Sunteți pe pagina 1din 11

2t49t2015

Univetsitatca "futnarea de Jos" Gatati - Facultatea de Madicina

Claslficarea agendlor infectiosi

CURS 2

ETIOPATOGENIA BOLILOR
INFECTIOASE
)

Relatia microorga

ism-gazdd

)Forme de manifestare ale infediei


)>Principii de diagnostic in bolile infectioase

)Sindromuluifebril
Etiopatogenia febrei
Ma nagementu I febrei prelungite

Dupa structura:
- Virusuri
Bacterii
Fungi
Paraziti
Prioni: prdeine infectioase lipsite de acizi nugleici
Dupa calea de Sansmitere:
- Reqpiratorie
- Digestiva

-Cutflnata
-Sexpala

4.0,.ilreU*t

Clasificarea agentilor infectiosi


Dupu godal
7.

de

patogenltsle

Patogenl: capabili de a pro$uce boala

3. Commwb: se dezvolta farp a induce manifestari


patologice la gazda
4. QportunMi: devin patoger4 in caz de imunodopresie

Pargnterala

-Verticala

Patogqnitatea agentilor patogeni


Patogenitate:qppacitate de a prgduce boala

Vlrulenta: gradul (masura) patogpnitatii


Fac'tori de virulenta:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Adezinele (Streptococ )
Capacitatea de invazie (invazina Y.pestis)
Mecanismqleantifagocitare (capsulapneumogocilor,
meningococilor, toxine strephcocice)
Sideroforii (fixeaza Fe necesr cresterii microFului)
Exoenzi me (hialuronidaza, sireptokin aza, coagulaza,
colagenaza)
Exotoxi ne (dift erica, tetanica, botu lin ica, holerica)
Endotoxine (componente ale peretelui celular,al GN)

2t19t2015

Infectie' Proces infectios- Boala

Patogeneza bolilcr infectioase


Infectia: relatrie intre microorganismele palogene s4u
conditionat patogene si gazda
Etapele infectlei:

l. Patrundererin organismul-gazda
2. Depasirea barierelor si mijloacelor de aparare
3. Multiplicare
4. Transmitere (persistenta in natura)

Boala infectioasa: modifi cari aaatomo-functionale care


depasesc un prag crilic, exprimde prin semne, simptome si
modificari biolosice. cauzate de conflictul dintre
microorganismuT agresor si gazda

Agent infectios
.Factori de
patogenitate

.Adaptabilitate
.Putere antigenica

Etapele raspandirii agentilor in fectiosi


in organismul gazda

Multiplicarea agentllor infectiosi in


organismul gazda
Doza infectanta: prag critic al numarului de germeni Ja care
apar semnele

bolii

Perioada de incubatie'. intervalul dintre patrunderea agentului


infectios si aparitia primelor semne de boala
- Multiplicarea germenilor
. precede,sau urmeaza diseminarii

Depasirea rnecanismelor de aparare precoce

L Multiplicarea la poarta

de inlrare

Apare raspunsul inflamator local


Infectia se poat stinge prin mecanisme de aparare nespecifica
Raspunsul imunologtc sistemic nu se poate realiza complet
inainlea rezslvarii bolii (ex: viroze respiratorii si intestinale.
angina streptococica, unele salqroneloze)

2. Penetrarea mernbranei bazale si trecerea in tesuturile subepiteliale


3. Diseminarea

Directa in lesuturile vecine


Limfatica- adenopatii (streptococi. brucele, ricketii, adenoli)
Sanguina (S typhi, B. anlracis, stafilococ, VEB, CMV v.

rujeolic)
Nervoasa(v. rabic, toxina tetanic4

fry

VZV)

2t19t2015

I.

Prima linie de aparare:


bariera cutaneo-Inucoasa

Mecanisme de aparare nespecifica- bariere nSturale

F Tegument: descuamatia stratului comos superfi cial, acizi


grasi ai glandelor sebacee- acidul lactic din transpiratle, PH-ul

pielii

F Mucoase: qriscarea cililor repiratori, mucusul protector,


reflexul de tuse, stranut, aciditarea gastric4 motilitatea
intestinala, evacuarea periodica a urinii
F Barierc de.organ: hemato-oftalmic4 placentarq hematoencefalica hernato-lichidiana
) Flora norrTala: competitia cu microbii patogeni pentru
receptori si faciori nutritivi, productia de bacteriocine,
mentinerea'torusului" sistemului imrm

w.

slb2.

wu. du 84...

