1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

ed. EIBMO. Ed. Psaltirea prorocului şi împăratului David. (non vidi) ***. ed. 367 p. Psaltirea. (sub îndrumarea PF Teoctist. 67. Tipogr. episcop.. de Nicodem. Sfetea. 1943. Bucureşti. Institutul de arte grafice C. 462 p. ed. 1971 (1990). bisericească. 405 p. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. a VIIa) ***. 351 p. 69. 63. 65 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Tipogr. arhiepiscop al BOR din Transilvania) .a. a IIa) ***. Tipogr. 32 p. de IPS Nicodim. 72. a IVa) ***. Cernica. 73. 70. EIBMO. Patriarhul BOR. (cu binecuvântarea PF Justinian. 62. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 1939. Cărţilor bisericeşti. 77. ed. (cu binecuvântarea PF Iustin. Patriarhul BOR. (cu binecuvântarea PF Iustin. Sfetea. Bucureşti.4 60.a. Bucureşti. Koloszvár. Tipogr. tipar 1990) ***. ***. EIBMBOR. 1975. 1927. (cu aprobarea Sfântului Sinod. (trad. ***. EIBMO. 1971. 461 p. (cu binecuvântarea PF Justinian. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. ed. Episcopiei ortodoxe române. Patriarhul BOR. 1904. Psaltirea. a VIIIa) ***. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Patriarhul BOR. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a IIIa) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 75. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a VIIa) ***. I-a) ***. a IIa) ***. f. a VIIIa) (non vidi) ***. 61. Bucureşti. 1990. Patriarhul BOR. 1915. ed. 1994. EIBMBOR. 64. 232 p. Tipogr. 395 p. Sfânta Evanghelie dela Ioan. (după ed. 1907 (în foaia de titlu 1906). ed. 313 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. 331 p. (ed. Bucureşti. Societatea pentru răspândirea Bibliei. 71. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 66. EIBMO. a VIa) ***. Cărţilor bisericeşti. comanda pt. (cu binecuvântarea PF Justinian. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 313 p. de Nicodem) (non vidi) ***. RâmnicuVâlcii. Institutul de arte grafice C. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. 1981. Psaltirea. a IVa) ***. 367 p. XVI + 285 p. 1907. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Psaltirea proorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. EIBMBOR. Bucureşti. a IIIa) ***. 1913. 65. Bucureşti. Bucureşti. Sfânta Evanghelie. Societăţii de cărţi religioase. (trad. Psaltirea. 74. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 367 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. (trad. 1968. Tipogr. 79. Eparhială „Cartea românească”. 1984. ed. f. Ed. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. patriarhul României) (non vidi) ***. 1943. (cu binecuvântarea PF Justinian. a IIIa) ***. a IIIa. a Va din 1913. Tipogr. 78. ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Sfânta Evanghelie de la Luca. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 80. EIBMBOR. 508 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Arhidiecezană. Sfânta Evanghelie dela Marcu. Patriarhul BOR. Sibiiu. ed. 1926. 542 p. Chişinău. 367 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 67 p. ***. 313 p. (ed. ed. 68. Tipogr. Patriarhul BOR. 76. 1910. 317 p. stareţul Mănăstirii Neamţu.

lect. Iaşi. ?. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. vol. Abrudan. Civilizaţia feniciană. 90. ?. „Isus Hristos”. Trei apocrife ale Vechiului Testament. 99. 1976. III (Mat. cu aprobarea Sfântului Sinod. greacă. Arhidiecezană. 91. „Constantin Daniel. engleză de Scriban. pp. Alexandrescu. 97. 104. II. 105 p. „Împărăţia cerurilor”. 1912. magistrand Dumitru. Sibiu. Bucureşti. ***. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. 233242. Abrudan. Vechiul Testament 1. f. seria «Popasuri duhovniceşti». p. Testamentul lui Iov. ST 78/1963. Sfânta Scriptură. Abrudan. Abrudan. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. trad. Sfînta Evanghelie de la Matei. pp. MA 1012/1979. ?. Dumitru. Abrudan.. pp. „Dr. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. Societatea biblică britanică. Sf. Abrudan.. engleză de Scriban. Cărţilor bisericeşti.5 81. Abrudan. 198201. RT 8/1922. 3540. germană de Tarnavschi. Evanghelie după Mateiu cu comentar. (trad. Bucureşti. 93. 103. 88.”. ST 34/1963. 85. episcop. autorului.a. „O desgropare nouă în Palestina”. 205. Tipogr. 541 p. o. Bucureşti. 541549.. note şi prezentări de Bădiliţă. 415426. Avraam în lumina Evangheliei. Abrudan.. 95. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. Tipogr. 1912. 489502. XXX + 1525 p. (non vidi) ***. Chişinău. Abrudan. Patriarhul României) ***.a. Societatea biblică. RT 5/1937.. 294 p. Tipogr. Florica. 1979. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. „Pr. Orientalia mirabilia.”. pr. din Biblische Zeitfragen. pp. Eparhială „Cartea românească”. ?(Redacţia RT). 87. pp. 100. din lb. pp. 83. Ed. (trad. Ştiinţifică şi enciclopedică. 1941. VIII + 354 p. din lb.. magistrand Dumitru. (non vidi) ***. D(umitru). 1937. confruntat cu cel ebraic. dr. vol. Paris. pr. Bucureşti. (colecţia Plural. MA 910/1963. prof. Ed. vol. Societatea biblică britanică. f. pp. C 1913 (pp. trad. Tipogr. D(umitru). trad. Cărţilor bisericeşti. Polirom. de Nicodem. pr. 1936. „R. 189225. Miron Cristea. pp. D. 290 p.”. 84. 549550). (non vidi) ***. 4 28. Cristian. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. 86. pp. 207213. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. broş. Sfînta Evanghelie . Bucureşti. Arhidiecezană. la îndemnul IPS Dr. O 1/1975. 1933. Tipogr. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. 20). „Constantin Daniel. Iosif şi Aseneth. D(umitru). I. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. ST 910/1962. 391395. pp. Testamentul lui Avraam. 98. ST 12/1975. Florica. pp. 92. 141155. I. sub egida Patriarhia Română. Ed.. 60 p. Miron. 85 p. Ioan. 205 p.p.”. Sfînta Evanghelie . Vasile Gheorghiu. pr. „Probleme actuale biblice. 96. Luca. pp. 89. 13. C 58/1923. 94. ***. 16. Cernăuţi. din lb. 64 p. MA 46/1978. Arad. magistrand Dumitru. MA 46/1978. 285 p. Bucureşti. 101. Les institutions de l’Ancien Testament. 94 p. preţul 200 lei”. de Vaux. ST 78/1962. 105. . Institutul Biblic) ***. 1937.. după textul Septuagintei. lect. Bucureşti. 2000. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor).Religie) ***. RT 9/1922. Vasile. 408409. magistrand Dumitru. din lb. trad. 1960. nr. C 112/1933. ?. 2. pp. Abrudan. 768772. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. 102. 941943. 82. pp. Abrudan. Facerea. 1929. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». 188192. Eclesiastul în versuri. 48 p. Dumitru.

Abrudan. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. pr. Dumitru. puritate. Dumitru. Abrudan. Dumitru. 1998. istorie. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. pr. prof. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 120. dr. Ed. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. 123. pp. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. pp. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pp. Abrudan. 717. (doctorat) 108. Dumitru. pr. pr. Dumitru. în vol. Abrudan. prof. dr. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. dr. dr. dr. pp. ecumenism. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. poezie”. RT 34/1996. lect. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. pr. în vol. Abrudan. (extras din RT 34/1996) 112. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. RT 2/1992. Dumitru. RT 3/1994. pp. Imprimeria de Vest. Dumitru. Sibiu. 7174. Dr. Tipogr. prof. (extras din MB 12/1984. 181188. prof. dr. 1984. Abrudan. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. Abrudan. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. 1014. 1992. „Cântarea cântărilor iubire. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. „Cântarea Cântărilor iubire. frumuseţe. MA 910/1983. ST 34/1978. poezie”. dr. articol în Teologie. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. Dumitru. MA 3/1987. pr. pr. Eparhială. pr. 125. lect. 453471. pp. judecata şi viaţa particulară”. 264270. Ed. pr. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 3952. Dumitru. 310. Eparhială. Abrudan. 119. prof. pp. Abrudan. D(umitru). Dumitru. 14 p. pp. 115. pr. Abrudan. 109. Dumitru.6 106. 59193. puritate. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. Dumitru. prof. Abrudan. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. prof. pp. pp. Înalt Prea Sfinţitului dr. 118. dr. 139149. 114. rezumat în engleză) 113. Sibiu. vol. 820) . „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. prof. dr. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. Sibiu. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Antonie Plămădeală. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. pp. prof. Oradea. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Abrudan. 562567. prof. Dumitru. Dumitru. 116. pr. 1997. O 3/1975. Nicolae Neaga la 95 de ani”. pr. „Părintele Prof. prof. pr. în vol. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. 35. pr. (pp. Biblie şi Teologie. Abrudan. dr. Abrudan. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. frumuseţe. Dumitru. nemurirea sufletului. dr. Dumitru. 110. studiu în vol. prof. pr. „Palia de la Orăştie (15821992)”. Abrudan. Mitropolitul Ardealului. pp. 1996. dr. RT 3/1994. RT 1/1992. prof. pp. Abrudan. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. 4451. pr. 509514. 2429. Dumitru. prof. dr. Abrudan. Sibiu. prof. 107. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. în vol. dr. pp. 1988. pr. 130143. viaţă bisericească. prof. 1997. pp. dr. 111. Teologie. pp. prof. pr. Sibiu. Abrudan. editat sub egida „Universitatea din Oradea. 122. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. 117. Abrudan. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. pp. pr. MA 34/1985. pp. 130143. Dumitru. Tipogr. dr. 820. Abrudan. lect. ST 78/1985. 186194. Dumitru. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. MA 13/1979. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. 142143. slujire. MA 34/1983.

EIBMBOR. Bucureşti.. pp. Ed. 141155. conf. pp. Tipogr. dr. dr. (date geografice şi istorice) 142. 1128. dr. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”.. Bucureşti. Nicolae Neaga.. 712. pp. 102117. pr. arh. (colecţia Popasuri duhovniceşti. trad. . pp. Arhidiecezană. Anania. MA 6/1989. Andreescu. Alexandru. BOR 910/1988. Vasile. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. diac. „Biblia lui Şerban. D. 720. Dumitru. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. 1938. 689700. Apocalipsa lui Ioan. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. drd. (popularizare) 138. (licenţă) 147. Abrudan. 128. prof. 5362. (trad. MB 79/1975. ST 56/1989. EIBMBOR. pp. 2632. Cezareea. Ioan. pr. 127. 352 p. 550560. pp. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Bizantină. 135. „Casa de lângă mare Jope. 8498. Dumitru. pp. Ed. „Biblia lui Şerban tricentenară”. prof. (colecţia Popasuri duhovniceşti. 43 p. 135136. monument de limbă teologică şi literară românească”. prof. RT 56/1935. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Tipogr. PF Părinte Iustin. a IIa. pr. tipărit cu binecuvântarea. 1902. BOR 12/1982. trad. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. Dumitru. pp. Aleuţă. Alexandrescu. 1985. Ed. dr. Sibiu. Ştiiţifică şi enciclopedică. 236249. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. din ebraică. MB 56/1990. O 3/1974. 130. Emilian. 60 p.7 126. „Fiul Omului”. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. (licenţă) 148. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. Bucureşti. 132. prof. trad. 45 p. pr. pr. doctorat) 139. MB 79/1967. 368372. Ambrozie al Milanului. seminar. Tipogr. 53/1966. MA 5/1986. (l. Dumitru. 1977. 1994. după învăţătura Noului Testament”. 13) 140. Cernăuţi. pr. Cântarea cântărilor. Corniţescu. Abrudan. + XXXII planşe. Abrudan. 146. pr. Arhidiecezană. 133 p. Ioan. MB 12/1984. drd.”. Abrudan. 129. 428 p. Arimateea”. pr. „Religia evreilor: Iudaismul”. MA 5/1986. D. Ailincăi. 149. Dumitru. 22)”. Ioan. Achimescu. Anastasiu. prot. pp. pr. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 145. prof. 1527. pr. dr. pp. nr. pp. prof. Agouridis. de Ion V. pr. Clemenţa. drd. pp. Ilie Gh. 134. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. Abrudan. pr. pr. pr. pp. Alexandrescu. 16 p. pp. D. 136. econom Ioan.. prof. Alexa. „Psalmul 50”. pp. Ioan. Bucureşti. Andreicuţ. pr. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. Andreicuţ. 452 p. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. Abrudan. MMS 12/1982. de pr. Credinţa ortodoxă. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. Nicolae. GB 78/1962. Curţii regale. pp. 1937. prof. pp. prof. 1905. 5880. prof. Paris. 144. Constantin. A. greacă de Coman. pp. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. 1940. Ed. Dumitru. prof. Sibiu. Ştefan. 137. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. Alexe. ST 2/1990. 3034. GB 6/1988. Abrudan. nr. 7486. Alexandru. Sfântul. 131. B. 133. Agurides. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Savas. Bucureşti. 17) 141. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Dumitru. pr. 1997. Studiu archeologicistoric. Ioan. 8 planşe. Bartolomeu Valeriu. 467472. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. din lb. ed. Savvas. 91 p.

Scriptură”. 170. de dr. engleză de Rus. viaţă bisericească. pentru şcoalele primare. Teodor L. 300 p. „Profetul Daniel despre Hristos. de pr. Sibiu. Remus. conf. RT 56/1933.. „pr. 155. Anghelescu. 165. B(ucevschi). din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. drd. istorie. Bucureşti. MO 1012/1977. Şt. 1909. Fondului bisericesc român din Bucovina. 152. pr. Comentarii la Matei. 11”. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. Tipogr. editat sub egida „Universitatea din Oradea. dr. 306323.. Tipogr. Arion. I. pp. Andrievici. Cluj. II. C ?. Regală.8 150. a IIa) 168. Thessalonic. 1997. Arhidiecezană. B(elea). IV în lumina Sfintei Scripturi. Gheorghe. Radu. 774. Cernăuţi. 1998. 1933. pr. B(elea). „Ce este Biblia?. 171. 156.. O. 56 p. Sibiu. Problematica socială a sec. 5067. Gheorghe. Arion. Athanase. 160. Calistrat. Bucureşti. 30 p. N. 228 p. 1940. 9499. Limes. Leon. Leon. 1933. Arseniev. Psaltirea pe scurt. Leon. Tipogr. mitropolit primat. Iisus Hristos. „Câteva probleme de istoria religiilor. Orthodoxos Kypseli. Baba. 1933. Cluj. Anghelache. vol. pp. ST 78/1966. Leon Gh. (1939. 146 p. 162. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. 15 p. lect. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. Buzău. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. MO 16/1998. Arion. Bucureşti. dr. BOR ?/1934.. pp. 530 p. RT 56/1933. dr. C. vol. ST 78/1965. Paraschiv. articol în Teologie. 1941). „Inspiraţia şi autenticitatea. p. pr. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. 1997. pp. 402418. Nicolae Neaga. (ed. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. GB 34/1960. ST 56/1990. MB 1012/1995. 99 p. din lb. pp. mitropolit primat. 31 p. vol.. prof. 169. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. 239. a IIa) 167. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. dr. Ed. Introducere. p.”. Ed. pr. dr. ST 3/1987. conf. Leon Gh. 2428. (ed. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. 523541. traducere şi comentariu. Ed. Arion. 242. magistrand Leon Gh. Arion. 1934. Academiei”. 1999. 161. lei 66”. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. prof. 260 p. 172.. „Concepţia paulină despre Biserică. Arion. Ed. Leon Gh. 53 VIII. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. (78 ilustraţii) 151. magistrand Leon Gh.. Ed. pp. dr. pp. 339341. Leon. Limes. pp. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. 470488. Arion. Athanase (?). conf.”. Arion. pp. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. 158. trad. Samuil şi Coca. 1959. 159. reliefate în Sf. 154.”.. pr. Leon. Thessalonic. pr. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. 164. Psaltirea pe scurt. Tipogr. Arion. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. B. Arion. N. 1906. Ed. 157. Angelescu. Nicolae Macsim. Priviri asupra profetului Ioil. ştiinţific şi biblic. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. 166.. pp. Toma Gherasimescu. divinitatea şi umanitatea.. 250 p. N. pp. 1975. pp. dr. pr. 1999. Comentarii la Matei.. 4247. biblică) . pr. 184 p.. Oradea. pr.. 4561. 104128. 15 p.. Bucureşti. drd. p. pr. „Preot dr. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. ST 910/1965. MO 12/1999. Iaşi. (doctorat) 163. pr. ST 12/1967. clasele superioare. (licenţă) 153. Gheorghe Secaş. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. B. şi legătoria Dumitru Bălănescu. (introd. 173.. Anghelescu.. 1922. dr.. 877879. «Oastea Domnului». „Noul Testament bulgar de la 1828”. pp. „Maria Rădulescu. Orthodoxos Kypseli.

202212. Sf. pp. Bălan. Teodor. pr. 184. creştină şi musulmană”. 111”. 3 (7383). RT 11/1908. prof. Bălan. Bălana. Oradea. „John Anthony McGuckin.. MB 46/1993. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. Bălan. Oradea. „Esenienii date în legătură cu istoria. 121128. 5970. pr. învăţătura şi viaţa lor. 9. drd. 185. Nicolae. Baconsky. 178. Apostolul lui Iisus Hristos. 1931. p. 197. pp. Un congres biblic românesc. Tipogr. pp. Nicolae. Comentariu”. I. Arhidiecezană. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 7. col. pr. The Edwin Mellen Press. 600609. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. V. 1914. Bălan. dr. O 1/1988. pr. Bălan. prof. 1984. 137146. Sibiu. diac. Arhidiecezană. pp.. Studiu extras din Revista Teologică. pp. „O istorisire veche despre potop”. pp. MMS 12/1978. pr. 1991. pp. 268 p. prof. Pelerinul român.”. MO 78/1974. 9799. Ed. B. Bălan. 188. pp. MO 56/1974. dr. Baba. Ed. I. cap. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. Nicolae. 175. 57 p. (colecţia Ortodoxia românească. pr. Studiu introductiv. 195. dr. Gh. 45 (138145) / 1912. Traducere din limba ebraică. N. „Profeţi vechi. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pp. Comentariu. Gh. „În chestia Micii Biblii”. 180.. 409415. 2535. 421426. „Un congres biblic românesc”. pp. pînă la anul 3600 după Creaţie. Gh. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 183. pr. MO 3-4/1975. 30 p. Tipogr. pr. Bălan. RT 2022/1913. În chestia „Micii Biblii”. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Baba. dr. Bălana. Teodor. 190. Teodor. Pavel. 3647. 189. MB 78/1990. 292 p. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. mitropolit Nicolae. 177. 510”. Sf. (două comentarii: 1. 1912. 187. Gh. Tipogr.. Teodor. Bakonsky. Sibiu.”. Gh. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”.. Badea. Ambrozie al Milanului. 4445. MO 12/1975. Bălana. Gheorghe. 422 p. Bălana. 4357. . Hronograf adică numărare de ani de la Adam. Bălan. 192. Alexandru”. Baba. 191. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. arhiep. 32 p. transcrisă din chirilică de diac. RT 56/1914. Pelerinul român. 172. MB 5/1988. col.9 174.) 179. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. note şi comentarii de I. RT 12/1914. drd. RT 2 (pp. Andrei. Paris. „Le monde ancien grec et la Bible. diac. anul I de la Creaţie. Tâlcuire la Apocalips. 1912. «Bible de tous les temps». vol. Nicolae.. (extras din RT) 193. Băbuţ. Sibiu. 32 p. Beauchesne. pr. 186. Ed. 181. Arhidiecezană. Gh. Bălana. 4150). „«Cântarea Cântărilor». cap. 570578. pp. cap. Sibiu. Bălan. dr. ST 6/1987. Nicolae. 1986. prof. Cezareei Capadociei. Nicolae (sau Redacţia RT?). II. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. Nicolae. dr. 333 p. Bălan. pp. 3544. din latină). 176. Baba. 1992. pp. 3641. pp. pr. pp. Studiu istoric şi comentar”. Un congres biblic românesc. dr. 194. MB 79/1994. «Studies in The Bible and Early christianity». prof. Gheorghe. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Gh. Nicolae. MO 12/1974. pp. 138143. Băbuţ. RT 912/1915. 182. 196. Ioan. Tablou biografic după Konrad Kirch. Comentariu. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. pr. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. pr.. sous la direction de Claude Mondésert. Teodor.

MB 1/1988. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218.? Bartolomeu Anania. N. pp. 67 p. pr. 1943. 211. diac. magistrand Ghe. pp. Balca. Marcu. 1321. 209. „Noul Testament. pr. (prez. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. 973953. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. Bucureşti.. iconom D. Ion. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. Nicolae. N. magistrand Ghe. Balca. 1522. 201. 64 p. Mainz 14521455) 205. GB 3/1957. (fiul risipitor. Balcă. 1927. Petru. diac. 213. Caransebeş. Bucureşti. prot. 615. Tipogr. ST 12/1970. Barbu. (ed. Bălana. 330334. Bălana.”.10 198. pr. Bănescu. I de seminar. 216. prof. Arad. Marcu. 207. Epistola I”. 215. Tipogr. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). Bănescu. Marcu.. pp. dr. prot. 162167. Petru. Aurelia. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. Gh. 1523. Banu. 479495. „Tineri din Evanghelie”. 202. pp. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. Tipogr. pp. dr. 199. 214. 679691. Istorioare biblice II. bibliei lui G. P. 1993. franceză de Popa. N. Gh. Arad. Bănescu. Nicolae. Bănescu. 204. 368385. (popularizare) 219. O 2/1991. pr. „Toma”. Tipogr. P. Diecezană. dr.. 1994. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”.. (ed. ST 78/1957.. 66 p. EIBMBOR. dr. 272290. MB 1112/1984. Marcu. GB 34/1970. N. 472 p. prof. P. BOR 34/1969. Bizerea. a IIa) . 1625.. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. Petru. pp... Istorioare biblice II. Patima Mântuitorului văzută de un medic. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. 110128. prot. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. 206. diac. Bălana. 3959. pp. 31 p. legătoria Matei Basarab. prof. Eutihie. dr.. prot. 200. 210. pp. Barbu.. Ed. Diecezană ortodoxă română. 212. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). dr. pr. pr. prot. a VIIIa) 220. MB 2/1989. pp. Carte de religiune pentru şcolile primare. MB 1/1987. a XXa) 222. 412421. Carte de religiune pentru şcolile primare. MB 1012/1994. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. MB 2/1987. 1924. 181184. Ştiinţifică. redactată şi comentată de pr. Ed. „Exegeza lingvistică. ST 13/1995. diac. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. ST 56/1957. Balca. 3558)”. 1922. 1908. Nicolae. Barber. Barbu. dr. Marcu. pp. versiune revizuită. Bucovina. trad. Balca. Karánsebes. diac. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). 217. BălanMihailovici. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. MO 910/1973. Marcu. 116 p. GB 89/1956. MO 1112/1973. Istorioare biblice II. dr. prof. dr. Bălana. Bănescu. din lb. dr. prot. 1930. Marcu. pp. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. prof. (ed. Diecezană. pp. (ed. pp. 1827. pr. pp. 757761. Barbu. pp. Bucureşti. pp. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. Nicolae.. dr. 208 p. BălanMihailovici. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. Bănescu. etc) 208. I normală de băieţi şi fete şi cl. Aurelia. Bănescu. pr. tânărul bogat. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. pp. Diecezană grecocatolică română. prof. Tipogr. dr. Epistola I”. Profeţii biblici vorbind filosofiei. Bănescu. MB 12/1985. prof. pp.

PS arh. 614622. Iezechiil şi Daniel”. BOR 9/1905. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. 903914. BOR 6 (pp. Bărlădeanu. Callistrat. pp. „Cântarea Cântărilor”. BOR 1/1905. BOR 6/XXXI. BOR 1/XXXII. pp. Bârlădeanu. „Cântarea Cântărilor”. „Epistola sobornicească a Sf. 14141421. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. BOR 2/XXXII. BOR 12/XXXII. pp. pp. Bârlădeanu. BOR 2/1906. Bârlădeanu. 245.. 7081. Callistrat. „Profeţiile lui Ioil”. 224. PS arh. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. Ap. 140152. Callistrat. dr. P. PS arh. PS arh. Bârlădeanu. 305311. „Profeţiile lui Amos”. PS arh. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. Callistrat. 235. ST 5/1988. 233. „Messia”. pp. pp. 6679. 229. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. Ioan Teologul”. Bârlădeanu. „Personalitatea Sf. BOR 11/XXXII. Bârlădeanu. Callistrat. Bârlădeanu. Diecezană. PS arhiereu Callistrat. PS arhiereu Callistrat. 442451. 1528. 236. pp. PS arh. Apostol Pavel”. 86102. PS arhiereu Callistrat. Bărlădeanu. pp. PS arh. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. BOR 7/XXXII. 231. I a şcoalelor secundare. 230. pp. Ap. 11561162. BOR 3/XXXI. BOR 3/XXXII. pp. 12011211. BOR 7/XXXI. Callistrat. „Caracterul ebreilor”. 12481252. PS arh. BOR 11/1905. 315326.11 223. 1688) 225. 243. 238. pp. 247. Iacob”. pp. „Divinitatea Epistolei Sf. Bârlădeanu. 232. „Macabeii”. 10091021. PS arhiereu Calistrat. BOR 12/1905. BOR 5/XXXII. PS arhiereu Callistrat. pp. Apostol Pavel. Bârlădeanu. Pavel către ebrei”. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. „Apocalipsul Sf. 63 p. „Legumele la ebrei”. Caransebeş. pp. pp. Bârlădeanu. „Profeţiile lui Ioil”. Carte de religiune pentru cl. BOR 10/XXXII. 194199. pp. 226. 237. BOR 10 (pp. 652662. BOR 1/1906. 13271340. Bârlănescu. 476489) şi 7 (721732) /1906. 1931. Bârlădeanu. „Macabeii”. pp. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. „Macabeii”. 227. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. BOR 6/XXXII. Callistrat. Callistrat. BOR 8/XXXII. Bizerea. 250. pp. Sebastian. PS arh. pr. 12211232. Bârlădeanu. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Scriptură”. PS arh. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. pp. P. PS arh. 3142. MB 46/1993. Bârlădeanu. „Numirile date profeţilor în Sf. Callistrat. BOR 9/XXXII. 251. Bârlădeanu. Barbu. Ioan. PS arh. 13211332. pp. BOR 11/1906. PS arh. 234. Callistrat. BOR 8/XXXI. PS arhiereu Callistrat. 10581063. Scripturi”. PS arh. Callistrat. 10431046. Tipogr. BOR 4/XXXI. 249. 240. Callistrat. pr. BOR 12/1902. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu. . PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. Callistrat. „Agricultura la ebrei”. 241. PS arh. 246.. 564573. 726740. 244. pp. pp. pp. BOR 9/XXXI. BarbuBucur. 228. PS arh. 252. pp. 239. pr. 913919. Bârlădeanu. pp. Bărlădeanu. Bârlădeanu. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. Ieremia. 248. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Callistrat. Bârlădenu. 242. pp. „Iisus şi samarineanca”. 763775. pp. PS arhiereu Callistrat. prof. „Profeţii Isaia. Bărlădeanu. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. Bârlădeanu.

pr. pp. prof. dr. 6885. Manual de religie pentru cl. 1936. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. Ion. 1980. (manual) 274. 271. „Evanghelie şi cultură la români”. 277. proprie. 397571. 3142. Ermineutica biblică. prof. magistrand Mircea. 410427. Ed. Huşi. prof. 255. pr. pr. dr. pp. 276. Bucureşti. (doctorat. 1940. pr. Basarab. dr. magistrand Mircea. Băzău. Basarab. prof. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. Cuvântarea din Areopag”. Cartea românească. pp. pr. Basarab. prof. pp. pp. pp. prof. Panait. Universul. BOR 13/1992. Ed. Basarab. O 4/1960. magistrand Gheorghe. Apostol Pavel în Atena. Basarab. Beldie. Bedreg. diac. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. Mircea. 1928. Panait. 286300. magistrand Gheorghe. Basarab. econ.”. 264. Mircea. 1624. pr. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. „Psalmul LI (L). magistrand Mircea. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. 221241. Mircea. 910918. 24)”. 270. Basarab. 280296. ST 34/1961. Mihail. MB 79/1981. prof. MB 79/1977. Introducere. Cărţilor bisericeşti. dr. O 2/1980. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. Introducere. pp. 1925. pp. Basarab. Basarab. Mircea. Neukirchener Verlag. prof. 260. 202226. pr. ST 12/1957. 185 p. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. 269. I. Bucureşti. dr. Bedreg. Mircea. „Klaus Baltzer. Bejenariu. ST 78/1961. econ. Ideea de rugăciune şi jertfă”. Istoria sfântă. . Basarab. Mihail. pp. pp. MB 13/1979. dr. pr. Ia a şcoalelor de viticultură. Bejenariu. 92 p. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pr. MA 79/1979. 272. pr. Mircea. 266. pp. ST 12/1972. EIBMO. 90 p. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. Bejgu. Mircea. Oradea. 5969. pr. C. dr. Bucureşti. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. 258. pr. 552570. pr. dr. MB 4/1987. Universul. 602618. 268. 273. pp. MA 56/1983. Mircea. traducere şi comentar”. 256. MB 46/1979. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. pr. Tipogr. pr. Bucureşti. 220 p. 257. Mircea. 158 p. 275. ST 510/1979. pp. 627630. „Lucrarea predicatorială a Sf. Basarab.. 462484. Ed. pr. Mircea. Ed. pp. Basarab. diac. Mircea. Probleme de ermineutică biblică”. Ed. 265.12 253. Die biographie der propheten. Bucureşti. 261. dr. Bejgu. pp. 1975. 1927. 51 p. Basarab. 343354. dr. Popasuri exegetice. (doctorat) 262. pp. prof. ST 56/1957. Basarab. 5159. „Scriptură şi liturghie. 254. 259. agricultură şi profesionale în genere. Mircea. „Cartea profetului Amos. prof. 267. Cartea profetului Amos. pr. 44 p. Basarab. Mircea. Mircea. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. MO 12/1999. Basarab. 1997. dr. traducere şi comentariu. extras din ST 510/1979) 263. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. GB 910/1970. 93 p. pp. Basarab. Episcopiei ortodoxe române. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. pr. pp. horticultură. 4956. Sfânta Evanghelie de la Marcu. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”.

. 987993. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. C.. 15 p. 54 p.. I. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. (studiu lingvistic) 294. 301311. dr. 1928.. pr. I. Studiu de concordanţă biblică.R. Popasuri exegetice. econ. C. Beldie. Bucureşti. Bucureşti. George Jorică. Galaţi.. econ. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. traducere şi comentar. Ed. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. Galaţi. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. Beldie. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3.. 292. Galaţi. De la Betleem la Betania. pr. 910915. Minodora N. Cărţilor bisericeşti. I.R. prof. „Ce spune Sf. pr. Cărţilor bisericeşti. Beldie. dr. 286298. C. Galaţi. Despre Biblie şi explicarea ei. Beldie. BOR 4/1926. (popularizare) 305. econ. I. „Familia în Antichitatea precreştină”. Despre Biblie. 15 p. C. Beldie. 1940. pp. 734737. 737743. 1926. C.. Cărţilor bisericeşti. dr. pr. Beldie. 32 p. (exegeză) 301. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. Cultura poporului. 31 p. 300. Moldova. Beldie. I. Beldie. Moldova S. Ed. 279. 55 p. 1926. Apostol Pavel despre a doua venire”. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. 303.. dr. 15 p. 296.. 1931. I. 191. I. 61 p. (ist.. I. Înaintemergătorul Domnului. Galaţi. I. Ed. Ed. Beldie. 338342. Beldie. 1929.. prof.A. econ. 287. BOR 13/1923. Ed. biblică) 284. 286. Ed. „Genealogia Mântuitorului”. prof. C. Ed. Text şi comentar. Ed. Beldie... pr. 289. econ. pr. Galaţi. Ed. dr. BOR 6/1927. pr. „Epistola către Galateni (cap.. 1931. Bârlad. C. pp. I. 298. Galaţi. pr. Beldie. C. 291. econ. Ed. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. Neculai Peiu. C. 1931. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. 306308) . (exegeză) 281. (ist. Epistola către Tit. Beldie. Beldie. Galaţi. dr. C. 66 p. Beldie.. I. I. Beldie. 1926. 1912. 1939. C.. econ. Belea. Introducere.. Ed. Socec & comp. 48 p. Tipogr. I. Poziţiuni teologice. 288. I. econ. (ist. p. Bucureşti. C. Moldova. I. Beldie. I. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet.. dr. dr. C. I. Ed. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. „Genealogia Mântuitorului”. dr. C. Studiu istoricbiblic. Moldova. Poezia biblică. BOR 5/1926. 31 p. Chişinău. C. 85 p. dr.. Beldie. Moldova. 1926. Genealogia Mântuitorului. (are capitol Familia la iudei. dr. Galaţi.. 293. C. Beldie. Studiu de concordanţă biblică. Tipogr. pp. Tipogr. Bucureşti. Beldie. Beldie.. I. biblică) 283. Moldova. 302. Bucureşti. econ. (doctorat) 306. 1928. Galaţi. „Genealogia Mântuitorului”. prof. Ed. pp. 22 p. Galaţi. dr. Bârlad.. C. C. biblică) 282. 295.. C. C.. Epistola către Galateni. Beldie. Beldie. pp. C. I. 290. I. pr. (conferinţă) 297. 1937. 1923. Moldova. 1924. (popularizare) 304.. (exegeză) 280. C. 267272. 132 p. Cărţilor bisericeşti. dr.. 1928. BOR 56/1939.. pr. 1928. I.A. C. I. 124 p. pp. Beldie. Imprimeria Chişinău. I. RT 78/1944. BOR 12/1923. „Epistola către Galateni”. pr. 46)”. C. BOR 11/1923. Ed. 15 p. C. pp. (critica textului) 285.. Ed. dr. C. Galaţi. BOR 12/1927. Tipogr. 43 p. econ. 1923. pr. 299.13 278. Moldova. pp. C. econ. Beldie. pp. Beldie. I. Lupaşcu. econ. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. pr.. Beldie. pr. 47 p. I. I. Beldie. Moldova S. Moldova.. econ.. 54 p. I. 1939. pr. pr.. 30 p. econ. I. C.

trad. protos. dr. Cluj. RT 1/1944. 324. D. Belea. Belu. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. 321. I. 204 p. Politică. 317. 319. Nicodim. RT 4/1932. pp. 280281. Ed. 313. 246 p. G. „Sf. dr. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. „Păcatul original la Origen”. MA 1012/1982. 555581. 100108. . „Heinrich Vogel. prot. Worlitscheck. Berlădeanu. 331. 122123. Nicodim. Episcopiei ortodoxe române. 312. prot. 12. 424427. p. „Trimiterea Sf. Librăriei Ciurcu Brassó. 308. Die Sünde im biblischen Verständnis. Berlădeanu.. Berlădeanu. 320.. dr.. Aron. pr. pp. M. Paulus und die moderne Seele). Minodora N. pr. Nicodim. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. RT 1-2/1945. G. MA 13/1966. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. „Paulus und die moderne Seele”. Belu.. pp. RT 11/1937. prof. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. PS archiereu Callistrat. I. 326. RT 1112/1935. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. L. pr. prof. prof. rusă de Florescu. dr. pp. Munteanu. „Hristos. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. I. S. RT 12/1943. RT 34/1945. Minodora. colecţia Cărţile Vieţii. 141150. colecţia «Cărţile Vieţii». 504521. 1943. pp. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Ed. 276283. «Evangelische teologie». „Prof. 314. 327. „Prof. 1905. BOR 7/1904. Belea. 316. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. „Preot Teodor Ciceu. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. D. 177179. Belea. 318.. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. 190 p. RT 34/1936. 133134. 71 p. G. Cluj. pr. Cluj. Belu. pp. L. prot. 436460. Minodora. 329. (după Anton Worlitscheck. Ed. Cluj. Episcopiei ortodoxe române. pp. Apostol Pavel”. „Wolfgang E. BOR 10/1904. BOR 8 (pp. 310. pp. MA 58/1957. RT 56/1944. 99106. Belea. 71. catihet. dr. pp. pp. pp. Ilie. Bindiu. prot.14 307.”. L. „Solomon”.. pp. Dumitru. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. „Predica apostolică”. 330. Beleuţă. Belea. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. 720722. ElenaMaria. D. 1982. ST 910/1955. Ed. pr. din lb. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. pr. RT 1618/1915. eroul suferinţei”. Munteanu. prot. dr. „Teologia Decalogului”. lumina cea mare”. Munteanu. dr. Ed. pp. 1942. 135146. Olivian. pp. Nicodim. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 11331144. D. 322. 328. învăţător Ioan. colecţia «Cărţile vieţii». Heft 10/1959”. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. Apostoli d’a predica Evangheliul”. 776790. 1945. 226 p. pp.”.”. Belu. pr. MA 12/1960. PS archiereu Callistrat. Belu. pp. MMS 1112/1958. Ed. colecţia «Cărţile vieţii». 3144. pp. N. I. 309. 732740. Pavel. PS archiereu Callistrat. 863871. 248 p. MA 3/1986. 315. Belea. dr. 152154. prof. 311. „Prof. Belenki.”. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). 5962. Dumitru. BOR 1112/1984. BOR 910/1987. pr. Nicodim. Beleuţă. Belu. Belu. trad.. Bucureşti. Viaţa Sfântului Apostol Petru. Belea. pp. Pax. nr.. MA 13/1967. 325. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. prof. pp. Belea.. Belea. Episcopiei ortodoxe române. după A. Ed. 323. Auf den Spuren des Paulus. pp. Berescu. Belea. pp. Episcopiei ortodoxe române. D. 1944. Nicodim.

