Sunteți pe pagina 1din 2

Principalele relatii (formule) folosite in electrotehnica.

Relatii intre curent, tensiune, putere si sectiune

Marimea de Curent Curent alternativ


determinat continuu si Monifazat Trifazat
monofazat inductiv Neinductiv Inductiv
neinductiv
Curentul U U
I=— I = ———— —— ——
R R cos φ
P P P P
I=— I = ———— I = ——— I = —————
U U cos φ √3 U √3 U cos φ
Tensiunea U = RI U = RI cos φ —— ——
P P P P
U=— U = ———— U = —— U = —————
I I cos φ √3 I √3 I cos φ
Pierderea de
tensiune (volti) (R
∆Uv = 2RI ∆Uv = 2RI cos ∆Uv = √3 RI ∆Uv = √3RI
= rez.unui φ cos φ
conductor)
Puterea activa P = UI P = UI cos φ P = √3UI P = √3UI cos φ
Puterea reactiva Q = UI sin φ Q = √3 UI sin
—— ——— φ
Q = P tg φ Q = P tg φ
Puterea aparenta S = UI S = √3 U I
—— ———
S = √ P2 + Q2 S = √P2 + Q 2
Sectiunea 2l I 2l I cos φ √3l I √3l I cos φ
(calculata cu
pierderea de S = ——— S = ————— S = ————— S = —————
tensiune in volti —
γ ∆U v γ ∆U v γ ∆U v γ ∆Uv
∆Uv )
Sectiunea 200 l I 200 l I cos 100√3l I 100√3l I cos
(calculata cu
procentul pierderii S = ———— φ S = ————— φ
de tensiune — γ ∆U%U S = —————— γ ∆U%U S = ——————
∆U %
γ ∆U%U γ ∆U%U
Sectiunea 200 l P 200 l P 100 l P 100 l P
(calculata cu
procentul pierderii S = ———— S = —————— S = ————— S= ——————
de putere — ∆P % γ ∆P%U2 γ ∆P%U2 cos γ ∆P%U2 γ ∆P%U2cos2
φ φ