/inae6sw

git

Cascada Complementului seric

IL A doua linie de aparare nespepifica


cu activitate enzimatio.a:

. anrplifica actiunea sistemului complement;


. interfereaza sinteza pqetelui celular

(hidrolizeaza peptidogficanul CGP);


in lacrimi. saliva, secretii nazde,
plasm4 lapte matem si granulatiile PMN
P Chernokinele (Citokrne, $nlerferoni, Fibronecfina)

(c3b)
2. liza-cel (complpxul
rupe membranele

II.1. Factori umorali

Plizozimul: polipeptid

7. opsoniarea si fagocitoza

preTent

Compfementul
F'llLR (Fooll Like Receptor): >10
specifici de specie

litic

bacteriene)
3. ag Ia tin ar ea -adgarea
4. n eafi a lizar e a lelterarea

structurii).
5. activarca mastocitelor si a
bazoJilelor (C3a, C4a si

C5a)

+6li!qs17s

histmina+|{luxulsg.
local. reactii tisulare locale.
imobilizarea Ag

2t19t2015

lll. lmunitatea castigpta (adaptafva)

II. A doua linie de aparare nespecifrca

IL2. Factori celularl

Celule fagocitare cel mai putemic si rapid mecanism de aparare


neutrdlle actil'ate de factori chernotactici. metaboliti
ai acid arahidonic, complement
nacrohge (circulante sau fixp)
P Celule "Natlral Klller" (NK)
.pot distruge urcle celule inl'ectate de l'irus, unele bacterii (\almonella
Dphi) si unele eelule tumorale
.actioneaza prin eliberarea de pert'orine litice, in absenn anticorpilor si
c(mrplementului
.Sercta gam a- int e rfe ron
ffi

.,'--+.

fryt,
t-.-'r

0@J

' l*t"

\(s")

lH.ffitso.rli*
gaE!99"* !\ Il.
\li-li

M.p.

ka

lmunitatea celulara
Limfocite Th (CD4) ("hOlpei')
Limfocite Ts (CD8) ("slpressoi')
Limfocite Tc (citotoxice)
Limfocite Tm (cu memorie)

--

bg'zgw
'.1P&-{}-\
"-'r.
. -T|g_{}-.\
rr-\,
ph.oocyr

lmunitatea umorala
Limfocite B
- Anticorpi secretati sau fixati pe suprafata

Etapele fagocitozei:
l. Chernotactism
l

2. Fixare (ligarzVopsorune)

Actiruea mecanismelor microbicide ('O


4. FagoTom
5. hternalizare
3.

6sdg:!,)''ol
'ffi,1.E;.FL
J)
->--r{
Bnloi

wtM-u. ac *rbten ry uktgltM iba,hg

+1

:iTiia_j1'**l:"_"*'*"1"-::]_

lll.a. lrnunitatea umorala specifica


Raspuns imun de

lll.a. lmunitatea umorala: Anticorpi (lg)

tip primar

Ac apar in iange dupa 5-14 zile de la

lgM (inlocUiti ulterior cu lgG, lg[, lgE)

contaclulcu un Ag

nou, sunt in cantitate mica

Celule cu memorie
Raspuns imun .secundar (anamne$ic)

Durabil, niveluri mai inalte


lgG (uneorisi lgM)
Rezistenta la infectie - mediata de lgG
- agenti monotipici antigenic- p viata (rujeola, rubeola,
varicela, oreion)
Agenti
cu rnai multe tipuri antigenice - legata de subtip
-

(polimielital

.|!

|.|.

