Sunteți pe pagina 1din 128

1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ

1. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb.
franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p.
2. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed.
Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p.
3. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR,
Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui
Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în
facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din
nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române)
4. ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr.
Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi
cont. în vol. II)
5. ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia
pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr.
prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II)
6. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR,
Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu
binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa)
7. ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea
PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final)
8. ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea
PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi)
9. ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea
PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi)
10. ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu
fie ortodoxă)
11. ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944,
54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare)
12. ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti,
1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la
Fundaţia amintită)
13. ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000,
379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu
Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli)
14. ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe
numeroase alte osteneli)
15. ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p.
(din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia
amintită)
16. ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe
numeroase alte osteneli)
17. ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187
p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea)
18. ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed.
Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi
2

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită


cu aprobarea Sfântului Sinod)
19. ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p.
20. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie
ortodoxă)
21. ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile,
Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p.
22. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele
Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala
Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită)
23. ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu
binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N.
Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul;
reproduce textul Bibliei de la Buzău)
24. ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p.
25. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p.
26. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben
(Sibiu), 1908, 139 p.
27. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr.
Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii)
28. ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937,
16 p.
29. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p.
(alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi)
30. ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti,
1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color)
31. ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi
albnegru)
32. ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS
Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi
Maramureşului, + 6 hărţi albnegru)
33. ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF
Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa)
34. ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF
Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa)
35. ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF
Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa)
36. ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF
Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va)
37. ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără
autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke)
38. ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică
pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p.
(ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în
culori)
39. ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică,
Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color)
40. ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri
Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu
binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)
3

41. ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p.
(cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a
treia aniversare a înscăunării)
42. ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru
răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii)
43. ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul
Vadului, Feleacului şi Kolosvárului)
44. ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul
Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa)
45. ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF
Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color)
46. ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea
PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color)
47. ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non
vidi)
48. ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad.
de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR)
49. ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF
Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu
Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru)
50. ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii
române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p.
51. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p.
(cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta,
redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte
osteneli, + 2 hărţi albnegru)
52. ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon,
Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000,
536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe
numeroase alte osteneli)
53. ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127
p. (ed. îngrijită de I. Oprişan)
54. ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C.
Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul
central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI)
55. ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat,
ed. a IIa)
56. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor)
57. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319
p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu)
58. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p.
(trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS
DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent)
59. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe
copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea
Sfântului Sinod)
4

60. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 367 p.
(cu binecuvântarea PF Iustin, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a VI-
a)
61. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 367 p.
(cu binecuvântarea PF Iustin, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a
VIIa)
62. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1990, 367 p.
(cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a VIIa)
63. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 367 p.
(sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, ed. a VIIIa)
64. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMO, Bucureşti, 1968, 351 p. (cu
binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a IIa)
65. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMO, Bucureşti, 1971, 313 p. (cu
binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a III-
a)
66. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMO, Bucureşti, 1975, 317 p. (cu
binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed. a IV-
a)
67. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMO, Bucureşti, 1971 (1990), 313
p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ed.
a IIIa, comanda pt. tipar 1990)
68. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Tipogr. „Episcopul Vartolomei” a
Sfintei Episcopii, RâmnicuVâlcii, 1939, 542 p. (după ed. a Va din 1913, care a fost
aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române)
69. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1910, 508 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Române, ed. a IVa)
70. ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1913, 313 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Române, ed. a IIIa)
71. ***, Psaltirea prorocului şi împăratului David, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1904, 461 p. (ed. a IIIa)
72. ***, Psaltirea prorocului şi împăratului David, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1907 (în foaia de titlu 1906), 331 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al
Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, ed. a IIa)
73. ***, Psaltirea, Bucureşti, 1943, 462 p. (trad. de IPS Nicodim, patriarhul României)
(non vidi)
74. ***, Psaltirea, Ed. Episcopiei ortodoxe române, Koloszvár, 1943, 232 p. (trad. de
Nicodem) (non vidi)
75. ***, Psaltirea, Tipogr. bisericească, Cernica, 1926, 405 p. (ed. a VIIIa) (non vidi)
76. ***, Psaltirea, Tipogr. Eparhială „Cartea românească”, Chişinău, 1927, XVI + 285 p.
(trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu, ed. I-a)
77. ***, Sfânta Evanghelie de la Luca, Societatea pentru răspândirea Bibliei, f.a., 67 p. (non
vidi)
78. ***, Sfânta Evanghelie dela Ioan, Institutul de arte grafice C. Sfetea, Bucureşti, 1915,
65 p.
79. ***, Sfânta Evanghelie dela Marcu, Ed. Societăţii de cărţi religioase, Institutul de arte
grafice C. Sfetea, Bucureşti, f.a., 32 p.
80. ***, Sfânta Evanghelie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiiu, 1907, 395 p. (cu binecuvântarea
IPS Ioan Meţianu, arhiepiscop al BOR din Transilvania)
5

81. ***, Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament, Societatea Biblică pentru
Britania şi străinătate, Bucureşti, f.a., 285 p.
82. ***, Sfânta Scriptură, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1936, XXX + 1525 p.
(trad. după textul Septuagintei, confruntat cu cel ebraic; la îndemnul IPS Dr. Miron
Cristea, cu aprobarea Sfântului Sinod, sub egida Patriarhia Română, Institutul Biblic)
83. ***, Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1941,
VIII + 354 p. (cu binecuvântarea IPS Nicodim, Patriarhul României)
84. ***, Sfînta Evanghelie ... Ioan, Societatea biblică britanică, Bucureşti, 1912, 64 p. (non
vidi)
85. ***, Sfînta Evanghelie ... Luca, Societatea biblică britanică, Bucureşti, 1912, 85 p. (non
vidi)
86. ***, Sfînta Evanghelie de la Matei, Societatea biblică, f.a., 60 p. (non vidi)
87. ***, Trei apocrife ale Vechiului Testament. Iosif şi Aseneth, Testamentul lui Iov,
Testamentul lui Avraam, trad. din lb. greacă, note şi prezentări de Bădiliţă, Cristian, Ed.
Polirom, Iaşi, 2000, 205 p. (colecţia Plural.Religie)
88. ***, Vechiul Testament 1. Facerea, Tipogr. Eparhială „Cartea românească”, Chişinău,
1929, 105 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu)
89. ? (autor), „Dr. Vasile Gheorghiu, Sf. Evanghelie după Mateiu cu comentar, vol. III
(Mat. 16, 4 28, 20), Cernăuţi, 1933, Institutul de arte grafice şi editură «Glasul
Bucovinei», Ed. autorului, preţul 200 lei”, C 112/1933, pp. 188192.
90. ?(Redacţia RT), „Pr. I. Alexandrescu, Avraam în lumina Evangheliei, seria «Popasuri
duhovniceşti», nr. 13, Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1937, 94 p.”, RT 5/1937, p. 205.
91. ?, „Împărăţia cerurilor”, trad. din lb. engleză de Scriban, Florica, RT 9/1922, pp. 233-
242.
92. ?, „Isus Hristos”, trad. din lb. engleză de Scriban, Florica, RT 8/1922, pp. 207213.
93. ?, „O desgropare nouă în Palestina”, C 1913 (pp. 549550).
94. ?, „Probleme actuale biblice. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”, din
Biblische Zeitfragen, broş. 2, trad. din lb. germană de Tarnavschi, prof. dr. Vasile, C 5-
8/1923, pp. 189225.
95. Abrudan, D(umitru), „R. de Vaux, o.p., Les institutions de l’Ancien Testament, vol. II,
Paris, 1960, 541 p.”, MA 910/1963, pp. 768772.
96. Abrudan, D., „Constantin Daniel, Civilizaţia feniciană, Bucureşti, 1979, 294 p.”, MA
1012/1979, pp. 941943.
97. Abrudan, magistrand Dumitru, „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale
Vechiului Testament după traducerile româneşti”, ST 910/1962, pp. 541549.
98. Abrudan, magistrand Dumitru, „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”, ST 78/1963,
pp. 415426.
99. Abrudan, magistrand Dumitru, „Sărbătorile postexilice ale evreilor”, ST 78/1962, pp.
489502.
100. Abrudan, magistrand Dumitru, „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”,
ST 34/1963, pp. 141155.
101. Abrudan, Miron, Eclesiastul în versuri, Tipogr. Arhidiecezană, Arad, 1937, 48 p.
102. Abrudan, pr. Dumitru, „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale
Vechiului Testament”, ST 12/1975, pp. 3540.
103. Abrudan, pr. Dumitru, „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”, O 1/1975, pp. 198201.
104. Abrudan, pr. lect. D(umitru), „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru
studiul Vechiului Testament”, MA 46/1978, pp. 408409.
105. Abrudan, pr. lect. D(umitru), „Constantin Daniel, Orientalia mirabilia, vol. I, Ed.
Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, 290 p.”, MA 46/1978, pp. 391395.
6

106. Abrudan, pr. lect. Dumitru, „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”, ST 3-
4/1978, pp. 264270.
107. Abrudan, pr. lect. Dumitru, „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului
interreligios”, MA 13/1979, pp. 59193. (doctorat)
108. Abrudan, pr. lect. Dumitru, „Mărturisirea lui Hristos astăzi”, O 3/1975, pp. 509514.
109. Abrudan, pr. prof. D(umitru), „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare.
Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”, MA 3/1987,
pp. 820.
110. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi
Israel)”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae
Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă
«Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu,
1997, pp. 4451.
111. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Cântarea cântărilor iubire, puritate, frumuseţe,
poezie”, studiu în vol. Teologie, slujire, ecumenism. Înalt Prea Sfinţitului dr. Antonie
Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Tipogr.
Eparhială, Sibiu, 1996, pp. 130143. (extras din RT 34/1996)
112. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Cântarea Cântărilor iubire, puritate, frumuseţe,
poezie”, RT 34/1996, pp. 130143. (pp. 142143, rezumat în engleză)
113. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”, ST 7-
8/1985, pp. 453471.
114. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”, MA 9-
10/1983, pp. 562567.
115. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba
română: traducerile efectuate pe cale particulară”, RT 3/1994, pp. 1014.
116. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi
responsabilitate”, articol în Teologie, istorie, viaţă bisericească, vol. editat sub egida
„Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă”, Imprimeria de Vest,
Oradea, 1998, pp. 717.
117. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza
biblică vechi testamentară”, MA 34/1985, pp. 186194.
118. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Palia de la Orăştie (15821992)”, RT 1/1992, pp. 7174.
119. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Părintele Prof. Dr. Nicolae Neaga la 95 de ani”, în vol.
Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
Şaguna» din Sibiu, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”, Sibiu, 1997, pp. 35.
120. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”, în vol.
Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Tipogr. Eparhială, Sibiu, 1988, pp. 39-
52. (sub egida Mitropolia Ardealului)
121. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”, MA 34/1983,
pp. 139149.
122. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria
sa)”, RT 2/1992, pp. 2429.
123. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie”, în vol. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină, Sibiu, 1992, pp. 181188.
(sub egida Mitropolia Transilvaniei)
124. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară:
moartea, nemurirea sufletului, judecata şi viaţa particulară”, RT 3/1994, pp. 310.
125. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, Cartea Iov şi valoarea ei antropologică, 1984, 14 p.
(extras din MB 12/1984, pp. 820)
7

126. Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, Corniţescu, diac. prof. dr. Emilian, Arheologie biblică
pentru facultăţile de teologie, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 352 p. + XXXII planşe.
127. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii
patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”, MA 6/1989, pp. 2632.
128. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Biblia lui Şerban tricentenară”, BOR 910/1988, pp. 102-
117.
129. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”, MB 12/1984,
pp. 720.
130. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”, MB 79/1975,
pp. 368372.
131. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Religia evreilor: Iudaismul”, MA 5/1986, pp. 1128.
132. Abrudan, pr. prof. Dumitru, „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice,
tipărit cu binecuvântarea, PF Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ed. a
IIa, EIBMBOR, Bucureşti, 1985, 452 p.”, MA 5/1986, pp. 135136.
133. Achimescu, pr. D. D., „Fiul Omului”, RT 56/1935, pp. 236249.
134. Agouridis, prof. dr. Savvas, Apocalipsa lui Ioan, trad. din lb. greacă de Coman, pr. dr.
Constantin, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1997, 428 p.
135. Agurides, prof. Savas, „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”, MB 79/1967, pp. 467472,
trad. de Ion V. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală, Paris,
53/1966, pp. 3034.
136. Ailincăi, pr. D., „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor, după învăţătura
Noului Testament”, MMS 12/1982, pp. 1527.
137. Aleuţă, Ilie Gh., Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru, Ed. Credinţa ortodoxă, Cernăuţi,
1940, 16 p. (popularizare)
138. Alexa, pr. drd. Nicolae, „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi
Penticostar”, BOR 12/1982, pp. 141155. (l. seminar, doctorat)
139. Alexandrescu, pr. Ioan, Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1937, 91 p. (colecţia Popasuri duhovniceşti, nr. 13)
140. Alexandrescu, pr. Ioan, Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1938, 60 p. (colecţia Popasuri duhovniceşti, nr. 17)
141. Alexandru, B. A., „Casa de lângă mare Jope, Cezareea, Arimateea”, GB 78/1962, pp.
689700. (date geografice şi istorice)
142. Alexandru, Ioan, Cântarea cântărilor, Ed. Ştiiţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977,
133 p. (trad. din ebraică, note şi comentarii de Ioan Alexandru, studiu introductiv de
Zoe DumitrescuBuşulenga, pp. 712, 8 planşe, colecţia Bibliotheca orientalis)
143. Alexe, pr. conf. Ştefan, „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I, 22)”, O 3/1974, pp.
550560.
144. Ambrozie al Milanului, Sfântul, „Psalmul 50”, MB 56/1990, pp. 5880, trad. de pr. prof.
dr. Nicolae Neaga.
145. Anania, arh. Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă teologică şi
literară românească”, GB 6/1988, pp. 5362.
146. Anastasiu, Vasile, Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda, Ed. Clemenţa,
Bucureşti, 1905, 43 p. (licenţă)
147. Andreescu, prot. econom Ioan, Studiu archeologicistoric. Farisei şi saducei în epoca
Macabeilor şi sub Erode cel Mare, Tipogr. Curţii regale, 1902, 45 p. (licenţă)
148. Andreicuţ, pr. drd. Ioan, „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi
combaterea lor”, ST 2/1990, pp. 8498.
149. Andreicuţ, pr. drd. Ioan, „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns
la traducerile tendenţioase ale vremii”, ST 56/1989, pp. 7486.
8

150. Andrievici, Samuil şi Coca, Calistrat, Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui
Nou, pentru şcoalele primare, clasele superioare, Ed. Fondului bisericesc român din
Bucovina, Cernăuţi, 1922, 228 p. (78 ilustraţii)
151. Angelescu, pr. Paraschiv, „Noul Testament bulgar de la 1828”, BOR ?/1934, pp. 306-
323.
152. Anghelache, Şt. Radu, Priviri asupra profetului Ioil, Tipogr. Regală, Bucureşti, 1906,
56 p. (licenţă)
153. Anghelescu, conf. dr. Gheorghe, „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Cuvântul este Fiul
lui Dumnezeu (III)”, MO 12/1999, pp. 4247.
154. Anghelescu, conf. dr. Gheorghe, „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Cuvântul este Fiul
lui Dumnezeu (II)”, MO 16/1998, pp. 9499.
155. Arion, drd. Leon Gh., „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”, ST 7-
8/1966, pp. 470488.
156. Arion, drd. Leon Gh., „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”, ST
12/1967, pp. 4561.
157. Arion, magistrand Leon Gh., „Concepţia paulină despre Biserică, cu specială privire la
Epistola către Efeseni”, ST 78/1965, pp. 402418.
158. Arion, magistrand Leon Gh., „Pericopa despre femeia cea păcătoasă, din Sfânta
Evanghelie după Ioan VII, 53 VIII, 11”, ST 910/1965, pp. 523541.
159. Arion, pr. conf. dr. Leon, „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire
critică”, articol în Teologie, istorie, viaţă bisericească, vol. editat sub egida
„Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă”, Oradea, 1998, pp. 1934.
160. Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. I, Ed. Limes, Cluj, 1999, 260 p.
161. Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. II, Ed. Limes, Cluj, 1999, 250 p.
162. Arion, pr. dr. Leon, Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească
a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Introducere, traducere şi comentariu, Ed.
Orthodoxos Kypseli, Thessalonic, 1997, 530 p. (doctorat)
163. Arion, pr. dr. Leon, Problematica socială a sec. IV în lumina Sfintei Scripturi, Ed.
Orthodoxos Kypseli, Thessalonic, 1997, 300 p.
164. Arion, pr. Leon Gh., „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”, ST 3/1987, pp. 104128.
165. Arseniev, N., „Câteva probleme de istoria religiilor. Experienţa religioasă în Vechiul
Testament”, trad. din lb. engleză de Rus, prof. dr. Remus, ST 56/1990, pp. 5067.
166. Athanase (?), mitropolit primat, Psaltirea pe scurt, Tipogr. şi legătoria Dumitru
Bălănescu, Buzău, 1933, 15 p. (ed. a IIa)
167. Athanase, mitropolit primat, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (ed. a IIa)
168. B(elea), pr. N., „Ce este Biblia?, de pr. Gheorghe Secaş, Tipogr. «Oastea Domnului»,
Sibiu, 1933, 30 p.”, RT 56/1933, p. 239.
169. B(elea), pr. N., „Profetul Daniel despre Hristos, de dr. Nicolae Neaga, profesor la
Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1933, 31 p.”,
RT 56/1933, p. 242.
170. B(ucevschi), O., „Preot dr. Toma Gherasimescu, prof., Facerea lumii din punct de
vedere filosofic, ştiinţific şi biblic, Bucureşti, 184 p., lei 66”, C ?, (1939, 1940, 1941), p.
774.
171. B., C., „Maria Rădulescu, Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului
Coresi, Bucureşti, 1959, 99 p., Ed. Academiei”, GB 34/1960, pp. 339341.
172. B., pr., „pr. Nicolae Macsim, Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură,
Iaşi, 1975, 146 p.”, MO 1012/1977, pp. 877879.
173. Baba, pr. lect. Teodor L., „Inspiraţia şi autenticitatea, divinitatea şi umanitatea, reliefate
în Sf. Scriptură”, MB 1012/1995, pp. 2428. (introd. biblică)
9

174. Baba, pr. prof. Ioan, „Esenienii date în legătură cu istoria, învăţătura şi viaţa lor, din
sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”, MB 46/1993, pp. 4357.
175. Baba, pr. Teodor, „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică, creştină şi musulmană”, MB
5/1988, pp. 2535.
176. Baba, pr. Teodor, „Profeţi vechi, oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”, MB 7-
9/1994, pp. 3544.
177. Baba, pr. Teodor, „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”, MB 78/1990,
pp. 3647.
178. Băbuţ, diac. Gheorghe, Hronograf adică numărare de ani de la Adam, anul I de la
Creaţie, pînă la anul 3600 după Creaţie, Ed. Pelerinul român, Oradea, 1992, 292 p.
(colecţia Ortodoxia românească, transcrisă din chirilică de diac. Gh. B.)
179. Băbuţ, diac. Gheorghe, Tâlcuire la Apocalips, Ed. Pelerinul român, Oradea, 1991, 268
p. (două comentarii: 1. Sf. Andrei, arhiep. Cezareei Capadociei, după un manuscris în
chirilică din 1704 şi 2. Sf. Ambrozie al Milanului, din latină).
180. Baconsky, drd. Teodor, „Le monde ancien grec et la Bible, sous la direction de Claude
Mondésert, col. «Bible de tous les temps», Ed. Beauchesne, Paris, 1984, 422 p.”, O
1/1988, pp. 138143.
181. Badea, prof. I. Gh., „«Cântarea Cântărilor». Studiu introductiv, de Zoe Dumitrescu
Buşulenga. Traducere din limba ebraică, note şi comentarii de I. Alexandru”, MMS 1-
2/1978, p. 172.
182. Bakonsky, drd. Teodor, „John Anthony McGuckin, The Transfiguration of Christ in
Scripture and Tradition, col. «Studies in The Bible and Early christianity», vol. 9, The
Edwin Mellen Press, 1986, 333 p.”, ST 6/1987, pp. 121128.
183. Bălan, dr. Nicolae (sau Redacţia RT?), „O istorisire veche despre potop”, RT 12/1914,
pp. 4445.
184. Bălan, dr. Nicolae, „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”, RT 56/1914, pp. 9799.
185. Bălan, dr. Nicolae, „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”, RT 11/1908, pp.
409415.
186. Bălan, dr. Nicolae, „În chestia Micii Biblii”, RT 2022/1913, pp. 570578.
187. Bălan, dr. Nicolae, „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”, RT 912/1915, pp. 137146.
188. Bălan, dr. Nicolae, „Un congres biblic românesc”, RT 2 (pp. 4150), 3 (7383), 45 (138-
145) / 1912.
189. Bălan, mitropolit Nicolae, Pavel, Apostolul lui Iisus Hristos. Tablou biografic după
Konrad Kirch, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1931, 57 p.
190. Bălan, pr. prof. dr. Nicolae, Un congres biblic românesc, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu,
1912, 32 p.
191. Bălan, pr. prof. N., În chestia „Micii Biblii”. Studiu extras din Revista Teologică, Sibiu,
1914, 30 p.
192. Bălan, pr. prof. Nicolae, Un congres biblic românesc, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu,
1912, 32 p. (extras din RT)
193. Bălana, pr. Gh., „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol
Ioan”, MO 56/1974, pp. 421426.
194. Bălana, pr. Gh., „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Comentariu”,
MO 78/1974, pp. 600609.
195. Bălana, pr. Gh., „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Comentariu,
cap. II, 111”, MO 3-4/1975, pp. 202212.
196. Bălana, pr. Gh., „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Comentariu, cap. I,
510”, MO 12/1975, pp. 5970.
197. Bălana, pr. Gh., „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, cap. V, 7.
Studiu istoric şi comentar”, MO 12/1974, pp. 3641.
10

198. Bălana, pr. Gh., „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Epistola I”, MO 910/1973, pp.
757761.
199. Bălana, pr. Gh., „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Epistola I”, MO 1112/1973, pp.
973953.
200. Bălana, pr. magistrand Ghe. N., „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere
(interpretare din I Corinteni 15, 3558)”, ST 56/1957, pp. 368385.
201. Bălana, pr. magistrand Ghe. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”, ST 7-
8/1957, pp. 479495.
202. BălanMihailovici, Aurelia, „Exegeza lingvistică, bază a rigorii semnificaţiei textului
Bibliei”, O 2/1991, pp. 181184. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită)
203. BălanMihailovici, Aurelia, „Noul Testament, versiune revizuită, redactată şi comentată
de pr.? Bartolomeu Anania, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, 472 p.”, ST 13/1995, pp. 110-
128.
204. Balca, diac. prof. N., „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”, BOR 34/1969,
pp. 330334. (prez. bibliei lui G., Mainz 14521455)
205. Balcă, diac. prof. Nicolae, „Biblia în sistemul filozofic hegelian”, ST 12/1970, pp. 3959.
206. Balca, diac. prof. Nicolae, „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii
creştinului în teologia apostolică şi patristică”, GB 34/1970, pp. 272290.
207. Balca, diac. prof. Nicolae, „Tineri din Evanghelie”, GB 89/1956, pp. 412421. (fiul
risipitor, tânărul bogat, Eutihie, etc)
208. Balca, diac. prof. Nicolae, „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”, GB
3/1957, pp. 162167.
209. Bănescu, pr. prof. dr. Marcu, „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”, MB
1012/1994, pp. 615.
210. Bănescu, pr. prof. iconom D., Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. I normală
de băieţi şi fete şi cl. I de seminar, Tipogr. legătoria Matei Basarab, 1927, 116 p.
211. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I), MB 1/1988, pp.
1625.
212. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I), MB 11-
12/1984, pp. 679691.
213. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II), MB 12/1985,
pp. 1523.
214. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”, MB
1/1987, pp. 1321.
215. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”, MB 2/1987,
pp. 1522.
216. Bănescu, prot. dr. Marcu, „Toma”, MB 2/1989, pp. 1827.
217. Banu, Ion, Profeţii biblici vorbind filosofiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994, 208 p.
(colecţia Bibliotheca orientalis)
218. Barber, dr. P., Patima Mântuitorului văzută de un medic, trad. din lb. franceză de Popa,
dr. N., Ed. Bucovina, Bucureşti, 1943. (popularizare)
219. Barbu, dr. Petru, Istorioare biblice II. Carte de religiune pentru şcoalele poporale,
Tipogr. Diecezană, Karánsebes, 1908, 67 p. (ed. a VIIIa)
220. Barbu, dr. Petru, Istorioare biblice II. Carte de religiune pentru şcolile primare, Tipogr.
Diecezană grecocatolică română, Arad, 1922, 66 p. (ed. a XVIIa şi a XVIIIa)
221. Barbu, dr. Petru, Istorioare biblice II. Carte de religiune pentru şcolile primare, Tipogr.
Diecezană ortodoxă română, Arad, 1924, 64 p. (ed. a XXa)
222. Barbu, pr. P., Bizerea, pr. P., Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor
primare, Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1930, 31 p. (ed. a IIa)
11

223. Barbu, pr. P., Bizerea, pr. P., Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. Carte de
religiune pentru cl. I a şcoalelor secundare, Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1931, 63 p.
224. BarbuBucur, prof. dr. Sebastian, „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta
Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”, ST 5/1988, pp. 86102. (cu prilejul
tricentenarului Bibliei de la Bucureşti, 1688)
225. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Apocalipsul Sf. Ioan Teologul”, BOR 11/1906, pp.
13271340.
226. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Cântarea Cântărilor”, BOR 8/XXXII, pp. 913919.
227. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Cântarea Cântărilor”, BOR 9/XXXII, pp. 10581063.
228. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Caracterul ebreilor”, BOR 2/XXXII, pp. 194199.
229. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Scripturi”,
BOR 1/XXXII, pp. 7081.
230. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Divinitatea Epistolei Sf. Ap. Pavel către ebrei”, BOR
2/1906, pp. 140152.
231. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. Apostol Pavel”,
BOR 1/1906, pp. 1528.
232. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Epistola sobornicească a Sf. Ap. Iacob”, BOR 6 (pp.
476489) şi 7 (721732) /1906.
233. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Macabeii”, BOR 10/XXXII, pp. 11561162.
234. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Macabeii”, BOR 11/XXXII, pp. 12481252.
235. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Macabeii”, BOR 12/XXXII, pp. 14141421.
236. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Messia”, BOR 10 (pp. 11261138) şi 11 (11981209) /
1906.
237. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Profeţiile lui Amos”, BOR 7/XXXII, pp. 726740.
238. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Profeţiile lui Ioil”, BOR 5/XXXII, pp. 564573.
239. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Profeţiile lui Ioil”, BOR 6/XXXII, pp. 614622.
240. Bârlădeanu, PS arh. Callistrat, „Săracii şi cerşitorii la ebrei”, BOR 3/XXXII, pp. 305-
311.
241. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Agricultura la ebrei”, BOR 7/XXXI, pp. 763775.
242. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Arborii şi copacii la vechii ebrei”, BOR 9/XXXI,
pp. 10091021.
243. Bărlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Iisus şi samarineanca”, BOR 1/1905, pp. 6679.
244. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Legumele la ebrei”, BOR 8/XXXI, pp. 903914.
245. Bărlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Numirile date profeţilor în Sf. Scriptură”, BOR
11/1905, pp. 12011211.
246. Bărlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiil şi Daniel”, BOR
12/1905, pp. 13211332.
247. Bărlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”,
BOR 9/1905, pp. 10431046.
248. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”, BOR 4/XXXI, pp.
442451.
249. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”, BOR 6/XXXI, pp.
652662.
250. Bârlădeanu, PS arhiereu Callistrat, „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”, BOR 3/XXXI, pp.
315326.
251. Bârlădenu, PS arhiereu Calistrat, „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”, BOR
12/1902, pp. 12211232.
252. Bârlănescu, pr. Ioan, „Personalitatea Sf. Apostol Pavel, izvoarele sale doctrinare şi
permanenta sa actualitate”, MB 46/1993, pp. 3142.
12

253. Basarab, diac. prof. Mircea, „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”, ST 1-


2/1972, pp. 5969.
254. Basarab, diac. prof. Mircea, „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II, 24)”, GB 910/1970,
pp. 910918.
255. Basarab, magistrand Mircea, „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”, O 4/1960,
pp. 552570.
256. Basarab, magistrand Mircea, „Psalmul LI (L). Ideea de rugăciune şi jertfă”, ST 78/1961,
pp. 410427.
257. Basarab, magistrand Mircea, „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”, ST 34/1961,
pp. 202226.
258. Basarab, Mircea, „Klaus Baltzer, Die biographie der propheten, Neukirchener Verlag,
1975, 220 p.”, MB 79/1977, pp. 627630.
259. Basarab, pr. dr. Mircea, „Evanghelie şi cultură la români”, BOR 13/1992, pp. 4956.
260. Basarab, pr. dr. Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”,
MB 4/1987, pp. 1624.
261. Basarab, pr. Mircea, „Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi comentar”, ST
510/1979, pp. 397571. (doctorat)
262. Basarab, pr. Mircea, Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi comentariu,
EIBMO, Bucureşti, 1980, 185 p. (doctorat, extras din ST 510/1979)
263. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile
anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”, MA 79/1979, pp. 602618.
264. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”, MB 1-
3/1979, pp. 3142.
265. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei
Scripturi”, MA 56/1983, pp. 280296.
266. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, „Scriptură şi liturghie. Probleme de ermineutică biblică”,
MB 79/1981, pp. 462484.
267. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului
Vasile cel Mare”, MB 46/1979, pp. 286300.
268. Basarab, pr. prof. dr. Mircea, Ermineutica biblică, Ed. Episcopiei ortodoxe române,
Oradea, 1997, 158 p.
269. Basarab, pr. prof. Mircea, „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”, O
2/1980, pp. 221241.
270. Băzău, pr. dr. Ion, „Lucrarea predicatorială a Sf. Apostol Pavel în Atena. Cuvântarea
din Areopag”, MO 12/1999, pp. 5159.
271. Bedreg, pr. Panait, Sfânta Evanghelie de la Marcu, din nou tâlcuită şi pe scurt
tălmăcită pe înţelesul celor mulţi, Ed. Universul, Bucureşti, 1927, 92 p.
272. Bedreg, pr. Panait, Sfânta Evanghelie de la Marcu, din nou tâlcuită şi pe scurt
tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2, Ed. Universul, Bucureşti, 1940, 93 p.
273. Bejenariu, pr. econ. Mihail, Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor
secundare de băieţi şi fete1, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1925, 90 p. (manual)
274. Bejenariu, pr. prof. dr. Mihail, Istoria sfântă. Manual de religie pentru cl. Ia a şcoalelor
de viticultură, horticultură, agricultură şi profesionale în genere, Ed. proprie, Huşi,
1936, 51 p.
275. Bejgu, pr. magistrand Gheorghe, „Prietenia după Sfânta Scriptură”, ST 12/1957, pp. 68-
85.
276. Bejgu, pr. magistrand Gheorghe, „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective
după cărţile istorice ale Noului Testament”, ST 56/1957, pp. 343354.
277. Beldie, econ. dr. I. C., Popasuri exegetice, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928,
44 p.
13

278. Beldie, econ. dr. I. C., Poziţiuni teologice, Ed. Moldova S.A.R., Galaţi, 1928, 48 p.
279. Beldie, econ. I. C., „Epistola către Galateni (cap. 46)”, BOR 5/1926, pp. 267272.
(exegeză)
280. Beldie, econ. I. C., „Epistola către Galateni”, BOR 4/1926, p. 191. (exegeză)
281. Beldie, econ. I. C., „Genealogia Mântuitorului”, BOR 11/1923, pp. 737743. (ist. biblică)
282. Beldie, econ. I. C., „Genealogia Mântuitorului”, BOR 12/1923, pp. 910915. (ist. biblică)
283. Beldie, econ. I. C., „Genealogia Mântuitorului”, BOR 13/1923, pp. 987993. (ist. biblică)
284. Beldie, econ. I. C., „Orientarea între manuscriptele Bibliei”, BOR 6/1927, pp. 338342.
(critica textului)
285. Beldie, econ. I. C., De la Betleem la Betania. Istorisiri din viaţa Mântuitorului, Ed.
Lupaşcu, Bârlad, 1923, 32 p.
286. Beldie, econ. I. C., Despre Biblie, Ed. Moldova S.A.R., Galaţi, 1926, 54 p.
287. Beldie, econ. I. C., Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice, Ed. Cultura
poporului, Galaţi, 1929, 15 p.
288. Beldie, econ. I. C., Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2, Ed. Moldova, Galaţi, 1924, 54
p.
289. Beldie, econ. I. C., Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3, Ed. Moldova, Galaţi, 1926, 132
p.
290. Beldie, pr. dr. I. C., Despre Biblie şi explicarea ei, Ed. Moldova, Galaţi, 1926, 55 p.
291. Beldie, pr. dr. I. C., Epistola către Galateni. Text şi comentar, Tipogr. Cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1926, 47 p.
292. Beldie, pr. dr. I. C., Înaintemergătorul Domnului. Studiu istoricbiblic, Ed. Neculai Peiu,
Bârlad, 1939, 85 p.
293. Beldie, pr. dr. I. C., l’Hellenicité des epîtres pauliniennes, Ed. Moldova, Galaţi, 1928,
15 p. (studiu lingvistic)
294. Beldie, pr. dr. I. C., Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. Studiu de
concordanţă biblică, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1939, 15 p.
295. Beldie, pr. dr. I. C., Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii, Ed. Socec &
comp., Bucureşti, 1912, 31 p.
296. Beldie, pr. dr. I. C., Poezia biblică, Ed. George Jorică, Galaţi, 1937, 30 p. (conferinţă)
297. Beldie, pr. dr. I. C., Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos, Ed. Moldova, Galaţi,
1931, 15 p.
298. Beldie, pr. dr. I. C., Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet, Ed. Moldova, Galaţi,
1931, 31 p.
299. Beldie, pr. dr. I. C., Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură, Ed. Moldova, Galaţi,
1931, 61 p.
300. Beldie, pr. econ. I. C., „Ce spune Sf. Apostol Pavel despre a doua venire”, BOR
12/1927, pp. 734737. (exegeză)
301. Beldie, pr. econ. I. C., „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”, BOR 5-
6/1939, pp. 286298.
302. Beldie, pr. prof. dr. I. C., Genealogia Mântuitorului. Studiu de concordanţă biblică,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1923, 66 p.
303. Beldie, pr. prof. dr. I. C., Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale,
Imprimeria Chişinău, Chişinău, 1940, 22 p. (popularizare)
304. Beldie, pr. prof. dr. I. C., Popasuri exegetice, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1928, 43 p. (popularizare)
305. Beldie, pr. prof. I. C., Epistola către Tit. Introducere, traducere şi comentar, Ed.
Moldova, Galaţi, 1928, 124 p. (doctorat)
306. Belea, Minodora N., „Familia în Antichitatea precreştină”, RT 78/1944, pp. 301311.
(are capitol Familia la iudei, pp. 306308)
14

307. Belea, Minodora N., „Prof. dr. L. G. Munteanu, Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist
Ioan, colecţia «Cărţile vieţii», Cluj, Ed. Episcopiei ortodoxe române, 1943, 248 p.”, RT
56/1944, pp. 280281.
308. Belea, Minodora, „Prof. dr. L. G. Munteanu, Viaţa Sfântului Apostol Petru, colecţia
Cărţile Vieţii, Cluj, Ed. Episcopiei ortodoxe române, 1944, 204 p.”, RT 34/1945, pp.
152154.
309. Belea, Minodora, „Prof. dr. L. G. Munteanu, Viaţa Sfântului Apostol Pavel, colecţia
«Cărţile vieţii», nr. 12, Cluj, Ed. Episcopiei ortodoxe române, 1942, 246 p.”, RT 1-
2/1943, pp. 133134.
310. Belea, N., „Sf. Pavel, eroul suferinţei”, (după Anton Worlitscheck, Paulus und die
moderne Seele), RT 4/1932, pp. 141150.
311. Belea, pr. Nicodim, „Hristos, lumina cea mare”, RT 1/1944, pp. 5962.
312. Belea, pr. Nicodim, „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”, după
A. Worlitscheck, „Paulus und die moderne Seele”, RT 34/1936, pp. 99106.
313. Belea, pr. Nicodim, „Preot Teodor Ciceu, Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de
peste an, colecţia «Cărţile Vieţii», Cluj, Ed. Episcopiei ortodoxe române, 1945, 226 p.”,
RT 1-2/1945, p. 71.
314. Belea, prot. Nicodim, „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi
pastorală a preotului”, BOR 1112/1984, pp. 776790.
315. Belea, prot. Nicodim, „Teologia Decalogului”, MA 3/1986, pp. 3144.
316. Belea, prot. Nicodim, „Wolfgang E. Pax, Auf den Spuren des Paulus, Ed. Mordecai
Ranaan din Tel Aviv (Israel), trad. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”, MA 10-
12/1982, pp. 720722.
317. Belenki, M. S., Despre mitologia şi filosofia Bibliei, trad. din lb. rusă de Florescu,
ElenaMaria, Ed. Politică, Bucureşti, 1982, 190 p.
318. Beleuţă, I., „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc
de reformă şi de unire”, RT 1618/1915, pp. 276283.
319. Beleuţă, prot. prof. dr. Ilie, „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”, RT 11/1937,
pp. 424427.
320. Belu, D. I., „Păcatul original la Origen”, RT 1112/1935, pp. 436460.
321. Belu, D., „Heinrich Vogel, Die Sünde im biblischen Verständnis, «Evangelische
teologie», Heft 10/1959”, MA 12/1960, pp. 122123.
322. Belu, pr. prof. D. I., „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. Apostol Pavel”, ST 9-
10/1955, pp. 555581.
323. Belu, pr. prof. dr. D., „Ironia în cuvântările Mântuitorului”, MMS 1112/1958, pp. 863-
871.
324. Belu, pr. prof. dr. Dumitru, „Predica apostolică”, MA 13/1966, pp. 100108.
325. Belu, pr. prof. dr. Dumitru, „Predica Sfîntului Apostol Petru”, MA 13/1967, pp. 135146.
326. Belu, prot. dr. D. I., „Vechiul Testament ca izvor omiletic”, MA 58/1957, pp. 504521.
327. Berescu, învăţător Ioan, Aron, pr. catihet, Religiunea pentru şcoalele poporale anul al
IIlea. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română
a Transilvaniei, Ed. Librăriei Ciurcu Brassó, 1905, 71 p.
328. Berlădeanu, PS archiereu Callistrat, „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în
Biserica Romei”, BOR 7/1904, pp. 732740.
329. Berlădeanu, PS archiereu Callistrat, „Solomon”, BOR 8 (pp. 930947) şi 9 (10581069) /
1904.
330. Berlădeanu, PS archiereu Callistrat, „Trimiterea Sf. Apostoli d’a predica Evangheliul”,
BOR 10/1904, pp. 11331144.
331. Bindiu, protos. Olivian, „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”, BOR 9-
10/1987, pp. 177179.
15

332. Bizerea, P., Preparaţiuni. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei Herbart-
Zilleriane, Tipogr. Diecezană, 1908, 361 p. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II)
333. Bîzgan, pr. drd. Gheorghe, „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”,
MMS 78/1979, pp. 455465.
334. Blaga, prot. dr. Iosif, „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”, RT 3-
4/1935, pp. 177185.
335. Bocian, Martin, în colaborare cu Kraut, Ursula şi Lenz, Iris, Dicţionar enciclopedic de
personaje biblice, trad. de Danţiş, Gabriela şi Spuhn, Herta, Ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 1996, XV + 431 p.
336. Bodale, pr. dr. Dumitru I., Meditaţii evanghelice, Ed. Credinţa, Arhiep. Misionară
Ortodoxă Română din America şi Canada, 1983, 208 p.
337. Bodogae, pr. prof. T., „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de
grijă a P.S. Emilian, episcopul Alba Iuliei, 1988, 908 p.”, MB 1/1989, pp. 133135.
338. Bodogae, prof. T., „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”, O 2/1966, pp. 246-
252. (efortul sârbului Vuk Karagici, 17871864, de a trad NT)
339. Bodogae, Teodor, „Dr. Vasile Gheorghiu, Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar,
vol. III (cap. 16, 4 28, 20), Tipogr. Glasul Bucovinei, Ed. autorului, Cernăuţi, 1933,
347 p.”, RT 12/1934, p. 51.
340. Bogatu, Emanoil Şt., Universalitatea potopului, Tipogr. Munca, Bucureşti, 1903, 89 p.
(licenţă)
341. Bogatu, EmanoilŞtefan, Universalitatea potopului, Ed. Minerva, Bucureşti, 1903, 89 p.
(licenţă)
342. Bogatu, Vasile, Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru, Ed.
Bukarestertagblatt, Bucureşti, 1901, 55 p. (licenţă)
343. Bogdan, prot. Petru, „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad
(1648) al mitropolitului Simion Ştefan”, MB 1012/1973, pp. 636647.
344. Bogdaproste, drd. Gheorghe, „Cinstirea aproapelui după Decalog”, ST 910/1969, pp.
699714.
345. Bogdaproste, drd. Gheorghe, „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”, ST 12/1970,
pp. 104117.
346. Bogdaproste, drd. Gheorghe, „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după
Fericitul Augustin”, ST 12/1971, pp. 96109.
347. Bogdaproste, Gheorghe, „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”, GB
34/1972, pp. 307316.
348. Bogdaproste, Gheorghe, „Hristologia după Epistola către Evrei”, GB 1112/1971, pp.
10881099.
349. Boiu, diac. Boşcu, Legislaţiunea lui Moisi, Tipogr. M. S. Niculescu & co., Bucureşti,
1905, 100 p. (licenţă)
350. BolşacovGhimpu, A. A., „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei
Orientului apropiat”, MO 5-6/1972, pp. 349373.
351. BolşacovGhimpu, A. A., „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi
istorice”, ST 12/1972, pp. 8595. (cronologie)
352. BolşacovGhimpu, A. A., „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”, GB
912/1976, pp. 907921.
353. BolşacovGhimpu, A. A., „Probleme de cronologie biblică veche”, GB 78/1974, pp.
652671. (regiuni în grija judecătorilor, epoca lor, cronologia faraonilor din Imperiul nou
şi campaniile lor în Asia, judecătorii noi, Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu)
354. Bontea, icon. Climent, Cheia Noului Testament. Partea I. Cele patru Evanghelii, Ed.
Gh. A. Diaconescu, Focşani, 1905, 232 p. (concordanţă)
16

355. Bonteanu, Theodosie, „Proorociile despre venirea Mântuitorului”, MMS 1/1931, pp. 7-
12.
356. Borca, pr. lect. Vasile, „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară.
Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”, RT 4/1998, pp. 7394.
357. Boroianu, dr. D. G. şi Oiaga, Vasile, Explicarea Evangheliilor. Manual pentru cl. a IIa
secundară11, Ed. Socec & comp., Bucureşti, 1914, 56 p.
358. Boroianu, dr., „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi
creştinism”, BOR 2/1913, pp. 132149. (teol. bibl.)
359. Boroianu, prof. dr. D. G., Oiaga, prof. Vasile, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Ia secundară, Ed. Librăriei
Socec & co., Bucureşti, 1927, 104 p. (ed. a XVIa, + 2 hărţi color)
360. Boroianu, prof. dr. D. G., Oiaga, prof. Vasile, Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi
Noului Testament. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Ia secundară de băieţi
şi de fete, Atelierele grafice I. V. Socecu, Bucureşti, 1904, 115 p. (ed. a IVa, + 2 hărţi
color)
361. Boroianu, prof. dr. D. G., Oiaga, prof. Vasile, Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi
Noului Testament. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Ia secundară de băieţi
şi de fete. Putând fi adaptată şi la cl. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume
pentru aceste şcoale, Atelierele grafice I. V. Socecu, Bucureşti, 1905, 121 p. (ed. a Va,
+ o hartă color)
362. Botez, Al. A., „…un sat, care se numea Emaus…”, GB 56/1959, pp. 448453. (episodul
de la Emaus, date geografice)
363. Botez, Al. A., „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops, Jesus en son temps,
Les Grandes Etudes Historiques, Ed. Fayard, Paris, 880 p.)”, BOR 78/1965, pp. 783788.
364. Botoşăneanu, episcop Calinic, Biblia în Filocalie. Antologie de texte biblice tâlcuite în
Filocalia românească, vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995, 302 p.
365. Botoşăneanu, episcop Calinic, Biblia în Filocalie. Antologie de texte biblice tâlcuite în
Filocalia românească, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995, 398 p.
366. Branişte, pr. prof. Ene, „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a
credincioşilor”, ST 12/1954, pp. 1738.
367. Brătan, pr. Ilie D., „Cântarea Cântărilor, trad. din lb. ebraică, note şi comentarii de Ioan
Alexandru, Bucureşti, 1977, 133 p.”, MO 46/1978, pp. 463466.
368. Bria, diac. asist. Ion, „Sensul activ al speranţei creştine”, GB 78/1969, pp. 777787.
(speranţa în Sfânta ScripturăNT)
369. Bria, diac. asist. Ion, „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Consideraţii generale”, ST 56/1970,
pp. 384405. (unitatea Sf. S. cu T., παραδοσις)
370. Bria, diac. Ion, „«Iată, Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa
Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala, iul. 1968)”, O 3/1967,
pp. 461470. (prezentare a broşurii adunării, conţinînd şi 7 studii biblice la temă)
371. Bria, magistrand Vasile, „Imnul dragostei (I Corinteni XIII, 113) în Omiliile Sfântului
Ioan Gură de Aur”, ST 78/1961, pp. 427437.
372. Bria, pr. conf. Ion, „Slujirea Cuvântului”, GB 12/1972, pp. 5058. (mărturia şi mesajul
propovăduirii, forme de predică)
373. Bria, pr. prof. dr. Ion, „Eshatologia sau lumea viitoare”, O 12/1995, pp. 61101.
374. Bria, pr. prof. Ion, „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”, O 2/1973, pp.
218252. (date şi texte scripturistice)
375. Bucevschi, diac. prof. O., „Dr. HansWerner Bartsch, «Die neutestamentliche
Verkündigung der Freiheit», în Evangelisches Pfarrerblatt, Leipzig, Heft 6/1961”,
MMS 12/1962, pp. 7274. (d. libertate în NT)
17

376. Bucevschi, diac. prof. O., „Dr. Oscar Cullmann, Die Bibel und das 2. vatikanische
Konzil, în col. «Dialog unterwegs», Göttingen, 1964, 18 p.”, O 1/1966, pp. 140142.
377. Bucevschi, diac. prof. O., „John Kilgallen, «Intimität im Neuen Testament», (Concilium
1/1979)”, O 2/1980, pp. 388389.
378. Bucevschi, diac. prof. O., „Patimile şi Învierea Domnului”, GB 56/1975, pp. 513523.
379. Bucevschi, diac. prof. O., „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”, MO 3-4/1960, pp.
137-151.
380. Bucevschi, diac. prof. Orest, „Biblia gotică şi fragmentele ei, de Leopold Lentner”,
MMS 910/1970, pp. 578579.
381. Bucevschi, diac. prof. Orest, „Doi apostoli: Iuda şi Petru”, GB 34/1956, pp. 150152.
(atitudinea lor faţă de Mântuitorul)
382. Bucevschi, diac. prof. Orest, „Mântuitorul despre sine”, ST 78/1956, pp. 403421. (cu
bibliografie)
383. Bucevschi, O., „Bunătatea divină”, GB 34/1967, pp. 258262. (dovezi scripturistice)
384. Bucevschi, O., „Romano Guardini, Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen
Testament, Freiburg, 1964, 140 p.”, MMS 34/1966, pp. 242243.
385. Bucevschi, parohul Ioan, „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6
cuvântări”, C 1911 (pp. 129140, 197203, 251256, 311315, 366371).
386. Bucevschi, prof. Orest, „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien», de
Prof. Dr. August Strobel, in Zeitschrift für Evangelische Ethik”, MMS 78/1973, pp.
521522. (atit. de pace a lui Iisus)
387. Bude, pr. drd. Ioan, „Antropologia Vechiului Testament”, ST 3/1989, pp. 2639.
388. Bude, pr. drd. Ioan, „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi
după istoricul Iosif Flaviu”, ST 4/1986, pp. 6678.
389. Bude, pr. drd. Ioan, „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii, după învăţătura
biblică neotestamentară”, GB 6/1987, pp. 7386. (Biserica şi Israelul contemporan, popor
ales în VT, grupări religioase, noul popor ales, Biserica)
390. Bude, pr. Ioan, „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”, MB
46/1989, pp. 3243.
391. Bude, pr. Ioan, „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament”
(II), MB 79/1994, pp. 4560.
392. Bude, pr. Ioan, „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament”
(I), MB 46/1994, pp. 1430.
393. Bude, pr. Ioan, „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul
Testament”, MB 1/1989, pp. 3042.
394. Bude, pr. Ioan, „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în
Tradiţia Bisericii”, MB 2/1988, pp. 4862.
395. Bude, pr. Ioan, „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”, MB
79/1997, pp. 7882.
396. Bude, pr. Ioan, „Viaţă şi moarte în Hristos. Epistola a IIa către Corinteni 5, 110”, MB
1/1988, pp. 5162.
397. Buga, drd. Ioan, „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul
Apostol Pavel”, O 3/1975, pp. 525535.
398. Buga, pr. drd. Ioan, „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”, ST 34/1978,
pp. 231242.
399. Buga, pr. drd. Ioan, „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. Ap.
Pavel”, ST 34/1978, pp. 193204.
400. Buga, pr. drd. Ioan, „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”, ST 9-
10/1975, pp. 729736.
18

