Sunteți pe pagina 1din 9

AUTORITATILE COMPETENTE SA SOLUTIONEZE CAUZELE CONTRAVENTIONALE

Caracteristica

general

autoritilor

competente

soluioneze

cauzele

contravenionale:
a) Definii autoritile competente s soluioneze cauzele contravenionale.
b) Caracterizai autoritile competente s soluioneze cauzele contravenionale.
c) Apreciai tendinele legislaiei privind sistemul autoritilor competente s soluioneze cauzele
contravenionale.

INSTANA DE JUDECAT CA AUTORITATE CARE NFPTUIETE JUSTIIA N CAUZELE CONTRAVENIONALE:


a) Identificai categoriile de autoriti, atribuite la autoritile judectoreti, cu
competene de examinare a cauzelor contravenionale.
Autoritatea centrala in solutionarea cauzelor contraventionale este instanta de judecata. Justitia
in cauzele contraventionale se infaptuieste de catre instant de judecata conform competentei
date prin Codul contraventional. Cauza contraventionala este examinata de un complet format
dintr-un singur judecator care se pronunta asupra fondului cauzei prin decizie. In cazul recursului,
cauza se judeca in complet format din 3 judecatori (de regula Curtile de Apel). Avind in vedere
faptul ca conform titlului III, capitolul IX din Constitutia Republicii Moldova, procuratura este
atribuita la autoritatea judecatoreasca. Conform art 124 (1) din Constitutie, procuratura
reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si
libertatile cetatenilor, conducere si exercita urmarirea penala, reprezinta invinuirea in instantele
judecatoresti.

Reiesind

din

acestea,

necesitatea

procurorului

de

examina

cauzele

contraventionale, inclusive in contextual sarcinilor constitutionale stabilite este discutabila.


b) Descriei competena instanei de judecat n cauzele contravenionale
Conform art. 395 din Codul Contraventional al RM, instant de judecata judeca urmatoarele cauze:
a) Toata

cazurile

cu

privire

la

contraventii,

cu

exceptia

celor

atribuite

de

Contraventional competentei unor alte organe


b) Cauzele contraventionale in privinta minorilor
c) Cauzele contraventionale privind:
Impiedicarea exercitatii dreptului de intemeiere a sindicatelor si de afiliere lor
Neindeplinirea obligatiilor de intretinere, de educare si de instruire a copilului
Impiedicarea exercitarii dreptului de a comunica cu copilul si de a-l educa
Necomunicarea despre existent unui pericol pentru viata ori sanatate copilului

Codul

Incalcarea regulilor infierii, instituirii tutelei, curatelei asupra copiilor ramasi fara

ingrijire parinteasca
Neindeplinirea cerintelor legitime ale deputatului in Parlament
Manifestarea lipsei de respect fata e instant de judecata sau fata de Curtea

Constitutionala
Neexecutarea hotaririi instantei de judecata
Imixtiunea in activitatea avocatului parlamentar
Nesubordonarea cu rea-vointa dispozitiei sau cererii legitime a colaboratorului

organelor de ocrotire a normelor de drept.


d) Cauzele contraventionale in care agentul constatator, procurorul propune aplicarea
urmatoarei sanctiuni contarventionale:
Privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate
Privarea de dreptul de a detine anumite functii
Privarea de dreptul special
Munca nerumenerata in folosul comunitatii
Arestul contraventionala

e) Contestatiile

impotriva

hotaririlor

autoritatilor

competente

sa

solutioneze

cauzele

contraventionale, precum si ale procurorului.


