Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

ADMITERE 2010 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Lista programelor de studii acreditate / în curs de acreditare ARACIS

Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ 6554/20.10.2008
2.Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane 6554/20.10.2008
3. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană 7704/05.08.2009
Administraţie şi Ştiinţe 4. Administrarea resurselor instituţiilor culturale 6554/20.10.2008
ZI
Afaceri Administrative 5. Administraţia relaţiilor publice şi asistenţa managerială 6554/20.10.2008
6. Managementul crizelor şi sistemelor de risc În curs de acreditare
7. Consultanţă în afaceri În curs de acreditare
8.Administrarea afacerilor mici şi mijlocii În curs de acreditare

1. Biochimie şi biologie moleculară


2. Biologie medicală
3. Biotehnologie microbiană şi genetică 6554/20.10.2008
4. Taxonomie
Biologie 5. Neurobiologie
Biologie 6. Fiziologie animală şi Biofizică ZI În curs de acreditare
7. Biologie sistemică În curs de acreditare
8. Antropologie evoluţionistă - Homo sapiens între
În curs de acreditare
determinism biologic şi diversitate culturală
6. Managementul integrat al capitalului natural
Ştiinţa Mediului 6554/20.10.2008
7. Sustenabilitatea complexelor socio economice
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Biomolecule
2. Chimia medicamentelor şi a produselor cosmetice
3. Chimia materialelor avansate
6554/20.10.2008
4. Chimie supramoleculară

Chimie 5.Managementul calităţii în chimie


Chimie 6.Tehnici de măsurare în chimie ZI
7. Chimie Educaţională (Master interdisciplinar în colaborare
În curs de acreditare
cu Facultatea de Psihologie)
8. Abordarea integrată a ştiinţelor (Master interdisciplinar în
În curs de acreditare
colaborare cu Facultatile de Biologie, Chimie si Fizică)
Ştiinţe ale Naturii 9. Poluarea chimică a Mediului 6554/20.10.2008
1. Dreptul afacerilor
2. Carieră judiciară
3. Drept privat
4. Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
5. Instituţii şi proceduri de drept public
Drept Drept 6. Drept şi politici publice ZI 7704/05.08.2009
7. Drept internaţional public
8. Drept comunitar
9. Ştiinţe penale
10. Master profesional de drept european şi internaţional al
afacerilor (în limba franceză)
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Interacţii atomice, nucleare, particule elementare, astrofizică
şi aplicaţii
2.Fizica polimerilor 5468/28.07.2008
Fizică
3. Fizica atmosferei şi a pamântului.Protecţia mediului
4. Fizică electronică şi metrologie
5. Biofizică şi Fizică Medicală În curs de acreditare
Stiinte ingineresti
6.Fizică aplicată avansată 2839/29.03.2010
aplicate
7. Materiale avansate cu aplicaţie în medicină dentară (Master
Fizică interdisciplinar în colaborare cu Facultatea de Medicină ZI
9181/20.10.2009
Dentară din cadrul Universitatii de Medicină si Farmacie
"Carol Davila" din Bucureşti)
8. Ştiinţa conservării-restaurării operelor de patrimoniu prin
Fizica metode fizice şi chimice avansate (Master interdisciplinar în 7704/05.08.2009
colaborare cu Facultatea de Chimie)
9.Surse de energie regenerabile si alternative (Master
7704/05.08.2009
interdisciplinar în colaborare cu Facultatea de Chimie)
10. Nanoştiinţe (Master interdisciplinar în colaborare cu
6554/20.10.2008
Facultatile de Biologie si Chimie)

1. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice 5468/28.07.2008


2. Istoria şi filosofia ştiinţei 5468/28.07.2008
3. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale 5468/28.07.2008
Filosofie Filosofie ZI
4. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii 5468/28.07.2008
5. Estetici aplicate în arta teatrală 7704/05.08.2009
6. Studii de dezvoltare internaţionale şi etica relaţiilor
În curs de acreditare
internaţionale
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Studii avansate în geografie 3736/28.06.2007
2.Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru 1089/21.02.2008
3.Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si
Geografie 1089/21.02.2008
rurale
4.Climatologie si Hidrologie 1089/21.02.2008
ZI
5.Managementul resurselor si activitătilor turistice 1089/21.02.2008
Geografie 6.Evaluarea integrată a stării mediului 3735/28.06.2007
Stiinta mediului 7.Riscurile mediului aerian în sănătate (Air-
9181/20.10.2009
environment risks and health response)
8.Gestiunea spatiului turistic si industria ospitalitătii În curs de acreditare
Geografie 9.Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru În curs de acreditare
10.Managementul resurselor si activitătilor turistice ID În curs de acreditare
Stiinta mediului 11 Evaluarea integrată a stării mediului În curs de acreditare

