P. 1
Bibliografie biblica

Bibliografie biblica

|Views: 2,107|Likes:
Published by masdasfgh

More info:

Published by: masdasfgh on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

Sibiiu. 508 p. a Va din 1913. de IPS Nicodim. ed. Bucureşti. 62. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . a VIIa) ***. EIBMO. Psaltirea. 313 p. 367 p. 367 p. 461 p. 73. Psaltirea prorocului şi împăratului David. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. (non vidi) ***. comanda pt.. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1994. Institutul de arte grafice C. 462 p. Tipogr.a. Sfânta Evanghelie dela Ioan. 68. a IIIa. f. Eparhială „Cartea românească”. Institutul de arte grafice C. tipar 1990) ***. Episcopiei ortodoxe române. Patriarhul BOR. Bucureşti. 76. Sfetea. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1926. Psaltirea. Bucureşti. XVI + 285 p. Patriarhul BOR.4 60. a IIa) ***. EIBMBOR. 32 p. 65 p. (cu binecuvântarea PF Justinian. Patriarhul BOR. 1943. 367 p. Tipogr.a. Psaltirea proorocului şi împăratului David. I-a) ***. 331 p. 1910. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 78. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 67. Psaltirea prorocului şi împăratului David. ***. Ed. 1984. Sfânta Evanghelie. ***. 71. a IIa) ***. ed. Koloszvár. patriarhul României) (non vidi) ***. episcop. 70. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. 74. Bucureşti. 1907.. Sfânta Evanghelie de la Luca. 1971. Bucureşti. 1975. a IIIa) ***. ed. de Nicodem) (non vidi) ***. Tipogr. Sfânta Evanghelie dela Marcu. Cărţilor bisericeşti. 1971 (1990). (cu aprobarea Sfântului Sinod. 232 p. (trad. 1907 (în foaia de titlu 1906). Patriarhul BOR. Ed. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. bisericească. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIIa) ***. 69. 61. ed. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. 313 p. 1968. RâmnicuVâlcii. (trad. EIBMO. Bucureşti. ***. Tipogr. de Nicodem. Psaltirea. 66. 317 p. (trad. (cu binecuvântarea PF Justinian. Cărţilor bisericeşti. (după ed. Tipogr. Patriarhul BOR. Bucureşti. Chişinău. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 72. ed. EIBMBOR. 395 p. ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 1904. 1927. ed. a VIIIa) ***. EIBMBOR. 405 p. (sub îndrumarea PF Teoctist. a IVa) ***. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (cu binecuvântarea PF Iustin. a IVa) ***. 80. EIBMO. 1915. ed. 1990. EIBMO. 79. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. Bucureşti. stareţul Mănăstirii Neamţu. 1939. Bucureşti. 351 p. (cu binecuvântarea PF Iustin. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. f. 1943. ed. Psaltirea. Arhidiecezană. 63. EIBMBOR. a VIIIa) (non vidi) ***. a VIIa) ***. 77. Bucureşti. Patriarhul BOR. a IIIa) ***. Bucureşti. 542 p. Societatea pentru răspândirea Bibliei. ed. Bucureşti. a VIa) ***. 1913. (ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 67 p. Bucureşti. 313 p. Sfetea. 65. (cu binecuvântarea PF Justinian. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Tipogr. Societăţii de cărţi religioase. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 64. Cernica. Patriarhul BOR. ed. (cu binecuvântarea PF Justinian. 75. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1981. (ed. 367 p.

Societatea biblică britanică. Alexandrescu. Florica. 1929. Bucureşti. „Pr. 83. 88. vol. f. (non vidi) ***. 86. „Isus Hristos”. Sibiu. ?. Iosif şi Aseneth. RT 5/1937. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. pp. Testamentul lui Avraam. prof. 941943. Testamentul lui Iov. 2000. note şi prezentări de Bădiliţă. 20). Eparhială „Cartea românească”. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). trad. Trei apocrife ale Vechiului Testament. RT 8/1922. trad. engleză de Scriban. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. 99. 415426. D. Vasile. pp. Tipogr. Dumitru. pr. Bucureşti. Cernăuţi. Sfînta Evanghelie . 541 p. dr. 391395. ?(Redacţia RT). din lb. pp. Tipogr. D(umitru).5 81. ?.. Arhidiecezană. Abrudan.. „Constantin Daniel. din Biblische Zeitfragen. ST 12/1975. Vechiul Testament 1. Bucureşti. 97. din lb. 188192. 90. Ed. din lb. trad. Eclesiastul în versuri. 4 28. (non vidi) ***. pp. 102. 541549. C 112/1933. 85. pr. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». magistrand Dumitru. 98. „Probleme actuale biblice. Miron Cristea. MA 46/1978. Les institutions de l’Ancien Testament. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. MA 1012/1979. 87. 100. germană de Tarnavschi. nr. greacă. O 1/1975. Societatea biblică. 84. 64 p. ST 78/1962. 290 p. pp. lect. (non vidi) ***. vol. 2. ***. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”.a. Patriarhul României) ***.. 105 p. 3540. RT 9/1922. pp. Abrudan. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. „Dr. Cristian. Civilizaţia feniciană. 16. 60 p. Bucureşti. Abrudan.”. Avraam în lumina Evangheliei. Abrudan. cu aprobarea Sfântului Sinod. 141155. ST 910/1962. Sfânta Scriptură. „Împărăţia cerurilor”. pp. 48 p. Evanghelie după Mateiu cu comentar.”. Abrudan. episcop. (trad. Ştiinţifică şi enciclopedică. II. 13. 1979. 189225. Sfînta Evanghelie . Tipogr. pr. . p. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 294 p. pp. 285 p. 1976. Ioan. D(umitru). Ed. 1936. Tipogr. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. 105. 91. „R. ?. Sf. Chişinău. pp. Abrudan. 92. 205 p. pp. 94 p. din lb. Vasile Gheorghiu. Polirom. Bucureşti. 1937. 207213. 95. ST 78/1963. preţul 200 lei”. 1960. de Vaux.. Luca.Religie) ***. Orientalia mirabilia. 489502. (trad. Cărţilor bisericeşti. D(umitru). pr. Arad. Paris. (colecţia Plural. ?. Tipogr. Bucureşti. 103. Abrudan. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. I. 1933. seria «Popasuri duhovniceşti». 94. Bucureşti. Arhidiecezană. MA 910/1963. Dumitru. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. după textul Septuagintei. lect. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. Florica.a.”. 96. pp. 1912. Ed. 205. la îndemnul IPS Dr. MA 46/1978. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. Abrudan. VIII + 354 p. 1941. Abrudan. ST 34/1963. 82. C 1913 (pp. 101. Sfînta Evanghelie de la Matei. Abrudan. 233242. broş. 93. „Constantin Daniel. XXX + 1525 p. sub egida Patriarhia Română. C 58/1923. „O desgropare nouă în Palestina”. 1937. ***. o. engleză de Scriban. Institutul Biblic) ***. magistrand Dumitru. 408409. 104. magistrand Dumitru.p. 85 p. Iaşi. I. 89. Miron. 1912. Facerea.. vol. pp.”.. 198201. autorului. Abrudan. magistrand Dumitru. f. 549550). confruntat cu cel ebraic. III (Mat. de Nicodem. 768772.. trad. pp.. Societatea biblică britanică. pp. Cărţilor bisericeşti.

117. viaţă bisericească. nemurirea sufletului. 820) . 1014. Sibiu. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. 118. dr. ST 78/1985. prof. dr. Dr. pr. prof. 119. pr. „Cântarea Cântărilor iubire. Sibiu. Nicolae Neaga la 95 de ani”. 310. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Dumitru. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. 1992. prof. puritate. ST 34/1978. pr. judecata şi viaţa particulară”. dr. 111. puritate. prof. Tipogr. 1996. articol în Teologie. pr. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. pp. Dumitru. Abrudan. dr. 717. 181188. Dumitru. Ed. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. dr. prof. (pp. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 107. pp. „Palia de la Orăştie (15821992)”. Sibiu. pp. lect. prof. 116. pr. 130143. pr. 110. 139149. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. prof. Dumitru. Abrudan. O 3/1975. 35. Abrudan. Abrudan. dr. prof. pr. dr. 562567. 123. Dumitru. poezie”. frumuseţe. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. pr. prof. Abrudan. rezumat în engleză) 113. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. 1997.6 106. pp. prof. Antonie Plămădeală. Abrudan. Biblie şi Teologie. pr. MA 910/1983. Dumitru. dr. Dumitru. 820. 4451. Teologie. MA 34/1985. Dumitru. pr. pp. 1984. Dumitru. Abrudan. Sibiu. MA 3/1987. pp. 1997. 115. RT 2/1992. pp. lect. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. Biblie şi Teologie. Abrudan. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. prof. pp. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. 122. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. 142143. Abrudan. pr. prof. pp. Abrudan. Ed. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. pr. RT 34/1996. 264270. 7174. Abrudan. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. pr. pp. pp. „Cântarea cântărilor iubire. (doctorat) 108. Abrudan. Abrudan. Dumitru. MA 34/1983. în vol. dr. Dumitru. Dumitru. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. pr. MA 13/1979. prof. Abrudan. dr. 125. editat sub egida „Universitatea din Oradea. pr. Abrudan. pp. Imprimeria de Vest. Înalt Prea Sfinţitului dr. Abrudan. Dumitru. Dumitru. dr. Abrudan. Dumitru. RT 3/1994. lect. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. dr. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. Eparhială. pp. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. D(umitru). Sibiu. prof. Abrudan. slujire. dr. „Părintele Prof. RT 1/1992. prof. 2429. Abrudan. Oradea. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. în vol. dr. (extras din RT 34/1996) 112. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. dr. Dumitru. pr. 453471. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. pp. pp. Tipogr. Dumitru. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. 109. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pp. Abrudan. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. vol. 120. prof. pr. 1988. pr. 1998. în vol. Dumitru. ecumenism. 59193. pr. Mitropolitul Ardealului. studiu în vol. poezie”. 130143. prof. pp. 509514. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Eparhială. istorie. pr. dr. 14 p. (extras din MB 12/1984. pp. Dumitru. RT 3/1994. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 3952. pp. 186194. frumuseţe. 114. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. în vol.

Dumitru. prof. pp. pr. pp. 712. (colecţia Popasuri duhovniceşti. Bucureşti. 1985. EIBMBOR. MB 79/1967. „Psalmul 50”. 452 p. „Casa de lângă mare Jope. dr. Alexandrescu. 1902.”. 689700. 60 p. Ioan. Nicolae. 16 p. „Religia evreilor: Iudaismul”. după învăţătura Noului Testament”. 136. 102117. pp. pp. Bucureşti. „Biblia lui Şerban. 132. B. dr. MB 79/1975. ST 56/1989. Ed. 550560. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. pr. (colecţia Popasuri duhovniceşti. 5880. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. conf. 428 p. MB 12/1984. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică.. Achimescu. D. prof. 144. Nicolae Neaga. pr. Andreicuţ. 131. prof. pp. 1938. Cezareea. 53/1966. Sfântul. 1128. 128. Ed. 43 p. 1937. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Ambrozie al Milanului. 720. pr. de Ion V. Apocalipsa lui Ioan. 146. Dumitru. drd. seminar. Savvas. trad. prof. Dumitru. pr. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. pr. a IIa. 7486. Abrudan. Ştefan. MA 5/1986. Bartolomeu Valeriu. 1977. prof. 2632. prof. (popularizare) 138. Bizantină. tipărit cu binecuvântarea. prof.. de pr. 145. GB 6/1988. 133 p. prof. Arimateea”. MB 56/1990. Ioan. pp. D. pr. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Abrudan.7 126. 3034. Ed. Paris. Tipogr. nr. Dumitru. Bucureşti. ed. Corniţescu. „Fiul Omului”. PF Părinte Iustin. trad. Ioan. dr. pp. Abrudan. pp. pp. 368372. (licenţă) 147. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. 236249. Dumitru. 127. Bucureşti. Constantin. pr. GB 78/1962. Credinţa ortodoxă. Arhidiecezană. Andreescu. Emilian. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. Dumitru. Abrudan. dr. Aleuţă. Anania. Dumitru. pr. Studiu archeologicistoric. prof. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. pp. greacă de Coman. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. MA 6/1989. Sibiu. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Savas. Abrudan. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. 8498. 129. A. drd. Ioan. Cântarea cântărilor. 5362. doctorat) 139. Agurides. pr. din lb. monument de limbă teologică şi literară românească”. Andreicuţ. (trad. Alexandru. pp. prof. Abrudan. 130. pp. Ed. nr. 467472. pr. Alexandru. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. „Biblia lui Şerban tricentenară”. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. EIBMBOR. pp. diac. Sibiu. Alexandrescu. MA 5/1986. arh. 135136. 17) 141. 133.. 1997. pp. pr. Ilie Gh. BOR 12/1982. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. din ebraică. Cernăuţi. 137. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. Alexa. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. Abrudan. pr. ST 2/1990. Ioan. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. 1527. 134. pp. econom Ioan. + XXXII planşe. Vasile. pp. Anastasiu. RT 56/1935. 1905. Tipogr. Clemenţa. 1940. Ştiiţifică şi enciclopedică. Bucureşti. 22)”. trad. BOR 910/1988. 91 p. prot. 13) 140.. note şi comentarii de Ioan Alexandru. (l. Tipogr. MMS 12/1982. 1994. (licenţă) 148. O 3/1974. drd. pp. Ailincăi. . Arhidiecezană. 149. D. 8 planşe. Curţii regale. prof. pp. 45 p. pr. Alexe. (date geografice şi istorice) 142. pr. Agouridis. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. 141155. dr. pr. 352 p. 135.

(1939. Bucureşti. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Toma Gherasimescu. trad. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. 15 p. Baba.. 523541. Cluj.. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. dr. „Preot dr. 530 p. Arion. Leon. ST 56/1990. Arion. 1941). din lb. lect. pp. p. Arion. 162. dr. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. pp. vol. 1933. 1933. Leon Gh. 4561.. GB 34/1960.. Priviri asupra profetului Ioil. IV în lumina Sfintei Scripturi. pr. ST 3/1987. 15 p. 172. pr.”. biblică) . dr. 1959... Gheorghe. N. 260 p. BOR ?/1934. Oradea.. 339341. Iisus Hristos. 1906. 2428. N. traducere şi comentariu. reliefate în Sf. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. pr. Problematica socială a sec. Anghelescu. pp. Orthodoxos Kypseli. Nicolae Macsim. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. Ed. divinitatea şi umanitatea. Gheorghe. 154. Psaltirea pe scurt.. 31 p. Andrievici. Leon Gh. 171. editat sub egida „Universitatea din Oradea. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan.”. 1999. clasele superioare. C. 877879. pentru şcoalele primare. pr.. pr. conf. 1934. 160. Introducere. 4247. 11”. Tipogr. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. Arion. Sibiu. Leon. pp. 184 p. pr. vol. 146 p. Calistrat. Gheorghe Secaş. pr. Ed. ST 78/1965. Leon Gh. engleză de Rus. pr. Thessalonic. 1940. Arion. Teodor L.”. Cernăuţi. B(ucevschi). 159. magistrand Leon Gh. 161. „Inspiraţia şi autenticitatea. de pr. Tipogr. Şt. Arion. Leon. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. B. „Noul Testament bulgar de la 1828”. I.. 165.. 156. 173. Scriptură”.. Arion. pp. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. „Ce este Biblia?. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. Orthodoxos Kypseli.. a IIa) 167. Ed. şi legătoria Dumitru Bălănescu. Arhidiecezană. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 300 p. Buzău. (ed. 1909. pp. dr. MO 16/1998. prof.8 150. pp. 5067. mitropolit primat. 170. Iaşi. 402418. Comentarii la Matei. pp.. Regală. dr. Arseniev. pp. Radu. pr.. magistrand Leon Gh. C ?. 1975. 56 p. 239.. II. 1933. 152. istorie. 774. Tipogr. 158. 164. dr. Limes. (doctorat) 163. Tipogr. (78 ilustraţii) 151. drd. 1997. pp. 1998. 306323. 470488. 9499. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. «Oastea Domnului». prof. Paraschiv. Athanase (?). „Concepţia paulină despre Biserică. Arion. a IIa) 168. Leon.. 169. dr. ştiinţific şi biblic. Athanase. pp. 99 p. Nicolae Neaga. 157. Fondului bisericesc român din Bucovina. Angelescu. 1999. „Maria Rădulescu. 250 p. articol în Teologie. Anghelescu. ST 78/1966. Sibiu. B(elea). mitropolit primat. Cluj. Remus. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. pr. Bucureşti. „Câteva probleme de istoria religiilor. dr. B(elea). RT 56/1933. N. pp. lei 66”. „Profetul Daniel despre Hristos. 242. MO 1012/1977. Limes. (introd. Ed. ST 12/1967. O. 1922. 228 p. 104128. pr. Ed. conf. Academiei”. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. viaţă bisericească. Thessalonic. pp. 166. Arion. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. Samuil şi Coca. Psaltirea pe scurt. p. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. p. MO 12/1999. ST 910/1965. „pr. 155. Anghelache. (ed. vol. B. (licenţă) 153. Arion. Ed. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. Bucureşti. conf. 53 VIII. Bucureşti. Comentarii la Matei. 30 p. Leon. de dr. drd. 1997. RT 56/1933. MB 1012/1995.

RT 11/1908. arhiep. MO 12/1975. pp. Ed. Bălan. Nicolae. pp. 196. 111”. Bălan. 1912. 202212. Ed. MMS 12/1978. Gh. Oradea. «Bible de tous les temps». pp. Bălan. 189. „Le monde ancien grec et la Bible. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”.) 179. pp. pp. 183.. 177. RT 912/1915. Studiu introductiv. Paris. 1984. Alexandru”. pr. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. Nicolae (sau Redacţia RT?). Comentariu. prof. Arhidiecezană. pp. Nicolae. Gh. pr. pr. col. Beauchesne. 3641. 421426. diac. pp. În chestia „Micii Biblii”.. col. MB 5/1988. dr. Apostolul lui Iisus Hristos. Tablou biografic după Konrad Kirch. Bălan. Bălana. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. Arhidiecezană. Pavel. RT 56/1914. Ed. cap. «Studies in The Bible and Early christianity». MB 79/1994. pînă la anul 3600 după Creaţie.. „Un congres biblic românesc”. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Oradea. 190. Comentariu. 333 p.9 174. pr. 195. sous la direction de Claude Mondésert. MO 56/1974. . 138143. MO 12/1974. 197. 1991. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. 57 p. diac. Băbuţ. Bălan. Sf. cap. p. prof. 180. anul I de la Creaţie. pp. pp. 172. „Esenienii date în legătură cu istoria. 181. 186. N. dr. Bălan. Teodor. Sibiu. Tipogr. 175. Nicolae. Bălana. Bălana. 137146. Ambrozie al Milanului. învăţătura şi viaţa lor. pp. prof. Arhidiecezană. Gh. Bălan. 3 (7383). 1912. mitropolit Nicolae. 45 (138145) / 1912. Bălan. Comentariu”.”. 182. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Gheorghe. Bakonsky. 409415. Tipogr. pp. pr. 32 p. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. prof. Baba. II.. 5970. RT 12/1914. drd. dr. V. Tâlcuire la Apocalips. Teodor. dr. Nicolae. Un congres biblic românesc. cap. Nicolae. Bălan. pr. 176. „În chestia Micii Biblii”. The Edwin Mellen Press. 268 p. Sibiu. Pelerinul român. (extras din RT) 193. RT 2 (pp. Băbuţ. Baconsky. Tipogr. RT 2022/1913. MB 46/1993. Nicolae. MO 78/1974. 187. I. 2535. Teodor. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. transcrisă din chirilică de diac. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. „John Anthony McGuckin. „Profeţi vechi. 7. Badea. MO 3-4/1975. 1914. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. 3544.”. Baba. 192. dr. Bălana. Studiu istoric şi comentar”. Gh. 185. drd. 422 p. 32 p. 570578. note şi comentarii de I. 510”. 184. pp. B. O 1/1988. 3647. dr. pr. MB 78/1990. Ioan. Gheorghe. Un congres biblic românesc. „«Cântarea Cântărilor». „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pp. pr. Sf. 194. pr. Teodor. Teodor. pp. Cezareei Capadociei. 30 p. ST 6/1987. 9. pp. Nicolae. (colecţia Ortodoxia românească. 4357. (două comentarii: 1. pr. Gh. Gh. Bălan.. 1986. 4445. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. creştină şi musulmană”. pr. Gh.. dr. I. Andrei. 188. Pelerinul român. din latină).. 4150). 178. Studiu extras din Revista Teologică. 600609. 1992. prof. Bălana. pr. Sibiu. 121128. Sibiu. pp. Baba. vol. 1931. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. Baba. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. „O istorisire veche despre potop”. 292 p. Traducere din limba ebraică. 191. 9799. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan.

O 2/1991. N. pp.. 1924.. (ed. Diecezană ortodoxă română. Petru. Bănescu. Istorioare biblice II. Balca. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. dr. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. N. Epistola I”. Bucureşti..”. 206. MB 1112/1984.10 198. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. Bălana. Barbu. GB 89/1956. pp. 1993. Bucureşti. pp.. Marcu. 31 p. pr. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. MO 910/1973. redactată şi comentată de pr. MB 1/1988. trad. 1522.. 215. Carte de religiune pentru şcolile primare. Barber. 1994. tânărul bogat. MB 12/1985. Nicolae. pr. pr. ST 56/1957. MB 2/1987. Balca. ST 12/1970. magistrand Ghe. Marcu. (prez. 110128. 3558)”. „Toma”.? Bartolomeu Anania. Bănescu. 1930. Ion. Arad. pr. Carte de religiune pentru şcolile primare. Tipogr. pp. dr. prof. I de seminar. a XXa) 222. Tipogr. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. diac. 479495. prot. pp.. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. pp. Arad. Barbu. Bănescu. pr. 412421. 330334. Epistola I”. pp. pp.. prof. pp. dr. prof. Petru. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. 1625. pp. 116 p. prof. P. N. Marcu. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. pr. pp. P. dr. 199. Ed. magistrand Ghe. 211. 1321. 181184. Gh. Barbu. Eutihie. 67 p. pp. Aurelia. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). Ed. BălanMihailovici. BălanMihailovici. iconom D. a IIa) . Mainz 14521455) 205. Tipogr. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. 210. (ed. 217. Nicolae. Barbu. Istorioare biblice II. prof. prot.. prot. 1827. Diecezană. Bălana. Marcu. 204. 216. Karánsebes. Bănescu. dr. 201. Diecezană grecocatolică română. pr. pp. 272290. 66 p. 615. Caransebeş. 200. 162167. MB 1012/1994. 472 p. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). 64 p. Banu. pp. (fiul risipitor. (popularizare) 219. Istorioare biblice II. Tipogr. diac. MB 1/1987. 213. (ed. 1922. 214. (ed. etc) 208. 1908... prof. ST 78/1957. 1523. GB 3/1957. Petru. Marcu. 3959. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. Nicolae. 202. Gh. pp. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. Balca. Bucureşti. dr. Profeţii biblici vorbind filosofiei. 209. Bănescu. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. Balcă. „Tineri din Evanghelie”. N. Bizerea. MB 2/1989. 973953. 207. 757761. prot. 1943. bibliei lui G. dr. diac. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. a VIIIa) 220. pp. EIBMBOR. dr. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. legătoria Matei Basarab. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare.. 212. Bănescu. Marcu. franceză de Popa. pr. ST 13/1995. BOR 34/1969. MO 1112/1973. prof. „Exegeza lingvistică. dr. 208 p. 368385. P. prot. Ştiinţifică. GB 34/1970. Diecezană. Bănescu. diac. diac. Tipogr. pp. I normală de băieţi şi fete şi cl. dr. Bălana. dr. Nicolae. Bucovina. Balca. Aurelia. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. pp. „Noul Testament. 679691. Bănescu. Bălana. versiune revizuită. din lb. dr. Patima Mântuitorului văzută de un medic. prot. 1927. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Marcu.

236. 12481252.. 63 p. BOR 9/1905. 1688) 225. 442451. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. Callistrat. 229. BOR 12/XXXII. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. Bărlădeanu. Callistrat. Bârlădeanu. BOR 2/XXXII. Callistrat. 241. pp. BOR 6/XXXI. 235. Callistrat. Bârlădeanu. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. PS arhiereu Callistrat. BOR 6/XXXII. PS arhiereu Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. PS arh. 315326. . PS arh. pp. 6679. 231. Bârlădeanu. P. Ap. 232. „Cântarea Cântărilor”. pp. pp. pp. PS arhiereu Callistrat. pp. „Macabeii”. Callistrat. 248. ST 5/1988. 250. BOR 9/XXXI. Bârlădeanu. 194199. PS arh. „Epistola sobornicească a Sf. Bârlădeanu. 230. pp. PS arhiereu Calistrat. PS arhiereu Callistrat.11 223. BOR 10/XXXII. 245. Ioan Teologul”. „Macabeii”. BOR 2/1906. „Cântarea Cântărilor”. Callistrat. Bârlădeanu. pp. 726740. PS arh. 243. 233. BOR 3/XXXI. 11561162. BOR 7/XXXII. „Personalitatea Sf. Iacob”. BOR 8/XXXI. pr. pp. 224. PS arh. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. 7081. pp. pp. 763775. 246. „Profeţiile lui Ioil”. Pavel către ebrei”. pp. 86102. 238. 913919. „Divinitatea Epistolei Sf. 247. 228. 3142. 239. Bârlădeanu. Bârlădeanu. BOR 6 (pp. BOR 3/XXXII. PS arh. pp. BOR 1/XXXII. PS arhiereu Callistrat. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. Bârlădeanu. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. Bârlădeanu. pp. BarbuBucur. „Apocalipsul Sf. pp. PS arh. 249. Bârlădeanu. BOR 11/1905. PS arh. PS arh. 10091021. Callistrat. 12011211. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. MB 46/1993. Diecezană. „Numirile date profeţilor în Sf. BOR 10 (pp. Bârlănescu. Callistrat. pr. 12211232. Ap. I a şcoalelor secundare. pp. „Agricultura la ebrei”. PS arh. 13271340. „Caracterul ebreilor”. PS arh. „Legumele la ebrei”. PS arhiereu Callistrat. 242. Carte de religiune pentru cl. Callistrat. „Profeţiile lui Ioil”. Bârlădeanu. Apostol Pavel”. Iezechiil şi Daniel”.. 234. 140152. 244. 226. pp. Bârlădeanu. pp. Bârlădeanu. „Profeţiile lui Amos”. pp. Apostol Pavel. Ieremia. „Messia”. 10431046. Callistrat. Bârlădenu. BOR 11/1906. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. Sebastian. Bârlădeanu. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 564573. dr. 252. PS arhiereu Callistrat. 614622. Bărlădeanu. BOR 4/XXXI. pp. BOR 1/1906. Scripturi”. 652662. 240. Caransebeş. Bârlădeanu. Callistrat. „Profeţii Isaia. 305311. Bârlădeanu. PS arh. PS arh. BOR 1/1905. BOR 12/1905. BOR 12/1902. PS arh. 1528. BOR 7/XXXI. Bârlădeanu. Bârlădeanu. pp. 227. 1931. „Macabeii”. PS arhiereu Callistrat. BOR 9/XXXII. Scriptură”. PS arh. Bărlădeanu. 10581063. Bârlădeanu. Ioan. pp. pp. Bârlădeanu. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Callistrat. P. pp. Tipogr. prof. BOR 5/XXXII. Callistrat. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. 903914. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. pp. Bizerea. BOR 11/XXXII. 237. 476489) şi 7 (721732) /1906. pp. PS arhiereu Callistrat. Barbu. 13211332. pr. BOR 8/XXXII. Bărlădeanu. 251. 14141421. Callistrat. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. „Iisus şi samarineanca”. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. PS arh. Bârlădeanu. pp.

pp. 44 p. Basarab. Mircea. pp. Ed. Bucureşti. 158 p. Basarab. Beldie. 221241. Mircea. ST 78/1961. pr. Bucureşti. 1936. 1927. 273. Tipogr. magistrand Mircea. pp. Ed. MA 56/1983. MO 12/1999. prof. Ideea de rugăciune şi jertfă”. 1624. Universul. Mircea. 275. „Psalmul LI (L). Mircea. Popasuri exegetice.. 268. „Scriptură şi liturghie. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. pr. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. 462484. dr. pr. prof. Bucureşti. Panait. prof. 1940. magistrand Mircea. . 270. 264. Mircea. pp. 261. 6885. pp. pr. dr. Ed. Basarab. Băzău. pr. 280296. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. pp. Mircea. Bucureşti.”. pr. proprie. 627630. pr. pr. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. dr. pp. dr. Cartea românească. prof. (doctorat) 262. 257. pp. dr. 24)”. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. „Cartea profetului Amos. 256. 3142. Mircea. Basarab. Ermineutica biblică. pr. 1980. 202226. horticultură. 220 p. dr. 272. magistrand Mircea. Mircea. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. pp. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. Basarab. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. pr.12 253. magistrand Gheorghe. extras din ST 510/1979) 263. BOR 13/1992. Basarab. O 2/1980. dr. Mircea. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Bejenariu. pr. econ. 271. (manual) 274. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. Basarab. pp. Mircea. Bedreg. pp. „Lucrarea predicatorială a Sf. Basarab. Die biographie der propheten. O 4/1960. 269. Neukirchener Verlag. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. pr. 185 p. dr. Basarab. 265. prof. Introducere. magistrand Gheorghe. I. Basarab. Episcopiei ortodoxe române. MB 4/1987. Bedreg. 4956. pr. pr. Mircea. Cuvântarea din Areopag”. pr. 276. Sfânta Evanghelie de la Marcu. Universul. traducere şi comentar”. Introducere. pp. pr. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pr. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. Mircea. ST 56/1957. pp. 1975. dr. GB 910/1970. 92 p. Apostol Pavel în Atena. dr. 266. 267. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. 1928. Oradea. 343354. Basarab. pp. Basarab. Panait. Probleme de ermineutică biblică”. pp. pp. 277. prof. prof. Ia a şcoalelor de viticultură. ST 510/1979. MB 79/1981. Mircea. MB 46/1979. 254. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. prof. Ed. pp. Bejenariu. agricultură şi profesionale în genere. 552570. C. 93 p. Huşi. pr. Basarab. dr. 260. 258. (doctorat. 410427. Bejgu. Cărţilor bisericeşti. Mircea. 910918. Basarab. 1925. Mihail. MB 13/1979. 90 p. Mihail. Manual de religie pentru cl. ST 12/1972. Ion. ST 34/1961. 5969. prof. „Klaus Baltzer. Basarab. 397571. Basarab. Cartea profetului Amos. Basarab. 602618. 51 p. ST 12/1957. 255. MB 79/1977. 259. Istoria sfântă. „Evanghelie şi cultură la români”. diac. econ. traducere şi comentariu. Ed. EIBMO. diac. prof. Bejgu. Bucureşti. pp. 5159. MA 79/1979. 1997. 286300.

dr. pr. C. 291. econ. I. (ist. Tipogr. 46)”. I.. C. Studiu istoricbiblic.13 278. econ. Înaintemergătorul Domnului. 1923. pr. 54 p. C. pr. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. Introducere. econ. Beldie. Beldie. 1931. dr. Galaţi. Ed. dr. Beldie. I. 737743. econ. Beldie. I. prof. econ. I. 31 p. C. dr. Text şi comentar. „Epistola către Galateni (cap. Poezia biblică. Popasuri exegetice. 301311.. (conferinţă) 297. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. 338342. 734737. 292. 66 p. econ. Ed. Ed.. biblică) 284. pp. 32 p. Beldie.. 1926. 279. 293. Studiu de concordanţă biblică. Ed. I. dr. econ. I. prof. 300.. 910915.. Cărţilor bisericeşti. C. traducere şi comentar. BOR 5/1926. C. C.. 302. Galaţi.. Moldova. dr. BOR 56/1939. 267272. 31 p. 987993. I. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. I. Beldie. C. Beldie. I. econ. I. 290. I. 85 p. Bucureşti. biblică) 282. pr. Galaţi. pr. 43 p. 15 p. Ed. econ. BOR 11/1923. Despre Biblie. I. C. 1923. Cultura poporului. Beldie. Moldova. 1924. 54 p. Moldova. (ist.. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. Imprimeria Chişinău.. BOR 4/1926. Ed. 1926.. Bârlad. pr. Ed. I. Genealogia Mântuitorului. I. pr. pr. Moldova S. Belea. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. C. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. 298. Minodora N. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. I. 124 p. Beldie. Beldie. Beldie. Beldie. 15 p. Bucureşti.. 15 p. Ed. (popularizare) 305. Bârlad. dr. Beldie.. pp.A. Cărţilor bisericeşti. pp. Tipogr. I. Beldie. Ed.A. pp.. Ed. dr.R. (ist.. Tipogr. 286298. C. Lupaşcu. 1928. 30 p. Beldie. C. Beldie. C. 15 p. C. econ. 1928..R. BOR 6/1927. 1931. Bucureşti. 1912. prof. 47 p.. pp. Moldova. I. 287. 1928. 1939.. Socec & comp. econ. pr. Galaţi. Moldova. 48 p. biblică) 283. 1926. 1929. 286. Galaţi. dr. dr. I. pp. pp. 1937. I. Beldie. (doctorat) 306. (exegeză) 281. Beldie. (exegeză) 280. Apostol Pavel despre a doua venire”. Bucureşti. Ed.. dr. pr. C. Galaţi. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. 303. 295. C.. pr. econ.. I. 299. C. Neculai Peiu. George Jorică.. C.. C. Beldie. (studiu lingvistic) 294. (are capitol Familia la iudei. 1931. BOR 13/1923. pr.. I. „Genealogia Mântuitorului”.. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. C. C. „Epistola către Galateni”. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. I. Galaţi. Epistola către Tit. C. BOR 12/1927. econ. Galaţi. BOR 12/1923. 1926.. Beldie. Galaţi. I. 1939. 191. Beldie. (critica textului) 285. I.. (exegeză) 301. dr. pr. Galaţi. 288. Ed. 132 p. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. Moldova S. Moldova. Ed. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. C. pp.. Beldie. 289. Beldie. Beldie. 296. Moldova. 1940.. 22 p. „Genealogia Mântuitorului”.. Despre Biblie şi explicarea ei. (popularizare) 304. 55 p. De la Betleem la Betania. pr. dr. Poziţiuni teologice. prof. pp. Beldie. econ. Beldie. „Ce spune Sf. I.. I. C. C. Bucureşti. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos.. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. „Familia în Antichitatea precreştină”. Ed. pr. C. pr. I. Galaţi. Beldie. Ed. „Genealogia Mântuitorului”. 306308) . C. Epistola către Galateni. dr. Cărţilor bisericeşti. C. 1928. Beldie. p. Galaţi. Moldova. Studiu de concordanţă biblică. RT 78/1944. Chişinău. 61 p.

N. Belu. rusă de Florescu. pp. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. L. Apostol Pavel”. „Hristos. MA 13/1966. PS archiereu Callistrat. prof. 720722. pr. Episcopiei ortodoxe române. MA 1012/1982. prof. 555581. 326. Belea. D. 11331144. „Prof. Librăriei Ciurcu Brassó. «Evangelische teologie». RT 1/1944. Episcopiei ortodoxe române. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. RT 34/1936. Belu. prot. I. 308. D. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. învăţător Ioan. 177179. eroul suferinţei”. catihet. Nicodim.. 319. 1982. Cluj. pp.. BOR 10/1904. Dumitru. 1943. Belea. pr. 317. I. „Prof. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 246 p. PS archiereu Callistrat. (după Anton Worlitscheck. prof. 320. MMS 1112/1958. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. pp.”. L. 325. pp. Politică. dr. 311. RT 34/1945. 1942. p. pp. Ed. pr. pp. Belea... pp. prof. Paulus und die moderne Seele). 3144. 310. Belu. dr. Belea. 204 p. RT 1-2/1945. RT 12/1943. trad. colecţia «Cărţile vieţii». pp. Berescu.”. ElenaMaria. Munteanu. 5962. PS archiereu Callistrat. 12. Minodora N. 71. 316. Nicodim. BOR 1112/1984. „Solomon”. I. „Paulus und die moderne Seele”. pp. pp. D. 732740. Cluj. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. Belu. pp. ST 910/1955. 863871. RT 1618/1915. G. Belea. MA 58/1957. Belu. Ilie. 226 p. 276283. 99106. trad. Ed. Worlitscheck. Bindiu.14 307. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. 314. Belea. Ed. Belenki. pr. „Păcatul original la Origen”. dr. pp. pp. Episcopiei ortodoxe române. 323. Ed. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. 504521. prot.. Munteanu. pp. pp. 315. dr. S. 436460. pp. G. 122123. BOR 8 (pp. 776790. dr. Berlădeanu. Belea. pr. 322. colecţia «Cărţile vieţii». Apostoli d’a predica Evangheliul”. Pavel. 1945. „Preot Teodor Ciceu. pp. 135146. „Heinrich Vogel.. 71 p. MA 13/1967. Nicodim. Auf den Spuren des Paulus. BOR 910/1987. „Sf. 329. Minodora. prot. colecţia Cărţile Vieţii. Ed. 313.. după A. dr. Belu. prot. pp. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. Munteanu. Pax. dr. Minodora. Bucureşti. RT 4/1932. 312. lumina cea mare”. Episcopiei ortodoxe române. protos. prot. Nicodim. 100108. Beleuţă. pp. 424427. pp. nr. Ed. „Predica apostolică”. 248 p. dr. 133134. 280281. G. „Prof. Die Sünde im biblischen Verständnis. RT 11/1937. pr. Belea. 152154.. „Trimiterea Sf. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. „Teologia Decalogului”. 331. „Wolfgang E. 1944. Olivian. 321. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. 1905.”. . Belea. pr. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. Belu. pp.”. Viaţa Sfântului Apostol Petru. 318. Belea. prof. Ed. BOR 7/1904. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel).. Aron. Berlădeanu. RT 56/1944. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. colecţia «Cărţile Vieţii». 330. L. D. pr. 324. Cluj. 190 p. 328. 309. MA 12/1960. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. D. Dumitru. Heft 10/1959”. Nicodim. M. I. Berlădeanu. Cluj. Nicodim. 327. Beleuţă. MA 3/1986. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. din lb. RT 1112/1935. 141150.

. icon. 346.. Climent. Cheia Noului Testament.. 652671. S. 351. GB 34/1972. O 2/1966. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Boşcu. Bukarestertagblatt. Bocian. ST 910/1969. Bogatu. pp. 133135. Ed. pp. MMS 78/1979.. Bîzgan. 55 p. Ed. 699714. Bodogae. 8595. 1901. Legislaţiunea lui Moisi. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. Bucureşti. trad. diac. pp. prot. pp. pp. 361 p. 455465. pr. drd. A. pp. 232 p. pp. Bucureşti. Dumitru I. Bogdaproste.S. 908 p. drd. 345. 246252. „Probleme de cronologie biblică veche”. Emanoil Şt. 104117. Bogdaproste. în colaborare cu Kraut. Ursula şi Lenz. „Cinstirea aproapelui după Decalog”.”. Bogdan. Bodale. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. Bucureşti. M.. A. 307316. 10881099. vol. Niculescu & co. Teodor. BolşacovGhimpu. Glasul Bucovinei.”. Arhiep. 100 p. Bogatu. BolşacovGhimpu. 335. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. A. 348. 4 28. prot. Gheorghe. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. 337. 208 p. MB 1/1989. 334. Partea I. 16. ST 12/1970. Enciclopedică. Iosif. 1905. Credinţa. A. 1903. Focşani. drd. Emilian.15 332. pp. 340. (licenţă) 343. EmanoilŞtefan. Boiu. GB 1112/1971. 349. Gheorghe. pp. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. 89 p. 338. Bogatu. (regiuni în grija judecătorilor. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. (efortul sârbului Vuk Karagici. Cernăuţi. Vasile Gheorghiu. Ed. autorului. Gheorghe. 177185. (concordanţă) .. episcopul Alba Iuliei. 344. Ed. 1905. pp. (cronologie) 352. 1933. 347 p. pp. „Hristologia după Epistola către Evrei”. Blaga. ST 12/1972. GB 912/1976. Munca. MB 1012/1973. Vasile. 1983. judecătorii noi. 17871864. Bizerea. 353. Bodogae. Minerva. Tipogr. A. Cele patru Evanghelii. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. pp. (licenţă) 342. 349373. GB 78/1974. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. Ed. BolşacovGhimpu. Bodogae. Gh. Petru. 336. MO 5-6/1972. RT 34/1935. A. 1903.. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. T.. Herta. 96109. de Danţiş. drd. A. dr. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. 636647. 51. Martin. Bucureşti. Diaconescu. Diecezană. p. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. Tipogr. „Dr. P. 89 p. III (cap. de a trad NT) 339. Bogdaproste. pp. Preparaţiuni. T. Universalitatea potopului. Meditaţii evanghelice. Tipogr. 347. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. Tipogr. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. 1988. 1908. epoca lor. RT 12/1934. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Ed. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. XV + 431 p. Bucureşti. pr. Bogdaproste. Bogdaproste. dr. ST 12/1971. prof. Gheorghe. pr. Gabriela şi Spuhn. 20). 1996. (licenţă) 350.. pp. Universalitatea potopului. Bontea. prof. Iris. 907921. (licenţă) 341. BolşacovGhimpu. A.. Gheorghe. A. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. Gheorghe.

diac. „Slujirea Cuvântului”. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. libertate în NT) . 61101. Ene. Oiaga. Al. a IIa secundară11. „Cântarea Cântărilor. ebraică. MMS 1/1931. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. Biblia în Filocalie. 1738.. Socecu. Ia secundară de băieţi şi de fete. 448453. dr. 783788. pr. 1927. 7394. Bria. RT 4/1998. episcop Calinic. Ia secundară. Vasile. dr.. prof. Bucureşti.. pp. 880 p. pp. I. pp. pp. Bria. Ion. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Boroianu. forme de predică) 373. Vasile. pp. Bria. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. pr. magistrand Vasile. 366. 132149. în Evangelisches Pfarrerblatt. Putând fi adaptată şi la cl. pr. prof. Borca. Iaşi.. prof. pp. Vasile. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Bucureşti. asist. (date şi texte scripturistice) 375... date geografice) 363. Bria. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. 1995. din lb. prof. GB 56/1959. Socec & comp. „«Iată. 5058. D. 115 p. Ed. S. Ion. „Eshatologia sau lumea viitoare”. G. 104 p. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Boroianu. 777787. Iaşi. 133 p. conf. a XVIa. GB 78/1969. 712. prof. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Ed. παραδοσις) 370. 461470. Trinitas. a Va. Bria. prof. vol. diac. diac. Bucureşti. 364.. Leipzig. MO 46/1978. II. Boroianu. Ion. (prezentare a broşurii adunării. D. (episodul de la Emaus. dr. pp. (d. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. (teol. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. Bonteanu. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Theodosie. Boroianu.. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Sensul activ al speranţei creştine”. D. O 2/1973. Botez. lect. V. 1995. trad. ST 56/1970. episcop Calinic. Consideraţii generale”. Librăriei Socec & co. Paris. 1905. BOR 2/1913. Brătan. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. (mărturia şi mesajul propovăduirii. Manual pentru cl. Botoşăneanu. G. G. pp. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. 368. pp. Boroianu. pr. Cestiunile din programa analitică pentru cl. pp. MMS 12/1962. „…un sat. Ed. 302 p. 384405. asist. Atelierele grafice I. pp.16 355. Ion. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». dr. Bucureşti. Ilie D. O 12/1995. D. pp. 463466.. Al. + 2 hărţi color) 360. 427437. vol. diac. + 2 hărţi color) 361.) 359. Bucureşti. dr.. pr. 1977. Botoşăneanu. iul. 1968)”. Atelierele grafice I. Les Grandes Etudes Historiques. ST 12/1954.)”.”. 1914. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Explicarea Evangheliilor. 357. Ion. pr. HansWerner Bartsch. ST 78/1961. a IVa. 358. O 3/1967. Jesus en son temps. O. „Dr. 372. (unitatea Sf. 398 p. prof. Vasile. pp. 365. A. Bria. Botez. + o hartă color) 362. (ed. (ed. Biblia în Filocalie. cu T. dr. Trinitas. care se numea Emaus…”. (ed. Ion. GB 12/1972. Oiaga. Bucevschi. BOR 78/1965. Vasile. prof. V. Socecu. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Branişte. 121 p. bibl. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. Ia secundară de băieţi şi de fete. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. 56 p. Heft 6/1961”. 374. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. Ed. 367. 218252. Fayard. 7274. pp.. Oiaga. Bria. Ed. prof. prof. 356. 1904. G. şi Oiaga. A.

110”. 388. Ioan. 385. 1430. drd. 5162. Bucevschi. O 1/1966. pr. «Dialog unterwegs». „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). 377. O 2/1980. Orest. pp. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. 386. Bude. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. MB 79/1994. 311315. Bucevschi. 400. Ioan. diac. MB 1/1988. Bude. 513523.. parohul Ioan. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». „Antropologia Vechiului Testament”. (Biserica şi Israelul contemporan. GB 56/1975. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 7882. pp. Orest. 7386. prof. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. Bucevschi. 140142. 394. MB 1/1989. pr. de Prof. 729736. Bucevschi. MB 46/1989. Ap. pr. MMS 78/1973. Bucevschi. 403421. Orest. Freiburg. pp. 525535. Bucevschi. Bude. 389. pp.”. „Bunătatea divină”. Die Bibel und das 2. MB 2/1988. O. (Concilium 1/1979)”. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. diac. ST 34/1978. diac. 399. 397. pp. vatikanische Konzil. pp. pr. diac. drd. pp. pp. 388389. 2639. „Dr. Göttingen. Buga. Ioan. C 1911 (pp. „John Kilgallen. GB 34/1967. 396. Bude. pp. pp. 231242. prof. 379. Ioan. pr. Ioan. pr. O. ST 3/1989. Ioan. MB 46/1994. Bude.. Ioan. Ioan. pp. MMS 34/1966. „Romano Guardini. 4862. Bude. ST 34/1978. Bucevschi. grupări religioase. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. pr. 3243. pr. O. 378. Bucevschi. 140 p. Bude. drd. O. Biserica) 390. pp. 380. Bucevschi. Ioan. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. 392. Pavel”. diac.. Bucevschi. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. noul popor ales. Ioan. diac. 381. popor ales în VT. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. (cu bibliografie) 383. Bude. 521522. pp. 258262. Buga. Epistola a IIa către Corinteni 5. prof. GB 34/1956. ST 4/1986. MB 79/1997. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. Ioan. prof. August Strobel.. de Leopold Lentner”. drd. pr. O 3/1975. 578579. pp. drd. prof. 197203. ST 78/1956. (dovezi scripturistice) 384. pr. 393. 395. O. „Mântuitorul despre sine”. Orest. 398. diac. ST 910/1975. MO 3-4/1960. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. 3042. 150152..”. Ioan. Bude. pr. (atit. pp. Oscar Cullmann. 1964. 391. drd. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. „Patimile şi Învierea Domnului”. Buga. GB 6/1987. „Viaţă şi moarte în Hristos. pp. MMS 910/1970. Dr. 1964. pp. 251256. . prof. 129140. pr. pp. pr. drd. pp. Ioan. «Intimität im Neuen Testament». 193204. 242243. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. Ioan. pp.17 376. Bucevschi. 366371). „Biblia gotică şi fragmentele ei. pp. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. pp. pp.. după învăţătura biblică neotestamentară”. 137-151. Bude. prof. pp. în col. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). de pace a lui Iisus) 387. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. 6678. 18 p. O. 4560. prof. Buga.

Bucureşti. Cartea românească. Edmund Kalt. 283 p. 518527. MB 79/1965. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 492503. 409. Biblische Arhaeologie 2. 404. Christologie du Nouveau Testament. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. pp. C. 100 p. 434449. I de gimnaziu. Oradea. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pr. pr. Ed. Mihail. 666673. Neuchâtel. 352353. 1947. Burtan. şi Popovici. Bunea. 345364. Ion. GB 910/1979. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. Ion. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. 575583. Burcuş. pp. Ed.”. GB 78/1964. „Sfântul Ioan Botezătorul. Ion C. 1946. 1934”. 717724. Ed. Teodor. pp. 1929. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. pp. Buga. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. cl. 402. drd. (predică) 423. pr. 300 p. pp. Tipogr. 216230. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». Văcărescu. 421. 419. Al. Buzescu. Burcuş. 417. O 1/1983. Ed. Freiburg im Breisgau. 414. Herder. diac. . Bunea. Universala. prof. RT 910/1934. BOR 56/1979. prof. Bucureşti. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace.. ST 78/1966. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. C. cl.. ST 910/1974. 412. Cartea românească. drd. pr. pr. Burcuş. 411. pp. Nic. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. prof. pp. Nicolae C. „Cartea Rut”. 415. Bucureşti. diac. Bulacu. Ştefan. prof. pr. 744767. 966982. ST 34/1967. ST 910/1966. N. Mihail. Al. drd. 173188. Bulacu. pp. N. dr. pr. drd. Teodor. pr. C. oct. pr. 418.. Ion C. N(icolae). prof. drd. Văcărescu. pp. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). C(olan). Teodor M. îndemnul Sf. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. Teodor M. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. Delachaux et Niestlé. I de gimnaziu. pp. Burcuş. manual pt. „Prof. Gheorghe. pp. (licenţă) 416. Bulacu. MA 13/1974. Sofia. drd. Mihail. 852855. 725735. IIIe ed. 420. pp. 14) 413. 1931. 1905. Buzescu. ST 34/1978. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. „Oscar Cullmann. 173195. pr. 407. 403. prof. Bucureşti. Mihail. Ion. Bulacu. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. Nic. pr. 62 p. GB 34/1976. sem. ST 910/1973. Gheorghe. 1966”. Buzescu. Teodor. pp. pr. vermehrte Auflage. pp. 100 p. 1968. MA 1112/1971. Buzescu. Bucureşti. pr. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. Partea I. 405. Buzescu. Nicolae. Mihail. Ed. dr. 422. Burcuş. pp. şi Popovici. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. Burtan. 408. prof. pp. dr. Buzescu. Ed. 410. manual pt. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. Bulacu. O 2/1977. pr. O 4/1975.18 401. Bulacu. 211 p. (l. ST 78/1967. Mihail. pp.. Omilia exegetică biblică. 649653. prof. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. 424. pr. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. autorului.. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”.. prof. 98 p. C. Scripturi”. Burilescu.. pp. 1931. 7382. pr. 7780. dr..

