Sunteți pe pagina 1din 111

U NI UNEA EUROPEAN

HOMHIEI
IrtitrirnWIrte HHJftiJfale

GUVERNUL

10CT101
PruhfrLt tt>-1injrtjt din. Fundul EurupIMi dr Ck'imilt jrt_- RrjiarJj

Planul de management
al Ariei de Important Special Avifaunistic Obcina
Feredeului
- ROSPA 0089

Versiunea 1

Proiect: Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA 0089 Obcina


Feredeului,
cod SMIS-CSNR 36365

2013

Planul de management al SPA Obcina Feredeului 20132023

Cuprins
Sumar................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Glosar................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Abrevieri i acronime. ......................................................... Error! Bookmark not defined.
A.

Introducere..................................................................................................................8
A.1. Scopul planului de management......................................................................................................8
A.2. Baza legal a Planului de Management i principii de baz pentru Managementul
sitului.......................................................................................................................................................8
A.3. Procesul de elaborare a planului de management:..........................................................................9

B.

Descrierea ariei naturale proteja te............................................................................10


B.1. Informaii Generale........................................................................................................................10
B.1.1. Localizare................................................................................................................................10
B.1.2. Limite......................................................................................................................................10
B.1.3. Cadrul legal pentru aria protejat i planul de management................................................11
B.1.4. Suprapuneri cu alte arii protejate i conectivitate.................................................................12
B.1.5. Drepturi de proprietate, administrare i folosin a terenurilor..............................................14
B.1.5.1. Situa i a admi nistrativ-terito rial a sitului....................................................................14
B.1.5.2. Situa i a utilizrii terenurilor...........................................................................................16
B.1.5.3. Situa i a proprietii asupra terenurilor..........................................................................1
6
B.1.6. Administratori i gestionari.....................................................................................................20
B.1.7 Factori interesai......................................................................................................................23
B. 1.8. Sistemul de management......................................................................................................27
B.1. 8. 1. Autori tatea de management........................................................................................27
B.1. 8. 2. Si stemul de deci zie......................................................................................................
27
B.1.8.3. Resurse de administrare i management........................................................................27
B.1.9. Scurt istoric al managementului i al activitilor majore de management..........................29
B.2. Descrierea mediului fizic i biotic...................................................................................................30
B.2.1. Mediul fizic..............................................................................................................................30
B.2.1.1.Geologiei litologie...........................................................................................................30
B .2.1 .2 . Reliefi geomorfologie..................................................................................................30
B .2.1 .3 . Hidrografie....................................................................................................................35
B .2.1 .4 . Clima.............................................................................................................................35
B .2.1 .5 .Soluri..............................................................................................................................39
B.2.2. Mediul biotic............................................................................................................................39
B . 2.2.1. Contextul biogeografic..................................................................................................40
B.2.2.2. Fauna situlului..................................................................................................................40
B .2.2.3 .Habitate..........................................................................................................................46
B .2.2. 4 .Flora...............................................................................................................................54
B .2.2.5 . Ecosisteme....................................................................................................................55
B .2.2.6. Peisaje.............................................................................................................................58
B.2.2.7. Procese i relaii ecologce...............................................................................................59
B .3 . Informaii socio-economice i culturale.......................................................................................61
B.3.1. Comunitile locale.................................................................................................................61
B .3.1 .1. Caracteristici social-economice generale......................................................................61
3.1.2. Caracteristici demografice..................................................................................................61

Pagina 2 din 130

Planul de management al SPA Obcina Feredeului 20132023

3.1.3. Caracteristici social-economice.................................................Error! Bookmaik not defined.


B.3.2. Utilizarea terenurilor i resurselor..........................................................................................65
B.3.3. Economia local......................................................................................................................69
B.3.4. Cultura local..........................................................................................................................72
C.

EVALUAREA SITUAIEI ACTUALE ............................................................................ 73


C.1. Valori..............................................................................................................................................73
C.1. 1. Valori naturale........................................................................................................................73
C.1.2. Valori importante pentru comunitate i valori culturale.........................................................75
C.1.3. Valori turistice i de recreere..................................................................................................75
C.2. Ameninri......................................................................................................................................76
C.3. Evaluarea tendinelor n starea valorilor........................................................................................89
C.4. Evaluarea capacitii de management, a sistemului de decizie i de administrare......................93
C.5. Evaluarea situaiei financiare actu ale...........................................................................................93

D.

STRA TEGIA DE MANAGEMENT.....................................................................................94


D.1. el pe termen lung.........................................................................................................................94
D.2. Strategia de management.............................................................................................................94

E.

Planul operaional pe 5 ani ................................................................................. 96

F.

STRA TEGIA D E IMPLEMENTARE................................................................................108

Bibliografie.....................................................................................................................109

Pagina 3 din 130

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Lista tabelelor
Tabelul 1 - Acte normative ce stau la baza declarrii sitului i a managementului acestuia....................11
Tabelul 2 - Arii protejate suprapuse i nvecinate sitului...........................................................................12
Tabelul 3 - Suprafaa unitilor administrative incluse n SPA Obcina Feredeului......................................14
Tabelul nr 4 - Evidena terenurilor din sit pe categorii de proprietari i utilizri.......................................16
Tabel nr. 5 - Situaia proprietii asupra terenurilor din sit........................................................................18
Tabel nr. 6. - Fondurile cinegetice suprapuse sitului..................................................................................20
Tabel nr. 7 - Tabel detaliat cu administratorii terenurilor din sit................................................................21
Tabelul 8 - Lista factorilor interesai pe domenii de activitate...................................................................23
Tabelul 9 - Lista resurselor de management..............................................................................................28
Tabelul 10 - Baza de date cartografic deinut........................................................................................29
Tabelul 11 - Planuri i programe relevante pentru managementul ariei protejate....................................28
Tabelul 12 - Situaia amenjamentelor silvice pentru pdurile din sit.........................................................28
Tabelul 14 - Speciile de interes comunitar incluse in Formularul Standard...............................................40
Tabelul 15 - Perioade critice pentru speciile de interes comunitar identificate n sit................................41
Tabelul 16 - Situaia speciilor de interes comunitar identificate n sit.......................................................41
Tabel 17 - Evaluarea strii de conservare actuale a speciilor din punct de vedere al habitatelor............43
Tabelul 18 - Alte specii de psri de interes comunitar identificate n cadrul sitului................................44
Tabelul 20 - Habitate importante pentru speciile de psri enumerate n anexa 1 a Directivei
Consiliului 79/409/CEE, care au stat a baza constituirii ROSPA0089 Obcina Feredeului...........................48
Tabelul 21 - Corespondena ntre habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificrii din
Romnia i tipurile fundamentale de pdure

51

Tabelul 22 - Speciile de psri enumerate n anexa 1 a Directivei Consiliului 79/409/CEE, care au fost
semnalate n teren i nu au fost menionate n fia standard a sitului......................................................52
Tabelul 23 - Suprafaa categoriilor de habitate importante pentru specii de interes comunitar...............53
Tabelul 24 - Comparaie ntre clasele de vegetaie forestier n perioadele 1990-2006 ..........................
54
Tabelul 25 - Specii de flor de interes comunitar prezente n sit...............................................................54
Tabelul 26 - Principalele caracteristici demografice ale UAT aferente sitului............................................62
Tabelul nr. 28 - Structura fondului funciar n zona aferent SPA Obcina Feredeului n anul 2010.............65
Tabelul 29.- Situaia utilizrii terenului n 2006 conform clasificrii Corine Land Cover............................67
Tabelul nr. 30 - Evoluia principalelor categorii de utilizare a terenurilor n intervalul 2000-2010 ...........
68
Tabelul 32 - Populaia ocupat pe sectoare de activitate..........................................................................70
Tabelul 33 - Numrul omerilor la nivel de UAT n comunitile aferente sitului.......................................72
Tabelul 34 - Numrul omerilor la nivel de UAT n comunitile aferente sitului.......................................72
Tabel nr. 36 - Valorile de biodiversitate identificate n cadrul ariei protejate............................................73
Tabel nr. 40 - Presiuni i ameninri la adresa valorilor naturale...............................................................77
Tabelul 41 - Evaluarea strii actuale i tendinelor valorilor......................................................................72
Tabel nr. 42 - Principalele aciuni de management....................................................................................97

Lista figurilor
Figura nr. 1 - Harta localizrii sitului........................................................................................................151
Figura nr. 2 - Harta suprapunerilor cu alte arii protejate...........................................................................15
Figura nr. 3 - Situaia admnistrativ-teritorial a ariei de importan special avifaunistic
Obcina Feredeului......................................................................................................................................15
Figura nr.4 - Principalele categorii de utilizare a terenurilor din aria protejat.........................................18
Figura. 5 - Harta proprietii asupra terenurilor.........................................................................................20
Figura.6. - Harta Ocoalelor Silvice i Fondurilor Cinegetice suprapuse sitului...........................................20

Pagina 4 din 130

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura. 7 - Harta administratorilor i gestionarilor terenurilor...................................................................22


Figura. 8 - Altitudinile reliefului..................................................................................................................33
Figura.9. - Expoziia versanilor.................................................................................................................34
Figura. 10 - Harta pantelor.........................................................................................................................35
Figura. 11 - Variaia temperaturilor medii lunare.......................................................................................20
Figura. 12 - Regimul pluviometric..............................................................................................................39
Figura. 13 - Harta categoriilor de vegetaie forestier..............................................................................48
Figura. 14 - Harta habitatelor de interes pentru conservare.....................................................................51
Figura. 15 - Formaiun i forestiere incluse n SPA......................................................................................57
Figura. 16 - Structura pe grupe de vrst a populaiei..............................................................................64
Figura nr. 17 - Populaia total n 2010 i dinamica demografic n perioada 1992-2010....64
Figura nr. 18 - Situa ia fondului funciar al unitilor administrative suprapuse SPA Obcina
Feredeului .................................................................................................................................................66
Figura nr. 19 - Modificri asupra utilizrii terenurilor n perioada 1990 - 2006 (dup CORINE
LandCover).................................................................................................................................................70
Figura nr. 20 - Situa ia populaiei active i ocupate n 2002....................................................................71

NOT
Paragrafele, tabelele i figurile evideniate n acest fel (cu galben sau albastru) vor fi completate /
finalizate dup consultri, la ntocmirea variantei finale a planului

Pagina 5 din 130

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Glosar
Habitat

= ...

Riparian

= ....

Statu t favo rab il de con servare =

(Aceast seciune urmeaz s fie completat)

Abrevieri i acronime
AP
AJVPS
APIA
APL
APM
DSSV
FV
GAL
GIS
ICAS
ITRSV
SCI
SPA
SRCS
MMP
MMDD
ONG
OS
PF
UAT

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

arie protejat
Agenia Judeean pentru Vntoare i Pescuit Sportiv
Agenia pentru Pli i Intervenii n Agricultur
Administraie Public Local
Agenia pentru Protecia Mediului
Direcia Silvic Suceava
fond de vntoare (fond cinegetic)
G rup de Aci une Loca l
geographic informational system (en.) = sistem informaional geografic (ro.)
Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice
Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic i Vntoare
Sit de Importan Comunitar
Arie de Importan Special Avifaunistic
Sistemul Romn de Clasificare a Solurilor
Ministerul Mediului i Pdurilor
Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile
organizaie non-guvernamental
Ocol Silvic
persoan fizic
unitate administrativ-teritorial

Sumar
Obcina Feredeului a fost declarat n 2007 drept arie de importan special avifaunistic cu scopul de a asigura
protecia a 11 specii de psri slbatice de importan naional i comunitar. Aria protejat se suprapune n cea
mai mare parte peste unitatea fizico-geografic Obcina Feredeului i este situat ntr -o zon cunoscut la nivel
naional pentru valorile sale culturale, pentru modul de via tradiional i dezvoltarea echilibrat a comunitilor
locale, care au permis pstrarea n bun stare a valorilor naturale
- fapt confirmat i de statul de sit Natura 2000 cofe rit zonei.
Zona cuprinde i o rezervaie natural de interes naional - Pdurea Rooa i se suprapune ntr -o msur
considerabil peste situl de importan comunitar Obcinele Bucovinei, desemnat pentru protecia unor habitate
forestiere i ripariene i a unor specii de plante i animale de interes naional i european.
Planul de management are caracter oficial i rol de reglementare pentru administratorii ariilor naturale protejate,
precum i pentru persoanele fizice i juridice care dein sau administreaz terenuri i bunuri sau care desfoar
activiti n aria protejat.
Obiectivul principal al managementului acestei arii protejate este meninerea statutului favorabil de conservare
pentru speciile pentru care situl a fost declarat printr-o gospodrire a habitatelor acestora care s in cont de
cerinele ecologice ale acestora. Astfel, valorile naturale ale sitului, a cror conservare este asigurat prin
managementul sitului sunt nu doar speciile de psri ci i habitatele acestora.
Msurile stabilite prin intermediul acestui plan pentru pstrarea valorilor naturale amintite pot fi grupate n
urmtoarele domenii :

>

Programul 1: Managementul biodiversitii - care are ca scop meninerea strii favorabile de

conservare pentru speciile menionate prin aplicarea msurilor de management al habitatelor de pduri i
pajiti, n colaborare cu proprietarii /adminsitratorii de terenuri i resurse naturale.

>

Programul 2: Managementul resurselor naturale - care i propune reducerea impactului negativ

al activitilor de utilizare a resurselor naturale din aria protejat, asupra strii de conservare a speciilor,
prin asigurarea utilizrii durabile a acestor resurse.
> Programul 3: Informare, contientizare, educaie ecologic - cu scopul creterii nivelului de
informare i contientizare i obinerea sprijinului factorilor interesai n vederea realizrii obiectivelor de
management.
> Programul 4: Administrare (management efectiv) - care vizeaz asigurarea unui management
eficient i adaptabil al ariei protejate prin asigurarea resurselor necesare n acest scop.
> Programul 5: Monitorizare i evaluare - care i propune implementarea unui sistem de
monitorizare a prezentului plan, prin analiza i evaluarea periodic a aciunilor i indicatorilor cheie n
vederea adaptrii planului de aciune n raport cu condiiile specifice contextul.
Pentru asigurarea resurselor necesare (umane, financiare, tehnice, logistice, etc), pentru adaptarea aciunilor i
pentru implementarea efectiv a acestor msuri este nevoie, n egal msur, att de implicarea custodelui ct i
de implicarea factorilor interesai.

A. Introducere
A.1. Scopul planului de management
Planul de management s-a elaborat n vederea identificrii strategiei de management a ROSPA Obcinele Feredeului
i stabilirii msurilor de management i de monitorizare, astfel nct s fie ndeplinite obiectivele pentru care
aceast arie protjat a fost desemnat.
Conform Legii 49/2011 pentru aprobare i completarea OUG 57/2007, articolul 11 "Ariile naturale protejate de
interes comunitar sunt create pentru impunerea unor msuri speciale n vederea conservrii unor habitate naturale
i/sau specii slbatice de interes comunitar."
A.2. Baza legal a planului de management i principii de baz pentru m

anagementul sitului

Legea 49/2011 la articolul 21 prevede urmtoarele:


alineatul (2) - Planurile de management i regulamentele se elaboreaz de ctre custozii acestora, se avizeaz
de ctre Agenia Naional pentru Protecia Mediului/structurile din subordinea acesteia, dup caz, i se
aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, cu
avizul autoritilor publice centrale interesate. n cazul n care nu exist custozi sau n situaia n care

planurile de management sunt elaborate n cadrul unor proiecte cu finanare naional/european, acestea
pot fi elaborate i de alte entiti, urmnd s fie nsuite de ctre custozi, n procesul elaborrii i,
respectiv, al aprobrii acestora.
alineatul (6) - Autoritile locale i naionale cu competene i responsabiliti n reglementarea activitilor din
ariile naturale protejate sunt obligate s instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale
protejate i, dup caz, cu autoritatea public central pentru protecia mediului i pdurilor, msuri
speciale pentru conservarea sau utilizarea durabil a resurselor naturale din ariile naturale protejate,
conform prevederilor planurilor de management.
alineatul (7) - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor msuri speciale
n vederea conservrii unor habitate naturale i/sau specii slbatice de interes comunitar. n cazul
suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes naional,
se va realiza un singur plan de management integrat, innd cont de respectarea categoriei celei mai
restrictive.
Avnd n vedere c acest plan trebuie s stabileasc msuri de management pentru gestionarea unor valori naturale
supuse unor modificri greu de anticipat, modificri ce pot aprea att din cauza unor factori naturali ct i din
cauza unor factori antropici, Planul operaional a fost astfel stabilit nct s permit flexibilitate att n alegerea
zonelor n care se fac interveniile, ct i n detalierea msurilor de management, avnd astfel un caracter adaptabil.

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

A.3. Procesul de elaborare a planului de management


ntruct att n momentul declarrii ariei protejate ct la momentul iniierii proiect ului prin care a fost elaborat
acest plan1 nu existau studii de specialitate privind speciile de psri protejate, starea habitatelor acestora,
contextul natural i social economic al ariei protejate, n prim faz procesul de elaborare a constat n realizarea
acestor studii, care s fundamenteze stabilirea msurilor de management. Pentru realizarea studiului privind
speciile i habitatele, echipa de experi biologi alctuit din 7 persoane, a realizat deplasri n teren pentru
inventarierirea acestor specii, care s-au desfurat n perioada mai 2012-iunie2013, conform metodologiei tiinifice
agreate la nivel european i naional.
n acelei timp a fost realizat sistemul informaional geografic (GIS) al sitului, pe baza crora au fost analizate i
spaializate datele, au fost fcute calcule i a fost inventariat situaia din punctul de vedere al proprietii asupra
terenurilor, al categoriilor de utilizare a terenurilor, al repartiiei habitatellor i speciilor, etc. Acest sistem va fi util n
monitorizarea implementrii i n ajustarea msurilor de management.
Msurile de management au fost stabilite de ctre experii angajai n elaborarea planului i au fost discutate i
ajustate n cadrul ntrunirilor de lucru cu experii biologi, GIS i cu reprezentanii Direciei Silvice - n calitate de
custode i responsabil pentru implementarea Planului.
n continuare, n luna august 2013, planul va fi supus consultrilor publice care vor fi realizate n cele 13 uniti
administrativ-teritoriale suprapuse sitului (vezi cap. B.1.5.1.) i la care vor fi invitai att factorii interesai de la
nivel local ct i instituiile i organizaiile de la nivel regional sau judeean interesate de managementul sitului. n
finalizarea acestui plan se va ine cont de observaiile i comentariile primite de la publicul interesat n timpul
consultrilor. De asemenea, planul va fi naintat ctre Agenia pentru Protecia Mediului Suceava, n vederea
evalurii im pactului asupra mediului, conform legislaiei n vigoare.
Acest sub-capitol va fi detaliat

"Elaborarea planului de management al ROSPA0089 Obcina Feredeului" - cod SMIS-CSNR 363365, beneficiar
Asocia ia Dorna EcoActiv

B. Descrierea ariei naturale protejate


B.1. Informaii Generale B.1.1. Localizare
Aria de importan special avifaunistic Obcina Feredeului este situat n Regiunea de Nord-Est a Romniei (N 47
42' 18" - E 25 24' 35"), n zona montan din partea de nord i central-nord-vestic a judeului Suceava (NUTS:
RO015). Situl se ntinde pe o suprafa de 63 983.3 ha.
Situl se suprapune integral peste unitatea fizico-geografic a Obcinei Feredeului, din cadrul Obcinelor Bucovinei,
fiind parte component a subregiunii munilor fliului, situat n partea de nord a Carpailor Orientali. Situl are o
orientare general NNV-SSE, conform cu orientarea culmilor principale (Fig. 1).

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura 1 - Harta localizrii sitului n contextul administrativ naional, regional i judeean

n proiecie Stereografic 1970 coordonatele centnoidului ariei protejate sunt: x - 528490.36 y -690172.23.

B.1.2. Limite
Limitele SPA Obcina Feredeului au fost stabilite prin Hotrrea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea i
completarea HG 1284/2007. Acestea sunt puse la dispoziia factorilor interesai de ctre autoritatea public
central pentru protecia mediului prin intermediul paginii de Internet www.biodiversity.ro/n2000/, precum i pe
pagina web a autoritii centrale pentru protecia mediului n proiecie Stereo 70 http://www.mmediu.ro/protectia
naturii/protectia naturii.htm. Harta limitelor se gsete i pe pagina web a sitului, www.obcinaferedeului.ro i n
Anexa 1.
Descrierea sumar a limitelor sitului
Limita nordic a sitului urmrete valea superioar a rului Suceava, att pe poriunea n care aceasta coincide cu
grania de stat cu Ucraina - pn n dreptul localitii Ulma, ct i n aval de aceasta, pn la confluena cu prul
Brodina, n dreptul localitii omonime.
La vest, limita sitului coincide n mare parte cu vile superioare ale Sucevei (pn n dreptul localitii Izvoarele
Sucevei) i Moldovei (pn n dreptul localitii Breaza de Sus), de unde urc spre est, pe culmile cu altitudini de
1000-1100 m i se ntinde spre sud-est pn la sud de vrful Muncelu (1302 m), n apropiere de localitatea Sadova
i pn la valea Moldovei.
n partea de sud, limita sitului urmrete n linii mari valea Moldovei, ntre localitile Pojorta i Prisaca Dornei,
exceptnd valea inferioar a rului Sadova pn la confluena acestuia cu Moldova.
n partea de est, limita sitului se desfoar pe direcie SSE-NNV, din dreptul localitilor Prisaca Dornei (din valea
Moldovei) pn la vest de localitatea Brodina (n valea Sucevei), avnd o configuraie neregulat. Astfel, n partea
sa estic limita sitului se suprapune parial peste unitile geomorfologice ale: culoarului (depresiunii) Moldoviei, n
E i Obcinelor Brodinei, n partea de NE (Barbu, 1972, 1976).
B.1.3. Cadrul legal pentru aria protejat i planul de management
Situl Natura 2000 - ROSPA0089 a fost declarat Arie de Protecie Special Avifaunistic, pentru care s-a instituit
regimul specific de protecie prin Hotrrea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecie special
avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia (M.O. nr.715 din 11
octombrie 2011), modificat i completat prin Hotrrea de Guvern nr. 971/2011.
Tabelul 1 - Acte normative ce stau la baza declarrii sitului i a managementului acestuia
Nr. crt
1

Tip act*

Numr act

HG

1284

An

Denumire

2007

10

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

HG

971

2011

Hotrre de Guvern privind declararea ariilor de protecie special


avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene
Natura 2000 n Romnia

Fomularul standard al sitului, n care sunt listate speciile protejate n Obcina Feredeului este disponibil n HG
971/2011 - Anexa 4.
Autoritatea de management: ncepnd din 2010, administrarea sitului este n responsabilitatea Direciei Silvice
Suceava, care are calitatea de custode, dobndit prin Convenia de Custodie nr. 0099/03.03.2010 ncheiat cu
Ministerul Mediului i Pdurilor.

B.1.4. Suprapuneri cu alte arii protejate

i conectivitate

Situl se suprapune total peste rezervaia forestier Pdurea Rooa (250 ha), arie natural protejat de interes
naional din anul 2007 i n proporie de 60% peste situl de importan comunitar Obcinele Bucovinei (Tab. 2).
Tabelul 2 - Arii protejate suprapuse i n vecin ate situ lu i
Denumirea

Tipul /
categoria

Suprafaa

Actul prin care a fost declarat

Responsabil

(ha)
Arii protejate suprapuse
Pdurea Rooa
rezervaie

250

HG 1143/2007

Direcia

Silvic

Suceava

natural
ROSCI0328 Obcinele B

SCI

32.246

Ordinul MMDD 1964/2007 modificat Ministerul Mediului i


prin Ordinul MMP 2387/2011 privind Schimbrilor Climatice

ucovinei

instituirea regimului de arie natural


protejat a siturilor de importan
com unitar, ca parte integrant a
reelei

ecologice

europene

Natura

2000
Arii protejate limitrofe
ROSCI0089

Gina-Luci SCI

684

SCI

429

na

Ordinul MMDD 1964/2007 modificat MMSC - nc nu a fost


prin Ordinul MMP 2387/2011

ROSCI0321 Moldova

atribuit custodia

Superioar

Rezervaia Pdurea Rooa este arie natural protejat declarat prin Hotrrea de Guvern nr. 1143 din 18
septembrie 2007.
SCI Obcinele Bucovnei se suprapune, n cea mai mare msur peste partea estic i central a Obcinei
Feredeului, precum i peste partea nord-vestic a Obcinei Mari (Fig. 2). Situl are ca scop protecia habitatelor
forestiere (pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior, pduri
dacice de fag, pduri acidofile de Picea abies), aluviale (habitate de vegetaie herbacee de pe malurile rurilor),
fnee montane i turbrii cu vegetaie forestier. De asemenea, interes conservativ prezint i mamiferele mari i
o serie de specii de amfibieni, reptile, peti, nevertebrate i plante listate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE2 prezente n aceast zon.

2 Lista complet a acestora este disponibil n Anexa Ordinului MMP nr. 2387/2011 - Fi a standard a sitului.
SCI Moldova Superioar se suprapune cursului superior al rului Moldova, ntre localitile Breaza de Sus i
Cmpulung Moldovenesc. Situl are ca scop conservarea pdurilor dacice de fag (cod 91V0), a mamiferelor mari (rs,
lup, urs), precum i a speciei Eudontomyzon mariae.
SCI Gina-Lucina este situat n partea de nord a Obcinei Mestecniului, la vest de SPA Obcina Feredeului. n
cadrul sitului se regsesc habitate de interes prioritar, aa cum sunt cele de turbrie activ i turbrie cu vegetaie
forestier i pdurile aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior, specii precum rsul i o serie de plante ntre
care Ligularia sibirica.

11

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Situri natura 2000 suprapuse i nvecinate SPA Obcina Feredeului

Brodina
N

autor: Dr. Alina lonll


Sursa datelor spaiale; Ministerul Mediului i
Figura nr. 2 - Harta suprapunerilor cu alte arii protejate (http^/
Pdurilor
www.mmediu-ra/protectia^aturii/protectia^atur
ii.htm
).
B.1.5. Drepturi de proprietate, administrare i folosin a terenurilor B.1.5.1.
Situaia administrativ-teritorial a sitului
Situat exclusiv n cadrul judeului Suceava, n partea nord-vestic a regiunii de dezvoltare Nord-Est, situl se
suprapune parial peste teritoriul a 12 comune i al municipiului Cmpulung Moldovenesc (Fig.3). Ponderea
suprafeei incluse n sit din suprafaa total a teritoriului administrativ ale acestora variaz ntre <1 i 82 % (Tab. 3
i Fig. 3).

