P. 1
Modele de Acte Avocati

Modele de Acte Avocati

|Views: 15,817|Likes:
Published by Cojocaru Cristina

More info:

Published by: Cojocaru Cristina on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

MODELE DE ACTE DEPUSE DE AVOCAŢI ÎN INSTANŢE

1

SUMAR CAUZE CIVILE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
PRIVIND APLICAREA NORMELOR CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ LA JUDECAREA PRICINILOR ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ NR.24 DIN 12.12.2005 ...................13 CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGISLAŢIEI PROCESUALE CIVILE LA ÎNTOCMIREA HOTĂRÂRII ŞI ÎNCHEIERII JUDECĂTOREŞTI NR.2 DIN 07.07.2008 ................................................................................................................................23 CU PRIVIRE LA EXAMINAREA PRICINILOR CIVILE ÎN ORDINE DE APEL NR.15 DIN 03.10.2005 ...........................................................................................................32 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A LEGISLAŢIEI PROCESUALE CIVILE LA ÎNTOCMIREA ACTELOR JUDECĂTOREŞTI DE DISPOZIŢIE ÎN CADRUL EXAMINĂRII PRICINILOR CIVILE ŞI ECONOMICE ÎN ORDINE DE APEL ŞI DE RECURS NR.3 DIN 07.07.2008 ..............................................................................................................42 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII LEGISLAŢIEI PROCEDURALE LA EXAMINAREA CAUZELOR CIVILE ÎN RECURS NR.3 DIN 27.03.2006 ..................46 CU PRIVIRE LA EXAMINAREA CAUZELOR PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE OFICIALE NR.1 DIN 02.04.2007 .......................................................61 PRIVIND PRACTICA JUDICIARĂ CU PRIVIRE LA CONSTATAREA FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ ŞI DECLARAREA PERSOANEI DISPĂRUTĂ FĂRĂ URMĂ SAU DECEDATĂ NR.4 DIN 07.07.2008...............................77 CU PRIVIRE LA APLICAREA DE CĂTRE INSTANŢELE DE JUDECATĂ A LEGISLAŢIEI CE REGLEMENTEAZĂ REPARAREA PREJUDICIULUI MORAL NR.9 DIN 09.10.2006 ..............................................................................................................86 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A LEGISLAŢIEI DESPRE ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ ÎN CAUZELE CIVILE NR.25 DIN 28.06.2004..........................................92 CU PRIVIRE LA UNELE CHESTIUNI CE VIZEAZĂ PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANŢELOR JUDECĂTOREŞTI NR.18 DIN 31.05.2004 .............101 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND TEMEIURILE CE DUC LA RESTITUIREA DE CĂTRE INSTANŢA DE RECURS A PRICINILOR SPRE REJUDECARE ..................106

2

PROCEDURA CONTENCIOASĂ CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (ACŢIUNI)
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI Ş.Ş. ŞI A OFICIULUI CADASTRAL TERITORIAL .................................................130 BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A CONSILIULUI SĂTESC ............................................................................................................. 133 BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A CONSILIULUI SĂTESC (2) ........................................................................................................ 136 DOLGHIERU VASILE. CERERE CU PRIVIRE LA MĂRIREA CUANTUMULUI PRETENŢIILOR DIN ACŢIUNE ............................................................138 DOLGHIERU VASILE. CERERE DE RECURS ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL ECONOMICE...........................................................................................139 DOLGHIERU VASILE. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CU PRIVIRE LA ÎNCASAREA DATORIILOR FORMATE ÎN BAZA CONTRACTULUI ......................143 DOLGHIERU VASILE. OBIECŢII ASUPRA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ ..............145 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ LA CEREREA DE APEL PRIVIND ATACAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ECONOMICE DE CIRCUMSCRIPŢIE CHIŞINĂU ..............................................................................................................................147 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE RECURS .........................150 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE REVIZUIRE DEPUSE ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ................................152 DOLGHIERU VASILE. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII RECONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA DECLARAREA NULĂ A PCT. 5.4, 5.6, 10.5 ..........................................154 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI .......................................................................................................157 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI (2) .........................................................................................................................159 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA VENITULUI RATAT ..............................................................................................................161 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PENALITĂŢII .........................................................................................................................164

3

CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REZOLVIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ..............................................................168 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE (2) ............................................................................................................................. 171 PALII OLEG. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN VĂTĂMAREA INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI DECESUL LUI C.W................................................................................................................173 PALII OLEG. CERERE PENTRU COMPLETAREA TEMEIULUI ACŢIUNI..................176 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PREJUDICIULUI MATERIAL PRODUS ÎN URMA ACCIDENTULUI RUTIER ...................................................................................................................................179 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND PARTAJUL AVERII COMUNE .............................................................................................181 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI ...............................................................................................183 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI .......................................................................................................184 ROMAN ANATOLIE. CERERE CU PRIVIRE LA ADOPTAREA ACŢIUNILOR DE ASIGURARE A ACŢIUNII CIVILE ................................................................................186 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI ÎN PRICINA CIVILĂ ...................................................................................................................188 PALII OLEG. CERERE PRIVIND APARTENENTA DOCUMENTELOR CONSTATATOARE DE DREPTURI ....................................................................................192

APELURI
PALII OLEG. CERERE DE APEL ASUPRA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ANENII-NOI............................................................................................................................ 194 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE APEL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI BUIUCANI MUN.CHIŞINĂU NR.2-14/10 DIN 10.04.2010.................... 196

ALTE CERERI
PALII OLEG. CERERE PENTRU ANEXAREA ÎNSCRISURILOR LA MATERIALELE CAUZEI ..................................................................................................... 198 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND EFECTUAREA EXPERTIZEI PSIHIATRICE ......................................................................................................................... 199 4

SPĂLATU VEACESLAV. CERERE DE STRĂMUTARE A PRICINII SPRE JUDECARE CU RESPECTAREA NORMELOR DE COMPETENŢĂ EXCEPŢIONALĂ.................................................................................................................... 201

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV A UNOR PREVEDERI ALE LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR.10 DIN 30.10.2009........................................203

CERERI PREALABILE
NICOARĂ VASILE. CERERE PREALABILĂ ÎMPOTRIVA ÎNTREPRINDERII DE STAT CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT „REGISTRU” ŞI A DIRECŢIEI DE DOCUMENTARE A POPULAŢIEI.........................................................219

CERERI
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ...............................................................................221 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV .......................................226 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REVOCAREA ACTULUI ADMINISTRATIV (2) .........................................................................................229 CLIMA IGOR. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV (3) .................................232 NICOARĂ VASILE. CERERE DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ŞI ÎNCASAREA PREJUDICIULUI CAUZAT ..........................................................................235 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. PLÂNGERE ÎN PRIVINŢA SOLICITANTULUI DE AZIL (ÎN ORDINEA ART. 313 COD DE PROCEDURĂ PENALĂ) ................................ 242 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND AMÂNAREA PROCESULUI ÎN PRIVINŢA SOLICITANTULUI DE AZIL ÎN CONFORMITATE CU ART.208 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ ................................................................................244 PALII OLEG. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA DECIZIEI DIRECŢIEI REFUGIAŢI ŞI ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT ..........................................................................................................................245 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ...............................................................................................................249 5

BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI PRIVIND APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PREVENTIV A SOLICITANTULUI DE AZIL ..................................................................253 PALII OLEG. RECURS ASUPRA HOTĂRÂRII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN _ PRIN CARE A FOST RESPINSĂ ACŢIUNEA PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR.____A DIRECŢIEI PRINCIPALE PENTRU REFUGIAŢI ..........................................255 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV DE REFUZ ÎN PRIMIREA DOCUMENTELOR PENTRU NATURALIZARE A BENEFICIARULUI DE PROTECŢIE UMANITARĂ ................................................................................................257

RECURSURI
BRAŞOVEANU DUMITRU. RECURS AL MIŞCĂRII SOCIAL-POLITICE „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ................................................................................................259 PĂDURARU ION. CERERE DE RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN ___ PRIVIND SCOATEREA DE PE ROL A CERERII DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV...................................264 CONSTANTINOV ANA. RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 18 MARTIE 2010 .......................................................................................268

PLEDOARII
BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. ALOCUŢIUNEA AVOCATULUI ÎN CAUZA M.V.A. ÎMPOTRIVA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ (ANRE) ..................................................272 BRASOVEANU DUMITRU. PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ÎMPOTRIVA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE................................................................................277 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. TEZE CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI H.M. PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV .................................................................................................................283

PROCEDURA SPECIALĂ
BRAŞOVEANU DUMITRU. CERERE PRIVIND STABILIREA FAPTULUI DE RUDENIE ...............................................................................................................................288

6

CAUZE PENALE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
PRIVIND SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ NR.5 DIN 19.06.2006 ...................................292 CU PRIVIRE LA PRACTICA ASIGURĂRII CONTROLULUI JUDECĂTORESC DE CĂTRE JUDECĂTORUL DE INSTRUCŢIE ÎN PROCESUL URMĂRIRII PENALE NR.7 DIN 04.07.2005 .............................................................................................................303 CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDECĂRII CAUZELOR PENALE ÎN ORDINE DE APEL NR.22 DIN 12.12.2005 ................................................................................................314 CU PRIVIRE LA JUDECAREA RECURSULUI ORDINAR ÎN CAUZA PENALĂ NR.9 DIN 30.10.2009 .............................................................................................................326 PRIVIND APLICAREA ÎN PRACTICA JUDICIARĂ DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A UNOR PREVEDERI ALE CONVENŢIEI PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE NR.17 DIN 19.06.2000 ...........................................................................................................341 CU PRIVIRE LA UNELE CHESTIUNI CE ŢIN DE APLICAREA DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A PREVEDERILOR ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE NR.8 DIN 30.10.2009 ..........................................344 NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE DE CEDO CONTRA MOLDOVEI LA SFÎRŞITUL ANULUI 2009 - ANUL 2010 PE MARGINEA DOSARELOR ECONOMICE ..........................................................................357 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI A UNOR PREVEDERI ALE CONSTITUŢIEI REPUBLICII MOLDOVA NR.2 DIN 30.01.1996.........................................................................................366

CERERI
CONSTANTINOV ANA. CERERE DE LIBERARE DE RĂSPUNDERE PENALĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART.217 ALIN.(5) CP RM.................................................... 371 SPĂLATU VEACESLAV. CERERE PRIVIND ÎNLOCUIREA MĂSURII PREVENTIVE ........................................................................................................................373

7

RECURSURI
MĂRGINEANU IURIE. RECRS ASUPRA SENTINŢEI DIN 16.06.2006 PRONUNŢATE DE JUDECĂTORIA STRĂŞENI ŞI ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 5.10.2006 ...................................................................................374 NICOARĂ VASILE. RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII JUDECĂTORIEI DIN 29.08.2008 PRIVIND APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PE UN TERMEN DE 10 ZILE ÎN PRIVINŢA LUI M.D. ŞI ASUPRA ÎNCHEIERII PRIN CARE A FOST RESPINS DEMERSUL PRIVIND ELIBERAREA PERSOANEI ÎN LEGĂTURĂ CU EXPIRAREA TERMENULUI DE REŢINERE ............379 SPĂLATU VEACESLAV. RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL DIN 27.02.2010 ÎN DOSARUL PENAL NR.1A-11/2010 .......................................................... 384

RECURSURI ÎN ANULARE
MUNTEANAU PETRU. RECURS ÎN ANULARE ................................................................... 386 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE (ÎN BAZA ART.452 ŞI ART.453 ALIN.2 CPP RM) ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE INSTRUCŢIE AL JUDECĂTORIEI SECT.CENTRU, MUN.CHIŞINĂU DIN 24 MARTIE 2008 ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A LUI K.M. ÎN BAZA ART.46, 217/1 ALIN.(4) LIT.B) ŞI D) CP RM....................................................................... 391 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.425 CPP ......................................................................................................................395 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.452 CPP RM (1) ..............................................................................399 ULIANOVSCHI GHEORGHE. RECURS ÎN ANULARE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.452 CPP RM (2) ..............................................................................404

ALTE CERERI
BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. REFERINŢĂ LA APELUL DECLARAT DE PROCUROR ÎMPOTRIVA SENTINŢEI JUDECĂTORIEI DIN 19.03.2010 ÎN PRIVINŢA LUI C.M.I. ............................................................................................................409 NICOARĂ VASILE. CERERE FORMULATĂ ÎN BAZA ART.345 ALIN.(4), P.3; 350; 332 ALIN.(1); 275 P.9); 274 ALIN.(2); 28 CPP PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL ...........................................................................................................437 NICOARĂ VASILE. DEMERS PRIVIND RIDICAREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE ..............................................................................................441

8

BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. REFERINŢĂ ASUPRA CERERII DE APEL ÎNAINTATE DE PROCUROR ÎMPOTRIVA SENTINŢEI JUDECĂTORIEI CENTRU, MUN. CHIŞINĂU DIN 28.01.200 .............................................................................. 443

PLEDOARII
ALEXEI BARBĂNEAGRĂ. INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI, TRIUMFUL ADEVĂRULUI ŞI AL LEGII ÎN CAUZE ADMINISTRATIVE...........................................447 ALEXEI BARBĂNEAGRĂ. PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A LUI C.M.I. ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART.327 ALIN.(2) LIT. C), 328 ALIN.(3) LIT A),D), 332 ALIN.(1) CP ......................456 NICOARĂ VASILE. PLEDOARIE ÎN CADRUL DOSARULUI PENAL PRIVIND ÎNVINUIREA LUI A.V. ÎN COMITEREA INFRACŢIUNII PREVĂZUTE DE ART.264 ALIN.(3) LIT.A) CP ...............................................................................................493 URSU NICOLAE. TEZE PENTRU DEZBATERI JUDICIARE ÎN CAUZA PENALĂ V.Ş. ŞI ALŢII ..........................................................................................................................500 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. TEZE DIN PLEDOARIA SUSŢINUTĂ ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ ÎN CAUZA PENALĂ DE ÎNVINUIRE A M.I. ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART.328 ALIN.(1), 332 ALIN.(1) ŞI ART.329 CP RM .....................................................................................................................508

CAUZE ADMINISTRATIVE
HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
CU PRIVIRE LA APLICAREA SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI NR.22 DIN 10.07.1997 ..................................................521 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII LEGISLAŢIEI PENALE ŞI DMINISTRATIVE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR NR.23 DIN 10.07.1997 ................................................................................................................................526 DESPRE PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PRIVIND CONTRABANDA ŞI CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE VAMALE NR.19 DIN 10.07.1997 ...................531 CU PRIVIRE LA PRACTICA APLICĂRII UNOR PREVEDERI ALE ARTICOLULUI 162 DIN CODUL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE REFERITOR LA RĂSPUNDEREA PENTRU DESFĂŞURAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR NR.5 DIN 15.02.1999 ...............................................................................................................................539

9

CERERI
MANCEVSCHI OLEG. CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE .....................................................................................543 MANCEVSCHI OLEG. CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA DECIZIEI CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE ..................................................................................................................545 ULIANOVSCHI GHEORGHE. PLÂNGERE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.281 CCA..........................................................................................................................546

RECURSURI
MANCEVSCHI OLEG. RECURS ÎN CAUZĂ CONTRAVENŢIONALĂ (NR.4D-2623/10) ....................................................................................................................549 MANCEVSCHI OLEG. RECURS ÎN CAUZA CONTRAVENŢIONALĂ (NR.4P-46/09) .........................................................................................................................551 SPĂLATU VEACESLAV. RECURS ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII NR.4C-201/09 DIN 10.11.2009 ..............................................................................................552

SESIZĂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
SESIZARE PRIVIND CONSTITUŢIONALITATEA UNEI SINTAGME DIN ALIN.(6) ART.63 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, LA DEMERSUL JUDECĂTORIEI SECT. BOTANICA, MUN. CHIŞINĂU ÎN LEGĂTURĂ CU SOLUŢIONAREA PLÂNGERII DEPUSE ÎN ORDINEA ART.313 DIN CPP ÎN CAUZA LUI Ţ.S..............................555

MODELE DE CERERI DE ADRESARE LA CEDO
NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (1) .........................................561 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (1) ..........570 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (2) .........................................578 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (2) ...........586 10

NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (3) ..........595 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (3) .......................................... 606 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE AMENDATĂ DE PROTOCOLUL 11 (4) ........... 612 NAGACEVSCHI VITALIE. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (4) .......................................... 616 BARBĂNEAGRĂ ALEXEI. CERERE PREZENTATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 AL CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI CU ARTICOLELE 45 ŞI 47 ALE REGULAMENTULUI CEDO (5) .........................................623

11

HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA

12

cu excepţiile şi completările stabilite în capitolele XXII-XXXIV din Cod şi alte legi. pag.e) şi art.12. instanţa de judecată este în drept să împiedice un asemenea comportament şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege faţă de vinovaţi. 4. 2.192 din Cod.(2) din Cod şi alte legi.12. în mod public. instituită de lege.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. cât şi instanţelor de judecată specializate. Se explică instanţelor de judecată că art. nr. care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţii lor sale cu caracter civil. Instanţele de judecată urmează a lua în consideraţie faptul că dispoziţiile privitoare la dezbaterile judiciare nu sunt aplicabile litigiilor care se examinează în ordinea procedurii în ordonanţă (simplificată) reglementată în capitolul XXXV din Codul de procedură civilă. iar la cererea părţii interesate să soluţioneze problema reparaţiei prejudiciului cauzat prin tergiversare. inclusiv cele date în competenţa instanţelor economice se judecă în primă instanţă conform procedurii generale (contencioase).2008 În scopul asigurării aplicării corecte şi unitare a normelor Codului de procedură civilă la judecarea pricinilor în prima instanţă de către instanţele de judecată.16 lit. HOTĂRĂŞTE: 1.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale garantează dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil a cauzei. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Având în vedere faptul că comportamentul părţilor influenţează asupra termenului de soluţionare a litigiului.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind aplicarea normelor codului de procedură civilă la judecarea pricinilor în primă instanţă nr. 13 . Dacă părţile tergiversează cu rea-credinţă procesul. 2006. Pricinile în procedură specială se examinează potrivit regulilor generale. Acţiunile civile. cu excepţiile prevăzute de lege.8. 3. să nu facă uz de manevre dilatorii şi să folosească posibilităţile oferite de dreptul procesual pentru a reduce procedura de soluţionare a cauzei. de către o instanţă independentă şi imparţială. într-un termen rezonabil. Se atrage atenţia că normele procedurale ce vizează modalitatea desfăşurării dezbaterilor judiciare în primă instanţă sunt aplicabile atât instanţelor de judecată de drept comun.192 alin. stabilite prin Codul de procedură civilă. Instanţele judiciare vor avea în vedere că în mod prioritar şi de urgenţă se judecă categoriile de pricini indicate în art. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt prevăzute în art. în temeiul art.10 din 22.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.9 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 lit. Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. instanţa de judecată va întreprinde toate măsurile ca părţile să îndeplinească cu exactitate actele de procedură.24 din 12.

514 din 06. se va ţine cont de prevederile art.Acţiunile cu rea-credinţă ale părţilor la examinarea procesului urmează a fi determinate conform prevederilor art.excepţia.192 alin. La stabilirea limbii de procedură.23 din Cod se garantează fiecărei persoane dreptul la examinarea cauzei sale în mod public.(5) din Cod. la începerea dezbaterilor judiciare.23 alin. Se explică că admiterea organelor de informare în masă la şedinţa de judecată se examinează de către preşedintele şedinţei la prezentarea documentelor ce confirmă dreptul reprezentantului presei de a efectua înregistrarea sau filmarea procesului. precizându-se faptul că publicitatea dezbaterilor judiciare este regula. experţii. participanţii la proces se vor considera legal citaţi doar atunci când citaţia Ie-a fost înmânată personal contra semnătură pe cotor sau avizul poştal cu privire la primirea citaţiei.10 din 22. iar confidenţialitatea . În orice caz.2008] 8. interpreţii în pricinile de urgenţă stipulate în art.12.108 din Cod.2008] 5.386. instanţa de judecată va ţine cont de opinia participanţilor la proces şi de prevederile art. [Pct. Examinarea pricinii în lipsa participanţilor. Examinarea pricinii în şedinţă închisă se va dispune prin încheiere motivată. utilizarea altor mijloace tehnice numai la deschiderea şedinţei şi la pronunţarea hotărârii. preşedintele şedinţei va ţine cont de prevederile art. contra semnătură.118 din Constituţia Republicii 14 . Prin telegramă sau prin alte mijloace vor fi citaţi participanţii la proces. în şedinţă închisă trebuie examinate pricinile specificate în art. Se explică instanţelor de judecată că citarea publică a pârâtului se admite doar în condiţiile art. specialiştii.102-106 din Cod şi dacă acest termen a fost suficient pentru ca ei să se prezinte în instanţă. Potrivit art.61 CPC. De aceea.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi art. Drept temei pentru amânarea examinării pricinii va servi şi cazul când termenul pentru care au fost înştiinţaţi participanţii la proces nu a fost de ajuns pentru ca ultimii să se pregătească pentru dezbaterile judiciare sau să se prezinte în şedinţa de judecată. problema dată fiind soluţionată de completul de judecată.12. Potrivit art.(2) din Cod.14 din Legea nr. Concomitent. martorii. care separat nu poate fi supusă niciunei căi de atac.(2) din Cod şi în alte legi. [Pct.07. 6. La soluţionarea problemei privind admiterea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în şedinţa de judecată. preşedintele anunţă în ce limbă se va desfăşura procesul. însă poate fi atacată odată cu fondul cauzei. au fost înştiinţaţi legal potrivit dispoziţiilor art. În consecinţă.18 alin. locul şi ora şedinţei de judecată. 7. instanţele de judecată trebuie să stabilească dacă participanţii care nu s-au prezentat în şedinţă. 400 din Cod). care nu au fost înştiinţaţi despre data. reprezintă o încălcare a normelor procedurale şi constituie temei pentru casarea hotărârii judiciare (art.4 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. La deschiderea şedinţei.7 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. În caz contrar judecarea pricinii urmează a fi amânată. hotărârea se pronunţă public.10 din 22.1995 privind organizarea judecătorească. Termenul de care au luat cunoştinţă părţile sau pentru care au primit citaţii nu poate fi schimbat decât din motive temeinice şi cu citarea părţilor. referitor la data şedinţei judiciare viitoare.105 alin.(2) din Cod şi va putea admite înregistrarea audio-video. Participantul la proces se va considera legal citat şi în cazul când personal sau prin reprezentant a fost înştiinţat în şedinţă judiciară. fotografierea.

urmează a fi stabilite şi ocupaţia. grefierul raportează preşedintelui şedinţei prezenţa persoanelor citate. La stabilirea identităţii persoanelor prezente preşedintele şedinţei urmează să verifice numele. În cazul în care judecătorul nu s-a pronunţat.18 din Legea privind organizarea judecătorească completul de judecată se constituie de către preşedintele (vicepreşedintele) instanţei. Consemnarea datelor enunţate.). recuzării şi a abţinerii. în procura eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege. domiciliul. volumul investigaţiilor. ziua şi locul naşterii. motivul neprezentării celor absenţi. 15 .273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. prenumelui. art.75 din Cod). cu indicarea motivelor concrete şi. aspecte învederate la art. 11. Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi depusă până la începerea dezbaterilor judiciare în fond. După deschiderea şedinţei judiciare. cu anexarea probelor ce confirmă temeiul recuzării. anul. starea materială.76 din Cod).date cu privire la studii. în apel sau recurs. 10. sau. În conformitate cu art. situaţia familială. La fel. el poate participa la judecarea cauzei.49-50 din Codul de procedură civilă.80 CPC. Categoriile actelor de identitate sunt reglementate în art.81 CPC trebuie menţionate expres. el nu este lipsit de posibilitatea să facă propunere de recuzare sau de abţinere de la judecată. funcţia deţinută. care au legătură cu soluţionarea justă a litigiului (de exemplu. 9. în cazul persoanei juridice se vor stabili împuternicirile conducătorului acesteia. studiile. datele despre invaliditate. Nu pot fi recuzaţi judecătorii cărora li s-a încredinţat soluţionarea cererii de recuzare. pentru fiecare judecător în parte.12 din 09 aprilie 1999. cetăţenia. precum şi dacă nu există circumstanţe care exclud dreptul acestora de a participa la proces (art. În cazul în care în şedinţa de judecată partea îşi apără interesele prin reprezentant. cu excepţia numelui. după caz. Preşedintele şedinţei. însă dacă autorul în proces a aflat de existenţa temeiului recuzării sau abţinerii după ce a început judecarea pricinii în fond. poate stabili şi alte circumstanţe. luna. Instanţele de judecată vor avea în vedere că împuternicirile pentru exercitarea actelor procedurale prevăzute în art. legătura dintre acesta şi părţi. martorului . urmează a fi verificată chestiunea inadmisibilităţii participării judecătorului la judecarea litigiului prin prisma incompatibilităţii.255. 1052 Cod Civil. instanţa de judecată urmează a verifica dacă împuternicirile reprezentantului sunt formulate în conformitate cu art. Se atenţionează instanţele de judecată că este inadmisibil să judece pricina repetat judecătorul care s-a pronunţat în fond în primă instanţă.a. sub sancţiunea nulităţii. salariul în pricinile privind repararea prejudiciului ş. La anunţarea completului de judecată sau explicarea dreptului de a face propuneri de recuzare şi de abţinere de la judecată. instanţele de judecată trebuie să verifice dacă nu sunt cazuri vizând încetarea valabilităţii procurii conţinute în art.gradul de rudenie. nu este necesară după amânarea şedinţelor şi în cazul când nu este schimbată componenţa instanţei de judecată şi a participanţilor la proces.1 din Legea nr. ale reprezentantului (art. în cazul participării expertului . prenumele şi patronimicul.Moldova. dacă posedă limba în care se desfăşoară procesul. patronimicului. pe lângă datele privitoare la identitate. Totodată. Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi prezentată oral sau în scris. dar a soluţionat unele chestiuni de procedură.252 Cod Civil şi art. vechimea în muncă. în caz dacă ele există. datele despre existenţa la întreţinere a altor persoane.24 din CPC şi de explicaţiile Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.

interpretului.154 din Cod. Demersul este solicitarea participantului la proces adresată instanţei de judecată pentru a se încuviinţa efectuarea anumitor acţiuni procedurale. specialistului. 230. Expertului şi specialistului le sunt explicate drepturile şi obligaţiile lor procedurale prevăzute de art. Totodată. 16 . de subrogare a unei anumite părţi. Astfel. la cererea părţii interesate. de încetare a cauzei. grefierului şi executorului judecătoresc în art. Specialistului îi sunt explicate drepturile şi obligaţiile procedurale prevăzute de art. Soluţionarea demersului sau a cererii se face imediat prin încheiere judecătorească.56.51 din CPC sunt prevăzute temeiuri suplimentare. 60 din Cod). garantează folosinţa. Spre deosebire de demersuri. indiferent de faptul dacă acestuia îi sunt cunoscute sau nu drepturile înainte de efectuarea expertizei. după părerea acestuia. Indiferent de formă. 398 din Codul de procedură civilă. 13.312 Cod Penal pentru darea cu bună-ştiinţă a unui raport de expertiză fals sau a unor mărturii mincinoase se face printr-o declaraţie scrisă ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. pentru nedepunerea referinţei. a. eficacitatea realizării actului de justiţie şi implementarea principiului disponibilităţii. obligarea părţii vătămate la plata unei despăgubiri. cât şi cele speciale prevăzute de lege (art. Formularea cererilor şi a demersurilor se încadrează în categoria drepturilor reale de care beneficiază participanţii la proces şi care contribuie la soluţionarea litigiului. 14. dacă expertiza se va efectua în cadrul dezbaterilor judiciare. respectarea drepturilor şi executarea de către ceilalţi participanţi la proces a obligaţiilor care le incumbă (de ex: solicitarea adresată instanţei de judecată de audiere a părţii adverse în privinţa anumitor fapte. adică folosirea cu rea-credinţă a acestora. expertul este obligat să facă în scris o cerere de abţinere. menţionând motivele. din dreptul de a administra o probă. de efectuare a delegaţiei judiciare. 12. cererea de amânare. inclusiv dreptul de abţinere de la judecată. în cazul în care el este ferm convins că în baza cunoştinţelor lui speciale nu poate rezolva sarcinile puse în faţa sa sau că materialele prezentate îi sunt insuficiente pentru cercetări şi deducţii.). 92.Instanţa de judecată decide asupra recuzării şi abţinerii în camera de deliberare printr-o încheiere motivată care nu se supune niciunei căi de atac decât odată cu fondul hotărârii sau deciziei. O astfel de menţiune se face şi în procesul-verbal al şedinţei de judecată. care va condiţiona. decăderea pentru neexercitarea căii de atac şi neîndeplinirea unui act de procedură). Cererile şi demersurile pot fi formulate în scris şi verbal. de asigurare a acţiunii. 360. care.52. Pentru recuzarea expertului. care pot influenţa asupra cursului dezbaterilor judiciare şi emiterii hotărârii (de ex: informaţia despre un participant că se află într-o instituţie curativ-profilactică va determina suspendarea procesului. demersul trebuie motivat. de a administra anumite probe. cererea prin care este informată instanţa de judecată despre imposibilitatea efectuării expertizei ş. de atragere în proces a coparticipanţilor. de cercetare la faţa locului. de scoatere a cererii de pe rol ş. somarea expertului asupra răspunderii penale în temeiul art. Respingerea de către instanţa de judecată a cererii sau a demersului nu decade persoana interesată din dreptul de a le înainta din nou pe parcursul desfăşurării dezbaterilor judiciare. instanţa de judecată urmează să facă distincţie între cereri şi demersuri. de numire a expertizei.). cererile au un caracter informaţional şi conţin date. din dreptul de a depune înscrisuri. Preşedintele şedinţei este obligat să le explice participanţilor la proces atât drepturile lor generale. La fel. 15. instanţa de judecată urmează a atenţiona părţile şi asupra sancţiunilor procedurale ce vor surveni pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neexecutare sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură sau de exercitare abuzivă a unui drept (decăderea din dreptul de a cere dovada cu martori. intervenienţilor. a. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor procedurale. sunt indispensabile soluţionării juste a litigiului. de audiere suplimentară a martorilor. Instanţa de judecată mai explică părţilor consecinţele unui eventual abuz în exerciţiul drepturilor procedurale.

în pricinile de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale. iar în cazurile.208 CPC). în pricinile de plată a pensiilor de întreţinere. Se explică că instanţa de judecată este obligată. de reluare a procesului ş. de a atrage în proces alte persoane sau de a efectua alte acte procedurale (art. precum soluţionarea demersului de numire a expertizei. Examinarea cauzelor cu participarea obligatorie a părţilor se va desfăşura în pricinile privind încuviinţarea adopţiei (art. 18.a avut loc părăsirea neîntemeiată a şedinţei de judecată de către o parte sau un alt participant la proces înainte de închiderea dezbaterilor. de soluţionare a cererii de recuzare.(2) CPC . expertului. 20. Instanţele de judecată vor soluţiona pricina în absenţa participanţilor în cazurile în care: . iar după întrerupere dezbaterile judiciare continuă din momentul în care s-a dispus întreruperea. Datele despre temeinicia neprezentării unui participant la proces pot proveni şi de la alţi participanţi la proces sau în alt mod (de exemplu: de la instituţia medicală. de a dispune căutarea pârâtului în acţiunile intentate în interesul statului.315 din Cod) şi în alte cazuri prevăzute de lege.instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces citat legal. 16. de soluţionare a cererii de suspendare sau încetare a procesului. se emite o încheiere motivată. Doar instanţa de judecată poate aprecia circumstanţele oferite întru invocarea temeiniciei sau netemeiniciei motivelor de neprezentare.206 alin. 17. interpretului. unde a fost internat reclamantul sau pârâtul etc. instanţa de judecată poate amâna o singură dată judecarea pricinii (art. precum şi prezenţa în sala de şedinţă fără a lua parte la dezbateri. 17 .205 din Cod. .295 din Cod). data şi ora şedinţei de judecată.. prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces. Sarcina de înştiinţare a instanţei de judecată despre motivele neprezentării şi probele care dovedesc motivul este pusă pe seama părţilor. înştiinţat legal despre locul. declararea capacităţii depline de exerciţiu (art. La solicitarea întemeiată a participantului la proces. a necesităţii de a prezenta sau reclama probe suplimentare. încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat (art. limitarea în capacitate de exerciţiu sau declararea incapacităţii (art. .(5) din Cod).reclamantul şi pârâtul au solicitat instanţei de judecată examinarea pricinii în lipsa lor. Instanţele de judecată vor face distincţie între amânarea şi întreruperea examinării pricinii.291 din Cod).306 din Cod). La soluţionarea chestiunii privind examinarea pricinii în absenţa unui participant la proces instanţele de judecată vor ţine cont de prevederile art. inclusiv cu partea pregătitoare a şedinţei. instanţa de judecată va dispune amânarea pricinii în cazurile în care recunoaşte imposibilitatea soluţionării pricinii în şedinţa respectivă din cauza neprezentării participantului la proces sau a martorului. sau dacă pârâtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa.dar cu condiţia ca prezentarea repetată a demersului să fie determinată de circumstanţe noi şi să aibă loc până la anunţarea finisării judecării pricinii în fond. iar în cazurile prevăzute în art. din cauza neprezentării motivate a avocatului (reprezentantului) acestuia. . Astfel. încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie (art.). nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei de judecată motivul neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate. specialistului. a. din oficiu sau la cerere.310 din Cod).la cererea persoanei interesate după achitarea cheltuielilor de căutare.pârâtul.109 alin. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că soluţionarea unor demersuri şi cereri ce comportă un caracter simplu se face prin încheierea de şedinţă consemnată în procesul-verbal al şedinţei judiciare. deoarece după amânare dezbaterile judiciare se reiau de la început. 19.

23. intervenientul principal. Manifestarea volitivă a părţilor privind încheierea tranzacţiei se va face în formă scrisă. au dreptul să-şi pună reciproc întrebări. precum şi asupra motivului respingerii ei. Explicaţiile scrise ale părţilor obţinute prin intermediul delegaţiei de judecată. Dispoziţii analogice sunt aplicabile şi depoziţiilor martorilor obţinute în acelaşi mod (art. În cazul renunţării reclamantului la acţiune. în acest moment. Ordinea cercetării probelor se determină. raportul asupra pricinii trebuie să cuprindă şi indicaţiile instanţei care a dispus rejudecarea.81 din Cod). logica şi legătura cu obiectul litigiului urmează a fi verificate de către preşedintele şedinţei. care conţin răspunsul nu pot fi încuviinţate de instanţa de judecată.265 lit. 25. care se anexează la materialele dosarului. preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile. obiecţiile prezentate în referinţă asupra acesteia. partea motivată a hotărârii poate conţine doar menţiunea că pârâtul a recunoscut acţiunea. Schimbarea ulterioară a acestei ordini se 18 . este un drept de dispoziţie al părţilor. 24. În acest sens. lămurindu-li-se că după confirmarea tranzacţiei nu se admite o nouă adresare în judecată între aceleaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri şi se concretizează dacă părţilor cele lămurite le sunt clare. 26. Renunţarea la acţiune.266 din Cod. prin asigurarea probelor sau referinţă.b). Dacă pricina se rejudecă după casare. Părţile şi participanţii la proces. instanţele de judecată vor ţine cont şi de faptul că în cazul în care reclamantul înaintează mai multe pretenţii şi renunţă doar la o parte din ele. În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune. d) şi art. care poate fi atacată cu recurs. deoarece dacă în primul caz procesul este încetat. instanţele de judecată vor emite o încheiere în condiţiile art. Soluţionarea cererii de încheiere a tranzacţiei se face de instanţa de judecată în camera de deliberare. Întrebările ofensatoare sau care tind să dovedească fapte străine de obiectul litigiului. se dau citire de judecător în şedinţă. reprezentanţii acestora care dispun de aceste împuterniciri potrivit art. sau în formă verbală. dar care obligatoriu se consemnează contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare de ambele părţi.c). Participanţii la proces pot da explicaţii pe marginea acestora. Cu toate acestea. 27. ca şi tranzacţia. instanţa de judecată va continua examinarea cauzei în privinţa celora la care nu s-a renunţat şi va înceta procesul în privinţa celorlalte. la propunerea preşedintelui şedinţei. în procesul verbal este suficientă doar semnătura reclamantului.21. după care procesul continuă şi se finalizează cu emiterea şi pronunţarea unei hotărâri. reglementările procedurale în această materie sunt analogice celor explicate la încheierea unei tranzacţii. Consecinţele renunţării reclamantului la acţiune diferă de cele privitoare la recunoaşterea acţiunii de pârât. Judecarea pricinii în fond este acea parte a dezbaterilor judiciare în care sunt constatate şi elucidate circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii şi care începe cu prezentarea raportului judecătorului asupra pricinii prin care se reaminteşte părţilor obiectul litigiului. după ascultarea opiniei părţilor. instanţa de judecată emite o încheiere asupra întrebării. cât şi confirmării tranzacţiei. d) din Cod. atunci recunoaşterea acţiunii de către pârât semnifică că ultimul recunoaşte pretenţiile materialjuridice ale reclamantului şi acest fapt se consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare sub semnătură. pârât.221 din Cod) care se apreciază în cumul cu celelalte probe. În acest caz. inclusiv esenţa acţiunii reconvenţionale. părţilor le sunt explicate urmările unei astfel de acţiuni procedurale prevăzute de art. Corectitudinea formulării întrebării. dacă pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie. în legătură cu care fapt se emite o încheiere motivată de încetare a procesului în condiţiile art. Astfel. 22.265 lit.266 CPC. Concomitent. La fel. Tranzacţia poate fi încheiată doar de subiecţii raportului material litigios (reclamant. printr-o încheiere care se consemnează în procesul-verbal.

potrivit legii. în întregime sau în parte.220 alin. Dacă procesul-verbal de consemnare a depoziţiilor martorului nu este semnat de acesta şi nici nu cuprinde vreo menţiune privitoare la motivul nesemnării. fie chiar şi cu studii pedagogice. sau în forma menţiunii contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare. Nu poate fi admisă în calitate de pedagog o persoană. va putea să ordone ca probele să fie înfăţişate de către pârât. doar în cazuri excepţionale. el poate fi audiat dacă părţile confirmă identitatea acestuia. instanţa de judecată. dacă este parte la proces sau este oarecum interesată în examinarea cauzei. completare.218 alin. inclusiv se va verifica dacă acesta nu se încadrează în categoria persoanelor specificate în art. se va stabili identitatea acestuia conform prevederilor pct. de grefier şi de martor vor fi considerate nule. Înainte de audierea martorului. în acelaşi mod. Dacă martorului îi lipsesc documentele care îi atestă identitatea. cu condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor. schimbare în depoziţiile martorilor care nu au fost acceptate şi semnate de preşedintele şedinţei. Refuzul martorului de a da explicaţii trebuie să fie motivat şi urmează să fie exteriorizat sau în forma declaraţiei scrise. îl somează asupra răspunderii penale potrivit art. Privitor la necesitatea audierii repetate sau efectuarea unei confruntări instanţa de judecată decide printr-o încheiere consemnată în procesul-verbal.312.(1) din Cod. Depoziţiile martorului nu pot fi considerate probă dacă el nu poate indica sursa informaţiei sale. la cererea reclamantului. Cererea de modificare a ordinii de cercetare a probelor poate fi înaintată atât de părţile în proces. cât şi de alţi participanţi la proces. când trebuie constatate unele circumstanţe ale pricinii. Potrivit art. 313 Cod penal care se face contra semnătură printro declaraţie care se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată. Instanţele de judecată. Participarea pedagogului este obligatorie la audierea martorilor în vârstă de până la 14 ani şi. Se explică instanţelor de judecată că orice ştersătură.133. în camera de deliberare.poate face printr-o încheiere motivată. În cazul în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului. 19 . şi printr-o încheiere de şedinţă care nu poate fi atacată separat se admite audierea martorului minor în lipsa părţilor.134 din Cod. când prezentarea înscrisurilor ar încălca îndatorirea de a păstra secretul. Consemnarea depoziţiilor martorului în procesul-verbal se efectuează conform art. Depoziţiile martorului minor vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor la proces după revenirea completului în sala de şedinţă.11 al prezentei Hotărâri. Instanţele de judecată vor respinge cererea de prezentare a înscrisului. precum se întâmplă în cazurile de determinare a domiciliului copilului minor. 28. după desfacerea căsătoriei sau decăderea din drepturile părinteşti. întru exercitarea obligaţiei principale care îi incumbă martorului de a nu depune declaraţii mincinoase sau de a refuza de la depunerea acestora. când prezentarea ar atrage urmărirea penală împotriva părţii sau unei alte persoane. în cazul audierii martorilor în vârstă de la 14 până la 16 ani. 29. În aceste cazuri instanţa de judecată doar ascultă opinia copilului. Locurile nescrise din depoziţie trebuie împlinite cu linie astfel încât să nu se poată adăuga nimic.(2) CPC. instanţa de judecată nu poate să ţină cont de această declaraţie. în cazurile în care cuprinsul înscrisului priveşte chestiuni cu totul personale. Nu pot fi audiaţi în calitate de martori minorii în privinţa cărora s-a ivit litigiul. la latitudinea instanţei de judecată.

certificat.12 din Legea nr.148 CPC. Se explică instanţelor de judecată că efectuarea expertizei se va încredinţa instituţiilor specificate la art.137 CPC).30. interpretul şi acei participanţi între care s-a purtat corespondenţa.06. specialişti. semne grafice. experţi.223 CPC nu se aplică în cazul în care nu este cercetat conţinutul corespondenţei. reprezentanţii acestora. Dispoziţiile art.1086-XIV din 23. Astfel.8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. care confirmă veridicitatea lor. pentru care şi legislatorul a prevăzut printr-o normă separată specificată la art.142 alin. afară de părţi.(2) CPC). ci doar se face referire la data expedierii şi primirii corespondenţei sau determinarea domiciliului adresantului. care sunt consemnate în procesul verbal al şedinţei judiciare. în cazul în care şedinţa judiciară a fost declarată publică. inclusiv sentinţele. după finisarea reproducerii înregistrării video sau audio. iar în cazurile prevăzute de lege din oficiu (de exemplu: ordonarea expertizei de constatare a stării psihice (art. pe când probele materiale constituie diferite obiecte (art. hotărârile şi actele judiciare. După ce şedinţa a fost declarată închisă. anexele (scheme. După studierea acestor înscrisuri. proiecte. normă de care urmează să se conducă instanţele de judecată. instanţa de judecată va ordona efectuarea expertizei judiciare la cererea părţilor sau a participanţilor la proces. poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informaţiei şi care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii. desene etc. atunci când este necesar de a fi cercetate astfel de înscrisuri şi nu există consimţământul corespondenţilor. În conformitate cu art.305 CPC)). 32. Cercetarea înscrisurilor se va efectua în conformitate cu art. contract. Determinarea admisibilităţii ca probă a înregistrărilor audio-video se va face prin prisma prevederilor art. 20 . Instanţele de judecată sunt în drept să dispună ordonarea expertizei în statele cu care Republica Moldova a semnat tratate cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă. instanţele de judecată trebuie să emită o încheiere motivată de anunţare pe această durată de timp a cercetărilor în şedinţă judiciară închisă. În cazul în care va apărea necesitatea de a stabili dacă înregistrarea este primară sau derivată. Instanţele de judecată urmează să acorde atenţie deosebită cercetării unor astfel de înscrisuri precum sunt corespondenţa şi comunicările telegrafice personale.222 CPC. luându-se în consideraţie şi protecţia legală a secretului corespondenţei oferită de art. scrisoare de afacere ori scrisoare personală. convenţie. Totodată. 33. cifre. a domiciliului şi a corespondenţei sale. precum şi primit prin fax. 31. instanţele de judecată pot solicita ajutorul unui specialist.226 din Cod. instanţele de judecată trebuie să facă distincţie netă între înscrisuri şi probe materiale. noţiunea de înscris cuprinde orice document.223 din Cod folosirea acestora în justiţie şi mai ales din considerentul că este legată de conţinutul confidenţial al acestora. Acordul sau refuzul corespondenţilor referitor la forma cercetării acestora trebuie exprimat verbal sau în scris şi se consemnează în procesulverbal al şedinţei judiciare. alt material expus în scris cu litere. care garantează că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie.146 din Cod. în şedinţă pot participa. familială şi penală. preşedintele şedinţei de judecată trebuie să someze participanţii care au asistat în şedinţă închisă să se abţină de la răspândirea celor auzite altor persoane. Cercetarea înregistrărilor video şi audio este reglementată de art.2000 cu privire la expertiza judiciară. Instanţelor de judecată li se explică că.) la procesele verbale ale actelor procedurale (art. participanţii la proces urmează să dea explicaţii referitor la cele vizionate sau audiate. Dacă specialistul se va abţine de la darea unei explicaţii pe motiv că sunt necesare cunoştinţe speciale privitor la determinarea acestor circumstanţe urmează a fi dispusă efectuarea unei expertize. martorii care urmează a fi audiaţi asupra unor momente din cercetarea acestor înscrisuri. Astfel.

Atragerea specialistului în proces se face în virtutea cererii unui participant sau din oficiu. Totodată.: expertul nu a oferit răspuns la câteva întrebări sau nu a examinat toate obiectele sau materialele prezentate).d) din Cod. 37. dar respingerea acestuia va trebui să fie motivată în hotărârea judecătorească. Necesitatea unei expertize suplimentare va decădea în cazul în care interogarea expertului în şedinţă judiciară va fi suficientă pentru înlăturarea acestor neclarităţi. expertiza suplimentară sau repetată va fi dispusă numai dacă este precedată de existenţa unui raport de expertiză pe acelaşi obiect. în alte probleme ce ţin de dreptul litigios. Expertiza repetată. să suspende procesul printr-o încheiere care se supune recursului potrivit art. la adoptarea unor măsuri de asigurare a probelor. probelor materiale. printr-o încheiere de şedinţă consemnată în procesul verbal. care sunt numite în virtutea unor temeiuri diferite şi procedura de efectuare a acestora este distinctă. este necesar de a se face deosebire între expertiza suplimentară şi expertiza repetată. Expertiza repetată întotdeauna va fi încredinţată unei comisii de experţi. Partea care a recunoscut în instanţă de judecată un înscris sub semnătură privată nu poate declara ulterior că înscrisul este fals. Instanţele de judecată vor face deosebire între necesitatea dispunerii unei expertize şi consultarea unui specialist.227 din Cod. Numai în cazul în care se va dovedi că recunoaşterea a fost făcută datorită unui viciu de 21 . şi nu la rapoartele de expertiză. Expertiza suplimentară se va efectua de către acelaşi expert sau de altul. ori au apărut noi probleme referitor la circumstanţele examinate ulterior (de ex. Partea la proces nu este lipsită de dreptul de a anexa la cererea de chemare în judecată concluzii (expertize).261 lit. Cererea pentru declararea probelor ca fiind false se va soluţiona potrivit art. Consultaţia dată de specialist se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Procedura falsului se referă la administrarea dovezii cu înscrisuri. până la prezentarea raportului de expertiză. Astfel. Concomitent. Ordonarea expertizei şi cuprinsul încheierii de judecată urmează a fi făcute conform dispoziţiilor art. neavând forţă probantă prestabilită. Raportul de expertiză este examinat în şedinţă de judecată şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe. spre deosebire de cea suplimentară. va fi dispusă de instanţele de judecată dacă există dubii în privinţa veridicităţii sau temeiniciei raportului de expertiză care se pot datora fie concluziilor contradictorii ale experţilor. 149. Implicarea în proces a specialistului se va efectua de instanţele de judecată doar în cazul în care sunt reclamate cunoştinţe speciale într-un anumit domeniu al ştiinţei. audierea şi vizionarea înregistrărilor video-audio. Astfel. În încheiere instanţa de judecată îşi va motiva îndoielile asupra raportului anterior. fie că au fost încălcate normele de drept procedural. de ce anume şia făcut această părere. Cercetarea raportului de expertiză presupune din partea instanţelor de judecată aducerea la cunoştinţa tuturor participanţilor în proces a conţinutului acestuia şi concomitent verificarea conformităţii răspunsurilor oferite întrebărilor adresate şi a temeiniciei concluziilor depuse. 36. întrucât mărturisirea făcută este irevocabilă. menţiune care urmează a fi notificată în încheierea judecătorească. 153 din Cod. Experţii care au participat la efectuarea expertizei anterioare nu au dreptul de a participa din nou la investigaţii. însă dacă procesul este pornit. Încheierea prin care s-a dispus efectuarea expertizei poate fi atacată doar odată cu fondul cauzei. 35.34. dispunerea unei expertize. Se atenţionează instanţele de judecată că specialistul nu este somat de răspundere penală. tehnicii. Instanţele de judecată vor face distincţie între categoriile de rapoarte de expertiză. ordonarea expertizei se va efectua numai în baza încheierii de judecată. expertiza suplimentară se va dispune în cazul în care raportul de expertiză nu este suficient de clar sau este incomplet. ale cărui concluzii le consideră dubioase.148. la cercetarea înscrisurilor. instanţa de judecată este în drept. audierea martorilor.

fără a se retrage în camera de deliberare. 38. explicaţiile părţilor. instanţa de judecată după încheierea susţinerilor orale. preşedintele declară finalizarea examinării pricinii. La acordarea luărilor de cuvânt în cadrul susţinerilor orale instanţele de judecată vor respecta ordinea prevăzută de art. 39.g) şi h). Notele scrise sunt anexate la dosar. Participanţii pot lua cuvânt în consecutivitatea stabilită de art. Participanţii la proces nu au dreptul să apeleze în luările lor de cuvânt la circumstanţe neexaminate de instanţa de judecată şi nici la probe neelucidate în şedinţă judiciară. din motive întemeiate. deoarece la această fază nu se mai admit cereri. în virtutea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare. La data şi ora fixată. procesul-verbal trebuie să fie perfectat în termen de 5 zile de la data încheierii şedinţei. Dreptul la replică.(3) lit. Părţile pot să depună concluzii scrise sau note scrise semnate de ele. conţinutul concluziilor sau a cererilor formulate de părţi (art. 41.233 din Cod. Instanţele de judecată înainte de a anunţa finalizarea examinării pricinii în fond clarifică dacă participanţii la proces nu mai au şi alte completări. În cazul în care nu sunt completări. În cazul în care va fi adoptat doar dispozitivul hotărârii. dar cu unica excepţie . Starea materială a înscrisului.consimţământ. hotărârea integrală. mai ales dacă astfel de circumstanţe şi probe nu au fost cunoscute până la finalizarea examinării pricinii în fond. redactarea hotărârii motivate se va amâna pe un termen de cel mult 10 zile. care se solicită de a fi declarat ca fiind fals. Reieşind din sensul art. Procesul-verbal se întocmeşte în scris (de mână sau dactilografiat) pentru fiecare şedinţă de judecată şi act de procedură îndeplinit şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de art. Chişinău. În orice caz. oferă ultima posibilitate de a obiecta asupra celor afirmate în cadrul susţinerilor orale şi asupra circumstanţelor în ansamblu ale cauzei. indiferent de faptul dacă s-au prezentat sau nu părţile sau participanţii la proces. Acelaşi efect îl produce şi procesul-verbal în care există doar menţiunea că procedura este completă fără ca să cuprindă ordinea dezbaterilor. 40.f) din Cod). 12 decembrie 2005 nr. se atenţionează că în cazul în care instanţa de judecată imediat după susţinerile orale se retrage în camera de deliberare şi adoptă doar dispozitivul hotărârii. instanţa de judecată adoptă. În camera de deliberare.24 22 . Concomitent. data şi ora pronunţării hotărârii.388 alin.274 CPC.236 CPC. poate dispune amânarea deliberării şi pronunţării hotărârii pe un termen de cel mult 10 zile.400 alin. deoarece acest fapt face imposibilă exercitarea controlului judiciar privind împrejurările şi modul în care s-au desfăşurat dezbaterile judiciare. se consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare pentru ca înscrisul să nu poată fi ulterior modificat. de regulă. ale susţinerilor lor orale. redactarea hotărârii poate fi amânată pe un termen de cel mult 15 zile. fapt consemnat în procesul-verbal. 42. instanţa de judecată se retrage în camera de deliberare. se va admite declararea înscrisului ca fiind fals şi poate fi dispusă efectuarea unei expertize sau părţilor să le fie propusă prezentarea altor probe.233 din Cod.242 CPC. probe sau explicaţii suplimentare. Neîntocmirea procesului-verbal sau lipsa acestuia constituie temei incontestabil de casare a hotărârii.dreptul la ultima replică aparţine pârâtului şi reprezentantului acestuia. art. iar instanţa de judecată trece la susţineri orale.(1) lit. informând părţile despre locul. în conformitate cu prevederile art.

în temeiul art.2 din 07.e) şi art. Niciun judecător nu are dreptul să se abţină de la vot. Hotărârea instanţei judecătoreşti se deliberează de către judecător sau de un complet din 3 judecători. fără a rezolva fondul (respinge acţiunea ca tardivă. dar nu în sensul că a avut loc o judecată nemijlocită a fondului. dar este în drept să expună în scris opinia separată. că expresia „se soluţionează cauza în fond" (se soluţionează fondul cauzei) trebuie înţeleasă în sensul că. în baza circumstanţelor stabilite în cadrul dezbaterilor judiciare. 2.16 lit. adoptată în formă scrisă. format în mod legal. Instanţa de judecată este obligată prin prisma art. Preşedintele şedinţei de judecată votează ultimul. indiferent de nivelul acesteia. prin care cauza se soluţionează în fond. în camera de deliberare.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. Toate problemele care apar în judecată se soluţionează colegial cu votul majorităţii judecătorilor.17 din Codul de procedura civilă. unul dintre care îndeplineşte funcţia de preşedinte al şedinţei de judecată. Or.14 CPC de a adopta în mod separat actul de dispoziţie judecătoresc respectiv. chiar dacă ele au fost expuse într-o singură cerere (cerere de chemare în judecată). Plenul Curţii Supreme de Justiţie. nu se acceptă substituirea hotărârii cu încheierea şi invers.4-5. Hotărârea judecătorească este actul final de dispoziţie a primei instanţe. care a participat nemijlocit la judecarea pricinii civile. reclamantul sau pârâtul nu este corespunzător etc. nr. prin care pricina nu se soluţionează în fond.). 4. care se înmânează preşedintelui şedinţei şi se anexează la dosar. cu putere de lucru judecat.12 În scopul asigurării aplicării corecte a normelor legislaţiei procesuale la pronunţarea hotărârilor în primă instanţă. art.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti nr.2 lit. înlăturarea deficienţelor care au loc în practica judiciară. hotărârea nu va conţine concluzii ce ţin de soluţionarea fondului nemijlocit. pag. prin hotărârea pronunţată. Se explică. 23 . 2009. Or. 3. Atunci când instanţa de judecată va respinge acţiunea în temeiul unei explicaţii procedurale. Judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorităţii semnează hotărârea. pronunţată în mod public. sunt situaţii în care instanţa se dezvinovăţeşte. în privinţa fiecărei pretenţii invocate. EXPLICĂ: 1. se emit în formă de încheiere. în temeiul unei excepţii procesuale.07. în camera de deliberare de către completul de judecată. Toate celelalte dispoziţii ale primei instanţe sau ale judecătorului. raportate la legea materială şi procedurală. prima instanţă s-a dezinvestit de judecarea litigiului. Judecătorii beneficiază de drepturi egale în soluţionarea problemelor care apar în examinarea pricinii şi emiterea hotărârii.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. în dependenţă de rezultatul examinării ei.

Hotărârea instanţei judecătoreşti se pronunţă în numele Legii. se constată că o lege sau un alt act normativ nu corespunde unei legi sau unui act normativ cu o putere juridică superioară.12 CPC). Dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sunt stabilite alte reglementări decât cele prevăzute de legislaţia internă. 24 . din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. Dacă. 6. De asemenea. Totodată.240 alin. instanţa. Se explică. trebuie să fie legală. După examinarea pricinii în fond.e) CPC).388 alin. întemeiată şi să conţină răspunsuri la toate pretenţiile. Ieşirea judecătorului (judecătorilor) din camera deliberării poate avea loc numai în timpul întreruperii pentru odihnă (în decursul timpului de serviciu sau după terminarea acestuia). al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. precum şi al actelor normative emise la nivel de angajator şi contractelor individuale de muncă.238 CPC referitor la secretul procedurii deliberării. Nerespectarea secretului deliberării constituie un temei de casare a hotărârii primei instanţe (art. al legilor constituţionale. ea va emite o încheiere privind reluarea dezbaterilor judiciare. instanţa aplică uzanţele dacă nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri. în cadrul examinării şi soluţionării oricăror categorii de pricini civile. că hotărârea judecătorească se consideră legală numai în cazul în care ea a fost pronunţată în deplină concordanţă cu normele legislaţiei civile aplicabile litigiului dedus judecaţii şi cu respectarea normelor procedurale civile. iar în lipsa unei astfel de norme. apoi se retrage în camera de deliberare. De asemenea. al actelor normative ale ministerelor. instanţa din nou audiază susţinerile orale ale participanţilor la proces. instanţa aplică normele legii sau ale actului normativ care are putere juridică superioară.Judecătorul sau completul de judecată deliberează în secret. instanţa judecătorească este obligată să soluţioneze pricinile civile în temeiul Constituţiei Republicii Moldova. al hotărârilor Parlamentului. orice instanţă de judecată. în timpul deliberării. la judecarea pricinii civile. se conduce de principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare (analogia dreptului). 7. 5.(3) CPC. al ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului. instanţa consideră că există necesitatea clarificării unor noi circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetării suplimentare a unor probe. instanţa judecătorească aplică norma de drept care reglementează raporturi similare (analogia legii). Reieşind din teza menţionată. este în drept să ridice excepţia de ilegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ. în conformitate cu art. al actelor normative ale Preşedintelui Republicii Moldova. În camera deliberării trebuie să se afle numai judecătorul sau judecătorii care au examinat pricina. ale altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. la judecarea pricinii. instanţa judecătorească este obligată să adopte hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. 8. organice şi ordinare. instanţa judecătorească este obligată la soluţioneze pricinile civile în concordanţă cu practica naţională şi jurisprudenţa Curţii Europene.13 din Legea contenciosului administrativ. În cazul inexistenţei normei de drept care să reglementeze raportul litigios. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de a respecta strict prevederile art. restrânge drepturi sau stabileşte sancţiuni suplimentare. În cazurile prevăzute de lege. Dacă. Astfel. aplică reglementările tratatului internaţional (art. Divulgarea deliberărilor este interzisă. în conformitate cu art. Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept care derogă de la dispoziţiile generale. indiferent de faza procesului.(1) lit. este interzis schimbul de opinii cu orice persoană în privinţa pronunţării hotărârii. Instanţa judecătorească examinează pricina în limitele pretenţiilor înaintate şi nu este în drept din proprie iniţiativă să examineze pretenţiile care nu au fost înaintate.

prezumă dreptul la o hotărâre şi decizie motivate. acest fapt se va considera o încălcare a art. În cazul în care a fost modificat temeiul acţiunii sau cuantumul acţiunii. Partea descriptivă a hotărârii trebuie să conţină data. În cazul în care instanţa de judecată se abţine de a da un răspuns special şi explicit la cele mai importante întrebări. faţă de opiniile reprezentanţilor organelor administraţiei centrale şi locale şi altor participanţi la proces. 10. înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de reclamant şi pârât (Principiul nr.argumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe. Ea poate fi întocmită liber. a probei la care se face referire (fila dosarului). să furnizeze toate răspunsurile la întrebările care sunt pertinente pentru rezultatul procesului şi necesită un răspuns special în hotărâre. dar trebuie să corespundă tuturor normelor de drept. Circumstanţele invocate de părţi spre confirmarea cerinţelor şi obiecţiilor se expun în modul în care ele au fost expuse de reclamant şi pârât. . Obiectul litigiului trebuie să fie formulat clar. În partea introductivă a hotărârii.6 al Recomandării nr. 10. explicaţiile celorlalţi participanţi la proces. obiectul litigiului şi pretenţia înaintată judecăţii.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.pretenţiile sau obiecţiile căror participanţi la proces sunt recunoscute în întregime sau parţial temeinice. .2.02. adoptate de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28. .R (84) 5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei. al grefierului. cu precizarea lui în caz dacă a fost completat sau modificat pe parcursul dezbaterilor judiciare. ale altor persoane vor cuprinde numai fapte care au importanţă pentru soluţionarea cauzei. cu indicarea probelor pe care se întemeiază cerinţele. Hotărârea judecătorească trebuie să fie pe cât e posibil de concisă.circumstanţele pricinii. . pretenţiile reclamantului. data depunerii acţiunii. să fie clară. partea descriptivă. în motivarea hotărârii instanţa judecătorească este obligată să indice: . Hotărârea judecătorească constă din partea introductivă.6 25 . Susţinerile părţilor. conform art. garantat de art.probele veridice pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe. faţă de explicaţiile altor persoane participante la proces. constatate de instanţă. fără a acorda părţii care a formulat-o posibilitatea de a şti dacă acest mijloc de apărare a fost neglijat sau respins. .1. al reprezentanţilor. de asemenea.241 alin.legile de care s-a călăuzit instanţa. obiecţiile pârâtului. pe lângă alte date. al părţilor şi al celorlalţi participanţi la proces. Aceste cerinţe se înaintează şi faţă de poziţia terţelor persoane care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului. Conform art. se indică în partea descriptivă a hotărârii. Motivarea este o parte a hotărârii în care instanţa judecătorească îşi expune concluziile. .cum instanţa consideră necesar de a soluţiona acţiunea. aceasta.9. Instanţele judecătoreşti naţionale sunt obligate să-şi motiveze soluţiile şi concluziile. luna şi anul depunerii cererii de chemare în judecată (cererii).241 alin. precum şi opiniile altor persoane juridic cointeresate în fondul examinării pricinii.(3) CPC. motivare şi dispozitiv.3. Această parte a hotărârii se referă nemijlocit şi la cerinţele faţă de temeinicia şi legalitatea hotărârii. 10.(5) din CPC. în cadru! dosarului. se indică numele membrilor completului de judecată. de asemenea şi cerinţele acţiunii de bază şi ale acţiunii reconvenţionale. 10.locul aflării.1984). menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei. Dreptul la un proces echitabil.

veridicitatea ei. Aceste documente vor fi recunoscute drept probe dacă vor fi întocmite în corespundere cu ordinea stabilită. art. 12. nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor. să la cunoştinţă de înscrisuri. Sentinţa pronunţată de instanţa judecătorească într-o cauză penală. concluziile expertului. 16. sau au fost dobândite cu nerespectarea procedurii prevăzute de legislaţia procesuală.12. consultaţiile şi explicaţiile specialistului. care examinează pricina.125 din CPC) şi altele au fost acumulate conform art. 11. să cerceteze probele materiale. Participanţii la proces au dreptul să dea explicaţii referitoare la informaţia cuprinsă în materialele menţionate. dar este obligată să expună conţinutul acestor probe şi să le aprecieze după intima ei convingere. iar informaţia cuprinsă în ele a fost cercetată în ansamblu cu alte probe. este obligatorie pentru instanţa 26 . instanţa de judecată în argumentarea hotărârii are dreptul să facă referiri şi la înscrisurile. care au fost administrate cu ajutorul tehnicii electronice de calcul. faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane.1994 pronunţată în cauza Hiro Bălani împotriva Spaniei).(1). nu corespund circumstanţelor invocate de părţi ca temei al cerinţelor şi obiecţiilor sale. instanţa judecătorească trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele. Raportul de expertiză nu prezintă un mijloc excepţional de probaţiune şi se supune aprecierii concomitent cu alte probe. depoziţii ale martorilor.(1) din CPC). să asculte explicaţiile părţilor şi intervenienţilor. să audieze înregistrările audio şi să vizioneze înregistrările video. Aceste materiale se prezintă pentru a fi aduse la cunoştinţă tuturor participanţilor la proces.209 din CPC. călăuzindu-se de lege. Niciun fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor.par. hotărârea poate fi motivată cu referire la toate aceste probe doar cu condiţia că procesele-verbale şi alte materiale administrate în asemenea mod au fost cercetate în şedinţă de judecată. iar toate probele în ansamblu. ea urmează să motiveze convingător în hotărâre concluziile respective. Instanţa judecătorească nu poate să se limiteze la enumerarea în hotărâre a probelor prin care se confirmă împrejurările ce au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii. conform legii. Se atenţionează că. bazată pe cercetarea multiaspectuală. iar în caz de necesitate – experţilor şi martorilor. Înregistrările video sau audio pot fi acceptate la examinarea cauzei dacă au fost acumulate. privitor la legătura lor reciprocă şi suficientă pentru soluţionarea pricinii. art.(2) şi (3) din CPC. însă este obligată să includă faptele care au importanţă pe dosar şi se confirmă prin acest act. Instanţa judecătorească nu este în drept în hotărâre să facă trimitere exclusiv la actul de expertiză.25 alin. rămasă irevocabilă. 15. admisibilitatea. înscrisuri etc. depoziţiile martorilor. 14. 17.127-129. să emită hotărârea exclusiv în temeiul circumstanţelor şi al probelor cercetate şi verificate în şedinţă de judecată (art. 13. cât şi pe toate în ansamblu. Dacă unele probe au fost administrate prin delegaţia dată altor instanţe judecătoreşti (art.123 alin.1 din Convenţia Europeană (Hotărârea Curţii Europene din 09. Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la pertinenţa. în caz de necesitate. dobândite pe cale legală şi se confirmă prin alte mijloace doveditoare. completă. Dacă instanţa judecătorească. va constata că unele probe prezentate. în conformitate cu art. Reieşind din principiul nemijlocirii şi oralităţii în dezbaterile judiciare.136 alin. apreciind atât fiecare probă separat. Este interzisă referirea în hotărâre la probele care nu au fost cercetate de către instanţa judecătorească.

iar în cazurile prevăzute de art. în dispozitivul hotărârii se indică documentul care nu se pune în executare. cu cifre şi litere.256 din CPC instanţa este obligată. această hotarâre este nemotivată şi are drept consecinţă nulitatea ei. instanţa judecătorească: . care prevede că procesele civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii în drepturile procesuale. În acest caz.chestiunea repartizării cheltuielilor de judecată. Dispozitivul conţine soluţia dată în cauză cu privire la faptele care au fost constatate de judecată. dacă pârâtul recunoaşte acţiunea. atunci instanţa de judecată nu este în drept să-şi motiveze hotărârea prin alte mijloace de probă (de exemplu. 19. În dispozitiv trebuie să-şi găsească rezolvarea: . 20. . în al cărui temei perceperea se efectuează incontestabil.cererea reconvenţională. Se interzice ca în hotărâre să fie expuse numai argumentele şi probele părţii în folosul căreia s-a adoptat hotărârea. . ce include oferirea pentru părţi a posibilităţii de a-şi expune opinia asupra acestei chestiuni. instanţa judecătorească este obligată să includă în hotărâre temeiul şi faptele probante prin care argumentele acestea se resping. 18.257 din CPC este în drept să dispună executarea imediată a hotărârii.26 din CPC. instanţa nu este în drept să soluţioneze chestiunea privind drepturile şi obligaţiunile persoanelor care nu au fost introduse ca participanţi la proces. instanţa va verifica şi va aprecia motivele recunoaşterii. Instanţa poate să nu accepte recunoaşterea acţiunii de către pârât dacă ea se află în contradicţie cu legislaţia. dispozitivul cuprinzând o altă concluzie decât aceea pe care o impuneau motivele.26 alin.la admiterea acţiunii privind declararea nulităţii unui document executoriu. suma şi moneda în care se percepe. Între dispozitiv şi motivare trebuie să existe concordanţă. 21.pronunţând hotărârea de încasare a unei sume de bani. Dacă în lege sunt stipulate unul sau unele mijloace de probaţiune admisibile pentru confirmarea sau infirmarea unei anumite circumstanţe. În cazul în care o atare concordanţă nu există. deoarece s-ar eluda faza dezbaterilor judiciare. . în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.chemată să se pronunţe asupra efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s-a pronunţat sentinţa sau hotărârea numai dacă aceste acte au avut loc şi numai în măsura în care au fost săvârşite de persoana în cauză. apoi conform art. consemnează în dispozitiv. precum şi suma a cărei decontare nu se admite (art. . lezează drepturile şi interesele ocrotite de lege ale altor persoane. În afară de cele menţionate. în caz de divergenţă cu anumite argumente ale unei părţi la proces. 27 .cererea principală. Este inadmisibilă adoptarea unei hotărâri. Nu se admite retragerea în camera de deliberare. fapt ce contravine art.cererile accesorii şi incidente. În cazurile stipulate în art.244 din CPC). Totodată. executarea căreia este pusă în dependenţă de survenirea sau nesurvenirea unor condiţii. Aceleaşi reguli procedurale trebuie respectate de către instanţele de judecată şi în cazurile de recunoaştere parţială a acţiunii de către pârât. . forma scrisă simplă mai mult de 1000 de lei sau starea de ebrietate a salariatului). În cazul în care instanţa judecătorească a acceptat probele unui participant la proces cu privire la faptul care necesită a fi confirmat. Recunoaşterea acţiunii de către pârât acceptată de către instanţa de judecată poate servi ca temei pentru adoptarea hotărârii de admitere a acţiunii. incluzând aceste circumstanţe în hotărârea adoptată.calea de atac şi instanţa prin intermediul căreia urmează a fi exercitată. numărul şi data eliberării lui.(2) CPC.

în dispozitivul hotărârii privind litigiul de încheiere sau modificare a unui contract menţionează decizia asupra fiecărei clauze discutabile din contract. instanţa judecătorească indică în dispozitivul hotărârii contravaloarea lui şi dobânda de întârziere determinată conform art. Se explică. iar locul adoptării ei – oraşul ori altă localitate unde a fost pronunţată hotărârea.. că hotărârea instanţei judecătoreşti adoptată cu depăşirea atribuţiilor se consideră ilegală şi urmează a fi casată. precum şi a succesorilor lor în drepturi cu aceleaşi pretenţii.(3) CPC. că.619 CC. Când bunul se adjudecă în natură. definitive şi irevocabile. .246 din CPC). adresa la care se află imobilul. În litigiul de încheiere a contractului menţionează tipul contractului şi clauzele în temeiul cărora părţile sunt obligate să încheie contractul (art. 26.marchează momentul începerii executării hotărârii dacă legea sau instanţa stabileşte executarea imediată. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive sunt următoarele: .dispozitivul va conţine toate elementele de identificare aferente acţiunii soluţionate.incontestabilitatea.169 alin. nu are dreptul să o anuleze sau să o modifice. 24. după caz. astfel încât judecătorii care s-au pronunţat asupra litigiului nu mai pot reveni asupra soluţiei date. rechizitele persoanei juridice etc.245 din CPC). Efectele hotărârilor judecătoreşti irevocabile sunt următoarele: . recunoscute de legiuitor: hotărâri judecătoreşti nedefinitive. pe care urmează să o achite debitorul.b) şi art.deschide participanţilor la proces calea de atac prevăzută de lege. inclusiv în caz de conexare a pretenţiilor. asupra tuturor autorităţilor publice. în conformitate cu art. care a adoptat-o. 23. . Dacă hotărârea instanţei este expusă într-o limbă pe care participanţii la proces nu o cunosc. hotărârile judecătoreşti se împart în 3 categorii. adică nu poate fi atacată cu recurs.dezînvesteşte instanţa care a examinat şi soluţionat pricina civilă. . în primul rând. în baza aceloraşi temeiuri. în al doilea rând. Efectele hotărârilor judecătoreşti nedefinitive sunt următoarele: .obligativitatea – caracter care se extinde. Se explică.254 alin. asociaţiilor obşteşti.executorialitatea – se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. numărul de cont din care se încasează suma. . în cazul înaintării acesteia. potrivit efectelor juridice pe care le produc. organizaţiilor şi persoanelor fizice. 22.exclusivitatea determină imposibilitatea adresării repetate în judecată a aceloraşi părţi. chiar şi în lipsa vinovăţiei. asupra participanţilor la proces. inclusiv.(1) lit. însă în cazul în care în hotărâre s-au strecurat greşeli evidente 28 . instanţa judecătorească. hotărârea se întocmeşte în mod obligatoriu şi în limba de stat.265 lit. persoanelor oficiale.123 alin. Depăşirea atribuţiilor există în cazul în care puterea judecătorească săvârşeşte un act pe care numai puterea legislativă sau executivă îl poate face. . 25. Dacă procedura judiciară se efectuează în altă limbă. . dacă nu execută hotărârea în termen de 90 de zile de la data la care aceasta a devenit definitivă (art. de asemenea şi în privinţa acţiunii reconvenţionale.prejudicialitatea face imposibilă o altă apreciere intr-un alt proces al faptelor şi raporturilor juridice care au fost deja stabilite prin hotărâre judecătorească conform art. ea trebuie să fie citită de translator în limba maternă a acestor participanţi sau într-o altă limbă pe care ei o cunosc. Data adoptării hotărârii se consideră ziua pronunţării ei.(2) şi art.b) CPC. Hotărârea în toate cazurile se pronunţă public. numele debitorului şi al beneficiarului. După pronunţarea hotărârii. Hotărârea se adoptă în privinţa tuturor pretenţiilor solicitate de către reclamant.

din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. specialiştilor. calitate procesuală. 29 . să facă referire la noi probe şi să soluţioneze chestiuni care nu au fost reflectate în hotărârea de bază. instanţa nu este în drept să modifice conţinutul hotărârii. cu respectarea prevederilor art. Hotărârea suplimentară poate fi atacată concomitent cu hotărârea de bază. Chestiunea referitoare la corectarea greşelilor se permite independent de faptul executării hotărârii. data şi ora şedinţei de judecată. Explicarea hotărârii este admisibilă numai în cazul în care ea nu a fost executată şi nu a expirat termenul de executare silită. instanţa emitentă poate. la cererea participanţilor la proces sau a organului de executare a hotărârii. Participanţilor la proces li se comunică locul. să corecteze greşelile sau omisiunile privitor la nume. extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau dacă hotărârea cuprinde dispoziţii contradictorii. însă în graniţa termenului prevăzut de legislator pentru prezentarea hotărârii spre executare silită.materiale sau de calcul. să adopte o hotărâre suplimentară dacă: a) nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii în a cărei privinţă participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii. Problema corectării unor astfel de greşeli se soluţionează în şedinţă de judecată. În cazul în care greşeala instanţei este legată de aplicarea incorectă a actelor normative. c) nu a rezolvat problema repartizării între părţi a cheltuielilor de judecată ori a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor. În încheierea privind corectarea greşelilor din hotărâre. Hotărârea suplimentară se emite de către instanţa judecătorească care a examinat fondul pricinii numai după examinare în şedinţă de judecată şi poate fi atacata în ordinea stabilită de Codul de procedură civilă. Participanţilor la proces li se comunică locul. concomitent. bunurile ce urmează a fi remise sau acţiunile pe care pârâtul trebuie să le îndeplinească. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. 29. 28. precum şi la orice alte erori materiale sau de calcul evidente. În cazul în care hotărârea de bază a fost atacată cu apel sau recurs şi. Participanţilor la proces li se comunică locul. expediază pricina în instanţa de apel sau de recurs. să dea explicaţii asupra dispozitivului ori să omită dispoziţiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărârii. ea nu poate fi corectată prin adoptarea încheierii. experţilor. Dacă sunt necesare explicaţii referitor la sensul. însă neprezentarea lor nu împiedică examinarea problemei.102-104 CPC. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării greşelilor. Încheierea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de corectare a greşelilor din hotărâre poate fi atacată cu recurs. 27. Explicarea hotărârii se face în şedinţă de judecată. iar după expirarea termenului de atac. s-a solicitat emiterea unei hotărâri suplimentare. nu a indicat suma adjudecată. instanţa care s-a pronunţat asupra fondului cauzei soluţionează chestiunea privind emiterea hotărârii suplimentare.250 CPC. În caz de existenţă a temeiurilor prevăzute de art. Problema pronunţării unei hotărâri suplimentare poate fi pusă în termenul executării silite a hotărârii. interpreţilor sau reprezentanţilor cu privire la cheltuielile de judecată a căror compensare li se cuvine. b) rezolvând problema dreptului în litigiu. din oficiu sau la cererea participanţilor la proces. data şi ora şedinţei de judecată. instanţa judecătorească care a pronunţat hotărârea poate. data şi ora şedinţei de judecată. neprezentarea acestora însă nu împiedică explicarea hotărârii. instanţa poate.

. .249 din CPC).amânarea şi eşalonarea executării hotărârii.53 alin. Instanţa poate emite încheierea fără a se retrage în camera de deliberare. 30 . .corectarea greşelilor din hotărâre (art. .62 din CPC). .refuzul de a primi cererea de chemare în judecată (art. de regulă. . soluţionarea cererilor şi demersurilor participanţilor la proces (art.48 CPC. 181 din CPC). .180. . datei şi orei şedinţei de judecată. .suspendarea procesului (art.asigurarea acţiunii sau anularea măsurilor de asigurare a acţiunii (art. examinarea înscrisurilor şi probelor la faţa locului (art. hotărârea trebuie să fie executorie (de regulă. în conformitate cu art. prelungirea dezbaterilor judiciare sau amânarea procesului (art.(2) CPC).170 din CPC).intervenientul accesoriu (art. la momentul adresării cu cerere de amânare. 34. dar se pune. 33. textul hotărârii de bază nu se modifică. . pe seama aceluiaşi complet de judecată care a examinat şi soluţionat pricina în fond.67 din CPC). iar încheierea cu privire la procedura de soluţionare a cererii de recuzare – odată cu fondul hotărârii (art.respingerea cererii de asigurare a probelor (art. eşalonare a executării sau de schimbare a modului de executare.203 CPC). definitivă). 32. însă în titlul executoriu se indică formularea dispozitivului hotărârii în redacţia în care a fost primit în legătură cu adoptarea încheierilor menţionate. precum şi să schimbe modul sau ordinea de executare.repunerea în termen (art. 31. Se atenţionează că. .Încheierea judecătorească privind explicarea hotărârii se supune recursului (art. Încheierile referitor la: .a nu da curs cererii de chemare în judecată (art. 30.251 din CPC). la corectarea greşelilor. . cu comunicarea participanţilor la proces a locului.171 din CPC). Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că art. Cererile de amânare sau de eşalonare a executării hotărârii se examinează în şedinţă de judecată.(5) din CPC).252 CPC este aplicabil numai după devenirea executorie a hotărârii. . dispoziţiile primei instanţe sau ale judecătorului prin care pricina nu se soluţionează în fond se emit în formă de încheiere în camera de deliberare în condiţiile art. adică.206 alin.coparticiparea procesuală obligatorie (art.128 din CPC). La cererea participanţilor la proces sau la propunerea organului de executare.restituirea cererii de chemare în judecată (art.263 din CPC) se atacă cu recurs. în funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte circumstanţe.266 din CPC).269 CPC. Excepţie de la regula menţionată constituie numai cazul soluţionării unor probleme simple (de exemplu.intervenientul principal (art.încetarea procesului (art.indexarea sumelor adjudecate (art. Chestiunea privind rectificarea hotărârilor judecătoreşti prin corectarea greşelilor evidente.268 din CPC).269 alin.252 din CPC). explicarea hotărârii sau emiterea de hotărâri suplimentare ţine nu doar de competenţa aceleiaşi instanţe judecătoreşti care a pronunţat hotărârea.169 din CPC). . instanţa judecătorească emitentă poate să amâne ori să eşaloneze executarea hotărârii. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea.scoaterea cererii de pe rol (art. După adoptarea încheierii referitor la explicarea hotărârii.116 din CPC).).253 din CPC).65 din CPC).225 CPC) etc. schimbarea modului şi ordinii de executare a ei (art. O astfel de încheiere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată (art.(4) CPC).

270 alin. dacă este susceptibilă de atac (art.dispoziţia instanţei.ordinea şi termenul de atac al încheierii.2 31 . Cuprinsul încheierii emise în camera de deliberare trebuie să corespundă exigenţelor art.(1) CPC. la emiterea încheierii. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.Încheierea judecătorească privind amânarea sau eşalonarea executării hotărârii. schimbarea modului şi ordinii de executare a ei se supune recursului (art.problema asupra căreia se emite. 38. Chişinău.(2) CPC).2000 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii". 36. cu includerea acestora în procesul-verbal al şedinţei: . cu referirea la legea guvernantă. 37.motivele care au determinat concluziile instanţei şi legea guvernantă. Instanţa judecătorească. 7 iulie 2008 nr.252 din CPC). Încheierea emisă fără retragerea completului în camera de deliberare trebuie să conţină următoarele elemente.270 alin. . este obligată să acorde o atenţie deosebită motivelor care au determinat concluziile instanţei. 35.12 din 25.04. . .

la cererea de apel depusă de partea adversă. În cazul în care instanţa de judecată a indicat incorect calea de atac sau nu a indicat-o deloc. cât partea are la dispoziţie o cale ordinară de atac. faţă de situaţia creată prin hotărârea primei instanţe. ce reglementează judecarea pricinilor civile în ordine de apel.119 din Constituţia Republicii Moldova şi art. prin soluţia pronunţată în instanţa de apel. instanţa este competentă de a verifica legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate. în baza art. conform căii legale de atac. art.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. stabilite şi reglementate prin lege. după cum nici nu poate îngrădi dreptul la o cale de atac. nr. 3. Conform art.241 alin.17 Cod de procedură civilă.15 din 03. în condiţiile legii.16 lit. şi unele atribuţii de judecată ale primei instanţe.12.15 CPC participanţii la proces şi alte persoane interesate ale căror drepturi. cu excepţia situaţiei în care. Această cale de atac conferă instanţei ierarhic superioare învestite cu soluţionarea apelului pe lângă competenţa verificării legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel nr. Neexercitarea de către persoanele în drept a căii ordinare de atac . care poate fi exercitată împotriva hotărârii conform legislaţiei în vigoare.e).10 din 22. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. având ca temei studierea practicii judiciare. declanşată de către persoanele abilitate prin lege cu acest drept. devolutivă şi suspensivă de executare (dacă legea nu prevede altfel). Apelul este una din căile de atac.7 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1.(4) CPC). 32 . 2006. pag.2008 În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor procesuale. libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar pot exercita căile de atac împotriva acestuia. potrivit naturii şi scopului căilor de atac. art. Aceasta înseamnă că nu se poate exercita o cale extraordinară de atac atâta timp. sau lipsa unei asemenea menţiuni nu poate fi de natură a deschide accesul la o cale de atac neprevăzută de lege. i s-a creat o situaţie defavorabilă participantului la proces. deopotrivă ordinară.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.2 lit.429 al in . Menţiunea greşită în dispozitivul hotărârii a căii de atac. HOTĂRĂŞTE: 1. ele urmează a fi exercitate într-o anumită consecutivitate. în mod obligatoriu se va indica atât calea şi termenul de atac.apelul decade aceste persoane din dreptul de a ataca hotărârea cu recurs din moment ce legea prevede această cale de atac (art.10. 2. Reieşind din modul de organizare a instanţelor judecătoreşti. Conform art.(6) CPC în dispozitivul hotărârii. în afară de concluzia instanţei privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială a acţiunii. cât şi instanţa prin intermediul căreia urmează a fi exercitată calea de atac. repartizarea cheltuielilor de judecată.

date în prima instanţă de către judecătoriile de drept comun şi judecătoria economică de circumscripţie date în procedura contencioasă (acţiunea civilă).250 CPC. instanţa de apel este obligată de a aplica aceste temeiuri din oficiu.3 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Pot fi atacate cu apel şi hotărârile care conform art.în caz că norma juridică specială ce reglementează examinarea în apel vine în contradicţie cu norma juridică generală aplicată la examinarea în fond. dacă legea nu prevede altfel.256 CPC urmează a fi executate imediat. Conform art. Apelul declarat împotriva hotărârii se consideră declarat şi împotriva încheierilor date în pricina respectivă. cu unele precizări şi anume: . Dreptul de a exercita o cale de atac este în principiu unic şi se epuizează o dată cu exercitarea lui. Examinarea cauzelor în ordine de apel se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolului XXXVII din Codul de procedură civilă. . iar în privinţa altor pretenţii. dacă legea nu prevede altfel. şi 33 . ordonanţele judecătoreşti. hotărârile pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel. De asemenea. susceptibilă de a fi atacată cu apel până la expirarea termenului de declarare a apelului (art. apelul nu poate fi exercitat de aceeaşi persoană împotriva aceleiaşi hotărâri decât o singură dată. procedura specială. În acest caz declararea apelului nu duce la suspendarea executării hotărârii. cu adoptarea unei singure decizii. Obiect al apelului îl constituie hotărârile nedefinitive. Agravarea situaţiei părţii în propria cale de atac se admite atunci când hotărârea este atacată de ceilalţi participanţi la proces.388 alin. deoarece indiferent de invocarea sau neinvocarea de către parte a acestor încălcări. pot fi atacate cu apel şi hotărârile suplimentare adoptate de instanţele de judecată în conformitate cu art.12.2008] 4. De asemenea. se va putea crea o situaţie mai dificilă părţii în propria cale de atac în cazul in care instanţa de apel va constata încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural (art. Nu pot fi atacate cu apel hotărârile adoptate de către instanţele de judecată în litigii ce rezultă din raporturile de contencios administrativ. chiar dacă s-ar invoca alte temeiuri decât cele rezolvate printr-o hotărâre anterioară.14. Colegiul civil şi de contencios administrativ şi Colegiul economic ale Curţii Supreme de Justiţie. 7. chiar dacă au fost emise după pronunţarea hotărârii şi dacă atacarea încheierii nu este menţionată în cererea de apel. În cazul în care în privinţa unor pretenţii a fost luată o hotărâre în fond.dispoziţiile normelor de procedură privind judecarea pricinilor civile în primă instanţă se aplică în instanţa de apel în măsura în care nu sunt contrare dispoziţiilor capitolului XXXVII din Codul de procedură civilă. urmează a fi aplicată norma juridică specială. 254 CPC).[Pct.(6) CPC apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decât aceea din hotărârea atacată.la judecarea pricinii în ordine de apel se va aplica legea procedurală în vigoare la data judecării apelului. Astfel. Hotărârea nedefinitivă este dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul pricinii. când însăşi partea acceptă agravarea situaţiei sale. 5. cererea a fost scoasă de pe rol sau procedura a fost încetată. Partea poate introduce înăuntrul termenului de apel mai multe cereri de apel care se completează şi se examinează într-o singură procedură. cât şi hotărârile pronunţate în primă instanţă după rejudecarea pricinii. . prin încheiere.10 din 22.(1) CPC).art. Încheierile emise în primă instanţă nu pot fi atacate cu apel decât o dată cu hotărârea. 6.373 alin.

împuternicirile reprezentantului în judecată urmează a fi formulate într-o procură. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea reprezentant. trebuie să fie expus dreptul de a declara apel. La stabilirea calităţii procesuale a persoanelor ce pot declara apel urmează a se ţine cont de prevederile art. în interesul căreia reprezentantul a declarat apel. Or.43. Reprezentantul poate declara apel în interesul apelantului. sub sancţiunea nulităţii.partea va declara apel împotriva hotărârii. tocmai datorită faptului că apelul are ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri judecătoreşti. copârâţi şi intervenienţi).9 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. dacă este împuternicit în modul stabilit de lege. 8. În caz de strămutare a pricinii civile de la Curtea de Apel Economică la o curte de apel de drept comun în temeiul art. dar care se consideră lezate în drepturi prin hotărârea pronunţată.55 şi art. pasibil de a fi invocat de persoanele în drept să declare apel. Interesele celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. soluţionarea problemei drepturilor acestor persoane neantrenate în proces poate constitui motiv de apel. instanţa de apel va judeca pricina în volum deplin. 9. a celor fără capacitate de exerciţiu sau ale celor dispăruţi fără urmă vor fi apărate prin reprezentantul lor legal (părinţi.12. Astfel. Deşi în apel nu se admite schimbarea calităţii părţilor. conform art. după caz. Astfel. şi va confirma dreptul reprezentantului de a declara apel. Dacă la examinarea cauzei în instanţa de fond au existat coparticipanţi (coreclamanţi. În caz că la depunerea apelului alături de reprezentant va fi prezentă şi persoana. Totodată.75 CPC. persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal sau prin reprezentanţi.45 CPC nimeni nu poate fi lipsit fără consimţământul său de dreptul judecării procesului în instanţă şi de judecătorii în a căror competenţă pricina este dată prin lege. în care în mod expres.36 alin. fiecare dintre aceştia dispune de posibilitatea de a 34 . chestiunile respective vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu art. Dacă părţile vor contesta numai încheierea privind scoaterea cererii de pe rol sau încetarea procesului. în proces civil. În cazul apariţiei unor temeiuri legale pentru strămutarea pricinii sau apariţia unui conflict de competenţă. Conform art. Părţile şi alţi participanţi la proces pot declara apel în cazul în care ei au fost implicaţi nemijlocit la soluţionarea litigiului. în mod independent.360 alin. Apelul poate fi formulat de cel cu capacitate de exerciţiu deplină personal sau prin mandatar. fiind în drept de a se pronunţa asupra legalităţii încheierii adoptate din oficiu. poate avea loc o transmitere a calităţii procesuale pe cale legală sau convenţională. nu dispun de dreptul de a declara apel. Persoanele care nu sunt participante la proces. atunci împotriva încheierii respective se va declara recurs. Art.59 CPC. 11. tutore sau curator). [Pct. Instanţele competente de a judeca pricinile civile în apel sunt curţile de apel.2008] 10. În cazul absenţei unei asemenea împuterniciri concrete. cererea de apel va fi acceptată pentru a fi examinată. legalitatea deciziei instanţei de apel în ordine de recurs va fi examinată de către instanţa de recurs competentă să verifice legalitatea deciziilor curţii de apel care a examinat apelul în fond. 44 CPC. indiferent de faptul dacă au participat nemijlocit în şedinţa instanţei sau nu.(3) CPC. potrivit competenţei materiale şi jurisdicţionale stabilite prin lege. apelul depus va fi returnat ca depus de o persoană care nu este în drept să declare apel. dacă nu vor fi depistate alte impedimente pentru judecarea pricinii.(1) CPC specifică persoanele în drept să declare apel. oricare dintre părţile iniţiale ale procesului poate fi apelant sau intimat.10 din 22.

după redactarea hotărârii instanţa nu este obligată de a trimite copia hotărârii persoanelor care au fost prezente la pronunţarea hotărârii. şi instanţa a adoptat hotărârea integrală termenul de declarare a apelului va începe a curge de la momentul pronunţării hotărârii. când instanţa a pronunţat hotărârea integrală în prezenţa participanţilor la proces.355 CM instanţa de judecată va remite hotărârea sa părţilor în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii.362 alin. Astfel. Dreptul de a contesta hotărârea primei instanţe cu apel apare chiar din momentul pronunţării hotărârii. Dacă pretenţiile coparticipantului şi intervenientului coincid cu cele ale apelantului. neachitând taxa de stat. care din motive întemeiate au omis termenul de apel.10 din 22. neputându-se extinde în principiu efectele admiterii apelului unuia dintre ceilalţi coparticipanţi. Realizarea acestui drept este condiţionată de termenul legal şi comunicarea hotărârii motivate. cererea de apel va fi restituită apelantului. momentul când instanţa a înştiinţat părţile despre faptul că hotărârea integrală este gata şi părţile pot lua cunoştinţă de ea.12. Dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii. sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului. când instanţa a trimis copia hotărârii părţii care nu a fost prezentă la proces (art. În acest caz. având independenţă procesuală şi achitând taxa de stat. Termenul de apel reprezintă intervalul de timp în care se poate exercita calea de atac a apelului. [Pct. cu citarea părţilor la proces. 14. Atunci când unul dintre coparticipanţi a renunţat la dreptul său de a declara apel ori şi-a retras apelul.12 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.85 CPC. dacă nu sunt temeiurile prevăzute de art. dacă părţile au fost prezente la pronunţarea hotărârii.declara apel pentru apărarea propriilor interese. Calcularea termenului de apel se va face în conformitate cu prevederile art. De aceea pentru exercitarea legală a acestui drept nu este suficientă numai comunicarea dispozitivului hotărârii. având ca scop aducerea la cunoştinţa participanţilor la proces conţinutul integral al hotărârii adoptate. însă neprezentarea lor nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.2008] 13. Termenul de apel curge chiar dacă hotărârea a fost comunicată concomitent cu somaţia de executare. în baza cererii care se examinează în şedinţa de judecată. alăturarea la apel produce efecte juridice în cazul în care a avut loc în interiorul termenului de apel şi participantul alăturat a achitat taxa de stat. conform art. Prin comunicarea hotărârii se subînţeleg acţiunile efectuate de către instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea. Termenul de apel este de 20 de zile de la data comunicării hotărârii motivate (art. 35 .1 CPC) şi începe a curge în ziua imediat următoare după ce s-a comunicat hotărârea motivată. 12. acesta va expira în următoarea zi lucrătoare.259 CPC). În cazul în care instanţa de apel respinge cererea privind repunerea cererii în termen. sau cererea a fost restituită.111 CPC. coparticipantul sau intervenientul se poate alătura la apel printr-o cerere scrisă. dacă legea nu prevede altfel. Se reţine că în cazul adoptării dispozitivului hotărârii. Dacă apelantul principal îşi retrage apelul. sau dacă cererii de apel nu i se dă curs. pentru acesta hotărârea primei instanţe devine definitivă. pot fi repuse în termen de către instanţa de apel. Dacă termenul expiră într-o zi nelucrătoare. Persoanele. aceasta se consideră comunicată de la data depunerii cererii de apel. Se consideră că hotărârea a fost comunicată părţilor. în caz de adoptare numai a dispozitivului hotărârii.

în cazul decesului mandatarului căruia i se comunicase hotărârea. Repunerea în termen poate fi dispusă numai dacă partea şi-a exercitat dreptul la acţiune în cadrul unui termen maxim de 30 de zile. Instanţele de apel trebuie să ţină cont că apelantul este în drept prin cererea de apel să atace hotărârea primei instanţe în întregime sau numai în privinţa unor probleme expuse în partea descriptivă sau în partea motivată a hotărârii.166 alin. ordinea şi termenele de exercitare a hotărârii.367 CPC. 18.10 din 22. însă la cererea apelantului instanţa de apel. În asemenea situaţii în litigiile patrimoniale depunerea cauţiunii nu este obligatorie.Apelul declarat peste termen nu suspendă executarea hotărârii. În astfel de cazuri se face o nouă comunicare. Cererea de apel trebuie să corespundă cerinţelor expuse în art. iar termenul de apel începe să curgă din nou de la data comunicării hotărârii. pot fi obiect separat al apelului chestiunile ce ţin de repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi.1 CPC. calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.(6) CPC cererea de apel este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă.14 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.365 CPC. a cărei hotărâre se atacă. observaţiilor la procesul-verbal ş. aceasta este obligată s-o accepte şi s-o anexeze la dosar.12. Instanţele de apel vor refuza înregistrarea cererii de apel în mod direct. Cererile de apel parvenite prin poştă în adresa instanţei de apel vor fi expediate instanţei de fond. părţii reprezentate prin mandat). Preşedintele primei instanţe. Dat fiind faptul că legislatorul nu interzice prezentarea referinţei şi la această etapă. 36 . Codul de procedură civilă prevede două situaţii în care termenul de apel poate fi întrerupt: . Legea cere depunerea cererii de apel cu respectarea formei scrise la instanţa judecătorească a cărei hotărâre se atacă (art. pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de art. explicând apelantului consecinţele art.în cazul decesului participantului la proces care avea interes să facă apel. Termenul de apel pentru moştenitorii incapabili şi pentru cei limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau pentru cei dispăruţi fără urmă începe să curgă din ziua în care se numeşte tutorele sau curatorul. De asemenea. Nu există un termen de decădere pentru solicitarea repunerii în termenul de declarare a apelului (art.16 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Astfel.364 alin. poate să dispună suspendarea executării hotărârii.10 din 22. după caz (moştenitorilor.2008] 15. persoana poate depune cererea de apel chiar dacă nu a luat cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei primei instanţe.364 alin. care în final nu au influenţat în mod direct asupra concluziei instanţei ce ţine de soluţionarea acţiunii.eşalonarea achitării taxei de stat. [Pct. că potrivit art. după ce primeşte cererea de apel şi înscrisurile alăturate.(4) CPC).116 alin. în caz de depunere a referinţei în prima instanţă. 16. Se explică. Dreptul de a se adresa cu cerere de apel nu este legat de dreptul de a lua cunoştinţă de procesul-verbal.2008] 17.12.(1) CPC). [Pct.din motive justificate. dispune înregistrarea cererii de apel cel târziu a doua zi. .a. cererilor privind eliberarea. Tot aşa va proceda preşedintele instanţei şi în privinţa cererilor de alăturare la apel.

apelurile şi referinţele depuse. şi fără respectarea art. nimeni nu este în drept să reclame dosarul din prima instanţă. să soluţioneze cererea reclamantului şi. pricina poate fi examinată în baza materialelor existente la dosar (art.186 alin. în caz că apelantul a depus o cerere în care solicită eşalonarea.365 CPC. cu cel puţin 3 zile înainte de judecarea apelului. În cazul când persoana. va întreprinde acţiunile prevăzute de lege în cazul executării imediate a hotărârii. acordând apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor.10 din 22. şi el curge din nou. va soluţiona chestiunea privind adoptarea unei hotărâri suplimentare sau a unei încheieri privind corectarea greşelilor în hotărâre atunci când există temeiuri legale. instanţa de apel este obligată. De asemenea. prima instanţă va examina observaţiile la procesul-verbal. În cazul în care cererea de apel şi înscrisurile au fost depuse fără plata taxei de stat şi fără copii pentru fiecare participant la proces şi o copie pentru instanţa de apel. judecătorul instanţei de apel nu va fi în drept de a nu da curs cererii de apel pe motiv că nu este achitată taxa de stat.20 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Dat fiind faptul că încheierea de a nu da curs cererii de apel poate fi atacată cu recurs. Instanţa este obligată de a crea condiţiile respective participanţilor la proces pentru ca ei să-şi poată exercita drepturile sale.2008] 37 . 20.12. Instanţa poate în aceeaşi încheiere de pregătire a pricinii pentru dezbateri să fixeze data examinării apelului. cât şi cea economică) vor lua în considerare că depunerea referinţei este obligatorie.(2) CPC). căreia i s-a stabilit un termen judiciar în condiţiile art. Dacă apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheiere. în caz că vor fi înaintate. 19. Însă participanţii la proces pot lua cunoştinţă de materialele cauzei. Instanţele de apel (atât de drept comun. în dependenţă de soluţia adoptată. ca persoana respectivă să dispună de posibilităţi obiective de a executa indicaţiile din încheiere. Se explică instanţelor judecătoreşti. În asemenea situaţii. să decidă asupra mişcării dosarului. instanţa de apel va expedia participanţilor la proces copii de pe cererea de apel şi de pe înscrisurile care nu au fost prezentate primei instanţe. sau fără legalizarea înscrisurilor alăturate în modul prevăzut de lege. Referinţele şi înscrisurile se depun cu atâtea copii câţi participanţi la proces sunt. Numai după expirarea termenului pentru declararea apelului pentru toţi participanţii la proces. că în cazul în care nu se dă curs cererii de apel. rezonabil.Până la expirarea termenului de depunere a apelului pentru toţi participanţii la proces. propunându-le să depună. De asemenea. apelul se consideră depus la data prezentării iniţiale. plus câte o copie pentru instanţa de apel. iar în cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă. cât şi înscrisurile anexate. depunerea recursului va întrerupe curgerea termenului judiciar. [Pct. va cita părţile şi alţi participanţi la proces. termenul stabilit de judecător trebuie să fie unul real. după examinarea recursului de către instanţa de recurs. în caz contrar se va da o încheiere separată referitoare la data examinării cauzei. înscrisurile şi cererile depuse. noi referinţe şi înscrisuri la dosar.368 CPC până la expirarea lui va înainta o cerere în care va solicita prelungirea lui. în traducere. iar cele redactate într-o limbă străină. eliberarea de la achitarea taxei de stat odată cu declararea apelului. instanţa de judecată este obligată de a soluţiona mai întâi chestiunea privind prelungirea termenului judiciar. În scopul pregătirii pricinii către examinare în ordine de apel. judecătorul instanţei de apel dispune printr-o încheiere de a nu da curs cererii. instanţa va expedia a doua zi instanţei de apel dosarul împreună cu apelurile. mai întâi.

împuternicit în mod legal. În acest caz instanţa de apel casează hotărârea primei instanţe şi dispune încetarea procesului dacă sunt respectate prevederile art. apelantul este obligat de a-şi motiva imposibilitatea prezentării probelor în prima instanţă. În procesul judecării pricinii în apel apelantul este în drept de a folosi orice mijloc de apărare fie de drept material. după expirarea termenului de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare. Partea care a declarat apelul poate sau reprezentantul ei. Art. de o altă persoană sau organ împuternicit prin lege să se adreseze în judecată pentru apărarea drepturilor.5 CPC.22 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2008] 24. sub condiţia de a-şi păstra calitatea procesuală. Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel.23 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Retragerea apelului se face în scris sau oral.10 din 22. inclusiv şi asupra motivelor care au rămas neexaminate de către instanţa de fond. instanţa se va pronunţa în fond numai în temeiul celor invocate în prima instanţă. În cadrul soluţionării chestiunii privind retragerea apelului instanţa de apel este obligată de a explica apelantului efectele admiterii cererii de retragere a apelului. ci este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei. În cazul când apelul nu este motivat ori motivaţia nu cuprinde argumente sau probe noi.2008] 23.371 CPC prevede ca. iar ceilalţi susţin apelurile declarate. dacă prin cererea de apel se contestă depoziţiile lor. apelul se examinează într-un termen rezonabil. Rezonabilitatea termenului de examinare a apelului se va aprecia atât prin prisma complexităţii şi comportamentului părţilor în proces. instanţa de apel va soluţiona chestiunile privind retragerea apelului. însă după plata taxei de stat. [Pct. În cazul retragerii apelului. printr-o încheiere susceptibilă de recurs. Or. şi va examina apelurile altor participanţi la proces. care este de 30 de zile. fie de drept procedural. sau solicitării încheierii unei tranzacţii. instanţa de apel va dispune încetarea procedurii în apel. Instanţa de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărârii primei instanţe. cât şi prin înseşi accepţiunea şi esenţa acestei căi de atac. În cazul renunţării reclamantului la acţiune. În cazul în care dovezile propuse sunt martorii.12. iar în ultimul caz cu consemnare în procesul-verbal. Apelanţii sunt în drept să prezinte probe care nu au fost prezentate în prima instanţă.10 din 22. neaudiaţi în prima instanţă sau înscrisuri nearătate la prima instanţă. că retragerea apelului declarat de către procuror. admiterea de către instanţa de apel a cererii de retragere a apelului îl lipseşte pe ultimul de dreptul de a mai înainta un nou apel împotriva aceleiaşi hotărâri. să şi-l retragă până la dezbaterea pricinii în fond în instanţa de apel. În cazul în care mai mulţi participanţi la proces au declarat apeluri de sine stătător împotriva hotărârii şi unul din apelanţi şi-a retras apelul. Martorii citaţi în prima instanţă pot fi citaţi şi în instanţa de apel. 25.21. libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane nu privează persoana în a cărei interes a fost declarat apelul de dreptul de a-l susţine. În acest caz. 22. atunci se respectă cerinţele necesare pentru cererea de chemare în judecată.12. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti. 38 . şi în caz de admitere va înceta procedura în ordine de apel în privinţa persoanei care a renunţat la apel. [Pct. procedura în ordine de apel nu poate fi încetată.60 alin.

instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces. Totodată în art. .pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale. După ce judecă apelul. În primul caz. situată în circumscripţia instanţei de apel. urmează în mod obligatoriu să remită cauza la rejudecare: .385 şi 388 CPC se poate concluziona că legea prevede doar 5 cazuri când instanţa de apel.(2) CPC este reglementată situaţia în care judecata în primă instanţă s-a făcut cu încălcarea competenţei. instanţa de apel este în drept să judece pricina în fond. În sensul prevederilor art. În prezenţa celorlalte motive specificate în art. Instanţa de apel. de aceea faptul invocării greşite a legii materiale şi procedurale nu poate servi temei pentru respingerea apelului.388 CPC la solicitarea participanţilor la proces. pricina urmează a fi trimisă altei instanţe de acelaşi grad.12. va remite pricina spre rejudecare în instanţa competentă. Restituind pricina spre rejudecare. c). Decizia prin care pricina se remite la rejudecare este irevocabilă. respinge apelul ca nefondat. prima instanţă este obligată de a arăta în hotărârea sa pricinile ce au servit ca temei în imposibilitatea îndeplinirii indicaţiilor.27 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată. 39 . Instanţa de apel nu este în drept să releve în indicaţiile sale care probe inspiră încredere (sunt mai temeinice) sau să stabilească ce hotărâre ar trebui adoptată după rejudecarea pricinii. Astfel. instanţa de apel este obligată să menţioneze în decizie actele procedurale care trebuie efectuate în prima instanţă. În caz de imposibilitate obiectivă de a îndeplini indicaţiile instanţei de apel în cadrul rejudecării pricinii. instanţa de apel.386-388 CPC. analizate şi apreciate corect de prima instanţă.10 din 22. lit.în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural. cercetate. data şi ora şedinţei de judecată. adică nu se supune niciunei căi de atac.385 alin. instanţa este în drept să pronunţe o soluţie prin care îl respinge sau îl admite.1. verificând hotărârea judecătorească şi considerând-o temeinică şi legală.pricina a fost examinată de un complet de judecată compus ilegal. pronunţând o hotărâre de declinare a competenţei în favoarea instanţei competente. adică consideră că motivele invocate în apel sunt combătute de probele administrate. Temeiurile casării hotărârii instanţei de fond de către cea de apel sunt specificate în art. 27. În situaţia în care în prima instanţă nu se mai poate constitui un complet de judecată. 26.pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul. constatând lipsa de competenţă a primei instanţe. instanţa de apel poate casa hotărârea instanţei de fond cu darea unei noi hotărâri dacă: . . d). Admiterea apelului înseamnă constatarea caracterului ilegal (incorect) al hotărârii pronunţate de prima instanţă şi aceasta duce la casarea ei în întregime sau în parte potrivit art.385 alin. fără a o restitui în prima instanţă. după casarea hotărârii. [Pct.2008] 28. b). .Invocarea incorectă a prevederilor legale în cererea de apel de către apelant nu eliberează instanţa de apel de a aplica legea materială corectă ce guvernează raportul juridic litigios. e) CPC. .