Bogdaproste. Universalitatea potopului. Focşani. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. pp. pp. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. GB 1112/1971. 96109. Bîzgan. Minerva. Diaconescu. pr. Bodogae. Petru. pp. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. A. epoca lor. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. „Dr.. A. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. episcopul Alba Iuliei. Bogdaproste. M. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. 232 p. Bodogae. Bucureşti. 337. Gheorghe. 348. Emilian. 347 p. pp. 307316. p. Ed. 8595. 636647. 1983. Universalitatea potopului. Ed. Gheorghe. Diecezană. S. Gh. Cele patru Evanghelii. P. Preparaţiuni. Vasile. RT 12/1934. Munca. 1933. 1905.. 1903. vol. Credinţa. Gheorghe. 1996. prot. de a trad NT) 339. Gabriela şi Spuhn. 55 p. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P.. (licenţă) 343. Gheorghe. ST 12/1972. (regiuni în grija judecătorilor. 1903.15 332. (efortul sârbului Vuk Karagici. „Probleme de cronologie biblică veche”. Niculescu & co. A. ST 910/1969.. 338. drd. prot. diac.. (licenţă) 350. Bogdan. 349373. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. Meditaţii evanghelice.. Bogdaproste. 17871864. A. 908 p. 652671. Bogdaproste. Bucureşti. prof. Bogdaproste. 100 p. prof. Bocian. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. autorului. A. ST 12/1971. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. A. MB 1012/1973. 907921. pp. Bodogae. (licenţă) 342. Partea I. MO 5-6/1972. Tipogr. drd. A. BolşacovGhimpu. 246252. Blaga. 351. în colaborare cu Kraut. 20). pp. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. BolşacovGhimpu. Legislaţiunea lui Moisi. Bukarestertagblatt. Enciclopedică. 455465. 51. Arhiep. pp. drd. 104117. pp. ST 12/1970. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. Ursula şi Lenz. de Danţiş. 346. (concordanţă) . GB 912/1976. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. pr. MMS 78/1979. Bogatu. 353. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. Tipogr. pp. RT 34/1935. pp. Herta. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. „Hristologia după Epistola către Evrei”. T. Iosif. icon. Tipogr. Boşcu. pp. dr. trad. Ed. 16. 345. Emanoil Şt. 335. pp. 1988. GB 78/1974. A. 334. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. 10881099. 4 28. XV + 431 p. 208 p. III (cap. 1908. Cheia Noului Testament.. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. 89 p. GB 34/1972. 133135. Dumitru I. (cronologie) 352.. Bontea. Bizerea. O 2/1966. drd.S. 336. pp. Bodale. Bucureşti. 344. Iris. pr. A. Bucureşti. T.. BolşacovGhimpu. Bucureşti. Climent. Tipogr. dr. 1901. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. Vasile Gheorghiu. Teodor. MB 1/1989. 347. BolşacovGhimpu. (licenţă) 341. pp. Glasul Bucovinei. 340. Ed. 1905. 89 p. EmanoilŞtefan. 177185. Cernăuţi. Ed. 699714. Boiu. 361 p. Martin. 349. Gheorghe.”..”. Bogatu. Ed. Bogatu. Gheorghe. judecătorii noi.

a IVa. MMS 12/1962. pp. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Oiaga. din lb. 712. dr. Ion. 7274. dr. pr.. (episodul de la Emaus.. G. 1904. Atelierele grafice I. pp. Ed. Bucureşti. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Vasile. Vasile. Boroianu.. asist. 302 p. 364. Iaşi. (mărturia şi mesajul propovăduirii. Al. Librăriei Socec & co. asist. Explicarea Evangheliilor. A.. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. pp. II. care se numea Emaus…”. a Va. Bria. + 2 hărţi color) 360. 1995. „Dr. pp. (ed.. 104 p. HansWerner Bartsch. BOR 2/1913. ST 56/1970. Botez. 121 p. Bria. D. prof. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. 1738. Cestiunile din programa analitică pentru cl. (unitatea Sf. 61101. 463466. prof. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. O 12/1995. Botez. „«Iată. S. Cestiunile din programa analitică pentru cl. în Evangelisches Pfarrerblatt. Brătan. 132149. Trinitas. prof. Boroianu. 366. Bonteanu. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. 368. Boroianu.. pp. 7394. GB 78/1969. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. lect. Bria. Iaşi. „Cântarea Cântărilor. pp. pp. Ed. (teol.. Cestiunile din programa analitică pentru cl. + 2 hărţi color) 361. libertate în NT) . Oiaga. Biblia în Filocalie. Jesus en son temps. diac. Ed. Heft 6/1961”. Les Grandes Etudes Historiques. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. Ed. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. Bria. pr. a IIa secundară11. dr. pp. iul. „Sensul activ al speranţei creştine”. Ion. dr. pp. 398 p. RT 4/1998. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. (date şi texte scripturistice) 375. vol. MMS 1/1931. I. Ene. prof. 374. Socec & comp. 358. dr. 357. 1995. pp. 218252. A. Ia secundară de băieţi şi de fete. V. ST 78/1961.) 359. O 3/1967. magistrand Vasile. prof. GB 12/1972. Ion. Socecu.”. Bucevschi. G. (ed. diac. Branişte. + o hartă color) 362. Oiaga. 1905.16 355. 384405. Botoşăneanu. 56 p. 1977. Ion. O. pp. Consideraţii generale”. 461470. Ed. (ed. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. Atelierele grafice I. a XVIa. diac. Ion. G. 1914. conf. pr. Al. pr. Bucureşti. episcop Calinic. Leipzig. Ilie D. Bria. Bucureşti. forme de predică) 373. prof. Bucureşti. D. παραδοσις) 370. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. Paris. episcop Calinic. Manual pentru cl. 372. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. ST 12/1954. Boroianu. 115 p. „…un sat. O 2/1973. Socecu. Bria. 133 p. „Slujirea Cuvântului”. „Eshatologia sau lumea viitoare”. dr. trad. Putând fi adaptată şi la cl. 783788. 367. ebraică. Vasile. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». Bucureşti. 880 p.. Bria. 427437. prof. 356. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. pr. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. pr. 777787. Vasile. cu T. 365. Ia secundară de băieţi şi de fete. 1968)”. G. Fayard. pp. prof. 1927. bibl. BOR 78/1965. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Theodosie. pp. (prezentare a broşurii adunării. 448453. pp.. GB 56/1959. vol. Vasile. Boroianu. 5058. (d. Biblia în Filocalie. Trinitas.. prof. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”.)”. Ia secundară. prof. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. Botoşăneanu. Ion.. MO 46/1978. pp. Borca. D. diac. date geografice) 363. şi Oiaga. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. D. V.

pp. pp.”. prof. 366371). 399. Bucevschi. Bucevschi. prof. pp. Bude. 400. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). MB 46/1989. 251256. (Concilium 1/1979)”. «Intimität im Neuen Testament». de Prof. de Leopold Lentner”. 513523. 4862. drd. 2639. diac. Orest. grupări religioase. 140142. O. ST 3/1989. Ioan. pr. 385. „Biblia gotică şi fragmentele ei. 389. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. pp. diac. 3243. Göttingen. MB 1/1988. Ioan. 392. prof. drd. C 1911 (pp. 388. pp. prof. Pavel”. noul popor ales. ST 910/1975. 521522. 242243. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. 394. 193204. MB 79/1994. 7882. 4560. (atit. Ioan. 398. Buga. pp. pr. pr. GB 6/1987. Bucevschi. pr. O 1/1966. „Viaţă şi moarte în Hristos. Dr. MB 46/1994. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. MB 1/1989. 6678. pp. Ioan. 137-151. pp. 525535. Bucevschi. popor ales în VT. drd. 377. Ioan. 729736. 388389. Bude. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. pr. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 578579.. Die Bibel und das 2. Ioan. „Dr. 381. pr. Ioan. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». pr. 395. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. 311315. pr. drd. Bude. 397. 5162. Bude. (dovezi scripturistice) 384. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. „Patimile şi Învierea Domnului”. O. Ioan. pp. MB 79/1997. 1430. Bucevschi. vatikanische Konzil. pp. Bude. Buga. Orest. 197203. „Mântuitorul despre sine”. Bucevschi. MO 3-4/1960. Ioan. Bucevschi. Epistola a IIa către Corinteni 5. 231242. pp. O. ST 78/1956. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. MB 2/1988. 403421. de pace a lui Iisus) 387. . ST 4/1986. diac. 378. 129140. Ioan. 379.. GB 34/1956. pp. diac. prof. Orest. 1964. prof. Buga. GB 34/1967. Bude. 396. 258262. August Strobel. O. Biserica) 390. O 2/1980. 386. Bucevschi. pp. drd. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). 380. Ap... (cu bibliografie) 383. 1964. drd. pr. Bucevschi. drd. „John Kilgallen. 140 p. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. O 3/1975. 7386. prof. pp. diac. Bude. Bucevschi. 3042. pp. pp. pp. pp. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. «Dialog unterwegs». pr. diac. Freiburg. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. în col. parohul Ioan. O.. pp. O. 110”. pr.”. pp. Ioan. GB 56/1975. prof. MMS 34/1966. pp. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 150152. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. Ioan. MMS 78/1973. MMS 910/1970. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. pp. Oscar Cullmann. 391. Bude. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. Buga. Bude. „Bunătatea divină”. pr. pp. diac. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. Bucevschi.. 393. Bude. „Antropologia Vechiului Testament”. după învăţătura biblică neotestamentară”. ST 34/1978. „Romano Guardini. Ioan. Orest. Ioan.17 376. 18 p. pr. pp. (Biserica şi Israelul contemporan. ST 34/1978.

pr. drd. cl. autorului. C. Mihail. 415. pr. pr. Universala. drd. 1934”. Burcuş. 575583. cl. drd. pp. Nicolae. 717724. 402. N(icolae). 7382. 404. şi Popovici. Tipogr. pp. Bulacu. . prof. 434449. Ed. Gheorghe. 403. prof. 420. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. N. îndemnul Sf. Bulacu. Mihail. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. pr. Buzescu. 424. 966982. pp. 1931. pr. pp.. dr. 417. Scripturi”. Bucureşti. Partea I. manual pt. Teodor. pp. O 2/1977. Bulacu.. 408. GB 34/1976. Ion. Nicolae C. Ştefan. drd. GB 78/1964. (l. 216230. pp. Mihail.. 100 p. prof. (predică) 423. pr. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. C. Buzescu. 100 p. pp.. Freiburg im Breisgau.. Ed. Gheorghe. dr. Ed. dr. 666673. 421. ST 34/1967. Buzescu. prof. 409. MB 79/1965. MA 1112/1971. 345364. 410. Burtan. 173188. 411. N. Bucureşti. C(olan). 649653. Buzescu. pr. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. Nic. pr. diac. GB 910/1979. O 4/1975. 744767. O 1/1983. 300 p. RT 910/1934. dr. Cartea românească. (licenţă) 416. 98 p. Edmund Kalt. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Teodor. Bucureşti. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. 1966”. Mihail. pp. 1947. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. I de gimnaziu. Buzescu. sem. ST 910/1973. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Omilia exegetică biblică. Nic. pr. Oradea. C. 1968. Buzescu. prof. pp. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. prof. 173195. 62 p. Bulacu. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. Ion C. pr. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. 412. 725735. BOR 56/1979. „Oscar Cullmann. Al. pr. Burcuş. pr. drd. Al. Ion. 7780. pr. pp. vermehrte Auflage. 352353. „Sfântul Ioan Botezătorul. 1931. Burcuş. 422. pp. pp. Bucureşti. Ion C. diac... Christologie du Nouveau Testament. 405. Ed. Delachaux et Niestlé. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. Bunea. 283 p. 419. ST 34/1978. Biblische Arhaeologie 2. pr. Mihail. „Cartea Rut”. Teodor M. Burilescu. Neuchâtel. 1905. pp. Bucureşti. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. 407. şi Popovici. Cartea românească. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. 852855. Ed. Şcoala exegetică biblică din Antiohia.”. Văcărescu. prof. Teodor M. Bunea. 414. Burcuş. drd. 1929. prof. Ion. pr. 492503. 418.18 401. ST 78/1966. IIIe ed. manual pt. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. pp. 518527. Ed. Burtan. Burcuş. ST 78/1967. MA 13/1974. Văcărescu. prof. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. pr. 14) 413. Bulacu. ST 910/1966. pp. C. Mihail. Bulacu. Sofia. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. 211 p. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). pp. oct. „Prof. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. ST 910/1974. Buga.. pp. I de gimnaziu. Herder. pp. 1946. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. Teodor.

Academiei R. pp. 1. pr. 137139. pr. Tipogr. 437.. pr. A cincea carte de religie2.S. 431. 226231. prof. Dumitru. 1970. GB 12/1974. 1902. pp. (manual) Călugăr. Spiridon.R. 45 p. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. pp. Cum să citim Sfânta Scriptură. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Roman. A patra carte de religie. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». Cândea.. 1934. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 432. RT 12/1935. 2. 436. Arhidiecezană. Bucureşti. Sibiu. Vasile M. pp. 322323. pr. Tipogr. Etiopia.. pr. . Călugăr. pp. 97106. „Conf. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. 64 p. pp. 68 p. prof. RT 12/1934. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. Tipogr. 1940. Tipogr. 10) Călugăr. Cândea. Cândea. 312). RT 1-2/1935. Republica Democrată Germană”.. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. (posibil Bârlădeanu?) C. MA 13/1961. 1934. 12481252. Bucuresci. prof. D(umitru). 445. Călugăr. Instit. Tipogr. Cărţilor bisericeşti”. I de băieţi şi de fete. Dumitru. 1940. D(umitru). pr. Călugăr. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. Sibiu. Arhidiecezană. Virgil. (manual) Călugăr. (manual) Călugăr. pp. 448. „Preot Gr. Atena. RT 1112/1934. pp. A treia carte de religie. Sibiu. pr. pp. prof. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. (manual) Călugăr.. Atena. Simeon. extras din rev. 1940. C. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. Dumitru. Caloianu. 1932”. de arte grafice «Speranţa»”. 66 p. A şasea carte de religie. 2. 447. Sp. Copii din Biblie. pp. 1941. „Ion V. 427. nr. Tipogr. pr. Dumitru. 10)”. C 1011/1926. pr. 1948. pp. drd. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. BOR 10/1909. pr. Arhidiecezană. pp. Sibiu. Dumitru. Sibiu. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. Arhidiecezană. acad. 428. Gutenberg. Addis Abeba. 1934. 429. 435. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. Ed. 1943. 1996) Cândea. dr. „Evanghelia în cultura românească”. 11561162. Callist Botoşăneanu. Apostol Pavel”. „Macabeii (urmare din no. Sibiu. MA 13/1961. „Limba română”. 104 p. 1940. 1940. ST 78/1951. Cândea. Dumitru. 132133. 184 p.”. Viorel. Sibiu. 5657. 63 p. 61 p. D(umitru). Tipogr. 441. 1932. Popescu. ST 12/1997. 443. Georgescu.. pp. Virgil. Διαθηκης.”. 1927 ian. Tipogr. Tipogr. Arhidiecezană. Dumitru. (posibil Bârlădeanu?) C. Arhidiecezană. (manual) Cândea. 440.19 425. Tipogr. BOR 11/1909. Bucureşti. Arhidiecezană. (Matei 5. Sibiu. Călugăr. 433. BOR 12/1909. (seria Didactică. Actualitatea profeţilor. dr. 6372. ed. 131132. prof. 439. conform programei în vigóre pentru cl. al XVIIlea. Fericiţi sunt. (manual) Călugăr.. 11)”. dr. 462480. „Macabeii”. 430. 444. Călugăr. 14141421. 70 p. 36 p. „Macabeii (urmare din no. S(piridon). „Ion V. Viorel. pr. Popescu. Întâia carte de religie. arhiereu prof.. 142148. 434. A doua carte de religie. 446. Arhidiecezană. pp. protop. no. 1926. R. Olimp N. Vellas. 438. pr. Bucureşti. 78 p.. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. 442. 426. 434435. Georgescu. Dumitru. Bucureşti. ST 34/1975. 2 p.

20 449. drd. 453. de pr. pp. pp. 97123. asist. Justinian. protos. dr. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. 171172. Cârstoiu. pp. Caraza. A. Ioan. 450. „Melchisedec. 456. dr.. Ioan. 603621. Pavel. 463. O 34/1997. 470.. 1916. Chialda. 104114. Cândea. MMS 6/1987. Candrea. Diecezană. manual pentru institute teologice”. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ioan. Cârstoiu. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. Ioan. O 4/1983. Justinian. 466. 465. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Atelierele grafice Socec & co. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. 90107. Cârstoiu. protos. 461. pp. pp. Ioan”. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. GB 12/1985. trad. Petru. asist. 464. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. 1017. 1823. Atelierele grafice Socec & co. ST 910/1956. Cata. 589599. O 4/1991. Caraza. pp. Justinian. Mircea. lect. 8/1957. pp. pp. „Mântuitorul Hristos. 518 p. RT 1112/1936. Romulus. Tipogr. (non vidi) 452. 551 p. diac. ST 34/1997. 460. Chialda. MB 13/1958. 352-356. lect. O 12/1998. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. 289. pp. dr. Chialda. dr. protos. „Botezul în lumina Sf. pp. 459. Ioan. 451. 238 p. Ceremuhin. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. Vellas. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. Ion. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. Ap. Cârstoiu. p. Justinian. MO 5-6/1955. asist. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. pp. pp. protos. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. O 23/1994. ierom. 287296. profesor la Universitatea din Atena. diac. 5166. modelul desăvârşirii creştine”. 455. II. „«Fiţi desăvârşiţi. ST 12/1955. Mircea. conf. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos. conf. Sacrificiile Vechiului Testament. 454. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. Caraza. 3745. drd. Bucureşti.. Introducere cu 11 planşe. diac. 458. „Femeia la evreii vechi”. Cârstoiu. I. I. P. prof. 436437. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. Candrea. I. Bucureşti. O 4/1988. lect. „Studiul Vechiului Testament. 165176. ierom. preotul rege din Salem. MB 79/1991. 1941. lect. 5969. 324. diac. vol. lect. Caraza. scopul final al omului”. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. Scripturi după mărturiile Sf. pr.. Cârstoiu. pp. . 125136. diac. Cârstoiu. dr. pp. lect. S(piridon). 467. 48)”. 71152. drd. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. lect. Caraza. pp. diac. Caraza. pp. Caransebeş. diac. M. diac. RT 78/1907. 468. pp. Ioan. Mircea. asist. 106119. Cândea. 9196. 471. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. 1916. Textul şi glosarele. Justinian. Justinian. pp. 4553. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. Ioan. Cârstoiu. asist. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. diac. vol. nr. diac. O 4/1994. „Împărăţia cerurilor. protos. ST 12/1998. O 1/1994. 462. Pavel”. GB 58/1999. Chialda.. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. ST 34/1997. „Vasile M. pp. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. după Evanghelia Sf. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. A. 472. 457. 469. pp.

Petru Barbu. T.. 483. MA 1012/1977. Chialda.. pp. Ed. pr. prof. Ctin. 1940. BOR 34/1979. prof. Ion A. Diecezană. N. Constantin. Tipogr. (popularizare) 495. a IIa secundară (băieţi şi fete). Chialda. Sebastian. Arhidiecezană. MO 1-2/1955. Bucureşti. BOR 56/1981. 490. 57 + III p. 29 p. preotulrege din Salem. 21 p.. Caransebeş. Ploiesci. (licenţă) 492. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. 496. Ed. GB 78/1964. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. Chilea. S. GB 68/1983. 645649. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. I. pp. Amusin. 450456. MO 78/1965. Petru. pp. pr. 369380. prof. pp. M. 6894. dr. conf. RT 1/1912. „Despre Psaltire: conţinutul. 132 p. 479. 494. dr. „Origen. (manual seminar) . „Pr. 489539. dr. prof. Chialda. pr. 709714. „Pruncia lui Isus”. EIBMBOR. Mircea. „Sacrificiul mielului pascal”. prof. prof. Chiricescu. 190243. 755765. Chilea. (non vidi) 484. Chilea. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. dr. 1425. Bucureşti. pp. 1919. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». Anul jubiliar al evreilor. Diecezană. traducerea de pr. Isaia cap. carte de cult”. F. Diecezană. prof. 485. 26 p. episcopvicar. Manuscrisele de la Marea Moartă. frumuseţea. Altarul Banatului 16/1946) 482. prof. de arte grafice „Flacăra”. pp. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. Mircea. pr. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. Tipogr. Tipogr. prof. Melhisedec. Sacrificiile Vechiului Testament. pr. Bodogae. BOR 10/1903. pp. † Iustinian. Ştiinţifică. 1946. 12911294. prof. 1981”. pr. 2223. pp. Diecezană. pp. (extras din rev. 102120. 493. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Chialda. Chiricescu. dr. Chira Maramureşanul. Chialda. Chilea. Mircea. „EbedIahve. prof. „Paştile Domnului”. prof. prof. Mircea. prof. 476. pp. pp. dr. (la îndrumări pastorale) 487. Isus Cristos. prof. pr. Despre Psaltire. Lumina. 475. Chialda. Gh. pp. 488. dr. Mircea. 1941. Mircea. pr. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. pr. Chialda. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. pr. Tipogr. Bucureşti. O 2/1983. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. Caransebeş. M. Chiricescu. pentru cl. Mircea. Arheologia biblică. 1915. Bucureşti. Constantin. 1965”. D. manual pentru institute teologice”. pp. prof. 542561.. dr. 119-124. [Tipogr. „Despre Psaltire. pp. Chirică. (non vidi) 474. 1904. Caransebeş]”. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. 489. pr. Sebastian. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. Tipogr. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Chirica. 480. 478. prof. Sebastian. dr. 1943. pp. pr. 521 p. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. Neaga şi Zorica Laţcu. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. cu cuvintele Sântei Scripturi. 477. Chialda. 80 p..21 473. Naţională. Chilea. 1929. 491. Chialda. dr. BOR 34/1980. 308309. „«Şi a înviat a treia zi»”. 4055”. 228253. prof. BOR 1/1915. Scripturi)”. „I. din 19411942. Diecezană. N. Chiricescu. pr. „Studiul Noului Testament. partea întâi. prof. Sebastian. pr. 347350. 486. pr. Constantin. ChiriacDimancea. Caransebeş. „Anul jubiliar al evreilor”. O 1/1972. Mircea. Bucureşti. Tipogr.. pp. Scrieri alese. Instit. Caransebeş. Chialda. pp. O 4/1962. Chialda. Mircea. Ciauşanu.

„Tâlcuirea Psalmilor”. 1964).. „Tâlcuirea Psalmilor”. (non vidi) 508. 515. Bucureşti. prof. 135 p. 506. Constantin. Toma P. pr. Tipogr. 7988. 406 p. Bucureşti. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Chiril al Alexandriei. greacă de Stăniloae. pr. pp. Chiricuţă. dr. 136 p. Chiril al Alexandriei. Constantin. Dumitru. Ed. Tipogr. Ed. „Tâlcuirea Psalmilor”. (ed. 517. din lb. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Sf. Petre. pr. GB 3/1949. MO 4/1984. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti.22 497. Chiricuţă. Ed. 131 p. Chiril al Alexandriei. pp. Bucureşti. trad. Arheologia biblică. Toma. 510. 120 p. manual pentru cl. prof. 252 p. BOR 4/1931. 4566. greacă de Stăniloae. pr. trad. dr. a IIIa) 498. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. a IIIa) 505. prof. 126139. dr. Bucureşti. Chiricuţă. dr. Toma. 155204.. din lb. trad. Cărţilor bisericeşti. Chiricuţă. 518. Toma. Ed. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. 507. 519. Ed. pr. 134 p. Sf. Chiril al Alexandriei. dr. 1903. 69 p. (din Sources chrétiennes. trad. greacă de Stăniloae. a IIa) 504. Bucureşti. vol. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. dr. 2). Sf. Arheologia biblică. Sf. Dumitru. din lb. Les Editions du Cerf. 135 p. Studiu criticoistoric”. Lucian. a IVa) 499. pp. 123198. Chiricescu. Constantin. pp. (ed. Bucureşti. Minerva. pr. 21 p. Bucureşti. dr. pp. Evanghelia pentru timpul prezent. prof. pr. 144 p. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Butnariu. ?. 131 p. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. Chiricescu. Sf. Paris. Naţională. din lb. Chiril al Alexandriei. dr. Petre. 1935. Oltenia. Cărţilor bisericeşti. 1937. pr. dr. 1915. 1245. 256 p. greacă de Stăniloae. Sf. 1911. BOR 23/1931. (ed. 97. 1919. Dumitru. pr. Chiricescu.. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. dr. Chiricescu. Constantin. (ed. Chiricuţă. Ed. a IIa) 501. Cassei şcoalelor. 7692. (ed. pr. Ed. a IIa secundară (băieţi şi fete). Fântâna darurilor. Constantin. Bucureşti. pr. prof. prof. Chiril al Alexandriei. din lb. 511. Dumitru. 1947. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. dr. pr. trad. Chiricescu. Arheologia biblică. pp. Fântâna darurilor. 1929.. Bucureşti.. Chiricescu. pp. Studiu criticoistoric”. Tipogr. 509. (popularizare) 512. Petre. MO 6/1989. Tipogr. 3762. pp. trad. pp. pr. din lb.. 2 c). Petre. Bucureşti. Bucureşti. Constantin. Constantin. Fântâna darurilor. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. 1903. Dumitru. prof. Arheologia biblică. 1922. Antisemitism „creştin”?. din lb. Institutul de arte grafice „Flacăra”. Chiril al Alexandriei. 1910. MO 46/1991. Chiricuţă. (extras din BOR) 502. trad. Viaţa publică a Domnului nostru. Bucureşti. prof. 516. prof. pp. Dumitru. „Tâlcuirea Psalmilor”. dr. 1926. prof.. Bucureşti. Chiricuţă. 100122. Cărţilor bisericeşti. „Tâlcuirea Psalmilor”. greacă de Stăniloae. (popularizare) 514.. greacă de Stăniloae. 500. Ed. prof. Chiricuţă. prof. 308322. dr. Chiricuţă. Bucureşti. pr. . dr. Tiparul românesc. 23 p. pr. Sf. Chiricescu. greacă de Turcescu. 503. Gheorghe. prof. MO 13/1990. pr. MO 46/1990. „Tâlcuirea Psalmilor”. Despre Psaltire. 1923. Constantin. Toma. ST 34/1993. Chiricescu. Curţii regale. 513. 520. MO 5/1989.

Ioan. prof. Ciobanu. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. Bucureşti. Dumitru. 1991. 131143. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. 525. Ed. greacă. pp. 261270. Pavel în Atena”. col. Olafire. pp. (AlbaIulia). Chiril al Alexandriei. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Chiţescu. Bucureşti. Chiţescu. 464 p. dr. 6779. BOR ?/1939. pp. O 2/1963. Nicolae. contesa Calomira de. dr. Cimara. pp. drd. prof. 1997. Tipogr. Psaltirea lui David. Tipogr. (dialog ortodoxanglican. La Tradition. 537. Ap. Scrieri. 1937. Partea întâia. pp. Mihai. introducere şi note de Stăniloae. şi teol. pp. ?416. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. GB 11/1958. 541. pp. prof. Studiu exegeticcritic. pp. 539. Iaşi. (doctorat) 527. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 187 p. 508511. 711 VII 1975) 534. 531. Ciobanu. al XVIIlea. Chiţescu. prof. 540. Nicolae. prof. cu aplicare la viaţa creştinilor”. „Justin Moisescu. Nicolae. pr.”. TruroCornwall în Anglia. MMS 56/1959. trad. (Paris. pr. Cimara. prof. Vechi psalmi româneşti din sec. în vol. Chirilă. Bucureşti. O 1/1958. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. MB 79/1975. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. 295312. Chirilă. pr. Introducere şi comentar”. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. Activitatea Sf. Gh. BOR 910/1948. prof. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. 2740. pp. Ciobotea. Chiţescu. 1923 (în foaia de titlu 1922). contesa Calomira de. „Studiul Vechiului Testament”. „Epistola către Filimon. Bucureşti. Nicolae. din lb. 474477. 1953). Chiţescu. Chiţescu. Dumitru. Biblie şi Teologie. 538. BOR 12/1956. Lumina Moldovei. pp. 535. 33. 523. pr. Nicolae. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. GB 34/1978. Chiţescu. „Întreita ispitire a Domnului. 92105. (filol.. 533. 55 p. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. Nicolae. 10421049. Psaltirea lui David.”. O 34/1963. MMS 89/1956. Scrieri. în Credinţa Ortodoxă. (extras din rev. extras din „Limba română” 2/1972. 274288. dr. Bucureşti. bibl. magistrand Mihai. Nicolae. «Cahiers théologiques» nr. pp. din lb. Tălmăcită după textul biblic. dr.23 521. Partea a doua.. prof.. drd. Iaşi. pr. pr. 542. Chiţescu. 1937. 32 p. Tălmăcită după textul biblic. 363423. Nicolae. „Sabatino Moscati. EIBMBOR. sfântul. Tipogr. 1975. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. pp. 1992. 16 p. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. „Activitatea grafică”. Nicolae. 3/1996 (anul I). „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. 3537. 145154. Tipogr. . Lumina Moldovei. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. 316 p. 1922. 283297. (colecţia PSB. 486488. Chiţescu. prof. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. BOR 710/1937) 526. pr. „Oscar Cullmann. Sibiu. pp. Nicolae. MO 13/1978. Chiril al Alexandriei. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. DanIlie. Mihai V. Chiţescu. Vechile civilizaţii semite. 614 p. 529. „Scriptură. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. prof. 532. trad. Ciobanu. Ioan. Chiţescu. pp. 226 + XII p. prof. N. MMS 56/1955. pp. 524. Tradiţie şi tradiţii”. sfântul. Academiei RSR. vol. Ed. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. greacă. introducere şi note de Stăniloae. 39) 522. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. pp. EIBMBOR. Cărţilor bisericeşti.) 528. Chivu.

192 p. 552. 557. I. N. + 6 desene la final) 554. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Cojocaru. Cioranescu. Vâlcea. pr. 1978. Psaltirea prorocului şi împăratului David. f. Poliglotă Gregoriană. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. (colecţia Didactică. George. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. Haralambie. prof. Psalmi. Tipogr. ST 56/1985. de editură creştină. MMS 89/1956. pp. Ciurea. Simbolurile biblice. anul X. Iaşi. pp. pp. prof. Ed.. Ciudin. . prof. BOR 12/1961. diac. 5. pp. Dorohoiu. dr. Nicolae. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. iconom C. prof. Calistrat. (cu binecuvântarea PF Iustin. 245257. Studiul Vechiului Testament. dr. Haralambie. Sfântul. Redactată după textul original. Instit. nr. 295 p. Apostol Pavel despre clasele sociale”. (licenţă) 547. Ciurea. I. Ciurea. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. Bercovici. Cocognac. Cioloiu.24 543. greacă de Pâslaru. dr. teme) 558. 1941. Ciudin. „Apostolia”. 556. 196 + IV p. dr. 198217. Progresul. pp. 510521. asist. Cernăuţi. 548. Ciudin. (şi exegeza textelor) 550. Credinţa noastră. Ciudin. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Matei. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. 565.a... 1921. RT 2/1907. Ioan. 360 p. Al. pp. Tipogr.. rep. 551.. pt. 659663. 433 p. 150 p. prof. Bucureşti. Alexandru I. 96103. 482484. Coca. 1899 (1900). cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. N. Ed. Ciudin. 553. 15 p. Ed. 546.. franceză de Slăvescu. GB 6/1987. pp. extras din „Bună Vestire”. Michaela. 1937. Librăria şi tipogr. 10221026. G. Arhidiecezană. dr. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. drd. Şerban. Sibiu. Bucureşti. drd. (fericirile…) 559. 72 p. trad. pr. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. Ciprian. 562. I. „Concepţia Sf. Cîrstoiu. 146148. 549. Cioculescu. ST 34/1985. pr. Al. Cîrstoiu. pp. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. Studiul Vechiului Testament. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. NT) 564. pr. din lb. Humanitas. 161168. Ed. Ed. GB 78/1964. (introd. Tipogr. 5155. 1940. Roma. 1905. 1942. 544. Ciosu. (fără imp. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. Ciuhandu. Ed. Matei. ST 78/1985. RT 910 (pp. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. Cernăuţi. X + 400 p. dr. Platon. C. Ioan. pr. 1900. 1997. pp. din lb. Lexic teologic. „Despre Evanghelia după Ioan”. Cojocaru. Bucureşti. EIBMBOR.. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. 355364. Manual pentru Seminariile teologice. ST 36/1950. Cîrstoiu. prof. pr. 53 p. dr. Ioan Evanghelistul”. Iorgu. trad. pp. Patriarhul BOR. Codreanu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. drd. 1997. Rm. 420 p.. GB 1112/1964. Coca. pr. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. pr. Maurice. Bucureşti. arhipresviter Calistrat. Gazetei săteanului. 545. Ioan. pr. (grota 7. Studiu după textul ebraic şi LXX. Nicolae. „Predica de pe munte”. nr. 4.. Bucureşti. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. prof. pr. 563. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. + 6 planşe la final) 555. pr. pp. Cartea românească.

„Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). F. Vasile Tarnavschi. Bucureşti. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. nr. 260 p. 125126. RT 4/1927.. 576. 145151. RT 23/1929. pp. „Teodor M. N. 583. 580. pr. Colan. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. 86”. „Der Römerbrief. 3233. Colan. pt.. p. N. 224 p. Universitară. 280281. Noul Testament. Colan. 587. 352354. Colan.. 573. 1927. de Antonie Harghel. Ed. pp. 1928. N. Colan. von Dr. RT 23/1924.. Ramuri. Herder & Co. Ferdinand I. prof.”. 567. N. «Biblioteca Semănătorul». 582. 224 p. prof. Cartea românească.. 579.”. Ed. Nicolae. Ed. 1927.. Nicolae. 569. Colan. Scriban. de dr. RT 11/1927. N. pp. N. RT 1/1928. Colan. N.”. Dr. F. 1926. 152153. 1928. TV 810/1992. 48 p. p. „Sonnerkraft. prof. 578. „Pr. 570. 571. 76. Studiu biblic. Arad”. p. prof. 1927. Ed. 347348. Colan. N. Colan.”. RT 4/1927. 140141.. Ricardo de Riess.. Gr. prof. Herder. pr. Arhidircezană. pp. 75 p. 102103. Ed. autorului. Scriban. RT 23/1924. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. „Epistola către Romani. N. RT 11/1927. N. pp. de arhim. Colan. 8789. Cartea românească.”. RT 45/1928. Colan. Nicolae. pp. Vasile Gheorghiu. 575. Gh. de arte grafice «Ramuri». Colan. pp. RT 1011/1925. „Prof. Colan. 572. 1924”. Freiburg im Breisgau. Der Philipperbrief des Hl. 104105.. Cernăuţi. RT 4/1924. 588. Scrisul românesc. 1928.. „Cărţile părintelui I. 1926.. 216 p. pp.. „Curs de întroducere în Noul Testament. Colan. 581. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. RT 12/1927. Craiova. Antonie Harghel. 1919.”. pp. Constantin C. 1925. 34 p.. RT 56/1927. Br.. 584. „Curs de introducere în Noul Testament. 100 + VI p. dr.”. de arhim. 1930. Franz Keller. prof. Trifa”. Ed. dr.. de arhim. Ed. 1924. von D.. 395398. 568.. „Atlas Scripturae Sacrae. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. cu introducere şi comentar scurt. Studiu apologetic. Popescu. N. „Ierom. Colan.. Bucureşti. Palatul Sfântului Sinod”. Apostol Pavel cătră Evrei. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. prelucrare de G. Institutului Biblic al BOR. Colan. „Institutul biblic”.. „D.”. 1518. RT 89/1925. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. I. . „Să se retipărească Biblia!”. prof. 307. 313317. Herder. Ed. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. I. pp. Colan. Colan. Chişinău. Cernăuţi. 106109. 74 p. Ghia.”. „Comentariul asupra Epistolei Sf. 577. Craiova. Cristescu. N. Gh. N. pp. „O traducere catolică a Bibliei”. de pr. 96. 656 p. dr.”.”. Instit. 137138. N. Freiburg i. pp. RT 45/1928. Stadtfarrprediger in München. 151152. p. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). RT 3/1927. Cojocaru. RT 46/1922. RT 56/1925.. 1924. 87 p. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Colan. Tipogr. Colan.. Colan. Bucureşti. p.. Craiova. RT 23/1929. Apologie istorică. Maunoury. München. 585.. Epistola Sfântului Iuda. pp. 305306. de A. 128 p.. mitrofor dr. Br. N. p. Ed. 1924. Sibiu. Freiburg i. Colan. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. N. RT 10-11/1924. Karl Barth. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. 574. prof. 586. pp. N. RT 1011/1924. pr. Ciauşanu. N. autorului. Bucureşti.”. tipărit în zilele MS Regelui României. 258 p. dr. 32 p. «Universală» Alcalay & co. pp.25 566. Introducere şi comentar. von Anton Worlitscheck. 141. prof. Ghica. I. George Ştefan. pp. N. Ed.

Ed. Sibiu. Colan. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. ST 710/1976. prot. pr. „Σαββα Χρ. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. pp. Constantin. 600. Nicolae. pp. Artos Zois. 611. 602. Coman. pp. (comunicare la Tesalonic. prof. ST 12/1977. dr. ST 1/1987. Coman. Tipogr. 596. Humanitas. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. 714725. Bucureşti. Fântâna darurilor. 189 p. Ghica. episcop Vasile. prof. Creştinismul şi sclavia. Bizantină. pp. 69. 1985.”. Bucureşti.26 589. Coman. Sibiu. Mihaela. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. 345366. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”.. Constantin. 612. (în colecţia Problemele vremii) 591. Combiescu. Comte. dr. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. Nicolae. 78 p. trad. 594. 592. 259268. 117119. 2630 octombrie 1988”. 1214. 1929. Coman. Coman. 605. Ed. Coman. Eseuri pe teme biblice. RT 78/1937. de pr. 79 p. PăsculescuOrlea şi Const. Tipogr. Daniel. pp. 108110. serie nouă. pr. Vasile. Coman. trad. 603. pr.. 1820. pr. ST 910/1953. Arhidiecezană. 124128. 590604. pp. pp. Ioan G. RT 56/1944. Pavel”. 528546. ? p. episcopul Oradiei. Cugetarea. Coman. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. Fernand. prof. Ed. pp.. 1936. dr. din Tesalonic Grecia. Constantin. 1997. Colan. Coman. Constantin. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. din lb. 1985. Stropi de rouă duhovnicească. pp. Αγουριδου. Coman. . 597. 32 p. Vasile. pr. A. Vasile. pp. asist. 508 p. 1929. franceză de Voicu. pp. Bucureşti. 601. 599. Constantin. Atena”. Colan. Frankavilla Grecia. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. dr. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. Bucureşti. pr. Daniel. Ioan I. 155166. pp. ST 2/1989. ST 2/1989. 1522. 609. 1937”. V. 610. Arhidiecezană. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. pp. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. Coman. pr. 582600. Marile figuri ale Bibliei. 249256. Ioan G. 607. (popularizare) 590. Ioan G. Coman. Daniel. Arhidiecezană. Biblia şi intelectualii. 595. pp. Marcu XI. Nicolae. 608. prof. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. Biblia şi intelectualii.. τομος Β. asist. pp. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. O 2/1985. 304305. Constantin N. pr. Sibiu. pr. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. MB 13/1967. 199221. 3031 martie 1989”. Coman. 604. Ap. Ed. 1995. pr. prof. asist. pp. pr. dr. Biblia în Biserică. Luca XIII. Psaltirea de la Mehadia. tom 4. O 4/1980. pp. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. asist. Constantin. ST 5/1987. membru al Academiei Franceze. 4558. Coman. 593. extras din Limba română 3/1968. ST 34/1956. pr. Constantin. Constantin. 1925. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. Ed. 148159.. 222 p. 1029. asist. ST 78/1970. 16881988) 598. Αθηναι. 31 martie 1989. 606. ST 12/1972. Em. Mariana. 4551)”. Coman. ST 5/1988. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. Ed. „François Mauriac. I. 120124. iuldec. Academiei RSR. Viaţa lui Isus. Daniel. prof. Tipogr. pp. Constantin. Constantin. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. O 2/1966.

64 p. Constantinescu. Al. 631. ST 34/1973. N. Credinţa noastră. „Isaia şi Ieremia”. GB 34/1976. 1992. 389402. 626. 32 p. Constantinescu. 442 p. Daniel. Constantinescu.. Daniel. „Daniel (cap. pr. Ioan.. pp. Constantinescu. econ. 619. Bucureşti. N. 1334. GB 13/1983. prof.. Al. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. 616. pp. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. GB 3/1987. pp. 636. Ioan. I. Manual pentru seminariile teologice. pp. prof. pr. Constantinescu. 612)”. prof. Ioan. N. Constantinescu. Constantinescu. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Constantinescu. pp. GB 34/1975. Ioan. pr. econ. pp. pp. Constantinescu. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. 661685. 159 p. Constantinescu. 60101. Ioan. Const. Bucureşti. pr. O 3/1983. Al. N.. 5177. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. pr. 6784. I. pr. 617. „Scene din Vechiul Testament. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. pr. Constantinescu. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. prof. pr. pp. Al. Tipogr. GB 2/1988. dr. (jertfe. pr. prof. GB 10/1958.. pp. Constantinescu. Ioan. GB 910/1975. a IIa) 618. 1981. pp. Popescu. Al. pp. pp. Anghel. pp. Constantinescu. Socec & co. (popularizare) 625. 630638. f. pp.. 266270. 629. 630.. Constantin. . Cărţilor bisericeşti. 627. GB 2/1987. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. 1923. pp. pp. 13)”. I gimnasială. pr. Al.27 613.. prof. pr. Ioan. Bucureşti. 533548. Constantinescu. Ioan. econ. Constantinescu. 614. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. pp. 45103. Instit. pr. cap. N. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. biblic al BOR. GB 34/1965. pp. pr. 620. Ioan. 638. 634. pr. I. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. Studiul Noului Testament. 370387. I. Manual pentru seminariile teologice2. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. GB 12/1969. 331 p. 976983. 527530. (ed. GB 56/1973. 632. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. GB 12/1979. Constantinescu. prof. GB 1112/1954. prof. 187206. prof. Ed. Ed. Comentar”.a. pp. „Protoevanghelia lui Iacob”. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”.. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. Bucureşti. dr. GB 34/1974. 10641073. Constantinescu. pr.. Ioan. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. pr. 214223. după cele patru Evanghelii”. Ioan. 289299. 927945. Constantinescu. prof. 624. Constantinescu. 244248. 111)”. N. prof. „Facerea (exegeză biblică)”. 635. 633. Constantinescu.. Ovidiu. 623. GB 34/1984. (profeţii mesianice) 621. Studiul Noului Testament. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. 628. I. Ioan. pr. 4953. 328344. 615. pr.. pr. pp. pp. prof. BOR 34/1971. 1 XII. GB 910/1973. Constantinescu. Ioan. ST 910/1969. GB 56/1972. 637. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. XVII). Constantin. pr. Constantinescu. Constantin. prof. sărbători etc) 622. pr. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. Constantinescu. dr. pr. 1914.

