Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICI MOLDOVA

DIRECIA RAIONAL NVMNT, TINERET i SPORT UNGHENI


_______________________________________
(instituia)

APROBAT _____________________________

COORDONAT _______________________________

____________________________2014

________________________2014

Proiect didactic de lung durat


La Geografie , clasa a VII-a
Anul de studii 2014-2015
Professor: Beschieru Cristina
Numrul de ore
Evaluri
Aplicaii practice

Semestrul I
16
1
1

Semestrul II
19
2
1

Anual
35
3
2

Proiectul este elaborate conform Curriculum-ului modernizat, 2010


Material de baz: Natalia Odoleanu,Vitalie Sochirc, Larisa Ungurean, Camelia Marian Geografia continentelor i oceanelor clasa a VII-a, Ed.ARC,2012
Discutat i aprobat la edina catedrei
Proces-verbal nr._ din__ septembrie 2014
ef de catedr/ _________ /____________

Standarde la geografie
Domeniu: Limbaj geografic
N
r
1.

2.

Standardul

nvmnt Gimnazial

Elevul:
Cunoaterea i utilizarea noiunilor
geografice.

Elevul:
1.1. Definete principalele noiuni geografice (50 de noiuni);
1.2. Recunoate termenii geografici n textele din manual i din alte surse de informare;
1.3. Utilizeaz termenii specifici n comunicrile geografice orale i scrise;
1.4. Utilizeaz 3-4 noiuni geografice n diverse situa ii de comunicare cu colegii i membrii comunit ii;
1.5. Evalueaz particularitile fenomenelor i proceselor din natur i societate, utiliznd 6-8 termeni geografici specifici.
2.1. Descrie unele obiecte, procese, fenomene geografice, utiliznd limbajul geografic adecvat;
2.2. Selecteaz elementele naturale i umane dintr-o list de caracteristici;
2.3. Aplic informaii din 2-3 surse, inclusiv utiliznd tehnologiile informa ionale, pentru analiza i compararea componentelor
naturale i umane;
2.4. Argumenteaz fenomenele i procesele specifice mediului geografic la nivel local, regional i global.
2.5. Deduce consecinele unor procese i fenomene geografice;

Analiza i explicarea caracteristicilor


componentelor naturale i umane ale
nveliului geografic, utiliznd limbajul
geografic.

Domeniul: Sistematizarea i interpretarea organizatorilor statistici, grafici i cartografici


3

Elaborarea i interpretarea materialelor


statistice, grafice i
cartografice.

Sistematizarea i aplicarea n activitatea


cotidian a diferitor surse de informare
geografice (texte, suporturi grafice i
cartografice, materiale statistice, modele)

3.1. Citete elementele organizatorilor grafici i cartografici;


3.2. Utilizeaz elementele matematice ale hr ii n rezolvarea exerci iilor;
3.3. Localizeaz corect pe hart obiectele, procesele i fenomenele geografice;
3.4. Realizeaz reprezentri grafice i cartografice simple, pe baza unor date oferite;
3.5. Utilizeaz diverse mijloace pentru orientarea n spa iu;
3.6. Evalueaz o situaie geografic pornind de la un suport statistic, grafic sau cartografic.
4.1. Selecteaz informaii geografice din diferite surse de informare;
4.2. Utilizeaz tabele, hri, modele, scheme, desene i alte materiale grafice n descrierea unor componente ale mediului
geografic;
4.3. Analizeaz organizatori statistici, grafici i cartografici pentru explicarea proceselor i fenomenelor din natur i societate.

Domeniul: Relaii cauzale dintre componentele mediului geografic


5.

Argumentarea relaiilor cauzale dintre


diferite componente, procese i fenomene
naturale i umane sub aspect spaial.

5.1. Recunoate relaiile cauzale dintre componentele naturale i umane ale mediului geografic;
5.2. Demonstreaz legtura cauzal dintre elementele naturale i umane;
5.3. Argumenteaz relaiile cauz-efect dintre componentele mediului geografic;
5.4. Sintetizeaz, prin intermediul tehnologiilor informa ionale, cauzele i efectele proceselor i fenomenelor geografice.

