Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICADIN TIMIOARA

SYLLABUS
pentru disciplina:
APARATE ELECTRICE

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

DOMENIUL /SPECIALIZAREA: INGINERIE ELECTRIC/ ELECTROMECANIC


Anul de studii: II
Semestrul 4

Titularul cursului: Conf. dr. ing. POPA IOSIF


Colaboratori:

ef.lucr.dr.ing. IAGR ANGELA, ef.lucr.dr.ing.

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite
Curs
Seminar
Laborator
2
0
2

Proiect
0

POPA GABRIEL NICOLAE

Examinare
E

Credite
4

A. OBIECTIVELE CURSULUI
Scopul acestei discipline este cunoaterea de ctre studeni a aparatelor electrice de comutaie i de protecie din punct
de vedere constructiv i funcional. Se vor studia nclzirea aparatelor electrice, electromagneii, forele electrodinamice
n aparatele electrice, contactele electrice, arcul electric, aparate electrice de comutaie automate i neautomate, aparate
electrice de protecie i aparate electrice de nalt tensiune.
B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Noiuni introductive. Simbolizarea aparatelor electrice
2. nclzirea aparatelor electrice
3. Electromagnei
4. Forele electrodinamice n aparatele electrice
5. Contacte electrice
6. Arcul electric din aparatele electrice
7. Aparate i echipamente electrice de comutaie neautomate, de joas tensiune
8. Aparate i echipamente electrice de comutaie automate, de joas tensiune
9. Aparate electrice de protecie de joas tensiune
10 Aparate electrice de nalt tensiune
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
1.nclzirea i rcirea bobinelor stratificate n regim permanent i intermitent. Cmpul termic al
bobinelor cu miez de fier
2. Electromagnei de curent alternativ
3. Arcul electric de c.c. i de c.a.
4. Contacte electrice
5. Contactoare electromagnetice de joas tensiune
6. Relee electromagnetice
7. Relee termobimetalice
8. Relee de inducie
9. Relee direcionale
10. ntreruptoare automate de joas tensiune de tip OROMAX
11. ntreruptoare automate de joas tensiune de tip compact
12. ntreruptorul automat ultrarapid monopolar de c.c.
13. Separatoare de medie i nalt tensiune de interior i exterior
14. Mecanismul de tip MR pentru acionarea ntreruptoarelor de medie tensiune tip IO,10-20 kV
15. Dispozitivul MOP pentru acionarea ntreruptorului de nalt tensiune de tip IO

D. BIBLIOGRAFIE
1. Hortopan Gh. - Aparate electrice. Principii i aplicaii, Ediia a III-a, E.D.P., Bucureti, 1980.
2. Hortopan Gh. - Probleme de aparate electrice, E.D.P., Bucureti, 1976.
3. Suciu I. - Bazele echipamentelor electrice, Ed. Facla, Timioara, 1980.
4. Vasilievici Al. - Aparate i echipamente electrice, vol.I i II, Ed. M.S. Sibiu, 1995-1996.
5. Delapeta M., Deaconu S., Iagr A. - Aparate electrice. ndrumar de laborator, vol.I, II, Centrul de multiplicare al
U.P.T., 1996, 1997
6. Delapeta M., Deaconu S., Iagr A. Echipamente electrice, vol.I i II, Centrul de multiplicare al U.P.T., 2000.
7. Popa I., Popa G.N. - Dispozitive electronice cu structur cablat i programat de protecie a motoarelor asincrone
trifazate de joas tensiune, Editura Mirton, Timioara, 2000.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Forma de evaluare: Examen scris
Durata : 3 ore
Pentru examinarea scris se prevd un numr de subiecte care cuprind ntreaga materie predat fiecare bilet va cuprinde
4 subiecte din care 2 aplicaii. Nota obtinuta va reprezenta 66 % din nota finala.
Activitatea pe parcurs: 34%.
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
University of North Dakota: http://www.und.edu/misc/sem/ee
Hannover University: http://www.et.uni-hannover.de/
The Univeristy of Aukland: http://www.aukland.ac.nz/uoa/for/currentstudents/academiclife

Data: 20.09.2005

EF CATEDR,
Conf. dr. ing. PNOIU MANUELA

TITULAR DE DISCIPLIN,
Conf. dr. ing. POPA IOSIF

S-ar putea să vă placă și