Ed. prof. 70 p. A şasea carte de religie. 1996) Cândea. Academiei R. 11)”. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. Tipogr. 5657. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. (manual) Călugăr. 448. 434435. dr.. pp. protop. „Macabeii (urmare din no. Dumitru. Atena. „Ion V. (Matei 5. (posibil Bârlădeanu?) C. 10) Călugăr. 1927 ian. pp. 431. Cândea. Popescu. Călugăr. Georgescu. Cum să citim Sfânta Scriptură. nr. R. Călugăr. Dumitru. Etiopia. ST 12/1997. Cândea. arhiereu prof. pp. Tipogr. Tipogr. Tipogr. pr. 322323. pr. Călugăr. C. 2. Actualitatea profeţilor. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. 12481252. D(umitru). 447. 1932”. A treia carte de religie. Bucureşti. Addis Abeba. prof. 436. 440.”. 137139. drd. 78 p. 445.S. pp. pp. Arhidiecezană. Arhidiecezană. (manual) Călugăr. 131132. dr. 429. pr. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. conform programei în vigóre pentru cl. A patra carte de religie. 441. pr. 11561162. . 104 p. Bucureşti. Bucuresci. ed. pr. prof. Atena. 132133. 2. 433. 434. pp. al XVIIlea. „Limba română”. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. 14141421. Διαθηκης. Tipogr. Georgescu. Bucureşti. 437. „Conf. 1940. „Preot Gr. pr. Copii din Biblie. Călugăr. Gutenberg. Popescu. pr. 1934. Sibiu. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. (seria Didactică. Sibiu. 1940. no. Cărţilor bisericeşti”. ST 78/1951. Dumitru. pp.R. prof. 427. Sibiu. 312). 442. RT 1-2/1935. Tipogr. Călugăr. pp. 226231. 462480. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. BOR 10/1909. Fericiţi sunt. „Macabeii”. (manual) Călugăr. 1940.. 428. 1934. 61 p. pr. 6372.. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. Arhidiecezană..19 425.. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. Spiridon. extras din rev. Vasile M. 1943. 1934. prof. Callist Botoşăneanu. Tipogr. Roman. Sibiu. 1941. 1. acad. MA 13/1961. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. 45 p. Vellas. A doua carte de religie. Arhidiecezană. Tipogr. Viorel. 439. (manual) Călugăr. Sp. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. Bucureşti. pp. Instit. Cândea. Cândea. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. Tipogr. RT 12/1935. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. 443. Dumitru. 426. 66 p. pr. 1932. 444. 1940. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. 2 p. RT 12/1934.”. 68 p.. D(umitru).. Arhidiecezană. 1926. Viorel. S(piridon). Olimp N. Republica Democrată Germană”. de arte grafice «Speranţa»”. Sibiu. Dumitru. Dumitru. A cincea carte de religie2. 1940. C 1011/1926. Simeon. 432. 97106. Apostol Pavel”. RT 1112/1934.. 446. 1948. „Evanghelia în cultura românească”. Arhidiecezană. Caloianu. Dumitru. Sibiu. Dumitru. 142148. Arhidiecezană. pp. (manual) Călugăr. 430. Arhidiecezană. BOR 11/1909. „Macabeii (urmare din no. Tipogr. Sibiu. (posibil Bârlădeanu?) C. Virgil. 36 p. BOR 12/1909. pp. 10)”. pp. MA 13/1961. 1902. pr. ST 34/1975. Virgil. 1970. pr. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». pp. 64 p. D(umitru). Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. 184 p. I de băieţi şi de fete. 435. „Ion V. GB 12/1974.. (manual) Cândea. dr. 63 p. Întâia carte de religie. 438. Sibiu. pr. pp.

O 1/1994. 90107. asist. Vellas. 471. dr. 469. pp. 451. pp. 459. Cârstoiu. profesor la Universitatea din Atena. Chialda. A. drd. Justinian. 5166. lect. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. 5969. . ST 12/1998.20 449. pp. 463. Ion. Cârstoiu. 454. 450. 468. 97123. scopul final al omului”. ST 34/1997... Mircea. diac. Atelierele grafice Socec & co. O 34/1997. I. Justinian. (non vidi) 452. Pavel. A. M. „Studiul Vechiului Testament. Ioan. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. „Botezul în lumina Sf. 9196. Ioan. pp. Mircea. nr. pp. dr. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. „Femeia la evreii vechi”. „«Fiţi desăvârşiţi. 458. Caraza. Ioan”. GB 12/1985. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. 287296. 1916. asist. II. 171172. 461. drd. Sacrificiile Vechiului Testament. lect. pp. Cârstoiu. lect. „Împărăţia cerurilor. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. I. Mircea. ST 12/1955. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. dr. O 12/1998. MB 13/1958. 104114. ST 910/1956. Introducere cu 11 planşe. Justinian. MO 5-6/1955. asist. Ioan. diac. diac. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ceremuhin. 324. 460. ierom. 71152. 4553. 455. pp. O 4/1988. pr. Cândea. 518 p. 352-356. pp. Bucureşti. diac. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. „Vasile M. 589599. asist. „Mântuitorul Iisus Hristos. pp. Romulus. Cârstoiu. p. O 23/1994. Scripturi după mărturiile Sf. Cârstoiu. pp. O 4/1983. protos. Justinian. 462. 472. manual pentru institute teologice”. Textul şi glosarele. O 4/1991. dr. asist. Ioan. conf. diac. pp. 8/1957. pp. 165176. 465. Justinian. Caraza. 457. Caransebeş. Cândea. ierom. pp. Petru. Cata. Ioan. prof. Caraza. vol. modelul desăvârşirii creştine”. dr. Bucureşti. GB 58/1999. Chialda. 289.. conf. protos. trad. Candrea. după Evanghelia Sf. MMS 6/1987. Chialda. pp. vol. 1823. 453. 125136. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. pp. Tipogr. protos. diac. Pavel”. 3745. Cârstoiu. 551 p. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. I. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. P. 1916.. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. S(piridon). 436437. 464. Candrea. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. diac. Caraza. pp. „Melchisedec. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. Diecezană. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. lect.. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. lect. 603621. diac. protos. pp. protos. 106119. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. 466. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. Chialda. O 4/1994. ST 34/1997. 470. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. RT 78/1907. 1941. 456. pp. Atelierele grafice Socec & co. diac. RT 1112/1936. preotul rege din Salem. Ioan. Cârstoiu. Justinian. lect. pp. pp. 467. 238 p. Caraza. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. drd. de pr. diac. pp. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. MB 79/1991. Caraza. Cârstoiu. Ap. lect. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. 1017. 48)”. Ioan. „Mântuitorul Hristos.

476. dr. 1946. pp. 477. pp. 1965”. Bucureşti.. Arheologia biblică. Melhisedec. pr. EIBMBOR. 479. Mircea. S. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. 1929. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. prof. Tipogr. 347350. M. † Iustinian. 478. Tipogr. N. 6894. pr. (extras din rev. prof. Manuscrisele de la Marea Moartă. Mircea. Chialda. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. 21 p. MO 78/1965. „Studiul Noului Testament. pr. (non vidi) 484. Diecezană. prof. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. D. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. pp. Chialda. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Constantin. pp. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. 486. MO 1-2/1955. dr. Bucureşti. prof. Tipogr. pr. dr. Chialda. Chiricescu. 475. „Pr. Chialda. I. „Anul jubiliar al evreilor”. 755765. Sebastian. dr. Chilea. 2223. Chilea. 1941. N. Amusin. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. Isus Cristos. Instit. 480. 190243. Chialda. Mircea. „Origen. Naţională. „«Şi a înviat a treia zi»”.21 473. (non vidi) 474. Mircea. dr. traducerea de pr. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. carte de cult”. RT 1/1912. pr. Constantin. Caransebeş. pr. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. partea întâi. „Pruncia lui Isus”. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. 12911294. 1940. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. 57 + III p. prof. frumuseţea. Tipogr. prof. preotulrege din Salem. (manual seminar) . BOR 34/1979. 483. 228253. prof. 493. prof. pp. pp. GB 78/1964. prof. Chiricescu. O 2/1983. Chialda. „Despre Psaltire: conţinutul. F. GB 68/1983.. dr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. pp. pp. Chiricescu. pp. 308309. Altarul Banatului 16/1946) 482. 521 p. Ed. 119-124. M. 29 p. Chilea. prof. 488. Ion A. Tipogr. dr. pr. 490. MA 1012/1977. pr. (popularizare) 495. Chiricescu. Diecezană. Constantin. Sacrificiile Vechiului Testament. Caransebeş. Chialda. Neaga şi Zorica Laţcu. pr. Mircea. „Despre Psaltire. dr. 1904. pp. conf. prof. Caransebeş. Scripturi)”. Scrieri alese. Mircea. pr. Petru Barbu. a IIa secundară (băieţi şi fete). O 4/1962. (licenţă) 492. „Paştile Domnului”. 709714. 489. Chirica. 26 p. 102120. Ed. (la îndrumări pastorale) 487. prof. prof. Ştiinţifică. BOR 10/1903. ChiriacDimancea. Lumina. [Tipogr. BOR 1/1915. Despre Psaltire. 496. Chilea. Anul jubiliar al evreilor. 1943. 4055”. prof.. Chira Maramureşanul. Bucureşti. de arte grafice „Flacăra”. Diecezană.. prof. pr. 132 p. Tipogr. Chialda. Chirică. Chialda. 491. „I. dr. Diecezană. Chilea. Sebastian. Chialda.. pp. Caransebeş]”. 494. dr. Diecezană. pr. 485. „Sacrificiul mielului pascal”. T. Ctin. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». Petru. Mircea. Bodogae. pp. O 1/1972. pp. Chialda. prof. episcopvicar. 1981”. Ciauşanu. Sebastian. Caransebeş. din 19411942. pr. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. Tipogr. Sebastian. Mircea. „EbedIahve. BOR 56/1981. 450456. 1425. pp. Isaia cap. Cărţilor bisericeşti. BOR 34/1980.. manual pentru institute teologice”. Mircea. 489539. 80 p. 1915. pp. cu cuvintele Sântei Scripturi. prof. 369380. Bucureşti. prof. Ploiesci. pr. Gh. prof. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. pr. 542561. 645649. pentru cl. pp. pp. Arhidiecezană. 1919. Bucureşti.

trad. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 135 p. dr. 506. Bucureşti. 126139. Constantin. greacă de Stăniloae. prof. trad. Evanghelia pentru timpul prezent. Antisemitism „creştin”?.. Chiricescu. (ed. din lb. Petre. Bucureşti. Ed. 1937. pr. 2 c). (extras din BOR) 502. prof. 1903. Fântâna darurilor. 510. (non vidi) 508. Studiu criticoistoric”. GB 3/1949. MO 6/1989. (ed. „Tâlcuirea Psalmilor”. Sf. 503. a IVa) 499. dr. pp. Constantin. 1911. dr. Toma. 1910. Curţii regale. 23 p. (popularizare) 514. 3762. „Tâlcuirea Psalmilor”. Dumitru. pr. 515. Bucureşti. 97. Tipogr. 500. prof. 69 p. Fântâna darurilor. BOR 4/1931. pp. Chiricescu. dr. Constantin. Chiricescu. Ed. Chiricuţă. Sf. trad. Ed. 1245. vol. 21 p. 507. Chiricuţă. Chiricescu. Butnariu. Petre. Sf. 1919. dr. MO 46/1990. pp. 509. din lb. 131 p. Bucureşti. Despre Psaltire. Toma P. 517. 513. a IIa) 504. Bucureşti. „Tâlcuirea Psalmilor”. Bucureşti. 1915. Cărţilor bisericeşti. pp. 406 p. Studiu criticoistoric”. din lb. 1947. (ed. prof. pr. 1935. pp. 120 p. 135 p. 1922. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Petre. Chiricuţă. Chiricuţă. „Tâlcuirea Psalmilor”. Chiril al Alexandriei. 520. Petre. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Naţională. Toma. Chiricuţă. Chiril al Alexandriei. Constantin. dr. Tipogr. MO 5/1989. pr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. greacă de Stăniloae. prof. MO 46/1991. Cărţilor bisericeşti. din lb. Constantin. 519.. pp. (din Sources chrétiennes. Oltenia. dr. 518. Dumitru. 1903. din lb. Constantin. a IIa) 501. pr. prof. „Tâlcuirea Psalmilor”. Toma. dr. „Tâlcuirea Psalmilor”. Chiril al Alexandriei. 4566. dr. pr. 123198. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Viaţa publică a Domnului nostru. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Ed. 7988. Chiricuţă. Ed. pr. pr. greacă de Stăniloae. Toma. Lucian. 256 p. dr. pr. pp. Sf. Gheorghe. manual pentru cl. 252 p. 2). Chiricescu. pr. greacă de Stăniloae. din lb. Chiricuţă. 155204.. 1923. Dumitru.. Sf. Arheologia biblică. Bucureşti.. Tipogr. Constantin.22 497. Paris. Chiril al Alexandriei. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. Minerva. Chiril al Alexandriei. Constantin. 144 p. Institutul de arte grafice „Flacăra”. Les Editions du Cerf. Chiricuţă. Chiril al Alexandriei. pr. ?. dr. Chiricescu. dr. 7692. Tiparul românesc. Tipogr. Sf.. Cassei şcoalelor. pr. 1926. a IIIa) 505. a IIa secundară (băieţi şi fete). Chiricescu. Bucureşti. Bucureşti. Ed. MO 13/1990. 308322. 511.. Cărţilor bisericeşti. Chiricuţă. pp. ST 34/1993. greacă de Turcescu. pp. prof. trad. pr. (popularizare) 512. prof. trad. dr. pr. trad. Dumitru. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. 1964). greacă de Stăniloae. 1929. Bucureşti. Arheologia biblică. MO 4/1984. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. 134 p. a IIIa) 498. pp. Bucureşti. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. (ed. (ed. prof. 136 p. din lb. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. prof. Bucureşti. 100122. Sf.. prof. trad. Dumitru. prof. 516. dr. Dumitru. 131 p. prof. Chiricescu. pr. Chiril al Alexandriei. pr. Ed. Fântâna darurilor. BOR 23/1931. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. . Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Arheologia biblică. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. prof.

Nicolae. Iaşi. 539. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. 542. Sibiu. Chiril al Alexandriei. pr. sfântul. Pavel în Atena”. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. «Cahiers théologiques» nr. 523. prof. greacă. magistrand Mihai. Bucureşti. Chiţescu. (Paris. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. MMS 56/1955. 261270. Nicolae. La Tradition. Nicolae. Scrieri. 131143. Nicolae. Chiţescu. prof. 6779. Iaşi. BOR 910/1948. pp. Ed. Chiţescu. Nicolae. Bucureşti. pp. 508511. 226 + XII p. Tipogr. pr. 1923 (în foaia de titlu 1922). 535. pr. prof. pp. Nicolae. 1991. MMS 56/1959. GB 11/1958. din lb. Cimara. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Ioan. 92105. Partea a doua. Ciobanu. 541. Chiţescu. 16 p. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. pp. 614 p.. prof.23 521. Dumitru. „Întreita ispitire a Domnului. 3537. Chiţescu. pr. Tipogr. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. (AlbaIulia). 532. 3/1996 (anul I). dr. 486488. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. EIBMBOR. pp. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. din lb. 1953). „Studiul Vechiului Testament”. 529. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Chiţescu. Cimara. Olafire. Chiţescu. prof. Ciobotea. 474477. pp. 283297. pp. contesa Calomira de. prof. 540. Activitatea Sf. 187 p. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. Introducere şi comentar”. introducere şi note de Stăniloae. Chiril al Alexandriei. O 1/1958. trad. Cărţilor bisericeşti. „Justin Moisescu. Chiţescu. MMS 89/1956. BOR 710/1937) 526. pr. . MO 13/1978. vol. Chiţescu. Chivu. (doctorat) 527. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. Ioan. 533. 1922. greacă. Psaltirea lui David. O 2/1963. Vechi psalmi româneşti din sec. Tălmăcită după textul biblic. dr. pp. prof. TruroCornwall în Anglia. Psaltirea lui David. pp. pr. EIBMBOR. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”.”. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. Nicolae. drd. Chirilă.) 528. Nicolae. Nicolae. drd. N.”. Scrieri. ?416. „Oscar Cullmann. Chirilă. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Ciobanu. 39) 522. prof. Ciobanu. Ap. pr. 1975. 537. pp. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. „Scriptură. 1997. prof. Lumina Moldovei. dr. pp. Vechile civilizaţii semite. BOR 12/1956. prof. 10421049. 464 p. trad. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. Mihai V. Bucureşti. Chiţescu. O 34/1963. Chiţescu. 274288. Bucureşti. 1937. 1992. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. 711 VII 1975) 534. pr. Tipogr. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. bibl. pp. al XVIIlea. pp. (dialog ortodoxanglican. Tipogr. 525.. 295312. introducere şi note de Stăniloae. 33. col. Academiei RSR. prof. Lumina Moldovei. Studiu exegeticcritic. GB 34/1978. 32 p. Partea întâia. Bucureşti. cu aplicare la viaţa creştinilor”. extras din „Limba română” 2/1972. 538. dr. şi teol. 55 p. contesa Calomira de. (filol. 2740. 524. 531. în Credinţa Ortodoxă. Tradiţie şi tradiţii”. în vol. Dumitru. MB 79/1975. 316 p. pp. Mihai. 145154. pp. „Activitatea grafică”. (colecţia PSB. BOR ?/1939. (extras din rev. „Sabatino Moscati. pp. Biblie şi Teologie. DanIlie. 363423. Nicolae. Ed. Gh.. sfântul. Tălmăcită după textul biblic. „Epistola către Filimon. 1937.

Tipogr.24 543. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. 5155. iconom C. Ciurea. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. Cernăuţi. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. (grota 7. GB 1112/1964. Ed. prof. pp. Arhidiecezană. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. diac. Ciprian. 196 + IV p. Cojocaru. 562. ST 36/1950. 355364. 161168. Cîrstoiu. Rm. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Cîrstoiu. 1900. 15 p. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. 545. 1997. Bucureşti. 659663. Coca. Ioan. de editură creştină.. Ioan Evanghelistul”. pr. pp. dr. Ed. pr. 360 p. 482484. EIBMBOR. nr. anul X.. (introd. 420 p. George. 72 p. 1942. Haralambie. Ciudin. Platon. (licenţă) 547. Al. „Predica de pe munte”. din lb. Cocognac. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. pr. 198217. 1899 (1900). pr. drd. Ciudin. Ciudin. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. BOR 12/1961. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. 1940. Lexic teologic. N. Ciurea. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 553. I. Gazetei săteanului. (fericirile…) 559. Poliglotă Gregoriană. 1937. Ciudin. Calistrat. Iorgu. Ed. Redactată după textul original. Apostol Pavel despre clasele sociale”. Cioculescu. G. Bucureşti. Bucureşti. Cartea românească. 150 p. 563. asist. Michaela. (fără imp. nr. 546. Maurice. Sfântul. N. GB 6/1987. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560.. RT 910 (pp. Manual pentru Seminariile teologice. pr. 510521. Studiul Vechiului Testament.. ST 34/1985. pr. dr. + 6 desene la final) 554. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. . dr.. dr. pr. pp. 556. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. 565. trad. prof. + 6 planşe la final) 555. dr. pr. „Apostolia”. Instit. drd. greacă de Pâslaru. RT 2/1907.a. (şi exegeza textelor) 550. Cîrstoiu. Ioan. I. Iaşi. 549. Alexandru I. 146148. ST 56/1985. rep. Ed. Simbolurile biblice. arhipresviter Calistrat. Cioranescu. 5. Matei. Nicolae. X + 400 p. Bercovici. prof. 1921. Patriarhul BOR. pp. Codreanu. Haralambie. NT) 564. „Concepţia Sf. Ciurea. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. 1978. ST 78/1985. GB 78/1964. Studiu după textul ebraic şi LXX. Şerban. Ciosu. 245257. Humanitas. prof. 96103. 295 p. pp. pp. pp. pp. Sibiu. Vâlcea. Credinţa noastră. 53 p. pp. Progresul.. dr. Dorohoiu. Psalmi. „Despre Evanghelia după Ioan”. 1905. Studiul Vechiului Testament. Coca. MMS 89/1956. f. pp. Librăria şi tipogr. Ed. drd. Al. prof.. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. 4. C. teme) 558. Ed. (cu binecuvântarea PF Iustin. 544. Nicolae. Ioan. 433 p. 1997. pr. Cojocaru. prof. Bucureşti. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. (colecţia Didactică. 551. 192 p. Tipogr. 548. Cioloiu. Ciudin. franceză de Slăvescu. pt. Cernăuţi. Roma. pr. pp. Matei. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”.. 557. extras din „Bună Vestire”. Ciuhandu. Tipogr. 1941. 552. I. 10221026. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Bucureşti.. trad. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. dr. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. din lb. pr.

pp. prof.. 106109. 86”. 574. Der Philipperbrief des Hl. „Prof. RT 23/1929. 1926. Colan. pp. N. Bucureşti. dr. 151152. „Să se retipărească Biblia!”. RT 3/1927. RT 1011/1925. prof. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. pp. Gh. Ferdinand I. 1924. autorului. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Cernăuţi. von D. pp.”. Colan. Chişinău. 307. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. 102103. Br. „D. Cernăuţi.. Colan. prof. pp.. Universitară. Ramuri. I. RT 11/1927. mitrofor dr. Tipogr. 32 p.. RT 23/1924. de A. Arhidircezană. Scriban. pp. de arte grafice «Ramuri». RT 10-11/1924. N. 352354. RT 89/1925. Colan... RT 4/1927. Gr. pr. Franz Keller. pp. Freiburg i. nr. Craiova. Ed.. Noul Testament. N. p. Bucureşti. „Teodor M. 1927. Colan. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. . F. Freiburg im Breisgau. N. „Curs de întroducere în Noul Testament. 1927. 1919. Colan. Colan. Scrisul românesc. Colan. Nicolae. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). Colan. «Universală» Alcalay & co. Colan. 578. Colan. prof. Sibiu. „Sonnerkraft. 583. Ed. 75 p. Freiburg i. N. prelucrare de G. Herder. Studiu biblic. dr. Maunoury. Cartea românească. 395398. „Institutul biblic”. Colan. autorului. Colan..”. N. pp.”. Trifa”. 3233. 140141.. pp. 567.”. tipărit în zilele MS Regelui României. RT 11/1927. 216 p.”. pp. Constantin C. RT 56/1927.. George Ştefan. 1518. prof. prof. dr. Vasile Gheorghiu. 305306. „Der Römerbrief. 1924. Stadtfarrprediger in München. Herder. de arhim. N. de Antonie Harghel. prof. 569. «Biblioteca Semănătorul». 588. p. 258 p. 1926. RT 1011/1924. Nicolae.”. N. 48 p. p. Ghia. RT 23/1924. 584. 137138. prof. Ed. 1928. RT 12/1927. p. pp. N.. Ciauşanu. „Pr. 1928. 1927. N.. Scriban. Colan. München. cu introducere şi comentar scurt. dr. Bucureşti.. 1925. I. I. Ed. 568. 87 p. „Comentariul asupra Epistolei Sf. 1924. Arad”. Ed. N. N.. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni.”. pp. 224 p. Craiova.. Dr. 656 p. 76.”. N. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”.. 575. Colan. de arhim. Nicolae. de arhim. Colan. RT 4/1924. Epistola Sfântului Iuda. N. 1924”. pp. Cojocaru. Colan.”. N.. 571. Istoria creştinismului ca istorie a culturii.. RT 45/1928. von Anton Worlitscheck. Br. de dr. pt. Gh. „Cărţile părintelui I.”. de pr. 582.. Introducere şi comentar. Karl Barth. 224 p. 74 p. Colan. Ghica. Ed.. 96. Colan. RT 46/1922. Colan. Apostol Pavel cătră Evrei. Vasile Tarnavschi. prof. N. Colan.”. RT 56/1925. pr. Antonie Harghel. Ed. 579. 8789. 581. 104105. 573. p. Cartea românească. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. pr. RT 1/1928. 125126. pp. 1928. Popescu. Ed. 1930. 580. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). 100 + VI p. 572. „Atlas Scripturae Sacrae. Colan... 34 p. pp. Herder & Co. 145151. Studiu apologetic. N. „Epistola către Romani. „O traducere catolică a Bibliei”. Ricardo de Riess.”. F. 587. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. 313317. 152153. pp. „Ierom. 576. TV 810/1992. N. 585. Instit. 280281. Craiova. 128 p. RT 23/1929. Ed.. von Dr. „Curs de introducere în Noul Testament. Bucureşti. 260 p. 577. Ed. N. Cristescu. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. 347348. RT 4/1927. Institutului Biblic al BOR. Palatul Sfântului Sinod”. 141. p. Apologie istorică. 570. 586. RT 45/1928.25 566.. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron.

pp. Fântâna darurilor. Coman. 612. Fernand. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. pp. RT 78/1937. 1925. asist. pp. 259268. Humanitas. Constantin. pp. pr. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. 604. Ed. 1929. (în colecţia Problemele vremii) 591. 600. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. 595. 304305. Bucureşti. 155166. pr. pr. ST 12/1977. Coman. ST 710/1976. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. de pr. 601. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. Coman. Mariana. serie nouă. 605. pp. Mihaela. iuldec. 596. franceză de Voicu.. Colan. pp. Stropi de rouă duhovnicească. 602. Pavel”. pp. Psaltirea de la Mehadia. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. 606. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. Coman. pr. O 2/1966. Biblia şi intelectualii.. Coman.”. Ioan G. Bizantină. prot. Biblia şi intelectualii. Colan. Vasile. ST 2/1989. Sibiu. extras din Limba română 3/1968. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. prof. 199221. 1997. Ed. MB 13/1967. Bucureşti. 608. pp. dr. Coman. 148159. pp. asist. 3031 martie 1989”. 124128. Daniel. Frankavilla Grecia. pp. pr. Daniel. 528546. Coman. . 508 p. Nicolae. Ed. 1214. Coman. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 117119. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. Daniel. Coman. Cugetarea. 714725. Comte. pr. pp. Colan. 1937”. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. trad. episcop Vasile.. Constantin. I. 607. 582600. Ioan G. Ghica. Arhidiecezană. „François Mauriac. 611. Daniel. Constantin. PăsculescuOrlea şi Const. din Tesalonic Grecia. Constantin. episcopul Oradiei. 1936. Coman. prof. Coman. membru al Academiei Franceze. Arhidiecezană. prof. Sibiu. pp. 592. Eseuri pe teme biblice. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. Tipogr. Artos Zois. Ed. Constantin. pp. Creştinismul şi sclavia. 2630 octombrie 1988”. pr. Constantin.26 589. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. RT 56/1944. Tipogr. 249256. prof. ST 12/1972. prof. pr. Nicolae. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. 603. asist.. 120124. Ioan I. Academiei RSR. pp. 31 martie 1989. pr. ? p. dr. 609. asist. pp. Ap. Coman. 593. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. Bucureşti. Αγουριδου. 79 p. 597. ST 2/1989. Constantin. (comunicare la Tesalonic. Marcu XI. 345366. Luca XIII. Viaţa lui Isus. 4558. 189 p. Constantin. pr. Ioan G. V. Combiescu. Vasile. Atena”. ST 910/1953. pp. 32 p. Tipogr. Sibiu.. 594. Ed. Coman. 4551)”. Bucureşti. asist. ST 5/1987. Coman. dr. Biblia în Biserică. 222 p. 599. ST 1/1987. Ed. „Σαββα Χρ. 108110. dr. τομος Β. dr. prof. 1985. A. Constantin. tom 4. 590604. O 4/1980. 1995. 1522. pp. Vasile. Nicolae. O 2/1985. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. Constantin N. Αθηναι. 610. din lb. Coman. 16881988) 598. Constantin. 1029. 69. ST 78/1970. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. 1820. 78 p. 1929. ST 34/1956. ST 5/1988. trad. pp. 1985. pr. (popularizare) 590. Em. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. Marile figuri ale Bibliei. pr. Arhidiecezană.

GB 34/1974. pp.. Constantinescu. Ioan. biblic al BOR. Al. I gimnasială. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. pp. dr. 214223. 328344. econ. 159 p. 32 p. Constantinescu. Constantinescu. GB 12/1979. pr.. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. 1914. Constantin. pp. pp.. Constantinescu. 630638. 289299. 638. 636. 1 XII. pp. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. pr. a IIa) 618. 1992. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. pr. 633. 187206.. pr. pp. pr. prof. 628. 527530. Constantinescu. Ioan. pr. 331 p. 5177. Ioan.. „Daniel (cap. Ioan. Ed. Daniel. prof. 635. sărbători etc) 622. Constantinescu. I. Al. Ioan. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. pp. pp. 45103. Ioan. pr. Ioan. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. Al.. Al. prof. GB 13/1983. 1923. GB 2/1988. Constantinescu. 389402. GB 12/1969. Socec & co. „Facerea (exegeză biblică)”. 630. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. prof. Bucureşti. Constantinescu. pp. Anghel. ST 34/1973. GB 1112/1954. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. Popescu. Constantinescu. 442 p. prof. pp. Ioan. Constantinescu. pr. 629.. 6784.27 613. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. GB 56/1972. 370387. 616. prof. Bucureşti. pr. Constantinescu. Bucureşti. BOR 34/1971. pr. Studiul Noului Testament. cap. prof. prof. dr. f. Ioan. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. Constantinescu. I. . pr. 60101. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. 111)”. Tipogr. pp. Constantinescu. 620. I. GB 34/1984. Ioan. Cărţilor bisericeşti. 976983. Credinţa noastră. Ioan. 634. pp. Constantinescu. Constantinescu. Constantinescu. pr. 927945. prof. N. pp. N. 244248. prof. 13)”. 612)”. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. (jertfe. pp. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu.. dr. 615. pp. (ed. Constantinescu. pr. 637. Constantinescu. 626. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 627. GB 34/1976. O 3/1983. pp. 661685. prof. pr. pr. pr. Studiul Noului Testament. pr. „Protoevanghelia lui Iacob”. 632. Instit. XVII). I. pp. GB 10/1958.. Const. Ed. prof. 1981. Constantinescu. (profeţii mesianice) 621. „Isaia şi Ieremia”. Al. Constantinescu. pr. 4953. 624. „Scene din Vechiul Testament. GB 34/1965. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. 533548. Ovidiu. 266270.. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. GB 2/1987. Constantinescu. 614. GB 56/1973. pp. Constantinescu. pp. Constantin. pp. Manual pentru seminariile teologice2. ST 910/1969. N. I. econ. GB 34/1975. Comentar”. pr. 619. pp. Al. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. pr. GB 910/1973. N. (popularizare) 625. 623. Daniel. 10641073. 631. Constantinescu. Bucureşti. econ. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. GB 910/1975. pr. 64 p. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. N. prof. N. 617. 1334.. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. după cele patru Evanghelii”. Constantin.a. GB 3/1987. pr. Ioan. Manual pentru seminariile teologice.. Ioan.

MA 79/1979. Bucureşti. Viaţa lui Iisus. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. 779 p. dr. Petru la Cincizecime”. Copăcianu. 120 p. 786787. pp. pr. ST 710/1981. Ap. dr.”. Copăcianu. „Iisus şi marea”. MB 1012/1999. a Va) 643. Povestiri biblice.. 734736. Junimea. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. 650. Constantinescu. Ed.. „Studiul biblic la I Corinteni 14. Bucureşti. 213 p. Ed. Cornilescu. pp. 350 p.”. 644. Corbu. Bucureşti. Povestiri biblice. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. 642. Emilian.. pp. I. asist. Viorica S. pp. 647. ST 78 (pp. MO 16/1993. prof. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. MB 46/1999. Librăriei Socec & co. ST 78/1983. 1919.28 639. Emilian. pp. 3245. Grigorie de Nysa”. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. Moderna. Galitis. 640. Corniţescu. 661. 331 p. 5661. dr. ST 78/1983. Emanuil. Coravu. econ. 392 p. Iaşi. Timişoara. Viorica S. „Ioan. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. 3944. „Ioan Panagopulos. asist. Agapie. ConstantinescuLucaci. 645. 1969. episcopvicar Damaschin. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. 1990. dr. Dumnezeu şi Biserica.. 653. Coravu. GB 4/1987. (istoric) 660. pp. 19”. Corniţescu. Dimitrie. 659. Popescu. proorocul deşerturilor”. asist. Iaşi. CoravuSeverineanu. diac. (irelevantă) 641. 461562) şi 910 (617681) / 1982. 403412. Copăcianu. † Damaschin. Emilian. Ed. Constantinescu. Constantinescu. 652. 1943. O 3/1983. Corniţescu. (ed. (text stabilit. 567570. Corniţescu. 10671068. 2037. diac. dr. Corbu. econ. Coresi. Copăcianu. Atena. pp. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. 649. 648. Corbu. ierom. pp. Vasile. pr.. Copăcianu. 646. MB 910/1964. . Const. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. „Emanuel Copăcianu. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. MO 910/1975. pr. Dimitrie. pr. pp. introducere şi indice de Stela Toma) 656. 213 p. I. 612. lect. diac. (doctorat) 662. Junimea. 655. 658. Academiei RSR. dr. CoravuSeverineanul. pp. GB 12/1956. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. MO 1112/1973. Ioan. „Gheorghe A. Agapie. D. 657. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Cornilă. „Părintele prof. Ed.. Emanuel. Emanuel. pp. Ed. 1977. pp. 542558. 559563. Mitropoliei Banatului. Emilian. diac. 501506. 503509. ierom. pp. Emilian. pp. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. diac. 4750. prof. pp. ? 654. pr. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. pp. asist. pp. GB 34/1973. 651. 1976. Adrian. asist. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. 1990. asist. pp. BOR 8/1923. 8391. Emanuel. Corniţescu. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. MB 13/1975. 387404. Ed. MO 3/1987. MB 79/1997. Emanuel. arhim.

pr. 676. GB 5/1988. 669. ST 34/1969. 200211. pp. diac. asist. diac. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. lect. pp. BOR 1112/1983. pp. drd. drd. (prelegere festivă. 666. pp. BOR 46/1991. asist. prof. pp. Em. asist. diac. 667. pp. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. 30 ianuarie 1976. Corniţescu. prof. Emilian. diac. Corniţescu. 199209. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. Emilian. pp. Emil. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. Constantin. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Corniţescu. Corniţescu. Studiul Noului Testament. Corniţescu. Corniţescu. 675. O 1/1983. 681. 100110. Emilian. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. diac. pp. diac. diac. diac. pp. asist. 680. 674.29 663. „Sfântul Vasile cel Mare. 684. Nic. Corniţescu. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. diac. asist. Emilian. 673. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. pp. 727. 665. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. 1977”. Corniţescu. 308320. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. dr. C. prof. Bucureşti. ST 78/1984. pp. Corniţescu. Corniţescu. Corniţescu. BOR 34/1985. 269274. Emilian. ST 910/1985. ST 12/1969. 243254. Emilian. „Sabat şi duminică”. Corniţescu. asist. prof. „Sfinţii Trei Ierarhi. ST 710/1980. Scriptură în mâna credinciosului”. drd. O 2/1981. prof. Constantin. 380388. 668. Constantin. manual pentru Institutele teologice. diac. „Sf. 228229. pp. Constantin. 671. . „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Emilian. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. Corniţescu. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. Emilian. Emilian. 8096. Corniţescu. pp. 606615. Nicolaescu. Corniţescu. pp. 8393. Corniţescu.. diac. pp. interpret al Sfintei Scripturi”. prof. Grigorie Marcu. Emil. Corniţescu. drd. 664. pp. O 2/1982. 679. Emilian. 600612. pp.. pp. asist. prof. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. ITOB) 683. asist. Emilian. Corniţescu. Emilian. pr. 546572. Corniţescu. 199209. Em. Corniţescu. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. O 2/1980. 678. pp. pp. pr. pp. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. 252265. 482491. ST 12/1976. diac. 8293. diac. O 2/1980. Emilian. Emilian. ST 78/1967. Emilian. 670. prof. ST 5/1987. 95102. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. pp. pr. O 2/1983. pp. 492500. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. Corniţescu. ST 34/1981. dr. diac. „pr. asist. 672. prof. (prez. prof. diac. MO 12/1980. prof. GB 35/1980. 682. BOR 78/1986. pp. 686. 606619. Corniţescu. Corniţescu. O 3/1980.. 815825. 299307. pr. ST 910/1967. 8394. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. Corniţescu.

Cotos. 695. 130 p. 7683. 1979. pr. Cosma. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. Cornoiu. Cosma. Dumitru. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. Ctin I. 119122. Cosma.30 687. pr. 1902. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. pp. 295 + 42 p. Bucureşti. (1929?). pp. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. pr. Costea.”. de Alexandru Duţu. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. Bucureşti. 704. Bucureşti. Introducere în scrierile Noului Testament. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. Vasile Gheorghiu”. prof. pp. prof. 688. Nicolae. 232)”. pp. ierom. de grozăvia. 693. pr. A. pr. 5)”. pp. prof. prof. 195 p. 710. 103118. pp. 707. 206 p. „Rugăciunea Domnească. Irineu.a. MMS 34/1957. econ. A. III. N. ST 12/1958. EIBMBOR.. Emilian. Bucureşti. Emilian. prof. Ioan. 368371. Manual pentru seminariile teologice2. pr. 95 p. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. 292 p. trad. 701. Ia secundară. Lăzăreanu. Focşani. Constantin. Cornoiu. pp. 702. pr. 3454. Tipogr. 634636. A. 692. 31 p. dr. Sădeanu) 697. prof. 374377. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Ctin I. C 112/1938. Nicolae. pp. pr. Ioan. 520. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. dr. . 514. 639)”. Cotoş. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Cotos. 1902. Ctin I. 699. dr. C. 1935. ST 710/1981. pr. NewYork. 1903. RT 1011/1932. Doru V. 1911. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. Studiu filologic. (curs scris de mână de stud. pr. Emilian. „M. Costache. A.. O 12/1997. Cărţilor bisericeşti. prof.”. Introducere în cărţile Noului Testament. Bucureşti. Constantin. Cornoiu. dr. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Costache. Cornoiu. Corniţescu. O 4/1980. dr. Cotos. Introducere în cărţile Noului Testament. Corniţescu.. 510513. 1901. pp. 708. MA 12/1960. Costache. dr. Manual pentru seminarii teologice. Ed. pr. 700. prof. 1926. Corniţescu. 9193. Bucureşti. ST 2/1990. C. Cosma. 1959.. prof. Tipogr. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. MMS 78/1958. f. Zakaria Goneim. Crăciunaş. pr. Constantin. dr. Bucureşti. Piramida îngropată. Betleem. prof. (curs scris de mână de stud. Tipogr. 690. Atena. Filaret. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ed. pp. 1956. C. Constantin. pr. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. prof. „Lucrătorii asociaţi”. pp. prof. Ioan. pp. Cornoiu. (profeţii mesianice) 691. 706. „Profesorul dr. 154 p. prof. „Cartea românească”. pp. 7072. prof.. Ioan. pentru o clipă. (curs scris de mână de stud. MB 13/1958. Emilian. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. GB 46/1993. dr. „Proorocirea. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. dr. 203 p. diac. 172 p. RT 3/1927. RT 12/1925. London. Toronto. prof. Bucureşti. GB 14/1999. 709. Cotos. Corniţescu. MA 58/1958. „Cultura românească”. prof. prof. 1996. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. C.. dr. 371376. Ioan. 703. Casa pânii sufletului. 242250. „David şi moartea lui Saul. 555563. pr. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. dr. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. pr. Corniţescu. pp. prof. 518. Nicolae. 694. Nicolae. prof. Sădeanu) 698. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. econ. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. asist. 206 p. pp. 705. Sădeanu) 696. 711. econ. Bucureşti. pr. Corniţescu. Abrudan.

1930. 86 p. Crişmariu. prof. Nicolae. Crişmariu. Monogenismul biblic. a IIIa a gimnaziului unic. prof. (ed. or. dr. pp. română. RT 89/1928. Tipogr. Arad.. RT 56/1926.. „Îndreptar scripturistic”. dr. pp. Crişmariu. pp. Tipogr. română. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. I. prof. Crişmariu. 1930. Arad. 721. pr. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. 1624. (doctorat) (non vidi) 714. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. 728. Gr. Diecezană. Nicolae. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Nicolae. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. pp. Diecezană gr.. cl. + 20 de ilustraţii în text) 716. Dumitru. 277278.ort. dr. a VIIIa) 719. dr. Cristescu. Adjud. prof. 1929. Crişmariu. 713. 126 p. 104 p. Gr. Bucureşti. 729. Cristescu. (moduri de citire şi interpretare) 730. 317 p. Cristescu. pp. dr. RT 12/1927. Tipogr. dr. Toma. 78 p. Nicolae. ConstantinescuLucaci. Nicolae. 1929”. Crişmariu. Arad. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. clasa a IVa11. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Diecezană. clasa a IIIa11. p. 269. „Econ. Tipogr. Tipogr.ort. Crişmariu. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. Tipogr. prof. Colan. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. de preotul Pompei Moruşca. (ed. Toma. Manual pentru cl. clasa a VIa11. de pr. Sf. 1947. 731. 733. română. Arhidiecezană”. 49 p. 104 p.. „Prof. Mai lângă Domnul meu. Creştinismul şi sclăvia”.. dr. 112 p. Arad. 1935. prof. 98 p. 76 p. Diecezană. 1914. Nicolae. 726. Crişmariu. Craioveanu. 1914. 1928. Ed. (ed. Diecezană ort. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. Manual de religie pt. Crişmariu. dr.31 712. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Tipogr. Gr. pr. 134135. pr. română. Diecezană gr. Gh. Sibiu. I a gimnaziului unic. . 735. Diecezană ort. Arad. 717. Nicolae. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. econ. econ. Nicolae. pp. Cristescu. 718. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Creţu. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Cristescu. Cristescu. 1935. Arad. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. 1927.. Ed. A. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. pr. pr. Pavel către Filimon.. a IVa. pp. a IXa. 1928.. Culcea. 734. 3940. A. 123 p. RT 11/1927. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare.. Crişmariu. N. C. Arad. prof. Tipogr. Socec & comp. Gr. 725. Diecezei grecoortodoxe române. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. „Preot Iosif Trifa. RT 1/1907. Cristescu. Socec & comp. prof. studiu dogmaticoapologetic.. Gr. Ia revăzută şi completată) 715. pr. Cristescu. RT 2/1925. 1947. Tipogr. 732. RT 89/1925. Gr. RT 4/1929. Nicolae.. 317323. F. pp. Arad. 345347. pp. Iosif Trifa. Diecezană. Craiova. Cosma. 144)”. dr. 108 p. Ed. (ed. Cristescu. 723. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. române. 727. Ioan Tomescu”. pr. Culcea. Ed. Bucureşti.. 98 p. Arad. 1908. Prelegeri metodice din istorioare biblice. Crăciunescu. GB 12/1949. Diecezană. pr. 1931.. Biblia şi ştiinţa. Nicolae. autorului”. RT 1011/1925. 724. Tipogr. 130 p. 6061. 1935. George.. Tipogr. Librăriei Socec & co. Arad. (manual) 722. Bucureşti. 145146.

Damian. Petre. 745. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. pr. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Dan. pp. P. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. BOR 78/1976. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. Theodor. conf. (non vidi) 741. BOR 1112/1973. 739. 125 p. 835839. Cuza. pp. Gheorghe. BOR 7/1912. Ştiinţifică şi enciclopedică. Daniel. 499507. 738. diac. prof. Bucureşti. Manual pt. GB 12/1958.. „Biblia britanică a lui D. diac. vol. pp. existenţa minciunii şi a răului)”. David. BOR 34/1969. pp. (extras din International Review for the History of Religions. prof. 6172. 1980.. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”.. 743. BOR 78/1975. A. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. (exegeză) 747.. pp. „Mântuitorul. ST 12/1980. model al predicatorului creştin”. Dănău. a IIa a gimnaziului unic2. O 2/1982. David. I a gimanziului unic. Ed. 912922. Culcea. P. XIII. diac. Cornilescu. 1947. conf.. 130 p. Cristofor. pp. Petre I. Dancu. pr. 1947. GB 912/1978. Academiei. 1918. Pe urmele vechilor civilizaţii. Constantin.. Socec & comp. Blaj. V. 750. 230242.32 736. 636638). 80 p. 11591166. Deheleanu. prof. „Genealogia Mântuitorului Hristos. C. David. Bucureşti. 395 p. 10021006. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. 755. pp. 780 p. I. „Genealogia Mântuitorului Hristos. „Psaltirea slavoromână (1577. (cursuri de îndrumare. Deheleanu. 756. Daniel. p. drd. pp. 751. 709719. C. C. dr. 324328. V. 740. dr. (temeiuri biblice. Partea primă: Legea veche. Constantin. 1976. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. P. 207 p. Petre I. august 1966) 753. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. Dimitrie. 561577. Petre I. Ilie. pr. Ed. Dan. Gheorghe. cl.. pr. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana.. prof. Bucureşti. David. 160 p. BOR 6/1912. diac. cl. 312329. BOR 34/1985. 737. „Dosoftei. Petre. pp. Toma. 215247. 1966. pp. pr. Bucureşti. Psaltirea în versuri. 212217.. Culcea. 759. 752.”. pp. (… în Sfânta Scriptură) 744. Bucureşti. Alexandru. Bucureşti. Studiu introductiv. pp.. V. Iustinian. (exegeză) 749. GB 5/1987. Cziple. David. 85. diac. dr. Cunescu. (predică) 754. Seminarului grecocatolic. 757. Dănău. prot. conf. Esséniens. Deheleanu. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”.. O 2/1983. C 1913 (pp. 1923. C. Sportturism. traduceri din limba aramaică. din perspectivă negativă) . pr. ediţie îngrijită de N. BOR 5/1912. 95113. MMS 6/1988. O 23/1994.. pp. 742. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. 1987. A. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Ursu. 37 oct 1989) 758. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Ed. Manual pt. dr. 2. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. Dalea. 760. Constantin. MMS 34/1971. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. pp. (exegeză) 748. Cunescu. 746. Jidanii în războiu. 12381251. Socec & comp. Dănău. Tipogr. diac. 2340. Topliţa. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. fasc. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. Toma. Daniel. 37 p. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. pr. notiţe introductive şi note. pp. conf. Scripta aramaica 1. „Hristos «cheia» Scripturii”. pp.

Dragomir. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. „Vieţei nouă”. 763. prof. Dragomir. pr. pp. BOR 1/1905. Petru. 215 p. Dinu. 767. MB 46/1967. Academiei RSR. Dragomir. 91112. pr. Nicolae. trad. Ed. Mic dicţionar al Noului Testament. 961975. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. Demetrescu. dr. Drag. BOR 5/XXXI. Tipogr. dr. 31 p. BOR 8/XXXI. (filol. al XVIlea. din Fiul lui Dumnezeu. pp. Natalia. dr. 310320. 772.. pr. pp. RT 5-6/1942. Bucureşti. 779. dr. Bucureşti. Deheleanu. dr. Dragomir. 764.. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. 196212. BOR 6/XXXI. Dragomir.33 761. pp. 786. 771. 769. bibl. 788. Neaga. 766. 168175. Constantin. pp. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. 322326. Neculai.. 121125. (temeiuri biblice) 762. (predici) 784. 50 (4). pp. „Paştele la ebrei”. pp. Donos. BOR 35/1973. Ed. Demény. 765. BOR 7/XXXI. Eparhială. Donos. MMS 56/1955. 1942. BOR 34/1981. pp. Ed. de Nicolae. Fiul Omului. pp. 770. pp. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. BOR 11/1906. Bucureşti. 1916. 789.. Demetrescu. 783. 272283. Tâlcuiri evanghelice. 307314. Dincescu. pp. Demetrescu. pp. 782. pp. şi Studiul Vechiului Testament. 112. Tipogr. BOR 8/1905. Arad. 863875. Densuşianu. Ed. Dinu. Bucureşti. 1954. Petre. . Diecezană. Ed. L. BOR 8/1905. Marin S. Dragomir. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec.) (despre Luca I. 787. Demetrescu. BOR 1/1905. Drag. pr. prot. Marin S. „Bogatul şi Lazăr”. BOR 3/1909. dr. dr.. „Bunavestire”. 96 p. Demetrescu. 393402. pp. dr. Dragomir. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. 776. 1321. Drag. 12 p. 1943. 288295. Viaţa economică. pp. prot. „Fraţii Domnului”. Dragomir. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. „Preoţia ortodoxă”. pp. MB 48/1964. BOR 12/1915. „Iisus Hristos mit?”. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. GB 34/1959. N. Demetrescu. în TR 48 (pp. Diamandi. MMS 89/1956. dr. pp. 23). 288 p. BOR 1/1906. 822833. 1946. Demetrescu. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. Bucureşti. BOR 2/1900. Demetrescu. pp. 379389. XIII. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. „Profetism babilonian”. 775. 234244. Deheleanu. (fragm. Demetrescu. 780. Dennefeld. pp. pp. „Bogatul nesăţios”. Sfintei Episcopii a Argeşului. Curtea de Argeş. Demetrescu. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. pp. 781. 778. Bucureşti. 785. 515518. pp. dr. Nicolae. 79 p. Demetrescu. 1255?. 768. 773. 1945. „Studiul Noului Testament. Cartea românească. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. dr. 8595. pr. Deheleanu. Deheleanu. 3639 şi 65) 777. Ovid. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. Diaconescu. Drag. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. 78 p. BOR 1/1900. Demetrescu. Demetrescu. Petre. pr.. [Ludovic]. Dragomir. dr. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Demetrescu. 1929. „Cei doi bani ai văduvei”. pr. dr.. „Naşterea Domnului”. Petru. 719728. 1955. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. 491498. 915927. Dragomir. dr. pp. Sterie.”. pp. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 13051317. dr. Diaconescu.