MB 79/1997. 657. Iaşi. Coravu. pp. 658. Timişoara. Constantinescu..”. Iaşi. pp.. econ. Dumnezeu şi Biserica. Galitis. pp. pp. 652. 403412. 786787. (istoric) 660. pp. 651. pp. 655. pp. Povestiri biblice. ST 710/1981. GB 12/1956. diac. Junimea. Emilian. MB 13/1975. Povestiri biblice. Junimea. pp. pr. Emilian. Emanuel. Corbu. ST 78/1983. dr. 650. 501506. 3944. 647. prof. Corniţescu. 649. pp. MA 79/1979. 1977. (doctorat) 662. Ed. asist. Dimitrie. 387404. 559563. pr. Copăcianu.28 639. ierom. diac. Grigorie de Nysa”. D. 10671068.. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. Moderna. 5661. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. 19”. Corniţescu. Constantinescu. a Va) 643. pp. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. Ed. dr. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. Bucureşti. Coravu. Emilian. O 3/1983. † Damaschin. Ed. ST 78/1983. Emanuel. 653. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. pr. Ioan. „Studiul biblic la I Corinteni 14. 542558. Ed. Vasile. Corniţescu. pp. diac. 350 p. MO 16/1993. I. Corbu. lect. Adrian. pp. 392 p. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. diac.”. Corbu. asist. Copăcianu. dr. Corniţescu. pp. ConstantinescuLucaci. 503509. 1976. asist. Ed. diac. MB 1012/1999. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. „Ioan. 1990. Viaţa lui Iisus. Bucureşti. pp. asist. „Părintele prof. Corniţescu. pp. pr. MB 46/1999. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. pp. CoravuSeverineanu. 461562) şi 910 (617681) / 1982. Emanuil. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor.. 1969. 213 p. „Iisus şi marea”. Academiei RSR.. Viorica S. Petru la Cincizecime”. Emanuel. 2037. episcopvicar Damaschin. „Gheorghe A. 659. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Const. 213 p. 4750. GB 4/1987. Emanuel. ST 78 (pp. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. pp. dr. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. Copăcianu. 1990. 779 p. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. CoravuSeverineanul. MO 910/1975. 645. MO 3/1987. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. Agapie. 734736. Popescu. Copăcianu. 661. MO 1112/1973. 612. 8391. (text stabilit. Atena. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. asist. 567570. (ed. 646. Agapie. asist. GB 34/1973. 640. BOR 8/1923. ? 654. Emilian. „Ioan Panagopulos. Constantinescu. I. . „Emanuel Copăcianu. Cornilă. 1919. Coresi. pr. 648. Cornilescu. 120 p. 3245. prof. Mitropoliei Banatului. 642. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. arhim. 1943. introducere şi indice de Stela Toma) 656. Ed.. pp. Viorica S. dr. Copăcianu. 644. MB 910/1964. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. proorocul deşerturilor”. econ. Emilian. dr. Ap. Bucureşti. ierom. Librăriei Socec & co. (irelevantă) 641. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 331 p. Dimitrie.

pp. Corniţescu. 664. 666. O 2/1983. prof. O 3/1980. ST 12/1976. Emilian. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. Emilian. 1977”. ST 910/1967. O 2/1980. Nic. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. pp. 674. Corniţescu. pr. O 2/1980. 492500. Emilian. Emilian. pp. asist. 8394. Emilian. Corniţescu. 100110. Emilian. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 684. asist. Corniţescu. 815825. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”.. ST 78/1984. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. pp. asist. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. prof. GB 5/1988. Corniţescu. pp. Corniţescu. diac. pp. Corniţescu. Scriptură în mâna credinciosului”. ST 910/1985. 199209. diac. 727. dr. Corniţescu. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. ST 34/1969. 308320. pp. prof. 675. 665. pp. asist. drd. pp. diac. 673. C. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. pr. prof. diac. BOR 34/1985. Constantin. Corniţescu. pp. pp.29 663. Corniţescu. ST 34/1981. Grigorie Marcu. asist.. diac. Studiul Noului Testament. 252265. diac. 671. pp. 380388. 269274. Emilian. Emilian. Corniţescu. diac. diac. 676. pp. diac. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. GB 35/1980. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. dr. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. 8293. 682. Corniţescu. interpret al Sfintei Scripturi”. ST 78/1967. diac. drd. Emilian. diac. pp. Corniţescu. Emil. diac. „Sfântul Vasile cel Mare. BOR 1112/1983. Emilian. prof. Corniţescu. 681. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. Corniţescu. Corniţescu. asist. (prez. prof. asist. drd. Emilian. Emilian. pp. 679. Corniţescu. Emilian. asist. 200211. prof. pp. „Sabat şi duminică”. O 1/1983. 8096. 667. 299307. prof. Constantin. diac. O 2/1982. Corniţescu. 686. ST 710/1980. BOR 46/1991. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. Bucureşti. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”.. pp. Constantin. drd. Em. pp. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. pr. manual pentru Institutele teologice. pp. Corniţescu. Emil. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. pp. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. „Sfinţii Trei Ierarhi. 606619. Constantin. 482491. „pr. Emilian. pr. 243254. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. asist. 199209. O 2/1981. Corniţescu. 95102. „Sf. Corniţescu. 672. 668. 669. prof. prof. diac. Emilian. 680. 678. Corniţescu. ITOB) 683. pr. pp. Nicolaescu. 600612. 606615. diac. 670. 8393. lect. pp. . pp. MO 12/1980. pp. 546572. ST 5/1987. ST 12/1969. prof. Corniţescu. Em. 228229. 30 ianuarie 1976. (prelegere festivă. BOR 78/1986. Corniţescu.

prof. O 4/1980. Crăciunaş. pp. Bucureşti. 292 p. prof. 203 p. 130 p. Studiu filologic. prof. pr. Bucureşti. „Profesorul dr. Tipogr. 695. prof. Toronto. prof. 699.”. Nicolae. prof. Corniţescu. econ. dr. C. (1929?). prof. 172 p. Ctin I. Cornoiu. pr. pp. pp. 518. Manual pentru seminariile teologice2. Emilian. EIBMBOR. prof. Cornoiu. pr. 9193. O 12/1997. 368371. 295 + 42 p. 700. (profeţii mesianice) 691. pr. RT 1011/1932. 206 p. 195 p. Bucureşti. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. C. 639)”. 704. Introducere în cărţile Noului Testament. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. MB 13/1958. 555563. Manual pentru seminarii teologice. Costache. 103118. . 1956. Sădeanu) 697. Casa pânii sufletului. Ioan. Constantin. dr. Bucureşti. „Cultura românească”. Ctin I. pp. ST 710/1981. pentru o clipă. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. pp. 1911. pp. GB 14/1999. Abrudan. pp. 1979. pp. London. 1959. pr. ST 2/1990. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. MA 58/1958. Constantin. prof. Bucureşti. 690. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 694. 1902. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. (curs scris de mână de stud. Emilian. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. econ. diac. Corniţescu. Constantin. Doru V. 7683. pp. pp. pp. dr. pr. Nicolae. Ioan. Corniţescu. Cosma. dr. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. Betleem. 634636. Corniţescu. prof.. C 112/1938. 702. pr. 3454. trad. 688.30 687. pr. Cosma. Zakaria Goneim. 5)”. Cosma. 1902. 374377. pp. Piramida îngropată. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. 710. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament.”. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. Cornoiu. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. „Cartea românească”. econ. 711. A. RT 12/1925. prof. Ctin I. 371376. Cosma. pr. pp. pp. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. 1901. 1996. pp. 709. 1935. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Cotos. „Proorocirea. prof. pp. prof. „Lucrătorii asociaţi”. Cărţilor bisericeşti... Emilian. 31 p. 706. A. 703. asist. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. prof. Sădeanu) 696. 692. Ioan. dr. pr. Ioan. RT 3/1927. pr. C. Nicolae. Cotos. de Alexandru Duţu. 708. Costache. prof. Cotoş. Lăzăreanu. Emilian. 7072. N. Ed. „David şi moartea lui Saul. „Rugăciunea Domnească. MMS 34/1957. ST 12/1958. Bucureşti. Cornoiu. (curs scris de mână de stud. prof. Cornoiu. Cotos. dr. III. 232)”. Constantin. dr.a. 693. Costea. 705. dr. Costache. Filaret. 95 p. prof. Ia secundară. f. dr. Introducere în scrierile Noului Testament. Corniţescu. prof. de grozăvia. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. Bucureşti. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. pr. Sădeanu) 698. Atena. pr. Cotos. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie.. Corniţescu. dr. 1903. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. 701. 119122. A. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. pr. pr. Nicolae. 1926. Tipogr. Vasile Gheorghiu”. Focşani. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ioan. „M. MMS 78/1958. (curs scris de mână de stud. NewYork. 707. dr.. Tipogr. 206 p. pr. Bucureşti. Bucureşti.. C. 154 p. A. ierom. 510513. prof. GB 46/1993. Dumitru. Introducere în cărţile Noului Testament. MA 12/1960. Irineu. Ed. 520. 514. 242250.

. F. RT 1/1907. 717. 728. Cristescu. 1914. 731. Ed. a IXa. 49 p. Culcea. Ed. 112 p. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. prof. de preotul Pompei Moruşca. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Toma. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. prof. Crişmariu. Manual pentru cl. RT 12/1927. (ed. Tipogr. 733. RT 1011/1925. Craioveanu. 144)”. Ioan Tomescu”. Cristescu. Nicolae. 1935. română. Gh. pr. 724. 269. Cristescu. a IVa. Monogenismul biblic. Ed. 1624. 145146. Iosif Trifa. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Sibiu. Toma. dr. C. Diecezană ort. Diecezană. 1929. Nicolae. Gr. Arad. Crişmariu. Ed. clasa a IVa11. Librăriei Socec & co. RT 89/1925. 729. GB 12/1949. 76 p. 78 p. 126 p. Arad. Cristescu. (ed. 3940. dr. Tipogr. Adjud. „Econ.. Diecezei grecoortodoxe române.ort. 1935. A. 734. Gr.. 713. Bucureşti. Ia revăzută şi completată) 715. I a gimnaziului unic. Crişmariu. N. RT 4/1929. pr. Diecezană. 98 p. Gr. Diecezană gr. Manual de religie pt. pr. române. Arad. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Arad. Tipogr. 1908. Arad. Dumitru. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. 123 p. 718. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. Crăciunescu. Arad. 317323. Socec & comp. Crişmariu. 723. Craiova. pp. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 1930. RT 2/1925. Cristescu.. + 20 de ilustraţii în text) 716. Arad.. dr. 317 p. 1930. RT 56/1926. cl.. dr. Diecezană gr. or. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. Nicolae. 98 p. Gr. prof.. 726. Nicolae. „Prof. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. 1947. RT 11/1927. Nicolae. dr. Tipogr. clasa a VIa11. 1927. (ed. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. ConstantinescuLucaci. prof. Cristescu. studiu dogmaticoapologetic. 721. dr. pr. 1947. Nicolae. Nicolae. (ed.. Nicolae. Creştinismul şi sclăvia”. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Biblia şi ştiinţa. Tipogr. 104 p. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. Arad. română. Arad. prof. prof. pp. Cristescu. Gr. dr. 1929”. pp. RT 89/1928. dr. 727.. 277278. pp.. Cristescu. A.31 712. Gr. dr. Culcea. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Crişmariu. Nicolae. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. Tipogr. Pavel către Filimon. Diecezană. 130 p. Cristescu. Creţu. Socec & comp. 6061.. clasa a IIIa11. (doctorat) (non vidi) 714. 1914. 732. Sf. Tipogr. (moduri de citire şi interpretare) 730. Tipogr. română. 108 p. Crişmariu. (manual) 722. prof. pp. a IIIa a gimnaziului unic. Cosma. Diecezană. Crişmariu. pr. pp. 735. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. Mai lângă Domnul meu. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. de pr. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Diecezană. română. prof. Prelegeri metodice din istorioare biblice. 104 p. Crişmariu. 86 p.. pp. Tipogr. pr. I. Bucureşti. pp. 1928. Nicolae. econ. Tipogr. Bucureşti. Crişmariu. 134135. Arhidiecezană”. Arad. 1931. 1935.ort. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. „Îndreptar scripturistic”. . autorului”. Tipogr. Diecezană ort. pp. Crişmariu.. 725. p. econ. pr. „Preot Iosif Trifa. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. 1928.. pr. Colan. a VIIIa) 719. 345347. George.

„Psaltirea slavoromână (1577. pr. „Genealogia Mântuitorului Hristos.. (exegeză) 747. GB 12/1958. 85.32 736.. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. cl.. Dalea. „Biblia britanică a lui D. Toma. Bucureşti. Alexandru. Dan. 561577. Cristofor. Culcea. O 2/1983. Ştiinţifică şi enciclopedică. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 757. Tipogr. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. Dănău. Gheorghe. Bucureşti. diac. 80 p. O 23/1994. XIII. Cunescu. Petre I. Manual pt. 499507. Deheleanu. conf. 1947. 740.”. Cuza. diac. Deheleanu. Topliţa. p. pr. pp. (exegeză) 749. „Mântuitorul. C. Cziple.. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. 835839. diac. Ed. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. 737. V. Gheorghe. pr. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. 752.. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. C. 750. I. Scripta aramaica 1. Ed. Iustinian. Constantin. P. Culcea. „Dosoftei. Manual pt. C 1913 (pp. Bucureşti. „Hristos «cheia» Scripturii”. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. pr. (predică) 754. Bucureşti. BOR 34/1969. conf. notiţe introductive şi note. prot. Socec & comp. Daniel. din perspectivă negativă) . vol. 636638). diac. David. Daniel. 12381251. 756. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. 215247. 760.. fasc. MMS 34/1971. 130 p. dr. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. Studiu introductiv. a IIa a gimnaziului unic2. Bucureşti. „Botezul ortodox (documentare biblică)”... C. 755. (exegeză) 748. ediţie îngrijită de N. Psaltirea în versuri. 742. dr. pp. Cornilescu. 751. prof. pp. 1947. dr. 312329. 324328. pp. Damian. model al predicatorului creştin”. Seminarului grecocatolic. (… în Sfânta Scriptură) 744. BOR 78/1976. conf. BOR 6/1912. Dănău. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. BOR 34/1985. Blaj. pp. diac. 207 p. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. 37 oct 1989) 758. pp. BOR 5/1912. Ed. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. Deheleanu. 1987. pp. 738. Ursu. 743. 2. 10021006. A. 759. BOR 1112/1973. Petre I. 6172. 37 p. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. BOR 78/1975.. David. Dancu. David. Sportturism. MMS 6/1988. „Genealogia Mântuitorului Hristos. BOR 7/1912. GB 5/1987. Theodor. V. 230242. Daniel. Pe urmele vechilor civilizaţii. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. O 2/1982. C. Jidanii în războiu. Petre. 160 p.. diac. pr. Petre I. Academiei. Partea primă: Legea veche. Dimitrie. august 1966) 753. 95113. Dănău. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. 739. Cunescu. 912922. pp. pp. pp. 745. pp. existenţa minciunii şi a răului)”. A. 11591166. (temeiuri biblice. 2340. 1980. dr. cl. 1976. pp. pr. 125 p. Toma. (non vidi) 741. prof. Esséniens. 1918. I a gimanziului unic. Ilie. 746. 709719. (extras din International Review for the History of Religions. pp. Socec & comp. Dan. prof. conf. drd.. 395 p. (cursuri de îndrumare. traduceri din limba aramaică. David. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. pp. Petre. David. pp. Constantin. GB 912/1978. 212217. V. 1966. pr. Bucureşti.. P. ST 12/1980. Constantin. prof. 1923. pp. 780 p. P.

. (fragm. Neaga. Demetrescu. 168175. Neculai. 763. pp. dr. Ovid. 322326. pp. 96 p. Dinu. „Cei doi bani ai văduvei”. Deheleanu. Drag. 79 p. 776. „Bogatul şi Lazăr”. pp. 288295. „Studiul Noului Testament. pp. pp. Deheleanu. 719728. Bucureşti. dr. 863875. BOR 12/1915. 13051317. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. pp. Demetrescu. „Profetism babilonian”. 782. XIII. Demetrescu. pp. 50 (4). 781. Demetrescu. dr. Dragomir. 789. pr. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. trad. Demetrescu. Curtea de Argeş. pr. MMS 56/1955. 1954. 31 p. 1929. MB 46/1967. 786. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. BOR 34/1981. BOR 6/XXXI. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. dr. dr. Ed. 780. Demetrescu. Demény. Mic dicţionar al Noului Testament. dr. RT 5-6/1942. „Iisus Hristos mit?”. Diaconescu. 1321. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. 770. „Vieţei nouă”. BOR 8/XXXI. 769. N. 771. Nicolae. 764.. 767. pp.) (despre Luca I. 778. Tâlcuiri evanghelice. Viaţa economică. 3639 şi 65) 777. dr. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. Demetrescu. 307314. pp. Drag. bibl. Dragomir. dr. Dennefeld. Drag. 1945. 1943. Fiul Omului. Bucureşti. Eparhială. BOR 1/1900. Dragomir. 379389. Diaconescu. 491498. Petru. prot. Dragomir. „Bunavestire”. 8595. 234244. 1955.. 768. Academiei RSR. BOR 11/1906. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. L. în TR 48 (pp. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. Cartea românească. pp. BOR 35/1973. pp. Bucureşti. (predici) 784. dr. BOR 2/1900. Diecezană. Dragomir. BOR 8/1905. Sfintei Episcopii a Argeşului. 310320. Ed. 288 p.. Ed. Petru. Arad. Demetrescu. Dinu. Ed. Drag. pr. Donos. pr. 788. 773. „Preoţia ortodoxă”. „Paştele la ebrei”. 915927. Dragomir. Dincescu. (temeiuri biblice) 762. 1946. BOR 1/1905. BOR 1/1906. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. dr. BOR 1/1905. Tipogr. pp. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. pr. 91112. 78 p. dr. pr. Dragomir. 196212. (filol. Natalia. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. Donos. 772. al XVIlea. Dragomir. Densuşianu. . dr. GB 34/1959. 215 p. Dragomir. Demetrescu. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. pp. Marin S. 765. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Bucureşti. BOR 8/1905. dr. BOR 7/XXXI. Tipogr.”. 1255?. Dragomir. Petre. 779. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. pp. Ed... 272283. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. MMS 89/1956. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. 766. din Fiul lui Dumnezeu. pr. „Fraţii Domnului”.. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 783. Demetrescu. Deheleanu. şi Studiul Vechiului Testament. Petre. prof. BOR 3/1909.33 761. pp. Demetrescu. prot. pp. pp. pp. MB 48/1964. 515518. pp. 121125. 393402. Demetrescu. dr. Diamandi. pp. Constantin. „Naşterea Domnului”. Deheleanu. Bucureşti. de Nicolae. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. 23). Demetrescu. pp. BOR 5/XXXI. pp. 961975. Bucureşti. 12 p. 1916. 785. [Ludovic]. pp. pp. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 1942. 787. Marin S. 822833. 775. dr. 112. Nicolae. Demetrescu. Sterie. „Bogatul nesăţios”.

Nicolae V.. pr. 813. (licenţă) 811. 801.. (trad. 27 p. Facerea lumii. Dron. „Decalogul în expunere catehetică”. Tipogr. 800. Carol. pp. Nicolae V. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. pp. drd. (predici) 791. pr. 8089. Cartea românească. drd. 792. pr. Drăgulin. Donos. 96 p. Constantin. pr. din ebraică. „Pr. cu un studiu de . Introducere. O 1/1984. Pildele în versuri. Dragomir. BOR 910/1981. 31 p. pp. Ion Bria. Nicolae.. dr. 11001108. asist. Neculai. (apariţie. 11531166. Dragomir. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. pp. X + 144 p. Drăgulin. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. 1974. importanţă) 810. pr. pp. (trad. 1993. Dura. Ap. Ion. Bucureşti. cu un studiu de . Ed. MA 79/1982. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. 1925?. pr. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. drd. Nicolae. 53 p. „Septuaginta”. Ester (Purim). 291 p. 297299. LX + 1165 p. Pavel”. MMS 12/1940. Psaltirea în versuri 1673. pp.. Timişoara. 1905. 47 p. 1998. dr. Epistola Sf. Biblia. a IIa) 799. Excelsior. ST 56/1985. drd. 7294. Ap. 381389.. Demetrescu. 293296.. O 4/1986. Dură. 114123. Bucureşti. Ion. . Dosoftei. doctorat) 797. Carol. diac. pp. Dura. 805. dr. Centrului mitropolitan Iaşi. Valeriu. Ed. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. 798.. 1934. drd. drd.. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. 77 p. Drugescu. Iaşi.34 790. Drăguşin. pp. 793. pp. C. seminar. pr. 816. (ed. 544560. GB 34/1984. pr. 719731. Ecclesiast (Cohelet). „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. Nicolae V. diac. „O profeţie memorabilă”. Dragomirescu. 116125. 812.. Iaşi. (tabel cu textele biblice din cult) 796. Tipogr. drd. Drăgulin. dr. Iuliu. MO 12/1999. Paul. Timişoara. Marineasa. 399 p. 207210.”. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. 1926. Ed. pr. Vasile Mihoc. A. Arta. pp... asis. BOR 11/1911. Bucuresci. prof. 804. Clemenţa. 1908. GB 34/1984. Boldur. (l. M. „Pr. Pavel către Galateni. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. Eugen. pr. 661666. 815. Eugen. Drăguşin. 803. Drimer. Mrea Neamţ. din ebraică. drd. Librăriei Socec & co. MMS 6/1936. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. traducere şi comentariu”. 1901. V. pp. „Diac. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. BOR 78/1980. Dicţionar de teologie ortodoxă. 802. Ed. 207268.. Valeriu. pp. Drăguşin.. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. pr. Dragomir. Moderna. GB 1112/1971. MO 78/1985. AZ. doctrină ereziarhă”. Marinescu & Şerban. Psalmii în versuri. Valeriu. asist. Emilian Corniţescu. 807. 464480. Ed. prof. Drimer. 1981. 806.. Gheorghe I. Tipogr. Dragoslav. 1926. Cîntarea Cîntărilor. pp. 67 p. pp. Ed. Poemă ebraică. Valeriu. pp. Dorcescu. Ursu) 794. „Hiliasmul. 5062. Dudu. ST 34/1981.) 809. pp. 2227) 795. Dorcescu. Nicolae V. pr. N. O 2/1988.) 808. Tipogr. (Daniel 9. dr. pp. asis. Bucureşti. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. Drăguşin. dr. Dură. asist. critică de N. 814. 11301132. ST 56/1989. Dură. Dragoslav. prof. (ed.

833. „Interpretări de cuvinte.. pp. pr. 828. bibl. pp. pp. bibl. 7682. Dură. 395400. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. 127133. Făgărăşanu. pp. (structură. pp. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. O 3/1983. Erbiceanu. 822. C. din lb. MA 34/1985. Omilii la Hexaimeron. Dură. Bucureşti. Erbiceanu. Dură. ST 910/1977. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. 949957. Constantin. (filol. pp. BOR 8/1906.) 835. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. 528 p. dr. BOR 5/1912. Cernăuţi. pp. vol. 1914. 824. prof. 650 p. (filol. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. Silvestru Octavian. introd. dr. trad... episcopvicar. 10001009. 683698. Ap. 2129. 241260. 827. 829. pp.. Constantin. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. pp. pp. Dură. BOR 1/1906.”. vol. „Faptele Sf. 556 p. 8)”. Constantin. Constantin. Constantin. Erbiceanu. Partea întâi. 262268. 825. pp. pp. Omilii la Psalmi. dr. pp. „Origen. GB 910/1982. pr. bibl. ST 12/1983. MA 12/1985. „Sfîntul Vasile cel Mare. Fecioru. drd. 820. ST 4/1986. Ioan. Constantin. drd. 2743. † Lucian. Dură. stil. din lb.) 839. Erbiceanu. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. C. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. 832.. episcopvicar. 904915. Scrierii. BOR 6/1912. pp. Erbiceanu. pp. Efrem. Nicolae V. Scrieri alese. pr. 427431. 378375. pr. 929. pp. (filol. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. C. greacă. pp. † Lucian. 1986. pr. 821. pp.) 836. . Dura. 1623. 819. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. 823. ST 6/1988. (şi o parte din comentariile biblice) 818.) 840. dr. 2”. drd. Scriptură”. prof. col. PSB. BOR 1/1912. BOR 3/1912. pp. Sinod al BOR. dr. Erbiceanu. Făgărăşanu. I. Duţu. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826.35 817. MA 56/1972.) 837. Omilii şi cuvântări. pp. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. Constantin. 513527. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. Partea a IIa. Duţu. Erbiceanu. BOR 10/1911. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”.. Erbiceanu. Nicolae. ? 841. ST 78/1983. Judecători. pp. (scriere apocrifă) 831. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. Bucureşti. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. Constantin. 113116. (filol. „Moartea dreptului Avraam”. D. Endre. pp.”. C. 830. (= o legendă) 834. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. EIBMBOR. 536546. ST 12/1978. Iosua. dr. Erbiceanu. bibl. dr. Nicolae. şi indici de pr. BOR 4-6/1992. 171180. C. (filol. 5)”. asist. 1982. BOR 4/1912. pr. drd. 445452. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. bibl. EIBMBOR. MB 3/1988. siriacă de Isopescu. Dură. Nicolae V. Sirul. Ioan. 1”. Nicolae.. pr. bibl. pr. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. pp. prof. pp. Erbiceanu. 3345. pr. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Nicolae. Dură. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. 6671. VII. BOR 9/1910. 9)”. trad. Erbiceanu. (filol. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. BOR 3/1905.) 838. 796808. BOR 2/1912. Szöcs. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. prof. pr.

Fecioru. 1921. franceză de Colan. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. . Nicolae. 851. F. F. (licenţă) 863. 144 p. V. Felea. Felea. din lb. 210224. par dr. Ilarion V. din lb. Bucureşti. 848. Ilarion V. pp. Tiparul. RT 1112/1936. Grigorie T. Ed. pp. 845. Alexandru. Mircea. Felea. 1993. 859. din lb. Librairie Bloud et Gay. pr. 385387. franceză de Colan. 864. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. prof. dr.36 842. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. 270272. Ilarion V. Felea. Ilarion V. Dumitru. ST 34/1953. 1921. RT 56/1936. Vie de Jésu. trad. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. Paris. nr. I). 843. RT 5/1941. Sfintei Mănăstiri Neamţ. Il. 1903. Lethielleux. 852. «Seria Teologică». 501502. prof. RT 4/1939.. rusă de Nicodim. despre autorii şi conţinutul lor. f. Viaţa lui Iisus Hristos. „Profeţiile Mântuitorului”. Farrar. p. P. Émile Vérut.Cl. Istoria sfântă a Noului Testament. Ed. Il(arion) V. din lb. Ed. Floru.”. D. Tipogr. din lb. Ilarion V. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. Moise. 858.. Sfintei Mănăstiri Neamţ.. (manual) 865. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). pr. V. Ilarion V.a. Librăriei „Principele Mircea”. Ed. Farrar. GB 78/1964.. Ier. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. Paris. 260 p. 51 p. 861. pp. Ión.. 846. 18.. pr. pp. II). 306 p. Bucureşti. pr. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. Bertrand. Sibiu. 1909. „Învierea trupurilor în teologia paulină”.”. Tipogr. pp. Săteanului. Exposition et critique. Gh. Ioan Gură de Aur”. Felea. pr. Medicale Nobert Maloine. Viaţa şi operile Sf. RT 89/1928. 140 p. p. Săteanului. pp. Edmond. 229234. 844. pr. Ed. pr.”. „Al. 6672. 1932. Fecioru. Ilarion V. Oradea. W. pr. Hristos şi viaţa omenească (p. RT 12/1935.. F. V. 1941. GB 56/1973. Felea. rusă de Nicodim. trad. Ed. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. franceză de Răcăciuni. Ed. 215. (probabil gr. p. W. 138 p. 847.. Felea. IPS.. Grossmann. 294 p.. „Antihriştii”. RT 1011/1932. 149153. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Paris.. 264 p. cat. pr. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. dr. Bucureşti. Isaiia. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. 1944. Cosmologia elenă. Fleg. Patriarhul României. „François Mauriac. Arhidiecezană. 866. trad. din lb. 107112. RT 3/1933. pr. pr. pref. Ed. 141 p. prof. RT 4/1937. RT 9/1938. Apostol Pavel. RT 3-4/1941. diac. 654658. Paris”. Ioan.. Dennefeld. RT 910 (pp. pp. Ed. Flammarion. dr. prof. „Credinţa şi morala Învierii”. prof.. 391392. Florian. 857. dr. 1928. Faur. L. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. p. Ed. Foerster. Ilarion V. „Despre cele patru Evanghelii. ec. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. 202204. Hristos şi viaţa omenească (p. trad. dr. Nicolae. Bucureşti. Foerster. pp. Nicolae. A. LXXXII + 434 p. Filipciuc de Petrova. trad. pp. lect. 850. 640 p. 1900. „Diacon dr. 849. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Tipogr. 854. Felea. 862. RT 1112/1938. 855. «L’Histoire». col. de L. Paideia.. Felea. 1931. trad. „L. 4)”. 853. Felea. Fillion. prof. 637 p.. LascarovMoldoveanu... drd. Fer. 856.. F.) 860. 538555. pp. dr. Cărţilor bisericeşti. franceză de Marcu. pr. pr. FlorescuRomanaţi. pr. 148150.. 1933”. Societăţii literare „Sf. dr. pp. Cojocaru. Haralambie I. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). 437. Felea.. 89 p.

Marcu. pp. N. Sibiu. I. 1928.. pp. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. Constantin. Sibiu. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. Ed. Principele Carol. Constantin. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. Galeriu. Constantin. 32 p. Ioan. 872. Galaction.37 867. pp. 572583. Atelierele „Adeverul”. conf. BOR 12/1980. BOR 5/1923. 514. pp. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. 337 p. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. 112)”. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. 2. 2000. Despre mormântul cel gol. Fruma. pr. pp. Bucureşti. pp. 34 p. În jurul Sfintelor Scripturi. dr. „Mario Ruffini. 889. Roza vânturilor. La porţile Damascului) 875. „Inscripţia de la Delfi. av. dr. Gala. În jurul Sfintelor Scripturi. G(heorghiu). 1965”. Romcart. O 3/1980. prof. 32 p. 337 p. BOR 34/1943. V. Gala. 869. dr. „Închinarea în duh şi în adevăr”. (exegeză) 871. „Epistola lui Aristeia”. Predica de pe munte. Constantin. Galaction. „Din exegeza Noului Testament”. Fruma. Ed. Ed. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. MMS 79/1977. biblică) 877. 1945. Tipogr. Ed. pr. 1928. Apostol Pavel. prof. 94104. 28 mai 1948. despre apariţia LXX) 876. Fulga. Galeriu. prof. Galaction. 517523). Din Sfintele Evanghelii. Principele Carol. av. Gala. Studiu juridic şi teologic2. pp. Gala. pr. pp. 873. în «Orientalia christiana periodica». XXXI. pr. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. 375 p. Galaction. Bucureşti. prof. (ist. 83102. pr. BOR 910/1988. Galaction. 1928. . O 12/1997. 454468. Galaction. Galeriu. pp. Ioan. Bucureşti. 322. Galeriu. 543555. Gala. 886. pr. (discurs de recepţie la Academie. O 4/1966. 112 p. vol. Gala. Vasile.. Principele Carol. Galaction. pr. Gala.. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. Grigorie. Bucureşti. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. pp. dr. Gala. Fruma. prof. V(asile). prof. prof. 879. 175184. Principele Carol. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. pp. Procesul Mântuitorului. pr. pp. Galaction. pr. Ed. Gala. 272283. 868. Galaction. 890. pr. Marcu. după Epistolele Sf. 883. ST 78/1951. dr. prof. dr. Galeriu. 579588. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. BOR 58/1948. „Ceva despre magii. N. 386397. 321327. BOR 10/1931. dr. Roma.. Vasile. Blaj. (popularizare) 882. 455462. 1795). 32 p. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. Galaction. (1. (traduceri din greacă) 878. Din Sfintele Evanghelii. Arhidiecezană. Bucureşti. „Sensul religios creştin al sărbătorii. 1928. Gala. 1930. 874. Tipografiile Române Unite. Bucureşti. Bucureşti. 615619. G. Galeriu. Bucureşti. 2. C. pr. 888. Ed. pp. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. C 1913 (pp. 1992. dr. Despre Sf. Predica de pe munte. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. pr. Studiu juridic şi teologic. 1928. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. Galaction. dr. Galaction. Grigorie. prof. pr. prof. „Biblia românească conferinţă”. 870. Constantin. 884. Radu. Gala. pr. ST 12/1977. 34 p. (traduceri din greacă) 881. BOR 1112/1948. 1930. Radu. Adeverul. lucrare apocrifă Aristeia. Gala. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. 3. 32 p. Ioan. Ed. (Biblia lui Clain. Procesul Mântuitorului.

V. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Universala Alcalay & co. publicat în vol. din rev. (material pt. 3461. 2. ST 1/19381939. prof. diac.. (în rev. germană de Basarab. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. pp. 902. RT 2/1994. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. prof. „R. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». prof. 1986) 898. 1975. 2832. 895. 536549. pr. D. MB 13/1996. „Pe drumul Emausului”. 893899. pp. Ioan V. pp. 908. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. MMS 78/1972. Georgescu. George. prof. prof. Georgios. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. 899. Georgescu. germană de Neaga. 355374”. prof. Bucureşti. Constantin. Galeriu. de Edouard Lipinski”. (rugăciunea în Biblie) 900. din lb. 7288. 434436. Despre Pentateuh. 403414. 907. Ion V. 903. pp. prof. drd. Thoma Basilescu. MA 13/1981. 896. pp.. Ioasaf. pr. 374376. fasc. 5972. Ganea. Ion V. Ioasaf. trad. arhid. pp. (în rev. „Ephrem de Nisibe. München. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. 894. 2840). O 1/1984. „Biblica”. Introduction. 910. onorariu Ioasaf.38 891. (titlu original „Offenbarung. 16). „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. Nicolae. Galitis. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. BOR 56/1978. Constantin. „Revelaţie. M. 641645. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. nr. GB 13/1993. Georgescu. Ed. dr. protos. pp.. Constantin.. pp. Georgescu. MB 910/1985. Tipogr. fasc. 2. P. 905. extras din studiul „Teologia traducerii”. adică folosirea timpului bine”.. G.. pp. Ion V. Tournay. 50 (1969). arhim. pp. BOR 1112/1989. ?. profeţia lui Maleahi. Mircea. în Una Sancta. 161182) . Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 2/1980) 897.. BOR 8/XXXII. MB 46/1967. 1980. (trad. Constantin. „Netemeinicia milenarismului”. 2024. de Paul Eugene Dion”. pr. Eugen. prof. Galeşan. O 1/1983. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. 51 (1970). MO 56/1976. pp. „Biblia în Biserica ortodoxă”. traduit de syriaque et de l’armenian. 592597. Gârboviceanu. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. vol. dr. dr. pp. V. pp. din lb. BOR 34/1990. Georgescu. 153168) 911. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. Galeriu.. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Ion V. prof. Scripturi”. vol. 110114. Ioasaf. Galitis. dr. pp. pr. pp. (trad. Ganea. „Despre sfânta rugăciune”. nr. 904. MMS 56/1972. pr. pp. Georgescu. (licenţă) 906. Galeriu. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. pp. Georgescu. „Scopul Evangheliei a patra”. pp. 893. Galeriu. pp.. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. 339344. George. prof. 2734. pp. 3. 1901. prof. 683697.. Bucuresci. arhid. de Moraru. pp. 92 p. MB 1112/1964. pp. temei pentru apropiere între credincioşi”. 901. 1216. BOR 34/1964. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. Ganea. 326373. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. 456495. prof. 892. dans Revue biblique. ec. 46 p. Ganea. pr. I. „Biblica”. Evangelische Theologie.. O 2/1976. Galitis. traduction et notes par Louis Leloir”. Georgescu. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. Tesalonic. 4448.

1969.. O. O. Paris. 932. MO 912/1970.. 11001101. MO 912/1970.. Georgescu. Jésus. 1946?. Demonologia Vechiului Testament. Amos et Osée. 422 p. 926. 913. Quelle est la vérité de la Bible?. ST 78/1958.”. 1008. Grant. 1008. 933. 1969. Paris. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. 145. Bucureşti. „R. 1938. pr. a XIa) 934. pp. „Franz Mussner. 1010. Bucureşti.”. O. (popularizare) 931. p. 463475.”. dr.. pp. introduction historique au Nouveau Testament. Georgescu.. 1934. 145. Georgescu. Paris. 1934. Schackenburg. „Charles Hauret. Georgescu. 1937. Ion V. Viaţa românească. 1938. O. Paris. Georgescu. Georgescu.. Berlin. Etudes sur le Livre de la Sagesse. 928. 304 p. 930. Bucureşti. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. Georgescu. p.. „H. Georgescu. Bucureşti. N. „Stanislas Lyonnet. Ion V. 1009. 156 p. 176 p.”.. 193 p. Instit... prof. O. 148 p. Paris. Présent et futur. 1969. p. 923. MO 912/1970.. 1009. 290. Georgescu.”. „C. MO 12/1970. (doctorat) 915. MO 34/1970. (ed. econ.”. 232 p. „Oswald Loretz. p. Satan în profeţia lui Zaharia. MO 1112/1969. Georgescu. Foi et comprehension. „David Flusser. Demonologia Vechiului Testament. Bucureşti.”. 916. de Santos Otero. 146 p.”.. Georgescu. Cărţilor bisericeşti. MO 12/1970. 917..”. 1100.. „Robert M. O. 929. Paris. 40 p. 484 p. Paris. Georgescu.. p. Ed.. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. de arte grafice „Speranţa”. Arhiepiscopiei Bucureştilor. Paris. magistrand Mihai. 286 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. p. 1004 p. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. Georgescu. Paraboles et leçons dans l’Evangile. Ed.. MO 1112/1969. Paris. Ia a gimnaziilor unice. 1970. Actualitatea profeţilor I. Instit. D.. 927. 1970. 64 p.”. O. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. O. „Saint Augustin. Georgescu. Le Deuteronome.. 76 p. Ed. „A. MO 1112/1969. Tipogr. 925.. 126 p. Paris. 1922?. „Vincent Taylor. D. 289. Socec & co. MO 912/1970.”. Kahlefeld. Georgescu.. 120 p. Vasile cel Mare”. pr. dr. 918. Georgescu. p. 1101. prof. O. Paris. 32 p. O.. Paris. 1969. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1010. 1969. Larcher. p. 924. Ion V. 921. econ. 182 p. O. MO 34/1970. p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . 1100. 1967. Georgescu. „Charles Harold Dodd. MO 1112/1969.”. Azazel. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. MO 1112/1969. Bucureşti. Georgescu. 152 p. de arte grafice „Tiparul academic”. 1969. 192 p.”.39 912. O. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. prof.”. p. Georgescu.. 922. O. p. p. Socec & co. Bucureşti. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Georgescu. 914. Confortement aux Ecritures. Georgescu. 1970. 1100. pr. O. IXVI. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Paris. Ed. p. D.”. 920. 444 p.. Paris. Şt. MO 912/1970. Georgescu. „Pierre Buis. MO 1112/1969. p. 360 p. O. Georgescu. 919. 1969. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. „Rudolf Bultmann. La formation du Nouveau Testament. 1969. 1970.

după Epistolele Sf.. Georgescu. 947. 148 p. Geţia. (ed. Gheorghe. revăzută) 942. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Geţia. D. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 954. 662696. prot. prof. 952. Librăriei „Universala” Alcalay & co. „Filistenii. 171) 951. Georgescu. 648662. a XIIa) 943. Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. drd. Geţia. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. Gheorghe.. 1982. Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. D. (ed. Georgescu.. pp. pp. pp.. Bucureşti. prof. 160 p. pp. a Va) 938. Victor. ST 12/1973. 183 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. ST 12/1978. Ed. Gheorghe. prof. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ed. econ. Georgescu. (ed. Ed. C 112/1937. 190 p. Gabriel. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gheorghe. econ. prot. Gheorghe. Constantin. D. a IIa) 936. Ap. (ed. Georgescu. 186 p. MB 34/1984. Gheorghe. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Saba. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Constantin. D. prof. Ap.. Gheorghe. pp. MMS 4/1930. pp. Bucureşti. Pavel”. pr. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. ST 910/1973. econ.. 322334. 2132. 19291930.. 1935?. Ed. 1922?. Gh. 19301931. 949. Bucureşti.. econ. Vasile. ST 78/1971. D. Pavel”. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. dr. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. pp.. succint) 945. Studiu de arheologie biblică”. Ştiinţifică şi enciclopedică. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Constantin I. 1934?. a VIa) 939. pr. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 139149. econ. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. magistrand Nicolae A. Studiu de arheologie biblică”. (ed. pp. Mitul potopului. 1935?. pr. Bucureşti. prof. a XIVa) 944. Socec & co. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Gheorghe. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. „Plante şi aromate biblice”. 183 p.. Bucureşti. D... pp. pr. Bucureşti.40 935. 953. Socec & co. pp. a Xa. 497505. Georgescu. (ed. econ. pr. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Georgescu. 127. (ed. pp.. 19281929.. „Harismele. econ. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. MB 1012/1967. econ. econ. 1926. 107110. 950. GB 56/1975. a VIIa) 940. 1332. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. Gervescu. Bucureşti. Burtan. 948. pr.. Ed. prof. a doua). a IXa) 941. Constantin. . Ap. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. (ed. Bucureşti. Georgescu. (ed. Pavel”.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ed. nr. 955. 81106. 946. prof. Bucureşti. prof. (ed. 118 p. D. Ed. 183 p. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. „Cartea lui Iov”. Librăriei „Universala” Alcalay & co. (f. econ. Gheorghe. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. MB 1112/1959.. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. prof. 1935?. 183 p. Gheorghe. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ed.. Cunoştinţe despre om şi societate. Librăriei „Universala” Alcalay & co. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. D. a IVa) 937. Georgescu.. 541551. ST 56/1965. 148 p. Bucureşti. D.

