Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE


Numar
document

Factura
Aviz de insotire a marfii

Data

Zi

Luna

An

Subsemnatii, membri comisiei de receptie am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizare de


cu auto/vagonul nr.
documente insotitoare
delegat
Cota TVA:

din
constatandu-se urmatoarele:

24
Receptionat

Adaos comercial

Pret de achizitie
unitar + adaosul
comercial unitar

Valoare la pret de vanzare inclusiv


TVA

TVA

Nr.
crt.

Denumirea bunurilor receptionate

U/M

Cantitate
conform
documente

Cantitate

Pret de achizitie

Unitar

Total

Unitara

Totala

Unitara

Totala

7=4x6

9=5+6

10

11=4x10

12=9+10

13=4x12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

T O TAL
COMISIA DE RECEPTIE
Numele si prenumele

0.00

0.00

0.00

PRIMIT IN GESTIUNE
Semnatura

Data

Semnatura

www.contapitesti.ro