401. Buga, pr. Ion, „Sfântul Ioan Botezătorul, primul martor public al Fiului lui Dumnezeu
cel întrupat”, O 1/1983, pp. 7382.
402. Bulacu, pr. dr. Mihail, Şcoala exegetică biblică din Antiohia, Tipogr. Ion C. Văcărescu,
Bucureşti, 1931, 100 p.
403. Bulacu, pr. prof. dr. Mihail, Omilia exegetică biblică. Partea I, Ed. autorului, Oradea,
1929, 98 p.
404. Bulacu, pr. prof. dr. Mihail, Şcoala exegetică biblică din Antiohia, Ed. Ion C.
Văcărescu, Bucureşti, 1931, 100 p.
405. Bulacu, pr. prof. Mihail, „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii
creştini mireni”, GB 34/1976, pp. 345364. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu,
îndemnul Sf. Părinţi de a o citi cu evlavie)
406. Bulacu, pr. prof. Mihail, „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a
Sf. Scripturi”, GB 910/1979, pp. 966982.
407. Bulacu, pr. prof. Mihail, „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”, BOR 56/1979,
pp. 744767.
408. Bunea, pr. Ion, „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”, MB 79/1965, pp. 518527.
409. Bunea, pr. Ion, „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”, MA 1112/1971,
pp. 852855.
410. Burcuş, drd. Teodor M., „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”,
ST 910/1966, pp. 575583.
411. Burcuş, drd. Teodor M., „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului
Testament”, ST 78/1966, pp. 434449.
412. Burcuş, drd. Teodor, „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii», tema principală a Sesiunii
anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace, Sofia, oct. 1966”,
ST 78/1967, pp. 492503. (l. sem. doctorat exegeza profeţiei Amos 5, 14)
413. Burcuş, drd. Teodor, „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei
universalist”, ST 34/1967, pp. 173188.
414. Burcuş, pr. Teodor, „Cartea Rut”, MA 13/1974, pp. 7780.
415. Burilescu, Ştefan, Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu, Ed.
Universala, Bucureşti, 1905, 62 p. (licenţă)
416. Burtan, drd. Gheorghe, „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”,
ST 910/1974, pp. 717724.
417. Burtan, drd. Gheorghe, „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”, ST 910/1973, pp.
725735.
418. Buzescu, pr. Nic. C. şi Popovici, diac. Al., Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului
Hristos, manual pt. cl. I de gimnaziu, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1946, 283 p.
419. Buzescu, pr. Nic. C. şi Popovici, diac. Al., Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului
Hristos2, manual pt. cl. I de gimnaziu, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1947, 211 p.
420. Buzescu, pr. prof. N. C., „Oscar Cullmann, Christologie du Nouveau Testament, Ed.
Delachaux et Niestlé, IIIe ed., Neuchâtel, 1968, 300 p.”, O 4/1975, pp. 666673.
421. Buzescu, pr. prof. N. C., „Unitatea revelaţiei prin prooroci, Înaintemergătorul şi Sfinţii
Apostoli în imnologia Octoihului”, O 2/1977, pp. 173195.
422. Buzescu, pr. prof. Nicolae C., „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi,
desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”, GB 78/1964, pp. 649653.
(predică)
423. Buzescu, pr. prof. Nicolae, „Conceptul de Evanghelie la Origen”, ST 34/1978, pp. 216-
230.
424. C(olan), N(icolae), „Prof. dr. Edmund Kalt, Biblische Arhaeologie 2, vermehrte
Auflage, mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse), Freiburg im
Breisgau, Herder, 1934”, RT 910/1934, pp. 352353.
19

425. C., „Macabeii (urmare din no. 10)”, BOR 11/1909, pp. 12481252. (posibil Bârlădeanu?)
426. C., „Macabeii (urmare din no. 11)”, BOR 12/1909, pp. 14141421. (posibil Bârlădeanu?)
427. C., „Macabeii”, BOR 10/1909, pp. 11561162. (posibil Bârlădeanu?)
428. Căciulă, pr. dr. Olimp N., „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea
personalităţii şi activităţii Sf. Apostol Pavel”, ST 78/1951, pp. 462480.
429. Callist Botoşăneanu, arhiereu prof., Popescu, protop. prof. Simeon, Istoria sfîntă a
Vechiului şi Noului Testament, conform programei în vigóre pentru cl. I de băieţi şi de
fete, Tipogr. Gutenberg, Bucuresci, 1902, 184 p. (aprobată de Sfîntul Sinod)
430. Caloianu, drd. Viorel, „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în
Vechiul Testament”, ST 34/1975, pp. 226231.
431. Caloianu, Viorel, „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui
Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”, GB 12/1974, pp. 6372.
432. Călugăr, D(umitru), „† Grigorie Leu Botoşăneanu, Cum să citim Sfânta Scriptură,
Bucureşti, 1934, Tipogr. Cărţilor bisericeşti”, RT 1112/1934, pp. 434435.
433. Călugăr, D(umitru), „Ion V. Georgescu, Actualitatea profeţilor, Bucureşti, 1934, 64 p.”,
RT 12/1935, pp. 132133.
434. Călugăr, D(umitru), „Ion V. Georgescu, Demonologia Vechiului Testament: «Azazel»,
Bucureşti, 1934, Instit. de arte grafice «Speranţa»”, RT 1-2/1935, pp. 131132.
435. Călugăr, pr. Dumitru, A cincea carte de religie2, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1943, 61
p. (manual)
436. Călugăr, pr. Dumitru, A doua carte de religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 66 p.
(manual)
437. Călugăr, pr. Dumitru, A patra carte de religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 78 p.
(manual)
438. Călugăr, pr. Dumitru, A şasea carte de religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1941, 70
p. (manual)
439. Călugăr, pr. Dumitru, A treia carte de religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 63 p.
(manual)
440. Călugăr, pr. Dumitru, Copii din Biblie. Despre cei mici din vremea veche pentru cei
mici din vremea noastră, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 104 p. (seria Didactică,
nr. 10)
441. Călugăr, pr. Dumitru, Fericiţi sunt... (Matei 5, 312), Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1948,
68 p.
442. Călugăr, pr. Dumitru, Întâia carte de religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 45 p.
(manual)
443. Cândea, acad. prof. Virgil, „Evanghelia în cultura românească”, ST 12/1997, pp. 142-
148. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi
cultură, Addis Abeba, Etiopia, 1927 ian. 1996)
444. Cândea, pr. prof. dr. Spiridon, „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”,
MA 13/1961, pp. 97106.
445. Cândea, pr. prof. Sp., „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat, ed. de către
Institutul biblic evanghelic din Altenburg, Republica Democrată Germană”, MA 1-
3/1961, pp. 137139.
446. Cândea, pr. S(piridon), „Conf. Vasile M. Vellas, 1. Υπομνημα εις το βιβλιον του
προφιτου Ναουμ, Atena, 1932; 2. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ.
Διαθηκης, Atena, 1932”, RT 12/1934, pp. 5657.
447. Cândea, prof. dr. Virgil, „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. al XVIIlea, extras din
rev. „Limba română”, no. 2, Ed. Academiei R.S.R, Bucureşti, 1970, 2 p.
448. Cândea, R., „Preot Gr. Popescu, De ce serbăm duminica? Studiu apologetic, Roman,
1926, 36 p.”, C 1011/1926, pp. 322323.
20

449. Cândea, Romulus, „Femeia la evreii vechi”, RT 78/1907, p. 289.


450. Cândea, S(piridon), „Vasile M. Vellas, profesor la Universitatea din Atena,
Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη
θρησκεια”, RT 1112/1936, pp. 436437.
451. Candrea, conf. I. A., Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi
XVII traduse din slavoneşte, vol. I, Introducere cu 11 planşe, Atelierele grafice Socec &
co., Bucureşti, 1916, 238 p. (non vidi)
452. Candrea, conf. I. A., Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi
XVII traduse din slavoneşte, vol. II, Textul şi glosarele, Atelierele grafice Socec & co.,
Bucureşti, 1916, 551 p.
453. Caraza, diac. asist. Ioan, „«Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este
desăvârşit» (Matei 5, 48)”, O 1/1994, pp. 171172.
454. Caraza, diac. asist. Ioan, „Botezul în lumina Sf. Scripturi după mărturiile Sf. Părinţi şi în
teologia reformatorilor”, O 4/1991, pp. 97123.
455. Caraza, diac. asist. Ioan, „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Ap.
Pavel”, O 4/1988, pp. 125136.
456. Caraza, diac. asist. Ioan, „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”, O 23/1994,
pp. 90107.
457. Caraza, diac. Ioan, „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. Spiritualitatea
ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”, O 4/1994, pp. 1017.
458. Caraza, diac. Ioan, „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus
Hristos”, ST 34/1997, pp. 71152.
459. Cârstoiu, drd. Ioan, „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”, GB 12/1985,
pp. 5969.
460. Cârstoiu, drd. Ion, „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”, O 4/1983, pp. 589599.
461. Cârstoiu, ierom. drd. Justinian, „Melchisedec, preotul rege din Salem, prefigurare a
Mântuitorului Hristos”, MMS 6/1987, pp. 3745.
462. Cârstoiu, protos. lect. dr. Justinian, „Împărăţia cerurilor, scopul final al omului”, ST 3-
4/1997, pp. 165176.
463. Cârstoiu, protos. lect. dr. Justinian, „Mântuitorul Hristos, modelul desăvârşirii creştine”,
O 34/1997, pp. 9196.
464. Cârstoiu, protos. lect. dr. Justinian, „Mântuitorul Iisus Hristos, Înţelepciunea lui
Dumnezeu, după Evanghelia Sf. Ioan”, O 12/1998, pp. 106119.
465. Cârstoiu, protos. lect. dr. Justinian, „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”, GB 58/1999,
pp. 5166.
466. Cârstoiu, protos. lect. Justinian, „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile
Sfântului Ioan Evanghelistul”, ST 12/1998, pp. 287296.
467. Cata, pr. Petru, „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”, MB 79/1991, pp.
1823.
468. Ceremuhin, ierom. Pavel, „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”, MB 13/1958, pp.
104114, trad. de pr. P. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova, nr. 8/1957, pp.
4553.
469. Chialda, diac. asist. Mircea, „Îndatoriri moralsociale după Decalog”, ST 910/1956, pp.
603621.
470. Chialda, diac. lect. M., „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”, ST
12/1955, pp. 324.
471. Chialda, diac. lect. Mircea, „Studiul Vechiului Testament, manual pentru institute
teologice”, MO 5-6/1955, pp. 352-356.
472. Chialda, diac. prof. dr. Mircea, Sacrificiile Vechiului Testament, Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1941, 518 p.
21

473. Chialda, pr. M., „Anul jubiliar al evreilor”, în Anuarul Academiei teologice Caransebeş,
din 19411942, pp. 6894. (non vidi)
474. Chialda, pr. prof. Mircea, „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”,
GB 68/1983, pp. 369380.
475. Chialda, pr. prof. Mircea, „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”, O
1/1972, pp. 1425.
476. Chialda, pr. prof. Mircea, „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în
Biserica Ortodoxă”, O 4/1962, pp. 489539.
477. Chialda, pr. prof. Mircea, „Despre Psaltire: conţinutul, frumuseţea, valoarea ei pentru
credincioşii din orice timp, carte de cult”, GB 78/1964, pp. 645649.
478. Chialda, pr. prof. Mircea, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf.
Scripturi)”, BOR 56/1981, pp. 542561.
479. Chialda, prof. dr. M., „EbedIahve. Isaia cap. 4055”, în Anuarul din 19391940 al
Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş, Tipogr. Arhidiecezană, 1940,
pp. 190243.
480. Chialda, prof. dr. Mircea, Anul jubiliar al evreilor, Tipogr. Diecezană, Caransebeş,
1943, 29 p. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942)
481. Chialda, prof. dr. Mircea, Melhisedec, preotulrege din Salem, Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1946, 26 p. (extras din rev. Altarul Banatului 16/1946)
482. Chialda, prof. dr. Mircea, Sacrificiile Vechiului Testament, Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1941, 521 p.
483. Chialda, prof. Mircea, „Sacrificiul mielului pascal”, Tipogr. Diecezană, Caransebeş, în
Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş, pp.
228253. (non vidi)
484. Chilea, pr. prof. Sebastian, „«Şi a înviat a treia zi»”, BOR 34/1980, pp. 450456.
485. Chilea, pr. prof. Sebastian, „Origen, Scrieri alese, partea întâi. Din lucrările exegetice
ale Vechiului Testament, traducerea de pr. prof. T. Bodogae, pr. N. Neaga şi Zorica
Laţcu, EIBMBOR, Bucureşti, 1981”, O 2/1983, pp. 308309.
486. Chilea, pr. prof. Sebastian, „Paştile Domnului”, BOR 34/1979, pp. 347350. (la
îndrumări pastorale)
487. Chilea, pr. S. I., „I. D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1965”, MO 78/1965, pp. 709714.
488. Chilea, pr. Sebastian, „Studiul Noului Testament, manual pentru institute teologice”,
MO 1-2/1955, pp. 119-124.
489. Chira Maramureşanul, † Iustinian, episcopvicar, „Cele şapte cuvinte rostite de
Mîntuitorul Hristos pe cruce”, MA 1012/1977, pp. 755765.
490. ChiriacDimancea, prof. dr. N., Ciauşanu, pr. prof. Gh. F., Parabolele şi învăţăturile
Domnului nostru Iisus Hristos, pentru cl. a IIa secundară (băieţi şi fete), Ed. Naţională,
Bucureşti, 1929, 80 p.
491. Chirică, Ion A., Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos, Tipogr. Lumina, Ploiesci,
1904, 57 + III p. (licenţă)
492. Chirica, Petru, „Pruncia lui Isus”, RT 1/1912, pp. 2223.
493. Chiricescu, dr. Constantin, „Pr. dr. Petru Barbu, Isus Cristos, cu cuvintele Sântei
Scripturi, [Tipogr. Diecezană, Caransebeş]”, BOR 10/1903, pp. 12911294.
494. Chiricescu, pr. prof. dr. Constantin, Despre Psaltire, conf. ţinută la Seminarul „Nifon”
din Bucureşti, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1915, 21 p. (popularizare)
495. Chiricescu, pr. prof. dr. Ctin, „Despre Psaltire. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon
Mitropolitul», în ziua de 6/19 decembrie 1914”, BOR 1/1915, pp. 102120.
496. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Arheologia biblică, Instit. de arte grafice „Flacăra”,
Bucureşti, 1919, 132 p. (manual seminar)
22

497. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Arheologia biblică, Institutul de arte grafice „Flacăra”,
Bucureşti, 1919, 135 p. (ed. a IIIa)
498. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Arheologia biblică, Institutul de arte grafice
„Răsăritul”, Bucureşti, 1923, 135 p. (ed. a IVa)
499. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Arheologia biblică, Tipogr. Cărţilor bisericeşti,
Bucureşti, 1903, 131 p.
500. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Arheologia biblică, Tipogr. Curţii regale, Bucureşti,
1910, 131 p. (ed. a IIa)
501. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Despre Psaltire. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon
Mitropolitul” din Bucureşti, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1915, 21 p. (extras
din BOR)
502. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1903, 144 p.
503. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1911, 136 p. (ed. a IIa)
504. Chiricescu, prof. dr. Constantin, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu,
Ed. Cassei şcoalelor, Bucureşti, 1922, 134 p. (ed. a IIIa)
505. Chiricuţă, pr. Petre, „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1, 2 c).
Studiu criticoistoric”, BOR 4/1931, pp. 308322.
506. Chiricuţă, pr. Petre, „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1, 2).
Studiu criticoistoric”, BOR 23/1931, pp. 126139.
507. Chiricuţă, pr. Petre, Antisemitism „creştin”?, Ed. Oltenia, Bucureşti, 1926, 69 p. (non
vidi)
508. Chiricuţă, pr. Petre, Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua
venire, Ed. Tiparul românesc, Bucureşti, 1935, 252 p.
509. Chiricuţă, pr. Toma P., „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate
timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”, GB 3/1949, pp. 7988.
510. Chiricuţă, pr. Toma, Butnariu, pr. Gheorghe, Evanghelia pentru timpul prezent, Ed.
Fântâna darurilor, Bucureşti, ?, 256 p.
511. Chiricuţă, pr. Toma, Evanghelia tălmăcită pentru toţi, Ed. Fântâna darurilor, Bucureşti,
1947, 406 p. (popularizare)
512. Chiricuţă, pr. Toma, Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, manual
pentru cl. a IIa secundară (băieţi şi fete), Ed. Naţională, Bucureşti, 1929, 120 p.
513. Chiricuţă, pr. Toma, Viaţa publică a Domnului nostru, Ed. Fântâna darurilor, Bucureşti,
1937, 23 p. (popularizare)
514. Chiril al Alexandriei, Sf., „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi
Domn după Scripturi”, trad. din lb. greacă de Turcescu, Lucian, (din Sources
chrétiennes, vol. 97, Les Editions du Cerf, Paris, 1964), ST 34/1993, pp. 1245.
515. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 46/1991, pp. 7692.
516. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 4/1984, pp. 3762.
517. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 5/1989, pp. 4566.
518. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 6/1989, pp. 100122.
519. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 46/1990, pp. 155204.
520. Chiril al Alexandriei, Sf., „Tâlcuirea Psalmilor”, trad. din lb. greacă de Stăniloae, pr.
prof. dr. Dumitru, MO 13/1990, pp. 123198.
23

521. Chiril al Alexandriei, sfântul, Scrieri. Partea a doua. Olafire, trad. din lb. greacă,
introducere şi note de Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, 464
p. (colecţia PSB, vol. 39)
522. Chiril al Alexandriei, sfântul, Scrieri. Partea întâia. Închinarea şi slujirea în duh şi
adevăr, trad. din lb. greacă, introducere şi note de Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru,
EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 614 p.
523. Chirilă, pr. drd. Ioan, „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea
patristică”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae
Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă
«Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu,
1997, pp. 92105.
524. Chirilă, pr. Ioan, „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”, în Credinţa Ortodoxă,
(AlbaIulia), 3/1996 (anul I), pp. 6779.
525. Chiţescu, dr. Nicolae, Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1937, 32 p. (extras din rev. BOR 710/1937)
526. Chiţescu, Nicolae, Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi
studiu istoricodogmatic, Tipogr. „Activitatea grafică”, Bucureşti, 1937, 187 p.
(doctorat)
527. Chiţescu, pr. prof. dr. Nicolae, „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul
Testament”, BOR ?/1939, pp. ?416. (filol. şi teol. bibl.)
528. Chiţescu, prof. N., „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”, MO 13/1978, pp. 2740.
529. Chiţescu, prof. Nicolae, „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se
studiază?”, GB 11/1958, pp. 10421049. (meditaţie pt studenţii ITOB)
530. Chiţescu, prof. Nicolae, „Justin Moisescu, Activitatea Sf. Ap. Pavel în Atena”, BOR 9-
10/1948, pp. 508511.
531. Chiţescu, prof. Nicolae, „Oscar Cullmann, La Tradition, (Paris, 1953); col. «Cahiers
théologiques» nr. 33, 55 p.”, O 2/1963, pp. 261270.
532. Chiţescu, prof. Nicolae, „Paradigmele în Sfânta Scriptură”, O 1/1958, pp. 3537.
533. Chiţescu, prof. Nicolae, „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”, GB 34/1978, pp. 274288.
(dialog ortodoxanglican, TruroCornwall în Anglia, 711 VII 1975)
534. Chiţescu, prof. Nicolae, „Scriptură, Tradiţie şi tradiţii”, O 34/1963, pp. 363423.
535. Chiţescu, prof. Nicolae, „Studiul Vechiului Testament”, BOR 12/1956, pp. 131143.
(prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament, apărut cu binecuvântarea PF
Patriarh Justinian)
536. Chivu, Gh., Vechi psalmi româneşti din sec. al XVIIlea, Ed. Academiei RSR, extras din
„Limba română” 2/1972, pp. 145154.
537. Cimara, contesa Calomira de, Psaltirea lui David. Tălmăcită după textul biblic. Însoţită
de cele mai însemnate comentarii, Tipogr. Lumina Moldovei, Iaşi, 1922, 16 p.
538. Cimara, contesa Calomira de, Psaltirea lui David. Tălmăcită după textul biblic. Însoţită
de cele mai însemnate comentarii, Tipogr. Lumina Moldovei, Iaşi, 1923 (în foaia de
titlu 1922), 226 + XII p.
539. Ciobanu, pr. magistrand Mihai, „Întreita ispitire a Domnului. Studiu exegeticcritic, cu
aplicare la viaţa creştinilor”, MMS 56/1955, pp. 295312.
540. Ciobanu, pr. Mihai V., „Epistola către Filimon. Introducere şi comentar”, MMS 5-
6/1959, pp. 283297.
541. Ciobanu, pr. Mihai, „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”, MMS 89/1956, pp.
474477.
542. Ciobotea, drd. DanIlie, „Sabatino Moscati, Vechile civilizaţii semite, Bucureşti, 1975,
316 p.”, MB 79/1975, pp. 486488.
24

543. Cioculescu, Şerban, „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia
Tetraevanghelului lui Coresi”, BOR 12/1961, pp. 161168.
544. Cioloiu, prof. iconom C., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament, Librăria şi
tipogr. I. C. Bercovici, Dorohoiu, 1899 (1900), 192 p.
545. Cioranescu, George, Psalmi, Tipogr. Poliglotă Gregoriană, Roma, f.a., extras din „Bună
Vestire”, anul X, nr. 4, pp. 96103.
546. Ciosu, Platon, Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei, Ed. Gazetei
săteanului, Bucureşti, 1900, 150 p. (licenţă)
547. Ciprian, Sfântul, Explicarea rugăciunii Tatăl nostru, trad. din lb. greacă de Pâslaru, pr.
Matei, Instit. de editură creştină, Rm. Vâlcea, 1937, 72 p.
548. Cîrstoiu, drd. Ioan, „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”, ST 5-
6/1985, pp. 355364.
549. Cîrstoiu, drd. Ioan, „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”, ST 34/1985,
pp. 245257. (şi exegeza textelor)
550. Cîrstoiu, drd. Ioan, „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. Ioan Evanghelistul”,
ST 78/1985, pp. 510521.
551. Ciudin, pr. dr. N., Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Matei.
Studiu după textul ebraic şi LXX, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1942, 53 p.
552. Ciudin, pr. N., Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Matei în raport cu datele
Vechiului Testament. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX, Tipogr. Progresul, Iaşi,
1941, 15 p.
553. Ciudin, pr. prof. dr. Nicolae, Studiul Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră,
Bucureşti, 1997, 295 p. (colecţia Didactică, nr. 5, + 6 desene la final)
554. Ciudin, pr. prof. dr. Nicolae, Studiul Vechiului Testament. Manual pentru Seminariile
teologice, EIBMBOR, Bucureşti, 1978, 360 p. (cu binecuvântarea PF Iustin, Patriarhul
BOR, + 6 planşe la final)
555. Ciudin, pr. prof., „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”, ST 36/1950,
pp. 198217.
556. Ciuhandu, dr. G., „Apostolia”, RT 2/1907, pp. 5155.
557. Ciurea, pr. Al. I., „Despre Evanghelia după Ioan”, GB 78/1964, pp. 659663. (introd,
teme)
558. Ciurea, pr. prof. Al. I., „Predica de pe munte”, GB 1112/1964, pp. 10221026.
(fericirile…)
559. Ciurea, pr. prof. dr. Alexandru I., „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent
la Qumran”, GB 6/1987, pp. 146148. (grota 7, cel mai vechi manuscris cu text NT
cunoscut)
560. Coca, arhipresviter Calistrat, Psaltirea prorocului şi împăratului David. Redactată după
textul original, Ed. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei, Cernăuţi, 1905, X +
400 p. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir)
561. Coca, rep. prof. Calistrat, Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele
secundare, Ed. Fondului religionar grecortodox din Bucovina, Cernăuţi, 1921, 196 + IV
p.
562. Cocognac, Maurice, Simbolurile biblice. Lexic teologic, trad. din lb. franceză de
Slăvescu, Michaela, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, 420 p.
563. Codreanu, pr. Iorgu, „Concepţia Sf. Apostol Pavel despre clasele sociale”, MMS 8-
9/1956, pp. 482484. (fără imp. pt. NT)
564. Cojocaru, diac. dr. Haralambie, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin
după Noul Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 433 p.
565. Cojocaru, pr. asist. dr. Haralambie, „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu
eşti Petru»”, RT 910 (pp. 411432) şi 1112 (486503) / 1941.
25

566. Cojocaru, pr. prof. Constantin C., „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea
timpului”, TV 810/1992, pp. 1518.
567. Colan, N., „Atlas Scripturae Sacrae, Dr. Ricardo de Riess, Ed. Herder & Co., Freiburg
im Breisgau, 1924”, RT 10-11/1924, p. 307.
568. Colan, N., „Cărţile părintelui I. Trifa”, RT 23/1929, p. 104105.
569. Colan, N., „Comentariul asupra Epistolei Sf. Apostol Pavel cătră Evrei, de A. F.
Maunoury, prelucrare de G. F. Ciauşanu, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1926, 216 p.”,
RT 4/1927, p. 141.
570. Colan, N., „Curs de întroducere în Noul Testament, pt. învăţătura şcolarilor din clasa a
VIa a seminariilor teologice din România Veche, de arhim. Scriban, Bucureşti, Ed.
Universitară, 1924, 224 p.”, RT 4/1924, pp. 125126.
571. Colan, N., „D. George Ştefan, Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”, RT 56/1927, pp.
145151.
572. Colan, N., „Der Römerbrief, von D. Karl Barth, 1924, München, 258 p.”, RT 10-
11/1924, pp. 305306.
573. Colan, N., „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă).
Studiu apologetic, de Antonie Harghel, Chişinău, Ed. Cartea românească, 1928, 32 p.”,
RT 45/1928, pp. 152153.
574. Colan, N., „Ierom. Antonie Harghel, Învierea Domnului nostru Isus Hristos. Apologie
istorică, 1928, 260 p.”, RT 23/1929, pp. 102103.
575. Colan, N., „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament, de pr. prof. dr. Gh. I. Ghia,
Instit. de arte grafice «Ramuri», Craiova, 1925, p. 86”, RT 89/1925, pp. 280281.
576. Colan, N., „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu, de arhim. mitrofor
dr. Vasile Tarnavschi, Cernăuţi, 1928, Ed. autorului, 656 p.”, RT 45/1928, pp. 151152.
577. Colan, N., „O traducere catolică a Bibliei”, RT 46/1922, pp. 106109.
578. Colan, N., „Prof. dr. Gr. Cristescu, Perspective sociale şi culturale în lumina
Evangheliei, «Biblioteca Semănătorul», nr. 8789, Arad”, RT 1011/1925, pp. 347348.
579. Colan, N., „Să se retipărească Biblia!”, RT 56/1925, pp. 137138.
580. Colan, Nicolae, „Curs de introducere în Noul Testament, de arhim. I. Scriban,
Bucureşti, 1924, Ed. «Universală» Alcalay & co., 224 p.”, RT 23/1924, 75 p.
581. Colan, Nicolae, „Epistola către Romani, cu introducere şi comentar scurt, de dr. Vasile
Gheorghiu, Cernăuţi, Ed. autorului, 74 p.”, RT 23/1924, p. 76.
582. Colan, pr. N., „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction), Noul Testament, tipărit
în zilele MS Regelui României, Ferdinand I, cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale
Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron, Ed. Institutului Biblic al BOR, 1926, Bucureşti,
Palatul Sfântului Sinod”, RT 12/1927, pp. 395398.
583. Colan, pr. prof. dr. Nicolae, Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Studiu biblic, Tipogr.
Arhidircezană, Sibiu, 1930, 34 p.
584. Colan, prof. N., „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser, von Anton Worlitscheck,
Stadtfarrprediger in München, Freiburg i. Br., 1927, Herder, 100 + VI p.”, RT 4/1927,
pp. 140141.
585. Colan, prof. N., „Institutul biblic”, RT 11/1927, pp. 313317.
586. Colan, prof. N., „Pr. prof. dr. Gh. I. Ghica, Epistola Sfântului Iuda. Introducere şi
comentar, Ed. Ramuri, Craiova, 1927, 87 p.”, RT 1/1928, pp. 3233.
587. Colan, prof. N., „Sonnerkraft. Der Philipperbrief des Hl. Paulus im Homilien für
denkende Christen dargelegt, von Dr. Franz Keller, Freiburg i. Br., 1919, Herder, 128
p.”, RT 3/1927, p. 96.
588. Colan, prof. N., „Teodor M. Popescu, Istoria creştinismului ca istorie a culturii, Ed.
Cartea românească, Bucureşti, 1927, 48 p.”, RT 11/1927, pp. 352354.
26

589. Colan, prof. Nicolae, Biblia şi intelectualii, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1929, 78 p.
(popularizare)
590. Colan, prof. Nicolae, Biblia şi intelectualii, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1929, 79 p.
(în colecţia Problemele vremii)
591. Colan, prof. Nicolae, Sfântul Apostol Pavel către Filimon. Creştinismul şi sclavia,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1925, ? p.
592. Coman, episcop Vasile, „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”, O 2/1985, pp. 345-
366.
593. Coman, pr. asist. Constantin, „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice, tom
4, serie nouă, iuldec, 1985, Ed. Artos Zois, Atena”, ST 5/1987, pp. 120124.
594. Coman, pr. asist. Constantin, „Σαββα Χρ. Αγουριδου, Τα αποχριφα της Παλαιας
Διαθηχης, τομος Β, Αθηναι, 1985, 508 p.”, ST 1/1987, pp. 124128.
595. Coman, pr. asist. dr. Constantin, „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi,
Frankavilla Grecia, 2630 octombrie 1988”, ST 5/1988, pp. 117119.
596. Coman, pr. asist. dr. Constantin, „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de
la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. din Tesalonic Grecia, 3031
martie 1989”, ST 2/1989, pp. 108110.
597. Coman, pr. asist. dr. Constantin, „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la
Bucureşti”, ST 2/1989, pp. 1029. (comunicare la Tesalonic, 31 martie 1989, în cadrul
Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti, 16881988)
598. Coman, pr. Constantin N., Stropi de rouă duhovnicească. Scurte încercări de tălmăcire
ale evangheliilor duminicale, Ed. Fântâna darurilor, Bucureşti, 1936, 32 p.
599. Coman, pr. dr. Constantin, Biblia în Biserică. Eseuri pe teme biblice, Ed. Bizantină,
Bucureşti, 1997, 189 p.
600. Coman, pr. prof. Ioan G., „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”, ST
34/1956, pp. 155166.
601. Coman, pr. prof. Ioan G., „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului
Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”, O 2/1966, pp. 199221.
602. Coman, pr. prof. Ioan G., „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de
către oameni a mijloacelor de trai”, ST 910/1953, pp. 590604.
603. Coman, pr. V., „François Mauriac, membru al Academiei Franceze, Viaţa lui Isus, trad.
de pr. Em. PăsculescuOrlea şi Const. A. I. Ghica, Bucureşti, Ed. Cugetarea, 1937”, RT
78/1937, pp. 304305.
604. Coman, pr. Vasile, „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”, RT 56/1944,
pp. 249256.
605. Coman, prot. dr. Vasile, „Familia în lumina Sfintei Scripturi”, MB 13/1967, pp. 1522.
606. Coman, Vasile, episcopul Oradiei, „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul
Bisericii Ortodoxe”, O 4/1980, pp. 582600.
607. Combiescu, Mariana, Psaltirea de la Mehadia, Ed. Academiei RSR, extras din Limba
română 3/1968, pp. 259268.
608. Comte, Fernand, Marile figuri ale Bibliei, trad. din lb. franceză de Voicu, Mihaela, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1995, 222 p.
609. Constantin, Daniel, „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI,
1820, Marcu XI, 1214, Luca XIII, 69, Ioan I, 4551)”, ST 12/1972, pp. 4558.
610. Constantin, Daniel, „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”, ST 78/1970,
pp. 528546.
611. Constantin, Daniel, „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”,
ST 710/1976, pp. 714725.
612. Constantin, Daniel, „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. Ap. Pavel”, ST
12/1977, pp. 148159.
27

613. Constantin, Daniel, „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII,
612)”, ST 910/1969, pp. 661685.
614. Constantin, Daniel, „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile
esenienilor”, ST 34/1973, pp. 187206.
615. Constantin, pr. Ioan, „Scene din Vechiul Testament, simboale ale jertfei euharistice în
pictura bisericească a Ţărilor Române”, GB 10/1958, pp. 976983.
616. Constantinescu, econ. I., Popescu, econ. dr. Const. I., Explicarea evangheliilor pentru
folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu, Ed. Socec & co., Bucureşti, 1914, 64 p.
617. Constantinescu, econ. Ioan, Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. I
gimnasială, Bucureşti, f.a., 159 p. (ed. a IIa)
618. Constantinescu, pr. Al. N., „Daniel (cap. I, 1 XII, 13)”, GB 56/1973, pp. 527530.
619. Constantinescu, pr. Al. N., „Facerea (exegeză biblică)”, GB 910/1973, pp. 10641073.
620. Constantinescu, pr. Al. N., „Isaia şi Ieremia”, GB 34/1975, pp. 389402. (profeţii
mesianice)
621. Constantinescu, pr. Al. N., „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”, GB 34/1974, pp.
266270. (jertfe, sărbători etc)
622. Constantinescu, pr. Al. N., „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”, GB 34/1965,
pp. 244248.
623. Constantinescu, pr. Al. N., „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”, GB 12/1969, pp. 49-
53.
624. Constantinescu, pr. Anghel, Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură, Tipogr.
Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1923, 32 p. (popularizare)
625. Constantinescu, pr. Ovidiu, „Protoevanghelia lui Iacob”, GB 1112/1954, pp. 630638.
626. Constantinescu, pr. prof. dr. Ioan, Studiul Noului Testament. Manual pentru seminariile
teologice, Instit. biblic al BOR, Bucureşti, 1981, 442 p.
627. Constantinescu, pr. prof. dr. Ioan, Studiul Noului Testament. Manual pentru seminariile
teologice2, Ed. Credinţa noastră, 1992, 331 p.
628. Constantinescu, pr. prof. I., „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”, GB 910/1975,
pp. 927945.
629. Constantinescu, pr. prof. I., „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea
lungul timpurilor”, BOR 34/1971, pp. 289299.
630. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele
înţelegeri greşite despre ea”, GB 34/1976, pp. 328344.
631. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus
Hristos scurt comentariu”, GB 12/1979, pp. 5177.
632. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea
Apostolilor la propovăduire”, GB 13/1983, pp. 6784.
633. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în
Ierusalim, după cele patru Evanghelii”, GB 3/1987, pp. 1334.
634. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru
Evanghelii”, GB 2/1987, pp. 60101.
635. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV, 111)”, GB 3-
4/1984, pp. 214223.
636. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele
patru Evanghelii”, GB 2/1988, pp. 45103.
637. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos
(Ioan, cap. XVII). Comentar”, O 3/1983, pp. 370387.
638. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”, GB 56/1972, pp.
533548.
28

639. Constantinescu, pr. prof. Ioan, „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor
din ţinuturile gadarenilor”, GB 4/1987, pp. 3245.
640. Constantinescu, Viorica S., Povestiri biblice, Ed. Junimea, Iaşi, 1990, 213 p.
(irelevantă)
641. Constantinescu, Viorica S., Povestiri biblice, Ed. Junimea, Iaşi, 1990, 213 p.
642. ConstantinescuLucaci, prof. econ. I., Popescu, econ. dr. Const. I., Istoria sfântă a
Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text, Ed.
Librăriei Socec & co., Bucureşti, 1919, 120 p. (ed. a Va)
643. Copăcianu, Emanuel, „Iisus şi marea”, GB 12/1956, pp. 5661.
644. Copăcianu, Emanuel, Viaţa lui Iisus, Ed. Moderna, Bucureşti, 1943, 392 p.
645. Copăcianu, pr. Emanuel, „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”, GB 34/1973, pp.
403412.
646. Copăcianu, pr. Emanuel, „Ioan, proorocul deşerturilor”, MB 13/1975, pp. 2037.
647. Copăcianu, pr. Emanuil, „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”, MB 9-
10/1964, pp. 501506.
648. Coravu, Dimitrie, „Gheorghe A. Galitis, Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul
Testament. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului
Testament”, MO 910/1975, pp. 786787.
649. Coravu, Dimitrie, „Ioan Panagopulos, Dumnezeu şi Biserica. Mărturia teologică a
Faptelor Apostolilor, Atena, 1969, 350 p.”, MO 1112/1973, pp. 10671068.
650. CoravuSeverineanu, † Damaschin, „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”, MO 16/1993,
pp. 3944.
651. CoravuSeverineanul, episcopvicar Damaschin, „Studiul biblic la I Corinteni 14, 19”,
MO 3/1987, pp. 4750.
652. Corbu, ierom. Agapie, „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. Ap.
Petru la Cincizecime”, MB 46/1999, pp. 612.
653. Corbu, ierom. lect. Agapie, „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile
Psalmilor al Sf. Grigorie de Nysa”, MB 1012/1999, pp. ?
654. Corbu, pr. asist. Adrian, „Istoria politică a epocii Noului Testament”, MB 79/1997, pp.
8391.
655. Coresi, Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi
din 1589, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1976, 779 p. (text stabilit, introducere şi
indice de Stela Toma)
656. Cornilă, arhim. Vasile, „Emanuel Copăcianu, Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului, Ed.
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, 331 p.”, MA 79/1979, pp. 734736.
657. Cornilescu, D., „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”, BOR 8/1923, pp.
567570.
658. Corniţescu, diac. asist. dr. Emilian, „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”, O
3/1983, pp. 387404.
659. Corniţescu, diac. asist. dr. Emilian, „Catedra de Studiul Vechiului Testament la
Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”, ST 710/1981, pp.
503509. (istoric)
660. Corniţescu, diac. asist. dr. Emilian, „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă
confirmă Vechiul Testament”, ST 78/1983, pp. 542558.
661. Corniţescu, diac. asist. dr. Emilian, „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii
50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”, ST 78 (pp. 461562) şi 910
(617681) / 1982. (doctorat)
662. Corniţescu, diac. asist. dr. Emilian, „Părintele prof. Mircea Chialda la vârsta de 70 de
ani”, ST 78/1983, pp. 559563.
29

663. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie”, GB 35/1980, pp. 380388.
664. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul
Testament”, O 1/1983, pp. 8393.
665. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”, ST 34/1981, pp. 269-
274.
666. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „pr. prof. Nic. Nicolaescu, Grigorie Marcu, Studiul
Noului Testament, manual pentru Institutele teologice, Bucureşti, 1977”, MO 12/1980,
pp. 228229.
667. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”, O
2/1982, pp. 243254.
668. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Sabat şi duminică”, O 2/1981, pp. 199209.
669. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Sf. Scriptură în mâna credinciosului”, O 2/1980, pp.
299307.
670. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul
Testament”, O 3/1980, pp. 492500.
671. Corniţescu, diac. asist. Emilian, „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă
(între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”, ST 710/1980, pp. 606619.
672. Corniţescu, diac. prof. dr. Em., „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din
Vechiul Testament”, ST 78/1984, pp. 546572.
673. Corniţescu, diac. prof. dr. Em., „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor
vechitestamentari”, ST 910/1985, pp. 606615.
674. Corniţescu, diac. prof. Emilian, „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin”, BOR 78/1986, pp. 95102.
675. Corniţescu, diac. prof. Emilian, „Sensul postului după Sfânta Scriptură”, BOR 46/1991,
pp. 8394.
676. Corniţescu, diac. prof. Emilian, „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300
de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”, GB 5/1988, pp. 8096. (istoria şi valoarea
ei teologică)
677. Corniţescu, diac. prof. Emilian, „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”, ST
5/1987, pp. 727.
678. Corniţescu, drd. Emil, „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului
Testament”, ST 910/1967, pp. 600612.
679. Corniţescu, drd. Emil, „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”, ST 78/1967, pp.
482491.
680. Corniţescu, drd. Emilian, „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin
Luther şi Jean Calvin”, ST 34/1969, pp. 199209.
681. Corniţescu, drd. Emilian, „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale
Vechiului Testament”, ST 12/1969, pp. 100110.
682. Corniţescu, pr. lect. Constantin, „Sfinţii Trei Ierarhi, interpreţi ai Sfintei Scripturi”, ST
12/1976, pp. 8293. (prelegere festivă, 30 ianuarie 1976, ITOB)
683. Corniţescu, pr. prof. C., „Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei Scripturi”, O
2/1980, pp. 308320.
684. Corniţescu, pr. prof. Constantin, „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la
studiul biblic al Noului Testament”, BOR 34/1985, pp. 252265. (prez. lucrărilor
patriarhului Iustin)
685. Corniţescu, pr. prof. Constantin, „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa
creştină”, O 2/1983, pp. 200211.
686. Corniţescu, pr. prof. Constantin, „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor
Părinţi”, BOR 1112/1983, pp. 815825.
30

687. Corniţescu, pr. prof. Constantin, „Rugăciunea Domnească. Studiu filologic, istorico-
teologic şi exegetic de Dumitru Coravu, Atena, 1979, 295 + 42 p.”, O 4/1980, pp. 634-
636.
688. Corniţescu, pr. prof. dr. Constantin, „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”,
ST 710/1981, pp. 510513. (scurt istoric al disciplinelor şi prof)
689. Corniţescu, pr. prof. dr. Emilian, „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la
dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”, GB 14/1999, pp. 103118.
690. Corniţescu, pr. prof. dr. Emilian, „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”, ST 2/1990, pp.
520. (profeţii mesianice)
691. Corniţescu, pr. prof. dr. Emilian, „Proorocirea, putere umană sau dar dumnezeiesc?”,
GB 46/1993, pp. 7072.
692. Corniţescu, pr. prof. dr. Emilian, Abrudan, pr. prof. dr. Dumitru, Limba ebraică biblică
pentru Facultăţile de teologie, EIBMBOR, Bucureşti, 1996, 292 p.
693. Cornoiu, pr. prof. dr. Ioan, Introducere în cărţile Noului Testament. Manual pentru
seminariile teologice2, Tipogr. Lăzăreanu, Bucureşti, 1911, 206 p.
694. Cornoiu, pr. prof. dr. Ioan, Introducere în cărţile Noului Testament. Manual pentru
seminarii teologice, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1903, 206 p.
695. Cornoiu, pr. prof. Ioan, Gramatica idiomului grec al Noului Testament, Bucureşti,
1901, 95 p. (curs scris de mână de stud. Ctin I. Sădeanu)
696. Cornoiu, pr. prof. Ioan, Introducere în scrierile Noului Testament, Bucureşti, 1902, 203
p. (curs scris de mână de stud. Ctin I. Sădeanu)
697. Cornoiu, pr. prof. Ioan, Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament,
Bucureşti, 1902, 195 p. (curs scris de mână de stud. Ctin I. Sădeanu)
698. Cosma, econ. A. C., „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”, RT 3/1927, pp. 9193.
699. Cosma, econ. A. C., „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”, RT 12/1925, pp. 374377.
700. Cosma, econ. A. C., Betleem. Casa pânii sufletului, Tipogr. „Lucrătorii asociaţi”,
Focşani, 1926, 31 p.
701. Cosma, pr. A. C., „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22, 5)”, RT 10-
11/1932, pp. 368371.
702. Costache, diac. Doru V., „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare
contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”, O 12/1997, pp. 3454.
703. Costache, pr. prof. Constantin, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, Ed.
„Cultura românească”, Bucureşti, f.a. (1929?), 154 p.
704. Costache, pr. prof. Constantin, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.
Ia secundară, Ed. „Cartea românească”, Bucureşti, 1935, 172 p.
705. Costea, pr. Filaret, „M. Zakaria Goneim, Piramida îngropată, London, NewYork,
Toronto, 1956, trad. de Alexandru Duţu, Bucureşti, 1959, 130 p.”, MA 12/1960, pp.
119122.
706. Cotos, prof. dr. N., „Profesorul dr. Vasile Gheorghiu”, C 112/1938, pp. 518.
707. Cotos, prof. dr. Nicolae, „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Un avertisment în
care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama, pentru o clipă, de grozăvia,
amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2, 232)”, MA 58/1958, pp. 371376.
708. Cotos, prof. dr. Nicolae, „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament.
Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. III, 639)”, MMS 34/1957, pp. 242250.
709. Cotos, prof. Nicolae, „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să
clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”, MMS 78/1958, pp. 555563.
710. Cotoş, prof. Nicolae, „David şi moartea lui Saul. Fragmente din cele două cărţi ale lui
Samuel”, MB 13/1958, pp. 7683.
711. Crăciunaş, ierom. asist. Irineu, „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus
Hristos”, ST 12/1958, pp. 514.
31

712. Crăciunescu, prof. dr. A., „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”, RT 1/1907,
pp. 1624.
713. Craioveanu, Gh. F., Monogenismul biblic, studiu dogmaticoapologetic, Craiova, 1931,
86 p. (doctorat) (non vidi)
714. Creţu, prof. econ. George, ConstantinescuLucaci, prof. econ. I., Istoria sfântă a
Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text, Ed. Librăriei Socec
& co., Bucureşti, 1929, 123 p. (ed. Ia revăzută şi completată)
715. Crişmariu, Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. române,
Tipogr. Diecezană gr.ort. română, Arad, 1914, 98 p. (ed. a IVa, + 20 de ilustraţii în text)
716. Crişmariu, Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe
române9, Tipogr. Diecezană, Arad, 1930, 108 p.
717. Crişmariu, Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe
române8, Tipogr. Diecezană, Arad, 1928, 104 p.
718. Crişmariu, Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române,
Tipogr. Diecezană ort. română, Arad, 1928, 104 p. (ed. a VIIIa)
719. Crişmariu, Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române,
Tipogr. Diecezană ort. română, Arad, 1930, 112 p. (ed. a IXa, cu aprobarea Sfântului
Sinod)
720. Crişmariu, Nicolae, Prelegeri metodice din istorioare biblice, Tipogr. Diecezană gr.ort.
română, Arad, 1908, 317 p.
721. Crişmariu, pr. Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare,
clasa a IIIa11, Tipogr. Diecezană, Arad, 1935, 76 p. (manual)
722. Crişmariu, pr. Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare,
clasa a IVa11, Tipogr. Diecezană, Arad, 1935, 78 p.
723. Crişmariu, pr. Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare,
clasa a VIa11, Tipogr. Diecezană, Arad, 1935, 49 p.
724. Crişmariu, pr. Nicolae, Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare greco-
române4, Tipogr. Diecezei grecoortodoxe române, Arad, 1914, 98 p.
725. Cristescu, dr. Gr., „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Iosif Trifa, Ed. autorului”, RT 1-
2/1927, pp. 3940.
726. Cristescu, dr. Gr., „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”, RT 2/1925, pp. 6061.
727. Cristescu, pr. dr., „Prof. N. Colan, Sf. Pavel către Filimon. Creştinismul şi sclăvia”, RT
89/1925, pp. 277278.
728. Cristescu, pr. dr., „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV, 144)”, RT 11/1927,
pp. 317323.
729. Cristescu, pr. Dumitru, „Îndreptar scripturistic”, GB 12/1949, pp. 1927. (moduri de
citire şi interpretare)
730. Cristescu, prof. dr. Gr., „Econ. A. C. Cosma, Biblia şi ştiinţa, Adjud, 1929”, RT 4/1929,
pp. 134135.
731. Cristescu, prof. dr. Gr., „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei, de preotul
Pompei Moruşca, Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană”, RT 1011/1925, pp. 345347.
732. Cristescu, prof. dr. Gr., „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului
Testament, de pr. Ioan Tomescu”, RT 56/1926, pp. 145146.
733. Cristescu, prof. dr. Gr., „Preot Iosif Trifa, Mai lângă Domnul meu, mai lângă El şi
Corabia lui Noe”, RT 89/1928, p. 269.
734. Culcea, pr. Toma, Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Manual de religie pt. cl. a
IIIa a gimnaziului unic, Ed. Socec & comp., Bucureşti, 1947, 126 p.
735. Culcea, prof. Toma, Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Manual pentru cl.
I a gimnaziului unic, Ed. Socec & comp., Bucureşti, 1947, 130 p.
32

736. Culcea, prof. Toma, Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Manual pt. cl. I a
gimanziului unic, Socec & comp., Bucureşti, 1947, 130 p.
737. Culcea, Toma, Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Manual pt. cl. a IIa a
gimnaziului unic2, Socec & comp., Bucureşti, 1947, 125 p.
738. Cunescu, pr. Gheorghe, „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii
scriitorului)”, BOR 34/1969, pp. 312329.
739. Cunescu, pr. Gheorghe, „Psaltirea slavoromână (1577, Coresi) în comparaţie cu
«Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, 780 p.”, BOR
78/1976, pp. 835839.
740. Cuza, prof. A. C., Jidanii în războiu, Bucureşti, 1923, 80 p. (non vidi)
741. Cziple, pr. dr. Alexandru, Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Partea
primă: Legea veche, Tipogr. Seminarului grecocatolic, Blaj, 1918, 160 p.
742. Dalea, prot. Iustinian, „Mântuitorul, model al predicatorului creştin”, GB 12/1958, pp.
11591166.
743. Damian, pr. drd. Theodor, „Teama şi iubirea de Dumnezeu”, ST 12/1980, pp. 95113.
(… în Sfânta Scriptură)
744. Dan, Dimitrie, „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”, C 1913 (pp. 636638).
745. Dan, prof. Ilie, „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”, MMS
6/1988, p. 85.
746. Dănău, C. V., „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”, BOR
7/1912, pp. 709719. (exegeză)
747. Dănău, C. V., „Genealogia Mântuitorului Hristos. După evangheliştii Mateiu şi Luca”,
BOR 6/1912, pp. 561577. (exegeză)
748. Dănău, C. V., „Genealogia Mântuitorului Hristos. După evangheliştii Mateiu şi Luca”,
BOR 5/1912, pp. 499507. (exegeză)
749. Dancu, diac. Cristofor, „Dosoftei, Psaltirea în versuri, ediţie îngrijită de N. A. Ursu, cu
o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”, BOR 34/1985, pp. 324328.
750. Daniel, Constantin, Pe urmele vechilor civilizaţii, Ed. Sportturism, Bucureşti, 1987, 207
p.
751. Daniel, Constantin, Scripta aramaica 1. Studiu introductiv, traduceri din limba
aramaică, notiţe introductive şi note, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980,
395 p.
752. Daniel, prof. dr. Constantin, Esséniens, zélotes et sicaires et leur mention par
paronymie dans le Nouveau Testament, 1966, 37 p. (extras din International Review for
the History of Religions, vol. XIII, fasc. 2, august 1966)
753. David, diac. conf. P. I., „La duminica a 23a după Rusalii (Satana, existenţa minciunii şi
a răului)”, GB 912/1978, pp. 10021006. (predică)
754. David, diac. conf. Petre I., „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica
Ortodoxă”, O 2/1982, pp. 230242.
755. David, diac. conf. Petre I., „Hristos «cheia» Scripturii”, O 2/1983, pp. 212217.
756. David, diac. conf. Petre, „Biblia britanică a lui D. Cornilescu, o traducere favorabilă
prozelitismului sectant”, GB 5/1987, pp. 2340.
757. David, diac. Petre I., „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea
creştinilor”, O 23/1994, pp. 6172. (cursuri de îndrumare, Topliţa, 37 oct 1989)
758. Deheleanu, pr. dr. P., „Botezul ortodox (documentare biblică)”, MMS 34/1971, pp. 215-
247.
759. Deheleanu, pr. dr. P., „Preoţia ortodoxă documentare biblică”, BOR 78/1975, pp. 912-
922.
760. Deheleanu, pr. Petre, „Ce nu este preoţia ortodoxă”, BOR 1112/1973, pp. 12381251.
(temeiuri biblice, din perspectivă negativă)
33

