Sunteți pe pagina 1din 80

Ghidul utilizatorului

Citiţi mai întâi acest ghid.


Vă rugăm să citiţi acest ghid înainte de a utiliza echipamentul.
După ce aţi citit acest ghid, depozitaţi-l într-un loc sigur, pentru a-l putea folosi ulterior. ROMÂNĂ
iR2016J_USR_ROM.book Page i Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

iR2016J
Ghidul utilizatorului
iR2016J_USR_ROM.book Page ii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Manuale referitoare la aparat


Manualele referitoare la acest aparat se împart astfel. Citiţi-le dacă doriţi informaţii detaliate.
Ghidurile care au acest simbol sunt manuale PDF incluse pe
Ghidurile cu acest simbol sunt manuale tipărite. CD-ROM CD-ROM-ul însoţitor.

• Consultare rapidă pentru operaţia de bază Ghid de operare simplă

• Informaţii de bază Ghidul utilizatorului


(Acest document)
• Operaţii de bază
• Depistarea defectelor Ghid de referinţă CD-ROM

• Instrucţiuni de copiere Ghid de copiere CD-ROM

Pentru vizualizarea manualului în format PDF, este necesar programul Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveţi instalat programul
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader în sistem, transferaţi-l de pe site-ul Adobe Systems Incorporated.
iR2016J_USR_ROM.book Page iii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Cum este organizat manualul


Capitolul 1 Înainte de a începe utilizarea aparatului

Capitolul 2 Întreţinerea periodică

Capitolul 3 Depistarea defecţiunilor

Capitolul 4 Anexă

S-au depus eforturi considerabile pentru ca manualul să nu prezinte inexactităţi sau omisiuni. Totuşi, deoarece compania noastră îşi îmbunătăţeşte
constant produsele, dacă aveţi nevoie de o anumită specificaţie, vă rugăm să contactaţi Canon.
iR2016J_USR_ROM.book Page iv Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Cuprins
Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Cum se utilizează manualul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Simboluri utilizate în acest manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Taste utilizate în acest manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Ilustraţii utilizate în acest manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Aspecte juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Directiva R&TTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Securitatea faţă de razele laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Informaţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. x
Programul internaţional ENERGY STAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Directiva EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Abrevieri utilizate în acest manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Mărci comerciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Acte de renunţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Limite legale de utilizare a aparatului şi de folosire a imaginilor . . . . . . . . . xiv
Instrucţiuni importante de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv
Alimentarea cu energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Manipularea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xviii
Întreţinere şi inspecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Materiale consumabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxiii
Alte avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxiii
Despre Manualul de utilizare de pe CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
Cuprinsul Manualului de utilizare de pe CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
Manual de utilizare CD-ROM I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
Manual de utilizare CD-ROM II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
Meniul CD-ROM al manualului utilizatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxv
Exigenţele sistemului de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv
Utilizarea meniului CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvi

iv
iR2016J_USR_ROM.book Page v Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Capitolul 1 Înainte de a începe utilizarea aparatului

Locul de instalare şi manipularea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2


Precauţii la instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Evitaţi instalarea aparatului în următoarele locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Selectaţi o sursă de alimentare sigură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Asiguraţi un spaţiu de instalare adecvat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Mutarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Precauţii la manipulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Ce poate face acest aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Configuraţia sistemului şi părţile acestuia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Vedere exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Vedere interioară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Echipamente opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
Părţile panoului de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16
Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi. . . . . . . . . . . . 1-18
Cum se porneşte alimentarea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Data şi ora curentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22
Întrerupătorul panoului de comenzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24

v
iR2016J_USR_ROM.book Page vi Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Capitolul 2 Întreţinerea periodică

Încărcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2


Înlocuirea cartuşului de toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Capitolul 3 Depistarea defecţiunilor

Deblocarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2


Lista mesajelor de eroare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Afişajul de auto-diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Capitolul 4 Anexă

Hârtia disponibilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

vi
iR2016J_USR_ROM.book Page vii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Prefaţă
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat aparatul Canon iR2016J. Citiţi acest manual cu
atenţie înainte de exploatarea aparatului pentru a vă familiariza cu posibilităţile sale şi
pentru a beneficia la maximum de funcţiile sale multiple. După citirea manualului, păstraţi-l
într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Cum se utilizează manualul

Simboluri utilizate în acest manual


Următoarele simboluri se folosesc în acest manual pentru a explica procedurile,
restricţiile, precauţiile de manipulare şi instrucţiunile de securitate care trebuie
respectate.

AVERTISMENT Indică un avertisment referitor la operaţiile care pot cauza


moartea sau accidentarea persoanelor ori daune aduse
proprietăţii, dacă nu se realizează corect. Pentru folosirea în
siguranţă a aparatului, fiţi atenţi la aceste avertismente.

ATENTIE Indică o atenţionare referitoare la operaţii care pot duce la


accidentarea persoanelor sau la deteriorarea proprietăţii dacă nu
sunt corect efectuate. Pentru folosirea în siguranţă a aparatului,
fiţi întotdeauna atenţi la aceste avertismente.

IMPORTANT Indică exigenţe şi restricţii operaţionale. Citiţi aceste articole cu


atenţie pentru a opera corect aparatul şi pentru a evita
deteriorarea acestuia.

NOTĂ Indică o clarificare în ceea ce priveşte o operaţie sau conţine


explicaţii suplimentare relativ la o procedură. Se recomandă
citirea acestor note.

vii
iR2016J_USR_ROM.book Page viii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Taste utilizate în acest manual


Următoarele simboluri şi denumiri de taste sunt câteva exemple pentru modul în
care sunt exprimate în acest manual tastele care trebuie apăsate:
Tastele panoului de comenzi: <Pictograma tastei> + [Numele tastei]

Exemple: [Start]
[Stop]

Ilustraţii utilizate în acest manual


Ilustraţiile utilizate în acest manual sunt cele în care iR2016J are ataşate
următoarele echipamente opţionale: Alimentatorul (DADF-P1), Finisorul-U1 şi
Modulul de alimentare prin casetă-J1.

viii
iR2016J_USR_ROM.book Page ix Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Aspecte juridice

Directiva R&TTE
Acest echipament (F188902) se conformează exigenţelor
esenţiale ale Directivei CE 1999/5/CE şi se poate utiliza în
UE.
Declarăm că acest produs se conformează exigenţelor EMC
ale Directivei CE 1999/5/CE la o alimentare nominală din
reţea de 230 V, 50 Hz deşi puterea nominală absorbită a
produsului este de 220 V-240 V, 50/60 Hz.
Utilizarea cablului blindat este necesară pentru conformitate
cu exigenţele tehnice ale Directivei EMC.
Dacă vă mutaţi în altă ţară a UE şi aveţi probleme, apelaţi
Biroul de asistenţă Canon.
(Numai pentru Europa)
Canon Inc./Canon Europa N.V.

Securitatea faţă de razele laser


Acest produs este autorizat ca produs cu raze laser Clasa 1 conform normelor
IEC60825-1:1993 şi EN60825-1:1994. Aceasta înseamnă că aparatul nu produce
radiaţii laser periculoase.
Deoarece radiaţiile emise în interiorul aparatului sunt complet reţinute de
carcasele de protecţie şi de capacele exterioare, fascicolul laser nu poate scăpa
din aparat în nici una din fazele de operare. Nu scoateţi carcasele de protecţie
sau capacele exterioare decât conform indicaţiilor din Ghidul de referinţă al
echipamentului.

ix
iR2016J_USR_ROM.book Page x Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Informaţii suplimentare
La repararea sau reglarea szstemului optic al aparatului, aveţi grijă să nu puneţi
şurubelniţe sau alte obiecte strălucitoare în calea fascicolului laser. De asemenea,
accesoriile de tipul ceasurilor sau inelelor trebuie scoase înainte de lucrul pe
aparat. Fascicolul reflectat, invizibil sau nu, poate afecta ochii definitiv.
Etichetele de mai jos sunt ataşate unităţii de scanare cu laser in interiorul
aparatului şi alături de cartuşul de toner din spatele capacului frontal.

Acest produs a fost clasificat conform normelor IEC60825-1:1993 şi


EN60825-1:1994, ce respectă următoarele clase;
APARAT CU RAZE LASER CLASA I; CLASS I LASER PRODUCT
LASER KLASSE I
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I
APPARECCHIO LASER DI CLASSE I
PRODUCTO LASER DE CLASE I
APARELHO A LASER DE CLASSE I

ATENTIE
Utilizarea altor reglaje, ajustări sau proceduri de performanţă decât cele
specificate în acest manual poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.

x
iR2016J_USR_ROM.book Page xi Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Programul internaţional ENERGY STAR


Ca partener ENERGY STAR®, Canon Inc. declară că acest aparat
respectă Programul ENERGY STAR® pentru randament energetic.
Programul internaţional ENERGY STAR® este un program care
promovează economisirea de energie prin utilizarea
computerelor şi altor echipamente de birou. Programul spijină
dezvoltarea şi distribuţia produselor cu funcţii ce reduc efectiv
consumul de energie. Este un sistem deschis la care pot lua
parte voluntar toţi proprietarii de afaceri. Produsele vizate sunt
echipamente de birou, cum ar fi computerele, dispozitivele de
afişare, imprimantele, aparatele facsimil şi copiatoarele.
Standardele şi logo-urile sunt uniforme pentru toate naţiunile
participante.