Domeniul: Atitudine i comportament privind mediul geografic


6.

Demonstrarea i analiza problemelor mediului geografic i aplicarea cunotinelor geografice n


proiectarea msurilor de soluionare la nivel local, regional i
global.

6.1. Identific principalele probleme ale mediului geografic la etapa actual;


6.2. Realizeaz un portofoliu n care sunt structurate materialele ce reflect problemele mediului geografic;
6.3. Demonstreaz capaciti de autoinstruire i de autoperfec ionare n rezolvarea problemelor mediului geografic la nivel local;
6.4. Realizeaz observaii privind componentele, procesele i fenomenele geografice;
6.5. Implic, individual sau n grup, n aciuni de protecie a patrimoniului natural i uman din localitate;
2
6.6. Manifest o atitudine responsabil fa de valorificarea i protec ia naturii;
6.7. Manifest dragoste fa de batin, respect pentru simbolurile na ionale, a toleran ei, a interesului i respectului pentru alte

etnii i culturi din spaiul naional i din lume

Competenele specifice ale disciplinei Geografie:


1. Utilizarea termenilor specifici n prezentarea i explicarea informaiei geografice;
2. Formarea abilitilor de comunicare corect, constructiv n limba matern;
3. Utilizarea corect a termenilor geografici, a numelor proprii geografice n limbi strine;
4. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului la nivel local, regional i global;
5. Identificarea relaiilor dintre componente, fenomene i procese naturale. Formarea
comportamentului n raport cu natura pe baza cunoaterii relaiei cauz efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematic, tiine, tehnologie n studierea mediilor locale,
regionale i globale, n rezolvarea unor probleme i situaii din cotidian;
7. Raportarea coninuturilor geografice la un suport cartografic i grafic. Citirea i interpretarea
hrii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice i culturale ale spaiului geografic la nivel local,
regional i mondial;
9. Obinerea unor tehnici i deprinderi de nvare pentru pregtirea sistematic, pentru
autoformare;
10. Accesarea informaiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de baz

Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp


Clas
a

Temele

Nr. de
ore

1. Caracterizarea continentelor.
- America de Nord.
VII - Eurasia.
2. Caracterizarea oceanelor (Arctic,
Atlantic, Pacific)..

Nr.

Subiectul leciei

Subcompetene
Eleva/elevul va fi capabil/capabil:

29
- 11
- 18
5
1 ore
profesorulu
i

Metode/mijloace de instruire i evaluare

Ealonare
a n timp
Nr. de
ore

Capitolul I
1.

America de Nord.
Poziia fizico-geografic.
Din istoria cunoaterii i
explotrii continentului.

2.

Evaluare iniiala

3.

Structura scoarei
terestre, substanele
minerale utile
Relieful.
Lucrare practic nr.1
Descrierea unei uniti
de relief.

4.
5

6.

Caracterizarea general
a climei.

s caracterizeze poziia fizico


geografic a continentelor conform
unui algoritm;
s explice relaia cauzal dintre poziia
geografic i condiiile naturale ale
continentelor;
s compare poziia geografic a
continentelor.
s selecteze informaii geografice noi
din diferite surse de literatur, din
internet pentru caracterizarea
componentelor naturii;
s caracterizeze particularitile
componentelor naturii;
s compare particularitile
componentelor naturii;
s citeasc /interpreteze hrile
tematice, materialele grafice i
imaginile din manual i din alte surse;.
4

Spt
-mna

Caracterizarea continentelor.
Utilizarea algoritmului la caracterizarea
poziiei fizico-geografice a
continentului; Completarea tabelului
Particulariti,
consecine; Tehnica Haicul; Tabelul
Avantaje-dezavantaje; Tabelul
comparativ.
Compararea hrilor tematice la
stabilirea
relaiilor cauzale dintre unitile
structurale tectonice unitile mari de
relief i substanele minerale utile;
Citirea i interpretarea hrii fizice n
identificarea
particularitilor fizice ale reliefului;
Utilizarea tabelelor, schemelor,
organizatorilor grafici la caracterizarea
reliefului;
Utilizarea hrii tematice la
identificarea

1.