Ştiinţe ale naturii; 1.Geo-Biologie Aplicata pentru Conservarea Patrimoniului


313/15.01.2010
Geologie Natural si Cultural
2.Evaluarea Bazinelor de Sedimentare si a Resurselor
Geologie Minerale ZI
Ştiinţe inginereşti;
3.Inginerie geologica si Geotehnica Ambientala 8876/06.10.2009
Inginerie geologică
4.Geofizica
5. Applied Geophysics (in Limba Engleza)

1.Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate


2.Istoria ideilor şi mentalităţilor
3.Studii moderne
4.România în secolul XX
5.Politică şi societate în secolul XX
ZI 5468/28.07.2008
Istorie Istorie 6.Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
7.Studii medievale (Master interdisciplinar în colaborare cu
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)
8.Istoria artei şi filosofia culturii (Master interdisciplinar în
colaborare cu Facultatea de Filosofie)
9.Managementul bunurilor culturale şi turism cultural ID 239/15.01.2010
10.Diplomaţie şi istorie politică în sec. XIX-XXI
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1.Teorii si metode de cercetare in stiintele comunicarii
2.Managementul instituţiilor mass-media
Jurnalism si 3.Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice
Stiinte ale 4554/27.08.2007
Stiintele 4.Productie multimedia si audiovizuala ZI
Comunicarii
Comunicarii 5. Jurnalism tematic
6. Comunicare corporativă(managementul comunicarii si al
resurselor umane)
7. Comunicare politica In curs de acreditare

1. Studii literare românesti


2.Studii avansate în lingvistică - structura si functionarea
limbii române
3. Teoria literaturii si literatură comparată
Limbă si literatură 4. Etnologie, antropologie culturală si folclor 4554/27.08.2007