Directiva EMC
Acest echipament se conformează exigenţelor esenţiale ale Directivei CE 89/336/
CEE.
Declarăm că acest produs respectă exigenţele EMC ale Directivei CE 89/336/CEE
la o alimentare din reţea nominală de 230V, 50Hz deşi puterea nominală
absorbită a produsului este de 220-240 V, 50/60 Hz.
• Utilizareacablului blindat este necesară pentru conformitate cu exigenţele
tehnice ale Directivei EMC.

xi
iR2016J_USR_ROM.book Page xii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Abrevieri utilizate în acest manual


În acest manual, denumirile produselor şi modelelor sunt abreviate astfel:

Sistem de operare Microsoft® Windows® 98: Windows 98


Sistem de operare Microsoft® Windows® Millennium Edition: Windows Me
Sistem de operare Microsoft® Windows NT®: Windows NT
Sistem de operare Microsoft® Windows® 2000: Windows 2000
Sistem de operare Microsoft® Windows® XP: Windows XP
Sistem de operare Microsoft® Windows Server™ 2003: Windows Server 2003
Sistem de operare Microsoft® Windows®: Windows

Mărci comerciale
Canon, logo-ul Canon şi iR sunt mărci comerciale ale Canon Inc.
Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation (US) din SUA şi alte ţări.
Windows Server este o marcă comercială a Microsoft Corporation din SUA şi alte
ţări.
Alte denumiri de produse şi nume de companii menţionate aici pot fi mărci
comerciale ale deţinătorilor respectivi.

xii
iR2016J_USR_ROM.book Page xiii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Copyright
Copyright 2005 by Canon Inc. Toate drepturile rezervate.
Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă sau transmisă în nici o formă
sau mijloc, fie acesta electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere sau
înregistrare sau prin stocare de informaţii ori prin sisteme de stocare mobilă, fără
permisiunea scrisă prealabilă a Canon Inc.

Acte de renunţare
Informaţiile din prezentul document pot fi modificate fără aviz prealabil.
CANON INC. NU OFERĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE REFERITOR LA ACEST
MATERIAL, NICI EXPRESĂ NICI IMPLICITĂ, CU EXCEPŢIA CELOR
PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, INCLUSIV ŞI NELIMITAT LA ACESTEA, GARANŢII
DE VANDABILITATE, COMERCIALIZARE, CORESPONDENŢĂ PENTRU UN
ANUMIT SCOP DE UTILIZARE SAU ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII VREUNUI
PATENT. CANON INC. NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICI O DAUNĂ DIRECTĂ,
ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ DE ORICE NATURĂ AR FI ACESTEA, NICI
PENTRU PIERDERILE SAU COSTURILE REZULTÂND DIN FOLOSIREA
ACESTUI MATERIAL.

xiii
iR2016J_USR_ROM.book Page xiv Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Limite legale de utilizare a aparatului şi de


folosire a imaginilor
Folosirea aparatului pentru scanarea, printarea sau reproducerea în alt mod a
anumitor documente şi utilizarea acestor imagini scanate, printate sau reproduse
cu aparatul dv. pot fi interzise de lege şi pot duce la răspundere penală şi/sau
civilă.
Găsiţi mai jos o listă ne-exhaustivă a acestor documente. Lista are un caracter
orientativ. Dacă nu sunteţi siguri în legatură cu legalitatea folosirii aparatului la
scanarea, printarea sau reproducerea în alt mod a unui anumit document şi/sau
utilizarea imaginilor scanate, printate sau reproduse, trebuie să consultaţi în
prealabil avocatul.

• Bancnote • Cecuri de călătorie


• Ordine de plată • Cupoane de alimente
• Certificate de depozit • Pasapoarte
• Mărci poştale (anulate sau neanulate) • Documente de imigrare
• Însemne distinctive sau ecusoane • Timbre fiscale (anulate sau neanulate)
• Hârtie cu regim special sau milimetrică • Obligatiuni sau alte certificate de
datorii
• Cecuri sau bilete la ordin emise de • Certificate de depozit
agenţii guvernamentale
• Licente de maşini şi certificate de titlu • Lucrări cu drept de autor/Lucrări de
artă fără permisiunea proprietarului
drepturilor

xiv
iR2016J_USR_ROM.book Page xv Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Instrucţiuni importante de securitate


Citiţi cu atenţie aceste “Instrucţiuni importante de securitate” înainte de a trece la
exploatarea aparatului. Deoarece aceste instrucţiuni au scopul de a preveni
accidentarea utilizatorului sau altor persoane ori distrugerea proprietăţii,
acordaţi-le întotdeauna atenţie. De asemenea, deoarece pot rezulta accidente sau
daune neaşteptate, nu efectuaţi operaţii dacă nu există alte menţiuni în manual.
Operarea sau utilizarea incorectă a aparatului poate duce la accidentarea
personalului şi/sau daune necestând reparaţii extinse care ar putea să nu fie
prevăzute de Garanţia Limitată.

Instalarea
AVERTISMENT
• Nu instalaţi aparatul în zone unde există alcool,
diluanţi sau alte substanţe inflamabile. Dacă
substanţele inflamabile intră în contact cu părţile
electrice din interiorul aparatului, există pericol
de incendiu sau şoc electric.
• Nu puneţi următoarele articole pe aparat. Dacă
aceste articole intră în contact cu zona de înaltă
tensiune din interiorul aparatului, există pericol
de incendiu sau şoc electric. Dacă următoarele
articole cad sau se varsă în aparat, OPRIŢI
imediat alimentarea generală şi deconectaţi OPRIT
cordonul de la priza de alimentare. Apoi
contactaţi dealerul local autorizat Canon.
- Lănţişoare şi alte obiecte metalice
- Ceşti, vaze, vase cu flori şi alte recipiente cu apă sau alte lichide

xv
iR2016J_USR_ROM.book Page xvi Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ATENTIE
• Nu instalaţi aparatul în locuri instabile, cum ar fi platforme instabile sau planşee
înclinate ori în locuri supuse vibraţiilor excesive, deoarece aparatul poate cădea sau
se poate răsturna, producând accidentarea personalului.
• Nu blocaţi niciodată fnatele şi orificiile de ventilaţie de pe aparat. Aceste deschideri
sunt prevăzute pentru ventilarea corespunzătoare a părţilor active din interiorul
aparatului. Blocarea acestor deschideri poate duce la supraîncălzirea aparatului. Nu
puneţi niciodată aparatul pe osuprafaţă moale, cum ar fi o canapea sau mochetă.
• Nu instalaţi aparatul în următoarele locuri:
- Loc umed sau cu praf
- Loc în apropierea conducetelor de apă sau lângă apă
- Loc expus luminii directe a soarelui
- Loc supus temperaturilor ridicate
- Loc în apropierea unuifoc deschis

xvi
iR2016J_USR_ROM.book Page xvii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Alimentarea cu energie
AVERTISMENT
• Nu deterioraţi şi nu modificaţi cordonul de alimentare. De asemenea, nu puneţi
obiecte pe cordonul de alimentare şi nu trageţi de el, nici nu-l îndoiţi foarte mult
deoarece se poate produce o pană de curent, cu pericol de incendiu sau şoc
electric.
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare în apropierea unei surse de căldură; în caz contrar,
învelişul de protecţie al cordonului se poate topi, existând pericol de incendiu sau
şoc electric.
• Nu conectaţi sau deconectaţi cordonul de alimentare cu mâinile ude, existând
pericol de şoc electric.
• Nu conectaţi cordonul de alimentare la o priză multiplă, existând pericol de incendiu
sau şoc electric.
• Nu încolăciţi şi nu legaţi cordonul de alimentare cu nod, deoarece există pericol de
incendiu sau şoc electric.
• Introduceţi fişa de alimentare complet în priză, în caz contrar existând pericol de
incendiu sau şoc electric.
• Nu folosiţi alte cabluri de alimentare decât cel furnizat deoarece există pericol de
incendiu sau şoc electric.
• În general, nu folosiţi prelungitoare. Utilizarea unui prelungitor poate duce la
incendii sau şoc electric. Dacă trebuie totuşi folosit un prelungitor, folosiţi unul
pentru tensiuni nominale de 220-240 V AC, 50/60 Hz şi mai mari, desfaceţi legătura
cordonului şi introduceţi complet fişa de alimentare în prelungitor pentru a asigura
o conexiune fermă între cordonul de alimentare şi prelungitor.

xvii
iR2016J_USR_ROM.book Page xviii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ATENTIE
• Nu folosiţi surse de alimentare cu alte tensiuni decât cele specificate aici, deoarece
există pericol de incendiu sau şoc electric.
• Apucaţi întotdeauna fişa de alimentare când deconectaţi cordonul. Dacă trageţi de
cordon, firul interior se poate expune sau se poate rupe sau cordonul de poate
deteriora într-un fel sau altul. În cazul în care cordonul de alimentare se
deteriorează, se pot produce scurgeri de curent, cu pericol de incendiu sau şoc
electric.
• Lăsaţi spaţiu suficient în jurul fişei de alimentare pentru a putea fi uşor decuplată.
Dacă puneţi obiecte în jurul fişei de alimentare, nu veţi putea s-o deconectaţi în caz
de urgenţă.

