ,% cur6%d)
' Mai dorii ce5a4 do+%u$e*
' Nu)
B$ pri5i pe +a7ordo+ ie-i%d di% ca+er(4 apoi se apropie de .ereastr( -i pri5i
gr(di%a i+pecabi$() Era pericu$os pe%tru Cateri%e /$e@a%der s( apar( deodat( pe
str(zi$e /te%ei4 u%de o putea recu%oa-te ci%e5a) Pcat c nu o pot lsa s
triasc. +ar, nti de toate, r$unarea. 2a tri pn cnd mi &oi lua re&ana.
:nti m &oi simi $ine cu ea. O &oi trimite departe de aici, unde&a unde nu o &a
cunoate nimeni. 5a 5ondra sunt n siguran. Acolo o i putem urmri. :i &oi da
de lucru la $irourile mele din 5ondra.
O or( +ai t6rziu4 c6%d Cateri%e s0a ,%tors acas(4 Co%sta%ti% De+iris a 5(zut
i+ediat sci+barea petrecut( cu ea) Carc( se ridicase brusc o corti%( ,%tu%ecat( -i
Cateri%e re5e%ise $a 5ia() Era ,+br(cat( cu u% e$ega%t costu+ de +(tase a$b( -i
De+iris a r(+as ui+it de ,%.(i-area e$) 4ostim4 se g6%di e$) #e/@)
' Do+%u$e De+irisF
' Costa)
' EuF a+ a.$at ci%e su%t -iF -i ce s0a ,%t6+p$at)
Cipu$ $ui %u tr(da %i+ic)
' /de5(rat* Ia $oc4 draga +ea4 -i po5este-te0+i)
Cateri%e era prea agitat( s( stea pe u% scau%) B%cepu s( +(soare co5oru$ cu
+i-c(ri bru-te4 iar cu5i%te$e curgeau -u5oi1
' Sou$ +eu -iF -i a+a%ta $ui4 Noe$$e4 au ,%cercat s( +( o+oare) Se opri -i ,$
pri5i %e$i%i-tit() ?i se pare o %ebu%ie* EuF eu %u +ai -tiu) Coate c( este)
' Co%ti%u(4 draga +ea4 o ,+bie e$ +o$atec)
' Ni-te c($ug(rie de $a +(%(stire +0au sa$5at) Sou$ +eu a $ucrat pe%tru
du+%ea5oastr(4 %u0i a-a*
De+iris ezit(4 c(ut6%d cu +u$t( ate%ie cu5i%te$e)
' Da)
Oare c6t de +u$t s(0i spu%(*
' / .ost u%u$ di% pi$oii +ei) /+ si+it u% .e$ de respo%sabi$itate .a( de ti%e)
Nu+aiF
Dar Cateri%e ,$ ,%.ru%t()
' B%sea+%( c( ai -tiut ci%e su%tJ De ce %u +i0ai spus*
' Mi0a .ost tea+( s( %u0i pro5oc u% -oc4 se e@p$ic( De+iris b$6%d) M0a+
g6%dit c( este +ai bi%e s( descoperi si%gur(F
' Atii ce s0a ,%t6+p$at cu sou$ +eu -iF -i .e+eia aceea* D%de su%t acu+*
De+iris o pri5i direct ,% oci)
' /u .ost e@ecutai)
25
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
>(rbatu$ 5(zu cu+ Cateri%ei i se scurge s6%ge$e di% obra7i) Scoase u% su%et
dezarticu$at) Si+i deodat( c( este prea s$(bit( -i se pr(bu-i pe u% scau%)
' Nu +aiF
' /u .ost e@ecutai de c(tre stat4 Cateri%e)
' DarF de ce*
Atenie. Pericol.
' Ce%tru c( au ,%cercat s( te o+oare)
Cateri%e se ,%cru%t()
' Nu ,%e$eg) De ce s( ,i e@ecute statu$* Eu tr(iescF
De+iris o ,%trerupse)
' Cateri%e4 $egi$e Greciei su%t .oarte se5ere) &a %oi 7ustiia se +i-c( repede)
/ .ost u% proces pub$ic) /u .ost +u$i +artori care au depus +(rturie c( sou$ t(u
-i Noe$$e Cage au ,%cercat s( te o+oare) /u .ost co%da+%ai $a +oarte)
' Este greu de crezut4 spuse Cateri%e a+eit()
Crocesu$F
Co%sta%ti% De+iris se apropie de ea -i0i puse o +6%( pe u+(r)
' Trebuie s( uii trecutu$) Ei au ,%cercat s(0i .ac( u% r(u -i au p$(tit pe%tru
asta) Co%ti%u( pe u% to% opti+ist1 Cred c( %oi doi trebuie s( discut(+ despre
5iitor) /i p$a%uri de 5iitor*
Cateri%e %u0$ auzea) 5arr@4 se g6%dea ea, frumosul chip al lui 5arr@,
m$etul lui, $raele lui, &ocea luiB
' Cateri%eF
B$ pri5i trezit( di% re5erie)
' B+i pare r(u) Ce0ai spus*
' /i p$a%uri de 5iitor*
' Nu4 %uF %u -tiu ce 5oi .ace) Cred c( a- putea r(+6%e $a /te%a s(F
' Nu4 o ,%trerupse De+iris .er+) Nu cred c( este o idee bu%() /i a5ea prea
+u$te a+i%tiri %ep$(cute) Eu te s.(tuiesc s( p(r(se-ti Grecia)
' Dar %u a+ u%de +erge)
' Eu +0a+ g6%dit $a asta4 spuse De+iris) /+ birouri $a &o%dra) /i $ucrat ,%tr0
o 5re+e pe%tru u% o+ %u+it Oi$$ia+ Fraser4 $a Oasi%gto%) Bi a+i%te-ti de asta*
' Oi$$ia+F*
Da4 ,-i a+i%teaJ / .ost cea +ai .ericit( perioad( di% 5iaa ei)
' /i .ost asiste%t ad+i%istrati54 sau ca+ a-a ce5a)
' Dar4 euF
' /i putea .ace aceea-i +u%c( pe%tru +i%e4 $a &o%dra)
Cateri%e ezit()
' Nu -tiu) Nu 5reau s( par %erecu%osc(toare4 darF
' B%e$eg) Atiu4 i se pare c( totu$ se deru$eaz( .oarte repede4 spuse De+iris cu
si+patie) /i %e5oie de ti+p s( te g6%de-ti $a toate aceste $ucruri) Atii ce* ?ei $ua
ci%a ,% $i%i-te4 ,% ca+era ta4 iar +6i%e di+i%ea( 5o+ +ai discuta despre asta4
26
- SIDNEY SHELDON -
5rei*
Ideea cu ci%a ,% ca+era ei a .ost o i%spiraie de u$ti+ +o+e%t) Nu0-i per+itea
ca soia $ui s( dea peste Cateri%e pri% cas()
' Su%tei .oarte ate%t4 spuse Cateri%e4 -i .oarte ge%eros) Hai%e$eF
E$ o b(tu pe u+(r -i ,i i%u +6%a o .raciu%e de secu%d( prea +u$t4 pe%tru a o
,%trerupe)
' B+i .ace o p$(cere deosebit(4 Cateri%e)
St(tea ,% ca+era ei -i pri5ea soare$e str($ucitor care ,+pr(-tia pe og$i%da M(rii
Egee o e@p$ozie de cu$ori) 4u are rost s-i aminteti trecutul. 4u tre$uie s te
gndeti dect la &iitor. "ulumesc lui +umneeu c mi l-a scos n cale pe
!onstantin +emiris. Dac( %u era e$4 ea %u ar .i a5ut pe %i+e%i) Iar e$ i0a o.erit o
s$u7b( $a &o%dra) S( o accept* G6%duri$e i0au .ost ,%trerupte de o b(taie ,% u-()
' /+ adus ci%a4 do+%i-oar()
Mu$t ti+p dup( ce a p$ecat Cateri%e4 Co%sta%ti% De+iris a r(+as ,%
bib$iotec(4 g6%di%du0se $a co%5ersaia $or) Noe$$e) O si%gur( dat( ,% 5ia( -i0a
per+is De+iris s( piard( co%tro$u$ asupra proprii$or e+oii) S0a ,%dr(gostit
pro.u%d de Noe$$e Cage -i ea a de5e%it a+a%ta $ui) Nu a cu%oscut %iciodat( o
ase+e%ea .e+eie) /5ea cu%o-ti%e de art( -i +uzic(4 a.aceri4 de5e%ise
i%dispe%sabi$() Nu $0a surpri%s %iciodat( %i+ic $a Noe$$e) B$ obseda) Era cea +ai
.ru+oas(4 cea +ai se%zua$( .e+eie pe care a ,%t6$%it0o 5reodat( De+iris) /
re%u%at $a cariera ei str($ucit( pe%tru a .i a$(turi de e$) Noe$$e i0a pro5ocat e+oii
pe care %u $e0a tr(it %iciodat() Era iubita4 co%.ide%ta -i priete%a $ui) De+iris a a5ut
dep$i%( ,%credere ,% ea4 iar ea $0a tr(dat -i $0a ,%-e$at cu &arry Doug$as) / .ost o
gre-ea$( pe care Noe$$e a p$(tit0o cu 5iaa ei) Co%sta%ti% De+iris a ara%7at cu
autorit(i$e ca trupu$ ei s( .ie ,%gropat $a Csara4 i%su$a $ui di% Marea Egee) Toat(
$u+ea4 a re+arcat acest gest .ru+os -i se%ti+e%ta$) Dar %i+e%i %u a -tiut c(
De+iris a dorit acest $ucru %u+ai pe%tru a putea c($ca ,% picioare +or+6%tu$
t6r.ei tr(d(toare) Ce %optiera $ui se a.$a .otogra.ia Noe$$ei4 ,$ pri5ea z6+bitoare)
<6+bet eter%4 ,%geat ,% ti+p) Ciar -i acu+4 $a +ai +u$t de u% a%4 De+iris %u
putea s( %u se g6%deasc( $a ea) Era o ra%( descis(4 pe care %ici u% +edic %u o 5a
putea 5i%deca 5reodat()
+e ce, 4oelle, de ce? Ai-am dat totul. .e-am iu$it afurisito, te-am iu$it. .e-am
iu$it3
Mai era -i &arry Doug$as ' -i e$ a p$(tit cu 5iaa) Dar pe%tru De+iris %u era
destu$) B% +i%tea $ui se co%tura o a$t.e$ de r(zbu%are) D%a per.ect() Mai ,%t6i ,-i
5a satis.ace toate p$(ceri$e cu soia $ui Doug$as4 a-a cu+ a .(cut -i Doug$as cu
Noe$$e) /poi o 5a tri+ite pe Cateri%e $a ,%t6$%irea cu sou$ ei)
' CostaF
Era 5ocea soiei sa$e)
27
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Me$i%a i%tr( ,% bib$iotec()
Co%sta%ti% De+iris era c(s(torit cu Me$i%a &a+brou4 o .e+eie atr(g(toare4
di%tr0o .a+i$ie aristocratic( greceasc() Ea o .e+eie ,%a$t(4 cu i%ut( pri%ciar(=
a5ea o de+%itate ,%%(scut()
' Costa4 ci%e este .e+eia pe care a+ 5(zut0o ,% o$*
?ocea Me$i%ei era ,%cordat()
B%trebarea $0a $uat pri% surpri%dere)
' Co.ti+* O4 este priete%a u%ui parte%er de a.aceri) ?a $ucra pe%tru +i%e $a
&o%dra)
' /+ 5(zut0o o .raciu%e de secu%d() B+i a+i%te-te de ci%e5aF
' /de5(rat*
' Da) Me$i%a ezit( di% %ou) B+i a+i%te-te de soia pi$otu$ui t(u) >i%e dar
acest $ucru este i+posibi$) Ei doi au o+or6t0o)
' Da4 accept( De+iris abse%t) Ei doi au o+or6t0o)
O pri5i pe Me$i%a ie-i%d) ?a trebui s( .ie ate%t)
Me$i%a %u era proast() 4u tre$uia s m cstoresc cu ea4 se g6%di De+iris)
Am fcut o greeal enormF
/cu+ zece a%i4 c(s(toria Me$i%ei &a+brou cu Co%sta%ti% De+iris a pro5ocat
5a$uri de -oc ,% $u+ea oa+e%i$or de a.aceri di% /te%a) Ceea ce .(cea ca
e5e%i+e%tu$ s( .ie at6t de co+e%tat -i b6r.it era .aptu$ c( +ireasa .usese $ogodit(
-i trebuia s( se +(rite cu u% a$t b(rbat)
De +ic copi$4 Me$i%a &a+brou -i0a deza+(git .a+i$ia cu ,%c(p(6%area -i
i+agi%aia ei) C6%d a5ea zece a%i4 a ot(r6t s( .ie +ari%ar) Ao.eru$ .a+i$iei a
g(sit0o ,% port4 ,%cerc6%d s( se strecoare $a bordu$ u%ui 5as) &a doisprezece a%i a
,%cercat s( .ug( cu o trup( de circ)
C6%d a5ea -aptesprezece a%i4 Me$i%a ,%cerca s( se rese+%eze cu soarta ei '
era .ru+oas(4 .abu$os de bogat( -i .iica $ui Mia$is &a+brou) <iari-ti$or $e p$(cea
$a %ebu%ie s( scrie despre ea) Era u% perso%a7 de po5este4 ,%co%7urat( de pri%i -i
pri%ese4 -i ,% toat( aceast( $u+e4 ca pri% +i%u%e4 Me$i%a a reu-it s( r(+6%(
%er(s.(at() Me$i%a a5ea u% .rate4 Spyros4 cu zece a%i +ai +are dec6t ea4 iar cei
doi .rai se adorau)
Spyros se co+porta e@tre+ de protector .a( de ea ' prea protector ' g6%dea
u%eori Me$i%a) Ce +(sur( ce Me$i%a ie-ea di% ado$esce%(4 Spyros era di% ce ,% ce
+ai ,%gri7orat de +u$i+ea de ti%eri care r65%eau $a +6%a surorii sa$e) Bi e@a+i%a
pe .iecare ,% parte4 cu .oarte +u$t( ate%ie) Nici u%u$ %u se do5edea a .i su.icie%t
de bu% pe%tru sora sa)
' Trebuie s( .ii .oarte ate%t(4 o a5ertiza e$ +ereu pe Me$i%a) E-ti i%ta tuturor
56%(tori$or de zestre di% $u+e) E-ti t6%(r(4 bogat(4 dar +ai a$es e-ti .ru+oas( -i
pori u% %u+e str($ucit)
28
- SIDNEY SHELDON -
' >ra5o4 dragu$ +eu .rate) Ceea ce0+i spui ,+i 5a .i de +are co%so$are4 c6%d
5oi a5ea optzeci de a%i -i 5oi .i ,% perico$ de a +uri do+%i-oar( b(tr6%()
' Nu0i .ace prob$e+e4 Me$i%a) ?a 5e%i odat( o+u$ potri5it pe%tru ti%e)
Era co%te$e ?assi$is Ma%os -i trecuse bi%e de patruzeci de a%i) Era re%u+it o+
de a.aceri -i pro5e%ea di%tr0o disti%s( .a+i$ie greceasc() Co%te$e s0a ,%dr(gostit $a
pri+a 5edere de .ru+oasa Me$i%a) / cerut0o ,% c(s(torie $a c6te5a s(pt(+6%i dup(
ce -0au ,%t6$%it)
' Este per.ect pe%tru ti%e4 ,i spuse Spyros .ericit) Ma%os este bi%e ,%.ipt ,%
p(+6%t -i te iube-te $a %ebu%ie)
Me$i%a4 ,%s(4 era +ai pui% e%tuzias+at()
' Nu0+i pro5oac( %ici o e+oie4 Spyros) C6%d su%te+ ,+preu%( 5orbe-te
%u+ai de a.aceri -i iar a.aceri) /- 5rea s( .ie +aiF +ai ro+a%tic)
Frate$e ei ,%s( ,i spuse cu co%5i%gere1
' B%tr0o c(s%icie trebuie s( ai +ai +u$t dec6t ro+a%tis+) /i %e5oie de u% so
stabi$ -i serios4 u% b(rbat care s(0i .ie ,% ,%tregi+e de5otat)
B% ce$e di% ur+(4 Me$i%a s0a $(sat co%5i%s( s( accepte cererea de c(s(torie a
co%te$ui Ma%os)
Co%te$e a .ost ,%c6%tat c6%d a auzit)
' M0ai .(cut ce$ +ai .ericit o+ di% $u+e) Toc+ai a+ .or+at o %ou( co+pa%ie
-i ,i 5oi da %u+e$e t(u ' Me$i%a I%ter%atio%a$)
Dar Me$i%a ar .i pre.erat u% bucet de tra%da.iri) S0a .i@at data %u%tii -i au .ost
tri+ise o +ie de i%5itaii)
/tu%ci a ap(rut ,% 5iaa Me$i%ei &a+brou4 Co%sta%ti% De+iris) S0au ,%t6$%it $a
u%a di% ce$e c6te5a zeci de recepii de $ogod%( date ,% o%oarea .ericii$or +iri)
Gazda a .(cut preze%t(ri$e1
' Hi0o prezi%t pe Me$i%a &a+brou ' Co%sta%ti% De+iris)
De+iris o pri5ea i%te%s cu ocii $ui %egri ca +(s$i%a)
' C6t ti+p te $as( pe C(+6%t*
' Co.ti+*
' Cu sigura%( te0au tri+is ,%gerii4 s( %e ,%5ee pe %oi4 +uritorii4 ce ,%sea+%(
.ru+useea)
Me$i%a a izbuc%it ,% r6s)
' M( .$atai4 do+%u$e De+iris)
' Tu %u poi .i .$atat() Nu e@ist( cu5i%te care s( e@pri+e e@act ceea ce e-ti)
B% ace$ +o+e%t s0a apropiat de ei co%te$e Ma%os -i co%5ersaia s0a ,%trerupt)
B%ai%te de a ador+i4 ,% acea %oapte4 Me$i%a s0a g6%dit ,%de$u%g $a De+iris)
Desigur4 auzise +u$te despre e$) Era bogat4 era 5(du5 -i a5ea reputaia c( este u%
o+ de a.aceri $ipsit de scrupu$e4 dar +ai a$es se -tia c( este u% a.e+eiat) >i%e c(
%u +0a+ ,%curcat cu e$4 g6%di Me$i%a)
29
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
<eii di% ceruri se pr(p(deau de r6s)
/ doua zi di+i%eaa4 dup( recepie4 5a$etu$ Me$i%ei a i%trat ,% sa$o%a-u$ de +ic
de7u%)
' / sosit u% pacet pe%tru du+%ea5oastr(4 do+%i-oar( &a+brou) / .ost adus
de -o.eru$ do+%u$ui De+iris)
' /du0$ aici4 te rog)
Aadar, !onstantin +emiris crede c m &a impresiona cu $ogia lui. 'i
$ine, &a fi foarte deamgit. Orice ar fi trimisB fie c este o $ijuterie scump, ori
&reun o$iect de anticariat &alorosB i-l &oi trimite imediat napoi.
Cacetu$ era +ic4 $u%g -i .oarte .ru+os ,+pacetat) Ce cartea de 5izit( scria
si+p$u1 GM0a+ g6%dit c( ,i 5a .ace p$(cere) Co%sta%ti%I)
Era u% 5o$u+ .oda ;u$a de NiEos 8aza%tzaEis4 ,+br(cat ,% pie$e) Era
scriitoru$ ei pre.erat) +e unde a aflat?
Me$i%a i0a scris u% bi$et po$iticos de +u$u+ire -i s0a g6%dit1
%ata3 4e &om opri aici3
B% di+i%eaa ur+(toare a sosit u% a$ pacet) De data aceasta era u% disc a$ $ui
De$Eius) Co+pozitoru$ ei pre.erat) Ce cartea de 5izit( scris1 GM0a+ g6%dit c( ,i
5a .ace p$(cere s( ascu$i acest disc4 ,% ti+p ce cite-ti .oda ;u$aI)
Dup( aceea au ur+at cadouri ,% .iecare zi) F$ori$e ei pre.erate4 par.u+u$ ei
pre.erat4 +uzica -i c(ri$e ei pre.erate) Co%sta%ti% De+iris se str(duia s( a.$e
gusturi$e Me$i%ei4 iar ea era .$atat( de ate%ia $ui)
C6%d Me$i%a ,i te$e.o%a pe%tru a0i +u$u+i4 e$ ,i spuse1
' Nu0i 5oi putea %iciodat( d(rui ce5a care s( .ie pe +(sura .ru+useii ta$e)
!te femei au auit de la el acelai lucru?
' ?rei s( $u(+ pr6%zu$ ,+preu%(4 Me$i%a*
Era co%5i%s( c( 5a spu%e G%uI4 dar ,%tr0o .raciu%e de secu%d( se g6%di1 <!e
ru a face dac a accepta? A fost foarte atent cu mine.=
' De acordJ
C6%d i0a spus co%te$ui Ma%os c( 5a $ua +asa cu De+iris4 acesta a obiectat1
' Ce rost are4 draga +ea* Tu %u ai %i+ic co+u% cu o+u$ ace$a ,%grozitor) De
ce ai acceptat*
' ?assi$is4 +i0a tri+is cadouri ,% .iecare zi) Trebuie s(0i spu% s( re%u%e)
Dar4 ciar ,% ti+p ce 5orbea4 Me$i%a se g6%dea1 <Puteam s i-o spun i la
telefon=.
Co%sta%ti% De+iris rezer5ase o +as( $a 6loca4 u% restaura%t .oarte popu$ar de
pe strada Ca%eppisti+iou)
C6%d a sosit Me$i%a4 e$ era de7a $a +as() S0a ridicat ,% picioare)
' /i 5e%itJ Mi0a .ost at6t de tea+( c( te 5ei r(zg6%diJ
' B%totdeau%a ,+i respect cu56%tu$ dat)
E$ o pri5i so$e+%)
30
- SIDNEY SHELDON -
' Ai eu) M( 5oi c(s(tori cu ti%e)
Me$i%a d(du di% cap4 pe 7u+(tate a+uzat(4 pe 7u+(tate %e$i%i-tit()
' Do+%u$e De+iris4 eu su%t $ogodit() M( 5oi c(s(tori cu a$tci%e5a)
' Ma%os* F$utur( di% +6%( dispreuitor) Nu este potri5it pe%tru ti%e)
' /4 da* Ai de ce4 +( rog*
' &0a+ 5eri.icat) Mo-te%e-te ge%etic %ebu%ia4 su.er( de e+o.i$ie4 este c(utat
de po$iia di% >ru@e$$es pe%tru presiu%i se@ua$e -i 7oac( te%is ,%grozitor)
Me$i%a izbuc%i ,% r6s)
' Dar du+%eata*
' Eu %u 7oc te%is)
' B%e$egJ Ai de aceea4 eu ar trebui s( +( c(s(toresc cu du+%eataJ
' Nu) Te 5ei +(rita cu +i%e4 pe%tru c( te 5oi .ace cea +ai .ericit( .e+eie di%
$u+e)
' Do+%u$e De+irisF
E$ ,i acoperi o +6%( -i o +6%g6ie)
' Costa)
Me$i%a ,-i retrase +6%a)
' Do+%u$e De+iris4 a+ 5e%it ast(zi pe%tru c( 5reau s( ,i spu% c( doresc s(
%u0+i +ai tri+ii cadouri -i %u doresc s( te +ai 5(d)
E$ o studie ,%de$u%g)
' Su%t sigur c( %u e-ti o persoa%( crud()
' Sper c( %u)
De+iris z6+bi)
' Cer.ect) /sta ,%sea+%( c( %u 5rei s(0+i rupi i%i+a)
' M( ,%doiesc serios de .aptu$ c( i%i+a du+ita$e se $as( u-or rupt() /i o
reputaie re+arcabi$()
' /4 asta s0a ,%t6+p$at ,%ai%te s( te cu%osc pe ti%e) &a ti%e 5isez de .oarte
+u$t ti+p)
Me$i%a z6+bi)
' ?orbesc .oarte serios) C6%d era+ t6%(r citea+ .oarte +u$t despre .a+i$ia
&a+brou) Tu erai .oarte bogat(4 eu era+ .oarte s(rac) Nu a5ea+ %i+ic) Tr(ia+ de
azi pe +6i%e) Tata era a+a$ ,% portu$ Cireu) /5ea+ paisprezece .rai -i surori -i
trebuia s( $upt(+ pe%tru tot ceea ce %e dorea+)
De-i %u ar .i 5rut4 Me$i%a era i+presio%at( de po5este)
' Dar acu+ e-ti u% o+ bogat)
' Da) Nu at6t de bogat pe c6t 5oi .i ,% cur6%d)
' Ce te0a ,+bog(it*
' Foa+ea) B%totdeau%a +i0a .ost .oa+e)
Me$i%a 5edea c( spu%e ade5(ru$)
' Cu+ aiF cu+ ai ,%ceput*
' Ciar 5rei s( -tii*
31
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Ai Me$i%a se trezi spu%6%d1
' Ciar 5reau s( -tiu)
' &a -aptesprezece a%i a+ p$ecat s( $ucrez $a o co+pa%ie petro$ier( di%tr0o
ar( di% Orie%tu$ Mi7$ociu) Nu +( descurca+ .oarte bi%e) B%tr0o sear( a+ $uat
+asa cu u% t6%(r geo$og care +u%cea $a o co+pa%ie +ai +are) Eu a+ co+a%dat
.riptur(4 iar e$ doar sup() &0a+ ,%trebat de ce %u a $uat -i e$ .riptur( -i +i0a spus
c( are da%tura proast( -i %u are ba%i s( -i0o ,%gri7easc(4 i0a+ dat ci%cizeci de
do$ari s(0-i sci+be da%tura) Dup( o $u%(4 +0a su%at ,% toiu$ %opii -i +i0a spus
c( a descoperit u% z(c(+6%t bogat) Nu0i a%u%ase ,%c( pe patro%ii $a care $ucra)
Di+i%eaa ur+(toare a+ ,+pru+utat o +u$i+e de ba%i -i p6%( seara a+
cu+p(rat parce$e de p(+6%t ,% 7uru$ z(c(+6%tu$ui) C6%( $a ur+( s0a do5edit a .i
ce$ +ai +are z(c(+6%t de petro$ descoperit ,% $u+e)
Me$i%a se ag(a .asci%at( de .iecare cu56%t a$ $ui)
' /cesta a .ost ,%ceputu$) Dup( aceea a+ a5ut %e5oie de ta%curi petro$iere
care s(0+i tra%sporte petro$u$ -i a-a a+ a7u%s s( a+ o .$ot() /poi4 a+ a5ut %e5oie
de ra.i%(rii4 apoi de o $i%ie a5iatic() De+iris ridic( di% u+eri) Toate au por%it de
aco$o)
/bia $a +u$t( 5re+e dup( ce s0au c(s(torit4 a a.$at Me$i%a c( po5estea cu
.riptura era .iciu%e pur()
Me$i%a &a+brou %u a5ea i%te%ia s(0$ +ai ,%t6$%easc( pe Co%sta%ti% De+iris)
Dar4 pri%tr0o serie de regizate cu gri7( de De+iris4 Me$i%a se ,%t6$%ea cu e$4 ori $a
o petrecere4 ori $a teatru4 ori $a o aciu%e de bi%e.acere) De .iecare dat( si+ea o
puter%ic( atracie .a( de e$) Ce $6%g( e$4 ?assi$is Ma%os ' ur+a s( o recu%oasc(4
ciar -i ,% si%ea ei ' era p$ictisitor)
Me$i%a &a+brou iubea pictorii .$a+a%zi -i c6%d s0a 56%dut u% >ruege$4
G?6%(toarea pe z(pad(I4 ,%ai%te ca ea s(0$ $iciteze4 i0a .ost d(ruit de Co%sta%ti%
De+iris)
Me$i%a era .asci%at( de .aptu$ c( ,i cu%o-tea abso$ut toate gusturi$e)
' Nu pot pri+i u% dar at6t de scu+p4 protest( ea)
' /4 dar %u este u% dar) Trebuie s(0$ p$(te-ti) Ci%(+ ,+preu%( disear()
C6%( $a ur+(4 Me$i%a a acceptat) O+u$ era irezistibi$)
Dup( o s(pt(+6%( Me$i%a a rupt $ogod%a cu co%te$e Ma%os)
C6%d Me$i%a i0a spus .rate$ui ei4 acesta a r(+as ,+pietrit)
' Ce%tru %u+e$e $ui Du+%ezeu4 de ce*
' Ce%tru c( +( 5oi c(s(tori cu Co%sta%ti% De+iris)
Spyros a r(+as .(r( aer)
' /i ,%%ebu%itJ Nu te poi c(s(tori cu De+irisJ Este u% +o%stru) Te 5a
distruge) Dac(F
' Gre-e-ti Spyros) Este u% b(rbat +i%u%at) Ai %e iubi+) EsteF
32
- SIDNEY SHELDON -
' Tu ,$ iube-ti4 se r(sti .rate$e) Nu -tiu ce ur+(re-te e$4 dar s( -tii c( %u are
%ici o $eg(tur( cu dragostea) Doar -tii ce reputaie are ,% pri5i%a .e+ei$or) EsteF
' Totu$ i%e de trecut acu+ Spyros) ?oi .i soia $ui)
Iar Spyros %u a reu-it s( o co%5i%g( pe sora $ui s( re%u%e4 $a c(s(torie)
Dup( o $u%(4 Me$i%a &a+brou -i Co%sta%ti% De+iris se c(s(toreau)
&a ,%ceput p(rea c( 5a .i u% +aria7 per.ect) Co%sta%ti% era a+uza%t -i
distracti5) Era u% iubit pasio%at -i0i .(cea +ereu cadouri Me$i%ei4 $ucruri
surpri%z(toare aduse di% (ri e@otice)
B% pri+a %oapte i0a spus Me$i%ei1
' Cri+a +ea soie %u a putut a5ea copii) /cu+4 %oi 5o+ a5ea +u$i copii)
Mu$i .ii)
' Nici o .iic(* ,$ taci%a Me$i%a)
' Dac( 5rei tu) Dar +ai ,%t6i u% .iu)
B% ziua ,% care Me$i%a a a.$at c( este ,%s(rci%at(4 Co%sta%ti% a .ost e@taziat)
' B+i 5a pre$ua i+periu$4 a dec$arat e$ .ericit)
B% a treia $u%( de sarci%(4 Me$i%a a su.erit u% a5ort spo%ta%) Co%sta%ti%
De+iris era p$ecat di% ar( c6%d s0a ,%t6+p$at) Dup( ce s0a ,%tors -i a a.$at 5estea
s0a purtat ca u% posedat)
' Ce ai .(cut ur$a e$) Cu+ s0a putut ,%t6+p$a*
' Costa euF
' /i .ost %eg$i7e%t(J
' Nu4 ,i 7ur c(F
De+iris i%spir( ad6%c)
' >i%e) S0a ,%t6+p$at4 s0a ,%t6+p$at) ?o+ a5ea u% a$t .iu)
' NuF %u +ai pot)
Me$i%a %u a putut s(0i ,%.ru%te pri5irea)
' Ce spui*
' /u trebuit s( +( opereze) Nu +ai pot a5ea copii)
St(tea ,+pietrit) /poi s0a ,%tors -i a p$ecat .(r( s( +ai scoat( u% cu56%t)
Di% ace$ +o+e%t 5iaa Me$i%ei a de5e%it u% iad) Co%sta%ti% De+iris se purta
de parc( soia sa i0a ucis ,% +od 5oit .iu$) O ig%ora -i se ,%t6$%ea cu a$te .e+ei)
Me$i%a ar .i suportat totu$4 dar u+i$irea ei era cu at6t +ai dureroas(4 cu c6t e$
a5ea o p$(cere per5ers( ,% a0-i a.i-a pub$ic $eg(turi$e) /5ea a5e%turi cu actrie de
ci%e+a4 c6%t(ree de oper(4 soii$e priete%i$or) B-i ducea iubite$e $a Csara -i ,%
$u%gi p$i+b(ri cu yactu$) <iare$e scriau 7ubi$6%d despre toate a5e%turi$e
a+oroase a$e $ui Co%sta%ti% De+iris)
Erau $a u% di%eu dat de u% ba%cer re%u+it)
' Trebuie s( 5ii ,+preu%( cu Me$i%a4 i0a spus ba%ceru$) /5e+ u% %ou
33
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
buc(tar4 specia$ist ,% ce$e +ai bu%e +6%c(ruri ci%eze-ti)
Ce $ista de i%5itai erau %u+ai oaspei de prestigiu) &a +as( s0au ,%t6$%it o
i+presio%a%t( co$ecie de arti-ti4 po$iticie%i -i i%dustria-i) M6%carea a .ost ,%tr0
ade5(r e@ce$e%t() >uc(taru$ $e0a preg(tit sup( de reci%4 ci.te$e de cre5ei4 car%e
de porc4 mu shu4 ra( a $a >ei7i%g4 paste Ca%to% -i o +u$i+e de a$te bu%(t(i)
Me$i%a st(tea $6%g( gazda sa) &a ce$($a$t cap(t a$ +esei4 ,% dreapta $ui De+iris
st(tea o .ru+oas( actri( de ci%e+a) De+iris se co%ce%tra ,% ,%tregi+e asupra
5eci%ei sa$e4 ig%or6%du0i pe toi cei di% 7uru$ s(u)
Me$i%a auzea .r6%turi de co%5ersaie)
' Dup( ce 5ei ter+i%a .i$+u$4 5a trebui %eap(rat s( 5ii pe yactu$ +eu) ?a .i o
5aca%( +i%u%at() ?o+ +erge pe coasta Da$+aieiF
Me$i%a ,%cerca s( %u0i acorde ate%ie4 dar era i+posibi$) De+iris %u .(cea %ici
u% e.ort s( 5orbeasc( +ai ,%cet)
' Nu ai .ost %iciodat( $a Csara4 %u0i a-a* Este o i%su$i( i%ti+(4 co+p$et
izo$at() O s(0i p$ac()
Me$i%ei ,$ 5e%ea s( i%tre sub +as() Dar r(u$ abia ,%cepea) Toc+ai ter+i%aser(
u% .e$ de +6%care4 iar 5a$etu$ aducea bo$uri cu ap( pe%tru a se sp($a pe +6i%i)
C6%d a a-ezat ,% .aa actriei bo$u$ cu ap(4 De+iris a spus1
' Nu 5ei a5ea %e5oie de e$)
Ai4 z6+bi%d4 i0a $uat +6%a ,% +6%a $ui -i a ,%ceput s(0i bage pe r6%d degete$e
,% gur(4 cur(6%du0$e de sos) Cei$a$i oaspei ,%cercau s( %u pri5easc( ,% direcia
$or) Me$i%a s0a ridicat ,% picioare -i i0a spus gazdei1
' M( doare capu$F 5( rog s( +( scuzai)
Toi oaspeii au pri5it0o cu+ .uge di% ca+er() B% %oaptea aceea De+iris %u a
5e%it acas(4 %ici %oaptea ur+(toare)
C6%d Spyros a auzit i%cide%tu$4 s0a .(cut $i5id de .urie)
' Spu%e %u+ai u% cu56%t4 Me$i%a4 spu+ega .rate$e4 %u+ai u% cu56%t -i ,$
o+or pe tic($os)
' Nu se poate abi%e4 ,$ scuza Me$i%a) /-a este .irea $ui)
' Firea $ui* Este u% a%i+a$J /r trebui ,%cis) De ce %u di5orezi de e$*
Era o ,%trebare pe care -i0a pus0o -i Me$i%a de .oarte +u$te ori4 ,% %opi$e $u%gi
-i pustii c6%d a dor+it si%gur() Ai ,%totdeau%a se ,%torcea $a ace$a-i r(spu%s1
pentru c l iu$esc)
&a ora ci%ci -i 7u+(tate4 Cateri%e a .ost trezit( de ca+erist()
' >u%( di+i%eaa4 do+%i-oar(F
Cateri%e a descis ocii -i a pri5it ,% 7uru$ ei4 speriat() Nu +ai era ,% ci$ia
,%gust( a +(%(stirii4 era ,%tr0u% dor+itor .ru+os $aF ,-i a+i%ti1 e/cursia la
AtenaB 'ti !atherine +ouglasB Au fost e/ecutai de statul grecB
' Do+%i-oar(F
34
- SIDNEY SHELDON -
' Da*
' Do+%u$ De+iris ,%treab( dac( putei ser5i +icu$ de7u% ,+preu%( cu e$4 pe
teras()
Cateri%e o pri5i so+%oroas() Nu reu-ise s( adoar+( p6%( $a ora patru -i
+i%tea i0a .ost u% tu+u$t de g6%duri)
' Mu$u+esc) Spu%e0i do+%u$ui De+iris c( 5i% i+ediat)
Dup( dou(zeci de +i%ute4 5a$etu$ o co%ducea pe o teras( e%or+(4 care d(dea
spre +are) Gr(di%a era u%de5a 7os4 $a 5reo dou(zeci de picioare) Co%sta%ti%
De+iris era a-ezat $a o +as(= o a-tepta) B% ti+p ce Cateri%e se apropia de e$4
De+iris o studia ate%t) C$utea ,% 7uru$ ei u% aer i%oce%t4 care ,$ e@cita) O 5a $ua4 5a
.i a $ui) Ai0o i+agi%( goa$(4 ,% pat $6%g( e$4 a7ut6%du0$ s(0$ pedepseasc( ,%c( o dat(
pe Noe$$e -i pe &arry)
' >u%( di+i%eaa4 spuse e$ -i se ridic() Scuz(0+( c( te0a+ trezit at6t de
di+i%ea(4 dar trebuie s( p$ec $a birou ,% c6te5a +i%ute -i dorea+ s( st(+ pui% de
5orb( ast(zi)
' Da4 desigur)
Cateri%e se a-ez( $a +as(4 5is0P05is de e$4 cu .aa spre +are) Soare$e abia
r(s(rea -i aru%ca ,% +are o p$oaie de sc6%tei argi%tii)
' Ce dore-ti s( +(%6%ci*
' Nu +i0e .oa+e4 spuse Cateri%e)
' /tu%ci4 poate pui%( ca.ea*
' Mu$u+esc)
?a$etu$ tur%( ca.eaua ,%tr0o cea-c( >ellee1)
' Ei bi%e4 Cateri%e4 ,%cepu De+iris4 te0ai +ai g6%dit $a ce a+ 5orbit ieri*
Toat( %oaptea %u s0a g6%dit dec6t $a asta) Ce%tru ea %u +ai era %i+ic $a /te%a
-i ,% a$t( parte %u a5ea u%de +erge) 4u m mai ntorc la mnstire, -i0a 7urat ,%
si%ea ei) I%5itaia de a $ucra pe%tru De+iris a i%trigat0o) +e fapt4 recu%oscu ea ,%
si%ea ei4 este chiar emoionant. Ar putea nsemna o &ia nou.
' Da4 r(spu%de Cateri%e) M0a+ g6%dit)
' Ai*
' CredF cred c( a- putea ,%cerca)
Co%sta%ti% De+iris reu-i s(0-i ascu%d( bucuria)
' Su%t ,%c6%tat) /i +ai .ost 5reodat( $a &o%dra*
' NuF /dic(F Nu cred)
+e ce nu tiu sigur? Mai e@istau pr(p(stii ,%.rico-(toare ,% +e+oria ei) !te
alte surprie &oi mai a&ea?
' Este u%u$ di% pui%e$e ora-e ci5i$izate di% $u+e) Su%t sigur c( o s(0i p$ac()
Cateri%e ezit()
' Do+%u$e De+iris4 de ce su%tei at6t de ate%t cu +i%e*
' S( spu%e+ doar c( si+t u% .e$ de respo%sabi$itate) Se opri g6%ditor) Eu $0a+
35
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
preze%tat pe sou$ t(u Noe$$ei Cage)
' /4 e@c$a+( Cateri%e ,%cet)
4oelle Page) Nu+e$e ace$a ,i pro5oca .risoa%e pe -ira spi%(rii) Ei doi au +urit
u%u$ pe%tru ce$($a$t) 5arr@ tre$uie s o fi iu$it foarte mult.
Cateri%e se str(dui -i p6%( $a ur+( reu-i s( pu%( ,%trebarea care a obsedat0o
toat( %oaptea)
' Cu+F cu+ au .ost e@ecutai*
De+iris a r(spu%s dup( o scurt( pauz()
' B+pu-cai de u% p$uto% de e@ecuie)
' OJ
Si+ea g$oa%e$e care au s.6-iat trupu$ b(rbatu$ui pe care $0a iubit at6t de +u$t)
I0a p(rut r(u c( a ,%trebat)
' S(0i dau u% s.at) Nu te +ai g6%di $a trecut) Nu poate .i dec6t dureros)
Trebuie s(0$ $a-i ,% ur+a ta4 s(0$ uii)
' /5ei dreptate4 spuse Cateri%e ,%cet) ?oi ,%cerca)
' >i%e) Dite4 di% ,%t6+p$are4 a+ u% a5io% care p$eac( $a &o%dra ,% di+i%eaa
aceasta4 Cateri%e) Crezi c( 5ei putea p$eca at6t de repede*
Cateri%e se g6%di $a toate c($(torii$e .(cute ,+preu%( cu &arry) C6t de
e+oio%at( .(cea preg(tiri$e de p$ecare) De data aceasta %u 5a +ai p$eca -i cu
a$tci%e5a4 %u a5ea ce ,+paceta4 %u a-tepta %i+ic)
' Cot p$eca ast(zi)
' E@ce$e%tJ /propo4 spuse De+iris aproape abse%t4 acu+ ,i a+i%te-ti totu$4
ai dori s( iei $eg(tura cu ci%e5a4 ci%e5a di% trecutu$ t(u pe care s(0$ a%u%i c( e-ti
bi%e*
Nu+e$e care i0a 5e%it i+ediat ,% +i%te a .ost Oi$$ia+ Fraser) Era si%guru$ o+
di% 5iaa ei4 care ,i a+i%tea de trecut) Dar -tia c( %u este ,%c( preg(tit( s( dea
ocii cu e$) +up ce m linitesc4 se g6%di Cateri%e4 dup ce &oi ncepe munca,
&oi lua legtura i cu el.
Co%sta%ti% De+iris o pri5ea i%te%s4 a-tept6%d r(spu%su$ ei)
' Nu4 spuse Cateri%e ,%tr0u% t6rziu) Nu a+ pe %i+e%i)
Nici %u b(%uia c( ,% ace$ +o+e%t i0a sa$5at 5iaa $ui Oi$$ia+ Fraser)
' ?oi ara%7a s( pri+e-ti pa-aportu$) Bi ,%ti%se u% p$ic) /ici este a5a%su$ $a
sa$ariu) Nu0i .ace prob$e+e4 5ei a5ea u%de $ocui) Co+pa%ia are u% aparta+e%t $a
&o%dra) ?ei $ocui aco$o))
I se p(rea cop$e-itor)
' Su%tei +u$t prea ge%eros)
De+iris ,i $u( +6%a)
' ?ei a.$a c( su%t -i .oarteF se r(zg6%di) %rij mare. :ncet. 4u &rei s o
sperii, nu?F c( pot .i u% bu% priete%)
' Dar su%tei u% bu% priete%J
De+iris ,i z6+bi) Ateapt numai3
36
- SIDNEY SHELDON -
Dup( dou( ore4 Co%sta%ti% De+iris o a7uta s( urce ,% Ro$$s0Royce0u$ care
trebuia s( o duc( $a aeroport)
' Distreaz(0te $a &o%dra4 ,i spuse) ?oi i%e $eg(tura cu ti%e)
&a ci%ci +i%ute dup( ce p$ec( +a-i%a4 De+iris 5orbea $a te$e.o% cu &o%dra)
' ?i%eJ
Capitolul cinci
/5io%u$ era progra+at s( p$ece de pe aeroportu$ He$$e%iEo%4 $a ora "4## a)+)
Era u% ,aC1er #iddele@ -i4 spre surpriza ei4 Cateri%e era si%gura pasager()
Ci$otu$4 u% grec p$(cut4 de 56rst( +i7$ocie4 %u+it Ca%te$is4 a co%dus0o $a scau% -i a
a-ezat0o co+od4 apoi i0a pri%s ce%tura de sigura%()
' Deco$(+ ,% c6te5a +i%ute4 o i%.or+( e$)
' Mu$u+esc)
Cateri%e ,$ ur+(ri cu pri5irea cu+ i%tr( ,% cabi%a pi$oi$or -i i%i+a ,%cepu
deodat( s(0i bat( cu putere) Acesta este a&ionul pe care l-a pilotat 5arr@, oare a
stat i 4oelle Page pe scaunul pe care stau eu acum? Si+i c( $e-i%(= pereii
,%cepur( s( se str6%g( ,% 7uru$ ei) B%cise ocii -i i%spir( ad6%c) Toate acestea s0au
ter+i%at4 se g6%di ea) +emiris are dreptate. Acesta este trecutul i nimic nu-l mai
poate schim$a.
/uzi zgo+otu$ +otoare$or -i descise ocii) /5io%u$ deco$a cu desti%aia
&o%dra) +e cte ori a fcut 5arr@ acest $or? 5arr@) Se cutre+ura $a a+estecu$
de e+oii pe care i0$ pro5oca %u+e$e s(u) Ai $a toate a+i%tiri$e $or) Mi%u%ate$e4
,%grozitoare$e a+i%tiriF
Era ,% 5ara $ui !";#4 cu u% a% ,%ai%te ca /+erica s( i%tre ,% r(zboi) /bia
p$ecase de $a D%i5ersitatea Nort9ester%4 de $a Cicago4 $a Oasi%gto% D)C)4
pe%tru pri+a ei s$u7b()
Co$ega de ca+er( i0a spus1
' Hei4 a+ auzit despre u% post 5aca%t care te0ar putea i%teresa) D%a di% .ete$e
de $a petrecerea de azi0%oapte a spus c( p$eac( ,%apoi ,% Te@as) &ucreaz( pe%tru
>i$$ Fraser) E$ se ocup( de Cub$ic Re$atio%s4 $a Departa+e%tu$ de Stat) /bia a+
auzit4 dac( p$eci i+ediat a7u%gi ,%ai%tea .ete$or)
Cateri%e a p$ecat ,%tr0u% su.$et4 dar c6%d a a7u%s a g(sit birou$ secretarei p$i%
de ca%didate) 4u am nici o ans4 s0a g6%dit Cateri%e) D-a u%ui birou i%terior s0a
descis -i a ie-it Oi$$ia+ Fraser) Era u% b(rbat atr(g(tor4 ,%a$t4 cu p(ru$ b$o%d
o%du$at4 grizo%at $a t6+p$e4 ocii a$ba-tri se%i%i -i b(rbia .er+()
I0a spus secretarei1
' /+ %e5oie de u% %u+(r di% 5ife) Nu+(ru$ de acu+ trei sau patru
37
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
s(pt(+6%i) /re .otogra.ia $ui Sta$i% pe copert()
' BI 5oi co+a%da i+ediat4 do+%u$e Fraser)
' Sa$$y4 su%t ,% te$e.o% cu se%atoru$ >ora) ?reau s(0i citesc u% paragra.
di%tr0u% artico$) /i dou( +i%ute s(0+i g(se-ti %u+(ru$ ace$a)
/ i%trat ,% birou$ s(u -i a ,%cis u-a) Ca%didate$e s0au uitat %edu+erite4 u%a $a
a$ta -i au ridicat di% u+eri)
Cateri%e a ,%ceput s( g6%deasc( .ebri$4 apoi s0a ,%tors -i a ie-it cu greu di%
birou$ ticsit de .ete) B% ur+a ei a auzit pe u%a di% e$e co+e%t6%d4 GFoarte bi%e)
D%a +ai pui%I)
Dup( trei +i%ute4 Cateri%e rei%tra ,% birou cu %u+(ru$ di% re5ista 5ife) &0a
dat secretarei) Dup( a$te ci%ci +i%ute4 Cateri%e se g(sea ,% birou$ $ui Oi$$ia+
Fraser)
' Sa$$y +i0a spus c( du+%eata ai adus re5ista)
' Da4 do+%u$e)
' Cresupu% c( %u u+b$i cu %u+ere$e 5eci de re5iste ,% po-et()
' Nu4 do+%u$e)
' Cu+4 de ai g(sit0o at6t de repede*
' /+ .ost $a .rizerie) Atii4 $a .rizerii -i $a de%ti-ti g(se-ti +ereu re5iste 5eci)
' &a toate e-ti at6t de priceput(*
' Nu4 do+%u$e)
' ?o+ descoperi si%guri4 spuse Oi$$ia+ Fraser -i Cateri%e a .ost a%ga7at()
Cateri%ei i0a p$(cut agitaia +u%cii pe care o .(cea pe%tru Oi$$ia+ Fraser) E$
era %ec(s(torit4 .oarte bogat4 o .igur( pub$ic( -i p(rea s( cu%oasc( pe toat( $u+ea
$a Oasi%gto%) Re5ista .ime spu%ea c( Fraser este4 GCea +ai bu%( partid( de
c(s(torieI)
&a -ase $u%i dup( ce Cateri%e a .ost a%ga7at( de Oi$$ia+ Fraser4 s0au
,%dr(gostit u%u$ de a$tu$) C6%d a a7u%s ,% patu$ $ui4 Cateri%e i0a spus1
' Trebuie s(0i +(rturisesc ce5a) Su%t 5irgi%()
Fraser a c$(ti%at di% cap ui+it)
' Este i%credibi$) Cu+ %aiba a+ reu-it s( +( ,%curc cu si%gura 5irgi%( di%
Oasi%gto%*
B%tr0o zi Fraser i0a spus1
' Ni s0a cerut s( super5iz(+ u% .i$+ pe%tru Fore$e /r+ate /erie%e) ?or s(
.ac( recrut(ri +asi5e) Fi$+u$ se toar%( $a Ho$$y9ood) /- 5rea s( te ocupi tu de
asta4 c6t ti+p su%t eu $a &o%dra)
' Eu* >i$$4 eu %u -tiu %ici +(car s( ,%carc u% >roCnie) Ce -tiu eu despre cu+
se toar%( u% .i$+ de a%tre%a+e%t*
Fraser a z6+bit)
' /t6t c6t -ti+ toi) Nu trebuie4 s(0i .aci prob$e+e) Este u% director
38
- SIDNEY SHELDON -
respo%sabi$ pe%tru .i$+(ri) Se %u+e-te /$$a% >e%7a+i%) /r+ata 5rea s( .o$oseasc(
actori4 %u so$dai)
' De ce*
' Crobabi$ c( so$daii %u $i se par destu$ de co%5i%g(tori ,% ro$ de so$dai)
' Sea+(%( cu ar+ataJ
Ai Cateri%e a $uat a5io%u$ spre Ho$$y9ood pe%tru a supra5egea .i$+(ri$e)
Sce%a .or.otea de .igura%i4 cei +ai +u$i di%tre ei ,+br(cai ,% u%i.or+e
%epotri5ite)
' ?( rog s( +( scuzai4 spuse Cateri%e u%ui b(rbat care trecea pe $6%g( ea)
Do+%u$ /$$a% >e%7a+i% este aici*
' Micuu$ capora$* Este aco$o)
Cateri%e a ,%tors4 capu$ -i a 5(zut u% o+ s$(bu4 ,+br(cat ,% u%i.or+(4 cu
grade de capora$) Hipa $a u% b(rbat care a5ea ,%se+%e de ge%era$)
' S(0i ia %aiba pe directorii de distribuie) M0a+ s(turat p6%( ,% g6t de
ge%era$i) >(rbatu$ ridic( +6i%i$e disperat) Toat( $u+ea 5rea s( .ie -e.4 %i+e%i %u
5rea s( .ie i%dia%)
' ?( rog s( +( scuzai4 i%ter5e%i Cateri%e)
' Eu su%t Cateri%e /$e@a%der)
' S$a5( ceru$uiJ e@c$a+( o+u$eu$) Cre$uai totu$) Nu -tiu ce caut eu aici)
/5ea+ o s$u7b( bu%( $a Dearbo%4 pri+ea+ trei +ii ci%ci sute de do$ari pe a% -i a+
.ost t6r6t ,% ar+at( s( .ac .i$+e) Ce -tiu eu despre producia de .i$+e* ?( .ac totu$
cadou aici)
O+u$eu$ se ,%toarse pe c($c6ie -i p$ec( spre ie-ire4 $(s6%d0o pe Cateri%e
bui+(cit() D% b(rbat ,%a$t cu p(ru$ a$b4 s0a apropiat de ea)
O pri5ea cu u% z6+bet a+uzat)
' /5ei %e5oie de a7utor*
' /+ %e5oie de u% +iraco$4 spuse Cateri%e) R(spu%d de .i$+4 dar %u -tiu ce
trebuie s( .ac)
>(rbatu$ co%ti%ua s( z6+beasc()
' >i%e ai 5e%it $a Ho$$y9ood) Eu su%t To+ O2>rei%4 directoru$ asiste%t)
' Credei c( putei tur%a .i$+u$ acesta*
Cateri%e 5(zu c( b(rbatu$ui ,i tre+ur( co$u$ gurii)
' /- putea ,%cerca) /+ .(cut -ase .i$+e cu Oi$$ie Oy$er) Situaia %u este
ciar at6t de disperat( pe c6t pare) Este %e5oie doar de pui%( orga%izare)
Sce%ariu$ este scris -i decoru$ este preg(tit)
Cateri%e pri5i ,% 7uru$ ei)
' Su%t c6te5a u%i.or+e care arat( 7a$%ic) S( 5ede+ ce pute+ .ace)
O2>rei% aprob( t(cut)
B+preu%( cu O2>rei%4 Cateri%e s0a apropiat de grupu$ de .igura%i) <go+otu$
di% 7ur era asurzitor)
' Mai ,%cet4 b(iei4 strig( O2>rei%) ?0o prezi%t pe do+%i-oara /$e@a%der) ?a
39
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
super5iza .i$+u$)
I%ter5e%i Cateri%e)
' ?( rog s( 5( a$i%iai4 s( 5( pute+ 5edea +ai bi%e costu+e$e)
O2>rei% a a$i%iat actorii) B% apropiere4 Cateri%e a auzit r6sete zgo+otoase -i
s0a ,%tors sup(rat() D% b(rbat ,% u%i.or+( st(tea ,%tr0u% co$ -i %u $e d(dea %ici o
ate%ie) Spu%ea ce5a u%ui grup de .ete4 care r6deau ,%c6%tate) /titudi%ea
b(rbatu$ui o irita groza5 pe Cateri%e)
' ?( rog s( +( scuzai) Nu 5rei s( 5e%ii +ai aproape*
>(rbatu$ o pri5i i%so$e%t)
' Cu +i%e 5orbii*
' Da) /+ dori s( ,%cepe+ $ucru$)
Era e@tre+ de .ru+os4 ,%a$t4 sup$u4 cu p(ru$ %egru cu re.$e@e b$eu+ari% -i ocii
de cu$oarea +(rii ,% .urtu%() D%i.or+a ,i 5e%ea per.ect) Ce epo$ei a5ea ,%se+%e
de c(pita%4 iar pe piept erau eta$ate o +u$i+e de +eda$ii -i pa%g$ici co$orate)
Cateri%e $e pri5ea .urioas()
' Meda$ii$e acesteaF*
' Su%t destu$ de i+presio%a%te4 -e.a* ?ocea b(rbatu$ui era a+uzat( -i
obraz%ic()
' Scoate0$e)
' De ce* Eu cred c( dau cu$oare .i$+u$ui)
' /i uitat u% $ucru) /+erica %u este ,%c( ,% r(zboi) Crobabi$ c( ai cucerit
+eda$ii$e $a 5reu% car%a5a$)
' /i dreptate4 recu%oscu b(rbatu$ cu o ti+iditate pre.(cut() Nu +0a+ g6%dit
$a asta) /+ s( +ai scot di% e$e)
' Scoate0$e pe toate4 se r(sti Cateri%e)
Dup( .i$+area de di+i%ea(4 Cateri%e a p$ecat s( ia +asa $a ca%ti%a
studiouri$or) >(rbatu$ s0a apropiat obraz%ic de +asa ei)
' /+ 5rut s( te ,%treb cu+ +0a+ descurcat ast(zi di+i%ea() /+ .ost
co%5i%g(tor*
/titudi%ea $ui o ,%.uria $a cu$+e)
' Bi p$ace s( pori u%i.or+a -i s( te ,+p(u%ezi ,% .aa .ete$or4 dar te0ai g6%dit
5reodat( s( te ,%ro$ezi cu0ade5(rat*
>(rbatu$ o pri5i -ocat)
' Ai s( +( ,+pu-te* /sta0i pe%tru %ai5i)
Cateri%e era gata s( e@p$odeze)
' Cred c( e-ti de+% de tot dispreu$)
' De ce*
' Dac( %u -tii de ce4 %u0i pot e@p$ica)
' De ce %u ,%cerci* Disear() &u(+ +asa ,+preu%() &a ti%e) Atii s( g(te-ti*
' Nu te +ai dera%7a s( 5ii +6i%e $a .i$+(ri4 se r(sti Cateri%e .urioas() /+
s(0i spu% do+%u$ui O2>rei% s(0i tri+it( u% cec pe%tru ziua de ast(zi) Cu+ te
40
- SIDNEY SHELDON -
%u+e-ti*
' Doug$as) &arry Doug$as)
E@perie%a aceasta cu actoru$ ce$ aroga%t a ,%.uriat0o $a cu$+e pe Cateri%e4
dar era ot(r6t( s( %u se +ai g6%deasc( $a i%cide%te) Nu -tia %ici ea de ce4 dar %u
reu-ea s( o uite)
C6%d s0a ,%tors $a Oasi%gto%4 Oi$$ia+ Fraser i0a spus1
' Mi0a .ost dor de ti%e) M0a+ g6%dit .oarte +u$t4 %u+ai $a ti%e) M( iube-ti*
' Foarte +u$t4 >i$$)
' Ai eu te iubesc) Hai s( ie-i+ disear( -i s( s(rb(tori+ e5e%i+e%tu$)
Cateri%e era co%5i%s( c( ,% seara aceea4 >i$$ Fraser a5ea de g6%d s( o cear( ,%
c(s(torie)
/u +ers $a C$ubu$ )efferson) Erau $a 7u+(tatea ci%ei4 c6%d a ap(rut &arry
Doug$as4 ,+br(cat tot ,% u%i.or+( +i$itar(4 cu toate +eda$ii$e pe piept) Cateri%e
pri5ea u$uit( cu+ b(rbatu$ se apropia de +asa $or -i ,$ sa$uta pe Fraser)
' Caty4 d(0+i 5oie s( i0$ prezi%t pe c(pita%u$ &arry Doug$as) &arry4
do+%i-oara /$e@a%der Cateri%e) Atii4 Caty4 &arry este pi$ot ,% Fore$e /erie%e
>rita%ice) / co%dus u% escadro% a+erica%) /poi $0a+ co%5i%s s( preia o baz( de
i%strucie ,% ?irgi%ia -i s( preg(teasc( ti%erii %o-tri pe%tru $upt()
Ca ,% re$uarea cu ,%ceti%itoru$ a u%ui .i$+4 Cateri%e re5(zu ,% +i%te sce%a
c6%d i0a cerut s(0-i scoat( +eda$ii$e) Nu suporta %ici g6%du$ c( a .ost rea -i i0a
spus c( este $a-) Bi 5e%ea s( i%tre sub +as()
/ doua zi4 &arry a su%at0o $a birou) Ea a re.uzat s(0i r(spu%d() Dup( ce a
ter+i%at progra+u$4 $0a g(sit a.ar(4 o a-tepta) Nu +ai a5ea +eda$ii$e4 dar a5ea ,%
sci+b grad de $ocote%e%t ra%gu$ doi) Bi z6+bea)
' Cu+ i se pare* Este +ai bi%e a-a*
' Nu este ,+potri5a regu$a+e%tu$ui s( pori grade$e +i$itare .a$se*
' Nu -tiu) Eu credea+ c( tu r(spu%zi de asta)
Cateri%e -tia c( este pierdut() /5ea ,% e$ o .or( +ag%etic( irezistibi$()
' Ce 5rei de $a +i%e*
' Totu$) Ce ti%e te 5reau)
/u p$ecat $a e$ acas( -i au .(cut dragoste) Ai Cateri%e a si+it o bucurie $a
care %u a 5isat 5reodat() / .ost o co%topire tota$(4 p6%( $a e@p$ozia e@tatic(4
i%credibi$ de tu$bur(toare4 de$iru$ p$ec(rii -i a$ sosirii4 a$ ,%ceputu$ui -i s.6r-itu$ui)
Iar ea i s0a aba%do%at ,% ,%tregi+e4 $aco+( s( absoarb( toat( aceast( +are de
se%zaii4 dori%du0$ pe%tru totdeau%a a$(turi de ea)
S0au c(s(torit ci%ci ore +ai t6rziu4 ,% Mary$a%d)
41
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
/cu+ era ,% a5io%4 +ergea $a &o%dra4 ,%cepea o %ou( 5ia() Am fost att de
fericii4 se g6%di Cateri%e) 7nde am greit? 6ilmele romantice i cntecele de
dragoste ne-au fcut s credem n happ@ end i n ca&aleri m$rcai n armuri
strlucitoare i n dragostea care nu se termin niciodat, niciodat. Am creut
sincer c +onna ;eed i )ames #teCart au a&ut o &ia minunat i am fost
con&ini c !lar1 %a$ie i !laudette !ol$ert &or rmne mpreun pentru toat
&iaa dup <#-a ntmplat ntr-o noapte=. 8i am plns cnd 6rederic "arch s-a
rentors la "@rna 5o@ pentru <!ei mai $uni ani din &ia=. 8i am fost con&ini c
)oan 6ontaine i-a gsit fericirea n $raele lui 5aurence Oli&ier n <;e$ecca=.
+ar toate acestea au fost minciuni.
8i toate cntecele) GB%totdeau%a te 5oi iubiI) !e nseamn pentru $r$at
<ntotdeauna=? GC6t de ad6%c este ocea%u$*I 5a ce s-a gndit 0r&ing >erlin?
8iF GCe%tru totdeau%aI) Plec, &reau s di&ore.
GCe %oapte .er+ecat(I) 2om urca pe muntele .oumer1aF GTu4 %oaptea -i
+uzicaI) +irectorul hotelului mi-a spus despre peterile din apropiereB QTe
iubescR Di% +oti5e se%ti+e%ta$e) <4u &a ti nimeniB Acum, ct doarme=. GFii
dragostea +eaJI 8i noi am ascultat cntece i am &ut filme i am creut cu
sinceritate c aa &a fi &iaa. Am creut att de mult n soul meu. "ai pot
&reodat crede n altcine&a la fel de mult? !e i-am fcut s &rea att de mult s
m omoare?
' Do+%i-oar( /$e@a%derF
Cateri%e pri5i speriat( -i dezorie%tat() Ci$otu$ era ap$ecat asupra scau%u$ui ei)
' /+ aterizat) >i%e ai 5e%it $a &o%dra)
&a aeroport o a-tepta o +a-i%() Ao.eru$ s0a apropiat po$iticos de ea1
' M( 5oi ocupa eu de baga7e4 do+%i-oar( /$e@a%der) M( %u+esc /$.red)
?rei s( +ergei direct acas(*
Acas.
' Da4 +u$u+esc)
Cateri%e se cu.u%d( ,% scau%u$ co+od a$ +a-i%ii) I%credibi$) Co%sta%ti%
De+iris i0a dat a5io%u$ $ui particu$ar -i i0a dat o $ocui%() Ori era ce$ +ai ge%eros
o+ di% $u+e oriF Cur -i si+p$u %u se putea g6%di $a o a$t( a$ter%ati5() Nu) 'ste
cel mai generos om din lume. 2a tre$ui s gsesc o modalitate de a-i arta
recunotina.
/parta+e%tu$4 de pe Strada E$izabet4 ,% Easto% SSuare4 era e@tre+ de $u@os)
/5ea u% o$ spaios $a i%trare4 u% sa$o% ra.i%at +obi$at cu u% ca%de$abru de
crista$4 o bib$iotec( $a+brisat(4 o buc(t(rie cu su.icie%te pro5izii4 trei dor+itoare
.oarte atr(g(toare -i o arip( a ser5itori$or)
Cateri%e a .ost ,%t6+pi%at( $a u-( de o .e+eie ,% 7ur de patruzeci de a%i4
,+br(cat( ,%tr0o rocie %eagr()
' >i%e ai 5e%it4 do+%i-oar( /$e@a%der) Eu su%t /%%a4 +e%a7era
42
- SIDNEY SHELDON -
du+%ea5oastr()
>ineneles, menajera mea) Cateri%e ,%cerca s( se obi-%uiasc()
' >u%( ziua)
Ao.eru$ i0a adus baga7e$e ,% dor+itor -i i0a spus1
' Ma-i%a este $a dispoziia du+%ea5oastr() Spu%ei0i /%%ei c6%d su%tei
preg(tit( s( +ergei $a birou -i eu 5i% s( 5( iau)
"aina este la dispoiia mea. 4ormal.
' Mu$u+esc)
' ?( despacetez baga7e$e4 spuse /%%a) /%u%ai0+( dac( +ai dorii ce5a)
' /cu+ %u +ai pot dori %i+ic4 spuse Cateri%e u$uit( -i cu si%ceritate)
/ cutreierat pri% aparta+e%t4 p6%( c6%d /%%a a ter+i%at de despacetat) /poi
a i%trat ,% dor+itor -i a pri5it ,%de$u%g rocii$e %oi pe care i $e0a cu+p(rat
De+iris) .otul este ca un &is frumos) /5ea u% se%ti+e%t de irea$itate) /cu+
patruzeci -i opt de ore4 ad+ira tu.e$e de tra%da.ir de $a +(%(stire) /cu+4 i se
pu%ea $a dispoziie o 5ia( de duces() Se ,%treba cu+ 5a .i +u%ca pe care trebuia
s( o .ac() 2oi munci foarte mult. 4u-l &oi deamgi. #-a purtat att de frumos cu
mine3
Se si+i deodat( .oarte obosit() Se a-ez( pe patu$ +oa$e -i co%.ortabi$) Am s
m odihnesc un minut4 se g6%di ea -i ,%cise ocii)
Se ,%eca -i striga dup( a7utor) Ai &arry ,%ota spre ea4 iar c6%d a a7u%s $6%g( ea4
o ,+pi%gea sub ap()
/poi era ,%tr0o pe-ter( ,%tu%ecat( -i 5e%eau spre ea sto$uri de $i$ieci4 ,i
s+u$geau p(ru$4 ,i zg6riau .aa) S0a trezit ,%grozit( de spai+( -i a s(rit direct ,%
picioare) Tre+ura) Respira agitat -i ,%cerca s( se $i%i-teasc() +estul4 se g6%di ea)
#-a terminat totul, s-a sfrit. A fost ieri. Acum este asti. 4imeni nu i &a mai
face nici un ru. 4imeni. 4iciodat.
Di%co$o de u-a dor+itoru$ui4 /%%a ascu$ta strig(te$e disperate)
/-tept(4 apoi4 dup( ce %u +ai auzi %i+ic4 cobor, ,% o$ -i ridic( receptoru$4
pe%tru a0i raporta totu$ $ui Co%sta%ti% De+iris)
.he ,ellenic .rade !orporation se a.$a pe >o%d Street4 $a %u+(ru$ T!U4 $6%g(
Ciccadi$$y4 ,%tr0o 5ece c$(dire gu5er%a+e%ta$(4 tra%s.or+at( ,% birouri cu +u$i
a%i ,% ur+() E@terioru$ c$(dirii era o capodoper( de aritectur(4 e$ega%t -i de bu%
gust)
C6%d a a7u%s4 Cateri%e a co%statat c( tot perso%a$u$ o a-tepta) Erau o duzi%(
de oa+e%i care a-teptau s( o sa$ute)
' >i%e ai 5e%it4 do+%i-oar( /$e@a%der) Eu su%t E5e$y% 8aye) /cesta este
Car$F TucEerF Matte9F Ke%%ieF
Nu+e$e -i cipuri$e oa+e%i$or se esto+pau)
' B+i pare bi%e)
43
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' >irou$ t(u este preg(tit) Te co%duc)
' Mu$u+esc)
Sa$a de pri+iri era +obi$at( cu gust4 o ca%apea !hesterfield -i .oto$ii
!hippendale) /u +ers pe u% coridor $u%g4 +ocetat4 au trecut pe $6%g( o sa$( de
-edi%e $a+brisat(4 cu .oto$ii di% pie$e -i o +as( $u%g(4 bi%e $ustruit(4 apoi4
Cateri%e a .ost i%5itat( ,%tr0u% birou .oarte p$(cut)
' /cesta este birou$ t(u)
' Mi%u%at4 +ur+ur( Cateri%e)
Ce +as( erau .$ori proaspete)
' De $a do+%u$ De+iris)
!t este de atent3
E5e$y% 8aye4 .e+eia care a co%dus0o ,% birou$ s(u4 era de 56rst( +i7$ocie4 cu o
,%.(i-are p$(cut( -i +a%iere po$iticoase dar totodat( priete%e-ti)
' ?ei a5ea %e5oie de c6te5a zi$e s( te obi-%uie-ti cu $ucru$ aici4 dar s( -tii c(
%u este co+p$icat) Noi su%te+ u% .e$ de %er5ur( pri%cipa$( a I+periu$ui De+iris)
Coordo%(+ rapoarte$e de $a toate di5izii$e -i $e tri+ite+ cartieru$ui ge%era$ di%
/te%a) Eu su%t directoru$ acestui birou4 iar du+%eata 5ei .i asiste%ta +ea
perso%a$()
' OJ
Aadar, sunt asistenta personal a directorului.
Cateri%e %u -tia ce se a-tepta de $a ea) Fusese aru%cat( ,%tr0o $u+e a .a%teziei
' a5ioa%e4 $i+uzi%e4 aparta+e%t cu +e%a7er(F
' Oi+ ?a%dee% este ge%iu$ %ostru +ate+atic) E$ co+puterizeaz( toate
rapoarte$e -i $e siste+atizeaz( ,%tr0o si%ops( a%a$itic() Mi%tea $ui $ucreaz( +ai
repede dec6t a oric(rei +a-i%i de ca$cu$) Hai4 s( +erge+ s(0$ cu%o-ti)
/u p$ecat di% %ou pe coridoru$ ce$ $u%g -i s0au oprit ,% .aa u%ui birou de $a
cap(tu$ o$u$ui) E5e$y% a i%trat .(r( s( bat( $a u-()
' Oi+4 i0o prezi%t pe %oua +ea asiste%t()
Cateri%e a i%trat ,% birou4 dar a r(+as descu+p(%it() Oi+ ?a%dee% p(rea s(
aib( ,% 7ur de treizeci de a%i4 dar a5ea o pri5ire abse%t()
Co%ti%ua s( pri5easc( pe .ereastr()
' Oi+4 Oi+J Hi0o prezi%t pe Cateri%e /$e@a%der)
>(rbatu$ se ,%toarse ,% s.6r-it)
' Cateri%a B%t6i4 %u+e$e ade5(rat Marta SEo9ro%Ea4 a .ost ser5itoare4 s0a
%(scut ,% !V:;4 a .ost capturat( de ru-i -i s0a c(s(torit cu Cetru B%t6i) / .ost
,+p(r(teasa Rusiei ,%tre !UTW0!UTU) Cateri%a Cea Mare4 .iica u%ui pri% ger+a%)
S0a %(scut ,% !UT" -i s0a c(s(torit cu Cetru4 care a de5e%it ,+p(ratu$ Cetru a$ III0
$ea) &0a ur+at $a tro% ,% a%u$ ,% care $0a ucis) B% ti+pu$ do+%iei sa$e Co$o%ia a .ost
,+p(rit( ,% trei -i au .ost dou( r(zboaie ,+potri5a turci$orF
I%.or+aii$e curgeau %est(5i$ite4 spuse de o 5oce +o%oto%() Cateri%e ascu$ta
u$uit()
44
- SIDNEY SHELDON -
' EsteF este .oarte i%teresa%t4 reu-i ea s( b6$b6ie)
Oi+ ?a%dee% pri5i ,% go$)
' Oi+ este .oarte ti+id c6%d ,%t6$%e-te persoa%e %ecu%oscute4 spuse E5e$y%)
.imid? Omul este de-a dreptul ciudat. 8i este geniu? !e fel de sluj$ &oi face
eu aici?
&a /te%a4 ,% birou$ s(u di% strada /giou Gero%da4 Co%sta%ti% De+iris ascu$ta
raportu$ te$e.o%ic a$ $ui /$.red di% &o%dra)
' Do+%u$e De+iris4 a+ dus0o pe do+%i-oara /$e@a%der de $a aeroport direct
acas() /+ ,%trebat0o dac( %u dore-te s( o duc u%de5a4 a-a cu+ +i0ai sugerat4 -i
+i0a spus c( %u)
' Nu a $uat $eg(tura cu %i+e%i*
' Nu4 do+%u$e) Doar dac( %u a dat te$e.oa%e de acas(4 do+%u$e)
Co%sta%ti% De+iris era $i%i-tit) /%%a4 +e%a7era4 ,i 5a spu%e dac( se 5a
,%t6+p$a acest $ucru) Cuse receptoru$ ,% .urc(4 satis.(cut) Ce%tru +o+e%t ea %u
preze%ta %ici u% perico$4 iar e$ 5a a5ea gri7( s( .ie supra5egeat() Era si%gur( pe
$u+e) Nu a5ea pe %i+e%i4 cu e@cepia bi%e.(c(toru$ui ei4 Co%sta%ti% De+iris)
.re$uie s aranje s ajung n curnd la 5ondra4 se g6%di De+iris .ericit) 6oarte
curnd.
Cateri%ei /$e@a%der i se p(rea i%teresa%t( +u%ca pe care o .(cea) B% .iecare zi
soseau rapoarte di% ce$e +ai ,%dep(rtate co$uri ,% care se ra+i.ica I+periu$ $ui
Co%sta%ti% De+iris) Note de ce$tuie$i de $a o +i%( de +eta$ di% I%dia%a4 rapoarte
co%tabi$e a$e u%ei .abrici de auto+obi$e di% Ita$ia4 .acturi a$e u%ui trust de pres(
di% /ustra$ia4 de $a o +i%( de aur4 de $a o co+pa%ie de asigur(ri -i c6te a$te$e)
Cateri%e pri+ea rapoarte$e -i a5ea gri7( s( a7u%g( toate $a Oi+ ?a%dee%) Oi+ $e
pri5ea o si%gur( dat(4 $e ,%registra ,% i%credibi$u$ s(u co+puter -i aproape
i%sta%ta%eu ca$cu$a proce%te$e de pro.it sau pierderi$e co+pa%iei)
Cateri%ei ,i p$(cea s( se apropie de %oii s(i co$egi4 s(0i cu%oasc( +ai bi%e -i
era ,%c6%tat( de .ru+useea c$(dirii u%de $ucra)
/ .(cut o ase+e%ea re+arc( pe%tru E5e$y%4 ,% preze%a $ui Oi+ -i Oi+ a
,%ceput i+ediat1
' /ceasta a .ost o c$(dire gu5er%a+e%ta$( pe%tru 5a+(4 co%struit( de Sir
Cristoper Ore% ,% !UT!) Dup( Mare$e Foc di% &o%dra4 Cristoper Ore% a
reproiectat ci%cizeci de biserici4 i%c$usi5 Catedra$a St) Cau$4 St) Micae$ -i St)
>ride) Tot e$ a proiectat -i Roya$ E@ca%ge -i >ucEi%ga+) / +urit ,% !UTL -i
este ,%+or+6%tat $a St) Cau$) /ceast( c$(dire a .ost tra%s.or+at( ,% birouri ,%
!"#U4 iar ,% /$ Doi$ea R(zboi Mo%dia$4 ,% ti+pu$ bo+barda+e%te$or4 gu5er%u$ a
.o$osit0o drept c$(dire de ad(post a ci5i$i$or)
C$(diri$e dec$arate ad(post ,% ti+pu$ bo+barda+e%te$or4 a5eau $a subso$ s($i
.orti.icate4 reziste%te $a bo+barda+e%t4 p(zite de u-i +eta$ice .oarte so$ide) Mu$i
45
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
e%g$ezi4 .e+ei4 copii -i b(tr6%i s0au ad(postit aici4 c6%d ora-u$ a .ost s.6-iat de
a5ioa%e$e &u.t9a..e)
Subso$u$ era uria-4 ,%ti%z6%du0se pe toat( ,%ti%derea c$(dirii) /d(postea u%
boi$er e%or+4 pe%tru ,%c($zire -i era ,+p6%zit de .ire e$ectrice -i de te$e.o%)
Crob$e+a era boi$eru$) Cateri%e a ,%soit de +ai +u$te ori aici u% +u%citor
pe%tru a0$ repara) De .iecare dat( +u%citoru$ ,$ a%a$iza spu%ea c( %u are %i+ic -i
p$eca)
' Dar pare .oarte pericu$os4 spu%ea Cateri%e) Nu e posibi$ s( e@p$odeze*
' Doa+%e4 do+%i-oar(4 cu+ s( e@p$odeze* ?edei4 aici este o 5a$5( de
sigura%() Dac( se ,%.ierb6%t( prea tare4 supapa e$ibereaz( e@cesu$ de aburi) Nu
este %ici o prob$e+()
Dup( +u%ca di% ti+pu$ zi$ei Cateri%e 5izita &o%dra) &o%draF Cor%u$
abu%de%ei4 $u+ea +i%u%at( a teatru$ui4 ba$etu$ui -i co%certe$or) / 5izitat
a%ticariate ca ,atchard -i 6o@le4 zeci de +uzee -i restaura%te) F(cea cu+p(r(turi
$a ,arrods, 6ortnum -i "ason -i du+i%ica ser5ea ceaiu$ $a Sa5oy)
Di% c6%d ,% c6%d ,i treceau pri% +i%te g6%duri pe care %u $e putea co%tro$a) O
5oceF u% cu56%tF u% par.u+F u% c6%tecF Erau at6t de +u$te $ucruri care ,i
a+i%teau de &arry) 4u. .recutul nu mai e/ist. Acum contea &iitorul. Ai ,%
.iecare zi Cateri%e de5e%ea +ai puter%ic()
Cateri%e s0a ,+priete%it cu E5e$y% 8aye -i di% c6%d ,% c6%d ie-eau ,% ora-
,+preu%() B%tr0o du+i%ic(4 au 5izitat o e@poziie de tab$ouri de pe +a$u$ Ta+isei)
E@pu%eau zeci de arti-ti ti%eri -i b(tr6%i) /5eau u% si%gur $ucru ,% co+u%1 %ici
u%u$ %u a5ea posibi$itatea s(0-i e@pu%( opera ,%tr0o ga$erie de art() Tab$ouri$e erau
,%grozitoare) Cateri%e a cu+p(rat u%u$ di% +i$()
' Ai u%de ai s(0$ pui* a ,%trebat0o E5e$y%)
' &a subso$4 $6%g( boi$er)
Merg6%d pe str(zi$e &o%drei au descoperit -i arti-ti care dese%au cu cret(
co$orat( pe trotuare) D%e$e dese%e erau u$uitoare) Trec(torii se opreau4 $e ad+irau
-i aru%cau c6te5a +o%ede) B%tr0o dup(0a+iaz( Cateri%e s0a oprit ,% acest cartier
-i a ad+irat u% b(tr6% care .(cea u% +i%u%at peisa7 cu cret( co$orat() C6%d $0a
ter+i%at a ,%ceput s( p$ou( -i b(tr6%u$ pri5ea cu regret cu+ ,i dispare opera sub
stropii de ap() !a i &iaa mea din trecut4 se g6%di Cateri%e)
E5e$y% o duse pe Cateri%e $a Seperd MarEet)
' Este .oarte i%teresa%t4 ai s( 5ezi4 i0a pro+is E5e$y%e)
Ai era ,%tr0ade5(r pitoresc) D% restaura%t4 Tiddy Do$s4 5eci de trei sute de a%i4
piaa4 .rizeria4 brut(ria4 a%ticariate -i doar c6te5a c$(diri rezide%ia$e) Nu+e$e de
pe cutii$e po-ta$e erau ciudate) Ce u%a scria GHe$e%4 $ecii de .ra%cez(I= pe a$ta
46
- SIDNEY SHELDON -
scria GRosie4 5( ,%5a( grece-teI)
' Este u% cartier pe%tru educaie* a ,%trebat Cateri%e)
E5e$y% a ,%ceput s( r6d()
' B%tr0u% a%u+e .e$ cred c( este) Nu+ai c( educaia pe care o dau aceste .ete
%u se pred( $a -coa$()
E5e$y% r6dea ,% oote4 iar Cateri%e a ro-it de ru-i%e)
Cea +ai +are parte a ti+pu$ui Cateri%e era si%gur(4 dar ,-i g(sea de $ucru
pe%tru a uita de si%gur(tate) C$o%7a ,%tr0o zi de +u%c( co%sider6%d0o ce$ +ai
preios +o+e%t a$ 5ieii4 g6%di%d c( i0au .ost .urate prea +u$te +o+e%te ,% trecut4
ca s( %u se bucure de preze%t) Re.uza s( se g6%deasc( $a trecut4 ,i era tea+( s( se
g6%deasc( $a 5iitor) &a s.6r-itu$ s(pt(+6%ii p$eca $a ar( -i st(tea $a a%uri4
,%c6%tat( de peisa7u$ .er+e$or e%g$eze)
.riesc4 se g6%dea ea) 4imeni nu se nate fericit. 6iecare om tre$uie s-i fac
singur fericirea. 'u sunt o supra&ieuitoare. #unt tnr i sntoas i &oi a&ea
o &ia minunat.