6 §1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. că potrivit art.(5) CPC. celelalte renumerotate] 30. a soluţionat pricina în baza normei de drept interne ce contravine prevederilor tratatului internaţional cu aplicare directă. spaţiu şi asupra persoanelor. nu poate servi temei de sine stătător pentru casarea hotărârilor. Neindicarea legii materiale în hotărâre.la emiterea hotărârii a fost încălcat secretul deliberării. a soluţionat greşit conflictul dintre normele cuprinse în diferite acte normative interne.2008. În acest caz.12.2008] 29. 5.hotărârea nu este semnată de judecător sau de către unul din judecătorii din completul de judecată ori hotărârea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sunt menţionaţi în hotărâre. instanţa de apel va concretiza partea motivată a hotărârii primei instanţe.nu a fost aplicată legea care trebuia să fie aplicată. pe care instanţa le consideră constatate. nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente. alin.389 CPC.s-a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată.concluziile primei instanţe.387 CPC se consideră că normele de drept material sunt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care: .10 din 22.10 din 22. cu respectarea şi a cerinţelor art.circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. a aplicat o uzanţă ce contravine legii. constatate de instanţă. .au fost încălcate sau aplicate eronat normele de drept material. inclusiv instanţele de apel. . [Pct.(2). Prin aplicarea legii care nu trebuia să fie aplicată se înţelege situaţia când instanţa a dat o calificare juridică incorectă raportului material litigios.s-a interpretat eronat legea. decizia trebuie să conţină circumstanţele cauzei.390 şi art. În special.241 alin. sunt obligate de a motiva hotărârile sale. probele pe care se întemeiază concluziile ei referitor la 40 . a încălcat regulile acţiunii normelor juridice în timp. Protocoalelor 3. . în caz că litigiul este soluţionat corect. De asemenea. .. instanţa de apel va casa hotărârea primei instanţe cu darea unei noi hotărâri sau va modifica hotărârea în cazurile dacă: .la judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba în care s-a desfăşurat procesul. sau s-a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.12. Adoptarea şi pronunţarea deciziei de către instanţa de apel se face potrivit prevederilor art. aplicând o normă străină acestuia. 8 şi 22 şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului instanţele de judecată. expuse în hotărâre. limitându-se numai la normele juridice procesuale. iar la soluţionarea problemelor prin care nu se rezolvă fondul apelului. Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului se emite în formă de decizie.30 exclus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Conform art. Se explică instanţelor că prin neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată se înţelege o situaţie când instanţa în hotărârea sa nu a făcut trimitere nici la o lege materială. sau a soluţionat litigiul contrar normelor materiale ce guvernează raportul juridic litigios. [Pct. dispoziţia se emite în formă de încheiere. Se atrage atenţia asupra faptului. .28 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. . .

După adoptarea deciziei. inclusiv cu procesul-verbal al şedinţei. poate fi pusă în executare imediat după adoptarea ei. alte chestiuni ce au fost soluţionate în cadrul judecării pricinii. 3 octombrie 2005 nr. instanţa de apel este obligată a le trimite copia deciziei adoptate în cel mult 7 zile de la emiterea deciziei motivate. în caz de adoptare a dispozitivului deciziei.15 41 . a fi în termen redactate şi restituite în instanţa de fond. De asemenea. 32.admiterea sau respingerea acţiunii. instanţa de apel este obligată a întreprinde acţiunile legale pentru comunicarea deciziei integrale. participanţii la proces au dreptul de a lua cunoştinţă de materialele dosarului. 33. Se atenţionează instanţele de apel că dosarele urmează.a. În cazul în care apelul a fost judecat în absenţa unor participanţi la proces legal citaţi. Se abrogă hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. fiind definitivă. atât timp cât dosarul se află la instanţa de apel. deşi legiuitorul a prevăzut şi posibilitatea contestării ei cu recurs. legea materială şi procedurală aplicate în cadrul judecării pricinii. 31. Decizia instanţei de apel. argumentele instanţei în caz de respingere a unor probe prezentate de participanţi ş.28 din 26 decembrie 2000 "Cu privire la examinarea cauzelor civile în ordine de apel". în mod obligatoriu. Chişinău.

Aceasta conţine patru părţi componente: introductivă. 3. EXPLICĂ: 1. art. Instanţa de judecată. cu judecarea pricinilor în aceste căi de atac. recurent şi intimat (Principiul nr. adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28. lipsă de rezerve (necondiţionalitate). să fie clară. elocvenţă. Cu recurs pot fi atacate şi hotărârile pentru care legea nu prevede calea apelului.1.e). dar trebuie să corespundă tuturor normelor de drept. nr. 42 . deliberarea şi pronunţarea actelor de dispoziţie ale instanţelor de apel şi de recurs au loc în aceeaşi şedinţă. logică.3 din 07.17 Cod de procedură civilă.(1) CPC. sobrietate. retrăgându-se în camera de deliberare. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie legală şi întemeiată. certitudine. judecând apelul sau recursul. dar în prezenţa unor motive justificate.2 lit. în baza art.6 al Recomandării nr. precum şi deciziile pronunţate de curţile de apel. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie pronunţată la sfârşitul procesului. în conformitate cu art. oficialitate şi pertinenţă. adoptă o hotărâre sub formă de decizie sau încheiere. fapt despre care se informează participanţii la proces. Decizia instanţei de apel sau de recurs trebuie să fie pe cât e posibil de concisă. Ea poate fi întocmită liber. iar hotărârile pronunţate în primă instanţă de curţile de apel pot fi atacate cu recurs.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.2. De regulă. cu parcurgerea tuturor fazelor procesuale legal stabilite. 3. 3. deliberarea şi pronunţarea pot fi amânate pe un termen de 10 zile. motivare şi dispozitiv. Deciziile instanţei de recurs devin irevocabile din momentul pronunţării. formulările din conţinutul deciziei trebuie să corespundă exigenţelor de: corectitudine. descriptivă. 2.02. consecutivitate.4-5. după încheierea dezbaterilor judiciare şi ascultarea susţinerilor verbale. înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de apelant.19 Întru asigurarea aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti de apel şi de recurs a normelor de procedură civilă la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie. concreteţe.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării pricinilor civile şi economice în ordine de apel şi de recurs nr.07. claritate.R (84) 5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.16 lit. Astfel.1984).236 alin. Hotărârile pronunţate în primă instanţă de judecătorii pot fi atacate cu apel. 2009. deplinătate. pag.

6. 5. după caz. Spre deosebire de partea introductivă a hotărârii pronunţate în primă instanţă. apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţa de apel de către participanţii la proces. În cazul în care instanţele de apel şi de recurs se abţin de a da un răspuns special şi explicit la cele mai importante întrebări. În conformitate cu art. Dreptul la un proces echitabil.3.385.373 alin. în limitele invocate în recurs. urmează a fi indicate circumstanţele pricinii constatate de instanţe. precum şi rezumatul soluţiei pronunţate de prima instanţă şi de instanţa de apel (în privinţa deciziei instanţei de recurs examinate în conformitate cu secţiunea a ll-a). sunt în drept să se pronunţe în decizia adoptată asupra actelor procedurale care urmează a fi efectuate în primă instanţă la rejudecarea pricinii. în partea introductivă a deciziei instanţei de apel şi de recurs se expune succint hotărârea primei instanţe. numele sau denumirea apelantului sau recurentului. Deci.(5) CPC.1994 pronunţată în cauza Hiro Balani împotriva Spaniei). la judecarea recursului declarat împotriva deciziei date în apel. caracterul public sau secret al şedinţei. însă aceasta nu împiedică instanţa de apel să verifice. prezumă dreptul la o hotărâre şi decizie motivate.1 din Convenţia Europeană (Hotărârea Curţii Europene din 09. temeiurile de fapt şi de drept care au condus.6 par.12.442 alin.(1) şi (2) CPC. În cazul respingerii apelului sau recursului.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. denumirea instanţei care a pronunţat decizia. legalitatea hotărârii atacate. stabilite pe parcursul examinării ei. 6.4. 5. conform art. că unele probe ar fi mai temeinice decât altele şi nici să stabilească ce hotărâre ar urma să fie adoptată după rejudecarea pricinii. motivele care au determinat insatisfacţia apelantului sau recurentului 5. Astfel. instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe. iar în cazul casării integrale sau parţiale a hotărârii primei instanţe şi restituirii pricinii spre rejudecare în primă instanţă. în motivarea deciziilor instanţelor de apel şi de recurs. garantat de art. la admiterea sau respingerea apelului sau recursului. Partea descriptivă a deciziei instanţei de apel sau de recurs trebuie să cuprindă expunerea succintă a circumstanţelor pricinii. Protocoalelor nr. În limitele apelului. probele pe care se întemeiază concluziile acestora. legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. completul de judecată. precum şi cele care nu au fost stabilite. explicaţiile participanţilor la proces. în limitele cererii de apel.2. calitatea lor procesuală. însă nu sunt în drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere.1. 43 . 8 şi 22 ale Convenţiei. pe baza actelor din dosar. fără a acorda părţii care a formulat o întrebare posibilitatea de a şti dacă acest mijloc de apărare a fost neglijat sau respins. dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii. 5. jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 417. ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate. precum şi temeiurile de fapt şi de drept care au condus la adoptarea uneia din soluţiile prevăzute de art. Partea introductivă a deciziei instanţei de apel sau de recurs cuprinde: locul şi data adoptării. 427 şi 445 CPC. acest fapt se va considera o încălcare a art.1. instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. fără a administra noi dovezi. instanţele judecătoreşti naţionale sunt obligate să-şi motiveze deciziile iar toate întrebările care sunt importante pentru rezultatul procesului necesită un răspuns special în hotărâre. instanţa verifică. În conformitate cu art. instanţele de apel şi de recurs sunt obligate să indice în decizie motivele respingerii. fiind obligată să se pronunţe în decizie asupra tuturor motivelor invocate în recurs.

instanţele de apel şi de recurs emit încheierile fără a se retrage în camera de deliberare. în cazul soluţionării unor probleme simple. c) concluziile primei instanţe. d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat (art. 12. de o lună de zile. obiectul litigiului. în conformitate cu art. 8. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii.270 CPC. instanţa este în drept să pronunţe dispozitivul deciziei sau al hotărârii. numele părţilor. 10. să motiveze din care considerente instanţa a ajuns la concluzia de a recunoaşte apelul sau recursul neîntemeiat. 7. rezultă că prevederile cuprinse în Capitolul XX Titlul II din CPC. urmând ca decizia să fie redactată în termen de 15 zile şi.250 CPC.c) şi 394 CPC. În conformitate cu art. 388 şi 400 CPC).Dacă instanţele de apel şi de recurs. referindu-se la legea respectivă. modificată. Este inadmisibilă limitarea instanţelor de apel şi de recurs doar la reproducerea în decizie a hotărârii apelate sau recurate ori la constatarea netemeiniciei apelului sau recursului. 418 şi 445 alin. expuse în hotărâre. iar dacă se admite – cum este soluţionată cauza (art. numele apelantului. pronunţând hotărâri suplimentare. b) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. însă poate fi atacată cu recurs şi supusă revizuirii în modul stabilit de Codul de procedură civilă. sub aspectul cuprinsului acestora. Hotărârea dată în primă instanţă de judecătorii sau de o instanţă de apel va fi casată sau. Hotărârile (deciziile) instanţelor de apel şi de recurs mai pot forma obiectul unei cereri referitoare la corectarea greşelilor materiale strecurate în conţinutul ei. 389. vor considera că hotărârea primei instanţe sau a instanţei de apel este legală şi temeinică. 9. se va indica denumirea primei instanţe şi data adoptării hotărârii în primă instanţă. 11. 8. rămâne definitivă din momentul pronunţării. În dispozitivul deciziei de apel sau de recurs. Instanţele de apel şi de recurs sunt obligate să facă referire nu numai la articolul menţionat. 13.376 alin.249. trebuie să corespundă exigenţelor stabilite de art. în măsura în care acestea nu contravin prevederilor procedurale specifice examinării pricinii în apel şi în recurs. după caz. în urma judecării apelului sau recursului.(1) lit. care stabilesc cadrul procedural al încheierii primei instanţe. deoarece în acest caz decizia apare ca nemotivată.239-248 CPC). se aplică inclusiv la emiterea încheierilor judecătoreşti de către instanţele de apel şi de recurs. nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente. Încheierile pronunţate de instanţele de apel sau de recurs. Instanţele de apel şi de recurs aplică şi prevederile art. dar şi la aliniatul şi litera acestuia.254 alin. în motivarea deciziei adoptate sunt obligate să-şi expună concluzia cu privire la toate argumentele invocate de apelant sau recurent şi. respectiv. 387.(1). În cazul adoptării unei noi hotărâri. dacă se constată incidenţa următoarelor temeiuri: a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin.386.(1) CPC. această parte a deciziei este analogică cu dispozitivul hotărârii primei instanţe.242 alin. Totodată. 251 CPC).1. unde se indică dacă se admite sau nu acţiunea. pe care prima instanţă Ie-a considerat constatate. recurentului şi concluzia instanţelor de apel şi de recurs în sensul admiterii sau respingerii apelului sau recursului. Decizia instanţei de apel. fiind susceptibilă de executare silită. având autoritate de lucru judecat. Din sensul art. la examinarea apelului sau recursului. acestea fiind consemnate în procesulverbal al şedinţei de judecată în cazul instanţelor de apel şi în cadrul unor încheieri separate în 44 .(5) CPC. precum şi al unei cereri referitoare la darea unor explicaţii asupra dispozitivului deciziei (art.(1) şi 413 alin.

inclusiv cea de anexare la dosar a unor noi înscrisuri ş. care rămân irevocabile din momentul pronunţării (art. în mod separat.2005 „Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel" şi nr. 16.409. Constituie încheieri ale instanţelor de apel şi de recurs care pot fi emise fără retragerea în camera de deliberare: cele de dispunere a examinării pricinii în lipsa părţii. 17. ce se conţin în hotărârile nr. acestea sunt supuse recursului separat numai dacă legea prevede expres acest fapt. precum şi în cazul în care încheierea face imposibilă examinarea în continuare a pricinii. Astfel. Excepţie de la regulă constituie încheierea Curţii Supreme de Justiţie de restituire a recursului în ordinea stabilită de Secţiunea I sau de încetare a procesului.3 45 .10. a martorului etc. 7 iulie 2008 nr.13 din 25 aprilie 2000 "Cu privire la practica judiciară ce ţine de respectarea normelor de procedură civilă la întocmirea actelor judecătoreşti în cadrul judecării cauzelor în ordine de apel şi recurs". la întocmirea actelor judecătoreşti în cadrul examinării pricinilor civile în ordine de apel şi de recurs se vor lua în considerare unele explicaţii tangenţiale ale Plenului CSJ în materia respectivă. după caz. de stabilire a ordinii cercetării judecătoreşti. de recurs. 14. Se va distinge situaţia în care actul judecătoresc de dispoziţie nu se supune niciunei căi de atac de situaţia în care actul respectiv este irevocabil.03.. 15.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs". Sunt irevocabile actele judecătoreşti de dispoziţie care pot fi supuse revizuirii şi nu se supun niciunei căi de atac actele judecătoreşti de dispoziţie care nu pot fi revizuite. Exemple de acte judecătoreşti care nu se supun niciunei căi de atac constituie: decizia instanţei de apel sau de recurs prin care pricina se trimite la rejudecare şi încheierea de admitere a cererii de revizuire. Chişinău.3 din 27. indiferent de modul de consemnare a încheierilor instanţelor de apel şi.cazul instanţelor de recurs. Se atenţionează asupra faptului că. Se abrogă hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.a. a încheierii respective. În subsidiar.15 din 03. 445 alin.(4) CPC). 421. consemnarea în procesul-verbal al încheierii instanţei de judecată nu condiţionează nesusceptibilitatea atacării cu recurs. de soluţionare a cererilor şi a demersurilor părţilor şi participanţilor la proces ce se referă la chestiuni simple.

de refuz în primirea cererii de chemare în judecată (art. conform Secţiunii a 2-a a aceluiaşi capitol. de respingere a cererii de repunere în termen (art.34 CPC. conform competenţei jurisdicţionale stabilite de art. conform competenţei jurisdicţionale stabilite de art. c) şi g) (art.62 alin.d).e). .(1) lit.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs nr.(1) CPC). asupra cheltuielilor de judecată (art.116 alin. se deduce nesusceptibilitatea de recurs a încheierilor de restituire a cererilor de chemare în judecata.(1) lit. de restituire a cererii în temeiul alin.170 alin. inclusiv de cea economică.12. Plenul Curţii Supreme de Justiţie EXPLICĂ: 1. în condiţiile legii.(3) CPC). de respingere a cererii de admitere în calitate de coparticipant (art. Sunt supuse recursului următoarele acte de dispoziţie judecătoreşti: a) hotărârile: . Recursul este calea ordinară de atac exercitată de către persoanele îndreptăţite împotriva actelor de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti.169 alin.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. h) şi i) CPC. e). reieşind din rezultatele generalizării practicii judiciare.65 alin.397 CPC). în baza art. de fond sau de apel (exemple de astfel de încheieri: de strămutare a pricinii (art.3 din 27.(5) CPC). b) deciziile pronunţate de curţile de apel în calitate de instanţă de apel (art. b). . f).43 alin. pag.încheierile pronunţate în primă instanţă pentru care legea prevede în mod expres posibilitatea recurării.).2008 În scopul aplicării corecte şi unitare a normelor procedurale referitoare la examinarea pricinilor în cadrul căii de atac a recursului de către instanţele judecătoreşti competente.429 alin.12 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Actele de dispoziţie judecătoreşti (hotărâri şi încheieri) fără drept de apel sunt recurate conform Secţiunii 1 a capitolului XXXVIII CPC. nr.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.33 şi 36 CPC. Reieşind din interpretarea incidenţă a articolului 170 alin.2 lit.(4) CPC). c) următoarele categorii de încheieri: .128 alin.170 alin.99 CPC). de respingere a cererii de asigurare a probelor (art.pronunţate în primă instanţă de curţile de apel. 2. iar actele de dispoziţie pronunţate de către instanţele de apel (decizii).a). 46 .03.(5) CPC.(5) CPC) etc. art.(3) CPC).11. 2006.17 Cod de procedură civilă.(5) CPC).alte hotărâri pentru care legea nu prevede calea apelului (art.16 lit. indiferent de instanţa care le pronunţă. de respingere a examinării concomitente a acţiunii intervenientului principal şi a acţiunii iniţiale a reclamantului (art.10 din 22. pronunţate în baza art.pronunţate în primă instanţă de Curtea Supremă de Justiţie.(2) CPC).

În unele cazuri. în cazurile şi cu condiţiile legale stabilite.44 din Hotărârea Guvernului nominalizată.(2). vor fi înaintate şi examinate potrivit ordinii generale de examinare a acţiunilor.166 alin. raportat la art.423 CPC).429 alin. Persoanele cu drept de sesizare a instanţei de recurs. art.2004. Trebuie de menţionat că această cale de atac nu trebuie percepută ca "recurs" în sensul prevăzut de Codul de procedură civilă. 73 şi 74 CPC (art. chiar dacă actele de dispoziţie nu provin de la o instanţă judecătorească. De exemplu.12. În sens larg. pentru că numai aceştia. expres prevăzut de lege.443-XV din 24. În acest context.încheierile prin care a fost admisă cererea de revizuire cu remiterea cauzei la rejudecare. Calitatea procesuală din recurs nu este condiţionată de cea pe care au avut-o părţile la examinarea în fond sau în apel (reclamat. deoarece aceştia participă în numele altor persoane sau al statului. dacă întruneşte toate celelalte exigenţe legale. pârât etc. adică persoana care depune cererea de recurs şi persoana împotriva căreia se depune recursul. Formularea greşită a denumirii cererii de recurs (de exemplu.ordonanţele judecătoreşti care dispun de un regim juridic special. conform art.35 alin.hotărârile în a căror privinţă subiecţii recursului nu au utilizat calea apelului. prin alţi participanţi la proces se înţeleg: intervenienţii şi succesorii în drepturi procesuale. Nu pot fi atacate cu recurs: .7 alin. precum şi alte persoane prevăzute la art.(1) lit. În sens restrâns. . 3. exercită recursul în nume propriu. sunt : a) părţile şi alţi participanţi la proces.33 alin. respectiv cadrul procesual ce rezultă din dosar permite deducţia susceptibilităţii de recurs a actului judecătoresc atacat (art.deciziile de trimitere a cauzei la rejudecare.(4) CPC). din Codul de executare nr.) nu constituie motiv de restituire a cererii. reieşind din art. chiar dacă legea nu prevede expres posibilitatea atacării lor. cu respectarea exigenţelor legale. potrivit art. nu se supun recursului încheierile de încetare a procesului. pronunţate în cadrul procedurii de recurs de Curtea Supremă de Justiţie. legea instituie calea recursului în instanţa de judecată. ci numai odată cu fondul (art. competenţa de examinare a contestării aparţinând judecătoriei pe lângă care activează Direcţia de executare.). hotărârile Comisiei de reexaminare a AGEPI. şi nu o cale de atac procedurală. inclusiv încheierile curţilor de apel prin care nu este soluţionat fondul.(4) etc. se explică că în cazurile respective noţiunea de "recurs" trebuie înţeleasă drept o cerere primară de adresare în instanţa de judecată competentă dea soluţiona litigiul. conform Hotărârii Guvernului nr. în cazul în care legea prevede această cale de atac pentru categoria respectivă de hotărâre (art. apelant. . procurorul.(6) CPC). .07.398 şi art.456 din 26. . Părţile în faţa instanţei de recurs poartă denumirea de recurent şi intimat. în cadrul primei instanţe: încheierile emise de şeful oficiului de executare a deciziilor judecătoreşti. ca instanţă de drept comun).55 CPC). art.. ci ca unică posibilitate de concretizare şi reliefare a principiului constituţional şi comunitar al accesului liber la justiţie.33 alin. 4.430 CPC. "de contestare".b) CPC.34 alin. Reieşind din contextul relevat. 47 . dacă este denumită "cerere de apel".celelalte încheieri nu se supun recursului separat.încheierile care fac imposibilă examinarea pricinii în continuare.32 CPC.(2). noţiunea de participanţi la proces include şi reprezentanţii. "petiţie" etc.1993 "Cu privire la protecţia proprietăţii industriale în RM" (conform pct. instanţa competentă va fi curtea de apel.(3).

în acest caz. sau se va restitui fără stabilirea unui termen pentru înlăturarea neajunsului conform art. .71 alin.(2) CPC. care se vor examina conform secţiunii a 2-a (deciziile) şi. dar care împiedică soluţionarea cauzei. fiind necesară stipulaţia specială şi expresă în conţinutul procurii de abilitare a reprezentantului cu dreptul de a depune recurs. după caz. respectiv. pentru că nu au parcurs gradele de jurisdicţie inferioare.408 alin. expertul.2008] 6. conform competenţei funcţionale.399.(2) CPC.b) CPC. În cazul în care recursul este depus în aceeaşi pricină. instanţa de recurs se va pronunţa numai asupra cererilor de recurs ale persoanelor participante. specialistul. principiul imutabilităţii competenţei jurisdicţionale fiind aplicabil şi pentru competenţa funcţională (graduală). Acest temei reiese din prevederile art.curţile de apel examinează recursurile declarate împotriva hotărârilor fără drept de apel şi a încheierilor susceptibile de recurs. secţiunii 1 (încheierile). în caz contrar. interpretul şi reprezentantul (ultimul.13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Este necesar de a se distinge noţiunea de participant la proces de cea de persoană care nu a fost atrasă în proces.Colegiul civil şi de contencios administrativ sau. ambele categorii pronunţate în primă instanţă de către judecătorii (conform secţiunii 1). în cazul exercitării recursului conform secţiunii 1 (art. inclusiv a recursului nu va fi necesară depunerea de către persoana respectivă a unei cereri repetate în acest scop. iar în cadrul secţiunii 2. 48 . atunci când recursul este declarat împotriva hotărârilor şi încheierilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea apelului. în sensul art. În cazul în care acţiunea a fost înaintată de către procuror. respectiv.Colegiile lărgite ale CSJ dispun de competenţă exclusivă la examinarea recursurilor împotriva deciziilor şi încheierilor instanţelor de apel. 424 şi 431 CPC. Persoanele neantrenate la examinarea cauzei în primă instanţă nu dispun de dreptul de a exercita recursul. la cererea persoanei interesate conform art.10 din 22. [Pct. atunci când recursul este declarat împotriva deciziilor instanţei de apel 5. în interes propriu). în mod concomitent.5 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.b) martorul.447 lit.12. procurorul fiind considerat valabil împuternicit pentru exercitarea recursului.433 lit. atât de persoanele participante la proces.81 CPC.d) CPC şi art.400 alin. cererile de recurs se vor examina de către următoarele instanţe: . fiind susceptibil a fi invocat şi de către participanţii la proces sau din oficiu de către instanţa de recurs. iar cererile persoanelor neantrenate se vor restitui ca fiind depuse de o persoană ce nu are dreptul să declare recurs. sub aspectul posibilităţii de a deveni subiect al exercitării recursului. Trebuie de menţionat faptul că instanţa ierarhic superioară celei abilitate cu prerogativa legală de a examina recursul nu este în drept să strămute din oficiu sau să preia pentru examinare în procedura sa o cerere de recurs (art. Procura generală nu conferă reprezentantului dreptul de a depune recurs. dacă nu se înlătură neajunsul în termenul stabilit. persoanele neparticipante la proces dispun de dreptul dea solicita revizuirea hotărârii rămase irevocabile. încheieri prin care nu se rezolvă fondul cauzei.(1) lit.(2) CPC.c) CPC). Totodată. şi. Curtea de Apel Economică. care au dreptul de a declara recurs numai în privinţa compensării cheltuielilor de judecată ce li se cuvin. în conformitate cu art.c) CPC). Potrivit art.45 CPC). cât şi de cele neantrenate. inclusiv ca instanţe de contencios administrativ.(3) lit. inclusiv ale Curţii de Apel Economice.438 alin. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva hotărârilor şi încheierilor emise în primă instanţă de către curţile de apel de drept comun. . recursul se va restitui recurentului conform art.409 alin. la exercitarea căilor de atac. recursul se va declara inadmisibil (art.

De exemplu. Procedura de examinare a admisibilităţii recursului este aplicabilă numai cererilor de recurs incidente secţiunii a 2-a a capitolului XXXVIII. prin care unei situaţii. dar şi deciziile Curţii Supreme de Justiţie. La explicarea acestui aspect trebuie de pornit de la premisa instituită de art. adică practica să fie neunitară.10 din 22. c) soluţionarea pricinii prezintă un interes deosebit pentru practica judiciară şi pentru evaluarea dreptului. adică cel al aplicării normei respective. nu prezintă importanţă pentru soluţionarea în esenţă a recursului.2008] 9.recursurile declarate împotriva hotărârilor şi încheierilor emise de curţile de apel în primă instanţă. Pentru ca recursul să fie pasibil de examinare în Plen pe acest motiv este necesar ca această problemă să nu mai fi fost soluţionată printr-o hotărâre anterioară a Curţii. acesta prezintă un interes deosebit pentru practica judiciară şi evaluarea dreptului. în complet format din 5 judecători (Secţiunea a 2-a). .8 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.(3) CPC: a) soluţionarea cauzei poate conduce la o contradicţie faţă de o hotărâre anterioară a Curţii.6 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. introdusă prin noul Cod civil).431 alin. decât substratul practic. după caz. în complet din trei judecători (Secţiunea 1). Referitor la interesul pentru evaluarea dreptului. . juridice i-a fost dată o apreciere juridică diferită faţă de cea dată de către Curtea Supremă de Justiţie printr-o decizie într-o situaţie similară.[Pct.: uzucapiunea. b) la soluţionarea recursului se ridică o importantă problemă de drept. Totodată. chiar dacă litigiul respectiv este unitar.recursurile declarate admisibile împotriva deciziilor pronunţate de către curţile de apel. În acest context noţiunea de hotărâre trebuie interpretată extensiv.(2) CPC). dar sunt constituite într-o categorie de litigii datorită frecvenţei lor în arealul dimensional al litigiilor civile. situaţie care în concret se reflectă în tălmăcirea înţelesului 49 .10 din 22. astfel că vor avea incidenţă la acest capitol recursurile în cauzele civile care nu se întâlnesc în mod unitar. şi/ sau această problemă trebuie să conţină o pondere importantă în cadrul soluţionării corecte a recursului respectiv. Colegiul civil şi de contencios administrativ sau.12. [Pct.17 CPC.recursurile declarate împotriva încheierilor emise în instanţele de apel. adică să reprezinte o noutate. 8. Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie se va desesiza în favoarea Plenului Curţii Supreme de Justiţie în următoarele situaţii. În acelaşi context.pronunţarea unei hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. stipulate în art. Nu pot fi calificate la acest capitol problemele care. deşi suscită discuţii. susceptibile de recurs.442 alin. este necesar ca litigiul respectiv să fi fost soluţionat în mod diferit de către instanţele judecătoreşti. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile după cum urmează: . dacă implică aplicarea unor dispoziţii cu caracter novator pentru legislaţia ţării şi/sau sunt expuse într-un mod neclar în cadrul actului normativ (ex.12. Admisibilitatea recursului se va decide de un complet format din 3 judecători desemnaţi de preşedintele colegiului respectiv al Curţii Supreme de Justiţie (art. recursul înaintat în baza secţiunii 1 nefiind susceptibil de a fi respins prin decizie ca inadmisibil.2008] 7. La examinarea recursurilor înaintate conform Secţiunii a 2-a. dar nu strict literal "hotărârile". se cere de menţionat că acest aspect include mai mult substratul strict juridic al unor norme legale. în complet din trei judecători (Secţiunea 1). poate servi drept temei pentru reconsiderarea unei soluţii anterioare .

va fi examinată ca cerere accesorie cererii de recurs. persoana alăturată este în drept să depună cerere de recurs după regulile generale. persoana care se alătură la recurs nu poate prezenta alte temeiuri în afara celor invocate de către subiectul care a depus recursul. pentru recursurile incidente secţiunii 1 fiind aplicabile şi motivele prevăzute la art. determinând cazurile concrete în prezenţa cărora se consideră că normele de drept material şi procedural au fost încălcate sau eronat aplicate. 12.(2) CPC). reieşind din prevederile art. şi în acest caz pentru cererea de alăturare la recurs nu se plăteşte taxa de stat.400 alin.400 alin.400 CPC. conform principiului de drept "accesoriul urmează soarta principalului" şi în lipsa unei stipulaţii exprese. verificându-se numai legalitatea deciziei. având loc o devoluţiune generală (în fapt şi în drept). În cazul în care temeiurile invocate de persoana care se alătură nu coincid cu cele invocate de subiectul recursului. De asemenea. 425 şi 434 CPC: 50 . însă neindicarea temeiurilor legate de încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural prevăzute la art. neindicarea expresă a temeiurilor declarării recursului nu poate constitui motiv de inadmisibilitate sau de restituire a cererii de recurs. prin adăugarea altor argumente în justificarea aceluiaşi temei.400 alin. soluţia în cadrul acestei cereri fiind similară soluţiei pronunţate în cererea de recurs.(2)-(3) pentru secţiunea a 2-a. Pentru declararea recursului sunt aplicabile următoarele termene. însă dispune de posibilitatea de a le dezvolta.(2) şi (3) CPC au caracter de concretizare a motivului de recurs prevăzut la art. Astfel. Totodată.(3) CPC pentru secţiunea 1 şi art.400 alin. Temeiurile declarării recursului şi casării hotărârii prevăzute de art. astfel că recursul exercitat conform secţiunii a 2-a are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural. 10.(4) CPC). dacă nu este invocat vreunul din temeiurile de recurs expres prevăzute de lege.(1) lit. cât şi pentru recursurile împotriva deciziilor instanţei de apel. Indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage inadmisibilitatea recursului (exercitat conform secţiunii a 2-a) sau restituirea lui (conform secţiunii 1).(1) . Dispoziţiile art. dacă reieşind din esenţa scriptică se poate deduce un temei de recurs. Motivele de recurs trebuie să fie invocate în mod expres de către subiecţii recursului. Simpla nemulţumire a părţilor de soluţia adoptată de instanţele inferioare nu poate constitui motiv de recurs. urmând soarta cererii principale.d) CPC.400 alin.400 alin. Coreclamanţii. dar nu şi temeinicia în fapt. prin prezentarea unei cereri scrise. 11.(2) şi (3) CPC sunt identice atât pentru recursurile împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului. copârâţii şi/sau intervenienţii care participă la proces de partea recurentului se pot alătura la recurs. adică se va verifica atât legalitatea. deoarece motivele enunţate pot fi invocate şi din oficiu de către instanţa de recurs (art. dacă poziţiile lor coincid în ceea ce priveşte temeiurile recursului.(1) CPC. care se încadrează în limitele art.5 alin.400 alin. În cazul în care persoana alăturată a formulat şi alte temeiuri pe lângă cele invocate de persoana care a depus recursul.general al unei norme juridice civile în raport cu principiile generale ale dreptului şi sensul legislaţiei civile (art.(3) CPC nu va atrage restituirea cererii de recurs. 13. Pentru recursurile înaintate în ordinea prevăzută de secţiunea 1 pot fi invocate de către părţi şi alţi participanţi la proces toate temeiurile prevăzute de art. cererea care se referă la alăturare.402. cererea se va considera depusă numai în măsura în care nu depăşeşte temeiurile invocate de subiectul recursului. dacă din conţinutul acesteia rezultă existenţa unuia din temeiurile legale de recurs. cât şi temeinicia hotărârii.(2) CC). cu achitarea taxei de stat (art.400 alin.401 alin.

În unele cazuri. 15.434 CPC împotriva deciziilor instanţelor de apel (secţiunea a 2-a). ca fiind depus cu omiterea termenului prevăzut la art.257 CPC). în situaţia pronunţării integrale în şedinţă de judecată a actelor respective. Termenul de 2 luni este un termen de decădere. Oricare ar fi temeiurile invocate de către părţi sau participanţii la proces. recursul declarat de către ei după expirarea termenului de 2 luni se consideră inadmisibil. cu excepţia încheierii Curţii Supreme de Justiţie. după ce a fost calificat drept admisibil în mod eronat.pentru recursurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă. prin încheierea instanţei de recurs. Termenul de 20 de zile. nefiind susceptibil de a fi restabilit în baza art.433 lit. termenul de atac al acesteia este de 2 luni de la pronunţare. .403.în cazul în care se pronunţă decizia motivată a instanţei de apel. pentru prima situaţie mai sus enunţată (secţiunea 1). precum şi împotriva încheierilor susceptibile de recurs -20 de zile de la data comunicării hotărârii sau încheierii motivate. hotărârea instanţei de contencios administrativ.68 din Codul electoral etc.409 alin. această chestiune se examinează conform dispoziţiilor art. poate fi declarat inadmisibil în baza art. Dacă recurentul solicită repunerea în termen. dacă există dovada înştiinţării scrise a acestora despre semnarea hotărârii redactate.256 CPC) sau instanţa de fond a dispus executarea imediată (art. pot fi atacate cu recurs. Din oficiu termenul nu poate fi restabilit. În cazul omiterii termenului de declarare a recursului (pentru secţiunea 1). dar a fost restituit în mod greşit. dacă legea nu prevede altfel.pentru recursurile împotriva deciziilor curţilor de apel . iar dacă se pronunţă numai dispozitivul. conform art.2008] 14. vor fixa acest fapt în procesul-verbal al şedinţei sub semnătura părţilor. suspendă executarea hotărârii. iar în cazul în care se pronunţă dispozitivul acesteia. termenul de atac este de 2 luni de la înştiinţarea scrisă a părţilor despre semnarea deciziei redactate.116 CPC. recursul declarat cu omiterea termenului prevăzut de art. încheierea de admitere a cererii de repunere în termen nu este susceptibilă de recurs. prin care se soluţionează excepţia de ilegalitate.) [Pct. Aceste cazuri se referă la situaţiile în care hotărârea este "de jure" cu executare imediată (art. În situaţia în care recursul a fost depus cu respectarea termenului.(5) din Legea contenciosului administrativ. 51 .13 alin.12.(b) CPC. legea stabileşte termene mai scurte pentru exercitarea recursului (ex: conform art. hotărârea motivată se va înmâna participanţilor la proces sub semnătură de primire. În caz contrar. persoana interesată se repune în termen. poate fi atacată în termen de 5 zile..434 CPC. Recursul exercitat în condiţiile secţiunii 1. poate fi restabilit numai la cererea persoanelor care prezintă probe veridice ce confirmă imposibilitatea de a depune recursul. şi recursul se examinează în fond. instanţele ale căror acte de dispoziţie sunt recurabile. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazul în care se constată că termenul de declarare a recursului a fost omis din motive întemeiate.116 CPC. recursul se restituie recurentului.13 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. hotărârea judecătorească privind confirmarea sau infirmarea alegerilor locale şi validarea mandatelor poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile de la pronunţare. de regulă. conform art. Totodată. el se va examina ca fiind depus în cadrul termenului legal stabilit.10 din 22. În scopul asigurării certitudinii momentului de la care va curge termenul de recurs.(1) lit. Încheierea prin care este respinsă cererea de repunere în termen şi încheierea de restituire a recursului.b) CPC de către Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. acesta se va restitui conform art.

ale căror acte de dispoziţie se atacă cu recurs. elementele stipulate la art. Spre deosebire de secţiunea a 2-a. Numai în cazul atacării deciziilor curţilor de apel (secţiunea a 2-a). Cererea de recurs (secţiunea 1) se va depune la instanţa a cărei hotărâre sau încheiere se atacă. Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată şi să cuprindă. în scopul asigurării respectării termenului rezonabil general de examinare a pricinii (art.distrugerea de plantaţii şi semănături.alte cazuri expres prevăzute de lege.strămutarea de hotare.demolarea construcţiei şi altor bunuri imobile. anexându-se: originalul chitanţei fiscale. după expirarea termenului de recurs pentru toţi participanţii la proces.(1) CPC. de regulă nu suspendă executarea hotărârii.75 alin. înscrisurile prin care se confirmă achitarea taxei de stat.435 alin. printr-o adresă semnată de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului respectiv. să dispună suspendarea executării hotărârii atacate. instanţa restituind cererea. Dacă în termenul indicat în încheiere nu au fost înlăturate neajunsurile stabilite. Se atenţionează instanţele judecătoreşti. cu condiţia depunerii unei cauţiuni în modul.(3)-(7) CPC.405 alin.imediat ce s-a primit solicitarea). pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie. conform legii. 16.406 alin. cu excepţia cazurilor în care subiecţii sunt scutiţi. Depunerea cererii se va înregistra la Serviciul Grefă al Curţii Supreme de Justiţie. nu se supun niciunei căi de atac. instanţa va dispune prin încheiere să nu se dea curs cererii. dacă recursul se exercită prin reprezentant.(2) CPC). Astfel. iar după verificarea îndeplinirii condiţiilor enunţate şi constatarea îndeplinirii lor. după caz. recursurile se depun la Curtea Supremă de Justiţie. în mod obligatoriu. de la achitarea acesteia. dispoziţia de plată trezorerială. .438 alin. în termen maxim de 5 zile de la depunere (art. momentul sesizării instanţei de recurs nu coincide cu momentul intentării procedurii. împuternicirile legale ale reprezentantului. 17. secţiunea a 2-a . În prima situaţie. cu excepţia celora care au ca obiect: .6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale).(1) şi art. Secţia Grefă remite recursul cancelariei colegiului respectiv. în termen de 15 zile se expediază dosarul împreună cu recursul la instanţa competentă de a examina recursul (art.(3) Cod de executare. la cererea recurentului. Lipsa oricăruia dintre elementele cererii sau a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului. care va înregistra intentarea procedurii de recurs. la prezentarea certificatului privind depunerea cauţiunii. asupra necesităţii respectării termenului stabilit pentru transmiterea dosarului în instanţa de recurs (Secţiunea 1 -15 zile de la data expirării termenului de atac. executorul judecătoresc este în drept să dispună suspendarea executării hotărârii judecătoreşti. 52 . în cazul neîndeplinirii condiţiilor enunţate în cadrul secţiunii 1. Instanţa învestită cu examinarea recursului împotriva deciziilor curţilor de apel este în drept. .Recursul exercitat în procedura stabilită de secţiunea a 2-a. . În conformitate cu art. în alte cazuri decât cele stipulate la art. ori a dovezii de plată a taxei de stat.437 alin. acordând recurentului un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor.(2) CPC. dacă recursul se exercită prin reprezentant.435 alin.(2) CPC). Cererea se depune în atâtea exemplare câţi participanţi la proces sunt. Încheierile de a nu se da curs cererii. instanţa de recurs va restitui cererea recurentului. constituie motiv pentru restituirea cererii de recurs înaintate în conformitate cu secţiunea 2-a. mărimea şi cu efectele prevăzute de art.

(2) CPC va dispune admisibilitatea recursului. încadrarea în temeiurile legale a motivelor invocate şi va face un raport verbal în faţa completului de judecată asupra admisibilităţii recursului.19 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Judecătorul raportor va verifica. în cadrul termenului stabilit.433 CPC.410 alin.374 şi. În cazul restituirii recursului. Dacă se constată prezenţa vreunui temei din cele prevăzute de art. la această etapă în secţiunea a 2-a recursul se va examina sub aspectul admisibilităţii acestuia.Depunerea repetată a recursului (în cadrul secţiunii 1). 443 CPC). depunerea de înscrisuri noi nu este admisă.(3) CPC).(2) CPC).12.409 alin. această formă se extinde şi asupra acestui caz. Noile probe se vor administra cu respectarea principiului contradictorialităţii şi al egalităţii părţilor în proces şi se vor aprecia conform art. în măsura în care aceste dispoziţii nu contravin capitolului ce reglementează calea de atac a recursului.375 CPC. completul de judecată instituit conform art. În cadrul examinării pricinii în recurs.439 alin. fără citarea părţilor. depusă de către recurent sau mandatarul special. în afara termenului legal stabilit. În caz de retragere a recursului. posibilitatea retragerii recursului şi renunţării la recurs.2008] 20. legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe. în caz contrar recursul se va respinge ca inadmisibil printr-o decizie motivată irevocabilă. Examinarea pricinii în recurs se va desfăşura conform dispoziţiilor procedurale aplicabile judecării apelului. Înscrisuri noi.130 CPC. reieşind din interpretarea extensiv-sistematică a acestui articol. 19.410 alin. instanţa va verifica în limitele cerinţelor înaintate şi ale motivelor invocate. art. 18. precum şi a tranzacţiei încheiate între părţi (art. cu condiţia că recursul a fost depus. 412. secţiunea 1. conform secţiunii a 2-a. renunţarea la acţiune sau tranzacţia de împăcare nu poate fi exercitată şi în mod oral. Cu toate că art. 21. Legea prevede. se vor considera atât cele existente la dosar. [Pct. cereri care se vor examina conform prevederilor art. în baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri prezentate de către părţi. . este admisă depunerea repetată a acestuia în toate cazurile de restituire după înlăturarea neajunsurilor. în instanţa de recurs fiind necesară întotdeauna o cerere scrisă.438 alin. iniţial.(2) CPC).10 din 22. conform art. Spre deosebire de procedura premergătoare examinării cererii de recurs aferentă secţiunii 1. cât şi înscrisurile apărute după pronunţarea hotărârii. în sensul art.recurentul a solicitat restituirea recursului până la dezbaterea în fond a recursului de către instanţa de recurs (art. iar recurentul nu a solicitat repunerea în termen. 53 . Restituirea ilegală sau reţinerea restituirii recursului de către instanţa de judecată nu va atrage pierderea termenului de depunere a recursului. dar care nu au fost cercetate şi apreciate de către prima instanţă. procedura încetează prin încheiere. recursul având efect devolutiv şi în ceea ce priveşte persoanele care nu au declarat recurs (art. ca şi în cazul apelului. în care nu există procedura examinării admisibilităţii recursului. în celelalte cazuri de restituire este permisă depunerea repetată a cererii de recurs. La examinarea recursului conform secţiunii a 2-a.(1) CPC. cu respectarea condiţiei neexpirării termenului de 2 luni (art. cu deosebirea ce constă în faptul că retragerea recursului.411. în cel mult 3 luni.cererea a fost depusă cu nerespectarea termenului legal pentru declararea recursului respectiv.440 alin.443 nu prevede în mod expres forma scrisă pentru retragerea recursului în secţiunea a 2-a. este imposibilă numai dacă cererea a fost restituită pentru următoarele motive: .(1) CPC. respectiv.

Dacă necesitatea schimbării calităţii părţilor rezultă din dezbateri.încheierea de asigurare a unei probe. cu respectarea principiului contradictorialităţii şi al egalităţii părţilor în proces. opinia unui expert sau specialist. Noile înscrisuri administrate se vor corobora cu întregul material probator existent la dosar. pronunţându-se asupra lor numai după punerea acestora în discuţie. obiectului acţiunii faţă de cele din acţiunea anterioară sau având ca obiect pretenţiile noi inadmisibile de recurs. .În instanţa de recurs. 23. formând obiectul juridic al unei alte acţiuni. în modul prevăzut de art. în modul stabilit de capitolul VIII CPC. nu constituie înscrisuri şi sunt inadmisibile la examinarea recursului: . nici părţile.415 CPC. o anumită stare de lucruri. .descifrarea scrisă a unei convorbiri telefonice.(1) CPC). Părţile. 25. Respingerea ca inadmisibile a acestor cereri de recurs nu constituie autoritate de lucru judecat în privinţa soluţiei de fond în cadrul noului litigiu prezumat.de a înainta pretenţii noi. Concomitent. indiferent de faptul că sunt autentificate notarial. Este inadmisibil motivul necesităţii prezentării de noi înscrisuri în cadrul examinării recursului în secţiunea a 2-a.416 alin. în ordinea stabilită de art. alţi participanţi la proces sau reprezentanţii acestora vor fi citate pentru termenul stabilit al şedinţei de judecată. dacă instanţa de recurs constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită (art. Amânarea judecării recursului se va dispune printr-o încheiere. obiectului acţiunii sau înaintarea unor pretenţii noi în instanţa de recurs sunt inadmisibile. Neprezentarea acestora în şedinţa de judecată nu constituie un impediment pentru examinarea recursului. dar nici instanţa din oficiu. cu trimiterea la rejudecare a cauzei în instanţa de fond. recurentul dispunând de dreptul de a înainta o nouă acţiune cu schimbarea temeiului. nu dispun de posibilitatea de a efectua următoarele acte procedurale: . în cazul neprezentării în şedinţa de judecată a participantului la proces care nu a fost citat legal. Imposibilitatea de a se prezenta în şedinţă se va aprecia ca motiv numai dacă este reală şi justificată (ex. numai în măsura în care aceste motive se regăsesc în specificul procedurii de recurs. Participanţii la proces vor putea solicita prezentarea unor noi înscrisuri. la cererea părţilor şi a altor participanţi la proces.de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii. cuprinzând mărturia unei persoane. instanţa de recurs dispune de dreptul de a amina din oficiu şedinţa de judecată.380 CPC.: caz de boală). Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a procedurii de citare (ex: lipsa în dosar a cotorului cu semnătura persoanei citate). recunoaşterea unui fapt sau a unui drept. Examinarea cauzei în recurs poate fi amânată. 22. 54 . Amânarea examinării pe motivul neprezentării reprezentantului părţii se poate efectua numai o singură dată. cererile şi demersurile participanţilor la proces. după deschiderea şedinţei de judecată.declaraţiile scrise ale martorilor.(1) CPC. pe motivele prevăzute la art. a căror reclamare a fost respinsă de către prima instanţă . instanţa de recurs va soluţiona.de a schimba calitatea părţilor în proces. Potrivit art. 24. .414 alin. deoarece se excede cadrul procedural stabilit.208 CPC.principiu valabil numai pentru secţiunea 1. Schimbarea temeiului. . nesusceptibilă de recurs. În particular. instanţa de recurs va decide admiterea recursului şi/sau pentru alte motive decât cele invocate de către recurent. cu indicarea motivelor amânării. precum şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a procedurii de comunicare a actelor procedurale (cererea de recurs şi noile înscrisuri) suscită amânarea examinării recursului. Tuturor participanţilor la proces prezenţi în şedinţă trebuie să li se ofere posibilitatea de a-şi exprima opinia faţă de cererea sau demersul respectiv.

se supune recursului hotărârea suplimentară a judecătoriei sau decizia suplimentară a instanţei de apel.(1) lit. precum şi posibilitatea arbitrară a preşedintelui şedinţei de a limita pledoaria . b) nu au fost dovedite circumstanţele considerate de către prima instanţă ca fiind stabilite (art. pronunţate în ordinea stabilită de art. care prevede ca mijloc de probaţiune unic al dreptului de proprietate asupra autoturismului înmatriculat . pentru care legea prevede necesitatea existenţei unui înscris). În alte cazuri explicaţiile participanţilor la proces nu pot fi limitate. precum şi de la normele de drept material şi procedural aplicabile în cauză (ex. Temeiul respectiv de casare este prezent în cazurile în care instanţa inferioară a considerat greşit că părţile sunt degrevate de sarcina probei reieşind din aprecierea greşită a faptului existenţei vreunei situaţii din cele prevăzute la art.02.118 alin. rezultante din circumstanţele respective. conform cărora. În scopul precizării sensului temeiurilor de casare şi a incidenţei acestora.(1) din Constituţia R.123 CPC. pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces.. la momentul adoptării Hotărârii Curţii Constituţionale nr. expuse în hotărâre. devenite nule.(3) CPC.c) CPC). 28. Se explică că cererea de recurs poate fi declarată nu numai în privinţa actului de dispoziţie judecătoresc în întregime. cu toate că elementele probatorii lipsesc sau acestea există.1999 (pct.444 alin. însă instanţa.(3) CPC.2 din 19.(3). 26. În acest caz este vizată nerespectarea de către instanţa de fond a obligaţiei prevăzute la art.250 CPC. prevederile menţionate.400 alin. se explică înţelesul lor.: instanţa a considerat ca fiind dovedit dreptul de proprietate asupra autoturismului.11. indiferent de faptul dacă aceasta va influenţa în consecinţă soluţia. fără a exista vreunul din temeiurile degrevării de probaţiune. printre alte elemente. ce oferă posibilitate preşedintelui şedinţei de judecată de a atenţiona participanţii la proces în cazul în care aceştia. fapt ce contravine Regulamentului cu privire la registrul de stat al transporturilor.2004.241 alin.1047/08. Prin Legea nr.416 alin.(5) CPC.400 alin. 27.44).400 alin.303-XV din 23. 55 . în mod separat. reieşind din existenţa unei procuri care mandatează pe pretinsul proprietar de a vinde autoturismul. Se are în vedere situaţia în care instanţa inferioară a constatat toate circumstanţele pricinii şi din acestea rezultă o anumită soluţie.au devenit nule.(1) lit.2004 a fost adoptat un nou conţinut al art..b) CPC).(6) al aceluiaşi articol se relatează despre concluzia instanţei referitor la admiterea sau respingerea acţiunii. dar şi în privinţa oricărei părţi a actului judecătoresc de dispoziţie. a considerat elementele faptice ca fiind probate. a pronunţat o altă soluţie ce nu corespunde celei adecvate.09. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti asupra faptului declarării neconstituţionalităţii dispoziţiilor cuprinse în art. De asemenea. se abat de la expunerea problemelor de drept sau dacă argumentele expuse nu au legătură cu temeiurile invocate în cererea de recurs. Sub acest aspect.(3) şi art.(1) lit. sau. în mod greşit. sunt relevante dispoziţiile art.140 alin. care constă în determinarea definitivă a elementelor de fapt pentru soluţionarea justă a pricinii. iar pe de altă parte în alin.444 alin. c) concluziile primei instanţe. dar nu corespund exigenţelor prevăzute de lege conform art. în cadrul luărilor de cuvânt. conform art.122 alin. referitor la necesitatea participării la judecarea recursului prin intermediul avocatului sau ai altui reprezentant licenţiat în drept. partea motivată a hotărârii cuprinde circumstanţele pricinii şi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei referitor la aceste circumstanţe. după cum urmează: a) nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond (art.M.concluziile expertului.a) CPC). limitarea pledoariei la 30 de minute. sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii (art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.(1) CPC (ex. Astfel.certificatul de înmatriculare).: nu s-a constatat prezenţa prejudiciului în sumă de 2000 lei.

(3) CC.d) CPC). iar instanţa a aplicat Codul civil nou).a exclus ipoteza concretă din aria de ipoteze pe care le acoperă norma juridică respectivă. în final. încheierea respectivă.(1) lit.: situaţia juridică s-a născut sub imperiul Codului civil vechi.(3) lit.400 alin. la o ipoteză ce nu intra în aria de ipoteze acoperite de norma respectivă.c) CPC cuprinde ambele înţelesuri relevate mai sus. . caz în care litigiul se va soluţiona conform principiilor generale şi sensului legislaţiei civile (art. În acelaşi motiv se încadrează cazul în care hotărârea şi-a pierdut fundamentul juridic. Acest temei devine incident în cazul în care normei juridice aplicabile i s-a atribuit un mai mare grad de abstracţie sau aceasta suscită îndoieli la aplicare. hotărârea va fi menţinută de instanţa de recurs.instanţa care a soluţionat cererea de recuzare a respins-o în mod neîntemeiat.(3) lit. e) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată (art. se constată caracterul extensiv al noţiunii de "concluzii".(2) lit.5 alin. cu relevarea normei juridice aplicabile.(1) CC).prevederea legală.(2) CC).b) CPC). contrar art. aspect care este în strânsă legătură cu principiul aplicării legii civile în timp (principiul neretroactivităţii) (de ex.5 alin. Acesta constituie un motiv de casare incident în cazul în care actul normativ aplicabil în litigiul dedus judecăţii nu şi-a găsit aplicarea în cadrul hotărârii. .(2) lit. i) pricina a fost judecată în absenta unui participant la proces. la care s-a raportat instanţa. recurată odată cu fondul (art. La acest temei pot apărea următoarele situaţii: . 56 . fapt prin care s-au limitat anumite drepturi civile sau s-a stabilit răspunderea civilă. Prin aplicare a analogiei dreptului se înţelege situaţia când legea nu prevede expres reglementarea raportului juridic respectiv. şi ca rezultat participantul la proces a fost privat de dreptul participării la proces. Se reflectă în situaţia în care instanţa aplică o normă juridică care este străină de situaţia de fapt existentă în cazul dedus judecăţii.motiv aplicabil în cazul în care instanţa inferioară nu a respectat dispoziţiile art. al dreptului la apărare şi al unui proces echitabil. . Temeiul este incident inclusiv atunci când: . în recurs.400 alin. Aplicarea este eronată. dar nici aplicarea analogiei legii nu este posibilă. g) a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului (art. caz în care se va casa. d) instanţa nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată (art. h) pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei (art. deoarece.400 alin. a extins norma juridică dincolo de ipotezele la care se aplică sau invers . Este suficient ca un singur judecător din cadrul completului să nu fi avut dreptul la participare pentru ca temeiul respectiv să fie aplicabil. soluţia sau concluzia pronunţată în dispozitiv depinde de concluziile asupra circumstanţelor din partea motivată. cu toate că instanţa nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată.judecătorul a participat repetat la judecarea aceleiaşi pricini. caz în care analogia este eronat aplicată. alcătuind-o prin analogie. în instanţa de fond sau apel. însă instanţa greşit a aplicat analogia.(5) CPC). f) a interpretat eronat legea (art.400 alin.400 alin. De fapt.a) CPC).5 alin. fiindcă nu există similitudini între cele două categorii de raporturi prin esenţa lor (art.b) CPC) . încălcându-se principiile contradictorialităţii.400 alin. data si ora şedinţei de judecată (art.instanţa a aplicat analogia.400 alin.a) CPC).Reieşind din sensul acestor enunţuri. este imposibilă de aplicat în cazul concret dedus judecăţii.există o reglementare expresă a raportului juridic litigios. În cazul în care soluţia este corectă în fond.53 alin. aplicând norma respectivă. dacă principiile şi sensul legislaţiei sunt aplicate neadecvat la ipoteza concretă dedusă judecăţii. fără ca instanţa să aplice o altă lege în locul celei incidente.102-105 CPC. iar instanţa. noţiunea de "concluzii" de la art.(2) lit.(2) lit.c) CPC). căruia nu i s-a comunicat locul.

238 alin.Dacă citaţia a fost expediată numai reprezentantului participantului la proces. i) la judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului (art.12 din 09. precum că acesta nu a fost citat personal.10 din 22. La aprecierea temeiului de casare respectiv.417 şi art. m) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată (art.(4) CPC. iar instanţa nu a emis hotărârea şi în limba de stat.28 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. dar în prezenţa unor motive întemeiate (ex.400 alin. stabilite la capitolele III şi IV din Titlul I Temeiurile prevăzute la art.400 alin.este cazul în care prin actul de dispoziţie al instanţei (hotărâre) a fost atinsă esenţa dreptului cel puţin a unei persoane. .(1) CPC.185 alin.există o semnătură pe hotărâre. motivul invocat în casare.persoanei interesate. deliberarea şi pronunţarea actelor de dispoziţie ale instanţei de recurs au loc în aceeaşi şedinţă cu judecarea recursului. va constitui temei al casării. Temeiul respectiv comportă următoarele situaţii: .(3) lit.c) CPC) în raport cu persoana respectivă.(3) CPC se iau în considerare întotdeauna şi din oficiu de către instanţa de recurs.400 alin. conform art.: rusa) şi procesul se desfăşoară în limba respectivă. k) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces (art.04. pe cale incidentală. .(3) lit. Temeiul enunţat are incidenţă în situaţia încălcării normelor procesuale cu privire la competenţă.(3) lit.236 alin. [Pct. care cuprinde următoarele ipoteze: .semnătura judecătorului.2008] 29. soluţii ce devin irevocabile de la momentul pronunţării lor. cu excepţia situaţiei în care judecătorul a fost în imposibilitate de a semna hotărârea. fără a fi expediată şi participantului.(1) CPC.427 şi. iar acest fapt nu va constitui motiv de recurs. care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat. caz în care se va proceda conform prevederilor art. instanţa poate pronunţa una dintre soluţiile prevăzute la art. deliberarea şi pronunţarea pot fi amânate pe un termen de 10 zile. dar aceasta nu aparţine judecătorului care a participat la deliberarea hotărârii (judecătorul menţionat în partea introductivă a hotărârii).242 alin. aceasta nefiind acceptabilă pentru majoritatea participanţilor. astfel că la examinarea recursului se va verifica dacă nu este prezent vreunul din temeiurile procedurale de casare. la art. indiferent că nu au fost indicate de recurenţi.(3) lit.12. instanţa neîndeplinind una dintre sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri (art.445 alin.400 alin. acest fapt nu va constitui motiv de casare. Dacă majoritatea participanţilor la proces cunosc o altă limbă decât cea de stat (ex. în general. respectiv.1999 "Cu privire la respectarea legislaţiei despre utilizarea limbii în procedura judiciară".e) CPC). nu i s-a asigurat prezenţa interpretului pentru exprimarea în judecată.d) CPC) . se vor lua în considerare explicaţiile pct. n) hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale. De regulă.c) CPC). l) hotărârea nu este semnată de judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre cu excepţia cazurilor prevăzute la art.(2) CPC (art.: complexitatea cauzei). .242 alin. După examinarea recursului. Se referă la lipsa procesului-verbal al şedinţei în care s-a pronunţat hotărârea.2 şi 10 din Hotărârea Plenului nr.400 alin. lipseşte de pe hotărâre.f) CPC).(2) lit.procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă.(2) CPC.procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă decât cea de stat. contrar dispoziţiilor art. 57 .

.: din partea motivată rezultă că pretenţia este întemeiată. când eroarea poate fi corectată de către instanţa de recurs. . impunându-se casarea cu trimitere la rejudecare. Distincţia dintre casarea totală şi parţială prezintă interes pentru determinarea limitelor rejudecării după casare. care au format obiectul examinării în instanţa de fond. . 58 . Dacă instanţa de recurs ajunge la concluzia că cel puţin unul dintre temeiurile invocate este întemeiat sau constată. şi nefiind necesar de a se reţine şi constata alte circumstanţe. 31. circumstanţele pricinii fiind corect constatate de instanţele inferioare. circumstanţelor. În caz de casare a actului de dispoziţie contestat cu recurs.242 alin.Instanţa de recurs este în drept să pronunţe dispozitivul deciziei sau al hotărârii. în aplicarea eronată a normelor de drept material.(5) CPC) şi de 15 zile pentru recursurile înaintate în baza secţiunii 1 (similar art. pricina se va trimite la instanţa competentă sau se va reţine pentru rejudecare în cazul în care se constată propria competenţă.eventuala soluţie necesară a fi pronunţată. dacă se referă la toate aspectele de fapt şi de drept.(1) CPC) 30. contradictorialităţii şi dreptului la apărare.aprecierea veridicităţii probelor administrate. în sensul că din probele administrate rezultă o anumită soluţie. . în caz contrar fiind pasibilă eludarea cel puţin a unui grad de jurisdicţie pentru verificarea şi elucidarea unor circumstanţe sau pentru anumite persoane. prezenţa vreunui motiv procedural de casare.dacă hotărârea este casată pentru nerespectarea normelor privind competenţa. eroarea constând.445 alin. instanţa de recurs nu va putea insera în decizie anumite sugestii cu privire la: .totală. această situaţie este echivalentă cu nerezolvarea fondului. dacă motivele casării vizează doar unele aspecte de fapt şi/sau de drept ale pricinii sau numai pe una/unele dintre părţi. inclusiv în privinţa instanţei la care se va trimite pricina pentru rejudecare. hotărârea se va casa cu rejudecarea şi pronunţarea unei noi hotărâri (ex. din oficiu. 32. fără a dispune de dreptul de a da indicaţii acestor instanţe.casarea cu trimitere la rejudecare va opera în cazurile în care eroarea nu poate fi remediată de către instanţa de recurs.în cazul în care soluţia din dispozitivul hotărârii este în contradicţie cu faptele corect stabilite în motivarea hotărârii. va decide admiterea recursului cu casarea totală sau parţială a hotărârii(lor) instanţei(lor) inferioare: .casarea cu rejudecare şi pronunţare a unei noi hotărâri va opera atunci. cererea ei nu a fost soluţionată în fond. . după casare pricina se va trimite la rejudecare în instanţa de fond din considerentul parcurgerii tuturor gradelor de judecare aferente pricinii respective. Totodată. după casare: .parţială. Se relevă unele ipoteze practice sub aspectul enunţat mai sus: . . deoarece. şi are devolutivitate asupra tuturor părţilor. instanţa de recurs se va pronunţa în partea motivată a deciziei asupra încălcărilor comise de instanţele inferioare şi asupra actelor procedurale care sunt necesare de a fi efectuate la rejudecare. dar în dispozitiv acţiunea este respinsă ca neîntemeiată). aceasta nu s-a făcut în temeiul invocat de parte. prin urmare. deşi în instanţa de fond s-au administrat probe. fiind aplicabilă în situaţia utilizării eronate a normelor procedurale. fără a-l pune în discuţia părţilor (în dezbateri). la care se face referire în motivare. Instanţa care a admis recursul dispune de următoarele împuterniciri. de regulă. ceea ce ar contraveni principiilor echităţii. urmând ca redactarea să se efectueze în termen de o lună pentru recursurile înaintate în baza secţiunii a 2-a (art.când instanţa inferioară a soluţionat pricina fără cercetarea fondului.dacă instanţa de fond a soluţionat pricina în baza altui temei juridic decât cel invocat de parte. de regulă. însă în dispozitiv instanţa s-a oprit la soluţia contrară. nefiind necesară verificarea suplimentară a dovezilor.

Totodată. După pronunţarea deciziei prin care se soluţionează cererea de recurs. Conform art. de 15 salarii minime egale cu 270 lei). respectiv. dispoziţiile art. să acorde reclamantului o sumă mai mare prin pronunţarea unei noi hotărâri. iar în cazul respingerii acestor cereri. Nu constituie înrăutăţire a situaţiei în propriul recurs cazul în care hotărârea recurată este casată în baza temeiurilor prevăzute la art. chiar dacă ulterior.(1) lit.prevalarea unor probe asupra altora. nu au incidenţă la depunerea cererii de recurs. amânarea şi eşalonarea plăţii taxei de stat. în urma rejudecării cauzei. de explicare a hotărârii şi de corectare a greşelilor). instanţa de recurs nu este în drept să o anuleze sau să o modifice. se va anexa dovada achitării taxei de stat aferente (chitanţa sau dispoziţia de plată.(2) CPC.3 alin.10 din 22.400 alin. astfel că.32 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5% din taxa calculată raportată la suma contestată. În cazul admiterii acestor cereri. Instanţa de recurs nu poate înrăutăţi situaţia părţii în propria cale de atac. Conform art. în recurs. sunt compatibile cu dispoziţiile legale referitoare la recurs. taxa achitată se va calcula în felul următor: 50% din 3% rezultă 1. se înrăutăţeşte situaţia recurentului.271 CC.k) din Legea sus-menţionată. Dacă reclamantul este scutit de către judecător numai la depunerea cererii de chemare în judecată. achită nu mai puţin de 150 lei şi.2008] 33.(4) şi art. în cazul în care una dintre părţile litigante contestă în cadrul cererii de recurs numai o parte a sumei sau a obiectivului material al litigiului. prevederile referitoare la scutirea. de exemplu. Reieşind din prevederile art. instanţa de recurs va pronunţa o decizie suplimentară sau o încheiere de corectare ori de explicare a deciziei.85 alin.437 alin.(3) CPC).(1) din Legea taxei de stat. chiar dacă pârâtul care a făcut recurs nu s-a opus la discutarea pretenţiilor majorate.alte aspecte ce ar afecta intima convingere a instanţei la rejudecare (art. prevăzute de art. La depunerea cererii de recurs.(4) CPC. conform art. luate în considerare din oficiu de către instanţa de recurs conform art.419 CPC). ce constituie temei de înaintare a cererilor respective (de pronunţare a deciziilor suplimentare.2 alin. [Pct. 34.86. invocat în condiţiile legii. cuantumul taxei de stat constituie 50% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau altei cereri (plângeri). 35. conform art.85 alin. În cazul în care instanţa de fond şi de apel nu s-au pronunţat asupra termenului de prescripţie. termenul de prescripţie extinctivă se aplică numai la cererea persoanei în favoarea căreia a curs prescripţia. prescripţia poate fi opusă de către persoana îndreptăţită numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului. în recurs acesta va achita 50% din cuantumul pe care acesta l-ar fi achitat dacă nu ar fi fost scutit.12. cu excepţia situaţiilor când recurentul îşi exprimă acordul de voinţă în acest sens şi când hotărârea este atacată şi de alţi participanţi la proces (art. cuantumul va constitui 50% din taxa calculată raportată la suma contestată.: persoana fizică şi persoana juridică. 250 şi 251 fiind aplicabile în măsura în care situaţiile. Dacă cuantumul taxei este diferit în raport de subiecţii impunerii (ex. iar în cazul în care litigiul dedus judecăţii are caracter patrimonial.(2) CPC şi art. explicării hotărârii şi emiterii unei decizii suplimentare.(1) CPC au incidenţă numai în cazurile în care se stabileşte expres scutirea şi pentru contestarea hotărârilor. în original). iar scutirile de la art. . instanţa de recurs dispune de posibilitatea corectării greşelilor. dar contestată în recurs de către alt subiect.249.. taxa se va încasa raportată la cuantumul 59 .(1) lit.410 alin. cu excepţia cazurilor în care legea prevede scutirea de la plata taxei de stat.3 alin. acţiunea fiind înaintată de către un subiect. în toate cele trei cazuri se va pronunţa o încheiere. 36.404 alin.400 alin.a) din Legea taxei de stat. instanţa de recurs va casa hotărârea cu trimitere la rejudecare în instanţa de fond (prima instanţă).(3) CPC.

[Pct.Chişinău.2008.pe care l-ar fi datorat subiectul care a înaintat acţiunea în primă instanţă (raportat la exemplul de mai sus şi presupunând că acţiunea a fost înaintată de către persoana fizică. încasate prin hotărârea primei instanţe sau decizia instanţei de apel. mun. art. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.37] 37.12.85 alin.38 devine art. dar nu din suma de 270 lei). taxa de stat nu se plăteşte. Se explică că. persoana juridică la depunerea recursului va achita 50% din suma de 150 lei.m) CPC.37 exclus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 27 martie 2006 nr.12.10 din 22. Cererile de recurs împotriva încheierilor sunt scutite de taxa de stat conform art.2000 "Cu privire la practica de examinare a cauzelor civile în ordine de recurs".3 60 .29 din 26.(1) lit. în situaţia în care prin recurs se contestă numai suma taxei de stat.

Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova [Preambulul modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale.5.c). lit. gestionării banilor publici. Perfecţionarea facilitării accesului la informaţia ecologică şi. de stimulare a formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale nr. precum si cel de a acţiona in judecată în vederea apărării acestor drepturi în cazul în care acestea sunt lezate. care au ca obiect reglementarea relaţiilor privind accesul la informaţiile oficiale.2007 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. o modalitate de control asupra activităţii autorităţilor/instituţiilor publice.e) art. participarea publicului la procesul adoptării deciziilor asigură o mai bună calitate a acestor decizii şi a procesului realizării lor.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art. în particular. datorită depăşirii termenului de furnizare a informaţiei sau furnizării informaţiei neadecvate.17 CPC. Concomitent. pag. la soluţionarea acestor categorii de cauze. de aceste interese. nr. Noile realităţi existenţiale impun o conştientizare a importanţei imperioase. delimitarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată de informaţia pasibilă furnizării. art.04. în particular. contribuind la îmbunătăţirea informării publicului privind problemele ecologice. drept. soluţionarea litigiilor legate de acreditarea mijloacelor de informare în masă etc. au fost depistate anumite erori în aplicarea şi interpretarea actelor normative incidente.16 din Legea nr.2008 Accesul la informaţiile oficiale constituie un drept fundamental al persoanei de a fi informat.2008] 61 . 2007.03.12.12.789-XIII din 26. rezultat din acte normative sau contracte. calificarea incorectă a subiectelor Legii privind accesul la informaţii. În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale şi în baza lit.4 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. în modul cuvenit. Noile realităţi juridice au oferit dezideratului liberului acces la informaţie protecţie constituţională şi convenţională. a demonstrat că instanţele judecătoreşti aplică corect legislaţia.10 din 22. constatarea încălcării prevederilor legii enunţate.2. a accesului cetăţenilor la informaţia de mediu. în majoritatea cazurilor. acordă publicului posibilitatea de a-şi exprima îngrijorarea şi permite organelor statale să ţină cont.10 din 22. în special: confundarea dreptului de acces la informaţiile oficiale cu dreptul de acces la alte categorii de informaţii.1 din 02. cu dreptul de a participa la procesul adoptării deciziilor în domeniul respectiv.

inclusiv faţă de Legea contenciosului administrativ. în cadrul aplicării.10 din Convenţie.8 alin.1 alin. Dreptul de acces liber la informaţiile oficiale constituie o varietate specifică a dreptului la petiţionare.7 din lege.(4) din Legea cu privire la petiţionare. Se atenţionează asupra caracterului subsidiar. se explică că prevederile Legii speciale respective se vor completa.2000. în privinţa protecţiei accesului la informaţia ecologică. în privinţa raportului juridic litigios. ce rezultă din stipulaţiile şi spiritul art. informaţia ce ţine de mediu nu poate fi supusă niciunei restricţii în furnizare. expuse în Anexa la prezenta hotărâre. Moldova este Parte contractantă. [Pct. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de aplicare corectă şi unitară a dispoziţiilor Legii privind accesul la informaţie nr. De menţionat existenţa unui mecanism supranaţional de soluţionare a diferendelor apărute la interpretarea şi aplicarea Convenţiei citate. 3. raportul juridic va intra sub incidenţa altei legi. soluţionarea cazurilor concrete se va efectua prin prisma jurisprudenţei CEDO. . Reieşind din caracterul special al Legii privind accesul la informaţie faţă de Legea cu privire la petiţionare.raportul respectiv se încadrează în una din literele art. faţă de Legea-cadru naţională. pe lângă faptul că constituie o informaţie oficială susceptibilă furnizării. precum şi a prevederilor altor acte normative tangenţiale cu tematica abordată. în măsura în care acestea nu contravin Legii speciale.32 şi 34 din Constituţie.obiectul raportului juridic litigios ţine de furnizarea informaţiei solicitate cu varietăţile aferente (ex.06.1 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. în sensul Legii privind accesul la informaţie. se va verifica existenţa următoarelor elemente: . .05. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.subiecte ale raportului juridic sunt solicitantul informaţiei şi furnizorul de informaţii. Concomitent. denumită în continuare "Legea". Pentru a se determina incidenţa Legii.04.17 din Legea contenciosului administrativ. .: restituirea cererii 62 . astfel fiind aplicabil termenul de 15 zile. Cu titlu de exemplu: termenul de 15 zile de furnizare a informaţiei. prevăzut de art. denumită în continuare "Convenţia". deoarece nu face parte din categoria informaţiilor cu accesibilitate limitată stabilite la art. de dispoziţiile celor două acte legislative enunţate. prin prisma Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.346-XIV din 07. implică aplicabilitatea prioritară a acestor dispoziţii în cazul în care actele normative interne sunt insuficient de clare sau contravin acestora (art.EXPLICĂ: 1.3 din Lege).conţinutul acestui raport implică existenţa dreptului solicitantului de acces la informaţia solicitată concretă şi a obligaţiei corelative a furnizorului de informaţie de a elibera informaţia solicitată.2008] 2.1999. Dacă nu sunt întrunite elementele enunţate.16 din Lege.8 din Legea cu privire la petiţionare şi art. prevăzut de art. este diferit în raport cu termenul de 30 de zile.12. fapt ce rezultă din dispoziţiile art.: nerespectarea termenului de furnizare).982-XIV din 11. Totodată.1998 de la Aarhus. Sorgintea constituţională şi convenţională a dezideratului liberului acces la informaţie. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului din 25.10 din 22. precum şi ale art. iar sub aspectul procedural al examinării litigiilor. al Convenţiei privind accesul la informaţie. mecanism stabilit de acest act normativ internaţional la care R.(1) din Lege. iar constatarea acestui fapt atrage consecinţele prevăzute de lege (ex.

În pofida faptului că nu este stipulată expres în art.1231 Cod civil). etc.privind accesul solicitanţilor de informaţie la informaţia deţinută de alţi solicitanţi.(2) lit. nu constituie obiect al Legii activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de a răspunde la petiţii şi audienţe. . dacă aceasta se referă la alte aprobări. CCCEC etc. Nu intră sub incidenţa Legii raporturile care au legătură tangenţială cu raporturile enumerate la punctul precedent şi care pot fi regăsite în una din categoriile de raporturi prevăzute la alin. Pentru a dispune de legitimare procesuală pasivă. prestări de servicii şi orice alte solicitări. Concomitent.: Universitatea de Stat din Moldova). organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere. .). a următoarelor categorii de raporturi: . autorităţile publice autonome (Curtea de Conturi. relevate din conţinutul art. agenţii. Guvernul. dacă această furnizare este impusă în baza altui raport obligaţional. În cadrul litigiilor deduse judecăţii. organele procuraturii). 5.calitatea de pârâţi. servicii.1 alin.5 alin.(2) art.5 din Lege. c) persoanele fizice şi juridice dispun de legitimare procesuală pasivă dacă sunt de faţă următoarele condiţii. instituţia privată nu poate fi furnizor de informaţii oficiale. .: 63 .5 alin. însă constatarea faptului că informaţia se clasifică ca fiind cu accesibilitate limitată poate servi în calitate de motiv pentru refuzul de a furniza informaţia solicitată.(2) lit.(2) lit. Astfel.). Se conchide excluderea din domeniul de reglementare al Legii. prevăzute de art. Curtea Constituţională.a)-d).privind accesul furnizorilor de informaţie la informaţia deţinută de solicitanţii de informaţie. Pentru a dispune de legitimare procesuală activă sau pasivă. simpla constatare că raportul nu este reglementat de Lege nu poate fi considerată un motiv de refuz în furnizarea informaţiei.c) din Lege: persoanele respective gestionează servicii publice.1 din Lege. Consiliul Superior al Magistraturii.1 alin.privind accesul furnizorilor de informaţii la informaţia posedată de alţi furnizori de informaţie. scopul activităţii lor să fie efectuarea atribuţiilor de administrare. abilitarea de a gestiona aceste servicii rezidă din lege (ex. autoritatea judecătorească (instanţele judecătoreşti. Nu prezintă importanţă faptul că instituţia este finanţată de la bugetul de stat în mod integral sau parţial (ex.dintre solicitanţi şi furnizori. social-culturale sau altor atribuţii cu caracter necomercial. Preşedintele Republicii Moldova. în afara informaţiilor oficiale. în privinţa instituţiei trebuie să existe cumulativ următoarele condiţii: acestea să fie fondate de stat în persoana autorităţilor publice. Furnizori de informaţii oficiale sunt : a) Parlamentul. desfăşurată conform atribuţiilor acestora. CCA. reieşind din esenţa prevederilor art. care au alt obiect decât cel al furnizării informaţiilor oficiale. Se atenţionează instanţele judecătoreşti de a nu confunda raporturile ce nu constituie obiect al Legii cu raporturile ce au ca obiect furnizarea informaţiilor cu accesibilitate limitată. 4.(2) din Lege.c) din Lege. b) instituţiile publice centrale şi locale. să fie finanţate de la bugetul de stat. dar nu în instanţa de contencios administrativ). potenţialii solicitanţi şi furnizori de informaţii trebuie să se regăsească într-una din categoriile de subiecte ale Legii. iar furnizorii de informaţii . autorizaţii. Banca Naţională a Moldovei. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. Litigiile ce rezidă din raporturile menţionate la alineatul precedent vor fi examinate de către instanţele judecătoreşti în baza actelor normative care le sunt aplicabile (exemplu: cererea titularului de cont către bancă privind furnizarea informaţiei despre contabilitatea operaţiunilor va avea ca suport legal material art.de chemare în judecată pe motiv că cererea urmează a fi judecată în instanţa de drept comun. birouri. autorităţile administraţiei publice locale. solicitanţii de informaţii vor avea calitatea de reclamanţi.

Limitarea accesului la informaţiile oficiale constituie o derogare cu totul excepţională de la principiul liberului acces la categoria respectivă de informaţii. Moldova. dar despre care furnizorul de informaţie are cunoştinţă. Este inadmisibil refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta. denumită regula "triplului test": a) limitarea este prevăzută de lege. indiferent de provenienţa informaţiei.6 din Lege. Acest fapt rezultă atât din interpretarea sistematică a Legii. cu distincţia că furnizorii nu vor fi obligaţi să prezinte probe ale inexistenţei informaţiilor nedocumentate (art. cazul de Haes şi Gijsels împotriva Belgiei). selectată.2 din Legea contenciosului administrativ . persoana fizică sau juridică culege.notarii) sau din contractul încheiat cu autoritatea sau instituţia publică (ex. inclusiv de informaţii cu caracter personal. 8. Moldova şi art. de către alt subiect de drept. nu poate constitui motiv de refuz de a furniza informaţia faptul că. 9.13-20 din Lege. Informaţia susceptibilă de a fi furnizată poate fi: documentată sau nedocumentată. prelucrată. păstrează şi/sau dispune de informaţii oficiale. restrângerea dreptului de acces liber la informaţiile oficiale poate avea loc doar dacă sunt întrunite următoarele exigenţe în privinţa acestei restrângeri.: cazul Sârbu împotriva R. indicaţiile verbale ale conducătorului furnizorului de informaţii date unui angajat etc.7 din Lege. cât şi din jurisprudenţa CEDO (ex. colaborate cu prevederile art. adică este posesor al acesteia.1) din Lege. pentru că furnizarea informaţiei nu este condiţionată de preexistenta vreunui raport juridic obligaţional. Constituie informaţie documentată informaţia care este fixată pe un anumit purtător informaţional: scris. Constituie informaţie nedocumentată informaţia nefixată pe un suport informaţional. dispoziţia căreia trebuie să fie accesibilă şi clară. Este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii.19 alin. Informaţia nedocumentată este pasibilă de a fi furnizată în ordinea generală.(2) din Lege). ambele noţiuni având semnificaţia prevăzută la art. sistematizată etc. aceasta figurând în calitate de parte componentă a eventualului raport litigios. prin furnizare.: Compania "Union Fenosa"). exigenţe care s-au cristalizat şi constituit într-o constantă cu reflectare juridică internă şi internaţională. legislaţia concretizează aceste servicii. electronic etc. În unele cazuri.6 alin. se recomandă aprecierea informaţiei sub aspectul "oficialităţii" ei în conformitate cu art. s-ar aduce atingere intereselor subiectului de drept de la care provine informaţia. a fost elaborată. Restrângerea inserată în cadrul altor categorii de acte juridice 64 . Nu prezintă importanţă faptul dacă solicitantul informaţiei a apelat sau nu anterior la serviciile persoanelor fizice sau juridice. 7. emisă. în cadrul exercitării acestei abilitări."activitatea de interes public autorizată de o autoritate a administraţiei publice". Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra similitudinii noţiunilor de "informaţie oficială" si "informaţie de interes public". Reieşind din prevederile art. dispoziţiile nescrise ale administraţiei furnizorului cu privire la soluţionarea unor probleme incidente sferei de activitate a acestuia.10 paragraful 2 din Convenţie. Pentru consecvenţa. cu toate că se află în posesia şi dispoziţia furnizorului. De asemenea. Nu poate fi refuzată cererea de furnizare a informaţiei pe motiv că aceasta este nedocumentată. Pot constitui exemple de informaţie nedocumentată: uzanţa aplicată în cadrul activităţii furnizorului de informaţii. Spre exemplu: art. Spre exemplu: hotărârea judecătorească este o informaţie documentată. stabilită de art. prevăzute la art. cu excepţia cazului când informaţia este clasificată ca fiind cu acces limitat. posedă. Orice restrângere poate fi impusă doar printr-o lege organică. Calificarea serviciului prestat de persoanele fizice sau juridice ca fiind public se va efectua conform părţii a doua a definiţiei legale. iar redactarea acesteia să nu permită interpretare extensivă. 6.73 din Legea privind administraţia publică locală prevede serviciile publice de nivel raional.54 din Constituţia R. selectează.

(4) din Lege. de a furniza informaţia.05. furnizorul va proceda conform art. respectiv. De asemenea.7 alin. sunt inscripţionate ca fiind "cu acces limitat". contravin principiului supremaţiei dreptului. Spre exemplu: dacă restricţia este prevăzută de lege. reieşind din raţionamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului (cazul Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii).55 din Hotărârea CEDO din 04. de către instanţa naţională. mai puţin restrictive. dar nu întregul document.(3) din Lege.7 alin. aceasta trebuie să fie indispensabilă şi convingătoare. Pentru a fi considerată necesară într-o societate democratică. furnizorul de informaţii va trebui să probeze în instanţa de judecată întrunirea elementelor enunţate la punctul precedent în privinţa restricţiei aplicate. pentru atingerea scopului protejării interesului legitim.se va considera contrară Constituţiei R. balanţa proporţionalităţii înclină în favoarea limitării dreptului vizat. Altfel spus. astfel că. 65 . se vor aplica stipulaţiile Convenţiei. care.7 din Lege. întotdeauna când se pretinde că informaţia este cu accesibilitate limitată. iar scopul urmărit să devanseze atingerea care se aduce dreptului de acces liber la informaţia oficială (testul proporţionalităţii). la pct. Curtea a reamintit că o normă este redactată cu o suficientă previzibilitate numai atunci. însă se dovedeşte că există posibilitatea adoptării altor măsuri. pe motiv că nu a fost dovedit elementul "necesar într-o societate democratică". care la nevoie poate apela la consultanţă specializată. 11. Reieşind din prevederile art.2000. se subliniază că orice limitare de acces la informaţiile oficiale este relativă şi orice limitare invocată se va aprecia prin prisma alin. furnizorul va fi obligat de a elibera informaţia. a ordinii publice. La aprecierea circumstanţelor concrete ale cauzei civile deduse judecăţii. s-a subliniat că expresia "prevăzut de lege" nu se referă numai la prevederile legii naţionale. c) să fie necesară într-o societate democratică. cu motivaţia că restricţia este proporţională cu scopul legitim urmărit (cazul Goodwin împotriva Regatului Unit).(4) art. Dacă furnizorul nu justifică toate elementele sau instanţa de judecată consideră că argumentele invocate sunt neconvingătoare ori impertinente. se încadrează în categoriile de informaţii pasibile de a li se limita accesul şi protejează un interes legitim. în cazul unor restrângeri arbitrare. instanţa de judecată va hotărî admiterea cererii solicitantului. pronunţată în cazul menţionat mai sus. b) protejează un interes legitim.05. instanţa va aprecia circumstanţele concrete şi se va expune argumentat prin prisma textului de lege enunţat. când aceasta are un caracter precis. eliberând din document numai informaţia. vor constata dacă sunt îndeplinite cele trei exigenţe enumerate şi vor pronunţa o soluţie favorabilă limitării dreptului de acces la informaţie numai în cazul în care interesul public de limitare depăşeşte necesitatea socială de a se oferi informaţia solicitată. instanţele judecătoreşti. care trebuie să fie compatibilă cu principiul supremaţiei dreptului. balanţa proporţionalităţii a fost apreciată nu numai prin prisma cererii solicitantului de a se constata îngrădirea accesului la informaţie. CEDO a considerat că anumite dispoziţii din legea internă a statului pârât nu îndeplinesc cerinţele unei "legi" prin faptul că le lipseşte caracterul previzibil (cazul Rotaru împotriva României. să îşi corecteze conduita (cazul Amann împotriva Elveţiei). Spre exemplu. dar şi prin prisma cererii furnizorului de informaţii de constatare a nelegalităţii obligării sale. iar în privinţa celei calificate "cu acces limitat" va refuza accesul. dar şi la calitatea acesteia.(1) din Lege). prin prisma regulii "triplului test". a ocrotirii sănătăţii şi moralei societăţii. Moldova. furnizarea căreia nu este restricţionată. protecţia securităţii naţionale. principiu menţionat expres în preambulul Convenţiei. 10. Interesul legitim se relevă din scopul restricţiei (art. care constă în respectarea drepturilor şi reputaţiei altei persoane. soluţionat prin Hotărârea CEDO din 04. cu toate că sunt prevăzute de legea internă. În jurisprudenţa CEDO.2000). cu obligarea furnizorului de a elibera informaţia.7 alin. în acelaşi context. În situaţia în care unele părţi ale documentului solicitat. Concluzia expusă constituie excepţia în materie. Concomitent. în aşa fel încât să permită oricărei persoane.

134 C. Concomitent. . prin publicaţie se înţelege orice tip de purtător de informaţie textuală. inclusiv în privinţa volumului acesteia. furnizorul va refuza remiterea informaţiei. activitate care nu se încadrează în noţiunea de "viaţă privată" (ex.1 din Legea nr.1994 cu privire la biblioteci. Conform art.8 din Lege şi prin prisma art.. Informaţiile care deghizează sau favorizează încălcarea legislaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice. patronimic). fapt ce îi obligă pe posesorii acestor informaţii de a le proteja. Se consideră identificabilă persoana în privinţa căreia există suficiente indicii pentru a fi identificată. ce conţine informaţie cu acces limitat. informaţia generală conţinută în document şi-a pierdut sensul. audiovizuală etc. acestea fiind informaţii oficiale de interes public.286/16.persoana la care se referă informaţia consimte divulgarea acesteia. adică de a nu le divulga. persoanele "publice" trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare măsură decât persoanele obişnuite. Această informaţie nu ţine exclusiv de identificare în cazul în care este însoţită de alte împrejurări. sarcina probaţiunii existenţei consimţământului persoanei vizate pentru eliberarea informaţiei incumbă furnizorului care a eliberat informaţia. care posedă informaţia personală. Litigiile privind accesul la informaţia cu caracter personal se vor soluţiona cu aplicarea prevederilor art.) 14. .Furnizorul nu va fi degrevat de obligaţia furnizării părţilor din document. Se consideră că persoana este identificabilă atunci când se cunosc datele de identificare ale acesteia (nume. Consimţământul trebuie să fie clar. reieşind din raţionamentul CEDO. . conform art.dezvăluirea informaţiei să constituie o violare a intimităţii persoanei. prenume. care oferă datelor de identificare un caracter confidenţial (spre exemplu: secretul referitor la datele de identificare ale adoptatorilor. unde regăsim esenţa intrinsecă a noţiunii "publicare". dacă încălcările se referă la serviciile respective. neechivoc şi exprimat anume în privinţa informaţiei solicitate. este necesară existenţa următoarelor condiţii: . precum şi de către persoanele fizice şi juridice ce prestează servicii publice. în privinţa cărora accesul nu este limitat. a fost pusă la dispoziţia publicului anterior datei solicitării.Fam. în cazul în care solicitantul nu a cerut eliberarea întregului document. fiind pasibilă de a fi divulgată. pe motiv că. În caz de litigiu. în urma excluderii din document a informaţiei cu acces limitat. este exclusă din acest criteriu informaţia despre activitatea publică a persoanelor fizice.: activitatea funcţionarului public).informaţia solicitată. Întrunirea criteriilor enunţate califică informaţia ca fiind "informaţie confidenţială despre persoane". Însă.persoana privată să fie identificată sau identificabilă. nu pot fi categorisite ca informaţii cu accesibilitate limitată. reprodus în vederea difuzării.8 alin. Nu prezintă importanţă juridică mijlocul de informare în care a fost anterior publicată informaţia. Informaţia ce se referă strict la datele de identificare ale persoanei nu constituie informaţie confidenţială. refuz susceptibil de a fi contestat în instanţa de judecată. Dreptul la viaţă privată aparţine numai persoanelor fizice.informaţia să se refere la o persoană privată. dar numai a unei părţi a acestuia. Furnizorul de informaţii. Totodată. dar nu şi persoanelor juridice. 12. comercializării sau împrumutului public. prin care se înţelege că divulgarea informaţiei deţinută de posesor ar fi în măsură să aducă atingere vieţii particulare şi de familie a persoanei fizice vizate.(7) din Lege: . Pentru ca informaţia să fie considerată cu caracter personal. 13.8 şi 10 din Convenţie.11. important fiind faptul publicării acesteia conform legislaţiei (spre exemplu: informaţia a fost publicată într-un ziar raional). 66 . dispune de dreptul de a furniza această informaţie către o altă persoană decât cea la care se referă numai în două cazuri expres şi limitativ prevăzute de art. în integritatea sa.

iar această preeminenţă este controlată de un organ independent (cazul Leander împotriva Suediei). poate fi informaţia despre antecedentele penale.(8) din Lege. poate fi limitat în cazul în care interesul general este preeminent faţă de interesul personal de accesare a informaţiei. securitatea publică şi protecţia mediului înconjurător. calificări. sancţiuni disciplinare etc. în caz contrar. în urma constatării preponderenţei interesului public faţă de necesitatea nedivulgării informaţiei cu caracter personal.S.13 din Legea nr. Astfel. accesul la informaţia despre sine. împotriva Suediei. Informaţiile cu caracter personal ale unui funcţionar public. de regulă. acţiunea de furnizare a informaţiei va fi admisă. titluri. Dacă interesul public devansează prejudiciul adus persoanei. experienţă de muncă. Acest drept include posibilităţile stabilite de art. reieşind din sensul textului de lege enunţat. deoarece altă sursă de informaţie în privinţa trecutului şi a formării sale nu exista (cazul Gaskin împotriva Regatului Unit). Dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine. prin hotărâre. în cazul în care funcţionarul nu consimte divulgarea acestor informaţii. se va analiza balanţa dintre prejudiciul adus persoanei prin divulgare şi interesul public pentru informaţia respectivă. Totodată. informaţiile ce relevă conflictele de interese etc. conform art. altele decât cele ce se referă la datele de identificare. grade ştiinţifice.(5) din Lege. De asemenea. cu excepţia situaţiei în care există o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens. Explicaţiile enunţate se referă. Informaţiile despre viaţa privată a persoanelor publice şi a persoanelor care exercită funcţii publice pot fi dezvăluite dacă acestea constituie un subiect de interes public. trebuie să se ţină cont de faptul că persoanele publice şi persoanele care exercită funcţii publice au dreptul la respectul vieţii lor private şi de familie.8 din Convenţie. Oricărei persoane îi este asigurat dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine. care sunt modalităţi de realizare a acestui drept. instanţa de judecată va permite. 16. serviciu militar. accesul la aceste informaţii.8 alin. Dacă persoana la care se referă informaţia cu caracter personal nu consimte divulgarea informaţiei. educaţiei şi antecedentelor sale. CEDO a considerat proporţională măsura transmiterii detaliilor cu privire la starea sănătăţii reclamantei de către Serviciile 67 . Spre exemplu: CEDO a considerat limitarea accesului reclamantului la dosarul său. ca fiind o încălcare a art. prin prisma "testului proporţionalităţii". Răspândirea acestor informaţii nu trebuie să aducă prejudicii inutile terţilor. soluţia fiind respingerea acţiunii. din punctul de vedere al opiniei publice. informaţia nu se va considera publicată.8 alin. totuşi. la informaţiile cu privire la studii. furnizorii de informaţii nu dispun de dreptul de a elibera informaţia cu caracter personal.(8) din Lege.8 alin. Instanţa de judecată va admite cererea de furnizare numai dacă va stabili că divulgarea este în interes public. adică se referă la ocrotirea sănătăţii populaţiei.Dacă informaţia a fost inclusă pe un purtător de informaţie care nu este destinat difuzării sau comercializării. nu poate fi limitat de către posesorul informaţiei. conform art. în acelaşi context. Curtea Europeană a relevat că. o categorie aparte de informaţii care nu se referă direct la capacitatea propriu-zisă a persoanei de a exercita o funcţie publică. diplome. În acest context. legat direct de modul în care ei şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile. 15.1264/2002). accesul la această informaţie poate fi permis doar prin hotărâre judecătorească. În alte cazuri. pot deveni informaţii de interes public în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice de către funcţionarul respectiv. ci se referă la moralitatea persoanei vizate. declaraţiile privind veniturile şi bunurile deţinute în proprietate privată (art. în care se conţineau precizări în privinţa copilăriei. în primul rând. Spre exemplu: în cazul M. al persoanei la care se referă informaţia. 17.

10. în calitate de furnizor de informaţie. respectiv. constituie particularităţi sau mijloace de îndeplinire a obligaţiei generale de furnizare a informaţiei oficiale. dar pentru o altă persoană. deşi nu cad sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie în mod direct. împotriva Finlandei. Solicitantul informaţiei îşi poate exercita dreptul de acces la informaţie personal sau prin reprezentant. Solicitantul este degrevat de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru care solicită informaţia (spre exemplu: este nefondat refuzul instanţei de judecată. vor fi examinate şi prin prisma art. în scopul informării cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă. este inoportună. prevăzute de art. în documentele ce conţin informaţia solicitată. principii inserate în art. Litigiile referitoare la acreditarea reprezentanţilor mass-media.10 din Lege.medicale către Casa securităţii sociale. 68 . iar furnizorul nu este în drept să ceară asemenea explicaţii. sub aspect juridic. Dreptului persoanelor de a solicita informaţia oficială îi corespunde obligaţia corelativă a furnizorului de a-i remite informaţia solicitată.1994. este inoportună indicarea scopului pentru care este eliberată (ex.243 din 26. se conchide că furnizorii au obligaţia de a furniza informaţia oficială mijloacelor de informare în masă şi reprezentanţilor acestora fără discriminări. având ca suport material art. verificarea de către furnizor a împuternicirilor. Asigurarea accesului la informaţiile oficiale de către furnizorii de informaţii se efectuează din oficiu (informarea activă) sau la cerere (informarea pasivă).: "pentru prezentare la locul de muncă" etc. cât şi în numele său. Prin urmare.02.11 din Lege. din oficiu sau la cerere. Ar putea să constituie un motiv de refuz în acreditare sau de retragere a acreditării cazul în care jurnalistului i se impută fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu au legătură cu opiniile exprimate în presă de respectivul jurnalist. Refuzul de acreditare sau retragerea acreditării unui jurnalist constituie o posibilitate a furnizorilor cu totul excepţională. 21. 3 şi 23 din Legea presei nr. iar absenţa fizică a acestei persoane (ex. 18.(1) din Lege). în mod similar. 20.10 alin. inclusiv informaţia oficială cu accesibilitate limitată.: se află în concediu medical) nu justifică un eventual refuz de a furniza informaţia. aceasta fiind relevantă. se deduce că solicitantul poate cere informaţia atât pentru sine. Reieşind din principiile egalităţii în drepturi a jurnaliştilor. coroborate cu dispoziţiile enunţate în Lege.). s-a hotărât în cazul Z. în sensul art. împuternicit conform legislaţiei (art.21 din Legea presei. Prin "justificare a interesului" se înţelege explicarea şi dovada scopului pentru care se cere informaţia. Solicitantul nu este obligat să dea explicaţii referitor la scopul utilizării ulterioare a informaţiei. de a elibera informaţia referitoare la activitatea unui judecător. Astfel. deoarece detaliile respective erau pertinente pentru soluţionarea unei cereri de alocaţie a reclamantei depuse la Casa securităţii sociale. deoarece acreditarea reprezintă o formă de fluidizare şi de intermediere.(6) din Lege.1.1997. numai în cazul în care se referă la informaţia cu caracter personal. Refuzul sau retragerea acreditării jurnalistului nu privează mijlocul de informare în masă de dreptul de a obţine acreditarea pentru un alt jurnalist. Este pasibilă de solicitare orice informaţie. Obligaţiile furnizorului.10 alin. Reieşind din acest fapt. al libertăţii presei şi al prezentării operative a informaţiei oficiale către jurnalişti. dar pentru o altă persoană. în cazul în care solicitantul cere informaţia în numele său. motivat pe faptul că solicitantului nu i s-au afectat drepturile prin activitatea acestui judecător. soluţionat prin Hotărârea CEDO din 25. solicitantul nu are interes în eliberarea acestei informaţii). Furnizorul este obligat să desemneze o persoană responsabilă de furnizarea informaţiei. 19.

Reprezentantul abilitat al furnizorului de informaţii nu este în drept de a refuza înregistrarea cererii verbale. este ilegal refuzul de înregistrare a cererii sau de furnizare a informaţiei după înregistrarea cererii motivat pe neindicarea în cerere a elementelor menţionate. Cererea scrisă de furnizare a informaţiei oficiale urmează să conţină modalitatea de furnizare a informaţiei.nu este posibil un răspuns pozitiv privind furnizarea informaţiei. În sensul art. se conchide faptul că furnizorul nu este limitat.(1) din Lege.informaţia este indisponibilă momentan. Informaţia oficială poate fi solicitată prin două modalităţi.13 din Lege. Se subliniază că răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere nemijlocit la obiectul cererii. 24. adică informaţia a fost deja publicată. în cazul în care furnizorul este în imposibilitate obiectivă de a oferi informaţia în modul solicitat.(2) lit. detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate. în pofida faptului că furnizorul posedă informaţia solicitată în forma. Pentru probarea refuzului neîntemeiat de înregistrare a cererii. în care este inserată informaţia respectivă. inclusiv proba cu martori. concomitent cu refuzul de înregistrare a cererii. reieşind din elementele faptice necesare de dovedit. Insuficienţa şi neconcludenţa detaliilor indicate în cerere nu poate constitui un motiv de refuz în înregistrarea cererii. Spre exemplu: dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere.12 din Lege. În cele două situaţii. . solicitarea informaţiei prin fax. solicitare scrisă sau verbală.(4) din Lege). dar poate constitui un temei de refuz în furnizarea informaţiei. cu excepţia situaţiilor în care: . Se va considera ilegal refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta este disponibilă în mod public. e-mail şi alte mijloace similare se va considera. astfel că cererea nu poate fi satisfăcută imediat. 23. în mod absolut. Această obligaţie nu include necesitatea specificării titlului şi/sau numărului de identificare al documentului."modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate". informaţia solicitată. dar nu concretizat. imprimările sonore etc. cât şi informarea pasivă. el este în drept să o furnizeze 69 . deoarece informaţia este nedeterminabilă. aleasă de către solicitant. prezintă importanţă atât informarea activă. după caz. iar Primăria răspunde că salariul primarului se calculează conform Legii despre salarizarea angajaţilor din sectorul bugetar). telefon. 22.b) din Lege .Pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei de către instanţele judecătoreşti.12 alin. în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior. 25. va fi admisibil orice mijloc legal de probă.12 alin. ambele modalităţi de informare fiind susceptibile de a provoca depunerea de acţiuni în instanţa de contencios administrativ competentă. la alegerea solicitantului: cererea scrisă sau cererea verbală. care trebuie să se încadreze în una din cele prevăzute de art. în dependenţă de existenţa sau inexistenţa unei dovezi scriptice de depunere a cererii respective. după efectuarea unor investigaţii suplimentare. întinderea şi calitatea cerută (caz concretizat: se solicită informaţia despre salariul primit de către primarul unei localităţi. incomplet sau numai diriguitor. Suficienţa şi concludenta detaliilor oferite de către solicitant trebuie să permită furnizorului informaţiei posibilitatea de a identifica ca acţionând cu diligentă. Reieşind din sintagma prevăzută de art. în cadrul cererii scrise. de modalitatea aleasă de solicitant. precum şi posibilitatea depunerii unei cereri scrise (art. Astfel. conform art. Solicitantul de informaţii va oferi. funcţionarul va explica solicitantului cauza refuzului.12 alin. fiind inadmisibil un răspuns evaziv.

încât se elaborează o lucrare. solicitantul cere noi informaţii aflate în posesia furnizorului. iar instanţa. explicând solicitantului faptul că informaţia are caracter analitic. iar 70 .analitică . iar furnizorul oferă posibilitatea consultării arhivei la sediul instituţiei). plăţile fiind stabilite conform art.inedită . Acest răspuns nu va putea fi calificat ca refuz ilegal de furnizare a informaţiei.20 din Lege.382/04. indiferent de faptul dacă necesitatea cunoaşterii informaţiei respective a existat înainte de primirea informaţiei precedente sau a apărut după aceasta. 26. rezultat în urma negocierii dintre părţi. furnizorul va explica necesitatea achitării acestei sume.când furnizarea este precedată de o cercetare bazată pe trecerea de la particular la general. refuzul de a elibera o copie a traducerii autentificate se va considera ilegal. aceasta va putea fi elaborată şi furnizată numai în baza unei obligaţii contractuale. conform art. cu excepţia situaţiei în care informaţia solicitată are una din următoarele caracteristici: . informaţia solicitată nu comportă niciunul din cele trei aspecte enunţate. în rezultatul informaţiilor primite. în modalitatea selectată de solicitant. având posibilitatea de a propune încheierea unui contract. care nu a mai fost publicat sau cunoscut anterior.20 alin. astfel că.7 din Legea nr.15 alin. iar refuzul furnizării informaţiei pentru neplata cheltuielilor suscitate de eventuala furnizare în modalitatea aleasă se va considera legal. furnizarea informaţiei se va efectua în modalitatea solicitată numai după achitarea plăţii respective. 27.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor. 29. Astfel. Acesta nu este un contract de adeziune. în termenele stabilite de Lege.(3) din Lege. însă furnizorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare. fapt din care rezultă necesitatea indicării în cadrul cererii a domiciliului sau adresei la care solicitantul doreşte să-i fie furnizată informaţia. solicitantul cere copii de pe toată arhiva instituţiei.de sinteză . furnizarea informaţiei se efectuează în baza obligaţiei legale a furnizorului. furnizorul va elibera un răspuns la cererea de furnizare a informaţiei. cu excepţia cazului în care instanţa de judecată va aprecia că. Dacă solicitantul a indicat în cerere o anumită adresă.(3) din Lege). atunci furnizorul va putea expedia informaţia prin scrisoare poştală. conform art. dar implică cheltuieli pentru care sunt stabilite plăţi. . adică numai în urma încheierii unui contract între solicitant şi furnizor. este posibilă obiectiv. completează art.într-o altă modalitate posibilă obiectiv. va fi comunicată solicitantului într-un mod ce ar garanta recepţionarea şi conştientizarea acesteia (art.când informaţia posedată este prelucrată în aşa mod. un text nou. solicitarea va fi analizată ca o nouă cerere de furnizare a informaţiei. Orice decizie a furnizorului de informaţii. Indiferent de modalitatea ei. Dacă furnizarea informaţiei. în cazul în care a ales modalitatea expedierii prin poştă. de sinteză sau inedit. Dacă informaţia solicitată se caracterizează prin una din particularităţile menţionate.(2) din Lege. Dacă. Dacă informaţia a fost elaborată în limba de stat. . va obliga furnizorul să-i elibereze informaţia persoanei respective în limba solicitată.12 alin. baza executării obligaţiei de furnizare fiind numai acordul de voinţă. în mod sistematic şi indirect. care să reflecte finalitatea asigurării dreptului de acces la informaţia respectivă (spre exemplu: solicitantul cere expedierea informaţiei prin poşta electronică. 28.09. furnizorul nu va fi obligat să încheie contractul.când furnizarea este precedată de o investigaţie care se bazează pe studiul sistematic al unor elemente. la manifestarea voinţei de contractare din partea solicitantului. care rezultă din soluţionarea cererii de acces la informaţiile oficiale. Recepţionarea este un element care. În cazul în care nu există un contract încheiat între părţi în situaţia prevăzută la alineatul precedent.

30. care nu asigură finalitatea exercitării dreptului de acces la informaţie. data recepţionării informaţiei de către solicitant fiind insignifiantă. Indiferent de dificultăţile întâmpinate la furnizarea informaţiei solicitate. rezultă că vor fi inadmisibile în proces probele ce dovedesc indisponibilitatea anumitor persoane angajate ale furnizorilor de informaţii în perioada vizată.8 din Legea cu privire la petiţionare. 32. 71 . dar într-un mod neadecvat. aceasta fiind inadmisibilă în privinţa unei alte persoane fizice sau juridice care nu deţine statutul de furnizor de informaţii. Concomitent. cu excepţia cazului în care se face proba contrară. în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii cererii. esenţă disponibilă şi care se află în posesia furnizorului. Prezintă importanţă juridică data înregistrării cererii şi data înregistrării răspunsului la cerere. la individualizarea răspunderii civile a furnizorului pentru lezarea dreptului de acces la informaţie. Din natura juridică a termenelor de furnizare a informaţiei şi din principiul continuităţii serviciilor publice. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. Readresarea cererilor de solicitare a informaţiei oficiale se operează numai în privinţa celor întocmite în formă scrisă. astfel că acesta trebuie să fie prezentat într-o formă cât mai clară şi accesibilă.16 alin. cu privire la readresarea acesteia.eliberarea unui extras dintr-un document.furnizarea unei alte informaţii decât cea solicitată. . în cazul în care acesta nu conţine esenţa informaţiei solicitate. 31.furnizorul a expediat răspunsul la altă adresă. în care informaţia este furnizată. pe care s-ar sprijini pârâţii (furnizorii) pentru motivarea temeiniciei omiterii termenului de furnizare a informaţiei. . informaţia va fi furnizată.informarea obligatorie a solicitantului de informaţie.alte situaţii.(1) din Lege. Conform art. Aceasta se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii: . Dacă solicitantul nu este de acord cu readresarea. Încălcarea termenelor sau nerespectarea procedurii de prelungire a termenului constituie o atingere a dreptului de acces la informaţiile oficiale.3 din Legea presei. accesul mass-media la informaţiile oficiale trebuie să fie operativ. termenul maxim de furnizare a informaţiei este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Funcţionarii responsabili sunt obligaţi să înregistreze cererile în aceeaşi zi cu primirea. în momentul în care aceasta va fi disponibilă.16 alin. Conform art. Conştientizarea constă în înţelegerea de către solicitant a conţinutului răspunsului oferit de către furnizor. Claritatea şi accesibilitatea informaţiei oferite se va aprecia de către instanţa de judecată de la caz la caz. adică atunci când informaţia se va afla în posesia furnizorului şi va fi susceptibilă de a fi remisă solicitantului. conform modalităţii alese. . Se va considera furnizare necorespunzătoare a informaţiei cazul în care dreptul de liber acces la informaţie este lezat total sau parţial. Se subliniază necesitatea de a nu confunda termenele de furnizare a informaţiei cu termenele stabilite de art.furnizarea numai a unei părţi din informaţia solicitată. astfel că data primirii va fi data înregistrării. . furnizorul este obligat să răspundă prin aceea că nu este posesor al informaţiei solicitate.(2) din Lege.readresarea se face doar către un alt furnizor de informaţii. se va ţine cont de mărimea perioadei de încălcare a termenului legal. . prin următoarele modalităţi: .readresarea se face numai cu acordul solicitantului de informaţii. în prezenţa cărora termenul poate fi prelungit în modul stabilit cu 5 zile lucrătoare. de regulă. faptul contrar constituind o încălcare a dreptului de acces la informaţie. se va considera că dreptul de acces la informaţie a fost încălcat.