Ghia. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. „Bunavestire (Luca 1. pp. Vasile. Chesarie. pr. Epistola Sfântului Iuda. pp.”. (teol. C 69/1927. 229239. 966. 1911.”. MMS 34/1959. prof. 593609. Vasile. 186. 978. 965. MMS 9/1930. 149150. 88 p. „Dr. dr. Cernăuţi. Vasile. V. dr. arhim. Tipogr. dr. BOR ?/1935. Saidman. pp. 185196. Gheorghiu. dr. 1941”. 1939. MMS 12/1958. Gheorghiu. Gheorghiu. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. pp. dr. 525541. prof. dr. 977. Gheorghescu. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. V. C 13/1929. biblică) 976. 231253. pr. Gheorghiu. Vasile. 21 sg. C 34/1923. 115. Gheorghiu. 325341. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. pr. Der Brief des Judas. 2325)”. 979. 137147. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. pr. Gheorghiu. prof. Gheorghiu. preţul lei 36”. prof. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. Ce hotărăşte Sf. 763764. Ed. Gheorghiu. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. Gheorghiu. Gheorghescu. Gheorghiu. C ?. (capitol din doctorat. Vasile. Gheorghiu. Th. Vasile. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. pp. 3551)”. dr. Ramuri. Viaţa românească”. dr. Vasile. prof. 1940. Vasile. Craiova”. Ramuri. 1941). Caransebeş. 968. Caransebeş. argumente scripturistice) 958. ST 36/1980. Gheorghiu. 551566. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. C 1012/1927. Vasile. Vasile. 665677). Ghesarie. Gheorghiu. (1939. ierom. prof. Ed. pp. 165 p. 963. dr. 1020. pr. Gheorghiu. Bucureşti. Gheorghiu. Vasile.41 956.. 961. Codex Argenteus Upsaliensis. B. Sofron Vlad. pp. Bucovina. 975. 960. Vasile. Societatea tipografică bucovineană. Botoşani. . dr. 967. 973.. dr. 70 p. Gheorghiu. Vasile. Gh. 1904. 971. 972. pp. prof. „Zeno Muntean. GB 56/1969. MB 79/1958. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. Vasile. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. Imprimeria naţională. prof. drd. pp. 165178. Vasile. „S. Gheorghiu. MMS 4/1955. 974. 764766. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). dr. Mir în Noul Testament”. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. Ed. Ed. dr. 1901. 964. 159196. 374379. dr. pp. „Profesor dr. Mehedinţi. 84 p. 57 p. Ghia. 8487. dr. 4556. 969. „Prof. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Bucureşti. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. Întroducere şi comentar. 6581. I. 1931?. Ed. dr. Vasile. 389405. Cernăuţi. prof. MMS 56/1958. pp. Mărturia Sf. C 412/1931. Cernăuţi. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. Craiova. 2638)”. pp. 970. 962. pp. pp. (1939. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. dr. „Sf. Vasile. pr. Nicolae. Gh. 378393. 3. „Revelaţia divină”. pr. I. pr. BOR 1/1928. 261277. Bucovina. 959. C 12/1923. Vasile. dr.. dr. dr. pp. Gheorghiu. pp. Gheorghiu. C 1904 (pp. 329353. Întroducere şi comentar. Gheorghiu. 59 p. pr. Einleitung und Kommentar. (l seminar dogmatică. 1941. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. pp. Gh. 37 p. C ?. dr. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. 315333. 1941). Epistola Sfântului Iuda. pp.. Gheorghiu. în legătură cu Rom. Gheorghiu. 18) şi în traducerea lor latină”. 233236. 197212. 110)”. 1940.

Vasile. 65)”.27). 1909. pp. prof. 982. Vasile.42 980. pr. traducere şi comentar. 1923. 584596). „Activitatea Domnului în Iudea. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. MB 13/1958. 97 p. pr. Glasul Bucovinei. prof. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. dr.. prof. 987. pr. 112 p. 990. Cernăuţi. 992. Diecezană. prof. 1002. Cernăuţi. 1220)”. 14 p. dr. Partea dogmatică. 1928. 989. secţiunea I (cap. 1909. 991. dr. Gheorghiu.111. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Vasile. 985. Vasile. Bucureşti. Vasile. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. 8 p. 1000. Problema mântuirii noastre. pr. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. dr. Gheorghiu. I. Gheorghiu. Gheorghiu. Cernăuţi. „Ce hotăreşte S. 717. dr. 39). Vasile. dr. Cernăuţi. Gheorghiu. 983. (studiu de cronologie) 993. pr. Gheorghiu. 474484. prof. 997. pr. C 79/1929. III. Ed. dr. Ed. Gheorghiu. Cernăuţi.36) şi partea parenetică (12. prof. autorului. Gheorghiu. pr. Gheorghiu. Vasile. Vasile. prof. 1925. prof. 6375. Gheorghiu. MB 910/1959. 2248. pr. 18. Vasile. Epistola lui Iuda. Ed. 1924. pr. Sfântul Apostol Pavel. prof. 240 p. pp. 986. Gheorghiu. prof. Cernăuţi. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. MB 12/1960. 1938. 44 p. 998. 981. prof. prof. Cernăuţi. dr. Glasul Bucovinei. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. Gheorghiu. 994. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. Gheorghiu. Societatea tipografică bucovineană. Mitropolitului Silvestru. Vasile. prof. Vasile. II. pp. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. Ed. „Diacon Haralambie Rovenţa. Gheorghiu. Gheorghiu. prof. Introducere şi comentar. Studiu de cronologie biblică”. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. dr. prof. Enon de lângă Salom (Ioan 3. Vasile. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. 365 p. dr. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. pr. Cernăuţi. 30 p. dr. dr. la 2000 d. prof. Ed. pr. dr. autorului. Gheorghiu. Cernăuţi. 2867. . Cernăuţi. 1001. 372375. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 999. Vasile. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. Ed. Ed. 1003. pr. Cernăuţi. Vasile. autorului. 897 p. 74 p. 2236)”. prof. autorului. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. 110. dr. prof. Tipogr. vol. prof. dr. pr. Vasile.Hr. Vasile. pr. 1856. MB 13/1958. 2259. pr. Vasile. MB 1112/1959. autorului. pp. Arad. 114 p. 1911. pr. 1928. Vasile. Ed. 1929. 21). Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Vasile. 995. Studiu isagogic. dr. „Domnul în Samaria (Ioan 4. 256 p. Gheorghiu. pp. autorului. Ed. Tipogr. 996. prof. 1926. 358 p. Ed. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. prof. dr. prof. pp. Cernăuţi. 111)”. 142)”. 988. Societatea tipografică bucovineană. Vasile. Glasul Bucovinei.Hr. dr. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. pp. resp. Gheorghiu. 531537. 40 p. dr. dr. 23 p. Gheorghiu. dr. 1929. vol. 1912. I. Gheorghiu. Glasul Bucovinei. 1926. prof. 1933. dr. preţul 50 lei”. 350 p. 984. Glasul Bucovinei. Gheorghiu. 419427. 558565. Gheorghiu.116. 272385). dr. Cernăuţi. Vasile. 1927. Cernăuţi. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Ed. MMS 912/1959. C 1911 (pp.. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. vol. Vasile. C 810 (pp. Vasile. prof. Gheorghiu. Vasile. Gheorghiu.

400 lei”. 1010. dr. pp. Gheorghiu. Bucureşti. „Păr. 333345. 6576). 1925. dr. 197213. 699714. Vasile. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. C 78/1924. 371378. dr. dr. dr. 457472). I. dr. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 109115. 5765. Ancora. 565573. pp. „Un tractat al Sf. „Vieaţa şi activitatea S. Gheorghiu.”. 1935. „Dr. 5360. C 1909 (pp. 421433. Vasile. pp. înaintat S. prof. 184189. Imprimeria naţională. 591605. C 78/1924. Atanasie «Despre azime»”. dr. 1008. 59775 din 7 dec. 1020. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. 549559. Sofron Vlad. 329337. Gheorghiu. prof. 381385). pp. Tipogr. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 360361. traduse de Episcopul Nicodem. dr. prof. C 1907 (pp. univ. Ed. 393403.. dr. prof. Gheorghiu. dr. IV + 260 p.”. I. 1019.. prof. Gheorghiu. 501508. 1014. Gheorghiu. 194). 349358. 333340. „Pr. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. 109117. 7280. 297305. Gheorghiu. C 910/1924. aprobat din Sf. 1017. 332335. 1937. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. dr. 152 p. Sfintei Monastiri Neamţu. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Studiu criticexegetic. Gheorghiu. 277284. Ed. 767775). dr. Cernăuţi. prof. Gheorghiu. Vasile. prof. 87 p. arhim. „Epistola cătră Romani cu explicări”. 433. 647665. pp. Gheorghiu. 7398. 613627. 6669. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 1005. prof. prof. Cernăuţi. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. 1009. 1018. 1924. I. 1926”. Sfintei Monastiri Neamţu. Prologul Evangheliei a patra. Vasile. 580586. (Studiu biblicisagogic)”. 697704). „Epistola lui Iuda. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. Vasile. „Ieromonahul Antonie Harghel. Vasile. 221227. Gheorghiu. 1011. Vasile. Gheorghiu. Vasile. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. 1928. Ed. Gheorghiu. „Anexa. 237243. 485500. Vasile. prof. tradus de Episcopul Nicodem. Gheorghiu. 1007. prof. prof. . Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 18). pp. 1013. «Universala». 173181. dr. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. Gheorghiu. Chişinău. Vasile Gheorghiu. Întroducere şi comentar”. dr. Apostol Paul”. pp. 1015. Bucureşti. 639644) şi 1914 (5877. Apologie istorică. C 13/1928. pp. Scriban. prof.”. 585593. 1006. C 1909 (pp. Vasile. 621629) şi 1911 (513). Scriban. Glasul Bucovinei. Vasile. Cluj. 1016. Bucureşti. pp. 16 s. 265283. prof. Instit. Gheorghiu. Cele patru Evanghelii. C 1913 (pp. 237246. 301311. 265272. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. C 412/1931.”. dr. 1012. 551567. 1923. C 14/1926. prof. N. Sfânta Evanghelie. pp. MB 46/1957. Vasile. 15 p. Gheorghiu. lei 80”. 1925. Raportul părintelui profesor universitar dr. pp. 1908 (115. 1021. C 12/1927. stareţul Monastirei Neamţu. 323331. 369372. 197215. 6162. 1910 (19. univ. Gheorghiu. Vasile. 1928 (VIII 656). 312321. C 112/1937. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. ediţia II. 521531. 201209. Vasile.43 1004. C 12/1926. Tipogr. dr. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. prof. Vasile. VI a Seminariilor teologice din România Veche. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. 206 p. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. preţul 200 lei”. Studiu de cronologie biblică. 1940. Vasile. dr. 137147. stareţul Monastirei Neamţu. prof. Vasile Tarnavschi. Ed.. 677692) şi 1909 (115. 641648. 165172. prof. 224 p. C 79/1929. T. „Arhimandritul I. 129145. dr. Cernăuţi. univ. Vasile.

(1939.a. pr. dr. 1941.. Chestiunile din programa analitică pentru cl. I. Tipogr. 157 p. preţul 35 lei”. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. 102115. prof. Bucureşti. vol. extras din Studii de limbă literară şi filologie. III.. Craiova. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. prof. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. de arte grafice Ramuri. Ghia. 197199. 6364. 923). Craiova. Vasile. univ. lui Ioan 20. 1946. Ghia. 1036. a IIa secundară de băieţi şi fete. Ghia.)”. Ed. pp. 1928”. Viaţa romînească. ec.. Lecţiuni de religie. prof. Teodor. 106 p.. pp. I. (1942/1943). dr. Craiova. pr. dr. pr. prof. Ed. I secundară de băieţi şi fete2. prof. Gh. I secundară de băieţi şi fete. 67 p. Ieremia. 24 p. 184 p.. Gheorghiu. „Dr. prof. 1926. 102 p.. prof. C ?. 58 (225242). 1940. Craiova. dr. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. ST 34/1958. prof. C 1-2/1927. Ed. dr. Gh. prof. Ia secundară de băieţi şi fete. Ramuri. 1929. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos.. pp. Ghiaurov. prof. 86 p. Ghia. Craiova. pr. Ramuri. 1034. Ion. Craiova. pr. 1925. Şc. 1040. Gh. prof. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. 1026.. Gheorghiu. Ramuri. Ghiţa. pentru cl. Gibescu. 224 p. prof. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. Gh. Gherasimescu. C ?. (ed. I. Inst. 87 p. MB 13/1958. ştiinţific şi biblic. 1931. dr. a IIIa) 1028. Craiova. pr.. Introducere şi comentar. Ed. Instit. dr. „Marele teolog dr. dr. dr. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. dr. 1033. pr. 1938. prof. dr. dr. Ed. f. BOR 6/1928. I. pp. Roman. Craiova. dr.. (vol. 1045. 1929. 1027. Epistola Sfântului Iuda. Gheorghiu. . univ. Gh. Bucureşti. (ed. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Gh. C 112/1936. Hristo N. Ghia. I. Cugetarea. prof. Gheţie. 1942. 1044. Ed. Gh. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. Ed. 1935/1938?. Ed. 1 ss. pr. univ. Explicarea evangheliilor. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. de arte grafice «Ramuri». Ghia. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice.. pp. 103 p. ştiinţific şi biblic. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. (non vidi) 1032. prof. Ghia. C 12 (pp. Contribuţie la exegeza Noului Testament. 1043. Gh. Ghia... I. pp. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. Academiei RSR. Ghia. Ghia. 1031. Cernăuţi. Ramuri. 223 p. pr. (popularizare) 1042. I. „Problema calendarului”. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Iaşi. George I. 1041. cl. Ramuri.. Librăriei Socec & comp. Th. I. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 1039.. Craiova.44 1022. 1938. „Prof. Vasile. Toma. dr. 1927. pr. 1038. Gh. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. I. dr.. „Mărgăritarele lumii”. Ramuri. prof. 1927. Vasile Gheorghiu. Ed. Gherasimescu. Ghia. Ia) 1037. Ghia. I a gimnaziului unic. dr. 1941). Ed. 567570. prof. PopescuCilieni. partea a IIIa) 1029. Vasile. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. Ghia. Ed. Ramuri. I. 151 p. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Gh. 1025. 1922. Ed. dr. dr. pr. Ed. Craiova. 157 p. Ed. 1023. pp. de arte şi meserii. pentru cl. 1024. I. pr. univ. 143 p. a IIa secundară2. Vasile. pp. 123 p. de arte grafice Ramuri. Gheorghiu. Toma. 2751. univ. 110). Vasile. „La început era Cuvânt (Ioan 1. cl. 48 p. pp. 1035. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. 1974. I. 245259. Gh. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt.. 34 (109117). Gheorghiu. prof. 1046. prof. 162176. I.. pr. Ramuri. pr.. 416. 1030. 90101. dr. Inst. Bucureşti. I. I. MMS 4/1955. Gh. Ghia. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. Gh. Craiova. 1926. pr. Ghia.

852868. doctorat) 1051. pp. 1064. drd. caracteristici.. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. 1059. GB 2/1957. (chemarea şi rolul pr. Tipogr. Braşov. trad. Eugen.45 1047. a IIIa) 1065. (l. Grigorie episc. studiu introductiv şi comentariu de Buga. pr. (ed. Romul. H. 1052. Godet. trad. „Nicolae Milescu. drd. pp. Graetz. 1924. GB 6/1988. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. dr. Sf. Gordon. Eparhială. pr. a IVa) 1066. 1945. pr. + . „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. Gregorian. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. pp.. 1992. pr. Charles. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. 577578). pp. London. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. (ed. „Din cuvântârile S. Chişinău. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Grigore de Nyssa. 176 p. Ia) 1048. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. de pr. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. Hango. 176 p. τομ. Gurie. din lb. Minerva. Vasile. Gurie. pp. Haralamp. Tipogr. George I. Profetul Ezechiil. Tipogr. Stabilimentul grafic Albert Saer. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. Chişinău. GB 910/1962. pr. Grosu. BOR 78/1979. N. 1905. Glăjar. Grigorie Palama. 1063. 10 p. Scripturi şi folosirea ei în predică”. 1941.. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. 1061. Voicu. 1060. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. „Gnosticismul: concept. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. Grăjar. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. după Ev.. RT 8/1911. din Γρηγοριου του Παλαμα. 176 p. Ioan. „Amicul literaturei”. 1995. diac. F. econ. Haneş. Guţulescu. „Cunoaşterea temeinică a Sf.. Sibiu. prof. pr. (popularizare) 1056. Mitropoliei Olteniei. BOR 1112/1974. din lb. trad. Chestiunile din programa analitică pentru cl. din lb. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. franceză de Bran. Chişinău. S. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. Sfântul GheorgheVechi. engleză de Dimitrie. Istoria evreilor. 1057. 1425. din lb. Sfântul. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Nicolae. Vasile. . greacă. Teodor Bodogae. pp. 1050. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Bucureşti. 1055. pr. prof. MB 79/1991. Απαντα τα Εργα. BOR 78/1985. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). trad. pp. 1920. delimitare”. O 2/1957. 533543. Grigoraş. 6788.. Craiova. 144 p. Eparhială. Tipogr. trad. Gore. G(avril). Lucian. Grigorie al Nisei. seminar. Constantin. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. Ion. Ed. Grecu. Haneş. Grozea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 915923. greacă de Popescu. pp. magistrand Ioan. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. Bucureşti. greacă de Moraru. Grigorie episc. din lb. 1069. 942964. C 1912 (pp.. pp.. „Preotul. Ed. lect. BOR 56/1979. 216238. 100113. traducătorul Bibliei de la 1688”. Petre V. pr. Θεσσαλονικη. 194 p. 13851389. Nyssei. 1931. origini. I secundară. 1058. 1989. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Gibescu. 1049. 16 p. dr. 1938”. diac. Nicolae N..) 1062. RT 2/1999. 251252. trad. 1925. 48 p. sfântul. pp. Petre. Eparhială „Cartea românească”. pp. 144 p. 11. GB 910/1964. prof. pp.. Eclesiastul şi Apocalipsul. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. 1067. 7074. Ed. în vol. 1915. Gurie. 665674. 136159. pp. 6772. (ed. pp. Ion Lascu. pr. Tipogr.

de pr. de pr. dr. 470 p. Ed. Manual pentru cl. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. magistrand M. V. pp... Teofil. pp.. pp. Ia secundară de băieţi şi fete. Ed. 1724. Ed. Fraţii Domnului Iisus Hristos. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. viaţă bisericească. 119 p. pp. pp. arhim. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. pp. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. pp. 1092. Nicolae Neaga. Iana. Bucureşti. Ierima. 1080. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. 39 p.. 3570. pr. MB 79/1997. 1076. A. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. 152 p. Mircea V. „Protos. Nicolae Neaga. Cartea profetului Iona. BOR 9/1929. N.. Hodoroabă. 138164. 128 p. Fericitul. pp. Cartea românească. 1927. în lumina descoperirilor arheologice”. pp. Hodoroabă. V. 1081. a trimis art) 1087. prof. 307. pp. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. doctor în Teologie. Nicolae Neaga. trad. „Franz J. I. Athanasios. pp. Iancu. GB 34/1968. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». Herda. articol în Teologie. Hatzopoulos. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. pp. O 3/1968. N. 1078. MB 1112/1990. docent Sergiu. pr. prof. P. Ştefănescu. 1077. 132 p. 170 p. Iaşi. 1082. (autorul prof. prof. Ed. pp. „Robert Baulès. 8389. 1073. Luminiţa. 55 p. 1935. Vasile Vasilache.46 1070. biblică) 1093.. de NT la Sofia. Harghel. (ist. Ed. a IIIa) 1079. 1085. trad. 1936”.. BOR 34/1940. 1931. 447450. Hau. MO 34/1972. dr. Opinia. ierom. „Procesul lui Iisus”. Leenhardt. „Geneză XII.. (popularizare) 1071. 780787. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1091. MB 34/1990. Antonie. Iaşi. Ed. Feleacului şi Clujului. Opinia.a. de Văcăreanu. pr. 501503. pr.. a IIa secundară3. nr. ST 34/1959. 1083. engleză de Niculescu. „Biblia ilustrată. 1998. Hermann. 110. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. Ia secundară de băieţi şi fete. N. Hodoroabă. pp. V. istorie. Iaşi. drd. Ieraclie. franceză de Gagiu.. 32 p. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. trad. Mrea Neamţ. Fericitul. MMS 12/1936. 132 p. 1987. Ieronim.. A. 1089. Herineanu. Ieronim. „Evanghelie şi cultură”. Virgil. ierom. vol. . 172183. de pr. 1088. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Homescu. trad. din lb. 1086. Ignătescu. dr. Constantin. 4856. Ioan. dr. arhim. trad. pr.”.. prof. 1074. 9296. 1084. l’Insondable richesse du Christ. 6673. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. prof. 1947. Opinia. Ed. Feleacului şi Clujului. Constantin.. (trad. 1971.”. MB 46/1991.. I. din lb. F. Iliescu. 1072. pr. arhiepiscopul Vadului. Iancu. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. 247249. prof. Chişinău. Bucureşti. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). MB 79/1996. Iazadjieff. Tipografia Mănăstirii Neamţ. Paris. 111149”. Bucovina. N. magistrand M. V. Oradea. Hodoroabă. Nicolae. f. prof. pp. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). prof. 331345. pp. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. 7072. drd. 403411. 1967. 1935. Episcopiei Vadului. „Monoteismul la evrei”. V. I. Fericitul. 1935. ST 34/1964. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). W. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. 1939. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. pr. Ieronim. ClujNapoca.. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. Pavel. Biblia în Ortodoxie. ST 56/1959. 1090. Mihai. 2. GB 1/1987. (pastorale şi predici) 1075. (ed. p. D.

Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”.. pp. . prof. 305314. col. col. XLIX. Ioan Gură de Aur. BOR 912/1976. PG¸ vol. BOR 56/1978. prof. prof. după Migne. PG vol. PG vol. Sf. pp.. din Migne.. 12111223. din lb. 323336. 11461148. din lb. dr. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. după Migne. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. trad. Sf. Daniel şi la cei trei tineri. 607616. col. Ioan Gură de Aur. 1110. Ioan Gură de Aur. D. 1104. greacă de Fecioru. pp. trad. 26)”.47 1094. col.. trad. 1107. din lb. 54. 311315. col. 1096. din Migne. BOR 13/1977. 604607. pp. 1101. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. PG¸ vol. trad. 977984. greacă de Fecioru. 619630. Dtru. „Cuvântul 8 la Facere”. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. trad. greacă de Fecioru. pr. Sf. PG¸ vol. Paradisul. 1102. după Migne... prof. Omilia a Va: La profetul Iona. trad.. din lb. 1946. 54. Ed. 1. din lb. GB 34/1985.. „Despre pocăinţă. după Migne. greacă de Fecioru. col. trad. din lb. Sf. 114120. nui în puterea omului calea lui. col. 497500. Ioan Gură de Aur. D. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”.. 5361. pp. din lb. pp. pp. Liturghie”. Ioan Gură de Aur. 193196. trad. „Cuvântul 3 la Facere. D. Dtru. trad. prof. PG vol. 85 p.. Dumitru. GB 34/1985.. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. PG¸ vol. trad. O 2/1980. 49. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. Matei. col. Ioan Gură de Aur.. 500507.. pp. BOR 912/1977. Paris. 233243. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. din ediţia lui J. Sf. col. din lb. 1097. 196201. „Despre post. prof. pp. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. pp... t. după Migne. pr. pr. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. pr. 1111. 5053. pp. din lb. „Cuvântul 7 la Facere”.. GB 79/1985. 599604. GB 1/1986. pr. GB 79/1985. din lb. 321330. „Cuvântul 9 la Facere”. pr. D. 1100. 7885. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. pp. 277284. 343350. „Despre pocăinţă (Omilia I. pp. 49. greacă de Fecioru. trad. col. col... Ioan Gură de Aur. 492497. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. Ioan Gură de Aur. „Despre post. 54. Ioan Gură de Aur. căminul nostru. greacă de Pâslaru. greacă de Fecioru. rostită la începutul Postului Mare”. Ioan Gură de Aur. trad. 1108. pr. din lb. Sf. după Migne. GB 1/1986. Sf. BOR 34/1978. 283292. 958964. Sf. Dumitru. X. 1106. trad. 550562. Sf. Sf. Omilia a VIIa. Sf. pr. din lb. pp. IV. col. 1098. Bareille. 23)”. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru... „Despre pocăinţă. Indricau. col. după Migne. BOR 12/1978. D. „Despre pocăinţă. pr. pr. Matei. trad. D. Sf. greacă de Fecioru. din lb. pp. trad. 153162. D. 49.. PG¸ vol. pr. din lb. din lb. Sf. PG vol. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”.. Bucureşti. PG¸ XLIX. din Migne. prof. dela paradisul pierdut. greacă de Fecioru. din Migne. 49. din Migne. D. Ioan Gură de Aur. la paradisul cel nou. Ioan Gură de Aur. Gheorghe. BOR 1112/1971. D.. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. greacă de Fecioru. după Migne. PG¸ vol. 1105. 1109. pr. D. din lb. greacă de Fecioru. trad. GB 79/1985. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. rostită când sa întors de la ţară)”.. 56. pp. trad. PG vol. pp. Bucovina. pr. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. pr. 313324. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. Dacă luăm seama la noi înşine.. 1095.. GB 56/1955. din lb. PG vol. 1103. Sf. Ioan Gură de Aur. Sf. BOR 910/1978. 129180. 49. Sf. pr. Sf. 616620. 54. greacă de Pâslaru. 1099. 299306. 54.. pp. pr. Dtru.

vol. pp. Ioan. pr. (licenţă) 1130. din Migne. Sf. 1125. din Migne. Nicolae. Ioan Gură de Aur. 1113. pp. din lb. Sf. pr. din Migne. trad. BOR 78/1977. ST 56/1993. col.. din lb. Scrieri. 2326. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. din lb. pp. BOR 56/1978. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. pp. D.. PG vol. Ioan Gură de Aur. din ebraică. greacă de pr. 1977”. col. prof. greacă de Fecioru. greacă. 6. 675686. 1989. 1120. 4253. pr. I. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. Sf. „Cântarea Cântărilor. PG vol. col. (colecţia PSB. indici şi note de Fecioru. 508519. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. GB 56/1973. Bucureşti. trad. indici şi note de Fecioru. 641651. 21) 1124. Academiei RSR. 56. 774783. EIBMBOR. 291300. greacă de Fecioru. 1987. Nicolae Neaga.. 49. 17)”. 6768. trad. după Migne. D. din lb.. pp.. Ioan Gură de Aur. pp. trad. Ionescu. I. 1905. D. (colecţia PSB. Ioan Gură de Aur. prof.. pr. Sf. 335344. Partea a doua. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. din lb. pp. PG¸ vol. trad. din lb. 6580. prof. pp. D. (context. 687695. „Omilia I la David şi Saul”. MA 4/1988. 486494. 338345. LIV. prof. 754760. 163175. din Migne. 1122. pp. Limba română. Sf. pr. PG vol.. GB 12/1978. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. greacă. greacă de Fecioru.. Sf. GB 79/1984. 1121. PG vol. greacă de Fecioru. pr. din lb. 1115. Sf. 56. Dumitru. monahul C. introducere. pr. comentariu) 1126. ST 12/1998. greacă de Fecioru. 661664. Sf. D. vol. trad. pr.. GB 68/1983. prof.. GB 79/1984. 56. trad. 271280. din lb. monahul. Ioan Gură de Aur. Ed. Ioan Gură de Aur. „Omilia III la David şi Saul”. introducere. 1116. de arte grafice „Eminescu”. 297304. Ionescu.. PG vol. 23. PG¸ vol. BOR 78/1978. IV + 360 p. Partea întâia. „Rugăciunea Domnească. 1131. 1127. pr. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. 72 p. Ioan Gură de Aur.. 710-713. Ionescu. sfîntul. Ionescu. Sf. (extras din rev. Dumitru. prof. PG vol. trad.48 1112. 1117. trad. pp. pp. pr. note şi comentarii de Ion Alexandru. col. pr. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. Omilii la Facere (I).. trad. 1119... Bucureşti. Sfîntul. trad. 54. 1118. pp. pp. pr. 247256. Ştiinţifică şi enciclopedică. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. pr. 519536. Ioan Gură de Aur. din lb. Ioan. din Migne. Ioan Gură de Aur.. Dumitru.. GB 12/1978. greacă de Fecioru. 5765. Ioan Gură de Aur. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . 54. 56. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. „Învăţătura paulină despre Biserică”. dr. 12/1979) 1129. C. după Migne. Sf. Ioan Gură de Aur. Scrieri. 4 p. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. GB 79/1977. din Migne. greacă de Fecioru. Dumitru. IV + 438 p. 1114. din lb. GB 912/1983. sfîntul. trad. Ioan. col. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. din Migne. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. MO 9-12/1959. trad. col. D. Instit.. prof. GB 58/1998. greacă de Fecioru.. 49. EIBMBOR. 514518. trad. 22) 1123. Ionescu. din lb. „Omilia II la David şi Saul”. greacă de Fecioru. Dumitru. 1)”. pp. Dumitru. PG vol. pp.. Bucureşti. Ioan Hrisostom. Bucureşti. Ed. pr. col. I. din lb. greacă de Fecioru. Omilii la Facere (II). 22)”. 175192. pp. col. 1979. Bucureşti. 695708. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. col. asist. din lb. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. Ioan Gură de Aur.

1137. 1911. Gaster. 1940. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Iordăchescu. Dumitru. Cernăuţi. în ateliere şi în cazărmi. Ioniţă. 1983. I. iconom Ioan I. Inst. 1143. Ionescu. Bucureşti. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Marin C. 109 p. „Paşte mieluşeii mei”. Ionescu. Dicţionarul teologilor români. informaţii din fişier) 1142. dr. «Times».. 60 + 8 p. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. prof. Viorel. 1138. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti.. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. 159161. pp. Vasilescu.. 83 p. Ed. 28 p. 1819) 1135. 1940. a IIIa. pr. Cultura românească. 1147. Ed. Viorel. pp. 1144. (fără foaia de titlu. Marin C. (ed. de M. 1928. Iordache. pp. „Pr. 1133. iconom C. (ed. Astoria. BOR 12/1985. Ionescu. Cernăuţi. pr. şi Evanghelist Ioan”. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. prof. diac. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 1906. 1996. Ionescu. 110112. 98 p. 263274. D. pp.. Octavian. pp. O 12/1997. Ionescu. prof. Rm. 12 iunie 1908”.. 1983. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . Octavian.. (non vidi) 1148. separată din Candela 1909) 1152.. Univers enciclopedic. GB 1/1989. 1932. „Duh şi vieaţă”. 3644. pr. MO 6/1988. 27 p. dr. EIBMBOR. Ioniţă. Ionescu. „Sfânta Biserică”. Bucureşti. dr. 1139. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. Ia secundară. Ed. f. pr. pr. dr. dr.. Ioniţă. 138 p. Bucureşti. pr. (ed. 397 p. Viorel. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. pr. I de liceu şi şcoli secundare de fete. Societăţii cooperative „Librăria naţională”.”. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. Ionescu. pp. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. D. prof. Viorel. 1901. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. 84 p.49 1132. N. 5967. Cicerone... 114 p. pr. ST 4/1991. (extras din rev. asist. Ionescu. Tipogr. (Biblia de la Petersburg. Societatea tipografică bucovineană. pr. Nicodem. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Plângerile lui Ieremia. Vâlcii. Ioniţă. I) 1140. Patriarhul BOR) 1149. pr. (popularizare) 1150. „O carte samariteană a lui Iosua. 973974. pr. (cu binecuvântarea PF Iustin. în şcoli. Carpaţi. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. prof. pp. Marian C. Tipogr. Ed.. Mircea Păcurariu. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). Misionarul 1112/1939) 1146. Ion. Ion. prof. O 2/1980. Ia secundară. pr. 1136. RFG 1827 mai 1988) 1145. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. iconom I.. pp. O 34/1995. MA 1112/1968. dr. . prof. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. dr. pr. 98103. Ioniţă. dr. Iordache. Bucureşti. Bucureşti. 1909. Isopescu. protos.. 1933. prof. Societatea tipografică bucovineană. 5156. (1929?). Ion. 1151.a. pp. Ap. 140 p. Bucureşti. prof. Bucureşti. BOR 1/1909. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Isopescu. biblic şi de misiune al BOR. Ionescu. Chişinău. Iordache. 501 p. prof. 1141. 468 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ionescu. iconom C.

„Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. C 1911 (pp. „Introducere la Cartea Iob”. 1963. 278286. şi exeg. Istrate. 516524. Jerpălău. 1160. Silvestru Octavian. drd. 474482. Vasile G. 693700) şi 1909 (148156. MO 13/1990. pp. 290297. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. Octavian. 6672. dr. 1172. Izvoranu. pp. 1163. pr. docent privat. 610621). 152 p. MO 13/1998. Silvestru Octavian. 236245. 273282. C 1902 (pp. 336344. 702709) şi 1904 (1624. 1175. drd. dr. 749774. . pr. 542550. 181186. 242254. 406414. Gheorghe.50 1153. 291299. MO 12/1999. lect. 1824. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. Isopescul. Isvoranu. 213221. Gh. Tradus şi esplicat după textul masoretic”.. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. Introducere. „Amusin I. 614622. 401409. 1158. 1908 (1624. 560576. pp. dr. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. dr. 8290. 5764. 529?. pp.. 345354). Alexandru. Isopescul. 728734. 2031. D. Alexandru. 3652. Gheorghe. drd. pp. Isvoranu. Gheorghe. „Profetul Malachia. pp. 1156. I. (ed. lect. pp. Profetul Malachia. Introducere. 1165. 1167. pr. prof. Izvoranu. Isvoranu. 1174. traducere şi explicare. ST 34/1982. 639647) şi 1911 (2128. 699710. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. C 1910 (* pp. 1166. BOR 13/1944. 1903 (926. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. Octavian. Octavian. diac. pp. „Introducere la Psalmul 50”. docent privat. Isopescul. lect. 113120. 177184. „Psalmul 120. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. prof. 3346. 797805). 126132. 597610. 470474. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. 1169. C 1907 (pp. 1155. Silvestru Octavian. separată din Candela 1911) 1154. 556559.. MMS 78/1963. Al. 465480. 583590. 338347). arhid. pp. 406417). lect. 6977. Ivan. Isopescul.. 542550. 233240. 434442. Ivan. 1170. 1168. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. pp. 404412. 214221. prof. 333341. Alexandru. G. Izvoranu. pr. pr. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. MO 16/1994. 1173. Introducere. 218226. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. Isopescu. Alex. Jarpălău. 666673. MO 36/1995. traducere şi comentar”. drd. lect. 1925). dr.”. Jarpălău. pr. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. pp. Gheorghe. 1164. 113114. Manuscrisele de la Marea Moartă. 457466). 312319.. Ioan. 1157. pr. 405421. pr. 106120. Ispir. 210217. prof. pp. MO 12/1995. Jerpălău. 7179. diac. univ. MO 36/1997. MMS 2/1989. 118126. Isopescul. 8798.. „David. pr. biblică) 1161. Societatea tipografică bucovineană. 342350. Octavian. „Profetul Obadia. dr. 302 p. pr. MMS 34/1972. 3757. 1911. 182190. pr. 1159. 148161. pr. 501508. „Profetul Natan şi regele David”. Cernăuţi. 1162. 8398. ST 56/1981. pp. Jarpălău. 423435. 154162. 628636. Ioan. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. 666683). MMS 512/1972. dr. 460467. pp. Ivan. pp.. 6771. C 1904 (pp. Isopescul. traducere şi explicare”. drd. 1171. 289295. Alexandru. prof. Mitropolitul Transilvaniei”. MO 46/1990. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. pp. 4261. C 1902 (* pp. (ist. ST 910/1985. 274282. 348357. lect.

f. . Constantin.. Tipogr. Liţiu. 1991. Povestiri biblice. Manuscrisele de la Marea Moartă. 316. 138 p. Cărţilor bisericeşti.. diakonos: language. Gheorghe. pr. drd. dr.. 1932. viaţă şi alte temeiuri biblice”. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. 1199. E. 2936. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. „Despre lume. 9293. RT 34/1996. pp. Klein. Justus (pseud. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. Ed. Tipogr. Lecca. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. pp. 1181. (popularizare) 1191. 138 p. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. 352 p. pp. dr. (exegeză) 1196. Jinga. Zenon. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. BOR 78/1976. 1193. 276321. Bucureşti. 164 p. prof. pr. GB 1012/1984. 95 p. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. pp. MB 1012/1997. 1177. 1932. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. pp. 2000. Lariciov. Nicolae. din lb.). BOR 34/1981. 1913. Ciurcu. 1997. Gheorghe. J. trad. D. 248 p. Joandrea. (inclusiv în NT) 1198. Bucureşti. Lăzescu. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. Tipogr. Alexandra Beatrice. Gheorghe. 8991. C 112/1936. Sibiu. George. 1182. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. Jinga. MB 13/1997. pp. Klein. rezumat în română) 1189. trad. trad. Librăriei Ioan I.. Rovenţa.51 1176. rezumat în română) 1186. 693703. 1936. V. I. V. 1188. Meridiane. LascarovMoldoveanu. în vol. Anca. 132 p. 286289. Concordanţă a Noului Testament.. Ed. Olariu) 1184.. (ed. autorului. rusă de Vuţă. pp. arhim. theology and practice”. Niculiţa. pp. 1195. Bucureşti. În căutarea strămoşilor lui Adam. Galaţi. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Lăudat. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. 1190. Loichiţa. 1183. 228 p. Legende biblice. pp. 166170. MMS 6/1988. Paulin. 1194. 295304. rev.. Ed. dr. 69? 1179. prof. 127 p. E. „Episkopos. Kiseleff. Jerpălău. Hans. 1197. Alexandru. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. Culegere întocmită de . Ed. Bucureşti. Povestirile unui arheolog. pp. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. RT 34/1996. Ed. Ed. Laperrousaz. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. Bucureşti.. (p. din lb. Anda şi Mareş. 744761.. Jinga. D. arhim. Constantin. Marineasa. Paulin. 1185. Constantin. franceză de Calangiu. Hans. prot. Jorică. (1946?). „Cum citim Biblia?”. C 1011/1926. 487 p. din lb. 6282. 1986. Ed..a. O 4/1984. presbyteros. Ştiinţifică. replică împotriva lui H. „Onestitatea literară”. dr. Roman. V. Timişoara. 295304. 1178. 1997. Brassó. dr. pp. Lane. 305316. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. Constantin. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Biblie şi Teologie. pp. Jinga. 499506. 1187.M. Ed. Al. „Biblia de la Bucureşti 1688”. Loichiţa. Teodor. Porus. 1970. Ia. MB 1012/1995. pp. poloneză de Mareş. RT 4/1933. Politică. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. LascarovMoldovanu. (pp. 135144. Kosidowski. Cărţilor bisericeşti. Şcoala de artă şi meserii. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. care îl criticase în ST pe I. 1180. Lecca. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament.

. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. V. Tipogr. rusă de Nicodim. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. colecţia Ogorul Domnului. vol. Dariu.. A. Bucureşti. Istoria biblică. „Biblia adnotată”. pp. 1215.. rusă de Nicodim. P. 549 p.. Tipogr. din lb.. pp. 1214. 1219. patriarhul. P. Lagrange. pp. A.. „Naţională” Gh. 640 p... (tomul I. 380383. 1201. al VIlea. (extras din Candela 35/1927) 1205. pp. trad. pp. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. colecţia Ogorul Domnului. P. colecţia Ogorul Domnului. din lb. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”.. Tipogr. 109121. trad. Bucureşti. 814. Hendrik Willem van. XXXII) 1212. Lupaş. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. 1993. prof. Ed. rusă de Nicodim. Cărţilor bisericeşti. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. trad. Evanghelia dela Mateiu.a. patriarhul. din lb. patriarhul. Ion. trad. A. 1946. Arhidiecezană. prof. episcopvicar. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. Bucureşti. vol. Lopuhin. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. 73139. prof. 702 p. ediţie ilustrată. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. Ştefan. patriarhul României. Vechiul Testament. 584 p. ST 1/1988.) 1206. 18 p. Instit. Lopuhin. Loon. (vol. Vechiul Testament. O 4/1984. Cărţilor bisericeşti. episcop vicar. P. Bucureşti. Lopuhin. ediţia succesorilor lui A.. 1946. ediţie ilustrată. pp. Bucureşti. (tomul al IIIlea. I. vol. Cernăuţi. 566 p. George. pr. 119 p. Loichiţa.52 1200. Noul Testament. Lopuhin. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. dr. V. Sfânta Scriptură în limba românească. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). ediţie ilustrată. Cărţilor bisericeşti. 1947. Brassó (Braşov). „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). . Lucia Făgărăşanul. 550560. trad. trad. prof. Gh. colecţia Ogorul Domnului. Istoria biblică. M. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Loichiţa. MB 14/1961. rusă de Nicodim. Sibiu. 1203. Librăriei Ciurcu. pp. de la Ed. M(arcu). „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. C 35/1927. Ludu. ediţie ilustrată. dr. Noul Testament. prot. 1944. A.. A. MB 79/1957. Lopuhin. prof. din lb. Gr(igorie) T. Vasile. Loichiţa. rusă de Nicodim. V. Istoria biblică. Bucureşti. P. Lucian Tomitanul.. A. MMS 34/1956. MB 1012/1956. 76 p. Luca. din lb. Lungu. Vechiul Testament. XXX) 1210. patriarhul.. Tipogr. 1944. 1216. ediţie ilustrată. rusă de Nicodim. XXXV) 1209. colecţia Ogorul Domnului. (tomul al Vlea. 319 p. 1202. Lungu. Istoria Bibliei. XXXIII) 1213.. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. patriarhul. 1948. Bucureşti. Ed. 1218. XXXIV) 1208. „† J.. Ed. P. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. RT 78/1946. p. Lopuhin. pp. (tomul al VIIIlea. Tipogr. MB 46/1957. din lb. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. XXXI) 1211. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. colecţia Ogorul Domnului. 1909. 3152. de Totoiu. vol. vol. Ioan. trad. Loichiţa. Lopuhin. A. P. 560 p. Milva. Ioan M. Istoria biblică. Lopuhin) 1207. prof. 1218. 1912. a IVa) 1217. rusă de Nicodim. V. Bucureşti. Tipogr. (ed. Vechiul Testament. 691 p. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. 1945. 1204. 144160. (conferinţă) 1220. 3454. 270. f. Mecu. (tomul al IVlea. vol. prof. din lb. trad. RT 6/1938. ediţie ilustrată. patriarhul României. diac. Cărţilor bisericeşti. (tomul al IIlea. I. pp. Loichiţă.

Opitz. 132. „Naţională” J. Dacia Traiană. Nanu. . „Dr. 1939. Ionescu & co. XLVIII + 1184 p.”. 1234. + XCVI planşe afară de text”. Tipogr. Libri poetici et prophetici. Maior..”. Gânduri asupra Deuteronomului. 3. MA 1112/1963. M(arcu). 1232. XX + 214 p. 512513. 1939. 1935. pp.. I 226 p. Gr. E. nr. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. MA 910/1957. 1225. nr. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. Stuttgart. Sibiu.. RT 9/1938. „Naţională” J. H.”. M.) 1240. Gr. 797798.. Bucureşti. pp.. Gr. f.. (posibil nu ort. Ed. T. „Prof. Mielul lui Dumnezeu.”. Gr(igorie). 38 p. C. H.) 1239. 240241. H. B. Sibiu. M(arcu).) 1238.. M(arcu). M. 1936. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. f. C. Gr.) 1237.. 1229. Lămuriri asupra Genezei. C. „Lucian Blaga.. M(arcu). 942943. Maica Domnului. trad. Sibiu. A. 1938. Sibiu. Ionescu & co. 132133. T. 72 p. RT 78/1943. MA 910/1963. 1231. C. Gh. M(arcu). În slujba Domnului Isus. (posibil nu ort. 90. Tipogr. 269 p. C.a. (posibil nu ort. Maccaul. Gânduri asupra Leviticului. vol. (posibil nu ort. 1223. Vasile Stoicanea. BunaVestire. Tipogr. 222 p.a. vol. H... RT 1112/1938. „Iacob şi Esau”. pp. „Septuaginta. M. 2 vol. Arhidiecezană. (probabil nu e ort. „Isus sau Iisus?”. 1233. Tipogr. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Gr(igorie) T. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Gheorghe. Maior.. Ionescu & co. 1228. vol.. 21. Herder & Co.. 31 p. RT 5/1939... T. Sf. stavr. Bucureşti. RT 6/1941.. 1936.”. Gânduri asupra Cărţei Facerei. „Ioan Halmagiu. 270271. M(arcu). Synopse der drei ersten Evangelien. Ed. Ştiinţă şi creaţie.a. icon. Gr.a. M.. Sfintei Monastiri Neamţu. RT 6/1939. Biblia ilustrată. Bucureşti. 20 p. 1938.”. 401.. „Naţională” J.. Gânduri asupra Exodului. M(arcu). 11. II 280 p. Macraki. edigit Alfred Rahlfs. pp.. f. RT 34/1936. 1942. 225 p.a. „Naţională” J. 98 p.53 1221. Isaia 53. nr. din lb. H. Nanu. M(arcu). Ştefănescu. 1230. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. I. Gr(igorie) T. 114 p. RT 6/1939. tâlcuiri biblice. Leges et historiae. p. M(arcu). „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. trad.. 760762.. Ed. RT 34/1936.. „Albert Huck. pp. 232. 942 p.. dr. RT 56/1927. Sibiu. Vechiul Testament în gândirea românească. f... M(arcu). M. Gr. 1242. C. p. M. Mohr (Paul Siebeck)... de Beleuţă. „Preot A. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. Sibiu. T. nr. M. XVIII + 182 p.. 315. „Protopop A.. ST 2/1931. p. T.. pp. Tipogr. în colaborare cu Lic. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. 1913. 1241. Tipogr. Freiburg im Breisgau”. Tübingen. D. M(arcu). 1222.. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. G.. T. p. Instit. Ed. 5. de arte grafice „Tirajul”. Gr.. f. 1941. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk.”. vol. 1226. Bucureşti.. «Seria Teologică». biblioteca populară «Veniţi la Hristos». 188189. Bucureşti. 1224.. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». Ilie. Gherasim Timuş”.”. 376 p.) 1235. Tipogr. mit 53 Textbildern. p. Gr(igorie) T. RT 6/1937. p. (posibil nu ort. 1227. Închinare românească. I. Gr(igorie).. H. VI + 220 p. pp. 1243. 70. Ionescu & co.. «Biblioteca biblică».. Nicolae Neaga. Arhidiecezană. f. RT 3/1911. Arhidiecezană. mitropolitul Moldovei şi profesor I. pp. M(arcu). 418. Tipogr. Bucureşti. T. 272 p. Bucureşti.) 1236. 272 p.a. II. Tatăl nostru. „Nicodim. pr. engleză. de PS Episcop al Argeşului. p. A. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». ed.

econ. Scriptură (teză pastorală)”. 3) 1263. 77) 1248. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. Măndiţă. Grigorie T. 3242. Brăila. dr. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. pr. diac. Rătăciţi neştiind Scripturile. Librăriei Nicu D. 1261. 1253. BOR 8/1911. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. în CC) 1254. Grigorie T. diac. 1937?. 469476. 455”. după dr. Fibiger. Badea. Lucian Blaga. prof. 1246. 49 p. Mangâru. Tipogr.. 1252. prof. BOR 12/1914. Marcu. 1939. Ed. diac. pp. Nicodim. Sibiu. Arhidiecezană.. Nicolae M. Grigorie T. dr. Marcu. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. pp. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. B. dr. dr. 1257.. introd. Tipogr. Manu. B. pp. nr. (extras din RT/1943) 1270. 8 p. a IIa secundară de băieţi şi fete. Manolache. pp. Grigorie T. De la Epistolele pastorale şi până la dl. (st. „Callias J. (licenţă) 1250. Interpretarea cărţii”. „Cântarea Cântărilor”. 1262. Mangâru. C. La chiesa locale nella Scrittura. Paillard. „Animale necurate”. Malescu. Omul şi opera. Stauridès. prof. 92100. 1265. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. 40 p. Orest. BOR 5/1912. Libr. 1260. Mangâru. 45/1971. 337346. Mangâru. Pr. Manea. pr. 459478. 677678. pp.. „Cartea lui Iov”.. pp. Marcu. 10391048. Mălăescu. Badea. Marcu. 1258. 1219. pt. pp. sachelar Florea. Explicarea Evangheliilor. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. „Cartea lui Iov”. Milano. dr. 599608. 1912. pr. „Mythos”. étude historique et scripturaire. 1245. MB 5/1987. Grigorie T. RT 1/1939. 451454. 233240. 1025.. urmare din no. I. Moderna. Badea. BOR 4/1914. dr. morală şi igienă) 1251.. Arhidiecezană. Mangâru. Marcu. Târgu Jiu. Arhidiecezană. pp. Manea... prof. Marcu. Grigorie T. Badea. Mangâru. C 1012/1929. Sibiu. 48 p. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Vasile Gheorghiu”. Tipogr. pp. Mangâru. prof. 936943. pr. 1934. pp. Ioan. BOR 9/1911. nr. RT 1112/1940. Sibiu. pp. prof. 1269. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. „Cântarea Cântărilor. diac. dr. 1247.”. Bucureşti. Paris. „Profesorul dr. 432435. diac. 1943. Marcu. (exegeză) 1255. Grigorie T. V + 106 p. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. Arhidiecezană.. Cei 12 psalmi aleşi. pp. diac. 36 p. pp. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. diac. Manolache. 537558. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. 1264. Anca. „Cântarea Cântărilor. diac. 1942. pp. pp. Miloşescu. nr.. Marcu. La chronologie de la Passion. BOR 2/1914. B. BOR 6/1912. cl. Tipogr. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. 69 p. Grigorie T. MB 1012/1972. 32 p. . „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. pp. Ed. RT 56/1942. de arte grafice „Eminescu”. prof. RT 1112/1942. Manolache. prof. C 112/1935. (licenţă) 1249. A. MB 13/1993. dr. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. 1938. „Iisus Hristos. 1267. Sibiu. dr. pp. Badea. Marcu. Malcinschi. RT 56 (pp.. prof. Grigorie T. 1268. 32 p. Anca. pp. Zaharie. 3141. 337340. 1905. (din colecţia Veniţi la Hrisos. pp. 12/1913”. 10411051.. Vasile Gheorghiu. 1259. 1904.) 1256. prof. BOR 1/1913. (introd.54 1244. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”.. Anca. „Bruno Maggioni. RT 910/1946. 1266. în revista Vita e pensiero. Instit. Mangâru. diac. (interdicţii iudaice.

Tipogr. prof. „Erwin Hesse. + IX planşe”. pp. membru de onoare al Academiei Române. diac. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. studiu apărut în Candela. „Dr. Codex Argenteus Upsaliensis.”. 265266. Grigorie. dr. Sibiu. Marcu. dr. membru de onoare al Academiei Române. G. pp. I. 1940. Academia Română. 1939. Scurte note explicative. Grigorie T.”. Glasul Bucovinei. 1939. „Diacon dr. Apostol Pavel către Galateni. 1286. 111. «Studii şi cercetări» LXI. Marcu... pp. Grigorie T. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. 156 p. prof. 132 p. Tipogr. Glasul Bucovinei.. 182 p. an. RT 5/1937. 58 p. Şesan. 104 p. „Tare în Scripturi”.. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. 1282. Epistola Sf. Bucureşti. 100 p. Candela). Bucureşti.. Marcu. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. p.”.. Band 4. 1273.. prof.. dr. Cărţilor bisericeşti. RT 12/1941. 1940. Milan P. Comentar. 194).. Grigorie T. RT 12/1943. „Dr. Tipogr. 1278. dr. pp. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). Marcu. pp. dr. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. „Dr. Marcu. RT 34/1942. RT 4/1937. dr. 1940.”. 1942. prof. P. pp.”. 222223. 112113. pp.. 90 p. pp. Theol.. Marcu.M. 38 p. dr. dr. 1287. Arhidiecezană. pp. dr. RT 12/1943. „Dr. dr. 104107. RT 12/1942.”. Bucovina. 209211. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. RT 12/1947. XVI + 276 p. p. RT 34/1946. (colecţia «Biblioteca teologică»). Marcu. Grigorie T. Vasile Gheorghiu. RT 12/1942. „Eugen Walter. Marcu. Grigorie T. diac. . Grigorie T. prof. Marcu. Freiburg im Breisgau. Grigorie T. „Diacon N. 142 p. 1942.”. 1939. pp. dr. Vasile Gheorghiu. asistent universitar. Iustin Moisescu. Nicolaescu. Das kommen des Herrn. 1940. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Grigorie T. Herder & Co. diac. pp. Grigorie T. Grigorie T. RT 4/1938. 126 p. Grigorie T. 87. „Dr. 169182. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Marcu. dr.. Eclesiastul. 1272. „Saul din Tarsus fragmente”. 1941. Marcu.”. „Dr.. Marcu.F. 1280. RT 5/1941. Viena. 122124.. „Dr. Cernăuţi. Scripturi. 208209. pp. 1281. dr. Marcu. Herder & Co. N. I. Freiburg im Breisgau.55 1271. Academia Română. Tipogr.. LVLVI (194445). 1284. Cernăuţi. Grigorie T. Arhidiecezană. dr. pp. Grigorie T.”.. 1283. 1277. Studii şi cercetări XXXIX. pp. diac. 79A. Marcu. diac. 197212. Gladbach. Lektor der Theologie in M. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. RT 12/1943. RT 34/1941. Grigorie T. Bucureşti. Tipogr. Cluj. Marcu. Tipogr.. 1285. Sibiu. „Procesul Mântuitorului. 124125. (extras din rev. II Corinteni XII. (extras din ST 19381939). profesor la Academia Teologică «Andreiană». Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. 60107”. Nicolaescu. 1941. Candela). 1279. diac. Introducere în Epistola către Filipeni. Nicolae Neaga. pp. Marcu. Expunere rezumativă”. 1288.. Marcu. (extras din rev. Studii biblice. Grigorie T. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. 9091. Sammlunf «Leben aus dem Wort». 137139. RT 12/1942. „Dr. Munteanu. 121122. 1276. Eparhiei ortodoxe române. Grigorie T. pp. 88 p. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. RT 5/1939. I. + X reproduceri fotografice afară de text”. RT 34/1941. Tipogr. 1275. 1274. Grigorie T. Marcu. Herder & Co. L. 135144. 169173. Studiu exegeticcritic.. Iustin Moisescu. Bucureşti. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. prof. 1941. Willibrord Hillmann O...

1300. Sibiu.. pp. 1301. 23. Ed. dr. Marcu. pp. Mărturia Sf.”.”.. Sofron Vlad. 80 p. 587. «Seria Teologică». 72 p. „Pan. „Preot Marin PopaNemoiu. RT 58/1940. dr. pp. Sfintei Monastiri Neamţu. seria «Ogorul Domnului». Sibiu. Sofron Vlad. Naţională Mecu. Marcu. „Preot Dumitru Călugăr.. 244 p. „Prot. RT 12/1946. Marcu. Grigorie T.”. 1938. „Preot dr. 810 p. 1290. 520521. Episcopiei ortodoxe române. 392 p. nr.. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Cluj. RT 12/1943. Grigorie T. pp. Diecezană. dr. VIII + 274 p. 445446. „Prot. dr. pp. 438440. dr. 150 p. Marcu. Nicolae Neaga. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Marcu. 1946. „Nicodim. cu o prefaţă de Gala Galaction. dr. Ed. Feleacului şi Clujului. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1941. 32. Sfintei Monastiri Neamţu. RT 1112/1945. 1303. 1295. 16 p. 477. RT 910/1944. Grigorie T. colecţia Biserica bănăţeană. Die Mysterien des Christentums.. RT 1112/1940. dr. a IIa. colecţia Hrana duhovnicească. Tipogr.”. Grigorie T. Grigorie T. 9.”. 17. Grigorie T. Marcu.. Grigorie T. 1945. L. II + 104 p. Grigorie T. ilustraţii religioase în culori). Tipogr. Arad. Copii din Biblie.. dr. Marcu. pp. în col.”.. pp. Viaţa şi operile Sf. 332333. Grigorie T. nr. RT 12/1942. RT 1112/1946. p. ed. 373374. Nicolae Neaga. Marcu. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. dr. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. 1297. 1294. profesor la Academia Teologică «Andreiană». dr. Cluj. „Preot dr. 1943. RT 1112/1938. Freiburg im Breisgau. V. Sibiu.. Şcoala mitologică. nr. «Seria didactică». Wesen. mitropolitul Moldovei. Munteanu. Pentru cei mici din vremea noastră. dr. Tipogr. trad.”. RT 910/1946. Grigorie T. nr. în româneşte de Ion Totoiu. Marcu. Grigorie T. 1944. 1940. «Cărţile Vieţii». RT 5-6/1942. Marcu. XXI.. Nicolae Neaga. 150153. Sibiu. . 255257. dr. 3 vol. V. Deheleanu. Atena. Istoria Bibliei. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. 436437. rectorul Academiei Teologice «Sf. XIV + 724 p.. trad. Farrar. (dintre cari 8 p. dr.”. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. p. dr. «Seria Teologică» nr. dr.”. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara).. „Nicodim.”. Primele zile ale creştinismului. pp. Grigorie T. 600 + 440 + 494 p. heraugegeben von dr. 113114. după F. Iosef Höfer. Arhidiecezană. 84 p. 1302. 1937. 340 p. Marcu. Patriarhul României. 1946.. Arhidiecezană. pp. RT 6/1945. 1940. Timişoara. Grigorie T. dr. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”. dr. Facerea. Ed. Caransebeş. N.. 1941. Eparhială. „Prot. 464 p. dr. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. dr. vol. 498. dr. «Seria Teologică». Ed. 1298. RT 1112/1940. p. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 116118. 1945. Ζωη. 1946.”. „Hendrik Willem von Loon. Tipogr. Marcu.. 582584. RT 78/1942.. Ed. Tipogr. 1304. Text şi scurte note explicative. Grigorie T. G. XVIII + 638 p. Arhidiecezană. Bucureşti. Arhidiecezană. Craiova. „Protopop dr. Marcu. 1941. Hristos în Vechiul Testament. „Noul Testament dela Cluj. p. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. 256 p. „Matthias Joseph Scheeben. Apostol Pavel.”. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 1296. RT 910/1946. Despre cei mici din vremea veche.56 1289. Herder & Co. p. 1292. episcopul Vadului. «Seria Teologică». pp. 1941. Ausgabe letzter Hand. tipogr. Studiu istoriccritic. „Prot. Marcu.”. după F. 10. Ed. Grigorie T. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1291.”. Marcu. Grigorie T. Arhidiecezană. Tipogr. RT 56/1943. pp. Sibiu. 1945. 497. 302. 1293. 1299. Nicolae» din Cluj. Sofron Vlad. „P... Marcu. Farrar. Enciclopediei ortodoxe române. Trembela. Tipogr.

Bucureşti. Marcu. Grigorie. 100 p. Cărţilor bisericeşti. Westdeutscher Luterverlag. Ed. p. 1730. Grigorie T. MA 910/1957. Grigorie T. RT 56/1935. MA 46/1970. p. Marcu. pp. 164 p. 174176. Grigorie T. Marcu. 1323. Grigorie T. 213) / 1934. Leopold Klotz. Marcu. 568 p.”. pp. p. 121122. The Dead Sea scrolls. „Karl Heussi. 1936. VI + 232 p. 1319. Gotha.. Haralambie Rovenţa. RT 1112/1938. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. 1934. 1321. p. Bucureşti. pp. Chicago. Marcu. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. „A. 94 p. „Isus în teologie. Marcu. Prologul Evangheliei a patra. Tipogr. Norton et company inc. 516518. 1938.. + 11 reproduceri. Marcu. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. pp.”. 348349. „Şi totuşi. „Lectura biblică şi comentarul”. 1318. Brownlee”. herausgegeben von Siegfried Wagner. Introducere.. Gr. p. 1942. 98103. p. Marcu. Grigorie T. Câteva note. Grigorie T.. Marcu. My story of the Dead Sea scrolls. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti.. 1320. W. Ed. 70 p.”. 299300. 509511.. 1939. . 1310. pp.. The documents that shed a brilliant new light on christianity.. „Cecil Roth. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. W. Berlin. To problima tis glossis tou Iisou. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. cu o prefaţă de William H. 514516. 265. Marcu. „Dr.. RT 1112/1938. A new historical approach. 351. Witten. Biblia în Ortodoxie.. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. Marcu. 1938. Grigorie T.”. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. pp.. Vasile Gheorghiu. 1309. 1314. Marcu. 350. 144 p. pp. 1306. traducere şi comentar. Cartea românească. „Piatra fundamentală dela Tübingen. Marcu. 222232.. Qui est Jésu Christ?. Sofron Vlad. The Westminister Press.”.. Ed. Grigorie T. colecţia «A Mentor Book». pp. RT 56/1936. 1933. MA 46/1970. „Ernst von Dobschütz. 258 p. 206 p. Paris. XIV + 128 p. 1968. MCMLXVI. 1317. 164177. Sfintei Monastiri Neamţu.. „Evanghelia lui Toma”. Marcu.. MA 46/1970. 1308. 764765. Grigorie T. MA 46/1970. Grigorie T. 208 p. Ed. RT 78/1938. 1311. Tipogr. 1965. The meaning of the Dead Sea scrolls. RT 4/1938. „Pr. IV + 48 + 368 p. Treasure of Qumran. Marcu.”. ed. studiu criticexegetic. format 17 x 24 cm”. RT 1112/1938. pp. 1312. Marcu. dr. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. RT 12/1943. 349350. 375. Marcu. RT 56/1935. Grigorie T. pp. pp. RT 12/1942. Grigorie T. „Lacordaire. Grigorie T. New York. profesor în Cluj. dr. şi 16 clişee în afară de text”. „Bibel und Qumran.”. Marcu. cu prilejul unui centenar”. RT 3-4/1934. 265266.. The New American Library. + XXII”. Marcu. 1937. 116120) şi 56 (p. Universala. RT 12/1936. 1324. Introducere şi comentar. Grigorie T. Grigorie T. „Sterie Diamandi. 1956. Grigorie. a doua. RT 56/1942. Vasile Vasilache. 1934. RT 34 (pp.57 1305. Cluj. Flammarion. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. Marcu. RT 56/1935. 170 p.”. RT 78/1941. 1316. 1325. (la secţiunea Cronica) 1307. Grigorie. 1313. 112. Atinai. War Petrus in Rom?. „Preot dr. 383. Grigorie. 1322... Cernăuţi. pp. 1315. Grigorie T. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. Marcu. „Protosincel dr. pp. dr. autorului.”. Powell Davies. pp. Philadelphia. Die Bibel im Leben der Völker.

relatările lucanice din FA 16. prof. Grigorie T. 2835. MA 78/1968.. MA 1-2/1960. MA 13/1965. 1335. 1346. prof. pr. MA 46/1976. MA 78/1962. Marcu. pp. Grigorie T. dr. Marcu. 842. 275286. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt.. 216 p. dr. Marcu. Gütersloh. pp. MA 910/1960. Timişoara.. Grigorie T. pr. pp. H. MA 910/1963. 1963. suedeză în lb. 1333. 1960. 1342. Marcu. XIV + 310 p. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. dr. pr. prof. 1341. Grigorie T. pr. 1328. MA 1112/1965. prof. 1327. Marcu. Fortress Press. dr. dr.”. „Părintele Profesor dr. (unde apare recenzia?) 1330. Marcu. prof. „Elemente de eclesiologie paulină”. pp. Marcu. dr. prof. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”.. trad. pr. Marcu. Grigorie T. 19”. 1347. germană de Hermann Eising. pp. 1343.. 657680. prof. dr. 9 18. pr. pr. 2836.. Marcu. Grigorie T. prof. Sander. Marcu. 140141. dr. Grigorie T. MA 12/1964. MA 13/1961. Theology of the Dead Sea scrolls. Marcu. Marcu. 1344. vers. prof. pr. dr. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. 272277. prof. 1327. pr. 480490. 1329. dr. pp. Marcu. Grigorie T. 2649. Victor Vlăduceanu. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. Grigorie T. pp. dr. 351352. dr. MA 79/1977.. Vasile Gheorghiu”. engleză de Emilie T. dr. Grigorie T. pp. 1336. 1337. Marcu. 1340. 1348. ed. Ed. pr. 1334.. pp. dr. 1349. MA 46/1970.. dr. pp. Grigorie T. . The faith of Qumran. Marcu. 836856. prof. 484498. MA 46/1968. „Duminica sinteză biblicteologică”. „Prot. dr. 23 o problemă de critică a textului origial”. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. pp. Marcu. pp. Grigorie T. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. dr.58 1326. pp. Kleiner Bildatlas zur Bibel. Gerd Mohn. MA 912/1962.. Grigorie T. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. Marcu. Grigorie T. 1331. Grigorie.. MA 12/1956. pr. pp. MA 12/1973. prof. dr.. pr. + numeroase reproduceri. din lb. „Exegeza în pastoraţie”. 267278. ST 56/1965. MA 1112/1963.. prof. Concordanţă biblică antisectară.. 631641. 1339. MA 67/1967. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. „Helmer Ringgren. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. pr. Marcu. pp. hărţi şi tabele în şi în afară de text”.. pp. pp. Grigorie T. Grigorie T.”. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. 252272. 449468.. Grigorie. pp. 1332. Marcu. MA 46/1966. Grigorie. Marcu. Philadelphia. 19. 664676. pp. MA 13/1967. prof. prof. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. dr. pr. dr. pp. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. dr. pr. prof. Grollenberg. 141144. pp. MA 1112/1970. prof.. 1345. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. 1947. Marcu. 484515. MA 78/1960. pp. pp. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”.. Grigorie T. 24 şi locurile paralele”. prof.. pr. pr. Grigorie T. 856863. Grigorie T. 815822. Marcu. Marcu. „Luc. prof. pr. Grigorie T. Curţii regale. prof. Grigorie T.. 519534. pr. Marcu. pr.. dr. pr. 199 p. 1338.

. Unde este şi unde nu este Hristos?. 335 p. Grigorie T. prof. dr. pr. dr. pp. pp. 1355. 1944. Marcu. pr. Eberhard Nestle. 1352. pr. Grigorie. Grigorie. pp. MA 68/1964. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. prof. Sibiu. pp. (popularizare) 1360. 29 p. Grigorie T. MA 79/1979. MA 78/1958. dr. pr. Göttingen. dr. 1365. Paris. MB 46/1972. 1940. Introducere. Grigorie. Sibiu. dr. 26 p. 1364. Marcu. 1359. pr. prof. 240261. 1367. Marcu. 1356. pr. Fragmentul Muratori. Grigorie. Marcu. 185194. pp. ST 34/1960.. Grigorie. Marcu. „Părintele Profesor dr.. Marcu. Grigorie. Marcu. dr. 420428. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. prof. Epistola Sf. Grigorie. 139161. MA 1112/1966. pr. Grigorie. Vandenhoeck & Ruprecht. Antropologia paulină. dr. pp. Marcu. prof. dr. prof. text şi comentar. dr. Arhidiecezană. Stuttgart. pp. Grigorie. 307308. Arhidiecezană. pp. pr. Marcu. Grigorie T. Saul din Tars. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. pr. prof. dr. Le jour de la SainteCène. ST 56/1958. dr.. pr.. 5. dr. Istoria vremurilor nou testamentare. 1354. prof. Chr.. Lés Éditions du Cerf. prof. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). prof. N. 16 p. pr. pp. Sibiu. Marcu. dr. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. prof. Pavel către Tit. 47 p. pr. 584588. „Joachim Jeremias. 1370. MA 36/1962. Ap. „Ephesus redivivus. prof. 711716. pp. Sibiu. Arhidiecezană. pr. 1947. t II (XXVIII). 1939. Erwin Nestle et D. prof. MA 34/1959. ST 910/1958. 653648. novis curis elaboraverunt D. Grigorie.. pp. 1941. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Grigorie. dr. Tipogr. Editio vicesima tertia. Grigorie T. Arhidiecezană. Marcu. Marcu.. Arhidiecezană. Marcu. prof. Marcu. prof. Marcu. MA 78/1959. Marcu. Marcu. dr. Ghiauroff. 1363. O ştiinţă nouă. Sibiu. pr. Tipogr. Grigorie T. Marcu. Marcu. dr. 1366. prof. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. 1946. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. prof. MA 56/1958. Tipogr. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. Grigorie. 1357. 469470. O 3/1961. pr. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. dr. 394399. pr. 204212. 1371. 26 p. pr. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. Marcu. 1368. pr. prof. prof. Grigorie T. 1956”. pr.. Sibiu. 1353.” 1369. dr. Grigorie T. prof. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. „Tradiţia în Biblie”. dr. pr. Marcu. 126 p. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. 1372. 1358. 331367. 1351. MA 34/1959.. Arhidiecezană. Tipogr. pr. 514521. pp. Grigorie T. Tipogr. MA 13/1963. 506530. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. dr. 1361. . Clement de Ohrida» din Sofia.”. Dr. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. pp.. dr. Kurt Aland DD. Grigorie. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. dr. Tipogr. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. pr. 2). prof. 1362. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. 4573. pp. Marcu. prof. pr.59 1350. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. pp. 110 + 672 p. „Prof. Dr. dr. Grigorie T. 1949. Grigorie T. Marcu. prof.

Marcu. Grigorie. MO 10-12/1962. 1390. Ap. 429437.. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. Grigorie. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. 1388. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. T. pp. Gr. pr. prof. 1381. pp. Marcu. Grigorie. pp. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. Marcu. Marcu. prof. dr. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. . 830849. pr. 319343. 1391. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. Grigorie. prof. 727729. Grigorie T. Scripturi. pp. prot. Marcu. Marcu. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. Marcu. pp. 255259. 365394. 5162. Grigorie.. O comparaţie între Sf. pr. (alegerea diaconilor. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. pp. 356367. MA 910/1957. 605618. „Mens divinior. pr. pr. Grigorie. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. 149-160. Grigorie. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. vol. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. prot. prof. pp. dr. Marcu. Grigorie T.. MA 1112/1958. Marcu. Marcu. Marcu. pr. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. pp. ST 56/1968. 1387. pp. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 345363. 322. (cu bibliografie) 1396. Marcu. 1373. prof. Grigorie. prof. pr. Marcu. Grigorie. prof. pp. „Părţi proprii Sf. 1376. Grigorie T. pp. Kohlhammer. prof. prof. 3241. 145200 (156). 202215. Apostol Pavel”. MB 34/1959. prof. pr. „Gamaliel”. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. dr. 1377. prof. Marcu. Ioan Gură de Aur”. Pavel şi Sf. prof. prof. MA 56/1958. Gr. 126136. pp. O 23/1954. 1379. 1375. ST 12/1961. ST 78/1951. 1389. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. Grigorie. „O mică odisee apostolică”. prot. ST 12/1962. ST 12/1957. 417429. prof. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. (cu bibliografie) 1397. 1392. ST 910/1957. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. prot. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. Marcu. pp. 1383. prof. 3951. pp. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. ST 910/1973. „Consideraţii asupra Noului Testament”.. Marcu.. ST 56/1951. prof. prof. (cu bibliografie) 1374. pp. pr. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. 1393. MA 12/1957. 2125. 1382. Marcu. 1380. pp. dr. 2652. pr.. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. Marcu. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». Grigorie. dr. editat de Gerhard Friedrich. Sinodul Apostolic) 1386. pp. Grigorie. pr. 468469. pr. pr. Grigorie T. dr. pp. prof. pp. Marcu. W. pr. V. 782812. Marcu. ST 34/1956. dr. pp. pp. ST 34/1955. pr. pr. pp. Grigorie. pp. 1384. Grigorie. 583-596. prof. Grigorie. T. Marcu. MA 1112/1959. întemeiat de Gerhard Kittel. Ed. Grigorie. Gr. 617624. 7 şi 8”. pr. Stuttgart. prof. O 3/1957. pp. prof.. ST 78/1974. prof. 406415. pr. pr. fasc. MMS 57/1957.60 19511952. Marcu. dr. MB 78/1962. 1395. pp. pp. pr. „Sfânta Scriptură în limba română”. ST 12/1958. 197216. Grigorie. 522532. pp. Grigorie. prof. MA 12/1956. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. Marcu. 1385. 1378. pr. 1394. prof. ST 34/1952. MO 3-4/1957. Marcu. Marcu.

1930. RT 78/1933. 411421. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. dogmatice şi morale. 1404. pp. 1409. 1413. Grigore. prof. „Pentru de. ST 56/1975. 290297. 1923. pp. W. Nicolae. a IIa secundară8. Mehedinţi. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. Râmnicu-Sărat. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 8/XXXII. 1532. Librăriei Socec & comp. Mateiu. diac. 1901. Thüringer. dr. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Tipogr. dr. Melchisedec. episcopul de Râmnic. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 590596. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. 1407. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. McDaniel. McIntyre. drd. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Parabole şi învăţături pentru cl. 174 p. prot. MA 34/1958. Mazilescu. pp. BOR 2/XXXII. Marcu. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mateescu. pp. 1988.Vâlcea. pp. BOR 1/XXXII. Explicarea Evangheliilor pt. 1. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1406. Mehedinţi. trad. Cugetarea Georgescu Delafras.. 697712. Marx.61 1398. 23 p. BOR 3/XXXII. 94103. prof..) 1405. 1403. 66 p. D. pp. Bucureşti. franceză de Roşca. episcopul de Râmnic. . BOR 7/XXXII. engleză de Sanda I. prot. 1416. din lb.. episcopul de Râmnic. Melchisedec. 1414. 1926. Mazilescu. Melchisedec. 201221. 1411.. Melchisedec. pp. din lb. nr. Florin Iancu. Simeon. Marcu. „Modernă” Leon Suorene. Ed. GB 34/1975. 1415. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. 1412. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 338348. cl.a. 40)?”. pp. 1399. 294304. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. Grigorie. 1402. Bucureşti. Melchisedec. f. BOR 5/XXXII. Ed. 152 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Râmnic. Grigorie. (probabil nu e ort. 945957. drd. 190201. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1410. 1400. pp. Socec & co. deci. Melchisedec. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. Melchisedec. episcopul de Râmnic. episcopul de Râmnic. „Noua tipografie” O. 809831. R. ?. Simeon. 219 + VI p. prof. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. Mehedinţi. Prima Biserică creştină. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. G. episcopul de Râmnic. Grigore. pp. 456471. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. pp. Simeon. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei.. 78. 1408. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. trad. Ed. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. 1401. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. BOR 6/XXXII. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Erusalimul. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. MA 58/1957. BOR 4/XXXII. a IIa secundară3. vol. 413428. Alfred. pp. episcopul de Râmnic.

„Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. O 2/1980. Melchisedec. Melchisedec. Melchisedec. arhiepiscop al Tesalonicului”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1430. adunate de Fericitul Simeon. episcopul de Roman. ierom. 1433. pp. 11721179. 10261038. 118130. episcopul de Roman. 1427. Autorului. Melchisedec. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. Melchisedec. pp. episcopul de Roman.62 1417. . 1426. Paul. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. Ioan Gură de Aur”. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 958960. Cărţilor bisericeşti. „Preot dr. 1272 p. Melchisedec. pr. episcopul de Roman. BOR 11/XXXI. arhim. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”.”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Bucureşti. normale şi secundare. Mihail. 165174. 1418. Melchisedec. arhiereu. 1434. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Moscova. Micle. BOR 1112/1973. 30 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. 105 p. + 4 hărţi”. Meletie. episcopul de Roman. Aurelia Bălan. Veniamin. Bucureşti. 1420. Mihăileanu. arhiepiscop al Tesalonicului. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 10/XXXI. Piteşti. Veniamin. Dicţionar al Noului Testament (AZ). „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. BOR 9/XXXI. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. Meletie. MMS 10/1956. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 10/1916. pp. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. 12631267. 1916. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. 1432. pp. 10731081. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Paul. 1419. Tipogr. 1950. pp. BOR 8/XXXI. Mihailovici. „Biblia sau Cărţile Sf. 275298. 528 p. 224247. pp. Mihail. episcopul de Roman. Ioan Mircea. pp. Melchisedec. 12841298. pp.) 1429. MA 1112/1971. BOR 7/XXXI. 14341438. 1425. BOR 3/XXXI. 1421. pp. 576596. (teol. BOR 12/XXXI. 1925. arhiereu. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp.. a IIa. BOR 4/XXXI. 1424. prof. BOR 56/1986. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1435. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. pp. 366369. 1431. 652648. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. 949953. EIBMBOR. 1428. pr. episcopul de Roman. M. 1985. Micle. BOR 2/XXXI. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Melchisedec. 1422. pp. 843850. bibl. episcopul de Roman. 470477. BOR 1/XXXI. 1423. BOR 5/XXXI. Ed. episcopul de Roman.

170176. Irineu. Mihălcescu.) 1453. (ist. 890893. (exegeză) 1451. Piteşti. BOR 11/1916. pp. I. pp. I. 408419. 1903. (teol. 805819. (introd. Mihălcescu. 814828. Ion. BOR 5/1922. Irineu. Irineu. pp. BOR 7/1914. Mihălcescu. biblică) . 9/1915)”.63 1436. 8)”. Ion. Irineu. (exegeză) 1458. bibl. Pavel (urmare din no.) 1446. Mihălcescu. 1444. pp. exegeza patristica) 1448. 539552. 500509. Mihălcescu. (teol. „Doctrina Mântuitorului”. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. bibl. Mihălcescu. BOR 5/1914. Mihălcescu. pp. Mihălcescu. Ed. Mihălcescu. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. cl. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. BOR 8/1914. Ioan.. Irineu. Mihălcescu. „Steaua magilor”. Irineu. 494509. Mihălcescu. pp. 161 p. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. (teol. pp. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. BOR 8/1915. (ist.. pp. „Iudeii în Statul roman”. 506514. 10581072. BOR 7/1923. pp. 1460. biblică şi apol. (studiu extras din rev. Irineu.) 1441. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. biblică) 1462. BOR 2/1902. Mihălcescu. pp.. Irineu. BOR 7/1922. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Gutenberg. pp. pp. Mihălcescu. 10/1916)”. Mihălcescu. BOR 6/1914. biblică) 1440. pp. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. 194203. bibl. BOR 3/1922. Mihălcescu. 14)”. Bucureşti. Mihălcescu. BOR 8/1922. „Doctrina Mântuitorului”. 609618.. Irineu. Păstorul ortodox) 1443. bibl. 545554. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. 4963. Mihălcescu.. I. BOR 10/1916. 81914)”. pp. 899911. I. (teol. Mihălcescu. pp. 11091124. 12781289.) 1454. Mihălcescu. Apostol Pavel”. BOR 5/1915. pp. (ist. pp. I. 411415. a IIIa de seminar. biblică) 1439. Ap. „Învierea lui Hristos”. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. pp. Irineu. BOR 12/1915. (exegeză) 1459. (popularizare) 1463. (teol. 167192. Irineu. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. Irineu. BOR 10/1915. Irineu. (teol. Mihălcescu.) 1457. Mihălcescu. pp. 347354. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. 11541167. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. „Doctrina Mântuitorului”. pp. bibl. Irineu. dr. pp. Irineu. BOR 7/1924. 12671284. (ist.) 1456. ?420. Explicarea evangheliilor duminicale pt. BOR 4/1914. Irineu. Mihălcescu. pp. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. bibl. pp. 179 p. BOR 12/1916. Mihălcescu. BOR 3/1921.) 1455. BOR 8/1923.. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. (ist. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. Mihălcescu. biblică) 1445. Mihălcescu. BOR 11/1915. pp. pp. BOR 9/1915. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 10371046. 325331. BOR 1/1922. biblică) 1461. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 726739. Apostol Pavel (urmare din no. Irineu. 1437. BOR 9/1914. Irineu. (exegeză) 1450. Irineu. Mihălcescu. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. (exegeză) 1452. 1907. Mihălcescu. (exegeză) 1438. (ist. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. (exegeză) 1449. (ist. 1442. (exegeză) 1447. BOR 6/1923. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. pp. Mihălcescu.

