Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE CONTURI PENTRU SRL

conform ordinului 1802/2014

CLASA 1 CONTURI DE CAPITAL


10 Capital si Rezerve
101
1011
1012
1015
1016
1017
1018
103
1031
1033
1038
104
1041
1042
1043
1044
105
106
1061
1063
1068
107
108
1081
1082
109
1091
1092
1095

Capital
Capital subscribe nevarsat (P)
Capital subscris varsat (P)
Patrimoniul regiei (P)
Patrimoniul public (P)
Patrimoniul privat (P)
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)
Alte elemente de capitaluri proprii
Benefici acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in
vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
Prime de capital
Prime de emisiune (P)
Prime de fuziune/divizare (P)
Prime de aport (P)
Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezerve legale (P)
Rezerve statutare sau contractuale (P)
Alte rezerve (P)
Diferente de curs valutar din conversie
Interese care nu controleaza
Interese care nu controleaza rezultatul -exercitiului financiar (A/P)
Interese care nu controleaza rezultatul - alte capitaluri proprii (A/P)
Actiuni proprii
Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea
absorbanta (A)

11. Rezultatul reportat


117
1171
1172
1173
1174
1175
1176

Rezultatul reportat
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sa pierderea neacoperita
(A/P)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS
29 (A/P)
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene (A/P)

12. Rezultatul exercitiului financiar


121
129

Profit sau pierdere (A/P)


Repartizarea profitului (A)

14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
141
1411
1412
149
1491
1495
1498

Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri


proprii
Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor
detinute (A)
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

15. Provizioane
151

1514
1515

Provizioane
Provizioane pentru litigii (P)
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare
legate de acestea (P)
Provizioane pentru restructurare (P)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)

1516
1517
1518

Provizioane pentru impozite (P)


Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
Alte provizioane (P)

1511
1512
1513

16. Imprumuturi si datorii asimilate


161
1614
1615
1617
1618
162
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
166
1661
1663
167

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni


Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (P)
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
Credite externe guvernamentale (P)
Credite bancare externe garantate de stat (P)
Credite bancare externe garantate de banci (P)
Credite de la trezoreria statului (P)
Credite bancare interne garantate de stat (P)
Datorii care privesc imobilizarile financiare
Datorii fata de entitatile afiliate (P)
Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
Alte imprumuturi si datorii asimilate

168
1681
1682
1685
1686
1687
169
1691
1692

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate


Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in
comun (P)
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii
Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
Prime privind rambursarea altor datorii (A)

CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZARI


20. Imobilizari necorporale
201
203
205
206
207
2071
2075
208

Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
Fond comercial
Fond comercial pozitiv (A)
Fond comercial negativ (P)
Alte imobilizari necorporale

21. Imobilizari corporale


211
2111
2112
212
213
2131
2132
2133
214
215
216
217

Terenuri si amenajari de terenuri


Terenuri (A)
Amenajari de terenuri (A)
Constructii
Instalatii tehnice si mijloace de transport
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
Mijloace de transport (A)
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale
Investitii imobiliare
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive

22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare


223
224
227

Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare


Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare
Active biologice productive in curs de aprovizionare

23. Imobilizari in curs


231
235

Imobilizari corporale in curs de executie


Investitii imobiliare in curs de executie

26. Imobilizari financiare


261
262
263
264
265
266
267
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
269
2691
2692
2693
2695

Actiuni detinute la entitatile afiliate


Actiuni detinute la entitati asociate
Actiuni detinute la entitati controlate in comun
Titluri puse in echivalenta
Alte titluri imobilizate
Certificate verzi amanate
Creante imobilizate
Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)
Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile
afiliate (A)
Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in
comun (A)
Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
Alte creante imobilizate (A)
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate (P)
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun
(P)
Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

28. Amortizari privind imobilizarile


280
2801
2803
2805
2806
2807
2808
281
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817

