Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Lucrari practice 4

Diageneza siliciclastitelor
Diageneza noiuni generale
Diageneza nsumeaz totalitatea proceselor de natur fizico-mecanica i chimic, care
afecteaz postdepoziional sedimentele, transformndu-le n roci consolidate, n timpul
ngroprii progresive pna la limita cu metamorfismul i, n timpul exondrii i supunerii
rocilor sedimentare factorilor exogeni, pna la limita cu alterarea.
Procesele diagenetice fizico-mecanice sunt compactarea iar cele chimice -cimentarea,
dizolvarea selectiv, neomorfismul, metasomatoza, dizolvarea sub presiune.
Etapele diagenezei sunt: sindiageneza sau ngroparea pn la 100 m; anadiageneza,
ngroparea pn la limita cu metamorfismul i epidiageneza sau etapa de exondare.
Cadrul diagenezei este spatiul interstitial condiionat de: relaiile dintre particule
(tipul de contacte i gradul de mpachetare); mediul depoziional (chimismul soluiilor
interstiiale); evoluia proceselor postdepoziionale (compactare, cimentare, dizolvare).
Exprimarea fizic a spaiului interstiial este porozitatea ce reprezint sistemul de goluri din
masa unui sediment sau a unei roci. Aceasta poate fi primar (depoziional) i secundar
(postdepoziional). Porii mai pot fi clasificai i n fucie de factorii de control care pot fi
datorai fabricului rocilor sau sedimentelor. n anexa I pot fi urmarite tipurile de pori.
n funcie de locul unde au loc procesele diagenetice se pot separa trei medii distincte:
dulcicol meteoric, marin freatic, de ngropare profund.

Fig. 1. Mediile diagenetice (Tucker, 1991)

Particularitile diagenezei siliciclastitelor


Tabel 1. Particularitile etapelor diagenetice ale siliciclastitelor
Etapa diagenetic
Caracteristici
SINDIAGENEZA
-etapa de ngropare superficial
(EOGENEZA)
1-100 m;
-timp=mii-milioane ani
-soluii interstiiale cu chimismul
dependent de mediul de acumulare:
marin sau continental
ANADIAGENEZA
-etapa de ngropare profund max.
(MEZOGENEZA)
10.000m
-timp=zeci de milioane ani
-soluii interstiiale saline, neutre i
alcaline
EPIDIAGENEZA
-etapa de exondare
(TELOGENEZA)
-soluii interstiiale de origine
meteoric, acide.

Procese diagenetice specifice


-compactare
-dizolvare selectiv

-cimentare
-dizolvare selectiva
-dizolvare sub presiune
-metasomatoza
-neomorfism
-dizolvare selectiv
-fracturare
-cimentare pe fracturi

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Particulele siliciclastice sunt consolidate prin liant, care poate fi:


-ciment = produs chimic =prin precipitare din soluiile interstiiale (Anexa II)
-matrice= produs mecanic=claste de dimensiuni mai mici
Procese diagenetice i efectele lor
Tabelul 2. Procesele diagenetice i efectele lor

Proces

Efecte

Observatii

COMPACTARE

reducerea
porozitatii
reducerea
porozitatii

modificarea contactelor de la tangeniale la liniare


deformarea micelor la contactul cu claste mai rigide
tipuri de cimenturi

CIMENTARE

mineralogic
-silicios=opal,
calcedonie, cuart
-carbonatic=calcit,
siderit
-argilos=illit, caolinit,
clorit, montmorillonit
-feruginos=hematit

DIZOLVARE
SELECTIVA
DIZOVARE SUB
PRESIUNE
NEOMORFISM

creste
porozitatea
reduce
porozitatea
reduce
porozitatea

METASOMATISM

reduce sau
crete
poroziatatea

morfometric
- mozaic, granular
- acicular
- fibros

structural
- de pori;
- de supracretere
- poikilotopic

are loc n cazul circulaiei unor soluii cu agresivitate chimic pentru o parte
din claste; ex:dizolvarea Fp, a fazelor instabile n Lv, corodarea cuarului.
duce la formarea contactelor concav-convexe ntre particule diferite
mineralogic sau la contacte suturale ntre particule similare mineralogic
recristalizare = aragonit-calcit; opal-calcedonie-cuar;
supracretere = dezvoltri sintaxiale n jurul granoclastelor = coroane de
supracrestere; ex:cuar
substituirea particul cu particul a unui mineral cu altul; afecteaza att
clastele ct i cimentul; ex:calcitizarea Fp, silicifierea calcitului.

A. Compactare: ex. deformarea muscovitului plastic la contactul cu granoclastele de cuar;


contactele tind sa devin liniare.
B. Cimentare: cimenturi calcitice de pori - cristalele au un aspect druzic mozaicat,
inechigranular; Cpk-ciment calcitic poikilotopic; precipitarea acestuia este foarte trzie i
duce la apariia contactelor libere ntre claste.