761. Deheleanu, pr. Petre, „Preoţia ortodoxă”, BOR 35/1973, pp. 379389. (temeiuri biblice)
762. Deheleanu, pr. prof. Petre, Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură, Tipogr. Diecezană,
Arad, 1946, 78 p.
763. Deheleanu, prot. dr. Petru, „Fraţii Domnului”, MB 48/1964, pp. 168175.
764. Deheleanu, prot. dr. Petru, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”,
MB 46/1967, pp. 310320.
765. Demény, L. [Ludovic], Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. al
XVIlea, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, extras din Studii şi cercetări de bibliologie,
XIII, pp. 91112.
766. Demetrescu, dr. Drag., „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”, BOR
5/XXXI, pp. 491498.
767. Demetrescu, dr. Drag., „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”, BOR
8/XXXI, pp. 915927.
768. Demetrescu, dr. Drag., „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”, BOR
6/XXXI, pp. 719728.
769. Demetrescu, dr. Drag., „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”, BOR
7/XXXI, pp. 822833.
770. Demetrescu, dr. Dragomir, „Bogatul nesăţios”, BOR 1/1906, pp. 393402.
771. Demetrescu, dr. Dragomir, „Bogatul şi Lazăr”, BOR 1/1905, pp. 196212.
772. Demetrescu, dr. Dragomir, „Cei doi bani ai văduvei”, BOR 8/1905, pp. 863875.
773. Demetrescu, dr. Dragomir, „Iisus şi Nicodim din Arimateia”, BOR 1/1905, pp. 8595.
(referiri scripturistice despre Nicodim)
774. Demetrescu, dr. Dragomir, „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”, BOR
11/1906, pp. 13051317.
775. Demetrescu, dr. Dragomir, „Naşterea Domnului”, BOR 8/1905, pp. 961975.
776. Demetrescu, dr. Dragomir, „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului
Testament”, BOR 12/1915, pp. 1255?. (filol. bibl.) (despre Luca I, 3639 şi 65)
777. Demetrescu, dr. Dragomir, „Paştele la ebrei”, BOR 1/1900, pp. 112.
778. Demetrescu, dr. Dragomir, „Serbătorea cincidecimei la ebrei”, BOR 2/1900, pp. 121-
125.
779. Demetrescu, Dragomir, „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”, BOR 3/1909,
pp. 322326.
780. Dennefeld, N., „Profetism babilonian”, trad. de Nicolae, Neaga, în TR 48 (pp. 23), 50
(4), 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939.
781. Densuşianu, Ovid, Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”, Ed. „Vieţei nouă”,
Bucureşti, 1916, 12 p.
782. Diaconescu, pr. Marin S., Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu
metoda religiei în şcoala primară, Tipogr. Eparhială, Curtea de Argeş, 1945, 31 p.
783. Diaconescu, pr. Marin S., Tâlcuiri evanghelice, Ed. Sfintei Episcopii a Argeşului, 1943,
79 p. (predici)
784. Diamandi, Sterie, „Iisus Hristos mit?”, RT 5-6/1942, pp. 288295. (fragm. din Fiul lui
Dumnezeu, Fiul Omului, Bucureşti, Ed. Cartea românească, 1942, pp. 1321.
785. Dincescu, pr. Constantin, Mic dicţionar al Noului Testament, Ed. Viaţa economică,
Bucureşti, 1929, 96 p.
786. Dinu, Natalia, „Bunavestire”, BOR 34/1981, pp. 307314.
787. Dinu, Nicolae, „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”, GB 34/1959,
pp. 234244.
788. Donos, pr. Neculai, „Studiul Noului Testament, Bucureşti, 1954, 215 p. şi Studiul
Vechiului Testament, Bucureşti, 1955, 288 p.”, MMS 89/1956, pp. 515518.
789. Donos, pr. Nicolae, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, MMS 56/1955, pp. 272283.
34

790. Donos, pr. prof. N., Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări, Ed. Boldur, Iaşi,
1934, 77 p. (predici)
791. Dorcescu, Eugen, Pildele în versuri, Ed. Marineasa, Timişoara, 1998, 53 p.
792. Dorcescu, Eugen, Psalmii în versuri, Ed. Excelsior, Timişoara, 1993, 67 p.
793. Dosoftei, Psaltirea în versuri 1673, Tipogr. Centrului mitropolitan Iaşi, Mrea Neamţ,
1974, LX + 1165 p. (ed. critică de N. A. Ursu)
794. Dragomir, Demetrescu, „O profeţie memorabilă”, BOR 11/1911, pp. 11531166. (Daniel
9, 2227)
795. Dragomir, pr. drd. Neculai, „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de
cult ale Bisericii Ortodoxe”, ST 34/1981, pp. 207268. (tabel cu textele biblice din cult)
796. Dragomir, pr. drd. Nicolae, „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”, BOR
78/1980, pp. 719731. (l. seminar, doctorat)
797. Dragomirescu, Iuliu, Cîntarea Cîntărilor. Poemă ebraică, Tipogr. Marinescu & Şerban,
Bucuresci, 1901, 31 p.
798. Dragoslav, Ion, Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia
Română, Ed. Cartea românească, 1925?, 291 p. (ed. a IIa)
799. Dragoslav, Ion, Facerea lumii, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, 1908, X + 144 p.
800. Drăgulin, dr. Paul, „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor
istoriei universale”, MO 12/1999, pp. 8089.
801. Drăgulin, pr. Gheorghe I., „Pr. prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă. AZ,
Bucureşti, 1981, 399 p.”, BOR 910/1981, pp. 11301132.
802. Drăgulin, prof. M., „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura
română”, GB 1112/1971, pp. 11001108.
803. Drăguşin, pr. drd. Valeriu, „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”, ST 5-
6/1985, pp. 381389.
804. Drăguşin, pr. drd. Valeriu, „Eshatologia în epistolele soborniceşti”, O 2/1988, pp. 114-
123.
805. Drăguşin, pr. drd. Valeriu, „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. Ap.
Pavel”, ST 56/1989, pp. 5062.
806. Drăguşin, pr. drd. Valeriu, „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”,
O 4/1986, pp. 116125.
807. Drimer, Carol, Biblia. Ester (Purim), Tipogr. Arta, 1926, 27 p. (trad. din ebraică, cu un
studiu de ...)
808. Drimer, Carol, Ecclesiast (Cohelet), Tipogr. Moderna, Iaşi, 1926, 47 p. (trad. din
ebraică, cu un studiu de ...)
809. Dron, pr. C., „Septuaginta”, MMS 6/1936, pp. 207210. (apariţie, importanţă)
810. Drugescu, Constantin, Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei, Ed.
Clemenţa, Bucureşti, 1905, 96 p. (licenţă)
811. Dudu, V., „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”, MMS
12/1940, pp. 661666.
812. Dura, diac. drd. Nicolae V., „Decalogul în expunere catehetică”, MA 79/1982, pp. 464-
480.
813. Dura, diac. drd. Nicolae, „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”, MO 78/1985, pp. 544-
560.
814. Dură, pr. asist. dr. Nicolae V., „Diac. asis. dr. Emilian Corniţescu, Descoperirile
arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament
(ST 1982)”, GB 34/1984, pp. 297299.
815. Dură, pr. asist. dr. Nicolae V., „Hiliasmul, doctrină ereziarhă”, O 1/1984, pp. 7294.
816. Dură, pr. asist. dr. Nicolae V., „Pr. asis. Vasile Mihoc, Epistola Sf. Ap. Pavel către
Galateni. Introducere, traducere şi comentariu”, GB 34/1984, pp. 293296.
35

817. Dură, pr. asist. dr. Nicolae, „Origen, Scrieri alese. Partea a IIa, col. PSB, vol. VII,
EIBMBOR, Bucureşti, 1982, 528 p.”, GB 910/1982, pp. 796808. (şi o parte din
comentariile biblice)
818. Dură, pr. dr. Ioan, „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”, O 3/1983, pp. 427431.
819. Dură, pr. dr. Ioan, „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. Sinod al BOR,
după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”, BOR 4-6/1992, pp. 6671.
820. Dura, pr. drd. Nicolae V., „Omilia biblică şi actualitatea ei”, ST 12/1983, pp. 2743.
821. Dură, pr. drd. Nicolae, „Viaţa ca temă omiletică după Sf. Scriptură”, ST 78/1983, pp.
513527.
822. Dură, pr. prof. dr. Nicolae V., „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima
tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”, ST 6/1988, pp. 929.
823. Dură, pr. prof. dr. Nicolae, „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688)
monument de seamă al limbii literare româneşti”, MB 3/1988, pp. 2129.
824. Dură, pr. prof. Nicolae, „Sfîntul Vasile cel Mare, Scrierii. Partea întâi. Omilii la
Hexaimeron. Omilii la Psalmi. Omilii şi cuvântări, trad. din lb. greacă, introd. şi indici
de pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1986, 650 p.”, ST 4/1986, pp. 113116.
825. Duţu, pr. drd. Constantin, „Epistolele pauline ca izvor al predicii”, ST 910/1977, pp.
683698. (structură, stil, principii omiletice şi ermineutice pauline)
826. Duţu, pr. drd. Constantin, „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”, ST 1-
2/1978, pp. 3345.
827. Efrem, Sirul, Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh,
Iosua, Judecători, Cărţile lui Samuel şi ale Regilor, vol. I, trad. din lb. siriacă de
Isopescu, dr. Silvestru Octavian, Cernăuţi, 1914, 556 p.
828. Endre, prof. dr. Szöcs, „Denumirea şi noţiunea de Biblie”, MA 56/1972, pp. 378375.
829. Erbiceanu, C., „Cele dece porunci explicate de Damaschin”, BOR 3/1905, pp. 241260.
830. Erbiceanu, C., „Faptele Sf. Ap. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”, BOR 8/1906, pp. 949-
957. (scriere apocrifă)
831. Erbiceanu, C., „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. 9)”, BOR 10/1911, pp. 10001009.
832. Erbiceanu, C., „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos de către iudei”, BOR 9/1910, pp. 904915.
833. Erbiceanu, C., „Moartea dreptului Avraam”, BOR 1/1906, pp. 7682. (= o legendă)
834. Erbiceanu, Constantin, „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. Despre dialectul
alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”, BOR 1/1912, pp. 1623. (filol.
bibl.)
835. Erbiceanu, Constantin, „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul
Testament) urmare din no. 1”, BOR 2/1912, pp. 127133. (filol. bibl.)
836. Erbiceanu, Constantin, „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul
Testament (urmare din no. 8)”, BOR 4/1912, pp. 395400. (filol. bibl.)
837. Erbiceanu, Constantin, „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul
Testament) urmare din no. 2”, BOR 3/1912, pp. 262268. (filol. bibl.)
838. Erbiceanu, Constantin, „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”, BOR
5/1912, pp. 445452. (filol. bibl.)
839. Erbiceanu, Constantin, „Interpretări de cuvinte. Epistola întâia a Apostolului Pavel către
Timotei (urmare din no. 5)”, BOR 6/1912, pp. 536546. (filol. bibl.)
840. Făgărăşanu, † Lucian, episcopvicar, „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina
Noului Testament”, MA 12/1985, pp. ?
841. Făgărăşanu, † Lucian, episcopvicar, „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu
vameşul Zaheu”, MA 34/1985, pp. 171180.
36

842. Farrar, dr. F. V., Viaţa lui Iisus Hristos, trad. din lb. rusă de Nicodim, IPS, Ed. Sfintei
Mănăstiri Neamţ, 1944, 640 p.
843. Farrar, dr. F. V., Viaţa şi operile Sf. Apostol Pavel, trad. din lb. rusă de Nicodim,
Patriarhul României, Ed. Sfintei Mănăstiri Neamţ, 1941, 637 p.
844. Faur, Ioan, „L. Dennefeld, Histoire d’Israël et de l’ancien Orient, Librairie Bloud et
Gay, Paris, 1933”, RT 56/1936, p. 215.
845. Fecioru, pr. lect. D., „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”, ST 3-
4/1953, pp. 210224.
846. Fecioru, pr. prof. Dumitru, „Despre cele patru Evanghelii, despre autorii şi conţinutul
lor. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”, GB 78/1964, pp. 654658.
847. Felea, Il(arion) V., „François Mauriac, Vie de Jésu, col. «L’Histoire», Ed. Flammarion,
Paris”, RT 1112/1936, p. 437.
848. Felea, pr. dr. Ilarion V., „Diacon dr. Haralambie I. Cojocaru, Este primatul lui Petru un
privilegiu divin după Noul Testament?, «Seria Teologică», nr. 18, Sibiu, Tipogr.
Arhidiecezană, LXXXII + 434 p.”, RT 3-4/1941, pp. 202204.
849. Felea, pr. Ier., „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science, par dr. Émile Vérut,
(«Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei), pref. de L. Bertrand, Ed. Medicale Nobert
Maloine, Paris, 1928, 306 p.”, RT 89/1928, p. 270272.
850. Felea, pr. Il. V., „Al. LascarovMoldoveanu, Concordanţă a Noului Testament
Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament, Bucureşti, Tipogr.
Cărţilor bisericeşti, 1932, 138 p.”, RT 1011/1932, p. 391392.
851. Felea, pr. Ilarion V., „Fariseii în faţa Mântuitorului”, RT 3/1933, pp. 107112.
852. Felea, pr. Ilarion V., „Profeţiile Mântuitorului”, RT 12/1935, pp. 6672.
853. Felea, pr. Ilarion V., „Sfânta Scriptură în mâna preotului”, RT 4/1937, pp. 148150.
854. Felea, pr. prof. dr. Ilarion V., „Credinţa şi morala Învierii”, RT 4/1939, pp. 149153.
855. Felea, pr. prof. dr. Ilarion V., „Învierea trupurilor în teologia paulină”, RT 5/1941, pp.
229234.
856. Felea, pr. prof. Ilarion V., „Antihriştii”, RT 9/1938, pp. 385387.
857. Felea, pr. prof. Ilarion V., „Ultima traducere a Testamentului Nou”, RT 1112/1938, pp.
501502.
858. Fer, drd. Nicolae, „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV, 4)”, GB
56/1973, pp. 538555.
859. Filipciuc de Petrova, pr. dr. Alexandru, Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui
Moise), Ed. Societăţii literare „Sf. Ioan Gură de Aur”, Oradea, 1931, 140 p. (probabil
gr. cat.)
860. Fillion, L.Cl., „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”, RT 910
(pp. 391407) şi 1112 (462480) / 1945, trad. din lb. franceză de Marcu, diac. prof. dr.
Grigorie T., după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains.
Exposition et critique, Paris, P. Lethielleux, 1909, 144 p.
861. Fleg, Edmond, Moise, trad. din lb. franceză de Răcăciuni, Isaiia, Ed. Librăriei
„Principele Mircea”, f.a., 260 p.
862. FlorescuRomanaţi, Ión, Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă, Tipogr. A.
Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă)
863. Florian, Mircea, Cosmologia elenă, Ed. Paideia, Bucureşti, 1993, 141 p.
864. Floru, pr. ec. Gh., Istoria sfântă a Noului Testament, Ed. Tiparul, Bucureşti, 1900, 51 p.
(manual)
865. Foerster, F. W., Hristos şi viaţa omenească (p. I), trad. din lb. franceză de Colan,
Nicolae, Ed. Săteanului, 1921, 264 p.
866. Foerster, F. W., Hristos şi viaţa omenească (p. II), trad. din lb. franceză de Colan,
Nicolae, Ed. Săteanului, 1921, 294 p.
37

867. Fruma, av. dr. Ioan, Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, Procesul Mântuitorului. Studiu
juridic şi teologic2, Ed. Romcart, Sibiu, 1992, 337 p.
868. Fruma, av. dr. Ioan, Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, Procesul Mântuitorului. Studiu
juridic şi teologic, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1945, 337 p.
869. Fruma, dr. Ioan, Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri
arheologice, Ed. Roza vânturilor, Bucureşti, 2000, 375 p.
870. Fulga, pr. N., „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete, după Epistolele
Sf. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”, BOR 10/1931, pp. 615619. (exegeză)
871. G(heorghiu), V(asile), „Ceva despre magii, cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. 2, 1-
12)”, C 1913 (pp. 455462, 517523).
872. G., I. V., „Mario Ruffini, La traduzione cattolica della Biblia in romeno, (Biblia lui
Clain, Blaj, 1795), în «Orientalia christiana periodica», vol. XXXI, Roma, 1965”, O
4/1966, pp. 579588.
873. Gala, Galaction, „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”, ST 78/1951, pp. 386-
397.
874. Gala, Galaction, „Din exegeza Noului Testament”, BOR 1112/1948, pp. 572583. (1.
Despre Sf. Apostol Pavel, 2. Despre mormântul cel gol, 3. La porţile Damascului)
875. Gala, Galaction, „Epistola lui Aristeia”, BOR 58/1948, pp. 272283. (discurs de recepţie
la Academie, 28 mai 1948; lucrare apocrifă Aristeia, de la curtea lui Ptolemeu II
Filadelful, despre apariţia LXX)
876. Gala, Galaction, „Inscripţia de la Delfi. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu
proconsulul Galion”, BOR 5/1923, pp. 321327. (ist. biblică)
877. Gala, Galaction, Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii, Ed. Principele Carol,
Bucureşti, 1928, 32 p. (traduceri din greacă)
878. Gala, Galaction, Predica de pe munte. Din Sfintele Evanghelii, Ed. Principele Carol,
Bucureşti, 1928, 32 p.
879. Gala, pr. prof. dr. Galaction, „Biblia românească conferinţă”, BOR 34/1943, pp. 175-
184. (despre istoria Bibliei româneşti)
880. Gala, pr. prof. dr. Galaction, Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii, Ed. Principele
Carol, Bucureşti, 1928, 32 p. (traduceri din greacă)
881. Gala, pr. prof. dr. Galaction, Predica de pe munte. Din Sfintele Evanghelii, Ed.
Principele Carol, Bucureşti, 1928, 32 p. (popularizare)
882. Gala, pr. prof. dr. Galaction, Radu, pr. Vasile, În jurul Sfintelor Scripturi, Ed. Adeverul,
Bucureşti, 1930, 34 p.
883. Galaction, Gala, Piatra din capul unghiului scrisori teologice, Tipografiile Române
Unite, Bucureşti, 1928, 112 p.
884. Galaction, Gala, Radu, Vasile, În jurul Sfintelor Scripturi, Atelierele „Adeverul”,
Bucureşti, 1930, 34 p. (extras din Viaţa românească 9/1930)
885. Galeriu, pr. C. N., „Sensul religios creştin al sărbătorii. Ziua Domnului în Vechiul şi
Noul Testament”, MMS 79/1977, pp. 543555.
886. Galeriu, pr. conf. Constantin, „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta
Tradiţie”, ST 12/1977, pp. 514. (preleg deschid an univ la ITOB)
887. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii
poporului român”, BOR 910/1988, pp. 83102.
888. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos
chezăşie a «înfierii» noastre divine”, O 12/1997, pp. 322.
889. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Închinarea în duh şi în adevăr”, BOR 12/1980, pp. 94104.
890. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”, O 3/1980, pp. 454-
468.
38

891. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”, O 1/1983,
pp. 3461.
892. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Netemeinicia milenarismului”, O 1/1984, pp. 5972.
893. Galeriu, pr. prof. Constantin, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”,
BOR 56/1978, pp. 536549.
894. Galeriu, pr. prof. dr. Constantin, „Biblia în Biserica ortodoxă”, MB 910/1985, pp. 592-
597.
895. Galeşan, M., „Scopul Evangheliei a patra”, MB 1112/1964, pp. 683697.
896. Galitis, George, „Revelaţie, inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”, trad.
din lb. germană de Basarab, pr. prof. Mircea, MA 13/1981, pp. 2734. (titlu original
„Offenbarung, Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”, în Una
Sancta, nr. 2/1980)
897. Galitis, prof. dr. Georgios, „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. Scripturi”,
RT 2/1994, pp. 110114. (trad. de Moraru, diac. drd. Eugen; extras din studiul „Teologia
traducerii”, publicat în vol. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă,
Tesalonic, 1986)
898. Galitis, prof. George, „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la
Părinţii greci ai Bisericii”, (trad. din lb. germană de Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, din rev.
Evangelische Theologie, München, 1980, pp. 2840), MB 13/1996, pp. 1216.
899. Ganea, arhid. prof. Ioasaf, „Despre sfânta rugăciune”, BOR 1112/1989, pp. 7288.
(rugăciunea în Biblie)
900. Ganea, arhid. prof. Ioasaf, „Rugăciunea domnească Tatăl nostru, temei pentru apropiere
între credincioşi”, MO 56/1976, pp. 339344.
901. Ganea, arhim. prof. Ioasaf, „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes.
V, 16), adică folosirea timpului bine”, GB 13/1993, pp. 2024.
902. Ganea, protos. prof. onorariu Ioasaf, „Pe drumul Emausului”, BOR 34/1990, pp. 4448.
903. Gârboviceanu, dr. P., „Sfânta Scriptură sau Biblia”, BOR 8/XXXII, pp. 893899.
904. Georgescu, ec. D., Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi
fete2, Ed. Universala Alcalay & co., Bucureşti, ?, 92 p.
905. Georgescu, G., Despre Pentateuh, Tipogr. Thoma Basilescu, Bucuresci, 1901, 46 p.
(licenţă)
906. Georgescu, I. V., „Ephrem de Nisibe, Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron, traduit
de syriaque et de l’armenian. Introduction, traduction et notes par Louis Leloir”, MB 4-
6/1967, pp. 403414.
907. Georgescu, Ioan V., „R. Tournay, «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel», dans Revue
biblique, publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem, 1975, nr. 3, pp.
355374”, O 2/1976, pp. 374376.
908. Georgescu, Ion V., „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace»
(legământul veşnic al preoţiei)”, BOR 34/1964, pp. 456495. (material pt. „Adunarea
mondială creştină pentru pace de la Praga”, profeţia lui Maleahi, dezvoltări ale temei
citate în titlu)
909. Georgescu, Ion V., „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”, ST 1/1938-
1939, pp. 326373.
910. Georgescu, Ion V., „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII, 2832, de Edouard
Lipinski”, MMS 56/1972, pp. 434436. (în rev. „Biblica”, Comentarii Periodici Pontificii
Instituti Biblici, vol. 50 (1969), fasc. 2, pp. 153168)
911. Georgescu, Ion V., „L’Universalisme religieux dans les différentes couches
rédactionnelles d’Isaïe XLLV, de Paul Eugene Dion”, MMS 78/1972, pp. 641645. (în
rev. „Biblica”, Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici, vol. 51 (1970), fasc. 2,
pp. 161182)
39

912. Georgescu, Ion V., Actualitatea profeţilor I, Instit. de arte grafice „Tiparul academic”,
Bucureşti, 1934, 64 p.
913. Georgescu, Ion V., Demonologia Vechiului Testament. Azazel, Instit. de arte grafice
„Speranţa”, Bucureşti, 1934, 40 p.
914. Georgescu, Ion V., Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeţia lui Zaharia,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 76 p. (doctorat)
915. Georgescu, O., „A. de Santos Otero, Das kirchenslavische Evangelium des Thomas,
Berlin, 1967, 193 p.”, MO 12/1970, p. 145.
916. Georgescu, O., „C. Larcher, Etudes sur le Livre de la Sagesse, Paris, 1969, 444 p.”, MO
34/1970, p. 290.
917. Georgescu, O., „Charles Harold Dodd, Confortement aux Ecritures, Paris, 146 p.”, MO
1112/1969, p. 1008.
918. Georgescu, O., „Charles Hauret, Amos et Osée, Paris, 1970, 286 p.”, MO 12/1970, p.
145.
919. Georgescu, O., „David Flusser, Jésus, Paris, 1970, 156 p.”, MO 912/1970, p. 1100.
920. Georgescu, O., „Franz Mussner, Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire, Paris,
1969, 182 p.”, MO 912/1970, p. 1100.
921. Georgescu, O., „H. Kahlefeld, Paraboles et leçons dans l’Evangile, Paris, 152 p.”, MO
1112/1969, p. 1008.
922. Georgescu, O., „Oswald Loretz, Quelle est la vérité de la Bible?, Paris, 1970, 176 p.”,
MO 912/1970, p. 1100.
923. Georgescu, O., „Pierre Buis, Le Deuteronome, Paris, 1969, 484 p.”, MO 34/1970, p.
289.
924. Georgescu, O., „R. Schackenburg, Présent et futur. Aspects actuels de la théologie du
Nouveau Testament, Paris, 1969, 192 p.”, MO 1112/1969, p. 1009.
925. Georgescu, O., „Robert M. Grant, La formation du Nouveau Testament; introduction
historique au Nouveau Testament, Paris, 1969, 360 p.”, MO 1112/1969, p. 1009.
926. Georgescu, O., „Rudolf Bultmann, Foi et comprehension, Paris, 1969, 422 p.”, MO 11-
12/1969, p. 1010.
927. Georgescu, O., „Saint Augustin, Homélies sur l’Evangile de Saint Jean, IXVI, Paris,
1969, 1004 p.”, MO 912/1970, pp. 11001101.
928. Georgescu, O., „Stanislas Lyonnet, Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux
romains XII, Paris, 1970, 232 p.”, MO 912/1970, p. 1101.
929. Georgescu, O., „Vincent Taylor, La personne du Christ dans le Nouveau Testament,
Paris, 1969, 304 p.”, MO 1112/1969, p. 1010.
930. Georgescu, pr. dr. N. Şt., „Tatăl nostru” sau despre rugăciune, Ed. Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Bucureşti, 1937, 32 p. (popularizare)
931. Georgescu, pr. magistrand Mihai, „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf.
Vasile cel Mare”, ST 78/1958, pp. 463475.
932. Georgescu, pr. prof. dr. D., Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9, Ed. Socec & co., Bucureşti, 1938, 126 p.
933. Georgescu, prof. econ. D., Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria
sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia a gimnaziilor unice, liceelor
teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Socec & co.,
Bucureşti, 1946?, 120 p. (ed. a XIa)
934. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I
secundară a şcoalelor de băieţi şi fete, Ed. Viaţa românească, Bucureşti, 1922?, 148 p.
(cu aprobarea Sfântului Sinod)
40

935. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I
secundară a şcoalelor de băieţi şi fete, Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co.,
Bucureşti, 1922?, 148 p. (ed. a IIa)
936. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I
secundară a şcoalelor de băieţi şi fete, Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co.,
Bucureşti, 1926, 148 p. (ed. a IVa)
937. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I
secundară a şcoalelor de băieţi şi fete, Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co.,
Bucureşti, 19281929, 160 p. (ed. a Va)
938. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I
a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed.
Librăriei „Universala” Alcalay & co., Bucureşti, 19291930, 190 p. (ed. a VIa)
939. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. I a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Librăriei
„Universala” Alcalay & co., Bucureşti, 19301931, 186 p. (ed. a VIIa)
940. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Librăriei
„Universala” Alcalay & co., Bucureşti, 1935?, 183 p. (ed. a IXa)
941. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Librăriei
„Universala” Alcalay & co., Bucureşti, 1935?, 183 p. (ed. a Xa, revăzută)
942. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Socec &
co., Bucureşti, 1934?, 183 p. (ed. a XIIa)
943. Georgescu, prof. econ. D., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia a
liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare, Ed. Socec &
co., Bucureşti, 1935?, 183 p. (ed. a XIVa)
944. Gervescu, econ. Victor, „Cartea lui Iov”, MMS 4/1930, pp. 107110. (f. succint)
945. Geţia, pr. Gh., „Plante şi aromate biblice”, MB 1112/1959, pp. 81106.
946. Geţia, prot. Gheorghe, „Filistenii. Studiu de arheologie biblică”, MB 34/1984, pp. 139-
149.
947. Geţia, prot. Gheorghe, „Saba. Studiu de arheologie biblică”, MB 1012/1967, pp. 662-
696.
948. Gheorghe, dr. Vasile, „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol
Paul”, (ed. a doua), C 112/1937, pp. 127.
949. Gheorghe, drd. Burtan, „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările
istorice şi arheologice mai noi”, GB 56/1975, pp. 541551.
950. Gheorghe, Gabriel, Mitul potopului. Inadvertenţe în interpretarea religioasă, Ed.
Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982, 118 p. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi.
Cunoştinţe despre om şi societate, nr. 171)
951. Gheorghe, pr. Constantin I., „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. Ap. Pavel”, ST 7-
8/1971, pp. 497505.
952. Gheorghe, pr. Constantin, „Harismele, după Epistolele Sf. Ap. Pavel”, ST 12/1973, pp.
2132.
953. Gheorghe, pr. Constantin, „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Ap. Pavel”, ST 9-
10/1973, pp. 648662.
954. Gheorghe, pr. Constantin, „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”, ST 12/1978, pp.
1332.
955. Gheorghe, pr. magistrand Nicolae A., „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la
Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”, ST 56/1965, pp. 322334.
41

956. Gheorghescu, arhim. Chesarie, „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”, ST 3-


6/1980, pp. 315333. (capitol din doctorat, Învăţătura ortodoxă despre iconomia
dumnezeiască şi iconomia bisericească)
957. Gheorghescu, ierom. drd. Ghesarie, „Revelaţia divină”, GB 56/1969, pp. 551566. (l
seminar dogmatică, argumente scripturistice)
958. Gheorghiu, dr. V., „Dr. Sofron Vlad, Mărturia Sf. Apostol Pavel despre viaţa şi
învăţătura Mântuitorului, Caransebeş, 1941, 70 p.”, C ?, (1939, 1940, 1941), pp. 764-
766.
959. Gheorghiu, dr. V., „Zeno Muntean, Noţiunea şi originea divină a apostolatului,
Caransebeş, 1941”, C ?, (1939, 1940, 1941), pp. 763764.
960. Gheorghiu, dr. Vasile, „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti
(Ioan 2, 2325)”, MB 79/1958, pp. 329353.
961. Gheorghiu, dr. Vasile, „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”, C 1904 (pp. 115, 6581,
137147, 197212, 261277, 325341, 389405, 525541, 593609, 665677).
962. Gheorghiu, dr. Vasile, „Bunavestire (Luca 1, 2638)”, C 12/1923, pp. 4556.
963. Gheorghiu, dr. Vasile, „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de
către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”, C 412/1931, pp. 159196.
964. Gheorghiu, dr. Vasile, „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20, 1-
10)”, C 69/1927, pp. 231253.
965. Gheorghiu, dr. Vasile, „Prof. dr. Gh. I. Ghia, Epistola Sfântului Iuda. Întroducere şi
comentar, Ed. Ramuri, Craiova”, BOR 1/1928, pp. 8487.
966. Gheorghiu, dr. Vasile, „Profesor dr. Gh. I. Ghia, Epistola Sfântului Iuda. Întroducere şi
comentar, Ed. Ramuri, Craiova, 88 p., preţul lei 36”, C 1012/1927, pp. 374379.
967. Gheorghiu, dr. Vasile, „S. Mehedinţi, Explicarea evangheliilor potrivit cu programa
oficială, Bucureşti, Ed. Viaţa românească”, C 34/1923, pp. 149150.
968. Gheorghiu, dr. Vasile, „Sf. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de
cronologie şi calendaristică)”, C 13/1929, pp. 186.
969. Gheorghiu, Gh. Th., Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte, Tipogr. B. Saidman,
Botoşani, 1931?, 59 p.
970. Gheorghiu, Nicolae, „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu
Sf. Mir în Noul Testament”, MMS 9/1930, pp. 233236.
971. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului
(Ioan I, 3551)”, MMS 56/1958, pp. 378393.
972. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui
Dumnezeu, în legătură cu Rom. 3, 21 sg.”, BOR ?/1935, pp. 229239.
973. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul
original grecesc al Epistolei către Galateni (1, 18) şi în traducerea lor latină”, MMS
4/1955, pp. 185196.
974. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii
Sindriului din Ierusalim”, MMS 34/1959, pp. 165178.
975. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”, MMS 1-
2/1958, pp. 1020. (teol. biblică)
976. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic), Ed.
Bucovina, Cernăuţi, 1904, 165 p.
977. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Ce hotărăşte Sf. Apostol Pavel cu privire la căsătoria
preoţilor, Ed. Bucovina, Cernăuţi, 1911, 37 p.
978. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Codex Argenteus Upsaliensis, Imprimeria naţională,
Bucureşti, 1939, 57 p.
979. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Der Brief des Judas. Einleitung und Kommentar,
Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1901, 84 p.
42

980. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile
harismatice, Tipogr. Diecezană, Arad, 1929, 40 p.
981. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul
introducere, traducere şi comentar, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1938, 365 p.
982. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând
partea dogmatică (9,111,36) şi partea parenetică (12,116,27), Ed. autorului, Cernăuţi,
1924, 97 p.
983. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt.
Partea dogmatică, secţiunea I (cap. I, 18, 39), Ed. autorului, Cernăuţi, 1923, 74 p.
984. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Epistola lui Iuda. Introducere şi comentar, Ed.
autorului, Cernăuţi, 1911, 114 p.
985. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou,
Tipogr. Mitropolitului Silvestru, Cernăuţi, 1929, 897 p.
986. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Problema mântuirii noastre, Ed. Glasul Bucovinei,
Cernăuţi, 1928, 23 p.
987. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Reformele recente pe terenul criticii textului Noului
Testament, Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1909, 14 p.
988. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar, vol. III, Ed.
autorului, Cernăuţi, 1933, 350 p.
989. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar, vol. II, Ed.
autorului, Cernăuţi, 1927, 256 p.
990. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar, vol. I, Ed.
autorului, Cernăuţi, 1925, 240 p.
991. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfântul Apostol Pavel. Viaţa şi activitatea sa de la
naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare, Societatea tipografică
bucovineană, Cernăuţi, 1909, 358 p.
992. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î.Hr. la
2000 d.Hr., Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1926, 8 p. (studiu de cronologie)
993. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la
Eusebie de Cesarea. Studiu isagogic, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1926, 30 p.
994. Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?)
der Priesterehe, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1912, 44 p.
995. Gheorghiu, pr. prof. Vasile, „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 111)”, MMS 912/1959,
pp. 558565.
996. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Activitatea Domnului în Iudea, Enon de lângă Salom (Ioan
3, 2236)”, MB 13/1958, pp. 6375.
997. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Studiu
de cronologie biblică”, C 810 (pp. 272385), 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926.
998. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Ce hotăreşte S. Apostol Paul cu privire la căsătoria
preoţilor? excurs exegetic”, C 1911 (pp. 419427, 474484, 531537, 584596).
999. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8, 1220)”, MB 1-
2/1960, pp. 717.
1000. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din
Capernaum (Ioan 6, 2259, resp. 65)”, MB 910/1959, pp. 1856.
1001. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Diacon Haralambie Rovenţa, Origina şi valoarea istorică
a Evangheliei după Ioan, Bucureşti, 1928, 112 p., preţul 50 lei”, C 79/1929, pp. 372375.
1002. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7, 110,
21), MB 1112/1959, pp. 2867.
1003. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Domnul în Samaria (Ioan 4, 142)”, MB 13/1958, pp. 2248.
43

1004. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Dr. Vasile Tarnavschi, Introducere în Sfintele Cărţi ale
Testamentului Vechiu, Cernăuţi, 1928 (VIII 656), 400 lei”, C 13/1928, pp. 6669.
1005. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Epistola lui Iuda. Întroducere şi comentar”, C 1909 (pp.
521531, 585593, 641648, 697704), 1910 (19, 5360, 109115, 165172, 221227, 277284,
333340, 501508, 565573, 621629) şi 1911 (513).
1006. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Ieromonahul Antonie Harghel, Învierea Domnului nostrul
Iisus Hristos, I, Apologie istorică, Chişinău, 1928, IV + 260 p., preţul 200 lei”, C 7-
9/1929, pp. 369372.
1007. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. T.”,
C 910/1924, pp. 349358.
1008. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, I, Cele
patru Evanghelii, traduse de Episcopul Nicodem, stareţul Monastirei Neamţu, Tipogr.
Sfintei Monastiri Neamţu, 1925, preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru
Iisus Hristos, tradus de Episcopul Nicodem, stareţul Monastirei Neamţu, ediţia II, Ed.
Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu, 1926”, C 12/1926, pp. 360361.
1009. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Păr. arhim. I. Scriban, Curs de introducere în Noul
Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. VI a
Seminariilor teologice din România Veche, aprobat din Sf. Sinod şi Consistoriul
superior bisericesc cu nr. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr.
59775 din 7 dec. 1923, Bucureşti, Ed. Librăriei «Universala» Alcalay et comp., 1924,
224 p.”, C 78/1924, pp. 323331.
1010. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Pr. Sofron Vlad, Prologul Evangheliei a patra. Studiu
criticexegetic, Cluj, 1937, «Universala», 206 p.”, C 112/1937, pp. 312321.
1011. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Prologul Evangheliei după Ioan (1, 18). Domnul Iisus
Hristos este din eternitate”, MB 46/1957, pp. 433.
1012. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T.
N.”, C 1909 (pp. 6576).
1013. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la
Eusebie al Cezareei. (Studiu biblicisagogic)”, C 14/1926, pp. 7398.
1014. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Un tractat al Sf. Atanasie «Despre azime»”, C 78/1924,
pp. 297305.
1015. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, „Vieaţa şi activitatea S. Apostol Paul”, C 1907 (pp. 7280,
129145, 197213, 265283, 333345, 551567, 591605, 647665, 699714, 767775), 1908 (1-
15, 5765, 109117, 173181, 237246, 301311, 371378, 421433, 485500, 549559, 613627,
677692) şi 1909 (115, 137147, 201209, 265272, 329337, 393403, 457472).
1016. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Studiu
de cronologie biblică, Instit. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1925,
152 p.
1017. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194),
Imprimeria naţională, Bucureşti, 1940, 87 p.
1018. Gheorghiu, prof. dr. Vasile, Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului
Mateiu 19, 16 s., Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1935, 15 p.
1019. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Anexa. Raportul părintelui profesor universitar dr.
Vasile Gheorghiu, înaintat S. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice:
chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”, C 412/1931, pp. 197215.
1020. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Arhimandritul I. Scriban, Sfânta Evanghelie. Cele 4
Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri, Ed. Ancora,
Bucureşti, lei 80”, C 12/1927, pp. 6162.
1021. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Epistola cătră Romani cu explicări”, C 1913 (pp.
580586, 639644) şi 1914 (5877, 184189, 237243, 332335, 381385).
44

1022. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „La început era Cuvânt (Ioan 1, 1 ss.)”, C ?, (1939,
1940, 1941), pp. 102115.
1023. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Marele teolog dr. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”,
C ?, (1942/1943), pp. 2751.
1024. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Problema calendarului”, C 112/1936, pp. 416.
1025. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Prof. dr. Gh. I. Ghia, Sfântul Ioan Botezătorul după
Evangheliile canonice, 1926, Craiova, Ed. Instit. de arte grafice «Ramuri», 224 p.,
preţul 35 lei”, C 1-2/1927, pp. 6364.
1026. Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau
Problema sinoptică”, C 12 (pp. 923), 34 (109117), 58 (225242), 912 (397412) / 1923 şi
12 (129) /1924.
1027. Gherasimescu, pr. prof. dr. Toma, Facerea lumii din punct de vedere filozofic, ştiinţific
şi biblic, Ed. „Mărgăritarele lumii”, Bucureşti, f.a., 184 p. (ed. a IIIa)
1028. Gherasimescu, Toma, Creaţia Universului din punct de vedere filozofic, ştiinţific şi
biblic, Tipogr. Şc. de arte şi meserii, Roman, 1931, 48 p. (vol. I, partea a IIIa)
1029. Gheţie, Ion, Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?, Ed. Academiei RSR, Bucureşti,
1974, extras din Studii de limbă literară şi filologie, vol. III, pp. 245259.
1030. Ghia, pr. dr. Gh. I., „Dr. Vasile Gheorghiu, Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai
de pe urmă (Ap. lui Ioan 20, 110), Cernăuţi, 1928”, BOR 6/1928, pp. 567570.
1031. Ghia, pr. Gh. I., Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament, Ed.
Ramuri, Craiova, 1929, 103 p. (non vidi)
1032. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament.
Contribuţie la exegeza Noului Testament, Ed. Ramuri, Craiova, 1929, 102 p.
1033. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Epistola Sfântului Iuda. Introducere şi comentar, Ed. Ramuri,
Craiova, 1927, 87 p.
1034. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament, Inst. de arte
grafice Ramuri, Craiova, 1925, 86 p.
1035. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. cl. I
secundară de băieţi şi fete2, Ed. Ramuri, Craiova, 1941, 157 p.
1036. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia
secundară de băieţi şi fete, Ed. Ramuri, Craiova, 1935/1938?, 157 p. (ed. Ia)
1037. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt.
cl. I secundară de băieţi şi fete, Ed. Ramuri, Craiova, 1938, 151 p.
1038. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos,
pentru cl. a IIa secundară de băieţi şi fete, Ed. Ramuri, Craiova, 1942, 123 p.
1039. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., PopescuCilieni, pr. prof. dr. I., Bunul Dumnezeu şi viaţa
Mântuitorului Hristos, pentru cl. I a gimnaziului unic, Ed. Ramuri, Craiova, 1946, 143
p.
1040. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice, Inst. de
arte grafice Ramuri, Craiova, 1926, 223 p.
1041. Ghia, pr. prof. dr. Gh. I., Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”, Ed. Cugetarea,
Bucureşti, 1938, 67 p. (popularizare)
1042. Ghia, prof. Teodor, Lecţiuni de religie. Istoria pe scurt a Vechiului Testament, Ed. Viaţa
romînească, Iaşi, 1927, 24 p.
1043. Ghia, Th., „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”, MMS 4/1955, pp. 197199.
1044. Ghiaurov, prof. Hristo N., „Sinodul Apostolic din Ierusalim”, ST 34/1958, pp. 162176.
1045. Ghiţa, pr. Ieremia, „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”, MB 1-
3/1958, pp. 90101.
1046. Gibescu, pr. ec. George I., Explicarea evangheliilor. Chestiunile din programa
analitică pentru cl. a IIa secundară2, Ed. Librăriei Socec & comp., 1922, 106 p.
45

1047. Gibescu, pr. prof. econ. George I., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament.
Chestiunile din programa analitică pentru cl. I secundară, Stabilimentul grafic Albert
Saer, Bucureşti, 1915, 144 p. (ed. Ia)
1048. Glăjar, diac. magistrand Ioan, „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”, O
2/1957, pp. 216238.
1049. Godet, F., Profetul Ezechiil, trad. din lb. franceză de Bran, pr. Ion Lascu, Tipogr.
Minerva, Braşov, 1945, 10 p.
1050. Gordon, pr. drd. Vasile, „Cunoaşterea temeinică a Sf. Scripturi şi folosirea ei în
predică”, BOR 78/1985, pp. 533543. (l. seminar, doctorat)
1051. Gore, Charles, „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount), London, 1938”, trad.
din lb. engleză de Dimitrie, pr., GB 2/1957, pp. 100113.
1052. Graetz, dr. H., Istoria evreilor, Ed. „Amicul literaturei”, 48 p. + ... (descompletat) (doar
a doua perioadă după exil)
1053. Grăjar, pr. lect. Ioan, „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Importanţa
revelaţiei vechitestamentare”, în vol. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină, Sibiu, 1992,
pp. 1425. (sub egida Mitropolia Transilvaniei)
1054. Grecu, pr. Romul, „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”, BOR 1112/1974, pp.
13851389.
1055. Gregorian, pr. Vasile, Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol
Pavel, Tipogr. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, 16 p. (popularizare)
1056. Grigoraş, pr. Constantin, „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al
predicii”, BOR 78/1979, pp. 852868.
1057. Grigore de Nyssa, sfântul, Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute,
trad. din lb. greacă, studiu introductiv şi comentariu de Buga, pr. prof. Ion, Ed. Sfântul
GheorgheVechi, Bucureşti, 1995, 194 p.
1058. Grigorie al Nisei, Sfântul, „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”, MB 79/1991, pp.
7074, trad. de pr. prof. dr. Teodor Bodogae.
1059. Grigorie episc. Nyssei, S., „Din cuvântârile S. Grigorie episc. Nyssei († 394) «Despre
Fericiri»”, trad. din lb. greacă de Popescu, Haralamp, C 1912 (pp. 577578).
1060. Grigorie Palama, Sf., „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16, 1931, care zice: «era un
om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”, trad. din lb. greacă de Moraru, diac.
Eugen, din Γρηγοριου του Παλαμα, Απαντα τα Εργα, τομ. 11, Θεσσαλονικη, 1989, pp.
136159, GB 6/1988, pp. 6772.
1061. Grosu, prof. Nicolae, „Preotul, binevestitor al Evangheliei mântuitoare”, BOR 56/1979,
pp. 665674. (chemarea şi rolul pr. după Ev.)
1062. Grozea, drd. Lucian, „Gnosticismul: concept, origini, caracteristici, delimitare”, RT
2/1999, pp. 6788.
1063. Gurie, arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament, Tipogr. Eparhială, Chişinău, 1920, 176 p.
1064. Gurie, arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament, Tipogr. Eparhială, Chişinău, 1924, 176 p. (ed. a IIIa)
1065. Gurie, arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament, Tipogr. Eparhială „Cartea românească”, Chişinău, 1925, 176 p. (ed. a IVa)
1066. Guţulescu, N., Eclesiastul şi Apocalipsul, Ed. Nicolae N. Voicu, Bucureşti, 1905, 144 p.
1067. Haneş, Petre V., „Nicolae Milescu, traducătorul Bibliei de la 1688”, GB 910/1962, pp.
942964. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire)
1068. Haneş, Petre, „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”, GB 9-
10/1964, pp. 915923.
1069. Hango, G(avril), „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”, RT 8/1911, pp. 251252.
46

1070. Harghel, ierom. Antonie, Fraţii Domnului Iisus Hristos. Comentariu asupra teoriilor
vechi şi noi, Ed. Cartea românească, Chişinău, 1927, 32 p. (popularizare)
1071. Hatzopoulos, arhim. Athanasios, „Evanghelie şi cultură”, (trad. din lb. engleză de
Niculescu, prof. Luminiţa, Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi
Răsăriteană de la ChambesyGeneva), MB 79/1996, pp. 1724.
1072. Hau, drd. I. Mihai, „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de
Lugdunum (140202)”, GB 1/1987, pp. 6673.
1073. Herda, Virgil, Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică, Bucureşti, f.a., 39 p.
1074. Herineanu, Teofil, arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Tîlcuri din Sfînta
Scriptură, Ed. Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, ClujNapoca, 1987, 470 p.
(pastorale şi predici)
1075. Hermann, F. W., Cartea profetului Iona, trad. de Văcăreanu, A., Ed. Bucovina,
Bucureşti, 1947, 55 p.
1076. Hodoroabă, pr. N. V., „Biblia ilustrată, de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. D.
Ştefănescu, Mrea Neamţ, 1936”, MMS 12/1936, pp. 501503.
1077. Hodoroabă, pr. prof. N. V., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia
secundară de băieţi şi fete, Ed. Opinia, Iaşi, 1931, 132 p.
1078. Hodoroabă, pr. prof. N. V., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ia
secundară de băieţi şi fete, Ed. Opinia, Iaşi, 1935, 132 p. (ed. a IIIa)
1079. Hodoroabă, pr. prof. N. V., Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos.
Manual pentru cl. a IIa secundară3, Ed. Opinia, Iaşi, 1935, 119 p.
1080. Homescu, dr. Mircea V., „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”, MB 79/1997,
pp. 9296.
1081. I., A., „Monoteismul la evrei”, GB 34/1968, pp. 403411.
1082. I., P. V., „Franz J. Leenhardt, «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé
selon le Nouveau Testament», în Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1967,
nr. 2, pp. 111149”, O 3/1968, pp. 447450.
1083. Iana, Constantin, „Robert Baulès, l’Insondable richesse du Christ. Etude des thèmes de
l’Epître aux Ephésiens, Paris, 1971, 170 p.”, MO 34/1972, p. 307.
1084. Iancu, magistrand M., „Geneză XII, 110, în lumina descoperirilor arheologice”, ST 5-
6/1959, pp. 331345.
1085. Iancu, magistrand M., „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea
Moartă”, ST 34/1959, pp. 138164.
1086. Iazadjieff, arhim. prof. docent Sergiu, „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul
din comunitatea esenienilor de la Qumran?”, trad. din lb. franceză de Gagiu, pr. Ioan,
ST 34/1964, pp. 172183. (autorul prof. de NT la Sofia, a trimis art)
1087. Ieraclie, ierom., Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară,
Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia, 1935, 152 p.
1088. Ierima, pr. drd. Pavel, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”, articol în
Teologie, istorie, viaţă bisericească, vol. editat sub egida „Universitatea din Oradea,
Facultatea de Teologie Ortodoxă”, Oradea, 1998, pp. 3570.
1089. Ieronim, Fericitul, „Comentar la Pilda celor zece fecioare”, MB 34/1990, pp. 7072, trad.
de pr. prof. dr. Nicolae Neaga.
1090. Ieronim, Fericitul, „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II), MB 46/1991, pp.
8389, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga.
1091. Ieronim, Fericitul, „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I), MB 1112/1990, pp.
4856, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga.
1092. Ignătescu, pr. Constantin, „Procesul lui Iisus”, BOR 9/1929, pp. 780787. (ist. biblică)
1093. Iliescu, Nicolae, „Protos. Vasile Vasilache, doctor în Teologie, Biblia în Ortodoxie, Ed.
Tipografia Mănăstirii Neamţ, 1939, 128 p.”, BOR 34/1940, pp. 247249.
47

1094. Indricau, Gheorghe, Paradisul, căminul nostru. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea
acestei lumi. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor, dela paradisul pierdut, la
paradisul cel nou, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1946, 85 p.
1095. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”,
trad. din lb. greacă de Pâslaru, Matei, din ediţia lui J. Bareille, Paris, t. IV, pp. 129180,
BOR 1112/1971, pp. 12111223.
1096. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 3 la Facere. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 1,
26)”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., GB 34/1985, pp. 193196.
1097. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de
robii)”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., GB 34/1985, pp. 196201.
1098. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui
Adam. Dacă luăm seama la noi înşine, mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât
relele aduse de Adam)”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., din Migne, PG vol. 54,
col. 599604, GB 79/1985, pp. 492497.
1099. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”, trad. din lb.
greacă de Fecioru, pr. D., din Migne, PG vol. 54, col. 604607, GB 79/1985, pp. 497500.
1100. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 7 la Facere”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. dr. D-
tru, din Migne, PG vol. 54, col. 607616, GB 79/1985, pp. 500507.
1101. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 8 la Facere”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof.
Dtru, din Migne, PG vol. 54, col. 616620, GB 1/1986, pp. 5053.
1102. Ioan Gură de Aur, Sf., „Cuvântul 9 la Facere”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof.
Dtru, din Migne, PG vol. 54, col. 619630, GB 1/1986, pp. 5361.
1103. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre pocăinţă (Omilia I, rostită când sa întors de la ţară)”,
trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. Dumitru, după Migne, PG¸ XLIX, col. 277284, BOR
912/1976, pp. 977984.
1104. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. Omilia a VIIa. Dumnezeu
este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof.
D., după Migne, PG¸ vol. 49, col. 323336, BOR 56/1978, pp. 550562.
1105. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre pocăinţă. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”,
trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof. D., după Migne, PG¸ vol. 49, col. 299306, BOR
912/1977, pp. 958964.
1106. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre pocăinţă. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf.
Liturghie”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof. D., după Migne, PG¸ vol. 49, col.
343350, BOR 910/1978, pp. 11461148.
1107. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre pocăinţă. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi
despre Iona profetul”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof. D., după Migne, PG¸ vol.
49, col. 283292, BOR 13/1977, pp. 114120.
1108. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre post. Omilia a Va: La profetul Iona, Daniel şi la cei trei
tineri, rostită la începutul Postului Mare”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. prof. D.,
după Migne, PG¸ vol. 49, col. 305314, BOR 12/1978, pp. 7885.
1109. Ioan Gură de Aur, Sf., „Despre post. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului
Post de patruzeci de zile”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., după Migne, PG¸ vol.
XLIX, col. 313324, BOR 34/1978, pp. 233243.
1110. Ioan Gură de Aur, Sf., „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”, trad. din lb. greacă de
Pâslaru, pr. Matei, GB 56/1955, pp. 311315.
1111. Ioan Gură de Aur, Sf., „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne, nui în puterea omului
calea lui, nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. X, 23)”,
trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. Dumitru, după Migne, PG vol. 56, col. 153162, O
2/1980, pp. 321330.
48