Tabelul 3 - Suprafaa unitilor administrative incluse n SPA Obcina FeredeuUi


Nr. de localiti /UAT
Nr. UAT

total

crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Sadova
Ulma
Izvoarele Sucevei
Moldovia
Brodina
Breaza
Moldova Sulia
Vatra Moldoviei

1
5
3
4
10
3
2
3

Suprafaa

% dn

% dn

Din care: incluse

inclus* n sit

suprafaa

suprafaa

complet n sit

(ha)

total a

total a

3
1
3
-

4789
6383
8487
16969
7936
4206
2972
4538

UAT*
82
80
58
56
41
37
33
33

SPA*
7,5
10
13,3
26,6
12,5
6,6
4,7
7,1

12

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

9 Cmpulung
Moldovenesc
10
11
12
13

Frumosu
Vama
Fundu Moldovei
Pojorta

2596

23

4,1

3
4
10
2

2081
1841
917
22,5

19
13
6
<1

3,3
2,9
1,4
0,03

* valori obinute cu ajutorul GIS Din perspectiva situaiei administrativ-teritoriale de la nivelul sitului se
contureaz o serie de comuniti umane a cror importan pentru managementul sitului este mai ridicat. Astfel,
unitile administrative cu ponderea cea mai mare din suprafaa lor total inclus n sit sunt: Sadova, Ulma (cu
peste 80%), Izvoarele Sucevei, Moldovia (cu peste 50%), Brodina i Breaza (Tab.1, Fig. 2a,c). Pentru acestea,
existena sitului poate avea un impact direct mai puternic. De asemenea, suprafaa sitului este "arondat" ntr-o
proporie mai ridicat comunelor: Moldovia, Izvoarele Sucevei, Brodina i Ulma, care nglobeaz n teritoriul lor
administrativ ponderi cuprinse ntre 10 i 27% din suprafaa total a sitului
(Fig. 3).
Dei majoritatea localitilor componenete ale celor 13 UAT sunt situate la exterior fa de limita sitului, n partea
de nord, acesta include un numr de 7 aezri umane permanente aparinnd comunelor Ulma (Costileva, Lupcina,
Mgura), Brodina (Cununschi, Ehrete, Zalomestra) i Izvoarele Sucevei (Brodina) Fig.3.

13

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura nr. 3 - Situaia admnistrativ-teritorial a ariei de importan special


avifaunistic Obcina Feredeului

14

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Avnd n vedere aceste considerente, o importan mai ridicat pentru managementul sitului o au comunele: Izvoarele
Sucevei, Brodina, Ulma, Moldovia i Sadova. n cele mai multe dintre cazuri, terenurile de stat reprezint peste 50%
din suprafaa total (ntre 50 i 83%), cu excepia comunei Fundu Moldovei, unde proprietile private reprezint 68%.
Proprietatea comunal deine ponderea cea mai nsem nat n Vatra Moldoviei (21%).
B.1.5.2. Situaia utilizrii terenurilor
n ceea ce privete acoperirea terenurilor, predominante sunt pdurile (76%), urmate de pajitile cu utilizare agricol
(puni - 21% i fnee - 2%) i construcii - 1% (Fig. 4).
B.1.5.3. Situaia proprietii asupra terenurilor
Terenurile agricole sunt reprezentate de puni i fnee. Punile ocup 13.421 ha (Tab. 4), reprezentnd 21 % din
suprafaa total a ariei protejate i se afl preponderent n proprietatea persoanelor fizice i a Primriilor. Persoanelor
fizice le revin un procent de 88 % din suprafaa total a punilor din sit, restul fiind deinut de stat (2%) i Primrii
(10%). Dintre acestea, suprafaa cea mai mare de pune aparine Primriei Pojorta (777 ha, reprezentnd 6% din
suprafaa total a punilor din sit).
Tabelul nr 4. - Evidena terenurilor din sit pe categorii de proprietari i utilizri

Proprietar

Pd u re

Pune

Fnee

Construcii

?u|j i aiaia

total (ha)

suprafaa

40.164
5377

235
11.850
96

126
952
30

49
901
-

40.574
19.080
126

total a sitului
63,6
30
0,2

Primria Cmpulung

1276

1.283

Moldovenesc
Primria Frasin
Primria Moldovia
Primria Sadova

106
1037
246

1
390

107
1.427
246

0,2
2,2
0,4

76

0,1

30
1.108

950

65
777
4107
63.761

0,1
1,2
6,44
100

Statul romn
Persoane fizice
Primria Vatra Moldoviei

Primria Vama
Primria Breaza
Primria Pojorta
Total APL
Total general

76
2741
48.282

65
777
1336
13.421

(Sursa datelor: calcule GIS)

NOT : Situaia proprietii va fi verificat i pe parcursul consultrilor.

15

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

ARIA DE IMPORTAN SPECIAL AVIFAUNISTIC "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089
a. Harta principalelor categorii de utilizare a terenurilor

b. Ponderea principalelor
categorii de utilizare

6 Km

^HZZ^HZZ^^^^^^^H

Figura 4 - Principalele catrgorii de utilizare a terenurilor dn aria protejat

16

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Fneele ocup doar 2% din suprafaa sitului i sunt, de asemenea, preponderent n proprietatea persoanelor fizice
(952 ha reprezentnd 86% din suprafaa total a fneelor). Restul este deinut de stat (11%) i Primria Vatra
Moldoviei (30 ha, echivalentul a 2%).
Pdurile, care ocup cea mai mare parte a ariei protejate, sunt deinute n principal de stat (83% - adic 40.164 ha).
Pdurile aparinnd persoanelor fizice ocup 11% (5377 ha), restul de 2741 ha (6%) fiind mprit de 5 Primrii (Tab.
4), dintre care suprafeele cele mai mari revin primriilor Cmpulung Moldovenesc i Moldovia.
Dat-fiind faptul c n aria protejat este inclus i intravilanul unor localiti (n partea de nord), construciile ocup o
suprafa de 950 ha (reprezentnd 1% din suprafaa sitului), din care cea mai mare parte se afl n proprietatea
persoanelor fizice.
Astfel, cea mai mare parte a terenurilor (70%) aparine domeniului public, doar 30% din suprafaa terenurilor fiind n
proprietate privat (Tab. 5 i Fig. 5b). Opt din cele 13 UAT dein terenuri n sit (Tab.5).
Tabel nr. 5 - Situaia proprietii asupra terenurilor din sit
Domeniu

privat (PP)

Domeniul public al statului (DS)


Domeniul privat al statului (DPS)
Domeniul public al UAT (DAT)
Domeniul privat al UAT (DPT)
Total domeniul public (DP)
Proprietate privat a persoanelor fizice (PF)
Proprietate privat a persoanelor juridice (PJ)
Total proprietate privat (PP)

Proprietate

Total procent pentru care nu se cunoate ncadrarea

necunoscut
Total sit

n domeniul public sau privat (XX)

Domeni ul public

Proprietate

Suprafaa (ha)

% dn

40.574
4107
44.681
19.080
19.G8G
-

suprafaa AP
63.6
6.4
70%
30%
30%
-

63.761

100

n ceea ce privete repartiia spaial a categoriilor de utilizare, terenurile de stat sunt repartizate n principal n partea
estic a sitului, cele aparinnd primriilor n partea de sud-vest i vest (zona Dealul Florii, Ciungi, Mceul, Ptulele,
Vf. Batu, Delul Lung, Trei Movile, Runcul Corleni, Dealul Bota, Dealul Gicovanu, .a.) precum i n partea centralvestic a sitului (Zona Muntele Tomnatecul Mic, Vf. Pacanu, Poiana Oseridoc, poienile din zona vrfurilor loreti i
Cremeneti, .a.) i mult mai puin n nord - Fig.
5a.

1B

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


ZG13-ZGZ3

ARIA DE IMPORTANA SPECIALA AVIFAUNISTIC "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089
a. Harta proprietii asupra terenurilor pe categorii de proprietate

Localiti
-----Ruri
proprietate | persoane
fizice
| uniti administrative (Administraii Publice
Locale) stat

Figura 5 - Harta proprietii asupra terenurilor

B.1.6. Administratori i gestionari


La data elaborrii Planului de Management pe suprafaa SPA Obcina Feredeului se suprapun 11 fonduri
cinegetice (Fig .6) - din care 5 sunt gestionate de Direcia Silvic Suceava, 5 de AJVPS Suceava i 1 ICAS
Cmpulung Moldovenesc (Tab. 6) i 6 Ocoale Silvice (Fig.6) care administreaz att pdurea de stat ct i
cea a persoanelor fizice.

18

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


ZG13-ZGZ3

a. Fonduri cinegetice

b. Ocoale silvice

Figura.6. - Harta Ocoalelor Silvice i Fondurilor Cinegetice suprapuse sitului

Tabel nr. 6 - Fondurile cinegetice


suprapuse
sitului
Fond cinegeticSuprafaa fond cinegetic
(ha)Procent
inclus n sit
(%)AdministratorPerioada de contractare30 Nisipitu12351100 I
80,8*DSSV16.08.202131 Straja1001220 I12,4*AJVPS SV20.06.202121
Raru665130 I28,5*AJVPS SV20.06.202120Valea Putnei12789DSSV16.08.202119 Muncel1437760 I32,5*AJVPS SV20.06.202126
Paltinu12128100 I 44,7*AJVPS SV20.06.202128 Demcua10407100
I89,2*ICAS04.10.202127 Moldovia2040150 I34,5*DSSV16.G8.2G2129
Brodina1651050 I 61,8*DSSV16.08.202118 Mgura10819100 I77,0*AJVPS
SV20.06.2021

19

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


ZG13-ZGZ3

17 Botu

17790

DSSV

16.08.2021

*procent (calculat n GIS) din aria total de responsabilitate (urmeaz a fi verificat)

Suprafaa cea mai mare revine Ocolul Silvic Tomnatic, care gestioneaz 8763 ha pdure, urmat de Ocoalele Silvice:
Moldovia, Brodina i Falcu (Tab.7). Ocolul Silvic Privat "Bucovina" administreaz o parte din fondul forestier din zon
(NOT: urmeaz a fi verificat suprafaa).

Tabel nr. 7 - Tabel detaliat cu administratorii terenurilor dn sit


Forma de
Admhistrator

proprietate

Proprietar

Ocolul Silvic Falcu

domeniul
public

statul
romn

Ocolul Silvic Moldovia

domeniul
public

Ocolul Silvic Tomnatic

Suprafa
(ha) '

% din aria total


% din AP

de
responsabilitate

7444

12

48,5

statul
romn

8296

13

36,6

domeniul
public

statul
romn

8763

14

85,6

8001

13

62,8

Ocolul Silvic Vama

domeniul
public

statul
romn

6343

10

28

Ocolul Silvic Pojorta

domeniul
public

statul
romn

3733

14,6

Ocolul Silvic Breaza

domeniul
public

statul
romn

5476

28,2

Domeniul

Stat, APL,

Ocolul Silvic Brodina

Persoane fizice

public i

PF

?
15695

25

privat
Ocolul Silvic privat

"Bucovina"

Punile din cadrul sitului - att cele aparinnd persoanelor fizice ct i cele ale primriilor sunt administrate de ctre
proprietarii privai (pe baza contractelor de concesiune) n cazul punilor n proprietate public.

20

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

ARIA DE IMPORTANA SPECIALA AVIFAUNISTICA "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089
a. Harta proprietii asupra terenurilor pe categorii de proprietate

O.S. Fleau | O.S.


Moldovita |
persoane fizice
| O.S. Pojorata
O.S. Tomnatic

m m

^M

O.S. Vama
Figura 7 - Harta administratorilor i gestionarilor terenurilor

B.1.7 Factori interesai


Pe lng proprietarii i administratorii de terenuri prezentai n capitolul anterior, pe terit oriul sitului mai au
interese administrative, economice sau de alt natur i alte instituii i organizaii. n Tab. 8 se prezint lista
instituiilor i organizaiilor care au att responsabiliti stabilite prin lege n diferite domenii de activitate de
la nivelul sitului ct i diverse interese directe sau indirecte.
Tabelul 8 - Lista factorilor interesai pe domenii de activitate

Nr

Institu ia /organizaia /grupul

de interes
Silvicultur
1
Direcia Silvic Suceava

Legtu ra cu situ l / man agemen tu l acestu ia /ro l / in teres

Custodele

sitului

autoritatea

judeean

care

coordoneaz

supervizeaz activitatea silvic derulat n sit de structurile sale


teritoriale, gestioneaz 5 fonduri cinegetice
2

Ocolul Silvic Falcu

21

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


ZG13-ZGZ3

3
4
5
6
7
8
9
10

Ocolul
Ocolul
Ocolul
Ocolul
Ocolul
Ocolul
ITRSV

Silvic
Silvic
Silvic
Silvic
Silvic
Silvic

Moldovia
Tomnatic
Vama
Pojorta
Breaza
privat "Bucovina"

ICAS

Gestioneaz fondul forestier din aria lor administrativ suprapus sitului

Gestioneaz fondul forestier din aria protejat


Controlul activitilor silvice i de gestionare a fondului cinegetic

Cmpulung

Moldeovenesc
Admnistraie public
11
Consiliul Judeean Suceava

Gestionarea OS Tomnatic, Fondului Cinegetic Demcua i cercetarea n


domeniul silvic
Autoritate public judeean ce coordoneaz dezvoltarea teritoriului la
nivel judeean i local (la nivel de UAT), realizeaz planuri, strategii i
proiecte de dezvoltare viznd toate domeniile de interes, inclusiv

12

13

Instituia Prefectului Judeului


Suceava
Primria Ulma

protecia naturii. Gestioneaz DJ 176, DJ175 i DJ209G.


Urmrete respectarea legislaiei n teritoriu

80% din suprafaa sa total este n sit, deine 10% din suprafaa sitului,
inclusiv terenuri intravilane, are n administrare drumuri comunale aflate
n sit (DC 48C)

14

Primria Brodina

41% din suprafaa sa total este n sit, deine 12,5% din suprafaa
sitului, inclusiv terenuri intravilane, are n

22

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

administrare drumuri comunale aflate


n sit
48A) sa total este n sit, deine
15Primria Izvoarele Sucevei58%
din(32B,
suprafaa
13% din suprafaa sitului, inclusiv terenuri intravilane, are n administrare
drumuri comunale aflate n sit (DC87, 32B)16Primria Moldova Sulia33% din
suprafaa sa total este n sit, deine 4,7% din suprafaa sitului, inclusiv
terenuri intravilane, are n administrare drumul comunal DC87 aflat n
sit17Primria Breaza37% din suprafaa sa total este n sit, deine 6,6% din
suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri intravilane, deine 65 ha
de pune n cadrul sitului i are n administrare drumul comunal 87A care
ptrunde n sit18Primria Fundu Moldovei6% din suprafaa sa total este n sit,
deine 1,4% din suprafaa sitului,19Primria Pojorta<1% din suprafaa sa
total este n sit, deine 0,03% din suprafaa sitului, deine 777 ha pune n
interiorul acestuia20Primria Moldovia56% din suprafaa sa total este n sit,
deine 27% din suprafaa sitului, , inclusiv suprafee reduse de terenuri
intravilane, deine 1037 ha pdure i 390 ha pune n cadrul sitului21Primria
Vatra Moldoviei33% din suprafaa sa total este n sit, deine 7,1% din
suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri intravilane, deine 96 ha
pune i30 ha fnee n cadrul sitului i administreaz drumul comunal DC 32
care ptrunde n sit22Primria Frum osu19% din suprafaa sa total este n sit,
deine 3,3% din suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri
intravilane i administreaz drumul comunal DC 33 care ptrunde n
sit23Primria Vama13% din suprafaa sa total este n sit, deine 3% din
suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri intravilane, deine 76 ha
pdure n cadrul situluiPrimria Sadova82% din suprafaa sa total este n sit,
deine 7,5% din suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri
intravilane, deine 246 ha pdure n cadrul sitului24Primria
Cmpulung Moldovenesc23% din suprafaa sa total este n sit, deine 4,1%
din suprafaa sitului, inclusiv suprafee reduse de terenuri intravilane, deine
1276 ha pdure i 7 ha pune n cadrul sitului25Primria FrasinDeine 106 ha
pdure i 1 ha pune n cadrul sitului, nu se suprapune peste acesta26 |
GAL "Bucovina de Sus"
Include UAT-urile suprapuse sitului (fr Brodina
i Ulma)Reglementarea activitilor din sit27Direcia pentru Agricultur i
Dezvoltare RuralInstituie public subordonat Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale. Are responsabiliti legate de

23

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

managementul terenurilor agricole i de implementarea unor proiecte


integrate pentru protecia biodiversitii (PND, pli agro-mediu).28Apele
RomneGestioneaz cursurile de ap i bazinele hirografice ale rurilor din aria
protejat.Gestionarea resurselor naturale29
AJVPS Suceava
Gestioneaz 5 din cele 11 fonduri cinegetice din cadrul sitului30Agenia
Naional pentru Piscicultur i AcvaculturEmite permise pentru pescuitul
sportiv31Asociaia
cresctorilor
de
taurine
"Timineanca",
Fundu
MoldoveiGrupul productorilor de lapte32Cooperativa agricol "Sulia", Fundu
MoldoveiGrupul productorilor de lapte33Asociaia cresctorilor de taurine
"Piatra
oimului",
Cmpulung
MoldovenescAu
interese
directe
n
managementul pajitilor i dezvoltarea zootehniei34Asociaia cresctorilor de
taurine "Runc", Moldovia
35Asociaia cresctorilor de ovine "Sadova Bucovinei", Sadova
36Asociaia cresctorilor de animale "Plaiul Sc luului", B rodina
37Asociaia productorilor i cresctorilor de taurine "Izvorul Alb", Cmpulung
Moldovenesc
38
APIA Suceava
Acordarea i controlul plilor pentru
activiti agricole39Persoane fizice care dein i administreaz terenuri n
cadrul situluiGestioneaz terenurile din aria protejat i trebuie s respecte
msurile prevzute n Planul de management

Admnistrarea infrastructurii i resu rselor de


interes public
40

Administratorul mocniei de la Moldovia


SC Calea Ferat ngust SRL Brad
41
Electrica S.A.
Administratorul MHC din zona sitului
Implementarea politicilor de mediu
42
Agenia Pentru Protecia Mediului Asigur respectarea legislaiei de mediu, emite autorizaii i avize,
Suceava

elaboreaz planuri i strategii pentru protecia mediului, verific


conformitatea planului de management cu legislaia naional, etc

24

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Control i sigurana
naionalNaional de Mediu -Comisariatul Judeean SuceavaControleaz
43Garda
respectarea legislaiei privind protecia naturii i respectarea prevederilor
planului de management44
ITRSV Suceava
Verific
respectarea normativelor silvice45Inspectoratul de Poliie al Judeului
SuceavaControleaz respectarea legii i intervine n caz de nclcarea
acesteia46Insectoratul Judeean de Jandarmi Suceava
47Poliia de FrontierAsigur paza frontierelor i respecatarea legislaiei n
vederea asigurrii siguranei naionale.Educaie48Inspectoratul colar
Judeean SuceavaCoordoneaz i supervizeaz activitatea colilor49Cele 16
coli, (inclusiv Liceul Silvic Cmpulung Moldovenesc) din localitile nvecinate
sitiluiContribuie la educaia tinerilor n spiritual proteciei naturiiInstituii de
nvmnt
superior
i
cercetare50Universitatea
tefan
cel
Mare
SuceavaCercetare
n
domenii
relevante
pentru
managementul
sitului51Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice, ICAS Cmpulung
MoldovenescCercetare
n
domenii
relevante
pentru
managementul
sitului52Institutul de Cercetri Biologice IaiCercetare n domenii relevante
pentru managementul situluiOrganizaii non-guvernamentale53Asociaia
Ornitologic Romn, Filiala IaiRealizeaz studii de inventariere i
monitorizare a speciilor de psri54Asociaia Naional pentru Dezvoltare
Rural Montan "Romontana"Realizeaz proiecte n vederea dezvoltrii
durabile
a
zonei
monate.55Fundaia
de
Speologie
"Club
Speo
Bucovina"Realizeaz proiecte privind protecia mediului, a naturii, educaia
ecologic i dezvoltarea comunitilor locale.56Fundaia Corona - filiala
Suceava

Serviciul

5
7
58

Public

de

Salvamont

Suceava
Pensiuni turistice din zon

Marcheaz i om ologheaz traseele turistice, asigur patrularea n


zon i salvarea montan

Pot include n oferta lor turistic pachete i informaii legate de sit, pot
contribui la informarea turitilor, pot avea un impact asupra sitului prin
activitile pe care le desfoar.

Alii
59

Firme din industria de exploatare i

Valorific masa lemnoas din cadrul sitului

prelucrare a lemnul ui

B.1.8. Sistemul de management

B.1.8.1. Autoritatea de management


ncepnd din 2010, administrarea sitului este n responsabilitatea Direciei Silvice Suceava, care are calitatea de
custode, dobndit prin Convenia de Custodie nr. 0099/03.03.2010 ncheiat cu Ministerul Mediului i Pdurilor.
Direcia Silvic Suceava adminstreaz fondul forestier proprietate public a statului de pe raza judeului Suceava,
precum i o parte din fondul forestier proprietate public a unitilor administrativ-teritoriale i fond forestier

25

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

proprietate privat a persoanelor fizice. Numrul de angajai ai Direciei Silvice Suceava la data de 01.01.2013 este de
1310, din care managementului ariei protejate i este alocat att personal din cadrul ocoalelor silvice (79 angajai) ct
i personal din aparatul direciei (3).
B.1.8.2. Sistemul de decizie
Sistemul de planificare a activitilor, monitorizare i raportare - privind managementul AP (si scurta prezentare a
sistemului n general) - acest capitol va fi completat ulterior
B.1.8.3. Resurse de administrare i management
Echipa de administrare beneficiaz de urmtoarele dotri:
Tabelul 9 - Lista resurselor de management
Localizare
Com Breaza

Tipul in frastru ctu rii


Canton silvic Magura

Com Breaza

Canton silvic Porcescu

Com.VAMA

Echipament

D.A.F.MICLAUSA D.E.576 Suceava Bistrita D.J.17 Vama Mol-dovita

Com.Frumosu

Dr.comunal DEIA
D.A.F Deia D.A.F.

Com.Vatra Moldovitei

Zdrob D.A.F. Deita


D.N.17A Sadova Radauti
D.A.F

.Scauele

D.A.F.Valcanu
D.A.F.Cremenesti
D.A.F.

Ciocane

D.A.F.

Senator

D.A.F. Ionu D.A.F.


Crucea
D.A.F. Feredeu
sediu ocol silvic

Moldovita
Argel
Argel, Paltin-Turculet, Rososa

sedii district silvic


sedii de canton silvic

telefon, fax, xerox, calculatoare, imprimante,


hri, mobilier, mijloace transport, arme paz
telefon mobil, hri, mobilier
telefon mobil, hri, mobilier, arm paz

Infrastructu r
Pentru desfurarea activitilor, custodele are n dotare:

Mijloace de transport: 15
Tehnic de calcul, inclusiv pentru elaborarea de hri, analize, prognoze, rapoarte n Sistem
Informatic Geografic (GIS);

Echipament de telecomunicaie;

Echipament de birotic

Custodele dispune de baza cartografic, respectiv de urmtoarele hri i aerofotograme (Tab.10).


Tabelul 10 - Baza de date cartografic deinut
Tipul de hart

Scara

Hri generale

% acoperit din
suprafaa total
100%

1:50.000 1:20.000
Hri tematice (harta arboretelor, lucrrilor de
cultur i exploatare)

1:20.000

100%

Tabelul 11 - Planuri i programe relevante pentru managementul ariei protejate -......................(urmeaz


s fie com pletat)

Tabelul 12 - Situaia amenjamentelor silvice pentru pdurile din sit

26

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

OcolulAnul intrriiAvizA avut locA avut loc


UP/UBUA-urin vigoare aSEA
conferinaconferinasilvic
ultimului
custodeI nII namenajamentluna/anulluna/anulBreazaII1-64 1265200424.05.2013PojortaI
IV V29;30;31;37;37;38;39;4151;54;56-61;63-72;74-94;96-98
173-184;186B,189-190;197;199-200;202205;208-211
34-47;109-110;112D200424.05.2013Brodi naII193-212,214,215 140410200521.06.200405.05.2005FalcuIV
V71-156
35-96; 112-153200506/2005 06/2005MoldoviaII - Argel125 - 2282012VamaI
DEIA;3792011;2504,207.07.201016.03.2011
II
PALTINU34520093694,127.06.200802.04.2009Tomnatic

(Tabelul urmeaz s fie


completat)

B.1.9. Scurt istoric al managementului

i al activitilor majore de management

(Subcapitolul urmeaz s fie completat)

B.2. Descrierea mediului fizic i biotic


B.2.1. Mediul fizic B.2.1.1.
Geologie

i litologie

Obcina Feredeului face parte din unitatea structural-litologic a fliului, cunoscut ca "obcinele fliului" (TGR, 1987),
fiindu-i caracteristic prezena rocilor sedimentare cutate (fli), puternic tectonizate sub form de cute-falii (solzi) i
ariaje. Obcinei Feredeului i este caracteristic unitatea tectonic a pnzei de Audia, reprezentat prin complexul
litologic cretacic al isturilor negre (sedimente predominant pelitice, argilo-marnoase negricioase, cu intercalaii de
gresii silicioase glauconitice, extrem de dure), peste care se regsesc argile roii i verzi (cu o grosime redus) i
gresia eocen de Prisaca -Tomnatec, spre est (Barbu, 1976) - Anexa 2. n partea de E-SE, suprapus peste vestul
depresiunii (culoarului) Moldovia, este prezent fliul senonian-paleogen al unitii de Tarcu, constituit din gresii,
calcare i marne eocene, gresii silicioase, micacee, isturi disodilice (Ungureanu, 1999; Barbu, 1976). Solzii strns
imbricai ai fliului de Audia sunt deversai spre nord-est iar gresia de Prisaca apare sub forma unei digitaii care se
ngusteaz spre SE. Fruntea fliului de Audia l domin pe cel senonian -paleogen al unitii de Tarcu din
depresiunea Moldovia, constituit din gresii, calcare i marne eocene (litofaciesurile de Tarcu, de D oamna i de
Bisericani), precum i din gresii silicioase, micacee, isturi disodilice, specifice faciesurilor de Kliwa i de Fusaru
(Ungureanu, 1999; Mndrescu et al., 2010).
B.2.1.2. Relief i geomorfologie
B.2.1.2.1. Uniti de relief i caracteristici ale reliefului

27

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Obcina Feredeului reprezint un ansamblu relativ com pact de culmi orientate pe direcia principalelor ruri care o
delimiteaz (NNV-SSE), paralele, largi, rotunjite i adesea conectate prin neuri mai joase, dominate de vrfuri
proeminente, care reprezint adesea martori de eroziune de tipul btcilor. n partea de nord a sitului, n Obcinele
Brodinei, culmile sunt orientate transversal fa de principalele vi.
Tectonica zonei impune reliefului caracteristicile morfologice specifice reliefului structural i litologic de tip "hogback" sau "cuest de orogen". n ansamblu, privit n profil transversal, Obcina Feredeului reprezint un imens hogback - alctuit, la rndul su, dintr-o succesiune de culmi monoclinale - al crui revers este orientat spre vest,
fruntea acestuia dom innd cu 300-400 m valea Moldoviei aflat la est (TGR, 1987). n Obcina Feredeului se
regsete cea mai avansat adaptare a reliefului la structura cutat, de tip "deferlant" (Barbu, 1976; TGR, 1987),
culmile corespunznd unitilor de anticlinal grefate pe orizonturi dure de gresii silicioase, iar vile i eile (e.g.
culoarul Moldoviei - la SE, ulucul Ciumrna-Scrie, etc) sunt grefate pe unitile de sinclinal, formate pe orizonturi
istoase sau argilo-marnoase mai moi (e.g. marno-argile eocene i disodile oligocene).
Structura n solzi explic predominana culmilor nguste i prelungi, direcional-paralele, caracteristice prii vestice
i centrale a Obcinei Feredeului (Barbu, 1976; Rou, 1980). n acelai timp, factorii externi au contribuit, prin
aciunea lor, la m odelarea selectiv a structurilor i faciesurilor petrografice diferite, dnd natere fomelor de relief
sculptural. Att tectonica ct i litologia intervin, n acelai timp, asupra caracteristicilor

morfologice

morfografice generale ale reliefului. n baza considerentelor morfostructurale, n cadrul Obcinei Feredeului se
disting: partea central-vestic (cu un relief format preponderent pe isturi negre) i partea estic (pe gresii de
Prisaca), n care predomin relieful de mguri (Barbu, 1976).
Fizionomia reliefului, specific Obcinelor Bucovinei este dat de culmile largi, prelungi i bine mp durite, cu creste
uor rotunjite.
Caracteristicile morfologice ale reliefului
Valorile altitudinii n cadrul sitului scad treptat de la vest spre est i nord, n concordan cu dispunerea unitii de
Audia. Conform Formularului standard, la nivelul sitului altitudinea medie este de 1013 m, mai ridicat la nivelul
culmii principale (1100-1300 m), valorile maxime atingnd 1493 m (vf. Vejul Mare), 1479 m (vf. Pa canu), 1410 m
(Vf. Hrebeni), 1350 m (Vf. Btca Mare), n timp ce valorile minime ajung la 591 m. Altitudinile mai mari se ntlnesc
n vrfurile de tipul btcilor, formate prin eroziune diferenial pe gresiile mai dure. n Obcinele Brodinei, altitudinea
medie este de 1100-1200m, valorile maxime ajungnd la 1225 m - n Mgura Sihloaia (Barbu, 1976).
Altitudinile cuprinse ntre 800 - 1000 m ocup ponderea cea mai mare (43%3), urmate de palierul 10001200 m
(38%), n timp ce arealele cu altitudini cuprinse ntre 1200-1400 i cele care depesc 1400 m ocup suprafee mai
reduse, reprezentnd 11 % respectiv 0,26 % din suprafaa sitului. O pondere redus revine i suprafeelor ale cror
altitudini sunt cuprinse ntre 600-800 m (7,7%) sau scad sub 600 m (0,07%), aferente sectoarelor inferioare ale
rurilor Suceava, Brodina, Moldova (n S), Moldovia i unor aflueni de dreapta ai acestuia (e.g. Peac, Vulcan, Deia)
(Fig..8).
Valorile pantei variaz ntre sub 5 pn la 40 de grade4, predominante fiind terenurile cu pant cuprins ntre 10 18 grade (44%) - Fig .8. O pondere apropiat o ocup terenurile cu panta mai redus, cuprins ntre 5-10 grade
(23%) i 18-25 grade (20%). Terenurile cu pant mai accentuat (25-40 grade) ocup doar 5 %.
B. 2.1.2.2. Geomorfologie
Manifestarea proceselor de versant este limitat att de pantele moderat accentuate ct i de gradul ridicat de
mpdurire al zonei. ntre procesele geomorfologice actuale se disting: eroziunea areolar (pe unele sectoare de
versant ale Moldovei), eroziunea liniar (cu forme dezvoltate pe suprafee reduse, care ajung pn la nivelul
ravenelor cu adncimi de 15 m - n partea inferioar a versanilor acoperii de puni i fnee, la Vama, Moldovia,
Argel, etc) i alunecrile de teren (mai puin frecvente n zon, favorizate de alternana de nisipuri i argile precum
i de despduririle masive).
n apropiere de Vf. Feredeu, n zona Poiana Corhana, este sem nalat prezena formelor de relief pseudo-carstic,
formate pe substrat grezos: avene (avenul Demcua), grote (zona Pua), doline.

