Sunteți pe pagina 1din 8

Tactica de specialitate - Dispozitivul de lupta al batalionului

logistic din brigada mecanizata


Maior Cornel MIHE
Misiunile batalionului logistic:
Misiune general: asigurarea suportului logistic al structurilor brigzii de infanterie mecanizat n
timp de pace, n situa$ii de criz i la rzboi, pe teritoriul na$ional sau n afara acestuia.
Misiuni specifice:
- aprovizionarea unit$ilor brigzii cu armament, muni$ii, materiale tehnice, C.L., echipament;
- executarea transporturilor de tehnic, materiale i personal;
- achizi$ionarea de materiale conform competen$elor;
- executarea lucrrilor de repara$ii la tehnica din dotarea brigzii;
- asigurarea asisten$ei medicale;
- deservirea comandamentului brigzii;
- asigurarea hrnirii i cazrii efectivelor.
Cerine pentru ndeplinirea misiunilor:
1.1. Asigurarea cu materiale
1.1.1. - Asigurarea cu materiale de resortul hranei i articole de igien personal (clasa I)
1.1.2. - Asigurarea cu echipament individual, tehnic de lupt i armament, tehnic i materiale
sanitar-veterinare, echipamente pentru poligoane, complete pentru piese de schimb i accesorii (clasa
II)
1.1.3. - Asigurarea cu combustibil, lubrifian$i, uleiuri i tipuri de cear (clasa III)
1.1.4. - Asigurarea cu muni$ii i explozivi, rachete dirijate, echipamente pentru atelierele de ntre$inere
i repara$ii muni$ii, explozivi i rachete (clasa V)
1.1.5. - Asigurarea cu tehnic i materiale comune cu economia na$ional, altele dect cele cuprinse n
clasele I, II, III, IV, V
1.1.6. - Aprovizionarea cu ap
1.1.7. - Gestionarea aprovizionrii
- planificarea necesarului fizic i valoric
- cereri de aprovizionare
- procurarea / primirea, reparti$ia i distribuirea bunurilor materiale
1.1.8. - Pregtirea materialelor pentru transport
1.2. Asigurarea transportului

1.2.1. - Executarea opera$iilor n terminalele de transport


1.2.1.1. - manipularea tehnicii, materialelor i executarea formalit$ilor vamale n
aeroporturi/porturi/sta$ii CF
1.2.1.2. - executarea transferului ncrcturilor la punctele de schimbare
1.2.1.3. - executarea opera$iilor de transfer pe C.F.
1.2.3. - Executarea opera$iilor de transport
1.2.3.1. - deplasarea pe uscat
1.3. Asigurarea serviciilor individuale
1.3.1. - Asigurarea serviciilor n cazarm
1.3.1.1. - splarea echipamentului
1.3.1.2. - asigurarea condi$iilor pentru men$inerea igienei
1.4. Asigurarea ntreinerilor
1.4.1. - Asigurarea ntre$inerilor tehnice periodice, verificrilor i serviciilor
1.4.2. - Recuperarea / evacuarea echipamentelor deteriorate / defecte
1.4.3. - Diagnosticarea defec$iunilor echipamentelor
1.4.4. - Recuperarea pieselor de pe tehnica scoas din uz
1.4.5. - Repararea tehnicii
1.5. Suportul medical
1.5.1. - ngrijirea rni$ilor n lupt
1.5.1.1. - acordarea tratamentului medical de urgen$
1.5.1.2. - trierea n vederea trimiterii rni$ilor ctre facilit$ile medicale militare
1.5.2. - Asigurarea evacurii medicale
1.5.2.1. - evacuarea rni$ilor
1.5.3. - Prevenirea pierderilor datorate afec$iunilor medicale
1.5.3.1.- asigurarea de medicin preventiv
1.5.3.2. - executarea supravegherii medicale
1.5.3.3.- prevenirea mbolnvirilor profesionale
1.5.3.4.- asigurarea asisten$ei sanitar-veterinare
1.5.3.5 - prevenirea patologiei stomatologice
1.6. Asigurarea sprijinului financiar i de management al resurselor
1.6.1.- Asigurarea pl$ilor pentru contractori i achizi$ii
1.6.2.- Asigurarea pl$ilor personalului
1.6.3.- Asigurarea serviciilor de plat i decontri
1.6.4.- Asigurarea serviciilor de contabilitate