Paris. Mihoc. Cerf. asist. Mihoc. asist. Fee. ST 56/1983. pp. pp. Un ghid arheologic). Bucureşti. Ed. Ed. în «The Bible Translator». pp. Bucureşti. 1477. arhiereu Irineu. Vasile. 1938. dr. 1469. „Epistola Sf. pr. 119 p. 107 p. asist. Wilmington. manual pentru Seminariile teologice. 1479. pr. Das Heilige Land. 1466. V. pr. Introducere şi comentariu. pp. 556558. dr. 393 p. Vasile. 1474. dr. (continuare) 1471. dr. 4/1979. The majority text and the original text of the New Testament. Ap. ameliorată) 1467. La vie des Évangiles. 1476. asist. Scriptură. Studiu introductiv. MA 46/1980. pp. „Preot prof. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. pp. Bucureşti. 329462. (doctorat) 1472. Mihoc. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). arhiereu prof.. ST 34/1983. Cugetarea. lect. pr. Ioan. 176199. I secundară. pp. ameliorată) 1468. 411413. Vasile. Vasile. Emilian. MA 1112/1984. «Glasul Bisericii». 31 (1980). pp. vol. 1981. pr. Manual de religie pentru cl. Boismard şi A. extras din rev. nr. Bucureşti. 777778. a IV-a. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. pr. pr.”. (Viaţa Evangheliilor. 118”. pp. nr. . „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. 1482. Chiţescu. Emilian. „Gordon D. München-Zürich. „Jerome MurphyO’Connor.64 1464. 1480. Vasile. E. Ein archäologischer Führer. 178182. „René Kieffer. Stăniloae) 1470. 1475. Irineu. dr. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. 764768. Mihălcescu-Târgovişteanu. 657659. pr. Mihoc. lect. (doctorat. MA 46/1980. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. 558560. 1. MihălcescuTârgovişteanu. 20)”. în «Etudes théologiques et religieuses». Vasile. pr. 84 p. 1481. 1977. Ed. pr.”. Bucureşti. asist. prefaţă de pr. 4/1979. Vasile. din lb. (Ţara Sfîntă. pr. pp. Vasile. 579591”. pr. dr. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Biserică”. dr. Pavel către Galateni. 106 p. engleză de Ulrike von Puttkamer. Ioan A. asist. pp. O 4/1982. asist. Cugetarea. Nicolae. Mihoc. în «Foi et vie». Mihălcescu-Târgovişteanu. nr. 86 p. O 4/1988. 1473. traducere şi comentariu”. prof. 233248. EIBMBOR. a V-a. pp. 1478. trad. asist. Ed. Irineu. Mihălţan. asist. Mihoc. Mircea. D. arhiereu prof. 5973. pp. pp. Studiul Noului Testament. MA 78/1981. 910/1975. „M. pp. Becoming human together. „Iisus Hristos Arhiereu. Initiation à la critique des textes. colecţia «Initiations». Vasile. „Pr. 1465. Vasile. 1484. Irineu. pr. „Ecleziologia Noului Testament”. după Epistola către Evrei”. Vasile.. Vasile. Nicolae. 442 p. arhiereu prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 240 p. asist. MA 46/1982. pp. Chiţescu. pr. I secundară. MA 13/1980. Mihoc. asist. Mihălţan. (Devenind umani împreună). Vasilescu. Cugetarea. Iniţiere în critica textelor). 1934?. 8292. 1483. „Et. pp. „Jerome MurphyO’Connor. pp. 654657. pr. MA 79/1980. (Iisus dat pe mîna istoricilor). Troché. pr. asist.”. asist. a IIa a liceelor industriale. asist. dr. pentru cl.”. MA 13/1977. Vasilescu. Mihoc. Ion Constantinescu. 779925. 1981. Jésus livré aux historiens. O 2/1983. Vasile. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. MA 78/1981. (ed. pp. „Tradiţie. asist. 778779. 503516. (ed. MihălcescuCraioveanu. pr. Lamouille. Mihoc. Gugetarea. nr. 161298. I a liceelor industriale de fete. pp. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. 1934?. Mihoc. 1975. Vasile. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). Bucureşti. Mihoc. MA 1012/1981. 1938. Mihoc. 107118”. 124 p. MA 79/1980. ST 34/1977. 1980. Mihoc. Mihoc. Mihoc.”. I.

dr. Sibiu. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. colectiv în curs de apariţie la Ed. pp. Vasile. „S. Mihoc. Transilvania. 1496. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. asist. MA 2/1989. 2028. RT 4/1993. pr. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. „În legătură cu data naşterii Domnului”. 17”. Sibiu. 104113. New York. dr. traducere şi comentariu. Vasile. Mihoc. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. în «Revue théologique de Louvain». asist. RT 4/1993. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Mihoc. asist. 1972. pp. 1992. în vol. Sibiu. pr. studiu în vol. prof. dr. Vasile. Mihoc. pr. Vasile. Mihoc. Mihoc. Vasile. Vasile. 2000. Mihoc. Vasile. Sibiu. Abaţiei San Fuori. RT 4/1998. 1507. pr. Mihoc. prof. pp. în vol. pr. pr. Mihoc. image of Christ: The Church and modern criticism. dr. 1997. dr.”.65 1485. pp. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. Mihoc. asist. slujire. pp. asist. Vladimir’s Semiary Press. vol. prof. dr. pp. MA 13/1976. p. asist. drd. 5274. 341351. 5069. 625632. pr. pp. „Eshatologia paulină”. 18)”. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. prof. Mihoc. pr. (p. 327. R ?/1994. Crestwood. pr. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. 1501. Vasile. ?/1995. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. MA 1012/1980. TR 3941/1983. pr. Vasile. MA 79/1980. 1. prof. 276 p. pp. 111”. Mihoc. 1489. 1996. Mihoc. MB 13/1978. Antonie Plămădeală. 1487. 1505. 1495. St. dr. pp. Ed. pp. (doctorat) 1492. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. pr. dr. 13. Vasile. pp. dr. Légasse. „Eshatologia paulină”. Mihoc. Mohr Siebeck. 147150. 7379. pp. dr. prof. 102113. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. Eparhială. 1493. dr. pp. RT 3/1995. dr. 1498. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pr. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. prof. Mihoc. ST 56/1973. ? 1486. Ed. dr. Mihoc. 342. „Veselin Kesich. Biblie şi Teologie. pp. conf. pr. The Gospel. colectiv. ST 12/1973. 3344. în vol. 144 p. 1999. „«Casa Tatălui Meu». Ed. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. 322342. Teologie. pr. Iisus Hristos. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pr. Vasile. 6. rev. prof. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. Înalt Prea Sfinţitului dr. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 27 2. pp. pr. 1490. 129145. 1488. prof. ? . Vasile. 1504. pr. Instit. 2/1977. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. pp. 1506. RT 34/1996. Studiu introductiv. Mitropolitul Ardealului. MA 46/1976. pr. pp. pr. pp. 10. Vasile. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. Auslegung der Bibel. 1 7. 1503. Tübingen. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1983. drd. „Samaritenii”. 137159”. prof. Biblic şi de Misiune al BOR. 322342. pr. prof. Vasile. „Fericiţi făcătorii de pace”. rezumat în franceză) 1499. 1494. Mihoc. Mihoc. vol. Atena. Vasile. Vasile. Ioan”. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. 5069. prep. Vasile. pr. 1491. 2638. pp. dr. Mihoc. Mihoc. 1497. 273285. prof. Vasile. fasc. pp. Bucureşti. Vasile. „Creştinismul religia desăvârşită. Mihoc. Vasile. prof. Mihoc. ecumenism. 99115. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. dr. Daniel. pp. pr. 1502. Roma. Mihoc. Vasile. Vasile. Tipogr.

Mihoc. pr. în «Glasul Bisericii». Vasile. „Lumină din lumină”. cl.66 1508. în vol. Vasile. 446 p. 5059. Vasile. 1524. pr. 1514. MB 79/1997. prof. Vasile. Ed. Karavidopoulos. 1523. „Mireasa Mielului. 1521. Tesalonic. 2839. 65 p. prof. Mihoc. prof. Bucureşti. pr. Milea. 1517. 224 p. pp. Tipogr. 59 p. Mihail. Cărţilor bisericeşti. prof. prof. a IIIa. Vasile. Vasile. ? 1509. 176 p. pp. 287 p. MA 4/1988. nr. Mihoc. Studii isagogice. pp. Mihoc. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. Tipogr. 1987. prof. Bucureşti.sinteză biblică în versuri. prof. (în limba greacă). prof. pr. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. „Studiul Noului Testament”. Vasile. Carte de religie pt. prof. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. 5367. pp. prof.”. Divina zidire. 2627. pp. 105109. Lumină din lumină. 1984. Divina zidire . „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. P. Ed. Sibiu. 1520. Bucureşti. Vasile. 1512. Mihoc. (popularizare) 1513. 105109. 1527. BOR 710/1989. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. XIII + 528 p.”. pp. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). 1995. Mihoc. pr. Diecezană. dr. 118120. pr. 1985. 1993. „Preoţia după Noul Testament”. . Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. rev. pp. 1518. 910/1973 şi în extras. Sibiu. teză de doctorat. Viorel. „Preot Ioan A. Arad. 1973. dr. Mihoc. Nida. „Noul Testament de la Alba Iulia. prof. 1988. scop principal al căsătoriei”. Ed. 16481988”. 12/1996. dr. Oastea Domnului. Vasile. Ed. pp. Introducere şi comentariu. 1941. Mihutiu. pp. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. SPC’K. MA 4/1989. Eparhială. Vasile. (în limba greacă). Mihoc. drd. Nashville/Camden/New York. 1988. 2333. Transilvania. 1519.”. 118120. Thomas Nelson Publishers. Evanghelistul Ioan. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. Mihoc. Atena. 118124. pp. pr. 336 p. pp. pr. MA 910/1985. Naşterea de prunci. 1993. Militar. GB 12/1990. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). pp. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. Mircea. Mihoc. Mihoc. pp. Vasile. Vasile. de P. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. Psaltirea în versuri.”. 250262. elevii ortodocşi din şcoala primară. „Jean de Waard şi Eugene A. pr. Vasiliadis. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. Sinteză biblică în versuri. pr. Mihoc. Vasile. dr. Functional equivalence in Bible translations. Mihoc. 1986. pp. pr. 1933. 581592. Vasile. 1525. în vol. Sibiu. (Dintro limbă în alta. Bucureşti. pr. Vasile. Studiul Noului Testament”. 1516. Tipogr. 5357. 1515. „Savvas Agouridis. pr.”. Galanis şi I. 139140. prof. Vasile. Procesul Mântuitorului. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. Ioan Teologul”. MA 3/1989. Militaru. 1522. pp. MA 3/1990. pr. Vasile. MA 12/1975. MA 5/1989. Vasile. prof. „Roger Beckwith. MA 46/1974. dr. 1510. Sibiu. From one language to another. London. pr. Mihoc. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 1526. pr. Militaru. O 12/1997. Mihoc. pr. 446 p. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. 254 p.

Ap. Bucureşti. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. 184200. 1972) o traducere «ecumenică»?”. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. pp. O 2/1981. Ioan. Mircea. Mircea. (doctorat) 1530. pr. GB 78/1974. BOR 34/1984. Ioan A. Ioan.67 1528. „Îndumnezeirea credinciosului. Petru. Ioan. pp. 520. Ioan. 1975. (observaţii la trad. BOR 56/1979. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. sf. Ioan. moaşte) 1554. 547564. 58”. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. Ap. Ioan. 358395. Ioan. Ioan. Ioan. 316337. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. pp. pp. dr. Mircea. pr. 1536. Mircea. Mircea. Ioan. Mircea. O 1/1983. Mircea. Mircea. 1033. ST 34/1982. 83 p. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. 1535. 671680. Mircea. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. Petru. pp. preoţia duh a mirenilor) 1550. pr. 1549. 821830. 1542. pr. 179198. pr. „Idoli sau icoane sfinte?”. pr. Mircea. „Nebunii pentru Hristos”. Mircea. 1537. BOR 1112/1983. O 1/1980. BOR 34/1983. Ion. Mircea. GB 78/1972. pp. moartea. pp. pp. Bucureşti. pp. 2444. Ioan. pr. ST 12/1972. 910/1973) 1532. „Epistola a doua a Sf. 191192 şi 199200. O 2/1990. 1546. pr. Mircea. O 2/1975. Ioan. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. pp.. 1551. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». Ioan. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. pp. Ioan. Mircea. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. Mărturii biblice. 100136. (doctorat. Ioan A. Ioan A. Mircea. 1533. 825841. pp. TOB Paris. 1553. 6881. pr. pr. pp. pp. O 1/1984. Mircea. 8851053. 4154. 1529. Introducere şi comentariu. Ioan. Ioan. Introducere şi comentariu”. pr. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. (… μαθητης. în lumina Noului Testament”. pp. αποστολος) 1534. GB 910/1973. „Epistola întâi a Sf. 1539.. Bucium ortodox 24/1944. Ioan. pp. pp. 682705. pr. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. pr. pr. 1545. extras din Glasul Bisericii. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. Mircea. 159167. 1544. pr. 654665. pp. 1541. ST 34/1969. pr. (extras din Glasul Bisericii. Mircea. 1538. O 4/1987. „Apostolatul după Noul Testament”. Ioan. (introducere şi comentariu) 1540. ST 910/1968. Mircea. 9451027. GB 910/1966. pp. pp. pp. pr. ST 78/1970.. 1552. pr. pr. pp. 175187. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. „«Naşterea de sus»”. pr. pp. (viaţa. Mircea. Ioan. Petru”. Ap. pr. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. GB 910/1975. „Hristos este pacea noastră”. pr. O 3/1986. Mircea. pr. Ioan. pp. patristice şi cultice ortodoxe”. Mircea. pr. 176 p. 483496. 1973. Mircea. 910/1975) 1531. pr. Mircea. Mircea. pp. Ioan. Ioan. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. 1548. Ioan. 1555. 1547. pr. „Cele zece porunci. ST 78/1971. „De ce venerăm pe sfinţi?”. Ioan. O 3/1982. Mircea.) . pr. O 1/1982. Mircea. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. pr. Mircea. 1543. 176198. 2959. 754765. 4761. pp.

diac. 1900. 209-233. Moisescu. C ?. Justin. 6492. Arhidiecezană. Mladin. Iustin. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). MO 1-3/1954. 1557. prof. 1579. Nicolae. diac. Viaţa şi operile Sf. Iustin. O 1/1955. 116238. pp. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. dr. Ed. Biblic şi de Misiune al BOR. 623625. Pavel în Atena. Centrului mitropolitan Oltenia. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Istitutului biblic al BOR. 444446. 1940. Alexandru Aţerek. pr. Lovrov. 185 p. pp. Mladin. Preoţii”. prof. C ?. 1942. Nicolae. 43 p. prof. Iustin. Dicţionar al Noului Testament AZ. (în anexă Idem. Sibiu. Justin. . BOR 1112/1941. Bucureşti. RT 12/1943. 52-74. (extras din Candela 19391941) 1577. „Biblia şi cosmonauţii”. diac. Moisescu.. 1565. pp. Tipogr. Ap. V. 1578. (mică concordanţă) 1568. Moisescu. prof. Nicolae. pp. 1995. 1560. Radu şi Gala Galaction”. RT 12/1943. dr. Iustin. Iaşi. 225 p. MO 46/1954. dr. L’Ascèse dans Saint Paul. 15 p. 1562. Moisescu. dr. 19261927”. pp. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. (licenţă) 1571. pp. Ioan Hrisostom”. ?. 659660. Glasul Bucovinei. Iustin. Despre pace şi muncă. diac. 72100. Texte scripturistice şi patristice. Göttingen. mitropolit Athanasie. traducere părintelui Grigorie. prof. pp. 10/1931)”. Ap. Tipogr. BOR 11/1931. Craiova. Kultus und Evangelium. 1559. 1634. Instit. Introducere. BOR 10/1931. Apocalipsa. Iustin.”. Hellenische Weltanschauung. Ioan D. după Sf. Moisescu. 1569. prof. prof. 1984. 480 p. Ed. prof. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1941”. Pavel. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului.”. 1564. Nicodim.) 1575. 1941). Mladin. BOR 2/1928. Ed. „Patr. dr. MA 78/1960. Cernăuţi. 140141. Bucuresci. mitropolit Athanasie. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. Wien. pp. Glasul Bucovinei. 169185. Lyon. 137. „Noul Testament. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. 9197. Mironescu. Faptele Apostolilor 17.. dr. după Farrar. V. 1936. după Faptele Apostolilor”.. prof. 1573. Mladin. pr. (1944/1945). Moisescu. prof. 1942. magistrand I. 1946. Gheorghe I. 1572. 1942. 1942. 704709. Nicolae. 123 p. Moisescu. Mircea. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. 1570. (popularizare) 1567. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. „Johannes Hewaldt. 1566. magistrand Ioan. pp. pp. Tipogr. Moisescu. „Léon Bouvet. George. 1558. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. note şi comentariu. Mironescu. Mladin.68 1556. trad. Mladin. Ioan. Mircea. 79 p. Cernăuţi. Mircea. 1955. Tipogr. pp. Ed. Tipogr. Harisma. Moisescu. p.. Cernăuţi. 128 p. 111118. Bucureşti. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. mitropolit Athanasie. Arad. Mircea. 1574. pr. dr. Mănăstirii Neamţu. 1942. Curţii regale. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. N. 750762. pp. ST 12/1955. Ioan. 101 p. Mironescu. Ed. (1939. p. Ed. prof. Justin. Moisescu. dr. diac. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. 1561. RT 12/1943. 62 p. RT 910/1941. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. 1563. Activitatea Sf. 1941”. 1576. pp. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. 125 p. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 527 p. 60107. dr. pr. „Ernst Lohmeyer. p. Moisescu.

ST 3/1989. Lascarov. Moldovan. dr. Prelucrare în versuri după Biblie. pp. 132134. drd. ST 78/1951. diac. conf. O 1/1977. 647659. 1215. pr.. Al. 398416. 1943. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Alexandru. pp. pp. prof. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Ilie. 423450. dr. 1591. 1529 mai 1988. 1589. pr. drd. 1123. (interpretările textelor) 1593. Alexandru. pp. (predici) 1586. pp. MA 34/1984. MA 4/1988. Bucureşti. 1604. 32 p. 1603. 311. „Preoţia în epoca apostolică”. 1587. drd. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. pr. 1991?. Ilie. 1596. pp. pr. pr. 215229. 1601. conf. Molin. Ilie. pr. BOR 12/1978. Moldovan. după Epistola a IIa către Corinteni. O 3/1982. 1932. MA 1/1987. Ed. pp. pr. 1584. pp. ST 34/1967. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. Eugen. „Din preocupările biblice ale Fer. „Milenarismul”. Eugen. MB 1112/1962. 242262. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. pp. pp. 2023. la Kirchberg) 1597. XVIII. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG.69 1580. 45262. 157172. Justin. pp. Moisiu. Eugen. Moraru. pr. 1594. Ilie. conf. Augustin”. Moldovanu. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Minerva. pp. MA 910/1965. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. 1598. pr. Moisiu. O 2/1982. Moldovan. pr. Moldovan. Virgil. 1599. pr. Ap. 129150. Corneliu. Cântarea Cântărilor. drd. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. 4772. 1585. Justin. 138 p. pp. Cărţile bisericeşti. prof. Moldovan. Ilie. Casa şcoalelor. 268293. MA 1012/1982. 6277. Eugen. pp. (referat. GB 12/1981. Ilie. drd. 297306. Moldovan. O 2/1979. 175185. Moldovan. prof. dr. pp. Moraru. 1 IV. pp. MB 13/1993. MB 13/1972. Moldovan. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. pp. . Moisescu. Tiraspol. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. III. Nicolae. Moraru. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. prof. conf. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Moldovan. conf. Morar. 6”. Moldovan. 1908. Apa cea vie Fragmente evanghelice. pp. 1595. pp. Ed. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. 469491. Lascarov. pr. prof. conf.. O 3/1980. Alexandru. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. C ?/1946. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. pp. Al. Bucureşti. 1634)”. Moisiu. univ. Ilie. Moisescu. 1600. pr. 623630. 1590. Concordanţă a Noului Testament. prof. Moldovan. 1582. Moldovan. 668685. Bucureşti. conf. 1602. MA 56/1983. pp. prof. 1583. Cîntarea Cîntărilor. Moldovan. 1581. Versuri. 1592. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. Moraru. Corneliu. 94 p. 1588. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. Ed. Fabrica de imprimare ofset. Ilie. O 2/1980. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. conf. Ilie. Ilie D. 233 p.

pr.. RT 4/1995. ST 6/1988. Policarp. 100 p. Muntean. 1608. 1618. Moruşca. „Sabatino Moscati. The New Testament Theology. P. Galaţi. 1609. pp. dr. RT 1/1924. drd. 1995. Moraru. Moruşca. prof. G. Moraru. Moraru. 3. pr. 1984. Freiburg im Breisgau. L. Tipogr. drd. drd. Moruşca. Pe drumul desăvârşirii creştine. pp.”. 1627. Dimitriade. arhim. 374 p.”. pp. 124 p. Edmund Kalt. P. Moruşca. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. 65 p. (conferinţă) 1628. Ioseph Linckenberger. Cuza”. 17 nov 1988) 1611. Munteanu. 1929. 1614. 123135. RT 1011/1925. „Tatăl nostru. RT 67/1924. 394409. Scriptură. MB 1012/1993. Vasile. MMS 56/1958. pr. de Iosif Liensberger. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. pp. prof. 255256.”. P. (trad. G. pp. MA 34/1983. Moraru.. P. Moruşca. RT 12/1924. 1613. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. 1624. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. Descoperiri ulterioare”. 1615. p. pp. 373 p. XIV + 148 p. magistrand Iancu. studiu biblic) 1631. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). ST 910/1959. Moscovici. 607611. Moruşca. Eparhiei ortodoxe-române. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”.”. Bucureşti. Bucureşti.. de Adriana Lăzărescu)... ST 910/1983. pr. I. Univ. 38 p. pp. Meridiane. 663679. Goldner. de dr. Moraru. 199. 503513. L. Tipogr. de Ioan Peter Kasteren. RT 56/1921. V. Teodor C. MA 78/1983.. P. 165167. ahim. 1625. Meditaţie (Mat.. MA 34/1985. Herder. p. „Arheologia biblică. magistrand Iancu. pr. pr. pp. Dicţionar al Noului Testament. Moşoiu. Eugen. 159160. pp. Studii de lexicologie biblică. pp. Moruşca. factor esenţial în realizarea păcii”. Tipogr. Munteanu. „Congresul biblic”. 1620. pr.. Iaşi. Nicodem.”. 910 (315321) / 1934. 430442. 1064 p. Freiburg. 1607. pr. EIBMBOR. pr. „La Iordan. Muntean.70 1605. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. L. „Al. 1616. Mihai. (predică) 1612. 69. Cluj. „Fecioara Maria”. RT 3/1999. Moruşca. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. Studiu introductiv. InterVarsity Press. Eugen. Muntean. Nicodem. pp. pp. Ed. p. Tipogr. pp. Ed. 19 p. p.. 56 (184190). 1988”. 166168. 1610.. (despre sfinţenie. 1619. pr. Cluj. 1606. arhid. 1630. 1621. Iaşi. „Manuscrisele de la Marea Moartă.”. 158 p. Eugen. Milano. Ioan Mircea. „La Biblia aveva ragione. Moraru. Moruşca. arhim. 8390. Tipogr. „Solidaritatea umană după Sf. 1617. P. P. N. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. Munteanu. P. „Donald Guthrie. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament).a. 336. RT 89/1924. de dr. „Porunca iubirii caritatea creştină”. 200. 249250. pr. drd. pp. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. 78 (220233). 1924. 258. 168 p. 1939. pp. RT 67/1924. RT 3/1927. Moscovici. 528 p. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. 1623. 349. (predică de Crăciun) 1629. p. RT 34 (pp. „Pr. pr. dr.. f. Muntean. Eugen. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. drd. 1982. . Eparhiei. pp.”. H. 262264. drd. 1907. 100112). Eugen. Munteanu.”. 1622. MB 13/1994. Vechi imperii ale Orientului. 78 p. dr. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). 1923. ST 78/1983. Eugen. 1626. pr. G. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. 129132. Eparhiei. 1938. Cluj. prof. 1317)”.. 2022.. Cristian. Munteanu.

”. 1640. 271. Bucureşti. N(eaga). Munteanu. N(eaga). cl. 1638. G. dr.. Cluj. RT 78/1942. „Dr. 1941. 72 p. Niculescu & co. 62 p. Episcopiei Ortodoxe Române. Munteanu. Viaţa Sfinţilor Apostoli. N. Bucureşti. Ed. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. (extras din Renaşterea) 1641. El. Tipogr. „Pr. Negoiţă. dr. L. 1636. pr. cl. Negoiţă”. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. pr. 1643. 27 p. 1940. „Sabbathul Vechiului Testament. N(icolae). N. 28 p.”.”. 72 p. f. 430436. Ed. Paradisul biblic . 241. M. autorului). de preotul Petre Chiricuţă. 1635. pr. G. RT 12/1936. G. Episcopiei Ortodoxe. N(eaga).. p. Geneza. G. N(eaga). 1651. N(icolae). prof.. Mureşan. pr. L. dr. 1942.. 1524. 72. 492. 148 p.. 246 p. Eparhială. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate.”. prof. Episcopiei Ortodoxe. Cluj. Cluj. 80 p. 1647. L. Carte de religie ortodoxă pt. cl.căderea protopărinţilor în păcat . Muşătescu. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Episcopiei Ortodoxe. 1941. ST 78/1951. p. pp. N(icolae). Cluj. a IIIa primară. Cluj. 32 p. dr.. p. Ciudin. p. G. de diacon dr. 1941. prof. Munteanu. 7677. Ed. 2: Habiru Evreii?. 339 p. Munteanu. N.. Carte de religie ortodoxă pt. pp.. Munteanu. RT 12/1937. G. L. pp. 470471. RT 12/1932. prof. pr. N(eaga). MB 46/1995. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. pr.. dr. pr. Smotrici. N(eaga). N. 1644. Carte de religie ortodoxă pt. 1936”. cl.”. prof. prof. Mureşan. Simion. 1937. 1941. dr. Ed. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. Bucureşti. MB 5/1988. „I. N(eaga). 1941. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. a IIa primară.. C. 1940. 16 p. pr. 1932. 1650.”.. prof. Carte de religie ortodoxă pt. N. dr. Tipogr. Studii biblice VI. G. L. 1634. I primară. Tipogr. Bucureşti. 7088. L. Zeno.. 1656. pr. Munteanu. Cluj. Episcopiei Ortodoxe Române. 62 p. p.. 471. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Ed. 1654. 248 p. 1943. pp. 1637. 184 p. 1645. 252 p.. Munteanu.a. T. RT 12/1936. 1939. 7273. RT 5/1941. licenţiat în litere. Cluj. Mureşan. Munteanu. prof. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Episcopiei ortodoxe. 1655. N(icolae).studiu exegetic. T. 256 p. Eparhiei ortodoxe-române. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. T. Pentateuhul în faţa criticei moderne. Bucureşti. RT 78/1942. p. L.”. dr. „Preot N. dr. RT 6/1937. G..71 1632. Ed. Episcopiei Ortodoxe Române. 1940. Ion Goron.. 24 p. 376.. Zeno. studiu exegetic. 1648. Munteanu. Cluj. „Preot dr. N(eaga). Cluj. 1937. Cluj. Studii biblice V. N(eaga). 375. Ed. studiu introductiv. Ed. Eparhiei ortodoxe-române. „Dr. pp. 1649. Fl. N.”.. prof. Vechiul Testament şi Pentateuhul. dr. 1932. 1642. 1945. profesor. Cluj. Fl. Studii biblice IV. 1941. . pr. (licenţă) 1646. (Ed. Mureşanu. Predica de pe munte. RT 12/1932. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. 1935. Vechiul Testament şi Creştinismul. C. L. Fl. 1652. p. dr. (popularizare) 1633. RT 2/1938. T. RT 78/1942.. 57 p. Episcopiei Ortodoxe Române. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. „Dr. 1653. Regele după Vechiul Testament. Înainte de Hristos. Cluj. pr. 1937. 1639. G. S.. 47 p. pp. N. Munteanu. Negoiţă. Munteanu. „Preot dr.”. Munteanu. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. a IVa primară. Bucureşti. 375376.. Negoiţă. pp. 141 p. L. L. Tipogr. „Preot dr. Iaşi.. Cluj. Cluj.

N... 84-86. N. „A. Vechiul Testament în gândirea românească. p. 1678. 9798. 1965”. 6869.”. pp. Dubarle. 1941. p. MO 34/1965. GB 34/1967. Wischer. II . fasc. Mircea Chialda. 121139. 1964. N. 1668. Neaga. MA 3/1987.. Psalmii (în limba bulgară). pp. Cugetarea. . 1675. pp. Ioan Negoiţă. „Ernst Kutsch. Ed. „W. 261 p. 1985”. N. N... Berlin. I şi II (în limba bulgară). Markowski.”. „Artur Weiser. 1963. 1662. Neaga. MA 4/1987. „Bettex (F. Neaga. 1965”.. BOR 1/1906. Arhidiecezană. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. din Telegraful român. 2) 1666. Das Christuszeugniss des Alten Testaments.. dr. N. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. MMS 56/1966.).”. ZollikonZürich. pp. 1965. Tipogr. 481496. I. Feuillet. S. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. Nicolae. Tipogr. 1963. pp. nr. Einleitung in die Heilige Schrift. Bucureşti. 1957”. Caransebeş. 522 p..”. RT 1/1944. 102 p. „Biblia în româneşte”... „Preot dr. Sibiu. 1676. pp. p. pp. MB 1012/1969. 375377. MMS 56/1966. dr. Neaga. 1933. 1938. Neaga. Naghiu. 6970. „Atanasios P. N. Berlin.. Arad.. RT 1-2/1936. MMS 910/1965. Manuscrisele de la Qumran. 1677. Nicolae. Ermineutica biblică. Neaga. „Prof. 786. 381382. 1935. Piatra Neamţ. „Arhim. 860 p. în Probleme şi fapte ortodoxe. 1669. Bucureşti. I. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. A. 1986. 1679. Nicolae.”.1942. 1659.. 438 p. Minunea. N. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. 1933. Constantin. 303304. 75 p. N. 1665. p. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. pp. 3. 1680.1943. Neaga. RT 34/1943. Salonic. pp.72 1657. Neaga. pp. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Schiwaroff. Neaga. RT 1/1944. 19 p. 163164. 420422. I şi II. MO 12/1965. (non vidi) 1664. „Hans Bardtke. Sibiu. ed. 1674.. 169 p. Sofia. Gîndirea hitită în texte. RT 78/1942. Bucureşti. I. nr. „A.. dr. 112114. Naghiu. 1938) 1671. Iustin Suciu. 1942. Neaga. „Dicţionar ebraicromân.”. Neaga. Profetul Daniel despre Hristos. Das Buch der zwölf Propheten. 311 + 556 p. RT 78/1933. N.. Ciudin. Mihălcescu şi pr. N... „Albrecht Alt. N. Nazarie. 1672. icon. N. fasc. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. pp. 290 p.”. 68. Nicolae. N. (în Biblioteca biblică. Atena. M. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. Viena. univ. 311. 566567. Neaga. Mendel P. 115 p. Cernăuţi. MB 13/1965. de pr. N. Paris.”. 122123. 316317. dr. diac.. 255.”.. Neaga. N. pp. pp.”. GB 12/1967. Neaga. 1961”. 360 p. Vladimir Prelipcean. Tipogr. 1661. Mendel. Nicolae. 252. Sofia. T. dr. RT 12/1934. dr. Diecezană. a IIa. Neaga. p. Iosif E. Berlin. dr. pp. 1658. pp. Neaga. 58. Neaga. dr. Studiu după textul ebraic şi LXX.”.”. Ed. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. Neaga. N. prof. Robert. Hastupis. Iosif E. RT 1112/1938. Sacrificiile Vechiului Testament. 1964. Altes Testament. 1663. „Sf.. 1967. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. MA 34/1972. Arhidiecezană. 369370. trad. 31 p. 1670. „Dr. Les sages d’Israel. „Preot dr. (în Biblioteca biblică. 1673. N. Göttingen. 1667. Vom Roten Meer zum See Genezareth. dr. autorului. I . p. 1943”. „N. pp. dr. „Antisemitism şi Vechiul Testament”.. 32 p. N. N.

Tipogr. pr. Hristos în Vechiul Testament. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”.. 1685. M. Manuscrisele de la Marea Moartă. p. N. „Otto Eissfeld. 352 p. MB 1012/1992. N. p. 2. 168169... Neaga. dr. 5358. dr. dr. pr. MB 13/1966. 1973. pp. 5 (iunie)”. Nicolae. TR 23 (pp. tom. prof. prof. 1957”. Nicolae. N. 592. pr. N. MA 13/1981. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 1705. Nicolae. „«Buletinul studiilor biblice». tom. 580581. pp. Neaga. 1961. Nicolae.73 1681.. MB 12/1959. 1944. pr. dr.. „Hristos în Vechiul Testament. MMS 912/1976.. pp. 1698. Arhidiecezană. MB 79/1957. 251252. Neaga. La vie de Moïse. N. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. N. prof. Neaga. 386 p. prof. 1691. 1703. VIII. „«Buletinul studiilor biblice». vol. Atena. dr. prof. MB 13/1965. Siotis. MB 13/1965. pp.”. vol. „Abisinia în epoca veche”. Nicolae. pr. N. nr. 252. Cântarea lui Moise. 4552. 884. 1974”. Neaga. „Constantin Chiricescu. prof. 1697. 1707. „Noul Testament”. Arhidiecezană. 130 p.. 1687. N. 1959”. MMS 1012/1957. Neaga. 182. dr. Neaga. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. 1317). RT 1/1929. Neaga. 27-175. MA 58/1957. 27) 1695. 904905. 182. Tipogr. Arhidiecezană. nr.. pr. Nicolae. N. Neaga. „«The Bible translator». Neaga. Sibiu. 13. Neaga. tom. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. IV. Neaga. „Markos A. 7. p. 815. p. prof. 591. Neaga. Neaga. 1706. Valoarea socială a Vechiului Testament. 1.”. „Valerian Zaharia. Neaga. pp. N. pr. Atena. Atena.. pp. MB 712/1961. 1688. «Buletinul studiilor biblice». 149 p. 1693. pp.. p. MA 1112/1958. XX (1943-1944). 291309. istoricoteologic şi ermineutic. pp. 678-679. dr. Contribuţii la exegeza cărţii”.. MA 58/1957. pp. 20 p. Însemnări pe marginea textelor mesianice.. 2. Nicolae. pp. pp. dr. 1979. Neaga.”. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. Tipogr. . 1961”. Nicolae.. tom. Neaga. pp. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. „Danielou. prof. 1968. pp. 1704. 1699. 1933. 793794. prof. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). 1690. „Cântarea Cântărilor. Nicolae. N. London. p. „Vechiul Testament în româneşte”. 1929. Paris. prof. pr.. Studiu filologic. (Seria teologică. MA 46/1963. 32. 3335. Curcubeul (Gen. 18631929”. N. IX. prof. „Ludwig Dennefeld”. Deut. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. nr. Nicolae. 1974”. Neaga. Arhidiecezană. dr. 1. 1 din 1976. Tipogr. „«Buletinul studiilor biblice». pp. dr. MMS 34/1975. 340341. TR 5657/1928. „V. MB 1012/1992. 1700. MO 10-12/1955. pr. vol. Atena. dr. 1702. 1955. dr. 1683. „Savas Aguridis. Sibiu.. nr. N. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. Neaga. Atena.. Neaga. N. pp. N. pr. prof. dr. Tatăl nostru. II. Oradea. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. Neaga. prof. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. pr. 1021. Neaga. Vellas. (non vidi) 1692. MMS 910/1970. Jean. Neaga. 8. MMS 1112/1973. „Dimitrie Coravu. 1944. p. N. vol. 202204. 1694. dr. Neaga. „Pe urmele Istoriei sfinte”. 1686. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. Sibiu. 1684. Sibiu. Atena. Neaga. Atena. MB 13/1965. N. Neaga. 346 p. pr. pp. 1689. pr. 13) şi 24 (24) / 1935. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. 251. pr. 1682. 1701..”. 49 p. Neaga.

ebraice. MB 79/1957. 1954. 181198. pr. Nicolae. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. 167174. pp. 1955. 1724. 8688. jur. pr. Salonic. 3341. Geneza. MO 7-8/1957. MMS 56/1958. 1713. 1991. pr. prof. Nicolae. Rudolf. Freiburg im Breisgau. pr. 496 p. prof. dr. p. pp. prof. I. 159. Nicolae. Neaga. Nicolae. 633638. Nicolae. 159. Berlin. Tübingen. pr. pp. pp. pr. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. Tübingen. prof. MA 12/1959. Nicolae. prof. Paris. 1968”. prof. 1952. „Allmen I. 505518. 1955. 142143. 1726. 1725. 1971. prof. „Dr. „Cîntările biblice. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. Neaga. pp. Nicolae. übersetzt und erklärt. 1729. 158. RT 1112/1938. Neaga. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. New York Oxford. MA 12/1964. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. prof. de W. 1955”. Nicolae. 100 p. dr. MA 89/1967. 1956. de Artur Weiser. 1710. dr. 1721.. dr. 649652. dr. pp. Neaga. p. MA 34/1984. 338 p. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. prof. pp. pp. 1722.”. dr. Neaga. MB 56/1962. Paris. Berlin. de dr. 2537. pr. 270 de ani de la tipărirea ei”.”. dr.”. Neaga. prof. prof. 613. Neaga. 285 p. pp. 564 p. dr. pp. Neaga. MMS 912/1971. dr. 1955. 1719. dr. dr. un mesaj de viaţă şi de pace”. pr. 1727. Neaga. 814815. „Biblia Hebraica. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). MMS 12/1958. pr. 1712. dr. Neaga. 513524. Nicolae. Hans Berg. pp. MB 46/1994. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. Nicolae. prof. MB 79/1957. prof. 894898. prof. pp. Krämer”. 686687. Deuteronomium. prof. pp. Glaube und Geschichte im alten Testament. Lexicon al limbii biblice. 1731. dr. pp. H. Nicolae.74 1708. dr. „Chary Th. „Biblia. Nicolae. 227 p. pr. „dr. 920922. prof.”. „Damianos Doikos. „Artur Weiser. 1718. dr. 564-568. 1716. dr. Neaga. pp. Nicolae. prof. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. Nicolae. 1728. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. Nicolae. RT 4/1937. pp. RT 2/1999. Neaga. 1777 p. dr. pr. Hans Berg. Nicolae. Neaga. pp. dr. „Cântările biblice”.”. Der Prophet Jeremia. 3238. 314 p. prof. prof. 145147. „Atitudinea Sf. Nicolae. dr. Nicolae. MB 79/1957. dr. Neaga. Vocabulaire biblique. Neaga. pr. I. 1720. 1715. pr. pr. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). dr. 388 p.”. pr. Nicolae. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Neaga. MMS 1112/1973. pp.. dr. Neaga. pp. pr. prof. Neaga. pr.”. 263266. dr. 1723. Nicolae. 1955. MMS 1112/1958. . Neaga. dr. MMS 912/1959. Neaga. Neaga. 1732. pp. Moscova. vol. pr. prof. Nicolae. prof. 1952”. Nicolae. Berlin. Kosac. 495500. prof. Neaga.. Neaga. „Biblia de la Bucureşti. 1717. 235. p. Neaga. 1955. pr. 1714. Berlin. Was sagt die Bibel?. pr. MB 13/1958. RT 2/1993. Nicolae.”. Karl Fr. Nicolae. Nicolae. 1730. „Dr. 314 p. MA 78/1963. prof. prof. pr. p. 465467. Neaga. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. pr. RT 710/1936. MA 78/1960. pr. „Cinstirea Bibliei”. 1711. pp. MO 1112/1977. 1709. pr. pr. dr. Stuttgart.“.