Refuzul de a furniza informaţia va putea fi exercitat.readresarea se face numai în două cazuri exhaustiv prevăzute de art.(3) din Lege. prin care au fost stabilite plăţile.informaţia este cu accesibilitate limitată. cu consecinţele legal stabilite.22 alin. în privinţa aceleiaşi informaţii.9 CC.17 din Lege: a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului. cererea fiind adresată numai direct în instanţa de judecată. într-una din formele prevăzute de art. respectiv. 36. şi de un alt furnizor. în care se dovedeşte reaua-credinţă a solicitantului în sensul art. Excepţie constituie situaţia prevăzută la art. Astfel. . procedura extrajudiciară nu este obligatorie pentru această categorie de cauze. iar interesul public nu depăşeşte interesul legitim protejat. Deoarece există o multitudine de denumiri date acţiunilor ce rezidă din aplicarea Legii. atât pe cale extrajudiciară. acţiunile vizate se vor denumi "acţiuni cu privire la contestarea actului de furnizare sau nefurnizare a informaţiei oficiale". când se poate presupune în mod rezonabil că recunoaşterea existenţei sau inexistenţei acestor informaţii. este pasibil de a fi anulat pe calea excepţiei de ilegalitate. în scopul asigurării consecvenţei şi unicităţii acestora. actul normativ.informaţia este cu caracter personal.8 alin. dispune de dreptul de a ataca acţiunile furnizorului. iar solicitantul se adresează cu aceeaşi cerere. numai în anumite circumstanţe. b) informaţia solicitată este deţinută. . a unor plăţi ce depăşesc mărimea cheltuielilor suportate pentru efectuarea copiilor de pe documente. concomitent. legea instituind proceduri alternative de soluţionare a lor.(7) din Lege. prin sine. conform art. care ar satisface mai deplin interesul faţă de informaţie al solicitantului. 34. Refuzul de a furniza informaţia deţinută este justificat în următoarele cazuri: . prin achitarea unor plăţi în mărimi mai mari decât cele stabilite de organele reprezentative sau prin achitarea unor sume în cazurile în care. De asemenea. în mod repetat.(3) din Lege. Refuzul de acces la informaţie trebuie să întrunească condiţiile de formă şi conţinut prevăzute la art. expedierea acestora solicitantului şi/sau pentru traducerea informaţiei ce se conţine în document la cererea solicitantului. 72 ..(1) din Lege.(1) lit.21 alin.furnizorul a oferit recent informaţia solicitată aceluiaşi solicitant.19 alin. Persoana care se consideră lezată de către furnizorul de informaţii într-un drept sau interes legitim al său. potrivit art. Condiţionarea furnizării informaţiei solicitate. poate constitui o dezvăluire periculoasă pentru interesele legitim protejate. în prezenţa căreia este imposibilă procedura extrajudiciară. fără a se indica faptul dacă furnizorul deţine sau nu informaţia cu accesibilitate limitată. fiind inaplicabil temeiul prevăzut de art. informaţia este pusă la dispoziţie fără plată.a) CPC. va constitui o atingere a dreptului de acces la informaţie faptul stabilirii şi imputării solicitantului de informaţie.20 din Lege.există o hotărâre judecătorească definitivă de respingere a cererii de acces la informaţie. Dacă mărimile plăţilor stabilite de organele reprezentative depăşesc mărimile cheltuielilor suportate de furnizor pentru eliberarea informaţiei. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. se va considera încălcare a dreptului de liber acces la informaţia oficială. 33.alte cazuri.13 din Legea contenciosului administrativ. în raport cu care se va aprecia legalitatea şi temeinicia acestuia. însă într-o altă formă.170 alin. 35. . de către furnizor. cât şi direct în instanţa de judecată. . iar nerespectarea procedurii extrajudiciare nu va atrage restituirea cererii de chemare în judecată. Este inadmisibilă invocarea altor motive pentru readresare.

dacă cererea de furnizare a informaţiei a fost readresată. necesare de a fi anexate. calitatea de pârât va aparţine furnizorului căruia i-a fost readresată cererea. de regulă. va îndeplini actele de pregătire specifice acestor cauze: va soluţiona problema atragerii în proces a funcţionarului responsabil de furnizarea informaţiei.dacă furnizorul de informaţii nu a numit o persoană responsabilă pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiei oficiale. pârâţii (furnizorii de informaţii) sunt scutiţi de taxa de stat numai în cazurile expres prevăzute (ex. 40. dovedeşte refuzul de a furniza informaţia. Dispoziţiile procedurale prevăzute de Legea cu privire la petiţionare şi de Legea contenciosului administrativ se vor aplica în măsura în care nu contravin art. în calitate de intervenient accesoriu. însă circumstanţele importante ale cauzei vor putea fi elucidate numai prin atragerea funcţionarului care a intrat în contact cu reclamantul în cadrul procedurii de furnizare a informaţiei. va reclama de la furnizor.67 alin. la cerere se va anexa şi actul respectiv.167 CPC.(2) lit. conform art. iar furnizorii .d) CPC. la cererea reclamantului (solicitantul de informaţie).(2) CPC. În cadrul etapei de pregătire a cauzei pentru judecare.20 din Legea contenciosului administrativ. judecătorul. . conform art. se subliniază următoarele: . În legătură cu faptul că litigiile ce formează obiectul prezentei hotărâri sunt examinate în ordinea contenciosului administrativ. conform art. care nu este obligatorie în aceste litigii. Totodată.în litigiile respective.b) din Lege. dar constituie o probă la dosar.32 alin.: persoanele private ce prestează servicii publice) pârâţii vor fi obligaţi la plata taxei de stat în cazul admiterii acţiunii.în calitate de copârât. Competenţa jurisdicţională de examinare a litigiilor ce rezultă din aplicarea Legii aparţine instanţelor judecătoreşti de grade diferite. registrele de evidenţă a cererilor de furnizare a informaţiei. ultimele având caracter special faţa de primele sub aspectul enunţat. În legătură cu aspectele de pregătire pentru judecarea cauzelor enunţate. 39. funcţionarul va fi atras numai dacă cererea de chemare în judecată este formulată şi împotriva acestuia şi numai dacă au fost solicitate despăgubiri. în calitate de intervenient sau. coroborat cu alte probe. care vor judeca aceste pricini în calitate de instanţe de contencios administrativ.37. .(2).171 CPC. . instanţa va dispune atragerea în proces a funcţionarului dacă nu există o cerere în acest sens. Dacă nu sunt anexate actele menţionate. conform art. a uneia din părţi sau din oficiu de către instanţă. conform art. figurează inclusiv cererea scrisă adresată furnizorului. solicitantul de informaţii deţine calitatea de reclamant. eventual. va atrage în calitate de intervenienţi persoanele ale căror interese ar putea fi lezate prin eventuala divulgare a informaţiei.85 alin. după caz. printre actele prevăzute de art. 41. se va proceda conform art. după caz. 73 .(3) CPC.21-24 din Lege. în cazul în care se contestă actul de furnizare a informaţiei (dar nu de nefurnizare). care va fi atras în calitate de intervenient accesoriu (în interesele furnizorului) sau în calitate de copârât (la cererea reclamantului). de pârât. printre celelalte acte. la cererea sa. reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat. La cererea de chemare în judecată privind contestarea actului de furnizare sau nefurnizare a informaţiei oficiale.: autorităţile publice centrale).funcţionarul responsabil de furnizarea informaţiei poate fi atras în proces. în mod nemijlocit. în celelalte cazuri (ex. Concomitent. care. a elaborat actul contestat de furnizare a informaţiei sau a refuzat accesul la informaţia oficială. Aceasta nu constituie o dovadă a respectării procedurii prealabile extrajudiciare. va fi atras funcţionarul care. Din oficiu. 38.11 alin. 33 alin. .calitatea procesuală de pârât.(1) lit.

21 alin. . .corespunde răspunsul oferit de pârât cu informaţia solicitată de reclamant.alte circumstanţe care se impun a fi constatate pentru soluţionarea corectă a cauzei deduse judecăţii. pentru a evita divulgarea informaţiilor. chiar dacă ar conţine anumite explicaţii. care atrage recuzarea judecătorului.50 alin.27 din 24. 46. . în sensul explicaţiilor oferite de Plenul Curţii Supreme de Justiţie prin Hotărârea nr. Pe parcursul examinării pricinii. deoarece aceasta ar constitui o antepronunţare asupra fondului litigiului. în fond. . termenul curge din momentul în care a fost comunicat răspunsul conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului superior al acestuia. în particular în dependenţă de cerinţele înaintate. 45.dacă informaţia se încadrează în categoriile de informaţii cu accesibilitate limitată. prevăzute de art. acte susceptibile de a fi contestate. iar momentul de la care curge diferă în dependenţă de faptul dacă reclamantul a parcurs sau nu procedura prejudiciară facultativă. 43.16 alin. iar dacă nu a primit răspuns .existenţa şi întinderea prejudiciului cauzat prin nefurnizarea sau furnizarea defectuoasă a informaţiei oficiale.preponderenţa interesului public pentru divulgarea informaţiei cu caracter limitat. respectiv. în privinţa cărora accesul limitat ar putea fi îndreptăţit.(5) din Lege coroborat cu art. ceea ce nu înseamnă că instanţa se va expune asupra îndreptăţirii propriu-zise a accesului limitat la informaţie.(1) lit. 44. 20 de zile lucrătoare.12. adică la expirarea a 8 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei (art.dacă informaţia a ajuns la destinatar în termenul stabilit. cu constatarea părţii în care informaţia este necorespunzătoare. instanţa va hotărî anularea actului de furnizare necorespunzătoare sau de nefurnizare a informaţiei oficiale.(3)-(5) CPC.(1)din Lege: a) dacă reclamantul a parcurs această procedură.2001 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ".d) CPC.de la data la care trebuia să-l primească.termenul în cadrul căruia s-a oferit răspunsul la cerere. deoarece. .deţinerea informaţiei de către pârât sau inexistenţa informaţiei solicitate în posesia acestuia.a avut sau nu reclamantul acces real la informaţia solicitată.42. Caracterul închis al şedinţei de judecată se va dispune prin încheiere motivată. prevăzută de art. .(1) şi (2) din Lege. Conform art.22 alin. Cererea privind contestarea actului de refuz în furnizarea informaţiei nu va putea fi respinsă pe motiv că răspunsul furnizorului la cererea de eliberare a informaţiei are caracter explicativ.21 alin. instanţa de judecată. de la data la care trebuia să-l primească.(2) din Lege). instanţa va cerceta şi se va expune asupra următoarelor circumstanţe: . răspunsul respectiv are ca finalitate furnizarea sau nefurnizarea informaţiei. b) dacă reclamantul a sesizat direct instanţa de judecată. În cazul admiterii cererii de chemare în judecată. . conform art. 74 . Termenul de sesizare a instanţei de contencios administrativ este de o lună. . dacă a expirat termenul în cadrul căruia furnizorul trebuia să remită informaţia. Motivarea va consta în expunerea indiciilor care demonstrează eventualitatea îndreptăţirii limitării accesului la informaţia vizată. . cu obligarea furnizorului de a elibera informaţia solicitată sau de a o furniza în modul corespunzător.23 alin.existenţa adresării reclamantului către pârât cu o cerere privind furnizarea informaţiei oficiale. la examinarea cererilor privind contestarea actelor de furnizare sau nefurnizare a informaţiei. adică de la expirarea termenului de 15. în caz că nu a primit răspuns. va putea dispune examinarea cauzei în şedinţă închisă. termenul va curge de la data primirii răspunsului de la furnizorul de informaţii sau.

. 47.1992.(3) din Legea contenciosului administrativ.06.1990.793 din 10. deoarece acest fapt semnifică recunoaşterea acţiunii de către pârât. în ordinea prevăzută de Codul de procedură penală al RM. conform art.20 alin.20 alin. va lua act că informaţia a fost deja furnizată şi va dispune neexecutarea hotărârii judecătoreşti în această parte.199/7 din CCA. Astfel.11.Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului din 20. la care poate fi atras funcţionarul conform alineatului precedent. Moldova nr. . în legătură cu faptul furnizării informaţiei solicitate. .2000. .Convenţia CE pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automată a datelor personale.12. la care este angajat funcţionarul respectiv (art.2003.408/12. Dacă funcţionarul public. coroborat cu celelalte probe care conduc spre concluzia temeiniciei cererii de chemare în judecată. acesta va putea fi obligat la plata acestora în mod solidar cu furnizorul de informaţii. precum şi chestiunea compensării prejudiciului material şi moral cauzat prin nefurnizarea informaţiei oficiale în termenul legal stabilit.346-XIV din 07.Faptul furnizării informaţiei pe parcursul examinării cauzei nu va determina respingerea acţiunii ca neîntemeiată.180 CP al RM. . rezidă din pct.880 din 22. CPC).436 din 28.12. aceste informaţii fiind susceptibile de furnizare în modul stabilit de legea procesuală care este aplicabilă categoriei respective de pricini (CPP. aceasta va fi trasă la răspundere penală. nu-l degrevează pe acesta de răspunderea administrativă.Legea contenciosului administrativ nr.1 Anexă la Hotărârea Plenului Relevanţa anexei.04.(2) din Legea contenciosului administrativ). adoptată la New York la 31.Recomandarea nr. care a refuzat eliberarea informaţiei sau a furnizat-o întrun mod necorespunzător.Convenţia ONU împotriva corupţiei. Cererile privind accesul la informaţiile ce se conţin în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu intră sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie.94 CPC. figurează în proces în calitate de copârât.Chişinău. va soluţiona problema repartizării cheltuielilor de judecată conform art. 48. Faptul răspunderii civile.11. 75 . în cazul admiterii pretenţiei de încasare a despăgubirilor. instanţa va dispune admiterea cererii.1989.1999. la care poate fi tras conform art. nu este privat de posibilitatea chemării în garanţie a superiorului său ierarhic. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului din 25.(2002)2 a CM al CE către statele membre privind accesul la documentele publice. Funcţionarul public care a încălcat dispoziţiile legii. care i-a ordonat de a nu furniza sau de a furniza informaţia în modul calificat ca fiind "necorespunzător". 2 aprilie 2007 nr.Legea privind Fondul Arhivistic al R. constituită din următoarele acte normative sau de recomandare. . .01. precum şi alte recomandări "verticale".Legea privind administraţia publică locală nr. în contextul furnizării informaţiei oficiale. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. în cazul sus-menţionat. mun.1998 de la Aarhus.2006.Convenţia privind accesul la informaţie.1 al prezentei hotărâri: . iar în cazul în care fapta persoanei responsabile întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.02. anularea actului contestat. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. naţionale şi internaţionale.

467 din 21. .Legea cu privire la poliţie nr.Legea cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor.alte acte normative tangenţiale cu materia respectivă.12. [Anexa modificată prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1994.Legea securităţii statului nr. .1997..10.Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate.171 din 06. adoptat prin Legea nr.2001.2008] 76 .07.Legea cu privire la secretul comercial nr.416 din 18. . .173 din 06. . .11. .06. a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal nr.27din 14.Legea cu privire la combaterea terorismului nr.216 din 29. .Legea privind Curtea de Conturi nr.1996.539 din 12.1995.45 din 12. .Legea cu privire la secretul de stat nr.1994 .10.1458 din 28.Legea cu privire la expertiza judiciară.01.Codul audiovizualului.618 din 31.1995.Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr.10.Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM nr. .106 din 17.05.2003. .Legea cu privire la statutul judecătorului nr.12.1994. . constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr.Legea cu privire la avocaţii parlamentari 1349 din 17.Nomenclatorul persoanelor cu funcţii de răspundere.544 din 20.619 din 31. aprobat prin Decretul Preşedintelui RM nr. a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni nr.1990.1994.07.1999. .312 din 08. .Legea privind organele securităţii statului nr.10 din 22.Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. învestite cu împuterniciri de a atribui informaţiile la secret de stat.1086 din 23.07.260-XVI din 27 iulie 2006.1995.12.1998.04.12. .753 din 23.Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.2000.02. . .05.2003.10.1994.

4-5. aceştia au dreptul să apere interesele altor persoane.49 şi 52 Cod civil. procurori etc. de grădiniţele de copii sau internate. de copiii care au atins majoratul. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. în special. scopul constatării faptului care are valoare juridică sau declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată. care se caracterizează având ca obiect constatarea unor fapte cu condiţia că lipseşte un litigiu de drept.2008 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată nr. în temeiul art.16 lit. de organele publice.298 Cod de procedură civilă. Astfel de cereri pot fi depuse în instanţele judecătoreşti nu numai de persoanele menţionate. organizaţii. domiciliul ori sediul lui.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. Pricinile privind constatarea faptelor care au valoare juridică se examinează de către instanţele judecătoreşti în baza cererilor persoanelor fizice şi juridice. În afară de cele menţionate.probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute.22 În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. În cererea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. 2009. Pricinile privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. se indică: . organizaţiilor şi întreprinderilor. dacă.cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite sau de a reconstitui cele pierdute. în condiţiile prevăzute de art. în cererea privind constatarea faptului cu valoare juridică. 2. dar şi de alte persoane şi autorităţi publice. de unul din soţi.17 din Codul de procedură civilă. se menţionează circumstanţele care ar dovedi absenţa ei sau 77 . nr. conform art. EXPLICĂ: 1. Cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică sau privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată se depune de către persoana interesată în instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului şi trebuie să corespundă exigentelor stabilite la art.284 Cod de procedură civilă.4 din 07.e) şi art. numele sau denumirea petiţionarului.2 lit. să cuprindă denumirea instanţei judecătoreşti căreia îi este adresată. pag. conform legii. de instituţiile de învăţământ.166 Cod de procedură civilă.07. se examinează de către instanţele judecătoreşti în baza cererilor depuse de reprezentanţii copiilor minori. întreprinderi. conform art. autorităţilor publice. .

contestarea faptului nu este legată de soluţionarea unui litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţei judecătoreşti.281 alin. petiţionarul nu are altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită. fie nerespectarea regulilor de înregistrare a faptului şi imposibilitatea de a recurge la el în condiţii concrete (de exemplu. eliberate de către organele competente ale Republicii Moldova. apartenenţei cetăţeanului a adeverinţei pentru ordin sau medalie. instanţa examinează cererea de constatare a acestui fapt în procedură specială. Instanţa judecătorească este obligată să primească cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi să examineze pricina în procedură specială dacă sunt respectate următoarele condiţii: aceasta generează. corectarea cărora este imposibilă.a). faptul decesului). 167 alin.care o ameninţau cu moartea. cererea nu se consideră depusă şi. în virtutea legii. să examineze cererile despre constatarea: vechimii de muncă pentru stabilirea pensiei. b). absolvirii instituţiei de învăţământ. 4. Prin imposibilitatea de a primi documentul se înţelege şi cazul în care documentul care confirmă faptul în realitate există. sau care dau temei de a prezuma că a decedat în urma unui accident. în cel mult 7 zile de la depunerea cererii. c) şi e).171 CPC). organizaţiilor şi ale altor persoane. Dacă persoana care a depus cererea nu îndeplineşte în termen cerinţele formulate în încheierea judecătorului. rănirii sau contuzionării în timpul luptei în perioada acţiunilor militare sau în timpul executării altor obligaţiuni ale serviciului militar.(2) lit. de care depinde apariţia. Faptele care au valoare juridică enumerate în art. modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau patrimoniale ale petiţionarului. comunicând petiţionarului faptul şi acordându-i un termen pentru lichidarea neajunsurilor. judecătorul emite. următoarele efecte juridice: apariţia. 78 . indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari prezentarea probelor (înscrisurilor) care confirmă imposibilitatea primirii sau reconstituirii documentelor care confirmă faptul concret. recunoaşterii ca invalid de război. împreună cu actele anexate. 6. care îl privează de semnificaţia probantă. Instanţele judecătoreşti sunt competente. modificarea sau încetarea drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanelor. Prin imposibilitatea de a obţine sau primi documentele care confirmă faptul care are valoare juridică a cărui constatare o solicită petiţionarul se înţelege fie lipsa ordinii de înregistrare a faptului. Numai dacă. de asemenea. La primirea cererilor de constatare a faptelor care au valoare juridică.m) Cod de procedură civilă. însă în conţinutul lui au fost admise defecte sau inexactităţi. vârstei cetăţenilor. 5.166. se restituie petiţionarului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs (art. 3.(1) lit. satisfacerii serviciului militar activ. nu sunt exhaustive. Prin imposibilitatea de a reconstitui documentul pierdut se înţelege că organul corespunzător este lipsit de posibilitatea de a elibera duplicatul documentului necesar în legătură cu pierderea sau nimicirea. o încheiere pentru a nu da curs cererii. 284 şi 298 Cod de procedură civilă. Referitor la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare. aflării pe front. În cazul în care cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică sau declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată a fost depusă în instanţa judecătorească fără a se respecta condiţiile art. graviditate şi naşterea copilului. în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt care are valoare juridică apare un litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti. în cerere se indică data încetării acestor acţiuni. aflării într-un detaşament de partizani.

data şi locul de naştere. Concomitent. 1505. deoarece astfel de cereri se examinează de către instanţele judecătoreşti în conformitate cu prevederile art. aflării presupuse.299 alin. în conformitate cu prevederile art. cetăţeniei altei ţări). În hotărârea cu privire la constatarea raportului de rudenie. instanţele judecătoreşti propun petiţionarului de a prezenta răspunsurile de la organele Ministerului Dezvoltării Informaţionale. inundării. ultimul domiciliu şi loc de muncă ale acesteia. 9. În cazul în care legea prevede o altă ordine de constatare a faptului cu valoare juridică (extrajudiciară). nu poate fi primită cererea de constatare a faptului de rudenie. Nu poate fi constatat raportul de rudenie în cazul în care adresarea petiţionarului în instanţa judecătorească se referă la faptul că actele de stare civilă conţin înscrisuri incorecte. atribuite: . reclamă organizaţiilor şi persoanelor fizice probele necesare. publicarea în ziarul local. printr-o încheiere. de la locurile de serviciu. 8.279 şi 280 Cod de procedură civilă. instanţa judecătorească. refuză să primească cererea.7. persoanele obligate să recupereze dauna cauzată prin vătămarea sănătăţii sau moartea întreţinătorului etc.a) Cod de procedură civilă.persoanele (cetăţeni. În ea se indică instanţa la care sa depus cererea declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată. datele comisariatului militar şi ale căutării etc. a unei comunicări despre pornirea procesului. dacă petiţionarul urmăreşte scopul de a confirma ulterior dreptul la spaţiul locativ sau la schimbul spaţiului locativ. judecătorul stabileşte care persoane pot depune date concrete despre persoana dispărută şi soluţionează chestiunea referitor la citarea lor în calitate de martori.1500. este în drept să dispună. organizaţii) drepturile cărora pot fi afectate în legătură cu constatarea unui fapt – alţi succesori (art. Ţinând cont de scopul pentru care este necesară constatarea faptului care are valoare juridică. domiciliul ori sediul lui.169 alin. de la ultimul domiciliu al persoanei. în cadrul pregătirii pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. 79 .(2) Cod de procedură civilă.167 şi 168 Cod de procedură civilă. constatarea faptului este necesară petiţionarului pentru primirea certificatului de moştenitor sau pentru a perfecta un act privind dreptul la primirea indemnizaţiei în legătură cu pierderea întreţinătorului. 11. 1515 Cod civil). cutremurului. La primirea cererilor privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. 1450. persoana interesată poate să se adreseze în instanţa judecătorească în procedură contencioasă.(1) lit. numele. solicitarea adresată persoanelor care deţin informaţii despre locul aflării celui dispărut de a le comunica instanţei. naşterii. alţi cetăţeni care au dreptul la pensie sau la recuperarea daunei în cazul morţii întreţinătorului. organizaţiile de asigurare. numele sau denumirea petiţionarului. conform art. instanţa judecătorească este obligată să indice în ce grad de rudenie se află petiţionarul cu persoana corespunzătoare. La pregătirea pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. În cazul refuzului organelor respective de a satisface cerinţele menţionate. solicită date de la ultimul domiciliu şi serviciu al persoanei dispărute. din contul petiţionarului. Raporturile de rudenie se constată în procedură judiciară numai în cazul în care gradul de rudenie generează direct consecinţe juridice (de exemplu. în special. explicându-i petiţionarului şi altor persoane interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă în instanţa competentă. 10. cu respectarea prevederilor art. . la persoanele interesate pot fi.organele şi instanţele în care petiţionarul are intenţie să folosească hotărârea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt – organele din domeniul muncii şi protecţiei sociale. judecătorul. accidentului. Dacă în cadrul examinării pricinii a apărut un litigiu de drept de competenţa instanţei judecătoreşti. aceasta este obligată să emită o încheiere de scoatere de pe rol a cererii. În afară de cele menţionate.

divorţului şi decesului (art. În cazul constatării faptului că o persoană a fost întreţinută. ce confirmă timpul şi evenimentul înregistrării actului de stare civilă. dacă ajutorul acordat constituia pentru petiţionar o sursă permanentă şi esenţială de existenţă. conform căruia relaţiile de succesiune sunt reglementate de legea ţării în care cel care a lăsat moştenirea a avut ultimul domiciliu permanent. dacă ajutorul acordat din partea persoanei care asigura întreţinerea era o sursă permanentă şi esenţială de existenţă a petiţionarului. 15. constatând faptul de înregistrare a naşterii. Existenţa unei divergenţe între organele de autoadministrare locală sau organizaţia de exploatare a locuinţelor despre aceea că. dreptul la recuperarea daunei nu depinde nici de existenţa raporturilor de rudenie dintre întreţinut şi întreţinător. Examinând pricinile privind constatarea faptelor menţionate. căsătoriei.c) Cod de procedură civilă) este necesar să se ţină cont de faptul că instanţa judecătorească constată nu evenimentele care au avut loc. potrivit prevederilor art. instanţele judecătoreşti vor ţine cont că. dacă el generează pentru petiţionar dreptul la despăgubire (art. carnetului de muncă şi altor documente care stabilesc identitatea persoanei şi va clarifica în baza căror date au fost efectuate înscrisurile în documentele menţionate. Instanţele judecătoreşti sunt în drept să judece cererile despre constatarea faptului raporturilor de rudenie cu cei care au lăsat moştenire. livretului militar. ci faptele înregistrării lor în organele respective. nici de termenul întreţinerii acestuia. instanţa judecătorească se va călăuzi de art.1419 Cod civil. Cu o cerere de constatare a acestor fapte au dreptul să se adreseze ambii sau unul dintre soţi.a) Cod civil) sau pensie în legătură cu decesul întreţinătorului.(1) lit. precum şi alte drepturi prevăzute de lege. şi nu au dreptul să refuze primirea unei asemenea cereri din motive că în urma constatării acestui fapt conform legii republicii nu vor interveni pentru petiţionar consecinţe juridice. bursă sau avea alte venituri. În special. instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că acest fapt are valoare juridică.(2) lit. iar în cazul morţii lor – persoanele pentru care aceste fapte generează consecinţe juridice. primea pensie.b) Cod de procedură civilă). care au fost întreţinuţi de către el. potrivit datelor existente.281 alin. Astfel de pricini se examinează de către instanţele judecătoreşti numai în cazul în care în organele de stare civilă şi în arhivele corespunzătoare nu s-au păstrat asemenea înscrisuri şi cererea de restabilire a acestora a fost refuzată. La examinarea pricinilor despre constatarea întreţinerii persoanei (art. nu exclude posibilitatea constatării pe cale judiciară a faptului întreţinerii.281 alin. dar locuiesc permanent peste hotarele Republicii Moldova. În cazul în care petiţionarul avea salariu. cât şi în timpul vieţii lor.1622 Cod civil. Faptul recunoaşterii paternităţii în privinţa copilului născut de la părinţi necăsătoriţi se constată de instanţa judecătorească numai în cazul în care tatăl presupus al copilului a decedat.1419 alin. Faptul că persoana era întreţinută de către defunct va avea consecinţe juridice. 14. În cazul constatării faptului întreţinerii pentru stabilirea pensiei este necesar să se ţină cont de aceea că dreptul la pensie în cazul decesului întreţinătorului îl au membrii incapabili de muncă ai familiei defunctului.(2) lit. persoana nu a fost întreţinută de către defunct. în scopul recuperării daunei pierderii întreţinătorului. 13. instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari să prezinte probe.12. instanţa va verifica data naşterii petiţionarului conform paşaportului. instanţele judecătoreşti vor clarifica. La examinarea pricinilor despre constatarea înregistrării naşterii. Faptele de înregistrare a căsătoriei şi divorţului pot fi constatate de către instanţa judecătorească atât în cazul decesului unuia sau ambilor soţi. adopţiei. precum şi să efectueze acţiuni pentru acumularea probelor suplimentare. Constatarea unui astfel de fapt este generat de apariţia la copil a drepturilor 80 . În asemenea cazuri.

f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială numai în cazul în care organul.14421443 Cod civil. Instanţele judecătoreşti urmează să deosebească acest fapt de faptul înregistrării decesului. care efectuează acţiuni notariale. pensie în cazul pierderii întreţinătorului.). dreptul copilului la numele şi patronimicul tatălui etc. Declararea morţii unui cetăţean se face în modul prevăzut de art.281 alin. 17. cu condiţia că petiţionarul prezintă documentul referitor la refuzul organului de stare civilă de a înregistra decesul. nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare. 16.297301 Cod de procedură civilă. Cererea de a constata un astfel de fapt poate fi primită în procedura instanţei judecătoreşti numai în cazul în care procesul-verbal despre producerea accidentului nu a fost întocmit şi întocmirea acestuia la momentul adresării este imposibilă. 18. instanţa judecătorească la examinarea unor asemenea cereri constată numai faptul existenţei documentelor care confirmă aparţinerea imobilului petiţionarului şi nu dreptul lui de proprietar. petiţionarul trebuie să prezinte probe despre imposibilitatea de a obţine documentul sau despre imposibilitatea restabilirii lui. dar a fost pierdut. Cererea de constatare a decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări (art.e) Cod de procedură civilă) este primită în procedura judiciară şi se examinează numai în cazul în care faptul decesului nu a fost înregistrat. instanţele judecătoreşti se vor călăuzi de dispoziţiile art.281 alin. necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale. petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ.52 Cod civil şi art. iar organele de stare civilă au refuzat să-l restabilească.(2) lit. Instanţele judecătoreşti constată posesiunea. care se constată în cazul în care înscrisul respectiv a existat anterior. În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial. Asemenea pricini sunt examinate în ordinea jurisdicţiei contencioase.g) Cod de procedură civilă). Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art.(2) lit. folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate numai în cazul în care petiţionarul a avut un document care confirmă dreptul de posesiune asupra acestui imobil. 81 . însă ulterior a fost pierdut şi restabilirea In procedură extrajudiciară este imposibilă sau la întocmirea procesului-verbal a fost comisă o eroare care împiedică recunoaşterea faptului producerii accidentului. însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată.patrimoniale şi personale nepatrimoniale (succesiune. La examinarea pricinilor privind constatarea producerii unui accident (art. Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să primească spre examinare în ordinea procedurii speciale cererile despre restabilirea termenelor de prescripţie sau prelungirea termenului depăşit pentru acceptarea succesiunii. însă actul este pierdut şi restabilirea lui este imposibilă. 19. precum şi în cazul în care procesul-verbal a fost întocmit. Pronunţând hotărârea privind constatarea faptului despre acceptarea succesiunii şi locul de deschidere a succesiunii. Concomitent. Hotărârea despre admiterea cererii de constatare a decesului trebuie să fie pronunţată în baza probelor veridice care confirmă decesul persoanei la o anumită dată şi în anumite împrejurări.281 alin.(2) lit. instanţa judecătorească este In drept să constate un astfel de fapt numai în cazul în care posibilitatea de a-l constata în procedură extrajudiciară este exclusă. Totodată.

Concubinajul nu poate fi constatat dacă el a încetat până la moartea uneia dintre părţi.12.2 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 23. este necesar de a lua în consideraţie faptul că. instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că cetăţenilor. Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să constate faptul apartenenţei persoanei concrete a documentelor militare. Faptul aflării cetăţeanului în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) poate fi constatat pe cale judiciară. Pricinile din categoria dată sunt intentate conform cererilor persoanelor enumerate în art. Nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale. la pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. buletinul de identitate sau în paşaport (art. De asemenea. în legătură cu desfiinţarea URSS şi a organelor ei. nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale cererile privind constatarea faptului de posesie.1225-XII din 08. Cererea privind constatarea faptului represiunii politice se primeşte şi se examinează de către instanţa judecătorească numai în cazul în care materialele de arhivă referitoare la represiunile politice nu s-au păstrat în urma expirării termenului de păstrare sau din alte cauze şi de către petiţionar au fost prezentate documente cu privire la refuzul de reabilitare. care prezintă probe ce confirmă circumstanţele expuse în art. Concomitent. inclusiv a unor acţiuni ordinare nominative. folosinţă şi dispoziţie cu drept de proprietate a valorilor mobiliare. instanţele judecătoreşti sunt obligate să solicite de la petiţionari prezentarea probelor referitor la faptul că documentul care stabileşte un drept îi aparţine lui şi organul care l-a eliberat nu are posibilitate de a introduce modificările corespunzătoare. dacă o asemenea cerere a fost examinată în prealabil la comisia pentru stabilirea pensiei de pe lângă organele respective ale administraţiei locale şi petiţionarului i s-a refuzat satisfacerea acestei cereri. iar în caz de primire a cererii. Hotărârea privind constatarea acestor fapte trebuie să se bazeze pe ansamblul de probe autentice care confirmă apartenenţa acestor documente petiţionarului. 82 .281 alin.12/363 din 30.1 din legea menţionată. 22. de asemenea. Ie-a fost acordat dreptul de a înainta cereri în instanţele judecătoreşti despre constatarea concubinajului.1992 (MO nr.12. La primirea cererilor despre constatarea apartenenţei documentelor constatatoare de drepturi ale persoanei.Instanţa judecătorească nu are dreptul să constate faptul aflării în posesie a construcţiilor care nu sunt terminate sau nu sunt primite în exploatare.i) Cod de procedură civilă). 20. eliberate de către organele indicate în art. La constatarea relaţiilor de căsătorie neînregistrată. instanţele judecătoreşti sunt în drept să constate faptele apartenenţei certificatelor de decorare cu ordine şi medalii persoanelor ale căror nume şi prenume indicate în ele nu coincid cu numele şi prenumele indicate în paşaport. 21.1992).(2) lit.5 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. în cazul când există un litigiu de drept care urmează a fi examinat în procedura contencioasă. buletinului de identitate. aflate în aceste raporturi. deoarece asemenea construcţii nu urmează a fi înregistrate. buletinul de identitate sau în certificatul de naştere. care se aflau în concubinaj până la 8 iulie 1944 şi nu au avut posibilitatea de a înregistra căsătoria în organele de stare civilă în legătură cu decesul unuia din ei. paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă. precum şi dacă căsătoria persoanei a fost înregistrată şi nu a fost desfăcută în modul stabilit. numele sau prenumele căreia indicate în document nu coincid cu numele sau prenumele persoanei indicate în certificatul de naştere. şi cererile despre constatarea faptului aflării în posesie a unei construcţii construite arbitrar sau a unei construcţii înregistrate anterior pe numele altei persoane sau procurate de către petiţionar conform unei tranzacţii nelegalizate.

iar în cazul imposibilităţii de a determina această lună.281 alin. accidentele pe calea ferată.52 Cod civil) este o diferenţă esenţială.Instanţa judecătorească nu este în drept să refuze primirea cererii dacă comisia a constatat că petiţionarul a fost deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri).e) Cod de procedură civilă) şi declararea persoanei decedată (art. care determină ordinea de constatare a inexactităţii actelor de stare civilă. Persoana fizică. termenul pentru declararea dispariţiei fără urmă sau decesului va începe să curgă din prima zi a lunii următoare celei în care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut. se consideră drept probe orice date reale. . inclusiv depoziţiile martorilor. conform art. însă consecinţele juridice în aceste două cazuri sunt analogice. înscrisuri în locurile publice etc. dacă ele confirmă cu certitudine acest fapt. cutremurele. 27. 24. în lipsa unui litigiu de drept. care confirmă aflarea persoanei în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) într-un anumit timp. însă organele de stare civilă refuză să-l înregistreze (de exemplu. catastrofele aeriene. la cererea persoanei interesate. se deschide moştenirea. Prin împrejurări ce prezintă o primejdie de moarte se subînţeleg aşa calamităţi naturale ca: inundaţiile. pierderea documentelor şi imposibilitatea restaurării lor). Constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări înseamnă că evenimentul morţii într-adevăr există. 25. Cererea privind constatarea faptului răspândirii informaţiei care lezează onoarea. care îi atribuie valoare juridică. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că cererea privind constatarea inexactităţii actului de stare civilă se examinează nu pe calea constatării faptului care are valoare juridică. Se va lua în consideraţie că timpul aflării în lagărul de concentrare întră în obiectul de dovedire şi este o parte integrală a acestui fapt. uraganele. poate fi declarată dispărută fără urmă dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei (art.67 al Legii cu privire la notariat. dar timpul aflării lui acolo nu este nici confirmat şi nici indicat. dacă. Circumstanţele menţionate trebuie să fie confirmate prin probe veridice şi să fie în relaţie de cauză şi efect cu dispariţia persoanei. dar în conformitate cu regulile prevăzute la art.331-334 Cod de procedură civilă.un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare. 26. se desface căsătoria.(2) lit. semnătura cărora este confirmată pe cale notarială. Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că între constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări (art. În cazul imposibilităţii de a stabili ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut. copiii au dreptul la primirea indemnizaţiei etc. iar însăşi informaţia a fost răspândită prin demonstrarea unor panouri (pancarte). cât şi la declararea persoanei decedată faptul se înregistrează în organele de stare civilă şi se eliberează certificatul de deces. nu pot servi ca probe în cauză. Persoana poate fi declarată decedată prin hotărârea instanţei judecătoreşti în următoarele cazuri: . Atât la constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări. organele de stare civilă au refuzat să corecteze înscrierea efectuată şi acest refuz a fost aprobat prin dispoziţia organului administraţiei locale. 83 . Pentru constatarea faptului respectiv. Explicaţiile în scris ale persoanelor.49 Cod civil). deoarece circumstanţele expuse în ele nu sunt verificate şi confirmate de biroul notarial.dacă timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui anumit accident. demnitatea şi reputaţia profesională se primeşte de către instanţa judecătorească numai în cazul în care autorul informaţiei nu este cunoscut. 28. accidentele rutiere. de la întâi ianuarie al următorului an. iar circumstanţe ce ar servi ca temei de a presupune decesul persoanei în urma unui accident se consideră: incendiile.

Scopurile solicitării declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată sunt următoarele: .52 Cod civil.întocmirea actelor. instanţa judecătorească numeşte un administrator. Dispozitivul hotărârii trebuie pe deplin să cuprindă conţinutul faptului constatat.265 lit. În cazul în care la examinarea cauzei privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată s-a constatat cu date autentice locul aflării persoanei dispărute. Hotărârea instanţei judecătoreşti. . instanţa judecătorească este în drept să recunoască data decesului persoanei ca fiind data morţii ei prezumate în cazurile în care ea a dispărut fără urmă în legătură cu circumstanţele care ameninţau cu moartea sau care dau temei de a presupune că decesul putea avea loc în urma unui accident. 33. instanţa judecătorească. în măsura în care acestea nu contravin regulilor procedurii speciale. după caz. cu care autoritatea tutelară încheie un contract de administrare fiduciară. la cererea persoanei interesate. administrarea fiduciară a patrimoniului acesteia. despre constatarea unui fapt care are valoare juridică este obligatorie pentru organele care înregistrează asemenea fapte sau care omologhează drepturile ce apar în legătură cu constatarea faptului de către instanţa judecătorească. intrată în vigoare. Anulând hotărârea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.desfacerea căsătoriei. indemnizaţiei etc.ridicarea vizei de reşedinţă. 84 .29. . . Persoana se consideră dispărută fără urmă sau decedată de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei judecătoreşti. Hotărârea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată trebuie să corespundă prevederilor art. Hotărârea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt care urmează a fi înregistrat în organele de stare civilă sau în alte organe nu substituie documentele eliberate de către aceste organe. Pricinile civile privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată se examinează de către instanţele judecătoreşti după regulile generale. iar petiţionarul a renunţat la cererea depusă. anulează hotărârea privind declararea dispariţiei fără urmă sau decesului ei. În ea se indică faptul constatat de instanţă.c) Cod de procedură civilă). instanţa judecătorească poate numi un administrator şi înainte de expirarea unui an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării persoanei dispărute. . 30. La cererea persoanei interesate. scopul constatării şi probele de constatare a faptului. 31. 35. Concomitent.privatizarea imobilului. . conform art.primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori. Concomitent. 32. instanţa judecătorească emite o încheiere de încetare a procesului (art. 34.241. 285 şi 300 Cod de procedură civilă. se încetează plata pensiei. dar serveşte drept temei pentru obţinerea lor. cu condiţia că al doilea soţ nu a înregistrat o altă căsătorie. instanţa judecătorească desfiinţează. Dacă este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută fără urmă. Dacă persoana declarată dispărută fără urmă sau decedată apare sau sunt ştiri despre locul aflării ei.darea în exploatare a imobilului etc. anularea hotărârii naşte următoarele consecinţe de drept: se restabileşte căsătoria încetată.

persoana declarată dispărută fără urmă poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat prin administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său. 36.La desfiinţarea administrării fiduciare a patrimoniului. la data dobândirii lor.12. cu modificările introduse prin Hotărârea Plenului nr. persoana interesată nu este lipsită de dreptul de a depune cerere în instanţa judecătorească privind declararea. Dacă bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat şi au fost vândute. se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. persoanei i se restituie suma obţinută de la vânzarea bunurilor. independent de momentul apariţiei sale. În legătură cu adoptarea prezentei hotărâri. Dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că. Chişinău.52 Cod civil. După pronunţarea hotărârii prin care persoana a fost declarată dispărută fără urmă. 37. a decesului persoanei declarate anterior dispărută fără urmă.12.15 din 20.1993. Dacă bunurile nu s-au păstrat. ştia că cel declarat decedat este în viaţă. Persoana declarată decedată. poate cere de la orice altă persoană să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut cu titlu gratuit la aceasta după declararea decesului său.4 85 . 7 iulie 2008 nr. după anularea hotărârii de declarare a decesului. în condiţiile prevăzute de art.38 din 20. dobânditorul de rea-credinţă este obligat să restituie valoarea lor. „Cu privire la practica judiciară în cazurile despre constatarea faptelor ce au valoare juridică".1999.

10.13/127 din 02.9 din 09. • Legea presei (MO nr.1995).126-131/ 507 din 27. • Legea cu privire la protecţia muncii nr.1404.2003). în temeiul art. atunci când a intrat în vigoare actul legislativ care prevede condiţiile şi regulile de compensare a prejudiciului.2003 (MO nr.90.1997). instanţa de judecată trebuie să ţină seama de faptul că chestiunile referitoare la compensarea prejudiciului moral. În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei cu privire la reparaţia prejudiciului moral de către instanţele de judecată. dacă o astfel de răspundere există. • Codul civil (art.05.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. în principal. • Legea privind protecţia consumatorilor (MO nr.206-XV din 29. • Codul muncii (art.02. 329).b)).03. 86 . • Legea privind drepturile copilului (MO nr. • Legea contenciosului administrativ (MO nr.1995).c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.1422 ş. data comiterii acţiunilor care au dus la pricinuirea prejudiciului moral.). dă următoarele explicaţii: 1.01. La judecarea cererilor persoanelor vătămate privind compensarea suferinţelor psihice sau fizice suportate. nr.(3) lit.06. în scopul asigurării aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei la judecarea fiecărei pricini. • Legea securităţii statului (MO nr.17 din Codul de procedură civilă.a.57-58/375 din 18.50-51/359 din 04. sunt reglementate prin următoarele acte legislative: • Constituţia Republicii Moldova (art.1991.05.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. • Legea nr.2. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. 2007.02. Luând în consideraţie faptul că compensarea prejudiciului nepatrimonial (denumit şi daună morală) în domeniul relaţiilor civile este reglementat printr-un şir de acte legislative.44 alin.1545-XIII din 25.53). permite legislaţia în vigoare posibilitatea de compensare a prejudiciului moral în aspectul dat al relaţiilor litigioase şi. Plenul Curţii Supreme de Justiţie.19 Practica judiciară confirmă faptul că instanţele de judecată aplică în mod diferit legislaţia ce reglementează repararea prejudiciului moral.2 lit.1998).18-19 din 08.16 lit. 2.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral nr.e) şi art. de asemenea. • Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe (MO nr.2/12 din 12. • Codul familiei (art.07. • Codul audiovizualului al Republicii Moldova. modificată prin Legea nr. • Codul de procedură penală.06.02. instanţa de judecată trebuie să clarifice: caracterul relaţiilor părţilor sau ale altor participanţi la proces şi de care norme legislative sunt reglementate. pag.10-11/117 din 13.2000).625-XII din 02. care au fost puse în funcţiune în diferite termene.2003).

îngrijorarea pentru aceste efecte ulterioare. desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a persoanelor apropiate.. slăbirea rezistenţei fizice la boli sau de alte complicaţii. . • Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.34/373 din 22. care cuprind suferinţele psihice determinate de pierderea sau de rănirea. a instalaţiilor. epuizarea emoţională. dreptul de autor). c) prejudicii cauzate personalităţii sociale (cinstea. categorie în care intră suferinţele de categorie psihică. 5. • Legea instituţiilor financiare (MO nr. de provocarea unei boli. pseudonumele etc. suferinţele psihice condiţionate de vătămările corporale. calomnii. . mecanismelor.(1)59 din 01. efectuarea lucrărilor de construcţii etc. prestigiului sau reputaţiei profesionale a unei persoane se înţeleg prejudiciile produse prin insulte. inviolabilitatea vieţii personale. a substanţelor explozibile.autorul să fi avut capacitatea delictuală în momentul săvârşirii faptei.06. 6. cinstei. pierderea unor plăceri (ideea de confort. Prejudiciile afective constau în suferinţe psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune. sănătatea. În categoria largă a prejudiciilor corporale intră durerile fizice cauzate unei persoane prin lovituri.88-90/664 din 28.1996). se repară de cel care l-a cauzat altuia printr-o faptă ilicită extracontractuală (art. Prin prejudicii aduse onoarei. onoarea. mutilarea. prejudiciile delictuale pot fi clasificate în felul următor: a) prejudicii cauzate personalităţii fizice. Prejudiciul moral. În cadrul răspunderii delictuale.a fost cauzat de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor. apartenenţa la un grup etnic socialmente mai defavorizat sau la o anumită minoritate sexuală.1995). 7. .să se fi săvârşit o faptă cu caracter ilicit. dezvăluirea secretului familial sau a secretului medical. vătămări. d) prejudicii cauzate persoanelor juridice (afirmaţii făcute în presă şi pe altă cale care se consideră neadevărate etc.). atragere ilegală la răspundere penală. aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului şi în alte cazuri prevăzute de lege. După criteriul domeniului personalităţii umane încălcate.616 alin.între fapta ilicită săvârşită şi prejudiciul cauzat altei persoane să existe o legătură directă de cauzalitate.01.(2) CC şi art. 3. defăimări. demnitatea.autorul faptei cauzatoare de prejudiciu să fi fost în culpă.(4) CPP). aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea. 87 . folosirea energiei electrice. fiind o sancţiune prevăzută de o regulă generală.219 alin. răniri etc. de pierderea locului de muncă. de limitarea sau privarea temporară de anumite drepturi. care presupune: . numele.). viaţa privată. inclusiv cele privind reputaţia şi probitatea profesională.a fost cauzat prin condamnare ilicită.).• Legea privind accesul la informaţie (MO nr. anumite înlesniri etc. faptei ilicite în următoarele cazuri expres prevăzute de lege: . . prejudiciul moral poate fi reparat şi în lipsa vinovăţiei. demnitatea şi reputaţia profesională. 4. demnităţii. b) prejudicii cauzate personalităţii afective. născut din cauzarea de daune (răspunderea civilă delictuală). aprecieri nefavorabile. cât şi orice alte suferinţe psihice similare. prin fapte ce atentează la drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume.2000). secretul de familie şi personal).07.). Prin noţiunea de prejudiciu moral se înţeleg suferinţele psihice sau fizice cauzate prin acţiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepatrimoniale ce aparţin persoanei din momentul naşterii sau la bunurile dobândite prin lege (viaţa. • Legea ocrotirii sănătăţii (MO nr.

. sub aspectul că are incidenţă numai în ceea ce priveşte anumite contracte şi anumite obligaţii pe care aceste contracte le cuprind. precum şi blocarea conturilor bancare. punerea ilegală sub sechestru a averii. 9. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti este reparabil în următoarele cazuri: .efectuarea măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei. Prin prisma art. condamnarea ilegală. 88 . . Legea instituţiilor financiare. Posesorul izvorului de pericol sporit nu răspunde pentru prejudiciul moral dacă demonstrează că izvorul de pericol sporit a ieşit din posesiunea lui ca urmare a acţiunilor ilicite ale unor terţi. Obligaţia de reparaţie a prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol sporit îi revine persoanei care posedă izvorul de pericol sporit în baza dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei care şi-a asumat paza izvorului de pericol sporit. . Prejudiciul cauzat posesorilor izvoarelor de pericol sporit ca rezultat al infracţiunii se repară potrivit dispoziţiilor art. Se explică faptul că răspunderea contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale (morale) are o aplicare particulara. În acest caz.. paguba morală va fi încasată de la persoana condamnată pentru săvârşirea infracţiunii şi nu de la proprietarul izvorului. . demnităţii şi reputaţiei profesionale. .efectuarea ilegală a percheziţiei. ridicarea. instanţa de contencios administrativ se pronunţă şi asupra reparaţiei prejudiciului moral cauzat prin actul administrativ ilegal sau prin neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile. . pe lângă obligaţia expresă de a efectua transportul. 10. În măsura în care posesorul izvorului de pericol sporit este vinovat de faptul că izvorul a ieşit din posesiunea sa. denumită.ridicarea ilegală a documentelor contabile. 13. şi obligaţia implicită de a proteja viaţa şi integritatea corporală a călătorilor.supunerea ilegală la arest administrativ. precum şi de alte legi. Prejudiciul moral născut din litigiile de muncă se repară salariatului în următoarele cazuri: . 11. vânzătorului. eliberarea ilegală din funcţie. 8.restabilirea la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat ilegal.cauzarea prejudiciului salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci. obligaţie de securitate. dacă Codul muncii sau alte acte normative nu prevăd altfel.(4) CPP. a banilor.reţinerea ilegală. transportatorul îşi asumă. prestatorului numai în cazul în care consumatorului i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor. Potrivit contractului de transport al persoanelor. Prejudiciul moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală. 12. Asemenea contracte sunt. cele de transport al persoanelor şi de valorificare a drepturilor de autor şi inventator. ca obligaţie de rezultat. Obligaţia de reparaţie a prejudiciului moral cauzat consumatorului îi revine producătorului. răspunderea îi revine persoanei care a dobândit în mod ilicit izvorul de pericol sporit. aplicarea ilegală a amenzii.1398 Cod civil.reducerea capacităţii de muncă sau decesul salariatului în urma accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale. În cazul admiterii acţiunii în contenciosul administrativ.confiscarea ilegală a averii. însă numai în cazul în care există cererea persoanei vătămate.219 alin. ştampilelor. mai ales.a fost cauzat în legătură cu lezarea onoarei. . aplicarea ilegală a măsurii represive de ţinere sub arest. tragerea ilegală la răspundere penală. în contractul de transport. el va răspunde pentru prejudiciu în mod solidar cu persoana care l-a dobândit în posesiune în mod ilicit.

ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. în ordine de regres. În afară de cele menţionate. indiferent de culpa persoanelor cu funcţii de răspundere din organele de urmărire penală. sunt în drept (obligate) să înainteze persoanelor culpabile. .(3) lit. despre ce nu a indicat în declaraţia de căsătorie. 17. 89 . în termen de şase luni de la efectuarea unor astfel de măsuri.(4) lit. autorităţile administraţiei publice locale. hotărârea de a intenta un dosar penal n-a fost luată sau a fost anulată. dar şi cel material. la încheierea căsătoriei. sau nu a avut intenţia de a crea o familie (căsătorie fictivă). a manuscrisului sau a variantei definitive a operei audiovizuale (negativul. în rezultatul acestor acţiuni. prin hotărârea instanţei de judecată. 20. privind răspunderea delictuală. căsătoria a fost declarată nulă din motivul că alt soţ. Statul. este obligat să participe reprezentantul Ministerului Finanţelor sau al administraţiei publice locale.Prejudiciul moral se repară integral. autorul sau titularul drepturilor conexe are dreptul să ceară prin judecată recuperarea prejudiciului moral de la persoana care Ie-a violat. i-a cauzat soţului de bună-credinţă suferinţe psihice.38 alin. . Dreptul la repararea prejudiciului moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală. Prejudiciul moral cauzat în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală. 15. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti apare în cazul: . .(2) Cod civil). cu condiţia că. În conformitate cu prevederile art.c) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 19. din bugetul local. în afară de reprezentantul organului de drept. 14. demnităţii şi reputaţiei profesionale. cererea de reparare a prejudiciului: . iar în legătură cu acest fapt.b) din Codul familiei. Direct în instanţa de judecată se înaintează cererea de reparare a prejudiciului moral în litigiile privind apărarea onoarei. conform art. ca pârât la judecarea cererii de reparaţie a prejudiciului moral.44 alin. privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. .scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare.efectuării măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei până la intentarea dosarului penal. înregistrarea originală). 16. 18. ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată. privind violarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. este în drept să ceară repararea prejudiciului moral numai în cazul în care. persoana culpabilă de nimicirea premeditată sau de nimicirea prin neglijenţă a originalului operei de artă plastică. este obligată să repare nu numai prejudiciul moral. ale procuraturii şi din instanţele de judecată. după caz.în baza şi în condiţiile stabilite de legislaţie. ori nu a informat soţul de bună-credinţă despre starea sănătăţii sale şi astfel.parţial .integral . pentru violarea drepturilor personale (morale).în cazul când culpa persoanelor cu funcţii de răspundere este dovedită prin sentinţă definitivă. Soţul de bună-credinţă. era deja căsătorit. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti se încasează din bugetul de stat sau.1405 alin.adoptării de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a hotărârii cu privire la repararea prejudiciului sau realizării acordului amiabil dintre persoana vătămată şi reprezentantul Guvernului RM la aceste instituţii. la cererea autorului sau a titularului drepturilor conexe. Prejudiciul moral nu se repară în cazul când persoana vătămată a contribuit intenţionat şi benevol la producerea prejudiciului prin autodenunţ (art.adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii cu privire la anularea arestului administrativ în legătură cu reabilitarea persoanei fizice. .pronunţării sentinţei de achitare. după repararea prejudiciului moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. privind consecinţele de declarare a nulităţii căsătoriei.

recunoscute de lege. prejudiciul moral poate fi reparat într-o altă formă materială (art.importanţa vitală a drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor (viaţa.). cât şi datele obiective care certifică acest fapt. Dacă prejudiciul moral este cauzat de un organ de stat republican sau local . sănătatea. 25. sunt în drept să la în considerare şi alte circumstanţe probatoare prin actele pricinii.în litigiile delictuale. la pronunţarea hotărârii de admitere a cererii de încasare a prejudiciului moral. către producător. Astfel. trebuie neapărat să la în considerare atât aprecierea subiectivă privind gravitatea cauzării suferinţelor psihice sau fizice părţii vătămate. către autorităţile publice locale sau centrale.în litigiile privind apărarea onoarei. dar şi persoana juridică. către persoana vinovată de încălcarea acestor drepturi. la determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral. . pierderea sau limitarea capacităţii de muncă etc.felul vinovăţiei (intenţia. Cererile de reparare a prejudiciului moral se înaintează: . către autorul prejudiciului (persoană fizică sau juridică). demnitatea şi reputaţia profesională etc. inviolabilitatea locuinţei. legislaţia în vigoare prevede că. Se explică faptul că este în drept să depună cerere în instanţa de judecată referitor la repararea prejudiciului moral nu numai persoana fizică.în litigiile privind protecţia consumatorilor. Dacă informaţia care lezează onoarea. . secretul personal şi familial. decesul persoanelor apropiate (rudelor). vânzător.1423 alin.către autorul informaţiei şi mijlocul de informare în masă.în litigiile care decurg din acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală. libertatea. 22. prestator.către acest organ şi organul financiar respectiv. îndeosebi: . Instanţele judecătoreşti. nu este în drept să se refere la mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral solicitată de către persoana vătămată. . onoarea. 21. . către persoana care a răspândit informaţia.(2) Codul muncii). Concomitent. Instanţele judecătoreşti.în litigiile care decurg din Legea contenciosului administrativ. imprudenţa) persoanei care a cauzat prejudiciul. . către angajator.(1) Cod civil). în 90 .nivelul (gradul) suportării de către persoana vătămată a suferinţelor psihice sau fizice (lipsirea de libertate. 23. 24.329 alin. demnităţii şi reputaţiei profesionale.în litigiile care decurg din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat de a i se rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege. Prejudiciul moral se compensează prin echivalent bănesc (art. instanţa de judecată. . Mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determină de către instanţa de judecată (art. în care ea se consideră lezată prin afirmaţiile neadevărate făcute în presă sau vătămată în drepturile sale. pricinuirea vătămării corporale. la determinarea mărimii prejudiciului moral în echivalent bănesc. în lipsa conflictului şi la determinarea părţilor. demnitatea sau reputaţia profesională este răspândită printr-un mijloc de informare în masă . către Ministerul Finanţelor şi organul republican de drept în sistemul căruia funcţionează autorul. . însă numai în cazurile expres prevăzute de lege.în litigiile de muncă.(1) Cod civil). ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.privind restabilirea la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu. .1422 alin.). în cazul în care pentru repararea prejudiciului moral este necesară prezenţa ei.

pe lângă criteriile generale.3 ani de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului prevăzut de Legea contenciosului administrativ pentru soluţionarea acesteia.3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului. 32.3 ani . La examinarea acţiunilor civile privind repararea prejudiciului moral rezultat din săvârşirea infracţiunilor înaintate de către persoanele fizice sau juridice. cu condiţia ca prejudiciul moral să fie expres prevăzut de lege. În cazul în care cererea de reparare a prejudiciului moral a fost înaintată în instanţa de judecată către doi sau mai mulţi reclamaţi şi prin hotărârea pronunţată aceasta a fost admisă. ce i se cuvin salariatului. prin ce se manifestă acestea. în ce circumstanţe şi în baza căror acţiuni (inacţiuni) i-au fost cauzate suferinţe morale (psihice) sau fizice. Chişinău. 28. cărora Ie-a fost cauzat. 9 octombrie 2006 nr.219 alin. în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură.3 ani în litigiile delictuale. 29.a) CM). 30. Prejudiciul moral poate fi reparat indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului material. şi nu în drept. Obligaţia de a dovedi faptul pricinuirii prejudiciului moral (suferinţelor psihice sau fizice suportate) o exercită partea vătămată.particular.(4) CPP. -1 an de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său (art. În afară de cele menţionate. la determinarea mărimii compensaţiei pentru repararea prejudiciului moral. de aceea în cererea despre compensarea prejudiciului moral aceasta trebuie să indice de către cine. situaţia familială şi materială a persoanei care poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului moral părţii vătămate. Termenul în interiorul căruia persoana poate să sesizeze instanţa de judecată cu privire la repararea prejudiciului moral este de: . se vor lua în considerare criteriile specifice de evaluare a cuantumului acestor despăgubiri prevăzute la art. . 9 91 . instanţa de judecată trebuie să ţină cont de faptul că angajatorul este obligat. . trebuie să ţină cont de faptul că mărimea acesteia nu poate fi mai mică decât un salariu mediu lunar al salariatului.355 alin. Despăgubirile solicitate cu titlu de daune morale pot fi acordate sub forma unor sume băneşti concrete. în cazul restabilirii la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu.(1) lit. 31. 27. să repare prejudiciul moral. La pronunţarea hotărârii prin care a fost admisă cererea de reparare a prejudiciului moral cauzat în legătură cu îndeplinirea de către salariat a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale a acestuia de posibilitatea de a munci. 26. prejudiciul moral se încasează aparte şi nu solidar. . instanţa de judecată.în cazul produselor pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau a duratei de funcţionare.

În unele cazuri se comit erori de esenţă în privinţa încasării taxei de stat. pag. a demonstrat că instanţele nu întotdeauna respectă prevederile legale privind cheltuielile de judecată. cheltuielile de transport şi de cazare suportate de părţi şi de alţi participanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă.3-55 din 02. În cauzele civile cheltuielile de judecată sunt alcătuite din taxa de stat şi cheltuielile de judecare a pricinii. ale Codului de procedură civilă intrat în vigoare la 12. 2004. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării conforme şi stricte a dispoziţiilor Legii taxei de stat nr. specialiştilor.în acţiunile patrimoniale.12.e).12. din aceste cheltuieli fac parte: sumele plătite martorilor.90 C.25 din 28. şi se referă la: cheltuielile de efectuarea cercetărilor la faţa locului.1992 cu modificările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial. dacă tratatele la care Republica Moldova 92 . Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1.10. Taxa de stat reprezintă o sumă.04. potrivit art.P.2003) şi a altor reglementări tangenţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată..10 din 22.C. în baza art.1216-XII din 30. de plată a cheltuielilor interpretului suportate de cetăţenii străini şi apatrizi.06.4 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. repartizării cheltuielilor între părţi.2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. care se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii . de înştiinţare şi chemare a părţilor în judecată.06. În mod concret. cuantificării acesteia. art.2008 Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale. încasării cheltuielilor suportate de instanţele de judecată. Cheltuielile de judecare a pricinii constituie sumele băneşti cheltuite în legătură cu examinarea pricinii. nr.111-115 din 12. interpreţilor.2004).HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr. În scopul eliminării deficienţelor din practica de încasare a cheltuielilor de judecată în cauzele civile. suportate de instanţa de judecată şi de părţi sau participanţii la proces. altele decât sumele achitate cu titlu de taxă de stat.2 lit. precum şi în legătură cu problemele legate de scutirea de la plata taxei de stat şi restituirea taxei de stat.2003 (Monitorul Oficial. nr. care au ca obiect reglementarea cheltuielilor de judecată în materie civilă. iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri stabilite de Legea taxei de stat.17 din Codul de procedură civilă. 2.06.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art. experţilor. se determină prin proporţiile fixe stabilite.16 lit. nr.

valoarea acţiunii. În cadrul aprecierii situaţiei materiale se va lua în considerare: valoarea patrimoniului disponibil al persoanei.C. Instanţa de judecată poate să scutească persoana fizică de plata taxei de stat. se va lua în considerare statutul special al persoanei fizice.10 din 22. certificat despre mărimea salariului. Scutirea poate fi totală sau parţială. 4. aceste persoane pot fi scutite de la plata taxei de stat.P.C.2008] 3. pensiei sau a altor venituri. de asistenţă juridică.(1) al C. În cererea de scutire se vor expune circumstanţele care justifică solicitarea şi vor fi anexate actele confirmative ale acestor circumstanţe (avizul Comisiei pentru protecţie socială.12.3 C. aplicate în mod coroborat. Sunt exceptate de la plata taxei de stat unele categorii de acţiuni şi organe. cererea de declarare a insolvabilităţii. cererea de recuzare.4 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. cererea de strămutare a pricinii.1 al Legii taxei de stat şi de art. La cererea uneia sau a ambelor părţi şi ţinând cont de situaţia materială. existenţa la întreţinere a copiilor minori sau a altor persoane etc.4 din prezenta hotărâre.85 alin. [Pct. cererile de recurs împotriva încheierilor judecătoreşti etc. art. cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale. apreciată în conformitate cu pct. de efectuare a expertizei. cererea creditorului de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. cererea iniţială de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti.C. de declarare a insolvabilităţii. cererea de eliberare repetată a copiilor de pe actele judecătoreşti.). iar în cazuri temeinic justificate.353 din Codul Muncii. care nu se încadrează în criteriile stabilite de art. cererea intervenientului principal. în dependenţă de situaţia ei materială. care nu a fost percepută prin hotărârea iniţială. cererile de apel. conform art.2 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.85 alin.P.4 pct.26 Cod Civil. apreciindu-se în dependenţă de cerere şi de dovezile prezentate.250 pct.(4) C.19 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice etc. constituie obiect de încasare a taxei de stat următoarele cereri adresate instanţei: cererea iniţială de chemare în judecată.este parte nu prevăd altfel.) precum şi cererile prin care se exercită căile de atac împotriva hotărârilor suplimentare privind perceperea taxei de stat.P. cererea de adoptare a hotărârii suplimentare (art.). instanţa poate amâna sau eşalona plata taxei de 93 . recurs şi revizuire..P. În conformitate cu dispoziţiile art. obligaţiile care ar rezulta din anumite acte.: art.P.90 C. Nu se încadrează în noţiunea de cheltuieli de judecare a pricinii: sumele băneşti achitate experţilor sau interpreţilor pentru prestarea muncii care intră în atribuţiile lor de serviciu. de executare a actelor judecătoreşti şi alte cheltuieli suportate de către instanţă şi participanţii la proces. [Pct. despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut în cazul în care se dovedeşte reaua credinţă cu care a acţionat cealaltă parte intentând acţiunea în judecată şi alte sume care rezultă din anumite cauze. compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut.10 din 22. cererea care vizează pricinile examinate în procedură specială. de căutare a pârâtului. care practică activitatea de întreprinzător sub forma întreprinderii individuale sau a gospodăriei agricole. dar şi în alte texte de lege speciale (ex. enumerate în mod exhaustiv de art.12. Nu sunt supuse taxei de stat: cererile adresate instanţei în cursul desfăşurării procesului şi care nu modifică caracterul sau valoarea taxabilă a cererii iniţiale.2008] 5.C. Prin prisma art.C. făcânduse o concluzie din ansamblul probelor prezentate. cererea reconvenţională..84 C.

2008] 8.P.stat (art.(1) şi (2) C.P.438 alin.C.7 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.). Dispoziţiile privind scutirea.(4) şi art.P. cu excepţia cazurilor de la art. În cazul în care se constată că cererea a fost depusă fără anexarea dovezii de plată. în situaţiile prevăzute de lege. La depunerea cererii de recurs împotriva deciziilor instanţelor de apel se va anexa dovada plăţii taxei de stat. de cea prevăzută de art.86 C. cât şi de instanţele de apel şi recurs.99 C. la depunerea repetată a cererii. pentru stabilirea situaţiei lor materiale se va aprecia: situaţia contului bancar la momentul depunerii cererii. 6.. acesta din urmă va achita taxa de stat conform principiilor 94 . instanţa emite o încheiere pentru a nu se da curs cererii.12. În cazul în care la cerere nu este anexată dovada de plată a taxei de stat. mărimea cărora poate fi diferită sau egală. cererea se va restitui reclamantului.C.85 alin. în cazul în care taxa nu a fost restituită şi se atestă prezenţa situaţiilor de la art.(1) C.. În partea motivată a încheierii de soluţionare a problemelor legate de taxa de stat se vor indica motivele de fapt şi de drept care au condus la respectiva soluţie. 7. Eşalonarea constă în achitarea sumei taxei de stat în cel puţin două tranşe. care este susceptibilă de recurs (art. cererea va fi scoasă de pe rol şi restituită acestuia.C. La cererile depuse de persoanele juridice privind amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat. situaţie asupra căreia dispoziţiile art. amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat sunt aplicabile atât de instanţele de fond. Subiect al amânării sau eşalonării poate fi atât persoana fizică cât şi cea juridică. Este necesar de a se distinge situaţia de stabilire a unui termen pentru plată în condiţiile stabilite de art. Este de menţionat faptul că în cazul scutirii reclamantului de la plata taxei de stat. În cazul în care reclamantul solicită scutirea parţială sau totală. se va emite o încheiere motivată pentru soluţionarea acestei probleme.P. Actele ce constituie dovadă de plată se prezintă în original şi ştampilate de instituţia emitentă. nesusceptibilă de recurs. preţul şi mărimea bunurilor disponibile. (2) C.P. beneficiile realizate sau pierderile suportate de persoana juridică în ultima perioadă. valoarea acţiunii şi alte indicii.P. Amânarea constă în suspendarea momentului plăţii. se va achita numai diferenţa rămasă neplătită. Taxa de stat pentru cererile adresate instanţei se plăteşte până la depunerea lor.C.P.C.). amânarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat.(2) C.C.).85 alin.C. nu au incidenţă.a) şi b).P.10 din 22. de la depunerea cererii până la data stabilită de instanţă.C.98 alin.).P.C.86 C.(1) C. când termenul acordat nu poate depăşi momentul de începere a examinării cauzei. la aprecierea instanţei. 9.C. iar la verificarea condiţiilor prevăzute de art. prin hotărârea pronunţată (art.. Dacă reclamantul nu a achitat taxa de stat în termenul stabilit de instanţă. se va constata existenţa dovezii de plată (chitanţă fiscală sau extras din transferul de la plătitor către instituţia bancară).167 C. [Pct.C. iar în termenul stabilit nu s-a înlăturat acest neajuns. taxa de stat se va încasa de la pârât. În cazul în care cererea a fost scoasă de pe rol pentru nerespectarea termenului stabilit în urma amânării sau eşalonării taxei de stat. dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.P. situaţie indicată mai sus.168 alin. fixează un termen pentru lichidarea neajunsurilor şi comunică despre aceasta reclamantului (art.86 C. cu excepţia judecării recursului prevăzut de Secţiunea II-a din Capitolul XXXVIII al C.267 lit.171 alin. Termenul de amânare sau eşalonare a achitării taxei de stat nu poate depăşi momentul retragerii instanţei pentru deliberarea hotărârii.P. conform art. dar reclamantul a achitat o parte din sumă. În cazul când reclamantul care figurează greşit în proces este înlocuit prin acordul lui cu reclamantul corespunzător.

În acelaşi sens se va proceda în situaţia anulării încheierii privind scoaterea cererii de pe rol.).3 pct. adică 50 la sută din taxa stabilită pentru cererea soluţionată în acţiuni le civile.P. pronunţată în temeiul art. iar reclamantul înaintează acţiunea civilă.87.346 alin. nesupusă recursului. în temeiul ordonanţei judecătoreşti se va încasa taxa datorată de creditor la depunerea cererii. În situaţia în care cererea creditorului nu a fost acceptată. Dacă o acţiune este înaintată în mod repetat. prin care va dispune de a nu se da 95 .13. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă de stat în cuantum de 50% din taxa de stat stabilită pentru cererea de chemare în judecată în regim general (art.C.C. Când cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii de sine stătătoare cu caracter patrimonial. după scoaterea acesteia de pe rolul instanţei taxa de stat va fi achitată conform dispoziţiilor generale. Totodată. atât pentru pretenţiile patrimoniale cât şi pentru cele nepatrimoniale.k) C. 13. Dacă reclamantul iniţial este substituit de succesorul său în drepturi. nefiind expirat termenul de trei ani de la data transferului ei la buget. judecătorul va emite o încheiere.C.C. În cazul depunerii cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti fără achitarea taxei de stat. În acelaşi mod se procedează şi la conexarea mai multor cereri cu caracter patrimonial. taxa de stat se va calcula conform valorii fiecărei pretenţii aparte (art. taxa de stat achitată în procedură specială se va lua în calcul la încasarea taxei şi la repartizarea cheltuielilor de judecare a litigiului în procedură de acţiune civilă (art. iar dacă acţiunea este înaintată în mod repetat şi taxa de stat nu a fost restituită .).(2) C. ci ca o valoare totală a cuantumului taxei de stat. iar taxele de stat aferente acestora au fost achitate şi nu a intervenit vreo majorare a valorii pretenţiilor. excepţie fiind situaţia în care cele două persoane au procedat conform regulilor privitor la cesiunea de creanţă prevăzute de art. taxa de stat va fi achitată de către succesor. iar dacă înainte de restituire acesta înaintează acţiune civilă.(1) lit. În situaţia în care judecătorul va separa una sau mai multe din capetele de cerere conexe. taxa de stat se va percepe în cuantumul prevăzut de lege.C.267 lit. Proporţia respectivă nu trebuie privită ca o scutire parţială la depunerea cererii.P. iar taxa de stat a fost achitată în modul stabilit inclusiv pentru capetele de cerere disjunse.P.taxa de stat urmează a fi restituită. 11.P.267 lit. dacă anterior nu a fost achitată taxa de stat pentru fiecare din ele.346 alin. se va proceda conform pct.280 alin. Dacă ordonanţa judecătorească a fost anulată. taxa de stat nu se va achita din nou. valoarea taxei de stat se va restitui acestuia. 10. În cazul înaintării unei cereri de chemare în judecată ce conţine pretenţii cu caracter patrimonial şi nepatrimonial. taxa de stat achitată de creditor nu va forma obiect al restituirii (art.). în acţiuni cu caracter nepersonal.(4) C. taxa de stat se consideră achitată.generale.1 din lit. alin. menţionându-se procedura în care se află actul ce confirmă achitarea taxei de stat.). 14. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art.a) şi b) C. În cazul în care cererea este scoasă de pe rol pe motivul constatării unui litigiu de drept. dacă nu a fost achitată de către persoana succedată iar succesorul nu beneficiază de înlesniri. Cererile examinate în procedură specială sunt impuse cu taxă de stat în cuantum de 500% din salariul minim stabilit în republică (art. În situaţia în care se conexează mai multe acţiuni.se va anexa dovada achitării iniţiale a taxei. taxa de stat nu se va recalcula şi nu se va restitui.P.C.556-566 C. care necesită judecarea în procedură de acţiune civilă.f) şi g) C. 12.).(4) C. dar se va face o notă de constatare a achitării taxei de stat aferente.P.g) Legea taxei de stat). calculate separat. iar în cazul încasării taxei la buget de la debitor.C. Pentru procedura disjunsă. în legătură cu faptul că acţiunilor nu li s-a dat curs .

iar în termenul stabilit de art. Dacă în termenul stabilit taxa de stat va fi achitată. dacă ultimul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. aceasta se încasează la buget de la pârât în raport cu partea admisă a acţiunii. taxa de stat va fi încasată de la pârât în folosul statului. acestea se referă la reclamanţi. după intervenţia schimbărilor taxa se va achita în conformitate cu acestea.171 alin. conform art. 17. după depunerea acţiunii şi achitarea taxei de stat.).10 din 22. instanţa va obliga pe pârât să compenseze acestuia toate cheltuielile de judecată. conform art. Instanţele de judecată vor lua în considerare că atât în cazul scutirilor expres prevăzute de lege cât şi în situaţia de scutire facultativă.98 C. [Pct.P. neefectuându-se recalcularea taxei.C.curs cererii şi va stabili un termen de achitare a taxei de stat (art.C. Dacă reclamantul este scutit de plata taxei de stat şi i-a fost admisă parţial cererea de satisfacere a pretenţiilor cu caracter nepatrimonial.P. iar în cazul scutirii de către instanţă.(2) C.). precum şi a modificării cotei procentuale sau a salariului minim din care ea se calculează.352 C. aceasta se referă numai la depunerea cererii. aceasta se va încasa în mărime deplină de la reclamant în folosul statului. 19.C. taxa de stat se va încasa de la debitor. instanţa îi va restitui cererea şi actele anexate printr-o încheiere recurabilă.C. cererea se va considera depusă la data prezentării iniţiale (art. ei vor fi obligaţi la plata taxei de stat.P.(3) C. În cazul satisfacerii acestor acţiuni.P.97 C. iar în caz de neînlăturare a acestui neajuns. 15. nu şi la pârâţii din aceste acţiuni. cererea va fi considerată depusă la data înregistrării ei iniţiale. iar reclamantul a fost scutit de plata taxei de stat. inclusiv cheltuielile de asistenţă juridică în măsura în care acestea au fost reale. Indicaţiile de la punctele 18 şi 19 ale prezentei hotărâri sunt aplicabile şi în privinţa celorlalte cheltuieli de judecată suportate de către instanţa judecătorească. se va dispune restituirea cererii prin încheiere susceptibilă de recurs.2008] 16. la cererea reclamantului. iar partea rămasă din taxa de stat urmează a fi în casată de la reclamant.354 alin. iar dacă reclamantul a înlăturat acest neajuns în termenul fixat de instanţă. debitorul nu a înaintat obiecţii. 21. se va păstra situaţia existentă la depunerea cererii. Dacă creditorul a fost scutit de la plata taxei de stat. Dacă acţiunea a fost parţial admisă. În caz de respingere completă a acţiunii examinate de instanţa de judecată. Dacă reclamantul nu şi-a susţinut pretenţiile din cauza faptului că au fost satisfăcute benevol de către pârât după intentarea acţiunii. pentru pronunţarea căreia au fost scutiţi de la plata taxei de stat. Dacă reclamantul îşi retrage cererea de chemare în judecată sau renunţă la acţiune până la comunicarea către pârât a cererii. 20..12. prin emiterea unui titlu executoriu în baza ordonanţei (art. 18.6 al prezentei hotărâri. nefiind admisă fracţionarea acesteia.P. acesta nu beneficiază de compensarea cheltuielilor suportate. Dacă în interiorul termenului stabilit de către judecător. necesare şi rezonabile (art. aferent acestui tip de pretenţii. 96 . taxa de stat se va încasa de la pârât în mărimea cuantumului total. Dacă cererea a fost depusă înainte de modificările menţionate fără a se achita taxa de stat.C.C. reclamantul nu a prezentat dovada achitării taxei de stat.). iar scutirea din prima instanţă este inoperantă. În situaţia modificării modului de percepere a taxei de stat. În cazul în care reclamanţii atacă hotărârea.(1) C.349 C.P. fără încasarea taxei de stat.171 alin. respectându-se principiul ne-retroactivităţii legii procesuale civile.P.).15 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. conform explicaţiilor de la pct.C.

În cazul în care reclamantul îşi micşorează valoarea pretenţiilor din acţiune.C. dar cu obligativitatea încasării cheltuielilor suportate de către instanţă.P. zona respectivă.. atunci când există asemenea informaţii. adică conform concesiilor reciproce efectuate de părţi. taxa de stat se va încasa de la pârât în folosul statului.(3) C. 23.greutatea netă este cea care în caz de îndoială determină valoarea lui.art. 95 şi 98 C.C. încasată pentru fiecare copil. Conform art. Pentru acţiunile privind scutirea.2008] 22.21 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 24.94. instanţa de judecată va lua în considerare dispoziţiile art.C.C. instanţa va lua în considerare: preţul de circulaţie a bunului.P.88 alin. reclamantul îşi majorează pretenţiile formulate anterior prin acţiune. instanţa va soluţiona această problemă în încheierea de aprobare a tranzacţiei în conformitate cu art.reieşind din suma acestor diferenţe.P. în dependenţă de care urmează să fie stabilit cuantumul taxei: a) pentru acţiunile de încasare a pensiei de întreţinere . dacă la momentul depunerii cererii este dificilă determinarea valorii acţiunii. iar în caz de neachitare (art.P. dar nu mai mult decât suma totală a plăţilor pe un an.(2) C.(1) C. Aceasta se va stabili la soluţionarea în fond a pricinii. urmând să se încaseze o taxă suplimentară în corespundere cu partea din valoarea acţiunii pentru care nu s-a achitat taxa de stat. În cazul încheierii unei tranzacţii de împăcare şi dacă nu s-a prevăzut ordinea repartizării cheltuielilor de judecată. alte criterii care ar duce la o evaluare reală. acesta va fi evaluat la preţul minim.. când acţiunea se va califica ca nepatrimonială şi se va încasa cuantumul de 500% din salariul minim.12. cumulul acestor plăţi se determină din suma care constituie nu mai puţin de 25% din salariul minim pe republică. taxa de stat se va achita cu aproximaţie. dacă preţul se determină în funcţie de greutatea bunului . e) pentru acţiunile cu privire la recunoaşterea nulităţii contractelor cu obiect patrimonial şi a testamentelor . cu excepţia situaţiei când suma de bani reprezintă mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral.. Pentru stabilirea valorii bunului. precum şi pentru plăţile pe un termen nu mai mic de trei ani reieşind din suma totală a plăţilor.reieşind din suma solicitată. c) pentru acţiunile privitoare la plăţile fără termen şi la plata întreţinerii viagere.reieşind din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an.reieşind din suma cu care se micşorează sau se majorează. La stabilirea valorii acţiunii.Dacă s-a renunţat la acţiune după comunicarea cererii. majorarea sau micşorarea cuantumului pensiei de întreţinere .87 alin. Dacă pârâtul nu lucrează sau locul lui de aflare nu este cunoscut. dacă legea nu prevede altfel. partea din taxa de stat.(1) C. d) pentru acţiunile de majorare sau micşorare a sumelor pe o perioadă anumită a mărimii despăgubirilor pentru cauzarea de daune . să-i compenseze cheltuielile suportate. cererea de majorare a pretenţiilor se va scoate de pe rol.C. b) pentru acţiunile cu privire la încasarea unei sume de bani . nu se va restitui reclamantului. [Pct.88 alin.P. Dacă lipsesc informaţii privind valoarea reală a obiectului în litigiu.240 alin. dar nu mai mult decât pe un an. 97 . Atunci când. În situaţia în care instanţa a depăşit limitele pretenţiilor formulate de reclamant conform art. acesta va achita o taxă suplimentară pentru partea cu care acţiunea se majorează. proporţională cu partea valorii pretenţiilor cu care s-a micşorat acţiunea.10 din 22. instanţa poate obliga pe reclamant. în cadrul examinării cauzei. la cererea pârâtului..).reieşind din costul real al bunurilor contestate.

iar în intervalul de timp dintre momentul înaintării cererii de chemare în judecată şi cel al soluţionării ei valoarea reală a bunului s-a modificat.12.(13) din Legea taxei de stat. taxa de stat se va încasa de la ele atât prin hotărârea pronunţată. dar nu mai mic decât costul de inventar al construcţiei la momentul depunerii cererii. 31. pentru care urmează a se plăti.f) pentru acţiunile despre partajarea bunurilor .a) C.C. dar nu mai mic decât costul determinat de oficiul cadastral teritorial.87 aţin. pentru mijloacele de transport. va obliga pe pârât şi la cheltuielile suplimentare viitoare. pentru care se va încasa taxa de stat în baza principiilor generale. 32.P. În situaţia în care reclamantul solicită. dar nu mai mult decât pe 3 ani (art. sunt scutite de la plata taxei de sta indiferent de calitatea lor procesuală (art. A atenţiona instanţele de judecată asupra faptului că în acţiunea de reparaţie a daunei materiale pricinuite prin infracţiune. Dacă instituţiile sus-menţionate. art.e) C. finanţate de la bugetul de stat. iar pârâţii vor fi obligaţi la plata taxei de stat. precum şi la depunerea cererilor de contestare a hotărârilor judecătoreşti. pe lângă plata sumei ce rezultă din dauna cauzată sănătăţii.(1) lit. În cazul în care construcţia aparţine unei persoane juridice. că autorităţile publice centrale. 29. iar dacă aceste autorităţi figurează în calitate de pârâţi şi acţiunea reclamantului se admite. în cazul intentării acţiunilor pentru apărarea intereselor statului. o sumă ce derivă dintr-o altă daună (ex. 26. la momentul depunerii cererii. 27. Dacă. organele administraţiei publice centrale. acestea vor achita taxa de stat în ordine generală. În toate cazurile în care taxa de stat se în casează de la pârât în folosul statului prin încheiere sau hotărâre a instanţei. cea de-a doua va fi considerată pretenţie de sine stătătoare.(1) lit.C. foi de odihnă recuperatorie etc. taxa de stat se stabileşte reieşind din costul real al bunului. taxa de stat se va stabili conform punctului 25. În cauzele cu privire la încasarea sumei pentru întreţinerea soţiei în stare de graviditate şi după naştere.i) CPC). În cazurile în care instanţele judecătoreşti. se va dispune încasarea taxei de stat în cuantumul rezultant din valoarea reală de la momentul depunerii cererii. Taxa de stat.2008] 98 . taxa de stat se determină reieşind din suma totală a plăţilor pentru întreaga perioadă.). cât şi la contestarea acestor hotărâri. indiferent dacă acţiunea se judecă direct în ordinea procedurii civile sau după ce a fost lăsată fără examinare de către instanţa penală.: deteriorarea bunurilor). Curtea de Conturi şi structurile teritoriale ale acesteia. indiferent dacă ulterior va fi pronunţată o hotărâre despre încasarea de la pârât în folosul reclamantului a pensiei pentru întreţinerea copilului născut. adoptate asupra acestor acţiuni. se pronunţă o hotărâre de încasare în folosul victimei a sumei ce constituie cheltuieli legate de îngrijire a acesteia de către o altă persoană. taxa se calculează din suma totală a tuturor pretenţiilor. în acţiunile cu privire la revendicarea dreptului de proprietate asupra construcţiei.79 din Codul familiei). 30. 25. intentează acţiune pentru apărarea intereselor patrimoniale proprii. în cadrul judecării cauzei privind recuperarea sumelor rezultate din daunele cauzate prin vătămarea integrităţii corporale sau altă vătămare a sănătăţii. dar nu mai mult decât pe un an.P. 28. [Pct.4 alin. generate de diferite circumstanţe excepţionale (art. reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat (art.10 din 22. se determină în raport cu costul ei real.reieşind din costul bunurilor supuse partajului.).85 alin. cu excepţia cazului când dauna s-a pricinuit prin infracţiune.32 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Se explică instanţelor judecătoreşti..(1) lit. dacă aceasta nu are venit propriu suficient. judecând litigiile cu privire la cheltuielile suplimentare.85 alin.

29 din Hotărârea sus-menţionată taxa de stat şi celelalte cheltuieli de judecată urmează a fi achitate de pârât. 35. traducători şi martori asistenţi.P. Mărimea diurnelor se va determina în conformitate cu Anexa nr.33. Decăderea se referă numai la procesul respectiv (art. plăteşte la BEM o sumă în mărime de 58. specialişti. dar nu mai mult de 11.653 din 05. părţile vătămate şi de reprezentanţii legitimi ai acestora. Soluţionând problema încasării taxei de stat.C.C. chestiunea se va soluţiona conform art. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova. 30 ale Hotărârii nr. experţilor. în cazul în care reclamantul a fost scutit la depunerea cererii de plata taxei de stat. pedagogi. în legătură cu citarea lor în organele de anchetă preliminară.1% din salariul minim pe oră. prezentând în instanţă dovada de plată. Moldova din 15. remunerarea în profesia respectivă etc. inclusiv cheltuielile de deplasare şi cazare. se va proceda conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.10 a Plenului Judecătoriei Supreme a R. În privinţa modalităţii de achitare şi calculare a acestor cheltuieli. Recompensa acordată experţilor pentru efectuarea expertizei constituie o sumă între 2. iar specialiştilor o sumă cuprinsă între 1. diurnele. taxa de stat se va încasa în mărime de 1000% din salariul minim. 36. 99 . 37. după constatarea ca fiind dovedită reaua credinţă. în instanţele de judecată şi în alte instituţii.2002.P.8% din salariul minim pe oră.p. interpreţilor şi specialiştilor li se compensează cheltuielile suportate în legătură cu prezentarea lor în instanţă. instanţele de judecată vor ţine cont de explicaţiile oferite de p. precum şi o recompensă rezultată din salariul mediu pe economie şi numărul de ore necesare pentru prezentare.4% din salariul minim pentru fiecare oră. În situaţia în care reclamantul a achitat taxa de stat la depunerea cererii.10.124 şi art. În situaţia în care sumele sus-menţionate nu au fost achitate în termenul stabilit de instanţă.2% şi 1.). Recompensa pentru sustragerea de la munca obişnuită constituie 1.8% pentru fiecare martor citat din localitatea respectivă.8% din salariul minim pe zi.(2) C. Este necesar de a atenţiona instanţele judecătoreşti că partea care cere citarea unei persoane în calitate de martor.9% şi 4. 34.8% din salariul minim pentru fiecare 1000 de semne tipărite (sau scrise de mână). În cazurile de desfacere a celei de-a doua căsătorii.94 C. în limite rezonabile şi în dependenţă de valoarea acţiunii.1993 "Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în pricinile de desfacere a căsătoriei". după îndeplinirea de către persoanele îndreptăţite pentru primirea lor a obligaţiunilor. iar în hotărârea instanţei se reţine faptul că în baza criteriilor enunţate la pct. În cazul în care partea care a avut câştig de cauză solicită instanţei de judecată să oblige partea care cu rea-credinţă a intentat o acţiune nefondată sau s-a opus insistent soluţionării juste şi rapide a cauzei. numărul de ore pierdute în legătură cu participarea în proces. Martorilor.8% şi 2. Traducătorilor li se achită o sumă cuprinsă între 1.2 la Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor.29. persoana care a solicitat citarea martorului sau efectuarea lucrării este decăzută din dreptul de a mai solicita a doua oară efectuarea acestor acte. instanţa va aprecia cuantumul acestor despăgubiri. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.8% din salariul minim pentru fiecare martor citat din altă localitate şi 11.836 din 24.11.1992 (modificată şi completată) cu privire la adoptarea Instrucţiunii privind restituirea cheltuielilor suportate de martori. existând o cerere în acest sens.92 alin. Aceste explicaţii nu se referă la cazul când persoanele sus-indicate efectuează lucrările încredinţate de instanţă în cadrul atribuţiilor de serviciu. Sumele datorate se vor achita conform Instrucţiunii amintite. din contul de depozit al instanţei.06. de experţi. cu excepţia sumelor datorate expertului care se vor achita de la buget.

P.38 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1995".25 100 .38 din 20.C. dacă cererea a fost depusă în termen de trei ani de la data transferării taxei la buget (art.. aceasta se va dispune prin încheiere judecătorească.38. [Pct.12.12.40 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. prevăzută de art.2008] Chişinău. Se abrogă Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova "Cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr. 40.2008] 39.10 din 22.2 din 27.29 din 16. Instanţele se vor pronunţa întotdeauna asupra cheltuielilor de judecată în cadrul dispozitivului hotărârii judecătoreşti efectuând şi motivarea corespunzătoare a acestora.(3) CPC). Se va lua în considerare de către instanţele de judecată faptul că în cazurile de restituire a sumei taxei de stat achitată. modificată prin Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.89 alin.03.2002.89 C.8 Legea taxei de stat). [Pct. În cazul în care nu există divergenţe în legătură cu acestea.09.10 din 22. Restituirea efectivă se va face de către organele fiscale prin intermediul Trezoreriei Centrale. în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii (art.12.1999 şi nr. 28 iunie 2004 nr.7 pct. se va lua act de această situaţie.

2 lit. iar legea nu dispune altfel.24 modificată de: Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. în scopul aplicării corecte şi unitare a legislaţiei.16 lit. c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea.18 din 31. nr. Plenul Curţii Supreme de Justiţie.2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. în baza art. neacceptarea sau nedatarea acceptului. Drept criterii de delimitare a competenţei vor servi natura şi subiecţii pretenţiilor. Întrucât studierea practicii judiciare a depistat existenţa unor divergenţe la aplicarea procedurii în ordonanţă (procedurii simplificate). Codul de procedură civilă.2008 Codul de procedură civilă în vigoare din 12. e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate. de organul fiscal sau de organul de executare a actelor judecătoreşti privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pârâtului sau debitorului 101 .12.6. d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea paternităţii.345 CPC.05. 2004.e). Aplicarea procedurii în ordonanţă se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Capitolului XXXV Cod de procedură civilă.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. prin prezenta hotărâre oferă următoarele explicaţii: 1. pag. art. autentificat notarial.ce se finalizează cu emiterea ordonanţei judecătoreşti. dată unipersonal de judecător.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti nr. Lista pretenţiilor care pot fi examinate în procedura în ordonanţă este expusă exhaustiv în art. dar neplătite salariatului. b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. cît şi judecătoriile economice. concomitent cu procedura contencioasă.17 Cod de procedură civilă. procedura contenciosului administrativ şi procedura specială.06. Se emite ordonanţă în cazul în care pretenţia: a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial. a instituit o procedură suplimentară de examinare a cererilor privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea bunurilor de la debitor . contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane interesate. inclusiv a celor economice.2003 a atribuit în competenţa instanţelor de judecată. 2.procedura în ordonanţă . examinarea cererilor de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Competente de a examina astfel de pretenţii sunt atît instanţele de drept comun. f) este înaintată de organul de poliţie.10 din 22.

Dat fiind că procedura în ordonanţă e simplificată. 3. h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă. televiziune prin cablu. ordonanţa judecătorească poate fi emisă în temeiul pretenţiei ce rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. contract de împrumut). Potrivit lit. în cazul în care legea nu prevede altfel de soluţionare.345 CPC. Dreptul de a depune cerere privind eliberarea ordonanţei judecătoreşti îl au în particular: 1. ar fi mai raţional ca creditorul să recurgă mai întâi la această procedură şi nu la cea generală. 2. La înaintarea cererii privind eliberarea ordonanţei. Drept înscrisuri simple pot servi: . neacceptarea sau nedatarea acceptului.2 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.contracte de prestare a serviciilor de telefonie.12.(1) art. [Pct. Persoana care a încheiat un act juridic autentificat notarial.ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri. se bazează pe înscrisuri autentice care asigură celeritatea şi eficacitatea soluţionării cauzei. Asemenea acţiuni se vor examina în procedură contencioasă. Beneficiarul cambiei. autentificat notarial. a apei. în baza contractelor menţionate. Creditorul (persoana fizică sau juridică) în baza unui act juridic încheiat printr-un înscris simplu (de ex. creditorul este în drept de a alege adresarea cu cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau înaintarea acţiunii în procedura contencioasă.12. Instanţa nu este în drept să refuze primirea cererii în procedura contencioasă.10 din 22.2008] 3.10 din 22. în cazul în care pretenţia este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea. 2) probe ce confirmă că debitorului i-au fost acordate serviciile în cauză. [Pct. i) rezultă din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social.1 introdus prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie şi nefolosirea procedurii în ordonanţă de către creditor nu are efecte juridice care ar îngrădi accesul la înaintarea acţiunii în instanţa de judecată.b) alin. k) urmăreşte deposedarea şi vânzarea forţată a obiectului gajului (bun mobiliar sau imobiliar). 102 . presupune achitarea redusă a taxei de stat.1.contracte-tip încheiate în mod direct între furnizor şi consumator privind furnizarea energiei electrice.2008] 2.2. 4. urmează a fi anexate următoarele acte: 1) contractul încheiat în mod direct între prestator şi consumator. termice. Internet. dacă creditorul nu s-a adresat în procedura în ordonanţă. Reieşind din principiul disponibilităţii. Concomitent se atenţionează că nu pot fi examinate în procedura în ordonanţă cererile de încasare a pensiei alimentare la întreţinerea copiilor minori în care se solicită încasarea sumelor fixe. gazului. j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat. precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. .

5.2008] 6. autoritatea tutelară şi procurorul care acţionează în interesul minorului în cazul în care se solicită încasarea pensiei alimentare în mărimea prevăzută de lege (1/4. e). inspectoratele fiscale teritoriale de stat şi primăriile în pretenţiile ce rezultă din restanţele la impozite. b). Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi direcţiile lui teritoriale în cazul încasării datoriilor la impozite. precum şi tutorele. 1/3. 9.345 CPC la cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti vor fi anexate copiile actelor juridice şi înscrisurile care confirmă faptul că debitorul nu-şi onorează obligaţiunile contractuale sau prevăzute de lege. expediat contribuabilului pe un formular tipizat până la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. Salariatul sau reprezentantul acestuia în cazurile urmăririi perceperii salariului sau unor alte drepturi calculate. în cazurile prevăzute de lege. Se explică judecătorilor că în cazul în care pretenţia rezultă din prevederile pct. judecătorul nu dă curs cererii şi printr-o încheiere stabileşte un termen de lichidare a neajunsurilor. la cererea de eliberare a ordonanţei vor fi anexate înscrisuri care confirmă cheltuielile suportate. precum şi cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. curatorul. de organul fiscal sau de organul de executare a actelor judecătoreşti privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pârâtului sau debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. 103 . .4. 5. 8. judecătorul va emite o încheiere de restituire a cererii. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul creditorului. Soţia sau soţul la întreţinerea căruia se află copilul minor. h) ale art. . iar în caz contrar instituţia în cadrul căreia funcţionează. 11. dar neachitate.347 Cod de procedură civilă Dacă cererea nu corespunde prevederilor art.dispoziţia incaso trezorerială remisă de instituţia financiară organului fiscal cu menţiunea despre lipsa totală sau parţială a mijloacelor pe contul bancar al contribuabilului (în cazul existenţei contului). Dacă neajunsurile nu au fost lichidate în termenul stabilit.hotărârea autorităţii de executare silită a obligaţiei fiscale în cazul neonorării benevole.f) CPC. creditorul va prezenta probe care vor confirma respectarea procedurii prealabile. d).345 lit. În cazul în care legea prevede depunerea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti după respectarea procedurii prealabile.12.10 din 22.5 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. a predat cumpărătorului mărfuri în credit. în cazul nerestituirii cărţilor împrumutate. g). la cerere se anexează documentul care atestă împuternicirile reprezentantului. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Biblioteca care are statut de persoană juridică. [Pct. Agenţii economici în cazurile de urmărire.a). Organul de poliţie.347 CPC ori nu s-a plătit taxa de stat. 7. organul fiscal şi organul de executare a actelor judecătoreşti în cazurile indicate în art. care este susceptibilă de a fi atacată cu recurs. Dacă pretenţia va fi înaintată de organul de poliţie. 6. deposedare şi vânzarea forţată a obiectului gajului. conform contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul care. 10. 1/2).avizul despre necesitatea stingerii obligaţiei fiscale. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti trebuie să fie întocmită în scris şi să corespundă cerinţelor art. autentificat în modul stabilit de lege. Drept dovadă de respectare a procedurii prealabile de către autoritatea fiscală va fi prezentarea următoarelor înscrisuri: . c).

executarea benevolă a obligaţiei de către debitor până la înaintarea cererii şi altele. În cazul în care judecătorul consideră că pretenţia nu rezultă din art.c) şi e) CPC şi ulterior solicitantul a lichidat aceste neajunsuri. fără emiterea încheierii de intentare a procesului. nu sunt prezentate documente care confirmă pretenţia creditorului. potrivit prevederilor art.contestarea sumelor datorate. cu respectarea termenelor generale de prescripţie. .3 CPC. În acest caz părţile nu vor fi citate pentru explicaţii. În ambele cazuri se va face referire atât la contractul de gaj (cu indicarea numărului şi datei întocmirii). La urmărirea imobilului gajat. . 8. a penalităţilor care sunt solicitate de creditor şi care urmează a fi încasate în temeiul legii sau al contractului. printr-o scrisoare recomandată cu recipisă.. La urmărirea forţată a obiectului gajat prin procedura în ordonanţă respectarea procedurii prealabile se va considera notificarea exercitării dreptului de gaj şi înregistrarea preavizului în registrul de înscriere a gajului în corespundere cu prevederile art. Dacă judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei din motivele consemnate la art. la urmărirea lor prin ordonanţă se va indica genul bunului. examinează pretenţia în termen de 5 zile de la depunerea cererii.345 CPC. nu s-a respectat procedura prealabilă cerută de lege. Dacă cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti corespunde cerinţelor legii. În acest caz creditorului. cel târziu a doua zi. 10.existenţa în procedură a unui litigiu. 350. 11. . i se restituie taxa de stat. debitorul se află în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. prin care se confirmă că contribuabilul nu permite accesul în domiciliul sau reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile. De asemenea instanţa în mod obligatoriu se va pronunţa asupra evacuării silite a persoanelor şi bunurilor din imobil. lit. Ordonanţa judecătorească urmează să corespundă condiţiilor prevăzute de art. se constată existenţa unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse. ultimul îşi va înainta pretenţiile din nou prin procedura în ordonanţă.art. Drept temeiuri pentru anularea ordonanţei judecătoreşti pot fi invocate următoarele: . din esenţa art. se adoptă o încheiere de refuz în primirea cererii care nu este susceptibilă de atac. în ordonanţă se va indica locul amplasării bunului. indicând dreptul lui de a înainta obiecţii motivate în decurs de 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă. fungibile şi consumptibile. În cazul gajării bunurilor determinate generic.67 din Legea cu privire la gaj şi art. 9.348. 7. nu vor avea loc dezbateri judiciare şi nu se va încheia proces-verbal.488 Cod civil. Astfel.346.omiterea de către creditor a termenelor de prescripţie.346 pct.351 CPC. cât şi la contractul ce reglementează obligaţia principală asigurată prin gaj. 351 CPC rezultă că judecătorul nu este în drept să refuze eliberarea ordonanţei.actul întocmit de către funcţionarul fiscal. Instanţele judiciare urmează a ţine cont de faptul că uneori valoarea bunului gajat poate să nu acopere suma debitoare. . În acest caz creditorii sunt în drept să înainteze în ordinea procedurii generale acţiune privind încasarea pagubei. 104 . Se atenţionează instanţele judecătoreşti că ordonanţa judecătorească se emite doar în cazul admiterii pretenţiilor creditorului. judecătorul. Copia ordonanţei se trimite debitorului. cantitatea şi calitatea lui. fondul căruia este nemijlocit legat de obiectul ordonanţei judecătoreşti.necorespunderea actelor întocmite de către creditor cerinţelor legii. valoarea lui.

dar pentru diferite perioade de timp. să suspende. Ordonanţa judecătorească reprezintă un act executoriu care se îndeplineşte în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti. 13. În cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii de anulare a ordonanţei.(2) CPC în această încheiere judecătorul doar lămureşte creditorului că pretenţia lui poate fi înaintată debitorului în procedura de examinare a acţiunii civile contencioasă. judecătorul este în drept.12. cu excepţia cazurilor când întoarcerea executării este limitată. La această cerere va fi anexat documentul care confirmă executarea ordonanţei.352 alin. se eliberează creditorului o copie a ordonanţei pentru a fi prezentată spre executare. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile (art.354 alin.2008] 14. 353 alin.(4) CPC). Dacă debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului sau obiecţiile lui au fost respinse de judecător.353 alin. Dacă temeiurile expuse în cadrul obiecţiilor nu se referă la fondul cauzei.256 CPC ordonanţa judecătorească prin care pârâtul este obligat la plata pensiei de întreţinere a copilului minor. copia acesteia se expediază părţilor. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că în cazul în care pretenţia derivă dintr-un act juridic autentificat notarial sau rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu şi legea nu prevede altfel. Dacă va fi anulată ordonanţa judecătorească neexecutată sau executată parţial. debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere potrivit art. Asupra chestiunii întoarcerii executării instanţa se va pronunţa printr-o încheiere susceptibilă de atac. 15.10 din 22. [Pct.10 din 22. În cazul anulării ordonanţei deja executate deplin sau parţial şi neadresării creditorului cu acţiune în procedura generală. Conform art.443-XV din 24.12.352 CPC. Dacă în termenul stabilit la art. În cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege.2004 referitor la întoarcerea executării.156 din Codul de executare al RM. instanţa va dispune încetarea executării. salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă urmează a fi executată imediat. pretenţia fiind aceeaşi.13 în redacţia Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. executarea ordonanţei până la examinarea obiecţiilor.3 CPC). 16.17 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12. adoptat prin Legea nr.18 105 . Reieşind din prevederile art. la cererea debitorului. creditorului fiindu-i remise şi toate materialele depuse. [Pct. 17. judecătorul o anulează printr-o încheiere care nu se supune niciunei căi de atac. în acelaşi timp soluţionând chestiunea de restabilire a termenului pentru depunerea lor. judecătorul va emite o încheiere cu privire la refuzul anulării ordonanţei.(2). ordonanţa judecătorească poate fi eliberată repetat. debitorul înaintează obiecţii motivate împotriva ordonanţei judecătoreşti. Chişinău. 31 mai 2004 nr. Titlul executoriu se va elibera doar în cazul încasării la buget de la debitor a taxei de stat (art. fără eliberarea ulterioară a titlului executoriu.12.2008] 18. cu excepţia cazurilor de executare imediată.

