Sunteți pe pagina 1din 68

catalog CERESIT nou ANA.

qxp

2/8/06

5:39 PM

Page c1

Sistemul de termoizola]ie
pentru fa]ade

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:39 PM

Page c2

Sistemul de termoizola]ie

Atunci c~nd afar` este frig, temperatura din locuin]e scade \n mod
semnificativ. Aceast` problem` afecteaz` toate cl`dirile - de la casele
mici, p~n` la cl`dirile mari cum ar fi sedii de firme, hale de produc]ie .
Pere]ii izola]i termic p`streaz` c`ldura mai mult timp \n interiorul
cl`dirilor. |nc`lzirea excesiv` a interioarelor \nseamn` costuri mari

Cea mai bun` protec]ie \mpotriva temperaturilor extreme

pentru energia folosit` [i distrugerea mediului \nconjur`tor datorit`


polu`rii.
|n interiorul locuin]elor se poate p`stra o temperatur` pl`cut` prin
izolarea termic` a pere]ilor exteriori ai cl`dirilor cu un material
termoizolant, care \mpiedic` trecerea c`ldurii.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:39 PM

Page 1

Cuprins
Sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm
Cum s` reducem costurile de \nc`lzire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Cum s` reducem costurile de \nc`lzire [i s` protej`m mediul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Cu ajutorul sistemului de termoizola]ie, un lucru imposibil, devine posibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
No]iunea de confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fa]adele trebuie ref`cute? E o ocazie ideal`! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pere]ii reci favorizeaz` apari]ia igrasiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Cum se poate calcula indicele termic al unei cl`diri? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Prevederi legale privind termoizolarea pere]ilor. Agremente Tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Polistirenul -elementul de baz` al sistemului Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Caracteristicile polistirenului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Compara]ie polistiren - vat` mineral` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Schema sistemului de termoizola]ie Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sistemul Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Recomand`ri cu privire la Sistemul Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tencuielile decorative Ceresit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tipuri de tencuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Alegerea aspectului tencuielii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Alegerea culorii preferate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Mostre de tencuieli [i vopsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Aplicarea sistemului de termoizola]ie Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Etape de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Preg`tirea suprafe]ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Fixarea pl`cilor termoizolante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Realizarea tencuielii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sfaturi practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Care sunt gre[elile cel mai des \nt~lnite ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Calitatea detaliilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Gama de servicii Ceresit Certherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

|mbun`t`]irea izola]iei termice a pere]ilor este principalul scop al sistemului de termoizola]ie


Ceresit Ceretherm. Gama noastr` de produse v` ofer` solu]ii tehnice pentru problema
pierderilor de energie termic` [i un mod estetic, u[or [i rapid de finisare a fa]adelor.
Sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm cre[te gradul de confort al locuin]elor, duce la

Un produs \ntotdeauna corespunz`tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48


Preparate pentru amorse, fixare [i finisaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Adezivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Tencuieli [i vopsele pentru fa]ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Profile [i elemente de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Dibluri mecanice de fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Materiale auxiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Scule necesare pentru aplicarea sistemului de termoizola]ie Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Agremente tehnice [i certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

sc`derea semnificativ` a costurilor de \nc`lzire [i ajut` la protejarea mediului \nconjur`tor.


Centre de distribu]ie Ceresit Ceretherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm oferit de Henkel Bautechnik Rom~nia v`
permite s` v` men]ine]i o temperatur` optim` at~t iarna, c~t [i vara.

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:39 PM

Page 2

De ce ar trebui s` izol`m termic cl`dirile?


Cum s` reducem costurile de \nc`lzire?

Cu c~t iarna este mai frig [i vara mai cald, cu at~t cresc costurile de \nc`lzire.
Consumul ridicat de energie nu reprezint` numai o pagub` material` ci [i un
factor care afecteaz` mediul \nconjur`tor.
Este bine [tiut c` emisiile de CO2 rezultate \n urma arderii unor cantit`]i mari

de combustibili duc la formarea efectului de ser`, d`un`tor pentru noi to]i. O


analiz` de laborator arat` c` din totalul emisiilor de noxe din atmosfer`,
bioxidul de carbon rezultat \n urma \nc`lzirii locuin]elor se ridic` la 30-35%.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:39 PM

Page 3

S` reducem costurile de \nc`lzire [i s`


protej`m mediul?
|ndeplinirea acestei condi]ii, care ne ajut` s` economisim bani dar [i s`
protej`m mediul \nconjur`tor, este posibil`. F`r` a renun]a la confortul
unei locuin]e \nc`lzite, putem cheltui mai pu]in pe gaze, curent electric
sau combustibili. O solu]ie excelent` at~t pentru cl`dirile noi, c~t [i
pentru cele vechi, este termoizolarea pere]ilor folosind un sistem de
termoizola]ie a c`rei component` de baz` este polistirenul. Aceasta
const` \n fixarea pl`cilor termoizolante cu un adeziv special, aplicarea
unei plase din fibr` de sticl` [i finisarea suprafe]ei cu un strat sub]ire de
tencuial` decorativ`. Cl`dirile termoizolate \n acest mod ofer` un confort
ridicat \n ce prive[te c`ldura din \nc`peri, reduc efectele negative asupra
mediului \nconjur`tor, iar fa]adele cap`t` un aspect estetic deosebit.
Avantajele folosirii sistemului de termoizola]ie cu polistiren sunt
urm`toarele:
- cre[terea eficient` a termoizol`rii pere]ilor [i eliminarea pun]ilor
termice,
- refacerea fa]adei [i p`strarea detaliilor arhitectonice,
- o greutate redus`, care nu afecteaz` structura de rezisten]` a cl`dirii,
- posibilitatea masc`rii eventualelor fisuri ale pere]ilor,
- aplicare u[oar`.
Henkel Bautechnik Rom~nia, produc`torul [i importatorul produselor
Ceresit v` ofer` un sistem de termoizolare a pere]ilor exteriori, [i anume
sistemul Ceresit Ceretherm. |n sistemul Ceresit Ceretherm, materialul
termoizolant este polistirenul expandat.
|ntr-o cl`dire termoizolat`, cu ajutorul acestui sistem, se p`streaz` un
microclimat ideal [i anume la temperaturi sc`zute, pere]ii nu \nghea]`,
iar \n zilele caniculare de var` - izola]ia termic` men]ine o temperatur`
pl`cut` \n interior. Cl`direa nu mai este supus` varia]iilor de temperatur`
[i, \n acela[i timp, pl`cile termoizolante permit mascarea eventualelor
defecte ale pere]ilor. Tencuiala decorativ` pentru exterior protejeaz`
pere]ii de condi]iile atmosferice [i confer` exteriorului cl`dirii un nou
aspect. Calit`]ile acestui sistem fac ca acesta s` fie utilizat at~t pentru
cl`dirile nou construite c~t [i la renovarea cl`dirilor existente.
Pere]ii pot avea grosimea minim`, deoarece materialul termoizolant va
asigura p`strarea c`ldurii. Prin urmare, \ntre]inerea unei cl`diri cu un
astfel de sistem de termoizola]ie va costa mai pu]in.
Conform calculelor, cheltuielile pentru realizarea sistemului de
termoizola]ie se amortizeaz` \n c~]iva ani, deoarece costurile de
\nc`lzire pot sc`dea cu p~n` la 30%. Prin urmare, proprietarii [i
administratorii de cl`diri ar trebui s` considere termoizolarea pere]ilor o
prioritate.

Structura sistemului de termoizola]ie

Cu ajutorul sistemelor de termoizola]ie,


un lucru imposibil, devine posibil.
Reducerea costurilor de \nc`lzire este rezultatul termoizol`rii
pere]ilor \n exterior, \n acest fel \mpiedic~ndu-se apari]ia pierderilor de
energie termic`. Imaginile de pe pagina urm`toare v` prezint` acest
fenomen.

Termoizolarea pere]ilor - o investi]ie profitabil`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 4

De ce ar trebui s` izol`m termic cl`dirile ?


No]iunea de Confort
|n fig. 2 este prezentat` trecerea energiei termice printr-un perete, atunci
c~nd temperatura din interiorul cl`dirii este de +20C, iar temperatura
exterioar` este de -10C. Dup` cum se poate observa \n imagine, suprafa]a
pere]ilor are o temperatur` de +10C, fiind cu mult mai sc`zut` dec~t cea din
\nc`pere. Cantitatea de energie termic` necesar` pentru ob]inerea unei
temperaturi ridicate \n \nc`pere este foarte mare. |n cazul unor pere]i
termoizola]i (fig. 3), diferen]a dintre temperatura aerului [i cea a suprafe]ei
interioare a pere]ilor este cu mult mai mic`. |n cazul pere]ilor termoizola]i,
sc`derea de temperatur` se realizeaz` la nivelul materialului termoizolant.

Fig.2 Trecerea rapid` a c`ldurii prin pere]ii f`r` izola]ie


termic`, duce la r`cirea pere]ilor.

Fa]adele trebuie ref`cute? E o ocazie


ideal`!
|n cazul \n care fa]ada unei cl`diri trebuie renovat`, pute]i realiza [i izola]ia
termic` a pere]ilor. Costurile de \nc`lzire se vor reduce prin folosirea
sistemului de termoizola]ie.

Pere]ii reci favorizeaz` apari]ia igrasiei


Pere]ii exteriori ne\nc`lzi]i duc la apari]ia condensului sau chiar la \nghe]area
pere]ilor. Condensul poate favoriza apari]ia igrasiei. Explica]ia acestui
fenomen este destul de simpl`. Cu c~t este mai rece suprafa]a interioar` a
pere]ilor, sc`rilor, glafurilor etc., cu at~t mai mult trebuie \nc`lzit` \nc`perea,
pentru a se ob]ine o temperatur` confortabil`. Aerul foarte rece poate con]ine
Fig. 3 Trecerea limitat` a c`ldurii prin pere]ii
termoizola]i la exterior, duce la cre[terea temperaturii
acestora.

vapori de ap`. Pe pere]ii exteriori, vaporii de ap` se condenseaz` [i apar


pic`turi de ap`. Pe suprafe]ele umede, se a[eaz` mult mai repede praful [i
ciupercile pe care acesta le con]ine. |n aceast` situa]ie, tencuielile, adezivii,
covoarele sau lemnul devin o hran` pentru aceste ciuperci.

Termoizolarea pere]ilor - o investi]ie profitabil`

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 5

Fig.4. Se poate vedea \n aceast` imagine care este rezultatul


izol`rii termice a pere]ilor exteriori, imagine ob]inut` cu ajutorul
unui aparat termosensibil. |n partea st~ng`, apar culorile galben
[i portocaliu, care indic` pierderile de energie termic`. C`ldura
care iese din interiorul cl`dirii nu ar trebui s` ridice temperatura

fa]adei. Fotografia din dreapta arat` fa]ada aceleia[i cl`diri dup`


izolarea termic` a acesteia. Acelea[i suprafe]e au acum culoarea
albastr`, acest lucru arat` c` pierderile de energie termic` sunt
mult mai mici.

O izola]ie termic` efectuat` corect \mpiedic` formarea condensului at~t pe


suprafa]a pere]ilor, c~t [i \n interiorul acestora.