f) Instanta de judecata este competenta sa aplice masuri de siguranta si amenda judiciara,
desi nu este clar in conformitate cu care norme, acestea fiind concentrate atit in procedura
civila, cit si cea penala.
c) Apreciai rolul instanelor de judecat n examinarea cauzelor contravenionale.
In multe state, in special cele occidentale, efectuarea activitatii jurisdictionale (de aplicare a
raspunderii judiciare) este prioritar orientate spre sistemul instantelor judecatoresti. In literature
de specialitate se vehiculeaza idea privind infiintarea instantelor contraventionale specializare in
examinarea cazurilor contraventionale, motivindu-se ca asemenea instante exista, bunaoara, in
Franta si si-au dovedit eficacitatea. Impartasim aceasta opinie, deoarece oportunitatea si
necesitatea instantelor specializate in materia contraventionala se sprijina pe argumentul
specificului faptelor cu pericol social ce constituie contraventie s pe imprejurarea ca dintre toate
speciile de ilicit, conform statisticii, contraventiile sunt cele mai numeroase. Asadar, legislatia
multor state este orientate spre existent unei institutii aparte, cum ar fi Justitia administrative.
Practic, ea este efectuata de instante de drept comun sau de catre judecatoriile administrative
special create. Astfel, Justitia administrativa ar insemna o procedura aparte de solutionare a
litigiilor juridice administrative dintre persoanele private si autoritatile publice, in special cele
administrative. In statul nostrum, nu putem vorbi de un system integru al justitiei administrative,
desi unele elemente ale acestuia permanent au existat si acestea suntr intr-o evolutie
permanenta. Ca exemplu ar servi examinarea in instantele de contencios administratic a
reclamatiilor privind actiunile ilegale ale diferitor categorii de autoritati publice, si de asemenea,

examinarea de catre instant de drept comun a cauzelor contraventionale. Pe de alta parte, este
dificil ca sistemul instantelor judecatoresti sa faca fara numarului crescind ( odata cu
introducerea si a persoanelor juridice ca subiecti ai raspunderii contraventionale) de cauze
contraventionale, inclusive sa respecte principiul operativitatii in vederea respectarii termenelor
restrinse de examinare a cauzelor contraventionale. Un impiediment ar fi si situatia economica
din RM care nu ar permite infiintarea de judecatorii specializate pentru solutionarea cauzelor
contraventionale. Reiesind din competenta acordata insntatelor de judecata privind examinarea
cauzelor contraventionale, constatam ca acestea solutioneaza doar incalcarea celor mai
importante valori.

PROCURORUL
Competenta:
a)
b)
c)
d)

Drepturi constitutionale ale persoanelor fizice


Contraventii ce afecteaza activitatea autoritatilor publice
Contraventii ce atenteaza la modul de administrare
Contraventii pe care le-a depistat in exercitiul functii

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Executarea fara drept a unei profesii sau activitati


Neindeplinirea obligatiilor de intretinere, educare si de instruire a copilului
Impiedicarea exercitarii dreptului de a comunica cu copilul si de a-l educa
Necomunicarea despre existenta unui pericol pentru viata ori sanatatea copilului
Discriminarea in domeniul invatamintului
Incalcarae regulilor infierii, instituirii tutelei (curatelei) asupra copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca
Incalcarea legislatiei privind intrunirile
Constringerea sau impierdicarea de a participa la greva
Aducerea minorului la starea de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
Excesul de putere si depasirea atributiilor de serviciu
Excesul de putere privind actele permisive
Neindeplinirea cerintelor legitime ale deputatlui in parlament
Maniestarea lipsei de respect fata de instanta de juecata sau fara de Curtea Constitutionala
Imixtiunea in activitatea avocatului parlamentar
Actiunile ilegale fata de distinctiile de stat
Uzurparea de calitati ofiiale
Samovolnicia
Nesubordonarea cu rea-vointa dispozitiilor sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de

20)
21)
22)
23)

drept
Neluarea de masuri pentru inlaturarea incalcarii legilatiei
Nerespectarea legii cu privire la functionarea limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Ultragierea militarului
Ultragierea claboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenta

In cazul refuzului de a incepere urmarirea penala, incetarii urmaririi penale din cauza ca fapta
constituie contraventie, precum si in cazul liberarii de raspundere penala a persoanei cu tragere
la raspundere contraventionala, procurorul dispune pornirea procesului contraventional si
examineaza cauza conform competentei sale, ori expediaza materialele acumulate altor organe
pentru

examinare,

conform

competentei.

Procurorul

poate

aplica

orice

sanctiune

contraventionala prin ordonanta cu exceptia sanctiunii a carei aplicare este de competenta


instnatei de judecata.

