Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I
ANUL I
SPECIALIZAREA GEOGRAFIE
Nr.
crt.

Sem

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Achim Florin

Comnescu Laura

Ciulache Sterie

Diaconu Daniel

5
6

Vespremeanu Emil
Peptenatu Daniel

Disciplina

Topografie

florinachim2000@yahoo.com

Geografie fizic
general
Meteorologie

laura@geo.unibuc.ro

hidrogeografie@yahoo.ro

e_matei58@yahoo.com
matei@geo.unibuc.ro

Ovejanu Ionu
Lazr Iuliana

10

Matei Elena

Limba Englez

SEMESTRUL I

8
9

Hidrologie
(general i ape
subterane)
Oceanografie
Geografie
economic
Tehnici
multimedia
Informatic
Geologie general

Sndulache Iulian

Adresa de mail

ciulachesterie@yahoo.ro

peptenatu@yahoo.fr
sandulachei@yahoo.com

iul_lazar@yahoo.com

Program
de
consultaii
Miercuri
10 -12
Marti
12-14
Mari
14-16

Miercuri
10-12
Miercuri
12 - 14
Miercuri,
16-18
sala 2D
(etajul II,
Lab. de
Paleontolo
gie
Joi 10-12

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL I
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Achim Florin

Comnescu Laura

Ciulache Sterie

Diaconu Daniel

5
6

Vespremeanu Emil
Peptenatu Daniel

Sem

SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Gheorghila Aurel

8
9

Ovejanu Ionu
Lazr Iuliana

10

Matei Elena

Disciplina

Adresa de mail

Topografie

florinachim2000@yahoo.com

Geografie fizic
general
Meteorologie

laura@geo.unibuc.ro

Hidrologie
(general i ape
subterane)
Oceanografie
Geografie
economic
Geografia
turismului
Informatic
Geologie
general

hidrogeografie@yahoo.ro

Limba Englez

e_matei58@yahoo.com
matei@geo.unibuc.ro

ciulachesterie@yahoo.ro

peptenatu@yahoo.fr
aghgeo@yahoo.com

iul_lazar@yahoo.com

Program
de
consultaii
Marti
10 - 12
Marti
12-14
Mari
14-16

Miercuri
10-12
Marti
16-18
Miercuri,
16-18
sala 2D
etajul II,
Lab. de
Paleontolo
gie
Joi 10-12

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID
ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII
SEMSTRUL I

ANUL II
SPECIALIZAREA GEOGRAFIE

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Nedelea Alexandru

2
3

5
6

Sem

SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Disciplina

Adresa de mail

Program
de
consultaii
Joi
14 - 16

alexnedelea@yahoo.com

Demeter Traian
Preda Mihaela

Geomorfologie (ageni
i procese)
Pedologie general
Geografia populaiei

mhurezeanu@yahoo.com

Miercuri
12-14

Manea Gabriela

Biogeografie

maneagabriela2002@yahoo.com

miercuri
16 -18

Vijulie Iuliana

Geografie regional
(Europa)
Geografie social

iuluiana911@yahoo.com

Joi
16-18

Gestiunea riscurilor
climatice i
hidrologice
Riscuri
geomorfologice
Limba Englez

atiscovschi@gmail.com
hidrogeografie@yahoo.ro

Joi 10-12

iuliaarmas@yahoo.com

Luni
18-20
Joi
10-12

Nae Mirela

Ticovschi Adrian
Diaconu Daniel

Arma Iuliana

Matei Elena

mirellanae@yahoo.com

e_matei58@yahoo.com
matei@geo.unibuc.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL II
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI
Nr.
crt.

Sem

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Nedelea Alexandru

Disciplina

Adresa de mail

Preda Mihaela

Geografia populaiei

mhurezeanu@yahoo.com

Marin Marian

Geografie regional
(Europa)

marin_marian@yahoo.com

Costachie Silviu

Geografie politic

silviu_C@yahoo.com

Economie general

camite@yahoo.com

Teodorescu
Camelia
Tatu Florina

foleaf@yahoo.com

Roanghe Ana

Regiuni geografice i
turistice ale lumii
Legislaie n turism

Matei Elena

Limba Englez

e_matei58@yahoo.com
matei@geo.unibuc.ro

5
6

SEMESTRUL I

alexnedelea@yahoo.com

Manea Gabriela

Geomorfologie
(ageni i procese)
Biogeografie

maneagabriela2002@yahoo.com

ana_mureanu@yahoo.com

Program de
consultaii
Joi
14 - 16
miercuri
16 -18
Miercuri
12-14
Miercuri
14-16
Joi 14-16
Sambata
14-16
Miercuri
14-18
Marti
14-16
Joi
10-12
Joi
10-12