&u%ea se ,%torcea di% %ou $a $ucru4 $a E5e$y%4 $a .ete -i $a Oi+ ?a%dee%)
Oi+ ?a%dee% era o e%ig+()
Cateri%e %u +ai cu%oscuse u% ase+e%ea o+) B% birou erau dou(zeci de
a%ga7ai4 iar Oi+ .(r( a .o$osi ca$cu$ator4 ,-i a+i%tea sa$ariu$ .iec(ruia4 %u+(ru$
po$iei de asigurare -i toate a+(%u%te$e dosaru$ui) De-i toate acestea erau ,% dosar4
e$ $e i%ea +i%te) Atia 5e%itu$ $u%ar a .iec(rei sucursa$e a co+pa%iei4 co+parati5
cu 5e%itu$ $u%ii precede%te4 co+parati5 cu u$ti+ii ci%ci a%i de c6%d ,%cepuse e$ s(
$ucreze $a co+pa%ie)
Oi+ ?a%dee% ,-i a+i%tea totu$4 tot ce a 5(zut4 a auzit sau a citit) Era i%credibi$)
Orice ,%trebare4 oric6t de si+p$(4 pro5oca u% cure%t de i%.or+aii di% partea $ui=
cu toate acestea Oi+ era izo$at -i %u a5ea priete%i) Cateri%e a ,%trebat0o pe
E5e$y% despre e$)
' Atii4 eu %u ,$ ,%e$eg de$oc pe Oi+)
' Oi+ este u% e@ce%tric4 i0a e@p$icat E5e$y%) Trebuie s( ,$ iei a-a cu+ este)
Nu ,$ i%tereseaz( dec6t ci.re$e) Nu cred c( ,$ i%tereseaz( oa+e%ii)
' /re priete%i*
' Nu)
' Nu se ,%t6$%e-te cu %i+e%i* ?reau s( spu%4 %u are %icio .at(*
' Nu)
Cateri%e a5ea i+presia c( Oi+ este $a .e$ de izo$at -i si%gur4 ca -i ea= ,%tr0u%
.e$ se si+ea aproape de e$)
?arietatea cu%o-ti%e$or $ui Oi+ o u$uia pe Cateri%e) B%tr0o di+i%ea( o durea
urecea) Oi+ i0a spus cu%osc(tor1
' ?re+ea asta %0o s( te a7ute) Mai bi%e +ergi $a u% doctor)
47
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Mu$u+esc4 Oi+) EuF
' C(ri$e co+po%e%te a$e urecii su%t1 aurico$u$4 +e+bra%a ti+pa%ic( -i
oase$e +ici4 cioc(%e$u$4 %ico5a$a -i sc(ria4 ca+era ti+pa%ic( -i ca%a$u$
se+icircu$ar= tro+pa $ui Eustace -i %er5u$ auditi5)
B%tr0o zi4 Cateri%e -i E5e$y% $0au i%5itat pe Oi+ $a +as(4 ,%tr0u% $oca$
cu%oscut de pe Ra+2s Head) B%tr0o ca+er( di% spate c6i5a c$ie%i 7ucau u% 7oc cu
zaruri)
' Te i%tereseaz( sporturi$e4 Oi+* $0a ,%trebat Cateri%e) /i 5(zut 5reodat( u%
7oc de baseba$$*
' >aseba$$4 repet( Oi+ auto+at) O +i%ge de baseba$$ are ci%cisprezece
ce%ti+etri circu+.eri%() Este .(cut( di%tr0o .6-ie de pie$e r(sucit( pe u% co% de
cauciuc) >asto%u$ cu care se $o5e-te +i%gea %u este +ai $at de doi i%ci -i +ai
$u%g de patruzeci -i doi de i%ci)
8tie toate statisticile4 se g6%di Cateri%e4 dar a simit oare &reodat emoia de
a aduna aceste lucruri?
' /i practicat 5reodat( u% sport* De e@e+p$u bascet*
' >ascetu$ se 7oac( ,%tr0o sa$( cu du-u+ea de $e+%) Mi%gea este s.eric( di%
cauciuc4 u+.$at( cu aer) C6%t(re-te dou(zeci sau dou(zeci -i dou( de u%cii)
>ascetu$ a .ost i%5e%tat de Ka+es Nais+it4 ,% !:"!)
Cateri%e a5ea r(spu%su$ $a ,%trebare)
D%eori Oi+ era st6%7e%itor ,% pub$ic) B%tr0o di+i%ea( Cateri%e -i E5e$y% $0au
dus $a Maide%ead4 pe +a$u$ Ta+isei) /u $uat pr6%zu$ $a !omplet Angler)
Ce$%eru$ $e0a spus1
' /st(zi a5e+ +o$u-te proaspete)
Cateri%e s0a ,%tors spre Oi+)
' Bi p$ac +o$u-te$e*
' Mo$u-te$e pot .i $u%gi4 o5a$e4 rotu%de4 sub .or+( de $a+(4 ,% coci$ii4 pot
tr(i $a supra.a( sau $a ad6%ci+e)
Ce$%eru$ ,i pri5ea ui+it)
' ?rei s( +6%cai4 do+%u$e*
' Nu0+i p$ac +o$u-te$e4 se r(sti Oi+)
Cateri%ei ,i p$(ceau oa+e%ii cu care $ucra4 dar Oi+ de5e%ise o persoa%(
deosebit( pe%tru ea) Era i%te$ige%t di%co$o de orice $i+it( de ,%e$egere4 dar ,%
ace$a-i ti+p era retras -i si%guratic) B%tr0o zi a ,%trebat0o pe E5e$y%1
' E@ist( oare 5reo -a%s( ca Oi+ s( duc( o 5ia( %or+a$(* S( se
,%dr(gosteasc( -i s( se c(s(toreasc(*
E5e$y% a o.tat)
' Hi0a+ spus doar4 e$ %u are e+oii) Nu se 5a ata-a %iciodat( de %i+e%i)
Dar Cateri%e %u o credea) O dat( sau de dou( ori a surpri%s ,% ocii $ui o
$u+i%( u+a%(4 a.eciu%e sau a+uza+e%t -i ,-i dorea di% su.$et s( ,$ a7ute4 s(0$
scoat( di% aceast( stare) Sau poate a .ost i+agi%aia e$*
48
- SIDNEY SHELDON -
B%tr0o zi perso%a$u$ birouri$or a pri+it o i%5itaie $a u% ba$ de caritate $a #a&o@)
Cateri%e a i%trat ,% birou$ $ui Oi+)
' Oi+4 tu -tii s( da%sezi*
' O +(sur( -i 7u+(tate de patru pe patru d( u% .o@0trot) >(rbatu$ ,%cepe cu
picioru$4 st6%g4 doi pa-i ,%ai%te) Fe+eia ,%cepe cu picioru$ drept4 doi pa-i ,%apoi)
Doi pa-i $e%i su%t ur+ai de doi pa-i iui ,% u%gi drept) /poi b(rbatu$ duce ,%cet
picioru$ spre dreapta) /poi picioru$ spre st6%ga repede4 $6%g( st6%gu$4 tot repede4
,$ aduce pe dreptu$)
Cateri%e ,$ pri5ea %e-tii%d ce s( +ai spu%() !unoate toate cu&intele dar nu
le nelege sensul.
/ su%at0o Co%sta%ti% De+iris) Era .oarte t6rziu -i Cateri%e se preg(tea de
cu$care)
' Sper c( %u te dera%7ez) Su%t Costa)
' Nu4 sigur c( %u +( dera%7ezi)
Era bucuroas( s( ,$ aud() I0a .ost dor de s.aturi$e $ui) &a ur+a ur+ei4 e$ era
si%guru$ o+ di% $u+e care -tia ce5a despre trecutu$ ei) Se g6%dea $a e$ ca $a u%
5eci priete%)
' M0a+ g6%dit $a ti%e4 Cateri%e) Su%t ,%gri7orat c( e-ti si%gur()
' C6teodat( su%t si%gur(4 recu%oscu Cateri%e) Dar +( descurc) B+i a+i%tesc
+ereu cu5i%te$e ta$e) Dit( trecutu$ -i tr(ie-te pe%tru 5iitor)
' Este bi%e) /propo4 c( 5e%i 5orba de 5iitor4 +6i%e 5i% $a &o%dra) ?rei s(
$u(+ ci%a ,+preu%(*
' Mi0ar .ace .oarte +are p$(cere4 spuse Cateri%e bucuroas()
Era ,%c6%tat() ?a a5ea ocazia s( ,i +u$u+easc(4 s( ,i spu%( c6t ,i este de
recu%osc(toare)
Dup( ce a pus receptoru$ ,% .urc(4 Co%sta%ti% De+iris a z6+bit) 2ntoarea
continu)
/u $uat +asa $a ;it) Era u% sa$o% e$ega%t4 cu +6%care e@ce$e%t(4 dar
Cateri%e era prea e+oio%at( pe%tru a 5edea -i a$tce5a dec6t pe o+u$ di% .aa ei)
/5ea at6tea $ucruri s(0i spu%()
' Oa+e%ii de $a birouri su%t +i%u%ai4 a ,%ceput ea) Oi+ este u$uitor) Nu a+
cu%oscut %iciodat( u% o+ careF
Dar De+iris %u o ascu$ta) O studia g6%di%d c6t este de .ru+oas( -i
5u$%erabi$() 4u tre$uie s-o prese ot(r, e$) 4u, &oi juca ncet i &oi sa&ura
&ictoria. Pentru tine, 4oelle i pentru amantul tu)
' Stai +u$t $a &o%dra* ,%treb( Cateri%e)
' O zi sau dou() /+ c6te5a a.aceri)
Era ade5(rat4 dar -tia c( $e0ar .i putut rezo$5a pri% te$e.o%) Nu4 5e%ise $a
49
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
&o%dra pe%tru a0-i ,%cepe ca+pa%ia de a o apropia pe Cateri%e4 de a o .ace
depe%de%t( de e$ e+oio%a$) Se ap$ec( spre ea)
' Cateri%e4 i0a+ po5estit 5reodat( c( a+ $ucrat ,% /rabia Saudit( pe u%
tere% petro$i.erF*
B% seara ur+(toare De+iris a i%5itat0o di% %ou $a ci%()
' E5e$y% +i0a spus c( te descurci de +i%u%e) Bi 5oi ridica sa$ariu$)
' De7a ai .ost +u$t prea ge%eros4 protest( Cateri%e) EuF
De+iris o pri5i pro.u%d)
' B%c( %u -tii c6t de ge%eros pot .i)
Cateri%e era st6%7e%it() 'ste att de $un4 se g6%di ea) 4u tre$uie s-mi las
imaginaia la &oia ntmplrii.
B% ziua ur+(toare4 De+iris se preg(tea s( p$ece)
' Nu 5rei s( +( co%duci $a aeroport4 Cateri%e*
' >a da)
>(rbatu$ acesta i se p(rea .asci%a%t) Era a+uza%t -i i%te$ige%t -i o .$ata cu at6ta
ate%ie) &a aeroport De+iris a s(rutat0o u-or pe obraz)
' M( bucur c( a+ petrecut pui% ti+p ,+preu%()
' Ai eu) Mu$u+esc4 Costa)
/ r(+as p6%( c6%d a5io%u$ a deco$at -i s0a pierdut ,% zare) 'ste un om foarte
deose$it. O s-mi fie dor de el.
Capitolul a!e
Toat( $u+ea era ui+it( de apropierea di%tre Co%sta%ti% De+iris -i cu+%atu$
s(u Spyros &a+brou)
Spyros &a+brou era aproape $a .e$ de bogat -i puter%ic ca De+iris) De+iris
a5ea cea +ai +are .$ot( de cargouri di% $u+e= Spyros &a+brou o a5ea pe a doua
ca +(ri+e) De+iris co%tro$a o reea de ziare4 $i%ii aerie%e4 c6+puri petro$i.ere4
uzi%e de oe$ -i +i%e de aur= Spyros &a+brou a5ea co+pa%ii de asigur(ri4 b(%ci4
supra.ee e%or+e de tere%uri -i uzi%e ci+ice) B% .aa tuturor p(reau ,%tr0o
co+petiie priete%easc(4 p(reau priete%i .oarte bu%i)
GEste +i%u%at4 spu%eau oa+e%ii4 c( doi di%tre cei +ai puter%ici oa+e%i di%
$u+e su%t at6t de bu%i priete%iI)
B% rea$itate4 ei erau ri5a$i ,%5er-u%ai -i se dispreuiau u%u$ pe a$tu$) C6%d
Spyros &a+brou a cu+p(rat u% yact de o sut( de picioare4 Co%sta%ti% De+iris a
cu+p(rat i+ediat u%u$ de o sut( ci%cizeci de picioare4 cu patru +otoare diese$ -i
u% ecipa7 de treizeci de oa+e%i)
C6%d .$ota $ui Spyros &a+brou a5ea dou(sprezece ta%curi petro$iere cu u%
50
- SIDNEY SHELDON -
to%a7 de dou( sute de +ii to%e4 Co%sta%ti% De+iris -i0a +(rit .$ota $a dou(zeci -i
trei de ta%curi cu u% to%a7 de -ase sute ci%cizeci de +ii de to%e) Spyros &a+brou a
cu+p(rat o erge$ie de cai4 De+iris a cu+p(rat -i e$4 +ai +u$t4 caii $ui c6-tigau
curse$e)
Cei doi b(rbai se ,%t6$%eau .oarte des pe%tru c( ,+preu%( .(ceau parte di%
asociaii de caritate sau di5erse corporaii)
Cei doi a5eau u% te+pera+e%t tota$ di.erit u%u$ de a$tu$) Ce c6%d Co%sta%ti%
De+iris pro5e%ise di%tr0o .a+i$ie s(rac( -i a $uptat cu di%ii pe%tru a se ,+bog(i4
Spyros &a+brou era %(scut aristocrat) Era sup$u -i e$ega%t4 ,%totdeau%a ,+br(cat
i+pecabi$4 cu +a%iere pe care i $e d(deau %u+ai o educaie a$eas() /rbore$e $ui
ge%ea$ogic ducea p6%( $a Otto de >a5aria4 care a do+%it ,% Grecia ,% ti+pu$ u%or
.oarte ,%dep(rtate r(z+erie po$itice ,% Grecia4 u% +ic grup de oa+e%i4 o$igaria4
a adu%at a5eri i+e%se) Tat($ $ui Spyros a .ost u%u$ di% acei oa+e%i4 iar Spyros a
+o-te%it de $a e$ u% ade5(rat i+periu)
De0a $u%gu$ a%i$or4 Spyros &a+brou -i Co%sta%ti% De+iris au 7ucat aceast(
-arad( a priete%iei ,% .aa ce$or$a$i) Dar erau ot(r6i4 .iecare ,% parte4 s( ,$
distrug( pe ce$($a$t4 De+iris di% cauza i%sti%ctu$ui de supra5ieuire4 &a+brou di%
prici%a .e$u$ui ,% care cu+%atu$ s(u o trata pe Me$i%a4 sora pe care e$ o iubea ca
pe ocii di% cap)
Spyros &a+brou era u% o+ superstiios) Era bucuros de %orocu$ s(u -i
%iciodat( %u ,i sup(ra pe zei) Di% c6%d ,% c6%d co%su$ta o gicitoare) Era destu$ de
i%te$ige%t s( -tie c( acestea erau de +ai +u$te ori +i%ci%oase4 ,%s( e$ a5ea
,%credere ,%tr0o si%gur( gicitoare) Ea a prezis pierderea copi$u$ui Me$i%ei -i tot
ce s0a ,%t6+p$at ,% c(s%icia acesteia) &ocuia $a /te%a) Se %u+ea Mada+e Ciris)
Co%sta%ti% De+iris -i0a .(cut u% obicei s( a7u%g( $a birouri$e di% strada
/giou Gero%da4 ,% .iecare di+i%ea( $a ora -ase) C6%( c6%d a7u%geau $a ser5iciu
ri5a$ii s(i de a.aceri4 De+iris a5ea c6te5a ore a5a%s)
>irou$ $ui De+iris era spectacu$os) Cri5e$i-tea era +i%u%at() Era pa5at cu
gra%it %egru -i +obi$at ,% +eta$ -i pie$e) Ce perei se a.$au opere cubiste de
&Xgers4 >raSues -i Cicasso) /5ea o +as( e%or+( de stic$( ,% spate$e c(reia se a.$a
u% scau% de pie$e ca u% tro%) Ce +as( se g(sea portretu$ $ui /$e@a%dru ce$ Mare
+o%tat ,% crista$) Sub portret scria1 G/$e@a%dros) /p(r(toru$ o+u$uiI)
B% aceast( di+i%ea(4 c6%d Co%sta%ti% De+iris a i%trat ,% birou4 su%a te$e.o%u$)
Nu+ai c6i5a oa+e%i -tiau ace$ %u+(r de te$e.o%)
( 9alimehra.
( 9alimehra.
?ocea de $a cap(tu$ .iru$ui era a secretaru$ui particu$ar a$ $ui Spyros &a+brou4
Nicos ?eritos) C(rea %er5os)
' ?( rog s( +( scuzai c( 5( dera%7ez4 do+%u$e De+iris) Mi0ai spus s( 5(
su% dac( a+ 5reo i%.or+aie pe care s( oF
51
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Da) /i*
' Do+%u$ &a+brou dore-te s( cu+pere o co+pa%ie care se %u+e-te Aurora
0nternational) Este ,%scris( pe $iste$e >ursei di% Ne9 YorE) Do+%u$ &a+brou are
u% priete% ,% co%si$iu$ directora$ pe%tru co%struirea de bo+bardiere $a aceast(
co+pa%ie) Ceea ce 5( spu% este co%.ide%ia$) >ursa 5a cre-te aciu%i$e c6%d se 5a
.ace a%u%u$F
' Nu +( i%tereseaz( aciu%i$e de >urs(4 spuse De+iris cu r(cea$() /$t( dat(
s( %u +( +ai dera%7ezi dec6t dac( ai ce5a i+porta%t)
' B+i pare r(u4 do+%u$e De+iris) Eu +0a+ g6%dit c(F
Dar De+iris i0a ,%cis te$e.o%u$)
&a ora opt4 c6%d a 5e%it asiste%tu$ $ui De+iris4 Gia%%is Tcaros4 De+iris $0a
ce+at ,% birou)
' &a >ursa di% Ne9 YorE este ,%scris( o co+pa%ie4 Aurora 0nternational)
/%u%( toat( reeaua de ziare pe care o a5e+ c( aceast( co+pa%ie este i%5estigat(
pe%tru .raud() Fo$ose-te o surs( a%o%i+(4 dar .( +u$t( pub$icitate) ?reau ca
ziare$e s( .ac( sca%da$ p6%( c6%d 5or sc(dea aciu%i$e) /poi ,%cepe s( cu+peri
aciu%i$e p6%( c6%d obi% co%tro$u$ asupra co+pa%iei)
' Da4 do+%u$e) Mai dorii -i a$tce5a*
' Nu) Dup( ce 5oi a5ea co%tro$u$ a%u%( c( -tirea a .ost %e.o%dat() /4 da4 ai
gri7( ca >ursa di% Ne9 YorE s( a.$e c( Spyros &a+brou a cu+p(rat aciu%i pri%tr0
o i%.or+aie scurs( di% i%terior)
Gia%%is Tcaros spuse dup( u% ti+p1
' Do+%u$e De+iris4 ,% State$e D%ite aceasta este cri+( ,+potri5a statu$ui)
Co%sta%ti% De+iris z6+bi +u$u+it)
' Atiu)
&a o +i$( dep(rtare4 ,% Ciaa Sy%tag+a4 Spyros &a+brou $ucra ,% birou$ s(u)
&ocu$ s(u de +u%c( re.$ecta u% gust ra.i%at) Mobi$ieru$ co%i%ea piese rare4
a%ticit(i .ra%ceze -i ita$ie%e) Trei perei erau acoperii cu tab$ouri a$e
i+presio%i-ti$or .ra%cezi) /$ patru$ea perete era ocupat de opere de art( a$e
arti-ti$or be$gie%i de $a ?a% Rysse$berge p6%( $a De S+et) Ce .ir+a de a.ar( scria
5am$rou i Asociaii4 dar $a aceast( .ir+( %u au e@istat %iciodat( asociai) Spyros
a +o-te%it o a.acere ,%.$oritoare de $a tat($ s(u pe care ,% decursu$ a%i$or a
tra%s.or+at0o ,%tr0u% co%g$o+erat -i +ai ,%.$oritor)
Spyros &a+brou ar .i trebuit s( .ie u% o+ .ericit) Era bogat4 a5ea succes -i se
bucura de o s(%(tate de .ier4 ,%s( ,i era i+posibi$ s( .ie cu ade5(rat .ericit at6ta
5re+e c6t tr(ia Co%sta%ti% De+iris) Ce%tru e$4 cu+%atu$ s(u era u% b$este+4 u%
stig+at) &a+brou ,$ dispreuia) De+iris era u% pol@michanos4 u% o+ care se
.o$osea de orice +i7$oc pe%tru a0-i a7u%ge u% scop4 u% o+ .(r( scrupu$e) Ce%tru c(
se purta ur6t cu Me$i%a4 &a+brou $0a ur6t ,%totdeau%a pe De+iris4 poate de aceea
52
- SIDNEY SHELDON -
e@ista ,%tre ei aceast( ri5a$itate s($batic()
B%cepuse acu+ zece a%i4 c6%d Spyros a $uat +asa cu sora sa) Me$i%a %u0$
5(zuse %iciodat( at6t de .ericit)
' Me$i%a4 -tii tu c( ,% .iecare zi $u+ea co%su+( co+bustibi$ care s0a creat
,%tr0o +ie de a%i*
' Nu4 Spyros)
' B% 5iitor 5a .i o cerere e@traordi%ar( de petro$ -i ta%curi$e petro$iere 5or
a5ea ce .ace)
' /i de g6%d s( co%struie-ti ta%curi petro$iere*
' Da4 dar %u ta%curi obi-%uite) ?oi co%strui o .$ot( de ta%curi uria-e) ?or .i de
dou( ori +ai +ari dec6t ce$e de acu+) Spyros era e%tuzias+at) &u%i de zi$e a+
studiat ci.re$e) /scu$t(1 u% ga$o% de petro$ brut4 tra%sportat di% Go$.u$ Cersic ,%
State$e D%ite cost( -apte ce%i) Dar dac( ,$ tra%spori cu u% ta%c4 costu$ coboar( $a
trei ce%i ga$o%u$) Bi i+agi%ezi ce ar putea ,%se+%a acest $ucru*
' Spyros4 de u%de iei ba%ii s( co%struie-ti o .$ot( at6t de +are*
Spyros z6+bi)
' /ceasta este cea +ai .ru+oas( parte a p$a%u$ui +eu) Nu +( 5a costa %i+ic)
' Co.ti+*
' &u%a 5iitoare p$ec ,% /+erica -i 5oi discuta cu -e.ii +ari$or co+pa%ii
petro$iere) Cu aceste ta%curi eu $e pot duce petro$u$ $a 7u+(tate de pre)
' DarF tu %u ai ,%c( ta%curi +ari)
' Nu4 dar dac( 5oi putea obi%e co%tracte pe ter+e% $u%g cu aceste co+pa%ii
petro$iere4 b(%ci$e ,+i 5or ,+pru+uta ba%ii de care a+ %e5oie pe%tru a $e
co%strui) Ce zici de asta*
' Cred c( e-ti u% ge%iu) Este u% p$a% e@traordi%ar de i%te$ige%t)
Me$i%a era at6t de ,%c6%tat( de ideea .rate$ui s(u ,%c6t %u s0a putut abi%e -i ,%
seara aceea4 $a ci%(4 i0a spus $ui De+iris) Dup( ce a ter+i%at $0a ,%trebat1
' Nu0i a-a c( este o idee e@ce$e%t(*
De+iris a t(cut o 5re+e4 apoi a spus1
' Frate$e t(u este u% 5is(tor) Nu 5a reu-i)
Me$i%a $0a pri5it surpri%s()
' De ce %u4 Costa*
' Ce%tru c( ideea %u are %ici u% gr(u%te de i%te$ige%() B% pri+u$ r6%d %u 5a .i
ciar a-a o cerere de petro$4 a-adar4 ta%curi$e $ui petro$iere 5or +erge goa$e) B% a$
doi$ea r6%d4 co+pa%ii$e petro$iere %u0-i 5or pu%e petro$u$ ,% +6i%i$e u%ei .$ote
.a%to+( care %ici +(car %u e@ist() Ai ,% a$ trei$ea r6%d4 ba%cerii se 5or pr(p(di
de r6s)
Faa Me$i%ei s0a ,%%egurat de deza+(gire)
' Spyros era at6t de e%tuzias+at) Nu 5rei s( 5orbe-ti cu e$4 s( ,i e@p$ici*
De+iris c$(ti%( di% cap)
53
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' &as(0$ s( 5iseze Me$i%a) /r .i +ai bi%e dac( %ici %u ar -ti c( %oi a+ discutat
acest $ucru)
' Foarte bi%e4 Costa) Cu+ spui tu)
/ doua zi4 .oarte de5re+e4 Co%sta%ti% De+iris era ,% dru+ spre State$e D%ite4
pe%tru a aborda prob$e+a ta%curi$or giga%t) Atia .oarte bi%e c( e@istau rezer5e
uria-e de petro$ ,% a.ara State$or D%ite -i c( teritorii$e so5ietice erau co%tro$ate de
-apte co+pa%ii1 Sta%dars Oi$ Co+pa%y di% Ne9 Kersey4 Sta%dard Oi$ Co+pa%y
di% Ca$i.or%ia4 Go$. Oi$ Te@as Co+pa%y4 Soco%y ?acuu+4 Roya$ Dutc0Se$$ -i
/%g$o0Ira%ia% Co+pa%y) Mai -tia c( dac( 5a reu-i s( co%5i%g( u%a di% e$e4
ce$e$a$te 5or 5e%i si%gure)
Cri+a 5izit( a .(cut0o $a Sta%dard Oi$ di% Ne9 Kersey) Fi@ase o ,%t6$%ire cu
O9e% Curtiss4 a$ patru$ea 5ice0pre-edi%te)
' Cu ce 5( pot a7uta4 do+%u$e De+iris*
' /+ u% proiect care cred c( 5( 5a aduce be%e.icii .i%a%ciare e%or+e)
' Da4 +i0ai spus $a te$e.o%) Curtiss ,-i pri5i %e$i%i-tit ceasu$) /+ o -edi%(
peste c6te5a +i%ute) ?0a- ruga s( .ii succi%tF
' Foarte succi%t) ?( cost( -apte ce%i s( aducei u% ga$o% de petro$ brut di%
Go$.u$ Cersic pe coasta de est a State$or D%ite)
' E@act)
' Ce ai spu%e dac( eu 50a- gara%ta tra%sportu$ acestei ca%tit(i $a %u+ai trei
ce%i*
Curtiss z6+bi dispreuitor)
' Ai cu+ e@act ai putea .ace aceast( +i%u%e*
De+iris r(spu%se ,%cet1
' Cu o .$ot( de petro$iere cu o capacitate dub$( dec6t ce$e di% preze%t) ?0a-
putea tra%sporta petro$u$ i+ediat ce $0ai po+pa di% puuri)
Curtiss ,$ pri5i g6%ditor)
' De u%de 5ei a5ea o ase+e%ea .$ot(*
' O 5oi co%strui)
' Ne pare r(u4 %oi %u su%te+ i%teresai ,%F
De+iris ,$ ,%trerupse1
' Nu 5( cost( %ici u% ce%t) Nu 5( cer dec6t u% co%tract pe ter+e% $u%g care
s(0+i dea gara%ia c( eu 5oi .i ace$a care s( 5( tra%sporte petro$u$ -i %u a$tci%e5a)
Crob$e+e$e .i%a%ciare $e 5oi rezo$5a eu cu b(%ci$e)
/ ur+at o $u%g( t(cere4 ,%cordat( -i p$i%( de se+%i.icaie) O9e% Curtiss tu-i
,%tr0u% t6rziu1
' Cred c( ar .i bi%e s( +erg s(0i spu% pre-edi%te$ui co+pa%iei)
/cesta a .ost ,%ceputu$) Ce$e$a$te co+pa%ii petro$iere au .ost $a .e$ de
54
- SIDNEY SHELDON -
i%teresate s( ,%ceie co%tracte$e cu Co%sta%ti% De+iris) C6%d Spyros &a+brou a
a.$at ce se ,%t6+p$a4 pe%tru e$ era de7a prea t6rziu) / p$ecat -i e$ ,% State$e D%ite4
dar %u a reu-it dec6t s( ,%ceie co%tracte cu co+pa%ii +ai +ici4 i%depe%de%te)
De+iris ,i $uase cre+a)
' Este sou$ t(u4 spu+ega de .urie Spyros4 dar ,i 7ur Me$i%a4 ,%tr0o zi ,$ 5oi
.ace s( p$(teasc( pe%tru ceea ce a .(cut)
Me$i%a s0a si+it ,%grozitor de 5i%o5at() Atia c( -i0a tr(dat .rate$e) C6%d $0a
,%.ru%tat pe sou$ ei4 acesta a ridicat di% u+eri)
' Nu eu a+ .ost $a ei4 Me$i%a) Ei au 5e%it $a +i%e) Cu+ i0a- .i putut re.uza*
Ai acesta a .ost s.6r-itu$ discuii$or)
Dar prob$e+e$e de a.aceri erau +(ru%te4 pe $6%g( ura pe care o a5ea Spyros
pe%tru c( De+iris se purta ur6t cu sora $ui4 Me$i%a)
/r .i putut ig%ora .aptu$ c( De+iris a5ea o reputaie de a.e+eiat) &a ur+a
ur+ei4 orice b(rbat ,-i a5ea p$(ceri$e $ui) Dar .aptu$ c( De+iris %u se .erea de$oc
era o i%su$t( %u %u+ai pe%tru Me$i%a4 ci pe%tru ,%treaga .a+i$ie &a+brou)
/5e%tura cu actria aceea .ra%cez(4 Noe$$e Cage4 a .ost ce$ +ai sca%da$os
e@e+p$u) &u%i de zi$e au scris ziare$e despre ei) :ntr-o i4 se g6%di Spyros4 ntr-o
iF
NiEos ?eritos4 asiste%tu$ perso%a$ a$ $ui &a+brou4 i%tr( ,% birou) ?eritos $ucra
pe%tru Spyros de ci%cisprezece a%i) Era co+pete%t4 dar %u a5ea i+agi%aie4 u% o+
.(r( 5iitor4 .(r( perso%a$itate) Ri5a$itatea di%tre cei doi +ag%ai i0a o.erit di% se%i%
$ui ?eritos +i%a de aur $a care 5isa) Era co%5i%s c( ,% ti+p 5a c6-tiga Co%sta%ti%
De+iris -i de aceea4 di% c6%d ,% c6%d4 ,i tra%s+itea i%.or+aii co%.ide%ia$e4
sper6%d ,%tr0o reco+pe%s( pe +(sur() ?eritos se apropie de &a+brou1
' / 5e%it u% do+%4 /%to%y Rizzo$i) ?rea s( 5( 5orbeasc()
&a+brou o.t()
' >i%e4 s( ter+i%(+ repede cu e$) Spu%e0i s( i%tre)
/%to%y Rizzo$i era trecut de patruzeci de a%i) Era bru%et4 a5ea u% %as ac5i$i%
-i ocii c(prui ,%cis) Se +i-ca cu graia u%ui bo@er a%tre%at) Era ,+br(cat ,%tr0u%
costu+ be74 .oarte costisitor4 c(+a-( de +(tase ga$be%( -i pa%to.i u-ori di% pie$e)
?orbea +odu$at -i ,%gri7it4 dar cu toate acestea era ce5a a+e%i%(tor ,% i%uta $ui)
' Este o ade5(rat( p$(cere s( 5( 5(d4 do+%u$e &a+brou)
' &uai $oc4 do+%u$e Rizzo$i)
Rizzo$i se a-ez()
' Cu ce 5( pot a7uta*
' Ei bi%e4 dup( cu+ i0a+ e@p$icat do+%u$ui ?eritos4 aici de .a(4 a- dori s(
,%ciriez u%u$ di% 5ase$e du+%ea5oastr() Atii4 eu a+ o .abric( $a Marsi$ia -i
5reau s( duc ,% State$e D%ite %i-te +a-i%i gre$e) Dac( %oi doi %e pute+ ,%e$ege4
5o+ putea coopera .oarte +u$t ,% 5iitor)
55
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Spyros &a+brou se reze+( de sp(taru$ .oto$iu$ui -i ,$ studie ,%de$u%g pe
b(rbatu$ di% .aa $ui) 4u nghiea el minciuna)
' Doar at6t dorii s( e@pediai ,% State$e D%ite* Ma-i%i gre$e*
To%y Rizzo$i se ,%cru%t()
' Co.ti+* Nu ,%e$egJ
' Cred c( ,%e$egi .oarte bi%e4 spuse Spyros) ?apoare$e +e$e %u su%t
dispo%ibi$e pe%tru ceea ce 5rei du+%eata s( tra%spori)
' De ce %u* Despre ce 5orbii*
' Despre droguri4 do+%u$e Rizzo$i) Du+%eata asta .aci4 te ocupi de droguri)
Rizzo$i $(s( p$eoape$e -i ,$ studie pri%tre ge%e)
' E-ti %ebu%J /i crezut toate z5o%uri$e despre +i%e*
Dar erau +ai +u$t dec6t z5o%uri) Spyros &a+brou $0a 5eri.icat cu .oarte +u$t(
gri7() To%y Rizzo$i era u% +are tra.ica%t de droguri di% Europa) F(cea parte di%
Ma.ia -i di% Orga%izaie -i ,% u$ti+a 5re+e se z5o%ea c( a ca+ pierdut toate
posibi$it(i$e de tra%sport) De aceea era %er(bd(tor s( ,%ceie o a.acere cu Spyros)
' M( te+ c( 5a trebui s( +ergi ,% a$t( parte)
To%y Rizzo$i ,$ pri5ea cu r(cea$() B%tr0u% t6rziu d(du di% cap)
' >i%e cu+ dorii) Scoase di% port+o%eu o carte de 5izit( -i o aru%c( pe
birou) Dac( 5( r(zg6%dii4 scrie aici u%de +( putei g(si)
Se ridic( -i ie-i)
Spyros &a+brou $u( cartea de 5izit( -i citi G/%to%y Rizzo$i I+port0E@portI)
Dr+a adresa u%ui ote$ di% /te%a -i u% %u+(r de te$e.o%) NiEos ?eritos pri5ea cu
oci +ari de ui+ire) Dup( ce To%y Rizzo$i a p$ecat4 ?eritos a ,%trebat1
' Ciar esteF*
' Da) Do+%u$ Rizzo$i se ocup( cu tra.icu$ de eroi%() Dac( ,$ pri+i+ o
si%gur( dat( pe 5apoare$e %oastre4 gu5er%u$ %e poate i%terzice a.aceri$e cu .$ota)
To%y a ie-it .urios di% birou$ $ui Spyros &a+brou)
Afurisitul de grec, m tratea ca pe un ran cules de pe strad i de unde
tia despre droguri? De data aceasta tra%sportu$ era %eobi-%uit de +are4 ,%
5a$oare de ce$ pui% zece +i$ioa%e de do$ari) Dar prob$e+a +are era s(0$ duc( $a
Ne9 YorE) !inii de la narcotice umpleau strile Atenei. 2a tre$ui s dau un
telefon n #icilia i s amn puin. To%y Rizzo$i %u a pierdut %iciodat( u%
tra%sport de %arcotice -i %u a5ea %ici cea +ai +ic( i%te%ie s(0$ piard( pe acesta)
Se co%sidera u% %orocos ,%%(scut)
/ crescut ,% He$$2s 8itce% Q>uc(t(ria Iadu$uiR4 di% Ne9 YorE) Di% pu%ct de
5edere geogra.ic aceasta era $oca$izat( ,% partea de 5est a Ma%atta%u$ui4 ,%tre
Eigt /5e%ue -i r6u$ Hudso%= otare$e de sud -i de %ord erau ,%tre Str(zi$e
dou(zeci -i trei -i ci%cizeci -i %ou() Di% pu%ct de 5edere psio$ogic4 He$$2s
8itce% era u% ora- ,% ora-) Str(zi$e erau ,+p(rite ,%tre ga%gsteri4 Goperi4 Car$or
Mob4 Gori$e$e -i >a%da Rodes4 o ade5(rat( e%c$a5( ar+at() Co%tracte$e de a
56
- SIDNEY SHELDON -
ucide urcau p6%( $a o sut( de do$ari4 poate pui% +ai 7os)
&ocuitorii acestui cartier4 He$$2s 8itce%4 $ocuiau ,% subso$uri ,+preu%( cu
-obo$a%i4 p(duci -i g6%daci) Nu a5eau b(i -i ti%erii rezo$5au aceast( prob$e+( ,%
.e$u$ $or4 p$o%7au ,% r6u$ Hudso% de pe docuri$e portu$ui4 ,% ace$ea-i $ocuri u%de se
aru%cau ,% ap( toate reziduuri$e) Docuri$e +iroseau ,%grozitor de $a oituri$e
c6i%i$or -i pisici$or o+or6te aici)
?iaa str(zi$or era deosebit de atr(g(toare -i co$orat() O +a-i%( a po+pieri$or
,% aciu%e pe%tru a sti%ge u% i%ce%diuF o ba%d( ,% $up( pe%tru supre+aie pe
acoperi-uri$e u%ei c$(diriF o %u%t(F u% 7oc de zaruri pe trotuarF di% c6%d ,%
c6%d o ,+pu-c(tur() Si%guru$ $oc de 7oac( pe%tru copii era strada sau
acoperi-uri$e4 iar ,% ti+pu$ 5erii ape$e r6u$ui) Deasupra tuturor p$utea +ias+a de
%eco%.u%dat a s(r(ciei) /ceasta era at+os.era ,% care a crescut To%y Rizzo$i)
Cri+a a+i%tire a $ui To%y Rizzo$i a .ost b(taia pe care a $uat0o4 dup( ce i s0au
.urat ba%ii de $apte) /5ea -apte a%i) >(ieii +ai +ari erau o a+e%i%are co%ti%u()
Dru+u$ spre -coa$( era pustiu4 iar -coa$a ar(ta ca u% tere% de $upte) C6%( $a
ci%cisprezece a%i4 Rizzo$i a5ea de7a u% corp bi%e .(cut -i acu+u$ase sce+e
co%siderabi$e de $upt() Bi p$(cea b(taia4 pe%tru c(4 era bu% -i pe%tru c( ,i d(dea u%
se%ti+e%t de superioritate) Iar priete%ii $ui pu%eau +ereu pariuri pe e$)
Di% c6%d ,% c6%d4 +e+bri ai ba%de$or de ga%gsteri 5e%eau -i0i ur+(reau pe
copiii care se b(teau4 pe%tru recrutare) Fra%E Coste$$o 5e%ea o dat( sau de dou(
ori pe $u%(4 ,+preu%( cu Koe /do%is -i &ucEy &ucia%o)
' >(iatu$ este o ade5(rat( co+oar(4 spu%ea &ucia%o) S(pt(+6%a trecut( a+
pariat pe e$ -i a+ c6-tigat ci%ci b(tr6%e)
' Cariezi -i acu+4 c6%d $upt( cu &ou Do+e%ic*
' >i%e,%e$es) <ece $a u%u)
' <ece $a u%u) Ce %aiba4 Rizzo$i este u% +ucos)
To%y Rizzo$i %u prea -tia ce ,%se+%a aceast( co%5ersaie) S0a dus $a .rate$e
+ai +are4 Gi%o4 -i $0a ,%trebat)
' IsuseJ e@c$a+( .rate$e s(u) I%di5izii (-tia pariaz( ba%i grei pe ti%e)
' De ce* Doar eu %u su%t pro.esio%ist)
Gi%o g6%di c6te5a secu%de)
' Nu ai pierdut %iciodat( o b(taie4 %u0i a-a*
' Nu)
' Crobabi$ c( au .(cut c6te5a pariuri +ai +ici4 pe%tru b$u. -i c6%d au 5(zut c(
$e0ai c6-tigat4 au ,%ceput s( parieze serios)
T6%(ru$ ridic( di% u+eri)
' Ce%tru +i%e %u ,%sea+%( %i+ic)
Gi%o ,$ pri%se de +6%( -i0i spuse e%tuzias+at1
' /r putea ,%se+%a .oarte +u$t pe%tru ti%e4 To%y) Ce%tru %oi doi) /scu$t(0+(
pu-tiu$eF
57
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
&upta cu &ou Do+e%ic a a5ut $oc $a Sti$$+a%2s Gy+ ,%tr0o 5i%eri dup(0a+iaz()
Erau preze%i toi cei care pariaser() Fra%E Coste$$o4 Koe /do%is4 /$bert /%astasia4
&ucEy &ucia%o -i Meyer &a%sEy) Se distrau de +i%u%e pri5i%du0i pe copii
b(t6%du0se4 dar ceea ce ,i distra -i +ai +u$t era .aptu$ c( au descoperit u% +i7$oc
de a .ace ba%i cu ace-ti copii)
&ou Do+e%ic a5ea -aptesprezece a%i4 cu u% a% +ai +are dec6t To%y -i cu
ci%ci Ei$ogra+e +ai +u$t) Dar %u era u% ad5ersar de te+ut pe%tru c( To%y Rizzo$i
era u% bo@er ,%%(scut -i a5ea i%sti%cte uciga-e)
&upta a5ea ci%ci reprize) Cri+a ru%d( a .ost .oarte u-oar( pe%tru To%y) Tot e$ a
$uat -i a doua ru%d() Ai pe a treia) >a%da de ga%gsteri ,-i %u+(ra de7a c6-tigu$)
' Cu-tiu$ (sta 5a .i ca+pio% +o%dia$4 spuse ,%c6%tat &ucEy &ucia%o) C6t ai
pariat pe e$*
' <ece b(tr6%e4 r(spu%se Fra%E Coste$$o) Ce$ +ai bu% pariu ar .i .ost de
ci%cisprezece $a u%u) Cu-tiu$ are de7a reputaie)
Ai deodat( %ea-teptatu$ s0a produs) B% +i7$ocu$ ce$ei de0a ci%cea ru%de &ou
Do+e%ic $0a tri+is $a podea pe To%y Rizzo$i) /rbitru$ a ,%ceput s( %u+ereF
Foarte ,%cet4 pri5i%d ,%gri7orat spectatorii)
' Ridic(0te4 tic($os +ic ce e-ti4 ,i strig( Koe /do%is) Ridic(0te -i $upt(J
Dar arbitru$ co%ti%ua s( %u+ere4 ciar dac( .oarte ,%cet tot a a7u%s $a zece)
To%y Rizzo$i era ,%c( $a podea)
' Tic($osu$) Nu+ai di%tr0u% pu+%J
Oa+e%ii au ,%ceput s( ca$cu$eze c6t au pierdut) Cierderi$e erau substa%ia$e)
To%y Rizzo$i a .ost ridicat de .rate$e s(u Gi%o -i dus ,%tr0o cabi%() Hi%ea ocii
,%ci-i4 se te+ea s( %u descopere c( este co%-tie%t -i s( ,i .ac( ce5a ,%grozitor)
/bia c6%d a a7u%s acas( a reu-it bietu$ To%y s( se re$a@eze)
' /+ reu-itJ strig( .rate$e s(u bucuros) Bi dai sea+a c6i ba%i a+ .(cut*
/proape o +ie de do$ari)
' Nu ,%e$eg) EuF
' /+ ,+pru+utat ba%i -i $e0a+ spus c( pariez pe Do+e%ic) Dar a+ pariat pe
ti%e ci%cisprezece $a u%u) Su%te+ bogai)
' Ai %0or s( se ,%.urie* ,%treb( To%y)
Gi%o z6+bi)
' Nu 5or -ti %iciodat()
/ doua zi c6%d To%y Rizzo$i a ie-it de $a -coa$(4 $a co$u$ str(zii ,$ a-tepta o
$i+uzi%( $u%g( -i %eagr( ,% care se a.$a &ucEy &ucia%o) Bi .(cu se+% b(iatu$ui s(
se apropie de +a-i%()
' Drc()
I%i+a $ui To%y ,%cepu s( bat( de spai+()
' Nu pot4 do+%u$e &ucia%o4 a+ ,%t6rziat $aF
58
- SIDNEY SHELDON -
' Drc()
To%y urc( ,% +a-i%() &ucia%o ,i spuse -o.eru$ui)
' Mergi ,% 7uru$ b$ocu$ui)
Mu$u+esc $ui Du+%ezeu c( %u +( duce ,% a$t( parteJ
B%tr0u% t6rziu4 &ucia%o se ,%toarse spre b(iat1
' /i dat $o5itura4 spuse cu o 5oce %eutr()
Rizzo$i ro-i)
' Nu4 do+%u$e4 euF
' Nu +( prosti) C6t ai .(cut*
' Ni+ic do+%u$e &ucia%o) EuF
' Te +ai ,%treb ,%c( o dat() C6i ba%i ai .(cut*
>(iatu$ ezit()
' O +ie de do$ari)
' Nici4 c6t s( pui pe o +(sea4 r6se &ucEy &ucia%o) Dar cred c( pe%tru u%F
c6i a%i ai*
' /proape -aisprezece)
' Cred c( pe%tru u% pu-ti de -aisprezece a%i4 %u0i r(u de$oc) Atii c( eu -i
priete%ii +ei a+ pierdut o +u$i+e de ba%i*
' B+i pare r(u4 euF
' S0o $(s(+ ba$t(J E-ti u% copi$ i%te$ige%t) /i u% 5iitor .ru+os)
' Mu$u+esc4 do+%u$e)
' Dite4 eu %u 5oi spu%e %i+(%ui %i+ic4 To%y4 pe%tru c( a$t.e$ priete%ii +ei te
taie buc(e$e -i te dau +6%care $a pe-ti) Dar a- 5rea s( 5ii s( st(+ de 5orb( $u%i)
Tu -i cu +i%e 5o+ $ucra bi%e ,+preu%()
Dup( o s(pt(+6%(4 To%y Rizzo$i $ucra pe%tru &ucEy &ucia%o) Era i%te$ige%t4
acio%a repede -i ,% .oarte scurt ti+p a de5e%it $ocote%e%tu$ $ui &ucia%o)
C6%d &ucEy &ucia%o a .ost arestat4 co%da+%at -i tri+is $a ,%cisoare4 To%y
Rizzo$i a r(+as s( co%duc( orga%izaia $ui &ucia%o)
Fa+i$ii$e +a.iote se ocupau de 7ocuri de %oroc4 c(+(t(rie4 prostituie -i orice
a$t( acti5itate i$ega$( di% care se putea scoate u% pro.it) C6%d 5e%ea 5orba de
droguri4 de ce$e +ai +u$te ori se ,%cru%tau4 dar u%ii +e+bri i%sistau s( se i+p$ice
,% tra.icu$ de droguri -i4 cu ti+pu$4 Fa+i$ii$e -i0au dat per+isiu%ea s( ,%ceap(
tra.icu$)
Ce%tru To%y Rizzo$i aceast( idee a de5e%it o obsesie) Di% ceea ce 5edea
,%e$egea c( oa+e%ii care se ocupau cu tra.icu$ de droguri erau .oarte
dezorga%izai) #e n&rt cu toii n jurul coii, cu puin minte i sprijinB
Hot(r6rea $ui era $uat()
To%y Rizzo$i %u era o+u$ care s( .ac( ce5a $a ,%t6+p$are) / ,%ceput s( citeasc(
59
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
tot ce a g(sit despre eroi%()
Heroi%a de5e%ea cu rapiditate regi%a %arcotice$or) Mariua%a -i cocai%a erau
co%siderate Ge@ce$e%teI4 dar eroi%a crea o stare de eu.orie tota$(4 .(r( dureri4 .(r(
prob$e+e4 .(r( gri7i) Cei care se sub7ugau eroi%ei ,-i 5i%deau tot4 .urau4 co+iteau
cri+e4 %u+ai pe%tru a o obi%e) Heroi%a de5e%ea re$igia $or4 si%guru$ +oti5 de a
tr(i)
Turcia era u%a di%tre ce$e +ai +ari produc(toare de +ac di% care se e@tr(gea
eroi%a)
Fa+i$ia a5ea co%tacte ,% Turcia a-a ,%c6t Rizzo$i se ot(r, s( discute cu Cete
&ucca4 u%u$ di% -e.i)
' ?reau s( +( i+p$ic ,% do+e%iu4 spuse Rizzo$i) Dar tot ce .ac4 .ac pe%tru
Fa+i$ie) ?reau s( -tii $ucru$ (sta)
' E-ti u% b(iat bu%4 To%y)
' /- 5rea s( p$ec ,% Turcia s( studiez pui% prob$e+a) Coi ara%7a*
>(tr6%u$ ezit()
' Te a%u% eu) Dar s( -tii4 To%y4 ei %u su%t ca %oi) Nu au scrupu$e) Su%t
a%i+a$e) Dac( %u 5or a5ea ,%credere ,% ti%e4 te 5or ucide)
' ?oi .i .oarte ate%t)
' Te rog)
Dup( dou( s(pt(+6%i4 To%y Rizzo$i era ,% dru+ spre Turcia)
/ 5izitat Iz+ir4 /.yo% -i EsEiseir4 regiu%i$e u%de se cu$ti5au +aci -i peste tot
a .ost pri+it cu .oarte +are suspiciu%e) Era str(i% -i str(i%ii %u erau 5(zui cu oci
bu%i)
' ?o+ .ace a.aceri e@ce$e%te ,+preu%(4 $e0a spus Rizzo$i) /- 5rea s( 5(d -i
eu cu$turi$e de +aci)
O+u$ a ridicat di% u+eri)
' Eu %u -tiu %i+ic4 %u a+ abar de cu$turi de +aci ,i pierzi 5re+ea4 ,%toarce0
te acas()
Dar Rizzo$i era .oarte ot(r6t) / dat zeci de te$e.oa%e4 a 5orbit codi.icat) B%tr0
u% t6rziu4 $a 8i$is4 $a gra%ia turco0siria%( i s0a per+is s( 5ad( cu+ se obi%e
opiu+u$ $a o .er+(4 Care$$a4 u%a di%tre ce$e +ai +ari)
' Nu ,%e$eg4 spuse To%y) Cu+ %aiba scoatei eroi%( di%tr0o .$oare %or+a$(*
D% specia$ist ,+br(cat ,% a$at a$b a ,%ceput s(0i e@p$ice1
' Do+%u$e Rizzo$i4 su%t +ai +u$te operaiu%i) Heroi%a este si%tetizat( di%
opiu+4 ceea ce ,%sea+%( tratarea +or.i%ei cu acid acetic) Heroi%a se scoate
%u+ai di%tr0u% a%u+it soi de +aci4 se %u+e-te Papa&er #omniferum4 adic(
.$oarea so+%u$ui) Nu+e$e de opiu+ 5i%e di% greac(4 de $a opos4 care ,%sea+%(
suc)
' /+ ,%e$es)
&a 5re+ea reco$t(rii4 To%y a .ost i%5itat $a .er+a Care$$a) Fiecare +e+bru4 a$
60
- SIDNEY SHELDON -
.a+i$iei Care$$a era ecipat cu u% !igi >ica14 u% .e$ de cuit .oarte ascuit cu care
se .(cea o i%cizie ,%tr0u% a%u+e $oc pe p$a%t() Care$$a ,i e@p$ica1
' Macii trebuie cu$e-i ,%tr0o perioad( de dou(zeci -i patru de ore4 a$t.e$
reco$ta este rui%at()
Fa+i$ia a5ea %ou( +e+brii -i .iecare +u%cea pe br6%ci pe%tru a str6%ge
reco$ta $a ti+p) B% aer era u% .e$ de abur care pro5oca so+%o$e%() Rizzo$i se
si+ea a+eit)
' Fii ate%t4 ,$ pre5e%i Care$$a) /i gri7( s( r(+6i treaz) Dac( te a-ezi s( dor+i
,% c6+p4 %u te +ai treze-ti %iciodat()
B% ti+pu$ perioadei de reco$tare4 ce$e dou(zeci -i patru de ore4 .erestre$e -i
u-i$e .er+ei erau ,%cise -i bi%e eta%-ate)
Dup( ce au cu$es +acii4 Rizzo$i a 5(zut cu+ se tra%s.or+( substa%a ,%
+or.i%( -i apoi ,% eroi%( $a u% G$aboratorI ascu%s)
' /-adar4 asta este*
Care$$a c$(ti%( di% cap)
' Nu4 priete%e) /cesta este %u+ai ,%ceputu$) Obi%erea eroi%ei este partea
cea +ai u-oar() Toat( prob$e+a este s( o tra%spori .(r( s( .ii pri%s)
To%y Rizzo$i si+ea cu+ cre-te ,% e$ e+oia) De $a acest pu%ct 5a pre$ua e$
a.acerea) C6%( acu+ a.acerea a .ost rezo$5at( de %ai5i) E$ $e 5a ar(ta cu+
opereaz( u% pro.esio%ist)
' Ai 5oi cu+ o tra%sportai*
' Su%t +u$te +oda$it(i) Ca+ioa%e4 autobuze4 tre%uri4 +a-i%i4 asi%i4 c(+i$eF
' C(+i$e*
' /+ .o$osit -i c(+i$e) &e0a+ dat s( ,%git( cutii bi%e eta%-ate4 dar gr(%icerii
au ,%ceput s( .o$oseasc( detectoare de +eta$) /tu%ci %e0a+ orie%tat spre saci
eta%-i de cauciuc) Dup( .iecare Ge@cursieI o+or6+ c(+i$e$e) Crob$e+a este c(
u%eori s(cu$eii de cauciuc e@p$odeaz( ,% sto+acu$ c(+i$e$or -i c(+i$e$e a7u%g $a
gra%i( a+eite) /-a au depistat -i gr(%icerii %oua %oastr( +etod()
' Ce trasee ai .o$osit*
' D%eori a+ tri+is eroi%a de $a /$eppo4 $a >eirut sau Ista%bu$ -i spre
Marsi$ia) D%eori drogu$ p$eac( de $a Ista%bu$ ,% Grecia4 apoi ,% Sici$ia4 pri%
Corsica -i Maroc -i apoi tra5erseaz( /t$a%ticu$)
' ?( +u$u+esc .oarte +u$t pe%tru co$aborare4 spuse Rizzo$i) &e 5oi spu%e
b(iei$or) /- 5rea s( 5( +ai rog ce5a)
' Da*
' /- 5rea s( +erg -i eu cu ur+(toru$ tra%sport)
Dr+( o pauz( .oarte $u%g()
' /r putea .i .oarte pericu$os)
' B+i ,%cerc -i eu %orocu$)
B% dup(0a+iaza ur+(toare4 To%y Rizzo$i a .ost preze%tat u%ui b(rbat cu
61
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
,%.(i-are de ba%dit4 cu o +usta( e%or+( -i trupu$ +asi5)
' /cesta este Musta.a di% /.yo%) B% $i+ba turc( Af@on ,%sea+%( opiu+)
Musta.a este u%u$ di%tre cei +ai pricepui oa+e%i ai %o-tri)
' Trebuie s( .ie -i oa+e%i pricepui4 spuse Musta.a cu +odestie) Su%t +u$te
perico$e)
To%y Rizzo$i ,%cepu s( r6d()
' Dar +erit( riscu$4 %u*
Musta.a ,$ pri5i cu de+%itate)
' Du+%eata 5orbe-ti de ba%i) Dar pe%tru %oi opiu+u$ ,%sea+%( +u$t +ai
+u$t dec6t o reco$t( de ba%i) Este ce5a +istic) Cra.u$ a$b a$ p$a%tei este e$i@iru$ dat
de zei4 +edica+e%t %atura$ care se ia %u+ai ,% ca%tit(i .oarte +ici) Coate .i
+estecat sau ap$icat direct pe pie$e -i 5i%dec( ce$e +ai +u$te bo$i4 bo$i de sto+ac4
r(ce$i4 .ebr(4 dureri de tot .e$u$) Dar trebuie s( .ii .oarte ate%t) Dac( ,$ iei ,%
ca%tit(i +ari %u %u+ai c( ,i a%ii$eaz( si+uri$e dar te pri5eaz( -i de pote%(
se@ua$(4 iar $a %oi ,% Turcia %i+ic %u poate distruge de+%itatea u%ui b(rbat4 dec6t
i+pote%a)
' Sigur4 sigur) Cu+ spui du+%eata)
C($(toria de $a /.yo%4 a ,%ceput $a +iezu$ %opii) D% grup de .er+ieri +erg6%d
,% -ir i%dia% ,% %oaptea %eagr() Cat6rii duceau LW# de Ei$ogra+e de opiu+) /ro+a
du$ce p(tru%z(toare4 ca .6%u$ apri%s4 p$utea ca u% abur ,% 7uru$ oa+e%i$or) Erau o
duzi%( de .er+ieri cei care 5e%iser( s( p(zeasc( opiu+u$ -i s( trateze cu Musta.a)
Fiecare .er+ier era ,%ar+at)
' Trebuie s( .i+ .oarte ate%i4 ,i e@p$ic( Musta.a $ui Rizzo$i) /5e+ pe ur+e$e
%oastre I%terpo$u$ -i toate po$iii$e) /$t(dat( era +ai p$(cut) Tra%sporta+ opiu+u$
pri% ora-e -i sate .(r( s( %e .eri+) Fo$osea+ u% sicriu) Era o p$(cere s( 5ezi
oa+e%ii -i po$ii-tii descoperi%du0se -i sa$ut6%d cu respect ,% ti+p ce sicriu$ cu
opiu+ trecea +ai departe)
Cro5i%cia /.yo% se a.$( ,% ce%tru$ zo%ei 5estice a Turciei4 $a poa$e$e +u%te$ui
Su$ta%4 pe u% podi- ,%a$t4 ,%dep(rtat -i izo$at de +ari$e ora-e)
' <o%a aceasta este .oarte bu%( pe%tru %oi4 spuse Musta.a) Nu su%te+ u-or
de descoperit)
Cat6rii +ergeau ,%cet4 tra5ers6%d ,+preu%( cu oa+e%ii peisa7u$ dezo$a%t -i
dup( trei zi$e4 $a +iezu$ %opii4 au a7u%s $a gra%ia turco0siria%() Erau a-teptai de
o .e+eie ,+br(cat( ,% %egru) Ducea de c(p(stru u% ca$ pe care a-ezase u% sac
i%oce%t de .(i%() Di% -a at6r%a %eg$i7e%t o .u%ie care %u ati%gea p(+6%tu$ de-i era
$u%g() Fe+eia ducea ca$u$ pe o potec( pe cu$+ea +u%te$ui) Dedesubt4 Musta.a -i
cei ci%cisprezece oa+e%i se t6rau ur+(ri%d .u%ia4 pe o a$t( potec( ascu%s( de
tu.i-uri) Dac( .u%ia ati%gea p(+6%tu$4 era u% se+%a$ pe%tru Musta.a c( ,% .a(
5e%eau 7a%dar+i) Dac( .e+eia era oprit( pe%tru ,%treb(ri4 dedesubt4 ascu%-i de
tu.i-uri4 tra.ica%ii treceau ,% sigura%( gra%ia) Treceau pe $a 8i$is4 u% pu%ct de
62
- SIDNEY SHELDON -
.ro%tier( +i%at) Dar odat( trecui de zo%a co%tro$at( de 7a%dar+i4 tra.ica%ii i%trau
pe .6-ia de trei +i$e u%de a5eau ,%t6$%ire cu tra.ica%ii sirie%i) B%totdeau%a erau
a-teptai cu o stic$( de ra1i pe care oa+e%ii o treceau de $a u%u$ $a a$tu$) Rizzo$i a
5(zut cu+ cei$a$i au c6%t(rit opiu+u$ -i apoi $0au pus ,% spate$e u%or cat6ri
sirie%i) Treaba era .(cut()
6oarte $ine4 se g6%di Rizzo$i) 8i acum s &edem cum o fac $ieii din
.hailanda.
Dr+(toarea oprire a .ost $a >a%gEoE) Dup( ce a .ost 5eri.icat i s0a per+is s(
urce pe u% 5as de pescuit care ducea droguri ,% pacete de po$ieti$e%() Ce +(sur(
ce 5aporu$ se apropia de Ho%g 8o%g se d(deau se+%a$e %u+ai de ei -tiute4
aproape de &i+a -i I%su$e$e &adro%e4 de u%de era .oarte u-or ca u% 5apor di%
Ho%g 8o%g s( preia droguri$e)
' Nu0i r(u de$oc4 spuse Rizzo$i)
+ar tre$uie s fie o cale i mai uoar)
Cu$ti5atorii de +aci 5orbeau despre eroi%( spu%6%du0i GHI sau GHorseI Qca$R4
dar pe%tru To%y Rizzo$i eroi%a era o ade5(rat( +i%( de aur) H(ra%ii care cu$ti5au
erau p$(tii cu trei sute ci%cizeci de do$ari $a zece Ei$ogra+e4 dar dup( ce opiu+u$
era tratat -i 56%dut pe str(zi$e Ne9 YorEu$ui4 5a$oarea cre-tea $a dou( sute
ci%cizeci de +ii de do$ari)
!e uor este4 se g6%di Rizzo$i) !arella a&ea dreptate. .otul este s nu fii prins.
Toate acestea s0au ,%t6+p$at cu zece a%i ,% ur+() Dar acu+ era di% ce ,% ce
+ai greu) I%terpo$u$4 po$iia i%ter%aio%a$(4 co%sidera tra.icu$ de droguri prob$e+a
prioritar( ,% acti5itatea $or) Toate 5apoare$e care p$ecau di% porturi$e suspectate
erau co%tro$ate ce%ti+etru cu ce%ti+etru) Di% aceast( cauz( $0a 5izitat Rizzo$i pe
Spyros &a+brou) F$ota $ui Spyros era deasupra oric(rei suspiciu%i) Co$iia %u ,i
co%tro$a %ici u% 5apor) Dar tic($osu$ $0a re.uzat) 2oi gsi eu o soluie4 se g6%di
To%y Rizzo$i) +ar tre$uie s m mic repede.
' Cateri%e4 te dera%7ez*
Era +iezu$ %opii)
' Nu4 Costa) B+i .ace p$(cere s( te aud)
' Totu$ este bi%e aco$o*
' Da4 datorit( ie) B+i p$ace .oarte +u$t ceea ce .ac)
' Foarte bi%e) B% c6te5a s(pt(+6%i 5i% $a &o%dra) /bia a-tept s( te 5(d)
Atenie3 4u ntinde coarda3 /- dori s( discut(+ despre perso%a$u$ co+pa%iei)
' M( bucur4 te a-tept)
' Noapte bu%( -i pe cur6%d)
' Noapte bu%()
63
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
De data aceasta4 ,$ su%( Cateri%e)
' Costa4 %u -tiu ce s( spu%) Meda$io%u$ este +i%u%at) Nu ar .i trebuit s(F
' Este u% dar %ese+%i.icati54 Cateri%e) E5e$y% +i0a spus c( ,i e-ti de +are
a7utor) /+ 5rut s( ,i ar(t c6t de +u$t te apreciez)
'ste att de uor4 se g6%di De+iris) +aruri mrunte i laude. "ai triuD eu i
soia mea ne desprim. ApoiD sunt att de singur3
O discuie e5azi5( despre c(s(torie4 apoi o i%5itaie pe yact -i pe i%su$(F
sce+a %u d(dea %iciodat( gre-) +ar de data aceasta &a fi e/traordinar de
palpitant, se g6%di De+iris4 pentru c &a a&ea un alt sfrit. 'a &a muri.
B$ su%( pe Napo$eo% Cotas) /5ocatu$ p(rea ,%c6%tat s( ,$ aud()
' Nu a+ 5orbit de +u$t Costa) Totu$ +erge bi%e*
' Da4 +u$u+it( ie) /+ %e5oie de u% +ic ser5iciu)
' Desigur)
' Noe$$e Cage a5ea o 5i$( $a Ra.i%a) /- 5rea s( o cu+peri pe%tru +i%e4 sub
u% a$t %u+e)
' Desigur) ?oi tri+ite u% a5ocat de0a$ +euF
' /- dori s( te ocupi perso%a$)
Dr+( o scurt( pauz()
' Foarte bi%e) M( 5oi ocupa eu)
' Mu$u+esc)
Napo$eo% Cotas r(+ase cu pri5irea ai%tit( spre te$e.o%) ?i$a aceea a .ost
cuibu$ u%de Noe$$e Cage -i &arry Doug$as -i0au tr(it a5e%tura) De ce oare o dorea
Co%sta%ti% De+iris*
Capitolul apte
Tribu%a$u$ /rsaEio% di% /te%a este o c$(dire 5ece di% piatr( ce%u-ie care se
,%ti%de pe toat( $atura str(zii D%i5ersit(ii) Di% ce$e treizeci de s($i a$e c$(dirii4
%u+ai trei su%t rezer5ate procese$or de cri+(1 ca+ere$e T!4 L# -i LL)
Di% cauza i%teresu$ui e%or+ st6r%it de procesu$ /%astasiei Sa5a$as4 acesta se
des.(-ura ,% sa$a LL) Era o ca+er( $u%g( de trei sute de picioare -i $at( de
patruzeci de picioare) Scau%e$e erau ,+p(rite ,% trei sta$uri4 desp(rite de u%
cu$oar de -ase picioare) Ciar ,% .a( se a.$a o +as( de +ao% $u%g( de -ase
picioare4 pe%tru cei trei 7udec(tori)
B% .a( era bo@a +artori$or4 o +ic( p$at.or+( cu u% pupitru de $e+% -i pe
perete$e $u%g se a.$a bo@a 7urai$or4 ,% care erau acu+ a-ezai cei zece 7urai ai
procesu$ui) B% .aa bo@ei acuzai$or se a.$a +asa a5ocai$or)
Crocesu$ acesta de cri+( era spectacu$os ,% si%e4 dar piesa $ui de reziste%( era
64
- SIDNEY SHELDON -
.aptu$ c( ap(rarea era co%dus( de Napo$eo% Cotas4 u%u$ di%tre cei +ai re%u+ii
a5ocai di% $u+e) Cotas se ocupa doar de procese de cri+(4 iar rezu$tate$e sa$e
erau re+arcabi$e) Se z5o%ea c( pri+ea co+isioa%e de ordi%u$ +i$ioa%e$or de
do$ari) Napo$eo% Cotas era u% b(rbat subire4 e+aciat cu ocii +ari -i tri-ti pe o
.a( ridat( prea ti+puriu) Se ,+br(ca prost -i ,%.(i-area $ui %u i%spira ,%credere)
Dar di%co$o de acestea4 se ascu%dea o +i%te str($ucit(4 u%eori tr(d(toare)
Cresa .(cuse +u$te specu$aii despre .aptu$ c( Napo$eo% Cotas a acceptat s(
apere .e+eia care era acu+ 7udecat() Era aproape i+posibi$ s( c6-tige acest caz)
Se spu%ea ciar c( 5a .i pri+a ,%.r6%gere a $ui Cotas)
Ceter De+o%ides4 procuroru$ acuz(rii4 ,$ +ai ,%.ru%tase pe Cotas -i ,% a$te
procese) De-i %u ar .i recu%oscut %iciodat(4 %ici ciar ,% i%ti+itatea $ui4
De+o%ides era +ereu u$uit de ,%de+6%area $ui Cotas) Ai totu-i4 de data aceasta4
De+o%ides si+ea c( %u are +oti5e de ,%gri7orare) Crocesu$ /%astasiei Sa5a$as
era u% proces c$asic de cri+(4 dosar c$asat) Fapte$e erau si+p$e1 /%astasia Sa5a$as
era o t6%(r( .ru+oas(4 c(s(torit( cu u% b(rbat .oarte bogat4 George Sa5a$as4 cu
treizeci de a%i +ai b(tr6% ca ea) /%astasia s0a ,%dr(gostit de t6%(ru$ $or -o.er Kose.
Cappas -i4 co%.or+ +artori$or4 sou$ a a+e%i%at0o c( di5oreaz( -i o scoate di%
testa+e%t) B% %oaptea cri+ei4 ea a dat $iber ser5itori$or -i a preg(tit ci%a sou$ui
s(u) George Sa5a$as era r(cit) B% ti+pu$ ci%ei a a5ut u% acces de tuse) Soia i0a
adus stic$ua cu sirop de tuse) Sa5a$as a $uat o ,%giitur( -i a +urit pe $oc)
Dosar c$asat) Cri+( c$asic()
Sa$a LL era ari0ag$o+erat(4 ,%c( de di+i%ea() /%astasia Sa5a$as era ,% bo@a
acuzai$or ,+br(cat( ,%tr0o .ust( -i o b$uz( %eagr(4 .(r( bi7uterii4 .oarte pui%
+aciat() Era u$uitor de .ru+oas() Crocuroru$4 Ceter De+o%ides4 5orbea 7urai$or1
' Doa+%e$or -i do+%i$or) D%eori ,%tr0u% caz de cri+(4 u% proces dureaz( trei
sau patru $u%i) Dar %u cred c( ,% cazu$ acesta 5a trebui s( .ii preze%i at6t de +u$t
ti+p) Dup( ce 5ei auzi .apte$e4 su%t co%5i%s c( 5ei descoperi c( %u+ai u% si%gur
5erdict este posibi$ ' cri+( gradu$ u%u) Crocuratura Statu$ui 5a do5edi c(
acuzata $0a ucis cu s6%ge rece pe sou$ ei pe%tru c( acesta a a+e%i%at0o cu
di5oru$ c6%d a descoperit $eg(tura ei cu -o.eru$ .a+i$iei) ?o+ de+o%stra c(
acuzata a5ea +oti5e4 a g(sit ocazia -i +i7$oace$e de a0-i duce $a ,%dep$i%ire cu
s6%ge rece p$a%u$) ?( +u$u+esc)
De+o%ides se ,%toarse $a $ocu$ s(u)
Kudec(toru$4 Cre-edi%te a$ Co+p$etu$ui4 se adres( $ui Cotas1
' Este ap(rarea preg(tit( pe%tru p$edoaria de ,%ceput*
Napo$eo% Cotas se ridic( ,%cet ,% picioare)
' Da4 o%orat( i%sta%()
/poi se apropie de bo@a 7urai$or cu u% +ers %esigur) C$ipi di% oci -i c6%d
,%cepu s( 5orbeasc( p(ru c( 5orbe-te pe%tru si%e1
' /+ tr(it destu$ ti+p s( -tiu c( %ici u% b(rbat -i %ici o .e+eie %u pot
65
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
ascu%de r(u$ pri% ,%.(i-area $or) /cesta se 5ede ,%totdeau%a) D% poet a spus
odat(4 c( ocii su%t .erestre$e su.$etu$ui) Cred c( este ade5(rat) ?( rog4 doa+%e$or
-i do+%i$or4 s( pri5ii ,% ocii acuzatei) Nu 5ei descoperi c( poate ascu%de cri+a
dac( a .(cut0o)
Napo$eo% Cotas r(+ase descu+p(%it u% +o+e%t4 ,%cerc6%d parc( s( ,-i
g(seasc( cu5i%te$e pe%tru a co%ti%ua4 dar se ,%toarse $a $ocu$ s(u -i se a-ez()
Ceter De+o%ides si+i deodat( gustu$ triu+.u$ui) +umneeule, este cea mai
sla$ pledoarie pe care am auit-o n &iaa mea3 >trnul a pierdut din start.
' Este preg(tit procuroru$ s( ce+e pri+u$ +artor*
' Da4 o%orat( i%sta%() O 5oi ce+a pe Rosa &yEourgos)
O .e+eie de 56rst( +i7$ocie se ridic( di% sa$( -i se apropie ot(r6t( de bo@a
+artori$or) Kur( pe >ib$ie)
' Doa+%( &yEourgos cu ce 5( ocupai*
' Su%t +e%a7er(F se ,%ec(F /+ .ost +e%a7er( $a do+%u$ Sa5a$as)
' &a do+%u$ George Sa5a$as*
' Da4 do+%u$e)
' Ai 5rei s( %e spu%ei de c6t ti+p $ucrai $a do+%u$ Sa5a$as*
' De dou(zeci -i ci%ci de a%i)
' Este .oarte +u$t) B$ iubeai pe do+%u$ Sa5a$as*
' Era u% s.6%t)
' &ucrai aco$o -i c6%d tr(ia pri+a soie a do+%u$ui Sa5a$as*
' Da4 do+%u$e) /+ ,%soit0o pe doa+%a pe u$ti+u$ ei dru+)
' /r .i corect s( spu%e+ c( ,%tre ei au e@istat re$aii bu%e*
' Se iubeau4 do+%u$e)
Ceter De+o%ides pri5i spre Napo$eo% Cotas a-tept6%d obiecia4 dar acesta
r(+ase 5is(tor pierdut ,% g6%duri)
' Ai ai .ost a%ga7ata do+%u$ui Sa5a$as -i ,% ti+pu$ ce$ei de a doua c(s(torii
cu /%astasia Sa5a$as*
' Da4 do+%u$e) /+ .ost)
Fe+eia rostise cu5i%te$e acuzator)
' /i spu%e c( a .ost o c(s%icie .ericit(*
Di% %ou De+o%ides pri5i spre Cotas -i di% %ou acesta %u reacio%a)
' Fericit(* Nu4 do+%u$e) Se certau ca pisica cu c6i%e$e)
' /i .ost +artora u%or ast.e$ de certuri*
' Nu a5eai cu+ s( $e e5ii) Se auzeau ,% toat( casa4 -i este o cas( +are4
do+%u$e)
' Cresupu% c( aceste certuri erau 5erba$e4 %u .izice) Do+%u$ Sa5a$as -i0a
$o5it 5reodat( soia*
' O4 erau -i .izice) Dar i%5ers4 doa+%a ,$ b(tea pe e$) Do+%u$ Sa5a$as
,+b(tr6%ise -i era .ragi$)
' /dic( ai 5(zut0o pe doa+%a Sa5a$as $o5i%du0-i sou$*
66
- SIDNEY SHELDON -
' Nu %u+ai o dat()
Martora pri5i spre /%astasia cu u% z6+bet r(ut(cios de satis.acie)
' Doa+%( &yEourgos4 ,% %oaptea ,% care a +urit do+%u$ Sa5a$as4 care di%
+e+brii perso%a$u$ui a r(+as acas(*
' Nici u%u$)
De+o%ides strecur( o %ua%( de surpriz( ,% to%u$ 5ocii)
' ?rei s( spu%ei c( ,% casa aceea +are %u era %ici u% ser5itor* Do+%u$
Sa5a$as %u a5ea buc(tar4 ca+erist(4 +a7ordo+F*
' >a da4 do+%u$e) /5ea) Dar doa+%a $e0a dat $iber $a toi) / spus c( 5rea s(0i
preg(teasc( si%gur( ci%a) C( 5or a5ea a doua $u%( de +iere)
D$ti+a re+arc( a .ost -.iciuit( ca o $o5itur( de bici)
' /-adar4 doa+%a Sa5a$as a sc(pat de toi*
De data aceasta pre-edi%te$e co+p$etu$ui $0a pri5it pe Napo$eo% Cotas
a-tept6%du0i obiecia) Dar a5ocatu$ r(+6%ea pierdut ,% g6%duri) Cre-edi%te$e s0a
,%tors spre De+o%ides1
' /cuzarea s( %u +ai co%duc( +artorii)
' ?( rog s( +( iertai) Re.or+u$ez ,%trebarea1 Ceea ce spu%ei este c( ,%
%oaptea respecti5( doa+%a Sa5a$as a spus tuturor c( su%t $iberi pe%tru ca ea s(
r(+6%( si%gur( cu sou$ ei*
' Da4 do+%u$e) Ai bietu$ o+ su.erea de o r(cea$( cu+p$it()
' Doa+%a Sa5a$as obi-%uia s( g(teasc( des pe%tru sou$ ei*
Martora pu.%i dispreuitor)
' Ea* Nu4 do+%u$e) Nu ea) Nu ridica %ici u% .ir de pra. ,% cas()
Ai Napo$eo% Cotas st(tea 5is(tor4 ascu$t6%d de parc( era $a spectaco$)
' Mu$u+esc4 doa+%( &yEourgos) Ne0ai .ost de +are a7utor)
De+o%ides ,$ pri5ea pe Cotas ,%cerc6%d s(0-i ascu%d( satis.acia) Dec$araia
+artorei a a5ut u% e.ect e5ide%t asupra 7urai$or) Toi o pri5eau dezaprobator pe
acuzat() # &edem cum se descurc $trnul.
