Sunteți pe pagina 1din 6

Fideiusiune

Privilegiu

Ipotec

Gaj

Drept de retenie

Natur juridic

Garantie personala
avand intodeauna
natura
contractuala

drept real,
accesoriu,
indivizibil i
specializat - 2372

Garantie reala
mobiliara
,conventionala,
accesorie,
indivizibila

Garantie reala
legala, accesorie

Obiect

Obligatia de a
executa obligatia
debitorului, in
cazul in care
acesta nu o
executa.
Raspunde cu
intreg
patrimoniul
garantie
personala

Simple cauze de
preferinta acordate
de lege unui
creditor in
considerarea
calitatii creantei
sale. 2333
-Sunt garantii
legale
Generale asupra
tuturor b mobile si
imobile 2338
Speciale asupra
anumitor bunuri
mobile 2339

Art. 2379
Art. 2350

Poate avea ca
obiect numai
bunuri mobile
corporale sau
titluri negociabile
in forma
materializata 2480

Atat asupra
bunurilor
corporale, cat si
necorporale

Izvorul lor este

Ipoteca

Gajul este o

Se naste in

Izvor

Fideiunsiune -

Constituire

intodeauna prin
numai legea
contract
2333 alin1
-conventionala
-legala (726,
1722)
judiciara(contract
fortat)

conventionala
contract incheiat
intre creditor si
debit.
Ipoteca legala
numai in materie
imoiliara 2386

garantie
conventionala
izvorul poate fi
numai conventia

temeiul legii,
independent de
orice manifestare
de vointa a
creditorului,
atunci cand sunt
indeplinite
conditiile nasterii
sale.

-este un contract

Atat de catre
debitor cat si de
catre o terta
persoana 2366
v. art 163 LPA
Contractul de
ipoteca este unul
solemn. Ipoteca
imoiliara inscris
autentic notarial
2378
Ipoteca
mobiliara inscris
autentic sau sub
semnatura privata-

Indeplinjrea
conditiilor de
valabilitate si
publicitate

Nasterea dr de
retentie nu poate fi
conceputa in
absenta unei
creante pe care sa
o garanteze.
Conditii
1.sa existe o
conexiune
materiala sau
juridica.
2.creanta certa,
lichida, exigibila
3.bunul asupra
caruia poarta:
corporal sau
necorporal

solemn forma
autentica sau sub
semnatura privata
- contract
unilateral
fideiusorul se
obliga

2388

Ipoteca imobiliara se
constituie prin inscriere
in CF 2377

Opozabilitate

Indivizibilitate

Beneficiul de
diviziune?

Opozabile erga
omnes fara sa fie
indeplinita nicio
conditie de
publicitate , daca
prin lege nu se
prevede altfel
2334
-art 2342 alin2
instituie 2
exceptii.

Publicitatea
ipotecii
imobiliare CF
Publicitatea
ipotecii
mobiliare Arhiva
Electronica de
Garantii Reale
Moiliare 2413
(cand ipoteca
mobiliara devine
perfecta 2409)

Publicitatea gajului
se poate realiza
prin :
Deposedarea
debitorului
2482
(detinerea de catre
creditor trebuie sa
fie publica si
neechivoca)

Sunt indivizibile
2333 alin2

Ipoteca este
indivizibilia
2344

Gajul este
indivizibil 2493
alin(1)
In caz de plata
partiala, gajul
ramane nedivizat

Nu e de esenta
ipotecii, ci de natura ei,
creditorul putand
renunta la acest
beneficiu
Conform principiului
res, non persona

2498
Opozabil ergaomnes fara
indeplinirea
nicunei formalitati
de publicitate

Remiterea sau
andosarea
titulului
2482 (2)
Inscrierea gajului
la arhiva

Este indivizibil.
Daca se stinge o
parte din datorie,
dr de retentie
continua sa
greveze bunul in
intregimea sa.

debet, ipoteca va
greva ntregul bun
afectat garaniei pn
la plata integral a
datoriei. Acest lucru
presupune ca n caz de
plat parial a datoriei
ipoteca va continua s
apese asupra ntregului
bun, iar n caz de
partaj, dac bunul
ipotecat pic n lotul
unui coprta, el va
rspunde ipotecar
pentru tot

Drept de
urmrire/preferin

Nefiind drept real


garantie reala
nu da nastere
prerogativelor
urmaririi /
preferintei

Beneficiu de
discuiune

Facultatea
fideiusorului de a
cere creditorului,
care a pornit
urmarirea imp. sa
sa urmareasca mai
intai bunurile
debitorului - 2294

Nu confera
creditorului un
drept de urmarire
a bunului

Este un dr. Real


oferind titularului ei
atat un dr de
preferinta cat si un
dr de urmarire
Art. 2345 si 2360

Creditorului de rang
inferior ii este
recunoscuta
facultatea de a se
opune urmaririi
bunului ipotecat,
daca au mai ramas
alte bunuri ipotecata
in favoarea
creditorului avand
un rang superior.

2486

Nu confera
titularului niciun
drept de preferinta
si nici un veritabil
dr de urmarire

Beneficiu de
diviziune

Specificiti

Cand exista mai


multi fideiusori
facultatea de a
cere creditorului sa
isi divida actiunea
si sa o reduca la
partea fiecaruia 2298

Astfel acesta poate


cere discutiunea
prealabila 2295.
Daca se admite se
suspenda urmarirea
bunului 2434
v. 2.478 !!!
Regula este ca
Garantul ipotecar nu
are un beneficiu de
discuiune i nici
beneficiu de
diviziune.

S-ar putea să vă placă și