Manipularea
AVERTISMENT
• Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul. El contine componente de
înaltă temperatură si tensiune care pot provoca incendii sau socuri electrice.
• Dacă aparatul produce zgomote neobişnuite sau emite fum, căldură sau mirosuri
neobişnuite, OPRIŢI imediat întrerupătorul general şi deconectaţi cordonul de
alimentare din priză. Apoi contactaţi dealerul local autorizat Canon. Continuarea
utilizării aparatului în această stare poate duce la un incendiu sau la şoc electric.
• Nu folosiţi pulverizatoare foarte inflamabile în apropierea aparatului. Dacă gazul din
aceste pulverizatoare intră în contact cu elementele componente electrice din
aparat, există pericol de incendiu sau şoc electric.
• Nu scăpaţi agrafe de birou, capse sau alte obiecte metalice în aparat. De asemenea,
nu vărsaţi apă, alte lichide sau substanţe inflamabile (alcool, bezen, diluanţi, etc.) în
interiorul aparatului. Dacă aceste articole intră în contact cu o zonă de înaltă
tensiune din interiorul aparatului, acest lucru poate duce la un incendiu sau şoc
electric. Dacă aceste articole cad sau se varsă în aparat, OPRIŢI imediat
întrerupătorul general şi deconectaţi cordonul de la priza de alimentare. Apoi
contactaţi dealerul local autorizat Canon.

xviii
iR2016J_USR_ROM.book Page xix Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ATENTIE
• Nu puneţi obiecte grele (2 kg or moresau mai
mult) pe aparat deoarece se pot răsturna sau
cădea, producând accidente.
• Închideţi uşor alimentatorul/capacul platoului
pentru a nu vă prinde mâinile deoarece se pot
produce accidente.
• Nu apăsaţi tare pe alimentator/capacul platoului
când folosiţi platoul din sticlă pentru a copia o
carte groasă. Dacă veţi proceda astfel, platoul din
sticlă se poate deteriora, existând pericol de
accidentare.
• Nu atingeţi dispozitivul de finisare în timp ce
aparatul tipăreşte deoarece există pericol de
accidente.
• Nu puneţi mâna în partea de tavă în care se efectuează capsarea când este ataşat
un finisor, deoarece există pericol de accidente.

Finisor-U1

xix
iR2016J_USR_ROM.book Page xx Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

• Fascicolul laser poate fi dăunător organismului uman. Deoarece radiaţiile emise în


interiorul aparatului sunt complet reţinute de carcasele de protecţie şi de capacele
exterioare, fascicolul laser nu poate scăpa din aparat în nici una din fazele de
operare. Citiţi următoarele onservaţii şi instrucţiuni privind securitatea.
• Nu deschideţi niciodată alte capace decât cele menţionate în acest manual.
• Dacă fascicolul laser scapă din aparat, expunerea poate produce daune serioase
ochilor.
• Nu scoateţi eticheta de atenţionare de pe unitatea de scanare cu laser din interiorul
aparatului şi de lângă cartuşul de toner din spatele capacului frontal.

• OPRIŢI întrerupătorul de alimentare a panoului de comenzi din motive de siguranţă


dacă aparatul nu va fi utilizat peste noapte, de exemplu. De asemenea, OPRIŢI
întrerupătorul general şi deconectaţi cordonul de alimentare din motive de
siguranţă, dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi în
vacanţă.

xx
iR2016J_USR_ROM.book Page xxi Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Întreţinere şi inspecţie
AVERTISMENT
• Când curăţaţi aparatul, OPRIŢI întâi întrerupătorul general, apoi deconectaţi
cordonul de alimentare. Nerespectarea acestor etape poate duce la un incendiu sau
şoc electric.
• Deconectaţi cordonul de alimentare periodic şi curăţaţi zona din jurul bazei
picioruşelor metalice ale fişei de alimentare precum şi priza de alimentare cu o
cârpă uscată pentru eliminarea prafului şi murdăriei. În cazul în care cordonul de
alimentare este conectat o perioadă lungă de timp într-un loc umed, cu praf sau
fum, praful se poate acumula în jurul fişei de alimentare şi se poate umezi. Acest
lucru poate duce la scurt circuit şi la incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o cârpă uşor umezită cu detergent slab amestecat cu apă. Nu
folosiţi alcool, benzen, solvenţi sau alte substanţe inflamabile. Verificaţi detergentul
dacă este inflamabil înainte de utilizare. Dacă zona de îanltă tensiune din interiorul
aparatului intră în contact cu substanţe inflamabile, există pericol de incendiu sau
şoc electric.
• Unele părţi interne ale aparatului sunt supuse la înaltă tensiune. Când scoateţi
hârtia blocată sau câns inspectaţi interiorul aparatului, evitaţi contactul
lănţişoarelor, brăţărilor sau altor obiecte metalice cu interiorul aparatului, existând
pericol de arsuri sau şoc electric.
• Nu ardeţi şi nu aruncaţi cartuşele de toner în foc deschis, deoarece tonerul rămas în
cartuş se poate aprinde, producând arsuri sau un incendiu.

xxi
iR2016J_USR_ROM.book Page xxii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ATENTIE
• Unitatea de fixare şi împrejurimile sale din
interiorul aparatului se pot încălzi foarte mult în
timpul utilizării. Când scoateţi hârtia blocată sau
când inspectaţi interiorul aparatului, nu atingeţi
unitatea de fixare şi zonele din jur, existând
pericol de arsuri sau şoc electric.
• Când scoateţi hârtia blocată sau când înlocuiţi
cartuşul de toner, evitaţi ca tonerul să intre în
contact cu mâinile sau hainele deoarece vă veţi
murdări. Dacă vă murdăriti, spălati-vă imediat cu
apă rece. Dacă vă spălaţi cu apă caldă tonerul se
fixează şi face imposibilă scoaterea petelor.
• Când scoateţi hârtia blocată în interiorul
aparatului, faceţi-o cu atenţie pentru ca tonerul
de pe hârtie să nu se împrăştie şi să vă intre în
ochi sau în gură. Dacă v-a intrat toner în ochi sau
în gură, spălaţi-vă imediat cu apă rece şi
consultaţi un medic.
• Când încărcaţi hârtie sau scoateţi originale sau hârtie blocată, aveţi grijă să nu vă
tăiaţi la mâini în muchiile acestora.
• Când scoateţi un cartuş de toner folosit, faceţi-o cu atenţie pentru ca tonerul să nu
se împrăştie şi să vă intre în ochi sau în gură. Dacă v-a intrat toner în ochi sau în
gură, spălaţi-vă imediat cu apă rece şi consultaţi un medic.

xxii
iR2016J_USR_ROM.book Page xxiii Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Materiale consumabile
AVERTISMENT
• Nu ardeţi şi nu aruncaţi cartuşele de toner în foc deschis, deoarece tonerul rămas în
cartuş se poate aprinde, producând arsuri sau un incendiu.
• Nu păstraţi cartuşele de toner sau hârtia de copiat în locuri expuse la foc deschis
deoarece tonerul sau hârtia se poate aprinde, existând pericol de arsuri sau
incendiu.
• Când vă debarasaţi de cartuşele de toner folosite, puneţi cartuşele într-o pungă
pentru ca tonerul rămas în cartuş să nu se împrăştie, şi duceţi-le într-un loc departe
de foc deschis.
ATENTIE
Nu lăsaţi tonerul şi alte materiale consumabile la îndemâna copiilor mici. Dacă se
ingerează aceste articole, consultaţi imediat un medic.

Alte avertismente
AVERTISMENT
Pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace:
Acest aparat generează un câmp magnetic de nivel scăzut. Dacă utilizaţi un
stimulator cardiac şi simţiţi ceva anormal, îndepărtaţi-vă de aparat şi consultaţi
medicul.

xxiii
iR2016J_USR_ROM.book Page xxiv Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Despre Manualul de utilizare de pe CD-ROM

Cuprinsul Manualului de utilizare de pe CD-ROM


Manual de utilizare CD-ROM I
Acesta cuprinde versiuni multilinguale ale următoarelor ghiduri.

■ Ghid de operare simplă


Explică operaţiile de bază ale aparatului şi setările pentru funcţia Copiere.

■ Ghidul utilizatorului (Acest document)

■ Ghid de referinţă
Cuprinde instrucţiuni pentru funcţionarea de bază, întreţinerea zilnică şi instrucţiuni de
depanare.

■ Ghid de copiere
Cuprinde instrucşiunile funcţiei Copiere.

Manual de utilizare CD-ROM II


Acesta cuprinde versiunile în limbile engleză, franceză, italiană şi germană a
următoarelor ghiduri.

■ Ghid de operare simplă


Explică operaţiile de bază ale aparatului şi setările pentru funcţia Copiere.

■ Ghidul utilizatorului (Acest document)

■ Ghid de referinţă
Cuprinde instrucţiuni pentru funcţionarea de bază, întreţinerea zilnică şi instrucţiuni de
depanare.

■ Ghid de copiere
Cuprinde instrucşiunile funcţiei Copiere.

xxiv
iR2016J_USR_ROM.book Page xxv Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Meniul CD-ROM al manualului utilizatorului


Meniul CD-ROM al manualului utilizatorului este un software care permite
selectarea şi vizualizarea pe ecranul computerului dv. a manualelor în format PDF
incluse pe CD-ROM. Urmaţi indicaţiile de mai jos pentru utilizarea Meniului
CD-ROM al Manualului utilizatorului.

Exigenţele sistemului de operare


Meniul CD-ROM al Manualului utilizatorului se poate folosi în următoarele medii
de sistem.