1.6.5.- Gestionarea resurselor financiare


1.7. Asigurarea sprijinului genistic general pentru infrastructur
1.7.1. - Generarea curentului electric de pe mijloace mobile
1.7.2. - Asigurarea utilit$ilor n cazrmi, tabere
1.7.3. - Evacuarea reziduurilor
1.7.4. - Prevenirea i stingerea incendiilor
1.8. Contractarea unor bunuri i servicii conform legislaiei n vigoare prin
compartimentul de achiziii potrivit competenelor
1.9. Gestionarea distribuiilor i repartiiilor
Organizare, dispunere:
Comandament
Subuniti logistice:
companie transport i depozitare armament i muni$ii;
companie transport i depozitare materiale tehnice;
companie transport i depozitare materiale de intenden$ i C.L.;
companie mentenan$.
Subuniti de sprijin:
companie stat-major i deservire;
pluton deservire pentru comandamentul brigzii.
Elementele dispozitivului logistic:
raion de dispunere a punctului de comand;
raion de dispunere a subunit$ilor batalionului;
raioane de adunare a tehnicii deteriorate;
axe de aprovizionare i evacuare;
puncte de transbordare a tehnicii i materialelor;
loca$ii de depozitare materiale;
puncte de transfer muni$ii;
instala$ii de depozitare temporar a C.L.;
detaamente de ncrcare/descrcare a materialelor din sta$iile de aprovizionare i descrcare.
Punctul de comand:

n punctul de comand, compartimentele (personalul) i mijloacele tehnice aferente vor fi organizate


astfel: centrul de opera$ii, centrul de resurse, centrul de comunica$ii, elemente ale subsistemului de
securitate i elemente ale subsistemului logistic.
Centrul de opera$ii se compune din compartimentele opera$ii (S3) i informa$ii (S2); eful centrului de
opera$ii este eful compartimentului opera$ii. La ordinul comandantului batalionului se constituie i
devine activ grupul de sprijin de lupt.
n centrul de resurse i desfoar activitatea compartimentele personal (S1) i logistic (S4); eful
centrului de resurse este eful compartimentului logistic.
Centrul de comunica$ii are n compunere compartimentul comunica$ii i informatic (S6), inclusiv
centrul de comunica$ii i de calcul i reprezint ansamblul for$elor i mijloacelor de comunica$ii
ntrunite, din punct de vedere organizatoric, func$ional i tehnic, sub comand unic; eful centrului de
comunica$ii este eful compartimentului de comunica$ii i informatic.
Elemente ale subsistemului de securitate sunt: structura de securitate, subunitatea de paz,
forma$iunea de interven$ie n caz de atac, incendiu.
Elementele subsistemului logistic sunt reprezentate de punctul medical, popota, spa$iile de dormit,
parcul cu tehnic militar, toaletele etc.
Elementele de siguran$ ale punctului de comand stabilesc o zon de securitate de 1-2 km (pentru
batalion) n jurul acestuia.
La punctul de comand al batalionului, paza i aprarea se organizeaz pe trei cercuri de aprare i
ntiin$are:
a. primul cerc este format din posturi cu militari (50 100 m);
b. al doilea cerc este format de posturile din paz interioar ale subunit$ilor (200 1000 m);
c. al treilea cerc este format din posturile de observare naintate i echipele de cercetare (500
2000 m).
Pentru a interzice apropierea for$elor inamicului de punctul de comand se instaleaz urmtoarele
elemente de dispozitiv i tehnic:
a. puncte de control trafic;
b. patrule;
c. posturi de observare;
d. senzori de micare.
Dispunerea batalionului logistic se face $inndu-se seama de:

misiunea i dispozitivul brigzii de infanterie mecanizat;