1112. Ioan Gură de Aur, Sf., „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine
nimic, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5, 17)”, trad. din lb. greacă de Fecioru,
pr. Dumitru, din Migne, PG vol. 56, col. 247256, GB 68/1983, pp. 338345.
1113. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament,
despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”,
trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., din Migne, PG vol. 56, col. 175192, GB 79/1984,
pp. 519536.
1114. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”, trad. din
lb. greacă de Fecioru, pr. prof. D., după Migne, PG¸ vol. 49, col. 291300, BOR 78/1977,
pp. 754760.
1115. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”, trad. din lb. greacă de
Fecioru, pr. prof. D., după Migne, PG¸ vol. 49, col. 335344, BOR 78/1978, pp. 774783.
1116. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia I la David şi Saul”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr.
prof. Dumitru, din Migne, PG vol. LIV, col. 675686, GB 79/1977, pp. 641651.
1117. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile
despre Hristos, despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”, trad. din lb. greacă de
Fecioru, pr. D., din Migne, PG vol. 56, col. 163175, GB 79/1984, pp. 508519.
1118. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia II la David şi Saul”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr.
prof. Dumitru, din Migne, PG vol. 54, col. 687695, GB 12/1978, pp. 5765.
1119. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilia III la David şi Saul”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr.
prof. Dumitru, din Migne, PG vol. 54, col. 695708, GB 12/1978, pp. 6580.
1120. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II
Timotei 3, 1)”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. Dumitru, din Migne, PG vol. 56, col.
271280, GB 912/1983, pp. 486494.
1121. Ioan Gură de Aur, Sf., „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”, trad. din lb. greacă de
Fecioru, pr. prof. Dumitru, GB 56/1973, pp. 514518.
1122. Ioan Gură de Aur, sfîntul, Scrieri. Partea a doua. Omilii la Facere (II), trad. din lb.
greacă, introducere, indici şi note de Fecioru, pr. D., EIBMBOR, Bucureşti, 1989, IV +
360 p. (colecţia PSB, vol. 22)
1123. Ioan Gură de Aur, sfîntul, Scrieri. Partea întâia. Omilii la Facere (I), trad. din lb.
greacă, introducere, indici şi note de Fecioru, pr. D., EIBMBOR, Bucureşti, 1987, IV +
438 p. (colecţia PSB, vol. 21)
1124. Ioan Hrisostom, Sfîntul, „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”, trad. din lb. greacă de
pr. prof. dr. Nicolae Neaga, MA 4/1988, pp. 2326.
1125. Ioan, C. monahul, „Rugăciunea Domnească, limbajul universal al convorbirilor omului
cu Dumnezeu”, GB 58/1998, pp. 4253. (context, comentariu)
1126. Ioan, monahul C., „Învăţătura paulină despre Biserică”, ST 12/1998, pp. 297304.
1127. Ionescu, asist. Nicolae, „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul
Testament (Exodul 19, 6; 23, 22)”, ST 56/1993, pp. 6768. (preoţie împărătească şi neam
sfânt)
1128. Ionescu, I., Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului,
Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1979, 4 p. (extras din rev. Limba română, 12/1979)
1129. Ionescu, Ioan, Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament, Instit. de arte grafice
„Eminescu”, Bucureşti, 1905, 72 p. (licenţă)
1130. Ionescu, pr. I., „Cântarea Cântărilor, trad. din ebraică, note şi comentarii de Ion
Alexandru, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977”, BOR 56/1978, pp. 661-
664.
1131. Ionescu, pr. I., „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi.
Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”, MO 9-12/1959,
pp. 710-713. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu)
49

1132. Ionescu, pr. I., „Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ed.
Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996, 501 p.”, O 12/1997, pp. 110112.
1133. Ionescu, pr. iconom C., Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ia
secundară, Ed. Societăţii cooperative „Librăria naţională”, Bucureşti, 1911, 98 p. (ed. a
IIIa, cu aprobarea Sfântului Sinod)
1134. Ionescu, pr. Ion, „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste
România”, BOR 12/1985, pp. 159161. (Biblia de la Petersburg, 1819)
1135. Ionescu, pr. Ion, „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei
Predanii”, O 34/1995, pp. 1928.
1136. Ionescu, pr. prof. dr. Marin C., „Duh şi vieaţă”. Studii modeste de psihologie şi de
educaţie religioasă a tineretului. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile
psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi), Tipogr. Carpaţi,
Bucureşti, 1940, 468 p.
1137. Ionescu, pr. prof. dr. Marin C., „Paşte mieluşeii mei”. Călăuzitor metodic pentru
învăţământul religios în şcoalele primare, Tipogr. Astoria, Bucureşti, 1932, 60 + 8 p.
1138. Ionescu, pr. prof. iconom C., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. I
de liceu şi şcoli secundare de fete, Ed. Societăţii cooperative „Librăria naţională”,
Bucureşti, 1906, 109 p.
1139. Ionescu, pr. prof. iconom Ioan I., Vasilescu, pr. prof. iconom I. N., Istoria sfântă a
Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ia secundară, Ed. Cultura românească,
Bucureşti, f.a. (1929?), 138 p. (ed. I)
1140. Ionescu, pr. prof. Ion, „Sfânta Biserică”, ST 4/1991, pp. 5156.
1141. Ionescu, pr. prof. Marian C., Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici, în şcoli, în
ateliere şi în cazărmi, 397 p. (fără foaia de titlu, informaţii din fişier)
1142. Ioniţă, diac. asist. dr. Viorel, „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile
Sinoadelor ecumenice”, O 2/1980, pp. 263274.
1143. Ioniţă, pr. prof. dr. Viorel, „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul
traducerilor europene”, MO 6/1988, pp. 5967.
1144. Ioniţă, pr. prof. dr. Viorel, „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. Ap. şi
Evanghelist Ioan”, GB 1/1989, pp. 3644. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR
şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg, RFG 1827 mai 1988)
1145. Ioniţă, protos. Nicodem, Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?, Monitorul oficial
şi Imprimeriile statului, Chişinău, 1940, 28 p. (extras din rev. Misionarul 1112/1939)
1146. Ioniţă, Viorel, „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala
Galaction şi Vasile Radu”, MA 1112/1968, pp. 973974.
1147. Iordache, D., Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură, Rm. Vâlcii, 1933, 114 p. (non
vidi)
1148. Iordache, D., Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1983,
84 p. (cu binecuvântarea PF Iustin, Patriarhul BOR)
1149. Iordache, Dumitru, Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură, Inst. biblic şi de
misiune al BOR, Bucureşti, 1983, 83 p. (popularizare)
1150. Iordăchescu, Cicerone, „O carte samariteană a lui Iosua, de M. Gaster, «Times», 12
iunie 1908”, BOR 1/1909, pp. 98103.
1151. Isopescu, dr. Octavian, Plângerile lui Ieremia. Traduse şi explicate după textul
masoretic şi exornate cu o introducere, Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi,
1909, 140 p. (ed. separată din Candela 1909)
1152. Isopescu, dr. Octavian, Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi
exornat cu o introducere de ..., Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1901, 27
p.
50

1153. Isopescu, dr. Silvestru Octavian, Profetul Malachia. Introducere, traducere şi explicare,
Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1911, 152 p. (ed. separată din Candela
1911)
1154. Isopescul, dr. Octavian, „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”, C 1902
(pp. 214221, 290297, 333341, 405421, 465480, 529?, 597610, 666683), 1903 (926, 83-
98, 154162, 218226, 274282, 336344, 406414, 474482, 542550, 614622, 702709) şi
1904 (1624, 8290, 148161, 213221, 278286, 342350, 406417).
1155. Isopescul, dr. Octavian, „Introducere la Cartea Iob”, C 1904 (pp. 470474, 542550, 610-
621).
1156. Isopescul, dr. Octavian, „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul
masoretic şi exornate cu o întroducere”, C 1907 (pp. 666673, 728734, 797805), 1908
(1624, 6672, 118126, 312319, 434442, 501508, 560576, 628636, 693700) şi 1909 (148-
156, 210217, 273282, 338347).
1157. Isopescul, dr. Octavian, „Profetul Obadia. Tradus şi esplicat după textul masoretic”, C
1902 (* pp. 1925).
1158. Isopescul, dr. Silvestru Octavian, docent privat, „Legile agrare la evrei după dreptul
mosaic”, C 1911 (pp. 401409, 457466).
1159. Isopescul, dr. Silvestru Octavian, docent privat, „Profetul Malachia. Introducere,
traducere şi explicare”, C 1910 (* pp. 1824, 6977, 126132, 181186, 236245, 291299,
348357, 404412, 460467, 516524, 583590, 639647) şi 1911 (2128, 5764, 113120, 177-
184, 233240, 289295, 345354).
1160. Ispir, pr. prof. Vasile G., „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”, BOR 13/1944, pp. 4261.
(ist. şi exeg. biblică)
1161. Istrate, prof. univ. G., „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul
Testament de la Bălgrad (1648)”, MMS 512/1972, pp. 749774.
1162. Isvoranu, pr. lect. Alex., „David, chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”, MO 3-
6/1995, pp. 3757.
1163. Isvoranu, pr. lect. Alexandru, „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”, MO 3-
6/1997, pp. 3346.
1164. Isvoranu, pr. lect. Alexandru, „Profetul Natan şi regele David”, MO 12/1995, pp. 3652.
1165. Ivan, arhid. prof. Ioan, „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la
1648 de către Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei”, MMS 2/1989, pp. 113114.
1166. Ivan, diac. prof. I., „Amusin I. D., Manuscrisele de la Marea Moartă, 1963, 302 p.”,
MMS 78/1963, pp. 556559.
1167. Ivan, diac. prof. Ioan, „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”, MMS 34/1972, pp.
182190.
1168. Izvoranu, pr. lect. Al., „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”, MO 12/1999, pp. 6771.
1169. Izvoranu, pr. lect. Alexandru, „Introducere la Psalmul 50”, MO 16/1994, pp. 7179.
1170. Izvoranu, pr. lect. Alexandru, „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor
români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”, MO 13/1998, pp. 106120.
1171. Jarpălău, pr. drd. Gheorghe, „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul
Testament”, ST 34/1982, pp. 242254.
1172. Jarpălău, pr. drd. Gheorghe, „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi
împăcarea între oameni”, ST 910/1985, pp. 699710.
1173. Jarpălău, pr. drd. Gheorghe, „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”,
ST 56/1981, pp. 423435.
1174. Jerpălău, pr. drd. Gh., „Psalmul 120. Introducere, traducere şi comentar”, MO 13/1990,
pp. 8798.
1175. Jerpălău, pr. drd. Gheorghe, „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui
Isaia”, MO 46/1990, pp. 2031.
51

1176. Jerpălău, pr. drd. Gheorghe, „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”, GB 1012/1984,
pp. 744761.
1177. Jinga, Constantin, „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală
aplicată”, MB 1012/1997, pp. 6282.
1178. Jinga, Constantin, „Cum citim Biblia?”, MB 13/1997, pp. 69?
1179. Jinga, Constantin, „Despre lume, viaţă şi alte temeiuri biblice”, MB 1012/1995, pp. 29-
36.
1180. Jinga, Constantin, Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament, Ed. Marineasa,
Timişoara, 2000, 248 p.
1181. Joandrea, Gheorghe, Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi, Ed.
Librăriei Ioan I. Ciurcu, Brassó, 1913, 164 p.
1182. Jorică, George, Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi
foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea
şi veşnicia, Tipogr. autorului, Galaţi, f.a. (1946?), 228 p.
1183. Justus (pseud.), „Onestitatea literară”, RT 4/1933, pp. 166170. (extras din Foaia
Diecezană 11/1933, replică împotriva lui H. Rovenţa, care îl criticase în ST pe I. Olariu)
1184. Kiseleff, Alexandra Beatrice, Legende biblice. Culegere întocmită de ..., Ed. Porus,
1991, 95 p.
1185. Klein, dr. Hans, „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”, RT
34/1996, pp. 295304. (pp. 295304, rezumat în română)
1186. Klein, prof. dr. Hans, „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”, în vol. Biblie şi
Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea
vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din
Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 8991.
1187. Kosidowski, Zenon, Povestiri biblice, trad. din lb. poloneză de Mareş, Anda şi Mareş,
Nicolae, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, 487 p.
1188. Lane, rev. dr. D. J., „Episkopos, presbyteros, diakonos: language, theology and
practice”, RT 34/1996, pp. 305316. (p. 316, rezumat în română)
1189. Laperrousaz, E.M., Manuscrisele de la Marea Moartă, trad. din lb. franceză de
Calangiu, Anca, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997, 132 p.
1190. Lariciov, V. E., În căutarea strămoşilor lui Adam. Povestirile unui arheolog, trad. din
lb. rusă de Vuţă, Niculiţa, Ed. Politică, Bucureşti, 1986, 127 p. (popularizare)
1191. LascarovMoldovanu, Al., Concordanţă a Noului Testament. Îndreptar alfabetic pentru
o grabnică cercetare în Noul Testament, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932,
138 p. (ed. Ia, aprobată de Sfântul Sinod)
1192. LascarovMoldoveanu, Alexandru, Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în
Noul Testament, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 138 p.
1193. Lăudat, prof. dr. I. D., „Biblia de la Bucureşti 1688”, MMS 6/1988, pp. 9293.
1194. Lăzescu, pr. Teodor, Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători
sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice, Ed. Şcoala de artă şi meserii,
Roman, 1936, 352 p.
1195. Lecca, arhim. Paulin, „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”, BOR 78/1976, pp. 693703.
(exegeză)
1196. Lecca, arhim. Paulin, „Nedreptăţitul Apostol Toma”, BOR 34/1981, pp. 286289.
1197. Liţiu, prot. dr. Gheorghe, „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”, O 4/1984, pp. 499506.
(inclusiv în NT)
1198. Loichiţa, V., „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”, C 1011/1926,
pp. 276321.
1199. Loichiţa, V., „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”, C 1-
12/1936, pp. 135144.
52

1200. Loichiţa, V., „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Note şi
studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”, MB 1012/1956, pp. 144160.
1201. Loichiţă, V., „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”, C 35/1927,
pp. 73139.
1202. Loichiţa, V., „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I), MB 46/1957, pp. 3454.
1203. Loichiţa, V., „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II), MB 79/1957, pp. 3152.
1204. Loichiţa, Vasile, Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică, Instit. de
arte grafice „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 76 p. (extras din Candela 35/1927)
1205. Loon, Hendrik Willem van, Istoria Bibliei, trad. de Totoiu, Ion, Ed. Milva, Bucureşti,
1993, 319 p. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu, de la Ed. „Naţională” Gh. Mecu,
Bucureşti, f.a.)
1206. Lopuhin, prof. A. P., Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a
Vechiului şi Noului Testament. Evanghelia dela Mateiu, trad. din lb. rusă de Nicodim,
patriarhul, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 1948, 691 p. (tomul al
VIIIlea, ediţia succesorilor lui A. I. Lopuhin)
1207. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă.
Noul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim, patriarhul României, Tipogr. Cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1946, 702 p. (tomul al Vlea, ediţie ilustrată, colecţia Ogorul
Domnului, vol. XXXIV)
1208. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai
nouă. Noul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim, patriarhul României, Tipogr.
Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1947, 549 p. (vol. al VIlea, ediţie ilustrată, colecţia
Ogorul Domnului, vol. XXXV)
1209. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică. Vechiul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim,
patriarhul, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1944, 584 p. (tomul I, ediţie ilustrată,
colecţia Ogorul Domnului, vol. XXX)
1210. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică. Vechiul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim,
patriarhul, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1944, 560 p. (tomul al IIlea, ediţie
ilustrată, colecţia Ogorul Domnului, vol. XXXI)
1211. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică. Vechiul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim,
patriarhul, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1945, 640 p. (tomul al IIIlea, ediţie
ilustrată, colecţia Ogorul Domnului, vol. XXXII)
1212. Lopuhin, prof. A. P., Istoria biblică. Vechiul Testament, trad. din lb. rusă de Nicodim,
patriarhul, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 566 p. (tomul al IVlea, ediţie
ilustrată, colecţia Ogorul Domnului, vol. XXXIII)
1213. Luca, dr. Ioan M., „Ştiinţa şi Învierea Domnului”, RT 78/1946, pp. 380383.
1214. Lucia Făgărăşanul, episcop vicar, „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”, O 4/1984, pp.
550560.
1215. Lucian Tomitanul, episcopvicar, „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise
eseniene”, ST 1/1988, pp. 814.
1216. Ludu, pr. George, Dariu, Ioan, Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru
elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală, Ed. Librăriei Ciurcu, Brassó
(Braşov), 1909, 119 p. (ed. a IVa)
1217. Lungu, diac. Gh., „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”, MMS
34/1956, pp. 109121.
1218. Lungu, prot. Ştefan, „Biblia adnotată”, MB 14/1961, pp. 1218.
1219. Lupaş, dr. I., Sfânta Scriptură în limba românească, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu,
1912, 18 p. (conferinţă)
1220. M(arcu), Gr(igorie) T., „† J. M. Lagrange. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie
Lagrange”, RT 6/1938, p. 270.
53

1221. M(arcu), Gr(igorie) T., „Albert Huck, Synopse der drei ersten Evangelien, ed. a 9a
complet prelucrată de Hans Lietzmann, în colaborare cu Lic. H. G. Opitz, Tübingen, Ed.
I. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1936, XX + 214 p.”, RT 34/1936, p. 132.
1222. M(arcu), Gr(igorie) T., „Nicodim, mitropolitul Moldovei şi profesor I. D. Ştefănescu,
Biblia ilustrată, Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu, 1936, XVIII + 182 p. + XCVI planşe
afară de text”, RT 6/1937, pp. 240241.
1223. M(arcu), Gr(igorie) T., „Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX
interpretes, edigit Alfred Rahlfs, Stuttgart, privilegierte würtembergische Bibelanstalt,
1935, vol. I, Leges et historiae, XLVIII + 1184 p., vol. II, Libri poetici et prophetici,
942 p.”, RT 34/1936, pp. 132133.
1224. M(arcu), Gr(igorie), „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”, MA 910/1963, pp.
797798.
1225. M(arcu), Gr(igorie), „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”, MA 11-
12/1963, pp. 942943.
1226. M(arcu), Gr. T., „Dr. Nicolae Neaga, Vechiul Testament în gândirea românească,
«Biblioteca biblică», nr. 3, Sibiu, 1938, 20 p.”, RT 6/1939, pp. 270271.
1227. M(arcu), Gr. T., „Ioan Halmagiu, Sf. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii,
biblioteca populară «Veniţi la Hristos», Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1939, 38 p.”, RT
5/1939, p. 232.
1228. M(arcu), Gr. T., „Isus sau Iisus?”, RT 1112/1938, pp. 512513.
1229. M(arcu), Gr. T., „Lucian Blaga, Ştiinţă şi creaţie, Sibiu, Ed. Dacia Traiană, 1942, 222
p.”, RT 78/1943, p. 401.
1230. M(arcu), Gr. T., „Preot A. Nanu, Tatăl nostru. Închinare românească, biblioteca
«Popasuri duhovniceşti», nr. 21, Sibiu, 1941, 114 p.”, RT 6/1941, p. 315.
1231. M(arcu), Gr. T., „Prof. Vasile Stoicanea, În slujba Domnului Isus; tâlcuiri biblice,
«Seria Teologică», nr. 11, Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1938, VI + 220 p.”, RT 9/1938,
p. 418.
1232. M(arcu), Gr. T., „Protopop A. Nanu, Maica Domnului, Biblioteca populară «Veniţi la
Hristos», nr. 5, Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1939, 72 p.”, RT 6/1939, 272 p.
1233. M., „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor, de PS Episcop al Argeşului, Gherasim
Timuş”, ST 2/1931, p. 70.
1234. M., C. H., Gânduri asupra Cărţei Facerei, trad. din lb. engleză, Ed. BunaVestire,
Bucureşti, 1913, 376 p. (posibil nu ort.)
1235. M., C. H., Gânduri asupra Deuteronomului, Tipogr. „Naţională” J. Ionescu & co.,
Bucureşti, f.a., 2 vol., vol. I 226 p., vol. II 280 p. (posibil nu ort.)
1236. M., C. H., Gânduri asupra Exodului, Tipogr. „Naţională” J. Ionescu & co., Bucureşti,
f.a., 269 p. (posibil nu ort.)
1237. M., C. H., Gânduri asupra Leviticului, Tipogr. „Naţională” J. Ionescu & co., Bucureşti,
f.a., 272 p. (posibil nu ort.)
1238. M., C. H., Lămuriri asupra Genezei, Tipogr. „Naţională” J. Ionescu & co., Bucureşti,
f.a., 225 p. (posibil nu ort.)
1239. M., E., Mielul lui Dumnezeu. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia, Instit.
de arte grafice „Tirajul”, Bucureşti, f.a., 98 p. (probabil nu e ort.)
1240. Maccaul, dr. A., Isaia 53, Bucureşti, f.a., 31 p.
1241. Macraki, A., „Iacob şi Esau”, trad. de Beleuţă, Ilie, RT 3/1911, p. 90.
1242. Maior, icon. stavr. Gh., „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”, MA 910/1957, pp. 760-
762.
1243. Maior, pr. Gheorghe, „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen
Delegaturbezirk, amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau;
mit 53 Textbildern, Ed. Herder & Co., Freiburg im Breisgau”, RT 56/1927, pp. 188189.
54

1244. Mălăescu, C. I., „Callias J. Stauridès, La chronologie de la Passion, étude historique et


scripturaire, Paris, Libr. Paillard, 1934, V + 106 p.”, C 112/1935, pp. 337340.
1245. Malcinschi, pr. Orest, „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf.
Scriptură (teză pastorală)”, C 1012/1929, pp. 451454.
1246. Malescu, pr. prof. econ. Ioan, Explicarea Evangheliilor, pt. cl. a IIa secundară de băieţi
şi fete, Ed. Librăriei Nicu D. Miloşescu, Târgu Jiu, 1912, 69 p.
1247. Măndiţă, Nicodim, Cei 12 psalmi aleşi, 1937?, 32 p. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei, nr.
77)
1248. Manea, Nicolae M., Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor, Instit. de arte
grafice „Eminescu”, Bucureşti, 1905, 49 p. (licenţă)
1249. Manea, pr. sachelar Florea, Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni, Ed.
Moderna, Brăila, 1904, 48 p. (licenţă)
1250. Mangâru, B., „Animale necurate”, BOR 5/1912, pp. 459478. (interdicţii iudaice, morală
şi igienă)
1251. Mangâru, B., „Cartea lui Iov”, BOR 8/1911, pp. 936943.
1252. Mangâru, B., „Cartea lui Iov”, BOR 9/1911, pp. 10391048.
1253. Mangâru, Badea, „Cântarea Cântărilor, urmare din no. 12/1913”, BOR 4/1914, pp. 337-
346. (introd. în CC)
1254. Mangâru, Badea, „Cântarea Cântărilor. Interpretarea cărţii”, BOR 2/1914, pp. 92100.
(exegeză)
1255. Mangâru, Badea, „Cântarea Cântărilor”, BOR 12/1914, pp. 10411051. (st. introd.)
1256. Mangâru, Badea, „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”, BOR
6/1912, pp. 599608.
1257. Mangâru, Badea, „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”, BOR 1/1913,
pp. 3242.
1258. Manolache, Anca, „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”, MB 5/1987, pp. 3141.
1259. Manolache, Anca, „Bruno Maggioni, La chiesa locale nella Scrittura, în revista Vita e
pensiero, nr. 45/1971, Milano, pp. 455”, MB 1012/1972, pp. 677678.
1260. Manolache, Anca, „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”, MB 13/1993, pp. 1219.
1261. Manu, pr. Zaharie, „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”, după dr. A. Fibiger, RT 56
(pp. 113119) şi 1012 (233251) / 1914.
1262. Marcu, diac. Grigorie T., Rătăciţi neştiind Scripturile. Despre folosul citirii Sfintei
Scripturi şi despre tâlcuirea ei, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1938, 32 p. (din colecţia
Veniţi la Hrisos, nr. 3)
1263. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”, RT 9-
10/1946, pp. 432435.
1264. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat”, RT 56/1942, pp. 233240.
1265. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi
preoţi”, RT 1112/1942, pp. 469476.
1266. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „Mythos”. De la Epistolele pastorale şi până la dl.
Lucian Blaga, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1942, 40 p.
1267. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „Originea şi originalitatea teologiei pauline”, RT 11-
12/1940, pp. 537558.
1268. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., „Profesorul dr. Vasile Gheorghiu”, RT 1/1939, pp.
1025.
1269. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1943, 8 p. (extras din RT/1943)
1270. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., Pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu. Omul şi opera,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1939, 36 p.
55

1271. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie T., Studii biblice, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940,
100 p.
1272. Marcu, diac. prof. dr. Grigorie, „Procesul Mântuitorului. Expunere rezumativă”, RT 3-
4/1946, pp. 169182.
1273. Marcu, diac. prof. Grigorie T., „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”, RT 4/1938,
pp. 137139.
1274. Marcu, diac. prof. Grigorie T., „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”, RT 5/1937, pp.
169173.
1275. Marcu, diac. prof. Grigorie T., „Saul din Tarsus fragmente”, RT 5/1939, pp. 197212.
1276. Marcu, diac. prof. Grigorie T., „Tare în Scripturi”, RT 4/1937, pp. 135144.
1277. Marcu, dr. Grigorie T., „Diacon dr. N. I. Nicolaescu, Introducere în Epistola către
Filipeni. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes, (colecţia «Biblioteca teologică»),
Bucureşti, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, 1942, 142 p.”, RT 12/1943, pp. 124125.
1278. Marcu, dr. Grigorie T., „Diacon N. I. Nicolaescu, asistent universitar, II Corinteni XII,
79A. Studiu exegeticcritic, (extras din ST 19381939), Bucureşti, Tipogr. Bucovina,
1939, 38 p.”, RT 12/1942, pp. 112113.
1279. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Iustin Moisescu, Originalitatea parabolelor Mântuitorului,
studiu apărut în Candela, an. LVLVI (194445), pp. 60107”, RT 12/1947, pp. 9091.
1280. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Iustin Moisescu, profesor la Facultatea de Teologie din
Cernăuţi, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, (extras
din rev. Candela), Cernăuţi, Tipogr. Glasul Bucovinei, 1942, 126 p.”, RT 12/1943, pp.
122124.
1281. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. L. G. Munteanu, profesor la Academia Teologică Ortodoxă
Română din Cluj, Epistola Sf. Apostol Pavel către Galateni. Comentar, Cluj, Tipogr.
Eparhiei ortodoxe române, 1940, 132 p.”, RT 5/1941, pp. 265266.
1282. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Milan P. Şesan, profesor la Facultatea de Teologie din
Cernăuţi, Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Scripturi, (extras din
rev. Candela), Cernăuţi, Tipogr. Glasul Bucovinei, 1939, 156 p.”, RT 12/1943, pp. 121-
122.
1283. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică
«Andreiană», Eclesiastul. Scurte note explicative, Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1941,
88 p.”, RT 12/1942, p. 111.
1284. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Theol. P. Willibrord Hillmann O.F.M., Lektor der
Theologie in M. Gladbach, Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Ein
Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien, Freiburg
im Breisgau, Herder & Co., 1941, XVI + 276 p.”, RT 34/1942, pp. 222223.
1285. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Vasile Gheorghiu, membru de onoare al Academiei
Române, Codex Argenteus Upsaliensis, Academia Română, Studii şi cercetări XXXIX,
Bucureşti, 1939, 58 p. + X reproduceri fotografice afară de text”, RT 34/1941, pp. 208-
209.
1286. Marcu, dr. Grigorie T., „Dr. Vasile Gheorghiu, membru de onoare al Academiei
Române, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), Academia Română, «Studii
şi cercetări» LXI, Bucureşti, 1940, 90 p. + IX planşe”, RT 34/1941, pp. 209211.
1287. Marcu, dr. Grigorie T., „Erwin Hesse, Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die
Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen), Viena, Herder &
Co., 1940, 104 p.”, RT 12/1941, p. 87.
1288. Marcu, dr. Grigorie T., „Eugen Walter, Das kommen des Herrn. I. Die Endzeitgemässe
Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus,
Sammlunf «Leben aus dem Wort», Band 4, Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 1941,
182 p.”, RT 12/1942, pp. 104107.
56

1289. Marcu, dr. Grigorie T., „Hendrik Willem von Loon, Istoria Bibliei, în româneşte de Ion
Totoiu, Bucureşti, Ed. Naţională Mecu, 1945, 392 p.”, RT 12/1946, pp. 150153.
1290. Marcu, dr. Grigorie T., „Matthias Joseph Scheeben, Die Mysterien des Christentums.
Wesen, Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen
Charakter gegeben Perspektive, heraugegeben von dr. Iosef Höfer, Ausgabe letzter
Hand, Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 1941, 810 p.”, RT 78/1942, pp. 373374.
1291. Marcu, dr. Grigorie T., „Nicodim, mitropolitul Moldovei, Primele zile ale
creştinismului, trad. după F. V. Farrar, 3 vol., Ed. tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu,
1938, 600 + 440 + 494 p.”, RT 58/1940, p. 477.
1292. Marcu, dr. Grigorie T., „Nicodim, Patriarhul României, Viaţa şi operile Sf. Apostol
Pavel, trad. după F. V. Farrar, seria «Ogorul Domnului», vol. XXI, Ed. Sfintei
Monastiri Neamţu, 1941, XVIII + 638 p.”, RT 12/1943, pp. 116118.
1293. Marcu, dr. Grigorie T., „Noul Testament dela Cluj. Noul Testament al Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a
Preasfinţiei Sale Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa, Cluj, Ed.
Episcopiei ortodoxe române, 1945, 464 p.”, RT 6/1945, pp. 255257.
1294. Marcu, dr. Grigorie T., „P. Deheleanu, Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură, cu o
prefaţă de Gala Galaction, Arad, 1946, 80 p.”, RT 910/1946, pp. 438440.
1295. Marcu, dr. Grigorie T., „Pan. N. Trembela, Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου,
Atena, Ed. Ζωη, 1937, XIV + 724 p.”, RT 1112/1938, pp. 520521.
1296. Marcu, dr. Grigorie T., „Preot dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică
«Andreiană», Hristos în Vechiul Testament. Însemnări pe marginea textelor mesianice,
«Seria Teologică», Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1944, 150 p.”, RT 910/1944, pp. 445-
446.
1297. Marcu, dr. Grigorie T., „Preot dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică
«Andreiană», «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la
însemnătatea Vechiului Testament, «Seria Teologică», nr. 17, Sibiu, Tipogr.
Arhidiecezană, 1940, VIII + 274 p.”, RT 1112/1940, pp. 582584.
1298. Marcu, dr. Grigorie T., „Preot Dumitru Călugăr, Copii din Biblie. Despre cei mici din
vremea veche. Pentru cei mici din vremea noastră, «Seria didactică», nr. 10, Sibiu,
Tipogr. Arhidiecezană, 1940, II + 104 p.”, RT 1112/1940, p. 587.
1299. Marcu, dr. Grigorie T., „Preot Marin PopaNemoiu, Tatăl nostru carele eşti în ceruri,
colecţia Hrana duhovnicească, Craiova, 1946, 16 p. (dintre cari 8 p. ilustraţii religioase
în culori), RT 1112/1946, p. 497.
1300. Marcu, dr. Grigorie T., „Prot. dr. L. G. Munteanu, rectorul Academiei Teologice «Sf.
Nicolae» din Cluj, Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul
tuturor, în col. «Cărţile Vieţii», nr. 9, Cluj, Tipogr. Eparhială, 1941, 340 p.”, RT 1-
2/1942, pp. 113114.
1301. Marcu, dr. Grigorie T., „Prot. dr. Sofron Vlad, profesor la Academia Teologică din
Oradea (la Timişoara), Mărturia Sf. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura
Mântuitorului, Caransebeş, Tipogr. Diecezană, 1941, 72 p.”, RT 5-6/1942, p. 302.
1302. Marcu, dr. Grigorie T., „Prot. dr. Sofron Vlad, rectorul Academiei Teologice din
OradeaTimişoara, Şcoala mitologică. Studiu istoriccritic, «Seria Teologică», nr. 23,
Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1943, 84 p.”, RT 56/1943, pp. 332333.
1303. Marcu, dr. Grigorie T., „Prot. dr. Sofron Vlad, Un păstor model Sfântul Apostol Pavel,
colecţia Biserica bănăţeană, Ed. Enciclopediei ortodoxe române, Timişoara, 1946, 244
p.”, RT 910/1946, pp. 436437.
1304. Marcu, dr. Grigorie T., „Protopop dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică
«Andreiană», Facerea. Text şi scurte note explicative, «Seria Teologică» nr. 32, Sibiu,
Tipogr. Arhidiecezană, 1945, 256 p.”, RT 1112/1945, p. 498.
57

1305. Marcu, dr. Grigorie T., „Protosincel dr. Vasile Vasilache, Biblia în Ortodoxie, Tipogr.
Sfintei Monastiri Neamţu, 1939, XIV + 128 p.”, RT 12/1942, p. 112.
1306. Marcu, dr. Grigorie T., „Şi totuşi, Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului
Nou se va tipări”, RT 78/1941, p. 383. (la secţiunea Cronica)
1307. Marcu, dr. Grigorie T., „Sterie Diamandi, Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului, Bucureşti,
Ed. Cartea românească, 1942, 568 p.”, RT 56/1942, pp. 299300.
1308. Marcu, Gr., „Evanghelia lui Toma”, MA 910/1957, pp. 764765.
1309. Marcu, Grigorie T., „Arhimandrit Evanghelos Antoniados, To problima tis glossis tou
Iisou, Atinai, 1933, 170 p.”, RT 3-4/1934, pp. 121122.
1310. Marcu, Grigorie T., „Dr. Vasile Gheorghiu, profesor titular la Facultatea de Teologie
din Cernăuţi, Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. Introducere, traducere şi
comentar, ed. a doua, Cernăuţi, Ed. autorului, 1938, IV + 48 + 368 p.”, RT 1112/1938,
pp. 514516.
1311. Marcu, Grigorie T., „Ernst von Dobschütz, Die Bibel im Leben der Völker,
Westdeutscher Luterverlag, Witten, 1934, VI + 232 p. şi 16 clişee în afară de text”, RT
56/1935, pp. 265266.
1312. Marcu, Grigorie T., „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”, RT 12/1943,
pp. 98103.
1313. Marcu, Grigorie T., „Isus în teologie. Câteva note, cu prilejul unui centenar”, RT 5-
6/1935, pp. 222232.
1314. Marcu, Grigorie T., „Karl Heussi, War Petrus in Rom?, Gotha, Leopold Klotz, 1936, 70
p.”, RT 78/1938, p. 375.
1315. Marcu, Grigorie T., „Lacordaire, Qui est Jésu Christ?, Paris, Ed. Flammarion, 1934, 94
p.”, RT 56/1935, p. 265.
1316. Marcu, Grigorie T., „Lectura biblică şi comentarul”, RT 1112/1938, pp. 509511.
1317. Marcu, Grigorie T., „Odiseia Codicelui Sinaitic”, RT 34 (pp. 116120) şi 56 (p. 213) /
1934.
1318. Marcu, Grigorie T., „Piatra fundamentală dela Tübingen. Câteva note asupra
lexicografiei Testamentului Nou”, RT 56/1936, pp. 164177.
1319. Marcu, Grigorie T., „Pr. Sofron Vlad, profesor în Cluj, Prologul Evangheliei a patra;
studiu criticexegetic, Cluj, Ed. Universala, 1937, 206 p.”, RT 4/1938, pp. 174176.
1320. Marcu, Grigorie T., „Preot dr. Haralambie Rovenţa, profesor de Noul Testament la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului
Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Bucureşti, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, 1938,
164 p.”, RT 1112/1938, pp. 516518.
1321. Marcu, Grigorie T., „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”, RT 12/1936, pp. 17-
30.
1322. Marcu, Grigorie, „A. Powell Davies, The meaning of the Dead Sea scrolls. The
documents that shed a brilliant new light on christianity, colecţia «A Mentor Book»,
Chicago, The New American Library, 1956, 144 p.”, MA 46/1970, p. 350.
1323. Marcu, Grigorie, „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel, Treasure of Qumran. My
story of the Dead Sea scrolls, Philadelphia, The Westminister Press, MCMLXVI, 208 p.
cu o prefaţă de William H. Brownlee”, MA 46/1970, pp. 349350.
1324. Marcu, Grigorie, „Bibel und Qumran. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen
zwischen Bibel und Qumranwissenschaft, herausgegeben von Siegfried Wagner, 1968,
Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, Berlin, 258 p. + 11 reproduceri, format 17 x 24
cm”, MA 46/1970, pp. 348349.
1325. Marcu, Grigorie, „Cecil Roth, The Dead Sea scrolls. A new historical approach, New
York, W. W. Norton et company inc., 1965, 100 p. + XXII”, MA 46/1970, p. 351.
58

1326. Marcu, Grigorie, „Helmer Ringgren, The faith of Qumran. Theology of the Dead Sea
scrolls, trad. din lb. suedeză în lb. engleză de Emilie T. Sander, Philadelphia, Fortress
Press, 1963, XIV + 310 p.”, MA 46/1970, pp. 351352.
1327. Marcu, Grigorie, „Luc. H. Grollenberg, Kleiner Bildatlas zur Bibel, ed. germană de
Hermann Eising, Gütersloh, Ed. Gerd Mohn, 1960, 199 p. + numeroase reproduceri,
hărţi şi tabele în şi în afară de text”, MA 12/1964, pp. 140141.
1328. Marcu, Grigorie, „Părintele Profesor dr. Vasile Gheorghiu”, MA 12/1956, pp. 141144.
1329. Marcu, pr. dr. Grigorie T., „Prot. dr. Victor Vlăduceanu, Concordanţă biblică
antisectară, Timişoara, 1947, 216 p.”, (unde apare recenzia?)
1330. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei
biblice”, MA 1-2/1960, pp. 2835.
1331. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”, MA 9-
10/1963, pp. 657680.
1332. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Duminica sinteză biblicteologică”, MA 1112/1970,
pp. 815822.
1333. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Elemente de eclesiologie paulină”, MA 13/1961, pp.
2836.
1334. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului
apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”, MA 78/1960, pp. 519534.
1335. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la
înţelesurile posibile ale termenului διακονος”, MA 78/1962, pp. 449468.
1336. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Exegeza în pastoraţie”, MA 13/1965, pp. 2649.
1337. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon,
vers. 23 o problemă de critică a textului origial”, MA 1112/1965, pp. 856863.
1338. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina
Noului Testament”, MA 79/1977, pp. 484498.
1339. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către
Tit”, MA 46/1968, pp. 272277.
1340. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură
Tipogr. Curţii regale, relatările lucanice din FA 16, 9 18, 19”, MA 912/1962, pp. 631-
641.
1341. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”, MA
46/1976, pp. 252272.
1342. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la
textul din Mt. 19, 24 şi locurile paralele”, MA 46/1966, pp. 267278.
1343. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al
Evangheliei a patra”, MA 13/1967, pp. 842.
1344. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol
Pavel”, MA 910/1960, pp. 664676.
1345. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare
contribuţii parţiale”, MA 1112/1963, pp. 836856.
1346. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi
ecumenist”, MA 78/1968, pp. 484515.
1347. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor
pauline”, ST 56/1965, pp. 275286.
1348. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în
desfăşurările lui actuale”, MA 12/1973, pp. 1327.
1349. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX
veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”, MA 67/1967, pp.
480490.
59

1350. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”, MA
13/1963, pp. 4573.
1351. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Tradiţia în Biblie”, MA 1112/1966, pp. 711716.
1352. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica
primară”, MA 79/1979, pp. 584588.
1353. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii
Sfîntului Apostol Pavel”, MA 36/1962, pp. 240261.
1354. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., Antropologia paulină, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu,
1941, 335 p.
1355. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., Epistola Sf. Ap. Pavel către Tit. Introducere, text şi
comentar, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1947, 47 p.
1356. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., Fragmentul Muratori, un temei al istoricităţii cărţilor
Noului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1944, 26 p.
1357. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., O ştiinţă nouă. Istoria vremurilor nou testamentare,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1946, 29 p.
1358. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., Saul din Tars, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1939, 126
p.
1359. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., Unde este şi unde nu este Hristos?, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1940, 16 p. (popularizare)
1360. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către
Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”, MA 34/1959, pp.
185194.
1361. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului
Evanghelist Luca”, O 3/1961, pp. 331367.
1362. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Ephesus redivivus. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii
pauline a Asiei Minor”, MA 78/1958, pp. 506530.
1363. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Joachim Jeremias, Die Wiederentdeckung von Bethesda
(Joh. 5, 2), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1949, 26 p.”, MA 56/1958, pp. 469-
470.
1364. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de
l’École biblique de Jérusalem, Paris, Lés Éditions du Cerf, 1956”, MA 34/1959, pp.
307308.
1365. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta
Scriptură”, MB 46/1972, pp. 204212.
1366. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Noi materiale documentare de papyri pentru critica
textului original al Noului Testament”, ST 56/1958, pp. 394399.
1367. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”, MA 6-
8/1964, pp. 420428.
1368. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Novum Testamentum graece cum apparatu critico
curavit † D. Dr. Eberhard Nestle, novis curis elaboraverunt D. Dr. Erwin Nestle et D.
Kurt Aland DD., Editio vicesima tertia, Stuttgart, Privilegierte Württembergische
Bibelanstalt (1957), 110 + 672 p.”
1369. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului
Testament”, ST 910/1958, pp. 653648.
1370. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Părintele Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala
Galaction octogenar”, MA 78/1959, pp. 514521.
1371. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV, cu specială privire
la proba arheologică şi paleografică”, ST 34/1960, pp. 139161.
1372. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Prof. Chr. N. Ghiauroff, Le jour de la SainteCène, extras
din Anuarul Academiei de teologie «Sf. Clement de Ohrida» din Sofia, t II (XXVIII),
60

19511952, pp. 145200 (156). Text francez şi rezumat în limba bulgară”, MA 910/1957,
pp. 727729.
1373. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». 100 de ani de la
apariţia Bibliei lui Şaguna”, MA 1112/1958, pp. 782812. (cu bibliografie)
1374. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament,
întemeiat de Gerhard Kittel, editat de Gerhard Friedrich, Stuttgart, Ed. W. Kohlhammer,
vol. V, fasc. 7 şi 8”, MA 56/1958, pp. 468469.
1375. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”,
MO 10-12/1962, pp. 583-596.
1376. Marcu, pr. prof. dr. Grigorie, „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox
romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”, MA 1112/1959, pp. 830849.
1377. Marcu, pr. prof. Gr. T., „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. Apostol
Pavel”, ST 78/1951, pp. 417429.
1378. Marcu, pr. prof. Gr. T., „Cunoaşterea aprofundată a Sf. Scripturi, îndatorire de căpetenie
a preotului zilelor noastre”, ST 34/1952, pp. 202215.
1379. Marcu, pr. prof. Gr., „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a
păstorului de suflete”, ST 34/1955, pp. 197216.
1380. Marcu, pr. prof. Grigorie T., „Material documentar de papyri pentru critica textului
original al Noului Testament”, ST 34/1956, pp. 255259.
1381. Marcu, pr. prof. Grigorie T., „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică
ortodoxă bulgară”, ST 56/1951, pp. 356367.
1382. Marcu, pr. prof. Grigorie T., „Sfânta Scriptură în limba română”, MO 3-4/1957, pp.
149-160.
1383. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Consideraţii asupra Noului Testament”, ST 910/1973, pp.
605618.
1384. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Gamaliel”, ST 12/1962, pp. 3951.
1385. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul
Testament”, ST 78/1974, pp. 522532. (alegerea diaconilor, Sinodul Apostolic)
1386. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Întâlnirea de la Cana Galileei”, ST 12/1961, pp. 3241.
1387. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea
manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”, ST 12/1958, pp. 126136.
1388. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea
Faptele Apostolilor”, O 3/1957, pp. 429437.
1389. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Mens divinior. O comparaţie între Sf. Ap. Pavel şi Sf. Ioan
Gură de Aur”, ST 910/1957, pp. 617624.
1390. Marcu, pr. prof. Grigorie, „O mică odisee apostolică”, MB 78/1962, pp. 319343.
1391. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”, O 23/1954, pp.
365394.
1392. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Preocupări şi studii de teologie biblică”, ST 56/1968, pp.
345363.
1393. Marcu, pr. prof. Grigorie, „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”,
ST 12/1957, pp. 322.
1394. Marcu, prot. dr. Grigorie, „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”, MB 34/1959, pp.
2125.
1395. Marcu, prot. prof. dr. Grigorie T., „Părţi proprii Sf. Luca în finalul istorisirilor
evanghelice”, MA 12/1956, pp. 5162. (cu bibliografie)
1396. Marcu, prot. prof. dr. Grigorie, „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”, MA 12/1957,
pp. 2652. (cu bibliografie)
1397. Marcu, prot. prof. dr. Grigorie, „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”,
MMS 57/1957, pp. 406415.
61

1398. Marcu, prot. prof. dr. Grigorie, „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul, Pilat
din Pont şi Claudia Procula”, MA 34/1958, pp. 190201.
1399. Marcu, prot. prof. dr. Grigorie, „Un document inspirat de mărinimie creştinească.
Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”, MA 58/1957, pp. 413428.
1400. Marx, Alfred, „Pentru de, deci, Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18, 40)?”, trad.
din lb. franceză de Roşca, Florin Iancu, din Revue d’histoire et de philosophie
religieuses, 1988, vol. 78, nr. 1, pp. 1532.
1401. Mateescu, diac. prof. Nicolae, Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria
sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. Cu
adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice, dogmatice şi morale, Ed. „Noua tipografie” O.
Thüringer, R.Vâlcea, 1901, 219 + VI p.
1402. Mazilescu, drd. Grigore, „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”, ST 56/1975, pp.
411421.
1403. Mazilescu, drd. Grigore, „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi
despre sinodalitate”, GB 34/1975, pp. 294304.
1404. McDaniel, G. W., Erusalimul. Prima Biserică creştină, Tipogr. „Modernă” Leon
Suorene, Râmnicu-Sărat, f.a., 23 p. (probabil nu e ort.)
1405. McIntyre, D., „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”, trad. din lb. engleză de
Sanda I. Mateiu, RT 78/1933, pp. 290297.
1406. Mehedinţi, Simeon, Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2, Ed.
Librăriei Socec & comp., Bucureşti, 1923, 152 p.
1407. Mehedinţi, Simeon, Explicarea Evangheliilor pt. cl. a IIa secundară3, Socec & co., ?,
1926, 66 p.
1408. Mehedinţi, Simeon, Parabole şi învăţături pentru cl. a IIa secundară8, Ed. Cugetarea
Georgescu Delafras, Bucureşti, 1930, 174 p.
1409. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
8/XXXII, pp. 945957.
1410. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
4/XXXII, pp. 456471.
1411. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
7/XXXII, pp. 809831.
1412. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
3/XXXII, pp. 338348.
1413. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
5/XXXII, pp. 590596.
1414. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
1/XXXII, pp. 94103.
1415. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
6/XXXII, pp. 697712.
1416. Melchisedec, episcopul de Râmnic, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
2/XXXII, pp. 201221.
62

1417. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
12/XXXI, pp. 14341438.
1418. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
5/XXXI, pp. 576596.
1419. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
7/XXXI, pp. 843850.
1420. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
4/XXXI, pp. 470477.
1421. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
11/XXXI, pp. 12841298.
1422. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
10/XXXI, pp. 11721179.
1423. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
3/XXXI, pp. 366369.
1424. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
8/XXXI, pp. 949953.
1425. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
1/XXXI, pp. 118130.
1426. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
2/XXXI, pp. 224247.
1427. Melchisedec, episcopul de Roman, „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti; pusă în şir cronologic şi parafrazată”, BOR
9/XXXI, pp. 10731081.
1428. Meletie, arhiereu, „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei, adunate de Fericitul
Simeon, arhiepiscop al Tesalonicului”, BOR 10/1916, pp. 10261038. (teol. bibl.)
1429. Meletie, arhiereu, Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul
Simeon, arhiepiscop al Tesalonicului, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1916, 30 p.
1430. Micle, arhim. Veniamin, „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. Ioan
Gură de Aur”, O 2/1980, pp. 275298.
1431. Micle, ierom. Veniamin, „Despre predica Sfinţilor Apostoli”, MA 1112/1971, pp. 958-
960.
1432. Mihail, pr. Paul, „Biblia sau Cărţile Sf. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament,
Moscova, 1950, 1272 p. + 4 hărţi”, MMS 10/1956, pp. 652648.
1433. Mihail, pr. Paul, „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”,
BOR 1112/1973, pp. 12631267.
1434. Mihăileanu, prof. M., Explicarea Evangheliilor pentru cl. a IIa, normale şi secundare,
Ed. Autorului, Piteşti, 1925, 105 p.
1435. Mihailovici, Aurelia Bălan, „Preot dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament (AZ),
EIBMBOR, Bucureşti, 1985, 528 p.”, BOR 56/1986, pp. 165174.
63