,fuf,'

*'"Yiidr

Fs

P
4

2t19t2015

lll,.b. lmunitatea celulara

Dinamica dezvoltarii Ac lgM si lgG

LT: populatie hoterogena (LTh, LTs, LTc)

.
.

au origine medulara

LT recunosc antigenul MHC (complex major de


histocompatibilitate. situat la nivelul celulelor gazdei)
LT CD4 (h): prezinta pe suprafata receptori CD4
. recunoscAg asociate cu molectdele MHC II
. activeazamgcrofagele
. sunt "dirijori ai orchestrei imunologice" (LB. LIc, LTs)
. secreta limfokine, diferentiat dgpa subtip

LCDS: prezinto pe suprafata recepori CD8


. Tc: Rol in controlul infecliilor virale
. LTs- rol reghtor

Dryr Aftcr Imnunl!rtlon


palh n lc rc.

n4. s.

ed u/naydh

-4a

LThl: IL2, ylf, TNF


LTh2: Il4, IL5, ILIO

jW

Forme de manifestare a infectiel

Forme de manifestare a infectiei

l.Pufiatori

de germeni: fosti bolnavi sau persoane sanaloase care


detin si elimina agenti patogeni, cotrtinuu sau intermitpnt,

temporarsau cronic (S. tiphfi, VFIB)


. Microbii se mulsiplica la poarta de intrare, leziunile sryrt absente
sau minime, farg rasunet general
2.Infectia inaparqrta (polio, gnpq rubeola" HVA):
. Fara manifestari clinice, functionale, biologice
. Se evidentiaza agentul patogen sau modificari imunologice
specilice
. Constituie sursa de raspandire a infectiei
,3.Infectia subclinica (Str.BHA);
. Manifestari clinice usoare, dar cu modificari biologice si
functionale
, Poate determina cronicizare, complicatii, sechele
,4.Infectia latenta: echilibru temporar sau deftniliv microorg. -

5. Infectie manHesta cllnlc


Acuta

.
.
.
.

Localizata (abces, furuncul, rinita)


De focar (sinuzita, otita, colecietita, abcese denFre)
Regionala (Tp, limfogranulomatoza veneriana)

Sistemica
Boala infectioasa sistemica acuta ciclica- evolutie
previzibila: incubatie, invazip, perioada de stare,
declin, convalescnta
Septicemir- evolutie neregulata, imprevizibila, grava,
cu mortalitiote ridicata
Cronica:VHB, VHC, HIV brucelo;a, malaria, toxoplasmoza

gazda(TB,IIV)

2t19t2015

Principii de diagnostic in bolile infeclioase


1. Criterii clinice: sindroame infedioase majore;

Principii de diagnostic ln bolile infecfioase

.
.
.
.
.
.
.

Sd. febril
Sd. icteric
Sd. diareic
Sd. meningian
Sd. pnewnonic
Sd. erupfiv
Sd. adenomegalic
2. Criterii biologice
Sd. hematologice (HLG)
Sd. inflamator (VSH, PCR, procalcitonina, gbrinogen)
Sd. biochimice (citolitic, metabolic, hormonBl)

3. Criterii microbiologice
Diagnostic direct (sange, urina, LCR scaun, sputa exuf,ate,
secretii genitale, produse bioptice)
. Examen microscopic: preparatnativ sau colorat
. Imunfluorescenla direcla (8. per$rsis. Chlamidia u gnpal,

.
.
.

Principii de diagnostic ln bolile infecfioase


3.

Criterii microbiologice

Diagrostic indiregt (seodiagnostic):

.
.
.
.
.

R. Aglutinare

R. De fixare acomplementului (RfC)


Imunfluorescenta indirecta 0FI)

ELISA
W. Blot
ilnfectie recenta: prezentalgM si/sau
crestereade2 ori atitrului
in inten'al de 2 saptamani

adenor'.)
Izolarea si idenUficarea bacteriilor si fungilor din crdturi, dupa
conditiile de cp,rltur4 proprietatile enzimatice si biochimice

Yizualizarea dectului citopatic din culturile virale pp medii


celulare, confirmata cuAc specifici
Evidentierea,4,g solubile din licMe biologice
Tehnici de bioflogie moleculara: hibridizarea genic4
amplifi carea geirica (PCR)

.
.

Principii de diagnostic in bolile infec{ioase


4.Criterii imagistipe
. Radiografia
. Ecografia
. Computertomografia

Rezonanta magnetica

5.

Criterii epiden*ologice

6.

.
.

Anchetaepidemiologica

Criterii terapeutice (diagrrostic "ex juvantibus,)


Discutabile"nerecomandate
!