Ed. O 2/1988. (apariţie. 1974.. pp. 798. pr. pr. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. Valeriu. pr. (trad. Ap.34 790. drd. 1934.) 809. Arta. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. Dragomirescu. cu un studiu de . Ed. prof. Excelsior. Nicolae V. pp. Iaşi. Marineasa. GB 34/1984. Drăguşin. O 4/1986.) 808. pp.. Pavel”. Ester (Purim). MMS 6/1936. din ebraică.. Emilian Corniţescu. Eugen. V. MO 12/1999. Pildele în versuri. 114123. 96 p. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. C. Ap. 7294. Timişoara. O 1/1984. 806... Drăgulin.. dr. ST 56/1989. Valeriu. Dicţionar de teologie ortodoxă. pr. Ecclesiast (Cohelet). Bucuresci. (trad. Dragomir. Dură. Ion. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. 815. N. Drugescu. Drăguşin. GB 34/1984. a IIa) 799. . pr. 816. dr. Dură. Tipogr. drd. Poemă ebraică. Neculai. Bucureşti. (ed. Drăgulin. pp. prof. 297299. dr. 1981.”. „Pr. Drăguşin. BOR 910/1981. (licenţă) 811. 1901. Epistola Sf. Dura. cu un studiu de . AZ. doctorat) 797. Bucureşti. 67 p. Tipogr. 27 p. pp. Cîntarea Cîntărilor. pp. pp. Drăgulin. Drăguşin.. 116125.. Valeriu. pp. Ed. „Hiliasmul. 661666. asis. 804. Gheorghe I. 805. Ed. Librăriei Socec & co. 381389. asist. Demetrescu. 807. „Diac. Constantin. 800. 31 p. pp. 803. pp. M. Dura. 1993. Ion. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. drd. 801. 291 p. Ed. Pavel către Galateni. Dron. Nicolae V. drd. pp. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”.. 1926. Ed. 2227) 795. Valeriu. 11531166.. Dudu. GB 1112/1971.. Moderna. Biblia. pr. 11301132. ST 34/1981. Timişoara. pr. Eugen. „Septuaginta”. drd. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. asis. Dragomir. 293296. (Daniel 9. MMS 12/1940. pr. 11001108. 814. importanţă) 810.. Vasile Mihoc. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. Boldur. 53 p. drd. Centrului mitropolitan Iaşi. LX + 1165 p. pp. Nicolae V. diac. diac. Ursu) 794. Marinescu & Şerban. Nicolae. Tipogr. critică de N. 207268. drd. Dragoslav. doctrină ereziarhă”. dr. (tabel cu textele biblice din cult) 796. Carol. pr. 464480. 47 p. Nicolae. Ion Bria. pp. BOR 78/1980. Introducere. dr. pr. „Decalogul în expunere catehetică”. 399 p. Nicolae V. traducere şi comentariu”.. drd. Carol. Cartea românească. Drimer. 1908. 802. BOR 11/1911. 813. Dragoslav. pp. Dragomir. Psalmii în versuri. MO 78/1985. (ed. Dorcescu. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. Clemenţa. Dorcescu. Iuliu. ST 56/1985. 1925?. Psaltirea în versuri 1673. pp. 719731. 5062. dr. Drimer. 812. (predici) 791. Tipogr. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. Mrea Neamţ. MA 79/1982. pr. Iaşi. 8089. 1998. (l. 544560. „Pr. 793. X + 144 p. asist. pr. 77 p. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. Bucureşti. 792. Dosoftei. Dură. 1905. Paul. Facerea lumii. A. 207210. pp. prof. asist. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. 1926.. pp. seminar. din ebraică. „O profeţie memorabilă”. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. Donos.

„Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. 824. Szöcs. pp. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. 513527. MA 56/1972. pp. Erbiceanu. Nicolae. Partea întâi. Omilii la Psalmi. pr. bibl. trad.. asist. BOR 3/1905. Dura. Omilii şi cuvântări. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. Erbiceanu. BOR 1/1912. Scrieri alese. Cernăuţi. 650 p. 830. Nicolae V. 10001009. 827. D. 1”. drd. Constantin. Dură. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. 395400. 445452. 241260. 528 p. greacă. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. pp. Nicolae V. BOR 1/1906. Bucureşti. BOR 2/1912. din lb. bibl. 833. pr. dr.”. 825. Erbiceanu. 7682. 2”. Constantin. MA 34/1985. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. 113116.. . 820. Constantin. ? 841. stil. pr. Dură. 796808. 823. 832. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. BOR 3/1912. pp. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. BOR 5/1912. C. pr. episcopvicar. Duţu. Bucureşti. Silvestru Octavian. 171180. 9)”. O 3/1983.. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. Dură. pp. Erbiceanu. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. (= o legendă) 834.) 836. ST 12/1978. 2129. pr.. pr. „Sfîntul Vasile cel Mare. Sirul. bibl. Constantin. 6671. Scrierii. Ap. prof. dr. pp. 1986. 829. pp. BOR 4-6/1992. bibl. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 828. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. pr. pr. pp. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. Iosua. † Lucian. Erbiceanu.) 835. 821. (şi o parte din comentariile biblice) 818. Erbiceanu. Erbiceanu. 683698. pp. (structură. col. Dură. Efrem. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. Constantin. BOR 9/1910.35 817. trad. (filol. † Lucian. dr. 8)”. (filol. Partea a IIa.) 840. bibl. Duţu. (scriere apocrifă) 831. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. bibl. Endre. (filol. vol. Judecători. 378375. „Interpretări de cuvinte. dr. prof. Făgărăşanu. pp. pp. Erbiceanu. pp. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. MA 12/1985. „Origen. dr. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. vol. drd. BOR 6/1912. BOR 10/1911. Constantin. Constantin. Făgărăşanu. (filol. 3345. introd. pp.. 262268. C. BOR 8/1906. prof. 819. pp. ST 6/1988. Erbiceanu. 556 p. Nicolae.”. siriacă de Isopescu. (filol. MB 3/1988. 127133. Dură. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. pp. pp. 427431. Nicolae. ST 12/1983. Constantin. pp. Scriptură”. „Moartea dreptului Avraam”. Erbiceanu. C. VII. Nicolae. pp. (filol. Ioan. 2743. prof. ST 910/1977. GB 910/1982. 822. 929. 1982. 536546. 904915. Fecioru. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”.) 839. EIBMBOR. Sinod al BOR. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. dr. EIBMBOR. pp. din lb. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf.) 838. pr. drd. ST 78/1983. 949957. Dură... 1623. pp. 5)”. dr. Erbiceanu. Ioan. 1914. Dură. C. pp. pr. pp. I.) 837. Omilii la Hexaimeron. PSB. episcopvicar. ST 4/1986. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. „Faptele Sf. pp. BOR 4/1912. C. pp. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. şi indici de pr. drd. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”.

107112.”. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. Tipogr. Il(arion) V..36 842. 848. „François Mauriac. 144 p. Ed. prof. 1944. Faur. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. LascarovMoldoveanu. 843. A. Fillion.. RT 4/1939. rusă de Nicodim. franceză de Colan.. Arhidiecezană. 89 p. Paris. trad. Paris. pp. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. Ed. Filipciuc de Petrova. Ilarion V. Felea. Săteanului. Dumitru.. Felea. 847. Ilarion V. par dr.. franceză de Răcăciuni. Ed. 855. pr. pr. 1932. dr. 654658. 852. 637 p.. 1928.. p. Haralambie I. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Grigorie T. RT 5/1941. F. Farrar. D. Ilarion V. F. pp. Bertrand. Felea. Felea. Exposition et critique. (licenţă) 863. 1933”. din lb. Istoria sfântă a Noului Testament. 851.. Ilarion V. RT 1011/1932. Fecioru. 866. cat. „Despre cele patru Evanghelii.. «Seria Teologică». Ed. 260 p.Cl. Bucureşti. 849. Ilarion V. Felea. col. Florian. franceză de Colan. dr. Fer. 391407) şi 1112 (462480) / 1945.. Viaţa lui Iisus Hristos. „Al. Fecioru. 149153. Ier. trad. Flammarion. de L. Grossmann. Oradea. «L’Histoire». ec. 18. din lb. 264 p. 538555. 1921. „Diacon dr. 294 p. 1903.. pp. Societăţii literare „Sf. pr. pp. 1931. „Antihriştii”. Tipogr. pref. . P.. GB 78/1964. pr. p. 437. dr. Felea. Paris. 391392. RT 1112/1938. Sfintei Mănăstiri Neamţ. L. Paris”. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. 1993. Librăriei „Principele Mircea”. Ed. Ed. Isaiia. Felea. Vie de Jésu. 864. pp. I). Nicolae. rusă de Nicodim. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. 215. Gh. W. F. FlorescuRomanaţi.a.. trad. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. Alexandru. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei).. 51 p. f. prof. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. diac. Foerster. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. p. prof. Ilarion V. 640 p. RT 89/1928. 861. RT 12/1935. din lb. Floru. Il. RT 4/1937. Ioan. trad.”. II). RT 56/1936. dr. 853.. Medicale Nobert Maloine. pp. Felea. 140 p. 141 p. RT 3/1933. Edmond. 850. pp. drd. prof. Ed. 1941. RT 3-4/1941. Paideia. RT 9/1938. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. franceză de Marcu. pr. GB 56/1973. Ioan Gură de Aur”. 1900. 210224. din lb. din lb. 858. 306 p. 854. (manual) 865. pp. ST 34/1953. Sibiu. „Credinţa şi morala Învierii”. Tipogr. 846. trad. 862. pr. „L. Hristos şi viaţa omenească (p. 1909. pr. pr. 501502. Bucureşti. Apostol Pavel. 270272. IPS. Felea. F.) 860. Fleg. pp. 229234. 385387. 6672. Émile Vérut. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. Bucureşti. prof. Lethielleux. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. 844. Sfintei Mănăstiri Neamţ. V. „Profeţiile Mântuitorului”. RT 1112/1936. Patriarhul României. RT 910 (pp. dr. Nicolae. pr. Ed. p. Ión. dr. pr. Moise.. 857. W. 856. despre autorii şi conţinutul lor. Viaţa şi operile Sf. 202204. nr. Bucureşti. Nicolae. Tiparul..”. 138 p. Felea. Cosmologia elenă. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). lect. Hristos şi viaţa omenească (p. pr. Ilarion V. Săteanului.. Librairie Bloud et Gay. Dennefeld. Ilarion V. V. pr. Ed. LXXXII + 434 p. pp. 148150. prof. dr. Foerster. Mircea. 859. 1921. V. Farrar. Felea.. trad. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. 4)”. Ed. pp. pr. din lb. Cojocaru. pr. (probabil gr. Cărţilor bisericeşti.. 845.

dr. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. Gala. 543555. dr. Studiu juridic şi teologic. 272283. 889. Ed. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. Grigorie. dr. Bucureşti. Sibiu. dr. 3. Galaction. Fruma. 517523). pp. Vasile. 873. 884. pp. prof. dr. 1992. 32 p. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. 1965”. Blaj. Atelierele „Adeverul”. Ed. Ed. Constantin. biblică) 877. G(heorghiu). despre apariţia LXX) 876. 386397. Ed. 615619. 2000. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. 874. 175184. Galeriu. Galeriu. BOR 10/1931. Galaction. Galaction. pp. Gala. pp. 1928. 34 p. pp. Galaction. vol. pr. 1930. Constantin. „Epistola lui Aristeia”. Galaction. 869. 112)”. prof. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. ST 12/1977. 1928. (traduceri din greacă) 881. Despre mormântul cel gol. Galaction. prof. 1795). pp. Gala.. dr. V. 2. 2. Constantin. „Sensul religios creştin al sărbătorii. XXXI. Bucureşti. Principele Carol. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. dr. prof. 1930. Marcu. Galeriu. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. N. pr. Gala. prof. Gala. lucrare apocrifă Aristeia. Gala. Ed. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. 28 mai 1948. „Biblia românească conferinţă”. (popularizare) 882. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. 337 p. G. 455462. Bucureşti. pp. 34 p. pr. pp. Galeriu. O 12/1997. 1945. Gala. (ist. pr. 94104. 1928. Ioan. „Închinarea în duh şi în adevăr”. dr. O 4/1966. Gala. Gala. după Epistolele Sf. prof. Fruma. Galaction. Gala. 322. O 3/1980. Fulga. 32 p. 83102. pp. Tipogr. conf. 1928. Bucureşti. 579588. Principele Carol. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. prof. BOR 1112/1948.. Tipografiile Române Unite. 886. pr. 375 p. 872. Bucureşti. (exegeză) 871. Arhidiecezană. BOR 5/1923. Bucureşti. Grigorie. BOR 12/1980. Vasile. Sibiu. Ioan. 883. pp. În jurul Sfintelor Scripturi. pp. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. BOR 58/1948. 890. Procesul Mântuitorului. pr. pr. Studiu juridic şi teologic2. Apostol Pavel. Ed. Constantin.37 867. C. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. 514. (1. N. Galeriu. (discurs de recepţie la Academie. . Bucureşti. Galaction. BOR 34/1943. 454468. 112 p. Radu. 572583. Romcart. Principele Carol. „Mario Ruffini. ST 78/1951. Roma. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Din Sfintele Evanghelii. Procesul Mântuitorului. prof. 888. pr. Predica de pe munte. Constantin. dr. Gala. La porţile Damascului) 875. BOR 910/1988. În jurul Sfintelor Scripturi. Marcu. 321327. Galaction. C 1913 (pp. Galaction. Fruma. Adeverul. (Biblia lui Clain. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. 879. Roza vânturilor. 870. Ed. pp. „Inscripţia de la Delfi. pp. Bucureşti. Despre Sf. 1928. Din Sfintele Evanghelii... 32 p. pr. I. în «Orientalia christiana periodica». La traduzione cattolica della Biblia in romeno. 337 p. pr. av. pr. prof. Ioan. prof. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. Galaction. Predica de pe munte. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. MMS 79/1977. „Din exegeza Noului Testament”. Principele Carol. 868. 32 p. „Ceva despre magii. Galaction. pr. (traduceri din greacă) 878. Gala. av. pr. V(asile). Galeriu. Radu. pr.

46 p. D. Bucuresci. diac. Gârboviceanu. Tipogr. în Una Sancta. 901. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Ion V. GB 13/1993. din lb. onorariu Ioasaf.. 892. Ioasaf. MMS 56/1972. Eugen. nr. „Revelaţie. Ed. traduction et notes par Louis Leloir”. 592597. Nicolae. dr. „Biblica”. Ioan V. arhid. Ioasaf. pp. ?. „Pe drumul Emausului”. temei pentru apropiere între credincioşi”. 50 (1969). V. pp. Constantin. Ion V. Georgescu. BOR 34/1990. pp. vol. nr. 908. MB 910/1985.. Tournay. 895. V. Galitis. pr. 1975. 907. 92 p. 893899. Constantin. 683697. traduit de syriaque et de l’armenian. Despre Pentateuh. (trad. 536549. Ion V. pp. pp. pp. 1980. prof. pp. 2/1980) 897. de Edouard Lipinski”. Georgescu. prof. O 1/1984. pp. pp. MB 13/1996. pp. pr. dans Revue biblique. BOR 34/1964.. prof. extras din studiul „Teologia traducerii”. 7288. 355374”. trad. M. dr. publicat în vol. George. 896. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. 904.. 1901.. Galeşan. I. O 1/1983. pp. prof. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Mircea. Thoma Basilescu. Galitis. prof. pr. Constantin. „Biblica”. Georgescu. 905. 5972. „R. pp. „Scopul Evangheliei a patra”. vol. Ganea. 3461. din rev. 374376. pp. pp.. adică folosirea timpului bine”. prof. RT 2/1994. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. pr. Ganea. Scripturi”. ST 1/19381939. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. Tesalonic. arhim. Georgescu. (material pt. 456495.. pr. (licenţă) 906. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. pp. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Georgescu. Bucureşti. „Ephrem de Nisibe. Georgescu. Galeriu. 339344. Georgescu. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. 110114. 1986) 898. prof. 902. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. arhid. germană de Neaga. P. Ganea. 2. pp. Ioasaf. Universala Alcalay & co. 2. MA 13/1981. pp. (titlu original „Offenbarung. München. 2832. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. BOR 56/1978. Georgescu. (rugăciunea în Biblie) 900. 899. dr. pr.38 891. pp. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. 3. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. „Netemeinicia milenarismului”. 903. Galeriu. 894. Ganea. (în rev. 1216. MMS 78/1972.. MB 1112/1964. „Despre sfânta rugăciune”. 16). Ion V. de Paul Eugene Dion”. profeţia lui Maleahi. germană de Basarab. (trad. protos. 4448. prof. pp. fasc.. 2840). «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». 403414. 893. BOR 1112/1989. 51 (1970). 153168) 911. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. prof. pp. prof. (în rev. Introduction. fasc. 326373. din lb. George. Constantin. pp. prof. BOR 8/XXXII. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. 2734. 161182) .. Galitis. Galeriu. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. MO 56/1976. drd. de Moraru. 910. prof. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. 641645. Evangelische Theologie. MB 46/1967. pp. O 2/1976. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. pp. Georgios. 2024. ec.. dr. 434436. G. Galeriu. „Biblia în Biserica ortodoxă”.

Georgescu. Georgescu. Azazel. 182 p. Paris. 1970.. O. Bucureşti. de arte grafice „Speranţa”. Paris. 1970. p. 1946?. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1009. Ion V. pp. Etudes sur le Livre de la Sagesse. de Santos Otero. 1922?. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare.”. Quelle est la vérité de la Bible?. 11001101.. O. 444 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . 146 p. 232 p. Georgescu. pp. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. 917. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 64 p. econ. Le Deuteronome. Ed. 1969. „A. 925. 921. Viaţa românească. a XIa) 934. Jésus.. Georgescu. 32 p. IXVI. Kahlefeld. „Vincent Taylor. prof. 289. p. Bucureşti. 1970. dr. Georgescu. O.39 912.. Socec & co. 360 p. D. 1938. „R. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete.”. „Stanislas Lyonnet.”. „David Flusser.. Ia a gimnaziilor unice. Paris. D.”. „Charles Hauret. Georgescu. MO 1112/1969.”.”. p. pr. (ed. Paraboles et leçons dans l’Evangile.. 1969. Georgescu. 919. 918.”.”. p. Ion V. p. Paris. Foi et comprehension.”. „Pierre Buis. Paris. Paris. p. Amos et Osée. Ion V. O. Georgescu. O. Paris. dr. 1008. „Charles Harold Dodd. 926. prof. „Franz Mussner.. Georgescu. 1934. „Robert M. 1969. MO 912/1970... MO 12/1970. Georgescu.. „Saint Augustin. 923. ST 78/1958.. Paris. Présent et futur. Georgescu. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Schackenburg. Satan în profeţia lui Zaharia. introduction historique au Nouveau Testament.. Larcher. 930. MO 1112/1969. O. Bucureşti. Georgescu. 176 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 927. O. MO 912/1970. 1010.”. D. Paris. 933. 304 p.. O. Georgescu. p. 152 p. Grant. „Oswald Loretz. 156 p. MO 34/1970. Demonologia Vechiului Testament.. 928. La formation du Nouveau Testament.. Georgescu. Georgescu. „C. Instit. 1100. Paris. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. 913. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. Georgescu. 1010. 1970. 932. 145. MO 912/1970. MO 912/1970. 126 p. Tipogr. Vasile cel Mare”. 1969. Bucureşti. 924. „H. 463475. 145. Georgescu. 1100. MO 1112/1969.. p. O. pr.. Socec & co. Bucureşti. econ. 1937. 484 p.. Ed. Ed. Demonologia Vechiului Testament. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. p. p. 120 p. Cărţilor bisericeşti. O. Berlin.. O. Bucureşti. 1934. 76 p.”. Georgescu. 40 p. Georgescu. O. p. MO 34/1970. p. 1938. 1100. MO 12/1970.”. Arhiepiscopiei Bucureştilor. Confortement aux Ecritures. 290. MO 1112/1969. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. MO 1112/1969. 148 p. O. O.”.”. prof. Paris. 1101. de arte grafice „Tiparul academic”.. 1969. 1969. Şt. Georgescu.. Paris. 920. 1004 p. 1009. O. p. (doctorat) 915. Actualitatea profeţilor I.. Georgescu. Instit. Georgescu. 422 p. 286 p. Georgescu. (popularizare) 931. MO 912/1970.. 922. Paris. „Rudolf Bultmann. 1967. N. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. 1969. Ed. 916. 193 p. Bucureşti. 192 p. 1969. 914.. 1008. p. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. pr. magistrand Mihai. 929. MO 1112/1969. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas.”. Paris.

Gheorghe. pp. 322334. Bucureşti. a VIIa) 940. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. pr. Gheorghe. a XIVa) 944. Bucureşti. C 112/1937.. Bucureşti. 1982. Mitul potopului. pp. (ed. econ. Gheorghe. pr. revăzută) 942.. econ. 947. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. pr. 183 p. 662696. D. econ. 1922?. Librăriei „Universala” Alcalay & co. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. 497505. econ. Ed. Gh. pp. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Pavel”. (ed. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 648662.. D. Gabriel. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 148 p. MMS 4/1930. 190 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Georgescu. pp. Constantin. ST 78/1971. „Plante şi aromate biblice”. Bucureşti. prot. a IVa) 937. prof. D. 186 p. pp. Gheorghe.. a Xa. pr. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. ST 12/1978. Georgescu. D. „Filistenii. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Librăriei „Universala” Alcalay & co. a IXa) 941. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Constantin. succint) 945. Geţia. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Gheorghe... Ed. 954. prof. Studiu de arheologie biblică”. econ. Pavel”. econ. Georgescu. 1935?. Constantin. MB 1012/1967.. Ed. 950. . Ed. 955. pp. Ştiinţifică şi enciclopedică. a Va) 938. Librăriei „Universala” Alcalay & co. D. Ed. 118 p. 139149. ST 12/1973. MB 1112/1959. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 127. 541551. 1926. Georgescu. pp. a VIa) 939. (ed.. 183 p. D. ST 56/1965. Bucureşti. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. 948. „Harismele. Georgescu.. Burtan. prof. Georgescu. 949. 183 p. nr. Pavel”. 953. 183 p. magistrand Nicolae A. „Saba. 1332... I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 1934?. 148 p. (ed. (ed. Gervescu. prof. pp. D. Georgescu. Bucureşti.. Ap. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. Studiu de arheologie biblică”. Gheorghe. ST 910/1973. Georgescu. 19281929. pp. Bucureşti. GB 56/1975.40 935. D. „Cartea lui Iov”. prot. prof. pp. Bucureşti. econ... prof. drd. 19291930. prof. Victor. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. Georgescu. MB 34/1984. Bucureşti. 1935?. 81106. Geţia. Ap. Ap. pr. după Epistolele Sf. (ed. (f. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. a doua).. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. dr. econ. 171) 951.. 19301931. pp. 160 p.. a IIa) 936. Ed. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. econ. Vasile. Geţia. Socec & co. Gheorghe. Librăriei „Universala” Alcalay & co. a XIIa) 943. Cunoştinţe despre om şi societate. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. (ed. (ed. 2132. Gheorghe. Gheorghe. 107110. pr. Librăriei „Universala” Alcalay & co. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi.. D. Bucureşti. econ. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ed. 946.. Ed. (ed. 952. Gheorghe. 1935?. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Ed. Ed. (ed. prof. Constantin I. Socec & co. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl..

„Bunavestire (Luca 1. Gh. . 185196. 3551)”. I. 84 p. 57 p. Craiova”. dr. 974. pr. 325341. Cernăuţi. C 1012/1927.”. Ramuri. dr. Viaţa românească”. Saidman. prof. I. dr. 975. Bucovina. (1939. 6581. Vasile. Gheorghiu. MMS 9/1930. „Profesor dr. 2638)”. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. pp. dr. 969. Gheorghiu. „Dr. MB 79/1958. MMS 56/1958. 1941). pp. 763764. Ed. pp. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). 593609. 966. 231253. pp. 962. 233236. 665677). „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. 70 p. Mehedinţi. 959. 967. Gheorghiu. Caransebeş..”. Întroducere şi comentar. 973. Tipogr. (l seminar dogmatică. Vasile. dr. pp. C ?. 115. Gheorghiu. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. Vasile. Botoşani. biblică) 976. prof. prof. prof. 979. 229239. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. dr.. Gheorghiu. dr. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. dr. ierom. Bucureşti. 159196. dr. Mărturia Sf. Vasile. BOR ?/1935. C 12/1923. Gheorghiu. Ed. 2325)”. V. preţul lei 36”. Der Brief des Judas. pr. BOR 1/1928. Vasile. pp. dr. 197212. Cernăuţi. Vasile. Vasile. 978. Întroducere şi comentar. pr. prof. Epistola Sfântului Iuda. (capitol din doctorat. Chesarie. pp. pr. Einleitung und Kommentar. Gh. 3. (1939. Gheorghiu. pp. Vasile. MMS 34/1959. Epistola Sfântului Iuda. prof. pp. (teol. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. 1940. 88 p. Gheorghiu. pp. 961. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. Gheorghiu. 315333. 8487. „Revelaţia divină”. Ed. Th. 968.. ST 36/1980. pp. 1940. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. 1941”. Ghesarie. pr. „S. 329353. „Zeno Muntean. dr. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. Gheorghiu. Craiova. 1941. în legătură cu Rom. C 34/1923. Gheorghiu. arhim. 972. C ?. Gheorghiu. 1901. Bucovina. 977. Ghia. pp. Ce hotărăşte Sf.. 964. prof. pp. Codex Argenteus Upsaliensis. „Prof. MMS 12/1958. prof. Gheorghiu. MMS 4/1955. C 13/1929. Ed. Societatea tipografică bucovineană. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. Gheorghiu. pr. Ramuri. 378393. 149150. 59 p. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. Nicolae. C 1904 (pp. Gheorghescu. Gheorghiu. Bucureşti. dr. Ed. Vasile. B. Caransebeş. dr. 137147. V. 960. dr. GB 56/1969. Vasile. 1941). 37 p. Gheorghiu. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. Gheorghiu. dr. 1020. 186. Vasile. dr. 165178. 971. pr. Vasile. 963. dr. Gheorghiu. 1939. Vasile. C 412/1931. pp. 1904. dr. 965. Sofron Vlad. 389405. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. 1911. pr. pp. Gheorghiu. Imprimeria naţională. pr. Cernăuţi. 165 p. Vasile.41 956. 551566. dr. Vasile. dr. 764766. 1931?. 21 sg. 261277. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. Gheorghiu. „Sf. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Gheorghiu. Gheorghescu. 4556. Ghia. C 69/1927. 970. Gheorghiu. Gh. dr. 18) şi în traducerea lor latină”. drd. pp. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. prof. argumente scripturistice) 958. pp. Mir în Noul Testament”. 525541. 374379. pp. Vasile. Vasile. Vasile. 110)”.

vol. Cernăuţi. dr. Ed.111. Gheorghiu. pp. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. 14 p. Gheorghiu. Vasile. Vasile. Ed. 558565. C 79/1929. autorului. pp. vol. 1856. 990. Gheorghiu. 997. pp. 1926.116. pr. pp. prof. 531537. Gheorghiu. Gheorghiu. autorului. dr. preţul 50 lei”. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. prof. prof.42 980. prof. 23 p. prof. Gheorghiu. 111)”. 1933.. Gheorghiu. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. secţiunea I (cap. 114 p. 39). 981. 272385). pp. autorului. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. prof. Vasile. 1909. 1924. 1002. prof. dr. „Domnul în Samaria (Ioan 4. MB 910/1959. 110. . 717. Vasile. Glasul Bucovinei. Mitropolitului Silvestru.36) şi partea parenetică (12. Enon de lângă Salom (Ioan 3. prof. dr. prof. II. Vasile. 1928. pr. Cernăuţi. 1912. 999. 240 p. pr. Vasile.Hr. Vasile. Gheorghiu. 18. prof. Gheorghiu. C 1911 (pp. Vasile. pr. pr. dr. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. 985. Vasile. 2259. Vasile. 74 p. „Diacon Haralambie Rovenţa. Introducere şi comentar. 992. dr. Vasile. Gheorghiu. 982. MMS 912/1959. Studiu de cronologie biblică”. Vasile. 984. Gheorghiu. Cernăuţi. 995. 1929. Vasile. 419427. Vasile. autorului. I. Ed. Gheorghiu. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Problema mântuirii noastre. 8 p. Cernăuţi. Vasile. Vasile. Cernăuţi. Societatea tipografică bucovineană. 1001. dr. 1003. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. la 2000 d. Gheorghiu. MB 1112/1959. Gheorghiu. prof. Glasul Bucovinei.. 994. 2867. III. 897 p. Vasile. dr. prof. resp. pr. 1928. Ed. Bucureşti. Cernăuţi. pr. 986. Vasile. dr. pr. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. Gheorghiu. dr. MB 13/1958. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. 1926.27). 358 p. Gheorghiu. 983. dr. Vasile. Partea dogmatică. Cernăuţi. prof. prof. Ed. Cernăuţi. 365 p. C 810 (pp. 97 p. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. prof. 2236)”. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Gheorghiu. 1929. Vasile. prof. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. Epistola lui Iuda. dr. 40 p. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. dr. 989. pr. prof. prof. traducere şi comentar. dr. Tipogr. Gheorghiu. 996. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. 21). pr. Tipogr. 584596). 6375. dr. prof. 1938. 1925. prof. I. Vasile. Gheorghiu. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. Sfântul Apostol Pavel. Gheorghiu. 350 p. pr. Gheorghiu. pr. Vasile. Studiu isagogic. vol. 1220)”. dr. Vasile. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. Cernăuţi. Glasul Bucovinei. pr. Ed. Cernăuţi. prof. MB 12/1960. „Ce hotăreşte S. pr. 988. 2248. Gheorghiu. prof. 372375. MB 13/1958. 30 p. prof. Ed. pp. 1909. dr. Arad. Vasile. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 991. autorului. autorului. Glasul Bucovinei. 987. dr. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. dr. Ed. „Activitatea Domnului în Iudea. Gheorghiu. Cernăuţi. Cernăuţi. dr. Ed. (studiu de cronologie) 993. pp. 998. 65)”. prof. dr. 112 p. 474484. Ed. Ed. 1923. 1927. dr. Cernăuţi. pr. Societatea tipografică bucovineană. dr. 142)”. 1000. Gheorghiu. Diecezană. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. 44 p.Hr. 1911. pr. 256 p.

dr. 371378. Scriban. C 910/1924. 1016. 647665. 332335. Întroducere şi comentar”. I. Gheorghiu. prof. pp. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 109117. 1008. Vasile. C 1907 (pp. Gheorghiu. 109115. 184189. 1014. 5360. 201209. VI a Seminariilor teologice din România Veche. 333345. 6576). pp. dr. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. dr. Cernăuţi. 237246. Gheorghiu. „Dr.. Glasul Bucovinei. Sfintei Monastiri Neamţu. C 13/1928. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. C 14/1926. 1009. Chişinău. 551567. 265272. dr. 360361. Gheorghiu. pp. 400 lei”. Gheorghiu. T. C 412/1931. C 1913 (pp. prof. Scriban. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. MB 46/1957. C 1909 (pp. prof. prof. (Studiu biblicisagogic)”. 237243. prof. tradus de Episcopul Nicodem. 7280. Imprimeria naţională. 1908 (115. prof. Vasile. Gheorghiu. înaintat S. prof. Ed. 580586. C 78/1924. prof. 565573. 6669. 641648. univ. „Ieromonahul Antonie Harghel. Vasile. Prologul Evangheliei a patra. dr. 621629) şi 1911 (513). 457472). Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. univ. 323331. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. IV + 260 p. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. Bucureşti. Vasile. Apologie istorică. 1017. . Tipogr. Ed. 18). Ancora. Bucureşti. Sfânta Evanghelie. 1940. 677692) şi 1909 (115. 59775 din 7 dec. Vasile. 1019. 197215. Gheorghiu.”. C 78/1924. prof. Gheorghiu. Vasile. Gheorghiu. Vasile. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile Tarnavschi. prof. 697704). 137147. Gheorghiu. 421433. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. „Arhimandritul I. 197213. Cernăuţi. Apostol Paul”. dr. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. 1007. traduse de Episcopul Nicodem. C 12/1926. Sfintei Monastiri Neamţu. C 112/1937. „Un tractat al Sf. 1011. Cernăuţi. dr. Vasile. 297305. C 79/1929. pp. 349358. 1928. 6162.”. 277284. N. 129145. dr. 165172. 1020. Gheorghiu. 301311. Vasile Gheorghiu. 1925. dr. stareţul Monastirei Neamţu. 699714. lei 80”. Bucureşti. 1010. 485500. Studiu de cronologie biblică. 1012. 333340. Cluj. 224 p. Vasile. Vasile. „Anexa. Gheorghiu. Vasile. Atanasie «Despre azime»”. 1021. dr. aprobat din Sf. dr. 1923. 221227. 16 s. 87 p. 591605. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 1018. 194). «Universala». dr. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. 585593. pp.. 152 p. 1005. Gheorghiu. „Vieaţa şi activitatea S. ediţia II. 521531. Vasile. dr. 1006. Cele patru Evanghelii. 767775). 1935. 1924. 1925. Gheorghiu. 1910 (19.”.. Ed. C 1909 (pp. 206 p. 5765. 639644) şi 1914 (5877. Ed. „Păr. 173181. univ. pp. „Epistola lui Iuda. pp. prof. 613627. C 12/1927. dr. dr.43 1004. Vasile. Raportul părintelui profesor universitar dr. 501508. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. prof. pp. 15 p. „Epistola cătră Romani cu explicări”. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. Gheorghiu. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. Studiu criticexegetic. Gheorghiu. 329337. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos.”. dr. prof. I. prof. 549559. 1015. pp. 1928 (VIII 656). prof. stareţul Monastirei Neamţu. Instit. 433. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. pp. Vasile. dr. I. preţul 200 lei”. prof. 312321. Vasile. 381385). arhim. 393403. Vasile. Vasile. Sofron Vlad. Gheorghiu. Vasile. 265283. Gheorghiu. Tipogr. 369372. „Pr. dr. 1013. 1926”. 1937. pp. prof. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 7398.

1046. pp. Ed. pp. C 12 (pp. pr. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. de arte grafice «Ramuri». . Ramuri.. 1025. C 112/1936. Ghia. Vasile. 58 (225242). Ed. Craiova. 48 p. 67 p. partea a IIIa) 1029. pr.a. Tipogr. Ghia. I. Teodor. 1039. Ghia. Ieremia. univ. 1940. pr. dr. (ed. I. pr.. PopescuCilieni. 123 p.. 1941. 1045. dr. „Problema calendarului”. Ghia. BOR 6/1928. pr. Gh. 1033. prof. Ed. 1040.. Gheorghiu. dr. a IIa secundară2. Craiova. Inst. dr. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. a IIa secundară de băieţi şi fete. prof. Gibescu. Vasile.. Ed.. III. univ. Ed. prof. Gh. Gh. C ?. 1938. dr. prof. pr.. Ed. Cernăuţi. 1925. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. I... 151 p. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. pr. 245259. Vasile. Ia) 1037. Toma.44 1022. Epistola Sfântului Iuda. Ghia. Hristo N. Ion. Iaşi. 1 ss. Th. Craiova. Gh. univ. Craiova. Ramuri. (vol. I. I a gimnaziului unic. Gheţie. pr. 1030. 1974. dr. prof. Ghia. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gheorghiu. 223 p. Gheorghiu. Ghia.. I. 34 (109117). Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. 162176. 106 p. I secundară de băieţi şi fete2. MMS 4/1955. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. Ghia. Gh. Introducere şi comentar. 1942. pentru cl. Ramuri. 143 p. Gherasimescu. 1036. Ia secundară de băieţi şi fete. 1927. prof. 1024. 110). prof. Gheorghiu. dr. Craiova. Ramuri. „Mărgăritarele lumii”. 1027. 1034. 567570. prof. Ed. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament.. pp. (popularizare) 1042. Ed. „Dr. dr. Gh. Şc.. Ghia. Ghia. 24 p. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. Gh. prof. Instit. prof. 102115. pr. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. 1931. 416. dr. Gh. I. prof. 1938. George I. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. „Prof. preţul 35 lei”. 103 p. ST 34/1958. pr. dr. Roman. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 157 p. Ghia. C 1-2/1927. 184 p. de arte şi meserii. dr. Gh. MB 13/1958. 102 p. Gherasimescu. 87 p. de arte grafice Ramuri. Ghia. Ed. cl. dr. Craiova. pp. (1942/1943). Ghiţa. prof. Ed. Ramuri. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. f. pr.. 1031. Librăriei Socec & comp. 1929. pp. Craiova. pr. „La început era Cuvânt (Ioan 1. dr. Gh. Bucureşti. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”.. Contribuţie la exegeza Noului Testament. prof. 1926. dr. Chestiunile din programa analitică pentru cl. 1041. Gh. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. 1946. 1035. prof. dr. Ramuri. (1939. dr. 197199. Bucureşti. 86 p. 1928”. pentru cl. prof. 1044. 6364. 1023. Ghia. pp. prof. 157 p. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. Craiova. 90101. Ed. 1043. 2751. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. ştiinţific şi biblic... Craiova. pp. Craiova.. „Marele teolog dr. prof. pp. de arte grafice Ramuri. Craiova. Viaţa romînească. I. univ. pr. (ed. Ghiaurov. Vasile. I. I. C ?. I. prof. univ. dr. 1026. Gh. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. 1935/1938?. pp. 1038. I. lui Ioan 20. 224 p. pr. Cugetarea. Academiei RSR. dr. (non vidi) 1032. ştiinţific şi biblic. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. ec. Explicarea evangheliilor. 1922. Lecţiuni de religie.)”. I. I. I.. Bucureşti. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. I. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Vasile Gheorghiu. Toma. prof. Gh. I secundară de băieţi şi fete. Gheorghiu. 1941). 1929.. Inst. Ed. 923). Ed. pr. Ghia. Ed. a IIIa) 1028. Ramuri. Vasile. extras din Studii de limbă literară şi filologie. pr. Ghia. Ramuri. dr. 1926. 1927. cl. vol.

6788. 1992. Grigoraş. 1067. Sfântul GheorgheVechi. Grigorie episc. Grăjar.. Bucureşti. pp. Profetul Ezechiil. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. Tipogr. Chişinău. Hango. 1059. 1989. în vol. N. Haneş. Chişinău. Tipogr. Eparhială. „Gnosticismul: concept. Chişinău. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. Sf.45 1047. 1050. pp. 144 p. BOR 78/1979. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. RT 8/1911. Ion Lascu. 11. „Din cuvântârile S. Ion. Nicolae N. trad. trad. Απαντα τα Εργα. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Tipogr. Eclesiastul şi Apocalipsul. 176 p. 1064. Grigore de Nyssa. Grigorie al Nisei. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. MB 79/1991. G(avril). Petre V.. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. Grosu. 1049. Nicolae. 6772. (popularizare) 1056. dr. Grozea. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. pp. Ia) 1048. Ed. 942964. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. lect.. pp. GB 910/1962. a IVa) 1066. 1060. 1920. pp. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. 1931. GB 910/1964.. 1055. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. dr. Mitropoliei Olteniei. pr. Romul. pp. Ioan. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). origini. drd. Craiova. caracteristici. Vasile. după Ev. doctorat) 1051.. greacă de Popescu. 100113. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Θεσσαλονικη. Gibescu. 577578). C 1912 (pp. prof. Guţulescu. 533543. 1915. Bucureşti. (ed. din lb. pr. franceză de Bran. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 10 p. de pr. 194 p. 1425. Istoria evreilor. 176 p. 13851389. Eugen. Haralamp. 1058. 915923. 1941. Ed. pp. O 2/1957. Tipogr. pr. 7074. Sfântul.. Bucureşti. 16 p. 1905. din Γρηγοριου του Παλαμα. din lb. . Teodor Bodogae.. trad. Stabilimentul grafic Albert Saer. pr. George I. Gurie. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. diac. RT 2/1999. 1924. pr. pr. Voicu. Grigorie episc. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 48 p. trad. Gurie. pp. Gregorian. pp. GB 6/1988. GB 2/1957. τομ.. 1061. „Nicolae Milescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 852868. 1945. a IIIa) 1065.. Vasile. „Amicul literaturei”. 1052. seminar. traducătorul Bibliei de la 1688”. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Graetz. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. BOR 1112/1974. pr. 1938”. Chestiunile din programa analitică pentru cl. 176 p. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. F. Sibiu. 216238. BOR 78/1985. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. (ed. (ed.) 1062. Godet. 144 p. I secundară. greacă de Moraru. econ. drd.. H. 251252. Petre. Minerva. trad. Grigorie Palama. Gordon. Braşov. pr. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. trad. Scripturi şi folosirea ei în predică”. 665674. pp. Gore. 1995. Ed. greacă. pr. Nyssei. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. BOR 56/1979. 1057. 136159. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. 1069. pp. „Preotul. + . Glăjar. Constantin. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. London. Lucian. „Cunoaşterea temeinică a Sf. Eparhială „Cartea românească”. magistrand Ioan. 1925. din lb. Tipogr. sfântul. din lb. pp. (l. 1063. Eparhială. Grecu. Charles. Haneş. (chemarea şi rolul pr. pp. delimitare”. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. prof. din lb. studiu introductiv şi comentariu de Buga. pp. diac. Gurie. prof. S. engleză de Dimitrie.

Ed. de pr. Chişinău. Opinia.. Ia secundară de băieţi şi fete. 1967. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. 403411. Homescu. „Procesul lui Iisus”. Ed. Vasile Vasilache. pp. „Geneză XII. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. 111149”. O 3/1968. 4856.. Antonie. „Biblia ilustrată. Cartea profetului Iona. prof. (trad. W. 1076. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. editat sub egida „Universitatea din Oradea. a IIIa) 1079.. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. Iana. Oradea. Ieronim. Virgil. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). 1092. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. 1080. Ed. biblică) 1093. trad. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. 1074. Feleacului şi Clujului. pp. BOR 9/1929. trad. I. articol în Teologie.”. 1931. viaţă bisericească. Hodoroabă. Iaşi. Hodoroabă. Bucureşti. Ieronim. Athanasios. 2. Hodoroabă. 780787. V. prof. „Monoteismul la evrei”. ST 34/1964. 1939. 1927. V. 9296. 1082. Nicolae Neaga. Fericitul. pr. 1089. prof. 331345. pr. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pp. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament».. „Protos. Ieraclie. „Robert Baulès. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). 1073.. Ignătescu. MB 46/1991. f. 1998. 470 p. ierom. F.46 1070. 138164. Constantin.. în lumina descoperirilor arheologice”. pp. vol. 55 p. a trimis art) 1087. Teofil. Hatzopoulos. Ia secundară de băieţi şi fete. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. trad. l’Insondable richesse du Christ. Mrea Neamţ. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. BOR 34/1940. 172183. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. Harghel. pp. N. Ierima. V. D. Hermann. MMS 12/1936. dr. Paris. 1088. Fraţii Domnului Iisus Hristos. 110. 6673. Biblia în Ortodoxie. arhim. Iancu. 1987. 1084. 1971. docent Sergiu. de NT la Sofia.. Herda. Opinia. Ed. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. engleză de Niculescu. 1935. 1936”. pp. Ştefănescu. Iaşi. prof. ST 56/1959. 3570. a IIa secundară3. Manual pentru cl. Luminiţa. 8389. drd. 132 p. (autorul prof. 7072. Pavel. Ioan. 1077. magistrand M. 1724. dr. A. doctor în Teologie. pr. pp. 32 p.. pp. 247249. pp. ClujNapoca. Leenhardt. Iaşi. magistrand M. A. 39 p. Ed. Iazadjieff. (pastorale şi predici) 1075. 501503. 1090. 1935. pr. drd. pp. Ed. 128 p. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. Feleacului şi Clujului. 1072. prof. „Franz J. pr. Ed.. franceză de Gagiu. N. Iancu. Herineanu. 447450. N. . istorie. 1078. din lb. Nicolae. MB 1112/1990. (popularizare) 1071. 307. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. pp.”. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. N. pp. Nicolae Neaga. (ist. de pr. Hodoroabă. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). 1935. dr. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. arhiepiscopul Vadului. ST 34/1959. prof. 132 p. trad.. 1083. pr. Constantin.. Ieronim. pp. arhim. nr. (ed. P. pp. ierom. GB 1/1987. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. Mircea V. MB 79/1997. Iliescu. Fericitul. din lb. 170 p. 152 p. 119 p. 1091. Episcopiei Vadului. GB 34/1968. 1947.. I. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. 1081. Nicolae Neaga. MB 34/1990.. I. prof. Bucovina. prof. pp. de pr. MB 79/1996. Hau. Cartea românească. Tipografia Mănăstirii Neamţ. p.. Mihai. MO 34/1972.a. pr. V.. dr. 1086. 1085. V. de Văcăreanu. „Evanghelie şi cultură”. Opinia. Fericitul. trad.

col. pr. BOR 56/1978. 54. BOR 13/1977. la paradisul cel nou. 1. greacă de Fecioru. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. 1103. prof. 1105. 1110. GB 56/1955. din Migne. pp. greacă de Pâslaru. BOR 1112/1971. „Cuvântul 7 la Facere”. Bareille. 1109. PG¸ XLIX.. pr. pr. Sf. greacă de Fecioru. pp. 343350.. greacă de Pâslaru. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. trad. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. Sf. Ioan Gură de Aur. pp. col. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. din lb.. GB 1/1986. PG vol. Liturghie”. 497500. Ioan Gură de Aur. din Migne. PG vol. 114120. după Migne. Ioan Gură de Aur. 1100. Sf... din lb. prof. trad. Dtru. GB 34/1985. PG vol..... Sf.. 1096.. trad. 607616. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. 323336. pr. 1095. Dumitru. Ioan Gură de Aur. Omilia a Va: La profetul Iona. Ioan Gură de Aur. 54. 12111223. trad. col. pp. 277284. 11461148. pp. trad. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. PG vol. din lb. greacă de Fecioru. 616620. trad. „Despre pocăinţă (Omilia I. „Despre post. Sf. 283292. GB 34/1985. din lb. BOR 12/1978. 54. 958964. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru.47 1094. 49. greacă de Fecioru. după Migne. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. 129180. D. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. din lb. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. „Cuvântul 9 la Facere”. 1111. col. Omilia a VIIa. rostită când sa întors de la ţară)”. PG¸ vol. 193196. pp. col. din lb. trad. Ioan Gură de Aur. Dtru. D. Gheorghe. Ioan Gură de Aur. din Migne. BOR 910/1978. Sf. Ioan Gură de Aur. 49. 1102. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. GB 79/1985. pp. din lb. prof. GB 79/1985. col. Dacă luăm seama la noi înşine. după Migne. D. 500507. greacă de Fecioru. Sf.. 49. 5361. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. din lb. greacă de Fecioru. 313324. trad. 1106. pr. col. Ioan Gură de Aur. O 2/1980. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. dr. 26)”. pr. Ed. din ediţia lui J.. Matei.. 5053. Sf. pp. PG vol. Dtru. BOR 912/1977. 1107. GB 79/1985. după Migne. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. 492497. pr. din lb. Bucovina. prof. 85 p. pp. PG¸ vol.. Bucureşti. „Cuvântul 3 la Facere.. 196201. rostită la începutul Postului Mare”.. col. trad. din lb. din lb. pp. Ioan Gură de Aur. col. din lb. D. din lb. pr. nui în puterea omului calea lui. greacă de Fecioru. „Despre pocăinţă. greacă de Fecioru. 7885. 49. pp. PG vol. trad. Sf. căminul nostru. GB 1/1986.. 977984. după Migne. pp. Sf. Daniel şi la cei trei tineri. Paris. t. col. D. D. Ioan Gură de Aur. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. 305314. din lb. greacă de Fecioru. 550562. pp.. trad. din lb. pr. după Migne. Indricau. X. 1099. 1108. Sf. pr. 54. prof. BOR 34/1978. prof. IV. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. pr. Sf. trad.. PG¸ vol. 1098. trad. col. greacă de Fecioru. trad. Dumitru. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. pp. 1104. 233243. „Despre post. din lb.. BOR 912/1976. „Despre pocăinţă.. pp. Ioan Gură de Aur... 54. 619630. D. din lb. 56. pr. pr. Sf. 49. trad. XLIX. Sf. pr. „Despre pocăinţă. col.. 1101. PG¸ vol. după Migne. Ioan Gură de Aur. 599604. din Migne. greacă de Fecioru. pr. Sf. D.. trad. trad. Sf. 299306. PG¸ vol. Sf. Matei. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. 1097. 604607. pp. dela paradisul pierdut. 1946. 311315. D. 153162. D. Paradisul. după Migne.. prof. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. pr. 23)”. pp. col. 321330. Ioan Gură de Aur. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. pp. din Migne. „Cuvântul 8 la Facere”. greacă de Fecioru. . PG¸ vol.

pp. pr. GB 79/1984. greacă. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. 514518. GB 79/1977. 49. trad. din lb. C. prof. D. Ioan Gură de Aur.. dr. monahul C. pp. vol. Ioan. 56. 54. din Migne. 1977”. din lb.. MA 4/1988. I. pp. din lb. 21) 1124. din Migne. Sf. pr. GB 12/1978. 710-713. Sf. pr. sfîntul. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. Ioan Gură de Aur. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. EIBMBOR. indici şi note de Fecioru. pr. 1905. pp. 49. din lb. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. pp... Dumitru. din lb. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. 675686. greacă de pr. sfîntul. pp. pp. Ionescu. 1)”. introducere. 4253. 1131. pr. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament.. prof. pr. D. pr. 23. 519536. pp.. pr. prof. Sf. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. PG¸ vol. (context. Ioan Gură de Aur. 695708. D. Sf. D. din ebraică. I.. 22)”. PG vol. Sf. D. pp. pp. „Omilia I la David şi Saul”. Ioan Gură de Aur. 1116. col. Nicolae Neaga. „Omilia III la David şi Saul”. 2326. 486494. ST 12/1998. col. 1127. pp. pr. Dumitru. din lb. trad. 6768. col. trad. greacă de Fecioru. Sf. col. 12/1979) 1129. 1979. 754760. PG vol. 1115. după Migne. col. trad. GB 912/1983. (extras din rev. PG vol. 1125. Bucureşti. „Cântarea Cântărilor. ST 56/1993. 297304. din lb. Omilii la Facere (I). GB 79/1984. (licenţă) 1130. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. 1987. Bucureşti.. GB 12/1978. pp. pr.. Ioan Hrisostom.. trad. (colecţia PSB. Ed. Limba română. PG vol. de arte grafice „Eminescu”. trad. pr. col. greacă de Fecioru. col. BOR 78/1978. Bucureşti. vol. GB 68/1983. 6580. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. 56. 247256. Ioan Gură de Aur. din Migne. monahul.. 4 p. 56. Ioan Gură de Aur. D. Ioan Gură de Aur. Instit. 1118. 641651.. note şi comentarii de Ion Alexandru. Nicolae. (colecţia PSB. 687695. 72 p. „Învăţătura paulină despre Biserică”. 338345. pp. BOR 78/1977. din lb. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. Ioan. Ionescu. „Omilia II la David şi Saul”. 6. trad. Dumitru. Scrieri. greacă de Fecioru. 271280. I. LIV. din Migne. Dumitru. pr. 508519. BOR 56/1978.. greacă de Fecioru. trad. Partea întâia. 5765. comentariu) 1126. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. 163175. Scrieri. din Migne. greacă de Fecioru. prof. greacă de Fecioru. după Migne. 1122. din lb. Sf. 1119. Ioan Gură de Aur. Sf. GB 56/1973. 335344.. Ioan Gură de Aur. pr. introducere. „Rugăciunea Domnească. prof. Ioan Gură de Aur. 291300. greacă. 56. greacă de Fecioru.. Dumitru. MO 9-12/1959.. 54. Dumitru. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. IV + 360 p. Sf. Sf. PG vol. Ionescu. 1117. IV + 438 p. col. trad.. 17)”. Academiei RSR. trad. prof.. 175192. greacă de Fecioru. din Migne. 22) 1123. trad. GB 58/1998. Ioan. Sfîntul. Ionescu. pp. Ionescu. din lb. din Migne. din lb. trad. Omilii la Facere (II). indici şi note de Fecioru. Ed. PG¸ vol. PG vol.. Ştiinţifică şi enciclopedică. din lb. prof. asist. trad. 661664. 1114. pr. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”.. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . col. 774783. Bucureşti. greacă de Fecioru. 1113. din lb. EIBMBOR. PG vol. Ioan Gură de Aur. 1120. Bucureşti. pp. 1121. trad. 1989.48 1112. pp. Partea a doua.

