Sunteți pe pagina 1din 6

Bilantul contabil

Structurile calitative folosite pentru modelarea situatiei patrimoniului sunt cele de activ
si pasiv Ele se explica si definesc simultan prin prisma ecomnomicului, juriticului si
financiarului.
Din punct de vedere juridic activul, prin compozitia lui grupeaza elementele in bunuri
reale si creante(drepturi asupra persoanelor)iar pasivul in capital propriu si datorii.
Prin prisma economica in subdiviziunile activului si pasivului trebuie sa se faca distinctie
intre structurile privind activitatea de imvestitie si activitatea de exploatare,astfel activul se
imparte in activ de imvestitie si in activ de exploatare (stocuri creante ,lichiditati), iar pasivul in
capitaluri si datorii, din care, datorii financiare si datorii de exploatare.
Perspectiva financiara grupeaza activele in fuctie de lichiditatea acestora ,iar pasivul, in
functie de exigibilitatea lor (termen de plata).
Astfel putem deprinde in str 333w227d uctura activului active durabile stocuri active
realizabile si disponibile(lichiditatii)iar cea a pasivului in capitaluri permanente (pe termen lung )
si pe termen scurt.In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria
resurse economice ,activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica sau sociala
iar pasivul ,originea resurselor(provenienta acestora).
In cadrul activului sunt delmitate utilizari permanente sau durabile de resurse sub forma de
bunuri de imvestitie ,utilizari temporare sau curente sub forma de stocuri ,creante si valori
mobiliare de plasament.
Pasivul prin structura sa delimiteraza cele trei modalitati de formare a resurselor si anume:
Resurse permanente sau pe termen lung ,furnizate de proprietar (individual sau asociatii),
resurse temporare curente,asigurate de terti (furnizori, banci, obligatari), si resurse rezultat,sub
forma profiturilor realizate in cadrul fiecarui exercitiu financiar.
Astfel, privind in genere, putem spune ca activul,prin componenta sa evidentieaza
destinatia si lichiditatea bunurilor economice, iar pasivul clasificarea surselor de finantare in
functie de modul de constituire (surse proprii-straine)si exigibilitatea lor.
Analizat prin prisma teoriei modelarii,bilantul contabil este simultan un model structural
si global, prin intermediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile
sale
componente catre caracteristicile de ansamblu.
Astfel in cadrul bilantului contabil.patrimoniul este reprezentat prin prisma activului si
pasivului,

in cadrul activului, elementele multimii de activ fiind grupate in raportul destinatiei bunurilor
economice utilizate si gradul de lichiditate in active imobilizate,circulante, si active de
regularizare si asimilate .La randul lor activele imobilizate sunt diferentiate in imobilizari
necorporale corporale si financiare ,cele circulantre sunt impartite in raport de forma pe care o
imbraca in stocuri de productie in curs de executie ,creante ,plasamente si disponibilitati banesti.
Cat priveste pasivul, elementele multimii de pasiv sunt grupate in raport de caile de
formare a surselor de finantare in capitaluri proprii,provizioane pentru riscuri si cheltuieli si
pasive de regularizare precum si in functie de gradul lor de exigibilitate, permanente si curente.
Dispunerea activului in cadrul bilantului contabil este de regula cea imversa lichiditatii
activelor, de la cele mai putin lichide, cum sunt imobilizarile necorporale,pana la cele mai
lichide,adica catre disponibilitatile banesti,care,imbraca deja forma de bani.Analizand elementele
pasivului putem observa dispunerea acestora imvers exigbilitatii surselor de finantare incepand
cu elementele capitalului propriu, continuand cu datoriile pe termen lung si cu cele curente sau
pe termen scurt.
Astfel, structura bilantiera poate prezenta mai multe forme(abordari) folosind elementele
patrimoniale in mai multe abordari:
I. Prima dintre acestea se bazeaza pe conceptul de patrimoniu ,definit ca ansamblul bunurilor
corporale si necorporale , al drepturilor si obligatiilor ce caracterizeaza situatia unei entitati
patrimoniale la un moment dat.Astfel, pornind de la acest concept bilantul poate fi privit in mai
multe moduri:
A)ECONOMIC
B) JURIDIC
PARTEA ECONOMICA pune in fata utilizarile cu resursele,generand urmatoarea ecuatie:
UTILIZARI= RESURSE
SAU

ACTIV = PASIV
Acest tip de bilant permite sa raspunda unor intrebari,cum ar fi:
-de unde provin fondurile necesare finanterii necesitaitlor inteprinderii ?
-care sunt necesitatile si care a fost utilizarea data resurselor de care intreprinderea a dispus?
astfel de intrebari ofera posibilitatea unei previzionari si dezvoltarii viitoare a societatii.