AUTORITI EXTRAJUDICIARE COMPETENTE S SOLUIONEZE CAUZELE


CONTRAVENIONALE:
a) Distingei

autoritile

extrajudiciare

competente

soluioneze

cauzele

contravenionale.
In Republica Moldova, autoritatile competente sa solutioneze cauzele contraventionale se impart
in autoritati judiciare ( instantele judecatoresti si procuratura) si autoritati extrajudiciare. Desi
autoritatea centrala in solutionarea cauzelor contraventionale este instanta de judecata, pe linga
aceasta

apar

un

sir

de

autoritati

extrajudiciare

competente

sa

solutioneze

cauze

contraventionale, adica ar fi vorba de o imbinare a justitiei cu jurisdictia administrativa. Din


categoria autoritatilor extrajudiciare mentionam:
1) Comisia administrativa
2) Agentul constatator
Agenti constatatori care pot solutiona cauze contraventionale, desi tinind seama de
denumire, aceasta ar fi un nonsens, mai reusita ar fi denumirea de autoritati
competente sa solutioneze cauzele contraventionale.
Agenti constatatori propriu-zisi care daor constata cazul cu privire la contraventie.
b) Stabilii limitele competenei autoritilor extrajudiciare competente s
soluioneze cauzele contravenionale.
Agentul constatator este reprezentantul autoritii publice a statului care, n limitele competenei
sale, are menirea de a constata fapta contravenional, iar n cazurile i condiiile prevzute de
lege, i de a soluiona cauza. Reieind din caracteristica competenei, agenii constatatori pot fi
divizai n dougrupe: a)agenii mputernicii s constate fapte contravenionale, s examineze
cauza contravenional i s aplice sanciuni contravenionale; b) agenii mputernicii numai s
constate fapte contravenionale.
c) Argumentai corelaia dintre categoriile autoritate extrajudiciar competent s
soluioneze cazul contravenional i agent constatator.

28. Agentul constatator:


a) Distingei sistemul agenilor constatatori.
Agentul constatator este reprezentantul autoritii publice a statului care, n limitele competenei
sale, are menirea de a constata fapta contravenional, iar n cazurile i condiiile prevzute de
lege, i de a soluiona cauza. Reieind din caracteristica competenei, agenii constatatori pot fi
divizai n dou grupe: a) agenii mputernicii s constate fapte contravenionale, s examineze
cauza contravenional i s aplice sanciuni contravenionale; b)agenii mputernicii numai s
constate fapte contravenionale.
b) Stabilii limitele competenei agenilor constatatori.
Cauza contraventionala se solutioneaza de agentul constatator in a carui raza teritoriala a fost
savirsita contraventia. Acesta poate aplica sanctiunile prevazute in partea speciala a cartii a
doua in limitele competentei si numai in exercitiul functiunii. Agentul constatator poate constata
contraventii ale caror constatare, solutionare si sanctionare sint atribuite competentei altor
organe. In astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de
constatare a contraventiilor.
c) Apreciai rolul agenilor constatatori n cauzele contravenionale.

CLASIFICAREA AGENTILOR CONSTATATORI


SOLUTIONEAZA,

NATURA MIXTA

DOAR CONSTATA

SANCTIONEAZA
Comisia administrative
Centrul National Anticoruptie
Organele
de
inspectare

Ministerul Afacerilor Interne


Organele pentru protectia mediului
Agentia
pentru
Protectia

Consiliul Concurentei -> I.J.


Agentia pentru Silvicultura Moldsilva
Organele de specialitate in domeniul transportului

financiara/controlul

Consumatorilor

financiar

si

organele fiscal ale Ministerului


Finantelor
Serviciul Vamal
Comisia Nationala

Pietei

Inspectoratul de Stat al Muncii


Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii

Financiare
Organele pentru protectia mediului/

Electronice si Tehnologia Informatiei


Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica

organele pentru control geologic si


supraveghere miniera
Organele supravegherii de stat a

Casas Nationala de Asigurari Sociale

sanatatii publice
Organul
de

Organele supravegherii de stat in domeniul agricol si

specialitate

al

administratiei publice in domeniul

sanitar-veterinar

transportului aerian
Compania Nationala de Asigurari in

Ministerul Apararii

Medicina
Politia de Frontiera

Inspectia de Stat in Constructii


Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Geodezica,
Tehnica si de Regim
Servicii publice de gospodarie comunala
Agentia Rezerve Materiale
Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei
Biroul National de Statistica
Serviciul de Stat de Arhiva
Executorul judecatoresc
Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale
Serviciul de Informatii si Securitate
Agentia Nationala de Reglementare a Activitatilor
Nucleare si Radiologice
Comisia Nationala de Integritate
Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter
Personal
COnsiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii si
asigurarea egalitatii
Curtea de Conturi
Comisia Electorala Centrala

COMISIA ADMINISTRATIVA
Pentru examinarea cazurilor cu privire la faptele stabilite prin lege ca fiind contraveniise
formeaz comisii administrative.

