Sunteți pe pagina 1din 2

Orice unitate de productie are ca obiect principal producerea ed bunuri material

si servicii care se realizeaza prin desfasurarea unor procese de productie


Conceptul de proces de productie poate fi definit prin totalitatea actiunilor
constiente ale angajatilor unei intreprinderi, indreptate cu ajutorul diferitelor
masini , utilaje sau instalatii asupra mat prime, materiale sau a altor componente
in scopul transformarii lor in produse, lucrari sau servicii.
Procesul de productie este format din proces tehnologic si proces de munca .
Proc thnologic este format din ansamblul operatiilor tehnologice prin care se
realizeaza un produs sau repere componente ale acestuia
Proc de munca factorul uman actioneaza asupra obiectelor muncii cu ajutorul
unor mijloace de munca
Conceptul de proces de productie mai poate fi definit prin totalitatea proc de
munca , proc tehnologice si a proc naturale ce concura la obtinerea produselor
sau la executia diferitelor lucrari su servicii.

CLASIFICARE:
1. In raport cu modul de participare la executarea diferitelor produse, lucrari
sau servicii:
* proc de munca de baza- transformarea mat prime si materiale in
produse, lucrari sau servicii
* proc auxiliare asigura si conditioneaza buna desfasurare a proc de
munca de baza
* proc de munca de servire asigura buna desfasurare a activit de baza si
celor auxiliare
2. In raport cu modul in care se executa
*procese manuale actiunea manuala a omului este preponderenta
*proc manual mecanice muncitorul trebuie sa observe functionarea si
sa conduca utilajele
*procese de aparatura - executantul are sarcina de a urmari si regla
masini, aparte, utilaje si instalatii

3. In raport cu modul de obtinere a produselor finite din mat prime


*proc directe produsul finit se obt ca urmare a efectuarilor operatiilor
succesive asupra aceleasi mat prime
*proc sintetice prod finit se obt din mai multe feluri de materii prime
*proc analitice cand dintr-un singur fel de materii prm se obt o gama
larga de produse

4. In raport cu natura tehnologica a operatiilor efectuate


*proc chimice se efectueaza instalatii inchise ermetic
*proc de schimbare a configuratiei sau formei prin operatii de prelucrare
mencanica a mat prm cu ajut unor masini
*proc de asmblare
*proc de transport

5. In raport cu natura activitatii desfasurate


*proc de product p-zise in care are loc transformarea mat prm si
materiale in bunuri ec
*proc de depozitare
*procese de transport