1436. Mihălcescu, dr. Ion, Explicarea evangheliilor duminicale pt. cl. a IIIa de seminar, Ed.
Gutenberg, Bucureşti, 1903, 179 p.
1437. Mihălcescu, I., „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”, BOR 1/1922, pp. 4963.
(exegeză)
1438. Mihălcescu, I., „Iudeii în Statul roman”, BOR 8/1923, pp. 545554. (ist. biblică)
1439. Mihălcescu, I., „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”, BOR 3/1922, pp. 170176.
(ist. biblică)
1440. Mihălcescu, I., „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”, BOR
7/1923, pp. 506514. (ist. biblică şi apol.)
1441. Mihălcescu, I., „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”, BOR 6/1923, pp. ?-
420.
1442. Mihălcescu, Ioan, Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. Cosmogonia
biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă, Piteşti, 1907, 161 p. (studiu extras din rev.
Păstorul ortodox)
1443. Mihălcescu, Ion, „Învierea lui Hristos”, BOR 2/1902, pp. 167192.
1444. Mihălcescu, Irineu, „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, BOR 9/1914, pp.
890893. (ist. biblică)
1445. Mihălcescu, Irineu, „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”, BOR 3/1921, pp. 194-
203. (teol. bibl.)
1446. Mihălcescu, Irineu, „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”, BOR 5/1915, pp. 494509.
(exegeză)
1447. Mihălcescu, Irineu, „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I, 14)”, BOR 5/1922, pp.
325331. (introd., exegeza patristica)
1448. Mihălcescu, Irineu, „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Ap. Pavel
(urmare din no. 8)”, BOR 9/1915, pp. 899911. (exegeză)
1449. Mihălcescu, Irineu, „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Apostol
Pavel”, BOR 8/1915, pp. 805819. (exegeză)
1450. Mihălcescu, Irineu, „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Apostol
Pavel (urmare din no. 10/1916)”, BOR 11/1916, pp. 11541167. (exegeză)
1451. Mihălcescu, Irineu, „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol
Pavel (urmare din no. 9/1915)”, BOR 10/1916, pp. 10581072. (exegeză)
1452. Mihălcescu, Irineu, „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. 81914)”, BOR 11/1915,
pp. 11091124. (teol. bibl.)
1453. Mihălcescu, Irineu, „Doctrina Mântuitorului”, BOR 12/1915, pp. 12671284. (teol. bibl.)
1454. Mihălcescu, Irineu, „Doctrina Mântuitorului”, BOR 6/1914, pp. 539552. (teol. bibl.)
1455. Mihălcescu, Irineu, „Doctrina Mântuitorului”, BOR 7/1914, pp. 726739. (teol. bibl.)
1456. Mihălcescu, Irineu, „Doctrina Mântuitorului”, BOR 8/1914, pp. 814828. (teol. bibl.)
1457. Mihălcescu, Irineu, „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”, BOR 8/1922,
pp. 609618. (exegeză)
1458. Mihălcescu, Irineu, „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Apostol Pavel din punct de vedere
al analogiilor”, BOR 12/1916, pp. 12781289. (exegeză)
1459. Mihălcescu, Irineu, „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”, BOR 7/1922, pp.
500509.
1460. Mihălcescu, Irineu, „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a
Mântuitorului”, BOR 5/1914, pp. 408419. (ist. biblică)
1461. Mihălcescu, Irineu, „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a
Mântuitorului”, BOR 4/1914, pp. 347354. (ist. biblică)
1462. Mihălcescu, Irineu, „Sfânta Scriptură (generalităţi)”, BOR 7/1924, pp. 411415.
(popularizare)
1463. Mihălcescu, Irineu, „Steaua magilor”, BOR 10/1915, pp. 10371046. (ist. biblică)
64

1464. MihălcescuCraioveanu, arhiereu prof. Irineu, Chiţescu, dr. Nicolae, Vasilescu, dr.
Emilian, Manual de religie pentru cl. I a liceelor industriale de fete, Ed. Gugetarea,
Bucureşti, 1938, 86 p.
1465. MihălcescuTârgovişteanu, arhiereu Irineu, Vasilescu, dr. Emilian, Chiţescu, dr. Nicolae,
Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru cl. a IIa a liceelor
industriale, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1938, 124 p.
1466. Mihălcescu-Târgovişteanu, arhiereu prof. Irineu, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament pentru cl. I secundară, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1934?, 107 p. (ed. a IV-a,
ameliorată)
1467. Mihălcescu-Târgovişteanu, arhiereu prof. Irineu, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament pentru cl. I secundară, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1934?, 106 p. (ed. a V-a,
ameliorată)
1468. Mihălţan, pr. lect. I., „Tradiţie, Scriptură, Biserică”, O 4/1988, pp. 5973.
1469. Mihălţan, pr. lect. Ioan, „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”, MA 11-
12/1984, pp. 779925. (doctorat, prefaţă de pr. prof. dr. D. Stăniloae)
1470. Mihoc, pr. asist. dr. Vasile, „Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni. Studiu introductiv,
traducere şi comentariu”, ST 56/1983, pp. 329462. (continuare)
1471. Mihoc, pr. asist. dr. Vasile, „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”, ST 3-
4/1983, pp. 161298. (doctorat)
1472. Mihoc, pr. asist. V., „Iisus Hristos Arhiereu, după Epistola către Evrei”, O 2/1983, pp.
176199.
1473. Mihoc, pr. asist. Vasile, „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2, 20)”, MA 1012/1981, pp. 764768.
1474. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Ecleziologia Noului Testament”, ST 34/1977, pp. 233248.
1475. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”, O 4/1982,
pp. 503516.
1476. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Et. Troché, Jésus livré aux historiens, (Iisus dat pe mîna
istoricilor), în «Foi et vie», nr. 4/1979, pp. 118”, MA 46/1980, pp. 558560.
1477. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Gordon D. Fee, The majority text and the original text of the
New Testament, (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament), în «The Bible
Translator», vol. 31 (1980), nr. 1, pp. 107118”, MA 79/1980, pp. 777778.
1478. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”, MA
13/1980, pp. 8292.
1479. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Jerome MurphyO’Connor, Becoming human together,
(Devenind umani împreună), Wilmington, 1977, 240 p.”, MA 46/1980, pp. 556558.
1480. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Jerome MurphyO’Connor, Das Heilige Land. Ein
archäologischer Führer, (Ţara Sfîntă. Un ghid arheologic), trad. din lb. engleză de
Ulrike von Puttkamer, München-Zürich, 1981, 393 p.”, MA 78/1981, pp. 657659.
1481. Mihoc, pr. asist. Vasile, „M. E. Boismard şi A. Lamouille, La vie des Évangiles.
Initiation à la critique des textes, (Viaţa Evangheliilor. Iniţiere în critica textelor),
colecţia «Initiations», Paris, Cerf, 1980, 119 p.”, MA 78/1981, pp. 654657.
1482. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Pr. Ioan A. Mircea, Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru.
Introducere şi comentariu, Bucureşti, 1975, extras din rev. «Glasul Bisericii», nr. 9-
10/1975, 84 p.”, MA 13/1977, pp. 178182.
1483. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Preot prof. dr. Ion Constantinescu, Studiul Noului Testament,
manual pentru Seminariile teologice, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 442 p.”, MA 4-
6/1982, pp. 411413.
1484. Mihoc, pr. asist. Vasile, „René Kieffer, La christologie de superiorité dans les
Evangiles synoptiques, (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice), în
«Etudes théologiques et religieuses», nr. 4/1979, pp. 579591”, MA 79/1980, pp. 778-
779.
65

1485. Mihoc, pr. asist. Vasile, „S. Légasse, L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le
Nouveau Testament: Limites et promesses, în «Revue théologique de Louvain», fasc.
2/1977, pp. 137159”, MA 1012/1980, p. ?
1486. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Samaritenii”, MA 79/1980, pp. 625632.
1487. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. 10, 111”, MA
46/1976, pp. 273285.
1488. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola
către Efeseni”, MA 13/1976, pp. 104113.
1489. Mihoc, pr. asist. Vasile, „Veselin Kesich, The Gospel, image of Christ: The Church and
modern criticism, St. Vladimir’s Semiary Press, Crestwood, New York, 1972, 144 p.”,
MB 13/1978, pp. 147150.
1490. Mihoc, pr. conf. dr. Vasile, „The actuality of the Church Fathers exegesis”, în vol.
Auslegung der Bibel, Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2000, pp. 327.
1491. Mihoc, pr. dr. asist. Vasile, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Studiu
introductiv, traducere şi comentariu, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti,
1983, 276 p. (doctorat)
1492. Mihoc, pr. drd. Vasile, „«Fiul Omului» după Noul Testament”, ST 12/1973, pp. 3344.
1493. Mihoc, pr. drd. Vasile, „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”, ST 56/1973,
pp. 341351.
1494. Mihoc, pr. prep. Daniel, „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui
Satan după Apoc. 6, 1 7, 17”, RT 4/1998, pp. 129145.
1495. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „«Casa Tatălui Meu». Templul pe care l’a cunoscut Iisus”,
rev. Transilvania, Sibiu, ?/1995, pp. 7379.
1496. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”, în vol.
Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 52-
74.
1497. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina
textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”, studiu în vol. Teologie, slujire,
ecumenism. Înalt Prea Sfinţitului dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, la
împlinirea vârstei de 70 de ani, Tipogr. Eparhială, Sibiu, 1996, pp. 322342.
1498. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina
textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”, RT 34/1996, pp. 322342. (p. 342,
rezumat în franceză)
1499. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Creştinismul religia desăvârşită. Iisus Hristos, Mântuitorul
lumii (viaţa şi activitatea)”, în vol. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină, Sibiu, 1992, pp.
2638. (sub egida Mitropolia Transilvaniei)
1500. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele
Apostolilor”, MA 2/1989, pp. 2028.
1501. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Eshatologia paulină”, RT 4/1993, pp. 5069.
1502. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Eshatologia paulină”, RT 4/1993, pp. 5069.
1503. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Fericiţi făcătorii de pace”, TR 3941/1983, pp. 13.
1504. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. Ioan”, vol. colectiv,
Atena, 1999, pp. 99115.
1505. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul
său (Fil. 1, 27 2, 18)”, vol. colectiv în curs de apariţie la Ed. Abaţiei San Fuori, Roma.
1506. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului
Testament”, RT 3/1995, pp. 102113.
1507. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „În legătură cu data naşterii Domnului”, R ?/1994, pp. ?
66

1508. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Mireasa Mielului. Feminitatea Bisericii în raport cu
Domnul său după Apocalipsa Sf. Ioan Teologul”, rev. Transilvania, Sibiu, 12/1996,
pp. ?
1509. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. Studiul
Noului Testament”, în vol. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă, Sibiu, 1988, pp.
5357.
1510. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Studiul Noului Testament”, în vol. Contribuţii
transilvănene la teologia ortodoxă, Tipogr. Eparhială, Sibiu, 1988, pp. 5367. (sub egida
Mitropolia Ardealului)
1511. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului
Testament”, MB 79/1997, pp. 2839.
1512. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, Procesul Mântuitorului, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995,
59 p. (popularizare)
1513. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de
vedere ortodox”, O 12/1997, pp. 2333.
1514. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de
prunci, scop principal al căsătoriei”, MA 910/1985, pp. 581592.
1515. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Jean de Waard şi Eugene A. Nida, From one language to
another. Functional equivalence in Bible translations, (Dintro limbă în alta. Echivalenţa
funcţională în traducerea Bibliei), Thomas Nelson Publishers, Nashville/Camden/New
York, 1986, 224 p.”, MA 3/1990, pp. 105109.
1516. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Noul Testament de la Alba Iulia, 16481988”, MA 4/1988, pp.
118124.
1517. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Roger Beckwith, The Old Testament canon of the New
Testament Church and its background in early judaism, (Canonul Vechiului Testament
al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu), SPC’K,
London, 1985, XIII + 528 p.”, MA 5/1989, pp. 105109.
1518. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Savvas Agouridis, Evanghelistul Ioan. Studii isagogice,
exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra, (în limba greacă), Atena, 1984, 287
p.”, MA 3/1989, pp. 139140.
1519. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale
traducerii textului Bibliei”, BOR 710/1989, pp. 2627.
1520. Mihoc, pr. prof. Vasile, „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Lucrările
celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi, (în limba greacă), Ed. de P.
Vasiliadis, P. Galanis şi I. Karavidopoulos, Tesalonic, 1987, 254 p.”, MA 4/1989, pp.
118120.
1521. Mihoc, pr. Vasile, „Preot Ioan A. Mircea, Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru.
Introducere şi comentariu, teză de doctorat, în «Glasul Bisericii», nr. 910/1973 şi în
extras, Bucureşti, 1973, 176 p.”, MA 12/1975, pp. 118120.
1522. Mihoc, pr. Vasile, „Preoţia după Noul Testament”, MA 46/1974, pp. 250262.
1523. Mihutiu, pr. Viorel, Carte de religie pt. elevii ortodocşi din şcoala primară, cl. a IIIa,
Tipogr. Diecezană, Arad, 1941, 65 p.
1524. Milea, pr. drd. Mihail, „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”, GB 12/1990,
pp. 5059.
1525. Militar, Vasile, Divina zidire - sinteză biblică în versuri, Ed. „Lumină din lumină”,
Bucureşti, 1993, 446 p.
1526. Militaru, Vasile, Divina zidire. Sinteză biblică în versuri, Ed. Lumină din lumină,
Bucureşti, 1993, 446 p.
1527. Militaru, Vasile, Psaltirea în versuri, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1933, 336
p.
67

1528. Mircea, pr. dr. Ioan, „Explicare la textul chenotic din Filipeni II, 58”, ST 34/1982, pp.
159167.
1529. Mircea, pr. Ioan A., „Epistola întâi a Sf. Ap. Petru. Introducere şi comentariu”, GB 9-
10/1973, pp. 8851053. (doctorat)
1530. Mircea, pr. Ioan A., Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Introducere şi
comentariu, Bucureşti, 1975, 83 p. (extras din Glasul Bisericii, 910/1975)
1531. Mircea, pr. Ioan A., Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru, Bucureşti, 1973, 176 p.
(doctorat, extras din Glasul Bisericii, 910/1973)
1532. Mircea, pr. Ioan, „«Naşterea de sus»”, GB 78/1972, pp. 754765.
1533. Mircea, pr. Ioan, „Apostolatul după Noul Testament”, ST 78/1970, pp. 547564. (…
μαθητης, αποστολος)
1534. Mircea, pr. Ioan, „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. Har şi harisme iconomi
ai Tainelor şi harismatici”, O 3/1982, pp. 358395.
1535. Mircea, pr. Ioan, „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei
bisericeşti”, ST 910/1968, pp. 682705.
1536. Mircea, pr. Ioan, „Cele zece porunci, în lumina Noului Testament”, BOR 34/1984, pp.
175187.
1537. Mircea, pr. Ioan, „De ce venerăm pe sfinţi?”, O 1/1980, pp. 6881.
1538. Mircea, pr. Ioan, „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”, O 2/1981, pp.
176198.
1539. Mircea, pr. Ioan, „Epistola a doua a Sf. Ap. Petru”, GB 910/1975, pp. 9451027.
(introducere şi comentariu)
1540. Mircea, pr. Ioan, „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible»,
TOB Paris, 1972) o traducere «ecumenică»?”, O 4/1987, pp. 100136.
1541. Mircea, pr. Ioan, „Hristos este pacea noastră”, BOR 1112/1983, pp. 825841.
1542. Mircea, pr. Ioan, „Idoli sau icoane sfinte?”, O 1/1982, pp. 4154.
1543. Mircea, pr. Ioan, „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”, O 1/1983, pp. 1033.
1544. Mircea, pr. Ioan, „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”, O 1/1984, pp. 2959.
1545. Mircea, pr. Ioan, „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”, O 3/1986,
pp. 4761.
1546. Mircea, pr. Ioan, „Îndumnezeirea credinciosului. Mărturii biblice, patristice şi cultice
ortodoxe”, O 2/1975, pp. 316337.
1547. Mircea, pr. Ioan, „Nebunii pentru Hristos”, Bucium ortodox 24/1944, pp. 191192 şi
199200.
1548. Mircea, pr. Ioan, „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia
cultică creştină”, ST 34/1969, pp. 179198.
1549. Mircea, pr. Ioan, „Preoţia împărătească sau duhovnicească”, ST 78/1971, pp. 483496.
(misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. Ap. Petru, preoţia duh a mirenilor)
1550. Mircea, pr. Ioan, „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”, O 2/1990,
pp. 520.
1551. Mircea, pr. Ioan, „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”,
ST 12/1972, pp. 2444.
1552. Mircea, pr. Ioan, „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia
patristică şi cultică ortodoxă”, GB 78/1974, pp. 671680.
1553. Mircea, pr. Ioan, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”, GB 9-
10/1966, pp. 821830. (viaţa, moartea, sf. moaşte)
1554. Mircea, pr. Ioan, „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”, BOR 3-
4/1983, pp. 184200.
1555. Mircea, pr. Ion, „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”, BOR 56/1979, pp.
654665. (observaţii la trad.)
68

1556. Mircea, pr. magistrand I., „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini, după Faptele
Apostolilor”, ST 12/1955, pp. 6492.
1557. Mircea, pr. magistrand Ioan, „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită
interconfesional”, O 1/1955, pp. 72100.
1558. Mircea, pr. prof. dr. Ioan, Dicţionar al Noului Testament AZ, Ed. Instit. Biblic şi de
Misiune al BOR, Bucureşti, 1984, 527 p.
1559. Mircea, pr. prof. dr. Ioan, Apocalipsa. Introducere, note şi comentariu, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1995, 480 p.
1560. Mironescu, mitropolit Athanasie, „Noul Testament, traducere părintelui Grigorie, Ed.
Istitutului biblic al BOR, 19261927”, BOR 2/1928, pp. 169185.
1561. Mironescu, mitropolit Athanasie, „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. V. Radu şi Gala
Galaction”, BOR 10/1931, pp. 659660.
1562. Mironescu, mitropolit Athanasie, „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. V. Radu şi Gala
Galaction (urmare din no. 10/1931)”, BOR 11/1931, pp. 750762.
1563. Mladin, diac. Nicolae, „Ernst Lohmeyer, Kultus und Evangelium, Göttingen, 1942, 128
p.”, RT 12/1943, p. 137.
1564. Mladin, diac. Nicolae, „Johannes Hewaldt, Hellenische Weltanschauung, Wien, 1941”,
RT 12/1943, pp. 140141.
1565. Mladin, diac. Nicolae, „Léon Bouvet, L’Ascèse dans Saint Paul, Lyon, 1936, 185 p.”,
RT 910/1941, pp. 444446.
1566. Mladin, diac. Nicolae, Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1942, 101 p. (popularizare)
1567. Mladin, George, Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed.
Lovrov, Arad, ?, 43 p. (mică concordanţă)
1568. Mladin, N., „Biblia şi cosmonauţii”, MA 78/1960, pp. 623625.
1569. Moisescu, diac. Gheorghe I., „Patr. Nicodim, Viaţa şi operile Sf. Ap. Pavel, trad. după
Farrar, Ed. Mănăstirii Neamţu, 1941”, BOR 1112/1941, pp. 704709.
1570. Moisescu, Ioan D., Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului, Tipogr. Curţii regale,
Bucuresci, 1900, 62 p. (licenţă)
1571. Moisescu, prof. dr. Iustin, „Folosul citirii Sfintei Scripturi, după Sf. Ioan Hrisostom”,
RT 12/1943, p. 9197, extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului
Ioan Hrisostom, Cernăuţi, 1942, p. 111118.
1572. Moisescu, prof. dr. Iustin, „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”, C ?, (1944/1945),
pp. 60107.
1573. Moisescu, prof. dr. Iustin, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan
Hrisostom”, C ?, (1939, 1940, 1941), pp. 116238.
1574. Moisescu, prof. dr. Iustin, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, Ed. Centrului
mitropolitan Oltenia, Craiova, 1955, 79 p. (în anexă Idem, Despre pace şi muncă. Texte
scripturistice şi patristice, 15 p.)
1575. Moisescu, prof. dr. Iustin, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan
Hrisostom, Tipogr. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1942, 123 p.
1576. Moisescu, prof. dr. Iustin, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan
Hrisostom, Tipogr. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1942, 125 p. (extras din Candela 1939-
1941)
1577. Moisescu, prof. dr. Justin, Activitatea Sf. Ap. Pavel în Atena. Faptele Apostolilor 17, 16-
34, Tipogr. Alexandru Aţerek, Iaşi, 1946, 225 p.
1578. Moisescu, prof. Justin, „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”, MO 1-3/1954, pp.
52-74.
1579. Moisescu, prof. Justin, „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Preoţii”, MO 4-
6/1954, pp. 209-233.
69

1580. Moisescu, prof. Justin, „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în
epoca apostolică”, ST 78/1951, pp. 398416.
1581. Moisescu, prof. univ. Justin, „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Ap.,
XVIII, 1634)”, C ?/1946, pp. 45262.
1582. Moisiu, pr. conf. dr. Alexandru, „Din preocupările biblice ale Fer. Augustin”, MA 9-
10/1965, pp. 647659.
1583. Moisiu, pr. prof. Alexandru, „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”, BOR 1-
2/1978, pp. 6277.
1584. Moisiu, pr. prof. dr. Alexandru, „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii
Domnului”, MB 13/1972, pp. 1123.
1585. Moldovan, Al. Lascarov, Apa cea vie Fragmente evanghelice, Ed. Casa şcoalelor,
Bucureşti, 1943, 233 p. (predici)
1586. Moldovan, Al. Lascarov, Concordanţă a Noului Testament, Ed. Cărţile bisericeşti,
Bucureşti, 1932, 138 p.
1587. Moldovan, Corneliu, Cîntarea Cîntărilor. Versuri, Fabrica de imprimare ofset, Tiraspol,
1991?, 32 p.
1588. Moldovan, drd. Ilie D., „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh, după Epistola a IIa
către Corinteni, III, 1 IV, 6”, ST 34/1967, pp. 157172.
1589. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”, O
2/1980, pp. 242262.
1590. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi
implicaţiile ei ecumenice”, O 1/1977, pp. 4772.
1591. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria
şi implicaţiile ei religios morale”, O 3/1980, pp. 469491.
1592. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Milenarismul”, GB 12/1981, pp. 129150. (interpretările
textelor)
1593. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul
Apostol Pavel”, O 2/1979, pp. 268293.
1594. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”, O
2/1982, pp. 215229.
1595. Moldovan, pr. conf. Ilie, „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în
Sfânta Biserică”, O 3/1982, pp. 423450.
1596. Moldovan, pr. prof. dr. Ilie, „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”, ST
3/1989, pp. 311. (referat, dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG, 1529
mai 1988, la Kirchberg)
1597. Moldovan, pr. prof. Ilie, „Preoţia în epoca apostolică”, MA 4/1988, pp. 1215.
1598. Moldovanu, Corneliu, Cântarea Cântărilor. Prelucrare în versuri după Biblie, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1908, 94 p.
1599. Molin, Virgil, „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad
(1552)”, MB 1112/1962, pp. 668685.
1600. Morar, pr. prof. Nicolae, „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”, MB
13/1993, pp. 2023.
1601. Moraru, diac. drd. Eugen, „Conferinţă biblică la Tesalonic”, MA 1/1987, pp. 132134.
1602. Moraru, drd. Eugen, „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele
pauline”, MA 34/1984, pp. 175185.
1603. Moraru, drd. Eugen, „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”, MA 56/1983, pp.
297306.
1604. Moraru, drd. Eugen, „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”, MA 1012/1982,
pp. 623630.
70

1605. Moraru, drd. Eugen, „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”, ST 7-
8/1983, pp. 503513.
1606. Moraru, drd. Eugen, „Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, EIBMBOR,
Bucureşti, 1984, 528 p.”, MA 34/1985, pp. 262264.
1607. Moraru, drd. Eugen, „Sabatino Moscati, Vechi imperii ale Orientului, (trad. de Adriana
Lăzărescu), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, 374 p.”, MA 34/1983, pp. 249250.
1608. Moraru, drd. Eugen, „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”, MA 78/1983,
pp. 430442.
1609. Moraru, drd. Eugen, „Solidaritatea umană după Sf. Scriptură, factor esenţial în
realizarea păcii”, ST 910/1983, pp. 663679.
1610. Moraru, Mihai, „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”, ST 6/1988, pp.
69. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti, 17 nov 1988)
1611. Moruşca, arhim. P., „Fecioara Maria”, RT 3/1927, pp. 8390. (predică)
1612. Moruşca, arhim. Policarp, „Porunca iubirii caritatea creştină”, RT 34 (pp. 100112), 56
(184190), 78 (220233), 910 (315321) / 1934.
1613. Moruşca, pr. P., „Arheologia biblică, de dr. Edmund Kalt, Freiburg, 1924, Herder, 158
p.”, RT 89/1924, pp. 255256.
1614. Moruşca, pr. P., „Congresul biblic”, RT 56/1921, pp. 129132.
1615. Moruşca, pr. P., „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte), de Ioan Peter Kasteren,
100 p.”, RT 67/1924, p. 200.
1616. Moruşca, pr. P., „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land), de Iosif Liensberger, 124 p.”, RT
67/1924, p. 199.
1617. Moruşca, pr. P., „La Iordan. Meditaţie (Mat. 3, 1317)”, RT 1/1924, pp. 2022.
1618. Moruşca, pr. P., „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das
Neue Testament), de dr. Ioseph Linckenberger, XIV + 148 p.”, RT 1011/1925, p. 349.
1619. Moruşca, pr. P., „Tatăl nostru, 10 meditaţii de Sebastian von Oer, Freiburg im Breisgau,
1923, p. 258.”, RT 12/1924, p. 336.
1620. Moscovici, magistrand Iancu, „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de
Qumran”, ST 910/1959, pp. 607611.
1621. Moscovici, magistrand Iancu, „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri
ulterioare”, MMS 56/1958, pp. 394409.
1622. Moşoiu, pr. N., „Donald Guthrie, The New Testament Theology, InterVarsity Press,
1064 p.”, RT 4/1995, pp. 165167.
1623. Muntean, G. L., Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice, Tipogr. Eparhiei
ortodoxe-române, Cluj, 1929, 168 p.
1624. Muntean, pr. drd. Cristian, „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi
Noului Testament în limba română”, RT 3/1999, pp. 123135.
1625. Muntean, pr. prof. Vasile, „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”, MB 10-
12/1993, pp. 159160.
1626. Muntean, pr. V, „La Biblia aveva ragione, Milano, 1988”, MB 13/1994, pp. 166168.
1627. Munteanu, ahim. Nicodem, Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor,
Tipogr. Teodor C. Dimitriade, Galaţi, 1907, 38 p. (conferinţă)
1628. Munteanu, arhid. Nicodem, Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel, Tipogr. H.
Goldner, Iaşi, f.a., 19 p. (predică de Crăciun)
1629. Munteanu, Eugen, Studii de lexicologie biblică, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995, 373
p.
1630. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Pe drumul desăvârşirii creştine, Tipogr. Eparhiei, Cluj,
1938, 78 p. (despre sfinţenie, studiu biblic)
1631. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. Studiu
introductiv, Tipogr. Eparhiei, Cluj, 1939, 65 p.
71

1632. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul
tuturor, Ed. Episcopiei ortodoxe, Cluj, 1941, 339 p. (popularizare)
1633. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Viaţa Sfântului Apostol Pavel, Ed. Episcopiei Ortodoxe,
Cluj, 1942, 246 p.
1634. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, Ed.
Episcopiei Ortodoxe, Cluj, 1943, 248 p.
1635. Munteanu, pr. prof. dr. L. G., Viaţa Sfinţilor Apostoli, Ed. Episcopiei Ortodoxe, Cluj,
1945, 256 p.
1636. Munteanu, pr. prof. dr. Zeno, „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”, MB 4-
6/1995, pp. 7088.
1637. Munteanu, pr. prof. dr. Zeno, „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”, MB 5/1988, pp.
1524.
1638. Munteanu, pr. prof. L., „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”, ST 78/1951, pp.
430436.
1639. Munteanu, prof. dr. G. L., Paradisul biblic - căderea protopărinţilor în păcat - studiu
exegetic, Tipogr. Eparhiei ortodoxe-române, Cluj, 1939, 148 p.
1640. Munteanu, prof. dr. G. L., Vechiul Testament şi Creştinismul, Tipogr. Eparhiei
ortodoxe-române, Cluj, 1937, 62 p. (extras din Renaşterea)
1641. Mureşan, pr. Fl., Carte de religie ortodoxă pt. cl. a IIa primară, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1941, 47 p.
1642. Mureşan, pr. Fl., Carte de religie ortodoxă pt. cl. a IIIa primară, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1941, 72 p.
1643. Mureşan, pr. Fl., Carte de religie ortodoxă pt. cl. a IVa primară, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1941, 72 p.
1644. Mureşanu, pr. El., Carte de religie ortodoxă pt. cl. I primară, Ed. Episcopiei Ortodoxe
Române, Cluj, 1941, 32 p.
1645. Muşătescu, Simion, Studiu istorico-literar asupra lui Solomon, Tipogr. M. S. Niculescu
& co., Bucureşti, f.a., 80 p. (licenţă)
1646. N(eaga), dr. N., „Preot dr. T. Negoiţă, Studii biblice IV. Observaţiuni filologice asupra
textului Proorociei lui Nahum, Bucureşti, 1940, 28 p.”, RT 78/1942, p. 375.
1647. N(eaga), dr. N., „Preot dr. T. Negoiţă, Studii biblice V. 1: Să nu fierbi iedul în laptele
mamei sale; 2: Habiru Evreii?, Bucureşti, 1940, 27 p.”, RT 78/1942, pp. 375376.
1648. N(eaga), dr. N., „Preot dr. T. Negoiţă, Studii biblice VI. Regele după Vechiul Testament,
Bucureşti, 1940, 24 p.”, RT 78/1942, p. 376.
1649. N(eaga), N(icolae), „Dr. L. G. Munteanu, Pentateuhul în faţa criticei moderne; studiu
introductiv, Cluj, 1937, 57 p.”, RT 2/1938, pp. 7677.
1650. N(eaga), N(icolae), „Dr. L. G. Munteanu, Vechiul Testament şi Pentateuhul, Cluj, 1937,
62 p.”, RT 12/1937, p. 492.
1651. N(eaga), N(icolae), „I. Smotrici, licenţiat în litere, profesor, Geneza, Bucureşti, 1936”,
RT 6/1937, p. 241.
1652. N(eaga), N(icolae), „Preot N. Ciudin, Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf.
Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament, Iaşi, 1941, 16 p.”, RT 5/1941, p. 271.
1653. N(eaga), N., „Sabbathul Vechiului Testament, de diacon dr. T. Negoiţă”, RT 12/1936,
pp. 7273.
1654. N(eaga), N., „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua
venire, de preotul Petre Chiricuţă, Bucureşti, 1935, 252 p.”, RT 12/1936, p. 72.
1655. N., C., „Dr. L. G. Munteanu, Predica de pe munte, studiu exegetic, Cluj, 1932, (Ed.
autorului), 141 p.”, RT 12/1932, pp. 470471.
1656. N., C., „Pr. Ion Goron, Înainte de Hristos. Cuvântări despre viaţa religioasă a
popoarelor din antichitate, Cluj, 1932, Tipogr. Eparhială, 184 p.”, RT 12/1932, p. 471.
72

1657. N., N., „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”, MA 34/1972,
pp. 316317.
1658. N., N., „N. T. Schiwaroff, Manuscrisele de la Qumran, fasc. I şi II (în limba bulgară),
Sofia, 1964, 1965”, GB 12/1967, pp. 163164.
1659. N., N., „Prof. dr. I. S. Markowski, Psalmii (în limba bulgară), fasc. I şi II, Sofia, 1964,
1965”, GB 34/1967, pp. 381382. (prez cărţii cu comentariu la primii 7)
1660. Naghiu, diac. Iosif E., „Biblia în româneşte”, RT 1112/1938, pp. 481496.
1661. Naghiu, Iosif E., „Bettex (F.), Minunea, trad. de pr. I. Mihălcescu şi pr. Ioan Negoiţă,
ed. a IIa, Bucureşti, Ed. Cugetarea, 1935, 115 p.”, RT 1-2/1936, pp. 6970.
1662. Nazarie, icon. Constantin, „Sf. Scriptură ca izvor al moralei creştine”, BOR 1/1906, pp.
121139.
1663. Neaga, dr. N., „Antisemitism şi Vechiul Testament”, în Probleme şi fapte ortodoxe, pp.
84-86. (non vidi)
1664. Neaga, dr. N., „Dicţionar ebraicromân, Mendel P. Mendel, Piatra Neamţ, 438 p.”, RT
12/1934, p. 58.
1665. Neaga, dr. N., Profetul Daniel despre Hristos, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1933, 31 p.
(în Biblioteca biblică, nr. 2)
1666. Neaga, dr. Nicolae, „Dr. Mircea Chialda, profesor la Academia Teologică din
Caransebeş, Sacrificiile Vechiului Testament, Caransebeş, Tipogr. Diecezană, 1941, 522
p.”, RT 78/1942, pp. 369370.
1667. Neaga, dr. Nicolae, „Preot dr. N. Ciudin, Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din
Evanghelia după Mateiu. Studiu după textul ebraic şi LXX, Bucureşti, 1943”, RT 3-
4/1943, p. 255.
1668. Neaga, dr. Nicolae, „Preot dr. Vladimir Prelipcean, prof. univ., Textele din RasŞamra şi
raportul lor cu Vechiul Testament, Cernăuţi, 1942, 32 p.”, RT 1/1944, pp. 6869.
1669. Neaga, dr. Nicolae, „W. Wischer, Das Christuszeugniss des Alten Testaments, Zollikon-
Zürich, I - 1942, II - 1943, 311 + 556 p.”, RT 1/1944, p. 68.
1670. Neaga, dr. Nicolae, Vechiul Testament în gândirea românească, Tipogr. Arhidiecezană,
Sibiu, 1938, 19 p. (în Biblioteca biblică, nr. 3, din Telegraful român, 1938)
1671. Neaga, N., „A. M. Dubarle, Les sages d’Israel, Paris, 261 p.”, MMS 56/1966, pp. 420-
422.
1672. Neaga, N., „A. Robert, A. Feuillet, Einleitung in die Heilige Schrift, I. Altes Testament,
Viena, 1963, 860 p.”, MO 12/1965, pp. 112114.
1673. Neaga, N., „Albrecht Alt, Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht, Berlin, 1961”, MMS
910/1965, pp. 566567.
1674. Neaga, N., „Arhim. dr. Iustin Suciu, Ermineutica biblică, Arad, 1933, Ed. autorului, 169
p.”, RT 78/1933, pp. 303304.
1675. Neaga, N., „Artur Weiser, Das Buch der zwölf Propheten, Göttingen, 1967, 290 p.”,
MB 1012/1969, p. 786.
1676. Neaga, N., „Atanasios P. Hastupis, Despre aşazisul Manual de disciplină din
manuscrisele de la Marea Moartă, Salonic, 1957”, MB 13/1965, p. 252.
1677. Neaga, N., „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă, Gîndirea hitită în texte, Bucureşti,
1986, 360 p.”, MA 4/1987, pp. 9798.
1678. Neaga, N., „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice, Atena, 1985”, MA
3/1987, pp. 122123.
1679. Neaga, N., „Ernst Kutsch, Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten
Orient, Berlin, 1963, 75 p.”, MO 34/1965, p. 311.
1680. Neaga, N., „Hans Bardtke, Vom Roten Meer zum See Genezareth, Berlin, 1965, 102 p.”,
MMS 56/1966, pp. 375377.
73

1681. Neaga, N., „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”, RT 1/1929, pp.
3335.
1682. Neaga, N., „Ludwig Dennefeld”, MA 58/1957, p. 592.
1683. Neaga, N., „Markos A. Siotis, Manuscrisele de la Marea Moartă, 1. Istoria descoperirii
şi descoperirea lor, Atena, 1961, 130 p.”, MB 13/1965, p. 251.
1684. Neaga, N., „Otto Eissfeld, Cântarea lui Moise, Deut. 32, 143 şi psalmul didactic 78 al
lui Asaf, cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”, MB 13/1966, pp. 168169.
1685. Neaga, N., „Pe urmele Istoriei sfinte”, MA 58/1957, p. 591.
1686. Neaga, N., „Savas Aguridis, Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament,
Atena, 1959”, MB 13/1965, p. 252.
1687. Neaga, N., „V. M. Vellas, Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele
evreieşti ale comunităţii de la Damasc, Atena, 1961”, MB 13/1965, pp. 251252.
1688. Neaga, N., Curcubeul (Gen. IX, 1317), TR 5657/1928, pp. 13.
1689. Neaga, N., Tatăl nostru, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1929, 49 p.
1690. Neaga, Nicolae, „Biblia sau Sfânta Scriptură”, MB 1012/1992, p. 182.
1691. Neaga, Nicolae, „Hristos în Vechiul Testament. Însemnări pe marginea textelor
mesianice”, în Anuarul Academiei Teologice Andreiane, nr. XX (1943-1944), Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1944, pp. 27-175. (non vidi)
1692. Neaga, Nicolae, „Noul Testament”, MB 1012/1992, p. 182.
1693. Neaga, Nicolae, Valoarea socială a Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu,
1933, 20 p.
1694. Neaga, pr. dr. Nicolae, Hristos în Vechiul Testament. Însemnări pe marginea textelor
mesianice, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1944, 149 p. (Seria teologică, nr. 27)
1695. Neaga, pr. N., „Valerian Zaharia, Flori alese din grădina Sfintei Scripturi, Oradea,
1955, 386 p.”, MO 10-12/1955, pp. 678-679. (cartea recenzată e o concordanţă)
1696. Neaga, pr. prof. dr. N., „Cântarea Cântărilor. Contribuţii la exegeza cărţii”, MB 1-
2/1959, pp. 4552.
1697. Neaga, pr. prof. dr. N., „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”, MB 712/1961,
pp. 1021.
1698. Neaga, pr. prof. dr. N., „Constantin Chiricescu. 18631929”, MA 1112/1958, pp. 904-
905.
1699. Neaga, pr. prof. dr. N., „Danielou, prof. dr. Jean, La vie de Moïse, Paris, 1968, 352 p.”,
MMS 910/1970, pp. 580581.
1700. Neaga, pr. prof. dr. N., „Dimitrie Coravu, Rugăciunea domnească (Η Κυριακη
προσευχη). Studiu filologic, istoricoteologic şi ermineutic, Atena, 1979, 346 p.”, MA 1-
3/1981, pp. 202204.
1701. Neaga, pr. prof. dr. N., „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”,
MB 79/1957, pp. 5358.
1702. Neaga, pr. prof. dr. N., „Vechiul Testament în româneşte”, TR 23 (pp. 13) şi 24 (24) /
1935.
1703. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „«Buletinul studiilor biblice», Atena, 1973, tom. 2, vol. 5
(iunie)”, MMS 1112/1973, p. 815.
1704. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „«Buletinul studiilor biblice», tom. 2, vol. 7, Atena, 1974”,
MMS 34/1975, pp. 340341.
1705. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „«Buletinul studiilor biblice», tom. IV, nr. 1 din 1976;
«Buletinul studiilor biblice», tom. VIII, vol. II, Atena, 1974”, MMS 912/1976, pp. 793-
794.
1706. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „«The Bible translator», vol. 8, nr. 1, London, 1957”,
MMS 1012/1957, pp. 884.
1707. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Abisinia în epoca veche”, MA 46/1963, pp. 291309.
74

1708. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Allmen I. I., Vocabulaire biblique, Paris, 1954, 314 p.”,
MB 79/1957, p. 159.
1709. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Antisemitism şi Vechiul Testament”, RT 4/1937, pp. 145-
147.
1710. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”, MA 7-
8/1963, pp. 513524.
1711. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Arabii în epoca Vechiului Testament”, MA 78/1960, pp.
505518.
1712. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Artur Weiser, Der Prophet Jeremia, übersetzt und erklärt,
Tübingen, 1952, 227 p.”, MO 7-8/1957, pp. 564-568.
1713. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”, RT
710/1936, pp. 263266.
1714. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Atitudinea Sf. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”,
MA 89/1967, pp. 633638.
1715. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”, MA 12/1964,
pp. 2537.
1716. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Biblia de la Bucureşti. 270 de ani de la tipărirea ei”, MA
12/1959, pp. 3341.
1717. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Biblia Hebraica, Stuttgart, 1952”, MMS 12/1958, pp. 86-
88.
1718. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Biblia în limba engleză (The New English Bible), New
York Oxford, 1971, 1777 p.”, MMS 1112/1973, pp. 814815.
1719. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”, RT
2/1999, pp. 3238.
1720. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Biblia, adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului
Testament, Moscova, 1968”, MMS 912/1971, pp. 686687.
1721. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Cântările biblice”, MB 46/1994, pp. 613.
1722. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Chary Th., Les prophéts et le culte à partir de l’exil, Paris,
1955, 314 p.”, MB 79/1957, p. 159.
1723. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor), de W. Rudolf, 1955,
Tübingen, 338 p.“, MMS 1112/1958, pp. 920922.
1724. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Cinstirea Bibliei”, RT 1112/1938, pp. 465467.
1725. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Cîntările biblice, un mesaj de viaţă şi de pace”, MA 3-
4/1984, pp. 167174.
1726. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Damianos Doikos, Lexicon al limbii biblice, ebraice, vol.
I, Geneza, Salonic, 1991, 285 p.”, RT 2/1993, pp. 142143.
1727. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe
teritoriul Republicii Populare Romîne”, MB 56/1962, pp. 181198.
1728. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt.
Deuteronomium, Freiburg im Breisgau, 1955, 388 p., de dr. Karl Fr. Krämer”, MMS 9-
12/1959, pp. 649652.
1729. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Die Psalmen übersetzt und erklärt, de Artur Weiser,
Berlin, 1955, 564 p.”, MMS 56/1958, pp. 495500.
1730. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Dr. H. Kosac, Glaube und Geschichte im alten Testament,
Berlin, 1956, 100 p.”, MB 79/1957, p. 158.
1731. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Dr. Hans Berg, Was sagt die Bibel?, Berlin, 1955”, MB 1-
3/1958, p. 235.
1732. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „dr. jur. Hans Berg, Was sagt die Bibel in der Sprache von
heute? Das Neue Testament ausgelegt, Berlin, 1955, 496 p.”, MO 1112/1977, pp. 894-
898.
75

1733. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „dr. theol. Herbert Kosak, Credinţă şi istorie în Vechiul
Testament, Berlin, 1956, 100 p.”, MO 7-8/1958, pp. 610-612.
1734. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Einleitung in das Alte Testament, (Introducere în Vechiul
Testament), de Artur Weiser, Göttingen, 1957, 390 p.”, MMS 34/1959, pp. 245246.
1735. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Eshatologie creştină”, MA 34/1971, pp. 262274.
1736. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Eugen Dorcescu, Psalmii în versuri, Timişoara, 1993”,
RT 3/1993, pp. 103104.
1737. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ezechiel, de Walter Zimmerli, Neukirchen, 1972, 161 p.”,
MMS 78/1974, pp. 642643.
1738. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „File din Biblie, Chişinău, 1990, 372 p.”, MB 13/1991, pp.
119121.
1739. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Frumuseţea iubirii de oameni. Orizonturi biblice”, MB 11-
12/1990, pp. 813.
1740. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „G. Hölscher, Das Buch Hiob, Tübingen, 1952, 102 p.”,
MO 9-10/1958, pp. 723-725.
1741. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Gerhard Rad, Das erste Buch Mose, übersetzt und erklärt,
Berlin, 1955, 390 p.”, MB 79/1957, p. 157.
1742. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”, MA 78/1961,
pp. 381402.
1743. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „I. D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă,
Bucureşti, 1963, 300 p.”, MO 34/1963, pp. 277279.
1744. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Iisus Hristos în Vechiul Testament”, MB 5/1987, pp. 15-
22.
1745. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ilie Iconomos, Gramatica limbii ebraice vechi,
(Gramatichi tis arheas ebraichis glossis), Atena, 1978, 304 p.”, MA 46/1981, pp. 456-
458.
1746. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ilie Ikonomos, Geografia fizică a Palestinei biblice, (în
greceşte), Atena, 1980, 95 p.”, MA 13/1982, pp. 237238.
1747. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”, MA 78/1983,
pp. 401414.
1748. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Împărăţia păcii (Isaia 2, 4)”, MMS 89/1957, pp. 569574.
1749. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică
modernă”, MA 56/1972, pp. 369377.
1750. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „În fluxul fericirii psalmul 118”, MB 6/1987, pp. 3237.
1751. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea
Moartă”, MA 910/1964, pp. 606613.
1752. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”, MA 5-
6/1959, pp. 347360.
1753. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”, MA
4/1986, pp. 1019.
1754. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Învierea în lumina Vechiului Testament”, GB 23/1989,
pp. 3134.
1755. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ioan Brânzei, Israel… , Timişoara, 1994”, RT 4/1994, pp.
152153.
1756. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ion Bria, Iisus Hristos, Bucureşti, 1992, 157 p.”, MB 1-
3/1993, pp. 9596.
1757. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „IPS Bartolomeu Anania, Pentateuhul, Bucureşti,
EIBMBOR, 1997, 277 p.”, MB 79/1997, p. 123.
1758. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Istoria timpurilor vechi testamentare. Moise şi epoca sa”,
MA 1/1958, pp. 6070.
76

1759. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”, MA 9-
10/1958, pp. 693703.
1760. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Klagelieder, übersetzt und erklärt, Göttingen, 1958, de
Artur Weiser”, MMS 912/1959, pp. 652654. (com. la plâng. lui Ieremia)
1761. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”,
MA 5/1989, pp. 103104.
1762. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „La Bible et le dialogue oecuménique, traduite par René
Visarion, Ed. Salvator, Mulhouse, CastermanParisTournai, 1967, 105 p.”, MMS 7-
8/1971, pp. 521522. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer)
1763. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Mared Sous, Le Nouveau Testament, Paris, 1968, 385 p.”,
MB 46/1970, p. ?.
1764. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Margueritte Harl, La Bible d’Alexandrie. La Genèse,
Paris, 1986, 336 p.”, MB 910/1990, pp. 142143.
1765. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Mica Biblie, Bucureşti, 1972, 467 p.”, MB 46/1973, pp.
351392.
1766. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi
război la pace şi iubire”, MA 910/1961, pp. 519530.
1767. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”,
MB 712/1960, pp. 121140.
1768. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Nam venit să stric legea!”. Consideraţii generale
privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, ?, 1940, 276 p.
1769. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ontologia crucii în Vechiul Testament”, MB 46/1974, pp.
212220.
1770. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Ortodoxia şi Vechiul Testament”, MB 78/1962, pp. 299-
318.
1771. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pacea în viziunea profeţilor”, MA 13/1982, pp. 123128.
1772. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”, MA 1-
2/1983, pp. 2832.
1773. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Panoramic biblic despre bătrâneţe”, MB 79/1995, pp. 822.
1774. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pasca biblică ebraică, de Damian Doikos, Salonic, 1969,
111 p.”, MMS 12/1972, pp. 105107. (d. Paştele evreiesc)
1775. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pe linia păcii universale (Isaia 11, 6-9)”, MO 1-2/1957,
pp. 9-13.
1776. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”, MA 12/1962,
pp. 3952.
1777. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”,
MA 910/1959, pp. 658691.
1778. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Poezia Vechiului Testament”, MA 34/1960, pp. 183201.
1779. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, tipărit
cu binecuvântarea P.F. Patriarh Iustin, Bucureşti, 1984, 527 p.”, MB 34/1985, p. 264.
1780. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pr. dr. Sabin Verzan, Epistola Sfântului Apostol Pavel
către Tit, Bucureşti, 1994, 416 p.”, MB 13/1996, pp. 149150.
1781. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pr. dr. Sabin Verzan, Sfântul Apostol Pavel, Bucureşti,
EIBMBOR, 1996, 375 p.”, MB 13/1997, pp. 155.
1782. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Pr. Ioan A. Mircea, Epistola a doua a Sfântului Apostol
Petru. Introducere şi comentar, Bucureşti, 1975, 83 p.”, MB 79/1977, p. 625.
1783. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”, MB
12/1990, pp. 724.
77

1784. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Preot Dorel Man, Maica Domnului, chipul femeii în Noul
Testament, Cluj, 1995, 110 p., Ed. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”, RT
1/1997, pp. 185186.
1785. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Primatul dreptăţii”, MA 910/1983, pp. 547554.
1786. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu
referire specială la Vechiul Testament”, MA 1012/1981, pp. 757763.
1787. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Problema frumosului în Vechiul Testament”, MMS 3-
4/1958, pp. 195217.
1788. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa, de
Petros Vassiliadis, Atena, 1976”, MMS 79/1977, p. 624.
1789. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”,
MB 1012/1991, pp. 710.
1790. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Profetul Isaia, de D. A. Doikos, cap. 16, Salonic, 1974,
180 p.”, MMS 12/1976, pp. 172173.
1791. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi
Documentul Q, Atena, 1975, de Petros Vassiliadis”, MMS 56/1976, pp. 420421.
1792. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Proorocul Iona”, RT 4/1995, pp. 3747.
1793. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Psalmii, tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P.F.
Patriarh Justin, Bucureşti, 1979”, MB 79/1980, pp. 605606.
1794. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea
ei”, MA 46/1970, pp. 257261.
1795. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”,
MA 78/1984, pp. 458463.
1796. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”, MB
79/1973, pp. 415420.
1797. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei
Scripturi”, MB 1012/1979, pp. 590594.
1798. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „S. Agouridis, G. Galitis, I. KaraVidopoulos, PS Episcop
Damaschin Coravu, Vasile Mihoc, ş.a.: Apocalipsa lui Ioan, probleme filologice,
istorice, ermineutice, teologice, Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia), 1993, 313 p.”, RT
2/1994, pp. 119120.
1799. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Sabin Verzan, Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol
Pavel, introducere şi comentariu, Bucureşti, 1990, 613 p.”, MB 56/1990, pp. 139141.
1800. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”, MA 13/1961,
pp. 3758.
1801. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Sentimentul vieţii”, MA 34/1983, pp. 133138.
1802. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Septuaginta”, MA 35/1964, pp. 195209.
1803. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Skydsgaard K. Ejner, Scriptura şi Tradiţia, Berlin, 1956”,
MB 13/1958, p. 237.
1804. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Sulurile de la Marea Moartă, de Geza Vermeş,
Baldimbre, 256 p.”, MMS 78/1970, p. 462.
1805. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Szent Biblia, azaz istennek ó és uj testamentomábaan
joglaltott egesz szent inás, Budapest, 1954”, MB 13/1958, p. 236.
1806. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Tatăl nostru”, MB 13/1994, pp. 619.
1807. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „The Bible translator, an VIII, nr. 1, ian. 1957”, MB 1-
3/1958, p. 236.
1808. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „The Bible translator, periodical for the assistance of Bible
translators, London, ianuarie, 1956”, MB 79/1957, p. 159.
78

