Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare

EAM, an 2, sem1, 2017-2018

Seminar 5ctb

Metoda Cost-volum-profit (in Direct costing)

Aspecte teoretice

1. Pretul de vanzare unitar- pvu

2. Costul variabil unitar- cvu

3. Contributia bruta unitara- cbu


- reprezinta contributia unei bucati de produs la acoperirea cheltuielilor fixe si obtinerea de profit.
- formula de calcul: cbu= pvu- cvu

4. Cifra de afaceri – CA
- reprezinta venitul obtinut din vanzarea produselor.
- formula de calcul: CA= pvu* Q, unde Q= cantitatea vanduta

5. Cheltuieli variabile- Cv
- reprezinta cheltuielile variabile totale aferente productiei vandute.
- formula de calcul: Cv= cvu*Q

6. Contributia bruta totala- Cb


- reprezinta contributia totala a produsului la acoperirea cheltuielilor fixe si obtinerea de profit.
- formula de calcul: Cb= cbu*Q sau Cb= CA-Cv

7. Rezultatul – Rez
- reprezinta profitul sau pierderea entitatii (ce ramane din contributia bruta dupa acoperirea ch. fixe).
- formula de calcul: Rez= CA-Cv-CF, unde CF= cheltuieli fixe sau Rez= Cb- CF

8. Punctul de echilibru- Pe
- reprezinta nivelul activitatii in care veniturile sunt egale cu cheltuielile si rezultatul este zero.
- punctul de echilibru poate fi exprimat cantitativ (in numar de bucati), valoric (in unitati monetare) sau
procentual (in procente).

a) Punctul de echilibru cantitativ- Pe


- reprezinta cantitatea ce trebuie fabricata si vanduta pentru ca veniturile sa fie egale cu cheltuielile si
rezultatul sa fie zero.
- formula de calcul: Pe= CF/cbu, daca se fabrica un produs
Pe= CF/ cbumediu, daca se fabrica mai multe produse, unde cbumediu = ∑Cb/∑Q
- cantitatea de la punctul de echilibru pe tip de produs: QProdus la Pe= (Qprodus/Qtotal)* QPe

b) Punctul de echilibru valoric- sau cifra de afaceri critica- CAPe sau CA*
- reprezinta cifra de afaceri ce trebuie obtinuta pentru ca veniturile sa fie egale cu cheltuielile si rezultatul sa
fie zero.
- formula de calcul: CA*= QPe * pvu sau CA*= CF/ Fa, unde Fa= factorul de acoperire (indicator 10)
c) Punctul de echilibru procentual- Pe%
- reprezinta procentul din productia vanduta necesar pentru ca veniturile sa fie egale cu cheltuielile si
rezultatul sa fie zero.
- formula de calcul: Pe%= (QPe /Q)*100 sau Pe%= (CF/Cb)*100, unde QPe este cantitatea de la punctul de
echilibru sau punctul de echilibru exprimat cantitativ.

9. Cantitatea necesara pentru profitul dorit- Qprofit dorit


- reprezinta cantitatea ce trebuie fabricata si vanduta pentru ca societatea sa obtina un anumit profit.
- formula de calcul: Qprofit dorit= (CF+Profit dorit)/ cbu sau cbumediu

10. Factorul de acoperire- Fa


- reprezinta rentabilitatea produselor sau contributia procentuala a acestora la acoperirea cheltuielilor fixe si
obtinerea de profit.
- formula de calcul: * pe produs: Fa= (cbu/pvu) *100 sau Fa= (Cb/CA) *100
* pe total: Fa = (Cbtotala/CAtotala) *100 sau Fa= (CF/CA*)*100

11. Marja de sigurnata- Ms


- reprezinta valoarea cu care pot sa scada vanzarile (activitatea) pana sa se ajunga in zona pierderilor.
- formula de calcul: Ms= CA- CA*

12. Rata marjei de siguranta- RMs


- exprima procentual cu cat pot sa scada vanzarile pana sa se ajunga in zona pierderilor.
- formula de calcul: RMs = [(CA- CA*)/CA] *100 sau RMs = 100- Pe% =(Profit/Cb)*100

Exercitii propuse:

1. Societatea Ga.MCP fabrica un produs pentru care se cunosc urmatoarele informatii:

- cost variabil unitar 10 lei/buc;


- pret de vanzare unitar 20 lei/buc;
- cantitatea vanduta 100 buc;
- cheltuielile fixe 800 lei.

Sa se calculeze si sa se interpreteze pornind de la aceste date: contributia bruta unitara, cifra de afaceri,
cheltuielile variabile, contributia bruta totala, rezultatul, punctul de echilibru cantitativ, valoric si procentual,
cantitatea de produse necesara pentru a se obtine un profit in valoare de 400 lei, factorul de acoperire, marja
de siguranta si rata marjei de siguranta.
Metoda costurilor standard
Aspecte teoretice

Abateri materii prime


Abaterea de la norma de consum (Cantitate)
Acm(p) = (Ce-Cs)*Ps
Acm(tp) = (Ce-Cs)*Ps*Qe
Abaterea de pret (Pret)
Apm(p)= Ce*(Pe-Ps)
Apm(tp)= Ce*(Pe-Ps)*Qe

Abaterea de cheltuieli (Cost)


Ach.m(p) = Ce*Pe - Cs*Ps = Acm(p)+Apm(p)
Ach.m(tp) = (Ce*Pe - Cs*Ps)*Qe =Acm(tp)+Apm(tp)

