Sunteți pe pagina 1din 2

7.

ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ÎN PLAN

1. Condiţia de coliniaritate a punctelor A( x1 ; y1 ) , B( x 2 ; y 2 ) şi C ( x3 ; y3 ) :

x1 y1 1
y −y y −y
x2 y2 1 = 0 , sau 1 2
= 1 3
.
x1 − x 2 x1 − x3
x3 y3 1

2. Condiţia ca dreptele ∆1 : A1 x + B1 y + C1 = 0 şi ∆ 2 : A2 x + B2 y + C 2 = 0 să
fie:
A1 B1 C1
 paralele: = ≠ ;
A2 B2 C 2
A1 B1 C1
 confundate: = = .
A2 B2 C 2

3. Ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A( x1 ; y1 ) şi B( x 2 ; y 2 ) :

x y 1
y −y
x1 y1 1 = 0 sau y − y1 = 2 1
( x − x1 ) sau
x 2 − x1
x2 y2 1

 A = y1 − y2

Ax + By + C = 0 , cu B = − x + x
 1 2
C = x y − y x
 12 12
4. Coeficientul unghiular al dreptei de la punctul 3:

A y 2 − y1
m = tg α = − = .
B x 2 − x1

5. Ecuaţia dreptei ce trece prin punctul A( x1 ; y1 ) şi are coeficientul unghiular


m:

68
Elemente de inovare inginerească în designul industrial

A= m

Ax + By + C = 0 , cu B = − 1
y − y1 = m( x − x1 ) sau 
C = − m x+ y
 1 1

6. Coordonatele punctului de intersecţie al dreptelor ∆1 şi ∆2 :

 A1 x + B1 y + C1 = 0

 A2 x + B2 y + C2 = 0
A1 B1
în condiţia D = = A1 B2 − B1 A2 ≠ 0 sunt soluţia ( x0 ; y0 ) a sistemului format
A2 B2
din ecuaţiile celor două drepte.

 B1C2 − C1B2
 x0 = D
Atunci 
 y = C1 A2 − A1C2
 0 D
7. Unghiul dintre dreptele ∆1 şi ∆2 :

m1 − m2 A B − B1 A2
tg θ = = 1 2 ;
1 + m1m2 A1 A2 + B1 B2

π
α[ rad ] = α[ grade ] ⋅ ;
180

180
α[ grade ] = α[ rad ] ⋅ .
π

Eroare procentuală:

valoarea aproximati vă − valoarea exact ă


ε[ %] = 100 ⋅ .
valoarea exact ă

69

S-ar putea să vă placă și