6070. pr. MMS 34/1959. prof. pr. 1997. Neaga. 1746. prof. dr. Nicolae. „Eugen Dorcescu. 381402. 1990. dr. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. 1745. Neaga. dr. pp. p. prof. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. pr. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. 390 p. Neaga. de Artur Weiser. Neaga. D. Nicolae. MB 79/1957. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. MB 6/1987. „Ion Bria. 1751. dr. Timişoara. Nicolae. Neaga. MMS 78/1974. dr. pp. Neaga. Neaga. MA 56/1972. Bucureşti. Neaga. dr.”. pr. Neaga. Berlin. pp.”. Neaga. 161 p. Israel… . dr. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. pp. 1738. 1741. Gramatica limbii ebraice vechi. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. Nicolae. Geografia fizică a Palestinei biblice. prof. Neukirchen. 3237. Neaga. pp. Nicolae. 3134. prof. 606613. 1735. 102 p. pp. 1980. 1963. pp. Iisus Hristos. dr. pp. 1957. pr. Hölscher. dr. prof. 1952. dr. prof. theol. pr. pp. 1748. Neaga. 1736. pp. dr. Nicolae. prof.75 1733. Neaga.”. Neaga. MA 34/1971. pr. prof. 300 p. „File din Biblie. 1955. 1757. 1972. prof. dr. 9596. pr. pp. „Împărăţia păcii (Isaia 2. 1978. „În fluxul fericirii psalmul 118”. 390 p. prof. 642643. 723-725. 1756. „Gerhard Rad. prof. pp. 1956. Nicolae. Nicolae. „Ilie Iconomos. Timişoara. Moise şi epoca sa”. 1742. 277 p. prof. „G. EIBMBOR. dr. prof. Nicolae. pp. 1749. pr. MA 46/1981. 277279. 456458. pr.”. RT 4/1994. Neaga. Neaga. RT 3/1993. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). Psalmii în versuri. MB 79/1997. MMS 89/1957. Nicolae. MB 13/1993. Neaga. pp. 157 p. pr. Tübingen. pr. dr. pr. Atena. prof. 237238. Neaga. prof. 610-612. Nicolae. pp. pr. 1750. dr. 1744. . Bucureşti. übersetzt und erklärt. pr.”. Neaga. Amusin. MO 7-8/1958. pr. 1755. Nicolae. prof.”. Nicolae. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. „Istoria timpurilor vechi testamentare. 95 p. MA 4/1986. Nicolae. „Ezechiel. prof. pr. Neaga. 1758. prof. 103104. 1739. prof. de Walter Zimmerli. MB 5/1987. 100 p. pp.”. Das erste Buch Mose. 152153. pp. Neaga. Nicolae. p. pp. Nicolae. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. Nicolae. 262274.”. 1743. pr. Bucureşti. Neaga. Atena. MA 13/1982. „IPS Bartolomeu Anania. 1754. 1740. Manuscrisele de la Marea Moartă. MA 78/1961. pr. (în greceşte). 369377. prof. prof. 1747. 1753. 569574. dr. „Ilie Ikonomos. Nicolae. MB 1112/1990. Nicolae. Herbert Kosak. dr. MA 910/1964. Neaga. pr. dr. prof. dr. MA 56/1959. 372 p. dr. pr. Berlin. Nicolae. 347360. dr. pp. 119121. prof. (Introducere în Vechiul Testament). MO 9-10/1958. „Frumuseţea iubirii de oameni. pp. Göttingen. 123. pp. 4)”.”. 304 p. pr. prof. dr. pr. pr. „dr. 813. „I. MB 13/1991. Neaga. prof. „Einleitung in das Alte Testament. 1522. dr. Nicolae. GB 23/1989. pp. Neaga. Nicolae. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. MA 1/1958. Nicolae. pp. Orizonturi biblice”.”. dr. „Ioan Brânzei. dr. Nicolae. MA 78/1983. dr. 1993”. 1992. pr. Nicolae. 245246. 1752. Nicolae. Das Buch Hiob. 1019. „Eshatologie creştină”. 157. 1994”. pr. Pentateuhul. MO 34/1963. pp. 401414. 1734. 1737.”. Neaga. Chişinău.

„Mica Biblie. pp. 3952. pr. p. Nicolae. prof. pr. MB 13/1996. 693703. Neaga. prof. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. tipărit cu binecuvântarea P. pp. MB 78/1962. Introducere şi comentar. dr. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. Nicolae. Nicolae. Nicolae. Nicolae. pr. prof. 625. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. MO 1-2/1957. MA 5/1989. 1940.”. pp. 822.”. dr. 9-13. de Artur Weiser”. dr. La Genèse. 1774. MB 79/1977. dr. MA 12/1983. Neaga. Neaga. dr. Nicolae. MMS 78/1971. 519530. 1767. Neaga. pr. prof. 123128. Nicolae. de Damian Doikos. 1996. CastermanParisTournai. 1766. prof. Ioan A. dr. 183201. 1780. Paris. Paris. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. 375 p. Neaga. MB 46/1974. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. Nicolae. pr. MA 910/1961. 1972. dr. MA 910/1958. pp. 1773. 1769. Nicolae. Nicolae. Neaga. 1760. 1975. Nicolae. Neaga. 6-9)”. 1968. prof.”. dr. pr. Bucureşti. pr. pr. Nicolae. Paştele evreiesc) 1775. Nicolae. 1764. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. MB 13/1997. pr. prof. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. 142143. Patriarh Iustin. 2832. prof. „Pr. traduite par René Visarion. Dicţionar al Noului Testament. 1762. pp. dr. Neaga. 111 p. pr. dr. pr. Neaga. prof. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. ?. „Pasca biblică ebraică. dr. pp. dr. dr. Nicolae. Ioan Mircea.”. pr. Nicolae. 336 p. Bucureşti. 1776. Neaga. pr. pr. pp. MB 712/1960. Neaga. prof. dr. pp. Le Nouveau Testament. pr. pp. 416 p. „Pr. pp. 724. 1770. pp. Sabin Verzan.”. p. prof. dr. 105 p. prof. „Poezia Vechiului Testament”. Sabin Verzan. „La Bible et le dialogue oecuménique. pr. Neaga. 149150.76 1759. pp. übersetzt und erklärt. pr. pr. La Bible d’Alexandrie. . Mircea. Bucureşti. 1969. Ed. Salonic. dr. MB 910/1990. prof. Nicolae. Neaga. pp. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. Neaga. 1967. prof. Nicolae. 155. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. prof. Nicolae. 276 p. pp. „Mared Sous. la plâng. dr. 351392.”. Neaga. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. 105107. dr. 212220. Neaga. EIBMBOR. dr. 299318. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pp.F. Nicolae. dr. Neaga. „Klagelieder. Neaga. prof. (d. Nicolae. Neaga. dr. Neaga. MA 12/1962. prof. „Pr. Göttingen. MB 79/1995. MMS 12/1972. Neaga. MB 46/1970. pr. pr. 1771. 467 p. Mulhouse. 521522. pr. dr. 1772. Bucureşti. 1984.”.”. „Pacea în viziunea profeţilor”. 1777. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. dr. MB 12/1990. dr. prof. dr. 658691. 1765. pr. Neaga. Nicolae. 1783.”. pr. pp. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. ?. dr. MA 34/1960. pp. „Nam venit să stric legea!”. Neaga. Neaga. pp. pp. MA 910/1959. 385 p. 1986. p. MB 46/1973. 1994. Neaga. 121140. pr. 1768. MMS 912/1959. Nicolae. 652654. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. Salvator. 1779. dr. dr. Bucureşti. 103104. pp. prof. Nicolae. pp. 1782. MB 34/1985. prof. (com. „Margueritte Harl. 1778. prof. „Pr. 1958. Sfântul Apostol Pavel. 527 p. prof. 1781. 83 p. Nicolae. Nicolae. prof. MA 13/1982. lui Ieremia) 1761. pr. 264. prof. prof.

prof. Neaga. MA 78/1984. Neaga. pp. 139141. Neaga. I. MMS 56/1976. Nicolae. dr. prof. dr. prof. 1790. 1993. Nicolae. Neaga. 1802. „Szent Biblia. dr. Nicolae. 159. „Septuaginta”. Neaga. chipul femeii în Noul Testament. MA 910/1983. prof. Nicolae. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. dr. pp. MB 79/1957. dr. pr. „Sulurile de la Marea Moartă. 1954”. 605606. dr. Salonic. Neaga. de D. Neaga. Neaga. MB 56/1990. 236. Neaga. Neaga. Nicolae. Vasile Mihoc. MMS 12/1976. Nicolae. probleme filologice. prof. nr. „Profetul Isaia. 1974. 1801. pr. Nicolae. Nicolae. 3747. ianuarie. MA 35/1964. p. dr. „Primatul dreptăţii”. Bucureşti. Atena. 547554. Nicolae. 458463. Ed. dr. 1797. 119120. Nicolae. pr. 1956”. Nicolae. 757763. Neaga. „Preot Dorel Man. 1975. „Skydsgaard K. PS Episcop Damaschin Coravu. 1803. de Geza Vermeş. MB 13/1958. dr. prof. teologice. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. dr. 420421. Nicolae. MA 34/1983. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. MB 1012/1979. 1808. dr. MB 13/1958. Nicolae. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. „The Bible translator. prof. Ejner.”. p. istorice. 1804. 619. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. Bucureşti. „Sentimentul vieţii”. 1789. pr. ş. dr. MB 79/1973. pp. pr. MB 79/1980. periodical for the assistance of Bible translators. Berlin. Nicolae. MMS 78/1970. 624. 1796. p. dr. p. 1785. Nicolae. Nicolae. an VIII. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. Neaga. Neaga. „Sabin Verzan. MB 1012/1991. Neaga. 1805. dr. pp. 180 p.a. pr. p. A. 613 p. pp. dr. 1976”. dr. pr. de Petros Vassiliadis. „The Bible translator. 172173. prof.77 1784. Neaga. London. prof. prof. pr. Agouridis. Galitis. 1791. dr. Neaga. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. pp. prof. prof. pr. pp. KaraVidopoulos. 1990. 1793.”. 590594. pr. 257261. pp. 1806. prof. Patriarh Justin. pr. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. 185186. „Tatăl nostru”. 1788. pp. RT 1/1997. pp. Neaga. prof. 110 p. „S. pr. pp. RT 2/1994. Nicolae. prof. dr. 1957”. Nicolae. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. pr. pr. MB 13/1994. pr. Doikos. G. 1979”. Atena. Nicolae. 237. 256 p. 1. prof. ermineutice. pp. MA 13/1961. pp. 195209. 133138. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). MA 46/1970. p. 1799. Neaga. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. pp. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. cap. 195217. prof. pr. dr. Neaga. 1798. prof. Cluj. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. Nicolae. pr. pp. 16. Nicolae. MA 1012/1981. prof. dr. pp. 710.: Apocalipsa lui Ioan. Neaga. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. 1794. pr. Nicolae. . 1956”. MB 13/1958. Baldimbre. dr. pr. 313 p. prof. pp. prof. 462. Maica Domnului. 1792. dr. Budapest. pr. 1807. pp. 1786. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. Neaga. Neaga. Nicolae. prof. pp. 1787. 1800. pr. dr. 3758. introducere şi comentariu. RT 4/1995. de Petros Vassiliadis”. MMS 34/1958. Neaga. „Psalmii.. dr. Neaga.F. pr. Nicolae. ian. pr. Nicolae. dr. Scriptura şi Tradiţia.”. prof. prof. prof. „Proorocul Iona”. pr. Neaga. 1795. 236.”. pr. 1995. 415420. MMS 79/1977.

The Bible in aramaic. Cântarea Cântărilor. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. „Vulgata”. p. „A. 1823. Leiden. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. dr. „Amsler S. Neaga. 376377. pr. N. 1960. N. pr.”. RT 1/1994. 1816. Tipogr. MMS 12/1960. prof.. 1953. MA 910/1985. pr. pp. Elliger. Nicolae. Nicolae. 1824.. MA 46/1965. pp. pp. H. pp. II 217 p.. 2 (aprilie 1959)]”. Ed. pp. GB 12/1963. N. dr. MMS 56/1963. 176 p. Neaga. I. 875876. prof. 1975. Neaga. pp. pp. Neaga. J. „Gândirea babiloniană în texte. MA 910/1971. P. 332333. Vameşii. dr. prof.”. de Fr. Neaga. Nicolae. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. 502525. Neaga. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). prof. 186194. Neaga. Neaga. pr. Vechiul Testament în Biserică. MO 12/1973. MMS 912/1960. Nicolae. Neaga. prof. Nicolae. pp. pp. pr.. O 2/1976. 1974”.78 1809. „Stergios Sakkos. dr. pr. „Verheissung. 1830. E. 1954. pr. 1962”. prof. poem liricdramatic. MA 910/1966.. Psalmii (Psalmen). prof. Neaga. 187188. 1971”.”. prof. „Luc. Neaga. Neaga. 1960. MMS 56/1963. Neaga. Neaga. Neaga. pp. Weiser. N. Bratsiotis”. Neuchatel. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. pp. 394 p. planşe + 1 hartă”. pr. Nicolae. Atena. nr. pr. Nicolae. pr. N. 1988. Bardke. pr. Nicolae. „Hans Heinrich Schmid. dr. MMS 912/1960. Bucureşti. 2738. prof. prof. Neaga. N. prof. 200 p. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). pp. O 2/1956. 2334. N. 6266. pr. Krauss. 1819. prof. prof. N. 275287. 1922. 692695. Dr. Kleiner Bildatlas zur Bibel. Nicolae. pp. 715716. pr. „H. pr. Grollenberg. pp. 485489. 1825. 1818. 1960. pp. MO 910/1975. pp. 1826. LXXXVIII + 994 p. 151 p. 574590. Baumgärtel. Nicolae. pr. prof. Neaga. I 289 p. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. 1973. prof. N. pr. Neaga. prof. I. „H. prof.. MA 78/1969. 692. Neaga... „Universul social al păcii”. 1827. 920. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. Nicolae. + 20 p. Gutersloh. Neukirchen. prof. pr. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. . 333334. pr. pr. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”.”. pr. MMS 57/1957. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. GB 45/1989. Berlin. pr.. prof. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. MO 910/1973. prof. prof. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. 1821. 274 p. în vol. 1828. 1814. „«The Bible translator». „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. pp. 287290. dr. prof. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. 1817. pp. vol.. Berlin. „Un mare biblicist ortodox: I. 781785. 1822. Bucureşti. pp. [vol. pr. pp. 1829. pr. MMS 910/1964. pp. 1831. Nicolae. Eparhială. 1820. Sibiu. „Alexander Sperber. Nicolae. MO 34/1976. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. Neaga. 528529. Neaga. 151 p. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. dr. dr. (Făgăduinţa. 572580. prof. 334.”. 10. Nicolae. (L’Ancien Testament dans L’Église). „Radu Cârneci. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. Nicolae. 1813. Neaga. prof. 1811. Zürich. pr. MMS 56/1963. Neaga. tom.. pp. pp. 1832. 1812. Göttingen.”. 1956”. MMS 78/1961. Neaga. 470479..

. 334. Neaga. pp. prof. cu aprobarea Sfântului Sinod. Neaga. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. „S. prof. dr. Nicolae. A. Paris. 1847. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. Papadopulos ş.”. pp. MA 1012/1980. GB 910/1972. 412415. „M. 1936”. prof. dr. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. prof. Αθηναι (Atena). p. prof. 284. pp. . 10061008. 1938. P. 1848.79 1833. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. «Buletinul studiilor biblice». Nicolae. prof. Atena.”. Miron Cristea. 10951096. pp. RT 9/1938.. Bucureşti. „N. 1936. Bucureşti. prof. prof. 1849. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. Patriarhul României. Neaga. N. 1936. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Nicolae şi Marcu. Bucureşti. 1959. Neaga. etc) 1842. Cluj. 283284. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. 742752. 616620. prof. prof. vol. N. ST 910/1954. XII (1935-1936). „Antisemitism biblic”. 1938”. 865872. prof. „Vasile Tarnavschi”. 1843. 1973. 40-44. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. Neaga. 1854. 1837. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 695696. Institutul Biblic. pr. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. prof. Regele tuturor românilor. prof. dr. 334. prof. RT 4/1937. 156159. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). MMS 912/1960. pr. 586594. Tipogr. Neaga. Sibiu. Diecezană. 1844. 1850. Neaga. prof. 1845.”. 520. RT 12/1935. pr.. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. 1957. Nicolae. Neaga. P. 4042. 1836. RT 11-12/1934. 1841. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău.. Bratsiotis. pp. Bucureşti. Neaga. pp. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. GB 910/1960. 93 p. pp. Aguridis. pp. dr. Neaga. Neaga. Neaga. prof. RT 1112/1938. Nicolae. Atena. MMS 56/1963.. N. 133145. dr. prof. trad. 1852. pp. N. Sf. dr.”. pr. 8188. 122 p. 22 p. Neaga. Neaga. iunie 1972. dr. Grigorie T. factor al ecumenismului”. N. 179180. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. RT 1/1937. 96 p. 1839. Nicolae. 1961. dr. 1835. prof. 1938”. Introducere în monoloagele lui Ieremia. Neaga. PopescuMălăeşti. Neaga. Bucureşti. dr. „I.a. prof. pr. „I. Bratsiotis. 1846. 1853. 1943”. Tübingen.. 1834. pp. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Neaga. Neaga. pp. p. pp. nr. pp.. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. „Jean Danielou. N. „Sfânta Scriptură. Pentateuhul. O 1/1979. 418. Arhidiecezană. 1840. Nicolae. pr. 10 p. prof. Atena”. 1838. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». GB 912/1978. N. dr. prof. 1851. 3. Tipogr. Neaga.. Nicolae. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Patriarhia Română. „Arhim. pp. pp. pr. tom 1. Neaga. I. (Biblia temei de unitate. 308 p. N. RT 56/1944. RT 4/1939. Neaga.. Nicolae.”. Nicolae. dr. ST 910/1971. 1943”. 1939. pp. Beek. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. Vinul în Vechiul Testament.. p. Neaga. „Vechiul Testament. P. RT 56/1944. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. prof. 133 p. dr. N. Nicolae. Sibiu. trad ec a B. Nicolae. pr. Scriban. MMS 56/1963. Nicolae. p. dr. prof. pr. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. N. dr..

de prof. 1934. prof. 100 p. 1112. Ebed Iahve. 1859. Neaga. 1878. Bratsiotis. Atena. Neaga. 1872. Nicolae. 1865. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1112 (568573) / 1940. 1958“. 1940. 12 (487496) / 1939. 93101). 1871. „Preotul Vladimir Prelipcean.80 1855. Neaga. „Dr. prof. 7-255. nr. nr. Neaga. prof. Berlin”. 1861. 1942. Tipogr. Tipogr. Atena. Neaga. Scurte note explicative”. Neaga. Nicolae. „Dr. „Isidor Onciul (18341897)”. Mircea Chialda. dr. 1938”. Nicolae. pp. 1863. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. 1946. p. Tipogr. PopescuMălăeşti. pp. pp. „Eclesiastul. dr. RT 34/1944. Braţiotis. Herder & Co. prof. 369. RT 12/1929. MB 12/1960. MA 78/1959. profesor la Facultatea de Teologie. 265266. prof. „Preot I. (extras din RT/1939-1941) 1875. pp. Nicolae. prof.”. 150151. pp. 26 p. 230231. Eclesiastul. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1874. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. pp. Neaga. 216217. „Orientul antic. traducere şi comentar. prof. pp. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». RT 1112/1938. TR 2526/1940. 1869. 78 (323329). Neaga. Arhidiecezană. Albright. Neaga. 1858. Diecezană. p. N. dr. pp. prof. Vladimir Prelipcean. Nicolae. N.. Nicolae. Nicolae. 1941. Importanţa Vechiului Testament. 1864. Nicolae. Tipogr. Profetul Avacum. „Dr. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. „Arhiv orientálni. „Dr. 289290. Nicolae. 1857. pp... Neaga. 337339. 1941. „Helmer Ringgren. 494495.text şi scurte note explicative. 1011 (449452).1942/43. 9 (378386). Cluj. prof. 5 (220225). I. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. preotulrege din Salem. N.. 1945. prof. F. prof. Cernăuţi. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. Facerea . MA 58/1957. dr. XXI (1944-1945). dr. 1866. 386.”. dr. 1929. Neaga. Arhidiecezană. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. pp. pp. Neaga. Schildenberger. prof. 539541. Nicolae. Nicolae. Iudeii şi românii. dr. 1867. p. Nicolae. RT 78/1942. 124 p. „Panaiot I. „P. MB 1112/1959. 6 (251255). W. pp.. 1856. Nicolae.”. Nicolae Colan”. G. Caransebeş. „Facerea comentată de . „Meinrad Schumpp. pp. dr. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. Munteanu. 1862. MA 34/1957. RT 910/1941. 6879. p. Caransebeş. 1940”. 1873. „Limbi orientale de interes biblic”. prof. profesor universitar. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). Neaga. Neaga. 1937. „Dr. 1870. prof. Sibiu. Neaga.”. 220221. Nicolae. Melhisedec. Freiburg im Breisgau. dr. dr. Nicolae.. RT 34/1942. Neaga.. dr. Nicolae. prof. Arhidiecezană. RT 6/1939. Mircea Chialda. prof. 617618. pp. hrsg. dr. Introducere. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. 1940”. 387. dr. Tübingen. Neaga. RT 23 (pp. 478. dr. 518519. pp. 446447. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. RT 12/1929. prof. 87 p. Nicolae. Hempel I. Sibiu. prof. dr. Neaga. Heft 1/4 . Sibiu. 1838. 1860. Nicolae. prof. RT 2/1944. (Seria teologică. Neaga. prof. 1945. „Înalt Prea Sf. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. Cernăuţi. dr. Neaga. 659 p. doctor în teologie. Neaga. Bucureşti. Nicolae. RT 5/1939. Neaga. I. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. dr.”. 255 p. 32) 1876. Praga. 236 p. 308. RT 910/1929. prof. 33. I (1929)”. prof. L.”. 1868. dr. RT 78/1939. 64 p. RT 1112/1946. prof. Cernăuţi. p. Scurte note explicative. dr. Nicolae... Bonn. Paradisul biblic. profesor la Universitatea din Atena. 1877. 60 p. Neaga. RT 58/1940. dr. dr. „Biblia şi intelectualii. 4 (160169). Nicolae. Neaga.”. ”. . prof. 1938. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . pp. 12 (5258).

. The Book of Proverbs. 1929. 1884. Dennefeld. prof. RT 12/1930. N. 1902. ed. pp. Sibiu.. 1890. Nicolae. RT 12/1930. N. vol. 25. Neaga. pp. Sakellarios. Tipogr. P. în Omagiu IPS Nicolae. Neaga. p. 145. prof. trad. N. pp. RT 11/1929. p.. Atena.. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. 1885.contribuţie la lămurirea unor texte. p. prof. N. 1886. Arhidiecezană. 396. 1897. tom I. prof.81 1879. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. 1934. Ghia. Bardke. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. P. 176 p. Munteanu. Arhidiecezană. 1894. „Coranul şi Vechiul Testament”. p. N. Bratiotis. Neaga. prof. Sibiu. N. „Einleitung in das Alte Testament. pp. Nicolae. Neaga. N. 1881. RT 12/1929. prof. prof. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. Neaga. 1895. 31 p. 1880. Neaga. „Meditaţii la Psalmul 50. 1893. de I.. „Dicţionar românebraic. p. prof. Neaga. Neaga.. 752 p. Neaga. prof. Neaga.”. 6)”. 1944. de M. 1929”. TR 78/1932. 186. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 340. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. prof. prof. 168 p. Berlin. de dr. „W. Neaga. pp. dr. Neaga. prof. 151153. de pr. 387. Oesterley. p. 387 p. Arhidiecezană. RT 78/1930. par L. 354. p. „Le Messianisme. MA 12/1956. 1929”. 352353. prof. Nicolae. Neaga.. (non vidi) 1898. pp. partea I. pp. 519. Neaga. N. TR 1112 (pp. 1891. 2 articolul lui L. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului).. RT 34/1930. 1929”. de Patriarhul Nicodim. RT 56/1929.”. prof. 1901. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. Roman. N. „A.. 53 p. Paris. N. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. Tipogr. Goettsberger. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). 1932”. de Otto Eissfeldt. 387. 1896. prof. Istoria biblică.. 210211. 386. Neaga. 31 p. RT 34/1936. „Studiul Vechiului Testament”. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . L. MA 12/1956. N.. prof. prof. 1929. contribuţie la istoria textului de I. pp. 51-58. N. V (1929). nr. prof. 1954. „H. 1929”. 584 p. 1889. 308309. Nicolae. O.. 1932. Freiburg. 63 p. Tübingen. 146147. Neaga. prof. N. Craiova. 1887. Neaga. N. P.. prof. 1929. Neaga. ştiinţiific şi biblic. MA 1-2/1957. 1892.. profesor. Neaga. 131132. Rost. Neaga. pp. Atena. p. 1930. 24) şi 1314 (34) / 1933. 1928”. Vechiul Testament. 1882. Arad. E. prof. prof. 386. „Einleitung in das Alte Testament. Psalmii. p. Lopuhin. de Toma Gherasimescu. 1930. Neaga. RT 910/1929. 233-247. „Christentum und Wissenschaft (V. Neaga.. 1929”. G.. PiatraNeamţ. prof.”. N. 1903. . Nicolae.. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. 1883. 1928”. RT 11/1929. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Neaga. p. I.”. Sibiu. Nic.”. 1956. 153157. RT 12/1929.. RT 1112/1944. Bucureşti. 1888. RT 12/1929. N. prof. N. Tipogr. «Ramuri». Neaga. ilustrată. „Kittel. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). Gh. RT 1011/1932. Nicolae. London. Neaga. pp. 1900. N. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. prof. Cluj. + 2 tabele”. I. 170. p. de A.. prof. Mendel. RT 12/1929. VIII (1931-1932). RT 12/1929. 1899.

Neaga. Arhidiecezană. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. prot. „Cântarea Cântărilor”. prot. prof. Creaţia universului. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. 1925. Neaga. 1913. Neaga.(?). prof.”. 1926. Fillion. partea a IIa. nr. 1924. prof. 1931. Neaga. Neaga. 1906. 89 p. MB 78/1964. 1922. 1915. Neaga. pp. 1908. 44 p. 1929”. 95 p. 48 p. 1930. „Oastea Domnului”. 1929”. prof. prof. Sibiu. nr. Neaga. Heinisch. 38. Neaga. Neaga. RT 78/1930. prof. Scrisul românesc. p. . Sibiu. p. Nicolae. L. 340. Tipogr. (teză de doctorat). Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. Neaga. Introducere. 19271928”. 13-54. Nicolae. 1923. pp. martieiunie 1930)”. „Toma Gherasimescu. text şi comentar”. Nicolae. 528 p. dr. TR 3536/1932. 1911. 209210. 78-95. prof. prof. Neaga. 1919. 335 p. Nicolae. Neaga. prof. VI (1929-1930). Neaga. Nicolae. RT 1011/1932. Tipogr. Die biblische Urgeschichte. Cântarea Cântărilor. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. Nicolae. Neaga. Craiova. 1931. dr. RT 56/1930. prof. Concluzia părţii filozofice. 1914. Sibiu. Neaga. 173?. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. Nicolae. Vol. 2640. 467468. II. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. Tipogr. „Die Tytenklage im Alten Testament. prof. III. 534 p. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1907. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. dr. I. Nicolae. VII (1930-1931). 1. Tipogr. (Bocetele în Vechiul Testament). Nicolae. Nicolae. Institutul Biblic. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). Nicolae. p. Nicolae. Nicolae. 163165. pp. prot. Paris. 52 p. Studiu dogmaticapologetic. RT 5/1932. RT 34 (pp. „Mai există popor ales?”. Nicolae. pp. prof. Ciauşanu. nr.”. RT 12/1930. «Revue biblique». „Cartea profetului Obadia. 1929. prof.82 1904. prof. M. V. pp. Neaga. pp. 364367. prof. Arhidiecezană. Nicolae. pp. prof. 1931”. Neaga. MB 13/1966. Vosté. pp. pp. pp. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. RT 4/1932. 1930. Neaga. Nicolae. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. peuple de Dieu. 1916. 146. Teoriile moniste. prof. 1948. 339. Ed. Sibiu. RT 3/1931. prof. Sibiu. Bucureşti. RT 67/1932. MB 1011/1958. prot.”. Nicolae.. 241243. RT 1112/1930. RT 1011/1932. Nicolae. 1930. 2432. Sibiu. Wernigerode (Prusia). „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. Nicolae. Nicolae. dr. 1905. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. 395. pp. pp.. tom I. 1912. „Lic. Neaga. RT 34/1930. 283286. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. prof. 333334. Neaga. „Oastea Domnului”. ştiinţiific şi biblic. „Luptătorul divin”. Arhidiecezană. cu 482 icoane. C. prof. prof. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Histoire d’Israel. Neaga. 23. RT 78/1930. Tipogr. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. F. Arhidiecezană. pp. 1909. XXIV (1947-1948). mecaniste şi evoluţioniste. 2. R. 1917. 1931. Nicolae. pp. pp. din punct de vedere filozofic. de P. prof. 1920. 1927. 1910. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. 184193). Profeţii mesianice în Vechiul Testament. IV. 7982. 54-97. „Θεολογια (Atena. Tipogr. Monogenismul biblic. Neaga. Gh. RT 89/1932. Neaga. 334345. 575 p. prof. „Pr. prof. Neaga. Nicolae. Kraemer. p. 1931. Nicolae. pp. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. 1918. Heft 1”.

prot.. 1931. 571575. „Terapeuţii”. pr. Neaga. pp. „Dhorme (le P. Paris. pp. pr. pr. Episcopiei Aradului. 1940. „Cronologia biblică”. 1965. Necula. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 3550. text şi comentar. prof. P. 615639. „Un nou alfabet semitic”. prof. dr. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. prot. Necula. Bratislava. no. Constantin C. ST 1/1931. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Arhidiecezană. Nicolae.. 4/1967.. 184. pp. Nicolae. pp. GB 58/1999. Nicolae. pp. Stephanus. Ştiinţifică. 234239. 216 p. 1949. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. prof. RT 89/1924. pr. Neaga. 797803.. MA 56/1958. Negoiţă. Nicolae. BOR 12/1931.). pp. 73 p. Nicolae. 347-354. dr. Necula. 1993. dr. Introducere. pp. pr. pr. prof.. pr. «Etudes semitiques». „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. de pr. P. 1948. A. Athanase. 1950. Cartea profetului Obadia. pp. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. prot. At. în vol. MMS 910/1958. „Noi descoperiri în Palestina”. dr. Tipogr. Negoiţă. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. Ed. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. Neaga. pp. 18 p. 357370. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. David”. (ist. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. GB 34/1974. MO 1112/1974. 503505. M. 1938. Nicolae D. 1951. 119126. pr. prof. Paris. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. 1935. At. 4654. Negoiţă. Athanase. Atanasie. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. 1930. BOR 1112/1988. Ed. Presses Universitaires de France. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Sibiu. 1997. Neamţu. prot. Negoiţă. 75 p. pr. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. Nicolae. Mihail. prof. 257264. Neaga. pp. Studiu critic. Dhorme. pp. Neculce. Necula. 1929. RT 1112/1938. 1942. Neaga. 1947. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. Deheleanu. MA 34/1957. 1936. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. 1939. Negoiţă. Neaga. P.. 956960. pp. . prot. 1993. 400 p. pp. biblică) 1946.”. MO 12/1974. prot. Bucureşti. 1934. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Nicolae.. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. pp. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. (Atanase). 4451. pp.. pp. dr. „Biblia. 1943. At. Neamţu. Negoiţă. prof. 1937. (non vidi) 1945. MA 34/1956. 183184. MO 78/1973. Tradiţia şi Biserica”. M. Biblie şi Teologie. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1944. Langues et écritures semitiques. 113114.. Negoiţă. 178183. MA 910/1957. ST 1/1931. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. 193204. Paul Geuthner. Ed. 1933. pp. Ed. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. Nicolae. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. pp. 820822. 173-192. Nedelcu. Negoiţă. Bucureşti. pp. Op. Neamţu. M. ST 6/1988. 263264. dr. 1941. pp. ST 1/1931. dr. pp. prof. Negoiţă. Athanase. prof. Sibiu. publié sous la direction du R. Epoca patriarhului Avraam”. prep. 1948.83 1928. Neagu.”. 1930. Nicolae. dr.

pp. GB 1112/1965. 1970. Negoiţă. 27 p. Aufl. „Wegner. 615621. J. Bethlehem.. Negoiţă.. pr. Tipogr. Negoiţă. Ath. 1972. 1960. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. pp. 136 p. The Judeochristian Tradition..”. 20 x 14.. MB 1012/1967. Tipogr. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”.. A. MO 1-4/1961. 329338.000 years of the Bible. Ath. Studiu de arheologie biblică. XXIV + 51 p.. pr. 36 p. Limba aramaică în Noul Testament 2... ST 710/1976.. 1963. dr. Paris. 1954. Bucureşti. T. Adevărata critică şi metodă. Negoiţă. Răspuns unei critici tendenţioase. 1935. Ath. GB 78/1962. pp. London. p. Bucureşti.. Schocken Books. MO 56/1964. Negoiţă. 1959. (colecţia Studii biblice I) 1956. pr. Negoiţă. 446 p. Seminarului monahal Cernica-llfov. G. Negoiţă. 2. Negoiţă. MB 1012/1967. pr. pp. Ath. MO 78/1974. Bratislava. pp.”. pr. Atanasie. dr. Codul lui Hamurabi. At. Bucureşti. Tipogr.. Negoiţă.. S. „Stamm J. pp. 1975. „A. „Fântâna darurilor”. Negoiţă. Huana. Negoiţă. 1973. Harper & Row. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. „Katz Elias. Bucureşti. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. „Bunurile pământeşti.. 566-575. At.. „Hexter J. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. Negoiţă. „Snaith N. Ath. 1962. 1935. diac. Ath. 1969. 1962. 10151030. diac.”. Ath. 352 p. 492493. T. Negoiţă. Bern und Stuttgart. MB 46/1969. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. Negoiţă... diac. pr. N. New York. Tipogr. 60. Seminarului monahal Cernica.. Negoiţă.a. pp. 1971. (extras din Păstorul ortodox. 1959. 1964. Negoiţă. 1966. At. pp. pp. T. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. MB 79/1968. MB 1012/1965. 20 x 14. pr.. Ath. pp.. MB 1012/1967. 790. Budeşti) 1955. pr. Dupont-Sommer. „Fântâna darurilor”. pp. f. ST 56/1975. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”.. 64 p. Bucureşti. Akel-Dama 4. At. pp. 1958. 564570. At. MO 56/1976. 819. 436449. Sabbathul Vechiului Testament.”. 913. 365366.. 678688. 377387. XIV + 114 p. 1967. XX + 516 p. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ.. Y. At. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. pp. 1935. 1957.. 1961. Y. MO 9-12/1960. Negoiţă. dr.. pr. p. . 62 p. diac. N. The Prophets. Harper & Row. The distinctive ideas of the Old Testament. MO 910/1974. pp.”. H. Ath. Verlag Paul Haupt. Negoiţă.. pp. 24 x 16. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. 387401. pr.”. „Heschel A. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. MB 1012/1967.. după Vechiul Testament”. Iară ebreeşte gabbatha 3.. 786787. pr. p. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. 1934. Negoiţă. diac. Tipogr. T.. ST 58/1977. pr. pp.”. Negoiţă.84 1953... Negoiţă.. 1976. „Larcher C. pr. 6367. 533 p. Negoiţă. 787789. pr. 194 p. T. 1966.. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. 1968.. T. 1965. 1964. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. GB 12/1949. Negoiţă. Paris. Negoiţă. A. 1974. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. pr. Ath.. 1962. 790791.. Traducere şi comentar de . pr. Atanase. Studii biblice: 1. pr. 1963. pr. pr. 1966. 265-266.

1944. Athanasie. 666673. 10 + 224 p. GB 34/1961. Athanasie. 1946. Athanasie. Negoiţă. F. dr. Leiden. Negoiţă. Negoiţă. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. MA 78/1966. Negoiţă. „Noile descoperiri de la Ebla”. (colecţia Studii biblice IV) 2001. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 3955.. Introduction to the Old Testament. At. the apocrypha and pseuepigrapha.. 1998. pp. pr. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). pr. dr. 485495. Ath. Imprimeria „Fântâna darurilor”. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. 1940. 596613. Ath. Athanasie. Negoiţă. pr. T. Plantele amintite în Biblie. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. 1983. 436445. dr. Negoiţă.. pr. MB 910/1962. RT 12/1941. 492 p. pp. Bucureşti. pr. MB 1012/1965. 1999. 2237. 21 x 14. MA 56/1960. pp. 630641. 1987. pr.. dr. Negoiţă. T. 5176. inedit pînă în 1922) 1984. Carpaţi. Negoiţă. Negoiţă. MB 14/1962. dr. 145158. Negoiţă. 143 p. pp. pp. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. pp. dr. Negoiţă. pr. pr. pr. 446453. pp. pr.. 789790. Manuscrisele de la Qumran”. Negoiţă. Negoiţă.85 1977. dr. Atanase. Ath. (prezentarea textului. 1989. 1988. Negoiţă. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. Bucureşti. pp. Tipogr. 1986. Athanasie. pr. pp. Descoperiri noi despre esenieni”. 1981. Negoiţă. „Cadrul istoric al Bibliei”. pr. Negoiţă. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. GB 78/1974. Elemente de gramatică ebraică. 1966. 28 p. MB 79/1971. 55 p. GB 56/1961. 650667. pp. 64 p. MB 1012/1968. 1941. Athanasie. MB 12/1963. pr. MB 1112/1962. pp.. Negoiţă. 680689. 1993. Atelierele grafice Socec & co. GB 56/1961. Tipogr. pr.. MB 1012. pp. „Whitley C. pr. Negoiţă. „Descoperirile de la Marea Moartă. MB 46/1964. Longman & Todd. pr. pp. 1995.. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. pp.”. Bucureşti. Bucureşti. 475485. MB 1012/1966. pr. Negoiţă. 1991. 1963. Negoiţă. Negoiţă. Carpaţi. dr. pr. London. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. pr. 1990. Athanasie. 1994. 1996. The Profetic Achivement. 1967. ST 910/1985. „Manuscrisele de la Marea Moartă.”. dr. Atanasie. pr. 1979.. dr. T. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. pr. T. 308320. dr. găsit la Qumran) 1982. dr. pr.. pp. Athanasie.. 1978. 333343. Athanase. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. 1992. pp. The canon. pp. pp. (colecţia Studii biblice VII) . Ioan Botezătorul”. pr. Negoiţă. (non vidi) 2000. „Weiser A. MB 712/1961. „Pustnicul de la Iordan. dr. pp. Athanasie. dr. 1997. 388401. pp. Sf. 267279. pr. pp. Athanase. Negoiţă. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. 820821. MB 12/1960. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. Negoiţă. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. 1985. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. Negoiţă. T. 1980. Ath. Brill.. 1129.. Athanasie.. Ath. pr. GB 34/1962. 5965.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

pp. Gheorghe. „Preoţia creştină este slujire”. PS Calistrat. GB 34/1962. C ?/1946. 2098. C. ST 1/1989. Ediţia Institutului Biblic. 429439. Papuc. magistrand Gheorghe. 85 p. Gheorghe. Ioan. ST 78/1956. Text . 2116. 250266. Oşlobanu. 2121.. RT 12/1928. Orleanu. N. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. Gh. Luca autor neotestamentar”. 436444... Gh. 1968. Tipogr. prof. 2114. 1902. 118 p.. Bucureşti.. pp. de pr. Negoiţă. 2096. Giovani. diac.. magistrand Gheorghe. pr. „Pr. Academiei RSR. 292310.”. PS Calistrat. romanocatolic) 2102. Tipogr. prof. Păcurariu. „In memoriam: Preotul profesor dr. pp. M. arhid. pp. pp. Pacu. pp. MA 79/1978. MA 13/1963.. arhid. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. „Buciumul român”. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. „Despre familie în Vechiul Testament”. Păcescu. Pamfil. diac. „Literatura apocrifă bibică”. MA 1112/1960. pr. N. Test. Elemente de gramatică ebraică.. Papilian. pp. 303317. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. pp. 12061215. trad. P(relipcean). 2115. Text şi scurte note explicative. V. Ediţie îngrijită de . 144 p. p. Vartolomeiu. 2117. Mircea. Papuc. pp. . Pănoiu. Evanghelia şi democraţia. trad. de Chiricescu. 60 p. 1900. „Sfântul Apostol Ioan”. Viorica. I. (licenţă) 2103. V. pp. Papuc. 491492. „Din fire plinesc poruncile legii”. pp. 96 p. Viaţa lui Iisus”. 1907. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. 2111.indice. 7492. ST 56/1956. prof. pp. Păcurariu. MA 56/1958. „Prof. pp. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. Cultura românească. 1581-1582. 1945. Ed. Papuc. Orleanu. 2097. pp. Gh. Nicolae Neaga. pp. 1929. 2110. Tipogr. P(relipcean). „Protopop dr. 2106. Victor. 793813. Bucureşti. GB 12/1978. Pacu. diac. Papini. Sibiu. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli.. Papuc. Bucureşti. V. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. MA 58/1957. Moise. (autorul e pr. fără indicaţia preţului”. Galaţi.. Ed. Mircea. 2105. Sofron Vlad”. RT 12/1946. „Eşirea ebreilor din Egipet”. Papuc. 900 lei”. prof. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. pr. dr. 2113. 2100. 94105. 5166. Palia de la Orăştie. BOR 3/1901. 149150. Gheorghe. Sibiu. Papuc. 2112. BOR 34/1981. BOR 1/1900. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. Gh. Teodor P. pp.. GB 45/1957. diac. 2120. diac. 115118. 290306. 538539. dr. Iaşi. 821835. diac. Încercare critică de orientare socială. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Despre misiunea preoţească”. XIV + 497 p. pp. 353367. 1946. „R. Gheorghe. P. 437453. univ. 374375. Gheorghe. Constantin. 201209. C ?/1946. pp.. T. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pr. (manual) 2104. Păcuraru. (licenţă) 2099. dr. Simion Radu. 487493. 2119. Didon. pp. 2109. 2101. 538. Bucureşti. magistr. PS Calistrat. 256 p. 2107. asistent de Exegeza V. P. 2108. Dacia.90 2095. „Sf. „Mărturii ale Învierii”. dr. Papuc. Papuc.. „Magii”. pp. pp. 2122. BOR 1112/1973. MA 1112/1964. Papuc. XII + 180 + IV p.. 2118.. BOR 2/1901. magistrand Gheorghe. ST 56/1955. 225229. BOR 4/1903. Orleanu. Facerea. Papuc. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. pp..facsimile . Speranţa. 1945.