A doua si ultima abordare bilantiera "patrimoniala" ABORDAREA JURITICA prezinta


bilantul ca o lista de drepturi de proprietate si creante inscrise in activ,si de obligatii catre terti
care sunt inscrise in pasiv
Aceasta abordare are la baza o relatie care este urmatoarea:

SN = A-D

SN-situatia neta(capitalurii propri)

A-active
D-datorii fata de terti

STRUCTURI PRIVND SITUATIA PATRIMONIULUI


ACTIV

PASIV

1)ACTIVE IMOBILIZATE

1)CAPITALURI PROPRII

-imobilizari - necorporale

-capital

-corporale

-rezerve

-financiare

-rezultat (profitul cu +;pierderea cu -)

2)ACTIVE CIRCULANTE

-alte capitaluri proprii

-stocuri de productie in curs de executie

2)PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI


CHELTUIELI

-creante
3)DATORII
-disponibilitatii
-imprumuturi si datorii financiare
3)ACTIVE DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE
-alte datorii
4)PASIVE DE REGULARIZARE
Con
cluziv, indiferent de modul ales pentru ierarhizarea elementelor patrimoniale in activul si pasivul
bilantului,necesar este ca in aceasta ordine sa se asigure o corelatie intre lichiditatea activelor si
exigibilitatea pasivelor.

BILANTUL CONTABIL
Incheiat la data...
-in lei-

ACTIV
-mijloace fixe....500 000

PASIV
-capital social.....500.000

-materii prime......100 000

-rezerve.......50.000

-productie in curs de

-rezultatul exercitiului...42.000

executie........50 000

-credite bancare

-produse finite.......30 000

pe termen lung......200.000

-clienti........40 000

-credite bancare

-efecte comerciale de

pe termen scurt.....50.000

primit.........20 000

-furnizori........30.000

Schema prezentata mai sus este cunoscuta sub forma de tablou bilantier, sau bilant cu sectiuni
separate.Ea se intemeiaza pe ecuatia fundamentala:
Activ=Capital Propriu+Datorii
Un alt gen de abordare se bazeaza pe finalitatea bilantului de a raspunde nevoilor analizei
economico-financiare.
Astfel, modelul de bilant lansat de noul sistem contabil romanesc prevede o structurare a
activelor dupa destinatia lor ,iar a pasivelor dupa originea lor.Plecand de la acest model,printr-o
regruparea posturilor bilantiere,se poate ajunge la o abordare de tip FUNCTIONAL.
Prezentarea functionala a bilantului este urmatoarea:

FUNCTIA DE INVESTITII
ACTIV IMOBILIZAT

CAPITALURI
PROPRII
DATORII

STOCURI+CREANTECLIENTI-DATORII
FINANCIARE
FURNIZORI
TITLURI
PLASAMENT

DE

In aceasta perspective criteriile de lichiditate-exigibilitate suntcriterii secundare de


clasificare,activele fiind clasificate in ordinea crescatoare a lichiditatilor,iar pasivele ,in ordinea
descrescatoare a exigibilitatii lor.
Printr-o prelucrare adecvata a bilantului funjctional se poate face trecerea la bilantul
financiar.Pentru aceasta,elementele de active si pasiv trebuie reclasificate dupa criteriul
duratei:elemente cu o durata de peste un an si elemente cu o durata de sub un an.
Astfel,sub aspectul financiar,orice bilant se descompune in trei mari grupe:
1)FONDUL DE RULMENT(FR), care reprezinta totalul capitalurilor permanente (adica
capitaluri proprii+imprumuturi pe termen lung)diminuate cu activele imobilizate.
2)NECESARUL IN FOND DE RULMENT(NFR),care reprezinta stocuri si creante din
exploatare si in afara explatarii -datorii din exploatare si din afara exploatarii
3)TREZOERIA(T)care este egala cu disponibilitatii-imprumuturi pe termen scurt si conturi
bancare creditoare
Acesti trei indicatori informeaza asupra echilbrului financiar al inteprinderii prin relatia:

FR-NFR=T
Aceasta relatie de echilibru, rod al abordarii de tip financiar, evidentieaza faptul ca echilibrul
financiar al inteprinderii este consecinta deciziilor luate de inteprindere pe termen scurt(privind
gestiunea stocurilor,politica de credit comercial fata de clienti, relatiile de deconectare cu
furnizorii e.t.c) cat sip e termen lung(privind imvestitiile si acoperirea lor cu resurse de finantare
permanente)
5