Cum se poate calcula indicele termic al


unei cl`diri ?
Materialele de construc]ie pot \mpiedica \ntr-o m`sur` mai mic` sau mai
mare pierderile de energie termic`. Parametrul care caracterizeaz`
materialele de construc]ie este , m`surat \n W/(mK).
Indicele indic` cantitatea de energie termic` care trece \ntr-o secund` pe 1
mp de material cu o grosime de 1m, atunci c~nd diferen]a de temperatur`
pe suprafa]a sa ajunge la 1o C. Pentru beton, este de 1,7 W/(mK), pentru
pere]ii cu faian]` este de 0,77 W/(mK). Materialele termoizolante au un
indice mult mai mic: pentru polistiren, este de 0,040 W/(mK), iar
pentru vat` mineral`, este de 0,042 W/(mK). Rezisten]a termic` a
materialului, R se raporteaz` la grosimea acestuia d, \n metri:
Rezisten]a termic` este m`surat` \n m2K/W. Dac` peretele este format din
mai multe straturi de materiale cu indici diferi]i, rezisten]a termic` total`
va fi ob]inut` prin \nsumarea lor. |n acest mod se calculeaz` rezisten]a
termic` a unui perete:
Dac` se iau \n considerare indicii Rsi [i Rse (pentru pere]ii exteriori ai unei
cl`diri au 0,125 [i 0,042 m2K/W), pentru un anumit perete, se poate
calcula coeficientul de transfer termic, mai exact, indicele de pierdere de
energie termic` U .

Indicele de pierdere de energie termic` U m`surat \n W/(m2K) arat`


pierderea de energie termic` \ntr-o secund`, printr-un perete cu o suprafa]`
de 1 mp, la o diferen]` de temperatur` de 1C. Cu c~t valoarea indicelui U
este mai mic`, cu at~t izola]ia termic` a peretelui este mai bun`.
|n schimb, o valoare ridicat` a indicelui U ne arat` c` peretele respectiv
trebuie izolat corespunz`tor. Deoarece pot ap`rea probleme la sistemul de
termoizola]ie, la elementele mecanice de fixare, precum [i pun]i termice,
trebuie s` aplic`m o corec]ie indicelui U [i anume U .
Prin urmare, indicele de pierdere de energie termic` pentru \ntregul perete,
va ar`ta \n modul urm`tor:
Iarna, \n cazul pere]ilor f`r` izola]ie termic`, cantitatea de energie termic`
care trece pe 1 mp de perete poate fi foarte mare. Valoarea calculat` a U
trebuie comparat` cu valoarea Umax care depinde de tipul de cl`dire.
|n func]ie de tipul de cl`dire [i de dimensiunile acesteia se poate calcula
coeficientul global de izolare termic` G, m`surat \n W/(m3K). Aceast`
valoare trebuie comparat` cu GN, care este coeficientul normat de izolare
termic`.
Este un indice foarte important, care influen]eaz` mult pre]ul cl`dirii pe
pia]a imobiliar`. Cu c~t valoarea indicelui G este mai mare, cu at~t cl`direa
are o izola]ie termic` mai bun` [i pierderile
de energie termic` sunt mai mici.

Termoizolarea pere]ilor - o investi]ie profitabil`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 6

Prevederi legale privind termoizolarea pere]ilor. Agremente Tehnice


|n conformitate cu legisla]ia din domeniul construc]iilor, mai exact legea

certificarea de coformitate cu standardul armonizat SR EN 13499 care

10/95, renovarea fa]adelor, care aduce o schimbare a aspectului fa]` de

face referire la Sisteme Compozite de Izolare Termic` la Exterior pe baz`

restul construc]iilor din \mprejurimi, necesit` o autoriza]ie de construc]ie.

de Polistiren Expandat. Aceste certific`ri reprezint` o evaluare pozitiv` a

De asemenea, trebuie \ntocmit un proiect. Sistemul de izolare termic`

sistemului [i a elementelor din care este alc`tuit. Trebuie respectate

Ceresit Ceretherm are agrementarea tehnic` elaborat` de Consiliul Tehnic

normele privind starea [i pozi]ionarea cl`dirilor la care se aplic` aceste

Permanent Pentru Construc]ii nr. 006-04/176-2004. Sistemul de

sisteme. Un factor deosebit de important este valoarea normat` a

termoizola]ie Ceresit Ceretherm este alc`tuit din mai multe elemente

coeficientului global de izolare termic` GN. Modul de calculare a

compatibile \ntre ele. Sistemul \ndepline[te cerin]ele EOTA [i este verificat

coeficientului global de izolare termic` pentru cl`dirile de locuin]e [i

\n conformitate cu ghidul european ETAG 004. Conform ETAG 004,

publice este prezentat \n normativul C107/97. |n ceea ce prive[te

sistemul trebuie s` treac` o serie \ntreag` de teste care se efectueaz` \n

comportarea la foc, sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm se

camere climatice pe mostre executate la scara 1:1, pe susbstrat mineral

\ncadreaz`, conform normelor europene \n vigoare, \n clasa E.

adecvat. De asemenea, sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm are

Proiectul de termoizola]ie trebuie s` cuprind` urm`toarele elemente:


prezentarea materialului termoizolant

clasificarea propriet`]ilor ignifuge ale sistemului pentru izola]ia [i

grosimea proiectat`
prezentarea sistemului cu referire la normativul \n vigoare

prezentarea tehnic` a sistemului ales, cu referire la principalele sale

elemente componente (materialul termoizolant, adezivul utilizat,


arm`tura, elementele de ancorare mecanice)

modul de preg`tire al suprafe]ei pere]ilor \n vederea fix`rii pl`cilor

termoizolante, tipul de adeziv utilizat [i num`rul elementelor mecanice de


ancorare
modul de realizare al arm`turii cu indicarea principalelor puncte de fixare

modul de finisare al fa]adei, tipul de tencuial` utilizat` [i modul de

aplicare al acesteia (aplicarea mecanic`, manual`), precum [i culoarea


acesteia

schi]e cu modul de solu]ionare a zonelor dificile (pere]ii subsolului,

mansardei, balcoanelor [i logiilor, rosturile de dilata]ie)


calcularea coeficientului G ]in~ndu-se cont de pun]ile termice
prezentarea efectelor pe care sistemul termoizolant le va avea asupra

izola]iei acustice a peretelui exterior

Termoizolarea pere]ilor - o investi]ie profitabil`

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 7

Polistirenul - elementul de baz` al


sistemului de termoizola]ie
Ceresit VWS

Alegerea sistemului de termoizola]ie potrivit: materialul termoizolant

Termoizolarea pere]ilor - o investi]ie profitabil`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 8

Caracteristicile polistirenului
Polistirenul este componenta de baz` \n cadrul sistemului de termoizola]ie
Ceresit Ceretherm.
Grosimea minim` recomandat` de Henkel Bautechnik este de 5 cm din
motive de rezisten]` la [ocuri [i permeabilitate la vapori.
Polistirenul nu absoarbe umezeala [i deci, \n cazul unei umidit`]i ridicate,
nu-[i va pierde caracteristicile termoizolante. Fenomenul de condens care
poate ap`rea periodic \n interiorul pl`cilor de polistiren nu va avea
consecin]e grave. De[i este un material artificial, nu con]ine substan]e
d`un`toare pentru s`n`tate. Polistirenul este foarte u[or [i are ni[te
parametri mecanici deosebit de buni (rezisten]a la rupere este de 80 kPa,
iar la comprimare este de 130 kPa). Polistirenul sufer` o deformare de
numai 10% la o presiune de 80 kPa. Ca izolant fonic nu are calit`]i prea
mari. Indicele de permeabilitate la vaporii de ap` este \ns` foarte sc`zut:
12 x 106 g/(mhPa). Temperaturile mai mari de +80C distrug
polistirenul, ca [i marea majoritate a solven]ilor organici. |n cazul
sistemului Ceresit Ceretherm, se folosesc pl`ci de polistiren cu densitatea
\ntre 15-20 kg/m3. |n plus, polistirenul trebuie s` fie ignifugat [i trebuie s`
aib` o stabilitate a dimensiunilor declarat` de produc`tor (dup` o anumit`
perioad` de depozitare). Buc`]ile de polistiren t`iate din pl`cile
depozitate (\n decurs de 6-8 s`pt`m~ni) r`m~n plate [i nu-[i modific`
dimensiunile. Iat` un exemplu de pl`ci de polistiren. Este interzis`
utilizarea unor pl`ci mai mari de 120x60 cm.

Un mod de a avea o cas` c`lduroas`

|n zona de soclu sau zona expus` [ocurilor mecanice dar [i sub cota
terenului natural se folose[te polistiren extrudat rugos. Acesta are o
coductivitate termic` de 0,035 W/mK [i este disponibil \n pl`ci de
60x120 cm [i grosimi variabile.
Polistirenul extrudat are o duritate mai mare, fiind capabil s` preia [ocurile
mecanice care apar \n zona de soclu a cl`dirii.
Polistirenul extrudat ce intr` \n componen]a sistemului de termoizola]ie
Ceresit Ceretherm are densitatea de 40 kg/mc.

Compara]ie polistiren - vat` mineral`


O fa]ad` din vat` mineral` este de 2,5 ori mai scump` dec~t una din
polistiren. |n plus, polistirenul este mult mai u[or de transportat [i de
\nmagazinat. Mult mai ieftine sunt [i elementele mecanice de fixare,
deoarece acestea pot fi realizate [i din plastic (\n cazul vatei minerale se
folosesc numai elemente de fixare din metal). Pl`cile de polistiren sunt
mult mai u[oare [i se pot t`ia [i [lefui mult mai u[or. De asemenea,
aplicarea polistirenului nu implic` acelea[i riscuri pe care le implic`
aplicarea vatei minerale, adic` r`nirea persoanelor care efectueaz`
lucr`rile de termoizolare.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 9

|n cazul alegerii polistirenului, nu trebuie s` ne temem c` pere]ii cl`dirii vor fi


substan]ial \ngreuna]i. Un m3 de polistiren c~nt`re[te 15 kg. |n cazul utiliz`rii
vatei minerale, la aceea[i grosime, greutatea este de peste 30 kg. De aceea,

\n cazul utiliz`rii vatei minerale, trebuie folosite elemente de fixare


corespunz`toare, care prin lungimea lor, s` ajung` la zid. |n prezent,
sistemul de izolare termic` cu polistiren este utilizat \n propor]ie de 70-90%.

