Sunteți pe pagina 1din 3

Judecatoria Buiucani, mun.

Chisinau

Reclamant: Munteanu Maria Vasile

Domiciliul sect. Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34

Pirit: Munteanu Ion Gheorghe

Domiciliul sect. Buiucani, str.Sucevita12,apt.87.

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA


(privind desfacerea casatoriei si impartirea bunurilor proprietate
comuna in devalmasie)

In fapt, m-am casatorit cu piritul Munteanu Ion la data de 13 mai


2002,eveniment inregistrat si trecut in registrul actelor de stare civila la nr. 2347 ,
la 17 mai 2002 de catre Oficiul de Stare Civila sect. Botanica. Aceasta este prima
mea casatorie.

Din casatoria noastra avem doi copiii: Munteanu Silvia, nascuta la 31


ianuarie 2003, si Munteanu Veceslav, nascut la 12 mai 2004.

Viata mea in comun cu piritul Munteanu Ion a esuat. In anii de casatorie in


relatiile noastre s-a creat o atmosfera insuportabila,de neintelegeri, certuri
monstruoase, suflete ranite, si copii cu inima frinta din cauza noastra.De
aproximativ doi ani locuim separat,eu cu copiii in apartamentul nostru situat in
sect. Buiucani , str. Alba-Iulia,apt 34,Munteanu Ion locuieste impreuna cu mama
sa in sect. Buiucani, str.Sucevita12,apt.87. Noi sintem doua persoane diferite, , in
momentul cind apare o neintelegere , nimeni nu cedeaza , astfel creind neplaceri si
indispunere tuturor membrilor familiei, intr-un cuvint “nepotrivire de caracter”.

Conform art. 2 din Codul Familiei al Republicii Moldova,relatiile familiale


sint guvernate inclusive pe principiile sprijinului reciproc moral si material,ale
fidelitatii conjugale si solutionarii pe cale amiabila a tuturor problemelor vietii
familial ,principii ce lipsesc cu desavirsire in relatia noastra.

In aceasta situatie , consider inoportuna mentinerea familiei,esuind toate


caile de impacare, fapt si pentru care si solicit instantei de judecata desfacerea
casatoriei incheiate intre noi.

La incercarile mele de a pastra familia avem doar rezultate negative, ceea ce


atrage dupa sine imposibilitatea concilierii familial.
Din considerentele expuse consider ca casatoria noastra poate fi desfacuta
fara acordarea unui termen de conciliere.

Litigii cu privire la educatia in continuare a copiilor si la modul de


intrevedere cu ei nu avem,intre noi doi fiind incheiat un acord cu privire la
stabilirea locului de trai al copiilor.

Totodata, in timpul casatoriei am dobindit bunuri proprietate comuna in


devalmasie, si anume:
-un apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34,

- o masina de model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,

- o casa in s. Rublenita,r-nul Soroca.

Tinind cont de principiul egalitatii cotelor-parti in proprietate comuna in


devalmasie , inserat in art. 26 din Codul Familiei,rog impartirea lor in mod egal , si
anume: masina de model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356, sa-i
apartina lui Munteanu Ion , apt. 34 din sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia sa intre in
proprietatea mea si a copiilor ,caci mama este cea mai importanta persoana in viata
copiilor, e nevoie sa fie alaturi de ei in orce moment, casa din satul Rublenita ,r-
nul Soroca sa o vindem si sa ne revina fiecaruia cota parte din proprietatea comuna
in devalmasie.

In vederea probarii faptului ca bunurile au fost dobindite in timpul


casatoriei si ca ele ne apartin cu drept de proprietate invoc utmatoarele dovezi:
- contracul de vinzare-cumparare a apt. 34 sect. Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34.

-certificatul nr 234 eliberat de organul cadastral.

-martori, vecinii nostri:Taran Ana, Movila Anatolie.

In drept , imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 2,19-21,25-


26,33,35,37,Codul Familiei al Republicii Moldova, art. 166,167, Codul de
Procedura Civila al Republicii Moldova.

Urmare a celor mentionate ,

C E R

Admiterea actiunii.

Desfacerea casatoriei incheiate intre : Munteanu Maria Vasile si Munteanu


Ion Gheorghe la 13 mai 2002, inregistrata si trecut in registrul actelor de stare
civila la nr. 2347 , la 17 mai 2002 de catre Oficiul de Stare Civila sect. Botanica.
A imparti bunurile proprietate comuna in devalmasie ale subsemnatei
Munteanu Maria Vasile si Munteanu Ion Gheorghe dupa cum urmeaza:

Sa mi se atribuie urmatoarele bunuri:

- apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.34,

-suma din casa din s. Rublenita ,care urmeaza a fi vinduta,

Sa i se atribuie piritului urmatoarele bunuri:

-masina model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,

- suma din casa din s. Rublenita ,care urmeaza a fi vinduta.

Incasarea in beneficial meu din contul piritului a cheltuielilor de judecata pe care le


voi suporta in acest process.

La cerere anexez:

-copia de pe cererea de chemare in judecata si de pe inscris,

-copia certificatului de inregistrare a casatoriei,

-copia certificatelor de nastere ale copiilor minori,

-actul ce confirma dreptul de proprietate a sotilor asupr a bunurilor proprietate


comuna in devalmasie a sotilor,

-copia actiunii pentru pirit,

RECLAMANT: Munteanu Maria Vasile Semnatura_____________

DATA:______________