1809. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în
Transilvania”, în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Tipogr. Eparhială,
Sibiu, 1988, pp. 2738. (sub egida Mitropolia Ardealului)
1810. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Un mare biblicist ortodox: I. P. Bratsiotis”, RT 1/1994,
pp. 6266.
1811. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Universul social al păcii”, MA 910/1985, pp. 572580.
1812. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”, MA 9-
10/1966, pp. 574590.
1813. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”, MA 7-
8/1969, pp. 470479.
1814. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Verheissung. Zur Frage des evangelischen Verständnisses
des Alten Testaments, de Fr. Baumgärtel, Berlin, 1954, 151 p.”, MMS 57/1957, pp. 485-
489. (Făgăduinţa. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT)
1815. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Vulgata”, MA 46/1965, pp. 275287.
1816. Neaga, pr. prof. dr. Nicolae, „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice),
revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament, Ed. grupării «Ο
Αρθος της Ζωης», tom. I, vol. I, Atena, 1971”, MA 910/1971, pp. 715716.
1817. Neaga, pr. prof. N., „«The Bible translator», [vol. 10, nr. 2 (aprilie 1959)]”, MMS 9-
12/1960, p. 692.
1818. Neaga, pr. prof. N., „A. Weiser, E. Elliger, Das Buch der zwölf kleinen Propheten, I 289
p., II 217 p., Göttingen, 1956”, MMS 912/1960, pp. 692695.
1819. Neaga, pr. prof. N., „Amsler S. Dr., Vechiul Testament în Biserică, (L’Ancien
Testament dans L’Église), Neuchatel, 1960, 274 p.”, MMS 56/1963, pp. 333334.
1820. Neaga, pr. prof. N., „Gândirea babiloniană în texte, Bucureşti, 1975, 394 p. + 20 p.
planşe + 1 hartă”, MO 910/1975, pp. 781785.
1821. Neaga, pr. prof. N., „Luc. H. Grollenberg, Kleiner Bildatlas zur Bibel, Gutersloh, 1960,
200 p.”, MMS 910/1964, pp. 528529.
1822. Neaga, pr. prof. N., „Radu Cârneci, Cântarea Cântărilor, poem liricdramatic,
Bucureşti, 1973, 151 p.”, MO 910/1973, pp. 875876.
1823. Neaga, pr. prof. N., „Sfânta Treime în Vechiul Testament”, MMS 12/1960, pp. 920.
1824. Neaga, pr. prof. N., „Stergios Sakkos, Vameşii. Comentar la istoria timpurilor Noului
Testament”, MO 12/1973, pp. 187188.
1825. Neaga, pr. prof. N., „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”, MO 34/1976, pp.
186194.
1826. Neaga, pr. prof. Nicolae, „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”, GB
45/1989, pp. 1922.
1827. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Alexander Sperber, The Bible in aramaic, Leiden, 1962”,
MMS 56/1963, pp. 334.
1828. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”, GB 12/1963, pp.
2334.
1829. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. Simbolul lor în Sfânta
Scriptură”, MMS 78/1961, pp. 502525.
1830. Neaga, pr. prof. Nicolae, „H. Bardke, Die Handschriftenfunde am TotenMeer, Berlin,
1953, 176 p.”, O 2/1956, pp. 287290.
1831. Neaga, pr. prof. Nicolae, „H. J. Krauss, Psalmii (Psalmen), Neukirchen, 1960,
LXXXVIII + 994 p.”, MMS 56/1963, pp. 332333.
1832. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Hans Heinrich Schmid, Altorientalische Welt in der
altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament),
Zürich, 1974”, O 2/1976, pp. 376377.
79

1833. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”, GB 912/1978, pp. 1006-
1008.
1834. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”, GB 910/1960, pp.
742752.
1835. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Jean Danielou, Les Manuscrits de la Mer Morte et les
origines du christianisme, Paris, 1957, 122 p.”, MMS 912/1960, pp. 695696.
1836. Neaga, pr. prof. Nicolae, „M. A. Beek, Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die
Wegen und Spuren des Alten Testaments), Tübingen, 1961, 308 p.”, MMS 56/1963, pp.
334.
1837. Neaga, pr. prof. Nicolae, „N. P. Bratsiotis, Introducere în monoloagele lui Ieremia,
Atena, 1959, 133 p.”, MMS 56/1963, p. 334.
1838. Neaga, pr. prof. Nicolae, „S. Aguridis, N. Papadopulos ş.a., Δελτιον Βιβλικων Μελετων;
«Buletinul studiilor biblice», tom 1, vol. 3, iunie 1972, Atena”, GB 910/1972, pp. 1095-
1096.
1839. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”, ST 910/1954,
pp. 586594.
1840. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel
Mare”, O 1/1979, pp. 133145.
1841. Neaga, pr. prof. Nicolae, „Vechiul Testament, factor al ecumenismului”, ST 910/1971,
pp. 616620. (Biblia temei de unitate, trad ec a B, etc)
1842. Neaga, prof. dr. N., „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”, MA
1012/1980, pp. 865872.
1843. Neaga, prof. dr. N., „Arhim. I. Scriban, profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău,
Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia, Bucureşti, 1938, 96 p.”, RT 1112/1938, p.
520.
1844. Neaga, prof. dr. N., „I. P. Bratsiotis, Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην, Atena, 1938”,
RT 9/1938, p. 418.
1845. Neaga, prof. dr. N., „I. PopescuMălăeşti, Scurtă introducere în cărţile Vechiului
Testament. Pentateuhul, Bucureşti, 1936, 93 p.”, RT 1/1937, pp. 4042.
1846. Neaga, prof. dr. N., „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”, RT 12/1935, pp. 8188.
1847. Neaga, prof. dr. N., „Psaltirea proorocului şi împăratului David, tălmăcită de IPS
Patriarh Nicodim, Bucureşti, 1943”, RT 56/1944, p. 284.
1848. Neaga, prof. dr. N., „Psaltirea proorocului şi împăratului David…, Cluj, 1943”, RT 5-
6/1944, pp. 283284.
1849. Neaga, prof. dr. N., „Vasile Tarnavschi”, RT 11-12/1934, pp. 412415.
1850. Neaga, prof. dr. N., Vinul în Vechiul Testament, Tipogr. Diecezană, Sibiu, 1939, 22 p.
1851. Neaga, prof. dr. Nicolae şi Marcu, prof. Grigorie T., „Sfânta Scriptură, trad. în vremea
domniei Majestăţii Sale Carol II, Regele tuturor românilor, din îndemnul şi cu purtarea
de grijă a I. P. Sf. dr. Miron Cristea, Patriarhul României, cu aprobarea Sfântului Sinod,
Patriarhia Română, Institutul Biblic, Bucureşti, 1936”, RT 4/1937, pp. 156159.
1852. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Antisemitism biblic”, în Anuarul Academiei Teologice
Andreiane, nr. XII (1935-1936), Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1936, pp. 40-44.
1853. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului
Testament, tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile
Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II, Bucureşti,
1938”, RT 4/1939, pp. 179180.
1854. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die
moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“, în Ανατυπον εκ
του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου», Αθηναι (Atena),
1973, 10 p.
80

1855. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Dr. I. Schildenberger, Das Buch Esther übersetzt und erklärt,
Bonn, 1941, 124 p.”, RT 34/1942, pp. 220221.
1856. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Dr. L. G. Munteanu, profesor la Academia Teologică
Ortodoxă Română din Cluj, Paradisul biblic, Cluj, 1940”, RT 910/1941, pp. 446447.
1857. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Dr. Mircea Chialda, Melhisedec, preotulrege din Salem,
Caransebeş, 1946, 26 p.”, RT 1112/1946, pp. 494495.
1858. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Dr. Mircea Chialda, profesor la Academia Teologică din
Caransebeş, Ebed Iahve, Caransebeş, Tipogr. Diecezană, 1940, 60 p.”, RT 78/1942, p.
369.
1859. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Dr. Vladimir Prelipcean, profesor la Facultatea de Teologie,
Cernăuţi, Importanţa Vechiului Testament. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi, Cernăuţi, 1938”, RT 5/1939, pp. 230231.
1860. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Eclesiastul. Scurte note explicative”, RT 23 (pp. 93101), 4
(160169), 5 (220225), 6 (251255), 78 (323329), 9 (378386), 1011 (449452), 12 (487-
496) / 1939, 1112 (568573) / 1940, 12 (5258), 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941.
1861. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Facerea comentată de ... ”, în Anuarul Academiei Teologice
Andreiane, nr. XXI (1944-1945), Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1945, pp. 7-255.
1862. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Helmer Ringgren, Das Buch Esther übersetzt und erklärt,
Tübingen, 1958“, MA 78/1959, pp. 617618.
1863. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Înalt Prea Sf. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”, TR
2526/1940, pp. 1112.
1864. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”, MA 58/1957, pp. 539541.
1865. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Isidor Onciul (18341897)”, MA 34/1957, pp. 289290.
1866. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Limbi orientale de interes biblic”, MB 1112/1959, pp. 6879.
1867. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Meinrad Schumpp, Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt
von ..., Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 1942, 236 p.”, RT 34/1944, pp. 216217.
1868. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Orientul antic. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”,
MB 12/1960, pp. 1838.
1869. Neaga, prof. dr. Nicolae, „P. I. Bratsiotis, profesor la Universitatea din Atena, Εισαγωγη
εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament), Atena, 1937, 659 p.”, RT
1112/1938, pp. 518519.
1870. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Panaiot I. Braţiotis, Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι
Εκκλησια, Atena, 1940”, RT 58/1940, p. 478.
1871. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Preot I. PopescuMălăeşti, profesor universitar, Iudeii şi
românii, Bucureşti, 1938, 64 p.”, RT 6/1939, pp. 265266.
1872. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Preotul Vladimir Prelipcean, doctor în teologie, Profetul
Avacum. Introducere, traducere şi comentar, Cernăuţi, 1934, 100 p.”, RT 78/1939, pp.
337339.
1873. Neaga, prof. dr. Nicolae, „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft, hrsg.
Hempel I, Heft 1/4 - 1942/43, Berlin”, RT 2/1944, pp. 150151.
1874. Neaga, prof. dr. Nicolae, Eclesiastul. Scurte note explicative, Tipogr. Arhidiecezană,
Sibiu, 1941, 87 p. (extras din RT/1939-1941)
1875. Neaga, prof. dr. Nicolae, Facerea - text şi scurte note explicative, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1945, 255 p. (Seria teologică, nr. 32)
1876. Neaga, prof. N., „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research», 33, 1929.
W. F. Albright, Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în
decursul anului 1928”, RT 12/1929, p. 387.
1877. Neaga, prof. N., „Arhiv orientálni, Praga, I (1929)”, RT 12/1929, p. 386.
1878. Neaga, prof. N., „Biblia şi intelectualii, de prof. Nicolae Colan”, RT 910/1929, p. 308.
81

1879. Neaga, prof. N., „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă), V (1929), 2
articolul lui L. Rost, Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi
Ioachim”, RT 12/1929, p. 386.
1880. Neaga, prof. N., „Einleitung in das Alte Testament, de I. Goettsberger, Freiburg, 1928”,
RT 11/1929, p. 354.
1881. Neaga, prof. N., „Einleitung in das Alte Testament, de Otto Eissfeldt, Tübingen, 1934,
752 p.”, RT 34/1936, pp. 131132.
1882. Neaga, prof. N., „H. Bardke, Die Handschriftenfunde am Toten Meer, Berlin, 1956, 176
p.”, MA 12/1956, pp. 153157.
1883. Neaga, prof. N., „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice, de dr. G. L.
Munteanu, Cluj, 1929, 168 p. + 2 tabele”, RT 11/1929, pp. 352353.
1884. Neaga, prof. N., „Kittel, Psalmii. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu,
1929”, RT 12/1929, p. 387.
1885. Neaga, prof. N., „Le Messianisme, par L. Dennefeld, Paris, 1929”, RT 910/1929, pp.
308309.
1886. Neaga, prof. N., „Meditaţii la Psalmul 50, Arad, 1954, 53 p.”, MA 1-2/1957, p. 170.
1887. Neaga, prof. N., „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului), contribuţie la istoria textului de
I. P. Bratiotis, Atena, 1929”, RT 12/1930, pp. 146147.
1888. Neaga, prof. N., „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”, în Omagiu IPS
Nicolae, pp. 233-247.
1889. Neaga, prof. N., „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul
Testament?, de A. Sakellarios, Atena, 1928”, RT 56/1929, p. 186.
1890. Neaga, prof. N., „Recherches de science religieuse XIX (1929)”, RT 12/1929, p. 387.
1891. Neaga, prof. N., „Studiul Vechiului Testament”, MA 12/1956, pp. 151153.
1892. Neaga, prof. N., „Valoarea socială a Vechiului Testament”, TR 1112 (pp. 24) şi 1314
(34) / 1933.
1893. Neaga, prof. N., „W. O. E. Oesterley, The Book of Proverbs, London, 1929”, RT
12/1929, 387 p.
1894. Neaga, prof. N., „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”,
RT 12/1929, p. 386.
1895. Neaga, prof. N., Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu, TR 78/1932, pp. 25.
1896. Neaga, prof. N., Profeţii mesianice în Cartea Facerii - contribuţie la lămurirea unor
texte, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1930, 31 p.
1897. Neaga, prof. Nic., Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1930, 31 p. (non vidi)
1898. Neaga, prof. Nicolae, „A. P. Lopuhin, profesor, Istoria biblică. Vechiul Testament, trad.
de Patriarhul Nicodim, tom I, ed. ilustrată, Bucureşti, 1944, 584 p.”, RT 1112/1944, p.
519.
1899. Neaga, prof. Nicolae, „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament
(contribuţie la exegeza Noului Testament), de pr. prof. dr. Gh. I. Ghia, «Ramuri»,
Craiova, 1929”, RT 34/1930, pp. 210211.
1900. Neaga, prof. Nicolae, „Christentum und Wissenschaft (V, 1929, 6)”, RT 78/1930, p.
340.
1901. Neaga, prof. Nicolae, „Coranul şi Vechiul Testament”, în Anuarul Academiei Teologice
Andreiane, nr. VIII (1931-1932), Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1932, pp. 51-58.
1902. Neaga, prof. Nicolae, „Creaţia universului din punct de vedere filozofic, ştiinţiific şi
biblic, vol. I, partea I, de Toma Gherasimescu, Roman, 1929, 63 p.”, RT 12/1930, p.
145.
1903. Neaga, prof. Nicolae, „Dicţionar românebraic, de M. P. Mendel, PiatraNeamţ, 1932”,
RT 1011/1932, p. 396.
82

1904. Neaga, prof. Nicolae, „Die Tytenklage im Alten Testament, (Bocetele în Vechiul
Testament), de P. Heinisch, 1931”, RT 1011/1932, p. 395.
1905. Neaga, prof. Nicolae, „Histoire d’Israel, peuple de Dieu, L. C. Fillion, tom I, 575 p., II,
534 p., III, 528 p. cu 482 icoane, Paris, 19271928”, RT 12/1930, p. 146.
1906. Neaga, prof. Nicolae, „Învierea morţilor în Vechiul Testament”, RT 5/1932, pp. 173?.
1907. Neaga, prof. Nicolae, „Lic. R. Kraemer, Die biblische Urgeschichte, Wernigerode
(Prusia), 1931, 335 p.”, RT 89/1932, pp. 333334.
1908. Neaga, prof. Nicolae, „Luptătorul divin”, RT 1011/1932, pp. 364367.
1909. Neaga, prof. Nicolae, „Mai există popor ales?”, RT 3/1931, pp. 7982.
1910. Neaga, prof. Nicolae, „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod
din Constantinopol, (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de
Constantinople), M. Vosté, «Revue biblique», 38, IV, 1929”, RT 34/1930, pp. 209210.
1911. Neaga, prof. Nicolae, „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”, în Anuarul Academiei
Teologice Andreiane, nr. VI (1929-1930), Tipogr. „Oastea Domnului”, Sibiu, 1930, pp.
13-54.
1912. Neaga, prof. Nicolae, „Pr. Gh. F. Ciauşanu, Monogenismul biblic. Studiu dogmatic-
apologetic, (teză de doctorat), Craiova, Ed. Scrisul românesc, 1931, 89 p.”, RT 4/1932,
pp. 163165.
1913. Neaga, prof. Nicolae, „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”, RT 34 (pp. 184193), 56
(248255) şi 78 (301310) / 1930.
1914. Neaga, prof. Nicolae, „Profetul Ioil şi Rusaliile”, RT 67/1932, pp. 241243.
1915. Neaga, prof. Nicolae, „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”, MB 10-
11/1958, pp. 2432.
1916. Neaga, prof. Nicolae, „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”, TR 3536/1932, pp.
23.
1917. Neaga, prof. Nicolae, „Toma Gherasimescu, Creaţia universului, din punct de vedere
filozofic, ştiinţiific şi biblic. Vol. I, partea a IIa, 1. Teoriile moniste, mecaniste şi
evoluţioniste; 2. Concluzia părţii filozofice, 52 p.”, RT 1112/1930, pp. 467468.
1918. Neaga, prof. Nicolae, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde
des nachbiblischen Judentums, 1930, Heft 1”, RT 78/1930, p. 339.
1919. Neaga, prof. Nicolae, „Θεολογια (Atena, martieiunie 1930)”, RT 78/1930, p. 340.
1920. Neaga, prof. Nicolae, Cântarea Cântărilor, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1931, 44 p.
(reproducere din Anuarul Academiei Teologice)
1921. Neaga, prof. Nicolae, Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă, Tipogr. „Oastea
Domnului”, Sibiu, 1930, 48 p.
1922. Neaga, prof. Nicolae, Profeţii mesianice în Vechiul Testament, Tipogr. Arhidiecezană,
Sibiu, 1929, 95 p.
1923. Neaga, prof. V.(?), „Psaltirea proorocului şi împăratului David, în traducere de preoţii
Vasile Radu şi Gala Galaction, Bucureşti, Institutul Biblic, 1929”, RT 56/1930, pp. 283-
286.
1924. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Cântarea Cântărilor”, în Anuarul Academiei Teologice
Andreiane, nr. VII (1930-1931), Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1931, pp. 54-97.
1925. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Cartea profetului Obadia. Introducere, text şi comentar”,
în Anuarul Academiei Teologice Andreiane, nr. XXIV (1947-1948), Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1948, pp. 78-95.
1926. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”, MB 13/1966,
pp. 2640.
1927. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Concepţia Vechiului Testament despre stat”, MB 7-
8/1964, pp. 334345.
83

1928. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”, MA 9-
10/1957, pp. 615639.
1929. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Istoria timpurilor vechiotestamentare. David”, MA 5-
6/1958, pp. 357370.
1930. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Istoria timpurilor vechiotestamentare. Epoca
patriarhului Avraam”, MA 34/1957, pp. 193204.
1931. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Profetul Ieremia în faţa vieţii”, studiu în Biserica şi
problemele vremii (non vidi)
1932. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor
Părinţi”, MA 34/1956, pp. 234239.
1933. Neaga, prot. prof. dr. Nicolae, Cartea profetului Obadia. Introducere, text şi comentar,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1948, 18 p.
1934. Neagu, pr. Mihail, „Biblia, Tradiţia şi Biserica”, RT 1112/1938, pp. 503505.
1935. Neamţu, pr. M., „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”, MO 78/1973,
pp. 571575.
1936. Neamţu, pr. M., „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”, MO 1-
2/1974, pp. 4654.
1937. Neamţu, pr. M., „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”, MO 11-
12/1974, pp. 956960.
1938. Necula, pr. prep. Constantin C., „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”,
în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp.
119126.
1939. Necula, pr. prof. dr. Nicolae D., „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea
împreună a tainelor Botezului, Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”, GB 58/1999, pp.
3550.
1940. Necula, pr. prof. dr. Nicolae, „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la
apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”, ST 6/1988, pp. 113114.
1941. Necula, pr. prof. Nicolae, „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia
«Bibliei de la Bucureşti»”, BOR 1112/1988, pp. 4451.
1942. Neculce, „Descoperiri arheologice în Vifleem”, RT 89/1924, pp. 263264.
1943. Nedelcu, pr. Nicolae, „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic, de pr. P.
Deheleanu, Ed. Episcopiei Aradului, 75 p.”, MMS 910/1958, pp. 820822.
1944. Negoiţă, (Atanase), La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque,
Bratislava, 1965, pp. 173-192. (non vidi)
1945. Negoiţă, A., „Terapeuţii”, BOR 12/1931, pp. 797803. (ist. biblică)
1946. Negoiţă, At., „Dhorme (le P. P. Op.), Langues et écritures semitiques, «Etudes
semitiques», publié sous la direction du R. P. Dhorme, Paris, Paul Geuthner, 1930, 73
p.”, ST 1/1931, pp. 178183.
1947. Negoiţă, At., „Noi descoperiri în Palestina”, ST 1/1931, pp. 183184.
1948. Negoiţă, At., „Un nou alfabet semitic”, ST 1/1931, pp. 184.
1949. Negoiţă, Atanasie, „Cronologia biblică”, GB 34/1974, pp. 257264.
1950. Negoiţă, Athanase, „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”, extrait de
la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse, no. 4/1967, pp. 347-354, Presses
Universitaires de France, Paris.
1951. Negoiţă, Athanase, Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1993, 400 p. (colecţia Bibliotheca orientalis)
1952. Negoiţă, Athanase, Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. Studiu critic, Ed.
Stephanus, Bucureşti, 1993, 216 p.
84

1953. Negoiţă, diac. dr. T., Adevărata critică şi metodă. Răspuns unei critici tendenţioase,
Tipogr. Seminarului monahal Cernica-llfov, Bucureşti, 1934, 62 p.
1954. Negoiţă, diac. dr. T., Sabbathul Vechiului Testament. Studiu de arheologie biblică,
Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, f.a., 64 p. (extras din Păstorul ortodox, Budeşti)
1955. Negoiţă, diac. dr. T., Studii biblice: 1. Limba aramaică în Noul Testament 2. Iară
ebreeşte gabbatha 3. Akel-Dama 4. Bethlehem, Tipogr. Seminarului monahal Cernica,
Bucureşti, 1935, 36 p. (colecţia Studii biblice I)
1956. Negoiţă, diac. T., Codul lui Hamurabi, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1935,
XXIV + 51 p.
1957. Negoiţă, diac. T., La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare.
Traducere şi comentar de ..., Tipogr. Seminarului monahal Cernica-Ilfov, Bucureşti,
1935, 27 p.
1958. Negoiţă, pr. A., „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”, GB 12/1949, pp.
6367.
1959. Negoiţă, pr. At., „A. Dupont-Sommer, Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer
Morte, Paris, 1959, 446 p.”, MO 1-4/1961, pp. 265-266.
1960. Negoiţă, pr. At., „Heschel A. T., The Prophets, N. Y., Harper & Row, 1962, 24 x 16,
XX + 516 p.”, MB 1012/1967, pp. 790791.
1961. Negoiţă, pr. At., „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”,
MO 56/1964, pp. 492493.
1962. Negoiţă, pr. At., „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”, GB 78/1962,
pp. 678688.
1963. Negoiţă, pr. At., „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. (Fericirile se
află în aceste manuscrise?)”, MB 79/1968, pp. 387401.
1964. Negoiţă, pr. At., „Snaith N. H., The distinctive ideas of the Old Testament, N. Y.,
Schocken Books, 1964, 20 x 14, 194 p.”, MB 1012/1967, p. 790.
1965. Negoiţă, pr. Atanase, „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Cultura nebateenilor în
lumina ultimelor săpături arheologice”, MO 9-12/1960, pp. 566-575.
1966. Negoiţă, pr. Atanasie, „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”, ST 5-
6/1975, pp. 377387.
1967. Negoiţă, pr. Ath., „Bunurile pământeşti, după Vechiul Testament”, MO 56/1976, pp.
329338.
1968. Negoiţă, pr. Ath., „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”, MO 78/1974, pp. 615621.
1969. Negoiţă, pr. Ath., „Hexter J. A., The Judeochristian Tradition, New York, Harper &
Row, 1966, 20 x 14, XIV + 114 p.”, MB 1012/1967, pp. 786787.
1970. Negoiţă, pr. Ath., „Katz Elias, Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran
Handschriften, Huana, Bratislava, 1966, 136 p.”, MB 46/1969, pp. 365366.
1971. Negoiţă, pr. Ath., „Larcher C., l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le
Nouveau Testament, Paris, 1962, 533 p.”, MB 1012/1965, p. 819.
1972. Negoiţă, pr. Ath., „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din
America”, ST 710/1976, pp. 564570.
1973. Negoiţă, pr. Ath., „Psalmii în cultul Vechiului Testament”, GB 1112/1965, pp. 1015-
1030.
1974. Negoiţă, pr. Ath., „Stamm J. J., Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung, 2.
Aufl., Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, MB 1012/1967, pp. 787789.
1975. Negoiţă, pr. Ath., „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”, ST 58/1977, pp.
436449.
1976. Negoiţă, pr. Ath., „Wegner, G. S., 60.000 years of the Bible, London, 1963, 352 p.”,
MO 910/1974, p. 913.
85

1977. Negoiţă, pr. Ath., „Weiser A., Introduction to the Old Testament. The canon, the
apocrypha and pseuepigrapha, London, Longman & Todd, 1966, 21 x 14, 492 p.”, MB
1012, 1967, pp. 789790.
1978. Negoiţă, pr. Ath., „Whitley C. F., The Profetic Achivement, Leiden, Brill, 1963, 10 +
224 p.”, MB 1012/1965, pp. 820821.
1979. Negoiţă, pr. Athanase, „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”, MB 7-
12/1961, pp. 2237.
1980. Negoiţă, pr. Athanase, „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”, MB 12/1960,
pp. 3955.
1981. Negoiţă, pr. Athanasie, „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”, GB 34/1961,
pp. 308320. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc, găsit la Qumran)
1982. Negoiţă, pr. Athanasie, „Descoperirile de la Marea Moartă. Manuscrisele de la
Qumran”, MB 14/1962, pp. 5176.
1983. Negoiţă, pr. Athanasie, „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”, GB 56/1961,
pp. 446453. (prezentarea textului, inedit pînă în 1922)
1984. Negoiţă, pr. Athanasie, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”, GB 7-
8/1974, pp. 680689.
1985. Negoiţă, pr. Athanasie, „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele
lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”, GB 56/1961, pp. 436445.
1986. Negoiţă, pr. Athanasie, „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”, MB 9-
10/1962, pp. 485495.
1987. Negoiţă, pr. Athanasie, „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în
literatura rabinică mai timpurie”, GB 34/1962, pp. 267279.
1988. Negoiţă, pr. dr. At., „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”, MB 1012/1966, pp.
596613.
1989. Negoiţă, pr. dr. Atanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi
disensiuni între cercetători”, MA 56/1960, pp. 333343.
1990. Negoiţă, pr. dr. Atanasie, „Cadrul istoric al Bibliei”, MB 1012/1968, pp. 630641.
1991. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri noi despre
esenieni”, MB 79/1971, pp. 388401.
1992. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Noile descoperiri de la Ebla”, ST 910/1985, pp. 666673.
1993. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”, MA 7-
8/1966, pp. 475485.
1994. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II), MB 4-
6/1964, pp. 145158.
1995. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I), MB 1-
2/1963, pp. 1129.
1996. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la
Marea Moartă”, MB 1112/1962, pp. 650667.
1997. Negoiţă, pr. dr. T., „Pustnicul de la Iordan. Sf. Ioan Botezătorul”, RT 12/1941, pp. 59-
65.
1998. Negoiţă, pr. dr. T., Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată, Imprimeria „Fântâna
darurilor”, Bucureşti, 1944, 64 p.
1999. Negoiţă, pr. dr. T., Elemente de gramatică ebraică, Atelierele grafice Socec & co.,
Bucureşti, 1946, 143 p. (non vidi)
2000. Negoiţă, pr. dr. T., Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum,
Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1940, 28 p. (colecţia Studii biblice IV)
2001. Negoiţă, pr. dr. T., Plantele amintite în Biblie, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1941, 55 p.
(colecţia Studii biblice VII)
86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”,
Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII)
2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti,
Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi)
2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940,
24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul)
2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2.
Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V)
2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569-
589.
2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541.
2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”,
ST 36/1950, pp. 262279.
2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în
comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205.
2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST
34/1974, pp. 172175.
2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la
Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151.
2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa
noastră, Bucureşti, 1992, 220 p.
2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp.
701705.
2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526.
2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la
Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387.
2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706-
711.
2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 1-
3/1992, pp. 917.
2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937,
187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247.
2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien
Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262
p.”, ST 1/1940, pp. 263264.
2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici
definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul,
Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261.
2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?»,
(Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău,
28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218.
2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi
lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224.
2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi”
Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2)
2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942,
31 p. (colecţia Ţara sfântă II)
2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti,
1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)
87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti,
1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a)
2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna
darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p.
2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi,
Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III)
2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271.
2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb.
germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347.
2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine
Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237.
2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR
1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270.
2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu
chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed.
Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a)
2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte
foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor
şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi
Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p.
2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin,
iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor,
Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea
Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei)
2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după
traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”,
GB 1820/1945, p. 111.
2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese
însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu,
1936, XVIII + 185 p.
2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad.
personală)
2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp.
643651. (dreptatea în VT)
2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta
împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122.
2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782.
2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale
privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940,
VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17)
2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939,
pp. 209244.
2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina,
Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939)
2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392
p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586.
2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”,
BOR 46/1944, pp. 198207.
2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp.
131-144. (povestire)
88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit.
Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949)
2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti,
Bucureşti, 1942, 32 p.
2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea
Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p.
2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr.
cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p.
2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol
Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199.
2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol
Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213.
2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf.
Luca”, ST 56/1952, pp. 273292.
2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp.
3553.
2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949,
pp. 287303.
2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp.
347356.
2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”,
O 1/1951, pp. 4560.
2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 1-
2/1953, pp. 76115.
2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul
Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390.
2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele
ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521.
2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”,
GB 23/1953, pp. 132143.
2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”,
ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie)
2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit.
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974)
2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO,
Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974)
2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp.
333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult)
2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi
metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133.
2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126.
2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite
la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie)
2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951,
pp. 449461.
2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad,
Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele
teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p.
2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 1-
2/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)
89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter.
teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101.
2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în
comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556.
2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul
metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg &
fiu, Bucureşti, 1923, 258 p.
2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase
pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a
Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod)
2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp.
3452.
2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi
Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241.
2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza
inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p.
2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138.
2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban
(1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346.
2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol.
Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 75-
88.
2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp.
136146.
2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1901, 247 p.
2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733.
2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni,
I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913,
482 p.
2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană,
Caransebeş, 1901, 247 p.
2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes
(Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea,
episcopul Caransebeşului)
2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a)
2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 7-
9/1991, pp. 2434.
2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135.
2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din
Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125.
2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol
Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751.
2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad.
din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica,
studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981,
472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)
90

2095. Orleanu, PS Calistrat, „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”, BOR
2/1901, pp. 201209.
2096. Orleanu, PS Calistrat, „Eşirea ebreilor din Egipet”, BOR 3/1901, pp. 292310.
2097. Orleanu, PS Calistrat, „Literatura apocrifă bibică”, BOR 1/1900, pp. 5166.
2098. Oşlobanu, N., Studiu asupra Cărţei Psalmilor, Tipogr. Dacia, Iaşi, 1900, 60 p. (licenţă)
2099. P(relipcean), V., „Pr. dr. T. Negoiţă, asistent de Exegeza V. Test. la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, Elemente de gramatică ebraică, Bucureşti, 1946, 144 p., Ediţia
Institutului Biblic, fără indicaţia preţului”, C ?/1946, pp. 538539.
2100. P(relipcean), V., „Protopop dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică
«Andreiană», Facerea. Text şi scurte note explicative, Sibiu, 1945, 256 p., 900 lei”,
C ?/1946, p. 538.
2101. P., V., „R. P. Didon, Viaţa lui Iisus”, trad. de Chiricescu, dr. Constantin, BOR 4/1903,
pp. 436444. (autorul e pr. romanocatolic)
2102. Păcescu, Teodor P., Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi, Tipogr. Speranţa, Bucureşti,
1907, 85 p. (licenţă)
2103. Pacu, Moise, Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele
sexe, Ed. Cultura românească, Bucureşti, 1929, 118 p. (manual)
2104. Pacu, prof. dr. M. N., Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor
cu conţinut moral mai ales, din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni
elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli,
Tipogr. „Buciumul român”, Galaţi, 1902, XII + 180 + IV p.
2105. Păcurariu, pr. prof. Mircea, „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la
Bălgrad»”, BOR 1112/1973, pp. 12061215.
2106. Păcurariu, pr. prof. Mircea, „In memoriam: Preotul profesor dr. Sofron Vlad”, ST
1/1989, pp. 115118.
2107. Păcuraru, pr. Ioan, „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”, GB 1-
2/1978, pp. 94105.
2108. Pamfil, dr. Viorica, Palia de la Orăştie. 1581-1582. Text - facsimile - indice. Ediţie
îngrijită de ..., Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1968, XIV + 497 p.
2109. Pănoiu, pr. I., „Sfântul Apostol Ioan”, GB 34/1962, pp. 250266.
2110. Papilian, prof. univ. Victor, „Prof. Simion Radu, Evanghelia şi democraţia. Încercare
critică de orientare socială, Sibiu, 1945, 96 p.”, RT 12/1946, pp. 149150.
2111. Papini, Giovani, „Magii”, trad. de pr. C. Gh. Vartolomeiu, RT 12/1928, pp. 374375.
2112. Papuc, arhid. Gh., „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”, MA 79/1978, pp. 487493.
2113. Papuc, arhid. Gheorghe, „Despre misiunea preoţească”, BOR 34/1981, pp. 290306.
2114. Papuc, diac. Gh., „Din fire plinesc poruncile legii”, MA 56/1958, pp. 491492.
2115. Papuc, diac. Gheorghe, „Despre familie în Vechiul Testament”, MA 1112/1960, pp.
821835.
2116. Papuc, diac. Gheorghe, „Mărturii ale Învierii”, GB 45/1957, pp. 225229.
2117. Papuc, diac. Gheorghe, „Preoţia creştină este slujire”, MA 1112/1964, pp. 793813.
2118. Papuc, diac. Gheorghe, „Sf. Luca autor neotestamentar”, MA 13/1963, pp. 7492.
2119. Papuc, diac. magistr. Gh., „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”, MA 5-
8/1957, pp. 429439.
2120. Papuc, magistrand Gheorghe, „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”, ST
78/1956, pp. 437453.
2121. Papuc, magistrand Gheorghe, „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”,
ST 56/1955, pp. 353367.
2122. Papuc, magistrand Gheorghe, „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”,
ST 56/1956, pp. 303317.
91

2123. Paraschiv, V. Ion, „K. Logacev, «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de
ani de la prima ediţie», în Revista Patriarhiei din Moscova, nr. 11/1969”, GB 34/1970,
pp. 410414.
2124. Paraschiv, V. Ion, „Mitropolitul Serghie, Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea
lui Lazăr, în rev. Patriarhiei din Moscova, nr. 10/1973, pp. 6166”, MO 78/1974, pp.
699701.
2125. Paraschivas, Emanoil, „«Să treacă paharul acesta»”, BOR 78/1982, pp. 674681. (analiza
şi com. cuv. lui Hrisos)
2126. Paraschivaş, Emanoil, „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”, ST 56/1982, pp. 439441.
(scurt comentariu)
2127. Paraschivaş, Emanoil, „Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel”, O 1/1991, pp. 182195.
2128. Pârligras, Ştefan P., Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după
descoperirile cuneiforme. Studiu apologetic, Stabilimentul de arte grafice Albert Baer,
Bucureşti, 1906, 60 p. (licenţă)
2129. Partenie, pr. P., Popescu, pr. prof. I. F., Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a
Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi
şi fete, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1935?, 142 p. (ed. a III-a)
2130. Pârvănescu, icon. A. I., „Sabatul şi morala iudaică”, RT 4/1929, pp. 117121.
2131. Pârvănescu, pr. A., „Morala singogală şi morala lui Isus”, RT 67/1928, pp. 165185.
2132. Pârvănescu, pr. prof. Anghel, Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului
Testament a părintelui Grigorie Pişculescu, Tipografia Cozia, Craiova, 1929, 71 p.
2133. Paşcan, vicar parohial Isidor, „Isus Christos, cel mai perfect şi strălucit model pentru
predicatoriul bisericesc”, (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan, la Conferinţa
pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904), C 1906 (pp. 382388, 447453).
2134. Paschia, pr. dr. Gheorghe, „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea, se roagă
şi luptă pentru ea”, BOR 1112/1984, pp. 763772. (pacea la profeţii mari, Naum,
Zaharia, Maleahi şi David)
2135. Paschia, pr. Gh., „Porunci, îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Scriptură”, ST 9-
10/1983, pp. 632644.
2136. Paschia, pr. Gh., Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii, Ed. Bucovina,
Bucureşti, f.a., 132 p. (non vidi)
2137. Pâslaru, pr. M., „Despre cumpătare, după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”, GB
3/1958, pp. 215219.
2138. Pâslaru, pr. Matei, „Pilat din Pont, Pilat Ponteanul, Ponţiu Pilat? O contribuţiune
filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere
românească”, ST 78/1956, pp. 487497. (cu bibliografie)
2139. Paulescu, prof. dr. N. C., Tălmăcirea Apocalipsului. Soarta viitoare a jidănimii, Ed.
Oltenia, Bucureşti, 1941, 32 p.
2140. Pavel, pr. Aurel, „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1, 11)”, MB 79/1997, pp. 6971.
2141. Pavel, pr. drd. Aurel, „Ieremia, o impresionantă chemare profetică”, RT 1/1995, pp. 26-
41.
2142. Pavel, pr. drd. Aurel, „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui
profesor dr. Nicolae Neaga”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui
Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de
teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din
Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 643.
2143. Pavel, pr. drd. Aurel, „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”, în vol.
Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
92

Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp.
106118.
2144. Pavel, pr. drd. Aurel, „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”, RT 23/1998,
pp. 146150.
2145. Pavel, pr. drd. Aurel, „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”, RT
3/1995, pp. 7286.
2146. Pavel, pr. lect. dr. Aurel, Cartea profetului Daniel, Ed. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu,
2000, 279 p. + VIII planşe
2147. Pavel, prof. C., „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”, GB 34/1964, pp. 196199.
2148. Pentiuc, drd. E., „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”, O
1/1983, pp. 6173.
2149. Pentiuc, drd. Eugen, „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”, GB 68/1983,
pp. 380389.
2150. Pentiuc, drd. Eugen, „Introducere în Biblie, introducere critică în Vechiul Testament,
sub redacţia lui H. Cazelles, Ed. Desclée et cie, Paris, 1973, 853 p.”, MMS 13/1981, pp.
143145.
2151. Pentiuc, drd. Eugen, „Mesia al Bibliei. Hristologia Vechiului Testament, trad. italiană
de A. Mastrondrea, Ed. Borla, Roma, 1981, 207 p.”, MMS 1012/1981, pp. 795798.
2152. Pentiuc, drd. Eugen, „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”, MMS 46/1981, pp.
254260.
2153. Petrescu, diac. Alexandru, „O Evanghelie de la 1682”, BOR 7/1903, pp. 825830. (o
Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn)
2154. Petrescu, diac. Alexandru, „O Evanghelie de la 1693”, BOR 9 (pp. 10401044) şi 10
(11451153) / 1903. (o Evanghelie donată de dna Maria, soţia lui Brâncoveanu, Mrii
Dintrun lemn)
2155. Petrescu, drd. Macedon, „«Să nu ucizi» studiu exegetic”, MMS 5/1986, pp. 6168.
2156. Petrescu, drd. Macedon, „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”, MMS 3/1986, pp.
7682.
2157. Petrescu, drd. Macedon, „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”, ST 910/1984, pp. 666-
672.
2158. Petrescu, drd. Macedon, „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului
Testament”, ST 12/1984, pp. 103109.
2159. Petrescu, pr. Alexandru, „Biblia românească de la 1688”, BOR 2 (pp. 132148) şi 3
(285291) / 1904.
2160. Petrescu, pr. prof. Nic., „Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu
purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian, 1968”, MO 56/1969, pp. 466467.
2161. Petrescu, pr. prof. Nic., „Epistola către Efeseni V, 3233. Note exegetice”, MO 12/1967,
pp. 427.
2162. Petrescu, pr. prof. Nic., „Note exegetice cu privire la cap. XXVIII, 17 din Sfânta
Evanghelie de la Matei”, MO 78/1965, pp. 557567.
2163. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament. Faptele Apostolilor”, MO 910/1968, pp. 714721.
2164. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament. Faptele Apostolilor”, MO 56/1969, pp. 387395.
2165. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (II). Faptele Apostolilor”, MO 78/1969, pp. 541550.
2166. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (IV). Faptele Apostolilor”, MO 34/1970, pp. 176187.
2167. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (VII). Faptele Apostolilor”, MO 34/1971, pp. 210220.
93

2168. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (VIII)”, MO 56/1971, pp. 335347.
2169. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (IX). Faptele Apostolilor”, MO 78/1971, pp. 539546.
2170. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (X). Faptele Apostolilor”, MO 910/1971, pp. 708720.
2171. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (XI)”, MO 56/1972, pp. 323333.
2172. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (XII). Faptele Apostolilor”, MO 13/1978, pp. 6876.
2173. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului
Testament (XIII). Faptele Apostolilor, cap. XV”, MO 46/1978, pp. 287301.
2174. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a VIa după Paşti, a
orbului: Fapte XVI, 1634”, MO 12/1974, pp. 4146.
2175. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a VIIa după Paşti,
a Sf. Părinţi: Fapte XX, 1618, 2836”, MO 34/1974, pp. 288293.
2176. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica Rusaliilor: Fapte
II, 111”, MO 56/1974, pp. 427432.
2177. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a IIIa după Rusalii:
Romani V, 110”, MO 1112/1974, pp. 960964.
2178. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a VIIa după
Rusalii: Romani XV, 17”, MO 78/1975, pp. 543546.
2179. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a VIIIa după
Rusalii, I Cor. I, 1017”, MO 910/1975, pp. 714717.
2180. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical, Duminica a IXa după
Rusalii: I Cor. III, 917”, MO 1112/1975, pp. 873876.
2181. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical. Duminica a IIIa după Paşti, a
Mironosiţelor”, MO 910/1973, pp. 765770.
2182. Petrescu, pr. prof. Nic., „Tâlcuirea Apostolului duminical. Duminica a IVa după Paşti, a
slăbănogului: Fapte IX, 3242”, MO 1112/1973, pp. 959964.
2183. Petrescu, pr. prof. Nic., „The New Testament Greek and English, American Bible
Society, New York, 1970”, MO 78/1973, pp. 685687.
2184. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Ce este Sfânta Scriptură?”, BOR 910/1975, pp. 10981102.
2185. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”, O 1-
2/1995, pp. 102109.
2186. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Noul Testament, Bucureşti, 1972”, MB 46/1973, pp. 349-
351.
2187. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Tâlcuirea Apostolului duminical (X), Duminica a IVa după
Rusalii”, MO 12/1975, pp. 7073.
2188. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI), Duminica a VIa
după Rusalii”, MO 56/1975, pp. 405408.
2189. Petrescu, pr. prof. Nicolae, „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii
(a tuturor Sfinţilor): Evrei XI, 3340; XII, 12”, MO 78/1974, pp. 609615.
2190. Petric, pr. Avram, „Ilarie Zăvideanu, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, Ed. Bucur Ciobanul, 172
p.”, RT 1112/1947, p. 427.
2191. Pietreanu, magistrand V., „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II, 9”, O
1/1957, pp. 8393.
2192. Pietreanu, magistrand Victor(ia?), „Virtute şi păcat în concepţia Sf. Ap. Pavel”, ST 9-
10/1957, pp. 673693.
94

2193. Pietreanu, pr. magistrand V., „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul
Matei”, ST 12/1957, pp. 104124.
2194. Pietreanu, pr. magistrand V., „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”, ST
56/1957, pp. 355367.
2195. Pişculescu, Grigore, „Sfântul Pavel în Atena”, BOR 10/XXXII, pp. 11081114.
2196. Pişculescu, Grigore, „Sfântul Pavel în Atena”, BOR 11/XXXII, pp. 12531159.
2197. Pişculescu, pr. dr. Grigorie, Minunea din drumul Damascului (argument apologetic),
Ed. Minerva, Bucureşti, 1903, 65 p. (licenţă)
2198. Pişculescu, pr. prof. dr. Grigore, „Sf. Pavel în Atena (urmare din no. 10)”, BOR
11/1909, pp. 12531259.
2199. Pişculescu, pr. prof. dr. Grigore, „Sf. Pavel în Atena”, BOR 10/1909, pp. 11081114.
2200. Plămădeală, dr. Antonie (ep. vicar), „Biblia de la 1936”, BOR 34/1979, pp. 414442.
2201. Plămădeală, ep. Antonie, „EbedYahve în lumina Noului Testament”, MB 46/1970, pp.
284304.
2202. Plămădeală, episcopvicar patr. Antonie, „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”, ST
58/1972, pp. 340382. (capitol din doctorat)
2203. Plămădeală, ierom. Antonie, „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”,
MB 13/1970, pp. 7097.
2204. Plămădeală, ierom. drd. Antonie, „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”, ST 78/1968,
pp. 558575. (… şi în Sfânta Scriptură)
2205. Plătică, prof. Mihai, „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”, GB
6/1988, pp. 6266.
2206. Pohrib, pr. Gh., Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Treime în Vechiul Testament,
Tipogr. E. N. Miulescu, Bucureşti, 1906, 55 p. (licenţă)
2207. Pop, Augustin Z. N., „Psaltirea în versuri după trei veacuri”, GB 56/1973, pp. 531538.
2208. Pop, G. T., „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”, BOR 910/1962, pp. 958963.
(date despre NM; ipoteză de biblia lui sau folosit pt. Biblia 1688)
2209. Pop, G. T., „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul
Testament de la Bălgrad (1648)”, BOR 78/1962, pp. 742757.
2210. Pop, pr. Vasile, „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”, GB 12/1975, pp. 4147.
2211. Pop, protos. Irineu, „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”, BOR 1-
2/1987, pp. 8696.
2212. Pop, protos. Irineu, „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”, BOR 34/1986, pp.
5965.
2213. Popa, drd. Ion D., „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”,
GB 34/1971, pp. 281293.
2214. Popa, prof. Atanasie, „Versuri vechi ale psalmului 50”, MB 79/1968, pp. 421433.
2215. Popa, prof. Augustin, Biblia copiilor cu chipuri. Carte de şcoală pentru clasa III. şi IV.
primară, Tipogr. Cartea românească, Diciosânmărtin, 1924, 87 p. (cu binecuvântarea
Mitropoliei din Blaj)
2216. Popa, prof. Augustin, Biblia copiilor cu chipuri. Carte de şcoală pentru clasa III. şi IV.
primară, Tipogr. Cartea românească, Diciosânmărtin, 1935, 92 p. (ed. a VI-a, cu
binecuvântarea mitropolitului din Blaj)
2217. Popescu (Mălăeşti), pr. prof. I., Teodorescu, prof. dr. C., Istoria sfântă a Vechiului şi
Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală, Ed. Cartea românească,
Bucureşti, 1929?, 184 p. (ed. III-a)
2218. Popescu, diac. dr. I., „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”, BOR
4/1905, pp. 404415.
2219. Popescu, diac. dr. I., „Psalmii”, BOR 1 (pp. 4352), 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906.
95

2220. Popescu, diac. dr. I., „Psalmii”, BOR 5 (pp. 528538), 6 (653670), 7 (747755), 10 (1093-
1105), 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905.
2221. Popescu, diac. dr. Ioan, Pentateuchul. Studiu istorico-critic, Instit. de arte grafice „Carol
Göbl”, Bucureşti, 1904, 82 p.
2222. Popescu, diac. Dumitru, „Π. Τρεμπελα, Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης, (Inspiraţia
Sfintei Scripturi), Αθηναι, 1938”, RT 910/1940, p. 517.
2223. Popescu, diac. I., „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului
Testament”, BOR 1/1903, pp. 235238.
2224. Popescu, diac. I., „Vechiul Testament. Studiile semitice în general. Critica V.
Testament”, BOR 7/1903, pp. 777787.
2225. Popescu, dr. M., „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 91912)”,
BOR 12/1913, pp. 985990. (ist. biblică)
2226. Popescu, dr. M., „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 8)”, BOR
9/1912, pp. 863870. (ist. biblică)
2227. Popescu, dr. M., „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”, BOR 1/1913, pp. 2731.
(ist. biblică)
2228. Popescu, dr. M., „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”, BOR 8/1912, pp. 774781.
(ist. biblică)
2229. Popescu, econ. prof. dr. Const. I., ConstantinescuLucaci, prof. econ. I., Istoria sfîntă a
Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text, Ed.
Librăriei Socecu & comp., Bucureşti, 1903, 143 p. (ed. I)
2230. Popescu, econ. prof. dr. Const. I., ConstantinescuLucaci, prof. econ. I., Istoria sfântă a
Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text, Ed.
Librăriei Socecu & comp., Bucureşti, 1904, 142 p. (ed. a II-a)
2231. Popescu, econ. prof. dr. Constantin I., Istoria sfântă a Vechiului Testament conform
programei în vigoare pentru clasa I seminarială, Instit. de arte grafice „Sportul”, 1924,
173 + III p. (ed. a III-a)
2232. Popescu, econ. prof. dr. Constantin I., Istoria sfântă a Vechiului Testament conform
programei în vigoare pentru clasa I seminarială, Tipogr. „Jockey-Club”, Bucureşti,
1919, 173 + III p.
2233. Popescu, econ. stavr. prof. dr. Constantin I., Esplicarea psalmilor mesianici (traducere
după textul original), Atelierele grafice Socecu, Bucureşti, 1904, 64 p.
2234. Popescu, econ. stavr. prof. dr. Constantin I., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament cu o hartă a Palestinei, Tipogr. Gutenberg, Bucuresci, 1902, 122 p. (ed. a
III-a)
2235. Popescu, George, Priviri asupra Cărţii profetului Isaia, Tipogr. Curţii regale, Bucureşti,
1900, 46 p. (licenţă)
2236. Popescu, ierom. Serafim, „Otto Dibelius, Bericht von Jesu aus Nazareth, Berlin, 1941”,
RT 78/1944, pp. 378379.
2237. Popescu, magistrand Gabriel, „Psalmii în predica Fericitului Augustin”, ST 34/1963, pp.
155173.
2238. Popescu, magistrand Gabriel, „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi
cazaniile duminicilor de peste an, (alcătuite de PF Justinian, Patriarhul BOR, după
Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke, arhiepiscopul Astrahanului, tradus de
mitropolitul Grigore, tipărit pt. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”, ST 5-
6/1963, pp. 317328.
2239. Popescu, magistrand MihailGabriel, „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”, ST
12/1962, pp. 2639.
2240. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul (urmare din no. 91914)”, BOR 10/1915, pp. 992-
998.
96

2241. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 1/1915, pp. 7378.