Amortizari privind imobilizarile necorporale


Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare (P)
Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(P)
Amortizarea fondului comercial (P)
Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
Amortizari privind imobilizarile corporale
Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
Amortizarea constructiilor (P)
Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(P)
Amortizarea activelor biologice productive (P)

29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor


290
2903
2905
2906
2908
291
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
293
2931
2935
296
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2968

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale


Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale (P)
Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)
Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale (P)
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati asociate si
entitati controlate in comun (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile afiliate
(P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor fata de entitatile asociate si
entitatile controlate in comun (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


30. Stocuri de materii prime si materiale
301
302
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3028
303
308

Materii prime
Materiale consumabile
Materiale auxiliare (A)
Combustibili (A)
Materiale pentru ambalat (A)
Piese de schimb (A)
Seminte si materiale de plantat (A)
Furaje (A)
Alte materiale consumabile (A)
Materiale de natura obiectelor de inventar
Diferente de pret la materii prime si materiale

32. Stocuri in curs de aprovizionare


321

Materii prime in curs de aprovizionare

322
323
326
327
328

Materiale consumabile in curs de aprovizionare


Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare
Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare
Marfuri in curs de aprovizionare
Ambalaje in curs de aprovizionare

33. Productie in curs de executie


331
332

Produse in curs de executie


Servicii in curs de executie

34. Produse
341
345
346
347
348

Semifabricate
Produse finite
Produse reziduale
Produse agricole
Diferente de pret la produse

35. Stocuri aflate la terti


351
354
356
357
358

Materii si material aflate la terti


Produse aflate la terti
Active biologice de natura stocurilor aflate la terti
Marfuri aflate la terti
Ambalaje aflate la terti

36. Active biologice de natura stocurilor


361
368

Active biologice de natura stocurilor


Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor

37. Marfuri
371
378

Marfuri
Diferente de pret la marfuri

38. Ambalaje
381
388

Ambalaje
Diferente de pret la ambalaje

39. Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie


391
392
3921
3922
393

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime


Ajustari pentru deprecierea materialelor
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie
Ajustari pentru deprecierea produselor

3941
3945
3946
3947
395
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
396
397
398

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)


Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)
Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terti
(P)
Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor
Ajustari pentru deprecierea marfurilor
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 CONTURI DE TERTI


40. Furnizori si conturi asimilate
401
403
404
405
408
409
4091
4092
4093
4094

Furnizori
Efecte de platit
Furnizori de imobilizari
Efecte de platit pentru imobilizari
Furnizori-facturi nesosite
Furnizori-debitori
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A)
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

41. Clienti si conturi asimilate


411
4111
4118
413
418
419

Clienti
Clienti (A)
Clienti incerti sau in litigiu (A)
Efecte de primit de la client
Clienti-facturi de intocmit
Clienti-creditori

42. Personal si conturi asimilate


421
423
424
425
426
427
428

Personal-salarii datorate
Personal-ajutoare material datorate
Prime reprezentand participarea personalului la profit
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Retineri din salarii datorate tertilor
Alte datorii si creante in legatura cu personalul

4281
4282

Alte datorii in legatura cu personalul (P)


Alte creante in legatura cu personalul (A)

43. Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

431
4311
4312
4313
4314
437
4371
4372
438
4381
4382

Asigurari sociale
Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
Ajutor de somaj
Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
Contributia personalului la fondul de somaj (P)
Alte datorii si creante sociale
Alte datorii sociale (P)
Alte creante sociale (A)

44. Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate


441
4411
4418
442
4423
4424
4426
4427
4428
444
445
4451
4452
4458
446
447
448
4481
4482

Impozit pe profit/venit
Impozitul pe profit (P)
Impozitul pe venit (P)
Taxa pe valoare adaugata
TVA de plata (P)
TVA de recuperat (A)
TVA deductibila (A)
TVA colectata (P)
TVA neexigibila (A/P)
Impozitul pe venituri de natura salariilor
Subventii
Subventii guvernamentale (A)
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate
Alte datorii si creante cu bugetul statului
Alte datorii fata de bugetul statului (P)
Alte creante privind bugetul statului (A)