3
4

Date obnute cu ajutorul GIS, n baza modelului numeric al terenului (SRTM)


Idem

28

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Figura B - Situaia altitudinilor reliefului n SPA


Obcina Feredeului

29

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura 9 - Harta expoziiei versanailor n


Obcina Feredeului

30

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Figura 1G - Harta
pantelor
B.2.1.3. Hidrografie
Reeaua hidrografic ce dreneaz teritoriul sitului este tributar rurilor Suceava i Moldova - aflueni de dreapta ai
Siretului, al cror sector superior, respectiv superior i mijlociu delimiteaz Obcina Feredeului. Datorit evoluiei n
raport cu structura geologic, aceasta are un caracter rectangular.
Ponderea cea mai mare din suprafaa sitului revine afluenilor de stnga ai Moldovei, care dreneaz partea de vest
a Obcinei Feredeului, cu excepia rului Moldovia, care izvorte i i colecteaz apele de pe versanii estici. Cursul
acestora coincide cu direcia principal de orientare a culmilor (NNV-SSE), n timp ce afluenii principali (Benia,
Breaza, Sadova, respectiv: Deia, Vulcan, Demcua, Argel) fragmenteaz cel mai adesea transversal culmile

31

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

principale. Rurile din partea de nord (Brodina, Nisipitu i afluenii acestora) sunt tributare rului Suceava, a crui
vale delimiteaz situl la N i NV.
Ca efect al climei, regimul hidrologic al acestora este de tipul DIII, alimentarea fiind n proporie de 6080% pluvionival (n NE) i pluvio-moderat (n SE) i n proporie de 20-40% moderat-subteran (Barbu N., 1976), ceea ce
asigur permanena scurgerii. O alt caracteristic important a regimului hidrologic este absena viiturilor de iarn
i prezena viiturilor de primvar i var. Debitul mediu al rului Moldova, stabilit prin observaii multianuale
efectuate la postul hidrometric instalat nainte de confluena cu rul Moldovia este de 6,1 mc/s, iar cel al rului
Moldovia la gura prului Dragoa este de 3,85 mc/s (TGR, 1987, pg. 90). Regimul hidrologic al rurilor este n
prezent influenat att de schimbrile climatice ct i de defririle de proporii care au loc n unele bazine
hidrografice. Mineralizarea apelor este redus i moderat (uoare bicarbonatri, sulfatri), densitatea reelei
hidrografice este destul de ridicat (0,7-0,9 km/km2), iar scurgerea medie specific este de circa 10 l/s x km 2 (TGR,
1987).
n cadrul sitului sunt prezente i dou lacuri de baraj natural: Iezer i Boltu, situate n extremitatea sud-vestic a
Obcinei Feredeului, sub aliniamentul vrful Obcina Feredeului (1364 m) - neuarea Poiana Prislopului (1102 m), n
cadrul bazinului hidrografic Sadova (Mndrescu et al., 2010).
B. 2.1.4. Clima
Obcinile Feredeului sunt situate spre extremitatea nord-estic a provinciei central-europene, cu un climat temperat
moderat continental, la interferena influenelor climatului continental din est i ale celui subatlantic (boreal) din
vest-nord-vest. Prin altitudinea sa medie, teritoriul sitului se include regiunii climatice carpatice cu influene baltice,
fiind caracterizat printr-un climat temperat-boreal-montan. Caracteristice pentru acest climat sunt variaiile termice
anuale notabile. Dup Koppen, acesta se ncadreaz n provincia climatic Dfk' i D.f.c.k cu climat boreal umed, cu
ierni aspre i veri rcoroase, cu precipitaii n tot timpul anului.
n aceast regiune nordic a rii, n partea inferioar a atmosferei, se manifest patru tipuri principale de circulaie
a maselor de aer, cu implicaii directe asupra strilor de vreme i climatului:
Circulaia maselor de aer, cu origine vestic, central european i atlantic, cu pondere mare n toate
anotimpurile, care determin ierni blnde, cu precipitaii lichide i vreme instabil vara;

32

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Circulaia polar i baltic, cu direcia de penetraie dinspre nord-vest, care aduce mase de aer
maritim, favoriznd scderile de temperatur i precipitaiile abundente, mai ales sub form de averse;
Circulaia maselor tropicale, care aduc aer cald i umed din sud-vest i mase de aer cald i uscat
din direcia sud-est;
Circulaia de blocare, care se caracterizeaz prin cm p baric cu valori ridicate, veri clduroase i
secetoase, ierni umede cu nebulozitate ridicat, dar cu precipitaii reduse.
Analiza pe sezoane a circulaiei generale a maselor de aer reflect caracterul im portant al acesteia n condiionarea
topoclimatelor i instabilitii strilor de vreme. Iarna, Obcinile Feredeului se gsesc n calea maselor de aer polar,
cu origine n anticiclonii Scandinav, Groenlandez i Siberian, primele determinnd vnturi de nord-vest i nord i
respectiv vnturi de nord-est. Mult mai rar ajung aici mase de aer tropical, care pot atenua asprimea climatului
montan. Primvara i toamna se caracterizeaz prin adveciile ciclonice frecvente i ptrunderea efemer a
maselor polare sau tropicale, genernd stri de vreme foarte variabile (INMH, 2008).
Caracteristicile elementelor climatice 5
Temperatura aerului este parametrul cel mai important al climei care, prin variabilitatea sa spaio-temporal
accentuat, determ in modificarea celorlalte elemente climatice. Variaia valorilor medii lunare ale temperaturii n
aceast zon este specific climatului tem perat continental moderat, cu veri rcoroase i ierni reci, tipic pentru
regiunile m ontane. Aceast variaie urmeaz un un curs normal, ascendent pn la un maximum de var de
16,6C (n luna iulie), apoi descendent pn la valoarea minim din sezonul rece de -4,2C (n luna ianuarie),
rezultnd o amplitudine termic de 20,8C (Fig.11).

ia

HJ

i-

0.8 /X 2

'-2,1

-10

: Figura 11 - Variaia temperaturilor medii


lunare
la staia
I
A
Smultianuale
O
N
DCmpuliing Moldovenes c

^a

meteorologic cea mai apropiat - Cmpulung Moldovenesc (1961-2005) - situat n culoarul Moldovei, caracterizat
printr-un climat de muni joi i mijlocii, fiind singura staie cu nregistrri continue mai apropiat de teritoriul
sitului.

Temperatura medie multianual specific verii este de 15.5C. Vara se nregistreaz cele mai multe abateri pozitive
fa de medie, n comparaie cu celelalte anotim puri, datorit frecventelor advecii de aer cald tropical.
Anotimpurile de tranziie au mediile multianuale apropiate (primvara 6,2C iar toamna 6,8C). Abaterile negative
fa de media multianual anotimpual sunt mai frecvente primvara comparativ cu toamna. Acest lucru se
datoreaz faptului c n anotimpul de primvar mai persist conjunctura baric a atmosferei specific sezonului
rece.
Temperaturi medii zilnice >10C ncep s apar n a doua decad a lunii martie avnd un maxim n aprilie. Perioada
de vegetaie este n jur de 150-155 zile iar suma temperaturilor medii diurne >10C este de circa 2000C. Pragul de
temperatur >15C limiteaz un interval de 60-70 zile, acesta fiind cuprins ntre lunile iunie i august cu vrf n

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

luna iulie. Temperaturi medii zilnice >20C sunt mai frecvente n luna iulie (3-4 zile), anual nregistrndu-se 10-20
zile cu astfel de temperaturi medii zilnice.
Primele ngheuri ncep s se manifeste din luna octom brie iar ultimele se prelungesc pn n mai. Perioada medie
anual fr nghe este de doar cinci luni pe an - din mai pn n septembrie.
Valorile medii termice scad odat cu altitudinea cu un gradient termic mediu de 0,50C la 100 m altitudine. Cele
mai mici valori ale gradienilor verticali corespund perioadei reci a anului (octom brie -ianuarie). ncepnd cu luna
februarie, gradienii termici cresc atingnd un maximum n mai (0,63 C/100m). Valorile mici ale gradienilor
verticali din perioada rece a anului sunt explicate de frecvena fenomenului de inversiune termic. Inversiunile
termice se pot produce tot anul, dar frecvena lor crete iarna.
Ca factor climatogen important, radiaia solar variaz n funcie de poziia latitudinal. Conform hrii distribuiei
radiaiei totale (INMH, 2008), zona Obcinilor Feredeului primete n medie sub 110 Kcal/cm 2/an, cu valorile cele mai
ridicate, de 80 Kcal/cm, n semestrul cald. Radiaia direct pe suprafaa orizontal depete la amiaz, pe timpul
verii 1 cal/cm2/min. Radiaia solar nregistreaz variaii spaiale importante: scade progresiv dinspre culmi spre
vile nguste, prin creterea umiditii relative i a nebulozitii. Durata de strlucire a soarelui este cuprins n
medie ntre 1400-1800 h/an i nregistreaz variaii semestriale importante. Pe versanii um brii durata insolaiei se
reduce sub 1300 h/an ca efect al dezvoltrii mai frecvente n timpul zilei a norilor de convecie i a celor orografici.
Conform Ungureanu (1999), n aceast zon se nregistreaz n medie 60-80 zile de iarn i numai 20-30 zile de
var, relieful depresionar atenund aceast asprime climatic (50 zile de iarn i peste 40 zile de var).
Temperatura medie multianual a suprafeei solului, ca rezultat al aciunii radiaiei solare i al condiiilor dinamicii
atmosferice, este de 7,0C, fiind cu 0,9C mai mare dect temperatura medie a aerului. Regimul termic al
atmosferei este mai moderat comparativ cu cel al solului (Fig.2). Astfel, n sezonul cald (aprilie - octombrie) valorile
medii lunare ale temperaturii aerului rmn sub nivelul mediilor lunare ale temperaturii solului, cu diferene ce
cresc ncepnd din aprilie pn n august de la 0,5C pn la 2,9C. Pe perioada sezonului rece, temperatura aerului
este mai ridicat, valorile medii lunare fiind mai mari fa de cele ale tem peraturii solului cu 0,5C - 2,3C.
Creterea temperaturii ncepe s se resimt din noiembrie iar diferenele cele mai mari se nregistreaz n lunile
ianuarie (2,3C), iulie i august (2,9C).
Amplitudinea multianual a temperaturii suprafeei solului este de 26,8C depind cu 6C amplitudinea termic
multianual a aerului. Datorit unor factori locali, precum frecvenele inversiunilor termice sau adveciilor de mase
de aer cu anumite caracteristici termice i hidrice, temperaturile extreme absolute nregistrate la nivelul suprafeei
solului au valori mult mai mari dect cele medii.
Vara, adveciile de mase de aer cald de origine asiatic sau nord-african determin valori maxime ridicate, iarna
minimele absolute se produc fie datorit adveciilor de mase aer nord-asiatice continental arctice, fie datorit
inversiunilor termice, cnd aerul rece prin stagnare determin temperaturi minime absolute mici la suprafaa
solului.
Regimul anual al precipitaiilor este de tip continental-moderat, dat de prezena unei singure maxime n luna iulie
(120,1 mm) i a unui singur minim n luna februarie (22,2 mm). Cea mai mare parte din precipitaii este lichid i
cade n perioada cald a anului ncepnd din aprilie i pn n octombrie. n martie i noiembrie sunt posibile
precipitaii mixte.
n ceea ce privete regimul pluvial al Obcinilor Feredeului, cantitatea medie de precipitaii variaz att n altitudine
(gradientul vertical pluviometric mediu fiind de 25 mm/100m n sud-est i de 35-40 mm/100m n nord-vest), ct i
pe orizontal - partea nord-vestic a zonei fiind mai expus adveciilor de mase de aer umed de origine baltic i
atlantic. Cantitile cele mai mari de precipitaii cad n lunile mai, iunie, iulie, august, depind n fiecare caz 90
mm/lun (Fig.5). Acest fapt se datoreaz circulaiei active a maselor umede din vest i nord - vest, conjugat cu o
intensificare a proceselor convective, care genereaz ploi toreniale nsoite de fenomene orajoase i grindin. n
perioada rece a anului, cantitatea de precipitaii scade datorit persistenei regimului anticiclonic n estul Europei
sau dominanei procesului de advecie a maselor de aer continentalizate din estul sau din nord-estul continentului.
n ceea ce privete repartiia precipitaiilor pe anotimpuri, cele mai mari cantiti medii de precipitaii se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

I
A

F
O

M
N

tu minime

precipitaii medii

I
precipit

precipitaii maxime

Figura 12 - Regimul pluviometric n Obcina Feredeului


nregistreaz vara, dup care urmeaz primvara, toam na i iarna. Cele mai abundente ploi zilnice se produc vara,
ncepnd din luna mai iar cele mai puin abundente iarna, pn n martie inclusiv cu cantiti cuprinse ntre 7,3 i
9,8 mm/zi. Cele mai timpurii ninsori pot s se produc chiar din septembrie n depresiune iar n regiunile nalte,
datorit proceselor dinamice deosebit de active, pot s se produc i n timpul lunilor de var.
Grosimea stratului de zpad este determinat att de condiiile sinoptice ct i orografice locale (i.e. expoziia
versanilor fa de direcia razelor de soare, direcia i viteza vnturilor dominante, prezena i de talia vegetaiei).
Valoarea medie a acestui parametru climatic depete 50 cm.
Comparativ cu precipitaiile medii anuale, evapotranspiraia este mai redus, variind ntre 500 i 550 mm, avnd
valori ridicate vara i sczute iarna, n funcie de temperatura aerului. Rezult o diferen anual de 150 - 200 mm
ntre cantitatea medie a precipitaiilor i cea a evapotranspiraiei, ceea ce asigur un surplus de umiditate, suficient
pentru a conferi climatului general un caracter moderat -umed, specific montan cu proprieti tonifiante (Mihil et
al., 2006).
n semestrul rece se nregistreaz un numr mare de fenomene hidrometeorologice care se ntind pe o durat mai
mare i sunt mai intense n aceast perioad. Acest lucru se datoreaz faptului c temperaturile sczute acioneaz
asupra vaporilor de ap genernd procese fizice complexe concretizate prin astfel de fenomene meteorologice.
Astfel sunt prezente procese de condensare (sublimare) pe suprafaa terestr (bruma, chiciura, depunerile solide pe
suprafaa solului i pe obiecte), condensarea n stratul inferior al atmosferei (ceaa i aerul ceos), diferite tipuri de
precipitaii (burnia, lapovia, mzrichea, ninsoarea), viscolul i alte fenomene. Umezeala relativ a aerului
nregistreaz valori medii de circa 74% n sezonul cald, cnd nebulozitatea medie este de 5,2 zecimi. Nebulozitatea
este mai accentuat n sezonul rece (media anual = 6 zecimi).
B. 2.1.5. Soluri
Solurile Obcinei Feredeului sunt preponderent cambice, brune, cu caracter acid i podzolic spre NV (la peste 9001000 m) i eu-mezobazic spre SE (SRCS, 1980). Cea mai larg rspndire o au solurile brune acide montane (Barbu,
1976). Sub pdurile de molid din zonele mai nalte cu temperaturi reduse i cantiti mai ridicate de precipitaii (din
N, NV) se regsesc soluri spodice. n lunci i n areale cu drenaj deficitar sunt prezente solurile gleice. Alturi de
acestea, o suprafa semnificativ revine protosolurilor aluviale i cu aluviuni nesolificate (Ungureanu, 1999) Anexa nr 3.
Diversitatea condiiilor locale de pedogenez determin o larg varitate de tipuri de sol. Prin procedeul de
generalizare pedologic, n cadrul Obcinii Feredeului s-au putut identifica trei grupe de soluri zonale i intrazonale:
eutricambisoluri, districambosoluri i podzoluri, fiecare dintre acestea fiind reprezentate prin tipuri, subtipuri de
baz i varieti (DS Suceava, 2010) .
Repartiia n teren a acestor tipuri de sol, cu numeroasele subtipuri observate n condiiile staionare diverse, este
variat i puternic influenat de roca parental, de condiiile de pant, grosimea stratului de sol, textura, coninutul
de humus, coninutul n baze de schimb, gradul de saturaie n baze, umiditate, expoziie, etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

B.2.2. Mediul biotic


B. 2.2.1. Contextul biogeografic
Situl este situat n regiunea biogeografic Alpin, la o altitudine de 591 - 1494 m (media fiind de 1013 m), unde
habitatele i speciile s-au format ntr-un climat relativ rece i aspru i o topografie complex, variat.

B.2.2.2. Fauna situlului


ntruct situl a fost declarat pentru conservarea speciilor de psri, prezentarea mediului biotic se ncepe cu
descrierea avifaunei.
Speciile de psri de interes comunitar pentru care a fost declarat situl
Avifauna, consemnat n studii mai vechi, realizate la nivelul Obcinelor Bucovinei (e.g. Lucescu, 1979, 1980; Barbu,
1976), este foarte bine reprezentat, prezente fiind att specii sedentare, ct i specii sezoniere i de pasaj. Dintre
acestea pot fi amintite: ciocnit orile, piigoii, cinteza, mcleandrul, cojoaica, gaia, cioara, stncua, cucul,
pupza, scorarul, coofana, grangurul, forfecua, auelul, alunarul, mierla, sturzul, codroul, botgrosul, pitulicea,
privighetoarea, muscarul, fisa de pdure, scatiul, prundraul, fluierarul de munte, turturica, gugutiucul, oiul,
pietrarul, codobatura, sfrnciocul, graurul, sticletele, mugurarul, presura, gaia roie, cristelul de iarb, porumbelul
de scorbur, porumbelul gulerat, ciocrlia de pdure, lstunul, rndunica, brumria, mtsarul, etc.
Dintre psrile rpitoare a fost atestat prezena n aceast zon a unui numr redus de specii precum: uliul
ginilor (Accipitergentilis), uliul psrar (Accipiter nisus), orecarul (Buteo buteo), ciuful de pdure (Asio otus),
huhurezul (Strix aluco), cucuveaua (Athene noctua), acvila iptoare (Aquila clanga), eretele (Circus macrourus),
oim ul (Falco vespertinus), buha (Bubo bubo).
Prezena unora dintre speciile rare i aemeninate la nivelul Uniunii Europene a dus la desemnarea Ariei de
Importan Avifaunistic. Tabelul de mai jos prezint speciile pentru care a fost declarat aceast arie protejat.
Picoides tridactylus
I
3
LC
Nu
ciocnitoare de m A241
unte

Tabelul 14
de interes comunitar
A239- Speciile
I
3
LC incluseNuin
Formularul
Standard
ListaNume specieDenumireCodAnexa
dinAnexa dinro sieCaracter
spate alb
Ficedula parva
muscar
mic
A320
I
3
LC
Nu
popularN2000Directiva PsriOUG 57global UICNendemicPernis
Ficedula albicollis
muscar gulerat
A321
I
3
LC
Nu
apivorusviesparA072I3LCNuBonasa bonasiaieruncA104I5CLCNuCrex
crexcristel de
cmpA122I3LCNuGlaucidiumciuvicA217I3LCNupasserinumAegolius
funereusminuniA223I3LCNuStrix uralensishuhurez mareA220ILCNuDryocopus martiusciocnitoarea neagrA236I3LCNu
Dendrocopos leucotos

ciocnitoare cu

Pentru managementul sitului este important s se cunoasc perioadele critice pentru aceste specii, respectiv
perioadele de cuibrit, cnd impactul unor activiti umane poate fi major asupra populaiei. Perioadele critice sunt
n general cele de cuibrit i sunt prezentate n tabelul 15.
Tabelul 15 - Perioade critice pentru speciile de interes comunitar identificate n sit
Nume specie
Pernis apivorus
Bonasa bonasia
Crex crex
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Strix uralensis
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Dendrocoposleucotos
Ficedula parva
Ficedula albicollis

Denumire popular
viespar
ierunc
cristel de cmp
ciuvic
minuni
huhurez mare
ciocnitoarea neagr
ciocnitoare de munte
ciocnitoare cu spate a lb
muscar mic
muscar gulerat

Perioade de cuibarit/hranire
progenituri
iunie - august
aprilie - iulie
mai - iulie
Aprilie - Iunie
Martie - Iunie
Martie - Iunie
martie - iunie
martie - iunie
martie - iunie
Mai
Mai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Inventarierile de teren arat urmtoarea situaie pentru aceste specii de psri:


Tabelul 16 - Situaia speciilor de interes comunitar identificate n sit
fost determinat de existena unor

MriSpeciamea popul
suprafee mai mari de habitate
atiei
caracteristice speciei la nivelul
Fs
sitului
(perec hi)Starea
conservare dh 7Q-9Q
punct d vedere
2Q-25 de
favorabil
8Q-1QQ al populaieiNumr
Populaia estimat este minim
mai mare
Glaucidium
de
indivizi
estimat
n
sitNumr
optim
estimat
pentru
sitObservaiiPernis
dect cea declarat la desemnarea
passerinum
apivorus15-25favorabil30-4530-40Se consider ca populaia
declarat la
sitului. Aceast valoare a populaie
desemnarea sitului a fost uor subestimatB
onasa
nu se datoreaz unei creteri a
bonasia250290favorabil250-300270-290Populaia estimat
este similar cu
efectivului ci a unei bune inventarieri
cea declarat la desemnarea sitului.
la nivelul sitului.
Aegolius

65-75

favorabil

85-11Q

9Q-1QQ

idem

funereus
Strix
uralensis

65-7Q

favorabil

15Q - 18Q

12Q-14Q

idem

Dryocopus

1Q5-12Q

favorabil

16Q - 2QQ

14Q-17Q

Crex crex
20-30
martius
superioare 9Q-11Q
a
favorabil
Picoides

favorabil 20-40

idem

20-30

13Q - 18Q

18Q-22Q

3Q - 45

2Q-35

Mrirea limitei
idem

tridactylus
Dendrocopo s

2QQ-24Q

favorabil

Raportarea din Fia Standard este


supradimensionat, deoarece situl

leucotos

nu prezint dect suprafee


restrnse de habitat caracteristic,
pdurea mixt fiind doar 2% din
suprafaa sitului.
Ficedula parva

19QQ-

favorabil

3QQ - 35Q

2QQ-25Q

Raportarea din Fia Standard este


supradimensionat, deoarece situl

22QQ

nu prezint dect suprafee


restrnse de habitat caracteristic,
pdurea mixt fiind doar 2% din
suprafaa sitului.
Ficedula

85QQ-

albicollis

125QQ

favorabil

25Q - 3QQ

25Q-3QQ

Raportarea din Fia Standard este


supradimensionat, deoarece situl
nu prezint dect suprafee
restrnse de habitat caracteristic,
pdurea mixt fiind doar 2% din
suprafaa sitului.