(non vidi) 1148. MA 1112/1968. pp. separată din Candela 1909) 1152. Mircea Păcurariu. Dicţionarul teologilor români. Ed. BOR 12/1985. „Paşte mieluşeii mei”. 1909. prof. Nicodem. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. D. 98 p. ST 4/1991. 501 p. 110112. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Tipogr. Marian C. pp. (ed. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. 140 p. Ionescu. Misionarul 1112/1939) 1146. «Times». dr. EIBMBOR. RFG 1827 mai 1988) 1145. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. pr. pr. Ion. BOR 1/1909. în ateliere şi în cazărmi. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . Cernăuţi. 1151. pp. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. I de liceu şi şcoli secundare de fete.. Ioniţă. Tipogr. 12 iunie 1908”. Bucureşti. pp. (extras din rev. prof. Bucureşti. 1141. 5156. (ed. Inst... Astoria. Vasilescu. iconom Ioan I. 84 p. Octavian. în şcoli. Cicerone. pr. 1138.. Viorel. Ioniţă. 1996. O 12/1997. dr. 98103. dr. pr. Bucureşti. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Univers enciclopedic. Iordăchescu. protos.. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. O 2/1980. GB 1/1989. Ed. dr. Ed. Ionescu. Bucureşti. 1144. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Viorel. Ionescu. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. Ionescu. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. asist. 1983. 1928. 397 p. prof. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Iordache. Ion. Ap. prof. Ionescu. pp. iconom C. Ionescu. Bucureşti. pp. prof. pr. pr. de M. D. Ionescu. dr. Isopescu. „Pr. (popularizare) 1150. Rm. Cultura românească. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). Societatea tipografică bucovineană. pp. pr. . „Sfânta Biserică”. 3644. pr. f.. Ionescu. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului.. MO 6/1988. „O carte samariteană a lui Iosua. Vâlcii.49 1132. Bucureşti. Plângerile lui Ieremia. 1137. Ion. Ioniţă. dr. 1133. Octavian. Carpaţi. (Biblia de la Petersburg. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. prof. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici.. prof. 1911.. Chişinău. Ioniţă.. 114 p. O 34/1995. 468 p. pr. Iordache. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I) 1140. Ia secundară. Ionescu. Societatea tipografică bucovineană. N. pr.. 1143. Ed. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului.”. 1901. Dumitru. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.. 973974. diac. „Duh şi vieaţă”. Bucureşti. 1983. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. (1929?). (fără foaia de titlu. informaţii din fişier) 1142. 1139. 5967. şi Evanghelist Ioan”. 109 p. Ia secundară.. pp. (ed. biblic şi de misiune al BOR. 83 p. Cernăuţi. dr. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Iordache. Gaster. pp. 1940. Viorel. 1933. 138 p. 1906. 1819) 1135. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Viorel. 27 p. 263274. a IIIa. 1147. Marin C. prof. 159161. iconom C. Patriarhul BOR) 1149. 1136. 1940.a. pr. I. prof. (cu binecuvântarea PF Iustin. 28 p. Ionescu. iconom I. 1932. 60 + 8 p. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. pr. Isopescu. Marin C. prof. dr. Ioniţă.

docent privat. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. 5764. 465480. Isopescul. biblică) 1161. dr. drd. Gheorghe.. 1174. 597610. 1903 (926. 404412. pr. 6771. MMS 78/1963. Octavian. 274282. 233240. Octavian. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. 1911. pp. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. 214221. 1170. 118126. Silvestru Octavian. 1159. 1158. pr. 542550. traducere şi comentar”. Alexandru. pr. „Psalmul 120. MMS 2/1989. 113114. 1175. pr. 8290. Isopescul. pp. 401409. C 1902 (* pp. pp. lect. 666673. Istrate. 1163. 457466). 182190. 639647) şi 1911 (2128. 1162. 470474. Ivan. prof. 113120. 614622. Manuscrisele de la Marea Moartă. 749774. „Profetul Malachia. pr. ST 910/1985. (ed. Octavian. 666683). prof. 693700) şi 1909 (148156. diac. pr. 210217. pp. Izvoranu. Ispir. C 1907 (pp. Introducere. Alexandru. 4261. 728734. I. drd. 405421. „David. 1925). 290297. Cernăuţi. MO 16/1994. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. 1160. 460467. Vasile G. şi exeg. pp. separată din Candela 1911) 1154. 6672. 1164. prof. 1155. docent privat. univ. MO 13/1998. MMS 34/1972. C 1902 (pp. MO 12/1995. 6977. 529?. pp. „Profetul Natan şi regele David”. pr. 302 p. C 1911 (pp. Mitropolitul Transilvaniei”. 289295. 423435. 348357. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. 3757. Societatea tipografică bucovineană. BOR 13/1944. Jerpălău. 345354). 291299. 7179. 342350. 1963. Jarpălău. prof. arhid. Isopescul. lect. pp. 242254. 1166. MO 13/1990. pp. pp. 610621). 177184. dr. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. 106120. pp. diac. dr. MO 36/1997. 434442. lect. ST 34/1982. Octavian. 148161. G. pp. pp. pr. traducere şi explicare”. 218226. 1157. MO 36/1995.. Al. 1824.. drd. Silvestru Octavian. Introducere. 8398. C 1904 (pp. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. Izvoranu. 152 p. traducere şi explicare. 699710. 1171. Isvoranu. Silvestru Octavian. Alex. Isopescu. lect. 1156. 273282. Gheorghe.. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. pp. pr. MMS 512/1972. dr. D. 336344. lect. 3652. 702709) şi 1904 (1624.. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. Isopescul. 333341. 406414. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. Ivan. 501508. Introducere. 474482. 154162. Jarpălău. Isvoranu. 1168. 338347). „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. Ivan. drd. Ioan. Alexandru. 1173. 213221. 1172. Gh. 628636. 236245. 583590. 1169. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. „Introducere la Psalmul 50”. MO 12/1999. pr. 8798. Isopescul. „Amusin I. 2031. 126132. 556559. 797805). „Profetul Obadia. 406417). 278286. (ist. Jerpălău. 516524. Isvoranu. 1167. Izvoranu. Ioan. lect. ST 56/1981. 542550.. pr. Isopescul. Alexandru. . 3346. 181186.. „Introducere la Cartea Iob”. 312319. pp. prof. pp. 1165. C 1910 (* pp. Gheorghe.50 1153. Gheorghe. dr. dr.”. pp. pr. 560576. dr. Jarpălău. drd. MO 46/1990. 1908 (1624. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. Profetul Malachia.

Niculiţa. theology and practice”. poloneză de Mareş. Bucureşti. 135144. Kiseleff. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. 693703. 1195. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. 487 p. Jorică. pp. 9293. pp. rezumat în română) 1189. Ed. 1185. din lb. Ed. Politică.. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 2000. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. trad. Meridiane. Bucureşti. RT 4/1933. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Lăudat. 316. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. Galaţi. Constantin. MB 1012/1995. Liţiu. 295304. Culegere întocmită de . Paulin. 1997. 164 p. 1182. MB 13/1997. 295304.. Tipogr. 1986. Lecca.. Lecca. 8991. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. MMS 6/1988. Paulin. 1970. Tipogr. O 4/1984. f.. trad. 1997. 132 p. (pp. Loichiţa.). Ed. replică împotriva lui H. 1183. V. 1180. rezumat în română) 1186. Lane.. 1194. Povestirile unui arheolog. Cărţilor bisericeşti. Manuscrisele de la Marea Moartă. drd. (ed. Ed. Gheorghe. 2936. Klein. Hans. 1991. pp. 352 p. „Cum citim Biblia?”. Sibiu. pp. Nicolae. Ed. Loichiţa. Gheorghe. pp. Bucureşti. 69? 1179. V. I. Ed. Marineasa. 138 p. Legende biblice. franceză de Calangiu. Zenon.a. 1188. 499506. Alexandra Beatrice. Bucureşti. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. Jinga. George. pr. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. autorului. 248 p. 6282. BOR 78/1976. (exegeză) 1196. (inclusiv în NT) 1198. Kosidowski. Ed. care îl criticase în ST pe I. Şcoala de artă şi meserii. 1178. RT 34/1996. Povestiri biblice. Joandrea. dr. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. 305316. 1913. Librăriei Ioan I. arhim. prof. pp. 1936. în vol. . 1181. Brassó. Anca. Jinga. „Biblia de la Bucureşti 1688”. viaţă şi alte temeiuri biblice”. dr. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. 1177. Jerpălău. 95 p. Porus. 1932. Anda şi Mareş. Roman. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. J. C 1011/1926.51 1176. rusă de Vuţă. presbyteros. 744761. „Onestitatea literară”. Ed. Biblie şi Teologie. Tipogr. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. Constantin. prof. RT 34/1996. LascarovMoldovanu. dr. rev. pp. 286289.. 1199. Laperrousaz. pp. 1197. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. Jinga. 276321.M. Teodor. E. din lb. Jinga. Lariciov. În căutarea strămoşilor lui Adam. pp. (popularizare) 1191. BOR 34/1981.. 166170. Hans. (p. MB 1012/1997. aprobată de Sfântul Sinod) 1192.. E. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. Klein. „Despre lume. Timişoara. dr. LascarovMoldoveanu. Rovenţa. din lb. trad. Ciurcu. „Episkopos. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. arhim. Gheorghe. Concordanţă a Noului Testament. pp. pp. V.. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 1187. Lăzescu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. diakonos: language. 127 p. 1193. Ia. 228 p. 138 p. 1932. Ştiinţifică. Constantin. Olariu) 1184. D. Al. Cărţilor bisericeşti. GB 1012/1984. Alexandru. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. (1946?). Bucureşti. prot. 1190. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. Justus (pseud. C 112/1936. D. Constantin.. dr. pr.

„Ştiinţa şi Învierea Domnului”. Vechiul Testament. Ioan. Vechiul Testament. Istoria biblică. Bucureşti. de la Ed. 1944. 1945. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. Istoria biblică. pp. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). Cărţilor bisericeşti. ediţie ilustrată. 1946. 1214. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. pp. Lopuhin. patriarhul României. Ludu. A.. Lopuhin.. pp. (extras din Candela 35/1927) 1205. ediţie ilustrată. 1219. trad. (tomul al IIIlea. Bucureşti.. 76 p. ediţie ilustrată. M(arcu). Instit. Vechiul Testament. 1993. (ed. rusă de Nicodim. prof.. 549 p. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. 119 p. colecţia Ogorul Domnului. 1203. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. trad. pr. Loichiţa. vol. Lopuhin. V. 1202. Ed. Brassó (Braşov). 702 p.. 566 p. trad. Cărţilor bisericeşti. Lopuhin. 73139. I. 1218. (conferinţă) 1220. A.. al VIlea. dr. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. Loichiţa. prof. Lopuhin. 3152. (vol. pp. Bucureşti. rusă de Nicodim. patriarhul. M. 1909. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. 1946. trad. episcopvicar. ediţie ilustrată. Dariu. Evanghelia dela Mateiu.. Istoria biblică. ediţia succesorilor lui A.. 144160. rusă de Nicodim. ediţie ilustrată. XXX) 1210. Ştefan. Mecu. RT 6/1938. prof. 1944. ediţie ilustrată. George. Cărţilor bisericeşti. din lb. ST 1/1988. prof. 109121. pp. MMS 34/1956. Lopuhin) 1207. XXXI) 1211. Ed. 814. (tomul al IIlea. MB 79/1957. rusă de Nicodim. colecţia Ogorul Domnului. Luca. Hendrik Willem van. Istoria biblică. Lucian Tomitanul. 1215. Gh. Tipogr. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. 1204. 18 p. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. I. rusă de Nicodim. 1201. 1948. din lb. Noul Testament. trad. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. O 4/1984. P. patriarhul. Sibiu. 1912. din lb. Bucureşti. 550560. f. 270. trad. MB 46/1957. din lb. prof. de Totoiu. Vasile. Librăriei Ciurcu. Lupaş. 640 p. .. Loichiţă. prof. A. Lagrange. a IVa) 1217. P. P. XXXIII) 1213. Cărţilor bisericeşti. „† J. prof. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. colecţia Ogorul Domnului. p. V.. vol. Ion. rusă de Nicodim. pp. pp. Bucureşti. A. „Biblia adnotată”.a. 1947.. Bucureşti. P. pp. Lopuhin. trad. Ioan M. XXXII) 1212. XXXIV) 1208. Loichiţa. 691 p. P. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. Cărţilor bisericeşti. Vechiul Testament. colecţia Ogorul Domnului. MB 14/1961. Tipogr. prot. Bucureşti. Lopuhin. (tomul al Vlea. Tipogr. Tipogr. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). 1216. A. din lb. trad. Bucureşti.. Bucureşti. colecţia Ogorul Domnului.. diac. patriarhul. din lb. colecţia Ogorul Domnului. pp. Lucia Făgărăşanul. 560 p. RT 78/1946. P. Lungu. V. rusă de Nicodim. Arhidiecezană. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”.) 1206. 380383. P. C 35/1927. XXXV) 1209. patriarhul. din lb.. 1218. Tipogr. Istoria Bibliei. vol. Tipogr.. V. Loichiţa. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. dr. patriarhul. (tomul I. Cernăuţi. Sfânta Scriptură în limba românească. 319 p. Gr(igorie) T. (tomul al IVlea. (tomul al VIIIlea. MB 1012/1956. „Naţională” Gh. vol. A. Noul Testament. vol. vol.52 1200. Loon. Milva. 584 p. Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. episcop vicar. 3454. patriarhul României. A. Lungu.

nr. Tipogr. (probabil nu e ort. Gheorghe. Maior.. 1913. Arhidiecezană.. T.a. f. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Nanu.. M(arcu). mit 53 Textbildern. 1228. Gânduri asupra Leviticului.”. (posibil nu ort.a.”. „Protopop A. Maccaul. ST 2/1931. „Septuaginta. Ed.. M(arcu).a.. 90. (posibil nu ort. Ionescu & co. „Nicodim. 5. D. H. edigit Alfred Rahlfs. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Sibiu. M.) 1236. M(arcu). T. 760762. Stuttgart. 512513.. pp. Gr.. p. C. Tipogr. 1222. ed. vol. C. RT 78/1943. E. Bucureşti. I. Tipogr.. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes.) 1235. T. H.) 1237. 1939. Gr.. Arhidiecezană. 1233. pp. 269 p. p. «Biblioteca biblică». amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. M(arcu). 1243. B. RT 9/1938. RT 6/1939. 401. 1939.. 1234.. C. Mohr (Paul Siebeck). 1936.. Vasile Stoicanea... Sibiu. Ştiinţă şi creaţie. 72 p. p. MA 1112/1963... Libri poetici et prophetici. Gr. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. 1935. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk... 1938. stavr. Sibiu. 376 p. RT 5/1939.. 1229. M. engleză. f. RT 3/1911.) 1240. 1223. „Dr. T. Gr(igorie)..) 1238. 20 p.. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. RT 34/1936. Sibiu. M(arcu). Ed. Nicolae Neaga. II 280 p. 38 p. Ionescu & co. pp.. Bucureşti. f. pp. p.a. H. Bucureşti. M(arcu). RT 6/1937. dr. I. XLVIII + 1184 p. 132133. 272 p. 1231. Gr(igorie). Gr(igorie) T. H. MA 910/1963. 232.. Synopse der drei ersten Evangelien. H. 1224. Gânduri asupra Exodului. Gherasim Timuş”. Tipogr. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. «Seria Teologică». M(arcu). Ilie. 1230. vol.”. 132. M. „Naţională” J. M. + XCVI planşe afară de text”. în colaborare cu Lic. Ionescu & co. 942 p.a.. Gh. Gr. A. C. nr. (posibil nu ort. mitropolitul Moldovei şi profesor I. pr. Bucureşti. Maica Domnului. În slujba Domnului Isus. RT 56/1927. M(arcu). 1938. 1942.. H. Sibiu. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. Herder & Co. G. 942943. VI + 220 p. T. Ştefănescu. Vechiul Testament în gândirea românească. 272 p. Gr.. „Naţională” J. nr. Leges et historiae. M(arcu).a. Biblia ilustrată. Sibiu. RT 34/1936. f. Sf. 1241. pp. Bucureşti. tâlcuiri biblice. MA 910/1957. p. f. 315. Tübingen. pp. 1226. pp. Ionescu & co. Isaia 53. 188189. „Isus sau Iisus?”.) 1239. Gr(igorie) T. „Iacob şi Esau”.. Închinare românească. C. Gr(igorie) T. Gr. 222 p. nr..”. de PS Episcop al Argeşului. 114 p. (posibil nu ort. „Prof. 2 vol. Tipogr. Tatăl nostru.. Ed. I 226 p. Bucureşti.. 270271. C. Maior.. pp. M. M.. de arte grafice „Tirajul”. p.”. Tipogr. 240241. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». „Naţională” J. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. 797798. f. Gr. Bucureşti. 31 p...”. 225 p. Tipogr. Dacia Traiană. M(arcu). 1227. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». 1941.. RT 6/1941. 1225.. „Albert Huck. Freiburg im Breisgau”.. M(arcu). XX + 214 p. T. 98 p. 11. vol.”. BunaVestire. XVIII + 182 p. 1232.. 70. T. M(arcu). „Lucian Blaga. Lămuriri asupra Genezei. A. Nanu. vol. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. Macraki. II. de Beleuţă. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». „Naţională” J. 1936. RT 6/1939. trad. „Ioan Halmagiu. RT 1112/1938.. trad. Gânduri asupra Cărţei Facerei. Sfintei Monastiri Neamţu.”. Tipogr. Arhidiecezană.. din lb. 3.53 1221. p. Ed. Mielul lui Dumnezeu. Instit. . (posibil nu ort. Gânduri asupra Deuteronomului. M. Opitz. „Preot A. 418. icon. 21. 1242.

nr. „Cântarea Cântărilor”. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. pp. Mangâru. 1025. RT 1/1939. Grigorie T. Grigorie T. 459478. Manea. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. A. Arhidiecezană. dr. prof.. MB 5/1987. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. Scriptură (teză pastorală)”.. Mangâru. Anca. „Animale necurate”. „Cântarea Cântărilor. de arte grafice „Eminescu”. 12/1913”. Cei 12 psalmi aleşi. 36 p.. (introd. pp. 32 p. 469476. Manolache. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. (din colecţia Veniţi la Hrisos. „Cartea lui Iov”. prof. 1257. Librăriei Nicu D... Târgu Jiu. dr.”. introd. diac. pp. 1934. 1269. prof. prof. pp. Măndiţă. C. Badea. Instit. Grigorie T. 1261. Brăila. pp. 10411051. 32 p.. Grigorie T. C 1012/1929.. pr. prof. BOR 12/1914. 3) 1263. Manolache. 1268.. 455”. prof. 10391048. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. BOR 9/1911. 1264. pp. dr. dr. 48 p. Tipogr. 69 p. Anca. Sibiu. 3141. diac. 337346. 1252. 1245. în revista Vita e pensiero. pp. 1253. 1942. . 337340. diac. Vasile Gheorghiu. Explicarea Evangheliilor. C 112/1935. (exegeză) 1255. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. Sibiu. B. „Profesorul dr. Badea. Fibiger. pt. 936943. Bucureşti. Orest. pr. nr.) 1256. pp. Grigorie T. 8 p. Manolache. pp. „Bruno Maggioni. 92100. (extras din RT/1943) 1270. econ. BOR 8/1911. Grigorie T. pp. 1904. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. 233240.. 451454. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. 1246. De la Epistolele pastorale şi până la dl. La chronologie de la Passion. Pr. Tipogr. 677678. 1938. Lucian Blaga. Sibiu. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. Marcu. morală şi igienă) 1251. Arhidiecezană.. Grigorie T. Rătăciţi neştiind Scripturile. după dr. MB 1012/1972. nr.. Tipogr. Malcinschi. Mangâru. Mangâru. pp. prof. Marcu. prof. pp. Mangâru. Nicodim. 1939. 1260. 1247. „Mythos”. 1219. Marcu. diac. Grigorie T. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. Zaharie. 1265.. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. étude historique et scripturaire. (licenţă) 1250. diac. 1905. Libr. „Iisus Hristos. Mălăescu. RT 910/1946. BOR 5/1912. Mangâru. RT 1112/1940. Marcu. prof. 77) 1248. Manu.54 1244. Arhidiecezană. Paillard. Manea.. Moderna. Marcu. 49 p. (interdicţii iudaice. diac. cl. 599608. Miloşescu. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. dr. I. pr. 3242. pp. Marcu. 45/1971. La chiesa locale nella Scrittura. Ed. în CC) 1254. RT 56 (pp. Badea. Vasile Gheorghiu”. Grigorie T. Mangâru. dr. RT 56/1942. pp. BOR 2/1914. BOR 6/1912. V + 106 p. Badea. pp. pp. Marcu. „Cartea lui Iov”. 1266. 1943. pp. 1912. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. „Callias J. 1937?. urmare din no. dr. diac. Ioan. dr. pr. Interpretarea cărţii”. B. RT 1112/1942. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. dr. a IIa secundară de băieţi şi fete. 1267. BOR 1/1913. „Cântarea Cântărilor. 1262. Omul şi opera. Nicolae M. (st. 1259. Milano. pp. Badea. Tipogr. Sibiu. B. Marcu. 537558.. Arhidiecezană. Paris. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. sachelar Florea. Mangâru. Ed. Marcu. 432435. diac. Stauridès. Anca. Malescu. pp. prof. MB 13/1993. 1258. diac. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. 40 p. BOR 4/1914. (licenţă) 1249.

RT 4/1937. pp. prof. dr. L. RT 12/1942. 1277. 1274. Grigorie T. I. Herder & Co. Theol. Glasul Bucovinei. 222223. „Diacon N. RT 34/1941. diac. diac. „Diacon dr. 1285. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. 137139. Grigorie T. Marcu. dr. Marcu.”. Eclesiastul. 1286. 1940. Studii şi cercetări XXXIX. an. 1272. RT 34/1942. Grigorie T. 104 p.55 1271. 1939. Freiburg im Breisgau. prof. Marcu. Sibiu. dr. „Dr. pp. 124125. diac. 122124. Viena.”. 1940. pp. Grigorie T. „Tare în Scripturi”. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Milan P. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. Grigorie T. Marcu. pp. Sammlunf «Leben aus dem Wort». prof. dr. XVI + 276 p. pp. Bucureşti. „Eugen Walter. 135144. membru de onoare al Academiei Române. P. Marcu. (colecţia «Biblioteca teologică»). RT 12/1941. „Dr. Grigorie T. pp. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. Marcu. 1280. pp... 1273.. 1278. 1940.. (extras din rev. 58 p. Scurte note explicative. + X reproduceri fotografice afară de text”. Şesan. Candela). Studiu exegeticcritic. Munteanu. Arhidiecezană. Marcu. 126 p. Cernăuţi. 169182. Grigorie T. 1942. dr. . Grigorie T. Grigorie T. (extras din ST 19381939). 1275. Marcu. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.”. 111. 156 p. Bucovina. 121122.. 38 p. 87. 1941. Sibiu. Herder & Co. Tipogr. 197212. Gladbach. Iustin Moisescu. Cluj.”. dr..F. Grigorie T. I. Grigorie T. diac. Marcu. Herder & Co. 1941.. 209211. Grigorie T. Das kommen des Herrn.. Scripturi. Candela). pp. Codex Argenteus Upsaliensis. 112113. asistent universitar. Introducere în Epistola către Filipeni. Cernăuţi.. dr. + IX planşe”. 1939. Iustin Moisescu. Nicolaescu. Grigorie T.. pp. studiu apărut în Candela. Grigorie T. p. 1281. 1287. Grigorie T.. pp. 1288. Grigorie T. Tipogr. 104107. „Procesul Mântuitorului. Marcu.. RT 12/1943. Bucureşti.. 1939.”. RT 34/1946. 60107”.”. dr. Marcu. Arhidiecezană.. Marcu.”. pp. RT 4/1938. 1942. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. 194). Tipogr. RT 12/1943. „Dr. Expunere rezumativă”. I. N. dr. 1276. pp. Vasile Gheorghiu. 1282.”.. 265266. 182 p. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Academia Română. „Dr. Nicolaescu. (extras din rev. RT 12/1942. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. pp. RT 5/1941. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. 142 p. prof. Tipogr.”.M. 1283. RT 12/1943. LVLVI (194445). 1279. 9091. membru de onoare al Academiei Române. Marcu. G. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. dr. RT 12/1942. II Corinteni XII. 88 p. dr. 1940. dr. Marcu. „Erwin Hesse. dr. Nicolae Neaga. 1284. 79A.. pp. p. Marcu. dr. Studii biblice. Bucureşti. «Studii şi cercetări» LXI. Tipogr. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. pp. diac. Epistola Sf. 1941. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. Tipogr.. Marcu. Lektor der Theologie in M. pp. RT 12/1947. Apostol Pavel către Galateni. 132 p. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Grigorie T... Band 4. RT 5/1937. „Dr. RT 5/1939. Vasile Gheorghiu.. Bucureşti. Eparhiei ortodoxe române. 208209. Academia Română. 90 p. „Dr. Comentar. Marcu. 169173. Cărţilor bisericeşti. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. „Dr. RT 34/1941. „Dr. Marcu. Grigorie. Glasul Bucovinei. Freiburg im Breisgau. 100 p. Willibrord Hillmann O.. „Saul din Tarsus fragmente”. prof. Tipogr. prof. diac.

(dintre cari 8 p. Grigorie T.. Grigorie T. 113114. dr. tipogr. p. „Prot. 1293.”. Marcu. Istoria Bibliei. 150153. 1946. 1941. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). Grigorie T. dr.56 1289. «Seria didactică». 1294. Ed. nr.. dr. L. II + 104 p. G. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1302.”. Farrar. Ed. 373374. pp. . Marcu. Tipogr. 1295.. „Nicodim. dr. Cluj. 1304. Tipogr... Ausgabe letzter Hand. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. RT 910/1944. VIII + 274 p. nr. RT 12/1942. Arhidiecezană. 80 p. Grigorie T. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Trembela. 17.”. dr. 436437. vol. Grigorie T. p. „Prot. 1290. RT 6/1945. Text şi scurte note explicative. pp. RT 56/1943.”. 600 + 440 + 494 p.”. „Preot dr. „Pan. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Pentru cei mici din vremea noastră. 445446. Marcu. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. 150 p. „Noul Testament dela Cluj. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. dr. Marcu. Şcoala mitologică. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. Viaţa şi operile Sf. pp. după F. „Hendrik Willem von Loon. Enciclopediei ortodoxe române. 9. «Seria Teologică». Un păstor model Sfântul Apostol Pavel.. «Cărţile Vieţii». Munteanu.”.”. Grigorie T. cu o prefaţă de Gala Galaction. Craiova.. Facerea. Farrar.. XXI. 332333.”. Tipogr. 464 p. p. trad. 477. 1946. „Protopop dr. 1945. dr. 1945. Grigorie T.. Marcu. Arhidiecezană. Marcu. dr. „Prot. Deheleanu. Nicolae Neaga. Grigorie T. Marcu. Wesen. Marcu.. Arhidiecezană. 1300. 1941. 587. Primele zile ale creştinismului. 3 vol.. pp. Arhidiecezană. 1944. 1938. Feleacului şi Clujului.. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 1301. 1943. 302. 1292. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 497. „Nicodim. RT 1112/1945. RT 1112/1940. 72 p. în col. 1941. RT 910/1946. Cluj. Tipogr.. Tipogr. pp. dr. RT 12/1943. 1940. Apostol Pavel. dr. 392 p. 340 p. Sibiu. 10. 1940. 116118. pp.”. «Seria Teologică» nr. mitropolitul Moldovei. RT 5-6/1942. nr. Grigorie T. Grigorie T. dr. 255257. Marcu. Marcu. 244 p. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. 256 p. Marcu. Ζωη. 1946. 1297. Ed. 1303. Grigorie T. Diecezană. după F.”. N. dr. Arad. pp. „Preot dr. Hristos în Vechiul Testament. Ed. 1291. Naţională Mecu. Grigorie T. pp.. ilustraţii religioase în culori). Marcu. 582584. 1298. „P. Patriarhul României. Caransebeş.”. Iosef Höfer. Sibiu. RT 1112/1940.”. dr. Bucureşti. „Matthias Joseph Scheeben. seria «Ogorul Domnului». colecţia Hrana duhovnicească. 1941. 438440.. dr. Grigorie T. „Preot Dumitru Călugăr. V. Sofron Vlad. 84 p. Nicolae Neaga. Tipogr. Ed. nr. dr. în româneşte de Ion Totoiu. Herder & Co. Marcu. 16 p. Studiu istoriccritic. 810 p. Sibiu. XIV + 724 p. 23. Marcu. p. RT 1112/1938. dr. Marcu. Arhidiecezană. Atena. Episcopiei ortodoxe române. Nicolae Neaga. RT 58/1940. «Seria Teologică».. Ed. ed. RT 1112/1946. dr. Nicolae» din Cluj.”. „Prot. colecţia Biserica bănăţeană. dr.”. Grigorie T. Despre cei mici din vremea veche. 1945. Sfintei Monastiri Neamţu. Sibiu. Sibiu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». V.. Sofron Vlad. RT 78/1942. 1296.. Sofron Vlad. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. 498. RT 910/1946. 1299. 520521. Sfintei Monastiri Neamţu. a IIa. p. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. pp. Tipogr. Grigorie T. RT 12/1946. «Seria Teologică». episcopul Vadului. Copii din Biblie. pp. Mărturia Sf. Freiburg im Breisgau. heraugegeben von dr. pp. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament.”. dr. XVIII + 638 p. Eparhială. Die Mysterien des Christentums. Marcu. 1937. „Preot Marin PopaNemoiu. dr. Timişoara. Grigorie T. 32. trad. rectorul Academiei Teologice «Sf.

350. Grigorie T. 1965. 1938. . p. The Westminister Press. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. Marcu. pp. 70 p. Marcu. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. Grigorie T. 1942. 265266.57 1305. „Lacordaire. 144 p.”. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. RT 12/1943. 1938. Grigorie T. XIV + 128 p. Marcu. Grigorie. Vasile Gheorghiu. „Pr.. format 17 x 24 cm”. 98103. RT 4/1938. 299300. 1956. The New American Library.. 1322. Marcu. Paris. RT 3-4/1934. pp. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. 112. + XXII”. colecţia «A Mentor Book». Marcu.”.. 349350. 94 p. RT 12/1942. p. 116120) şi 56 (p. Qui est Jésu Christ?. „Sterie Diamandi. Berlin. MA 46/1970. şi 16 clişee în afară de text”. p. Chicago. Grigorie T. 121122. „A. Cernăuţi. RT 1112/1938. 1306. a doua. Ed. Marcu. „Karl Heussi. Grigorie. RT 34 (pp. Westdeutscher Luterverlag. herausgegeben von Siegfried Wagner. Norton et company inc. pp. Grigorie T. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. 213) / 1934. Bucureşti. Haralambie Rovenţa. 1934.. 1316. 1315.. „Cecil Roth.. 1317.”. dr. pp. RT 1112/1938. „Lectura biblică şi comentarul”.. 1968.. 174176. Witten. Marcu. Tipogr. The meaning of the Dead Sea scrolls. 383. 1311. Brownlee”. Prologul Evangheliei a patra. Cărţilor bisericeşti. Marcu. p. „Ernst von Dobschütz. + 11 reproduceri.. 258 p. MCMLXVI. RT 56/1936. Grigorie T. 1319. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”.”. Introducere şi comentar. 1310. 1730. The Dead Sea scrolls. MA 46/1970. Tipogr. New York. Treasure of Qumran. Marcu. Grigorie T. MA 910/1957. Sofron Vlad. 1324. RT 56/1935. cu o prefaţă de William H. „Protosincel dr. Universala.”. „Dr. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. (la secţiunea Cronica) 1307. pp. 1314. War Petrus in Rom?. RT 78/1941. 100 p. 516518. RT 78/1938. Grigorie T. To problima tis glossis tou Iisou. 1308. Vasile Vasilache. 1313. 206 p. Gr. Ed. 1325. VI + 232 p. Ed.”. Marcu. RT 56/1935. Grigorie T. Grigorie T. MA 46/1970.. Marcu.. studiu criticexegetic. Grigorie T. 265. 170 p. Marcu. 164177. 375. Cluj. pp. The documents that shed a brilliant new light on christianity. Marcu. Marcu. W. 348349. Grigorie. Grigorie. RT 56/1935. 514516. Die Bibel im Leben der Völker. cu prilejul unui centenar”. 222232. Câteva note. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. Grigorie T.. pp. 164 p.”. pp. A new historical approach. Marcu. Grigorie T. profesor în Cluj. dr. Grigorie T.. Biblia în Ortodoxie. Marcu. p. „Isus în teologie. 1318. Marcu. 509511. 568 p. 1933. IV + 48 + 368 p. MA 46/1970.”. p. pp.. autorului. RT 1112/1938.. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. 1309. RT 56/1942. „Evanghelia lui Toma”. Introducere. Marcu. W.”. pp. Bucureşti. My story of the Dead Sea scrolls. 1936. Atinai. Marcu. RT 12/1936. Grigorie T. „Şi totuşi. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. Marcu. Philadelphia. 351. 1934. 208 p. 1937.. pp. pp. 1321. Marcu.. 1323. traducere şi comentar. 1312. ed. 1939. Grigorie T. Gotha. pp. Leopold Klotz. Sfintei Monastiri Neamţu. „Preot dr. Flammarion. Ed. dr. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. „Bibel und Qumran. pp. Powell Davies.. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. Cartea românească. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 1320. 764765. „Piatra fundamentală dela Tübingen.

pp. Grigorie T.. 1960. pp. Vasile Gheorghiu”.. prof. prof. 519534. Marcu. pp. „Prot. 216 p. prof. 1329.. MA 46/1970. dr. Marcu. ST 56/1965. 631641. 449468. Grigorie T. dr. Grigorie T. 1947. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. pp. Grigorie T. Grigorie T. + numeroase reproduceri. Grigorie T. pr. H.. 1346. 1332. germană de Hermann Eising. Grigorie T. 836856.”. 1342. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. Marcu. pr.. 1345. Grigorie T. MA 910/1960. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. MA 1112/1970. Grigorie T. 2836. prof. 842. Grigorie T. pp. relatările lucanice din FA 16. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. prof. dr. Theology of the Dead Sea scrolls. prof. pp. Marcu.. prof. 1331. pp. 480490. prof. Grigorie T. Grollenberg. Sander. MA 46/1966. pp. Marcu. Fortress Press. .. prof. prof. Marcu. Philadelphia. Curţii regale. MA 1112/1965. Marcu. Grigorie T. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. dr. prof. Marcu. 1336. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. prof.. pp. pp. pp. 657680. MA 12/1964. Concordanţă biblică antisectară. Marcu. dr. 664676. pr. Marcu. 252272. pr. dr.. Grigorie T. Grigorie T. Grigorie T.”. pp. Marcu. Grigorie T.58 1326. „Duminica sinteză biblicteologică”. 1347. Marcu. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. Marcu. „Helmer Ringgren. dr. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. pr. dr. pr. Grigorie.. engleză de Emilie T. 1338. MA 13/1965. 1963. 484515. 19. Ed. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. Victor Vlăduceanu. trad. pp. Grigorie T. MA 1-2/1960. MA 12/1956. (unde apare recenzia?) 1330. vers. pp. pp. pr. 815822. dr. prof. XIV + 310 p.. MA 13/1967. 1327. MA 1112/1963. Grigorie T. Grigorie T. MA 12/1973. 1334.. dr. 856863.. suedeză în lb. pr. „Luc. 24 şi locurile paralele”. 199 p. Kleiner Bildatlas zur Bibel. 1339. MA 79/1977. Marcu. prof. prof. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. Marcu.. 1327. 19”. MA 912/1962. pr. 1341. pr. pr. pp. Marcu. 9 18. dr. 351352. dr. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr.. 140141. pp. dr. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”.. dr. prof. Marcu. MA 910/1963. ed. pr. MA 78/1968. MA 78/1962. 2835. Gütersloh. dr.. „Părintele Profesor dr. dr. pp. pp. 1337. pr. pp. 23 o problemă de critică a textului origial”. dr. pr. 1348. MA 13/1961. dr. 484498. Grigorie T. Marcu. pr. din lb. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. pp. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. Timişoara. dr. pr. 1340. Gerd Mohn. dr. 1344. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. 267278. „Exegeza în pastoraţie”. Marcu. 1333. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. pr. 1343. 272277. Marcu. pr. prof.. 1328. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. prof. Marcu. pr. Grigorie. MA 46/1968. 2649. prof. dr. pp. 1349. Marcu. Marcu.. pp.. The faith of Qumran. MA 78/1960. pr. 1335. 275286.. Grigorie T. dr. MA 46/1976. pr. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. 141144. „Elemente de eclesiologie paulină”. Marcu. Grigorie. MA 67/1967. prof.

prof. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D.. Vandenhoeck & Ruprecht. 1371. . 307308. pr. Grigorie. Grigorie. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). pr. Unde este şi unde nu este Hristos?. prof. pr. pr. Marcu. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. 394399. Introducere. pr. Dr. Ghiauroff. dr.. Marcu. prof. pp. dr. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”.. Marcu. MA 79/1979. 1940. dr. Marcu. Le jour de la SainteCène. 1356. Tipogr. 110 + 672 p. Grigorie T. Marcu. dr. pp. dr. dr. pr. dr. 335 p. 469470. (popularizare) 1360. text şi comentar. ST 56/1958. 2). „Prof. dr. 16 p. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. prof.. Marcu. Arhidiecezană.. prof. pp. pp. 1353. pr. pp. dr. 1361... 240261. Marcu. prof. Erwin Nestle et D. Grigorie T. pp. Marcu. MA 34/1959. Grigorie. Marcu. 139161. 126 p. Marcu. pp. pr. prof. 1956”. pr. pp. Grigorie. pp.59 1350. Grigorie. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. dr. Tipogr. 584588. Clement de Ohrida» din Sofia. 1939. MA 78/1958. Marcu. 514521. Marcu. dr. 1355. pr. 1365. Kurt Aland DD. pr. Arhidiecezană.. prof. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. dr. Saul din Tars. pr. 1946. 1941. prof. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. dr.”. Sibiu. pr. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. 506530. prof. pp. dr. 1364. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. Epistola Sf. Grigorie. MA 68/1964. Paris. 26 p. Marcu. 5. Eberhard Nestle. 1351. Sibiu. pp. dr. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. dr. 1944.. Grigorie T. pr. Grigorie T. Marcu. Grigorie T. Marcu. prof. Arhidiecezană. novis curis elaboraverunt D. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”.. Sibiu. dr. dr. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. 1366. pp. 1359. 420428. Dr. MA 34/1959. Grigorie T. Marcu. 711716. 47 p. MA 1112/1966. Grigorie. Marcu. 1372. prof. prof. ST 34/1960. „Joachim Jeremias. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. N. Chr. Grigorie. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. Sibiu. Stuttgart. pr. dr. Marcu.. Lés Éditions du Cerf. 185194. pr. MA 13/1963. Sibiu. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. „Tradiţia în Biblie”. Grigorie.” 1369. 653648. Tipogr. Grigorie T. dr. Grigorie T. Tipogr. prof. Grigorie. prof. Ap. MA 56/1958. Fragmentul Muratori. Marcu. dr. prof. Marcu. prof. MA 36/1962. 1367. Editio vicesima tertia. Tipogr. ST 910/1958. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. Arhidiecezană. pr. dr. Istoria vremurilor nou testamentare. prof. pr. pp. pr. dr. MB 46/1972. 1358. 204212. „Părintele Profesor dr. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Arhidiecezană. pr. 1949. prof. 1357. pp. O 3/1961. Grigorie. Grigorie T. prof. Marcu. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. prof. pr. 1370. 26 p. O ştiinţă nouă. 1352. MA 78/1959. prof. Göttingen. 1362. 1363. Marcu. pr. pr. 1947. 1354. Tipogr. Antropologia paulină. Sibiu. Arhidiecezană. Grigorie. 1368. 4573. pp. 331367. prof. Pavel către Tit. Marcu. 29 p. Grigorie. t II (XXVIII). Grigorie T. „Ephesus redivivus.

Marcu. Marcu. „Gamaliel”.. 202215. 1373. MA 56/1958. pp. dr. prot. pr. 617624. V.. Grigorie. MA 12/1957. Marcu. ST 56/1968.. Grigorie. Marcu. pp. prof. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. 3951. 5162. pr. MA 1112/1959. pp. pr. 1384. Grigorie. prof. prof. prof. pp. Apostol Pavel”. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». pr. Scripturi. T. 1388. întemeiat de Gerhard Kittel. pp. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. O 3/1957. ST 910/1957. Stuttgart. pp. Marcu. pr. 255259. dr. prof. 1378. MA 1112/1958. prof. . 417429. pr. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. MB 78/1962. prof. prof. Pavel şi Sf. 1390. „Mens divinior. pp. dr. 149-160. ST 34/1956. „Consideraţii asupra Noului Testament”. ST 34/1955. 1385. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. 1377. Grigorie T. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. 197216. 365394. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. Grigorie. Marcu. Grigorie T. 583-596. 1393. 1375. Grigorie. ST 34/1952. dr. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. „Sfânta Scriptură în limba română”. pp. 1376. Gr. dr. „O mică odisee apostolică”. prof. pr. pr. pp. 605618. prof. ST 12/1958. pp. prof. Marcu. Grigorie. prof. T. 356367. 406415. Marcu. pp. editat de Gerhard Friedrich. pr. pr. Grigorie. Marcu. pp. Marcu. pr. pr. Grigorie.60 19511952. 126136. ST 12/1961. Marcu. Sinodul Apostolic) 1386. Marcu. Grigorie. 1394. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. pp. Grigorie T. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. pp. prof. pp. dr. 2652. 1382. Text francez şi rezumat în limba bulgară”... 1389. Marcu. prof. O 23/1954. 1380. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. MMS 57/1957. Grigorie. Grigorie T. Grigorie. prof. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. Grigorie. 322. MO 3-4/1957. Gr. Gr. Marcu. Grigorie. prof. 727729. Grigorie. 830849. pp. Marcu. Grigorie. 1391. 1395. pr. vol. Ap. pp. Marcu. prof. ST 78/1974. Grigorie. 468469. Marcu. 782812. Marcu. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. pp. Marcu. Ed. prof. pp. pp. Ioan Gură de Aur”. Marcu. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. pr. Grigorie.. MB 34/1959. 1392. 1381. 1379. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. pp. 7 şi 8”. Grigorie. dr. (cu bibliografie) 1396. prof. pr. (cu bibliografie) 1397. Kohlhammer. pr. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. pr. pr. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. 1387. pp. Marcu. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. 429437. 345363. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. MA 12/1956. pp. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. pp. prof. 145200 (156). 319343. ST 12/1962. Marcu. „Părţi proprii Sf. (cu bibliografie) 1374. O comparaţie între Sf. pr. prot. pr. MA 910/1957. pp. prof. prof. prot. ST 56/1951. prof. pp. ST 12/1957. MO 10-12/1962. pp. dr.. Marcu. prot. Marcu. ST 78/1951. 1383. pr. Marcu. prof. (alegerea diaconilor. 3241. W. 522532. 2125. ST 910/1973. fasc.

Marx. prof. din lb. 219 + VI p. pp. episcopul de Râmnic. episcopul de Râmnic. trad. Florin Iancu. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. 1923. prof. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. Simeon. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Tipogr. din lb. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. diac. 1. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 40)?”. Marcu. Melchisedec. McIntyre. MA 58/1957. 94103.. Bucureşti. 190201. drd. Marcu. Grigore. 1416. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Simeon. trad. 1414. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1402. Mehedinţi. pp.. 174 p. 290297. ST 56/1975. 697712. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1401. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. Bucureşti. Simeon. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Grigorie. „Noua tipografie” O. Erusalimul. 456471. 23 p. McDaniel. 1404. prot. Grigorie. Melchisedec. BOR 8/XXXII.a. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. (probabil nu e ort. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. 1407. R. 294304. pp. drd.) 1405. pp. Râmnicu-Sărat. 201221. Mateescu. 413428. 1926.. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1408. pp. 1411. episcopul de Râmnic. 338348. episcopul de Râmnic. Librăriei Socec & comp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. Mehedinţi. Ed. MA 34/1958. 1930. W. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. 152 p. pp. Cugetarea Georgescu Delafras. 1406. nr. 1412. pp. dogmatice şi morale. ?. Thüringer. pp. 1988. Mazilescu. 1415. cl. pp. Ed. Mehedinţi. 66 p. BOR 7/XXXII. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. engleză de Sanda I. Melchisedec. Melchisedec. G. BOR 5/XXXII. Socec & co. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1400. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. franceză de Roşca. . vol. a IIa secundară8. episcopul de Râmnic. Mateiu. 1399. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 4/XXXII. Melchisedec. pp. „Modernă” Leon Suorene. D. deci. a IIa secundară3. GB 34/1975. dr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1532. Alfred. 590596. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. 1410. 1403. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.61 1398. dr. „Pentru de. 411421. Nicolae. Ed. 1901. prot. BOR 1/XXXII. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. 945957. episcopul de Râmnic. Mazilescu. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.. BOR 6/XXXII. Parabole şi învăţături pentru cl. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. Grigore. 1409. RT 78/1933. episcopul de Râmnic.Vâlcea. Melchisedec. Prima Biserică creştină. 78. prof. Explicarea Evangheliilor pt. episcopul de Râmnic. 809831. 1413. BOR 2/XXXII. BOR 3/XXXII.. Melchisedec. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. f.

„Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1431.”. 30 p. Meletie. pp. Moscova. Tipogr. Micle. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. pp. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. Micle. BOR 9/XXXI. BOR 11/XXXI. 843850. episcopul de Roman. Melchisedec. Paul. 1422. 1425. pp. Melchisedec. BOR 2/XXXI. Autorului. pr. Melchisedec. 275298. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. Melchisedec. BOR 3/XXXI. pp.. BOR 5/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhiereu. Ioan Gură de Aur”. Meletie. 1985. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 11721179. Aurelia Bălan. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1419. 1420. Melchisedec. pp. 12841298. normale şi secundare. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 12/XXXI. episcopul de Roman. Melchisedec. Explicarea Evangheliilor pentru cl. 652648. BOR 4/XXXI. 576596. Mihăileanu. a IIa. Dicţionar al Noului Testament (AZ). Melchisedec. MMS 10/1956. M. BOR 10/XXXI. BOR 56/1986. Paul. 165174. pp. 1925. „Preot dr. Ioan Mircea. pp. 528 p. 14341438. arhiepiscop al Tesalonicului”. Melchisedec. 1435. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. episcopul de Roman. arhim. 224247. pp. pp. 1916. Mihailovici. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. BOR 1/XXXI. pp. episcopul de Roman. 10731081. 1427. 366369. O 2/1980. ierom. arhiepiscop al Tesalonicului. pp. 1423. 1430. bibl. 949953. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 10261038. episcopul de Roman. Mihail. 12631267. BOR 10/1916. pr.62 1417. 1433. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. + 4 hărţi”. . episcopul de Roman. 1272 p. (teol. pp. episcopul de Roman. 1426. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. 1421. Bucureşti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. adunate de Fericitul Simeon. 1950. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. Piteşti. Cărţilor bisericeşti. episcopul de Roman. Bucureşti. arhiereu. 1428. 1418. 470477. Veniamin. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. BOR 7/XXXI. Veniamin. BOR 8/XXXI. EIBMBOR. „Biblia sau Cărţile Sf. BOR 1112/1973. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 105 p. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.) 1429. 118130. 958960. Melchisedec. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mihail. 1432. 1434. pp. prof. episcopul de Roman. Ed. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1424. MA 1112/1971.

