Sunteți pe pagina 1din 10

COALA GIMANZIAL NR.

1 SRBI

LOC. SRBI, NR. 242, JUD. BIHOR


Aprobat
n edina CA al colii Gimnaziale Nr 1 SRBI
din data de ..
DIRECTOR,
Prof. MARIANA ALB

PLAN MANAGERIAL AL COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT IN ANUL


SCOLAR 2016-2017
PREYENTUL DOCUMENT REPREYINT PROIECTAREA ACTIVITII SERVICIULUI SECRETARIAT AL COLII
GIMNAZIALE NR. 1 SRBI PENTRU ANUL COLAR 2016-2017, FUNDAMENTAT PE ACTELE NORMATIVE N
VIGOARE, DIAGNOZA MEDIULUI INTERN I EXTERN, ANALIZA NEVOILOR INSTITUIONALE N CONTEXTUL SOCIAL,
POLITIC, ECONOMIC I TEHNOLOGIC ACTUAL (PEST)

NR
.
CR
T.
1.

ACTIVITATEA/
RESURSE
a)pregtirea
debutului noului
an colar/ELEVI

IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR
URMARITE
*completarea cataloagelor, registrelor
matricole, dup examenele de corigen,
completarea Registrului de eviden a
elevilor pentru noul an colar
*verificarea i nregistrarea cataloagelor
pentru noul an colar;
*dinamica populaiei colare :
nmatricularea elevilor nou venii

PROGNOSTICUL
TIMPULUI
DE LUCRU
(PERIOADA)
SEPTEMBRIE :
01-10.09

12-20.09

OBSERVAII

(cf.cererilor de transfer aprobate) ,


rezolvarea corespondenei privind
micarea elevilor;
*ntocmirea situaiilor statistice ( pe
formulare tipizate) si n SIIR;

12 30.09

2.

b)ntocmirea
situaiilor de
personal/PERSO
NALUL UNITTII

*elaborarea contractelor de munc,


deciziilor de ncadrare, statului personal
de funcii;
*completarea Registrului de evidena a
salariailor ( formatul electronic ) i
transmiterea la ITM;

31.08-30.09

3.

c) situaii
curente

*verificarea FTP-lui;
*rezolvarea corespondenei curente;

-zilnic
-la termenele
solicitate(se
ntocmete agend
de lucru
spmnal)
-dup data de 30 a
lunii
-n cursul lunii conform
convocrii
-la termenele solicitate
OCTOMBRIE
15-20.10
-la solicitarea
unit.colare

*ntocmirea statelor de salarii;


*participarea la convocrile ISJ
*raportarea situatiei absentelor elevilor

1.

2.

a)completarea
*constituirea formaiunilor de 2studiu
situatiilor cerute pentru unitatea coordonatoare i
n BDNE/ELEVI
stucturile arondate;
*arondarea elevilor i precolarilor la
formatiunile nou constituite;
*rezolvarea corespondenei privind
dinamica populaiei colare;
b)ntocmirea
*ntocmirea statului de personal pe trepte
situaiilor de
i gradaii liste + EDUSAL , transmiterea la

20-25.10

In situaia
majorrii salariilor

personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

c)situaii
curente

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

c)situaii
curente

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

ISJ ;
*ntocmirea fiei de ncadrare cu personal
didactic ( liste + format electronic+
formulare titpzate, depunerea la ISJ;
*ntocmirea dosarelor privind nscrierea la
gradele didactice;

25-30.10
25-30.10

*verificarea FTP-ului;
*rezolvarea corespondenei;
*ntocmirea statelor de salarii;
*participarea la convocrile ISJ
*raportarea situatiei absentelor elevilor
*rezolvarea corespondenei curente privind
micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;

-zilnic
-la termenele solicitate
-dup 30 ale lunii
-conform convocrii
-la termenele solicitate
-NOIEMBRIE la
termenele solicitate

*verificarea i depunerea dosarelor privind


nscrierea la gradele didactice;
*ncadrarea cu personal didactic n
BDNE( pentru coala coordonatoare i
stucturile arondate);
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente ;
*participarea la convocrile ISJ.
*raportarea situatiei absentelor elevilor

-dup planificarea ISJ


(01-10.11)

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu

-la data primirii

-10-15.11
-dup 30 ale lunii
-la termenele solicitate
i dup agenda de
lucru sptmnal
-la data convocrii
-la termenele solicitate
-DECEMBRIE la
termenele solicitate
-la data primirii

se are n vedere,
emiterea
deciziilor,
completarea si
transmiterea in
REVISAL,
elaborarea statelor
de personal.

situaiile colare ale elevilor nou venii;


2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

*situatii curente privind personalul


didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)

La data solicitat de
ISJ

3.

c)situaii
curente

*ntocmirea statelor de salarii;


*rezolvarea corespondenei curente ;

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de
lucru sptmnale
-la data convocrii
-la termenele solicitate

*participarea la convocrile ISJ.


*raportarea situatiei absentelor elevilor
1.

2.

3.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

c)situaii
curente

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*ntocmirea situaiei statistice pentru
sfritul sem.I-2015/2016 (sup.hrtieBDNE)
*verificarea i nregistrarea dosarelor
privind nscrierea la concursul de acordare
a gradaiei de merit pentru anul
2016;depunerea n termen;
*situatii curente privind personalul
didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*elaborarea fielor de evaluare pentru
personalul nedidactic
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente ;
*participarea la convocrile ISJ.