5.Teoria si practica editării


6.Didactici ale disciplinelor filologice
Litere ZI
7.Cultură si civilizatie ebraică
Studii culturale 8.Cultură si politică în context european si international 4666/03.08.2009
9. Modele de comunicare si relatii publice 5468/28.07.2008
Stiinte ale 10.Consultantă si expertiză în publicitate 236/17.01.2008
comunicării
11. Gestionarea informatiei în societatea contemporană 4554/27.08.2007
Stiinte
12. Administratie publică electronică În curs de acreditare
administrative
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Studii culturale britanice
2. Studii americane
4554/27.08.2007
3. Lingvistica limbii engleze : Metode si aplicatii
4. Studii franceze si francofone
5. Strategii comunicationale interculturale-literare si lingvistice În curs de acreditare
6. Studii est asiatice
7. Spatiul islamic: societati, culturi, mentalitati 4554/27.08.2007
8. Studii de cultura rusa si limba rusa pentru afaceri
Limbi si Literaturi 9. Cultura si limbajul organizatiilor europene 5468/28.07.2008
Limba si literatura ZI
Straine 10. Formarea interpretilor de conferinta (Engleza, Franceza,
Germana, Spaniola, Italiana)
11. Traducerea textului literar contemporan (Engleza,
Franceza, Spaniola, Italiana, Neogreaca, Rromani, Maghiara, 4554/27.08.2007
Portugheza)
12. Traducere specializata si studii terminologice Engleza,
Franceza, Germana, Spaniola, Italiana, Rusa)
13. Studii medievale 5468/28.07.2008
14. Studii religioase În curs de acreditare
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Algebră 1078/16.07.2008
2.Analiză matematică 1080/16.07.2008
3.Criptografie şi teoria codurilor 1081/16.07.2008
Matematică
4.Geometrie 1088/16.07.2008
5. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică 1077/16.07.2008
6.Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelo 1079/16.07.2008
7.Algoritmi şi bioinformatică ZI 1085/16.07.2008
Matematică şi 8.Baze de date şi tehnologie web 1086/16.07.2008
Informatică 9.Inginerie software 1087/16.07.2008
10. Inteligenţă artificială 1082/16.07.2008
Informatică 11. Limbaje de programare distribuită. Metode matematice în 1083/16.07.2008
12.Sisteme distribuite, calcul performant şi securitatea datelo 1084/16.07.2008
13.Baze de date În curs de acreditare
14.Biostatistică (Master interdisciplinar în colaborare cu
ID
Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicină si 997/25.07.2009
Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti)
1.Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare
4644/30.06.2008
(PEU) si dezvoltare personala
2.Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a
4644/30.06.2008
familiei
Psihologie 3.Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică 4644/30.06.2008
4.Psihologia muncii si transporturilor
5.Psihologia educatiei 5468/28.07.2008
6.Psihologie organizaţională şi resurse umane
Psihologie şi Ştiinţe 7.Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 313/15.01.2010
ZI
ale Educaţiei 1 .Formarea formatorilor
2.Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor 5468/28.07.2008
educationale (MEOPE)
3.Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei 7704/5.08.2009
Ştiinţe ale Educaţiei 4.Master în educaţie În curs de acreditare
5.Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.
6.Psihopedagogia şcolii incluzive 5468/28.07.2008
7.Terapia logopedică în procesele de comunicare
8. Strategii inovative de învăţare. Master didactic. În curs de acreditare
Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1.Managementul resurselor umane
2.Studii de securitate
3.Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională 5468/28.07.2008
4.Cercetare sociologică avansată
5.Comunicare, mass-media şi societate
Sociologie
6.Research in Sociology 10306/26.06.2009
7.Devianţă socială şi criminalitate
8.Managementul strategic al dezvoltarii sociale
5468/28.07.2008
9.Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
10.Sociologia consumului şi marketing
11.Probaţiune ZI 17913/5.11.2008
Sociologie 12.Consiliere în asistenţa socială
13.Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
5468/28.07.2008
14.Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
Asistenţă socială 15.Politici sociale în context european
16.Grupuri de risc şi servicii sociale de suport
17.Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa
7756/20.05.2009
socială
18.Evaluarea programelor şi analiză de impact
Interdisciplinar 19.Politici publice şi management în administraţia publică
20.Analiza informaţiilor
Sociologie ID 17913/5.11.2008
21.Demografie - populaţie şi dezvoltare

1.Politica comparată (Limba engleza)


2.Politică europeană şi românească
Ştiinţe Politice Ştiinţe politice 3.Relaţii Internaţionale ZI 5468/28.07.2008
4.Studii Europene
5.Teorie Politică

Teologie Baptista Teologie 1. Teologie Baptista ZI 7704/5.08.2009


Forma
Facultatea Domeniul Specializarea de înv. Acreditare
Zi/ID
1. Studii religioase si educatie crestină 4344/23.06.2008
2.Arta sacra in contemporaneitate 4644/30.06.2008
3.Comunicare si comuniune ecleziala in spatiul ortodox 7704/05.08.2009
4.Doctrină şi cultură creştină
Teologie Ortodoxa Teologie ZI
5. Exegeză si ermineutica
8876/06.10.2009
6. Istorie şi tradiţie creştina
7. Pastoratie si viata liturgica
8. Teologia si misiunea socială a Bisericii În curs de acreditare

Teologie Romano 1. Asistenta socială a bisericii


Teologie ZI 4666/30.08.2009
Catolica 2. Comunicare biblică şi eclezială

Ştiinţe ale 1.Consiliere scolara


Departamentul ID ID 7751/05.08.2009
Educaţiei 2. Management educational

Interdisciplinar 1.Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie ZI 313/15.01.2010


Ştiinţe ale Educaţiei,
Departamentul de
Calculatoare si
Tehnologii Tehnologia 2.Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie ID 7751/05.08.2009
Informaţiei

TIFFIN EMBA Management 1. Administrarea Afacerii ZI În curs de acreditare

1. Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)


Sociologie
2. Management intercultural (limba franceză, limba engleză)
Departamentul- Interdisciplinar:
ZI 5468 / 28.07.2008
Catedra UNESCO Sociologie/
3. MBA- Administrarea afacerilor (limba engleză)
Administrarea
Afacerilor

Centrul de 1.Teoria si practica imaginii


Excelenta in Stiinte Umaniste ZI 8876/06.10.2009
2.Spectacol, Multimedia Societate
Studiul Imaginii