. biblică şi apol. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. BOR 8/1922. 1903. Mihălcescu. pp. 12671284. 8)”.. Mihălcescu. BOR 6/1914.. pp. Mihălcescu. (ist. Mihălcescu. bibl.) 1446. 170176. (teol. Gutenberg. Mihălcescu. bibl. pp. 11541167. (exegeză) 1458. Mihălcescu. pp. BOR 3/1921. Mihălcescu. Mihălcescu. pp. Irineu. Ioan. BOR 8/1923. pp. Mihălcescu. 81914)”. BOR 12/1916. Ap. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. pp. Mihălcescu. Mihălcescu. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. Irineu. pp. Mihălcescu. Explicarea evangheliilor duminicale pt. biblică) 1462. BOR 2/1902. pp. pp. BOR 12/1915. Mihălcescu. 11091124. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. (exegeză) 1447. (ist. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. 805819. bibl.) 1441. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. „Steaua magilor”. (introd. (exegeză) 1459. BOR 9/1915.) 1457. pp. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Mihălcescu. dr. pp. Bucureşti. 1907. 726739. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Irineu. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Irineu.) 1454.63 1436. 4963. (popularizare) 1463. pp. 814828.. bibl. pp. biblică) . Ion. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. 12781289.) 1456. pp. 1460. pp. (ist. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. pp. ?420. 899911. (ist. 10371046. Irineu. 10/1916)”. bibl. BOR 8/1914. Mihălcescu. BOR 1/1922. I.) 1455. biblică) 1445. „Doctrina Mântuitorului”. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. BOR 6/1923. BOR 8/1915. Irineu. (exegeză) 1452. Mihălcescu. 411415. (teol. (teol. Irineu. 545554. Irineu. 14)”. I. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. 325331. BOR 10/1916. pp. „Învierea lui Hristos”. (teol. Mihălcescu. Irineu. BOR 7/1914. (exegeză) 1438.. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 1442. bibl. BOR 5/1922. Mihălcescu. BOR 4/1914. I. (exegeză) 1450. BOR 7/1922. 890893. cl. Mihălcescu. Irineu. pp. pp. Irineu. Mihălcescu. I. 161 p. 494509. a IIIa de seminar. BOR 7/1923. pp. Apostol Pavel (urmare din no. BOR 9/1914. Ion. Irineu. „Iudeii în Statul roman”. 1437. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. 539552. Mihălcescu. Irineu. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. (ist. Irineu. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. Mihălcescu. Păstorul ortodox) 1443. pp. (teol. 10581072. Pavel (urmare din no. pp. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. Ed. Apostol Pavel”. pp. BOR 7/1924. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. (exegeză) 1449. 500509. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. biblică) 1461. (ist. BOR 10/1915. Mihălcescu. 179 p. BOR 5/1915. I. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. 1444. (ist. 347354. BOR 3/1922. pp. Mihălcescu. 408419. exegeza patristica) 1448. Irineu. BOR 11/1915. 9/1915)”. biblică) 1439. Piteşti. (exegeză) 1451. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. Mihălcescu. 167192. 506514. 194203. Irineu. biblică) 1440. BOR 11/1916. (teol.. BOR 5/1914. Irineu. (studiu extras din rev. Mihălcescu. pp.) 1453. 609618.

Un ghid arheologic). Mihălcescu-Târgovişteanu. Nicolae. dr. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. MihălcescuCraioveanu. MA 1012/1981. Mihoc. 1977. colecţia «Initiations». ST 56/1983.”. 1980. asist. Vasile. 1981. Mihoc. MA 46/1980. prefaţă de pr. MA 1112/1984. pp. pr. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. asist. din lb. Cerf. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. „Tradiţie. „Ecleziologia Noului Testament”. 556558. pr. asist. Vasilescu. Ein archäologischer Führer. pr. 1934?. Mihoc. nr. „Preot prof. «Glasul Bisericii». dr. MA 79/1980. pr. pp. asist. vol. Mihălţan. pr. pr. asist. Ed. asist. pp. 1476. pp. 779925. arhiereu prof. 31 (1980). pp. Gugetarea. Mihoc. 1474. La vie des Évangiles. Cugetarea. pr. nr. pp. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). manual pentru Seminariile teologice. engleză de Ulrike von Puttkamer. extras din rev. Vasile. pr. E. O 2/1983. „Epistola Sf. Ioan. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. ST 34/1977. Mihoc. D. Studiu introductiv. pr. pr. pp. (ed. lect. 442 p. 1478. Ion Constantinescu. lect. Irineu. Biserică”. 124 p. Mihoc. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). pp. Bucureşti. „René Kieffer. a IIa a liceelor industriale. pp.”. 1482. Bucureşti. MA 78/1981. 176199. 910/1975. 657659. dr. 233248. Vasile. (doctorat) 1472. 1975. Vasile. arhiereu prof. (Viaţa Evangheliilor. Mihălcescu-Târgovişteanu. pp. 1466. (Iisus dat pe mîna istoricilor). 411413. 118”. pr. Ed. V. Mihălţan. Mihoc. Mihoc. MihălcescuTârgovişteanu. Bucureşti. 1. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. pr. 777778. 1938. a IV-a. 393 p. Mircea. 1481. Emilian. Vasile. prof. 1938. 4/1979. 20)”. O 4/1982. 8292. „M. I secundară. 1484. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. asist. Bucureşti. MA 46/1980. Vasile. 86 p. Scriptură. ST 34/1983. Fee. Vasile. nr. „Et. pr. Ed. ameliorată) 1467.”. pr. (doctorat. Mihoc. pr. Chiţescu. asist. 1473. Chiţescu. I secundară. Mihoc. 329462. München-Zürich. Jésus livré aux historiens. 5973. Wilmington. asist. Ioan A. Becoming human together. 106 p. pp. Mihoc. 1934?. pentru cl. după Epistola către Evrei”.. dr. în «Foi et vie». traducere şi comentariu”. pp. Vasile. 107118”. Manual de religie pentru cl. Lamouille. Nicolae. Boismard şi A. MA 79/1980.”. în «Etudes théologiques et religieuses». ameliorată) 1468. MA 46/1982. dr. Ed. . Das Heilige Land. a V-a. Iniţiere în critica textelor). 240 p. (ed. Vasile. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. Emilian. I a liceelor industriale de fete. 654657. Vasile. „Jerome MurphyO’Connor. pp. 1477. 1981. (Devenind umani împreună). 1465. (continuare) 1471. Vasile. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. Cugetarea. 1475. dr. asist. asist. pp. dr. 84 p. 1483. Initiation à la critique des textes. Vasile. asist. 778779. Vasile. Introducere şi comentariu. EIBMBOR. 107 p. Vasilescu. 764768. 161298. „Jerome MurphyO’Connor. Irineu. 558560. Studiul Noului Testament. Mihoc. „Pr. Bucureşti. pr. I. 1469. Pavel către Galateni. Stăniloae) 1470. „Gordon D. 4/1979. The majority text and the original text of the New Testament. MA 78/1981. Ap. MA 13/1977.. (Ţara Sfîntă. 503516. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. arhiereu prof. Troché. pp. Vasile. pp. asist. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Mihoc. 119 p. O 4/1988. pr. Cugetarea. Irineu. Mihoc. MA 13/1980. dr. trad. pp. 1480. Paris. pp.64 1464. 1479.”. pp. asist. nr. „Iisus Hristos Arhiereu. în «The Bible Translator». 178182. pp. 579591”. Bucureşti. asist. Mihoc. arhiereu Irineu.

pp. Instit. Vasile. pp. Vasile. pr. Mihoc. Mihoc. 1983. pp. pr. Auslegung der Bibel. ecumenism. pr. prof. Mihoc. pr. Vasile. 1495. Mihoc. „Fericiţi făcătorii de pace”. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pp. în vol. Antonie Plămădeală. Vasile. Abaţiei San Fuori. 5069. Sibiu. ? 1486. 1503. 1502. pr. colectiv. Mihoc. Roma. dr. 1493. Vasile. pr. pp. prof. New York. RT 3/1995. Vasile. dr. dr. în vol. pr. traducere şi comentariu. pp. slujire. RT 4/1993. prof. rezumat în franceză) 1499. 1498. RT 34/1996. prof. Mitropolitul Ardealului. Mihoc. Vasile. Mihoc. pr. 1501. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. Ioan”. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. 147150. prof. Mihoc. asist. (p. drd. pr. Ed. Mihoc. (doctorat) 1492. Mihoc. RT 4/1993. 276 p. Mihoc. „În legătură cu data naşterii Domnului”. 322342. Atena. Mihoc. Mihoc. ? . 99115. 1997. pp. asist. „«Casa Tatălui Meu». „S. Bucureşti. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Mihoc. 1972. 10. 102113. pr. pr. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. 1489. 3344. pp. Tipogr. pp. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. dr. asist. prof. Vasile. Biblic şi de Misiune al BOR. 341351. „Samaritenii”. St. studiu în vol. 6. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. 104113. dr. 1 7. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Vasile. Sibiu. The Gospel. pr. Vasile. Biblie şi Teologie. pp. MA 46/1976. Studiu introductiv. 1. 1506. pp. Eparhială. Mihoc. Tübingen. Mihoc. rev. 2/1977. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 625632. Mihoc. dr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1490. MB 13/1978. prof. 1504. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. „Eshatologia paulină”. pp. asist. 1487. 1496. pr. Vasile. dr. MA 13/1976. Mihoc. asist. Mohr Siebeck. ?/1995. Légasse. pp. pr. TR 3941/1983. 342. asist. 2638. 18)”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. prof. dr. 1497. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. ST 56/1973. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. Vladimir’s Semiary Press. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. Mihoc. Teologie. 5274. dr. prep. fasc. pp. prof. dr. Vasile. pr. 2028. pr. „Eshatologia paulină”. ST 12/1973. Vasile. MA 1012/1980. dr. pr. 17”. p. 1491. pr. Ed. drd. Vasile. conf. 1999. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. Vasile. pr. dr. Sibiu. 13. 273285. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. Vasile. Vasile. R ?/1994. Mihoc. RT 4/1998. dr. pp. „Creştinismul religia desăvârşită. prof. 111”. MA 79/1980. 327. 7379. prof. Mihoc. Ed. pr. în «Revue théologique de Louvain». 2000.65 1485. Mihoc. Transilvania. „Veselin Kesich. Vasile. Vasile. pr. MA 2/1989. 1494. prof. pp. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. 137159”. 1996. image of Christ: The Church and modern criticism. dr. 5069. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. în vol. Mihoc. pp. pp. prof. dr. Daniel.”. vol. 322342. 1992. 129145. Vasile. Vasile. Iisus Hristos. 1505. pp. pp. Sibiu. 144 p. pr. 1507. 1488. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. Vasile. colectiv în curs de apariţie la Ed. pp. 27 2. Înalt Prea Sfinţitului dr. Crestwood. vol.

Mihoc. Vasile. 1973. Arad. prof. „Preoţia după Noul Testament”. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. From one language to another. Vasile.sinteză biblică în versuri. Vasile. pp. pr. (Dintro limbă în alta. Carte de religie pt. pr. dr. pp. 910/1973 şi în extras. pp. pp. Militaru. Eparhială. pr. „Mireasa Mielului. „Savvas Agouridis. 1520. pp. 250262. Vasile. Thomas Nelson Publishers. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. Studii isagogice.”. 254 p. Ed. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. de P. elevii ortodocşi din şcoala primară. 224 p. 65 p. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. pp. Mihoc. Karavidopoulos. 1526. Vasile. Sibiu. Psaltirea în versuri. prof. Mihoc. Vasile. GB 12/1990. 2333. pr. Militar. prof. 105109. (popularizare) 1513. 118120. cl. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. pp. Mihoc. Mihoc. 1527. 118124. 1933. prof. MA 3/1990. Cărţilor bisericeşti. . „Preot Ioan A. „Lumină din lumină”. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. pp. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 12/1996. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf.”.”. 118120. 16481988”. dr. 287 p. dr. 1986. Nida. Mihoc. BOR 710/1989. 59 p. Vasile. Vasile. pr. „Jean de Waard şi Eugene A. dr. London. 446 p. Tesalonic. Mircea. Divina zidire. Mihoc. Mihoc. 1941. 1993. SPC’K. Militaru. Mihoc. pr. Vasile. MA 5/1989. Ioan Teologul”. MA 4/1988. Bucureşti. pr. prof. P. Transilvania. Mihoc. teză de doctorat. pp. prof. 1523. Tipogr. Studiul Noului Testament”. Sibiu. MA 12/1975. 5367. Vasile. XIII + 528 p. 581592. ? 1509. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. 1984. Ed. dr. Ed. Mihail. prof. „Noul Testament de la Alba Iulia. pp. Vasile.”. 105109. Vasile. 1514. 1988. MA 3/1989. 176 p. Vasile. Ed. 1518. pr. a IIIa. pr. 1524. Mihoc. 1512. 2839. pr. Atena. Sinteză biblică în versuri. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. 5059. Vasile. Nashville/Camden/New York. 1519. MA 910/1985. în vol. în vol. Viorel. 1521. (în limba greacă). Evanghelistul Ioan. prof. Vasile. 2627. 5357. Introducere şi comentariu. pr. Mihoc. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. prof. Mihoc. pp. O 12/1997. pr. 1522. Mihutiu. în «Glasul Bisericii». Bucureşti. Divina zidire . Vasile. prof. 1516. scop principal al căsătoriei”. prof. rev. Sibiu. Milea. Mihoc. Functional equivalence in Bible translations. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 1988. pr. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). pp. Vasile. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. „Roger Beckwith. pr. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”.66 1508. Bucureşti. (în limba greacă). 1510. 1995. Lumină din lumină. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. pp. pr. pr. nr. Vasile. Diecezană. 1993. Bucureşti. Tipogr. pp. Naşterea de prunci. 1517. prof. 1985. „Studiul Noului Testament”. MA 46/1974. 336 p. pr. 139140. Oastea Domnului. drd. Mihoc. 1987.”. Vasiliadis. Procesul Mântuitorului. MA 4/1989. prof. 1525. Galanis şi I. pp. Sibiu. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). MB 79/1997. 1515. Tipogr. 446 p.

(viaţa. pr. Introducere şi comentariu”. Ioan A. pr. pr. „Epistola întâi a Sf. pp. 184200. Ioan. Ioan. GB 910/1975. pp. GB 910/1966. 83 p. pp. 1547. 483496. „«Naşterea de sus»”. Mircea. 1541. pr. 520. moartea. O 2/1975. 1555. 58”. Mircea. 682705. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. pp. Ioan. „Hristos este pacea noastră”. GB 910/1973. Ioan. dr. BOR 34/1983. pr. pr. Mircea. Mircea. 754765. pp. Mircea. pr. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. Ioan. Mircea. Ap. BOR 56/1979. BOR 1112/1983. Mircea. ST 34/1982. O 2/1981. Ioan. Mircea. 316337. 4761. Bucureşti. pp. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. O 1/1982. 176 p. pp. Ioan. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. 1536. 1546. 6881. Mircea. Ioan. sf. Mircea. „De ce venerăm pe sfinţi?”. Mircea. ST 34/1969. Ioan. 1537. 547564. pp. Mircea. 1972) o traducere «ecumenică»?”. „Nebunii pentru Hristos”. Mircea. ST 78/1971. 1553. Ioan. 1552. Mircea. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. moaşte) 1554. pr. pp. GB 78/1972. pr. Ioan. pp. pr.. pr. Mircea. TOB Paris. pr. O 1/1980. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. αποστολος) 1534. 910/1973) 1532. Petru”. 4154. Ioan. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. O 4/1987. pp. pr. 1973. Ioan. Ioan. 191192 şi 199200. Ioan. Bucureşti. 176198. Mircea. 175187. pr. 179198. pr. pr. Ioan. 1538. 1549. Mircea. Ioan. pr. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. 1548. Ioan. pp. Ioan. Mircea.. Ioan. Ioan A. în lumina Noului Testament”. 2959. Mircea. (introducere şi comentariu) 1540. Ioan. ST 12/1972. (observaţii la trad. pr. 1975. 1545. ST 78/1970. O 1/1983. 821830. Mărturii biblice. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. (doctorat) 1530. pp. „Cele zece porunci. pp. 1542. pr. Ioan.) . pp. extras din Glasul Bisericii. pp. 1529. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. Mircea. 8851053. „Idoli sau icoane sfinte?”. O 3/1986. O 2/1990. 1543. pp. pp. O 3/1982. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. GB 78/1974. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. 1544. „Epistola a doua a Sf. pr. 671680. 654665. 825841. pr. Ap. Mircea. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. „Îndumnezeirea credinciosului. ST 910/1968. pp. Mircea. pr.. pr. pp. Mircea. BOR 34/1984. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. 1533. 2444. pp. 1535. Mircea. Introducere şi comentariu. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». Ion. „Apostolatul după Noul Testament”. Bucium ortodox 24/1944. pr. 1551. Ap. Petru. Mircea. (… μαθητης. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. Mircea. pp. 159167. pr. Mircea. Mircea. pr. pp. (extras din Glasul Bisericii. Ioan. (doctorat. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. patristice şi cultice ortodoxe”. pp. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. preoţia duh a mirenilor) 1550. O 1/1984. pp. Ioan A. 358395. pp. 1033. Petru. 1539. pr. pr. 9451027. 910/1975) 1531.67 1528. 100136. Ioan.

V. George. 1561. 1995. Cernăuţi. MA 78/1960. Moisescu. 527 p. Göttingen. 750762. RT 12/1943. 185 p. Justin. 128 p. 1942. (în anexă Idem. 9197. Tipogr. pp. (1944/1945). (mică concordanţă) 1568. Moisescu. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. Mironescu. Apocalipsa. Nicolae. Sibiu. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Despre pace şi muncă. pr. dr.. diac. 480 p. 116238. RT 910/1941. magistrand Ioan. Ed. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. Iaşi. Nicolae. 1942. Justin. RT 12/1943. „Biblia şi cosmonauţii”. mitropolit Athanasie. pp. 1557. dr. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. diac. Alexandru Aţerek.) 1575. 1579. Moisescu. 1576. Wien. Ioan. Pavel. pp. diac. Moisescu. prof. prof. Harisma. dr. mitropolit Athanasie. magistrand I. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 79 p. Mladin. Pavel în Atena. 1560. prof. trad. BOR 11/1931. Arad. Tipogr. Hellenische Weltanschauung. Mironescu. Cernăuţi. 43 p. Introducere. pr. Lyon. după Farrar. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. 1955. Faptele Apostolilor 17. Radu şi Gala Galaction”. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. Arhidiecezană. Mladin. Glasul Bucovinei. dr.. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Biblic şi de Misiune al BOR. ST 12/1955. pr. 1578. Lovrov. prof. dr. 60107.”. 1634. Centrului mitropolitan Oltenia. (licenţă) 1571. diac. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Texte scripturistice şi patristice. 659660. pp. Moisescu. pp. . MO 1-3/1954. L’Ascèse dans Saint Paul. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. Nicolae. 72100. Moisescu. prof. „Léon Bouvet. Iustin. 1559. Ap. pp. Kultus und Evangelium. 6492. BOR 10/1931. RT 12/1943. Istitutului biblic al BOR. dr. Tipogr. Moisescu. Ioan. „Noul Testament. prof. Moisescu.68 1556. prof. Ed. 52-74. 101 p. 10/1931)”. Ed. pp. Mironescu. 623625. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Mladin. prof. Mladin. Mladin. 444446. 1572. Preoţii”.. p. C ?. Iustin. Justin. 125 p. Curţii regale. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. Ed. note şi comentariu. Mănăstirii Neamţu. Mircea. Craiova. C ?. Bucureşti. (extras din Candela 19391941) 1577. diac. 1942. 1941). (popularizare) 1567. Nicodim. „Patr. (1939. Glasul Bucovinei. pp. 1569. 1946. 1942. prof. MO 46/1954. Ed. pr. după Faptele Apostolilor”. prof.”. pp. 1940. pp. 1564. 225 p. Tipogr. 1941”. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. pp. mitropolit Athanasie. 123 p. Moisescu. prof. p. ?. dr. N. 1900. „Johannes Hewaldt. 1558. Tipogr. BOR 2/1928. Ioan Hrisostom”. BOR 1112/1941. 1573. 1570. p. pp. Nicolae. dr. Instit. 15 p. Ioan D. Iustin. V.. Moisescu. 19261927”. după Sf. Ap. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Bucuresci. Gheorghe I. Activitatea Sf. Dicţionar al Noului Testament AZ. 111118. 1941”. 62 p. 1942. Mladin. 1563. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. Iustin. Bucureşti. O 1/1955. Iustin. 137. Mircea. 1566. 1984. pp. 704709. Mircea. 169185. 209-233. 140141. Viaţa şi operile Sf. dr. 1936. Iustin. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Mircea. Ed. Moisescu. 1574. Cernăuţi. traducere părintelui Grigorie. 1562. „Ernst Lohmeyer. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. 1565.

1599. Casa şcoalelor. prof. 1587. Bucureşti. pr. (predici) 1586. pp. Moisiu. Cîntarea Cîntărilor. prof. Virgil. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. 668685. pr. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. Molin. Moisescu. pp. dr. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. 647659. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. dr. MA 1012/1982. Ed. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. pr. O 3/1982. pp. GB 12/1981. la Kirchberg) 1597. 1592. pp. prof. 1583. ST 3/1989. pr. drd. Justin. pp. Nicolae. Concordanţă a Noului Testament. după Epistola a IIa către Corinteni. prof. Ilie. Corneliu. pp. Moraru. pr. Moldovan. conf. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. pp. prof. Lascarov. Moldovan. XVIII. 175185. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. 1589. 1943. 1582. pp. O 2/1980. 1588. Cântarea Cântărilor. III. Ilie. pp.. Morar. 233 p. 1634)”. pp. prof. 2023. Moldovan. Eugen. Eugen. Moldovan. Moisiu. (interpretările textelor) 1593. Ed. Bucureşti. 45262. Tiraspol. Eugen. Bucureşti.69 1580. Prelucrare în versuri după Biblie. Moldovan. pp. 1590. pr. pp. Alexandru. Ap. 1603. O 2/1979. pr. pp.. pr. Ilie. ST 34/1967. 1123. Moldovan. 215229. Augustin”. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Fabrica de imprimare ofset. MA 4/1988. drd. Alexandru. ST 78/1951. 623630. 6277. 1594. MA 34/1984. conf. (referat. conf. 1601. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. 423450. Ilie. 242262. 1595. O 1/1977. O 2/1982. 132134. 311. Justin. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Ilie D. Moisescu. pr. pp. MB 13/1972. pr. pp. conf. pp. pp. Versuri. diac. 1581. 1602. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. MA 56/1983. Moldovanu. . BOR 12/1978. 1 IV. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. 1591. Moldovan. MA 1/1987. Corneliu. Moldovan. 1529 mai 1988. „Din preocupările biblice ale Fer. Moraru. pr. 1908. Ilie. pp. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. Al. Ilie. 1600. 297306. 138 p. conf. 94 p. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. pp. pr. Al. Ilie. conf. pp. univ. Lascarov. pr. dr. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. Moldovan. 268293. 1585. Minerva. Ilie. MB 1112/1962. Moldovan. „Milenarismul”. 1584. 1215. O 3/1980. conf. Moraru. 1596. conf. 1991?. Eugen. Moldovan. Moldovan. Moldovan. Ilie. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. 4772. MA 910/1965. „Preoţia în epoca apostolică”. drd. Moisiu. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Cărţile bisericeşti. 398416. drd. prof. 1604. 129150. drd. Ed. C ?/1946. 469491. Moraru. 6”. 1598. 32 p. 1932. Apa cea vie Fragmente evanghelice. pp. MB 13/1993. Alexandru. 157172.

255256. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. p. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Meridiane. Dicţionar al Noului Testament. 124 p. 1624.. 1929. Cluj. drd. 56 (184190). 129132. „Pr. RT 1/1924. pr. prof. MB 1012/1993. pr.”. 1626. G. Moruşca. Bucureşti. 1606. RT 89/1924. 1938. p. 258. Iaşi. Eugen. 123135. prof. Muntean.. Edmund Kalt. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. magistrand Iancu.... RT 56/1921. RT 4/1995. drd. H. 1627. G. 1610. pp. dr. Eugen. 1924. 1939. drd. P. pr.”. dr. factor esenţial în realizarea păcii”. Eparhiei ortodoxe-române. pp. Munteanu. RT 3/1999. Eugen. pr.. Moruşca. MA 34/1985. L.. „Donald Guthrie. 1988”. Freiburg im Breisgau. V. ST 910/1983. Vechi imperii ale Orientului. P. 1621. 1607. 394409. pp. „Al. pr. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. 249250. G. de Adriana Lăzărescu). EIBMBOR. arhid. Moruşca. drd. InterVarsity Press. Eugen. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. 1630.”. 3. magistrand Iancu. „Tatăl nostru. prof. Ioseph Linckenberger. 336. MA 34/1983. Tipogr. MMS 56/1958. 19 p. „Sabatino Moscati. Vasile. pp. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. Moruşca. 1608. 165167. N. 1064 p.70 1605. 1923. „Porunca iubirii caritatea creştină”. Univ. 78 (220233). 910 (315321) / 1934. Bucureşti. 78 p. 69. pp. 503513. ST 6/1988. Munteanu. Moscovici. 100112). pp. pr. Moraru.”. de Ioan Peter Kasteren. 1620. pp.a.”. pr. 607611. Moruşca. Muntean. pp. Dimitriade. dr. Cuza”.. 528 p. P. 1625. Tipogr. Eparhiei.. RT 34 (pp. pp. pp. Moraru. 1614.”. pp. (predică) 1612. ST 78/1983. „Congresul biblic”. 1623. 1609. drd. P. 663679. arhim. 1995. Moruşca. Cluj. P. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land).. Eparhiei. L. Teodor C. „Fecioara Maria”. 373 p. Munteanu. ahim. Moraru. RT 67/1924. 158 p. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. Ed. Mihai. 166168. Munteanu.. p. Descoperiri ulterioare”. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. 1622. Galaţi. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. Nicodem. pp. Freiburg.”. (predică de Crăciun) 1629. p. 8390. „La Biblia aveva ragione. MA 78/1983. Moruşca. Tipogr. studiu biblic) 1631. „Solidaritatea umană după Sf. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). 17 nov 1988) 1611. The New Testament Theology. Tipogr. 1982. 430442. 1907. RT 67/1924. 168 p. 349. Moraru. 159160. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. XIV + 148 p. (trad. (conferinţă) 1628. P. Moraru. Muntean. pr. Iaşi.. arhim. 200. 262264. Pe drumul desăvârşirii creştine.. de dr. „Arheologia biblică. pr. ST 910/1959. 374 p. Cristian. Moruşca. pp. pp. 100 p.”. Studiu introductiv. Eugen. 1984. „La Iordan. 38 p. Policarp. 2022. Moruşca. Muntean. pr. drd. Tipogr. Meditaţie (Mat. Goldner. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. Moşoiu. p. (despre sfinţenie. RT 12/1924. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. de Iosif Liensberger. MB 13/1994. Scriptură. L. Eugen. Munteanu. pr. Milano. pr. 1619. RT 1011/1925. f. 199. Moraru. . Studii de lexicologie biblică. 1615. Cluj. pr. pp. 1317)”. 1616. 1618. Nicodem. pp. I. Ed. Herder. de dr. P. RT 3/1927. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. Ioan Mircea. 1613. 1617. P. 65 p. Moscovici.

16 p. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. 7677. Bucureşti. G. N(icolae). Cluj. RT 2/1938. Bucureşti. 1941. 1941. 248 p. G.a. 80 p. Bucureşti. L. 246 p. Episcopiei Ortodoxe Române. 1651. pp. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. Munteanu. 430436. Episcopiei Ortodoxe Române... N(eaga). Munteanu. pr. 471. Ed. licenţiat în litere. Studii biblice IV. 7088.. Bucureşti. 62 p. 1653. Negoiţă”. prof. Munteanu.. profesor. pp. 1648. L. „Dr. Tipogr. Cluj. G. 1937. RT 12/1932. pp.”. p. Ed. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. M. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament.71 1632. de preotul Petre Chiricuţă. „I. Simion... Episcopiei Ortodoxe. Munteanu. Bucureşti. C. Negoiţă. studiu introductiv. RT 12/1937. dr. L.. Cluj. Fl. 62 p. ST 78/1951. Fl. Cluj. L. Cluj. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. pr. Regele după Vechiul Testament. Fl. N(eaga). RT 78/1942. autorului). 57 p. N(eaga). (Ed. „Pr. p.. 1637. 1940. Cluj. L. N(eaga). Smotrici.căderea protopărinţilor în păcat . Ed. G.. Episcopiei ortodoxe. . Cluj. Ed. Tipogr. G. Bucureşti. 1937. 1649. Ion Goron. 1636.. Ed. Carte de religie ortodoxă pt. L. Episcopiei Ortodoxe. dr. dr. RT 78/1942. dr.studiu exegetic. N(eaga). p. a IVa primară. Munteanu. El. p. pr. 1935. 1936”. 1655. Munteanu. Eparhiei ortodoxe-române. 1942. 1939. Vechiul Testament şi Creştinismul. pp. 1937.. 32 p. Studii biblice VI. dr. RT 78/1942. Episcopiei Ortodoxe Române. 241. 1524. L. Episcopiei Ortodoxe Române. prof. studiu exegetic. N. Paradisul biblic ... „Dr. Tipogr. (extras din Renaşterea) 1641. Munteanu. 72 p. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 1940. Studii biblice V. 375. MB 5/1988. dr. N. 1638.”. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. C. Cluj. L. Episcopiei Ortodoxe. „Sabbathul Vechiului Testament. pp. G. N(icolae). a IIIa primară. cl. p. Muşătescu. 1643. RT 12/1936. 1634. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor.. pr. prof. 148 p. Munteanu. N(eaga).. 256 p. f. N. pr. Munteanu. 1650. prof. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Predica de pe munte. Cluj. 339 p. Ed. 1656. Mureşan. T. Cluj. Munteanu. RT 6/1937. 470471. Eparhiei ortodoxe-române. Negoiţă. Munteanu. prof. 1654. Niculescu & co. cl. T. RT 12/1936. p. 1932. prof.. Carte de religie ortodoxă pt. L. pp. N. N. „Preot dr. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. prof.”. (licenţă) 1646. Ciudin. Cluj. 1644. 47 p. Munteanu. cl. 1940. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. prof. pr. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. N. G. MB 46/1995. Cluj. Pentateuhul în faţa criticei moderne. pr. Viaţa Sfântului Apostol Pavel.. 141 p. Tipogr. 1941. Iaşi. Cluj. „Preot dr. a IIa primară. L. Înainte de Hristos.. 7273. I primară. pp. Carte de religie ortodoxă pt. Cluj. 1941. 1640. Mureşan. S. N(eaga). Vechiul Testament şi Pentateuhul. 492. pr. 1941. Ed. 252 p. Viaţa Sfinţilor Apostoli. dr. 1647. pr. dr. pr. 2: Habiru Evreii?. 271. Geneza. 24 p. 1943. G.”. RT 12/1932. p. Carte de religie ortodoxă pt. N(eaga). N(icolae). „Preot dr. T. cl. 72 p. 1639. 72.”. 27 p. dr. „Dr. dr. Mureşan. prof. 1635.”. 375376. 1945.”. pr. Zeno. 1941.. G. 1652. Ed.”.. (popularizare) 1633.. de diacon dr. 184 p. Mureşanu.. dr. 1642. Eparhială. N(eaga). Negoiţă. 28 p. 1932. T. N(icolae). RT 5/1941. „Preot N.”. Zeno. N. 376. 1645.

Neaga. 1675.”.”. Neaga. Neaga. I şi II (în limba bulgară). 316317. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. 1963.. Sacrificiile Vechiului Testament. Profetul Daniel despre Hristos. Neaga. Iosif E. (în Biblioteca biblică. RT 34/1943. N. pp. I . 31 p.. dr. p. Salonic. p. Viena. MMS 56/1966. dr. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. 311. II . 261 p. N. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. pp. dr. MMS 56/1966. „Preot dr. Das Buch der zwölf Propheten. „Atanasios P. pp. 566567. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. dr. „Antisemitism şi Vechiul Testament”.1943. Ioan Negoiţă. 1963. pp. 112114. M. N. Einleitung in die Heilige Schrift. Diecezană. dr. Nicolae. 1659. Mihălcescu şi pr. 19 p. Studiu după textul ebraic şi LXX. pp. „N. 1673. „Dr. Ed. Robert. Sofia. Schiwaroff. Nicolae. 1672. Tipogr. p. 860 p. 1985”. fasc. Manuscrisele de la Qumran. 1938. N. 121139.. Iustin Suciu. Feuillet. 303304.”. (în Biblioteca biblică. pp. „Hans Bardtke. RT 78/1933. „Artur Weiser... dr. p. Dubarle. 1665. GB 34/1967. T. I. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. autorului.. Vom Roten Meer zum See Genezareth.. Berlin. 252. Nicolae. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. 1933. trad. Psalmii (în limba bulgară). „Prof. I şi II. p.”. „A. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht.. Bucureşti. Caransebeş. pp. a IIa. 1668. Constantin. Sibiu.1942. 2) 1666.. 420422. pp. (non vidi) 1664. Piatra Neamţ.). „Bettex (F. 1964. Arad. Neaga. Neaga. N. N.. Naghiu. dr. 1674. Berlin. univ. Arhidiecezană. N. Minunea. Neaga. 481496. 1935. Berlin. nr. Vladimir Prelipcean. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. RT 12/1934. N. 522 p. Neaga. Neaga. MA 34/1972. 3. Tipogr. „W. 6970. Neaga.. 375377. Les sages d’Israel. Ed. GB 12/1967. 1965. 438 p. ZollikonZürich. de pr. 1941. N. „Dicţionar ebraicromân... prof. 381382. . nr. Ermineutica biblică. Neaga. S. icon. RT 1112/1938. 1957”. pp. Sofia. RT 78/1942. N. Bucureşti. Hastupis. Wischer. Mendel. N. 1670. MO 12/1965. Neaga. MMS 910/1965. Nicolae. N. N. BOR 1/1906. Gîndirea hitită în texte. Tipogr. N. 1676. Atena. 1986. RT 1/1944.. I. 786. 32 p. dr. RT 1-2/1936. Mircea Chialda. 1961”.72 1657. A. 1965”. 68. Vechiul Testament în gândirea românească. 1663. Ciudin. în Probleme şi fapte ortodoxe. 58. 1680. dr. pp. 1967. pp. „Albrecht Alt. 163164. Naghiu. 1661.”.”. Neaga. 75 p.”. 369370. Neaga. Neaga. 1938) 1671. pp. din Telegraful român.. MA 3/1987. 290 p. pp. 169 p. „A.”. Nicolae. fasc. N. N. Sibiu. 1669.. 1667. Markowski. 1964. Cugetarea. 1965”. Neaga. Arhidiecezană.”. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. p. 9798. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. pp. 1677. 6869. 1678. „Sf.”. „Arhim.. „Ernst Kutsch. RT 1/1944. Neaga. 84-86. N. 255. 1662. Nazarie. MB 13/1965. Bucureşti. Altes Testament. Paris.. „Biblia în româneşte”. 115 p. N.”. 360 p. N. Cernăuţi. pp. diac.”. MO 34/1965.. dr. 1679. 1943”. Göttingen.. 311 + 556 p.. I. Neaga. N. „Preot dr. MA 4/1987. MB 1012/1969. Mendel P. 1933. ed. 1942. 102 p. 1658. Iosif E. pp. 122123..

Însemnări pe marginea textelor mesianice”. pr. prof.. 386 p.. TR 5657/1928. 1021. 18631929”. MMS 1012/1957. Neaga. pr. nr. dr. Cântarea lui Moise. 1. tom.. MMS 912/1976. N. Atena. pp. pp. prof. Neaga. „«Buletinul studiilor biblice». Arhidiecezană. Tipogr. 27) 1695. prof. TR 23 (pp. 1703. dr. N. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. pp. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. „Danielou. MB 79/1957. 1959”. XX (1943-1944)..”. 1689. „Pe urmele Istoriei sfinte”. „Ludwig Dennefeld”. nr. 1702. Nicolae. nr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1317). 1683. prof. pr. pr. tom. 13) şi 24 (24) / 1935. pp. 1974”. pr. nr. p. 1933. dr. Neaga.”. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. Neaga. Atena. Arhidiecezană. 678-679. prof. 251252. 5358. prof. M. N. MMS 1112/1973. prof. „Markos A. 49 p. Nicolae. (non vidi) 1692. 1961. 1961”. IV.”. Neaga. Nicolae. vol. II. MA 13/1981. „Noul Testament”. 32. pp. N. Arhidiecezană. Neaga. MB 13/1965. Nicolae. Contribuţii la exegeza cărţii”. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. pp. Atena. dr.. Valoarea socială a Vechiului Testament. Neaga.. 1707. Sibiu.. MB 12/1959. Neaga. „Valerian Zaharia. Nicolae. MA 1112/1958. Neaga. N. 1682.. 149 p. Neaga. 4552. 1699. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. 251. prof. Atena. dr. 1968. Nicolae. 1694. 2. Tatăl nostru.. Neaga. 1944. Nicolae. 904905. prof. MB 13/1965. N. pp. Neaga. 1704. 8. Sibiu. 1973. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). 291309. Neaga. 13. N. „Otto Eissfeld. 1697. MB 13/1965. Sibiu. Atena. 591. MA 46/1963. dr. 346 p. Siotis. pr. pp. Manuscrisele de la Marea Moartă. Neaga. N. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. MO 10-12/1955. Nicolae. pp. prof. Neaga. Paris. 884. La vie de Moïse. istoricoteologic şi ermineutic. Oradea. Nicolae. Neaga. Neaga. 1688. p. 592. p. Neaga. MMS 34/1975. N. pr. p. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. 168169. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1685.. N. „Dimitrie Coravu. vol. 1974”. Neaga.. 1705. 1955. Studiu filologic. dr. 1979. „«Buletinul studiilor biblice».. pr. 20 p. p. Neaga. Neaga. 182. dr. Nicolae. 1706.73 1681. Tipogr. pr. Vellas. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. N. tom. MB 712/1961. 130 p. 7. prof. vol. pr. 202204. Neaga. prof.. 1690. N. N. «Buletinul studiilor biblice». Tipogr. „Savas Aguridis. 1700. Neaga. 1684. dr. dr. 1691. „Abisinia în epoca veche”. Hristos în Vechiul Testament. 252. Atena. prof. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. 2.. „Constantin Chiricescu. p. 27-175. MB 1012/1992. dr. pr. MB 1012/1992. 1698. pp. „«Buletinul studiilor biblice». „Hristos în Vechiul Testament. Tipogr. pp. N.. 1957”. 5 (iunie)”. „Cântarea Cântărilor. IX. MMS 910/1970. 1. 340341. (Seria teologică. tom. dr. Neaga. pp. Arhidiecezană. 793794. p.”. 1944. Atena. Neaga. 1693. pp. pr. 1929. Curcubeul (Gen. 1686. Neaga. 580581. 815. . pp. vol. RT 1/1929. 352 p. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. „V. 182. MA 58/1957. dr. Jean. N. „«The Bible translator». pp. N. MB 13/1966. London. 1 din 1976. pr. Sibiu. dr. N. Deut.. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. „Vechiul Testament în româneşte”. 1687.. 3335. pr. Neaga. MA 58/1957. VIII. pp. 1701.

Nicolae. dr. p. 1955. pp. Nicolae. Neaga. 270 de ani de la tipărirea ei”. New York Oxford. MMS 56/1958.”. „Cinstirea Bibliei”. 1713. 1732. pr. dr. Nicolae. „Biblia de la Bucureşti. Berlin. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. RT 710/1936. pr. dr. Freiburg im Breisgau. 1955. 388 p. MMS 12/1958. dr. MMS 1112/1973. pp. 100 p. pr. 686687. „Biblia Hebraica. MB 79/1957. prof. pr. dr. 1727. Glaube und Geschichte im alten Testament. Tübingen. pr. Nicolae. Lexicon al limbii biblice. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. vol. prof. 1719. MA 12/1959. Nicolae. Neaga. Neaga. Nicolae. prof. 1730. pr. pr. pr. MMS 1112/1958.“. prof. de Artur Weiser. pr. Nicolae. Neaga. dr. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Stuttgart. pp. pr. I. 1709.. pr. Was sagt die Bibel?. Neaga. dr. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. H. RT 2/1993. Neaga. „Cîntările biblice. Nicolae. pr. Neaga. prof. pp. 1726. I. Neaga. 1718.. pr.”. prof. prof. dr. Nicolae. pp. pp. Neaga. 1724. pp. 159.”. Karl Fr. un mesaj de viaţă şi de pace”. dr. 1711. 1956. dr. Nicolae. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. MB 13/1958. 1714. Nicolae. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. dr. Nicolae. pp. prof. übersetzt und erklärt. 1725. prof. Salonic. 8688.”.”. MO 1112/1977. 159. pp. Neaga. 1968”. dr. Berlin. Nicolae. pp. dr. Neaga. Paris. prof. pp. dr. 1729. 1731. Neaga. Hans Berg. prof. MB 46/1994. pp. . pp. pp. de W. Neaga. 167174. 1716. dr. MB 56/1962. Neaga. pp. dr. 465467. 513524. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. pr. Nicolae. dr. 235. prof. Rudolf. Der Prophet Jeremia. 1720. Neaga. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). dr.”. 1991. ebraice. Nicolae. 1777 p. pr. 263266. „Allmen I. dr. prof. 1971. Nicolae. 1722. prof. prof. MA 34/1984. prof. prof. prof. prof. „dr. 505518. Nicolae. jur. „Damianos Doikos. 158. 2537. Berlin. MO 7-8/1957. 1715. 1710. 1955. „Biblia. pr. 1723. dr. Neaga. 1717. 181198. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. Neaga. pr. Kosac. pr. RT 4/1937. RT 2/1999. Hans Berg. pr. 564 p. „Dr. pr. Neaga. 145147. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”.”. 314 p. dr. Neaga. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Neaga.”. de dr. Neaga. prof. Deuteronomium. Nicolae. 1721. Berlin. 1954. prof. 814815. 3341. pp. „Dr. MA 89/1967. Geneza. 1955. prof. Neaga. Paris. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. 633638. 314 p. 142143. MA 12/1964. 495500. dr. pr. 1952”. 338 p. MMS 912/1971. p. 920922. Nicolae. Neaga. 227 p. prof. 1955”. MB 79/1957. dr. 1955. 496 p. pr. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). 613. prof. pp. p. 285 p. pp. 894898. 1952. Neaga. pr. Nicolae. „Chary Th. Nicolae. Krämer”. „Atitudinea Sf. 3238. „Cântările biblice”. Nicolae. 564-568. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. dr. Nicolae. pp. p.74 1708.. pp. pp. RT 1112/1938. dr. MA 78/1960. MB 79/1957. Nicolae. 649652. Nicolae. pr. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. prof. MA 78/1963. 1712. pr. 1728. Neaga. Moscova. Vocabulaire biblique. Tübingen. „Artur Weiser. MMS 912/1959.

dr. „Ioan Brânzei. pr. dr. prof. „Einleitung in das Alte Testament. prof. pr. pp. Bucureşti. prof. pr. Israel… . pp. Nicolae. prof. 1993”. 245246. prof. MA 46/1981. 95 p. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. dr. „G. pr. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. 1751. 1739. dr. 1957. prof. pr.”. Neaga. MB 5/1987. 1756. pp. Neaga. Neaga. Herbert Kosak. Nicolae. prof. dr. GB 23/1989. MA 4/1986. de Artur Weiser. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. Iisus Hristos. Neaga. „Eugen Dorcescu.”. MO 9-10/1958. 1997. dr. pp. RT 3/1993. dr. MMS 34/1959. Nicolae. dr. 606613. Tübingen. pr. Nicolae. Nicolae. Neaga. pr. pp. Das erste Buch Mose. „IPS Bartolomeu Anania. pp. Nicolae. Nicolae. (în greceşte). Neaga. Timişoara. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. dr. dr. prof. 1745. Neaga. Neaga. pp. „Ilie Iconomos. pp. „Împărăţia păcii (Isaia 2. Nicolae. 6070. 1734. pp. pr. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”.”.”. Timişoara. Göttingen. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. 372 p. 390 p. pr. Nicolae. „Ezechiel. prof. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). 1743. Neaga. Neaga. 1956. Nicolae. dr. MB 13/1993. D. „I. 1758. MA 78/1983. MA 910/1964. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. Nicolae. MB 6/1987. dr. Nicolae. 1994”. prof. dr. dr. p. 1952. 1749. 1992. Pentateuhul. Neaga. Atena. 1736. Neaga. pp. 1990. 119121. 237238. Nicolae. prof. MA 56/1972. Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. 1755. Psalmii în versuri. dr. prof. pr. 9596. prof. RT 4/1994. 1740. Berlin. pr. Nicolae. Neukirchen. pp. MO 34/1963. 347360. pp. Bucureşti. 1754. pp.”. pr. 1980. Orizonturi biblice”. pp. 1738. prof. Nicolae. pr. 1735. Nicolae. . MA 34/1971. Neaga. MB 79/1957. dr. MMS 89/1957. pr. 1748. „Istoria timpurilor vechi testamentare. 1522. 300 p. 100 p. pp. 4)”. de Walter Zimmerli. prof. pp. 610-612.75 1733. „Frumuseţea iubirii de oameni. Neaga. 1746. pr. pr. pp. 262274. 157 p. 1753. MA 78/1961. 277279. dr. Neaga. dr. Berlin. pr. Chişinău. „File din Biblie. Nicolae. dr. 1019. dr. dr. 103104. pp. dr.”. 569574. dr. 642643. 304 p. dr. MB 1112/1990. Neaga. MA 56/1959. MA 1/1958. theol. 1744. 102 p. prof. Nicolae. dr. 813. pr. 157. pr. prof. pr. „Ilie Ikonomos. pr.”. „Eshatologie creştină”. Amusin. prof. pr. pr. Nicolae. prof. 3134. 1972. Neaga. Das Buch Hiob. 1757. 1741. dr.”. „Gerhard Rad. pp. Nicolae. „dr. prof. Nicolae. prof. Geografia fizică a Palestinei biblice. Bucureşti. MMS 78/1974. EIBMBOR. Nicolae. Neaga. 1963. Nicolae. 1747. 1750. 123. 161 p. Nicolae. 381402. prof. „Ion Bria.”. Moise şi epoca sa”. Neaga. 1737. 723-725. „În fluxul fericirii psalmul 118”. 3237. pr. 456458. übersetzt und erklärt. prof. 1752. 277 p. Neaga. MB 13/1991. Neaga. Neaga. 1742. Neaga. 390 p. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. pp. Nicolae. pp. MO 7-8/1958. prof. prof. Hölscher. MA 13/1982. Nicolae. 152153. 401414. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. Neaga. Neaga. MB 79/1997. (Introducere în Vechiul Testament). 1955.”. pr. pp. Gramatica limbii ebraice vechi. pp. pr. 1978. Neaga. 369377. Atena.”. prof. p.

Nicolae. prof. dr. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. Neaga. pr. „Pasca biblică ebraică. 724. MB 910/1990.”. „Nam venit să stric legea!”. pp. Paştele evreiesc) 1775. p. MA 12/1962. pr. 1984. Ioan A. 155. pr. dr. „Mared Sous. prof. pp. de Damian Doikos. Paris. pr. pr. Nicolae. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. dr. „Pr. 142143.”. pr. Neaga. MA 910/1961. 416 p. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pr. prof. pr. 351392. prof. Salonic. dr. 9-13. dr. 1777. dr. 1994. 1958. Neaga. pp. pp. dr. Ed. 521522. 1771. pp. „Poezia Vechiului Testament”. pp. Sfântul Apostol Pavel. 111 p. Nicolae. prof. Nicolae. MB 12/1990. Neaga. 105 p. Nicolae. pp. 693703. 264. pp. dr. pr. 6-9)”. „Pr. dr. 1760. dr. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. pp. pr. EIBMBOR. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. prof. 527 p. 1780. dr. Nicolae. Neaga. MMS 912/1959. la plâng. prof. prof. pp. dr. Nicolae. dr. 1968. La Bible d’Alexandrie. 3952. Nicolae. 1773. Nicolae. dr.”. Nicolae. 1781. Le Nouveau Testament. dr. pr. Sabin Verzan. 822. 1940. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. pp. pr. 1774. 1782. pr. Nicolae. Neaga. pp. pr. 1767. dr. Nicolae. 2832. dr. Neaga. dr. prof. Bucureşti. MB 79/1977. dr. Neaga. 1972. Neaga. p. prof. Nicolae. ?. MA 34/1960. 1768. 385 p. Göttingen. pp. 375 p. 1769. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. pp. dr. tipărit cu binecuvântarea P. traduite par René Visarion. dr. Nicolae.”. pr. 212220. prof. (d.”. 123128. Nicolae. Paris. prof. pr. Neaga. Nicolae. 276 p. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. Sabin Verzan. Neaga. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. Mulhouse. 183201. Nicolae. 121140. lui Ieremia) 1761. prof. dr. 467 p. Nicolae. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. 336 p. pr. „Pr.”. MA 12/1983. p. de Artur Weiser”. MMS 12/1972. prof. Neaga. Neaga. MA 910/1958. Neaga. übersetzt und erklärt. 1765. Neaga. „Pacea în viziunea profeţilor”. „Mica Biblie. MA 5/1989. 83 p. 519530. 1996. „Margueritte Harl. Nicolae. 1762. prof. Bucureşti. pr. Neaga. Bucureşti. Nicolae. MMS 78/1971. Ioan Mircea. 299318. Neaga. 149150.76 1759.”. 652654. pp. 1986. Nicolae. pr. prof. MB 13/1996. 1969. „Klagelieder.F. prof. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. ?. Nicolae. La Genèse. . Neaga. 1776. 1770. Nicolae. pr. prof. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. Nicolae. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. pr. MB 13/1997. pp. Neaga. 1778. prof. 1766. pr. dr. 1975. Neaga. Dicţionar al Noului Testament. dr. „La Bible et le dialogue oecuménique. 1764. Mircea. 103104. pr. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. MB 78/1962. MB 79/1995. pp. pr. Neaga. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. MA 13/1982. prof. 1779. Bucureşti. pp. dr. dr. prof. 658691. MB 34/1985. MB 46/1974. 1783. prof. 105107. CastermanParisTournai. (com. pp. MO 1-2/1957. 1772. MA 910/1959. dr. Neaga. MB 46/1973. Patriarh Iustin. Neaga. Introducere şi comentar. pr. Bucureşti. 1967. Neaga. pp. 625.”. prof. dr. prof. MB 712/1960. prof. Salvator. MB 46/1970. „Pr. Neaga.”. pp. Nicolae.