succesiunea ac$iunilor pentru ducerea luptei ce urmeaz a se desfura;
dispunerea surselor de aprovizionare n teritoriu;
existen$a, starea de viabilitate i orientarea cilor de comunica$ii necesare executrii
transporturilor.
Pentru dispunerea subunit$ilor batalionului se folosesc, n primul rnd, localit$ile sau raioanele care
ofer suficiente condi$ii naturale de protec$ie, mascare i adpostire.
Condi$ii ce trebuie s le ndeplineasc raioanele de dispunere:
s fie n apropierea cilor de comunica$ie, a axelor de aprovizionare-evacuare i s dispun de
drumuri de ptrundere i rocad accesibile, fr puncte obligatorii de trecere sau lucrri de art
numeroase;
s permit dispunerea dispersat a elementelor din compunere;
s aib acoperiri naturale i denivelri de teren n care s se poat amenaja adposturi pentru
personal, tehnic, rni$i, bolnavi i materiale;
s asigure condi$ii naturale favorabile pentru realizarea msurilor de protec$ie, evacuare rapid
i n ascuns, precum i pentru organizarea i desfurarea oportun a activit$ilor de primire
(evacuare) a rni$ilor i bolnavilor;
s ofere posibilit$i de organizare a ncrcrii i descrcrii materialelor, de manevr a
autovehiculelor i de aterizare a elicopterelor pentru transport;
s permit luarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor;
s dispun de surse de ap cu debit suficient i de calitate;
s nu fie n apropierea unor obiective importante, evitndu-se dispunerea n/sau imediata
apropiere a principalelor centre industriale, nodurilor importante de comunica$ii feroviare ce pot
fi lovite de inamic.
La nevoie, n raioanele de dispunere a batalionului logistic se execut amenajri i lucrri genistice,
folosindu-se for$ele i mijloacele proprii, precum i cele destinate de comandantul brigzii.
n toate situa$iile, se stabilesc i raioane de dispunere de rezerv, de regul la o distan$ de 1-2 km fa$
de cel de baz, iar n anumite situa$ii, i mai mult.
n cadrul raioanelor de dispunere, subunit$ile se instaleaz dispersat, la o deprtare care s-i asigure
siguran$.
Depozitele de armament, muni$ii i carburan$i-lubrifian$i vor fi dispuse ctre partea din fa$ a
raionului, ctre limita dinainte a dispozitivului.
Subunit$ile de transport se dispun pe lng forma$iunile care le deservesc, fiind n msur ca, la
nevoie, s execute transporturi i n folosul altor forma$iuni.

Manevra:
Deplasarea batalionului logistic se execut pe timp de pace, n situa$ii de criz, n timp de rzboi i n
perioada postconflict, n scopul:
a. dislocrii dintr-o zon n alta;
b. interven$iei n anumite zone;
c. desfurrii for$elor n vederea realizrii dispozitivelor stabilite;
d. introducerii n opera$ie;
e. realizrii unor manevre rapide;
f. schimbrii zonelor de dispunere;
g. constituirii rezervelor;
h. refacerii capacit$ii opera$ionale.
Subunit$ile constituie dispozitive de deplasare, n func$ie de:
a. probabilitatea ntlnirii cu inamicul;
b. misiunea primit;
c. existen$a mijloacelor de deplasare;
d. felul i valoarea obstacolelor naturale i a trecerilor peste acestea.
Cerine pentru executarea manevrei:
1.1. Executarea aciunilor tactice asociate cu proiectarea i dislocarea forelor
1.1.1. - Executarea activit$ilor de dislocare / redislocare tactic
1.1.2.1. - executarea activit$ilor pre-dislocare
1.1.2.2. - executarea activit$ilor n punctele de debarcare i n raioanele de adunare
1.1.2.3. - executarea activit$ilor de redislocare
1.2. Executarea deplasrilor tactice ale trupelor
1.2.1. - Pregtirea for$elor pentru deplasare
1.2.2. - Executarea deplasrii administrative
1.2.2.1. - deplasarea prin mar
1.2.2.2. - deplasarea prin transport (rutier, feroviar, naval sau aerian)
1.2.2.3. - deplasarea combinat prin mar i transport
1.2.3. - Executarea marului tactic
1.3. Ocuparea unei zone
1.3.1. - Ocuparea unui raion de adunare