Schema sistemului de termoizola]ie

Zid`rie
Adeziv pentru polistiren Ceresit CT 85 (consum cca. 4-5 kg/m2 )
Pl`ci de polistiren expandat EPS 15
Dibluri de fixare (6-8 buc/m2)
Mas` de [paclu Ceresit CT 85 (cca. 2,0 kg/m2 )
Plas` din fibr` de sticl` (cca. 1,1 m2/m2 )
Ceresit CT 85 (cca. 2,0 kg/m2 )
Vopsea-grund Ceresit CT 16 (cca. 0,3 l/m2 )
Tencuial` decorativ` Ceresit:

a) Tencuial` decorativ` Ceresit CT 60 (granul` 1,5 mm) (consum cca. 2,5 kg/m2 )
b) Tencuial` decorativ` Ceresit CT 63 (granul` 3,0 mm) (cca. 3,7 kg/m2)
c) Tencuial` decorativ` Ceresit CT 64 (granul` 2,0 mm) (cca. 2,7 kg/m2 )
d) Tencuial` decorativ` silicatic` Ceresit CT72 (granul`1,5 mm sau 2,5 mm ) (cca 2,3 kg/m2 resp. 3,9 kg/m2)
e) Tencuial` decorativ` silicatic` Ceresit CT 73 (granul` 2 mm sau 3 mm ) (cca 2,6 kg/m2 resp . 3,6 kg/m2)
f) Tencuial` decorativ` siliconic` Ceresit CT74 (granul`1,5 mm sau 2,5 mm ) (cca 2,6 kg/m2 resp. 3,6 kg/m2)
g) Tencuial` decorativ` siliconic` Ceresit CT 75 (granul` 2 mm sau 3 mm ) (cca 2,6 kg/m2 resp . 3,6 kg/m2)
h) Tencuial` decorativ` mozaicat` Ceresit CT 77(granul` 1,4-2mm) (cca 4,5 kg/m2)

Un mod de a avea o cas` c`lduroas`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 10

Sistemul

Recomand`ri
Suprafa]` suport

Ceresit CT 17
Ceresit CT 85

Pl`ci din polistiren EPS 15

Ceresit CT 85

Plas` din fibr` de sticl`

Ceresit CT 85

Ceresit CT 16

Ceresit CT 60

Cel mai important aspect \nainte de \nceperea lucr`rilor este preg`tirea suprafe]ei suport. Aceasta implic`
respectarea urm`toarelor etape :
Identificarea tipului de suprafa]` suport
(tencuial`, beton, BCA, c`r`mida, PAL, OSB)
Verificarea absorb]iei suprafe]ei suport.
Identificarea [i repararea zonelor cu aderen]` slab` umflate [i a zonelor fisurate
Testul de aderen]`
Testul benzii adezive (dac` peretele este vopsit)
Verificarea planeit`]ii [i verticalit`]ii suprafe]ei suport.
Suprafa]a Suport
Se analizeaz` calitatea stratului suport. Zonele cu aderen]` slab` umflate [i zonele umflate cu sunet
surd vor fi decopertate [i reparate. Suportul trebuie s` fie uscat, curat, f`r` substan]e ce ar putea
\mpiedica aderen]a. Rezisten]a suprafe]ei la smulgere trebuie s` fie mai mare dect rezisten]a la trac]iune
a materialului termoizolant. O suprafa]` suport fisurat` nu prezint` un pericol pentru aplicarea sistemului
termoizolant. Denivel`rile de p~n` la 10 mm pot fi preluate prin aplicarea polistirenului folosind metoda
prin puncte, mai exact denivel`rile pot fi preluate de grosimea stratului de adeziv.
Etan[area zonelor de soclu
|n zonele de soclu folosirea polistirenului extrudat este obligatorie. Pentru o etan[are perfect` se
recomand` folosirea membranei autoadezive Ceresit BT21 pe toat` suprafa]a soclului. Pl`cile de
polistiren trebuie fixate pe hidroizola]ie cu ajutorul benzii dublu adezive Ceresit CA28 sau cu orice alt
material pe baz` de bitum cu propriet`]i adezive. Dup` fixarea polistirenului [i aplicarea finisajului final se
recomand` ca pe zona de racord a sistemului cu terenul s` se aplice o f~[ie de membran` BT21 pe tot
perimetrul cl`dirii. A se vedea detaliul Izolarea postamentului cl`dirilor cu subsol de la pag. 38.

Lipirea pl`cilor termoizolante


Pl`cile de polistiren se vor fixa cu adezivul Ceresit CT85. La fixarea pl`cii, adezivul trebuie s` acopere cel pu]in 40% din suprafa]a pl`cii. Se va evita aplicarea
adezivului pe muchiile pl`cilor. Dup` aplicarea adezivului se vor utiliza elementele mecanice de fixare. Pl`cile de polistiren vor fi dispuse \n asize \n c~mp [i
\ncle[tate la col]uri asemenea unei zid`rii de c`r`mid`.
Fixarea pl`cilor \n dibluri.
Pe l~ng` lipire, pl`cile de polistiren au nevoie [i de o fixare mecanic` cu dibluri.
|n general, pe suprafe]ele din zid`rie, bloche]i, panouri tip Placocem, nu este obligatorie folosirea diblurilor. |n func]ie de tipul suprafe]ei suport se folosesc
diverse tipuri de dibluri. La pere]ii din zid`rie cu goluri trebuie ca zona de ancorare a diblului s` dep`[easc` grosimea peretelui exterior al c`r`mizii. Lungimea
de ancorare trebuie s` fie de min. 35 mm. Pentru suprafe]ele din BCA, lungimea de ancorare trebuie s` fie de 110 mm. Pe suprafe]ele din lemn sau panouri
din lemn se recomand` folosirea unor dibluri speciale, care se aplic` prin \n[urubare. |n acest caz, lungimea de ancorare trebuie s` fie de 25 mm.
Realizarea stratului de sus]inere cu plas`
Mortarul Ceresit CT85 se aplic` pe suprafa]a pl`cii \ntr-un strat cu o grosime de 2-3 mm, cu ajutorul unei mistrii zim]ate. Pe mortarul proasp`t aplicat se
fixeaz` plasa din fibr` de sticl` (cu p`strarea unor spa]ii de 5-10 cm), se aplic` un al doilea strat de mortar, cu o grosime de aproximativ 1 mm [i apoi se
niveleaz` p~n` c~nd plasa este \nglobat` definitiv.
Realizarea finisajului
Masa de [paclu trebuie amorsat` cu vopsea-grund Ceresit CT16. Dup` uscarea grundului, tencuiala se aplic` uniform, pe grosimea granula]iei, cu ajutorul unei
gletiere metalice. C~nd produsul nu se mai lipe[te de mistrie se trece la dri[cuirea tencuielii folosind o dri[c` din plastic, pentru a-i da un aspect uniform. Stratul
final poate fi realizat cu oricare din variantele de tencuieli decorative Ceresit.
Soclul cl`dirii poate fi realizat folosind tencuiala acrilic` mozaicat` Ceresit CT177 \ntr-una din cele dou` variante de granula]ie.
Un mod de a avea o cas` c`lduroas`

10

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 11

Tencuieli decorative Ceresit

Alegerea unui sistem potrivit: finisarea fa]adei


Atunci c~nd privim o fa]ad` termoizolat`, vedem numai suprafa]a finisat`
a peretelui respectiv. Aceasta confer` un aspect frumos [i individualitate
cl`dirii. Oferta variat` de tencuieli Ceresit face posibil` alegerea unui
produs care s` se potriveasc` cu absolut orice preferin]`. Produsele difer`
\ntre ele prin compozi]ie, aspect, granula]ie [i culoare.
Clientul are la dispozi]ie 4 tipuri de tencuieli decorative: minerale, acrilice,
silicatice [i siliconice. Toate tencuielile oferite de Ceresit sunt rezistente la
condi]iile atmosferice [i au o rezisten]` ridicat` la lovirile accidentale. |n
tabelul de mai jos, se poate vedea o compara]ie \ntre cele 4 variante de

tencuieli decorative, \n func]ie de diferi]i factori de mediu.


Culorile tencuielilor sunt caracterizate de un parametru numit indicele de
reflexie a luminii.
|n cazul fa]adelor termoizolate acesta trebuie s` fie de minim 25 %.
Cu c~t valoarea indicelui este mai sc`zut` cu at~t reflec]ia luminii este
mai mic`, implicit absorb]ia c`ldurii este mai mare,iar materialul
termoizolant are de suferit. La paginile 22,23,24 este prezentat` paleta
de culori Ceresit cu indicii de reflexie a luminii aferen]i.

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

11

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 12

Tipuri de tencuieli
|n componen]a tencuielilor intr`: lian]i, adaosuri naturale (pietri[, nisip,
pulbere), pigmen]i sau adaosuri care le modific` propriet`]ile lucrative. La
tencuielile minerale, liantul \l constituie cimentul. Procesul de \nt`rire se

Alege-]i stilul

12

bazeaz` pe reac]ia chimic` la o unitate de ap`. La tencuielile acrilice, liantul


\l constituie polimerii, care se dezvolt` sub influen]a vaporilor de ap`. Tipul
liantului influen]eaz` propriet`]ile tencuielii.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 13

1. Tencuieli minerale Ceresit CT 35,


CT 36, CT 137

1. Aspect scoar]` de copac

sunt permeabile la vapori


neinflamabile [i deci recomandate pentru cl`dirile cu mai multe niveluri,
cu un risc ridicat de incendiu
disponibile \n culoarea alb [i [ase culori pastelate
cele sub form` de pulbere pot fi utilizate chiar [i la temperaturi negative,
necesit` amestecarea cu ap`
sunt economice, deoarece au un pre] redus

Aspectul scoar]` de copac se ob]ine utiliz~nd o


dri[c` de plastic. Granulele con]inute de tencuial`
las` urme \n direc]ia de deplasare a mistriei.
Utiliz~nd diferite tehnici de dri[cuire (pe
orizontal`, pe vertical`, circular` sau diagonal`)
se poate ob]ine un aspect unic. |n func]ie de
granula]ie, urmele ob]inute sunt pu]in vizibile sau
foarte vizibile. Acest aspect este specfic pentru
case de vacan]`, vile sau cabane la munte.

2. Tencuieli acrilice Ceresit CT 60,


CT 63, CT 64, CT 77

2. Aspect ,,aglomerat

au un grad de impregnare foarte sc`zut, fiind recomandate pentru


zonele \n care precipita]iile sunt abundente
elastice, rezistente la deform`rile suprafe]ei pe care sunt aplicate [i la
rupturi din exterior
sunt gata preparate - sunt u[or de utilizat
pot fi utilizate \n sistemul Ceresit Ceretherm
sunt disponibile \ntr-o bogat` gam` coloristic`, peste 160 de culori

Materialele care au o granula]ie bogat` confer`


un aspect deosebit. Dac` sunt aplicate cu o
mistrie de metal se ob]ine o structur` cu o
granula]ie bogat`, numit` [i aglomerat`.
Tencuiala are un aspect elegant, iar dimensiunea
granulelor se poate alege \n func]ie de tipul de
cl`dire. Acest aspect final este specific pentru
institu]ii publice sau sedii de firm`. |n culori
\nchise, este ideal` pentru detalii arhitectonice.

Alegerea aspectului tencuielii este \n


str~ns` leg`tur` cu destina]ia fa]adei
Atunci c~nd alegem produsul, trebuie s` ne g~ndim la aspectul final al
fa]adei. Efectele ob]inute depind at~t de propriet`]ile materialelor
utilizate, c~t [i de instrumentele folosite la aplicarea acestora. Granula]ia
tencuielii poate conferi un aspect zgrun]uros sau neted, \n func]ie de
modul de aplicare.

