Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULUM VITAE

Nume

Gheorghe PIPEREA

Grad didactic

Conferentiar universitar doctor (Catedra de drept privat)

Studii

Licena n drept, Universitatea din Bucureti (1990-1994)


Diploma de Master in Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept ,Universitatea din Bucuresti
(1994 - 1995)
Diploma a Institutului Franco-Roman de Dreptul Afacerilor Nicolae Titulescu Henri
Capitant , Universitatea din Bucuresti si Universitatea Sorbona I, Paris, Pantheon , cursuri n
limba francez (1994 1995)
Institutul Naional de Magistratur, Ministerul Justiiei (1994 1995)
coala de Avocai din Paris (1999)
Diploma de doctor in drept, Universitatea Sorbona I, Paris, Pantheon (teza : Adaptarea la
dreptul comunitar european a legislaiei romne a societilor comerciale i a valorilor
mobiliare), calificativ maxim (1998-2005)
Diploma de doctor in drept, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept (1998 2005),
calificativ maxim

Activitate didactic

Titular al cursurilor de Drept comercial roman si de Dreptul transporturilor in cadrul


Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti,

i academic

Titular al cursului de Dreptul falimentului din cadrul programului de studii masterale


Dreptul afacerilor al Universitatii din Bucuresti
Articole si carti publicate:
In legatura cu aplicabilitatea procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare in unele situatii
speciale, in Revista de Drept Comercial nr.7-8/1996
Obligatiile si raspunderea administratorilor societatilor comerciale, ed.All Beck,
Bucuresti, 1998
Nota la deciziile Curtii Supreme de Justitie nr.1897/2000 si nr.3208/2000, in Pandectele
Romane nr.4/2001
Societatile comerciale, piata de capital, acquis comunitar, ed.All Beck, Bucuresti, 2005
Curs de dreptul transporturilor, ed. All Beck, Bucuresti, 2005
Concordatul preventiv, o solutie de evitare a insolventei, in Revista Phoenix (editata de
UNPIR), februarie 2005
Explicatiile si critica noii legislatii a falimentului, in Pandectele Romane nr.5/2002
Insolventa transfrontaliera, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr.5/2006

Legea Societatilor Comerciale- Comentariu pe articole, publicat in 3 editii, ed.C.H.Beck,


Bucuresti, 2001, 2002, 2006 (in coautorat cu St.Carpenaru, C.Predoiu, S.David)
Regimul juridic al transparentei fiscale, Curierul Fiscal nr.2/2007
DOCTRINA Studii, articole, comentarii. Despre evitarea procedurilor de insolventa si
Tratamentul extrajudiciar al crizelor financiare (Revista Romana de Drept Privat nr.3/2007)
Procedura insolventei ca proces civil (Partea a III-a) (Revista Romana de Drept al Afacerilor
Nr.4/2007).
Procedura insolventei ca proces civil (Partea a IV-a) (Revista Romana de Drept al
Afacerilor nr.5/2007)
Procedura insolventei ca proces civil (Partea a V-a) (Revista Romana de Drept al Afacerilor
Nr.6/2007)
Despre persoane publice si daunele lor morale, Curierul Judiciar nr.1/2008
Insolventa: legea, regulile, realitatea, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008