Comisia administrativ se instituie de ctre consiliul local

(stesc, comunal, orenesc, municipal) pe lng autoritatea public local executiv.


Dincomponenacomisiei administrative fac parte preedintele, vicepreedintele, secretarul
responsabil i 47 membri. n funcia de preedinte al comisiei administrativesealege un
viceprimar sau un alt membru al comisiei, n cazul autoritilor publice locale n care nu este
prevzut funcia de viceprimar, sau un vicepretor, n cazul comisiilor administrative care
activeaz n municipiul Chiinu. In calitatea de membru al comisiei administrative pot fi alei i
reprezentani ai societii civile. Controlul activitii comisiei administrative se realizeaz de ctre

autoritatea reprezentativ i deliberativ a administraiei publice locale. Pentru activitatea sa,


comisia administrativ rspunde n faa autoritilor reprezentative deliberative i executive ale
administraiei publice locale.

COMPETENTA:
1. Tainuirea circumstantelor care impierdica incheierea casatoriei
2. Divulgarea informatiei confidentiale privind examenul medical de depistare a contaminarii cu virsulul imunodeficientei umane
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(HIV) care provoaca maladia SIDA


Eschivarea bolnavului de tubeculoza eliminator de bacili de la tratament sau incalcarea regimului prescris
Tainuirea informatiei despre fondul funciar disponibil
Conectarea neautorizata la sursele de energie electrica, termica sau la sursele de gaze
Deconectarea neautorizata a energiei electrice
Provocarea intentionata a unui deranjament in retelele electrice cu tensiune pina la 1000 de volti
Incalcarea Regulamentului cu privire la protectia retelelor electrice cu tensiune peste 1000 de volti
Folosirea neaturorizata in scop de profit a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor
Incalcarea dreptului de acces la echipamentele ed masurare
Folosirea fara autorizatie a instalatiilor ce functioneaza cu gaze
Deteriorarea intentionata a gazoductelor la efectuarea de lucrari
Incalcarea legislatiei in zona de productie a gazoductelor magistrale
Conectarea neautorizata la sistemul de alimentare cu apa si la sistemul de canalizare
Deteriorarea intentionata a sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare la efectuarea de lucrari
Incalcarea regulilor privind zonele de protectie a retelelor de conducte de apa si a instalatiilor de alimentare cu apa si de

canalizare
17. Deconectarea neatorizata a consumatorilor de la sistmeul de alimentare cu apa si de la sistemul de canalizare
18. Deteriorarea intentionata a aparatelor de evidenta a consumului de apa potabila si a volumului de apa uzata evacuata
19. Prezentarea datelor eronate privind consumul de apa potabila si volumul de apa uzata evacutata in sistemul public de
canalizare
20. Incalcarea legislatiei cu privire la locuinte
21. Incalcarea regulilor de asigurare a curateniei in localitatile urmane si rurale
22. Nerespectarea regulilor de intretinere, reparatie si de reconstructie a drumurilor.
a) Contraventii privind drepturile constitutionale si sanatatea populatiei
b) Contraventii in domeniul energeticii si transportului magistral
c) Contraventii in domeniul gospodariei comunale, locuintelor si amenajarii teritoriului.

Modul de examinare a cauzelor. Comisia administrativ examineaz cauzele n edin public, verbal,
nemijlocit i n contradictoriu. edina poate fi declarat nchis n interesul respectrii
moralitii, ordinii publice sau securitii naionale, de asemenea n cazul n care interesele
minorilor sau protecia vieii private a prilor n proces o cer.

Comisia administrativ

examineaz cauza contravenional n termen de 30 de zile de la data nregistrrii cauzei de


ctre secretarul responsabil. edina de examinare a cauzei contravenionale se desfoar cu
participarea prilor citate n modul prevzut de Codul contravenior.

Prezena agentului

constatator la edina comisiei administrative este obligatorie. Neprezentarea agentului


constatator, citat legal, fr motive ntemeiate i fr ntiinarea prealabil a comisiei conduce
la ncetarea procesului contravenional. Neprezentarea contravenientului sau, dup caz, a

victimei, citai legal, fr motive ntemeiate nu mpiedic examinarea cauzei.

