Sunteți pe pagina 1din 12

ID Proiect: 3074

Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
Proiect finanat n cadrul:

Fondul Social European
Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013,
Axa prioritara 1 Educaia si formarea profesional n sprijinul
cresterii economice si dezvoltrii societii bazate pe
cunoastere,
Domeniul major de interventie1.1 Acces la educaie i formare
profesional iniial de calitate

Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
ID Proiect: 3074

ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
DATE GENERALE:

I. PARTENERII PROIECTULUI:
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Beneficiar
S.C. Softwin S.R.L. - Partener

II. PERIOADA DE DESFASURARE:
1 Noiembrie 2008 31 Octombrie 2011

III. BUGETUL PROIECTULUI:
Total costuri eligibile: 18.474.218 RON
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general este dezvoltarea si implementarea de instrumente si
mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de
autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar
liceal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
mbuntirea evaluarii performantelor elevilor prin dezvoltarea unor
aplicatii informatice si a unei baze de date cu resurse digitale specifice
(itemi de evaluare) care sa poata fi utilizate atat de catre profesori cat
si de catre elevi in cadrul proceselor de evaluare si autoevaluare.
mbuntirea proceselor de autopoziionare/autoevaluare a elevilor din
nvmntul preuniversitar prin dezvoltarea de metodologii si
instrumente de evaluare care sa implice utilizarea de resurse digitale
specifice.
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
Obiective specifice:

Creterea calitii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea
accesului cadrelor didactice i elevilor la resurse i servicii digitale
pentru evaluarea/ autoevaluarea performanelor, a dezvoltrii
personale i a perspectivelor privind evoluia n carier a acestora.
Creterea capacitii cadrelor didactice i a elevilor de a utiliza
evaluarea prin instrumente/servicii digitale pentru mbuntirea
nvrii i a orientrii colare i profesionale a elevilor.
Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri si instrumente
de evaluare a caror aplicare sa asigure premisele instaurarii unei culturi
a evaluarii la nivelul invatamantului preuniversitar din Romania.
Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care sa puna la
dispozitia elevilor si cadrelor didactice responsabile cu evaluarea
instrumente si mecanisme digitale de evaluare.
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
GRUP TINTA SI BENEFICIARII FINALI AI PROIECTULUI:
Proiectul vizeaz sistemul de nvmnt preuniversitar, cu o focalizare special pe
nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziionare sunt mai acute,
din perspectiva diversificrii traseelor de nvare i a oportunitilor existente la final
de ciclu.

Directori ai unitatilor de invatamant;
Directori adjuncti;
Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din
inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in
coordonarea;subordonarea acestuia;
Personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in
invatamantul preuniversitar;
Elevi (invatamant preuniversitar).
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.1. Organizarea echipei de management de proiect si lansarea
proiectului;
A.2. Proiectarea si realizarea unui studiu "Sistemul national de evaluare
din invatamantul preuniversitar;
A.3. Dezvoltarea metodologiilor de evaluare, manualelor de utilizare i
a ghidurilor pentru fiecare categorie de utilizator/pentru fiecare
categorie de servicii/resurse;
A.4. Diseminarea rezultatelor studiului Sistemul naional de evaluare
din nvmntul preuniversitar;
A.5. Designul i validarea tehnic (IT) i profesional a sistemului
informatic de evaluare;
A.6. Proiectarea si achitionarea infrastructurii hardware;
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.7. Constituirea si formarea de grupurilor de lucru (pe cele 4 arii
curiculare la nivel liceu Limba si Comunicare; Matematica si Stiinte ale
naturii; Om si societate; Tehnologii) responsabili cu elaborarea itemilor
de evaluare;
A.8. Dezvoltarea resurselor i a serviciilor digitale de evaluare pentru
grupul tinta din nvmntul preuniversitar;
A.9. Formarea formatorilor specialisti in evaluare;
A.10. Formarea specialistilor in evaluare;
A.11. Pretestarea soluiilor tehnice (ICT) i profesionale (evaluare) i
validarea acestora de ctre un esantion reprezentativ pentru grupul
tinta;
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A.12. Designul final al sistemului informatic din perspectiva feedback-
ului obinut de la pretestare/de la utilizatori;
A.13. Deschiderea accesului public la portal pentru beneficiarii din
invatamantul liceal din Romania;
A.14. Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului;
A.15 Organizarea de activitati de promovare, informare, constientizare,
diseminare si valorificare a informatiilor privind proiectul si rezultatele
acestuia.
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
REZULTATELE PROPUSE LA NIVEL STRATEGIC SI ACTIONAL:
Proiectul produce o schimbare in domeniul evaluarii (interna si externa) in
invatamantul preuniversitar cu rezultate concrete pe:

