Sunteți pe pagina 1din 16

Sursa (oglinda) de curent simplă

 Este cea mai simplă sursă de curent și cea mai


convenabilă pentru circuitele integrate analogice.

Se obține din sursa de curent standard la care


R1 = R2 = 0.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 1


Schema sursei de curent simple

+ Vcc

RB Iref

Ic2 Iout
T2 T1
IB2 IB1

5/24/2010 Circuite integrate analogice 2


Pe bucla care include joncțiunile emitoare ale
celor două tranzistoare putem scrie:

 I out   I ref 
U BE1  U BE 2  U T ln   U T ln  (1)
I   I 
 c01   c02 

Considerând tranzistoarele T1 și T2 identice,


Ic01 = Ic02, expresia anterioară devine:

I out  I ref , (2)

deci circuitul este oglindă de curent.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 3


Dacă ariile joncțiunilor emitoare nu sunt identice,
atunci avem Ic01  Ic02. Din relația (1) rezultă:

I out I c01 (3)I ref I c02
Raportul curenților Ic01 și Ic02 este dat de relația:
I c 01 A1 (4)

I c 02 A 2
în care A1 și A2 sunt ariile joncțiunilor emitoare ale
celor două tranzistoare.
5/24/2010 Circuite integrate analogice 4
Din relațiile (3) și (4) rezultă:

I c 01 I c 01 A1
  (5)
I c 02 I c 02 A 2

Pentru un curent Iref obișnuit se poate reaiza un


raport Iout/Iref până la valoarea 5, deoarece în
continuare aria tranzistorului T1 devine
exagerată. Pe scheme raportul se marchează
prin cifre în apropierea emitoarelor.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 5


Chiar dacă tranzistoarele sunt identice, curenții nu
vor fi în realitate egali din următoarele motive:
 curenții de bază nu sunt neglijabili, în special la
curenți de colector mici sau la tranzistoare pnp-lateral,
care au factorii  mici. Acest lucru nu afectează totuși
semnificativ egalitatea celor doi curenți.

 factorii  ai celor două tranzistoare nu sunt egali


datorită efectului Early de modelare a grosimii
bazelor. Astfel, dacă două tranzistoare identice
lucrează la tensiuni UCE diferite (de exemplu UCE2 <
UCE1), atunci și factorii lor  vor fi diferiți (și anume
2 < 1).

5/24/2010 Circuite integrate analogice 6


În cazul oglinzii simple tranzistorul T2 lucrează
foarte aproape de saturație, având UCE2 = UBE2 
0,6 V << UCE1. Ca urmare, datorită efectului Early
rezultă 2 < 1.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 7


+ Vcc

RB
Iref

Ic2 = 2IB Iout = 1 IB

T2 T1
IB I out 1I B 1
IB    1,11,2
I ref  2 I B  2I B  2
(6)

Trebuie subliniat faptul că în tehnologie bipolară


raportul Iout/Iref nu poate fi controlat exact prin
dimensiunile tranzistoarelor.
5/24/2010 Circuite integrate analogice 8
Rezistența de ieșire a oglinzii de curent simple este
de valoare medie – de ordinul 200 k - 500 k la
curenți de ordinul 100 A.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 9


Oglinzi de curent perfecționate

În cazul în care tranzistoarele de pe cele două


ramuri ale unei oglinzi de curent simple lucrează
la tensiuni colector-emitor mult diferite, efectul
Early determină apariția unor diferențe mari între
curentul de ieșire al sursei și cel de referință.

 Pentru a elimina acest dezavantaj au fost


realizate oglizi de curent perfecționate care pot
funcționa bine în toate situațiile și care au o
rezistență de ieșire mare.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 10


Oglinda de curent cu reacție (oglinda Wilson)
Schema acesteia este prezentată în figura de mai jos.
+ Vcc
  2
I ref    2  3 I B Rout
RB  1  1 
3  2
3  2 I out  1 IB
IB 1  1
1  1

T1
2I B RNSP 3  2I B
T2
3 I B
IB
T3
IB (D)
RE RE

5/24/2010 Circuite integrate analogice 11


Oglinda Wilson asigură menținerea constantă a
curentului de ieșire datorită reacției negative
realizată prin tranzistorul T2. Este o reacție de
tipul serie-paralel și este negativă datorită
inversării de fază produsă de T2 (în conexiune EC).

Rezistența de ieșire a tranzistorului T2 în colector


(deci a sursei) este mare datorită reacției negative
cu configurație serie la ieșire.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 12


Efectul reacției în menținerea curentului Iout
Se consideră că are loc o creștere a curentului Iout
datorită sarcinii. Aceasta produce o creștere a
tensiunii pe dioda realizată cu tranzistorul T3 și,
deci, deschiderea mai puternică a tranzistorului T2.
Ca urmare are loc creșterea curentului IC2.
Aceasta produce creșterea căderii de tensiune pe
rezistența RB. Ca urmare, va scădea potențialul
bazei tranzistorului T1 și, deci, reducerea
polarizării joncțiunii emitoare a tranzistorului T1.
Aceasta conduce la scăderea curentului Iout.
Rezultă că Iout nu este lăsat să se modifice mult la
schimbarea sarcinii.
5/24/2010 Circuite integrate analogice 13
Avem: UCE3  0,6 V, UCE2 = UBE1 + UBE2  1,2 V.
Așadar avem tensiuni colector-emitor diferite
pentru tranzistoare:
UCE1 > UCE2 > UCE3

Efect Early

1 >  2 >  3

Observație: 2 și 3 sunt apropiate între ele


deoarece tensiunile UCE2 și UCE1 sunt apropiate
între ele.
5/24/2010 Circuite integrate analogice 14
Admițând că tranzistoarele T2 și T3 au curenți de
bază egali cu IB se obțin relațiile următoare:

3  2 (1)
I out  1 IB
1  1

 3  2  (2)
I ref    2  I B
 1  1 

Din relațiile (1) și (2) rezultă:


I out 1 3  21 1 3  3
   (3)
I ref 1 2   2   3  2 1 2  2

5/24/2010 Circuite integrate analogice 15


Ținând cont de faptul că 2 și 3 sunt apropiate
între ele rezultă un raport Iout/Iref foarte apropiat
de 1 ( 0,95).

Rezistențele RE din emitoarele tranzistoarelor


T2 și T3 conduc la creșterea rezistenței de ieșire
a oglinzii de curent.

5/24/2010 Circuite integrate analogice 16