în anul 2009. deciziile instanţelor de apel date în fiecare a 5-a pricina au fost casate cu restituirea spre rejudecare. drept motiv de casare cu restituirea pricinilor spre rejudecare a servit judecarea cauzelor fără a intra în cercetarea fondului. în 31 de cauze sau 10% .81%. Scopul prezentei generalizări este evidenţierea temeiurilor ce duc la restituirea de către instanţele de recurs a pricinilor spre rejudecare şi asigurarea aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei materiale şi procesuale de către instanţele judecătoreşti în procesul de înfăptuire a justiţiei. a crescut şi numărul dosarelor restituite spre rejudecare. În anul 2008 în secţiunea a II-a au fost examinate 2173 cauze. inclusiv în instanţa de apel 174 cauze şi în prima instanţa 216 cauze. dintre care au fost restituire spre rejudecare 434 cauze sau 19. 106 . în 36 de cauze sau 13. În anul 2009 au fost examinate în ordine de recurs în secţiunea I .judecarea cauzei în lipsa părţii care n-a fost legal citată. concomitent cu micşorarea numărului dosarelor examinate în ordine de recurs în secţiunea I.96% judecarea cauzei cu încălcarea competenţei.38%. în 3 cauze sau 0.46% . a crescut numărul pricinilor restituite spre rejudecare. De asemenea. S-a constatat că. În comparaţie cu anul 2008. în anul 2009 concomitent cu creşterea numărului dosarelor examinate în secţiunea a II-a. În anul 2009 în secţiunea a II-a au fost examinate 2239 cauze. dintre care au fost restituite spre rejudecare 252 cauze sau 13%.38%). În comparaţie cu anul 2008. inclusiv în instanţa de apel 161 cauze şi în prima instanţa 273 cauze.18% .95%. în anul 2008 au fost examinate în ordine de recurs în secţiunea I – 1934 cauze. drept motiv de casare cu restituirea spre rejudecare a servit încălcarea sau aplicarea eronată normelor de drept material sau procedural.judecarea pricinii în lipsa părţii care n-a fost legal citată. au fost folosite şi datele rapoartelor statistice privind judecarea cauzelor civile şi de contencios administrativ în ordine de recurs de către Curtea Supremă de Justiţie pe anii 2008-2009.NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND TEMEIURILE CE DUC LA RESTITUIREA DE CĂTRE INSTANŢA DE RECURS A PRICINILOR SPRE REJUDECARE Prezenta notă informativă a fost efectuată în conformitate cu planul de activitate a Curţii Supreme de Justiţie pe anul 2010.1690 cauze. dintre care au fost restituite spre rejudecare 390 cauze sau 17. În majoritatea cazurilor (257 sau 85.34%). în 4 cazuri sau 1. dintre care au fost restituite spre rejudecare 301 cauze sau 17.judecarea pricinilor cu încălcarea competenţei. Pentru efectuarea generalizării respective au fost selectate şi studiate copiile deciziilor Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin care s-a dispus restituirea dosarelor spre rejudecare în urma examinării recursurilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul (secţiunea I din Codul de procedură civilă) şi recursurilor împotriva deciziilor instanţelor de apel (secţiunea a II-a din Codul de procedură civilă) adoptate pe parcursul anului 2009. Reieşind din datele raportului statistic al Curţii Supreme de Justiţie. În majoritatea cazurilor (233 sau 85.

Instanţa de recurs.2003. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs” nr. (1) şi (2) CPC la judecarea pricinii în recurs. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. în instanţa de apel. 442 CPC judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel.06. 6. 3 din 27. corectitudinea aplicării şi interpretării de către prima instanţă a normelor de drept material şi procedural. precum şi deciziile pronunţate de curţile de apel (art. fără a administra noi dovezi. d) CPC). în anul 2009 a crescut numărul dosarelor restituite spre rejudecare de către Curtea Supremă de Justiţie. în limitele recursului declarat.1997. 2 din 07.11.07. Pentru efectuarea generalizării nominalizate a fost selectat şi studiat următorul cadru legislativ: 1. Temeiurile declarării recursului şi casării hotărârii prevăzute de art.05. În conformitate cu prevederile art. 423 al. adoptat prin Legea nr. Recursul este calea ordinară de atac exercitată de către persoanele îndreptăţite împotriva actelor de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti.07. 3. 2. 4. încheiată la Roma la 04. pe baza actelor din dosar. pentru recursurile incidente secţiunii I fiind aplicabile şi motivele prevăzute la art. 445 al. restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă. care a întrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12. c) CPC). precum şi în cazurile în care încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului (art. instanţa de recurs. legalitatea hotărârii atacate.225 din 30. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” nr. în limitele invocate în recurs. instanţa verifică. sau. Instanţa de recurs verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe în întregul ei şi în ceea ce priveşte persoanele care nu au declarat recurs. restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs (art. 429 CPC). Cu recurs pot fi atacate hotărârile pronunţate în prima instanţă de curţile de apel şi alte hotărâri pentru care legea nu prevede calea apelului (art. 107 . în condiţiile legii. De asemenea. este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei instanţe. în comparaţie cu anul 2008. Respectiv. În conformitate cu art. (1) lit.09. instanţa verifică. după ce judecă recursul. 410 al. pot fi atacate cu recurs încheierile pronunţate în primă instanţă pentru care legea prevede în mod expres posibilitatea recurării indiferent de instanţa care le pronunţă.2002. cât şi pentru recursurile împotriva deciziilor instanţei de apel.1107 din 06. Codul de procedură civilă.2008. 417 al. este în drept să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe. (1) CPC. 5. 400 alin (2) şi (3) CPC sunt identice atât pentru recursurile împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului.Analiza comparativă a acestor date ne permite să concluzionăm că. de fond sau de apel.03. după caz. judecând recursul declarat împotriva deciziilor instanţei de apel.2008. (2) CPC).397 CPC). adoptat prin Legea nr. 429 al. (1) lit. 3 din 07. în baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri.1950. 400 al.2006. (1) şi art. când eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs (art. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării pricinilor civile şi economici în ordine de apel şi de recurs” nr. Codul civil.

P. M. a) pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16. (2) CPC.B.05. reieşind din cele expuse. şi V.V. 2ra-2192/09). În conformitate cu art.P.P. 49 al. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. la judecarea cauzei a participat repetat judecătorul V.P. Belinschi 73 mun. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.. reclamanţii au depus cerere de chemare în judecată prin care au solicitat evacuarea lui V.2006.2009.12.05. M..P. contradictorialităţii şi dreptului la apărare.P. Chişinău din 25. A..P.P. A. (3) CPC.P. din apartamentul nr. cu privire la evacuare fără acordarea altui spaţiu locativ şi retragerea vizei de reşedinţă.T. S-a stabilit că. în caz contrar fiind pasibilă eludarea cel puţin a unui grad de jurisdicţie pentru verificarea şi elucidarea unor circumstanţe sau pentru anumite persoane. cu retragerea vizei de reşedinţă. fiind aplicabilă în situaţia utilizării eronate a normelor procedurale.. (3) CPC. şi R. împotriva lui V. în sensul legii. repetat. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.2006.C. 1 din str. Chişinău din 25.11. a fost respins apelul declarat de către V.2008. vom începe analiza practicii judiciare cu elucidarea temeiurilor prevăzute de art. Chişinău din 10. A.. N. cu restituirea cauzei spre rejudecare în aceeaşi instanţă.P. decizia Curţii de Apel Chişinău din 20. şi menţinută hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.. Prin decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 20. Prin urmare.12. a fost casată hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.P. M. la rejudecarea cauzei au fost admise încălcări ale normelor de drept procedural. Încălcările procedurale enumerare în art.P.11. 31 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM nr.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E. şi M. Prin decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 01. de regulă. Chişinău fără acordarea altui spaţiu locativ. Astfel.2009 a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. 400 al. şi V.B.2006 acţiunea a fost admisă. se explică că. (4) CPC se iau în considerare întotdeauna şi din oficiu de către instanţă.M.Prin prisma pct.2008 acţiunea a fost admisă. Recurentul trebuie să demonstreze numai existenţa lor.. fără a fi necesară dovedirea influenţei acestora asupra hotărârii atacate. şi R.12. casarea cu trimitere la rejudecare va opera în cazurile în care eroarea nu poate fi remediată de către instanţa de recurs.B. A. data şi ora şedinţei de judecată Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie la 04. 400 alin. şi R. în componenţa judecătorilor D.05. în instanţa de apel şi nici în instanţa de recurs.P. în componenţa judecătorilor N. decizia Curţii de 108 .05.2009 a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. fapt ce urmează a fi considerat drept o eroare judiciară care nu poate fi corectată în instanţa de recurs şi temei de a restitui cauza la rejudecare.. 400 alin. judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în instanţa de apel nu mai poate participa la judecarea ei în prima instanţă.Chişinău din 10. b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul.. Astfel.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs”. sunt temeiuri necondiţionate pentru casarea hotărârilor şi. ceea ce ar contraveni principiilor echităţii.B. 3 din 27. în conformitate cu art.03..

Deşi în procesul-verbal al şedinţei de judecată al instanţei de apel din 22. din procesul-verbal al şedinţei de judecată a Curţii de Apel Bălţi din 24. încheierile judecătoreşti şi hotărârea judecătorească. Astfel. iar reieşind din prevederile art.02. documentele cărora li s-a dat citire. care avea calitatea de intimat.2008 în pricina civilă la cerere de chemare în judecată a lui V.02. (3) şi (4) CPC. care se restituie instanţei. citaţiile şi înştiinţările se înmânează participaţilor la proces.2009 prin care a fost casată hotărârea Judecătoriei Edineţ din 27. prin care a fost menţinută hotărârea Judecătoriei Străşeni din 09.Apel Bălţi din 24. experţilor. În conformitate cu prevederile art. cauza dată a fost judecată în lipsa lui V. 102 al. astfel fiind încălcat dreptul la un proces echitabil. fapt ce contravine prevederilor legale sus-menţionate. depoziţiile şi demersurile participanţilor la proces. 105 alin. interpreţilor astfel încât aceştia să se poată pregăti de proces şi să se prezinte la timp în faţa instanţei. 199 CPC şi anume: de către preşedintele şedinţei nu a fost explicată interpretului obligaţia de a traduce explicaţiile. martorilor. V. c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. a fost în imposibilitatea de a se prezenta la judecarea apelului în instanţa de apel. Data înmânării citaţiei sau înştiinţării se înscrie pe citaţie sau înştiinţare în partea care se înmânează destinatarului. repararea capitală a casei de locuit.M. decizia Curţii de Apel Chişinău din 22. instanţa de apel a judecat cauza fără a asigura disponibilitatea în drepturi a participantului la proces. dispoziţiile şi demersurile persoanelor care nu cunosc limba procesului. precum şi pe cotor.02. 109 .11. iar careva date referitor la recepţionarea înştiinţării lipsesc.2009. (1) CPC. În conformitate cu art. în primul rând a părţilor de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecăţii. C. instanţa de recurs a conchis că.M. instanţa de apel n-a îndeplinit condiţiile prevăzute la art.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui C. a casat cu restituirea spre rejudecare în instanţa de apel.04.D.. depoziţiile martorilor conţinute în dosar. Din procesulverbal al şedinţei de judecată a primei instanţe reiese că.2009 rezultă că. obligarea curăţirii canalului de evacuare a apelor freatice. înregistrările audio. ultimul neagă faptul primirii de către el a acestei înştiinţări. de a alege modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare.12.D. la 02. împotriva Primăriei satului Cojuşna raionul Străşeni şi Cooperativei de Producere şi Consum Cojuşna cu privire la înlăturarea impedimentelor în folosirea proprietăţii private. deşi la materialele dosarului sunt anexate copiile înştiinţării lui V.Z. nu posedă limba de stat. consultaţiile şi explicaţiile specialiştilor. concluziile experţilor.2009. ce se afirmă prin posibilitatea.04. În motivarea deciziei. 2ra-1611/09).02. demolarea construcţiei şi repararea prejudiciului moral.M. instanţa de recurs a indicat că. dispoziţiile preşedintelui şedinţei. După cum rezultă din materialele cauzei. citaţia şi înştiinţarea se trimit prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată.M. şi Întreprinderii Municipale „Direcţia de producţie a gospodăriei locativ comunală Edineţ” cu privire la înscrierea ca participant la privatizarea apartamentului. Instanţa de recurs a reţinut că. Citaţia se înmânează părţii cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării. 27 alin. precum şi de a dispune de drepturile procedurale.2009. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. la fel şi hotărârea primei instanţe a fost tradusă în limba rusă. în şedinţa de judecată a fost invitat interpretul care a participat pe parcursul judecării pricinii în prima instanţa. împotriva N. (1) CPC. despre examinarea pricinii pentru 24. specialiştilor. precum şi obligaţia de a le traduce explicaţiile.2009 este indicată prezenţa interpretului.

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a admite recursul declarat de către Î. la 11. în caz de traducere intenţionat greşită şi nu a fost anexată la procesul-verbal declaraţia de avertizare. „Cadastru”.2008 nu este semnată de judecătorul completului de judecată ce a judecat pricina în cauză.02. hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19. e) hotărârea nu este semnată de judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. 24 alin. mun. în conformitate cu art. SRL „Paradis” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎS „Cadastru” prin care a solicitat să fie recunoscut ilegal refuzul OCT Chişinău de a înregistra dreptul său de proprietate asupra încăperilor construite în arcul pietonal din bd. (2) CPC care reglementează limba de procedură şi dreptul la interpret. de lucrările dosarului şi să vorbească în judecată prin interpret. 83. nr.05. 95. Din materialele dosarului ce certitudine s-a constatat că Primăria mun. Ştefan cel Mare. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. prin decizia din 21. Chişinău. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că. 400 alin. or. de a casa integral hotărârea primei instanţe şi de a restitui pricina spre rejudecare în prima instanţă.09.La fel. s-a constatat că. fără că ea să fi fost antrenată în proces. şi deoarece eroarea judiciară în cauză nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. a casat cu restituirea pricinii spre judecare în prima instanţă. semnată de acesta. împotriva Consiliului raional Căuşeni şi Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la încasarea valorii averii confiscate în urma represiunilor politice.01.2008 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată SRL „Paradis” împotriva ÎS „Cadastru”. interpretul nu a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă.C. nefiind respectate normele prescrise de lege. 2ra-2032/09) d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces Colegiul civil de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. În motivarea deciziei instanţa de recurs a indicat că hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 19. fiind proprietara imobilului litigios nu a fost atrasă în proces. În aceste condiţii este cert. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. Ştefan cel Mare. anume că instanţa a soluţionat problema drepturilor Primăriei mun. Chişinău şi să înregistreze aceste încăperi pe numele SRL „Paradis”. se consideră că normele de drept procedural sunt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care hotărârea nu este semnată de 110 . în conformitate cu legislaţia penală. 94.2009.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui G. 98 şi 99 din bd. (3) lit. 3r-26/09). că instanţa de apel a soluţionat cauza fără participarea interpretului. 83 şi să fie obligat pârâtul să radieze din registrul bunurilor imobile înregistrarea încăperilor nr.2009. 97. e) CPC.05.06. În conformitate cu art. s-a constatat încălcarea normelor de drept procedural. persoanele interesate în soluţionarea pricinii care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească sunt în drept să la cunoştinţă de actele.S. Chişinău pe numele Primăriei mun. S-a constatat că. a casat cu restituirea spre rejudecare în prima instanţa. astfel. Chişinău. decizia Curţii de Apel Bender din 30.2008 şi hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 19. 96. OCT Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ.

Procesul-verbal al şedinţei de judecată a fost întocmit cu data de 03. f) Cod de procedură civilă. instanţa de recurs a calificat această abatere drept o încălcare prevăzută de art. În şedinţa de judecată s-a constatat că.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui R. f) CPC. Din conţinutul procesul-verbal al şedinţei de judecată din 23.2008. 400 al. Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ. decizia Curţii de Apel Chişinău din 23. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.11. în locul semnăturii preşedintelui de şedinţă D.Ţ. iar procesul-verbal din 10. care serveşte drept temei de admitere a recursului şi de casare a deciziei instanţei de apel. decizia Curţii de Apel Comrat din 13.(2).M. În acest context. (3) lit. (3) lit.2009 şi hotărârea Judecătoriei Comrat din 15. a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Comrat ca instanţa de contencios administrativ. prima instanţă.10. f) CPC . la 16. În conformitate cu art. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. (3) lit.01.06. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 2ra-201/09).06. împotriva lui T.11. În aceste condiţii. M. instanţa de recurs a reţinut că. Curtea de Apel Chişinău a pronunţat hotărârea la 10.2008 în pricină civilă la cererea de chemare în judecată depusă de G. în procesul-verbal este aplicată o altă semnătură.2009. L.06.2008 prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată a lui I. 111 . şi E. privind repararea prejudiciului material.judecător sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre. (preşedintele şedinţei).2009 a fost casată hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10.2009 Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. părţile şi alţi participanţi la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care în dosar lipseşte procesulverbal al şedinţei de judecată şi aceasta constituie temei de casare a hotărârii judecătoreşti. împotriva OCT Comrat. greşeală care nu a fost corectată nici de instanţa de apel. 2008. S.242 alin. f) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04. U.03.2009 prin care a fost menţinută hotărârea Judecătoriei Centru mun.. Instanţa de recurs a menţionat că.11. Chişinău din 12. şi A. Instanţa de recurs a considerat că examinarea cauzei în instanţa de apel s-a efectuat cu încălcarea normelor de drept procedural prevăzute de art. 400 al.10.2009 urmează că completul de judecată a fost compus din trei judecători: D.C. 2ra-2317/09).C. a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel.M.12. şi Gh. g) hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale Prin decizia din 07.11.Ţ. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 400 alin.2008 lipseşte. a admis încălcarea normelor de drept procedural. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la radierea înscrierii din Registrul bunurilor imobile. prin nesemnarea hotărârii de către judecător.în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată.3r-461/09) Un alt exemplu. P. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. împotriva Primăriei mun. repararea prejudiciului material şi moral cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău.

recunoscut de lege. este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru. 45 din 18.C. de funcţionarii publici din cadrul organelor menţionate.02. Prin noţiunea de litigiu de contencios administrativ. (2) CPC. 1 alin. prin care au solicitat radierea din Registrul bunurilor imobile a înscrierii cu privire la dreptul de coproprietate asupra bunului imobil din str. curţile de apel examinează în prima instanţa litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sunt constituite şi activează pe teritoriul raionului. 2ra-1567/09).Instanţa de recurs a menţionat că. efectuată la 27. fapt care dictează casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi hotărârii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare după competenţă la Curtea de Apel Comrat. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Comrat. În atare situaţie. În cele mai frecvente cazuri casarea cu trimiterea la rejudecare se operează în situaţii când de către instanţele de judecată au fost încălcate prevederile art. de către o autoritate publică. Comrat după foştii soţi N. Conform art. fie generat de un act administrativ. care au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii şi care servesc drept temei pentru restituirea cauzei spre rejudecare. în sensul Legii sus menţionate. 33 alin. recurenţii au înaintat acţiunea în judecată în urma primirii răspunsului OCT Comrat.2008.2008 adresată pârâtului. Fedico. Oficiul Cadastral Teritorial Comrat. fie de nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept recunoscut de lege.2005 şi efectuarea menţiunii în Registrul bunurilor imobile cu privire la înregistrarea dreptului de proprietare după ei ca moştenitori legali asupra acestui bun. (3) CPC care prevede că instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său. În conformitate cu art. din care considerente contestarea actelor emise de către acesta ţine de competenţa Curţii de Apel Comrat. (2) al Legii contenciosului administrativ. ale funcţionarilor publici din cadrul acestora. Practica judiciară ne permite de a concluziona că pe parcursul desfăşurării procesului civil pot fi săvârşite şi alte încălcări ale normelor de drept procedural. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru”. (1) al Legii contenciosului administrativ. se subînţelege litigiul pasibil de soluţionare de către instanţa de contencios administrativ competentă.07. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. care este o autoritate publică centrală ce activează pe teritoriul mun.. ce lezează drepturile. instanţa de recurs a relevat că pricina dată a fost judecată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. municipiului. 112 . 84 mun. (Camiliciu) şi Il. se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului. 240 al.C. curţile de apel examinează în prima instanţă litigiile de contencios administrativ privind contestările acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor administraţiei publice din municipii. libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor. ale consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău. filiala Întreprinderii de Stat „Cadastru” nr. la cererea prealabilă din 28.03. unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale. în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi. 8 alin. Conform art.

deoarece a fost înstrăinat în lipsa acordului ei. nr. În timpul căsătoriei.A.I.A.A. str. 2 B. nulitatea căruia a fost cerută de către B.I. str. 27.2003 şi de la această căsătorie au fiica Ana-Maria.A. cu privire la obligarea efectuării lucrărilor de reparaţie. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui U. Chişinăului. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui U.2007. însă prima instanţă. repararea prejudiciului material şi moral cauzat în urma inundaţiei apartamentului său. menţinută prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 25.M.I. (3) CPC.Spre exemplu: G. este parte a contractului de vânzare-cumpărare.2009 au fost casate decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa.1995. Chişinăului. Gh.Asachi 71/6. (3) CPC.2008. şi P. S-a stabilit că.2008. 240 al. str.2009 a casat hotărârile instanţelor judecătoreşti cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. 27. iar sursa inundaţiei este apartamentul nr. a înaintat pretenţia cu privire la anularea contractului de vânzarecumpărare. B. intimata în cererea de chemare în judecată i-a indicat 113 . Prin hotărârea judecătoriei Centru mun..10. 240 alin.Asachi 71/6. contrar prevederilor art. 2ra-859/09) În practica judiciară se întâlnesc cazuri în care prima instanţa a depăşit limitele pretenţiilor invocate şi n-a stabilit corect calitatea procedurală a participanţilor la proces În speţă: B. or.A.P. contrar prevederilor art. Gh. care nu au fost corectare de către instanţa de apel.I. însă. la examinarea pricinii în prima instanţă s-au admis încălcări de ordin procedural.07. compensarea obiectelor defectate. încheiat între M. mun. Consideră că. contractul nr. str. s-au aflat în relaţii de căsătorie din 27.2008. contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului este ilegal. În şedinţă de judecată s-a constatat că G. ÎMGFL a constatat că la 26.M. a depăşit limitele pretenţiilor înaintate şi a rezoluţionat contractul de vânzare-cumpărare. deşi P. cu privire la repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. cu privire la obligarea efectuării lucrărilor de reparaţie.Chişinău.10. şi P. repararea prejudiciului material şi moral. Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 20. Prima instanţa a respins acţiunea. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. Aşadar.02.. acţiunea a fost respinsă. compensarea obiectelor defectate.04.2002 de vânzare-cumpărare a apartamentului nr.01. nu s-a pronunţat referitor la pretenţia reclamantului cu privire la obligarea efectuării reparaţiei. G. la 01. menţinută prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 02.11. În afară de aceasta.09. este proprietarul ap. 3. În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că.I.12. anularea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului şi încasarea cheltuielilor de judecată.M. a fost rezoluţionat cu aducerea părţilor în poziţia iniţială. împreună cu pârâtul M. notarul privat T. mun.04.1997 până la 08. Chişinău din 18. Prin hotărârea judecătoriei Nisporeni din 24.2006 apartamentul reclamantului a fost inundat.008 din 04. 2 B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui M. Colegiul Civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 08.I.03. 2.1997 au cumpărat apartamentul nr. şi intervenienţilor accesorii. Chişinău. şi fiindu-i lezat dreptul de proprietate. cu pârâtul M. În luna august 2006 de la pârât a aflat că acesta a înstrăinat apartamentul procurat în timpul căsătoriei. Nisporeni.05. născută la 24. Nisporeni compus din 2 odăi. or.I.

un contract de înstrăinare a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.J. medicamente. Procurorul r-l Cahul în interesele pensionarei J. 50 situat în or. îngrijire şi ajutorul necesar. examinând petiţia pensionarei J. erorile admise de către prima instanţă şi cea de apel nu sunt posibile de corectat în ordine de recurs. Bălcescu 5. conform căruia ea a transmis pârâtului în proprietate apartamentul nr. str. instanţa de recurs va decide admiterea recursului şi/sau pentru alte motive decât cele invocate de către recurent. Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare deoarece cererea de apel a fost depusă de către persoana neîmputernicită.V. iar acesta s-a obligat să o întreţină pe tot parcursul vieţii. 114 . în instanţa de recurs nu se poate schimba calitatea părţilor.03. căldura. N.V. cu privire la rezilierea contractului de înstrăinare a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 413 al. Erorile primei instanţe nu au fost corectate de către instanţa de apel. 3 din 27. str. refuzând în continuare să achite întreţinerea reclamantei din motiv că valoarea totală a întreţinerii prestate periodic a devenit echivalentă sau chiar a depăşit valoarea apartamentului în litigiu. 50 situat în or. 5. V. şi N. Bălcescu. Prin urmare. Cahul. în proces în calitate de intervenient accesoriu şi rezoluţionând contractul de vânzare-cumpărare. a depus cerere reconvenţională împotriva V.V. 2492 din 18.1999. cu condiţia întreţinerii pe viaţă.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs” care explică că. Acest caz se încadrează sau poate fi referit vizavi de explicaţiile date în punctul 21 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. la 18. Intervenientul accesoriu nu este partea împotriva căruia este depusă acţiunea şi drepturile procedurale ale acestuia diferă de drepturile procedurale ale părţii în proces. Iar din aprilie 2002 şi până în decembrie 2007 pârâtul a efectuat doar o singură plată în sumă de 50 lei. 444 al. dacă necesitatea schimbării calităţii părţilor rezultă din dezbateri. N.I. împotriva lui N. a solicitat rezilierea contractului de înstrăinare a apartamentului nr. şi anume sumei de 10700 lei plus 20 dolari SUA şi sumelor depozitate pe contul bancar deschis la SA „Banca de Economii”. aprovizionând-o cu hrană.calitatea procedurală de intervenient accesoriu iar prima instanţa nu i-a cerut să stabilească corect calitatea procedurală a cumpărătorului. încheiat între J. cu privire la încasarea sumelor băneşti care nu au fost prevăzute de contract.08. V.1999 aceasta a încheiat cu pârâtul N. antrenând cumpărătorul P. V. Cahul.V. nr. temeiul sau obiectul acţiunii şi nici nu se pot înainta pretenţii noi.N. prima instanţa a încălcat drepturile procedurale ale acestuia. În motivarea acţiunii a indicat că. (1) CPC. În conformitate cu art.08. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.V. Până în aprilie 2002 pârâtul şi-a îndeplinit obligaţiunile contractuale doar prin transmiterea lunară a câte 250 lei. Aşadar. îmbrăcăminte. 2ra-499/09). Procurorul r-lui Cahul a depus o cerere de chemare în judecată în interesele pensionarei J. a constatat că. (2) şi art. cu trimiterea la rejudecare a cauzei în instanţa de fond. iar intervenientul accesoriu este persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane în cazul în care prin hotărâre judecătorească în viitor îi pot fi atinse drepturile şi interesele legitime. Pârât este partea dintr-un proces civil împotriva căreia este depusă acţiunea.

V. libertăţilor şi intereselor legitime poate fi intentată de către procuror la cererea scrisă a persoanei interesate dacă aceasta nu se poate adresa în judecată personal din cauză de sănătate. 2ra-870/09). procurorul poate săvârşi anumite acţiuni procesuale. dispunând de drepturi şi obligaţii. încasarea salariului mediu pentru absenţa forţată de la lucru şi repararea prejudiciului moral.2009 a admis recursul declarat de către N.05.2008 a fost admis apelul declarat de Procurorul r-l Cahul în interesele pensionarei V.02. atacând cu apel hotărârea primei instanţe în partea admiterii parţiale a cererii reconvenţionale. Prin prisma prevederilor legale sus-citate rezultă că. micşorându-se suma datoriei încasate de la J. incapabilitate sau din alte motive întemeiate. Din materialele dosarului rezultă că în pricina dată au fost depuse două acţiuni.J.V. restabilirea la lucru. Prima instanţă a admis integral acţiunea iniţială. împotriva deciziei instanţei de apel. care avea calitatea de pârât. 71 alin. dispozitivul hotărârii contestate conţine concluzii contradictorii faţă de partea motivată a acesteia.2009 a casat cu restituirea spre rejudecare pricinii în instanţa de apel. Legea nu prevede ca procurorul să acţioneze în judecată din numele pârâtului. în beneficiul lui N. Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că dispozitivul deciziei contravine părţii motivate Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie la 20. Astfel. care este în imposibilitate de sine stătător să se adreseze în instanţa de judecată din motive întemeiate. faţă de J.11. Conform art.09. împotriva Societăţii pe Acţiuni „Armo-Beton” cu privire la anularea ordinului. (1) CPC. 369 al. cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată. A fost parţial admisă acţiunea reconvenţională fiind încasată din contul J.V. procurorul participă la judecarea pricinilor civile în prima instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuşi l-a pornit în condiţiile legii. încasarea salariului restant.C.2008 acţiunea iniţială a fost admisă integral. (1) şi (2) CPC.11. d) CPC. Prin decizia Curţii de Apel Cahul din 25.V. Procurorul raionului Cahul acţionând în interesele J. având calitate de pârât în acţiunea iniţială şi calitatea de reclamant în acţiunea reconvenţională. Acţiunea în apărarea drepturilor. de la 7000 lei până la 2000 lei. a casat decizia Curţii de Apel Cahul din 25. în beneficiul lui N..Prin hotărârea Judecătoriei Cahul din 10.V. adică fiind depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel. 115 . şi-a depăşit atribuţiile sale. şi modificată hotărârea primei instanţe. 72 alin. în cazul în care acţionează în calitate de reclamant din numele persoanei interesate. În şedinţa de judecată s-a constatat că. În rest hotărârea a fost menţinută. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 20. instanţa de apel a încălcat normele de drept procedural.05.2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V. nu a atacat cu apel hotărârea primei instanţe. Curtea Supremă de Justiţie a considerat că. deoarece în circumstanţele sus-menţionate aceasta urma să restituie cererea de apel depusă de Procurorul raionului Cahul în temeiul art. N.V.V. Potrivit art. iar acţiunea reconvenţională a fost admisă parţial. procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile şi obligaţiile procedurale de reclamant. datoria în sumă de 7000 lei. (1) lit.2008 cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. vârstă înaintată. decizia Curţii de Apel Chişinău din 04.V.

prima instanţă prin hotărârea din 06. După cum rezultă din actele cauzei. examinând în cumul probele administrate la dosar. aplicarea eronată de către prima instanţă a prevederilor art. 14 CPC nu constituie 116 . În conformitate cu art.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui I. repararea prejudiciului material în mărime de 2700 lei şi a cheltuielilor de judecată din contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Curţii de Conturi. reclamantul s-a adresat în instanţa de judecată către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Curtea de Conturi cu acţiunea de recalculare pensiei de funcţionar public de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din ziua stabilirii ei .07.P. în formă de hotărâre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul pricinii.08. în motivarea deciziei instanţa de apel a indicat: „. în cazul dat. prin care a respinge capătul de cerere privind repararea prejudiciului moral.26. această hotărâre este nemotivată şi are drept consecinţă nulitatea ei.2009 a fost casată. Această concluzie contravine dispozitivului deciziei. Circumstanţele menţionate constituie temei incontestabil de casare a hotărârii contestate cu remiterea cauzei spre rejudecare. (2) şi (3) CPC. cu casarea hotărârii primei instanţe şi restituirea pricinii la rejudecare în aceeaşi instanţă de judecată”. nu se admite încetarea procesului prin hotărâre instanţei de judecată. În rezultatul generalizării s-au depistat cazuri în care hotărârile instanţelor judecătoreşti au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că au fost încălcate prevederile art. ca funcţionar public din ziua stabilirii ei .P. 2ra-1022/09) Referitor la cazul dat se poate de concretizat că..26.Astfel. în formă de încheiere se emite dispoziţia primei instanţe prin care nu se soluţionează fondul pricinii. Or. însă ulterior a depus un demers prin care a renunţat la aceste capete de cerere.03. 2 din 07. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.2005. a prejudiciului moral în mărime de 3000 lei.2008 „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” între dispozitiv şi motivare trebuie să existe concordanţă. conform normei juridice citate. conform căreia s-a decis de a se admite apelul declarat de societatea pe acţiuni „Armo-Beton”. În şedinţa de judecată s-a constatat că. dispozitivul cuprinzând o altă concluzie decât aceea pe care o impuneau motivele. În cazul în care o atare concordanţă nu există. şi de a emite în această parte o nouă hotărâre.2008 a admis renunţul reclamantului la cerinţele privind încasarea prejudiciului material în mărime de 2700 lei şi a cheltuielilor de judecată din contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Curţii de Conturi şi a încetat procesul pe aceste capete de cereri şi a admis acţiunea reclamantului cu privire la recalcularea pensiei. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a conchis că. hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 06. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Curţii de Conturi cu privire la contestarea actului administrativ.2006.11. reclamantul a depus o cerere prin care a solicitat atragerea în proces a Curţii de Conturi în calitate de intervenient.C. 14 al. cu restituirea spre rejudecare în prima instanţa. Ulterior.audiind părţile. se casează hotărârea Judecătoriei Botanica municipiul Chişinău din 07 octombrie 2008 în partea încasării de la societatea pe acţiuni „Armo-Beton” în beneficiul lui V. obligând Casa Naţională de Asigurări Sociale să recalculeze pensia lui I. Colegiul Civil consideră apelul declarat de societatea pe acţiuni „Armo-Beton” întemeiat şi care urmează a fi admis. În rest hotărârea se menţine”.08.. în conformitate cu prevederile punctului 21 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 14 CPC privind forma actului judiciar Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04.11.

În afară de această. iar coroborat cu art. (1) litera d) CPC. a fost scoasă de pe rol. 373 al. 400 al.2008 „Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti” care explică că instanţa de judecată este obligată prin prisma art.M.06. Instanţa de apel nu s-a expus nici în privinţa acestei pretenţii suplimentare. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.2007. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 26. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 117 . instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apel C.2007 cererea de chemare în judecată depusă de M.12. în privinţa fiecărei pretenţii invocate.03. Reclamantul a depus cerere prin care a solicitat anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol din motiv că la 20. chiar dacă ele au fost expuse într-o singură cerere (cerere de chemare în judecată).2007.N. instanţa de apel nu s-a expus în privinţa acestei pretenţii.09. Nemotivarea hotărârii constituie o încălcare a dreptului la judecarea cauzei într-un mod echitabil prevăzut de art. încălcând prevederile art.12. Casarea deciziei instanţei de apel din motivul că instanţa de apel.2007 de scoatere a cererii de pe rol. hotărârea primei instanţe a fost atacată cu apel şi de către reclamantul M.. 14 CPC de a adopta în mod separat actul de dispoziţie judecătoresc respectiv. 2 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. care a solicitat încasarea de la SRL „Topograf” a sumei de 10000 lei suplimentar la cele încasate de prima instanţă pentru a avea posibilitatea de a repara automobilul.07. cu privire la repararea prejudiciului material în mărime de 12 441 lei cauzat în urma accidentului rutier comis că către V.12. care nu a fost examinată de prima instanţa. În lipsa unui răspuns clar şi explicit referitor la unul din argumentele esenţiale ale cererii de apel.5 CPC.07. 6 CEDO induce la ilegalitatea hotărârii primei instanţe.06.N. Prin hotărârea judecătoriei Floreşti din 18. a casat decizia instanţei de apel cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 10. hotărârea judecătorească se consideră nemotivată. 3r-540/09) Ca urmare a celor expuse mai sus ne vom referi la p.08. a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Topograf” şi intervenientului accesoriu V.06. în rezultatul căruia a fost deteriorat automobilul reclamantului. 373 al. din cererea de apel depusă de SRL „Topograf” împotriva hotărârii primei instanţe rezultă că apelantul a solicitat casarea şi a încheierii din 04. Contrar acestor prevederi imperative ale legii şi exceptând faptul că SRL „Topograf” a contestat cu apel şi încheierea din 04. În motivarea deciziei instanţa de recurs a reţinut că. 2 din 07. ci se încadrează în prevederile art.12.2009 a admis recursul declarat de către SRL „Topograf”.2007 a fost anulată şi examinarea pricinii a fost fixată pentru 27. prin care a fost casată încheierea din 20. Prin încheierea judecătoriei Floreşti din 04. şofer al societăţii cu răspundere limitată „Topograf”.o încălcare formală. În conformitate cu prevederile art.2007.C. în dependenţă de rezultatul examinării ei. (5) CPC. Prin încheierea judecătoriei Floreşti din 20.2008 acţiunea a fost admisă.2007 a fost bolnav şi nu a avut posibilitate să se prezinte în şedinţa de judecată.2009 apelul declarat de SRL „Topograf” a fost respins şi menţinută hotărârea primei instanţe.C.2007 încheierea din 20.

a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Gh. contrar prevederilor art.. (1) lit.. c). data şi ora şedinţei de judecată. solicitând restituirea pricinii la rejudecare în prima instanţa. b).E. 388 al. instanţa de apel. fără a o restitui în primă instanţă.. 2ra-398/09) Instanţa de judecată nu s-a pronunţat prin încheiere asupra demersului de numire a expertizei şi asupra recuzării.2008 acţiunea a fost admisă. 388 al. a. prin care acţiunea a fost respinsă. prin ce a admis încălcări ale normelor de drept procedural Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie la 21. în cazurile prevăzute la art.Gh.2009 a admis recursul declarat de către T. a atacat-o cu apel. la examinarea pricinii s-au admis încălcări de ordin procedural şi eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs.E. instanţa de recurs a stabilit că.01.07. care se află la evidenţă în apartamentul litigios în calitate de membru al familiei. Conform art. 388. instanţa de apel este în drept să judece pricina în fond. Conform art. 385 al. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. (1) lit. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 08. să solicite aceasta. casată hotărârea primei instanţe cu emiterea unei noi hotărâri. (1) lit. şi I.11. Instanţa de apel.E. d) CPC. prin ce şi-a depăşit împuternicirile delegate prin norma de drept enunţată. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ.E. pricina a fost examinată fără antrenarea în proces a fiicei recurentei-reclamante S.Iu. dacă pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul.10. după ce judecă apelul. (1) lit. cu repunerea acestuia în termen. S-a stabilit că apelantul E. invocând motivul că pricina a fost examinată în lipsa sa. (1) lit. care oblică judecătorii naţionali să motiveze deciziile pentru a nu lăsa părţile într-o stare de incertitudine şi a nu le crea impresia că nu au fost auziţi. este în drept să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei instanţe. 385 al. hotărârea primei instanţe urmează a fi casată.2009 a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 27. restituind pricina spre rejudecare în prima instanţa dacă a constatat încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate la art. 385 al.n.2008 prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată a lui P.E. interesele căreia se ating prin intentarea prezentei acţiuni în judecată. Chişinău din 30.Gh. 1977.2008 a fost admis apelul declarat de către E. e) şi f). b) CPC.Gh. cu privire la recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiu locativ. a judecat pricina în fond. a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 17.04. fără că apelantul E. Astfel. independent de argumentele cererii de apel. 118 . repararea prejudiciului material şi moral cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr2ra-1512/09) Încălcarea de către instanţa de apel a prevederilor art. d) CPC a servit temei pentru casarea hotărârilor pronunţate cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa T.. d) CPC şi ignorând cerinţele indicate în cererea de apel privind remiterea pricinii spre rejudecare.Libertăţilor Fundamentale. nefiind de acord cu hotărârea primei instanţe. Prin hotărârea Judecătoriei Botanica mun. La solicitarea participanţilor la proces. Mai mult ca atât. nefiind legal citat.

Prin demersul din 18. Executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate în baza contractului de credit a fost asigurată de V. care nu pot fi corectate de instanţa de recurs şi servesc ca temei de casare a hotărârii şi încheierii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare.C. V. iar în cazurile prevăzute de lege. pentru elucidarea unor aspecte din domeniul ştiinţei.2008 P.2008 recurentul a depus cerere de recuzare a judecătorului Curţii de Apel Chişinău în temeiul art. 50 litera d) CPC. BC „Comerţbank” a acordat SRL „Geta” un credit în sumă de 722 000 lei. indicând că în el lipsesc menţiunile privind soluţia instanţei de judecată referitor la demersul de numire a expertizei. situat pe str. apărute în proces. şi M.07.2008 recurentul a solicitat numirea expertizei contabilă-juridică pentru stabilirea legalităţii calculării pensiei.05. din oficiu. Mitropolit Gurie Grosu. Mai mult. La 25. În conformitate cu art. concluzia primei instanţe expusă în încheierea de respingere a observaţiilor asupra procesului-verbal contravine circumstanţelor pricinii şi aceasta serveşte temei de casare a încheierii. cu privire la încasarea sumei. Aşadar.. (3) CPC B.. În afară de aceasta.10.C. la cererea Băncii Comerciale 119 .C. de M. judecătorul sau instanţa se pronunţă printr-o încheiere.10. prin fideiusiune.2005. Moscova 12/2 mun.2004. 53 CPC şi nu a decis asupra recuzării printr-o încheiere motivată.M.Chişinău din 25. În baza contractului de credit din 07.08.045 ha. exceptând faptul că P. a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Geta”. Din cauza neexecutării de către SRL „Geta” a obligaţiunilor asumate.12.1999 a devenit proprietarul terenului cu destinaţie locativă cu suprafaţa de 0. 87 din bd. mun. care au fost respinse prin încheierea din 01. Asupra efectuării expertizei. prima instanţă nu s-a pronunţat printr-o încheiere în conformitate cu art. În motivarea acţiunii a indicat că. la cererea părţii sau a unui alt participant la proces. la examinarea pricinii prima instanţă a admis încălcări ale normelor de drept procedural..E. cu suprafaţa de 0.M. 148 CPC asupra demersului de numire a expertizei. 148 CPC.2008. în baza contractului de vânzare-cumpărare din 03.08. Chişinău.C. în încheierea de respingere a observaţiilor asupra procesului-verbal a motivat că la actele pricinii nu este o cerere de numire a expertizei contabilă-juridică.09.2008 a înregistrat la Curtea de Apel Chişinău cererea de recuzare a judecătorului în temeiul art.În şedinţa de judecată s-a constatat că reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ şi recalcularea pensiei. la 25. în baza ordonanţei Judecătoriei Centru mun. tehnicii.045 ha.3r-263/09) Instanţa de apel a examinat în fond un nou temei al acţiunii care nu a fost obiect al dezbaterilor în prima instanţă. meşteşugului artizanale şi din alte domenii. prin gajarea lotului de pământ situat pe str. Chişinău şi de B.E. 50 litera d) CPC. Prin urmare. care cer cunoştinţe speciale. prin gajarea apartamentului nr. deşi aşa cerere este anexată la actele pricinii. judecătorul sau instanţa dispune efectuarea unei expertize. 372 al. Contrar acestor norme imperative ale legii. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. Mitropolit Gurie Grosu. Prin cererea din 29. care nu poate fi atacată cu recurs. artei. a înaintat observaţii asupra procesului-verbal. prin ce a încălcat prevederile art. prima instanţă nu a respectat prevederile art.

de a-şi expune opinia asupra problemei de drept invocate şi a se apăra. Prima instanţă a examinat cauza în limitele pretenţiilor înaintate şi a ajuns la concluzia de a respinge acţiunea. cu suprafaţa de 0. având dispozitivul cu conţinut diferit Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. 1156 Cod civil care reglementează răspunderea solidară a fidejusorului şi debitorului obligaţiei faţă de creditor.2008 prin 120 . a încălcat prevederile art. ce reglementează raportul juridic privind îmbogăţirea fără justă cauză. 2ra-991/09) Decizia instanţei de apel a fost casată cu restituirea spre rejudecare în instanţa de apel din motivul că s-a constatat existenţă a două decizii din aceeaşi dată.C. sumă care urmează a fi restituită de către SRL „Geta” şi V. având în vedere faptul că dreptul de a determina limitele cererii de chemare în judecată îi aparţine reclamantului. În atare circumstanţe. instanţa de apel.2008 acţiunea a fost respinsă. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 22. Mitropolit Gurie Grosu. în cererea de chemare în judecată a invocat art. De asemenea.06. invocând încălcarea art.1389.2006 Banca Comercială „Comerţbank” a înstrăinat terenul dat.12.01. Prin răspunsul din 11.2007 eliberat de Bursa Imobiliară „Lara”. şi-a modificat temeiul acţiunii. Circumstanţele menţionate constituie temei incontestabil de casare a deciziei atacate cu remiterea cauzei la rejudecare.M. B.M. gratuit sau oneros obligaţia debitorului şi art. valoarea medie de piaţă a unui lot de pământ situat pe str. dacă doi sau mai mulţi debitori datorează o prestaţie în aşa fel încât fiecare este dator să efectueze întreaga prestaţie. atunci debitori sunt legaţi solidar. Astfel. prin care acţiunea a fost admisă parţial. Reclamantul consideră că în prezent preţul mijlociu a lotului de pământ constituie 1225000 lei. În suport s-a indicat că.08. iar creditorul poate pretinde fiecăruia din debitori executarea. 1393 Cod civil. 530 Cod civil.Chişinău cu suprafaţa de 0. la 30.06.2009 a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa.2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui H. În instanţa de apel apelantul B.2009. argumenta şi dovedi poziţia în proces. Prin hotărârea Judecătoriei Râşcani mun. 372 al. 1392.2008 a examinat apelul declarat de către CA „Delta” SRL împotriva hotărârii Judecătoriei Soroca din 11.10. Din materialele dosarului rezultă că instanţa de apel la 05.02. a casat cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţă de apel decizia Curţii de Apel Bălţi din 05. împotriva CA „Delta” SRL cu privire la repararea prejudiciului material şi moral. şi solicită încasarea de la pârâţi a acestei sume şi a cheltuielilor de judecată în sumă de 36975 lei.„Comerţbank” a fost transmis în posesia ultimei lotul de pământ situat pe str.06.M.045 ha. lipsindu-l pe intimat de dreptul de a-şi formula.045 ha constituie 1110000-1340000 lei. conform căruia o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă (creditor) să execute integral sau parţial. care prevede că. la 28. 1146 Cod civil.12. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil. Chişinău din 08. examinând în fond un nou temei al acţiunii care nu a fost obiect al dezbaterilor în prima instanţă. în aceeaşi pricină. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 21. art. (3) CPC şi art.2008 a fost casată hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Mitropolit Gurie Grosu mun. art.

12. La 26. În timpul reţinerii. Însă. D/CASCO/08-683 din 27.2009 a casat decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă.E. motiv pentru care a fost chemată poliţia. Această împrejurare impune necesitatea casării deciziei instanţei de apel şi remiterii pricinii la rejudecare în instanţa de apel.M. având dispozitivul cu conţinut deferit.care acţiunea a fost admisă în parte şi a pronunţat decizia prin care apelul declarat de către CA „Delta” SRL a fost admis. la examinarea pricinii.. „Moldasig” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui S. contradictoriu. 2ra-47/09) Practica judiciară confirmă faptul că. din copia dispozitivului deciziei Curţii de Apel Bălţi din 05..C. cu restituirea pricinii la rejudecare. în rest hotărârea primei instanţe a fost menţinută. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr..2009. prezentată ca anexă la recursul declarat de H.2008. 2 lit. prin care acţiunea a fost respinsă.2008. Colegul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 02. la 18. Instanţa de recurs a menţionat că s-a creat situaţia în care există două decizii din aceeaşi dată. 1329 Cod Civil. ACA/2008-168 prin care a asigurat autovehiculul de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare CMW 411.06.C. 121 . prin care acţiunea a fost respinsă.01.2008 „DVS Service” SRL a încheiat cu CA „Moldasig” SRL un contract de asigurare facultativă Auto Casco nr. ultima este în drept să caseze hotărârea adoptată. D/1809-02 din 17. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că. Suma sus menţionată a fost achitată asiguratului cu titlu de despăgubire de asigurare în temeiul ordinului Directorului General a CA „Moldasig” SRL nr. În legătură cu acest incident pârâtul a fost sancţionat administrativ în temeiul art. a încălcat sau a aplicat eronat normele de drept material care nu pot fi corectate de către instanţa ierarhic superioară.06. ceea ce este inadmisibil. fiind în stare de ebrietate. Chişinău a tulburat ordinea publică. Hotărârile instanţelor ierarhic inferioare au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de fond din motivul că nu a fost aplicată legea care trebuia a fi aplicată (art.05. casată hotărârea primei instanţe în partea admiterii acţiunii cu emiterea în această parte a unei noi hotărâri. menţinută de decizia Curţii de Apel Bender din 09.04. acţiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.M. Conform procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la autovehicule nr.2008 întocmit de asigurătorul-reclamant. Reclamantul a solicitat încasarea de la pârât a sumei de 2735 lei în temeiul art. într-un local din mun. pârâtul a deteriorat uşa din spate a automobilului asigurat. a) CPC). 167 al. prejudiciul cauzat autovehicului asigurat a fost evaluat în sumă de 2735 lei. în cazul în care prima instanţă judecătorească.2008.2008 S. (1) CCA. autentificată prin ştampila instanţei şi semnătura judecătorului raportor A. în aceeaşi pricină. 400 al. casată hotărârea primei instanţe în partea admiterii acţiunii cu pronunţare în această parte a unei noi hotărâri. ce stipulează dreptul la creanţă a asigurătorului faţă de terţul responsabil de producerea pagubei. cu privire la încasarea sumei.12.05. rezultă că a fost admis apelul declarat de către H. Prin hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 11. în rest hotărârea primei instanţe a fost menţinută.

str. 2ra-2158/09) Hotărârea primei instanţe a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în temeiul art.M. Lermontov.În motivarea deciziei instanţa de recurs a reţinut că instanţele de judecată n-au aplicat legea care trebuia să fie aplicată. a fost sancţionat doar în temeiul art. (1) CPC. Ca urmare.08. Temeiul de drept al acţiunii SRL „Moldasig” îl constituie dispoziţiile art. În speţă sunt aplicabile dispoziţiile legale prevăzute la art. 1416 Cod Civil. 1329 Cod Civil privind preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului. care reglementează preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului. vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul. La 30 iulie 2001.I. Or. 1329 Cod Civil. (2) lit. art. a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui C. faptei ilicite. b) CPC C. a) CPC. 167 al. 14. conform procesului-verbal al contravenţiei administrative şi deciziei de aplicare a sancţiunii administrative. 167 al. Ceadâr-Lunga. (1) CCA pentru a fi reflectată în decizia de sancţionare administrativă. Ca urmare. la rejudecare este necesar de a se constata prin dovezile prezentate de părţi existenţa prejudiciului invocat. Instanţa de recurs a reţinut că. 1398.p. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. (1) lit. ceea ce constituie temei de casare prevăzut de art. gospodăria transmisă succesorului face parte din gospodăria de tip 122 . constituită din casa de locuit amplasată în or. această sarcină îi va revine primei instanţe la rejudecare pricinii.C. cu privire la declararea nulităţii certificatului de moştenitor legal. 400 al. inclusiv în baza temeiurilor şi condiţiilor răspunderii delictuale. În motivare acţiunii reclamanta a indicat că la 26. în cazul în care se invocă cauzarea unui prejudiciu în baza temeiurilor răspunderii civile delictuale rezultate din contravenţia enunţată. 400 al. Reclamanta a considerat că la eliberarea certificatului de moştenitor legal nu s-a luat în considerare faptul că. în consecinţă. d) şi art. S.2 m. în împrejurările reţinute decizia de sancţionare administrativă nu poate servi temei pentru respingerea acţiunii formulate în cadrul unui procesul civil. raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.Arnaut i-a eliberat pârâtului certificat de moştenitor legal pentru întreagă avere rămasă după decesul acestuia. cu o suprafaţă totală de 57. Il. Instanţa de recurs a menţionat că. la cererea de recurs recurentul a prezentat cu titlu de probe mai multe înscrisuri. Concluziile primei instanţe au fost apreciate ca fiind întemeiate de către instanţa de apel. (2) lit. respingerea acţiunii de către primă instanţă cu referire doar la inexistenţa menţiunii despre cauzarea prejudiciului material în decizia de sancţionare administrativă este vădit eronată şi echivalează cu nejudecarea fondului. care nu pot constitui obiect de examinare în instanţa de recurs în virtutea art. notarul A. adică pentru apariţie în locurile publice în stare de ebrietate şi de către asigurător nu a fost prezentată nicio probă ce ar fi demonstrat cauzarea prejudiciului pretins de către intimat. (1) CCA.400 al. cauzarea prejudiciului material nu reprezintă un element constitutiv sau circumstanţă agravantă a contravenţiei prevăzute de art. verificarea temeiniciei şi legalităţii acţiunii intentate urma a se efectua prin prisma dispoziţiilor legale sus menţionate. 442 al. prima instanţă a respins acţiunea din motivul că. precum şi dispoziţiile generale cu privire la obligaţiile care nasc din cauzarea de daune prevăzute în art. Astfel. Examinând acţiunea.1994 a decedat tatăl pârâtului C.

a contestat legalitatea acestui certificat. concluziile instanţelor de judecată privind regimul juridic al bunurilor ce au constituit averea succesorală ca gospodărie de tip colhoznic sunt greşite.1982 şi Irina. 4465 din 30.Il.I. A solicitat reclamanta declararea nulităţii certificatului de moştenitor legal nr. erau în vigoare dispoziţiile Codului civil (în redacţia legii din 26. menţinută prin decizia Curţii de Apel Comrat din 11. b) CPC motiv pentru care se impune rejudecare cazului. care deţineau o cotă din fosta gospodărie. Reclamanta a menţionat că membri ai gospodăriei de tip colhoznic erau pârâtul. pentru bunurile rămase după decesul lui Coltuclu Ilie. fiul defunctului. S-a mai menţionat că pârâtul a ascuns de notar că această gospodărie face parte din gospodăria de tip colhoznic şi că mama sa muncea şi primea pensie de la colhoz. fără a prezenta dovezi admisibile în acest sens. Il. Lermontov. Despre existenţa certificatului de moştenitor legal reclamanta susţine că a aflat abia în luna mai 2006. constituită din casa de locuit amplasată în or. menţinând hotărârea primei instanţe. str.04. reclamanta consideră că prin eliberarea certificatului de moştenitor legal pârâtului sunt lezate drepturile patrimoniale ale ei şi copiilor. 123 . când pârâtul a legalizat moştenirea. mama pârâtului. ea în calitate de soţie a pârâtului. Prima instanţă şi-a întemeiat hotărârea de admitere a acţiunii pe faptul că în anul 2001. ceea ce constituie temei de casare prevăzut de art. o cantină şi o baie. care la fel a fost membru de colhoz.06. 400 al. ce s-a manifestat prin aplicarea unei legi care nu trebuia să fie aplicată. după decesului C. După decesul tatălui pârâtului în această gospodărie a locuit soţia defunctului C.2001 eliberat de notarul A. cu o suprafaţă totală de 57.colhoznic şi succesiunea trebuia să fie deschisă numai după decesul ultimului membru a acestei gospodării.Il. instanţa de recurs a constatat că. Ivan. 594 Cod Civil.p. rezultate din aplicarea eronată a legii. instanţa de recurs a constatat că nu au fost stabilite nici toate circumstanţele care concură pentru soluţionarea justă a litigiului. împreună au construit o bucătărie. (2) lit. Astfel.12.1964). 14. Ceadâr-Lunga.2009 au fost casate decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă.07.11. Instanţa de apel a indicat că s-a dat apreciere corectă circumstanţelor pricinii şi concluziile primei instanţe corespund prevederilor legii.. născută la 07. Instanţa de recurs a menţionat că. Instanţa de recurs a considerat că la soluţionarea litigiului au fost aplicate eronat normele de drept material. când pârâtul le-a cerut să elibereze casa.2000. Intimata M. s-a stabilit că la 26. precum şi copii lor. Prin hotărârea Judecătoriei Ceadâr-Lunga din 30.1994 a decedat C. Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 17.2 m.2006..1992.04. prin invocarea propriului drept asupra bunului în cauză. certificat de moştenitor legal pentru întreaga avere rămasă după decesul acestuia.Arnaut lui Coltuclu I.07.C.Arnaut i-a eliberat recurentului C.12. instanţele de judecată au decis anularea certificatului de moştenitor legal fără a stabili care a fost regimul juridic al proprietăţii rămase după decesul lui C.E.2008 acţiunea a fost admisă.10. Astfel. Reclamanta susţine că în perioada convieţuirii cu pârâtul. iar potrivit art. născut la 13. notarul A. Ultima a decedat la 19. în gospodăria de tip colhoz moştenirea se deschidea după decesul ultimului membru al acestei gospodării.2001. În plus. La fel.08. La 30.

2001.Or.1991. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 22. 1 al ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 1 al ordinului de concediere nr. cât şi prin intrarea în posesia averii succesorale. (1) lit. a) CPC constituie temei pentru anularea hotărârii judecătoreşti.07. 328-p din 15. restabilirea în funcţie.Cotuclu. instanţa de recurs a considerat că concluziile instanţelor de judecată sunt insuficiente pentru anularea certificatului de moştenitor legal. Ceadâr-Lunga din 28. odată ce la momentul decesului lui Cotuclu Ilie erau în vigoare deja dispoziţiile Legii cu privire la proprietate nr. prevederile dispoziţiilor Codul civil (în redacţia legii din 26. În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că prin pct. 328-p din 15. (3) CPC. 86 al.03.12. ceea ce în conformitate cu art.12. a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Educaţiei şi Tineretului cu privire la contestarea actului administrativ. prima instanţa n-a constatat şi n-a elucidat integral circumstanţele care au importanţa pentru soluţionarea pricinii în fond. l-a lipsit de garanţiile unui proces echitabil . restabilirea în funcţia deţinută. 2ra-1056/09) Hotărârea a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa din motivul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond (temeiul prevăzut de art. a) CPC) R.12. Prima instanţa n-a respectat obligaţia sa prevăzută de art. încasarea salariului pentru perioada absenţei forţate de la lucru. din certificatul de moştenitor legal s-a constatat că notarul a verificat dreptul de proprietate a defunctului asupra casei în litigiu cu referire la certificatul eliberat de Primăria or. instanţele de judecată au omis faptul că acceptarea succesiunii poate avea loc atât prin depunerea unei cereri la notar. De asemenea. 400 al. L. care prin decizia de respingere a apelului. certificat care nu a fost cercetat în şedinţa de judecată. 1 lit. Ultimul a invocat acest temei în instanţa de apel solicitând rejudecare fondului de primă instanţă pentru a putea prezenta dovezi şi a-şi susţine poziţia.2009 a casat hotărârea adoptată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa. 400 al. împrejurări care determină necesitatea rejudecării pricinii.dreptul de a se apăra în cadrul unui proces desfăşurat pe principiul contradictorialităţii. ea fiind concediată ilegal şi solicită anularea pct. pornind de la pretenţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces. însă solicitările enunţate au fost omise neîntemeiat de către instanţa de apel. 1) lit. 459-XII din 22. în prima instanţa examinarea pricinii a avut loc în lipsa recurentului-pârât I. instanţa de recurs a constatat şi încălcarea normelor de drept procedural şi anume că. c) din Codul Muncii în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate. Reclamanta consideră că. La caz.1964) sunt inaplicabile la caz. funcţia pe care ea a deţinut-o nu a fost redusă. 124 . În suport s-a indicat că.2009 acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. De asemenea. precum şi de la normele de drept material aplicabil în cauză. repararea prejudiciului moral în mărime de 21 000 lei şi a cheltuielilor de judecată. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr.01. Având în vedere circumstanţele pricinii indicate.2009. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 15. 118 al. care nu reglementau un asemenea tip de proprietate.05.2008 a fost concediată din funcţia de consultant superior al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană în temeiul art. care constă în determinarea definitivă a elementelor de fapt pentru soluţionarea justă a pricinii. încasarea salariului pentru absenţa forţată de la lucru şi repararea prejudiciului moral.

L. 6 mun.11.2008. de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului a fost respectată procedura de concediere şi careva încălcări în acest sens nu s-au stabilit. 6. „Geoinfosistem”. nr. (1) lit. Instanţa de recurs a considerat că. a) şi b) CPC). Instanţa de recurs a conchis că la examinarea cauzei prima instanţă nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi din 125 .R. 1522 eliberat de Direcţia Generală Transport Public şi căi de Comunicaţie a Primăriei mun. prima instanţă urma să verifice şi să se expună asupra faptului dacă a fost respectată şi aplicată corect procedura de concediere a reclamantei în conformitate cu prevederile art. respingând acţiunea a reţinut.09.12.2008 a primit răspunsul Consiliului mun. Astfel. După cum atestă materialele cauzei.061 ha. „Forart Plus” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului mun. destinat parcării auto. conform art. odată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal. 88 din Codul Muncii. Chişinău. nr. Moscovei.11. 21/2194-p din 25. prin Permisul nr.2008 până la 01. Reclamantul a solicitat anularea refuzului Consiliului Mun. nu este clar dacă într-adevăr a avut loc reducerea statelor de personal în cadrul Ministerului Educaţiei şi tineretului şi prima instanţă nu a verificat şi nu s-a expus asupra acestor circumstanţe. (1) lit. Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ. în timp ce în cadrul Ministrului Educaţiei şi Tineretului au fost angajate alte persoane din afară. angajatorul i-a propus L. Chişinău. 3r-1351/09) Hotărârea primei instanţe a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că prima instanţa nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi n-au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite (art. bul. Chişinău nr. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.L. Chişinău să emită decizia privind darea în arendă S. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că.12. Reclamantul a menţionat că.R.2009. nr.2008 şi obligarea pârâtului de a încheia contractul de arendă a terenului destinat parcării auto din mun.Rotaraş alte locuri de muncă în afara unităţii respective care nu au fost acceptate de către reclamanta pe motiv că în instituţie erau alte funcţii.R. angajatorul va propune salariatului un alt loc de muncă în unitatea respectivă.2008 cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa.2008 la cererea sa prealabilă prin care a solicitat încheierea contractului de arendă a bunului imobil situat pe adresa mun. construind pe acest teren un gard şi alte construcţii pentru deservirea parcării. Moscovei. nr. 6. Moscovei. c) Codului Muncii. 21/2194-p din 25. Chişinău i s-a permis de a efectua lucrări de construire şi amenajare a parcării auto pe adresa mun. conform planului geomertic de individualizarea terenului executat de S. bd. la 27. În asemenea circumstanţe.Prima instanţa. Chişinău nr.10. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. instanţa nu a verificat aceste motive pe deplin ele fiind în concordanţă cu actele cauzei.04. bd. S. 400 al. Moscovei.2008 şi a fost obligat Consiliul mun. instanţa de recurs a considerat că.2008 acţiunea a fost admisă. Prin urmare. „Forart Plus” a lotului de pământ din bd. A fost recunoscut nefondat refuzul Consiliului mun.11. Prin decizia din 23. Chişinău. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17. executarea lucrării fiind efectuată de la 01.11. Chişinău nr. 6. că la desfacerea contractului individual de muncă. 21/2194-p din 25.L. 88 al. Chişinău pentru exploatarea parcării auto cu suprafaţa de 0.

materialele cauzei rezultă că nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite. Colegiul civil şi de contencios administrativ a menţionat că, nu a fost dovedită circumstanţa considerată de prima instanţă ca fiind stabilită şi anume că terenul destinat parcării auto, pentru necesităţile SRL „Forart Plus”, este aferent imobilului pe care-l deţine. Din materialele cauzei rezultă că SRL „Forart Plus” deţine în folosinţă şi posesie temporară bunul imobil (spaţiu comercial) cu suprafaţa totală de 1070 m.p. situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, în baza contractului de locaţiune din 07.06.2007 încheiat cu Foros Ludmila. Pe când, construcţia şi amenajarea parcării auto i-a fost permisă SRL „Forart Plus” prin Permisul Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei mun. Chişinău nr. 1522 pe adresa bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău. Din cele expuse rezultă că SRL „Forart Plus” deţine în folosinţă şi posesie temporară doar o parte a bunului imobil (spaţiu comercial cu suprafaţa totală de 1070 m.p.) situat pe bd. Moscovei, nr.6, mun. Chişinău, astfel acest imobil este proprietate comună pe cote-părţi. Din probele anexate la dosar nu rezultă că terenul situat pe bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău a fost atribuit ca teren aferent imobilului situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, la fel, precum nu rezultă nici faptul că terenul în litigiu a fost atribuit ca teren aferent doar acelei cote-părţi din imobil pe care o deţine SRL „Forart Plus”. Or, în sensul prevederilor pct. 3 al Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, teren aferent se consideră suprafaţa de teren atribuită în modul stabilit de legislaţie obiectelor indicate în pct. 2 acestui Regulament. Prin urmare, concluzia primei instanţe că terenul destinat parcării auto situat pe bd. Moscovei, nr. 6/2, mun. Chişinău, este aferent imobilului situat pe bd. Moscovei, nr. 6, mun. Chişinău, instanţa de recurs a considerat neîntemeiată. Mai mult ca atât, această concluzie este în contradicţie cu răspunsul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului mun. Chişinău nr. 21/2194-p din 25.11.2008, care i-a fost adus la cunoştinţă SRL „Forart Plus”, din care rezultă că lotul de pământ din bd. Moscova, 6/2, amenajat provizoriu ca parcaj auto de uz public, conform schiţei de proiect avizate şi a permisului nr. 1522 eliberat de Direcţia generală transport public şi căii de comunicaţie, este terenul de uz public şi darea acestuia în arendă se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. Instanţa de recurs a reţinut că, o hotărâre judecătorească este legală şi întemeiată atunci când instanţa de judecată apreciază probele prezentate de părţi în corespundere cu prevederile art. 130 CPC, multiaspectual, complet, în ansamblul şi interconexiunea lor, prin indicarea în hotărâre atât a argumentelor de admitere a unor probe cât şi a argumentelor de respingere a altor probe. Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că nu au fost elucidate şi constatate toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii şi nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia de a casa integral hotărârea primei instanţe şi a restitui pricina spre rejudecare în primă instanţă. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 3r-661/09) În practica judiciară se întâlnesc şi cazuri în care instanţa de recurs a restituit pricina spre rejudecare în prima instanţa din motivul că concluziile primei instanţe, expuse în hotărâre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii (temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. c) CPC). Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 02.09.2009 a fost casată cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţa hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25.05.2009 în pricina civilă la cerere de chemare în

126

judecată a lui B.V. împotriva Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu privire la contestarea actului administrativ, restabilirea în funcţie, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu şi repararea prejudiciului moral. Prima instanţa a respins acţiunea, ca fiind depusă cu omiterea termenului, motivând că B.V. a omis termenul de adresare în instanţa de judecată, fără a solicita repunerea în termenul de prescripţie şi fără a prezenta motive de omitere a termenului. Însă din susţinerile-verbale ale reprezentantului reclamantului depuse în cadrul şedinţei primei instanţe de la 25.05.2009 rezultă că ultimul a solicitat repunerea cererii de chemare în judecată în termen, indicând motivele omiterii acestuia, şi acest fapt se confirmă prin observaţiile la procesul-verbal al şedinţei de judecată, cu care judecătorul a fost de acord. Aşadar, concluzia primei instanţe expusă în hotărâre contravine circumstanţelor pricinii. În afară de această la examinarea pricinii s-au admis şi încălcări de ordin procedural. În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. În conformitate cu art. 203 al. (1) CPC, cererile şi demersurile participanţilor la proces în problema judecării pricinii se soluţionează prin încheiere judecătorească, după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la proces. Contrar acestor prevederi imperative ale legii şi necătând la faptul că în cadrul şedinţelor de judecată, reprezentantul lui B.V. a solicitat repunerea în termenul de adresare în instanţa de judecată, prima instanţa nu s-a expus în privinţa acestui demers. În lipsa unui răspuns clar şi explicit referitor la unul din argumentele esenţiale ale cererii, hotărârea judecătorească se consideră nemotivată. Nemotivarea hotărârii constituie o încălcare a dreptului la judecarea cauzei într-un mod echitabil prevăzut de art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, care obligă judecătorii naţionali să motiveze deciziile pentru a nu lăsa părţile într-o stare de incertitudine şi a nu le crea impresia că nu au fost auziţi. În conformitate cu art. 400 al. (1) lit. c) şi al. (3) CPC, în cazul în care concluziile primei instanţe, expuse în hotărâre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii şi încălcarea normelor de drept procedural constituie temeiuri de casare a hotărârii. (Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ nr. 3r-1695/09) Rezultatele generalizării practicii judiciare permit să concluzionăm următoarele: 1. În cele mai frecvente cazuri, deciziile instanţelor de apel şi hotărârile instanţelor de fond au fost casate cu restituirea pricinii spre rejudecare din considerentele că instanţele au încălcat sau aplicat eronat normele de drept procedural şi anume: - neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare procedurii de citare legală; - încălcarea normei procedurale cu privire la competenţa jurisdicţională; - soluţionarea problemei drepturilor unei persoane neantrenate în proces; - soluţionarea pricinii cu încălcarea normelor procedurale prevăzute de art. 240 al. (3) CPC; - nesoluţionarea prin actul de procedură corespunzătoare (încheiere) a cererilor şi demersurilor participanţilor la proces; - nepronunţarea de către instanţele de apel asupra tuturor motivelor invocate în cererea de apel. 2. Nu sunt rare cazurile când instanţa de recurs restituie pricinile spre rejudecare din motivul că: - pricina a fost judecată de un judecător care nu era în drept să participe la examinarea ei;

127

-

lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată sau procesul-verbal a fost semnat de alt judecător; - în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului; - hotărârea nu este semnată de judecător; - partea motivată a hotărârii sau deciziei vine în contradicţie cu dispozitivul acesteia; - instanţa de apel a depăşit împuternicirile delegate prin art.385 al. 1 lit. d) CPC. 3. Privitor la aplicarea de către instanţele de judecată a normelor de drept material, în cele mai dese cazuri când deciziile şi hotărârile instanţelor judecătoreşti se casează cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că instanţele nu au aplicat legea care trebuia să fie aplicată; a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată sau au interpretat eronat legea şi eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs. 4. În ceea ce priveşte hotărârile pentru care legea nu prevede calea apelului, deseori aceste hotărâri se casează cu restituirea pricinii spre rejudecare din motivul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionare pricinii în fond, iar concluziile primei instanţe sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 5. În acelaşi rând, se întâlnesc cazuri de casare a deciziilor instanţelor de apel prin care se decide restituirea pricinilor spre rejudecare cu întemeierea lor pe temeiurile prevăzute de art. 400 al. 1 CPC cea ce contravine temeiurilor declarării recursului pentru secţiunea a II-a.

Având în vedere rezultatele generalizării se propune: 1. de a discuta prezenta nota informativă în cadrul şedinţei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie; 2. de a expedia nota în adresa curţilor de apel întru luare de cunoştinţă; 3. de a plasa informaţia pe sit-ul Curţii Supreme de Justiţie. Judecător coordonator V.Clevadâ Executor: Consultantul superior N. Ciursina Secţia civilă şi de contencios administrativ a Direcţiei de generalizare a practicii judiciare şi analiza statisticii judiciare

128

PROCEDURA CONTENCIOASĂ

129

CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (ACŢIUNI)
Judecătoria ___ Reclamant: Ionescu Ion localitatea ___ strada ___ nr._ Pârâţi: 1. Ştefănescu Ştefan localitatea ___ strada ___ nr._ 2. Oficiul Cadastral Teritorial ___ localitatea ___ strada ___ nr._

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Eu, Ionescu Ion, sunt proprietarul terenului cu numărul cadastral ___ şi suprafaţa de 850 m.p. amplasat pe str. ___ nr._. Faptul dat se confirmă de titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. ___, eliberat pe numele meu şi înregistrat la OCT. La o parte din terenul ce îmi aparţine cu drept de proprietate pretinde Ştefănescu Ştefan, proprietarul casei vecine nr._ de pe str. ___. Pârâtul îşi motivează pretenţiile prin faptul că în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren pe care îl deţine, nr. ___, şi în planul sectorului menţionat în titlu, ar fi indicată şi partea de teren litigioasă. Drept temei al unor asemenea pretenţii pârâtul mai invocă şi faptul că anterior terenul aferent casei ce îmi aparţine cu drept de proprietate era de o suprafaţă de 760 m.p., iar actualmente suprafaţa acestuia constituie 850 m.p. Consider că titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat pârâtului în privinţa terenului cu numărul cadastral ___ urmează a fi declarat parţial nul în baza următoarelor argumente de fapt şi de drept. Terenul de lângă casa mea, cu numărul cadastral ___, s-a aflat în posesia mea şi a fostului meu soţ, iar din 1986, după decesul soţului, eu am devenit unica posesoare a terenului, pe care l-am privatizat în condiţiile Codului funciar din 25.12.1991. În componenţa acestui teren s-a aflat, şi se află până în prezent, şi porţiunea cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9”, porţiune, la care pretinde pârâtul. Hotarul existent, care delimitează terenurile noastre a fost stabilit până la adoptarea Codului funciar din 25.12.1991 şi nu a suferit modificări până în prezent, iar porţiunea menţionată de sector a făcut întotdeauna parte din terenul ce îmi aparţine mie cu drept de proprietate. Faptul dat este confirmat şi prin Actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe din 02.032008. Actul a fost întocmit de specialistul pentru reglementarea regimului funciar la primăria locală, M.P., cu participarea consilierului J. A. Conform Planului cadastral al terenurilor proprietate privată aferente caselor de pe str. ___ nr._ şi nr._, anexat la act, suprafaţa la sol a terenurilor este de 850 m.p. şi, respectiv, de 570 m.p. Despre faptul că în componenţa sectorului de teren al pârâtului a fost greşit inclusă şi poţiunea cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” din planul sectorului meu o confirmă şi primăria care, la 09.03 2008, s-a adresat cu demers către Oficiul Cadastral 130

Teritorial solicitând efectuarea modificării hotarului terenurilor cu numerele cadastrale ___ şi ___. Drept temei pentru demers a fost indicat faptul că hotarul comun al terenurilor respective, menţionat în planul cadastral, nu corespunde documentelor iniţiale, de care dispun oficiul cadastral şi proprietarii terenurilor. În documentele iniţiale privind posesia terenurilor adiacente caselor de pe str. ___ nr._ şi nr._, configuraţia acestor terenuri în planul schematic, şi hotarul dintre ele, coincid cu cele indicate în planul sectoarelor de teren anexat la Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat mie. Respectiv, porţiunea de sector cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” este inclusă în componenţa terenului meu. Această porţiune a fost şi este parte din terenul aferent casei ce o deţin în proprietate (până şi după privatizarea pământului), şi permanent s-a aflat în posesia iar apoi în proprietatea mea, Ionescu I. Din ce considerente porţiunea de sector menţionată a fost inclusă şi drept parte componentă a terenului aferent pârâtului, eu nu sunt în cunoştinţă de cauză. Dar, eu nu am înstrăinat nici într-un fel această parte de sector. Nu există vreo hotărâre a autorităţii publice împuternicite prin care partea respectivă de sector ar fi fost retrasă din posesia/proprietatea mea şi transmisă în modul stabilit de lege pârâtului. Posesia mea neîntreruptă şi netulburată a porţiunii litigioase de teren se demonstrează şi prin faptul că gardul şi construcţiile existente la momentul actual, ce delimitează în calitate de hotar fix terenurile noastre există de mai multe zeci de ani. Faptul că suprafaţa terenului meu (850 m.p.) diferă de suprafaţa indicată în documentele de înregistrare a drepturilor de până la privatizarea terenului (760 m.p.) se explică prin următoarele circumstanţe. Măsurările terenurilor de până la privatizarea pământului se efectuau adeseori superficial, admiţându-se erori în partea majorării sau micşorării suprafeţei terenurilor respective. Şi numai la înregistrarea masivă în proprietate privată a terenurilor, aceste măsurări s-au efectuat cu mijloace tehnice performante, care au asigurat şi exactitatea corespunzătoare. În afară de aceasta, suprafaţa terenurilor aferente caselor ce îmi aparţin mie şi pârâtului s-a mărit în comparaţie cu suprafaţa lor indicată în documentele iniţiale şi datorită faptului că a fost îndreptat hotarul terenurilor aferente acestor case din partea lor de nord, din contul terenului liber spre malul râului care trece în apropiere. Este de remarcat şi faptul că, din considerentele indicate, şi suprafaţa terenului aferent casei pârâtului s-a mărit: de la 485 m.p. până la 570 m.p. (conform datelor din Planul cadastral anexat la Actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe). Faptul că măsurările anterioare privatizării sufereau de inexactităţi poate fi demonstrat şi prin aceea că şi la alţi vecini suprafaţa terenurilor aferente caselor „s-a mărit” în comparaţie cu suprafaţa de până la privatizare cu circa 100-200 m.p. Prin includerea în Titlul deţinătorului de teren al vecinului a unei porţiuni din terenul ce îmi aparţine mie cu drept de proprietate au fost încălcate drepturile mele prevăzute de art.27 Cod funciar, art.315 şi art.316 Cod civil, şi este tulburată posesia mea asupra terenului, dat fiind faptul că pârâtul a declarat că intenţionează să demoleze hotarul existent, să ocupe porţiunea de teren la care pretinde şi pe care o consideră drept aparţinând lui, şi să stabilească un nou hotar în mod unilateral între terenuri. Conform art.11 Cod civil, apărarea dreptului civil poate fi făcută prin declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică, precum şi prin restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui. Potrivit art.504 alin.(1) Cod civil, când vreo înscriere din Registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale, se poate cere rectificarea înscrierii. Iar

131

potrivi art.505 alin.(2) din cod, în lipsa consimţământului titularului, rectificarea se va încuviinţa numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Conform art.38 alin.(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile, greşelile din cadastru care nu au caracter tehnic (indicarea greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cotelor în proprietatea comună, a coordonatelor hotarelor şi alte greşeli care lezează drepturile şi interesele legitime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane) se corectează cu consimţământul exprimat în scris al fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sunt atinse sau în temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile. Având în vedere că pârâtul nu-şi dă consimţământul pentru corectarea greşelii ce ţine de hotarul dintre terenurile cu numerele ___ şi ___, această corectare poate fi efectuată numai în temeiul hotărârii judecătoreşti. Astfel mi se va apăra şi dreptul meu la proprietate stabilit la art.46 din Constituţia Republicii Moldova şi art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Potrivit explicaţiilor din pct.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.03.1997 “Cu privire la practica aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judiciare”, litigiile şi plângerile legate de chestiunile funciare, unde una din părţi este cetăţeanul, se examinează de către judecătoriile jurisdicţiei de drept comun. Pornind de la cele expuse, în temeiul art.11, 27 din Codul funciar, art.11, 315, 316, 504 şi 505 din Codul civil, art.38 din Legea cadastrului bunurilor imobile, art.166 şi 241 din Codul de procedură civilă, s o l i c i t: Să fie anulat Titlul ce confirmă drepturile deţinătorului de teren eliberat în privinţa terenului cu numărul cadastral ___ pe numele lui Ştefănescu Ş. în partea în care în titlu, pe lângă terenul aferent casei de pe str. ___ nr._, s-a inclus şi o suprafaţă suplimentară cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9” din terenul cu numărul cadastral ___ aferent casei _ de pe str. ___ nr._. Să fie obligat Oficiul Cadastral Teritorial ___să efectueze rectificarea hotarului dintre terenurile cu numerele cadastrale ___ şi ___, iar din planul sectorului de teren cu numărul ___ să fie exclusă suprafaţă cuprinsă în perimetrul laturilor „5-6-7-8-9”, suprafaţă, care ţine de terenul ce-mi aparţine mie cu drept de proprietate. Anexă: ___ ___ ___ Data______________________ Semnătura __________________

132

Judecătoria sectorului _______________________ Reclamant: __________________ _____________________ (domiciliul) Pârâţi: 1. Consiliul sătesc ____________________ ___________________________________ (sediul) 2. _________________________________ __________________________________ (domiciliul)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Prin decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___, familiei noastre i-a fost repartizat un teren în folosinţă fără termen cu suprafaţa de 0,065 ha pe str. ___ nr._ din s. ___ pentru construirea casei de locuit. Drept beneficiar al terenului conform deciziei am fost indicat eu, reclamantul ___. Eu am început activităţile ce ţin de construirea casei, însă, în legătură cu înrăutăţirea sănătăţii soţiei şi cu problemele de ordin financiar apărute în familie, nu am avut posibilitate să finalizez construcţia. Prin decizia nr. ___ din ___, Consiliul sătesc ___ a abrogat decizia nr. ___ din ___ privind repartizarea terenului menţionat în beneficiul familiei mele, iar terenul repartizat anterior mie, a fost atribuit pârâtului ___. Consider decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ de abrogare a deciziei anterioare ilegală şi pasibilă anulării în temeiul următoarelor circumstanţe. Terenul de pe str. ___ nr._ a fost repartizat familiei mele conform prevederilor art.11 alin.1 subalineatul 2 din Codul funciar care stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva intravilanului până la epuizarea acesteia pentru construcţia caselor de locuit. Iar potrivit art.25 alin.2 din Codul funciar, retragerea din dreptul de posesiune a terenurilor, atribuite anterior de autoritatea administraţiei publice locale, poate fi efectuată exclusiv prin decizia instanţei judecătoreşti la cererea proprietarului funciar. Legea, în particular, art.10 din Codul funciar, nu prevede competenţa consiliilor locale săteşti de a retrage terenurile din folosinţa beneficiarilor. Astfel, adoptând decizia nr.__ din ___ privind abrogarea hotărârii de atribuire a terenului în posesia mea cu atribuirea terenului respectiv unei alte persoane, Consiliul sătesc ___ concomitent a şi retras, de fapt, terenul din posesia mea, depăşindu-şi competenţa stabilită prin lege. Drept rezultat, decizia dată a consiliului local contravine şi prevederilor art.6 din Constituţia Republicii Moldova care prevede că, la baza organizării şi funcţionării aparatului de stat, este pusă separaţia puterilor în legislativă, executivă şi judecătorească, acestea fiind separate, colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei. Prerogativa de retragere a terenului de la posesor îi revine, conform normei art.25 din Codul funciar, autorităţii judecătoreşti, care examinează cererile date potrivit principiilor art.114-120 din Constituţie şi a prevederilor altor legi adoptate în conformitate 133

cu aceste principii, cu garantarea pentru persoanele interesate a drepturilor şi libertăţilor acordate părţii în proces. Nicio altă putere, inclusiv autorităţile publice locale, nu sunt în drept să intervină în activitatea autorităţii judecătoreşti, să supună controlului hotărârile acesteia, precum şi să substituie instanţa judecătorească la examinarea cauzelor ce intră în competenţa ei, inclusiv în ceea ce priveşte retragerea terenurilor din posesie. Consiliul sătesc ___ a încălcat prevederile constituţionale la acest capitol, arogându-şi ilegal atribuţiile puterii judecătoreşti. Totodată, potrivit prevederilor art.7 din Constituţia Republicii Moldova niciun act juridic care contravine prevederilor Constituţiei, nu are putere juridică. Or, decizia consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___, contravenind art. 6, 114-120 din Constituţie, nu poate avea putere juridică. Respectiv, o asemenea decizie anticonstituţională nu poate da naştere la dreptul asupra terenului pentru pârâtul ___, precum şi nu poate servi drept temei pentru lipsirea mea de acest teren. Pe lângă acestea, având în vedere că terenul mi-a fost repartizat în folosinţă pe un termen nelimitat, eu mai având şi posibilitatea de a-l privatiza fără plată în condiţiile art.11 alin.1 subalineatul 1 din Codul funciar, dreptul meu asupra terenului reprezintă şi un bun în sensul art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului interpretează mai pe larg noţiunea de „bun” şi referă la această noţiune orice „drept privat care reprezintă valoare patrimonială şi, respectiv, bun în sensul art.1 al Protocolului 1” (Hotărârea Curţii Europene din 26.06.1986 în cauza V.Marl contra Olandei). Pornind de la conţinutul punctelor 32-35 ale Hotărârii Curţii Europene pentru Drepturile Omului „Stretch contra Regatului Unit” din 24 iunie 2003 bunuri, în sensul art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţie, se consideră şi aşteptarea întemeiată a procurării patrimoniului sau a dreptului patrimonial în baza contractului încheiat cu organul autorităţii publice. Iar potrivit art.1 al Protocolului nr.1 menţionat, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Şi deposedarea abuzivă a mea de teren este o încălcare flagrantă a acestui drept. În asemenea circumstanţe, eu sunt în drept să mă adresez cu cerere de anulare a deciziei ilegale şi anticonstituţionale a Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ şi să revendic terenul de la persoana care l-a obţinut şi îl posedă în baza unui act ilegal. Potrivit prevederilor art.308 din Codul civil posesorul de bună-credinţă este în drept să revendice bunul aflat în posesiune nelegitimă a noului posesor. În acelaşi timp, pârâtul ___ nu poate fi considerat dobânditor şi/sau posesor de bună-credinţă, având în vedere că el ştia de faptul că terenul mi-a fost repartizat mie şi se află legal în posesia mea, dar a acceptat atribuirea terenului în folosinţa lui cu încălcarea normelor constituţionale şi legale menţionate. Potrivit explicaţiilor din pct.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.03.1997 “Cu privire la practica aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judiciare”, litigiile şi plângerile legate de chestiunile funciare, unde una din părţi este cetăţeanul, se examinează de către judecătoriile jurisdicţiei de drept comun. În temeiul celor expuse, conform prevederilor art. 6 şi 7 din Constituţia Republicii Moldova, art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, art.10 şi 25 din Codul funciar, art.308 din Codul civil, art.166-167, 241 din Codul de procedură civilă,

134

s o l i c i t: Să fie declarată nulă decizia Consiliului sătesc ___ nr. ___ din ___ privind atribuirea în folosul lui ___ a terenului cu suprafaţa de 0,065 ha pe str. ___ nr._ din s. ___. Să fie obligat pârâtul ___ să elibereze terenul de pe str. ___ nr._ s. ___. Să fie încasate de la pârâţi în folosul meu cheltuielile de judecată. Pentru asigurarea acţiunii, solicit să fie pus sechestru pe terenul de pe str. ___ nr._ s. ___, precum şi să-i fie interzise pârâtului ___ acţiunile de efectuare a oricăror lucrări de construcţie pe acest teren. Anexă: Data_______________________ Semnătura__________________

135

Judecătoria sectorului _______________________ Reclamant: __________________ _____________________ (domiciliul) Pârâţi: 1. Consiliul sătesc ____________________ ___________________________________ (sediul) 2. _________________________________ __________________________________ (domiciliul)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Eu, reclamantul ___, sunt proprietarul apartamentului nr._ din casa nr._ de pe str._ mun.Chişinău constituit din 2 camere separate. Proprietar al apartamentului nr._, constituit din 2 camere, este pârâtul. Alte 2 camere din secţia dată a blocului - apartamentul nr._, se află în proprietatea lui ___, care la moment este plecat peste hotare. Coridorul, 2 încăperi de baie, 2 încăperi de veceu, o cămară, aflate la extremele coridorului, precum şi bucătăria sunt în proprietate şi folosinţă comună a locatarilor secţiei date. Pârâtul ___ şi-a însuşit o parte din suprafaţa coridorului aflată în folosinţă comună, de asemenea, încăperea băii şi a veceului de lângă apartamentul său, despărţind această parte prin instalarea unui perete cu uşă. În aşa mod el a închis accesul meu la această parte a coridorului şi la încăperile respective. Totodată, pârâtul şi membrii familiei sale au acces liber la altă parte a coridorului, la bucătărie, la altă baie şi alt veceu. Astfel, eu, fiind coproprietar al încăperilor izolate de către pârâtul ___, prin instalarea peretelui, nu pot deţine şi folosi încăperile respective, care au fost uzurpate în mod ilegal de către el. Prin aceasta se încalcă drepturile mele prevăzute de art.315 din Codul civil, care stabileşte că proprietarul are dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului. Pe lângă aceasta, construirea peretelui s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art.50, 55, 42 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi ale pct.4 din Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.360 din 18.04.97, prin care este stabilit că asemenea lucrări pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei de construire, eliberată de autoritatea publică locală. Or, pârâtul ___ nu a dispus de o asemenea autorizaţie, peretele fiind instalat de el în mod samavolnic. Iar pentru intrarea în posesia Autorizaţiei de construire, conform prevederilor Instrucţiunii provizorii privind procedura de obţinere a actelor necesare pentru executarea construcţiilor, reconstrucţiilor, amenajărilor, aprobată de Primăria mun. Chişinău la 10.05.2001, mai era necesar ca pârâtul să solicite şi acordul autentificat notarial al vecinilor. Un asemenea acord nu a fost solicitat şi nu există. Pornind de la aceste circumstanţe, eu sunt în drept, conform prevederilor art.374 alin.(1) din Codul civil, să revendic cota-parte din bunul ce-mi aparţine din posesiunea nelegitimă a lui ___ prin obligarea părţii pârâte de a demola peretele construit neautorizat, 136

precum şi să solicit, potrivit prevederilor art.376 alin.(2) din Codul civil, ca pârâtul să fie obligat să nu-mi îngrădească pe viitor dreptul de folosinţă asupra încăperilor nominalizate. Cererea mea se încadrează şi în prevederile art.1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale care garantează oricărei persoane dreptul la respectarea bunurilor sale. În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.11 lit.b), 374 alin.(1), 376 alin.(2) din Codul civil, art.166, 241 din Codul de procedură civilă, S O L I C I T: Să fie obligat pârâtul ______ să efectueze din cont propriu demolarea peretelui construit neautorizat în coridorul aferent apartamentelor nr.___ din casa nr._ de pe str. ___ mun.Chişinău, precum şi să nu-mi îngrădească dreptul de folosinţă pe viitor asupra coridorului, camerei de baie şi veceului amplasate în partea de coridor de lângă apartamentul său nr._. Să fie încasate în folosul meu de la pârâtul ___ cheltuielile de judecată ce ţin de acordarea asistenţei juridice şi de plata taxei de stat, în total ___ lei. Anexe: 1. ___ 2. ___ Data__________________ Semnătura_______________

137

• cheltuieli de asistenţă juridică – ____________lei. Suplimentar. Luând ca bază cele expuse în virtutea calităţii de participant la proces care se bucură de drepturi procedurale speciale prevăzute în art. Aceste circumstanţe au condus la majorarea sumei datoriilor faţă de reclamant cu _____________________ lei. susţine că pârâtul refuză în continuare să-şi onoreze obligaţiunile prevăzute de Contractul nr. • taxa de stat – ___________ lei. reclamantul modifică cerinţele expuse în cererea de chemare în judecată.Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău Reclamant: _________________ Pârât:______________ „___” ____________ ______ CERERE CU PRIVIRE LA MĂRIREA CUANTUMULUI PRETENŢIILOR DIN ACŢIUNE Prin prezenta. reclamantul declară că susţine integral temeiurile de fapt şi de drept invocate în cererea de chemare în judecată.60 CPC al RM. 2. Anexe: 1. • penalităţi – _____________ lei. prin majorarea sumelor solicitate spre încasare de la pârât şi solicită instanţei de judecată: a încasa de la pârât în folosul reclamantului • datoria pentru îndeplinirea lucrărilor cu populaţia – ___________ lei. Semnătura reclamantului_____________________________ 138 . _______ din ___ ____________ ______. Ordin de plată a taxei de stat. Calculele sumelor solicitate.

139 . instanţa de apel a dispus admiterea parţială a apelului. elocvenţă. modificarea hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie în privinţa admiterii cererii de bază şi respingerea cererii înaintate de recurent privind încasarea datoriei de la intimat ca nefondată. deplinătate. Conform art. logică. adică formulările din conţinutul deciziei trebuie să corespundă exigenţilor de: corectitudine. instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe. să fie clară. consecutivitate. atenţionăm că nu corespunde tuturor normelor de drept şi nu răspunde în mod sigur şi expres la toate obiecţiile formulate de recurent în procesul examinării cererii de apel. înţeleasă de părţile implicate în litigiu şi să răspundă în mod sigur şi expres la toate cererile şi obiecţiile formulate de apelant şi intimat. De asemenea. concreteţe. În mod special. dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii. Recurentul luând act de decizia motivată a instanţei de apel a ajuns la concluzia că aceasta este nelegală şi pasibilă casării.158 (4) CPC. precum şi cele care nu au fost stabilite.2009. raportul de expertiză este examinat în şedinţa de judecată şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe. apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces. adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 28.373 (2) CPC: în limitele apelului. nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor. Curtea de Apel Economică a examinat cererea depusă de intimat la hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie. în conformitate cu art. călăuzindu-se de lege. În rezultat. oficialitate şi pertinenţă. decizia instanţei de apel trebuie să corespundă tuturor normelor de drept. claritate. sobrietate. deoarece nu corespunde exigenţilor enunţate anterior.09.6 al Recomandării nr.432. Conform art.1984. Argumentele aduse de recurent în favoarea celor expuse sunt următoarele: 1. 400 (2) şi (3) CPC.02.R(84)5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcţionării justiţiei. instanţa de apel a dispus întoarcerea executării hotărârii judecătoreşti.130 (1) CPC: instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere. lipsă de rezerve (necondiţionalitate). completă. serveşte drept temei de declarare a recursului. Astfel. se conturează încălcarea normelor de drept material şi de drept procedural. certitudine. bazată pe cercetarea multiaspectuală. Conform art.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Recurent: ______________________ Intimat: _______________________ „____” ______________ ____ CERERE DE RECURS ASUPRA DECIZIEI CURŢII DE APEL ECONOMICE La 30. ceea ce. Potrivit Principiului nr.

Cele expuse ne determină să conchidem că executarea obligaţiilor apărute în baza contractului.1995. precum şi cele care falsifică premeditat raportul financiar. dar şi în raport cu obiecţiile la raportul de expertiză prezentate de recurent în conformitate cu art.158 (5) CPC. sunt trase la răspundere. Nerespectarea legii contabilităţii nu se sancţionează cu negarea tuturor operaţiunilor economice ce nu au fost contabilizate în conformitate cu această lege. În baza argumentelor invocate de instanţa de judecată în motivarea deciziei. În acest sens. Este de menţionat că raportul nominalizat urma să fie apreciat de către instanţa de judecată nu numai în ansamblu cu celelalte probe din dosar. nici legislaţia civilă nu pune existenţa unei datorii contractuale în dependenţă de evidenţa contabilă a părţilor contractante. Respectiv. în procesul efectuării expertizei. persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi. nu poate fi pusă în dependenţă de respectarea sau nerespectarea legii contabilităţii de către recurent. nu putea avea o forţă probatorie mai superioară decât celelalte probe din dosar. dar solicită restituirea cheltuielilor suportate la deservirea şi întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.426 din 04. menţionăm că acest lucru ar fi alogic. disciplinară. În acest sens. expunem faptul că.56 din Legea contabilităţii nr.57 din Legea contabilităţii 140 .426-XIII din 04. plasând la bază acelaşi raport de expertiză. sesizăm că respingerea cerinţelor recurentului este bazată pe prevederile Legii contabilităţii nr. care aplică incorect standardele şi alte acte normative privind contabilitatea. chiar intenţionat. materială. 2. care conţine nişte concluzii străine pricinii în cauză. Considerăm eronată concluzia dată. conform art. deoarece existenţa unei datorii apărută în baza unui contract încheiat în condiţii legale nu poate fi pusă în dependenţă de înregistrarea acesteia în evidenţa contabilă a debitorului. invocăm şi faptul că. În acest aspect au fost prezentate documente justificative suficiente. Drept argument instanţa de judecată inserează în motivarea hotărârii concluzia expusă de experţi în raportul de expertiză. poate să nu înregistreze anumite operaţiuni economice în evidenţa sa contabilă. remarcăm că recurentul nu solicită încasarea datoriilor pentru prestarea de servicii intimatului. În continuare. Conform art. expunem că debitorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală pe motivul că creditorul a ţinut evidenţa contabilă contrar legii contabilităţii. experţii judiciari au verificat documentele prezentate de părţi sub aspectul înregistrării şi reflectării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice din sfera de prestare a serviciilor. Suplimentar. Mai mult ca atât.În speţa dată.1995. de avere. cărora instanţa de judecată le-a dat o apreciere greşită. precum că „în evidenţa contabilă a intimatului nu sunt înregistrate datorii creditoare faţă de recurent pentru deservirea tehnică”. în procesul deservirii şi întreţinerii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. încălcarea normelor de drept nominalizate este evidentă. deoarece debitorul. deoarece argumentele aduse de instanţa de judecată pentru justificarea soluţiilor sale au la bază numai o singură probă din dosar. recurentul a suportat cheltuieli în mărimea solicitată spre încasare de la intimat. care au fost neglijate de către instanţa de judecată. care nu a fost examinat şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe din dosar. 3.04. administrativă sau penală conform legislaţiei în vigoare. după caz. cu referire la concluziile expuse de expert şi admise de instanţa de judecată ca argumente probate. un raport de expertiză atât de ambiguu şi deplasat total de obiectul litigiului. în acest mod scăpând de răspundere contractuală. care demonstrează cert faptul că pe perioada aprilie-septembrie 2006. care se eschivează de la ţinerea contabilităţii. şi anume: raportul de expertiză.04. Totodată.

legislaţia în vigoare admite reţinerea unor înscrisuri chiar dacă ele au fost întocmite unilateral. în conformitate cu art. electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative.21 (4) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. din calculul câte 000 lei pentru un m.06. 141 . Conform art. respectiv nici nu înregistra aceste fapte economice în evidenţa sa contabilă. iar decizia de caz urma să fie luată în baza probelor prezentate de recurent la materialele dosarului.2000 şi art. „sumele cheltuielilor care necesită a fi compensate gestionarului pentru deservirea tehnică pot fi încasate de ultimul prin prezentarea cererii de plată”.426-XIII din 04. Ţinând cont de legislaţia privind activitatea în domeniul expertizei judiciare.89 lei în urma aplicării pct. de suprafaţă totală a apartamentelor caselor de locuit..6 din Instrucţiunea privind modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe de către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă.1995 încheierea asupra corespunderii ţinerii contabilităţii standardelor aprobate şi altor acte normative sunt în drept să o facă numai organele cărora le sunt încredinţate funcţiile de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei.11 lit.514 CC. dar să nu prezinte nişte concluzii eronate şi cu depăşirea competenţei. funcţia de bază a acestuia fiind efectuarea expertizei judiciare şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice. La aceste facturi era anexat şi Certificatul de îndeplinire a lucrărilor în baza contractului în care era indicată denumirea lucrărilor efectuate pe parcursul unei luni. Considerăm neîntemeiată şi ilegală concluzia instanţei de apel că „Documentele prezentate la dosar sunt întocmite unilateral”. respectiv. nu pot fi respinse pe motivul că sunt unilaterale. 5. obligaţiile se nasc din contract.” (a fost folosit tariful de 1.117 (1) CPC).6 din contract). însă intimatul categoric şi neîntemeiat refuza să accepte aceste documente de evidenţă prezentate de recurent.154 (1) CPC.5.06. Asupra speţei date are o deosebită relevanţă temeiul naşterii obligaţiei intimatului faţă de recurent. care constituie 000000 m. Cele expuse ne determină să conchidem că raportul de expertiză nu poate fi reţinut ca probă în dosar. În cazul dat. Potrivit pct.1086-XIV din 23. dar ca o atitudine de rea-credinţă faţă de recurent. în conformitate cu pct. nu poate fi apreciată ca justă.p.868 aprobat de organul de statistică). poziţia intimatului de a refuza restituirea cheltuielilor suportate de recurent la deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare.04. dacă ele servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile părţii şi altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii (art. ca mai apoi să invoce acest fapt ca temei de exonerare de răspundere. Suplimentar menţionăm că. conchidem că Centrului Naţional de Expertize Judiciare nu-i este încredinţată funcţia de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei.4 din contract „furnizorul plăteşte Asociaţiei cheltuielile lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare din interiorul caselor.1086-XIV din 23.2000). energie termică. Forma înscrisurilor nominalizate nici nu prevede întocmirea lor bilaterală.nr. Astfel. Mai mult ca atât.p. Înscrisurile date corespund acestor cerinţe.5. temei de naştere a obligaţiilor este contractul semnat de ambele părţi în condiţii legale şi care este în vigoare până în prezent. care în practică sunt acceptate de către agenţii economici ca cereri de plată. fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii. expertul judiciar urma să renunţe la efectuarea expertizei judiciare şi să restituie materialele prezentate pentru expertiză (art. Astfel. 4.b) fin Legea cu privire la expertiza judiciară nr. atenţionăm instanţa de recurs că lunar recurentul prezenta intimatului facturi de plată (pe formularul nr. În acest sens.

432. Caracterul definitiv al hotărârii nu exclude posibilitatea ca hotărârea instanţei de apel să fie modificată sau anulată. (3). instanţele judecătoreşti. Suspendarea executării Deciziei Curţii de Apel Economice. 3. 158 (4) CPC. În asemenea circumstanţe. În cazul în care va surveni una din situaţiile descrise anterior. Suplimentar este de menţionat faptul că în anii 2001-2006. neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea dificultăţi la executarea hotărârii judecătoreşti.30658/05. executarea obligaţiilor contractuale nu a fost condiţionată de perfectarea anumitor acte sau documente contabile speciale. CEDO 2007). nu au fost aplicate normele de drept material care trebuiau să fie aplicate.373 (2). faptul neexecutării obligaţiilor contractuale nu a fost negat de către intimat. Considerăm că toate aceste hotărâri urmează să fie luate în considerare în speţa dată. în cazul dat recursul. Caracterul definitiv presupune dreptul participanţilor la proces de a-şi exercita dreptul la celelalte căi de atac. şi anume: art. ţinând cont de faptul că aplicarea legii şi realizarea jurisprudenţei trebuie să se facă în mod unitar.2 (2). au fost aplicate norme de drept material care nu trebuiau să fie aplicate. până la emiterea unei decizii irevocabile pe caz. şi anume: art. 514.512 (1). pentru ca instanţele ierarhic superioare să verifice legalitatea hotărârilor emise pe caz. solicit instanţei de recurs: 1. în situaţii similare celor ce fac obiect de examinare în cazul dat. 16. art. art. art. art. 6. 130 (1). hotărârea instanţei de fond este legală şi întemeiată. Admiterea prezentei cereri de recurs. Mai mult ca atât.În contextul clauzei menţionate.175. conchidem că temeiurile de bază ce impun admiterea prezentului recurs sunt următoarele: au fost încălcate normele de drept procedural. CEDO apreciază că practica judiciară neunitară este contrară principiului siguranţei publice.(2).426-XIII din 04.1995.400 alin. au hotărât obligarea intimatului să-i restituie recurentului cheltuielile suportate pentru întreţinerea şi deservirea reţelelor de apă şi canalizare. 513 (1). Anularea Deciziei Curţii de Apel Economice şi menţinerea în vigoare a Hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie.04. Decizia Curţii de Apel Economice este definitivă şi executorie. Luând în considerare aspectele enunţate. şi anume: art. dar nu irevocabilă. Or.86. care este implicită în ansamblul articolelor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale care constituie unul din elementele de bază ale statului de drept (cauza Beian vs România. 668 CC. nr. Semnătura recurentului_____________________________________ 142 .435 CPC. precum şi în temeiul art. În baza celor expuse şi în conformitate cu normele de drept citate în tot conţinutul prezentei cereri. 19 Lega contabilităţii nr. 2.

executarea obligaţiilor.2005 – 30. art. reclamantul a înaintat pârâtului o reclamaţie prin care a solicitat achitarea datoriei în cauză. În drept.514 CC al RM ţinând cont de faptul că obligaţiile în cauză au luat naştere în baza unui contract. 143 . art. de asemenea. să pretindă de la părut. A admite prezenta cerere.2) lit. reclamantul a solicitat achitarea amenzii în mărime 20% din suma datoriei de bază.2007.06. Conform prevederilor contactului pârâtul s-a obligat să-i achite reclamantului pentru îndeplinirea lucrărilor de marketing 2% din sumele plătite de consumatori pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate.572 CC al RM.a) art. Reclamaţia. Din motive neîntemeiate pârâtul refuză să-şi onoreze benevol obligaţiile contractuale. 35. prezenta cerere se bazează pe alin. Cererea de chemare în judecată. Anexe (copii): 1.512 CC al RM ce acordă dreptul reclamantului. reclamantul a încheiat cu pârâtul un contract privind livrarea apei şi recepţionarea apelor menajere. 96. În aceste condiţii. La 06.5. taxa de stat. care stipulează că temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii.08. Astfel. în conformitate cu prevederile contractului. Contractul. cheltuieli de asistenţă juridică. respectiv refuzând şi rezolvarea litigiului în cauză pe calea tratativelor. În fapt. penalităţi pentru neexecutarea contractului. în calitate de creditor.04. art. De asemenea. În mod tacit. 166 CPC al RM. s-a format o datorie în sumă de ________ lei. reclamantul a fost pus în situaţia de a suporta cheltuieli suplimentare (plata taxei de stat. art. art. 2.2007.9 CC al RM ce se referă la executarea obligaţiilor din partea pârâtului în acord cu contractul. care solicită să fie încasate tot de la pârât. deşi a semnat toate Actele cu privire la îndeplinirea lucrului cu populaţia perfectate de către reclamant. 3. reclamatul solicită instanţei de judecată: 1. A încasa de la pârât în folosul reclamantului datoria pentru îndeplinirea lucrărilor conform contractului.8 CC al RM pornind de la faptul că drept temei de apariţie a obligaţiilor pârâtului faţă de reclamant serveşte un contract. 29. cheltuieli de asistenţă juridică). pentru perioada 01. pârâtul a refuzat achitarea datoriilor faţă de reclamant. a acceptat şi facturile fiscale eliberate de reclamant.Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău Reclamant: _____________ Pârât:___________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CU PRIVIRE LA ÎNCASAREA DATORIILOR FORMATE ÎN BAZA CONTRACTULUI Prin prezenta. 2. în calitate de debitor.

