Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

C U P R I N S
CAP.1. SUDAREA MATERIALELOR METALICE .............................. 9
1.1. CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE SUDARE ........................ 9
1.2. CLASIFICAREA MBINRILOR SUDATE................................... 10
1.3. SUDAREA PRIN TOPIRE CU ARC ELECTRIC .......................... 11
1.3.1. Surse de curent pentru sudare ......................................... 15
1.3.2. Accesoriile pentru sudare ................................................. 15
1.3.3. Formarea custurii............................................................ 17
1.3.4. Structura mbinrilor sudate.............................................. 20
1.3.5. Materiale de adaos ........................................................... 23
1.3.5.1. Srmele de sudur ................................................... 23
1.3.5.2. Electrozii nvelii ........................................................ 24
1.3.5.3. Fluxurile .................................................................... 27
1.3.6. Pregtirea pieselor pentru sudare..................................... 28
1.3.6.1. Sudabilitatea materialelor metalice ........................... 28
1.3.7. Modul operator la sudarea cu electrozi nvelii .................. 30
1.4. SUDAREA PRIN TOPIRE CU FLACR DE GAZE ................... 32
1.4.1. Flacra oxiacetilenic ....................................................... 32
1.4.2. Utilajele postului de sudare cu flacr oxiacetilenic ........ 34
1.4.3. Modul operator la sudarea cu flacr oxigaz .................... 35
1.4.4. Msuri tehnologice i regimul de sudare cu flacr
oxiacetilenic .............................................................................. 36
1.5. SUDAREA CU ARC ELECTRIC SUB STRAT DE FLUX............. 37
1.5.1. Principiul i avantajele acestui procedeu .......................... 37
1.5.2. Msuri tehnologice la sudarea SAF .................................. 39
1.6. SUDAREA CU ARC ELECTRIC N MEDIU PROTECTOR
DE GAZE ........................................................................................... 40
1.6.1. Sudarea cu hidrogen atomic (arc-atom)............................ 40
1.6.2. Sudarea cu arc electric n mediu de bioxid de carbon....... 41
1.6.2.1. Tehnologia i regimul de lucru la sudarea n
mediu protector de CO2 ......................................................... 42
1.6.3. Sudarea cu arc electric acoperit n gaze inerte ................. 44
1.6.3.1. Sudarea cu electrod nefuzubil (WIG) ........................ 45
1.6.3.2. Sudarea cu electrod fuzibil (MIG) ............................. 45
1.7. SUDAREA PRIN PRESIUNE ...................................................... 46
1.7.1. Sudarea electric prin rezisten ...................................... 46
1.7.1.1. Sudarea cap la cap................................................... 47
1.7.1.2. Sudarea prin puncte ................................................. 49

CAP.2. TIEREA MATERIALELOR METALICE ................................ 52


2.1. TIEREA OXI-GAZ ..................................................................... 52
2.2. TIEREA CU OXIGEN I FLUX ................................................. 53
2.3. TIEREA OXI-ARC..................................................................... 53

CAP.3. DEFORMAREA PLASTIC A MATERIALELOR METALICE 55


3.1. DEFORMRI ELASTICE I DEFORMRI PLASTICE................ 55
3.2. DEFORMAREA PLASTIC LA RECE ........................................ 57
5

Tehnologia materialelor

3.2.1. Deformarea plastic prin alunecare .................................. 57


3.2.2. Deformarea plastic prin maclare ..................................... 59
3.2.3. Deformarea prin alunecare i maclare .............................. 59
3.2.4. Influena deformrii plastice la rece asupra proprietilor
materialelor metalice .................................................................. 59
3.3. DEFORMAREA PLASTIC LA CALD ......................................... 61
3.3.1. Influena deformrii plastice la cald asupra proprietilor
materialelor metalice .................................................................. 63
3.4. LEGILE DEFORMRII PLASTICE .............................................. 64
3.4.1. Legea volumului constant ................................................. 65
3.4.2. Legea coexistenei deformaiilor elastice i a celor
plastice ....................................................................................... 66
3.4.3. Legea rezistenei minime .................................................. 67
3.4.4. Legea apariiei i echilibrrii tensiunilor interne................. 67
3.4.5. Legea similitudinii ............................................................. 68
3.5. LAMINAREA ............................................................................... 68
3.5.1. Bazele teoretice ale laminrii ............................................ 69
3.5.1.1. Condiia de prindere ................................................. 70
3.5.1.2. Condiia de stabilitate ............................................... 71
3.5.2. Sortimente de laminate..................................................... 72
3.5.3. Utilaje de laminare ............................................................ 74
3.5.4. Noiuni de calibrare........................................................... 75
3.5.4.1. Calibrarea blumingurilor i slebingurilor .................... 76
3.5.4.2. Calibrarea cajelor degrosisoare trio .......................... 76
3.5.4.3. Calibrarea cajelor pregtitoare.................................. 77
3.5.4.4. Calibrarea profilelor fasonate.................................... 77
3.5.5. Clasificarea laminoarelor .................................................. 78
3.6. EXTRUDAREA............................................................................ 79
3.6.1. Extrudarea la cald............................................................. 80
3.6.1.1. Neuniformitatea deformaiei...................................... 80
3.6.1.2. Factorii care influeneaz neuniformitatea
deformaiei la extrudare ......................................................... 81
3.6.2. Extrudarea la rece ............................................................ 85
3.6.2.1. Operaii pregtitoare pentru extrudarea la rece ........ 85
3.6.3. Fazele extrudrii ............................................................... 86
3.7. TREFILAREA .............................................................................. 86
3.7.1. Fora de tragere, coeficientul de tragere, calculul
numrului de treceri .................................................................... 88
3.7.2. Factorii care influeneaz procesul de trefilare.................. 89
3.7.3. Influena trefilrii asupra caracteristicilor mecanice,
tehnologice, a proprietilor fizice i chimice............................... 91
3.7.4. Operaii pregtitoare trefilrii............................................. 93
3.7.5. Instalaii de trefilare........................................................... 94
3.7.6. Filiere................................................................................ 95
3.8. FABRICAREA EVILOR ............................................................. 98
3.8.1. evi fr custur ............................................................. 98
3.8.1.1. Fabricarea evilor cu perei subiri ............................. 100
3.8.2. evi cu sudur.......................................................................... 103