Hrile de repartiie a speciilor n cadrul ariei protejate Obcina Feredeului sunt disponibile n Anexele 414.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

O prezentare sintetic a strii de conservare a speciilor de psri de interes comunitar prezente n sit pe tipuri de
ecosisteme arat c cele dou specii de muscar nu sunt n stare favorabil de conservare n pdurile de foioase.
Tabel 17 - Evaluarea strii de conservare actuale a speciilor din punct de vedere al habitatelor

Specia

f o
>to
N

3
Cp
IA

<u

'2

oS

19

Observaii

38

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

o
u
Pernis apivorusXPaduri rasinoaseXPaduri amestecXPaduri
foioaseXPajistiXTranziieXAgricole intercalateXBonasa bonasiaXPaduri
rasinoaseXPaduri amestecXCrex crex
|
|
PajistiXAgricole intercalateXGlaucidium passerinum
|
|
Paduri rasinoaseXPaduri amestecXPaduri foioaseXPajistiXAgricole
intercalateXAegolius funereusPaduri rasinoaseXPaduri amestecXStrix
uralensis
|
|Paduri rasinoaseXPaduri
amestecXDryocopus martius
|
|Paduri
rasinoaseXPaduri amestecXPicoides tridactylus
|
|
Paduri rasinoaseXPaduri amestecXDendrocoposleucotos
|
|Paduri rasinoaseX
1

Paduri amestecXPaduri foioaseXFicedula parva


|
|Paduri amestecXPaduri foioaseXSuprafaa aferent pdurilor de
foioase este foarte mic la nivelul sitului, conform analizei CLC suprafaa
este in usoara scadereFicedula albicollis
|
|Paduri
amestecXPaduri foioaseXSuprafaa aferent pdurilor de foioase este
foarte mic la nivelul sitului, conform analizei CLC suprafata este in
usoara scadere

Legend: Stare
conservare:

de

Corespunztoare - se menine prin non-intervenie sau prin acelai tip de management ca pn n prezent
Satisfctoare - mbuntirea strii de conservare se poate face cu msuri de management fr a implica
reconstrucii ecologce
Necorespunztoare - degradat din cauza unor intervenii antropice, dar recuparabil cu minime intervenii de
reconstrucie eclogic

Alte specii de psri de interes comunitar

39

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Inventarierile realizate n perioada 01 mai 2012 - 30 iunie 2013 au semnalat existena altor specii de interes
comunitar, fa de cele enumerate n Formularul Standard.
Tabelul 18 - Alte specii de p sri de in teres co munitar id en tificate n cad ru l situ U i

Nume specieDenumire
popularCod N2000Anexa din Directiva
PsriAnexa dn OUG 57Lista ro sie global UiCNCaracter endemicTetrao
urogalluscoco
de munteA1083, 5CMPVNuPicus canusGhionoaie
surA2343MPVNuLullula arboreaciocrlie
de pdureA2463MPVNuLanius
colluriosfrnciocul roiaticA3383MPVNuCiconia ciconiaBarz albA0313MPVNu

Legen
d:
MPV - mai puin vulnerabil (LC - least concerned - cod IUCN 6) V vulnerabil (VU - vulnerable - cod IUCN);
AA - Aproape ameninat / n declin (Near Threatened / decreasing - cod IUCN) RR - risc
redus (Lower Risk - IUCN) P - periclitat (Endangered - IUCN)

Alte specii de faun

din cadrul sitului

Fauna Obcinei Feredeului este reprezentat de speciile caracteristice Carpailor de altitudine joas i mijlocie.
Mamifere. Caracteristice acestui etaj altitudinal i de vegetaie sunt: lupul (Canis lupus), mistreul (Sus scrofa),
cprioara (Capreolus capreolus), veveria (Sciurus vulgaris), jderul (Martes martes, Martes foina), iepure (Lepus
europaeus), cerb carpatin (Cervus elaphus), alturi de care, cu o frecven mai redus apar: ursul brun (Ursus
arctos), rsul (Lynx lynx), pisica slbatic (Felis silvestris), prul (Glis glis) .a. Fauna de interes cinegetic din cadrul
sitului este gestionat n cadrul a 9 fonduri cinegetice, dintre care 7 sunt incluse aproape n totalitate n cadrul
sitului (Tab. 3). Efectivele medii ale speciilor de interes cinegetic din aria protejat sunt prezentate n anexa 15.
Din inventarele speciilor de interes cinegetic se constat o bun reprezentare n zon n primul rnd a efectivelor de
mamifere mari i cervide, precum i importana pe care aceast zon o are pentru gestionarea acestora Anexa 15.
Astfel, la nivelul sitului se regsesc, n anul 2011, circa 23 % din efectivele de cerb carpatin i 16 % din efectivele
totale de cprior, de la nivelul ntregului fond cinegetic al judeului. De asemenea, din analiza acelorai date reiese
faptul c, exceptnd iepurele (Lepus europaeus), efectivele speciilor de mamifere de interes cinegetic sunt, n acest
moment, optime sub raportul reprezentativitii. n acelai timp, se poate constata o accentuare a fenomenului de
destructurare pe sexe i clase de vrst a cervidelor, n timp ce efectivele de mistre sunt n unele locuri prea mari,
crend pagube n afara fondului forestier. De asemenea o depire a efectivelor poate fi notat i n cazul
rpitoarelor.
Fauna piscicol a Obcinei Feredeului se suprapune peste zona pstrvului - caracteristic praielor afluente i
zona lipanului i mrenei, aferent rurilor mari (Moldova, Moldovia, Suceava). Speciile cele mai importante,
respectiv pstrvul (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus) i mreana de munte sau moioaga (Barbus
meridionali petenyi). Alturi de acestea se regsesc efective mult mai nsemnate de: zglvoc (Cottus gobio),
boitean (Phoxinus phoxinus), molan (Noemacheilus barbatulus), porcuor de vad (Gobio gobio), clean (Leuciscus
cephalus), mrean (Barbus barbus).
Specii de psri slbatice de interes cultural

IUCN - Uniunea Internaional pentru Conserva rea Naturii

40

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Zborul psrilor spre nalt, a fost vzut, de-a lungul timpului, ca o legtur supranatural ntre cer i pmnt,
fcndu-le pe acestea s apar, n diferite culturi, ca mesageri ai divinitii i, astfel, personaje principale n
basmele lumii. Mai mult, atenia acordat simbolisticii psrilor se regsete i n unele abordri tiinifice de profil.
Astfel, pentru multe din speciile de psri prezente n sit se pot gsi conotaii culturale sau spirituale. Spre exem
plu, ciocnitorile, n povetile i legendele romneti, sunt date ca exem plu pentru tenaticitate i hrnicie. Prin
construirea cuibului n arborii uscai, ciocnitorile reuesc s aduc via, chiar i acolo unde este moarte.
Rpitoarele de noapte, sub influena cretinismului, au suferit asocieri negative, simboliznd moartea, ghinionul si
intunericul spiritual. Barza, ca pasre migratoare a devenit emblema cltorului, reprezentnd n acelai timp
primvara, renvierea i o viata nou. Obiceiul su de a sta nemicat ntr-un picior a condus la asocierea ei cu
meditatia. n cretinism, simbolizeaza virtuti ca si castitatea, puritatea, vigilenta si prudenta.

Specii de psri slbatice de interes economic

din SPA Obcina Feredeului

Cocoul de munte i ierunca sunt incluse conform OUG 57/2007 n ANEXA Nr. 5 C: SPECII DE INTERES COMUNITAR a
cror vntoare este permis
Principalele specii de psri de interes cinegetic sunt: cocoul de munte (Tetrao urogallus), ierunca {Tetrastes
bonasia), sitarul (Scolopax rusticla). Din studiul datelor de teren se poate observa o diminuare a efectivelor de
coco de munte (Tetrao urogallus).
Analiza perioadelor n care vntoarea este permis la principalele specii de interes vntoresc din sit, conform
Legii 407/2006 modificat i completat arat c acestea nu se suprapun cu perioadele critice precizate n Tab. 15.
Din punct de vedere al managementului sitului sunt de interes deosebit perioadele de vntoare, respectiv
suprapunerea lor cu perioadele de cuibrit ale speciilor de psri.

B.2.2.3. Habitate
Conform datelor Corine Land Cover7, de la nivelul anului 2006, suprafaa sitului este acoperit n proporie de 72 %
de pduri (Fig.13), ponderea cea mai mare revenind pdurilor de conifere (69%), n care specia dominant este
molidul (Picea abies). Molidiurile formeaz dou faciesuri mai importante: molidiuri cu Oxalis (mai rspndite n
partea sudic) i molidiuri cu Vaccinium (n partea mai nalt, cu climat mai umed i mai rece, pe soluri podzolice
accentuat acide, scheletice) - n care predomin Vaccinium myrtillus (Brabu, 1976). Alturi de molid, la altitudini
mai reduse i mai frecvent n partea de est, se regsesc, n amestec, fagul (Fagus sylvatica) i bradul (Abies alba).
Pdurile mixte i de foioase ocup ns ponderi mult mai reduse, de 2,85 % respectiv 0,4 % din suprafaa total a
sitului, avnd o repartiie insular, mai bine reprezentate fiind n partea de S, SSV i n N, n bazinul inferior al
Brodinei.

7 Rezultatele au fost obinute cu ajutorul GIS. Sursa datelor: European Envronment Agency
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-1

ARIA DE IMPORTAN SPECIAL AVI FAUNISTICA "OBCINA FEREDEULUI"


Cod ROSPA 0089

41

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Figura 13 - Harta categoriilor de vegetaie forestier

42

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Molideto-brdeto-fgetele, mpreun cu molideto-brdetele i molideto-fgetele au cea mai mare extindere, n


special la est de creasta principal a Obcinei Feredeului. n general, datorit condiiilor favorabile de dezvoltare, cea
mai mare parte a pdurilor se ncadreaz n clase superioare de producie, iar unele parchete conin lemn de
rezonan (TGR, 1987).
Lista habitatelor importante pentru speciile de psri de interes comunitar enumerate n anexa 1 a Directivei
Consiliului 79/409/CEE, care au stat la baza constituirii ROSPA0089 Obcina Feredeului se prezint n Tab. 20.
Tabelul 20 - Habitate importante pentru speciile de psri protejate n SPA Obcina Feredeului

Nume specie

Pernis apivorus

Denumire
popular
viespar

Cod

Habitate

N2GGG
A072

importante

Observatii

pentru specie
9410,91V0,9110, 3230, sunt

importante

toate

4Q6Q, pajisti, tranzitie,

deoarece cuibrete n pduri i

agricole

se hrnete n zone deschise

intercalate

vegetatie

cu

naturala

sau de pdure

tipurile de habitat din sit


Bonasa bonasia

ierunc

A1Q4

941Q,91VQ,911Q

utilizeaz

doar

habitate

forestiere, unde duce o via


ascuns, fiind foarte sensibil la
deranj antropic

Crex crex

cristel de A122 cmp

Pajiti,

agricole

intercalate vegetaie

cu

punile i terenurile

agricole din interiorul sitului.

naturala utilizeaz
Glaucidium

ciuvic

A217

941Q,91VQ,911Q, 323Q, utilizeaz

habitatele

de

passerinum
vegetatie naturala

pdurilor sau din apropierea

pdure din interiorul

acestora

sitului, dar i ariile


Aegolius funereus

minuni

Strix uralensis

huhurez mare A220

4Q6Q,
intercalate

pajisti,

A223

agricole

941Q,91VQ,911Q
9410,91V0,9110
deschise din interiorul

cu

utilizeaz

habitatele

de

utilizeaz habitatele de pdure


din interiorul sitului.
pdure
dar

din

interiorul

ariile

sitului,

deschise

interiorul

din

corpurilor

forestiere
Dryocopus
martius

ciocnitoarea

A236

941Q,91VQ,911Q

habitatele
utilizeaz forestiere

neagr

din

interiorul situl ui
Picoides

ciocnitoare A241 de m

tridactylus

unte

941Q,91VQ,911Q

ocup
Specia

pdurile

de

utilizeaz

conifere.
habitatele

forestiere din interiorul sitului.

4S

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ficedula albicollis
muscar A321
91V0,9110,
foioase,
pdurile de foioase
gule
3230
rat

Dendrocopos

ciocnitoare

A239

91V0,9110,

pduri

ocup

pduri ocup pdurile de foioase


sau mixte, utilizeaz habitatele
forestiere

din

interiorul

sitului,

ocupnd n special ariile situate


de-a lungul rurilor
( Conform raportului de activitate al echipei de ornitologi)

Habitate de interes comunitar


Pdurile din Obcinele Feredeului sunt identificate ca aparinnd n principal urmtoarelor tipuri de habitate (Fig. 14):
1)R4205 - Pduri sud -est carpatice de molid cu Oxalis acetosella
Acest tip de habitat este rspndit pe versani cu nclinri slab dezvoltate pn la puternice cu expoziii diferite,
coame, pe fliuri marno-gresoase, conglomerate, gresii calcaroase, mai rar isturi silicioase. Stratul arborilor este
compus exclusiv din molid, sau cu rare exemplare de brad, paltin de munte, ulm de munte, fag. Stratul arbutilor
este slab dezvoltat cu exemplare rare de scoru (Sorbus aucuparia), soc rou (Sambucus racemosa), zmeur (Rubus
idaeus) etc. Stratul ierburilor i subarbutilor este dezvoltat neuniform, n pete cu Oxalis acetosella (mcriul
iepurelui) i Dentaria glandulosa.
2)R4207 - Pduri sud -est carpatice de molid i brad, cu Hieracium rotundatum
Acest tip de habitat este rspndit pe versani slab-mediu nclinai frecvent umbrii, pe isturi cristaline, gresii
silicioase, roci eruptive acide i intermediare, mai rar fli. Stratul arborilor este compus exclusiv din molid, sau cu
amestec de brad i rare exemplare de fag i mesteacn. Stratul arbutilor lipsete sub arborete dese i este parial
dezvoltat sub cele mai puin dese fiind reprezentat de Lonicere nigra (caprifoi negru), Sorbus aucuparia etc. Stratul
ierburilor i subarbutilor este slab dezvoltat reprezentat prin exemplare rare de Luzula sylvatica (scredei), Oxalis
acetosella, Soldanella hungarica (degetrui) i Vaccinum myrtillus (afin). Stratul muchilor este bine dezvoltat
avnd o grosime de aproximativ 10 cm, acoperind n ntregime solul dominat de Hylocomium sp.
3)R4208 - Pduri sud -est carpatice de molid i brad, cu Luzula sylvatica
Acest tip de habitat este rspndit pe versani slab-moderat nclinai cu expoziii diverse, pe roci acide. Stratul
arborilor este compus exclusiv din molid, sau cu amestec de brad i scoru.

ARIA DE IMPORTAN SPECIAL AVIFAUNISTIC "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089
a. Harta habitatelor de interes pentru conservare

4S

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

6 Km

Figura 14 - Harta habitatelor de interes pentru conservare


Stratul arbutilor lipsete sau este slab dezvoltat. Stratul ierburilor i subarbutilor este bine dezvoltat dominat de
Luzula sylvatica. Stratul muchilor este variabil, n petece de diferite mrimi, de tip Hylocomium sp.
4) R4101 - Pduri sud -est carpatice de molid, fag i brad, cu Pulmonaria rubra
Acest tip de habitat este rspndit pe versani cu nclinri medii i expoziii diferite, platouri, culmi, pe roci variate
n special fli, conglomerate i isturi cristaline. Stratul arborilor este com pus din molid, fag, brad, frecvent cu exem
plare de paltin de munte, ulm de munte. Stratul arbutilor este slab dezvoltat, iar stratul ierburilor i subarbutilor
este dezvoltat variabil n funcie de lumin, format din specii ale florei de mull, n principal, i specii acidofile ntr-o
proporie mai redus.
Tabelul 21 - Corespondena ntre habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificrii din
Romnia i tipurile fundamentale de pdure
Tip habitat Natura 2000

Tip habitat Romnia

Tip pdure

9410 Pduri acidofile de Picea

R4205 - Pduri sud-est carpatice de molid cu Oxalis

1111,1113,11

abies din regiunea montan

acetosella

114,1115

9410 Pduri acidofile de Picea

R 4206 - Pduri sud-est carpatice de molid i brad cu

1151, 1153,

abies din regiunea montan

Hieracium transsylvanicum

1231

9410 Pduri acidofile de Picea

R4207 - Pduri sud-est carpatice de molid i brad, cu

1121,1122,

abies din regiunea montan

Hieracium rotundatum

1123,

(Vaccinio

(Vaccinio

4S

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

(Vaccinio

1221,1231

9410 Pduri acidofile de Picea

R4208 - Pduri sud-est carpatice de molid i brad, cu

1141,1142,

abies din regiunea montan

Luzula sylvatica

1143, 1241

(Vaccinio
9410 Pduri acidofile de Picea

R4210 - Pduri sud-est carpatice de molid i brad, cu 1131

abies din regiunea montan

Sphagnum sp

(Vaccinio
9410 Pduri acidofile de Picea

R 4214 - Pduri sud-est carpatice de molid (Picea 1421, 1422,

abies din regiunea montan

abies) i fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium 1431

(Vaccinio-Piceetea)

transsylvanicum.

91V0 Pduri dacice de fag

R4101 - Pduri sud-est carpatice de molid, fag i brad, 1211, 1311,

(Symphyto- Fagion)

cu Pulmonaria rubra

1312, 1315,
1321,
1411,1412,
1413

91V0 Pduri dacice de fag R4103- Pduri sud-est carpatice de molid, fag i brad, 1313
(Symphyto- Fagion)

cu Leucanthemum waldsteinii

91V0 Pduri dacice de fag R4104- Pduri sud-est carpatice de fag i brad, cu 2111
(Symphyto- Fagion)

Pulmonaria rubra

(Symphyto- Fagion)cordatum9110 Pduri de fag de tipR 4102 - Pduri sud-est


carpatice de molid, fag, brad,1314, 1331,Luzulo-Fagetumcu Hieracium
transsylvanicum134191E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus
excelsiorR4401- Pduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus 1171 incana) cu
Telekia sp.91D0* Turbrii cu vegetaie forestierR4412 - Pduri sud-est
carpatice de tinoave de molid (Picea abies) i/sau pin silvestru (Pinus
sylvestris)11723230 Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-aR
4415 - Tufriuri dacice de ctin mic (Myricaria germanica)lungul raurilor
montane4060 Tufriuri alpine i borealeR 3111 - Tufriuri sud-est
carpatice de afin (Vaccinium myrtillus)6520 Fnee montaneR 3801 - Pajiti
sud-est carpatice de Trisetum flavescens i Alchemilla vulgaris

(Doni et al.,
2005)

91V0 Pduri dacice de fag R4109- Pduri sud-est carpatice de fag cu Symphytum 4111, 4114
ROSPA0089 Obcina Feredeului se suprapune parial cu ROSCI0328 Obcinele Bucovinei (vezi Fig.2). Parte din
habitatele enumerate n tabelul nr. 21 se regsesc printre habitatele de interes comunitar pentru care a fost
declarat ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, asa cum reiese din Formularul Standard al acest uia (Anexa OMMP
2387/2011). Ca dovad a impactului antropic a fost semnalat habitatul R 3114 - Tieturi de pdure cu zmeur
(Rubus idaeus)- Conform raportului de activitate al echipei de biologi - vers. II, iunie 2013.
De asemenea, n cadrul sitului au fost identificate, cu ocazia observaiilor realizate de echipa de biologi pentru
speciile din Formularul standard, i alte specii de interes comunitar, enumerate n Anexa 1 a Directivei Psri
(adoptat de OUG 57/2007) dar care nu au fost menionate n cadrul Formularului standard al sitului. Acestea sunt
enumerate n Tabelul nr. 22.
Tabelul 22 - Speciile de psri enumerate n anexa 1 a Directivei Consiliului 79/409/CEE, care au fost
semnalate n teren i nu au fost menionate n fia standard a sitului

Nume specie
Tetrao
urogallus

Denumire
popular
coco de
munte

Cod
N2000
A108

Habitate
importante
pentru specie
9410, 4060

Observaii
Habitatul speciei este reprezentat de
molidiuri,

evit

pdurile tinere. Prefer

pdurile n care arborii sunt de diferite vrste,


molidiurile n care triete nu trebuie s fie
foarte dese i s aib un strat ierbos suficient
de bine dezvoltat.

Prezena

meriorului

(Vaccinium vitis-idaea) i a afinului (V.


myrtillus) este favorizant. Poate fi vzut

4S

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

tufriurile subalpine, n pdurile de amestec,


n special cele cu

4S

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

mesteacn,
turbrii.
Picus canus

A234

ghionoaie
sur

rari

ti

Populeaz n principal pdurile de foioase,

9410,91V0,91
10,

pduri mixte destul de deschise si pduri


de

rinoase,

dar

zone

antropizate

precum parcuri, livezi i grdini.


Prefer lizierele pdurilor de foioase, mai

Lullula arborea

puin ntlnit n pdurile de rinoase. Este

ciocrl
ie de
pdur
e

observat
A246

91V0,9110
Pajisti, agricole
intercalate cu

i
cu

arborete

vegetaie

rrite,

ierboas

zone
joas,

doborturi, tufriuri, plcuri de arbori,


plantaii

vegetati e
naturala,

Lanius collurio

deschise

tranzitie

sfrnc
iocul
roiati
c

9410,91V0,91

A338

10, 3230,

Este ntlnit n zone cu tufriuri i arbori,


n

pajiti,

liziere,

garduri

vii,

plantaii

forestiere tinere, doborturile, zvoaiele i


pdurile de lunc.

pajisti,
agricole
intercalate cu
vegetatie
naturala,

Ciconia ciconia

barza alb

tranzitie

A031

Pajisti, agricole
intercalate cu
vegetatie

Poate fi observat pe pajiti, la marginea


drumurilor n zonele cu vegetaie joas, n
terenuri agricole, pn la altitudinea de 800
metri

naturala
(Conform raportului de activitate al echipei de biologi - iunie 2013)
Suprafeele ocupate de habitatele speciilor de interes comunitar, aa cum au fost definite prin clasificarea Corine
LandCover sunt prezentate n tab. 23.
Tabelul 23 - Suprafaa categoriilor de habitate importante pentru speciile de interes comunitar

Categorii de Habitate / folosin %Suprafa (ha)Pduri


rinoase6944148Pduri amestec2,81791Pduri
foioase0,4256Tranziie5,53519Agricole intercalate cu vegetatie
naturala159597Paji t i74479Total99,863790

NOT: Diferena pn la 63983 ha ct este suprafaa sitului este reprezen


tata de alte folosine (zone urbane, etc).
Analiza Corine Land Cover (CLC) pentru perioada 1990-2000 i 2000-2006 arat c n sit exist modificri ntre
clasele de vegetaie, n special treceri de la pdure la vegetaia de tranziie (interpretat de CLC ca vegetaie
ierboas sau de tufriuri cu arbori izolai). Vegetaia de tranziie poate fi interpretat fie ca urmare a degradrii
pdurii, fie ca urmare a regenerrii naturale sau a extinderii vegetaiei forestiere, pe cale natural, n zonele
deschise, limitrofe pdurii (Corine Land Cover Technical Manual, 2000).
n cazul unei categorii, n care exist treceri ntr-un sens i n altul, modificrile sunt legate n principal de aplicarea
tratamentelor ce promoveaz regenerarea natural. Aceste modificri reprezint, ntre 35% din suprafaa pdurilor
acoperite de rinoase. n cazul pdurilor de foioase, reduse din punct de vedere al suprafeei i cantonate n
special de-a lungul cursurilor de ap, se constat o scdere a suprafeei acestora prin trecerea n zone de tranziie
cu arbuti.
Tabelul 24 - Comparaie ntre clasele de vegetaie forestier n perioadele 1990-2006
Modificri pe categorii de utilizare

1990_2000

2000 2006 (ha)

(ha)

48

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

312_324 : pduri de rinoase - zone de tranziie cu arbuti


313_324 : pduri amestec - zone de tranziie cu arbuti
324_312 : zone de tranziie cu arbuti - pduri de rinoase
324_313 : zone de tranziie cu arbuti - pduri amestec
311 _324 : pduri de foioase - zone de tranziie cu arbuti

142,6
32,2
1507,2
248,7

2340,5
38,2
10,1

B.2.2.4. Flora
Specii de flor de interes comunitar din cadrul sitului
n cadrul procesului de realizare a planului de management, nu s-au fcut inventarieri privitoare la elementele de
flor de interes comunitar, n tab. 25 sunt prezentate speciile de flor de interes comunitar prezente n formularul
standard al ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, care se suprapune parial cu ROSPA0089 Obcina Feredeului.
Tab elul 25 - Specii de flor de interes comunitar prezente n sit
Nume specie

Ligularia sibirica
Asplenium adulterinum
Campanula serrata

Denumire popular

Cod N2000

Curenchiu de munte
Ferigu
Clopoel

1758
4066
4070

Anexa din

Anexa din

Directiva

OUG 57

Habitate
II
II
II

3
3
3

Alte specii de interes pentru conservare


La cap.3.3 din formularul standard al ROSCI0328 Obcinele Bucovinei sunt enumerate un numr de alte 56 specii de
flor, n general specii incluse n Lista Roie Naional i specii endemice (Anexa 17).
Specii de flor de interes economic din cadrul sitului
Pajitile secundare ale pdurilor de molid au caracteristice asociaiile de piu rou (Festuca rubra), alturi de care
apar piuul

(Descampsia caespitosa),

piuca (Agrostis tenuis),

epoica (Nardusstricta),

Calamagrostis

arundinacea, dar i elemente subalpine (afin - Vaccinium myrtillus, ienupr - Juniperus communis). n pajitile
secundare din pdurile de amestec i fag, care predomin la est de creasta Feredeului, alturi de principalele specii
amintite (piu rou i piuc), se regsesc i Arrhenatherum eliatus, Descampsa flexuosa, Lolium perennis,
Alopecurus pratensis, Cynosurus, .a. (Ungureanu I.,
1999).

B.2.2.5. Ecosisteme
n cadrul sitului au fost identificate urmtoarele categorii de ecosisteme:

ecosisteme forestiere (pduri de foioase, amestecuri, rinoase) - 72 % din suprafaa sitului

ecosisteme de pajiti (puni, fnee) - 7 % din suprafaa sitului

Ecosisteme forestiere identificate n cadrul sitului


Ecosistemele forestiere din Obcina Feredeului fac parte din clasele: "pdurilor boreale de molid, zmbru i pin
silvestru" i "pduri mezofile de amestec de fag cu rinoase". Tipurile de formaiuni forestiere cel mai frecvent
ntlnite sunt urmtoarele (Fig. 15):
Molideto-fgete-brdete slab acidofile - care ocup 45,6% din suprafaa sitului, se situeaz ntre brdete i
fgete normale cu flor de mull i molidiuri normale cu Oxalis acetosella (mcriul iepurelui), cu precdere pe n
partea inferioar a versanilor nsorii cu nclinaii slabe sau slab moderate, n zone ferite de eroziune. Tipurile de
solurile cu care se asociaz cel mai adesea sunt eutricambisolurile slab acide sau moderat acide, profunde sau
foarte profunde, luto-nisipoase, uneori semischeletice sau slab scheletice. Substraturile sunt reprezentate de
conglomerate i gresii calcaroase. Arboretele sunt compuse din molid, brad i fag n proporii aproximativ egale,
fagul dup o anumit vrst rmnnd n etajul secund. Diseminat se mai gsesc paltinul, ulmul de munte.
Consistena natural a cestui tip de pdure este de 0,9 - 1,0, prezentnd o productivitate superioar pentru
rinoase i mai redus pentru fag. Subarboretul este slab reprezentat prin exemplare izolate de zmeur, coacz de
munte (Ribes alpinus), tulichin (Daphne mezereum), caprifoi (Lonicera sp.), soc rou (Sambucus racemosa), etc.
Molidiuri cu Oxalis acetosella - care ocup 12,3 % din suprafaa sitului i reprezint tipul de molidi cel mai
reprezentativ pentru pdurile din Romnia. n acest tip de pdure sunt cuprinse arborete naturale de m olid de
productivitate superioar, situate la altitudini medii, dispuse pe toate expoziiile, pe platouri, terase joase, versani
slab nclinai dar uneori i foarte abrupi. Se asociaz cel mai frecvent cu eutricambisolurile tipice sau molice, n tim

49

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

p ce substratul litologic asociat poate fi foarte variat (e.g. isturi cristaline, gresii, marne, calcare titonice,
conglomerate calcaroase, coluviuni de diferite naturi, etc.). Arboretele sunt compuse de cele mai multe ori din
molid, alctuind molidiuri pure, dar uneori se amestec cu fagul sau bradul.