3. Aspecte mozaicate
Tencuiala mozaicat` Ceresit CT 77 se aplic` [i se niveleaz` cu o mistrie de
metal. |n func]ie de granula]ie, se poate ob]ine
un aspect neted sau u[or zgrun]uros. Liantul
con]ine r`[ini, iar umplutura, pietri[ colorat. Dup`
uscare, se ob]ine o suprafa]` sticloas`, colorat` [i
u[or de \ntre]inut. Tencuielile mozaicate sunt
recomandate pentru socluri, coame de col], zona
balustradelor, \n apropierea ferestrelor [i u[ilor.
Poate fi folosit` [i la interior \n zone expuse
murd`ririi, de exemplu holuri, baruri [i altele.

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

13

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 14

1. Aspect scoar]` de copac

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 35, cu o granula]ie de 2,5 mm, realizat prin dri[cuire circular`, cu o dri[c` de plastic.

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 35, cu o granula]ie de 2,5 mm, realizat prin dri[cuire vertical`, cu o dri[c` de plastic.

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 64, cu o granula]ie de 2 mm, realizat prin dri[cuire circular` , cu o dri[c` de plastic.

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 64, cu o granula]ie de 2 mm, realizat prin dri[cuire vertical`, cu o dri[c` de plastic.

Alege-]i stilul

14

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 15

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 35, cu o granula]ie de 3,5 mm, realizat prin dri[cuire circular`, cu o dri[c` de plastic.

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 63, cu o granula]ie de 3 mm, realizat prin dri[cuire vertical`, cu o dri[c` de plastic.

Aspectul scoar]` de copac, ob]inut cu produsul Ceresit CT 35, cu o granula]ie de 3,5 mm, realizat prin dri[cuire circular`, cu o dri[c` de plastic.

2. Aspect aglomerat

Aspect aglomerat, ob]inut cu produsul Ceresit CT 60, cu o granula]ie de


1,5 mm, realizat prin dri[cuire cu o dri[c` din plastic.

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

15

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 16

Aspect aglomerat, ob]inut cu produsul Ceresit CT 137, cu o granula]ie de


1,5 mm, realizat prin dri[cuire cu o dri[c` din plastic.

Aspect aglomerat, ob]inut cu produsul Ceresit CT 137, cu o granula]ie de


2,5 mm, realizat prin dri[cuire cu o dri[c` din plastic.

3. Aspect mozaicat

Aspect mozaicat, ob]inut cu produsul Ceresit CT 77

Aspect mozaicat, ob]inut cu produsul Ceresit CT 77, cu granula]ie de


marmur` natural`.

Alege-]i stilul

16

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 17

Alegerea culorii preferate


Culoarea tencuielii de fa]ad` prezint` caracterul cl`dirii [i personalitatea
proprietarului s`u. Gama coloristic` bogat` a produselor Ceresit nu
limiteaz` nici investitorul, nici fantezia proiectantului. Acest lucru este
valabil mai ales pentru tencuielile acrilice Ceresit CT 60, CT 63 [i CT 64.
Exist` 27 de linii coloristice, fiecare av~nd 6 nuan]e. |mpreun` cu culoarea
alb, sunt, \n total, 163 de culori! Nuan]ele se armonizeaz` foarte bine
\ntre ele [i pot fi folosite toate pe o singur` fa]ad`.

Tencuielile minerale Ceresit CT 35 [i CT 137 sunt produse \n culoarea alb [i


alte 6 nuan]e pastelate. Trebuie s` v` atragem aten]ia c` este posibil s`
impregna]i tencuielile minerale cu produsul incolor cu silicon Ceresit CT 13.
Acest supliment (produsul se aplic` cu pensula sau cu pistolul) reduce
gradul de absorb]ie al tencuielilor minerale [i \mpiedic` formarea
murd`riei, tencuielile cur`]~ndu-se singure \n timpul precipita]iilor.
Pentru realizarea tencuielilor pe coamele de col] sau pe socluri ave]i la
dispozi]ie 38 de combina]ii coloristice din tencuiala mozaicat`
Ceresit CT 77. Poate fi utilizat` aceea[i culoare ca cea a pere]ilor,
acoperi[ului sau detaliilor arhitectonice.

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

17

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 18

Vopseaua-Grund Ceresit CT 16
Ceresit CT 16 este o vopsea grund de culoare alb` cu o putere mare de
acoperire.
Are compozi]ia unei vopsele de exterior la care se mai adaug` nisip foarte
fin pentru a crea o suprafa]` aspr`, aderent`.
Se aplic` cu prec`dere \nainte de toate tencuielile decorative din gama
Ceresit.

|n func]ie de tipul tencuielii, dar [i de culoarea acesteia, se recomand`


colorarea amorsei, \n ideea de a evita apari]ia unor zone \n care se va
vedea amorsa.
Astfel se recomand` folosirea tabelului de mai jos :

Recomand`ri privind utilizarea nuan]elor grundului Ceresit CT 16 cu tencuielile


acrilice Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64

Obiective de referin]`:
Hotel F~nt~ni]a Haiducului, Sibiu

Hotel ACR, Nehoiu

Sediu administrativ Ambient, Sibiu

Cartier ANL, Foc[ani

Cartier ANL Valea Oltului, Bucure[ti

Sediu Orange, Giule[ti

Hotel Perla, Timi[oara

Hotel ACR, Ol`ne[ti

Motel Levisticum, Bac`u

Ansamblu de locuin]e P+4, Str. Mun]ii Tatra, Bucure[ti


Ansamblu de locuin]e P+4, Str. Ioni]` Vornicul, Bucure[ti

Alege-]i stilul

18

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 19

Mostre de culori

Tencuieli minerale Ceresit: CT35, CT 137

Aceste mostre au caracter orientativ, \ntruc~t nu prezint` structura


tencuielii naturale [i de aceea aspectul real al materialelor poate diferi
\ntr-o oarecare m`sur` fa]` de culorile prezentate \n continuare.
|n ce prive[te con]inutul de elemente naturale care pot modifica aspectul
produsului, v` recomand`m s` utiliza]i produse av~nd aceea[i serie de
produc]ie (care este \nscris` pe ambalaj), la efectuarea unei lucr`ri \n
acelea[i condi]ii.

ME 002

MI 002

MB 002

|n cazul tencuielilor acrilice, silicatice [i siliconice, colorile cu asterisc fac


parte din urm`toarele grupe de pre]uri:
MH 002

*
**
***

grupa 1
grupa 2
grupa 3

MJ 002

MG 002

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

19

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 20

Tencuieli acrilice Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, Tencuieli silicatice Ceresit CT 72, CT 73
Tencuieli siliconice Ceresit CT 74, CT 75

Alege-]i stilul

20

SAHARA SH1*
55%

SAVANNE SV1*
52%

TEXAS TX1*
58%

SAHARA SH1*
42%

SAVANNE SV2*
49%

TEXAS TX2*
46%

SAHARA SH3*
43%

SAVANNE SV3*
50%

TEXAS TX3*
40%

SAHARA SH4*
39%

SAVANNE SV4*
36%

TEXAS TX4*
36%

SAHARA SH5*
45%

SAVANNE SV5*
44%

TEXAS TX5*
23%

SAHARA SH6*
26%

SAVANNE SV6*
21%

TEXAS TX6**
16%

CALIFORNIA CF1*
42%

FLORIDA FL1*
48%

AFRICA AF1*
59%

CALIFORNIA CF2*
43%

FLORIDA FL2*
53%

AFRICA AF2*
48%

CALIFORNIA CF3*
66%

FLORIDA FL3*
47%

AFRICA AF3*
36%

CALIFORNIA CF4**
72%

FLORIDA FL4*
48%

AFRICA AF4*
39%

CALIFORNIA CF5**
59%

FLORIDA FL5**
62%

AFRICA AF5*
23%

CALIFORNIA CF6***
70%

FLORIDA FL6***
67%

AFRICA AF6**
18%

DAKOTA DK1*
57%

COLORADO CO1*
40%

NEVADA NV1*
49%

DAKOTA DK2*
58%

COLORADO CO2*
30%

NEVADA NV2*
49%

DAKOTA DK3*
56%

COLORADO CO3*
33%

NEVADA NV3*
49%

DAKOTA DK4***
59%

COLORADO CO4*
30%

NEVADA NV4*
47%

DAKOTA DK5*
57%

COLORADO CO5*
40%

NEVADA NV5*
36%

DAKOTA DK6*
46%

COLORADO CO6*
25%

NEVADA NV6**
18%

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 21

MADEIRA MD1*
54%

KASHMIR KS1*
61%

PACIFIC PC1*
63%

MADEIRA MD2*
45%

KASHMIR KS2*
57%

PACIFIC PC2*
46%

MADEIRA MD3*
35%

KASHMIR KS3*
48%

PACIFIC PC3*
64%

MADEIRA MD4*
37%

KASHMIR KS4*
39%

PACIFIC PC4*
64%

MADEIRA MD5*
25%

KASHMIR KS5**
28%

PACIFIC PC5*
56%

MADEIRA MD6**
16%

KASHMIR KS6**
26%

PACIFIC PC6*
49%

ARIZONA AR1*
45%

PROVENCE PR1*
61%

ALASKA AL1*
46%

ARIZONA AR2*
35%

PROVENCE PR2*
64%

ALASKA AL2*
50%

ARIZONA AR3*
32%

PROVENCE PR3*
56%

ALASKA AL3*
40%

ARIZONA AR4*
31%

PROVENCE PR4*
30%

ALASKA AL4*
40%

ARIZONA AR5*
37%

PROVENCE PR5*
29%

ALASKA AL5*
46%

ARIZONA AR6*
22%

PROVENCE PR6*
21%

ALASKA AL6*
31%

FUJI FJ1*
58%

POLAR PL1*
57%

BALTIC BT1*
43%

FUJI FJ2*
58%

POLAR PL2*
55%

BALTIC BT2*
45%

FUJI FJ3*
47%

POLAR PL3*
50%

BALTIC BT3*
42%

FUJI FJ4*
47%

POLAR PL4*
45%

BALTIC BT4*
34%

FUJI FJ5*
41%

POLAR PL5*
40%

BALTIC BT5*
35%

FUJI FJ6**
42%

POLAR PL6**
24%

BALTIC BT6*
30%

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

21

catalog CERESIT nou ANA.qxp

Alege-]i stilul

22

2/8/06

5:40 PM

Page 22

LAGUNA LG1*
49%

BALI BL1*
57%

SIBERIA SI1*
53%

LAGUNA LG2*
63%

BALI BL2*
57%

SIBERIA SI2*
49%

LAGUNA LG3*
49%

BALI BL3*
39%

SIBERIA SI3*
41%

LAGUNA LG4*
66%

BALI BL4*
29%

SIBERIA SI4*
26%

LAGUNA LG5*
53%

BALI BL5*
28%

SIBERIA SI5*
22%

LAGUNA LG6*
53%

BALI BL6*
22%

SIBERIA SI6**
19%

MONTANA MT1*
60%

TOSKANA TK1*
49%

TUNDRA TD1*
50%

MONTANA MT2*
54%

TOSKANA TK2*
35%

TUNDRA TD2*
44%

MONTANA MT3*
37%

TOSKANA TK3*
32%

TUNDRA TD3*
31%

MONTANA MT4*
36%

TOSKANA TK4*
31%

TUNDRA TD4*
24%

MONTANA MT5*
28%

TOSKANA TK5*
37%

TUNDRA TD5*
26%

MONTANA MT6*
23%

TOSKANA TK6*
28%

TUNDRA TD6**
20%

AMAZON AM1**
40%

ATLANTIC AT1*
55%

ETNA ET1*
53%

AMAZON AM2**
43%

ATLANTIC AT2*
53%

ETNA ET2*
41%

AMAZON AM3**
30%

ATLANTIC AT3*
40%

ETNA ET3*
30%

AMAZON AM4**
30%

ATLANTIC AT4*
40%

ETNA ET4*
25%

AMAZON AM5***
31%

ATLANTIC AT5*
37%

ETNA ET5**
21

AMAZON AM6**
19%

ATLANTIC AT6*
31%

ETNA ET6**
12%

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 23

Mostre de tencuieli mozaicate Ceresit CT 77

10M

20

30

40M

50M

60M

11M

21

31

41

51

61

12M

22

32

42

52

62

13M

23

33

43

53

63

14

24

34

44

54

64M

15

25

35

45

55M

A1

16

26

Alege-]i stilul

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

23

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 24

Aplicarea sistemului de termoizola]ie

Etape de lucru
Sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm se deosebe[te prin calitatea
materialelor termoizolante utilizate, a adezivului utilizat [i a tipului de
tencuial` de fa]ad`.
Pentru a avea o lucrare de succes este foarte important s` se respecte
toate etapele de lucru.