' Martora 5( st( $a dispoziie)
Cotas pri5i bui+ac)
' Co.ti+* O4 %u a+ ,%treb(ri)
Kudec(toru$ ,$ pri5i surpri%s)
' Do+%u$e CotasF %u dorii s( e@a+i%ai +artora*
' Nu4 o%orat( i%sta%() Care o .e+eie o%est()
&ui De+o%ides %u0i 5e%ea s(0-i cread( ureci$or) +umneeule4 se g6%di e$4
nici mcar nu lupta. >trnul este terminat) De+o%ides ,-i sa5ura 5ictoria)
Kudec(toru$ se adres( acuz(rii1
' Cutei ce+a +artoru$ ur+(tor)
' /cuzarea ,$ cea+( pe Kose. Cappas)
D% t6%(r ,%a$t4 bru%et4 cu ,%.(i-are p$(cut(4 se ridic( di% sa$( -i se ,%drept(
spre bo@a +artori$or)
67
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
De+o%ides ,%cepu1
' Do+%u$e Cappas4 5( rog s( spu%ei co+p$etu$ui cu ce 5( ocupai*
' Su%t -o.er)
' B% acest +o+e%t su%tei a%ga7at*
' Nu)
' Dar ai .ost a%ga7at* /dic(4 p6%( $a +oartea $ui George Sa5a$as*
' Da)
' C6t ti+p ai $ucrat $a .a+i$ia Sa5a$as*
' D% a% -i ce5a)
' / .ost o +u%c( p$(cut(*
Kose. Cappas pri5i spre Cotas a-tept6%d s( .ie a7utat) Dar acesta %u ,$ a7ut()
' / .ost o +u%c( p$(cut(4 do+%u$e Cappas*
' Cred c( da)
' /5eai u% sa$ariu bu%*
' Da)
' /tu%ci %u ar +erita s( spu%ei c( a .ost o +u%c( bu%(* ?reau s( ,%treb %u
pri+eai -i ce5a ,% p$us* Nu 5( cu$cai cu doa+%a Sa5a$as*
Cappas pri5i di% %ou spre Cotas pe%tru a7utor4 dar acesta %u 5e%i)
' EuF Da4 do+%u$e) Cred c( a-a .(cea+)
De+o%ides co%ti%u( dispreuitor1
' Credei* Su%tei sub 7ur(+6%t) Ori 5( cu$cai cu ea ori %u) R(spu%deiJ
' Da4 do+%u$e) /+ a5ut o a5e%tur()
' Ciar dac( erai a%ga7atu$ sou$ui ei4 erai p$(tit cu ge%erozitate -i $ocuiai
sub ace$a-i acoperi-*
' Da4 do+%u$e)
' Ai %u 5( dera%7a s( $uai ba%ii do+%u$ui Sa5a$as iar ,%tre ti+p s( 5( cu$cai
cu soia $ui*
' Nu a .ost o si+p$( a5e%tur( trec(toare)
De+o%ides ,%ti%se cu gri7( capca%a1
' Nu a .ost o a5e%tur( trec(toare* Ce 5rei s( spu%ei* Cred c( %u ,%e$eg)
' ?reau s( spu%F c( eu -i /%astasia dorea+ s( %e c(s(tori+)
/siste%a ,%cepu s( +ur+ure) Kuraii o pri5eau pe acuzat()
' C(s(toria a .ost ideea du+%ea5oastr( sau a doa+%ei Sa5a$as*
' /+6%doi dorea+ acest $ucru)
' Ci%e a sugerat0o*
' Cred c( ea)
T6%(ru$ pri5i spre /%astasia Sa5a$as) Fe+eia %ici +(car %u c$ipi)
' S( 5( spu% drept do+%u$e Cappas4 eu su%t pui% ui+it) Cu+ a-teptai s( 5(
c(s(torii* Doa+%a Sa5a$as a5ea u% so4 %u* /-teptai s( +oar(* Sau s( aib( u%
accide%t .ata$* Ce a%u+e a-teptai*
B%trebarea era at6t de e@p$osi5( ,%c6t cei trei 7udec(tori pri5ir( spre Napo$eo%
68
- SIDNEY SHELDON -
Cotas a-tept6%d ca acesta s( se ridice i%dig%at) Dar a5ocatu$ era prea ocupat -i
%u $e acorda %icio ate%ie) /%astasia Sa5a$as ,%cepea s( par( ,%gri7orat()
De+o%ides .or( a5a%ta7u$1
' Nu +i0ai r(spu%s $a ,%trebare4 do+%u$e Cappas)
Kose. Cappas se .oi %e$i%i-tit ,% scau%)
' Nu -tiu s( 5( spu% e@act)
?ocea $ui De+o%ides biciui ,% co%ti%uare1
' /tu%ci s( 5( spu% eu e@act) Doa+%a Sa5a$as p$(%uia s(0-i ucid( sou$ -i s(
scape de e$) Atia c( sou$ ei dorea s( di5oreze -i s( o scoat( di% testa+e%t -i
atu%ci ar .i r(+as .(r( ba%i) EaF
' ObiecieJ Dar %u 5e%ea di% partea $ui Napo$eo% Cotas ci di% partea
pre-edi%te$ui) Bi cerei +artoru$ui s( specu$eze)
Kudec(toru$ ,$ pri5i pe Cotas surpri%s) >(tr6%u$ st(tea cu ocii ,%ci-i)
' B+i pare r(u4 do+%u$e pre-edi%te spuse De+o%ides4 dar -tia c( are u% pu%ct
c6-tigat) Se ,%toarse spre Cotas1 Martoru$ este a$ du+%ea5oastr()
' Mu$u+esc4 do+%u$e De+o%ides) Nu a+ ,%treb(ri)
Cei trei 7udec(tori se pri5ir( u$uii) D%u$ di%tre ei 5orbi1
' Do+%u$e Cotas4 su%tei co%-tie%t de .aptu$ c( aceasta este u%ica ocazie de
a e@a+i%a +artoru$*
Napo$eo% Cotas c$ipi)
' Da4 do+%u$e 7udec(tor)
' Ai %u 5rei s(0i pu%ei ,%treb(ri*
Napo$eo% Cotas .$utur( %eg$i7e%t cu o +6%()
' Nu4 do+%u$e 7udec(tor)
' Foarte bi%e4 o.t( 7udec(toru$) /cuzarea poate ce+a ur+(toru$ +artor)
/cesta era Mia$is Harito%ides4 u% o+ posac de 5reo -aizeci de a%i)
' ?( rog s( spu%ei ce ocupaie a5ei*
' /+ u% ote$)
' ?rei s( %e spu%ei cu+ se %u+e-te ote$u$*
' /rgos)
' Ai u%de este acest ote$*
' B% Cor.u)
' ?( 5oi ,%treba do+%u$e Harito%ides dac( 5reu%u$ di% oa+e%ii di% aceast(
sa$( a stat 5reodat( $a ote$u$ du+%ea5oastr()
Harito%ides pri5i ,% 7ur)
' Da4 do+%u$e) E$ -i ea)
' S( se ,%registreze 5( rog4 +artoru$ a ar(tat spre Kose. Cappas -i /%astasia
Sa5a$as) /u stat $a ote$u$ du+%ea5oastr( de +ai +u$te ori*
' Da4 do+%u$e)
' Ai au petrecut %oaptea ,% aceea-i ca+er(*
' Da4 do+%u$e) De obicei 5e%eau $a s.6r-itu$ s(pt(+6%ii)
69
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Mu$u+esc do+%u$e Harito%ides)
De+o%ides pri5i spre Cotas1
' Martoru$ este a$ du+%ea5oastr()
' Nu a+ ,%treb(ri)
Cei trei 7udec(tori ,-i 5orbir( ,% -oapt() /poi pre-edi%te$e i se adres( $ui
Napo$eo% Cotas1
' Nu a5ei ,%treb(ri pe%tru acest +artor4 do+%u$e Cotas*
' Nu4 do+%u$e pre-edi%te4 ,$ cred) Este u% ote$ .ru+os) /+ stat -i eu aco$o)
Cre-edi%te$e ,$ pri5i u$uit)
' /cuzarea poate ce+a ur+(toru$ +artor)
' B$ ce+(+ pe doctoru$ ?assi$is Fra%gescos)
D% b(rbat ,%a$t cu ,%.(i-are disti%s( se a-ez( ,% bo@a +artori$or)
' Doctore Fra%gescos4 5rei 5( rog s( %e spu%ei ce .e$ de +edici%(
practicai*
' Su%t +edic ge%era$ist)
' Cutei .i +edic de .a+i$ie*
' Dac( pu%ei prob$e+a a-a4 da4 pot)
' De c6t ti+p practicai +edici%a*
' De aproape treizeci de a%i)
' Ai bi%e,%e$es c( su%tei $ice%iat)
' >i%e,%e$es)
' Doctore Fra%gescos4 George Sa5a$as a .ost pacie%tu$ du+%ea5oastr(*
' Da)
' Ce%tru ce perioad( de ti+p*
' Ceste zece a%i)
' Ai $0ai tratat pe do+%u$ Sa5a$as pe%tru o boa$( a%u+e*
' Cri+a dat( c6%d a 5e%it $a +i%e a5ea te%siu%e)
' Ai $0ai tratat*
' Da)
' Dar $0ai 5(zut -i dup( aceea*
' Da) Di% c6%d ,% c6%d 5e%ea ia +i%e4 c6%d a5ea bro%-it(4 o i%.$a+aie $a
.icat4 %i+ic serios)
' C6%d $0ai 5(zut u$ti+a dat( pe do+%u$ Sa5a$as*
' /%u$ trecut ,% dece+brie)
' /sta ,%sea+%( cu pui% ti+p ,%ai%te de a +uri)
' E@act)
' / 5e%it $a cabi%etu$ du+%ea5oastr(*
' Nu) /+ +ers eu $a e$ acas()
' De obicei 5( 5izitai pacie%ii acas(*
' Nu4 %u de obicei)
' Dar de data aceasta ai .(cut o e@cepie)
70
- SIDNEY SHELDON -
' Da)
' De ce*
Doctoru$ ezit()
' Nu putea 5e%i e$ $a +i%e)
' Dar cu+ ar(ta*
' /5ea %i-te co%tuzii -i c6te5a coaste rupte)
' Su.erise u% accide%t*
Doctoru$ ezit( di% %ou)
' Nu) Mi0a spus c( $0a b(tut soia $ui)
Sa$a a ,%ceput s( +ur+ure) Cre-edi%te$e spuse .urios1
' Do+%u$e Cotas4 %u a5ei de g6%d s( obiectai acestei dec$araii*
Cotas spuse b$6%d1
' /4 da4 +u$u+esc do+%u$e Cre-edi%te4 obiectez)
B%s( r(u$ era de7a .(cut) Kuraii o pri5eau pe acuzat( cu osti$itate)
' Mu$u+esc doctore Fra%gescos) Nu +ai a+ ,%treb(ri) Martoru$ este a$
du+%ea5oastr()
' Nu a+ ,%treb(ri4 spuse Cotas 5is(tor)
/u ur+at +u$i a$i +artori) O ca+erist( care a spus c( a 5(zut0o pe doa+%a
Sa5a$as de +ai +u$te ori i%tr6%d ,% ca+era -o.eru$ui) D% 5a$et care $0a auzit pe
George Sa5a$as a+e%i%6%d cu di5oru$ -i sci+barea testa+e%tu$ui) ?eci%i care
auzeau certuri$e .a+i$iei Sa5a$as) Ai totu-i Napo$eo% Cotas %u a5ea ,%treb(ri)
Ceter De+o%ides si+ea de7a gustu$ 5ictoriei) ?edea cu ocii +i%ii $itere$e de
o -cioap( di% ziare) Crocesu$ acesta a5ea s( .ie ce$ +ai rapid di% istorie) #-ar
putea termina chiar asti4 se g6%di e$) "arele 4apoleon !hotas este un om
nfrnt)
' /- dori s( ,$ ce+ pe do+%u$ NiEo Me%taEis)
Me%taEis era u% t6%(r s$(bu cu 5orb( b$6%d()
' Do+%u$e Me%taEis4 5rei s( %e spu%ei cu ce 5( ocupai*
' Da4 do+%u$e) &ucrez ,%tr0o gr(di%i()
' /dic( a5ei gri7( de copii*
' O4 %u do+%u$e) O a$t.e$ de gr(di%i() Cu$ti5(+ copaci -i .$ori -i tot .e$u$
de p$a%te)
' B%e$eg) /-adar su%tei e@pert ,% tot .e$u$ de cu$turi)
' /r trebui) &ucrez de +u$t ti+p)
' Ai presupu% c( .ace parte di% +u%ca du+%ea5oastr( s( 5i%dei p$a%te
proaspete -i s(%(toase*
' Da4 do+%u$e) /5e+ .oarte +u$t( gri7( de e$e) /5e+ c$ie%i regu$ai)
' ?rei s( spu%ei c( oa+e%ii 5i% +ereu s( cu+pere de $a du+%ea5oastr(*
' Da4 do+%u$e4 spuse t6%(ru$ cu +6%drie) /5e+ ser5icii .oarte bu%e)
' Spu%ei0+i4 do+%u$e Me%taEis4 doa+%a Sa5a$as era u% c$ie%t regu$at*
' Da4 do+%u$e) Doa+%a Sa5a$as iube-te .$ori$e -i p$a%te$e)
71
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cre-edi%te$e i%ter5e%i %er(bd(tor1
' Do+%u$e De+o%ides4 Curtea %u crede c( aceste ,%treb(ri su%t perti%e%te)
?( rog s( sci+bai tactica4 sauF
' Dac( +( 5ei $(sa s( ter+i%4 5ei 5edea c( aceast( +(rturisire este .oarte
i+porta%t()
Cre-edi%te$e pri5i spre Cotas1
' Do+%u$e Cotas4 %u obiectai*
Cotas c$ipi di% oci)
' Co.ti+* Nu4 do+%u$e pre-edi%te)
Kudec(toru$ ,$ pri5i u$uit apoi se adres( $ui Ceter De+o%ides1
' Foarte bi%e) Cutei co%ti%ua)
' Do+%u$e Me%taEis4 doa+%a Sa5a$as a 5e%it $a du+%ea5oastr( ,% dece+brie
-i 50a spus c( are prob$e+e cu p$a%te$e di% cas(*
' Da4 do+%u$e)
' De .apt4 %u cu+5a 50a spus c( su%t %i-te i%secte care ,i distrug p$a%te$e*
' Da4 do+%u$e)
' Ai %u 50a cerut ce5a ,+potri5a i%secte$or*
' >a da4 do+%u$e)
' ?rei s( %e spu%ei ce*
' &0a+ dat a%ti+o%iu)
' ?rei s( %e spu%ei ce ,%sea+%( aceasta*
' Este o otra5(4 ca -i arse%icu$)
Sa$a %u +ai putea .i st(p6%it() Kudec(toru$ $o5i .urios cu cioc(%e$u$)
' Dac( +ai este ru+oare e5acu(+ sa$a) Se ,%toarse spre De+o%ides1 Cutei
co%ti%ua)
' /-adar4 i0ai 56%dut o ca%titate de a%ti+o%iu)
' Da4 do+%u$e)
' Credei c( este o otra5( +orta$(* /i co+parat0o cu arse%icu$)
' Da4 do+%u$e este +orta$()
' Ai ai ,%registrat0o ,% registru$ de 56%zare a-a cu+ 5( cere $egea c6%d
5i%dei otra5(*
' Da4 do+%u$e)
' Ai ai adus do5ada ,%registr(rii*
' /+ adus)
T6%(ru$ ,i ,%ti%se $ui De+o%ides u% registru4 iar procuroru$ ,$ ,%+6%(
7udec(tori$or)
' O%orat( I%sta%(4 a- dori s( se ,%registreze ca GCroba /I) /poi se ,%toarse
spre +artor1 Nu +ai a+ ,%treb(ri)
Napo$eo% Cotas ridic( pri5irea -i c$(ti%( di% cap)
' Nu a+ ,%treb(ri)
De+o%ides respir( u-urat) Era +o+e%tu$ s( aru%ce bo+ba)
72
- SIDNEY SHELDON -
' /- dori s( 5( prezi%t Croba >) Se ,%toarse spre u% aprod1 Te rog s( o aduci)
/produ$ ie-i ,% grab( -i dup( c6te5a +o+e%te re5e%i cu o stic$( de sirop de
tuse pe o ta5() Stic$a era aproape goa$() /udie%a pri5ea .asci%at()
De+o%ides a-ez( ta5a ,% .aa 7urai$or)
' Doa+%e$or -i do+%i$or4 a5ei ,% .a( ar+a cri+ei) /r+a cu care a .ost ucis
George Sa5a$as) /cesta este siropu$ pe care i $0a dat doa+%a Sa5a$as sou$ui s(u
,% %oaptea ,% care a +urit acesta) Este otr(5it cu a%ti+o%iu) ?icti+a a co%su+at4
dup( cu+ 5edei4 -i dup( dou(zeci de +i%ute a +urit)
Napo$eo% Cotas se ridic( ,% picioare -i spuse ,%cet1
' Obiecie) /cuzarea %u are de u%de -ti c( di% aceast( stic$( a .ost +edicat
de.u%ctu$)
/tu%ci De+o%ides ,%cise capca%a)
' Cu tot respectu$ pe care ,$ a+ .a( de disti%su$ +eu co$eg4 doa+%a Sa5a$as a
recu%oscut c( di% acest sirop i0a dat s( bea sou$ui s(u) / .ost i%ut sub ceie de
po$iie p6%( acu+ c6te5a +i%ute c6%d a .ost adus aici) Medicu$ $egist a depus
+(rturie c( George Sa5a$as a +urit otr(5it cu a%ti+o%iu) /cest sirop co%i%e
a%ti+o%iu) B$ pri5i s.id(tor pe Napo$eo% Cotas)
Cotas c$(ti%( di% cap4 parc( ,%.r6%t)
' /tu%ci presupu% c( %u e@ist( %ici o ur+( de ,%doia$()
' /bso$ut %iciu%a4 e@c$a+( De+o%ides triu+.(tor) /cuzarea -i0a ,%ceiat
cazu$)
Cre-edi%te$e co+p$etu$ui ,i 5orbi $ui Cotas1
' /p(rarea este preg(tit(*
' Da4 do+%u$e pre-edi%te)
Napo$eo% Cotas se ridic( -i r(+ase c6te5a +o+e%te %e+i-cat) /poi4
,+piedicat4 se apropie de bo@a 7urai$or4 sc(rpi%6%du0se ,% cap4 de parc( ,-i c(uta
cu disperare cu5i%te$e) B%cepu ,%tr0u% t6rziu4 cu .oarte +u$t( greutate1
' Cresupu% c( 50ai ,%trebat de ce %u a+ e@a+i%at %ici u% +artor) Ei bi%e4 s(
5( spu% ade5(ru$4 cred c( do+%u$ De+o%ides a .(cut o treab( e@ce$e%t( -i %u +ai
era %e5oie s( pu% -i eu a$te ,%treb(ri)
4e$unul pledea n fa&oarea mea4 se g6%di Ceter De+o%ides) Cotas pri5i
,%de$u%g stic$a cu sirop)
' Toi +artorii au p(rut .oarte ci%stii) Dar ei %u au do5edit ce5a co%cret4 %u0i
a-a* /dic(F Ei bi%e4 dac( adu%i tot ce au spus +artorii a7u%gi $a u% si%gur $ucru1
O t6%(r( dr(gu( este c(s(torit( cu u% b(tr6% care probabi$ %u o satis.ace se@ua$)
Cotas4 .(cu u% se+% di% cap spre Kose. Cappas) /-adar4 ea g(se-te u% t6%(r care
,i este pe p$ac) Dar acestea $e -ti+ di% ziare4 %u0i a-a* /5e%tura $or %u a .ost u%
secret) / -tiut toat( $u+ea) S0a scris ,% toate ziare$e de sca%da$) /cu+4
du+%ea5oastr( -i cu +i%e poate c( %u su%te+ de acord cu co+porta+e%tu$ ei4 dar
/%astasia Sa5a$as %u este 7udecat( pe%tru adu$ter) Nu este aici pe%tru c( are
por%iri se@ua$e %or+a$e4 ca orice .e+eie) Nu4 ea este 7udecat( pe%tru cri+()
73
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cotas pri5i di% %ou stic$a4 .asci%at parc( de ea)
>trnul $ate cmpii4 se g6%di De+o%ides) Cri5i ceasu$ de pe perete) /r(ta
dou(sprezece .(r( ci%ci +i%ute) Kudec(torii ,%trerupeau ,%totdeau%a -edi%e$e $a
a+iaz() >trnul ne$un nici mcar nu &a termina pledoaria. 4ici mcar nu a fost
destul de iste s atepte i s &or$easc dup pau. +e ce oare mi-a fost fric
de el? se ,%treb( Ceter De+o%ides)
Napo$eo% Cotas co%ti%ua s( 5orbeasc( dez$6%at1
' S( e@a+i%(+ ,+preu%( proba) C$a%te$e doa+%ei Sa5a$as se o.i$eau iar ea $e
iubea su.icie%t de +u$t pe%tru a dori s( $e sa$5eze) S0a dus $a do+%u$ Me%taEis4
e@pert4 care a s.(tuit0o s( .o$oseasc( a%ti+o%iu) Ai ea i0a ur+at s.atu$)
Du+%ea5oastr( %u+ii asta cri+(* Eu %u) Ai apoi +ai este +(rturia +e%a7erei
care a spus c( doa+%a Sa5a$as -i0a e@pediat ser5itorii -i 5a preg(ti ci%a sou$ui)
Atii ce cred eu* Cred c( +e%a7era era ,%dr(gostit( de do+%u$ Sa5a$as) Nu
+u%ce-ti pe%tru u% o+ dou(zeci -i ci%ci de a%i dec6t dac( te $eag( de e$
se%ti+e%te .oarte pro.u%de) Nu o suporta pe /%astasia Sa5a$as) Nu 50ai dat
sea+a di% to%u$ 5ocii ei* /-adar4 s( presupu%e+ c( acuzata4 ,% su.$etu$ ei4 ,-i
iubea sou$ -i ,%cerca s(0-i sa$5eze c(s%icia) Cu+ ,-i arat( o .e+eie dragostea .a(
de u% b(rbat* Eu cred c( de ce$e +ai +u$te ori4 preg(ti%du0i +6%carea) Nu este
aceasta o .or+( de dragoste* Cred c( da) Cotas pri5i di% %ou stic$a) Ai %u este tot
o .or+( de dragoste s(0i ,%gri7e-ti b(rbatu$ c6%d este bo$%a5* Se spu%e $a bi%e -i
$a r(u)
Ceasu$ de pe perete ar(ta dou(sprezece .(r( u% +i%ut)
' Doa+%e$or -i do+%i$or4 50a+ spus c6%d a ,%ceput acest proces s( pri5ii
bi%e aceast( .e+eie) Nu are cipu$ u%ei cri+i%a$e) Ai %ici ocii u%ei cri+i%a$e)
Ceter De+o%ides 5(zu cu+ ocii 7urai$or se ,%dreptar( spre acuzat() Nu +ai
5(zuse %iciodat( at6ta osti$itate) Kuraii erau $a degetu$ s(u +ic)
' &egea este .oarte c$ar(4 doa+%e$or -i do+%i$or) /-a cu+ 5i se 5a spu%e de
c(tre o%orabi$ii 7udec(tori4 pe%tru a da u% 5erdict de 5i%o5(ie trebuie s( %u a5ei
%ici o ,%doia$( ,% pri5i%a 5i%o5(iei acuzatei) /bso$ut %ici u%a)
B% ti+p ce 5orbea4 Napo$eo% Cotas tu-i4 -i scoase o batist( cu care ,-i acoperi
gura) Se ,%drept( spre stic$a de sirop de pe +asa di% .aa 7urai$or)
' Dac( %e g6%di+ bi%e4 procuroru$ %u a do5edit %i+ic4 %u0i a-a* / spus doar
c( aceasta este stic$a di% care doa+%a Sa5a$as a dat sou$ui ei4 s( bea) /de5(ru$
este c( acuzarea %u a de+o%strat cazu$)
Ter+i%6%d propoziia4 Cotas .u surpri%s de u% acces de tuse) Ca -i cu+ ar .i
.ost i%co%-tie%t ,%ti%se +6%a4 $u( stic$ua de sirop4 des.(cu c(p(ce$u$4 duse stic$a
$a gur( -i $u( o ,%giitur() Toat( $u+ea ,$ pri5i ,%grozit() Era o agitaie de
%edescris) Cre-edi%te$e strig( speriat1
' Do+%u$e CotasF
Napo$eo% Cotas +ai $u( o ,%giitur()
' O%orat( i%sta%(4 capu$ acuz(rii este o s.idare a 7ustiiei) George Sa5a$as %u
74
- SIDNEY SHELDON -
a +urit de +6%a acestei .e+ei) /p(rarea -i0a preze%tat p$edoaria)
Ceasu$ b(tu ora dou(sprezece) D% aprod se apropie ,% grab( de pre-edi%te$e
co+p$etu$ui -i -opti ce5a) Cre-edi%te$e $o5ea agitat cioc(%e$u$)
' Ordi%e4 ordi%eJ B%trerupe+ -edi%a) Kuraii se 5or retrage pe%tru 5erdict)
Crocesu$ se reia $a ora dou()
Ceter De+o%ides pri5ea tra%s.igurat) Ci%e5a a sci+bat stic$e$eJ Dar %u4 era
i+posibi$) Croba a .ost pus( sub paz( -i sub ceie) Oare s0a gre-it e@a+e%u$ de
$aborator* De+o%ides se ,%toarse spre asiste%tu$ s(u dar c6%d pri5i ,% 7ur s(0$
g(seasc( pe Napo$eo% Cotas4 acesta disp(ruse)
&a ora dou(4 c6%d s0a re$uat procesu$4 7uraii au i%trat ,%cet spre $ocuri$e $or)
Napo$eo% Cotas $ipsea)
!red c a murit ticlosul4 se g6%di Ceter De+o%ides) Dar ciar c6%d ,i trecea
pri% +i%te acest g6%d4 Napo$eo% Cotas i%tr( ,% sa$(4 ar(t6%d per.ect s(%(tos)
Toat( $u+ea ,$ pri5ea u$uit(4 ,% ti+p ce e$ se ,%drepta ca$+ -i $i%i-tit spre $ocu$
s(u)
?orbi pre-edi%te$e co+p$etu$ui1
' Doa+%e$or -i do+%i$or 7urai4 ai a7u%s $a u% 5erdict*
Curt(toru$ de cu56%t a$ 7urai$or spuse1
' /+ a7u%s4 o%orat( i%sta%() Co%sider(+ c( acuzata este %e5i%o5at()
Sa$a izbuc%i spo%ta% ,% ap$auze)
Ceter De+o%ides si+i cu+ i se scurge s6%ge$e di% 5e%eJ .iclosul, iar mi-a
fcut-o3 Cri5i spre Napo$eo% Cotas4 care ,i z6+bea i+perti%e%t)
Capitolul opt
Fir+a .ritsis i .ritsis era .(r( ,%doia$( cea +ai prestigioas( .ir+( de a5ocai
di% Grecia) Fo%datorii se pe%sio%aser( de+u$t4 iar .ir+a apari%ea acu+ $ui
Napo$eo% Cotas) Erau ca+ doisprezece parte%eri dar Cotas era ge%iu$ $or)
De .iecare dat( c6%d oa+e%ii bogai erau acuzai de cri+(4 se g6%deau ,% +od
i%e5itabi$ $a Napo$eo% Cotas) /cti5itatea $ui era .e%o+e%a$() /%i $a r6%d a ap(rat
oa+e%i acuzai de cri+( -i a ,%registrat succes dup( succes) Rece%tu$ proces a$
/%astasiei Sa5a$as a .(cut ,%co%7uru$ $u+ii) Cotas -i0a sa$5at c$ie%ta pe care o
$u+e ,%treag( o co%sidera 5i%o5at(4 repurt6%d o 5ictorie spectacu$oas() Ai0a
asu+at u% risc e@traordi%ar de +are4 dar -tia c( %u+ai a-a 5a putea sa$5a 5iaa
c$ie%tei sa$e)
/cu+ z6+bea ,% si%ea $ui4 a+i%ti%du0-i .ee$e 7urai$or c6%d a $uat siropu$
,%c(rcat cu otra5( +orta$() Dar -i0a preg(tit cu .oarte +u$t( gri7( .iecare secu%d(4
pe%tru a .i ,%trerupt e@act $a ora dou(sprezece) /ici a .ost ceia) +ac judectorii
i schim$au rutina ilnic i treceau de ora douspreeceF se cutre+ur( $a ce i
75
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
s0ar .i putut ,%t6+p$a)
/-a cu+ p$(%uise totu$4 dac( i%ter5e%ea ce5a %ea-teptat4 ar .i putut p$(ti cu
5iaa) C6%d s0a ,%trerupt -edi%a ,%s(4 Cotas s0a gr(bit pe coridor pri%tr0u% grup
de reporteri care ,i b$ocau dru+u$)
' Do+%u$e Cotas4 de u%de ai -tiut c( siropu$ de tuse %u este otr(5itF*
' Ne putei e@p$ica)*
' Credei c( ci%e5a a sci+bat stic$e$e*
' /%astasia Sa5a$asF*
' ?( rog4 do+%i$or) M( te+ c( acu+ trebuie s( r(spu%d u%ei ce+(ri
%atura$e) ?oi .i .ericit s( 5( r(spu%d $a ,%treb(ri pui% +ai t6rziu)
Se gr(bi spre toa$eta de $a cap(tu$ cu$oaru$ui) Ce +6%eru$ u-ii era at6r%at u%
carto% ' DEFECT)
D% reporter strig( ,% ur+a $ui1
' Cred c( 5a trebui s( c(utai o a$t( toa$et()
Napo$eo% Cotas z6+bi ,%cordat)
' M( te+ c( %u pot a-tepta)
Descise u-a4 i%tr( -i o ,%cuie)
B%(u%tru ,$ a-tepta u% grup de oa+e%i) Doctoru$ ,$ cert()
' B%cepuse+ s( +( %e$i%i-tesc) /%ti+o%iu$ $ucreaz( .oarte repede) /poi se
r(sti $a asiste%t1 Creg(te-te po+pa de absorbie di% sto+ac) &ui Napo$eo% Cotas
doctoru$ ,i spuse1 ,%ti%de0te 7os) Cred c( 5a .i %ep$(cut)
' Dac( +( g6%desc $a a$ter%ati5(4 spuse Cotas4 su%t co%5i%s c( %u +(
dera%7eaz()
O%orariu$ $ui Napo$eo% Cotas pe%tru c( a sa$5at 5iaa /%astasiei Sa5a$as a
.ost u% +i$io% de do$ari depu-i ,%tr0o ba%c( e$5eia%() Cotas a5ea o cas( ca u%
pa$at $a 8o$o%arai ' u% cartier se$ect a$ /te%ei4 o 5i$( pe I%su$a Cor.u -i u%
aparta+e%t $a Caris)
/-adar4 Napo$eo% Cotas a5ea +oti5e s( .ie .oarte +u$u+it de 5iaa $ui) D%
si%gur %or ,i u+brea orizo%tu$)
Se %u+ea FredericE Sta5ros4 ce$ +ai %ou +e+bru $a .ir+a sa) Cei$a$i a5ocai
se p$6%geau co%ti%uu de Sta5ros)
' Napo$eo%4 este u% a5ocat de +6%a a doua) Nu are ce c(uta $a .ir+a
%oastr(F
' Sta5ros aproape c( +i0a stricat procesu$) Este u% prostF
' /i auzit ce a .(cut Sta5ros $a procesu$ de ieri* /proape c( $0a dat a.ar(
7udec(toru$F
' &a %aiba4 de ce %u0$ co%cediezi* &a %oi este a ci%cea roat( $a c(ru() Nu
a5e+ %e5oie de e$) Ne stric( reputaia)
Napo$eo% Cotas -tia per.ect aceste $ucruri) /proape c(0i 5e%ea s( spu%(
ade5(ru$1 4u-l pot concedia) Dar %u spu%ea dec6t1
76
- SIDNEY SHELDON -
' Dai0i o -a%s() ?a ,%5(a)
Doar at6t reu-eau parte%erii s( scoat( de $a Cotas)
D% .i$ozo. a spus odat( GFii ate%t ce ,i dore-ti= s0ar putea s( obii)I
FredericE Sta5ros4 ce$ +ai t6%(r +e+bru $a .ritsis i .ritsis4 -i0a ,%dep$i%it
dori%a) Cu toate acestea era ce$ +ai %e%orocit o+) Nu putea dor+i4 %u +6%ca4
s$(bise ,%grozitor)
' Trebuie s( +ergi $a u% doctor4 FredericE4 i%sista soia $ui) /r(i ,%grozitor)
' NuF %u +0ar a7uta cu %i+ic)
Atia .oarte bi%e c( %ici u% doctor %u ,$ putea 5i%deca) Co%-tii%a ,$ o+ora ,%cet=
,%cet)
FredericE Sta5ros era u% t6%(r e%ergic4 a+biios -i idea$ist) /%i de zi$e a
+u%cit ,%tr0u% birou s(r(c(cios4 ,% ce$ +ai s(rac cartier a$ /te%ei4 Mo%astiraEi4
$upt6%d pe%tru c$ie%ii s(i4 adeseori .(r( o%orariu) C6%d $0a ,%t6$%it pe Napo$eo%
Cotas 5iaa $ui s0a sci+bat peste %oapte)
Cu u% a% ,% ur+(4 Sta5ros $0a ap(rat pe &arry Doug$as4 acuzat ,+preu%( cu
Noe$$e Cage de uciderea soiei $ui4 Cateri%e) Napo$eo% Cotas a .ost a%ga7at de
Co%sta%ti% De+iris pe%tru a o ap(ra pe a+a%ta acestuia) De $a ,%ceputu$
procesu$ui4 Sta5ros a .ost .oarte .ericit s( ,$ $ase pe Cotas s( preia i%iiati5a) B$
ad+ira4 5r(7it4 pe +are$e a5ocat)
' /r trebui s(0$ 5ezi pe Cotas ,% proces4 spu%ea e$ ad+irati5 soiei sa$e) Este
i%credibi$4 a- dori s( +( pot a%ga7a $a .ir+a sa)
Ce +(sur( ce procesu$ se apropia de s.6r-it4 Sta5ros de5e%ea ,%crez(tor)
Deodat(4 s0a petrecut u% $ucru %ea-teptat) Napo$eo% Cotas4 %u+ai +iere -i
z6+bet4 i0a adu%at pe Noe$$e Cage4 &arry Doug$as -i FredericE Sta5ros ,%tr0o
c(+(ru() Cotas i0a spus $ui Sta5ros1
' /+ discutat cu 7udec(torii) Dac( acuzaii ,-i sci+b( p$edoaria ca 5i%o5ai4
7udec(torii su%t de acord s( $e dea o pedeaps( de ci%ci a%i di% care patru a%i cu
suspe%dare) Deci 5or +ai a5ea de .(cut -ase $u%i de ,%cisoare) Cotas se
,%dreptase spre &arry1 Ce%tru c( e-ti a+erica%4 do+%u$e Doug$as4 du+%eata 5ei .i
deportat) Nu 5ei +ai a5ea per+isiu%ea s( i%tri ,% Grecia)
Noe$$e Cage -i &arry Doug$as au acceptat s( ,-i sci+be dec$araia) Dup(
ci%cisprezece +i%ute4 acuzaii -i ap(r(torii $or se a.$au ,% .aa co+p$etu$ui de
7udecat()
' Tribu%a$e$e Greciei %u au dat %iciodat( pedeapsa cu +oartea ,%tr0u% proces
,% care %u s0a de+o%strat c$ar co+iterea cri+ei) Di% acest +oti54 eu -i co$egii +ei
a+ .ost surpri%-i c6%d acuzaii au sci+bat dec$araia di% %e5i%o5ai4 ,% 5i%o5ai4
$a +i7$ocu$ procesu$uiF Se%ti%a pe%tru cei doi acuzai Noe$$e Cage -i &a9re%ce
Doug$as 5a .i e@ecuia pri% ,+pu-careF se 5a e@ecuta ,% ti+p de %ou(zeci de
zi$e4 ,%cep6%d de ast(zi)
Ai4 ,% ace$ +o+e%t4 Sta5ros -i0a dat sea+a c( Napo$eo% Cotas i0a ,%-e$at pe
77
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
toi) Nu a e@istat %ici o ,%e$egere cu 7udec(torii) Cotas a .ost a%ga7at de
Co%sta%ti% De+iris %u pe%tru a o ap(ra pe Noe$$e Cage ci pe%tru a .i sigur c( ea
5a .i co%da+%at() /ceasta a .ost r(zbu%area $ui De+iris ,+potri5a .e+eii care $0a
,%-e$at) Sta5ros a .(cut parte di% aceast( ,%sce%are)
4u pot fi de acord cu aa ce&a4 se g6%dea Sta5ros) 2oi merge la preedintele
completului i i &oi spune ce a fcut !hotas i se &a schim$a &erdictul.
Dar $0a auzit $6%g( e$ pe Napo$eo% Cotas1
' Dac( e-ti $iber +6i%e4 %u 5rei s( iei +asa cu +i%e4 FredericE* B+i p$ace s(
,i cu%osc pe 5iitorii +ei parte%eriF
Dup( patru s(pt(+6%i4 FredericE Sta5ros era parte%er cu drepturi dep$i%e $a
re%u+ita .ir+( .ritsis i .ritsis4 cu u% birou e$ega%t -i u% sa$ariu ge%eros) Ai0a
56%dut su.$etu$ dia5o$u$ui) Dar .oarte repede -i0a dat sea+a c( t6rgu$ era
,%grozitor -i e$ u%u$ %u ,$ 5a putea respecta) 4u pot continua n felul acesta)
Nu putea sc(pa de se%ti+e%tu$ de 5i%o5(ie) #unt un criminal4 se g6%dea
+ereu) Tr(ia ,%tr0o ago%ie)
B%tr0u% t6rziu a a7u%s $a o ot(r6re) B%tr0o di+i%ea( a i%trat ,% birou$ $ui
Napo$eo% Cotas)
' &eo%F
' Du+%ezeu$e4 ti%ere4 ar(i ,%grozitor4 e@c$a+( Cotas) FredericE4 ce0ar .i s(
p$eci ,%tr0o 5aca%(* Bi 5a .ace .oarte bi%e)
Dar Sta5ros -tia c( %u acesta este r(spu%su$ $a prob$e+e$e sa$e)
' &eo%4 su%t .oarte recu%osc(tor pe%tru ceea ce ai .(cut pe%tru +i%e4 dar
euF eu %u +ai pot sta aici)
Cotas ,$ pri5i surpri%s)
' Ce spui* Te descurci .oarte bi%e)
' Nu) Su%tF su%t s.6-iat)
' S.6-iat* Nu ,%e$eg ce te %e$i%i-te-te)
Sta5ros ,$ pri5i u$uit)
' CeF ce a+ .(cut eu -i cu ti%e Noe$$ei Cage -i $ui &arry Doug$as) Tu %uF
%u si+i %ici u% .e$ de 5i%(*
Cotas ,$ pri5i pri%tre ge%e) AtenieJ
' FredericE4 u%eori 7ustiia trebuie ser5it( pe c(i $(tura$%ice) Crede0+(4 %u
a5e+ ce %e repro-a) Ei erau 5i%o5ai)
' Noi i0a+ co%da+%at $a +oarte4 i0a+ ,%-e$at) Nu +ai pot tr(i cu g6%du$
acesta) B+i pare r(u) B+i dau de+isia) Mai r(+6% $a .ir+( p6%( $a s.6r-itu$ $u%ii)
' Nu ,i accept de+isia4 spuse Cotas .er+) De ce %u .aci cu+ ,i spu% eu4
p$eac( ,%tr0o 5aca%( -iF
' Nu) Nu 5oi .i %iciodat( .ericit aici4 -tii%d ceea ce -tiu) B+i pare r(u)
Napo$eo% Cotas ,$ studia cu o pri5ire se5er()
' Bi dai sea+a ce .aci* Dai cu picioru$ u%ei cariere str($ucitoareF 5ieii)
78
- SIDNEY SHELDON -
' Nu) B%cerc s( ,+i sa$5ez 5iaa)
' /-adar4 e-ti .oarte ot(r6t*
' Da) B+i pare r(u4 &eo%) Dar %u trebuie s( ,i .aci prob$e+e) Nu 5oi spu%e
%iciodat(4 %i+(%ui4 ce s0a ,%t6+p$at)
Se ,%toarse -i ie-i di% birou)
Napo$eo% Cotas4 r(+ase pierdut ,% g6%duri $a birou$ s(u) B% ce$e di% ur+( $u(
o ot(r6re) Ridic( receptoru$ -i .or+( u% %u+(r)
' Te rog s(0i tra%s+ii do+%u$ui De+iris c( trebuie s(0i 5orbesc ast(zi dup(0
a+iaz() Spu%e0i c( este urge%t)
&a ora patru ,% aceea-i dup(0a+iaz(4 Napo$eo% Cotas se a.$a ,% birou$ $ui
Co%sta%ti% De+iris4 .a( ,% .a( cu acesta)
' Ce s0a ,%t6+p$at &eo%* ,$ ,%treb( De+iris)
' S0ar putea s( %u .ie ciar o prob$e+( i+porta%t(4 r(spu%se Cotas cu
ate%ie4 dar +0a+ g6%dit c( este bi%e s( -tii -i tu) FredericE Sta5ros a 5e%it $a
+i%e azi di+i%ea() / ot(r6t s( p$ece de $a .ir+()
' Sta5ros* /5ocatu$ $ui &arry Doug$as* Ai*
' Se pare c( are +ustr(ri de co%-tii%()
Dr+( o t(cere p$i%( de se+%i.icaii)
' B%e$eg)
' Mi0a pro+is c( %u 5a spu%e %i+(%ui ceF ce s0a ,%t6+p$at ,% ziua aceea $a
tribu%a$)
' B$ crezi*
' Da) S( -tii c( ,$ cred Costa)
Co%sta%ti% De+iris z6+bi re$a@at)
' /tu%ci4 %u trebuie s( %e .ace+ prob$e+e4 %u0i a-a*
Napo$eo% Cotas respir( u-urat)
' Cred c( da) M0a+ g6%dit doar c( ar trebui s( -tii)
' /i .(cut bi%e c( +i0ai spus) E-ti $iber s(pt(+6%a 5iitoare* /- dori s( $u(+
+asa ,+preu%()
' >i%e,%e$es4 c6%d dore-ti)
' Te su% eu)
' Mu$u+esc4 Costa)
?i%eri4 dup(0a+iaza t6rziu4 5ecea biseric( 8ap%iEarea de $a peri.eria /te%ei
era ,%5($uit( ,%tr0o $i%i-te pa-%ic() B%tr0u% co$4 $6%g( a$tar4 FredericE Sta5ros
,%ge%u%cea ,% .aa p(ri%te$ui 8o%stariti%ou)
Creotu$ i0a acoperit capu$ cu patra.iru$)
' /+ p(c(tuit p(ri%te) Nu cred c( 5oi a.$a iertare)
' Fiu$e4 o+u$ creeaz( ,%totdeau%a %ecazuri) Toi crede+ c( a-a este .irea
o+u$ui) Ce p(cate ai*
79
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Su%t u% cri+i%a$)
' /i $uat 5iei o+e%e-ti*
' Da4 p(ri%te) Nu -tiu cu+ 5oi g(si iertarea)
' Du+%ezeu -tie ce trebuie s( .ace+) S(0$ ,%treb(+ pe e$)
' M0a+ $(sat do+i%at de 5a%itate -i $(co+ie) S0a ,%t6+p$at acu+ u% a%)
/p(ra+ u% o+ acuzat de cri+() Crocesu$ +ergea bi%e) Dar $a u% +o+e%t dat4
Napo$eo% CotasF
C6%d FredericE Sta5ros a p(r(sit biserica4 dup( o 7u+(tate de or(4 se si+ea a$t
o+) Carc( i se $uase de pe u+eri o greutate i+e%s() Ritua$u$ de seco$e a$
co%.esiu%ii ,$ puri.icase) I0a spus totu$ preotu$ui -i pe%tru pri+a dat( dup( ziua
aceea ,%grozitoare4 se si+ea a$t.e$)
2oi ncepe o &ia nou. " &oi muta n alt ora i &oi lua totul de la capt.
2oi gsi eu o cale s rscumpr rul pe care l-am fcut. "ulumesc printe
pentru c mi-ai mai dat o ans.
C(zuse ,%tu%ericu$ -i ce%tru$ pieei Er+os era pustiu) C6%d FredericE Sta5ros a
a7u%s $a co$u$ str(zii4 se+a.oru$ s0a sci+bat ,% 5erde -i e$ a ,%ceput s(
tra5erseze) B% +o+e%tu$ ,% care era ,% +i7$ocu$ i%terseciei4 o +a-i%( %eagr( a
por%it cu .aruri$e sti%se ,%drept6%du0se spre e$ ca u% +o%stru uria- care %u +ai
putea .i st(p6%it) Sta5ros a ,%geat) Era prea t6rziu s( se .ereasc() /uzea doar
uruitu$ +otoru$ui4 a si+it $o5itura4 a ur+at u% +o+e%t de durere s.6-ietoare -i
apoi totu$ a .ost ,%tu%eric)
Napo$eo% Cotas se trezea .oarte de5re+e de obicei) Bi p$(ceau aceste
+o+e%te de so$itudi%e ,%ai%tea agitaiei de pe str(zi) &ua ,%totdeau%a si%gur
+icu$ de7u%4 ti+p ,% care citea -i presa de di+i%ea() B% di+i%eaa aceea4 g(sise
c6te5a artico$e i%teresa%te) Cre+ieru$ Te+istoc$es Sopou$is .or+ase u% %ou
cabi%et de coa$iie) .re$uie s-i trimit o not de felicitare) Fore$e co+u%iste
ci%eze erau pe +a$u$ %ordic a$ r6u$ui Ya%gtze) Harry Tru+a% -i /$be% >arE$ey
pre$uau .u%cii$e de Cre-edi%te -i ?ice0pre-edi%te a$ State$or D%ite) Napo$eo%
Cotas ,%toarse pagi%a ziaru$ui -i si+i cu+ ,i ,%gea( s6%ge$e ,% 5e%e) Ocii i se
oprir( pe u% artico$1 GDo+%u$ FredericE Sta5ros4 parte%er a$ prestigioasei .ir+e de
a5ocai .ritsis i .ritsis a decedat seara trecut( ,%tr0u% accide%t de +a-i%( dup( ce
a p$ecat de $a biserica 8ap%iEarea) Martorii au spus c( accide%tu$ a .ost produs de
o +a-i%( %eagr( .(r( %u+(r de ,%+atricu$are) Do+%u$ Sta5ros a 7ucat u% ro$
i+porta%t ,% se%zaio%a$u$ proces de cri+( a$ Noe$$ei Cage -i &arry Doug$as) E$ a
.ost a5ocatu$ ap(r(rii $ui &arry Doug$as -iFI
Cotas %u a +ai co%ti%uat) / r(+as ,+pietrit ,% .oto$iu) D% accide%t) Oare era
un accident? Co%sta%ti% De+iris i0a spus c( %u trebuie s(0-i .ac( prob$e+e) Dar
prea +u$i oa+e%i au .(cut gre-ea$a s( ,$ cread( pe De+iris)
Ridic( receptoru$ -i su%( pe Co%sta%ti% De+iris)
' /i citit ziaru$ de di+i%ea(* ,$ ,%treb( Cotas)
80
- SIDNEY SHELDON -
' Nu ,%c() De ce*
' FredericE Sta5ros a +urit)
' Ce spui* Era o e@c$a+aie de surpriz() Ce spui*
' / +urit ,%tr0u% accide%t de +a-i%() Ao.eru$ a disp(rut)
' Du+%ezeu$e) B+i pare r(u4 &eo%) Nu se -tie ci%e a produs accide%tu$*
' Nu4 %u ,%c()
' Coate c( pot i%sista eu $a po$iie) Ce zi$eJ Nu +ai ai %ici o sigura%() Ce
zici* &u(+ +asa 7oi*
' De acord)
Napo$eo% Cotas era e@pert ,% co+porta+e%tu$ u+a%) !onstantin +emiris a
fost cu ade&rat surprins. 4u a&ea nici o legtur cu moartea lui #ta&ros? ot(r,
Cotas.
/ doua zi di+i%ea( Cotas ,-i parc( +a-i%a ,% gara7u$ de $a subso$u$ c$(dirii
u%de ,-i a5ea birouri$e) B%drept6%du0se spre $i.t4 di% u+br( ,i ie-i ,% ca$e u% t6%(r)
' /i u% .oc*
D% c$opoe$ de4 a$ar+( ,%cepu s( su%e ,% +i%tea $ui Cotas) >(rbatu$ era
str(i%) Nu a5ea ce c(uta aco$o)
' Sigur)
F(r( s( se +ai g6%deasc(4 Cotas ,$ $o5i ,% p$i% cu ser5ieta) Str(i%u$ strig(1
' Tic($osu$eJ Ai scoase di% buzu%ar u% pisto$ cu a+ortizor)
' Hei4 ce se petrece aici* se auzi o 5oce)
D% paz%ic ,% u%i.or+( 5e%i ,% .ug( spre ei) Str(i%u$ ezit( u% +o+e%t apoi .ugi
pe u-a descis()
' Nu ai p(it %i+ic4 do+%u$e Cotas*
' /4 %u) Cotas respira ,%tret(iat) Nu4 su%t bi%e)
' Dar ce a 5rut*
Dup( u% +o+e%t de g6%dire4 Cotas r(spu%se ,%cet1
' Nu prea -tiu)
Putea s fie o coinciden4 ,-i spu%ea Cotas. 'ste foarte posi$il ca omul s fi
ncercat s-mi ia $anii. +ar pentru jaf nu foloseti pistol cu amortior. 4u, a&ea
de gnd s m omoare. Ai putea s( 7ure c( De+iris ar .i .ost $a .e$ de surpri%s $a
a.$area 5e-tii4 a-a cu+ a .ost c6%d i0a spus de FredericE Sta5ros)
.re$uia s-mi dau seama4 se g6%di Cotas) +emiris nu este $r$atul care s
rite. 'i $ine, domnule +emiris, &ei a&ea o surpri.
B% i%ter.o% se auzi 5ocea secretarei1
' Do+%u$e Cotas4 a5ei proces peste treizeci de +i%ute)
Era u% proces de cri+(4 dar Cotas era prea tu$burat)
' Su%(0$ pe 7udec(tor -i spu%e0i c( %u +( si+t bi%e) S( +( ,%$ocuiasc( u%
parte%er de $a .ir+() /st(zi %u pri+esc te$e.oa%e)
81
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Scoase di%tr0u% sertar u% caseto.o% -i r(+ase pri5i%du0$ g6%ditor) B%tr0u%
t6rziu4 ,%cepu s( 5orbeasc()
B% aceea-i dup(0a+iaz(4 Napo$eo% Cotas i%tra ,% birou$ procuroru$ui Ceter
De+o%ides cu u% p$ic)
Secretara $0a recu%oscut i+ediat)
' >u%( ziua4 do+%u$e Cotas) Cu ce 5( pot .i de .o$os*
' ?reau s( 5orbesc cu do+%u$ De+o%ides)
' Este ,%tr0o -edi%() /5eai ,%t6$%ire*
' Nu) Te rog s(0i spui c( su%t aici -i c( este o prob$e+( urge%t()
' I+ediat4 do+%u$e)
Dup( ci%cisprezece +i%ute4 Napo$eo% Cotas se a.$a ,% .aa procuroru$ui
ge%era$)
' Ei bi%e4 ,$ pri+i De+o%ides4 iat( c( 5i%e Moa++ed $a +u%te) Cu ce te pot
a7uta* B%ceie+ 5reu% t6rg*
' Nu) Este o prob$e+( perso%a$(4 Ceter)
' Ia $oc4 &eo%)
' ?reau s( $as $a ti%e acest p$ic) Este sigi$at -i 5a trebui s( ,$ descizi %u+ai ,%
cazu$ +orii +e$e accide%ta$e)
Ceter De+o%ides ,$ studia curios)
' Cresupui c( i se poate ,%t6+p$a ce5a*
' E@ist( o posibi$itate)
' B%e$eg) ?reu% c$ie%t %erecu%osc(tor*
' Nu are %ici o i+porta%( ci%e) E-ti si%guru$ o+ ,% care a+ ,%credere) Coi
s( pui p$icu$ ,%tr0u% sa.e4 u%de s( %u ,$ g(seasc( %i+e%i*
' >i%e,%e$es) Dar pari speriat)
' Su%t)
' ?rei s(0i asigur protecie* Hi0a- da u% po$iist)
Cotas ar(t( spre p$ic1
' /ceasta este protecia +ea)
' >i%e) Dac( asta 5reiJ
' Su%t co%5i%s c( asta 5reau) Cotas se ridic( ,% picioare -i ,i ,%ti%se +6%a)
'fharisto) Nici %u -tii c6t ,i su%t de recu%osc(tor)
Ceter De+o%ides z6+bi)
' Para1alo) ?ei a5ea ocazia s(0+i ,%torci ser5iciu$)
O or( +ai t6rziu4 u% +esager ,% u%i.or+( i%tra ,% c$(direa Corporaiei E$e%ice
de Co+er) Se apropie de u%a di% secretare)
' /+ u% pacet pe%tru do+%u$ De+iris)
' Se+%ez eu de pri+ire)
' /+ i%struciu%i s( i0$ ,%+6%ez perso%a$)
82
- SIDNEY SHELDON -
' B+i pare r(u4 %u0$ pot ,%trerupe acu+) De $a ci%e este pacetu$*
' De $a Napo$eo% Cotas)
' Ai %u poi s( ,$ $a-i*
' Nu4 doa+%()
' >i%e4 s( 5(d dac( do+%u$ De+iris ,$ pri+e-te)
/p(s( buto%u$ i%ter.o%u$ui) ?( rog s( +( scuzai4 do+%u$e De+iris) / 5e%it
u% +esager cu u% pacet de $a do+%u$ Cotas)
B% i%ter.o% se auzi 5ocea $ui De+iris1
' /du0$ tu4 Ire%e)
' Spu%e c( are ordi% s( 5i0$ predea perso%a$4
Dr+( o pauz()
' ?i%o cu e$ ,%(u%tru)
Ire%e -i +esageru$ i%trar( ,% birou)
' Su%tei Co%sta%ti% De+iris*
' Da)
' ?rei s( se+%ai de pri+ire4 5( rog*
De+iris se+%( 6rtia) Mesageru$ a-ez( pacetu$ pe birou)
' Mu$u+esc4 do+%u$e)
Co%sta%ti% De+iris ,i pri5i pe cei doi ie-i%d di% birou) Studie apoi g6%ditor
p$icu$) Se ot(r, s( ,$ descid() Era o ba%d( .i@at( ,%tr0u% +ic caseto.o%)
Curios ap(s( pe buto% -i aparatu$ ,%cepu s( .u%cio%eze) Se auzi 5ocea $ui
Napo$eo% Cotas1
GDragu$ +eu Costa4 totu$ ar .i .ost at6t de si+p$u dac( +0ai .i crezut c(
FredericE Sta5ros %u a5ea i%te%ia s( deco%spire +icu$ %ostru secret) Regret -i
+ai +u$t .aptu$ c( %u +0ai crezut c6%d i0a+ spus c( %ici eu %u i%te%io%ez s(
discut despre ,%t6+p$area aceea %e.ericit() /+ toate +oti5e$e s( cred c( tu te
ascu%zi ,% spate$e +orii bietu$ui Sta5ros -i c( ai i%te%ia s( +( o+ori -i pe +i%e)
Ce%tru c( 5iaa +ea este $a .e$ de preioas( pe%tru +i%e4 pe c6t este 5iaa ta pe%tru
ti%e4 trebuie s( re.uz cu tot respectu$ s( .iu ur+(toarea ta 5icti+(F /+ $uat toate
+(suri$e -i a+ scris totu$ despre ro$u$ 7ucat de +i%e -i de ti%e ,% procesu$ Noe$$ei
Cage -i a$ $ui &arry Doug$as) /+ pus totu$ ,%tr0u% p$ic sigi$at pe care $0a+
,%+6%at procuroru$ui ge%era$ cu rug(+i%tea de a0$ descide %u+ai ,% cazu$ +orii
+e$e accide%ta$e) /-adar4 dragu$ +eu priete%4 este ,% i%teresu$ t(u s( ai gri7( ca eu
s( r(+6% ,% 5ia()I
/ici ba%da se ter+i%a) Co%sta%ti% De+iris pri5ea ,% go$)
C6%d Napo$eo% Cotas s0a ,%tors $a birou4 tea+a ,i disp(ruse) De+iris era u%
o+ pericu$os4 dar %u era prost) Nu0i 5a .ace %ici u% r(u pe%tru c( ar .i riscat s(0-i
pu%( sigura%a ,% perico$) 'l a mutat4 se g6%di Cotas4 iar eu am fcut ah mat)
<6+bi ,% si%ea $ui) !red c pot s fac planuri pentru masa de joi)
B% ur+(toare$e c6te5a zi$e4 Napo$eo% Cotas a .ost .oarte ocupat ,%tr0u% proces
83
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
de cri+(4 o soie care o+or6se dou( a+a%te a$e sou$ui ei) Cotas se trezea
de5re+e di+i%eaa -i +u%cea p6%( %oaptea t6rziu4 preg(ti%d e@a+i%area
+artori$or) I%sti%ctu$ ,i spu%ea c( 5a c6-tiga di% %ou)
Miercuri %oaptea a $ucrat $a birou p6%( .oarte t6rziu) / a7u%s acas( $a u%u
di+i%eaa) B$ a-tepta 5a$etu$)
' Dorii ce5a4 do+%u$e Cotas* Dac( 5( este .oa+e pot preg(tiF
' Nu4 +u$u+esc) Mergi $a cu$care)
Cotas se ,%cise ,% ca+era $ui) B%c( o or( a deru$at ,% +i%te ce 5a .ace $a
proces -i ,% ce$e di% ur+( $a ora dou( a ador+it) / -i 5isat)
Era ,% proces4 e@a+i%a u% +artor4 c6%d deodat( ace$ +artor a ,%ceput s(0-i
s.6-ie ai%e$e)
' De ce .aci asta* ,$ ,%treba Cotas)
' Nu 5ezi c( ard*
Cotas pri5i ,% 7uru$ s(u -i 5(zu c( toi oa+e%ii di% sa$( se dezbr(cau) Se
adres( 7udec(toru$ui1
' Do+%u$e Cre-edi%te4 trebuie s( obiectezF
Dar 7udec(toru$ se dezbr(ca de ai%e)
' Nu 5ezi ce ca$d este aici*
'ste cald aici. 8i foarte mult glgie.
Napo$eo% Cotas descise ocii) Dor+itoru$ era p$i% de .u+ -i pe sub u-( se
5edeau $i+bi de .oc) Se ridic( ,% picioare)
.oat casa arde. +e ce nu s-a declanat alarma?
Cotas se gr(bi spre .ereastr(4 su.ocat de .u+) B%cerc( s( o descid(4 dar era
b$ocat() Fu+u$ era di% ce ,% ce +ai gros4 %u +ai putea respira) Nu a5ea sc(pare)
>uc(i de ta5a% ,%cepeau s( cad() Se d(r6+( -i u% perete -i Cotas .u cupri%s
de .$(c(ri) B%cepu s( ipe) Bi ardea p(ru$4 pi7a+aua) Disperat4 se aru%c( pe pri+a
.ereastr( -i corpu$ ,% .$(c(ri p$o%7( ,% go$ de $a -aizeci de picioare ,%($i+e)
/ doua zi di+i%ea( procuroru$ ge%era$ Ceter De+o%ides i%tra ,% bib$ioteca $ui
Co%sta%ti% De+iris)
' 9alimehra4 Ceter) Bi +u$u+esc c( ai 5e%it) &0ai adus*
' Da4 do+%u$e) Bi ,%ti%se p$icu$ sigi$at pe care i $0a dat Napo$eo% Cotas) M0
a+ g6%dit c( este +ai bi%e s( ,$ i%ei $a du+%ea5oastr()
' E-ti .oarte i%spirat4 Ceter) ?rei s( $u(+ +icu$ de7u%*
' 'fharisto) Su%tei .oarte a+abi$4 do+%u$e De+iris)
' Costa) Spu%e0+i Costa) Atii4 te studiez de +u$t ti+p4 Ceter) Cred c( ai u%
5iitor str($ucit) /- 5rea s( g(sesc ce5a potri5it pe%tru ti%e $a co+pa%ia +ea) Te0ar
i%teresa*
Ceter De+o%ides c6%t(ri propu%erea)
' Da Costa) M0ar i%teresa .oarte +u$t)
' Foarte bi%e) /tu%ci s( discut(+ totu$ dup( +icu$ de7u%)
84
- SIDNEY SHELDON -
"ondra
Capitolul nou#
Cateri%e 5orbea cu De+iris ce$ pui% o dat( pe s(pt(+6%() E$ co%ti%ua s( ,i
tri+it( daruri -i c6%d ea protesta ,i spu%ea c( su%t doar +ici se+%e de apreciere)
GE5e$y% +i0a spus cu+ te0ai descurcat ,% cazu$ >a@ter)I Sau1 G/+ auzit de $a
E5e$y% c( ideea ta %e0a eco%o+isit o +u$i+e de ba%i)I
De .apt4 Cateri%e era .oarte +6%dr( pe%tru c( se descurca bi%e) B+bu%(t(ise
o +u$i+e de $ucruri) Bi re5e%ise 5ecea e@perie%( ,% aceast( +u%c( -i -tia c( a
crescut .oarte +u$t e.icie%a birouri$or datorit( idei$or ei)
GSu%t .oarte +6%dru de ti%eI4 ,i spu%ea +ereu Co%sta%ti% De+iris) Ai
Cateri%e si+ea cu+ se u+p$e de recu%o-ti%() Era u% b(rbat +i%u%at)
A &enit &remea s fac prima mutare4 ot(r, De+iris) Sta5ros -i Cotas %u0i +ai
st(teau ,% ca$e= o si%gur( persoa%( ,$ $ega acu+ de ace$e ,%t6+p$(ri ' Cateri%e)
Cerico$u$ %u era +are4 dar4 a-a cu+ descoperise -i Napo$eo% Cotas4 De+iris %u
risca) Pcat c tre$uie s moar. 'ste att de frumoas. +ar mai nti &om merge
la &ila din ;afina.
Cu+p(rase de7a 5i$a) O 5a duce pe Cateri%e aco$o -i 5a .ace dragoste cu ea
a-a cu+ a .(cut &arry Doug$as dragoste cu Noe$$e) Ai dup( aceeaF
Di% c6%d ,% c6%d4 Cateri%e ,-i a+i%tea .(r( 5oia ei de trecut) Citise ,%
<.imes=4 5estea +orii $ui FredericE Sta5ros -i a $ui Napo$eo% Cotas) Ce%tru ea
aceste %u+e %u ,%se+%au %i+ic4 dar ,% artico$ se spu%ea c( ei au .ost a5ocaii $ui
&arry Doug$as -i ai Noe$$ei Cage)
B% %oaptea aceea4 Cateri%e a a5ut di% %ou co-+aru$ ,%grozitor)
B%tr0o di+i%ea( u% artico$ de ziar i0a atras ate%ia1 GOi$$ Fraser4 asiste%t a$
Cre-edi%te$ui State$or D%ite4 Harry Tru+a%4 a sosit $a &o%dra pe%tru a se+%a u%
%ou co%tract de cooperare cu pri+u$ +i%istru brita%ic)I
Cateri%e $(s( ziaru$ di% +6%(4 si+i%du0se .oarte 5u$%erabi$() -illiam 6raser)
>(rbatu$ acesta a .ost o parte i+porta%t( di% 5iaa ei) !e s-ar fi ntmplat dac nu
l-ar fi prsit?
Cateri%e st(tea $a birou$ ei -i z6+bea 5is(toare spre artico$u$ di% ziar) Oi$$ia+
Fraser era ce$ +ai drag o+ di% 5iaa ei) Doar a+i%tirea $ui o u+p$ea de c($dur()
Iar e$ era acu+ $a &o%dra) .re$uie s l &d4 se g6%di ea) /rtico$u$ spu%ea c( 5a .i
cazat $a !laridge)
Cateri%e ridic( receptoru$ -i cu degete tre+ur6%de .or+( %u+(ru$ ote$u$ui)
85
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Si+ea c( trecutu$ era pe ca$e de a de5e%i preze%t) Si+ea de7a e+oia c( ,$ 5a
re5edea pe Fraser) !e &a spune oare cnd mi &a aui &ocea? !nd m &a &edea?
/uzi ce%tra$ista1
' >u%( di+i%eaa4 Hote$ !laridge)
Cateri%e i%spir( ad6%c)
' Cu do+%u$ Oi$$ia+ Fraser4 5( rog)
' M( scuzai4 doa+%(4 ai spus do+%u$ sau doa+%a Oi$$ia+ Fraser*
Cateri%e si+i c( ,i a$u%ec( p(+6%tu$ de sub picioare) !e proast sunt. +e ce
nu m-am gndit la asta? #igur c s-a cstorit.
' Doa+%(F
' F %u0i %i+ic4 +u$u+esc)
&(s( ,%cet receptoru$ ,% .urc()
Am ajuns prea triu. #-a terminat. !osta a a&ut dreptate. .recutul tre$uie s
rmn trecut.
Si%gur(tatea de5e%ea corozi5(4 o ap(sa) Orice o+ are %e5oie s( ,+part( cu
ci%e5a bucuria4 reu-ita -i durerea) Cateri%e tr(ia ,%tr0o $u+e p$i%( de str(i%i=
pri5ea .ericirea ce$or$a$i= auzea ca u% ecou r6sete$e ,%dr(gostii$or) Dar re.uza cu
,%c(p(6%are s( se co+p(ti+easc()
4u sunt unica femeie din lume care se simte singur. .riesc3 .riesc3
&a &o%dra %u te p$ictiseai %iciodat() Ci%e+atogra.e$e erau i%u%date de .i$+e
a+erica%e4 iar Cateri%ei ,i .(cea p$(cere s( $e 5ad() / 5(zut GCe +ucie de cuitI
-i G/%%a -i Rege$e Sia+u$uiI) GCactu$ b(rbai$orI a .ost u% .i$+ tu$bur(tor4 iar
Cary Gra%t a 7ucat +i%u%at ,% GCe$ibataru$ -i >obby0So@erI)
Cateri%e +ergea -i $a co%certe) / .ost -i $a Strat.ord0Dpo%0/5o% u%de $0a
5(zut pe /%to%y Nuay$e ,% GB+b$6%zirea ScorpieiI -i pe Sir &aure%ce O$i5ier ,%
GRicard a$ III0$eaI) Dar ,%totdeau%a +ergea si%gur()
Ai atu%ci a ap(rut 8irE Rey%o$ds)
&ucrau ,+preu%() Era u% b(rbat ,%a$t -i atr(g(tor) I0a 5orbit direct .(r( %icio
i%troducere1
' Eu su%t 8irE Rey%o$ds) D%de te0ai ascu%s p6%( acu+*
' Co.ti+*
' Te a-tept de c6%d $u+ea)
Ai a-a a ,%ceput totu$)
8irE Rey%o$ds era a5ocat4 a+erica%4 -i $ucra pe%tru Co%sta%ti% De+iris ,%
i%ter+edieri i%ter%aio%a$e) /5ea ,% 7ur de patruzeci de a%i4 era serios4 i%te$ige%t -i
ate%t) C6%d a 5orbit odat( despre e$ cu E5e$y%4 Cateri%e i0a spus1
' Atii ce0+i p$ace ce$ +ai +u$t $a e$* M( .ace s( +( si+t .e+eie) De +u$t(
5re+e %u a+ +ai si+it acest $ucru)
86
- SIDNEY SHELDON -
' Nu -tiu ce s(0i spu%4 +ur+ur( E5e$y%) Dac( a- .i ,% $ocu$ t(u eu a- .i +ai
ate%t() Nu te gr(bi)
' Bi pro+it)
8irE Rey%o$ds a p$i+bat0o pe Cateri%e pri% toat( &o%dra) / dus0o $a O$d
>ai$ey4 u%de au .ost 7udecai de0a $u%gu$ seco$e$or toi cri+i%a$ii) / purtat0o pri%
toate s($i$e de tribu%a$) /u 5izitat ,+preu%( ,%cisoarea Ne9gate co%struit( ,%
seco$u$ a$ M?III0$ea)
Ciar ,% .aa ,%cisorii era o p$at.or+( +are4 u% .e$ de pia()
' Este ciudat4 spuse Cateri%e) Oare de ce au .(cut aceast( pia(*
' Ce%tru +u$i+e) /ici a5eau $oc e@ecuii$e pub$ice)
Cateri%e se ,%.iora) Era prea aproape de co-+aruri$e ei)
B%tr0o sear(4 8irE a dus0o pe Cateri%e pe docuri$e East I%dia)
' C6%( %u de+u$t pe aici po$ii-tii 5e%eau c6te doi4 ,i spuse Rey%o$ds) /ici se
ascu%deau cri+i%a$ii)
Era o zo%( ,%tu%ecoas( -i ,%sp(i+6%t(toare pe%tru Cateri%e)
/u $uat +asa $a Prospect of -hit$@ u% .e$ de c6rciu+( cu teras( spre Ta+isa -i
au pri5it 5apoare$e de pe r6u) Cateri%ei i0a p$(cut .oarte +u$t) Bi p$(ceau +ai a$es
%u+e$e acestor c6rciu+i) B%tr0o a$t( sear( a dus0o pe City Road4 $a u% restaura%t
%u+it Eag$e)
' Cu% pariu c( ai ,%5(at c6%tecu$ $ui c6%d erai copi$4 ,i spuse 8irE)
Cateri%e ,$ pri5i ui+it()
' C6%tecu$ $ui* Nu a+ auzit %iciodat( de $ocu$ acesta)
' >a da) Eag$e este 5u$turu$ di% poezii$e copi$(riei)
' Care poezii*
' Cu a%i ,% ur+( City Road era su.$etu$ co+eru$ui) &a s.6r-itu$ s(pt(+6%ii
c6%d croitorii r(+6%eau .(r( ba%i at6r%au .ieru$ de c($cat ,%tr0u% par ,% .aa
pr(5($iei p6%( pri+eau ba%i) B%tr0o zi4 ci%e5a a co+pus o poezioar( despre $ocu$
acesta)
Cateri%e ,%cepu s( r6d()
' De u%de Du+%ezeu -tii toate astea*
' /5ocaii trebuie s( -tie totu$) D% si%gur $ucru %u -tiu) Tu sciezi*
' Cred c( %u) De ce*
8irE de5e%i deodat( serios)
' Trebuie s( p$ec $a St) Moritz) /u i%structori de sci .oarte bu%i aco$o) ?rei
s( 5ii cu +i%e4 Cateri%e*
B%trebarea a $uat0o pri% surpri%dere) 8irE a-tepta r(spu%su$)
' NuF %u -tiu4 8irE)
' Dar ai s( te g6%de-ti*
' Da)
Cateri%e tre+ura) B-i a+i%ti ce se%ti+e%te a a5ut c6%d a .(cut dragoste cu
87
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
&arry -i se ,%treb( dac( 5a +ai si+i 5reodat( $a .e$)
' /+ s( +( g6%desc)
Cateri%e ot(r, c( Oi+ -i 8irE trebuie s( se cu%oasc() Trecu pe acas( pe $a
Oi+ -i ,$ $u( $a ci%() Toat( seara Oi+ a e5itat s( ,$ pri5easc( pe 8irE Rey%o$ds)
Era co+p$et izo$at ,% si%ea $ui) 8irE o pri5ea ui+it pe Cateri%e) Ea ,i -opti4
5orbe-te cu e$ -i 8irE ,%cerc()
' Bi p$ace &o%dra4 Oi+*
' M2da)
' Bi p$ace u% ora- a%u+e*
' Nu)
' Bi p$ace +u%ca pe care o .aci*
' M2da)
8irE o pri5i %ea7utorat pe Cateri%e -i ridic( di% u+eri) Cateri%e -opti di%
%ou4 te rog) 8irE o.t( -i ,%cerc( di% %ou1
' Du+i%ic( 5reau s( 7oc go$.4 Oi+) Tu 7oci go$.*
' >astoa%e cu cap(t de +eta$ $o5esc o +i%geF se pu%cteaz(F
' Trebuie s( .ii .oarte bu%)
' Nu a 7ucat %iciodat(4 i%ter5e%i Cateri%e) Dar Oi+ -tie .oarte +u$te $ucruri)
Face orice cu +ate+atica $ui)
8irE Rey%o$ds se s(turase) Sperase s( petreac( seara ,+preu%( cu Cateri%e -i
ea a adus aceast( pacoste) B%cerc( s( z6+beasc()
' B%tr0ade5(r* Atii cu+5a +u$tip$ii de T ai $ui W"*
Oi+ t(cu ca+ treizeci de secu%de pri5i%d .i@ .aa de +as() 8irE toc+ai se
preg(tea s( co+e%teze4 c6%d Oi+ ,%cepu1
' WUV4 ;V#4 UWT4 L#L4 ;TL4 ;::)
' IsuseJ e@c$a+( 8irE) Ai este corect*
' Mda4 +or+(i Oi+) Este corect)
I%ter5e%i -i Cateri%e1
' Oi+ poi e@trage r(d(ci%a p(trat( di%F a$ese u% %u+(r $a ,%t6+p$areF
T;)!LU)W:W4 $a puterea a -asea*
B$ pri5eau a+6%doi pe Oi+ care se co%ce%tra i%e@presi5) Dup( TW de secu%de4
Oi+ spuse1
' !U4 r(+6%e rest !V)
' Nu pot s( cred a-a ce5a4 e@c$a+( 8irE)
' >a s( crezi4 ,i spuse Cateri%e)
' Cu+ ai .(cut asta* ,%treb( 8irE)
Oi+ ridic( di% u+eri)
' Oi+4 r(spu%se Cateri%e ,% $ocu$ $ui4 poate ,%+u$i %u+ere cu patru
zeci+a$e ,% treizeci de secu%de -i +e+oreaz( ci%cizeci de %u+ere de te$e.o% ,%
ci%ci +i%ute) Odat( ce $e0a +e+orat4 %u $e +ai uit()
88
- SIDNEY SHELDON -
8irE Rey%o$ds ,$ pri5ea u$uit pe Oi+ ?a%dee%)
' E-ti cu sigura%( u% o+ .o$ositor) Ai eu a- a5ea %e5oie de ti%e)
' /+ o s$u7b(4 se r(sti Oi+)
B% aceea-i sear(4 c6%d 8irE o $(sa pe Cateri%e ,% .aa u-ii4 ,i rea+i%ti1
' Mi0ai pro+is c( te g6%de-ti $a St) Moritz4 da*
' Da) M( 5oi g6%di)
+e ce nu pot s spun da?