-IANUARIE la
termenele solicitate
-la data primirii;
-la data solicitat de
formulare.
La data solicitat de
ISJ;

-ntocmirea de state
de funcii
Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de

*raportarea situatiei absentelor elevilor


1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;

lucru sptmnale
-la data concocarii
-la termenele solicitate
-FEBRUARIE la
termenele solicitate
-la data primirii;
-la data solicitat de
formulare.

2.

3.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

c)situaii
curente

*verificarea i nregistrarea dosarelor


privind nscrierea la concursul de acordare
a gradaiei de merit pentru anul
2016;depunerea n termen;
*situatii curente privind personalul
didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*intocmirea fiselor Vacantare +anexe
pentru anul scolar 2016-2017 pentru
personalul didactic
*realizarea machetei pensionarilor cu data
de 01.09.2016
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;
*transmitarea situatiei absentelor elevilor

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu

La data solicitat de
ISJ;

-ntocmirea de state
de funcii
- la termenul solicitat

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale
-la data convocarii
-la termenele solicitate
-MARTIE la
termenele solicitate
-la data primirii;

situaiile colare ale elevilor nou venii;


*pregatirea si realizarea bazei de date a
beneficiarilor EURO 200
*realizarea bazei de date clasa a 8-a in
vederea simularilor la EN 2016
*inscrieri in gradinita 2016-2017
2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

c)situaii
curente

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

-la data solicitat de


formulare.
1-31 martie

*realizarea continuitatilor-suplinire cadre


didactrice 2012;depunerea n termen;
*situatii curente privind personalul
didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*intocmirea fiselor Vacantare +anexe
pentru anul scolar 2016-2017 pentru
personalul didactic
*realizarea machetei pensionarilor cu data
de 01.09.2016
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;
*transmitarea situatiei absentelor elevilor

La data solicitat de
ISJ;

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*inscriere clasa pregatitoare/clasa I an
scolar 2016- 2017

-APRILIE la
termenele solicitate

-ntocmirea de state
de funcii
- la termenul solicitat
Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale
-la data convocarii
-la termenele solicitate

-la data primirii;


-conform calendarului

*situatii curente privind personalul


didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)

La data solicitat de
ISJ;

c)situaii
curente

*ntocmirea statelor de salarii;


*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;
*transmitarea situatiei absentelor elevilor

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale
-la data convocarii
-la termenele solicitate

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*inscriere clasa pregatitoare/clasa I an
scolar 2016- 2017

-MAI la termenele
solicitate

*situatii curente privind personalul


didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*realizarea documentatiei (si inaintarea la
ISJ) ca urmare a inspectiilor de grad
didactic a cadrelor didactice-mai 2017

La data solicitat de
ISJ;

*ntocmirea statelor de salarii;


*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale

2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

1.

2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

c)situaii
curente

-la data primirii;


-conform calendarului

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

3.

c)situaii
curente

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

*transmitarea situatiei absentelor elevilor

-la data convocarii


-la termenele solicitate

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*ntocmirea situaiei statistice pentru
sfritul sem.II-2016/2017 (sup.hrtieBDNE)
*pregatirea desfasurarii EN 2012
*intocmirea foilor matricole 5-8 pentru
elevii clasei a 8 a
*situatii curente privind personalul
didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*intocmirea state avans cadre didactice-CO
2017-EDUSAL
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;
*transmitarea situatiei absentelor elevilor

-IUNIE la termenele
solicitate

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*realizarea dosarelor elevi a 8-a in urma
admiterii si pentru inscriere in clasa a 9 a
*realizarea PPS iulie 2017

-IULIE la termenele
solicitate

-la data primirii;


-la data solicitata
Conform calendar

La data solicitat de
ISJ;
Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale
-la data convocarii
-la termenele solicitate

-la data primirii;


-la data solicitata
Conform calendar
-la data solicitata

2.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

*situatii curente privind personalul


didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)

La data solicitat de
ISJ;

3.

c)situaii
curente

*ntocmirea statelor de salarii;


*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP
*participarea la convocrile ISJ;

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru
sptmnale
-la data convocarii

1.

a)dinamica
populaiei
colare/ELEVI

*rezolvarea corespondenei curente privind


micarea elevilor
*eliberare adeverine, foi matricole;
*completarea registrelor matricole cu
situaiile colare ale elevilor nou venii;
*realizarea dosarelor elevi a 8-a in urma
examenelor de corigenta pentru inscriere
in clasa a 9 a

-AUGUST la
termenele solicitate

*situatii curente privind personalul


didactic(actualizare baze de date unde
este cazul)
*incheierea si inregistrarea in REVISAL a
contractelor de munca a cadrelor didactice
pentru anul scolar 2016-2017
*transmitere posturi vacante didactic
auxiliar si nedidactic
*ntocmirea statelor de salarii;
*rezolvarea corespondenei curente , a
situatiilor postate pe FTP

La data solicitat de
ISJ;

2.

3.

b)situaii de
personal/PERSO
NALUL UNITATII

c)situaii
curente

-la data primirii;


-la data solicitata
Conform calendar
-la data solicitata

-31 august

Zilnic
-la termenele solicitate
i cf.agendei de lucru

*participarea la convocrile ISJ;

sptmnale
-la data convocarii

NTOCMIT,
SECRETAR,
PANTI FLORICA
Semntura..