2242. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 11/1915, pp. 11251131.
2243. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 12/1915, pp. 12391245.
2244. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 2/1915, pp. 163169.
2245. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 3/1915, pp. 253258.
2246. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 4/1915, pp. 368374.
2247. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 5/1914, pp. 420426.
2248. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 6/1914, pp. 569575.
2249. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 7/1914, pp. 686693.
2250. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 8/1914, pp. 786793.
2251. Popescu, Mihail, „Profeţia şi psalmul”, BOR 9/1914, p. 871. (paral. între psalmi şi
profeţi)
2252. Popescu, Mihail, „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 5)”, BOR 6/1915, pp.
572576.
2253. Popescu, Mihail, „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 6)”, BOR 7/1915, pp.
707713. (exegeză)
2254. Popescu, Mihail, „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 7)”, BOR 8/1915, pp.
828833. (exegeză)
2255. Popescu, Mihail, „Spiritul evanghelic al milei”, BOR 5/1915, pp. 466472. (exegeză)
2256. Popescu, O., „André Feuillet, Le prologue du quatrième Evangile, Paris, 1968, 420 p.”,
MO 5-6/1969, pp. 480481.
2257. Popescu, O., „E. Thestrup Pedersen, Bibelhandbok, Ed. Lund, Gleerap, 1966, 318 p.”,
MO 910/1969, p. 813.
2258. Popescu, O., „Franz J. Leenhardt, Parole, ecriture, sacrements. Etudes de theologie et
d’exégèse, Paris, 1968, 218 p.”, MO 56/1969, p. 481.
2259. Popescu, O., „H. Braun, Qumran und das Neue Testament, Tübingen, 1966”, MO 3-
4/1969, p. 333.
2260. Popescu, O., „H. Renckens, S. J., Isaïe. Le prophète de la proximité de Dieu, Paris,
1967, 249 p.”, MO 56/1969, p. 480.
2261. Popescu, O., „Henri Clavier, Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament, în
Revue d’histoire et de philosophie religieuses”, MO 910/1967, pp. 831832.
2262. Popescu, O., „I. A. T. Robinson, Le corps. Etude sur la théologie de saint Paul, Lyon,
1966, 143 p.”, MO 34/1969, p. 333.
2263. Popescu, O., „J. B. Bauer, Die neutestamentlichen Apokryphen, Düsseldorf, 1968, 111
p.”, MO 34/1969, p. 332.
2264. Popescu, O., „J. Jeremias, Jérusalem au temps de Jesus, Paris, 1967, 528 p.”, MO 3-
4/1969, p. 332.
2265. Popescu, pr. David, „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”,
GB 12/1970, pp. 8084.
2266. Popescu, pr. dr. Simion, „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”, BOR
8/1928, pp. 720725.
2267. Popescu, pr. Gr., Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege
desăvârşită, veşnică şi universală. Legea morală evanghelică - superioritatea ei.
Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi, Tipogr. Munca, Roman, 1925, 52 p.
2268. Popescu, pr. Gr., De ce serbăm duminica? - studiu apologetic - în lumina Sfintei
Scripturi şi a Istoriei bisericeşti, Tipogr. „Beram-tatăl”, Roman, 1926, 35 p. (supratitlu
Împotriva rătăcirii adventiste)
2269. Popescu, pr. Haralambie, Iisus Hristos. Sfintele Evanghelii întruna, Ed. Pace, Bucureşti,
1937, 320 p.
97

2270. Popescu, pr. Marin D., Sf. Atanasie al Alexandriei - Epistolă către Marcelin despre
interpretarea psalmilor, Tipogr. Dim. C. Ionescu, Bucureşti, 1907, 54 p. (licenţă)
2271. Popescu, pr. Petre, Despre profeţii, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1905, 65 p.
(licenţă)
2272. Popescu, pr. prof. Constantin I., ConstantinescuLucaci, econ. prof. I., Învăţătura
Mântuitorului Iisus Hristos, Socecu & comp., Bucureşti, 1905, 67 p. (manual)
2273. Popescu, pr. prof. dr. I. Ctin, Istoria sfântă a Noului Testament. Manual pentru
seminarii teologice, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 167 p.
2274. Popescu, pr. prof. Dumitru, „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”, O
4/1988, pp. 157160.
2275. Popescu, pr. prof. Ionel, „Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen
Testaments, vol. I, Göttingen, 1992, 419 p.”, MB 13/1996, pp. 142143.
2276. Popescu, pr. prof. Ionel, „Pr. prof. dr. Mircea Basarab, Ermineutica biblică, Oradea,
1997, 158 p.”, MB 79/1997, pp. 125126.
2277. Popescu, pr. prof. Niculae M., „Monumente de literatură veche creştină”, MO 6-7/1956,
pp. 431-438.
2278. Popescu, pr. prof. Simeon, Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în
Biserica Ortodoxă. Studiu bibic de ..., Tipogr. Dor. P. Cucu, Bucureşti, 1908, 38 p.
2279. Popescu, pr. prof. Simion, Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în
Biserica Ortodoxă. Studiu biblic, Ed. Librăriei naţionale, Bucureşti, 1908, 38 p.
2280. Popescu, pr. Simeon, „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”, RT 1213/1912, pp. 351373.
2281. Popescu, pr. Simeon, Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. I. Cornoiu şi al
părintelui I. Popescu-Mălăeşti, publicat în Biserica Ortodoxă Română no. 3, iunie
1909, pg. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica
Ortodoxă”, Tipogr. Albert Baer, Bucureşti, 1909, 20 p.
2282. Popescu, pr. Simion, Evangheliile apocrife, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1921, 28
p.
2283. Popescu, prof. Adrian N., „Pericope evanghelice explicate”, GB 57/1994, pp. 5476.
2284. Popescu, prof. Adrian N., „Pr. prof. dr. I. Constantinescu, Studiul Noului Testament,
manual pt. Seminariile teologice, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, pp. 728730.
2285. Popescu, prof. Teodor M., „Evanghelia, cartea preotului”, GB 89/1957, pp. 541550.
2286. Popescu, prof. Teodor M., „Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor”, ST 78/1951, pp. 369-
385. (cu bibliografie)
2287. Popescu, Şerban, Priviri asupra profetului Iezechil, Tipogr. Gutenberg, Bucureşti, 1905,
64 p. (licenţă)
2288. Popescu, Simion, Canonul Muratori, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1921, 10 p.
2289. Popescu, Ştefan, Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob, Tipogr. Gutenberg,
Bucureşti, 1906, 98 p. (licenţă)
2290. Popescu-Andrăşeşti, pr. Alex. T., Studiu asupra regelui David ca psalmist, Instit. de
arte grafice „Eminescu”, Bucuresci, 1904, 55 p. (licenţă)
2291. Popescu-Băjenaru, I., Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare
creştin în viaţa de toate zilele, Ed. Cartea românească, Bucureşti, f.a. (1925?), 182 p.
(118 ilustraţii, 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte)
2292. Popescu-Băjenaru, I., Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor.
Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele, Ed.
Cartea românească, f.a. (1929?), 240 p. (120 ilustraţii, 6 icoane şi o hartă a Locurilor
Sfinte) (ed. a II-a)
2293. PopescuBreasta, Grigorie, Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba, Tipogr. Gutenberg,
Bucureşti, 1902, 63 p. (licenţă)
98

2294. PopescuBreasta, iconom prof. Grigorie, Explicarea Evangheliilor pentru cl. a IIa
secundară de băieţii şi fete, Ed. Ramuri, Craiova, 1921, 56 p.
2295. Popescu-Cernica, econ. Alexandru, Mângâieri sfinte din psalmii lui David. Versuri
de ..., Instit. de arte grafice „Eminescu”, Bucureşti, 1906, 284 p. (ed. I, colecţia
Biblioteca Bisericei)
2296. PopescuGornet, G. D., Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru,
Ed. Democratul, Ploieşti, 1905, 58 p. (licenţă)
2297. Popescul, prot. prof. Petru, Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al
şcoalelor primare, clasa a II-a, Ed. „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1928, 62 p. (ed. I)
2298. Popescul, prot. prof. Petru, Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al
şcoalelor primare, clasa a III-a, Ed. „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1928, 62 p. (ed. I)
2299. Popescul, prot. prof. Petru, Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al
şcoalelor primare, clasa a IV-a, Tipogr. Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1928, 72 p.
2300. PopescuLudeşti, Ştefan Gh., Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul
despre răuboiul actual, Ed. Alba, Alba Iulia, 1940, 56 p.
2301. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat), „Introducere în Testamentul Nou, de
pr. dr. V. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”, ST 1/1929, pp. 236237.
2302. Popescu-Mălăeşti, diac. dr. I., „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale
Vechiului Testament”, în Societatea studenţilor în Teologie. Douăzeci de ani dela
înfiinţare, Tipogr. Regală, Bucureşti, 1907, pp. 34-48.
2303. Popescu-Mălăeşti, diac. dr. Ioan, Profeţia lui Obadia. Tradusă şi comentată, Tipogr.
Moderna, Ploieşti, 1906, 64 p.
2304. PopescuMălăeşti, diac. dr. P. I., „Împărţirea timpului la ebrei”, BOR 8/1905, pp. 931-
950.
2305. PopescuMălăeşti, diac., „Psalmii”, BOR 6/XXXI, pp. 703711.
2306. Popescu-Mălăeşti, econ. prof. dr. Ioan, Proorocia lui Ioel. Studiu exegetico-introductiv,
Instit. grafic „Universala”, Bucureşti, 1910, 93 p.
2307. Popescu-Mălăeşti, pr. ec. dr. I., Psalmii. Studiu exegetic, poetic, filologic, Bucureşti,
1930-1931, 34 p.
2308. Popescu-Mălăeşti, pr. ec. prof. I., Studii şi commentarii. Proorocii. Noţiuni introductive,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1926, 88 p. (fasc. I)
2309. Popescu-Mălăeşti, pr. ec. prof. I., Studii şi commentarii. Proorocii. Noţiuni introductive,
Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1926, pp. 89-127 (fasc. II)
2310. Popescu-Mălăeşti, pr. ec. prof. I., Studii şi commentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte
explicări, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1926, 80 p. (fasc. III)
2311. Popescu-Mălăeşti, pr. ec. prof. I., Studii şi commentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte
explicări, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1927, pp. 81-224 (fasc. III)
2312. Popescu-Mălăeşti, pr. econ. prof. I., Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular), Ed.
Cartea românească, Bucureşti, 1927, 72 p. (ed. a II-a)
2313. PopescuMălăeşti, pr. I., „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original,
traducerea LXXei şi traducerile româneşti”, ST 1/1929, pp. 614.
2314. PopescuMălăeşti, pr. I., „Cu prilejul unei recenzii”, ST 2/1931, pp. 6870. (răspuns
recenziei prof. V. Tarnavschi din Candela 46/1930, la „Proverbele lui Solomon”)
2315. PopescuMălăeşti, pr. I., „Eclesiastul”, ST 1/1933, pp. 93155.
2316. PopescuMălăeşti, pr. I., „Introducerea în cărţile Vechiului Testament, de arhipresbiterul
mitrofor dr. Vasile Tarnavschi, profesor în Cernăuţi”, ST 1/1929, pp. 235236.
2317. PopescuMălăeşti, pr. I., „Proverbele lui Solomon”, (urmare din nr. anterioare), ST
3/1930, pp. 322.
2318. PopescuMălăeşti, pr. I., „Proverbii lui Solomon”, (urmare din ST 1/1929), ST 2/1930,
pp. 118.
99

2319. PopescuMălăeşti, pr. I., „Suprascrierile Psalmilor”, ST 1/1931, pp. 6998.


2320. PopescuMălăeşti, pr. I., „Traducerea Sf. Scripturi”, ST 2/1931, pp. 4762.
2321. PopescuMălăeşti, pr. I., „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”, ST 2/1932, pp.
35111. (cu bibliografie)
2322. Popescu-Mălăeşti, pr. I., Răspuns cu prilejul unei recensii, Tipogr. Seminarului
monahal Cernica-Ilfov, Bucureşti, 1933, 16 p. (extras din Raze de lumină, V/1933, nr. 5,
pp. 362-375)
2323. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. ec. I., Mihălcescu, prof. Ioan, Papacostea, prof. Cezar, Din
Sfânta Scriptură. Vechiul Testament. I. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia, traducere
după textul original ebraic, Tipogr. Dim. C. Ionescu, Bucureşti, 1918, 84 p.
2324. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. ec. I., Studii şi comentarii. Proverbele lui Solomon (studiu
introductiv), Tipogr. „România Mare”, f.a., 37 p. (fasc. V)
2325. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Comentar la Cartea Iob, Bucureşti, 1927-1928, 325 p.
(litografiată)
2326. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Omnia pro pecunia. Traducerea Sfintei Scripturi în
vremea Patriarhului Miron Cristea, Tipogr. Sfintei Mitropolii a Olteniei, Craiova,
1942, 22 p.
2327. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament,
Tipogr. „România Mare”, Bucureşti, 1933, 87 p. (fasc. I-a)
2328. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament.
Fascicula II-a. Pentateuhul, Ed. „Activitatea grafică”, Bucureşti, 1936, 184 p.
2329. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Studii şi comentarii. Cartea lui Iob. Studiu introductiv,
Tipogr. Ateneu, Bucureşti, 1935, 68 p. (fasc. VIII)
2330. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Studii şi comentarii. Eclesiastul, Bucureşti, 1933, 66 p.
(fasc. VII)
2331. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Studii şi comentarii. Valoarea Vechiului Testament
pentru creştini (schiţă), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 84 p. (fasc. VI)
2332. Popescu-Mălăeşti, pr. prof. I., Teodorescu, prof. dr. C., De la alfa la omega. Partea II-
a. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală, Ed. Cartea românească,
Bucureşti, 1923, 109 p. (ed. I)
2333. PopescuMălăieşti şi Scriban, Iuliu, „Studii şi comentarii. Proorocii de la care avem
scrieri”, BOR 2/1926, pp. 54?. (cronol., tabel)
2334. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 12)”, BOR
1/1911, pp. 4450.
2335. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 4)”, BOR 5-
6/1911, pp. 689694.
2336. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 3)”, BOR
4/1911, pp. 451455.
2337. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1)”, BOR
2/1911, pp. 153158.
2338. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 2)”, BOR
3/1911, pp. 309314.
2339. PopescuMălăieşti, pr. econ. I., „Rolul educativ al profeţilor”, BOR 12/1911, pp. 1260-
1263.
2340. PopescuMălăieşti, pr. I. (oare?, nu e dat numele în fişă), „Studii şi comentarii. Proorocia
lui Isaia (cap. 9, 7 10, 4)”, BOR 4/1927, pp. 211216. (exegeză)
2341. PopescuMălăieşti, pr. I. (oare?, nu e dat numele în fişă), „Studii şi comentarii. Proorocia
lui Isaia (cap. 4, 2 5, 7)”, BOR 9/1927, pp. 524533. (exegeză)
2342. PopescuMălăieşti, pr. I., „Biblia tipărită de Şaguna”, BOR 7/1909, pp. 746750.
100

2343. PopescuMălăieşti, pr. I., „Comentarii şi reflexii scripturistice. Fabule şi ghicitori”, BOR
8/1910, pp. 903910.
2344. PopescuMălăieşti, pr. I., „Comentarii şi reflexii scripturistice. Câteva parabole. Isaia 28,
2428”, BOR 7/1910, pp. 752759.
2345. PopescuMălăieşti, pr. I., „Elemente ebraice în limba Noului Testament”, BOR 8/1910,
pp. 921926.
2346. PopescuMălăieşti, pr. I., „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din
numărul 81909)”, BOR 9/1909, pp. 10191029.
2347. PopescuMălăieşti, pr. I., „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no.
121910)”, BOR 7/1910, pp. 773777.
2348. PopescuMălăieşti, pr. I., „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no.
8)”, BOR 12/1910, pp. 13971401.
2349. PopescuMălăieşti, pr. I., „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 31925)”,
BOR 4/1925, pp. 196201. (exegeză)
2350. PopescuMălăieşti, pr. I., „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 41925)”,
BOR 6/1925, pp. 319335. (exegeză)
2351. PopescuMălăieşti, pr. I., „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 2)”, BOR
3/1925, pp. 131137. (exegeză)
2352. PopescuMălăieşti, pr. I., „Explicarea Epistolei către Efeseni 5, 14”, BOR 9/1925, pp.
522530. (exegeză)
2353. PopescuMălăieşti, pr. I., „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”, BOR 5/1910, pp.
522525.
2354. PopescuMălăieşti, pr. I., „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. 5)”,
BOR 6/1910, pp. 658663.
2355. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Cum lucrau proorocii?”, BOR 4/1926,
pp. 199206. (ist. şi arh. biblică)
2356. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia. Mântuirea lui Israel
(cap. 10, 20 12, 6)”, BOR 5/1927, pp. 278286. (exegeză)
2357. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia. Naşterea lui Emanuel
urmare 7, 1425”, BOR 2/1927, pp. 8291. (exegeză)
2358. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia, cap. 5, 830”, BOR
11/1926, pp. 635640. (exegeză)
2359. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 8, 123 şi 9, 16)”,
BOR 3/1927, pp. 147155. (exegeză)
2360. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări
(cap. 1, 123)”, BOR 5/1926, pp. 273280. (exegeză şi istorie)
2361. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6)”, BOR
12/1926, pp. 727730. (exegeză)
2362. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (1, 2431; 2, 122)”,
BOR 6/1926, pp. 316321. (exegeză)
2363. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6, 5 ş.u.; 7, 1-
13)”, BOR 1/1927, pp. 2731. (exegeză)
2364. PopescuMălăieşti, pr. I., „Studii şi comentarii. Proorocii. Noţiuni generale”, BOR
11/1925, pp. 691699.
2365. PopescuMălăieşti, pr., „Explicarea Epistolei către Efeseni”, BOR 2/1925, pp. 6975.
(exegeză)
2366. PopescuMălăieşti, pr., „Oarecare locuri din Sf. Scriptură explicate de Sinodul I
ecumenic din Niceea”, BOR 10/1925, pp. 634635.
2367. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament. Probleme vechi Cartea lui Iov”, BOR 8/1924, pp. 450454.
101

2368. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului


Testament. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”, BOR 9/1924, pp. 516524.
2369. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament (Autorii Psalmilor)”, BOR 6/1924, pp. 321328.
2370. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament (Psalmii)”, BOR 4/1924, pp. 202205.
2371. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament (Suprascrierile Psalmilor)”, BOR 5/1924, pp. 280290.
2372. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament (Generalităţi)”, BOR 3/1924, pp. 130137.
2373. PopescuMălăieşti, pr., „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului
Testament. Cartea lui Iov este un tot, un întreg”, BOR 11/1924, pp. 642650.
2374. PopescuMălăieşti, pr., „Studii şi comentarii. Proorocii (urmare din no. 2)”, BOR
3/1926, pp. 128135. (ist. biblică, Gal. 13, 1529)
2375. Popescu-Ţâţa, N., Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte
limbi şi traducerile în limba românească, Tipogr. Curţii regale, Bucuresci, 1900, 64 p.
(licenţă)
2376. PopescuŢâţa, Nicolae, Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în
alte limbi şi traducerile în limba românească, Tipogr. Curţii regale, Bucureşti, 1900, 64
p. (licenţă)
2377. PopescuUlmu, N., Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni,
Ed. Eminescu, Bucureşti, 1905, 88 p. (licenţă)
2378. Popovici, diac. Al., Buzescu, pr. Nic. C., Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului
Hristos, pentru cl. a IIa de gimnaziu, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1946, 262 p.
2379. Popovici, diac. Al., Buzescu, pr. Nic. C., Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului
Hristos, pentru cl. a IIa a gimnaziului unic, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1947,
195 p.
2380. Popovici, dr. Iosif, Paliia dela Orăştie 1582, Librăriile Socec & comp. etc., Bucureşti,
1911, 22 p. (extras din Analele Academiei Române, seria II - tom XXXIII, Memoriile
secţiunii literare, pp. 517-538)
2381. Popovici, pr. Aurel, „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”, după Franz
Xaver Mutz, RT 2 (pp. 5155), 3 (8693), 9 (259266), 1011 (295303) / 1912.
2382. Popovici, pr. Laurenţiu, „Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Braşov 15601561,
comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti, 1574, 1963, 434 p., ediţie îngrijită
de F. Dimitrescu”, MMS 56/1964, pp. 302304.
2383. Popovici, prof. Constantin, „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a
lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”, C 1898 (pp. 349365, 413425, 477491, 549-
566, 621637), 1899 (lipsă la raft), 1900 (131, 113129, 177193, 245262, 309324, 365-
385).
2384. Popoviciu, pr. Aurel, „Să cetim Sf. Scriptură”, RT 2/1913, pp. 6163.
2385. Popoviciu, pr. Aurel, „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”, RT 45/1912, pp. 145-
147.
2386. Porcescu, pr. Scarlat, „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino
1688, act de cutezanţă”, MMS 6/1988, pp. 9092.
2387. Preda, drd. Constantin I., „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De
vita Moysis”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.
Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie
ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu,
Sibiu, 1997, pp. 127142.
102

2388. Preda, drd. Constantin, „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit
Faptelor Apostolilor”, ST 34/1997, pp. 3154.
2389. Preda, drd. Constantin, „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”, O 3-
4/1997, pp. 3665.
2390. Prelipcean, pr. dr. Vladimir, „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul
Testament”, C ?, (1939, 1940, 1941), pp. 538567.
2391. Prelipcean, pr. dr. Vladimir, Profetul Avacum (Habacuc). Introducere, traducere şi
comentar, Ed. „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1934, 104 p.
2392. Prelipcean, pr. prof. dr. Vladimir, Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul
Testament, Ed. „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1942, 30 p. (extras din Candela, 1939-
1941)
2393. Prelipcean, pr. prof. univ. dr. Vl., „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”, C ?/1946,
pp. 110.
2394. Prelipcean, pr. prof. univ. dr. Vladimir, „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului
Testament”, C ?/1946, pp. 338359.
2395. Prelipcean, pr. prof. Vl., „Idei despre pietate în Vechiul Testament”, ST 12/1952, pp.
1524.
2396. Prelipcean, pr. prof. Vl., „Inspiraţia Sfintei Scripturi”, O 4/1962, pp. 463488.
2397. Prelipcean, pr. prof. Vl., „L. Cerfeaux, La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul,
Paris, 1965, 430 p.”, O 3/1968, pp. 429431.
2398. Prelipcean, pr. prof. Vlad., „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în
epoca contemporană în Apus”, ST 34/1968, pp. 221241.
2399. Prelipcean, pr. prof. Vlad., „Vechiul Testament: cuprinsul, caracterul, sensul”, GB 3-
4/1964, pp. 192196. (predică)
2400. Prelipcean, pr. prof. Vladimir, „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”, ST 1-
2/1954, pp. 316.
2401. Prelipcean, pr. prof. Vladimir, Neaga, pr. prof. Nicolae, Barna, pr. prof. Gh., Studiul
Vechiului Testament. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice, EIBMO,
Bucureşti, 1955, 288 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian,
Patriarhul BOR)
2402. Prelipcean, pr. prof. Vladimir, Neaga, pr. prof. Nicolae, Barna, pr. prof. Gh., Chialda,
pr. prof. Mircea, Studiul Vechiului Testament, pentru Institutele teologice, EIBMBOR,
Bucureşti, 1985, 452 p. (cu binecuvântarea PF Iustin, Patriarhul BOR) (ed. a II-a)
2403. Prelipcean, prof. dr. Vl., „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”, C ?,
(1942/1943), pp. 5271.
2404. Prelipcean, prof. dr. Vlad, „Ceva despre scrisul profeţilor V. T.”, C ?, (1944/1945), pp.
181195.
2405. Prelipcean, prof. dr. Vlad, Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament, Tipogr.
Unirea, R. Vâlcii, f.a., 15 p. (extras din Candela 1944-1945)
2406. Prelipcean, prof. dr. Vladimir, „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor
pentru Palestina preistorică”, C 112/1938, pp. 152167.
2407. Prelipcean, prof. dr. Vladimir, „Importanţa Vechiului Testament. Studiul şi cultivarea
lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. din
Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar), C 112/1937, pp.
116140.
2408. Prelipcean, prof. dr. Vladimir, Importanţa Vechiului Testament. Studiul şi cultivarea lui
la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor
universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament), Tiparul „Glasul
Bucovinei”, Cernăuţi, 1938, 28 p. (extras din Candela, 1-12/1937)
103

2409. Prelipcean, prof. Vlad., şi Marcu, pr. prof. Gr. T., „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa
Bisericii. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului
Testament”, ST 12/1971, pp. 3173. (unitatea VT şi NT, tipologia VT, cultul, viaţa
Bisericii, literat veche, creştinismul cont şi VT; originea cărţilor NT, cultul, viaţa
Bisericii, apocrife, creştinismul cont şi NT)
2410. Prelipcean, V., „Sergius KisielKisielewschi, Pravno agrarne w Izraelu wedlung
Pentateuhu, Warsawa, 1935, 130 p.”, C 112/1938, pp. 418419.
2411. Prelipcean, V., „Παναγιωτου Ι. Μπρατσιοτις, Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην, (P.
Bratsiotis, Introducere în Vechiul Testament), Atena, 1937, 80, XII + 658 p.”, C 1-
12/1938, pp. 415417.
2412. Prelipcean, V., Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament, Iaşi, 1946,
24 p. (non vidi)
2413. Prelipcean, Vl., „Dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică «Andreiană», «N-
am venit să stric legea». Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului
Testament, Sibiu, 1940, VII + 276 p.”, C ?, (1939, 1940, 1941), pp. 778780.
2414. Prelipceanu, pr. prof. Vl., „Probleme sociale în Vechiul Testament”, ST 12/1949, pp.
5568.
2415. Prelipceanu, pr. prof. Vlad., „Decalogul, lege morală universală şi permanentă”, MMS
5/1956, pp. 246258.
2416. Prelipceanu, pr. prof. Vlad., „Evangheliile sinoptice. Probleme dogmatice şi idei
sociale”, ST 56/1953, pp. 365381.
2417. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui
Iisus Sirah”, ST 910/1955, pp. 582599.
2418. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Dr. Vasile Gheorghiu, Împărăţia de «mii de ani» şi
lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20, 110), 1928, 29 p.”, ST 56/1949, pp.
443447.
2419. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în
comparaţie cu concepţiile antice orientale”, MMS 12/1957, pp. 6070.
2420. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul
iudaic”, MMS 12/1969, pp. 2135.
2421. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Profeţi şi profeţii false, după Vechiul Testament”, ST
56/1949, pp. 326332.
2422. Prelipceanu, pr. prof. Vladimir, „Sf. Scriptură, cartea de căpetenie a preotului”, ST 7-
8/1949, pp. 487500.
2423. Prelipcian, pr. prof. dr. Vl., „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”,
MO 56/1962, pp. 271283.
2424. Pricopie, Mihail, Psalmii versificaţi, după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. Nicodim, de ...,
Huşi, 1933, 32 p. (non vidi)
2425. Prinz, Ioachim, Cartea Cărţilor povestită de …, trad. de Littman, Dora, Ed. Socec &
co., Bucureşti, 1931, 176 p.
2426. Provian, pr. prof. Constantin, Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei.
Conferinţe şi cuvântări, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1921, 100 p.
2427. Provian, pr. prof. Constantin, Sf. Apostol Pavel. Studiu asupra personalităţii şi
activităţii sale practice, Tipogr. I. Călinescu, Buzău, 1921, 88 p.
2428. Pufu, pr. drd. Gheorghe, „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”,
MO 4/1987, pp. 3844.
2429. Pufu, pr. lect. dr. Gheorghe, „Harismele în viaţa Bisericii primare”, GB 14/1999, pp. 94-
102.
2430. Pufu, pr. lect. dr. Gheorghe, „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. Apostol Pavel”, GB 9-
12/1998, pp. 7684.
104

2431. Pulpea, diac. Ioan I., „Mărturii profane despre Sf. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus
Hristos. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa
şi răspunsul acestuia”, BOR 1112/1941, pp. 656665.
2432. Puşcariu, dr. Ilarion, Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiiu, 1904, 238 p. (ed. II) (non vidi)
2433. Puşcariu, dr. Ilarion, Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile,
Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1907, 196 p. (non vidi)
2434. R., pr. C., „O nouă ediţie a Bibliei”, MMS 6/1930, pp. 189190. (Biblia lui GG şi VR)
2435. Radu, pr. Aurel, „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie, Bucureşti), anul
III, 1932, nr. 2”, RT 12/1933, p. 69. (despre I. P. Mălăeşti, Studii şi comentarii)
2436. Radu, pr. prof. dr. Dumitru, „Câteva consideraţii despre păcat”, O 34/1996, pp. 2945.
2437. Radu, pr. prof. dr. Vasile, „T. S. Negoiţă, Proorocul Naum. Traducere şi comentar, teză
de doctorat (urmare din no. 34). Consultarea Părinţilor bisericeşti”, BOR 56/1933, pp.
252268.
2438. Radu, pr. prof. dr. Vasile, „T. S. Negoiţă, Proorocul Naum. Traducere şi comentar, teză
de doctorat (urmare din no. 12). Comentarul în general”, BOR 34/1933, pp. 146185.
2439. Radu, pr. prof. dr. Vasile, „T. S. Negoiţă, Proorocul Naum. Traducere şi comentar, teză
de doctorat. Aspectul general al cărţii”, BOR 12/1933, pp. 68?.
2440. Radu, pr. prof. dr. Vasile, „T. S. Negoiţă, Proorocul Naum. Traducere şi comentar, teză
de doctorat (urmare din no. 56). Bibliografie”, BOR 78/1933, pp. 355377.
2441. Radu, pr. prof. dr. Vasile, „T. S. Negoiţă, Proorocul Naum. Traducere şi comentar, teză
de doctorat (urmare din no. 78). Concluzie”, BOR 910/1933, pp. 459486.
2442. Radu, pr. prof. Dumitru, „Învierea Domnului, pârgă a învierii şi înnoirii noastre”, BOR
34/1978, pp. 244251.
2443. Radu, pr. prof. V., Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat, Bucureşti, 1933,
121 p. (plus 12 planşe)
2444. Radu, pr. Vasile, Galaction, Gala, Elemente, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol
II”, Bucureşti, 1935, 18 p. (1. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti,
2. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta, 3. Originea şi traducătorii
Septuagintei, 4. De la Reformă încoace, 5. Lupta confesională)
2445. Radu, prot. A., „Pr. lect. D. Abrudan, Creştinismul şi mozaismul în perspectiva
dialogului interreligios, Sibiu, 1979”, MA 46/1980, p. 555.
2446. Radu, prot. Aurel, „Predica Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, MA 1012/1967, pp. 803815.
2447. Radu, prot. dr. Simion, „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”, MB
1012/1991, pp. 1124.
2448. Răducă, diac. asist. dr. Vasile, „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας - τα εσσαιχα
κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă
textele eseniene de la Qumran tr. neogreacă), ed. Sava Aguridis şi G. Gratzeas, Centrul
de Studii biblice, Ed. Artos Zois, Atena, 1988”, ST 4/1990, pp. 110113.
2449. Răducă, pr. asis. Vasile, „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”, GB 34/1992,
pp. 5356.
2450. Răduleanu, pr. Boris, „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”, GB 912/1976, pp.
921936.
2451. Răduleanu, pr. Boris, „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”, GB 56/1975, pp. 498513.
2452. Răduleanu, pr. Boris, „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”, GB 78/1976, pp. 725741.
2453. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”, ST
78/1975, pp. 536545.
2454. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Judecata universală după Noul Testament”, ST 12/1977,
pp. 112122.
105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976,
pp. 669682.
2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975,
pp. 515524.
2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de
meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p.
2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733.
2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940-
941.
2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui
Martin Noth)
2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie
Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215.
2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596-
598.
2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p.
2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141-
162.
2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul
ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi)
2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT
2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938.
2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS
56/1965, pp. 269276.
2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de
învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240.
2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199.
2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334.
2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988,
pp. 2235.
2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea.
Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233-
242.
2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp.
171172. (gânduri)
2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980.
2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed.
Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p.
2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic,
Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p.
2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu
istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p.
2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr.
Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă)
2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi
învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221.
2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către
Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234.
2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire,
(Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.
106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu
den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen,
1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134.
2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”,
BOR 7/1928, pp. 654657.
2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de
Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR
11/1928, pp. 10311040.
2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR
6/1929, pp. 524537.
2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (1881-
1931)”, ST 2/1932, pp. 246302.
2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter,
Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187.
2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică
din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und
seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194.
2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr.
„Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p.
2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an
XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu
Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie)
2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST
1/19381939, pp. 409410.
2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni
din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p.
2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar
(Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1946, 125 p.
2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel.
Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p.
2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol
Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p.
2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea
Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs)
2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p.
2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II,
Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p.
2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr.
Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs)
2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia,
Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p.
2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la
Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs
manuscris)
2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola
către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti,
1929, 28 p.
107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după
Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p.
2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament,
Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs)
2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani
(18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p.
2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în
Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189.
2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un
privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940,
434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186.
2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939,
pp. 2029. (volum omagial)
2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis,
Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi
10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182.
2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic
grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST
2/1940, pp. 179180.
2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la
Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de
Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”,
ST 1/1937, pp. 186194.
2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de
contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119.
2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 1-
2/1990, pp. 8090.
2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre
creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534.
2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o
traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p.
2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de
textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în
fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă,
pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr.
Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p.
2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o
traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte
grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p.
2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul
original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în
teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p.
2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă)
2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT
1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai)
2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT
4/1993, pp. 155165.
2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.
108

2523. Ş(esan), M(ilan), „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”, MA 13/1961, p.


149.
2524. Ş(esan), M(ilan), „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”, MA 13/1961, pp.
148149.
2525. Ş(esan), M(ilan), „Marcu Gr. T., dr. prof., Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor
Noului Testament: Fragmentul Muratori, Sibiu, 1944, 22 p.”, C ?, (1944/1945), pp. 180.
2526. Ş(esan), M(ilan), „Neaga N., dr. prof., Hristos în Vechiul Testament. Însemnări pe
marginea textelor mesianice, Sibiu, 1944, 150 p.”, C ?, (1944/1945), pp. 180.
2527. Ş(esan), M(ilan), „Nicodim, mitropolitul Moldovei, Primele zile ale creştinismului,
traducere după F. V. Farrar, Ed. Mănăstirea Neamţu, 1938, vol. I 559 p., vol. II 451 p.
şi vol. III 599 p.; traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului», vol. XV, XVI
şi XVII”, C 112/1938, pp. 420423.
2528. Săbăduş, magistrand Ioan, „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul
Testament”, ST 34/1965, pp. 219241.
2529. Săbăduş, magistrand Ioan, „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist
Ioan”, O 3/1965, pp. 308325.
2530. Săbăduş, pr. Ioan, „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”,
ST 56/1974, pp. 383395. (diverse ipoteze)
2531. Săbăduş, pr. Ioan, „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”, MA 9-
10/1972, pp. 669682.
2532. Şaitiş, Petre, Pildele înţeleptului Solomon. Versuri după Sfînta Scriptură, Ed.
Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj, 1991, 112 p.
(cu binecuvântarea IPS Teofil, arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului)
2533. Sakkos, prof. S. N., „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain), duminica a
XXa după Rusalii”, MO 1112/1973, pp. 954959.
2534. Sakkos, prof. S. N., „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după
Luca”, trad. de Olimp N. Căciula, MO 78/1973, pp. 589597.
2535. Sakkos, prof. S. N., „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după
Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”, trad. de pr. Olimp N. Căciula, MO 910/1973,
pp. 762765.
2536. Sălăgeanu, pr. Petru, „Dr. A. M. Ramsey, arhiepiscopul de Canterbury, Autoritatea
Bibliei, articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible, 1962, Edinburg”, MB 11-
12/1964, pp. 832836.
2537. Sălăgeanu, pr. Petru, „Vladimir Rodziano, Înţelesul textului de la Matei 5, 3, Berlin,
1964, în Studia Evanghelica II, pp. 229235”, MB 1112/1964, pp. 836838.
2538. Sales, P. M., Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una, Tipogr.
Alexandru A. Ţerek, Iaşi, 1947, 309 p.
2539. Sămărtineanu, V., „Convertirea Sfântului Apostol Pavel, apologie de Nicolae M. Ioniţă,
Tipogr. Eparhială «Cartea românească», Chişinău, 1932, 103 p.”, RT 56/1934, pp. 208-
209.
2540. Săndulescu, pr. Al., Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei
Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini, Tipogr. D.
Bălănescu, Buzău, f.a. (1946?), IV + 212 p.
2541. Sârbu, C. I., „Dr. Theol. Wilhelm Schütz, Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin,
Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt, Gustavschloessmanns
Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick), Leipzig und Hamburg, 1936, 156 p.”, RT 10/1937,
p. 402.
2542. Sârbu, magistrand Gheorghe, „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către
Laodiceni?”, O 3/1960, pp. 405430.
109

2543. Sârbu, magistrand Gheorghe, „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”, ST 9-


10/1960, pp. 663685.
2544. Sârbu, magistrand Gheorghe, „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”, BOR
2/1959, pp. 177193. (l. seminar pt. magistru)
2545. Sârbu, magistrand Gheorghe, „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”, ST 7-
8/1959, pp. 453466.
2546. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, „Epistola a IIa a Sf. Apostol Pavel către Timotei”, ST
2/1986, pp. 3991. (doctorat)
2547. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel.
Introducere, traducere şi comentariu”, ST 3/1986, pp. 1151.
2548. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”, ST
4/1986, pp. 2165.
2549. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”, ST
5/1986, pp. 1183.
2550. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel.
Introducere, traducere şi comentariu”, ST 6/1986, pp. 1581.
2551. Sârbu, pr. prof. Gheorghe, Epistola a IIa către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Traducere şi
comentariu, Inst. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1987, 284 p. (doctorat)
2552. Sasu, Aurel, Textul ipotetic. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1984, 199 p.
2553. Sauca, drd. Ioan, „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”,
MA 79/1982, pp. 445463.
2554. Savel, M., Istoria Iudaismului, Iaşi, 1902, 160 p. (non vidi)
2555. Şavelschi, prot. prof. Gh. I., Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea
Psalmilor), Tipogr. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia, Chişinău, 1934, 63 p.
2556. Savin, pr. Petru Gh., „Cronologia biblică”, ST 78/1960, pp. 517532.
2557. Savin, pr. Petru Gh., „Date privitoare la magii Evangheliei”, ST 910/1959, pp. 575590.
2558. Savin, prof. Ioan Gh., „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”, ST 9-
10/1964, pp. 519534.
2559. Savin, prof. Ioan Gh., „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii
Domnului»”, ST 56/1961, pp. 271297.
2560. Savin, prof. Ioan Gh., „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în
hagiografia creştină”, ST 56/1964, pp. 303334.
2561. Schultz, Samuel J., Călătorie prin Vechiul Testament, trad. din lb. engleză, Imprimeria
de Vest, Oradea, 1992, 541 p.
2562. Scorobeţ, Tr., „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”, RT 3/1923, pp. 8386.
2563. Scriban, ?, Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat, Tipogr. „Jokey-Club”, Bucureşti,
1914, 58 p. (non vidi)
2564. Scriban, arhim. (oare?, nu e dat numele în fişă), „Comentariul Sfintei Evanghelii.
Genealogiile Mântuitorului la Sf. Matei şi Sf. Luca”, BOR 3/1922, pp. 206215.
2565. Scriban, arhim. (oare?, nu e dat numele în fişă), „Comentariul Sfintei Evanghelii.
Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. 2, 120)”, BOR 4/1923, pp. 254264.
2566. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1, 3956)”, BOR 12/1922,
pp. ? (exegeză)
2567. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. (Luca 1, 2638)”, BOR 11/1922, pp.
801812. (exegeză)
2568. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. 5,
13 4, 11; Mc. 1, 913; Lc. 3, 2122 şi 4, 113)”, BOR 7/1925, pp. 403412. (exegeză)
2569. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Chemarea şi mărturia Sfântului
Ioan Botezătorul (Ioan 1, 625)”, BOR 5/1925, pp. 280288.
110

2570. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Evenimentele înaintea naşterii
Domnului (Luca 9, 525)”, BOR 10/1922, pp. 733745. (exegeză)
2571. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Fuga în Egipt. Uciderea pruncilor.
Întoarcerea la Nazaret. Matei 2, 1323”, BOR 2/1924, pp. 95103.
2572. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul
către farisei şi popor”, BOR 4/1925, pp. 221228. (exegeză)
2573. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12
ani (Lc. 2, 4152)”, BOR 3/1924, pp. 155163. (exegeză)
2574. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Prologul Evangheliei de la Ioan”,
BOR 8/1922, pp. 581590. (exegeză)
2575. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Propovăduirea Mântuitorului în
lume. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”, BOR 2/1925,
pp. 91100. (exegeză)
2576. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Propoveduirea Sfântului Ioan
Botezătorul”, BOR 3/1925, pp. 143149. (exegeză)
2577. Scriban, arhim. I., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Trimişii fariseilor la Sf. Ioan
Botezătorul (Ioan 1, 1928)”, BOR 6/1925, pp. 343350. (exegeză)
2578. Scriban, arhim. I., „În jurul Sfintelor Scripturi, de Gala Galaction şi pr. Vasile Radu,
extras din «Viaţa românească», an 22, no. 9, 1930”, BOR 2/1932, pp. 173175.
2579. Scriban, arhim. I., „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. IIIIV)”, BOR 7/1927,
pp. 420424. (exegeză, trad. din lb. italiană)
2580. Scriban, arhim. I., „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. VVII)”, BOR 8/1927, pp.
467476. (exegeză, trad. din lb. italiană)
2581. Scriban, arhim. I., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. VIIIIX)”, BOR
9/1927, pp. ? (exegeză, trad. din lb. italiană)
2582. Scriban, arhim. I., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. XII”, BOR 11/1927,
pp. 673676. (trad. din lb. italiană)
2583. Scriban, arhim. I., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. XXI”, BOR 10/1927,
pp. 590596. (trad. din lb. italiană)
2584. Scriban, arhim. I., „Teofilactos Farmachides, Comentar asupra Sfintei Evanghelii după
Matei, vol. I şi II, trad. de pr. Const. Grigore şi Sava T. Saru. I 301 p.; II 424 p.”, BOR
1112/1933, pp. 579583.
2585. Scriban, arhim. I., „Textul Evangheliilor. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei
(cap. III)”, BOR 6/1927, pp. 331334. (exegeză, trad. din lb. italiană)
2586. Scriban, arhim. I., Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a
seminariilor teologice din România Veche de ..., Tipogr. Sportul, Bucureşti, 1922, 188
p. (ed. a II-a)
2587. Scriban, arhim. I., Manual de ermineutică biblică, Tipogr. Cooperativa, Bucureşti,
1911, 140 p. (non vidi)
2588. Scriban, arhim. Iuliu, „Biblia la încoronarea regelui Angliei”, MMS 78/1937, pp. 261-
266. (doar câteva inf. despre Soc. biblică britanică)
2589. Scriban, arhim. Iuliu, „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”, BOR 9/1922, pp. 658-
668. (exegeză)
2590. Scriban, arhim. Iuliu, „Scriptura unei vieţi. Cântarea lui Moise”, MMS 6/1936, pp. 196-
203. (activ. de trad. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim)
2591. Scriban, arhim. Iuliu, Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. a VIIa a
seminariilor teologice, Ed. „Universala” Alcalay & co., Bucureşti, 1924, 222 p.
2592. Scriban, arhim. Iuliu, Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a
seminariilor teologice din România Veche, Ed. Sportul, Bucureşti, 19222, 188 p.
111

2593. Scriban, arhim. Iuliu, Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa
seminariale, Ed. Cooperativa, Bucureşti, 1941, 136 p.
2594. Scriban, arhim. prof. dr. Iuliu, Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed.
Adevărul, Chişinău, 1937, 96 p. (popularizare)
2595. Scriban, arhim. prof. I., Biblia ca unealtă culturală, Ed. Sfintei Episcopii a Argeşului,
f.a., 20 p.
2596. Scriban, arhim., „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Ioan Botezătorul?”,
BOR 2/1928, pp. 140142.
2597. Scriban, arhim., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul,
Lc. 1, 5780”, BOR 1/1922, pp. 3848. (exegeză)
2598. Scriban, arhim., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Neamul lui Hristos (Matei 1, 17)”,
BOR 2/1922, pp. 104114. (exegeză)
2599. Scriban, arhim., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Tăierea împrejur a lui Iisus. Aducerea
lui la biserică. Dreptul Simeon. Proorociţa Ana”, BOR 5/1923, pp. 334348.
2600. Scriban, arhim., „Comentariul Sfintei Evanghelii. Venirea magilor”, BOR 6/1923, pp.
422433.
2601. Scriban, arhim., „Dr. Vasile Tarnavschi, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului
Vechiu, Cernăuţi, 1928”, BOR 7/1928, pp. 651652.
2602. Scriban, arhim., „Folosul evangheliilor apocrife”, BOR 2/1921, pp. 9093.
2603. Scriban, arhim., „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”, RT 45/1921, pp. 97106.
2604. Scriban, arhim., „Pr. Anghel Constantinescu, Învaţă minte cu icoane din Sf. Scriptură”,
BOR 4/1923, pp. 311312.
2605. Scriban, arhim., „Sf. Scriptură pentru publicul românesc”, RT 5/1913, pp. 159161.
2606. Scriban, arhim., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”, BOR 1/1928,
pp. 1926. (trad. din lb. italiană)
2607. Scriban, arhim., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”, BOR 3/1928,
pp. 231234.
2608. Scriban, arhim., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”, BOR 4/1928,
pp. 323329.
2609. Scriban, arhim., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”, BOR
5/1928, pp. 432436.
2610. Scriban, arhim., „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”, BOR 2/1928, pp. 142146.
2611. Scriban, Iuliu, Sfânta Evanghelie. Cele patru Evanghelii în una singură, cu scurte
însemnări lămuritoare şi tâlcuiri, Ed. Ancora, Bucureşti, 1926, 269 p.
2612. Secaş, prot. Gheorghe, „Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea
de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian, 1968”, BOR 78/1969, pp. 845846.
2613. Secula, S., „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei
Scripturi”, RT 5/1910, pp. 181187.
2614. Semen, drd. C. Petre, „Poezia religioasă în Vechiul Testament”, GB 79/1977, pp. 700-
710.
2615. Semen, drd. P., „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale
Vechiului Testament”, MO 79/1978, pp. 571583.
2616. Semen, drd. Petre, „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”, ST 9-
10/1977, pp. 672682.
2617. Semen, drd. Petre, „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului
Testament”, ST 12/1978, pp. 149161.
2618. Semen, drd. Petre, „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”, MO 10-
12/1977, pp. 747755.
2619. Semen, Petre, Melniciuc-Puică, Ilie, Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena.
Introducere şi exegeză, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, 320 p.
112

2620. Semen, pr. conf. dr. Petre, „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”,
MMS 16/1996, pp. 2133.
2621. Semen, pr. conf. dr. Petre, Arheologia biblică în actualitate, Ed. Mitrop. Moldovei şi
Bucovinei „Trinitas”, Iaşi, 1997, 248 p.
2622. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Antilogii scripturistice vechitestamentare”, MB 79/1997, pp.
4049.
2623. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”, TV 912/1991, pp.
120127.
2624. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului
Testament”, TV 810/1992, pp. 314.
2625. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”, MMS 5-
7/1994, pp. 724.
2626. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului
Testament”, TV 47/1992, pp. 13226. (doctorat)
2627. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Le Livre de Nombres, no. 78, Service biblique, Evangile et
vie, Editions du Cerf, presenté par Pierre Buis”, TV 13/1992, pp. 165168.
2628. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”, TV
14/1994, pp. 1330.
2629. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi
Vechiul Testament”, TV 13/1992, pp. 4657.
2630. Semen, pr. prof. dr. Petre, „Vorbirea în pilde, în cărţile Sfintei Scripturi”, TV 11-
12/1992, pp. 1527.
2631. Semen, pr. prof. Petre, „Activitatea profetică după proorocul Miheia”, MO 46/1979, pp.
276283.
2632. Semen, pr. prof. Petre, „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului
Apostol Ioan”, MO 13/1982, pp. 713.
2633. Serafinceanu, prof. dr. I., „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei
Scripturi a Noului Testament”, MMS 34/1973, pp. 184219.
2634. Serafinceanu, prof. I., „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”,
MMS 1012/1969, pp. 581598.
2635. Şerb, pr. Teodor, „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL), MB 14/1976, pp. 49193.
2636. Şerb, pr. Teodor, „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ), MB 512/1976, pp. 329-
471.
2637. Şerb, pr. Teodor, Călăuza biblică, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, 288 p.
(extras din MB 1-4/1976, pp. 49-193 şi 5-8/1976, pp. 329-471)
2638. Şerbănescu, pr. Nicolae, „Biblia de la Bucureşti. Trei sute de ani de la apariţie. 1688-
1988”, BOR 910/1988, pp. 6982.
2639. Şerbănescu, pr. Nicolae, „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Cu prilejul
tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”, BOR 34/1989, pp. 4178.
2640. Şerpoianu, pr. Mihail, Fiul risipitor. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV, 11), Ed.
Marvan, Bucureşti, 1920/1936, 16 p. (popularizare)
2641. Şesan, M(ilan), „Vecinii epocii Vechiului Testament”, MA 78/1968, p. 605.
2642. Şesan, pr. prof. dr. Mihail P., Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale
Sfintei Scripturi, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1939, 153 p.
2643. Şesan, prof. dr. Milan P., „Necredinţa Apostolului Toma”, RT 12/1946, pp. 2641.
2644. Şesan, prof. dr. Milan P., Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei
Scripturi, Tipogr. „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1939, 156 p.
2645. Şesan, prof. M., „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”, MA 79/1979, pp. 725726.
2646. Severineanu, episcop Damaschin, „Sensul Rugăciunii domneşti”, O 3/1983, pp. 335370.
113

2647. Sevici, magistrand Traian, „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul


Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”, ST 78/1960, pp. 500-
517.
2648. Simedrea, mitropolit Tit, „Despre psalmii proorocului împărat David”, MB 46/1968, pp.
206216.
2649. Simedrea, mitropolit Tit, „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la
Qumran”, ST 34/1958, pp. 139162.
2650. Simeonov, S., „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov, 19391940, Sofia,
«Anuaire de la Faculté de Théologie»”, BOR 1112/1941, pp. 713714.
2651. Simion, drd. Caplat S., „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”,
ST 12/1967, pp. 6278.
2652. Simionescu, Dan, Codex Aureus, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, 102 p.
2653. Simionescu, I., „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”, MM 23/1933, pp.
5760.
2654. Simionescu, Ioan, „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”, MM 9/1933, pp.
205208.
2655. Simonescu, Dan, „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”, BOR
56/1960, pp. 563566.
2656. Sîrbu, C., „Noi descoperiri arheologice”, MA 12/1958, pp. 167168.
2657. Sîrbu, pr. prof. Corneliu, „Fritz Neuerbauer, In Christus, eine Untersuchung zum
paulinischen Glaubensverständnis, Berlin, 1961, 196 p.“, MMS 12/1966, pp. 114116.
2658. Sîrbu, pr. prof. Corneliu, „R. Baulès, l’Insondable du Christ. Étude des thèmes de
l’Epître aux éphesiens, Paris, 1971, 166 p.”, MO 12/1974, pp. 171172.
2659. Sîrbu, pr. prof. Corneliu, „Ulrich Bach, Gott und seine Theologen. Wege und Ziele der
neueren Schriftauslegung, 1971, 123 p.”, MO 12/1974, pp. 170171.
2660. Sîrbu, pr. prof. dr. Corneliu, „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”, MA 4-
5/1967, pp. 304314.
2661. Siruni, H. Dj., „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”, O 1/1967, pp.
93101.
2662. Sl(evoacă), (Ştefan), „Dr. Vasile Gheorghiu, Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol
Paul. Introducere, traducere şi comentar, ediţia a doua, Cernăuţi, 1938, IV + 368 p.”, C
112/1938, pp. 432433.
2663. Slevoacă, pr. dr. Ştefan, „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”,
ST 12/1980, pp. 514.
2664. Slevoacă, pr. prof. dr. Ştefan, „Harismele în Biserica primară”, MMS 910/1958, pp.
698721.
2665. Soare, pr. dr. Gheorghe I., „Predică la Înălţarea Domnului”, GB 45/1950, pp. 3641.
2666. Soare, pr. Dumitru, „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu
viaţa credincioşilor”, BOR 12/1974, pp. 93103.
2667. Soare, pr. Gheorghe, „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”,
GB 56/1964, pp. 423426.
2668. Sofronie Craioveanul, arhiereu, „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”,
BOR 4/1909, pp. 445450.
2669. Sofronie Craioveanul, arhiereu, Noul Testament. Partea I. Evangheliile după Matei,
Marcu, Luca şi Ioan, Ed. Minerva, Bucureşti, 1909, 318 p.
2670. Spânu, D., „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”, C 1012/1927, pp. 323332.
2671. Spânu, D., „Storia di Cristo, de Giovanni Papini”, C 56/1924, pp. 256260.
2672. Spiru, pr. Ion, „Sf. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”,
MB 79/1993, pp. 7990. (teol. bibl.)
114