Acm(p)- abatere consum materii prime pe unitate de produs


Acm(tp)- abatere consum materii prime pe total produse
Apm(p)- abatere de pret materii prime pe unitate de produs
Apm(tp)- abatere de pret materii prime pe total produse
Ach.m(p)- abaterea de cheltuieli materii prime pe unitate de produs
Ach.m(tp)- abaterea de cheltuieli materii prime pe total produse
Ce- consum efectiv unitar
Cs- consum standard unitar
Pe- pret efectiv unitar
Ps- pret standard unitar
Qe- cantitate efectiva

Abateri manopera
Abaterea timp (Eficienta)
At man(p)= (te-ts)*Tss
At man(tp)= (te-ts)*Tss*Qe
Abaterea de tarif (Tarif)
ATs man (p)= te*(Tse-Tss)
ATs man (p)= te*(Tse-Tss)*Qe

Abaterea de cheltuieli (Cost)


Ach.man(p)= te*Tse - ts*Tss= At man(p)+ ATs man (p)
Ach.man(tp)= (te*Tse - ts*Tss)*Qe = At man(tp)+ ATs man (tp)

At man (p)- abatere de timp pe unitate de produs


At man (tp)- abatere de timp pe total produse
ATs man (p)- abatere tarif de salarizare pe unitate de produs
ATs man (tp)- abatere tarif de salarizare pe total produse
Ach.man(p)- abaterea de cheltuieli manopera pe unitate de produs
Ach.man(tp)- abaterea de cheltuieli manopera pe total produse
te- timp efectiv
ts- timp standard
Tse- tarif de salarizare efectiv
Tss- tarif de salarizare standard
Qe- cantitate efectiva
2. O companie fabrică un produs pentru care se cunosc urmaoarele informatii:
- la nivel standard se consumă 10 kg de materie primă pe bucata de produs, care valorează pe total 500 lei,
iar manopera directă se ridică la 35 lei/oră, fiind necesare 4 ore pentru o bucata de produs.
- la nivel efectiv se consuma 12 kg de materie prima pe bucata de produs, la un pret de 49 lei/kg, iar manopera
directă se ridică la 5 ore pentru o bucata de produs, cu un cost total de 180 lei.
- cantiatea standard de produse este de 1.000 bucati, iar cea efectiva de 1.050 buc.

Calculați abaterile de materii prime și manoperă pe bucată și pe total producție, mentionand tipul abaterii
(favorabil sau nefavorabil).

TEMA

1. O societate comerciala inregistreaza pentru produsele A si B urmatoarele costuri:

- cheltuieli cu materiile prime 4.000 lei pentru produsul A si 2.000 lei pentru produsul B;
- cheltuieli cu materiale consumabile 10.000 lei, din care 1.000 pentru centrala auxiliara de energie electrica,
2.000 lei aferente productiei, 6.000 lei pentru sectorul administrativ si restul aferente desfacerii;
- salariile si contributiile se prezinta astfel: pentru muncitorii care fabrica produsul A 8.000 lei, pentru
muncitorii care fabrica produsul B-4.000 lei; pentru muncitorii din centrala auxiliara de energie elecrica
2.000 lei, pentru muncitorii indirecti din sectia de productie 4.000 lei, pentru personalul adminstrativ 20.000
lei, pentru personalul de desfacere 8.000 lei;
- cheltuielile cu amortizarea aferente: centralei de energie electrica 3.000 lei, activitatii de baza 3.000 lei,
sectiei administrative 5.000 lei si activitatii de desfacere 1.000 lei;
- se obtin 2.000 bucati A, la un cost standard de 20 lei/buc si 4.000 bucati B, la un cost standard de 5 lei/buc;
- centrala electrica repartizeaza costurile sale sectiei de productie in proportie de 60%, sectiei de administratie
in proportie de 20% si sectiei de desfacere in proportie de 20%;
- repartizarea cheltuielior indirecte de productie se realizeaza in functie de valoarea salariilor si contributiilor
directe;
- repartizarea cheltuielior indirecte de administratie si desfacere se realizeaza in functie de costul de
productie;
- productia in curs de executie la sfarsitul perioadei, conform inventarului este de 368 lei A si 632 lei B;

Sa se realizeze toate inregistrarile aferente costurilor in contabilitatea de gestiune (clasa 9).

2. Societatea Ga.MCP fabrica doua produse pentru care se cunosc urmatoarele informatii:

Produs A: Produs B:
- cost variabil unitar 10 lei/buc; - cost variabil unitar 20 lei/buc;
- pret de vanzare unitar 20 lei/buc; - pret de vanzare unitar 30 lei/buc;
- cantitatea vanduta 100 buc; - cantitatea vanduta 200 buc;

- cheltuieli fixe 1.500 lei (pentru ambele produse!!!).

Sa se calculeze si sa se interpreteze pornind de la aceste date: contributia bruta unitara, cifra de afaceri,
cheltuielile variabile, contributia bruta totala, rezultatul, punctul de echilibru cantitativ (inclusiv pe fiecare
produs in parte), valoric si procentual, cantitatea de produse necesara pentru a se obtine un profit in valoare
de 2.000 lei, factorul de acoperire, marja de siguranta si rata marjei de siguranta.
3. Pentru fabricarea unui număr de 15.000 de bucăți din produsul X, se cunosc următoarele informații:

Consum standard materii prime 0.2 kg/buc


Pret standard materii prime 50 lei/kg
Timp standard 10 ore/buc
Tarif de salarizare standard 150 lei/ora
Consum efectiv materii prime 0.25 kg/buc
Pret efectiv materii prime 52 lei/kg
Timp efectiv 8 ore/buc
Tarif de salarizare efectiv 155 lei/ora

Calculați si interpretati abaterile de materiale și manoperă pe unitate de produs și pe total.