Facturi fiscale. Semnătura reclamantului_______________________ 144 . Calculele sumelor solicitate.4. Actele cu privire la îndeplinirea lucrărilor cu populaţia. 6. Dispoziţia de plată a taxei de stat. 5. 7.

ceea ce a servit drept temei ca acesta să refuze efectuarea expertizei judiciare în conformitate cu art. încheierea asupra corespunderii ţinerii contabilităţii standardelor aprobate şi altor acte normative sunt în drept să o facă numai organele cărora le sunt încredinţate funcţiile de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei.21 (4) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. formate în baza contractului în litigiu. În concluzie. Astfel. conchidem că Centrului Naţional de Expertize Judiciare nu-i este încredinţată funcţia de organizare a contabilităţii şi de coordonare a metodologiei ei. Astfel. întrebarea a treia nu este de competenţa expertului judiciar. care sunt nişte datorii diferite de cele solicitate spre încasare de către intimat şi nu fac obiectul prezentului litigiu. Ţinând cont de legislaţia privind activitatea în domeniul expertizei judiciare. 426-XIII din 04. în general. care au la bază un contract încheiat în condiţii legale. în dosar.06. b) din Legea cu privire la expertiza judiciară nr. funcţia de bază a acestuia fiind efectuarea expertizei judiciare şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice. În continuare. la toate datoriile dintre aceşti doi agenţi economici.1086-XIV din 23. Conform art.2000 şi art. susţinem următoarele.06.Curtea de Apel Economică Intimat: _________________ Apelant: _________________ OBIECŢII ASUPRA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ Onorată instanţă! Intimatul îşi exprimă dezacordul cu Raportul de expertiză şi consideră că acesta nu poate fi admis ca probă în dosar. expertul face o analiză a tuturor datoriilor părţilor dosarului. reiterăm că raportul de expertiză nu poate fi reţinut ca probă pe dosar. Referitor la răspunsul expertului la cea de a treia întrebare. concluziile la întrebarea 1şi 2 puse în faţa expertului sunt străine pricinii în cauză şi nu au tangenţă cu aceasta. 154 (1) CPC şi să restituie materialele prezentate pentru expertiză fără efectuarea acesteia (art. dar nu. susţinem faptul că. sunt probe suficiente ce denotă legalitatea şi temeinicia cerinţelor intimatului.2000). Nerespectarea legii contabilităţii nu se sancţionează cu negarea tuturor 145 . În raportul de expertiză. care constau în încasarea de la apelant a datoriei pentru deservirea reţelelor interne de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.11 lit. Ţinând cont de esenţa litigiului şi cerinţele din acţiunea intimatului.57 din Legea contabilităţii nr.1086-XIV din 23. considerăm că expertul urma să se refere numai la existenţa şi mărimea datoriei pentru deservirea reţelelor interne de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.1995. Raportul de expertiză nominalizat nu elucidează problemele puse în discuţie în procesul examinării cauzei şi nu poate fi pus la baza unei hotărâri judecătoreşti prin care ar fi admise sau respinse cerinţele intimatului. de la executarea căruia nu te poţi eschiva pe motivul ţinerii evidenţei contabile contrar legii contabilităţii.04.

apelantul achita sumele calculate în baza punctului 5. Suplimentar comunicăm faptul că. precum şi cele care falsifică premeditat raportul financiar. care se eschivează de la ţinerea contabilităţii. încasarea lor a avut loc prin intermediul instanţelor judecătoreşti. materială. considerăm că hotărârea primei instanţe este legală şi întemeiată şi urmează a fi menţinută în vigoare. În asemenea circumstanţe. privind modalitatea de restituire a cheltuielilor lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare.56 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.operaţiunilor economice ce nu au fost contabilizate în conformitate cu această lege sau cu exonerarea debitorilor de răspundere contractuală. persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi. fără a-i solicita asociaţiei prezentarea suplimentară a anumitor documente. prin mai multe hotărâri judecătoreşti. sunt trase la răspundere. după caz. care de fiecare dată a dat câştig de cauză asociaţiei. din cauza refuzului apelantului de a achita aceste sume. a fost stabilită obligaţia contractuală a apelantului de a plăti lunar asociaţiei cheltuielile lunare pentru deservirea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare în temeiul punctului 5. administrativă sau penală conform legislaţiei în vigoare. nu poate fi trecută cu vederea practica precedentă. în speţa dată.123 (2) CPC. Ţinând cont de faptul că.1995. stabilită de ambele părţi contractante. deoarece însuşi contractul nu prevede obligaţia părţilor de a perfecta anumite acte. Ulterior. care aplică incorect standardele şi alte acte normative privind contabilitatea. Conform art. Data______________________ Semnătura_________________ 146 . de avere.4 din contract prin intermediul IM „Infocom”. disciplinară.4 din contract.04. Până în anul 2000. conchidem despre prezenţa temeiurilor degrevării de probaţiune prevăzute la art.

astfel că. susţinem faptul că apelantul.M.239 CPC. în procesul examinării cauzei în prima instanţă. ceea ce denotă faptul că sunt formale şi nu pot pune la îndoială legalitatea hotărârii contestate. totodată. În procesul examinării cauzei. cât şi facturile au fost semnate de către apelant fără obiecţii. s-a stabilit că calitatea de consumator în condiţiile contractului le revine membrilor asociaţiei şi nu asociaţiei nemijlocit. Referitor la probele nominalizate de apelant în cererea de apel. Este de menţionat că atât actele. pentru datoriile formate în urma neachitării conturilor de plată perfectate de Î. „Infocom”. în acest mod.6 şi pct. ceea ce corespunde prevederilor art. susţinem că acestea nu pot avea o forţă probantă superioară înscrisurilor nominalizate anterior. deoarece se întemeiază numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţa de judecată şi pe probele cercetate în cadrul şedinţelor judiciare în strictă conformitate cu legea. informăm că intimatul deţine astfel de probe şi le anexează la prezenta referinţă. iar cele invocate de ultimul nu au fost confirmate prin probe veridice şi suficiente. şi-a exprimat numai nemulţumirea faţă de soluţia dată în instanţa de fond. ele ar fi fost prezentate fără dificultăţi. în baza datelor prezentate de către furnizor. nr. apelantul reclama aceste probe. În concluzie.1 ale acordului adiţional la Contract”. De asemenea. încasarea sumelor incluse în aceste acte şi facturi. s-a stabilit cu certitudine că intimatul nu are datorii faţă de apelant.3. Legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei de fond este evidentă.CURTEA DE APEL ECONOMICĂ Apelant: ___________________ Intimat: ____________________ „____” _____________ 2009. intimatul comunică despre examinarea cererii de apel declarată de apelant la Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău şi. îşi exprimă dezacordul cu aceasta. _____ REFERINŢĂ LA CEREREA DE APEL PRIVIND ATACAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI ECONOMICE DE CIRCUMSCRIPŢIE CHIŞINĂU Onorată instanţă! Prin prezenta. Îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către intimat este confirmată prin Actele cu privire la îndeplinirea lucrului cu populaţia între apelant şi intimat şi Facturile fiscale perfectate de intimat pentru confirmarea operaţiunii economice ce a avut loc de fapt. cu menţiunea „probe care atestă nemijlocit executarea reală a obligaţiilor stipulate în pct. ceea ce nu poate servi drept temei de sine stătător pentru casarea hotărârii. 147 . Concomitent. cererea de apel nu conţine temeiuri legale în baza cărora hotărârea instanţei de fond poate fi casată. Obiecţiile au apărut mult mai târziu şi anume atunci când intimatul i-a solicitat apelantului. prin cerere de chemare în judecată. urmează să fie tras la răspundere fiecare locatar în parte. Motivele invocate de apelant în cererea de apel nu-şi găsesc confirmare. De asemenea. iar dacă.

contravine lit.02.2 din contract. fără abstracţie.5. care au calitatea de consumator. Pretenţiile formulate de apelant prin cererea reconvenţională sunt nefondate şi exprimă numai tendinţa apelantului de a-şi compensa cumva datoriile pe care le are faţă de intimat. Suplimentar remarcăm faptul că. În drept. Concluzia apelantului că „diferenţa nerepartizată spre achitare rămâne pe seama gestionarului” este neîntemeiată.”Infocom”.2002. ceea ce se datorează numai lucrului intens şi sistematic cu consumatorii.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. În aceste circumstanţe. 7. deoarece achitările anuale ale consumatorilor faţă de furnizor depăşesc volumul de apă consumat pe parcursul anului. Deşi indică aceste norme juridice şi contractuale.191 din 19. deoarece în cazul încheierii contractului nominalizat institutul reprezentării a fost aplicat nemijlocit. am ajuns la concluzia că datoriile invocate de apelant pentru calcularea prejudiciului solicitat spre încasare s-au format în urma divergenţelor apărute între contorul comun de la blocul locativ şi contoarele individuale ale locatarilor. intimatul i-a cauzat prejudicii materiale apelantului.191 din 19.02. deoarece nici contractul.9 al Hotărârii Guvernului RM nr.2 din contract prin prisma art. ceea ce înseamnă că suplimentar la datoriile curente sunt achitate şi datoriile anilor precedenţi.2002.a) pct. consumatorii achită Furnizorului volumul de apă potabilă şi caldă menajeră. În contextul celor expuse. apelantul nu demonstrează în care măsură ele sunt aplicabile situaţiei în cauză şi cum denotă ele că. Adică a solicitat ceea ce i se cuvine conform contractului.2. susţinem că şi în acest caz soluţia instanţei de fond este legală şi întemeiată. Prin probele anexate la dosar se demonstrează că în această parte intimatul îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obligaţiunile.2 din contract. astfel că aplicarea lor în sensul admiterii cererii reconvenţionale nu este justificată. Acest fapt reiese şi din cererea de apel a apelantului.2. obligaţia de a prezenta Î. contravine şi punctului 5.1. obligaţia intimatului în lucrul cu consumatorii se limitează la acele calcule pe care le prezintă Î.3. pct. deoarece astfel de acţiuni contravin normelor juridice ce reglementează modul de prestare şi achitare a serviciilor locative. Este de menţionat faptul că plăţile solicitate de intimat spre încasare au fost calculate în mărime procentuală de la sumele achitate de către consumatori la conturile furnizorului.6. concluzionăm că apelantul îi impută intimatului nişte inacţiuni ce contravin prevederilor legale şi contractuale. propusă de apelant prin cererea de apel. Modalitatea de evidenţă lunară a consumului de apă pentru membrii asociaţiei.3 ale Contractului. În procesul examinării cauzei. timp de mai mulţi ani. Nu poate fi reţinut nici argumentul apelantului privind interpretarea eronată de către instanţa de judecată a punctelor 1. pct. Însă aceste surplusuri nu pot fi puse pe seama asociaţiei sau a membrilor asociaţiei.1 şi 1. pentru lucrul asiduu şi zilnic cu locatarii blocurilor pe care le gestionează. în conformitate cu legea şi prevederile statutare. 6. nici legislaţia în vigoare nu prevede astfel de răspundere a gestionarului. prin acţiunile sau inacţiunile sale. care au toate şansele reale de a fi calificate ca fapte ilicite. „Infocom” datele cu privire la volumul de apă consumat îi revine furnizorului şi nu asociaţiei. Rezultatele muncii sunt evidente şi 148 . ipotetic.M. instanţa de fond a ajuns just la concluzia de a admite pretenţiile intimatului. 5. Potrivit acestor două norme. pretenţiile sale apelantul şi le-a întemeiat pe art. comunale şi necomunale pentru fondul locativ.M.242 CC.602 CC.În aceste circumstanţe. care este determinat conform indicaţiilor contoarelor din apartamentele sau încăperile de locuit ale consumatorilor şi fixate în conturile (avizele de plată) Î. Cât priveşte respingerea cererii reconvenţionale. „Infocom” în baza datelor prezentate de Furnizor. conform pct.M. de asemenea. care impun răspundere.

solicit instanţei de apel să respingă apelul ca fiind neîntemeiat şi să menţină în vigoare Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău. Anexe (copii): 1. ____________________ Semnătura intimatului__________________________ 149 .demonstrate prin achitările efectuate de consumatori în contul furnizorului pentru serviciile prestate. ____________________ 2. 386 (2) CPC.385. În lumina celor relevate şi în conformitate cu art.

nu cuprinde argumente ce se referă la ilegalitatea sau netemeinicia hotărârii Curţii de Apel Economice. au apreciat abstract probele anexate la dosar. conform secţiunii a II-a. dar nu şi temeinicia ei în fapt. au interpretat unilateral clauzele contractului puse la baza cerinţelor”.442 (1) CPC. fără a ţine cont de prevederile art.3 din 27. Este de menţionat şi faptul că. din conţinutul cererii de recurs. deoarece nu a fost invocat niciun motiv. în temeiul art. neindicate expres de recurent în cerere. denotă inadmisibilitatea cererii de recurs. expunem că acest argument este unul declarativ. Cât priveşte temeiul invocat de recurent precum că instanţa de apel şi cea de fond au aplicat eronat actele normative. dar nu şi temeinicia în fapt (pct.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs”). fiind astfel respectat principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în faţa legii şi justiţiei. ceea ce era în drept să facă în procesul examinării cererii de apel. nu se indică concret. în procesul examinării cauzei.10 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.400 alin. care sunt aceste înscrisuri şi argumente şi cum demonstrează ele ilegalitatea hotărârilor date în instanţa de fond şi de apel.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Intimat: _________________________ Recurent: ________________________ REFERINŢĂ LA CEREREA DE RECURS Onorată instanţă! Prin prezenta. După studierea cererii de recurs şi contrapunerea ei cu cererea de apel. precum că „instanţa de apel şi instanţa de fond. În urma examinării cererii de recurs s-a ajuns la concluzia că aceasta nu este declarată în temeiurile consemnate la art. potrivit căruia instanţa de recurs verifică numai legalitatea hotărârii atacate. care ar demonstra existenţa acestei încălcări. deoarece. exprimând numai nemulţumirea recurentului cu soluţiile adoptate de instanţele inferioare. nu rezultă existenţa unuia din temeiurile legale de recurs. intimatul a sesizat că acestea nu diferă esenţial după conţinut. care nu denotă sub nicio formă ilegalitatea hotărârilor instanţelor anterioare. De asemenea. 150 .433 lit. nu au determinat pe deplin circumstanţele litigiului. respectiv. Toate argumentele invocate de recurent sunt similare argumentelor invocate de acesta în prima instanţă şi în instanţa de apel şi se referă la nereţinerea înscrisurilor probatorii şi neaprecierea argumentelor invocate în susţinerea cererii reconvenţionale. instanţele de judecată inferioare au pus în discuţie şi examinat toate problemele ridicate de recurent. înaintează obiecţii la referinţa înaintată de intimat în instanţa de apel. de asemenea. 400 alin. dar. la judecarea pricinii. recursul exercitat. cu excepţia unor completări sau înlocuiri de expresii cu aceleaşi sens.(2) şi (3) CPC al RM. totodată.a) CPC. Suplimentar remarcăm că.(2) şi (3) CPC. reclamă probele prezentate de intimat pentru susţinerea cerinţelor sale din acţiune şi. prin prisma art. or. are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural. verificându-se numai legalitatea deciziei. Argumentele invocate de recurent. intimatul solicită instanţei de recurs să considere inadmisibil recursul declarat de recurent la Decizia Curţii de Apel Economice. Consemnăm faptul că recurentul. dar nu în procesul examinării cauzei în ordine de recurs. ele nu constituie temeiuri de casare a deciziei.03. respingerea cererii reconvenţionale.

Soluţiile instanţei de fond şi de apel sunt juste şi în conformitate cu legea. acţiunea se consideră nelegală şi nu poate fi admisă. comunicăm faptul că recurentul nu a putut demonstra prin probe şi nu prin argumente declarative. Cât priveşte cererea reconvenţională. ceea ce impune concluzia că recursul declarat de recurent este inadmisibil.130 CPC şi care nu au fost combătute de către recurent. contractul se interpretează în favoarea aderentului sau a consumatorului”. Scopul înaintării acestei cereri reconvenţionale a fost compensarea datoriilor pe care le are recurentul faţă de intimat. conform art. Recurentul motivează înaintarea cererii reconvenţionale pentru asigurarea drepturilor garantate de legislaţia civilă. În cazul nespecificării dreptului şi a normei juridice unde îşi are izvorul. dar fără a indica expres care drept şi de care normă juridică este prevăzut şi protejat acest drept. interpretarea dată de către instanţele de judecată clauzelor contractuale a fost efectuată în strictă conformitate cu legea. conchidem că decizia instanţei de apel şi hotărârea instanţei de fond sunt întemeiate şi legale. ba dimpotrivă. recurentul invocă faptul că contractul care stă la baza litigiului a fost perfectat de intimat din care considerente neclarităţile din condiţiile contractuale pot fi interpretate doar în defavoarea părţii care le-a formulat. În baza celor relevate. adică în defavoarea intimatului. iar lipsa datoriilor exclude posibilitatea calculării de prejudicii. nici în instanţa de apel recurentul nu a probat existenţa datoriilor intimatului faţă de el. intimatul a prezentat înscrisuri probatorii care demonstrează faptul că nu are datorii faţă de recurent. care au fost apreciate de către instanţele judecătoreşti în conformitate cu art. În final. la baza lor fiind plasate probe pertinente şi concludente. Data_______________ Semnătura______________ 151 . Nici în prima instanţă. dar reiese şi din cererea de recurs. Astfel. acest fapt a fost afirmat chiar de reprezentantul recurentului. dar fără a ţine cont de faptul că. legalitatea şi temeinicia ei. iar cererea de recurs nu conţine temeiuri legale.732 (2) CC „în toate cazurile.

li s-a dat o apreciere. respectiv. în această privinţă. „descoperirii înscrisurilor probatoare. chiar luate în formă autentică sau rapoarte de expertiză. în acest sens fiind pronunţată hotărârea instanţei de fond. Totodată menţionăm că. se va ţine seama numai de înscrisurile descoperite după pronunţarea hotărârii atacate pe calea revizuirii. Toate înscrisurile nominalizate nu întrunesc condiţia de bază enunţată. Este de menţionat că legea admite revizuirea numai în cazuri strict determinate.14 din 03. Cu referire la temeiul invocat de revizuent. susţinem că acesta nu este confirmat prin probe. d) din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM „Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire nr. menţionăm că obiecţiile în cauză au fost invocate şi anterior.2005. doar un singur mijloc de probă. Concomitent menţionează că aceasta nu cuprinde argumente ce ar justifica necesitatea desfiinţării Deciziei Curţii Supreme de Justiţie şi reînnoirea judecăţii. revizuentul face trimitere la un şir de înscrisuri anexate la materialele dosarului pe parcursul examinării cauzei în instanţa de fond şi apel. Conform punctului 4 lit. Totodată. din motive ce nu au depins de voinţa revizuentului”. nu este suficient numai să incluzi în conţinutul ei unul din temeiurile prevăzute în art. În continuare se menţionează: legea prevede.c) art. adică aceste înscrisuri au fost descoperite cu mult timp înainte de pronunţarea deciziei contestate.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Revizuent: ____________________ Intimat: _______________________ „___” _____________ _____ REFERINŢĂ LA CEREREA DE REVIZUIRE DEPUSĂ ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE Onorată instanţă! Prin prezenta. acela al înscrisurilor în sensul art. iar nu şi declaraţiile de martor. mai este necesar şi să probezi acest fapt.449 CPC. 152 . cu nota că instanţele de judecată s-au limitat doar la o apreciere formală a acestora. care sunt enumerate exhaustiv în art. Pentru a proba faptul. în caz dacă se invocă temeiul prevăzut la lit.137 CPC.449 CPC. de apel şi de recurs.10. în apel şi în recurs. care nu au putut fi prezentate instanţei de judecată în cadrul examinării cauzei în instanţa de fond. acestea au servit deja drept obiect de examinare şi apreciere în toate instanţele de judecată şi. pentru admiterea cererii de revizuire. astfel. intimatul îşi expune dezacordul cu cererea de revizuire declarată de revizuent împotriva Deciziei Curţii Supreme de Justiţie.449 CPC. respectiv.

c) CPC. Atenţionăm că raportul de expertiză nominalizat a fost prezentat de către revizuent la etapa examinării cauzei în recurs. Suplimentar. soluţie ce nu va admite încălcarea principiului siguranţei raporturilor juridice. revizuentul face trimitere şi. revizuentul a informat instanţa de recurs şi despre Decizia Curţii de Apel Economice. deoarece se referă la un alt raport juridic litigios dintre părţile prezentului proces. Revizuirea nu trebuie considerată un apel camuflat. în acest sens. considerăm că acestea se referă la nişte împrejurări străine prezentei cauze.6 paragraful 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. să se expună Curtea Supremă de Justiţie. remarcăm că argumentele invocate de revizuent în cererea de revizuire denotă numai nemulţumirea acestuia vis-à-vis de faptul respingerii acestor probe în procesul examinării cauzei şi nicidecum nu denotă existenţa acelor motive legale ce ar impune rediscutarea soluţiei irevocabile pe caz. pe care încă nu a fost dată o soluţie irevocabilă.În contextul celor expuse. care este unul din elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului şi prevede. cererea de revizuire urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă. Totodată. anexează la cerere Decizia Curţii de Apel Economice şi Raportul de expertiză. Un alt motiv ce denotă nelegalitatea şi netemeincia cererii de revizuire constă în faptul că hotărârile instanţelor de judecată pronunţate în speţa dată nu sunt greşite în raport cu înscrisurile invocate şi prezentate de revizuent. examinat într-un alt proces judiciar. susţinem faptul că probele anexate la cererea de revizuire nu confirmă temeiul invocat de revizuent. Ţinând cont de faptul că temeiul revizuirii nu a fost confirmat. urmând ca.449 lit. În asemenea circumstanţe. În consecinţă. În concluzie. iar simpla existenţă a două opinii diferite cu privire la aceeaşi chestiune nu constituie un temei de reexaminare. încălcarea principiului nominalizat va conduce la încălcarea art. § 25). aceste două înscrisuri nu întrunesc condiţia esenţială prevăzută de art. că nicio parte nu are dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o nouă determinare a cauzei. Competenţa instanţelor ierarhic superioare de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi omisiunile justiţiei. O derogare de la acest principiu este justificată doar atunci când este necesară datorită unor circumstanţe esenţiale şi convingătoare (Hotărârea CEDO pe cauza Roşca v. Semnătura intimatului_____________________ 153 . respectiv. Moldova. dar nu pentru a efectua o nouă examinare. deoarece acestea nu se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii.

Contractul în litigiu a fost încheiat între părţi pe un termen nelimitat.5 ale contractului nr. includerea punctelor 5.01.01.1997. 5.5 DIN CONTRACTUL NR. Respectarea principiilor nominalizate denotă faptul că contractul în litigiu a fost încheiat legal.5.4.pârât: _____________ Pârât – reclamant: _____________ „_____” __________ ________ REFERINŢĂ LA CEREREA RECONVENŢIONALĂ CU PRIVIRE LA DECLARAREA NULĂ A PCT.14 din 13.2000. Astfel. 10.4.2006.Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău Reclamant .11. dar şi de Regulamentul privind modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. şi anume. prin cererea reconvenţională.1969. Reclamantul. se simte tendinţa reclamantului de a induce instanţa de judecată în eroare şi de a se eschiva sub orice formă de la executarea obligaţiilor contractuale cu bună-credinţă şi diligenţă. când a fost abrogată Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr.6.05. clauză contractuală poate fi declarată nulă numai în temeiurile prevăzute de Codul civil.01.3 art. 154 .4. _ DIN _ În urma studierii cererii reconvenţionale.____ din _________________.6 în contract a fost condiţionată de acţiunea Hotărârii Sovietului Miniştrilor RSSM nr. termenul de prescripţie în cazul dat a început să curgă la 20.14 din 13. conform cărora lucrările de întreţinere şi deservire tehnică a utilajului ingineresc al blocurilor locative sunt efectuate de către specialiştii serviciilor de exploatare. Pornind de la motivele invocate de reclamant. După cum menţionează şi reclamantul. Cererea înaintată de reclamant nu are la bază niciun temei din cele stipulate în art. solicită a fi declarate nule pct.463 din 16. Motivele invocate de reclamant se limitează la nişte interpretări eronate ale legislaţiei civile şi a clauzelor contractuale. Alineatul 2 din articolul 216 al Codului civil stabileşte anumite condiţii privind declararea nulităţii unei clauze contractuale. 5. La momentul încheierii contractului. Cererea reconvenţională a fost înaintată în instanţa de judecată la 20. au fost respectate principiile ce stau la baza legislaţiei civile în domeniul contractelor. 5. 10. Un contract încheiat legal are forţă obligatorie pentru ambele părţi contractante. şi anume: principiul legalităţii şi principiul libertăţii contractului. 5.56 din Cod civil). Prin acţiunile sale reclamantul face abuz de drepturile sale procedurale de care este obligat să se folosească cu bună-credinţă (alin.220-232 din Codul civil. am ajuns la concluzia că aceasta este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.6.1969. Cererea în cauză a fost înaintată de către reclamant cu omiterea termenului general de prescripţie aplicabil acţiunilor privind declararea nulă a clauzelor contractuale.

Ulterior. Hotărârea în cauză a acţionat până la aprobarea. Astfel. prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. părţile contractante îşi exercitau drepturile şi îşi onorau obligaţiile în conformitate cu clauzele contractuale şi actele normative nominalizate.463 din 16. Conform alin. a fost abrogată Hotărârea Sovietului Miniştrilor RSSM nr. Pentru susţinerea argumentului său.Astfel. comunale şi necomunale pentru fondul locativ. Hotărârea Guvernului nr.2 al pct. dreptul pârâtului de a solicita achitarea cheltuielilor suportate şi obligaţia reclamantului de a achita aceste cheltuieli. clauzele contractului se interpretează în sensul în care pot produce efecte.03. prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. • de evacuare a apei uzate (lucrările se efectuează din contul furnizorilor). nu depind de producerea unui eveniment nesigur ca realizare. La momentul încheierii contractului reclamantul livra apă şi recepţiona apele menajere de la pârât.1324XII din 10. contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.4. 5.3 din contract.01. contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.02.02.234 din Codul civil.(1) din Anexa nr.1997.191 din 19. În cazul de faţă. face trimitere la Legea privatizării fondului de locuinţe nr. în scopul asigurării unui cadru legislativ adecvat condiţiilor economiei de piaţă. Conform art.03. 1. 191 din 19.2000. Reclamantul consideră că cheltuielile pentru deservirea reţelelor inginereşti interioare din blocul locativ urmează să le suporte proprietarii apartamentelor.1993 prevăd modul de suportare a cheltuielilor pentru deservirea reţelelor inginereşti.14 din 13.1993. şi anume. Normele juridice ce se conţin în Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative. Pornind de la aceasta.(1) art.01. actul juridic se consideră încheiat sub condiţie când apariţia şi încetarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative depinde de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare.2002.1969. la etajele tehnice. a Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative. evenimentul în baza căruia a luat naştere contractul survenise deja.191 din 10. reclamantul încearcă să dovedească nulitatea punctelor 5. Intrarea în vigoare a noului regulament nu a influenţat asupra modului de executare a contractului. Faptul că contractul ar fi un act juridic încheiat sub condiţie îl demonstrează prin interpretarea eronată a clauzei expuse în pct.02.2002. dar nu în sensul în care nu ar produce niciun efect.3.1324-XII din 10. 155 .729 din Codul civil. deci. comunale şi necomunale pentru fondul locativ. Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrări de deservire a sistemelor: • de alimentare cu apă în subsoluri. precum şi a coloanelor comune din apartamente/încăperile locuibile în cămine (lucrările se efectuează din contul furnizorilor). Un alt motiv invocat de reclamant se referă la faptul că contractul în litigiu ar fi un act juridic încheiat sub condiţie. prin includerea acestora în preţul de plată pentru apa consumată. rămânând în vigoare Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.55 din 20. deoarece conform alin.2002 se referă la modul de achitare a acestor cheltuieli. La rândul ei. apariţia şi încetarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative nu depindeau de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare.05.

Suplimentar comunicăm.3. solicit a nu admite cererea reconvenţională.4 art.2001. legalitatea contractului în întregime.1 al art. le considerăm întemeiate.În procesul interpretării punctelor 1. Semnătura reclamantului – pârâtului______________________________ 156 . La 01. contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres.6 din contract. dacă legea nouă nu prevede altfel. În contextul celor expuse. 5. cu uzanţele sau cu principiile echităţii. că reclamantul s-a adresat anterior în judecată cu o acţiune despre anularea contractului în discuţie. 5. Executarea Contractului în litigiu nu poate fi pusă în dependenţă de un alt contract. Reclamantul motivează exonerarea de executare a obligaţiunilor contractuale prin lipsa unui contract încheiat aparte referitor la deservirea tehnică a reţelelor de apă şi canalizare interioare şi compensarea cheltuielilor pentru întreţinerea lor. Astfel. legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform alin. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. la momentul introducerii clauzelor nominalizate anterior. inclusiv a clauzelor contractuale contestate. unde ca pârât a fost tot respectivul pârât. precum şi orice alte efecte contractuale. de aceea urmează să li se atribuie sensul în care acestea ar produce efecte juridice. Cât priveşte pct.10.2001. există deja o hotărâre judecătorească care se referă la acelaşi obiect de litigiu între aceleaşi părţi. s-a vrut ca acestea să producă efecte juridice. a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă. conform căruia în cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi. este eronată ideea că punctul 10. Astfel. Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a emis o hotărâre în cazul dat prin care reclamantului i s-a refuzat satisfacerea cerinţelor din acţiune.6 din Codul civil.5 din contract. acestea fiind bazate pe prevederile unui contract încheiat legal şi urmează a fi admise integral.5 din contract ar îngrădi accesul părţilor la normele juridice în vigoare. acesta îşi găseşte suport juridic în alin. Pornind de la natura contractului şi scopul urmărit de către părţi. Faptul că clauzele contractuale nu prevăd ordinea şi condiţiile achitării plăţilor solicitate de către pârât nu poate servi drept temei de refuz a executării obligaţiilor.11. în conformitate cu prevederile legislaţiei civile în vigoare.688 din Codul civil. Cât priveşte cerinţele pârâtului. În aceste condiţii.4. reclamantul nu ţine cont de norma nominalizată şi încearcă să interpreteze aceste clauze în sensul în care ele nu ar produce niciun efect.11. Anexe: Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 01. formulate în acţiunea de bază.

Chişinău. „ANTREPRENORUL” SRL „A” a transmis „BENEFICIARULUI” SRL „B” serviciile prestate conform contractului de antrepriză. iar conform art. se modifică sau se sting raporturi juridice. iar în corespundere cu dispoziţiile art. de către SRL „B” în vederea executării obligaţiei financiare de achitare a lucrărilor prestate. În temeiul art. conform art. nr.5 luni. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc. str. mun. nr. nr.L..572 din Codul civil al Republicii Moldova obligaţia trebuie executată în modul corespunzător. a debitat la contul reclamantului suma de ________ lei.___ c/f __________ PÂRÂT: Societatea comercială ”B” S. 157 . În temeiul art.8. şi din orice alt act. potrivit art. părţile neinvocându-şi revendicări vizând termenul de execuţie şi/sau calitatea lucrului prestat.___ RECLAMANT: Societatea comercială ”A” S. str. durata de execuţie a lucrărilor. în data de ________. prin Devizele locale şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate.___ c/f __________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI În fapt..__________. în care părţile contractante SRL „B” şi SRL „A” au confirmat existenţa restanţei faţă de reclamant în sumă de ________ lei. mun.R. costul lucrărilor prestate (lucrări de construcţie şi montaj) a fost evaluat de părţi la suma de __________ lei. obligaţiile se nasc din contract. În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor asumate. termen ce începe a curge din momentul semnării de către părţi a contractului şi primirea ordinului de începere a execuţiei.___ al Contractului de antrepriză încheiat. fiind stabilită în perioadă de 1. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. în virtutea art.Chişinău.__________. str. În acest sens.____ al Contractului.. „ANTREPRENORUL” s-a obligat contractual la executarea în termen a obiectului asumat.___. urmând a fi transferată suma restantă în mărime de _________ lei.susceptibil de a le produce în condiţiile Legii.___ al Contractului. Circumstanţele enunţate sunt confirmate şi prin procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce la situaţia din _________. SRL „B” în calitate de „BENEFICIAR” şi SRL „A” având calitatea de „ANTREPRENOR” au fost semnat contractul de antrepriză având ca obiect de reglementare execuţia lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului flexibil şi de schimbare a ferestrelor clădirilor ce aparţin SRL „B” conform proiectului tehnic cu detaliile de execuţie aprobate. la locul şi în momentul stabilit. În data de _________. Totodată.Chişinău.JUDECĂTORIA _____________________ mun.R. „BENEFICIARUL” şi-a asumat obligaţiunea de achitare a valorii contractului pentru executarea efectuată. cu bună credinţă. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic.L.. inclusiv TVA.__________.666 din Codul civil al Republicii Moldova.

uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii). reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor restante. constituind cuantumul de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art. putem conchide că reclamatul SRL ”B” nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale.1. potrivit art. în conformitate cu art. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea.___ din ________. alin.619 din Codul civil. iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit.668 din Codul civil al Republicii Moldova „contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres.585 din Codul civil al Republicii Moldova dacă legea sau contractul nu prevede altfel. A dispune recuperarea din contul reclamatului a cheltuielilor judiciare suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii. alin. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. reclamaţii urmează. cuantumul dobânzii de întârziere. 666. conform calculului anexă la prezenta acţiune.___ din __________.3„contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii). A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de _______ lei. însă iarăşi nu au parvenit reacţii din partea destinatarului. În acest sens. Astfel. pentru întârzierea executării obligaţiilor pecuniare. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. Astfel în conformitate cu art. în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul.executarea obligaţiei determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate. 117. obligaţiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii. 84. De asemenea.512-514. 572. să achite o dobândă de întârziere în mărime de ________ lei. pe cele ale art. 946 din Codul civil al Republicii Moldova. În drept. în virtutea art. prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client). acumulând faţă de reclamant o datorie în sumă de ____________ lei. 619.2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii). 35. prin decontarea la contul SRL „A” a valorii de ___________ lei. însă reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat. Prin Nota extrajudiciară nr. irevocabilitate şi relativitate. ANEXĂ: Data_______ Semnătura ___________ 158 . Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova.946 din Codul civil al Republicii Moldova. 29.668. 5. remisă SRL „B”. or. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. SRL „A” a formulat extrajudiciar revendicări analogice Pretenţiei nr. cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate.619 din Codul civil al Republicii Moldova. „B”. 7.

5 luni.___ RECLAMANT: Societatea comercială ”A” SRL mun. În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor asumate. În temeiul art. iar în corespundere cu dispoziţiile art.___ c/f __________ PÂRÂT: Societatea comercială ”B” SRL mun. nr. În temeiul art. inclusiv T.666 din Codul civil al Republicii Moldova. durata de execuţie a lucrărilor conform art. părţile neinvocându-şi revendicări vizând termenul de execuţie şi/sau calitatea lucrului prestat. cu bună credinţă.JUDECĂTORIA ____________ mun.____ al Contractului.572 din Codul civil al Republicii Moldova obligaţia trebuie executată în modul corespunzător.___ al Contractului de antrepriză încheiat. iar conform art. Circumstanţele enunţate sunt confirmate şi prin procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce la situaţia din _________. în data de ________. şi din orice alt act.. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. str. „BENEFICIARUL” şi-a asumat obligaţiunea de achitare a valorii contractului pentru executarea efectuată.A. termen ce începe a curge din momentul semnării de către părţi a contractului şi primirea ordinului de începere a execuţiei. În acest sens. nr. nr. În data de _________. „ANTREPRENORUL” s-a obligat contractual la executarea în termen a obiectului asumat. prin Devizele locale şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate. a debitat la contul reclamantului suma de ________ lei. de către SRL „B” în vederea executării obligaţiei financiare de achitare a lucrărilor prestate. în virtutea art.Chişinău.___ al Contractului. SRL „B” în calitate de „BENEFICIAR” şi SRL „A” având calitatea de „ANTREPRENOR” au fost semnat contractul de antrepriză având ca obiect de reglementare execuţia lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului flexibil şi de schimbare a ferestrelor clădirilor ce aparţin SRL „B” conform proiectului tehnic cu detaliile de execuţie aprobate.susceptibil de a le produce în condiţiile Legii.___ c/f __________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI (2) În fapt..__________. fiind stabilită în perioadă de 1. se modifică sau se sting raporturi juridice. potrivit art. 159 . în care de către părţile contractante SRL ”B” şi SRL „A” s-a confirmat existenţa restanţei faţă de reclamant în sumă de ________ lei. „ANTREPRENORUL” SRL „A” a transmis „BENEFICIARULUI” SRL „B” serviciile prestate conform contractului de antrepriză.. str.___.__________.Chişinău. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc. str.__________...8. obligaţiile se nasc din contract. Totodată. la locul şi în momentul stabilit.Chişinău.V. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic. urmând a fi transferată suma restantă în mărime de _________ lei. costul lucrărilor prestate (lucrări de construcţie şi montaj) a fost evaluat de părţi la suma de __________ lei.

585 din Codul civil al Republicii Moldova dacă legea sau contractul nu prevede altfel. acumulând faţă de reclamant o datorie în sumă de ____________ lei.___ din _________ adresată SRL „B”. Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova. 29. Prin Nota extrajudiciară nr. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii). 946 din Codul civil al Republicii Moldova. însă reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat.619 din Codul civil. alin. în conformitate cu art. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. De asemenea. prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client).___ din __________.art. pentru întârzierea executării obligaţiilor pecuniare.___ din ________.946 din Codul civil al Republicii Moldova. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. În drept. iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. 666. remisă SRL ”B”. în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul. 5. Astfel. 84.executarea obligaţiei determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate.668 din Codul civil al Republicii Moldova „contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres. alin. 572. ANEXĂ: Data______________________ Semnătura_________________ 160 .619 din Codul civil al Republicii Moldova. reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor restante. Astfel. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate. în virtutea art. cuantumul dobânzii de întârziere. 35. Astfel în conformitate cu art. A dispune recuperarea din contul reclamatului a cheltuielilor judiciare suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii. prin Nota extrajudiciară nr. irevocabilitate şi relativitate. A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de _______ lei. însă iarăşi nu au parvenit reacţii din partea destinatarului. reclamaţii urmează. să achite o dobândă de întârziere în mărime de ________ lei. constituind cuantumul de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art. SRL „A” a formulat extrajudiciar revendicări analogice Pretenţiei nr. 117. pe cele ale art.3 „contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii). obligaţiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii. 619. potrivit art. În acest sens.1. 7. 668. conform calculului anexă la prezenta acţiune. or. putem conchide că reclamatul SRL ”B” nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale.512-514. prin decontarea la contul SRL ”A” a valorii de ___________ lei.2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii).

__________.________. executarea nu a avut loc.________din _________ şi Decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie nr. Departamentul de Executare al Ministerului Justiţiei.14 din Codul de Executare al Republicii Moldova.16. nr. str. amplasat în mun.___ şi evacuarea SRL „B” din imobilul nominalizat. art.____ c/f ____________ PÂRÂT: Societatea comercială „B” SRL mun. din culpa reclamatului (acţiune sau inacţiune) nu se înlătură şi care până în prezent este cauzatoare de prejudicii. 316 din Codul civil al Republicii Moldova. iar începând cu _________ până la ___________ în temeiul proceselor-verbale de transmitere-predare.___________din _________. Departamentul de Executare al Ministerului Justiţiei. asupra bunului legal dobândit.315.._________din ___________. str. acţiunea SRL „A” în contradictoriu cu SRL ”B” privind apărarea dreptului de proprietate a fost admisă. documentele executorii prezentate de SRL „A” au fost admise prin dispunerea intentării procedurii de executare. nr. prin Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie nr. însă soldate fără soluţionare. menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr. hotărârea judecătorească se execută în modul stabilit de lege după ce rămâne definitivă.Chişinău. str. dispunându-se înlăturarea obstacolelor create SRL „A” de către SRL „B” în realizarea dreptului său de proprietate asupra bunului imobil cu suprafaţa totală de _________ m. nr.JUDECĂTORIA _____________ mun. SRL „A” după mai multe solicitări de executare benevolă a actelor judecătoreşti definitive şi irevocabile înaintate în adresa reclamatului.p.Chişinău. 254-255 CPC al Republicii Moldova. prin caracterul său absolut şi perpetuu de către SRL „B”. temeiul depunerii acţiunii SRL „A” în instanţa de judecată l-a constituit îngrădirea dreptului de proprietate (posesie. în temeiul art. Totodată. art. Prin Încheierea Oficiului de Executare ________din___________. SRL „A” a recepţionat spre păstrare de la Oficiul de Executare ________. stabilirea termenului de executare benevolă precum şi identificarea termenului de executare silită pentru cazul neexecutării în termenul stabilit a titlurilor executorii nr. nr.46 din Constituţia Republicii Moldova.____ c/f ____________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA VENITULUI RATAT În fapt.____ RECLAMANT: Societatea comercială „” SRL mun. folosinţă şi dispoziţie) asigurat prin art.Chişinău. La scadenţele termenelor fixate.________. care şi-a propus drept scop de activitate comercializarea angro a articolelor destinate 161 . Pornind de la considerentul că. a depus cererea de intentare a procedurii de executare silită către Oficiul de Executare _______.________. str. rezident al Republicii Moldova._________din _________. bunurile mobile existente în încăperile ce aparţin creditorului SRL „A”. Menţionăm faptul că SRL „A” reprezintă o societate comercială. lezare care până în prezent în contradicţie cu actele judecătoreşti ce constată restabilirea acestuia. inclusiv la solicitările SRL „B” privind acordarea termenelor suplimentare pentru executarea benevolă a actelor judecătoreşti sus-vizate.Chişinău.

299 din Codul civil al Republicii Moldova. persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel.________ din _______ şi Decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie nr.____” cu suprafaţa totală de ________ m. Remarcăm faptul că.p. care. în data de __________ SRL „A” a participat la licitaţia bunurilor sechestrate şi a procurat de la INSPECTORATUL FISCAL DE STAT _________________încăperile din clădirea nr. Suplimentar. prejudiciu considerându-se cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova._________din ___________.14 din Codul civil al Republicii Moldova. 299 din Codul civil al Republicii Moldova. 117. fruct al lucrului se consideră venitul. ________-_________. reclamantul a intervenit către destinatar cu solicitarea executării benevole extrajudiciare a plăţilor revendicate prin decontarea la contul SRL „A” a valorii de _____________ lei cu avertizarea reclamatului privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate.6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului.. însă reclamatul nu a formulat nici manifestat reacţii la pretenţia. Prin Nota extrajudiciară aferentă acţiunii înaintate. nr. 315-316. 162 . precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). ceea ce constituie un venit de _________lei pentru un metru pătrat. remisă SRL ”B”. Raportând calculele vizate la suprafaţa comercială ce aparţine SRL „A”. direct cauzându-ne un prejudiciu sub forma venitului ratat. Anume în acest scop. venitul ratat îl constituie suma de _________ lei (calculul sumei se anexează).___. În acest context. În conformitate cu dispoziţia art. _________-________. în prezent SRL ”A” deţine în proprietate suprafaţă comercială în mărime de ______ m. 84. fruct al dreptului considerându-se venitul şi beneficiile dobândite în urma folosirii acestui drept. 5._________.. suprafaţă care utilizată în activitatea de întreprinzător. 35. sporul şi productele pe care le dă acest lucru. în perioada __________________.p.1.Chişinău. având deja un nume bine determinat ca un garant al calităţii activităţii prestate şi al produselor comercializate. amplasată în mun. a adus întreprinderii un beneficiu (cu deducerile fiscale legale) în sumă de ____________ lei. călăuzindu-ne de art14. în virtutea art. devenite definitive şi irevocabile.sistemelor _________________. vine în contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. În drept. adică perioada analogică existenţei hotărârilor judecătoreşti definitive şi respectiv executorii. reiterăm că neexecutarea continuă şi iresponsabilă din partea SRL „B”. art. str. garantează dreptul la un proces echitabil şi la executarea actelor judecătoreşti irevocabile drept o condiţie indispensabilă a actului de justiţie echitabil. 7. menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. Prin urmare. scop prin care până în prezent s-a remarcat atât pe piaţa autohtonă cât şi cea internaţională. 29. iar fruct al lucrului şi al dreptului considerându-se veniturile şi beneficiile pe care acest lucru sau drept le asigură prin intermediul raporturilor juridice. sumă ce solicităm să fie încasată din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A”. SRL ”B” creează obstacole directe SRL ”A” la obţinerea fructului bunului imobil sau generarea valorificării acestuia. pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv). prin neexecutarea Hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie __________ din _________.__________. în temeiul art. însă care nu poate fi valorificată din culpa directă a SRL „B” prin neexecutarea actelor judecătoreşti. pentru perioada _________.

ANEXĂ: Data_________________ Semnătura________________ 163 .A dispune încasarea din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de __________lei. A dispune recuperarea din contul reclamatului în beneficul reclamantului a cheltuielilor judiciare suportate la depunerea acţiunii.

str. amplasate în mun. identificate cu nr.cadastral __________. str. Potrivit. în data de _________ prin ordinul de plată nr._____________. în temeiul căruia SRL ”P” s-a obligat în condiţiile punctului ____ să execute obligaţiile financiare asumate. şi-a asumat obligaţia de a încheia contractul de vânzare-cumpărare până la data de ________._____________. bunul imobil nominalizat. Potrivit antecontractului din ________. În vederea executării incontestabile a obligaţiilor asumate prin antecontractul din _________.___ MD ______ c/f ______________ PÂRÂT: Societatea comercială „V” SRL mun.___________. având ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei SRL „V” în calitate de „viitor vânzător” să încheie cu SRL „P” în calitate de „viitor cumpărător”. aceleaşi reglementări fiind prescrise şi de Capitolul ___. la _______ între SRL „V” şi SRL „P” a fost semnat un antecontract de vânzarecumpărare a bunului imobil. răspunderea contractuală (sancţiuni contractuale) în cazul neexecutării obligaţiilor juridice asumate sau în cazul executării necorespunzătoare a acestora.A.Chişinău. „viitorul vânzător”. în virtutea Capitolului __. părţile au stipulat în mod expres.SRL „V” în mod unilateral refuză de la 164 .p.Chişinău. valoarea indicată urmând a fi achitată la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data decontării în două tranşe. în condiţiile antecontractului. Capitolului __.. astfel fiind decontate în total _______euro. obligaţie similară fiind asumată şi de „viitorul cumpărător” prin Capitolul ___. iar în data de ___________ prin ordinul de plată nr. SRL „P” efectuează decontarea în favoarea SRL „V” a sumei de ______lei (echivalentul sumei de ______ euro). CIRCUMSTANŢELE CAUZEI În fapt. urma a fi vândut S._____. punctul ___. mijloacele financiare transferate de către SRL „P” în vederea executării ireproşabile a antecontractului din ___________. cu destinaţia plăţii conform antecontractului din ________. punctul ____. de către SRL „V” se returnează cu motivaţia susţinută în nota de însoţire a plăţii de refuz unilateral al SRL „V” în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. nr. contractul de vânzare-cumpărare a încăperilor comerciale separate cu suprafaţa totală de ______m. nr.JUDECĂTORIA ____________ mun. Capitolului __.Chişinău. punctul ___ al antecontractului.____. Capitolul ___. inclusiv TVA pentru un metru pătrat. „P” la suma convenită de _____euro. str.____ RECLAMANT: Societatea comercială „P” SRL mun. punctul _____.Chişinău._____________. punctul ____. În data de ________ şi respectiv la _________. prima tranşă până la data de __________-_______ euro şi a doua tranşă până la data de _________-_______ euro. SRL „P” efectuează la contul SRL „V” debitarea sumei suplimentare de __________lei (echivalentul sumei de _______ euro) cu destinaţia analogică a plăţii conform antecontractului din ________. Totodată.___ MD ______ c/f ______________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PENALITĂŢII A. prin punctul ___ fiind stipulat în mod expres că în cazul în care „viitorul vânzător”. nr. str. nr.____.

aliis neque nocere. se modifică sau se sting raporturi juridice.SRL „P” dublul sumelor primite. şi/sau art.executarea obligaţiilor contractuale –încheierea contractului de vânzare-cumpărare. şi din orice alt act. De asemenea. Astfel în conformitate cu art. potrivit art. ANALIZA JURIDICĂ A RAPORTULUI LITIGIOS În temeiul art. Totodată. Deci. Forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru antecontract”.____din ________ remisă SRL „V”.neque prodesse potest). În temeiul punctului___ al antecontractului din ___________. alin. prin decontarea la contul SRL „P” a valorii de ________ euro (__________ lei Republica Moldova.. contractul reprezintă un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc. litigiile se vor soluţiona pe cale judiciară în instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova.. acestuia fiindu-i aplicate normele de drept cu privire la actul juridic. 165 . alin. cu solicitarea executării benevole a sancţiunilor pecuniare asumate. însă careva reacţii din partea reclamatului la Pretenţia formulată nu s-au manifestat. toate litigiile survenite în legătură cu contractul încheiat se vor soluţiona pe cale amiabilă. de lege sau dacă reiese dintr-o obligaţie asumată benevol” În acest context antecontractul reprezintă un act juridic sinalagmatic ce operează obligaţia de a se contracta. reclamantul a intervenit către destinatar în ordinea punctului ____ al precontractului. Reglementări similare sunt stipulate de art. la locul şi în momentul stabilit.susceptibil de a le produce în condiţiile Legii. 514 din Codul civil al Republicii Moldova. cu bună credinţă.679 din Codul civil al Republicii Moldova „prin contract se poate naşte obligaţia de a se încheia un contract. Prin nota extrajudiciară nr. uzanţele sau cu principiile echităţii” (principiul obligativităţii).8. executarea acestora determinând efectele actului juridic (contractului) prin obligativitate (prin adagiul pacta sunt servanada). Aceste principii ce identifică efectele actului juridic se regăsesc şi sunt în mod expres reglementate de legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova. întinderea. obligaţiile urmând a fi executate în modul corespunzător. 572 din Codul civil al Republicii Moldova temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii. cu avertizarea SRL „V” privind eventualitatea intentării unei proceduri civile în instanţele de judecată ale Republicii Moldova cu privire la recuperarea silită a sumelor revendicate. atât naşterea. stingerea raporturilor juridice cât şi răspunderea contractuală pentru neexecutarea obligaţiilor instituite prin antecontract se impun imperativ efectelor actelor juridice şi nu vizează drepturi subiective contrare efectelor obligaţiilor benevol asumate. acesta este obligat să restituie „viitorului cumpărător” . B.1 „că contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres.(2) din Codul civil al Republicii Moldova care reiterează că „obligarea la încheierea unui contract este interzisă. prin refuzul unilateral de la executarea acestuia fără intervenţia răspunderii civile.667 alin. cu excepţia cazurilor când obligaţia de a contracta este prevăzută de prezentul cod. dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea. potrivit art. şi se supune după normele de conduită forţei imperative ale contractului şi a normelor de drept ce îl reglementează. ce constituie valoarea dublă neachitată). iar în cazul imposibilităţii atingerii unor concilieri.668 definit „forţa obligatorie a contractului” care reglementează prin alin. obligaţiile se nasc din contract. irevocabilitate şi relativitate (prin adagiul res inter alios acta..666 din Codul civil al Republicii Moldova.3 „contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel” (principiul irevocabilităţii)..2 „contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel” (principiul relativităţii).

acesta poate fi modificat. C. potrivit căruia antecontractul poate fi modificat. punctele ______ ale antecontractului. contractul nominalizat fiind supus condiţiei de formă obligatorie sub autentificare notarială imperativ dispus prin art. care prescrie caracterul obligatoriu a obligaţiilor asumate de către părţi printr-un act juridic bilateral. pasibilă aprecierii negative. prin încheierea unui act adiţional în formă scrisă şi autentificat notarial. Totodată. ce însoţea returnarea mijloacelor financiare decontate de către SRL „P”. Reglementări similare sunt statuate în Capitolul ___ al antecontractului. între părţile contractante SRL „P” şi SRL „V” a fost semnat un antecontract identificat ca contract sinalagmatic. din partea SRL „P” ducea inevitabil către neexecutarea contractului din partea sa şi implicit la survenirea consecinţelor juridice ce se impun acestei neexecutări.734 (2) din Codul civil al Republicii Moldova dar în mod 166 . nu era desfiinţat. acordul părţilor chiar şi conform art. producea efecte juridice obligatorii pentru părţi. se consideră desfiinţat de drept din momentul informării reclamantului privind refuzul unilateral al SRL „V” de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. rezultată din aprecierea subiectivă şi defectuoasă a efectelor imperative generate de acte juridice sinalagmatice. În concluzie. oneros având ca obiect asumarea obligaţiei de a se încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil specificat. Deci.SRL „V” în mod unilateral refuză de la executarea obligaţiilor contractuale –încheierea contractului de vânzare-cumpărare. completat sau reziliat doar cu acordul comun al părţilor contractante. reziliat sau revocat decât în temeiuri prevăzute de Lege sau prin acordul părţilor. Această ipoteză SRL „P” o apreciază ca fiind fără suport juridic. părţile în mod benevol au stabilit sancţiuni contractuale (răspunderea contractuală ca formă a răspunderii civile) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate. SRL „V” reiterează ipoteza potrivit căreia antecontractul din _______.679-680 din Codul civil al Republicii Moldova. completat sau reziliat doar cu acordul comun al părţilor contractante. irevocabil şi relativ impus părţilor. potrivit Capitolului ___. cu includerea tuturor clauzelor esenţiale ale contractului de vânzare-cumpărare. or neachitarea acestora în cadrul unui raport contractual valabil. este mai mult decât evident faptul că sancţiunile contractuale instituite de către părţi prin antecontractul din ________. prin Capitolul ____. comutativ. reiterăm faptul că antecontractul din _________ încheiat între SRL „P” şi SRL „V” reprezintă un contract bilateral.La situaţia litigioasă. au survenit. De asemenea. Urmează să atenţionăm asupra faptului că sumele revendicate de către S. Astfel.733 din Codul civil al Republicii Moldova contractul nu poate fi altfel rezolvit. reieşind din cumulul următoarelor motive şi reglementări: În conformitate cu art. care la data achitării era în vigoare. Totodată. în temeiul punctului ____ al antecontractului din _______ în cazul în care „viitorul vânzător”. obligatoriu. punctul ___.L „P” au fost decontate la contul SRL „V” în cadrul executării obligaţiilor asumate prin antecontractul vizat. potrivit art. prin încheierea unui act adiţional în formă scrisă şi autentificat notarial. acesta este obligat să restituie „viitorului cumpărător” – SRL „P” dublul sumelor primite. alte temeiuri de încetare a contractului părţile lăsându-le reglementărilor legislaţiei civile în vigoare.R. pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a căruia survin consecinţele juridice reglementate de contract (răspundere contractuală) şi/sau prevăzute de legislaţia civilă în vigoare. INCONSISTENŢA ARGUMENTELOR SRL „U” EXPUSE ÎN NOTA DIN ______ Potrivit Notei prealabile din _______. şi respectiv urmează a fi aplicate în strictă corespundere cu Legea.668 din Codul civil al Republicii Moldova contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel. bazată pe neaplicarea Legii vizând temeiurile încetării raporturilor contractuale.

84. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. 572. 735 din Codul civil al Republicii Moldova este justificată de neexecutarea obligaţiei corelative asumată de către parte. şi de dispoziţiile contractului anterior din _______ . ANEXĂ: Data_______ Semnătura________________ 167 . contract sau uzanţe nu rezultă altfel. nu a fost realizat şi implicit referinţa la încetarea unilaterală a contractului din partea SRL „V” este inopozabilă atât SRL „V” cât şi SRL „P”. Prin urmare. Dacă e să ne referim la cazurile de reziliere reglementate de lege. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. urmând a fi încheiat în forma cerută pentru contract dacă din lege. 117. urmează a reţine faptul că operarea rezilierii în sensul legislaţiei în vigoare –art. au survenit. 711.1. 5.512-514. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. ceea ce semnifică inopozabilitatea acestor temeiuri SRL „P” care în aceste raporturi contractuale a executat în termenii şi modul prevăzut toate obligaţiile asumate. 29. la datele efectuării decontărilor sumei de________euro. Reiterăm şi asupra faptului că rezilierea chiar şi ca definiţie reprezintă o formă a desfiinţării unui contract care intervine doar în consecinţa neexecutării unui contract şi nu vizează dreptul părţii la încetarea contractului prin nedorinţă (alte temeiuri decât neexecutarea) care însă poate fi acoperită prin acordul comun al părţilor contractante la încetare. în modul prevăzut de contract şi lege. 709. Deci. şi respectiv urmează a fi aplicate în strictă corespundere cu Legea. 35. 666. ale art. SRL „P” a dispus de un temei legal. acordul părţilor contractante la desfiinţarea contractului. 668 din Codul civil al Republicii Moldova. punctul _____. ceea ce în situaţia litigioasă nu a fost realizat. 7. A dispune încasarea din contul SRL „V” (c/f ____________) în beneficiul SRL „P” (c/f ____________) a sumei de ___________ lei (echivalent al sumei de ______ euro). În drept. care prescrie caracterul obligatoriu a obligaţiilor asumate de către părţi printr-un act juridic bilateral.602. identificat în reglementările antecontractului din __________ care era în vigoare. producea efecte juridice imperative şi era obligatoriu părţilor şi deci SRL „P” era obligată să execute contractul şi să se conformeze obligaţiilor asumate. Din aceste considerente este evident faptul că sancţiunile contractuale instituite de către părţi prin antecontractul din ________.similar prevederilor antecontractului.

768 din Codul civil al Republicii Moldova care-i oferă cumpărătorului dreptul de a cere remedierea şi înlăturarea viciilor. la _________. între SRL „B” având calitatea de „vânzător” şi SRL „A” având calitatea de „cumpărător” a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. care îl făceau impropriu destinaţiei şi folosirii normale. automobilul s-a defectat şi nu a mai funcţionat. a preluat în proprietate obiectul contractual de la vânzătorul SRL ”B”. str. i-a solicitat vânzătorului SRL „B” remedierea automobilului şi înlăturarea viciului. Chişinău. str. Astfel. considerându-se fără vicii materiale bunul care. la rândul său. s-a obligat să preia automobilul şi să plătească preţul în mărime de _______ Euro (___________lei). Potrivit art. prin contractul de vânzare-cumpărare. Chişinău. În baza dispoziţiilor art.___ c/f _____________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REZOLVIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE În fapt. După primirea scrisorii de remediere şi constatarea de către ambele părţi contractante că automobilul ce a constituit obiectul convenţiei este viciat. nr.___ din ______. Odată cu achiziţionarea bunului. contrar caracteristicii şi destinaţiei sale. SRL „B” s-a obligat să predea automobilul de foraj de modelul _____ în proprietatea SRL „A”. însă din lipsa unor însuşiri inerente. bunul se consideră fără vicii dacă corespunde destinaţiei stabilite în contract. SRL „A” a plasat automobilul procurat în procesul activităţii sale.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL mun. în temeiul ordinelor de plată nr. iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit. SRL „B” a preluat automobilul. în cazul în care bunul nu corespunde caracteristicilor contractate. la data de ___________. str. În vederea executării ireproşabile a obligaţiilor contractuale. la transferarea riscurilor are caracteristicile convenite. iar în baza Actului de primire-predare din ____ şi a facturii fiscale Seria ____ din _______. însă din prima zi de lucru.____ din ________ şi nr. o parte (vânzător) se obligă să predea un bun în proprietatea celeilalte părţi (cumpărător). în temeiul punctului ___ al contractului de vânzare-cumpărare nr. Chişinău.___.________. cumpărătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale.prin scrisoarea nr.753 alin. ________. 168 . SRL „A” .SRL „A” a achitat preţul convenit. corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinând cont de felul bunului.JUDECĂTORIA_____________ mun.____ din _________. Conform art.1) al Codului civil al Republicii Moldova. nr.763 din Codul civil al Republicii Moldova. ________. iar acesta. nr. De nenumărate ori SRL „A” a încercat cu forţele proprii să repare automobilul. pentru remedierea defecţiunilor şi înlăturarea viciilor. __ având ca obiect de reglementare vânzarea-cumpărarea automobilului (autospecialei) de foraj de model ______. intenţiile cumpărătorului de a repara automobilul nu s-au soldat cu succes.___ c/f _____________ RECLAMAT: Societatea comercială „B” SRL mun. iar în cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor.

În urma încercărilor fără succes ale vânzătorului de remediere a automobilului vândut şi de înlăturare a viciilor din cont propriu. c) neexecutarea este intenţionată sau din culpă gravă. or. pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv). În conformitate cu art.513 din Codul civil). Potrivit art. ceea ce a dus la neexecutarea obligaţiei stabilite de dispoziţia art.___ din ________ refuză remedierea automobilului şi înlăturarea viciilor. incontestabil se denotă că SRL „A” a procurat un automobil viciat.____ din ________.735 al Codului civil. Cu regret. iar vânzătorul SRL „B”. cu propunerea acestuia de a înstrăina bunul procurat unei terţe persoane.765 alin. considerându-se prejudiciu cheltuielile pe care o persoană lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat.709 din Codul civil. efectele rezoluţiunii operate de către SRL ”A” prin Notificarea remisă SRL „B” nu au fost executate.735 al Codului civil. nu ar fi cumpărat bunul. în situaţia în care cumpărătorul ar fi ştiut de existenţa viciilor.14 din Codul civil persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel.737 din Codul civil şi în temeiurile art. b) executarea în tocmai a obligaţiilor contractuale ţine de esenţa obligaţiei. Conform prevederilor dispoziţiei art. vicii care fac imposibilă exploatarea acestuia conform destinaţiei sale aşa cum s-a aşteptat cumpărătorul.___ din ________ încheiat cu SRL „C” şi parvenirea unei reclamaţii de neexecutare a obligaţiilor asumate din partea beneficiarului. reclamatul refuzând restituirea preţului automobilului achitat. să rezoluţioneze contractul. SRL „A” a operat rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. la momentul executării şi stingerii obligaţiei (art. dacă una dintre părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o prestaţie scadentă decurgând dintr-un contract sinalagmatic. a trecut sub tăcere viciile constatate. 169 . ca urmare a neonorării de către SRL „B” a obligaţiei de predare a automobilului vândut fără vicii materiale. precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). după expirarea fără rezultat a unui termen rezonabil pe care l-a stabilit pentru prestaţie sau remediere. Neexecutarea este neesenţială în cazul în care: a) prin neexecutare creditorul a fost lipsit de posibilitatea de a obţine ceea ce aştepta în urma contractului. pe durata existenţei. o parte poate rezolvi contractul dacă există o neexecutare esenţială din partea celeilalte părţi. prin declaraţia din ______ adresată SRL „B”. pentru operarea rezoluţiunii şi repararea prejudiciului nu este necesară stabilirea unui termen când vânzătorul a respins remedierea viciilor sau când o modalitate de remediere nu a reuşit sau nu i se poate pretinde cumpărătorului. în pofida prevederilor art.763 din Codul civil de predare a bunului fără vicii materiale şi a obligaţiei de a se comporta cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii.769 din Codul civil. Raportând reglementările legale la circumstanţele faptice confirmate documentar. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr.617 al Legii menţionate. potrivit căruia vânzătorul nu poate invoca o înţelegere prin care drepturile cumpărătorului sunt excluse sau limitate ca urmare a unui viciu dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv un viciu sau a preluat o garanţie pentru existenţa unei caracteristici. SRL „B” prin scrisoarea nr. Astfel. d) neexecutarea dă temei creditorului să presupună că nu poate conta pe executare în viitor a contractului. Astfel. fiind conştient de viciile automobilului înstrăinat.5) al Codului civil. în afara de cazurile prevăzute de art.____din _________ cu informarea destinatarului despre necesitatea restituirii prestaţiilor executate prin preluarea de către vânzător a automobilului de foraj de model _______ şi restituirea preţului primit. în conformitate cu art. Potrivit dispoziţiei art. cealaltă parte poate. SRL „A” nu a putut utiliza automobilul în activitatea sa de antreprenoriat ceea ce a dus la imposibilitatea onorării în termenele prevăzute a obligaţiilor contractuale asumate prin contractul de antrepriză nr.

debitorul este ţinut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel. 740.602 din Codul civil. în urma neexecutării corespunzătoare a obligaţiilor legale de predare a automobilului vândut de model __________ fără vicii materiale. 60. 753. sinteza reglementărilor legale şi circumstanţelor faptice confirmate documentar denotă faptul că. SRL „A” a încheiat un contract de subantrepriză cu nr. 602. inclusiv preţul automobilului în sumă de ________ lei ca urmare a operării rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare nr. 704. ANEXĂ: Data___________ Semnătura________________ 170 . 738. despăgubirea pe care o datorează debitorul pentru neexecutare cuprinde atât prejudiciul efectiv cauzat creditorului. iar SRL „A” s-a obligat la achitarea preţului în sumă de _____lei pentru prestaţiile efectuate. călăuzindu-ne de prevederile art.___ din ________. 166 – 167 din Codul de procedură civilă. 14. 739.610 din Codul civil. 709. 734.10. astfel fiind cauzat un prejudiciu material în sumă de __________ lei. or în urma neexecutării obligaţiilor de predare a automobilului fără vicii materiale. Prin urmare. A dispune încasarea din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată suportate de către reclamantul SRL „A” la depunerea acţiunii. Astfel. lucrări efectuate cu un automobil similar celui procurat de la SRL „B”.29. În drept. reparabile fiind doar daunele care reprezintă efectul nemijlocit (direct) al neexecutării. 769 din Codul civil. neexecutarea obligaţiei în accepţiunea normei citate incluzând orice încălcare a obligaţiilor. de cele conţinute în art. SRL „B” a lezat în drepturi SRL „A” reieşind din obligaţia reclamantului la onorarea contractului de subantrepriză.Întru evitarea survenirii unor consecinţe grave.______ din _________cu SRL „D” prin care ultimul s-a obligat să efectuează lucrări în favoarea beneficiarului SRL ”C”. ____ din ______ şi a prejudiciului material în sumă de ________lei. A încasa din contul SRL „B” în beneficiul SRL „A” a sumei de __________lei. pârâtul i-a cauzat reclamantului un prejudiciu material direct în valoare de ___________ lei. în legătură cu neexecutarea contractului de antrepriză nr. În cazul în care nu execută obligaţia. ratat considerându-se venitul care ar fi fost posibil în condiţiile unui comportament normal din partea autorului prejudiciului în împrejurări normale. 11. inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă. conform art. 610. SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. 763. 35. În baza contractului de subantrepriză din _______ SRL „D” a efectuat lucrări în sumă de __________lei. cât şi venitul ratat. în conformitate cu art. 735.

art. având o cauză ilicită şi un consimţământ viciat. iar în cazul unei convenţii nule fiecare parte este obligată să restituie celeilalte părţi tot ce a primit în baza convenţiei.Chişinău. la data de __________.___________. nr. între SRL „A” în calitate de „VÂNZĂTOR” şi SRL „B” în calitate de „CUMPĂRĂTOR” a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil identificat cu nr.Chişinău. în forma cerută pentru cazurile respective.500 din 10. la nr.Chişinău. nr.__. reglementări similare fiind prevăzute şi de art. pasibil recunoaşterii nulităţii. bazat pe aplicarea incorectă şi contrară a normelor imperative de drept material. str. Totodată. autentificare după cum rezultă din parafa legalizării realizată la Biroul Notarului “____________”. este nulă convenţia care nu corespunde prevederilor Legii. care se identifică ca normă de drept imperativ.2002) în temeiul căruia actul juridic care contravine normelor imperative se consideră nul. nr. Contractul vizat. cu suprafaţa totală de _____ m. str. str.cadastral ______________.50 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26._____ (mun. nr.1107-XV din 06. 240 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26. prin restituire bilaterală.157 din Codul civil al Republicii Moldova. de componenţa exclusivă 171 ._____________. adică manifestarea neviciată şi în strictă corespundere cu Legea consimţământului.JUDECĂTORIA ____________ mun.____ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL mun. contractul se consideră încheiat.220 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr. cu privire la toate punctele esenţiale ale lui.Chişinău.09.91 „despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”. nr.___ MD ______ c/f ______________ PÎRÎT: Societatea comercială „B” SRL mun. când părţile au căzut de acord.06. ___ din ________. în virtutea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. punctul 83. str. în corespundere cu dispoziţiile art._________. care urmează a fi debitat de către SRL „B” la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.amplasat în mun.61 al Codului stipulând că convenţia declarată nulă se consideră nulă din momentul încheierii ei. a fost supus condiţiei de formă obligatorie sub autentificare notarială. Prin prezenta acţiune. ca fiind drept ilicit.1964).12. Potrivit clauzelor contractuale stipulate de punctele _______. str. În corespundere cu dispoziţia art.12.Chişinău._____________.___ MD ______ c/f ______________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE În fapt. iar înstrăinarea acestuia se efectuează la preţul de ________ lei. în vigoare la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare.p. obiectul contractual îl reprezintă proprietatea SRL „A” conform documentelor de constituire ale Societăţii.__). reieşind din ansamblul următoarelor circumstanţe şi motive: În temeiul art._____________.1964). SRL „A” consideră contractul de vânzare-cumpărare nr.

ceea ce afectează condiţia obligatorie de validitate a unui act juridic bilateral.____ din _________ încheiat între SRL „A” şi SRL „B” cu bunul imobil identificat cu nr. 99 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1991 ”Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”. în această situaţie fiind lezate grav drepturile asociaţilor SRL „A”. rezultă că tranzacţia ce depăşeşte suma de ¼ din capitalul statutar. nu a fost efectuat şi nici Biroului Notarial nu i-a fost prezentat. punctele 76. cu certitudine contractul de vânzare-cumpărare din ________ dispune de un consimţământ nematerializat conform rigorilor stabilite de Lege. Totodată.500 din 10. 166-167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova S O L I C I T Ă M: A admite prezenta acţiune. 7. valoarea cărora depăşeşte o pătrime din fondul statutar.12.a adunării generale ţine acceptarea contractelor. 83. urma a fi aprobată de către organul de conducere a SRL „A”. materializat prin emiterea unei Hotărâri a Adunării Generale a Fondatorilor SRL „A”. la semnarea contractului de vânzare-cumpărare din __________.Chişinău.p. Astfel.1964). 117. Din materialele prezentate la perfectarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare rezultă că o asemenea Adunare Generală. cu ordinea de zi vizând încheierea contractului de vânzare-cumpărare nu a fost organizată şi nicio Hotărâre în acest sens nu a fost emisă. nr.09.500 din 10. ceea ce depăşeşte în mod evident limita admisibilă încheierii actelor juridice fără acordul coasociaţilor. ceea ce constituie __% iar ________ lei.09.__. capitalul statutar al Întreprinderii constituie suma de ________ lei.09. un asemenea acord din partea fondatorilor. 84. 238 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.500 din 10. deci. fiind constituită de fondatorii __________________ şi _________________. 157. ceea ce constituie __%.91 „Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”.___________. or. cota asociatului ___________________. manifestarea şi/sau exteriorizarea acestuia a fost grav viciată. str.50. ANEXĂ: Data_________________ Semnătura _________________ 172 . tranzacţia vizată având preţul de _______ lei. dintre care _______ lei reprezintă cota asociatului __________________. or.amplasat în mun. Raportând reglementările prevăzute de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. cu suprafaţa totală de _____ m. art.91 „Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova” la situaţia litigioasă. potrivit punctului 76 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. rezultă că Societatea SRL „A” a fost fondată la __________ şi supusă înregistrării în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor în data de __________. Concluzionând. în mod obligatoriu urmează a fi aprobată de Adunarea Generală a asociaţilor şi.cadastral ______________. administrarea acestei proprietăţi comune pe cote-părţi urmează a fi realizată doar cu acordul coproprietarilor.1. 61. deci. A recunoaşte ilegalitatea şi nulitatea contractului de vânzare-cumpărare nr. 29. Din documentele de constituire ale reclamantului prezentate la semnarea contractului de vânzare-cumpărare contestat. 5. călăuzindu-ne de dispoziţiile art. deţinătorii certificatelor cotelor de participare sunt proprietari ai averii Societăţii cu răspundere limitată şi. În drept. 35.

prestaţii periodice lui C. b) CP. 173 .21).2007. raionul ____.28 lei serviciile medicale prestate de spital şi 1537.11. şi. Suma solicitată este alcătuită din următoarele sume: 1. Judecătoria raionului ______ (judecător D.00 lei pentru recuperarea prejudiciului moral cauzat nouă prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C.E. a fost transportat la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” din Chişinău.12.V. 546.. raionul _____.. la 28. 12630. 100000.M.JUDECĂTORIA __________ Reclamanţi : C.2007. în beneficiul nostru. pârâtul L. a decedat. C.01.00 lei pentru recuperarea cheltuielilor de înmormântare a lui C.I. C.2006.2006.E. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt..264 alin.06.12. satul ____ Pârât: L.17 lei pentru compensarea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. Fractura bazei craniului. În perioada 28. la 27. Contuzie hemoragică cerebrală frontal bilateral.I.68 lei şi pentru medicamente şi articole parafarmaceutice procurate din afara spitalului). despăgubiri pentru diferenţa dintre pensia de urmaşi şi valoarea întreţinerii acordate de decedatul C.96 lei (8801. respectiv. 3. Victima a fost transportată la Spitalul Raional ______.V. tatăl reclamantului.96 lei pentru recuperarea cheltuielilor pe care le-am suportat în legătură cu spitalizarea în perioada 28.2006 – 13. a sumei de 144923. de unde. şi C.W.11. în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. pentru a fi examinată în procedura civilă. Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare.I.12. tratamentul şi cheltuielile aferente tratamentului lui C. 10338.W.W.(3) lit.W.11. l-a accidentat pe C. 5000. Comă II” Pentru acoperirea cheltuielilor de spitalizare şi tratament am cheltuit 10338. 4. pentru perioada 13.. solicităm încasarea de la L.) a emis o sentinţă prin care l-a recunoscut vinovat pe L.2006.2009. La 13. conducând motocicleta „Voshod” cu numărul de înmatriculare MDM 1970.00 lei – cheltuieli pentru asistenţa juridică. La 16.W. C.12.W.2006 – 30. a fost internat la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” cu diagnoza: „Traumatism cranio-cerebral acut deschis grav. 5.W..V..2006. soţul reclamantei. 2.W..I.11. satul _______ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI Subsemnaţii C.2006 – 13.91 lei pe lună (total 16954.

96 lei. În sprijinul acţiunii propunem următoarele probe: 1.06. În legătură cu înmormântarea.1419 din CC stabileşte că persoana obligată să repare prejudiciul. a tatălui meu.05 lei pe lună.E. în urma spitalizării şi apoi a decesului acestuia. În legătură cu decesul tatălui. Pârâtul.E. din păcate.W. C.V. bisericeşti.09.E. fiul decedatului C. era în spital în comă şi medicii făceau tot posibilul pentru a-l salva. este de 546.W.00 lei. Diferenţa dintre pensia de urmaş. dar unde nu se eliberează bonuri de casă. Perioada. În drept. întocmirii cererii de chemare în judecată şi reprezentării intereselor noastre în faţa instanţelor judiciare. dar. adică – 706.W. Feciorul creşte fără tată şi la distanţă de mii de kilometri de mamă. În fiecare noapte. – fiul. Pentru o parte din această sumă dispunem de bonuri..2006 data decesului lui C. Copia buletinului de identitate al lui C.E. la 26.W.W. C. Salariul mediu al decedatului C. pentru care urmează a fi încasată această sumă. era de 2120. respectiv.1418. Durerea noastră nu avea margini când am aflat despre moartea soţului şi. i-a fost stabilită pensie de urmaş în mărime de 160. Suferinţele noastre morale au fost enorme atunci când am aflat de accident. leziunile corporale au fost prea grave. şi C.W. până la 30. am cheltuit 16430. ţinând cont de statutul social al defunctului şi obiceiurile locale.V. iar şi iar. C. la acel moment. tatălui meu. Costul serviciilor juridice prestate. în grija bunicii. dar marea majoritate din cumpărăturile legate de serviciile rituale.2006 a fost înmormântat. 4 al art. Familia noastră era alcătuită din 3 persoane (C.2006. Deoarece ne-a fost răpit cel mai drag şi iubit om. Cheltuielile pe care le-am suportat în legătură cu înmormântarea nu au fost cheltuieli exagerate.). a decedat şi la 16.2007. primită de C..91 lei pe lună. fiecăruia dintre membrii familiei noastre îi revenea câte 1/3 din acest salariul întreţinătorului. este de la 13. visăm tot calvarul prin care am fost nevoiţi să trecem în urma crimei comise de L. ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.2009. 3.12. au fost enorme atunci când C.12. Studiile vor fi încheiate la 30. ci constituie doar strictul necesar. Copia buletinului de identitate al reclamantei C.12.I. în conformitate cu obiceiurile locale.V. masa de pomenire au fost făcute de la piaţă.00 lei. data încheierii studiilor la Colegiul Naţional de Coregrafie. ne-au fost cauzate suferinţe morale enorme. 5. şi valoarea întreţinerii ce era prestată de decedatul C.2007 emisă de Judecătoria ________ în dosarul (1-29/07). Deoarece defunctul era unicul întreţinător al familiei.W. am încheiat. – soţia. 1422 din Codul civil.W. . 1419. Copia sentinţei din 16. Coreclamanta C. unde produsele şi mărfurile sunt mai ieftine. a fost nevoită să plece la muncă în Italia. este elev la Colegiul Naţional de Coregrafie. respectiv.W. lăsându-l pe fiul V. un contract de asistenţă juridică cu avocatul Oleg Palii. Suferinţele morale ne urmăresc până în prezent şi vor fi cu noi încă mult timp. Copia certificatului de deces al lui C. conform acestui contract.W.06. Coreclamantul C. În scopul colectării probelor pentru înaintarea prezentei cereri. numai a agravat suferinţele noastre morale.166. Alin. 167 din Codul de procedură civilă.88 lei. este de 5000. cauzată de decesul tatălui. urmează să compenseze cheltuielile de înmormântare. Despărţirea mamei de fiu. 4. lui C. art.2009. ne-a recuperat 3300.00 lei din suma cheltuit şi ne-a transmis produse alimentare în sumă de 500 de lei.soţul. 2.La 13. Copia extrasului de pe actul de căsătorie al lui C. În urma accidentului în care i-au fost cauzate leziuni corporale grave soţului şi. 174 .01.V..

L.01-08/679 din 02.Service” S.11. Copia informaţiei nr. Copia informaţiei nr.C.L. despre pensia de urmaş stabilită lui C.07.R.A. 15.C. 7. Copia informaţiei nr.10. 16. 11. Copia cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor anexate (22 foi).6. de a recupera cheltuielile de înmormântare.08.09.2007 eliberate de Colegiul Naţional de Coregrafie.2954-05 din 25.2006 şi bonul fiscal eliberat de Combinatul servicii Funerare al Primăriei mun.243 din 01. Chişinău. Copia adeverinţei nr. Copiile bonurilor de plată eliberate de S.2007 eliberate de S.2007 eliberate de Primăria satului____.07. 17. „Funeral Service” S.109 din 07.09. „Amadis . Copia adeverinţei nr. Copia talonului de plată la raportul 2542 din 14. Copii de pe bonurile fiscale pentru procurarea medicamentelor şi a articolelor parafarmaceutice (4 foi).V.L. Data ________________ Semnături: C. „Apă-Canal Chişinău” S.C. despre componenţa familiei lui C.R. despre mărimea salariului mediu al decedatului C.12. 12. despre faptul că C.131 din 20. Copia formularului de comandă şi a chitanţei de plată eliberate la 13. Arhanghel Mihail şi Gavriil” privind taxa de înmormântare.W.2007 eliberate de IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” (2 foi).2006 eliberat de Centrul de Medicină Legală. „Vladalina” S.2007 eliberate de C. 13. 14.A. este elev al acestei instituţii. _________________ 175 .V. Copia contractului de asistenţă juridică nr.01/07 din 27.) C. Copia bonului nr.5 din 26. 9.V. 10. 18.12. şi S.R. _________.V.2007 de la Parohia „Sf. Anexe: 1. 8.2007.V. Copia obligaţiei familiei L.T. __________________ (Reprezentată prin procură de C.003107 din 13.2006 de S.C.E.12.S. Copia adeverinţei nr.

x 65 lei = 455 lei Pled – 5 buc.5 lei = 75 lei Pantofi: 1 per. şi C. x 180 lei Chipiu:1 buc. x 11 lei = 132 lei 12 buc. Reclamant în cauza civilă „C. x 2.: Pomeni: 8586.I. x 12 lei = 360 lei 6 buc. Pentru înmormântare au fost procurate următoarele mărfuri pentru pomeni. x 16 lei = 320 lei 30 buc.I. înaintată de mine şi C. despre recuperarea prejudiciului. x 50 lei Căldare: 3 buc. evident.700 lei Faţă de masă: 1 buc. x 60 lei = 240 lei Urcior: 10 buc. x 30 lei= 180 lei Masa: 1 buc. x 8.5 lei = 150 lei 12 buc.E. x 12 lei = 72 lei Lingură: 12 buc. x 600 lei Scaun: 4 buc. x 140 lei Costum: 1 buc.E. x 120 lei = 720 lei 176 . către L.00 lei cheltuieli de înmormântare a lui C.V. produse alimentare pentru masa de pomenire. x 18 lei = 180 lei Farfurie: 12 buc.JUDECĂTORIA _____________ De la: C.V. x 280 lei = 280 lei Pernă – 1 buc. x 25 lei Lampă de masă: 1 buc.17 lei. x 10 lei = 120 lei Furculiţă: 12 buc x 10 lei = 120 lei Pahar: 30 buc. În completarea celor enunţate în cererea de chemare în judecată.. x 180 lei = 1260 lei Cămaşă bărbătească – 7 buc. x 12. x 250 lei = 1250 lei Plapumă – 1 buc. = 60 lei Ştergar: 20 buc.00 lei Cuvertură – 7 buc. alte cheltuieli de înmormântare şi. către L. x 25 lei = 75 lei Halat: 6 buc. În acţiune am solicitat încasarea de la pârât a sumei de 144923. declar următoarele. despre repararea prejudiciului” CERERE PENTRU COMPLETAREA TEMEIULUI ACŢIUNII Judecătoria _______ are pe rol cererea de chemare în judecată. x .5 lei = 102 lei 6 buc.W. inclusiv 12630..

Covor: 1 buc. Sicriu – 766 lei. x 20 lei Oglindă: 1 buc.00 lei Castraveţi: 20 kg x 20 lei = 400 lei Roşii: 20 kg x 15 lei = 300 lei Peşte congelat: 20 kg x 29 lei = 580 lei Peste sărat: 9 kg x 21 lei = 190 lei Peşte viu: 20 kg x 10 lei = 200 lei Ciuperci conservate: 10 kg x 30 lei = 300 lei Maioneză: 3 borcane x 50 lei = 150 lei Orez: 15 kg x11 lei = 155 lei Bomboane: 7 kg x 25 lei = 175 lei Covrigi: 10 kg x 12 lei = 120 lei Ciocolate: 5 kg x 45 lei = 225 lei Colaci: total: 816 lei 7 buc. x 0. x 2 lei Fructe uscate: 6 kg x 30 lei = 180 lei Biscuiţi: 10 kg x 16 lei = 160 lei Zahăr: 10 kg x 10 lei = 100 lei Crabi: 30 pachete x 7. x 20 lei Candelă: 1 buc. x 36 lei 250 buc.1 lei = 30 lei Ceară: 1 kg x 150 lei Icoană: 1 buc. Centrul de medicină legală – 480 lei. 00 lei 177 . Total cheltuieli de înmormântare – 16708. x 2 lei = 40 lei Ulei: 5 kg x 11 lei = 55 lei Morcov: 10 kg x 5 lei = 50 lei Mandarine: 5 kg x 18 lei = 90 lei Cheltuieli de transport – 700 lei.5 lei = 225 lei Porumb dulce conservat: 15 borcane x 7 lei = 105 lei Măsline: 5 kg x 75 lei = 370 lei Şprote: 20 cutii x 7. x 12 lei 2 buc.5 lei 30 buc. x 20 lei Produse alimentare: 5656.5 lei = 150 lei Mazăre: 5 borcane x 8 lei = 40 lei Varză: 10 kg x 5 lei = 50 lei Varză murată: 20 Kg x 5 lei = 100 lei Farş de peşte: 10 kg x 27 lei = 270 lei Stafide: 2 kg x 30 lei = 60 kg Ceapă verde: 20 leg. x 500 lei Lumânare: 300 buc. Taxa de înmormântare – 200 lei. Cruce şi placa de pe cruce – 320 lei. x 2.

60 alin(3) din Codul de procedură penală. în total 3800 lei. Data__________________ Semnătura_________________ C.V. Îmi întemeiez prezenta cerere pe prevederile art. __________________ (Reprezentat prin procură de Palii Oleg) 178 .Familia pârâtului ne-a transmis 3300 de lei şi produse alimentare în sumă de 500 lei.

C. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. sunt nevoit să mă adresez cu prezenta acţiune în instanţa de judecată.. efectuat de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare.VW Passat” cu numărul de înmatriculare CNN 123. art. Din răspunsul la interpelarea nr. cu titlu de prejudiciu material.S.Chişinău. a fost asigurat de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto de către compania nominalizată în baza poliţei de asigurare seria AB nr.2009.Judecătoria Râşcani mun.166-167 CPC. până la acest moment.. în jurul orei 10. 57/1.2008 constituie _________ lei.09. 22. 1315. 1410 CC.. a confirmat faptul că automobilul de model . Solicit: A admite prezenta acţiune.2 CCA (redacţia din 1985).2010. întemeindu-mi pretenţiile pe prevederile art. domiciliat _______________. cu termen de valabilitate de la 21.Mitsubishi” cu numărul de înmatriculare COM 117.10. s-a stabilit cu certitudine faptul că suma prejudiciului material cauzat automobilului meu .03... CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA PREJUDICIULUI MATERIAL PRODUS ÎN URMA ACCIDENTULUI RUTIER La data de 28. domiciliat _____________________. cauzat mie în urma 179 . în folosul meu. C. str.2009. şi art.Kogălniceanu şi Bulgară din mun..09.2008 până la 20.Mitsubishi” cu numărul de înmatriculare COM 123.Chişinău Reclamant: D.1932101.2008.01. 1304 alin.ASITO” SA.23 din 29.C.ASITO” SA. care se afla la volanul automobilului ..2008 şi a deciziei Curţii de Apel Chişinău nr. 28 din Legea RM cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. a fost recunoscut vinovat de săvârşirea contravenţiei administrative prevăzute de art. Dat fiind faptul că.VW Passat” cu numărul de înmatriculare CNN 123. la intersecţia străzilor M.4r-107/10 din 10. în urma prejudiciul cauzat nu mi-a fost restituită paguba pricinuită. sediul or. de către intervenientul C.2382 din 13.03.2010.ASITO” SA..124 alin.09.(2). suma de ___________ lei. în urma accidentului rutier din 28. În baza Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.. 1398. Pârât: Compania Internaţională de Asigurări .Chişinău. Compania Internaţională de Asigurări . s-a produs un accident rutier în urma căruia a fost deteriorat automobilul meu de marca .1301. Intervenient principal: C. A încasa de la Compania Internaţională de Asigurări .C. Conform schemei şi procesului-verbal al examinării locului accidentului rutier din 28.15.01.

2010. copia reclamaţiei din 31. copia contractului de asistenţă juridică.09.2008. copia răspunsului la reclamaţia din 31.accidentului rutier din 28.03.2010. copia Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.4r-107/10 din 10. copia certificatului de înmatriculare nr.2009.09.04MTH 451163.05.2382 din 13. copia deciziei Curţii de Apel Chişinău nr. copia tabelului fotografic la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 28.2010.23 din 29.10.03. Data _________________________ Semnătura ____________________ 180 .2010. copia schemei ataşate la procesul-verbal al examinării locului accidentului rutier din 28. Anexă: copia acţiunii.2008. şi din cauză că am fost nevoit să apelez la avocat pentru a-mi acorda asistenţă juridică (suma de ___________ lei).09.2008. copia răspunsului la interpelarea nr.05.

nu-i acordă ajutor material. şi anume: apartamentul nr. şi pe garajul nr. până la moment.06.11 de pe str.________________. A numi o expertiză la Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni şi a pune în faţa specialiştilor următoarele întrebări: 1. domiciliat or.2007. Deoarece. prin hotărârea Judecătoriei ______ nr. 181 . peste o perioadă de timp.________. Solicit: În scopul asigurării acţiunii. solicit.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr.G. un garaj din aceeaşi localitate. născută la 01. ap. ap.1995.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr.11 de pe str. În conformitate cu prevederile art. aplicarea sechestrului pe apartamentul nr.______.11 din or.____________._____. 174-175 din CPC RM.25-26 din Codul familiei şi cu cele ale art.G.______________._____. este la întreţinerea şi educaţia mea. atribuindu-mi din averea comună ½ din apartamentul nominalizat şi din costul garajului – proprietate comună în devălmăşie.11 din or. domiciliat or. în conformitate cu prevederile art.4 din CPC RM.___________? 3.. A partaja apartamentul nr.__________________. care sunt înregistrate pe numele lui C. căsătorie care fost înregistrată de Primăria s.._________ din or.G. str. sunt nevoit să mă adresez cu prezenta cerere în instanţa de judecată.2-111/07 din 09. În legătură cu faptul că fiica mea minoră I. str.___________.______________.Judecătoria _____________ Reclamant: A.11 de pe str.01.. Avem în comun un copil minor – fiica I.85 alin. mobilă şi alte bunuri casnice.11 din or. viaţa în comun nu a mai fost posibilă._______. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND PARTAJUL AVERII COMUNE Cu reclamatul C. şi garajul nr.01.______ din or.____________________ din or. nu am reuşit să partajăm averea comună pe cale amiabilă din motiv că reclamatul refuză partajarea averii.G. Dat fiind faptul că.02.1997.___________ r. În timpul vieţii în comun am acumulat avere.1997.G. după desfacerea căsătoriei.18 al Cooperativei de construcţie a garajelor nr. am încheiat căsătoria la data de 11. Reclamat: C.11 de pe str. eliberarea parţială de plata taxei de stat. Care este valoarea şi costul de piaţă a garajului nr._________ din or. căsătoria noastră a fost desfăcută. Care este costul de piaţă şi modul (variantele posibile) de partajare a apartamentului nr.G. iar reclamatul. născută la 01.________? 2.166-167.________.

4-5 din paşaportul străin. copia extrasului din Registrul bunurilor imobile. copia pag. copia procurii.Anexă: copia acţiunii. seria A 2740162. Data ________________________ Semnătura reclamantei _________________________ 182 . bonul de plată a taxei de stat. copia hotărârii judecătoreşti de desfacere a căsătoriei din 09.2007.06.

cauză din care sunt nevoit să mă adresez cu prezenta cerere în instanţa de judecată. . încheiată la data de 21. noi adesea ne certăm. domiciliat s. situaţie care se răsfrânge negativ asupra educaţiei fiului minor. Anexă: .2001.. A desface căsătoria dintre mine şi A.bonul de plată a taxei de stat. În comun avem un copil minor – C.2000 şi înregistrată de către Primăria s. _______________.2000. am înregistrat actul de căsătorie la data de 21.P.P. _________________ Reclamat: A.P. domiciliat s..Judecătoria _____________ Reclamant: N. ..37-38 din Codul familiei. Pe fiul minor – C. De termen de împăcare nu mai avem nevoie.P. 2. – rog sa-l lăsaţi în grija mea.P.01. Toate încercările mele de a păstra relaţiile de familie nu s-au încununat de succes. de mai mult timp nu mai convieţuim împreună. .02. _______________ sub № 13. născut la data de 05.certificatul de căsătorie.P. –. deoarece toate încercările mele de a păstra relaţiile de căsătorie nu au dat efectul scontat. r.01.copia certificatului de naştere a copilului. Data _____________________________ Semnătura reclamantului _________________ 183 . ______________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI Cu reclamatul A. ________________ r. r. Solicit: 1. Din cauza divergenţilor care apar în soluţionarea problemelor de familie.copia acţiunii. În conformitate cu prevederile art. Am ajuns la concluzia că nu mai este posibil să păstrăm familia. _______________.

Judecătoriei Economice mun.71-11 din 12. adică .TRC” SRL. Conform pct.09. care este semnat de către părţile contractante.1 din contractul nr. ________________. str..______________.11. iar beneficiarul urma să achite cărăuşului suma de 1200 (una mie două sute) dolari SUA. în baza art. Prin scrisoarea din 22.09.2008 încheiat între . fapt ce se confirmă prin actul de îndeplinire a lucrărilor din 21. pârâtul refuză să achite suma pentru transportul mărfii.______.2008. Suma dată..AAA”.166-167 din CPC al RM..11.2008.AAA” cu sediul Ucraina or.___________ a unei încărcături.2008..TRC” SRL. 980. după cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data devamării încărcăturii.619. suma datoriei conform contractului-comandă nr.5. a transportat la locul de destinaţie încărcătura comandată. solicităm să fie încasată şi dobânda de întârziere din suma datorată pentru perioada de întârziere. 03110. Anexă: Copia cererii de chemare în judecată Copia contractului şi a comenzii nr.09. însă nu am primit niciun fel de răspuns la solicitarea noastră.11. A încasa de la OOO . conform pct.71-11 din 12./fax: /_____________ _____________ Pârât: OOO .71 din 12. s-a convenit ca instanţă competentă în soluţionarea acestui litigiu va fi Judecătoria Economică a Republicii Moldova. str.TRC” SRL.TRC” SRL şi OOO .71 din 12.71 din 12. Din această cauză suntem nevoiţi să ne adresăm cu prezenta cerere în instanţa de judecată şi. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ÎNCASAREA DATORIEI Conform prevederilor contractului nr.11.12._______________.. pe lângă suma datorată.2008.2008 care este parte integrantă a contractului din 12.Chişinău Reclamant: . 994-995. sediul or.11. of. 984. urma să fie achitată de către beneficiar în termen de 10 (zece) zile după prezentarea documentelor în original.2008 184 . Ucraina.2008..AAA”. 1017 din CC al RM. cărăuşul.2008 în sumă de 1200 dolari SUA şi dobânda de întârziere din suma datorată pentru perioada de întârziere._____ în Ucraina or..71 din 12.___ Tel.619. în folosul . După executarea de către cărăuş a obligaţiilor asumate._______.11 din contractul-comandă nr. în cazul apariţiei unui litigiu dintre părţi. 1017 din CC al RM şi în conformitate cu art. s-a convenit transportarea de către reclamant din Republica Moldova or. SOLICITĂM: A admite prezenta acţiune. Conform prevederilor art. În baza contractului nominalizat şi a comenzii nr. i-am solicitat pârâtului achitarea benevolă a sumei datorate. or.

Copia actului de îndeplinire a lucrărilor Calculul sumei dobânzii de întârziere Data________________________________ Semnătura reclamantului______________________I 185 .

P. până în prezent. administrator-reclamant (F. prin prezenta acţiune civilă. pârâtul şi-a asumat obligaţiunea ca. bunurile mobile şi imobile ale pârâtului în mărimea sumei restanţei debitoriale ce îi aparţin cu drept de proprietate pârâtului. 03.2008 negociate şi consemnate de părţi.2007. pârâtul. conform datelor contabile această restanţă constituie suma de 1047706. În scopul asigurării acţiunii. 25.Judecătoria Economică de Circumscripţie______________ Adresa: ___________________________ Judecătorului: ____________________ Reclamant: Numele: _______________________________ Codul poştal şi rechizitele persoanei juridice: _____________________ Pârât: Numele: _____________________________________ Codul poştal şi rechizitele persoanei juridice: _____________________ CERERE CU PRIVIRE LA LUAREA MĂSURILOR DE ASIGURARE A ACŢIUNII CIVILE Eu. 186 .27 lei. 106 din 11. La 29. În fapt.02.106 din 13. reclamantul şi-a onorat obligaţiunile asumate. Din motive necunoscute. Ţinând cont de faptul că debitorul pârât. 2. solicităm admiterea cererii de asigurare. Admiterea acţiunii civile de asigurare. reclamantul şi-a onorat obligaţiunile asumate conform condiţiilor şi angajamentelor prevăzute de părţi cu referire la prestarea serviciilor poligrafice.05. solicit: 1. să achite plata pentru aceste servicii. subsemnatul.08. Asigurarea acţiunii este necesară. Conform condiţiilor acceptate de părţi.12. solicit aplicarea sechestru pe contul bancar.2010.27 lei . Serviciile poligrafice oferite de către reclamant au fost executate din surse materiale şi financiare proprii. La fel. a demonstrat un comportament de reacredinţă la executarea obligaţiunilor contractuale. nu a achitat restanţa debitorială faţă de reclamant în mărime de 1047706. îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art.2007. nr.11.).2005.27 lei.2008. deoarece noi suntem convinşi de faptul că debitorul se va confrunta cu mari dificultăţi la executarea Hotărârii judecătoreşti.03.174-176 CPC RM. se confruntă cu diverse probleme de ordin economic. Motivele cererii sunt următoarele: În procedura Judecătoriei Economice de Circumscripţie se află pe rol acţiunea civilă la cererea reclamantului cu privire la încasarea datoriei debitoriale din contul pârâtului în beneficiul reclamantului în sumă de1047706. se eschivează şi nu-şi onorează obligaţiunile asumate. 27. în baza contractelor nr. În drept.N. Reclamantul a executat condiţiile stipulate în contract în termenele stabilite de părţi. în termenele stabilite de părţi. pe parcursul unei perioade îndelungate de timp.

Copile documentelor ce confirm oferirea serviciilor.Anexă: Copia cererii. Semnătura___________________ Data_______________________ 187 . facturilor de expediţie etc.

p. a fost respinsă acţiunea Asociaţiei Obşteşti __________________către primăria or.4 m.„02” cu suprafaţa de 105. instanţa de apel consideră că nu se poate trage concluzia că în asemenea mod s-a schimbat forma de proprietate asupra acestor bunuri şi că ele. Drept temei al cerinţelor sale de recunoaştere a dreptului de proprietate. care era la acel moment o întreprindere de stat. asociaţia obştească _____________ a depus o cerere de chemare în judecată împotriva primăriei or. deoarece ambele cerinţe invocate în cererea de chemare în judecată au constituit obiectul de examinare în instanţele de judecată. clădirea administrativă lit. poartă metalică şi gard din piatră. construcţie accesorie lit. nu se indică expres că bunurile aflate în proprietatea Staţiei __________________.p. actul de predareprimire a bunurilor din __________________. 1964) şi luând în considerare faptul că.„03” cu suprafaţa de 103. ______________ şi C. În motivarea acţiunii.p..„08” cu suprafaţa de 18 m..1717 ha situat pe str.08. se transmit reclamantului apelant (societate obştească) cu drept de proprietate.Judecătoria ______________________ Avocatul __________________ în interesele dnei __________________ CERERE PRIVIND ÎNCETAREA PROCESULUI ÎN PRICINA CIVILĂ La 03. ea dobândeşte dreptul de administrare operativă a bunurilor..p.238 CC RM (în red. filială la acel moment a OCT ____________. nu se poate trage concluzia că aceste bunuri au trecut în proprietatea reclamantului. __________________şi ÎS „Cadastru” privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra imobilului indicat supra. _ d i n ________. în hotărârea Comitetului Executiv raional _________nr.. ____________.. garaj lit.„05" cu suprafaţa de 135. prin decizia Curţii de Apel Economică din __________________..p. din proprietate de stat. Şi. garaj lit. Consider că procesul civil urmează a fi încetat. construcţie accesorie lit. __ din _____________. privind constatarea faptului cu valoare juridică şi recunoaşterea dreptului de proprietate. cât şi dispoziţia de plată nr. iar cumpărătorul se obligă să primească bunul şi să plătească pentru el o anumită sumă de bani. Instanţa de judecată a menţionat: ”.. m. amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0. or. în baza contractului de vânzare-cumpărare.p.În temeiul art. ____________. 188 . reprezentantul reclamantului a indicat faptul că a procurat de la ___________________ imobilul: depozitul lit. reclamantul a invocat existenţa unei convenţii de vânzare-cumpărare. Dacă cumpărătorul este o organizaţie de stat sau o altă organizaţie.238 CC RM (în red. Din esenţa normei de drept conţinută în art.„04” cu suprafaţa de 166.2010. 1964 care reglementa raporturile juridice la acel moment).„07" cu suprafaţa de 6. au trecut în proprietate obştească. evaluat la acel moment de OCT __________. Astfel.8 m.3 m. conform căreia reclamantul a achitat costul acestor bunuri în sumă totală de ____________ ruble. vânzătorul se obligă să remită cumpărătorului proprietatea unui bun. la fel.7 m. menţionată în articolul 90/1.L..

nici în temeiul art. Faptul că reclamantul apelant nu deţine imobile cu drept de proprietate amplasate pe terenul cu suprafaţa de 0. 189 . __________________. . Convenţia de vânzare-cumpărare la care face trimitere reclamantul apelant nu a fost î n c h e i a t ă în forma stabilită de lege la acel moment. Nerespectarea în aceste cazuri a formei scrise şi notariale atrage nulitatea convenţiei. (a doua decizie). Instanţa de judecată o invocă din oficiu.96 a art. instanţa de apel consideră necesară respingerea apelului ca fiind nefondat şi menţinerea în vigoare a hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________. Iar contractul de înstrăinare a imobilului proprietate a persoanelor fizice şi juridice trebuia să fie autentificat pe cale notarială şi înregistrat în decurs de trei luni la Biroul Teritorial de Inventariere Tehnică (art. __________________ se confirmă şi prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________ (dosarul __________________). instanţa de judecată consideră că convenţia de vânzarecumpărare a bunurilor Staţiei __________________. cooperatiste şi alte organizaţii obşteşti încheiate între ele. __________________or.240/2 CC. prin legea nr. a stabilit forma scrisă pentru toate convenţiile încheiate între „organizaţiile de stat.46 CC.1000 d i n 16. prin care a fost respinsă cererea Primăriei de încasare a plăţii de folosinţă a terenului aferent proprietăţii private.1000 din 16.10. după introducerea. Faptele s t a b i l i t e printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţa de drept comun sau în instanţa specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane..10. Reclamantul apelant în pricina dată nu a contestat hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din __________________ (dosarul __________________) neexprimându-şi dezacordul cu conţinutul ei. Prin urmare. Curtea Supremă de Justiţie a declarat recursul declarat de AO __________________ inadmisibil (se anexează).240/2 CC. la care face trimitere reclamantul şi în temeiul căruia apelantul se consideră proprietar este nulă şi din aceste motive se respinge argumentul apelantului reclamant precum că el este proprietarul bunurilor în litigiu în temeiul convenţiei de vânzare-cumpărare. În temeiul celor relatate.1717 ha din str.1717 ha din str. şi anume art.” Această decizie a Curţii de Apel Economică este definitivă şi irevocabilă.Nu poate fi considerat reclamantul apelant proprietar al bunurilor în litigiu. Actul j u r i d i c sau clauza care contravine normelor imperative este nulă dacă legea nu prevede altfel. introdus prin legea nr. Din motivele de fapt şi de drept invocate şi stabilite de prima instanţă. instanţa economică s-a expus anterior şi a constatat că Asociaţia obştească __________________nu are bunuri imobile pe terenul cu suprafaţa de 0.96).. deoarece circumstanţele de fapt invocate de reclamant nu întrunesc condiţiile dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Nulitatea absolută a actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual.332 CC (anul 2002) prin uzucapiune. 1964. a modificărilor.Legislaţia în vigoare la acel moment. reclamantul apelant nu a luat măsuri pentru a-i da convenţiei forma stabilită. Nici mai târziu. __________________or.

__________________. prin care recursul Societăţii __________________împotriva Consiliului orăşenesc __________________şi a Consiliului raional __________________cu privire la anularea parţială a deciziilor Consiliului orăşenesc __________________ nr. __________________a fost expus la licitaţie şi în baza contractului nr.__ din __________________urmează a fi respins.1 şi 2. Colegiul Civil ajunge la concluzia: a admite recursul.02. Chişinău.7 m. __________________ către Societatea __________________privind încasarea forţată a plăţii restante pentru folosirea terenului aferent situat în or.02. însă normele de drept material au fost aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a anumitor dovezi.__din __________________a Consiliului raional __________________ clădirea din str. au fost stabilite de către prima instanţă. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. Contrar normei menţionate. __ din __________________şi Consiliului raional __________________nr. prin Actul de inventariere a clădirilor şi Lista bunurilor imobile proprietate a primăriei or. Din informaţia Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. __________________. Conform hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 19 aprilie 2006. __________________din __________________a Consiliului orăşenesc __________________ şi Decizia nr. iar prin Decizia nr. Conform art. __________________din motivul că Societatea __________________ nu deţine dreptul de proprietate asupra imobilului şi în Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de Stat adresa Societatea __________________ figurează în mun.(1) CPC RM. __________________a fost înregistrată la OCT filiala __________________ cu drept de proprietate publică.” Hotărârile enunţate confirmă faptul că litigiul între reclamant şi primărie ce ţine de aşanumitul contract de cumpărare-vânzare a imobilului: depozitul lit.58 . Filiala __________________nr. aprobat prin Decizia __________________din __________________a Consiliului orăşenesc __________________.__ de vânzarecumpărare a bunului imobil prin negocieri directe din __________________a fost înstrăinat lui L. Prin decizia Consiliului orăşenesc __________________imobilul din str. clădirea „fostului comisariat militar” a fost inclusă sub nr.„02" cu suprafaţa de 105. a casa hotărârea primei instanţe şi a emite o nouă hotărâre.Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din __________________.) s-a constatat.162 din 19.” Astfel. 190 . decizie neanulată. m.__ din __________.. garaj lit. __________________ a aparţinut anterior întreprinderii __________________din ___________.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Statului” au fost aprobate actele de inventariere şi listele de bunuri imobile ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale statului conform anexelor cu nr. 118 alin.2004 a Consiliului raional __________________ „cu privire la executarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.p.n. decizia nr.„03" cu suprafaţa de 103. Conform dosarului de inventariere tehnică se atestă faptul că imobilul din str. fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.p. rezultă că după Societatea Obştească __________________nu este înregistrat niciun bun imobil.p.„04" cu suprafaţa de 166..162 din 19.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativteritoriale şi ale Statului”. __________________. str. definitivă (a treia la număr – n. oficiul Cadastral Teritorial Orhei. în materialele cauzei nu se conţin probe incontestabile pentru susţinerea pretenţiilor reclamantei __________________şi __________________în deţinerea dreptului de proprietate asupra imobilului din str. garaj lit.06. a fost respinsă acţiunea Primăriei or. … «că.C. din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că circumstanţele pricinii.3/11 din 08.3 m..