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID + FR

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL III
SPECIALIZAREA GEOGRAFIE
Disciplina

Adresa de mail

Program de
consultaii

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Ioj Cristian

Geografia mediului

Luni 12-14

Sndulache Iulian

Geomorfologie structural

cristi@portiled
efier.ro
sandulachei@y
ahoo.com

Tlng Cristian

Geografie urban

cristian2854@g
mail.com

Luni , 12-14

Tatu Florina

Geografia fizic a Romniei


(geostructuri i relief)

foleaf@yahoo.c Marti 14-16


om

Costachie Silviu

Geografia uman a
Romniei (populaie i
aezri)
Geografia regional a
Romniei (Carpai i
Subcarpai)
Geografia continentelor
(America, Africa,
Antarctica)
Schimbri regionale de
mediu

Silviu_C@yaho
o.com

Sem

SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Oprea Rzvan

Trl Laura

Popa Vasile

Tatu Florina

Practica pedagogic

Joi, 12 - 14

Sambata 1416

opreaconstrazv Miercuri:
an@yahoo.com 10-12
tirla@geo.unib
uc.ro

Miercuri
12-14

popavasile2005
@yahoo.com

marti
12-14

foleaf@yahoo.c Marti 14-16


om

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID + FR

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL III
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Vijulie Iuliana

Costachie Silviu

Oprea Rzvan

4
5

Sem

SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Teodorescu
Camelia
Comnescu Laura

Tlng Cristian

Gheorghila Aurel

Drghici Cristian

Disciplina

Adresa de mail

Geografia fizic a
Romniei
(geostructuri i relief)
Geografia populaiei
i aezrilor Romniei
Geografia regionalCarpaii i Subcarpaii
Romniei
Economia Turismului

iuluiana911@yahoo.com

Uniti turisticogeografice n
Romnia
Turism rural

laura@geo.unibuc.ro

Management n
turism
Politici promoioanle
n turism

aghgeo@yahoo.com

Silviu_C@yahoo.com
opreaconstrazvan@yahoo.com

camite@yahoo.com

cristian2854@gmail.com

cristi7772001@yahoo.com

Program
de
consultaii
Miercuri
14-16
Sambata
14-16
Miercuri
10-12
Miercuri
14-18
Marti
12-14
Luni
12-14
Marti
16-18

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: FR

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL III
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA MEDIULUI

Numele i
prenumele
Cadrului
didactic
Ioj Cristian

2
3

Ioj Cristian
Roanghe Ana

Sem

SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Disciplina

Evaluarea
impactului antropic
asupra mediului
Geografia mediului
Dreptul mediului

Adresa de mail

Program
de
consultaii

cristi@portiledefier.ro

Luni 12-14

cristi@portiledefier.ro
ana_mureanu@yahoo.com

Luni 12-14
Joi 10-12

atiscovschi@gmail.com

Joi 10-12
Vineri,
16.0017.40
Vineri
14.00
18.00

Grecu Florina
Ticovschi
Adrian
Mnoiu
Valentina

Riscuri naturale

Monitoringul
integrat al mediului

vali_manoiu2002@yahoo.com

Clius Mioara

Tipuri de medii n
Romnia (Carpai i
Subcarpai)

cliusmioara@yahoo.com

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
FORMA DE INVMNT: ID

ADRESE DE CONTACT CADRE DIDACTICE I PROGRAM DE CONSULTAII


SEMSTRUL I

ANUL II
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI
Nr.
crt.

Sem

Numele i
prenumele
Cadrului didactic
Nedelea Alexandru

Disciplina

Adresa de mail

Preda Mihaela

Geografia populaiei

mhurezeanu@yahoo.com

Marin Marian

Geografie regional
(Europa)

marin_marian@yahoo.com

Costachie Silviu

Geografie politic

silviu_C@yahoo.com

Economie general

camite@yahoo.com

Teodorescu
Camelia
Tatu Florina

foleaf@yahoo.com

Roanghe Ana

Regiuni geografice i
turistice ale lumii
Legislaie n turism

Matei Elena

Limba Englez

e_matei58@yahoo.com
matei@geo.unibuc.ro

5
6

SEMESTRUL I

alexnedelea@yahoo.com

Manea Gabriela

Geomorfologie
(ageni i procese)
Biogeografie

maneagabriela2002@yahoo.com

ana_mureanu@yahoo.com

Program de
consultaii
Joi
14 - 16
miercuri
16 -18
Miercuri
12-14
Miercuri
14-16
Joi 14-16
Sambata
14-16
Miercuri
14-18
Marti
14-16
Joi
10-12
Joi
10-12

S-ar putea să vă placă și