„S. „Primatul dreptăţii”. 1789. Vasile Mihoc. pp. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. 1800. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. prof. cap. prof. Neaga. pp. Nicolae.”. MA 78/1984. 185186. dr. Nicolae. pr. Neaga. 1957”. 16. pp. Nicolae. 1790. dr. pp. Neaga. pr. 119120. MB 13/1958. „Psalmii. dr. teologice. pr. Neaga. MB 1012/1991. pr. London. chipul femeii în Noul Testament. 613 p. pp. MA 35/1964. 1786. de D. dr. de Geza Vermeş. prof. MB 56/1990. dr. prof. periodical for the assistance of Bible translators. 1787. Scriptura şi Tradiţia. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. pp. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Neaga. dr. pr. pr. KaraVidopoulos. RT 2/1994. p. „Szent Biblia. 1806. pp. MB 13/1994. „Sabin Verzan. Galitis. dr. MB 13/1958. prof. MA 34/1983. Neaga. 1799. pp. pr. p. . Nicolae. 3747. Nicolae. dr. Nicolae. 1798. dr. Atena. 236. 1795. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. dr. „Tatăl nostru”. PS Episcop Damaschin Coravu. prof. Neaga. 1. Neaga. 1804. prof. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. dr. Nicolae. A. Nicolae. prof. dr. Ed. Neaga. pr. pr. Berlin. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. 710. MMS 12/1976. prof. „Septuaginta”. Baldimbre. dr. Neaga. pp. probleme filologice. pr. 1802. MA 13/1961. Neaga. dr. de Petros Vassiliadis. dr. prof. 1791. 3758. 1801. 1792.”. „The Bible translator. 1808. 1788. Neaga. MB 13/1958. „Skydsgaard K. 415420. 172173. prof. 257261. 619. 195217. p. Neaga. pp. Neaga. MMS 79/1977. „Preot Dorel Man. an VIII. Nicolae. 139141. 237. Nicolae. pr. 1974. MMS 78/1970. Maica Domnului. Budapest. Neaga. pr. 757763. 1956”. pp. MA 910/1983. 1803. Neaga. 195209. Nicolae. pr. 1793. dr. Bucureşti. prof. pp. ian. dr. 624. Cluj. pp. Neaga. prof. Nicolae. Neaga. MMS 34/1958. RT 1/1997. pp. Nicolae. Nicolae. 1976”. prof. prof. 180 p. pr. prof. pr. „Problema frumosului în Vechiul Testament”.. pp. ianuarie. 313 p. Nicolae. 605606. Nicolae. pr. Neaga. MB 79/1957. MA 46/1970. G. 110 p. Nicolae. dr. 1794. prof. dr. Nicolae. Bucureşti. Nicolae. pr. MB 1012/1979. „Sentimentul vieţii”. Atena. Neaga. ermineutice. pp. RT 4/1995. 256 p. prof. pr. dr. prof. prof. pr. MB 79/1973. 1990. p. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. 1995. prof. nr. Salonic. Nicolae. Nicolae. Neaga. „Proorocul Iona”. I. Neaga. 1954”. p. MMS 56/1976. dr. pr. pp. dr.77 1784. introducere şi comentariu. Neaga. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). 1805. 159. 133138. Ejner. 590594. pr. pr. 1979”. 236. 1796. pr. istorice. prof. 1807. 1956”. dr. pp. 1993. 458463. 1785. ş. dr. dr. pr. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. Nicolae. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. MA 1012/1981. 547554.F. 462. 420421. prof. Agouridis. pp. Nicolae. 1975. MB 79/1980.”. pr. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P.a. p. 1797. „Profetul Isaia. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Patriarh Justin.”. Neaga. Nicolae. prof. Neaga. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. prof.: Apocalipsa lui Ioan. „Sulurile de la Marea Moartă. de Petros Vassiliadis”. Doikos. Nicolae. „The Bible translator.

Nicolae. 334.”. 151 p. pp. 287290. N. 1954. Bucureşti. Nicolae. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. pp. Neaga.. I. Nicolae. 1973. prof. 715716. 1831. 1832. MMS 56/1963. pr.. MMS 56/1963. „Alexander Sperber. prof. pp. E. pp. pp. I 289 p. Bucureşti. 1821. pr. prof. pr. 1814. prof. 1828. 485489. Neaga. + 20 p. dr. pr. 1962”. Neuchatel. pr. 274 p. „Hans Heinrich Schmid. Bratsiotis”.”. Nicolae.”. pp. Eparhială.. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). Nicolae. 376377. Neaga. The Bible in aramaic. 1960. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. „Verheissung. 333334. Elliger. MMS 910/1964. prof. pp. MA 910/1985. 781785. planşe + 1 hartă”. „Stergios Sakkos. pr. „Gândirea babiloniană în texte. 187188. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. Neaga. prof. 332333. Nicolae. 1819. prof. 528529. pp. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. 1971”. N. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 1827. prof. Neaga. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». prof. prof. N. pr.78 1809. 572580. MO 910/1973. O 2/1976. Vameşii. 1922. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. Neaga. 1817. 470479.. Neaga. pr. N. 1974”. Neaga. 1818. pp. Weiser. pp. pp. pr. 1960. Cântarea Cântărilor. dr. „Vulgata”. Nicolae. GB 12/1963. N. 920. pr. [vol. dr. (L’Ancien Testament dans L’Église). Psalmii (Psalmen). 1960. „Un mare biblicist ortodox: I. pp. 1824. pp. MMS 912/1960. GB 45/1989. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament.. Neaga. 151 p. dr. 1822. Sibiu. Baumgärtel.”. „Radu Cârneci. Neaga. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. pp. pr. Dr. pr. dr. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). Nicolae.. 1988. Neaga. pp. „Universul social al păcii”. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. pr. Göttingen. 1813. Neaga. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. MA 910/1971. P. pr. prof. prof. Gutersloh. prof. de Fr. MO 910/1975. tom. MMS 56/1963. LXXXVIII + 994 p. Nicolae. Nicolae. nr. 502525. prof. Grollenberg. 1826. Nicolae. pr. Neaga. N. 1825. 1956”. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. prof. dr. Neaga. O 2/1956. (Făgăduinţa. pr. Neaga. II 217 p. p. pp. Nicolae. N. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. 394 p. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. MA 78/1969. 1812.. prof. „H. 1830. pp. Bardke. Neukirchen. Neaga. „Luc. pr. 200 p. 692. 1953. 275287. MO 34/1976. pr. 176 p. MMS 57/1957. Neaga.. pp. prof.. pr. prof. dr. 1820. pr. MMS 78/1961. Zürich. 1816. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. Neaga. prof. MA 910/1966. „«The Bible translator». 186194. Neaga. poem liricdramatic. 2 (aprilie 1959)]”. Neaga. RT 1/1994. prof. H. 10. prof. prof. „Amsler S. 875876. „A. MMS 12/1960. pp. MMS 912/1960. Neaga. 1975. MA 46/1965. Neaga. prof. pp.”. Leiden. 2334. Berlin. 6266. Krauss. 1823. 574590. în vol. Vechiul Testament în Biserică. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. pp. 1811.. 692695. Nicolae. prof. N. Tipogr. dr.. Nicolae. pp. Berlin. „H. Ed. Atena. Kleiner Bildatlas zur Bibel. 2738. Neaga. 1829. pr.. N. I. pr. Neaga. Nicolae. . pr. J. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. vol. MO 12/1973.”. pp.

283284. Neaga.. 284. prof. Neaga. 865872. prof. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. „I.. Regele tuturor românilor. prof. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. P. Nicolae. 742752. „Antisemitism biblic”. prof. prof. Neaga. dr. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. Atena”. A. Neaga.”. Neaga. O 1/1979. Nicolae. iunie 1972. pp. Arhidiecezană. Nicolae. 1847. Atena. 1845. trad ec a B. Tipogr. Neaga. prof. Sibiu. pp. dr. pr. 40-44. nr. vol. pp. 1846. prof. Beek. dr. 22 p. 1844. Αθηναι (Atena). 10951096. prof. dr. 1834. 1938”. Neaga. RT 56/1944. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. trad. RT 56/1944. Neaga.. „I. Paris. ST 910/1971. dr. 586594. N. prof. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). 1938. Patriarhul României. pp. Nicolae şi Marcu. dr. Neaga. 3. pp. Papadopulos ş. 93 p. XII (1935-1936). 1854. Neaga. dr. 1936. „Jean Danielou. pr. RT 4/1937. prof. N. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Bucureşti. dr. etc) 1842. pr. RT 1112/1938. Miron Cristea. 179180. Bucureşti. MMS 56/1963. 1961. Diecezană. 1843. prof. prof.. I. „N.”. 1849. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Institutul Biblic. prof. „Vechiul Testament. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. „Vasile Tarnavschi”. pp. pp. Nicolae. „Sfânta Scriptură. dr. „Arhim. Introducere în monoloagele lui Ieremia. 695696. Atena. 1850. pp. pr. Neaga. p. Scriban. Neaga. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. „S. 1973. 10 p. 1851. P. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. pp. p. RT 12/1935. 1837. 1836. dr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1853. 1848. PopescuMălăeşti. N. 10061008. cu aprobarea Sfântului Sinod. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. pr. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. dr. pp. Nicolae. pr. MMS 912/1960. Cluj. MA 1012/1980. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. GB 910/1960.a. Neaga. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. pp. P. Nicolae. Nicolae. prof. Nicolae. N. ST 910/1954. 1936”. 616620. prof. pp. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. dr. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. 1841. prof. 1840.. Bratsiotis. „M.”. Bucureşti. 1936.. prof. 1943”. (Biblia temei de unitate. 1943”. Nicolae. prof. MMS 56/1963. Neaga. RT 9/1938. Tübingen. Nicolae. 1957. Sibiu. factor al ecumenismului”. 4042.”. GB 910/1972. GB 912/1978. «Buletinul studiilor biblice». Neaga. Nicolae. 334. 133 p. pp. Neaga. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. 122 p. Patriarhia Română. Bucureşti. Neaga. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. dr. pp. p. N. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. p.. 412415.. 1838. RT 11-12/1934. tom 1. Neaga. prof.79 1833. N. N. RT 1/1937. Bucureşti. Neaga. Grigorie T.. 156159. prof. prof. pp. Pentateuhul.. pr. N. Bratsiotis. 520. Neaga. Tipogr. pp. dr. . 334. prof. Aguridis. RT 4/1939. 96 p. 133145.. 1959. N. 1835.”. pr. Neaga. Neaga. prof. 418. 1938”. Sf. 308 p. 8188. N. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 1839. Nicolae. Vinul în Vechiul Testament. pr. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». 1852. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1939.

prof. pp. Neaga. Diecezană. 236 p. dr. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”.. 1874. 1857. Arhidiecezană.”. Tübingen. 124 p. „Preot I. 150151. prof. 1861. prof. prof.text şi scurte note explicative. 1877. Nicolae. Braţiotis. Neaga. Importanţa Vechiului Testament. I. (Seria teologică. 1869.1942/43. Nicolae Colan”. MA 78/1959. Profetul Avacum. nr. Neaga. 216217. prof. RT 58/1940. 12 (5258). Das Buch Esther übersetzt und erklärt. I. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. Cernăuţi. Nicolae. dr. Neaga. Nicolae. Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). Cernăuţi. 1872. prof. 100 p. RT 1112/1946. 1878. „Limbi orientale de interes biblic”. Sibiu. 1867. 1863. Neaga. F. 387. „Dr.. profesor la Universitatea din Atena. pp. Praga. 1112. Nicolae. 5 (220225). RT 910/1929. 494495. 386. prof. ”. RT 5/1939. Neaga. p. 1938. pp. Schildenberger. pp. Neaga. dr. Nicolae.80 1855. Atena. prof. 1859. 1866. 26 p.. Nicolae. „Biblia şi intelectualii. RT 6/1939. Heft 1/4 . Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von ..”. MA 34/1957. Sibiu. dr.. Tipogr. 1946. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. 6 (251255). PopescuMălăeşti. Nicolae. Neaga. 1864. 64 p. Freiburg im Breisgau. 617618. Neaga. Caransebeş. Scurte note explicative. dr. doctor în teologie. Melhisedec. 32) 1876. prof. Neaga. Nicolae. 1865. 1934. 265266. Arhidiecezană. Arhidiecezană. „Dr. 255 p. pp. 87 p. dr. 93101). W. Mircea Chialda. p. Nicolae. RT 1112/1938. 446447. „Facerea comentată de . RT 910/1941. „Dr. 12 (487496) / 1939. 1011 (449452). Neaga. N. 78 (323329).”. Berlin”. MB 1112/1959. Albright. Neaga. traducere şi comentar. Vladimir Prelipcean. Herder & Co. prof. Neaga. prof. Paradisul biblic. „Preotul Vladimir Prelipcean. G. 1941. 369. 1945. 308. RT 12/1929. RT 2/1944. Neaga. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Neaga. Atena. Nicolae. Introducere. „P. Ebed Iahve. Nicolae. prof. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. „Helmer Ringgren. 1941. prof. 4 (160169). prof. Neaga. 518519. „Arhiv orientálni. 1938”. prof. dr. 1937. „Înalt Prea Sf. dr. Bucureşti. 1838. MA 58/1957. dr. 1958“. 1858. 33. de prof. pp. prof. prof. dr. 7-255. „Dr. dr.. Nicolae. L. dr. 289290. RT 23 (pp. profesor la Facultatea de Teologie. prof. 1860. 1871. pp. pp. RT 78/1939. 1942. N. Nicolae. XXI (1944-1945). 1870. dr. Neaga. prof. prof. Nicolae. RT 12/1929. 220221. Munteanu. dr. 1862. Tipogr. prof. 1940. RT 34/1944. 478. 1112 (568573) / 1940. „Isidor Onciul (18341897)”. Eclesiastul. „Dr. dr. 539541. Caransebeş.”. Nicolae. pp. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Neaga.”. Neaga. Hempel I. Nicolae. Cluj. Bratsiotis. dr. 659 p. Bonn. p. hrsg. N. dr. p. Iudeii şi românii. dr. Nicolae. dr. 230231.”. Nicolae. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. pp. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». 1940”. I (1929)”. Sibiu. Tipogr. RT 34/1942. 60 p. prof. Nicolae. 1868. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. (extras din RT/1939-1941) 1875. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. TR 2526/1940. Neaga. 1945. prof. profesor universitar. „Eclesiastul. pp. dr. p. pp. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. pp. MB 12/1960. Mircea Chialda. „Panaiot I. 1873. Cernăuţi. „Orientul antic. 6879. preotulrege din Salem. 337339. 1940”.”. pp. pp. Neaga. Neaga. „Meinrad Schumpp. prof. 9 (378386). 1856. RT 78/1942. Nicolae... pp.. Scurte note explicative”. Neaga. Facerea . dr. 1929. . nr. Tipogr. Nicolae.

1903. RT 34/1930. de I. ilustrată. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. 31 p. Neaga. Bucureşti... prof. prof. RT 78/1930. 1930. RT 12/1930. 131132. RT 910/1929. V (1929). 1889. Freiburg.. 1929. prof.. 1929”. de M. TR 78/1932. N.. 24) şi 1314 (34) / 1933. nr. RT 12/1929. 387. London.. N. Arad. 1896. N. prof. „Einleitung in das Alte Testament. N. The Book of Proverbs. RT 12/1929. 386. 2 articolul lui L. P. prof. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . 1929”. prof. p. RT 11/1929.. N. prof. Neaga. Atena. Neaga.. Atena. 1928”. pp. Nicolae. N. RT 11/1929.. 354. 1901. p. 233-247. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. Nicolae. 1891. 1894. 387 p. 53 p. 1954. „Coranul şi Vechiul Testament”. Roman. p. 1881. prof. 386. „W. p. N. prof. 1928”. MA 1-2/1957. Neaga.81 1879. Arhidiecezană. p. 151153. Neaga. Neaga. Munteanu. Istoria biblică. N. Neaga. prof. N. prof. de pr. trad. „Christentum und Wissenschaft (V. PiatraNeamţ. Bardke.”.”. 1888. 519. Paris. P. 146147. Berlin. pp. G. 1897.. N. Neaga. 170. Dennefeld.. prof. 1929. Neaga. pp. 1895. 1944. Sibiu. Tipogr. Nic. 1956. MA 12/1956. TR 1112 (pp. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. Psalmii. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. Nicolae. vol. 51-58. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. Arhidiecezană. 1934. RT 12/1929. tom I. VIII (1931-1932). N. prof. 1890. Neaga. «Ramuri». 153157. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). p. 63 p. 186. „Kittel. „Le Messianisme. (non vidi) 1898. contribuţie la istoria textului de I. Neaga. Nicolae. pp. 25. RT 34/1936. Oesterley.”. Neaga. Craiova. Goettsberger. 1929”. 1902. Sibiu. 1887. Vechiul Testament. prof. 1892. RT 56/1929. pp. I. I. Neaga. prof. RT 1011/1932. p. prof. 1932. RT 12/1929. 1893. pp. N. Neaga. E. prof. de dr. N. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. prof.. 1883. prof. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. + 2 tabele”. prof. p. Neaga. Gh. 176 p. „A. N. Cluj. Neaga. dr. de Patriarhul Nicodim. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. Sakellarios. MA 12/1956. Tübingen. Neaga. L. 352353.. ştiinţiific şi biblic. partea I. 1885. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „H.”. 396. 1880.. de Otto Eissfeldt. Ghia. „Einleitung in das Alte Testament. 145. profesor. 387. în Omagiu IPS Nicolae. Rost. 31 p. 168 p. p. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. 1929”.. 308309. 340. Neaga. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. . pp. 6)”. Nicolae. Lopuhin. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. Neaga. 1882. N. „Meditaţii la Psalmul 50. pp. p. „Dicţionar românebraic. Neaga. 1929. pp. Tipogr. p. prof. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). Nicolae. 1900. Arhidiecezană. „Studiul Vechiului Testament”. P. 1886. Tipogr. prof. par L.. pp. Neaga. prof. 1929”. prof. O. RT 12/1930. de Toma Gherasimescu. RT 12/1929. 210211. 1884. Neaga. RT 1112/1944. 1899. Sibiu.. de A..contribuţie la lămurirea unor texte. 1932”. prof. ed. Neaga. Neaga. 1930. N.”. Mendel.. N. Neaga. N. Bratiotis. 752 p. 584 p. prof.

mecaniste şi evoluţioniste. 1931”. „Luptătorul divin”. Ed. Creaţia universului. prof. pp. Neaga. Scrisul românesc. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. Neaga.”. (teză de doctorat). 1.. pp. Heinisch. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. dr. Paris. Fillion. prot. prof. 1911. 13-54. RT 1011/1932. VII (1930-1931). RT 89/1932. Nicolae. pp. Nicolae. Studiu dogmaticapologetic. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. pp. Neaga. „Die Tytenklage im Alten Testament. 1917. 54-97. prof. Tipogr. 1929. Arhidiecezană. 467468. 19271928”. 1924. 534 p. 1906. p. Nicolae. TR 3536/1932. pp. p. RT 5/1932. Heft 1”. Wernigerode (Prusia). text şi comentar”. (Bocetele în Vechiul Testament). 48 p. Neaga. 283286. RT 1112/1930. Kraemer. 340. Neaga.82 1904. 78-95. R. 339. . „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. RT 3/1931. Neaga. II. „Histoire d’Israel. p. din punct de vedere filozofic. pp. 209210. 1922. 1916. 364367. Nicolae. prof. pp. RT 12/1930. Sibiu. prot. prof. „Oastea Domnului”. Bucureşti. 1915.”. prof. Concluzia părţii filozofice. 1910. Neaga. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. 44 p. XXIV (1947-1948). „Cartea profetului Obadia. prof. 1919. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Lic. Sibiu. MB 78/1964. nr. pp. prof. „Oastea Domnului”. pp. 1913. 1923. Tipogr. «Revue biblique». 334345. 1918. Arhidiecezană. prof. Nicolae. 1912. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Nicolae. 2432. Craiova. peuple de Dieu. I. 163165. 1931. Neaga. pp. Neaga. pp. Tipogr. Nicolae. 395. 173?. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. „Toma Gherasimescu. Nicolae.. 1908. pp. RT 78/1930. RT 1011/1932. Neaga. 1920. prof. prot. 1905. 1931. prof. dr. prof. 575 p. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. Ciauşanu. Nicolae. Monogenismul biblic. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). 38. Die biblische Urgeschichte. Neaga. IV. 1907. 1930. 95 p. 528 p. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. Neaga. Vol. prof. Sibiu. prof. Neaga. 1927. Neaga. Nicolae. Neaga. RT 78/1930. 89 p. RT 34 (pp. 1929”. Nicolae. 1931. F. prot. Nicolae. Nicolae. Nicolae. prof. Introducere. 52 p. pp. 1930. RT 4/1932. Nicolae. 23. 335 p. Nicolae. Neaga. Nicolae. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. tom I. dr. Nicolae. VI (1929-1930). dr. 1929”. 1925. 2640. de P. Neaga. MB 13/1966. Neaga. prof. 241243. L. „Cântarea Cântărilor”. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. Sibiu. prof. Neaga. 2. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. 146. nr. 1914. V. Nicolae. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. prof. 184193). Neaga. Arhidiecezană. Cântarea Cântărilor. „Θεολογια (Atena. nr. prof. „Mai există popor ales?”. Neaga. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. prof. Sibiu. MB 1011/1958. M. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. Nicolae. Teoriile moniste. partea a IIa. Neaga. pp. 7982. Nicolae. 1926. 1931. III. Arhidiecezană. 1948. RT 34/1930. pp. p. „Pr. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. cu 482 icoane. prof. 333334. prof. Tipogr. Nicolae. martieiunie 1930)”. Vosté. prof. Neaga. 1930. Sibiu. 1909. ştiinţiific şi biblic. Tipogr. Neaga. RT 56/1930. C.(?). RT 67/1932. Nicolae. prof. Institutul Biblic.”. Tipogr. Gh. pp.

1929. prof. pp. At. 183184. Ed. Studiu critic. 178183. Negoiţă. 956960. At. 1993. prof. 1942. prot. P. P. 75 p. pp. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. pr. „Biblia. Negoiţă.. Nicolae. Nicolae. dr. Epoca patriarhului Avraam”. Neaga. MA 34/1957. MA 34/1956. Neaga.. Stephanus. Episcopiei Aradului. pp. Neamţu. prof. Introducere. Neaga.. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. BOR 12/1931. BOR 1112/1988. Necula. pr. ST 1/1931. 18 p. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pr. «Etudes semitiques». Necula. Dhorme. 1935. pp. 1947. At. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Negoiţă. dr. Negoiţă. pr. 1937. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. Tradiţia şi Biserica”. RT 89/1924. pp. A. 193204. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. (ist.83 1928. 1938. prot. 1993. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. prof. 4/1967. prof. P. Neamţu. 1950. MO 1112/1974. 1940. „Un nou alfabet semitic”. Negoiţă. Langues et écritures semitiques. Paul Geuthner. David”. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. dr. 1997. biblică) 1946. 119126. prof. Neculce. Presses Universitaires de France. Biblie şi Teologie. Necula. MMS 910/1958. (Atanase). pr. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. 400 p. Bucureşti. text şi comentar. de pr. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. M. Neaga. GB 58/1999. 113114. MA 910/1957. pp. prep. . „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. Neaga.. Nicolae D. 257264. 1941. dr. 1948. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. Sibiu. Constantin C. 1939. „Cronologia biblică”. pr. 1931. „Noi descoperiri în Palestina”. 347-354. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. dr. Ed.. dr. „Istoria timpurilor vechiotestamentare.). Tipogr. 1930. 615639.”. pr. Paris. prof. 1965. pp. Deheleanu. Neaga. pp. 1948. no. 503505.. dr. „Dhorme (le P. Ştiinţifică. MO 12/1974. publié sous la direction du R. Athanase. pp. 1934. 3550. (non vidi) 1945. pp. Bratislava. 357370. Neamţu. pr. Mihail. 184. Nicolae.. Athanase. 1933. 571575. prof. prof. Cartea profetului Obadia. Athanase. pp. Negoiţă. Neagu. 4654. prot. pp. „Terapeuţii”. M. pp. 216 p. 263264. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nedelcu. 173-192. ST 1/1931. Arhidiecezană. Ed. pp. MO 78/1973. pp. Bucureşti. Nicolae. 1936. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. 1930. Nicolae. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. în vol. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. pr. pp. 1949. dr. Paris. Op. RT 1112/1938. 234239. Atanasie. 1944.”. M. pp. 820822. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. pp. Negoiţă. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. ST 1/1931. prot. 4451. pp. pp. 797803. GB 34/1974. Nicolae. prot. Nicolae.. Ed. ST 6/1988. Nicolae. MA 56/1958. Negoiţă. 73 p. Negoiţă. Nicolae. 1951.. Necula. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. prot. Sibiu. 1943.

Sabbathul Vechiului Testament. pp. Ath. diac. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte.. „Stamm J. diac. Bratislava. . At.. MO 56/1976. Codul lui Hamurabi. 1962. 1974. T. 678688. f. p. Negoiţă. Negoiţă. 1969. Bucureşti. pr.. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. 1964. Negoiţă.. Negoiţă. T. diac. MO 910/1974. „Fântâna darurilor”. Dupont-Sommer. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. The distinctive ideas of the Old Testament. At. Negoiţă.. Iară ebreeşte gabbatha 3. Studiu de arheologie biblică.”. pr. Verlag Paul Haupt. Negoiţă. T. pp. N. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. MB 1012/1967. pp. 446 p. după Vechiul Testament”. Schocken Books. Budeşti) 1955. New York. Bucureşti. pp. pr. 1973. Limba aramaică în Noul Testament 2. pp. Huana. pp. pr. 1935. 615621.. 1935. „Larcher C. „Heschel A. 492493. Paris.. 387401. GB 12/1949. G. 1958. dr. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. 6367.000 years of the Bible.. A. At. 365366.. 790. Negoiţă.a. 329338. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. 1935. Negoiţă. 1957.. Studii biblice: 1. Negoiţă.. Atanasie. Paris. 62 p. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. Bern und Stuttgart. pp. MB 1012/1967. At. The Prophets. 1966. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. Negoiţă. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften.. 24 x 16. MB 46/1969. 60. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. Negoiţă. 1971. (extras din Păstorul ortodox. MO 78/1974.. XIV + 114 p. pp. Tipogr.. 1954. 1961. Negoiţă. 352 p. MB 1012/1967. Seminarului monahal Cernica.. GB 1112/1965. XX + 516 p. Ath. „Bunurile pământeşti. Negoiţă. pp. Tipogr. Negoiţă. 10151030.”. 64 p. pr. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. „Katz Elias.. 787789. ST 58/1977. T. T. dr. Ath. pr. 1963.”. Negoiţă. pr. Ath. Negoiţă. Aufl. pp. 913. 36 p. pr. Y. Ath. pr. ST 710/1976. 1966. Ath.”. MO 9-12/1960.. 27 p. 194 p. pr.. pr.”. Bucureşti. Akel-Dama 4. 1970. 1976. 1964. Ath. p. 265-266. 2. Tipogr.. MO 1-4/1961. Traducere şi comentar de . GB 78/1962. 136 p. pp. „Wegner. Tipogr. Ath. 1965. (colecţia Studii biblice I) 1956. Harper & Row. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”.. „Fântâna darurilor”. 819. 1934. Negoiţă. pr. 786787. At. pr. Bucureşti. Y. pp. Negoiţă. Tipogr.84 1953. The Judeochristian Tradition. 20 x 14.. At. „Snaith N. Ath. pp.. N. Răspuns unei critici tendenţioase. XXIV + 51 p. pp. MO 56/1964.. 1963. Harper & Row. S. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. 1959. ST 56/1975. London. MB 1012/1965. diac.. dr. Negoiţă. Negoiţă. Atanase. pr. Negoiţă. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Bucureşti. 564570. T. 790791.. 533 p. diac. 1967.. pp. MB 1012/1967. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. p.. 436449. pr.. pr. J. 1962. 566-575.”. pp. Negoiţă. „Hexter J. 1975.. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. Negoiţă. 1959. 1966.. pr. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. 1962. 1960. MB 79/1968.. Negoiţă. 377387..”.. pr. 1972. H. pr. Seminarului monahal Cernica-llfov.. Adevărata critică şi metodă. 1968. 20 x 14.. A. Bethlehem. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. „A. Ath.

1995. 475485. pr. Negoiţă. Bucureşti. 10 + 224 p. pp. pr. Negoiţă. „Pustnicul de la Iordan..”. MB 79/1971. Introduction to the Old Testament. dr. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. 1979. pp. 1978. the apocrypha and pseuepigrapha. pr. pr. At. 1963. 1999. pr. pp. T. Imprimeria „Fântâna darurilor”. pr. pp. GB 56/1961. pp. (colecţia Studii biblice VII) . 820821. 1981. (non vidi) 2000. 1944. pr. 1993. 5965. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. pr. dr. Negoiţă. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. MB 14/1962. dr. Leiden. Negoiţă. Athanasie. Negoiţă. pr. 1996. pp. pp.. MB 1012/1968. London. pp. pr. Athanase. GB 34/1961. MA 78/1966. Bucureşti. Carpaţi. dr. 1998. pp. pp. MB 1012/1965. găsit la Qumran) 1982. 666673. MB 1112/1962. pp. pr. Atanase. 436445. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. Negoiţă. ST 910/1985. 64 p. Manuscrisele de la Qumran”. MB 1012. Athanasie. pr. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. Athanasie. dr. 1988. T. dr. Atanasie. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. dr. 492 p. „Descoperirile de la Marea Moartă. Negoiţă. 1985. 1987. Athanase. 388401. Negoiţă. dr. Negoiţă. Carpaţi. Ath. 596613. pp. 1966. Athanasie. 1980. pr.85 1977. MB 12/1963. MB 12/1960.. pp. „Cadrul istoric al Bibliei”. Descoperiri noi despre esenieni”. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. Ioan Botezătorul”. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. Athanasie. 2237. F.. inedit pînă în 1922) 1984. Bucureşti. 1941. dr.. 789790. 1994. Negoiţă. pp. 267279. (prezentarea textului. Bucureşti. 3955. Brill. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. pr. dr. 1986. 650667. Elemente de gramatică ebraică. T. pp....”. 308320. 1990. pr. 1983. 1946. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 1991. 28 p. Atelierele grafice Socec & co. 485495. 1967. T.. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. Negoiţă. 333343. 1940. Athanasie. 21 x 14. pr. pr.. „Noile descoperiri de la Ebla”. Athanasie. Negoiţă. MB 910/1962. The Profetic Achivement. (colecţia Studii biblice IV) 2001. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. 1997. pr. pp. T. 630641. „Manuscrisele de la Marea Moartă.. Negoiţă. 55 p. pr. dr. Athanasie. 5176. 1992. Negoiţă. dr. Negoiţă. Negoiţă. 145158. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. Tipogr. 446453. 1129. pr. GB 34/1962. pp. pp. GB 56/1961. Ath. 1989. dr. Plantele amintite în Biblie. dr. MB 46/1964. MB 1012/1966. pr. Negoiţă. Negoiţă. Tipogr. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. Negoiţă. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”.. Negoiţă. Negoiţă. pr. Athanasie. pr. The canon. MB 712/1961. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). Negoiţă. Negoiţă. 680689. Athanasie. Ath. pr. Ath. GB 78/1974. Ath. „Weiser A. Negoiţă.. 143 p. Negoiţă. pr. Sf. Longman & Todd. RT 12/1941. „Whitley C.. pp. pp. MA 56/1960. pp.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

pp. pp. „Despre misiunea preoţească”. 437453. MA 58/1957. Papuc. Încercare critică de orientare socială. 201209. Tipogr. V.. Gheorghe. Gh. Iaşi. Papini. pp. 2110. pp.. 5166. Galaţi. „Eşirea ebreilor din Egipet”. 303317. pp.”. romanocatolic) 2102. P(relipcean). 94105. BOR 34/1981. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. 12061215. prof. 374375. 2114. Păcescu. Elemente de gramatică ebraică. 2096. 96 p..90 2095. 250266. 429439. magistrand Gheorghe. Mircea. prof. 1900. GB 12/1978. Sibiu. 1907. 2109. pp. Pamfil. RT 12/1946. 436444. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. PS Calistrat. 900 lei”. (licenţă) 2099. MA 79/1978. 538539. ST 56/1955. prof. Papuc. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. magistrand Gheorghe. 115118.. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. dr. pp. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. PS Calistrat. Didon. .. pp. 1945. 538. fără indicaţia preţului”. pp. pr. Speranţa.. 793813. XIV + 497 p.. Orleanu. 821835. 2097. Ed. Sibiu. 2116. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. Papuc. 2121. BOR 1/1900. 2108. diac. Cultura românească. asistent de Exegeza V. XII + 180 + IV p. Simion Radu. BOR 3/1901. „Din fire plinesc poruncile legii”. 2106. pp.. magistrand Gheorghe. pp. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. Papuc. 2101. pp. MA 56/1958. 2112. 256 p. Victor. 292310. dr. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. Vartolomeiu. univ. pp. PS Calistrat. V. Moise. 2107. Gheorghe. diac. 1581-1582. diac. 2120. BOR 4/1903. „Magii”. magistr. pr. 487493.. dr. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. 2105. diac. Nicolae Neaga. Oşlobanu. P. Academiei RSR. de pr. Gheorghe. Facerea. Bucureşti. diac. C. Ediţie îngrijită de .. Gheorghe. P(relipcean). Dacia. Constantin. Pacu. N. (licenţă) 2103. Bucureşti. pr. „Preoţia creştină este slujire”. Gh. pp. arhid. pp.. 144 p. ST 78/1956. 60 p. Papuc. BOR 1112/1973. 149150. RT 12/1928. 1929... p. Negoiţă. BOR 2/1901. Ioan. 1968. trad. C ?/1946. pp. Papuc. Păcurariu. „Despre familie în Vechiul Testament”. Viorica. „Buciumul român”. pp. 290306. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. 85 p. 7492. prof.. Teodor P. „Protopop dr. 2118. pp. pp. Papuc. Giovani. 2115. ST 1/1989. pr.facsimile . M. 1945. Ediţia Institutului Biblic. de Chiricescu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 2119. Viaţa lui Iisus”. 353367. Tipogr. pp. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. „Prof. I. GB 45/1957. 2113. 225229. „Pr. V. Sofron Vlad”. Bucureşti. 2111. (autorul e pr. „Sf.. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. 2117. 1902. (manual) 2104. MA 1112/1964.. Papuc. arhid. Gh. „In memoriam: Preotul profesor dr. 2122. Papuc. T. N. Evanghelia şi democraţia. Bucureşti. dr. „R. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. MA 13/1963. Gheorghe. Papuc. pp. Test. C ?/1946. 491492. „Sfântul Apostol Ioan”. „Literatura apocrifă bibică”. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. trad. Text şi scurte note explicative. Pacu. MA 1112/1960. 2098. Text . Papilian. ST 56/1956. Papuc. Tipogr. Mircea. diac. Orleanu. „Mărturii ale Învierii”.indice. 118 p. Păcurariu. GB 34/1962. Păcuraru. Gh. Ed. 1946. Orleanu. Luca autor neotestamentar”. 2100. Palia de la Orăştie. Pănoiu. P. pp.

Pavel”. pp. Soarta viitoare a jidănimii. pp. 2142. (scurt comentariu) 2127. în Revista Patriarhiei din Moscova. 763772. Paraschivas. 117121. Tălmăcirea Apocalipsului. Paulescu. se roagă şi luptă pentru ea”.. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Gheorghe. MO 78/1974. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 2124. Aurel. BOR 78/1982. Pâslaru. pp. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. Ed. (pacea la profeţii mari. pr. Anghel. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). 2131. Ed. Ap. A. f. 382388. ST 56/1982. Paschia. N. Sibiu. 487497. 32 p. Aurel. 11)”. 6971. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. pp. drd. pp. Studiu apologetic.. Pavel. A. Paschia. 2133. 6166”. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. nr. (analiza şi com. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». GB 34/1970. 132 p. Biblie şi Teologie. 11/1969”. 142 p. pr. 699701. 182195. 215219. Emanoil. 2125. 1997. 674681. Biblie şi Teologie. pr. Pavel. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Ion.a. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Paşcan. C 1906 (pp. pr. MB 79/1997. „Sabatul şi morala iudaică”. Patriarhiei din Moscova. Paraschiv. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. ST 78/1956. V.. Matei. 2134. Ştefan P. pp. 632644. pr. 10/1973. Emanoil. Ed. Naum. I. Zaharia.. pp. pr. Bucureşti. Nicolae Neaga”. pr. 60 p. 2641. dr. lui Hrisos) 2126. „Ieremia. pr. „Epistola către Romani a Sf. cuv. pp. Scriptură”. Tipografia Cozia. (non vidi) 2137. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 2140. O 1/1991. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. M. I. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. ST 910/1983. „Mitropolitul Serghie. 2136. Oltenia. în vol. Craiova. pr. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. Gh. Pilat Ponteanul. pr. (cu bibliografie) 2139. Paraschiv. 2128. BOR 1112/1984. V. 410414. P. Paraschivaş. în rev. pr. prof. o impresionantă chemare profetică”. „Despre cumpătare. drd. Pârvănescu. Paschia. (licenţă) 2129. Bucovina. Pâslaru. GB 3/1958. 1935?. 447453). 643. „Morala singogală şi morala lui Isus”.. icon. „Porunci. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1941.. „K. (ed. Pârvănescu. Aurel. Logacev. F. „Isus Christos. 165185. 1929. drd. C. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii.91 2123. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer.. 2132... 2143. Gh. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. Bucureşti. pp. Pârligras. 439441. Bucureşti. pp. nr. pr. prof. RT 1/1995. dr. Emanoil. Ion. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. RT 67/1928. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. „Pilat din Pont. 1906. Pavel. prof. Ed. Paraschivaş. pp. Maleahi şi David) 2135. „«Să treacă paharul acesta»”. Pârvănescu. 2141. Bucureşti. vicar parohial Isidor. pp. RT 4/1929. Aurel. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”.. a III-a) 2130. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. Partenie. pp. Cartea românească. 2138. în vol. pr. Popescu. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Pavel. 71 p.

pp. Eugen. „Biblia sau Sfânta Scriptură. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). pp. 2159. 1997. 3233. prof. 2160. Petrescu. 143145. prof. drd. prof. ST 12/1984. italiană de A. 795798. Univ. 2163. Eugen. drd. 427. Macedon. pp. Petrescu. „Lucian Blaga”. pp. 254260. MMS 13/1981. drd.. 2146. Pavel. pp. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”.. 207 p. Nic.. „O Evanghelie de la 1693”. 279 p. Aurel. 2150. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). 2161. pp. 7286. drd. trad. Pavel. Faptele Apostolilor”. MO 34/1970.”. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. Pentiuc. Petrescu. pp. . Petrescu. Pentiuc. diac. 2145. pr. „Note exegetice cu privire la cap. 387395. diac. Macedon. Nic. pr. Nic. MO 56/1969. 2165. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. Faptele Apostolilor”. Ed. „Biblia românească de la 1688”. pr. 666672. Alexandru. Pavel.. (o Evanghelie donată de dna Maria. pr. Macedon. 557567. drd. pp. Faptele Apostolilor”. Eugen. 2166. „O Evanghelie de la 1682”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. XXVIII. 176187. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. Petrescu. 6168. pp. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. drd. MMS 5/1986. MO 34/1971.”. drd. 1981. Paris. Sibiu. BOR 2 (pp. Pavel. 196199.. pp. Nic. Cartea profetului Daniel. Pentiuc. drd. 2153. MMS 1012/1981. pp. Petrescu. pr. Desclée et cie. Mrii Dintrun lemn) 2155. Petrescu.. Aurel. Faptele Apostolilor”. „Mesia al Bibliei. 853 p. 106118. prof. soţia lui Brâncoveanu. MO 56/1969. Nic. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. Eugen. „Epistola către Efeseni V. MMS 3/1986. Nic. Ed. Petrescu. E. Cazelles.. 1973. 380389. BOR 9 (pp. Ed. RT 23/1998. introducere critică în Vechiul Testament. Borla. pp. Pentiuc. GB 34/1964. MMS 46/1981. pp. RT 3/1995. prof. drd. pr. 2000. pr. prof. Petrescu. Faptele Apostolilor”. MO 12/1967. dr. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”.. 2167. Nic. sub redacţia lui H. Sibiu. Pentiuc. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. pp. Hristologia Vechiului Testament. ST 910/1984. pp. 825830. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). „Introducere în Biblie. pr. MO 910/1968. Mastrondrea. 6173. pp. 7682. pr. 2148. Petrescu. + VIII planşe 2147. O 1/1983. Roma. 541550. prof. lect. 210220. Nic. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. prof. drd. 132148) şi 3 (285291) / 1904.. pr. C. Alexandru. prof. MO 78/1965. 2144. Note exegetice”. pp. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. pp. Petrescu. drd. Alexandru.92 Şaguna» din Sibiu”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 2157. Macedon. 466467. BOR 7/1903. 2151. pr. 2164. 1968”. MO 78/1969. pp. pp. GB 68/1983. Petrescu. Aurel. 103109. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. 2152. 2149. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. 714721. Petrescu. 146150. 2156. Petrescu. pp.. pr. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Ed. 2158. 2162. Petrescu.

Faptele Apostolilor”. 405408. pp. Nic. pr. Petrescu. Petrescu. Petrescu. pp. pr. prof. Duminica a VIIa după Paşti. I. 349351. Părinţi: Fapte XX. pp. pr. Nic. MO 46/1978. prof. MO 910/1973. prof. 2183. O 12/1995. 102109. Faptele Apostolilor”. 539546.. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MB 46/1973. Petrescu. Duminica a VIa după Rusalii”. Nicolae. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 78/1975.. 873876. Nic. prof. p. prof. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. 960964. magistrand Victor(ia?). American Bible Society. New York. pp. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). 9”. MO 56/1975. MO 13/1978. pp. Petrescu. 2187. 714717. MO 1112/1974. pp. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. cap. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. „Tâlcuirea Apostolului duminical. III. Nicolae. Nic. 543546. Petric. pp. 427432. 2181. 3340. O 1/1957. a orbului: Fapte XVI. pp. 3242”. pp. 2177. 172 p.”. 110”. prof. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. a Sf. „Ilarie Zăvideanu. Petrescu. prof. prof. 2192. „Ce este Sfânta Scriptură?”. prof. BOR 910/1975. Nic. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. 765770. 708720. Duminica a IVa după Paşti. 2182. 2189.. a slăbănogului: Fapte IX.. Pietreanu. Petrescu. 287301. MO 78/1973. prof. pr. 2188. prof. 8393. 2172. 2173. XV”. pp. pr. 2178. 685687. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). pr. MO 910/1971.. Nic. 1634”. pr. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. Petrescu. pp. Nic. Duminica a IIIa după Paşti. 6876. 2185. 10981102. Nic. Nic. pp. Petrescu. 917”. pp. Petrescu. Nicolae. Nic. „Noul Testament.. pp. a Mironosiţelor”. 2180. magistrand V. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). Ed. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. MO 78/1971.. 2176. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). pp.. Petrescu. 2179. prof. Nicolae.. prof. prof. 2186. pr. pr. Faptele Apostolilor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”.93 2168. Bucureşti. Faptele Apostolilor. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). 2169. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Duminica a VIIIa după Rusalii. ST 910/1957. 2190. 427. „The New Testament Greek and English. pr. Nic. pr. Duminica a IVa după Rusalii”. MO 12/1974. Avram. pr. 335347. prof. pp. Nic. pr.. pp.. 4146. XII. pr. MO 910/1975. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. 323333. Pavel”. pr. pp. Nicolae. Petrescu. 609615. pr. 2191. pr. MO 78/1974. MO 12/1975. Petrescu. Petrescu. Petrescu. Petrescu.. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 959964. pr. 1017”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 111”. 2174. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. Nic. MO 56/1971.. .. Viaţa lui Iisus. Petrescu. Pietreanu. 7073. prof. MO 1112/1973.. Duminica a VIa după Paşti. 288293. pr. 673693. Nicolae. 1972”. pr. I Cor.. MO 34/1974. prof. Petrescu. 1618. pr. 2170. pp. Ap. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2836”. pr. 1970”. RT 1112/1947.. Duminica Rusaliilor: Fapte II. Nic. Nic. 2184. prof. 17”. 2175. Petrescu. pp. MO 56/1972. Petrescu. 12”. Bucur Ciobanul. Bucureşti. pp. 2171. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). prof. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. prof. Nic. MO 1112/1975. MO 56/1974.

N. 531538. 2211. 4147. Pietreanu. Plămădeală. Pişculescu. Pop. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. pp. primară. pp. Pop. (licenţă) 2207. I. 11081114. ST 78/1968.. Bucureşti. prof. pp. G. pp.. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. . Miulescu. BOR 11/XXXII. (ed. dr. şi IV. Pişculescu. 2200. 12531259. 7097. ierom.. pr. „Versuri vechi ale psalmului 50”. pp. 2219. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. 184 p. BOR 4/1905. pp. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. 2197. BOR 10/XXXII. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906.. 2206. „Sf. Popescu. 92 p. (ed. Bucureşti. pp. G. BOR 34/1986. „Biblia de la 1936”. 2202. (capitol din doctorat) 2203. Popa. diac. Plămădeală. 4352). 1903. dr. 8696. pp. 2201. BOR 910/1962. GB 34/1971. Pop. pr. prof.. Antonie. 281293. Antonie (ep. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. Vasile. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. I. 2199. 12531159. Plămădeală. pp. prof. pp. 5965. E. T. diac. 958963. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. BOR 78/1962. drd. pp. Tipogr. Antonie. C. Carte de şcoală pentru clasa III. (licenţă) 2198. BOR 11/1909. 1906. Grigore. ep. 2215. I. 284304. 742757. 340382. pp. prof. Pietreanu. Carte de şcoală pentru clasa III. 1935. BOR 10/1909. Treime în Vechiul Testament. ierom. Popescu (Mălăeşti). şi IV.94 2193. 558575. dr. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. vicar). 2195. Tipogr. 1924. Pop. protos. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205.. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). „Sf. prof.. ST 58/1972. ST 56/1957. BOR 34/1979. BOR 12/1987. Gh. Plămădeală. Minerva. Ed. protos. 11081114. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. GB 6/1988. prof. Biblia copiilor cu chipuri. Ed. pp. Popa. 355367.. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. Popa. magistrand V. dr. T. pp. 2208. 2196. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. „Psalmii”. drd. 2194. Grigore. Grigorie. GB 56/1973. 65 p. 2214. Diciosânmărtin. Mihai. Biblia copiilor cu chipuri. Augustin Z. Teodorescu. GB 12/1975. pp. ST 12/1957. Plătică. Augustin. Augustin. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. Tipogr. Diciosânmărtin. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. Popescu.. pr. Ion D. MB 46/1970. 1929?. Pişculescu. Pişculescu. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. primară. episcopvicar patr. Pavel în Atena”. 414442. dr. Antonie. pp. Pohrib. 104124. pr.. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. Irineu. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. 404415. Pop. Bucureşti. Irineu. prof. (date despre NM. N. „Sfântul Pavel în Atena”. pr. 2204. pr. Pavel în Atena (urmare din no. MB 79/1968. pp. BOR 1 (pp. Atanasie. 2213. a VI-a. magistrand V. MB 13/1970. Cartea românească. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. pr. Pop. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. pp. „Sfântul Pavel în Atena”. 55 p.. 6266. Plămădeală. Pişculescu. Cartea românească. Antonie. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. Cartea românească. pp. Grigore. Biblia 1688) 2209. dr. dr. prof. pp. pr. 2210. 87 p. pp. 421433. III-a) 2218. Grigore. 2212. Popa. 10)”.

dr. Ioan. magistrand Gabriel. „Otto Dibelius. pp. Gutenberg. prof. Berlin.. RT 78/1944..95 2220. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. M. Bucuresci. BOR 1/1913. Bericht von Jesu aus Nazareth. 2639.. dr.. 1903. 2233. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. M. prof. BOR 9/1912. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. prof. dr. dr. 2225. stavr. Popescu. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. (ed. pp. Librăriei Socecu & comp. de arte grafice „Carol Göbl”. tradus de mitropolitul Grigore. 985990. Atelierele grafice Socecu. I.. Serafim. Popescu. dr. Popescu. 2237. BOR 12/1913. M. Popescu. pp. 2224. dr. a III-a) 2232. Popescu. (ist. 317328. prof.. (ist. 1904. pp. 82 p. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. p. 528538). diac. Bucureşti. (alcătuite de PF Justinian. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. Pentateuchul. Popescu. Popescu. Instit. 2239. econ. 992998.. Popescu. I. Popescu. diac. 1924.. 517. (ed. „Vechiul Testament.. Popescu. Popescu. 8)”. Popescu.. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. econ. Bucureşti. Τρεμπελα. I. biblică) 2228. Popescu. 155173. econ. econ. 2234. 173 + III p. 7 (747755). Tipogr. Popescu. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. . ST 34/1963. 777787. Constantin I. 2221. Instit. diac. Constantin I. I. George. I. dr. dr. Popescu. arhiepiscopul Astrahanului. stavr. Bucureşti. biblică) 2226. 1902. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. Curţii regale. econ. de arte grafice „Sportul”. (ed. 143 p. prof. 2731. 6 (653670). pp. BOR 1/1903... Const. Critica V. Patriarhul BOR. Popescu. diac. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). 46 p. M.. (ist. ierom. Bucureşti. prof. RT 910/1940. BOR 8/1912. diac. Popescu. Constantin I. Popescu. Librăriei Socecu & comp. pp. BOR 7/1903. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke.. 378379. BOR 10/1915. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. econ. magistrand Gabriel.. Const. BOR 5 (pp. Popescu. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. 863870. econ. prof. Testament”. 2238. a II-a) 2231. 10 (10931105). 64 p. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. 122 p. 91914)”. Bucureşti. Studiile semitice în general. 173 + III p. „Π. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. magistrand MihailGabriel. Αθηναι. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. a III-a) 2235. dr. ST 12/1962. „Jockey-Club”. Mihail.. 2223. 235238. dr. 91912)”. 1919. biblică) 2229. Tipogr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. (licenţă) 2236. 1900. ST 56/1963. 1941”. (ist. econ. pp. I) 2230. I. Constantin I. Dumitru. 142 p. 1904. pp. ConstantinescuLucaci. pp. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. (ed. prof. 1938”. Popescu. Ed. dr. 1904.. ConstantinescuLucaci. I. Tipogr. „Psalmii”. tipărit pt. pp. biblică) 2227. Popescu. 774781. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. Ed. 2240. Studiu istorico-critic. 2222. Bucureşti.