La examinarea

cauzei, comisia administrativclarific i ine cont de urmtoarele momente: existena veridic a


contraveniei, existena cauzelor care nltur caracterul contravenional al faptei, vinovia
persoanei n privina creia a fost intentat procesul contravenional, gradul de responsabilitate al
acesteia, existena circumstanelor atenuante sau agravante, necesitatea sancionrii i, dup
caz, caracterul sanciunii, precum i alte aspecte importante pentru soluionarea just a cauzei.
Comisia administrativ poate efectua, dup caz, un control prealabil al faptelor expuse n
procesul-verbal la locul comiterii contraveniei. La examinarea cauzei, comisia administrativ se
conduce

de

normele

procesuale

ale

Codului

contravenional.

Dup examinare, comisia administrativ adopt o hotrre asupra cazului, prin care
stabilete

aplicarea

sanciunii

contravenientului

sau,

dup

caz,

ncetarea

procesului

contravenional cu constatarea temeiului de ncetare a procesului, n conformitate cu Codul


contravenional.

Hotrrea

de

aplicare

a) data i locul adoptrii hotrrii;

sanciunii

contravenionale

conin:

b) numele i prenumele preedintelui edinei, ale

secretarului responsabil i ale membrilor comisiei prezeni n edin; c) date privind identitatea
contravenientului: numele, prenumele,data i locul naterii, starea familial, locul de trai, seria
i numrul actului de identitate, codul de identificare (IDNP), locul de munc i funcia; d) locul i
data comiterii contraveniei, esena acesteia; e) circumstanele atenuante i agravante
constatate la examinarea cauzei f) probele pe care se ntemeiaz hotrrea comisiei i motivele
respingerii probelor; g) norma contravenional n al crei temei a fost intentat procesul
contravenional; h) norma contravenional pe care se ntemeiaz hotrrea comisiei i) felul i
mrimea sanciunii aplicat contravenientului j) soluia referitoare la corpurile delicte;k) modul i
termenul de atacare a hotrrii.
edina comisiei administrative este deliberativ cu prezena a jumtate plus unu din
numrul membrilor numii. Hotrrea comisiei administrative se adopt cu majoritatea simpl de
voturi ale membrilor prezeni n edin. Hotrrea comisiei administrative se semneaz de
preedintele

edinei

de

secretarul

responsabil,

aplicndu-se

tampila

comisiei.

Hotrreacomisieiadministrativesepronunimediat n edin public i se nmneaz sub


semntur contravenientului i agentului constatator. n cazul examinrii cauzei n lipsa
contravenientului, copia hotrrii comisiei se expediaz acestuia n mod obligatoriu, n termen de
3 zile de la data pronunrii hotrrii. Faptul expedierii se consemneaz n dosar. Ceilali
participani la examinarea cauzei pot obine copia hotrrii la cerere. n cazul persoanei juridice,
hotrrea comisiei administrative se face public conform prevederilor Codului contravenional.
Desfurarea fiecrei edine a comisiei administrative se consemneaz ntr-un
proces-verbal. Procesul-verbal al edinei comisiei conine: data (ziua, luna, anul), durata i
locul desfurrii edinei; b) numeleiprenumelepreedintelui edinei, ale secretarului
responsabil

ale

membrilor

comisiei

prezeni

edin;

date

privind

identitatea

contravenientului: nume, prenume,data i locul naterii, adres; fapta contravenional asupra


creia s-a ntocmit procesul-verbal, ncadrarea juridic a faptei; declaraiile contravenientului,ale
agentului constatator i ale martorilor, dac acetia au participat la edin; meniuni privind
pronunarea hotrrii.
Procesul-verbalal edinei comisiei administrative se ntocmete n timpul edinei, se redacteaz
n termen de 2 zile de la ncheierea edinei i este semnat de preedintele edinei, de
secretarul responsabil i de membrii comisiei prezeni n edin. Pentrufiecarecaz examinat la
comisia administrativ, secretarul responsabil ntocmete un dosar separat, care cuprinde
procesul-verbal cu privire la contravenie, hotrrea adoptat i alte acte ce se refer la dosar.
Hotrrea comisiei administrative poate fi contestat conform Codului contravenional.