Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DOCUMENTARE 12 EFICIENTA ECONOMICA

Pentru a evalua activitatea unei firme este necesar sa fie analizati atat indicatori care exprima :
A)efectul obtinut-volumul productiei,cifra de afacere,profitul
B) efortul depus (capitalul utilizat,costul productiei,investitiile )
In cadrul procesului de productie si in activitatea de prestare a serviciilor trebuie sa urmareasca atat maximizarea eficientei
tehnice cat si maximizarea eficientei economice
Eficienta tehnica este atinsa atunci cand cu o combinatie de resurse date se realizeaza o cantitate maxima de produse
Eficienta economica este atinsa atunci cand se obtine maximum de efecte obtinute cu minim de efort sau altfel spus
cand se realizeaza o anumita cantitate de productie cu un cost minim
Un proces eficient din punct de vedere tehnic nu este neaparat eficient si din punct de vedere econoic
E!ep"u#Pierderele tehnoloice intro fabrica de pantofi sunt mari!Pentru cresterea eficientei tehnice se poate investi
intro noua tehnoloie !Pentru ca investitia sa fie eficienta si din punct de vedere economic pretul investitiei trebuie sa
fie mai mic decat costul pierderilor de deseuri!"rebuie sa se urmareasca si o reducere a costurilor totale astfel
-daca pretul pielei este mare cantitatea consumata trebuie minimizata si astfel investitia se #ustifica
-daca pretul pielei este mic iar investitia presupune costuri mari atunci investitia nu se #ustifica
Eficienta economica se determina ca :
$) randament al combinarii si utilizarii factorilor de productie:
Ec%efecte utile obtinute&eforturi depuse-exprima rezultate obtinute prin utilizarea unei unitati de effort
Indicatori$rata profitu"ui%productivitatea uncii%productivitatea capita"u"ui%productivitatea paantu"ui
Raportu" tre&uie sa fie a!i$Ma!ii'area cantitatii o&tinute prin consuarea unei unitati de factor de
productie
') sub forma consumului de factori de productie
Ec%efort depus&efecte utile obtinute-exprima cantitatea de factori de productie consumata pentru a obtine o unitate
de efect
Indicatori$cost tota" ediu%cost ar(ina"%consu specific
Raportu" tre&uie sa fie ini$icsorarea consuu"ui de factori de productie pentru o&tinerea unei unitati
de produs
E!ep"u#(n producator de bun cu cerere inelastica(paine de exemplu) va urmari sa micsoreze consumul de factori de
productie pentru o paine,(va urari a" doi"ea raport)pentru ca nu va fi interesat sa obtina mai multe paini cu acelasi
consum de factori deoarece va vinde aproximativ aceeasi cantitate
Eficienta economica trebuie privita si din punct de vedere social,ecoloic(sa nu polueze mediul)
Producatorii trebuie sa ia ) tipuri de decizie:
$)daca sa continuie productia sau sa o opreasca
') ce cantitate sa produca
*) ce combinatie de resurse sa foloseasca
)) ce tehnoloie sa utilizeze
Servicii
+E,A"IA -I."+E P+/-(0"IE,P+/-(0"I1I"A"E 2E-IE 3I P+/-(0"I1I"A"EA 2A+4I.A,A A 2(.0II
, 5 6ml 6ml
$ '7 777 '7 777 '7 777
' 87 777 '8 777 *7 777
* 97 777 ': ::; *7 777
) $77 777 '8 777 '7 777
8 <7 777 $< 777 -$7 777
: ;7 777 $$ ::: -'7 777
-in tabel se observa ca ambele productivitati sunt crescatoare pana la un moment dat dupa care incep sa scada!
0urba productivitatii marinale intersecteaza curba productivitatii medii in punctul de maxim al productivitatii medii
Repre'entare (rafica
)*

+*
2*
,"
1*
* 1 2 + ) - . /
,("
1
0roducerea cu costuri inie a unei cantitati de produse
0onditia de echilibru pentru a produce o anumita cantitate de produse cu costuri minime prin utilizarea a doua resurse (capital si
munca) a caror pr=t se stabileste pe piata se va alee acea combinatie care respecta relatia
R(s$ 123 ,/$s3a
Si , (/3s$ , (23a
s$costu" uncii4a$costu" capita"u"ui
-aca 6 m,&s> 6 m?&a -se vor reduce costurile prin cresterea utilizarii muncii si reducerea utilizarii capitalului deci capitalul va
fi inlocuit cu munca
-aca 6 m,&s@ 6 mx?&a se vor reduce costurile prin scaderea utilizarii capitalului si cresterea utilizarii capitalului deci munca
va fi inlocuita cu capitalul
Exemplu 3a presupunem ca intrun punct A
, (/$1.*4s$)*4 , (2$5*4a$.*
6 m,&s%$:7&)7%)7
6 m?&a%97&:7%$$!**
-eci capitalul trebuie inlocuit cu munca
0roducerea unei cantitati a!ie cu un anuit cost
Atunci cand manaerii dispun de o suma limitata de bani si isi propune sa-si maximizeze productia
3e obtine atunci cand
, (/3s$ , (!23a$s3a re'u"ta ca
, (/3s$ , (23a
Exemplu
3%' leiAa%* lei 6m,%:A6m?%$'
In acest caz , (/3s$.32$+ 4 , (23a$123+$)
Asta inseana ca fira tre&uie sa che"tuiasca cu 1 "eu ai putin pentru p"ata uncii sis a o uti"i'a'e pentru a1si procura
capita" sup"ientar
Tea tehnic
-omnul Ionescu a economisit o suma de bani si a deschis un maazine dar dupa cinci luni se afla in situatia de a nu mai castia
nimic ba chiar obtine pierderi pentru ca din salariul sotiei plateste salariul vanzatoarei maazinului!-omnul Ionescu a dat falimentB
Arumentati raspunsul
Tea servicii
16,a o societati productia zilnica obtinuta de $77 salariati este de '8 777 bucati din bunul C!Prin ana#area a inca $7 salariati
,productia creste la '9 777 de bucati!0alculati productivitatea medie a muncii in "7 si "$ ,productivitatea marinala a muncii in "7
si "$ si analizati decizia intreprinzatorului de a mari numarul salariatilor
+ezolvare
, 5 6m, 6m,
$77 '8 777 '87 '87
$$7 '9 777 '8)!8) *77
'! ProducDia obDinutE Fn t7 este de $877 buc!&luna, iar numErul de lucrEtori utilizaDi este de 87! Gn t$, producDia creHte cu
'7I, iar numErul de lucrEtori cu $7I! 0alculaDi 6m Hi analizaDi dinamica productivitEDii medii a muncii!
+ezolvare :
6m % 5 & , % '7I57 & $77I,7 % *77 &8 % :7
-inamica productivitEDii medii a muncii: comparEm 627 cu 62$ sub formE de indice I % 62$ & 627 sau + %
62$ & 627 sau + % I-$!
Avem: 627 % 57 & ,7 % $877 & 87 % *7
62$ % 5$ & ,$ % ( 57 J '7I57 ) & ( ,7 J $7I,7 ) % ( $877 J *77 ) & ( 87 J 8 ) % $977 & 88 % *'!;'!
I % *'!;' & *7 % $!7< A I % $7<I %> 62$ a crescut de $,7< ori, sau a crescut cu <I faDE de 627!
2