Sunteți pe pagina 1din 1

Descarcare gestiune conform coeficientului K.

Documente justificative
Intrebare: In cazul in care se face descarcarea gestiunii cu amanuntul conform coeficientului K, ce fel de
documente justificative trebuie intocmite de la achizitionarea marfii si pana la descarcarea de gestiune? Va
rog sa precizati si articole de lege care se aplica in acest caz.

Raspuns:
Dupa cum cunoasteti si dvs., metoda de descarcare a gestiunii cu amanuntul este prevazuta la pct. 160 din
Ordinul 3055/2009 privind contabilitatea.

Actul normativ mai devreme amintit nu prevede o documentatie personalizata aferenta acestei metode.
Astfel, din punctul de vedere al documentelor utilizate se va utiliza documentatia aplicabila acestei situatii
prevazuta de OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile:
- la achizitia marfurilor se va intocmi Nota de receptie si constatare de diferente;
- la vanzarea marfurilor catre persoane juridice se va utiliza Factura prevazuta la art. 155 din Codul fiscal
sau daca sunteti in imposibilitatea emiterii facturii veti intocmi Avizul de insotire a marfii prevazut de
OMFP 3512/2008 cu obligatia emiterii ulterioare a facturii; in cazul in care livrarea se efectueaza catre
persoane fizice aveti obligatia utilizarii casei de marcat fiscale conform OUG 28/1999, republicata cu
modificari, cu emiterea bonului fiscal; daca persoana fizica solicita emiterea unei facturi aveti obligatia
eliberarii acestui document.

Aceste documente stau la baza scaderii din gestiune a marfurilor vandute.


Valorile cumulative din totalul facturilor de marfa emise impreuna cu valorile inregistrate in memoria casei
de marcat fiscale aferente marfurilor vandute sunt sumele asupra carora se va determina cat reprezinta costul
de achizitie al marfurilor si cat adaosul comercial practicat.

Formula de calcul este prevazuta la art. 160 alin.(4) din OMFP 3055/2009. Actul normativ nu prevede un
tipizat aferent acestei formule de calcul, astfel ca societatea poate utiliza un tipizat propriu dar care va
cuprinde toate elementele constitutive de la pct. 2 din OMFP 3512/2008 redate in continuare:
- denumirea documentului;
- denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste
documentul;
- numarul documentului si data intocmirii acestuia;
- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii
acesteia;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii
economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept
sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.