Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DOCUMENTARE 9 FACTORI DE PRODUCTIE SI COMBINAREA LOR

Sa presupunem ca vreti sa produceti paine .De ce resurse aveti nevoie? -faina,apa ,sare,utilaje,munca,informatie(cum se produce paine) ,bani ,energie ,spatiu, timp .Deci avem nevoie de resurse :materiale,energetice,de munca,organizatorice,de timp de spatiu Deci:Totalitatea elementelor care participa la obtinerea de b n ri !i !er"icii repre#inta $actori de prod ctie acea parte a re! r!elor atra!e !i con! mmate in proce! l de prod ctie Factorii de productie reprezinta forma economica pe care o imbraca resursele adica premisele activitatii economice de productie. FACTORI DE PRODUCTIE RESURSE %&

!esurse

resurse Factori de productie

Daca privim evolutiv activitatea productiva vom putea clasifica factorii de productie in: &Factori primari !a ori'inari : munca si natura (pamantul),capitalul ()Neo$actori:progresul te"nic,informatia ,intreprinzatorul,abilitatea intreprinzatorului etc MUNCA*acti"itatea con!tienta !peci$ic mana +com na t t ror 'en rilor de acti"itati !ociale+prin care oamenii tili#and nelte !i in!tr mente adec"ate i!i "alori$ica aptit dinile +c no!tintele !i e,perienta pe care le po!eda in "ederea prod cerii b n rilor !i !er"iciilor pentr !ati!$acerea ne"oilor lor immediate !i de per!pecti"e Caracteri!tici -este factor de productie nere'enerabil -prin intermediul ei se realizeaza combinarea celorlalti factori de productie -ocupa primul si cel mai important loc in sisitemul factorilor de productie #dam Smit"-$este sursa unica a avutiei nationale% &.'.(e)nes *$cea care produce totul% -factorul uman are ma+ima importanta pentru ca omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si a celorlalti factori de productie si ,in acelasi timp si beneficiarul rezultatelor productiei -este o imbinare intre effort fizic,intellectual si e+perienta NATURA.PAMANTUL/*totalitatea re! r!elor nat rale pe care om l le $olo!e!te la crearea b n rilor !i !er"iciilor Cuprinde pmntul, resursele subsolului,resursele cosmice i apa P0m1nt l e!te2 - suport al oric,rei activit,-i economice - un factor de produc-ie primar, originar -limitat ca suprafa-, .i tinde s, fie restrictiv pentru activitatea economic, -se degradeaz, prin folosirea necorespunz,toare -folosirea ra-ional, .i combinarea cu al-i factori de produc-ie determin, refacerea( regenerarea )p,m/ntului CAPITALUL* Repre#int0 b n ri economice care !er"e!c prod cerii altor b n ri 3i !er"icii de!tinate "1n#0rii Caracteri!tici2 -0ste un factor de produc-ie derivat ( rezultat al interac-iunii muncii cu natura ) -0ste un intermediar 1n satisfacerea nevoilor ( de unde .i denumirea de mijloace de producie dat, elementeor sale ) -2unurile .i serviciile realizate cu ajutorul s,u sunt destinate v/nz,rii Dup, modul 1n care particip,, se consum, .i se 1nlocuiesc n producie, elementele capitalului tehnic se grupeaz n:

Capital fix, care particip, la mai multe cicluri de produc-ie, se consum, treptat .i se 1nlocuie.te dup, mai mul-i ani de utilizare.( de e+emplu: ma.ini, utilaje, mijloace de transport, cl,diri, etc.) Capital circulant, care particip, la un singur ciclu de produc-ie, se consum, integral .i se 1nlocuie.te la fiecare reluare a produc-iei. ( de e+emplu: materii prime, combustibil, energie, ap, te"nologic, ) 3zura capitalului fi+ -fizic,const/nd 1n deprecierea caracteristicilor te"nico-func-ionale ale acestuia, datorit, folosirii 1n produc-ie .i ac-iunii agen-ilor naturali -moral, datorat, progresului te"nic care determin, apari-ia unor ma.ini .i utilaje mai ieftine .i sau mai performante. 4nlocuirea bunurilor de capital fi+ se realizeaza prin amortizare Amorti#area5recuperarea treptata a c"eltuielilor facute cu ac"izitionarea elementelor de capital fi+ #m5(f n !a 5#m (f678857 n6788 #m5amortizarea9(f-capital fi+ 9n-durata de viata 9 !a-rata de amortizare NEOFACTORII A/ Pro're! l te4nic !i !tiinti$ic-s-a impus in economiile moderne0ste ansamblul realizarii cunoasterii umane prin care ,activitatea economica in totalitatea sa devine mai eficienta B/ Re! r!ele in$ormationale-cunostinte stiintifice pe care omul le obtine prin cercetarea naturii si a vietii economico-sociale precum si prin activitatea curenta de productie din toate domeniile Proprietati -element a avutiei nationale -nu se consuma si nu se uzeaza prin folosire -se acumuleaza si se imbogateste in timp -dupa ce se amortizeaza sub aspect economic devine o resursa inepuizabila -nu se pierde daca i se distruge suportul material C/ Abilitatea intreprin#ator l i-e!te !peci$ic !i!temelor economice ba#ate pe conc renta !i libera initiati"e David :)man-abilitatea de a crea produse si procese si de a organiza crearea de produse si procese Combinarea $actorilor de prod ctie Pornind de la raritatea re! r!elor $irmele ! nt preoc pate !a 'a!ea!ca cele mai e$iciente modalitati de a combina $actorii de prod ctie pentr a !ati!$ace ne"oile nelimitate ale oamenilor Combinarea $actorilor de prod ctie *procesul de natura te"nico-economica prin care sunt uniti factorii de productie sub acpect cantitativ dar si calitativ Nat ra te4nica5pentru ca factorii de productie vin in contact unii cu altii Nat ra economica5pentru ca rezulta bunuri si servicii si apoi din vanzarea acestora rezulta profit Factori care in$l entea#a combinarea -tipul activitatii -;ererea e+istenta pe piata a acelui produs -<oile aparitii te"nologice -'anagementul -'ar=etingul -abilitatea intreprinzatorului -Substituirea factorilor de productie(inlocuirea unor factori de productie cu alti factori de productie in vederea obtinerii acelorasi rezultate sau a unor rezultate superioare in conditiile in care resursele sunt limitate si se scumpecs din ce in ce mai mult iar nevoile nelimitate) Folo!irea e$icient0 a $actorilor de prod c5ie e!te determinat0 de2 a.cre.terea .i diversificarea nevoilor b. raritatea resurselor c. cre.terea e+igen-elor consumatorilor privind calitatea bunurilor .i serviciilor d. scumpirea factorilor de produc-ie e. dificult,-ile de acces la factorii de produc-ie f. necesitatea protej,rii mediului natural Calc l de e$icienta a $actorilor de prod ctie a/ Prod cti"itatea mar'inala-arata c cat cre!te prod ctia daca $actor l 6 cre!te c o nitate

7 m',*896

b/ Rata mar'inala de ! b!tit tie :arata care e!te cantitatea din $actor l 6 nece!ara inloc irii nei nitati din $actor l ; in conditiile in care prod ctia ramane la acela!i ni"el

Rm'!*-69;
E,empl 6/

!a

Rm'!* 7 m'<9 7 m',

Rm'!*-69; *(.pentr a inloc i o nitate din $actor l ; ! nt nece!are ( nitati din $actor l