B% aceea-i %oapte4 su%( Co%sta%ti% De+iris) Cateri%e era te%tat( s( ,i spu%(
despre 8irE Rey%o$ds4 dar ,% u$ti+u$ +o+e%t se r(zg6%di)
Atena
Capitolul $ece
C(ri%te$e 8o%sta%ti%ou era .oarte tu$burat) Di% +o+e%tu$ ,% care a citit ,% ziare
despre +oartea $ui FredericE Sta5ros4 era b6%tuit de g6%duri) Creotu$ a auzit ,%
5iaa $ui +ai +u$te co%.esiu%i4 dar +(rturisirea dra+atic( a $ui FredericE Sta5ros4
ur+at( de +oartea acestuia4 i0a $(sat u% gust a+ar)
' Hei4 ce te %e$i%i-te-te*
C(ri%te$e 8o%sta%ti%ou ,$ pri5i pe .ru+osu$ t6%(r di% patu$ $ui)
' Ni+ic4 iubitu$e)
' Nu0i +ai p$ac*
' Atii doar c( ,+i p$aci4 Georgios)
' /tu%ci care0i prob$e+a* Te pori de parc( %ici %u a- .i aici4 pe%tru
Du+%ezeu)
' Nu pro.a%a4 iubitu$e)
' Nu0+i p$ace c( %u +( iei ,% sea+()
' B+i pare r(u4 dragu$ +eu) S0a ,%t6+p$at c(F u%u$ di%tre credi%cio-ii +ei a
.ost ucis ,%tr0u% accide%t de +a-i%()
' Cu toii trebuie s( +uri+4 %u*
' Da) Dar acesta era u% o+ .oarte tu$burat)
' ?rei s( spui c( %u era s(%(tos*
' Nu) /5ea u% secret ,%grozitor4 o po5ar( prea grea pe co%-tii%()
' Ce secret*
Creotu$ ,$ +6%g6ie)
' Atii doar c( %u pot discuta ast.e$ de $ucruri) E@ist( secretu$ co%.esio%a$)
' Eu credea+ c( %u e@ist( secrete ,%tre %oi)
' B%tre %oi %u4 Georgios4 darF
' %amotoJ Ori a5e+4 ori %u a5e+ secrete) Oricu+ ai spus c( tipu$ a +urit) Ce
89
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
+ai co%teaz( acu+*
' Cred c( %u +ai co%teaz(4 darF
Georgios &ato ,-i ,+br(i-( parte%eru$ -i ,i -opti $a urece1
' Su%t curios)
' M( g6di$i)
>(iatu$ ,%cepu s( ,$ +6%g6ie)
' OF oJ
' Spu%e0+i)
' >i%e) Cred c( acu+ %u +ai .ac %ici u% r(uF
Georgios &ato s0a %(scut $a peri.erii$e /te%ei -i a de5e%it prostituat de $a 56rsta
de doisprezece a%i) &a ,%ceput se $(sa cu$es de pe str(zi de bei5i -i de turi-ti)
/5ea ,%.(i-are p$(cut( -i trupu$ bi%e .(cut) &a -aisprezece a%i u% pro@e%et i0a
spus1 GGeorgios e-ti u% .$(c(u pe ci%ste) Te risipe-ti pe %i+ic) Cu +i%e ai c6-tiga
.oarte +u$i ba%i)I
Ai a-a a .ost) Di% acei +o+e%t4 Georgios &ato a stat $a dispoziia b(rbai$or
bogai -i a .ost .oarte bi%e reco+pe%sat) Dup( ce $0a ,%t6$%it pe NiEos ?eritos
asiste%tu$ +are$ui +ag%at Spyros &a+brou4 5iaa $ui &ato s0a sci+bat de.i%iti5)
' Te iubesc4 i0a spus NiEos Mertos) /- 5rea s( %u +ai u+b$i cu cei$a$i) /cu+
e-ti a$ +eu)
' Sigur NiEi4 -i eu te iubesc)
?eritos ,i .(cea cadouri substa%ia$e b(iatu$ui4 ,i cu+p(ra ai%e4 i0a cu+p(rat
u% aparta+e%t -i ,i d(dea ba%i de buzu%ar) Bi tre+ura su.$etu$ ,%treb6%du0se ce
.ace &ato c6%d %u este cu e$) Ai ?eritos a rezo$5at prob$e+a)
' Hi0a+ g(sit o s$u7b( ia Spyros &a+brou4 u%de $ucrez -i eu)
' Ca s( %u +( scapi di% oci4 da* NuF
' Nu di% cauza asta4 dragu$ +eu) ?reau doar s( te a+ aproape de +i%e)
Georgios &ato a re.uzat $a ,%ceput4 dar ,% ce$e di% ur+( a acceptat) C6%( $a
ur+( a descoperit c( ,i p$(cea s( +u%ceasc( $a co+pa%ie) &ucra $a birou$
corespo%de%( -i .(cea co+isioa%e) /5ea -i $ibertatea de a c6-tiga u% ba% ,% p$us
de $a c$ie%i4 cu+ era p(ri%te$e 8o%sta%ti%ou)
B% dup(0a+iaza aceea4 Georgios &ato a p$ecat de $a p(ri%te$e 8o%sta%ti%ou
.re+(t6%d de e+oie) Secretu$ pe care i $0a ,%credi%at preotu$ era o ade5(rat(
co+oar( -i +i%tea $ui &ato se -i g6%dea cu+ s( scoat( ba%i di% e$) /r .i putut s(0i
spu%( $ui NiEos ?eritos) Dar putea .ace +u$t +ai +u$t) !u trea$a asta merg la
eful cel mare4 ot(r, &ato) +e acolo &in $anii)
B% di+i%eaa ur+(toare4 &ato i%tra ,% birou$ secretarei $ui Spyros &a+brou)
' / 5e%it repede po-ta ast(zi4 Georgios)
' Nu4 doa+%(4 dar trebuie s(0$ 5(d pe do+%u$ &a+brou)
90
- SIDNEY SHELDON -
' Da* De ce 5rei s( ,$ 5ezi* /i o propu%ere de a.acere* ,$ taci%( .e+eia)
&ato era .oarte serios)
' Nu) /+ pri+it doar 5este c( +a+a este pe +oarte -iF trebuie s( p$ec
acas() Dorea+ sa +u$u+esc do+%u$ui &a+brou c( +i0a dat o s$u7ba bu%( aici)
Nu dureaz( +ai +u$t de u% +i%ut4 dar dac( este ocupat
' Stai pui%) Su%t sigur( c( %u ,$ dera%7ezi
Dup( zece +i%ute4 Georgios &ato era ,% birou$ $ui Spyros &a+brou) Nu i%trase
%iciodat( aici) / r(+as c6te5a +i%ute cop$e-it de ceea ce 5edea)
' Ei bi%e4 ti%ere) B+i pare r(u de +a+a ta) Coate c( o su+( +ic( de ba%iF
' Mu$u+esc4 do+%u$e dar %u pe%tru asta a+ 5e%it)
&a+brou se ,%cru%t()
' Nu ,%e$eg)
' Do+%u$e &a+brou4 a+ o i%.or+aie .oarte i+porta%t( care cred c( 5( 5a .i
de .o$os)
Cipu$ $ui &a+brou era sceptic)
' /-a crezi* Su%t .oarte ocupat4 a-a c(F
' Este ,% $eg(tur( cu Co%sta%ti% De+iris) Cu5i%te$e s0au rostogo$it ca tu%etu$)
/+ u% .oarte bu% priete% care este preot) / auzit co%.esiu%ea u%ui b(rbat care a
+urit $a scurt ti+p ,%tr0u% accide%t de +a-i%() Do+%u$ De+iris a .(cut u% $ucru
,%grozitor) /r putea +erge $a ,%cisoare pe%tru asta) Dar dac( %u 5( i%tereseaz(F
Spyros &a+brou de5e%i deodat( .oarte i%teresat)
' Stai 7osF cu+ te %u+e-ti*
' &ato4 do+%u$e) Georgios &ato)
' >i%e4 &ato) Ce0ai zice s( ,%cepi cu ,%ceputu$F
De a%i de zi$e se destr(+a c(s%icia Me$i%ei -i a $ui Co%sta%ti% De+iris) Dar
p6%( de cur6%d ,%tre ei %u au .ost 5io$e%e .izice)
?io$e%e$e au ,%ceput dup( o ceart( c6%d Co%sta%ti% De+iris a a5ut o a5e%tur(
cu cea +ai bu%( priete%( a Me$i%ei)
' Tra%s.or+i ,% t6r.( orice .e+eie ati%gi4 strig( Me$i%a) Tot ce ati%gi tu se
+urd(re-te)
' Hi%e0i gura)
' N0ai s( +( poi ob$iga s( tac4 ,$ s.ida Me$i%a) ?oi spu%e $u+ii ,%tregi ce
pre.(cut e-ti) Frate$e +eu a a5ut dreptate) E-ti u% +o%stru)
De+iris ridic( +6%a -i o $o5i) Me$i%a .ugi di% ca+er()
S(pt(+6%a ur+(toare s0au certat di% %ou -i Co%sta%ti% a $o5it0o di% %ou)
Me$i%a -i0a .(cut baga7e$e -i a p$ecat cu a5io%u$ $a /tticos4 i%su$a .rate$ui s(u) /
stat aco$o o s(pt(+6%a si%gur( -i %e%orocit() Bi era dor de sou$ ei -i ,%cepea s(0i
g(seasc( scuze pe%tru ceea ce a .(cut)
A fost numai &ina mea. 4u tre$uia s-l contraic. 'l nu a &rut s m lo&easc.
8i-a pierdut cumptul i nu a tiut ce face. +ac nu ar ine la mine nu m-ar lo&i,
91
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
nu?
Totu-i ,% su.$etu$ ei4 Me$i%a -tia c( acestea su%t doar scuze pe%tru c( %u
suporta s(0-i destra+e c(s%icia) Du+i%ica ur+(toare4 s0a ,%tors acas()
De+iris era ,% bib$iotec()
' /-adar4 ai ot(r6t s( te ,%torci)
' /ceasta este casa +ea4 Costa) Tu e-ti sou$ +eu -i te iubesc) Dar 5reau s(0i
spu% ce5a) Dac( +( +ai ati%gi o si%gur( dat(4 te o+or)
E$ o pri5i ,% oci -i ,-i d(du sea+a c( 5orbe-te serios)
B%tr0u% .e$ .oarte ciudat4 dup( ace$ episod4 re$aii$e di%tre ei s0au ,+bu%(t(it)
Co%sta%ti% a .ost .oarte ate%t s( %u0-i +ai piard( cu+p(tu$ -i %u a +ai $o5it0o pe
Me$i%a) Dar a co%ti%uat a5e%turi$e cu a$te .e+ei4 iar Me$i%a era prea +6%dr( s( ,$
roage s( ,%ceteze) #e &a plictisi ntr-o i de toate aceste trfe4 se g6%dea Me$i%a)
Atunci i &a da seama c are ne&oie de mine.
B%tr0o s6+b(t( sear(4 Co%sta%ti% De+iris se ,+br(ca s( p$ece de acas() Me$i%a
i%tr( ,% ca+era $ui)
' D%de p$eci*
' /+ o ,%t6$%ire)
' /i uitat* &0a+ i%5itat pe Spyros $a +as()
' Nu a+ uitat) Dar a i%ter5e%it ce5a +ai i+porta%t)
Me$i%a ,$ pri5i .urioas()
' Atiu c6t de i+porta%t) D%a di% t6r.e$e ta$eJ
' /r trebui s( ai gri7( cu+ 5orbe-ti) De5ii s6c6itoare4 Me$i%a)
' N0a+ s( te $as s( p$eciJ
Se purta destu$ de ur6t cu ea4 dar s( ,i i%su$te .rate$e ,% +od de$iberat4 era prea
+u$t) Trebuia s( ,$ 7ig%easc( ,%tr0u% .e$) Atia c( pe De+iris ,$ doare u% si%gur
$ucru)
' /+6%doi ar trebui s( st(+ acas( ast( sear(4 spuse ea)
' Da* ,%treb( e$ i%di.ere%t) De ce +( rog*
' Nu -tii ce zi este ast(zi*
' Nu)
' /%i5ers(+ ziua ,% care $0a+ ucis pe .iu$ t(u4 Costa) /+ a5ortat)
E$ r(+ase ,+pietrit cu pupi$e$e +(rite de .urie)
' &e0a+ spus doctori$or s( +( opereze4 s( %u +ai pot a5ea copiii t(i4 ,$ +i%i
ea)
De+iris ,-i pierdu co%tro$u$) O $o5i cu pu+%u$ ,% .a() Me$i%a se ,%toarse -i
,%cerc( s( .ug(4 dar e$ o ur+() / a7u%s0o di% ur+( ,% cap(tu$ sc(ri$or)
' Ce%tru asta te o+or4 ur$( e$)
Ai o $o5i di% %ou4 Me$i%a ,-i pierdu eci$ibru$ -i c(zu pe sc(ri rostogo$i%du0se
p6%( 7os) Ge+ea de durere)
' Du+%ezeu$e4 a7ut(0+(J
92
- SIDNEY SHELDON -
De+iris o pri5ea cu ocii i%7ectai de ur()
' O s(0i spu% ca+eristei s( ce+e doctoru$) Nu 5reau s( ,%t6rzii $a ,%t6$%ire)
Te$e.o%u$ su%( pui% ,%ai%te de ora ci%ei)
' Do+%u$ &a+brou* Su%t doctoru$ Meta@is) Sora du+%ea5oastr( +0a rugat
s( 5( su%) Este ,% spita$u$ +eu particu$ar4 cred c( a a5ut u% accide%tF
Spyros i%tr( ,% ca+era de spita$ a Me$i%ei4 se apropie de pat -i o pri5i cu
durere) Me$i%a a5ea o +6%( rupt( -i toat( .aa u+.$at( -i 56%(t() Spyros rosti u%
si%gur cu56%t4 GCo%sta%ti%I4 -i 5ocea ,i tre+ura de ur() Ocii Me$i%ei se u+p$ur(
de $acri+i)
' Nu a 5rut4 -opti ea)
' /+ s(0$ distrug) Kur pe 5iaa +ea)
Niciodat( %u a si+it Spyros &a+brou at6ta ur() Nu +ai suporta ceea ce ,i
.(cea Co%sta%ti% De+iris surorii sa$e) Trebuia s( ,$ opreasc() Dar cu+* Trebuia s(
g(seasc( o so$uie) /5ea %e5oie de u% s.at) Ai cu+ a .(cut de +u$te ori ,% trecut4
Spyros &a+brou ot(r, s( o co%su$te pe Mada+e Ciris) Coate c( ea ,$ 5a a7uta ,%tr0
u% .e$)
B% dru+ spre ea4 &a+brou g6%dea ,%cordat4 prietenii mei ar rde de mine dac
ar ti c m consult cu o ghicitoare) Dar ade5(ru$ era c( de +u$te ori ,% trecut4
Mada+e Ciris i0a spus $ucruri e@traordi%are4 care s0au petrecut dup( aceea)
.re$uie s m ajute i acum.
St(teau $a o +as( ,%tr0u% co$ a$ u%ei ca.e%e$e ,%tu%ecoase) C(rea +ai b(tr6%(
dec6t u$ti+a dat( c6%d a 5izitat0o) B$ studia i%te%s)
' /+ %e5oie de a7utor4 Mada+e Ciris)
>(tr6%a d(du di% cap)
+e unde s ncep?
' Cu aproape u% a% -i 7u+(tate ,% ur+(4 a .ost u% proces de cri+() O .e+eie
care se %u+ea Cateri%e Doug$as aF
E@presia de pe cipu$ b(tr6%ei se sci+b()
' Nu4 ge+u ea)
Spyros &a+brou o pri5ea u$uit)
' / .ost ucis( deF
Mada+e Ciris se ridic( ,% picioare)
' NuJ Spirite$e +i0au spus c( .e+eia aceea 5a +uriJ
Spyros era ,%curcat)
' Dar ea a murit4 spuse e$) / .ost ucis( deF
' Fe+eia aceea tr(ie-teJ
Spyros tr(ia se%ti+e%te co%tradictorii)
' Nu este posibi$)
93
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' / .ost aici) / 5e%it s( +( 5ad( acu+ trei $u%i) /u i%ut0o $a +(%(stire)
Spyros era ,+pietrit) Deodat(4 .ee$e cubu$ui se ara%7au $a $ocu$ $or) /u i%ut0o
$a +(%(stire) D%a di% aciu%i$e pre.erate de De+iris4 era s( dea ba%i +(%(stirii de
$a Ioa%%i%a4 satu$ u%de se presupu%ea c( a .ost ucis( Cateri%e Doug$as)
I%.or+aia pe care Spyros a pri+it0o de $a Georgios &ato se potri5ea per.ect)
De+iris a tri+is $a +oarte doi oa+e%i %e5i%o5ai4 acuz6%du0i de cri+(4 ,% ti+p de
Cateri%e tr(ia -i era ascu%s( de c($ug(rie)
B% ace$ +o+e%t4 &a+brou -tia c( ,$ 5a distruge pe Co%sta%ti% De+iris)
%on& Ri$$oli
Capitolul un!pre$ece
Crob$e+e$e $ui To%y Rizzo$i se +u$tip$icau) Tot ce se putea ,%curca4 se ,%curca)
Ceea ce s0a ,%t6+p$at %u a .ost di% 5i%a $ui4 dar e$ -tia c( Fa+i$ia ,$ 5a .ace
respo%sabi$) Nu se to$erau scuze$e)
B$ %ec(7ea ce$ +ai +u$t .aptu$ c( pri+a parte a tra%zaciei de droguri a decurs
per.ect) Ca%titatea se a.$a $a /te%a -i era depozitat( te+porar ,%tr0o +agazie di%
port) Mituise u% pi$ot de a5io% s( o duc( de $a /te%a $a Ne9 YorE) Doar cu
dou(zeci -i patru de ore ,%ai%te de zbor creti%u$ a .ost arestat pe%tru c( a co%dus
sub i%.$ue%a a$coo$u$ui -i a .ost dat a.ar( de $a co+pa%ia aeria%()
To%y Rizzo$i a ape$at $a a$ doi$ea p$a%) Ai a g(sit u% c(r(u- ' o turist( b(tr6%(4
%u+it( Sara Murciso%4 care 5e%ise $a /te%a ,% 5izit( $a .iica ei) Ea a5ea s(0i duc(
5a$iza $a Ne9 YorE) Habar %u a5ea ce duce)
' Su%t c6te5a su5e%iruri pe%tru +a+a +ea -i pe%tru c( su%tei at6t de dr(gu(
s(0+i .acei acest ser5iciu4 5( 5oi p$(ti eu bi$etu$)
' O4 %u este %e5oie4 protest( Sara Murciso%) Su%t bucuroas( s( 5( a7ut)
&ocuiesc aproape de +a+a du+%ea5oastr( -i abia a-tept s( o ,%t6$%esc)
' Su%t sigur c( -i ei ,i 5a .ace .oarte +are p$(cere) Crob$e+a este c( +a+a %u
se si+te bi%e) Dar 5a .i ci%e5a $a aeroport care 5a $ua 5a$iza)
>(tr6%a era per.ect(4 o du$ce bu%icu( a+erica%()
Crobabi$ c( $a 5a+( i se 5or g(si a%dre$e$e de cro-etat) Sara Murciso% trebuia
s( p$ece $a Ne9 YorE ,% di+i%eaa ur+(toare)
' Trec s( 5( iau -i 5( co%duc $a aeroport)
' O4 +u$u+esc) Ce t6%(r a+abi$ su%teiJ Ma+a trebuie s( .ie tare +6%dr(
de du+%ea5oastr()
' Da4 cred c( da)
Ma+a $ui +urise de zece a%i)
B% di+i%eaa ur+(toare4 ,% ti+p ce Rizzo$i se preg(tea s( duc( 5a$iza4 su%(
94
- SIDNEY SHELDON -
te$e.o%u$)
' Do+%u$ Rizzo$i*
Era o 5oce %ecu%oscut()
' Da*
' Su%t doctoru$ CatsaEa de $a spita$u$ ce%tra$ di% /te%a) /+ i%ter%at pe
doa+%a Sara Murciso%) / c(zut -i -i0a .racturat coapsa) Este .oarte ,%gri7orat( -i
+0a rugat s( 5( tra%s+it c6t ,i pare de r(uF
To%y Rizzo$i tr6%ti te$e.o%u$) <"erda3= Ratase a doua -a%s() Trebuia s(
g(seasc( o a$t( so$uie) Dar u%de*
Rizzo$i -tia c( trebuie s( .ie .oarte ate%t) Ceste tot se -optea c( pe%tru
autorit(i$e grece-ti $ucra u% age%t a+erica% de $a brigada %arcotice)
Supra5egeau toate ie-iri$e di% /te%a) /5ioa%e$e -i 5apoare$e erau co%tro$ate)
Ca -i cu+ acest $ucru %u era destu$4 se +ai i5ise ,%c( o prob$e+() D%u$ di%
spio%ii $ui ' o4 depe%de%t de drog ' $0a i%.or+at c( po$iia a ,%ceput s(
co%tro$eze depozite$e di% port c(ut6%d droguri -i +ar.( de co%traba%d() Cresiu%ea
cre-tea) Trebuia s( e@p$ice situaia Fa+i$iei)
To%y Rizzo$i p$ec( de $a ote$ spre c$(direa te$e.oa%e$or) Nu -tia sigur dac(
te$e.o%u$ de $a ote$ era ur+(rit4 dar %u dorea riscuri i%uti$e)
Ce strada Catissio% $a %u+(ru$ :W era o c$(dire de piatr( pe care scria O)T)E)
Rizzo$i pri5i ,% 7ur apoi i%tr() De0a $u%gu$ perei$or erau cabi%e te$e.o%ice -i pe
ra.turi c(ri de te$e.oa%e di% ,%treaga $u+e) B% +i7$ocu$ s($ii era u% birou circu$ar
u%de se pri+eau co+e%zi te$e.o%ice) Rizzo$i se apropie de o .e+eie)
' >u%( di+i%eaa)
' Cu ce 5( ser5esc*
' D% te$e.o% peste ocea%)
' M( te+ c( 5a trebui s( a-teptai treizeci de +i%ute)
' Nu0i %ici o prob$e+()
' ?( rog s(0+i dai ara -i %u+(ru$)
Rizzo$i ezit()
' Sigur) B%ti%se .e+eii o .oaie de 6rtie) /- dori s( 5orbesc cu ta@( i%5ers()
' Nu+e$e du+%ea5oastr(*
' To+ >ro9%)
' >i%e4 do+%u$e >ro9%) ?( 5oi striga c6%d a5ei $eg(tura)
' Mu$u+esc)
Se a-ez( pe o ba%c( ,% a-teptare)
A putea ascunde pachetul ntr-o main i a putea plti pe cine&a s l
treac grania. +ar este riscant? mainile sunt controlate. +ac a putea gsi un
altB
' Do+%u$ >ro9%F do+%u$ To+ >ro9%)
Nu+e$e a .ost repetat de dou( ori ,%ai%te ca Rizzo$i s(0-i dea sea+a c( este
te$e.o%u$ $ui) Se apropie gr(bit de $ucr(toare1
95
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' / .ost acceptat( ta@a i%5ers() Cabi%a -apte4 5( rog)
' Mu$u+esc) /propo4 +i0ai putea da ,%apoi 6rtia* ?oi +ai a5ea %e5oie de
%u+(r)
' Sigur c( da)
To%y Rizzo$i i%tr( ,% cabi%a -apte -i ,%cise u-a)
' /$o)
' To%y* Tu e-ti*
' Da) Ce +ai .ace Cete*
' S(0i spu% ade5(ru$4 su%te+ ca+ ,%gri7orai4 To%y) >(ieii su%t co%5i%-i c(
pacetu$ este pe dru+)
' /+ a5ut %i-te prob$e+e)
' /i tri+is pacetu$*
' Nu4 ,%c( ,$ a+ aici)
Dr+( o t(cere se+%i.icati5()
' Nu a+ 5rea s( se ,%t6+p$e ce5a cu e$4 To%y)
' Nu se ,%t6+p$( %i+ic4 cu e$) Dar trebuie s( g(sesc o ca$e s( ,$ scot de aici)
Mi-u%( age%ii)
' ?orbi+ de zece +i$ioa%e de do$ari4 To%y)
' Atiu) Nu0i .ace prob$e+e4 +( descurc eu)
' Ciar te rog4 To%y) G(se-te repede o so$uie)
Co%5orbirea se ,%trerupse brusc)
D% b(rbat ,% costu+ gri ,$ pri5i pe To%y Rizzo$i p6%( c6%d acesta ie-i di% sa$()
/poi se apropie de $ucr(toare)
' ?( rog4 doa+%(4 ,$ 5edei pe do+%u$ care toc+ai iese*
' Da)
' ?reau s( -tiu $a ce %u+(r a su%at)
' B+i pare r(u) Nu 5( pute+ da ast.e$ de i%.or+aii)
>(rbatu$ scoase u% port+o%eu di% buzu%ar) B% i%terior era o i%sig%( +eta$ic()
' Co$iia) Su%t i%spectoru$ Ti%ou)
E@presia de pe cipu$ .e+eii se sci+b()
' O4 +i0a dat o .oaie de 6rtie cu %u+(ru$ -i a $uat0o ,%apoi)
' Dar du+%ea5oastr( a5ei registre4 %u*
' Da)
' ?rei s(0+i dai %u+(ru$4 5( rog*
' Sigur c( da)
Scrise %u+(ru$ pe o .oaie de 6rtie -i i0o d(du i%spectoru$ui) /cesta ,$ studie
c6te5a +i%ute) Codu$ (rii era L" -i %u+(ru$ "!) 0talia. Palermo)
' Mu$u+esc) ?( a+i%tii -i %u+e$e $ui*
' To+ >ro9%)
96
- SIDNEY SHELDON -
Co%5ersaia te$e.o%ic( $0a e%er5at pe To%y Rizzo$i) Trebuia s( g(seasc( o
toa$et() 5ua-l-ar nai$a pe Pete 5ucca3 B% co$u$ Cieei 8o$o%aEi4 Rizzo$i 5(zu
i%scripia1 Apohoritirion4 O)C) I%trau b(rbai -i .e+ei) 8i grecii se cred ci&iliai4
se g6%di Rizzo$i) Dezgust(tor)
B%tr0o 5i$( ,% +u%i4 deasupra ora-u$ui Ca$er+o4 $a o +as( $u%g( erau patru
b(rbai)
' Mar.a trebuia tri+is(4 Cete4 se p$6%se u%u$ di% b(rbai) Ce %aiba se
,%t6+p$(* Ce %ecaz este*
' Nu su%t sigur) Necazu$ s0ar putea s( .ie To%y Rizzo$i)
' Dar %u a+ a5ut %iciodat( %ecazuri cu To%y)
' Atiu4 dar u%eori oa+e%ii se $(co+esc) Cred c( ar trebui s( tri+ite+ pe
ci%e5a $a /te%a s( 5eri.ice)
' C(cat) B%totdeau%a +i0a p$(cut To%y)
Ce strada Stadiou $a %u+(ru$ !#4 cartieru$ ge%era$ a$ po$iiei di% /te%a4 era o
-edi%() Erau preze%i -e.u$ po$iiei &i5reri Di+itri4 i%spectoru$ Ti%ou -i u% age%t
a+erica%4 $ocote%e%tu$ Oa$t 8e$$y4 care $ucra $a >rigada /%tidrog)
' /5e+ i%.or+aii4 spu%ea 8e$$y4 c( o +are ca%titate de drog trebuie s( p$ece
di% /te%a) Este i+p$icat To%y Rizzo$i)
I%spectoru$ Ti%ou t(cea) Co$iia greac( %u0i pri5ea cu oci bu%i pe cei care se
a+estecau ,% prob$e+e$e $or) Mai a$es pe a+erica%i) B-i dau aere -i su%t at6t de
siguri de ei)
' &ucr(+ de7a $a caz4 $ocote%e%te4 spuse -e.u$ po$iiei) Cu pui% ti+p ,% ur+(4
To%y Rizzo$i a su%at $a Ca$er+o) /cu+ c(ut(+ %u+(ru$) C6%d ,$ 5o+ a5ea ,i 5o+
cu%oa-te $eg(turi$e)
Te$e.o%u$4 de pe birou su%() Di+itri -i i%spectoru$ Ti%ou se pri5ir()
' B$ ai* /scu$t( ,% t(cere4 i%e@presi54 apoi puse receptoru$ ,% .urc()
' Ei bi%e*
' /u g(sit %u+(ru$)
' Ai*
' Este u% te$e.o% pub$ic ,%tr0o pia()
( %amoto3
' Do+%u$ %ostru Rizzo$i este .oarte inch es1ipnos)
8e$$y e@c$a+( %er(bd(tor1
' Eu %u 5orbesc grece-te)
' Te rog s( +( scuzi) /+ spus c( este -iret)
' /- dori s(0$ supra5egeai cu ate%ie)
' arogant omul) I%spectoru$ Di+itri se ,%toarse spre i%spectoru$ Ti%ou1
' Nu a5e+ probe s( acio%(+4 %u*
' Nu4 do+%u$e) Doar suspiciu%i)
97
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' B% cazu$ acesta4 spuse Di+itri4 %u0+i pot per+ite s( pu% oa+e%i pe ur+a
u%ui si+p$u suspect)
' Dar Rizzo$iF
' Te asigur c( a5e+ -i %oi surse$e %oastre4 do+%u$e 8e$$y) Dac( 5o+ obi%e
-i a$te i%.or+aii4 -ti+ u%de s( 5( c(ut(+)
Oa$t 8e$$y ,$ pri5i .rustrat)
' Nu a-teptai prea +u$t) S0ar putea ca +ar.a s( 5( .ug( de sub %as)
?i$a de $a Ra.i%a era preg(tit() /ge%tu$ ,%cerca s(0i sugereze $ui Co%sta%ti%
De+iris1
' Atiu c( ai cu+p(rat0o +obi$at(4 dar dac( ,+i per+iteiF
' Nu) O 5reau e@act a-a cu+ este)
E@act a-a cu+ era c6%d %ecredi%cioasa Noe$$e -i a+a%tu$ ei &arry ,$ tr(dau)
Trecu pri% sa$o%) Oare au .(cut dragoste aici* Ce teras(* B% buc(t(rie*
De+iris i%tr( ,% dor+itor) B% co$ se a.$a u% pat i+e%s) Catu$ $or) D%de Doug$as
a +6%g6iat trupu$ Noe$$ei -i a .urat ceea ce ,i apari%ea $ui4 De+iris) Doug$as a
p$(tit pe%tru aceast( tr(dare4 dar 5a p$(ti ,%c( o dat() De+iris pri5i patu$) Prima
dat aici &oi face dragoste cu !atherine. Apoi n celelalte camere. :n fiecare. O
su%( de aco$o pe Cateri%e)
' >u%()
' M0a+ g6%dit $a ti%e)
To%y Rizzo$i a .ost 5izitat pe %ea-teptate de doi priete%i di% Sici$ia) /u i%trat
%ea%u%ai ,% ca+era $ui de ote$ -i Rizzo$i a si+it i+ediat perico$u$) /$.redo
Ma%cuso era so$id4 dar Gi%o &a5eri era -i +ai so$id) Ma%cuso a trecut direct $a
subiect1
' Ne0a tri+is Cete &ucca)
' Groza54 ,%cerc( Rizzo$i s( se e%tuzias+eze) >i%e ai 5e%it $a /te%a) Cu ce
5( pot a7uta*
' Ter+i%( cu .a%.aro%ada4 Rizzo$i4 i0o t(ie Ma%cuso) Cete 5rea s( -tie ce 7oc
este acesta*
' Koc* Despre ce 5orbii* I0a+ e@p$icat doar c( a+ o prob$e+()
' De aceea a+ 5e%it -i %oi) S( te a7ut(+ s( o rezo$5i)
' Stai pui% b(iei4 protest( Rizzo$i) /+ +ar.a -i este ascu%s( ,% sigura%()
C6%dF
' Cete %u 5rea ca +ar.a s( stea ,% sigura%() / ,%5estit o groaz( de ba%i ,% ea)
&a5eri ,$ ,+pi%se cu degetu$ -i Rizzo$i se pr(bu-i pe u% scau%) S(0i e@p$ic
Rizzo$i) Dac( +ar.a ar .i acu+ pe str(zi$e Ne9 YorE0u$ui4 a-a cu+ trebuia s( .ie4
Cete ar a5ea ba%ii -i i0ar pu%e $a a$t( treab() B%e$egi ce spu% eu*
Pro$a$il c m-a putea descurca cu gorilele astea, se g6%di Rizzo$i) Dar -tia
c( %u cu ei ,%cepea $upta4 se $upta cu Cete &ucca)
98
- SIDNEY SHELDON -
' Sigur4 sigur4 ,%e$eg e@act ce spui4 spuse Rizzo$i du$ceag) Dar %u +ai este
at6t de u-or ca a$t(dat() Co$iia +i-u%( peste tot -i ,i a7ut( u% age%t de $a
Oasi%gto%) /+ u% p$a%F
' Ai Cete are u% p$a%4 ,$ ,%trerupse &a5eri) Atii ce p$a% are* Mi0a spus s( ,i
tra%s+it c( dac( +ar.a %u p$eac( p6%( s(pt(+6%a 5iitoare4 5a trebui s( te prezi%i
cu toi ba%ii)
' HeiJ protest( Rizzo$i) Eu %u a+ at6ia ba%i) EuF
' Cete -tie c( tu %u ai) /-a c( %e0a spus s( g(si+ %oi u% +i7$oc s( te .ace+ s(
p$(te-ti)
To%y Rizzo$i respira agitat)
' >i%e) Spu%ei0i c( totu$ este sub co%tro$)
' Sigur) B%tre ti+p +ai st(+ pe aici) /i $a dispoziie o s(pt(+6%a)
To%y Rizzo$i era +6%dru de .aptu$ c( %u bea %iciodat( ,%ai%te de a+iaz(4 dar
dup( ce p$ecar( cei doi4 descise o stic$( de scotc -i $u( o ,%giitur() Si+i
c($dura a$coo$u$ui4 dar aceasta %u0i era de prea +are a7utor) 4u m ajut nimic4 se
g6%di e$) !um de s-a ntors $trnul mpotri&a mea? 0-am fost ca un fiu i uite,
mi d o sptmna s ies din ncurctur, mi tre$uie un cru, i asta foarte
repede. !ainoul, ot(r, To%y) Acolo mi gsesc omul.
&a ora zece seara4 Rizzo$i se ,%drepta spre &outraEi4 re%u+itu$ cazi%o4 a.$at $a
ci%cizeci de +i$e de /te%a) Mu$t( 5re+e se p$i+b( pri% s($i$e i+e%se pri5i%d cu
ate%ie oa+e%ii) B%totdeau%a su%t gi%io%i-ti4 gata s( .ac( orice %u+ai s( obi%(
ba%ii pe%tru a 7uca ,% co%ti%uare) Cu c6t era +ai disperat o+u$4 cu at6t +ai u-oar(
era prada) Rizzo$i -i0a descoperit o+u$ $a ru$et() Era +(ru%t4 cu p(ru$ a$b4 ca+
ci%cizeci de a%i -i se -tergea %er5os pe .ru%te) Cu c6t pierdea +ai +u$t4 cu at6t
tra%spira +ai tare)
Rizzo$i ,$ pri5i ,%de$u%g) Cu%o-tea bi%e si+pto+e$e) Era u% caz c$asic4 7uc(tor
,%r(it care pierdea +ai +u$t dec6t ,-i poate per+ite) Nu +ai a5ea .ise -i ,i spu%ea
crupieru$ui1
' /-F a- +ai dori %i-te .ise)
Crupieru$ pri5i spre -e.u$ s(u)
' D(0i) Su%t u$ti+e$e pe care $e pri+e-te)
To%y Rizzo$i se ,%treba c6t pierduse poru+be$u$)
Se a-ez( $6%g( o+ -i ,%cepu s( 7oace cu e$) Ru$eta era pe%tru pro-ti4 dar
Rizzo$i -tia s(0-i sporeasc( %u+(ru$ de .ise ,% ti+p ce gr(+ada 5eci%u$ui sc(dea
5(z6%d cu ocii) O+u$ ,+pr(-tia cu disperare .ise$e .(c6%d pariuri $a ,%t6+p$are)
4ici nu mai tie ce face, se g6%di Rizzo$i)
Cierdu -i u$ti+a .is() >(rbatu$ st(tea ,+pietrit de disperare) Cri5i rug(tor spre
crupier)
' /- puteaF*
99
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Crupieru$ c$(ti%( di% cap)
' B+i pare r(u4 do+%u$e)
>(rbatu$ o.t( -i se ridic( de $a +as() Rizzo$i se ridic( ,% ace$a-i ti+p)
' C(cat4 spuse e$ co+p(ti+itor) Eu a+ a5ut pui% %oroc) Hai s( dau ce5a de
b(ut)
O+u$ c$ipi4 c6%d 5orbi 5ocea ,i tre+ur()
' Su%tei .oarte dr(gu4 do+%u$e)
"i-am gsit cruul4 se g6%di Rizzo$i) Era e5ide%t c( o+u$ a5ea %e5oie de
ba%i) Crobabi$ 5a accepta i+ediat c6%d ,i 5a o.eri ocazia s(0i duc( u% pacet
%e5i%o5at $a Ne9 YorE4 pe%tru o sut( de do$ari -i o c($(torie gratuit()
' M( %u+esc To%y Rizzo$i)
' ?ictor 8oro%tzis)
Rizzo$i ,$ co%duse $a bar)
' Ce dore-ti s( bei*
' Cred4 cred c( %u a+ at6ia ba%i)
Rizzo$i .$utur( %eg$i7e%t o +6%()
' Nu0i .ace prob$e+e)
' /tu%ci4 eu beau o retsina4 +u$u+esc)
' Ai u% !hi&as ;egal4 spuse Rizzo$i spre ce$%er)
' Su%tei turist* ,%treb( 8oro%tzis po$iticos)
' Da4 r(spu%se Rizzo$i) Su%t ,% 5aca%() /5ei o ar( .ru+oas()
' O4 este .ru+oas() /t6ta doar c( 5iaa a de5e%it ca+ scu+p() /dic(4 toate
preuri$e au crescut) Dac( %u e-ti +i$io%ar4 este .oarte greu s( duci +6%care pe
+as(4 +ai a$es c6%d ai soie -i patru copii)
>(tr6%u$ 5orbea cu +u$t( a+(r(ciu%e)
+in ce n ce mai $ine4 se g6%dea Rizzo$i)
' Cu ce te ocupi4 ?ictor*
' Su%t e@pert de art( $a Muzeu$ de Stat di% /te%a)
' Da* Ai ce .ace u% e@pert*
8oro%tzis 5orbi cu +u$t( +6%drie1
' R(spu%d de toate a%ticit(i$e s(pate -i g(site ,% Grecia) Ei4 %u ciar de
toate4 +ai a5e+ -i a$te +uzee) Dar $a %oi $a +uzeu a5e+ u% +agazi% ,% care
5i%de+ copii a$e opere$or de art()
To%y Rizzo$i de5e%i deodat( .oarte i%teresat)
' C6t su%t de 5a$oroase aceste opere de art(*
?ictor 8oro%tzis ridic( di% u+eri)
' Ce$e +ai +u$te su%t i%esti+abi$e) E@ist( -i o $ege ,+potri5a scoaterii di%
Grecia a a%ticit(i$or) De aceea se 56%d copii $a %oi $a +uzee)
Mi%tea $ui Rizzo$i a$erga iute4 g6%dea)
' /-a4 spui* Ai c6t su%t de bu%e copii$e*
' O4 su%t e@ce$e%te) Nu+ai u% e@pert ar deosebi reproducerea de origi%a$)
100
- SIDNEY SHELDON -
' Hai s( +ai be+ ce5aJ
' Mu$u+esc) Su%tei .oarte a+abi$) M( te+ ,%s( c( %u a+ posibi$itatea s(
p$(tesc)
Rizzo$i z6+bi)
' Nu0i +ai .ace at6tea scrupu$eJ De .apt4 s( -tii c( poi -i tu .ace ce5a pe%tru
+i%e) /- 5rea s( 5izitez -i eu +uzeu$) Care .asci%a%t ceea ce0+i spui)
' B%tr0ade5(r este .asci%a%t4 ,$ asigur( 8oro%tzis cu e%tuzias+) Este u%u$
di%tre ce$e +ai i%teresa%te +uzee di% $u+e) /- .i bucuros s( 5( .iu gid)
Oric6%d) C6%d su%tei $iber*
' S( zice+4 +6i%e di+i%ea(*
To%y Rizzo$i si+ea c( g(sise ce5a +u$t +ai pro.itabi$ dec6t u% si+p$u c(r(u-)
Muzeu$ de Stat di% /te%a se a.$( ,% Ciaa Sy%tag+a4 ,% i%i+a /te%ei) Este o
c$(dire .ru+oas(4 ,% sti$u$ u%ui te+p$u a%tic4 cu patru co$oa%e io%ie%e $a i%trare -i
patru scu$pturi ciar sub acoperi-) Ce acoperi- .$utura steagu$ Greciei)
B%(u%tru4 ,% s($i$e spaioase pa5ate cu +ar+ur(4 erau e@puse obiecte a%tice4
di% di5erse perioade a$e istoriei Greciei) Cupe de aur4 coroa%e de aur4 s(bii
,%crustate -i tot .e$u$ de 5ase4 toate a-ezate ,% casete4 prote7ate) B%tr0o caset( se
a.$a o +asc( +ortuar(4 iar ,% a$ta erau .rag+e%te di%tr0o statuie .oarte 5ece)
?ictor 8oro%tzis ,i ar(t( $ui Rizzo$i toate a+(%u%te$e) Se opri ,% .aa u%ei
casete ,% care se g(sea statueta u%ei zeie cu coroa%( de +aci pe cap)
' Este zeia opiu+u$ui4 ,i e@p$ic( e$ $ui Rizzo$i) Coroa%a ei si+bo$izeaz(
so+%u$4 5ise$e4 re5e$aia -i +oartea)
' C6t 5a$oreaz(*
8oro%tzis r6se)
' Dac( ar .i de 56%zare* Foarte +u$te +i$ioa%e)
' /de5(rat*
Micu$ e@pert se si+ea .oarte +6%dru4 ar(t6%du0i ,%soitoru$ui s(u toate
obiecte$e de 5a$oare di% ara sa)
' /cesta este u% cap 8ouros di% WL#4 ,%ai%tea erei %oastre) /ici este <eia
/te%a4 cu coi. de $upt(toare ' ca+ di% !;W#4 ,%ai%tea erei %oastre) /ici este o
+asc( +ortuar( di% aur di% +or+6%tu$ rega$ de $a Myce%e4 di% seco$u$
-aisprezece ,%ai%tea erei %oastre) Se crede c( este a$ $ui /ga+e+%o%)
' Nu +ai spu%e*JJ
E@pertu$ ,$ co%duse pe Rizzo$i ,%tr0o a$t( sa$(4 spre o a$t( 5itri%() B% ea era
e@pus( o a+.or( deosebit()
' /ceasta este u%a di% piese$e +e$e .a5orite4 +(rturisi 8oro%tzis ,%c6%tat)
Atiu c( u% p(ri%te %u ar trebui s( iubeasc( +ai +u$t u% copi$ dec6t pe cei$a$i4 dar
eu ,$ iubesc) /ceast( a+.or(F
' Mie +i se pare o 5az( si+p$()
' Z(((F da) /ceast( 5az( a .ost descoperit( ,% sa$a tro%u$ui ,% ti+pu$
101
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
s(p(turi$or de $a 8%ossos) Ce .rag+e%te se 5(d i+agi%i di% ti+pu$ captur(rii u%ui
taur) B% a%ticitate taurii erau pri%-i cu .u%ii -i p$ase pe%tru c( se co%sidera c( au
s6%ge sacru -iF
' Ai c6t 5a$oreaz(* ,$ ,%trerupse Rizzo$i)
' Cred c( ,% 7ur de zece +i$ioa%e de do$ari)
To%y Rizzo$i se ,%cru%t()
' /sta*
' Da) Trebuie s( -tii c( apari%e perioadei +i%oice4 dup( a%u$ !W## ,%ai%tea
erei %oastre)
To%y pri5i ,% 7uru$ s(u $a zeci$e de 5itri%e ,% care se a.$au piese ase+(%(toare)
' Ai toate cestii$e astea de aici su%t $a .e$ de 5a$oroase*
' O4 %u) Nu+ai obiecte$e a%tice ade5(rate) E$e su%t de %e,%$ocuit -i %e0au
co+u%icat .oarte +u$te $ucruri despre ci5i$izaia a%tic() ?e%ii s( 5( +ai ar(t ce5a)
To%y ,$ ur+( pe 8oro%tzis ,%tr0o a$t( sa$() S0au oprit ,% .aa u%ei 5itri%e di%
co$u$ s($ii) ?ictor 8oro%tzis ar(t( spre o a$t( 5az()
' /ceasta este u%a di%tre ce$e +ai 5a$oroase piese di% +uzeu) Este o +(rturie
a si+bo$is+u$ui .o%etic) Cercu$ ,% care este gra5at( crucea si+bo$izeaz( %oiu%ea
de Co) Este u%a di%tre pri+e$e .or+e de e@pri+are u+a%( re.eritoare $a cos+os)
Su%t di%treF
!ine d doi $ani pe &or$e3
' C6t 5a$oreaz(* ,%treb( To%y)
8oro%tzis o.t()
' C6t a5erea u%ui regat)
C6%d To%y Rizzo$i p$ec( de $a +uzeu se -i 5isa +ai bogat dec6t ,% ce$e +ai
,%dr(z%ee 5ise pe care $e0a a5ut 5reodat() Cri%tr0u% %oroc .a%tastic a dat peste o
+i%( de aur) Ai e$ care c(uta pe ci%e5a s(0i tra%sporte +ar.a) Cro.ituri$e di%
56%zarea eroi%ei se ,+p(reau ,% -ase) Ni+e%i %u era at6t de prost s( ,%-e$e
Fa+i$ia4 dar a%ticit(i$e erau doar co+oara $ui) Dac( reu-ea s( $e scoat( di%
Grecia4 se ,+bog(ea doar e$) Ma.ioii %u a5eau +oti5e s( ,i cear( ba%i) Ai Rizzo$i
5isa cu ocii desci-i) 4u am de fcut dect s prind petele n plas. "
gndesc mai triu la heroin.
B% seara aceea4 Rizzo$i $0a i%5itat pe %ou$ s(u priete% $a "ostro& Atena4 u% bar
de %oapte u%de dup( spectaco$ se o.ereau -i .e+ei)
' Hai s( g(si+ dou( .ete -i s( %e distr(+ pui%4 suger( Rizzo$i)
' Dar ar trebui s( +( ,%torc acas(4 +( a-teapt( .a+i$ia4 ,%cerc( s( protesteze
8oro%tzis) Ce ur+(4 %u cred c( ,+i pot per+ite s( p$(tesc)
' Hei4 ai uitat c( e-ti i%5itatu$ +eu* Iar eu deco%tez ce$tuie$i$e) Nu +( cost(
%i+ic)
Rizzo$i ara%7a cu o .at( s( ,$ ia pe 8oro%tzis ,% ca+era ei)
102
- SIDNEY SHELDON -
' Tu %u 5ii* ,%treb( 8oro%tzis)
' /+ pui%( treab() Mergi tu acu+4 a+ p$(tit totu$)
/ doua zi di+i%ea(4 To%y Rizzo$i se a.$a di% %ou $a +uzeu) S($i$e erau p$i%e
de turi-ti ,%c6%tai de ceea ce 5edeau) 8oro%tzis $0a dus pe Rizzo$i ,% birou$ s(u)
' AtiiF %u -tiu cu+ s(0i +u$u+esc pe%tru %oaptea trecut() Fata4 a .ostF
groza5()
Rizzo$i z6+bi)
' De ce e@ist( priete%ii pe $u+e4 ?ictor*
' >i%e4 dar eu %u +( pot re5a%-a)
' Nici %u doresc acest $ucru) B+i p$ace de ti%e) /propos4 disear( $a u% ote$ s0
a progra+at u% 7oc de poEer) ?reau s( 7oc -i eu) Ce ti%e %u te i%tereseaz(*
' Cu+ %u +i0ar p$aceF ridic( di% u+eriF dar %u cred c( 5oi putea)
' Ei4 aide) Dac( ,i .aci prob$e+e di% prici%a ba%i$or4 -tii c( a+ eu destui) Bi
dau eu)
8oro%tzis c$(ti%( di% cap cu tristee)
' De7a ai .ost prea bu% cu +i%e) Dac( pierd4 cu+ a- putea s( i0i dau ,%apoi*
To%y Rizzo$i z6+bi -iret)
' Ci%e spu%e c( ai sa pierzi* Kocu$ este preg(tit)
' Creg(tit* NuF %u ,%e$eg)
' D% priete% de0a$ +eu Otto Da$to% 5a co%duce 7ocu$) Su%t ba%i +u$i $a
+i7$oc) /u 5e%it ,% ora- doi turi-ti a+erica%i p$i%i de ba%i -i bo$%a5i dup( poEer)
Otto -i eu o s(0i u-ur(+ de ba%i)
8oro%tzis ,$ pri5ea u$uit)
' S(0i u-urai* /dic(4 5rei s( spuiF 5oiF a5ei de g6%d s( tri-ai* EuF eu
%u a+ .(cut %iciodat( a-a ce5a)
Rizzo$i d(du di% cap ,%e$eg(tor)
' Sigur4 sigur4 dac( te dera%7eaz( %u trebuie s( o .aci) M0a+ g6%dit doar c( ai
putea c6-tiga -i tu dou(4 trei +ii de do$ari)
8oro%tzis ,$ pri5ea .(r( grai)
' Dou(4 trei +ii de do$ari*
' /4 ce$ pui%J
' AiF %uF %u este pericu$os*
Rizzo$i izbuc%i ,% r6s)
' Dac( ar .i pericu$os +0a- ,%curca eu cu ei* Este .$oare $a urece) Otto este
+eca%ic) Atie s( pu%( piese$e $a $ocu$ $or) &a c(ri .ace $a .e$) O .ace de a%i de zi$e
-i %u a .ost pri%s %iciodat()
' C6tF de c6i ba%i a- a5ea %e5oie s( i%tru -i eu ,% 7oc*
' Ca+ de ci%ci sute de do$ari) Dar -tii ce5a* Ce%tru +i%e este u% .$eac s(0i
,+pru+ut ci%ci sute de do$ari) Dac( ,i pierzi %u i0i cer ,%apoi)
' E-ti .oarte ge%eros4 To%y) De ceF de ce .aci asta pe%tru +i%e*
' S(0i spu% eu de ce4 e@c$a+( To%y de i%dig%are) C6%d 5(d u% o+ dece%t -i
103
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
+u%citor cu+ e-ti tu4 cu o s$u7b( respectabi$( $a u%u$ di%tre ce$e +ai +ari +uzee
di% $u+e4 pe care statu$ %u ,$ apreciaz( su.icie%t pe%tru a0i da u% sa$ariu dece%t '
-i tu $upi pe%tru a0i asigura ra%a .a+i$iei ' ei bi%e4 ?ictor4 s(0i spu% drept4 5(d
ro-u ,%ai%tea oci$or) De c6t ti+p %u i0au +ai +(rit sa$ariu$*
' /iciF aici %u se +(resc sa$arii$e)
' Co.ti+J Dite4 ai de a$es ?ictor) Coi s( pri+e-ti aceast( +ic( .a5oare di%
partea +ea4 poi s( c6-tigi c6te5a +ii de do$ari -i s( ,%cepi o 5ia( dece%t( pe%tru
tot restu$ 5ieii)
' Nu -tiu4 To%y) Nu ar trebuiF
To%y Rizzo$i se ridic( de pe scau%)
' B%e$eg) Crobabi$ c( eu 5oi +ai 5e%i $a /te%a peste u% a% sau doi -i atu%ci te
5oi +ai c(uta) Mi0a .(cut +are p$(cere s( te ,%t6$%esc4 ?ictor)
B% ti+p ce Rizzo$i por%ea spre u-(4 8oro%tzis $uase de7a ot(r6rea)
' Stai) /-F a- +erge cu ti%e disear()
Ce-te$e +u-case di% +o+ea$()
' Hei4 groza5 ?ictorJ M( si+t ciar e@ce$e%t pe%tru c( +( $a-i s( te a7ut)
' Iart(0+( To%y= spuse 8oro%tzis -o5(ie$%ic4 dar 5reau s( .iu sigur c( te0a+
,%e$es corect) /i spus c( dac( 5oi pierde ci%ci sute de do$ari %u 5a trebui s( i0i
dau ,%apoi*
' E@act) Ce%tru c( %u poi pierde) Kocu$ este ara%7at)
' D%de 5a a5ea $oc*
' Ca+era T;4 Hote$ "etropole) Ora zece) Spu%e0i soiei ta$e c( 5ei ,%t6rzia)
Capitolul doi!pre$ece
B% a.ar( de To%y Rizzo$i -i ?ictor 8oro%tzis4 ,% ca+era de ote$ +ai erau patru
oa+e%i)
' Hi0$ prezi%t pe priete%u$ +eu Otto Da$to%4 spuse Rizzo$i) E$ este ?ictor
8oro%tzis)
Cei doi b(rbai ,-i str6%ser( +6i%i$e) Rizzo$i ,i pri5i pe cei$a$i trei)
' Nu cred c( ,i cu%osc pe ace-ti do+%i)
Otto Da$to% .(cu preze%t(ri$e1
' Cerry >res$auer di% DetroitF Mar5i% Sey+our di% Housto%F Sa$ Crizzi
di% Ne9 YorE)
?ictor 8oro%tzis ,i sa$ut( t(cut pe%tru c( %u a5ea ,%credere ,% 5ocea $ui)
Otto Da$to% a5ea ca+ -aizeci de a%i4 era ,%a$t4 s$ab4 cu p(ru$ a$b -i cu +a%iere
p$(cute) Cerry >res$auer era +ai t6%(r4 dar a5ea .aa tras( de obosea$() Mar5i%
Sey+our era u% b(rbat sup$u4 cu ,%.(i-are b$6%d() Sa$ Crizzi era u% uria-4 ca u%
ste7ar) /5ea ocii r(ut(cio-i iar pe .a( o cicatrice)
Rizzo$i ,$ pre5e%ise pe 8oro%tzis ,%ai%te de 7oc) 0ndi&iii acetia au o mulime
104
- SIDNEY SHELDON -
de $ani. :i pot permite s piard mult. #e@mour are o companie de asigurri,
>reslauer &inde maini n toat America i #al Prii este eful unei micri
sindicale la 4eC *or1.
' Ai acu+4 do+%i$or4 spuse Otto Da$to%4 ,%cepe+* Fise$e a$be su%t ci%ci
do$ari4 ce$e a$bastre zece4 ce$e ro-ii dou(zeci -i ci%ci -i ce$e %egre ci%cizeci) S(
5ede+ ce cu$oare au ba%ii du+%ea5oastr(*
8oro%tzis scoase cei ci%ci sute de do$ari ,+pru+utai de $a To%y Rizzo$i) 4u4
se g6%di e$4 nu mprumutai, dai cadou. !e prieten minunat este ;ioli.
Cei$a$i b(rbai scoteau tea%curi de ba%i)
8oro%tzis se ,%gri7or( brusc) Dac( ce5a %u +ergea bi%e -i e$ pierdea cei ci%ci
sute de do$ari* Se ,%.ior(4 dar a$u%g( repede g6%du$) Criete%u$ s(u4 To%y4 5a a5ea
gri7( de toate) Dar -i c6%d 5a c6-tiga) 8oro%tzis si+ea de7a eu.oria)
Kocu$ ,%cepu)
Mediatoru$ era preocupat) &a ,%ceput +ize$e au .ost +ici) Scoru$ era eci$ibrat)
Toi pierdeau4 toi c6-tigau su+e +ici) Dar4 pe %esi+ite4 +ize$e au ,%ceput s(
creasc() Se p(rea c( ?ictor 8oro%tzis -i To%y Rizzo$i erau i+batabi$i) Dac( ei
a5eau c(ri potri5ite4 cei$a$i $e a5eau .oarte proaste) Dac( cei$a$i a5eau c(ri
bu%e4 8oro%tzis -i Rizzo$i a5eau c(ri e@ce$e%te) ?ictor era ,%c6%tat de %orocu$
s(u) Spre di+i%ea( a5ea de7a u% c6-tig de dou( +ii de do$ari) I se p(rea u%
+iraco$)
' Dar a5ei %oroc4 %u g$u+(4 +or+(i Mar5i% Sey+our)
' ?(d -i eu4 aprob( >res$auer) Ce zicei4 %e acordai re5a%-a +6i%e*
' ?( 5oi a%u%a4 $e spuse Rizzo$i)
Dup( ce au p$ecat a+erica%ii4 8oro%tzis e@c$a+(1
' Nu0+i 5i%e s( credJ Dou( +ii de do$ariJ
' Doar i0a+ spus4 este .$oare $a urece) Otto este o +i%( de aur) I%di5izii
abia a-teapt( s( 7oace di% %ou) Te +ai i%tereseaz(*
' Cred -i eu)
Ce .aa $ui 8oro%tzis se citea doar ,%c6%tare)
B% %oaptea ur+(toare4 8oro%tzis a c6-tigat trei +ii de do$ari)
' Fa%tasticJ e@c$a+( e$ spre Rizzo$i) Ai ei %u b(%uiesc %i+ic*
' >i%e,%e$es c( %u) Cariez c( +6i%e 5or ridica +iza) Su%t co%5i%-i c( ,-i 5or
c6-tiga ba%ii ,%apoi) Mai 5rei s( 7oci*
' Sigur4 To%y) Sigur c( 5reau)
/-ez6%du0se $a +asa de 7oc4 ,$ auzir( pe Sa$ Crizzi1
' Atii4 su%te+ cei +ai +ari gi%io%i-ti) Ce0ai zice s( ridic(+ +iza*
Rizzo$i ,$ pri5i pe 8oro%tzis -i ,i .(cu di% oci)
105
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu a+ %i+ic ,+potri5() Toi su%tei de acord*
Toi acceptar() Otto Da$to% ree5a$u( .ise$e1
' Ce$e a$be ci%cizeci de do$ari4 ce$e a$bastre o sut(4 ce$e ro-ii ci%ci sute4
%egre$e o +ie)
8oro%tzis pri5i %e$i%i-tit) Nu se g6%dise $a ase+e%ea su+e +ari) Rizzo$i ,$
pri5i ,%cura7ator)
B%cepu 7ocu$)
Nici o sci+bare) M6i%i$e $ui 8oro%tzis erau +agice) B%totdeau%a c(ri$e $ui
erau ce$e +ai +ari) C6-tiga -i Rizzo$i4 dar %u at6t de +u$t)
' /$e %aibii c(riJ +or+(i Crizzi4 %e+u$u+it) Hai s( $e sci+b(+)
Otto Da$to% scoase u% a$t pacet de c(ri) 8oro%tzis ,$ pri5i pe Rizzo$i -i g6%di1
%i+ic %u %e 5a sci+ba %orocu$) &a +iezu$ %opii au co+a%dat gust(ri -i au $uat o
pauz( de u% s.ert de or() Rizzo$i ,i -opti $ui 8oro%tzis1
' I0a+ spus $ui Otto s(0i ,%5ese$easc( pui%)
' Nu ,%e$eg)
' S( c6-tige -i ei c6te5a +6i%i) Dac( pierd +ereu4 se descura7eaz( -i p$eac()
' /4 da) Foarte i%te$ige%t)
' Dup( ce se ,%c($zesc4 ridic(+ %oi +iza -i ,i a5e+ $a degetu$ +ic)
?ictor 8oro%tzis ezita)
' /+ c6-tigat de7a at6t de +u$i ba%iJ Nu crezi c( ar trebui s( %e opri+ acu+
c6tF*
' ?ictor4 %u te g6%de-ti c( poi p$eca de aici cu ci%cizeci de +ii de do$ari ,%
buzu%ar*
C6%d re$uar( 7ocu$4 >res$auer4 Crizzi -i Sey+our ,%cepur( s( c6-tige) C(ri$e
$ui 8oro%tzis erau bu%e4 dar a$e $or erau +ai bu%e)
Otto +alton este un geniu4 se g6%di 8oro%tzis) B$ studiase -i %u reu-ise s(0i
depisteze o +i-care gre-it() 8oro%tzis co%ti%ua s( piard(4 dar %u0-i .(cea %ici o
prob$e+() Dup( c6te5a +i%ute4 c6%d se 5or ,%c($zi ei4 Da$to% 5a da $o5itura de
graie) Sa$ Crizzi radia1
' Ce zicei4 s0a ,%tors roataJ
To%y aprob()
' Da) Se +ai ,%t6+p$()
' Nu puteai a5ea %oroc $a %es.6r-it4 spuse -i Mar5i% Sey+our)
' Ce zicei4 +(ri+ +iza* ,%treb( >res$auer)
' Nu -tiu4 se pre.(cu Rizzo$i4 g6%ditor) Tu ce zici4 ?ictor*
4u te gndeti c poi pleca de aici cu cincieci de mii de dolari n $uunar?
2oi putea cumpra o cas nou i o main nou. 2oi putea pleca n &acan cu
familiaF 8oro%tzis tre+ura de e+oie)
' De ce %u*
' >i%e4 dub$(+ totu$)
Fiecare 7uc(tor a pri+it c(ri) 8oro%tzis a5ea dou( da+e) Ceru trei c(ri -i +ai
106
- SIDNEY SHELDON -
pri+i o da+() Rizzo$i pri5i c(ri$e -i spuse1
' C$us o +ie)
' Merg -i p$usez dou( +ii4 spuse Sey+our)
' Ai eu +erg4 spuse Crizzi)
Mar5i% Sey+our $u( potu$) &a ur+(toarea +6%( p$us( Da$to%1
' C$us o +ie)
' Merg -i p$us o +ie4 spuse Crizzi)
Era r6%du$ $ui 8oro%tzis) Era sigur c( se a.$( $a u% pas) Bi trebuia doar o carte)
' Merg) Trase o carte dar %u ,%dr(z%i s( o pri5easc()
>res$auer puse c(ri$e pe +as(1
' O dub$( de patru -i o dub$( de zece)
' Trei -eptari4 spuse Crizzi)
Toi se ,%toarser( spre ?ictor 8oro%tzis) /cesta i%spir( ad6%c -i ,%toarse
cartea) Era %eagr()
' ?0a+ o+or6t4 spuse e$ aru%c6%d c(ri$e pe +as()
Cotu$ era di% ce ,% ce +ai +are) ?ictor 8oro%tzis pierdea) B$ pri5i ,%gri7orat pe
To%y Rizzo$i) /cesta z6+bea) E$ .(cu ur+(toarea +i-care)
' C$us o +ie)
' O +ie p$us u%a4 spuse >res$auer)
' Ai eu 5( p$usez pe a+6%doi4 spuse Sey+our)
' Atii ce5a* i%ter5e%i Crizzi) Eu cred c( +ergei $a cacea$+a) C$usez ci%ci)
8oro%tzis %u ,-i pri5ise c(ri$e) Oare cnd nai$a schim$ tactica?
' ?ictor*
8oro%tzis ,%toarse c(ri$e u%a c6te u%a) D% as4 a$t as4 -i a$t as4 rege4 decar) Se
,%.ierb6%t()
' Mergi*
Gata4 -tia c( 5a +ai pri+i ,%c( u% pop() /ru%c( decaru$ -i ,%cerc( s( 5orbeasc(
%atura$1
' Merg) O carte)
' Ai eu dou(4 spuse Da$to%) Cer o +ie)
' Crea +u$t pe%tru +i%e4 spuse Rizzo$i4 -i aru%c( +6%a)
' Ai eu +erg4 accept( Crizzi) C$us ci%ci +ii)
Sey+our aru%c( +6%a1
' Eu %u pot)
Totu$ era ,%tre 8oro%tzis -i Crizzi)
' B%c( ci%ci +ii4 p$us( Crizzi)
8oro%tzis ,-i pri5i .ise$e) /t6t +ai a5ea4 ci%ci +ii) +ar i cnd &oi ctiga
potulB Cri5i di% %ou c(ri$e) Era i+batabi$) Cuse toate .ise$e ,% +i7$ocu$ +esei -i
trase o carte) Era ci%ciar) Dar tot a5ea trei a-i)
' Trei a-i)
107
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Careu de doiari4 spuse Crizzi4 aru%c6%d c(ri$e pe +as()
8oro%tzis pri5ea disperat cu+ Crizzi trage potu$) Si+ea c( $0a tr(dat pe
priete%u$ s(u To%y) +ac a fi reistat pn cnd ncepeam s ctigm3
' Eu ,%cep cu o +ie $a +as(4 spuse Crizzi)
Cei$a$i 7uc(tori aru%car( .ise$e) 8oro%tzis ,$ pri5i %ea7utorat pe To%y)
' Eu %u a+F
' Este ,% regu$(4 spuse Rizzo$i) Atii4 b(iei4) ?ictor %u a reu-it s( aduc( prea
+u$t %u+erar ,% seara aceasta4 dar gara%tez eu pe%tru e$) Dai0i u% ,+pru+ut -i
rezo$5(+ $a s.6r-itu$ 7ocu$ui)
' Stai pui%4 spuse Crizzi sup(rat) Ce %aiba su%te+ %oi4 ba%c( de credit* De
u%de ,$ cu%oa-te+ %oi pe 8oro%tzis* De u%de -ti+ c( o s( p$(teasc(*
' ?( dau cu56%tu$ +eu4 i%sist( Rizzo$i) Dite4 +( susi%e -i Otto)
' Dac( To%y Rizzo$i gara%teaz(4 eu ,$ cred4 spuse Da$to%)
' C(i4 ezit( Crizzi4 cred c( trebuie s( accept(+)
' /ccept -i eu4 spuse >res$auer)
' C6t 5rei s( ,+pru+ui* ,%treb( Da$to%)
' D(0i zece +ii4 spuse To%y)
8oro%tzis ,$ pri5i ui+it) <ece +ii de do$ari era sa$ariu$ $ui pe doi a%i) Dar
Rizzo$i -tia ce .ace) B%gii ,% sec)
' EsteF este bi%e)
O gr(+ad( de .ise .ur( ,+pi%se ,% .aa $ui 8oro%tzis)
B%s( ,% seara aceea c(ri$e erau du-+a%u$ $ui 8oro%tzis) Ce +(sur( ce cre-teau
+ize$e4 $ui ,i sc(dea %u+(ru$ de .ise) Cierdea -i Rizzo$i) &a ora dou( au $uat o
pauz() 8oro%tzis $0a tras pe Rizzo$i ,%tr0u% co$)
' Ce se ,%t6+p$(* -opti e$4 speriat) Du+%ezeu$e4 -tii c6i ba%i datorez*
' Nu0i .ace prob$e+e4 ?ictor) Ai eu datorez ba%i) I0a+ dat se+%a$u$ $ui Otto)
C6%d ,i 5a 5e%i r6%du$4 se 5a sci+ba totu$) D(+ $o5itura)
Se a-ezar( di% %ou $a +as()
' B+pru+ut(0i priete%u$ui +eu ,%c( dou(zeci -i ci%ci de +ii de do$ari4 spuse
Rizzo$i)
Mar5i% Sey+our se ,%cru%t()
' Crezi c( +ai 5rea s( 7oace*
' Depi%de de ti%e) ?ictor4 spuse Rizzo$i)
8oro%tzis ezit(. 0-am dat semnalul lui Otto. +m lo&itura.
' Koc)
/$te .ise ,% 5a$oare de dou(zeci -i ci%ci de +ii de do$ari se a.$au acu+ ,% .aa
$ui) &e pri5i -i si+i c( 5a a5ea %oroc) Era r6%du$ $ui Otto Da$to%)
' Do+%i$or4 ,%cep cu o +ie de do$ari)
Kuc(torii aru%car( .ise$e ,% +i7$ocu$ +esei) Da$to% ,+p(ri c(ri$e) 8oro%tzis %u
$e pri5i) ?oi a-tepta) ?oi a5ea %oroc)
108
- SIDNEY SHELDON -
' Facei 7ocuri$e4 do+%i$or
Sey+our aru%c( +6%a)
' Nu +erg)
' Eu p$usez o +ie4 spuse Crizzi)
Rizzo$i ridic( di% u+eri
' Nici eu %u +erg)
>res$auer r6dea)
' O +ie p$us ci%ci)
Dac( dorea s( r(+6%( ,% 7oc4 8oro%tzis trebuia s( 7oace -ase +ii) &u( c(ri$e -i
ie pri5i cu su.$etu$ ia gur(1 ci%ci4 -ase4 -apte4 opt) Nou( de cup() M6%( per.ect(J
/-adar4 To%y a a5ut dreptate) #la& +omnului3 B%cerc( s(0-i ascu%d( e+oia)
' /ccept4 p$us ci%ci +ii)
Cu +6%a aceasta se 5a ,+bog(i) Da$to% aru%c( c(ri$e)
' Cas4 eu %u +erg)
' /+ r(+as eu4 spuse Crizzi) Cred c( e o cacea$+a4 b(tr6%e) C$usez ci%ci +ii)
?ictor 8oro%tzis si+ea c( se ,%.ierb6%t() Era 7ocu$ 5ieii $ui) >res$auer ,-i
studia c(ri$e)
' Ei bi%e) Merg -i eu) C$us a$i ci%ci +ii)
Era r6%du$ $ui 8oro%tzis)
' /ccept4 p$us a$i ci%ci +ii)
Tre+ura de e+oie) >res$auer ar(t( c(ri$e cu o e@presie triu+.(toare1
' Trei popi)
Am ctigat3
' Nu0i su.icie%t pe%tru +i%e4 z6+bi e$)
/r(t( c(ri$e -i ,%ti%se +6%a s( ia potu$)
' Stai pui%J ,$ opri Sa$ Crizzi) Eu a+ ci%t( roya$()
8oro%tzis se a$bi) Si+i c( $e-i%()
' IsuseJ e@c$a+( Rizzo$i) Dou( ci%teJ ?ictor4 ,+i pare r(uF %u -tiu ce s(
+ai spu%)
' Gata pe%tru ast(0sear(4 do+%i$or4 spuse Otto Da$to%) Co%su$t( .oaia de
6rtie -i ,$ a%u%( pe 8oro%tzis1 Datorezi -aizeci -i ci%ci de +ii de do$ari4
?ictor 8oro%tzis ,$ pri5ea ,+pietrit pe Rizzo$i) /cesta ridic( di% u+eri4
%e5i%o5at)
' Cu+ 5ei p$(ti* ,%treb( Da$to%) Nu+erar sau cec*
' Nu accept cecuri4 spuse Crizzi) B+i aduci ba%i gea()
' EuF euF %u putea rosti cu5i%te$e) Tre+ura) EuF %u a+ at6ia ba%i)
Cipu$ $ui Crizzi se ,%tu%ec()
' Cu+ ai spus*
I%ter5e%i repede To%y Rizzo$i)
' Stai pui%) ?ictor 5rea s( spu%( c( %u are $a e$ at6ia ba%i) Doar a+ gara%tat
pe%tru e$)
109
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu +( ,%c($ze-te cu %i+ic4 Rizzo$i) Eu 5reau s( 5(d ba%ii)
' Bi 5ei a5ea) Dup( c6te5a zi$e)
Crizzi s(ri ,% picioare)
' Ce dracu2J Ce su%t eu) Societate de bi%e.acere* M6i%e 5reau ba%ii)
' Stai $i%i-tit) Bi 5ei a5ea)
8oro%tzis tr(ia u% co-+ar de care %u -tia cu+ s( scape) Nu +ai 5edea %i+ic)
Nici %u a -tiut c6%d au p$ecat cei$a$i) Era a+eit)
' Niciodat(F %u -tiu de u%de 5oi $ua at6ia ba%i) Niciodat(J
Rizzo$i ,i puse o +6%( pe u+(r1
' Nu -tiu ce s(0i spu%4 ?ictor) Nu -tiu ce %u a +ers bi%e) Cred c( -i eu a+
pierdut $a .e$ de +u$t ca -i ti%e)
8oro%tzis ,-i -tergea $acri+i$e)
' Dar tuF dar tu ai ba%i4 To%y) Eu %u a+) ?a trebui s( $e e@p$ic)
' Eu %u a- .ace o ast.e$ de i+prude%(4 ?ictor) Sa$ Crizzi are $eg(turi cu +a.ia
de pe coasta de est) /+ auzit c( su%t %i-te duri)
' Dar ce s( .ac* Dac( %u a+ ba%ii4 %u0i a+ -i gataJ Ce0o s(0+i .ac(*
' S(0i e@p$ic eu) Coate pu%e u% b(iat s( te ,+pu-te ,% ge%u%ci -i te $as(
i%.ir+ pe 5ia() Bi poate aru%ca acid ,% oci -i r(+6i orb pe 5ia() /poi4 c6%d %u
5ei +ai suporta durerea4 5a ot(r, dac( te $as( s( tr(ie-ti sau te o+oar()
8oro%tzis ,$ pri5ea4 56%(t de spai+()
' G$u+e-ti)
' Tare a- 5rea s( g$u+esc) Este %u+ai 5i%a +ea4 ?ictor) Nu trebuia s( te aduc
aici) Sa$ Crizzi este u% uciga-)
' Du+%ezeu$eJ Ce +( .ac*
' Ciar %u ai de u%de ,+pru+uta %i-te ba%i*
8oro%tzis ,%cepu s( r6d( isteric)
' To%yF abia ,+i ,%trei% .a+i$ia)
' /tu%ci4 si%guru$ s.at pe care i0i pot da este s( p$eci di% ora-4 ?ictor) Ciar
di% ar() C$eac( u%de5a u%de %u te poate g(si Crizzi)
' Dar %u pot4 se 5(ic(rea 8oro%tzis) /+ soie4 a+ patru copii) B$ pri5i
acuzator pe Rizzo$i) /i spus c( totu$ este ara%7at4 c( %u pute+ pierde) Mi0ai spus
c(F
' Atiu -i ,+i pare r(u) Nu a+ gre-it %iciodat() Nu pot crede dec6t c( Crizzi a
tri-at)
8oro%tzis ,$ pri5i4 p$i% de spera%()
' C(i4 dac( a tri-at4 %u 5a trebui s(0i dau ba%ii)
' ?ictor4 aici este o prob$e+(4 e@p$ic( Rizzo$i4 r(bd(tor) Dac( ,$ acuzi c( a
tri-at4 te o+oar(4 -i dac( %u0i dai ba%ii tot te o+oar()
' Du+%ezeu$e4 ge+u 8oro%tzis) Oricu+4 su%t u% o+ +ort)
' M( si+t ,%grozitor) Ciar %u ai de u%deF*
' Nici ,%tr0o sut( de 5iei) Tot ce a+ este ipotecat) De u%de s(F*
110
- SIDNEY SHELDON -
B% ace$ +o+e%t4 Rizzo$i a5u o idee)
' Stai pui%4 ?ictorJ Mi0ai spus c( obiecte$e di% +uzeu 5a$oreaz( o groaz( de
ba%i)
' Da4 dar ce are asta cuF*
' &as(0+( s( ter+i%) /i spus c( .acei copii $a .e$ de bu%e ca -i origi%a$e$e)
' Dar %uF Orice e@pert ,-i d( sea+aF
' HaJ Stai pui%) Dac( pui o copie ,% $ocu$ origi%a$u$ui* C6%d a+ .ost eu $a
+uzeu4 erau o +u$i+e de turi-ti) Ei ,-i d(deau sea+a de di.ere%e*
' Nu4 darF ,%e$eg ce 5rei s( spui) Nu pot .ace a-a ce5a)
' Atiu4 ?ictor) M( g6%dea+ doar c( ,%tr0u% +uzeu at6t de +areF su%t at6t de
+u$teF
8oro%tzis c$(ti%( di% cap)
' &ucrez $a +uzeu de dou(zeci de a%i) Nu a- putea .ace a-a ce5a)
' B+i pare r(u4 %ici %u trebuia s( sugerez a-a ce5a) M( g6%dea+ doar c( a-a
,i poi sa$5a 5iaa) Ei4 dar este t6rziu) Crobabi$ c( te a-teapt( soia)
8oro%tzis ,$ pri5ea t6+p)
' B+i sa$5ez 5iaa* Cu+*
' Si+p$u4 iei u% obiect a%tic -i +i0$ dai +ie4 eu ,$ scot di% ar(4 ,$ 56%d -i ,i
dau $ui Crizzi ba%ii) Cred c( $0a- putea co%5i%ge s( +ai a-tepte) Cred c( %u
trebuie s(0i spu% $a ce riscuri +( e@pu%) Dar +( o.er pe%tru c( si+t c( su%t
5i%o5at) Eu te0a+ b(gat ,% ,%curc(tura asta)
' E-ti u% priete% bu%) Dar %u e-ti tu 5i%o5at) Eu %u trebuia s( accept) Tu ai
,%cercat s( +( a7ui)
' Atiu) /- .i dorit s( se ter+i%e a$t.e$) Hai s( %e cu$c(+) Mai 5orbi+ +6i%e)
Noapte bu%(4 ?ictor)
' Noapte bu%(4 To%y)
/ doua zi di+i%ea(4 te$e.o%u$ su%( .oarte de5re+e)
' 8oro%tzis*
' Da*
' Su%t Sa$ Crizzi)
' >u%( di+i%eaa4 do+%u$e Crizzi)
' Te0a+ su%at ,% $eg(tur( cu prob$e+a aceea +(ru%t( de -aizeci -i ci%ci de
+ii de do$ari) &a ce or( pot 5e%i s( ,i iau*
?ictor 8oro%tzis ,%cepu s( tra%spire)
' Nu0i a+ ciar acu+4 do+%u$e Crizzi)
&a ce$($a$t cap(t a$ .iru$ui era o t(cere a+e%i%(toare)
' Ce dracu24 te 7oci cu +i%e*
' Credei0+(4 %u .ac %ici u% 7oc) EuF
' /tu%ci ,+i dai ba%ii) Este c$ar*
' Da4 do+%u$e
111
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' &a ce or( se ,%cide +uzeu$*
' &a ora -ase)
' ?oi .i aco$o) S( ai ba%ii4 dac( %u 5rei s(0i rup g6tu$) /+ eu gri7()
Co%5orbirea se ,%trerupse) 8oro%tzis era cupri%s de pa%ic() /r .i 5rut s( se
ascu%d() Dar u%de* Era disperat) Era pri%s ,%tr0o p6%z( de p(ia%7e% cu +u$i de
Gdac(I1 +ac nu a fi fost la !aino n noaptea aceea? dac nu l-a fi ntlnit
niciodat pe .on@ ;ioli? dac mi-a fi inut cu&ntul dat fa de soia mea.
.re$uie s fac ce&a ( acum.
B% ace$ +o+e%t Rizzo$i i%tr( ,% birou)
Era -ase treizeci) Cerso%a$u$ p$ecase acas( -i +uzeu$ era ,%cis de o 7u+(tate
de or() ?ictor 8oro%tzis -i To%y Rizzo$i pri5eau .i@ spre u-a de $a i%trare)
8oro%tzis era di% ce ,% ce +ai agitat)
' Ai dac( %u accept(* Ai dac( 5rea ba%ii disear(*
' M( $a-i pe +i%e s( 5orbesc)
' Dar dac( %u 5i%e* Dac(F dac( tri+ite pe ci%e5a s( +( o+oare* Crezi c(
ar .ace a-a ce5a*
' Nu4 at6ta 5re+e c6t +ai are o -a%s( s( obi%( ba%ii4 ,$ ,%cura7( Rizzo$i)
B% ce$e di% ur+(4 $a ora -apte ap(ru -i Sa$ Crizzi) 8oro%tzis se gr(bi s(
descid( u-a)
' >u%( seara)
Crizzi pri5i spre Rizzo$i)
' Ce %aiba .aci aici* /ceasta este prob$e+a %oastr()
' D-ure$4 spuse Rizzo$i) Eu 5reau s( 5( a7ut)
' Nu a+ %e5oie de a7utoru$ t(u) D%de su%t ba%ii*
' Nu0iF %u0i a+) DarF
Crizzi ,$ pri%se de g6t)
' /scu$t(4 %e%orocitu$e) B+i dai ba%ii ,% seara aceasta sau te dau de +6%care
$a pe-ti) /i ,%e$es*
' Hei4 ca$+eaz(0te4 i%ter5e%i Rizzo$i) /i s(0i pri+e-ti ba%ii)
' Hi0a+ spus s( %u te a+esteci) Nu e treaba ta)
' >a este -i treaba +ea) Su%t priete% cu ?ictor) ?ictor %u are ba%ii acu+4 dar
,i poate obi%e)
' /re sau %u are ba%ii*
' Bi are -i %u0i are4 spuse Rizzo$i)
' Ce .e$ de r(spu%s e (sta*
Rizzo$i ar(t( cu o +6%( ,% 7uru$ s(u)
' >a%ii su%t aici)
' D%de*
' B% 5itri%e) Su%t p$i%e de a%ticit(iF care 5a$oreaz( o a5ere) Este 5orba de
+i$ioa%e)
112
- SIDNEY SHELDON -
' M2da* Crizzi pri5i spre 5itri%e) Ai +ie cu+ ,+i su%t de .o$os* Eu 5reau ba%i
gea()
' ?ei a5ea ba%i gea() De dou( ori +ai +u$t) Trebuie s( ai doar pui%(
r(bdare) ?ictor are %e5oie de pui% ti+p) S(0i e@p$ic) ?ictor 5a scoate u% obiect
de aici -i ,$ 5a 5i%de) C6%d 5a a5ea ba%ii ,i d( datoria)
' Nu0+i p$ace) Nu -tiu %i+ic despre a%ticit(i)
' Nici %u trebuie) ?ictor este e@pert) Rizzo$i ar(t( i spre u% obiect di% 5itri%(1
c6t ai spus c( 5a$oreaz(4 ?ictor*
' Este zeia Hygea4 seco$u$ MI? ,%ai%tea erei %oastre) Orice co$ecio%ar ar da
bucuros dou( sau trei +i$ioa%e de do$ari)
Rizzo$i se ,%toarse spre Crizzi1
' ?ezi* B%e$egi ce 5reau s( spu%*
Crizzi se ,%cru%t()
' Nu -tiu) C6t trebuie s( a-tept*
' ?ei a5ea dub$u dac( a-tepi o $u%()
Crizzi g6%di4 apoi accept()
' >i%e) Dar dac( trebuie s( a-tept o $u%(4 5reau +ai +u$t ' s( zice+4 c6te5a
sute ,% p$us)
Rizzo$i ,$ pri5i pe 8oro%tzis) /cesta accept( bucuros)
' >i%e4 spuse Rizzo$i) S0a .(cut)
Crizzi se apropie a+e%i%(tor de 8oro%tzis)
' Bi dau treizeci de zi$e) Dac( %u 5ei a5ea ba%ii4 5ei .i u% o+ +ort) /+ 5orbit
c$ar*
' Da4 do+%u$e)
' Hi%e +i%teF treizeci de zi$e)
B$ pri5i pe Rizzo$i4 dispreuitor)
' Nu0+i p$ace +utra ta)
Dup( ce Sa$ Crizzi ie-i4 8oro%tzis se pr(bu-i pe scau%)
' Du+%ezeu$e) /+ crezut c( +( o+oar() Crezi c(0i pute+ da ba%ii*
' Sigur) Nu trebuie dec6t s( iei o cestie de aia di% 5itri%( -i s( pui ,% $ocu$ ei
o copie)
' Dar cu+ o scoate+ di% ar(* Atii c( se pedepse-te cu ,%cisoarea*
' Atiu4 spuse Rizzo$i4 ,%tu%ecat) Dar trebuie s( risc) M( si+t dator4 ?ictor)
O or( +ai t6rziu4 To%y Rizzo$i4 Sa$ Crizzi4 Otto Da$to%4 Cerry >res$auer -i
Mar5i% Sey+our s(rb(toreau ,% ca+era $ui Da$to%)
' Fru+os -i curat4 se $(uda Rizzo$i) Crostu$ a .(cut ,% pa%ta$o%i de .ric()
' &0a+ speriat4 %u* ,%treb( Crizzi)
' Ai pe +i%e +0ai speriat) /ctor trebuia s( te .aci)
' Care0i ur+(toarea +i-care* ,%treb( Sey+our)
' C(i4 ,+i d( o statuet(4 eu o scot di% ar( -i o 56%d4 iar 5oi 5( pri+ii partea)
113
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Mi%u%at4 e@c$a+( >res$auer) B+i p$ace $a %ebu%ie)
!a o min de aur4 se g6%di Rizzo$i) +ac 9orontis merge acum, l-am prins.