Medicina trebuie sa se bazeze pe dovezi

2t19t2015

Febra: clasificare

Febra: introducere

Clasificarea febrei dupa iutensitate


Febrajoasa (subfebrilitate): 37.2' - 3g C (9y - 100.4" F)
Febra modeata: 3S - 40" C (100.5' - 104'F)
Febra inaltr = Hipertermie: >40" C (>104" F)
Clasifioarea febrei dupa evolutia curbei febrile
Febra.reqliteta: -tpqperaturi srescute peste valorile normale. cu

Definitie: (1i)

.
.
.
.

cresterea temperaturii.corporale perifeice peste


380C dimineata/ 38.30C seara (llrrison's; 37,50C 37,80C)

Temperaturacentrala este mai ridicata cu 0,50C fata de


temperatura periferica;

Masurareatemperaturii se face dupa cel putin 20 minule de la


ultima masa
Febraeste un simtom nespecific, comun pentru nnrlte afectiuni
Febra inalta, persistentq rcprczinta o urgenta m6dicala

variatii zilnice >loC'

Fepr4 intermitenta (geptica):

vgriltii zilnice ale temperaturii in

valon crescue sl valon noflnale

Fgbra contfuu,u: telnperatura oresouta pemlanent, cu

zilnice minore (<lqC)

lgriatii

Febra rccurErta: a[ternante de perioade (zile, saptamani) cu


temperaturi nonnale si uescut6
Febra ondulanta: crestere treDtata a temDeraturii. care 'se mentine
crescuta catova zile, apoi scaile progresiv
Clasilicarea febrei dupa duraa
Febra acuta: < 20 zile (febra acuta recenta < 5 zile)
Febra prelungita: > 20 zile

> lIoC (106" F) a.fecteaza slarea de constienta: daca


persista, conchtce la leziuni cerebrale definitive

! Febra

febrei
9. Febra inbctioasa (-4oo/o)
Bacterlana r endocafqb,
hbn Q bruceloza,

Febre: mecanisme patogenice

b. Febn nehrectbasa
Bofi mafigne

(*2V/o): cancere, Imbame,

leucemll

uberculoza

Boli slstemice inffamatorii

Yirala: VEB, CMV HIV


Panzitara : lelshmanigza

-Colagenoze: periarterita nodoasa, LES


-Vascullte: boah Stlll, boala Horton
-Boli d$e$ive inflamatorii: BoaB Crchn,

vixerala, amlbiaza
hepatica, helmintlaza
Plurimlcrobiana - bcare
hfectioase localizate
-Febrele "canalelor"

(biliarg urinare, cdon)


ranuloame inhctioase

(-10%):

IL6,IFN)

RUH

Alte cauze (-100/o)


-Postmedicamentoasa
-Boala tromboembollca
-Hematoamele profunde
-Boli endocrine: hlpertiroidle, feocromocitom
-Leziunile hipotalamlce
-Fibroza re*roperitoneala
-Febrele postchlrurqftale

Allerarea termoreglarii prin cresterea valorii de referintj la care


este reglat "termostatul" hipotalamic, indusa de substante
pirogene exogone (microbi, toxine) sau endogene (TNF, ll,l,

Apro(imativ 1G20% dintre starile

.
.

infectii
leziuni tisulare periferice
Neoplasme

leziuni cerebrale

A se diferentia de:
Termogenezaexcesiya (efortfizic)

Termoliza insuficienta (expunerea la temperaturi am[ientale


crescute)

raman de etiologie neptecizata

2t19t2015

Febra acuta: tnamneza

Febra: situatii de urgente infectipase


.
.
.
.
.
.
.
.