3 m.p. -Decizia Curţii de Apel Economice din __________________. __________________.„07" cu suprafaţa de 6. __________________..„02" cu suprafaţa de 105 m. căruia.8 m. or. __________________ şi C. solicit: A înceta procesul în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Asociaţiei __________________împotriva Primăriei or. _________.. cu privire la constatarea faptului încheierii tranzacţiei de vânzare-cumpărare şi recunoaşterii dreptului de proprietate asupra imobilului: depozitul lit.L.p.1717 ha situat pe str. construcţie accesorie lit.265 lit.cererea privind recunoaşterea calităţii de victimă şi parte civilă. au fost recunoscute ca fiind legale hotărârile Consiliului orăşenesc __________________ prin care a fost scoasă la licitaţie clădirea fostului comisariat militar. inclusiv a procesul-verbal nr. __________________. or. __________________.L. art.„05" cu suprafaţa de 135..„07" cu suprafaţa de 6.L.. prin care C.. printre episoadele de învinuire a figurat şi scoaterea la licitaţie şi vânzarea clădirii fostului comisariat militar amplasat pe str..„05" cu suprafaţa de 135. art. -Scrisoarea Curţii Supreme de Justiţie din __________________. Data __________________ Semnătura avocatului __________________ 191 . amplasată pe __________________or. În conformitate cu art.„04" cu suprafaţa de 166.1717 ha situat pe str._ al licitaţiei din __________________.p.269-270 CPC... amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0.M.L. poartă metalică şi gard din piatră. garaj lit.p. legalitatea procurării de către C.p. construcţie accesorie lit.4 m. au fost apreciate de către instanţele de judecată şi probele invocate de reprezentantul reclamantului.266.„08" cu suprafaţa de 18 m. În dosarul penal menţionat Societatea __________________a fost recunoscută drept parte vătămată.p. amplasate pe un teren cu suprafaţa de 0.7 m. obiect al cererii de chemare în judecată în acest proces civil. Anexă: . clădirea administrativă lit. reclamantul a anexat decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău din __________________prin care a fost respins recursul procurorului raionului ______________ cu privire la recunoaşterea nulităţii proceselor-verbale ale licitaţiilor. __________________. şi prin sentinţele de achitare în privinţa lui M. construcţie accesorie lit. garaj lit.„08" cu suprafaţa de 18 m.„03" cu suprafaţa de 103. a bunului scos la licitaţie. __________________ a fost deja soluţionat.clădirea administrativă lit.p. dl C.I. Mai mult ca atât.b).8 m. construcţie accesorie lit. procurat de C. La cererea de chemare în judecată.. Sunt de menţionat şi sentinţele de achitare în privinţa fostului primar al or. Prin urmare. a procurat clădirea fostului comisariat militar amplasat pe strada __________________. Instanţele de judecată s-au expus şi asupra hotărârii Consiliului orăşenesc _________ cu privire la scoaterea la licitaţie a imobilului în litigiu.4 m.p.C. poartă metalică şi gard din piatră.p.

unde. În drept.N.. fapt dovedit prin certificatul eliberat de 192 . a fost transliterat Nic.V. Republica Moldova. iar prenumele N. aşa precum era scris în paşaportul meu pentru străinătate (copia se anexează). acte în care numele meu a fost transliterat Ts. Cetăţenia română i-a fost acordată prin redobândire./ Ts. iar în toate celelalte acte ale mele – Ts./ Ts. am obţinut cetăţenia acestui stat. mi-au fost perfectate toate actele constatatoare de drepturi.N.I. soţia mea urmează să prezinte Ambasadei României din Chişinău un set de documente.. Evident.. şi Ts.N.Judecătoria Buiucani din municipiul Chişinău Petiţionar: Ţ.N.281. în baza art. (copia permisului se anexează). soţia mea a depus cerere de obţinere a cetăţeniei române.I. mun. Numele meu în permis este fixat Ts. Între timp. Ţ. cu acelaşi număr personal de identificare şi că modificarea numelui meu este efectul transliterării acestuia din limba română în limba engleză. ap. m-am căsătorit cu doamna C. inclusiv buletinul de identitate. La faza de perfectare a actelor româneşti de stare civilă. Căsătoria (certificatul de căsătorie se anexează) a fost înregistrată în baza permisului de şedere. am emigrat în Statele Unite ale Americii.______ str.. Direcţia Documentare a populaţiei. printre care şi certificatul meu de naştere.1949 în municipiul ___. născut la 22. sunt în imposibilitate juridică să-mi exercit drepturile şi obligaţiile pe teritoriul republicii din următoarele cauze: În 1990. În certificatul meu de naştere este înscris numele Ţ. fiind una şi aceeaşi persoană cu 2 nume.N.N.10.__ CERERE PRIVIND APARTENENŢA DOCUMENTELOR CONSTATATOARE DE DREPTURI În fapt. eliberat de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale. este una şi aceeaşi persoană. aşa după cum prevede procedura. în procedură legală. soţul doamnei C. Funscţionarii Serviciului municipal de Stare Civilă din Chişinău ne-au explicat faptul că problema dată nu este de competenţa acestei instituţii (răspunsul la demersul nostru se anexează).N. În anul 2010. ___.A.N.. şi prenumele N. SOLICIT constatarea faptului că Ţ.I. fapt nerecunoscut de Consulatul Român din Chişinău. eu. eu.i) din Codul de procedură civilă – Pricinile de constatare a faptelor care au valoare juridică – din Capitolul XXIV: CONSTATAREA FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ. fiind în vizită în Republica Moldova. în SUA. lit. _______.

____ din ___. • Copia certificatului de căsătorie nr. • Răspunsul Serviciului municipal de Stare Civilă Chişinău la demersul meu. ____din __. Comisia pentru reglementare a onomasticii şi terminologiei naţionale (se anexează).Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. eliberat de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Comisia pentru reglementare a onomasticii şi terminologiei naţionale din 28.2010. • Copia buletinului de străinătate OM-XIX nr. • Copia permisului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetăţenii străini CR___ eliberat la ____. 62 CS-V nr. Anexe: • Copia legalizată a certificatului de naştere în limba română NA-VI nr. Data ______________________ Semnătura _________________ 193 .12. • Copia certificatului de identificare a numelui/ prenumelui.___. eliberat de autorităţile Uniunii Sovietice la ____. • Copia legalizată şi tradusă în limba engleză a certificatului de naştere NA-VI nr. ___ din __.

pentru a fi examinată în procedura civilă.I. de unde.W.. tatălui meu.I. raionul _____.V. respectiv. în urma spitalizării şi apoi a decesului acestuia ne-au fost cauzate suferinţe morale enorme. satul _____ CERERE DE APEL ASUPRA HOTĂRÂRII DIN 27. Judecătoria _____ a examinat acţiunea civilă înaintată de noi către L. tatăl apelantului.W.2008.I. a decedat. solicităm admiterea prezentului apel şi modificarea hotărârii primei instanţe în partea încasării reparaţiei pentru prejudiciul moral. La 16.V.E.M. la 27. În fiecare 194 .2007. era în spital în comă şi medicii făceau tot posibilul pentru a-l salva.2007.. pârâtul L. raionul _____. leziunile corporale au fost prea grave.W. Instanţa a admis integral pretenţiile de recuperare a pagubei materiale. Suferinţele noastre morale au fost enorme atunci când am aflat de accident. Judecătoria raionului _____ (judecător D.) Subsemnaţii. C.E.2008 A JUDECĂTORIEI ________ (JUDECĂTOR D. în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.2006. la 28. C. conducând motocicleta „Voshod” cu numărul de înmatriculare MDM 1970.W. deoarece.11.W.264 alin. au fost enorme atunci când C. instanţa a încasat doar 1000 lei.2006.I. din păcate.12.) a emis o sentinţă prin care l-a recunoscut vinovat pe L. Din 100000 lei solicitaţi de noi pentru repararea prejudiciului moral. Motivele apelului sunt următoarele: În fapt. Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare. La 13. Durerea noastră nu avea margini când am aflat de moartea întreţinătorului nostru. în urma accidentului în care i-au fost cauzate leziuni corporale grave soţului mamei şi. cu încasarea de la intimat în beneficiul nostru a sumei de 100000 lei – repararea prejudiciului moral cauzat nouă prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. şi C..APELURI Curtea de Apel _______ Apelanţi : C. pentru repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C.. Nu suntem de acord cu încasarea doar a sumei de 1000 lei destinaţi pentru repararea prejudiciului moral. respectiv. Victima a fost transportată la Spitalul Raional ______. C.02..11. dar a admis doar parţial pretenţiile de reparare a prejudiciului moral cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui C. a fost transportată la IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” din Chişinău.01. La 27.(3) lit.. l-a accidentat pe C.M.W. soţul apelantei şi.02. dar. satul _____ Intimat: L.b) CP.

V..E. Data______________ Semnături ______________ C. _________________ 195 .. art.357.V. a fost nevoită să plece la muncă în Italia. Despărţirea mamei de fiu. lăsându-l pe fiul ei. visăm tot calvarul prin care am fost nevoiţi să trecem în urma crimei comise de L.) C. Coapelanta. deoarece ne-a fost răpit cel mai drag şi iubit om. C. În drept. cauzată de decesul tatălui. ne întemeiem apelul pe dispoziţiile art. iar şi iar. Suferinţele morale ne urmăresc până în prezent şi vor fi cu noi încă mult timp. în grija bunicii. __________________ (Reprezentată prin procură de C.I. 358.noapte. Feciorul creşte fără tată şi la o distanţă de mii de kilometri de mamă.V. numai a agravat suferinţele noastre morale. 385 din Codul de procedură civilă.E.1422 din Codul civil.

_______________. Prin urmare. eu am devenit proprietara apartamentului nr. La examinarea cauzei în fond.T. str.______. privind încasarea. din motive necunoscute.T.2009. CERERE DE APEL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII JUDECĂTORIEI _______ MUN. deoarece proprietar al apartamentului nr. iar raportul de expertiză nr.______. mun. tencuiala şi duşumeaua.04. ignorând faptul că eu nu eram proprietară la momentul constatării producerii inundaţiei în apartament şi nu a fost stabilită vina mea în conformitate cu prevederile art.N.92 confirmat de către preşedintele APLP nr.06.Curtea de Apel Chişinău Apelant: F. înregistrat ulterior la OCT Chişinău la data de 25. Intimat: E.11/22 este din 04.____ aflat pe str. şi care. a fost admisă acţiunea lui E.06. care a fost proprietarul anterior al imobilului aflat în litigiu.________.29 lei?.2010. instanţa de fond a constatat greşit că paguba urmează a fi încasată de la mine. imobil pe care l-am procurat de la I..116 am devenit. eu. la acel moment. Pornind de la aceste circumstanţe. s-a stabilit că scurgerea apelor reziduale din sistemul de canalizare pe peretele interior comun care separă apartamentul reclamantei E.2009.1398-1399 din CC RM. pe E.____. din contul meu.CHIŞINĂU NR. către mine şi E. prejudiciul a fost încasat de la mine. nu are nicio atribuţie cu litigiul în cauză..2010 Prin hotărârea Judecătoriei _______mun. str. segment care este dosit în peretele interior comun.2008.22 din 04.04. 14. confirmat de către preşedintele APLP nr. nu port răspundere pentru prejudiciul cauzat dat fiind faptul că. instanţa de judecată l-a atras în calitate de copârât pe E. adică peste opt luni.2-14/10 DIN 10.1423 a fost efectuat doar la 29. la moment. iar concluziile instanţei expuse în 196 . nefiind proprietara apartamentului.2-14/10 din 10.116. 14. Cu atât mai mult.1423 din 29.T. ap.116.04.11/22 – materialele se conţin în dosarul cauzei – confirmă faptul că peretele din odaia care aparţine reclamantei este umed.____ situat pe str.I.2008._____________._____. l-a atras în calitate de copârât.T.04. însă instanţa de fond.2009.2009. Astfel. de apartamentul nr.04. proprietar al apartamentului dat era altă persoană.I.Chişinău nr.T. sunt deteriorate tapetele.. este provocată de fisurarea ţevii de canalizare pe segmentul ce uneşte blocul sanitar cu bucătăria apartamentului nr. instanţa de judecată reţine faptul că E. domiciliată ______________. din mun. Cu hotărârea nominalizată nu sunt de acord din următoarele considerente: În baza contractului de vânzare-cumpărare din 09.T. ap.. În cadrul şedinţei judiciare.T. proprietara apartamentului nr. consider că instanţa de fond nu a constatat toate circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii. iar actul de constatare nr.09.. am solicitat să fie atras în calitate de copârât fostul proprietar I. la 25.09. Iar prin raportul de expertiză nr. a prejudiciului cauzat în mărime de 8559.______. însă. prin actul nr. domiciliat _____________________.2009.

Solicit: Admiterea prezentului apel. Anexă: copia cererii de apel. 386 alin. cu remiterea cauzei la rejudecare într-un alt complet de judecată.04. În conformitate cu art.1 lit.Chişinău din 10.386 alin.2-14/10 din 10.357-365. Data _______________________________ Semnătura apelantului ________________ 197 .a) şi c) CPC RM.04. bonul de plată a taxei de stat.hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii.2010. fapt ce serveşte ca temei de casare a hotărârii în conformitate cu prevederile art.1 lit.a) şi c) din CPC RM.2010. Casarea hotărârii Judecătoriei _______mun. copia hotărârii nr.

I. Reclamant în cauza civilă „C. despre recuperarea prejudiciului.E. către L.E.R.10..00 lei) pentru asistenţa juridică conform contractului nr.V.ALTE CERERI JUDECĂTORIA ________ De la: C. şi C. la 15. Data______________ Semnătura______________ 198 . 4 din 03. către L.02 din 09. • Ordinele de încasare nr.00 lei pentru pâine (colaci). eliberat de S.2007.00 şi 3500.11.2007 eliberate de „Mobiasbancă” S.3017.(1) din Codul de procedură civilă. prin care este confirmată achitarea de către C. Întemeiez prezenta cerere pe prevederile art.12. prin care este confirmată achitarea de către C. înaintată de mine şi C. despre repararea prejudiciului” CERERE PENTRU ANEXAREA ÎNSCRISURILOR LA MATERIALELE CAUZEI Judecătoria ______ are pe rol cererea de chemare în judecată. Prin prezenta..A.V. a sumelor de 1500.56 alin.E.V.00 lei (total 5000.C. „Şx” S.2006. solicit anexarea la materialele cauzei a următoarelor înscrisuri (copii legalizate): • Bonul de plată nr. a sumei de 875.L.09.I.2007 şi nr. procurată pentru masa de pomenire.05 din 26.

Barbăneagră în interesele lui B..2010. bolnavă de cancer (la ficat) în faza terminală. a fost viciat discernământul dnei B. __________din __________. III B. nu se poate accepta existenta consimţământului valabil ca expresie a libertăţii de voinţă. actelor notariale şi a debitorilor.Vl. i s-a adus la cunoştinţă faptul de existenţă a testamentului ei. B. Este necesar a stabili. a înregistrat căsătoria cu cet. Starea generală . De asemenea. fapt atestat prin certificatul de deces nr. La 05.gravă ”. B. dacă pot aceste medicamente prin efectul pe care îl au. Intraoperator tumoarea în duoden cu concreşterea pancreasului s-a efectuat rezecţie pancarto-duodenală. Din _____________ s-a observat creşterea abdomenului în volum. _____________ CERERE PRIVIND EFECTUAREA EXPERTIZEI PSIHIATRICE În fapt.. Chişinău. la momentul întocmirii testamentului. Considerăm că starea depresivă 199 . str. De la avocatul A.Judecătoria sectorului _______. în care se indică: „În 2008 s-a depistat tumoare cefalo-pancreatică. str. prin certificatul de căsătorie _____________. la momentul întocmirii testamentului dispunea sau nu de discernământ. ea suferind de cancer în fază terminală şi fiind invalid de gradul I. După decesul soţiei. cu numărul __________. Mă simt foarte rău şi nu am surse financiare pentru leacuri şi trai”.Vl. – cancer în faza terminală – este că bolnavii au. mun. În extras este indicat faptul că testamentul a fost înregistrat la data de ____________. de obicei. Căsătoria a fost înregistrată la OSC ___________. să altereze discernământul unei persoane în asemenea mod încât să nu fie pe deplin conştientă de faptele sale. Acest fapt este confirmat prin extrasul privind testamentele eliberate de Centrul de evidenţă a gajului..II. Ţinem să menţionăm faptul că starea de sănătate a dnei B. În Spitalul Direcţiei nr.04. Acest fapt se confirmă prin actul de examinare primară din __________.. dna B.Vl.Vl. a decedat. în cererea de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei. Chişinău. dna B. Soţii nu au avut copii în această căsătorie. era deosebit de gravă.V. considerăm că. În contextul litigiului privind contestarea legalităţii testamentului este necesar a stabili dacă dna B. În cazul de faţa. lui B. 4 s-a efectuat laparotomie. Pacientei i s-a efectuat la _______ mastectomie radicală cu tratament complex la fel şi histologic confirmat (N ___________) stadiul avansat al maladiei glandei mamare T4N2MX st. Hydronreteoneroza gr. mun. Vizualizarea organelor abdominale şi ale bazinului mic nu este posibilă din cauza formaţiunii gigantice tip mixta. Specificul bolii de care suferea dna B. Din aceste motive. este vorba de o persoană care a încheiat anumite acte juridice (cu câteva luni înainte de propriul deces) în timpul ce i se administra tratament cu citostatice. la data de 25 martie 2001. În cazul dovedirii lipsei discernământului părţii la data întocmirii testamentului din cauză de boală. depresie severă şi alterare a conştiinţei ca urmare a medicaţiei administrate.V. ea neconştientizându-şi acţiunile.V. indică faptul că „În prezent sunt bolnavă de cancer în ultima fază.

. pune în gardă faptul că dl B. 4. confirmată histologic (N__________________). Manual de psihiatrie judiciară. nu a ştiut despre intenţia soţiei de a perfecta acest act şi.şi anxietatea de care suferea i-au alterat conştiinţa. În august 2008 se depistează maladie tumorală a tractului digestiv şi anume leiomiosarcom cu focare de malignizare. 2.181) presupun că pacienta Vl. Diasepam) şi. 148. pag. a sferei emoţional volitive? 2. care era discernământul critic al pacientei Vl. cum acţionează acestea asupra stării psihice a pacientului. Putea oare pacienta Vl. Starea gravă a pacientei se confirmă prin faptul că.? A încredinţa efectuarea expertizei psihiatrice Spitalului Clinic de Psihiatrie al Ministerului Sănătăţii. Pornind de la faptul că: 1. Pacientei Vl. mai mult ca atât. în temeiul art. Data ______________ Avocatul______________ 200 . Nacu An. în calitatea sa de soţ. i s-au administrat preparate tranchilizante (Sol. care conduc la slăbirea sferei emoţionalvolitive. la ____________ când s-a încercat a efectua examinarea prin ultrasonografie a organelor abdominale. i s-a efectuat la ___________ mastectomie radicală cu tratament complex la fel şi histologic confirmat (N ___________) stadiul avansat al maladiei glandei mamare T4N2MX st. la fel şi sursele bibliografice de specialitate (Nacu Al. respectiv. III B . înaintând următoarele întrebări: 1. precum şi confirmate clinic. să fie responsabilă de acţiunile sale la momentul întocmirii testamentului la data de ______________? 4.B. Din fişa de observaţie se confirmă administrarea sistematică a preparatelor tranchilizante. Luând în considerare starea gravă a pacientei pe fond de intoxicaţie endogenă. În contextul argumentelor invocate. B. 263.din cauza formaţiunii gigantice” . testamentul a fost încheiat întrun moment în care ea nu putea să-şi conştientizeze acţiunile sale ori să le dirijeze. 269 – 270 CPC.B.V. care se afla în stare gravă de intoxicaţie endogenă administrându-i-se preparate tranchilizante. după decesul persoanei. ascită.. 261. nu a ştiut de existenţa testamentului. Din fişa de examinare staţionară se constată cu certitudine faptul că din momentul internării pacienta se afla într-o stare gravă. intoxicaţie endogenă. ulterior. se confirmă clinic faptul de intoxicaţie endogenică.B. 3. Cele expuse. 153.. Chişinău. SOLICITĂM: A dispune expertiza medico-legală psihiatrică în baza documentelor anexate la dosar. aceasta fiind imposibilă . suferea de o tulburare psihică pe fundal somatogen agravat de intoxicaţie canceroasă gravă. Pacienta din momentul internării (_________) se afla în sare de proces tumoral avansat. Toate aceste stări au impact şi asupra stării psihice a pacientului? Dacă da – în ce măsura? 3. De asemenea. 1997.

de la reprezentantul lui L. iar apartamentul nr. SOLICIT: în conformitate cu art.Judecătoria sectorului _____ Judecătorului A.S. rog să dispuneţi strămutarea pricinii spre judecare cu respectarea normelor de competenţă excepţională în Judecătoria Botanica mun. V. se află în sectorul Botanica mun. către C. fâşiilor forestiere.40 din CPC RM. în conformitate cu prevederile art. Data ___________________________ Semnătura reprezentantului conform procurii _____________________ 201 .A. plantaţiilor perene. altor obiective fixate de pământ se intentează în instanţa de la locul aflării acestor bunuri. 11. CERERE DE STRĂMUTARE În procedura Judecătoriei _____mun.______________11.Chişinău.Chişinău. în bază de procură. asupra unor case. acţiunile cu privire la dreptul asupra terenurilor.C.Chişinău se află cauza civilă după acţiunea lui C.Chişinău.A.L. mun. privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr._____________.25 situat pe str.25 situat pe str. construcţii.Chişinău. încăperi. Dat fiind faptul că. mun. resurselor acvatice izolate.43 din CPC RM. subsolurilor.

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 202 .

7-8. în virtutea prerogativelor de putere publică. adoptat sau emis de către o autoritate publică sau de o persoană privată împuternicită prin lege sau printr-un act administrativ. prestarea de servicii publice. Prin art. fiind definit de lege ca un contract încheiat de o autoritate publică. Repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ nu poate constitui separat obiect al acţiunii în contenciosul administrativ.2009 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. cât şi în Rezoluţia (77) 31 "Cu privire la protecţia individului faţă de actele autorităţilor administrative".2 din Lege.2 şi art. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost pricinuită. având ca obiect administrarea şi gestionarea bunurilor proprietate publică. . dacă legea nu prevede altfel. modificarea sau stingerea unor raporturi juridice de drept administrativ.2 lit.1 alin. recunoscut de lege.10.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997. în baza şi în vederea exercitării legii. art. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ pentru a obţine anularea actului.e) şi art. . EXPLICĂ: 1. Noţiunea "act administrativ" este reglementată atât în art. orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său.10 din 30. actul administrativ poate fi definit ca fiind un act unilateral.17 din Codul de procedură civilă.2 din Lege. contractul administrativ este asimilat actului administrativ.refuzul autorităţii publice de a primi cererea persoanei sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. nr. în mod unilateral. 2.nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege . 203 . în conformitate cu art. activitatea funcţionarilor publici care rezultă din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora. pentru naşterea. 3. Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Ţinând seama de prevederile menţionate.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.16 lit. pag.793-XIV din 10 februarie 2000 (în continuare Lege). 2010. cu caracter normativ sau individual. executarea lucrărilor de interes public.4 În scopul aplicării corecte şi uniforme a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ. Conform art. Ţinând cont de prevederile legale menţionate şi de prevedere art.contractul administrativ.actul administrativ cu caracter normativ sau individual. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie: .HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. de către o autoritate publică.3 din Lege.

reglementate prin Legea privind achiziţiile publice. 4. precum şi refuzul de a furniza o informaţie sau de a asigura accesul liber la registrele publice aflate la dispoziţia furnizorului de informaţie etc. de asemenea.contractul administrativ se încheie în formă scrisă. dacă prin lege nu este prevăzut alt termen de soluţionare a cererii. . 5. Din categoria contractelor administrative fac parte contractele de concesiune. în condiţiile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi ale legislaţiei privind proprietatea publică. în baza legii. reglementate prin Legea cu privire la concesiuni. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.Contractele administrative au următoarele caractere juridice: . alte contracte de prestări servicii de interes public sau de executare a lucrărilor de interes public naţional sau local. . în instanţa de contencios administrativ. de furnizare a energiei termice şi electrice. Refuzul de a elibera un certificat. actul administrativ a fost anulat sau modificat sau autoritatea a fost obligată să 204 . funcţionarii publici. de administrare a fondului locativ public. Astfel. în calitate de purtătoare a prerogativelor de putere publică. dacă aceasta a fost înaintată ulterior. poate supraveghea condiţiile executării contractului şi aplica sancţiuni pecuniare pentru neexecutarea contractului. din serviciul vamal. Prin art.părţile au obligaţia de a accepta anumite clauze stabilite prin lege sau.inegalitatea de poziţii ale părţilor. . administraţia publică. se consideră nesoluţionare în termen legal a unei cereri refuzul nejustificat al unei autorităţi publice de a primi o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege sau faptul de a nu răspunde persoanei în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de către autoritatea publică. acţiuni cu privire la numirea.. de salubrizare. al gazelor naturale. de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale.contractul administrativ are ca obiect prestarea unui serviciu public sau gestionarea bunurilor din domeniul public. prin hotărâre a administraţiei publice locale. . cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă şi menajeră. reglementate prin Legea serviciilor publice de gospodărie comunală.18 din Lege. inclusiv aplicarea sancţiunilor disciplinare. sunt asimilate actului administrativ. Conform art. transferarea. dacă acţiunea în despăgubiri se va înainta concomitent cu cererea iniţială sau prin înaintarea unei cereri suplimentare. detaşarea.(2) din Lege. cu trecerea lui din domeniul public în domeniul privat. obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl poate constitui şi repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate printr-un act ilegal sau prin nesoluţionarea unei cereri în termenul legal. din organele apărării securităţii naţionale şi ordinii publice şi alte categorii stabilite prin lege pot înainta. Contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale constituie contracte administrative. dacă. suspendarea sau eliberarea din funcţie. sau.2 al Legii. o adeverinţă sau un oricare alt înscris. funcţionarii publici cu statut special din serviciile diplomatice. contractelor administrative sunt asimilate şi contractele încheiate între autorităţile publice şi funcţionarii publici. până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Procesele verbale privind consumul fraudulos al energiei electrice şi termice.3 alin. având dreptul de a negocia unele clauze.respectarea procedurilor pentru încheierea contractului administrativ etc. Prin urmare. de administrare a domeniului public. apei potabile şi menajere pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. În cazul în care acţiunea în despăgubiri este înaintată după ce. contractele de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală. Astfel. Conform art. prin hotărâre de Guvern. după caz. nu a fost schimbat regimul juridic al bunului respectiv. contractele de achiziţii publice. printr-o hotărâre judecătorească. are dreptul de a modifica şi rezilia contractul unilateral.1 şi art.

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea. Se atenţionează că autoritatea publică şi persoanele menţionate pot fi degrevate de obligaţia de a repara prejudiciul în măsura în care cel prejudiciat a omis. actele administrative pot fi emise de: a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul Legii.a) şi b). Conform art. intenţionat sau din culpă gravă. funcţionarul public poate fi obligat să plătească despăgubiri solidar cu autoritatea respectivă (art.(3) din Lege. b) subdiviziunile autorităţilor publice. acesta fiind introdus în proces în calitate de pârât.20 alin.1424 din Codul civil). Funcţionarul public introdus în proces are calitatea procesuală de sine stătătoare de pârât în litigiu. c) funcţionarii din structurile specificate la lit. . poate chema în garanţie superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze soluţionarea cererii.Guvernul. care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei). .autoritatea judecătorească. Banca Naţională a Moldovei etc. acţiunea în despăgubiri poate fi înaintată şi împotriva consilierilor care au adoptat actul administrativ. agenţiile. De asemenea. dacă au votat pentru adoptarea acestui act. ulterior. cu intenţie ori din culpă gravă. oraşului (municipiului).(2) din Lege). Comisia pentru Piaţa Hârtiilor de Valoare. Comisia Electorală Centrală.1404 din Codul civil). 205 . Din categoria autorităţilor publice centrale autonome fac parte Curtea Constituţională.autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi. consilierii răspund solidar cu autoritatea. având toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţii în proces. 6. serviciile.Parlamentul Republicii Moldova. care include toate instanţele judecătoreşti. . Acţiunea în reparare a prejudiciului moral şi material poate fi înaintată şi împotriva funcţionarului public al autorităţii publice pârâte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în care se solicită despăgubiri. Prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat al unităţilor administrative instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ.267 şi art. în baza principiului solidarităţii. . care sunt constituite pe teritoriul raionului. Din categoria autorităţilor publice fac parte: .1404 alin.organele administraţiei publice centrale (ministerele. fapta ilicită prejudiciabilă (art.23 din Legea privind administraţia publică locală. alte autorităţi administrative) şi subdiviziunile lor teritoriale.3 din Lege. se va înainta în instanţa de drept comun acţiunea cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului administrativ care.Preşedintele Republicii Moldova. Funcţionarul public. 7. în temeiul art. municipiului Chişinău.(3) din Codul civil). . care acţionează în regim de putere publică pentru realizarea unui interes public. În cazul în care se admite acţiunea. să înlăture prejudiciul prin mijloace legale (art. a fost anulat de către autoritatea emitentă sau ierarhic superioară. În acest caz. birourile. Conform prevederilor art. Acţiunea în repararea prejudiciului material şi moral se prescrie în termen de 3 ani (art. ea se înaintează în instanţa de drept comun. . unităţii teritoriale cu statut juridic special. şi subdiviziunile lor. Consiliul Superior al Magistraturii şi Procuratura.20 alin. Curtea de Conturi. dacă se va dovedi că el a săvârşit.soluţioneze cererea sau să emită actul administrativ.

cvorumul prevăzut de lege. se atenţionează că. deoarece nu produc efecte juridice prin ele insele. să se pronunţe şi asupra legalităţii acestor acte sau operaţiuni. Dacă autoritatea publică. Răspunsul unei autorităţi publice care cuprinde punctul de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ nu poate fi considerat drept un act administrativ. actul administrativ nu poate fi adoptat sau emis.) În cazul în care organul administraţiei publice refuză întocmirea sau eliberarea actului administrativ pregătitor (avizului. prin care autoritatea publică expediază cererea petiţionarului organului competent pentru examinare şi. 9. după dorinţa personală. este în drept. refuză emiterea unui act administrativ sau eliberarea unor acte. verificând legalitatea actului. iar în cazurile prevăzute de lege . dacă actul este semnat de către conducătorul organului colegial. dacă aceste persoane exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public. în temeiul Legii.contrasemnat. Adresa. persoana poate contesta în instanţă de contencios administrativ actul pregătitor sau poate solicita obligarea organului respectiv la întocmirea sau eliberarea actului pregătitor. Nu pot fi contestate în contenciosul administrativ actele emise de organizaţiile cooperatiste. deoarece răspunsul în cauză nu produce niciun efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat. Răspunsul autorităţii publice care atestă date existente în evidenţa unei autorităţi publice. Actele pregătitoare sau operaţiunile administrative şi tehnico-materiale care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat nu pot constitui de sine stătător obiect al acţiunii în contenciosul administrativ. informează petiţionarul despre aceasta. 206 . deoarece nu produce pentru petiţionar efecte juridice. instanţa de contencios administrativ. (Spre exemplu.25 alin. persoana poate contesta inacţiunile autorităţii publice. etc.05. instanţa din oficiu este în drept să verifice legalitatea avizelor. nu constituie act administrativ. concluziei etc.2000 privind accesul la informaţie. În cazul în care autoritatea publică nu a răspuns la toate solicitările petiţionarului. instanţa nu poate discuta conţinutul unui răspuns la o cerere adresată unei autorităţi publice. actele emise de persoanele private întru realizarea acestor prerogative pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.a) şi b) din Legea nr. 8. iar dacă ar fi emis sau adoptat. nu ar produce efecte juridice. din oficiu sau la cerere. Prin urmare. Petiţia poate fi readresată organului competent fără acordul petiţionarului. obşteşti sau agenţii economici şi persoanele juridice cu scop lucrativ.982-XIV din 11. fiind împuternicite prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate să presteze un serviciu de interes public sau să exercite funcţii publice întru executarea actelor legislative sau normative ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.(2) din Lege.17 lit. Totodată. care sunt asimilate actului administrativ. în temeiul art. care au stat la baza emiterii actului administrativ. cu excepţia cazurilor stabilite în art. de asemenea. precum şi în cazul în care cererea nu este examinată în termenul legal. nu constituie un act administrativ producător de efecte juridice. printr-o adresă.) sau prin lege este prevăzută contestarea actului pregătitor. stabilirea răspunsului fiind atributul exclusiv al autorităţii publice competente. în lipsa actului pregătitor sau exercitării unor operaţiuni tehnicomateriale. acordului. acesta este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea autorităţii publice de a-i răspunde la toate solicitările. deoarece petiţionarul nu poate să pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens.Persoanele private (fizice sau juridice) pot fi asimilate autorităţilor publice în sensul Legii. Dat fiind faptul că. concomitent.

404 din Legea cadastrului bunurilor imobile). privind contestarea altor acte procesuale dintr-un proces penal nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ. demersurile privind soluţionarea chestiunilor statuate în art. atunci. Acţiunile privind obligarea procurorului de a porni un proces penal. aplicarea forţei fizice. deoarece obiectul acţiunii poartă un caracter patrimonial. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi subdiviziunile lor teritoriale). constituie în sine un act administrativ producător de efecte juridice. a cărei procedură este reglementată de legislaţia procesuală penală şi de executare. dat fiind faptul că ele se examinează în ordinea procedurii stabilite de cartea întâi. persoana este în drept să înainteze o cerere de scoatere a bunurilor de sub sechestru în instanţa de drept comun. de către instanţele de drept comun. deoarece acţiunile organelor sistemului penitenciar vizează executarea unor hotărâri penale. Dacă procurorul refuză să satisfacă rugămintea sau nu comunică persoanei respective despre soluţionarea cererii în decurs de 10 zile din momentul primirii ei. însă. ea poate cere organului de urmărire penală sau instanţei de drept comun să scoată bunurile de sub sechestru. 11.274 Cod de executare. prin urmare este producător de efecte juridice şi poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ (art. 13. stabilirea regimului special în penitenciare. fiind solicitată despăgubirea de la stat în baza Legii nr.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală.Circulara cu caracter obligatoriu.469 Cod de procedură penală şi art. mijloacelor speciale şi armei de foc. 10. în cazul în care prin aceste acte se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor.1545-XIII din 25. actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. deoarece ele provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală o obligaţie în sarcina unui subiect de drept. parte într-un raport juridic de drept public. întocmite de organele abilitate (Serviciul Fiscal de Stat.209 alin. emisă de autoritatea publică. Procesul verbal de recepţie finală a construcţiei constituie temei de înregistrare a dreptului de proprietate asupra imobilului construit. Refuzul procurorului de a emite un act administrativ în sensul Legii sau tăcerea organului procuraturii la petiţia persoanei pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ. Sunt exceptate de la controlul legalităţii în ordinea contenciosului administrativ actele organelor sistemului penitenciar ce ţin de executarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare şi art. 12.02. De asemenea.(2) CPP. Se atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii. deoarece actele emise de procuror. nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ acţiunile privind contestarea încheierilor şi actelor executorului judecătoresc legate de executarea hotărârilor cu caracter civil. poartă caracterul unor acte de procedură şi pot fi contestate în ordinea prevăzută de legislaţia procesuală penală. acţiunile privind transferarea deţinuţilor. 207 . Cererea pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu este de competenţa instanţei de contencios administrativ. care poate fi contestat pe calea contenciosului administrativ. Pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ actele de sancţionare economică şi fiscală. În cazul în care terţa persoană consideră că organul de urmărire penală a aplicat ilegal sechestrul pe bunurile ce-i aparţin.187 Cod de procedură penală. în temeiul art. privind anularea ordonanţei de clasare a procesului. titlul IV din Codul de executare. în acest caz. 14. ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. care pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ concomitent cu decizia autorităţii publice. referitoare la contestarea sancţiunilor disciplinare aplicate deţinuţilor.

127 alin. Se atenţionează că privatizarea bunurilor proprietate publică poate fi efectuată prin următoarele modalităţi: a) vânzare la Bursa de Valori. al unităţilor administrativ-teritoriale.(4) din Codul civil.1 şi 2 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor etc. transmitere de acţiuni întru onorarea datoriilor certe ale statului (art. actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia contravenţională. cât şi a contractului de vânzare-cumpărare.23.bunurile de uz sau de interes public (art. Conform art.În cazul în care prin actul de control sau procesul verbal s-a constatat o contravenţie. înstrăinare. art. Se explică faptul că. proprietatea publică constituie totalitatea bunurilor domeniului public şi privat al statului. bunurile imobile şi alte bunuri proprietate publică se înregistrează în cadastrul bunurilor imobile sau în alt registru de stat.2 din Legea nr.(4) din Constituţie. fiind aplicată o sancţiune contravenţională. inclusiv în bază de proiecte individuale (art. 17. Privatizarea poate fi admisă şi prin vânzare la licitaţie cu reducere. Astfel. art. darea în administrare fiduciară etc. arendarea. Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul patrimoniului public. vânzare la licitaţie fără anunţarea preţului iniţial. Pot constitui obiect al privatizării bunurile proprietate publică enumerate la art. precum şi contractele de gestionare şi administrare. sătesc.121-XVl din 04 mai 2007). Concomitent.2 şi 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 16. după caz. .bunurile stabilite de lege. 47 din Legea nr.. privatizare sau dobândire în alt mod de către terţi a 208 . Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome a Găgăuziei. nu pot constitui obiect al gajului şi nici nu pot fi înstrăinate (art. inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. a bunurilor din domeniul public se face prin licitaţie publică în baza hotărârii Guvernului.(1) şi (2) din Legea nr. iar ţinând cont de sensul art.91-XVI din 05 aprilie 2007). locaţiunea. potrivit prevederilor art. Privatizarea bunurilor din domeniul public cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage nulitatea absolută atât a deciziei autorităţii publice de privatizare a bunurilor.67 alin. deciziei Consiliului raional.296 din Codul civil. Din domeniul public al statului fac parte: . art.10 din Legea nr. termenul de prescripţie pentru înaintarea în instanţă de judecată a acţiunii care a luat naştere din litigii de privatizare este de 3 ani. persoanele juridice în a căror gestiune se află bunurile din domeniul public sunt obligate să ducă evidenţa contabilă a acestor bunuri în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. instanţele sunt obligate să solicite extrasul din registrul cadastral sau din alt registru de stat. Concesionarea.121-XVI din 04 mai 2007.(3) din Constituţie.bunurile stabilite prin art. statul şi unităţile administrativ-teritoriale dispun de proprietate publică.23 alin.11 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. potrivit prevederilor art. b) vânzare la licitaţie cu strigare.127 alin. pentru a determina regimul juridic al bunurilor. art.(3) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Se explică faptul că. după caz.296 din Codul civil). Prin urmare. transmitere de acţiuni cu titlu gratuit.121-XVI din 04 mai 2007. Dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândit de terţi prin uzucapiune.121-XVI din 04 mai 2007). consiliului orăşenesc (municipal. hotărârile şi deciziile organelor menţionate.42-45. comunal). 15. . c) vânzare prin concurs investiţional sau comercial. art. acestea nu pot fi supuse urmăririi silite.22 şi 27 din Legea nr.296 alin. după caz.

29 alin. se admite fără efectuarea licitaţiei publice.4 lit. art. constituie acte administrative şi pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ. în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat. arendare. 20. modalităţile de administrare şi privatizare a acestor bunuri. 209 . Prelungirea contractului de locaţiune. privatizare.(1). judecă cauzele în conformitate cu legislaţia procesuală. sunt delimitate terenurile din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativteritoriale. litigiile dintre proprietarii terenurilor şi administraţia publică. prin Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. inclusiv contractele civile. în persoana judecătorilor. de contencios administrativ sau penal. inclusiv întârzierea soluţionării cauzei sau eliberării actelor de procedură etc. după caz. fiind transferate în domeniul privat al statului sau al unităţilor teritorialadministrative. care nu au fost trecute în domeniul privat în modul stabilit de lege..4 alin. Litigiile privind contestarea hotărârilor administraţiei publice referitoare la atribuirea cotelor de teren echivalent. precum şi ale judecătorilor legate de organizarea judecării unui proces civil. adoptând acte procesuale care pot fi contestate pe căile de atac stabilite de legislaţia procesuală în vigoare. Conform art. Dacă bunurile din domeniul public au intrat în circuitul civil. atunci actele administrative şi contractele civile încheiate între autorităţile publice şi particulari vor fi de competenţa judecătoriilor economice sau a instanţelor de drept comun. activitatea instanţelor de judecată de exercitare a justiţiei nu poate fi controlată pe calea contenciosului administrativ. Acţiunile preşedintelui instanţei de judecată. Prin urmare. după caz. de înstrăinare. precum şi litigiile privind contestarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sunt de competenţa instanţei de drept comun sau. de dare în administrare fiduciară etc. fac parte bunurile care nu au fost atribuite.32 alin. dat fiind faptul că ele săvârşesc doar acte de procedură care sunt supuse controlului ierarhic superior. sunt exceptate de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ. adică le-a fost schimbat regimul juridic. economice (art.296 alin.(1) lit. pot fi contestate în instanţă de drept comun sau.(1) din Codul civil).bunurilor din domeniul public. Se explică faptul că din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale. domeniului public (art. Se atenţionează că.d) CPC). nu pot fi verificate pe calea contenciosului administrativ. alte terenuri care aparţin statului conform cadastrului funciar sau terenurile dobândite de stat care nu fac parte din domeniul public. 18. persoana respectivă poate contesta aceste acţiuni (inacţiuni) în instanţă de contencios administrativ. actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică. 91 din Codul funciar).90.(2) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. iar Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice reglementează regimul juridic al bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Însă. dat fiind faptul că instanţele de judecată. în cazul în care instanţa refuză să elibereze unei persoane copiile unor hotărâri judecătoreşti. o informaţie cu privire la numărul de dosare examinate sau de hotărâri anulate sau altă informaţie de interes public sau cu caracter personal. în instanţă economică. locaţiune. administrare fiduciară. prin lege sau în modul stabilit de lege. de domeniul privat al statului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat. după caz (art. actele administrative de gestiune şi administrare a bunurilor din domeniul privat al statului şi al unităţilor teritorial-administrative. 19.g) din Lege. dacă arendaşul (beneficiarul) se bucură de dreptul de preemţiune. Prin urmare. Conform art.

cu personalitate juridică. 22.f) din Lege.1349 din 17. avocatului i se încalcă un drept recunoscut prin art. o informaţie din actele de evidenţă sau alte înscrisuri necesare pentru înaintarea unei acţiuni în justiţie în cadrul acordării asistenţei juridice. în acest caz. 24. inclusiv înscrisurile destinate să servească drept probă într-un proces civil şi care întrunesc caracteristicile mijloacelor de probă. Actele de expertiză.5 lit. În cazul în care autoritatea publică refuză să-i elibereze avocatului un certificat. nişte acte pregătitoare ale hotărârii judecătoreşti.a) din Lege. acesta. fiind o autoritate publică în sensul art. care urmează a fi aplicat sau a fost deja aplicat. avocatul este subiect cu drept de sesizare în temeiul art.10. de Preşedintele Republicii 210 . în a cărei procedură se află cauza. după caz. de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern. Centrul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă. deoarece dreptul de sesizare este un drept exclusiv al fiecărui subiect cu drept de sesizare. 25. care pot fi combătute cu mijloace procesuale corespunzătoare şi apreciate de către instanţa judecătorească după intima ei convingere (art. dat fiind faptul că. Conform art. prin acest refuz.4 lit. în temeiul art. Prin urmare.227 CPC. să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii unui act legislativ. utilizate în cadrul procesului civil constituie. instanţa va refuza primirea cererii de chemare în judecată sau. Instanţa de contencios administrativ nu poate obliga subiecţii cu drept de sesizare. în temeiul art.130 CPC). 26. de revizie. deoarece. actele administrative ale Centrului sunt susceptibile de contestare în instanţă de contencios administrativ. actele menţionate nu sunt supuse controlului legalităţii pe calea contenciosului administrativ. instanţa de contencios administrativ este în drept să examineze litigiile privind legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament.37 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. va constata că actul legislativ sau actul administrativ normativ supus controlului constituţionalităţii. art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională.11 alin. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi pe calea unei acţiuni directe nu este de competenţa instanţei de contencios administrativ.121 CPC). Pe calea contenciosului administrativ. emise de Parlament. va înainta instanţei. anexând solicitarea de a i se elibera actul respectiv şi/sau refuzul de a i se elibera actul solicitat. el poate înainta o acţiune în instanţă de contencios administrativ cu privire la obligarea organului respectiv de a elibera documentele solicitate. în procesul judecării unei pricini. potrivit prevederilor Legii.d) din Legea cu privire la avocatură. care nu depinde de voinţa altor persoane.(3).45 alin.119 CPC. dat fiind faptul că. ce desfăşoară o activitate publică. separat. este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova (art. sunt exceptate de la controlul judecătoresc actele exclusiv politice ale Parlamentului. Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului. instanţa de contencios administrativ poate stabili dacă actul administrativ este emis în conformitate cu legea. În consecinţă. Concomitent. cererea de declarare a probelor ca fiind false se examinează în cadrul procedurii în care se examinează acţiunea principală.1997.21. În sensul Legii. 23. de fapt. Conform art. Dacă avocatul solicită informaţia sau înscrisul necesare pentru a le prezenta în calitate de mijloc de probă în cadrul examinării cauzei. va înceta procesul. precum şi actele administrative cu caracter individual.2 al Legii contenciosului administrativ.(1) lit. finanţată din bugetul de stat. prevăzuţi la art. nu se poate cere nici anularea unor acte pretinse a fi false. dar nu şi dacă un act legislativ este emis cu încălcarea Constituţiei. Prin urmare. rapoartele scrise ale specialistului sau alt document consultativ de specialitate. se atenţionează că instanţa de contencios administrativ poate invoca excepţia de neconstituţionalitate a unei legi doar dacă. o reclamaţie pentru obţinerea actelor necesare.

constituie funcţii publice exponente ale unui interes politic sau public deosebit funcţiile de demnitate publică. preşedinţii fracţiunilor parlamentare. litigiul se examinează. care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ.personalului din autorităţile publice care desfăşoară activităţi auxiliare de secretariat. Preşedintele Republicii Moldova. în cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală. exponente ale unui interes politic sau public deosebit. gospodărire şi deservire). protocol şi administrativ (pază. în vigoare din 09 martie 2007.personalului încadrat. 211 . În cazul în care decizia autorităţii tutelare nu se execută de către părintele la care se află copilul la întreţinere. întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare. Ţinând cont de prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate contesta actele administrative emise de autorităţile publice locale. viceprim-miniştri. în ordine contencioasă. prin hotărâri definitive. iar decizia acesteia poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. care nu desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică. prim-viceprim-ministrul.(1) lit. 78-81 CPC). primarul ori Guvernul.(2) din Legea privind administraţia publică locală). . 30.57. actele administrative de numire sau eliberare din funcţie. în ordinea contenciosului administrativ. Se explică faptul că pot fi asistaţi de un cabinet propriu Preşedintele şi vicepreşedintele Parlamentului. celălalt părinte este în drept să înainteze în instanţă de drept comun o acţiune privind transmiterea copilului la întreţinerea sa sau de altă natură. în cabinetul persoanelor ce exercită funcţii de demnitate publică. Prim-ministrul. În cazul în care între persoanele interesate apare un litigiu de drept ce decurge dintr-un act juridic notarial autentificat.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală. Conform prevederilor art.(4) din Legea privind administraţia publică locală. 28. cu respectarea termenelor şi procedurii stabilite de art.25 alin. sunt în drept să se adreseze în instanţa de contencios administrativ cu cerere pentru constatarea circumstanţelor menţionate (art. miniştrii şi directorii generali ai autorităţilor publice. de administrare a sistemelor informaţionale. litigiile legate de exercitarea drepturilor părinteşti în cazul în care părinţii locuiesc separat se soluţionează de către autoritatea tutelară. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau. enumerate în anexa nr. ce asigură funcţionarea autorităţii publice.a) şi alin.20 alin. Refuzul de a autentifica anumite acte. după caz. în cazul în care consiliul local de nivelul întâi adoptă în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie. Conform art. întreţinere-reparaţii. ce ţin de alegerea. dat fiind faptul că notarii prestează servicii de interes public.altor categorii de personal. de către instanţa de drept comun. Nu se admite înaintarea acţiunii în contenciosul administrativ în interesele altor persoane. pe baza încrederii personale.2 din legea menţionată. inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei. de a primi o cerere sau alte acţiuni ale notarului pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. Sunt exceptate de la controlul de legalitate. 27. de aplicare a sancţiunilor disciplinare în privinţa: . cu excepţia cazurilor în care persoana este împuternicită de drept să reprezinte în justiţie interesele altor persoane sau dacă subiectul de drept al raportului de drept administrativ împuterniceşte prin mandat o altă persoană să-i reprezinte interesele în justiţie (art. 29. numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat. poate sesiza oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative.67-69 din Legea nr. 76.64 din Codul familiei. primarul. din oficiu sau la cererea persoanelor vătămate. .

Conform noilor reglementări. cu excepţia Consiliului municipiului Chişinău. Curţile de apel. precum şi ale funcţionarilor publici din cadrul acestora. dacă. Se atenţionează că.225-XV din 30 mai 2003. Sunt date în competenţa exclusivă a judecătoriilor litigiile privind verificarea legalităţii actelor administrative emise de persoanele de drept privat de orice nivel. verifică legalitatea actelor administrative ale consiliilor electorale de circumscripţie de orice nivel şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare. de funcţionarii publici din cadrul acestora.48 alin. sunt caduce. pentru a decide dacă este competentă. În conformitate cu art. sunt competente să verifice legalitatea actelor subdiviziunilor consiliilor municipale. judecătoriile sunt competente să verifice legalitatea actelor administrative emise atât de o instituţie de învăţământ privată primară. 34. cât şi de o instituţie de învăţământ privată superioară.a) CPC. acestea fiind consiliile locale din sate (comune). în conformitate cu prevederile art.(1) lit.33 alin. pot fi date şi alte litigii. dar nu în funcţie de organul care ar fi fost competent să îl emită.(3) lit. ca instanţe de contencios administrativ.32 alin.(2) CPC stabileşte competenţa materială a judecătoriilor ca instanţe de contencios administrativ. ca instanţe de contencios administrativ.6-9 din Lege.(2) CPC. Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament. cuprinse în art. ca instanţe de contencios administrativ. constată doar circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întâi. În conformitate cu prevederile art.32 alin. 35. iar Curtea Supremă de Justiţie nu are competenţa de a examina în primă instanţă litigii de contencios administrativ.33 alin. 31. competenţa materială se determină în funcţie de organul care a emis actul. de asemenea.244-XVI din 21 iulie 2006. confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor locale. de competenţa curţilor de apel.a) şi afin. instanţa urmând să cerceteze întâi fondul. judecătoriile. cu modificările efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă nr. întrucât altfel s-ar deregla ordinea firească. judecătoriile sunt competente să examineze litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice din sate (comune).(2) din Legea privind administraţia publică locală). Judecătoriile. Articolul 32 alin.(2) CPC.Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi Guvernul. dacă acestea exercită atribuţii de putere publică sau prestează servicii de interes public. Astfel. curţile de apel sunt competente să constate circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliilor locale de nivelul al doilea. precum şi a referendumului local din unităţile teritorial-administrative de nivelul întâi. 212 .(2) lit. de asemenea. examinează cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întâi. pot solicita constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea consiliului raional (art. în conformitate cu prevederile art. Se explică faptul că reglementările procesuale referitoare la competenţa materială. Judecătoriile. nu sunt exceptate de la controlul legalităţii în contenciosul administrativ. prin lege. competenţa actuală a judecătoriilor şi curţilor de apel în materie de contencios administrativ este mai extinsă în comparaţie cu prevederile Legii. 32. Spre exemplu. 33. în competenţa curţilor de apel. Dat fiind faptul că. ţine verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice din municipii. de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern. prin lege. oraşe (municipii).a) CPC. oraşe şi raioane. competenţa materială a instanţelor de judecată ca instanţe de contencios administrativ fiind stabilită în Codul de procedură civilă nr. ca instanţe de contencios administrativ.

care.de către judecătorii. iar a celor emise de subdiviziunile teritoriale . serviciile publice desconcentrate sunt constituite din organe centrale şi subdiviziuni teritoriale. În conformitate cu art. După cum rezultă din conţinutul art. iar altele de competenţa instanţei de contencios administrativ.33 alin.(1) CPC. astfel.33 alin. în conformitate cu art. examinează litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile publice ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. inclusiv din autorităţi administrative autonome.245-XVl din 27 noiembrie 2008). instanţele judecătoreşti economice. 36. Cu o competenţă specială este învestită şi Curtea de Apel Comrat. Ministerele.b) CPC.31 alin. prin noul Cod de procedură civilă. departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale şi anexei nr. în cazul conexiunii mai multor pretenţii. de preturile Consiliului municipal Chişinău şi de alte autorităţi publice stabilite prin lege.(1) CPC). cauzele în cadrul cărora sunt prezentate informaţii atribuite la secret de stat se examinează în şedinţă închisă. 27 din Legea nr. unele dintre care sunt de competenţa instanţei economice. Curtea de Apel Chişinău verifică şi legalitatea actelor emise de organele centrale ale administraţiei publice.37 alin. precum şi decizia privind suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat pot fi atacate la organul ierarhic superior sau în instanţa de contencios administrativ (art. de Consiliul Superior al Magistraturii.(2) CPC. denumite servicii publice desconcentrate. Ţinând cont de faptul că. toate pretenţiile se examinează de către instanţa de drept comun. în cazul în care mai multe pretenţii legate între ele sunt de competenţa mai multor instanţe de acelaşi grad. departamente şi alte organe centrale. cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor administrative cu caracter normativ (art. cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor administrative cu caracter normativ. legalitatea cetelor administrative emise de organele centrale ale serviciilor desconcentrate se verifică de către Curtea de Apel Chişinău. Decizia privind refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stal. unele dintre care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. administraţia publică centrală este constituită din ministere. Prin urmare. pretenţiile urmează a fi conexate 213 . Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative emise de Comisia Electorală Centrală.(3) lit. toate pretenţiile se examinează de către instanţa economică. precum şi a prevederilor Legii cu privire la secretul de stat.1.În conformitate cu prevederile art. decizia de secretizare a informaţiilor poate fi contestată la organul sau persoana cu funcţie de răspundere ierarhic superioară. După cum s-a menţionat.(3) lit.17. Conform Hotărârii Guvernului RM nr. Se explică faptul că. de asemenea.31 alin. iar altele de competenţa unei instanţe specializate.8 din Lege. Conform art.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. sunt învestite cu competenţă în materie de contencios administrativ. Litigiile cu privire la secretul de stat sunt de competenţa Curţii de Apel Chişinău (art. departamentele şi alte organe centrale pot avea în subordinea sa organe de specialitate.d) CPC).735 din 16 iunie 2003 cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor desconcentrate ale ministerelor.(4) CPC. 37. persoana poate contesta decizia de secretizare direct în instanţa de contencios administrativ. În conformitate cu art. fără respectarea procedurii prealabile. cu respectarea regulilor de procedură. este reglementată în ansamblu competenţa instanţelor de drept comun şi a instanţelor de contencios administrativ. sunt aplicabile instanţelor de contencios administrativ şi regulile de competenţă în cazul revendicărilor conexe. În cazul conexiunii mai multor revendicări.33 alin.17 din Legea nr. la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat sau în instanţa de contencios administrativ.

dacă legea nu prevede altfel. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal (art.68 din Legea privind administraţia publică locală. de asemenea. cu respectarea procedurii stabilite în legea indicată. pretenţiile urmează a fi conexate şi examinate de instanţa ierarhic superioară.19 din Legea cu privire la Procuratură. persoana care se consideră lezată în drepturile sale. Conform art.33 alin. dacă procurorul a depistat că actul administrativ încalcă drepturile şi libertăţile cetăţeanului. prin înaintarea cererii prealabile sub formă de recurs.19 din Legea cu privire la Procuratură. În mod analogic se va proceda în cazul litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Apel Comrat. fie organului emitent.14 din Lege. sunt aplicabile prevederile art. precum şi în cazurile expres prevăzute de lege. acţiunile din aceste categorii de litigii se vor înainta numai la Curtea de Apel Chişinău. Din prevederile menţionate rezultă că. iar dacă nu a fost primit răspuns. stabilită la art. prin care persoana. ea nu va contesta ultimul act administrativ cu cerere prealabilă. iar acţiunea în judecată se va înainta în acelaşi termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului la recurs. Dat fiind faptul că doar de competenţa Curţii de Apel Chişinău sunt litigiile enumerate în art. recunoscute de lege.27. în cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave. Probarea acestui fapt este necesară şi pentru a se putea lua măsuri de suspendare a actului contestat. el este în drept să-l conteste cu recurs. pentru contestarea actului administrativ. Se atenţionează că Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. Termenul de 30 de zile de înaintare a acţiunii începe să curgă de la data primirii răspunsului la aviz sau de la data expirării termenului de 30 de zile pentru examinarea avizului (art. 40. este obligat să respecte procedura prealabilă. fie organului ierarhic superior. la alegere. Conform art. iar în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior. Potrivit art. acţiunile de contencios administrativ pot fi înaintate în judecătoriile sau curţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul sau îşi are sediul pârâtul. procurorul urmează să respecte procedura prealabilă. de regulă. cererea prealabilă poate fi înaintată. 39.şi examinate de instanţa sesizată mai întâi. Termenul de depunere a recursului nu este stabilit prin Legea cu privire la Procuratură astfel. Nu este necesară respectarea procedurii prealabile în cazul în care autoritatea publică nu a soluţionat în termenul stabilit de lege petiţia solicitantului sau a refuzat primirea ei. a revocat actul contestat şi a adoptat o nouă hotărâre. avocaţii parlamentari pot înainta acţiuni în apărarea intereselor petiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi au fost încălcate printr-un act administrativ emis de o autoritate publică. în scopul prevenirii unei pagube iminente. în baza cererii prealabile. printr-un act administrativ este obligată să se adreseze cu o cerere prealabilă organului emitent. iar în caz de respingere sau de neexaminare a recursului. se consideră lezată într-un drept al său. În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari.(3) CPC. iar dacă sunt de competenţa unor instanţe de diferite grade. procurorul este în drept să conteste actul administrativ în instanţă de contencios administrativ. termenul fiind de 30 de zile de la data când procurorul a luat cunoştinţă de actul administrativ. fiind obligată să probeze că actul administrativ este de natură să producă pagube iminente. 28 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari şi art.69 din Legea privind administraţia publică locală). în acest caz. însă. dar se va adresa direct în instanţă de contencios administrativ. 214 .17 din Lege).11 din Lege.14 din Lege. În cazul în care organul emitent. termenul va începe să curgă de la data expirării termenului de examinare a recursului stabilit de art. 38.

în temeiul art. după caz. va restitui cererea de chemare în judecată.a) CPC. fiind respectată procedura prealabilă doar în privinţa unui act administrativ. 42.17 din Lege). acţiunea se înaintează împotriva organului abilitat să restabilească dreptul încălcat. instanţa va acorda reclamantului un termen pentru înlăturarea neajunsurilor. Instanţa. ea poate solicita doar despăgubiri. la cererea reclamantului.g) CPC. instanţa va pune cererea pe rol şi. instanţa. va dispune încetarea procesului. acţiunea poate fi înaintată în judecată împotriva succesorului în drepturi al acesteia.265 lit.170 alin. Nerespectarea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată (art. iar actele cu caracter individual pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii procedurii prealabile administrative (art. Acţiunea în contestarea actelor administrative cu caracter normativ este imprescriptibilă. după caz. iar în cazul în care autoritatea publică care a emis actul administrativ este lichidată. va solicita de la pârât actul administrativ contestat şi actele care au stat la baza emiterii acestuia. În cazul în care cererea este depusă cu încălcarea prevederilor art. iar dacă cererea a fost primită. instanţa refuză primirea cererii de chemare în judecată în 215 . În cazul în care reclamantul contestă două sau mai multe acte administrative.22 din Lege. 44. este obligată să soluţioneze chestiunea cu privire la repunerea în termen a cererii prealabile sau. conform prevederilor art. iar dacă se va constata că organul emitent a refuzat să-i înmâneze reclamantului actul administrativ. Dacă actul administrativ este exceptat de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ. Dacă autoritatea publică admite cererea prealabilă şi anulează actul contestat. Instanţa de contencios administrativ nu poate refuza primirea cererii de chemare în judecată pe motiv că a fost omis termenul de depunere a cererii prealabile. scoate cererea de pe rol. În acest caz.171 CPC. a cererii de chemare în judecată. răspunsul autorităţii publice sau avizul de respingere a cererii prealabile. conform procedurii stabilite la art. Se atenţionează că.41.166 CPC sau reclamantul nu a anexat ta cerere dovada de expediere la organul respectiv sau de primire de către organul respectiv a cererii prealabile. în ordinea procedurii contencioase (de drept comun).a) CPC). chiar şi în cazul în care organul emitent sau ierarhic superior a refuzat examinarea cererii prealabile pe acest motiv. transferare. iar dacă funcţionarul public care a emis actul administrativ nu activează în funcţia respectivă. dacă legea nu prevede altfel. detaşare sau eliberare din funcţie. Cererea de repunere în termen se depune şi se examinează în condiţiile prevăzute la art. Actele de numire.116 CPC. Instanţa nu poate din oficiu să respingă acţiunea ca prescrisă. actul administrativ contestat ori. a persoanelor cu statut militar.(1) lit. 43. 45. înscrisurile sau alte date pe care instanţa Ie consideră necesare în judecarea pricinii. inclusiv de aplicare a sancţiunilor disciplinare în privinţa funcţionarului public. inclusiv a militarilor. în cazul în care autoritatea publică a cărei act se contestă a fost reorganizată. în privinţa pretenţiilor pentru care nu a fost respectată procedura prealabilă. persoana nu poate contesta în contenciosul administrativ actul administrativ care nu se află în fiinţă. Faptul că reclamantul a omis termenul de înaintare a acţiunii în judecată pe motiv că a contestat actul cu cerere prealabilă nu poate constitui temei de repunere în termen. instanţa refuză primirea cererii. instanţa.267 lit. instanţa. iar dacă cererea a fost primită. se contestă direct în instanţă de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data când persoana a luat cunoştinţă de acest act sub semnătură sau i-a fost înmânat actul. a funcţionarului public cu statut special. în temeiul art.

16 alin. în acţiunile privind anularea actului administrativ. în sensul Legii. cu atribuţii şi competenţe diferite. poate viza potenţialitatea perturbării funcţionării unei instituţii sau a unui serviciu public ori afectării grave a altui interes public sau privat. instanţa de contencios administrativ poate examina cererea de chemare în judecată în lipsa părţilor şi/sau a reprezentanţilor lor în cazul neprezentării lor la şedinţa de judecată fără motive temeinic justificate. deci. 216 . prin art. 49. Conform art. Noţiunea de pagubă iminentă.(1) lit. după caz. iar dacă cererea a fost primită . Dacă pârâtul a satisfăcut acţiunea reclamantului în cadrul soluţionării cauzei. În cazul în care prin actul administrativ contestat se ating interesele unor terţe persoane. calitatea procesuală de pârât o poate avea primarul sau. 51. instanţa.a) CPC. 50. instanţa sesizată cu cerere de chemare în judecată cu privire la contestarea unui act administrativ este în drept să suspende. În temeiul art. total sau parţial.24 alin. ca autorităţi executive. conform căreia. din oficiu sau la cererea părţilor. Conform art. sau dacă vor exista temeiuri vădite privind ilegalitatea actului. atrage în proces aceste persoane în calitate de intervenienţi accesorii. indicând în dispozitivul hotărârii că hotărârea nu se pune în executare. instanţa va lua în consideraţie toţi factorii şi interesele relevante şi va dispune suspendarea lui numai dacă va constata că actul este susceptibil de a cauza un prejudiciu iminent. 48. consiliul local. La soluţionarea chestiunii cu privire la suspendarea actului administrativ. 47. ca autorităţi deliberative.267 lit.încetează procesul în temeiul art. autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune). actul administrativ sau să la măsuri de asigurare a acţiunii prevăzute la art. Instanţa nu poate dispune suspendarea actului administrativ dacă acesta a fost executat.i) CPC). Se atenţionează că legislatorul.5 alin. reclamantul este scutit de plata taxei de stat atât la înaintarea unor asemenea pretenţii în contenciosul administrativ. ce ar putea fi ireparabil. 52.f) şi g) CPC fiind aplicabile doar în cazul în care examinarea litigiului în lipsa reclamantului şi/sau a reprezentantului lui este imposibilă. şi primarii. legitimare procesuală. Dat fiind faptul că pretenţiile cu privire la plata daunelor materiale şi morale derivă din actul administrativ contestat.265 lit. oraşe (municipii) sunt consiliile locale. adică autoritatea administrativă emitentă a actului administrativ contestat.(1) din Legea privind administraţia publică locală. cât şi în cazul înaintării unei acţiuni de sine stătătoare în ordinea procedurii de drept comun.(1) lit. prevederile art.24 alin.85 alin. care le conferă capacitate administrativă proprie şi. pot fi supuse unor anumite condiţii şi pot fi revăzute (art.175 CPC.a) CPC.180 CPC). reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat atât la depunerea cererii de chemare în judecată. 46.(3) din Lege.(2) din Lege. Măsurile de asigurare se dispun pentru o anumită perioadă.temeiul art.(3) din Lege. atunci instanţa va examina fondul cauzei şi va emite o hotărâre de admitere a acţiunii. sarcina probaţiunii este pusă pe seama pârâtului. cât şi la depunerea recursului împotriva hotărârii judecătoreşti. Prin urmare.169 alin. La solicitarea reclamantului sau din oficiu. De plata taxei de stat la înaintarea acţiunilor şi contestarea hotărârilor judecătoreşti sunt scutite autorităţile publice centrale şi locale şi subdiviziunile lor teritoriale (art. a stabilit o excepţie de la regulile generale de judecare a pricinilor de contencios administrativ. iar reclamantul nu renunţă la acţiune.

Prin urmare, neprezentarea de către pârât a probelor ce confirmă legalitatea actului emis constituie temei de anulare a acestuia, cu excepţia cazurilor când înscrisurile sau alte probe ce au servit ca temei pentru emiterea actului administrativ se află la reclamant. 53. La examinarea litigiilor privind contestarea legalităţii actelor administrative privind eliberarea din funcţie a colaboratorilor de poliţie, a militarilor sau aplicarea sancţiunilor disciplinare şi a altor acte administrative referitoare la această categorie de persoane, urmează a fi aplicate prevederile Legii cu privire la poliţie nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu modificările ulterioare, ale Legii cu privire la statutul militarilor nr.162-XVI din 22 iulie 2005, ale Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.2 din 04 ianuarie 1996, ale Codului de etică şi deontologia al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc. Se explică faptul că în baza Legii nu pot fi contestate separat procesul verbal al comisiei de reîncadrare în serviciu, încheierea cu privire la ancheta de serviciu, procesul verbal al Comisiei de atestare, dat fiind făptui că acestea constituie acte preparatorii ce servesc drept temei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare sau concedierii, după caz. Lipsa antecedentelor penale este o condiţie obligatorie pentru colaboratorii organelor afacerilor interne. Faptul condamnării unei rude a colaboratorului de poliţie nu constituie temei pentru concedierea acestuia (pct.3 al Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.334 din 08 iulie 1991). La eliberarea din serviciul militar prin contract în cazurile prevăzute de art.35 alin.3 lit.e)-g), i)-k) şi m)-o) din Legea cu privire la statutul militarilor, inclusiv în cazul demisionării, militarii cu vechimea în serviciul militar mai mică de 5 ani, după absolvirea instituţiilor de învăţământ militar sau după încheierea tuturor tipurilor de instruire, indiferent de sursa de finanţare, sunt obligaţi să recupereze cheltuielile pentru instruire în mărimea calculată prin împărţirea sumei cheltuielilor generale la perioada aflării în serviciul militar. 54. Funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut special (militarii, colaboratorii serviciilor diplomatice, ai serviciului vamal, ai organelor apărării, ai securităţii naţionale şi ordinii publice), nu au dreptul să intervină, făcând uz de situaţia sa de serviciu, de autoritatea şi de legăturile generate de această situaţie, în activitatea altor organe de stat şi nestatale, dacă faptul nu ţine de îndatoririle sale de serviciu. Nerespectarea acestor condiţii constituie încălcări grave ale obligaţiunilor de serviciu şi poate atrage răspunderea prevăzută de art.16 şi 17 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90 din 25 aprilie 2008, de pct.4 al Codului de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc. Se atenţionează că, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, consilierii, ajutorii, funcţionarii serviciilor de presă şi secretarii din cadrul aparatelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi organelor din subordinea acestora, care activau la momentul punerii în aplicare a acestei legi, îşi vor păstra funcţiile deţinute, aplicându-li-se prevederile acestei legi, până la momentul demisionării în legătură cu intrarea în funcţie a conducătorilor noi ai autorităţilor publice menţionate sau eliberării din funcţiile respective. 55. Instanţa de contencios administrativ adoptă hotărârea în conformitate cu prevederile art.238-241 CPC. în cazul în care instanţa anulează actul administrativ ca ilegal, iar intrarea în vigoare a acestui act a fost condiţionată de publicarea Iui în sursa oficială, conform prevederilor art.28 din Lege, instanţa va dispune publicarea hotărârii în aceeaşi sursă sau într-o altă publicaţie. Hotărârile judecătoreşti prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ au putere numai pentru viitor.

217

Hotărârile judecătoreşti irevocabile date în contenciosul administrativ, cu excepţia dispoziţiilor de recuperare a prejudiciului cauzat şi a cheltuielilor de judecată, constituie titluri executorii. 56. Spre deosebire de litigiile de drept comun, pentru litigiile de contencios administrativ este prevăzută o singură cale ordinară de atac - recursul, care, conform art.30 din Lege, suspendă executarea hotărârii, cu excepţia cazurilor de executare imediată. Articolul 30 alin.(1) din Lege statuează că hotărârea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărârii integrale în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel, iar art.402 alin.(1) CPC, în redacţia Legii nr.244 din 21 iulie 2006, stipulează că recursul se declară, în condiţiile capitolului XXXVIII din Cod, în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărârii sau deciziei motivate, dacă legea nu dispune altfel. În sensul prevederilor art.24 alin.(1) şi art.30 alin.(1) din Lege, dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică cu excepţiile prevăzute de Lege. Astfel, ţinând cont de faptul că termenul de declarare a recursului este prevăzut în Lege, hotărârile judecătoreşti date în contenciosul administrativ se contestă în termen de 15 zile, care curge de la data pronunţării hotărârii integrale sau de la data comunicării hotărârii integrale, în cazul în care acţiunea a fost examinată în lipsa părţii. În cazul în care a fost pronunţat doar dispozitivul hotărârii, termenul de depunere a recursului va curge din ziua când partea a primit hotărârea integrală, iar dacă nu i-a fost expediată - din ziua când a luat cunoştinţă cu hotărârea integrală. Încălcarea de către judecător a termenului de redactare a hotărârii nu atrage micşorarea termenului de 15 zile pentru depunerea recursului. Persoana care a omis termenul de depunere a recursului poate solicita repunerea în termen în condiţiile art.116 CPC. Dacă recurentul care a omis termenul de declarare a recursului nu solicită repunerea în termen, instanţa de recurs, în temeiul art.409 alin.(1) lit.b) CPC, restituie cererea de recurs. Se atenţionează că, în cazul în care încheierea judecătorească nu poate fi contestată cu recurs, instanţa restituie cererea de recurs în temeiul art.409 alin.(1) lit.e) CPC. 57. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.27 din 24 decembrie 2001 "Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ", modificată prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.14 din 25 martie 2002. Chişinău, 30 octombrie 2009 nr.10

218

CERERI PREALABILE
Întreprinderea de stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” Direcţia de documentare a populaţiei Mun. Chişinău, str. Puşkin, 42

CERERE PREALABILĂ
Prin Certificatul de refuz nr.10520 din 1.07.2010, am fost informat că m-i s-a refuzat perfectarea paşaportului cetăţeanului RM din motivul atragerii la răspundere penală (d.p. 2006036390, art.195 alin.(2) CP). Refuzul a fost bazat pe prevederile art.8 lit.c) din Legea nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (în continuare – Legea nr.269). Consider că refuzul în eliberarea paşaportului este unul ilegal, situaţie care îmi cauzează prejudicii considerabile de ordin moral şi material. Ţin să-mi exprim dezacordul cu interpretarea şi invocarea eronată a normei aplicate ca fiind unicul motiv al refuzului a constituit art.8 lit.c) din Legea nr.269. Prin art.8 lit.c) din Legea nr.269 este stabilit că, în cazul în care, persoana este trasă la răspundere penală, acesteia i se refuză eliberarea paşaportului şi a documentelor de călătorie. Această normă urmează a fi interpretată şi aplicată în conformitate cu Hotărârea Curţii Constituţionale nr.15 din 30.09.2008 (M.O. 183-185/11 din 10.10.2008). Astfel, Curtea Constituţională a stipulat că restrângerea exerciţiului dreptului la libera circulaţie urmează a fi raportată la condiţiile specificate în art.54 din Constituţie. Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât cele prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, în scopul prevenirii tulburărilor în masă, infracţiunilor etc. Prin urmare, restrângerea exerciţiului dreptului poate avea loc doar cu respectarea anumitor condiţii: - ingerinţa trebuie să fie prevăzută de lege; - ingerinţa corespunde normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional; - ingerinţa constituie o măsură necesară într-o societate democratică; - ingerinţa trebuie să fie proporţională scopului urmărit. Refuzul pe care îl contest nu corespunde acestor condiţii. Legea nr.269 este doar unul din actele normative care garantează cetăţenilor dreptul de ieşire şi intrare în RM, stabileşte restricţii temporare în exercitarea acestui drept. Aceeaşi lege urmează a fi aplicată în coroborare cu alte acte normative. Astfel, în aceeaşi Hotărâre, Curtea Constituţională a reiterat că sintagma este tras la răspundere penală din art.8 lit.c) din Legea nr.269 se referă, în primul rând, la una din părţile apărării în procesul penal – bănuitul. Noi admitem că această sintagmă se referă atât la învinuit, cât şi la inculpat în cadrul procesului penal. Aceasta cu o singură condiţie - persoana are statutul respectiv (învinuit, inculpat) şi i-a fost aplicată măsura preventivă prevăzută de normele de drept procedural penal. Prin urmare, prin prisma cadrului legal existent, în baza art.8 lit.c) din Legea nr.269, se poate refuza eliberarea paşaportului în condiţiile expuse în Hotărârea Curţii Constituţionale nr.15 din 30.09.2008, şi doar persoanei care are statut de bănuit în procesul penal. 219

Eu – N.N. – nu am statut de bănuit în procesul penal. Mai mult, la moment, în privinţa mea nu este aplicată nicio măsură preventivă în sensul normelor de drept procedural penal (art.175; 176; 177; 178 (în special alin.(3) CPP). Măsura preventivă aplicată anterior a încetat, conform art.195 alin.(5) CPP. În orice caz, Direcţia de documentare a populaţiei nu are de unde să dispună de anumite acte sau informaţii care ar justifica aplicarea art.8 lit.c) din Legea nr.269 (în privinţa mea). Prin urmare, cu mare regret, constat că mi se refuză vădit ilegal perfectarea paşaportului. În baza celor enunţate, a normelor de drept invocate, solicit respectuos anularea refuzului şi admiterea cererii privind eliberarea paşaportului. În situaţia în care, cererea prealabilă nu va fi admisă, voi fi nevoit să depun o cerere în instanţa de judecată cu solicitarea de a fi încasată şi valoarea prejudiciilor cauzate. Data _____________________ Semnătura________________________

220

CERERI
Curtea de Apel Chişinău Reclamant: Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană” mun.Chişinău str.Calea Ieşilor nr.6, of.4 Pârât: Comisia Electorală Centrală mun.Chişinău str.V.Alecsandri, 119

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2132 din 12 februarie 2009 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”, s-a decis că, la scrutinul din 5 aprilie 2009 pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, birourile electorale ale secţiilor de votare vor marca actele de identitate ale alegătorilor, care vor participa la votare, cu o ştampila specială, având imprimată inscripţia „ALEGERI 05.04.09”, conform unei Instrucţiuni aprobate de Comisia Electorală Centrală. Drept temei pentru emiterea hotărârii se invocă faptul că, la momentul desfăşurării alegerilor, nu este posibilă verificarea electronică a participării la votare, existând riscul votului multiplu; lipsa unui mecanism eficient de prevenire a fraudării alegerilor, precum şi recomandările experţilor internaţionali (IFES, PNUD) aflaţi în Republica Moldova pentru monitorizarea campaniei electorale, ale Coaliţiei Civice pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009”, şi prevederile art.18, 22 lit. q), 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997. Considerăm că hotărârea menţionată a Comisiei Electorale Centrale contravine mai multor norme constituţionale şi legale, şi urmează a fi anulată. Adoptând hotărârea nr.2132 din 12 februarie 2009, Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile stabilite prin lege şi a încălcat principiul constituţional de separaţie a puterilor în stat prevăzut de art.6 din Constituţie. Astfel, conform art.61 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, „modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică”. Art.72 alin.(3) lit.a) din Constituţie prevede că sistemul electoral în Republica Moldova se reglementează prin lege organică. Iar potrivit art.60 alin.(1) din Constituţie „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.” Însăşi noţiunea de „sistem electoral” cuprinde: 1) principiile şi condiţiile de participare la constituirea organelor reprezentative; organizarea şi reglementarea alegerilor; 2) modul de atribuire a mandatelor în autorităţile reprezentative după stabilirea rezultatelor votării. Art.53 alin.(1) din Codul electoral, adoptat de Parlament conform stipulărilor constituţionale menţionate, reglementând procedura de efectuare a votării, stabileşte că ”biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.” Deci, legiuitorul, în legea organică, nu a prevăzut marcarea cu ştampilă specială a actelor de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare. Şi nicio altă autoritate din stat nu poate „completa” (depăşi) la discreţia sa norma legii organice, inclusiv prin emiterea deciziilor, hotărârilor etc. Pentru a fi mai expliciţi, putem modela o situaţie similară celei 221

create de Comisia Electorală Centrală în cazul dat. Şi anume, că o oarecare autoritate publică din stat sau autoritate centrală de specialitate, cu excepţia Parlamentului, a emis o hotărâre, prin care a „completat” sau „corectat” o prevedere a unor legi organice menţionate în art.72 alin.(3) din Constituţie, spre exemplu, în Codul penal - lit.n) a art.72 sau în Codul civil – lit.i) a art.72, sau în Regulamentul Parlamentului – lit.c) a art.72. Este de la sine înţeles că instanţele judecătoreşti nu vor judeca cauzele penale sau civile în conformitate cu aceste „îmbunătăţiri” făcute legilor organice din simplul motiv că ele contravin flagrant Constituţiei. Asemenea „îmbunătăţiri” vor fi neglijate chiar şi atunci, când ele ar fi fost efectuate la recomandările din afara sau din interiorul autorităţii care le-a emis. Totodată, Codul electoral nu este o lege organică mai inferioară decât alte legi organice, pentru a putea fi „ajustat” la anumite împrejurări, de alte autorităţi, pe lângă cea reprezentativă, inclusiv de către Comisia Electorală Centrală. Iar drepturile, libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor stabilite prin Codul electoral nu pot fi revăzute sau revizuite de un alt organ, decât Parlamentul. Or, prin hotărârea contestată se încalcă în mod direct drepturile şi libertăţile prevăzute de cod ale tuturor cetăţenilor cu drept de vot, deoarece Comisia Electorală Centrală, de fapt, a creat o normă primară (nouă) ce nu este prevăzută de Codul electoral prin care se reglementează raporturile ce ţin de sistemul electoral. În această ordine de idei, este relevantă Hotărârea Curţii Constituţionale nr.61 din 16.11.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999 „Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral”. În hotărârea menţionată a Parlamentului au fost interpretate dispoziţiile art.91, 114, 136 şi 199 din Codul electoral privind valabilitatea alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale şi a referendumului local. Curtea Constituţională, examinând sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind neconstituţionalitatea hotărârii date a Parlamentului, a menţionat: „… Curtea relevă că Parlamentul, prin art.1 al Hotărârii în cauză, a expus art.171 din Codul electoral într-o nouă redacţie şi astfel a încălcat dispoziţiile art.72 şi 74 din Constituţie. Curtea reiterează că Parlamentul este în drept să opereze modificări şi completări în legislaţia în vigoare numai prin lege. Parlamentul a atribuit Hotărârii nr.432-XIV caracter normativ de drept şi putere juridică similară prevederilor Codului electoral supuse interpretării. Interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege, care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare, semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. Interpretarea unei legi prin hotărâre a Parlamentului este inadmisibilă şi contravine dispoziţiilor art.72, 74, 76 şi 93 din Constituţie şi nu poate fi recunoscută drept interpretare oficială a legii. Aşadar, având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999, este necesar să se menţioneze că, atât sub aspect formal, cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat, statuată de Constituţie, ea contravine art.6, 72, 74, 76 şi 94 din Constituţie.” În baza argumentelor expuse, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr.432-XIV din 10 iunie 1999. Sau, în Hotărârea Curţii Constituţionale nr.18 din 21.10.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1322 din 29 noiembrie 2007, de asemenea, sunt operate concluzii de principiu la acest capitol. În particular, Curtea a relevat faptul că unul din principiile fundamentale ale statului de drept este cel al separării şi

222

colaborării puterilor în stat, principiu consacrat expres în art.6 din Legea Supremă. Curtea a menţionat că, potrivit art.102 alin.(2) din Constituţie, art.30 alin.(1) din Legea cu privire la Guvern, art.11 alin.(1) din Legea nr.317 din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. Adoptate în baza şi în executarea legii, hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi. În jurisprudenţa sa anterioară Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii, se emit în scopul concretizării, executării corecte şi efective a acesteia, normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar, nu pot modifica cadrul stabilit prin actul legislativ, executivul neavând competenţă normativă primară (Monitorul Oficial nr.195-196/12 din 31.10.2008). În cazul hotărârii nr.2132 din 12 februarie 2009, Comisia Electorală Centrală a completat norma art.53 din cod, arogându-şi o competenţă normativă primară, exceptând procedura de adoptare, semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a marca actele de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare cu ştampila specială se intervine şi în raporturile reglementate de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi se încalcă dreptul cetăţenilor la alegeri libere prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat (art.38 alin.(1) din Constituţie). La acest capitol menţionăm următoarele. Până în anul 2005, în republică a existat practica aplicării ştampilei „Votat” în actele de identitate ale alegătorilor în temeiul Hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Şi din această cauză mai mulţi cetăţeni nu au participat la alegeri, nedorind ca în actele lor de identitate să se conţină o menţiune improprie actelor ca atare, şi din această cauză nefiindu-le eliberate buletine de vot. În acest context, este relevantă o altă hotărâre a Curţii Constituţionale – nr.16 din 19.05.1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul „Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte”. Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.376 din 06.06.1995. Curtea a recunoscut drept neconstituţional pct.10 din Regulament şi, în particular, a menţionat următoarele: „… Actele de identitate, conform Legii nr.273-XIII (pentru paşapoarte - art. 2 alin.(5), buletinele de identitate, permisul de şedere - art. 3 alin. (4) şi (10), nu cuprind date despre „viza de reşedinţă” sau „viza de domiciliu”. … De aceea includerea în textul Regulamentului a unor dispoziţii ce conţin obligativitatea obţinerii „vizei de reşedinţă” (sau a „vizei de domiciliu”) este în contradicţie cu principiul enunţat în „Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 şi este neconstituţională în baza art. 27 alin. (2) din Constituţie.” Referitor la cazul actual, concluzia Curţii Constituţionale poate fi extrapolată în felul următor: “actele de identitate nu cuprind date despre consemnarea sau marcarea participării alegătorilor la votare cu o ştampila specială. De aceea, Hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind obligativitatea unei asemenea marcări este în contradicţie cu Legea privind actele de identitate în sistemul naţional de paşapoarte şi este ilegală şi neconstituţională în baza art.38 alin.(1) din Constituţie care prevede alegeri libere prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.” Noţiunea de „secret” se referă în mod firesc şi la dreptul cetăţeanului de a nu fi divulgată participarea sa la alegeri prin consemnare în actele de identitate.

223

Totodată, prin decizia sa, Comisia Electorală Centrală, din start, pune toţi cetăţenii ce participă la scrutin sub bănuiala că ar avea intenţia să încalce cu orice preţ legea şi să voteze de mai multe ori, profitând de anumite „neajunsuri” ale legii. Această atitudine a comisiei de diferire la categoria potenţialilor “contravenienţi” a tuturor cetăţenilor cu drept de vot este nefondată şi afectează demnitatea alegătorilor din republică. Pe de altă parte, aceste măsuri de vigilenţă exagerată ale comisiei nici nu au vreun sens practic. Legislatorul, în Codul electoral, a stabilit că alegătorii votează la secţiile de votare în baza listelor întocmite din timp ale cetăţenilor care locuiesc în raza secţiilor respective. Iar prezentarea documentului de identitate se efectuează numai pentru a se verifica dacă votează anume persoana introdusă în listă. Evident, semnând în listă, cetăţeanul nu va mai putea vota repetat indiferent de faptul dacă a fost marcat sau nu documentul de identitate. Invocarea în Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a art.18, 22 lit.q) şi 26 din Codul electoral drept temei al împuternicirilor comisiei de a stabili “marcarea” în actele de identitate este o eroare, pornind de la prevederile normelor constituţionale indicate deja. Totodată, o lectură cât de cât atentă şi profesională a normelor citate din Codul electoral, denotă că legea nu împuterniceşte Comisia Electorală Centrală cu asemenea atribuţii. Astfel, art.18 (şedinţele şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale) reglementează proceduri organizatorice de activitate a comisiei şi stipulează că hotărârile “adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii socialpolitice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii”. Din conţinutul normei se deduce clar faptul că, dacă hotărârile nu-s în limitele competenţei, ele nici nu sunt executorii. Şi norma art.22 (atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale) care stabileşte că „în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii: … q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi la măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală” nici pe departe nu seamănă cu învestirea comisiei cu atribuţii de legiuitor. De „măsuri pentru prevenire” ţin activităţile organizatorice, şi nicidecum cele de recroire a Codului electoral. Art.26 din Cod (atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală), de asemenea, nu investeşte comisia cu atribuţiile ce şi le-a arogat prin hotărârea contestată. Afirmaţia rezultă şi din prevederile directe ale altor norme din Codul electoral: art.1 – „Comisia Electorală Centrală - comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor, care activează continuu în condiţiile prezentului cod”; art.16 alin.(1) – „Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.” Pe de altă parte, în virtutea principiilor constituţionale stabilite de art.6, 60, 66, 72 din Constituţie, Codul electoral nici nu poate să prevadă asemenea atribuţii ale Comisiei Electorale Centrale, dat fiind faptul că aceste raporturi de drept urmează a fi reglementate numai prin lege organică adoptată de organul reprezentativ ales de popor conform prevederilor art.38 alin.(1) din Constituţie. Numai acest organ este în drept să instituie restricţii pentru alegători, şi nu altcineva. Or, hotărârea nr.2132 din 12 februarie 2009, fiind adoptată cu încălcarea prevederilor legale, inclusiv a celor constituţionale, lezează direct dreptul cetăţenilor de a participa la alegeri, îngrădind aceste drepturi prin crearea unui obstacol pentru acele persoane care nu vor fi de acord cu marcarea actelor de identitate cu o menţiune improprie. Poate anume din aceste considerente Parlamentul, stabilind prin Legea nr.176 din 22.07.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral în art.53 prevederea despre aplicarea în fişa de însoţire a

224

buletinului de identitate al alegătorului a ştampilei „Votat”, prin Legea nr.248 din 21.07.2006 a exclus norma respectivă. În consecinţă, prin hotărârea contestată sunt încălcate şi prevederile art.54 alin.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.” Totodată, marcarea actelor de identitate ale alegătorilor cu ştampila specială, contribuind la înlăturarea de la alegeri a cetăţenilor ce nu-s de acord cu „marcarea” (mulţi dintre care au motive întemeiate pentru asta) poate influenţa direct şi asupra rezultatelor alegerilor. Este regretabil faptul că, având sarcina de a asigura buna desfăşurare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală prejudiciază din start această desfăşurare, chiar până la începerea scrutinului, prin emiterea unui act ilegal şi anticonstituţional, prin care se încalcă drepturile alegătorilor din republică. La adoptarea hotărârii contestate, prin care s-a introdus restricţia pentru participanţii la votare, nu s-a ţinut cont şi de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în care declară dreptul la alegeri libere şi, în scopul realizării acestui drept, stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi condiţii, care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art.3 al Protocolului adiţional nr.1 la Convenţie). Anularea hotărârii contestate va scuti bugetul şi de cheltuieli materiale considerabile, cheltuieli, ce urmează a fi făcute pentru confecţionarea a 8000 de ştampile speciale. În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.7-9 din Legea contenciosului administrativ, art.65 alin.(1), 66 alin.(1) şi (3), 67 alin.(1), 68 alin.(1) din Codul electoral, art.166, 277-278 din Codul de procedură civilă, SOLICIT: Să fie anulată Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2132 din 12 februarie 2009 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”, ca fiind ilegală. Să fie încasate în folosul reclamantului cheltuielile de judecată. Anexă: Copia cererii Copia Hotărârii nr.____ din 12 februarie 2009. Data______________ Semnătura___________

225

JUDECĂTORIA_________ or._________, str.________,nr.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or._________, str._______, ____ PÂRÂT: CONSILIUL ORAŞULUI________ or._________, str.________, nr.___ INTERVENIENT ACCESORIU: Societatea comercială „B” SRL or.________, str. ___________, nr.___

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV
În fapt, în data de _____________, prin Decizia Consiliului oraşului _______ nr.________„Cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str._________, nr.____ SRL „B”, SRL „B” a devenit beneficiară prin autentificare a dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ nr.1 cu suprafaţa de ______ ha şi nr.2 cu suprafaţa de _____ha, amplasate în or.__________, str.________, nr._____în vederea exploatării şi deservirii imobilelor conform planurilor construcţiilor anexate. Despre emiterea Deciziei vizate, SRL „A” a aflat în cadrul procedurii judiciare în care Societatea a fost atrasă în calitate de intervenient accesoriu din oficiul instanţei de judecată, la prima şedinţă judiciară fixată pentru ___________, la acţiunea în contencios administrativ a reclamantului SRL „B” în contradictoriu cu Oficiul Cadastral Teritorial __________ privind recunoaşterea refuzului ilegal, declararea nulităţii actului administrativ şi obligarea înregistrării dreptului de folosinţă. Prin prezenta cerere, SRL „A” consideră Decizia Consiliului oraşului __________ nr._________ din _________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str.__________, nr._____ SRL „B” parţial ilegală în partea autentificării dreptului de folosinţă beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ha amplasat în or.____________, str. _________, nr.____ ce afectează grav dreptul de proprietate al SRL „A”, pasibilă nulităţii, pornind de la ansamblul următoarelor circumstanţe şi motive: Potrivit Legii nr.793-XIV din 10.02.2000 „contenciosului administrativ”, actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. Astfel, în baza Notei Informative din ___________, emisă de Comisia Republicană Permanentă pentru Organizarea Expertizei, Evaluării şi Comercializării Bunurilor Sechestrate, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr._____din __________, cu privire la petrecerea licitaţiilor republicane „cu strigare”, a fost aprobat spre comercializare lotul cu nr._____ având suprafaţa totală de _______ m.p., amplasat în or.__________, str.__________, nr.___ ce aparţinea S.A.”C”, amplasat pe lotul de teren cu suprafaţa totală de _______ ha la preţul iniţial în mărime de _______lei. Potrivit procesului-verbal Seria ____ nr.______ din _________”cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare”, SRL „A” a fost înscris în calitate de participant la licitaţia 226

publică şi a fost desemnat drept câştigător al licitaţiei asupra setului cu nr.____ la preţul final de _______ lei, obligându-se conform procesului-verbal nominalizat să achite suma contractuală, să semneze contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu înregistrarea lui cadastrală ulterioară. În temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a bunurilor sechestrate nr.___ din __________, SRL „A” în calitate de „CUMPĂRĂTOR” a procurat ca urmare a licitaţiei petrecute, în conformitate cu Legea nr.633-XIII din 10.11.1995 „Cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 23.07.1997 „cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de sechestrare şi comercializare a bunurilor” şi procesul-verbal, seria ___________ din _________ cu privire la rezultatele licitării la licitaţia „cu strigare” setul expus la vânzare nr.___ cu suprafaţa totală de ______ m.p., amplasat în or.________, str.___________, nr.___. Prin Actul de ridicare a bunurilor nr.________din _________, bunurile procurate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare la licitaţie a bunurilor sechestrate din ________ au fost ridicate de către „VÂNZĂTOR” şi transmise „CUMPĂRĂTORULUI”, SRL „A” . În data de 04.10.2001, conform art.240 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964) art.214; 290; 755 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002) contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale obligatorii conform legislaţiei în vigoare la momentul semnării contractului, la nr._______, ceea ce în corespundere cu dispoziţiile alin.2 art.132 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii din 26.12.1964) şi art.321 din Codul civil al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.1107-XV din 06.06.2002) care stipulează că în cazul bunurilor imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data înscrierii în Registrul bunurilor Imobile, semnifică naşterea dreptului de proprietate privată a SRL „A” asupra bunurilor imobile procurate, fiind protejat drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare. În asemenea mod, Decizia contestată încalcă grav dreptul SRL ”A” la proprietate asigurat prin art.46 Constituţia Republicii Moldova, art.315,316 din Codul civil al Republicii Moldova, Protocolul Adiţional nr.1 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, or proprietarul dispune de posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunului, posesia şi folosinţa urmând să determine posibilitatea reală şi fără impedimente a exploatării bunului, element ce în situaţia descrisă prin grevarea dreptului de folosinţă asupra terenului pe care este amplasată proprietatea S.R.L „A” către SRL „B” este ilegală şi afectează dreptul de proprietate al reclamantului SRL „A” la exploatarea (deservirea) bunului ce-i aparţine cu titlu de proprietate privată. Mai mult decât atât, dreptul de proprietate al SRL „A” asupra imobilului sus-vizat este confirmat şi prin Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie nr. ______ din _______, menţinută în vigoare prin Decizia Curţii de Apel Economice nr.__________ din ________, prin care acţiunea SRL „A” privind înlăturarea obstacolelor în folosirea dreptului de proprietate şi evacuare a fost admisă, dispunându-se înlăturarea obstacolelor create SRL „A” de către SRL „B” în realizarea dreptului său de proprietate asupra bunului imobil. În acest context, potrivit art.123 CPC al Republicii Moldova, faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane. Reglementări absolut similare, însă care completează temeinicia degrevării părţilor şi participanţilor la proces de probaţiunea suplimentară a faptelor inserate într-o Hotărâre judecătorească irevocabilă, se menţionează şi în dispoziţia art.254(3) CPC al Republicii Moldova potrivit căreia după ce hotărârea rămâne irevocabilă, părţile şi ceilalţi participanţi la proces, precum şi succesorii lor în drepturi, nu pot înainta o nouă cerere de chemare în judecată

227

cu aceleaşi pretenţii şi în acelaşi temei, nici să conteste în alt proces faptele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea judecătorească irevocabilă. Prin urmare, conform Hotărârii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente” nr.562 din 23.10.1996, p.7 în calitate de cumpărător al terenului aferent poate fi doar proprietarul obiectivului privat, drept afectat, în situaţia descrisă, prin Decizia Consiliului or._________ nr._____ din _________, iar p.2 al Hotărârii enunţate stipulează expres că la categoria obiectelor faţă de care se instituie dreptul la vânzarecumpărare a terenurilor aferente îl constituie inclusiv construcţiile capitale. Aceeaşi reglementare, în concept analogic, o prevede şi Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, art.9 alin.(3), potrivit căruia “terenurile proprietate publice pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat, se vând, după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice şi juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri”. Prin cererea prealabilă nr.________ din ______, SRL „A” a intervenit conform art.3, 5, 14 din Legea contenciosului administrativ către Consiliul or.__________, cu solicitarea recunoaşterii ilegalităţii şi nulităţii Deciziei Consiliului or.__________ nr._____ din ________„cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str._________, nr.____ SRL „B” ”… în partea autentificării dreptului de folosinţă al beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de ______ ha, amplasat în or._________, str.__________, ____, însă până la data depunerii prezentei acţiuni, adică peste termenul stabilit de Legea nr.793-XIV din 10.02.2000, răspunsuri la cererea adresată nu au parvenit. În drept, călăuzindu-ne de dispoziţiile art.3, 5, 14, 16, 25, 26 din Legea contenciosului administrativ, art.1, 4, 5, 28, 33, 55, 56, 117, 166, 167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. A recunoaşte ilegalitatea şi nulitatea Deciziei Consiliului oraşului __________ nr.___ din ___________ „cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra loturilor de pământ din str.__________, nr.___ SRL „B” „...în partea autentificării dreptului de folosinţă beneficiarului SRL „B” asupra lotului de teren cu nr.1 cu suprafaţa de _______ ha, amplasat în or._________, str._________, nr.___. ANEXĂ: Data___________ Semnătura______________

228

nefiind de acord cu concluziile actului de control. a probelor puse la baza emiterii actului administrativ.a adoptat Decizia nr. Inspectorul Fiscal Principal al Inspectoratului fiscal din raionul _________. str. în conformitate cu art. în baza autorizaţiei nr. nr._______.________. indicată în declaraţia vamală de export.________. 5 alin. ___ din ________.___ din ________ emisă de Inspectoratul Fiscal din raionul ________ ca fiind drept eronată. ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei. ______ din ________. 26 alin. în care autoritatea de control indică prezumata încălcare de către SRL „A” a Legii cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti. din ________. nr.8) al Codului fiscal al Republicii Moldova. ___ din _________ a Inspectoratului fiscal din raionul _________. Inspectoratul Fiscal din raionul ________ în persoana şefului __________. În conformitate cu art. în tot sau în parte. iar nu suma de ______ lei. în cazul în care este: ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. a prezentat în scris argumentarea dezacordului. 229 . rezultată din aprecierea subiectivă şi incompletă a legislaţiei. SRL „A” consideră Decizia nr. în persoana __________.________. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. a efectuat un control fiscal prin contrapunere la SRL „A”. Prin Decizia nr. SRL „A” a fost recunoscută culpabilă de încălcarea art. str. majorare de întârziere în sumă de _____ lei şi amendă în sumă de _____ lei pentru diminuarea prezumată a impozitului pe venit. s-a dispus încasarea impozitului pe venit diminuat pentru anul ____ în sumă de _____ lei._____ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND REVOCAREA ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt. este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite. La data de _________. mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe exprimată prin nerepatrierea mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile de export în valoare de ________ lei efectuate la data de ________ către „K” (firmă străină). str.________.(1) al Legii contenciosului administrativ.___ PÂRÂT: INSPECTORATUL FISCAL DE STAT _________________________ or. în baza Actului de control nr. manifestată prin înregistrarea operaţiunii de export în evidenţa contabilă în sumă de ______ lei. a sancţionat-o cu amendă în mărime de ______ lei.___ asupra cazului de încălcare fiscală comisă de SRL „A”. nr.(3) al aceleiaşi legi. anexând documentele de rigoare. SRL „A”. urmând a fi anulată în totalitate în baza cumulului următoarelor argumente. destinatar „Q” (firmă străină). _______.2 şi 3 (a) ale Legii cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti. şi. în termen de 7 zile calendaristice.________. precum şi prezumata diminuare a venitului impozabil în sumă de ______ lei. În urma controlului efectuat s-a întocmit Actul de control nr. 216 alin. actul administrativ poate fi anulat. în temeiul art.JUDECĂTORIA ______________ or. ___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or. nefondată.

556 alin. SRL „A” a remis SRL „C” toate actele aferente creanţei. destinatar fiind compania „Q”. art. trebuie să fie trasă la răspundere. • există alte circumstanţe pentru soluţionarea justă a cazului. din momentul semnării contractului SRL „A” cedează. ___al convenţiei vizate sunt confirmate şi prin art. la data de ________ SRL „A” a încheiat cu SRL „C” un contract de cesiune de creanţă. ______ din ______ . Ulterior. într-adevăr. În conformitate cu contractul nr. Întru confirmarea creanţei şi a dreptului de a cere executarea ei. – noul creditor fiind SRL „C”.L „A” a fost substituit de SRL „C” din momentul încheierii contractului de cesiune din ________. Odată cu cesiunea creanţei. Prin urmare. Seria ____ şi Seria _____ din _________. contra sumei de ______ lei firmei „ K” din Republica _________. ___ din ________ şi a facturilor fiscale. SRL „A” a procurat de la SRL „B” mărfuri identificate ca____________în sumă de ______ lei. 230 . ___ al contractului de cesiune. persoana care examinează cazul de încălcare fiscală este obligată să clarifice dacă: • a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală.(3) din Codul civil şi art. Potrivit prevederilor art.____.Potrivit art. Astfel. Efectele legale produse de cesiunea de creanţă sunt materializate în art. care stabileşte că odată cu semnarea prezentului contract se anulează datoriile „K” în sumă de _____ lei faţă de SRL „A” şi apare datoria „K” în sumă de ______ lei faţă de SRL „C”. ___ din ________.556 – 566 din Codul civil. Executarea de către părţi a obligaţiilor cesiunii de creanţă este confirmată prin Actul de primire-predare a creanţei în conformitate cu prevederile contractului de cesiune din ______. în urma încheierii contractului de cesiune a creanţei între SRL „A” şi SRL „C”. 558 al Codului civil al Republicii Moldova potrivit căreia drepturile de creanţă se transmit cesionarului aşa cum există la momentul transmiterii. Efectele enumerate sunt recunoscute şi de dispoziţia art. în baza contractului de vânzarecumpărare nr. S. ca efect. s-a stabilit că SRL „C” dobândeşte dreptul de a cere. la data de _________ SRL „A” vinde bunurile cumpărate. Potrivit dispoziţiilor convenţiei vizate. de la nerezidentul „K” executarea obligaţiilor de plată a datoriei creditoare în sumă de ______ lei. ___ al contractului de cesiune din ________. SRL „A” a pierdut dreptul de a cere executarea creanţei. în locul SRL „A”.1) al Codului civil al Republicii Moldova în temeiul cărora cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă din momentul încheierii contractului de cesiune. operaţiunea fiind justificată prin declaraţia vamală de export nr. iar SRL „C” dobândeşte creanţa în sumă de _______ lei şi devine noul creditor al societăţii „K”. asupra cesionarului trec garanţiile şi alte drepturi accesorii. cu respectarea art. ___ din ________. Astfel. ____ al contractului de cesiune din ________. în baza Contractului nr. 247 al Codului fiscal. ___ care precizează că „K” se va achita cu noul creditor – SRL „C”. o încălcare fiscală. nu a clarificat dacă SRL „A” a comis. • trebuie să fie trasă la răspundere persoana respectivă pentru săvârşirea de încălcare fiscală. Reglementări similare sunt prescrise şi de art. s-a schimbat creditorul ca element al raportului obligaţional apărut cu „K”. precum şi nu a clarificat şi alte circumstanţe pentru soluţionarea justă a cazului.R. inclusiv şi drepturile accesorii pe care le avea faţă de „K”. transferând către SRL „C” toate drepturile. La examinarea cazului de încălcare fiscală Inspectoratului fiscal din raionul ____________. în raporturile apărute cu firma „K”.556 alin. în conformitate cu art. iar. Prevederile art.

32. în care a activat SRL „A”. care a rămas fără răspuns.28. A recunoaşte ilegalitatea şi a anula Decizia nr. volumul mijloacelor fiind indicat în declaraţia vamală. ceea ce denotă că SRL „A” nu este responsabil de repatrierea mijloacelor băneşti şi. ANEXĂ: Data ____________________________ Semnătura _____________________________ 231 . iar costul serviciilor prestate – în documentele confirmative. 8.14 din Legea contenciosului administrativ. 16. este ilegală Decizia nr. respectiv.3. 17. prestării de servicii în străinătate. în temeiul art. în termenul stabilit. În drept. şi în lipsa dreptului de a încasa mijloacele băneşti aferente exporturilor de mărfuri efectuate.___ din _________ a Inspectoratului Fiscal din raionul _______.__ din _______ a Inspectoratului Fiscal din raionul _________ prin care SRL „A” este recunoscută culpabilă de încălcarea termenului de repatriere a mijloacelor băneşti provenite din tranzacţiile economice externe şi sancţionată cu amendă în mărime de ______ lei. Prin urmare. ___ din _________ emisă de Inspectoratul Fiscal din raionul _________. în condiţiile legale şi convenţionale. Raportând reglementările vizate la circumstanţele faptice probate documentar. 166. se confirmă incontestabil că SRL „A” nu este creditorul firmei „K”. a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri. În conformitate cu art. SRL „A” a solicitat revocarea în totalitate a Deciziei nr. prin cererea prealabilă din ________. 5. repatrierea mijloacelor băneşti – este încasarea de la nerezident. nu poate fi calificat drept subiect al obligaţiei fiscale.Conform art.2 din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti. 167 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. din momentul încheierii contractului de cesiune nu mai este subiect al obligaţiei. 25. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. 21. dreptul de a încasa mijloacele băneşti aferente exportului efectuat a fost cedat şi aparţine SRL „C”. 26 din Legea contenciosului administrativ SOLICITĂM: A admite acţiunea. art. precum şi a altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile autorizate în Republica Moldova.

la data de ________. pentru încălcările imputate fiind aplicate penalităţi în sumă totală de _____ lei. şi un camion de modelul ______. ____ lei taxă proceduri vamale (codul drepturilor de import 010). Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din ________ privind operarea modificărilor în actele de constituire a SRL „A” şi a Certificatului constatator emis în acest sens. în temeiul facturii fiscale Seria nr.___ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND RECUNOAŞTEREA NULITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt. pentru a fi introduse în capitalul statutar al SRL „A” cu suma de ________ lei.____ din _______. SRL „A” a fost recunoscută culpabilă de încălcarea dispoziţiei art.________. rezultat din aprecierea subiectivă şi incompletă a legislaţiei în vigoare şi a probelor puse la baza emiterii actului.__ din _______ „privind calculul drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL _________. 232 . fabricate în anul ____. Prin prezenta acţiune. str.______ .________. două unităţi de modelul ______. str. TVA nu se aplică la importul mărfurilor. SRL „A” îşi manifestă dezacordul şi contestă Actul constatator nr. nefondat. nr. iar în total _____ lei. nr. ca fiind eronat. fabricat în anul ______. prin Actul constatator nr. str._______ din __________. în temeiul procesului-verbal al asociaţilor nr.__________.CURTEA DE APEL ____________ or.___ RECLAMANT: Societatea comercială „A” SRL or. urmând a fi revocat în totalitate. ____lei taxă vamală (codul tipului drepturilor de import 020). concluzionând neachitarea drepturilor aferente importului mijloacelor de transport în suma calculată şi încasată în baza actului administrativ contestat.103 din Codul fiscal al Republicii Moldova.___ PÂRÂT: BIROUL VAMAL _____________ or. nr. destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. BIROUL VAMAL ________ reţine că SRL „A”. în data de _______. care constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova pentru activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 de lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an. În vederea motivării juridice a Actului constatator._____ privind majorarea aportului social din ________. în baza declaraţiilor vamale nr. a importat în Republica Moldova trei unităţi de transport în vederea introducerii acestora în capitalul statutar al Societăţii.28 al Codului vamal al Republicii Moldova. iar la data de _______. servicii efectuate de către subiecţii impozabili. precum rezultă din materialele cauzei. SRL „A” a importat pe teritoriul Republicii Moldova trei unităţi de transport. în baza declaraţiilor vamale nr.__ din __ „privind calculul drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL ________._____ -_____. diferenţele totale încasate în baza Actului constatator privind drepturile de import constituind suma de ____ lei.________. în baza cumulului următoarelor circumstanţe şi motive: Astfel.__________. serviciilor şi pentru livrările de mărfuri. aceste unităţi de transport au fost înstrăinate SRL „B”. fiind calculate şi încasate drepturi de import în cuantum de _____ lei TVA (codul tipului drepturilor de import 030). lipsit de suport normativ şi faptic. Potrivit art.__________.