Probleme &)Dac0 prod cti"itatea mar'inal0 a m ncii e!te de =>>> b c05i+ iar prod cti"itatea mar'inal0 a capital l i e!te de &=>>> b c05i+ c ce rat0 "a a"ea loc ! b!tit irea capital l i prin m nc0? M nca :$actor l 6 Capital l-$actor l ; Rm'!* 7 m'<9 7 m', *@&=>>>9=>>>*A- Deci pentru a 1nlocui o unitate de capital este nevoie de > unit,-i de munc, pentru ca ? s, r,m/n, constant, ()C1nd rata mar'inal0 de ! b!tit itie a doi $actori , 3i < e!te de &>+ iar prod cti"itatea mar'inal0 a $actor l i ! b!tit it e!te de (>+ c1t e!te prod cti"itatea mar'inal0 a $actor l i ce Bl ! b!tit ie? #vem !ms 5 - + ) 5789(formula se citeste asa :pentru a inlocui o unitate din factorul @ este nevoie de 78 unitati din factorul A) Bmg) 5 C89 Drebuie s, afl,m Bmg+ #plic,m formula de la problema anterioar, !ms 5 Bmg) Bmg+. Enlocuind ob-inem 78 5 C8 Bmg+ 5FBmg+ 5 C8 78 5 C A)Dac0 n prod c0tor decide !0 Bnloc ia!c0 o parte din cantitatea de m nc0 tili#at0+ c A nit05i de capital+ Bn condi5iile c1nd rata mar'inal0 de ! b!tit ire e!te de ( + ce m0rime "a a"ea cantitatea de m nc0 Bnloc it0? 6*capital l C<-m nca
Soluie : Scriem formal datele problemei ; x = 3; Rms = 2, y =?

Rms = - x y ;!formula se citeste asa : cate u"itati di" factorul mu"ca este "ecesar pe"tru i"locuirea a 3 u"itati de capital # $ar 2 = 3 y y = 3 2 =1%& % 'e sem"ificatie are acest re(ultat ?)e"tru a *"locui 1%& u"it+i di" ca"titatea de mu"c+ ! factorul y # este "e,oie de dou+ ori mai multe !Rms = 2# u"it+i di" factorul capital ! la "oi factorul x #, adic+ 3 u"it+i%

D)C1nd rata mar'inal0 de ! b!tit 5ie a doi $actori , 3i < e!te =+ iar prod cti"itatea mar'inal0 a $actor l i ! b!tit it e!te de &>+ c1t e!te prod cti"itatea mar'inal0 a $actor l i ce Bl ! b!tit ie?
Soluie : Scriem datele problemei: Rms = - x y = &, -m.y = 1/, -m.x = ? Folosim formula demo"strat+ mai sus : Rms = - -m.y -m.x -m.x = 1/ & = 2% 'um citim formula : Rms = - x y = & ? )e"tru a *"locui o u"itate di" factorul y este "e,oie de & u"it+i di" factorul x , deci producti,itatea mar.i"al+ a factorului y este mai mare dec0t producti,itatea mar.i"al+ a factorului x% Re(ol,0"d problema am obi"ut -m.x = 2 1 -m.y = 1/ , ceea ce *"seam"+ c+ re(ultatul este *" 2spiritul3 teoriei%

=)O !ocietate comercial0 di!p ne de n capital te4nic de do 0 miliarde lei+ din care E>F capital $i,+ c o d rat0 de $ nc5ionare de D ani) Capital l te4nic con! mat an al+ Bn e,pre!ie "aloric0+ e!te2 a/ b/ Solu-ie: ;F 5 G8H 6 C mld 5 7.I mld 5F ;J 5 8.K mld . #mortizarea capitalului fi+ pentru un an de zile este 7.I mld : K 5 8.K mld . ;apitalul anual consumat este ;J L amortizarea anual, a capitalului fi+ , adic, 8,G mld. 5 G88 milioane, r,spuns corect a). E>> milioane )m)C =>> milioane )m)C c/(>> milioane )m d/ D>> milioane )m G con! mat*AmHcapital circ lant