Septicemie

Meningoencefalia
Meningita bacteriana
Purpura fulmingns
Endocardita infcctioasa
Febra la pacient imunodeprimat

Celulita extensira
Malarie cu Plasmodium falciparum

TEMA:
Comparati nceasta lista de urgente (eoretica.) cu lista urgentelor
medici-chirurgicale din HOTARAREA Nr. 1786 din 28 noiembrie
20A0(M.O. NR, 631/ 5 dec. 2000)

l-r r-203

ATITUDINEA IN CAZUL FEBREI ACUTE

ffitt
&b.#l-fai.i-rlr
.b--d'bifrturyM:

n:

Coma

ll

Teren cu risc

h.bc.

ada-rH
'?'?rc*r
'ffirlhtu@
htd__--r--+e*:
.cn.ts,W&M
-ha.-.:SieLd
FLrNlb[*rgrb.U.
:b*rl--dGs
.bF..r(ldab#F$
a*6a.-Fd)
,bt*iFa$-

-tr.&.$
.r5Idb&Lh
.H$Fi|dF.fr
.rF''.adt#
-L...d*--br*
.t+a*.lath
rh.er@

2.
G|dd'!s?4
l[l(&.F**)
-llfub*i-+x'ht&-n0r.i!6F@
-a-rFFrd:
'bfr!$ts
'trF+d.!u-rc.
H:
-S*ffiac
-&*:erffiW.sg
-h'I-q&-lF
*nbtA-d&-H

*.rfr.:
-Se&bFirrrri*Fd{6dlE3*

Diagnostic si tratament

ha$dr-*m

ffi.
ttr*

EIGN
. hLb*b*
lfl*H

ir*t-

ldiiar

-*ffi:
'h+altr{/F
t-tutIffi
.F.ra+.rfe

lrryostigatii tintita:
.Sd. moningian: PL, nurolmagbtica
.PurFra fulminanta: PL, HC
.Susp. malaris: picatura gtoasa
.Lombalgie: UC, HC, eco runal
.Durerl abdominalo: evaluarc chirurgie

Invstigatii uzual: HLG, PCR, gl, uroe.


TGP, fono sg, ex. urina, HC. UC Rg-p

trll;r.
-d&&bl:h

2t49t2015

Cauze de FON

Febra de etiologie necunoscuta (FON)

l.
2.
3.
4.

Definitie Petendorf & Beeson (1961):

l.
2.

Temperaturi>38,3oC (l0l'F)
Durata febrd > 3 saptamani san
Nereusita stabilirii diagnosticului dupa investigatii
spitalicesti> I saptamana
I. FON clasica: t >38,3oC timp de 3 saptamani + nereuqita stabilirii

5.
6.
7.
8.
9.

diagnosticului
a.

dupa3 daite in ambulatorsau

b. dupa 3 zile de spitalizare sau


c. dupa I saptamana de investigatii "inteligente si invazive"

10.

in

ambulator
IL FON nosocornala: temperaturi > 38.3oC la pacientul spitalizat,
care la intemare nu avea o infectie manifesta sau in incubatie.
a carei etiologie nu a fost stabilita dupa 3 zile de ulvestigatii
(inclusiv 2 zile pentru incubatia culturilor)

ll.

12.

13.

Tuberculozaextrapulmonara
Sd. Mononucleozice (VEB, CMY HIV)-r. imun umoral tardiv
Abcesele inarabdominale (slab localizate), re,nale, retroperitoneale
si paraspiuale
Malacopazia renala (inllamalie granulomatoasi rar6. cu el'olufle
uneori fatal6, asociatd frecvent cu ITU cronicd, b. sistelnice
(sarcoidoza) qi ID
Osteomielita (ldispozitire. proteze)
Endocardita infectioasa (HACEK)
Infectii cu Brtonella, Legionella, Coxiella, Chlamidia
Infectiifungice (Histoplasma. cryptococcus, malaria)
Neoplasme
Febra medicamentoos:r: debuteaza Ia l-3 s. dupa initierga terapiei.
dispare dupa oprire; 20% eozinofilie +/- rash
Febrafactice
Boli l'asculare de colagen (LES. aterita temporala. boala Stil a
adultului, polinfalgia reumatica, dte vasculite)
Neelucidata

DiagnosticulFON (l)

Cauze de FON > 5 luni


(stu d i u 1967- 1977, 347 pocle nt I)

Confirmarea febrei : supravegherea termometrizarii, nmi multe


termometre, masurarea simultana a T corporale si a urinii

Cauza

Freorenta

Neidentificata

tflo

, Reexaminarea IIP

Cauze diverse

t3o/o

Reexaminarea radiografi ilor anteriqare

9o/o

Teste serologice pentru "aglutininele

Cauze aftificiale

Hepatita gEnulqmatoasa

8o/o

Neoplasrne

7alo

B. Still

60/o
60/o

B. Vasculara de colaqen

4o/o

Febra rneditenneana hmiliala

3o/o

Fara febra

27o/o

!!

