Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE ACTIVITATE

Compartiment: SECRETARIAT
An scolar 2011 2012 sem. I
Ca in fiecare an scolar si in acest an compartimentul secretariat a realizat urmatoarele
activitati:
1. Actualizarea efectivelor de elevi la clasa prin:
- scoaterea din evidenta a elevilor retrasi, exmatriculati sau repetenti la sfarsitul anului
scolar 2010 2011;
- reinmatricularea elevilor repetenti (care au solicitat reinscrierea);
- inmatricularea elevilor nou veniti si inregistrarea lor in documentele de evidenta
scolara;
2. Primit dosare pentru ajutorul financiar in Programul National Bani de liceu, verificat
lunar situatia absentelor, intocmit si achitat lunar statele de plata;
3. Primirea lunara a facturilor pentru decontarea transportului elevilor, intocmirea
borderourilor de plata si achitarea acestora;
4. Verificarea corectitudinii mediilor semestriale si anuale, precum si a corectitudinii
inregistrarii in cataloage si registre matricole;
5. Intocmire situatii statistice la sfarsit de an scolar (dupa corigente), la inceput de an
scolar, sfarsit de semestru I.
6. Intocmire situatii statistice privind salariile;
7. Intocmire situatii de personal (state de functii, STATOCT) si actualizare salariati si
elevi in BDNE;
8. Actualizarea si completarea fisei de incadrare, a contractelor de munca si a fiselor de
post;
9. Actualizarea inregistrarilor in Registrul General de Evidenta a Salariatilor
programul REVISAL;
10. Organizarea administrativa a examenelor de corigenta si diferente;
11. Completare si eliberare acte de studii atat pentru promotia curenta cat si pentru
promotiile anterioare. Eliberare adeverinte pentru salariati, elevi, pentru publicarea pierderii
diplomelor in Monitorul Oficial si eliberare duplicate;
12. Eliberare adeverinte de autenticitate a actelor de studii pentru cei care continua studiile
in strainatate;
13. Verificare si depunere dosare inscriere grade didactice;
14. Actualizat salariul fiecarui angajat in functie de vechime, grade didactice si indexari
salariale;
15. Intocmire state de plata lunare;
16. Operat preavize de exmatriculare, mustrari scrise si exmatriculari pe baza referatelor
intocmite de diriginti;
17. Inregistrarea tuturor documentelor primite si expediate de unitate;
18. Solutionarea sau mai bine zis incercarea de solutionare a problemelor aparute in
activitatea zilnica;
19. Accesarea zilnica si de mai multe ori pe zi a forumului ISJ.

27.01.2012

Intocmit,
Secretar sef,
VLADUT RODICA

RAPORT DE ACTIVITATE
Compartiment: SECRETARIAT
An scolar 2011 2012 sem. II
Ca in fiecare an scolar si in acest an compartimentul secretariat a realizat
urmatoarele activitati:
1. Actualizarea efectivelor de elevi la clasa prin:
- inmatricularea elevilor transferati si inregistrarea lor in documentele de evidenta
scolara;
2. Actualizarea si intocmirea lunara a statelor de plata pentru ajutorul financiar in
Programul Bani de liceu;
3. Primirea lunara a facturilor pentru decontarea transportului elevilor, intocmirea
borderourilor de plata si achitarea acestora;
4. Primit dosare pentru ajutorul financiar in Programul EURO200;
5. Intocmire situatii statistice la sfarsit de sem. II si an scolar (15 iunie);
6. Actualizare salariati si elevi in BDNE;
7. Actualizarea inregistrarilor in Registrul General de Evidenta a Salariatilor
programul REVISAL;
8. Organizarea administrativa a examenelor de incheiere a situatiei scolare,
corigenta si diferente;
9. Completare si eliberare acte de studii atat pentru promotia curenta cat si pentru
promotiile anterioare. Eliberare adeverinte pentru salariati, elevi, pentru publicarea
pierderii diplomelor in Monitorul Oficial si eliberare duplicate;
10.Eliberare adeverinte de autenticitate a actelor de studii pentru cei care continua
studiile in strainatate;
11.Copii xerox;
12.Actualizat salariul fiecarui angajat in functie de vechime;
13.Intocmire state de plata lunare;
14.Operat preavize de exmatriculare, mustrari scrise si exmatriculari pe baza
referatelor intocmite de diriginti;
15.Inregistrarea tuturor documentelor primite si expediate de unitate;
16.Solutionarea sau mai bine zis incercarea de solutionare a problemelor aparute in
activitatea zilnica.
17.Accesarea zilnica a forumului ISJ;

05.10.2012

Intocmit,
Secretar sef,
VLADUT RODICA