Windows
Windows 98
Windows Me
Windows NT (Service Pack 3 sau ulterior)
OS (Sistem de operare)
Windows 2000 (Service Pack 3 sau ulterior)
Windows XP (Service Pack 1a sau ulterior)
Windows Server 2003
Memoria necesară pentru rularea sistemelor de operare de
Memoria
mai sus
Computer Un computer care poat erula sistemele de operare de mai sus
Afişaj O rezoluţie de 1024 pixeli × 768 pixeli sau superioară

IMPORTANT
În funcţie de configuraţia computerului dv., unele funcţii ar putea să nu opereze
corespunzător. Dacă manualul în format PDF nu se deschide din Meniul CD-ROM,
deschideţi fişierul PDF direct din folderul [manuals] de pe CD-ROM-ul Manualului
utilizatorului.

xxv
iR2016J_USR_ROM.book Page xxvi Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Utilizarea meniului CD-ROM


Această secţiune descrie modul de utilizare a Meniului CD-ROM. Când introduceţi
CD-ROM-ul cu Manualul utilizatorului în unitatea CD-ROM, apare ecranul
Language Selection (Selectare limbă). Dacă executaţi clic pe o limbă de pe acest
ecran, apare următorul meniu.

b c

a BROWSE MANUAL (Parcurgere b RETURN (Revenire)


listă manuale) Reveniţi la meniul Language Selection
Puteţi citi oricare din ghidurile listate prin (Selectare limbă).
executarea clic pe ghidul dorit. După ce aţi c EXIT (Ieşire)
executat clic pe ghidul dorit, se lansează
programul Adobe Reader/Adobe Acrobat Ieşiţi din meniul [CD-ROM].
Reader şi se afişează manualul în format
PDF.

xxvi
iR2016J_USR_ROM.book Page 1 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Înainte de a începe utilizarea


aparatului
CAPITOLUL
1
Acest capitol descrie ceea ce trebui să ştiţi înainte de a trece la exploatarea aparatului, cum
ar fi părţile şi funcţiile acestora, cum se PORNEŞTE alimentarea generală şi aşa mai
departe.

Locul de instalare şi manipularea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2


Precauţii la instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Precauţii la manipulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Ce poate face acest aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Configuraţia sistemului şi părţile acestuia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Vedere exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Vedere interioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Echipamente opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
Părţile panoului de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16
Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Cum se porneşte alimentarea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Data şi ora curentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22
Întrerupătorul panoului de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24

1-1
iR2016J_USR_ROM.book Page 2 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Locul de instalare şi manipularea


Această secţiune descrie măsurile de precauţie referitoare la locul de instalare şi
1 la manipulare; se recomandă citirea acestei secţiuni înainte de utilizarea
aparatului.
Înainte de a începe utilizarea aparatului

Precauţii la instalare
Evitaţi instalarea aparatului în următoarele locuri

■ Evitaţi locurile supuse la temperatură şi umiditate extreme, mici sau mari.


De exemplu, evitaţi instalarea aparatului în apropierea conductelor de apă, boilerelor de
apă caldă, umidificatoarelor, condiţionerelor de aer, radiatoarelor şi sobelor.

1-2 Locul de instalare şi manipularea


iR2016J_USR_ROM.book Page 3 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

■ Evitaţi instalarea aparatului la lumina directă a soarelui.


Dacă acest lucru este inevitabil, utilizaţi draperii pentru a umbri aparatul.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


■ Evitaţi locurile slab ventilate.
Acest aparat generează o cantitate mică de ozon în timpul exploatării normale. Deşi
sensibilitatea la ozon poate varia, această cantitate nu este dăunătoare. Ozonul poate fi
mai bine observat în timpul utilizării îndelungate sau a producţiilor mari, în special în
încăperi slab ventilate. Se recomandă ventilarea corespunzătoare a încăperii, suficient
pentru a avea un mediu ambiant de lucru confortabil în zonele de operare a aparatului.

Locul de instalare şi manipularea 1-3


iR2016J_USR_ROM.book Page 4 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

■ Evitaţi locurile în care se strânge o mare cantitate de praf.

■ Evitaţi locurile în care se emite gaz de amoniac.

1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

■ Evitaţi locurile din apropierea materialelor volatile sau inflamabile, cum ar


fi alcoolul sau solvenţii.

■ Evitaţi locurile supuse la vibraţii.


De exemplu, evitaţi instalarea aparatului pe planşee sau platforme instabile.

1-4 Locul de instalare şi manipularea


iR2016J_USR_ROM.book Page 5 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

■ Evitaţi expunerea aparatului la schimbări bruşte de temperatură.


Dacă încăperea în care este instalat aparatul este rece dar repede încălzită, se pot
forma picături de apă (condens) în interiorul aparatului. Acest lucru poate duce la o
degradare sensibilă a calităţii imaginii copiate, la incapacitatea de scanare
corespunzătoare a unui original sau la lipsa oricărei imagini de pe copii.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


■ Evitaţi instalarea aparatului în apropierea computerelor sau altor
echipamente electronice de precizie.
Interferenţa şi vibraţiile electrice generate de aparat în timpul tipăririi pot afecta negativ
funcţionarea echipamentului.

■ Evitaţi instalarea aparatului în apropierea aparatelor TV, radio sau


echipamente electronice similare.
Aparatul ar putea interfera cu recepţionarea semnalelor sonore şi de imagine.
Introduceţi fişa de alimentare într-o priză dedicată şi păstraţi spaţiu cât mai mult posibil
între aparat şi alte echipamente electronice.

Locul de instalare şi manipularea 1-5


iR2016J_USR_ROM.book Page 6 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Selectaţi o sursă de alimentare sigură

■ Conectaţi aparatul la opriză standard de 220-240 V CA, cu împământare


cu trei fire.

■ Verificaţi dacă sursa de alimentare este sigură şi dacă are tensiune


constantă.
1
■ Nu conectaţi alte echipamente electrice la aceeaşi priză de alimentare cu
Înainte de a începe utilizarea aparatului

aparatul.

■ Nu conectaţi cordonul de alimentare lao priză multiplă deoarece există


pericol de incendiu sau şoc electric.

■ Cordonul de alimentare se poate deteriora dacă se calcă des pe el sau


dacă se aşează obiecte grele deasupra. Continuarea utilizării unui cordon
de alimentare poate duce la accidente, cum ar fi un incendiu sau un şoc
electric.

1-6 Locul de instalare şi manipularea


iR2016J_USR_ROM.book Page 7 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Asiguraţi un spaţiu de instalare adecvat

■ Asiguraţi spaţiu suficient pe toate laturile şi deasupra aparatului pentru o


funcţionare fără restricţii.

Când este ataşat Finisorul-U1

1
peste 100 mm

Înainte de a începe utilizarea aparatului


peste 100 mm
(1249 mm*)
1070 mm

1101 mm
(1198 mm*)
* Când este deschis capacul din stânga al unităţii
principale iar tava auxiliară a finisorului este extinsă.

Locul de instalare şi manipularea 1-7


iR2016J_USR_ROM.book Page 8 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Mutarea aparatului

■ Dacă intenţionaţi să mutaţi aparatul, chiar într-un loc de pe acelaşi palier


al clădirii, contactaţi înainte dealerul local autorizat Canon.

■ Deoarece aparatul este greu, nu încercaţi să-l deplasaţi singuri. Este


nevoie de două sau mai multe persoane pentru a-l ridica.
1
■ Când duceţi aparatul, apucaţi-l de părţile indicate mai jos. În caz contrar
Înainte de a începe utilizarea aparatului

puteţi scăpa aparatul, producându-se accidentarea persoanelor.

Apucaţi
Apucaţi de de
aceste aceste
mânere. mânere.

1-8 Locul de instalare şi manipularea


iR2016J_USR_ROM.book Page 9 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Precauţii la manipulare
■ Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


■ Unele piese interne ale aparatului au tensiune sau temperatură ridicată.
Luaţi măsuri de precauţie adecvate când inspectaţi interiorul aparatului.
Nu realizaţi inspecţii care nu sunt descrise în acest manual.

■ Aveţi grijă să nu scăpaţi obiecte străine, cum ar fi agrafele de birou sau


capsele, în aparat. Dacă un obiect străin intră în contact cu părţile
electrice din interiorul aparatului, se poate produce un scurt circuit cu
pericol de incendiu sau şoc electric.

Locul de instalare şi manipularea 1-9


iR2016J_USR_ROM.book Page 10 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

■ În caz de fum sau zgomot neobişnuit, OPRIŢI imediat întrerupătorul


general, deconectaţi cablul de la priza de alimentare şi apoi apelaţi
dealerul local autorizat Canon. Utilizarea aparatului în această stare poate
duce la un incendiu sau şoc electric. De asemenea, evitaţi aşezarea de
obiecte în jurul fişei de alimentare pentru ca aparatul să poată fi
deconectat oricând este cazul.

1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

OPRIT

■ Nu OPRIŢI întrerupătorul general şi nu deschideţi capacele frontale în


timpul funcţionării aparatului. Acest lucru poate produce blocaje de
hârtie.

■ Nu folosiţi pulverizatoare inflamabile, cum ar fi adezivul pulverizat, în


apropierea aparatului. Există pericol de aprindere.

1-10 Locul de instalare şi manipularea


iR2016J_USR_ROM.book Page 11 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

■ Din motive de siguranţă, OPRIŢI întrerupătorul panoului de comenzi al


aparatului dacă nu va fi utilizat peste noapte, de exemplu. Ca măsură
suplimentară de siguranţă, OPRIŢI întrerupătorul general şi deconectaţi
cordonul de alimentare dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă lungă de
timp, cum ar fi pe durata vacanţei.

1
OPRIT

Înainte de a începe utilizarea aparatului

Locul de instalare şi manipularea 1-11


iR2016J_USR_ROM.book Page 12 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Ce poate face acest aparat


Pe lângă funcţiile normale de copiere, sunt prevăzute funcţii noi, convenabile,
1 cum ar fi “Combinaţia 2 pe 1” care permite micşorarea automată a două originale
pentru a încăpea pe formatul de hârtie selectat şi “Originale cu formate diferite”
Înainte de a începe utilizarea aparatului

pentru copierea originalelor cu formate diferite la un loc într-o singură operaţie de


copiere, în vederea creşterii productivităţii. (A se vedea Ghidul de copiere.)