4u mai poate da napoi. O s-i golesc tot mueul.
' Dar cu+ $e scoi di% ar(* ,%treb( Mar5i% Sey+our
' G(sesc eu ca$ea) M( descurc eu)
Trebuia) Ai ,%c( .oarte repede) /$.redo Ma%cuso -i Gi%o &a5eri erau pe ur+e$e
$ui)
Capitolul trei!pre$ece
&a cartieru$ ge%era$ a$ po$iiei de pe strada Stadiou se i%ea o -edi%( de
urge%() Erau preze%i -e.u$ po$iiei4 Di+itri4 i%spectoru$ Ti%ou4 i%spectoru$
Nico$i%o4 Oa$t 8e$$y4 age%t a+erica%4 -i o duzi%( de detecti5i) /t+os.era era
.oarte ,%c(rcat() ?orbea i%spectoru$ Nico$i%o1
' /cu+ a5e+ +oti5e s( crede+ c( i%.or+aia du+%ea5oastr( a .ost corect(4
do+%u$e 8e$$y) Surse$e %oastre %e0au spus c( To%y Rizzo$i ,%cearc( s( scoat( di%
/te%a o +are ca%titate de eroi%(4 /+ ,%ceput de7a s( co%tro$(+ +agazii$e di%
port)
' &0ai pus pe Rizzo$i sub ur+(rire*
' /+ tri+is u% %u+(r +ai +are de oa+e%i s(0$ supra5egeze4 spuse -e.u$
po$iiei4 Di+itri)
' Sper di% i%i+( s( %u .ie prea t6rziu4 o.t( 8e$$y)
I%spectoru$ Nico$i%o progra+ase dou( ecipe de detecti5i pe%tru
supra5egerea $ui To%y Rizzo$i4 dar -i0a subesti+at ad5ersaru$) C6%( dup(0
a+iaz(4 Rizzo$i -tia c( are co+pa%ie) C6%d p$eca de $a ote$4 era ur+(rit4 iar c6%d
se ,%torcea4 g(sea ,%totdeau%a pe ci%e5a ,% +u$i+e supra5egi%du0$) Erau
pro.esio%i-ti) &ui Rizzo$i ,i .(cea p$(cere) /cesta era u% se+% de respect pe%tru e$)
/cu+4 %u %u+ai c( trebuia s( scoat( eroi%a di% /te%a4 dar trebuia s( scoat( -i
statueta) Alfredo "ancuso i %ino 5a&eri sunt pe urmele mele. Poliia este pe
urmele mele. .re$uie s acione repede.
Si%guru$ %u+e care i0a 5e%it ,% +i%te a .ost I5o >ruggi di% Ro+a4 proprietaru$
u%or 5apoare) Rizzo$i a +ai .(cut a.aceri cu >ruggi) Era departe4 dar oricu+ +ai
bi%e dec6t %i+ic)
Rizzo$i era co%5i%s c( te$e.o%u$ di% ca+era sa este ur+(rit) .re$uie s gsesc
o soluie, un telefon tot aici n hotel) Cu+p(%i ,%de$u%g toate posibi$it(i$e) /poi
p$ec( -i b(tu $a u-a de 5is0P05is) Bi descise u% b(tr6%e$)
' Da*
Rizzo$i era %u+ai +iere)
' ?( rog s( +( scuzai c( 5( dera%7ez) Su%t 5eci%u$ du+%ea5oastr() /+
114
- SIDNEY SHELDON -
putea sta de 5orb( u% +i%ut*
>(tr6%u$ ,$ pri5i suspicios)
' S( 5(d dac( ai ceie $a ca+er()
' Sigur c( da) Se apropie de u-(4 o descuie -i o descise)
' >i%e4 spuse b(tr6%u$) I%tr()
Rizzo$i ,%cise u-a ca+erei $ui -i i%tr( $a 5eci%)
' Ce 5rei de $a +i%e*
' Este o prob$e+( perso%a$() AtiiF ade5(ru$ este c( su%t ,% di5or -i
%e5ast(0+ea +( ur+(re-te) >a4 +ai +u$t4 ,+i ur+(re-te te$e.o%u$ di% ca+er()
' Fe+ei$eJ +6r6i b(tr6%u$4 dispreuitor) S( $e ia %aiba) Ai eu a+ di5orat a%u$
trecut) Trebuia s( o .ac acu+ zece a%i)
' De aceea a- 5rea s( 5( rog s( +( $(sai s( dau priete%i$or %u+(ru$
du+%ea5oastr( de te$e.o%) ?( pro+it c( %u 5or .i +u$te te$e.oa%e)
>(tr6%u$ ,%cepu s( c$ati%e di% cap4 dar Rizzo$i scoase di% buzu%ar o 6rtie de o
sut( de do$ari)
' /sta pe%tru c( 5( dera%7ez)
>(tr6%u$ ,-i u+ezi buze$e)
' O4 sigur4 cred c( se poate) Su%t bucuros s( .ac u% ser5iciu u%ui priete% de
su.eri%()
' Su%tei .oarte a+abi$) Dac( +( su%( ci%e5a4 batei ,% u-a +ea) De ce$e +ai
+u$te ori4 su%t acas()
' >i%e)
/ doua zi di+i%ea(4 Rizzo$i $0a su%at pe I5o >ruggi de $a o cabi%( pub$ic()
( #ignor >ruggi, per piacere.
( 4on ce n casa.
( Euando arri&era?
( 4on lo so.
( %li dica per fa&ore di chiamare il signor ;ioli.
Rizzo$i $(s( %u+(ru$ de te$e.o% ai 5eci%u$ui) Se ,%toarse ,% ca+era $ui) Nu o
putea su.eri) Ci%e5a i0a spus c( grecescu$ pe%tru Gote$I era /enodochion4 ceea ce
,%se+%a co%tai%er pe%tru str(i%i) #eamn mai $ine cu o nchisoare4 se g6%di
Rizzo$i) Mobi$a era ur6t(4 dou( +(sue de toa$et( uzate4 u% birou cu 5eioz(4 u%
scau% -i u% pat)
B% ur+(toare$e dou( zi$e4 Rizzo$i a stat ,% ca+er( -i a a-teptat te$e.o%u$) Dar
acesta %u 5e%ea) 7nde nai$a este 0&o >ruggi?
Ecipa de supra5egere raporta per+a%e%t i%spectoru$ui Nico$i%o -i $ui Oa$t
8e$$y)
' Rizzo$i s0a ,%cis ,% ote$) Nu s0a +i-cat de patruzeci -i opt de ore)
' E-ti sigur c( este ,%(u%tru*
115
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Da4 do+%u$e) &0au 5(zut ca+eriste$e di+i%eaa -i seara4 c6%d au .(cut
cur(e%ie)
' / pri+it te$e.oa%e*
' Nici u%u$) Noi ce .ace+*
' R(+6%ei pe $oc) Mai de5re+e sau +ai t6rziu4 .ace o +i-care) /5ei gri7( de
te$e.o%)
B% ziua ur+(toare4 a su%at te$e.o%u$ di% ca+era $ui) &a %aibaJ >ruggi %u
trebuia s( su%e aici) Doar i0a+ $(sat +esa7 creti%u$ui s( su%e a$(turi) Trebuia sa .ie
ate%t) Ridic( receptoru$)
' Da*
' To%y Rizzo$i*
Nu era 5ocea $ui I5o >ruggi)
' Ci%e su%tei*
' /i 5e%it $a +i%e $a birou cu o propu%ere4 do+%u$e Rizzo$i) /+ re.uzat) M0
a+ g6%dit c( a+ +ai putea discuta)
Rizzo$i si+i u% .ior de e@a$tare) #p@ros 5am$rou3 .iclosul s-a dat pe $rad.
.oate pro$lemele mele sunt reol&ate. 2oi scoate i heroina i statueta.
' Da4 sigur) B+i 5a .ace p$(cere s( discut(+) C6%d dorii s( %e ,%t6$%i+*
' Cutei 5e%i ast(zi dup(0a+iaz(*
?as(zic( abia a-teapt() Toi bog(ta-ii su%t $a .e$) Nu se satur( %iciodat( de
ba%i)
' Foarte bi%e) D%de*
?e%ii $a +i%e $a birou)
' ?oi 5e%i)
B% o$u$ ote$u$ui4 u% detecti5 raporta1
' Rizzo$i a pri+it u% te$e.o%) ?a +erge s( ,%t6$%easc( pe ci%e5a ,%tr0u% birou)
Nu s0au dat %u+e -i %u -ti+ de u%de s0a su%at)
' >i%e) Dr+(rii0$ c6%d p$eac( de $a ote$) ?reau s( -tiu u%de +erge)
' Da4 do+%u$e)
Dup( zece +i%ute4 To%y Rizzo$i se strecura pri%tr0o .ereastr( de $a parter ,%tr0o
a$ee di% spate$e ote$u$ui) / sci+bat dou( ta@iuri pe%tru a .i sigur c( %u este
ur+(rit -i s0a ,%dreptat spre birouri$e $ui Spyros &a+brou)
Di% ziua ,% care Spyros a 5(zut0o pe Me$i%a $a spita$4 a 7urat c( ,-i 5a r(zbu%a
sora) Dar %u g(sea o pedeaps( ustur(toare pe%tru Co%sta%ti% De+iris) /poi4 dup(
discuia a5ut( cu Georgios &ato -i 5estea u$uitoare a.$at( de $a Mada+e Ciris4 a
si+it c( are ,% +6%( ar+a cu care ,-i 5a distruge cu+%atu$) Secretara ,$ a%u%(1
' D% do+%) /%to%y Rizzo$i4 dore-te s( 5( 5ad() Nu a .i@at o ,%t6$%ire -i i0
a+ spus c( %u -tiu dac( puteiF
' S( i%tre)
116
- SIDNEY SHELDON -
' Da4 do+%u$e)
Rizzo$i i%tr( z6+bi%d ,%crez(tor)
' ?( +u$u+esc c( ai 5e%it4 do+%u$e Rizzo$i)
' C$(cerea este de partea +ea) /-adar4 ai ot(r6t c( 5o+ .ace totu-i a.aceri
,+preu%()
' Nu)
<6+betu$ disp(ru de pe .aa $ui Rizzo$i)
' Cu+ ai spus*
' /+ spus %u) Nu a+ %ici o i%te%ie s( .ac a.aceri cu du+%eata)
To%y Rizzo$i pri5ea ui+it)
' /tu%ci de ce %aiba +0ai ce+at* Mi0ai spus c( a5ei o propu%ereF
' /+) Nu 50ar p$(cea s( .o$osii u%u$ di% 5apoare$e $ui Co%sta%ti% De+iris*
' Co%sta%ti% De+iris* Ce %aiba spu%ei* Nu 5aF
' >a da ?( pro+it c( do+%u$ De+iris 5a .i .oarte .ericit s( 5( ser5easc()
' De ce* Ce c6-tig( e$*
' Ni+ic)
' Nu are %ici o $ogic( ce spu%ei) De ce ar .ace De+iris u% ase+e%ea t6rg*
' >ucur c( ,%trebai) &a+brou ap(s( buto%u$ i%ter.o%u$ui1 /du ca.eaua4 te
rog) Ce Rizzo$i ,$ ,%treb(1 Cu+ bei ca.eaua*
' /((F a+ar()
' /+ar( pe%tru do+%u$ Rizzo$i)
Dup( ce $e0a .ost adus( ca.eaua -i secretara a ie-it4 Spyros &a+brou a
co%ti%uat1
' Do+%u$e Rizzo$i4 a+ s( 5( spu% o po5estioar()
Rizzo$i ,$ pri5ea descu+p(%it)
' /scu$t)
' Co%sta%ti% De+iris s0a c(s(torit cu sora +ea) Cu c6i5a a%i ,% ur+(4 a a5ut
o a+a%t() Se %u+ea Noe$$e Cage)
' /ctria*
' Da) Ea $0a ,%-e$at cu u% b(rbat care se %u+ea &arry Doug$as) Noe$$e -i
Doug$as au .ost 7udecai4 acuzai c( au ucis0o pe soia $ui Doug$as care %u a
acceptat di5oru$) De+iris a a%ga7at u% a5ocat4 Napo$eo% Cotas4 ca s( o apere pe
Noe$$e)
' B+i a+i%tesc) /+ citit ,% ziare)
' Foarte +u$te $ucruri %u au ap(rut ,% ziare) ?edei du+%ea5oastr(4 dragu$
+eu cu+%at %u a5ea de g6%d s(0-i sa$5eze a+a%ta %ecredi%cioas() Dorea s( se
r(zbu%e) Napo$eo% Cotas trebuia s( aib( gri7( ca Noe$$e s( .ie co%da+%at()
/proape de s.6r-itu$ procesu$ui4 Napo$eo% Cotas $e0a spus acuzai$or c( a a7u%s
$a o ,%e$egere cu 7udec(torii4 dac( ei ,-i sci+bau dec$araii$e -i se recu%o-teau
5i%o5ai) Era o +i%ciu%() Ei au recu%oscut c( su%t 5i%o5ai -i au .ost e@ecutai)
' Dar poate c( acest Cotas a crezut ,%tr0ade5(rF
117
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' &(sai0+( s( ter+i%) Cada5ru$ Cateri%ei Doug$as %u a .ost %iciodat( g(sit)
Ce%tru c(4 do+%u$e Rizzo$i4 pe%tru c( ea tr(ie-te) / ascu%s0o Co%sta%ti% De+iris)
To%y Rizzo$i ,$ pri5ea u$uit)
' Stai pui%) De+iris tia c( ea tr(ie-te* Ai totu-i a acceptat ca a+a%ta $ui -i
b(rbatu$ ei s( .ie e@ecutai)
' E@act) Nu -tiu precis ce spu%e $egea4 dar su%t sigur c( dac( aceste $ucruri
5or ie-i $a i5ea$(4 cu+%atu$ +eu 5a petrece +u$i a%i ,% ,%cisoare) Ai4 cu
sigura%(4 5a .i rui%at)
To%y Rizzo$i g6%dea i%te%s $a ceea ce auzise ,$ ui+ea ce5a)
' Do+%u$e &a+brou) De ce ,+i spu%ei toate aceste $ucruri*
Ce cipu$ $ui Spyros &a+brou era u% z6+bet diabo$ic)
' Ce%tru c( datorez cu+%atu$ui +eu u% +ic ser5iciu) /- dori s( +ergei $a e$)
/+ se%ti+e%tu$ c( 5a .i de0a dreptu$ .ericit s( 5( $ase s(0i .o$osii 5apoare$e
pe%tru a.aceri$e du+%ea5oastr()
Capitolul pai!pre$ece
Era b6%tuit de .urtu%i turbate pe care %u $e putea co%tro$a) /5ea su.$etu$
,%geat -i %ici o a+i%tire .ierbi%te %u i0$ putea topi) /u ,%ceput acu+ u% a% cu
r(zbu%area ,+potri5a Noe$$ei) /tu%ci a crezut c( totu$ se 5a s.6r-i -i c( trecutu$ 5a
.i ,%gropat pe%tru totdeau%a) Nici u% +o+e%t %u a b(%uit c( 5or e@ista
repercusiu%i p6%( c6%d4 pe %ea-teptate4 Cateri%e /$e@a%der a i%trat di% %ou ,%
5iaa $ui) Di% aceast( prici%( a trebuit s(0i ,%dep(rteze pe FredericE Sta5ros -i
Napo$eo% Cotas) /u 7ucat u% 7oc +orta$4 pe care $0a c6-tigat e$) Dar ceea ce ,$
ui+ea pe Co%sta%ti% De+iris era p$(cerea pe care o si+ea c6%d adu$+eca riscu$
' a5ea o stare de beatitudi%e) /.aceri$e erau .asci%a%te4 dar pa$ide ,% co+paraie
cu 7ocu$ 5ieii -i a$ +orii) #unt un criminal4 se g6%di De+iris) 4u3 4u un
criminal. 7n clu. B% $oc s( .ie re5o$tat de acest $ucru4 era e@taziat)
Co%sta%ti% De+iris pri+ea rapoarte s(pt(+6%a$e despre 5iaa Cateri%ei
/$e@a%der) C6%( acu+ totu$ era per.ect) /cti5it(i$e ei socia$e se $i+itau $a grupu$
de oa+e%i cu care +u%cea) E5e$y% i0a spus c( di% c6%d ,% c6%d Cateri%e se
,%t6$%ea cu 8irE Rey%o$ds) Dar pe%tru c( -i Rey%o$ds $ucra pe%tru De+iris4 %u era
%ici o prob$e+() >iata fat, tre$uie s fie disperat) Rey%o$ds era p$ictisitor) Nu
5orbea dec6t despre prob$e+e $ega$e) Dar era .oarte bi%e) Cu c6t +ai disperat( 5a
.i Cateri%e di% prici%a si%gur(t(ii4 cu at6t +ai u-or 5a .i pe%tru e$) :i datore lui
;e@nolds un &ot de mulumire.
Cateri%e ,$ 5edea destu$ de des pe 8irE Rey%o$ds -i se si+ea di% ce ,% ce +ai
atras( de ei) Nu era u% b(rbat .ru+os4 dar era atr(g(tor) "i-am primit lecia
despre frumusee de la 5arr@4 se g6%di Cateri%e4 cu a+(r(ciu%e) Cro5erbu$ este
118
- SIDNEY SHELDON -
ade5(rat1 6rumos este cine face $ine) 8irE Rey%o$ds era u% b(rbat serios -i de
%(de7de) Cot a5ea ,%credere ,% e$) 4u simt o dragoste artoare, dar pro$a$il c
nu &oi mai simi niciodat. A a&ut grij 5arr@. #unt suficient de matur s accept
un om pe care l respect i care m respect, un om cu care pot mpri o &ia
linitit i sntoas, fr grija c &oi fi aruncat de pe un &rf de munte sau
ngropat de &ie n peteri.
Mergeau $a teatru4 $a .i$+4 $a baruri de %oapte)
' S(pt(+6%( 5iitoare p$ec $a St) Moritz4 ,i spuse 8irE) Te0ai +ai g6%dit*
Cateri%e se g6%dise .oarte +u$t) Era co%5i%s( c( 8irE Rey%o$ds se
,%dr(gostise de ea) 8i eu l iu$esc4 se g6%di ea) +ar s iu$eti i s fii iu$it sunt
dou lucruri total diferite, nu? #au poate c sunt eu o romantic proast. !e mai
&reau ( un alt 5arr@? !ine&a care s mi tul$ure &iaa, s se ndrgosteasc de
alt femeie i apoi s ncerce s m omoare? 9ir1 ;e@nolds ar fi un so perfect.
+e ce mai eit?
B% seara aceea4 Cateri%e -i 8irE au ci%at $a Mirabe$$e)
' Cateri%e4 dac( %u i0ai dat sea+a4 5reau s(0i spu% c( te iubesc) ?reau s(
+( c(s(toresc cu ti%e)
Cateri%e i%tr( ,% pa%ic()
' 8irEF
Nu -tia ce s( +ai spu%() 7rmtoarele cu&inte mi &or schim$a &iaa. Ar fi att
de simplu s spun da. +e ce nu spun? 'ste teama de trecutul meu? .oat &iaa
&oi tri cu aceast team? 4u este posi$il.
' CatyF
' 8irEJ Ce0ai zice dac( a+ p$eca ,+preu%( $a St) Moritz*
8irE se $u+i%( $a .a()
' B%sea+%( c(F*
' ?o+ 5edea) C6%d ai s( +( 5ezi pe sciuri4 %0ai s( +ai 5rei s( te ,%sori cu
+i%e)
' Niciodat(4 ,%tr0o +ie de a%iJ M0ai .(cut .oarte .ericit) C$ec(+ pe ci%ci
%oie+brie4 de ziua $ui Guy Fa9Ees)
' Ce zi este aceasta*
' Este o po5este .asci%a%t() Rege$e Ka+es ducea o po$itic( a%ticato$ic() D%
grup proe+i%e%t de ro+a%o0cato$ici au co%spirat s( a$u%ge gu5er%u$) / .ost adus
di% Fra%a u% so$dat pe %u+e Guy Fa9Ees) E$ a ,%c(rcat ,% treizeci -i -ase de
butoaie o to%( de pra. de pu-c( -i $e0a ascu%s ,% subso$u$ c$(dirii Ca+erei
&orzi$or) B% di+i%eaa ,% care acestea trebuiau s( e@p$odeze4 u%u$ di% co%spiratori
i0a tr(dat) Guy Fa9Ees a .ost torturat dar %u a tr(dat) /u .ost cu toii e@ecutai)
/ceast( zi este s(rb(torit( ,% /%g$ia cu .ocuri de arti.icii)
' Trist( s(rb(toare4 spuse Cateri%e)
' Dar a %oastr( ,i pro+it c( %u 5a .i trist()
119
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cu o %oapte ,%ai%te de a p$eca4 Cateri%e a ,+pacetat -i a despacetat
5a$ize$e4 bo$%a5( de e+oie) Cu%oscuse doi b(rbai ' Oi$$ia+ Fraser -i sou$ ei)
+umneeule, sper s-mi amintesc ce tre$uie s fac. #e spune c este ca mersul pe
$iciclet ( dac l-ai n&at, nu-l uii niciodat. Poate c m &a deamgi. Poate
c l &oi deamgi eu. Poate c ar tre$ui s nu m mai gndesc i s m culc.
' Do+%u$e De+iris*
' Da)
' Cateri%e /$e@a%der a p$ecat azi di+i%ea( $a St) Moritz)
Dr+( o t(cere pro.u%d()
' &a St) Moritz*
' Da4 do+%u$e)
' / p$ecat si%gur(*
' Nu4 do+%u$e) B+preu%( cu 8irE Rey%o$ds)
De data aceasta t(cerea se pre$u%gi)
' Mu$u+esc4 E5e$y%)
9ir1 ;e@nolds3 0mposi$il3 !e a gsit la el? Am ateptat prea mult. .re$uia s
acione mai repede. .re$uie s fac ce&a. 4u o pot lsaB
B$ su%( secretara1
' Do+%u$e De+iris4 u% do+%4 /%to%y Rizzo$i4 dore-te s( 5( 5ad() Nu are
.i@at( o ,%t6$%ire -iF
' Ai atu%ci de ce +( dera%7ezi*
De+iris ,%cise i%ter.o%u$) /cesta su%( di% %ou)
' B+i pare r(u4 do+%u$ Rizzo$i spu%e c( are u% +esa7 di% partea do+%u$ui
&a+brou) Spu%e c( este .oarte i+porta%t)
7n mesaj? Ciudat) De ce %u -i0ar tra%s+ite si%gur +esa7e$e cu+%atu$ s(u*
' S( i%tre)
' Da4 do+%u$e)
To%y Rizzo$i i%tr( -i pri5i ,% 7uru$ s(u4 ad+irati5) Era +ai $u@os dec6t $a
Spyros &a+brou)
' B+i pare bi%e s( 5( 5(d4 do+%u$e De+iris)
' /5ei dou( +i%ute)
' M0a tri+is Spyros) E$ crede c( %oi doi a5e+ ce5a de discutat)
' B%tr0ade5(r* Ai ce a%u+e a5e+ de discutat*
' ?( dera%7eaz( dac( +( a-ez*
' Nu cred c( 5ei sta prea +u$t)
To%y Rizzo$i se a-ez( ,% .aa $ui De+iris)
' /+ o .abric(4 do+%u$e De+iris) Tra%sport di5erse produse ,% ,%treaga
$u+e)
' B%e$eg) Dorii s( .o$osii 5apoare$e +e$e)
120
- SIDNEY SHELDON -
' E@act)
' De ce 50a tri+is Spyros $a +i%e* De ce %u 50a dat e$ u% 5apor* Di%
,%t6+p$are4 are dou( care stau $a a%cor()
To%y Rizzo$i ridic( di% u+eri)
' Cred c( %u0i p$ace ce tra%sport eu)
' Nu ,%e$eg) Ce tra%sportai*
' Droguri4 Rizzo$i cobor, 5ocea4 eroi%()
Co%sta%ti% De+iris ,$ pri5ea u$uit)
' Ai a5ei i+presia c( euF* ?( rog s( ie-ii ,%ai%te s( ce+ po$iia)
Rizzo$i ar(t( spre te$e.o%)
' Ciar 5( rog) B$ pri5i pe De+iris ,%ti%z6%d +6%a spre receptor) Ai eu a- 5rea
s( discut cu ei) S( $e spu% c6te ce5a despre procesu$ $ui &arry Doug$as -i a$
Noe$$ei Cage)
Co%sta%ti% De+iris ,%ge()
' Despre ce 5orbii*
' ?orbesc despre doi oa+e%i e@ecutai pe%tru cri+( -i despre o .e+eie care
+ai tr(ie-te)
Co%sta%ti% De+iris era pa$id)
' Nu credei c( po$iia 5a .i i%teresat(4 do+%u$e De+iris* Ciar dac( pe ei
%u0i 5a i%teresa4 eu cred c( presa 5a s(ri ,% aer4 %u* Carc( 5(d tit$uri$e) Cot s( ,i
spu% Costa* Spyros +i0a spus c( priete%ii t(i ,i spu% Costa -i eu cred c( %oi doi
5o+ .i .oarte bu%i priete%i) Atii de ce* Ce%tru c( priete%ii cei bu%i %u se tr(deaz()
/+6%doi 5o+ p(stra +ici$e %oastre secrete4 %u0i a-a*
De+iris era ,+pietrit) ?orbi r(gu-it1
' Ce 5rei*
' Hi0a+ spus) S(0i .o$osesc 5apoare$e -i4 pe%tru c( %oi su%te+ bu%i priete%i4
%u cred c( ,+i 5ei $ua ba%i) S( spu%e+4 ser5iciu co%tra ser5iciu)
De+iris i%spir( ad6%c)
' Nu pot .ace a-a ce5a) Dac( se a.$( c( tra%sport droguri4 su%t u% o+ pierdut)
' Dar %u se a.$(4 %u* B% +eseria +ea eu %u .ac rec$a+() ?o+ $ucra a+6%doi
,% .oarte +u$t( $i%i-te)
E@presia de pe cipu$ $ui De+iris se ,%cr6%ce%()
' Faci o .oarte +are gre-ea$() Ce +i%e %u +( poi -a%ta7a) Atii ci%e su%t eu*
' Da) Nou$ +eu parte%er) Dragu$ +eu Costa4 %oi doi 5o+ $ucra +u$t( 5re+e
,+preu%() Dac( +( re.uzi4 +erg direct $a po$iie) Ai s0au dus pe apa s6+betei
reputaia -i i+periu$ t(u)
T(cerea era ap(s(toare)
' Cu+F cu+ a a.$at cu+%atu$ +eu*
' Ce +ai co%teaz(J Co%teaz( doar c( te0a+ pri%s de g6t) Dac( str6%g %u +ai
ai aer) Sau poate c( ,$ 5ei respira ,% ,%cisoare) Rizzo$i ,-i pri5i ceasu$)
Du+%ezeu$e4 au e@pirat ce$e dou( +i%ute) Se ridic( ,% picioare) B-i dau -aizeci de
121
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
secu%de s( ot(r(-ti dac( p$ec de aici ca parte%er a$ t(u4 sau p$ec de aici pur -i
si+p$u)
Co%sta%ti% De+iris ar(t( deodat( cu zece a%i +ai b(tr6%) Era a$b ca 5aru$) Nu0
-i .(cea i$uzii) Atia ce se 5a ,%t6+p$a dac( se a.$a ade5(ru$ despre proces) Cresa ,$
5a de5ora de 5iu) Bi 5a .ace portretu$ u%ui +o%stru4 a$ u%ui cri+i%a$) Coate c( 5or
a%ceta -i +ori$e $ui Sta5ros -i Cotas)
' Ce$e -aizeci de secu%de au e@pirat)
' >i%e4 -opti De+iris4 accept)
Rizzo$i radia)
' /i .ost i%te$ige%t)
De+iris se ridic( ,% picioare)
' De data aceasta4 te $as4 spuse e$) Nu 5reau s( -tiu cu+ o .aci -i c6%d) Bi 5oi
per+ite u% o+ $a bordu$ u%ui 5apor) /t6t accept)
' S0a .(cut)
Poate c nu eti chiar att de inteligent. +ac duci o dat heroina, eti prins
n capcan, !osta, $iete. 8i nu conta pe mine s te ajut.
To%y Rizzo$i 7ubi$a) 8ah mat. Poliia nici nu &isea s controlee &apoarele
lui +emiris. +umneeule, de acum nainte pot transporta cte ce&a pe fiecare
&apor care pleac. >anii &or curge grl. ,eroin i antichiti.
Se opri pe strada Stadiou $a o cabi%( te$e.o%ic( -i d(du dou( te$e.oa%e) Cri+u$4
$ui Cete &ucca4 $a Ca$er+o)
' Coi s(0i iei acas( gori$e$e4 Cete) Du0$e $a gr(di%a zoo$ogic( u%de $e este
$ocu$) Mar.a este preg(tit() C$eac( cu u% 5apor)
' E-ti sigur*
' Sigur -i ,% sigura%() Bi po5estesc c6%d %e 5o+ ,%t6$%i) Ai +ai a+ -i a$te
%out(i) ?o+ a5ea c6te u% tra%sport pe s(pt(+6%()
' Mi%u%at4 To%y) Atia+ c( pot co%ta pe ti%e)
Pe nai$a, ticlosule.
/$ doi$ea te$e.o% era pe%tru Spyros &a+brou)
' / .ost bi%e) ?oi .ace a.aceri ,+preu%( cu cu+%atu$ t(u)
' Fe$icit(ri) Su%t ,%c6%tat4 do+%u$e Rizzo$i)
C6%d Spyros puse receptoru$ ,% .urc(4 ,-i z6+bi) 8i $rigada narcotice &a fi
ncntat.
Co%sta%ti% De+iris a r(+as $a birou p6%( dup( +iezu$ %opii4 ,%torc6%d pe
toate .ee$e %oua prob$e+( i5it() Se r(zbu%ase pe Noe$$e4 iar acu+ ea se ,%torcea
di% +or+6%t -i ,$ ci%uia) Di% sertaru$ birou$ui scoase o .otogra.ie) >un seara,
ticloaso3 Du+%ezeu$e4 ce .ru+oas( eraJ Aadar, crei c m &ei distruge. 2om
&edea. 2om &edea3
122
- SIDNEY SHELDON -
Capitolul cinci!pre$ece
St) Moritz era o ade5(rat( ,%c6%tare) Mi$e ,%tregi de p6rtii de sci4 bob -i
s(%iue -i +u$te a$te distracii) Aerpui%d pe +a$u$ iacu$ui4 ,% 5a$ea E%gadi%e4 $a o
atitudi%e de -ase +ii de picioare ,% +u%ii /$pi4 ,%tre Ce$eri%a -i Ciz Nair4 s(tucu$
,i t(ia respiraia Cateri%ei)
Cateri%e -i 8irE s0au cazat $a Hote$u$ Ca$ace) Ho$u$ era p$i% de turi-ti di% zeci
de (ri)
' O ca+er( rezer5at( pe%tru do+%u$ -i doa+%a Rey%o$ds4 spuse 8irE4 -i
Cateri%e ro-i)
.re$uia s-mi iau o &erighet.
/5ea i+presia c( toat( $u+ea o pri5e-te)
' Da4 do+%u$e Rey%o$ds) /parta+e%tu$ T!W)
/u .ost pre$uai de u% b(iat -i co%du-i ,%tr0o ca+er( +i%u%at(4 cu +obi$ier
si+p$u -i cu 5edere spre +u%i) Dup( ce a p$ecat b(iatu$4 8irE a $uat0o ,% brae pe
Cateri%e)
' Nu0i pot spu%e c6t su%t de .ericit4 draga +ea)
' Sper s( te .ac .ericit) /F a trecut +u$t( 5re+e4 8irE)
' Nu0i .ace prob$e+e) Eu %u te 5oi presa)
Este at6t de bu%4 g6%di Cateri%e4 dar ce 5a si+i c6%d ,i 5oi spu%e despre
trecutu$ +eu*
Nu i0a spus %iciodat( despre &arry -i proces -i toate $ucruri$e ,%grozitoare pe
care $e0a tr(it) /r .i 5rut s( ,i spu%(4 dar +ereu a a5ut o rei%ere)
' S( despacetez baga7e$e)
Ai Cateri%e ,%cepu s( despaceteze .oarte ,%cet4 rea$iz6%d deodat( c( trage de
ti+p4 c( ,i este .ric( s( ter+i%e pe%tru c( ,i este .ric( de ceea ce 5a ur+a) 8irE o
strig( di% cea$a$t( ca+er(1
' Cateri%eF
+umneeule, acum mi &a spune hai s ne de$rcm. R(spu%se cu o 5oce
.ira5(1
' Da*
' Hai s( ie-i+)
Cateri%e o.t( u-urat()
' Groza5( idee)
!e nai$a se ntmpl cu mine? #unt ntr-un loc romantic, lng un $r$at
atrgtor care m iu$ete, i tremur de fric.
Rey%o$ds o pri5ea ciudat)
' Nu te si+i bi%e*
' >a da4 ,%cerc( ea s( par( e%tuzias+at() Foarte bi%e)
' Cari preocupat()
123
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' NuF +( g6%dea+ $aF $a sci) Crezi c( este pericu$os*
' Nu te +ai g6%di) B%cepe+ +6i%e pe o pa%t( u-oar() /cu+4 aiJ
Se ,+br(car( cu pu$o5ere groase -i ie-ir( ,% aeru$ curat -i t(ios) Cateri%e
i%spira ad6%c)
' Este +i%u%at4 8irE) M( si+t e@traordi%ar)
' Ai ,%c( %u ai 5(zut %i+ic4 z6+bi e$) ?ara este de dou( ori +ai .ru+os)
Oare o s m mai &rea la &ar? #au am s-l deamgesc profund? !e ar fi s
ncete cu ntre$rile?
Satu$ St) Moritz era ,%c6%t(tor= o +i%u%e +edie5a$( p$i%( de +agazi%e
decupate di% pagi%i de po5e-ti4 restaura%te -i caba%e ,+pr(-tiate pe cu$+i$e
/$pi$or +aiestuo-i)
/u i%trat pri% +agazi%e -i Cateri%e a cu+p(rat cadouri pe%tru E5e$y% -i
Oi+) S0au oprit $a o ca.e%ea -i au +6%cat ,%geat()
Dup(0a+iaz(4 8irE a $uat o sa%ie cu ca$ -i au cutreierat pri%tre copacii
,+po5(rai de z(pad()
' Bi p$ace*
' /4 daJ
Am s te fac att de fericit. +isear. +a, disear. Am s te fac fericit disear.
Sear( au ci%at ,% restaura%tu$ ote$u$ui4 ,% at+os.era u%ui 5eci a% de ar()
' Sa$a aceasta dateaz( di% !;:#4 ,i spuse 8irE)
' /tu%ci4 s( %u cere+ p6i%e)
' Co.ti+*
' Ni+ic4 a+ g$u+it)
5arr@ mi nelegea glumele? de ce m gndesc la el? Pentru c nu &reau s
m gndesc la noaptea care &ine. " simt ca "aria Antoaneta, nainte de
e/ecuie. 4u &oi lua prjitur la desert.
Ci%a a .ost superb(4 dar Cateri%e era prea agitat() Dup( ce au ter+i%at4
Rey%o$ds a spus1
' Merge+ sus* /+ progra+at o $ecie de sci4 +6i%e di+i%ea(4 de5re+e)
' Da4 sigur4 +erge+)
/u ,%ceput s( urce trepte$e -i Cateri%e rea$iz( c( ,i bate i%i+a) O s spun
<,ai s ne culcm=. 8i de ce s nu spun? +e aceea am &enit aici, nu? 4u m
pot mini c am &enit de dragul schiului.
/u a7u%s $a aparta+e%t4 Rey%o$ds a descis u-a -i a apri%s $u+i%i$e) /u i%trat
,% dor+itor -i Cateri%e a r(+as cu pri5irea ai%tit( spre pat) C(rea c( este +are
c6t ca+era) 8irE o studia)
' Cateri%eF te %e$i%i-te-te ce5a*
' Co.ti+* R6se scurt) /4 %uF %u+ai c(F
' Nu+ai c(*
124
- SIDNEY SHELDON -
B$ pri5i -i ,i z6+bi)
' Ni+ic) M( si+t bi%e)
' >u%4 atu%ci %e dezbr(c(+ -i %e cu$c(+)
'/act ce am spus i eu. +ar tre$uia s o spun? Putea s fac fr s spun.
!u&intele sunt att deB att deB urte.
' Ce0ai spus*
Nu0-i d(duse sea+a c( 5orbe-te cu 5oce tare)
' Ni+ic)
Se apropie de pat) Era ce$ +ai +are pat pe care ,$ 5(zuse ,% 5iaa ei) Era pe%tru
,%dr(gostii4 %u pe%tru so+%) Era pe%truF
' Nu te dezbraci4 draga +ea*
4u m de$rac? +e ct timp nu m-am culcat cu un $r$at? +e mai mult de un
an. 8i era soul meu.
' CatyF*
' Da)
" de$rac i intru n pat i am s-i produc o mare deamgire. 4u te iu$esc,
9ir1. 4u m pot culca cu tine.
' 8irEF
E$ se ,%toarse pe 7u+(tate dezbr(cat)
' Da*
' 8irE euF te rog s( +( ieri) /i s( +( ur(-ti pe%tru asta4 darF %u pot) B+i
pare ,%grozitor de r(u) Crobabi$ c( ai s( crezi despre +i%eF
Bi citi deza+(girea pe .a() Se str(dui totu-i s( z6+beasc()
' Caty4 i0a+ spus c( 5oi a5ea r(bdare) Dac( %u e-ti preg(tit(F ,%e$eg)
Oricu+4 %e pute+ distra aici)
Ea ,i s(rut( bucuroas()
' Mu$u+esc4 8irE) Su%t ridico$() Nu -tiu ce se ,%t6+p$( cu +i%e)
' Nu se ,%t6+p$( %i+ic cu ti%e4 o asigur( e$) Eu ,%e$eg)
' Mu$u+esc) E-ti u% ,%ger)
' B%tre ti+p4 o.t( e$4 a+ s( dor+ pe ca%apea)
' Nu4 ot(r, Cateri%e) Ce%tru c( eu su%t 5i%o5at( de aceast( prostie4 u%
si%gur $ucru pot s( .ac4 s( te $as pe ti%e ,% pat) ?oi dor+i eu pe ca%apea)
' Categoric %u)
Nu putea dor+i) Se g6%dea ia 8irE Rey%o$ds) Oare &oi mai fi &reodat n stare
s fac dragoste cu un $r$at? #au a reuit 5arr@ s sting n mine aceast
dorin pentru totdeauna? :ntr-un anumit fel, 5arr@ a reuit s m ucid, pn la
urm.
/dor+i .oarte t6rziu)
8irE s0a trezit ,% +i7$ocu$ %opii) /uzea strig(te disperate) S0a ridicat4 dar
125
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
strig(te$e co%ti%uau) / i%trat gr(bit ,% dor+itor)
Cateri%e se zbuciu+a ,% pat4 cu ocii ,%ci-i) Striga1
' Nu4 te rog4 %uJ &as(0+(J
Rey%o$ds ,%ge%u%ce $6%g( pat -i o str6%se ,% brae)
' Gata4 gata4 su%t $6%g( ti%e)
Trupu$ Cateri%ei era s.6r-it de ci%uri) O str6%se $a piept4 p6%( c6%d ea se
$i%i-ti)
' /u ,%cercat s( +( ,%ece)
' / .ost doar u% 5is4 o +6%g6ie e$) /i a5ut u% co-+ar)
' Nu4 %u a .ost doar u% 5is) / .ost ade5(rat) /u ,%cercat s( +( o+oare
8irE o pri5ea ui+it)
' Ci%e a ,%cercat s( te o+oare*
' SoF sou$ +eu -i a+a%ta $ui)
8irE c$(ti%( di% cap4 ,%cerc6%d s(0i a$u%ge g6%duri$e %egre)
' Cateri%e4 ai a5ut u% co-+ar -iF
' Bi spu% ade5(ru$) /u ,%cercat s( +( o+oare -i au .ost e@ecutai)
8irE co%ti%ua s( o pri5easc( ui+it)
' Cateri%eF
' Nu i0a+ spus pe%tru c(F pe%tru c( este .oarte dureros pe%tru +i%e) B+i
este greu s( 5orbesc despre asta)
Deodat(4 8irE ,%e$ese c( ea 5orbe-te serios)
' Ce s0a ,%t6+p$at*
' Nu a+ .ost de acord cu di5oru$ -i e$F &arryF era ,%dr(gostit de o a$t(
.e+eie -i a+6%doi au ot(r6t s( +( o+oare)
/cu+4 8irE o ascu$ta ,%cordat)
' C6%d s0a ,%t6+p$at asta*
' /cu+ u% a% -i ce5a)
' Ce s0a ,%t6+p$at cu ei*
' /u .ostF au .ost e@ecutai de statu$ grec)
8irE ridic( o +6%()
' Stai pui%) /u .ost e@ecutai pe%tru tentati& de o+or*
' Da)
' Nu prea su%t e@pert ,% $egi$e grece-ti4 dar su%t co%5i%s c( %u e@ist(
pedeapsa cu +oartea pe%tru te%tati5( de o+or) Trebuie s( .ie o gre-ea$() Cu%osc
u% a5ocat $a /te%a) De .apt4 este procuror) B$ su% +6i%e di+i%ea( -i ,$ rog s(0+i
e@p$ice) Se %u+e-te Ceter De+o%ides)
C6%d s0a trezit 8irE Rey%o$ds4 Cateri%e ,%c( +ai dor+ea) / i%trat ,%cet ,%
dor+itor -i a pri5it0o ,%de$u%g) O iu$esc att de mult. .re$uie s aflu ce s-a
ntmplat cu-ade&rat i s-i alung temerile.
126
- SIDNEY SHELDON -
8irE Rey%o$ds cobor, ,% o$u$ ote$u$ui -i ceru co+a%da pe%tru /te%a)
' /- dori s( .ie co%.ide%ia$4 spuse e$ ce%tra$istei) Cu do+%u$ Ceter
De+o%ides4 perso%a$)
/ pri+it $eg(tura dup( o 7u+(tate de or()
' Do+%u$ De+o%ides* Su%t 8irE Rey%o$ds) Nu -tiu dac( 5( a+i%tii de
+i%eF
' Sigur c( ,+i a+i%tesc) &ucrai pe%tru do+%u$ Co%sta%ti% De+iris)
' Da)
' Cu ce 5( pot a7uta4 do+%u$e Rey%o$ds*
' ?( rog s( +( iertai c( 5( dera%7ez) Su%t pui% ui+it de o i%.or+aie pe care
toc+ai a+ pri+it0o) Este ,% $eg(tur( cu $egi$e Greciei)
' Atiu c6te ce5a despre $egi$e Greciei4 spuse De+o%ides4 7o5ia$) Su%t bucuros
s( 5( a7ut)
' Este 5reu% artico$ de $ege care stipu$eaz( co%da+%area $a +oarte pe%tru
te%tati5( de o+or*
Ce .ir era t(cere)
' Cot s( 5( ,%treb de ce 5( i%tereseaz( acest $ucru*
' Su%t ,+preu%( cu o .e+eie care se %u+e-te Cateri%e /$e@a%der) Care s(
.ie co%5i%s( c( sou$ ei -i a+a%ta $ui au .ost e@ecutai pe%tru ,%cercarea de a o
ucide) B%e$egei ce 5reau s( 5( spu%*
' Da) ?ocea $ui De+o%ides p(rea preocupat(4 ,%e$eg ce 5rei s( spu%ei)
D%de su%tei4 do+%u$e Rey%o$ds*
' Stau $a Hote$ Palace4 ,% St) Moritz)
' ?oi 5eri.ica -i 5( 5oi su%a)
' ?( r(+6% recu%osc(tor) /de5(ru$ este c( eu cred c( do+%i-oara /$e@a%der
e@agereaz( -i a- 5rea s( o co%5i%g pe%tru a0i scoate ast.e$ de g6%duri di% cap)
' B%e$eg) ?( su% c6t pot de repede) Cro+it)
/t+os.era era $i+pede4 aeru$ tare -i proasp(t4 iar .ru+useea peisa7u$ui reu-ea
s( ,+pr(-tie spai+e$e Cateri%ei de peste %oapte)
/u $uat +icu$ de7u% ,% sat4 iar c6%d au ter+i%at4 Rey%o$ds i0a spus1
' Hai s( +erge+ pe p6rtie4 s( te .ac scior de per.or+a%()
/ dus0o pe Cateri%e pe p6rtia ,%cep(tori$or4 u%de ,i a-tepta i%structoru$)
Cateri%e -i0a pus sciuri$e)
' Su%t ridico$() Dac( Du+%ezeu ar .i 5rut ca %oi s( ar(t(+ a-a4 ,%sea+%( c(
p(ri%ii %o-tri trebuiau s( .ie copacii)
' Co.ti+*
' Ni+ic4 8irE)
' Nu 5( .acei prob$e+e4 z6+bi i%structoru$) B% .oarte scurt ti+p 5ei scia ca
o pro.esio%ist(4 do+%i-oar( /$e@a%der) B%cepe+ pe !or&iglia #ass ;onsol) C6rtia
,%cep(tori$or)
127
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' /i s( 5ezi ce repede o s( te pasio%eze sciu$4 o ,%cura7( 8irE) Eu ser5esc
6uorcla %rischa4 ast(zi4 spuse e$ spre i%structor)
' Care .oarte apetisa%t) S( 5ezi cu+ o pr(7esc euJ spuse Cateri%e)
Nici u% z6+bet)
' ?orbea+ de o p6rtie de sci4 draga +ea)
O) Cateri%e se si+ea st6%7e%it() Nu0i +ai spuse c( a g$u+it)
4u tre$uie s mai fac astfel de glume cu el, se g6%di ea)
' %rischa este .oarte abrupt(4 spuse i%structoru$) De ce %u ,%cepei pe
!or&iglia #tandard "arguns4 pe%tru ,%c($zire4 do+%u$e Rey%o$ds*
' >u%( idee) Cred c( a-a 5oi .ace) Cateri%e4 %e 5ede+ $a ote$4 $a pr6%z)
' >i%e)
Rey%o$ds p$ec(4 .$utur6%du0-i +6%a)
' Distracie p$(cut(J strig( Cateri%e4 ,% ur+a $ui) Nu uita s(0+i scriiJ
' Ei4 s( ,%cepe+ -i %oi treaba4 spuse i%structoru$)
Spre +area ei surpri%dere4 $ecia de sci s0a do5edit a .i .oarte p$(cut() &a
,%ceput a .ost agitat() Se +i-ca st6%gaci -i era st6%7e%it()
' /p$ecai05( pui% ,%ai%te) Hi%ei sciuri$e drepte)
' Spu%e0$e -i lor) Se pare c( su%t ,%c(p(6%ate4 spuse Cateri%e4 ,%ciudat()
' ?( descurcai bi%e) /cu+ +erge+ pe p6rtie) B%doii ge%u%cii) Me%i%ei
eci$ibru$) Cer.ectJ
Dar Cateri%e c(zu)
' B%c( o dat() ?( descurcai bi%e)
C(zu di% %ou4 -i di% %ou) Ai deodat(4 reu-i s(0si p(streze eci$ibru$) Ai si+i c(
are aripi) Cor%i ,% 7os pe p6rtie -i tr(i u% se%ti+e%t de e@taz) /proape zbura) Iubea
sc6r6itu$ z(pezii sub sciuri -i 56%tu$ care ,i biciuia .aa)
' B+i p$ace $a %ebu%ieJ Nu0i de %arare c( te pri%de pasiu%ea) B% c6t ti+p 5o+
putea +erge pe p6rtia +are*
I%structoru$ izbuc%i ,% r6s)
' S( %e +u$u+i+ cu at6t pe%tru ast(zi) M6i%e +erge+ $a O$i+piad(J
Fusese o di+i%ea( e@traordi%ar()
B$ a-tept( pe 8irE ,% restaura%t) Sosi -i e$ cu obra7ii ,+bu7orai -i ,%c6%tat de
partida de sci) Se a-ez( $a +as(4 ,% .aa ei)
' Ei4 cu+ a .ost*
' Mi%u%at) Nu +i0a+ rupt %i+ic) /+ c(zut de -ase ori) Atii ce5a* spuse cu
+6%drie4 $a s.6r-it +( descurca+ ciar .oarte bi%e) Cred c( +( ,%scrie $a
O$i+piad()
Rey%o$ds z6+bi)
' Cer.ect)
/5u i%te%ia s(0i po5esteasc( despre te$e.o%u$ cu /te%a4 dar se r(zg6%di) Nu
128
- SIDNEY SHELDON -
dorea s( o %e$i%i-teasc()
Dup(0+as( au p$ecat $a p$i+bare pri% z(pad() S0au oprit -i $a c6te5a +agazi%e)
Cateri%e era obosit()
' Cred c( a- 5rea s( +( ,%torc ,% ca+er() /- dor+i pui%)
' O idee bu%() /eru$ este tare -i dac( %u e-ti obi-%uit4 te doboar()
' Tu ce 5rei s( .aci4 8irE*
8irE pri5i p6rtia care se 5edea ,% dep(rtare)
' Mi0ar p$(cea s( +erg pe %rischa) Nu a+ cobor6t0o %iciodat() Mi se pare o
pro5ocare) M( atrage)
' Doar pe%tru c( o 5ezi aco$o*
' Co.ti+*
' Ni+ic) Care at6t de pericu$oas(J
' De aceea este ca o pro5ocare)
Cateri%e ,i $u( +6%a)
' 8irE4 %oaptea trecut(F ,+i pare r(uF a+ s( ,%cerc s(F
' Nu0i +ai .ace gri7i) Mergi $a ote$ -i ,%cearc( s( dor+i)
' /sta a+ s( .acJ
B$ pri5i ,%dep(rt6%du0se -i se g6%di1 ce om $un. " ntre$ ce gsete la o
proast ca mine?
Cateri%e a dor+it toat( dup(0a+iaza4 de data asta .(r( 5ise care s(0i tu$bure
so+%u$) C6%d s0a trezit4 era aproape ora -ase) 8irE trebuia s( se ,%toarc()
F(cu o baie4 se ,+br(c(4 g6%di%du0se doar $a %oaptea care o a-tepta) 4u, nu
seara ( noaptea. Am s-mi rscumpr stngciile)
Se apropie de .ereastr() B%cepea s( se ,%tu%ece) 8irE probabi$ se distra de
+i%u%e4 dac( %u 5edea c( se ,%tu%ec() Cri5i p6rtia care abia se +ai 5edea) Era
uria-() Aceasta este %rischa? Oare eu &oi fi &reodat n stare s o co$or?
Era ora -apte -i 8irE tot %u 5e%ise) /+urgu$ se tra%s.or+ase ,%tr0u% ,%tu%eric
de %ep(tru%s) 4u poate schia pe ntuneric4 se g6%di Cateri%e) Pun pariu c este
jos, la un pahar de &in fiert)
Cor%i spre u-(4 dar su%( te$e.o%u$) Cateri%e z6+bi) Am a&ut dreptate. Acum
m in&it i pe mine) Ridic( receptoru$ -i spuse 5ese$1
' Ei4 ai g(sit 5reu% z+eu pe u%de ai .ost*
/uzi o 5oce %ecu%oscut(1
' Doa+%a Rey%o$ds*
Bi 5e%i s( spu%( %u4 dar ,-i a+i%ti c( a-a au .ost ,%registrai $a recepie)
' Da4 doa+%a Rey%o$ds)
' B+i pare r(u4 +( te+ c( trebuie s( 5( d(+ o 5este proast() Sou$
du+%ea5oastr( a a5ut u% accide%t pe p6rtie)
' O4 %uJ EsteF este gra5*
' M( te+ c( da)
129
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' ?i% i+ediat) D%deF*
' B+i pare r(uF esteF a +urit4 doa+%( Rey%o$ds) Scia pe 5agalo -i a
c(zut ,% pr(pastie)
Capitolul ai!pre$ece
To%y Rizzo$i pri5ea .e+eia care ie-ea goa$( di% baie -i se g6%dea de ce au
grecoaicele fundul att de mare? Fe+eia se strecur( ,% pat $6%g( e$4 ,$ ,+br(i-( -i
,i -opti1
' B+i pare at6t de bi%e c( +0ai a$es pe +i%e4 iubie$) Eu te0a+ 5rut di%
+o+e%tu$ ,% care te0a+ 5(zut)
To%y Rizzo$i abia se st(p6%ea s( %u r6d( ,% oote) F(tuca 5(zuse prea +u$te
.i$+e)
' Ai eu si+t $a .e$4 puiu$e)
/ cu$es0o de $a .he 4eC *or1er4 u% bar de %oapte ,%doie$%ic de pe strada
8a$$ari u%de era c6%t(rea()
Era ceea ce grecii %u+eau dispreuitor o ga&@eeee s1ilo4 o c(ea r(gu-it() Nici
u%a di% .ete$e care $ucrau $a ace$ c$ub de %oapte %u a5ea ta$e%te ' %ici de
c6%t(rea(4 %ici a$t.e$ de ta$e%te ' dar ,% sci+bu$ u%ei +ici su+e de ba%i 5e%eau
bucuroase cu ti%e ,%tr0o ca+er( de ote$) /ceasta de $6%g( e$4 He$e%a4 era destu$
de atr(g(toare4 a5ea ocii %egri4 .aa se%zua$( -i trupu$ copt) /5ea dou(zeci -i
patru de a%i4 era pui% ca+ b(tr6%( pe%tru gusturi$e $ui Rizzo$i4 dar %u cu%o-tea
.e+ei $a /te%a -i %u a5ea de a$es)
' Bi p$ac* ,%treb( He$e%a4 a$i%t6%du0se)
' Daaa) Su%t %ebu% dup( ti%e)
B%cepu s( o +6%g6ie -i s( o str6%g( p6%( c6%d o auzi ip6%d de durere)
' /uJ
' Capu$ 7os4 .etio)
Fata c$(ti%( di% cap)
' Eu %u practic sce+e di% astea)
' Nu4 z(u*
B% +o+e%tu$ ur+(tor era cu +6%a ,% p(ru$ ei tr(g6%d0o cu toat( puterea)
He$e%a strig(1
( Para1alo3
Rizzo$i o p$es%i peste .a()
' B%c( u% su%et -i ,i rup g6tu$)
O trase de p(r p6%( c6%d ,i aduse capu$ $a %i5e$u$ abdo+e%u$ui)
' Hai4 .etio4 .(0$ .ericit)
' &as(0+(4 se 5(it( .ata) M( doare)
Rizzo$i co%ti%ua s( o trag( de p(r)
130
- SIDNEY SHELDON -
' Hei4 e-ti %ebu%( dup( +i%e4 ai uitat*
Bi d(du dru+u$ -i .ata ,$ pri5i cu ocii ,% $acri+i)
' Coi s( ,%cepiF
Fata ,i pri5ea ,%grozit( e@presia di% oci) Era ,%.ior(toare) Cu+ de %u a 5(zut0
o +ai de5re+e*
' Atii4 %u0i %e5oie s( %e cert(+4 spuse ea4 ,+p(ciuitor) Tu -i cu +i%eF
' Nu te p$(tesc pe%tru co%5ersaie) Bi $o5i .aa cu pu+%u$4 cu toat( puterea)
Taci di% gur( -i treci $a treab(J
' Sigur4 iubitu$e4 sigur4 -opti He$e%a4 cu $acri+i ,% g$as)
Rizzo$i era $aco+ -i p6%( s( se si+t( +u$u+it4 He$e%a era epuizat() / stat
$6%g( e$ %e+i-cat( p6%( c6%d a .ost co%5i%s( c( e$ a ador+it4 apoi a cobor6t ,%cet
di% pat -i s0a ,+br(cat) Rizzo$i %u ,i d(duse ba%i -i ,% a$te co%diii He$e%a -i0ar .i
$uat si%gur( ta@a di% port+o%eu$ $ui4 p$us bac-i-u$ de rigoare) Dar de data aceasta
i%sti%ctu$ o a5ertiz( s( p$ece .(r( ba%i)
Dup( o or(4 To%y Rizzo$i .u trezit de b(t(i puter%ice ,% u-() Se ridic( -i se uit(
$a ceas) Era patru di+i%eaa) Cri5i ,% 7uru$ s(u) Fata p$ecase)
' Ci%e este* strig( e$)
' ?eci%u$) >(tr6%u$ era .urios) /i u% te$e.o%)
Rizzo$i ,-i .rec( so+%oros ocii)
' ?i% i+ediat)
Trase pe e$ u% a$at4 scoase port+o%eu$ di% buzu%aru$ pa%ta$o%i$or -i ,$
5eri.ic() >a%ii erau $a $ocu$ $or) ?as(zic(4 t6r.a .usese istea() Scoase o 6rtie de o
sut( de do$ari -i descise u-a) ?eci%u$ era ,% o$ ,% a$at -i papuci de cas()
' Atii c6t e ceasu$* ,%treb( e$4 i%dig%at) Mi0ai spus c(F
Rizzo$i ,i ,%ti%se ba%ii)
' B+i pare r(u4 se scuz( e$) Nu dureaz( +u$t)
>(tr6%u$ ,%gii ,% sec -i uit( toate .urii$e)
' E ,% regu$() Trebuie s( .ie i+porta%t dac( te treze-te $a patru di+i%eaa)
Rizzo$i i%tr( ,% ca+era b(tr6%u$ui -i $u( receptoru$)
' Rizzo$i)
' /i o prob$e+(4 do+%u$e Rizzo$i4 auzi o 5oce %ecu%oscut()
' Ci%e e-ti*
' Spyros &a+brou +i0a cerut s( te su%)
' Da* Rizzo$i si+i u% c$opoe$ de a$ar+() Ce prob$e+(*
' Este ,% $eg(tur( cu Co%sta%ti% De+iris)
' Ce a%u+e*
' D%u$ di% ta%curi$e petro$iere4 .hele4 este $a Marsi$ia)
' Ai*
' /+ a.$at c( do+%u$ De+iris a cerut co+a%da%tu$ui s( se abat( pe $a /te%a)
?a a7u%ge aici du+i%ic( di+i%eaa -i 5a p$eca du+i%ic( %oaptea) Co%sta%ti%
De+iris 5rea s( p$ece cu acest 5apor)
131
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Cu+ ai spus*
' ?rea s( .ug()
' Dar %oi doi a5e+ u%F
' Do+%u$ &a+brou 5( tra%s+ite c( De+iris 5rea s( se ascu%d( ,% State$e
D%ite p6%( 5a g(si +oda$itatea de a sc(pa de du+%ea5oastr()
8arpe ticlos3
' /+ ,%e$es) Te rog s(0i +u$u+e-ti do+%u$ui &a+brou)
' C$(cerea a .ost de partea $ui)
Rizzo$i $(s( receptoru$ cu +6%a tre+ur6%d()
' S0a ,%t6+p$at ce5a4 do+%u$e Rizzo$i*
' Co.ti+* Da) Totu$ +erge per.ect)
Ai era ,%tr0ade5(r per.ect)
Cu c6t Rizzo$i se g6%dea +ai +u$t $a te$e.o%u$ pri+it4 cu at6t era +ai ,%c6%tat)
B$ speriase groza5 pe Co%sta%ti% De+iris) /sta ,%se+%a c( ,$ 5a putea +6%ui cu
u-uri%() Du+i%ic() /5ea dou( zi$e s(0-i .ac( p$a%uri$e)
Rizzo$i -tia c( trebuie s( .ie ate%t) Era ur+(rit) 2edei &oi pe nai$a, copoi
afurisii, se g6%di e$ dispreuitor) !nd &a &eni &remea, &ei &edea3
/ doua zi di+i%ea(4 .oarte de5re+e4 Rizzo$i a c(utat o cabi%( te$e.o%ic(
pub$ic( -i a su%at $a Muzeu$ de Stat di% /te%a)
Cri% gea+u$ cabi%ei4 Rizzo$i 5edea u% b(rbat care se pre.(cea c( ad+ir( o
5itri%( -i4 pe trotuaru$ ce$($a$t4 u% a$t b(rbat care discuta cu u% 56%z(tor de .$ori)
Cei doi .(ceau parte di% ecipa care ,$ supra5egea) 4oroc3 $e ur( Rizzo$i4 ,%
g6%d)
' E@pertu$ ,% a%ticit(i4 cu ce 5( pot .i de .o$os*
' ?ictor* Su%t To%y)
' S0a ,%t6+p$at ce5a* 8oro%tzis p(rea speriat)
' Nu4 spuse Rizzo$i4 du$ceag) Totu$ este per.ect4 ?ictor) Atii4 5aza aceea cu
+oti5e ro-ii pe eaF*
' /+.ora 8a)
' Da) ?i% s( o iau disear()
' Disear(* NuF %u -tiu4 To%y) ?ocea $ui 8oro%tzis tre+ura) Dac( se
,%t6+p$( ce5aF
' Gata4 $as(4 ,%cerca+ doar s(0i .ac u% ser5iciu) Dac( 5i%e Sa$ Crizzi4 spu%e0i
c( %u ai ba%ii -iF
' Nu4 To%y4 a-teapt() EuF euF bi%e)
' E-ti sigur c( te descurci4 ?ictor* Dac( %u 5rei s( o .aci4 spu%e4 -i eu p$ec ,%
State u%de %u a+ ast.e$ de prob$e+e) Doar -tii c( aceasta este o prob$e+( ,% p$us)
Cot s(F
' Nu4 %u) Bi su%t recu%osc(tor pe%tru ce .aci4 To%y) Te a-tept disear()
' >i%e) C6%d se ,%cide +uzeu$ %u trebuie dec6t s( ,%$ocuie-ti 5asu$ cu o
132
- SIDNEY SHELDON -
copie)
' Caz%icii 5eri.ic( toate ge%ti$e $a ie-ire)
' Ai ce dac(* Su%t paz%icii e@peri ,% a%ticit(i*
' Nu4 sigur c( %u4 darF
' /scu$t(0+(4 ?ictor4 iei u% bo% de cu+p(rare a copiei -i ,$ pui ,% saco-a ,%
care ai 5asu$ origi%a$4 ,%e$egi*
' DaF ,%e$eg) D%de %e ,%t6$%i+*
' Nu %e ,%t6$%i+) C$eci de $a +uzeu $a ora -ase) Te 5a a-tepta u% ta@i) S( ai
saco-a cu ti%e) Bi spui -o.eru$ui s( te duc( $a Hote$ %rande >retagne) S( te
a-tepte) &a-i pacetu$ ,% ta@i) I%tri ,% baru$ ote$u$ui -i bei ce5a) Dup( aceea
+ergi acas()
' Ai pacetu$F*
' Nu0i .ace prob$e+e) /+ eu gri7( de asta)
?ictor 8oro%tzis tra%spira abu%de%t)
' Nu a+ .(cut %iciodat( a-a ce5a4 To%y) Niciodat( %u a+ .urat %i+ic) Toat(
5iaa +eaF
' Atiu4 spuse Rizzo$i4 ,%cura7ator) Nici eu %u a+ .urat) Hi%e +i%te4 ?ictor4 eu
,+i asu+ riscu$ -i %u pri+esc %i+ic di% toat( a.acerea)
' E-ti u% priete% e@traordi%ar4 To%y) Ce$ +ai bu% priete% pe care $0a+ a5ut ,%
5iaa +ea) Atii cu+5a c6%d 5oi pri+i ba%ii*
' Foarte repede4 ,$ asigur( Rizzo$i) Dac( ,$ 5i%de+ %u +ai ai %ici o prob$e+()
4ici eu4 se g6%di Rizzo$i4 ,%c6%tat) 4iciodat)
B% dup(0a+iaza aceea4 dou( 5apoare de croazier( acostaser( ,% portu$ Cireu -i
+uzeu$ era p$i% de turi-ti) De obicei4 $ui ?ictor 8oro%tzis ,i p$(cea s( ,i studieze4
s( $e giceasc( 5iaa4 ruti%a) Erau a+erica%i4 e%g$ezi -i di% +u$te a$te (ri) Dar
acu+ 8oro%tzis era prea ,%sp(i+6%tat s( se +ai g6%deasc( $a ei)
Cri5i spre sta%du$ u%de se 5i%deau copii$e obiecte$or e@puse ,% +uzeu) Era
ag$o+erat -i dou( 56%z(toare se str(duiau s( .ac( .a( cereri$or)
Poate c &or &inde tot4 se g6%di 8oro%tzis4 cu u% dra+ de spera%() 8i nu &oi
mai putea s-i fac jocul lui ;ioli) Dar -tia c( %u se 5a ,%t6+p$( a-a) B% +agazii$e
de $a subso$ erau sute de copii)
?aza pe care i0a cerut s( o .ure era cea +ai +are co+oar( a +uzeu$ui)
Era o a+.or( di% seco$u$ a$ M?0$ea ,)e)%)4 cu +oti5e +ito$ogice) D$ti+a dat(
c6%d a ati%s0o4 a .ost ,% ur+( cu ci%cisprezece a%i4 c6%d a pus0o cu 5e%eraie $a
$ocu$ ei di% 5itri%(4 u%de trebuia s( r(+6%( pe%tru totdeau%a) 8i acum o fur4 se
g6%di 8oro%tzis4 %e%orocit) +umneeu s m ajute3
Toat( ziua 8oro%tzis a .ost a+eit4 a-tept6%d cu groaz( +o+e%tu$ c6%d 5a
de5e%i o) / i%trat ,% birou4 a ,%cis u-a -i s0a pr(bu-it ,% scau%4 s.6-iat de
re+u-c(ri) 4u pot s o fac. .re$uie s e/iste o alt soluie. +ar care? B% ace$
133
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
+o+e%t4 %u se putea g6%di $a %i+ic a$tce5a) /uzea doar 5ocea $ui Crizzi1 :mi dai
$anii disear sau te trimit hran la peti. Ai neles? O+u$ era u% 1iller) Nu4 %u
a5ea de a$es)
Cu c6te5a +i%ute ,%ai%te de ora -ase4 8oro%tzis ie-i di% birou) Ce$e dou(
56%z(toare se preg(teau s( ,%cid()
' #ignomi4 strig( 8oro%tzis) Este ziua u%ui priete% de0a$ +eu -i +0a+ g6%dit
c( ,i 5a .ace p$(cere s(0i duc ce5a de $a +uzeu)
Se apropie de sta%d -i ,%cepu s( studieze4 obiecte$e) Se pre.(cu c( este
%eot(r6t) B% ce$e di% ur+(4 ar(t( spre copia a+.orei)
' Cred c( asta o s(0i p$ac()
' Su%t sigur(4 spuse .e+eia) &u( 5aza -i i0o ,%ti%se $ui 8oro%tzis)
' B+i putei da -i u% bo%*
' >i%e,%e$es4 do+%u$e 8oro%tzis) Dorii s( o ,+pacetez*
' Nu4 %u4 se gr(bi e$ s( spu%() Cu%ei0o doar ,%tr0o pu%g()
&u( pu%ga de 6rtie -i puse cita%a ,%(u%tru)
' Mu$u+esc)
' Sper c( priete%u$ du+%ea5oastr( se 5a bucura)
' Su%t co%5i%s)
Tre+ur6%d -i abia i%6%du0se pe picioare4 se ,%toarse ,% birou$ $ui) B%cuie u-a -i
scoase copia di% pu%g() :nc nu este triu. :nc nu am comis o crim. B$ s.6-ia
%eot(r6rea) Dar -i g6%duri ,%grozitoare) A putea fugi n alt ar, mi-a putea
a$andona soia i copiii. #au m-a putea omor. #au a putea merge la poliie s
spun c sunt ameninat. +ar cnd &or iei la i&eal faptele, &oi fi ruinat. Nu a5ea
a$t( ie-ire) Dac( %u0-i p$(tea datoria4 Crizzi ,$ o+ora) "ulumesc, doamne, pentru
prietenul meu .on@. 6r el a fi un om mort.
Cri5i ceasu$) Era ti+pu$ s( por%easc() Se ridic( %esigur) Respira agitat -i
,%cerca s( se ca$+eze4 pa$+e$e ,i erau tra%spirate) &e -terse de c(+a-(4 puse copia
,% pu%g( -i se ,%drept( spre u-() &a u-a pri%cipa$(4 se a.$a u% paz%ic4 dup( ce
+uzeu$ se ,%cidea4 iar u% a$t paz%ic se dep$asa pri% +uzeu4 dar trebuia s( treac(
pri% zeci de ca+ere) Crobabi$ c( acu+ era u%de5a ,%tr0o ca+er( ,%dep(rtat() C6%d
ie-i 8oro%tzis di% birou4 se $o5i toc+ai de acest paz%ic) Tres(ri speriat)
' ?( rog s( +( scuzai4 do+%u$e 8oro%tzis) Nu -tia+ c( +ai su%tei aici)
' Da) Toc+aiF toc+ai +( preg(tea+ s( p$ec)
' Atii ce5a4 spuse paz%icu$4 ad+irati54 5( i%5idiez)
+ac ar ti3
' Da* De ce*
' Cu%oa-tei at6t de +u$te $ucruri despre obiecte$e acestea .ru+oase) Eu +(
p$i+b peste tot -i $e pri5esc -i -tiu c( su%t piese de istorie4 %u0i a-a* Dar %u -tiu
.oarte +u$te $ucruri despre e$e) Coate c( ,%tr0o zi ,+i 5ei e@p$ica -i +ie) Tare a-
5reaF
Prostul, nu putea s tac?
134
- SIDNEY SHELDON -
' Da4 sigur c( da) Mi0ar .ace p$(cere)
B% ce$($a$t cap(t a$ s($ii era 5itri%a cu preiosu$ obiect) Trebuia s( scape de
paz%ic)
' Se pare c(F se pare c( a5e+ prob$e+e cu a$ar+a $a subso$) ?rei4 te rog4 s(
5eri.ici*
' Sigur) /+ ,%e$es c( u%e$e di% obiecte$e acestea dateaz( di%F
' ?rei4 te rog4 s( 5eri.ici acu+* Nu 5reau s( p$ec ,%ai%te de a -ti c( totu$ este
,% ordi%e)
' Sigur c( da4 do+%u$e 8oro%tzis) M( ,%torc i+ediat)
8oro%tzis ,$ pri5i pe paz%ic p6%( c6%d acesta disp(ru pe o$u$ care ducea spre
subso$) B% +o+e%tu$ ,% care %u0$ +ai 5(zu4 se gr(bi spre 5itri%() Scoase ceia -i
se g6%di1 acum o &oi face. Acum de&in ho) Ceia ,i a$u%ec( di% +6%( -i c(zu pe
da$e$e de piatr() # fie un semn? +umneeu ncearc s-mi spun ce&a? Tra%spira
abu%de%t) Se ap$ec(4 $u( ceia -i pri5i 5aza) Era at6t de .ru+oas() / .ost $ucrat(
cu at6ta gri7( -i dragoste de str(+o-ii $ui4 cu +ii de a%i ,% ur+() Caz%icu$ a5ea
dreptate= era o buc(ic( de istorie4 ce5a ce %u putea .i ,%$ocuit cu %i+ic)
8oro%tzis ,%cise ocii -i se cutre+ur() Cri5i ,% 7uru$ s(u s( se asigure c( %u ,$
5ede %i+e%i4 descuie 5itri%a -i ridic( 5aza cu .oarte +u$t( gri7() &u( copia di%
pu%g( -i o puse ,% 5itri%() O pri5i4 ,+pietrit) Era o reproducere reu-it(4 dar $ui ,i
striga cu toi porii <6als=) Era u% .a$s e5ide%t) +ar numai pentru mine i pentru
ci&a ali e/peri. 4imeni altcine&a nu-i d seama de diferen. 8i nu ar fi
moti&e s o e/aminee ndeaproape. B%cuie 5itri%a -i puse a+.ora aute%tic( ,%
pu%g(4 $6%g( bo%)
Scoase batista -i ,-i -terse .ru%tea -i +6i%i$e) / .(cut0o) Cri5i ceasu$1 -ase -i
zece) Trebuia s( se gr(beasc() Cor%i spre u-(4 dar ,$ 5(zu pe paz%ic 5e%i%d spre ei)
' Nu are %i+ic siste+u$ de a$ar+(4 do+%u$e 8oro%tzis -iF
' >i%e) Nu stric( s( .i+ precaui)
Caz%icu$ z6+bi)
' /5ei dreptate) C$ecai*
' Da) Noapte bu%()
' Noapte bu%()
Caz%icu$ de $a u-a di% .a( 5(zu pu%ga de 6rtie -i z6+bi))
' ?a trebui s( 5eri.ic4 -tii4 regu$a+e%tu$)
' >i%e,%e$es4 spuse 8oro%tzis4 ,%+6%6%du0i pu%ga)
Caz%icu$ scoase 5aza -i 5(zu bo%u$)
' Este cadou pe%tru u% priete%4 se e@p$ic( 8oro%tzis) Este i%gi%er)
+e ce am spus asta? !e-i psa lui3 .re$uie s m port normal.