tesuturilor indepartate chirurgical

febrile": brucella" salmonella

yersini4 tularemia

(PC& serologice)

Teste virusologice

Hemoculturi 2 3, cel putin 2 saptamani


Alte culturi (UC, CC, sput4 secretii plagi, etc)

Infectii

Frotiu de sange pentru Babesia Trypanosom4 Leishmgnia


I
t

IDR PPD (screeringul tuberculozei: ! ID)


Biopsie maduvaosoasa, ganglionara si hepatica (!chiar cand t.
hepatico sunt normale) pentru culturi si probe histologice

Cu catdurctafebrei I, probabilitatea infactiai!

2t19t2015

Diagnosticul FON (ll)


Evaluare HLg-FL VSH, fibringgen, FR, Celule lupice,
ClC, Complement

Aglutinine la rece (Mycoplasma, VEB, limfoame)

Markeritumprali
Teste imagisfice:
- repeta Rgr. pulmonara+/-5. functionale

- Echo abdgmen, echocardip transesofagiaq


- CTtoracesiabdomen
- RMN (lez. spinale/paraspirale, disectie Aof
- Scintigrafn (Tc, Ga, In)

.
.
.
.
.
.

Tratamentul FON
Neutropenici:,Carbapenem +/- Vpncomicina + Antifgngic
HIV: ! MAC, C$rlV toxoplasmoza, priptococoza, tuberculoza,
sinuzita bacteriana
PPD pozitlv+ p. granulomatoasaftbrila prelungita -"r prob8
terapeutica au HIN +RlF (ll!Cp prudenta)
Hepatitra granulomatoasa neclzeoasa - probabil FebraQ
---' proba terqpeutica cu Doxiciclina

Raspuns la $lNS siAspirina -,RAA, B. still


Glucocortlcoiri- ULTIMA optiun?, cand boala infectfoasa

fost exclusa

- Mascheaza febra
- Favorizeazgraspandirea

infecliei
Continua reexa minarea si evaluarea

Atitudine:

RABDARE, COMPASIUNE, CALM, FLEXIBIIITATE

10

S'i*vrs *ligui3 qJhcz I'ndulte


flrif*ret; {l# gnavit6 d'un s"vndr$rne finferctieux

I-11-203
Maladies infectizuses

G6ndralitds

Principales 6tiologies devant une lidvre

Tgpi-s-urs.-r.ep-b-e-rs.her-dss.s-rcss.r-d-e-c{avit$--dsy-qnt.tp--u!e-.fl.elr-{s.

- Li6s
Hiivrp-

au

-eJ-

Ex : Hypothermie possible darls les bact6riemies

BGN

Examen clinique

de

s
+

la lidvre / Traitgment entrepris

Le terrain
- Nourrisson => Urgence / Enfant => eF question sp6cifique
- Femme enceinte
:

tr'idvre = urgence :
- De part sa *ause (etiologies potentiellement graves)
- Et cons6quence (risque d'accouchement pr6matu6)
Trois diagnosfics d toujours 6voquer :

- Chorioamniotite
- List6riose
- Fy6lon6phfite aigiie

- Insuffisance d'org{ne

.
.

Rhinite irale /Otrte / Sinusite / Angine

- Ost6o-articulaire:

/ lctdre

ea-U-s-e

S.inflam locaux / EpanchemtartieulR/ Dlr


.) Arthrite / Ost6ite / Ost6omy6lite

S- -qp_n_

Signes de localisation

Meningite

Gravit d'un sepsis

.T>38oou<36'C
. Fr6quence cardiaque > 9O/rrun
.