Rapid, precis [i confortabil

24

Lucr`rile de termoizolare nu sunt complicate, dar executantul trebuie s`


cunoasc` toate detaliile privind execu]ia. |n paginile urm`toare, v`
prezent`m pas cu pas modul de realizare a izola]iei termice.
Rapid, precis [i confortabil.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 25

1. Preg`tirea suprafe]ei
Evaluarea suprafe]ei existente
|nainte de \nceperea lucr`rilor, trebuie verificat` calitatea suprafe]ei existente. Trebuie s` fie
rezistent`, uscat`, curat`, s` nu existe substan]e care s` scad` gradul de aderen]`, cum ar fi
gr`simile, bitumurile etc. Murd`ria existent` [i straturile cu o rezisten]` sc`zut` trebuie
\ndep`rtate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. Cur`]a]i suprafa]a [i
aplica]i produsul antifungic Ceresit CT 99. Aderen]a tencuielii existente se verific` prin lovirea
cu ciocanul. Un sunet surd arat` c` \n acel loc tencuiala trebuie \ndep`rtat`.

Amorsarea suprafe]elor absorbante


Suprafe]ele care au un grad de absorb]ie ridicat, de ex. zidurile din BCA, trebuie amorsate cu
grundul universal Ceresit CT 17 [i apoi se las` s` se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evit`
uscarea prea rapid` a adezivului cu care sunt fixate pl`cile de polistiren.
Amorsa Ceresit CT 17 mai are urm`toarele propriet`]i : fixeaz` praful, \nt`re[te suprafa]a, nu
se dilueaz`, timp de uscare 4h, consum: 0,1-0,2 l/m2.

Fixarea profilelor de soclu


Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de m`sur`: nivela cu trepied,
teodolit sau laser
Fixarea profilului de soclu se va face \n dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60
Diblurile se vor monta din 30 \n 30 cm pe lungimea profilului
Montarea profilelor asigur` orizontalitatea perfect` a placajului
Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaz` prin folosirea unor distan]ieri de plastic
cu grosimi variabile
|mbin`rile \ntre profile se realizeaz` cu piese speciale de \mbinare.

2. Fixarea pl`cilor termoizolante


Preg`tirea mortarului adeziv
Adezivul se va prepara prin amestecare cu ap` curat`, \n raport de 6,5litri/25kg. Amestecul
se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu pale]i
Dac` aceast` condi]ie nu este respectat`, adezivul \[i va pierde din propriet`]i, iar efectul nu
va fi cel dorit

Rapid, precis [i confortabil

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

25

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 26

Aplicarea adezivului pe pl`cile termoizolante


Metoda patului de adeziv
Adezivul se va aplica pe placa de polistiren \n strat continuu, cu ajutorul unei mistrii zim]ate
M`rimea din]ilor mistriei trebuie s` fie de10mm
Adezivul nu se va aplica pe muchiile pl`cilor
Metoda prin puncte
Se folose[te c~nd suprafa]a suport prezint` denivel`ri mai mari de 15mm
Se stabile[te m`rimea denivel`rilor
Adezivul se va aplica continuu pe marginea pl`cii [i \n puncte, pe centrul acesteia
Adezivul nu se va aplica pe muchiile pl`cilor
Fixarea pl`cilor termoizolante
Dup` aplicarea mortarului trebuie fixat` placa pe perete [i ap`sat` cu ajutorul unei gletiere
mari. Pl`cile trebuie montate \n asize una l~ng` alta, pe o singur` suprafa]`. La col]uri trebuie
men]inut` continuitatea pl`cilor. A[ezarea pl`cilor se face \ntocmai ca o zid`rie de c`r`mid`.
Pl`cile de polistiren vor fi lipite astfel \ncat s` dep`[easc` muchia golului cu cel pu]in o dat`
grosimea pl`cii. Nu se admite ca rosturile dintre pl`cile din dreptul golului s` intre \n prelungire
cu muchia golului. Dac` apar rosturi la \mbin`rile dintre pl`ci acestea trebuie astupate \n mod
obligatoriu cu spum` poliuretanic` Ceresit PU Profi.

Verificarea pozi]ion`rii pl`cilor


Dup` montarea pl`cilor de polistiren se va face controlul planeit`]ii [i verticalit`]ii
Controlul planeit`]ii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafa]`, iar al verticalit`]ii - cu un
boloboc

{lefuirea suprafe]ei pl`cilor termoizolante


Dac` pl`cile de polistiren sunt l`sate neprotejate de radia]iile UV mai mult de 2 s`pt`m~ni,
\nainte de aplicarea masei de [paclu, acestea trebuie [lefuite din nou [i cur`]ate.
Dac` se constat` mici denivel`ri \n zonele de \mbinare dintre pl`ci, acestea vor fi eliminate
prin [lefuire
{lefuirea se va face cu h~rtie abraziv` sau cu peria de s~rm`

Rapid, precis [i confortabil

26

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 27

Fixarea pl`cilor de termoizola]ie \n dibluri


Se dau g`uri pe suprafa]a fa]adei egale cu diametrul diblului dup` min. 24 ore de la lipirea
pl`cilor
Pozi]ionarea g`urilor se va face ca \n figura al`turat`
Diblurile se vor fixa provizoriu \n g`uri
Se introduc cuiele de expandare \n g`urile diblului prin lovire cu ciocanul
For]a de smulgere a diblurilor din perete trebuie s` fie >0,2 kN.
Necesarul este de 6-8 buc./mp
Diblurile se bat astfel \nc~t rozeta s` fie \nglobat` \n placa de polistiren
Capetele diblurilor vor fi [p`cluite cu Ceresit CT85
Armarea suplimentar` a u[ilor [i ferestrelor
La col]urile ferestrelor [i u[ilor se monteaz` profil de col] armat cu plas` de fibr`

Armarea suplimentar` a u[ilor [i ferestrelor


La muchiile superioare ale u[ilor [i ferestrelor se monteaz` profilul de fereastr` cu picur`tor
La glafurile u[ilor [i ferestrelor se folose[te polistiren extrudat de 2 cm grosime

Armarea suplimentar` a u[ilor [i ferestrelor


Col]urile ferestrelor [i u[ilor se armeaz` suplimentar cu benzi din plas` de fibr` dispuse la
45(deoarece \n acele zone sunt concentr`ri de eforturi)
Dimensiunea benzilor este de 20x35cm

Rapid, precis [i confortabil

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

27

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 28

Armarea cu plas` de fibr` de sticl` a sistemului de termoizola]ie


Plasa de fibr` de sticl` se aplic` at~ta timp c~t masa de [paclu este proasp`t` - Plasa de fibr`
de sticl` se aplic` \n f~[ii cu l`]imea de 1m de sus \n jos pe \n`l]imea fa]adei
F~[iile de plas` se vor suprapune 10cm una peste cealalt`
Plasa de fibr` de sticl` se \nglobeaz` prin presare dinspre centru c`tre marginile f~[iei, de
sus \n jos
|nglobarea se face cu ajutorul mistriei zim]ate
Dup` \nglobare, masa de [paclu se liseaz` cu ajutorul gletierei

Formarea marginilor
Marginile se formeaz` cu ajutorul unei gletiere unghiulare

Masa de [paclu final` cu Ceresit CT85


Dup` \nglobarea complet`, se va aplica masa de [paclu final`
Masa de [paclu final` constituie suportul pentru tencuiala decorativ`
Dup` uscare, (minim 24 ore) aceasta se [lefuie[te cu h~rtie abraziv` p~n` se ob]ine o
suprafa]` neted`

Rapid, precis [i confortabil

28

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 29

3. Realizarea tencuielii
Amorsarea
Masa de [paclu [lefuit` se las` la uscat cel pu]in 24 ore \nainte de aplicarea amorsei
Amorsarea se va face cu vopsea grund Ceresit CT16
Ceresit CT16 se aplic` cu bidineaua uniform pe toat` suprafa]a
|n cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grundul Ceresit CT15

Preg`tirea tencuielii minerale


Tencuielile produse sub form` de pulbere trebuie preparate la locul aplic`rii. Con]inutul
sacului se adaug` la o cantitate de ap` m`surat` [i se amestec` p~n` se ob]ine o past`
omogen`, cu ajutorul unui mixer electric.

Preg`tirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice


Tencuielile acrilice pot fi utilizate \n sistemul Ceresit Ceretherm. Sunt disponibile sub form`
de past`, gata de utilizare, care trebuie doar amestecat`

Aplicarea tencuielii straturi sub]iri


Tencuiala se aplic` pe suprafa]a cu gletier` metalic`
Se niveleaz` stratul de tencuial` p~n` la grosimea granulei

Rapid, precis [i confortabil

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

29

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 30

Finisarea stratului de tencuial` straturi sub]iri cu gletiera


Dup` cca 3 minute tencuiala se structureaz` cu dri[ca de plastic
|n cazul tencuielilor Ceresit CT63 [i Ceresit CT64 \n func]ie de direc]ia de structurare se pot
ob]ine diferite modele (circular, diagonal, vertical, orizontal)

Combinarea tencuielilor de culori diferite


Se aplic` o band` autoadeziv`, apoi tencuiala, [i dup` aceea, se \ndep`rteaz` banda
autoadeziv` . Dup` uscarea tencuielii, se protejeaz` suprafa]a uscat` [i se aplic` [i cealalt`
culoare

Aplicarea tencuielilor mozaicate


|n zonele expuse murd`riei [i scurgerilor de ap`, cel mai bine este s` aplica]i o tencuial`
mozaicat`. Pe suprafa]a grunduit` cu vopseaua Ceresit CT 16, se aplic` tencuiala Ceresit CT
77, pe care, dup` aceea, o pute]i nivela cu gletiera

Rapid, precis [i confortabil

30

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 31

Sfaturi practice

Lucr`rile de termoizolare trebuie efectuate \n condi]ii \n care umiditatea


din aer este redus` (f`r` precipita]ii atmosferice, la o umiditate a aerului
mai mic` de 80%). Nu este recomandabil s` lucra]i pe suprafe]ele expuse
razelor soarelui, iar straturile realizate trebuie protejate de precipita]ii [i
de v~nt. Se recomand` amplasarea unor folii peste schele.

prev`zute temperaturi sub +9C, nu trebuie s` folosi]i tencuieli minerale


colorate.