Palierul strategic :
la nivel functional: crearea unei culturi a evaluarii, in cadrul careia
atitudinea fata de evaluare trece de la perceperea acesteia ca o
sanctiune la perceperea ca un instrument de autopozitionare,
autopromovare si de vizibilizare a propriului potential
la nivel profesional: formarea, acreditarea si introducerea efectiva in
sistem a formatorilor de experti in evaluare la nivel national si a
specialistilor in elaborarea de itemi de evaluare;
Palierul actional:
utilizarea mai eficienta a resurselor si intrumentelor digitale;
sistem de evaluare care ofera feed-back puternic si continuu;
crearea competentelor de autoevaluare/autopozitionare in randul
elevilor;
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
Rezultate cantitative asteptate - pentru solicitant / beneficiarul
direct (M.E.C.T.):

Studiul Sistemul National de evaluare din invatamantul preuniversitar;
Metodologie de evaluare pe materiile din ariile curriculare la nivel de liceu;
Anexe la metodologia de evaluare pe materiile din trunchiul comun la nivel
de liceu;
1 Metodologie de evaluare;
4 Ghiduri de evaluare (cate unul pentru fiecare arie curriculara;
1 Metodologie de elaborare a itemilor de evaluare;
1 Metodologie pentru formarea cadrelor didactice pentru evaluare;
1 Metodologie de utilizare a sistemului informatic;
2 Ghiduri de evaluare pentru utilizarea sistemului informatic de evaluare (
unul pentru elevi si unul pentru cadrele didactice);
1 Suport de curs pentru formarea formatorilor specialisti in evaluare;
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
Rezultate cantitative asteptate - pentru solicitant / beneficiarul
direct (M.E.C.T.):

1 Suport de curs pentru formarea specialistilor in elaborarea de itemi;
150000 de itemi de evaluare dezvoltati conform cu noua metodologie;
5000 de teste de evaluare predefinite;
240 de experti formati pentru a elabora itemi de evaluare conform cu noua
metodologie de elaborare a itemilor de evaluare;
146 de formatori specialisti in evaluare certificati in aplicarea metodologiilor
de evaluare si utilizarii facilitatilorde evaluare oferite de sistemul informatic;
10714 de specialisti in evaluare certificati in aplicarea noilor metodologii de
evaluare si de utilizare a facilitatilor de evaluare oferite de sistemul
informatic;
Sistemului informatic de resurse si servicii digitale de evaluare/
autoevaluare/ autopozitionare (design, funcionaliti, resurse) operaional;
Site al proiectului operational, cu indicatorul de rezultat: numr de accesri
a site-ului proiectului.
ID Proiect: 3074
Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3


Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n nvmntul preuniversitar
Instrumente digitale de ameliorare a calitii evalurii n
nvmntul preuniversitar
DATE CONTACT

Pentru mai multe informaii, v rugm s ne contactai la:

Web: www.insam.softwin.ro

Gabriela Guu: Manager proiect Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului
e-mail: gabriela.gutu@medu.edu.ro
telefon: + 40 733 190 438

Suport sistem informatic:
e-mail: insam@intuitext.ro