Fig. 2 Compactarea (A) i cimentarea (B)

C. Dizolvare: dizolvarea selectiv a granoclastelor de Fp n lungul planelor de clivaj i


dizolvarea parial (corodarea) a Qm la contactul cu cimentul calcitic.
D. Dizolvare sub presiune cu formarea de contacte suturale ntre granoclastele de Qm i a
contactelor concav-convexe ntre Qm i Fp.

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Fig. 3 Dizolvarea selectiv (C) i dizolvarea sub presiune (D)

E. Neomorfism: Re = cristalizarea silicei opal-calcedonie n litoclaste vulcanice;


transformarea aragonit-calcit n bioclaste; Sup = supracrestere sintaxial a granoclastelor de
Qm - limitele anterioare ale particulei sunt marcate de o pelicul fin cu impuriti.
F. Metasomatism: calcitizarea feldspatilor plagioclazi; se iniiaz n lungul planelor de clivaj
care reprezinta ci de acces pentru fluidele interstiiale.

Fig. 4 Neomorfismul, Re- recristalizare i Sup - supracretere (E) i metasomatoza (E)

Particularitile mediilor diagenetice


Tabelul 3. Mediile diagenetice i caracteristicile soluiilor interstiiale

Mediul diagenezei
DULCICOL (METEORIC)
MARIN FEATIC
DE NGROPARE PROFUND

Caracteristici
soluii interstitiale dulcicole, cu pH acid i circulatie
descendent
soluii interstitiale cu salinitate normal i pH neutru
si/sau alcalin
soluii interstitiale cu salinitate foarte ridicat i pH
puternic alcalin

Lucrare practic
-Se vor identifica, descrie i interpreta mai multe produse si procese diagenetice
schimbnd mai multe seciuni subtiri i completnd fia nr. I
-Se va alege o seciune subtire mai complex i se vor identifica, descrie i interpreta
toate procesele i produsele diagenetice urmnd algoritmul fiei nr. II. Se va elabora un text
la rubrica concluzii privind evoluia diagenetic a rocii respective.
3

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Anexa I - Sisteme de referin


Tipuri de pori n rocile sedimenare

Rerezentare a tipurilor de pori determinai de fabricul rocii: granule, cristale sau alte structuri
fizice. Porii nu traverseaz limtele lor primare. Choquette & Pray (1970)

Reprezentare a tipurilor de pori care nu sunt determinai de fabricul rocii. Porii traverseaz
particulele primare. Choquette & Pray (1970)

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Anexa II - Sisteme de referin

Tipuri de ciment
A.
B.
C.
D.

Criteriul dimensional: amorf, criptocristalin, larg cristalizat


Criteriul mineralogic: carbonatic, sulfatic, silicios, filosilicatic, oxidic
Criteriul morfometric: mozaic (equant, mosaic), druzic (drusy), fibros (fibrous, bladed)
Criteriul structural: de contact (meniscus), pelicular (isopachous rim), stalactitic (pendant),
de pori (porous), de supracretere (overgrowth), bazal, poikilitic (poikilotopic).

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

FIA NR. I (obligatoriu): Alegeti mai multe sectiuni si descrieti produse diagenetice
Desen: scara

____ mm

Produs diagenetic:
Proces:
Descriere, observaii

Desen: scara

____ mm

Produs diagenetic:
Proces:
Descriere, observaii

Desen: scara

____ mm

Produs diagenetic:
Proces:
Descriere, observaii

Desen: scara

____ mm

Produs diagenetic:
Proces:
Descriere, observaii

Desen: scara

____ mm

Produs diagenetic:
Proces:
Descriere, observaii

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

FIA NR II (optional). Cautati intr-o sectiune subtire cat mai multe produse sau efecte diagetice si
interpretati-le in functie de etapa si mediul diagenetic

Nr.
crt.

Tipuri de pori determinai de fabric

Tipuri de pori nedeterminai de fabric

Pori primari

Pori secundari

Etapa diagenetic

Mediul diagenetic

SD

Procese i produse diagenetice

SD- Sindiageneza; AD- Anadiageneza; TG-Telodiageneza


M-Meteoric; MF-Marin freatic; P- ngropare profund

AD

TG

MF

Lucrari practice 4 Petrologia rocilor sedimentare

Desene reprezentative fia II

Desen: scara

Desen: scara

Desen: scara

Desen: scara

Desen: scara

____ mm

Desen: scara

____ mm

Desen: scara

____ mm

Desen: scara

____ mm

____ mm

____ mm

____ mm

____ mm