Sunteți pe pagina 1din 1

CTD

- indicatii privind realizarea referatului -

Introducere
Pot fi prezentate aspecte privind:
-

Descrierea succinta a proprietatilor care se masoara cu CTD-ul


Importanta determinarii acestora, la ce sunt utilizate

Date
-

Locatia de unde provin datele primite


Descrierea datelor

Metodologie
Pot fi prezentate date generale privind masurarea datelor cu CTD (echipamente, senzori, mod de
lucru) si detaliile privind programul folosit pentru realizarea graficelor si modul efectiv de lucru.
Interpretare
Continut minimal:
-

Descrierea modului de variatie cu adancimea a proprietatilor masurate


Corelarea variatiei proprietatilor, discutarea relatiilor existente intre acestea
Identificarea intervalelor de adancime caracteristice, pe care proprietatile variaza in mod
consistent

Suplimentar pot fi folosite informatii din bibliografie:


-

informatii privind proprietatile apei marine din zona din care au fost prelevate datele.
comparatii cu situatia existenta in alte mari si oceane
evidentierea si explicarea particularitatilor fizice ale apei din zona

Este incurajata si punctata suplimentar abordarea integrata a subiectului si sintetizarea datelor.