Sunteți pe pagina 1din 5

l\Iult ..

(1926)
Tiberiu Brediceanu.

. Andantino.
u tt 'D It.. '!fl
VOCE. r.J "--, :.o.: •
· .
li - I ,
Mult - trea - i - ni- ma, Mult

f} J:
··
1

PIANO.
tU
rit.
--= -tJ.r ....-.A

rit.
P
I ..
II .
- •
6-
S va
_ bassa
-- •

=
trea - i - - ni-ma, Do- ru mi-i de

r'lt. _

sv..a bassa
'.fw. * *

ci - -ne-va, _ de ci - - ne-va? I-am spus

molto
r#. _
* 'fw.* 15
*Din "La Secet'if'
Doina.(j;iu
J._
m08S0)
., 6
- --..... - = f -;:=-
.
tJ

la . - .
mi-i
crimi
dor_ si
,'.
nu_ tin
- - ---
je - le,
sea·
I-am spus
Dar de

fl
ij
-
- . iii. .
1
l!J
- 6
. I 6 , - lJ - r-= ::=::=-

.....
rit.
<
m.f __ 6
i
-.
. " .) ...J.
r--. .... ., .f
·•
----
••
.- • •
t-""""--
P 6
• • --- '!w.
*
= .ff

_ mi-i _ _
crimi _ _
6
dor '1 __ je • le, • De ti· ne-
la - nu sea • Ci le·oiu

'fro. 'fw.
------- *
6

re - le me·
ster
, _ _ _ _ _ 0'0_ ni - fra •

'78 >- 'fal).


l!ib.
T. 24 B,
..,
- r 'Da l
-- =
4J
le,
--
Oi le
,
port
,
cu mult '"
na·
mi, Oi mi-i mi - . li de o -
68prfJ88''vO _ -
- a
,
•• t'l 1- r-;;;-I li!! I

.;

...
"---'" --..."""
= rit. ::::::::-

t:::" •• '--l. a i
.
p


·•
;::"---6.. - .....- 6
.., -......--
- ., e..-....r .
1t!(. _;;_!.!t.
- Il
p 1..

1
- f" ,. - ----
.1
'0&1 cu la-crhni pe. - 0- brazj_
br&z, ri;· mâ - ne fript si
I
ars._

f1
!!I'
tJ --11fI =
·
,\
- ... -'"
.", ...-
4'1

-e--pj"" ,

- ..-Il!!!!

ti
1, ___
FP... --... oresc. ,--....1':\.:::::=::-
1 •
<l
il
Dar de
-
,.-- ---......
ti

: ,--....2
.... ...
.
il 6
I
lJ m.s.
espres8'tvo . molto 1'1.'t. _ - - = =
IL II
. .
.-1 = = =
---
'!W.
6 ,>; -i
• "'--"'" . '7'1
Doina ,

Tiberiu Bl'ediceanu.
Andantino.
..

f) I I I II

I 1 11
<

-
......... .. _III

---- = --=======- .,
n· .1
. n!f"'.... • •-=:::::::

Iiiiiii"'"
Câ-te flori pe deal în sus, Toa-te tu mi le-ai;:--" dus,
La la Ia Ia
Câ-te flori ai strâns prin sat, . Toa -te mi - e mi le-ai dat,

<

1egge7'o'
- I
--
con eS1!:.7'eS8z'one
./

r - - $ --::"t, r---
==:::::::=-- P "'" . . 6 ---"";l 1lff == =-1":'

, . Ia Ia lala la la la la {ala la la la la la
la r

"" """ I"T


18
'* Din " La
Pl -=:::::::: . .
" Ji.f±
P"'!I .1+_ f':'\

4
==r-
. ""lIiil

Câ-te flori pe deal în sus, Toa-te tu mi le-ai a -


---I.:r' I

dus.

fii
Câ-te flori ai strâns prin sat, Toa...t e mi-e mi le-ai dat.
_J 1--1 ,j,j,+!
·
, ·· r&
. _...=-
I.-i_
p ::=-:--...
/ m.s.
"'-1-
I- .

li
-. '-'
......-
"-'
-
,l

.ot .f± Allegro moderato =92)

. r y r r r r

...
="' La la la la la la la la la la Ia la
t=· ..........
:::>
.lJ
-It
1;
.11 1""" _
r-- .. - >r--.,.
..
, ti
mf - -- -
'r-i 'r-i 'r-i "r--i!
1
- - I

ti
-H:
. 1..

r 1'" ... ...


aHa DOIna
P

r r
.

r
v

-=--= /
.-...

...
1::=
. --- .- I

lala la la la la la la Firde cu-cu·-ruz". A - uzî, ba"" de, tJ,-- uzi, A - uzi, ba-de-a-uzi;
,.-, .Joi, .tt _. I /'\
...,
I I:f=
.. - - .....,
m/
"
II II -
p
<

.. t1 'r-i 1\ 111 ,
-.... " -..

f
-
= --
=i r;:-
-, I -- .---

--====
::::::::- p ..
--== m
==. -9-=- P r [] --, ::::::=- • "

t! r
Mândru spic de grâu,
,
La mân-drala
...........
brâu, la mândra la brâu. --
... 0++." ,....,
t
., .. r--3--. _--- r.'\

-
....... 1

17 -------- 1-
-
<
4

..
::::=- p
Iv-;.. ---
--.--..: , ,
3-, -=::::::
1'it.

....- t;::!!!!= - ...... 'v


-
. 79