481. MO 5-6/1969. Popescu. pp. 420426. p. 2247. pp. Lund. Iisus Hristos. Popescu. 249 p. „Profeţia şi psalmul”. (paral. Mihail. Le corps. „Profeţia şi psalmul”.. Munca. p. MO 34/1969.studiu apologetic . Roman. S. Popescu. 5)”. între psalmi şi profeţi) 2252. A. pp. O. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. BOR 5/1914. 1937. pr. 480481.. pp. „Profeţia şi psalmul”. Roman. Popescu.”. pp. Popescu. 52 p. 2263. BOR 7/1914. 2265. Jeremias. 2261.”. 831832. p. 871. pp. „André Feuillet. 686693. „Spiritul evanghelic al milei”. Popescu. MO 34/1969. Haralambie. pr. Legea morală evanghelică . Popescu. David. 1967. O. Popescu.. Pace. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Bibelhandbok. (exegeză) 2255. BOR 12/1915. Mihail.96 2241. Tipogr. 720725. 2250. „H.. „H. 480. Popescu. 2244. Isaïe. Thestrup Pedersen. Ed. pr. MO 910/1969. 2245. Mihail. Robinson. 7)”. „Profeţia şi psalmul”.. 707713. 143 p. „Beram-tatăl”. BOR 8/1915. Popescu. „Franz J. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269.. 6)”. O. Sfintele Evanghelii întruna. BOR 9/1914. O. Mihail. Popescu. Paris. 1925.. 2264. 2246. 318 p.”. „J. „Henri Clavier. BOR 7/1915. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. 2260. 1968. Qumran und das Neue Testament. MO 910/1967. O. BOR 8/1928. Popescu. 569575. Popescu. 2253. 828833. „Profeţia şi psalmul”.superioritatea ei. 2266. 572576. MO 56/1969. Mihail. Mihail. pp. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. Popescu. Popescu. Ed. Popescu. 466472. O.. Paris. 2262. Tipogr.. BOR 1/1915. Popescu. veşnică şi universală. 332. pp. „E. 253258. Etude sur la théologie de saint Paul. Braun. 1968. 420 p. T. p. O. Tübingen. Popescu. 11251131. 320 p. 8084. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Jérusalem au temps de Jesus. 528 p. Mihail. Bauer. O. 1966. „Profeţia şi psalmul”. 1968. Düsseldorf. MO 56/1969. 2268. Mihail. Mihail.. 7378. pp. 2249. Popescu. 786793. pr. 2251. De ce serbăm duminica? . MO 34/1969. 813. 332. . 2258. BOR 11/1915. 35 p. pp. „Profeţia şi psalmul”. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. p. Parole. BOR 5/1915. 2242. 111 p. „J. „I. p. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. 1926. 333.. 2248. 1966. „Profeţia şi psalmul”. Renckens. Popescu. p. BOR 8/1914. Popescu. O. GB 12/1970. 218 p. J. Popescu. sacrements. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. Paris. pr. Popescu.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. pp. Mihail. Gr. pp. Mihail.. pp. Lyon. (exegeză) 2254. 163169. Gleerap. Mihail. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. ecriture. Leenhardt. Die neutestamentlichen Apokryphen. Mihail. Paris. Gr. Popescu. pp. pp. BOR 2/1915. BOR 3/1915. Popescu. Simion. 333. 2243. B. Le prologue du quatrième Evangile. Popescu. BOR 6/1914. 1967. 2259.”. 2257. pp. BOR 6/1915. Mihail. 1966”. Le prophète de la proximité de Dieu.”. (exegeză) 2256. pp. 12391245. p. 368374. Etudes de theologie et d’exégèse. dr. Popescu. 2267. MO 34/1969. Popescu. „Profeţia şi psalmul”.”. BOR 4/1915. pp. „Profeţia şi psalmul”.”. Popescu. Bucureşti.

Popescu. Popescu. Simeon. Gutenberg. Popescu-Băjenaru. „Pr. Göttingen..”. prof. prof. 1907. Bucureşti. Bucureşti. Popescu. Adrian N. Evangheliile apocrife. Popescu. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Ed. Popescu. 1905. pr. Bucureşti.. pr.. GB 57/1994. 182 p. 65 p. 55 p. 2285. Ctin. Simion. prof. PopescuBreasta. pr. dr. (licenţă) 2291. 419 p. Socecu & comp. 2286.. prof. 5476. „Peter Stuhlmacher. Mircea Basarab. dr. prof. Albert Baer.. vol. pr. 10 p. Seminariile teologice.. Popescu-Băjenaru.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Tipogr. f. Popescu. EIBMBOR. 167 p. pr. Bucureşti. Instit. Ed.. pr. MB 13/1996. 541550. (licenţă) 2290. Teodor M. pp. Popescu. Atanasie al Alexandriei . pr. 2279. Bucureşti. I. 431-438. 1921. Manual pentru seminarii teologice. Oradea.. pr. (cu bibliografie) 2287. Librăriei naţionale. 142143. I. cartea preotului”. pp. MB 79/1997. 728730. 54 p. I. Ionel. „Pericope evanghelice explicate”. 2281. Popescu. I. Teodor M. a II-a) 2293. 2277. (licenţă) . (1929?). prof. 1905. Popescu. „Sfântul Pavel. Ed. Bucureşti.. Simion. 1909. 3. Bucureşti. Bucureşti. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos.. pr. prof. pr. (120 ilustraţii. Ştefan. Cartea românească. Ermineutica biblică.. 67 p. Şerban. prof. Apostolul neamurilor”. 351373. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. econ. Tipogr. 1992.a. RT 1213/1912.”. Popescu. 1908. „Monumente de literatură veche creştină”.. Ionel. manual pt. „Evanghelia. Popescu. 2283. I. prof. pp. Popescu. Bucureşti. Gutenberg. Bucureşti. ST 78/1951. Bucuresci. 369385. prof. pp. dr.. T. Bucureşti. 98 p. I. (licenţă) 2271. Popescu. Dor. 2275. Studiu asupra regelui David ca psalmist. 1981. prof. Bucureşti. pp. 38 p. Simion. Tipogr. I. 1921. Constantin I. Alex. Simeon. Tipogr. Adrian N. Popescu. 2282. Petre. Cartea românească. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Simeon. 125126. 1997. Niculae M. (licenţă) 2272. C. 158 p. GB 89/1957. Ed. Studiul Noului Testament. de arte grafice „Eminescu”. prof. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. Popescu. MO 6-7/1956. Tipogr. (118 ilustraţii. Dim. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. Popescu. pr. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. Bucureşti. Studiu bibic de .. Grigorie. Ed. 63 p. Popescu-Andrăşeşti. prof. pp. Sf. Gutenberg. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. (manual) 2273.. Tipogr. pp. prof. Biblische Theologie des Neuen Testaments.a. Ed. Popescu-Mălăeşti. prof. 2284. Cornoiu şi al părintelui I. 1905. Studiu biblic. 1908. Ionescu. 1904. pp. Popescu. P. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. pr. „Pr. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Constantinescu. Cartea românească. Cartea românească. 1906. 1902. 240 p. 28 p. 64 p. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. pr. Popescu. ConstantinescuLucaci. Popescu. Marin D. f. 2274.97 2270. iunie 1909. Dumitru. 20 p. 2280. Tipogr. Istoria sfântă a Noului Testament. Cartea românească. 38 p. pr. Despre profeţii. (licenţă) 2288. Cucu. O 4/1988. Popescu. 2289. 157160. Priviri asupra profetului Iezechil. (1925?). Canonul Muratori. pg. 2276. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. pp. 2278. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele.

ST 1/1929. diac. filologic.. PopescuMălăeşti. (fasc. Bucureşti. clasa a IV-a. Popescu-Mălăeşti. I. I. Popescu-Mălăeşti. 1906. I) 2299. Studii şi commentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. Petru. 56 p. Alexandru. 1926. Tradusă şi comentată. (urmare din nr. Popescu-Mălăeşti. 2295. „Eclesiastul”. Bucureşti. Ploieşti. pp. Popescu-Mălăeşti. 62 p.. dr. Douăzeci de ani dela înfiinţare. ec.. pp. 1927. Popescu-Cernica. Tipogr. Mitropolitul Silvestru.. prof. Versuri de . ec. în Societatea studenţilor în Teologie. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. Popescul. Popescu-Mălăeşti. pp.. pr.. PopescuLudeşti. „Proverbii lui Solomon”. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). Tipogr. Cernăuţi. pr.. Ioan. de arhipresbiterul mitrofor dr. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Cernăuţi. I. 1910. pr. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. „Glasul Bucovinei”. 2301. 118. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). a II-a) 2313. Ed. pp. 1907. 2303. Bucureşti. 2306. Tarnavschi din Candela 46/1930. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. PopescuMălăeşti. „Psalmii”. I) 2309. (ed. I. G. (ed.. . „Împărţirea timpului la ebrei”. 2318. 93155. Popescul. 58 p. Ed. Studii şi commentarii. prot. dr. Popescul. ST 2/1930. de arte grafice „Eminescu”. 64 p. 2302. pp. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. 6870. 2316. Alba. Popescu-Mălăeşti. Petru. PopescuMălăeşti. prof. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. Popescu-Mălăeşti. profesor în Cernăuţi”. econ. grafic „Universala”. Ioan. pr. 81-224 (fasc. 322. Alba Iulia. 235236.. I.. dr. prof. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. BOR 8/1905. Bucureşti. PopescuMălăeşti. Democratul. pp. I. 1926. I. I) 2298. dr. 88 p. pp. Regală. prot. poetic. 1928. „Introducere în Testamentul Nou.. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. Cărţilor bisericeşti. iconom prof. PopescuMălăeşti. prof. Petru. ST 3/1930. 2308. PopescuGornet. 56 p. 284 p. 614. ec. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. D. pr.. clasa a II-a. de pr. 62 p. Tipogr. V. 1928. 2305. pp. Cartea românească. pp. pp. II) 2310. 72 p. ST 1/1929. anterioare). Tipogr.98 2294. 2300. 89-127 (fasc. diac. Noţiuni introductive. (ed. 1940. III) 2312. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. ST 1/1933. 1906. 2314. „Cu prilejul unei recenzii”. 80 p. Ed. III) 2311. clasa a III-a. I. Studii şi commentarii. pr. „Proverbele lui Solomon”. ec. econ. Cărţilor bisericeşti. pr. I. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Studii şi commentarii. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. pr. a IIa secundară de băieţii şi fete. Psalmii. Proorocia lui Ioel. Craiova. Ramuri. pp.. PopescuMălăeşti. Profeţia lui Obadia. (urmare din ST 1/1929).. (fasc.. (ed. Studiu exegetico-introductiv. Ploieşti. 1927. I. Cernăuţi. prot. diac. Cărţilor bisericeşti.. I. dr. dr. pr. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. Bucureşti. Bucureşti. prof. pr. I. „Glasul Bucovinei”.. Ed. I. 703711. Explicarea Evangheliilor pentru cl. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. I. prof. 34 p.. Studiu exegetic. 93 p. Noţiuni introductive. Tipogr. Moderna.. 1921. 2304. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. 72 p. diac. PopescuMălăeşti. prof. pp. PopescuBreasta. ST 1/1929. Proorocii. (licenţă) 2297. 1926. 931950. prof. econ.. Ed. (răspuns recenziei prof. Bucureşti. Proorocii. Instit. PopescuMălăeşti. I. 34-48. 2307. Vasile Tarnavschi. ST 2/1931. 236237. 1930-1931. prof. Ştefan Gh. Bucureşti. Instit. Popescu-Mălăeşti. ec. BOR 6/XXXI. Ed. Tipogr. V. Grigorie. P. 1928. pr. pr. 1905. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. 2317.

I. Studii şi comentarii. pr. ST 2/1932. BOR 4/1927. (fasc. Scripturi”. I. pr. PopescuMălăieşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pr. I. I. 4450. „Studii şi comentarii. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Ed. (oare?. 5. I-a) 2328. PopescuMălăieşti. 4762. Popescu-Mălăeşti. (fasc. 1923. Pentateuhul. 524533. pp. PopescuMălăieşti. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. prof. Răspuns cu prilejul unei recensii. 2339. (exegeză) 2342. I. BOR 2/1911. econ. 35111. Tipogr. Bucureşti. 2329. pr. Popescu-Mălăeşti. I. Dim. prof.. 109 p. „Studii şi comentarii. 9. Bucureşti. prof. pr. Popescu-Mălăeşti. pr. prof. 87 p. VII) 2331. 1)”. Vechiul Testament. Bucureşti. 2337. 84 p. 6998. Ionescu. Proorocia lui Isaia (cap.. I. 4)”. 2336. Bucureşti.. prof. pp.. pr. pp. prof. „Rolul educativ al profeţilor”.. Popescu-Mălăeşti. Proorocia lui Isaia (cap.. Bucureşti.. 2338. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. 54?. pr. Tipogr. 2340. Eclesiastul. (fasc. 37 p. (fasc. BOR 2/1926.. „Traducerea Sf. Partea IIa. PopescuMălăeşti. pr. PopescuMălăeşti. PopescuMălăieşti. 309314. 1932. econ. VI) 2332. pr. I. pr.99 2319. De la alfa la omega. 16 p.. pp. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Popescu-Mălăeşti. (cu bibliografie) 2322. „România Mare”.. I. Cezar. I. V) 2325. 1933. 2324. Fascicula II-a. . tabel) 2334. Popescu-Mălăeşti. I. I. pp. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 12)”. 689694. pp. 22 p. V/1933. PopescuMălăieşti. 66 p. 1936. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr. Popescu-Mălăeşti. prof. Cartea lui Iob. 68 p. ST 1/1931. PopescuMălăieşti. econ. 1942. pp. pr. ec. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pr. 1918. I. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Proorocii de la care avem scrieri”. I. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. PopescuMălăieşti. pp. PopescuMălăieşti. Craiova. econ. pr.. VIII) 2330. 2320. Popescu-Mălăeşti.. Ateneu. Bucureşti. Teodorescu. pp. pp. Studii şi comentarii. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). „Suprascrierile Psalmilor”. 4. BOR 7/1909. (cronol.. prof. pr. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr. 3)”. pp. I. nu e dat numele în fişă). 451455. C. I) 2333. Studii şi comentarii. 325 p.. I. 362-375) 2323. 1935. PopescuMălăieşti şi Scriban. PopescuMălăieşti. Tipogr.. pr. (exegeză) 2341. pp. ST 2/1931.. Bucureşti. PopescuMălăeşti. 184 p. pp. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. pr.. f. traducere după textul original ebraic. Cartea românească.. I. Tipogr.. 2335. Ed. 7 10. pr.. 12601263.. I. pp. „Activitatea grafică”. Tipogr. (litografiată) 2326. 7)”. prof.a. prof. Din Sfânta Scriptură. 84 p. prof. BOR 1/1911.. 211216. pr. prof.. 2321. 153158. „Biblia tipărită de Şaguna”. 2327. Papacostea. I. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. BOR 56/1911.. pr. dr. 746750. 4)”. Ioan. I. BOR 9/1927. (extras din Raze de lumină. prof. 1933. nu e dat numele în fişă). I. Comentar la Cartea Iob. (fasc. econ. BOR 12/1911. (ed. I. C. Tipogr. 2)”. Tipogr. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. 1933. BOR 4/1911. Mihălcescu. Omnia pro pecunia. 2 5. Cărţilor bisericeşti. BOR 3/1911. Popescu-Mălăeşti. Studii şi comentarii. pr. I. I. Iuliu. 1927-1928. nr. „Studii şi comentarii. (oare?. econ. ec. Studiu introductiv. „România Mare”.

Mântuirea lui Israel (cap. 2354. I.. (exegeză) 2366. 8291.u. pp.. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 6. PopescuMălăieşti. pr.... pp. pp. pp. BOR 5/1927. 7. PopescuMălăieşti. 6)”. PopescuMălăieşti. 14”. BOR 6/1910. BOR 6/1925. pr. 522530. PopescuMălăieşti. „Comentarii şi reflexii scripturistice. BOR 7/1910. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. pr.100 2343. 658663. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. (exegeză) 2351. Noţiuni generale”. 8)”. 2345. 319335. pp. I. pp. 16)”. I. BOR 2/1927. 2)”. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. pp. PopescuMălăieşti. pp. Proorocia lui Isaia (1. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. BOR 8/1910. 20 12. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr. (exegeză) 2363.. I. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. I.. (exegeză) 2357. şi arh. 147155. BOR 11/1925. pp. 199206. Probleme vechi Cartea lui Iov”. „Studii şi comentarii. pr.. pr. Proorocia lui Isaia (cap. 41925)”. pr. biblică) 2356. 2348. PopescuMălăieşti. pr. 123 şi 9. 31925)”. 121910)”. „Studii şi comentarii. I. pr. BOR 1/1927. (ist. „Studii şi comentarii. BOR 12/1910. BOR 8/1910. Cum lucrau proorocii?”.. pr. I. pr. 635640.. I.. PopescuMălăieşti. pp. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. (exegeză) 2360.. BOR 11/1926.. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. I. I. 6975. (exegeză) 2353. pp. pp. 278286. 13971401. pp. pr. pr.. pp. BOR 5/1926. Proorocia lui Isaia (cap. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. (exegeză) 2352. I. PopescuMălăieşti. 196201. 316321. pr. 10191029. 122)”. pr. „Studii şi comentarii. I. pp. I. (exegeză) 2350. PopescuMălăieşti. BOR 10/1925. 903910. „Oarecare locuri din Sf. pp. 273280. (exegeză) 2362. 830”. BOR 8/1924. „Comentarii şi reflexii scripturistice. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. Fabule şi ghicitori”.. pr. pp. 1425”. Proorocia lui Isaia. 2346. BOR 12/1926. (exegeză şi istorie) 2361. BOR 4/1926. „Studii şi comentarii. 2367. pp. 8.. pr. „Studii şi comentarii. „Studii şi comentarii. I. 522525.. pr. BOR 9/1925. Proorocia lui Isaia. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. . PopescuMălăieşti. pr. 5. PopescuMălăieşti. pr. 634635. Isaia 28. pr. pr. pp. 2731. 773777. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. Proorocii. BOR 3/1925. PopescuMălăieşti. BOR 6/1926. 5)”. PopescuMălăieşti. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. (exegeză) 2364. „Studii şi comentarii. „Studii şi comentarii. 921926. 2349. pr. PopescuMălăieşti. 2428”. 2365. 131137. Proorocia lui Isaia. 450454.. 2355. I. (exegeză) 2358. 6)”. pr. I. (exegeză) 2359. 123)”.. I. BOR 2/1925.. Naşterea lui Emanuel urmare 7. cap. PopescuMălăieşti.. Câteva parabole. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. 752759. pp. BOR 4/1925. PopescuMălăieşti. pp. PopescuMălăieşti. 727730. 2431.. BOR 5/1910. 2344. 5 ş. 2. I.. 113)”. pp. PopescuMălăieşti. I. pr. I. pp.. pp. BOR 7/1910. 691699. BOR 9/1909. BOR 3/1927. 1. I. 10. PopescuMălăieşti.. Proorocia lui Isaia (cap. PopescuMălăieşti.. 2347. I. pp.

pentru cl. PopescuMălăieşti. 2374. BOR 3/1926.. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. 2386. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 2384. pp. . PopescuŢâţa. pr. 2369. 2379.. drd. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. diac. pentru cl. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. 477491. pp. 9092. ediţie îngrijită de F. prof. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. pp. pr. Ed. pr...101 2368. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. BOR 6/1924. 6163. 1900 (131. Eminescu.. un întreg”. Ed. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. pr. Al. 549566.. 113129. MMS 56/1964. pr. act de cutezanţă”. Scriptură”. Cartea românească.. pr. 64 p. 1900. 2382. Bucureşti. Bucuresci. MMS 6/1988. 88 p. pr. PopescuUlmu. 195 p. (ist. 2385. pr. Al. pp. pr. PopescuMălăieşti. 516524.. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 202205. Porcescu. PopescuMălăieşti. Bucureşti. Dimitrescu”. Laurenţiu. 1529) 2375. Tipogr. BOR 5/1924. 2)”. Nicolae. Preda. pp. pp. 127142. BOR 3/1924. 280290. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. 434 p. 621637). BOR 4/1924.tom XXXIII. pp. Paliia dela Orăştie 1582. pr. 1011 (295303) / 1912. după Franz Xaver Mutz. 1997. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. PopescuMălăieşti. Popescu-Ţâţa. 1574.. Popovici. 1899 (lipsă la raft). 1900. N. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. Popovici. 130137. Cartea lui Iov este un tot. 2383. Popovici. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. Sibiu. PopescuMălăieşti. 145147. BOR 11/1924. PopescuMălăieşti. (extras din Analele Academiei Române. (licenţă) 2376. a IIa de gimnaziu. Popoviciu. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 349365. 2380. 2372. pp. 5155). RT 45/1912. a IIa a gimnaziului unic. 1905. Memoriile secţiunii literare. diac. Popoviciu. Iosif.. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”.. 128135. 1947. Curţii regale. Popovici. 2373. Nic. Popovici. Ed. 1911.. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. Braşov 15601561.. Aurel. în vol. pr. 321328. C. 177193. 262 p. Librăriile Socec & comp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. RT 2 (pp. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. 309324. „Studii şi comentarii. C 1898 (pp. 22 p. Cartea românească. 302304. RT 2/1913. pr. Nic. Biblie şi Teologie. Bucureşti. 2371. etc. BOR 9/1924. 3 (8693).. dr. pr. pp. seria II .. pr. 517-538) 2381. 2370. 2387. Bucureşti. (licenţă) 2378. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. „Să cetim Sf. Ed. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. 413425. 9 (259266). Bucureşti. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. C. 245262. pp. Scarlat. 1963. N. Constantin I. 1946. Constantin. 365385). PopescuMălăieşti. biblică. Gal. (licenţă) 2377. Curţii regale. Aurel. Popovici. Buzescu. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”.. Tipogr. 13. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. Proorocii (urmare din no. 64 p. 642650. Aurel. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Buzescu.

pp. Vladimir.. Tiparul „Glasul Bucovinei”. 2408. pp. pr. (extras din Candela 1944-1945) 2406. Vl. 2391. 116140. Barna. Vlad. 30 p. 2399. Vladimir. dr. 1940. prof. Tipogr. Vlad. pr. Vladimir. prof. 1524. pr.. pr. 1-12/1937) . drd. 538567. Bucureşti. Prelipcean.. pr. 2389. Vladimir. 2397. 1938.. EIBMO. 15 p. Gh. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). 1934. „L. Barna. Prelipcean. (1939. dr. dr. pr. „Glasul Bucovinei”. Vladimir. prof. ST 34/1968. O 4/1962. (cu binecuvântarea PF Iustin. Studiul Vechiului Testament. 463488. Vlad. 2407. Cernăuţi. Vl. GB 34/1964. 1985. pr. T. prof. Studiul Vechiului Testament. 2394. traducere şi comentar. 3154. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. prof. ST 34/1997. prof. Prelipcean. dr. prof. Prelipcean. pr. Prelipcean. pp. Ed.. pr. Patriarhul BOR) (ed.. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. Prelipcean. prof. f.”. 2396. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. Prelipcean.. pp. Neaga. Cernăuţi. pr. 2392. dr. C 112/1937. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. pr. pp. C ?/1946. 104 p. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. prof. 192196. pp. 152167. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. 3665. 1965. Vladimir. Unirea. Vâlcii. sensul”. Vl. Vladimir. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. Vladimir. (extras din Candela. pr. Prelipcean. 452 p. prof. dr. 221241. prof. O 3/1968.”. Prelipcean. pp. 316. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. (1942/1943). (extras din Candela. pp. dr. prof. Mircea. 2401. 429431. dr. 19391941) 2393. Patriarhul BOR) 2402. prof. Introducere. 1941). a II-a) 2403. Cerfeaux. 1955. pr. Prelipcean. ST 12/1954. Constantin. Importanţa Vechiului Testament. Nicolae.. 2395. dr. (predică) 2400. pp. pr. 5271. pentru Institutele teologice. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. R. prof. Gh. drd. Vl. pr. Vlad. Ed. Vladimir. caracterul. pp. 2398. 2404. C ?. „Vechiul Testament: cuprinsul. pr. pr. Vladimir. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). prof. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. Vl. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. dr. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. univ. C ?. 2405. ST 12/1952.. univ. 1942. Prelipcean. prof.. Profetul Avacum (Habacuc). EIBMBOR. (1944/1945). Paris. Chialda. 288 p. Prelipcean. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament.a. Prelipcean. prof. 338359. pp. C ?/1946. Prelipcean. 110. prof. C 112/1938. Prelipcean. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. Constantin. Prelipcean. Cernăuţi. Preda. pp. O 34/1997. pp. Neaga. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. prof.102 2388. „Ceva despre scrisul profeţilor V. C ?. 2390. Prelipcean. Prelipcean. prof. dr. „Importanţa Vechiului Testament. pr. Bucureşti. Prelipcean. pp. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. pp. 430 p. prof. prof. Preda. Nicolae. 28 p. 181195. „Glasul Bucovinei”.

Sibiu. 2426. prof. 2412. prof. pr. Constantin.. Vladimir. 1946. Nicolae Neaga. Prelipceanu. pr. Μπρατσιοτις. 2428. 778780. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. 130 p. prof. pp. pr. Atena.. Vladimir. „Dr. 1937. «Nam venit să stric legea». prof. Prelipcean. creştinismul cont şi VT. pp. Vasile Gheorghiu. 32 p. Buzău. Vl. 7684. 415417. VII + 276 p. pr. 2135. XII + 658 p. creştinismul cont şi NT) 2410. Prelipceanu. (P. 271283. Iaşi. 2424. 2417. pr. prof.. prof. Cartea Cărţilor povestită de …. trad. pp. Vladimir. Prelipceanu. Apostol Pavel”. MMS 12/1969. Sf. 2430. 2427. Pufu. MMS 12/1957. 24 p. pp. 1921. 3173. pr. 2423. Introducere în Vechiul Testament). ST 12/1949. Pufu. Călinescu. 2415. originea cărţilor NT.. pp. Vladimir. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. C ?. profesor la Academia Teologică «Andreiană».. lect. Gr. Gheorghe. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. pr. de Littman. literat veche. Bucureşti. MMS 5/1956. prof. pp. Vl. Prelipceanu. prof. Ed. prof. Constantin. 582599. MO 4/1987. pp. Warsawa. 246258.. 88 p. viaţa Bisericii.”. dr. dr. după Vechiul Testament”. ST 910/1955. C 112/1938. lect. 326332.. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. pp. tipologia VT. pp. Prelipcean. 365381. 94102. 418419. Conferinţe şi cuvântări. Bratsiotis. „Dr. 2414. Prelipcean. Vlad. pp. Vl. prof. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. pr. pp.”. (unitatea VT şi NT. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. Apostol Pavel. Prelipceanu. Gheorghe. 1933. Prelipceanu. „Sergius KisielKisielewschi. pr. MO 56/1962. ST 12/1971. 1935. Socec & co.. cultul. Provian. Cartea românească. 1940. Prelipceanu.. Prelipcian. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. de . GB 14/1999. „Evangheliile sinoptice. GB 912/1998. Bucureşti. pr. 29 p. Provian. lege morală universală şi permanentă”. 1941). 2421. pr. pr. Tipogr. pp. 2416.. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. cartea de căpetenie a preotului”. Pricopie. 2419. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. Psalmii versificaţi. 2418. 176 p. 6070. Pufu. 1940. apocrife. Mihail.103 2409.”. Prelipceanu. dr. 110). pr. 1928. (non vidi) 2413. V. pr. ST 78/1949. C 112/1938. „Sf. „Παναγιωτου Ι.. ST 56/1953. 3844. I. ST 56/1949. pr. „Decalogul. (1939. Ioachim. .”. V. drd.. Probleme dogmatice şi idei sociale”. Prelipcean. şi Marcu. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. ST 56/1949. Scriptură.. Vlad. Vladimir. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. pp. pp. 2422. Ed. T. 5568. 443447. Vladimir. Prinz. Nicodim. 80. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. „Profeţi şi profeţii false. Vlad. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. Gheorghe. cultul. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. 2411. V. viaţa Bisericii. pp. pp. pp. prof. prof. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. Huşi. 2420. 1931. Prelipceanu. Dora. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. prof. Prelipcean. 1921. (non vidi) 2425.. prof. 487500. 2429. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 100 p. pr.

Bucureşti. „Câteva consideraţii despre păcat”. Traducere şi comentar. 555. pr. BOR 12/1933. pr. 2447. pr. pr.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. dr. Artos Zois. Bucureşti). anul III. Radu. teză de doctorat (urmare din no. 2454. Apostoli Petru şi Pavel”. pr. Răduleanu. „Mărturii profane despre Sf. 110113. Comentarul în general”. pr. 78). p. 2452. Fundaţia pt. 5. Proorocul Naum. Traducere şi comentar. BOR 910/1933. pp. Ilarion. drd. „T. Puşcariu. Traducere şi comentar. 2439. 68?. Boris. pp. Negoiţă. drd. . GB 34/1992. Traducere şi comentar. pp. C. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. Răducă. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Ed. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. „Judecata universală după Noul Testament”. neogreacă). (Biblia lui GG şi VR) 2435. prot.. Aspectul general al cărţii”. Abrudan. Gala. Ioan I. „T. 146185. pp. O 34/1996. 5356. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. pr. prot. 1933. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. pp. Radu. Sibiu. pp. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. MA 46/1980. pp. pr. ST 4/1990. 2437. 2432. 459486. prof. dr. 2442. Aurel. S. prof. S. Boris. Radu. Radu. 803815. 196 p. şi artă „Regele Carol II”. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. asist. Nicolae. pp. Vasile. Negoiţă. pp. Dumitru. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. prof. Tipogr. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. 12). Dumitru. 2446. Bibliografie”. dr. Proorocul Naum. Vasile. pr. Vasile. S. MMS 6/1930. 18 p. Negoiţă. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. BOR 34/1933. dr. S. Nicolae. Negoiţă. Radu. 2450. BOR 56/1933. GB 56/1975. 2448. 725741. Atena. Radu. BOR 1112/1941. prof. Originea şi traducătorii Septuagintei. pp. Radu. Radu. Concluzie”. P. Arhidiecezană. pp. (1. diac. pr. RT 12/1933. (non vidi) 2434. dr. Negoiţă.104 2431. Vasile. Rădulescu. Mălăeşti. II) (non vidi) 2433. pp. 189190. „Predica Sf. 2451. pr. MB 1012/1991. GB 78/1976. 921936. 2453. pp. 498513. 2440. teză de doctorat (urmare din no. Puşcariu. Simion. diac. „O nouă ediţie a Bibliei”. asis. S. 252268. p. Proorocul Naum. 34). Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Arhidiecezană. Traducere şi comentar. teză de doctorat. Studii şi comentarii) 2436. prof. Galaction. pr. Pulpea. (plus 12 planşe) 2444. pr. BOR 34/1978. pr. 2. dr. Aurel. 3. 244251. Răducă. 1907. Tipogr.. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. 1935. 2449. 69. 536545. 238 p. Radu. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. „Pr. „T. pr. pr. prot. 2441. Vasile. 4. MA 1012/1967. A. 355377. 1988”. 2443. Răduleanu. „Învierea Domnului. 1979”. 1904. „T. (ed. 2”. De la Reformă încoace. dr. dr. Radu. lect. ST 78/1975. pp. dr.. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . Proorocul Naum. pp. Sibiu. Sava Aguridis şi G. Lupta confesională) 2445. R. (despre I. 56). pr. Radu. 1932. Vasile. D. ST 12/1977. Boris. 121 p. 1124. ed. V. Radu. Radu. teză de doctorat (urmare din no. pp. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. 656665. Gratzeas. Ilarion. Răduleanu. Proorocul Naum. pp. nr. teză de doctorat (urmare din no. prof. Vasile. prof. pp. dr. Rădulescu. Vasile. Elemente. GB 912/1976.. 2438. Sibiiu. Bucureşti. Centrul de Studii biblice. BOR 78/1933. 112122. 2945. „T. prof.. literat.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

Tipogr. Olimp N. Al. T. 219241. N. 1991. Ş(esan). prof. 2539. N. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 156 p. arhiepiscop al Vadului. N. Primele zile ale creştinismului. pr. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. pp. Ş(esan). V. 1944. Chişinău. pp. C ?. Sales. 1936. Ed. pp. Căciula. (1944/1945). Înţelesul textului de la Matei 5. p. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. MB 1112/1964. magistrand Ioan. Mănăstirea Neamţu.. 2536. Sârbu. Sibiu. (1944/1945). Feleacului şi Clujului. Petre. 229235”. 420423. Hristos în Vechiul Testament. 836838. „Nicodim. pp. Sălăgeanu. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. 954959. prof. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. 2525. 103 p. f. M(ilan). 2538.”. (diverse ipoteze) 2531. vol. I. pp. C. Sakkos. Sibiu. „Marcu Gr. Cluj. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. C 112/1938. 2530. 762765. M(ilan). Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. de pr. II 451 p. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). prof. magistrand Gheorghe. Tipogr. magistrand Ioan.. 589597. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. III 599 p. MO 910/1973. S. MA 910/1972. MA 13/1961. M(ilan). 148149. 308325. dr. M(ilan). Berlin. 309 p. dr. pr. mitropolitul Moldovei. arhiepiscopul de Canterbury.. traducere după F. Leipzig und Hamburg. Bălănescu. vol. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. pr. „Neaga N. XVI şi XVII”. 402. 2524. pp.. apologie de Nicolae M. MO 1112/1973. de Olimp N. Autoritatea Bibliei.”. Feleacului şi Clujului) 2533. „Dr.”. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. Ioan. 2529. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. MA 13/1961. „Vladimir Rodziano. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. Ioan. Sakkos.. D.. Însemnări pe marginea textelor mesianice. pp. şi vol. 149. 1947. Versuri după Sfînta Scriptură. trad.a. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». Ioniţă. MO 78/1973. Ramsey. Săndulescu. Edinburg”. Ş(esan). pp. Sămărtineanu. 2541. Ş(esan). pr. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. pp. Pildele înţeleptului Solomon. Buzău. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. Eparhială «Cartea românească». XV. Wilhelm Schütz. 2532. 150 p. 1964. A. Farrar. ST 34/1965. 2537. (cu binecuvântarea IPS Teofil. Săbăduş. 383395. Sălăgeanu. M. 3. 208209. 1944.. Petru. pp. 1932. „Dr.”. 2542. M. 180. 2534. O 3/1965. pp. Ed. 2535. Şaitiş. V. p. 832836. RT 56/1934. vol. IV + 212 p. pp. pp.. în Studia Evanghelica II. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. Petru. Ţerek. 180. S. trad. Ş(esan). Săbăduş. Căciula... prof. Săbăduş. 22 p. 2526.. P. pp. ST 56/1974. Sârbu. MB 1112/1964. pp. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain)..108 2523. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. S. 2540. Tipogr. pr. Alexandru A. (1946?). 2527. 669682. 405430. Theol. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. C ?. 2528. RT 10/1937. Săbăduş. duminica a XXa după Rusalii”. prof. M(ilan). 112 p. pp. Sakkos. I 559 p. Iaşi. 1962. . O 3/1960. 1938..

Oradea.. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. Scriban. ST 910/1964.. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. (exegeză) 2569. 206215. arhim. pp. Gheorghe. Savin. BOR 2/1959. 1914. magistrand Gheorghe. ST 78/1959. pp. Scriban. BOR 12/1922. 2546. arhim. prof. magistru) 2545. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2559. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 58 p. Pavel. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. I. arhim. Tr. 2554. pp. 575590. ST 2/1986. Bucureşti. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp.. Iaşi. Petru Gh. Textul ipotetic. prof. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. prof. 1. Ioan Gh. prof. Istoria Iudaismului. traducere şi comentariu”. Traducere şi comentariu. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. . Sârbu. ST 6/1986. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. Bucureşti. nu e dat numele în fişă). pp. Luca”. ST 910/1960. Scorobeţ. traducere şi comentariu”. Genealogiile Mântuitorului la Sf. pr. Sârbu. ST 56/1961. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. 160 p. 2. magistrand Gheorghe. 1151. 663685. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. arhim. BOR 5/1925. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. Sauca. Gheorghe. Savin. Ioan Gh. BOR 11/1922. 3. prof. 1902. Savel. pr. ?. Lc. pp. Biblic şi de Misiune al BOR. din lb. 11. 1984. Călătorie prin Vechiul Testament. 254264. pr. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Introducere.. 177193. (Luca 1.. (non vidi) 2555. 2553. Gh. drd. 2549. trad. ST 5/1986. pp. 271297. (doctorat) 2547. (doctorat) 2552. Scriban. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). Ap. 8386. pp. pp. (oare?. prof. 2558. Sârbu. pp. engleză. 541 p. 1992. 913. Savin. Minerva. Petru Gh. Şavelschi. 280288. Tipogr. prof. 801812. ? (exegeză) 2567. „Cronologia biblică”. prot. 3956)”. 113)”. 5. pp. 2560. pr. seminar pt. pp. 2556. Gheorghe. Aurel. Inst. Gheorghe. Scriban. Savin. Imprimeria de Vest. Epistola a IIa către Timotei a Sf. BOR 3/1922. Ioan. pp. RT 3/1923. 625)”. pp.. „Date privitoare la magii Evangheliei”. M. I.. Mc. arhim. 1987. pr. (exegeză) 2568. 1183. ST 3/1986. Sârbu. pp. Sârbu. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 13 4. 2561. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2557. 284 p. Sârbu. 2638)”.. Gheorghe. 2551. ST 78/1960.. (oare?. MA 79/1982. ST 4/1986. 303334. prof. pr. pr. Schultz. Samuel J. Introducere. Scriban. Ioan Gh. prof. 2548. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. nu e dat numele în fişă). ST 910/1959. Sasu. 2566. Sârbu. 2165. Sârbu. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. Sârbu. 403412.109 2543. BOR 4/1923. Bucureşti. 517532. 63 p. Scriban.. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. Apostol Pavel către Timotei”. 120)”. Chişinău. pp. Scriban. Matei şi Sf. 445463. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Gheorghe. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. (non vidi) 2564. I. Ed. 2562. prof.. 199 p. 2565. 2544. Tipogr.. 453466. 2122 şi 4. 519534. pp. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. 1934. „Epistola a IIa a Sf. 2563. (l. 2550. pp. 1581. arhim. BOR 7/1925. pr. Savin. magistrand Gheorghe. 3991.. pp. „Jokey-Club”. ST 56/1964. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”.

extras din «Viaţa românească». BOR 2/1925. de trad. Scriban. a VIIa a seminariilor teologice. (exegeză) 2574. pp.. 2585. IIIIV)”. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. (exegeză. BOR 3/1924. I. pp.. I. 1924. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. (exegeză) 2590. 467476. pp. 733745. Propovăduirea Mântuitorului în lume. Scriban. I şi II.. I. Iuliu. Scriban.. arhim. Grigore şi Sava T. 2592. Iuliu. 2579. trad. Scriban.. Sportul. Bucureşti. arhim. 188 p. arhim.. Cooperativa. Iuliu. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „În jurul Sfintelor Scripturi. I 301 p. pp. Scriban. BOR 4/1925. 420424. 95103. Trimişii fariseilor la Sf. Prologul Evangheliei de la Ioan”. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 581590. 331334.. arhim. (trad. „Teofilactos Farmachides. 196203. din lb. 343350. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. Scriban. arhim. 1928)”. pp. pp. BOR 9/1927. arhim. BOR 1112/1933. 2... I. arhim. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Tipogr. Întoarcerea la Nazaret. Sportul. 9. Scriban. a II-a) 2587. arhim. italiană) 2582. I. I. 1930”. Scriban. arhim. din lb. Scriban. (doar câteva inf. XII”. Scriban. arhim.. Scriban. I. BOR 8/1922. (exegeză) 2578. BOR 6/1927. Scriban. BOR 11/1927. an 22. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. Ioan Botezătorul (Ioan 1. „Comentariul Sfintei Evanghelii. no. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. 1323”. trad. I. Manual de ermineutică biblică. arhim. 4152)”. arhim. BOR 10/1922. arhim. III)”. italiană) 2583. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 3/1925. „Textul Evangheliilor. 140 p. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. arhim. pp. din lb. Bucureşti. BOR 2/1932. de pr. . Scriban. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. (exegeză. italiană) 2586. Bucureşti. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. I. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. Saru. (exegeză. pp. ? (exegeză. pp. Bucureşti. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . Scriban. italiană) 2580. Ed. 188 p. 221228. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. pp. (exegeză) 2571. Tipogr. (non vidi) 2588. Scriban. Scriban. 91100. arhim... arhim. VIIIIX)”. II 424 p.. 525)”. biblică britanică) 2589. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. 658668.. Vasile Radu.. de Gala Galaction şi pr. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. Cântarea lui Moise”. „Universala” Alcalay & co. trad. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. din lb. BOR 10/1927. 173175. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. BOR 8/1927. 579583. pp. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. (trad. 143149. I. 1911.. I. „Scriptura unei vieţi. Const.. arhim.. trad. MMS 6/1936... BOR 6/1925. Uciderea pruncilor. pp. 155163. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. BOR 2/1924. 222 p. pp. (exegeză) 2577. Scriban. din lb. 590596. pp.. (exegeză) 2576. I. Ed. arhim. italiană) 2584. pp. BOR 7/1927. Fuga în Egipt. arhim. 673676. pp. Scriban. despre Soc. (ed. 261266. I. italiană) 2581. VVII)”. (exegeză) 2575.. Iuliu. Scriban. Matei 2. vol. XXI”.”. 1922. (exegeză) 2573. din lb. arhim. pp.110 2570. I. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2572. pp. I. BOR 9/1922. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. trad.. Scriban. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. (activ. 19222. MMS 78/1937. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. Iuliu. arhim.

Ed. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. pp.. 2605. Petre.. GB 79/1977.. Scriban. 1928”. 2619. Scriban.. 2596. 20 p. MO 1012/1977. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. din lb. Scriban.. 96 p. MO 79/1978. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. ST 910/1977. Învaţă minte cu icoane din Sf. ST 12/1978. Venirea magilor”. Melniciuc-Puică. Semen. I.. Scriban. BOR 7/1928. Tăierea împrejur a lui Iisus. f. 845846. 2612. Ed. „Folosul evangheliilor apocrife”. BOR 2/1922. arhim. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. pp. Scriban. Ed. 1926. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. BOR 1/1928. pp. 432436. pp. 1926. pp. 97106.. Scriban. BOR 1/1922. Petre. 136 p. Sfânta Evanghelie. pp. 149161. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Scriban. Proorociţa Ana”. Ed. Iuliu. (trad. S.. Dreptul Simeon. 231234. arhim. arhim. arhim. Scriban. (exegeză) 2598. 1937. 422433. Anghel Constantinescu. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. 2600. drd. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. RT 5/1913. dr. pp. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. BOR 2/1928. arhim. Neamul lui Hristos (Matei 1. Scriban. pp. Petre. Ilie.. Cooperativa. BOR 6/1923.. 140142. 320 p. Petre. Semen. pp. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Secula. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. Iaşi. arhim. arhim. „Sf. 2614. prof. 2594. Bucureşti. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. BOR 5/1923. „Dr. arhim. pp. 1968”.. Ed. Iuliu. pp. Sfintei Episcopii a Argeşului. (exegeză) 2599. 2608. italiană) 2607. 2597. BOR 78/1969. 2604. drd. Scriban. 2603. pp. Cuza”. 159161. Semen. 2613. P. BOR 4/1923. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. pp. 2615. 1997. Biblia ca unealtă culturală... Vasile Tarnavschi. 2602. arhim. RT 45/1921. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. Scriptură pentru publicul românesc”. 2606. Scriban. Bucureşti. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 2609. 181187. 2601. Adevărul.. arhim. arhim. pp. 334348. „Al. 571583. Ancora.. Ioan Botezătorul?”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 142146. prot. pp. Scriban. BOR 4/1928. Lc. 700710. 9093. 2611. „Pr. Scriban. arhim.. Gheorghe. Scriptură”. Scriban. arhim.. 651652. BOR 2/1928. 2617. arhim. I. Scriban. drd. 323329. pp. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. 672682. RT 5/1910. C. prof. Semen. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. Scriban. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Cernăuţi. BOR 3/1928. arhim. 1. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale.. 17)”. 269 p. Chişinău. pp. 5780”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (popularizare) 2595. Introducere şi exegeză. Secaş. pp. 1941. 2616. Scriban. Scriban. 2618. Univ. 2610. pp. drd. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. Iuliu. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. Aducerea lui la biserică. 311312. 747755. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. 104114. Semen. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena.a. pp. BOR 2/1921.. pp. Petre. 3848. Scriban. arhim. arhim.111 2593. . Semen. drd. Cele patru Evanghelii în una singură. BOR 5/1928.

Editions du Cerf. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. 725726. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. Petre. 2626. 2641. dr. Şesan. 1939. Petre. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. prof. pr. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. . prof. 2644. Teodor. pp. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. prof. Fiul risipitor. Mihail P. 1527. Semen. TV 13/1992. 16 p. 2624. 2621. 49193. 335370. prof. BOR 910/1988.112 2620. 276283. O 3/1983. pr. Semen. 724. M(ilan). 581598. dr. MMS 57/1994. Şesan. Milan P. 605. 2635. „Le Livre de Nombres. pp. TV 1112/1992. pp. Semen. prof. 329471. Petre. 16881988”. Petre. dr. 11). 2625. prof. 2636. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. prof. Timişoara. MB 79/1997. dr. 288 p. Ed. „Vorbirea în pilde. pr. în cărţile Sfintei Scripturi”. 713. Semen. Evangile et vie. Mitropoliei Banatului. pr.. 13226. TV 810/1992. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. pr. M. 329-471) 2638. „Necredinţa Apostolului Toma”. pr. Petre. BOR 34/1989. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Serafinceanu. 1997. pp. Marvan. Semen. dr. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. 6982. 78. dr. Şerbănescu. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. MMS 1012/1969. Glasul Bucovinei. 1977. Petre. pr. 2634. Şesan. 2646. pp. Cernăuţi. (popularizare) 2641. 2637. dr. Semen. I. pr. 2632. 4657. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. MB 512/1976. Arheologia biblică în actualitate. pr. pr. Semen. episcop Damaschin. Semen. pp. TV 14/1994. dr. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. RT 12/1946. Serafinceanu. 2628. Semen. 4178. pr. Teodor. 2640. pr. Service biblique. pp. 2622.. Şerb. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 2629. 2630. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. pr. 248 p. prof. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. prof. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. Petre. conf. Semen. dr. (doctorat) 2627. pr. 2639. 1920/1936. conf. pp. pp. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. Petre. 2631. prof. pp. Călăuza biblică. Iaşi. pp. Şesan. Nicolae. presenté par Pierre Buis”. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. Trei sute de ani de la apariţie. 1330. dr. pp. Şerpoianu. TV 47/1992. Semen. Tipogr. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. MB 14/1976. pp. MO 46/1979. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). 165168. p. MA 78/1968. pr. Severineanu. 184219. pr. MA 79/1979. prof. I. Nicolae. dr. 2633. Ed. TV 13/1992. pp. prof. 2642. 2643. pr. dr. prof. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. Mitrop. pr. 314. Semen. Petre. TV 912/1991. Teodor. pp. dr. 2645. 153 p. Şerb. pp. pp. Cernăuţi. pp. Petre. 156 p. 2133. Petre. Bucureşti. pp. prof. pp. pp. dr. (extras din MB 1-4/1976. pr. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). prof. Şerb. 1939. Petre. 49-193 şi 5-8/1976. Milan P. Ed. „Glasul Bucovinei”. Şerbănescu. „Biblia de la Bucureşti. pp. no. MMS 34/1973. prof. 2623. 120127. pp. Petre. Mihail. pr.. Şesan... „Sensul Rugăciunii domneşti”. 4049.. prof. dr. Semen. Ed. MMS 16/1996. MO 13/1982.

„Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. Spânu. 1938. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. Meridiane. 2666. ST 34/1958. Simionescu. Dan. 3641. 2670. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. prof. GB 56/1964. pp. Sofronie Craioveanul. C 1012/1927. GB 45/1950. 139162. 2663. pr.”. pp. Corneliu. H. Noul Testament. dr. Vasile Gheorghiu. pp. Sl(evoacă). 170171. pr. l’Insondable du Christ. Simion. 318 p. ST 78/1960. 445450. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. pp. Ed. arhiereu. 1972. 2656. In Christus. prof. magistrand Traian. 5760. 93101. pp. Cernăuţi.. C 112/1938. Sevici. pr. MA 12/1958. Bucureşti. MMS 12/1966. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. Gott und seine Theologen. 2658. bibl. C 56/1924. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. 2664. 102 p. de Giovanni Papini”. Corneliu. O 1/1967. (Ştefan). 1961. 2657. 2648. 2672. pr.. Siruni. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. C. Slevoacă. 698721. MO 12/1974. Gheorghe I. Simionescu. ST 12/1967. pp. „Despre psalmii proorocului împărat David”. Sîrbu. Paris. BOR 4/1909. 7990. „R. Sîrbu. prof. Sofronie Craioveanul. „Noi descoperiri arheologice”. 256260. pp. Introducere. drd. prof. 2654. MB 79/1993. S. BOR 1112/1941. Simonescu. pr. MB 46/1968. 2662. pp. Sîrbu.) . IV + 368 p. 205208. pp. Berlin. I. 2652. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. 166 p.”. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. pp. Dumitru. 2669. pp. Ioan. pp. 432433. Soare.. mitropolit Tit. 123 p. pp. Soare. 2649. pp. Caplat S. „Dr. pp. Dan. 1971. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. MM 23/1933. Dj. pp. Corneliu. Simionescu. 114116. Spânu. pp. pp. 2659. ST 12/1980. D.”. prof. Simedrea. dr. 713714. pp. 1909. Evangheliile după Matei. Sofia. 2653. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. pr. Simeonov. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. Simedrea. pp. 2650. Slevoacă. pp. Partea I. 500517. dr. Gheorghe. „Sf. 304314. Soare. 196 p. Ştefan. 514. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. MA 45/1967. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. (teol. Ed. Corneliu. pr... BOR 12/1974. mitropolit Tit. Spiru. 93103.. Bucureşti. BOR 56/1960. MO 12/1974. 2671. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. 323332. pr. 206216. Ştefan. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. MMS 910/1958. 423426. pp. Marcu.113 2647. 2668. 2660. „Predică la Înălţarea Domnului”. 2655. 171172. Codex Aureus. Ion. Minerva. Sîrbu. 1971. traducere şi comentar.. 2661. ediţia a doua. pp. dr. arhiereu. „Harismele în Biserica primară”. 167168. 2665. 6278. Baulès. pr.. D. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. Sîrbu. Luca şi Ioan. 2667. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. pr. „Storia di Cristo. 2651. „Fritz Neuerbauer. 19391940.“. 563566. pp. MM 9/1933. „Ulrich Bach.