' Foarte .ru+oas()
Caz%icu$ puse %eg$i7e%t obiectu$ ,% pu%g( -i pe%tru o secu%d( care i se p(ru o
5e-%icie4 8oro%tzis a5u i+presia c( se 5a sparge) Str6%se cu dragoste pu%ga $a
piept)
135
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Noapte bu%()
Caz%icu$ descise u-a)
' Noapte bu%()
8oro%tzis ie-i ,% aeru$ rece a$ %opii4 respir6%d pro.u%d -i $upt6%d cu se%zaia
de grea() /5ea ,% +6%( u% obiect care 5a$ora +i$ioa%e de do$ari4 dar %u a-a se
g6%dea 8oro%tzis $a ace$ obiect) Se g6%dea c( ,-i tr(deaz( ara4 c( .ur( o buc(ic(
de istorie a Greciei $ui iubite -i c( o 5i%de u%ui str(i% %ecu%oscut) B%cepu s(
coboare sc(ri$e) /-a cu+ ,i pro+isese Rizzo$i4 ,% .aa +uzeu$ui a-tepta u% ta@i) Se
gr(bi s( i%tre ,% +a-i%()
' &a ote$ %rande >retagne)
Se reze+( de ca%apea4 epuizat -i distrus) Ce%tru e$ totu$ a .ost o $upt() Dar4
oare a c6-tigat sau a pierdut*
C6%d ta@iu$ a oprit ,% .aa ote$u$ui4 8oro%tzis i0a spus -o.eru$ui1
' /-teapt( aici4 te rog)
/ pri5it pe%tru u$ti+a oar( preiosu$ obiect4 apoi a ie-it repede -i a i%trat ,%
ote$) Dup( ce a i%trat4 s0a ,%tors -i a 5(zut c( u% a$t b(rbat i%tr( ,% +a-i%() Dup(
,%c( u% +o+e%t4 +a-i%a disp(rea) Aadar, am fcut-o. 4u &oi mai face niciodat
aa ce&a4 se g6%di 8oro%tzis) 4iciodat n &iaa mea. !omarul s-a ncheiat)
&a ora trei4 du+i%ic( dup(0a+iaz(4 To%y Rizzo$i ie-ea di% ote$ ,%drept6%du0
se spre C$atia O+o%ia) Era ,+br(cat cu u% sacou ro-u4 pa%ta$o%i 5erzi -i beret(
ro-ie) Cei doi detecti5i au por%it i+ediat ,% ur+a $ui) D%u$ di%tre ei a co+e%tat1
' Trebuie s(0-i .i cu+p(rat ai%e$e de $a 5reu% circ)
Ce strada Meta@a4 Rizzo$i a oprit u% ta@i) Detecti5u$ a raportat ,% aparatu$ de
e+isie1
' Subiectu$ a $uat u% ta@i -i se ,%dreapt( spre 5est)
' B$ 5ede+) B$ ur+(ri+) B%toarcei05( $a ote$)
' /+ ,%e$es)
D% Seda% gri +ergea ,% ur+a ta@iu$ui4 $a o dista%( discret() Ta@iu$ se ,%drepta
spre sud4 trecu pri% cartieru$ Mo%astiraEi4 ,% ti+p ce ,% Seda% detecti5u$ 5orbea
,%tr0u% +icro.o%)
' Ce%tru4 su%t u%itatea +obi$( patru) Se ,%dreapt( spre strada Ci$e$$io%F
Stai4 toc+ai a 5irat spre strada Ceta) Care s( se ,%drepte spre C$aEa) Este posibi$ s(
,$ pierde+ aco$o) Cutei ara%7a u% o+ care s(0$ ur+(reasc( pe 7os)
' /-teapt( pui%4 u%itatea patru)
Dup( c6te5a secu%de4 radiou$ pri%se di% %ou 5ia(1
' D%itatea patru) /5e+ u% o+ aco$o) Dac( 5a cobor, $a C$aEa4 5a .i pre$uat de
o+u$ %ostru)
' 9ala) Subiectu$ este ,+br(cat cu sacou ro-u4 pa%ta$o%i 5erzi -i beret( ro-ie)
Este greu de pierdut cu ase+e%ea ai%e) Ta@iu$ opre-te) Subiectu$ coboar( $a
C$aEa)
' B$ d(+ ,% pri+ire) Su%tei $iberi) Ter+i%at)
136
- SIDNEY SHELDON -
&a C$aEa4 doi detecti5i ur+(reau cu+ coboar( di% ta@i o+u$ pe care trebuiau
s(0$ ur+(reasc()
' De u%de %aiba -i0a cu+p(rat ai%e$e astea* se ,%treb( u%u$ di% detecti5i)
/u por%it ,% ur+a $ui4 pri% +u$i+ea agitat( a ace$ui cartier a$ /te%ei) Ti+p de
o or(4 subiectu$ a cutreierat .(r( %ici u% scop a%u+e pe str(zi$e ,%guste4 a i%trat ,%
ta5er%e4 baruri4 +agazi%e de su5e%iruri -i +ici ga$erii de art() / cobor6t pe
/%apiotica -i s0a oprit s( ad+ire ,% pia( cuite -i +uscete4 5ase de $ut4 $(+pi de
petro$ -i bi%oc$uri)
' Ce %aiba are de g6%d*
' Carc( a ie-it $a p$i+barea de dup(0a+iaz() Gata4 p$eac()
&0au ur+(rit pe /giou Gero%da -i $0au 5(zut cu+ i%tr( ,% restaura%tu$ Finos)
Cei doi detecti5i au r(+as a.ar(4 supra5egi%d de departe) B%cepeau s( se
p$ictiseasc()
' Sper s( +ai .ac( -i a$tce5a) Mi0ar p$(cea s( a7u%g -i acas() Nu +i0ar strica
u% pui de so+%)
' Descide bi%e ocii) Dac( ,$ pierde+4 Nico$i%o %e o+oar()
' Cu+ %aiba s(0$ pierde+* Sare ,% oci c6t de co$o)
Ce$($a$t detecti5 ,$ pri5ea speriat)
' Cu+* Ce ai spus*
' /+ spusF
' &as( asta) Deodat(4 o+u$ se agit() I0ai 5(zut .aa*
' Nu)
' Nici eu) .iflo3 HaiJ
Cei doi au i%trat gr(bii ,% restaura%t -i s0au ,%dreptat direct spre +asa
Gsubiectu$uiI)
/5eau ,% .a( u% str(i%)
Nico$i%o spu+ega de .urie)
' Trei ecipe $0au supra5egeat pe Rizzo$i) Cu+ de $0ai pierdut*
' Ne0a p(c($it) Cri+a ecip( $0a 5(zut urc6%d ,%tr0u% ta@i) De aceea era
,+br(cat a-a) Crobabi$ c( u% a$tu$ era ascu%s ,% +a-i%( -i cei doi au sci+bat
ai%e$e) Noi $0a+ ur+(rit pe ce$($a$t)
' Ai Rizzo$i a +ers +ai departe cu ta@iu$)
' Da4 do+%u$e)
' /5ei %u+(ru$ de ,%+atricu$are*
' C(iF %u4 do+%u$e) Nu p(rea u% $ucru i+porta%t)
' Ai o+u$ pe care $0ai rei%ut*
' Este co+isio%ar $a ote$u$ u%de $ocuie-te Rizzo$i) Rizzo$i i0a spus c( 5rea
s( 7oace o .est( cui5a4 i0a dat o sut( de do$ari) /t6t -tie b(iatu$)
I%spectoru$ Nico$i%o i%spir( ad6%c)
137
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Ai presupu% c( %i+e%i %u -tie u%de este do+%u$ Rizzo$i ,% acest +o+e%t*
' Nu4 do+%u$e) Cred c( %u)
Grecia are -apte ora-e0port i+porta%te ' Tessa$o%iEi4 Catras4 ?oios4
Igou+e%itsa4 8a5a$a4 IraE$io% -i Cireu)
Cireu se a.$( $a -apte +i$e sud05est de ce%tru$ /te%ei -i este %u %u+ai
i+porta%t port a$ Greciei4 ci u%u$ di%tre ce$e +ai +ari porturi di% Europa)
Co+p$e@u$ portuar co%st( di% patru porturi4 di%tre care trei su%t pe%tru 5ase de
agre+e%t) /$ patru$ea4 HeraE$es4 este pe%tru .regate str(i%e4 cu i%trare direct( $a
cei) ?asu$ .hele era a%corat ,% HeraE$es) Era u% ta%c petro$ier i+e%s4 iar acu+
st(tea %e+i-cat ,% ape$e portu$ui4 se+(%6%d cu u% uria- gata de $upt()
To%y Rizzo$i4 ,%soit de patru oa+e%i4 se apropie de da%a $a care era a%corat
5aporu$) Rizzo$i ,$ pri5i -i se g6%di1 aadar, este aici, a a&ut dreptate) /cu+ s(
5ede+ dac( priete%u$ De+iris este $a bord) Se ,%toarse spre oa+e%ii care ,$
,%soeau1
' Doi di%tre 5oi r(+6% aici) Cei$a$i doi 5i% cu +i%e) /5ei gri7( s( %u
p(r(seasc( %i+e%i 5aporu$)
' >i%e4 -e.u$e)
B+preu%( cu cei doi oa+e%i4 Rizzo$i urc( pasare$a) C6%d au a7u%s4 au .ost
,%t6+pi%ai de u% +ari%ar1
' Ce doresc do+%ii*
' /+ 5e%it s( discut(+ cu do+%u$ De+iris)
' Do+%u$ De+iris este ,% cabi%a $ui) ?( a-teapt(*
/-adar4 i%.or+aia a .ost corect() Rizzo$i z6+bi)
' M2da4 %e a-teapt() &a ce or( ridicai a%cora*
' &a +iezu$ %opii) ?( rog s( +( ur+ai)
' Mu$u+esc)
/u +ers ,% ur+a +ari%aru$ui pe pu%te4 p6%( au a7u%s $a o scar( di% $e+%4 care
ducea spre cabi%e) /u cobor6t scara4 au +ers pe u% cu$oar ,%gust4 trec6%d pri%
.aa c6tor5a zeci de cabi%e) C6%d au a7u%s $a u$ti+a cabi%(4 +ari%aru$ ridic( +6%a
s( bat( $a u-() Rizzo$i ,$ ,+pi%se di% .aa u-ii)
' Ne a%u%(+ si%guri)
Descise u-a -i i%tr() Cabi%a era +ai +are dec6t se a-teptase Rizzo$i) Era
+obi$at( cu u% pat -i o ca%apea4 u% birou -i dou( .oto$ii) &a birou se a.$a
Co%sta%ti% De+iris)
C6%d ,$ 5(zu pe Rizzo$i4 De+iris se ridic( ,% picioare4 tre+ur6%d) Era a$b ca
5aru$)
' CeF* Ce .aci aici* -opti e$)
' Criete%ii +ei -i cu +i%e a+ ot(r6t s( ,i .ace+ o 5izit( -i s(0i ur(+ dru+
bu%4 Costa)
' Cu+ ai -tiut c( euF* /dic(F ?reau s( spu% c( %u te a-tepta+)
138
- SIDNEY SHELDON -
' Su%t co%5i%s c( %u +( a-teptai4 spuse Rizzo$i4 apoi se ,%toarse spre
+ari%ar1 +u$u+esc4 b(iete)
Mari%aru$ p$ec() Rizzo$i se ,%toarse di% %ou spre De+iris1
' Doreai cu+5a s( .aci u% 5oia74 .(r( s(0i iei r(+as bu% de $a parte%eru$ t(u
de a.aceri*
' Nu4 sigur c( %u4 r(spu%se De+iris repede) /+ 5e%it doar s(F s( 5eri.ic
%i-te a+(%u%te $a bord) ?asu$ p$eac( +6i%e) Bi tre+urau +6i%i$e)
Rizzo$i se apropie de e$ -i spuse cu o 5oce du$ceag(1
' Costa4 b(iatu$e4 ai .(cut o .oarte +are gre-ea$() Nu are %ici u% rost s( .ugi4
pe%tru c( %u ai u%de s( te ascu%zi) Tu -i cu +i%e a5e+ o ,%e$egere4 +ai ii +i%te*
Atii ce se ,%t6+p$( cu oa+e%ii care %u0-i respect( co%tracte$e* Mor ur6t4 .oarte
ur6tJ
De+iris ,%gii ,% sec)
' /-F a- 5rea s( 5orbesc %u+ai cu ti%e)
Rizzo$i se ,%toarse spre ,%soitorii s(i1
' /-teptai a.ar()
Dup( ce au p$ecat oa+e%ii4 Rizzo$i s0a a-ezat co+od ,%tr0u% .oto$iu)
' Su%t .oarte deza+(git4 Costa)
' Nu pot .ace a-a ce5a4 spuse De+iris) Bi dau ba%i4 +ai +u$i ba%i dec6t ai
5isat 5reodat()
' B% sci+bu$ a ce*
' Bi dau ba%i s( p$eci de pe 5apor -i s( +( $a-i ,% pace) De+iris 5orbea cu
disperare ,% g$as) Nu0+i poi .ace a-a ce5a) Gu5er%u$ ,+i 5a co%.isca .$ota) ?oi .i
rui%at) Te rog) Bi dau tot ce ,+i ceri)
Rizzo$i z6+bi)
' Dar a+ tot ce ,+i doresc) C6te ta%curi petro$iere ai* Dou(zeci* Treizeci*
Noi doi $e 5o+ da .oarte +u$t de $ucru) Tu %u trebuie dec6t s( $e adaugi c6te u%
port ,% p$us ,% iti%erar)
' TuF %u cred c(0i i+agi%ezi ce ,+i .aci)
' Cred c( trebuia s( te g6%de-ti $a asta +ai de5re+e4 ,%ai%te s( pui $a ca$e
,%sce%area aceea) Rizzo$i se ridic( ,% picioare) ?a trebui s( stai de 5orb( cu
co+a%da%tu$) Spu%e0i c( 5ei opri ,%tr0u% port %eprogra+at4 pe coasta F$oridei)
De+iris ezit() B%tr0u% t6rziu spuse1
' >i%e) C6%d 5ei 5e%i +6i%e di+i%ea(F
Rizzo$i ,%cepu s( r6d()
' Dar %u p$ec %ic(ieri de aici) Kocu$ s0a ter+i%at) Doreai s( .ugi $a +iezu$
%opii) >i%e) ?oi .ugi -i eu cu ti%e) /duce+ eroi%a $a bord4 Costa4 -i pe%tru c( ai
,%cercat s( tri-ezi4 5o+ aduce -i o co+oar( di% Muzeu$ de Stat) /i s( +( a7ui s( o
strecor ,% State) Cedeaps( pe%tru c( ai ,%cercat s( tri-ezi)
De+iris ,$ pri5ea cu oci tu$buri)
' EuF %u e@ist( %ici o ca$eF %i+icF %u pot .ace %i+icF*
139
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Rizzo$i ,$ b(tu priete%e-te pe u+(r1
' Eu %u p$ec de aici) Fru%tea susJ Bi pro+it c( o s(0i .ac( p$(cere s( .ii
parte%eru$ +eu) /cu+ gata4 s( aduce+ +ar.a $a bord)
' D%de 5rei s( o ascu%de+*
Erau sute de ascu%zi-uri pe u% 5apor4 dar Rizzo$i %u si+ea %e5oia s( .ie iste4
.$ota $ui De+iris era deasupra suspiciu%i$or)
' Cu%e0o ,%tr0u% sac cu carto.i) Cu%e u% se+% pe sac -i du0$ ,% ca$() /ducei0i
5aza do+%u$ui De+iris) ?a a5ea perso%a$ gri7( de ea) Rizzo$i ,$ pri5i dispreuitor
pe De+iris) /i prob$e+e de co%-tii%(*
De+iris ,%cerc( s( 5orbeasc(4 dar %u reu-i)
' Gata4 b(iei4 trecei $a treab()
Rizzo$i se a-ez( ,%apoi ,% .oto$iu)
' Fru+oas( cabi%() Costa) /+ s( i0o $as) Eu -i b(ieii 5o+ $ua a$ta)
' Mu$u+esc4 spuse De+iris4 %e%orocit4 +u$u+esc
&a +iezu$ %opii uria-u$ ta%c petro$ier p$ec( di% port4 ,%soit de dou( pi$oti%e4
p6%( $a ie-irea ,% +are) Heroi%a era ascu%s( $a bord4 iar 5aza era ,% cabi%a $ui
De+iris) Rizzo$i $u( deoparte pe u%u$ di% oa+e%ii s(i1
' Mergi ,% cabi%a te$egra.istu$ui -i rupe toate .ire$e radio) Nu 5reau ca
De+iris s( poat( tri+ite ci%e -tie ce +esa7)
' /+ ,%e$es4 -e.u$e)
Co%sta%ti% De+iris era distrus4 dar Rizzo$i %u era o+u$ care s( re%u%e $a o
ase+e%ea ocazie)
&ui Rizzo$i i0a .ost tea+( c( se 5a ,%t6+p$( ce5a4 p6%( ,% +o+e%tu$ ,% care au
ie-it di% port4 pe%tru c(4 ceea ce i se ,%t6+p$( acu+4 %u 5isase %ici ,% ce$e +ai
,%dr(z%ee 5isuri a$e sa$e) Co%sta%ti% De+iris4 u%u$ di%tre cei +ai bogai oa+e%i
di% $u+e4 u%u$ di%tre cei +ai puter%ici oa+e%i di% $u+e4 era acu+ parte%eru$ $ui)
Pe dracuG, partener4 se g6%di Rizzo$i) Am s-l n& eu minte. .oat flota lui este
acum a mea. Pot transporta droguri ct &or putea $ieii produce. 8i ceilali nu
au dect s-i $at capul cu transportul lor. 'u m-am aranjat. 8i pe urm am un
ntreg mueu la dispoiie. .otul mi aparine. >ieii nu &or ti niciodat.
To%y Rizzo$i ador+i4 5iz6%d o .$ot( de 5apoare di% aur4 pa$ate -i +u$te4 +u$te
sc$a5e %u+ai a$e $ui)
C6%d se trezi di+i%eaa4 ,i $u( pe oa+e%ii s(i -i p$ec( spre careu$ u%de se
ser5ea +icu$ de7u%) Ku+(tate di% ecipa7 +6%case de7a) Bi $u( ,% pri+ire u%
ste9ard)
' >u%( di+i%eaa)
' D%de este do+%u$ De+iris* E$ %u ia +icu$ de7u%*
' Do+%u$ De+iris %e0a spus c( 5a r(+6%e ,% cabi%a sa) Ne0a dat i%struciu%i
140
- SIDNEY SHELDON -
s( 5( ser5i+ pe du+%ea5oastr( -i pe priete%ii du+%ea5oastr( cu abso$ut tot ce
dorii)
' Foarte dr(gu di% partea $ui4 z6+bi Rizzo$i) Eu 5oi $ua suc de portoca$e4
-u%c( -i ou() ?oi4 b(iei*
' Mi se pare bu% ce ai co+a%dat du+%eata4 -e.u$e)
Dup( ce a p$ecat ste9ardu$4 Rizzo$i $e spuse oa+e%i$or s(i1
' >(iei4 5reau s( stai ,% u+br() Fii dr(gui -i po$itico-i) Nu uitai c( su%te+
oaspeii do+%u$ui De+iris)
De+iris %u a ap(rut %ici $a pr6%z4 %ici $a ci%()
Rizzo$i a si+it %e5oia s(0i 5orbeasc()
De+iris era ,% cabi%a $ui4 pri5i%d .i@ pe u% ub$ou) Era pa$id -i tras $a .a()
' Trebuie s( +(%6%ci4 ai %e5oie de putere4 parte%eru$e) Doar %u 5rei s( te
,+bo$%(5e-tiJ /5e+ .oarte +u$te $ucruri de .(cut4 i0a+ spus ste9ardu$ui s(0i
aduc( ce5a de +6%care ,% cabi%()
' Nu potF acu+ te rog s( p$eci)
Rizzo$i z6+bi par-i5)
' Sigur4 p$ec) Dup( ci%( s( te odi%e-ti) /r(i ,%grozitor)
Di+i%eaa ur+(toare4 Rizzo$i a i%trat ,% cabi%a co+a%da%tu$ui)
' Su%t To%y Rizzo$i) Su%t oaspete$e do+%u$ui De+iris)
' /a4 da4 do+%u$ De+iris +i0a spus c( 5ei 5e%i s(0+i 5orbii) Mi0a spus c(
este posibi$ s( sci+b(+ pui% ruta)
' Da) Bi 5oi spu%e di% 5re+e) C6%d 5o+ a7u%ge pe coaste$e F$oridei*
' Ceste apro@i+ati5 trei s(pt(+6%i4 do+%u$e Rizzo$i)
' >i%e4 %e +ai 5ede+ ,%tre ti+p)
C$ec( s( 5iziteze 5asu$4 &asul lui3 B%treaga .$ot( era a $ui) &u+ea ,%treag( era a
$ui) Tr(ia ,%tr0o eu.orie pe care %u o cu%oscuse %iciodat()
?oia7u$ era $i% -i di% c6%d ,% c6%d Rizzo$i +ai i%tra ,% cabi%a $ui De+iris)
' Trebuia s( aduci -i %i-te .ete $a bord4 spuse Rizzo$i) Dar presupu% c( 5oi4
grecii4 %u a5ei %e5oie de .ete4 %u*
De+iris re.uz( s( 5orbeasc()
<i$e$e treceau .oarte ,%cet4 dar .iecare or( ,$ aducea pe Rizzo$i di% ce ,% ce +ai
aproape de 5isuri$e $ui) Tr(ia o %er(bdare .ebri$()
/ trecut o s(pt(+6%(4 apoi o a$t( s(pt(+6%( -i se apropiau de coasta %ord0
a+erica%()
S6+b(t( %oaptea Rizzo$i st(tea pe pu%te -i pri5ea ocea%u$) ?(zu u% .u$ger)
Nostro+u$ se apropie de e$1
' Se pare c( 5o+ a5ea .urtu%(4 do+%u$e Rizzo$i) Sper s( rezistai)
141
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu a+ ast.e$ de prob$e+e4 spuse Rizzo$i4 ridic6%d di% u+eri)
Ocea%u$ ,%cepu s( se +o%teze) ?aporu$ ,%cepu s( se $ege%e4 purtat de 5a$uri
di% ce ,% ce +ai +ari) Rizzo$i ,%cepu s( se si+t( r(u) +eci, nu sunt un marinar
att de $un4 se g6%di e$) Dar ce +ai co%ta* Se ,%toarse ,% cabi%( -i se cu$c(
de5re+e)
?is() De data aceasta %u +ai 5is( 5apoare de aur -i sc$a5e) /5u 5ise ur6te) Era
r(zboi4 auzea tu%uri$e) B$ trezi o e@p$ozie)
Se ridic( speriat -i .oarte treaz) Cabi%a se $eg(%a) Erau ,% +i7$ocu$ .urtu%ii)
/uzea pa-i a$eri pe coridor) Ce %aiba se ,%t6+p$a*
Cobor, iute di% pat -i ie-i pe coridor) ?aporu$ se ap$ec( deodat( pe o parte -i
Rizzo$i ,-i pierdu eci$ibru$)
' Ce se ,%t6+p$(* strig( u%ui +ari%ar care trecea pe $6%g( e$)
' O e@p$ozie) ?aporu$ a $uat .oc) Ne scu.u%d(+) Mai bi%e ie-ii pe pu%te)
' Ne scu.u%d(+F*
Nu0i 5e%ea s( cread() Totu$ a +ers at6t de bi%e) Dar tot %u co%teaz() :mi pot
permite s pierd acest transport. 2or fi multe altele n &iitor. .re$uie s-l sal&e
pe +emiris. 'l este cheia succesului. 2om cere ajutor. /tu%ci ,-i a+i%ti c( ceruse
o+u$ui s(u s( rup( .ire$e radio) B%cerc6%d s(0si +e%i%( eci$ibru$4 To%y Rizzo$i
se ,%drept( spre pu%te) Spre surpri%derea $ui4 5(zu c( .urtu%a ,%cetase) Marea era
ca$+() Era $u%( p$i%() Dr+( o a$t( e@p$ozie -i apoi a$ta -i 5aporu$ se scu.u%da cu
repeziciu%e) Mari%arii coborau b(rci$e de sa$5are4 dar era prea t6rziu) /pa di%
7uru$ ta%cu$ui petro$ier $uase .oc di% prici%a petro$u$ui) D%de era Co%sta%ti%
De+iris*
/tu%ci Rizzo$i auzi ce5a) Era u% zu+zet care acoperea tu%etu$ e@p$ozii$or)
Cri5i spre cer) &a zece picioare deasupra 5aporu$ui era u% e$icopter)
#untem sal&ai4 7ubi$( Rizzo$i) F(cu cu +6%a disperat)
&a ub$ou$ e$icopteru$ui ap(ru u% cip de o+) Bi trebuir( c6te5a secu%de s(0$
recu%oasc( pe Co%sta%ti% De+iris) Bi z6+bea -i ,i ar(ta %epreuita a+.or()
Rizzo$i pri5ea dezorie%tat4 ,%cerc6%d s( ,%e$eag( ce se ,%t6+p$() Cu+ de a
reu-it Co%sta%ti% De+iris s( g(seasc( u% e$icopter4 ,% +i7$ocu$ %opii4 s(F*
/tu%ci a ,%e$es totu$ -i s0a cutre+urat) Co%sta%ti% De+iris %u a a5ut %ici o
i%te%ie s( co$aboreze cu e$) Te$e.o%u$ c( De+iris .uge a .ost dat de e$) Tic($osu$4
e$ a p$(%uit totu$4 de $a bu% ,%ceput) Nu4 te$e.o%u$ %u a 5e%it de $a Spyros
&a+brouJ / .ost o curs(4 s(0$ atrag( pe 5apor) Ai e$ a c(zut ,% curs()
Ta%cu$ a ,%ceput s( se scu.u%de cu repeziciu%e) Rizzo$i si+ea $a picioare apa
rece a ocea%u$ui) Era $a g$ez%(4 apoi $a ge%u%ci) Tic($osu$ ,i 5a $(sa s( +oar(
aici4 ,% +i7$ocu$ %ecu%oscutu$ui4 u%de %u 5a r(+6%e %ici o ur+( a ce$or
,%t6+p$ate)
Rizzo$i pri5i spre e$icopter -i strig( disperat1
' ?i%o ,%apoiJ Bi dau tot ce dore-tiJ
?6%tu$ ,i ,+pr(-tia 5orbe$e) D$ti+u$ $ucru pe care $0a 5(zut a .ost 5aporu$
142
- SIDNEY SHELDON -
r(stur%at4 apoi ocii au si+it .ierbi%ea$a apei s(rate ,% .$(c(ri) E$icopteru$ se
,%dep(rta) Mergea spre $u%()
't. (orit$
Capitolul apte!pre$ece
Cateri%e era ,% stare de -oc) St(tea pe ca%apea ,% ca+era ei de ote$ -i ,$
ascu$ta pe Ha%s >erg+a%4 -e.u$ patru$ei de sa$5a+o%t4 e@p$ic6%du0i c( 8irE
Rey%o$ds era +ort) ?ocea $ui >erg+a% a7u%gea spre Cateri%e ,% 5a$uri4 dar ea %u
auzea cu5i%te$e) Era ,+pietrit( de groaza ce$or ,%t6+p$ate) .oi oamenii din jurul
meu mor4 se g6%dea ea cu disperare) 5arr@ este mort, i acum 9ir1) Dar +ai erau
-i cei$a$i1 Noe$$e4 Napo$eo% Cotas4 FredericE Sta5ros) Totu$ era u% co-+ar)
Foarte 5ag4 pri% ceaa disper(rii4 Cateri%e auzi 5ocea $ui Ha%s >erg+a%1
' Doa+%( Rey%o$dsF doa+%( Rey%o$dsF
Ridic( pri5irea)
' Nu su%t doa+%a Rey%o$ds4 spuse4 obosit() Su%t Cateri%e /$e@a%der) Eu -i
8irE era+F priete%i)
' B%e$eg)
Cateri%e i%spir( ad6%c)
' Cu+F cu+ s0a ,%t6+p$at* 8irE scia .oarte bi%e)
' Atiu) / 5e%it de +u$te ori $a sci aici) S( 5( spu% drept4 do+%i-oar(
/$e@a%der4 su%t u$uit de ce$e ,%t6+p$ate) &0a+ g(sit corpu$ pe 5agalp4 p6rtie care
a .ost ,%cis( di% cauza u%ei a5a$a%-e4 ,%c( de s(pt(+6%( trecut() Crobabi$ c(
t(b$ia cu i%terdicia a .ost dobor6t( de 56%t) B+i pare e@tre+ de r(u)
:mi pare ru3 !e cu&inte prosteti.
' Dorii s( %e ocup(+ de ,%+or+6%tare4 do+%i-oar( /$e@a%der*
/-adar4 %u se ter+i%au toate doar cu +oartea) Nu4 +ai erau ,%+or+6%t(ri de
rezo$5at) Sicrie -i .$ori -i rude de a%u%at) Cateri%ei ,i 5e%i s( ur$e)
' Do+%i-oar( /$e@a%der*
' ?oi a%u%a eu .a+i$ia $ui 8irE)
' ?( +u$u+i+)
C($(toria ,%apoi spre &o%dra a .ost u% i%.er%) ?e%ise $a +u%te ,+preu%( cu
8irE4 p$i%( de spera%(4 g6%di%du0se c( poate 5a .i u% %ou ,%ceput4 c( se 5a
descide o u-( spre o %ou( 5ia()
8irE a .ost at6t de bu% -i de r(bd(tor) .re$uia s fac dragoste cu el, se g6%di
Cateri%e) +ar pn la urm, ar mai fi contat? !e lucruri mai au oare
importan? Parc m urmrete un $lestem. +istrug orice om care se apropie
de mine.
143
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Dup( ce s0a ,%tors $a &o%dra4 Cateri%e era prea depri+at( s( +earg( $a
ser5iciu) / r(+as ,%cis( ,% aparta+e%tu$ ei4 re.uz6%d s( 5ad( pe orici%e sau s(
5orbeasc( cui5a) /%%a4 +e%a7era4 ,i preg(tea +ese$e -i i $e aducea ,% ca+er(4 dar
$e $ua %eati%se)
' Trebuie s( +6%cai ce5a4 do+%i-oar( /$e@a%der)
Dar %u+ai g6%du$ $a +6%care ,i .(cea r(u)
/ doua zi se si+i -i +ai r(u) Si+ea ,% piept o greutate de p$u+b) Nu putea
respira)
4u pot continua aa. .re$uie s fac ce&a.
Discut( cu E5e$y% 8aye)
' M( ,%5i%o5(esc pe%tru ce$e ,%t6+p$ate)
' Dar %u are rost4 Cateri%e)
' Atiu4 dar %u +( pot st(p6%i) M( si+t respo%sabi$() /+ %e5oie s( stau de
5orb( cu ci%e5a) Coate c( dac( a- co%su$ta u% psiiatruF
' Cu%osc u%u$ .oarte bu%4 spuse E5e$y%) De .apt4 di% c6%d ,% c6%d ,$ co%su$t(
-i pe Oi+) Se %u+e-te /$a% Ha+i$to%) /5ea+ o priete%( cu idei si%uciga-e -i
dup( ce a tratat0o doctoru$ Ha+i$to% s0a si+it .oarte bi%e) /i 5rea s( +ergi $a e$*
8i dac mi spune c sunt ne$un?
' Cred c( da4 spuse cu 5oce tare4 .(r( tragere de i%i+()
' Bi .i@ez o -edi%() Este destu$ de ocupat)
' Mu$u+esc4 E5e$y%) Bi r(+6% recu%osc(toare)
Cateri%e i%tr( ,% birou$ $ui 8irE) 2a dori s tie despre 9ir14 se g6%di)
' Oi+4 i0$ a+i%te-ti pe 8irE Rey%o$ds* / +urit acu+ c6te5a zi$e4 ,%tr0u%
accide%t de sci)
' Da* Oest+i%ster zero0patru0-apte0u%u)
Cateri%e c$ipi %edu+erit()
' Co.ti+*
B%e$ese ,%dat( c( Oi+ recita %u+(ru$ de te$e.o% a$ $ui 8irE) /t6t ,%se+%au
oa+e%ii pe%tru Oi+* O serie de %u+ere* Nu a5ea %ici u% .e$ de se%ti+e%te .a(
de ei* Era ciar at6t de %eputi%cios4 %u a5ea se%ti+e%te de dragoste4 ur( sau
co+pasiu%e*
Poate c el se simte mai $ine dect mine. "car el nu mai simte durerea pe
care o simim noi, ceilali.
E5e$y% a .i@at -edi%a de co%su$taie $a doctoru$ Ha+i$to% pe%tru 5i%erea
ur+(toare) / a5ut i%te%ia s(0$ su%e pe Co%sta%ti% De+iris4 s( ,i spu%( ce a .(cut4
dar s0a r(zg6%dit ,% u$ti+u$ +o+e%t4 ot(r6%d c( este u% $ucru $ipsit de
i+porta%(4 pe%tru care %u +erita s(0$ dera%7eze)
Cabi%etu$ $ui /$a% Ha+i$to% se a.$a pe Oi+po$e Street) Cateri%e s0a preze%tat
$a pri+a -edi%(4 speriat( -i ,% ace$a-i ti+p .urioas() Speriat( pe%tru ceea ce ar .i
144
- SIDNEY SHELDON -
putut s(0i spu%( -i .urioas( pe ea ,%s(-i pe%tru c( a acceptat s( se spri7i%e pe u%
str(i% care s( o a7ute ,% prob$e+e$e ei) Si+ea c( ar .i trebuit s(0-i rezo$5e si%gur(
aceste prob$e+e)
Secretara doctoru$ui a ,%t6+pi%at0o cu cu5i%te$e1
' Doctoru$ Ha+i$to% 5( a-teapt(4 do+%i-oar( /$e@a%der) Este preg(tit pe%tru
du+%ea5oastr()
+ar eu sunt pregtit pentru el? se ,%treb( Cateri%e) Deodat( i%tr( ,% pa%ic()
!e fac eu aici? 4u, nu &oi accepta s m dau pe minile unui nfumurat care
crede, pro$a$il, c este +umneeu.
' M0a+F +0a+ r(zg6%dit) Nu cred c( este %e5oie s( co%su$t u% doctor) ?oi
p$(ti co%su$taia)
' OJ O secu%d(4 5( rog)
' DarF
Secretara disp(ru ,% birou$ doctoru$ui) Dup( c6te5a +o+e%te4 u-a se descise
-i doctoru$ Ha+i$to% ap(ru ,% cadru$ ei) Coate c( abia ,+p$i%ise patruzeci de a%i4
era ,%a$t4 b$o%d4 cu ocii a$ba-tri -i re$a@at) O pri5i pe Cateri%e -i0i z6+bi)
' M0ai .(cut .ericit4 spuse e$)
Cateri%e se ,%cru%t()
' Co.ti+*
' Nu +i0a+ dat sea+a p6%( acu+ ce doctor bu% su%t) Nici %u ai i%trat bi%e ,%
cabi%et -i de7a te si+i .oarte bi%e) D% ade5(rat record)
' B+i pare r(u4 se scuz( Cateri%e) /+ gre-it) Nu a+ %e5oie de a7utor
+edica$)
' Su%t ,%c6%tat s( aud asta) /- dori ca toi pacie%ii +ei s( spu%( $a .e$) Dar4
dac( tot ai 5e%it4 do+%i-oar( /$e@a%der4 %u 5rei s( i%trai o secu%d(* Doar
pe%tru o ca.ea)
' Mu$u+esc4 %u) Nu credF
' Bi pro+it c( o be+ st6%d ,% picioare)
Cateri%e ezit()
' >i%e4 doar u% +i%ut)
B$ ur+( ,% cabi%et) Era +odest +obi$at4 cu gust4 ar(ta +ai degrab( ca u% sa$o%
dec6t ca u% cabi%et +edica$) Ce o +(su( era .otogra.ia ,%r(+at( a u%ei .e+ei
.ru+oase cu u% copi$ ,% brae) >ine, are un ca$inet plcut i o familie
atrgtoare. +ar ce do&edesc toate aceste lucruri?
' ?( rog s( $uai $oc4 spuse doctoru$ Ha+i$to%) Ca.eaua este gata i+ediat)
' Atii4 %u ar trebui s( 5( pierdei ti+pu$ cu +i%e) Eu su%tF
' Nu 5( .acei prob$e+e) Se a-ez( ,%tr0u% .oto$iu -i ,%cepu s( o studieze) /i
trecut pri% +u$te greut(i4 co%ti%u( e$4 cu si+patie)
' Ce -tii du+%ea5oastr( despre greut(i* se r(sti Cateri%e)
Era +ai %er5oas( dec6t a a5ut i%te%ia)
' /+ 5orbit cu E5e$y%) Mi0a spus ce s0a ,%t6+p$at $a St) Moritz) B+i pare
145
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
r(u)
+in nou afurisitele de cu&inte.
' ?( pare r(u* Dac( su%tei u% doctor at6t de bu% poate c( 5ei reu-i s(0$
aducei pe 8irE ,%apoi $a 5ia()
Toat( durerea acu+u$at( ,% ea a erupt ca u% tore%t -i4 spre groaza ei4 Cateri%e
,%cepu s( p$6%g( ,% oote)
' &(sai0+( ,% pace4 strig( ea) &(sai0+( ,% pace)
/$a% Ha+i$to% o pri5ea -i %u0i spu%ea %i+ic) Ea a 5orbit doar dup( ce s0a
$i%i-tit)
' B+i pare r(u) ?( rog s( +( iertai) /cu+ trebuie s( p$ec)
Se ridic( -i por%i spre u-()
' Do+%i-oar( /$e@a%der4 %u -tiu dac( 5( pot a7uta cu ce5a4 dar a- 5rea s(
,%cerc) Nu 5( pot pro+ite dec6t c( %i+ic di% ce 5( 5oi .ace %u 5( 5a r(%i)
Cateri%e r(+ase ,% u-(4 %eot(r6t() Se ,%toarse -i0$ pri5i cu ocii p$i%i de
$acri+i)
' Nu -tiu ce se ,%t6+p$( cu +i%e4 -opti ea) M( si+t at6t de pierdut(J
' /tu%ci de ce s( %u ,%cerc(+* ?o+ co$abora) Ia $oc4 +erg s( 5(d de ca.ea)
/ $ipsit ci%ci +i%ute -i Cateri%e a r(+as4 ,%treb6%du0se cu+ de a reu-it s( o
co%5i%g() O ca$+ase) /5ea ,% co+porta+e%t o atitudi%e care ,i d(dea ,%credere)
Poate c ntr-ade&r m poate ajuta.
/$a% Ha+i$to% re5e%i ,% ca+er( cu dou( ce-ti de ca.ea)
' /+ adus za(r -i .ri-c(4 dac( dorii)
' Nu4 +u$u+esc)
Doctoru$ se a-ez( ,% .aa ei)
' /+ ,%e$es c( priete%u$ du+%ea5oastr( a +urit ,%tr0u% accide%t $a sci)
Bi 5e%ea at6t de greu s( 5orbeasc( despre acest $ucruJ
' Da) Era pe o p6rtie de sci ,%cis( de c6t(5a 5re+e) ?6%tu$ a dat 7os se+%u$
de i%terdicie)
' Este pri+a dat( c6%d +oare ci%e5a apropiat de du+%ea5oastr(*
Cu+ trebuia s( r(spu%d(* O4 %u) #oul meu i amanta lui au fost e/ecutani
pentru c au ncercat s m omoare. .oat lumea din jurul meu moare. Se 5a
cutre+ura) St(tea -i a-tepta acu+ u% r(spu%s) Tic($osu$) B%.u+uratu$J Ei bi%e4 ea
%u ,i 5a da aceast( satis.acie) ?iaa ei %u ,$ pri5ea pe e$) :l ursc)
/$a% Ha+i$to% citi +6%ia de pe cipu$ ei) B% +od de$iberat sci+b( subiectu$)
' Ce +ai .ace Oi+*
B%trebarea o $u( pe Cateri%e pri% surpri%dere)
' Oi+* EsteF este bi%e) E5e$y% +i0a spus c( este pacie%tu$ du+%ea5oastr()
' Da)
' B+i putei e@p$ica cu+ deF de ce este a-a*
' Oi+ a 5e%it $a +i%e pe%tru c( ,-i pierdea s$u7ba $a pui% ti+p dup(
a%ga7are= peste tot) Este o persoa%( .oarte rar( ' u% ade5(rat +iza%trop) Nu 5(
146
- SIDNEY SHELDON -
pot spu%e de ce4 dar Oi+ ur(-te oa+e%ii) Nu este ,% stare s( se ata-eze de
oa+e%i)
Cateri%e ,-i a+i%ti cu5i%te$e $ui E5e$y%) 4u are emoii. 4u se ataa niciodat
de nimeni.
' Dar Oi+ este str($ucit ,% +ate+atic(4 co%ti%u( /$a% Ha+i$to%) /cu+ are o
s$u7b( u%de poate ap$ica toate aceste cu%o-ti%e
' Nu a+ ,%t6$%it %iciodat( u% ase+e%ea o+)
/$a% Ha+i$to% se ap$ec( spre ea)
' Do+%i-oar( /$e@a%der4 spuse e$4 trecei pri%tr0o perioad( .oarte dureroas(4
dar eu 5( pot a7uta) /- 5rea s( ,%cerc)
' NuF %u -tiu4 spuse Cateri%e) Nu +ai a+ %ici o spera%()
' /t6ta 5re+e c6t a5ei ase+e%ea se%ti+e%te4 %u trebuie dec6t s( +ergei
,%ai%te) Bi z6+bi) Nu 5rei s( .i@(+ o a$t( ,%t6$%ire* Dac( -i dup( aceea o s( +(
ur6i cu aceea-i i%te%sitate4 re%u%(+)
' Nu 5( ur(sc4 ,%cerc( ea s( se apere) Coate c(4 pui%)
/$a% Ha+i$to% se apropie de +as( -i studie age%da) Era co+p$et ,%c(rcat( cu
progra+(ri)
' Este bi%e $u%i* o ,%treb() &a ora u%u*
Era ora $ui de +as() Dar era bucuros s( re%u%e $a ea) Cateri%e /$e@a%der
a5ea pe su.$et o po5ar( de %esuportat4 iar e$ era ot(r6t s( o a7ute pri% orice
+i7$oace) Cateri%e ,$ pri5i ,%de$u%g)
' De acord)
' Foarte bi%e) Ne 5ede+ $u%i) Bi ,%ti%se o carte de 5izit() B%tre ti+p4 dac(
a5ei %e5oie de +i%e4 g(sii aici %u+(ru$ de $a cabi%et -i ce$ de acas() Dor+
.oarte u-or) Nu 5( .acei prob$e+e dac( +( trezii)
' Mu$u+esc) ?oi 5e%i $u%i)
/$a% Ha+i$to% o pri5i ,%drept6%du0se spre u-( -i se g6%di1 este att de
&ulnera$il i de frumoas3 ?a trebui s( .iu ate%t) Cri5i .otogra.ia de pe +(su()
" ntre$ ce ar gndi Angela?
Te$e.o%u$ su%( ,% +i7$ocu$ %opii)
Co%sta%ti% De+iris ascu$t(4 iar c6%d 5orbi4 5ocea ,i su%( surpri%s()
' .hele s0a scu.u%dat* Nu0+i 5i%e s( cred)
' Este ade5(rat4 do+%u$e De+iris) Caza de coast( a g(sit buc(i de epa5()
' /u .ost supra5ieuitori*
' Nu4 do+%u$e) M( te+ c( %u) /+ pierdut toi oa+e%ii)
' Este ,%grozitor) Atie ci%e5a cu+ s0a ,%t6+p$at*
' M( te+ c( %u 5o+ -ti %iciodat(4 do+%u$e) Toate do5ezi$e su%t pe .u%du$
ocea%u$ui)
' Ocea%u$4 +ur+ur( De+iris) Crudu$ -i %eiert(toru$ ocea%)
' S( .ace+ .or+a$it(i$e de recuperare a ba%i$or de $a Co+pa%ia de
147
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
/sigur(ri*
' Este greu s( +( g6%desc $a ast.e$ de $ucruri c6%d at6ia oa+e%i -i0au pierdut
5iaaF dar4 da4 da4 co+p$eteaz( dosaru$)
/+.ora 5a .i p(strat( ,% co$ecia $ui bi%e ascu%s()
/cu+ trebuia s(0$ pedepseasc( pe cu+%atu$ s(u)
Capitolul opt!pre$ece
Spyros &a+brou tr(ia ,%tr0o %er(bdare .re%etic( a-tept6%d s( aud( 5estea c(
De+iris a .ost arestat) B% birou radiou$ +ergea co%ti%uu4 iar e$ %u .(cea %i+ic
dec6t s( citeasc( ziare$e) .re$uia s aud ce&a pn acum. Poliia tre$uia s-l
arestee pe +emiris.
B% +o+e%tu$ ,% care To%y Rizzo$i $0a i%.or+at pe Spyros c( De+iris este $a
bordu$ 5asu$ui .hele -i se preg(te-te de p$ecare4 &a+brou a a%u%at paza de
coast( a+erica%( ' bi%e,%e$es te$e.o% a%o%i+ ' c( 5asu$ .hele a5ea $a bord o
+are ca%titate de eroi%() Trebuia s( .ie pri%s) De ce %u scriu ziare$e %i+ic*
Su%( i%ter.o%u$1
' Do+%u$ De+iris pe $i%ia doi) Dore-te s( 5( spu%( ce5a)
' Ci%e5a di% partea $ui De+iris*
' Nu4 do+%u$e &a+brou) Do+%u$ De+iris perso%a$)
Cu5i%te$e i0au tri+is u% .ior ,%geat pe -ira spi%(rii) Era i+posibi$J &a+brou
ridic( %er5os receptoru$)
' Costa*
' Spyros) ?ocea $ui De+iris 7ubi$a) Cu+ +erg treburi$e*
' >i%e4 bi%e) D%de e-ti*
' &a /te%a)
' O) Nu a+ +ai 5orbit ,% u$ti+a 5re+e4 co%ti%u( &a+brou4 agitat)
' /+ .ost ocupat) Nu 5rei s( $u(+ +asa ,+preu%(* E-ti $iber ast(zi*
&a+brou a5ea o ,%t6$%ire .oarte i+porta%t()
' Da4 sigur4 cu p$(cere)
' >i%e4 %e ,%t6$%i+ $a c$ub) &a ora dou()
&a+brou $(s( receptoru$ ,% .urc() Tre+ura) Ce%tru Du+%ezeu4 ce s0a
,%t6+p$at* Ei bi%e4 5a a.$a)
Co%sta%ti% De+iris $0a $(sat pe Spyros s( a-tepte o 7u+(tate de or() C6%d a
a7u%s4 ,% s.6r-it4 a spus cu duritate1
' Scuz(0+( c( a+ ,%t6rziat)
' Nu0i %i+ic)
Spyros $0a studiat cu ate%ie) Nici u% se+% c( ar .i trecut pri%tr0o e@perie%(
%ep$(cut() Ni+ic)
148
- SIDNEY SHELDON -
' Mi0e .oa+e4 spuse De+iris4 5ese$4 sci+b6%du0-i atitudi%ea) Hai s( 5ede+
ce pute+ +6%ca ast(zi) /4 stridii) ?rei s( ,%cepi cu stridii4 Spyros*
' Nu4 %u cred)
Nu +ai a5ea po.t( de +6%care) De+iris era prea 5ese$ -i &a+brou a5ea o
presi+ire rea) Dup( ce a co+a%dat4 De+iris i0a spus1
' ?reau s(0i +u$u+esc4 Spyros)
Spyros .i pri5i ,%gri7orat)
' Ce%tru ce s( ,+i +u$u+e-ti*
' Ce%tru ce* Ce%tru c( +i0ai tri+is u% c$ie%t .oarte bu%4 do+%u$ Rizzo$i)
' &0aiF $0ai ,%t6$%it*
' Da) M0a asigurat c( 5o+ .ace +u$te a.aceri ,+preu%() De+iris o.t() M(
te+ c( do+%u$ Rizzo$i %u +ai are %ici u% 5iitor)
' Ce 5rei s( spui* ,%treb( Spyros4 ,%cordat)
' ?reau s( spu% s( To%y Rizzo$i este +ort4 spuse De+iris4 t(ios)
' Cu+F* Ce s0a ,%t6+p$at*
' / a5ut u% accide%t4 Spyros) B$ pri5ea s.rede$itor pe cu+%atu$ s(u) Toi cei
care ,%cearc( s( +( tri-eze au u% accide%t)
' NuF %u ,%e$eg) TuF
' Nu ,%e$egi* /i ,%cercat s( +( distrugi) Nu ai reu-it) Bi pro+it c( ,i 5ei
dori s( .i reu-it)
' Nu ,%e$eg ce 5rei s( spui)
' Nu ,%e$egi4 Spyros* Co%sta%ti% De+iris z6+bea) ?ei ,%e$ege .oarte
cur6%d) Dar +ai ,%t6i o 5oi distruge pe sora ta)
Sosir( stridii$e)
' /) Su%t de$icioase4 spuse De+iris4 5ese$) Co.t( bu%()
Dup( aceea4 Co%sta%ti% De+iris s0a g6%dit cu +u$t( satis.acie $a aceast(
,%t6$%ire) Spyros &a+brou era de+ora$izat) De+iris -tia c6t de +u$t ,-i iubea
&a+brou sora -i a5ea i%te%ia s(0i pedepseasc( pe a+6%doi)
Dar4 ,%ai%te de toate4 trebuia s( aib( gri7( de Cateri%e /$e@a%der) &0a su%at de
$a &o%dra dup( +oartea $ui 8irE4 ,%tr0o stare de isterie co+p$et()
' Este ,%grozitorF
' B+i pare r(u4 Cateri%e) Atiu c6t de +u$t ai i%ut $a 8irE) Este o pierdere
grea pe%tru a+6%doi)
2a tre$ui s-mi schim$ planurile, se gndi +emiris. Acum nu mai am timp
pentru ;afina. Cateri%e era si%gura $eg(tur( pe care o +ai a5ea cu Noe$$e Cage
-i &arry Doug$as) / .(cut o gre-ea$( c( a $(sat0o s( tr(iasc( at6t de +u$t) C6t ti+p
5a tr(i ea4 e@ista perico$u$ s( se de+o%streze ce a .(cut e$) Dar dac( ea +urea4 e$
era ,% sigura%()
Ridic( receptoru$ -i .or+( u% %u+(r) C6%d i se r(spu%se4 De+iris spuse1
' ?oi .i $a 8o9$oo%4 $u%i) S( .ii aco$o)
149
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
B%cise te$e.o%u$4 .(r( s( +ai a-tepte r(spu%s)
Cei doi b(rbai s0au ,%t6$%it ,%tr0o c$(dire p(r(sit( di% ora-u$ ,%co%7urat de
ziduri)
' Trebuie s( par( u% accide%t) Crezi c( te descurci*
Era o i%su$t() Si+ea cu+ ,i cre-te .uria) /ceasta era o ,%trebare pe care o
pu%eai u%ui a+ator cu$es de pe strad() Era te%tat s( r(spu%d( cu sarcas+1 Oh, da,
cred c m descurc. Ai prefera un accident n cas? Pot aranja ca ea s-i rup
gtul cnd de pe scri. !a i dansatoarea din "arsilia. #au se poate m$ta i
neca n $aie. !a i motenitoarea din %staad. #au ar putea lua o suprado de
heroin. #cpase de trei ori n felul acesta. #au ar putea adormi n pat cu o
igar aprins. !a i detecti&ul suede de la &2H3te$, pe malul stng al #enei. #au
poate c ai prefera un accident n afara casei? Pot aranja un accident de
circulaie, sau pr$uirea unui a&ion, sau dispariia pe mare.
Dar %u a spus %i+ic di% toate aceste $ucruri4 pe%tru c(4 de .apt4 se te+ea de
b(rbatu$ di% .aa $ui) / auzit despre e$ prea +u$te po5e-ti care te ,%geau -i a5ea
toate +oti5e$e s( $e cread() Nu spuse dec6t1
' Da4 do+%u$e4 pot ara%7a u% accide%t) Nu 5a -ti %i+e%i)
Ciar ,% +o+e%tu$ ,% care a rostit cu5i%te$e4 i0a trecut pri% +i%te g6%du$1 'l
tie c eu tiu) B%s( a a-teptat reacia b(rbatu$ui)
/uzea zgo+otu$ str(zii4 strig(te$e ,% di5erse $i+bi di% ora-u$ di%tre ziduri)
De+iris ,$ studia cu oci reci -i t(io-i) ?orbi ,%tr0u% t6rziu1
' Foarte bi%e) Te 5oi $(sa s( a$egi si%gur +etoda)
' Da4 do+%u$e) Cersoa%a este aici4 ,% 8o9$oo%*
' &a &o%dra) Se %u+e-te Cateri%e) Cateri%e /$e@a%der) &ucreaz( $a
birouri$e +e$e di% &o%dra)
' Mi0ar .i de .o$os dac( a- putea a7u%ge $6%g( ea) Dac( a- putea s( .iu ,%
prea7+a ei)
De+iris se g6%di ,%de$u%g)
' S(pt(+6%a 5iitoare tri+it $a &o%dra o de$egaie de e@ecuti5i) ?oi .ace ,% a-a
.e$ ,%c6t s( .aci parte di% grup) Se ap$ec( -i spuse -optit1 B%c( u% $ucru)
' Da4 do+%u$e)
' ?reau s( %u0i poat( .i ide%ti.icat cada5ru$)
Capitolul nou#!pre$ece
O su%( Co%sta%ti% De+iris)
' >u%( di+i%eaa4 Cateri%e) Cu+ te +ai si+i ast(zi*
' >i%e4 +u$u+esc4 Costa)
' Te si+i +ai bi%e*
150
- SIDNEY SHELDON -
' Da)
' M( bucur c( aud asta) Tri+it o de$egaie de e@ecuti5i ai Co+pa%iei s(
studieze a.aceri$e de $a &o%dra) /- aprecia .oarte +u$t dac( i0ai g(si ti+p -i ai
a5ea gri7( de ei)
' Cu +u$t( p$(cere) C6%d 5or 5e%i*
' M6i%e di+i%ea()
' ?oi .ace tot ce depi%de de +i%e)
' Atia+ c( pot co%ta pe ti%e) Mu$u+esc4 Cateri%e)
' Cu p$(cere4 Costa)
Adio, !atherine.
Co%5ersaia s0a ,%trerupt4 .iru$ era +ort)
Aadar, am reol&at-o i pe aceasta3 Co%sta%ti% De+iris st(tea g6%ditor ,%
.oto$iu) C6%d 5a disp(rea -i Cateri%e /$e@a%der4 %u 5or +ai e@ista +artori)
/cu+ se putea co%ce%tra asupra soiei sa$e -i a .rate$ui s(u)
' Disear( a5e+ i%5itai) Ni-te e@ecuti5i de $a Co+pa%ie) /- 5rea s( participi
-i tu)
/ trecut at6t de +u$t ti+p de c6%d sou$ ei %u a +ai so$icitat0o) Me$i%a era
,%c6%tat() Coate c( $ucruri$e se 5or sci+ba)
B%s( ci%a di% seara aceea %u a sci+bat %i+ic) Oaspeii au sosit4 au ci%at -i au
p$ecat) Me$i%a a .ost preze%tat( dar -i co+p$et izo$at( de co%5ersaia di%tre ei)
Costa era ,%c6%t(tor) /proape c( uitase c( sou$ ei se poate purta -i a-a) Spu%ea
a%ecdote a+uza%te4 $e .(cea co+p$i+e%te4 iar oa+e%ii erau ,%c6%tai) Se a.$au ,%
preze%a u%ei perso%a$it(i -i ar(tau c( -tiu .oarte bi%e acest $ucru) Me$i%a %u a
a5ut ocazia s( scoat( +(car u% cu56%t) De .iecare dat( c6%d ,%cerca s( spu%(
ce5a4 Costa o ,%trerupea p6%( c6%d ea a re%u%at s( +ai 5orbeasc()
+e ce a &rut s fiu i eu preent? se ,%treba Me$i%a)
Dup( ce au ter+i%at ci%a4 co%duc6%du0i spre u-(4 De+iris $e0a spus1
' C$ecai $a &o%dra +6i%e di+i%ea() Su%t co%5i%s c( 5ei .ace tot ceea ce
trebuie s( .acei aco$o)
Ai au p$ecat)
/ doua zi di+i%ea(4 de$egaia sosea $a &o%dra) Erau trei b(rbai de
%aio%a$it(i di.erite)
/+erica%u$ Kerry Ha$ey era ,%a$t4 bi%e .(cut4 cu ocii a$ba-tri4 priete%o-i) /5ea
%i-te +6i%i +ari care au .asci%at0o pe Cateri%e di% pri+a c$ip() C(reau s( aib( o
5ia( a $or4 erau ,%tr0o co%ti%u( +i-care4 dori%d i parc( +ereu s( .ac( ce5a)
Fra%cezu$ Y5es Re%ard era ,%tr0u% co%trast izbitor cu a+erica%u$) Mic de
statur( -i %epriete%os) Tr(s(turi ascuite -i ocii reci4 care p(reau s( treac( pri%
151
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cateri%e) C(rea retras) :ngrijorat4 acesta era cu56%tu$ care ,i 5e%i Cateri%ei ,%
+i%te) +ar de ce ngrijorat? se ,%treb( Cateri%e)
/$ trei$ea +e+bru a$ de$egaiei era Di%o Mattusi) D% ita$ia% priete%os4 care
radia .ar+ec ,% 7uru$ $ui)
' Do+%u$ De+iris te apreciaz( .oarte +u$t4 spuse Mattusi)
' Su%t ,%c6%tat()
' Ne0a spus c( 5ei a5ea gri7( de %oi) Dite4 i0a+ adus u% cadou)
Bi ,%ti%se Cateri%ei u% pacet cu e+b$e+a ,ermes) Era o e-ar.( de +(tase)
' Mu$u+esc4 su%tei .oarte ate%t) Bi pri5i pe r6%d pe toi) S( 5( co%duc ,%
birouri$e du+%ea5oastr()
B% spate$e $or se auzi u% zgo+ot puter%ic) Se ,%toarser( cu toii) D% t6%(r
pri5ea disperat $a pacetu$ pe care ,$ sc(pase di% +6%() >(iatu$ ducea baga7e$e4
p(rea ca+ de ci%cisprezece a%i4 dar era +ic pe%tru 56rsta $ui) /5ea p(ru$ casta%iu4
o%du$at4 -i ocii 5erzi str($ucitori) C(rea .oarte .ragi$)
' Ce%tru Du+%ezeuJ se r(sti Re%ard) Fii ate%t cu $ucruri$e ace$eaJ
' B+i pare r(u4 se scuz( b(iatu$4 speriat) ?( rog s( +( scuzai) D%de duc
5a$ize$e*
Re%ard ,i spuse %er(bd(tor1
' D%de5a pe aici) &e $u(+ +ai t6rziu)
Cateri%e pri5i ,%treb(tor spre b(iat) E5e$y% ,i e@p$ic(1
' Era curier $a /te%a) / p$ecat de aco$o) &0a+ $uat %oi pe%tru c( a5e+ %e5oie
de u% curier)
' Cu+ te %u+e-ti* ,$ ,%treb( Cateri%e)
' /ta%as Sta5ic4 doa+%() /5ea ocii ,% $acri+i)
' >i%e4 /ta%as) /co$o4 ,% spate4 este o ca+er( ,% care poi pu%e 5a$ize$e) ?oi
a5ea eu gri7( de e$e)
' Mu$u+esc4 doa+%(4 spuse b(iatu$4 cu recu%o-ti%()
Cateri%e se ,%toarse spre oaspeii ei)
' Do+%u$ De+iris +i0a spus c( 5ei studia a.aceri$e %oastre de aici) ?( stau
$a dispoziie) Dac( a5ei %e5oie de ce5a4 de orice4 5oi ,%cerca s( 5( ser5esc) Ai
acu+4 do+%i$or4 5( rog s( +( ur+ai) ?( 5oi preze%ta perso%a$u$ -i pe Oi+)
Treceau pe cu$oar -i Cateri%e preze%ta pe .iecare o+ ,% parte) /poi au a7u%s
,% birou$ $ui Oi+)
' Oi+4 do+%ii .ac parte di% de$egaia tri+is( de do+%u$ De+iris) Do+%ii
Y5es Re%ard4 Di%o Mattusi -i Kerry Ha$ey) /cu+ au sosit di% Grecia)
Oi+ ,i pri5i abse%t)
' Grecia are o popu$aie de %u+ai -apte +i$ioa%e -ase sute treizeci de +ii)
>(rbaii se pri5ir( surpri%-i) Cateri%e z6+bi) Ai ei a5eau .a( de Oi+ aceea-i
reacie pe care a a5ut0o -i ea pri+a dat()
' ?0a+ preg(tit birouri$e4 $e spuse Cateri%e) ?rei4 5( rog4 s( +( ur+ai*
Dup( ce au ie-it di% %ou pe cu$oar4 Kerry Ha$ey a ,%trebat1
152
- SIDNEY SHELDON -
' Ce %aiba a .ost asta* Ci%e5a +i0a spus c( e$ este o persoa%( i+porta%t(
aici)
' Este4 ,$ asigur( Cateri%e) Oi+ ,%registreaz( su+e$e pe care $e pri+i+ de
$a departa+e%te$e Co+pa%iei)
' Eu %u $0a- $(sa4 +or+(i Ha$ey)
' Dup( ce ,$ 5ei cu%oa-te +ai bi%eF
' Eu u%u$ %u 5reau s(0$ cu%osc +ai bi%e4 +ur+ur( .ra%cezu$)
' ?0a+ rezer5at ca+ere$e $a ote$) /+ ,%e$es c( .iecare di%tre
du+%ea5oastr( a dorit s( stea $a u% a$t ote$)
' E@act4 r(spu%se Mattusi4 pe%tru toi trei)
Cateri%e ar .i 5rut s( ,%trebe4 dar ot(r, c( +ai bi%e $(sa $ucruri$e a-a cu+
erau) Nu era treaba ei s( -tie de ce a a$es .iecare a$t ote$)
>(rbatu$ o pri5ea pe Cateri%e4 g6%di%d1 'ste mult mai drgu dect m
ateptam. 2a fi mai interesant. 6emeia aceasta a cunoscut durerea. 0 se citete n
ochi. 'u o &oi n&a ce nseamn culmea durerii. O s ne distrm mpreun. 8i
dup ce &oi termina cu ea o &oi trimite acolo unde nu e/ist durere. O s-mi fac
foarte mare plcere. +a, foarte mare plcere3
Dup( ce $e0a ar(tat birouri$e4 Cateri%e s0a ,%tors spre birou$ ei) De pe cu$oar ,$
auzea pe .ra%cez strig6%d $a b(iat1
' Nu aceea este 5a$iza +ea4 prostu$e) / +ea este +aro%) Maro%J Tu ,%e$egi
e%g$eze-te*
' Da4 do+%u$e) ?( rog s( +( scuzai4 do+%u$e) ?ocea b(iatu$ui era
,%sp(i+6%tat()
2a tre$ui s fac ce&a, se g6%di Cateri%e)
' Dac( ai %e5oie de a7utor4 su%t aici4 ,i spuse E5e$y% 8aye)
' Mu$u+esc +u$t4 E5e$y%) /+ s( te a%u%)
C6te5a +i%ute +ai t6rziu4 /ta%as Sta5ic trecu pri% .aa birou$ui ei) Cateri%e
,$ strig(1
' ?rei s( i%tri pui%*
>(iatu$ o pri5i ,%sp(i+6%tat)
' Da4 doa+%()
I%tr( de parc( a-tepta s( .ie biciuit)
' B%cide u-a4 te rog)
' Da4 doa+%()
' &a $oc4 /ta%as) /-a te cea+(4 %u*
' Da4 doa+%()
B%cerca s(0$ $i%i-teasc(4 dar %u reu-ea)
' Nu trebuie s(0i .ie .ric()
' Nu4 doa+%()
153
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cateri%e ,$ pri5ea ,%treb6%du0se ce $ucruri ,%grozitoare i s0au ,%t6+p$at ,%
5ia( de era at6t de speriat)
Hot(r, c( trebuie s( a.$e totu$ despre trecutu$ $ui)
' /ta%as4 dac( te %ec(7e-te ci%e5a aici sau dac( se poart( ur6t cu ti%e4 te rog
s( 5ii $a +i%e) /i ,%e$es*
>(iatu$ ,%gii ,% sec)
' Da4 doa+%()
Dar Cateri%e se ,%treba dac( 5a a5ea cura7u$ s( 5i%() C6%d5a4 ci%e5a a rupt
coarde$e se%sibi$e a$e acestui copi$)
' ?orbi+ +ai t6rziu)
Creze%tarea su+ar( a ce$or trei de$egai ar(ta c( ei au $ucrat pe%tru di5erse
sucursa$e a$e i+periu$ui $ui Co%sta%ti% De+iris) Ce$ care o ui+ea pe Cateri%e
era 7o5ia$u$ ita$ia% Di%o Mattusi) O bo+barda cu ,%treb(ri $a care ar .i trebuit s(
cu%oasc( r(spu%suri$e) Nu p(rea i%teresat de a.aceri$e di% &o%dra) Mai degrab(4
p(rea i%teresat de 5iaa Cateri%ei)
' E-ti c(s(torit(*
' Nu)
' Dar ai .ost c(s(torit(*
' Da)
' Di5orat(*
Cateri%e dorea s( ,%ceie aceast( discuie)
' Su%t 5(du5()
' Cu% pariu c( ai u% priete%4 z6+bi Mattusi) Atii ce 5reau s( spu%)
' Atiu ce 5rei s( spui4 spuse Cateri%e4 ,%cordat() +ar nu este trea$a ta4 se
g6%di ea) E-ti c(s(torit*
' #i, si) /+ soie -i patru copii .ru+o-i) C6%d p$ec de acas(4 $e este .oarte dor
de +i%e)
' C($(tore-ti +u$t4 do+%u$e Mattusi*
E$ o pri5i 7ig%it)
' Di%o4 Di%o) Do+%u$ Mattusi este tat($ +eu) Da4 c($(toresc +u$t) Bi z6+bi
Cateri%ei -i cobor, 5ocea4 u%eori c($(torii$e au .ar+ecu$ $or) B%e$egi ce 5reau s(
spu%*
Cateri%e ,i ,%toarse z6+betu$)
' Nu)
B% dup(0a+iaza aceea4 $a !T4!W4 Cateri%e p$ec( $a co%su$taie) Spre
surpri%derea ei4 descoperi c( a-teapt( cu %er(bdare s( ,$ ,%t6$%easc( pe doctoru$
Ha+i$to%) B-i a+i%ti c6t de tu$burat( a .ost pri+a dat() De data aceasta4 i%tra cu
spera%( ,% cabi%etu$ doctoru$ui) Secretara p$ecase $a +as( -i u-a cabi%etu$ui era
descis() /$a% Ha+i$to% o a-tepta)
154
- SIDNEY SHELDON -
' I%tr(4 te rog)
Cateri%e i%tr( -i se a-ez( pe .oto$iu$ i%dicat de +edic)
' Ei bi%e* /i a5ut o s(pt(+6%( bu%(*
Am a&ut o sptmn $un? 4u prea) Nu reu-ea s( %u se g6%deasc( $a 8irE
Rey%o$ds)
' Destu$ de bu%() Mi0a+ .(cut de $ucru)
' Este bi%e) De c6t ti+p $ucrezi pe%tru Co%sta%ti% De+iris*
' De patru $u%i)
' Bi p$ace +u%ca pe care o .aci*
' M( i%e ocupat() Nu +( +ai g6%desc $aF $a +u$te $ucruri) Bi su%t
recu%osc(toare do+%u$ui De+iris) Nu 5( pot spu%e c6t de +u$t +0a a7utat) DarF
cred c( 5a trebui s( 5( spu%4 %u*
/$a% Ha+i$to% d(du di% cap)
' B+i 5ei spu%e %u+ai ceea ce 5ei dori)
T(cur( a+6%doi) B%tr0u% t6rziu4 Cateri%e se ot(r,1
' Sou$ +eu a $ucrat pe%tru do+%u$ De+iris) / .ost pi$ot pe u% a5io%) EuF
eu a+ a5ut u% accide%t cu barca -i +i0a+ pierdut +e+oria) C6%d +i0a+ re5e%it4
do+%u$ De+iris +i0a dat o s$u7b()
4u &oi spune nimic despre groaa i durerea prin care am trecut. :mi este
ruine s-i spun c soul meu a ncercat s m omoare? :mi este team de ce &a
crede el despre mine?
' Ce%tru c( %ici u%uia di%tre %oi %u %e este u-or s( 5orbi+ despre trecut) /i
spus c( i0ai pierdut +e+oria)
Cateri%e ,$ pri5i ,% t(cere)
' Da)
' /i a5ut u% accide%t cu barca)
' Da)
>uze$e Cateri%ei erau ,%c$e-tate de parc( ar .i .ost ot(r6t( s( spu%( c6t +ai
pui%e $ucruri) Era s.6-iat( de co%.$icte co%tradictorii) /r .i 5rut s(0i spu%( totu$ -i
s(0i pri+easc( a7utoru$) /r .i 5rut s( %u0i spu%( %i+ic -i s( .ie $(sat( ,% pace)
/$a% Ha+i$to% o studia4 g6%ditor)
' E-ti di5orat(*
+a. +e un pluton de e/ecuie4 se g6%di)
' E$F sou$ +eu a +urit)
' Do+%i-oar( /$e@a%derF doctoru$ ezit(4 te dera%7eaz( dac( ,i spu%
Cateri%e*
' Nu)
' Eu su%t /$a%) Cateri%e4 de ce ,i este tea+(*
Ea se ,%cord()
' Ce te .ace s( crezi c( ,+i este tea+(*
' Bi este tea+(*
155
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu)
De data aceasta t(cerea se pre$u%gi4 ,i era tea+( s( spu%( ,% cu5i%te ceea ce
si+ea)
' Oa+e%ii di% 7uru$ +euF +or)
Ciar dac( $0a surpri%s4 %u a ar(tat0o)
' Ai crezi c( di% prici%a ta*
' Da) Nu) Nu -tiu) Su%t co%.uz()
' Ne ,%5i%o5(i+ adesea pe%tru ceea ce se ,%t6+p$( a$tor oa+e%i) Dac( u%
so di5oreaz( de soie4 copiii cred c( ei su%t 5i%o5ai) Dac( ci%e5a b$este+( o
persoa%( -i persoa%a aceea +oare4 o+u$ crede c( s0a ,%t6+p$at di% cauza $ui)
/st.e$ de $ucruri %u su%t %eobi-%uite) Du+%eataF
' Este +ai +u$t dec6t at6t)
' B%tr0ade5(r*
Medicu$ o pri5ea gata s( ascu$te) Cu5i%te$e ie-eau %est(p6%ite)
' Sou$ +eu a .ost o+or6tF -i a+a%ta $ui) Cei doi a5ocai care i0au ap(rat au
+urit) Ai acu+F 8irE)
' Ai tu crezi c( e-ti respo%sabi$( pe%tru aceste +ori) Este o po5ar(
,%grozitoare4 %u*
' EuF parc( a- aduce gi%io%) Mi0e tea+( s( +ai a+ o $eg(tur( cu u%
b(rbat) Nu cred c( a- suporta s(F
' Cateri%e4 e-ti respo%sabi$( ,% .aa u%ei si%gure persoa%e) Cersoa%a ta) /
%i+(%ui a$tcui5a) Hie ,i este i+posibi$ s( co%tro$ezi 5iaa -i +oartea cui5a) Tu
e-ti %e5i%o5at() Nu ai %ici o $eg(tur( cu +oartea ace$or oa+e%i) Trebuie s(
,%e$egi acest $ucru)
.u eti ne&ino&at. 4u ai nici o legtur cu moartea acelor oameni.
Cateri%e se g6%dea $a aceste cu5i%te) B-i dorea cu disperare s( $e cread()
Oa+e%ii aceia au +urit di% prici%a .apte$or $or -i %u di% prici%a ei) 8irE a su.erit
u% accide%t %e.ericit) Nu0i a-a*
/$a% Ha+i$to% o studia) Cateri%e ridic( pri5irea spre e$) 'ste un om decent.
D% g6%d %est(p6%it ,i trecu pri% +i%te1 Ar fi tre$uit s-l ntlnesc mai de&reme)
?i%o5at(4 pri5i spre .otogra.ia de pe +(su( ' soia -i copi$u$ $ui)
' Mu$u+esc4 spuse ea) ?oi ,%cerca s( cred aceste $ucruri) ?a trebui s( +(
obi-%uiesc cu aceast( idee)
' ?o+ ,%cerca ,+preu%(4 z6+bi /$a% Ha+i$to%) Mai 5ii*
' Co.ti+*
' /ceasta a .ost o ,%t6$%ire de prob(4 ai uitat* Trebuia s( ot(r(-ti dac( +ai
5ii sau %u)
' Da4 +ai 5i%4 /$a%4 spuse Cateri%e4 .(r( %ici o ezitare)
Dup( ce a p$ecat ea4 /$a% Ha+i$to% a r(+as pe g6%duri) De c6%d practica4 a
tratat +u$i pacie%i4 +u$te pacie%te atr(g(toare4 di%tre care u%e$e se ar(tau ciar
156
- SIDNEY SHELDON -
i%teresate de e$) Dar era u% prea bu% psiiatru pe%tru a se $(sa te%tat) B% +eseria
sa4 prob$e+a tabu era s( %u se i+p$ice perso%a$ cu u% pacie%t) /r .i .ost o tr(dare
pro.esio%a$()
Doctoru$ /$a% Ha+i$to% pro5e%ea di%tr0o .a+i$ie cu tradiie ,% +edici%() Tat($
s(u .usese cirurg4 iar bu%icu$ u% re%u+it cardio$og) B%c( di% copi$(rie4 /$a% a
.ost co%5i%s c( 5rea s( de5i%( +edic) Cirurg ca -i tat($ s(u) / ur+at 8i%g2s
Co$$ege -i dup( abso$5ire a ,%ceput specia$izarea ,% cirurgie) /5ea ,%c$i%aii
%ati5e4 ceea ce %u se ,%5(a $a -coa$() /poi4 $a ! septe+brie !"L"4 c6%d ar+ata
ger+a%( a i%5adat Co$o%ia4 a ,%ceput r(zboiu$) /$a% Ha+i$to% s0a ,%scris 5o$u%tar)
&a TT iu%ie !";#4 dup( ce .ore$e /@ei au cucerit Co$o%ia4 Ceos$o5acia -i
Nor5egia4 dup( c(derea Fra%ei4 r(zboiu$ s0a pr(bu-it asupra I%su$e$or >rita%ice)
&a ,%ceput4 c6te5a a5ioa%e bo+bardau ora-e$e e%g$eze) /poi au .ost o sut(4
apoi dou(4 apoi +ii) M(ce$u$ dep(-ea orice i+agi%aie) Ceste tot erau r(%ii -i
oa+e%i +ori) Ora-e$e erau ,% .$(c(ri) Dar Hit$er i0a 7udecat gre-it pe e%g$ezi)
/tacuri$e %u au .(cut dec6t s(0i ,%t(reasc() Erau gat( s( +oar( pe%tru $ibertatea
$or)
Nu a5eau $i%i-te %ici ziua4 %ici %oaptea) /$a% Ha+i$to% +u%cea u%eori p6%( $a
-aizeci de ore) C6%d spita$u$ de urge%( a .ost bo+bardat4 pacie%ii au .ost +utai
,%tr0o +agazie) / sa$5at +u$te 5iei +u%ci%d ,% co%diii ,%grozitoare)
B% octo+brie4 bo+barda+e%te$e se succedau cu o rapiditate ,%grozitoare) &a
a$ar+(4 oa+e%ii se gr(beau spre ad(post) Dar /$a% .(cea o operaie -i a re.uzat s(
,-i p(r(seasc( pacie%tu$) >o+be$e c(deau di% ce ,% ce +ai aproape) Doctoru$ care
$ucra $6%g( e$ i0a strigat1
' S( p$ec(+ %aibii de aici)
' I+ediat)
Scotea sci7e di% pieptu$ pacie%tu$ui)
' /$a%J
Dar e$ %u putea p$eca) Se co%ce%tra asupra +u%cii sa$e -i %u auzea bo+be$e
care c(deau ,% 7uru$ s(u) Nu a auzit %ici bo+ba care a c(zut pe c$(direa ,% care
+u%cea)
/ stat ,% co+( -ase zi$e -i c6%d s0a trezit a a.$at c( pri%tre a$te r(%i i0au .ost
stri5ite -i oase$e de $a +6%a dreapt() Fusese operat -i +6%a p(rea %or+a$(4 dar e$
%u 5a +ai opera %iciodat()
I0a trebuit aproape u% a% ca s( treac( peste acest trau+atis+) / .ost a7utat de
u% psiiatru)
' / 5e%it 5re+ea s( %u te +ai 5(ic(re-ti -i s( .aci ce5a di% 5iaa ta)
' Ce a%u+e* ,$ ,%treb( /$a%4 cu a+(r(ciu%e)
' Ceea ce ai .(cut4 %u+ai c( a$t.e$)
157
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu ,%e$eg)
' /$a%4 tu ai aru$ de a 5i%deca) /i 5i%decat trupuri$e oa+e%i$or) Nu o +ai
poi .ace) Dar este $a .e$ de i+porta%t s( poi 5i%deca -i +i%tea oa+e%i$or) /i .i u%
bu% psiiatru) E-ti i%te$ige%t -i ,%e$eg(tor) G6%de-te0te $a asta)
/ .ost cea +ai r(sp$(tit( ot(r6re di% 5iaa $ui) Bi p$(cea e%or+ aceast( %ou(
+u%c() B%tr0u% .e$ i se p(rea +ai co+p$et() Foarte cur6%d a de5e%it recu%oscut -i
,% u$ti+ii trei a%i a .ost at6t de ag$o+erat ,%c6t a trebuit s( re.uze %oi pacie%i) /
acceptat s( o 5ad( pe Cateri%e %u+ai pe%tru a0i reco+a%da a$t +edic) Dar a .ost
pro.u%d i+presio%at de ea) .re$uie s o ajut)
Dup( ce s0a ,%tors de ia doctoru$ Ha+i$to%4 Cateri%e s0a dus direct $a Oi+)
' /st(zi a+ .ost $a doctoru$ Ha+i$to%4 i0a spus ea)
' Da* Specia$ist ,% readaptare socia$(4 trau+atis+e 5i%decate sut( $a sut(4
di5oruri -aptezeci -i trei4 %eadaptare perso%a$( -aizeci -i ci%ci4 dei%ui
trau+atizai -aizeci -i trei4 pierderea u%ui +e+bru de .a+i$ie apropiat -aizeci -i
trei4 c(s(torii %ereu-ite ci%cizeci4 dai a.ar( di% s$u7b(4 patruzeci -i -apteF
Cateri%e ascu$t() Cu+ ar .i dac( toi a+ 5edea $ucruri$e ,% ter+e%i
+ate+atici* Dac( %u a+ co%sidera persoa%a de $6%g( %oi ca pe o .ii%( u+a%(4
dac( %u a+ a5ea %iciodat( u% priete% ade5(rat) 'u simt c mi-am gsit un prieten
ade&rat)
Oare de ct timp este cstorit?
Atena
Capitolul dou#$eci
Ai ncercat s m distrugi. 4u ai reuit. :i promit c i &ei dori s fi reuit.
+ar mai nti o &oi distruge pe sora ta.
Cu5i%te$e $ui Co%sta%ti% De+iris r(su%au ,% ureci$e $ui &a+brou) Nu se
,%doia c( De+iris ,-i 5a duce $a ,%dep$i%ire a+e%i%(ri$e) Oare ce du+%ezeu s0a
,%t6+p$at cu Rizzo$i de $0a $(sat s( c6-tige* Totu$ a .ost p$(%uit cu at6t de +u$t(
gri7() Dar acu+ %u a5ea ti+p s( se g6%deasc( $a ce s0a ,%t6+p$at) Trebuia s( o
pre5i%( pe sora $ui)
Secretara i%tr( ,% birou -i ,$ a%u%(1
' Cersoa%a pe care ai progra+at0o $a ora zece4 a-teapt() S( oF*
' Nu) /%u$eaz( toate ,%t6$%iri$e) B% di+i%eaa aceasta su%t ocupat)
D(du u% te$e.o% -i dup( ci%ci +i%ute p$eca s( o ,%t6$%easc( pe Me$i%a)
Me$i%a ,$ a-tepta ,% gr(di%()
' Spyros) &a te$e.o% p(reai agitatJ Ce s0a ,%t6+p$at*
158
- SIDNEY SHELDON -
' Trebuie s( 5orbi+)
O co%duse spre o ba%c( $a u+bra u%ui arbust -i o pri5i g6%ditor) !e femeie
minunat este. :n &iaa ei a adus doar fericire oamenilor din jur. 4u merita s se
poarte cine&a urt cu ea.
' B+i spui ce s0a ,%t6+p$at sau %u*
' ?a .i dureros4 draga +ea)
' B%cep s( +( sperii)
' /sta -i 5reau) ?iaa ta este ,% perico$)
' Co.ti+* Ci%e +( a+e%i%(*
Frate$e c(ut( cu gri7( cu5i%te$e)
' Eu cred c( sou$ t(u 5a ,%cerca s( te o+oare)
Me$i%a ,$ pri5ea u$uit()
' G$u+e-ti)
' Nu4 Me$i%a4 %u g$u+esc)
' Dragu$ +eu4 Costa a .(cut o +u$i+e de re$e4 dar %u este u% cri+i%a$) Nu ar
puteaF
' Gre-e-ti) / ucis oa+e%i -i p6%( acu+)
Me$i%a se a$bi)
' Ce spui*
' O4 %u e$ o .ace) C$(te-te oa+e%i s( o .ac(4 darF
' Nu te cred)
' Bi a+i%te-ti de Cateri%e Doug$as*
' Fe+eia care a .ost ucis(F*
' Nu a .ost ucis() Tr(ie-te)
Me$i%a c$(ti%( di% cap)
' Nu4 %u se poate) ?reau s( spu%F oa+e%ii care au ucis0o au .ost e@ecutai)
&a+brou $u( +6i%i$e surorii sa$e)
' Me$i%a4 &arry Doug$as -i Noe$$e Cage %u au o+or6t0o pe Cateri%e) Ce tot
ti+pu$ des.(-ur(rii procesu$ui4 De+iris ai%ut0o ascu%s( pe Cateri%e)
Me$i%a era ,+pietrit() B-i a+i%ti de .e+eia pe care o 5(zuse ,% cas( pe%tru o
.raciu%e de secu%d()
GCi%e este .e+eia pe care a+ 5(zut0o ,% o$*I
GEste o priete%( a u%ui asociat) ?a $ucra $a &o%dra $a co+pa%ia +ea)I
G/+ 5(zut0o ,% trecere) B+i a+i%te-te de ci%e5a) B+i a+i%te-te de soia
pi$otu$ui t(u) Dar acest $ucru este i+posibi$) /u o+or6t0o)I
GDa4 au o+or6t0o)I
B%tr0u% t6rziu reu-i s( 5orbeasc()
' Spyros4 a+ 5(zut0o $a %oi ,% cas() Costa +0a +i%it)
' Este %ebu%) ?reau s(0i str6%gi i+ediat $ucruri$e -i s( p$eci de aici)
Me$i%a ,$ pri5i -i spuse ,%cet1
' Nu4 aici este casa +ea)
159
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Me$i%a4 %u suport g6%du$ c( i se poate ,%t6+p$a ce5a)
Fe+eia ,i 5orbi cu 5oce +eta$ic()
' Nu0i .ace prob$e+e) Nu se 5a ,%t6+p$( %i+ic cu +i%e) Costa %u este
%ebu%) Atie c( dac( ,+i 5a .ace ce5a4 5a p$(ti scu+p)
' Este sou$ t(u4 dar %u0$ cu%o-ti) M( te+ pe%tru ti%e)
' M( descurc si%gura4 Spyros)
Frate$e ,-i pri5i sora -i ,%e$ese c( %u o poate co%5i%ge)
' Dac( %u 5rei s( p$eci4 te rog pro+ite0+i c( %u 5ei r(+6%e %iciodat( si%gur(
cu e$)
Me$i%a ,i +6%g6ie obrazu$)
' Bi pro+it)
Dar ea -tia c( %u se 5a i%e de pro+isiu%e)
C6%d Co%sta%ti% De+iris sosi seara acas(4 5(zu c( Me$i%a ,$ a-teapt() O sa$ut(
scurt -i trecu pe $6%g( ea ,%drept6%du0se spre dor+itor)
' Cred c( trebuie s( 5orbi+4 spuse Me$i%a)
De+iris ,-i pri5i ceasu$)
' /+ doar c6te5a +i%ute $a dispoziie) C$ec $a oJ ,%t6$%ire)
' Da* ?rei s( +ai ucizi pe ci%e5a*
' Ce tot spui*
' /+ 5orbit cu Spyros azi di+i%ea()
' ?a trebui s(0$ a5ertizez pe .rate$e t(u s( se i%( departe de casa +ea)
' Este -i casa +ea4 ,$ s.id( Me$i%a) /+ a5ut o discuie .oarte i%teresa%t()
' B%tr0ade5(r* Despre ce*
' Despre Cateri%e Doug$as -i Noe$$e Cage)
De+iris de5e%i .oarte ate%t)
' Este o po5este uitat()
' Este* Spyros +i0a spus c( ai tri+is $a +oarte doi oa+e%i %e5i%o5ai4 Costa)
' Spyros este %ebu%)
' Ce .ata aceea a+ 5(zut0o aici ,% cas()
' N0o s( te cread( %i+e%i) N0o 5ei +ai 5edea) /+ tri+is pe ci%e5a s( aib(
gri7( de ea)
Me$i%a -i0i a+i%ti deodat( pe cei trei b(rbai i%5itai $a ci%() "ine &ei pleca
la 5ondra. #unt sigur c &ei a&ea grij de tot ce tre$uie fcut.