1 2
2

1-12 Ce poate face acest aparat


iR2016J_USR_ROM.book Page 13 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Configuraţia sistemului şi părţile acestuia


Această secţiune specifică denumirile şi funcţiile tuturor părţilor de la exteriorul şi
din interiorul unităţii principale, echipamentelor opţionale şi ale Panoului de 1
comenzi.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


Vedere exterioară

Este ataşat capacul platoului opţional tip J

b a

c d e

a Capacul platoului c Alimentator manual hârtie


b PANOUL DE COMENZI Alimentează folii transparente şi hârtie cu
(A se vedea “Părţile panoului de comenzi,” la format nestandardizat. (A se vedea “Tipărirea
p. 1-16.) cu ajutorul alimentatorului manual,” din Ghidul
de referinţă.)
d Sertar pentru hârtie
Are o capacitate de până la 250 de foi de hârtie
(80 g/m2).
e Întrerupător general

Configuraţia sistemului şi părţile acestuia 1-13


iR2016J_USR_ROM.book Page 14 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Vedere interioară

Sunt ataşate Alimentatorul opţional (DADF-P1),


Finisorul-U1 şi Modulul de alimentare prin casetă-J1

1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

e
d

b a

a Capacul frontal e Zonă de scanare


b Capacul-stânga al sertarului f Dedesubtul alimentatorului/capacului
c Capacul din stânga platoului
d Unitate de fixare g Platoul din sticlă
h CARTUS DE TONER

1-14 Configuraţia sistemului şi părţile acestuia


iR2016J_USR_ROM.book Page 15 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Echipamente opţionale

e a

1
f g h

Înainte de a începe utilizarea aparatului


b

d
d

a Alimentator (DADF-P1) e Unitate duplex-A1


b Finisor-U1 f Capac platou tip J
c Modul de alimentare prin casetă-J1 g Cititor de card-E1
d Modul de alimentare prin casetă-K1 h Tava documentelor

Configuraţia sistemului şi părţile acestuia 1-15


iR2016J_USR_ROM.book Page 16 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Părţile panoului de comenzi

1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

a Tasta [Paper Select] (Selectare f Afişaj LCD


hârtie) Afişează mesaje şi atenţionări în timpul
Apăsaţi pentru a selecta hârtia (Sertar 1-4, funcţionării. Afişează selecţii, texte şi numere
Alimentator manual). când se reglează setările.
b Indicator Selectare hârtie g Tasta [Image Quality] (Calitatea
Indică sursa hârtiei selectate. imaginii)
c Indicator Locaţie blocaj Apăsaţi pentru a selecta calitatea imaginii
pentru copie.
Indică locul blocajelor de hârtie.
h Tasta [Reset] (Resetare)
d Tasta [Density] (Densitate)
Apăsaţi pentru revenirea aparatului la modul
Apăsaţi pentru a regla densitatea copiei. Standby (Aşteptare).
e / Tasta [Collate/Staple] (Sortare/ i Tasta [System Monitor] (Monitor
Capsare) sistem)
Apăsaţi pentru a sorta sau a capsa copiile. Apăsaţi pentru a verifica situaţia producerii de
copii sau rapoarte.

1-16 Configuraţia sistemului şi părţile acestuia


iR2016J_USR_ROM.book Page 17 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

j Tasta [ON/OFF] (Pornit/Oprit) s Tasta [View Settings] (Vizualizare


(întrerupătorul panoului de comenzi) setări)
Apăsaţi pentru a PORNI/OPRI Panoul de Apăsaţi pentru confirmarea setărilor.
comenzi. Apăsaţi de asemenea pentru a apela t Indicator Procesare/Date
modul Hibernare (Sleep) sau pentru a relua
manual modul normal de operare din modul Licăreşte când aparatul este în funcţiune.
Hibernare. Luminează continuu când aparatul are lucrări în
aşteptare.
k Tasta [Counter Check]
(Verificare contor) u Tasta [Different Size Originals] 1
(Originale cu format diferit)
Apăsaţi pentru a afişa situaţia contorului.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


(Apăsaţi din nou pentru a închide situaţia Apăsaţi pentru a seta originale cu formate
contorului.) diferite pentru copiere.
l Taste numerice v Tasta [Additional Functions]
Utilizaţi-le pentru a introduce caractere
(Funcţii adiţionale)
alfanumerice. Apăsaţi pentur a selecta sau anula moduri din
Funcţii adiţionale.
m Tasta [Stop]
Apăsaţi pentru a opri copierea.
w Tasta [2 on 1] (2 pe 1)
Apăsaţi pentru setarea copierii 2 pe 1.
n Tasta [Start]
Apăsaţi pentru a începe copierea.
x Tasta [ ]
Apăsaţi pentru a mări valoarea diverselor
o Tasta [Clear] (Şterge) reglaje. Apăsaţi şi pentru a vedea următorul
Apăsaţi pentru a şterge caracterele articol din meniu.
alfanumerice introduse.
y Tasta [Frame Erase] (Ştergere
p Indicatorul alimentării generale cadru)
Se aprinde la PORNIREA întrerupătorului Apăsaţi pentru a seta ştergerea cadrului la
general. copiere.
q Tasta [Log In/Out] (Conectare/ z Tasta [OK]
Deconectare) Apăsaţi pentru a accepta o funcţie sau un mod
Apăsaţi pentru a introduce parola aparatului setat.
(Introduceţi parola ➝ Apăsaţi [Log In/Out]
(Conectare/Deconectare) pentru activarea
A Tasta [Two-Page Separation]
funcţiei Copiere. Apăsaţi din nou [Log In/ (Separare pe două pagini)
Out] (Conectare/Deconectare) după efectuarea Apăsaţi pentru a seta separarea pe două
operaţiilor pentru a reveni la ecranul pentru pagini.
introducerea parolei). Pentru a înregistra o B Tasta [ ]
parolă, FUNCŢII SUPLIM. ➝ SETĂRI DE
Apăsaţi pentru a micşora valoarea diverselor
SISTEM ➝ ID DEPT ADMIN.
reglaje. Apăsaţi şi pentru a vedea articolul
r Indicator Error (Eroare) anterior din meniu.
Licăreşte sau luminează continuu când apare o C Tasta Two-Sided] (Două-feţe)
eroare.
Apăsaţi pentru copierea pe două feţe.
D Tasta [Copy Ratio] (Raport copiere)
Apăsaţi pentru a mări sau a micşora raportul de
copiere.

Configuraţia sistemului şi părţile acestuia 1-17


iR2016J_USR_ROM.book Page 18 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Alimentarea generală şi alimentarea panoului


de comenzi
Aparatul este prevăzut cu două întrerupătoare de alimentare, un întrerupător
1 genreral şi un întrerupător pentru panoul de comenzi pentru apelarea modului
Hibernare.
Înainte de a începe utilizarea aparatului

Cum se porneşte alimentarea generală


Această secţiune descrie modul de PORNIRE a alimentării generale.

1 Verificaţi dacă fişa de alimentare este ferm introdusă în priză.


AVERTISMENT
Nu scoateţi şi nu introduceţi niciodată fişa de alimentare cu mâinile ude.
Acest lucru poate duce la şoc electric.

2 Apăsaţi întrerupătorul general pe ON (PORNIT) (partea “I”).


Întrerupătorul general este poziţionat pe partea dreaptă a
aparatului.
Când OPRIŢI alimentarea generală, apăsaţi întrerupătorul general pe partea “O”.

1-18 Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi


iR2016J_USR_ROM.book Page 19 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Indicatorul de aimentare de pe Panoul de comenzi se aprinde.


Dacă indicatorul de alimentare nu se aprinde, verificaţi dacă fişa de alimentare
este ferm introdusă în priză.
Mesajul de mai jos se afişează până în momentul în care se poate utiliza
aparatul.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


Ecranul de mai jos apare când aparatul este gata de copiere.

Sunt necesare circa 13 secunde (la o temperatură ambientală de 20 °C) pentru


încălzirea aparatului.

IMPORTANT
Dacă OPRIŢI alimentarea generală, aşteptaţi cel puţin 10 secunde înainte de a o
REPORNI.

NOTĂ
• Setările standard sunt selectate la alimentarea PORNIT.
• Setările standard de copiere sunt:
- Raport de copiere: Direct (100 %)
- Selectare hârtie: Selectare automată a hârtiei
- Densitate copie: Reglaj automat densitate
- Cantitate de copiat: 1
- Calitatea imaginii:TEXT
- Funcţia copiere: Copie cu o-faţă
• Puteţi modifica setările standard de copiere. (A se vedea Ghidul de copiere.)
• Puteţi rezerva o lucrare când apare afişajul de mai sus. (A se vedea Ghidul de
copiere.)

Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi 1-19


iR2016J_USR_ROM.book Page 20 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

● Dacă apare mesajul <INTROD.ID DEPART.>:

❑ Introduceţi ID-ul departamentelor cu ajutorul tastelor numerice şi apăsaţi [OK].

1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

❑ Introduceţi parola.

NOTĂ
• Dacă Gestionarea ID-ului departamentelor este setată la <PORNIT>, apare
mesajul <INTROD.ID DEPART.>. Pentru detalii privind introducerea ID-ului
departamentelor şi a parolei, a se vedea “După activarea alimentării,” din Ghidul
de referinţă.
• <PAROLĂ ID DEPART.> apare chiar dacă nu s-a setat o parolă. În acest caz,
apăsaţi [OK] pentru a apela modul Standby (Aşteptare).
• Pentru detalii referitoare la Gestionarea ID-ului departamentelor, a se vedea
“Gestionarea ID-ului departamentelor,” din Ghidul de referinţă.

1-20 Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi


iR2016J_USR_ROM.book Page 21 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

● Dacă apare mesajul <INTROD.CARD CONTROL>:

❑ Introduceţi cardul de comandă în Cititorul de card-E1 opţional.

Înainte de a începe utilizarea aparatului


NOTĂ
Pentru detalii referitoare la cardul de comandă, a se vedea “Cititorul de card-E1,”
din Ghidul de referinţă.

Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi 1-21


iR2016J_USR_ROM.book Page 22 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Data şi ora curentă


Setaţi data şi ora înainte de utilizarea aparatului. Data şi ora setate aici se pot
utiliza şi pentru alte funcţii care necesită setarea orei.

1 1 Apăsaţi [Additional Functions] (Funcţii adiţionale).


Apare meniul Funcţii adiţionale.
Înainte de a începe utilizarea aparatului

2 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a selecta <SET.


TEMPORIZATOR>, apoi apăsaţi [OK].
La fiecare apăsare a [ ] sau [ ], puteţi selecta articolul următor/anterior.

Dacă apăsaţi [OK], apare meniul <SET. TEMPORIZATOR>.

3 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a selecta <SET.


DATA&ORA>, apoi apăsaţi [OK].

Dacă apăsaţi [OK], apare meniul <SET. DATA&ORA>.

1-22 Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi


iR2016J_USR_ROM.book Page 23 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

4 Introduceţi data curentă (ziua, luna, anul) şi ora cu ajutorul


tastelor numerice.
Introduceţi data şi ora în formatul cu 24 de ore sub forma a patru cifre fără
spaţiu.
Exemple: 3 August → 0308
2005 → 05
7:05 a.m. → 0705 1
11:18 p.m. → 2318

Înainte de a începe utilizarea aparatului


NOTĂ
Dacă aţi greşit la introducerea valorilor, selectaţi valorile greşite cu [ ] sau
[ ] şi introduceţi din nou valorile.

5 Apăsaţi [OK].
Ora este setată iar afişajul revine la meniul <SET. TEMPORIZATOR>.

6 Apăsaţi [Stop] pentru a reveni la modul Standby


(Aşteptare).

Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi 1-23


iR2016J_USR_ROM.book Page 24 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Întrerupătorul panoului de comenzi


Dacă aparatul rămâne neocupat o anumită perioadă de timp sau dacă se apasă
pe întrerupătorul panoului de comenzi, aparatul intră în modul Hibernare.
Apăsaţi întrerupătorul panoului de comenzi pentru a anula modul Hibernare şi
reluaţi operaţiile normale ale aparatului.
1
Înainte de a începe utilizarea aparatului

ON/OFF

ABC DEF

Reset GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

T
OK

NOTĂ
• Consumul de energie în modul Hibernare se poate seta în meniul Funcţii adiţionale. (A
se vedea “Consumul de energie în modul hibernare,” din Ghidul de referinţă.)
• Durata de timp necesară aparatului pentru intrarea în modul Hibernare se poate seta în
meniul Funcţii adiţionale. (A se vedea “Intervalul până la începerea hibernării
automate,” din Ghidul de referinţă.)
• Aparatul nu intră în modul Hibernare dacă scanează sau tipăreşte. (A se vedea
“Intervalul până la începerea hibernării automate,” din Ghidul de referinţă.)

1-24 Alimentarea generală şi alimentarea panoului de comenzi


iR2016J_USR_ROM.book Page 1 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Întreţinerea periodică 2
CAPITOLUL

Acest capitol descrie modul de încărcare a hârtiei şi de înlocuire a cartuşului de toner.

Încărcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2


Înlocuirea cartuşului de toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

2-1
iR2016J_USR_ROM.book Page 2 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Încărcarea hârtiei
Când se termină hârtia selectată sau sertarul de hârtie selectat rămâne fără hârtie
în timpul tipăririi, pe afişajul LCD apare un mesaj care solicită încărcarea hârtiei
iar indicatorul Error (Eroare) licăreşte roşu.
2
Întreţinerea periodică

ATENTIE
La încărcarea hârtiei, atentie să nu vă tăiati la mână de muchiile hârtiei.

IMPORTANT
Mesajul apare şi dacă sertarul de hârtie selectat nu este complet introdus în aparat.
După introducerea corectă a sertarului în aparat, mesajul va dispărea.

NOTĂ
• Dacă mesajul de mai sus apare în timpul copierii, restul de copii se fac automat după
ce încărcaţi hârtia corespunzătoare.
• Pentru a anula copierea, apăsaţi [Stop]. (A se vedea “Anularea unei lucrări,” din
Ghidul de referinţă)
• În sertare se pot încărca următoarele formate de hârtie: A3, A4, A4R, A5.
• Pentru detalii referitoare la hârtia disponibilă care se poate încărca în sertare, a se
vedea “Hârtia disponibilă,” la p. 4-2.

2-2 Încărcarea hârtiei


iR2016J_USR_ROM.book Page 3 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

1 Apucaţi mânerul sertarului şi trageţi sertarul afară până la


refuz.

Întreţinerea periodică
2 Deschideţi un pachet de hârtie şi scoateţi hârtia.

Încărcarea hârtiei 2-3


iR2016J_USR_ROM.book Page 4 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

IMPORTANT
• Reambalaţi restul de hârtie în ambalajul original şi păstraţi-o la loc uscat, departe
de lumina directă a soarelui.
• Nu încărcaţi următoarele tipuri de hârtie în sertar. Dacă procedaţi astfel, se pot
produce blocaje de hârtie.
- Hârtia serios încretită sau cutată
- Hârtia grea
- Folii transparente
- Plicuri
- Etichete
- Hârtie pe care s-au copiat imagini color (nu copiaţi nici pe reversul acesteia)
2 - Hârtie pe care s-a copiat cu ajutorul unei imprimante cu transfer termic (nu
copiaţi nici pe reversul acesteia)
Întreţinerea periodică

NOTĂ
Pentru a obţine o tipărire de calitate superioară, utilizaţi hârtie recomandată de
Canon.

3 Împingeţi în jos placa de metal până la blocare.

2-4 Încărcarea hârtiei


iR2016J_USR_ROM.book Page 5 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

4 Încărcaţi hârtia în sertar.


Uniformizaţi muchiile stivei de hârtie. Încărcaţi hârtia la ghidajul axial al
sertarului.
Când încărcaţi hârtia în sertar pentru prima oară, fixaţi placa de dimensiune
pentru formatul hârtiei care se încarcă. (A se vedea “Reglarea sertarului pentru
un format de hârtie diferit,” din Ghidul de referinţă.)
Când încărcaţi hârtie în sertar, verificaţi dacă setarea formatului de hârtie a
sertarului corespunde formatului hârtiei. (A se vedea “Reglarea sertarului pentru
un format de hârtie diferit,” din Ghidul de referinţă.)
2

Întreţinerea periodică
ATENTIE
Când încărcaţi hârtie, aveţi grijă să nu vă tăiaţi la mâini de muchiile
hârtiei.

Încărcarea hârtiei 2-5


iR2016J_USR_ROM.book Page 6 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

IMPORTANT
• Dacă hârtia este ondulată, întindeţi-o înainte de a o aşeza în sertar.
• Verificaţi dacă înălţimea stivei de hârtie nu depăşeşte (marcajul limită) şi dacă
colţurile sunt sub clipsurile ghidajului pentru formatul hârtiei.
• Setaţi corect levierul pentru detectarea formatului de hârtie. Dacă levierul este în
poziţie incorectă, hârtia se blochează sau printurile se murdăresc, sau interiorul
aparatului se poate murdări.

NOTĂ
• Fiecare sertar de hârtie are o capacitate de circa 250 de foi (80 g/m2).
• Pentru mai multe informaţii referitoare la direcţia de tipărire a hârtiei pretipărite
2 (hârtie care are deja tipărite logo-uri sau diverse modele), a se vedea “Graficul
relaţiei dintre orientarea originalului şi ieşirea hârtiei pretipărite,” din Ghidul de
Întreţinerea periodică

referinţă.
• Dacă hârtia ieşită este foarte ondulată, reîncărcarea acesteia prin întoarcerea pe
partea cealaltă poate uneori reduce ondularea.

5 Împingeţi uşor sertarul de hârtie înapoi în aparat până se


aude un clic.

ATENTIE
La readucerea sertarului de hârtie în poziţia originală, aveţi grijă să nu vă
prindeţi degetele deoarece vă puteţi accidenta.

IMPORTANT
Nu puneţi niciodată hârtie sau alte articole în partea deschisă a sertarului pentru
hârtie, lângă stiva de hârtie. Dacă procedaţi astfel, se pot produce blocaje de
hârtie.

2-6 Încărcarea hârtiei


iR2016J_USR_ROM.book Page 7 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Înlocuirea cartuşului de toner


Când aparatul rămâne fără toner, mesajul <NIVELSCĂZUT TONER/PREGĂTIŢI
TONER NOU> licăreşte pe afişajul LCD. Dacă mai tipăriţi alte aproximativ 100 de
pagini după apariţia acestui mesaj, apare mesajul <S-A TERMINAT TONERUL/
ÎNLOCUIŢI TONERUL> şi nu mai puteţi tipări până la înlocuirea cartuşului de
toner. 2

Întreţinerea periodică
AVERTISMENT
Nu aruncaţi cartuşele de toner folosite în foc deschis deoarece tonerul rămas
în cartuş se poate aprinde, producând arsuri sau un incendiu.

IMPORTANT
Utilizaţi numai cartuşul de toner recomandat pentru acest aparat.

NOTĂ
• După ce apare mesajul <NIVELSCĂZUT TONER/PREGĂTIŢI TONER NOU>, mai
puteţi tipări încă aproximativ 100 de pagini. Totuşi, deoarece acest număr poate varia în
funcţie de original, se recomandă înlocuirea cartuşului de toner curând după apariţia
mesajului <NIVELSCĂZUT TONER/PREGĂTIŢI TONER NOU>.
• Dacă tonerul se termină în cursul unei lucrări de tipărire, aparatul va începe automat
tipărirea restului de pagini după înlocuirea cartuşului de toner.