Stamatoiu. Biserica Sfântului Mormânt. pp. Stamatoiu. pp. 2689. pr. pr. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pr. 2683. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. O 2/1990. Dionisie. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 476485. MO 16/1994. dr. pr. Stamatoiu. pr. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. 244266. pp. MO 78/1969. Pavel”. Stan.. D. Marin Z. O 3/1974. MO 78/1969. 230 p. pp. Constantin Şt. dr. p. Ed. GB 12/1979. 654. pp. pp. 237244. GB 1112/1974. pr. Alexandru. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. Noţiuni preliminarii”. 555561. MO 79/1977. D. 4564. conf. pr. dr. pp. Stamatoiu. 756763. 568578. 34 p. MO 46/1981. Cernăuţi. Stamatoiu.. Vasile Gheorghiu. 710724. pr.. Stamatoiu. „Luis Erdozain. „Iisus Hristos. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. Stănculescu. Dionisie. pp. pr. D. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 2695. Glasul Bucovinei. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”.”. pp. pr. „Dr. 113114. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. pp. Ioan F. MO 1012/1977. 123133.. Universitaria. 101 p. 2679. Stamatoiu. O 2/1983. 615633. Ed. D. Stamatoiu. prof. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. dr.. Ap. pp. 2429”. Stamatoiu. 2677. drd. 1965. 429431. Stan. ST 910/1985. pp. Stamatoiu. pp. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. MO 12/1995. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. 2674. ST 910/1985. 2680. dr. MO 36/1995. conf. RT 910/1946. 2682. Marin. pr. pr. Ioan F. Marin. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. pr. drd. pp. pp. prof. Ap. Mântuitotul izvor de viaţă”. „J. 7797. pr. 2675. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. 2437. p.. ST 12/1977. pr. 7788. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. Craiova. prof. Stamatoiu. Stănculescu. pp. drd.. drd. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. 2678. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. D. pp. Dionisie. conf. MO 6/1986. 1998. 497505. 180210. pr.”. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. pp. „Iisus Hristos. Stamate. Leiden. 651. 10741082. 3147.. 2676. 2687. 2686. Stamatoiu.114 2673. Stamate. D. RT 34/1940. pp. Liviu.. Stan. XX. Stan. 2688. Pavel”. 2685. . Alexandru.. Dionisie. pr.. 548558. dr. 2691.. Stamate. Stan. MO 79/1979. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. 2694. Marin. pp. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. 2692. D. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. Stamate. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. 1939. pr. 2690. Alexandru. de Waard. MO 910/1984. 2684. ST 58/1977. pr. drd. 4654. dr. asist. 2681. D.

Ştefănescu. (ed. (licenţă) . 950955. O 3/1980. 159 p. Stănescu. 1907. prof. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. dr. dr. Bucureşti. Litera. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. pp. 469485. 1935. 1927. Bucureşti. RT 810/1926. 174 p. pr. Ed. Stănescu. Arhidiecezană. Bucureşti. Ed. Expunere critică şi dogmatică. (reprod. Ed. prof. Stăniloaie. Stănescu. Stănescu. 152 p. a II-a) 2703. 88 p. 159 p. Explicarea Evangheliilor pentru cl. a XIV-a?) 2711. Stănculescu. meserii şi comerţ. (ed. 2716. diac. Dumitru. MO 78/1969. 4142. Chiliasmul (milenarismul). 73 p. prof. Stănescu. „Werner Dommershausen. Dumitru. Ştefănescu. Sibiu. Librăria Leon Alcalay & co. 165 p. Căderea Ierusalimului. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. (ed.. Benvenisti & co.. „Iisus Hristos ca profet”. Dumitru. 160 p. Stănescu.nov. 1927. Dumitru. Ed. 2701. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. „În Betleemul Iudeii”. Al. 788791. Ancora. prof. 2976) 2697. B. ziarului „Universul”. 443453. prof. 2717. Instit.. Bucureşti. Explicarea Evangheliilor pentru cl. a IIa secundară. RT 1112/1941. (ed. pp. prof. D. dr. Stăniloae. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. dr. 160 p. „Ancora” S. dr. Cernăuţi. a IV-a) 2709. din Candela.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Bartolomeu. Ioan F.. Gheorghe. a XX-a) 2706. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. 19229. a VIII-a. Benvenisti & co. „Căderea Ierusalimului”. RT 34 (pp. Bucureşti. Dumitru. prof. 1936. Tipogr. D. 34 p. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. Ed. Tipogr. Dumitru. 192411.. Sfetea. pp. G. dr. Stăniloaie. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 1968. 2718. stavr. dr. Dumitru. Dumitru. 154 p. 255 p. Dumitru. (ed. Benvenisti & co. pp. Dumitru. Loichiţa. Societatea „Librăria naţională”. Stuttgart. Dumitru.. 19261927. Stănescu. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. Bucureşti. Stănescu. 230240. Ioan F. normală. „V.. Bucureşti. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. prof. 2700. (ed. Stăniloaie. Bucureşti. Ed. a XIX-a) 2705. 128 p. Ed. pp. 1905. 1901. 87 p. Tipogr. (ed.. Dumitru. a III-a) 2704. 2702. I-a) 2708. Ed. Librăriei şcoalelor C. 2698. a II-a) 2712.”. Minerva. Stănescu. Stănescu. Stănculescu. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. dr. Bucureşti. G. Anton. dr. Istoria Vechiului şi Noului Testament. 1943. „Ancora” S. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Dumitru. 159 p. „Virgil Cândea. prof. 1926). (ed. 1905. 1920. (ed. Bucureşti. Bucureşti. Stănescu. pp. dr. Stănescu. Bucureşti. 2715. p. Ancora. normală. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 1964. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. prof. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. ziarului „Universul”. Dumitru. Bucureşti. Stănescu. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. oct. BOR 78/1964. 651. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”.115 2696. RT 12/1927. prot.. MO 1112/1966. Bucureşti. Tipogr. meserii şi comerţ. Die Ester Role. (licenţă) 2699. Bucuresci. prof. 1926. a XIX-a) 2707. normală şi meserii. 180200) şi 78 (348359) / 1943. a IIa secundară. de arte grafice „Eminescu”. Stănescu. 159 p. (ed. prof. 1937. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. 1924-1925. „Ancora” S.

Stoenescu. „Günter Bornkamm. Ştefănescu.. Ienici. 445453. Melchisedec. pp. 598603. pp. GB 34/1955. pp. 6570. (corespondenţa dintre ei. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. arhim. 46) 2742. pp. mitropolit Serghie. Suparschi(?). ediţia Sfântului Sinod din 1936. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. ST 78/1955. 952954. Profetul Ieremia. N. pr. 64 p. N. nr. (licenţă) 2738. pp. Ion V. 225246. episcop Melchisedec. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. Caracal. siebente Auflage. pp. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. ST 34/1953. Tipogr. pp. rusă de Georgescu. (licenţă) 2720. S. Bucureşti. prof. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Ioan”. Apostol Pavel”. Ed. 173 p. ST 56/1956. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. 223250”. Bucureşti. dr. trad. 2728. 1940. de arte grafice „Eminescu”. magistrand M. Tănăsescu. Suparschi. Studii şi comentarii. Ed. Aurora. GB 1112/1963. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. „Învierea lui Hristos. 2729. Ioan. dr. pp. pp. drd. 121125. 274 p. Bucuresci. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. Suparschi. pp. Anastasie. pp. Melchisedec. Ţăranul. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 203211. Arad. Tarangul. Profeţiile mesianice. prof. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. 314 p.. 391398. 2722. Nicolae. arh. Bucureşti. Haralambie. 1944. T. „Atitudinea Sf. Ştefănescu. diac. 1900. 2730. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. M. pp. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. BOR ?/1934. în Biblioteca „Cuvânt bun”. Suparschi. 1907. Ed. Ştefănescu. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. 2734. W. ST 34/1956. arhim. „Sabatino Moscati. MO 1112/1975. 621628. Vechile civilizaţii semite. 44 p. pp. magistrand M. econ. 1965”. Bucuresci. 1904. Ţandreu. diac. 1933. 54 p. 1905. VI (1934). din lb. pp. 43 p. 2721. C. 288302. 191195. Cărţilor bisericeşti. Gheorghe. I. O 4/1973. . 2725. Athanase.. Tipogr. 6166). Suparschi. MO 16/1993. Iustin I. 1909. 2739. Dimitrie. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. Instit. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. Alexe. Bucureşti. 2726. Stoica. 167179.Transcriere după Biblie. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. „PopescuMălăieşti I. diac. Stroian. M. pp. Suciu. MO 16/1994. 2737. Marin. arhim. 1975. arhim. după Epistola către Evrei”. MO 1112/1967. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”.. Oreste. pp. „Ce ţise pare de Hristos”. 2731. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. 2736. Jesus von Nazareth. despre autenticitate) 2723. Nadim. Suparschi. Tanislav. arhim. dr. arhim.”. (licenţă) 2724.. 501510. 2735. 10601070. Stragorodski. 2732. (licenţă) 2727. Melchisedec.. pp... 2741. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Unirea. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. diac. 797799. T. Ştefănescu. (tot în titlu . în «Raze de lumină». Ştruc. O 4/1968. 24 p. Kohlhamer Verlag. BOR 34/1974.. 938939. 2740. Psaltirea în versuri. MA 78/1965. RT 67/1913. Tipogr. pp. Curţii regale. 20 p. arhim. pr. Nicolae.116 2719. StuttgartBerlinKölnMainz. Bucureşti. Tarazi.. mag. 2733.

315320. (7 planşe la final) 2747. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 1906 (2032. 1912 (913.. 162170. Wien? (Viena). 311315). dr. Tarnavschi. 179184. C 1911 (pp. (non vidi) 2762. 87108. Vasile. Tipogr. Vasile. 6977. F. Vasile. C 34/1923. Ed. 93 p. RT 3/1925. 505512. „Profetul Haggai. N. 513522. C 1905 (pp. 6177. 2750. V. 572588. 269289). Vasile. Vasile. C 34 (pp. 1909?. pp. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 6065. 217222. Kortleitner) 2755. pp. 561568. dr. pp. pp. Nadim. 625633). 397413. 380384.117 2743. pr. 1923. Introducere şi comentar”. „Geneza. 117 p. Tarnavschi. Introducere şi comentar. 561568. dr. C 1903 (pp. 2746. Vasile. 2759. 6168. Tarnavschi. Tarnavschi. 235243. 101109. „Biblia şi ştiinţa naturală”. 118. 98106. 169177. „«Răspuns la o recensie» de pr. Tarnavschi. pp. drd. 649666. Vasile. Tarnavschi. 2744. dr. 306313. 217233. dr. 273288. 504512. prof. pp. Tarnavschi. dr. dr. 449456. după Arh. 161167. 232235. 2749. Der Prophet Haggai. prof. prof. „Spre Locurile Sfinte”. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. 617624) şi 1913 (18. 2756. 125141. Vasile Tarnavschi”. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 147 p. prof. 2764. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. ST 12/1974. 2748. Tarnavschi. Vasile. 169176. 432440. dr. 465541. Cernăuţi. 1904. 285) / 1924. dr. BOR 5/1932. C 1902 (* pp. 2761. 197213. C 13/1931. 506514. Vieaţa Patriarhilor. 120127. 560 lei”. 1902. 637652. arhipresviter-mitrofor prof. „Dr. Vasile.. Vasile. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. prof. Societatea tipografică bucovineană. Tarnavschi. Vasile Gheorghiu. pp. 337344. (după Biblische Zeitfragen) 2751. Vasile. C 912/1923. Traducere şi comentar. 361366). 398406). prof. 589604. Tarnavschi. dr. pp. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 475483. 147149. 230237. VIII + 656 p. C 912/1923. 333349. 6571). Tarazi. 713729) şi 1907 (117. Vasile. Tarnavschi. dr. XVI + 710 p. Vasile. 8999). „Levitic traducere şi comentar”. (non vidi) 2754. prof. dr. 456457. C 1904 (pp. . Tarnavschi. 699714. 6972. Tarnavschi. Întroducere şi comentar”. Vasile. 175185. 78 (p. Cernăuţi. dr. 359397. arhipresviter-mitrofor prof. Tărchilă. 1929. 31 p. 342349. Tarnavschi. 622632). după Epistola către Romani”. prof. Vasile. dr. Levitic. 287294. 2760. „Exodul traducere şi comentar”. 2757. 2752. 2745. Tarnavschi. 359397. Cernăuţi. Vasile. Vasile. 56 (205225). drd. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 551559. Vasile. Tarazi. pp. 366382. 2753. 2634. 393398. Nadim. dr. 616624) şi 1914 (122. Einleitung und Kommentar. (de fapt nu are titlu) 2763. K. C 1012/1929. Tarnavschi. Tarnavschi. Glasul Bucovinei. 1930. Glasul Bucovinei. 757772). b. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 121125. dr. O 1/1974.. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. dr. Tarnavschi. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. Arheologia biblică. 569574. 2758. Tarnavschi. Cernăuţi. Societatea tipografică „Bucovina”. „Vieaţa patriarchilor. 289294. C 1913 (pp. 1928. Cernăuţi. a dr. Profetul Haggai.

143 p. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. econ. Teofilact al Bulgariei. „Naţionala” S. Ed. greacă de Costache. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. Dumitru. 4 p. 4552. 710 (329331). f.a. 2777. G. dr. 1948. porumbiţa. prof. pr. 2768. Tilea. 2785. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. 2781. pp. Iaşi. G. mieluşeaua. F. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. trad. 17 nov. dr. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. trad. „Predica de pe munte (probleme morale)”. (ed. Ed. 1905. de Iacob. 506510. Ţepelea. 144 p. prof. GB 910/1967. pp. 1905. Olariu. din lb. Mic dicţionar biblic. Mirela. 2776. Teoctist. Gheorghe. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. „Elemente de filozofie creştină”. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. 1648”. Ioan P. Terchilă. „Viaţa românească”. 496527. 203207) şi 6 (235240) / 1938. protoiereu. Veniamin. prof. GB 12/1971. Timar. PF Părinte Patriarh. prof. 2778. RT 1112/1909. 2772. Teodorescu. I). 2773. 147 p. V. pr. Cărţile bisericeşti. Ed. 8093. 1992. BOR 1112/1988. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. F. (1933?). „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”.. Ioan P. 2130. Teofilact al Bulgariei. Gheorghe.. din lb. Ţepelea. GB 56/1960. trad. A. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. Nicodim Aghioritul). Rostul social al Evangheliei. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. Române unite. Manual pentru clasa I secundară. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. pp.118 2765. 572 p. 1929. Olimp N. GB 56/1955. pp. (tâlcuire după Sf.. 34 (132138). GB 6/1988. pp. Constantin. 236240) 2779. 1904. GB 56/1961. 2780. trad. greacă de Costache. presb. Ed. 1926. dr. Teodorescu. Cărţile bisericeşti. Bucureşti. 1). Ed. (tâlcuire după Sf. Academiei RSR. Const. Basil. pp. 2782. 429446. (licenţă) 2770. Ţincoca. Bucureşti. Fericitul. pp. dr. 113124. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Einleitung und Commentar. Manual pentru clasa I secundară. Bucureşti.. 74 p. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. IV)”. Der Prophet Haggai. Ed. Teofil. Tilea. 826829. pp. autorului). GB 9/1958. pp. C. dr. PF Patriarh.. Ţincoca. Bucureşti. pr. 1988) 2767. 56 (219225). Selbstverlag des Verfassers (Ed. dr. Ed. Universala. Nicolae. econ. pp. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. 2774. Uranus. 3141). Partea I Dreptul la proprietate. Theodorescu. cu aprobarea Sfântului Sinod) . Teoctist Arăpaşu. 2775. Teodorescu. Fericitul. 2766. pr. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. Tarnawski. Czernowitz (Cernăuţi). Magdalena. Thomsen. (editarea Psaltirii. 84 p. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. Barbu. pr. 1900. greacă de Căciulă. date bibliografice) 2769. Teodoret al Cirului.. pr. de Căciulă. RT 12 (pp. Bucureşti. „Psaltirea însemnări bibliografice”. 2786. 2771. 1112 (411419) / 1947. Veniamin. din lb. Olimp N. a III-a. 2784... II). trad. 302311. locaş împărătesc…) 2783. BOR 12/1965. extras din Limba română 5/1968. pp. 644 p.. prof. RT 5 (pp. 449455. Nicodim Aghioritul). Nicolae. „Anul naşterii Domului Christos”. Ed. 924933. Terchilă. Teodoret al Cirului. Ciornei. 255 p. ITOB.

GB 910/1982. Scriptură. în Credinţa Ortodoxă. D. Todoran. pr. C. Ap. urmări) 2802. 1939. lect. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Manual pentru clasa I secundară. MO 78/1988. Todoran. 83 p. Todoran. 2035. pp. Istoria biblică în chipuri. (ed. pp. Nichifor. Simion. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”.. pp. GB 56/1979. 706715. Torouţiu. 12/1997. Todor. 1997. „Preoţia universală. prof. 260. „Pr. 511523.. pp. pr. (AlbaIulia). 2805. pr. R 12/1998. drd. „Preotul Gh. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. „Despre inspiraţia Sf. pp. Comentariu exegetic la I Petru II. semnificaţii. pp. Todoran. Todoran. Prologul Evangheliei a patra. conf. 2809. I. Todoran. „Epistola către Romani a Sf. 2796. Simion. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. Ed. Despre minuni. pp. 2000. Maion. pr. 2799. MA 79/1978. pp. pp. 329351. Huedin. 2791.. 1937. 383 p. Gheorghe. pp. Bucureşti. lect. C. Bucureşti. (cu ilustraţii pp. 2793. drd. 3/1997. pr. pp. dr. Tipogr. Todericiu. Simion. Tofană. T 1996. dr. pr. dr.119 2787. pp. 1937. 1825). 206 p.”. Simion. Introducere. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. GB 910/1981. Todoran. Todoran. Todeasă. 5-103) 2808.”. 2795. 3/1996. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. „Autorul Epistolei către Evrei. Schiţă exegetică”. Ed. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. 2628) studiu exegetic”. în Glasul moţilor. prof. pr. Stelian. Simion. drd. Simion. 2806. MO 1012/1981. Ioan P. 680692. 834843. drd. Pavel. 32 p. Sibiu. Ed. Todoran. dr. drd. Apostol Pavel”. conf. pp. Material intuitiv pentru religie. ST 56/1984. pp. 204 p. I) 2803. Todoran. după Sfântul Apostol Pavel”. 1966. lect. 605613. a II-a. (instituire. Tofană. Tradiţie şi actele primelor secole. 132 p. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. Ţincoca. 2794.. 2807. Ed. Todoran. o enigmă a Noului Testament”. conf. 2792. 529533. «Bucovina» I. 523534. 1932. RT 34/1941. dr. Simion. 144 p. „I. Paschia. pp. drd. „Sfânta euharistie (Matei 26. Nichifor. nr. conf. 218219. 9”. 103 p. pr. 398406. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. Stelian. drd. dr. ST 34/1982. Todeasa. Vlad Sofronie. 2789. Arhidiecezană. după Sf. ? . (AlbaIulia). 2800. Bucureşti. Simion. dr. „Reîntregirea”. Tofană. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. E. Simion. (vol. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. Simion. Todoran. RT 11/1937. „Naţionala” S. 5. Sf. 219230. Ştiinţifică. „Apostolul Toma necredincios?”. pp. 1. drd. 2797. pp. Petru”. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. 2798. Ciornei. 2790. pr.”. cap. 2801. Todor. traducere şi comentar. 1727. Studiu introductiv”. BOR ?/1937. 478486. pr. pp. Cluj. Alba-Iulia. Ap. 1925. Todoran. Tipogr. Epistola Sfântului Iacov. BOR 910/1982. econ. drd. 2804. GB 910/1982. Agârbiceanu. 451452. GB 46/1982.. Stelian. «Dacia Traiană». dr. 900909. Todoran. Todoran. Simion. Studiu criticexegetic. în Credinţa Ortodoxă. Potopul lui Noe. pr. drd. Scripturi”. Eugen. 2810. Simion. drd. 5370. XVII)”. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. Sibiu. Simion.

Stelian. şi comentariu). pr. pr. 8. în viziunea Sf. 20. pp. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. STO 12/1994. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. ? 2826. De la robie la înfiere (Gal. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. R 3/1990. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. dr. conf. 1987. pr. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. Stelian. remarcabil eveniment biblic”. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. 47. dr. pp. conf. 2. pp. Realizări şi perspective”. pr. Atanasie cel Mare (trad. conf. conf. dr. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. R 4/2000. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. pr. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. 19. dr. R 4/1990. 169177. pp. conf. Tofană. ? 2829. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. 2533)”. dr. după Epistola către Evrei”. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. pr. Tofană. Tofană. dr. dr. R 4/1990. 2819. Rom. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. Tofană. Tofană. Stelian. pr. ? 2828. conf. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. pr. STO 1995. Stelian. 7188. 2833. pr. pr. ? 2824. Stelian. ? 2812. 2821. 2827. pr. ? 2830. pr. Tofană. dr. Stelian. Stelian. Stelian. dr. Tofană. STO 1/1992. nr. R 11/1993. Tofană. 1999. 2022)”. pp. pp. Stelian. pp. dr. „La plinirea vremii. pr. Stelian. 2818. dr. Stelian. pr. Stelian. Tofană. conf. pp. Stelian. 4. „Hristologie. 47)”. ? 2823. 2832.120 2811. R 2/1990. 325. pp. 5161. pp. Stelian. ClujNapoca. în curs de apariţie. AFTOC 2000. 14. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. 1733. Apostol Pavel (Gal. conf. conf. 2814. dr. 2825. Tofană. pp. pp. Stelian. VII/1996. conf. rev. dr. dr. STO 12/1999. dr. ? 2820. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. ? 2822. dr. Tofană. pr. Tofană. Tofană. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. conf. . Stelian. 1922)”. 4. pr. R 1/1990. 109125. conf. ? 2813. STO 12/1998. pr. STO 12/2000. 2834. conf. Tofană. R 7/1994. pp. 110)”. în curs de apariţie. Tofană. Tofană. pr. Stelian. R 12/1997. „Înnoirea noastră în Hristos”. Tofană. AFTOC 19982000. dr. conf. Stelian. dr. conf. conf. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. pp. pr. Tofană. 2816. Tofană. conf. pr. Stelian. dr. 111)”. Stelian. conf. Tofană. 141159. conf. pr. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. pr. conf. II. 5973. „Epistola a 39a festivă a Sf. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. 8499. conf. pr. R 1/1995. Arad. 2817. Tofană. pp. dr. pp. pp. pp. Stelian. în Teologie şi ştiinţe umaniste. „Păcatul îndoielii în credinţă. Tofană. conf. 3753. Tofană. STO 12/1996. pr. pp. în lumina Epistolei către Evrei”. dr. AFTOC vol. dr. pp. Îndrumătorul bisericesc. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. Tofană. conf. dr. 2831. STO 12/1993. conf. Stelian. Stelian. „Noul Testament comentat. dr. 2815. „Postul. Stelian. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. pp. în curs de apariţie. 5360.

31 p. Litografia C. (popularizare) 2858.. 2857. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. 1907. ST 910/1985. N. cu 19 ilustraţii) 2855. I. 1937. pp. Vasile. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. „Textul sfânt în limba română. 3845. pr. Stelian. 8499. Iosif. Trifa. 1998. conf. pr. STO 12/1994. pr. Tomescu. prof. conf. pp. (predici) 2850. Tofană. 1927. cu chipuri şi icoane) 2854. MB 79/1997. Arhidiecezană. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847.121 2835. Iosif. Stelian. 4. pr. 1926. Trifa. pp. Cartea vieţii Biblia. RT 46/1922. Instit. 1935. Stelian. Sibiu. Ionescu. Trifa. 2851. 24 p. 1937. 1924. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. D. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. dr. «după rânduiala lui Melchisedec». 2841. (editat de studenţi. 253256. Tofană. RT 811/1921. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. I. Gh. Sibiu. (licenţă) 2849. Sibiu. (cartea I. Tofană. Ed. pr. Corabia lui Noe. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. 31 p. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Trifa. Tofană. Tofană. Instit. Stelian. 32 p. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. de arte grafice „Dacia Traiană”. „Cum am cunoscut Biblia”. 2845. Trifa. (non vidi) 2859. Gh. vol. Sibiu. Oastea Domnului. 1997. Tomescu. Ionescu. Din pildele Mântuitorului. ST 5/1986. pp. Dacia Traiana. I. faţă de preoţia Vechiului Legământ. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. dr. Ed. „Superioritatea preoţiei celei noi. Trifa. Cluj. Stelian. dr. 110”. Arhidiecezane. Sibiu. Tipogr. 633647. Tipogr. 459 p. 2839. 2842. Tofană. 1996. 62 p. pr. 113118. 2853. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. pr. Iosif. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 1925. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. pr. Sibiu. conf. 7392. Arhidiecezană. Dim. RT 2/1925. 3. 57 p.. Floroiu. Epoca Noului Testament. 32 p. STO 4/1997. Ed. pp. pr. Tofană. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. Iosif. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. drd. Stelian. Sibiu. 2844. Tolu. pr. Tomescu. M. 1925. Tipogr. 1925. după Epistola către Evrei 7. Române Unite. dr. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. (popularizare) 2856. Iosif. Presa universitară clujeană. Bucureşti. Stelian. pp. pr. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament.. Iosif. pp. Trifa. Trifa. 95 p. „Biblia. Tofană. Presa universitară clujeană. cu 4 hărţi) 2846. Tipogr. C. Cluj. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 350 p. 1938. pr. 39 p. de arte grafice „Dacia Traiană”. AFTOC vol. 2838. pr. 1128”. Stelian. Introducere în studiul Noului Testament. Bucureşti. pr. pp. Iosif.. Tipogr. drd. Bucureşti. 105123. „Biblia şi democraţia”. I. Tipogr. Sibiu. pr. nepaginat. prof. 1928. 2852. Trifa. Române Unite. Tomescu. 2837. no. 2836. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Iosif. Ion. Bucureşti. pr. Tofană. 2840. Proorocii în general. 5059. prof. Stelian. 365381. pr. 8299. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. 31 p. 2843. Trifa. 72 p. 104? p. Iosif. drd. Corabia lui Noe. Ed. pp. Trifa. ST 56/1985. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. pr. pp. (cartea II. no. Sibiu. Ion. Oastea Domnului. Text şi canon. Ed.. pr. 1927. . după Noul Testament”.

pr. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”.. Ed. Tipogr. 1936. drd. 2872. Vâlcea. 2871. pp. MB 5/1988. 1928. Văcariu. Iuliu. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Trifa. 2883. 2867. 72 p. Damaschin. Ed. pp. drd. pp. Dimitrescu. Iosif. Ungur. 1928. pp. Liviu. Tipogr. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. Trifa. pp. 2864. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. 2560. pp. Vâlcea. Bucureşti. pr. Curţii regale. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 143171. Sfintei Monastiri Neamţu. . (non vidi) 2861. Tudor. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 914. Valaori. RT 12/1936. Ed. 2875. ST 12/1973. 80 p. precizări. Sodoma şi Gomora. Cartea românească. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. Tipogr. 2866. Ioan. Alexandru. Spre Canaan. Tudor. Text grec. Valaori. pr. (non vidi) 2878. Turcu. Ioan. Ed. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. BOR 78/1981.) 2870. drd. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. ST 510/1979.122 2860. 72106. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. (non vidi) 2863. N. drd. Text grec.. ST 12/1980. Biblie şi Teologie. 888912. pp. Ioan. Tudorache. O călătorie la Ierusalim. Vechiul Testament (bucăţi alese). Sibiu. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. Bucureşti. pr. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. Trifa. 2869. 1937. Ed. Vâlcea. 22 p. Ed. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Ioan. pr. 318. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. 4557. pr. Sibiu. publicat şi adnotat de . 64 p. Iosif. pr. Tipogr. protos.. „Tradiţia în Epistolele pauline”. 1936. Vechiul Testament (bucăţi alese). Ioan. pr. O 4/1972. Sodoma şi Gomora. N. O 34/1996. Iuliu. Tulcan. 15 p. 2880.. Trifa. Curţii regale. în ziua de 27 martie 1927 de . 1956. Liviu. Cărţilor bisericeşti. Sibiu. Spre Canaan. Valaori. 1922. 1918. Alexandru. Tudorache. Arad. publicat şi adnotat de . pp. 2865. pr. pr... pr. 2884. 2877. 128 p. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Turcu. Vechiul Testament. Usca. Iuliu. 1025.. 2868. 64 p. în vol. drd. pr.. 2882. (extras din vol. 79 p. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 80 p. Sibiu. Liviu. 3343. 79 p. pp. ST 12/1996. 192210. accente”. Trofin-Hagiu. Oastea Domnului. (exegeză) 2876. Iosif. 47 p. 557567. Bucureşti. pp. MB 1012/1994. pr. 22 p. Tipogr. dr. 1997. pr. drd. Ed. 2881.. I. 2873. Tudor. Omagiu lui C.. MB 46/1995. Bucureşti. 3552. 1904. pp. Iosif. Alexandru. Iaşi) 2879. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. Cartea românească. pp. Bucureşti. 1922. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. 1910. pp. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. pr. 1314)”. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Arhidiecezană. 2874. Victor. Sibiu. MA 5/1987. pr. drd. Alexandru I. Text grec. Cărţilor bisericeşti. Diecezană. Valaori.. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Tudor. Ioan. 2862. 587602. Usca.. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. Oastea Domnului. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. 1929. publicat şi adnotat (bucăţi alese).

Vasile. „Evanghelistar. Buzău. 261277 A)”. pr. GB 1112/1974. din lb. pp. Radu. Idei misionare şi sociale”. Tobit (exemplificare)”. pr. 31. Vasilache. pr. Beiuş. Gh. Ionescu. ST 1/19341936. pr. Vasile cel Mare. pr. 2899. Bucureşti. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. Tipogr. pp. Ed. vol.. GB 1112/1975. trad. Ioan I. „Cuvânt către bogaţi”. nr. „Omilia XVI a Sf. Buzău. XVI + 128 p. Vasilescu. Ioan I. Liefooghe Lectio divina. 2887. 1929. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. „Laudă păcii (Isaia 2. 14041405. diac. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. din lb. Tipogr. Radu. stavr. pp. Fundaţia „Regele Carol II”. Vasile. Librăriei teologice.. Ed. ST 78/1975. Vasilescu. Vasilache. 2898. Vasile cel Mare. Sf. prof. 10821094. pp. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. Bălănescu. cl. prof.. Apostol Pavel. pp. Buzău. 2905. Vasile cel Mare. 2908. Sf. drd. 2906. trad. 2) 2895. 2902. I. 210211. 78 p. 192 p. pr. prof. 1939. pp. 1935. pr. Tipogr. Comentar la Psalmi. „Epistolele Sf. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. Ed. greacă de Popescu. ST 78/1964. 599607. Biblia în Ortodoxie. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. 626628. pr. 772776. prof. pr. MMS 9/1937. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 2889. MMS 6/1936. N. 2890. Ioan. BOR 1112/1984. după PG¸ vol. 1974. prof. ic. greacă de Căciulă. Buzău. 471474.. Vârlan. dr. din lb. Ol. Vasilescu.. greacă de Petrescu. . Ed. Hristos e biruitor în veci.. Schubert. 244. 1909. Sfintei Monastiri Neamţu. prof. 2891. 18 p.. 277304. pr. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. pp. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. I secundară. prof. prof. V. Ionescu. diac.. Emilian. Scurte învăţături din evangheliile dumincale.”. „Noul Testament. dr. Sf. sfântul. „K. Vasilescu. Popescu. dr. D. Cezar. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). PG. 2893. Bucureşti. prof. Dtru Băcănescu. a IIa secundară. O 3/1955. pp. 1939.. 1944. dr. C 1912 (pp.. I secundară. 2903. Vasile.. prof. Oscar Cullmann la Sibiu”. Sf. Sibiescu. Vasile cel Mare... 351361. din lb. Bucureşti. Gala. 4)”. Tipogr. 457462). 1934. 245. V. Vasilescu. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. pr. 1929. „Glossolalia”. N. I. magistrand Dumitru. ST 56/1975. Galaction. nr.. N. Emilian. (despre traducerile româneşti) 2896. pr. Tipogr. ierom. din lb. 1939. 477490. 2894. Vasilescu. Vasilescu. protos. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. 356377. 50 p. Ioan Călinescu. greacă de Gheorghiu. traduit de l’allemand par A. 2897. după Migne. „Vizita prof. 96 p. Vasile. Vasile. Cezar (posibil articolul e nesemnat). trad. dr. pp. 144 p. Elemente. Nicodim. 2907. Haralambie. Teodor M. 9098.123 2885. ic. du Cerf. I. 84. (dogmatică) 2900. diac. N. Valentin. 114 p. 350354. pp.. trad. Doina. BOR 34/1979. pr. Bucureşti. 327 p. Ioan N. cl. pp. univ. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. pr. prof. protosinghel. Gh. N. 2892. XX. greacă de Fecioru. (popularizare) 2886. MMS 1012/1969. pp. I. Cezar. 62 p. pr. I. Cultura românească. N. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. manual pt. col. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. 2888. 1935. Vasiliu. Vasiliu. Cultura românească. 138 p. 2904. Paris. Vasiliu. Fraţii Dumitrescu. Cele şapte cuvinte de pe cruce. Vasilescu. Vasilache. (predică) 2901.. MMS 5/1939. 237242.. Vasile cel Mare. pp. trad. Vasilescu.

Sabin. dr. Verzan. 53101. Ed. „Epistola I către Timotei a Sf. Verzan. dr. Prezentare generală”. ST 1/1990. Sabin. ST 910/1954. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. Pavel. ST 3/1991. pr. pr. Sabin. pp. 2927. pp. pp. ST 12/1992. Verzan. pp. Sabin. 3078. 2919. Verzan. Sabin. pr. Verzan. 2926. pp. 223 p. Introducere. ST 56/1991. pr. Verzan. pp. Diaconii”. Sabin. 105184. dr. traducere şi comentariu”. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. 1982. pp. pr. 79118. 3247. pp. Verzan. 2924. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. magistrand Sabin. ST 2/1991. Diecezană. Verzan. Preoţii (presbiterii)”. Bucureşti. Ap. 2915. pp. dr. . pp. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. Sabin. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. Sabin. Pierre Reymond. Verzan. 49? 2930. pr. pp. 1911. dr. dr. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. pp. Sabin. dr. Verzan. 2925. Verzan. pr. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. 3876. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. pr. Verzan. Pavel. O 3/1991. Verzan. 350. 345. pp. Sabin. dr. 2914. ST 56/1990. Velea. Muzicală. pp. pp. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. 4583. Ap. „Societatea biblică din România. îndreptată şi completată) 2911. 2918. 2913. ST 12/1996. pp. 2932.”. pp. Sabin. 332. pr. pr. prof. pr. 28115. ST 56/1955. dr. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. 2928. pr. dr. ST 1/1989. 2910. BOR 79/1991. pr. MO 5/1988. 139142. ST 2/1990. 5115. 2922. ST 2/1989. Velovan. 337352. Episcopul (I)”. 2923. dr. Ms. ST 12/1960. dr. pp. Verzan. pp. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. Sabin. BOR 12/1984. 350. La deuxième epître de Saint Pierre. Verzan. Marin. Verzan. Caransebeş. Verzan. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). a Va.124 2909. ST 34/1992. Sabin. 49105. 2929. 150152. pr. temei. pr. pp. „Credinţa şi faptele bune. 1980. 4060. l’Epître de Saint Jude. Verzan. Verzan. Sabin. 2916.”. 32 p. Sabin. 25105. Sabin. „Sfânta Scriptură. Tipogr. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. 2917. pr. Paris. dr. Sabin. dr. traducere şi comentariu”. (ed. dr. 160/IV34. Ioan. 2551. pr. dr. 495510. Sabin. ST 46/1995. ST 4/1991. 2931. pr. „Panţâru Grigore. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. Verzan. diac. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. 2912. pp. O 2/1991. 196 p. „Erich Fuchs. magistrand Sabin. O 1/1994. Introducere. pr. pp. Sabin. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. Verzan. 2920. pr. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. 2921. 4283. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Episcopul (II)”. ST 1/1991.

Verzan. 1939”. pp. Verzan. GB 3/1988. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. traducere şi comentariu”. EIBMBOR. Verzan.”. 10101. 30108. pr. pp. 4043. 2934. text francez. 9115. 2943. Verzan. Barbara Aland. Verzan. Sabin.. pp. Verzan. 2951. Sabin. „Dr. Sabin. P. BOR 34/1986. Sabin. Verzan. rev. pp. pr. ST 5/1988. în col. drd. Dicţionar al Noului Testament. Paris. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Sandevoir. MO 7-8/1960. pp. 2947. Viezuianu. 87. GB 3/1987. Pavel. GB 12/1958. pp. London.. 1938”. 1985. John’s Gospel. 3676. Sabin. p. Pavel. Sabin. GB 11/1958. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf.”. Deutsche Bibelgesellschaft.125 2933. Verzan. pp. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. Verzan. pp. ed. D. Concordanţa Bibliei. Pavel. Sabin. 10491057. 2937. „Predica apostolică (temă. pr. 2939. 470471. dr. MO 56/1955. Pavel. William Temple. Ap. pp. de artişti chinezi). 10112. 510-525. Verlag katolisches Bibelwerk. Sabin. pr. pr. Introducere. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. Dumitru. D. pr. Introducere. „Un nou tip de concordanţă biblică M. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. pr. + 7 hărţi şi planuri”. 422-457. 2936. traducere şi comentariu”. Bucureşti. 1485. Der Text des Neuen Testaments. Verzan. Sabin. Band 1. Sabin. „Predica de pe munte. pp. 7897. Verzan. Edition du Cerf. Pavel. pr. pp. 12521263. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Verzan. Bucureşti) 2949. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. 91102. Stuttgart. 2953. 676 p. (Viaţa lui Hristos. Introducere. O 1/1991. ST 2/1988. pp. Ap. pr. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. RT 78/1939. GB 56/1985. 7124. „Epistola I către Timotei a Sf. Introducere. 7580. (înfiinţare. Verzan. 2955. Verzan. Sabin. 2941. 2952. pr. 1983. pp. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. „Epistola I către Timotei a Sf. GB 1112/1975. R. Sabin. 1984. BOR 46/1992. pr. Verzan. 2948. planul. pr. ST 4/1988. Sabin. MO 9-10/1954. 528 p. pp. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Readings in St. 256 p. Sabin. „PaulGerhard Müller. Ioan). RT 1011/1939. Verzan. Ap. . pp. pp. pp. 598604. O. a IVa. Verzan. by chinese artists. pr. Ioan Mircea. Séguineau. traducere şi comentariu”. „Kurt Aland. Stuttgart. Introducere. pr. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. (doctorat) 2938. pr. 8182. izvoarele)”. traducere şi comentariu”. London. Viezuianu. pr. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. Odelain. Sabin. 2944. (2228 febr. Sabin. „The life of Christ. ST 6/1988. Verzan. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. 2935. (Citiri în Evanghelia Sf. drd. 116128. Noul Testament. traducere şi comentariu”. BOR 12/1987. 343. pp. ST 78/1984. pp. Sabin. Verzan. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. 2942. Dumitru. ST 4/1986. 1982”. Ap. Veştemean. Sabin. „Pr. dr. pp. pr. Sabin. 2945. 433435. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. ST 12/1977. ST 3/1988. 2954. «Biblische basis Bücher». 143147. 277-294. statut) 2940. 2946. Veştemean. Bardy. pr.

Vizitiu. lect. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. O 2/1983. ST 12/1980. Vlad. Ed. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. 588590. 3749. 587588. Cluj. Tipogr. pp. pp. Sibiu. (cu bibliografie) 2979. 2961. 22) 2972. Sofron. 2975. pr. 4252. 2971. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. drd.. Cărţilor bisericeşti. pp. prof. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. 92 p. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. Mihai. Sofron. Petre. Vlad. Nechit M. 2969. prof. pr. pr.. pr. Tipogr. pp. „Grigorie Marcu T. pr. ST 910/1977. prof. Prologul Evangheliei a patra. 158177. Şcoala mitologică. Vîlcea. Viezuianu. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. 2967. TV 1112/1992.”. pp. Mihai. 1937. dr. ST 36/1950. 1941. 2976. pp. (profeţii. ST 34/1954. 1940. 6988. Dumitru. Studiu istoriccritic. pr. 2974. Liviu. pr. Vlad. O 1/1969. O 1/1954. pr. pp.126 2956. „Iisus Hristos viaţa lumii”. Liviu. ST 58/1977. 113122. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. Sofron. drd. Sofron. Viezuianu. 23 p. 158173. Sofron. 134 p. „Grigorie Marcu T. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Vlad. (cele 3 sola. pp. „Preistoria biblică. Vizitiu. dr. Universala. drd. 2958. pp. dr.. 2957. drd. Mihai. dr. pr. 1941. prof. 660671. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. 286297. dr. pr. pp. Viezuianu. 1941. prof. 181192. (popularizare) 2973. prof. Vizitiu. Studii biblice. Antropologia paulină. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. pr. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. înainte de sosirea israeliţilor”. Mihai. pp. 2960. prof. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. Vlad. pr. 335 p. (seria Popasuri duhovniceşti. Mihai Gh. pr. MMS 13/1985. 2980. 83 p. RT 1/1995. pr. Sofron. păstor de suflete”. ST 56/1955. 2962. drd. O 1/1983. diac. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”.”. 97 p. prof. pr. Vlad. BOR 910/1941. RT 2/1995. pr. 285304. „Renaşterea” 10/1943) 2963. pp. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. pp. 4263. Vizitiu. pp. Arhidiecezană. Sibiu. . Tipogr. Sibiu. 2978. Bucureşti. diac. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. Mihai Gh. Dumitru. ST 34/1978. Studiu criticexegetic. (extras din rev. dr. prof. 437448. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. 2964.. 1943. predestinaţia) 2977. „Sfântul Apostol Pavel. pr. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”.. pr. prof. Sofron. 2959. Sibiu. 2966. Craiova. Tălmăciri biblice pentru tineret. S. 206 p. Arhidiecezană. pp. prof. pp. mariologie ortodoxă) 2965. 2539. pr. Vlad.. Vlad. drd. dr. lect. 2968. Arhidiecezană. Vinereanu.. BOR 910/1941. pp. prof. pr.. Vîlcea. pp. Vizitiu. prof. drd. MMS 57/1994. Tipogr. 5670. drd. Sofron. 92 p. nr. ST 78/1951. dr. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Vlad. Sofron. 1943. drd. Vlad. 2970. Vintilescu. naşterea. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Vlad. Dumitru. Tipogr. pp. Vlad. pr. Vizitiu. 145154. Sofron. Sibiu. pr. Sofron. 91118. 1929. 506515.

. 2996. Zăgrean. . Eclisiastul şi Apocalipsul. 818819. 1231. trad. Jean. Locurile Sfinte. 800 p. grafic A. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. „Pr. Sfântul GheorgheVechi. 433. MA 78/1985. 3003. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. Libr. 2994. Sibiu. pr. 216 p. Constantin. O 4/1981.) 3000. RT 56 (pp. 573593. 901911. Betleem. Voiutschi. 278298.. 3002. BOR 78/1975. „Hristos în teologia contemporană”. Sibiu. Voiutschi. prof. şi Demetrescu. Anişoara. 2000. + 3 hărţi”. Achimescu. Cernăuţ. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. dr. Galaţi. Constantin. Vulpescu Craioveanu. 44 p. dr. 2730 mai 1975) 2993. „Despre bucuria creştină”. RT 34/1996. Elena. Vonica.. ? p. ?. prot. pp. dr. Wechsler.. Tâlcuirea Evangheliilor. dr. Voicu. D. 2988. 409421. 23) 2982. (Seria teologică. dr. 2987. 1972. Vlad. Iosif Trifa. arhid. 425433. 1912. 2986. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). Apocalipsul. dr. Glossolalia sau «vorbirea în limbi».”. Miracole şi proverbe culese din Biblie. 22 p. prof. de D. W. rezumat în română) 2995. Tipogr. în Almanach jubiliar 18841909. Vornicescu Severineanul. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. „Noul Testament cu Psalmii. ST 46/1994. 1934”. VIII + 161 p. pr. trad. Zăgreanu. pp. Vornicescu. 2984. Alex. Cernica. Emilian. „Studii de teologie biblică”. din lb.127 2981. Ierusalim. Ed. Christos. pp. pp. Sibiu. pp. dr. Emilian. Vlăduceanu. 10301039. Vuilleumier. şi stud. Braşov. (posibil nu ort. Şt. Ware. Voulgaris. stavr. prof. Cernăuţ. Tipogr. din lb. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. mitropolitul Olteniei Nestor. MA 46/1981. arhiereu Sofronie. Voiutschi. XIV + 514 p. introd. Vornicescu Severineanul. Graiul literar. 1947. 1909. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. G. Bucureşti. Bucureşti. arhid. Nestor. Fichmann. dr. (referat la Conferinţa creştină pt. 123134) şi 7 (170177) / 1926. prof. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Ion. prof. «Oastea Domnului». nr. Ed. Diecezană. engleză de Carol. MB 5/1986. 304306. „Ic. EIBMBOR. Episcopiei Aradului. Bucureşti. Emilian. P. 1909. 2991. Ed. 144 p. „Hellenism at the dawn of the christian era”. Iordan. Voicescu. Nicolae. trad. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. 2999. Carte II. Voulgaris. Edit. Christos Sp.. Vlad. Societatea tipografică bucovineană. prof. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. Wearner. prof. trad. 279280. Deheleanu.) 2998. Sofron. (trad. 1937?. pp. episcop al Diokleei. Cernăuţi. 2983. Ioan. D. dr. Concordanţă biblică antisectară. dr. pp. Instit. Viitorul. BOR 78/1974. pp. pace. pp. 83 p. 8390. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. ca dar harismatic. 20 p. 2985. 1901. RT 78/1934. greacă de Buga.. pp. Alonzo J. Voiteşti. 1021. S. Proverbele lui Solomon. Kallistos.. Societatea tipografică bucovineană. (p. Ed. D. Cartea I. 1925. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. D. trad. dr. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. şi Proksch. Ioan. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. Nazareth. Nestor. prof. 1943. Wespal. franceză de Florea. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. 263 p. Timişoara. 2997. prof. 2992. Impresii de călătorie. BOR 56/1974. 3001. Bucureşti. 73 p. arhid. pp. Victor. din lb. 2990. pp. MA 34/1957. 1905. Institutului biblic. de Florea.

Cozia. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. prof. Zamfir. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. Zaharia. Zarea. Zăvoianu. Ciprian”. ierom. prof. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. prof. Ed. pp. Ed. Zamfir. (licenţă) 3022. 882899. II). pp. 3005. MA 1012/1980. drd. 3011. Muntean. ierom. drd. 364376. 1955. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Vâlcea. arhid. Zigabenos. Eutimie (sau invers?). Corneliu. 3012. 3019. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. Zamfir.. Episcopiei ortodoxe române. dr. 3006. arhid. pp. Modest. MA 1012/1979. GB 34/1961. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. acad. greacă de Grigore. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. din lb. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. Zăgreanu.”. Vâlcea. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. Zarea. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. Zamfir. ierom. 496509. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. magistrand Anatolie. episcop Valerian. O 2/1982. 1901. Rm. 3021. pp. Ioan. Modest. Iacob”. 3020.. I). Zota. drd. Zugrav. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. 6)”. 599605. O 1/1983. Sava T. 62 p. pr. Zamfir. Zăvoianu. prof. trad. 3015. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. 240249. 301 p. Cluj. 3010. teol. Modest. 3007. dr. pp. Ioan”. 288305. din lb. Sava T. drd. St. 1931. pp. G. pp. şi Saru. 61 p. XVIII + 388 + 2 p. pp. Cozia. 3018. ierom. Curţii regale. C 112/1937. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. 3016. O 4/1982. magistrand Anatolie. Modest. Eutimie (sau invers?). ierom. Bucureşti. pr.. GB 12/1980. GB 910/1981. Ed. pr. L. 492502. pp. Tipogr. Rm. trad. pp. ierom. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. . Oradea. şi Saru. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. 3014. prof. I. MB 910/1962. prof. prof. pp. 310311. ierom. 808816. MA 79/1980. greacă de Grigore. Corneliu. Mircea Modest. drd. Zamfir. Zamfir. Zigabenos. Zăgreanu. 3009. 424 p. 1933. pp. 161187. Vechiul Testament şi creştinismul. Ioan. 6871. drd. I. „Dr. Modest. C. GB 34/1976. „Actualitatea Epistolei Sf. 3013. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. A. pr. C. ST 910/1965. drd. 94103.128 3004. pp. 3008. 255265. drd.. pp. 556571.. 3017. „Figurile biblice de stil şi predica”. 1937. pp. drd. Zarea. MA 13/1963. 873877. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. MA 46/1965. Modest.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->