50

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Figura 15 - Formaiuni forestiere incluse n SPA


Obcha Feredeului
Foarte frecvent, diseminai se mai gsesc i paltinul, ulmul de munte mesteacnul i plopul tremurtor. Subarboretul
de obicei lipsete sau este slab reprezentat prin scoru de munte sau soc rou, uneori fiind ntlnite i asociaii de
cununi, caprifoi, zmeur, coacz de munte i tulichin.
Molidiurile cu Hylocomium - acoper 11,8 % din suprafaa sitului, fiind cel mai adesea semnalate la partea
inferioar a versanilor cu pant moderat i pe terenurile aproape plate de la baza acestora. Solurile cu care se
asociaz sunt de tipul eutricambisol, fiind frecvent subtipul andic i litic, cu material parental scheletic abundent.
Productivitatea molidului este mijlocie. Substratul arbustiv poate fi bine dezvoltat, dar pe alocuri lipsete complet, n
componena acestuia intrnd: cununia, zmeurul, scoruul de munte, mceul de munte (Rosa pendulina),
tulichhina, caprifoiul. O caracteristic particular o reprezint ptura de muchi groas i continu, grosimea ei
putnd atinge 10 - 15 cm, uneori chiar mai mult. Speciile de muchi ntlnite sunt: Entodon schreberi, Hylocomium
striatum, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scoparium, Thuidium tamariscinum, Ptilium crista castrensis, etc. n
locurile n care stagneaz apa se dezvolt pernie de Sphagnumacutifolium, S. cymbrifoliumi Polytrichumcommune.

51

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Molidiurile cu brad, slab acidofile - ocup un procent de 9 % din suprafaa total a sitului, fiind rspndite doar
n aceast parte a rii. Cel mai adesea sunt ntlnite la partea inferioar sau mijlocie a versanilor umbrii, uneori pe
pante foarte accentuate. Substraturile pe care se grefeaz sunt reprezentate de roci de fli, calcare, sau coluviuni
calcaroase depuse peste roci cristaline. Arboretele sunt compuse din amestecuri de brad i molid n proporii variate,
ns, diseminat se poate ntlni fagul i paltinul de munte. Consistena natural este de 0,8 - 0,9. Productivitate
superioar au, n aceste tipuri de pdure, molidul i bradul, la fag aceasta fiind mijlocie. Subarboretul lipsete de
cele mai multe ori, sporadic ntlnindu-se mce de munte, soc rou, etc.
Molidiuri cu brad acidofile - situate la limita altitudinal a bradului, ocup 8,2% din suprafaa sitului. Se dezvolt
n principal pe districambosoluri moderate pn la puternic acide. Arboretele sunt compuse din molid i brad, la
altitudini mari predom innd molidul, iar la altitudini mai reduse bradul. Subarboretul este reprezentat numai prin
exemplare rare de caprifoi (Lonicera xylosteum).
n proporii reduse pot fi ntlnite i arborete aparinnd urmtoarelor tipuri de formaiuni forestiere :

molideto-fgeto-brdete slab acidofile (6,5 %);

molidiuri cu Vaccinium myrtilus (3,8 %);

molidiuri cu fag acidofile (1,2 %);

molidi uri cu fag slab acidofile (0,9);

fgeto-brdete slab acidofile (0,3);

molidiuri cu Luzula sylvatica (0,2); molidiuri i rariti cu Sphagnum spp. (0,2).

Ecosisteme praticole identificate n cadrul sitului


Paji tile acoper 7 % din suprafaa sitului (Fig.6), fiind preponderent pajiti secundare (5,9%) i ntr-o msur m ult
mai redus pajiti naturale (1,1%). Pajitile secundare ale pdurilor de molid au caracteristice asociaiile de piu
rou (Festuca rubra), alturi de care apar piuul (Descampsia caespitosa), piuca (Agrostis tenuis), epoica
(Nardus stricta), Cabmagrostis arundinacea, dar i elemente subalpine (afin - Vaccinium myrtillus, ienupr Juniperus communis), mesteacn (Betula verrucosa) sau ferigi (e.g. Pteridium aquilinum). n pajitile secundare din
pdurile de amestec i fag, care predom in la est de creasta Feredeului, alturi de principalele specii amintite
(piu rou i piuc), se regsesc i Arrhenatherum eliatus (e.g. ovzciorul), Descampsia flexuosa, Lolium
perennis, Alopecuruspratensis, Cynosurus, .a. (Ungureanu I., 1999). Tipul caracteristic de pajiti este reprezentat de
habitatul 6520 - Fnee montane.

B.2.2.6. Peisaje
Principalele tipuri de peisaje existente n aria ROSPA 0089 Obcina Feredeului i mprejurimi sunt :
Zona forestier a munilor i dealurilor nalte - care determin trstura caracteristic a Obcinei Feredeului, cu
suprafee ntinse acoperite cu pduri administrate n regimul codrului - pduri cu regenerare prin smn i
conduse pn la vrste naintate. Alctuite din arborete pure de molid sau de amestec (brad, molid i fag), ele
realizeaz prin aspectul mozaicat al culorii coronamentului un caleidoscop veritabil, de la verdele nchis al
rinoaselor ntreptruns cu verdele crud al pdurilor de foioase, specific sezonului de vegetaie, la galbenul i roul
brun specific sezonului autumnal. Privit din interior, pdurea impresioneaz prin arborii nali, zveli; existena
poienilor din interiorul pdurilor i a ochiurilor deschise pentru regenerare, n care prezena covorului vegetal i a
arbutilor este mai bogat, contrasteaz cu uniformitatea din interiorul pdurii. Zonele de lizier, ca i cele de
contact ntre dou tipuri de habitate, determin o not aparte prin concentrarea de specii, att vegetale ct i
faunistice.
Pajitile. n general, acestea se constituie n proprieti ale cetenilor sau comunelor, fiind folosite pentru punat
i sunt situate, n general, pe culmile versanilor dar i n partea mai joas a vilor. Pe alocuri, este prezent
vegetaia forestier sub forma unor arbori izolai sau grupuri rzlee. Cu aspectul unor pete de un verde mai deschis
ce se intercaleaz cu verdele crud al pdurilor de rinoase, determin un mozaic coloristic ce se suprapune peste
ansamblul vilor cu versani abrupi i culmi domoale. Caracteristic este diversitatea ridicat a compoziiei
floristice i coloritul acestora. Pe alocuri, n poienile de la partea superioar a culmilor, pot fi ntlnite stne,
pstoritul fcnd parte din ocupaiile tradiionale nc practicate n aceast zon.
Vile praielor. Sunt caracteristice vile delimitate de versani abrupi acoperii cu pdure, relative nguste, cu un
numr mic de terase, acoperite cu construcii, pajiti, precum i vegetaie forestier: anin, plop, salcie.

52

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Terenurile agricole. Suprafeele mai joase precum i culmile mai plate poienite sunt dominate de terenurile agricole
ntre care predomin fneele i punile, delimitate prin fii de arbori, garduri de lemn sau nemprejmuite, acestea
intercalndu-se cu zone cu vegetaie natural (pajiti, plcuri de pdure, tufiuri), cu case i anexe rsfirate i
risipite i cu mici suprafee de grdini, livezi cu pomi fructiferi i terenuri arabile. n interiorul ariei protejate, aceast
unitate de peisaj este prezent n partea de nord, n teritoriul administrative al comunelor Ulma, Brodina i Izvoarele
Sucevei. n rest, limita sitului se plaseaz n general la limita inferioar a pdurilor, deasupra zonelor locuite.
Lacurile de alunecare. n sit se gsesc dou lacuri - Iezer i Boltu, aflate la o distan de doi kilometri unul de
cellalt, pe raza comunei Sadova, de un pitoresc deosebit. Au suprafaa fluctuant, adncimea lor fiind de
aproximativ 5 metri. Sub coloana de ap se gsesc secvene depoziionale de 4-5 metri grosime, fapt ce dovedete
vechimea lor (sunt considerate cele mai vechi lacuri de acumulare din ar) -Mndrescu et al., 2010,2012.

B.2.2.7. Procese i relaii ecologice


Principalele procese naturale identificate n interiorul sitului sunt:
a.mpdurirea natural a terenurilor abandonate
Pe fondul scderii i mbtrnirii populaiei abandonarea terenurilor, precum i a practicilor tradiionale de utilizare,
n special n cazul terenurilor deschise (puni, pajiti) aflate la mare distan de aezri i situate limitrof fondului
forestier se constat mpdurirea naturala a acestora. Aceast tendin a fost mai accentuat pn la intrarea n
Uniunea European n 2007, dup care urmare a acordrii subveniilor se constat o revigorare numerica eptelului
i implicit o revenire la utilizrile tradiionale ale terenurilor destinate creterii animalelor (puni, fnee).
b. Alunecri, eroziuni datorat fenomenelor toreniale
Zonele de fli cu roci slab cimentate i friabile sunt recunoscte ca fiind foarte susceptibile la alunecri de teren, mai
ales acolo unde stratele geologice sunt redresate pn la vertical expunnd la zi capetele de strate i slbind
suportul lateral al pachetelor de roci. nc din anii 1961-1963 s-au efectuat studii asupra alunecrilor de teren,
ocazie cu care se evideniaz mai multe alunecri de anvergur, distribuite n lungul unei linii, care ncepe din
bazinul superior al Brezei, n nord i se termin pe valea Mutrii, n sud (Georgescu i Georgescu, 1965).
c. Fenomene de uscare la rainoase
Climatul favorabil din ultimele secole a favorizat extinderea natural a bradului pn la altitudinea de 400 - 450 m.
Prin msuri silviculturale care au avut ca scop creterea propor iei bradului (eliminarea foioaselor, semnturi
directe i plantaii) bradul s-a extins i la altitudini mai mici (350 - 400 m). Perioadele nefavorabile caracterizate n
special prin succesiunea anilor secetoi au condus la devitalizarea bradului, n special la marginea arealului i uneori
la uscri n mas. Fenomenul de uscare anormal a bradului care se manifest de circa 20 ani n pdurile de brad
din judeul Suceava trebuie analizat n contextul mai larg de uscare anormal a pdurilor din ara noastr i al crizei
i declinului pdurilor din Europa. Cu toate c s-au fcut cercetri intense de la ultrastructura i procesele
biochimice celulare pn la cauzele schimbrii globale ale climei, cauzele "morii pdurilor" sunt nc insuficient
cunoscute. Cei mai muli autori consider c poluarea i legat de aceasta schim barea regimurilor factorilor
meteoclimatici sunt cauzele principale. Modificarea structurii i funcionalitii ecosistemelor i are cu siguran
partea sa de contribuie n manifestarea local a uscrii pdurilor. Stessul pedohidric nu poate explica dect parial
declinul p durilor, el corelndu-se statistic numai n staiunile cu luvisoluri albice, pseudogleizate care au capacitate
redus de reinere a apei. Reaciile arborilor la secet sunt n

53

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

general puin cunoscute, observaiile fiind de cele mai multe ori empirice, foarte puin instrumentate. Lipsesc
cercetrile efectuate n condiii controlate care s precizeze succesiunea perturbrilor fiziologice care preced
uscarea anormal a arborilor.
Analiza ecosistemelor forestiere naturale i prin comparaie cu acestea a ecosistemelor artificializate cu creteri
foarte rapide n tineree (n special la brad) au condus la concluzia c n acestea din urm se produce mbtrnirea
prematur a indivizilor care sunt foarte u or predispui la uscri anormale dup vrsta de 80-90 de ani.
Reconstruc ia ecologic a ecosistemelor forestiere afectate de uscare anormal reprezint una dintre cele mai
complexe probleme puse vreodat silviculturii prin particularitile pe care le mbrac fenomenul n arboretele n
care apare. Pentru realizarea unor pduri stabile, n viitor se impune modificarea compoziiei arboretului n zonele
afectate de uscare prin nlocuirea bradului cu foioase locale pure sau n amestec cu molidul i laricele. Bradul se va
pstra numai acolo unde s-a regenerat natural sau va fi introdus ulterior prin semnturi sub masiv, n proporie de
maximum 30-40 %. n arboretele tinere pure sau cu peste 60 % brad care apare n facies, se vor aplica programe de
lung durat pentru creterea stabilitii, prin realizarea unor arborete amestecate i diversificate n plan
vertical (Barbu, 2005).
Fenomenul de uscare a arboretelor de molid este produs ca urmare a creterii dinamicii atacurilor produse de
gndacii de scoar a i molidului (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) mai nou i de ctre Ips
duplicatus. Creterea dinamicii intensitii atacurilor gndacilor de scoar ai molidului din ultimii ani a fost
favorizat n special de ctre factorii abiotici (seceta prelungit, temperaturi medii diurne ridicate pe perioade lungi
de timp) dar i de ctre factori antropici (nerespectarea strict a regulilor de exploatare a masei lemnoase din
arboretele predispuse acestor atacuri, etc).

54

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

B.3. Informaii socio-economice i culturale


B.3.1. Comunitile locale
B.3.1.1. Caracteristici social-economice generale
Din punct de vedere social-economic, teritoriul aferent SPA Obcina Feredeului i comunitilor umane adiacente
acestuia, se caracterizeaz printr-un grad ridicat de eterogenitate. Regionarea bazat pe un complex de criterii
social-economice (Ungureanu et al., 2002) evideneaz dou tipuri majore de spaii rurale:
1)

Spaii profund rurale aflate n declin - i.e. "unitatea Brodina", care cuprinde comunele MoldovaSulia, Izvoarele Sucevei, Ulma i Brodina, din bazinele superioare ale Sucevei i Moldovei.
Acest zon se distinge n primul rnd prin gradul redus de accesibilitate i prin echiparea edilitar deficitar,
printr-o economie bazat n principal pe valorificarea resurselor forestiere i pe zootehnia montant.

2)

Spaii

rurale

Cmpulung

montane,

cu

Moldovenesc",

activiti
care

dei

diversificate
activitile

i.e.

bun

agro-pastorale

parte

forestiere

din

"unitatea

ocup

Humor-

poderea

cea

mai important, destul de bine reprezentate sunt i activitile industriale i serviciile, cu precdere
turismul.
n ca drul acestei zone se disting:

subzona aferent comunelor din culoarul superior al Moldovei: Braza i Fundu Moldovei - cu o
locuire preponderent dispersat, cu nuclee de concentrare n bazinetele depresionare din valea Moldovei,
un grad mediu de accesibilitate, o economie bazat pe zootehnia de tip montan, cu o industrie minier n
declin i o dezvoltare incipient a turismului.

subzona aferent comunelor din cuoarul mijlociu al Moldovei: Pojorta, Sadova i Vama - cu gradul
cel mai ridicat de accesibilitate, o populaie dens, concentrat n lungul culoarului depresionar, polarizat
eficient de municipiul Cmpulung Moldovenesc i cu o economie n care, alturi de activitile agropastorale i turistice un loc important l ocup i mica industrie.

subzona aferent comunelor din cuoarul Modoviei: Frumosu, Vatra Moldoviei i Moldovia - cu o
locuire concentrat de-a lungul cilor principale de acces i dispersat pe vile afluenilor Moldoviei, un
grad relativ ridicat de accesibilitate i o polarizare medie sau slab (de ctre municipiul Cmpulung
Moldovenesc), o economie preponderent agricol (zootenhnie de tip montan) i forestier, dar cu o bun
reprezentare a turism ului cultural.

B.3.1.1.1. Caracteristici demografice


SPA Obcina Feredeului se caracterizeaz printr-un grad redus de umanizare, majoritatea aezrilor umane fiind
situate n afara limitelor acestuia. Singurele localiti permanente incluse n sit sunt localizate n partea de nord,
aparinnd comunelor Ulma (Mgura, Lupcina), Brodina (Cununsci, Zalomestra) i Izvoarele Sucevei (Brodina).
Cu excepia acestor mici aezri dipsersate, cu o populaie puin numeroas i a slaelor situate la partea
superioar a versanilor n care se desfoar activiti pastorale i forestiere, situl este caracterizat printr-un grad
relativ redus de antropizare, fiind fragmentat transversal de o serie de ci de comunicaie de interes judeean sau
local.
Singurele aezri permanente incluse n sit sunt localizate n partea de nord, aparinnd comunelor Ulma
(Mgura, Lupcina, Costileva), Brodina (Cununsci, Zalomestra, Ehrete) i Izvoarele Sucevei (Brodina) - vezi Figura 3
i Tab. 26.
Tabelul 26 - Principalele caracteristici demografice ale UAT aferente sitului n 2010
Evolu ia populaiei
UAT

Populaia
total
n 2010

Densintate a

ntre
2000 i 2010
Nr. loc

0/

populaiei

Populaia

UAT
in clu s

populaie

n sit (loc)

(loc/km2)

n sit din
pop.
total a
UAT

Breaza
Brodina
Cmpulung
Moldovenesc
Frumosu
Fundu Moldovei
Izvoarele Suceavei

1655
3676
19551

-129
-193
-1925

-7,2
0,2
-5,9

20
19
138

383
-

10,5
-

3485
4025
2347

-294
-307
78

3,4
1,1
4,2

35
23
18

813

35,7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Moldova Sulia
2057
Moldovia
5216
Pojorta
3139
Sadova
2464
Ulma
2214
Vama
6256
Vatra Moldoviei
4551
(sursa datelor: INS - Direcia de Statistic Suceava)

5
-19
126
27
-140
521
-27

-7,8
-5,0
-7,1
-0,6
-0,4
9,1
-9,0

21
21
23
36
42
46
26

1421
-

62,1
-

Structura etnic a populaiei s-a modificat ncepnd din sec. XVII, prin infiltrrile tolerate i apoi organizate ale
huulilor (aezai n special n Obcinele Brodinei - bazinul Argel i spre Izvoarele Sucevei) i continund prin
colonizrile din perioada dominaiei austriece (austrieci din Tirol i Stiria, instalai pe toat valea Moldovei, la
Cmpulung, Prisaca Dornei, Vama .a.), dar i la Fundul Moldovei (polonezi, evrei). n sec. XVIII s-au produs roiri din
satele iniiale i a nceput locuirea risipit pe plaiuri.
Astzi satele sunt aezate att pe vi (rsfirate, de obicei de talie mijlocie), ct i pe plaiuri (risipite pn la 1.400 m
i de talie mic). Pe fondul impulsului industrial al urbanizrii unor poziii nodale, localitatea Cmpulung
Moldovenesc a devenit ora (Ungureanu I., 1999, pg. 53).
Structura pe grupe de vrst a populaiei relev o situaie n general echilibrat i o tendin de mbtrnire a
populaiei (Fig. 16).

56

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

MEDIE

Mol do

9% 1

19
%
19
%

via
Vatra Mol do viei
Fundu Moldovei

9
%

Brodina Frumosu
Poj arata Sadova

lfl izvoarele
Suceavei
Ulma

24%

Breaza 16
Moldova Sulia 20%1

40
60
IO
20
00
00
00
O
00
llUM.MMofrtov
a
SultaUlmae
Stiav
eiSaddlePojoi .'ilPruni UBrodinoFundu iiVaba Mi.l<l.-\
0

iiiiui11
.=MEDIEmm264iii.532527397459605t u 6398310011050644,5 1543445627726786746867936107111411358162313521017,3 JWhr.5
3GIG59S6 SO80310351157102514311382100419951070.9 pet<?
6043a414401393508742831O %8799859731294707,41
Figura 16 - Structura pe grupe de vrst a
populaiei n 2010
(Sursa datelor : INS - Direcia de Statistic
Suceava)
n ceea ce privete evoluia demografic n ultimele dou decenii la nivelul unitilor administrativ-terioriale
suprapuse SPA Obcina Feredeului, n general se constat declinul numeric aproape generalizat al acesteia, mai
accentuat la vestul i n nordul ariei protejate (Fundu Moldovei, Breaza, Moldova Sulia, Ulma), precum i la nivelul
oraului Cm pulung Moldovenesc (pe fondul exodului populaiei i al scderii natalitii) - Fig. 17. O evoluie
pozitiv s-a nregistrat n partea sudic, mai accesibil i mai dinamic din punct de vedere economic, n comunele
Pojorta, Sadova, Moldovia i Vama. Cu toate acestea, exist diferene ntre tendinele manifestate n perioada
1992 - 2000 caracterizat printr-o scdere mai accentuat a populaiei (n special pe fondul emigraiei) i perioada
de dup 2000, caracterizat printrun exod mai redus.

ARIA DE IMPORTANA SPECIALA AVIFAUNISTICA "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089

a. Dinamica demografic i populaia total

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Populaia total la nivel de UAT n 2010

Sursa datelor statistice: Direcia Judeean de Statistica Suceava

Figura nr. 17 - Populaia total n 2010 i dinamica demografic n perioada 1992-2010

58

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

B.3.1.1.2. Utilizarea terenurilor

i resurselor

La nivelul anului 2010, n structura fondului funciar de la nivelul tuturor unitilor administrativ-teritoriale suprapuse
peste sit predomin terenurile neagricole, care ocup 71% din suprafaa total a acestora (Fig. 18c). Aceeai situaie
este valabil pentru fiecare dintre cele 13 UAT, excepie fcnd comuna Moldova Sulia, cu o pondere a terenurilor
agricole de 60% din suprafaa total. Ponderea terenurilor cu folosin neagricol variaz ntre 53 % (Ulma) i 84 %
(Brodina) - Tab. 28 i Fig. 18b.
Tabelul nr. 28 - Structura fonduUi funciar n zona aferent SPA Obcina FeredeuUi n anul 2010
UAT

Brodi na
Moldovia
Vatra Moldoviei
Pojorta
Frumosu
Vama
Izvoarele Sucevei
Sadova
Fundu Moldovei
Cmpulung Moldovenesc
Breaza
Ulma
Moldova Sulia

Agricol

total

Supraf.

(ha)

(ha)

19205
24924
17620
13770
9962
13628
13270
6806
17579
14155
8464
5258
9894

3036
4453
3912
3014
2508
3572
4247
2231
6503
4401
3490
2493
5972

%*

16
18
22
22
25
26
32
33
37
31
41
47
60

Neagricol

din care:

Supraf. (ha) %*

Supraf.

16169
20471
13708
10756
7454
10056
9023
4575
11076
9754
4974
2765
3922

84
82
78
78
75
74
68
67
63
69
59
53
40

Pduri

(ha)

% din S
total
neagricol

15769
19925
13120
10237
7286
9453
8896
4346
10255
7843
4615
2530
3775

98
97
96
95
98
94
99
95
93
80
93
92
96

% din S
total a
UAT
82
80
74
74
73
69
67
64
58
55
55
48
38

* procente din suprafaa total a fondului funciar


Sursa datelor: INSSE- Direcia Judeean de Statistic Suceava

Pdurile dein, fr excepie, ponderea dominant n rndul folosinelor neagricole, reprezentnd ntre 80 i 99 % din
totalul suprafeei neagricole i ntre 38 i 82 % din suprafaa total a fondului funciar (Tab.28). Aproape jumtate dintre
UAT suprapuse peste sit se disting prin predominana net a pdurilor n structura fondului funciar: Brodina, Moldovia,
Vatra Moldoviei, Pojorta, Frumosu, Vama (Tab. 28 i Fig. 18a). Terenurile construite, cile de comunicaie, apele i
terenurile neproductive ocup suprafee m ult mai reduse. Pdurea reprezint aadar, principala resurs natural
pentru dezvoltarea economic a acestor comuniti.

59

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura nr. 18 - Situaia fondului funciar al unitilor administrative


suprapuse SPA Obcina Feredeului

60

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

n ceea ce privete terenurile cu folosin agricol, punile i fneele ocup de departe suprafeele cele mai mari
(Fig. 18a). Din cauza condiiilor morfologice i climatice limitative, terenurile arabile i livezile au o pondere redus
n structura utilizrii terenurilor. Fneele ocup ponderea cea mai mare a suprafeei agricole (i.e. ntre 51 i 70%),
excepie fcnd comunele din partea nordic a sitului: Ulma (46%), Brodina (45%), Izvoarele Sucevei (43%) i
Moldova Sulia (41%), n care punile ocup suprafee mai mari. Terenurile arabile ocup ntre 0,2 % (Izvoarele
Sucevei) i 4 % (Vama) din suprafaa total a fondului funciar, respectiv 0,6 i 15 % din suprafaa agricol.
Tabelul 29 - Situaia utilizrii terenului n 2006 conform clasificrii Corine Land Cover
Denumire
Cod CLC
Spaiu urban discontinuu i spatiu rural
112
Puni secundare
231
Zone de culturi complexe
242
Terenuri predominant agricole n amestec cu vegetaie natural
243
Pduri de foioase
311
Pduri de conifere
312
Pduri mixte
313
Pajiti naturale
321
Zone de tranziie cu arbuti (n general defriate)
324
Cursuri de ap
511
(Sursa datelor: EEA - Agenia European pentru Protecia Mediului, Corine Land-Cover)

Sha 06
117,1
3783,6
5042,3
4523,4
282,4
43958,8
1815,9
706,7
3504,8
1,9

%
0,2
5,9
7,9
7,1
0,4
69,0
2,8
1,1
5,5
0,0

Dinamica utilizrii terenurilor i tendine


Datele statistice de la nivelul anilor 2000 i 2010 relev cteva tendine recente privind utilizarea terenurilor din
aceast zon i anume:

Scderea suprafeelor ocupate cu terenuri agricole, n detrimentul celor neagricole - n comunele:


Brodina, Vama, Frumosu, Sadova, Moldovia i n oraul Cmpulung Moldovenesc.
n majoritatea cazurilor aceast scdere s-a nregistrat pe fondul diminurii suprafeelor acoperite de
puni i fnee, dublat de creterea suprafeelor neagricole, astfel:

creterea suprafeelor acoperite cu pdure (probabil prin rempdurirea natural), cumulat cu


extinderea suprafeei construite, a cilor de comunicaie i a terenurilor neproductive (n
Brodina, Frumosu, Vama, Sadova) - Tab.2;
creterea mai accentuat a suprafeei construite (Cmpulung Moldovenesc,
Moldovia).

Scderi nsemnate ale suprafeelor ocupate cu terenurile arabile se nregistreaz n comunele Ulma (cu
57% fa de anul 2000), Moldova Sulia (cu 38%), Vatra Moldoviei (cu 20%) i Frumosu (cu 19%),
creterile fiind nesemnificative (i.e. comunele Pojorta - cu 11% i Brodina - cu 8%).
Scderea suprafeelor neagricole - n comunele Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulia,
Pojorta, Ulma, Vatra Moldoviei, datorit:
Transformrii suprafeelor neproductive i n mai mic msur forestiere n domeniu punabil
(Fundu Moldovei, Moldova Sulia);
Reducerii suprafeei fondului forestier i transformrii acestuia n pune/fnea (Izvoarele
Sucevei, Pojorta)
Reducerea suprafeelor acvatice, ca urmare probabil a drenajelor i desecrilor (Vatra
Moldoviei, Ulma) i transformarea acestora n puni i/sau fnee.
Datele statistice relev modificri mult mai substaniale la nivelul pajitilor (indiferent de categoria de utilizare a
acestora), a cror suprafa nregistreaz creteri substaniale n comunele Izvoarele Sucevei (cu 59% n cazul
punilor i 18% n cazul fneelor), Ulma (30%), Moldova Sulia (24%) i mai reduse n cazul comunelor Vatra
Moldoviei (15%), Pojorta (14%).

