Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Drept
Catedra: Drept Penal si Criminologie

Referat
Tema: Subiectul Infractiunii

Efectuat de : Ciobanu Mihai (student anul II,grupa 209)


Verificat de:

Chisinau 2014

Subiectul Infractiunii

Persoana care savarseste sau participa la savarsirea infractiunii in caliate de autor, instigator sau
complice. Categorii de subiecti ai infractiunii: subiecti activi si subiecti pasivi. Subiectul activ,
persoana care savarseste infractiunea in mod nemijlocit. Subiectul trebuie sa fie persoana fizica
si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba varsta minima ceruta de lege ( peste
14 ani), sa fie responsabil si sa aiba libertate de hotarare si actiune (sa fie stapan pe actiunile si
deciziile sale, fara nici un fel de constrangeri exterioare). Subiectul activ poate fi calificat
(circumstantiat), cand autorul trebuie sa aiba anumite calitati cerute de lage in momentul
savarsirii faptei (ex. delapidarea nu poate fi savarsita decat de functionar, absenta nejustificata
numai de militar etc.). Subiectul pasiv, persoana care sufera o vatamare de pe urma unei
infractiuni. Subiectul pasiv poate fi: subiect pasiv general (statul ca reprezentant al societatii);
subiect pasiv special, persoana fizica sau juridica vatamata nemijlocit prin infractiune.
A.Subiectul activ al infractiunii este persoana fizica care savarseste o infractiune si care
este
chemata la raspundere penala. Potrivit dispozitiilor art.144 C.pen.,are calitatea de subiect activ
al infractiunii sau de infractor, persoana care savarseste o infractiune- fapt consumat ori
otentativa pedepsibila si la care participa ca autor, instigator sau complice. Pentru existenta
subiectului activ al infractiunii se cer a fi indeplinite anumite conditii:
a.Subiectul activ al infractiunii trebuie sa fie o persoana fizica, adica o persoana umana.
Persoanele juridice nu pot fi subiect activ al infractiunilor, deoarece, pe de o parte, fiind
infiintate pe baza legii, urmaresc aceleasi teluri ca si statul, astfel ca sunt interesate in asigurarea
legalitatii. Pe de alta parte, persoana juridica nu are o constiinta si vointa proprie.
b.Pentru ca persoana fizica sa fie subiect activ al infractiunii, trebuie sa aiba o anumita
varsta. Calitatea de subiect activ al infractiunii presupune aptitudinea biopsihica a persoanei de
a intelege si de a-si asuma obligatiile de comportare prevazute de normele dreptului penal,
precum si capacitatea de a-si stapani si dirija in mod constient actele de conduita in raport cu
acele existente.
Din punct de vedere juridic, prin discernamant se intelege capacitatea minorului de a-si da
sema de caracterul socialmente periculos al faptei si de a-si manifesta constient vointa,
capacitatea raportata la fapta concreta savarsita.
Dovada discernamantului trebuie facuta in fiecare caz in parte de catre organele judiciare.
c.O alta conditie necesara existentei subiectului infractiunii este responsabilitatea. Aceasta
inseamna ca subiectul infractiunii trebuie sa aiba atat puterea de a-si da seama de urmarile
actiunilor sau inactiunilor sale, cat si de a fi stapan pe conduita sa. Responsabilitatea presupune
deci atat un factor intelectiv (discernamantul), care consta in capacitatea subiectului de a
intelege ceea ce face, de a distinge caracterul periculos al unor fapte de caracterul nepericulos al
altora, cat si un factor volitiv (de vointa), care cxonsta in puterea perosanei respective de a se
conduce, de a fi stapana pe faptele sale.

d.Libertatea de vointa si actiune. Aceasta conditie presupune ca persoana respectiva sa fi avut


posibilitatea de a decide in mod liber asupra comiterii actiunii-inactiunii prohibite de legea
penala si, totodata, sa fi avut libertatea de a actiona in raport de hotararea luata. In afara
conditiilor mentionate, in unele cazuri, pentru existenta unor infractiuni, legea cere anumite
calitati speciale pe care subiectul activ trebuie sa le posede. Asa, de exmplu, pentru infractiunea
de delapidare, legea cer pentru subiectul activ calitatea de functionar gestionar sau functionar
administrator.
b.Subiectul pasiv al infractiunii este persoana vatamata penal, adica cea care sufera sau
asupra careia se rasfrange nemijlocit urmarea materiala ori starea de pericol creata prin
savarsirea infractiunii. Aceasta calitate juridica opoate avea atat o persoana fizica, titulara unor
drepturi subiective ori a unor interese legitime, cat si o persoana juridica.