Sunteți pe pagina 1din 2

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.

2014
CONT

1012
1061
1068
117
121
2131
2133
267
2813
301
3021
3022
3024
3028
303
345
401
4111
421
4311
4311.1
4312
4313
4313.2
4314
4371
4371.1
4372
4424
4426
4427
4428
441
444
455
473
5121
5124
5311
5314
581

RULAJE PRECEDENTE
DEBITOARE
CREDITOARE

Capital subscris varsat


Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultatul reportat
Profit sau pierdere
Echip.tehnologice masini utilaje instalatii
Mijloace de transport
Creante imobilizate
Amortizare inst.mijloace de transport
Materii prime
Materiale auxiliare
Combustibili
Piese de schimb
Materiale consumabile
Obiecte de invenar
Produse finite
Furnizori
Clienti
Personal salarii datorate
Contributai unit la asig.sociale
Contrib unit.pt.fond de risc si accidente
Contrib personalului la asig.sociale10.5%
Contrib angajator pt asig soc.de sanat.5.2%
Contrib la FU pt conc.si indem.0.85%
Contrib angajatilor la asig soc.de sanat.5.5%
Contrib unitatii la Fondul de somaj 0.5%
Contrib unitatii la f de garantare 0.25%
Contrib personalului la fondul de somaj 0.5%
TVA de recuperat
TVA deductibila
TVA colectata
TVA neexigibila
Impozit pe profit
Impozit pe venitul din salarii
Sume datorate asociatilor
Decontari din operatii in curs de clarificare
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valuta
Casa in lei
Casa in valuta
Viramente interne

0.00
0.00
0.00
21,973.62
322,608.67
5,812.96
125,059.76
65.81
0.00
62,870.16
1,321.48
35,726.58
4,126.59
17,062.81
5,263.28
217,483.46
237,131.34
416,573.16
19,714.00
3,937.00
45.00
1,984.00
982.00
159.00
1,043.00
97.00
46.00
92.00
46,457.73
44,231.76
7,949.26
14,672.91
5,174.00
1,492.00
67,418.93
1,801.99
74,587.25
454,113.69
251,384.61
252,399.63
581,909.94

200.00
40.00
130,714.21
21,973.62
320,314.23
0.00
0.00
0.00
78,454.87
62,870.16
1,321.48
35,726.58
4,126.59
17,062.81
5,263.28
217,483.46
264,575.52
365,451.36
21,410.00
4,648.00
55.00
2,458.00
1,216.00
197.00
1,293.00
119.00
58.00
116.00
35,210.73
44,231.76
7,949.26
14,198.36
5,174.00
1,852.00
105,150.76
1,801.99
74,523.18
384,586.48
250,921.83
240,113.92
581,909.94

RULAJE CURENTE
DEBITOARE
CREDITOARE

15548.70

30591.68

2954.33
140.30
2559.40

1740.27
2954.33
140.30
2559.40

804.61
895.81
19535.49
16842.34
30980.25
2250.00
711.00
10.00
474.00
234.00
38.00
250.00
22.00
12.00
24.00
1274.00
2209.82
935.87
604.82
360.00
4229.90
9073.50
19916.97
19856.90
26703.14
49437.36

804.61
895.81
19535.49
11691.03
21686.90
2250.00
356.00
5.00
237.00
117.00
19.00
125.00
11.00
6.00
12.00
5533.00
2209.82
935.87
1162.53
-1484.00
180.00

4800.25
29842.24
19588.67
20944.95
49437.36

RULAJE CUMULATE
DEBITOARE
CREDITOARE

0.00
0.00
0.00
21973.62
338157.37
5812.96
125059.76
65.81
0.00
65824.49
1461.78
38285.98
4126.59
17867.42
6159.09
237018.95
253973.68
447553.41
21964.00
4648.00
55.00
2458.00
1216.00
197.00
1293.00
119.00
58.00
116.00
47731.73
46441.58
8885.13
15277.73
5174.00
1852.00
71648.83
1801.99
83660.75
474030.66
271241.51
279102.77
631347.30

200.00
40.00
130714.21
21973.62
350905.91
0.00
0.00
0.00
80195.14
65824.49
1461.78
38285.98
4126.59
17867.42
6159.09
237018.95
276266.55
387138.26
23660.00
5004.00
60.00
2695.00
1333.00
216.00
1418.00
130.00
64.00
128.00
40743.73
46441.58
8885.13
15360.89
3690.00
2032.00
105150.76
1801.99
79323.43
414428.72
270510.50
261058.87
631347.30