Tabelul nr. 30 - Evoluia principalelor categorii de utilizare a terenurilor n intervalul 2000-2010


MAT
Fnee
Pduri
Suprafaa*

Breaza
Brodina
Cmpulung
Moldovenesc
Frumosu
Fundu Moldovei
Izvoarele Sucevei
Moldova Sulia
Moldovia
Pojorta
Sadova
Ulma
Vama
Vatra Moldoviei

Suprafaa (na)

Suprafaa

0
0
-223

0
0
-16

-267
33

0
-16
1

200
188
0

5
1
0

-9
130
888
670
0
-77
-58
294
0
191

-2
5
59
24
0
-7
-8
30
0
15

-13
0
282
-266
-1
224
3
12
-74
-41

-1
0
18
-10
0
14
0
1
-4
-2

290
-49
-1029
117
3
-307
46
-46
320
0

4
-0,5
-10
3
0
-3
1
-2
4
0

61

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

*Reprezentnd cuantumul suprafeei modificate n acest interval pentru fiecare categorie de utilizare
** Reprezentnd rata modificrilor (procentul cu care fiecare categorie de utilizare a crescut sau s-a redus n acest
interval)
Sursa datelor: INS - Direcia Judeean de Statistic Suceava

Datele obinute prin CORINE LandCover permit evidenierea modificrilor asupra utilizrii terenurilor de la nivelul
sitului survenite pe parcursul a 16 ani, din 1990 n 2006 (Fig.19). Aceste date indic modificrile la nivelul fondului
forestier, care n aceast perioad s-a redus cu 2.563 ha, 93% din aceast suprafa fiind aferent perioadei 20002006. Scderile cele mai consistente s-au nregistrat n perioada 2000-2006 (93% din totalul aferent celor 16 ani),
cu preponderen la nivelul pdurilor de conifere. n acelai timp, n perioada 1990-2000, o suprafa de 1756 ha
s-a transformat n pdure.

62

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Figura nr. 19 - Modificri asurjra utilizrii terenurilor n perioada 1990 - 2006


(durj CORINE LandCover)
B.3.3. Economia local
Pe seama unor resurse importante de materiale de construcie (gresii, marno-calcare, argile i mari cantiti de
pietri i nisip) i a resurselor de minereuri metalifere i sare din zonele nvecinate, ocupaiile tradiionale (n
primul rnd creterea bovinelor de ras) au fost dublate de minerit, de industrializarea lemnului, a laptelui, de alte
activiti industriale, bazate pe materii prime aduse din alte regiuni (textil, nclminte .a.).
Cea mai mare parte a populaiei este angajat n activiti agricole, silvice i de prelucrare a lemnului, sectorul
serviciilor cunoscnd o tendin de cretere nu doar la nivelul oraului Cmpulung ci i n aezrile rurale, n
special n cele din culoaorul transversal al Moldovei (Tab.32).
Tabelul 32 - Populaia ocupat pe sectoare de activitate n 2010
UAT

TOTAL
populaia
ocupat

Sectorul
primar
Nr.

secundar
%
%
Nr.

pers
Breaza
Brodina
Cmpulung Moldovenesc
Frumosu
Fundu Moldovei
Izvoarele Suceavei
Moldova Sulia
Moldovia
Pojorta
Sadova
Ulma
Vama
Vatra Moldoviei
Total

864
952
6869
1411
1523
906
1194
1352
1032
842
843
1491
1090
20369

707
405
353
901
709
745
1040
710
277
306
673
606
534
7966

Sectorul teriar

Sectorul

persoanelor
Nr. pers

pers
36
80
82
82
43
27
49
87
53
64
41
47
5

64
268
2526
268
460
52
49
318
389
292
53
329
254
5322

Activiti ale
angajate n
gospodrii

35
6
7
6
28
38
23
4
24
19
22
30
37

92
260
3963
239
349
109
102
317
359
242
115
549
295
6991

personale
1
19
27
3
5
0
3
7
7
2
2
7
7

29
14
11
12
27
35
27
9
23
17
37
23
58
90

(Sursa datelor - INS - Direcia de Statistic Suceava)


La nivelul zonei se remarc o valoare ridicat a raportului dintre populaia activ i cea ocupat -care depete
80%. Valori mai ridicate, de peste 90% se nregistreaz n partea de vest a sitului (Izvoarele Sucevei, Breaza,
Moldova Sulia, Pojorta, Sadova), valorile cele mai sczute revenind comunelor Moldovia i Vama (Fig.20).
n general se nregistreaz un grad de ocupare al forei de munc ridicat, procentul omerilor variind ntre 3 i 11
% (Pojorta) - Tab. 33. Fenomenul este mai accentuat n rndul persoanelor de sex masculin.

63

ARIA DE IMPORTANA SPECIALA AVIFAUNISTICA "OBCINA FEREDEULUI


Cod ROSPA 0089

a. Situaia populaiei active i ocupate la nivelul anului 2002

Populaia total ocupat la nivel de UAT


n

2002

Sursa datelor statistice: Direcia Judeean de Statistic Suceava

Figura nr. 20 - Situaia populaiei active i ocupate n 2002

Tabelul 33 - Numrul omerilor la nivel de UAT n


comunitile aferente sitului
PopulaiaPopulaiaomeri barbatiomeri femei% dinUATtotalactiv
TOTAL someripopulaia20002002
activaBreaza1784887229313Brodina386910884133747Cmpulung
Moldovenesc2147680072722295016Frumosu3779173677411187Fundu
Moldovei4332175771511227Izvoarele Suceavei22699261319323Moldova
Sulia205212341611272Moldovia5235162472371097Pojorta3013113269
5712611Sadova24379173026566Ulma23549572613394Vama5735189511
17218310Vatra Moldoviei457814875443977

B.3.4. Cultura local


Zona este binecunoscut n ntreaga ar att pentru valorile cultural-istorice, ce fac parte din patrimonial
cultural universal (ex. Mnstirea Moldovia), ct i pentru tradiiile i obiceiurile populare bine pstrate,
celebrate n ntreaga zon prin evenimente culturale anuale (Anexa 18), atelierele meteugreti (de pielrie,
lemnrie, ncondiere a oulor, etc), muzee i ansamble gospodreti tradiionale, care vorbesc despre
spiritualitatea, simul estetic i ndemnarea oamenilor din zon.

C. EVALUAREA SITUAIEI ACTUALE

C.1. Valori
n acest capitol se identific principalele caracteristici sau valorile excepionale ale ariei protejate, justificndu-i
existena i nevoia de de management. O evaluare complet a valorilor poate fi realizat doar printr-un proces
deschis i o consultare larg a factorilor interesai.

C.1. 1. Valori naturale


Principalele valori ale ariei protejate sunt reprezentate de:

speciile de psri de interes comunitar prezentate n Formularul Standard (Tab.34);


categoriile de habitate importante pentru speciile de psri de interes comunitar (Tab.34);
resurse naturale importante pentru comunitile locale (Tab 35).
Pe lng acestea s-au identificat i alte valori importante pentru zon, mai ales cele ce se constituie n resurse
pentru localnici i dezvoltarea zonei. De exemplu, se menioneaz peisaje valoroase care pot fi atracii turisice
sau valori care sunt importante pentru comunitile locale i care, dac sunt pstrate i valorificate ajut la
dezvoltarea local i la obinerea unui sprijin real din partea autoritilor i a localnicilor pentru implementarea
msurilor de management.
Tabel nr. 34 - Valorile de biodiversitate identificate n cadrul ariei protejate
Valoarea identificat n sit i
vecintatea acestuia
Spedi
Psri
Pernis apivorus

Importana pentru AP / comunitate


(d.p.d.v. al conservrii i/sau utilizrii economice)

Specie de interes conservativ, enumerata n anexa I a Directivei Consiliului


2009/147/EC:

Bonasa bonasia

Specie de interes conservativ, enumerata n anexa I a Directivei Consiliului


2009/147/EC, specie de interes cinegetic

Crex crex

Specie de interes conservativ, enumerata n anexa I a Directivei Consiliului


2009/147/EC:.

Rpitoare

de

Glaucidium
Aegolius

noapte:
passerinum,

funereus,

Specii de interes conservativ, cu o foarte mare importan biocenologic,


enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

Strix

uralensis
Ciocnitori: Dryocopus martius,

Specii de interes conservativ, enumerate n anexa I a Directivei Consiliului

Picoides

2009/147/EC. Specii cu importan ecologic major, n general legate de

tridactylus,

Dendrocopos leucotos
Muscari:

Ficedula

Ficedula albicollis

habitate forestier
parva,

Specii de interes conservativ, enumerate n anexa I a Directivei Consiliului


2009/147/EC:

Categorii de habitate
Paduri de rasinoase

9410- Pduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan pn n cel alpin.
Pdurile ncadrate n acest tip de habitat prezint o mare valoare
economic, determinat n special de speciile de conifere (mai ales Picea
abies - molid i n mai mic msur Abies alba brad).
O serie de specii de plante sunt considerate cu valoare alimentar,
Importana pentru AP / comunitate
(d.p.d.v. al conservrii i/sau utilizrii economice)

Valoarea identificat n sit


i vecintatea acestuia

putnd avea un rol important i n hrnirea psrilor (de ex. -Sorbus


aucuparia, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Rubus idaeus,
Rubus

hirtus,

ROSPA0089

Rosa

acest

pendulina,
tip

de

Fragaria

habitat

are

vesca
cea

etc.).

mai

Pe

mare

teritoriul
extindere,

reprezentnd cca. 90% din suprafaa mpdurit, n special n jumtatea


vestic i nordic a Obcinei Feredeului.
Pduri de amestec

91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Acest tip de habitat


grupeaz: pdurile de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad
(Abies alba) cu Pulmonaria rubra; padurile de molid (Picea abies), fag si
brad cu Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag si brad cu Pulmonaria
rubra; padurile de fag cu Symphytum cordatum si padurile de fag cu
Phyllitis scolopendrium.
9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum. Acest habitat grupeaza:
paduri de molid, fagF si brad cu Hieracium transylvanicum; paduri de fag
si brad cu Festuca drymeia; paduri de fag si brad cu Hieracium
transsyvanicum; paduri de fag si brad cu Vaccinium myrtillus; paduri de
fag cu Festuca drymeia.
. Important pentru toate speciile de psri pentru care s-a constituit
ROSPA0089, mai puin Crex crex. Pe teritoriul ROSPA0089, aceasta
categorie de habitat are o extindere relativ redus.

Pduri de foioase

Reprezentative 91E0* - Pduri aluviale de Alnus glutinosa i Fraxinus


excelsior ( habitat prioritar) Habitate forestiere din zone umede, cu o
structur deosebit de complex, protejate la nivel european. Habitate
forestiere ce asigura protecia zonelor ripariene deosebit de sensibile, cu
rol foarte important n consolidare a malurilor i meninerea terenurilor
agricole din apropierea rurilor. Au structuri care sunt mult mai eficiente
n prevenirea modificrilor de maluri n cazul viiturilor dect lucrrile de
regularizare a rurilor.
Pe teritoriul ROSPA0089, aceasta categorie de habitat are o extindere
extrem de redus. Important n special pentru Dendrocopos leucotos,
Ficedula parva, Ficedula albicollis 6520 - Fnee montane este habitatul
reprezentativ, cuprinde pajiti montane, bogate n specii, cu o mare

Pajiti

amplitudine ecologic, utilizate att ca fnee, ct i ca puni. n Obcina


Feredeului, asociaia cu cea mai mare rspndire este As. Festuco rubrae
- Agrostietum capillaris, care prezint importan economic, din punct de
vedere furajer. Astfel, dintre cele peste 130 de specii identificate n
releveele asociaiei, cca. 35% (mai ales din familiile Poaceae i Fabaceae)
aparin la una din categoriile de plante furajere. Important n special
pentru Crex crex, Pernis apivorus, Glaucidium passerinum Importana
economic pentru agricultura de subzisten. Habitat de adpost,
reproducere i/sau hrnire pentru Crex crex, Pernis apivorus, Glaucidium

Terenuri

agricole

vegetaie naturala

intercalate

cu

passerinum

Tabel nr. 35 - Valori din aria protejat care reprezint resurse


naturale importante
Valoarea identificat n sit i vecintatea acestuiaImportana pentru AP /
comunitate (d.p.d.v. al conservrii i/sau utilizrii economice)Rezervaiile
forestiere semincerePrin prezena lor se asigur materialul sditor
autohton necesar lucrrilor silvice de mpdurire respectiv reconstrucie
ecologic n habitatele degradate.LemnReprezint o resurs necesar
pentru asigurarea energiei termice, a lemnului de construcii pentru
localnici precum i ca surse de venituri din activitiile silvice i de
prelucrare a lemnului.PajistiPstrarea lor este esenial pentru creterea
animalelor, dar sunt importante pentru conservare peisajului i asigurarea
hranei speciilor prad.Produse accesorii ale pduriiReprezentate de ciuperci
i fructe de pdure, rin, iasc etc. pot fi utilizate ca venituri suplimentare
pentru proprietarii de terenuri.Specii slbatice de interes Surs de
hran i venituri tradiional, al cror management cinegetic
| poate schimba semnificativ starea de conservare a speciilor.C.1.2. Valori
importante pentru comunitate i valori culturale
Tabel 38 - Valori culturaleValoarea identificat n sit i
vecintatea
acestuiaImportana
pentru
AP
/
comunitate (d.p.d.v. al conservrii i/sau utilizrii
economice)Realizarea
instrumentelor
muzicaleactivitate tradiional specific zonei"Drumul
Cernautiului"obiectiv cultural istoric ce trebuie
promovatFormaii populare, ansambluri, etcpastrarea
mostenirii
culturaleTradiiile
huule
i
romnetipastrarea mostenirii culturalePatrimoniul
lingvisticLimba vorbit de minoritatea rutean

C.1.S. Valori turistice i de recreere


Tabel SS -

Valoarea identificat n sit i vecintatea acestuiaImportana pentru AP /


comunitate (d.p.d.v. al conservrii i/sau utilizrii economice)"Satul
bucovinean"Exemplu de bune practici privind conservarea motenirii
culturaleLacul IezerLocaie de un pitoresc aparteLacul BoltuLocaie de un
pitoresc aparteTrasee turistice ( 10 din care 8 nerecomandabile iarna)Fac
legtura ntre diferite puncte de interes turistic i localiti din sit i din
afara luiMocnia HuulcaMoldoviaMuzeemuzee populare i private (Anexa
18)Mnstirea MoldoviaComuna Moldovia

(
http://www.traseeromania.ro/trasee-obcinel
e-bucovi
nei/)

C.2. Ameninri la adresa valorilor ariei protejate

Presiuni i ameninri
Identificarea i evaluarea presiunilor i ameninrilor a fost realizat n grupul de lucru i n ntalniri cu factorii
interesai, utiliznd clasificarea IUCN. Ameninrile din Formularul Standard pot fi uor asimilate cu cele din
clasificarea IUCN. Aceast clasificare internaional, realizat pentru ameninrile din arii protejate, permite o
analiz mai uoar a categoriilor de ameninri.
Presiunile apar / exist ca urmare a aciunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme din trecut sau care au
loc n prezent i care afecteaz n mod cumulat (efectul mai multor aciuni i / sau fenomene) sau separat
viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Pentru analiza de mai jos s-au luat n calcul
presiunile identificate n prezent sau pe parcursul ultimilor 5 ani.
Ameninrile pot aprea ca urmare a aciunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme pe viitor, putnd
afecta n mod cumulat (efectul mai multor aciuni i / sau fenomene) sau separat viabilitatea pe termen lung
sau mediu a speciei sau habitatului. Definirea ameninrilor se face lund n calcul aciuni umane viitoare sau
previzibile. Pentru analiza de mai jos s-au luat n calcul ameninrile ce pot deriva n urmtorii 5 ani din aciuni
umane n derulare sau previzibile i fenomene naturale extreme posibile.
Legend:

Ameninare minor
Ameninare moderat
Ameninare
necesit
monitorizare dar nu i aciuni specifice de
major
managementnecesit aciuni specifice de management ct mai
curnd posibilnecesit
aciuni
de management cu
prioritateCu impact micCu impact mediuCu impact
majoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Tabel nr. 40 - Presiuni i ameninri la adresa valorilor naturale

Ameninarea /
Presiunea
identificat

Valoarea

Explicaii

ameninat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai

se extinde sau se concentreaz

specific

ameninarea,dac este nevoie, separat pentru

definit)

valorile pentru care au relevan deosebit)

Nivel impact
estimat
prezent

viitor

1. Dezvoltrile rezideniale i comerciale


Extinderea
caselor
aezrilor

(1) Cr ex
crex

Extinderea intravilanului i poate diminua/afecta

(cristelul
de
cmp)
(2)
Pajitile

Ameninarea exist n special n partea de nord,

(habitat
al
cristelul
ui)

arealului de rspndire al speciei (n localitile

negativ habitatul de cuibrire i hrnire.

unde intravilanul a 7 localiti8 este inclus n sit i


se suprapune peste habitatul favorabil speciei.
Aceast ameninare exist i n cteva zone unde
limita

intravilanului

existent

se

suprapune

Prul Negrei, Breaza, Sadova, Demcua).


NOT: Aceast ameninare are un nivel redus,din
urmtoarele motive (i) intravilanul inclus n sit
are o suprafa foarte mic, (ii) exist un numr
mic de zone, cu o suprafa restrns n care
extinderea
habitatul

habitatului
acestei

construciilor

din

poate

specii,

(iii)

cadrul

interfera
iar

cu

densitatea

intravilanului

este

redus.
Dezvoltarea

(habitatele tuturor

infrastructurii

speciilor protejate)

Dezvoltarea infrastructurii de turism i celei


adiacente (osele, prtii de schi, etc).

pentru turism
Ameninarea are un nivel redus, fiind asociat cu

i recreere

apropierea localitilor, existena drumurilor de

Pajitile
Pdurile

de

acces nc nemodernizate (de piatr, pmnt)


care

ptrund

interiorul

sitului

sau

rinoase,

traverseaz (vezi harta x) i a punctelor de

amestec, foioase

interes turistic (ex. Lacul Iezer).

2. Agricultura i acvacultura
Recolte anuale Crex crex

Cosirea

nainte

de

01

iulie

(n

perioada

Brodina, Cununschi, Mgura, Lupcina, Ehrete, Zalomestra i Costleva.

69

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /Valoarea
ameninatPresiuneaide
ntificat(ct mai
specificdefinit)i
perene,(cristelul de
cmp)altele
dectcheresteaua(mas
vegetal,plantemedicina
le,plante
cuPajitilevaloarePduril
e
dealimentar)rinoase,

Explicaii

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone


se extinde sau se concentreaz
ameninarea,dac este nevoie, separat pentru

prezent

viitor

valorile pentru care au relevan deosebit)


critic, de cuibrire i cretere a puilor) poate
conduce la distrugerea cuiburilor, a pontei sau
uciderea

puilor

implicit

la

diminuarea

numrului de indivizi ai speciei.


Ameninarea se manifest n zonele cu pajiti
folosite ca i fnee (vezi harta x).
Cosirea nainte de 01 iulie (n perioada de
cuibrire i cretere

a puilor)

conduce la

reducerea i degradarea habitatului cristelului,

amestec,
foioase tuturor
(habitatele
speciilor protejate)

care caut pajitile cu ierburi mai nalte, n care


i face cuibul i este mai bine ferit de prdtori.
Recoltarea

scop

industrial

plantelor

medicinale i a celor cu valoare alimentar


(fructe de pdure, ciuperci).
Ameninarea se asociaz cu zonele de pajite i
pdurile cu subarboret de afin i/sau merior i
parchetele
activiti

cu
nu

zmeuri.

reprezint o

prezent

aceste

presiune,

aceste

plante nefiind colectate n scop industrial dect


la scar foarte mic.
Prezena cinilor fr stpn i a celor de la
Creterea
animalelor
zootehnia

Bonasa
i

bonasia

Crex crex

stni, care vneaz exemplarele adulte i puii,


consum oule acestor psri, putnd duce la
diminuarea semnificativ a populaiei acestora.
Ameninarea este prezent n zonele de pajite
din apropierea stnelor i a aezrilor umane i
cele n pdurile de la limita acestora.

Pernis apivorus
1

Glaucidium
passerinum
Aegolius funereus

Prezena cinilor fr stpn i a celor de la


stni, care vneaz puii acestor specii care cad
din cuiburile aflate n arbori.
Ameninarea

este

prezent

pdurile

poienile din pduri n care cuibresc aceste

lB

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Explicaii

Valoarea

Ameninarea /

ameninat

Presiunea

estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai speci

identificat

Nivel impact

se extinde sau se concentreaz

fic defi ni t)

ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

prezent

viitor

val oril e pentru care au rel evan deosebit)


Strix uralensis Crex

specii.

crex

Pajitile

(habitate

pentru Crex)
Abandonul

pajitilor

care

conduce

la

mpdurirea natural, determinnd scderea


suprafeei

habitatului

caracteristic

acestei

specii.
Aceast ameninare vizeaz zonele de pajite
(vezi Anexa 6).
Punatul intensiv, care poate conduce la
degradrea habitatului, restrngerea arealului
propice pentru cuibrit, distrugerea cuiburilor,
etc.
Pdurile

de

rinoase, amestec,
foioase

limita pajitilor, care conduce la distrugerea


regenerrii naturale a arboretelor i tasarea

e
(habitate

Punatul n fond forestier, n zonele de la

solului.
pt.toate

speciile protejate)

Aceast activitate poate deveni o ameninare n


condiiile creterii eptelului i a punatului n
fond forestier n afara legii.

3. Energia i
Mineritul
Producerea de energiePernis apivorus Crex crexAmplasarea de centrale
eoliene i a infrastructurii de acces aferente acestora.
Astfel de amenajri pot avea un impact direct asupra adulilor (le limiteaz
culoarele de zbor, le pun viaa n pericol) i fragmenteaz habitatul acestor
dou specii.o1Dendrocopos leucotos
Ficedula parva
Ficedula albicollisAmplasarea de microhidrocentrale fragmenteaz ireduce
suprafaa ocupat de vegetaia de lunc, care reprezint habitatul de
cuibrit i hrnire al acestor specii.
Activitatea prezint un impact foarte redus n prezent (cele 2 MHC existente
n zona Rurilor Brodina i Suceava) fiind localizate la limita sitului. n viitor
poate reprezenta o11

71

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /

Explicaii

Valoarea

Presiunea

ameninat

estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai

identificat

Nivel impact

se extinde sau se concentreaz

specific

ameninarea,dac este nevoie, separat pentru

definit)

prezent

viitor

valorile pentru care au relevan deosebit)


ameninare n cazul tuturor vilor din cadrul
sitului pretabile pentru astfel de amenajri.

Pajiti

Amplasarea de centrale eoliene i a 0 infrastructurii

Pduri

de

rinoase, amestec,
foioase

de acces aferente acestora.


Are un impact direct asupra habitatelor, reducndu-le
suprafaa.

(habitate pt.toate
speciile protejate)
91E0*

aluviale

de

Pduri
Alnus

glutinosa

Fraxinus

excelsior

Amplasarea de microhidrocentrale este 1

asociat cu distrugerea vegetaiei de lunc sau


degradarea acesteia.

(Alno-Padion,
Alnion

incanae,

Salicion
3230

albae)
Vegetaie

lemnoas

cu

Myricaria
germanica

de-a

lungul cursurilor de
ap montane
(habitate prioritare
existente n sit dea

lungul

cursurilor de ap)

4. Transporturile i coridoarele
de trecere
osele
i ciPduri
deCile de acces realizate cu
ajutorul11feraterinoase,mijloacelor mecanizate (TAF) pot conduce
laamestec, foioasedegradarea habitatului i la
apariia(habitatetorenilor i apoi a eroziunilor.pt.toate speciileprotejate
cuexcepia Crex)

SG

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /
Presiunea

Explicaii

Valoarea
ameninat

estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai

identificat

Nivel impact

se

specific

extinde

sau

se

concentreaz

ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

definit)

prezent

viitor

val oril e pentru care au rel evan deosebit)

5. Utilizarea resurselor biologice i degradarea acestora


Vntoarea,
uciderea

Bonasa bonasia Crex

crex Strix uralensis

colectarea

Bonasa bonasia

animalelor

Vntoarea

reprezint o

ameninare,

conducnd la reducerea populaiei acestor specii.


Pe ntreaga suprafa a sitului.
Recoltarea n scop de comercializare la scar

terestre (legal

industrial, n special a afinului i meriorului, dar

sau ilegal)

i a zmeurului, care conduce la reducerea cantitii


de hran.

Colectarea

n toate tipurile de pdure cu Vaccinium sp.; n

plantelor
terestre

produselor
plante

zonele cu doborturi/tieri de pdure, unde s-a

instalat vegetaie cu zmeur (Rubus


idaeus)

din
Crex crex

(altele

Cositul fnaelor nainte de 1 iulie.

dect

n zonele cu fnea.

cheresteaua)

Distrugerea pontei i uciderea puilor.


Pajiti
Pduri de rinoase,
amestec, foioase

Recoltarea n scop de comercializare la scar


industrial, n

special a afinului

meriorului, dar i a zmeurului.

(habitate pt.toate

n toate tipurile de pdure cu Vaccinium sp.; n

speciile protejate)

zonele cu doborturi/tieri de pdure, unde s-a


instalat vegetaie cu Rubus idaeus (zmeur)
Recoltarea plantelor medicinale

Pernis apivorus
Bonasa bonasia

Extragerea selectiv a arborilor btrni

Rpitoarele

importani pentru biodiversitate, care conduce

de

la distrugerea locurilor de cuibrit i a sursei de

noapte
Ciocnitorile

hran.
Ameninarea este asociat

ntreagii suprafae

forestiere a sitului.

Ameninarea /
Exploatare
forestier

Presiunea
i

identificat

Explicaii

Valoarea
ameninat
specific

lemnului

definit)

estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai

extragerea

Nivel impact

se extinde sau se concentreaz


ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

prezent

viitor

val oril e pentru care au rel evan deosebit)

Pernis apivorus
Bonasa bonasia
Bonasa bonasia
Rpitoarele de noapte

Tierile
rase,

acestor
specii.

care

Amenin

conduc

area

la

este

distruge

asociat

Muscarii

rea

habitatel

Pernis apivorus

locurilor

or

de

acestor

cuibrit

specii

din

fragmen

ntreg

tarea

situl

Rpitoarele

de
Muscarii

noapte

Dendrocopos
Ciocnitorile

leucotos

Bonasa bonasia
Rpitoarele
noapte
Ciocnitorile

de

habitatul
Muscarii

ui

Bl

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

(vezi

Anexele

5-

14).

habitatelor acestor specii din ntreg situl (vezi

Anexele
5-14)

Tieri definitive i

Extragerea selectiv a speciilor de foioase -n

de

ariile cu pduri mixte i pe vile rurilor, n

racordare

suprafee
care

pe

mari,

conduc

la

distrugerea

Aceasta conduce la
cuibrit,

locurilor de cuibrit
i

special n partea estic a sitului.

fragmentarea

habitatului acestor
specii..

distrugerea locurilor de

zonelor

de

hrnire;

scderea

populaiilor de roztoare ce constituie hrana


predilect a rpitoarelor de noapte; scderea
populaiilor

de

insecte

hrana

majoritii

speciilor.

