Sunteți pe pagina 1din 4

Judecătoria:Chișinău,sediul centru

Reclamant: Tacu Pavel


IDNP: 2011036000056
Tel.: 078495679
Domiciliul:Mereșeni, r-nul Hîncești
Reprezentant:Șcerbatîi Adriana
Avocat
Sediul
Tel.: 060456782
Pîrît: S.A. Moldovagaz
Sediul: mun. Chișinău
Str. Ștefan cel Mare 187
IDNO:98973712847816
Tel.: 078356486
Intervenient accesoriu: Borta Victor
Valoarea acțiunii :37000 lei
Taxa de stat: 760 lei

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

privind repararea prejudiciului moral și material

În fapt, la data de 2 ianuarie 2016, deplasîndu-mă cu automobilul,


proprietate privată, de model Mazda 6, produs în anul 2015, cu numărul
de înmatriculare HNAB122, în mun. Chișinău, din direcția sect. Rîșcani,
de pe str. Alecu Russo spre bd. Mircea cel Bătrîn, am fost implicat într-un
accident rutier prin tamponare din dreapta, cu un camion de model ZIL
130, cu număr de înmatriculare LVAA101, în urma căruia ambele
automobile au fost deteriorate.
Autoturismul meu fiind avariat în partea dreaptă a acestuia, constînd
în defecțiunea ușilor.
Conform deciziei Curții de Apel Chișinău din 11 octombrie 2017, unde
a fost menținută hotărîrea judecătoriei Chișinău din 15 iulie 2017, prin care
s-a respins contestația lui Borta Victor asupra procesului-verbal cu privire
la contravenție din 2 ianuarie 2016, se confirmă în mod incontestabil culpa
șoferului camionului de model ZIL130, Borta Victor , cu număr de
înmatriculare LVAA101, care aparține cu drept de proprietate S.A.
Moldovagaz, filiala Leova-Gaz.
În vederea reparației autoturismului, conform facturii, am achitat suma
de 22000 lei.
La momentul producerii accidentului, pârâtul nu avea încheiat un
contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu Compania
de Asigurări
Totodată, pârâtul refuză să-mi reparare prejudiciul moral cauzat prin
acţiunile sale culpabile, care s -au manifestat prin stare de stres și frustrare
ținând seama de împrejurările în care s-a produs accidentul rutier, precum
și prin consecinţele afective. Or, prejudiciul afectiv constă în suferinţe
psihice cauzate prin lezarea sentimentelor de afecţiune, care cuprind
suferinţele psihice deter-minate de rănirea, mutilarea, desfigurarea, de
limitarea sau privarea temporară de anumite drepturi, cât și orice alte
suferinţe psihice similare.
Conform art. 1398 al. (1), Cod civil, cel care acţionează faţă de altul în
mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în
cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau
omisiune.
Conform art. 1422 al. (1), Cod civil În cazul în care persoanei i s-a
cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei
personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege,
instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la
reparaţia prejudiciului prin plata de despăgubiri.
În atare împrejurări, deoarece repararea prejudiciului moral în acest
caz este prevăzută de legislaţie, odată ce norma de drept enunţată
reglementează expres dreptul la dauna morală al persoanei prejudiciate
în urma comiterii unei contravenţii administrative, consider că pârâtul
urmează a fi obligat la plata despăgubirilor morale.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398 al. (1), art.
1410, art. 1422 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

cer

Admiterea acţiunii.

Obligarea pârâtului S.A Moldovagaz la repararea prejudiciului moral


cauzat în urma accidentului rutier prin încasarea în beneficiul meu a
echivalentului bănesc în sumă de 15000 lei. Precum și repararea
prejudiciului material în valoare de 22000 lei.
De asemenea, solicit să fiu scutit de plata taxei de stat, deoarece nu
dispun de resurse financiare, fiind invalid din copilărie, avînd activitatea de
fermier , si in anul 2018 au fost inundații care mi-au deteriorat roada și nu
am obținut venit. Am la întreținere 3 copii minori și soția nu lucrează.
Cu teama de a nu putea executa hotărîrea, or persoana vinovată se
va eschiva de la repararea prejudiciului, implicîndu-mă în diverse dispute
judiciare, pledez pentru asigurarea acțiunii.
Acțiunea o întemeiez pe urmatoarele dovezi:
1. Hotărîrea primei instanțe
2. Decizia curții de Apel
3. Procesul verbal cu privire la contravenție
4. Raport de expertiza extrajudiciară

La cerere anexez:
⁻ Copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
⁻ Copia deciziei de sancționare;
⁻ Copia buletinului de identitate;
⁻ Dovada dreptului de proprietate asupra mașinii;
⁻ Copia procesului-verbal cu privire la contravenție;
⁻ Raport de expertiză;
⁻ Certificat de dizabilitate;
⁻ Certificatele de nastere a copiilor minori;
⁻ Confirmare că soția nu lucrează;
⁻ Confirmare ca au fost inundații și nu a fost roada;
⁻ Procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile
reprezentantului.

Reclamant Tacu Pavel

Data 02.01.2019

Semnătura Tacu

S-ar putea să vă placă și