11. că taxa vamală nu se percepe la importul autovehiculelor specificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8704. conform art. or. Totodată. Conform Declaraţiilor vamale nr. în baza facturii fiscale. Inspectoratului Fiscal de Stat ________.4. conform art.1997 „Cu privire la tariful vamal”. art.114. poartă un caracter nefondat. prin punctul 2 al acesteia. aferente importului. 1380-XIII din 20. SRL „A”. Nota de aplicare a Anexei nr. iar la data importului 233 . obiectul impozabil al SRL „A” cu TVA din livrarea efectuată a fost calculată. care a fost stinsă reieşind din procurările avute de către SRL „A” conform anexei la Declaraţia TVA. conform Actului constatator nr.101-102 din Codul fiscal al Republicii Moldova pe motivul scutirii de TVA la importul activelor litigioase introduse în capitalul statutar. ceea ce denotă incontestabil achitarea TVA şi lipsa restanţelor la acest impozit faţă de bugetul de stat. subiecţii impozabili stipulaţi la art. Totodată. art. care face parte integrantă la Legea vizată. în data de _______. în mărime de ________ lei. ______ . ţinându-se cont de dreptul de trecere în cont conform art.118 Din Codul vamal al Republicii Moldova statuând că mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii nr. şi a penalităţii pentru întârzierea achitării acesteia. această livrare a fost supusă înregistrării în Registrul de evidenţă a vânzărilor conform art. ca subiect impozabil.______.1. inconsistent şi vizează încasarea repetată (dublă) a TVA. ca drept de import taxa vamală.1997 stipulează în mod expres. suma TVA.96 din Codul fiscal al Republicii Moldova.1 la Legea nr.____ din __________ în sumă de _______ lei.Respectiv. respectiv. incontestabil se probează declararea şi achitarea TVA aferentă livrării impozabile realizate. la cota stabilită de art._______ din _______ şi din conţinutului Actului constatator nr. înstrăinează autoturismele menţionate către SRL „B” la suma de ______ lei. şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală. în calitate de vânzător. Seria nr. stabilită.101 din Codul fiscal al Republicii Moldova.117 din Codul vamal al Republicii Moldova. serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă.94 lit. Potrivit art. TVA calculată din vânzările perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea constituie suma de ________lei. la data de ________. În corespundere cu art. declarată şi achitată ţinând cont de dreptul reclamantului la trecerea în cont a TVA pe procurările efectuate în perioada de referinţă. inclusiv TVA în sumă de ________ lei. în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.118 din Codul fiscal al Republicii Moldova.102. fapt consumat prin calcularea TVA aferentă livrării. se percepe. calcularea şi încasarea de către BIROUL VAMAL _______ a TVA. contribuabilul SRL „A” la importul unităţilor de transport destinate introducerii în capitalul statutar al întreprinderii nu a operat trecerea în cont a TVA la importul mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu dispoziţiile art. livrarea realizată de către SRL „A”. se recunoaşte în mod expres că poziţia tarifară a mărfurilor importate de către SRL „A” conform Nomenclatorului mărfurilor din Republica Moldova constituie 8704. În conformitate cu art. conform căruia taxele vamale se aplică în baza anexei nr.95 din Codul fiscal al Republicii Moldova.a) sunt obligaţi să declare.115. În contextul enunţat._______ din _________. pornind de la considerentul că anii producerii autocamioanelor introduse pe teritoriul Republicii Moldova sunt _____ şi ______. precum rezultă din Declaraţia privind TVA depusă de SRL „A”. cu termenul de exploatare de până la 7 ani. Prin urmare. reprezintă obiect impozabil cu TVA reprezentând rezultatul activităţii acesteia de întreprinzător. Astfel. care se determină ca diferenţă dintre sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate de către consumatori pentru mărfurile. serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale.11.1380-XIII din 20.

167 din Codul de procedură civilă. Prin cererea prealabilă din ______.(anul____) autocamioanele nu depăşeau termenul de exploatare de 7 ani. ANEXĂ: Data_________________ Semnătura_____________ 234 . A recunoaşte ilegalitatea şi a dispune revocarea Actului constatator nr. SOLICITĂM: A admite prezenta cerere. În drept. dar nu mai mult de 1800 de euro. art166.4 al Legii cu privire la tariful vamal. 25. or.3. Astfel. stabilite de legislaţie.121 din Codul vamal al Republicii Moldova.14 al Legii contenciosului administrativ. la data depunerii acţiunii în instanţa de judecată. cu privire la tariful vamal în situaţia descrisă. denotă faptul că BIROUL VAMAL __________ a depăşit cadrul legal la calcularea taxelor vamale pentru importul efectuat. iar impunerea acestora de către autoritatea vamală implică manifestarea unei diligenţe insuficiente pentru aplicarea corectă a cadrului normativ în vigoare. SRL „A” a solicitat revocarea în totalitate a Actului constatator nr. taxa pentru proceduri vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. conform art. inclusiv penalităţile de ________ lei. conform anexei nr. în corespundere cu art. 5.2 – parte integrantă la Legea nominalizată care prevede că. călăuzindu-ne de dispoziţiile art.4% din valoare în vamă. De asemenea. exceptează imperativ SRL „A” la calcularea şi achitarea taxei vamale contestate în mărime totală. taxa pentru proceduri vamale o constituie la mărfurile de peste 1000 de euro cuantumul procentual de 0.122 din Codul vamal al Republicii Moldova. 26 ale Legii contenciosului administrativ. şi cererea suplimentară din __________. ceea ce constituie reieşind din valoarea indicată în Actul constatator contestat a mărfurilor (________ lei). calcul ce probează achitarea corectă de către reclamant a taxei proceduri vamale. „____” din „__________” „privind calcularea (recalcularea) drepturilor de import/export”. însă cererile. baza de calculare a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe. 16. suma de _______ lei. la vămuirea mărfurilor de import. 14. au rămas fără răspuns. taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep. iar. ___ din __________ „privind calcularea (recalcularea) drepturilor de import/export” emis de BIROUL VAMAL ___________ prin care SRL „A” i-au fost calculate drepturi de import în sumă totală de _______ lei. în temeiul art. înaintată în conformitate cu art.

ale documentelor de însoţire. colaboratorii Biroului Vamal Chişinău au întocmit Actul constatator nr. bd. care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţia vamală de export nr. 3019I23634.2007. pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73181590.Curtea de Apel ________ Colegiul de contencios administrativ Reclamant: SRL „ CT” reprezentată în baza procurii de avocatul V. Pârât: Biroul Vamal Chişinău mun. reclamantul a fost obligat să achite la contul trezoreriei Biroului Vamal Chişinău. Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii. 49/6 CERERE DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV (PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ŞI ÎNCASAREA PREJUDICIULUI CAUZAT) La 04. Chişinău. Circumstanţele relevante importului de mărfuri În luna decembrie 2007. poartă un caracter vădit ilegal în fond.2008. au fost perfectate declaraţiile vamale primare: la data de 20. Prin urmare. acesta fiind emis contrar procedurii stabilite de legislaţie. 73181630. Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii.12. Actul administrativ relatat anterior.03. 3019I23690. similară declaraţiei vamale. În susţinerea pretenţiilor. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr.2007. Iniţial. Dacia.2007 şi INVOICE nr. în urma unui control.07ROBU1400E0017490 din 19. în conformitate cu prevederile art. declarândule în termen. Prin actul contestat şi care se pretinde a fi cu putere juridică. 73089099.c) din Legea contenciosului administrativ.68 lei. ale documentelor de însoţire care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţia 235 - .12. drepturi de import în sumă de 178811. invocăm următoarele circumstanţe de fapt şi de drept: A.12. 167 241 – 14 din 18. la data de 21.(1) lit. reclamantul a importat în RM trei loturi de marfă.12.26 alin.a) şi lit.2007. 73182200.N. pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73089099. se impune anularea actului contestat.75 ca dovadă a apariţiei obligaţiei vamale pentru SRL „CT”. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr.

în vigoare pentru Republica Moldova din 01. conform Nomenclatorului mărfurilor. peste perioada reglementată prin lege.06. au luat naştere la data înregistrării declaraţiei vamale de import.a) CV.(4) CV. este important să se reţină că reclamantul a achitat toate drepturile de import. 112 – XV din 22. obligaţiile vamale în raport cu marfa importată în luna decembrie 2007. constituie un abuz care. rezultă că. iar mărfurile importate au primit liber de vamă. s-a încheiat în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor. 07ROBU1400E0017802 şi INVOICE nr.(1) lit. 169685 – 15 din 21. 76072091. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73181499. 73182200. datorită Legii de aderare nr. 72107090.12. potrivit art. 73181590. Din circumstanţele de fapt şi de drept. 82041100.128 alin.1 Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale. Astfel.(1) CV.01. 39211310. articolul respectiv din Convenţie are menirea să protejeze 236 . Potrivit p. conform Nomenclatorului mărfurilor a avut loc inclusiv şi la perfectarea declaraţiilor vamale complementare şi a declaraţiilor privind valoarea în vamă a mărfurilor. (1) lit. Încadrarea corespunzătoare a mărfurilor. încheiată la Bruxelles. În conformitate cu prevederile art. a fost perfectată declaraţia vamală primară nr. Încadrarea tarifară a avut loc conform caracteristicilor descriptive ale mărfii.11. care.127 alin.2007.12. este important să se reţină că. se echivalează cu o încălcare a drepturilor garantate prin art. precum şi descoperirea fraudelor vamale. la data de 24. Prin urmare. În conformitate cu prevederile art. reflectate anterior. prin „acordarea liber de vamă” organul vamal a confirmat legalitatea vămuirii mărfii. controlul vamal are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor vamale. 73181630. pentru efectuarea controlului. termenelor legale.1140 din 2.1983.12. a) şi alin.2007. Or. în lipsă de competenţă 1. încadrarea corespunzătoare. respectarea condiţiilor.197 alin. 70193900. 3019I23932 pentru marfa încadrată conform Nomenclatorului mărfurilor la Codul – 73012000. Actul constatator a fost emis contrar procedurii stabilite. s-au stins datorită achitării plăţii. 39201026. 07ROBU1400E0018494 din 21. În toate aceste trei cazuri de import.vamală de export nr. fiind incluse şi în circuitul civil pe teritoriul RM. organul vamal urma să aibă la dispoziţie şi să se bazeze pe circumstanţe excepţionale şi pe unul din temeiurile limitative prevăzute de lege. În speţă.04. Pentru a se reveni asupra „situaţiei de fapt” şi pentru a efectua un control vamal suplimentar după „acordarea liber de vamă” şi plasarea mărfii în circulaţie. controlul vamal vis-à-vis de importul efectuat de reclamant. (2) CV.12. a competenţei. şi achitarea drepturilor de import. extinderea de către autorităţile statului.2005. 73269060.2007 şi INVOICE nr. în esenţă. 167241 – 13 din 18. încadrarea mărfurilor a avut loc conform Convenţiei Internaţionale privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor.30 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM (în continuare CV). reclamantul a calculat cuantumul drepturilor de import bazându-se pe elementele de taxare stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale. la 14.2004.2006. 127/2 alin. În cadrul controlului vamal a fost verificată schema tehnologică de prelucrare a declaraţiei vamale. ale documentelor de însoţire care conţineau încadrarea oficială atribuită de autoritatea vamală a unui stat membru al UE: declaraţie vamală de export nr. B. potrivit art.2007.

75 din 04. (5) art. Aceasta este foarte important. este logic să conchidem că lipsa temeiurilor prevăzute de art. Or. după caz. În speţă.2005) a fost emis anume în baza art.11.2008. Din alin. ca acestea să fie aplicate în mod efectiv şi concret. Acest act a fost întocmit prin depăşirea atribuţiilor acordate organului vamal vis-à-vis de activitatea SC „CT” SRL. Relevant este faptul că.2008. afirmăm că organul vamal a interpretat şi a aplicat incorect prevederile art. În acest sens. Excepţia de la această regulă se conţine la alin. 46 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM. 03 din 05.02. În asemenea mod.02. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 0001735. 2 alin. (6) art. îşi are limitele sale şi pot fi realizate. 71-73/253 din 20.drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţie. pentru a se putea elucida în ce măsură a fost respectat „principiul preeminenţei” dreptului în activitatea reprezentanţilor statului. 127 CV şi constă în faptul că. fără declaraţie vamală. dar şi multe altele. constituie o imixtiune ilegală a autorităţilor statului în activitatea unui agent economic. nr. implică încălcarea procedurii de emitere a actului contestat. pe timpul staţionării în apele teritoriale sau în porturi şi.financiare a SC „ CT” SRL. Ordinul cu privire la aprobarea actului constatator întocmit de organul vamal. Controlul efectuat de Biroul Vamal Chişinău. 92-0 din 27.03. Prin urmare. 127 CV rezultă că plătitorul vamal la cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de către organul vamal.1140 din 02. pe aeroporturi.(1) CV. Or. în perioada 05. b) mărfurile şi bunurile aflate în regim suspensiv. întocmit la 26. este relevant că „controlorii” au supus „auditului postvămuire” o perioadă nelimitată de timp. mijloacele de transport şi bunurile nevămuite la intrarea în ţară. au fost „controlate” nu numai importurile ce rezultă din actul constatator.02. se evidenţiază faptul că nu au existat temeiurile prevăzute de art. În acest sens. 127 CV. sunt supuse „supravegherii vamale”: a) mărfurile.05. Prin urmare. în interiorul căruia putea fi efectuat controlul vamal. în conformitate cu principiile unei societăţi democratice.2005 (MO. până la etapa „supravegherii vamale”. În situaţia creată ne rămâne să presupunem că „controlul” a fost efectuat avându-se la bază art.02. c) navele sub pavilion străin şi aeronavele străine. Din act mai rezultă că acest control a fost efectuat în baza art. au efectuat controlul activităţii economico.225. 127 CV (!!!). 191 CV. în „cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu. colaboratorii Biroului Vamal Chişinău insistă că. În conformitate cu prevederile p. nu se conţin date visà-vis de norma de drept care le-a permis colaboratorilor vamali să intervină cu un aşa-numit „control” şi ce fel de control a fost efectuat. În speţă.04. atribuţiile respective rezultă din „activitatea vamală”. nu numai că a expirat termenul. cu valorile organizării sociale comune statelor membre ale Consiliului Europei. 127 CV.2008 – 26. 191 CV şi a ordinului de control nr. pe baza preeminenţei şi supremaţiei „DREPTULUI”. pentru efectuarea controlului. în Actul constatator nr. nu a existat niciunul din temeiurile reglementate prin actele normative pentru a se considera că mărfurile importate de reclamant s-au aflat în perioada efectuării controlului sub „supraveghere vamală”. dar lipsesc şi temeiurile care ar fi permis efectuarea unui control cu întocmirea actului constatator.2008. potrivit art. a unui 237 . care. după caz.127 din Codul vamal.2008. Prin Actul de control nr.

regimurile vamale suspensive sunt operaţiuni cu titlu temporar. Prin urmare. 0001735. Prin conţinutul aceluiaşi Act de control se poate constata că. Din conţinutul art. 127 CV a fost confirmată şi de pârât prin răspunsul primit la cererea prealabilă.2008 a fost întocmit în baza art. administrativă. 191 CV. aprobat prin Ordinul Directorului General al Serviciului Vamal nr. până la iniţierea propriu-zisă a controlului nu au existat indici care ar fi întruchipat forma „temeiurilor rezonabile. organul vamal nu a fost în drept să emită actul constatator în situaţia prevăzută de art. reflectată anterior şi care şi-a găsit originea în răspunsul la cererea prealabilă.(1) art. şi aşteptăm să se demonstreze contrariul. 191 CV. a persoanelor care trec mărfuri peste frontiera vamală în situaţia în care „există temeiuri de a se considera că. Acest lucru este firesc. 127 CV.08 rezultă că Actul constatator nr. lipsa temeiurilor prevăzute de alin. Prin urmare. ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau export. Pentru a aprecia critic poziţia pârâtului. pretinsele încălcări ale legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care RM este parte. întocmit la 26. ”în limita competenţei sale”.” de a se presupune cel puţin că reclamantul nu a respectat legislaţia naţională sau acordurile internaţionale.03. 191 CV. că pârâtul a avut totuşi dreptul să întocmească actul constatator reieşind din temeiurile prevăzute în art. 127 CV. 191 CV. nu rezultă că „controlul activităţii economico-financiare” a întreprinderii se poate finaliza cu emiterea unui act constatator.2008 rezultă caracterul abuziv al „controlului”. a activităţii economico-financiare. rezultă că un act constatator poate fi întocmit doar în baza art. se constată încălcarea acordurilor internaţionale de către pârât şi nu de către SRL „CT”. Astfel. În acest caz. Lipsa competenţei de a întocmi actul constatator contestat prin prisma absenţei temeiurilor prevăzute de art.04. 127 CV. implică lipsa competenţei organului vamal de a efectua „controlul” propriu-zis. penală) a persoanei vinovate. generează răspunderea juridică (contravenţional-vamală. Să admitem. (1) art. (1) CV. pentru moment.04. Din Actul de control nr. Din această excepţie. 92-0 din 27. vis-a-vis de faptul că nu au existat temeiuri de a se considera că reclamantul nu a respectat legislaţia naţională sau acordurile internaţionale. Acest fapt rezultă din conţinutul preambulului Ordinului respectiv şi chiar din conţinutul art.191 CV. 2. poate fi întocmit. se impune o întrebare firească: care au fost temeiurile? Potrivit alin. Afirmăm. Or. în cazul importului de mărfuri din luna decembrie 2007. potrivit art. emis doar în temeiul art. 29 alin. legislaţia RM sau acordurile internaţionale la care acesta este parte nu sunt respectate sau sunt respectate parţial”.02.1401 datată cu 07.75 din 04. În speţă.191 CV. organul vamal este în drept să efectueze controale. Reamintim că. nu poate fi vorba de alt ceva decât „plasarea mărfii în circulaţie liberă”. remarcăm următoarele. plătitorul vamal la cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal”. Actul constatator.regim vamal suspensiv. 238 . din scrisoarea nr.2005. 3. În speţă.

să aplice normele generale de interpretare a sistemului armonizat. poziţiilor şi subpoziţiilor sistemului armonizat. face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. activitatea vamală urmează să se desfăşoare în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Prin Actul corespunzător nr. cel mai bun mijloc de a ajunge la rezultatele dorite”. organele vamale ale RM nu au fost în drept să modifice încadrarea codurilor numerice a mărfii care. Convenţia fiind ratificată prin Legea de aderare nr. 10 Convenţie. orice litigiu între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea Convenţiei se soluţionează.04. 10 din Convenţie.2 alin.2003.01. în mod oficial. Printre acestea fiind şi „dorinţa facilitării. prin care. În acest sens. inclusiv „având în vedere faptul că. în data de 14. capitole şi subpoziţii şi să nu modifice domeniul de aplicare a secţiunilor. se aplică acordul internaţional.2008. Prin urmare. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale. capitolelor. potrivit art. aşadar. Conţinutul preambulului Convenţiei prevede condiţiile şi scopurile care au determinat părţile contractante la semnarea Acordului. Ne confruntăm. în cazul în care Convenţia privind Nomenclatura. (2) al art. cu situaţia prevăzută de art. pe cât e posibil. potrivit alin. 75 din 04. În situaţia în care autoritatea vamală a RM nu acceptă încadrarea respectivă urmează să se iniţieze procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută de art. în special a celor privind comerţul internaţional”. fiecare din 8 cifre. reamintim că SRL „ CT” a importat. a avut loc încadrarea mărfii conform Convenţiei internaţionale privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor.să utilizeze toate poziţiile şi subpoziţiile sistemului armonizat.Reamintim că. se insistă că marfa care a fost importată şi încadrată la 15 coduri numerice conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare. pe de altă parte”.2004. a avut loc conform Sistemului armonizat prin intermediul autorităţii vamale a unui stat membru a UE. 10 Convenţie. La elaborarea Convenţiei (vezi preambulul) „s-a avut în vedere că este important să se dispună de date exacte şi comparabile în scopul negocierilor comerciale internaţionale” precum şi că „Sistemul armonizat este destinat să favorizeze stabilirea unei corelaţii cât mai strânse între statisticile comerciale de import şi de export. orice litigiu care nu se soluţionează astfel se aduce. În viziunea noastră. în faţa Comitetului Sistemului armonizat. (1) art. Pârâtul. Republica Moldova are nu numai dreptul dar şi obligaţia să se conforme normelor şi practicii internaţionale în domeniul activităţii vamale. este de prisos a demonstra că.1 şi p. şi statisticile de producţie.03. s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective.01. 239 . colectării. urma a fi încadrată doar la un singur cod – 9406000. 3 (obligaţiile părţii contractante) p. Astfel. . potrivit cărora Republica Moldova s-a obligat: . format din 6 cifre.112-XV din 22. în luna decembrie 2007. precum şi codurile numerice aferente acestora. comparării şi analizei statisticilor. care îl examinează şi care face recomandări în vederea soluţionării acestuia.06. fără completări sau modificări. la soluţionarea litigiului. de către părţile în litigiu. menţionată anterior.2006.2 din Convenţie. loturi de marfă din România. În conformitate cu alin. în vigoare din 01. pe de o parte. prin negocieri directe între părţile respective. ţară membră a UE. adoptată la Bruxelles. în susţinerea poziţiei sale.2004. precum şi toate notele de la secţiuni. urmează să se ţină cont că. Prin prisma acordurilor internaţionale pe care le-a încheiat. Marfa a fost însoţită de documente cu putere juridică internaţională.54 din 26.(2) CV.

200. dar şi ca ele să fie accesibile.” a haosului în ceea ce priveşte „corelaţia între statisticile comerciale de import şi de export. 16 al Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul României din 24. Prima normă de ordin general.06. pârâtul încearcă să se distanţeze de standardele comunităţii internaţionale. Italia). cazul Carbonara Ventura v. precise şi previzibile (Hotărârea CEDO din 30. Or. „Pentru asigurarea aplicării corecte a legislaţiei vamale”. conform art. a litigiului.2000.12.04. după caz. urmează a se ţine cont că. Astfel. punând piedici în onorarea obligaţiilor pe care RM şi le-a asumat odată cu ratificarea Convenţiei respective.05. şi statisticile de producţie. Prima condiţie impune nu numai simpla existenţă a unor norme pentru a justifica o privare de proprietate. Acest acord a fost încheiat în baza instrumentelor relevante ale Consiliului de Cooperare Vamală. pentru a justifica privarea de proprietate. acelaşi reclamant nu a fost în drept să schimbe încadrarea tarifară care a dobândit un caracter oficial cu aportul autorităţii vamale a României. Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României au încheiat un acord de cooperare vamală. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie. Partea a doua a art.1 din Protocolul nr. Altfel spus. impune obligaţia statelor contractante de a respecta dreptul de proprietate al persoanelor fizice şi juridice. Mijloacele financiare ridicate de la contul reclamantului constituie „o valoare patrimonială” în sensul art. în special Recomandarea privind asistenţa reciprocă din 05. această normă a textului Convenţiei. atribuită de autoritatea vamală a României urma să se procedeze. enunţă principiul general al necesităţii respectării dreptului de proprietate: „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”. la soluţionarea neînţelegerilor.04.2000.1996. este inadmisibilă aplicarea neuniformă a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor. de către statele semnatare a acordului. la 24. urmează să fie respectată preeminenţa normelor de drept.Prin actul constatator. pe de o parte. Or. prevăzută în primul alineat al articolului menţionat. diferendului. dacă se insistă asupra haosului în „sistemele comerciale de denumiri şi de codificare a mărfii. Cu referire la aceleaşi „condiţii” Curtea Europeană a evidenţiat că. În situaţia în care autorităţile RM nu sunt de acord cu încadrarea tarifară oficială. potrivit modului stabilit. Amuur vs Franţa).1 înscrie condiţiile în care privarea de un bun nu reprezintă o încălcare a dreptului titularului. unul dintre principiile fundamentale ale unei societăţi democratice (Hotărârea CEDO din 25.1953. Prin actul constatator contestat şi punerea acestuia în executare a fost violat grav dreptul garantat prin art. este relevant faptul că problema ce ţine de aplicarea Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfii nu poate fi pusă în sarcina reclamantului. 240 . La soluţionarea litigiului. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie. Respectiv. pe de o altă parte” această atitudine poate pune la îndoială calitatea RM de membru al multor alte organisme internaţionale. C. cu atât mai mult că ambele state au ratificat Convenţia de la Bruxelles.

În baza celor relatate. 8. 3. A obliga pârâtul să restituie suma de 178 811. Data_____________ Semnătura__________________ 241 .2008 ca fiind emis contrar prevederilor legii şi cu încălcarea procedurii stabilite. rezultă că pârâtul – autoritate a statului – a violat dreptul de proprietate pe care îl deţine reclamantul prin depăşirea condiţiilor care ar justifica privarea de proprietate. A încasa cheltuielile de judecată. 1. 5.68 lei. a) şi lit. 21. (1) lit.75 din 04. 5.2008.03. încasată în baza actului administrativ contestat. (1) lit. 2. 4. 26 alin.b). a prevederilor normelor de drept invocate. Anularea Actului constatator nr. inclusiv ale art.03. SOLICIT: 1. 25 alin. Admiterea acţiunii. A suspenda executarea Actului constatator nr. 3.75 din 04.Din cele relatate anterior.e) din Legea contenciosului administrativ.

Analizând în cumul materialele cauzei penale. ____________________ a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate.62 (1) CP. între orele 2-3. În ordonanţa dată se menţionează : „că urmărirea penală în cauza dată a fost pornită la ______. Chiar dacă învinuitul ___________ şi-a recunoscut deplin vina în săvârşirea faptei incriminate.12. Conform art. fund ajutat de o persoană necunoscută de origine turcă. Consider că temeiurile de drept care au fost invocate în ordonanţa contestată nu corespund cadrului normativ-juridic ce se referă la statutul juridic al solicitanţilor de azil. pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat de către ______________________. conform art. în baza art. fără a dispune de paşaportul stabilit. dinspre România.(2) din Legea nr. conchid că _____________ a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. circumstanţă. _______________. _____. cetăţeanul Irakului. nu 242 .9 alin. . (1) CP.actul de primire-predare nr. însă acesta urmează a fi liberat de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei. 275 (3) din Codul de procedura penală al RM. 58 din Codul penal. dar a conştientizat caracterul ilegal al acţiunilor sale. la __________.270 din 18. însă şoferul care-i transporta în tir le-a schimbat traseul. Nu a ştiut că pentru trecerea ilegală de frontieră survine răspunderea penală. 313 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ) Prin ordonanţa din ________ emisă de procurorul ________________ a fost dispusă încetarea urmăririi penale în privinţa lui _________________ în baza art. una din circumstanţele care exclude urmărirea este cazul în care fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. .362 alin.procesul-verbal de cercetare la faţa locului din ____. S-a stabilit ca. potrivit art.procesul-verbal de control corporal din ____.Procuratura Republicii Moldova Dlui_____________ În interesele lui ________________ De la: avocatul ______________ PLÂNGERE (ÎN ORDINEA ART. _______________ a depus cerere de acordare a azilului în Republica Moldova. Fiind recunoscut şi audiat în calitate de învinuit. a avut intenţia să ajungă în mod ilegal în una dintre ţările Europei Occidentale. Consider ordonanţa contestată ca parţial ilegală şi care urmează a fi modificată din următoarele considerente.schema locului reţinerii. la data de _______________. Astfel. vinovăţia sa se dovedeşte şi prin: . În speţă. fără autorizarea trupelor de grăniceri sau a organelor vamale şi evitând controlul Secţiei Control de Frontieră Leuşeni a Serviciului Grăniceri. declarând că. care. a trecut ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova prin Biroul Vamal _____________. . exclude prelungirea procedurii de urmărire penală". Ordonanţa dată am primit-o prin poştă la ____________________.58 CP.2008.

275 (3).31 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor. 285(5) şi 313 din Codul de procedură penală al RM.9 din Legea privind azilul în Republica Moldova şi art.1. art. pe motivul intrarii sau şederii lor ilegale.” Organul de urmărire penală nu a luat în considerare nici prevederile alin. Tratamentul aplicat acestor persoane se va conforma standardelor internaţionale referitoare la drepturile omului şi prevederilor prezentei legi. pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova. nu poate fi reţinut nici caracterul ilegal al trecerii frontierei de către ________________pentru că acesta la data de ______________a solicitat azil depunând o cerere la Direcţia Refugiaţi a Biroului Migraţie şi Azil din cadrul MAI. care stabilesc că "Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova. recunoscute ca valabile.285 ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă." Această prevedere – a unei legi speciale – trebuia să fie aplicată în cazul dat. solicitantul cade sub incidenţa art. Avocatul Data_________________ _________________ 243 .(5) art. stipulează că „Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale.2008 stipulează imperativ că "Solicitanţii de azil nu vor fi sancţionaţi pentru intrare sau şedere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. SOLICITĂM: 1.362 CP al RM.362(4) din Codul penal al RM. Modificarea ordonanţei procurorului din ________ în privinţa lui ____________________ şi încetarea urmăririi penale în privinţa lui din motivul lipsei elementelor componenţei de infracţiune. articolul 31 p. date privind persoana şi fapta la care se referă încetarea.255. Admiterea plângerii. Alin.(2) al art. Pornind de la specificul tratării solicitanţilor de azil.270 din 18.(4) al art.12." De asemenea. fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie.9 al Legii privind azilul în Republica Moldova.362 (4) CP al RM. pe lângă elementele prevăzute în art. art. în vigoare pentru Republica Moldova din 2001.9 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr. sub rezerva prezentării lor fără întârziere la autorităţi pentru a le expune motivele. În conformitate cu prevederile alin. deci. refugiaţilor care. precum şi temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune încetarea. 2.1 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor. Din considerentele menţionate supra. intră sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizaţie. sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea lor erau ameninţate în sensul prevăzut de art.există latura obiectivă şi cea subiectivă ale infracţiunii prevăzute de art. ale intrării sau prezenţei lor ilegale. temeiurile de drept în acest caz nu au fost stabilite corect. şi în baza art.

CEREM: Amânarea procesului în cauza intentată de _________. în privinţa dlui ______________ au fost intentate mai multe dosare penale. se menţionează că «Procurorul a pus concluzii de admitere a ambelor recursuri şi de casare a deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. solicitant de azil. solicitant de azil.208 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ În procedura Curţii de Apel se află cauza intentată de ____________________. se află în curs de desfăşurare o acţiune intentată de dl _________________în vederea efectuării unui control al măsurilor dispuse de procuror în cursul urmăriri penale şi al soluţiilor adoptate. pentru ca aceasta să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate de apelanţi şi. Din considerentele expuse şi pentru a asigura judecarea justă a cauzei. Solicităm amânarea procesului în legătură cu faptul că. Faptul că acţiunile intentate împotriva dlui _____________au fost anulate şi desfiinţate în instanţe superioare în urma atacării sentinţelor de condamnare ne permite să concluzionăm că în deciziile de condamnare emise în privinţa dlui _____________există o anumită imparţialitate şi părtinire. Ne întemeiem cererea pe prevederile art. în procedura Parchetului de pe lîngă Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie din România. către Direcţia Refugiaţi privind anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi ca fiind neîntemeiată şi acordarea protecţiei umanitare în Republica Moldova. considerăm că este oportună amânarea procesului până la obţinerea unei soluţii pe marginea cazului dlui ____________________. Atragem atenţia asupra faptului că. în care acesta a fost achitat. ulterior graţiat de preşedintele României. În Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. către Direcţia Refugiaţi privind anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi ca fiind neîntemeiată şi acordarea protecţiei umanitare în Republica Moldova până la soluţionarea acţiunii intentate de către de către instanţa română. pentru a-şi întemeia în drept soluţia». Dat fiind faptul că soluţia ce urmează a fi dată de instanţa română este de o importanţă fundamentală pentru justa soluţionare a prezentei cereri şi pentru a releva noi circumstanţe ce pot influenţa decizia de acordare a cererii de azil. Data________________ Semnătura_______________ 244 . prin care dl __________ a fost condamnat la 14 ani privaţiune de libertate. totodată.Curtea de Apel Chişinău Avocatul_____________________ în interesele lui_______________ CERERE PRIVIND AMÂNAREA PROCESULUI ÎN CONFORMITATE CU ART. achitat pe motiv de eroare judiciară iar alte mandate de arestare emise în privinţa dânsului au fost anulate. Această concluzie relevă faptul că chiar procurorul care instrumenta cauza avea dubii în privinţa legalităţii acuzaţiilor înaintate dlui _____________.208 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. în România.

valabil fiind până la _________. la data de _________. prin prezenta. Sectorul Gaza. formaţiune socială. Consider decizia dată ca fiind neîntemeiată şi pasibilă anulării cu emiterea unei noi decizii prin care mi s-ar acorda statutul de refugiat. Reclamant : _______________ deţinător al protecţiei umanitare. În Moldova. „Statutul de refugiat se recunoaşte. sau care. În susţinerea identităţii mele. --------------------din --------------------. mi s-a acordat protecţie umanitară. alin. nedeţinând nicio cetăţenie şi 245 . apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică. la solicitare.17. nr. Decizia mi-a fost comunicată la data de _________. Nu pot obţine acest document deoarece tatăl meu a fost expulzat în anul 1967 din Palestina în Iordania de către armata israeliană pe motiv că era înrolat în armata palestiniană care se afla sub conducerea Egiptului. în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă. precum şi din motivul nedeţinerii buletinului de identitate eliberat de către autorităţile israeliene. religie. ____________________ CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR. am venit în _________ pentru a-mi continua studiile în baza invitaţiei. a fost respinsă cererea mea de acordare a statutului de refugiat. am prezentat paşaportul seria _________ emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Iordaniei la data de _________. religioasă sau militară.Curtea de Apel Chişinău. Întoarcerea mea în ţara de origine este imposibilă din motivul existenţei conflictului armat care este în curs de desfăşurare în Sectorul Gaza. ___ a directorului Direcţiei Refugiaţi. Chişinău. _______________-. datorită acestei temeri. __________________ Pârât : Direcţia Refugiaţi Chişinău. am studii superioare neterminate din motive de boală. străinului care.(1) al Legii privind azilul. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt. solicit: 1. Acordarea statutului de refugiat. Nu am fost niciodată deţinut. naţionalitate. adeverinţa de imigrant eliberată la _________ de către Serviciul de Stat Migraţiune al Republicii Moldova. Potrivt art. arestat. se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau. Prin aceeaşi decizie. M-am născut la data de _________ în Palestina. __DIN _____ A DIRECŢIEI REFUGIAŢI ŞI ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT Subsemntul. 2. care a fost prelungit până în _________. sunt de naţionalitate palestinian şi de religie musulman. prin decizia nr. Anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi. judecat sau condamnat şi nu am avut probleme cu autorităţile de stat din Palestina. nu am fost membru al niciunui partid politic. nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări.

Numeroase surse reflectă situaţia din Palestina ca fiind extrem de periculoasă. a afirmat Joe Stork. Hamas a întreprins acţiuni violente împotriva oponenţilor săi politici şi asupra presupuşilor colaboratori ai forţelor israeliene”. ci şi viaţa.hrw. „Forţele Israelului continuă să realizeze atacuri nelegitime. datorită respectivei temeri. consider că protecţia umanitară nu e aplicabilă în cazul meu.unhcr. director general al Departamentului pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord al Human Rights Watch.) În afară de armele produse la nivel local. (disponibil la http://www. ridiculizând apelurile făcute de Hamas de a respecta legea. deoarece în condiţii de război pot fi în orice moment victima unui atac cu caracter discriminatoriu. adică mă aflu în afara ţării de origine. este tot mai mare (. şi şi-a exprimat tristeţea şi regretul faţă de suferinţă şi pierderea de vieţi omeneşti. în cazul meu.” Violenţele politice interne în Gaza şi în Coasta de Apus nu sunt o noutate. nu poate sau. inclusiv ai copiilor. Violările drepturilor omului s-au micşorat moderat în aprilie. Ban Ki-moon de a înceta imediat ostilităţile. forţele Israeliene întreprind atacuri nelegitime. dar şi de alte ţări. în principal.) Situaţia civililor din Gaza a devenit tot mai disperată pe parcursul celor şase zile care s-au scurs din momentul în care Consiliul de Securitate a emis apelul aproape unanim. Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi. tortura şi omorurile în perioada detenţiunii au continuat şi după ce luptele au încetat. de către SUA. Raportorii organizaţiei Human Rights Watch au notat că „Pe perioada atacului Israelului asupra Gazei. Hamas şi alte grupări palestiniene armate continuă lansarea haotică a rachetelor asupra regiunilor civile din Israel. de a înceta focul”. nu doreşte să se reîntoarcă. în timp ce rachetele şi echipamentul de fabricare al rachetelor introduse prin contrabandă în 246 . Hamas şi principalul său rival – Fatah.. care supun persoanele civile unui risc inacceptabil atunci când sunt folosite în regiunile dens populate. Pe parcursul ultimilor trei ani. ca urmare a unor astfel de evenimente. este prezentă şi noţiunea de temere bine întemeiată de a fi persecutat de către forţele armate care participă la conflictul armat din Palestina. El s-a alăturat apelului lansat de secretarul general al ONU. (Disponibil la http://www. nu reuşesc să abordeze serios crimele înfăptuite de forţele de securitate comise în timpul şi după atacurile întreprinse de Israel.html) Potrivit unui comunicat de presă difuzat de Amnesty International „Este necesară impunerea de urgenţă a unui embargo de arme deplin asupra tuturor părţilor implicate în conflictul din Gaza. inclusiv atacuri neproporţionate şi sunt acuzate de folosirea unor arme precum fosforul alb. notează Human Rights Watch. De asemenea. Antуnio Guterres..” Consider că. cel puţin 900 de palestinieni au fost omorâţi. folosind arme străine şi alte echipamente militare furnizate. ceea ce îmi pune în pericol nu doar integritatea corporală. Între timp. deoarece nu exisă pur şi simplu un risc serios la care voi vi supus la întoarcerea în ţara mea de origine. Oficiali din cadrul ONU şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia critică din Fâşia Gaza. care sunt în drum spre regiune. mai mult de o treime dintre ei fiind civili. care controlează Coasta de Apus. „Arestările ilegale. Până acum. a declarat Malcolm Smart. a afirmat că este profund îngrijorat de povara grea a conflictului ce cade pe umerii populaţiei civile. inclusiv aproximativ 200 de copii palestinieni – iar numărul de muniţii americane. totuşi. dar autorităţile Hamas.org/news/NEWS/496355082. aceste cerinţe legale sunt întrunite.org/ en/news/2009/04/20/gaza-hamas-should-end-killings-torture) Nu contest informaţia prezentată de Direcţia Refugiaţi referitoare la situaţia din ţara de origine. (. dar ignorat. au întreprins aresturi arbitrarii ale simpatizanţilor celeilalte şi au supus deţinuţii la tortură şi reletratamente. în contextul creşterii numărului de civili ucişi în Gaza. pentru a preveni viitoarele atacuri ilegale şi alte încălcări ale dreptului internaţional.găsindu-se în afara ţării în care îşi avea domiciliul legal şi obişnuit. Surse credibile relevă faptul că oricine poate fi ţinta unui atac pe teritoriul Fâşiei Gaza.. ci mai curând există certitudinea că voi fi persecutat..

„Dacă s-a stabilit că un refugiat palestinian cade sub incidenţa articolului 1D al Convenţiei din 1951. aceste persoane vor beneficia.md). ori (ii) El ori ea ar putea să nu fie în stare să se întoarcă pe acel teritoriu. Potrivit acestei Note. în acest caz. Dacă însă. Dat fiind faptul că mă aflu în afara zonei de operabilitate UNRWA şi nu mă pot întoarce acolo fiindcă nu dispun de niciun 247 . este exclus de la beneficiile Convenţiei din 1951 şi de protecţia şi asistenţa oferită de ICNUR. Cu toate acestea ar putea să existe motive pentru care persoana să nu poată fi returnată în zona operaţiunilor UNRWA. 1E şi 1F. persoana este în afara ariei de operaţiuni a UNRWA. este necesar să se stabilească dacă el/ea cad sub incidenţa paragrafului 1 ori a paragrafului 2 al acestui articol. respectiv. din octombrie 2002. eu sunt recunoscut ca beneficiar al protecţiei oferite de mandatul acestei Agenţii. spre exemplu.12. fără ca situaţia acestor persoane să fi fost reglementată în mod definitiv. Un document relevant referitor la determinarea statutului juridic al refugiaţilor palestinieni este Nota UNHCR cu privire la aplicarea articolului 1D al Convenţiei privind statutul refugiaţilor asupra refugiaţilor palestinieni. în notă se mai specifică şi „Faptul că o astfel de persoană cade sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D nu înseamnă în mod necesar că el ori ea poate fi întoarsă pe teritoriul de operaţiuni ale UNRWA.” În conformitate cu Fişa de înregistrare nr. cu condiţia neaplicabilităţii articolului 1C. autorităţile ţării în cauză refuză readmiterea lui/ei ori reînnoirea documentului de călătorie al lui/ei. ori este eligibilă de a fi înregistrată la UNRWA. alta decît Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.270 din 18.2008. ipso facto.amnesty. Astfel. el/ea nu se mai bucură de protecţia ori asistenţa acordată de UNRWA cazând astfel sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D. persoana va cădea sub incidenţa paragrafului 1 al articolului 1D şi drept urmare va înceta să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951. de regimul prevăzut de această Convenţie”.___ emisă de UNRWA. O astfel de persoană automat este îndrituită să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951 şi este în atenţia ICNUR. deoarece. (2) Atunci cînd această protecţie sau asistenţă va înceta pentru un motiv oarecare. În particular: (i) El ori ea ar putea să nu dorească să se întoarcă pe acel teritoriu pe motiv că siguranţa sa fizică ori libertatea îi sunt ameninţate.19 din Legea privind azilul nr. Consider că Direcţia nu a elucidat pe deplin circumstanţele cazului şi nu a ţinut cont de reglementările speciale care există şi care se referă la specificul recunoaşterii calităţii de refugiaţi pentru palestinieni. în conformitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Dacă persoana în cauză se află în interiorul ariei de operaţiuni a Agenţiei Naţiunilor Unite de Ajutor şi Lucrări (UNRWA) şi este înregistrată.Gaza din Egipt sunt folosite împotriva populaţiei civile din sudul Israelului”. (disponibil la http://www. Aceasta va fi valabil şi în cazul în care persoana nu a locuit niciodată în interiorul ariei operaţiunilor UNRWA. Conform Articolului 1D. ori din cauza altor probleme serioase ce ţin de protecţie. odată întoarsă. ea va trebui considerată ca primind protecţie ori asistenţă în sensul paragrafului 1 al articolului 1D şi. Articolul 1D al Convenţiei din 1951 se refră anume la aplicabilitatea Convenţiei asupra refugiaţilor palestinieni. „(1) Această Convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care beneficiază în prezent de o protecţie sau asistenţă sau de o asistenţă din partea unui organism sau a unei alte instituţii a Naţiunilor Unite.” De asemenea. Direcţia Refugiaţi a ajuns la concluzia că eu îndeplinesc condiţiile necesare pentru acordarea protecţiei umanitare conform art.

dat fiind faptul că articolele 1C.1 alin. În drept. 5. examinând cererea mea de azil în raport cu articolul 1A al Convenţiei din 1951. Astfel. 2. 9 şi 14 ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor Fundamentale. art. art. ___-. anularea deciziei Direcţiei Refugiaţi. nr. Circumstanţele expuse de mine relevă faptul că Direcţia Refugiaţi nu a aplicat prevederile relevante şi necesare. rezultă că devin aplicabile prevederile paragrafului 2 al articolului 1D al Convenţiei din 1951. 19. Copia Fişei de înregistrare nr.___ din__________. 16. pe când ar fi trebuit să aplice paragraful 2 al articolului 1D şi să-mi acorde statutul de refugiat.document de călătorie valabil.19. 3.2. 4. 1E şi 1F nu sunt aplicabile (clauze de excludere). Nota UNHCR cu privire la aplicarea articolului 1D al Convenţiei privind statutul refugiaţilor asupra refugiaţilor palestinieni. Copia cererii de chemare în judecată. 25 din Legea contenciosului administrativ. art. Iar cererile de azil în aceste situaţii nu mai pot fi analizate în continuare potrivit articolului 1A (2) al Convenţiei din 1951. 20.2 al Protocolului de la New York din 1967 şi art. eu sunt în mod automat îndrituit la protecţia şi beneficiile Convenţiei din 1951. 28.166.17. 278 CPC. SOLICIT: Admiterea apelului. art. Anexă: 1.1. Informaţii din ţara de origine pe __ file. 32. 16. 277.270 din 18. 3.2008.___ din__________şi adoptarea unei decizii prin care mi s-ar acorda statutul de refugiat. decizii care au fost ulterior anulate iar solicitanţilor le-a fost acordat statutul de refugiat. 33 din Convenţia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor. eliberată de UNRWA. 60 din Legea privind azilul nr. Data________________ Semnătura_____________ 248 .12. Ţin să atrag atenţia instanţei că au mai existat speţe similare în care Direcţia Refugiaţi a decis să nu acorde statutul de refugiat solicitanţilor de origine palestiniană. 5. care operează ca clauză de includere. îmi întemeiez afirmaţiile pe prevederile art. Copia Deciziei Direcţiei Refugiaţi nr.

prin care am solicitat transmiterea petiţiei mele privind dobândirea cetăţeniei. Puşkin. prin care am fost anunţat că eu nu întrunesc condiţiile legale pentru obţinerea cetăţeniei. Chişinău str. către examinare în fond la Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. În această scrisoare este indicat faptul că. am încercat să depun dosarul cu documentele necesare pentru obţinerea cetăţeniei la Secţia Documentare a cetăţenilor străini şi probleme de cetăţenie din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. Chişinău. am adresat Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova o cerere prealabilă privind revocarea actului administrativ în conformitate cu art. mun. Mi s-a spus că dosarul meu nu poate fi înregistrat pentru ca este incomplet şi s-a solicitat suplimentar cazierul din ţara de origine – ___________ – şi dovada renunţării la cetăţenia anterioară.S.S. 2. deşi sunt în căsătorie cu o cetăţeancă a RM mai mult de trei ani. 4 Reclamant: _____________________.14 din Legea contenciosului administrativ. 249 . La ______________. La _____________. dar am fost refuzat. beneficiar de protecţie umanitară. Chişinău. prin care am solicitat ca dosarul meu cu documente pentru obţinerea cetăţeniei să fie înregistrat şi transmis după competenţă către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. am primit scrisoarea nr. cu actele anexate. am adresat o petiţie către Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. str. mun. 42. Teilor. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. ______________ Pârât: 1.Curtea de Apel Chişinău. La ____________. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU” CERERE PRIVIND CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV În fapt. la _________________. 02/------9 emisă de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova. nu dispun de domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Î.S.

Direcţia Documentare a populaţiei urma să pregătească setul de acte conform procedurii prevăzute de Legea cu privire la cetăţenie. 28 din Legea cu privire la cetăţenie. 250 . apare evident faptul că refuzul de a înregistra cererea mea şi de a expedia materialele necesare către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova vine în contradicţie cu art. şi remiterea acestora către Preşedintele RM. cereri privind dobândirea şi redobândirea cetăţeniei. pe cînd Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi organele lui au funcţii de execuţie caracterizate prin primirea cererilor. şi domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani. La __________. În Republica Moldova am intrat legal la _____. Am absolvit __________ şi în prezent sunt medic-rezident. În aceste condiţii. conform prevederilor legii naţionale. întrunesc cerinţa prevăzută de lege cu referire la durata aflării în căsătorie cu un cetăţean al Republicii Moldova. deşi termenul prevăzut de lege – 1 lună – a expirat. împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne. Astfel. întocmesc un aviz argumentat şi.(1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova stipulează că „Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care: a) deşi nu s-a născut pe acest teritoriu. Factorul de decizie în acordarea cetăţeniei îl deţine Preşedintele RM. Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului. Nu este de competenţa Direcţiei Documentare a populaţiei să decidă dacă eu întrunesc sau nu condiţiile pentru obţinerea cetăţeniei RM. Suplimentar vă informez că sunt cetăţean al ____________. În conformitate cu articolul 28 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. asistat în procesarea dosarelor de către Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. îl expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare.La scrisoarea respectivă nu am primit niciun răspuns. Articolul 17 par. sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani la părinţi sau copii (inclusiv înfietori şi înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova. născut la data de ____ în oraşul _______. Sunt căsătorit cu o cetăţeancă a Republicii Moldova din _______. deci. 2. sau b) domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani. în condiţiile prezentei legi. Nu sunt de acord cu refuzul Direcţiei Documentare a populaţiei şi probleme de cetăţenie de a-mi înregistra dosarul din următoarele considerente: 1. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi organele lui: a) primesc de la persoane cu domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova. acumularea datelor şi avizelor necesare. sau c) este apatrid sau recunoscută ca fiind refugiată. domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin în ultimii 10 ani sau este căsătorită cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani. prin Decizia nr.___. conform prevederilor legale. adună date despre solicitant. mi s-a acordat protecţie umanitară.

S. şi f) are surse legale de existenţă.2001.03. g) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova. în cazul care: a) Este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii. Conform prevederilor Legii privind cetăţenia Republicii Moldova. d) patru fotografii de mărimea 4. f) adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. în a cărui rază îşi are domiciliul. 5 din Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova nr. “Persoana care solicită să dobândească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare. c) Este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite.” Or. dacă o are. 251 . „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. şi e) cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială.precum şi d) cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei. în tot sau în parte. depune. i) cazierul judiciar din ţara în care a domiciliat anterior. la organul teritorial al Ministerului Dezvoltării Informaţionale. conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova. actul administrativ contestat poate fi anulat. după cum este indicat în anexa respectivei scrisori.5x3. eu am prezentat toate aceste documente.26 alin(1) al Legii contenciosului administrativ. b) Este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei.” 3. şi g) pierde sau renunţă la cetăţenia unui alt stat. cu excepţia cazurilor când pierderea sau renunţarea nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută. odată cu cererea prealabilă pe care am adresat-o Direcţiei Documentare a populaţiei din cadrul Î.5 cm. h) copia actului de identitate sau altă dovadă privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau căsătoria cu un cetăţean al Republicii Moldova. e) adeverinţa că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţa despre aprobarea renunţării la această cetăţenie. c) bonul de plată a taxei de stat. cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (…) cu anexarea în fiecare caz aparte a următoarelor documente: a) autobiografia. 4. b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei. În conformitate cu art. 197 din 12. având domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova. Conform p. Direcţia de documentare a populaţiei şi probleme de cetăţenie ar fi trebuit să înregistreze dosarul meu şi lase la latitudinea Comisiei pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova decizia asupra satisfacerii sau respingerii acesteia.

__ din__________. întemeiez cererea pe prevederile art.S. Copia Scrisorii nr. cu actele anexate. refuz manifestat prin actul administrativ formal cu nr. art.S. Din considerentele expuse în cuprinsul cererii. 16. 2. din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. prin care am fost înştiinţat că eu nu întrunesc condiţiile legale pentru obţinerea cetăţeniei este evident că aceasta nu corespunde standardelor impuse de lege. Copia certificatului de căsătorie din ___________. Direcţia Documentare a populaţiei nefiind competentă să se expună asupra faptului dacă eu pot sau nu obţine cetăţenia Republicii Moldova. 19. ci fiind obligată doar să înregistreze dosarul meu. „Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. 252 . art. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU din _____. În drept. către examinare în fond la Comisia pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. 277. Comisiei pentru Problemele Cetăţeniei şi Acordării Azilului Politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.În cazul scrisorii nr. 278 CPC. Copia cererii de chemare în judecată pentru pârât. SOLICIT: 1. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. în condiţiile în care eu am prezentat toate documentele necesare. prin care s-a respins înregistrarea cererii mele privind dobândirea cetăţeniei şi expedierea documentelor prezentate de către mine. 25 din Legea contenciosului administrativ.S. __ emise de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î.17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova.14.__ emisă de Direcţia Documentare a populaţiei din cadrul Î. 3. A se recunoaşte ilegale acţiunile Direcţiei de documentare a populaţiei a Î.166. Data___________ Semnătura___________ Anexe: 1. 2.15. Transmiterea petiţiei mele privind dobândirea cetăţeniei.

2008. de asemenea ele pot fi aplicate de către instanţă pentru asigurarea executării sentinţei”. alin.Judecătoria Buiucani Avocatul ___________________ Biroul asociat ________________. _________CM din _________.270 din 18.03. inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova. învinuitul. învinuitul. potrivit art.501/09/IB din 23. Din materialele dosarului rezultă clar că _________nu se încadrează în niciuna dintre cerinţele enumerate în norma citată şi nici nu există temeiuri rezonabile de a presupune că ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală. să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte infracţiuni. inculpatul nu este identificat.176.12. 2) bănuitul. 2. Reţinerea a fost motivată prin necesitatea punerii în executare a cererii de extrădare a nr.176. Art. învinuitul. Bucureşti. alin. or. alin.11. 8 al aceleiaşi legi statuează că „ Solicitantul de azil beneficiază de următoarele drepturi:a) a nu fi returnat sau expulzat până la soluţionarea cererii sale de azil”.3 al aceleiaşi legi. să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârşească alte infracţiuni. Prin decizia Direcţiei Refugiaţi nr. de către instanţa de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul. Amintim că. inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa”. inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţă. cât şi în cea de recurs. Art. Norma legală nu prevede nicio derogare de la acest principiu. alin. după caz.(1) din Legea privind azilul nr.(2) stipulează: “2) Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art. Potrivit art. Decizia Direcţiei urmează să fie contestată în modul stabilit atât în instanţa de apel. „Niciun solicitant de azil nu va fi expulzat sau returnat de la frontieră ori de pe teritoriul Republicii Moldova”. nesoluţionată încă printr-o decizie irevocabilă”. Considerăm demersul privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privinţa lui _________ ca fiind neîntemeiat şi pasibil de a fi respins din următoarele considerente: 1.11.(1) din Codul de procedură penală al RM: “Măsurile preventive pot fi aplicate de către organul de urmărire penală sau. _________ a fost reţinut în temeiul procesului-verbal de reţinere din _________ la sediul DSO al MAI. str. _________ îşi păstrează calitatea de solicitant de azil şi continuă să beneficieze de interdicţia de expulzare statuată în art. precum şi dacă:) bănuitul. 3) bănuitul. ______________ în interesele lui _____________________ CERERE PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DESPRE APLICAREA MĂSURII PREVENTIVE SUB FORMĂ DE AREST PREVENTIV În fapt. învinuitul. Potrivit art.185. Dat fiind faptul că decizia nu este irevocabilă. se defineşte ca fiind „solicitant de azil – străinul care a depus o cerere de azil.(1) din 253 .2009 s-a dispus a nu acorda lui _________ statut de refugiat sau protecţie umanitară.

până la epuizarea procedurii interne abordarea problemei ce ţine de arest în scopul extrădării contravine legii. faptul că _________domiciliază legal în mun. 224(1).547. Convenţia ONU „Cu privire la statutul refugiaţilor” din 1953 stabileşte interdicţia de returnare şi expulzare a solicitanţilor de azil. Actele internaţionale la care RM este parte reglementează interdicţia expulzării în anumite condiţii. 245.(2) CPP care stipulează că persoana a cărei extrădare se cere poate fi arestată în caz de urgenţă. 2. este căsătorit cu o cetăţeancă RM şi este încadrat în câmpul muncii relevă faptul că acesta nu intenţionează să se sustragă de la urmărirea penală sau să refuze colaborarea cu organele de drept. care însă a fost anulată de către Curtea de Apel ca fiind neîntemeiată. Acest principiu derivă şi dintr-o serie de comentarii ale Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. ale Legii privind azilul. 246 şi 247 CPP al RM solicit: 1. Prin urmare. Ţinem să subliniem faptul că în privinţa lui _________a mai fost dispusă anterior măsura preventivă de arestare. Singura excepţie admisă de la această regulă este reglementată de art. În temeiul art. Or. 4. A respinge demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privinţa lui _________ca fiind neîntemeiat.Legea privind azilul. A-l elibera pe _________din arest. Urgenţa cazului trebuie întemeiată pe circumstanţe reale. care ar pune la îndoială buna-credinţă celui vizat şi ar dovedi în mod cert faptul că acesta va încerca să se sustragă de la o eventuală măsură preventivă dispusă împotriva sa. Data________________ Semnătura______________ 254 . precum şi a obligaţiilor asumate de RM odată cu aderarea la Convenţia ONU „Cu privire la statutul refugiaţilor”. Considerăm că admiterea demersului privind aplicarea arestului preventiv va duce la încălcarea normelor Codului de procedură penală. Chişinău. alin. Astfel. 3.

cererea sa de acordare a statutului de refugiat putând fi luată în considerare în conformitate cu Convenţia din 1951. ---------------. care conţine ştampila „Gaza”. în urma conflictului cu israelienii. ---------------- RECURS ASUPRA HOTĂRÂRII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU. Chişinău.a domiciliat până în 1948 în Palestina. Astfel. Aceste paşapoarte sunt eliberate palestinienilor. prin decizia nr. Copia redactată a hotărârii judiciare am primit-o la ----------------. În mod normal. retipărit 2000. cu numărul de înregistrare ----------------. Moldova) prevede că: “Cu privire la refugiaţii din Palestina. ” 255 . În temeiul acestui fapt eu cu familia mea am fost înregistraţi în calitate de refugiat palestinian la UNRWA. un refugiat din Palestina care se găseşte în afara acestei zone nu se bucură de asistenţa menţionată. ci doar servesc în calitate de documente de călătorie pentru palestinieni. a fost nevoit să părăsească patria. se va reţine că UNRWA operează numai în unele ţări ale Orientului Mijlociu acordând protecţie sau asistenţă numai în acele ţări. Autorităţile Iordaniei documentează doar palestinienii cu paşapoarte în care aplica ştampila „Gaza”. mi-a fost respinsa cererea de acordare a statutului de refugiat. DIN __. Consider hotărârea Curţii de Apel Chişinău drept nefondată şi pasibilă anulării din considerentele expuse mai jos. În hotărârea Curţii de Apel este indicat incorect că eu sunt cetăţean Iordanian. Iordania nu acordă cetăţenie refugiaţilor palestinieni. pagina 35. este suficient să se stabilească faptul că împrejurările care l-au îndreptăţit să primească protecţie sau asistenţă din partea UNRWA persistă şi că acesta nu a încetat să fie refugiat conform vreuneia din clauzele de excludere prevăzute de convenţie. apoi. Tatăl meu. par. La Direcţia Principală pentru Refugiaţi am prezentat un paşaport iordanian. instanţa a respins acţiunea. Sunt palestinian. La ----------------. 143. ----------------.CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE Recurent : ---------------Chişinău. ----------------. str. Reprezentanţa ICNUR. Literatura de specialitate (Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statutului de refugiat. ---------------Intimat : Direcţia pentru Refugiaţi Chişinău. şi nu confirmă cetăţenia posesorilor săi.__ A DIRECŢIEI PRINCIPALE PENTRU REFUGIAŢI La data de ----------------. Prin aceeaşi decizie mi-a fost refuzată acordarea protecţiei umanitare. Am atacat decizia DPR la Curtea de Apel Chişinău. PRIN CARE A FOST RESPINSĂ ACŢIUNEA MEA PENTRU ANULAREA DECIZIEI NR. Aceste paşapoarte servesc drept documente de călătorie. Ele nu confirmă cetăţenia iordaniană. deoarece pe teritoriul ei este extinsă acţiunea UNRWA (Agenţia Naţiunilor Unite ce se ocupă de refugiaţii palestinieni). născut la ----------------în or.

ipso facto.c) alin. în conformitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 28. 16. ” Ultima dată problema palestiniană a fost discutată la sesiunea 58 a Adunării Generale a ONU (24. emisă de oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiaţi (ICNUR) în octombrie 2002. 32 din Legea cu privire la statutul refugiaţilor.3. Emiterea unei noi hotărâri prin care se va admite acţiunea mea.2004). Punctul 38 al ordinii de zi a acestei sesiuni a fost problema Palestinei. aceste persoane vor beneficia. art. de regimul prevăzut de Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor. de regimul prevăzut de Convenţie. art 397-399.1.D al Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor prevede că: “Această Convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care beneficiază în prezent de o protecţie sau de asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Naţiunilor Unite. 33 din Convenţia de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor. cu condiţia neaplicabilităţii articolelor 1C. lit. este univoc declarat că: “Dacă persoana este în afara ariei de operaţiuni a UNRWA. deci. casarea integrală a hotărârii Curţii de Apel Chişinău din__. Articolul 1 p. palestinienii beneficiază.30 din Legea contenciosului administrativ. 32. Data________________ Semnătura_______________ 256 . 20/1. Argumentele recurentului. aşa cum o cere art. art. beneficiază ipso facto de protecţia ICNUR. 6. Să mi se acorde o formă de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova. 1E şi 1F. 1D al Convenţiei din 1951. 1D al Convenţiei din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor situaţiei refugiaţilor palestinieni. art. Atunci când această protecţie sau această asistenţă va înceta pentru un motiv oarecare. lit. alta decât Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Adunarea Generală a ONU a adoptat o declaraţie în care a reconfirmat statutul Palestinei drept “teritoriu ocupat”. S O L I C I T: Admiterea recursului. ipso facto.400. deoarece articolul 1D al Convenţiei prevede univoc situaţia în care persoanele care au beneficiat de asistenţa şi protecţia altor organisme ale ONU. el/ea nu se mai bucură de protecţia ori asistenţa acordată de UNRWA cazând astfel sub incidenţa paragrafului 2 al articolului 1D. art. despre interpretabilitatea prevederilor Convenţiei din 1951. nu rezistă niciunei critici.În Nota de aplicabilitate a art. În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. O astfel de persoană automat este îndreptăţită să beneficieze de prevederile Convenţiei din 1951 şi este în atenţia ICNUR.417 din CPC. Această declaraţie confirmă faptul că situaţia palestinienilor nu a fost reglementată definitiv. fără ca situaţia acestor persoane să fi fost reglementată definitiv. Anularea deciziei__ din a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi.e) alin. Aceasta va fi valabil şi în cazul în care persoana nu a locuit niciodată în interiorul ariei de operaţiuni ale UNRWA ”.1.1.05.

dar atunci când le-a declarat că se va plânge autorităţilor. ----------------. regiunea ----------------. Anularea deciziei nr. Sunt născută la ---------------. ----------------. Continuând analiza informaţiei din Turkmenistan. La ---------------. mama mea a fost bătută de poliţiştii turkmeni. În -----. bd------------------------------Pârât: Direcţia Refugiaţi Chişinău.4 a deciziei contestate). Aproximativ în anul 1999 am făcut cunoştinţă cu un cetăţean al Republicii Moldova. a decedat. în 2003. care vorbesc despre unele schimbări pozitive în situaţia ortodocşilor. de religie creştin-ortodoxă.Curtea de Apel Chişinău Reclamant: ----------Chişinău. Decizia mi-a fost comunicată la ----------------. din motive financiare. a fost ameninţată cu moartea întregii familii. Direcţia Refugiaţi a emis decizia nr. după ce a fost maltratată de poliţiştii turkmeni. sora mea a decedat la vârsta de 22 de ani. În decizia contestată a Direcţiei refugiaţi (pag. din acest motiv sunt cetăţeancă a Turkmenistanului. dar. În anul 2000. 4) este făcută trimitere la articolul Ortodoxia în Republica Turkmenistan: situaţia contemporană şi probleme actuale.concubinul meu a decedat. Drept confirmare a temerii mele. am venit împreună în Republica Moldova. prin care a dispus respingerea cererii mele de azil.în ----------------. prin prezenta solicit: 1. (pag. Drept motiv de solicitare a azilului am invocat temerea mea de a mă întoarce în Turkmenistan din cauza persecuţiilor la care pot fi supusă pe motiv de naţionalitate: sunt rusoaică. Motivele cererii sunt următoarele: În fapt: ---------------. După decesul surorii şi a mamei. am plecat în Turkmenistan. împreună cu concubinul meu.am depus cerere de azil în Republica Moldova. care locuia de 13 ani în ----------------. doream foarte mult să plec din Turkmenistan. am declarat la Direcţia Refugiaţi că. A obliga Direcţia Refugiaţi să-mi acorde o formă de azil în Republica Moldova. în care autorul vorbeşte despre problemele ortodocşilor din Turkmenistan. Decizia Direcţiei Refugiaţi este neîntemeiată şi pasibilă anulării din următoarele considerente.a Direcţiei Refugiaţi.din ---------------. Sunt rusoaică de naţionalitate. în --------. ---------------- CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV Subsemnata. În decizia Direcţiei refugiaţi sunt citate primele două alineate din acest articol. La vârsta de 4-5 ani. în anul 1999. Timp de 6 ani am locuit împreuna cu el şi. împreună cu familia. dar nu sunt analizate următoarele trei pagini din articol. ---------------. în urma acelei bătăi s-a îmbolnăvit de cancer şi. am reuşit să fac acest lucru doar în -----. O prietenă de-a mamei mele tot a fost bătută de poliţiştii locali. 2. Direcţia refugiaţi face trimitere la informaţia de pe două pagini WEB- 257 .

ro şi citează stiri cu următoarele titluri: • UE şi Turkmenistanul vor coopera în domeniul energetic. limitarea dreptului la libera exprimare şi religie. ar fi văzut că. iar cea dea doua conţine un articol cu statistici despre componenţa etnică a Kazahstanului !!!. Extras din raportul Центральная Азия: Обзор нарушений прав человека с января 2006 по март 2007 (2 pagini). În drept: îmi întemeiez cererea de chemare în judecată pe prevederile art. • Turkmenistanul majorează cu 50% preţul gazelor.ru/pageid-433-3. inexistenţa unui sistem judiciar independent etc.htm. La paginile 6. adoptarea legislaţiei speciale împotriva violenţei domestice. Punctele 6 şi 7 din Raportul Туркменистан: отсутствие эффективной реформы в области прав человека (7 pagini). 61 ale Legii nr. Articolul Численность населения Казахстана 5. 60. art. 43.270 din 2008 ”Privind azilul în Republica Moldova”. aplicarea torturii. responsabil de examinarea cererii mele. 7 ale deciziei contestate. ale UNHCR. Dacă funcţionarul Direcţiei refugiaţi. Comitetul ONU pentru lichidarea discriminării femeilor. Se creează impresia că funcţionarul Direcţiei refugiaţi.html şi http://cawater-info. de drepturile refugiaţilor şi care publică cu regularitate informaţii şi rapoarte despre situaţia din toate ţările lumii.166 din Codul de procedură civilă.com. Articolul Рефераты по географии – РПС Туркменистана 4.http://geosite.com. Direcţia refugiaţi face trimitere la site-ul de ştiri www. nu cunoaşte nici din ce ţară am venit eu. Copia deciziei contestate.16 al Legii contenciosului administrativ. ar fi verificat aceste surse. şi-a exprimat îngrijorarea faţă de conştientizarea insuficientă de către Turkmenistan a necesităţii stringente de dezrădăcinare a violenţei în privinţa femeilor. 6.net/news/02-2010/05. În susţinerea acţiunii propun următoarele probe: 1. în raportul său către Adunarea Generală ONU a menţionat că: ”încălcările serioase şi sistematice ale drepturilor omului în Turkmenistan au continuat. Secretarul General ONU. în pofida paşilor demonstraţi de guvern”.încă în octombrie 2006. La 17 mai 2006. care se preocupă de drepturile omului. implementarea măsurilor de combatere a traficului de femei. art.bbc. Data_________________ Semnătura_______________ 258 . care a scris decizia. dar nici în ce an suntem.16. 2. Prima dintre aceste pagini conţine un scurt referat cu indici statistici pentru perioada 19841999. el a atras o deosebită atenţie asupra situaţiei minorităţilor naţionale. ale altor organizaţii internaţionale din domeniu. 3. Articolul Православие в Туркменистане: современное положение и актуальные проблемы. • Turkmenistan: promisiuni pentru a încuraja natalitatea Direcţia refugiaţi nu a consultat sursele oficiale ale ONU.

precum şi de reprezentanţii Coaliţiei Civice şi corecte „Coaliţia 2009". 60. Astfel. adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte. precum şi art. cererea de chemare în judecată în drept se întemeiază pe prevederile art. concluziile instanţei expuse în hotărâre fiind în contradicţie cu circumstanţele pricinii.Alecsandri.RECURSURI Curtea Supremă de Justiţie Colegiul civil şi de contencios administrativ Recurent: Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană” mun. 26 din Codul electoral. articole. benevolă. pentru a face mai convingătoare această motivare din hotărâre.Calea Ieşilor nr. PNUD) aflaţi în Republica Moldova pentru monitorizarea campaniei electorale.q).6. 22 lit. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. prin aceea că: a) Comisia Electorală Centrală a fost atenţionată de mai multe organizaţii de experţi internaţionali (IFES. 22 lit.Chişinău str. în principal. b) hotărârea contestată a fost emisă în conformitate cu prevederile art.53 din Codul electoral. c) participarea la alegeri este liberă. a fost respinsă cererea de chemare în judecată a Mişcării social-politice „Acţiunea Europeană" către Comisia Electorală Centrală privind anularea Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.6. Considerăm că hotărârea primei instanţe este neîntemeiată şi ilegală. a omis să examineze toate argumentele de drept invocate de reclamant în cererea de chemare în judecată. art. în vederea întreprinderii măsurilor adiţionale pentru prevenirea votului multiplu în cadrul alegerilor parlamentare.53 din Codul electoral. argumente. 72 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 119 RECURS Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23. în consecinţă. care au fost invocate de către instanţă întru susţinerea legalităţii hotărârii. din a căror analiză 259 .2132 din 12 februarie 2009 "Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009".1 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. Instanţa a motivat hotărârea de respingere a acţiunii. d) acţiunile Comisiei Electorale Centrale au fost întemeiate şi legale.V. instanţa.18.2009.q). 66. care demonstrează cu prisosinţă că Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile la aprobarea hotărârii contestate. art. 38.4 Intimat: Comisia Electorală Centrală mun. pur şi simplu. Totodată. of. Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. încălcând în mod flagrant şi direct Constituţia Republicii Moldova.18.3 al Protocolului adiţional nr.Chişinău str.02. 26 din cod. în legătură cu care fapt urmează a fi casată. nu rezultă anumite încălcări procedurale. Codul bunelor practici în materie electorală. dat fiind că instanţa a încălcat şi aplicat greşit normele de drept material.

Or.432-XIV din 10 iunie 1999 “Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral” în care se concluzionează că „interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege.317 din 18 iulie 2003 “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii. Având în vedere că. asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă. având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr. În particular. cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat. statuată de Constituţie. … Aşadar. nu pot modifica cadrul stabilit prin actul legislativ. dat fiind faptul că. semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale. putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Întru susţinerea acestor argumente în cerere se invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova ce ţine de interpretarea şi aplicarea normelor constituţionale la emiterea de către Guvern şi Parlament a actelor normative subsecvente legii.6. 76 şi 94 din Constituţie”. Este evident faptul că alte deducţii decât cele ale Curţii Constituţionale al acest capitol nici nu pot fi formulate. Curtea Constituţională reprezintă autoritatea ce garantează supremaţia Constituţiei.(1) din Legea cu privire la Guvern.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.(2) din Constituţie. 72. este necesar să se menţioneze că atât sub aspect formal. hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi. În jurisprudenţa sa anterioară. Adoptate în baza şi în executarea legii.134 alin. • Hotărârea Curţii Constituţionale nr.102 alin.11 alin. • Hotărârea Curţii Constituţionale nr.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă. normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar. autoritatea judecătorească este independentă şi se supune numai legii.61 din 16. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. considerăm că prima instanţă urma să ţină cont în mod obligatoriu şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale la acest capitol. care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare. executării corecte şi efective a acesteia.16 din 19.11.10. art. În această hotărâre Curtea Constituţională a menţionat că potrivit art. potrivit Constituţiei. 260 .(1) din Legea nr.30 alin. rămânea ca instanţa să-şi formuleze propriile deducţii logico-juridice pe marginea normelor de drept constituţionale invocate în cerere. s-a făcut referire la: • Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 74. se emit în scopul concretizării. art.18 din 21.432-XIV din 10 iunie 1999. hotărârea CEC contravine art.logico-juridică rezultă în mod imperativ concluzia că Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile la adoptarea hotărârii „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”.1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul “Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte” în care s-a recunoscut drept anticonstituţională norma din Regulament care prevedea introducerea în documentele de identitate a unor menţiuni ce nu sunt prevăzute de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. executivul neavând competenţă normativă primară”. potrivit art.1322 din 29 noiembrie 2007.(3) din Constituţia Republicii Moldova.05.

Constituţia este Legea Supremă şi nicio lege sau un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. din hotărârea explicativă menţionată a CSJ este clar şi pentru un jurist începător că hotărârea contestată a Comisiei Electorale Centrale este ilegală. iar. pct. din lectura normelor din Constituţie invocate.” Sau. stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi în asemenea condiţii. pentru un moment. prin hotărârea Curţii de Apel supusă recursului se statuează situaţia prin care se admite adoptarea normelor primare.7.01. în cazurile necesare. Situaţie pe cât de comică. . De ce nu a fost clar acest lucru pentru Curtea de Apel rămâne o enigmă. urmează să aprecieze conţinutul legii sau al altui act juridic ce reglementează raporturile juridice litigioase şi. instanţele judecătoreşti. Iar Codul bunelor practici în materie electorală care a fost: . .2 din 30.q) din Codul electoral.adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice în cadrul cele de-a 3-a reuniuni (16 octombrie 2002).adoptat de Comisia Europeana pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52 Reuniune Plenară (Veneţia. în unele cazuri. De fapt. Reieşind din această prevedere constituţională. ar exista situaţia în care Curtea Constituţională..1 la Convenţie). din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. dar care îşi arogă dreptul de „minilegislatori” ce intervin pentru „repararea neajunsurilor” comise de Parlament la adoptarea legilor. nu s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului care declară dreptul la alegeri libere şi.2: „Conform art. În particular. pe atât de ilegală. şi de diferite alte autorităţi care sunt doar în subordonarea organelor ce reprezintă ramurile puterii în stat. pe lângă normele din lege (lucru pe care art. inclusiv a celor presupuse. ar împuternici comisia să emită şi norme primare.În caz contrar. pe de altă parte. 261 . pe lângă cele emise de autoritatea constituţională legislativă (Parlamentul). cu părere de rău. va ţine sub control constituţionalitatea legilor şi hotărârilor Parlamentului. acceptând şi tolerând nihilismul juridic şi anarhia juridică din partea unora dintre aceste autorităţi.3 al Protocolului adiţional nr. care abilitează Comisia Electorală Centrală cu dreptul de analiză a fraudelor electorale. ar urma deducţia că. Afirmaţia decurge şi din explicaţiile date în Hotărârea explicativă a Plenului CSJ nr.22 lit. 18-19 octombrie 2002). la examinarea cererii de chemare în judecată şi la pronunţarea hotărârii. instanţele judecătoreşti.q) nu-l prevede în realitate). Chiar dacă s-ar admite la nivel pur teoretic. curente sau viitoare.1996 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova”. dacă normele constituţionale pasibile aplicării la soluţionarea pricinii prezintă dificultăţi de interpretare pentru instanţe. aplică Constituţia ca act juridic normativ cu acţiune directă. şi în acest caz hotărârea primei instanţe este ilegală fiindcă instanţa nu era în drept să-şi întemeieze hotărârea pe o normă anticonstituţională. pe de o parte. ignoră concluziile juridice expuse în hotărârile Curţii Constituţionale. instanţele judecătoreşti vor da frâu liber pentru alte autorităţi să încalce acest principiu. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi va sancţiona orice abatere de la principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat etc.adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte. în conformitate cu legislaţia electorală. din alegerile trecute. informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni. că norma art. la efectuarea justiţiei. în scopul realizării acestui drept. şi normele de drept internaţional. a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova. care nicidecum nu se încadrează în noţiunea statului de drept. la măsuri pentru prevenirea lor. Sau. care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art. A ignorat prima instanţă.22 lit.

248 din 21. dat fiind îngrădirea dreptului la votul secret la alegerea Parlamentului. creează condiţii pentru exercitarea drepturilor participanţilor la proces. care pot prelua practica nihilistă a celei centrale de a aplica Constituţia şi legea pornind de la propria viziune. la soluţionarea pricinii. norma art.26 alin.2006. având în vedere neparticiparea la alegeri a cetăţenilor care nu sunt de acord cu aplicarea ştampilei „Votat” în documentele de identitate. În consecinţă. exact peste un an a fost modificată. dar nu de la viziunea legislatorului expusă în normele de drept. integrităţii teritoriale. bunăstării economice a ţării. nu este exclus faptul. ale autorităţilor publice şi ale altor persoane care sunt subiecţi ai raporturilor juridice civile.2006 se specifica inoportunitatea normei date. efectuarea menţiunii despre participarea la votare în actele de identitate. sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă. de domiciliu etc.6 din Codul electoral. a încălcat şi prevederile art.. împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.lit. 248 din 21. echivalează cu facerea publică a informaţiei despre participarea persoanei respective la votare. numai pentru a „susţine” poziţia ilegală şi anticonstituţională a 262 . Parlamentul excluzând această prevedere prin Legea nr. fiind completată de către Parlament cu prevederea despre aplicarea ştampilei „Votat” în documentele de identitate ale participanţilor la alegeri prin Legea nr. ordinii publice.07.adoptat de Congresul Puterilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europe în cadrul sesiunii de primăvară 2003. dar mai frecvent în alte împrejurări şi diferitor persoane. precum şi în apărarea intereselor statului şi ale societăţii. în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor. Or. mai mult decât clare şi univoce. ce urmează a fi prezentate nu numai în cadrul alegerilor. de la locul de muncă. în prevenirea cazurilor de încălcare a legii. În nota informativă la proiectul de lege care ulterior a devenit legea nr. Totodată. instanţa a încălcat şi normele dreptului procedural care au menirea de a garanta pronunţarea unei hotărâri legale şi întemeiate în baza principiului contradictorialităţii părţilor în proces. în art. prin hotărârea sa. În special.(3) Cod de procedură civilă.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral. alegătorii nu au nicio protecţie individuală în faţa abuzurilor admise de Comisia Electorală Centrală şi. familiale. Întru atingerea acestui deziderat. Comisia Electorală Centrală.54 alin. astfel încălcându-se dreptul cetăţenilor la vot secret statuat în actele internaţionale menţionate. Totodată substituind dispoziţia legală şi constituţională privind dreptul la vot secret şi completând de fapt norma art. cu toate că marcarea actelor de identitate ale alegătorilor ce nu-s de acord cu o asemenea procedură stabilită arbitrar de către Comisia Electorală Centrală reprezintă o restrângere neprevăzută de lege.176 din 22. care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale. la capitolul I pct. în faţa altor comisii de circumscripţie. libertăţilor şi demnităţii altor persoane.4 (sufragiu secret) prevede că lista persoanelor care în realitate se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică .53 din Codul electoral. inclusiv persoanelor şi autorităţilor oficiale.c).53 din Codul electoral cu o dispoziţie nouă privind obligativitatea marcării documentelor de identitate a participanţilor la votare.4 Cod de procedură civilă.07. alegătorul nu se bucură de protecţie în faţa altor abuzuri legate de participarea sau neparticiparea la votare. a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi ale asociaţiilor lor. de muncă şi ai altor raporturi juridice. în consolidarea legalităţii şi a ordinii de drept. Or.07. acte. potrivit art. Faptul că Curtea de Apel Chişinău a încălcat normele constituţionale şi legale. pentru cercetarea obiectivă a circumstanţelor reale ale pricinii. potrivit prevederilor art. în termen rezonabil. De asemenea.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege. protejării drepturilor.38 din Constituţie şi în art. a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau contestate. nu întâmplător.” Instanţa şi acest argument şi temei al acţiunii l-a trecut elegant cu vederea. instanţa care judecă pricina îşi păstrează imparţialitatea şi obiectivitatea.

417 alin. Din cele menţionate.Comisiei Electorale Centrale la emiterea unei hotărâri prin care se încalcă drepturile constituţionale şi comunitare ale cetăţenilor.07. d). dat fiind faptul că nu a examinat de fapt argumentele reclamantului din cererea de chemare în judecată. 240 alin. Respectiv. Să fie emisă o nouă hotărâre prin care cererea de chemare în judecată a Mişcării socialpolitice „Acţiunea Europeană”. limitându-se la fraze de ordin general că acţiunea nu ar fi întemeiată şi că.(1). În acest sens. care sunt norme cu acţiune directă.2006 a conchis că ignorarea de către instanţă a argumentelor reclamantului bazate pe normele Constituţiei. În particular. constituie temei pentru a se stabili încălcarea art.2009. Trecând cu vederea toate argumentele de drept ale reclamantului.(1) lit. în temeiul art.(1) lit.6 (1) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. în care Înalta Curtea prin Hotărârea din 18.239 Cod de procedură civilă care stabileşte că hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. 400 alin. SOLICIT: Să fie casată integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 februarie 2009. Din considerentele expuse.c) din Codul de procedură civilă. totodată.(2). instanţa a încălcat şi prevederile directe ale art.(5) din Codul de procedură civilă care obligă instanţa să cerceteze circumstanţele invocate şi să motiveze respingerea acestora. şi nici obiectivă. şi că instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul Mişcării socialpolitice „Acţiunea Europeană” împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 23.02. invocăm şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. este încălcată şi norma art.6 din Convenţie.c). cazul Pronina împotriva Ucrainei. urmează şi concluzia că Curtea de Apel a încălcat şi dreptul reclamantului la un proces echitabil prevăzut în art.238 alin.239. demonstrează că instanţa nu a fost nici imparţială. 241 alin. nu a aplicat la soluţionarea litigiului normele constituţionale pe care a fost întemeiată cererea. Poporului 263 . Data____________ Semnătura________________ NOTĂ: La 14 martie 2009.

6. În fapt.1. Circumstanţele care justifică depunerea recursului 1. C. Până la emiterea actului administrativ în litigiu a început să funcţioneze magazinul de la punctul vamal C. Cităm: ". A. înregistrată în Republica Moldova.. D. organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor solicită de a nu permite începerea activităţii magazinelor nominalizate până la înlăturarea abaterilor de la prevederile actelor normative în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Cererea a fost depusă în procedura de contencios administrativ împotriva Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a MAI nr." 1.___ din ___ (SPCSE MAI) care a invocat necorespunderea spaţiilor ocupate de magazinele ce aparţin Recurentului cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Dat fiind faptul că spaţiile preconizate pentru amplasarea obiectivelor de comerţ nu corespund cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. organizat în baza Hotărârii Guvernului nr.__din ___.în timpul apropiat compania S. iar magazinul de la postul vamal D era la etapa de vânzări de testare.R.. 4 din magazinele enumerate în actul administrativ citat au fost construite de Recurent drept urmare a Concursului public privind crearea reţelei de magazine în punctele de trecere a frontierei de stat. E. 264 . Celelalte magazine urmau să fie deschise în perioada imediat următoare. ÎCS „X” SRL. Prin încheierea atacată cu prezentul recurs a fost respinsă examinarea în fond a cererii Recurentului.2. B. 5. 2. 3. F.L „X”a planificat deschiderea unui şir de magazine în următoarele puncte vamale: 1.Curtea Supremă de Justiţie Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ Recurent: ÎCS „X” SRL Intimat: Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale MAI Intervenient accesoriu: Serviciul vamal al RM CERERE DE RECURS ASUPRA ÎNCHEIERII CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN ___ PRIVIND SCOATEREA DE PE ROL A CERERII DE CHEMARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I. ceea ce s-a stabilit în urma controalelor tehnice de specialitate. 4. Recurentul a obţinut licenţele corespunzătoare pentru toate magazinele.

directorul general al Serviciului vamal al Republicii Moldova.1. În fapt. coordonările respective au valoarea autorizaţiilor emise de o autoritate publică. cu excepţia magazinului de la punctul vamal F. Recurentul a depus cerere împotriva Pârâtului în procedura de contencios administrativ prin care a solicitat: 1. Drept efect al Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr.nerespectarea de către Recurent (Reclamant) a procedurii prealabile de soluţionare a diferendului administrativ. Ulterior. În sensul art. II.5.3. la ___ şeful Biroului vamal E. a anunţat Recurentul despre decizia sa de a respinge cererea Recurentului din ___ privind deschiderea magazinului amplasat la postul vamal D.___ din ___ ca fiind ilegală. Instanţa de contencios administrativ a invocat litera a) art. la indicaţiile şefului Biroului vamal. emise anterior de către Pârât. la etapa de testare tehnologică. 2. La ___. 1. Să fie suspendată acţiunea Adresării Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţiilor Excepţionale nr. fără a fi emis vreun act administrativ. prin adresarea ___ din ___. La ___.___din ___. unde prescripţiile făcute de inspectorii corespunzători sunt în proces de executare. Instanţa nu a determinat corect raporturile dintre Recurent şi Pârât. Recurentul deţine toate autorizaţiile (coordonările). SPCSE MAI.4.1. Actul administrativ menţionat a făcut imposibile activităţile Recurentului îndreptate spre deschiderea altor două magazine amplasate în posturile vamale A şi B. În acest scop. a fost blocat accesul călătorilor la magazin. În consecinţă: Şeful Biroului vamal C. 10 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. prin care Recurentului i-a fost permis să desfăşoare o afacere legală în magazinele respective (din punctul de vedere al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor). Să fie anulată în tot Scrisoarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr. şi Recurent. Încheierea Curţii de Apel Chişinău din ___ este ilegală 2. a omis să dea aprecierea cuvenită caracterului şi efectelor actului administrativ contestat şi a aplicat pur formal prevederile legale ce guvernează procedura de emitere şi de contestare a actelor administrative.___ din ___ până la examinarea cauzei în fond. Prin efectul actului administrativ emis de SPCSE MAI: a) A avut loc suspendarea totală a activităţii unei unităţi economice – magazinul la postul vamal C şi b) A fost suspendată activitatea de întreprinzător a Reclamantului la implementarea afacerii în întreaga reţea de magazine. 2. coordonate cu biroul vamal în ordinea stabilită. iar funcţionarii vamei au refuzat să întocmească şi să semneze rapoartele obligatorii privind încasările efectuate. în calitatea sa de antreprenor. Curtea de Apel Chişinău a dispus scoaterea cererii de pe rol pe motiv că nu a fost respectată procedura prealabilă de soluţionare a litigiului în contencios administrativ. Anume reprezentanţii competenţi ai SPCSE MAI au confirmat şi au coordonat în ordinea stabilită corespunderea obiectelor construite normelor anti-incendiu şi au semnat Procesele verbale de recepţie finală a obiectivelor comerciale.2. în dimineaţa zilei de ___ a insistat asupra încetării activităţii magazinului amplasat la postul vamal respectiv. 1. pentru toate magazinele ce aparţin Recurentului. în calitatea sa de structură de stat cu drept de control. a cerut birourilor vamale să nu permită începerea activităţii magazinelor. La postul vamal D.267 CPC . 265 . Instanţa de contencios administrativ a omis să aplice cadrul legal special de reglementare a raporturilor dintre Pârât. au fost sistate vânzările de probă în magazinul amplasat în zona respectivă.

267 din 09. Recurentul a fost pus în imposibilitatea de a-şi continua activitatea.235 din 20. Acest principiu este diametral opus principiilor din Legea contenciosului administrativ nr. care se aplică situaţiilor când instituţiile statului îşi exercită atribuţiile în mod autonom.3. în cazul în care acest act are drept efect suspendarea/încetarea activităţii economice de întreprinzător.Deci.07. în cazul dat legea specială.2006 şi prevederile Legii contenciosului administrativ nr.02.235 din 20. 17 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.2000 pentru examinarea cererii prealabile şi cu termenele imprevizibile pentru soluţionarea cazului în fond prin act judecătoresc în procedura generală din Codul de procedură civilă. Principiile prevăzute la legea vizată au fost preluate în toate legile speciale.02. poate avea loc doar "în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. cu modificările operate la 30.2000. cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată.11.2008. Prin depunerea acţiunii în contenciosul administrativ.235 din 20.i) din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. În acest caz. are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale.11. prin încheierea din ___ instanţa de contencios administrativ l-a privat pe Recurent de dreptul la un recurs efectiv împotriva actului administrativ emis de SPCSE MAI. iar persoanele afectate prin acest exerciţiu au obligaţia de a urma calea prealabilă în mod obligatoriu. ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate.793-XIV din 10.02. potrivit alin.1994. Recurentul a solicitat protejarea drepturilor sale anume în contextul garanţiilor din legile citate care rezidă în următoarele: A) Structurile statale au obligaţia să recurgă la instanţa de judecată atunci când actul administrativ are drept scop sau efect suspendarea activităţii antreprenorului. Aceste termene sunt incomparabil de restrânse în raport cu termenul de 30 de zile stabilit în Legea contenciosului administrativ nr. legea de bază aplicabilă raporturilor dintre Recurent şi Pârât este Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.11.05.13 din Convenţia Europeană care prevede: „Orice persoană. art.267 din 09. probe care ar fi constatat existenţa unui pericol grav şi iminent la obiectele Recurentului pur şi simplu nu există. chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”.1994. 2. Este de menţionat şi faptul că. până a avea dreptul de a contesta în judecată acţiunile administrative abuzive.2006. efect care cade sub incidenţa alin.07.793-XIV din 10. SPCSE MAI a fost obligat să obţină o hotărâre judecătorească care să confirme şi să substituie actul administrativ. (1) art.2006 şi Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. inclusiv în Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. specifică şi mai clar că suspendarea imediată a activităţii economice. 266 . Este evident că. Drept urmare a aplicării formale şi eronate a legii. prin actul emis de SPCSE MAI.267 din 09. actul administrativ contestat nu face nicio referinţă de acest fel.2006 stabileşte proceduri distincte pentru exercitarea actului administrativ.4.07. drept garantat prin art.(3) din acelaşi articol. Prin simpla confruntare dintre normele Legii privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.(2) şi alin. pentru mediul înconjurător şi valorile materiale". B) Structurile statale au obligaţia să recurgă la instanţa de judecată pentru a sancţiona antreprenorul cu suspendarea activităţii în termen foarte redus (3 zile pentru adresare în judecată şi 5 zile pentru examinarea cazului).793-XIV din 10.24 lit. 2. Recurentul a urmărit anume constatarea de către instanţa de judecată a încălcării de către SPCSE MAI a procedurilor prescrise expres şi imperativ în Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.1994. Or.235 din 20.07.2000 vom deduce faptul că Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.

legea prevede expres şi imperativ faptul că situaţiile de conflict dintre stat şi antreprenor trebuie să fie soluţionate cât mai prompt. Tot atât de clar este că aceste situaţii de conflict urmează a fi soluţionate definitiv în instanţa de judecată. Pornind de la raţionamentele expuse. 2.21 din Legea contenciosului administrativ. dat fiind faptul că reclamantul suportă deja pierderi materiale considerabile care continuă să crească.13 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. în temeiul prevederilor art. pentru a evita pierderi nejustificate etc. în scopul evitării unor pagube iminente. În aceste condiţii. Dat fiind circumstanţele excepţionale ale cauzei – încetarea parţială şi suspendarea în rest a activităţii de antreprenor a Recurentului la obiectele vizate în actul administrativ contestat – solicit dispunerea examinării cauzei în ordine de urgenţă. Anexe: 2 Copii de pe cererea de recurs Data ____________________ Semnătura____________________ 267 .Deci. Admiterea recursului. S O L I C I T: 1. dar nu în procedura prealabilă. cu trimiterea cauzei spre judecare în fond.423-427 CPC şi prin aplicarea directă a art. pentru a nu crea incertitudini. obligarea Recurentului de a urma calea prealabilă în acest caz concret este evident şi total ineficientă. în temeiul art. este clar. Casarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din ___ în cauza de contencios administrativ privind anularea în tot a Scrisorii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nr.___ din ___.

I. 268 . str. Motivele pentru care declar recursul sunt următoarele: • nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii în fond. Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul raional ___________ privind anularea actului administrativ. ceea ce constituie restanţa plăţilor salariale pentru cumulare de funcţii.nr.. Spitalul raional _____________ a atacat cu apel hotărârea nominalizată.I. d) ale CPC RM şi solicit instanţei de recurs: 1.Admiterea recursului.Curtea Suprema de Justiţie Colegiul civil şi de contencios administrativ Recurent: F._________________. ca informaţie neveridică şi care lezează onoarea. întemeindu-l pe motivele conţinute în art._________________. plata restanţelor salariale şi recuperarea prejudiciului moral cauzat şi a fost obligat pârâtul. a fost casată în tot hotărârea Judecătoriei raionului __________ din 28 decembrie 2009 şi adoptată o nouă hotărâre prin care a fost respinsă integral ca neîntemeiată cererea lui F. ________________.I. declar prezentul recurs. • nu au fost dovedite circumstanţele considerate ca fiind stabilite. Prin aceeaşi hotărâre de judecată.2 Intimat: Instituţia medico-sanitară publică Spitalul raional ________________ cu sediul or.135 RECURS ÎMPOTRIVA DECIZIEI CURŢII DE APEL CHIŞINĂU DIN 18 MARTIE 2010 Prin hotărârea Judecătoriei raionului ____________ din 28 decembrie 2008. Casarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010 şi adoptarea unei noi hotărâri prin care să fie menţinută integral hotărârea Judecătoriei raionului _________ din 28 decembrie 2009.L. 2. demnitatea şi reputaţia profesionala a reclamantei.386 (1) lit. acţiunea a fost respinsă. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010.a) b). Spitalul raional _____________. enunţurile: „pe parcursul anilor a dat dovadă de responsabilitate şi disciplină mediocre”. a fost dispusă încasarea de la IMS Spitalul raional __________ în folosul reclamantei cu titlu de prejudiciu moral 1000 (una mie) lei. eliberata pe numele lui F. În rest. iar cu titlu de prejudiciu material 22266 (douăzeci şi doua de mii două sute şaizeci şi şase) lei. a fost admisă cererea de chemare în judecată a lui F. cu obiecţii către conducătorul instituţiei”. domiciliat în_______________. să excludă din referinţa care urma să fie prezentată Comisiei de atestare a gradului de profesionalism stabilit pentru medici. nr. str. Nu sunt de acord cu decizia adoptată de Curtea de Apel Chişinău. “este o persoană care urmăreşte destabilizarea climatului moral în colectiv.

Toate luate în ansamblu. referinţa ce urma să fie depusă la dosarul reclamantei pentru confirmarea categoriei de calificare. de fapt.” Legea prevede că probele urmează a fi admisibile. care nu are nici în clin şi nici în mânecă cu defăimarea reclamantei prin anumite fraze din referinţa contestată.• au fost încălcate şi aplicate greşit normele de drept material. care sunt tratate „ca destabilizatori ai climatului moral”. „cu obiecţii la adresa conducătorului. de aceea a solicitat excluderea acestor fraze din referinţa ca necorespunzătoare adevărului şi. respectiv. prin probe admisibile şi veridice. F. concluziile privind circumstanţele de fapt ale cauzei se motivează în hotărâre doar prin probe.240 CPC RM. nu pot fi considerate ca adevărate şi probate doar printr-o scrisoare. mai ales că în fiecare aşanumit colectiv sunt persoane simpatizate de conducător pentru „fidelitate” şi sunt persoane neagreate pentru constructivism şi critică. Mai mult. la deliberarea hotărârii instanţa judecătoreasca apreciază probele. Conform rigorilor CPC RM. instanţa a admis probe care nu au fost pertinente şi admisibile referitor la cerinţa reclamantei privind lezarea demnităţii şi onoarei profesionale. şi care îi lezează demnitatea şi onoarea de medic cu o vechime de 27 de ani. infirma faptul că recurenta F. fiindcă o persoană ori este responsabilă şi disciplinată ori nu. Şi nu în ultimul rând. s-a adresat în instanţa de judecată considerându-se lezată în dreptul de a primi remunerarea cuvenită pentru munca suplimentară depusă în calitate de medic rabiolog. O scrisoare scrisa nu se ştie de cine şi în ce împrejurări nu poate servi ca probă pertinentă pentru a dovedi calităţile profesionale ale unui angajat. ci dimpotrivă. deoarece anume ei i s-a încredinţat responsabilitatea pentru sectorul antirabie. încasat echivalentul bănesc al suferinţelor psihice suportate de către recurentă. „destabilizează climatul în colectiv prin obiecţii către conducătorul instituţiei” poate fi calificat ca prigonire pentru critica adusă. este medic cu «o responsabilitate şi disciplină mediocră» Cu atât mai mult cu cât calificativul că F. deci. este medic mediocru.53-56 CPC RM privind pertinenta. Enunţurile pe care reclamanta a solicitat să fie excluse din referinţă ca neadevărate. nedisciplinat şi destabilizator al climatului moral.I. să dovedească că recurenta I. a solicitat obligarea angajatorului la plata muncii prestate.F. a fost proba nr. urma ca anume această persoană. Referinţa a fost semnată de către conducătorul instituţiei şi. care au fost sau nu stabilite. încasarea unei sume compensatoare de bani echivalentul prejudiciului moral pentru suferinţele psihice pe care le-a suportat. care ar fi fost semnata de membrii colectivului spitalului. respectiv. scrisoarea. fapt pentru care instanţa urma să la o altă poziţie decât cea pe care şi-a propus-o. deoarece a fost admisă ca probă şi apreciată cu forţa probantă o scrisoare colectivă. aceste circumstanţe şi probele care le dovedesc nu afirmă. de aceea cerinţa de a exclude enunţurile citate urma să fie admisă şi. or. determina circumstanţele care au importanţa pentru soluţionarea pricinilor. caracterul raportului juridic dintre părţi. admisibilitatea şi veridicitatea probelor. s-a simţit defăimată şi lezată în demnitatea şi onoarea ei profesională prin anumite enunţuri din referinţa întocmită de către directorul spitalului __________a. adică obţinute în strictă conformitate cu legea.1 în confirmarea personalităţii negative a reclamantei. Aşa. este important că referinţa nu conţine adevărul despre calităţile profesionale şi umane ale medicului F. 269 . legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii. şi o situaţie de mijloc în acest caz este pur şi simplu absurdă. sector care înaintează exigenţe înalte pentru executant. nu corespunde acestor exigente.. Conform art. care. Hotărârea se bazează doar pe dovezile care au fost prezentate de părţi şi ceilalţi participanţi la proces în corespundere cu cerinţele art. Hotărârea nu poate fi bazata pe presupuneri despre circumstanţele cauzei. fraza „a dat dovadă pe parcursul anilor de o disciplina şi responsabilitate mediocre” în sine este incorectă şi lipsită de sens.

chirurg).1 al Protocolului 1 al Convenţiei. vătămătoare şi deosebit de vătămătoare.1.12. I. 14 al Hotărârii Guvernului RM nr.1999.484 din 6 mai 1998 “Privind masurile de combatere şi profilaxie a rabiei” de către directorul spitalului. dar pentru motivul invocat de recurentă mai sus. Aceleaşi prevederi se conţin şi în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.03.1999. stipulată în contractul individual de muncă. şi acordând ajutorul medical necesar persoanelor afectate de animale. au fost încălcate prevederile art. evident.74 din 12. ordinului nr. Deci.12. care în afară de munca lor de bază. şi numai în cazul în care acestea se regăsesc în lista instituţiilor. şi anume. 270 .12.F. îndeplinesc. în primul rând.74 din 12. recurenta F.. dar concluzia este greşită nu pentru acest motiv. Potrivit materialelor cauzei. prin respingerea cerinţei de plată a restanţei salariale. care. 2 din Hotărârea Guvernului RM nr.Curtea de Apel Chişinău a dispus respingerea cererii lui I. Însă în toată perioada de după emiterea acestui ordin. Instanţa de apel nu a aplicat aceste prevederi ale legii materiale.6. considerăm că. p. aplicând eronat normele de drept material.42 din 2 mai 2000 „Cu privire la starea asistenţei medicale antirabice şi profilaxia rabiei în sectorul ________”.1 al Ordinului Ministerului Sănătăţii din 12. nu a primit pentru munca depusă nicio remunerare. la p.I.1 al Protocolului 1 al Convenţiei Europene ale Drepturilor Omului.03.2009 adresată I. în listele ramurale sau ale instituţiei spitalul raional _______. care efectuează lucrări în condiţii grele şi deosebit de grele. Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă. prin ordinul menţionat.99 şi Hotărârii Guvernului RM nr. 6. act normativ.F. Funcţia de medic traumatolog-ortoped într-adevăr nu este inclusă în Lista-tip anexată la Hotărârea Guvernului nr.14 al Hotărârii Guvernului nr. la aceeaşi unitate. la care face referire şi Ministerul Sănătăţii în scrisoarea din 09.2003 şi p. a fost numită responsabilă de acordarea ajutorului antirabic pe sectorul ______. Potrivit art. salariaţilor. dar si-a întemeiat decizia doar pe prevederile p. i-au fost impuse pentru executare obligaţii suplimentare pentru care dânsa urma să fie suplimentar remunerată.F. dar nu poate fi mai mic de 50 la sută din salariul funcţiei. prevăzând salarizarea suplimentara acestor specialişti în mărime de până la 50% din salariul de bază pentru volumul lărgit de muncă şi în p. obliga conducătorii instituţiilor medicale teritoriale să numească prin ordin personalul medical responsabil de acordarea ajutorului medical antirabic (traumatolog.03.12. Mai mult.156 Codul muncii.156 al Codului Muncii.1593 din 29. lui I. fapt prin care i-a fost încălcat dreptul ei la protecţia proprietăţii.2004 care prevede că urmează a fi remunerate persoanele. şi anume pentru că la soluţionarea pricinii urma să fie aplicate. o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii). deoarece neprimind la timp salariul. fără a fi scutiţi de munca lor de bază. fiind responsabilă pentru acest sector important de activitate.1487 din 31.1487 din 31. deţinând deja în aceasta instituţie funcţia de medic traumatolog-ortoped. şi care este anexată la materialele pricinii. prevederile art. li se plăteşte un spor pentru cumulare de profesii (funcţii) în mărime nu mai mică decât 50 la sută şi nu mai mare de 100 % din salariul tarifar (de funcţie) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. lista care este în Anexa la Ordinul MS nr. deoarece ultimele au reprodus doar prevederile din hotărârea de Guvern. ordin emis în scopul executării ordinului Ministerului Sănătăţii RM nr.F.2003 care prevede de asemenea ca salariaţilor care.261 din13 septembrie 2004. drept garantat de art. în afară de munca lor de bază îndeplinesc în aceeaşi instituţie o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie).F. nu a putut să se folosească de acest bun şi să dispună de el la discreţia sa. I.2004 şi.1593 din 29.03.

Copia recursului (2 exemplare).Îmi întemeiez recursul pe prevederile art.1999. 2. Copia Hotărârii Judecătoriei raionului _______din28 decembrie 2009. Anexa: 1. p.156 al Codului muncii.1 al Ordinului Ministerului Sănătăţii din 12.12. 4.6.03. Data________________ Semnătura __________________________ 271 . 3.2003 şi p.1593 din 29. Dovada achitării taxei de stat.1 al Protocolului 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Copia Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010. art.14 al Hotărârii Guvernului RM nr.

V. aşa-zisa încălcare a prevederilor art. _____ din 02 mai 2007. ÎMPOTRIVA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ (ANRE) La 30 martie 2009. SRL _____ a fost abilitată să construiască reţele de gaze pe str. titularului i se acordă dreptul de a desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă în limitele teritoriului autorizat”. şi nu cea de construcţie a reţelelor şi instalaţiilor tehnico-edilitare.” Lucrările de construcţie a gazoductului în or.28. Licenţa seria AA nr.1. să gazifice cartierul „Mihalaşa – Mihalaşa Nouă”. furnizarea sau pentru distribuţia de gaze este în drept să-şi desfăşoare activitatea. Pretinsa încălcare a art. Pretinsa încălcare a pct. În respectiva licenţă se prevede că „Prin prezenta licenţă. Consiliul de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat Hotărârea nr. Agenţia este obligată să evite eventualele conflicte între titularii de licenţe.(6) din Legea cu privire la gaze. art. _____ din 19 noiembrie 2008.101/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi Condiţiile licenţei. T.Costin.__ prin care se dispune a-i aplica lui M. _____ s-au executat.1 la Condiţiile licenţei. prevăzută de licenţă.064584 abilitează SRL _____ cu dreptul de a distribui gaze naturale.28 alin(6) din Legea cu privire la gaze Potrivit art. Conform deciziilor menţionate. sancţiunea administrativă sub formă de amendă pentru încălcarea art. pe orice teritoriu delimitat de Agenţie. _____ din 6 septembrie 2007 şi nr.28.(6) nu poate fi reţinută. alin(6) „Orice persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru transportul. al Licenţei În Hotărârea nr.A.064585 autorizează distribuţia de gaze. care sunt administrate de organele locale din _____.PLEDOARII ALOCUŢIUNEA AVOCATULUI ALEXEI BARBĂNEAGRĂ ÎN CAUZA M. alin. şi nu activitatea de construcţie. pentru care SRL_____ dispune de licenţa eliberată de Camera de Licenţiere. stabilind reguli speciale. nr.2. precum şi să construiască gazoduct de presiune medie şi joasă pe străzile M.Vladimirescu şi I.28 alin. _____ din 30 martie 2009 se menţionează desfăşurarea activităţii în afara limitelor teritoriului autorizat prevăzut în anexa nr. _____ din localitatea dată.Soltîs. iar licenţa nr. în baza deciziilor Consiliului Orăşenesc _____ nr.V. 2. Având în vedere că activitatea autorizată prin licenţă este distribuţia 272 . dacă pe acel teritoriu nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă de acelaşi tip. deoarece în lege se vorbeşte despre activitatea prevăzută de licenţă. Considerăm hotărârea menţionată ilegală şi pasibilă de a fi anulată din următoarele considerente: 1. Drept urmare.