De+iris se apropie de Me$i%a -i spuse a+e%i%(tor1
' Atii ce5a4 ,%cep s( +( satur de ti%e -i de .rate$e t(u) O pri%se de +6%( -i o
str6%se cu putere) Spyros a ,%cercat s( +( rui%eze) Mai bi%e ,%cerca s( +(
o+oare) O str6%se +ai tare) O s( 5( dorii a+6%doi s( +( .i o+or6t)
' Ter+i%(4 +( doare)
' Draga +ea soie4 tu %u -tii ce este durerea) B%c() Dar 5ei -ti) Bi d(du dru+u$
+6i%ii) ?oi di5ora) ?reau o .e+eie ade5(rat(4 dar %u 5oi p$eca di% 5iaa ta) O4
160
- SIDNEY SHELDON -
%u) /+ %i-te p$a%uri +i%u%ate pe%tru ti%e -i dragu$ t(u .rate) Ei bi%e4 discuia
%oastr( s0a ,%ceiat) Te rog s( +( scuzi4 trebuie s( +( sci+b) Nu este po$iticos
s( $a-i o .e+eie s( te a-tepte)
Se ,%toarse -i p$ec( s( se sci+be) I%i+a Me$i%ei b(tea cu putere) #p@ros a
a&ut dreptate) Este %ebu%) Se si+ea %ea7utorat(4 dar %u ,i era tea+( pe%tru 5iaa
ei) Pentru ce s mai triesc? se g6%di ea cu a+(r(ciu%e) Sou$ ei a c($cat ,%
picioare toat( de+%itatea ,% care .usese crescut() / adus0o $a %i5e$u$ $ui) B-i
a+i%ti u+i$i%e$e pub$ice $a care a supus0o) Atia c( toi priete%ii ei o
co+p(ti+eau) Nu4 ,% pri5i%a ei %u +ai a5ea %ici o spera%() #unt pregtit s
mor, dar nu-l pot lsa s-i fac &reun ru lui #p@ros. Ai totu-i4 cu+ ,$ putea opri*
Spyros era puter%ic4 dar sou$ ei era -i +ai puter%ic) Me$i%a -tia c( e$ se 5a i%e de
cu56%t) .re$uie s l opresc. +ar cum? !umB?
Capitolul dou#$eci i unu
De$egaia tri+is( de $a /te%a o i%ea pe Cateri%e .oarte ocupat() &e
progra+ase ,%t6$%iri cu a$i +e+bri ai sucursa$e$or pe%tru a $e da i+agi%ea
co+p$et( a a.aceri$or de $a &o%dra) Erau toi ,%c6%tai de e.icie%a ei) Cu%o-tea
toate etape$e tuturor a.aceri$or -i cei trei b(rbai erau i+presio%aiJ
<i$e$e Cateri%ei erau ag$o+erate -i %u +ai a5ea ti+p s( se g6%deasc( $a
prob$e+e$e ei) B%cepu s(0i cu%oasc( pe .iecare c6te pui%)
Kerry Ha$ey era oaia %eagr( a .a+i$iei) Tat($ s(u .usese u% petro$ist bogat4 iar
bu%icu$ u% 7udec(tor respectat) C6%( $a 56rsta de dou(zeci -i u%u de a%i4 Kerry
Ha$ey .(cuse de7a ,%cisoare ,% ce%tre$e pe%tru +i%ori4 pe%tru .urt4 spargere -i
5io$) B% ce$e di% ur+( .a+i$ia $0a tri+is ,% Europa ca s( scape de e$)
' Dar +0a+ ,%dreptat4 ,i spuse e$ Cateri%ei cu +6%drie) /+ ,%tors pagi%a
5ieii +e$e)
Y5es Re%ard era u% b(rbat posac) Cateri%e a a.$at c( p(ri%ii $ui $0au p(r(sit -i
e$ a .ost crescut de o rud( ,%dep(rtat( care a abuzat de e$)
' /5eau o .er+( $6%g( ?icy -i +u%cea+ ca u% c6i%e de di+i%ea( p6%(
%oaptea) &a ci%cisprezece a%i a+ .ugit -i +i0a+ c(utat de +u%c( $a Caris)
?ese$u$ ita$ia% Di%o Mattusi se %(scuse ,% Sici$ia ,%tr0o .a+i$ie +i7$ocie)
' C6%d a5ea+ -aisprezece a%i4 a+ pro5ocat u% sca%da$ pe%tru c( a+ .ugit cu
o .e+eie +(ritat( -i cu zece a%i +ai b(tr6%( dec6t +i%e) Era $ellissima)
' Ce s0a ,%t6+p$at*
' M0au adus acas( -i +0au tri+is $a Ro+a ca s( scap de r(zbu%area
b(rbatu$ui)
161
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' C6%d ai ,%ceput s( $ucrezi pe%tru do+%u$ De+iris*
>(rbatu$ r(spu%se e5azi5)
' Mai t6rziu) /+ .(cut de toate) Orice pe%tru a0+i c6-tiga e@iste%a)
' Ai apoi ai ,%t6$%it0o pe soia ta)
Ita$ia%u$ o pri5i cu sub,%e$es)
' Soia +ea %u este aici)
O pri5ea4 ,i 5orbea4 ascu$ta su%ete$e $i+pezi di% 5ocea ei4 .i +irosea par.u+u$)
Dorea s( -tie totu$ despre ea) Bi p$(cea .e$u$ ,% care +erge -i se ,%treba cu+ este
trupu$ ascu%s de rocie) ?a a.$a .oarte cur6%d) Foarte cur6%d) /bia +ai a5ea
r(bdare)
Kerry Ha$ey i%tr( ,% birou$ Cateri%ei)
' Bi p$ac spectaco$e$e4 Cateri%e*
' Da) EuF
' Este o pre+ier( +uzica$() <6inianGs ;ain$oC=) /- 5rea s( ,$ 5(d -i eu
disear()
' M(4 5oi ocupa de bi$et)
' Nu cred c( este prea p$(cut s( +erg si%gur) E-ti $iber(*
Cateri%e ezit()
' Da4 se trezi spu%6%d pri5i%d .i@ spre +6i%i$e uria-e)
' Groza5J ?i%o $a +i%e $a ote$ $a ora -apte)
Su%a ca u% ordi%) Se ,%toarse -i ie-i di% birou) !iudat4 se g6%di Cateri%e)
Prea att de prietenos i totuiB
# fiu atent) Nu0-i putea $ua g6%du$ de $a ce$e dou( +6i%i uria-e)
Kerry Ha$ey o a-tepta ,% o$u$ ote$u$ui #a&o@) /u p$ecat ,+preu%( $a teatru)
' &o%dra este u% ora- +i%u%at4 spuse e$) B%totdeau%a ,+i .ace p$(cere c6%d
5i% aici) E-ti de +u$t ti+p aici*
' De c6te5a $u%i)
' Dar a+ ,%e$es c( e-ti a+erica%c(*
' Da) De $a Cicago)
' Groza5 ora-) /+ tr(it 5re+uri bu%e aco$o)
2iolnd femei?
/u sosit $a teatru -i s0au pierdut ,% +u$i+e) Spectaco$u$ a .ost .ru+os4
distribuia e@ce$e%t(4 dar Cateri%e %u se putea co%ce%tra) Kerry b(tea di% degete
pe +argi%ea scau%u$ui s(u4 a scau%u$ui ei4 pe ge%u%ci) M6i%i$e uria-e %u a5eau
$i%i-te)
Dup( ce s0a ter+i%at spectaco$u$4 Ha$ey i0a spus1
' Este o %oapte .ru+oas() Hai s( d(+ $iber -o.eru$ui -i s( +erge+ $a o
162
- SIDNEY SHELDON -
p$i+bare ,% Hyde CarE)
' Trebuie s( .iu $a birou +6i%e di+i%ea( .oarte de5re+e) Coate a$t( dat()
Ha$ey o studie cu u% z6+bet e%ig+atic)
' Sigur4 a5e+ su.icie%t ti+p)
Y5es Re%ard era i%teresat de +uzee)
' Atii4 ,i spuse .ra%cezu$ Cateri%ei) &a Caris a5e+ ce$ +ai +are +uzeu di%
$u+e) /i .ost $a 5u&ru*
' Nu4 r(spu%se Cateri%e) Nu a+ .ost %iciodat( $a Caris)
' C(cat) /r trebui s( +ergi)
Dar ciar spu%6%d aceste cu5i%te4 ,% si%ea $ui se g6%di1 tiu c nu &a merge.
' /- 5rea s( 5(d +uzee$e di% &o%dra) Coate c( s6+b(t( pute+ 5izita c6te5a)
Cateri%e p$a%i.icase s( $ucreze s6+b(t() Dar Co%sta%ti% De+iris ,i ceruse s(
aib( gri7( de oaspei)
' >i%e4 +erge+ s6+b(t()
Nu0i p$(cea de$oc g6%du$ c( ,-i 5a petrece ziua cu .ra%cezu$) 'ste att de
mohort. #e poart de parc cine&a nc mai dorete s profite de el.
<iua a ,%ceput destu$ de p$(cut) /u +ers +ai ,%t6i $a >ritis Museu+4 u%de au
cutreierat ga$erii$e e%or+e) /u 5(zut o copie a proc$a+aiei Mag%a Carta di%
!T!W4 -i docu+e%te 5eci de seco$e)
Ai totu-i4 ce5a di% atitudi%ea $ui Y5es Re%ard o %e$i%i-tea pe Cateri%e) Erau ,%
+uzeu de o or( -i abia atu%ci Cateri%e -i0a dat sea+a ce o dera%7a) Cri5eau o
caset( ,% care era u% docu+e%t scris de a+ira$u$ Ne$so%)
' Cred c( este u%a di%tre ce$e +ai i%teresa%te piese di% +uzeu4 spuse
Cateri%e) / .ost scris( ,%ai%te ca a+ira$u$ s( p$ece $a $upt() Atii4 %u era sigur c(
ei a5ea autoritateaF
Deodat( Cateri%e de5e%i co%-tie%t( de .aptu$ c( Y5es Re%ard %u o ascu$ta)
/proape c( %u pri5ise %i+ic di% +uzeu) 8i atunci de ce mi-a spus c &rea s &ad
muee? se ,%treb( Cateri%e)
/poi au +ers $a +uzeu$ 2ictoria -i apoi $a +uzeu$ Al$ert) Cateri%e ,$ studia
cu ate%ie -i de data aceasta co%statarea i se ade5eri) Y5es Re%ard trecea di% sa$(
,% sa$( parc( .(c6%du0-i datoria4 dar +i%tea $ui era ,% a$t( parte) Dup( ce au
ter+i%at4 Cateri%e $0a ,%trebat1
' ?rei s( 5izit(+ -i Oest+i%ster /bbey*
Re%ard accept()
' Sigur c( da)
B% i+pu%(toarea catedra$( s0au oprit $a +or+i%te$e oa+e%i$or re%u+ii
,%gropai aici ' poei4 oa+e%i de stat -i regi)
' Cri5ii4 aici este ,%gropat Robert >ro9%i%g4 spuse Cateri%e)
' /4 >ro9%i%g4 repet( Re%ard abse%t)
163
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cateri%e pri5i ,% ur+a $ui %edu+erit()
Oare ce &rea? +e ce i pierde &remea?
B% dru+ spre ote$4 Y5es Re%ard spuse1
' Mu$u+esc4 do+%i-oar( /$e@a%der) Mi0a .(cut .oarte +are p$(cere)
"inte4 se g6%di Cateri%e) +ar de ce minte?
' /+ auzit despre u% $oc .oarte i%teresa%t4 se %u+e-te Sto%ee%ge) Carc( ,%
C6+pia S$isbury)
' Da4 spuse Cateri%e)
' Coate 5o+ reu-i s(0$ 5izit(+ s6+b(ta 5iitoare)
Cateri%e se ,%treb( dac( -i Sto%ee%ge 5a .i $a .e$ de i%teresa%t ca -i +uzee$e)
' Da4 sigur c( da4 spuse ea po$iticos)
Di%o Mattusi era u% gur+a%d) I%tr( ,% birou$ Cateri%ei cu u% gid ,% +6%()
' /+ g(sit aici $ista ce$or +ai +ari restaura%te di% &o%dra) Te i%tereseaz(*
' Atii4 euF
' Cer.ectJ Disear( ci%(+ $a !onnaught)
Cateri%e ,%cepu o scuz(1
' Disear( trebuie s(F
' Nu accept) ?i% s( te iau $a ora opt)
' >i%e4 spuse ea ezit6%d)
' >ene3 radie Mattusi ap$ec6%du0se spre ea) Nu0i p$(cut s( +ergi si%gur4 %u*
Cu5i%te$e $ui erau .oarte $i+pezi) O face att de pro&ocator nct pare
ne&ino&at, se g6%di Cateri%e)
Ci%a $a !onnaught a .ost de$icioas() C6%d au a7u%s $a sa$at(4 Cateri%e ,$ auzi
spu%6%d1
' Eu te g(sesc .asci%a%t(4 Cateri%e4 ,+i p$ac a+erica%ce$e)
' OJ Soia ta este a+erica%c(*
' Nu4 este ita$ia%c() Dar este .oarte ,%e$eg(toare)
' Trebuie s( .ii ,%c6%tat)
' Su%t ,%c6%tat)
/bia $a desert4 Di%o Mattusi 5orbi di% %ou)
' Bi p$ace $a ar(* /+ u% priete% care are +a-i%() M0a+ g6%dit s( p$ec(+
du+i%ic()
Cateri%e ,%cepu s(0-i g(seasc( scuze4 dar se g6%di deodat( $a Oi+) Este at6t
de si%gur) Coate c( $ui o s(0i .ac( p$(cere s( +earg( $a ar()
' Mi se pare distracti54 spuse ea)
' Bi pro+it c( 5a .i -i i%teresa%t)
' Oare %u $0a- putea $ua -i pe Oi+*
' Este o +a-i%( +ic() M( ocup eu de toate)
164
- SIDNEY SHELDON -
Oaspeii de $a /te%a erau at6t de prete%io-i4 ,%c6t Cateri%e descoperi c( +ai
are .oarte pui% ti+p pe%tru ea) Ha$ey4 Re%ard -i Mattusi s0au ,%t6$%it de c6te5a
ori cu Oi+ -i Cateri%e s0a a+uzat de sci+barea atitudi%ii $or)
' Face ca$cu$e .(r( ca$cu$ator* se +i%u%( Ha$ey)
' Da)
' N0a+ 5(zut ,% 5iaa +ea a-a ce5a)
Cateri%e era i+presio%at( -i de /ta%as Sta5ic)
T6%(ru$ era .oarte +u%citor) Era de7a $a birou c6%d sosea Cateri%e di+i%eaa
-i r(+6%ea +u$t ti+p dup( ce p$ecau cei$a$i) <6+bea tot ti+pu$ -i era dor%ic s( $e
.ac( pe p$ac) Cateri%e a5ea i+presia c( sea+(%( cu o +ario%et() B% trecutu$ s(u
ci%e5a se purtase .oarte ur6t cu e$) Hot(r, ,% si%ea ei s(0i spu%( $ui /$a% Ha+i$to%
despre /ta%as) Trebuie s(0-i rec6-tige ,%crederea ,% e$) Su%t sigur( c( /$a% ,$
poate a7uta)
' Atii4 pu-tiu$ este ,%dr(gostit de ti%e4 spuse E5e$y% ,%tr0o zi)
' Ce tot spui*
' /ta%as) Nu ai 5(zut cu+ te pri5e-te) Te ur+(re-te ca u% c(e$u-)
' Bi 7oac( .este i+agi%aia)
Dar Cateri%e ,$ i%5it( pe /ta%as $a +as()
' &aF $a restaura%t*
Cateri%e z6+bi)
' Da4 $a restaura%t)
' Nu -tiu ce s( spu%4 do+%i-oar( /$e@a%der) >(iatu$ ,-i pri5i ai%e$e
%epotri5ite) ?0a- .ace de r6s)
' Eu %u 7udec oa+e%ii dup( ai%e$e $or4 spuse Cateri%e ot(r6t() /+ s(
rezer5 o +as()
/u +6%cat $a 5@ons !orner ,ouse) >(iatu$ st(tea ,% .aa ei pri5i%d ui+it ,%
7uru$ s(u)
' Nu a+ .ost %iciodat( ,%tr0u% ase+e%ea $oc) Este at6t de .ru+os)
' ?reau s( co+a%zi tot ce dore-ti)
>(iatu$ pri5i +e%iu$ -i c$(ti%( di% cap)
' Totu$ este .oarte scu+p aici)
' Nu0i .ace prob$e+e) Tu -i cu +i%e +u%ci+ pe%tru u% o+ .oarte bogat)
Su%t sigur( c( %u se 5a sup(ra pe %oi dac( +6%c(+ bi%e)
Nu i0a spus c( a5ea de g6%d s( p$(teasc( ea) /ta%as a co+a%dat stridii -i
sa$at(4 pui cu carto.i pr(7ii4 pr(7itur( de cioco$at( -i ,%geat() Cateri%e ,$ pri5ea
ui+it() Era at6t de .ragi$)
' Cu+ de poi +6%ca at6t*
' Atii4 eu %u +( ,%gra- %iciodat(4 spuse e$ ti+id)
' Bi p$ace $a &o%dra4 /ta%as*
' /+ 5(zut ora-u$) B+i p$ace .oarte +u$t)
' /i .ost curier $a /te%a*
165
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Ce%tru do+%u$ De+iris)
Era a+(r(ciu%e ,% 5ocea $ui)
' Nu i0a p$(cut*
' ?( rog s( +( iertai4 %u ar trebui s( spu%4 dar eu %u cred c( do+%u$ De+iris
este u% o+ bu%) Nu0+i p$ace) Cri5i ,% 7uru$ s(u4 te+6%du0se parc( s( %u .ie auzit)
E$F %u4 +ai bi%e tac)
Cateri%e ot(r, s( %u ,$ .oreze)
' Ce a%u+e te0a ot(r6t s( 5ii $a &o%dra4 /ta%as*
/ta%as spuse ce5a at6t de u-or4 ,%c6t Cateri%e %u ,$ auzi)
' Ce ai spus*
' ?reau s( +( .ac +edic)
' Medic*
' Da4 doa+%() Atiu c( pare o prostie) Fa+i$ia +ea 5i%e di% Macedo%ia -i
toat( 5iaa a+ auzit po5e-ti despre turcii care 5e%eau $a %oi ,% sat -i torturau
oa+e%ii) Nu e@istau doctori s( %e a7ute) /cu+ satu$ a disp(rut4 a disp(rut -i
.a+i$ia +ea) Dar ,% $u+e su%t .oarte +u$i oa+e%i care su.er() O pri5i st6%7e%it)
?reau s( ,i a7ut) Coate credei c( su%t %ebu%)
' De$oc) Cred c( este +i%u%at) Ai0ai 5e%it $a &o%dra s( studiezi +edici%a*
' Da4 doa+%() ?oi +u%ci ,% ti+pu$ zi$ei -i 5oi +erge $a -coa$( %oaptea) ?oi
de5e%i doctor)
?orbea cu co%5i%gere)
' Te cred) ?o+ +ai 5orbi despre acest $ucru) /+ u% priete% care te0ar putea
a7uta) Ai -tiu u% restaura%t u%de pute+ +6%ca s(pt(+6%( 5iitoare)
&a +iezu$ %opii o bo+b( e@p$od( ,% 5i$a $ui Spyros &a+brou) /u .ost uci-i
doi ser5itori) Dor+itoru$ $ui Spyros era distrus) E$ a supra5ieuit %u+ai pe%tru c(
,% u$ti+u$ +o+e%t s0a r(zg6%dit -i a p$ecat ,+preu%( cu soia $a u% di%eu) / doua
zi a pri+it $a birou u% bi$et1 GMoarte capita$i-ti$orI) Era se+%at= GCartidu$
Re5o$uiei E$e%eI)
' De ce s(0i .ac( a-a ce5a* ,%treb( Me$i%a ,%grozit()
' Nu ei au .(cut0o) Costa a .(cut0o)
' Nu) Nu ai %ici o do5ad()
' Nu a+ %e5oie de %ici o do5ad() B%c( %u ai ,%e$es cu ci%e te0ai c(s(torit*
' Nu -tiu ce s( +ai cred)
' Me$i%a4 at6ta 5re+e c6t o+u$ acesta tr(ie-te4 a+6%doi su%te+ ,% perico$)
Nu 5a a5ea scrupu$e)
' Nu poi +erge $a po$iie*
' /i spus0o si%gur() Nu a+ %ici o do5ad() ?or r6de de +i%e) Bi $u( +6i%i$e
,%tr0a$e $ui) ?reau s( p$eci de aco$o) Te rog) C$eac( departe de e$)
Me$i%a r(+ase g6%ditoare) C6%d a 5orbit4 ,%tr0u% t6rziu4 p(rea c( $uase o
ot(r6re .oarte i+porta%t()
166
- SIDNEY SHELDON -
' >i%e4 Spyros) ?oi .ace ceea ce trebuie s( .ac)
E$ o ,+br(i-()
' >i%e) Ai %u0i .ace prob$e+e) ?o+ g(si %oi o ca$e s( ,$ opri+)
B% ore$e $u%gi a$e dup(0a+iezei4 Me$i%a a stat $a ea ,% dor+itor4 ,%cerc6%d s(
,%e$eag( ce se ,%t6+p$a) /-adar4 sou$ ei a 5orbit serios c6%d i0a a+e%i%at pe ea
-i pe .rate$e ei) Nu putea s(0$ $ase s(0-i duc( $a ,%dep$i%ire p$a%u$) Ai dac( 5iei$e
$or erau ,% perico$4 ,% perico$ era -i 5iaa Cateri%ei Doug$as) &ucreaz( pe%tru
Costa $a &o%dra) O &oi pre&eni4 se g6%di Me$i%a) +ar tre$uie s fac mai mult
dect att. .re$uie s-l opresc s nu mai fac ru altcui&a. +ar cum? Ai atu%ci4
,% ace$ +o+e%t4 Me$i%a g(si r(spu%su$ $a ,%trebare) #igur3 'ste singura cale. !um
de nu m-am gndit la asta pn acum?
Capitolul dou#$eci i doi
DOS/R CONFIDENHI/&
Tra%scrierea co%5orbiri$or
cu Cateri%e Doug$as
C1 B+i pare r(u c( a+ ,%t6rziat4 /$a%) /+ a5ut o -edi%( %ea%u%at( $a birou)
/1 Nu0i %ici o prob$e+() De$egaia de $a /te%a +ai este $a &o%dra*
C1 Da) ?orF 5or p$eca $a s.6r-itu$ s(pt(+6%ii 5iitoare)
/1 Mi se pare +ie4 sau e-ti u-urat( c( p$eac(* /u .ost %i-te oa+e%i di.ici$i*
C1 Nu ciar di.ici$i) Dar a+F ,+i pro5oac( u% se%ti+e%t de %e$i%i-te)
/1 Ne$i%i-te*
C1 Mi0e greu s(0i e@p$ic4 darF +i se par %i-te oa+e%i ciudai)
/1 Hi0au .(cut ceF
C1 Nu) Cur -i si+p$u %u +( si+t bi%e ,% preze%a $or) /zi %oapte a+ a5ut di%
%ou co-+aru$)
/1 ?isu$ ace$a cu ci%e5a care ,%cearc( s( te ,%ece*
C1 Da) Nu a+ +ai a5ut 5isu$ acesta ,% u$ti+a 5re+e) Dar de data aceasta a .ost
a$t.e$)
/1 Cu+ adic(4 a$t.e$*
C1 / .ost +aiF +ai rea$) Ai %u s0a ter+i%at u%de se ter+i%a ,%ai%te)
/1 /i trecut de +o+e%tu$ c6%d ci%e5a ,%cerca s( te ,%ece*
C1 Da) B%cercau s( +( ,%ece -i deodat( a+ a7u%s ,%tr0u% $oc sigur) &i%i-tit)
/1 M(%(stirea*
C1 Nu su%t sigur() Coate c( da) Era+ ,%tr0o gr(di%() Ai a 5e%it s( +( 5ad( u%
b(rbat) Cred c( a+ +ai 5isat acest $ucru4 dar de data aceasta a+ 5(zut cipu$
b(rbatu$ui ace$a)
167
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
/1 &0ai recu%oscut*
C1 Da) Era Co%sta%ti% De+iris)
/1 /-adar4 ,% 5isu$ t(uF
C1 /$a%4 %u este doar u% 5is) Erau a+i%tiri4 rea$e) Mi0a+ a+i%tit deodat( c( e$4
Co%sta%ti% De+iris4 +i0a dat bro-a de aur)
/1 Crezi c( subco%-tie%tu$ t(u a scos $a i5ea$( ce5a rea$* Ce5a ce s0a ,%t6+p$at
cu ade5(rat* E-ti sigur( c( %u a .ost doarF
C1 Atiu) Co%sta%ti% De+iris +i0a dat bro-a4 $a +(%(stire)
/1 /i spus c( ai .ost sa$5at( de c($ug(rie4 care te0au dus $a +(%(stire)
C1 /-a este)
/1 Cateri%e4 +ai -tia -i a$tci%e5a c( tu erai $a +(%(stire*
C1 Nu) Nu cred)
/1 /tu%ci4 cu+ putea s( -tie Co%sta%ti% De+iris c( tu erai aco$o*
C1 Nu -tiuF Atiu doar c( a-a s0a ,%t6+p$at) M0a+ trezit ,%sp(i+6%tat() Mi s0a
p(rut c( 5isu$ a .ost o pre+o%iie) Si+t c( se 5a ,%t6+p$a ce5a ,%grozitor)
/1 Co-+aruri$e au ,%totdeau%a i%.$ue%( asupra %oastr() Co-+aru$ este ce$ +ai
5eci du-+a% a$ o+u$ui) Cu56%tu$ 5i%e di% e%g$eza E5u$ui Mediu ' nit4 adic(
G%oapteI -i mare4 adic( G5is ur6tI) Superstiia spu%e c( u% co-+ar pre.er( s( se
arate dup( ora patru di+i%eaa)
C1 Nu crezi c( 5isu$ +eu are 5reu% ,%e$es4 %u0i a-a*
/1 D%eori 5isuri$e au .oarte +u$te ,%e$esuri) Co$eridge a scris1 G?isuri$e %u
su%t u+bre$e4 ci +iezu$ dezastru$ui 5ieii +e$eI)
C1 Crobabi$ c( iau $ucruri$e +u$t prea ,% serios) B% a.ar( de 5isuri$e +e$e
stupide4 +( si+t bi%e4 su%t u% o+ %or+a$) Dar +ai 5reau s(0ti spu% ce5a4 /$a%)
/1 Da*
C1 Este $a %oi u% copi$) Se %u+e-te /ta%as Sta5ic) / 5e%it $a &o%dra s(
studieze +edici%a) / a5ut o 5ia( grea) Coate c( ,%tr0o zi 5ei a5ea ti+p s( 5orbe-ti
cu e$ -i s(0i dai u% s.at)
/1 B+i 5a .ace p$(cere s(0$ a7ut) De ce te ,%cru%i*
C1 Toc+ai +i0a+ a+i%tit ce5a)
/1 Spu%e)
C1 Care o %ebu%ie)
/1 Subco%-tie%tu$ %ostru %u .ace disti%cia ,%tre %ebu%ie -i eci$ibru)
C1 B% 5isu$ +eu4 Co%sta%ti% De+iris +i0a ,%+6%at bro-a de aur)
/1 Da) Ai*
C1 /poi a+ auzit o 5oce care +i0a spus1 GTe 5a o+or,I)
.re$uie s par un accident. 4imeni nu tre$uie s identifice cada&rul. E@istau
+u$te posibi$it(i de a o ucide) ?a trebui s( .ac( preg(tiri$e %ecesare) St(tea ,% pat
g6%di%du0se $a ce a5ea s( .ac( -i descoperi c( toc+ai a a5ut o erecie) Moartea era
orgas+u$ supre+) B%tr0u% t6rziu4 trase co%c$uzia c( -tia cu+ o 5a .ace) Era at6t de
168
- SIDNEY SHELDON -
si+p$u) Nu 5a r(+6%e %i+ic di% cada5ru pe%tru ide%ti.icare) Co%sta%ti% De+iris
5a .i .oarte +u$u+it)
Capitolul dou#$eci i trei
Casa de pe +a$u$ +(rii se a.$a $a -apte +i$e %ord de Cireu) De+iris a7u%se $a
ora -apte dup(0a+iaza) Carc( +a-i%a4 cobor, -i por%i spre cas() C6%d a a7u%s ,%
.aa u-ii4 aceasta a .ost descis( de ci%e5a) D% o+ pe care De+iris %u0i
recu%oscu)
' >u%( seara4 do+%u$e De+iris)
B% cas( De+iris 5(zu c6te5a zeci de po$ii-ti)
' Ce se petrece aici* ,i ,%treb( De+iris)
' Su%t $ocote%e%t de po$iie Teopi$os) EuF
De+iris ,$ ,+pi%se -i i%tr( ,% sa$o%) Era ,%tr0o dezordi%e de %edescris) Era
e5ide%t c( aici a a5ut $oc o $upt() Scau%e$e -i +ese$e erau r(stur%ate) D%a di%
rocii$e Me$i%ei era aru%cat( pe 7os4 s.6-iat() De+iris o ridic( -i o pri5i .i@)
' D%de este soia +ea* Trebuia s( +( ,%t6$%esc aici cu ea)
Bi r(spu%se $ocote%e%tu$ de po$iie1
' Nu este aici) /+ co%tro$at toat( casa -i a+ c(utat pe toat( p$a7a) Se pare c(
aceast( cas( a .ost 7e.uit()
' Dar u%de este Me$i%a* Ea 50a ce+at* Era aici c6%d ai 5e%it*
' Da4 %oi crede+ c( soia du+%ea5oastr( a .ost aici) Bi ar(t( u% ceas de da+(4
cu ace$e oprite $a ora trei) /cesta este ceasu$ soiei du+%ea5oastr(*
' Da4 a-a se pare)
' Ce spate este gra5at GCe%tru Me$i%a4 cu dragoste4 CostaI)
' /tu%ci este a$ ei) I i0a+ dat cadou)
Detecti5u$ Teopi$os ,i ar(t( %i-te pete pe co5or)
' Su%t pete de s6%ge)
&u( u% cuit de pe du-u+ea -i i0$ ar(t(4 i%6%du0$ de +6%er)
' /i +ai 5(zut cuitu$ acesta4 do+%u$e*
De+iris aru%c( o pri5ire spre obiect)
' Nu) ?rei cu+5a s( spu%ei c( soia +ea este +oart(*
' Este o posibi$itate4 do+%u$e) /+ descoperit pic(turi de s6%ge -i pe %isipu$
de pe p$a7()
' Du+%ezeu$eJ
' Di% .ericire pe%tru %oi4 pe cuit a+pre%te$e su%t .oarte c$are)
De+iris se a-eza pe u% scau%)
' /tu%ci ,$ 5ei pri%de pe .(pta-)
' B$ 5o+ pri%de4 dac( a+pre%te$e su%t $a dosar) B% toat( casa su%t a+pre%te)
Trebuie s( $e c$ari.ic(+) Dac( %u 5( sup(rai4 do+%u$e De+iris4 5a trebui s( 5(
169
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
$u(+ -i du+%ea5oastr( a+pre%te$e) Ce%tru a $e e$i+i%a di%tre ce$e care su%t ,%
cas()
' Desigur4 accept( De+iris dup( u% +o+e%t de ezitare)
' ?a a5ea gri7( de asta serge%tu$ de co$o)
De+iris se apropie de po$iistu$ cu trus()
' ?( rog s( pu%ei degetu$ aici4 do+%u$e) Dup( c6te5a +i%ute totu$ era gata)
B%e$egei c( este doar o .or+a$itate*
' B%e$eg)
&ocote%e%tu$ Teopi$os ,i d(du $ui De+iris o carte de 5izit()
' Cu%oa-tei ce5a despre asta4 do+%u$e De+iris*
De+iris pri5i cartea de 5izit() Citi1 9atelanos, agenie de detecti&i (
in&estigaii particulare. B%ti%se ,%apoi cartea de 5izit()
' Nu) /re 5reo se+%i.icaie*
' Nu -ti+) /cu+ 5eri.ic(+)
' Nor+a$) ?reau s( .acei tot ce este posibi$ pe%tru a0$ g(si pe 5i%o5at) Ai
a%u%ai0+( dac( a.$ai ce5a despre soia +ea)
&ocote%e%tu$ aprob( di% cap)
' Nu 5( te+ei4 do+%u$e4 ,$ 5o+ g(si)
"elina. 6ata de aur, atrgtoare i inteligent. 5a nceput a fost att de
frumos. 8i apoi ea l-a ucis pe fiul lor, iar pentru acest lucru nu e/ista iertareB
numai n moarte.
Te$e.o%u$ su%( a doua zi $a a+iaz() Co%sta%ti% De+iris era ,%tr0o -edi%()
' Scuzai0+(4 do+%u$e De+irisF
' Hi0a+ spus s( %u .iu dera%7at)
' Da4 do+%u$e4 dar $a te$e.o% este i%spectoru$ &a5a%os) Spu%e c( este urge%t)
S( ,i spu% s(F*
' Nu4 5orbesc eu cu e$) De+iris se ,%toarse spre oa+e%ii di% 7uru$ +esei1 ?(
rog s( +( scuzai u% +o+e%t4 do+%i$or) &u( receptoru$1 De+iris)
' Su%t i%spectoru$ -e. &a5a%os4 do+%u$e De+iris) /5e+ o i%.or+aie care
crede+ c( 5( 5a i%teresa) Nu ai dori s( 5e%ii p6%( $a sediu$ po$iiei*
' /5ei 5e-ti despre soia +ea*
' /- pre.era s( %u discut(+ $a te$e.o%4 dac( %u 5( sup(rai)
' ?i% i+ediat4 spuse De+iris4 dup( u% +o+e%t de ezitare)
Cuse receptoru$ ,% .urc( -i se adres( ce$or$a$i1
' / i%ter5e%it o prob$e+( urge%t() ?0a- ruga s( +ergei ,% su.ragerie -i s(
discutai propu%erea +ea p6%( +( ,%torc) ?o+ $ua pr6%zu$ ,+preu%(
Cropu%erea a .ost pri+it( cu u% +ur+ur de aprobare) Ci%ci +i%ute +ai t6rziu4
De+iris era ,% dru+ spre sediu$ Co$iiei)
B% birou$ co+isaru$ui de po$iie ,$ a-teptau 5reo -ase oa+e%i) De+iris ,$
170
- SIDNEY SHELDON -
recu%oscu pe po$iistu$ care a a%cetat $a casa de pe p$a7()
' Fiar acesta este procuroru$ De$+a)
De$+a era u% b(rbat scu%d -i ,%desat4 cu spr6%ce%e stu.oase4 .aa rotu%d( -i
ocii ci%ici)
' Ce s0a ,%t6+p$at* /5ei 5e-ti despre soia +ea*
Bi 5orbi i%spectoru$ -e.1
' S( .iu si%cer4 do+%u$e De+iris4 a+ descoperit %i-te $ucruri care %e0au
ui+it) Sper(+ c( 5ei putea s( %e a7utai)
' M( te+ c( pot .ace prea pui%e $ucruri care s( 5( a7ute) Toat( aceast(
po5este este at6t de u$uitoareF
' /i a5ut ,%t6$%ire cu soia du+%ea5oastr(4 $a casa de pe p$a7(4 ieri dup(0
a+iaz(4 ,% 7uru$ orei trei*
' Co.ti+* Nu) Doa+%a De+iris +i0a te$e.o%at -i +0a rugat s( 5i% aco$o $a
ora -apte)
Crocuroru$ De$+a i%ter5e%i cu o 5oce du$ceag(1
' Iat(4 acesta este u% $ucru care %e %edu+ere-te)
O ca+erist( de $a du+%ea5oastr( de acas(4 %e0a spus c( ai te$e.o%at soiei ,%
7uru$ orei dou( -i ai rugat0o s( 5i%( $a casa de pe p$a7(4 si%gur(4 -i s( 5( a-tepte)
De+iris se ,%cru%t()
' Nu -tie ce spu%e) Este speriat() Soia +ea +0a su%at -i +0a rugat s( o a-tept
aco$o4 $a ora -apte seara)
' B%e$eg) Deci ca+erista gre-e-te)
' E5ide%t)
' Atii di% ce +oti5e 50ar .i putut ruga soia du+%ea5oastr( s( o a-teptai $a
casa de pe p$a7(*
' Cred c( dorea s( +( co%5i%g( s( re%u% $a di5or)
' I0ai spus soiei du+%ea5oastr( c( i%te%io%ai s( di5orai*
' Da)
' Ca+erista spu%e c( a auzit o co%5ersaie te$e.o%ic( ,% care doamna De+iris
5( spu%ea c( di5oreaz()
' Nu dau doi ba%i pe ce spu%e ca+erista) ?a trebui s( +( credei pe cu56%t)
' Do+%u$e De+iris4 a5eai costu+e de p$a7( $a casa de $a +are*
' &a casa de pe p$a7(* Nu) /+ re%u%at $a ,%ot de +u$i a%i) Fo$osesc doar
bazi%u$ de $a 5i$()
I%spectoru$ -e. descise u% sertar -i scoase u% s$ip ,+pacetat ,%tr0o pu%g( de
p$astic) Scoase s$ipu$ di% pu%g( -i i0$ ar(t( $ui De+iris)
' Este s$ipu$ du+%ea5oastr(4 do+%u$e De+iris*
' /r putea .i -i a$ +eu4 presupu%)
' /re i%iia$e$e du+%ea5oastr()
' Da4 cred c( ,$ recu%osc) Este a$ +eu)
' &0a+ g(sit ,%tr0u% du$ap di% casa de pe p$a7()
171
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Ai* Coate c( a r(+as de pe 5re+ea c6%d +ai ,%ota+ ,% +are) De ceF*
' Era ud4 de ap( de +are) /%a$iza a ar(tat c( este ap( di% go$.u$eu$ di% .aa
casei) Este p$i% de s6%ge)
B% ca+er( aeru$ de5e%ea de %erespirat)
' Crobabi$ c( $0a pus ci%e5a aco$o4 spuse De+iris .er+)
' De ce ar .ace ci%e5a a-a ce5a* /cesta este u%u$ di%tre $ucruri$e care %e
surpri%d4 do+%u$e De+iris)
I%spectoru$ -e. descise o a$t( pu%g( +ai +ic( -i scoase di% ea u% %asture di%
aur)
' D%u$ di% oa+e%ii %o-tri a g(sit acest %asture4 sub u% co5or4 ia casa de pe
p$a7() B$ recu%oa-tei*
' Nu)
' Este de $a o 7acet( de0a du+%ea5oastr() Ne0a+ per+is s( tri+ite+ u%
detecti5 acas( $a du+%ea5oastr( azi di+i%ea(4 s( 5( co%tro$eze garderoba) De $a
o 7acet( $ipsea u% %asture) Se potri5e-te per.ect cu cei$a$i) Kaceta a .ost adus(
de $a cur((torie abia acu+ o s(pt(+6%()
' NuF
' Do+%u$e De+iris4 ai spus c( i0ai tra%s+is soiei du+%ea5oastr( c( 5rei
s( di5orai -i ea ,%cerca s( 5( co%5i%g( s( 5( r(zg6%dii)
' Corect) /-a a+ spus)
I%spectoru$ -e. ridic( acea carte de 5izit(4 pe care De+iris o +ai 5(zuse cu o zi
,%ai%te)
' D%u$ di% oa+e%ii %o-tri a 5izitat aceast( age%ie de detecti5i particu$ari)
' ?0a+ spusF %u a+ auzit %iciodat( de ei)
' Soia du+%ea5oastr( i0a a%ga7at pe%tru a .i prote7at()
?estea c(zu ca u% tr(s%et peste De+iris)
' Me$i%a* S( o prote7eze* De ce*
' De du+%ea5oastr() Dup( cu+ %e0a spus patro%u$ age%iei4 soia
du+%ea5oastr( 5( a+e%i%a cu di5oru$ -i du+%ea5oastr( i0ai spus c( dac( o 5a
.ace4 o 5ei o+or,) Detecti5u$ a ,%trebat0o de ce %u +erge $e po$iie -i ea a spus c(
dore-te s( .ie discret() Nu 5oia pub$icitate)
De+iris se ridic( ,% picioare)
' Nu 5oi +ai ascu$ta aceste +i%ciu%i) Nu a5ei %ici u% +oti5 s(F
I%spectoru$ -e. ,%ti%se +6%a ,% ace$a-i sertar -i scoase cuitu$ p(tat de s6%ge)
' I0ai spus a%cetatoru$ui c( %u $0ai +ai 5(zut*
' /-a este)
' Ce +i%eru$ acestui cuit su%t a+pre%te$e du+%ea5oastr()
De+iris pri5ea u$uit spre cuit)
' /+F a+pre%te$e +e$e* Trebuie s( .ie o gre-ea$() Este i+posibi$J
Mi%tea ,i a$erga .re%etic) Trecu ,% re5ist( do5ezi$e care se adu%au ,+potri5a
$ui1 dec$araia ca+eristei care spu%ea c( a auzit cu+ 5orbea cu e$F u% s$ip de
172
- SIDNEY SHELDON -
p$a7(4 p$i% de s6%geF u% %asture de $a o 7acet( de0a $uiF u% cuit cu a+pre%te$e
$uiF
' Nu 5edei creti%i$or c( este o ,%sce%are* strig( e$) Ci%e5a a dus $a casa de
pe p$a7( costu+u$ de baie -i $0a u+p$ut de s6%ge4 $a .e$ -i cuitu$4 apoi a rupt u%
%asture de $a o ai%( de0a +ea -iF
' Do+%u$e De+iris4 ,$ ,%trerupse procuroru$4 cu+ 5( e@p$icai e@iste%a
a+pre%te$or du+%ea5oastr(4 pe acest cuit*
' NuF %u -tiuF stai pui%J Da) B+i a+i%tesc) Me$i%a +0a rugat s( tai s.oara
de $a u% pacet) Crobabi$ c( +i0a dat acest cuit) De aceea su%t a+pre%te$e +e$e)
' B%e$eg) Ce era ,% pacet*
' NuF %u -tiu)
' Nu -tii ce se g(sea ,% pacet*
' Nu) /+ t(iat doar s.oara) Dar ea %u $0a descis)
' Cutei e@p$ica pete$e de s6%ge de pe co5or4 sau de pe %isip4 sauF*
' Este si+p$u) Me$i%a %u trebuia dec6t s( se taie pui% -i s( +earg( spre ap(4
a-a ,%c6t 5oi s( credei c( a .ost ucis(4 ,%cearc( s( se r(zbu%e pe +i%e4 pe%tru c( i0
a+ spus c( 5reau s( di5orez) Crobabi$ c( ,% acest +o+e%t se ascu%de pe u%de5a
-i r6de4 co%5i%s( c( +( 5ei aresta pe%tru cri+() Me$i%a1 tr(ie-te)
Crocuroru$ 5orbi cu so$e+%itate1
' /- 5rea s( .ie ade5(rat4 do+%u$e) /zi di+i%ea( a+ g(sit cada5ru$ ,% ap() /
.ost ,%7u%giat( -i apoi ,%ecat() Su%tei arestat4 do+%u$e De+iris4 acuzat de cri+(
,+potri5a soiei du+%ea5oastr()
Capitolul dou#$eci i patru
&a ,%ceput4 Me$i%a %u -tia cu+ o 5a .ace) Atia doar c( sou$ ei dorea s( ,$
distrug( pe .rate$e ei -i ea %u0$ putea $(sa s( .ac( acest $ucru) B%tr0u% .e$4 oricu+4
pri% orice +i7$oace4 Costa trebuia oprit) ?iaa ei %u +ai a5ea %ici o i+porta%()
<i$e$e -i %opi$e ei erau doar durere -i u+i$i%() B-i a+i%ti cu+ a a5ertizat0o
Spyros ,%ai%te de c(s(torie) 4u te poi cstori cu +emiris. 'ste un monstru. .e
&a distruge. C6t( dreptate a a5utJ Iar ea a .ost atu%ci prea ,%dr(gostit( -i %u $0a
ascu$tat) /cu+ sou$ ei trebuia distrus) Dar cu+* G6%de-te ca e$) Ai a .(cut0o)
C6%( di+i%eaa Me$i%a .i@ase toate deta$ii$e p$a%u$ui) Dup( aceea totu$ a .ost
si+p$u)
Co%sta%ti% De+iris $ucra ,% bib$iotec() Me$i%a a i%trat cu u% pacet $egat cu o
s.oar( groas() /5ea ,% +6%( u% cuit de buc(t(rie)
' Costa4 5rei te rog s( tai s.oara asta* Eu %u reu-esc)
Costa o pri5i .urios c( ,$ dera%7eaz()
' Sigur c( %u poi) Tu %u -tii c( u% cuit %u se i%e de $a+(* Se i%e de +6%er*
&u( cuitu$ di% +6%a ei -i t(ie s.oara) /i .i putut cere ser5itori$or s( .ac( asta)
173
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Me$i%a %u0i r(spu%se)
' Gata4 a+ t(iat0o)
Cuse cuitu$ 7os -i Me$i%a ,$ $u( ate%t( tot de $a+() /poi ,-i pri5i sou$)
' Costa4 %u +ai pute+ co%ti%ua a-a) Eu ,%c( te iubesc) Trebuie s( +ai ai -i tu
o u+br( de se%ti+e%t pe%tru +i%e) Bi a+i%te-ti ce 5ia( .ru+oas( a+ a5ut $a
,%ceput* ,i a+i%te-ti pri+a %oapte a $u%ii de +iere4 c6%dF
' Ce%tru Du+%ezeu4 o repezi De+iris) Tu %u ,%e$egi* S0a ter+i%at) /+
ter+i%at cu ti%e) Ie-i a.ar( de aici) B+i .ace r(u s( +( uit $a ti%e)
Me$i%a ,$ pri5i .(r( grai) Foarte t6rziu spuse $i%i-tit(1
' >i%e) Faci cu+ 5rei)
Se ,%toarse -i ie-i di% ca+er(4 i%6%d cuitu$ de $a+()
' /i uitat pacetu$4 strig( dup( ea De+iris)
Dar Me$i%a p$ecase)
/ cercetat garderoba sou$ui ei) Ce u+era-e erau sute de costu+e -i 7acete
sport) Dup( ce $e studie cu ate%ie4 a$ese o 7acet( -i ,i s+u$se u% %asture de aur
pe care ,$ puse ,% buzu%ar)
/poi descise u% sertar di% care scoase costu+ de baie a$ sou$ui cu i%iia$e$e
brodate) Aproape am terminat4 se g6%di Me$i%a)
/ge%ia de detecti5i particu$ari 8ate$a%os se a.$a pe strada So.oE$eous ,%tr0o
c$(dire 5ece de c(r(+id() Me$i%a a .ost co%dus( -i preze%tat( -e.u$ui age%iei4
do+%u$ 8ate$a%os4 u% b(rbat scu%d -i cei) Cu +usta( subire)
' >u%( di+i%eaa4 doa+%( De+iris) Cu ce 5( pot .i de .o$os*
' /+ %e5oie de protecie)
' Crotecie* B+potri5a cui*
' / sou$ui +eu)
8ate$a%os se ,%cru%t() Nu +irosea a bi%e) Nu era de$oc ceea ce ,-i i+agi%ase)
Era tota$ %epotri5it s( superi u% o+ at6t de puter%ic4 cu+ era Co%sta%ti% De+iris)
' De ce %u +ergei $a po$iie* ,%treb( e$)
' Nu pot) Nu 5reau pub$icitate) ?reau s( acio%ai c6t se poate de discret) I0
a+ spus sou$ui +eu c( 5reau s( di5orez -i e$ +0a a+e%i%at c( +( o+oar() De
aceea a+ 5e%it $a du+%ea5oastr()
' B%e$eg) Cu+ dorii e@act s( 5( a7ut(+*
' ?reau s( %u+ii %i-te detecti5i care s( +( apere)
8ate$a%os o studie) 'ste o femeie frumoas4 se g6%di e$) #e &ede ct de colo c
este o ne&ropat. Este de %eco%ceput ca sou$ ei s( ,i .ac( ce5a) Este probabi$
5orba de o ceart( do+estic(4 obi-%uit(4 care se 5a rezo$5a ,% c6te5a zi$e) Dar4 ,%tre
ti+p4 e$ a5ea de c6-tigat u% o%orariu .ru+u-e$) C6%t(ri%d argu+e%te$e4 8ate$a%os
ot(r, c( +erit( riscu$)
' De acord) /+ u% detecti5 .oarte bu% pe care 5i0$ pot da) C6%d dorii s(
174
- SIDNEY SHELDON -
,%ceap(*
'&u%i)
/-adar4 a a5ut dreptate) Nu era %ici o grab() Me$i%a De+iris se ridicase ,%
picioare1
' ?( su% eu) /5ei o carte de 5izit(*
' >i%e,%e$es)
8ate$a%os ,i ,%ti%se cartea de 5izit( -i o co%duse spre u-() 'ste o client $un.
4umele ei i &a impresiona pe ceilali clieni ai mei.
Dup( ce s0a ,%tors acas(4 Me$i%a i0a te$e.o%at .rate$ui ei)
' Spyros4 a+ o 5este bu%() ?ocea ,i era p$i%( de e%tuzias+) Costa 5rea s( 5(
,+p(cai)
' Cu+ ai spus* Nu a+ ,%credere ,% e$4 Me$i%a) Cu%e ce5a $a ca$e) O+u$
acestaF
' Nu4 %u +i%te) Ai0a dat sea+a ce prostie +are este $upta di%tre 5oi) ?rea
$i%i-te ,% .a+i$ie)
Spyros t(cea)
' Nu -tiu4 Me$i%a)
' M(car d(0i o -a%s() ?rea s( 5( ,%t6$%ii $a casa ta de 5ar( di% /crocori%t)
/st(zi dup(0a+iaz( $a ora trei)
' Este u% dru+ de trei ore) De ce %aiba %u 5rea s( %e ,%t6$%i+ ,% ora-*
' Nu +i0a spus4 dar dac( asta ,%sea+%( $i%i-tea %oastr(F
' >i%e4 +erg) Dar o .ac pe%tru ti%e)
' Ce%tru %oi4 Spyros) &a re5edere)
' &a re5edere)
Me$i%a ,$ su%( pe Co%sta%ti% De+iris $a birou) E$ ,i r(spu%se bruta$)
' Ce 5rei* Su%t ocupat)
' /+ pri+it u% te$e.o% de $a Spyros) ?rea s( se ,+pace cu ti%e)
De+iris r6se scurt -i dispreuitor)
' Cred -i eu) Dup( ce 5oi ter+i%a eu de ,%ceiat socote$i$e cu e$ te asigur c(
5a a5ea toat( $i%i-tea di% $u+e)
' Costa4 +i0a spus c( %u +ai 5rea s( co%cureze cu ti%e) ?rea s(0i 56%d( .$ota
$ui de 5apoare)
' S(0+i 56%d( .$oF E-ti sigur(*
Deodat( De+iris p(rea i%teresat)
' Da) Spu%e c( s0a s(turat)
' >i%e4 spu%e0i s(0-i tri+it( a5ocaii $a +i%e -iF
' Nu) ?rea s( te 5ad( ast(zi dup(0a+iaz( $a ora trei $a casa $ui di%
/crocori%t)
' Casa de 5aca%(*
175
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Da) Este izo$at( -i %u 5ei .i dec6t 5oi doi) Nu 5rea s( se a.$e ce 5ei ot(r,
,+preu%()
!red i eu4 se g6%di De+iris cu satis.acie) !nd se &a afla &a fi de rsul
lumii.
' E0% regu$(4 spu%e0i c( 5oi 5e%i)
Dru+u$ spre /crocori%t era $u%g -i -erpuia pri%tre cu$turi$e de 5i( de 5ie)
&i5ezi$e de $(+6i -i p(-u%i$e cu .6%) Spyros &a+brou 5(zu ,% dep(rtare rui%e$e
a%tice4 Ioa%e$e de $a E$e.sis -i a$tare$e zei$or) Se g6%dea $a De+iris)
/ a7u%s pri+u$ $a casa de 5aca%() / cobor6t di% +a-i%( -i a r(+as reze+at de
ea g6%di%du0se $a aceast( ,%t6$%ire ciudat() Oare ciar a5ea de g6%d Co%sta%ti%
De+iris s( .ac( pace sau era o a$t( 5ic$e%ie de a $ui* Dac( se ,%t6+p$a ce5a cu e$4
+(car -tia Me$i%a u%de se a.$a) B%tr0u% t6rziu a i%trat ,% casa pustie)
Era o c(su( di% $e+%4 p$(cut(4 cu 5edere spre Cori%t) De +ic copi$4 Spyros
&a+brou petrecuse aici +u$te zi$e ,+preu%( cu tat($ s(u4 7uc6%du0se de0a
56%(toarea) De data aceasta 7ocu$ era +u$t +ai serios)
Co%sta%ti% De+iris a sosit dup( ci%cisprezece +i%ute) &0a 5(zut pe Spyros
a-tept6%du0$ ,% cas( -i $0a pri5it ,%c6%tat -i dispreuitor) >ine, dup toi aceti ani
omul &rea n sfrit s recunoasc faptul c este un nfrnt. Cobor, di% +a-i%( -i
por%i spre cas() I%tr() Cei doi b(rbai au r(+as ,% picioare pri5i%du0se i%siste%t)
' Ei bi%e4 dragu$ +eu cu+%at4 spuse De+iris4 a+ a7u%s ,% s.6r-it $a cap(tu$
dru+u$ui)
' ?reau s( se ter+i%e4 cu aceast( %ebu%ie4 Costa) / +ers prea departe)
' Su%t per.ect de acord cu ti%e) C6te 5apoare ai4 Spyros*
&a+brou ,$ pri5i surpri%s)
' Co.ti+*
' C6te 5apoare ai* &e cu+p(r pe toate) >i%e,%e$es $a u% pre bu%)
&a+brou %u0si credea ureci$or)
' B+i cu+peri 5apoare$e*
' /+ aceast( bu%(5oi%() ?oi a5ea cea +ai +are .$ot( di% $u+e)
' E-ti %ebu%J Ce te .ace s( crezi c( ,i 5oi 5i%de 5apoare$e*
Era r6%du$ $ui De+iris s( .ie surpri%s)
' Nu de asta %e0a+ ,%t6$%it aici*
' Ne0a+ ,%t6$%it aici pe%tru c( tu ai spus c( 5rei pace)
Cipu$ $ui De+iris se ,%tu%ec()
' Eu* Ci%e i0a spus a-a ce5a*
' Me$i%a)
B% ace$ +o+e%t au ,%e$es a+6%doi ade5(ru$)
' Hi0a spus ea c( eu 5reau pace*
' Hi0a spus ea c( eu 5reau s(0+i 56%d 5apoare$e*
176
- SIDNEY SHELDON -
' Ce proast(J e@c$a+( De+iris) Cresupu% c( ,% +i%tea ei de g6sc( a crezut c(
%e 5o+ ,+p(ca dac( %e ,%t6$%i+) Este +ai proast( ca ti%e4 &a+brou) /+ pierdut
o dup(0a+iaz()
Co%sta%ti% De+iris se ,%toarse -i ie-i .urtu%os pe u-() Spyros &a+brou pri5i ,%
ur+a $ui g6%di%d c( Me$i%a %u trebuia s( ,$ +i%t() Trebuia s( -tie c( sou$ ei -i cu
+i%e %u %e 5o+ putea ,+p(ca %iciodat() Nu acu+) Era prea t6rziu) B%totdeau%a
este prea t6rziu)
&a ora !4L#4 ,% aceea-i dup(0a+iaz(4 Me$i%a ,-i ce+a ca+erista1
' /%drea4 5rei te rog s(0+i aduci pui% ceai*
' I+ediat4 doa+%()
Ca+erista p$ec( di% ca+er( -i c6%d se ,%toarse dup( zece +i%ute cu ceaiu$4
st(p6%a ei 5orbea $a te$e.o%) C(rea .urioas()
' Nu4 Costa4 +0a+ ot(r6t) ?reau s( di5orez de ti%e -i 5oi .ace +u$t(4 +u$t(
pub$icitate)
St6%7e%it(4 /%drea $(s( ta5a pe +as( -i ,%cerc( s( p$ece4 dar Me$i%a o opri cu
u% gest a$ +6i%ii) Co%ti%u( s( 5orbeasc( $a te$e.o%1
' /+e%i%( c6t 5rei) Eu %u +( r(zg6%descF %iciodat(F Nu0+i pas( ce
spuiF Nu +( ,%sp(i+6%i4 CostaF NuF Ce rost ar a5ea*F >i%e) Ne ,%t6$%i+ $a
5i$a de pe p$a7(4 dar s( -tii c( %u are %ici u% rost) Da4 5oi 5e%i si%gur() Ceste o
or(* Foarte bi%e)
&(s( receptoru$ ,% .urc( cu o e@presie de ,%gri7orare ,%tip(rit( pe .a() Bi spuse
/%dreei1
' C$ec $a 5i$a de pe p$a7( s( +( ,%t6$%esc cu sou$ +eu) Dac( %u +( ,%torc
p6%( $a ora -ase4 te rog s( su%i $a po$iie)
/%drea ,%gii %er5os)
' Dorii s( 5( duc( -o.eru$*
' Nu) Do+%u$ De+iris +i0a cerut s( +erg si%gur()
' >i%e4 doa+%()
D% si%gur $ucru +ai a5ea de .(cut) ?iaa Cateri%ei /$e@a%der era ,% perico$)
Trebuia s( o a5ertizeze) Crecis era ci%e5a di% grupu$ de trei care au ci%at $a ei
acas() D%u$ di% ei o 5a o+or,) 4u o &ei mai &edea niciodat. Am trimis pe cine&a
s ai$ grij de ea) Me$i%a ceru o co%5orbire te$e.o%ic( cu birouri$e di% &o%dra)
' Cateri%e /$e@a%der $ucreaz( aco$o*
' Ce%tru +o+e%t %u este aici) Coate dorii s( 5orbii cu a$tci%e5a)
Me$i%a ezit() Mesa7u$ ei era prea i+porta%t ca s(0$ ,%credi%eze a$tcui5a4 dar
acu+ %u +ai a5ea ti+p) Costa i0a 5orbit odat( de u% oarecare Oi+ ?a%dee%4 u%
ge%iu a$ birouri$or)
' /- putea 5orbi cu do+%u$ ?a%dee%*
' D% +o+e%t4 5( rog)
177
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
&a cap(tu$ .iru$ui se auzi o 5oce de b(rbat) /bia ,$ auzea)
' /$o*
' /+ u% +esa7 pe%tru Cateri%e /$e@a%der) Este .oarte i+porta%t) /i putea
s( i0$ tra%s+itei*
' Cateri%e /$e@a%der*
' Da) Spu%ei0iF spu%ei0i c( 5iaa ei este ,% perico$) Ci%e5a ,%cearc( s( o
o+oare) Cred c( este u%u$ di% cei trei oa+e%i care au 5e%it de $a /te%a)
' /te%aF
' Da)
' /te%a are o popu$aie de opt sute -aizeciF
Nu putea s( ,$ .ac( pe acest o+ s( ,%e$eag(4 ,%cise) / .(cut tot ce i0a stat ,%
putere)
Oi+ st(tea $a birou -i digera co%5orbirea te$e.o%ic() !ine&a ncerca s o
omoare pe !atherine. Anul acesta n Anglia s-au comis o sut paispreece crime,
!atherine &a fi a o suta cincispreecea crim. 7nul din $r$aii &enii de la
Atena. )err@ ,ale@. *&es ;enard. +ino "attusi. 7nul din ei o &a omor pe
!atherine. Mi%tea de co+puter a $ui Oi+ pri+ea date$e ce$or trei b(rbai) !red
c tiu care din ei este.
Mai t6rziu4 c6%d se ,%toarse Cateri%e4 Oi+ %u0i spuse %i+ic despre te$e.o%)
Era curios s( 5ad( dac( a5ea dreptate)
B% .iecare sear( Cateri%e ie-ea ,% ora- cu u% a$t +e+bru a$ de$egaiei)
Di+i%eaa $a birou Oi+ o a-tepta) De .iecare dat( era deza+(git c( o 5ede)
!nd are de gnd s o omoare? se ,%treba Oi+) Coate c( ar trebui s( ,i spu%(
despre +esa7u$ te$e.o%ic) Dar asta ,%se+%a s( tri-eze) Nu era %or+a$ s( sci+bi
soarta u%ui o+)
Capitolul dou#$eci i cinci
Dru+u$ spre 5i$a de pe p$a7( a durat o or( -i dou(zeci de a%i de a+i%tiri) /t6t
de +u$te a+i%tiri) /t6t de +u$te $ucruri .ru+oase) Costa4 t6%(r -i .ru+os4
spu%6%du0i1 cu siguran te-au trimis ngerii s ne n&ee pe noi, muritorii, ce
nseamn frumuseea. 4u e/ist cu&inte care s e/prime e/act ceea ce etiB
Mi%u%ate$e croaziere pe yact -i 5aca%e$e idi$ice de $a CsaraF <i$e$e c6%d
pri+ea daruri -i %opi$e c6%d .(ceau dragoste cu s($b(ticie) Ai apoi a5ortu$4 -iru$
%es.6r-it de a+a%te -i a5e%tura cu Noe$$e Cage) >(t(i$e -i u+i$i%e$e)
"onnareemou3 .u nu mai ai pentru ce tri4 a-a i0a spus) +e ce nu te omori? Ai ,%
ce$e di% ur+(4 a+e%i%area c( ,$ 5a distruge pe Spyros)
/cest $ucru4 %u+ai acest $ucru %u ,$ putea suporta Me$i%a)
178
- SIDNEY SHELDON -
C6%d a a7u%s $a 5i$a de pe p$a7(4 $ocu$ era pustiu) Ceru$ era ,%%ourat -i u% 56%t
rece b(tea di%spre +are) #emn ru4 se g6%di Me$i%a)
I%tr( ,% casa priete%oas( -i pri5i ,% 7uru$ ei pe%tru u$ti+a dat()
/poi ,%cepu s( r(stoar%e +obi$a4 s( stri5easc( $(+pi$e) B-i s.6-ie rocia -i o
aru%c( pe podea) Scoase cartea de 5izit( a age%iei de detecti5i -i o puse pe o
+(su() Ridic( co$u$ co5oru$ui -i ascu%se %asture$e de aur) Scoase ceasu$ de aur
pri+it de $a Costa -i ,$ stri5i de o +(su()
Scoase costu+u$ de p$a7( a$ sou$ui ei -i p$ec( spre ap() B$ ud( ,% apa go$.u$ui
-i se ,%toarse ,% cas() B%tr0u% t6rziu %u +ai era %i+ic de .(cut) %ata4 se g6%di ea4
a &enit timpul) I%spir( ad6%c -i cu +i-c(ri $e%te $u( cuitu$ de buc(t(rie4 ,$ scoase
di% 6rtie ate%t( s( %u ati%g( 6rtia cu care era ,%.(-urat +6%eru$) O 5re+e ,$ i%u
,% +6%( -i ,$ pri5i .i@) Era +o+e%tu$ crucia$) Trebuia s( ,$ ,%.ig( ad6%c pe%tru a
.ace s( par( o cri+( -i ,% ace$a-i ti+p trebuia s( aib( su.icie%t( putere pe%tru a0-i
duce $a ,%dep$i%ire restu$ p$a%u$ui)
B%cise ocii -i ,+p$6%t( cuitu$)
Durerea era s.6-ietoare) B%cepu s( curg( s6%ge) Me$i%a $ipi costu+u$ de p$a7(
de ra%( -i dup( ce acesta se ,+bib( de s6%ge por%i spre -i.o%ier -i ,$ ascu%se)
B%cepea s( a+eeasc() Cri5i ,% 7uru$ s(u4 se asigur( c( %u a uitat %i+ic4 apoi4
,+p$eticit4 ie-i pe u-a care ducea spre p$a7() B% ur+a ei $(sa o d6r( de s6%ge ,%
co%trast cu co5oru$ a$b) Se apropie de +are) S6%ge$e curgea di% ce ,% ce +ai tare)
4u &oi reui. !osta &a ctiga din nou. 4u tre$uie s l las.
Dru+u$ spre +are a durat o 5e-%icie) :nc un pas4 se g6%di ea) :nc un pas.
Co%ti%ua s( +earg( $upt6%d cu a+eea$a ,% care se pr(bu-ea) ?ederea ,i era
tu$bure) C(zu ,% ge%u%ci) 4u tre$uie s m opresc acum. Se ridic( -i co%ti%u( s(
+earg( p6%( si+i apa rece sc($d6%du0i picioare$e)
/poi apa s(rat( ,i biciui ra%a descis() Dr$( de durerea pe care %u o +ai putea
suporta) O fac pentru #p@ros. Pentru dragul meu #p@ros.
B% dep(rtare4 $a orizo%t4 %orii %egri se apropiau4 ,%cepu s( ,%oate spre %ori4
$(s6%d ,% ur+a ei o d6r( de s6%ge) Ai atu%ci s0a ,%t6+p$at u% +iraco$) Noru$ a
cobor6t spre ea4 i0a si+it +o$iciu%ea4 a ,%5($uit0o4 a sc($dat0o4 a +6%g6iat0o)
Durerea %u +ai e@ista) Era doar u% se%ti+e%t +i%u%at de $i%i-te)
"erg acas4 se g6%di Me$i%a .ericit() :n sfrit merg acas)
Capitolul dou#$eci i a!e
#untei arestat, domnule +emiris, acuat de crim mpotri&a soiei
dumnea&oastr.
Dup( aceea4 totu$ s0a petrecut cu +i-c(ri $e%te) I s0au $uat di% %ou a+pre%te$e)
I s0au .(cut .otogra.ii -i a .ost dus ,%tr0o ce$u$( de ,%cisoare) I%credibi$) Cu+
179
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
,%dr(z%eau s(0i .ac( $ui a-a ce5a*
' ?reau s( 5orbesc cu Ceter De+o%ides) Spu%ei0i c( 5reau s( ,$ 5(d i+ediat)
' Do+%u$ De+o%ides a .ost e$iberat di% .u%cie) Este cercetat)
/-adar4 %u a5ea pe %i+e%i) 2oi iei i din ncurctura asta, se gndi el. 'u
sunt !onstantin +emiris.
Dori s( 5orbeasc( cu procuroru$ ge%era$)
De$+a sosi $a ,%cisoare dup( o or()
' Dorii s(0+i 5orbii*
' Da4 spuse De+iris) /+ ,%e$es c( ai stabi$it ora $a care a +urit soia +ea)
Ora trei*
' E@act)
' /tu%ci4 ,%ai%te de a 5( .ace de r6s4 du+%ea5oastr( -i i%spectoratu$ ge%era$
a$ po$iiei4 5reau s( 5( spu% c( pot do5edi c( $a ora aceea %u era+ %ici +(car ,%
apropierea 5i$ei de pe p$a7()
' Cutei do5edi*
' Da) /+ u% +artor)
Erau ,% birou$ co+isaru$ui c6%d a sosit Spyros &a+brou) C6%d $0a 5(zut pe
Spyros4 .aa $ui De+iris s0a $u+i%at)
' Spyros4 +u$u+esc $ui Du+%ezeu c( ai 5e%itJ Creti%ii (-tia cred c( eu a+
ucis0o pe Me$i%a) Tu -tii c( %u o putea+ .ace) Te rog s( $e spui)
Spyros &a+brou se ,%cru%t()
' Ce s( $e spu%*
' Me$i%a a .ost ucis( ieri dup(0a+iaz( $a ora trei) Noi doi era+ ,+preu%( $a
ora trei4 $a /crocori%t) Nu putea+ a7u%ge $a 5i$a +ea de pe p$a7( ,%ai%te de ora
-apte) Spu%e0$e c( %e0a+ ,%t6$%it)
Spyros &a+brou ,$ pri5ea .i@)
' Cu+ adic( %e0a+ ,%t6$%it*
De+iris se .(cu a$b ca 5aru$)
' B%t6$%irea de ieriF %oi doi) &a /crocori%t)
' Trebuie s( .ii tare tu$burat4 Costa) Ieri dup(0a+iaz( eu a+ .ost si%gur -i %u
a+ de g6%d s( +i%t pe%tru ti%e)
Co%sta%ti% De+iris ,%cepu s( ur$e .urios1
' Nu0+i poi .ace a-a ce5aJ ,$ pri%se de ai%( pe &a+brou) Spu%e0$e
ade5(ru$J
Spyros &a+brou ,$ ,+pi%se de $6%g( e$)
' /de5(ru$ este c( sora +ea a +urit -i tu ai ucis0o)
' Mi%ci%osu$eJ ur$( De+iris) Mi%ci%osu$e) Se repezi di% %ou spre &a+brou4
dar .u oprit de doi po$ii-ti) Tic($osu$eJ Atii c( su%t %e5i%o5atJ
' Nu+ai 7udec(torii 5or ot(r, acest $ucru) Cred c( ai %e5oie de u% a5ocat
.oarte bu%)
180
- SIDNEY SHELDON -
B% ace$ +o+e%t4 Co%sta%ti% De+iris rea$iz( c( %u+ai u% si%gur o+ ar .i putut
s( ,$ sa$5eze) Napo$eo% Cotas)
Capitolul dou#$eci i apte
Dosar co%.ide%ia$
Tra%scrierea co%5orbiri$or
cu Cateri%e Doug$as
C1 /$a%4 tu crezi ,% prese%ti+e%te*
/1 Di% pu%ct de 5edere -tii%i.ic acestea %u su%t acceptate) Dar eu cred) De ce*
/i prese%ti+e%te*
C1 Da) /+F a+ se%ti+e%tu$ c( +i se 5a ,%t6+p$a ce5a ,%grozitor)
/1 Este ,% $eg(tur( cu 5eciu$ t(u co-+ar*
C1 Nu) Hi0a+ spus c( do+%u$ De+iris a tri+is %i-te oa+e%i de $a /te%a)
/1 Da)
C1 M0a rugat s( a+ gri7( de ei -i eu i0a+ ,%soit aproape peste tot)
/1 Te si+i a+e%i%at( de ei*
C1 Nu) Nu ciar) B+i este greu s(0i e@p$ic) Nu au .(cut %i+ic -i totu-iF a-tept
parc( s( se ,%t6+p$e ce5a) Ce5a ,%grozitor) /re 5reo $ogic( pe%tru ti%e acest
$ucru*
/1 Co5este-te0+i despre b(rbaii aceia)
C1 D% .ra%cez4 Y5es Re%ard) I%sist( +ereu s( +erge+ $a +uzee4 dar a+ 5(zut
c( %u0$ i%tereseaz( %i+ic) Mi0a cerut s( ,$ duc $a #tonehenge4 s6+b(ta asta) /poi4
Kerry Ha$ey) Este a+erica%) Care destu$ de p$(cut4 dar +( %e$i%i-te-te ce5a ,%
preze%a $ui) /poi4 Di%o Mattusi) Este e@ecuti5 ,%tr0o co+pa%ie a do+%u$ui
De+iris4 dar pu%e +u$te ,%treb(ri $a care ar trebui s( -tie r(spu%suri$e) M0a i%5itat
$a o p$i+bare cu +a-i%a) M0a+ g6%dit s( ,$ iau -i pe Oi+F Ai aici este o a$t(
po5este)
/1 Da*
C1 Oi+ se poat( ciudat ,% u$ti+a 5re+e)
/1 B% ce .e$*
C1 B% .iecare di+i%ea( c6%d 5i% $a birou 5(d c( Oi+ +( a-teapt() Nu a .(cut0
o p6%( acu+) Ai c6%d +( 5ede4 aproape c( este .urios c( su%t aco$o) Ce%tru +i%e
%u are %ici u% ,%e$es $ucru$ acesta)
/1 Toate $ucruri$e au u% ,%e$es c6%d $e g(se-ti ceia) /i +ai 5isat*
C1 /+ a5ut u% 5is despre Co%sta%ti% De+iris) Foarte 5ag)
/1 Spu%e0+i ce ,i a+i%te-ti)
C1 &0a+ ,%trebat de ce este at6t de bu% cu +i%e -i de ce +i0a dat o s$u7b( -i o
cas( aici) Ai de ce +i0a dat bro-a de aur)
181
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
/1 Ai ce i0a r(spu%s*
C1 Nu0+i a+i%tesc) M0a+ trezit ip6%d)
Doctoru$ /$a% Ha+i$to% studia cu gri7( dosaru$) C(uta ,% reacii$e
subco%-tie%tu$ui e@p$icaia %e$i%i-tii pe care o si+ea Cateri%e) Era aproape sigur
c( starea ei era $egat( de .aptu$ c( acei str(i%i au sosit de $a /te%a4 iar /te%a a .ost
sce%a trecutu$ui s(u trau+atiza%t) B%s( ,$ ui+ea po5estea cu Oi+) B-i i+agi%a
Cateri%e $ucruri pe care %u $e 5edea* Sau se purta Oi+ ,%tr0u% +od ciudat*
.re$uie s l &d pe -im n cte&a sptmni4 se g6%di /$a%) Poate c nu ar
strica s l &d mai repede) Co%ti%u( s( se g6%deasc( $a Cateri%e) De-i regu$a de
baz( era s( %u se i+p$ice e+oio%a$ cu pacie%ii s(i4 Cateri%e era o persoa%(
deosebit() Era .ru+oas( -i 5u$%erabi$( -iF !e fac? 4u-mi pot permite s gndesc
aa. .re$uie s m concentre asupra altor pro$leme. Dar g6%duri$e $ui /$a% se
,%torceau +ereu $a Cateri%e)
Nici Cateri%e %u -i0$ putea scoate di% +i%te pe /$a% Ha+i$to%) 4u fi nai&4 ,-i
spu%ea ea) 'ste cstorit. .oate femeile au astfel de sentimente fa de psihiatrul
care le tratea) Dar %i+ic %u o a7uta) Poate c ar tre$ui s consult un alt
psihiatru i s i spun despre actualul meu psihiatru.
Trebuia s( ,$ 5ad( pe /$a% peste dou( zi$e) Poate c ar tre$ui s anule
edina4 g6%di Cateri%e4 nainte de a m ndrgosti prea tare) Dar era de7a prea
t6rziu)
B% di+i%eaa ,% care a5ea ,%t6$%ire cu /$a%4 Cateri%e s0a ,+br(cat cu +u$t(
gri7( -i a +ers $a coa.or) +ac tot m-am hotrt s nu-l mai &d, ,%cerca ea s(0-i
e@p$ice4 ce ru fac dac art $ine?
B% +o+e%tu$ ,% care a i%trat ,% cabi%et4 a uitat de toate ot(r6ri$e $uate) +e ce
nai$a tre$uie s arate att de $ine? +e ce nu ne-am ntlnit nainte de a se
cstori? +e ce nu m-a cunoscut atunci cnd eram un om normal i sntos?
+ar, dac eram un om normal i sntos nu a fi &enit la el, nu?
' Co.ti+*
B-i d(du sea+a c( a 5orbit di% %ou cu 5oce tare) Trebuia s( ,i spu%( c( era
u$ti+a 5izit() B-i adu%( cura7u$)
' /$a%F dar ot(r6rea se topi di% %ou) Cri5i spre .otogra.ia de pe +(su() De
c6t ti+p e-ti c(s(torit*
' C(s(torit* Dr+(ri pri5irea Cateri%ei) O4 este sora +ea cu .iu$ ei)
Cateri%e se ,%5ior( brusc)
' Dar este +i%u%atJ ?reau s( spu% c(F c( este .oarte .ru+oas()
' Te si+i bi%e4 Cateri%e*
8irE Rey%o$ds ,i pu%ea +ereu aceast( ,%trebare) 8i atunci nu m simeam
$ine, dar acum m simt $ine.
182
- SIDNEY SHELDON -
' Mi%u%at) Ai %u e-ti c(s(torit*
' Nu)
2rei s lum masa mpreun? 2rei s te culci cu mine? 2rei s te nsori cu
mine? Dac( ar .i rostit toate aceste ,%treb(ri e$ ar .i .ost co%5i%s c( ea este
%ebu%() Poate c sunt.