Cuprins

CAP.4. ACHIEREA MATERIALEOR METALICE ........................... 106


4.1. PLANE DE REFERIN, SUPRAFEE, ELEMENTE
GEOMETRICE ALE SCULELOR ..................................................... 106
4.2. MICRI N PROCESUL DE ACHIERE ................................. 108
4.3. VITEZELE MICRII DE ACHIERE ....................................... 108
4.4. ELEMENTELE SECIUNII STRATULUI ACHIAT................... 109
4.5. FENOMENE TERMICE N PROCESUL DE ACHIERE........... 110
4.6. UZURA SCULELOR ACHIETOARE ....................................... 111
4.6.1. Durabilitatea sculelor achietoare ................................... 111
4.6.2. Influena diferiilor factori asupra uzurii i durabilitii ...... 112
4.7. GENERAREA SUPRAFEELOR PE MAINI UNELTE ............ 112
4.8. STRUNJIREA............................................................................ 113
4.9. FREZAREA ............................................................................... 117
4.10. RABOTAREA, MORTEZAREA ............................................... 118
4.11. RECTIFICAREA...................................................................... 120
4.12. GURIREA ............................................................................. 122

CAP. 5. TRATAMENTE TERMICE I TERMOCHIMICE................... 124


5.1. CICLUL DE TRATAMENT TERMIC I STABILIREA
PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ................................................... 127
5.2. TRANSFORMRI STRUCTURALE LA OELURI.
PUNCTE CRITICE ........................................................................... 132
5.2.1. Transformri la nclzirea oelurilor................................. 133
5.2.2. Transformri la rcirea oelurilor ..................................... 135
5.2.2.1. Transformarea austenitei n perlit ......................... 139
5.2.2.2. Transformarea austenitei n martensit .................. 141
5.2.2.3. Transformarea austenitei n bainite......................... 143
5.2.3. Transformarea martensitei la nclzire............................ 145
5.2.4. Diagrame cinetice de transformare ale austenitei
subrcite n condiii de rcire izoterm i continu.................... 147
5.3. TEHNOLOGIA TRATAMENTELOR TERMICE
PRELIMINARE................................................................................. 152
5.3.1. Recoacerea de regenerare ............................................. 153
5.3.2. Recoacerea de normalizare............................................ 154
5.3.3. Recoacerea de omogenizare.......................................... 156
5.3.4. Recoacerea pentru ameliorarea prelucrabilitii
prin achiere ............................................................................. 157
5.3.5. Recoacerea de globulizare ............................................. 159
5.3.6. Recoacerea de detensionare.......................................... 160
5.3.7. Recoacerea de recristalizare .......................................... 163
5.4. TEHNOLOGIA CLIRII OELURILOR...................................... 165
5.4.1. Tensiuni interne la clire i metode de clire .................. 169
5.4.1.1. Metoda clirii superficiale ....................................... 170
5.5. TEHNOLOGIA REVENIRII........................................................ 170
5.6. TRATAMENTE TERMICE APLICATE SCULELOR................... 173
5.7. TRATAMENTE TERMICE APLICATE PIESELOR TURNATE
DIN OEL CARBON ........................................................................ 176
5.8. TRATAMENTE TERMOCHIMICE ............................................. 177
5.8.1. Carburarea ..................................................................... 179
5.8.1.1. Oeluri de cementare .............................................. 180
7

Tehnologia materialelor

5.8.1.2. Parametrii tehnologici ............................................. 181


5.8.1.3. Tratamente termice ulterioare carburrii ................. 183
5.8.2. Nitrurarea........................................................................ 185
5.8.3. Carbonitrurarea .............................................................. 188
5.8.4. Sulfizarea........................................................................ 189
5.8.5. Metalizarea prin difuzie................................................... 190

CAP. 6.CONTROLUL CALITII PRODUSELOR METALICE ........ 192


6.1. DEFECTELE PRODUSELOR ................................................... 193
6.2. METODE DE CONTROL DEFECTOSCOPIC
NEDISTRUCTIV............................................................................... 194
6.2.1. Controlul optico-vizual .................................................... 195
6.2.2. Defectoscopia cu lichide penetrante ............................... 195
6.2.3. Defectoscopia magnetic i electric.............................. 196
6.2.4. defectoscopia cu radiaii penetrante ............................... 199
6.2.5. Defectoscopia cu ultrasunete.......................................... 201
6.2.5.1. Metoda cu impuls reflectat ...................................... 202
6.2.5.2. Metoda cu impuls transmis ..................................... 206

BIBLIOGRAFIE.................................................................................. 208