Înlocuirea cartuşului de toner 2-7


iR2016J_USR_ROM.book Page 8 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

1 Deschideţi capacul frontal.

2
Întreţinerea periodică

2 În timp ce apăsaţi în jos tabul de decuplare, rotiţi cartuşul de


toner în direcţia săgeţii din ilustraţia de mai jos.

Tab de decuplare

2-8 Înlocuirea cartuşului de toner


iR2016J_USR_ROM.book Page 9 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

3 În timp ce apăsaţi în jos tabul de decuplare, trageţi cartuşul


de toner afară în direcţia săgeţii din ilustraţia de mai jos.

Întreţinerea periodică
4 Balansaţi noul cartuş de toner de cinci sau de şase ori
pentru distribuirea uniformă a tonerului în interiorul
cartuşului.

Înlocuirea cartuşului de toner 2-9


iR2016J_USR_ROM.book Page 10 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

AVERTISMENT
Nu aruncaţi cartuşele de toner folosite în foc deschis deoarece tonerul
rămas în cartuş se poate aprinde, producând arsuri sau un incendiu.

IMPORTANT
Dacă tonerul nu este uniform distribuit în interiorul cartuşului, calitatea tiparului se
deteriorează.

5 Cu partea cu eticheta în sus, introduceţi noul cartuş de toner


2 pe dircţia săgeţii ţinându-l de mâner.
Întreţinerea periodică

2-10 Înlocuirea cartuşului de toner


iR2016J_USR_ROM.book Page 11 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

6 Ţineţi cartuşul de toner cu o mână şi scoateţi sigiliul


trăgându-l afară, cu cealaltă mână.

Întreţinerea periodică
IMPORTANT
• Trageţi sigiliul uşor, altfel tonerul împrăştiat vă poate murdări pe haine, etc.
• Trageţi sigiliul complet afară, altfel poate apărea eroarea de tipărire.
• Dacă trageţi sigiliul în sus sau în jos, acesta se poate rupe. Dacă sigiliul se rupe
în interiorul cartuşului de toner şi nu poate fi scos afară complet, cartuşul nu mai
poate fi utilizat.
• Verificaţi dacă sigiliul a fost scos complet afară din cartuş deoarece tonerul se
poate împrăştia iar calitatea tipăririi se poate deteriora.
• Aruncaţi sigiliul după ce l-aţi scos din cartuşul de toner.

Înlocuirea cartuşului de toner 2-11


iR2016J_USR_ROM.book Page 12 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

7 Rotiţi cartuşul de toner în direcţia săgeţii.

2
Întreţinerea periodică

IMPORTANT
Rotiţi cartuşul de toner complet până se blochează pe poziţie.

8 Închideţi capacul frontal.

ATENTIE
Când închideţi capacul frontal aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele
deoarece vă puteţi accidenta.

IMPORTANT
Curăţaţi ruloul la fiecare înlocuire a cartuşului de toner. A se vedea “Curăţarea
ruloului fixator,” din Ghidul de referinţă.

2-12 Înlocuirea cartuşului de toner


iR2016J_USR_ROM.book Page 1 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Depistarea defecţiunilor 3
CAPITOLUL

Acest capitol descrie ceea ce trebuie făcut în cazul blocajelor de hârtie şi în cazul afişării
unui mesaj de eroare.

Deblocarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2


Lista mesajelor de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Afişajul de auto-diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

3-1
iR2016J_USR_ROM.book Page 2 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Deblocarea hârtiei
În cazul unui blocaj de hârtie, apare unul din următoarele afişaje iar indicatorul de
localizare a blocajelor se aprinde pe Panoul de comenzi.

3
Depistarea defecţiunilor

3-2 Deblocarea hârtiei


iR2016J_USR_ROM.book Page 3 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ATENTIE
• Unitatea de fixare şi împrejurimile sale din interiorul aparatului se pot încălzi
foarte mult în timpul utilizării. Când scoateţi hârtia blocată sau când inspectaţi
interiorul aparatului, nu atingeţi unitatea de fixare şi zonele din jur, existând
pericol de arsuri sau şoc electric.
• Când scoateţi originalele sau hârtia blocată, aveţi grijă să nu vă tăiaţi la mâini
în muchiile acestora.
• Când scoateţi hârtia blocată sau când inspectaţi interiorul aparatului, evitaţi
atingerea cu lănţişoare, brăţări sau alte obiecte metalice a interiorului
aparatului, existând pericol de arsurisau şoc electric.
• Când scoateţi hârtia blocată din interiorul aparatului, aveţi grijă ca tonerul de
pe hârtia blocată să intre în contact cu mâinile sau hainele deoarece vă puteţi
murdări. Dacă vă murdăriti, spălati-vă imediat cu apă rece. Apa caldă fixează
tonerul iar petele vor fi imposibil de înlăturat.
• Când scoateţi hârtia blocată din interiorul aparatului, faceţi-o cu atenţie pentru
3
ca tonerul de pe hârtie să nu se împrăştie şi să vă intre în ochi sau în gură.

Depistarea defecţiunilor
Dacă v-a intrat toner în ochi sau în gură, spălaţi-vă imediat cu apă rece şi
consultaţi un medic.

1 Verificaţi indicatorul pentru locaţia blocajelor pentru a vedea


paginile corespunzătoare cu instrucţiuni de găsire şi
scoatere a hârtiei blocate.
Dacă hârtia blocată se rupe la scoatere, aveţi grijă să scoateţi toate bucăţile
rămase în aparat.

b
c

Deblocarea hârtiei 3-3


iR2016J_USR_ROM.book Page 4 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Vezi “Alimentatorul (DADF-P1),” din Ghidul de


a Alimentator
referinţă.
b Finisor-U1 Vezi “Finisorul-U1,” din Ghidul de referinţă.
Vezi “Alimentatorul manual,” din Ghidul de
c Alimentator manual
referinţă.
c Unitatea duplex-A1 Vezi “Unitatea duplex-A1,” din Ghidul de referinţă.
c Unitate de fixare Vezi “Unitatea de fixare,” din Ghidul de referinţă.
Vezi “Sertarele pentru hârtie,” din Ghidul de
c Sertare hârtie
referinţă.

IMPORTANT
3
• Dacă alimentarea aparatului este OPRITĂ când se blochează hârtia, detectarea
blocajelor în sertarele de hârtie nu este posibilă după REPORNIREA alimentării.
Depistarea defecţiunilor

Deblocaţi hârtia fără să OPRIŢI alimentarea.


• Dacă hârtia se blochează în alimentator, aparatul nu mai poate fi acţionat. Urmaţi
indicaţiile de pe afişajul LCD pentru deblocarea hârtiei. (A se vedea “Alimentatorul
(DADF-P1),” din Ghidul de referinţă.)

NOTĂ
Unele zone indicate cu blocaj de hârtie pot să nu fie efectiv blocate. Verificaţi
totuşi întotdeauna toate locurile indicate pe Panoul de comenzi în ordinea dată.

2 După ce aţi deblocat hârtia în toate locurile indicate pe


Panoul de comenzi, repuneţi toate levierele şi capacele în
poziţiile lor originale.

3-4 Deblocarea hârtiei


iR2016J_USR_ROM.book Page 5 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Lista mesajelor de eroare

Afişajul de auto-diagnosticare
Aparatul are o funcţie de auto-diagnosticare.
Mesajele de auto-diagnosticare (eroare) apar pe afişajul LCD când:
• nu se poate tipări din cauza unei erori operaţionale. 3
• trebuie să luaţi o decizie sau să întreprindeţi o acţiune în timpul scanării sau

Depistarea defecţiunilor
tipăririi.

MODIF. FORMAT HÂRTIE

Cauza Este posibil ca formatul hârtiei detectat automat de sertar, să nu corespundă


formatului real al hârtiei. O altă posibilitate este ca formatul de hârtie selectat
pentru alimentatorul manual în meniul <SELCT FORMAT HÂRT> să nu
corespundă formatului de hârtie efectiv setat pe alimentatorul manual.
Remediu Verificaţi dacă formatul efectiv al hârtiei corespunde formatului selectat. Setaţi
formatul de hârtie corespunzător.

VERIFICĂ DOCUMENT

Cauza Este posibil să se fi blocat hârtia în alimentator.


Remediu Scoateţi documentul blocat.

CURĂŢARE/ROG AŞTEPTAŢI

Cauza Acest mesaj apare în cursul curăţirii.


Remediu Aşteptaţi terminarea curăţirii.

Lista mesajelor de eroare 3-5


iR2016J_USR_ROM.book Page 6 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

ÎNCHIDEŢI CAPACUL/CAPAC DISP.ALIMENT.

Cauza Capacul alimentatorului este deschis.


Remediu Închideţi capacul alimentatorului.

ÎNCHIDEŢI CAPACUL/CAPAC DISP.FINISARE

Cauza Capacul frontal al finisorului este deschis.


Remediu Închideţi capacul frontal al finisorului.

ÎNCHIDEŢI CAPACUL/CAPAC FRONT.SAU ST.


3
Cauza Unul sau mai multe capace sunt deschise.
Depistarea defecţiunilor

Remediu Închideţi toate capacele.

ÎNCHIDEŢI CAPACUL/CAPAC PLATAN

Cauza Capacul platoului este deschis.


Remediu Închideţi capacul platoului.

ÎNCHID.CAPAC SERTAR

Cauza Capacul din stânga al sertarului de hârtie opţional este deschis.


Remediu Închideţi capacul din stânga al sertarului de hârtie.

EROARE DATE

Cauza Aparatul ar putea avea o defecţiune.


Remediu Contactaţi dealerul local autorizat Canon.

3-6 Lista mesajelor de eroare


iR2016J_USR_ROM.book Page 7 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

DOCUMENT PREA LUNG

Cauza Aşi încercat să copiaţi un original prea lung pentru utilizarea alimentatorului.
Remediu Scanaţi-l pe platoul din sticlă.