Temperatura aerului [i a suprafe]ei de lucru trebuie s` fie cuprins` \ntre


+5C [i 30C. O excep]ie o constituie tencuielile minerale colorate
(temperatura minim` este de +9C) sau versiunea de iarn` a mortarului
Ceresit CT 85 (de la 0C la +20C, iar dup` 8 ore sunt posibile
temperaturi minime de -5C).

La realizarea tencuielilor, se lucreaz` pe o singur` suprafa]` f`r`


\ntrerupere [i pe schele al`turate, folosind acela[i dozaj de ap`.

Distan]a dintre suprafa]a pl`cilor termoizolante [i schele nu poate


\ngreuna finisarea tencuielii [i trebuie s` fie de 20 - 30 cm. Schelele cu
elevator nu sunt recomandate deoarece pot duce la apari]ia unor
defec]iuni mecanice.
Dac` polistirenul n-a fost acoperit de stratul protector \n decurs de dou`
s`pt`m~ni, atunci trebuie s` verifica]i calitatea sa. Pl`cile \ng`lbenite
trebuie [lefuite cu [mirghelul.
|n cazul \n care lucr`rile se desf`[oar` pe durata unei ierni bl~nde,
trebuie s` acoperi]i schelele cu o folie protectoare. Dac` \n decurs de 3
zile sunt prev`zute sc`deri de temperatur` sub -3C trebuie s` \nceta]i
utilizarea adezivului Ceresit CT 85. Dac` \n decurs de 3 zile sunt

Paziile trebuie s` se ridice la cel pu]in 40 mm deasupra tencuielii [i


trebuie fixate bine pentru a nu fi afectate de scurgerile de ap`.

Trebuie s` ]ine]i cont de umpluturile naturale care pot modifica \ntr-o


oarecare m`sur` culoarea tencuielii - pe o anumit` suprafa]`, folosi]i
produse av~nd aceea[i serie de produc]ie, serie \nscris` pe fiecare
ambalaj.
Tencuielile ob]inute trebuie protejate de ploaie (se amplaseaz` o folie
protectoare peste schele) timp de cel pu]in 1 zi, iar tencuielile minerale
colorate - cel pu]in 3 zile. Acest lucru este valabil pentru o temperatur` de
+20C [i o umiditate medie a aerului de 60%. |n condi]ii mai pu]in
favorabile, trebuie s` face]i posibil` uscarea tencuielilor.
La fa]adele pe care se aplic` sistemul de termoizola]ie Ceresit
Ceretherm se admit urm`toarele toleran]e :
- Pe lungimea de 50 cm se admite o toleran]` de 2 mm
- Pe lungimea de 1 m se admite o toleran]` de 3 mm
- Pe lungimea de 5 m se admite o toleran]` de 8 mm

Rapid, precis [i confortabil

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

31

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 32

Care sunt gre[elile cel mai des \nt~lnite ?

Realizarea sistemelor de termoizola]ie


Rezultatele ob]inute \n urma utiliz`rii unor materiale de calitate superioar`
de c`tre o persoan` neexperimentat`, pot fi departe de a[tept`ri. De
aceea, \n cadrul firmei Henkel Bautechnik se pune un accent deosebit pe
calitatea realiz`rii lucr`rilor de termoizola]ie. Se organizeaz` \n mod
frecvent cursuri practice [i prezent`ri ale produselor Ceresit. Firma Henkel
Bautechnik organizeaz` frecvent cursuri pentru arhitec]i, constructori [i
aplicatori.
Apreciem sfaturile bune

32

De asemenea, serviciul de consultan]` tehnic` este disponibil la nivel


na]ional prin persoane cu experien]` \n domeniu [i cu dotare de ultim`
genera]ie.
Din experien]a acumulat` de-a lungul anilor rezult` c` cele mai des
\nt`lnite gre[eli \n domeniul lucr`rilor de termoizolare sunt:

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 33

Omiterea din documenta]ia pentru proiect a detaliilor arhitectonice,


a modului de aplicare a paziilor, calcul`rii num`rului de dibluri necesare
pentru 1 m2. Astfel, realizatorul are m~n` liber` la realizarea lucr`rii, dar
are [i mai multe responsabilit`]i. O documenta]ie incomplet` poate fi
cauza apari]iei unor probleme. Din p`cate, majoritatea cl`dirilor
proprietate personal` sunt termoizolate f`r` efectuarea unei
documenta]ii!
Realizatorul lucr`rii acord` prea pu]in` aten]ie evalu`rii geometriei
pere]ilor: egalitatea lor [i devia]iile lor fa]` de plan. Lucr`rile de
termoizolare ofer` ocazia de a \ndrepta cl`dirile. Pentru aceasta
trebuie folosite diferite tipuri de tencuieli, mai mult adeziv dar [i pl`ci de
dimensiuni diferite.
Se \nt`mpl` ca la realizarea izola]iei termice a pere]ilor s` se
foloseasc` materiale de la diferi]i produc`tori. Acest lucru poate avea
consecin]e deosebit de grave. Sistemele de izolare ob]in agrementarea
tehnic` \mpreun` cu materialele care au fost utilizate la realizarea lor. Nu
este recomandabil` utilizarea de materiale din sisteme diferite de
termoizolare. Utilizarea, \n cadrul unui proiect, a unor produse de la
diferite firme poate avea ca rezultat respingerea eventualelor reclama]ii.
Fixarea pl`cilor termoizolante nu se face \ntotdeauna dup`
cur`]area suprafe]ei (\ndep`rtarea prafului, sp`larea cu ap`, \ndep`rtarea
ciupercilor), ci dup` grunduirea suprafe]elor care au un mare grad de
absorb]ie. Sp`larea cu jet de ap` sub presiune nu este \ntotdeauna
suficient`.
La fixarea pl`cilor termoizolante o gre[eal` des \nt~lnit` este
aplicarea adezivului pe pl`ci \n cantit`]i mici. Nu numai c` se sl`be[te
aderen]a, dar col]urile nelipite se \ndoiesc [i acest lucru \ngreuneaz`
urm`toarele etape ale proiectului.
Lipirea pl`cilor termoizolante f`r` o fixare corect` [i o cantitate
insuficient` de plas` de sus]inere pot duce la apari]ia fisurilor.
Dac` pl`cile nu sunt [lefuite cu [mirghelul dup` fixare [i rosturile nu
sunt umplute, vor ap`rea pete [i denivel`ri ale fa]adei.
Amplasarea incorect` a diblurilor. Folosirea unor dibluri prea mari
poate distruge structura pl`cii. Dac` diblurile nu sunt introduse \n
profunzime e posibil ca acestea s` nu fixeze corect placa termoizolant`
iar protuberan]a format` poate deveni vizibil` [i poate sl`bi stratul de
sus]inere.
Nechituirea rosturilor [i spa]iilor r`mase goale la glafuri [i la pazii,
acest lucru f`c~nd posibil` intrarea apei sub pl`cile termoizolante.

Nelipirea buc`]ilor suplimentare de plas` la col]uri este cauza


apari]iei unor fisuri. Absen]a stratului de plas` suplimentar la \n`l]imea de
2 m de la nivelul solului poate avea ca urmare apari]ia unor defec]iuni
mecanice.
O cantitate prea mic` de plas` de sus]inere sau aplicarea acesteia
pe uscat [i aplicarea de adeziv numai la suprafa]` poate duce la
sc`derea siguran]ei fix`rii materialului izolant [i la rezisten]a tencuielii
aplicate ulterior.
O cantitate de tencuial` prea mic` pentru stratul de fa]ad`. Lucr`rile
trebuie organizate astfel \nc~t s` se lucreze f`r` oprire pe cel pu]in 2 sau
3 niveluri ale schelelor. Numai a[a nu vor fi vizibile zonele de lucru, la
terminarea lucr`rilor. |nainte de \nceperea lucr`rilor, trebuie identificate
locurile \n care tencuiala nu va fi prea vizibil`, de exemplu pe linia
burlanelor.
Absen]a foliei protectoare pe schele duce la riscul cur`]`rii tencuielii
\n cazul unor precipita]ii sau la decolorarea acesteia. Folia protectoare
este necesar` chiar [i \n cazul \n care vremea este frumoas`, deoarece
\mpiedic` uscarea prea rapid` [i constituie o protec]ie \mpotriva prafului
adus de v~nt.
Este evident c` gre[elile de mai sus nu sunt vizibile la toate cl`dirile.
Dar cum pot fi evitate gre[elile de proiectare?
Cum s`-l faci pe realizator s` respecte recomand`rile produc`torilor de a
lucra \n anumite condi]ii atmosferice, pauzele tehnologice, de a utiliza
materiale corespunz`toare [i s` nu foloseasc` materiale din sisteme
termoizolante diferite?
Trebuie s` g`si]i un proiectant, un inspector de calitate [i un realizator cu
experien]`. |nainte de semnarea unui contract cu oricare dintre ei cere]i
recomand`ri [i citi]i referin]e despre lucr`rile pe care le-au realizat.
Desigur, ofertele mai ieftine sunt mai tentante, dar nu sunt o garan]ie a
calit`]ii. Luarea \n primire a lucr`rii finalizate trebuie s` se fac` \n
prezen]a proiectantului [i a realizatorului proiectului.
Din fericire, acum, gre[elile prezentate mai sus apar tot mai rar, iar
standardele de calitate cresc. Acest lucru are ca rezultat eliminarea
prestatorilor de servicii \n acest domeniu, care nu ofer` servicii de calitate.
Acest lucru este dovedit de calitatea proiectelor realizate cu produsele
Ceresit.