Ameninarea

este

asociat

1
1
Pduri

de

Tieri rase sau definitive i de racordare pe

rinoase,

suprafee mari. Extragerea selectiv a

amestec, foioase

foioaselor; reducerea vrstei de exploatare a

(habitatele

pdurilor.

speciilor)

Ameninarea se manifest pe ntreaga suprafa


a sitului ce corespunde habitatelor acestor specii,
n zonele n care sunt
prevzute astfel de tieri.

6. Intruziunea uman i perturbrile antropice


Activiti de
Pernis apivorus
Turismul necontrolat, care poate cauza
recreere
i
Crex crex
deranjul
psrilor n perioada de

Bl

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Presiunea
identificat

Explicaii

Valoarea

Ameninarea /

ameninat

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai speci

se

fic defi ni t)

extinde

sau

se

concentreaz

ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

prezent

viitor

val oril e pentru care au rel evan deosebit)


turism
Bonasa bonasia
Rpitoarele

mperechere / formare a perechilor cuibritoare


de

sau n perioada de cuibrit.

noapte
Ciocnitorile

Activitatea este mai intens n partea sudic a


sitului

Muscarii

(zona

DN17A),

dar

apropierea

localitailor de interes turistic (Moldovia, Vatra


Moldoviei, Breaza, Brodina, Sadova).
Pajiti
1

de

Pduri
rinoase,

Turismul

amestec, foioase

fragmentarea sau degradrea habitatelor.

3230

necontrolat,

care

1
poate

cauza

Vegetaie

lemnoas

cu

Activitatea este mai intens n partea sudic a

Myricaria

sitului

germanica de-a

(zona

DN17A),

dar

apropierea

localitailor de interes turistic (Moldovia, Vatra

lungul cursurilor de

Moldoviei, Breaza, Brodina, Sadova).

ap montane
Alte forme de

Pduri

perturbri

rinoase,

(ptrunderea

amestec, foioase

ilegal, accesul,

de

speciile
forestiere)
Taier ilegale

(habitat pentru

vandalismul etc.)

7. Modificri ale sistemelor naturale


Incendii
Pernis apivorus

Incendii naturale i accidentale de pdure sau

pajite, care conduce la distrugerea locurilor de


Crex crex
Bonasa bonasia
Rpitoarele
noapte
Ciocnitorile
Muscarii
Pajiti

cuibrit, hrnire i fragmentarea habitatului


Pe ntreaga suprafa a sitului.

de

Incendii naturale i accidentale

B75

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Ameninarea /

Explicaii

Valoarea
ameninat

Presiunea
identificat

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai speci

se exti nde sau se concentreaz ameni

fic defi ni t)

narea,dac este n evoi e, separat pentru val

prezent

viitor

oril e pentru care au rel evan deosebit)


Pduri

de

Pe ntreaga suprafa a sitului.

rinoase,
amestec, foioase
3230

Vegetaie

lemnoas

cu

Myricaria
germanica

de-a

lungul cursurilor de
ap montane
Baraje,
management
hidrologic

gestionarea /
utilizarea
resurselor de
ap - desecri

Pernis apivorus

ndiguiri - betonarea albiei rurilor i praielor.

Crex crex

Pe vile rurilor din interiorul sitului.

Bonasa bonasia

Distrugerea

Rpitoarele de

fragmentarea habitatului acestor specii.

locurilor

de

cuibrit,

hrnire

noapte
Ciocnitorile
Muscarii

91EQ*

ndiguiri - betonarea albiei rurilor i praielor


Pduri

aluviale

de

Alnus

glutinosa

asociate microhid rocentral e lor


Pe vile rurilor din interiorulsitului.

Fraxinus excelsior (
Alno-Padion, Alnion
incanae,

Salicion

albae)
3230 - Vegetaie
lemnoas

cu

Myricaria
germanica de-a
lungul cursurilor de
ap montane
Alte intervenii

Pernis apivorus

Schimbarea

care duc la:

Crex crex Bonasa

(transformarea n teren agricol, mpdurirea,

creterea
fragmentrii,
izolarea
habitate

de alte

terenului

extindere intravilanului etc.); doborturile uscri

bonasia
Rpitoarele

utilizrii

n mas pe suprafee extinse, care pot conduce


de

la distrugerea, fragmentarea sau degradarea


habitatelor de

S4

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Explicaii

Valoarea

Ameninarea /

ameninat

Presiunea

(ct mai speci

identificat

fic defi ni t)

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone


se extinde sau se concentreaz
ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

prezent

val oril e pentru care au rel evan deosebit)


naturale, alte
efecte
ecologice

3230 - Vegetaie
lemnoas

cu

Myricaria

cuibrit i hrnire.
Pe ntreg arealul sitului.

germanica de-a
noapte
Ciocnitorile

lungul cursurilor de
ap montane

utilizrii

(transformarea
pajitilor,

Muscarii Pajiti
Pduri

Schimbarea
n

teren

localitate

terenului 0
agricol,

etc.);

abandonarea

suprapunatul;

doborturile uscri n mas pe suprafee extinse

de

Pe ntreg arealul speciilor.

rinoase,
amestec, foioase
Crex crex

Distrugerea

habitatului

8. Speciile i genele invazive i alte specii


i
gunoaie (menajere,
gene problematice

prin

etc.)

depozitarea

care

conduce

de

la

distrugerea habitatelor favorabile pentru aceast


specie.
Pe suprafee restrnse n apropierea localitilor, n

9. Poluarea (provenit din surse din afara ariei sau generat n


care exist habitat favorabil pentru aceast specie
interiorul
ariei protejate)
Gunoi
i

Pajiti
91E0* - Pduri

(vezi Anexa 4).


Distrugerea habitatului prin depozitarea de
gunoaie (menajere, etc.). Modificarea

aluviale de Alnus

compoziiei floristice, prin dezvoltarea

glutinosa

speciilor ruderale.

Fraxinus excelsior

n apropierea localitilor.

(Alno-Padon,
Alnion incanae,
Salicion

albae)

3230 - Vegetaie

BS

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /
Presiunea
identificat

Explicaii

Valoarea
ameninat

Nivel impact
estimat

(se preci zeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai speci

se exti nde sau se concentreaz ameni

fic defi ni t)

narea,dac este n evoi e, separat pentru val

prezent

viitor

oril e pentru care au rel evan deosebit)


lemnoas

cu

Myricaria germanica
de-a lungul cursurilor
de ap montane
1G. Evenimente geologice i geomorfologice
Pernis apivorus
Bonasa bonasia
Rpitoarele
Eroziunea
i/sau

Alunecri

teren,

care

conduc

la

distrugerea habitatelor favorabile pentru speciile


de

noapte

de psri de interes conservativ.


Pe ntreaga suprafa a sitului, n zonele cu

Ciocnitorile

substrat

colmatarea/
depunerea de

de

argilos

argilo-nisipos,

lipsite

de

vegetaie, cu pant mare, etc care prezint

Muscarii

vulnerabilitate i risc la alunecri.

materiale
Distrugerea habitatelor favorabile pentru speciile
Crex crex

de psri de interes conservativ.


Dendrocopos
leucotos

Existena n albia praielor a materialului lemnos,


rmas n urma exploatrilor.

Ficedula parva
Ficedula albicollis

n zonele de pdure sau n imediata a acestora, n


ariile cu exploatri.
Potenial

de formare a barajelor i apariia

viiturilor ce pot duce la distrugerea zonelor de


cuibrit sau hrnire.
Pajiti

Alunecri de teren. Existena n albia praielor de

Pduri rinoase, de
amestec, foioase

material lemnos, rmas n urma exploatrilor.


n zonele de pdure sau n imediata a acestora, n
ariile cu exploatri.

3230 - Vegetaie
lemnoas

cu

Myricaria germanica
de-a lungul
cursurilor de ap
montane
11. Ameninri datorate schimbrilor climatice sau a altor fenomene climatice extreme

78

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /

Valoarea

Explicaii

ameninat

Presiunea
identificat

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone

(ct mai speci

se extinde sau se concentreaz

fic defi ni t)

ameninarea,dac este n evoi e, separat pentru

prezent

viitor

val oril e pentru care au rel evan deosebit)

Secete

germanica de-a lungul

Crex crex Bonasa

cursurilor de ap montane
bonasia
Apariia

perioadelor

secetoase

perioada

cuibritului, care determin diminuarea cantitii


de hran.
Furtuni

Pernis apivorus
Pe ntreaga suprafa a sitului.

inundaii
Crex crex Bonasa

Furtuni i inundaii naturale, care pot duce la


distrugerea

bonasia Muscarii

cuiburilor,

uciderea

puilor

sau

diminuarea hranei .

Pajiti
Pduri

de

Pe ntreaga suprafa a sitului.

rinoase,
amestec, foioase

Furtuni

3230 - Vegetaie

degradrea i reducerea suprafeei habitatelor

lemnoas

acestor specii.

cu

Myricaria

inundaii

naturale

care

duc

la

Pe ntreaga suprafa a sitului.

12. Ameninri la adresa valorilor sociale


iale i
i culturale
culturale specifice
specifice
Crex crex

Pierderea

Folosirea mijloacelor mecanizate de cosit, 1

legturilor
culturale,

care conduc la distrugerea pontelor, a cuiburilor i la uciderea


a

puilor.

cunotinelor

n zonele de pajite ce reprezint habitate propice

i/sau

pentru aceast specie din cadrul sitului.

a
practicilor de

Pernis apivorus

Folosirea exclusiv a mijloacelor mecanizate de

management

Bonasa bonasia

extragere a lemnului, cu impact mare asupra

mediului, care determin distrugerea locurilor de


Rpitoarele

de

cuibrit i hrnire.

noapte
Pe ntreaga suprafa a sitului acoperit de
Ciocnitorile

pdure.

Muscarii

B79

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Ameninarea /
Presiunea

Explicaii

Valoarea
ameninat
(ct mai

identificat

specific
definit)

Nivel impact
estimat

(se precizeaz, dac exist date, i pe ce zone


se extinde sau se concentreaz
ameninarea,dac este nevoie, separat pentru

prezent

viitor

valorile pentru care au relevan deosebit)

Crex crex
Crearea de ferme zootehnice de mari dimensiuni.

n zonele de pajite, n special n partea de vest a


sitului.
Pierderea practicilor tradiionale de cretere a
animalelor

prin

apariia

unor

suprafee

nepunate, renunarea la cosit, ceea ce poate


conduce la instalarea treptat a arbutilor i
arborilor i reducerea suprafeelor de pajiti,
devenind improprii pentru cuibritul sau hrnirea
unor

specii

de

suprapunatul,

psri.
care

Reversul

poate

este

determina

modificarea compozi iei floristice a pajitilor i


instalarea buruieni urilor.
Pajitile
(habitat

Folosirea mijloacelor mecanizate de cosit.


pentru

Crex)

Pierderea practicilor tradiionale de cretere a


animalelor

prin

apariia

unor

suprafee

nepunate, renunarea la cosit, ceea ce poate


conduce la instalarea treptat a arbutilor i
arborilor i reducerea suprafeelor de pajiti,
devenind improprii pentru cuibritul sau hrnirea
unor

specii

de

suprapunatul,

psri.
care

Reversul

poate

este

determina

modificarea compozi iei floristice a pajitilor i


instalarea buruieni urilor.
Folosirea exclusiv a mijloacelor mecanizate de
Pdurile

de

rinoase,
amestec, foioase
extragere

n zonele cu

a lemnului, cu impact mare asupra mediului.


Extinderea

punatului

vegetaie forestier
Pe ntreaga suprafa a sitului acoperit de
pdure.

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

ss

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

C.3. Evaluarea tendinelor n starea valorilor


Analiznd valorile ariilor protejate i gradul lor de ameninare, se poate estima n ce msur aceste valori sunt
periclitate, respectiv cum poate evolua starea lor dac se menin sau se intensific ameninrile. Evaluarea de
mai jos a constituit punctul de plecare pentru stabilirea principalelor operaiuni de management, iar evoluia
viitoare a ameninrilor va impune adaptarea msurilor de management.

82

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Tabel nr. 41 - Evaluarea strii actuale i a tendinelor

Valoarea

Starea actual

Tendine corelate cu ameninrile descrise

Toate speciile de psri

Starea de conservare a acestor specii este favorabil. Nivelul

Pdurile de stat din zon sunt certificate FSC, ca urmare pe cca 70%

de interes comunitar

presiunilor i al ameninrilor este n general sczut. Se consider

din suprafaa forestier a sitului se va asigura implementarea

care depind de

c exploatrile forestiere pot avea un potenial impact asupra

msurilor speciale de management stabilite pentru speciile de

habitatele forestiere

acestor specii dac nu sunt aplicate corect tratamentele.

interes de conservare. Acest lucru este valabil i pentru pdurile

(toate speciile cu

Tierile rase i cele defiinitive afecteaz n mod evident locurile de

private administrate de ocoalele silvice de stat. Posibile probleme

excepia crstelului)

cuibrit, fiind necesare msuri speciale de management pentru a

pot aprea pe cele cca .... ha de pduri private neadministrate.

asigura condiiilor de via minime pentru aceste specii.


Pe de alt parte existena suprafeelor cu doborturi i tieri rase
ofer condiii favorabile pentru ierunc.
Tieri rase n pdurile private
Pduri de rinoase

In perioada 1990 - 2006 se constat o cretere semnificatv a

ndeprtarea i pe viitor aproape integral a lemnului mort pe picior

Pduri de foioase Pduri suprafeelor de pdure. Crete de asemenea suprafaa

n zonele foarte accesibile prin tieri de igien poate duce la

mixte Paji ti

terenurilor cu arbuti. Scade suprafaa pajitilor i a terenurilor

meninerea situaiei n care n anumite zone nu este suficient lemn

(habi tatele tuturor

agricole cu vegetaie natural. Aceste modificri pot fi puse pe

mort pentru speciile dependente de acesta.

speciilor protejate)

seama abandonului de terneuri agricole urmat de procese de

Obligativitatea, impus de normele de securitate a muncii, a

mpdurire pe cale natural i reprezint o ameninare n special

ndeprtrii lemnului mort din pdurile parcurse cu tieri de ngrijire

pentru speciile de psri care se hrnesc pe terenuri deschise.

sau de regenerare poate duce n anumite perioade la degradarea

Reducerea suprafeelor de fnae poate afecta n mod semnficativ


specia Crex crex.
Prezena lemnului mort pe picior i la sol este extrem de

condiiilor de via a speciilor de psri.

83

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

important n acest sit. n majoritatea pdurilo de foioase i n cele


mixte i n zonele foarte accesibile a pdurilor de rinoase volumul
actual de lemn mort este sub cantitatea considerat optim pentru
speciile de psri de interes de conservare.
Pduri de foioase i

n ultimii ani a crescut procentul pdurilor mixte i a celor de n pdurile de stat exist tendina de a se favoriza n continuare

mixte

foioase (vezi tabelul ....), ceea ce s-ar putea explica prin revenirea regenerrile preponderent cu rinoase.
fagului n arboretele regenerate necontrolat, n mod natural.
Aceast situaie poate favoriza unele specii, cum ar fi Dendrocopus
leocotos, Ficedula parva i Ficedula al bi col is.
Arboretele de rinoase fiind n mare parte de provenien
artificial, este firesc ca n cazul regenerrilor naturale necontrol
ate s revin fagul.

Crsteiul de cmp (Crex


crex)

Reducerea suprafeelor de pajiti poate afecta n continuare starea Posibilitatea de valorifica laptele, precum i plile de agromediu pot
de conservare a acestei specii, ntruct scade suprafaa cu condi ii favoriza i pe viitor meninerea habitatului specific acestei specii,
favorabile de cuibrit i hrnire.
respectiv a fneelor. O posibil ameninare poate fi utilizarea
Datele disponibile cu privire la eptel arat o scdere semnificativ necorespunztoare a motocositoarelor.
a efectivelor de bovine n perioada 1990 - 2003, dar n 2010
efectivele revin la nivelul anilor '90, cel puin n parte din comune.

Viesparul i ciuvica

Reducerea suprafeelor de pajiti poate afecta starea de conservare Posibilitatea de valorifica laptele, precum i plile de agromediu pot

(Pernis apivorus

a acestei specii, ntruct scade suprafaa cu condiii favorabile de favoriza i pe viitor meninerea habitatului specific acestei specii,

Glaucinum passernum)

hrnire.

respectiv a punilor.

Specia este n stare nefavorabil de conservare, posibil cauz fiind Tendina este de meninere a strii actuale a habitatelor, respectiv
Muscarii

suprafaa

redus

arboretelor

de

foioase

corespunztoare favorizarea speciilor de rinoase.

cerinelor speciei (arborete btrne sau cel puin exemplare


(Ficedula albicollis

btrne de arbori).

Ficedula parva)

subarboret bogat, deci pduri cu consisten redus i arbori

Probabil este mai pretenioas alttudinal (este ma jos), necesit


btrni.
Ierunca

(Bonasia

bonasia)
Ligula ria sibirica

Specia depinde de existena suprafeelor rezultate ca urmare a


doborturilor i tieilor rase.
Specia a disprut n multe zone din Europa, fiind dependent de
pajiti umede. Menienerea acestor pajiti poate fi critic pentru
aceast specie, dar i pentru specia Crex crex.

Campanula

serrata

(clopoel)
Asplenium
adulterinum (ferigu)

Endemism carpatic, dependent de pajiti, prezena ei ar putea fi


afectat de reducerea suprafeei cu habitate de pajiti.
Prezent pe stncrii, nu este afectat de managementul pdurilor
sau punilor.

Valorile culturale i

In anumite zone comunitile pstreaz varietatea etnic i valori n zon sunt obiective i valori care nc nu au fost valorificate din

turistice

culturale care pot constitui, mpreun cu atraciile naturale, puncte punct de vedere turistic, n corelaie cu obiectivele de conservare a
de plecare pentru o dezvoltare a turismului n zon. Evenimentele naturii, cum ar fi existena unor ateliere de producere a obiectelor
culturale i obiceiurile nc practicate de localnici, precum i tradiionae (buciume, viori, opinci, oale, bundie, drani), drumul
apropierea de una din mnstirile care este n patrimoniul UNESCO istoric care lega partea de sud a Bucovinei cu cea de nord, ntlniri
contribuie la atractivitatea zonei.

ale ciobanilor.

Satul Bucovinean i programele pe care le promoveaz se constituie


ntr-un bun exemplu pentru dezvoltarea unor ini iative privind
valorificarea patrimoniului cultural / tradiional material i spiritual
local, contribuind la dezvoltarea zonei.

84

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

C.4. Evaluarea capacitii de management, a sistemului de decizie i de


administrare
Aceast seciune urmeaz s fie completat

C.5. Evaluarea situaiei financiare actuale


Aceast evaluare este n curs de elaborare i urmeaz s fie completat

85

Planul de management al SPA Obcina Feredeului 20132023

D. STRATEGIA DE MANAGEMENT
D.1. el pe termen lung
Valorile din ariei protejate sunt de o importan deosebit la nivelul UE. Dei zona are un grad de antropizare
relativ ridicat, efortul coordonat al celor ce triesc n zon poate contribui la conservarea speciilor pentru care a
fost desemnat situl i la meninerea peisajului caracteristic, asigurnd un minim de resurse i procese naturale
necesare pentru condiii de via bune i dezvoltare echilibrat. Viziunea, definit n procesul de elaborare a
planului, este urmtoarea:
Situl Natura 2000 Obcina Feredeului este un model de convieuire a omului cu natura, n care gospodrirea
echilibrat a resurselor naturale asigur condiii pentru meninerea speciilor slbatice i habitatelor naturale.

D.2. Strategia de management


Avnd n vedere valorile ariei protejate (Tab. 40) i ameninrile identificate la adresa lor, precum i tendinele
descrise prin evaluarea acestora, pentru realizarea viziunii, managementul acestei arii protejate se va integra n
cadrul a 6 - Programe de management, dup cum urmeaz:
Programul 1. Managementul biodiversitii
Scop: Meninerea / refacerea strii favorabile de conservare pentru speciile de interes pentru conservare
prin aplicarea i mbuntirea msurilor de management al habitatelor i speciilor n colaborare cu
proprietarii /adminsitratorii de terenuri i resurse naturale
Asigurarea condiiilor necesare pentru conservarea speciilor de psri de interes comunitar i al habitatelor
de care depind aceste specii este principalul obiectiv al sitului. Aciunile de management vor fi orientate
spre meninerea sau refacerea strii favorabile de conservare a speciilor i habitatelor, respectiv gestionarea
ecosistemelor astfel nct s se mbunteasc caracteristicile naturale i serviciile de mediu n zon.
Msurile de management vor fi orientate cu precdere spre diminuarea / eliminarea cauzelor, care au fost
identificate pentru presiunile i ameninrile de intensitate i extindere mare i medie. n situaiile n care
cauzele nu pot fi influenate de ctre administratori i partenerii de management, se vor stabili msuri care
s reduc impactul ameninrilor asupra valorilor de biodiversitate.
Sub-programul 1.1: Managementul speciilor de psri de interes comunitar dependente de pduri
Obiectiv: Meninerea populaiiloe de psri de interes comunitar prin meninerea / mbuntirea msurilor de
management al habitatelor forestiere pe toat suprafaa sitului.
Sub-programul 1.2: Managementul speciilor de psri de interes comunitar dependente de pajiti
Obiectiv:

Meninerea

populaiilor

de

psri

de

interes

comunitar

prin

meninerea

mbuntirea

managementului pajitilor .
Programul 2. Managementul resurselor naturale
Scop: Reducerea impactului negativ al activitilor de utilizare a resurselor naturale din AP, asupra strii de
conservare a speciilor de interes conservativ, prin asigurarea utilizrii durabile a acestor resurse i
identificarea de soluii alternative, n colaborare cu autoritile competente pentru protecia mediului, pe
durata implementrii planului.
Programul 3. Informare, contientizare, educaie ecologic
Scop: Creterea nivelului informare i contientizare i obinerea sprijinului factorilor interesai n vederea
realizrii obiectivelor de conservare ale AP prin activiti specifice, inclusiv de educaie ecologic n
colaborare cu comunitile locale i ali factori interesai.

Sub-programul 3.1. Infrastructur de vizitare i educare

Obiectiv: Realizarea unei infrastructuri corespunztoare pentru informarea continu a vizitatorilor i a


publicului larg

Sub-programul 3.2. Informare i contientizare

Obiectiv: Creterea cu cel puin 15% a nivelului de contientizare cu privire la importana AP n urmtorii 5
ani.

Sub-programul 3.3. Educaie ecologic

Obiectiv: Obiectiv: Realizarea de activiti educative pe tema conservrii naturii n cel puin 4 uniti de
nvmnt din comunitile relevante pentru AP.

86

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Sub-programul 3.4. Turism i vizitare

Obiectiv: Creterea atractivitii zonei prin promovarea valorilor naturale i culturale ale zonei prin
evenimente i programe elaborate n colaborare cu autoritile locale i turoperatori.
Programul 4. Administrare (management)
Scop: Asigurarea unui management eficient i adaptabil al Ariei Protejate prin crearea i susinerea unei
structuri funcionale de management, pe durata de implementare a planului de management.

Sub-programul 4.1. Reglementare

Obiectiv: Asigurarea respectrii msurilor de management n AP prin analiza documentaiilor legate de


progarme, proiecte i activiti.

Sub-programul 4.2. Control

Obiectiv: Asigurarea integritii AP i a respectrii prevederilor Regulamentului i Planului de Management


prin controale periodice.

Sub-programul 4.3. Resurse umane, financiare i materiale

Obiectiv: Asigurarea unui minim de personal calificat pentru managementul ariei protejate i asigurarea
resurselor financiare i materiale pentru AP i managementul eficient al acestora pentru implementarea
planului de management.

Sub-programul 4.4. Managementul activitilor curente

Obiectiv: Asigurarea condiiilor de lucru pentru echipa de management n vederea realizrii eficiente a
msurilor de management.
Programul 5. Monitorizare i evaluare

87

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de management prin analiza i evaluarea periodic
a aciunilor i indicatorilor cheie n vederea adaptrii planului de aciune.
Msurile de management pentru fiecare program, prioritizarea acestora i planificarea lor n timp, precum i
posibilii responsabili sunt prezentate n tabelul 42.

Planul operaional pe 5 ani


Pentru implementarea strategiei de management prezentat la capitolul anterior s-au definit principalele aciuni
de management pentru primii 5 ani de implementare a Planului de Management. Aciunile descriu ceea ce
trebuie s urmreasc Custodele pentru a realiza obiectivele de management pentru programele i subprogramele definite n cadrul strategiei. Activitile detaliate se vor stabili prin Planul de lucru anual.
Avnd n vedere resursele limitate de care dispune Custodele, precum i faptul c n prezent nici un
administrator de arie protejat nu are asigurat un sprijin financiar continuu, aciunile au fost prioritizate dup
cum urmeaz:

prioritatea 1 - aciunile de management care sunt foarte importante pentru realizarea

obiectivelor i pentru realizarea crora Custodele trebuie s fac tot posibilul s identifice resursele
necesare;

prioritatea 2 - aciunile importante de management, dar a cror realizare nu este critic


pentru atingerea obiectivelor. Custodele va depune eforturi pentru a le realiza;
prioritatea 3 - aciuni care pot contribui la realizarea obiectivelor, dar nerealizarea lor nu va
influena n mod negativ AP. Se vor realiza doar dac apar oportuniti pentru atragerea resurselor
necesare.

88

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Tabel nr. 42 - Principalele aciuni de management


Programul 1: Managementul biodiversitii
Scop: Meninerea strii favorabile de conservare pentru speciile de interes pentru conservare prin aplicarea i mbuntirea msurilor de management al
habitatelor i speciilor, n colaborare cu proprietarii /administratorii de terenuri i resurse naturale
CD CO

Sub-programul 1.1: Managementul speciilor de psri de interes


comunitar dependente de pduri
finalizare

Obiectiv: Meninerea populaiilor de psri de interes comunitar

<

Q_

prin meninerea / mbuntirea msurilor de management a l

CNJ

<

<

<

in

<

principal pentru i
mplementare

habitatelor forestiere pe toat suprafaa sitului.