CILINDR.NU ESTE SET./INTROD.CILINDRUL

Cauza Nu este instalat cartuşul cilindric.


Remediu Contactaţi dealerul local autorizat Canon.

BLOCAJ HÂRTIE ALIM./VERFIF.DISP.ALIMENT.


3
Cauza S-au blocat documentele în alimentator.

Depistarea defecţiunilor
Remediu Deschideţi capacul alimentatorului şi căutaţi documentele blocate.

BLOC.HÂRT.DISP.FINIS/DESCH.CAPAC STÂNGA

Cauza S-a blocat hârtia în dispozitivul de finisare.


Remediu Deschideţi capacul din stânga şi căutaţi hârtia blocată.

INIŢIALIZARE

Cauza Acest mesaj apare la PORNIREA alimentării generale.


Remediu Aşteptaţi până dispare mesajul.

ALIMENTAŢI CU HÂRTIE

Cauza Sertarul a rămas fără hârtie sau nu este introdus corect în aparat.
Remediu Introduceţi sertarul până la refuz sau încărcaţi hârtie.

Lista mesajelor de eroare 3-7


iR2016J_USR_ROM.book Page 8 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

MEMORIE PLINĂ

Cauza Memoria aparatului este plină de documente scanate.


Remediu Împărţiţi originalul în câteva loturi şi scanaţi-le unul câte unul.

LIPSĂ FORMAT CORESP

Cauza Deşi s-a selectat <AUTOMAT> la copiere, nici în sertar nici în alimentatorul
manual nu este hârtie cu format corespunzător.
Remediu Selectaţi formatul hârtiei sau setaţi raportul de copiere.
Dacă apăsaţi [Start] când este afişat acest mesaj, se va selecta automat
hârtia cu marginea cea mai mică şi începe tipărirea.
3
NU ESTE CARD CONTROL/INTROD.CARD CONTROL
Depistarea defecţiunilor

Cauza Cardul de comandă nu este introdus în cititorul de card.


Remediu Introduceţi cardul de comandă în cititorul de card.

NU ESTE DOCUMENT/VERIF.DISP.ALIMENT.

Cauza Nu este încărcat nici un document în alimentator.


Remediu Încărcaţi un document în alimentator.

S-AU TERM. CAPSELE/ÎNLOC. CARTUŞ CAPSE

Cauza Au rămas doar câteva capse în cartuş.


Remediu Înlocuiţi cartuşul de capse.

S-A TERMINAT TONERUL/ÎNLOCUIŢI TONERUL

Cauza Cartuşul de toner s-a golit.


Remediu Înlocuiţi cartuşul de toner.

3-8 Lista mesajelor de eroare


iR2016J_USR_ROM.book Page 9 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

TAVA IEŞIRE PLINĂ

Cauza Tava de ieşire este plină de hârtie.


Remediu Luaţi printurile din tăvile de ieşire.

DEPĂŞITE LIMIT.PAG./APASĂ TASTA OK

Cauza Aparatul este setat pentru restricţionarea tipăririi.


Remediu Apelaţi meniul Gestionarea ID-ului departamentelor din meniul Setări de
sistem, deschideţi meniul <SET LIMITE PAG> şi modificaţi numărul maxim de
pagini care se pot tipări.

BLOCAJ HÂRTIE/DESCH.CAPAC STÂNGA


3

Depistarea defecţiunilor
Cauza A apărut un blocaj de originale sau de hârtie, împiedicând tipărirea.
Remediu Scoateţi hârtia din aparat urmând indicaţiile. Acest mesaj apare şi dacă
deschideţi un capac în timpul tipăririi. În acest caz, deschideţi din nou capacul
şi verificaţi dacă este hârtie blocată. Dacă este, scoateţi-o şi închideţi capacul.
Apoi mesajul dispare.

BLOCAJ HÂRTIE/DESCH.CAPAC ST./SERT

Cauza S-a blocat hârtia în sertarul opţional.


Remediu Deschideţi capacul din stânga al sertarului şi căutaţi hârtia blocată.

ÎNDEP.DOC.DE PE GEAM

Cauza Originalul a rămas pe platoul din sticlă.


Remediu Luaţi originalul de pe platoul din sticlă şi acţionaţi din nou aparatul.

Lista mesajelor de eroare 3-9


iR2016J_USR_ROM.book Page 10 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

BLOCAJ CAPSE/DESCH.CAPAC DISP.FIN

Cauza Trebuie să fie un blocaj de capse în Finisorul-U1.


Remediu Verificaţi dacă există vreun blocaj de capse.

TASTA STOP APĂSATĂ/APASĂ TASTA OK

Cauza S-a apăsat [Stop] în timpul scanării originalului cu ajutorul alimentatorului.


Remediu Apăsaţi [OK], şi puneţi din nou originalul.

EROARE DE SISTEM/Exxx*
3
Cauza A apărut o eroare în aparat.
Depistarea defecţiunilor

Remediu OPRIŢI alimentarea generală, aşteptaţi mai mult de 10 secunde, apoi


REPORNIŢI-O. Dacă aceasta nu rezolvă problema, deconectaţi aparatul şi
contactaţi dealerul local autorizat Canon.
* xxx reprezintă un număr.

NIVELSCĂZUT TONER/PREGĂTIŢI TONER NOU

Cauza Tonerul este pe terminate.


Remediu Balansaţi cartuşul de toner pentru redistribuirea uniformă a tonerului în
interiorul cartuşului. Dacă mesajul persistă, instalaţi un cartuş nou.

PREA MULTE PRINTURI/NU POATE CAPSA

Cauza Aparatul nu capsează printurile fiindcă s-au tipărit prea multe foi de hârtie.
Remediu Printurile sunt doar sortate, fără capsare. Dacă este cazul, reduceţi numărul
de pagini din document şi tipăriţi din nou.

TONER INUTILIZ. PLIN

Cauza Cartuşul cilindric este plin de toner inutilizabil.


Remediu Contactaţi dealerul local autorizat Canon.

3-10 Lista mesajelor de eroare


iR2016J_USR_ROM.book Page 1 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Anexă 4
CAPITOLUL

Acest capitol oferă alte informaţii utile.

Hârtia disponibilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

4-1
iR2016J_USR_ROM.book Page 2 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Hârtia disponibilă
Tipurile şi formatele de hârtie care se pot utiliza cu acest aparat sunt indicate în
tabelele următoare.

Loc încărcare disponibil (Loc aşezare hârtie)


Tip de hârtie SERTAR DE HÂRTIE Alimentator manual
(64 g/m2 la 90 g/m2) (64 g/m2 la 128 g/m2)
Simplă *1 O O
Color *1 O O
4
Reciclată *1 O O
Anexă

Grea 1 *2 O O
Grea 2 *3 ✕ O
Grea 3 *4 ✕ O
Corespondenţă *5 O O
Folie transparentă *6 ✕ O
Plicuri ✕ O
Etichete ✕ O
*1 De la 64 g/m2 la 80 g/m2
*2 De la 81 g/m2 la 90 g/m2
*3 De la 91 g/m2 la 105 g/m2
*4 De la 106 g/m2 la 128 g/m2
*5 De la 75 g/m2 la 90 g/m2
*6 Utilizaţi numai folii transparente A4 speciale pentru acest aparat.
(O: Se poate folosi ✕: Nu se poate folosi)

IMPORTANT
Nu se recomandă utilizarea de hârtie tipărită pe spate.

4-2 Hârtia disponibilă


iR2016J_USR_ROM.book Page 3 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

Loc de încărcare disponibil


(Loc de aşezare a hârtiei)
Formatul hârtiei Lăţime ✕ Lungime
Alimentator
Sertar 1 la 4
manual
A3 297 mm ✕ 420 mm O O
A4 297 mm ✕ 210 mm O O
A4R 210 mm ✕ 297 mm O O
A5 210 mm ✕ 148 mm O O
A5R 148 mm ✕ 210 mm ✕ O
ISO-B5 176 mm ✕ 250 mm ✕ O
ISO-C5 162 mm ✕ 229 mm ✕ O
US
Plic
Commercial 10
104,7 mm ✕ 241,3 mm ✕ O 4

Anexă
EUROPEAN DL 110 mm ✕ 220 mm ✕ O
Monarch 98,4 mm ✕ 190,5 mm ✕ O
Format liber 95 mm ✕ 148 mm la
✕ O
(nestandardizat) 297 mm ✕ 432 mm

NOTĂ
• Pentru detalii referitoare la încărcarea hârtiei, consultaţi următoarele pagini:
- Sertar hârtie: “Încărcarea hârtiei,” din Ghidul de referinţă.
- Alimentator manual: “Tipărirea cu ajutorul alimentatorului manual,” din Ghidul de
referinţă.
• Sertarele 2, 3, 4 sunt opţionale.

Hârtia disponibilă 4-3


iR2016J_USR_ROM.book Page 4 Wednesday, November 16, 2005 1:36 PM

4
Anexă

4-4 Hârtia disponibilă


iR2016_ROM.fm Page i Wednesday, August 24, 2005 8:04 AM
iR2016_ROM.fm Page ii Wednesday, August 24, 2005 8:04 AM

Canon

Canon Inc. CANON CEE GmbH - BUCHAREST OFFICE


30-2, Shimomaruko 3-chome, World Trade Center, entrance D, unit. 1.15
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Pta.Montreal nr. 10
Bucharest, Romania
Europe, Africa and Middle East Telefon: 40-21-224.38.54; 40-21-224.24.94
Canon Europa N.V. Fax: 40-21-224.42.36
P.O. Box 2262, E-mail: office@canon.ro
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.


© Canon Europa N.V. 2005