Apreciem sfaturile bune

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

33

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 34

Calitatea detaliilor

Realizarea sistemelor de termoizola]ie


Proiectantul alege sistemul de termoizola]ie, calculeaz` grosimea pl`cilor
de material termoizolant, calculeaz` cantitatea de produse necesare
pentru realizarea sistemului, stabile[te num`rul de elemente de fixare

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

34

mecanice, dar trebuie s` acorde aten]ie [i detaliilor. Figurile de pe


paginile urm`toare v` pot ajuta s` g`si]i modalitatea potrivit` de a izola
termic anumite p`r]i ale unei cl`diri:

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 35

Fixarea pl`cilor din polistiren cu elemente mecanice suplimentare


f~[ie de margine cu o l`]ime de 1,0 - 2,0 m

8 buc/m2

4 buc/m2

pentru beton 5 cm
pentru zid 10 cm

Fixarea suplimentar` a stratului de sus]inere la marginea ferestrelor [i u[ilor

20
cm

cm
35

Marginea inferioar` a sistemelor termoizolante


plafon aflat deasupra pivni]ei
Tencuiala decorativ`
Ceresit

adeziv Ceresit CT 85
diblu fixare profil

profil de soclu
Ceresit CT 77
Ceresit CT 16
tencuial` clasic`
var-ciment

Hidroizolatoie mineral`
Ceresit

minim 30 cm de la nivelul
solului

strat dublu de plas` de


sus]inere p~n` la o
\n`l]ime de cel pu]in 2 m
deasupra nivelului solului

minim 30 - 40 cm

Ceresit CT16

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

35

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 36

Izolarea postamentului cl`dirilor cu subsol


tencuial` decorativ`
Ceresit
Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT85

strat dublu de plas` de sus]inere p~n`


la o \n`l]ime de cel pu]in 2 m deasupra
nivelului solului
profil de soclu

plafon aflat deasupra pivni]ei

acril Ceresit
Ceresit CT 16
strat dublu de
plas` de sus]inere

membrana hidroizolant`
Ceresit BT21

minim 30 cm de la
nivelul solului

Ceresit CT 77

amors` bituminoas`
Ceresit BT26
polistiren extrudat

Izolarea marginilor convexe


profil de col] cu plas`

tencuial` decorativ` Ceresit

Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT 85

plas` de fibr` de sticl`

Izolarea marginilor concave


Tencuial` decorativ`
Ceresit
Ceresit CT 16
Plas` de fibr` de sticl`
Profil de col] cu plas`
adeziv Ceresit CT 85

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

36

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 37

|mbinarea cu plafonul aflat deasupra unui spa]iu de trecere

tencuial` decorativ`
Ceresit
Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT 85

plas` de fibr` de sticl`

profil cu picur`tor
Profil de col] cu plas`

|mbinarea cu balconul
acril Ceresit
adeziv Ceresit CT 85

Ceresit CS 25

acril Ceresit
tencuial` decorativ` Ceresit
Ceresit CT 16
plas` de fibr` de sticl`

|mbinarea cu podeaua terasei


adeziv Ceresit CT 85
membrana hidroizolant`
Ceresit BT 21

tencuial` decorativ` Ceresit


Ceresit CT 16
acril Ceresit
mas` de [paclu armat` Ceresit CT 85
Ceresit CS 25

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

37

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 38

Izolarea tocurilor ferestrelor

profil de col] cu plas`

tencuial` decorativ` Ceresit

Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT 85

acril Ceresit

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

38

mas` de [paclu armat` Ceresit CT85

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 39

Izolarea tocului ferestrei pozi]ionate \n partea frontal`


tencuial` decorativ` Ceresit
mas` de [paclu armat` Ceresit CT85
Ceresit CT 16
profil de col] cu plas`

acril Ceresit

adeziv Ceresit CT85


plas` de fibr` de sticl`
fixat` pe suprafa]`

Izolarea glafului ferestrei


tencuial` decorativ` Ceresit

adeziv Ceresit CT85

Ceresit CT 16

mas` de [paclu armat`


Ceresit CT 85

profil cu picur`tor

acril Ceresit

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

39

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 40

Izolarea glafului ferestrei pozi]ionate \n partea frontal`


tencuial` decorativ` Ceresit

Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT85


mas` de [paclu armat` Ceresit CT85

plas` de fibr` de sticl`


fixat` pe suprafa]`

profil cu picur`tor

acril Ceresit

Izolarea peretelui de sub fereastr`

acril Ceresit

acril Ceresit

tencuial` decorativ` Ceresit

Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT85

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

40

mas` de [paclu armat` Ceresit CT85

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 41

Izolarea peretelui de sub fereastra amplasat` \n partea frontal`

acril Ceresit

tencuial` decorativ` Ceresit


plas` de fibr` de sticl`
fixat` pe suprafa]`

Ceresit CT 16

mas` de [paclu armat`


Ceresit CT85

adeziv Ceresit CT85

|mbinarea cu strea[ina unui acoperi[ din lemn

acril Ceresit

tencuial` decorativ` Ceresit


adeziv Ceresit CT85
Ceresit CT 16
mas` de [paclu armat` Ceresit CT85

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

41

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 42

|mbinarea cu corni[a

acril Ceresit
tencuial` decorativ` Ceresit
Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT85

mas` de [paclu
armat`Ceresit CT85

|mbinarea la gura de ventila]ie


tencuial` decorativ` Ceresit
Ceresit CT 16

profil de col]
cu plas`

acril Ceresit
mas` de [paclu armat`
Ceresit CT 85

adeziv Ceresit CT85

Izolarea peretelui sub acoperi[


acril Ceresit

pazie

tencuial` decorativ`
Ceresit
Ceresit CT 16

mas` de [paclu armat`


Ceresit CT 85

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

42

adeziv Ceresit CT85

plas` de fibr` de sticl`


fixat` pe suprafa]`

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:40 PM

Page 43

Dilata]ie l`]ime 35 mm
tencuial` decorativ` Ceresit
profile de rost de dilata]ie
Ceresit CT 16
mas` de [paclu armat`
Ceresit CT 85

adeziv Ceresit 85

garnitur` rost de dilata]ie

diblu fixare profil

Dilata]ie de col]
garnitur` rost de dilata]ie

cordon rost de dilata]ie

profil de rost de dilata]ie


tencuial` decorativ` Ceresit
Ceresit CT 16

adeziv Ceresit CT85

mas` de [paclu armat`


Ceresit CT 85

Dilata]ie cu o l`]ime mai mare de 35 mm


tencuial` decorativ` Ceresit
Ceresit CT 16

profile de rost de dilata]ie


pazii de aluminiu

mas` de [paclu armat`


Ceresit CT 85

adeziv Ceresit CT85

termoizola]ie de rost

Ne ocup`m [i de cele mai ne\nsemnate detalii

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

43

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

6:04 PM

Page 44

Gama de servicii Ceresit Ceretherm


Henkel Bautechnik Rom~nia produc`torul [i importarorul materialelor Ceresit, vine \n sprijinul utilizatorilor sistemului de termoizola]ie Ceresit Ceretherm cu
un pachet complet de servicii, care face astfel alegerea mai u[oar` [i nu \n ultimul r~nd, asigur` calitatea execu]iei [i implicit garan]ia calit`]ii sistemului de
termoizola]ie.
Gama de servicii Ceresit Ceretherm cuprinde:

1. Suport tehnic \n orice zon` a ]`rii


Consultan]` tehnic` de specialitate
Demonstra]ii practice \n [antier
Urm`rirea execu]iei

2. Programe de instruire teoretic` [i practic`


{colariz`ri teoretice \n cadrul programului anual de training
{colariz`ri practice cu ob]inerea certificatului de aplicator

3. Serviu de colorare cu acoperire na]ional`


Colorarea tencuielilor
Mostrare de culoare [i textur`

4. Centre de competen]` Ceresit Ceretherm


Ob]inerea oric`ror informa]ii de natur` tehnic` sau v~nz`ri
Serviciu de colorare asigurat
Consultant Ceresit Ceretherm

44

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

6:05 PM

Page 45

5. Echipe atestate de aplicatori


Aplicatori verifica]i [i certifica]i de speciali[tii HBT

6. Calcule termice avansate cu determinarea coeficientului G


Calcul de ansamblu pentru cl`dire
Calcul avansat al coeficientului G ]in~nd cont de pun]i termice
Calcule avizate de c`tre persoane acreditate

7. Termodiagnoza cl`dirii folosind tehnologii avansate din


domeniul termoviziunii
Diagnosticarea pierderilor de c`ldur` folosind procedeul IR
Determinarea grosimii optime de termoizola]ie

8. Teste de laborator
Ob]inerea oric`rei nuan]e de tencuial` diferit` de paletarul standard
Determinarea computerizat` a re]etelor pentru orice culoare
Ob]inerea oric`rei nuan]e \n termen minim

9. Paletare de culori cu mostre reale de tencuial`

10. Protec]ia fa]adei cu plas` de schel` personalizat`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

45

catalog CERESIT nou ANA.qxp

46

2/8/06

5:41 PM

Page 46

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 47

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

47

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 48

Un produs \ntotdeauna corespunz`tor

Oferta noastr` pentru constructori


n paginile urm`toare este prezentat sistemul de termoizola]ie Ceresit
Ceretherm. Calit`]ile acestui sistem, care fac posibil` o izola]ie termic`
eficient` a pere]ilor [i ob]inerea unui aspect estetic, rezult` din nalta
calitate a materialelor care \l alc`tuiesc. Materialele au calit`]i lucrative
deosebit de bune, dar [i parametri fizici [i chimici de excep]ie.

Mai repede, mai bine, mai simplu

48

Informa]ii detaliate privind aceste produse pute]i g`si n fi[ele tehnice ale
acestora. Instruc]iunile de utilizare pentru un anumit produs se afl` n
interiorul ambalajului. n urm`toarele pagini, sunt prezentate pe scurt
caracteristicile principale ale produselor.

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 49

1. Preparate pentru amorsare, fixare [i finisaj


Grund Ceresit CT 15
Pentru amorsarea suprafe]elor \nainte de aplicarea
tencuielilor decorative silicatice. |mbun`t`]e[te
finisarea tencuielilor [i gr`be[te uscarea acestora.
Uniformizeaz` suprafa]a.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 10 l

Propriet`]i:
este disponibil \n mai multe culori
faciliteaz` aplicarea tencuielilor silicatice
cre[te aderen]a suprafe]ei
impermeabil
gata de utilizare

Grund Ceresit CT 16
Pentru amorsarea suprafe]elor \nainte de aplicarea
tencuielilor minerale, acrilice, siliconice.
|mbun`t`]e[te finisarea tencuielilor [i gr`be[te
uscarea acestora. Uniformizeaz` suprafa]a.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 10 l

Propriet`]i:
este disponibil \n mai multe culori
faciliteaz` aplicarea tencuielilor
cre[te aderen]a suprafe]ei
impermeabil
gata de utilizare

Grund foarte penetrant f`r` solven]i Ceresit CT 17


Pentru amorsarea suprafe]elor absorbante (beton,
tencuial`, zid`rie), \nainte de fixarea pl`cilor
termoizolante. |mpiedic` uscarea prea rapid` a
adezivului.
Ambalaj:
Canistr` de plastic de 10 l

2. Adezivi

Propriet`]i:
\nt`re[te suprafa]a
fixeaz` praful
reduce gradul de absorb]ie
permeabil la vaporii de ap`
gata de utilizare
pentru interior [i pentru exterior

Adeziv Ceresit CT 85
Pentru fixarea pl`cilor de polistiren sau pentru
realizarea stratului de sus]inere deasupra pl`cilor de
polistiren, pentru termoizolarea pere]ilor exteriori ai
cl`dirilor cu sistemul de termoizola]ie Ceresit
Ceretherm.
Ambalaj:
Saci de 25 kg

Propriet`]i:
aderen]` ridicat` la suprafe]ele minerale [i la
polistiren
permeabil la vaporii de ap`
rezistent la condi]iile atmosferice
rezistent la [ocuri
flexibil

Mai repede, mai bine, mai simplu

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

49

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

3. Tencuieli [i vopsele
pentru fa]ade

5:41 PM

Page 50

Tencuial` decorativ` Ceresit CT 137, granula]ie 1,5 mm sau 2,5 mm


Tencuial` decorativ` cu dou` tipuri de granula]ie, care,
prin dri[cuirea cu gletiera cap`t` un aspect zgrun]uros.
Poate constitui tencuial` de fa]ad` pentru sistemul de
termoizola]ie Ceresit Ceretherm.