1.
1.

1.

Observaii

(29 ore)

7.

Zonele climatice.

8.

Apele de suprafa.

Zonele naturale.

10

Populaia i statele.

11

Evaluare sumativ
.
Eurasia
Poziia fizico-geografic .
Evoluia cunoaterii
continentului.

12
13

14

Structura scoarei
terestre i evoluia
geologic a teritoriului

s exprime corect denumirile


geografice, numele proprii;
s arate corect pe harta mural
denumirile geografice;
s caracterizeze zonele climatice;
s compare dou regiuni climatice;
s descrie zonele naturale conform
algoritmului;
s utilizeze posterul i alte metode
complexe la caracterizarea
s explice procesele, fenomenele
naturii, relaiile cauz-efect;
s exploreze informaii tiinifice noi
pentru completarea portofoliului;
sa aprecieze rolul componentelor
naturii pentru natur i viaa omului.
s caracterizeze populaia
continentelor;
s diferenieze statele continentelor
dup regiunile geografice;
s aprecieze aspectele sociale, civice
i culturale ale spaiilor geografice ale
continentelor;
s numeasc cele mai dezvoltate state
din punct de vedere economic ale
continentelor i capitalele lor;
s selecteze informaii din diferite
surse despre tradiiile, obiceiurile
popoarelor.

s caracterizeze poziia fizico


geografic a continentelor conform
unui algoritm;
s explice relaia cauzal dintre poziia
geografic i condiiile naturale ale
continentelor;
s compare poziia geografic a
continentelor.
s selecteze informaii geografice noi
din diferite surse de literatur, din 5
internet pentru caracterizarea

particularitilor climatice; Analiza


climogramelor,materialelor grafice,
deducerea concluziilor de rigoare;
Utilizarea algoritmului la caracterizarea
unei zone climatice; Compararea a
dou regiuni climatice;
Utilizarea hrii fizice la descrierea
particularitilor reelei hidrografice.
Completarea schemelor, tabelelor;
Reprezentarea grafic i explicarea
dependenei rurilor de relief i clim;
Explicaia relaiilor cauzale; Descrierea
componentelor zonei naturale conform
unui algoritm;Demonstrarea imaginilor,
care reflect peisaje din diferite zone
naturale.
Examinarea hrii tematice, a
materialelor
grafice la caracterizarea populaiei;
Interpretarea hrii populaiei;
Compararea
hrilor tematice n explicarea factorilor
repartiiei spaiale a populaiei;
Demonstrarea imaginilor cu obiceiuri,
tradiii ale popoarelor;
Utilizarea hrii politice la diferenierea
statelor conform regiunilor geografice.
Utilizarea algoritmului la caracterizarea
poziiei fizico-geografice a
continentului; Completarea tabelului
Particulariti,
consecine; Tehnica Haicul; Tabelul
Avantaje-dezavantaje; Tabelul
comparativ.
Compararea hrilor tematice la
stabilirea
relaiilor cauzale dintre unitile

1.

1.

2.

1.
1.
1

1.

Eurasiei.

15
.
16
.

Relieful

17
/
20

Clima. Zonele climatice.


Lucrare practic nr.2
Descrierea unei zone
climatice

21
22

Rurile i lacurile
Europei.

23
/
25

Zonele naturale ale


Europei.