45. Grup si actionari/asociati


451
4511
4518
453
4531
4538
455
4551
4558

Decontari intre entitatile afiliate


Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)
Decontari cu entitatile associate si entitatile controlate in comun
Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate (A/P)
Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate si entitatile controlate in
comun (A/P)
Sume datorate actionarilor/asociatilor
Actionari/Asociati - conturi curente (P)
Actionari/Asociati - dobnzi la conturi curente (P)

456
457
458
4581
4582

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul


Dividende de plata
Decontari din operatiuni in participatie
Decontari din operatiuni in participatie - pasiv (P)
Decontari din operatiuni in participatie - activ (A)

46. Debitori si creditori diversi


461
462

Debitori diversi
Creditori diversi

47. Conturi de subventii, regularizare si asimilate


471
472
473
475
4751
4752
4753
4754
4758
478

Cheltuieli inregistrate in avans


Venituri inregistrate in avans
Decontari din operatiuni in curs de clarificare
Subventii pentru investitii
Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
Donatii pentru investitii (P)
Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

48. Decontari in cadrul unitatii


481
482

Decontari intre unitate si subunitati


Decontari intre subunitati

49. Ajustari pentru deprecierea creantelor


491
495
496

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti


Ajustari pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu
actionari/asociati
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE


50. Investitii pe termen scurt
501
505
506
507
508
5081
5088
509
5091
5092

Actiuni detinute la entitatile affiliate


Obligatiuni emise si rascumparate
Obliatiuni
Certificate verzi primite
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
Alte titluri de plasament (A)
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

51. Conturi la banci


511
5112
5113
5114
512
5121
5124
5125

518
5186
5187
519
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198

Valori de incasat
Cecuri de incasat (A)
Efecte de incasat (A)
Efecte remise spre scontare (A)
Conturi curente la banci
Conturi la banci in lei (A)
Conturi la banci in valuta (A)
Sume in curs de decontare (A)

Dobanzi
Dobanzi de platit (P)
Dobanzi de incasat (A)
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (P)
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
Credite externe guvernamentale (P)
Credite externe garantate de stat (P)
Credite externe garantate de banci (P)
Credite de la Trezoreria Statului (P)
Credite interne garantate de stat (P)
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. Casa
531
5311
5314
532
5321
5322
5323
5328

Casa
Casa in lei (A)
Casa in valuta (A)
Alte valori
Timbre fiscale si postale (A)
Bilete de tratament si odihna (A)
Tichete si bilete de calatorie (A)
Alte valori (A)

54. Acreditive
541
5411
5414
542

Acreditive
Acreditive in lei (A)
Acreditive in valuta (A)
Avansuri de trezorerie

58. Viramente interne


581

Viramente interne

59. Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie


591
595
596

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate


Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate
Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

598

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si


creante asimilate

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI


60. Cheltuieli privind stocurile
601
602
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6028
603
604
605
606
607
608
609

Cheltuieli cu materiile prime


Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli privind combustibilii
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind ambalajele
Reduceri comerciale primite

61. Cheltuieli cu serviciile executate de terti


611
612
613
614
615

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile


Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile si cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea personalului

62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti


621
622
623
624
625
626
627
628

Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. Cheltuieli cu personalul


641
642

Cheltuieli cu salariile personalului


Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor

6421
6422
643
644
645
6451
6452
6453
6455
6456
6457
6458

Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor


Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii
Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale
Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata
Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative
Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de
sanatate
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. Alte cheltuieli de exploatare


652
654
655
658
6581
6582
6583
6586
6587
6588

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator


Pierderi din creante si debitori diversi
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
Alte cheltuieli de exploatare
Despagubiri, amenzi si penalitati
Donatii acordate
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
Cheltuieli reprezentnd transferuri si contributii datorate in baza unor acte
normative speciale
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
Alte cheltuieli de exploatare

