Sunteți pe pagina 1din 1

Taci mireasE,, nu mai pl6,nge...

(tszo)
Tib. Breiliceanu.

Moderato. )=Mz
VOCE.
{..Taci mi - rea - sd,,
2.Frun-zI, ver - de

Taci mi - rea - sL,


Frun-25, ver - ile

nu mai pl6,n - ge,


IL-cri -mioa-ri,,

nu mai pli,n -ge,

l[-cri-mioa-rE,

PIANO.

Mij-lo-ce-lul
Ira- do, la - do,

tn-toar -

nu-!i mai fri,n-gg, Mij -lo - ce - lui


s0-r]'-0a-r&, Ira- do, Ia - do,

ce,

s5, ta - ti,

CSad pe stra,t

Ci de-a-curn

CE, a

- ca- s5,

L,a-s5, ma-:4.[,

s0-r1-0a-ra,

te-i la-toar-ca, Ciarl pe sirat i


la- si ta - tE, C5,de-a,suxoesti

,-.

ma - m[,

nui sb ioar-ce,

n6-ri- ta-t[,

nul s'o toar-ce.

uu1 s'o toar-ce.

mE-ri- ia -

- ca- sE

nu-!i mai frin-ge,

nn[-ri-ia-i5.

i6,.

I I is
il6rO

-zi.r.