Frdquence respiratoire > 2Olmin ou PaCOz < 32 mmHg


> 12000/mm3 ou.< 4000/mm3

secondaire

Cardiaque:> Augmentation du favail myocardiqtre


Respiratoire => Augmentation du'travail respiratoile
Irnmunod6primd => Urgence +++:
. Risque d'6vol$ion rapidement d6favorable
. Isolement n6cessaire si agranulodytose

$igt-e.c-de.s-epSiS-s.e-v.-d_re--o-u.-chp-c..c-e!fl

- Sepsis avec dysfonction d'organe


- En pratique : D6faillance h6modynamique

(PAS < 90 mmHg


ou baisse > 30 mmHg chez un hypertendu) r6pondant au
remplissage => Pidge : PA normale chez un hypertendu

.Qhs.s.p-qp.tisge :

- Sepsis avec

defaillance hdrnodynamique ne r6pondant pas au


remplissage et/ou n6cessitant I'usage d'amine

F.vnCrs.alp,.d.e.di.f.e!l!sns.e..unrltiri.s.sp.r.cle.

QAs9ogutionlstitutLat]c'dtirnceHippor'atc_T0qv.lroits'dstvis.Lesdroitsd'exaLlitation.fsces$e9s()

wrvw, laconf'elencelrippoclate.

gsc

D-6_chy.d-r-atalr_en

Trp-u!ls-c-$eu{-o-l-oc!qu-e-p.:

Hyp-cifu e.qd.e -mal i cr-rs


Surtout chez les sujets ig6s

une infection document6e

S.ep.s!s..s.ey.i.rp. :

- Confusion / Agitation
- Convulsion lComa

Leucocyte

.$-ep.sis.:

la Mobilisat'

Mauvaise tol6rance de la liBvre

,!!$$ (syndrome de rdponse inflammatoire systdmique)


- Syndrome inflammatoire suite i une agression
- Post-infectieux ou non (pancreatite aigud par exemple)
- Au moins 2 signes parmi les suivants

'

t_r-lfg-q!1 -e_USC_s-

- Maladie thromboembolique veineuss ***


- Allergie m6dicamenteuse
- Maladies infl ammatorres
- Origine n6oplasique (syndrome parartdoplasique)

Syndrome m6ningd

Signes fonctionnels urinaires / Bandelette urinaire


ou pelvienne olr au TR
Py6lon6phrite / Prostatite => Pas de cystite

. Douleur lombaire

- Neurologique:

- Sru

Sujets 6gds :
. Risque de mar*aise tol6rance de la fiewe
. Risque de ddccmpensation des tares sousjacentd

/ Hypertrophie

M6dicales : gastro-enterite, angiocholite


Chirurgicales : appendicite, pdritonite

Erysipdle / Fasciite n6crosante

- Urologique:

S-plpn-le.le-nali,-la-fi-itr-q-ne-s-'-iqt-e{pre-t-p-p-?s--de-l-a-sf-ms.-f-as-sn

des sinus

cardiaque
Endocardite

- Dermatologique:
. Erythdme cutan6e / Plaque de n6crose

. Douleur abdominale / Vomissement


. D6fense / Contracture

- Signes de mauvaise tol6rance => Choc septique :


. Constantes : Hfpotenso, tachycardie, ddsaturation, polypn6e
. Marbrures
. Troubles de cofiscience i Anurie / Ictdre
- Rechercher une ptrte d'entr6e I Los'alisation secondaire

.)

- Digestive:

- Caract6ristiques

. Sotdfle

Bronchite / Pneumopathie

. ORL:
. Rhinorhtle IOtalgle
. Douleur ri la palpation

. Prof'ession
. Voyage / Contage I Contact anirtraux / Vaccinatioh

- Cardiologique:

amygdale

Iplersgplpi-re:
- ATCD / Allergie
- Mode de vie :

E:rmrp-q. p-hys.igrr.e-

- Respiratoire :
. Toux / Douleur thoracique / Dyspn6e
. Foyer de cr6pitant

rr-rJ.c-stisr-r.

- Fidwe ne veut pa$ toujours dire infeetion


- lnfection ne yeut lias toujours dire fidwe

e-a$s-es- infp-qfi. c-us-es.

ferrain / Mauvaise tol6ranee / Etiologie

om

++r

Traitement
Etis-l.sgiqu.e-+++
$ymp_tograt-i.etu-e.:

- Antalgique anfipyr6tique I
. Parac6tamol lg x 4 / jour
- Maintien d'une bonrre hydratation
- Pas d'antibiotique en syst6matique
$-ucy-e-ilk$p-e

- D6croissance thermique

- Disparition

des signes cliniques