/$a% o pri5ea ,%cru%tat)
' Cateri%e4 +( te+ c( %u 5o+ putea co%ti%ua -edi%e$e) /st(zi este u$ti+a
,%t6$%ire)
I%i+a Cateri%ei tres(ri)
' De ce* Hi0a+ .(cut ce5a s( teF*
' Nu4 %u este 5i%a ta) O $eg(tur( de .e$u$ acesta este %epro.esio%a$( pe%tru u%
doctor) D% doctor %u trebuie s( se i+p$ice e+oio%a$ ,% 5iaa u%ui pacie%t)
B$ pri5ea cu ocii str($ucitori de bucurie)
' ?rei s( spui c( te i+p$ici e+oio%a$ cu +i%e*
' Da) Ai di% cauza asta +( te+ c(F
' /i per.ect( dreptate4 spuse Cateri%e .ericit() Hai s( $u(+ ci%a ,+preu%( -i
s( 5orbi+ despre asta)
/u ci%at ,%tr0u% +ic restaura%t ita$ia% di% Soo) M6%carea putea s( .ie
,%grozitoare4 sau .oarte bu%(4 pe%tru c( oricu+ %u a5ea %ici o i+porta%() Erau
tota$ absorbii u%u$ de a$tu$)
' Nu este ci%stit4 /$a%) Tu -tii totu$ despre +i%e) Co5este-te0+i despre ti%e)
Nu ai .ost %iciodat( c(s(torit*
' Nu) /+ .ost $ogodit)
' Ce s0a ,%t6+p$at*
' Era ,% ti+pu$ r(zboiu$ui) &ocuia+ ,%tr0u% +ic aparta+e%t) S0a ,%t6+p$at ,%
ti+pu$ bo+barda+e%te$or) &ucra+ $a spita$ -i c6%d a+ 5e%it acas( ,%tr0o sear(F
Cateri%e ,i si+ea durereaF C$(direa %u +ai e@ista) Nu +ai r(+(sese %i+ic di%
ea)
' B+i pare r(u4 spuse ea -i ,%cerc( s( ,$ +6%g6ie)
' Mi0a trebuit +u$t ti+p s( uit) Dup( aceea %u a+ +ai ,%t6$%it pe %i+e%i cu
care s( 5reau s( +( c(s(toresc)
Dar ocii $ui spu%eau pn acum)
/u stat aco$o patru ore= au 5orbit despre o +u$i+e de $ucruri ' teatru4
+edici%(4 criza +o%dia$(= dar 5orbe$e care $e ardeau buze$e au r(+as %erostite4
,%tre ei era u% .$u@ +ag%etic) B$ si+eau a+6%doi)
Te%siu%ea era aproape de %esuportat) B%tr0u% t6rziu4 /$a% se ot(r,1
' Cateri%e4 ceea ce i0a+ spus azi di+i%ea( despre $eg(tura doctor0
pacie%tF
' Ce0ar .i s( co%ti%ui $a ti%e acas(*
S0au dezbr(cat repede4 p$i%i de dori%e) Cateri%e se g6%dea $a se%ti+e%te$e pe
183
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
care $e0a a5ut .a( de 8irE Rey%o$ds -i c6t de di.erit se si+ea acu+) +ragostea,
aceasta este diferena. :l iu$esc pe $r$atul acesta.
B$ a-tepta -i c6%d e$ a ,+br(i-at0o4 toate gri7i$e4 toat( spai+a c( %u 5a +ai
suporta %iciodat( u% b(rbat4 totu$ s0a topit) S0au c(utat cu o dori%( s($batic(4 iar
c6%d s0au g(sit4 +i%tea Cateri%ei a strigat .ericit(1 sunt din nou ntreag3
"ulumesc3
Se te+ea s( %u ,$ piard() B$ i%ea str6%s $6%g( ea) C6%d a reu-it s( 5orbeasc(4 i0
a spus cu o 5oce tre+urat(1
' D% $ucru este sigur doctore4 -tii s( tratezi u% pacie%t)
Capitolul dou#$eci i opt
Cateri%e a a.$at despre arestarea $ui Co%sta%ti% De+iris acuzat de uciderea
soiei sa$e4 di% ziare) / .ost u% -oc %ea-teptat) &a birou toat( $u+ea se agita)
' /i auzit* ge+u E5e$y%) Ai acu+ ce %e .ace+*
' Co%ti%u(+ s( +u%ci+4 a-a cu+ ar dori e$) Su%t co%5i%s( c( este o eroare)
?oi ,%cerca s( ,$ su%)
Dar %i+e%i %u reu-ea s( a7u%g( $a Co%sta%ti% De+iris)
Era ce$ +ai i+porta%t prizo%ier de $a B%cisoarea Ce%tra$( di% /te%a)
Crocuroru$ ge%era$ d(duse ordi% ca De+iris s( %u pri+easc( trata+e%te specia$e)
De+iris ceruse o +u$i+e de $ucruri1 acces $a te$e.o%4 $a te$e@ -i curier) / .ost
re.uzat)
B-i petrecea toate ore$e zi$ei -i cea +ai +are parte a %opii ,%cerc6%d s(
descopere ci%e a ucis0o pe Me$i%a)
&a ,%ceput4 a presupus c( Me$i%a a g(sit ,% cas( u% o4 care s0a speriat -i a
ucis0o) Dar ,% +o+e%tu$ ,% care po$iia $0a co%.ru%tat cu probe$e care ,$ acuzau
direct4 De+iris -i0a dat sea+a c( este 5icti+a u%ei ,%sce%(ri) B%trebarea era4 ci%e a
.(cut0o* &ogic4 persoa%a care ar .i putut0o .ace era Spyros &a+brou) Dar teoria
%u st(tea ,% picioare) &a+brou ,-i iubea sora +ai +u$t dec6t orice pe $u+e) Nu i0
ar .i .(cut %iciodat( u% r(u)
/poi4 suspiciu%i$e $ui De+iris s0au ,%dreptat spre ba%da $ui To%y Rizzo$i)
Coate c( ei au a.$at ce i0a .(cut e$ $ui Rizzo$i -i s0au r(zbu%at) Re%u%( -i $a
aceast( idee) Dac( +a.ia dorea s( se r(zbu%e4 $0ar .i str6%s cu u-a)
Ai ast.e$4 si%gur ,% ce$u$a sa4 De+iris ,%cerca s( rezo$5e acest rebus ,%c6$cit)
B%tr0u% t6rziu4 dup( ce a epuizat toate posibi$it(i$e4 a a7u%s $a si%gura co%c$uzie
posibi$(1 Me$i%a s0a si%ucis) S0a si%ucis -i $0a pri%s pe e$ ,% capca%() Se g6%di
atu%ci $a ce a .(cut e$ cu Noe$$e Cage -i &arry Doug$as) Cu iro%ie a+ar( co%stat(
c( -i e$ se a.$( acu+ e@act ,% aceea-i situaie) ?a .i 7udecat pe%tru o cri+( pe care
%u a co+is0o)
184
- SIDNEY SHELDON -
' Hi0a 5e%it a5ocatu$)
De+iris se ridic( -i ,$ ur+( pe gardia% ,%tr0o ca+er( +ic() B$ a-tepta u% a5ocat)
Se %u+ea ?assi$iEi) /5ea ,% 7ur de ci%cizeci de a%i4 p(ru$ argi%tiu -i pro.i$ de actor
de ci%e+a) /5ea reputaia u%ui a5ocat de pri+ ra%g) Oare 5a .i destu$ de bu%*
' /5ei ci%cisprezece +i%ute4 spuse gardia%u$ -i ,i $(s( si%guri)
' C6%d ai de g6%d s( +( scoi de aici* Ce%tru ce te p$(tesc*
' Do+%u$e De+iris4 +( te+ c( %u este at6t de si+p$u) Crocuroru$ re.uz(F
' Crocuroru$ este u% t6+pit) Nu +( pot i%e aici) Ce spu% de cauiu%e* &e dau
c6t 5or cere)
?assi$iEi era %er5os)
' /u respi%s cauiu%ea) /u $uat ,% co%sideraie toate probe$e aduse de po$iie
,+potri5a du+%ea5oastr() Do+%u$e De+iris4 su%tF su%t cop$e-itoare)
' Cop$e-itoare sau %u4 s( -tii c( %u eu a+ ucis0o pe Me$i%aJ
' Da4 sigur c( da) Z(((F a5ei 5reo idee ci%e ar .i putut s( o o+oare*
' Ni+e%i) Soia +ea s0a si%ucis)
/5ocatu$ ,i pri5i u$uit)
' Iertai0+(4 do+%u$e De+iris4 dar %u cred c( este o idee credibi$() ?a trebui
s( 5( g6%dii $a a$tce5a) Mai co%5i%g(tor)
Cupri%s de disperare De+iris -tia c( o+u$ are dreptate) Nici o curte de 7urai
%u 5a crede o ase+e%ea po5este)
/ doua zi di+i%ea( de5re+e a5ocatu$ $0a 5izitat di% %ou)
' M( te+ c( a+ 5e-ti proaste)
De+iris r6se a+ar) Era ,% ,%cisoare4 co%.ru%tat cu o pedeaps( cu +oartea -i
idiotu$ acesta ,i spu%ea c( are 5e-ti proaste) Ce putea .i +ai r(u dec6t situaia ,%
care se a.$a*
' Nu z(u*
' Este ,% $eg(tur( cu cu+%atu$ du+%ea5oastr()
' Cu Spyros* Ce0i cu e$*
' /+ o i%.or+aie c( a +ers $a po$iie -i a dec$arat c( o .e+eie pe %u+e
Cateri%e Doug$as tr(ie-te) Nu cu%osc a+(%u%te$e procesu$ui Noe$$ei Cage -i a$
$ui &arry Doug$as4 darF
Co%sta%ti% De+iris %u0$ +ai ascu$ta) Sub te%siu%ea e5e%i+e%te$or pe care $e
tr(ia uitase co+p$et de Cateri%e) Dac( o descopereau -i ea 5orbea4 era i+p$icat
,% +oartea Noe$$ei -i a $ui &arry) / tri+is pe ci%e5a $a &o%dra4 dar iat( c(
prob$e+a de5e%ea urge%t( -i trebuia rezo$5at( i+ediat)
B$ pri%se pe a5ocat de +6%()
' ?reau s( tri+it $a &o%dra u% +esa7 urge%t)
Citi +esa7u$ de dou( ori -i si+i cu+ ,$ cupri%d po.te$e se@ua$e4 cu+ se
185
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
,%t6+p$a de .iecare dat( c6%d trebuia s( rezo$5e u% co%tract) Se si+ea ca u%
Du+%ezeu) E$ ot(ra ci%e tr(ie-te -i ci%e +oare) Era ui+it de puterea $ui) Dar se
i5ea o +ic( prob$e+() Dac( trebuia s( rezo$5e co%tractu$ i+ediat %u +ai a5ea
ti+p de ce$e$a$te p$a%uri a$e sa$e) .re$uia s impro&iee ce&a. .otul tre$uia s
par un accident, n noaptea aceasta.
Capitolul dou#$eci i nou#
DOS/R CONFIDENHI/&
Tra%scrierea co%5orbiri$or
cu Oi+ ?a%dee%
/1 Cu+ te +ai si+i ast(zi*
O1 >i%e) /+ 5e%it cu ta@iu$) Ao.eru$ se %u+e-te Ro%a$d Cristie) Nu+(ru$ de
,%+atricu$are trei0zero0doi0-apte0u%u4 certi.icat %u+(ru$ trei0zero0-apte0zero) Ce
dru+ a+ trecut pe $6%g( treizeci -i -apte de Ro5er4 u% >e%t$ey4 zece Kaguare4 -ase
/usti%4 u% Ro$$s0Royce4 dou(zeci -i -apte de +otocic$ete -i -ase bicic$ete)
/1 Cu+ te descurci $a birou4 Oi+*
O1 Atii doar)
/1 Spu%e0+i tu)
O1 ,i ur(sc pe oa+e%ii de aco$o)
/1 Ai pe Cateri%e /$e@a%der*F Oi+4 ce se%ti+e%te ai .a( de Cateri%e
/$e@a%derF Oi+*
O1 O4 ea* Nici ea %u ar trebui s( +ai $ucreze aco$o)
/1 Ce 5rei s( spui*
O1 ?a .i ucis()
/1 Co.ti+* De ce spui asta*
O1 Mi0a spus ea)
/1 Cateri%e i0a spus c( 5a .i o+or6t(*
O1 Nu4 cea$a$t()
/1 Care cea$a$t(*
O1 Soia $ui)
/1 Soia cui4 Oi+*
O1 / $ui Co%sta%ti% De+iris)
/1 Hi0a spus e$ c( do+%i-oara /$e@a%der 5a .i ucis(*
O1 Doa+%a De+iris) Soia $ui) M0a su%at di% Grecia)
/1 Ci%e o 5a o+or, pe Cateri%e*
O1 D%u$ di% b(rbai)
/1 ?rei s( spui4 u%u$ di% cei 5e%ii de $a /te%a*
O1 Da)
/1 Oi+4 5a trebui s( ,%trerupe+ -edi%a) Trebuie s( p$ec)
186
- SIDNEY SHELDON -
O1 E0% regu$()
Capitolul trei$eci
>irouri$e Corporaiei E$e%ice de Co+er se ,%cideau $a ora -ase) Cu c6te5a
+i%ute ,%ai%te de -ase4 E5e$y% -i cei$a$i a%ga7ai se preg(teau de p$ecare) E5e$y%
5e%i ,% birou$ Cateri%ei)
' <"iracol pe #trada HI= se 7oac( $a !riterion) / a5ut u% succes
e@traordi%ar) Nu 5rei s(0$ 5ede+ ,+preu%( disear(*
' Nu pot4 spuse Cateri%e) Mu$u+esc4 E5e$y%) I0a+ pro+is $ui Kerry Ha$ey
s( +erg cu e$ $a teatru)
' Nu prea te $as( s( respiri4 %u* Nu0i %i+ic) Distracie p$(cut()
Cateri%e ,i auzi pe cei$a$i p$ec6%d) B% s.6r-it era $i%i-te) Cri5i ,%c( o dat( pe
birou4 se asigur( c( toate 6rtii$e su%t ,% ordi%e4 se ,+br(c(4 ,-i $u( po-eta -i por%i
pe coridor) Era aproape de u-a pri%cipa$( c6%d auzi te$e.o%u$) Ezit( g6%di%du0se
dac( s( r(spu%d( sau %u) B-i pri5i ceasu$= 5a ,%t6rzia) Dar te$e.o%u$ co%ti%ua s(
su%e) Fugi ,%apoi ,% birou -i ridic( receptoru$)
' /$o*
' Cateri%e) Era /$a% Ha+i$to%) C(rea agitat) S$a5( Do+%u$ui c( te0a+ g(sit)
' S0a ,%t6+p$at ce5a*
' E-ti ,% perico$) Cred c( ci%e5a ,%cearc( s( te o+oare)
Scoase u% gea+(t pre$u%git) Ce$ +ai cu+p$it di%tre co-+aruri a5ea s( de5i%(
rea$itate) Si+ea c( a+ee-te)
' Ci%e*
' Nu -tiu) Dar 5reau s( r(+6i pe $oc) Nu p(r(si birou$) Nu 5orbi cu %i+e%i)
?i% s( te iau)
' /$a%4 euF
' Nu te speria4 a+ p$ecat) B%cuie u-a) Totu$ 5a .i bi%e)
Cateri%e puse ,%cet receptoru$ ,% .urc()
' O4 Du+%ezeu$eJ
B% u-( ap(ru /ta%as) Cri5i .aa pa$id( -i speriat( a Cateri%ei -i se gr(bi spre
ea)
' S0a ,%t6+p$at ce5a do+%i-oar( /$e@a%der*
Ea se ,%toarse spre e$)
' Ci%e5aF ci%e5a 5rea s( +( o+oare)
' De ce* Ci%eF ci%e ar dori s( .ac( a-a ce5a*
' Nu su%t sigur()
/uzir( o b(taie ,% u-a de $a i%trare) /ta%as o pri5i pe Cateri%e)
' S(F*
187
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu4 spuse ea repede) Nu descide $a %i+e%i) Doctoru$ Ha+i$to% 5i%e aici)
>(taia di% u-( de5e%ea i%siste%t()
' ?( putei ascu%de $a subso$4 -opti /ta%as) /co$o su%tei ,% sigura%()
' >i%e4 accept( ea speriat()
/u p$ecat a+6%doi spre u-a care ducea $a subso$)
' C6%d 5i%e doctoru$ Ha+i$to%4 spu%e0i u%de su%t)
' N0o s( 5( .ie .ric(*
' Nu)
/ta%as apri%se $u+i%a -i ,%cepu s( coboare scara spre subso$)
' N0o s( 5( g(seasc( %i+e%i aici4 o asigur( e$) Nu -tii ci%e 5rea s( 5(
o+oare*
Cateri%e se g6%di $a Co%sta%ti% De+iris -i $a 5isu$ ei) .e &a ucide. +ar a fost
un &is3
' Nu su%t sigur()
/ta%as o pri5i -i ,i -opti1
' Cred c( -tiu eu)
' Ci%e*
' Eu)
Deodat( Cateri%e 5(zu $a+a cuitu$ui di% +6%a $ui) /cu+ i0$ i%ea $a g6t)
' /ta%as) Nu a5e+ ti+p de g$u+eF
Dar $a+a cuitu$ui o ap(sa di% ce ,% ce +ai tare)
' /i citit 5reodat( <:ntlnire n #amarra=4 Cateri%e* Nu* Ei4 acu+ este
prea t6rziu) Este 5orba despre ci%e5a care 5rea s( scape de +oarte) /cesta .uge $a
Sa+arra4 dar aco$o ,$ a-tepta +oartea) Cateri%e4 aici este Sa+arra ta)
Era obsce%) Cu5i%te$e acestea ,%grozitoare pe buze$e u%ui copi$ cu ,%.(i-are
i%oce%t()
' /ta%as4 te rog) Nu poi s(F
E$ o $o5i cu putere ,% .a()
' Nu pot pe%tru c( su%t u% copi$* Te0a+ $uat cu+5a pri% surpri%dere* /sta
pe%tru c( su%t u% actor str($ucit) /+ treizeci de a%i4 Cateri%e) Atii de ce ar(t ca
u% copi$* Ce%tru c( atu%ci c6%d era+ ,% cre-tere %u a+ a5ut ce +6%ca) M6%ca+
gu%oaie di% co%tai%ere$e de gu%oi)
O i%tuia de perete i%6%du0i cuitu$ $a g6t)
' C6%d era+ copi$ a+ 5(zut cu+ so$daii i0au 5io$at pe +a+a -i pe tata -i i0
au o+or6t -i apoi +0au 5io$at -i pe +i%e -i +0au $(sat aproape +ort)
&a+a cuitu$ui o ob$iga s( ,%ai%teze ,% subso$)
' /ta%as4 euF eu %u i0a+ .(cut %iciodat( %ici u% r(u) EuF
Bi z6+bi copi$(re-te)
' Dar %u este o a.acere perso%a$() Este u% co%tract) Ce%tru +i%e tu 5a$orezi
ci%cizeci de +ii de do$ari ' +oart()
Carc( ,i c(zuse u% 5oa$ pe oci) ?edea totu$ pri%tr0o cea( ro-ie) O parte di% ea
188
- SIDNEY SHELDON -
se deta-ase -i pri5ea absurdu$ +o+e%tu$ui)
' /+ a5ut u% p$a% +i%u%at) Dar -e.u$ este acu+ .oarte gr(bit -i 5a trebui s(
i+pro5iz(+ ce5a4 %u*
Cateri%e si+ea 56r.u$ cuitu$ui) /ta%as ,i t(ie cu repeziciu%e rocia)
' Dr(gu() Foarte dr(gu() /5ea+ de g6%d s( %e distr(+ .ru+os4 dar pe%tru
c( 5i%e priete%u$ t(u4 doctoru$4 %u +ai a5e+ ti+p4 %u* Mare pierdere pe%tru ti%e)
Atiu s( .ac dragoste e@traordi%ar de bi%e)
Cateri%e se su.oca)
/ta%as duse +6%a $a buzu%aru$ 7acetei -i scoase o stic$() Co%i%ea u% $icid
tra%spare%t)
' /i b(ut 5reodat( -$ibo5i(* S( be+ pe%tru accide%tu$ t(u4 da* Duse cuitu$
$a dopu$ stic$ei -i4 pe%tru o .raciu%e de secu%d(4 Cateri%e .u te%tat( s( .ug()
' Hai4 .(0o4 spuse /ta%as +oa$e) >ea) Te rog)
' Dite euF eu o s(0i dau ba%i) O s(0iF
' Ter+i%() /ta%as $u( u% g6t -i ,i ,%ti%se stic$a) >ea)
' Nu) NuF
' >eaJ
Cateri%e $u( stic$a -i sorbi o ,%giitur() >(utura spirtoas( ,i t(ia respiraia)
/ta%as ,i $u( stic$a -i b(u di% %ou)
' Ci%e i0a spus doctora-u$ui c( ci%e5a 5rea s( te o+oare*
' Nu -tiuF
' Oricu+4 acu+ %u +ai co%teaz()
Bi ar(t( cu 56r.u$ cuitu$ui u% st6$p de $e+% care susi%ea ta5a%u$)
' Mergi aco$o)
Cateri%e pri5i spre u-(4 dar si+i t(i-u$ $a+ei)
' S( %u0i spu% de dou( ori)
Cateri%e se supuse)
' Ce .at( bu%() Stai 7os)
/ta%as se ,%toarse -i ,% +o+e%tu$ ace$a Cateri%e por%i) Fugea spre sc(ri cu
i%i+a b(t6%d s(0i sparg( pieptu$) Fugea spre 5ia() / ati%s pri+a treapt(4 apoi a
doua4 dar a si+it c( ,i pri%de picioru$ -i o trage ,%apoi) Era i%credibi$ de puter%ic)
' Tic($oasoJ
O pri%se de p(r -i ,i trase .aa $6%g( .aa $ui)
' Mai ,%cearc( o dat( -i ,i rup picioare$e)
Si+ea 56r.u$ cuitu$ui ,% spate)
' Mi-c(J
/ adus0o di% %ou $6%g( st6$pu$ de $e+% -i a aru%cat0o pe ci+e%tu$ rece)
' /ici s( staiJ
B$ 5(zu pe /ta%as ,%drept6%du0se spre o sti5( cu cutii $egate cu o s.oar( groas()
T(ie o bucat( di% .u%ie -i se apropie di% %ou de ea)
189
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' /du +6i%i$e $a spate pe $6%g( st6$p)
' Nu4 /ta%as) EuF
Cu+%u$ o $o5i cu o iuea$( .u$ger(toare -i totu$ se ,%tu%ec() /ta%as se ap$ec( -i
,i -opti ,% urece1
' S( %u ,%dr(z%e-ti s( spui %u ,% .aa +ea) F( ce ,i spu% ,%ai%te de a0i
despica capu$ de trup)
Cateri%e duse +6i%i$e pe dup( st6$p -i si+i t(i-u$ .u%iei $egate str6%s) Si+ea
c( i se opre-te circu$aia)
' Te rog4 spuse ea) Este prea str6%s)
' Cer.ect4 r6%7i e$)
&u( o a$t( bucat( de s.oar( -i ,i $eg( picioare$e $a g$ez%e) /poi se ridic( ,%
picioare)
' Gata) Dr(gu -i curat) &u( o ,%giitur( di% stic$() ?rei s( bei*
Cateri%e c$(ti%( di% cap)
' Cu+ 5rei)
B-i duse stic$a di% %ou $a gur() Poate se m$at i adoarme4 se g6%di Cateri%e
disperat()
' /$t(dat( bea+ c6te o stic$( pe zi4 se $(ud( /ta%as) S( trece+ $a treab()
' Ce 5rei s( .aci*
' S( produc u% +ic accide%t) ?a .i o capodoper() Coate c( 5oi pri+i dubiu de
$a De+iris)
+emiris3 Aadar nu era doar un &is. 'l se ascundea n spatele acestor lucruri.
+ar de ce?
Bi 5(zu pe /ta%as ,%drept6%du0se spre boi$er) E@a+i%( ce$e opt guri de .oc)
?a$5a de sigura%( era ,%tr0o cutie +eta$ic( care o prote7a de c($dur() /ta%as $u( o
buc(ic( de $e+% -i b$oc( supapa de sigura%( a 5a$5ei) C($dura se ridica $a !W#
grade) /ta%as duse +a%eta $a +a@i+u+) Mu$u+it se ,%toarse $a Cateri%e)
' B-i a+i%te-ti c6te %ecazuri a+ a5ut cu boi$eru$ (sta* Ei4 +i0e tea+( c( p6%(
$a ur+( tot 5a e@p$oda) C6%d acu$ a7u%ge ia ;## de grade4 caza%u$ e@p$odeaz()
Atii ce se 5a ,%t6+p$a atu%ci* ?or ceda co%ducte$e de gaz -i se 5or apri%de)
C$(direa asta 5a e@p$oda ca o bo+b()
' E-ti %ebu%J /co$o a.ar( su%t oa+e%i %e5i%o5ai careF
' Nu e@ist( oa+e%i %e5i%o5ai) ?oi4 a+erica%ii4 credei ,% happ@ end4 %u*
Su%tei %i-te pro-ti) Nu e@ist( happ@ end)
Se ap$ec( -i co%tro$( s.oara cu care era $egat( Cateri%e de st6$p) B%ceieturi$e
+6i%i$or s6%gerau) S.oara ,i i%tra ,% car%e iar %odu$ era bi%e str6%s) /ta%as ,-i
trecu ,%cet +6%a peste s6%ii Cateri%ei4 apoi se ap$ec( -i ,i s(rut()
' C(cat c( %u a5e+ +ai +u$t ti+p) Nici %u -tii ce pierzi) O pri%se de p(r -i o
s(rut() Mirosea a a$coo$) /dio4 Cateri%eJ
' Nu +( $(sa aici4 ,$ rug( Cateri%e) Hai s( 5orbi+4 s(F
' Trebuie s( pri%d a5io%u$) M( ,%torc $a /te%a) B$ 5(zu cu+ ,%cepe s( urce
190
- SIDNEY SHELDON -
trepte$e) &as $u+i%a apri%s( s( 5ezi -i tu ce se ,%t6+p$()
Dup( c6te5a +o+e%te4 Cateri%e auzi ,%ciz6%du0se u-a de $a subso$) /poi a
.ost $i%i-te) Era si%gur() Cri5ea +a%o+etru$ boi$eru$ui) /cu$ se +i-ca rapid ' de
$a !V# $a !U# ' -i co%ti%ua s( creasc() Disperat( ,%cerca s(0-i e$ibereze +6i%i$e4
dar c6%d tr(gea $eg(tura se str6%gea) Cri5i di% %ou ecra%u$ +a%o+etru$ui) !:# de
grade ' -i co%ti%ua s( creasc() Nu a5ea %ici o sc(pare)
Nici u%a)
/$a% Ha+i$to% co%ducea %ebu%e-te pe Oi+po$e Street) Ig%ora toate
se+a.oare$e -i toate c$a@oa%e$e di% 7uru$ s(u) B% .aa sa dru+u$ era b$ocat) Cor%i
spre dreapta spre O@.ord Circus) Tra.icu$ era -i +ai ag$o+erat aici)
B% subso$u$ c$(dirii de $a T!U pe >o%d Street acu$ +a%o+etru$ui ar(ta T## de
grade) Era .oarte ca$d ,%(u%tru)
Circu$aia era b$ocat() Oa+e%ii +ergeau acas(4 $a ci%(4 $a teatru) /$a%
Ha+i$to% era disperat) Poate c tre$uia s anun poliia? 5a ce ar fi folosit? O
pacient crede c cine&a &rea s o omoare? Ar fi rs poliitii. 4u, eu tre$uie s
ajung la ea.
Ma-i%i$e ,%cepur( s( se +i-te)
B% subso$ acu$ ar(ta L## de grade) /t+os.era era de %erespirat)
Cateri%e ,%cerca s(0-i e$ibereze +6i%i$e dar .r6%gia se str6%gea)
Cor%i pe O@.ord Street acce$er6%d %ebu%e-te peste o trecere de pieto%i pe care
tra5ersau dou( b(tr6%e) B% ur+a $ui auzi .$uieru$ ascuit a$ po$iistu$ui) D% +o+e%t
a .ost te%tat s( opreasc( -i s( cear( a7utor) Dar %u a5ea ti+p de e@p$icaii)
Co%ti%u( s( co%duc( %ebu%e-te)
&a o i%tersecie4 u% ca+io% ,i b$oca dru+u$) C$a@o%( .urios) Scoase capu$ pe
gea+ -i ur$(1
' Mi-c(0teJ
Ao.eru$ ca+io%u$ui ,$ ,%treb( surpri%s1
' Ce s0a ,%t6+p$at a+ice4 arde*
Circu$aia de5e%ise u% -ir de +a-i%i care se +i-cau a%e5oios) C6%d ,% s.6r-it s0
a e$iberat4 /$a% Ha+i$to% a por%it %ebu%e-te) /r .i trebuit s( a7u%g( ,% zece
+i%ute4 dar +ergea de aproape 7u+(tate de or()
B% subso$ acu$ ar(ta ;## de grade)
B% s.6r-it 5edea c$(direa birouri$or) /$a% Ha+i$to% t(ie curba -i .r6%( brusc)
Descise portiera -i ie-i di% +a-i%() Nu .(cuse pri+u$ pas spre c$(dire -i se opri
191
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
,%grozit) C(+6%tu$ s0a cutre+urat sub picioare -i ,%treaga c$(dire a e@p$odat ca o
bo+b( uria-( aru%c6%d ,% aer .$(c(ri -i .u+)
Ai +oarte)
Capitolul trei$eci i unu
/ta%as Sta5ic era cupri%s de po.te car%a$e4 ,%totdeau%a p(ea a-a dup( ce
rezo$5a u% co%tract) F(cuse o $ege de c(p(t6i s( aib( co%tacte se@ua$e cu 5icti+e$e
$ui4 b(rbai ori .e+ei4 ,%ai%te de a $e ucide -i de .iecare dat( e@perie%a ,i e@cita)
/cu+ se si+ea .rustrat pe%tru c( %u a +ai a5ut ti+p s( o tortureze pe Cateri%e4
sau s( .ac( dragoste cu ea) B-i pri5i ceasu$) Era ,%c( de5re+e) /5io%u$ p$eca abia
$a u%sprezece %oaptea) &u( u% ta@i spre Seperd MarEet4 p$(ti -i se pierdu ,%
$abiri%tu$ de str(due) <eci de .ete st(teau $a co$uri$e str(zi$or4 ade+e%i%du0i pe
b(rbaii care 5e%eau ,% zo%()
' Hei4 dragu$e4 %u 5rei $ecii de .ra%cez( ,% %oaptea asta*
' Dar o +ic( petrecere4 %u 5rei*
' Dar greaca4 %u ,i p$ace greaca*
Nici u%a di%tre .e+ei %u se apropie de /ta%as) Bi atrase pri5irea o b$o%d(
,%a$t(4 ,+br(cat( cu o .ust( di% pie$e .oarte scurt( -i pa%to.i cu tocu$ .oarte ascuit)
' >u%( seara4 sa$ut( /ta%as po$iticos)
Ea ,$ pri5i de sus4 a+uzat()
' >u%(4 b(iea-) Ma+a ta -tie pe u%de u+b$i*
/ta%as z6+bi ti+id)
' Da4 doa+%() M0a+ g6%dit c(4 dac( %u su%tei ocupat(F
Crostituata ,%cepu s( r6d( ,% oote)
' Ia te uit(J /-a te0ai g6%dit* Ai ce ai .ace dac( eu %u a- .i ocupat(* /i +ai
.(cut dragoste*
' O dat(4 r(spu%se /ta%as -optit) Mi0a p$(cut)
' E-ti tare +itite$4 r6dea .ata) De obicei %u +( uit $a +(ru%ei) Dar ,% %oaptea
asta +erge ca+ greu) /i zece boabe*
' Da4 doa+%()
' >i%e4 scu+pu$e) Hai s( urc(+)
B$ co%duse pri%tr0o u-(4 urcar( dou( eta7e -i i%trar( ,%tr0o ca+er() /ta%as ,i
,%ti%se ba%ii)
' Ia s( 5ede+ %oi ce -tii tu s( .aciJ
Fe+eia se dezbr(c( -i ,$ pri5i -i pe e$ dezbr(c6%du0se) R(+ase ui+it()
' Du+%ezeu$eJ E-ti e%or+J
' Da*
Drc( ,% pat -i ,$ a5ertiz(1
' Fii ate%t) Nu 5reau s( +( doar()
192
- SIDNEY SHELDON -
/ta%as se apropie de pat) De obicei ,i p$(cea s( bat( t6r.e$e) Bi sporea
satis.acia se@ua$() Dar acu+ -tia c( %u trebuia s( $ase ur+e a$e trecerii sa$e4
pe%tru a %u c(dea ,% +6i%i$e po$iiei) Se +u$u+i s( ,i z6+beasc( .e+eii di% pat)
' E-ti %orocoas()
' Cu+*
' Nu co%teaz()
Se aru%c( asupra ei -i auzi ipete$e Cateri%ei -i -tiu c( pe Cateri%e o r(%e-te4
tare4 di% ce ,% ce +ai tare -i +ai dureros)
' Du+%ezeu$eJ e@c$a+( .e+eia) Este de %ecrezut)
/ta%as descise ocii -i 5(zu c( %u este cu Cateri%e) Era cu o t6r.( ur6t(4 ,%tr0
o ca+er( sordid() Se ,+br(c( -i p$ec() &u( u% ta@i4 p$ec( $a ote$4 ,+pacet( -i
acit( %ota de p$at()
&a ora %ou( treizeci era ,% dru+ spre aeroport) /5ea ti+p su.icie%t)
&a $i%ia aeria%( O$i+pia era coad() /7u%se $a gi-eu -i ,%ti%se bi$etu$)
' C$eac( $a ti+p a5io%u$*
' Da)
Fu%cio%aru$ citea %u+e$e de pe bi$et) /ta%as Sta5ic) B$ pri5i di% %ou pe
/ta%as -i .(cu u% se+% i+perceptibi$ spre u% a$t b(rbat)
/cesta se apropie de gi-eu)
' Cot s( 5( 5(d bi$etu$*
' S0a ,%t6+p$at ce5a*
' Mi0e tea+( c( s0au 56%dut prea +u$te $ocuri $a zboru$ acesta) ?oi ,%cerca s(
rezo$5 prob$e+a)
/ta%as ridic( di% u+eri)
' >i%e4 a-tept)
Bi ur+( pe b(rbat spre u%u$ di% birouri4 cupri%s de u% se%ti+e%t de eu.orie)
Crobabi$ c( De+iris ie-ise di% ,%cisoare) Era u% o+ +u$t prea i+porta%t pe%tru a
i se ,%t6+p$a 5reu% r(u) ?a $ua cei ci%cizeci de +ii de do$ari -i ,i 5a depu%e ,%
co%tu$ b(%cii e$5eie%e) /poi 5a $ua o scurt( 5aca%() Coate pe Ri5iera4 sau $a Rio)
Bi p$(ceau b(rbaii prostituai di% Rio)
I%tr( ,% birou -i se opri) Se a$bi $a .a()
' Tu ai +uritJ /i +uritJ Te0a+ o+or6tJ
B%cepu s( ur$e) Co%ti%u( s( ur$e -i dup( ce $0au scos di% ca+er( -i $0au
,+barcat ,%tr0o +a-i%( a po$iiei)
Dup( ce %u $0a +ai 5(zut4 /$a% o pri5i pe Cateri%e)
' /cu+ s0a ter+i%at4 draga +ea) B% s.6r-it4 s0a ter+i%at)
Capitolul trei$eci i doi
193
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
Cu c6te5a ore +ai de5re+e4 ,% subso$u$ c$(dirii4 Cateri%e ,%cercase cu
disperare s(0-i e$ibereze +6i%i$e) Cu c6t tr(gea +ai +u$t4 cu at6t se str6%gea +ai
+u$t $eg(tura) Bi a+orise degete$e) Nu0-i $ua ocii de pe cadra%u$ +a%o+etru$ui)
/cu$ era $a dou( sute ci%cizeci de grade) !nd acul acela &a ajunge la patru sute
de grade, $oilerul &a e/ploda. .re$uia s gseasc o soluie. .re$uia3 Ocii i se
oprir( pe stic$a de b(utur( adus( de /ta%as) Fi@a stic$a -i i%i+a ,i b(tea cu putere)
'ste o ans3 Nu+ai dac( ar puteaF Se $(s( pe p(+6%t -i ,%ti%se picioare$e spre
stic$() Nu a7u%gea) Se ,%ti%se +ai tare) &eg(turi$e ,i s.6-iau car%ea) Ocii i se
u+p$ur( de $acri+i) :ncearc3 "ai ncearc o dat3 +oar o dat3 Se ,%ti%se cu
toat( puterea pe care o +ai a5ea) /ti%se stic$a cu u% picior) /i gri7( s( %u o
,+pi%gi) B%cet4 .oarte ,%cet4 trase g6tu$ stic$ei cu s.oara cu care ,i erau $egate
g$ez%e$e) Mai aproape) /cu+ era +ai aproape)
Cri5i cadra%u$ +a%o+etru$ui) /cu$ era $a T:# de grade) Foarte ,%cet ,+pi%se
stic$a $a spate) /cu+ o putea pri%de cu 56r.u$ degete$or) Dar degete$e ,i erau prea
a+orite s( o poate pri%de -i a$u%ecau4 erau p$i%e de s6%ge)
B% subso$u$ c$(dirii c($dura cre-tea) Cateri%e ,%cerc( di% %ou) Stic$a a$u%ec()
/cu$ +a%o+etru$ui ar(ta L## de grade) B%cepuse s( ias( abur sub presiu%e)
Cateri%e ,%cerc( di% %ou s( apuce stic$a)
GataJ O pri%sese cu a+6%dou( +6i%i$e) O i%u str6%s4 ridic( +6i%i$e -i cu
u$ti+a pic(tur( de .or( o $o5i de ci+e%t) Ni+ic) /cu$ urca i%e@orabi$ peste LW#
de grade) Cateri%e i%spir( ad6%c -i $o5i ,%c( o dat() S0a spartJ S$a5( Do+%u$uiJ
C6t reu-i de repede4 ,%cepu s( .rece .r6%gia de g6tu$ spart a$ stic$ei) Stic$a ,i t(ia
car%ea4 dar ea %u si+ea) &eg(tura s$(bi -i deodat( si+i c( +6%a ,i este $iber() Se
gr(bi s( dez$ege -i cea$a$t( +6%(4 apoi g$ez%e$e) /cu$ era $a L:# de grade) Au5oaie
de abur ie-eau acu+ di% caza%) /ta%as b$ocase i%trarea ,% subso$) Nu +ai era ti+p
s( ias( di% c$(dire4 ,%ai%te de e@p$ozie) Fugi spre caza% -i ,%cerc( s( scoat( bucata
de $e+% care b$oca supapa) Nu reu-i) ;##J
Trebuia s( ot(rasc( ,%tr0o .raciu%e de secu%d() Fugi $a u-a care ducea spre
ad(postu$ a%tiaeria%) I%tr( repede -i trase u-a +asi5( di% +eta$) St(tea $ipit( de
perete$e de ci+e%t -i abia +ai respira) Dup( ci%ci secu%de auzi o e@p$ozie
,%.ior(toare -i totu$4 7uru$ ei se cutre+ur() Era ,% ,%tu%eric -i abia respira) Era ,%
sigura%() Se ter+i%ase) 4u, nu nc4 se g6%di Cateri%e) "ai am nc ce&a de
fcut.
Dup( o or( au g(sit0o -i au scos0o po+pierii) /$a% Ha+i$to% era aco$o)
Cateri%e .ugi ,% brae$e $ui -i ,$ str6%se cu putere)
' Cateri%e4 draga +ea) C6t +i0a .ost de tea+(J Cu+ aiF*
' Mai t6rziu4 /$a%) /cu+ trebuie s(0$ g(si+ pe /ta%as Sta5ic)
Capitolul trei$eci i trei
194
- SIDNEY SHELDON -
S0au c(s(torit $a o bisericu( de ar(4 ,% Susse@4 $a .er+a surorii $ui) Sora $ui
/$a% era o .e+eie p$(cut(4 e@act ca ,% .otogra.ia de pe +(sua di% cabi%et) Copi$u$
era $a -coa$() Cateri%e -i /$a% au petrecut u% 9eeE0e%d $i%i-tit4 apoi au $uat
a5io%u$ spre ?e%eia4 u%de ,%cepea $u%a de +iere)
?e%eia era ca o pagi%( 5iu co$orat(4 di%tr0o carte de istorie +edie5a$() Ora-
+agic4 ora- p$utitor4 ora- a$ $agu%e$or -i a$ ce$or !T# de i%su$ie4 $egate de ;## de
poduri) /$a% -i Cateri%e au aterizat $a aeroportu$ Marco Co$o4 au $uat o barc( cu
+otor p6%( $a Ciaa Sa% Marco -i s0au cazat $a Hote$u$ ;o@al +anieli4 ote$ 5eci
-i .ru+os de $6%g( Ca$atu$ Dogi$or)
/5eau u% aparta+e%t .ru+os4 +obi$at cu +obi$ier a%tic4 cu 5edere spre Gra%d
Ca%a$)
' Ce ai 5rea s( .aci +ai ,%t6i*
Cateri%e ,$ ,+br(i-()
' GiciJ
/u des.(cut 5a$ize$e +u$t +ai t6rziu)
?e%eia era ca u% ba$sa+ 5i%dec(tor) Cateri%e uita ,%cet co-+aru$ ,%grozitor4
trecutu$ ,%.ior(tor pe care $0a tr(it)
Ea -i /$a% e@p$orau Ciaa Sa% Marco4 biserica 5ece de c6te5a seco$e4 ga$erii$e
de art( -i catedra$a cu +ozaicuri$e care ,i t(iau respiraia) ?izitau +uzee -i
biserici di% ,+pre7uri+i) S0au oprit $a Mura%o -i au ad+irat capodopere$e di%
stic$( -i $a >ura%o u%de .e+ei$e cro-etau da%te$e)
/u 5izitat Ca$atu$ Dogi$or4 cu s($i$e $ui opu$e%te -i s0au oprit $a Cu%tea
Suspi%e$or4 trecut( de0a $u%gu$ seco$e$or de prizo%ierii co%da+%ai $a +oarte) /u
$uat o barc( cu +otor -i au +ers $a Torce$$o4 au ci%at $a 5ocanda !ipriani ,%tr0o
gr(di%( +i%u%at(4 p$i%( de .$ori)
Ai Cateri%e -i0a a+i%tit de gr(di%a +(%(stirii= -i0a a+i%tit c6t s0a si+it de
pierdut( aco$o) &0a pri5it pe /$a% cu recu%o-ti%() "ulumesc, +oamne3
Mercerie4 era pri%cipa$a strad( cu +agazi%e1 ;u$elli4 pe%tru es(turi4 !asella
pe%tru pa%to.i -i %ioconda !assini pe%tru a%ticit(i) /u cutreierat ,%c6%tai
aceste +agazi%e4 au ci%at $a Nuadri -i s0au p$i+bat cu go%do$a -i Sa%do$i)
?i%eri4 aproape de s.6r-itu$ 5aca%ei4 a ,%ceput o .urtu%( 5io$e%t() Cateri%e -i
/$a% erau $a p$i+bare -i au .ugit repede $a ad(post ,% o$u$ ote$u$ui)
' B+i pare r(u4 doa+%( Ha+i$to%) Meteoro$ogii au a%u%at 5re+e .ru+oas()
' Ce .urtu%(J z6+bi Cateri%e) Su%t at6t de .ericit(J
Fu$gere t(ioase $u+i%au ceru$ -i deodat( e@p$ozia u%ui tu%et a cutre+urat
totu$) O .raciu%e de secu%d( Cateri%e a a5ut i+presia c( a .ost o a$t( e@p$ozie)
E@p$ozia boi$eru$ui) Se ,%toarse spre /$a%1
195
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu ast(zi se d( 5erdictu$*
' DaF /$a% ezit(F %u a+ adus 5orba pe%tru c(F
' M( si+t bi%e) ?reau s( -tiu)
/$a% o pri5i u% +o+e%t4 apoi se ot(r,1
' >i%e)
/pri%se radiou$ -i c(ut( >)>)C)0u$)
G Fiar pri+u$ +i%istru -i0a preze%tat ast(zi de+isia) Cre+ieru$ 5a ,%cerca s(
.or+eze u% %ou gu5er%)[
Di% cauza bruia7u$ui 5ocea crai%icu$ui disp(rea4 apoi re5e%ea cu i%te%sitate)
' Di% cauza .urtu%ii4 spuse /$a%)
G&a /te%a4 procesu$ $ui Co%sta%ti% De+iris s0a ter+i%at ,% s.6r-it) Kuraii au
sci+bat 5erdictu$ de acu+ c6te5a $u%i) Spre surpri%derea tuturorFI
?ocea %u se +ai auzi)
' /$a%4 tu ce crezi4 care a .ost 5erdictu$*
O $u( ,% brae)
' Depi%de dac( tu crezi ,% happ@ end)
Epilog
Capitolul trei$eci i patru
Cu ci%ci zi$e ,%ai%te de ,%ceperea procesu$ui4 gardia%u$ descise u-a ce$u$ei)
' /i u% +usa.ir)
Co%sta%ti% De+iris ridic( pri5irea) Cu e@cepia a5ocatu$ui4 p6%( acu+ %u i s0a
per+is %ici o 5izit() Re.uz( s( arate c( era curios) Tic($o-ii ace-tia ,$ tratau ca pe
u% cri+i%a$ de r6%d) Dar %u $e 5a da satis.acia s( arate 5reo e+oie) B$ ur+( pe
gardia% ,% sa$a +ic( de 5orbitor)
' /co$o)
De+iris i%tr( -i se opri) D% b(tr6% sci$od abia se i%ea ,%tr0u% scau% cu roti$e)
/5ea p(ru$ a$b ca %eaua) Faa a5ea poriu%i a$be -i ro-ii4 de $a o arsur( puter%ic()
>uze$e erau ,%geate ,%tr0u% rictus de z6+bet oribi$) Bi trebuir( c6te5a +o+e%te
p6%( s(0$ recu%oasc( pe 5izitatoru$ s(u) Cipu$ i se ,%5i%ei)
' Du+%ezeu$eJ
' Nu su%t o sta.ie4 spu%e Napo$eo% Cotas) /5ea o 5oce r(gu-it() I%tr(4
Costa)
De+iris ,-i drese g$asu$)
' Focu$F
' /+ s(rit pe .ereastr( -i +i0a+ .racturat co$oa%a) M0a sa$5at +a7ordo+u$4
,%ai%te s( 5i%( po+pierii) Nu a+ 5rut s( -tii c( +ai tr(iesc) Era+ prea obosit s(
+ai $upt cu ti%e)
196
- SIDNEY SHELDON -
' DarF au g(sit totu-i u% corpF
' ?a$etu$)
De+iris se pr(bu-i pe u% scau%)
' B+iF ,+i pare bi%e c( tr(ie-ti4 -opti e$)
' /r trebui4 pe%tru c( eu ,i 5oi sa$5a 5iaa)
De+iris ,i pri5ea +ut de ui+ire)
' Cu+*
' Te 5oi ap(ra ,% proces)
De+iris izbuc%i ,% r6s)
' Doa+%e4 &eo%4 dup( toi ace-ti a%i4 tu tot +( crezi prost* Ce te .ace s(
crezi c(0+i 5oi $(sa 5iaa ,% +6i%i$e taie*
' Ce%tru c( eu su%t si%guru$ care te poate sa$5a4 Costa)
Co%sta%ti% De+iris se ridic( ,% picioare)
' Nu4 +u$u+esc)
' /+ 5orbit cu Spyros &a+brou) &0a+ co%5i%s s( dec$are c( a .ost cu ti%e ,%
+o+e%tu$ ,% care sora $ui a .ost ucis()
De+iris se opri di% +ers -i se ,%toarse)
' De ce ar .ace acest $ucru*
' Ce%tru c( eu $0a+ co%5i%s c( ar .i +ai du$ce r(zbu%area s(0i ia a5erea4 %u
5iaa)
' Nu ,%e$eg)
' &0a+ asigurat pe &a+brou c( ,i 5ei da ,%treaga ta a5ere4 dac( 5a sci+ba
dec$araia) ?apoare$e4 co+pa%ii$e4 tot ce ai)
' E-ti %ebu%J
' Su%t* Mai g6%de-te0te4 Costa) Dec$araia $ui ,i poate sa$5a 5iaa) Este
a5erea +ai i+porta%t( dec6t 5iaa*
Dr+( o t(cere +or+6%ta$() De+iris se a-ez( di% %ou -i ,$ pri5i pe Cotas)
' &a+brou 5a spu%e sub 7ur(+6%t c( era+ ,+preu%( cu e$4 c6%d a .ost ucis(
sora $ui*
' Da)
' Ai ,% sci+b 5reaF
'Tot ce ai)
De+iris c$(ti%( di% cap)
' ?a trebui s( p(strezF
' Totu$) ?rea s( ,i ia totu$) Nu ,%e$egi* /sta este r(zbu%area $ui)
Ai totu-i4 ce5a ,$ ui+ea pe De+iris)
' Dar tu ce c6-tigi di% toate astea4 &eo%*
' Eu c6-tig totu$4 spuse Cotas cu o parodie de z6+bet pe .a()
' NuF %u pricep)
' B%ai%te de a preda Corporaia E$e%ic( de Co+er $ui &a+brou4 5ei tra%s.era
toate bu%uri$e acestei corporaii u%ei %oi co+pa%ii) O co+pa%ie care este a +ea)
197
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
De+iris ,$ pri5ea -i %u0-i credea ureci$or)
' Ai $ui &a+brou %u0i r(+6%e %i+ic*
Cotas ridic( di% u+eri)
' Oa+e%ii pierd -i c6-tig()
' Ai %u 5a suspecta ce5a &a+brou*
' Nu4 pe%tru c( +( ocup eu de toate)
' Dac( ,$ ,%-e$i pe &a+brou4 de u%de -tiu eu c( %u +( 5ei ,%-e$a -i pe +i%e*
' Este .oarte si+p$u4 Costa) Tu e-ti prote7at) ?o+ se+%a o ,%e$egere c( %oua
co+pa%ie 5a .i a +ea %u+ai ,% co%diii$e ,% care tu 5ei .i acitat) Dac( 5ei .i
dec$arat 5i%o5at4 eu %u pri+esc %i+ic)
Ce%tru pri+a dat(4 De+iris de5e%ea i%teresat de propu%ere) B$ pri5ea suspicios
pe a5ocatu$ ce$ sci$od) 2a pierde procesul i &a da cu piciorul la milioane de
dolari numai pentru a se r$una pe mine? 4u, nu este att de prost.
' >i%e4 de acord4 spuse De+iris ,%cet)
' >i%e .aci4 zise Cotas) Toc+ai i0ai sa$5at 5iaa4 Costa)
Am sal&at mai mult dect &iaa4 se g6%di De+iris triu+.(tor) Am o sut de
milioane de dolari ascuni unde&a unde nu i &a gsi nimeni.
B%t6$%irea $ui Cotas cu Spyros &a+brou %u a .ost de$oc u-oar() /proape c( $0a
aru%cat a.ar( di% birou)
' Ce 5rei tu* M(rturia +ea s( sa$5ez 5iaa u%ui +o%stru* Ie-i %aibii a.ar( de
aiciJ
' ?rei s( te r(zbu%i4 %u0i a-a* ,$ ,%treb( Cotas)
' Da) Ai acu+ su%t r(zbu%at)
' E-ti* ,$ -tii pe Costa) /5erea $ui ,%sea+%( +ai +u$t dec6t 5iaa pe%tru e$)
Dac( ,$ 5or e@ecuta4 5a si+i durere doar c6te5a +i%ute4 dar dac( ,i iei totu$ -i ,$
ob$igi s( tr(iasc( .(r( %ici u% ba%4 ,i dai o pedeaps( +u$t4 +u$t +ai +are)
Era ade5(r ,% 5orbe$e a5ocatu$ui) De+iris era ce$ +ai $aco+ o+ pe care ,$
cu%oscuse ,% 5iaa $ui)
' Spui c( 5rea s( se+%eze -i s(0+i dea +ie toat( a5erea $ui*
' Totu$) F$ota4 toate a.aceri$e4 toate co+pa%ii$e)
Te%taia era e%or+()
' /+ s( +( g6%desc)
&a+brou $0a co%dus pe a5ocatu$ des.igurat $a u-() >ietul amrt. Pentru ce
mai triete?
&a +iezu$ %opii4 Spyros &a+brou ,i te$e.o%a $ui Napo$eo% Cotas1
' M0a+ g6%dit) Se+%(+ ,%e$egerea)
Cresa era ,%tr0o a-teptare .re%etic() Nu %u+ai c( acest Co%sta%ti% De+iris era
7udecat pe%tru 5i%a de a0-i .i ucis soia4 dar -i pe%tru c( era ap(rat de u% o+ care
198
- SIDNEY SHELDON -
s0a ,%tors di% +ori ' str($ucitu$ a5ocat care +urise ,%tr0u% o$ocaust)
Crocesu$ se 7udeca ,% aceea-i sa$( ,% care .useser( 7udecai Noe$$e Cage -i
&arry Doug$as) Co%sta%ti% De+iris st(tea ,% bo@a acuzai$or4 ,%5($uit ,%tr0o aur(
de i%di.ere%() &6%g( e$4 ,% scau%u$ cu roti$e4 st(tea Napo$eo% Cotas) Statu$ era
repreze%tat ,% proces de procuroru$ ge%era$ De$+a)
De$+a se adresa 7urai$or1
GCo%sta%ti% De+iris este u%u$ di%tre cei +ai puter%ici oa+e%i di% $u+e)
E%or+a $ui a5ere i0a dat +u$te pri5i$egii) Dar e@ist( u% si%gur pri5i$egiu pe care
%u i $0a dat) /ce$a de a co+ite cu s6%ge rece o cri+() Ni+e%i %u are acest drept)
/cuzarea 5a de+o%stra4 .(r( %ici u% dubiu4 c( do+%u$ De+iris este 5i%o5at de a0
-i .i ucis ,%tr0u% +od bruta$ soia care ,$ iubea) Dup( ce 5ei auzi toate dec$araii$e4
dup( ce 5ei 5edea probe$e4 su%t co%5i%s c( 5ei a7u%ge $a o si%gur( co%c$uzie1
?i%o5at de cri+( de gradu$ u%u)I
De$+a se a-ez( $a +asa $ui) Kudec(toru$ se ,%toarse spre Napo$eo% Cotas)
' /p(rarea este preg(tit( pe%tru p$edoarie*
' Su%te+4 o%orat( i%sta%()
Cotas ,-i ,%drept( scau%u$ cu roti$e -i se a-ez( ,% .aa 7urai$or) De-i oa+e%ii
e5itau s(0$ pri5easc(4 Cotas 5(zu aeru$ de co+pasiu%e de pe .ee$e $or)
' Co%sta%ti% De+iris %u este 7udecat acu+ pe%tru c( este bogat sau puter%ic)
Sau poate c( toc+ai di% aceast( cauz( a .ost t6r6t ,% acest proces) Cei s$abi
,%cearc( ,%totdeau%a s(0i stri5easc( pe cei +ai bogai ca ei4 %u* Coate c( do+%u$
De+iris este 5i%o5at de a .i bogat -i puter%ic4 dar eu 5oi do5edi cu certitudi%e u%
si%gur $ucru1 %u este 5i%o5at de a0-i .i ucis soia)
Crocesu$ ,%cepuse)
Crocuroru$ De$+a ,$ i%teroga pe $ocote%e%tu$ Teopi$os)
' ?( rog s( descriei ce ai 5(zut c6%d ai i%trat ,% 5i$a de pe p$a7()
' Scau%e$e -i +ese$e erau r(stur%ate) Totu$ era ,%tr0o dezordi%e de %edescris)
' /i a5ut i+presia c( aco$o s0a dus o $upt(*
' Da4 do+%u$e) Casa p(rea c( a .ost 7e.uit()
' /i g(sit u% cuit cu $a+a p$i%( de s6%ge $a $ocu$ cri+ei*
' Da4 do+%u$e)
' Ai ai g(sit a+pre%te pe cuit*
' Da4 do+%u$e)
' /$e cui erau a+pre%te$e*
' /$e $ui Co%sta%ti% De+iris)
Cri5iri$e 7urai$or se ,%toarser( spre Co%sta%ti% De+iris)
' Dup( ce ai co%tro$at casa4 ce ai +ai g(sit*
' /scu%s ,%tr0u% du$ap era u% costu+ de baie care a5ea i%iia$e$e $ui De+iris)
Era p(tat de s6%ge)
199
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' Nu era posibi$ ca acest costu+ de p$a7( s( .i .ost de +u$t( 5re+e aco$o*
' Nu4 do+%u$e) Era ud cu ap( de +are)
' Mu$u+esc)
Era r6%du$ $ui Napo$eo% Cotas)
' Do+%u$e detecti5 Teopi$os4 ai a5ut ocazia s( 5orbii perso%a$ cu
acuzatu$4 %u0i a-a*
' Da4 do+%u$e)
' Cu+ $0ai descrie di% pu%ct de 5edere .izic*
' C(iF a- spu%e c( este u% o+ bi%e .(cut)
' Hi s0a p(rut puter%ic* /dic( .izic4 este puter%ic*
' Da)
' Nu este ge%u$ de o+ care trebuie s( r(5(-easc( o ca+er( pe%tru a0-i o+or,
soia)
De$+a s(ri ,% picioare)
' Obiecie4 o%orat( i%sta%()
' Se ad+ite) /5ocatu$ ap(r(rii %u 5a sugera r(spu%suri$e +artoru$ui)
' M( iertai4 do+%u$e 7udec(tor) Cotas se ,%toarse di% %ou spre detecti5)
Dup( co%5ersaia cu do+%u$ De+iris4 ai spus despre e$ c( este u% o+ i%te$ige%t*
' Da4 do+%u$e) Nu cred c( poi de5e%i at6t de bogat ca e$4 dac( %u ai -i
+i%te)
' Cer.ect de acord cu du+%eata) Ei4 dar acest $ucru %e duce $a o ,%trebare
i%teresa%t() Cu+ putea u% o+ ca do+%u$ De+iris s( .ie at6t de prost4 s( co+it( o
cri+( -i s( $ase $a $ocu$ cri+ei cuitu$ cu a+pre%te$e $ui -i u% costu+ de baie p(tat
de s6%geF* Nu 5i se pare c( acest $ucru este $ipsit de i%te$ige%(*
' C(i4 u%eori4 i%trai ,% pa%ic(4 oa+e%ii care co+it cri+e .ac ce$e +ai ciudate
$ucruri)
' Co$iia a g(sit u% %asture de aur de $a o ai%( a do+%u$ui De+iris) Este
corect ce spu%*
' Da4 do+%u$e)
' /ceasta este o i+porta%t( prob( de acuzaie ,+potri5a do+%u$ui De+iris)
Co$iia co%sider( c( acest %asture a .ost s+u$s de doa+%a De+iris4 ,% $upt( cu
sou$ ei care ,%cerca s( o o+oare*
' /-a este4 do+%u$e)
' Deci4 a5e+ de0a .ace cu u% o+ care de obicei se ,+brac( .oarte e$ega%t -i
ate%t) I se s+u$ge u% %asture de $a ai%(4 dar e$ %u obser5() Merge acas(4 ,+br(cat
cu aceast( ai%( -i totu-i e$ %u obser5() Dezbrac( aceast( ai%( -i o a-eaz( $a
$ocu$ ei pe u+era- -i totu-i %u obser5( $ipsa %asture$ui) /cest o+ pare -i stupid4 -i
orb)
B% bo@a +artori$or se a.$a do+%u$ 8ate$a%os4 patro%u$ age%iei de detecti5i
particu$ari) Era i%terogat de procuroru$ De$+a)
200
- SIDNEY SHELDON -
' Su%tei proprietaru$ acestei age%ii*
' Da4 do+%u$e)
' Cu c6te5a zi$e ,%ai%te de a .i ucis(4 doa+%a De+iris a 5e%it $a
du+%ea5oastr(*
' /-a este)
' Ce dorea de $a du+%ea5oastr(*
' Crotecie) / spus c( dorea s( di5oreze de sou$ ei -i e$ a a+e%i%at0o c( o
o+oar()
D% +ur+ur pre$u%git se auzi ,% sa$()
' Ai doa+%a De+iris p(rea ,%gri7orat(*
' Da4 do+%u$e) Era .oarte ,%gri7orat()
' Ai 50a so$icitat s( o prote7ai de sou$ ei*
' Da4 do+%u$e)
' /sta este tot4 +u$u+esc) Martoru$ este a$ du+%ea5oastr()
Cotas ,-i diri7( scau%u$ cu roti$e ,% .aa +artoru$ui)
' Do+%u$e 8ate$a%os4 de c6t ti+p a5ei age%ia de detecti5i*
' De aproape ci%cisprezece a%i)
Cotas p(ru i+presio%at)
' Foarte +u$t ti+p) Trebuie s( .ii .oarte bu% ,% aceast( +eserie)
' Cred c( da4 spuse 8ate$a%os cu +odestie)
' Ai a5ei destu$( e@perie%( cu oa+e%ii care 5i% $a du+%ea5oastr( pe%tru c(
au %ecazuri)
' De aceea 5i% $a %oi)
' Ai4 c6%d a 5e%it $a du+%ea5oastr( doa+%a De+iris4 p(rea %e$i%i-tit(4 sauF
' O4 %u) Era .oarte agitat() /- putea spu%e ciar c( i%trase ,% pa%ic()
' B%e$eg) Ce%tru c( se te+ea c( sou$ ei o 5a ucide)
' Deci4 dup( ce a p$ecat de $a du+%ea5oastr(4 c6i detecti5i au ,%soit0o*
D%u$* Doi*
' N%%F %u) Nu a+ tri+is %ici u% detecti5)
Cotas se ,%cru%t()
' Nu ,%e$eg) De ce*
' C(iF %e0a rugat s( ,%cepe+ de $u%i)
Cotas ,$ pri5i -(ga$%ic)
' M( te+ c( ,+i pro5ocai co%.uzii4 do+%u$e 8ate$a%os) /ceast( .e+eie care
a 5e%it $a du+%ea5oastr(4 ,%grozit( c( sou$ ei o 5a o+or,4 a ie-it pur -i si+p$u di%
birou spu%6%du05( c( %u dore-te protecie dec6t ,%cep6%d de $u%i*
' Ei bi%e4 a-a a .ost)
Napo$eo% Cotas spuse +ai +u$t pe%tru si%e1
' Te -i ,%trebi c6t era oare de speriat( doa+%a De+iris4 %u*
Ca+erista casei De+iris era ,% bo@a +artori$or)
201
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
' /-adar4 ai auzit o co%5ersaie ,%tre doa+%a De+iris -i sou$ ei*
' Da4 do+%u$e)
' Ne repei -i %ou( co%5ersaia*
' C(i4 doa+%a De+iris i0a spus sou$ui s(u c( dore-te s( di5oreze4 iar e$ i0a
spus c( %u 5a .i %iciodat( de acord)
De$+a pri5i se+%i.icati5 spre 7urai)
' B%e$eg) Ce a$tce5a ai +ai auzit*
' E$ a rugat0o s( +earg( $a 5i$a de pe p$a7(4 $a ora trei -i s( +earg( si%gur()
' I0a spus s( +earg( si%gur(*
' Da4 do+%u$e) Iar d6%sa +i0a spus c( dac( %u se ,%toarce p6%( $a ora -ase4 s(
a%u% po$iia)
Kuraii reacio%ar( ,% +od 5izibi$) B$ pri5eau cu toii pe De+iris)
' Nu +ai a+ ,%treb(ri4 spuse De$+a -i se ,%toarse spre Cotas) Martora este a
du+%ea5oastr()
Di% %ou4 Napo$eo% Cotas ,-i ,%drept( scau%u$ cu roti$e +ai aproape de bo@a
+artori$or)
' Nu+e$e du+ita$e este /%drea4 %u*
' Da4 do+%u$e)
Fe+eia ,%cerca s( %u pri5easc( cipu$ des.igurat)
' /%drea4 ai spus c( ai auzit0o pe doa+%a De+iris spu%6%du0i sou$ui s(u c(
dore-te s( di5oreze -i c( $0ai auzit pe do+%u$ De+iris spu%6%d c( %u este de
acord cu di5oru$ -i c( o roag( s( 5i%( si%gur( $a 5i$a de pe p$a7() Este corect*
' Da4 do+%u$e)
' E-ti sub prestare de 7ur(+6%t4 /%drea) Nu a-a ce5a ai auzit)
' >a da4 do+%u$e4 a-a a .ost)
' C6te aparate de te$e.o% su%t ,% ca+era u%de a a5ut $oc aceast( co%5ersaie*
' Nu+ai u%u$)
Napo$eo% Cotas aduse scau%u$ +ai aproape)
' Deci %u ascu$tai co%5ersaia $a u% a$t te$e.o%*
' Nu4 do+%u$e) Nu a- .ace %iciodat( a-a ce5a)
' /-adar4 ade5(ru$ este c( ai auzit %u+ai ceea ce a spus doa+%a De+iris) Hi0
ar .i .ost i+posibi$ s( auzi ceea ce a spus do+%u$ De+iris)
' C(iF cred c( a-a este)
' Cu a$te cu5i%te4 %u ai auzit c( do+%u$ De+iris a+e%i%a 5iaa soiei $ui -i
%ici c( a rugat0o s( +earg( $a 5i$a de pe p$a7() Hi0ai i+agi%at toate aceste $ucruri
di% cauza cu5i%te$or doa+%ei De+iris)
/%drea era ro-ie ca .ocu$)
' Cred c( da4 pute+ spu%e a-a)
' Eu spu% a-a) De ce erai ,% ca+er( c6%d 5orbea $a te$e.o% doa+%a De+iris*
' M( rugase s(0i aduc %i-te ceai)
' Ai i $0ai adus*
202
- SIDNEY SHELDON -
' Da4 do+%u$e)
' &0ai pus pe +as(*
' Da4 do+%u$e)
' De ce %u ai p$ecat dup( aceea*
' Doa+%a De+iris +i0a .(cut se+% s( r(+6%)
' Ce%tru c( dorea ca tu s( auzi co%5ersaia $a te$e.o% sau ceea ce trebuia s(
par( o co%5ersaie*
' CredF cred c( da)
?ocea $ui Cotas -uier( ca o $o5itur( de bici)
' Deci tu %u -tii dac( 5orbea cu sou$ ei $a te$e.o% sau 5orbea cu a$tci%e5a)
Cotas apropie -i +ai +u$t scau%u$) Nu i se pare ciudat c( ,% +i7$ocu$ u%ei
co%5ersaii te$e.o%ice4 doa+%a De+iris i0a cerut s( r(+6i ,% ca+er(* Eu -tiu c(4
$a +i%e acas(4 dac( a+ o co%5orbire te$e.o%ic(4 %u cer ser5itori$or s( .ie +artori)
Nu) Eu spu% c( aceast( co%5orbire te$e.o%ic( %u a a5ut $oc) Doa+%a De+iris %u
5orbea cu %i+e%i) C$(%uise totu$4 pe%tru ca sou$ ei s( .ie acuzat acu+4 ,% aceast(
sa$() Co%sta%ti% De+iris %u -i0a ucis soia) Toate probe$e ,+potri5a $ui au .ost
progra+ate cu .oarte +u$t( gri7() Nici u% o+ i%te$ige%t %u $as( $a ,%t6+p$are
at6tea probe care $0ar putea acuza) Co%sta%ti% De+iris poate a5ea +u$te de.ecte4
dar e$ este cu sigura%( u% o+ i%te$ige%t)
Crocesu$ a +ai co%ti%uat zece zi$e4 cu acuzaii -i co%tra0 acuzaii4 -i dec$araii
a$e e@peri$or po$iiei) Opi%ia ge%era$( era c(4 probabi$4 Co%sta%ti% De+iris este
5i%o5at)
Napo$eo% Cotas a $(sat bo+ba s( e@p$odeze abia ,% u$ti+a zi) &0a ce+at ,%
bo@a +artori$or pe Spyros &a+brou) B%ai%te de ,%ceperea procesu$ui De+iris a
se+%at u% co%tract pri% care ceda Corporaia E$e%ic( de Co+er -i toate a%e@e$e
ei4 $ui Spyros &a+brou) B%s(4 cu o zi +ai de5re+e4 toate aceste erau tra%s.erate ,%
secret $ui Napo$eo% Cotas4 cu o c$auz( ' s( .ie pre$uate %u+ai ,% cazu$ ,% care
Co%sta%ti% De+iris era acitat)
' Do+%u$e &a+brou4 du+%ea5oastr( %u 5( prea ,%e$egeai cu cu+%atu$
du+%ea5oastr(4 %u0i a-a*
' Nu4 %u %e ,%e$egea+)
' /r .i corect dac( a+ spu%e c( de .apt 5( urai*
&a+brou ,$ pri5i pe Co%sta%ti% De+iris)
' /+ putea spu%e acest $ucru)
' B% ziua ,% care sora du+%ea5oastr( a disp(rut4 Co%sta%ti% De+iris a spus $a
po$iie c( era departe de 5i$a de pe p$a7(= c(4 de .apt4 $a ora trei ' ora $a care s0a
stabi$it c( a +urit sora du+%ea5oastr( erai ,+preu%( $a /crocori%t) C6%d ai .ost
,%trebat de po$iie4 ai %egat acest $ucru)
' Da)
' De ce*
203
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
&a+brou t(cu u% +o+e%t) /poi 5orbi +6%ios1
' De+iris se purta ru-i%os cu soia $ui4 sora +ea) /buza de ea -i o u+i$ea)
Dorea+ s(0$ pedepsesc) /5ea %e5oie de +i%e pe%tru u% a$ibi) Ai %u a+ 5rut s( i0$
dau)
' Dar acu+*
' Nu pot tr(i cu o +i%ciu%() Si+t c( trebuie s( spu% ade5(ru$)
' ?0ai ,%t6$%it cu Co%sta%ti% De+iris $a /crocori%t ,% dup(0a+iaza aceea*
B% sa$( se .(cu o ru+oare i%.er%a$() De$+a s(ri ,% picioare1
' Obiectez4 o%orat( i%sta%(F
' Se respi%ge obiecia)
De$+a se pr(bu-i pe scau%) De+iris ,i pri5i pe toi cu ocii str($uci%d de
.ericire)
' Spu%ei0%e despre aceast( ,%t6$%ire) / .ost ideea du+%ea5oastr(*
' Nu) / .ost ideea Me$i%ei) Ne0a +i%it pe a+6%doi)
' ?0a +i%it* Cu+*
' Me$i%a +0a su%at -i +i0a spus c( sou$ ei dore-te s( %e ,%t6$%i+ aco$o4 s(
discut(+ o a.acere) /poi $0a su%at pe De+iris -i i0a spus c( eu $0a+ rugat s( 5i%(
aco$o) C6%d %e0a+ ,%t6$%it4 a+ descoperit c( %u a5ea+ ce s( %e spu%e+)
' Iar ,%t6$%irea a a5ut $oc dup(0a+iaza4 $a ora $a care s0a stabi$it +oartea
surorii du+%ea5oastr(*
' /-a este)
' De $a /crocori%t ,i trebuie patru ore s( a7u%gi $a 5i$a de pe p$a7() /+
cro%o+etrat) Napo$eo% Cotas ,i pri5ea pe 7urai) /-adar4 %u a e@istat %ici o
posibi$itate ca do+%u$ De+iris s( .ie $a /crocori%t $a ora trei -i apoi $a /te%a4
+ai de5re+e de ora -apte) Cotas se ,%toarse di% %ou spre Spyros &a+brou1
Su%tei sub prestare de 7ur(+6%t) Este ade5(rat ceea ce ai spus acu+*
' Da) /-a s( +( a7ute Du+%ezeuJ
Napo$eo% Cotas roti scau%u$ spre 7urai)
' Doa+%e$or -i do+%i$or4 %u 5ei putea da dec6t u% si%gur 5erdict)
Ne5i%o5at) Dac( Crocuratura co%sider( c( De+iris a a%ga7at pe a$tci%e5a s( o
ucid( pe soia sa4 ,%c( ar +ai e@ista ,%doie$i) Dar pe%tru c( acest caz s0a bazat de
$a bu% ,%ceput pe a-a0zise$e probe i%cri+i%atorii4 Kustiia %e spu%e c( ,%tr0u%
proces trebuie de+o%strate dou( $ucruri1 +oti5u$ -i +o+e%tu$) Nu +oti5u$ sau
+o+e%tu$4 ci +oti5u$ -i +o+e%tu$) B% drept4 aceste dou( pri%cipii su%t
i%separabi$e) /cuzatu$ poate c( a a5ut sau %u u% +oti54 dar acest +artor a do5edit
.(r( puti%( de t(gad( c( acuzatu$ %u era aproape de $ocu$ sce%ei4 c6%d s0a
petrecut cri+a)
Kuraii au de$iberat ti+p de patru ore) Co%sta%ti% De+iris ,i pri5i re5e%i%d ,%
sa$( -i a-ez6%du0se) Era pa$id -i %e$i%i-tit) Cotas %u se uita $a 7urai) B$ pri5ea pe
Co%sta%ti% De+iris) Bi disp(ruser( ap$o+bu$ -i aroga%a) Era u% o+ ,% .aa +orii)
204
- SIDNEY SHELDON -
Cre-edi%te$e co+p$etu$ui ,%treb(1
' /i a7u%s $a u% 5erdict*
' Da4 do+%u$e pre-edi%te)
' /tu%ci4 ,$ rog pe aprod s(0+i aduc( ot(r6rea 7uriu$ui)
/produ$ se apropie de repreze%ta%tu$ 7urai$or4 $u( .oaia de 6rtie -i o aduse
pre-edi%te$ui) /cesta o descise -i citi1
' Kuraii ,$ co%sider( pe acuzat %e5i%o5at)
Sa$a s(ri ,% aer) Oa+e%ii erau ,% picioare4 u%ii ap$audau4 a$ii .$uierau) De+iris
era e@taziat) R(su.$( u-urat4 se ridic( -i por%i spre Napo$eo% Cotas)
' /i reu-it) Bi su%t dator)
Cotas ,$ pri5i ,% oci)
' Nu0+i +ai e-ti dator) /cu+ eu su%t .oarte bogat4 iar tu e-ti .oarte s(rac) S(
+erge+) ?o+ s(rb(tori e5e%i+e%tu$)
De+iris ,+pi%se scau%u$ cu roti$e pri% +u$i+e4 pri%tre reporterii curio-i)
/7u%ser( ,% parcarea di% .aa Tribu%a$u$ui) Cotas ar(t( spre u% Seda%)
' Ma-i%a +ea este aco$o)
De+iris ,$ duse $6%g( portier()
' Nu ai -o.er*
' Nu a+ %e5oie) /+ re.(cut co+e%zi$e +a-i%ii s( o pot co%duce) ?rei s( +(
a7ui pui%*
De+iris descise portiera -i ,$ a7ut( pe Cotas s( urce $a 5o$a%4 apoi urc( $6%g(
e$)
' /i r(+as ce$ +ai +are a5ocat di% $u+e)
' Da)
Cotas por%i +otoru$ -i puse +a-i%a ,% +i-care)
' Ce ai de g6%d s( .aci acu+4 Costa*
De+iris r(spu%se .oarte ate%t s( %u se tr(deze1
' O4 reu-esc eu s( +( descurc cu+5a)
!u o sut de milioane de dolari mi pot reface imediat imperiul, rse n sinea
lui. #p@ros &a fi foarte furios cnd &a afla c l-am triat.
' Nu +ai poate .ace %i+ic) Co%tractu$ este se+%at) / pri+it o co+pa%ie .(r(
5a$oare)
Se ,%dreptau spre +u%i) De+iris ,$ pri5i pe Cotas acio%6%d +a%ete$e de
.r6%( -i de 5itez()
' Te descurci bi%e)
' Dac( trebuie4 ,%5ei repede s( .aci ce5a)
Drcau u% dru+ ,%gust de +u%te)
' D%de +erge+*
' /co$o sus a+ o c(su() >e+ u% paar de -a+pa%ie -i pe ur+( ,i co+a%d
u% ta@i) Atii4 Costa4 +0a+ g6%dit .oarte +u$t) Tot ce s0a ,%t6+p$atF Moartea $ui
&arry Doug$as -i a Noe$$ei) Ai bietu$ Sta5ros) Nici u%a %u s0a ,%t6+p$at di% prici%a
205
- AMINTIRI DE LA MIEZUL NOPII -
ba%i$or4 %u0i a-a* ,$ pri5i pe De+iris) /u +urit di% cauza urii) Dragoste -i ur() /i
iubit0o pe Noe$$e)
' Da4 a+ iubit0o pe Noe$$e)
' Ai eu a+ iubit0o4 co%ti%u( Cotas) Nu ai -tiut4 %u*
De+iris ,$ pri5i surpri%s)
' Nu)
' Ai totu-i4 te0a+ a7utat s( o ucizi) Nu +( 5oi ierta %iciodat( pe%tru acest
$ucru4 Costa) Tu te0ai iertat*
' / +eritat s( +oar()
' Cred c(4 p6%( $a ur+(4 toi +erit(+ ceea ce pri+i+) Mai este u% $ucru pe
care %u i $0a+ spus4 Costa) Focu$ ace$aF de $a .ocu$ ace$a a+ r(+as cu %i-te
dureri cu+p$ite) Doctorii au ,%cercat s( +( recupereze4 dar %u au prea reu-it) Su%t
+uti$at)
Cotas roti +a%eta pe%tru 5itez()
B%cepeau s( +earg( ,% 5itez( pri% curbe ,% 56r. de ac -i urcau di% ce ,% ce +ai
sus) Foarte departe4 dedesubt4 se 5edea Marea Egee)
' De .apt4 co%ti%u( Cotas r(gu-it4 a+ dureri at6t de +ari4 ,%c6t %u cred c(
+ai +erit( s( tr(iesc)
Roti di% %ou +a%eta de 5itez( -i +a-i%a r(spu%se i+ediat)
' B%ceti%e-te4 strig( Costa4 ai s(F
' Nu+ai di% cauza ta a+ +ai tr(it p6%( acu+) /+ ot(r6t c( %oi doi4 tu -i eu4
%e 5o+ s.6r-i 5iaa ,+preu%()
De+iris ,$ pri5i ,%grozit)
' Ce %aiba spui* B%ceti%e-te4 o+u$eJ O s( +uri+ aiciJ
' /-a este)
Roti di% %ou +a%eta de 5itez( -i +a-i%a se a56%t( ,%ai%te)
' E-ti %ebu%J strig( De+iris) /cu+ e-ti bogat) De ce s( +ori*
>uze$e 5i%ete a$e $ui Cotas se $u%gir( ,%tr0u% z6+bet oribi$)
' Nu4 %u su%t bogat) Atii ci%e este bogat* Criete%a ta4 Maica Teresa) /+
do%at toi ba%ii t(i +(%(stirii di% Ioa%%i%a)
I%trau cu o 5itez( %eiert(toare ,%tr0o curb( .(r( 5izibi$itate4 pe pa%ta abrupt( a
+u%te$ui)
' Opre-te +a-i%a i+ediatJ ur$( De+iris disperat)
B%cerc( s( pri%d( 5o$a%u$4 dar %u reu-i)
' Bi dau tot ce 5reiJ ur$( De+iris di% %ou) Opre-teJ
' /+ tot ce ,+i doresc4 spuse Cotas)
B% secu%da ur+(toare4 zburau peste 56r.u$ st6%cii) Ma-i%a a ,%ceput o piruet(
grotesc( a +orii4 rostogo$i%du0se pe pa%ta abrupt( a +u%te$ui4 p6%( a a7u%s ,%
+are)
/ ur+at o e@p$ozie asurzitoare)
/poi ' t(cerea eter%it(ii)
206
- SIDNEY SHELDON -
#6J;80.
207