Educatie si formare:
Seminar pentru formarea de experti romani in domeniul integrarii europene, organizat la
Bruxelles de Comisia Europeana si Fundatia Naumann (2000)
Seminar pentru formarea de avocati specializati in domeniul acquis-ului comunitar,
organizat la Salonic, de Consiliul Barourilor si al societatilor de avocati din tarile Uniunii
Europene (CCBE) (2000)
Seminar pentru formarea unei retele de formatori pentru pregatirea profesionala a
avocatilor in domeniul dreptului comunitar european, organizat la Ankara de CCBE (2002)
Conferinta internationala Politica si legislatia fiscala romaneasca, din punctul de vedere
al economiei functionale de piata, organizata de Uniunea Internationala a Avocatilor
(UIA), Bucuresti (2003)
Conferinta Dreptul afacerilor pentru 2006, organizata de SCA Piperea si Asociatii,
Grupul de Presa Bursa si Facultatea de Drept Bucuresti (2005)
Conferinta Internationala Profesia legala, competitia si piata organizata de Consiglio
Nazzionale Firense, Roam (2005)
Conferinta Proiectul de Directiva referitoare la unele aspecte ale medierii in materie
civila si comerciala organizata de UIA, Forumul centrelor de mediere, Bucuresti (2005)
Conferinta Insolventa incotro?, organizata de Finmedia si Moore Stevens RVA (2005)
Conferinta Creditorii in procedura insolventei, intre sacrificiu si control al afacerii
debitorului, organizata de Finmedia (2007)
Conferinta Internationala Dreptul afacerilor organizata de SCA Piperea si Asociatii,
Grupul de presa Bursa si Facultatea de Drept Bucuresti (2007)

Conferinta Asigurarile de raspundere profesionala pentru manageri (D&O). Oferta


companiilor si cerintele pietei, organizata de revista Bilant (2007)
Conferinta What Do Investors Want?, organizata de Bursa de Valori Bucuresti (2007)
Conferinta Aspecte practice si interpretari ale noilor reglementari referitoare la
functionarea si administrarea societatilor comerciale. Clarificari privind modul de lucru
dintre agentii economici si Registrul Comertului organizata de Media Makers (2007).
Conferinta Internationala Dreptul afacerilor organizata de SCA Piperea si Asociatii,
Grupul de presa Bursa si Facultatea de Drept Bucuresti (2008)
Legi dezbatute si elaborate:
Legea de modificare a Legii nr. 64/1995 privind reorganizarea judiciar i falimentul (legea
de modificare a primit nr. 149/2004), autor al unui numr de 10 amendamente
Legea medicamentului (actualmente, OUG nr. 125/1998 privind Agenia Naional a
Medicamentului), autor al primului proiect de lege
Transformarea regiilor autonome n societi comerciale (actualmente, OUG nr. 30/1997),
autor al primului proiect de act normativ
Modificarea legii societatilor comerciale (Legea nr.31/1990), expert roman desemnat de
catre Ministerul Justitiei (1999, 2006).
Statutul profesiei de avocat, coautor (2004)
Proiectului legii reformei in domeniul justitiei si al proprietatii (Legea nr.247/2004),
participare in calitate de expert, Ministerul Justitiei si Ministerul Agriculturii
Legislatia medierii, autor al sectiunii din Statutul profesiei de avocat referitor la mediere ca
activitate a avocatului (aprobat in 2004);
Legea concordatului preventiv, autor al proiectului de lege (2005 2006, 2008)
O.U.G. privind organizarea profesiei de practician in insolventa, autor al proiectului
O.U.G. (2006)
Legea insolventei, autor al unui numar de 40 de amendamente (2005 2006)
Modificarea legii profesiei de avocat, coautor al proiectului de lege, 2006
Alte activiti
profesionale

Judector, Judectoria Sectorului 1 Bucureti (1994-1996)


Avocat, Baroul Bucuresti (1996 -prezent)
Practician in insolventa (2001- prezent)
Director al Colegiului de redactie al Revistei Romane de Drept al Afacerilor (2006- prezent)

Organizatii

Asociatia "Centrul de mediere si Arbitraj Bucuresti", afiliata Baroului Bucuresti, membru


fondator

profesionale

Societatatea Profesionala de Practicieni in Insolventa RomInsolv Consulting, administrator


(2001 prezent)
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, vicepresedinte (2004prezent)
Consiliul Baroului Bucuresti, membru (2007-prezent)
INSOL EUROPE (membru in Comitetul de Conducere)

Limbi strine

franceza foarte bine, engleza foarte bine

Contact

Facultatea de drept, Universitatea din Bucureti, Catedra de Drept privat


bld.M.Koglniceanu n36-46, Sector 5, Bucureti, RO 050107

e-mail

gheorghe.piperea@drept.unibuc.ro