Sunteți pe pagina 1din 1

In fisa CHELTUIELI

La costul total al Cheltuielilor cu materialele minime, maxime si medii se calculeaza ca produs intre
cantitatea vanduta lunar si ch unitare. (luam in considerare reducerea furnizorului)
Manopera se masoara in zile-om pe fiecare produs in parte si pe total. Capacit normala de productie
este de 20.000 zile-om pe luna, iar capacit max de productie este de 20.000+5%=21.000.
Manopera maxima Depaseste capacit normala de productie de 20.000 zile-om si cea maxima 21.000
zile-om.
Cheltuielile cu manopera MAX se calculeaza astfel: 20.000 zile-om * 200$/zi + 1000 zile-om * 2*
200$/zi= 4.400.000

CERINTA 1:
Pentru rezolvarea acestei cerinte am folosit Data - What if analysis - Scenario Manager.
Am creat 3 scenarii posibile, in functie de ofertele celor 3 furnizori, modificandu-se astfel celulele
corespunzatoare pretului si reducerii oferite de furnizori in functie de scenariu
Costul total se va modifica odata cu schimbarea scenariului. Cost total = Total ch mat Reducere
Concluzie: Furnizorul 2 ofera cele mai mici costuri pentru fima, iar datele prezentate in acest sheet
corespund ofertei acestuia.
Cerinta 1 - Scenario Summary
Am setat din Conditional Formatting- Manage Rules sa se evidentieze in albastru cele mai mici rezultate
pe fiecare tip de cheltuiala in parte.
Putem observa ca Furnizorul 2 ofera in general cele mai mici costuri. De aceea, compania va alege sa
isi aprovizioneze stocurile de materiale prime de la acest furnizor.
OBS: In urmatoarele cerinte vom pastra furnizorul 2 pentru aprovizionarea cu materiale prime a firmei.
CERINTA 2:
OBS: Pentru calculul ch directe totale am preluat din sheetul Cheltuieli datele in funtie de cantitatile stabilite in
fiecare caz.
Am creat tabelul gol si am intrat in scenario manager dupa scenariile date
CERINTA 3:
Formula pe baza careia s-a stabilit relatia inversa dintre cantitati si preturi este:

OBS 1: Cand pretul de vanzare este egal cu pretul minim, cantitatea efectiva devine egala cu cantitatea maxima.
OBS 2: Cand pretul de vanzare este egal cu pretul maxim, cantitatea efectiva devine egala cu cantitatea minima.
! Celulele aferente Cantitatii efective isi vor modifica valoarea in functie de celulele aferente Pretului de vanzare
stabilit. Astfel, putem observa ca de cate ori vom creste valoarea pretului de vz cantitatea efectiva va scadea.
Astfel, am demonstrat relatia invers proportionala dintre cantitate vanduta si pret de vanzare.
CERINTA 4:
In solver:
$E$29<B29=>TOTAL MANOPERA.ZILE<CAPACITATEA DE PRODUCTIE
G17<B27=>COST TOTAL CH MATERIALE< BUGETUL DE MATERIALE
J17<=J15=>PRETUL DE VANZARE p1<PRETUL MAXIM PENTRU p1
J17>J16=> PRETUL DE VANZARE p1>PRETUL MINIM PENTRU p1
J21>=0=> CANTITATEA EFECTIVA LA p1>0
K17<K15=> PRETUL DE VANZARE p1<PRETUL MAXIM PENTRU p1
K17<K16=> PRETUL DE VANZARE p1>PRETUL MINIM PENTRU p1
K21>0=> CANTITATEA EFECTIVA LA p1>0
L17<L15=> PRETUL DE VANZARE p1<PRETUL MAXIM PENTRU p1
L17<L16=> PRETUL DE VANZARE p1>PRETUL MINIM PENTRU p1
L21>0=> CANTITATEA EFECTIVA LA p1>0
M17<M15=> PRETUL DE VANZARE p1<PRETUL MAXIM PENTRU p1
M17<M16=> PRETUL DE VANZARE p1>PRETUL MINIM PENTRU p1
M21>0=> CANTITATEA EFECTIVA LA p1>0
Pragul de rentabilitate se atinge atunci cand veniturile totate din vanzare sunt egale cu cheltuielile totale de
productie, iar profitul comercial este egal cu 0. Astfel, CA va fi egala cu Ch totale. Vom folosi functia SOLVER.
CERINTA 5:
Pentru determinarea profitului maxim vom folosi functia SOLVER.