1226 din 19.C. dat fiind faptul că baza normativ-juridică a acţiunilor întreprinse de SRL _____ a constituit-o Deciziile menţionate supra. 1134 din 02. a prezentat calcule care atestă faptul că cheltuielile efectuate la realizarea planului de gazificare urmau să fie rambursate în maxim patru ani de la finalizarea lucrărilor.2006 privind administraţia publică locală. îşi apreciază în mod individual randamentul activităţii.7. SRL _____ este un agent economic (îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. Nu poate fi reţinut argumentul reprezentantului ANRE precum că decizia de extindere a teritoriului de gazificare îi aparţine lui V. deoarece pentru anul 2007 pentru SRL _____. Pretinsa încălcare a pct. Astfel. deci.2007. în condiţiile licenţei şi în anexa nr. modul folosirii mijloacelor financiare disponibile. Pretinsa încălcare a pct. a fost desfăşurată o şedinţă de lucru privind problema delimitării punctului de delimitare a reţelelor de gaze care aparţin Primăriei or.09. ţinem să precizăm că reprezentantul ANRE a recunoscut în instanţă că nu dispune de documente care ar confirma cauzarea pretinselor prejudicii în raport cu interesele consumatorilor din alte localităţi. 436 din 28. deoarece în p.12. 1492 din 28. inclusiv mijloacele investite. Conform procesului-verbal al acestei şedinţe. montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze” şi nr. Nu corespunde realităţii afirmaţia că doar SC _____ SRL era autorizată să desfăşoare activitatea de gazificare în or.2001 „Cu privire la Programul de Gazificare a Republicii Moldova”. este nefundamentată învinuirea adusă dlui M.1997 cu privire la societăţile pe acţiuni) care îşi determină în mod independent sfera de activitate.2. care erau în vigoare la momentul realizării acestor acţiuni. i se acordă dreptul SRL _____ de a desfăşura activităţi de gazificare. 2.1.gazelor naturale. _____ şi SC _____ SRL. Nu în ultimul rând.2002 „Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare. al Licenţei 273 . ___ nu se indică concret care teritoriu autorizat de licenţă a fost încălcat. în nerespectarea principiului eficienţei economice şi utilizarea neraţională a mijloacelor financiare.M. __ din 26 martie 2009 şi nici în Hotărârea nr. dat fiind faptul că din Decizia nr. ____ a Consiliului Orăşenesc _____ este indicat expres „De divizat teritoriul or. la Ministerul Industriei şi Infrastructurii. _____.).6 al Deciziei nr. Astfel.__ nu rezultă în ce mod au fost prejudiciate interesele altor persoane sau în ce constă concret încălcarea principiului eficienţei economice.__ din 26 martie 2009 şi nici din Hotărârea nr. a comunicat că „Moldovagaz” este dispusă să investească surse financiare proprii la proiectarea şi construcţia reţelelor de gaze (. cu Legea nr.” Rezultă.10. al Licenţei Din procesul–verbal nr.04. deoarece activitatea de construcţie a fost desfăşurată la cererea potenţialilor consumatori şi în interesul direct şi nemijlocit al populaţiei.1 nu se pun interdicţii în a construi sau a procura reţele. 2.__ din 6 septembrie 2007 a Consiliului Orăşenesc _____. filiala _____ sunt prevăzute surse financiare în mărime de 300 mii lei pentru dezvoltarea reţelelor de gaze. adoptată în conformitate cu Hotărârile Guvernului RM nr.12. Nici în procesul–verbal nr. al Licenţei nu are suport juridic. 4. în şedinţa de judecată dl M. La 05. imputarea încălcării pct. lucrările au fost coordonate cu „Moldovagaz”.. _____. reprezentantul „Moldovagaz” – N.. exploatare şi extindere a reţelelor de distribuţie şi furnizare a gazelor consumatorilor din teritoriu.. Astfel. că SRL _____ era obligată să desfăşoare activităţile de gazificare pe teritoriul or. Este de competenţa administraţiei SRL _____ de a decide utilitatea îndeplinirii anumitor activităţi şi lucrări.09. De asemenea. 3. _____ între SRL _____ şi SC _____ pentru efectuarea activităţii de deservire.

Având în vedere că pretinsa încălcare a acestei prevederi nu e concretiza. lit. Scrisoarea _____ SRL nr. construcţie. 5. 436 din 28. deşi termenul de aplicare a sancţiunii administrative.7. Acţiunile dlui M. la orânduirea de stat şi la ordinea publică.(2).f) al Legii privind administraţia publică locală nr. standardele”. Fapta imputată nu întruneşte elementele componenţei de contravenţie Potrivit art. În procesul-verbal nr. SRL _____ a fost autorizată să construiască în teritoriul unde nu exista un acord între Primărie şi SC _____SRL de plasare şi extindere a reţelelor. precum şi alte fapte ilicite pentru care legea prevede răspundere administrativă”. relevă faptul că ANRE a fost în cunoştinţă de cauză despre problema dată încă din luna octombrie 2008. _____din 02 mai 274 . adică la patru luni de la consumarea pretinsei încălcări. Pct. sunt în strictă conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc _____ nr. 3. intenţionându-se a se imputa încălcarea pct..14 alin. şi nu de cea a ANRE. Potrivit art.a) din Legea cu privire la gaze. podurilor. 3. _____ din 19 noiembrie 2008.7 al Licenţei prevede că „Titularul Licenţei va respecta actele legislative actele normativ-tehnice şi normativ-economice.Nu corespunde realităţii afirmaţia privind împiedicarea realizării de către SC _____ SRL a programului de gazificare a oraşului _____.6 al Licenţei. Din reglementările legale rezultă că decizia de efectuare a lucrărilor de proiectare a obiectivelor din domeniul economic şi social de interes local ţine de competenţa consiliului local.6.9 din CCA. întreţinere şi modernizare a drumurilor. la proprietate. 6. distribuţia şi furnizarea de gaze. fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe. În şedinţa de judecată.decide asupra lucrărilor de proiectare. În Hotărârea ANRE nu se indică acţiunile concrete întreprinse de SRL _____ pentru a împiedica activitatea de gazificare a SC _____ SRL.___ nu se indică prin care acţiuni anume ale SRL _____au împiedicat activitatea de gazificare. inclusiv va plăti.__ din 18. Pretinsa încălcare a pct. al Licenţei În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor hotărârii Consiliului de administraţie ANRE nr. Procesul-verbal privind contravenţia administrativă a fost întocmit la 26 martie 2009. al Licenţei este o greşeală materială. prin deciziile administraţiei publice locale din teritoriu. „Contravenţie se consideră fapta ilicită ce atentează la personalitate la drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice. nr. nu putem să ne expunem asupra ei. transportul. sociale şi de agrement de interes local”.__ din 26 martie 2009 şi în Hotărârea nr. precum şi pentru alte activităţi care asigură sporirea eficienţei sistemului de gaze şi promovarea competiţiei pe piaţa de gaze”.(1). Ţinem să subliniem faptul că. şi nu interzicerea SRL _____sau altui agent economic de a construi reţele de gaze în această localitate. ţinem să precizăm că hotărârea dată prevedea acordarea SC _____SRL de a furniza gaze naturale în or. Potrivit art. conform legislaţiei amenzile impuse de ANRE în legătură cu violarea prezentelor condiţii”. 3.06. ANRE „eliberează licenţe pentru producerea.4. alin. _____din 6 septembrie 2007 şi nr. lit.2007. reprezentantul ANRE a afirmat că invocarea încălcării pct. __ din _____. stocarea. prin care societatea respectivă informează ANRE despre pretinsele probleme pe care i le creează SRL _____. conform art.2006. nu poate depăşi trei luni de la comiterea contravenţiei. precum şi a întregii infrastructuri economice. care prevede că „Titularul Licenţei se va supune deciziilor ANRE. _____.7. Consiliul local “. şi nu a luat nicio măsură pentru a clarifica situaţia.12.37 CCA.

_____. Mai mult. la modul general..2006 privind descentralizarea administrativă prevede la art. prin construcţia neautorizată a reţelelor de gaze în or. 435 din 28. care a lucrat mai bine de 9 ani în funcţia de preşedinte al SRL _____. enumerându-se doar la modul general că dl M. se indică „. menţionându-se doar.(1) lit. _____. nu sunt indicate urmările prejudiciabile ale presupuselor lui acţiuni.__ din 26 martie 2009 nu se indică timpul comiterii contravenţiei administrative. iar declarând ilegale acţiunile lui M. s-a ţinut cont de ilegalitatea şi netemeinicia învinuirii aduse dlui V. sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai târziu de trei luni de la comiterea contravenţiei.37 CCA.. Mai mult. Din Decizia nr.28 (6) din Legea cu privire la gaze şi o serie de prevederi din Condiţiile Licenţei. În cazul contravenţiei imputate dlui M. în legătură cu acuzaţiile aduse dl M.locul. Acuzaţiile aduse dlui M. este neclar în ce constă ilegalitatea acţiunilor îndreptate spre efectuarea lucrărilor de construcţie a reţelelor de gaz. a încălcat art. a fost desfăcut contractul de muncă dintre dl M. Justificarea prejudiciului moral În lumina jurisprudenţei CEDO. a suferit un stres şi disconfort psihologic. au un caracter denigrator şi ofensator faţă de demnitatea de profesionist a dlui M. deoarece la nivelul actelor se confirmă faptul că lucrările efectuate de SRL _____au fost stopate în luna octombrie 2007. _____ rezultă că activitatea de construcţie a gazoductului de presiune medie şi joasă şi efectuarea caselor de locuit de către SRL _____a fost demarată la demersul asociaţiei obşteşti _____..M. şi le-a dorit sau admitea în mod conştient survenirea acestor urmări”. în virtutea căruia părţile pot decide independent asupra liberii alegeri a agentului economic împuternicit cu dreptul de a presta anumite servicii.2007. or. Legea nr. şi „Moldovagaz”.V. De asemenea. orice sancţiune administrativă echivalează cu o sancţiune cu caracter penal. De asemenea. Procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă nu corespunde cerinţelor legale Potrivit art. 7. timpul comiterii şi esenţa contravenţiei administrative.”. _____. bucurându-se de respectul colegilor. nu este adus niciun argument care ar proba intenţia sa de a produce survenirea anumitor prejudicii. în procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă.10 din CCA prevede că „contravenţia administrativă se consideră că a fost comisă premeditat dacă persoana care a comis-o îşi dădea seama de caracterul ilicit al acţiunii sau inacţiunii sale.1) ca domeniu de activitate pentru autorităţile publice locale de nivelul unu „dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice”. În procesul-verbal nr. La determinarea cuantumului prejudiciului moral. a prevăzut urmările ei dăunătoare. în procesul-verbal menţionat nu se indică locul comiterii contravenţiei administrative. în urma aplicării sancţiunii administrative. îndeplinind cu sârguinţă obligaţiunile sale de serviciu.242 CCA. Potrivit art. cauzat de imaginea negativă care i-a fost creată.. Codul civil al RM consacră principiul libertăţii contractuale..4 alin.. 8. Art. Acest fapt denotă că deciziile luate de către Consiliul Orăşenesc _____ prin care i se permite SRL 275 .12. Aşa-numitele acţiuni imputate lui M. drept contravenţie nu este una continuă.. care reprezintă un grup de locuitori din or. ANRE contestă legalitatea deciziilor Consiliului orăşenesc.

_____corespund legii şi au fost adoptate conform competenţei legale a Consiliul Orăşenesc _____.328 30 martie 2009 ca fiind neîntemeiată şi ilegală şi satisfacerea pretenţiilor privind prejudiciul moral cauzat şi cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice._____ să desfăşoare activităţi de gazificare în or. solicităm instanţei admiterea cererii. În temeiul circumstanţelor expuse. 276 . anularea Hotărârii ANRE nr.

inclusiv prin emiterea deciziilor.” Însăşi noţiunea de „sistem electoral” cuprinde: 1) principiile şi condiţiile de participare la constituirea organelor reprezentative. Este firesc pentru toţi că chiar dacă se recunoaşte că anumite prevederi din alte legi organice . Şi nici o altă autoritate din stat nu poate “completa” (depăşi) la discreţia sa norma legii organice.Codul penal. Conform art. Adoptând hotărârea nr.– în anumite cazuri şi nu corespund relaţiilor sociale destul de dinamice în condiţiile actuale. conform listei electorale. potrivit Constituţiei.PLEDOARIA AVOCATULUI ÎN CAUZA MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” ÎMPOTRIVA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ONORATĂ INSTANŢĂ. destul de simple. a acestor „îmbunătăţiri” la aplicarea legilor menţionate.60 alin.53 alin. Codul muncii.61 alin. Codul vamal. dar aşa este. Şi art. etc.(2) din Constituţie „modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică”. alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. Art.(1) din Constituţie „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului. Bună . numai la prezentarea actului de identitate.2132 din 12 februarie 2009. Codul civil. Comisia Electorală Centrală şi-a depăşit atribuţiile stabilite prin lege şi a încălcat principiul constituţional de separaţie a puterilor în stat prevăzut de art. În fapt. Iar potrivit art. Deci. 2) modul de atribuire a mandatelor în autorităţile reprezentative după stabilirea rezultatelor votării. normelor actelor internaţionale. în opinia noastră.72 alin. A fost o ingerinţă în acest sens din partea Comisiei Electorale Centrale în atribuţiile Parlamentului? Considerăm că a fost. Comisia Electorală Centrală a adoptat. din proprie iniţiativă. În drept. Şi circumstanţele de fapt. alte autorităţi ale statului. şi mai rămâne a fi. toate chestiunile ce ţin de sistemul electoral. nici un alt organ nu se încumetă să le „îmbunătăţească”. urmează a fi reglementate prin intermediul legii organice care se adoptă numai de Parlament ca unica autoritate reprezentativă şi legislativă.(3) lit.rea.6 din Constituţie care stabileşte că în Republica Moldova puterea legislativă. la 12 februarie 2009. La primirea buletinului. considerăm că hotărârea menţionată contravine mai multor norme constituţionale şi legale.a) din Constituţie prevede că sistemul electoral în Republica Moldova se reglementează prin lege organică.(1) din Codul electoral. executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin. hotărârilor etc. şi circumstanţele de drept ale cererii de chemare în judecată sunt clare şi. Codul fiscal. reglementând procedura de efectuare a votării.” Aceasta este voinţa legiuitorului exprimată în lege. hotărârea “Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”. Tot atât de firească ar fi şi ignorarea completă de către justiţie. din care cauză urmează a fi anulată. 277 . Afirmaţia se bazează pe următoarele argumente. stabileşte că ”biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot. potrivit prevederilor Constituţiei. organizarea şi reglementarea alegerilor.

Interpretarea oficială de către organul legislativ a unei legi se efectuează numai prin lege. Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr.(1) din Legea nr.102 alin. prezidenţiale. Parlamentul a atribuit Hotărârii nr.30 alin. Iar drepturile. Curtea a menţionat că potrivit art. Toate cele expuse se fundamentează şi pe practica interpretării şi aplicării normelor de drept în republică. principiu consacrat expres în art. Codul electoral nu este o lege organică mai inferioară altor legi organice.61 din 16.6. nu are dreptul prin hotărâre să interpreteze legea organică. 136 şi 199 din Codul electoral privind valabilitatea alegerilor parlamentare.1322 din 29 noiembrie 2007.432-XIV caracter normativ de drept şi putere juridică similară prevederilor Codului electoral supuse interpretării. libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor stabilite prin Codul electoral nu pot fi revăzute sau revizuite de un alt organ. inclusiv de Comisia Electorală Centrală. 76 şi 94 din Constituţie. 76 şi 93 din Constituţie şi nu poate fi recunoscută drept interpretare oficială a legii.72 şi 74 din Constituţie. art. a expus art.432-XIV din 10 iunie 1999 „Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi ale Codului electoral”.11 alin. care trebuie să urmeze aceeaşi procedură de adoptare. cu atât mai mult.6 din Legea Supremă. 72. decât Parlamentul. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.72. Aşadar. Şi în Hotărârea Curţii Constituţionale nr. În jurisprudenţa sa anterioară Curtea Constituţională a statuat constant că hotărârile Guvernului sunt acte subsecvente legii. 74. Curtea reiterează că Parlamentul este în drept să opereze modificări şi completări în legislaţia în vigoare numai prin lege. În această ordine de idei este relevantă Hotărârea Curţii Constituţionale nr.432-XIV din 10 iunie 1999. pe lângă cea reprezentativă. Comisia Electorală Centrală nu are dreptul să completeze norma legii.(1) din Legea cu privire la Guvern. de alte autorităţi. se emit în scopul concretizării. 114. de asemenea. hotărârile Guvernului au forţă juridică inferioară legii şi nu o pot contrazice sau depăşi. Adoptate în baza şi în executarea legii. având în vedere obiectul Hotărârii Parlamentului nr. fiind unica autoritate legislativă. sunt făcute concluzii de principiu la acest capitol. Acest lucru este un nonsens. pentru a putea fi “ajustat” la anumite împrejurări.Totodată. este mai mult decât clar că. Şi dacă însuşi Parlamentul. locale şi referendumului local. 74.171 din Codul electoral într-o nouă redacţie şi astfel a încălcat dispoziţiile art.(2) din Constituţie.91. semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale.18 din 21. Curtea Constituţională. prin art.10.” În baza argumentelor expuse.2008 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă. În hotărârea menţionată a Parlamentului au fost interpretate dispoziţiile art.432-XIV din 10 iunie 1999.1 al Hotărârii în cauză. normele cuprinse în hotărâri nu pot avea caracter primar. examinând sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind neconstituţionalitatea hotărârii date a Parlamentului a menţionat: “… Curtea relevă că Parlamentul.1999 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. executării corecte şi efective a acesteia.317 din 18 iulie 2003 “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” Guvernul adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor. ea contravine art. este necesar să se menţioneze că atât sub aspect formal. statuată de Constituţie. În particular.11. art. nu pot 278 . cât şi sub aspectul separării atribuţiilor puterilor în stat. Curtea a relevat că unul din principiile fundamentale ale statului de drept este cel al separării şi colaborării puterilor în stat. Interpretarea unei legi prin hotărâre a Parlamentului este inadmisibilă şi contravine dispoziţiilor art.

376 din 06. totuşi. instituţii şi organizaţii. care mai divulgă şi secretul alegerilor statuat la art. nu deţine împuterniciri mai mari decât Guvernul.2132 din 12 februarie 2009. (2) din Constituţie.18 (şedinţele şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale) reglementează proceduri organizatorice de activitate a comisiei şi stipulează că hotărârile “adoptate în limitele competenţei acesteia.16 din 19. În acest context. … De aceea includerea în textul Regulamentului a unor dispoziţii ce conţin obligativitatea obţinerii “vizei de reşedinţă” (sau a “vizei de domiciliu”) este în contradicţie cu principiul enunţat în “Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” nr.18. inclusiv cele presupuse. Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii: … q) analizează fraudele electorale. Art. În categoria “măsurilor pentru prevenire” se includ activităţile organizatorice.(1) din Constituţie. şi nicidecum cele de răscroire a Codului electoral.05. Invocarea în Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a art.” În contextul acestei Hotărâri a Curţii Constituţionale. 279 . în particular. semnare şi publicare prevăzută de dispoziţiile constituţionale pentru lege. art. Spre exemplu.195-196/12 din 31.art. Şi norma art. şi în acest caz Curtea Constituţională a amintit că aceste acte nu pot constitui o ingerinţă în prerogativele Parlamentului. prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a marca actele de identitate ale alegătorilor care vor participa la votare cu o ştampila specială se intervine şi în raporturile reglementate de Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. a menţionat următoarele: “… Actele de identitate.273-XIII din 9 noiembrie 1994 şi este neconstituţională în baza art.38 alin. de asemenea. curente sau viitoare şi la măsuri pentru prevenirea lor.1997 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul “Cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte. acestea nici nu sunt executorii. exceptând şi procedură de adoptare. (4) şi (10). nu investeşte comisia cu atribuţiile ce şi le-a arogat prin hotărârea contestată. Dacă revenim la hotărârea nr. decât Parlamentul. Cu toate că Guvernul este abilitat chiar prin Constituţie cu dreptul de a emite acte normative. devine şi mai clară ilegalitatea marcări actelor de identitate cu o menţiune improprie acestora.q) şi 26 din Codul electoral drept temei al împuternicirilor comisiei de a stabili “marcarea” în actele de identitate este.06. cel puţin. apoi constatăm că Comisia Electorală Centrală a completat norma art.10 din Regulament şi. conform Legi nr. sunt executorii pentru autorităţile publice. partide. 22 lit.2008). alte organizaţii social-politice şi organele acestora. întreprinderi. informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni.art.26 din Cod (atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală). buletinele de identitate. precum şi pentru toţi cetăţenii”. permisul de şedere . Curtea a recunoscut drept neconstituţional pct. persoanele cu funcţii de răspundere.53 din cod.” Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Iar Comisia Electorală Centrală. 27 alin. dacă urmăm buchea legii din prevederile normelor constituţionale indicate. în conformitate cu legislaţia electorală” nici pe departe nu seamănă cu investirea comisiei cu atribuţii de legiuitor. arogându-şi competenţă normativă primară. dacă hotărârile nu-s emise în limitele competenţei. din alegerile trecute.modifica cadrul stabilit prin actul legislativ. 3 alin.22 (atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale) care stabileşte că “în perioada electorală. Totodată. este relevantă o altă hotărâre a Curţii Constituţionale – nr. şi cu atât mai mult.10.1995.273-XIII (pentru paşapoarte . 2 alin. nu cuprind date despre “viza de reşedinţă” sau “viza de domiciliu”. executivul neavând competenţă normativă primară (Monitorul Oficial nr. Din conţinutul normei se deduce clar faptul că.(5). o eroare.

marcarea actelor de identitate ale alegătorilor cu ştampila specială. se îngrădeşte un drept fundamental al alegătorilor. Poate anume din aceste considerente Parlamentul. În consecinţă. 66.(2) din Constituţie care stabileşte că „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege. stabileşte obligaţia statului să desfăşoare alegeri libere prin vot secret şi în asemenea condiţii.2006 a exclus norma respectivă. care asigură exprimarea liberă a voinţei poporului la alegerea puterii legislative (art. Numai acest organ este în drept să instituie restricţii pentru alegători. care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale.2132 din 12 februarie 2009.248 din 21. nu costă nimic pe lângă aceste interese de ordin major întrezărite de comisie. în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor. că hotărârea contestată nu ar fi fost aprobată cu depăşirea competenţei Comisiei Electorale Centrale. Dar. Vizând cele mai importante sfere ale convieţuirii societăţii (privată şi publică).6. Partea pârâtă nu a combătut cu niciun argument temeiul acţiunii.38 alin.1 la Convenţie). legalitatea introduce armonia în 280 . prin hotărârea contestată sunt încălcate şi prevederile art. dar nu de a stabili prin actele sale această politică.53 prevederea despre aplicarea în fişa de însoţire a buletinului de identitate al alegătorului a ştampilei “Votat”. nu s-a ţinut cont şi de prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în care declară dreptul la alegeri libere şi. 60. stabilind prin Legea nr. Adică. îngrădind aceste drepturi prin crearea unui obstacol pentru cei ce nu vor fi de acord cu marcarea actelor de identitate cu o menţiune improprie. faptul că.54 alin. că Comisia Electorală Centrală are menirea doar de a realiza politica electorală în scopul bunei desfăşurări a alegerilor.2005 pentru modificarea şi completarea Codului electoral în art. prin care s-a introdus restricţie pentru participanţii la votare. La adoptarea hotărârii contestate.16 alin. dat fiind faptul că aceste raporturi de drept urmează a fi reglementate numai prin lege organică adoptată de organul reprezentativ ales de popor conform prevederilor art. prevederile constituţionale şi legale privind abilitarea doar a Parlamentului cu dreptul de a reglementa raporturile de drept ce ţin de sistemul electoral. şi nu altcineva. inclusiv a celor constituţionale.(1) din Constituţie. 72 din Constituţie.07. Obiecţiile împotriva acţiunii se axează pe afirmaţia că marcarea cu ştampilă a documentelor de identitate ale alegătorilor este raţională reieşind din nu se ştie ce considerente şi interese majore. în scopul realizării acestui drept. prin Legea nr. organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Codul electoral nici nu poate să prevadă asemenea atribuţii ale Comisiei Electorale Centrale.1 – „Comisia Electorală Centrală . care activează continuu în condiţiile prezentului cod”.Afirmaţia rezultă şi din prevederile directe ale altor norme din Codul electoral: art.comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor.07. contrar Constituţiei. a tuturor componentelor sistemului politic al acesteia. protejării drepturilor. lezează la direct dreptul cetăţenilor de a participa la alegeri. libertăţilor şi demnităţii altor persoane. ONORATĂ INSTANŢĂ. împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. bunăstării economice a ţării. şi anume. contribuind la înlăturarea de la alegeri a cetăţenilor ce nu-s de acord cu „marcarea” (mulţi dintre care au motive întemeiate pentru asta) poate influenţa direct şi asupra rezultatelor alegerilor.” Pe de altă parte. integrităţii teritoriale. ordinii publice. fiind adoptată cu încălcarea prevederilor legale.(1) – ”Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale. hotărârea nr.3 al Protocolului adiţional nr.” Totodată. în virtutea principiilor constituţionale stabilite în art. Or. anume legalitatea este temeiul activităţii normale a unei societăţi contemporane.176 din 22. totuşi. art.

Deci. dar şi de opinia Comisiei Electorale Centrale exprimată în hotărârea contestată. democratic. fără abateri. dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate (art. că se pot admite abateri de la normele ce se conţin în lege. a fost lovită democraţia şi este păcat că dorindu-ne să fim democraţi şi în Europa. Dar. 72 şi nu are putere juridică. Bazându-se pe acest concept teoretic. care ar putea fi mai raţională decât cea din lege. inclusiv cu funcţii de răspundere sau care reprezintă o instituţie statală. pct. societăţii şi personalităţii. Hotărârea contestată contravine art. atrage după sine haos în reglementările juridice. Rămâne ca şi instanţa să constate. aduce un prejudiciu esenţial statului.15). în baza Codului electoral. de fapt. aceasta urmează a fi executată întocmai. Prin aceasta. acest lucru în baza normelor constituţionale invocate. fiscal. teoria dreptului afirmă univoc: posibilitatea existenţei contradicţiei dintre legalitate şi raţionalitate nu înseamnă. duce inevitabil la îndreptăţirea samavolniciei. 38. La capitolul Principiile patrimoniului electoral european.7 din Constituţie prevede că nicio lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. valoarea căreia este actuală şi în prezent. asigură diferenţierea echitabilă a intereselor fiecărui cetăţean şi ale societăţii. Comisia Electorală Centrală a încălcat această recomandare. Şi adeseori. echivalează cu publicarea listei participanţilor la votare.1). Dar.această convieţuire. penal şi de altă natură. Practic. abaterea de la principiul legalităţii. civil. cât şi cele individuale. consemnarea votării în actele de identitate care se prezintă în diferite situaţii şi diferitor persoane fizice şi juridice.3 al Primului Protocol Adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului şi Codului de bună conduită în materie electorală. adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Sesiunii din 2003 – 1-a parte. este acelaşi nihilism juridic. precum şi că cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea (art. Cerinţa de a respecta întocmai legile statului rămâne a fi o necesitate vitală. în care demnitatea omului. Cu atât mai mult. Iar îndreptăţirea samavolniciei este în contradicţie cu principiile dreptului ca atare. 66. În primul rând. Hotărârea contestată contravine Constituţiei – art. cu atât mai mult nihilismul juridic exprimat de oficialităţi. completată etc. Totodată. Încă în Roma antică a fost formulată renumita maximă „dura lex. 281 . Iar art. şi a Convenţiei Europene. se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică (se anexează). sed lex”. este nulă din momentul adoptării. „Vot secret” Codul prevede că lista persoanelor care. 60. Atâta timp cât norma legală nu a fost modificată. asemenea abateri se încearcă a fi justificate şi în temeiul că normele legale ar fi neraţionale. în realitate. utilizându-se argumente de raţionalitate. libera dezvoltare a personalităţii umane. Toleranţa faţă de încălcarea cerinţelor imperative privind legalitatea. este atacată chiar democraţia. depăşind prevederile acestui cod de bună conduită în materie electorală.6. chiar şi la obiectul disputat astăzi ar putea exista şi alte opinii privind raţionalitatea soluţionării problemei abordate. drepturile şi libertăţile lui. Orice nihilism juridic este inacceptabil. Constituţia stabileşte că Republica Moldova este un stat de drept. pentru că aceasta demoralizează societatea şi poate contribui la apariţia unor manifestări pronunţate de nihilism juridic şi din partea altor componente ale societăţii.4. legalitatea nu poate fi contrapusă sau substituită cu raţionalitatea. inclusiv în folosul raţionalităţii. Or. prin hotărârea sa. Şi asta nu înseamnă că fiecare trebuie să vină şi să impună norma sa. În legi se reflectă la maximum atât interesele obşteşti. săvârşirea diferitor abateri de la lege de ordin administrativ. care ar fi diferite de cea prevăzută de norma legală. pentru că înseşi legile în esenţa lor exprimă raţionalitatea socială supremă. în ultimă instanţă. Raţionalitatea legii nu poate fi ignorată reieşind din raţionalitatea situaţiei la zi văzută de unele persoane fizice sau juridice.

indiferent de locul lor în ierarhia administrativă. vor avea numai de câştigat. 2. precum şi normele actelor internaţionale. Un stat de drept se caracterizează prin anumite trăsături care îl atestă ca atare. astfel fiind clătinat echilibrul legalităţii la un compartiment foarte sensibil al drepturilor omului. Lista persoanelor care în realitate se prezintă la urnele de votare nu trebuie făcută publică. Şi alte autorităţi. în acest sens. Orice încălcare a dreptului de vot secret trebuie sancţionată. cum ar fi alegerea Parlamentului.Nu negăm rolul. secretul votului nu este numai un drept dar şi o obligaţiune. din asta. totuşi.” 23 februarie 2009 mun. nerespectarea căreia trebuie să fie sancţionată prin anularea oricărui buletin de vot conţinutul căruia a fost divulgat. d. Şi una din metodele legale şi democratice pentru o asemenea restabilire este anularea de către instanţa de judecată a actului adoptat ilegal. importanţa şi atribuţiile legale ale Comisiei Electorale Centrale în desfăşurarea unor alegeri libere şi democratice. pofta vine mâncând. p. alegătorii Republicii Moldova au ales un singur organ care este în drept să adopte legi care vor reglementa drepturile şi obligaţiile lor. Chişinău 282 . Pentru fiecare persoană cu drept de vot. iar cea mai mică abatere de la lege.4: „4. Fiecare persoană trebuie să voteze individual. Pentru că ele sunt multe. poate provoca. Votul secret a. b. 3. partea I. Întrucât Comisia Electorală Centrală a neglijat primul din principiile enunţate. desconsiderând şi încălcând normele legale şi constituţionale. c. nu au dreptul să hotărască cu de la sine putere aceste chestiuni sensibile pentru societate şi cetăţeni. şi democraţia. inevitabil. Presa liberă. Însă. Şi alegătorii. ilegalităţi de proporţii. Printre aceste trăsături sunt următoarele. ONORATĂ INSTANŢĂ. şi nu ultimele după importanţă: 1. Justiţie independentă. considerăm că acest echilibru urmează a fi restabilit. Votul în familie sau oricare altă forma de influenţarea asupra votului unei persoane de către altă persoană trebuie interzis. Data__________________ Semnătura_______________ Anexă: Codul bunelor practici electorale. Supremaţia legii şi egalitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice în faţa legii.

H doar adeverinţa seria AB nr. reclamantul a depus o cerere de acordare a statutului de refugiat către Direcţia Principală pentru Refugiaţi din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al MAI. Georgia.1997.H.H.15 minute. La eliberare.. care a fost autentificată de către şeful SRM OŞC 29. de aplicare a arestului.H.1997 pe numele lui M. Tbilisi.___ din 10 iunie 1983. instituţie de unde a fost eliberat condiţionat. Direcţia Refugiaţi i-a acordat anual lui M. în baza unor acte legale. Astfel. care confirmă faptul că reclamantul şi-a ispăşit pedeapsa cu închisoarea din 22.H. eliberat de Secţia afacerilor interne a raionului Adâghei.15 min. paşaportul lui M. absurditatea solicitării de la dânsul a certificatului de imigrant.H..___ pe numele lui M. Procura a fost perfectată în baza datelor din paşaportul reclamantului: seria XIII-ТИ nr.1997 până la 25. în conformitate cu procesul-verbal din 22.72 din 22. ordonanţa.03. protecţie umanitară reînnoită pe care o deţine până în prezent.2006.1997.H.H. şi-a ispăşit pedeapsa cu închisoarea în penitenciarul din s. Întemeiată ea urmând a fi admisă din următoarele considerente. dat fiind faptul că el a sosit în Republica Moldova pe timpul existenţei URSS. lui H.08. reclamantul a fost căsătorit cu cetăţeanca Republicii Moldova – Sîrbu Ludmila – care a decedat la 22 ianuarie 2009. a paşaportului se confirmă şi prin perfectarea în anul 2003 a unei procuri din numele acuzatului. În calitate de probe care confirmă ridicarea paşaportului de la M. îmi încep pledoaria cu o constatare care nu poate fi contestată. a fost ridicat şi transmis organului de executare a pedepsei. Aceste aspecte confirmă situaţia precară în care se află M.. În anul 2006. M. Sunt de menţionat şi eforturile pe care le-a depus M.. Din 25. în timpul ispăşirii pedepsei.03.H. DESPRE CONTESTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV Onorată instanţă. La data de 14. în cadrul urmăririi penale servesc: procesul-verbal de reţinere din 22. nu a fost documentat cu un paşaport sau un document de apatrid. Din 1997 până în anul 2004 M. din 22.Goieni. ora 08. M. La momentul reţinerii. nu a mai fost eliberat. lipseşte.H.___ din 25. Din 08.2004. reprezentantul penitenciarului i-a înmânat lui M. 283 .M. care nu poate pleca în ţara în care s-a născut. I-a fost ridicat paşaportul seria XIII-ТИ nr.2004. este cert stabilit faptul că. În anul 1995. În adeverinţa dată este menţionat faptul că paşaportul lui M.2006. este născut la 23.03. pentru a se documenta.03. Consider cererea de chemare în judecată a lui M. H.H. înainte de termen .1997. fosta RSSG.12.1997 în care este indicată existenţa paşaportului seria XIII-ТИ nr.10.2004 şi până în prezent.H.1957 în or.10.H.H. Fiind reţinut la 22.03.M. mandatul de arest nr.___.03. care a fost reţinut la ora 08. E de menţionat şi faptul că paşaportul lui M. a venit în Republica Moldova în baza paşaportului de tip sovietic.H.M. Faptul ridicării de la M.10.TEZE CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A LUI H. se afla la păstrare în instituţia respectivă.07.2 ani 5 luni şi 7 zile. Sunt de menţionat şi alte date care caracterizează statutul juridic al reclamantului.

2010. pe care el nu poate să le prezinte din motivele enunţate. Adresări: . recunoaşte că s-a pierdut paşaportul reclamantului în timpul ispăşirii pedepsei. La data de 24. primind răspuns de la vicedirectorul acestei instituţii la 03. În referinţa sa reprezentantul Ministerului Justiţiei recunoaşte faptul că răspunsul la petiţia lui M.H. a adresat încă o scrisoare Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova. În prezent.H. M. M. a fost expediat sub nr. s-a adresat repetat către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Ministerul Justiţiei. la momentul reţinerii lui M.10.I.___.2010 şi de la Întreprinderea de Stat “Registru” la 19.2010. Dl Gr. Din nou..2010. 284 . Comisarul de poliţie dl P. În ambele răspunsuri se invocă necesitatea prezentării actului de identitate.07.H. din cauza lipsei unui domiciliu permanent. documente necesare pentru a-l documenta.05. Ca răspuns. M. după destrămarea URSS.2004 până în prezent.03.05. M. Acest fapt confirmă ideea că reclamantul nu a omis termenul de 30 de zile pentru a se adresa în instanţa de judecată.V.2010 i s-a adus la cunoştinţă că.H.06.05. 01/5185/10 din 07.08.Au existat şi alte adresări. Prin scrisoarea nr. într-adevăr. .2009.07. 06. la libera circulaţie se efectuează de către organele de stat din 25.04. Şi prin acest document oficial al Ministerului Justiţiei se confirmă incorectitudinea afirmaţiei omiterii termenului de prescripţie de adresare în instanţa de judecată.. M. nu se face referinţă la organul responsabil de pierderea actelor şi care instituţie ar trebui să îi elibereze un nou act de identitate.2010. prezentarea paşaportului. reclamantul primeşte răspuns la petiţia sa de la Comisariatul de Poliţie Botanica. Aceste răspunsuri M. nu este cetăţean al acestei ţări. i s-au comunicat documentele cu care trebuie să se prezinte la Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei. deoarece încălcarea dreptului lui M. inclusiv paşaportul sau alt act de identitate deţinut.2010 şi. s-a constatat lisa actelor de identitate.M.H.05.În anul 2007. de la reclamant a fost ridicat paşaportul seria XIIIТИ nr.H. a primit răspuns de la Serviciul Stare Civilă. le-a primit în luna iulie 2010. S-a adresat şi către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. fără a face referinţă la solicitarea lui M.. care nu s-au soldat cu asistenţă efectivă în soluţionarea demersului lui M. documente.2002. E de menţionat şi irelevanţa termenului de 30 de zile de adresare în judecată.La 18.2010. Instanţei de judecată i-a fost prezentat certificatul parvenit din Georgia prin care se confirmă că M.La 22. MTIC i-a cerut să prezinte un şir de acte. solicitând eliberarea unui act de identitate în locul celui pierdut de autorităţile statului. . în scrisoare. Îi recomandă să se adreseze la SRM OŞC 29 pentru obţinerea unui certificat privind pierderea paşaportului său. Cererea de chemare în judecată a fost depusă de reclamant la 06.H.05. datat cu 06. 2007. însă deja la data de 29. adeverinţei de migrant etc.12. Prin scrisorile din 19. după data de 10. __ din 07. inclusiv cea a Centrului de Drept al Avocaţilor către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Tehnologilor Informaţionale.H. a adeverinţei de migrant etc. La această adresare.H. de a i se elibera un nou act de identitate în locul celui pierdut de autorităţile statului. adresări.H. nu a solicitat recunoaşterea cetăţeniei Georgiei şi nu a obţinut cetăţenia altui stat. s-a adresat către Întreprinderea de Stat “Registru” în anul 2007.2010.H. scrisoare prin care a solicitat asistenţă în determinarea structurii responsabile de pierderea paşaportului său şi care structură statală ar urma să îi elibereze un nou act de identitate.H. fiind apatrid de facto. el nu deţine cetăţenia niciunui stat. s-a adresat de mai multe ori către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în vederea obţinerii actelor de identitate. aceasta fiind o încălcare continuă care nu poate fi supusă unui termen de adresare în judecată.H. deoarece cel mai important document de identitate a fost pierdut de către organele de stat.07. . respectiv. îi solicită lui M.2010. pe care el nu poate să le prezinte.H. la momentul când a sosit la Penitenciarul Goieni. Este constat faptul că.

10 Goieni la 29. au competenţa de a soluţiona problema reclamantului.2003. Nu suntem de acord cu afirmaţia ce se conţine în referinţa reprezentantului Ministerului Justiţiei. din acest considerent. Chişinău. a sosit în penitenciarul nr. de către organele de stat ale Republicii Moldova. nr. eliminând astfel încălcarea dreptului lui la libera circulaţie. Curtea nu consideră că Guvernul a demonstrat suficient eficienţa recursului respectiv sau că reclamantul. Verificând dosarul personal. alte date referitoare la dosarul personal lipsesc. fiindcă aceste căi de atac nu conduc la un rezultat juridic eficient. H. or.H. Numai Ministerul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale. Jurisprudenţa CEDO stabileşte că adresările sau recursurile urmează să fie efective şi nu doar declarative. în aceste instituţii este recunoscut de dl ministru al justiţiei. şi de a-l documenta. ECHR 1999-IX).12. Moldova.Onorată instanţă! Este stabilit cu certitudine faptul pierderii paşaportului lui M.” 285 . În toate aceste adresări. capabil de a aduce o redresare în ceea ce priveşte pretenţia reclamantului şi a oferit posibilităţi rezonabile de succes (a se vedea V. Analiza răspunsurilor primite de către reclamant de la pârâţi denotă faptul că ei furnizează informaţii asupra situaţiei reclamantului şi nu au întreprins nimic concret pentru a redresa situaţia pentru oprirea lezării drepturilor reclamantului. Este cunoscut faptul că instituţiile penitenciare sunt dirijate de către Ministerul Justiţiei. să convingă Curtea că un recurs efectiv a fost disponibil în teorie şi practică în perioada relevantă. 38 al acestei Hotărâri: ”Curtea reiterează că regula de epuizare a căilor de recurs interne la care se face referire în articolul 35 § 1 al Convenţiei se bazează pe prezumţia că cadrul legal naţional prevede un recurs efectiv împotriva pretinselor încălcări. Curtea observă că Guvernul pur şi simplu a invocat un articol din noul Cod civil care stabileşte principiul răspunderii autorităţilor publice. ar trebui să se adreseze din nou instanţelor naţionale şi să încerce să facă uz de el. la pct. că recursul a fost accesibil. Însă. O remarcă în acest sens este făcută în cauza Prodan vs. ca reprezentanţi ai Guvernului.42 al aceluiaşi caz: ”În această cauză. reclamantul a solicitat asistenţă pentru a soluţiona problema pierderii actelor sale de identitate de către funcţionarii de stat. nici nu a prezentat exemple de cazuri în care legea a fost cu succes invocată în acest sens. Penitenciarul nu dispune de competenţa de a soluţiona efectiv cererea lui M. care invocă neepuizarea. la această etapă târzie. a fost ridicat paşaportul cu seria XIII-TИ nr. adică. Totuşi. Ministerul Justiţiei şi MDI nu au întreprins măsuri eficiente pentru a-l documenta pe reclamant. Guvernul nu a indicat în baza căror prevederi legale reclamantul ar fi putut obţine executarea hotărârilor judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea timp de mai mulţi ani a hotărârilor. Sarcina probaţiunii îi aparţine Guvernului.1 al Legii contenciosului administrativ.T. precum că răspunsul acestui Minister nu poate fi considerat ca un act administrativ. v. § 57. de la cetăţeanul în cauză.2010 al ministrului justiţiei. the United Kingdom [GC]. în dosarul personal este fixat faptul că. Faptul pierderii paşaportului lui M. De multe ori CEDO refuză obiecţiile guvernelor care motivează neexercitarea unei căi de atac. În conformitate cu art. dl A.07.” O remarcă importantă cu privire la eficienţa recursurilor interne este făcută şi la pct. Domnia Sa a informat CDA că. conform datelor din procesul-verbal de reţinere al Comisariatului de Poliţie Buiucani. În afară de cele relatate anterior e de menţionat şi răspunsul din 07. ___.H. nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este recunoscută ca fiind un act administrativ. fiind condamnat. 24888/94.H. s-a constatat lipsa actelor de identitate. despre acest fapt făcându-se o menţiune în borderoul dosarului personal.

în cazul său.2 al Protocolului adiţional 4 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale..H. nr. 286 . De către ambii pârâţi este lezat dreptul reclamantului prevăzut de art. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui Stat are dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. prevenirea faptelor penale. nu poate fi documentat cu buletin de identitate pentru apatrizi. Această situaţie face în mod practic imposibilă obţinerea. constituie măsuri necesare. 3. La toate cererile sale de a fi documentat. inclusiv pe a sa. În referinţa MTIC. fiindcă anume lipsa paşaportului său îl privează pe reclamant de posibilitatea părăsirii R. protecţia sănătăţii sau a moralei. ceea ce constituie mai mult de 6 ani. libertatea de a părăsi un stat şi a circula între două sau mai multe state.27 al Constituţiei R. nu are rude în Republica Moldova. pentru securitatea naţională. condamnate condiţionat la privaţiune de libertate cu obligarea la muncă. ca reclamantul să părăsească Republica. 1. Moldova pe un termen de şase luni şi apoi să se întoarcă în ţară pentru a iniţia procedura de obţinere a acestei adeverinţe. H. nu poate pleca în altă ţară pentru a-şi aranja viaţa personală. condamnate la privaţiune de libertate sau exil. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care. Sunt încălcate şi prevederile pct.396 din 6 iunie 1995: ”Buletinele de identitate ale persoanelor. siguranţa publică.” Acest articol asigură libertatea de a se afla pe teritoriul unui stat şi a circula liber pe teritoriul acestuia. care statuează: ”Articolul 2 Libertatea de circulaţie. aflate în stare de arest.M. este necesar de statuat că încălcarea dreptului lui la libera circulaţie durează o perioadă excesivă de timp: din 2004 – până în prezent. este menţionat expres că fără această adeverinţă de imigrant.M. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară. menţinerea ordinii publice. colaboratorii Biroului Migraţie solicită pentru eliberarea acestei adeverinţe. într-o societate democratică. în final. el nu poate părăsi teritoriul Republicii Moldova pe termen de şase luni. şi din considerentul lipsei unor mecanisme clare de executare. ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. reclamantul consideră cererea preventivă ca fiind o cale de atac ineficientă şi irelevantă.Astfel din considerentul că pârâţii o perioadă îndelungată ignoră încălcarea cererilor reclamantului cu privire la încălcarea continuă a drepturilor sale. a actelor de identitate pentru H. Referitor la prejudicial moral cauzat lui M. care asigură dreptul la libera circulaţie. sunt oprite de către organele de cercetare. prevăzute de lege. adeverinţa de imigrant eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al MAI. Din considerentele expuse. La rândul lor. conform procedurilor menţionate de către MTIC. Aplicabilitatea CEDO pentru acest caz Este esenţial pentru acest caz art. Reclamantul este invalid de grupa 2. contribuind la lezarea continuă a drepturilor acestui om. suma solicitată este una simbolică. de asemenea. Reclamantul consideră că. 2. buletinele de identitate se restituie titularilor. de anchetare prealabilă sau de către judecată. reclamantul era informat că pentru aceasta trebuie să prezinte un şir de documente. 9 al Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale sistemului naţional de paşapoarte. este inapt de muncă. Evident este faptul că reclamantul nu dispune de paşaport naţional şi nu are cetăţenia niciunei ţări. Ideea expusă nu poate fi realizată. La eliberarea de sub arest sau ispăşirea pedepsei.” Este foarte important de menţionat i faptul că reclamantul a fost în mod practic pus în situaţia unui cerc vicios de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. printre care paşaportul naţional (care este pierdut în acest caz) şi.M. i-au fost lezate toate aceste garanţii oferite de Convenţie. libertatea de a alege domiciliul şi reşedinţa şi.M.

25 din Legea contenciosului administrativ. Curtea observă că lipsirea reclamantului de actele sale de identitate indubitabil echivalează cu o interferenţă în exercitarea libertăţii de mişcare. 278 CPC. de la fiecare în parte. Curtea menţionează că privarea de paşaport a reclamantului constituie o evidentă încălcare a dreptului la liberă circulaţie (art. În cazul Napijalo v.66. art .15. cu cel al reclamantului.Sunt foarte importante pentru acest caz precedentele existente în cadrul Convenţiei.1 al Constituţiei Republicii Moldova şi art.4 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale 2.M.2 al Protocolului nr.H. Actele dlui Baumann. reclamantului îi sunt sechestrate actele de identitate în calitate de probă la un dosar penal.H. 5. Rusia. În cazul Baumann v. 3. actele sunt sustrase de organele de poliţie sau alte structuri de protecţie a ordinii şi nu se restituie reclamanţilor. CEDO recunoaşte privarea de actele de identitate ca pe o modalitate de încălcare a art. A constata faptul că paşaportul cu seria XIII-TH nr. În al treilea rând. reclamantul a fost privat de actele sale de identitate de către organele de drept. M. A constata încălcarea dreptului meu la liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate. 14. 16. 277. Şi în acest caz Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte încălcarea art. A încasa de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale. Rusia. Din considerentele expuse în cuprinsul cererii. în toate aceste cazuri. Franţa. Există un şir de cazuri similare.. În al doilea rând. a fost pierdut de organele de drept ale Republicii Moldova. îmi întemeiez cererea pe prevederile art. Avocatul Alexei Barbăneagră 287 . Napijalo v.2 parag. Aceste cazuri au multe aspecte comune cu situaţia reclamantului. 4. SOLICITĂM: 1. câte 50 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral. drept consfinţit în art. cu buletin de apatrid. 27 par. responsabil a fost recunoscut statul. În cazul Bartik c. A obliga Ministerul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale şi ÎS „Registru” să mă documenteze pe mine . Franţa. A recunoaşte ilegale acţiunile Ministerului Justiţiei şi cele ale Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în partea care refuza să îi perfecteze documentul de identitate. Croaţia.2 al Protocolului 4 la Convenţie). ca şi în cazul reclamantului M. îi sunt luate de către organele de ocrotire a normelor de drept. Crotia şi Baumann v. dintre care putem enumera cazurile Bartik c.2 al Protocolului 4 la Convenţie.M. 19. În primul rând.2 al Protocolului 4 la Convenţie. În drept.___ eliberat pe numele lui H.H.

născut în 1912._ 2. deoarece în actele de identitate numele noastre diferă. deoarece actele de stare civilă în arhiva secţiei de prelucrare şi păstrare a actelor din Sovietul sătesc Ivanovca.2008._ Persoane interesate: 1. Ivanova Olga Arcadievna. ___.S. conform contractului nr._ de pe str. remis de către conducătorul oficiului de înscriere a actelor stării civile a regiunii Ivanovo. Acest fapt se datorează împrejurării că mama purta numele Aristova. ___. a preluat numele Ivanova. Aristova V. născută la 05.PROCEDURA SPECIALĂ Judecătoria ________________ Petiţionar: Ivanova Olga mun. ___. str. Aristova V. iar din 1966 a trecut să locuiască cu mine şi mama. dat fiind că nu s-a păstrat certificatul de căsătorie al părinţilor mei conform căreia mama. Oficiul Stare Civilă al sectorului ___ mun. regiunea Ivanovo.Chişinău. În legătură cu aceasta nu au putut fi eliberate adeverinţele necesare în privinţa părinţilor mei. ___ nr. În Registrul bunurilor imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău apartamentul nr. ___ a fost înregistrat drept proprietate comună în cote-părţi egale a mea şi a mamei. Din 1964 eu locuiesc în mun. În asemenea circumstanţe.Aristova) Vera Stepanovna._ din or.S. născută în 1915. decesul fiind înregistrat sub numărul ___. Mama a decedat la 03.Chişinău str. autentificat la 11. A stabili într-un alt mod faptul juridic menţionat nu există posibilitate. fapt despre care am fost informată prin avizul nr.Chişinău. ___.05. omologarea acceptării de către mine a moştenirii poate fi efectuată numai după constatarea faptului raporturilor de rudenie dintre mine şi decedata Aristova V.09. raionul Ivanovca. ___.I.1995 de către notarul biroului notarial nr. din perioada respectivă nu s-au păstrat.1938 în satul Ivanovca raionul Ivanovca regiunea Ivanovo din Federaţia Rusă. CERERE PRIVIND STABILIREA FAPTULUI DE RUDENIE Eu. certificat de deces nr._ de pe str. Însă.S. Faptul că în adeverinţa mea de naştere numele mamei este indicat Ivanova face imposibilă eliberarea de către notar a certificatului de moştenire legală după decesul mamei mele – Aristova V. şi a lui Ivanov Arcadii Ilici.07. –. Împreună noi am privatizat apartamentul nr. pe care l-a preluat după desfacerea căsătoriei cu tatăl. sunt fiica lui Ivanova (numele de familie de până la căsătorie . 288 .S. ___ ap. Nu s-a păstrat nici documentul de desfacere a căsătoriei dintre părinţi. după care mama a revenit la numele Aristova.Chişinău. perfectarea documentelor necesare pentru acceptarea succesiunii de către mine după decesul mamei (a cotei-părţi în apartamentul privatizat) nu a fost posibilă. Ivanov A.

regiunea Ivanovo din Federaţia Rusă. Pornind de la cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. inclusiv depoziţiile martorilor. se demonstrează prin adeverinţa din 13. din 1966 şi până la deces. care a locuit._ de pe str. prin faptul că.S. raionul Ivanovca. împreună.(2) lit. 241 din Codul de procedură civilă. instanţa judecătorească examinează în procedură specială pricini cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică. 285. până la decesul său din 3 iulie 2008. ___.S. originară din satul Ivanovca.281 alin. ___ ap.281 alin. în mun.a).1968 eliberată de Comitetul executiv al Sovietului sătesc Ivanovca.(2) lit. solicit: A se constata faptul că Aristova Vera Stepanovna şi Ivanova Vera Stepanovna. În special.. ___ cu cererea de a completa sau rectifica actul de stare civilă pe baza căruia s-ar putea demonstra legătura de rudenie a mea cu mama mea nu a fost satisfăcută din cauza lipsei actelor menţionate deja. născută la 7 februarie 1915. Faptul că Ivanova V.279 alin.Chişinău str. şi Aristova V. prin faptul că Aristova V. şi această unică persoană a fost mama mea. a fost una şi aceeaşi persoană. Anexă: Data ______________________ Semnătura _________________ 289 .. că eu am înmormântat-o pe Aristova V. În conformitate cu prevederile art.a) din Codul de procedură civilă.S.S.11.Adresarea mea la Oficiul Stării Civile al sect. a locuit cu mine în apartamentul cu o odaie nr. la aceste fapte se referă şi pricinile în care se solicită să se constate raporturile de rudenie – art._. a fost una şi aceeaşi persoană şi a fost mama dnei Ivanova Olga Arcadievna. precum şi prin alte circumstanţe pertinente. Cererea mea a fost respinsă prin decizia Oficiului Stării Civile din ___. am privatizat acest apartament.(1) din Codul de procedură civilă.

CAUZE PENALE 290 .

HOTĂRÂRI ALE PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA 291 .

. cât şi după conţinut cerinţelor art. suprimări în sentinţă nu se permit.de respingere a cererii de revizuire a hotărârii irevocabile (art. folosirea formulărilor inexacte. Se exclude expunerea evenimentelor ce nu se referă la cauza judecată.egalitatea cetăţenilor în faţa judecăţii şi a legii. asigurându-se: . c) art.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind sentinţa judecătorească nr. Completări. e) art. .2 şi lit. Sentinţa se expune în mod consecvent.389 Cod de procedură penală).384-397 Cod de procedură penală. bazându-se pe principiile generale ale efectuării justiţiei.secretul deliberării judecătorilor. nr. completă şi obiectivă. Instanţele judecătoreşti. . Plenul Curţii Supreme de Justiţie. 2.de aplicare a unor măsuri de constrângere cu caracter medical (art.2006 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. pentru legalitatea şi temeinicia ei.cercetarea sub toate aspectele. în baza lit. corectări. Declaraţiile inculpaţilor. adoptă sentinţe: .(4) CPP). . respectarea cinstei şi demnităţii persoanei.14 În scopul aplicării corecte şi unitare de către instanţele judecătoreşti din ţară a legislaţiei penale şi de procedură penală la întocmirea şi adoptarea sentinţelor.de încetare a procesului penal (art. EXPLICĂ următoarele: 1. Sentinţa se adoptă în numele legii şi importanţa acesteia ca act judiciar cere de la judecători o conştientizare deosebită. .390 Cod de procedură penală). în expresii clare. ale martorilor se expun de la persoana a treia. . ale părţilor vătămate.06. .de condamnare (art. prescurtărilor şi cuvintelor inadmisibile în documentele oficiale. 2007. prin prezenta hotărâre.respectarea cerinţelor privind publicitatea.499 Cod de procedură penală). pag. 3. .332 şi 391 Cod de procedură penală). astfel ca noua situaţie să decurgă din cea anterioară şi să aibă legătură logică cu ea.16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. 292 . a probelor prezentate şi administrate. Sentinţa trebuie să corespundă atât după formă. Hotărârea prin care cauza penală se soluţionează în fond de prima instanţă de judecată se numeşte sentinţă. ale părţilor civile. întemeiată şi motivată.de achitare (art.5 din 19. care serveşte la dezvăluirea mai amplă a conţinutului hotărârii luate de instanţă. Sentinţa se expune în limba în care s-a efectuat judecarea cauzei. Sentinţa trebuie să fie legală.1.contradictorialitatea procesului. la judecarea cauzelor penale în primă instanţă. . Se atenţionează instanţele asupra importanţei respectării formei sentinţei.462 alin.cercetarea nemijlocită şi publică a probelor.

în cazul în care aceasta are importanţă pentru stabilirea gradului participării inculpatului la săvârşirea infracţiunii. alineate. fiind interpretate în favoarea inculpatului şi în limita unei proceduri legale. şi de achitare sau de încetare a procesului penal . cercetând nemijlocit toate probele prezentate. iar îndoielile. astfel încât să nu se poată face adăugări. călăuzindu-se de principiul prezumţiei nevinovăţiei. Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite la întocmirea sentinţei se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele art.385 Cod de procedură penală. fraţi şi surori. instanţa. Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau. 6. înfietori. vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată incontestabil prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată (alin. Locurile nescrise în cuprinsul sentinţei urmează să fie barate. cu liberarea de executarea pedepsei. prin lege. Vinovăţia persoanei în săvârşirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanţa de judecată. de încetare a procesului penal pentru unele infracţiuni şi de achitare pentru altele.în privinţa altor inculpaţi. de a face declaraţii în baza prevederilor art.cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată. declaraţiile 293 .de condamnare. bunici. fără precizarea numelui şi prenumelui lor. în urma cercetării judecătoreşti. soţia. indiferent de numărul inculpaţilor. sentinţa de condamnare se adoptă: . Dacă unii participanţi ai infracţiunii în temeiurile prevăzute de lege au fost eliberaţi de răspunderea penală. orice modificare făcută în cuprinsul sentinţei este valabilă dacă aceasta este confirmată în scris.cu stabilirea pedepsei. Sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care.90 alin.249 şi 250 Cod de procedură penală.Potrivit art. în fiecare cauză se pronunţă o singură sentinţă. Dacă cauza este judecată în privinţa mai multor inculpaţi. Sentinţa nu trebuie să conţină formulări care demonstrează sau pun la îndoială vinovăţia altor persoane pentru săvârşirea infracţiunii.389 Cod de procedură penală). (1) art. nepoţi.248 alin. învinuitului. 7. (1) Cod de procedură penală. poate face referire în sentinţă la participarea acestor persoane la infracţiune. logodnica bănuitului.copii. în cuprinsul sau la sfârşitul sentinţei. iar divergenţele apărute au fost înlăturate şi apreciate în modul corespunzător. litere) sentinţa poate fi de condamnare.371 Cod de procedură penală. inculpatului) nu a acceptat să facă declaraţii în şedinţa instanţei. . Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că sentinţa de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte. care nu pot fi înlăturate. când toate versiunile au fost verificate. a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. precum şi soţul. Potrivit alin. cu excepţia cazului când cu unul din inculpaţi se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei. La învinuirea inculpatului de săvârşirea mai multor infracţiuni (articole. în sentinţă se indică despre săvârşirea infracţiunii de către inculpat împreună cu alte persoane. de către judecător (completul de judecată). aceeaşi sentinţă poate fi: în privinţa unor inculpaţi . . Dacă martorul care este eliberat. cu indicarea temeiurilor de încetare a procesului în privinţa lor. citite şi cercetate în instanţa de judecată cu respectarea cerinţelor art. în mod exclusiv ori în principal. (3) art. pe declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale. Toate chestiunile se soluţionează şi se expun în sentinţă astfel ca să nu apară dificultăţi la executare. logodnicul.389 Cod de procedură penală. Dacă cauza în privinţa mai multor învinuiţi este disjunsă într-o procedură separată. 5. părinţi. încadrarea juridică a ei sau a altor circumstanţe esenţiale. (11) Cod de procedură penală (rudele apropiate . 4.fără stabilirea pedepsei. cu liberarea de răspundere penală sau de pedeapsă. înfiaţi.

10. La adoptarea sentinţei de condamnare cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată. 11. instanţa urmează să argumenteze în baza căror temeiuri. (3) art. b) cazurile prevăzute în art. b) dacă la data judecării cauzei.a contribuit la descoperirea acesteia. .89 alin. 12.liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei.făcute în cursul urmăririi penale nu pot fi citite în şedinţa de judecată. (1) art. şi anume: a) a intrat în vigoare actul de amnistie potrivit art. (3) şi (5) Cod penal şi art. .88 alin. 2) şi 3) Cod de procedură penală. în alt mod.înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă. 8. prevăzute de Codul penal. precum nu pot fi reproduse nici înregistrările audio sau video ale declaraţiilor lui.93 Cod penal) sau în cazul expirării termenului de prescripţie a executării sentinţei de condamnare (art.s-a autodenunţat de bunăvoie. . după caz.amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani. . . pentru infracţiunea săvârşită. a sentinţei de condamnare fără stabilirea pedepsei. a fost adoptată hotărârea respectivă.58 Cod penal). 294 .23 din 12 decembrie 2005 "Cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea. ţinând cont de regulile prevăzute la art. se va stabili că persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă ori fapta săvârşită nu mai prezintă pericol social (art. 2) alin. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. Cazurile în care se adoptă sentinţa de achitare sunt enunţate la pct. Potrivit pct. 9.390 Cod de procedură penală. . sunt reglementate de art. Sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei penale care urmează să fie executată se adoptă numai în privinţa persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii în condiţiile că. c) liberarea de pedeapsă a minorilor (art. după săvârşirea infracţiunii: .107 Cod penal. schimbarea. începutul calculării termenului executării pedepsei.liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. mărimea ei. (1) art.condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.57 Cod penal).488-503 Cod de procedură penală. (1) pct.liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave. iar explicaţiile privind judecarea acestor cauze sunt expuse în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. c) termenul ţinerii persoanei în stare de arest în cauză. 1).a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau. În conformitate cu pct. datorită schimbării situaţiei.1)-5) alin. 13.389 Cod de procedură penală. ea urmează a fi pedepsită şi lipsesc impedimentele pentru stabilirea pedepsei şi executarea ei.97 Cod penal). precum şi categoria penitenciarului în care se execută pedeapsa cu închisoare în cazul condamnării la închisoare. (3) art. a reparat prejudiciul cauzat de infracţiune (alin. cu liberarea de răspundere penală se adoptă: a) dacă persoana care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei se adoptă dacă în şedinţa de judecată au fost constatate circumstanţele prevăzute de lege. sentinţa de condamnare fără stabilirea pedepsei. . absorbă pedeapsa numită de instanţa de judecată.186 alin. (2) Cod penal: . 3) alin. instanţa stabileşte categoria pedepsei.389 Cod de procedură penală. La adoptarea sentinţei de condamnare cu liberarea de pedeapsă sau. prelungirea şi revocarea măsurilor de constrângere cu caracter medical". inclusiv modalitatea de adoptare a sentinţei în aceste cauze.

358 alin.legea penală (articolul. cu indicarea motivelor pentru care instanţa respinge probele aduse în sprijinul acuzării. cetăţenia şi domiciliul trebuie să corespundă documentului ce atestă persoana inculpatului (buletinul de identitate. 17. procurorului. care constă din trei părţi: . potrivit alin. 295 .dispozitivul.reţinerea infractorului.388 Cod de procedură penală. mai trebuie să se indice: . anul şi locul naşterii. după caz. pot fi datele care se iau în consideraţie la numirea pedepsei.387 Cod de procedură penală: a) respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei infracţionale incriminate sau fapta nu a fost săvârşită de inculpat. Nu se admite introducerea în sentinţa de achitare a unor formulări ce ar pune la îndoială nevinovăţia celui achitat. Sentinţa se întocmeşte în limba în care s-a desfăşurat judecarea cauzei de către unul din judecătorii care au participat la adoptarea ei. denumirea instanţei de judecată care a adoptat sentinţa. care au importanţă pentru cauza penală. Potrivit alin.385 .35 Cod penal). b) nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru că nu sunt întrunite elementele infracţiunii sau există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: . traducătorului. (3) art. apărătorului. (3) art.partea descriptivă.datele privind identitatea inculpatului (inculpaţilor) prevăzute în art. instanţa. . . . în cazul în care procesul penal s-a desfăşurat în limba acceptată de majoritatea persoanelor care au participat la proces. Se explică instanţelor că alte date referitoare la persoana inculpatului. 16. (2) art. sentinţa se întocmeşte în mod obligatoriu şi în limba de stat. prenumele. partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă: 1) indicarea învinuirii (potrivit ordonanţei de punere sub învinuire şi rechizitoriului) pe baza căreia cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată. 15. 1) şi 2) art.legitima apărare. datele privind numele. În acest caz. Data adoptării sentinţei este ziua. se procedează la întocmirea sentinţei. În cazul când se adoptă o sentinţă de achitare. (3) pct. punctul şi litera) care prevede infracţiunea de săvârşirea căreia este învinuit inculpatul trimis în judecată. alineatul.394 Cod de procedură penală. la determinarea tipului penitenciarului în care urmează să se execute pedeapsa cu închisoare. În această parte a sentinţei.numărul dosarului. certificatul de naştere). . patronimicul.partea introductivă. ale grefierului. .392 Cod de procedură penală. numele şi prenumele judecătorului sau. luna şi anul pronunţării ei.riscul întemeiat (art.393 Cod de procedură penală şi se începe cu indicaţia la aceea că sentinţa se pronunţă în numele legii. 14. precum şi cea în baza căreia s-a modificat învinuirea adusă inculpatului în şedinţa de judecată în conformitate cu art. . (1) CPP.326 Cod de procedură penală. ale judecătorilor completului de judecată. .Potrivit alin. paşaportul. interpretului. După ce instanţa de judecată a soluţionat chestiunile prevăzute la art.16 Cod de procedură penală. .constrângerea fizică sau psihică. Sentinţa se semnează potrivit cerinţelor alin. . 2) descrierea circumstanţelor cauzei constatate de instanţa de judecată şi enunţarea temeiurilor pentru achitarea inculpatului.dacă şedinţa a fost publică sau închisă. ziua.starea de extremă necesitate. Partea introductivă a sentinţei trebuie să corespundă cerinţelor art. luna.

datele privind executarea pedepsei. .gradul militar.34 Cod penal). iar altele respinse. 19. alineatul. Dacă infracţiunea a fost săvârşită de două sau mai multe persoane prin înţelegere prealabilă sau de un grup organizat. . forma şi gradul de vinovăţie. . e necesar să fie expuse acţiunile concrete săvârşite de către fiecare inculpat. timpul. cât şi de apărare. litera din Codul penal.358 Cod de procedură penală şi alte date. (2) şi (3) art. se supun analizei toate probele examinate în şedinţă. . indiferent de faptul că sunt cuprinse în cauza penală sau au fost prezentate de către părţi direct în şedinţă. . în opinia instanţei. valoarea lui. redacţia şi anul acestuia) în baza căreia inculpatul anterior a fost condamnat. . dar şi de a expune esenţa acestor depoziţii. . punctul.data condamnării. .existenţa pedepsei neexecutate. de a argumenta de ce unele probe sunt admise. indicându-se: locul. La întocmirea ei. care au importanţă pentru soluţionarea cauzei. sentinţa trebuie să conţină analiza probelor privind fiecare capăt de învinuire şi în privinţa fiecărui condamnat. se indică: . 18. în aceeaşi consecutivitate. La expunerea datelor privind antecedentele penale nestinse.temeiul eliberării de pedeapsă. prin depoziţiile cărora. modul săvârşirii ei. considerată ca fiind dovedită. sunt confirmate unele sau alte circumstanţe de fapt. . inclusiv în locurile de privaţiune de libertate (închisoare). Partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă: .la stabilirea genului recidivei (alin. titlul special şi gradul de calificare. .eliberarea din instituţiile penitenciare înainte de termen.starea de graviditate. motivele şi consecinţele infracţiunii.394 Cod de procedură penală şi să soluţioneze toate chestiunile prevăzute în art. Este necesar nu numai de a indica numele şi prenumele părţii vătămate şi ale martorilor.385 Cod de procedură penală.probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată. Una din condiţiile adoptării unei sentinţe legale este corespunderea părţii descriptive a ei cu circumstanţele constatate în şedinţa de judecată. precum şi partea restituită până la judecarea cauzei şi cea a prejudiciului rămas nerestituit. . La examinarea cauzei în privinţa mai multor inculpaţi sau când inculpatul este acuzat de săvârşirea mai multor infracţiuni.precum şi acele prevăzute de art.specificările: cui i-a fost cauzat prejudiciul. Antecedentul penal stins se indică în partea introductivă a sentinţei numai în cazul în care anterior faţă de inculpat s-a aplicat amnistia şi această circumstanţă are însemnătate pentru aplicarea repetată a amnistiei. argumentându-se motivele admiterii sau respingerii probelor: atât de învinuire. la încadrarea juridică a infracţiunii. Denumirea instituţiei de judecată care anterior l-a condamnat pe inculpat se indică numai în cazul dacă pedeapsa nu este executată şi dacă pedeapsa poate fi stabilită pentru concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe.descrierea faptei criminale.categoria şi măsura de pedeapsă. instanţa trebuie să îndeplinească cerinţele art.antecedentele penale nestinse. .dacă infracţiunea săvârşită a atras după sine un prejudiciu material . Printre altele acestea pot fi datele privind: .aflarea la întreţinerea inculpatului a persoanelor inapte de muncă.aplicarea amnistiei.legea (articolul. . 296 .participarea la conflictul militar. . În orice caz.

Dacă infracţiunea comisă de inculpat incorect este calificată în baza mai multor articole ale Codului penal. indicând motivele respective. iar în dispozitivul sentinţei se formulează hotărârea corespunzătoare despre recunoaşterea inculpatului vinovat în baza unor articole. (1) pct. dacă sancţiunea legii penale prevede şi alte categorii de pedepse mai uşoare. instanţa este obligată ca.77 Cod penal).276 Cod de procedură penală). motivele pentru modificarea învinuirii. . Se atrage atenţia că. Dacă este necesară modificarea învinuirii inculpatului potrivit articolelor legii penale. 1) din acelaşi cod. indică motivele recunoaşterii inculpatului vinovat de unele infracţiuni şi achitării pentru altele.motivarea aplicării pedepsei complementare. dacă această situaţie nu impune schimbarea calificării faptei săvârşite. prin sentinţă motivată. încetează procesul penal (art.63 alin. . instanţa doar în partea descriptivă a sentinţei trebuie să indice excluderea învinuirii incriminate greşit.276 alin. . (1) Cod de procedură penală. inclusiv a celor prevăzute de art. În cazurile în care inculpatul este învinuit de comiterea mai multor infracţiuni calificate de un singur articol (alineat.menţiunea referitor la recidivă.192 Cod penal) şi învinuirea conform unora din ele nu s-a dovedit.394 alin. instanţa.276 alin.în cazul când o parte a acuzării este considerată neîntemeiată . în partea descriptivă a sentinţei. 21. potrivit art. La împăcarea părţii vătămate cu inculpatul în cazurile prevăzute de art. . încălcarea esenţială a drepturilor şi altele). să precizeze circumstanţele ce au servit ca motiv de a concluziona prezenţa unuia sau mai multor astfel de indici de calificare.încadrarea juridică a faptei inculpatului. instanţa de judecată adoptă o sentinţă de încetare a procesului penal.62 alin.(4) şi art. instanţa. În lipsa plângerii părţii vătămate sau în cazul în care plângerea a fost retrasă. dacă împăcarea a avut loc până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti (art. poate reîncadra juridic acţiunile inculpatului potrivit articolelor legii penale respective şi adoptă o sentinţă de condamnare. (5) Cod de procedură penală).332 Cod de procedură penală instanţa de judecată pronunţă o sentinţă de încetare a procesului penal în baza art. este suficient ca instanţa în partea descriptivă să indice numai motivele recunoaşterii învinuirii în această parte neîntemeiată. care prevăd răspunderea penală pentru infracţiuni în cazul în care dosarele sunt intentate numai în baza plângerii prealabile a victimei (art. achitarea sau încetarea procesului pentru infracţiunile prevăzute de alte articole. literă) din Codul penal (de exemplu.326 Cod de procedură penală. Modificarea învinuirii în sensul agravării ei e posibilă numai în cazurile şi modul prevăzut de art. urmări grave. (2) Cod de procedură penală. în partea descriptivă a sentinţei. Dacă inculpatul este învinuit de săvârşirea mai multor infracţiuni prevăzute de diferite articole ale Codului penal şi învinuirea cu privire la săvârşirea unora dintre aceste infracţiuni nu s-a dovedit.109 Cod penal şi art. instanţa de judecată este obligată să motiveze: a) stabilirea pedepsei cu închisoare. Dacă acest fapt a fost stabilit în şedinţa preliminară.(3) şi alin. Recunoscându-l vinovat pe inculpat de comiterea infracţiunii după semnele ce urmează a fi apreciate (de exemplu: deosebită cruzime.350 Cod de procedură penală).indicaţiile asupra circumstanţelor atenuante (art. la prezenţa în cauză a plângerii părţii vătămate sau a cererii ei orale în şedinţa judiciară despre tragerea inculpatului la răspundere penală.391 alin. (3) Cod penal. instanţa.temeiurile care confirmă aceasta.art. 22. în temeiurile art. 297 . mai multe episoade de pungăşie . 20..76 Cod penal) sau agravante (art. vădită lipsă de respect.

soluţionarea acţiunii civile. se indică în partea descriptivă a sentinţei. recunoaşterea şi refuzul de a recunoaşte pe cineva parte civilă (parte civilmente responsabilă). precum şi de unele norme ale Codului de procedură civilă. când. urmează să argumenteze concluzia generală privind volumul învinuirii dovedite în totul în privinţa fiecărui inculpat şi privind încadrarea juridică a acţiunilor lui. semne calificative. susţinută de procuror în cadrul judecării cauzei. înaintarea acţiunii civile în procesul penal. precum şi a liberării de răspundere penală conform art. instanţele vor ţine cont de faptul că învinuirea se consideră mai gravă în cazul când se aplică o altă normă de lege (articol. ce urmează a fi încadrate în baza altei legi. instanţa poate să admită. iar judecarea. Stabilirea mărimii pedepsei în dependenţă de gradul pericolului recidivei (alin. acţiunea civilă. instanţa trebuie să ţină cont că o astfel de modificare a încadrării juridice este posibilă numai când acţiunile inculpatului. precum şi asigurarea acţiunilor civile sunt reglementate de art. prin acţiunile cărora a fost cauzat un prejudiciu material. La adoptarea sentinţei în cauzele cu mai multe episoade. nu conţin semnele unei infracţiuni mai grave şi învinuirea pentru acestea nu se deosebeşte în mare măsură după circumstanţele reale ale cauzei de învinuirea înaintată definitiv. retragerea acţiunii civile sunt reglementate de art.89 Cod penal. la motivarea sentinţei. literă).225. Drept învinuire care esenţial. care afectează dreptul inculpatului la apărare. urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă (alin. diferă de cea de la început urmează de considerat orice altă modificare a învinuirii (imputarea altor acţiuni în locul celor imputate anterior. În cazul în care apare necesitatea de a reîncadra juridic fapta.387 Cod de procedură penală). imputarea infracţiunii care diferă de cea imputată după obiectul atentat. În astfel de cazuri. prevăzute în art. aplicarea legislaţiei la examinarea acţiunii civile. instanţa. după aprecierea probelor şi încadrarea juridică a acţiunilor vinovaţilor pe episoade. după circumstanţele reale. e rezonabilă expunerea circumstanţelor infracţiunii constatate. pornită în cauza penală. 23. 27. La adoptarea sentinţei de condamnare. circumstanţe agravante. caracterul faptei şi acţiunii).79 alin.53 Cod penal. pentru săvârşirea căreia inculpatul nu a fost pus sub învinuire. Acţiunea civilă în procesul penal. c) aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau aplicarea altor categorii de liberare de pedeapsa penală. sancţiunea căreia prevede o pedeapsă mai severă. iar modificarea învinuirii nu înrăutăţeşte situaţia inculpatului şi nu afectează dreptul lui la apărare. În cazuri excepţionale. (3) art. (1) Cod penal). iar hotărârea respectivă se formulează în dispozitivul sentinţei.219-224 Cod de procedură penală. 387 şi 388 Cod de procedură penală. care nu au fost puse la baza învinuirii inculpatului iniţial. Dacă instanţa judecă cauza în privinţa mai multor inculpaţi. în sentinţă se indică dacă încasarea are loc în mod solidar sau în cote-părţi. să acorde părţilor cuvânt în privinţa ei. 26. deşi nu modifică estimaţia juridică a celor săvârşite.b) aplicarea unei pedepse mai uşoare decât cea prevăzută de lege (art. În acest caz. să expună în sentinţă 298 . e necesară amânarea judecării cauzei şi această circumstanţă nu are efect la încadrarea juridică a acţiunilor infracţionale. care atrag după sine modificarea încadrării în baza unei norme ce prevede o pedeapsă mai severă sau majorează volumul învinuirii. i-au fost imputate. pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile. în principiu. 25. pe fiecare episod sau infracţiune aparte. în învinuire se introduc fapte şi episoade adăugătoare.(2) şi (3) ale art. alineat. luându-se în consideraţie cronologia evenimentelor şi probele ce susţin concluziile instanţei privind vinovăţia şi aprecierea juridică a faptei. Concluziile instanţei privind aceasta. expunându-se motivele.34 Cod penal) obligă instanţele să stabilească genul recidivei. instanţa este obligată să examineze acţiunea civilă. 24.

Conform prevederilor art. 29. să clarifice motivele schimbării lor şi. În cazul prezenţei cererii. de ocrotire a copiilor minori ai inculpaţilor arestaţi şi ai victimelor. Dacă renunţarea părţii civile la acţiune este exprimată în cerere scrisă. Concomitent. urmează de ţinut cont că refuzul inculpatului de a depune declaraţii nu dovedeşte vina lui. instanţa de judecată trebuie să cerceteze toate depoziţiile lui. precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii (art.opiniile lor şi. 28. Dispozitivul sentinţei de achitare urmează să conţină şi indicaţii cu privire la recunoaşterea dreptului persoanei achitate la repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată.34 alin. 32. Înainte de a admite renunţarea părţii civile la acţiune. În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune. va hotărî şi în privinţa măsurilor asigurătorii pentru repararea prejudiciului. care se transmit în buget. (1) Cod de procedură penală. 34. în dispozitiv se indică în ce mărime. Aceasta rezultă din cerinţele alin. preşedintele (instanţa) explică reclamantului efectul acestui act de procedură. renunţarea la acţiunea civilă se consemnează în procesul .189 Cod de procedură penală) se rezolvă printr-o încheiere aparte.66 Cod de procedură penală. în conformitate cu pct.202 Cod de procedură penală). instanţa. instanţa concret indică care obiecte urmează a fi nimicite. de cine sunt suportate sau că sunt trecute în contul statului.verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant. În cazul când acţiunea civilă este admisă integral sau parţial. fapt menţionat în procesul . în dispozitivul sentinţei indică concret care bunuri sunt supuse confiscării speciale.106 Cod penal). ea se anexează la dosar.215 Cod de procedură penală). adresată instanţei.387 alin.verbal al şedinţei de judecată. În privinţa cheltuielilor judiciare. a părinţilor lor bătrâni. instanţa se va pronunţa în partea descriptivă şi dispozitivul sentinţei. referindu-se la legea materială. în dispozitivul sentinţei. În cazul în care inculpatul îşi schimbă depoziţiile date de el la judecarea cauzei. (2) art. 30. în dispozitivul sentinţei se indică termenul de executare benevolă. În dispozitivul sentinţei de condamnare se reflectă hotărârea instanţei privind corpurile delicte şi dispoziţia referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare. ele nu pot fi luate în consideraţie ca circumstanţe ce negativ caracterizează personalitatea. Chestiunile privind măsurile de protecţie a martorilor. Nerecunoaşterea vinovăţiei şi refuzul de a da depoziţii urmează a se aprecia ca metode de a se apăra de învinuirea înaintată. în cazul în care instanţa judecătorească stabileşte modul şi termenul de executare a hotărârii. în dispozitiv se face o menţiune în acest sens.212 Cod de procedură civilă. precum şi chestiunile privind păstrarea domiciliului şi bunurilor lor (art. care din ele se transmit proprietarilor legali sau persoanelor interesate şi instituţiilor. Formulând hotărârea privind corpurile delicte. aplicând confiscarea specială (art. Instanţa. dispune executarea ei imediată sau la măsuri pentru asigurarea executării. pronunţată de instanţă concomitent cu sentinţa. (7) art. care rămân la dosar. 33. a părţilor vătămate şi a altor persoane participante la proces (art. În partea descriptivă a sentinţei de condamnare e necesar să fie reflectate raportul inculpatului privitor la învinuirea înaintată şi aprecierea argumentelor înaintate de el în apărarea sa. a persoanelor iresponsabile sau de vârstă înaintată aflate sub ocrotirea lor. să la una din hotărârile prevăzute în art. potrivit căruia. Recunoaşterea de către inculpat a vinovăţiei sale poate fi pusă la baza sentinţei de condamnare numai dacă ea este confirmată în cumul cu alte probe administrate şi apreciate de către instanţă. la demersurile lor. a persoanei arestate. în 299 .241 Cod de procedură civilă. 31.

persoana vinovatului şi circumstanţele atenuante şi/sau agravante. expunerea circumstanţelor cauzei constatate de instanţă. pe care urmează să le execute condamnatul.85 Cod penal). reieşind din concursul de infracţiuni (art.390 Cod de procedură penală sunt prevăzute cinci temeiuri pentru adoptarea sentinţei de achitare: 1) nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii. indicându-se articolul. ea nu poate fi luată în consideraţie suplimentar în calitate de agravantă la stabilirea pedepsei pentru această infracţiune. de exemplu. cu stabilirea pedepsei. 38.90 sau 96 Cod penal. Potrivit art.indicarea învinuirii. instanţele nu sunt în drept să invoce ca circumstanţe agravante împrejurări ce nu se cuprind în această lege.începutul termenului de ispăşire a pedepsei. se indică termenul de probă fixat şi termenul amânării executării pedepsei. Partea descriptivă a sentinţei de achitare trebuie să cuprindă: . Din aceste motive. b) constatarea că inculpatul este vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală. Sentinţa de achitare. 3) fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii. instanţa trebuie să respecte strict principiul individualizării la stabilirea pedepsei. cazul fortuit (fapta săvârşită fără vinovăţie). în mod obligatoriu. 4) fapta nu este prevăzută de legea penală.90 sau 96 Cod penal.84 Cod penal) şi/sau din cumulul de sentinţe (art.79 Cod penal. prin computarea detenţiei preventive dacă inculpatul a fost reţinut în stare de arest. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că în art.395 Cod de procedură penală. se va indica: .77 Cod penal a circumstanţelor agravante este exhaustivă şi nu poate fi interpretată extensiv. de asemenea. Despre faptul că pedeapsa este stabilită cu aplicarea art. 35. instanţa stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte cu trimitere la această normă. 37. luând în consideraţie caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite. prenumele şi patronimicul inculpatului. apoi stabileşte pedeapsa definitivă prin cumulul total ori parţial al acestora. în cazul în care nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii. La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art. În cazul în care circumstanţa agravantă este indicată în dispoziţia articolului părţii speciale din Codul penal în calitate de indice calificativ al infracţiunii. Instanţele sunt în drept să se refere în sentinţă numai la circumstanţele atenuante şi/sau agravante care au fost cercetate şi confirmate în şedinţa judiciară. care urmează să fie executată de către inculpat sub formă de închisoare. 36. Enumerarea din art. c) felul şi mărimea nu numai ale pedepsei principale. precum şi decizia privind luarea în calcul că inculpatul până la pronunţarea sentinţei s-a aflat în stare de arest.urma cercetării lor în cumul cu alte probe administrate în cauză. se adoptă atunci când faptele incriminate inculpatului nu au avut loc ori când consecinţele indicate în învinuire s-au produs în urma acţiunilor persoanei căreia i s-a pricinuit dauna sau indiferent de voinţa cuiva. În dispozitivul sentinţei de condamnare. 2) fapta nu a fost săvârşită de inculpat. în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie indicate: a) numele. 300 . pedeapsa principală şi suplimentară. care se calculează de la data pronunţării sentinţei. dar şi ale pedepsei complementare aplicate inculpatului pentru fiecare infracţiune constatată. 5) există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. să le aprecieze în mod corespunzător. La aplicarea art. se indică după stabilirea pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni şi/sau cumulul de sentinţe. La adoptarea sentinţelor de condamnare. alineatul şi literele.

Dispozitivul sentinţei de achitare va mai cuprinde: . În conformitate cu art. 41. instanţa. .legitima apărare.391 Cod de procedură penală). (2) art. . (4) art.constrângerea fizică sau psihică. respectiv. instanţa urmează să formuleze concluzia de recunoaştere a învinuirii ca neîntemeiată relativ la fiecare articol al legii penale (episodul învinuirii. litera) al legii penale. alin.35 Cod penal. Încetarea procesului penal în cazul când a intervenit termenul de prescripţie sau actul de amnistie (pct.indicaţii despre modul şi termenul de atac al sentinţei în ordine de apel sau de recurs. doar numai dispoziţia de achitare a inculpatului. În cazul în care câteva persoane au săvârşit o faptă social periculoasă. Potrivit alin. 42.332. Adoptând sentinţa de achitare în privinţa persoanei acuzate de săvârşirea mai multor infracţiuni.analiza probelor. cu aplicarea sancţiunii contravenţionale (alin.soluţionarea chestiunii cu privire la corpurile delicte. încetează procesul penal. (1) pct. Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă în cazurile prevăzute la art. 1) .390 Cod de procedură penală. în partea descriptivă a sentinţei. . . .354-384 Cod de procedură penală (Titlul II. dacă nu sunt temeiuri pentru reabilitarea celui decedat şi rudele nu solicită reabilitarea persoanei acuzate.. În dispozitivul sentinţei de achitare nu se indică cuvântul "condamnă". care înlătură caracterul penal al faptei: . litera). instanţa are dreptul să examineze concomitent chestiunea despre vinovăţia unor persoane şi despre aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical în privinţa altor 301 . prevăzută de legea penală.391 alin.hotărârea referitoare la acţiunea civilă înaintată. precum şi motivarea de ce instanţa respinge probele puse la baza învinuirii. 350 Cod de procedură penală) şi cu apel în cazul în care cauza s-a judecat în ordinea stabilită la art. alineatul. Capitolul III).indicaţii cu privire la revocarea măsurii preventive şi măsurilor de asigurare a acţiunii civile în caz dacă s-au aplicat asemenea măsuri. 4) art. cu indicarea exactă în baza cărui temei prevăzut de lege el este achitat.reţinerea infractorului. conform fiecărui articol (alineatul.387 alin.332 Cod de procedură penală. articolul. 39.275 Cod de procedură penală) e posibilă numai cu acordul învinuitului şi/sau reprezentantului lui legal. . (2) art. .345. Sentinţa de încetare a procesului penal în privinţa făptuitorului decedat poate fi adoptată în cazul existenţei certificatului de deces eliberat de organele de înregistrare a actelor civile. temeinicia concluziilor instanţei despre faptul că învinuirea nu şi-a găsit confirmare. În partea descriptivă a sentinţei de achitare vor fi reflectate motivele pe care este întemeiată hotărârea instanţei referitor la acţiunea civilă sau la recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune. Nu se admite includerea în sentinţa de achitare a unor formulări contradictorii care pun la îndoială nevinovăţia celui achitat. prin sentinţă motivată.7) Cod de procedură penală. instanţa respinge acţiunea civilă dacă nu s-a constatat existenţa faptei incriminate sau fapta nu a fost săvârşită de inculpat şi nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii sau există una din cauzele prevăzute la art. 40. calificate conform câtorva articole ale Codului penal. concomitent cu indicarea motivelor.starea de extremă necesitate. cu indicarea temeiului de achitare stabilit la art. 43. În cazul în care fapta persoanei constituie o contravenţie. (2) Cod de procedură penală. sentinţa de încetare a procesului penal poate fi atacată cu recurs în cazul în care cauza s-a judecat în şedinţa preliminară (art.riscul întemeiat.

5 302 . iar locul adoptării ei . partea descriptivă a căreia va cuprinde descrierea faptei social periculoase pe care ea a considerat-o dovedită. are loc în şedinţa judiciară şi în toate cazurile în şedinţă publică.Chişinău. instanţa adoptă o sentinţă. prin care se termină judecarea cauzei. În partea descriptivă a acestei sentinţe. 19 iunie 2006 nr.oraşul sau altă localitate. de asemenea. Pronunţarea sentinţei.399 Cod de procedură penală.10 din 24 aprilie 2000 "Cu privire la respectarea normelor de procedură penală la adoptarea sentinţei". cât şi în privinţa persoanelor care au săvârşit această faptă în stare de iresponsabilitate ori care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. Înmânarea copiei de pe sentinţă sau de pe dispozitivul ei inculpatului arestat se face potrivit cerinţelor art. se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. mun. În aceste cazuri. instanţa formulează hotărârea respectivă despre recunoaşterea vinovăţiei unor inculpaţi şi despre aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical referitor la persoanele recunoscute iresponsabile sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii.persoane. unde a fost pronunţată sentinţa. În legătură cu adoptarea prezentei hotărâri. 44. 46. dar până la adoptarea sentinţei în cauză. care au săvârşit această faptă în stare de iresponsabilitate sau care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârşirea infracţiunii. Data adoptării sentinţei se consideră ziua pronunţării ei. probele în baza cărora instanţa şi-a întemeiat concluziile sale atât în privinţa persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii. 45.

care activează în cadrul judecătoriilor. pus în aplicare la 12 iunie 2003 având în vedere specificul novator al instituţiei judecătorului de instrucţie şi rolul acestuia în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale. pag.4 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.07.4. a acţiunilor organului de urmărire penală şi a organului care efectuează activitate operativă de investigaţie în scopul depistării şi înlăturării încălcărilor drepturilor omului încă la faza de urmărire penala şi asigurării respectării drepturilor. care verifică legalitatea efectuării acestui control. nr.3 În contextul implementării Codului de procedură penală al Republicii Moldova. Activitatea judecătorului de instrucţie privitor la controlul judiciar în cadrul urmăririi penale se divizează în patru direcţii: a) atribuţii legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale sau a exercitării activităţii operative de investigaţii. iar în cazurile prevăzute de lege . 303 . sesizată în modul prevăzut de lege.2005 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. luând în consideraţie complexitatea problemelor juridice cu care se întâlneşte judecătorul de instrucţie şi importanţa aspectelor de drept evaluate de jurisprudenţa şi evidenţiate în cadrul generalizării practicii judiciare în cauzele penale privind controlul judiciar al urmăririi penale.7 din 04. Controlul judiciar al procedurii de urmărire penală constă în verificarea de către o instanţă independentă şi imparţială. ţinând cont de garanţiile asigurate persoanei de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. precum şi plângerile împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului. d) atribuţii legate de soluţionarea plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală. 2010. c) atribuţii legate de aplicarea măsurilor procesuale de constrângere. b) atribuţii proprii organului de urmărire penală. urmărind scopul interpretării unitare şi aplicării corecte a normelor de drept în cadrul controlului judiciar al urmăririi penale exercitat de judecătorul de instrucţie. libertăţilor şi a intereselor legitime ale participanţilor la proces şi a altor persoane. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare se efectuează de către judecătorul de instrucţie. 2005. în temeiul articolelor 2 lit. Plenul prin prezenta Hotărâre oferă următoarele explicaţii: 1. nr.e) şi 16 lit. ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale nr. pag.11.şi de către instanţa de recurs. de interpretările date de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa sa.

Pentru a satisface exigenţa previzibilităţii prevederilor legale. Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează acţiunile de urmărire penală legate de imixtiunea în viaţa privată a persoanei. apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale.3.2. afectând astfel nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei. adică în cazul în care prin acţiunea procesuală respectivă vor fi afectate nişte drepturi sau libertăţi fundamentale ale persoanei. Olsson c. accesibilă şi previzibilă. Autorizarea judecătorului de instrucţie pentru exercitarea unei acţiuni procesuale constituie prin sine o formă de control judiciar în cazul necesităţii organului de urmărire penală sau a organului care exercită activitate operativă de investigaţii de a efectua o activitate care atrage implicarea organului statal în viaţa privată a persoanei. Claritatea legii se exprimă printr-un grad suficient de exactitate a prevederilor respective. 2. judecătorul de instrucţie verifică următoarele: • dacă imixtiunea organului de urmărire penală este prevăzută de lege. a domiciliului.5. bunăstarea economică a ţării. • dacă această imixtiune este necesară într-o societate democratică. siguranţa publică. Articolul 8 §2 din Convenţia Europeană prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenţii de stat în viaţa privată a persoanei. 2. adică legea trebuie să conţină măsuri de protecţie contra acţiunilor arbitrare ale autorităţilor publice. care permite corelarea acţiunilor organului de urmărire penală cu exigenţele legii şi definesc în mod clar domeniul conduitei interzise şi consecinţele nerespectării prevederilor respective. Acţiunea necesară într-o societate democratică se determină în raport cu echilibrul atins între drepturile individului şi interesul public. legea trebuie să fie redactată în termeni suficient de clari şi precişi. cu toate noţiunile bine definite.1. Se consideră imixtiunea organului de urmărire penală prevăzută de lege în cazul în care această imixtiune este reglementată de lege. limitarea secretului corespondenţei. • dacă imixtiunea solicitată urmăreşte un scop legitim şi • dacă este respectat principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate.2. 304 . Accesibilitatea legii prezumă publicarea ei în Monitorul Oficial în condiţiile Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale.4. Pentru a decide autorizarea efectuării unei acţiuni procesuale ce implică imixtiunea organului de urmărire în viaţa privată a persoanei. hot. fiind aplicat principiul proporţionalităţii. Atribuţiile judecătorului de instrucţie legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale 2. a corespondenţei. Caracterul unei societăţi democratice se exprimă prin supremaţia dreptului în societatea democratică şi necesitatea de a se opune ingerinţelor arbitrare în drepturile şi libertăţile persoanei garantate de legea naţională şi internaţională. în domiciliu sau asupra corespondenţei acestuia: securitatea naţională. iar legea care autorizează imixtiunea este clară. Principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării acţiunii procesuale solicitate recunoaşte că drepturile omului nu sunt absolute şi exercitarea drepturilor unei persoane trebuie să fie apreciată în raport cu interesul public mai larg. Suediei din 24 martie 1988). adică legate de limitarea inviolabilităţii persoanei. 2. 2. Imixtiunea este considerată necesar ă într-o societate democratică atunci când ea este "fondată pe o necesitate socială imperioasă şi mai ales proporţională scopului legitim scontat" (CEDO. adică când imixtiunea este compatibilă cu principiile democratice. adică legea trebuie să fie accesibilă persoanelor la care se referă. protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane. protejarea sănătăţii sau a moralei. convorbirilor telefonice. domiciliului.

Conform art.interceptarea comunicărilor telefonice.159).examinarea corporală (art.punerea bunurilor sub sechestru şi ridicarea acestora (art. fără o asemenea autorizare: • în caz de infracţiune flagrantă .130 CPP) poate avea loc şi până la pornirea urmăririi penale (art.121). cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează următoarele măsuri operative de investigaţie: cercetarea domiciliului şi instalarea în el a aparatelor audio şi video.303 CPP. precum şi alte acţiuni prevăzute de lege (art.135 CPP. controlul comunicărilor telegrafice şi a altor convorbiri. ridicare de obiecte şi documente care constituie secret de stat. supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice.279 CPP).119).7.301) prevede ca excepţie dreptul organului de urmărire penală de a efectua acţiuni procesuale pentru care este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie.133). Conform art.118 CPP) şi a percheziţiei corporale sau a ridicării de obiecte (art.152). instrumente sau orice alte obiecte care ar da temei de a-l presupune participant la infracţiune.118).302).125). Codul de procedură penală (art. este urmărit de victimă.9. examinării corporale silite (art. luarea silită de probe pentru cercetarea comparativă (art. efectuării percheziţiei (art. Caz de urgenţă în sensul art. 210). de martori oculari sau de alte persoane ori este surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme. chiar dacă aceasta constată că urmărirea penală nu este de competenţa sa. se consideră infracţiune flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii ei. de filmat etc. precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice (art..6.8. interceptarea comunicărilor telefonice. exhumării cadavrului (art. 2. imediat după săvârşire.513 CPP. conform prevederilor art. iar caz ce nu suferă amânare este împrejurarea în care persistă pericol real că se vor pierde sau distruge bunurile dacă nu vor fi puse sub sechestru.comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări. înregistrările de imagini (art. înregistrări de imagini (art. în lucrurile sau pe corpul persoanei (art. comercial. punerea bunurilor sub sechestru şi ridicarea acestora (art.125). percheziţia corporală şi ridicarea de obiecte şi documente care se află în hainele. Caz de delict flagrant în sensul art. percheziţia în domiciliu (art.205. sechestrării corespondenţei (art. internarea persoanei în instituţie medicală pentru efectuarea expertizei medico-legale sau psihiatrice (art. 2.302).301). 2. prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135).130).272 CPP. de fotografiat. nimicirea corpurilor delicte substanţe explozive şi alte obiecte care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea omului şi din acest motiv nu pot fi păstrate până la soluţionarea cazului (art. Autorizarea de către judecătorul de instrucţie a acţiunilor procesuale penale menţionate în prezentul punct se efectuează doar după pornirea urmăririi penale. 305 .279) • în caz de urgenţă . cercetarea la domiciliu şi ridicarea de obiecte de la domiciliu (art. dacă întârzierea obţinerii autorizaţiei judecătorului de instrucţie ar provoca prejudicii grave activităţii de administrare a probelor. 210). interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri.126). • în caz de delict flagrant sau caz ce nu suferă amânare . precum şi infracţiunea al cărei făptuitor.119).205 CPP este situaţia în care infracţiunea este descoperită în momentul săvârşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat. iar autorizarea cercetării la faţa locului (art. 2.135). culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii. suspendarea provizorie din funcţie (art. este împrejurarea în care organul de urmărire penală este obligat să efectueze acţiuni de urmărire penală ce nu suferă amânare.205.137).154-156. Codul de procedură penală prevede posibilitatea autorizării acţiunilor procesuale de către judecătorul de instrucţie în următoarele cazuri: cercetării la faţa locului în domiciliu (art. 301). prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art. bancar. aplicarea amenzii judiciare (art.137).

2 . consecinţele infracţiunii pe baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală sau măsurile operative de investigaţii necesare pentru a fi efectuate. forma vinovăţiei. după caz. prin încheiere motivată. a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii.4 din prezenta hotărâre. judecătorul de instrucţie trebuie să fie informat în termen de 24 ore de la terminarea efectuării acţiunii respective. termenul de efectuare a acţiunilor respective. acesta printr-o încheiere motivată. 2. Demersul procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de către judecătorul de instrucţie în şedinţă închisă. metodele de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptarea de către judecătorul de instrucţie a unei hotărâri legale şi întemeiate asupra autorizării solicitate. fie a "cazului ce nu suferă amânare". Procedura autorizării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţii.11. indicându-se locul. procurorul trebuie să prezinte judecătorului de instrucţie materialele cauzei care au confirmat necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie. Despre efectuarea acţiunilor procesuale pentru care este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie fără o asemenea autorizare. cu participarea procurorului şi. 2.12.14.13.2. Demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se examinează de judecătorul de instrucţie fără prezenţa altor persoane decât a procurorului şi. se efectuează în baza demersului procurorului. Materialul prezentat judecătorului de instrucţie trebuie să conţină date care ar argumenta necesitatea efectuării acţiunii procesuale respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie. a reprezentantului organului care exercită activitatea operativă de investigaţii de urgenţă. însoţit de ordonanţa motivată a organului de urmărire penală învestit cu astfel de împuterniciri. rezultatele care trebuie să fie obţinute în urma efectuării acestor măsuri. În urma controlului judiciar. adică date care să confirme fie situaţia "cazului de urgenţă". 306 . un exemplar al ordonanţei de autorizare rămâne la judecătorul de instrucţie. demersul procurorului privitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie se prezintă nemijlocit judecătorului de instrucţie.255 alin. dacă au existat temeiuri suficiente pentru efectuarea acţiunii respective fără autorizarea judecătorului de instrucţie. modul săvârşirii acesteia. La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni. responsabilii de executare.2.304. 305 CPP. autorizează efectuarea acţiunii de urmărire penală ori a măsurii operative de investigaţie sau. prin care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor respective.(4) dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură procesuală trebuie să fie autorizată de judecătorul de instrucţie. judecătorul de instrucţie. Încheierea judecătorului de instrucţie prin care a fost declarată legală sau ilegală acţiunea de urmărire penală efectuată fără autorizarea judecătorului de instrucţie este irevocabilă şi nu poate fi supusă niciunei căi de atac. După efectuarea controlului temeiniciei demersului şi a circumstanţelor expuse în punctele 2. 2. în conformitate cu Codul de procedură penală sau cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii. În partea descriptivă a ordonanţei urmează a fi descrise fapta încriminată. 2. dacă acesta îl însoţeşte pe procuror. care îl înregistrează într-un registru separat. după caz. imediat dar nu mai târziu de 4 ore de la primirea demersului. Conform art.10. locul efectuării. declară acţiunea de urmărire penală efectuată legală. timpul. Pentru a exercita controlul. Procesverbal la examinarea acestor demersuri nu se întocmeşte. conform prevederilor art. În scopul păstrării confidenţialităţii urmăririi penale. fie că a fost săvârşită "infracţiune flagrantă". în caz contrar acţiunea de urmărire penală se declară ilegală.

după caz. o deplasare de lungă durată. Încheierea judecătorului de instrucţie asupra demersului procurorului referitor la autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a măsurilor operative de investigaţie este definitivă şi nu poate fi supusă căilor de atac. Deşi judecătorul de instrucţie nu este organ de urmărire penală şi nu are atribuţii de a administra probe. Audierea martorului de către judecătorul de instrucţie în condiţii speciale.110 CPP. pentru audierea martorului în asemenea circumstanţe.4. a reprezentantului legal şi la data fixată pentru audiere procurorul asigură prezenţa acestor persoane în instanţă. se transmit procurorului pentru a fi anexate la materialele dosarului respectiv. drept garantat de art. 3. se efectuează dacă există motive temeinice de a considera că viaţa. Procesul verbal al şedinţei şi declaraţiile martorului cu caseta video sau audio. dacă au fost aplicate înregistrări. după caz a victimei pentru a reduce revictimizarea acestora ş. iar copiile acestora se păstrează la judecătorul de instrucţie. 3. apărătorului şi. Drept alte motive întemeiate pentru a audia martorul în condiţiile art.a. conform prevederilor art. care din anumite motive nu vor putea fi prezenţi în şedinţa de judecată. integrităţii corporale sau a libertăţii martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face. în aceleaşi condiţii ca şi martorii apărării.109 CPP poate servi boala îndelungată a persoanei care urmează a fi audiată ca martor. urmează a fi stabilite următoarele condiţii strict necesare: • pericolul asupra vieţii. părţii vătămate şi procurorului de a pune întrebări martorului audiat. învinuitului.105-109 CPP. a bănuitului. Atribuţiile judecătorului de instrucţie proprii organului de urmărire penală 3. deosebit de gravă sau excepţional de gravă şi dacă există mijloacele tehnice respective. art.6 §3 lit. • declaraţiile martorului urmează a fi date într-o cauză penală privind o infracţiune gravă.336-337 CPP. respinge demersul declarat. În asemenea situaţie.4 din prezenta hotărâre. în cazul în care prezenţa martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării acestuia peste hotarele ţării sau din alte motive întemeiate. În încheiere judecătorul de instrucţie se va expune asupra circumstanţelor menţionate la punctele 2. 3.1.115 CPP. Audierea se efectuează de către judecătorul de instrucţie în ordinea generală prevăzută de art. Audierea martorului poate fi înregistrată video sau audio. asigurându-se dreptul participanţilor la audiere de a pune întrebări martorului audiat.3. audierea martorului sau.2. procurorul poate solicita audierea martorului de către judecătorul de instrucţie. 307 . învinuitului. 3. prevăzute de art. Din sensul prevederii legale menţionate rezultă că. Audierea martorului se efectuează cu participarea procurorului.2 . apărătorului acestuia. judecătorul de instrucţie stabileşte data şi ora la care va avea loc audierea martorului. Procedura de desfăşurare a audierii şi declaraţiile martorului se consemnează de grefier în procesul verbal al şedinţei de judecată şi în declaraţii ca document separat anexat la procesul verbal în condiţiile prevăzute la art.109 CPP. prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis. • existenţa mijloacelor tehnice respective. judecătorul de instrucţie poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată. La solicitarea procurorului de a audia martorul (partea vătămată) în condiţiile art.109 CPP prevede că.2. Această procedură asigură posibilitatea realizării dreptului inculpatului la audierea martorilor acuzării. deosebit de gravă sau excepţional de gravă. cu asigurarea posibilităţii bănuitului.după caz. părţii vătămate. integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind o infracţiune gravă.d) din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.

Aceste două încăperi urmează a fi conexate prin reţea de televiziune cu circuit închis. procurorul. pentru a se lua măsuri de protecţie a persoanelor aflate în pericol. care sunt persoane civile. Declaraţiile martorului audiat în asemenea condiţii pot fi utilizate ca mijloc de probă numai în măsura în care ele sunt confirmate de alte probe. cazul Birutis şi alţii c. Jurământul este depus de către martor după ce a fost conexată reţeaua şi acest jurământ este anexat ulterior la procesul verbal al şedinţei de judecată.110 CPP se înregistrează prin mijloace tehnice video şi se consemnează integral în procesul verbal al şedinţei. sau. Nicio condamnare nu se poate baza numai sau într-o măsură considerabilă pe declaraţiile martorului pe care învinuitul. care se semnează de către martor şi judecătorul de instrucţie şi se păstrează la sediul instanţei respective în plic sigilat.5. martorul respectiv sau oricare persoană interesată. învinuitul. §29).105. astfel. 28 martie 2002.6. despre pericolul declarat urmează a fi înştiinţate organele respective. având posibilitate de a auzi răspunsul la întrebările puse şi de a vedea expresia feţei celui audiat. la care este anexată şi declaraţia martorului. 308 .3. procurorul. în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii. a martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate. a avocatului. se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului verbal al declaraţiei. 109 CPP. avocatul şi bănuitul. astfel ca cei ce se află în instanţă să poată vedea şi audia declaraţiile pe care le va face martorul audiat. încât să nu poată fi recunoscut. însoţit de un alt judecător de instrucţie. partea vătămată. Cererea înaintată judecătorului de instrucţie urmează a fi argumentată şi confirmată prin anumite date privitoare la pericolul persistent. învinuitului şi apărătorului acestuia. În condiţiile menţionate pot fi audiaţi ca martori şi investigatorii sub acoperire. Regulile de audiere ale acestui martor sunt cele generale prevăzute de art. Identitatea reală a martorului se consemnează de către judecătorul de instrucţie într-un proces-verbal separat. Procesul verbal al şedinţei de audiere a martorului în asemenea condiţii şi declaraţiile acestuia se întocmesc de grefier în sala de şedinţă unde se află judecătorul de instrucţie. Bănuitului. cu imaginea şi vocea distorsionate. efectuează urmărirea penală va avea grijă ca martorul să aibă o legendă. până a face conexiunea reţelei de televiziune cu circuit închis. părţii vătămate li se asigură posibilitatea de a adresa întrebări martorului audiat în asemenea condiţii. În cazul audierii martorului cu o altă identitate decât cea reală. Audierea martorului în asemenea condiţii se face în baza unei încheieri motivate a judecătorului de instrucţie. este necesară existenţa mijloacelor tehnice respective. partea vătămată. Informaţia despre identitatea reală a martorului se verifică în baza documentelor de identitate ale acestuia de către judecătorul de instrucţie care asistă martorul. procurorul care conduce sau. Martorului audiat în condiţiile menţionate i se permite să comunice o altă informaţie despre identitatea sa decât cea reală. Martorul poate fi audiat prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis. bănuitul. 108. Lituaniei. 3. una în incinta instanţei de judecată unde se vor afla judecătorul de instrucţie care va efectua audierea. după caz. care vor permite a înzestra cel puţin două încăperi. sigilate cu sigiliul instanţei. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului. inculpatul nu a putut să îl confrunte din cauza absenţei sau a anonimatului martorului (jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. adică să fie pregătit să expună alte date de identitate cât mai apropiat