2673. Stamate, pr. drd. Marin Z., „Unitatea creştină în Epistolele Sf. Ap. Pavel”, GB 11-
12/1974, pp. 10741082.
2674. Stamate, pr. drd. Marin, „Idei moralsociale în Epistolele pauline”, ST 12/1977, pp. 123-
133.
2675. Stamate, pr. drd. Marin, „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. Ap. Pavel”, O 3/1974,
pp. 476485.
2676. Stamate, pr. drd. Marin, „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”,
ST 58/1977, pp. 497505.
2677. Stamatoiu, pr. conf. dr. Dionisie, Noţiuni introductive de studiul Noului Testament, Ed.
Universitaria, Craiova, 1998, 230 p.
2678. Stamatoiu, pr. D., „Despre sensurile Sfintei Scripturi. Noţiuni preliminarii”, MO 1-
6/1994, pp. 4564.
2679. Stamatoiu, pr. D., „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”, MO 46/1981, pp.
237244.
2680. Stamatoiu, pr. D., „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului
Testament”, MO 79/1977, pp. 555561.
2681. Stamatoiu, pr. Dionisie, „Iisus Hristos, Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”, GB
12/1979, pp. 7788.
2682. Stamatoiu, pr. Dionisie, „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe
munte”, MO 79/1979, pp. 548558.
2683. Stamatoiu, pr. dr. D., „Mediul de apariţie a Noului Testament”, MO 12/1995, pp. 7797.
2684. Stamatoiu, pr. dr. Dionisie, „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”, MO 36/1995, pp.
2437.
2685. Stamatoiu, pr. drd. D., „Sfaturile şi roadele înţelepciunii, după cărţile didactice ale
Vechiului Testament”, MO 1012/1977, pp. 756763.
2686. Stamatoiu, pr. prof. D., „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan, sub
conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”, ST 910/1985, pp. 710724.
2687. Stamatoiu, pr. prof. D., „Ideea de legământ în Vechiul Testament”, MO 6/1986, pp. 31-
47.
2688. Stamatoiu, pr. prof. D., „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”,
MO 910/1984, pp. 568578.
2689. Stan, Constantin Şt., „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”, RT 9-
10/1946, pp. 429431.
2690. Stan, dr. Liviu, „Dr. Vasile Gheorghiu, Biserica Sfântului Mormânt, Cernăuţi, Ed.
Glasul Bucovinei, 1939, 34 p.”, RT 34/1940, pp. 113114.
2691. Stan, pr. asist. dr. Alexandru, „Iisus Hristos, Mântuitotul izvor de viaţă”, O 2/1983, pp.
244266.
2692. Stan, pr. conf. dr. Alexandru, „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a
interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”, ST 910/1985, pp. 615-
633. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor, şi
observaţii asupra metodei omiletice)
2693. Stan, pr. conf. dr. Alexandru, „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura, din
perspectiva actuală a ortodoxiei”, O 2/1990, pp. 180210.
2694. Stănculescu, Ioan F., „J. de Waard, A comparative study of the Old Testament in the
Dead Sea scrolls and the New Testament, Leiden, 1965, 101 p.”, MO 78/1969, p. 651.
2695. Stănculescu, Ioan F., „Luis Erdozain, La funciòn del signo en la feseguin el cuarto
Evangelio. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV, 4654; XX, 2429”, MO
78/1969, p. 654.
115

2696. Stănculescu, Ioan F., „Virgil Cândea, Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor
umaniste în limba română”, BOR 78/1964, pp. 788791. (recenzia articolului lui Cândea
din „Limbă şi literatură”, Bucureşti, 1964, pp. 2976)
2697. Stănculescu, Ioan F., „Werner Dommershausen, Die Ester Role. Stil und Ziel einer
alttestamentlichen Schrift, Stuttgart, 1968, 174 p.”, MO 78/1969, p. 651.
2698. Stănescu, Bartolomeu, Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1905, 255 p. (licenţă)
2699. Stănescu, diac. prof. dr. G. G., „Căderea Ierusalimului”, RT 34 (pp. 180200) şi 78 (348-
359) / 1943.
2700. Stănescu, dr. Dumitru, Explicarea Evangheliilor pentru cl. a IIa secundară, Ed. Ancora,
Bucureşti, 192411, 88 p.
2701. Stănescu, dr. Dumitru, Explicarea Evangheliilor pentru cl. a IIa secundară, Ed. Ancora,
Bucureşti, 19229, 87 p.
2702. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, normală, meserii şi comerţ, Tipogr. ziarului „Universul”, Bucureşti,
1936, 160 p. (ed. a II-a)
2703. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, normală, meserii şi comerţ, Tipogr. ziarului „Universul”, Bucureşti,
1937, 160 p. (ed. a III-a)
2704. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, Ed. „Ancora” S. Benvenisti & co., Bucureşti, 1927, 159 p. (ed. a XIX-a)
2705. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, Ed. „Ancora” S. Benvenisti & co., Bucureşti, 1927, 159 p. (ed. a XX-a)
2706. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, normală şi meserii, Tipogr. Litera, Bucureşti, 1935, 152 p. (ed. a XIX-a)
2707. Stănescu, prof. dr. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a
şcoalele normale de băieţi şi fete, Ed. „Ancora” S. Benvenisti & co., Bucureşti, 1926-
1927, 154 p. (ed. I-a)
2708. Stănescu, prof. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa
I-a secundară, Societatea „Librăria naţională”, Bucureşti, 1907, 128 p. (ed. a IV-a)
2709. Stănescu, prof. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a
secundară, Ed. „Ancora” Alcalay & Calafateanu, Bucureşti, 1924-1925, 159 p. (ed. a
VIII-a, cu aprobarea Sfântului Sinod)
2710. Stănescu, prof. Dumitru, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a
secundară, Librăria Leon Alcalay & co., Bucureşti, 1920, 159 p. (ed. a XIV-a?)
2711. Stănescu, prof. Dumitru, Istoria Vechiului şi Noului Testament, Ed. Librăriei şcoalelor
C. Sfetea, Bucuresci, 1901, 165 p. (ed. a II-a)
2712. Stănescu, prof. Gheorghe, Căderea Ierusalimului, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1943,
34 p. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943)
2713. Stăniloae, prot. stavr. dr. Dumitru, „Iisus Hristos ca profet”, RT 1112/1941, pp. 469485.
(extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului)
2714. Stăniloaie, D., „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”, RT 810/1926, pp. 230240.
2715. Stăniloaie, D., „V. Loichiţa, Chiliasmul (milenarismul). Expunere critică şi dogmatică,
Cernăuţi, 1926, (reprod. din Candela, oct.nov. 1926), RT 12/1927, pp. 4142.
2716. Stăniloaie, pr. prof. Dumitru, „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”, O
3/1980, pp. 443453.
2717. Ştefănescu, Al. B., „În Betleemul Iudeii”, MO 1112/1966, pp. 950955.
2718. Ştefănescu, Anton, Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil, Instit. de
arte grafice „Eminescu”, Bucureşti, 1905, 73 p. (licenţă)
116

2719. Ştefănescu, diac. Athanase, Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului
Testament, Tipogr. Curţii regale, Bucuresci, 1900, 44 p. (licenţă)
2720. Ştefănescu, episcop Melchisedec, Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos după cei patru evanghelişti, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1909,
274 p.
2721. Ştefănescu, pr. econ. Dimitrie, Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”, Ed. Unirea,
Caracal, 1944, 20 p.
2722. Ştefănescu, prof. I. Nicolae, „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”,
GB 1112/1963, pp. 10601070. (corespondenţa dintre ei, despre autenticitate)
2723. Stoenescu, Anastasie, Profetul Ieremia, Instit. de arte grafice „Eminescu”, Bucureşti,
1905, 54 p. (licenţă)
2724. Stoica, diac. Haralambie, „Sabatino Moscati, Vechile civilizaţii semite, Bucureşti, 1975,
314 p.”, MO 1112/1975, pp. 952954.
2725. Stragorodski, mitropolit Serghie, „Învierea lui Hristos, spre deosebire de învierea lui
Lazăr”, trad. din lb. rusă de Georgescu, Ion V., (din Revista Patriarhiei din Moscova
10/1973, pp. 6166), BOR 34/1974, pp. 391398.
2726. Stroian, Gheorghe, Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel
către Tit, Ed. Aurora, Bucureşti, 1907, 64 p. (licenţă)
2727. Ştruc, Ioan, „Günter Bornkamm, Jesus von Nazareth, siebente Auflage, W. Kohlhamer
Verlag, StuttgartBerlinKölnMainz, 1965”, O 4/1968, pp. 598603.
2728. Suciu, arhim. prof. dr. Iustin I., Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei
Scripturi, pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor, Tipogr. C. Ienici, Arad,
1933, 173 p.
2729. Suparschi(?), arhim. Melchisedec, „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”, MO 1-
6/1993, pp. 121125.
2730. Suparschi, arhim. mag. M., „Atitudinea Sf. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea
omenească”, ST 78/1955, pp. 445453.
2731. Suparschi, arhim. magistrand M., „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol
Pavel”, ST 34/1956, pp. 167179.
2732. Suparschi, arhim. magistrand M., „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de
preoţia Vechiului Testament, după Epistola către Evrei”, ST 56/1956, pp. 288302.
2733. Suparschi, arhim. Melchisedec, „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele
Sf. Apostol Pavel”, MO 16/1994, pp. 6570.
2734. Suparschi, arhim. Melchisedec, „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”, GB 34/1955, pp.
203211.
2735. T. N. M., „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”, MO 11-
12/1967, pp. 938939.
2736. T., arh. S., „PopescuMălăieşti I., Studii şi comentarii. Psaltirea în versuri, în «Raze de
lumină», VI (1934), pp. 223250”, BOR ?/1934, pp. 797799.
2737. Tănăsescu, diac. Alexe, Profeţiile mesianice, Bucuresci, 1904, 43 p. (licenţă)
2738. Ţandreu, Nicolae, „Ce ţise pare de Hristos”, RT 67/1913, pp. 191195.
2739. Tanislav, diac. dr. N., „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Ioan”, ST 34/1953, pp. 225246.
2740. Tarangul, pr. dr. Oreste, „Maria din Betania şi Maria Magdalena”, MA 78/1965, pp.
501510.
2741. Ţăranul, Marin, 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul, Ed. Frăţiei
misionare „Patriarhul Miron”, Bucureşti, 1940, 24 p. (tot în titlu - Transcriere după
Biblie, ediţia Sfântului Sinod din 1936, în Biblioteca „Cuvânt bun”, nr. 46)
2742. Tarazi, drd. Nadim, „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi
iudaism după Matei V”, O 4/1973, pp. 621628.
117

2743. Tarazi, drd. Nadim, „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”, O 1/1974, pp.
179184.
2744. Tarazi, drd. Nadim, „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului, după Epistola
către Romani”, ST 12/1974, pp. 6065.
2745. Tărchilă, dr. N., „Spre Locurile Sfinte”, RT 3/1925, pp. 6972.
2746. Tarnavschi, arhipresviter-mitrofor prof. dr. Vasile, Arheologia biblică, Tipogr. Glasul
Bucovinei, Cernăuţi, 1930, XVI + 710 p. (7 planşe la final)
2747. Tarnavschi, arhipresviter-mitrofor prof. Vasile, Introducere în Sfintele Cărţi ale
Testamentului Vechiu, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1928, VIII + 656 p.
2748. Tarnavschi, dr. Vasile, „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”, C 9-
12/1923, pp. 359397.
2749. Tarnavschi, dr. Vasile, „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”, C 9-
12/1923, pp. 359397.
2750. Tarnavschi, dr. Vasile, „Biblia şi ştiinţa naturală”, C 34 (pp. 8999), 56 (205225), 78 (p.
285) / 1924. (după Biblische Zeitfragen)
2751. Tarnavschi, dr. Vasile, „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und
Bibel»”, C 1903 (pp. 311315).
2752. Tarnavschi, dr. Vasile, „Vieaţa patriarchilor. Studiu relativ la istoria biblică a
Testamentului Vechiu”, C 1902 (* pp. 118, 6177, 125141, 197213, 269289).
2753. Tarnavschi, dr. Vasile, Vieaţa Patriarhilor, Societatea tipografică „Bucovina”, 1902,
117 p. (non vidi)
2754. Tarnavschi, pr. dr. Vasile, „«Răspuns la o recensie» de pr. dr. Vasile Tarnavschi”, BOR
5/1932, pp. 380384. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T.,
după Arh. b. a dr. F. K. Kortleitner)
2755. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi
importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”, C 34/1923, pp. 87108.
2756. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, „Exodul traducere şi comentar”, C 1911 (pp. 513522, 569-
574, 625633), 1912 (913, 6977, 121125, 175185, 232235, 289294, 337344, 393398,
449456, 505512, 561568, 617624) şi 1913 (18, 6168, 120127, 169176, 230237, 287294,
342349, 398406).
2757. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, „Geneza. Întroducere şi comentar”, C 1905 (pp. 2634, 101-
109, 169177, 235243, 306313, 366382, 432440, 506514, 572588, 637652, 699714, 757-
772), 1906 (2032, 98106, 162170, 217233, 273288, 333349, 397413, 465541, 589604,
649666, 713729) şi 1907 (117, 6571).
2758. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, „Levitic traducere şi comentar”, C 1913 (pp. 504512, 561-
568, 616624) şi 1914 (122, 161167, 217222, 315320, 361366).
2759. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, „Profetul Haggai. Introducere şi comentar”, C 1904 (pp.
475483, 551559, 622632).
2760. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, Levitic. Traducere şi comentar, Societatea tipografică
bucovineană, Cernăuţi, 1923, 93 p.
2761. Tarnavschi, prof. dr. Vasile, Profetul Haggai. Introducere şi comentar, Cernăuţi, 1904,
31 p. (non vidi)
2762. Tarnavschi, prof. Vasile, „Psaltirea proorocului şi împăratului David, traducerea
preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”, C 13/1931, pp. 147149. (de fapt nu
are titlu)
2763. Tarnavschi, V., „Dr. Vasile Gheorghiu, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului
Nou, Cernăuţi, 1929, 560 lei”, C 1012/1929, pp. 456457.
2764. Tarnavschi, Vasile, Der Prophet Haggai. Einleitung und Kommentar, Wien? (Viena),
1909?, 147 p.
118

2765. Tarnawski, presb. dr. Basil, Der Prophet Haggai. Einleitung und Commentar,
Selbstverlag des Verfassers (Ed. autorului), Czernowitz (Cernăuţi), 1900, 147 p.
2766. Teoctist Arăpaşu, PF Patriarh, „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”, BOR 1112/1988,
pp. 2130. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de
la Bucureşti”, ITOB, 17 nov. 1988)
2767. Teoctist, PF Părinte Patriarh, „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba
română a Sfintei Scripturi”, GB 6/1988, pp. 4552.
2768. Teodorescu, Barbu, „Psaltirea însemnări bibliografice”, GB 56/1961, pp. 496527.
(editarea Psaltirii, date bibliografice)
2769. Teodorescu, Dumitru, Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni, Ed.
Universala, Bucureşti, 1905, 84 p. (licenţă)
2770. Teodorescu, Mirela, O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a
mitropolitului Dosoftei, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 5/1968, pp. 449-
455.
2771. Teodoret al Cirului, Fericitul, „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol
Pavel”, trad. de Căciulă, pr. Olimp N., GB 56/1955, pp. 302311.
2772. Teodoret al Cirului, Fericitul, „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. IV)”, trad. din lb.
greacă de Căciulă, pr. Olimp N., GB 9/1958, pp. 826829.
2773. Teofil, protoiereu, Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. 1), 1948, 4 p.
2774. Teofilact al Bulgariei, Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului, slăvitului şi întrutot-
lăudatului Apostol Pavel (vol. II), (tâlcuire după Sf. Nicodim Aghioritul), trad. din lb.
greacă de Costache, Veniamin, Ed. Cărţile bisericeşti, Bucureşti, 1905, 644 p.
2775. Teofilact al Bulgariei, Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului
Apostol Pavel (vol. I), (tâlcuire după Sf. Nicodim Aghioritul), trad. din lb. greacă de
Costache, Veniamin, Ed. Cărţile bisericeşti, Bucureşti, 1904, 572 p.
2776. Ţepelea, G. F., „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la
Bălgrad (1648)”, BOR 12/1965, pp. 113124.
2777. Ţepelea, G. F., „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad,
1648”, GB 910/1967, pp. 924933.
2778. Terchilă, pr. prof. dr. Nicolae, „Elemente de filozofie creştină”, RT 5 (pp. 203207) şi 6
(235240) / 1938. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină,
pp. 236240)
2779. Terchilă, pr. prof. dr. Nicolae, „Filosofia antică pedagog spre Hristos”, RT 12 (pp. 31-
41), 34 (132138), 56 (219225), 710 (329331), 1112 (411419) / 1947.
2780. Theodorescu, prof. dr. Const. A., Rostul social al Evangheliei. Partea I Dreptul la
proprietate, Ed. Române unite, Bucureşti, 1926, 74 p.
2781. Thomsen, C., „Anul naşterii Domului Christos”, trad. de Iacob, V., RT 1112/1909, pp.
506510.
2782. Tilea, pr. dr. Gheorghe, „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de
mariologie ortodoxă)”, GB 12/1971, pp. 8093. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea
nouă, porumbiţa, mieluşeaua, locaş împărătesc…)
2783. Tilea, pr. dr. Gheorghe, „Predica de pe munte (probleme morale)”, GB 56/1960, pp.
429446.
2784. Timar, Magdalena, Olariu, Constantin, Mic dicţionar biblic, Ed. Uranus, Bucureşti,
1992, 255 p.
2785. Ţincoca, econ. prof. Ioan P., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Manual
pentru clasa I secundară, Ed. „Viaţa românească”, Iaşi, 1929, 143 p.
2786. Ţincoca, econ. prof. Ioan P., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Manual
pentru clasa I secundară, Ed. „Naţionala” S. Ciornei, f.a. (1933?), 144 p. (ed. a III-a, cu
aprobarea Sfântului Sinod)
119

2787. Ţincoca, econ. prof. Ioan P., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Manual
pentru clasa I secundară, Ed. „Naţionala” S. Ciornei, 1932, 144 p. (ed. a II-a, cu
aprobarea Sfântului Sinod)
2788. Todeasa, drd. C., „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. Ap.
Petru”, GB 56/1979, pp. 523534.
2789. Todeasă, drd. C., „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. Apostol Pavel”, MA 7-
9/1978, pp. 511523.
2790. Todericiu, D., Potopul lui Noe, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 83 p.
2791. Todor, Nichifor, „Preotul Gh. Paschia, Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii,
după Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie şi actele primelor secole, Bucureşti, Ed. «Bucovina» I.
E. Torouţiu, 1937, 132 p.”, RT 11/1937, pp. 451452.
2792. Todor, pr. Nichifor, „I. Agârbiceanu, Despre minuni, Biblioteca poporală a asociaţiunii
«Astra», nr. 260, Tipogr. «Dacia Traiană», Sibiu, 1939, 32 p.”, RT 34/1941, pp. 218-
219.
2793. Todoran, drd. Simion, „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”, GB 9-
10/1982, pp. 706715.
2794. Todoran, drd. Simion, „Despre inspiraţia Sf. Scripturi”, ST 56/1984, pp. 329351.
2795. Todoran, drd. Simion, „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”, MO 78/1988,
pp. 478486.
2796. Todoran, drd. Simion, „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”, GB 46/1982, pp. 398406.
2797. Todoran, drd. Simion, „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească»
(Ioan, cap. XVII)”, GB 910/1982, pp. 680692.
2798. Todoran, drd. Simion, „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”,
ST 34/1982, pp. 219230.
2799. Todoran, drd. Simion, „Preoţia universală. Comentariu exegetic la I Petru II, 5, 9”, GB
910/1981, pp. 900909.
2800. Todoran, drd. Simion, „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective,
după Sfântul Apostol Pavel”, MO 1012/1981, pp. 605613.
2801. Todoran, drd. Simion, „Sfânta euharistie (Matei 26, 2628) studiu exegetic”, BOR 9-
10/1982, pp. 834843. (instituire, semnificaţii, urmări)
2802. Todoran, pr. conf. dr. Simion, Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi, Ed.
„Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2000, 204 p. (vol. I)
2803. Todoran, pr. dr. I., „Pr. Vlad Sofronie, Prologul Evangheliei a patra. Studiu critic-
exegetic, Cluj, 1937, 206 p.”, BOR ?/1937, pp. 529533.
2804. Todoran, pr. lect. dr. Simion, „Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel. Studiu
introductiv”, în Credinţa Ortodoxă, (AlbaIulia), 3/1996, pp. 2035.
2805. Todoran, pr. lect. dr. Simion, „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”, în
Credinţa Ortodoxă, (AlbaIulia), 12/1997, pp. 1727.
2806. Todoran, pr. lect. dr. Simion, Epistola Sfântului Iacov. Introducere, traducere şi
comentar, Bucureşti, 1997, 383 p.
2807. Todoran, pr. prof. Eugen, Maion, pr. prof. Gheorghe, Istoria biblică în chipuri.
Material intuitiv pentru religie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1925, 103 p. (cu ilustraţii
pp. 5-103)
2808. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Apostolul Toma necredincios?”, în Glasul moţilor,
Huedin, 3/1997.
2809. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Autorul Epistolei către Evrei, o enigmă a Noului
Testament”, T 1996, pp. 5370.
2810. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului
(Mt. 1, 1825). Schiţă exegetică”, R 12/1998, pp. ?
120

2811. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. Realizări şi
perspective”, R 11/1993, pp. ?
2812. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. 19, 110)”, R 2/1990, pp. ?
2813. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. Înţelegerea şi
interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”, STO
12/1998, pp. 109125.
2814. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului
elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”, AFTOC 2000, pp. 5161.
2815. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Epistola a 39a festivă a Sf. Atanasie cel Mare (trad. şi
comentariu). Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”, în curs de apariţie.
2816. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru
definitivarea canonului Noului Testament”, AFTOC 19982000, în curs de apariţie.
2817. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Hristologie, sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia
a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. 2, 111)”, STO 12/1999, pp. 5360.
2818. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al
unui Testament mai bun, în lumina Epistolei către Evrei”, AFTOC vol. II, 1999, pp. 59-
73.
2819. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Înnoirea noastră în Hristos”, R 1/1990, pp. ?
2820. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei
antropologice şi cosmice, în viziunea Sf. Apostol Pavel (Gal. 4, 47; Rom. 8, 1922)”,
STO 12/1996, pp. 3753.
2821. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a
Evangheliei a IVa (In. 20, 2022)”, R 4/1990, pp. ?
2822. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”, R 4/1990,
pp. ?
2823. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „La plinirea vremii. De la robie la înfiere (Gal. 4, 47)”, R
1/1995, pp. ?
2824. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”, STO 1-
2/2000, în curs de apariţie.
2825. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de
limbă neotestamentară”, R 12/1997, pp. ?
2826. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Noul Testament comentat, remarcabil eveniment biblic”,
STO 12/1993, pp. 169177.
2827. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Păcatul îndoielii în credinţă, păcatul nesupunerii raţiunii
evidenţei (Mt. 14, 2533)”, R 7/1994, pp. ?
2828. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Postul, act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui
Dumnezeu”, R 3/1990, pp. ?
2829. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus
Hristos?”, R 4/2000, pp. ?
2830. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei
veşnice a lui Iisus Hristos, după Epistola către Evrei”, STO 1995, pp. 141159.
2831. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Sensurile jertfei Mielului pascal”, STO 1/1992, pp. 1733.
2832. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după
Noul Testament”, STO 12/1994, pp. 325.
2833. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”, rev. Îndrumătorul
bisericesc, ClujNapoca, 1987, pp. 8499.
2834. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere
şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”, în Teologie şi ştiinţe
umaniste, Arad, nr. VII/1996, pp. 7188.
121

2835. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Superioritatea preoţiei celei noi, «după rânduiala lui
Melchisedec», faţă de preoţia Vechiului Legământ, după Epistola către Evrei 7, 1128”,
AFTOC vol. I, 1998, pp. 105123.
2836. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării
filantropice a Bisericii”, STO 12/1994, pp. 8299.
2837. Tofană, pr. conf. dr. Stelian, „Textul sfânt în limba română. Dimensiune a spiritualităţii
româneşti”, STO 4/1997, pp. 7392.
2838. Tofană, pr. drd. Stelian, „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol
Pavel”, ST 5/1986, pp. 8499.
2839. Tofană, pr. drd. Stelian, „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”, ST 9-
10/1985, pp. 633647.
2840. Tofană, pr. drd. Stelian, „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în
lume, după Noul Testament”, ST 56/1985, pp. 365381.
2841. Tofană, pr. prof. dr. Stelian, Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei,
Ed. Presa universitară clujeană, Cluj, 1996, 459 p.
2842. Tofană, Stelian, „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după
Epistola către Evrei 7, 110”, MB 79/1997, pp. 5059.
2843. Tofană, Stelian, Introducere în studiul Noului Testament. Text şi canon. Epoca Noului
Testament, vol. I, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj, 1997, 350 p.
2844. Tolu, N., „Biblia şi democraţia”, RT 2/1925, pp. 3845.
2845. Tomescu, Gh. M., Floroiu, Gh. D., Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei
bisericeşti, Litografia C. Ionescu, Bucureşti, 1937, nepaginat. (editat de studenţi, cu 4
hărţi)
2846. Tomescu, pr. prof. Ion, Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului
Testament, Tipogr. Române Unite, Bucureşti, 1925, 32 p. (Institutul de editură creştină
al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, no. 3, cu rezoluţia PS episcop
Vartolomeu)
2847. Tomescu, pr. prof. Ion, Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului
Testament, Tipogr. Române Unite, Bucureşti, 1926, 39 p. (Institutul de editură creştină
al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, no. 4, cu binecuvântarea PS episcop
Vartolomeu)
2848. Tomescu, pr. Vasile, Proorocii în general, Tipogr. Dim. C. Ionescu, Bucureşti, 1907, 57
p. (licenţă)
2849. Trifa, Iosif, Din pildele Mântuitorului, Sibiu, 1937, 62 p. (predici)
2850. Trifa, pr. I., „Biblia, cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare
împotriva sectarismului”, RT 46/1922, pp. 113118.
2851. Trifa, pr. I., „Cum am cunoscut Biblia”, RT 811/1921, pp. 253256.
2852. Trifa, pr. Iosif, Cartea vieţii Biblia, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1938, 95 p.
2853. Trifa, pr. Iosif, Cetiri şi tâlcuiri din Biblie, Instit. de arte grafice „Dacia Traiană”, Sibiu,
1924, 24 p. (cartea I, cu chipuri şi icoane)
2854. Trifa, pr. Iosif, Cetiri şi tâlcuiri din Biblie, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1925, 32 p.
(cartea II, cu 19 ilustraţii)
2855. Trifa, pr. Iosif, Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi, Ed.
Dacia Traiana, Sibiu, 1927, 31 p. (popularizare)
2856. Trifa, pr. Iosif, Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi,
Instit. de arte grafice „Dacia Traiană”, Sibiu, 1927, 31 p.
2857. Trifa, pr. Iosif, Cetiri şi tâlcuri din Biblie, Tipogr. Arhidiecezane, Sibiu, 1925, 31 p.
(popularizare)
2858. Trifa, pr. Iosif, Corabia lui Noe, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1935, 104? p. (non vidi)
2859. Trifa, pr. Iosif, Corabia lui Noe, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1928, 72 p.
122

2860. Trifa, pr. Iosif, Sodoma şi Gomora, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1937, 64 p. (non vidi)
2861. Trifa, pr. Iosif, Sodoma şi Gomora, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1929, 64 p.
2862. Trifa, pr. Iosif, Spre Canaan, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1936, 128 p. (non vidi)
2863. Trifa, pr. Iosif, Spre Canaan. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre,
Tipogr. Diecezană, Arad, 1918, 79 p.
2864. Trofin-Hagiu, protos. Damaschin, O călătorie la Ierusalim. Istorisiri despre Locurile
Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini, Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu, 1936, 72 p.
2865. Tudor, pr. drd. Alexandru I., „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”, ST 12/1973,
pp. 4557.
2866. Tudor, pr. drd. Alexandru, „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. Unitatea
Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”, ST 510/1979, pp. 587602.
2867. Tudor, pr. drd. Alexandru, „Tradiţia în Epistolele pauline”, O 4/1972, pp. 557567.
2868. Tudor, pr. drd. Alexandru, „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”, ST
12/1980, pp. 192210.
2869. Tudorache, pr. N., Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc
credinţa creştină ortodoxă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, 1928, 22 p. (tot în titlu -
Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna, în ziua de 27
martie 1927 de ...)
2870. Tudorache, pr. N., Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură, din care unele
primejduiesc credinţa creştină ortodoxă, Ed. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 22 p.
2871. Tulcan, pr. dr. Ioan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei
bisericeşti în cadrul Bisericii”, MB 5/1988, pp. 914.
2872. Turcu, pr. Ioan, „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii, precizări,
accente”, BOR 78/1981, pp. 888912.
2873. Turcu, pr. Ioan, „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”, MA 5/1987, pp. 1025.
2874. Ungur, pr. Victor, „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”, RT 12/1936, pp. 3552.
2875. Usca, Ioan, „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”, MB 46/1995, pp. 2560.
(exegeză)
2876. Usca, Ioan, „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”, MB 1012/1994, pp. 72106.
2877. Văcariu, Ioan, Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”, Sibiu,
1956, 47 p. (non vidi)
2878. Valaori, I., Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul
Testament, Ed. Curţii regale, Bucureşti, 1904, 15 p. (extras din vol. Omagiu lui C.
Dimitrescu, Iaşi)
2879. Valaori, Iuliu, Vechiul Testament (bucăţi alese). Text grec, publicat şi adnotat de ...,
Tipogr. Curţii regale, Bucureşti, 1910, 80 p.
2880. Valaori, Iuliu, Vechiul Testament (bucăţi alese). Text grec, publicat şi adnotat de ..., Ed.
Cartea românească, Bucureşti, 1922, 80 p.
2881. Valaori, Iuliu, Vechiul Testament. Text grec, publicat şi adnotat (bucăţi alese), Ed.
Cartea românească, Bucureşti, 1922, 79 p.
2882. Vâlcea, drd. Liviu, „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”, în
vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la
împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei
Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp.
143171.
2883. Vâlcea, pr. drd. Liviu, „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”, O 34/1996,
pp. 318.
2884. Vâlcea, pr. drd. Liviu, „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7,
1314)”, ST 12/1996, pp. 3343.
123

2885. Valentin, Radu, Hristos e biruitor în veci. Cele şapte cuvinte de pe cruce, Ed. Doina,
Beiuş, 1944, 62 p. (popularizare)
2886. Vârlan, drd. Ioan, „Biserica şi Sfânta Scriptură”, GB 1112/1974, pp. 10821094.
2887. Vasilache, diac. V. Gh., „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. Tobit
(exemplificare)”, MMS 6/1936, pp. 237242.
2888. Vasilache, ierom. Vasile, „Noul Testament, tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a
IVa”, MMS 9/1937, pp. 350354.
2889. Vasilache, protos. dr. Vasile, Biblia în Ortodoxie, Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu,
1939, XVI + 128 p.
2890. Vasile cel Mare, Sf., „Cuvânt către bogaţi”, trad. din lb. greacă de Fecioru, pr. D., după
PG¸ vol. 31, col. 277304, BOR 34/1979, pp. 351361.
2891. Vasile cel Mare, Sf., „Laudă păcii (Isaia 2, 4)”, trad. din lb. greacă de Petrescu, pr. prof.
Nicodim, după Migne, PG, vol. XX, 244, 245, BOR 1112/1984, pp. 772776.
2892. Vasile cel Mare, Sf., „Omilia XVI a Sf. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era
Cuvântul»”, trad. din lb. greacă de Gheorghiu, prof. univ. dr. Vasile, C 1912 (pp. 457-
462).
2893. Vasile cel Mare, Sf., „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele
mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31, 261277 A)”, trad. din lb. greacă
de Popescu, prof. Teodor M., ST 1/19341936, pp. 9098.
2894. Vasile cel Mare, sfântul, Comentar la Psalmi, trad. din lb. greacă de Căciulă, pr. dr. Ol.
N., Ed. Librăriei teologice, Bucureşti, 1939, 327 p. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei, nr. 2)
2895. Vasile, pr. Radu, Gala, pr. Galaction, Elemente, Fundaţia „Regele Carol II”, Bucureşti,
1935, 18 p. (despre traducerile româneşti)
2896. Vasile, protosinghel, „Evanghelistar, de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”,
MMS 5/1939, pp. 210211.
2897. Vasilescu, diac. prof. Emilian, „Epistolele Sf. Apostol Pavel. Idei misionare şi sociale”,
MMS 1012/1969, pp. 599607.
2898. Vasilescu, diac. prof. Emilian, „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”, O
3/1955, pp. 356377.
2899. Vasilescu, magistrand Dumitru, „Glossolalia”, ST 78/1964, pp. 477490. (dogmatică)
2900. Vasilescu, pr. I. N., Scurte învăţături din evangheliile dumincale, Tipogr. Bălănescu,
Buzău, 1909, 78 p. (predică)
2901. Vasilescu, pr. ic. stavr. Ioan N., Ionescu, pr. ic. Ioan I., Istoria sfântă a Vechiului şi
Noului Testament, manual pt. cl. I secundară, Tipogr. Ioan Călinescu, Buzău, 1935, 144
p.
2902. Vasilescu, pr. prof. I. N., Ionescu, pr. prof. Ioan I., Istoria sfântă a Vechiului şi Noului
Testament pentru cl. I secundară, Ed. Cultura românească, Bucureşti, 1929, 138 p.
2903. Vasilescu, pr. prof. I. N., Popescu, pr. Haralambie, Parabolele şi învăţăturile Domnului
nostru Iisus Hristos pt. cl. a IIa secundară, Ed. Cultura românească, Bucureşti, 1929,
114 p.
2904. Vasilescu, pr. prof. I. N., Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale
(conferinţă), Tipogr. Dtru Băcănescu, Buzău, 1934, 50 p.
2905. Vasilescu, pr. prof. I. N., Sibiescu, pr. prof. dr. Gh. V., 50 de texte biblice tălmăcite
pentru tineret, Tipogr. Fraţii Dumitrescu, Buzău, 1939, 96 p.
2906. Vasiliu, Cezar (posibil articolul e nesemnat), „Conferinţele profesorului Oscar Cullman
la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”, ST 56/1975, pp. 471474.
2907. Vasiliu, Cezar, „K. Schubert, Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle, traduit
de l’allemand par A. Liefooghe Lectio divina, nr. 84, Paris, Ed. du Cerf, 1974, 192 p.”,
GB 1112/1975, pp. 14041405.
2908. Vasiliu, Cezar, „Vizita prof. dr. Oscar Cullmann la Sibiu”, ST 78/1975, pp. 626628.
124

2909. Velea, diac. prof. Marin, „Panţâru Grigore, Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. Ms.
160/IV34, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1982, 223 p.”, BOR 12/1984, pp. 150152.
2910. Velovan, pr. Ioan, Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea
dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române, Tipogr. Diecezană,
Caransebeş, 1911, 32 p. (ed. a Va, îndreptată şi completată)
2911. Verzan, magistrand Sabin, „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”, ST 56/1955, pp.
337352.
2912. Verzan, magistrand Sabin, „Credinţa şi faptele bune, condiţii ale mîntuirii în Epistolele
Sfîntului Apostol Pavel”, ST 910/1954, pp. 495510.
2913. Verzan, pr. dr. Sabin, „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”, ST 34/1992,
pp. 2551.
2914. Verzan, pr. dr. Sabin, „Erich Fuchs, Pierre Reymond, La deuxième epître de Saint
Pierre. l’Epître de Saint Jude, Paris, 1980, 196 p.”, MO 5/1988, pp. 139142.
2915. Verzan, pr. dr. Sabin, „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”, ST 2/1990, pp.
4283.
2916. Verzan, pr. dr. Sabin, „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”, ST 1/1990, pp.
3876.
2917. Verzan, pr. dr. Sabin, „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”, O
1/1994, pp. 28115.
2918. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”, ST
56/1991, pp. 4583.
2919. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”, ST
4/1991, pp. 350.
2920. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.
Episcopul (II)”, ST 3/1991, pp. 49105.
2921. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.
Episcopul (I)”, ST 2/1991, pp. 53101.
2922. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.
Preoţii (presbiterii)”, O 2/1991, pp. 5115.
2923. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.
Diaconii”, O 3/1991, pp. 105184.
2924. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în
lumea păgână (II)”, ST 1/1991, pp. 345.
2925. Verzan, pr. dr. Sabin, „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în
lumea păgână (I)”, ST 56/1990, pp. 350.
2926. Verzan, pr. dr. Sabin, „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea).
Argumente şi temeiuri noutestamentare”, ST 46/1995, pp. 79118.
2927. Verzan, pr. dr. Sabin, „Sfânta Scriptură, temei, izvor şi reflectare în pictura
bisericească”, ST 12/1992, pp. 3247.
2928. Verzan, pr. dr. Sabin, „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la
toate neamurile”, ST 12/1996, pp. 332.
2929. Verzan, pr. dr. Sabin, „Societatea biblică din România. Prezentare generală”, BOR 7-
9/1991, pp. 49?
2930. Verzan, pr. Sabin, „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”, ST 12/1960, pp. 40-
60.
2931. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 2/1989, pp. 3078.
2932. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 1/1989, pp. 25105.
125

2933. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 6/1988, pp. 30108.
2934. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 5/1988, pp. 1485.
2935. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 4/1988, pp. 10112.
2936. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 3/1988, pp. 10101.
2937. Verzan, pr. Sabin, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere şi
comentariu”, ST 2/1988, pp. 9115. (doctorat)
2938. Verzan, pr. Sabin, „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei
după Ioan”, MO 7-8/1960, pp. 422-457.
2939. Verzan, pr. Sabin, „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”, BOR
46/1992, pp. 4043. (înfiinţare, statut)
2940. Verzan, pr. Sabin, „Kurt Aland, Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments.
Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der
modernen Textkritik, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1982”, ST 78/1984, pp. 598-
604.
2941. Verzan, pr. Sabin, „PaulGerhard Müller, Lexikon exegetischer Fachbegriffe, în col.
«Biblische basis Bücher», Band 1, Verlag katolisches Bibelwerk, Stuttgart, 1985, 256
p.”, GB 3/1987, pp. 143147.
2942. Verzan, pr. Sabin, „Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, EIBMBOR,
Bucureşti, 1984, 528 p. + 7 hărţi şi planuri”, GB 56/1985, pp. 433435.
2943. Verzan, pr. Sabin, „Predica apostolică (temă, planul, izvoarele)”, GB 11/1958, pp.
10491057.
2944. Verzan, pr. Sabin, „Predica de pe munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină”, GB
12/1958, pp. 7897.
2945. Verzan, pr. Sabin, „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice
sacramentale”, GB 3/1988, pp. 3676.
2946. Verzan, pr. Sabin, „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”, BOR 34/1986,
pp. 91102.
2947. Verzan, pr. Sabin, „Un nou tip de concordanţă biblică M. Bardy, O. Odelain, P.
Sandevoir, R. Séguineau, Concordanţa Bibliei. Noul Testament, ed. a IVa, text francez,
Edition du Cerf, Paris, 1983, 676 p.”, ST 4/1986, pp. 116128.
2948. Verzan, pr. Sabin, „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”, BOR 12/1987, pp. 81-
82. (2228 febr. 87, Bucureşti)
2949. Verzan, rev. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în
lumea păgână”, O 1/1991, pp. 7124. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991)
2950. Verzan, Sabin, „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”, MO 9-10/1954, pp.
510-525.
2951. Verzan, Sabin, „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, MO 5-
6/1955, pp. 277-294.
2952. Veştemean, pr. D., „Dr. William Temple, Readings in St. John’s Gospel, (Citiri în
Evanghelia Sf. Ioan), London, 1939”, RT 1011/1939, pp. 470471.
2953. Veştemean, pr. D., „The life of Christ, by chinese artists, (Viaţa lui Hristos, de artişti
chinezi), London, 1938”, RT 78/1939, p. 343.
2954. Viezuianu, drd. Dumitru, „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către
Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”, ST 12/1977, pp. 7580.
2955. Viezuianu, drd. Dumitru, „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”, GB 11-
12/1975, pp. 12521263.
126

2956. Viezuianu, pr. drd. Dumitru, „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola
Sfântului Iacob”, ST 58/1977, pp. 506515.
2957. Viezuianu, pr. drd. Dumitru, „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina
Epistolelor pauline”, ST 910/1977, pp. 660671.
2958. Viezuianu, pr. drd. Dumitru, „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după
Noul Testament”, ST 12/1980, pp. 3749.
2959. Vîlcea, drd. Liviu, „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos, după Epistolole
Sfântului Apostol Pavel”, RT 1/1995, pp. 91118.
2960. Vîlcea, drd. Liviu, „Preistoria biblică. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte,
înainte de sosirea israeliţilor”, RT 2/1995, pp. 6988.
2961. Vinereanu, drd. Nechit M., „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după
constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”, O 1/1969, pp. 5670.
2962. Vintilescu, pr. prof. dr. Petre, În jurul unei formule liturgice de origine biblică, Tipogr.
Sfintei Mitropolii a Olteniei, Craiova, 1943, 134 p. (extras din rev. „Renaşterea”
10/1943)
2963. Vizitiu, pr. drd. Mihai Gh., „Iisus Hristos viaţa lumii”, O 1/1983, pp. 145154.
2964. Vizitiu, pr. drd. Mihai Gh., „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”,
ST 34/1978, pp. 181192. (profeţii, naşterea, mariologie ortodoxă)
2965. Vizitiu, pr. lect. Mihai, „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”,
MMS 57/1994, pp. 2539.
2966. Vizitiu, pr. lect. Mihai, „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”, TV 1112/1992,
pp. 4252.
2967. Vizitiu, pr. prof. drd. Mihai, „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între
oameni”, O 2/1983, pp. 286297.
2968. Vizitiu, pr. prof. Mihai, „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica
Ortodoxă”, MMS 13/1985, pp. 113122.
2969. Vlad, pr. dr. Sofron, „Grigorie Marcu T., diac., Antropologia paulină, Sibiu, 1941, 335
p.”, BOR 910/1941, pp. 588590.
2970. Vlad, pr. dr. Sofron, „Grigorie Marcu T., diac., Studii biblice, Sibiu, 1940, 97 p.”, BOR
910/1941, pp. 587588.
2971. Vlad, pr. prof. dr. Sofron, Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru
tineret, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1941, 92 p. (seria Popasuri duhovniceşti, nr. 22)
2972. Vlad, pr. prof. dr. Sofron, Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Tălmăciri biblice pentru
tineret, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1941, 92 p. (popularizare)
2973. Vlad, pr. prof. dr. Sofron, Convertirea Sfântului Apostol Pavel, Tipogr. Cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1929, 23 p.
2974. Vlad, pr. prof. dr. Sofron, Prologul Evangheliei a patra. Studiu criticexegetic, Ed.
Universala, Cluj, 1937, 206 p.
2975. Vlad, pr. prof. dr. Sofron, Şcoala mitologică. Studiu istoriccritic, Tipogr.
Arhidiecezană, Sibiu, 1943, 83 p.
2976. Vlad, pr. prof. S., „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”, O 1/1954, pp. 4263. (cele 3
sola, predestinaţia)
2977. Vlad, pr. prof. Sofron, „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale
principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”, ST 34/1954, pp. 158173.
2978. Vlad, pr. prof. Sofron, „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”, ST 36/1950, pp.
158177. (cu bibliografie)
2979. Vlad, pr. prof. Sofron, „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol
Pavel”, ST 56/1955, pp. 285304.
2980. Vlad, pr. prof. Sofron, „Sfântul Apostol Pavel, păstor de suflete”, ST 78/1951, pp. 437-
448.
127

2981. Vlad, prot. dr. Sofron, Şcoala mitologică studiu istoricocritic, Sibiu, 1943, 83 p. (Seria
teologică, nr. 23)
2982. Vlad, S., „Ic. stavr. dr. P. Deheleanu, Glossolalia sau «vorbirea în limbi», ca dar
harismatic, Ed. Episcopiei Aradului, 73 p.”, MA 34/1957, pp. 304306.
2983. Vlăduceanu, dr. Victor, Concordanţă biblică antisectară, Timişoara, 1947, 216 p.
2984. Voicescu, pr. Constantin, „Noul Testament cu Psalmii, EIBMBOR, Bucureşti, 1972,
800 p. + 3 hărţi”, BOR 56/1974, pp. 818819.
2985. Voicu, arhid. prof. dr. Constantin, „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”, MA 7-
8/1985, pp. 409421.
2986. Voiteşti, Elena, Locurile Sfinte. Ierusalim, Nazareth, Betleem, Iordan. Impresii de
călătorie, Tipogr. Diecezană, Sibiu, 1925, 44 p.
2987. Voiutschi, prof. dr. Emilian, „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul
original”, în Almanach jubiliar 18841909, editat de Societatea „Academia ortodoxă”,
Cernăuţ, 1909, pp. 1231.
2988. Voiutschi, prof. dr. Emilian, Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul
original, Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţ, 1909, 22 p. (extras din
Almanachul jubiliar 18841909, editat de Societatea „Academia ortodoxă”)
2989. Voiutschi, prof. dr. Emilian, Proverbele lui Solomon. Traducere şi explicare făcută
după textul masoretic, Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1901, VIII + 161 p.
2990. Vonica, Nicolae, „Pr. Iosif Trifa, Tâlcuirea Evangheliilor, Cartea I, Carte II, Edit. Libr.
«Oastea Domnului», Sibiu, 1934”, RT 78/1934, pp. 279280.
2991. Vornicescu Severineanul, Nestor, „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic
de la Strinareţ”, BOR 78/1974, pp. 10301039.
2992. Vornicescu Severineanul, Nestor, „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale
lumii”, BOR 78/1975, pp. 901911. (referat la Conferinţa creştină pt. pace, Cernica, 2730
mai 1975)
2993. Vornicescu, mitropolitul Olteniei Nestor, „Despre bucuria creştină”, O 4/1981, pp. 573-
593.
2994. Voulgaris, prof. dr. Christos Sp., „Hellenism at the dawn of the christian era”, RT 3-
4/1996, pp. 425433. (p. 433, rezumat în română)
2995. Voulgaris, prof. dr. Christos, „Studii de teologie biblică”, trad. din lb. greacă de Buga,
pr. prof. Ion, Ed. Sfântul GheorgheVechi, Bucureşti, 2000, ? p.
2996. Vuilleumier, Jean, Apocalipsul, trad. din lb. franceză de Florea, D. şi Demetrescu, Şt.,
Ed. Graiul literar, Bucureşti, ?, 263 p.
2997. Vulpescu Craioveanu, arhiereu Sofronie, Eclisiastul şi Apocalipsul, Ed. Viitorul,
Bucureşti, 1905, 144 p. (trad. şi stud. introd.)
2998. Ware, Kallistos, episcop al Diokleei, „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii
Părinţi”, trad. din lb. engleză de Carol, Anişoara, ST 46/1994, pp. 8390.
2999. Wearner, Alonzo J., Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii
asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice, pregătite pentru clasele
avansate de doctrină biblică), trad. de Florea, D. şi Proksch, G., Tipogr. Institutului
biblic, Braşov, 1937?, XIV + 514 p. (posibil nu ort.)
3000. Wechsler, W., Miracole şi proverbe culese din Biblie, Instit. grafic A. D. Fichmann,
Galaţi, 1912, 20 p.
3001. Wespal, Alex., „Hristos în teologia contemporană”, trad. de D. D. Achimescu, RT 56
(pp. 123134) şi 7 (170177) / 1926.
3002. Zăgrean, arhid. prof. dr. Ioan, „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol
Pavel”, MB 5/1986, pp. 1021.
3003. Zăgreanu, arhid. prof. dr. Ioan, „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în
contextul concepţiei iudaice despre femeie”, MA 46/1981, pp. 278298.
128

3004. Zăgreanu, arhid. prof. dr. Ioan, „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”,
MA 13/1963, pp. 161187.
3005. Zăgreanu, arhid. prof. dr. Ioan, „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi
Ionatan”, MA 46/1965, pp. 288305.
3006. Zaharia, episcop Valerian, Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă
biblică, Ed. Episcopiei ortodoxe române, Oradea, 1955, XVIII + 388 + 2 p.
3007. Zamfir, ierom. drd. Mircea Modest, „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea
Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 255265.
3008. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Actualitatea Epistolei Sf. Iacob”, MA 1012/1980, pp. 873-
877.
3009. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”, O
1/1983, pp. 94103.
3010. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. Ioan
Gură de Aur la Epistola către Efeseni”, O 4/1982, pp. 492502.
3011. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi
veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19, 6)”, MA 79/1980, pp. 599605.
3012. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele
prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”, MA 1012/1979, pp. 808816.
3013. Zamfir, ierom. drd. Modest, „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. Ioan”, GB 12/1980, pp.
6871.
3014. Zarea, A., „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea
Templului”, MB 910/1962, pp. 496509.
3015. Zarea, magistrand Anatolie, „Figurile biblice de stil şi predica”, ST 910/1965, pp. 556-
571.
3016. Zarea, magistrand Anatolie, „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”, GB 3-
4/1961, pp. 240249.
3017. Zăvoianu, drd. Corneliu, „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. Ciprian”,
GB 34/1976, pp. 364376.
3018. Zăvoianu, drd. Corneliu, „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”, GB
910/1981, pp. 882899.
3019. Zigabenos, Eutimie (sau invers?), Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol.
I), trad. din lb. greacă de Grigore, pr. prof. C. şi Saru, pr. prof. Sava T., după ediţia lui
Teoclitos Farmachides, Ed. Cozia, Rm. Vâlcea, 1931, 301 p.
3020. Zigabenos, Eutimie (sau invers?), Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol.
II), trad. din lb. greacă de Grigore, pr. prof. C. şi Saru, pr. prof. Sava T., după ediţia lui
Teoclitos Farmachides, Ed. Cozia, Rm. Vâlcea, 1933, 424 p.
3021. Zota, St. I., Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil, Tipogr. Curţii regale,
Bucureşti, 1901, 61 p. (licenţă)
3022. Zugrav, I. „Dr. L. G. Muntean, prof. acad. teol., Vechiul Testament şi creştinismul, Cluj,
1937, 62 p.”, C 112/1937, pp. 310311.

S-ar putea să vă placă și