26

Populaia

componentelor naturii;
s caracterizeze particularitile
componentelor naturii;
s compare particularitile
componentelor naturii;
s citeasc /interpreteze hrile
tematice, materialele grafice i
imaginile din manual i din alte surse;.
s exprime corect denumirile
geografice, numele proprii;
s arate corect pe harta mural
denumirile geografice;
s caracterizeze zonele climatice;
s compare dou regiuni climatice;
s descrie zonele naturale conform
algoritmului;
s utilizeze posterul i alte metode
complexe la caracterizarea
s explice procesele, fenomenele
naturii, relaiile cauz-efect;
s exploreze informaii tiinifice noi
pentru completarea portofoliului;
sa aprecieze rolul componentelor
naturii pentru natur i viaa omului.
s identifice pe hart fizic repartiia
substanelor minerale utile;

s caracterizeze populaia
6
continentelor;
s diferenieze statele continentelor

structurale tectonice unitile mari de


relief i substanele minerale utile;
Citirea i interpretarea hrii fizice n
identificarea
particularitilor fizice ale reliefului;
Utilizarea tabelelor, schemelor,
organizatorilor grafici la caracterizarea
reliefului
Completarea schemei radiare
Particularitile reliefului; Utilizarea
algoritmului la descrierea formelor de
relief;
Interpretarea imaginilor din manual, din
alte surse de literatur;Utilizarea
calculatorului;
Utilizarea hrii tematice la
identificarea
particularitilor climatice; Analiza
climogramelor,materialelor grafice,
deducerea concluziilor de rigoare;
Utilizarea algoritmului la caracterizarea
unei zone climatice; Compararea a
dou regiuni climatice.
Utilizarea hrii fizice la descrierea
particularitilor reelei hidrografice.
Completarea schemelor, tabelelor;
Reprezentarea grafic i explicarea
dependenei rurilor de relief i clim;
Explicaia relaiilor cauzale;
Descrierea componentelor zonei
naturale conform unui algoritm;
Demonstrarea imaginilor, care reflect
peisaje din diferite zone naturale.
Examinarea hrii tematice, a
materialelor
grafice la caracterizarea populaiei;

2.

4.

2.

1.

27
28

Statele i activitile
populaiei.
Recapitulare
Evaluare sumativ

29

dup regiunile geografice;


s aprecieze aspectele sociale, civice
i culturale ale spaiilor geografice ale
continentelor;
s numeasc cele mai dezvoltate state
din punct de vedere economic ale
continentelor i capitalele lor;
s selecteze informaii din diferite
surse despre tradiiile, obiceiurile
popoarelor.

Interpretarea hrii populaiei;


Compararea
hrilor tematice n explicarea factorilor
repartiiei spaiale a populaiei;
Utilizarea hrii politice la diferenierea
statelor conform regiunilor geografice.
Utilizarea hrii politice la diferenierea
statelor conform regiunilor geografice.
Demonstrarea imaginilor cu obiceiuri,
tradiii ale popoarelor;
Evaluarea n form scris

Capitolul II
30
31
32
.
33
34

Oceanul Artic
Oceanul Atlantic
Oceanul Pacific
Evaluare sumativ
Importana economic i
problemele ecologice ale
oceanelor.

s descrie poziia fizico-geografic a


oceanelor;
s caracterizeze componentele naturii
oceanelor;

s aplice suportul cartografic al hrii


la msurarea distanelor,
ladeterminarea coordonatelor
geografice;
s aprecieze resursele naturale ale
oceanelor.

35

Lectie de asimilare a
cunotinelor

1.
1.
1

Caracterizarea oceanelor

Utilizarea tabelului simbolic la


caracterizarea oceanelor; Completarea
portofoliului.
Haicul; La evaluare poate fi utilizat
hexagonul, portofoliul.Utilizarea
tabelului simbolic la caracterizarea
oceanelor; Descrierea condiiilor
naturale ale oceanelor; Completarea
portofoliului. Haicul; La evaluare poate
fi utilizat hexagonul,
portofoliul.Utilizarea tabelului simbolic
la caracterizarea oceanelor;
Descrierea condiiilor naturale ale
oceanelor; Completarea portofoliului. La
evaluare poate fi utilizat hexagonul,
portofoliul.
Evaluarea n form scris

1.
1.
1.
1.
1.

S-ar putea să vă placă și