SOLDURI FINALE
DEBITOARE
CREDITOARE

5,812.96
125,059.76
65.81
60,415.15
6,988.00
1,484.00
4,337.32
59,601.94
731.01
18,043.90
-

200.00
40.00
130,714.21
12,748.54
80,195.14
22,292.87
1,696.00
356.00
5.00
237.00
117.00
19.00
125.00
11.00
6.00
12.00
83.16
180.00
33,501.93
-

601
6021
6022
6024
6028
603
604
605
611
612
613
614
623.01
623.02
624
625
626
627
628
635
641
6451
6451.01
6452
6452.01
6453
6454
658
6581
6581.01
6582
665
6811
691
701
704
711
758
765
766
TOTAL

Cheltuieli cu materii prime


Cheltuieli privind materiale auxiliare
Cheltuieli privind combustibilul
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli privind obiectele de inventar
Cheltuieli privind materiale nestocate
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli privind reparatiile
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu studiile si cercetarile
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli privind reclama si publicitatea
Cheltuieli cu transportul
Cheltuieli cu deplasari
Cheltuieli postale
Cheltuieli cu serviciile bancare
Alte cheltuieli cu serv.executate de terti
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vars.asim.
Cheltuieli cu salariile personalului
Ch.privind contrib unit.la asig.sociale
Ch.privind contrib unit.la f risc si accidente
Ch.privind contrib unit .la f.somaj
Ch.privind contrib unit.la f.garantare
Ch.priv. contrib unit. pt asig sociale de sanat.
Ch.privind contrib unit.la fu pt conc.si indem.
Alte cheltuieli de exploatare
Penalitati
Despagubiri amenzi si penalitati nedeductibile
Donatii si subventii acordate
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Ch.de exploatare privind amortizarea
Ch.privind impozitul pe profit
Venituri din vanzarea produselor finite
Venituri din servicii prestate
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi

62,870.16
1,321.48
51,525.00
4,126.59
17,233.37
5,263.28
209.85
4,678.63
4,754.90
4,882.52
2,213.89
2,200.00
445.40
32.26
11,607.98
22,487.20
2,196.10
1,758.75
39,956.65
4,655.07
20,208.00
3,982.00
47.00
103.00
50.00
1,050.00
169.00
0.73
154.07
538.08
50.00
6,709.12
19,142.97
4,012.00
217,483.46
77,719.64
217,483.46
301.58
2,784.83
51.10
4,121,231.50

62,870.16
1,321.48
51,525.00
4,126.59
17,233.37
5,263.28
209.85
4,678.63
4,754.90
4,882.52
2,213.89
2,200.00
445.40
32.26
11,607.98
22,487.20
2,196.10
1,758.75
39,956.65
4,655.07
20,208.00
3,982.00
47.00
103.00
50.00
1,050.00
169.00
0.73
154.07
538.08
50.00
6,709.12
19,142.97
4,012.00
217,483.46
77,719.64
217,483.46
301.58
2,784.83
51.10
4,121,231.50

2954.33
140.30
4113.06

2954.33
140.30
4113.06

804.61
895.81

804.61
895.81

442.92

442.92

120.89

120.89

675.50
237.70
120.35
1360.32
657.95
2250.00
356.00
5.00
11.00
6.00
117.00
19.00

675.50
237.70
120.35
1360.32
657.95
2250.00
356.00
5.00
11.00
6.00
117.00
19.00

4.69

4.69

1740.27
-1484.00
19535.49
10027.89
19535.49
0.05
1023.09
5.16
294564.38

1740.27
-1484.00
19535.49
10027.89
19535.49
0.05
1023.09
5.16
294564.38

65824.49
1461.78
55638.06
4126.59
18037.98
6159.09
209.85
4678.63
4754.90
5325.44
2213.89
2200.00
566.29
32.26
11607.98
23162.70
2433.80
1879.10
41316.97
5313.02
22458.00
4338.00
52.00
114.00
56.00
1167.00
188.00
0.73
158.76
538.08
50.00
6709.12
20883.24
2528.00
237018.95
87747.53
237018.95
301.63
3807.92
56.26
4415795.88

65824.49
1461.78
55638.06
4126.59
18037.98
6159.09
209.85
4678.63
4754.90
5325.44
2213.89
2200.00
566.29
32.26
11607.98
23162.70
2433.80
1879.10
41316.97
5313.02
22458.00
4338.00
52.00
114.00
56.00
1167.00
188.00
0.73
158.76
538.08
50.00
6709.12
20883.24
2528.00
237018.95
87747.53
237018.95
301.63
3807.92
56.26
4415795.88

282,539.85

282,539.85