1.1.1. Armonizarea msurilor de management forestier cu prevederile
planului de management al arid protejate

suprafa fond forestier

pentru care managementul

Ocoale Sil vi ce, proprietari


de pduri, Custode

forestier a fost armonizat


cu

1 prevederile

planulu de management al
SPA ( cu ocazia rea
menajrii)
1.1.2. Asigurarea condiiilor necesare speciilor de psri dependente de
habitatele forestiere

1 -2 m3/ha lemn mort

Ocoale Sil vi ce, proprietari


de p duri, Custode

Ocoale Sil vi ce, proprietari


de p duri, Custode

Ocoal e Sil vi ce, propri


etari
de p duri, Custode

Ocoale Sil vi ce, proprietari

dispersat pe sol (crengi i

resturi de
exploatare)
i
n medie 2-3 arbori mori
pe picior/ ha n toa te
parchetel e di n sit
1.1.3. Meninerea unui procent minim de 15% pdure btrn (peste 100
Minim 15% din
ani) la nvelul situlu

1.1.4. Meninerea lizierelor de pdure, prin meninerea unei zone tampon

suprafaa pdurilor 2
din sit cu peste 100 a
ni
0 km liziere
2

supus regmului de conservare, meninerea i promovarea subarboretului


1.1.5. Asigurarea unei stri fitosa ni ta re bune a pdurilor exclusiv prin

degradate / curate
Nr avize negative

metode de combatere mecanic i biologic a duntorilor forestieri

pentru combateri
aviochimice

0 ha pduri cu

de p duri, Custode

combateri
avi ochi mice
1.1.6. Asigurarea stabilitii arboretelor de rinoase din perspectiva
impactuui potenial al schimbrilor climatice prin promovarea n
compoziia acestora a speciilor autohtone adaptate mai bine noilor
condiii
(promovarea n compozi ie a speciilor de foioase)
1.1.7. Asigurarea stabilitii zonelor umede din fond forestier, prin
crearea
unei zone tampon de nei-nterven ie n imediata vecintate a acestora

Creterea cu 1% a
pdurilor mixte din sit 2

Ocoale Sil vi ce, amenajiti,


Custode

Ocoale Sil vi ce, amenajiti,


Custode

Ocoale Sil vi ce, amenajiti,

100% suprafa zone


umede din fond

Acolo unde este posibil se recomand subparcelarea distinct a zonelor


umede i a suprafeei stabilite ca i zon tampon.

forestier cu func ii
conservat ve men
inute

1.1.8. Asigurarea stabilitii pdurilor ripariene, prin creearea unei zone

...ha / 100 % pduri

tampon de neintervenie n imediata vecinatate a cursului de ap.

ripari ene cu funcii

Acolo unde este posibil se recomand subparcelarea distinct.

Custode

conservat ve men
inute

1.1.9. Delimitarea habitatului prioritar de anini (91E0*) n fondul


forester,
implementarea msurilor de management specifice i includerea UA-lor
respective n T2 cu ocazia reamenajrilor

...ha / 100 % aniniuri


deli mitate i

1 v

management

Ocoale Sil vi ce, amenajiti,


Custode

restrictiv
1.1.10. Asigurarea proteciei habitatului de anini (91E0*) n afara
fondului forestier
1.1.11. Realizarea unu studiu privind prezena i tendina speciilor
invazive i stabilirea de msuri de prevenire i combatere

.... ha anini cu
proteci e s tri ct
Studiu

proprietari de pduri,
Custode
Custode

89

Planul de management al SPA Obcina Feredeului

An 3 2016

An 4 2017

An 5 2018

1 v

An 2 2015

An 1 2014

Indicator de
finalizare
comunitar dependente de pajiti
Obiectiv: Meninerea populaiilor de psri de interes comunitar prin men
inerea / mbuntirea managementului pajitilor.
1.2.1. Meninerea populaiei de Crex crex cel puin la nivelul existent prin 30 perechi ... ha / ...
men inerea fneelor, n special a celor umede i respectarea % paj iti umede (a a
perioadelor i miji oacelor de cosit agreate pe toat suprafaa sitului.
cum va rezulta di n
studi ul de
specialitate)
1.2.2. Meninerea habitatelor de pajiti aflate n stare bun de conservare 4500+/- 5% ha paji
ti
prin punat i cosit, cu respectarea ncrcturii de animale i a
perioadelor de punat / cosit, conform Regulamentului i prin utlizarea Cel mult 5% acoperire
cu arbut pe paji ti l
de ferti lizani naturali.
e utilizate
Sub-programul 1.2: Managementul speciilor de psri de interes

Prioritate

2013-2023

Responsabilitatea
principal pentru i
mplementare

Custode, utilizatorii
pajitilor

1 v

Cel mult 5%

suprafa fr

Custode, utilizatorii
pajitilor

vegetai e i erboas
Indicatorii de calitate
c are rezul t din
studiul paj itilor
1.2.3. Limitarea modificrii categoriilor de folosin n sit, n special pe
suprafee cu ha bitate de fnee u mede i n cazul a rboretelor peste 80
de ani.

0 ha habitate de

Custode, APMSM, APL

Custode, uti lizatorii

interes major de
conservare afectate
de modificri

1.2.4. Descurajarea abandonului pajitilor, n vederea meninerii


habitatelor de interes pentru conservare.

... ha / .. % pentru

care se primesc pl

pajitilor

compensatorii
1.2.5. Meninerea compoziiei specifice a pajitilor n aciunile de
mbuntire / refacere a productivitii prin utilizarea de material de
nsmnare de provenien local
1.2.6. Meninerea pajitilor umede prin reglementarea lucrrilor de
desecare n habitatele favorabile pentru Crex crex

... ha cu aciuni de

refacere realizate de

Custode, uti lizatorii


pajitilor

utili zatori
... ha / 100 % pajiti

umede favorabile pt

Custode, uti lizatorii


pajitilor

Crex

nr avze
1.2.7. Prevenirea degradrii populaiilor de specii de interes conservativ
prin controlarea/limitarea numrului cinilor care nsoesc animalele
domestice i ndeprtarea cinilor i psicilor domestice hoinare, n
vederea protejrii speciilor de interes conservativ
1.2.8. Inventarierea i stabilirea strii de conservare a pajitilor i a
capacitii de suport, cu deter mi narea procentului minim de f nee
necesar men inerii n stare favorabil de conservare a speciilor
dependente d e aceste tipuri de habitate.

toate turmele au

Custode, gestionarii
fondurilor de vntoare,

numr legal de cini

GNM SM, Jandarmeria,


Studi u care s dea

Poliia
Custode

val ori pentru


principalii indicatori:
% din habitate n
diferite categorii de
naturalitate i cu

90

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

1.2.9. Indentificarea prezenei i impactului speciilor invazve asupra


habitatelor de interes de conservare

diferite grade de i nvazi e


UVM / ha
... ha pajiti umede
favorabile pentru Crex
Studiu
3

91

Pianul de management al SPA Obcina Feredeuiui

An 5 2018

de interes conservativ, prin asigurarea utilizrii durabile a acestor

An 4 2017

resurselor naturale din AP, asupra strii de conservare a speciilor

An 3 2016

Indicator de
finalizare

An 2 2015

Managementul resurselor naturale

Scop: Reducerea impactului negativ a l activitilor de utilizare a

An 1 2014

Programul 2:

Prioritate

2013-2023

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

resurse i identificarea de soluii alternative, n colaborare cu


autoritile competente pentru protecia mediului, pe durata
implementrii planului.
2.1. Reglementarea activitilor de utilizare a pajitilor n vederea

Custode, APIA

H Custode, autoritati localei

Consiliul Judeean Suceava,


Custode, APM

2
Nr / % lucrri
efectuate cu atel
aj e
1
km drumuri

Custode, administratori /propri

Indi catorii rel

asigurrii conservrii habitatelor i speciilor, prin stabilirea de msuri de

evani de la

management i, n msura n care se impune, prin sprijin acordat prin

Programul 1

pli compensatorii ce se impun pentru eventualele restricii.

Nr persoane care
soli cit i primesc
pli compensatorii

2.2. Asigurarea respectrii legislaiei cu privire la impozitul pe teren n

Nr persoane care

cazul n care se impun restricii de utilizare cu scop de conservare prin solicit scutiri de la
avizarea solicitrilor din partea proprietarilor / administratorilor de

impozit

terenuri agricole (Legea 49/2011, art. 26 alin 3).


2.3. Prevenirea impactului potenial al parcurilor de panouri fotovoltaice
i a fermelor eoliene i solare prin aprobarea de asemenea investiii
numai dup realizarea unui studiu privind potenialul zonei i modul de
amplasare al acestui tip de investi ii, astfel nct impactul cumulativ s

Nr avi ze Ha
afectate

nu afecteze starea de conservare a speciilor i habitatelor de interes


comunitar.
2.4. Promovarea lucrrilor de exploatare a masei lemnoase efectuate cu
atel aje
2.6. Proiectarea noilor drumuri de tractor n parchete se va face astfel
nct alterarea caracteristicilor naturale s fie minimal

etari padure
V

tractor noi
conforme

Custode, administratori /propri


etari padure

Programul 3: Informare, contientizare, educaie ecologic

An 5 2018

An 4 2017

cel puin 1 puncte


de i nformare

Custode, ONG-uri de mediu

cel puin 2 trasee

Custode, ONG-uri

An 5 2018

contientizare - fie n cldiri special destinate, fie n cldiri deinute de

An 3 2016

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

Prioritate

3.1.1. Realizarea de infrastructur specific pentru informare i

An 2 2015

specifice, inclusiv de educaie ecologic n colaborare cu comunitile locale i ali factori interesai.
Sub-programul 3.1 Infrastructur de vizitare i educare
Indicator de
Obiectiv: Realizarea unei infrastructuri corespunztoare pentru
finalizare
informarea continu a vizitatorilor i a publicului larg

An 1 2014

Scop: Creterea nivelului informare i contientizare i obinerea sprijinului factorilor interesai n vederea realizrii obiectivelor de conservare ale ariei protejate prin activiti

factori interesai relevani - respectiv amenajarea de centre de vizitare i

An 4 2017

An 3 2016

An 2 2015

Indicator de fi
nali zare

An 1 2014

3.1.2. Realizarea i ntreinerea de trasee educaionale tematice pe


teritoriul AP i n vecintate sa (dac se consider relevant).
Sub-programul 3.2 Informare i contientizare
Obiectiv: Creterea cu cel puin 15% a nivelului de contientizare cu
privire la importana AP n urmtorii 5 ani.

Prioritate

puncte de informare pentru SPA Obcina Feredeului

Plan de comuni 1
care

Custode

Custode

speciilor prin mass media i pagina web

min.2 apariii/an
n pres min. 2
informri
peri odi ce / an pe
pagina web

3.2.4. Amplasarea de panouri informative despre AP i managementul


acesteia n localiti, pe limite, n zone importante de pe teritoriul

cel puin 2 (la


intrrile principale

Custode

3.2.1. ntocmirea unui plan de comunicare pentru identificarea celor mai


eficiente metode i aciuni de comunicare cu diferitele grupuri de factori

Custode

interesai
3.2.2. Oferirea de posibiliti pentru consultare la birou i pe teren a

minim 1 zi /

factorilor interesai legat de managementul sitului Obcina Feredeului

trimestru

3.2.3. Informarea continu a publicului larg cu privire la managemntul AP


i la oportuniti de finanare legate de conservarea habitatelor i

acesteia

92

Pianul de management al SPA Obcina Feredeuiui

An 5 2018
v

Custode

Custode, ONG-uri

cel puin 3 pachete 3

Turoperatori din zon

Custode

Custode

Custode

Indi ca tor de fi
nali zare

naturale i culturale ale zonei prin evenimente i programe elaborate n

An 5 2018

v|

An 4 2017

An 3 2016

An 4 2017

An 2 2015

An 3 2016

An 1 2014

An 2 2015

Obiectiv: Creterea atractivi tii zonei prin promovarea val oril or

^^^1 min.2/an^B

Responsabili tatea principal


pentru i mplementare

An 1 2014

3.3.1. Prezentri organizate pentru diferite grupe de vrst n colile din


comunitilor locale i activiti practice n teren
Sub-programul 3.4: Turism i vizitare

Indicator de
finalizare

Prioritate

Sub-programul 3.3.: Educaie ecologic


Obiectiv: Realizarea de activiti educative pe tema conservrii naturii n
cel puin 4 uniti de nvmnt din comunitile aferente sitului

Prioritate

2013-2023

Responsabili tatea principal


pentru i mplementare

colaborare cu autoritile locale i turoperatori.


3.4.1. Proiectarea i amenajarea de trasee ecoturistice pe teritoriul AP i

cel puin ... km

n vecintatea sa, cu legturi cu trasee din alte zone importante pentru


conservare.
3.4.2. ncurajarea realizrii de pachete de programe turistice care
integreaz valorile AP i le promoveaz, n parteneriat cu factori interesa
i relevani.
3.4.3. Stabilirea i promovarea unor soluii care armonizeaz construciile
noi cu peisajul
3.4.4. Oferirea de informa ii despre valorile naturale i promovarea
includerii lor n strategiile de turism alejudeului i regiunii

3.4.5. Identificarea de poteniali parteneri i iniierea de proiecte /


programe pentru promovarea zonei n programe turisti ce

de programe
turistice integreaz
AP
Ghid

3
Nr participri la
ntlniri de
planificare s tra tegi
c l ocal e sau
regionale
Cel pui n un proi 3
ect i ncl ude i
component de
promovare turisti c

93

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Programul 4: Administrarea ariei protejate


pe toat durata de
Scop: Asigurarea unui management eficient i adaptabil al ariei protejate prin asigurarea resurselor necesare implementare
et
Sub-programul 4.1 Reglementare
t
at
i
Obiectiv: Asigurarea respectrii msurilor de management n AP prin
r
ioi
n
co
analiza documenta i il or legate de progarme, proiecte i activiti.
r
P
A
n
A
4.1.1. Emiterea de puncte de vedere n cadrul procedurii de
reglementare din punct de vedere al proteciei mediului al planurilor,
proiectelor i activitilor
4.1.2. Respectarea prevederilor legale privind sistemul de tarifare pentru
toate serviciile oferite de custode

a planului de management.
Responsabilitatea principal
4n
A

nr. puncte de
vedere

nr tarife

conforme
prevederilor

pentru i mplementare

1
v

Custode

Custode

An 5 2018

An 2 2015

Custode

cel puin 10 patrulri 1


pe lun

Custode

nr acte constatare

An 4 2017

An 1 2014

4.2.2. Observarea / verificarea modului n care se face managementul


terenurilor i a resurselor naturale n zonele unde impactul potenial

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

Prioritate

4.2.1. Verificarea implementrii / respectrii msurilor de management al


AP, inclusiv a respectrii condiiilor stabilite n cazul lucrrilor i
proiectelor avizate.

Indicator de
finalizare

An 3 2016

legale
Sub-programul 4.2 Control
Obiectiv: As igurarea integritii AP i a respectrii prevederilor
Regulamentului i Planului de Management prin controale periodice.

94

Pianul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

asupra valorilor poate fi semnificativ


4.2.3. Colaborarea cu autoritile competente pentru realizarea de
controale periodice n AP

n medie
cel puin 4 patrulri 2

Custode, ITRSV, Garda de


Mediu

comune
An 5 2018

materiale pentru AP i managementul eficient al acestuia pentru

An 4 2017

Indicator de fi
nali zare

An 3 2016

Prioritate

Obiectiv: Asigurarea unui minim de personal calificat pentru

managementul ariei protejate i asigurarea resurselor financiare i

An 2 2015

An 1 2014

pe an
Sub-programul 4.3 .Resurse umane, financiare i materiale

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

implementarea planului de management.


4.3.1. Identificarea de surse de finanare, elaborarea de proiecte i
managementul acestora pentru asigurarea resurselor necesare pentru
men inerea unei echipe minime de management al AP i pentru

Custode

Custode

cel puin 15
voluntari coopta i

Custode

Valoare repara ii /
ntreinere

Custode

Cel puin 3

Custode

3
Li sta temel or i
denti fi cate Cel
puin o tem n curs
de cercetare

Custode

,_ o

2 A1
2

A1
2

LO O CSI

minim x persoane
cu timp alocat
managementului AP

implementarea msurilor de management


4.3.2. Asigurarea instruirii periodice a personalului implicat n
administrarea ariei protejate

minim 2
cursuri/schimburi de
experien pe an

4.3.3. Cooptarea i managementul eficient al voluntarilor pentru


realizarea de activiti specifice
4.3.4. ntreinerea echipamentelor i materialelor aflate n dotare
4.3.5. ncheierea de contracte de parteneriat cu universiti, ONG-uri i
alte entiti n vederea eficientizrii asigurrii resurselor necesare pentru
management i implementarea planului de management

parteneriate pe
perioada de
implementare

4.3.6. identificarea temelor prioritare pentru cercetare i asigurarea


resurselor necesare pentru efectuarea acestora n colaborare cu i nsti
tuii rel evante
Sub-programul 4.4. Managementul activitilor curente

Indicator de fi
nali zare

CSI

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

1G6

Planul de management al SPA Obcina Feredeului 20132023

Obiectiv: Asigurarea condi iilor de lucru pentru


echipa de management n vederea realizrii
eficiente a msurilor de management
4.4.1. Asigurarea spaiului necesar pentru birou i depozitarea
echi pamentelor din dotare
4.4.2. Elaborarea planurilor anuale de lucru i revizuirea lor n funcie
necesiti
an
4.4.3. Asigurarea mijloacelor de transport necesare pentru activitile
de teren

un sediu???

Custode

1 plan de lucru pe de 1

Custode

Custode

cel puin x
mijloace de

An 1 2014

An 2 2015

An 3 2016

An 4 2017

An 5 2018

Programul 5: Monitorizare i evaluare


Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de

Prioritate

transport

Responsabilitatea principal
pentru i mplementare

Custode

cel puin 1 evaluare 1


pe an
Cel puin o analiz 1

Custode

Custode

Indicator de
finalizare

management prin analiza i evaluarea periodic a aciunilor i


indicatorilor cheie n vederea adaptrii planului de aciune.
5.1. Impl ementarea Planul ui de Moni toring al sitului

col ectarea cel


puin a informa iilor
legate de acti vi til
e cu pri ori tatea 1

5.2. Eval uarea efi ci enei managementul ui si tului


5.3. Analiza rezultatelor monitorizrilor i mbuntirea msurilor de
management n baza rezultatelor acestora

pe an

96

Pianul de management ai SPA Obcina Feredeuiui 20132023

F. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE
Aceast capitol este n curs de elaborare i urmeaz s fie completat

Bibliografie

Cambroux, I., Schwoerer C., 2007 - Evaluarea statutului de conservare a


habitatelor i speciilor de interes comunitar din Romnia - ghid metodologic,
Editura Balcanio, Timioara, Romnia
Chiri C., (1967), Solurile Romniei : cu un determinator n culori, Editura Agro-Silvic,
Bucureti.
Frsineanu Mihaela, (2008), Rurile Romniei, Edit. Fundaiei Romnia de Maine,
Bucureti.
Grigora, C., Vldu, Alina, Boengiu, S., Grigora, Elena Narcisa, (2006), Solurile
Romniei, Edit. Universitaria, Craiova.
Iordan I., (2009), Geografia utilizrii terenurilor (categorii geografice de terenuri), Edit.
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti.
Mihilescu V., (1969), Geografia fizic a Romniei, Edit. tiinific, Bucureti.
Novac Ghe., (2009), Cadastru general. Sisteme informaionale specifice domeniilor de
activitate (cadastre de specialitate), Edit. Mirton, Timioara.
Pdure I., Ungur Andreea, (2006), Cadastre de specialitate, Universitatea 1
Decembrie 1918", Alba-Iulia.
Rusu I., (2004), Pedologie : solurile Romniei, Edit. Eurobit, Timioara.
Ujvari I., (1972), Geografia apelor Romniei, Edit. tiinific, Bucureti.
Ujvari. I., (1959), Hidrografa R.P.R, Edit. tiinific, Bucureti.
*** (1987), Geografia Romniei, vol. III.
*** Planul de Management al Rezervaiei Naturale Rul Tur"
*** Planuri cadastrale 1:5.000
*** Planuri parcelare 1:2.000
*** Hri silvice 1:20.000
*** Formularul Standard Natura 2000 al

97

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

ANEX
E
Anexa 1 - Harta limitelor sitului

Anexa 2 - Harta geologic a


sitului

Harta geologica {dup Foaia Rdui


1:200.000} ROSPA0089 - Obcina Feredeului

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Anexa 3 - Harta solurilor din Obcina Feredeului

Harta solurilor (dup Foaia Rdui 1:200.000)


ROSPA0089 - Obcina Feredeului

99

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

Anexa 4 - Arealul repartiiei pentru minuni

Harta arealului de rspndire a speciei Aegolius funereus


n SPA Obcina Feredeului
N

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Anexa 5 - Arealul repartiiei pentru ierunc

Harta arealului de rspndire a speciei Bonasia bonasia


n SPA Obcina Feredeului
N

101

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

Anexa 6 - Arealul repartiiei pentru crsteiul de cmp

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Anexa 7 - Arealul repartiiei pentru ciocnitoarea cu spate alb

Harta arealului de rspndire a speciei Dryocopus


martius
n SPA Obcina Feredeului
N
Anexa 8 - Arealul repartiiei pentru ciocnitoarea neagr

Anexa 9 - Arealul repartiiei pentru ciocnitoarea de


munte

Anexa 10 - Arealul repartiiei pentru cucuveaua pitic /ciuvica

Anexa 11 - Arealul repartiiei pentru viespar


Anexa 12 - Arealul repartiiei pentru huhurezul mare
Anexa 13 - Arealul repartiiei pentru muscarul gulerat

103

uri

Planul de management al SPA Obcina Feredeulu


2013-2023

Harta arealului de rspndire a speciei Ficedula albicollis


n SPA Obcina Feredeului
N

Localit
i
---Ruri

Anexa 14 - Arealu repartiiei pentru muscarul mic

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

105

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2G13-2G23

Anexa 15

Efectivele medii ale speciilor de interes cinegetic din cadrul fondurilor


cinegetice
suprapuse sitului
FC

Administrator

Cprior

Cerb

Mistre

Iepure

Urs

Lup

Rs

de

carpatin
Nisipitu
Brodina
Moldovia
Total

DSSV
DSSV
DSSV

Total FC din cadrul DSSV


% n OF din totalul DSSV
Demcua
ICAS
Mgura
AJVPS SV
Muncel
AJVPS SV
Raru
AJVPS SV
Paltin
AJVPS SV
Total Obcina Feredeului
Totaljud. SV
% n OF din totalul jud. SV

Coco

155
85
165
405

85
180
130
395

40
80
100
220

45
50
50
145

2
3
4
9

2
3
3
8

3
5
4
12

munte
20
40
0
60

2100
19,3
75
130
110
115
115

2135
18,5
80
90
95
95
105

1260
17,5
80
75
60
60
60

3585
4
25
80
40
40
40

132
6,8
0
-

108
7,4
8
-

73
16,4
5
-

885
6,8
75
-

950

860

555

370

4130

5390

23

16

Sursa datelor: DS Suceava, ICAS, ITRSV (2010)

106

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Anexa 16 - Formiiarul standard al Ariei de Importan Special


Avifaunistic

Obcina Feredeului

*-*na.Jr a , O-n- Ir % -tu- :uCVb J 1 JC ertr: s s.


mtur*** j peni iau apirw
'E
adunavi
r J j per T. 'c.ojfgei"! de ciipn

ontugem

11. WJRDLIMDF LIINIPYICITM'inf


12. prndeca jSii^c t?j raptare
" 3,

stlffj sji i'S fTrjit ^il eja

'
ttYJrir *Acc ma
I.4SRRTTC mar
S.
AIRE MITCHE

! neri-1
i

5Mcr

carr au ca RNUBI "Jlrca aTOCo

RWTOR H ^m AY

1 1. *ellvtl AU a rfcoolo* *

IFoJrrrt.

EC

IFTSFSITCI

t ge wil a 1 turjurtitfl dirc.it j^ctit

4.2. WMATM*NTUCFRTILIIL
Cwnmimi rnmiuiJf mtch 'tj r.jome.-r.^ sfj.U l-Planuri diiw^iil sto EAIIlI: 7 HART* IfTULUI
Tt4 rjS FT*KE* "

hJnJSifltS

f.-.tjrcjc.t^e.itsrrD'IIWNLRT in pnnj.'

J Frisine

agtit

TESTlKBCtSri, IiSQECt. BSffl> JS7J

Di. imoruxaiiib

=SRi

ire. R pn-ei's nat era-i suats i7t

107

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

A.A. DiiiiriuiM

4 .

HLUI Urial VBURVI^lb fr%hid dal* k untttitJ ve

ITU

I>CK|:

TIC CU C-Cr>FTWP

da X tw* Jf'./!

T. I norie |u <r* oomplrti ite ol Ctnlt)

Guis

CJ T^JLV

TIOTRTTJF

*, IWTJTW. DE PRC'TECIC AL imjLUrii LEOATTJFW CU fTIJRJLECORMESIOTC*


t.i. Cistitio*RS

niv naiiorul il irai-naJ

i.S flutaH hi c Itulj] dtwta

du

cituri I* Conno ti tatoi

t. *C TIVIT IjlLE WfTROPICE l EFECTELE LO fl


VE C ttT *TE

ST M

Ih

108

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

Anexa 17 - Formidarul standard al Sitului de Importan Comunitar


Obcinele Bucovinei

109

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

>::<s.r <x,i" + rs.<x<3t:tciai arca LT:IYLIT >:TS es n a


r>u aojaras ira ITO asjsrabil uo D i n porta? lrtac-vxvj
aaoiLUf : viiDnarsjarU:ui u CLtccu-taj yam
^ >:Knrjj;j|||ui tal ?rtSri|t|lfl

BfTfln

iHt

tMldUtiN

LtrtdictiBt

CUY UH cusen m is wstai|J'Hrdwi!ai Du JUTN


nctdxi -namnlnd o truenas * fcn a aebi i

mM JOtl:

' - "ir r

upntct s pia :BJ5CHJU M siinpwB^wtimij.uinarnnrrxia FNP nonpar oncia ave SIM BIOS

naw i aau s^>Ad i* inox i an sur : c* worn Btjcna annua* :


f iPimicaE.7rnj*IUP IatircLainasMMwfUHHEw.lrMno

ri- w ' ^ SS
mi ai. itdu 3araM Cui Jul StK
iMftiKu tappteiaa ifajvCsniw,

SS?*
iper-wt*1

TCTTU

as, MIMH

L p A J I im] LP W PUBIsiii Q.s FWiiu

a s a irTOBjamaWO:** Jpik-j WF^4

ANLP Pto-r* V j Oi J 7

J.

110

Planul de management al SPA Obcina Feredeului


2013-2023

L
EROTIC pi AL 5ITULL 3 LE&Aj'JMCJ !
Li.CUufcm li imal rutilai* ratfond

: -u'.

ifracuwe A,

y.v.i\\ i.

i -u'U Connc t cop C i


BGTUS 9D8E

VUTV JOBISV * 1CIS

>K,

jKlWrrAjtlf ANTFHCKX EFECTELE LOfl IM E.- J h EC IH


ATA TE AtfliL*p rtKiZis.con3ttlTi|BM isr HS: de |i tua
rati an HI iccuu
-A:trilliti iicortHcrs tiInarKni avail
m UutaaTignit ICBSMT aj-wrj
ICL IXDwnanxrlHuscii WJ rcurie
-A:thin* |icoiiHcr <n jurJilhJul
COC crivat
m Minuna rni tuni r 3 un

B jicn

t* emanaDOJJI

--.i. ; % IV

D*

fenolii1 'iqxmaf jjor+u mBTaoBrno.'ti LAJ '


Ma IT>:U ao nnrnw
P'jninOB rjiHlifllTSrr lie 9<UlU

h: star da.Tiras nari ;


KA nu aiTULUt
Mala fic 5c*i PrtK'x
-unt agra* o H:T-WI irer* * wem 15a.m sarto uro
ML

Anexa 18 - Lista elementelor de patrimoniu cultural din localitile


nvecinate

sitului

111