Propriet`]i:
mineral`
hidrofug`
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la condi]iile atmosferice

Ambalaj:
Saci de 25 kg

Tencuial` decorativ` acrilic` structur` aglomerat` Ceresit CT 60, granula]ie 1,5 mm


Tencuial` decorativ`, care, prin dri[cuirea cu gletiera
cap`t` un aspect zgrun]uros. Poate constitui tencuial`
de fa]ad` pentru sistemul de termoizola]ie Ceresit
Ceretherm.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
hidrofug`
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la condi]iile atmosferice

Tencuial` decorativ` acrilic`, structur` carie de copac Ceresit CT 63, granula]ie 3 mm


Tencuial` decorativ`, care prin dri[cuirea cu gletiera
cap`t` aspectul de carie de copac. Poate constitui
tencuial` de fa]ad` pentru sistemul de termoizola]ie
Ceresit Ceretherm.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la frecare
rezistent` la condi]iile atmosferice

Tencuial` decorativ` acrilic`, structur` carie de copac Ceresit CT 64, granula]ie 2 mm


Tencuial` decorativ` care prin dri[cuirea cu gletiera
cap`t` aspectul de carie de copac. Poate constitui
tencuial` de fa]ad` pentru sistemul de termoizola]ie
Ceresit Ceretherm.

Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Mai repede, mai bine, mai simplu

50

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
hidrofug`
rezistent` la condi]iile atmosferice

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 51

Tencuial` decorativ` silicatic`, structur` aglomerat` Ceresit CT 72, granula]ie 1,5 si 2,5 mm
Tencuial` decorativ` cu dou` tipuri de granula]ie care
prin dri[cuirea cu gletiera cap`t` un aspect
zgrun]uros. Poate constitui tencuial` de fa]ad`
pentru sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm.

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la factorii biologici
rezistent` la condi]iile atmosferice

Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Tencuial` decorativ` silicatic`, structur` carie de copac Ceresit CT 73, granula]ie 2 si 3 mm


Tencuial` decorativ` cu dou` tipuri de granula]ie care
prin dri[cuirea cu gletiera cap`t` aspectul carie de
copac. Poate constitui tencuial` de fa]ad` pentru
sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la factorii biologici
rezistent` la condi]iile atmosferice

Tencuial` decorativ` siliconic`, structur` aglomerat` Ceresit CT 74, granula]ie 1,5 si 2,5 mm
Tencuial` decorativ` cu dou` tipuri de granula]ie care prin
dri[cuirea cu gletiera cap`t` un aspect zgrun]uros. Poate
constitui tencuial` de fa]ad` pentru sistemul de
termoizola]ie Ceresit Ceretherm.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
hidrofug`
rezistent` la UV
rezistent` la factorii biologici
rezistent` la condi]iile atmosferice

Tencuial` decorativ` siliconic`, structur` carie de copac Ceresit CT 75, granula]ie 2 [i 3 mm


Tencuial` decorativ` cu dou` tipuri de granula]ie care
prin dri[cuirea cu gletiera cap`t` aspectul carie de
copac. Poate constitui tencuial` de fa]ad` pentru
sistemul de termoizola]ie Ceresit Ceretherm.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
gata de utilizare
permeabil` la vaporii de ap`
hidrofug`
rezistent` la UV
rezistent` la factorii biologici
rezistent` la condi]iile atmosferice

Mai repede, mai bine, mai simplu

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

51

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 52

Tencuial` mozaicat` Ceresit CT 77, granula]ie 1,4 - 2,0 mm


Pentru realizarea tencuielilor decorative de soclu.
Dup` finisarea cu o gletier` din metal cap`t` un aspect
sticlos, colorat [i elastic. Utilizat` pe suprafe]ele
expuse murd`ririi rapide: pe col]uri, balustrade, \n
apropierea ferestrelor, u[ilor [i pe socluri.

Propriet`]i:
disponibil` \n 20 de culori
gata de utilizare
rezistent` la frecare
rezistent` la condi]iile atmosferice
u[or de cur`]at

Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Vopsea acrilic` Ceresit Ceresit CT 42


Permeabil` la vaporii de ap`, este ideal` pentru
zugr`virea fa]adelor. Este recomandat` pentru
tencuielile minerale care intr` \n alc`tuirea sistemelor
de termoizolare a cl`dirilor. Este recomandat` pentru
zugr`virea fa]adelor acoperite cu tencuieli r`[inoase.
Este recomandat` pentru repararea fa]adelor unde
tencuiala decorativ` este p`tat`.

Propriet`]i:
acoper` bine suprafe]ele
permeabil` la vaporii de ap`
rezistent` la condi]iile atmosferice [i la frecare
u[or de aplicat
disponibil` \n 163 de culori

Ambalaj:
G`le]i de plastic de 15 l
Vopsea silicatic` Ceresit Ceresit CT 54
Permeabil` la vaporii de ap`, hidrofug`, pentru
zugr`virea fa]adelor. Este recomandat` pentru
tencuielile minerale care intr` \n alc`tuirea sistemelor
de termoizolare a cl`dirilor. Face posibil` aplicarea
unor noi tencuieli f`r` ca reac]ia alcalin` s` distrug`
stratul de vopsea.

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
pentru suprafe]e minerale
rezistent` la condi]iile atmosferice
alcalin`

Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg

Vopsea siliconic` Ceresit Ceresit CT 48


Permeabil` la vaporii de ap`, hidrofug`, pentru
zugr`virea fa]adelor. Este recomandat` pentru
tencuielile minerale care intr` \n alc`tuirea sistemelor
de termoizolare a cl`dirilor. Este deosebit de
rezistent` la condi]iile atmosferice [i se recomand` \n
special ca strat de protec]ie pentru tencuielile
minerale, dar [i ca strat final pentru fa]adele vopsite.
Ambalaj:
G`le]i de plastic de 20 kg
Mai repede, mai bine, mai simplu

52

Propriet`]i:
disponibil` \n 163 culori
pentru suprafe]e minerale
rezistent` la condi]iile atmosferice
alcalin`
rezistent` la UV

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 53

4. Profile [i elemete de racordare


Profil de soclu cu l`crimar
Profil din aluminiu pentru montare \n zona de soclu a sistemului Ceresit Ceretherm.
Grosimi variabile \n func]ie de grosimea polistirenului.
Bar` de 2,5 ml

Profil de col] cu plas`


Profil din tabl` de Aluminiu cu plas` integrat`
Asigur` protec]ia [i linearitatea muchiilor
Bar` de 2,5 ml

Profil de fereastr` cu l`crimar


Profil din PVC pentru montarea la partea superioar` a u[ilor [i ferestrelor
Asigur` scurgerea apei de pe fa]ad`
Bar` de 2,5 ml

Profil de leg`tur` pentru u[i [i ferestre


Profil din PVC pentru montajul \n zonele de contact ale finisajului cu t~mpl`ria
Asigur` etan[area perfect` a zonelor de contact; previne fisurarea
Bar` de 2 ml

Profile de rost de dilata]ie tip E [i V - l`]imi: 5-25mm


Profil pentru formarea rosturilor de dilata]ie ale cl`dirilor \n suprafe]e continue (E)
Profil pentru formarea rosturilor de dilata]ie ale cl`dirilor cu suprafe]e deplanate (V)
Bar` de 2,5 ml

Mai repede, mai bine, mai simplu

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

53

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 54

Distan]ieri din plastic pentru montarea profilului de soclu


Distan]ieri cu dimensiuni variabile pentru fixarea profilului de soclu pe suport denivelat.
Dimensiuni : 3,10,15 mm

Cleme de \mbinare profile de soclu


Cleme din material plastic pentru \mbinarea barelor de profil de soclu.
Asigur` linearitatea profilului pe conturul cl`dirii. Dimensiuni: 30 mm

5. Dibluri mecanice de fixare


Diblu cu bolt din plastic - 10 mm
Pentru fixarea suplimentar` a termoizola]iei pe suprafe]e ca beton, zid`rie, zid`rie cu goluri , BCA
Lungimi variabile 90-200 mm
Ambalaj: Cutie cu 250 buc

Diblu cu [urub autoperforant pentru lemn


Pentru fixarea pl`cilor de termoizola]ie pe suporturi din lemn (PAL, OSB, panouri de lemn)
Lungimi ale [urubului variabile 50-100 mm
Ambalaj: Cutie cu 200 buc

54

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 55

6. Materiale auxiliare
Spum` poliuretanic` Ceresit PU Profi GunFoam
Spum` poliuretanic` monocomponent` cu propriet`]i termoizolante pentru
astuparea golurilor din termoizola]ie.
Pistolul aplicator asigur` dozarea perfect` a materialului
Tub de 750 ml

Ceresit Acryl
Material de etan[are pe baz` de r`[ini acrilice pentru finisarea [i etan[area rosturilor sau fisurilor.
Culoare: alb. Poate fi vopsit.
Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator Gun Power Autostop
Ambalare: Cartu[ de 280 ml

Ceresit Silikon Neutral


Material de etan[are siliconic pentru etan[area rosturilor [i a zonelor de contact.
Aderen]` pe metal [i la suprafe]e minerale.
Culori: alb sau transparen. Nu poate fi vopsit.
Aplicarea se face cu ajutorul pistolului aplicator Gun Power Autostop

Pistol profesional de aplicare


Dispozitiv de aplicare a spumei poliuretanice.
Asigur` dozajul controlat.

Ceresit PU Profi Cleaner


Material de cur`]are a spumei poliuretanice proaspete.
Material de cur`]are a pistolului aplicator dup` utilizare.

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

55

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 56

Scule necesare pentru aplicarea sistemului de termoizola]ie Ceresit Ceretherm


Schel` pentru a acoperi cel pu]in latura cea mai mare a fa]adei

Nivel`, nivel` laser, furtun nivel

Boloboc

Fir cu plumb

Rulet`

Cutter

56

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 57

Borma[in` percu]ie
cu set de spirale 6 - 12

Mixer profesional

Ciocan

Perii de cur`]at

Foarfec` de tabl`

Mistrie p`trat`

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

57

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 58

Fier de glet cu zim]i de 10 mm

Gletier` simpl`

Bidinea

Dri[c` de plastic

Band` de h~rtie pentru izolarea t~mpl`riei

58

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 59

Agremente tehnice [i certificate

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

59

catalog CERESIT nou ANA.qxp

60

2/8/06

5:41 PM

Page 60

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 61

Note

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

61

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 62

Note

62

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 63

Note

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

63

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page 64

Note

64

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:41 PM

Page c3

Solu]ii profesionale pentru construc]ii

65

catalog CERESIT nou ANA.qxp

2/8/06

5:39 PM

Page c4

Edi]ia ianuarie 2006

Distribuitorul nostru:

Henkel Bautechnik Rom~nia s.r.l.


Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6,
Sector1, Bucure[ti, Tel.: (+40-21) 203.26.92 / 204.86.55
Fabric` [i depozite:
{oseaua de Centur` Pantelimon, nr. 12, Bucure[ti,
Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Solu]ii profesionale pentru construc]ii