66. Cheltuieli financiare


663
664
6641
6642
665
6651
6652
666
667
668

Pierderi din creante legate de participatii


Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate
in valuta
Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care
fac parte din investitia neta intr-o entitate straina
Cheltuieli privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare

68. Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de


valoare
681
6811
6812

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile


pentru depreciere
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

6817

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea comercial


686

6861
6863
6864
6868

Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru


pierdere de valoare
Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare
Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
si a altor datorii

69. Cheltuieli cu impozitul de profit si alte impozite


691
698

Cheltuieli cu impozitul pe profit


Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in
elementele de mai sus

CLASA 7 CONTURI DE VENITURI


70. Cifra de afaceri neta
701
7015
7017
7018
702
703
704
705
706
707
708
709

Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor


biologice de natura stocurilor
Venituri din vnzarea produselor finite
Venituri din vnzarea produselor agricole
Venituri din vnzarea activelor biologice de natura stocurilor
Venituri din vanzarea semifabricatelor
Venituri din vanzarea produselor reziduale
Venituri din servicii prestate
Venituri din studii si cercetari
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri din activitati diverse
Reduceri comerciale acordate

71. Venituri aferente costului productiei in curs de executie


721
722
725

Venituri din productia de imobilizari necorporale


Venituri din productia de imobilizari corporale
Venituri din productia de investitii imobiliare

74. Venituri din subventii de exploatare


741
7411
7412
7413
7414
7415
7416

Venituri din subventii de exploatare


Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417

Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente


similare
Venituri din subventii de exploatare pentru dobnda datorata
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

7418
7419

75. Alte venituri din exploatare


754

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

755
758

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale


Alte venituri din exploatare

7581
7582

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati


Venituri din donatii primite

7583

Venituri din vnzarea activelor si alte operatiuni de capital

7584
7588

Venituri din subventii pentru investitii


Alte venituri din exploatare

76. Venituri financiare


761
7611
7612
7613
7615
762
764
7641
7642
765
7651
7652
766
767
768

Venituri din imobilizari financiare


Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun
Venituri din alte imobilizari financiare
Venituri din investitii financiare pe termen scurt
Venituri din investitii financiare cedate
Venituri din imobilizari financiare cedate
Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
Venituri din diferente de curs valutar
Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in
valuta
Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac
parte din investitia neta intr-o entitate straina
Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi obtinute
Alte venituri financiare

78. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
781
7812
7813
7814
7815
786
7863
7864

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de


exploatare
Venituri din provizioane
Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
Venituri din fondul comercial negativ
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor
financiare
Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 80 CONTURI IN AFARA BILANTULUI


80. Conturi in afara bilantului
801
8011
8018
802
8021
8028
803
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
805
8051
8052
806
807
808
809

Angajamente acordate
Giruri si garantii acordate
Alte angajamente acordate
Angajamente primite
Giruri si garantii primite
Alte angajamente primite
Alte conturi in afara bilantului
Imobilizari corporale luate cu chirie
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Valori materiale primite in pastrare sau custodie
Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
Efecte scontate neajunse la scadenta
Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie
Alte valori in afara bilantului
Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte assimilate,
neajunse la scadenta
Dobanzi de platit
Dobanzi de incasat
Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
Active cotingente
Datorii cotingente
Creante preluate prin cesionare

89. Bilant
891
892

Bilant de deschidere
Bilant de inchidere

CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE


90. Decontari interne
901
Decontari interne privind cheltuielile
902
Decontari interne privind productia obtinuta
903
Decontari interne privind diferentele de pret
92. Conturi de calculatie
921
922
923
924
925
93. Costul productiei
931
933

Cheltuielile activitatii de baza


Cheltuielile activitatilor auxiliare
Cheltuieli indirecte de productie
Cheltuieli generale de administratie
Cheltuieli de desfacere
Costul productiei obtinute
Costul productiei in curs de executie