Manevra ncepe dup efectuarea distribu$iei de materiale, organizarea transporturilor, pe msura


terminrii lucrrilor de repara$ii i predrii ctre ealoanele superioare sau unit$ilor de repara$ii
teritoriale a autovehiculelor deteriorate ce depesac posibilit$ile proprii, astfel nct s nu produc
ntreruperi ale activit$ilor de acordare a asisten$ei medicale specializate, evacurii rni$ilor i
bolnavilor i asigurrii cu medicamente i materiale sanitare.
Particularit$i n opera$ia (lupta) de aprare:
Aprovizionarea trupelor se realizeaz cu prioritate din sursele de aprovizionare de teritoriu, ncepnd
cu cele existente n apropierea limitei dinaintea dispozitivului.
Materialele rmase n sursele de teritoriu i n garnizoanele de reedin$, apropiate de limita dinainte a
dispozitivului, dup completarea stocurilor, se evacueaz n adncimea aprrii, n depozitele existente
sau constituite la nevoie.
Materialele consumate sau distruse ca urmare a ac$iunilor inamicului se completeaz n cel mai scurt
timp, n func$ie de ealon i misiunile de ndeplinit, de regul zilnic la ealoanele tactice i cnd este
posibil, i la celelalte ealoane.
Cnd brigada ac$ioneaz pe o direc$ie independent, se pot crea ealoane de materiale care se dispun
napoia raioanelor subunit$ilor de logistic ale brigzii (unit$ilor) sau chiar n cadrul acestora.
Forma$iunile batalionului logistic se dispun, de regul, pe direc$ia pe care se apr for$ele principale
ale brigzii, iar pe cealalt direc$ie se poate constitui un ealon de materiale care s func$ioneze
mpreun cu forma$iunile de logistic ale unit$ilor care se apr pe direc$ia respectiv.
Manevra batalionului logistic n lupta de aprare se execut n urmtoarele situa$ii:
cnd se execut regrupri de trupe;
cnd inamicul a reuit s ptrund n fia de aprare a brigzii i s ajung la jumtatea
distan$ei ini$iale dintre limita dinainte a dispozitivului i raioanele de dispunere ale subunit$ilor
de logistic;
cnd se execut o contralovitur (contraatac);
cnd raioanele de dispunere ale brigzii au fost descoperite i lovite de inamic i cnd au fost
contaminate.
Particularit$i n opera$ia (lupta) ofensiv:
n opera$ia ofensiv se destin o rezerv de for$e i mijloace de evacuare i repara$ii, capabil s
intervin n sprijinul for$elor de angajare imediat, care au suferit pierderi mari n tehnic i
armament.
Evacuarea rni$ilor i bolnavilor pe timpul ducerii opera$iei ofensive se organizeaz n principiu de

ctre ealonul superior care, nainte de nceperea ac$iunilor de lupt, repartizeaz i trimite mijloace
sanitare de evacuare la forma$iunile medicale subordonate.
Pe timpul ducerii opera$iei ofensive, cile de comunica$ii se prelungesc spre nainte, pe msur ce se
ptrunde n dispozitivul de aprare inamic.
n func$ie de nevoile trupelor, ritmul ofensivei, situa$ia operativ (tactic) i starea de practicabilitate a
cilor de comunica$ie, forma$iunile de logistic se deplaseaz i se dispun n noi raioane, manevra
executndu-se prin salturi, astfel nct acestea s nu rmn fa$ de aliniamentul atins de trupe la mai
mult dect dublul distan$ei la care s-au dispus ini$ial. Manevra se face organizat, de regul pe timp de
noapte, respectndu-se cerin$ele de mascare i propriet$ile de protec$ie ale terenului.

S-ar putea să vă placă și