(licenţă) 2129. pp. Oltenia. 182195. Paschia. F. pr. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 439441. Zaharia. o impresionantă chemare profetică”. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. „«Să treacă paharul acesta»”. Paschia. „Isus Christos. Pavel. Ed. Aurel. dr. drd. Pârvănescu. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Paraschiv. dr. 6971. Ap. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. 215219. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Pilat Ponteanul. prof. Ed. Tipografia Cozia. pp. 1997. „Morala singogală şi morala lui Isus”. Paraschivas. drd. „K. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. 2131.. „Mitropolitul Serghie.. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. 6166”. pp. Gheorghe. Bucureşti. pp. „Porunci. Emanoil. pr. Paschia. 60 p. „Ieremia. Paraschivaş. Paulescu. Pâslaru. Gh. 763772.91 2123. Emanoil.. RT 67/1928. drd. Pârvănescu. 2125. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. pr. V. nr. Patriarhiei din Moscova.. pp. pp. A. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. O 1/1991. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. pr.a. 2124. prof. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Naum. 11/1969”. 2141.. prof. Sibiu. (scurt comentariu) 2127. Craiova. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. Aurel. 117121. 2143. 699701. ST 78/1956. Logacev. Popescu. Studiu apologetic. 1906. 2140. 643. Bucovina. 487497. BOR 78/1982. 165185. Gh. în rev. pr. 2138. Ştefan P. pr. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. V. Nicolae Neaga”.. Cartea românească. f. RT 4/1929. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. I. (analiza şi com. Scriptură”. a III-a) 2130. Paşcan. 10/1973. 71 p. pp. RT 1/1995. „Despre cumpătare. în Revista Patriarhiei din Moscova. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. (cu bibliografie) 2139. 2136. Bucureşti. Pavel. N. C. 674681. Pârligras. MO 78/1974. ST 56/1982. C 1906 (pp. în vol. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). A. pr. Pavel. Matei. Pâslaru. MB 79/1997. pr. Paraschivaş. 142 p. Soarta viitoare a jidănimii. „Pilat din Pont.. Anghel. pp. Bucureşti. Pavel. 2134. cuv. pp. 32 p. icon. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. se roagă şi luptă pentru ea”. Partenie. pp. Emanoil. Aurel. Biblie şi Teologie. Ed. Pavel”. GB 34/1970. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . Pârvănescu. P. „Epistola către Romani a Sf. 410414. Paraschiv. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. în vol. lui Hrisos) 2126. pr. nr. 1929. 132 p. 632644.. Aurel. pr. pp. vicar parohial Isidor. 1935?. 1941. M. „Sabatul şi morala iudaică”.. pp. (pacea la profeţii mari. (non vidi) 2137. Biblie şi Teologie. 11)”. ST 910/1983. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. 2142. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». 382388. Maleahi şi David) 2135. 2641. 447453). pp. 2133. (ed. 2132. I. Ed. pr. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. Ion.. BOR 1112/1984. GB 3/1958. Tălmăcirea Apocalipsului. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 2128. pp. Ion. Bucureşti.

Petrescu. pr. pr. O 1/1983. GB 34/1964. drd. 254260. pr. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. Petrescu. Mastrondrea. 2144. pp. Petrescu. pr. Aurel. prof. BOR 9 (pp. Petrescu. Faptele Apostolilor”. Aurel. 146150. Note exegetice”. 2149. „Biblia românească de la 1688”. pr. pr. XXVIII. ST 12/1984. 2160. Pavel. Nic. C. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 2000. drd. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. drd. Pentiuc. Roma. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Macedon. drd.. Borla. Pavel. 2161.. Petrescu. Eugen. 196199. drd. drd. Eugen. 2150. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). „Epistola către Efeseni V. 2164. pp. drd. 210220. Univ. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Paris. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). + VIII planşe 2147. pp. introducere critică în Vechiul Testament. 1981. „Lucian Blaga”. Petrescu. MO 910/1968. 466467. 2165.. Nic. drd. diac. prof. pp. 7286. 143145. 427. BOR 2 (pp. 103109. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. RT 3/1995. Faptele Apostolilor”. . 2163. dr. soţia lui Brâncoveanu. 2153. 2158. 6173. pp. Petrescu. 557567. pp. Alexandru. MO 56/1969. „Biblia sau Sfânta Scriptură. Sibiu. pp. Petrescu. 207 p. prof. Eugen. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. Alexandru. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. Faptele Apostolilor”. 2152. prof. Cazelles. drd. MMS 3/1986. Petrescu. (o Evanghelie donată de dna Maria. 541550. 6168. Aurel. Nic. Ed. Pavel. sub redacţia lui H. Pentiuc. 2159. MMS 5/1986. MMS 1012/1981. „O Evanghelie de la 1682”. Macedon. Faptele Apostolilor”. pr. Eugen. pp. pr. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. Nic. Cartea profetului Daniel. pp. Pentiuc. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 795798. 1968”. ST 910/1984. pp. „O Evanghelie de la 1693”. Pavel.. MO 34/1971. Nic. trad. 666672. prof. Nic. Nic. pp. MO 12/1967. Pentiuc. 279 p. prof. lect. 106118. pp. pr. „Note exegetice cu privire la cap. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. Petrescu. 825830. Hristologia Vechiului Testament. MO 78/1965. 2151. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. 2166. E.. 7682. 2146. drd. pp. pp. Mrii Dintrun lemn) 2155. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. 2162. 3233. Pentiuc.92 Şaguna» din Sibiu”. 853 p. Petrescu.”. 714721.. MO 78/1969. Desclée et cie.”. pp. pr. GB 68/1983. 387395. pp. Petrescu. 2148. drd. 132148) şi 3 (285291) / 1904. Faptele Apostolilor”. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Ed. Petrescu. MMS 46/1981. Petrescu. „Mesia al Bibliei. MO 34/1970. Alexandru. Petrescu. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. 2145. 1997. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. pr. pp. prof. pr. Macedon.. Macedon. italiană de A. Nic. pp. 1973. „Introducere în Biblie. pp. 2157. 2156.. pp. RT 23/1998. Sibiu. Ed. BOR 7/1903. diac. 2167.. MO 56/1969. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. prof. pp. 176187. Ed.. pp. MMS 13/1981. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. 380389.

Petrescu. 3340. MO 78/1975. MO 46/1978.. MO 1112/1975. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp.. MO 56/1974. Faptele Apostolilor. magistrand Victor(ia?). Duminica Rusaliilor: Fapte II. Ed. Duminica a IVa după Paşti. pr. pr. pp. pp. 543546. 10981102. 2175. 959964. MO 78/1974. 2183. 2170. prof. MO 910/1971. MO 56/1975.. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. 111”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). Nicolae. prof. 12”. 2178. 2190. Petrescu. pr. Petric. pp. pp. 960964. 2181. pr. 9”. Petrescu. Nic. Pietreanu. Nic. American Bible Society. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 34/1974. prof. Nic. 6876. 17”. MO 12/1974. pp. pp. MO 56/1971. prof. O 1/1957. 2171. Duminica a VIa după Rusalii”. Nicolae. pp. Duminica a VIa după Paşti. pr. Duminica a VIIa după Paşti. I Cor. Nic. Petrescu. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII).. Duminica a IIIa după Paşti. 609615. Petrescu. pr. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. pp. 2185. cap. pr. 539546. a Mironosiţelor”. 673693. New York. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. a Sf. 2187. pp.. 765770. 349351. „Ce este Sfânta Scriptură?”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. 427. Petrescu. 917”. Nic. pr. 335347. Nicolae. a slăbănogului: Fapte IX. pp. prof. Petrescu. 405408. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). MO 910/1975. 2184. 2176. pp. Petrescu. Nic. pp. Petrescu. 2169. pr. pp.. prof. Petrescu. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. MO 56/1972. pr. 685687. Pietreanu. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. pp. 3242”. 110”.. 1618. a orbului: Fapte XVI. Faptele Apostolilor”. 1970”. Nic. BOR 910/1975. 1972”. Petrescu. XII. 2836”. Petrescu. Faptele Apostolilor”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). Duminica a IXa după Rusalii: I Cor.93 2168. Nic. Petrescu. Bucureşti.. pp. pr. pr. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Nic. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. 172 p. pp. MO 78/1971. 4146. III. pr. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). „The New Testament Greek and English. Petrescu. 714717. 8393. Ap.. 323333. MB 46/1973. p. prof. 1634”. magistrand V. O 12/1995. prof. pp. 427432. 2186. pp.. Bucur Ciobanul. 2177. Nicolae. ST 910/1957. prof. „Noul Testament. I. 2180. Nic. 2192. 2189.. Duminica a IVa după Rusalii”. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. „Ilarie Zăvideanu. prof. 2182. Nicolae. Petrescu. 7073. prof. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. 287301. pp. pr. 873876. Nicolae.”. MO 13/1978. Bucureşti. pr. pp. 2172. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof.. Duminica a VIIIa după Rusalii. prof. Petrescu. Viaţa lui Iisus. Petrescu. pp. Petrescu. RT 1112/1947. 2191. Pavel”. Petrescu... 1017”. MO 12/1975. Nic. pr. 2173. Părinţi: Fapte XX.. MO 1112/1973. MO 78/1973. 2174. pr. pr. Nic. Petrescu. Nic. prof. pr. prof. 102109. 2188. . XV”. 288293. pr. Nic. Avram. Petrescu. 2179. Faptele Apostolilor”. 708720. prof. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. Nic. MO 910/1973. prof. Nic... Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. MO 1112/1974.

pp. Popa. Pavel în Atena”. BOR 78/1962. . Pop. Bucureşti. pp. Diciosânmărtin. Augustin Z. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. Plămădeală. BOR 34/1979. pp. (ed. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. prof. 4352). 2194. MB 13/1970. Augustin. Pietreanu. prof. „Biblia de la 1936”. Pavel în Atena (urmare din no. 404415. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. ST 78/1968. Grigore. BOR 11/XXXII. Pop. Plămădeală. GB 6/1988. pp. 1929?. Antonie (ep. 2210. 11081114. pp. I. prof. Biblia copiilor cu chipuri. ST 56/1957. pp. Tipogr. Popa.. 2214. 281293. Carte de şcoală pentru clasa III. pr. prof. 92 p. primară. 284304. Cartea românească. „Sf. pp. pp. Grigore. Pop. Cartea românească. Plămădeală. „Sf. 2211. Pişculescu. 65 p.. dr. Gh. pr. Popa. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. dr. Pişculescu. 421433.. 1935. „Sfântul Pavel în Atena”. Plămădeală. Teodorescu. Antonie. pp. 558575. Bucureşti. a VI-a. Pietreanu. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. Mihai. (ed. pp. prof. pr. (licenţă) 2198. Pop. magistrand V. BOR 12/1987. Miulescu. „Psalmii”. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. Irineu. 2208. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. BOR 910/1962. Pişculescu. GB 12/1975.. GB 56/1973. 2199. Ion D. 2197. 12531259. dr. Bucureşti. 340382. Tipogr. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. pp. BOR 10/XXXII. 2213. (date despre NM. 2195. N. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. Popa. BOR 4/1905. Popescu.. 2196. pr. Vasile. Plămădeală. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. 355367. I. pp. dr. ST 58/1972. Tipogr. pr. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217.. (capitol din doctorat) 2203. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. Biblia 1688) 2209. 2206. 5965. ierom. MB 79/1968. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală.. 2202. prof. „Versuri vechi ale psalmului 50”. pr. pr. Cartea românească. Augustin. 958963. Antonie. E. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. şi IV.. (licenţă) 2207. 2204. G. BOR 34/1986. 7097. magistrand V. 12531159. vicar). Minerva. 55 p. 2200. dr. protos. „Sfântul Pavel în Atena”. ST 12/1957. Popescu. I. pp. C. Ed. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Antonie.94 2193. pp. 2219. Popescu (Mălăeşti). 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. Carte de şcoală pentru clasa III.. Grigorie. pp. ep. pr. GB 34/1971. Grigore. Pişculescu. drd. 2215. Grigore. 1924. 184 p. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. 1906. Pişculescu. 4147. N.. 8696. drd. diac. 1903. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). Pop. Diciosânmărtin. BOR 10/1909. Antonie. diac. G. 6266. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. Irineu. 414442. prof. pp. dr. MB 46/1970. Biblia copiilor cu chipuri. pp. 10)”. pp. ierom. pp.. Ed. 2212. Treime în Vechiul Testament. Atanasie. 2201. 104124. şi IV. dr. Plătică. BOR 1 (pp. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. T. 531538. 87 p. Pop. episcopvicar patr. primară. BOR 11/1909. T. prof. III-a) 2218. 742757. pp. Pohrib. pp. 11081114. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. protos.

a II-a) 2231. Instit. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. 2222. 2239.. diac. Τρεμπελα. 1919. 64 p. tipărit pt. 91912)”. magistrand Gabriel. 7 (747755). M. a III-a) 2232. pp. 1904. Constantin I. dr. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. (ist. Popescu. RT 910/1940. Const. 1900. stavr. I. 1904. Popescu. Serafim.. Popescu. Mihail. . dr. 528538). „Psalmii”. econ. 6 (653670). 2225. diac. Popescu. dr. (ist. I. 2223. 155173. Patriarhul BOR. biblică) 2229. 992998. Librăriei Socecu & comp. ConstantinescuLucaci. Popescu. BOR 1/1913. 985990. Bucureşti. RT 78/1944. 863870. a III-a) 2235. Popescu. Critica V. 317328.... econ. 143 p. 2238. 82 p. „Jockey-Club”. M.. BOR 10/1915. Popescu. 2221. BOR 5 (pp. 91914)”. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 2234. 10 (10931105). Popescu. pp. Constantin I.. pp. prof.. Αθηναι. BOR 7/1903. Bucuresci. Popescu. Gutenberg. 122 p. 46 p. I. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. „Vechiul Testament. ST 12/1962. pp. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. 2233. Bericht von Jesu aus Nazareth. dr. dr. M. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. 142 p.. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. BOR 9/1912. econ. I. diac. (alcătuite de PF Justinian. I. pp. econ. 378379. pp. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. pp. dr. ierom. Bucureşti. (ed.. BOR 1/1903. Popescu. BOR 8/1912.95 2220. Popescu. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. dr. diac. Pentateuchul. 2237. pp. dr. ST 56/1963. BOR 12/1913. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. Popescu. (licenţă) 2236. I. 1938”. 777787. pp. magistrand MihailGabriel. de arte grafice „Sportul”. tradus de mitropolitul Grigore. Studiu istorico-critic. p. prof. Popescu. dr. 1924. dr. 2639. biblică) 2226. Popescu. Atelierele grafice Socecu. econ. Const. Bucureşti. Ioan. diac. (ed. 173 + III p. prof. Dumitru. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 1941”. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. Popescu. Studiile semitice în general... econ. 2224. prof. 173 + III p. Berlin. „Otto Dibelius. Testament”. pp. stavr. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. M.. biblică) 2228. biblică) 2227. 8)”. de arte grafice „Carol Göbl”. 517. prof. prof. ConstantinescuLucaci. (ed.. Bucureşti. Ed. econ. Popescu. I. (ist. 1902. 2731. George. (ed. Tipogr. 774781. prof. 1903. Librăriei Socecu & comp. 2240. Popescu. econ. dr. 1904. „Π. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”.. Curţii regale.. Popescu. Constantin I. ST 34/1963. prof. Popescu. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. Ed. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. dr.. (ist. 235238. Tipogr. I) 2230. Tipogr. magistrand Gabriel. Instit. Popescu. arhiepiscopul Astrahanului. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. pp. Constantin I. Popescu.

333. sacrements. Isaïe. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. Qumran und das Neue Testament. MO 34/1969. 6)”. Mihail. pp. pp. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 2263. (exegeză) 2256. 2265. pp. Popescu. p. pr. Popescu. Le prophète de la proximité de Dieu. 786793. veşnică şi universală.”. 1925. „H. „Profeţia şi psalmul”. 143 p. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. 2246. p. dr. p. BOR 5/1915. Pace. O. 2248. O. Mihail. 2262. Roman.”. pr. Simion. 333. „Profeţia şi psalmul”. 831832. Popescu. T. BOR 2/1915. BOR 5/1914. 1966. 11251131. Popescu. . Popescu. Popescu. 332. Popescu. Die neutestamentlichen Apokryphen. „Franz J. Mihail. 528 p. J. pp. 480. Renckens. Popescu. p.. Popescu. Mihail. Leenhardt. Sfintele Evanghelii întruna. Haralambie. Popescu. Parole. 1937.”. Popescu. BOR 12/1915. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. „Profeţia şi psalmul”. 2257. 2242. 480481. 871. Popescu. 12391245. Popescu. Le prologue du quatrième Evangile.”. 2250. Popescu. Tipogr. pp. Mihail. Bucureşti. Paris. Popescu. (exegeză) 2254. 813. pr. 720725. MO 34/1969. „Beram-tatăl”. O. Tipogr. 2261. 1968. Thestrup Pedersen. O. 111 p. 481. Gr. 2244. Popescu. Popescu. Paris. Mihail. Jérusalem au temps de Jesus. Mihail... pp. Legea morală evanghelică . Mihail.studiu apologetic . 2245. Tübingen. Bibelhandbok. pr. 707713. pp. „Henri Clavier. 52 p. Ed. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. 2266.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti.. O. BOR 7/1914. 35 p. p. BOR 4/1915. pp. Düsseldorf. pp. Iisus Hristos. „Spiritul evanghelic al milei”. A. Popescu. Lund.. p. Mihail. BOR 7/1915. pp. MO 5-6/1969. pp.. Braun. B. De ce serbăm duminica? .. 8084.. Popescu. Mihail.”. „Profeţia şi psalmul”. pp. Ed. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. p. Popescu. 686693. 2267. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. „E. Paris. BOR 1/1915. 163169. Popescu. Mihail. pp. Mihail. 569575. 572576. Lyon. 420426. BOR 8/1915. GB 12/1970. 1968. 1967. 1967. 1926. 2258. 1966. „Profeţia şi psalmul”. „H. 2260. Robinson. pp. 332. ecriture. 1966”.. Mihail. MO 910/1967. „Profeţia şi psalmul”. Munca. 2264. „J. O. pp. (paral. O. MO 56/1969. MO 34/1969. Popescu. „André Feuillet. 218 p.. pp. Mihail. 2243. Roman. 420 p. 320 p. 466472. Popescu. 2259. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. pp. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. „Profeţia şi psalmul”. BOR 11/1915. Mihail. David. 1968. 2247. 2253. MO 910/1969. Gleerap. Paris. „J. 253258.superioritatea ei. „Profeţia şi psalmul”. 7)”. BOR 8/1914. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no.96 2241. BOR 6/1914. O. 318 p. (exegeză) 2255. Popescu. MO 34/1969. 7378. 828833. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. Popescu.. 5)”. BOR 8/1928. 368374. Bauer. între psalmi şi profeţi) 2252. 2268. O. 2251.. BOR 6/1915. Popescu. „I. BOR 3/1915. 249 p. Jeremias. MO 56/1969. Etudes de theologie et d’exégèse. S. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. pp. BOR 9/1914. pr.”. Popescu. Gr. p. Le corps.”. Etude sur la théologie de saint Paul. „Profeţia şi psalmul”. 2249.

manual pt. iunie 1909. C. Marin D. 351373. 38 p. prof. Alex. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr.. pr. 1908. Cartea românească. pr. ST 78/1951. pr. Teodor M. I. 1908. 65 p. (manual) 2273. 1921. 1905. Simeon. Bucureşti. prof. 63 p. Despre profeţii. 2274. Teodor M. Apostolul neamurilor”. Studiu bibic de . Ctin. GB 89/1957. Bucureşti. Tipogr. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. Tipogr. prof. Bucureşti. Bucureşti. 2275. Ed.. pp. f. 728730. Adrian N. 64 p. pr. Bucureşti. (120 ilustraţii. 3. pr. pp. Cucu. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. EIBMBOR. 2281. Popescu. (1929?). Popescu. Atanasie al Alexandriei . Popescu. RT 1213/1912. Popescu.”. Socecu & comp. 2279. Popescu. prof. Göttingen. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. 5476. Popescu. Popescu.. Studiu asupra regelui David ca psalmist.. Bucureşti. 182 p. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. pp. Popescu-Băjenaru. dr. Gutenberg. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Tipogr.. prof. cartea preotului”. P. 240 p. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. pp. Popescu. 1904. 38 p. MO 6-7/1956. prof. Constantinescu. 2285. Oradea. Studiul Noului Testament. GB 57/1994. Dor. MB 13/1996. Popescu. 2276. Bucureşti. pr. 2283. Ed. Istoria sfântă a Noului Testament. Tipogr. de arte grafice „Eminescu”. Mircea Basarab. I. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”.a. 158 p. (licenţă) 2272. 1907. „Sfântul Pavel. pr. Studiu biblic. Popescu. 1997. Ed. Popescu. „Pr. 20 p. Simion. Ermineutica biblică. Constantin I. prof. Popescu. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor... pp. Bucureşti. Gutenberg. 54 p. Popescu. Ionel.. pr. I. 2277.. pr. (licenţă) 2291. 419 p. Grigorie. 167 p. 541550. Cartea românească. Cartea românească. (118 ilustraţii. 157160. 28 p. 2286. Petre. f. (licenţă) 2290... Ştefan. 1902. prof.a. pr. 125126. (1925?). pr. pg. Popescu. 1981. Bucureşti. pr. Bucureşti. a II-a) 2293. ConstantinescuLucaci. 55 p. Cornoiu şi al părintelui I. prof. 1992. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Librăriei naţionale. 431-438. 10 p. (cu bibliografie) 2287. (licenţă) 2271. 2284. T. econ. 98 p. Popescu. Popescu-Andrăşeşti.. „Pericope evanghelice explicate”. Popescu. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. pp. Cartea românească. „Peter Stuhlmacher. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă.97 2270. prof. O 4/1988. Popescu. prof. pr. prof. Sf. prof. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos.”. 67 p. Popescu-Băjenaru. Tipogr. prof.. 1905. Simeon. 1906. 2282. (licenţă) 2288. „Pr. Evangheliile apocrife. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. Dumitru. pp. dr. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. 1909. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. dr. prof. Simion. Ionel. Popescu.. Priviri asupra profetului Iezechil. pp. Seminariile teologice. I. Canonul Muratori. Instit. Bucuresci. Bucureşti. pp. I. 1921. Popescu. Dim. Tipogr. 369385. Gutenberg. (licenţă) . I. I. „Evanghelia. MB 79/1997. Cartea românească. 142143. pr. Adrian N. Simion. Şerban. PopescuBreasta.. Albert Baer. Tipogr. vol. Bucureşti. 2289. Ed. 2278. Popescu. „Monumente de literatură veche creştină”. Ed. Ed. Ionescu. 1905. Bucureşti. Simeon. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. 2280. Manual pentru seminarii teologice. Niculae M. Cărţilor bisericeşti.

pr. Popescu-Mălăeşti. I. D. (fasc. prof. prof. Noţiuni introductive. ec. poetic. III) 2312. I) 2298. dr. econ. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. econ. (ed. pr. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. 62 p. Noţiuni introductive. 1926.. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). 235236. dr. „Proverbele lui Solomon”. (ed. prot. Instit. Cărţilor bisericeşti. 2317. 6870. Petru. Craiova. Bucureşti... în Societatea studenţilor în Teologie. 88 p. Douăzeci de ani dela înfiinţare. BOR 8/1905. Studiu exegetic. Ed. 58 p. Studii şi commentarii. Popescul. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. de arte grafice „Eminescu”. 2302. Mitropolitul Silvestru.. pr. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. filologic. 2306. prof. „Glasul Bucovinei”. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. Cernăuţi. clasa a IV-a. I. 72 p. (urmare din nr. ec. I. PopescuMălăeşti.. 2316. 1928. ST 2/1931. Democratul. clasa a III-a. 1928. pp. 34 p. pp. 93155. 1926. BOR 6/XXXI.. Cartea românească. dr. (urmare din ST 1/1929). Ed. G. Bucureşti.. Popescul. I. Ploieşti. 1927. Tipogr. pp. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. Studii şi commentarii. Tarnavschi din Candela 46/1930. dr. 2295. ec. Tipogr. Bucureşti. 1910. 34-48. pp. 2307. 703711. econ. „Eclesiastul”. PopescuMălăeşti. pr. Tipogr. Tipogr. Ioan. 614. PopescuMălăeşti. 1928. „Psalmii”. I. I. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. Bucureşti. Bucureşti. pp. I. prof. I. ec. 1921. „Împărţirea timpului la ebrei”. 56 p. I) 2309. Tipogr. Popescu-Mălăeşti. Ed. pr. Tradusă şi comentată. I.. I. PopescuGornet. 2314. I. Cărţilor bisericeşti. Regală. Ramuri. ec. Alba. 81-224 (fasc. 1906. pp. Cărţilor bisericeşti. PopescuMălăeşti. clasa a II-a. de pr. 1930-1931. Psalmii. „Proverbii lui Solomon”. Proorocii... prof. diac. Popescu-Mălăeşti. PopescuLudeşti. Versuri de . Petru. P. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. II) 2310. 2305. PopescuMălăeşti. ST 2/1930.. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăeşti. grafic „Universala”. ST 3/1930. Ed. PopescuBreasta. Ploieşti. iconom prof.. Grigorie. prot. pp. prof. Ed. Alexandru. dr. Petru. prof. pp. Studii şi commentarii. 1927.. 236237. prof. Moderna. I. 93 p. pp. pr. PopescuMălăeşti. 1926. 931950. Bucureşti. pr. Popescu-Mălăeşti. 80 p. 89-127 (fasc. diac. diac. Vasile Tarnavschi. 62 p. Bucureşti. I. Bucureşti.98 2294. Tipogr. a II-a) 2313. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. ST 1/1929. Cernăuţi. Alba Iulia.. PopescuMălăeşti. 56 p. pr. „Cu prilejul unei recenzii”. Ştefan Gh. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). 2304. „Introducere în Testamentul Nou. 64 p. Cărţilor bisericeşti. 284 p. (răspuns recenziei prof. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. Proorocii. I. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Cernăuţi. V. pr. (licenţă) 2297. prof. 2318. anterioare). 2301. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. pr. pp. 322. Instit. Proorocia lui Ioel. Bucureşti. I. Studiu exegetico-introductiv. 72 p. 2303. Studii şi commentarii. pp. Popescu-Mălăeşti. Ed. Tipogr. 1940. V.. a IIa secundară de băieţii şi fete. ST 1/1933. III) 2311. . pp. Profeţia lui Obadia. dr.. 2308. 1907. Explicarea Evangheliilor pentru cl. I) 2299. 1906. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. pr. 1905. (ed. de arhipresbiterul mitrofor dr. „Glasul Bucovinei”.. 2300. Ioan. profesor în Cernăuţi”. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296... ST 1/1929. Popescu-Cernica. Popescu-Mălăeşti.. pr. Popescul. ST 1/1929. prot. (fasc. Popescu-Mălăeşti. 118. (ed. diac. Popescu-Mălăeşti.

I. VI) 2332. BOR 56/1911. PopescuMălăieşti şi Scriban.. prof. prof. pr. I. 16 p. Popescu-Mălăeşti. Studiu introductiv. ST 1/1931. Popescu-Mălăeşti.. prof. Răspuns cu prilejul unei recensii. econ. BOR 4/1927. 689694. Cartea lui Iob. Bucureşti. I. 4762. Partea IIa. 5. I. Ed. BOR 3/1911. I. 2339. 2329. 362-375) 2323. Studii şi comentarii. Popescu-Mălăeşti. pr. I. Popescu-Mălăeşti. prof. 1923. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). Bucureşti.. 6998. 2324. 109 p. I. PopescuMălăieşti. pr. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăeşti. Tipogr. 7 10. V/1933.. I. I.. (fasc. Papacostea. 325 p.. pp.. „Activitatea grafică”. 1)”. 22 p. De la alfa la omega. pp... BOR 2/1911. pr. Popescu-Mălăeşti. I. 211216. Pentateuhul. C. „România Mare”. I. Dim. 4)”. Vechiul Testament. 1936. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. prof. PopescuMălăeşti. BOR 1/1911. 2327. nu e dat numele în fişă).. Tipogr. (exegeză) 2342.. prof. (fasc. Tipogr. I. Scripturi”. 2)”. Mihălcescu. 35111. Popescu-Mălăeşti. 1935. 9. (fasc. 1933. Eclesiastul. prof. I. I.a. Teodorescu. pp.. PopescuMălăieşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pp. „Studii şi comentarii. f. 1927-1928. prof. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăieşti. prof. 12)”. „Suprascrierile Psalmilor”. econ. I. ec. BOR 2/1926. BOR 4/1911. PopescuMălăieşti. I-a) 2328. Ionescu. prof. tabel) 2334. Bucureşti. 1942. pr. 2338. I. „Rolul educativ al profeţilor”. pr. Popescu-Mălăeşti. (oare?. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). (exegeză) 2341. nu e dat numele în fişă). „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. I.. pr. Omnia pro pecunia. 451455.. Popescu-Mălăeşti. Popescu-Mălăeşti. pr. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. pr. BOR 7/1909. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Bucureşti. 1933. pp. nr. pr.99 2319. Bucureşti. Studii şi comentarii. Iuliu. 4450. PopescuMălăieşti. pr. Bucureşti. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 2340. PopescuMălăieşti. 7)”. pr. Proorocia lui Isaia (cap. 3)”. Cezar. I. Studii şi comentarii. traducere după textul original ebraic. 746750. Tipogr. ec. Sfintei Mitropolii a Olteniei.. (cu bibliografie) 2322. I. 153158. 84 p. BOR 9/1927. Tipogr. Tipogr. (extras din Raze de lumină. ST 2/1931. prof. 524533. (fasc. (ed. Bucureşti. Proorocii de la care avem scrieri”. I. 4)”. 68 p. 12601263. PopescuMălăieşti. I. VIII) 2330. 1933.. prof. 309314.. 87 p. 1932. 184 p. (litografiată) 2326.. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. BOR 12/1911. Proorocia lui Isaia (cap. Comentar la Cartea Iob.. 37 p.. 84 p. pr. „Biblia tipărită de Şaguna”. . Craiova. 54?. I. pr. PopescuMălăieşti. Din Sfânta Scriptură. prof. Fascicula II-a. pp. 2320. Cartea românească. econ. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. PopescuMălăieşti. Bucureşti. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr. econ. PopescuMălăeşti. pp. pr. 66 p. C. pr. Bucureşti. 2321. pp. 2335. Cărţilor bisericeşti. pr. pp. Ioan. Ateneu. (fasc. pr. V) 2325. pp. (oare?. econ.. Ed.. econ. pr. pr. (cronol. 4. 2337. 1918. dr. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. I. VII) 2331. ST 2/1932. 2336. pp. pp. Studii şi comentarii.. pr.. pp. 2 5. „Studii şi comentarii. I. pp. I) 2333. pr. „România Mare”. „Traducerea Sf. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Tipogr. „Studii şi comentarii.

I. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr.. BOR 5/1927. BOR 8/1910. PopescuMălăieşti. pr. pr.. pp. 635640. 13971401.. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. I. pr. (exegeză) 2353.. pp. Proorocia lui Isaia. „Studii şi comentarii. 122)”. şi arh. 1425”. PopescuMălăieşti. BOR 9/1925. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. pr. 10191029.. 147155. (exegeză) 2350.. 2731.. BOR 8/1910. pp. pp. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. . pr. 10. (exegeză) 2363. BOR 6/1925. 278286. pp. PopescuMălăieşti. pr. pr. 196201. Isaia 28.. PopescuMălăieşti.. pp. 2365. pp. BOR 6/1910. 41925)”. 8291. I. 2355. PopescuMălăieşti. pp. pp. 2367. „Studii şi comentarii. pp. 691699. Proorocia lui Isaia (cap. 6)”. BOR 2/1927. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2360. I. (exegeză) 2364. pr. (exegeză) 2352. pr. Câteva parabole. BOR 4/1925. PopescuMălăieşti.. pp.. Noţiuni generale”. 20 12.. 273280. I. cap.100 2343. I. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. I.. pp. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. 6)”. 123 şi 9. (exegeză şi istorie) 2361. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti... 830”. 316321. pp. pr. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pp. pr. 752759.. Proorocia lui Isaia (1. (exegeză) 2362. 121910)”.. 16)”. 113)”. I. BOR 7/1910. „Studii şi comentarii. pr. 131137. 2349. (ist. (exegeză) 2366. 522525. I. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. I. BOR 12/1910. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. I. „Studii şi comentarii. 921926. pp. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. Fabule şi ghicitori”. pp. pp. 658663. Proorocii. pp. BOR 11/1926. I. 2344. pr.. pr. pr. I. Proorocia lui Isaia (cap. BOR 10/1925. PopescuMălăieşti. Cum lucrau proorocii?”. BOR 3/1927. pp. 199206. BOR 5/1926. PopescuMălăieşti. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. Proorocia lui Isaia. BOR 6/1926. BOR 4/1926. 2354. pr. BOR 8/1924. PopescuMălăieşti. I. BOR 12/1926. I.. 2345. 31925)”. (exegeză) 2351. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. pr.. 773777. BOR 7/1910. 2428”.. pp. BOR 3/1925. PopescuMălăieşti. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. 319335. „Studii şi comentarii. pr. BOR 9/1909. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. (exegeză) 2357.u. „Studii şi comentarii. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. 903910. I. (exegeză) 2359. PopescuMălăieşti. 6975. Proorocia lui Isaia. „Studii şi comentarii... 727730. 7. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. I.. I. 2431. Proorocia lui Isaia (cap. 8. 6. Probleme vechi Cartea lui Iov”. biblică) 2356. 5. 123)”. pr. PopescuMălăieşti. BOR 2/1925. 2346. PopescuMălăieşti. I. BOR 1/1927. Naşterea lui Emanuel urmare 7. pr. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 5)”. „Studii şi comentarii. „Oarecare locuri din Sf. pp. 450454.. 2. pp. 2)”. 8)”. „Studii şi comentarii. 634635. I. pr. „Comentarii şi reflexii scripturistice. I. PopescuMălăieşti. I. 2347. 1. pp. BOR 11/1925. Mântuirea lui Israel (cap. pr. (exegeză) 2358. 5 ş. 2348.. 14”. 522530. pp. pr. BOR 5/1910. PopescuMălăieşti. pp.

Tipogr. Al. (licenţă) 2378. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. 22 p. Al. Memoriile secţiunii literare. Bucureşti. Ed. ediţie îngrijită de F. după Franz Xaver Mutz. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. pp. pr. Cartea lui Iov este un tot. Iosif. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. etc. Scarlat. Gal. Popoviciu. Eminescu. 127142. 64 p. pr. pr.. 2379. Ed. Popovici. pp. 88 p. Librăriile Socec & comp. (licenţă) 2376. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. 2369. BOR 5/1924. 309324. Popovici. N. un întreg”. pp. BOR 9/1924. 1011 (295303) / 1912. pr. BOR 3/1924. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. Cartea românească.. pr. .. Popovici. drd. pr. 1900. pp. 2383. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. „Să cetim Sf. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. Aurel. Bucureşti. Popoviciu. diac. PopescuMălăieşti. act de cutezanţă”. 2386.. a IIa a gimnaziului unic.. Curţii regale. PopescuŢâţa. 2370. 1905. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”.. 365385). seria II . 2371. 113129. Tipogr. RT 2/1913. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. 9092. pp. Porcescu. 2380. Constantin. pr. 2373.. 1911. 477491. 1900. (extras din Analele Academiei Române. Ed. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. pp. Preda. Nicolae. Popescu-Ţâţa. a IIa de gimnaziu. pp. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. 2385. Bucuresci. 517-538) 2381. (ist. 621637).. 262 p. dr. Bucureşti. 128135. Nic. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 1574. Buzescu.tom XXXIII. PopescuMălăieşti. 1529) 2375. pp. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. Aurel. „Studii şi comentarii. 1900 (131. 2372. Bucureşti. Popovici. Biblie şi Teologie. 2382. C. Curţii regale. 280290. pentru cl. 145147. pp. pr. 6163.. pr. 2)”. pr. 1997. Laurenţiu. 1947. 516524. 64 p. Bucureşti. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. Dimitrescu”. Popovici. 549566. pp. Constantin I. 3 (8693). Ed. BOR 4/1924. C. Aurel. diac. N. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. BOR 11/1924. Popovici. MMS 56/1964. Buzescu. pp. pentru cl.. RT 45/1912. Cartea românească. Braşov 15601561. 245262. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1963. prof. 642650. în vol. 1899 (lipsă la raft). MMS 6/1988. PopescuMălăieşti.. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 2384. 202205. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. 5155). „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. 2374. pp. 2387. 177193. BOR 3/1926. Paliia dela Orăştie 1582. 434 p. Proorocii (urmare din no. PopescuMălăieşti. 413425. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Sibiu. Scriptură”.. 13. 9 (259266). Nic. PopescuMălăieşti. 321328. pp. 195 p. 1946. pr..101 2368. pr. (licenţă) 2377.. C 1898 (pp. 349365. RT 2 (pp. PopescuUlmu. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. pr. 130137. BOR 6/1924. biblică.. 302304. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. pr. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”.

Vl... pr. Prelipcean. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. Barna. Cernăuţi. Ed. „Vechiul Testament: cuprinsul. 28 p. pr. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. Vlad. (extras din Candela. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. „Importanţa Vechiului Testament. O 3/1968. 181195. 2399. Mircea. 1938.”. Vladimir. Vl. Prelipcean. Vl. (1944/1945).. dr. Prelipcean. pp. „L. dr. Vladimir. (extras din Candela 1944-1945) 2406. pr. prof. prof. pr. univ. 2398. Prelipcean. pr. Vlad. EIBMBOR. „Ceva despre scrisul profeţilor V. 116140. pp. 104 p. dr. prof.”. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. dr. 288 p. C ?. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). 316. Cernăuţi. Neaga. 1934. drd. 5271. prof. pp. 1941). f. prof. 2396.. pentru Institutele teologice. Bucureşti. 152167. Prelipcean. pr. 1-12/1937) . pp.. pp. pr. pp. ST 34/1968. Prelipcean. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. prof. 3154. dr. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. sensul”. prof. dr. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. prof. traducere şi comentar. O 4/1962. prof. C ?/1946. (1939. Vl. R. prof. 452 p. Constantin. pr. Cernăuţi. 430 p. 2392. prof. 429431. Chialda. pr. T. 2405. ST 34/1997. prof. Constantin. C ?/1946. pp. 2395. prof. GB 34/1964. Studiul Vechiului Testament. Vladimir. Patriarhul BOR) 2402. Vlad. pr. pr. ST 12/1954. 2390.a. „Glasul Bucovinei”. Vladimir. pr. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. Gh. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. Tipogr. 1942. 30 p. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. pp. pr. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. C ?. C 112/1938. (predică) 2400. Cerfeaux. 2404.. 2401. Vladimir. Ed. 15 p. Prelipcean. dr. prof. Profetul Avacum (Habacuc). 338359. Vladimir. Preda. Paris. dr. Prelipcean. 463488. 221241. dr. prof. „Glasul Bucovinei”. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). prof. Prelipcean. 2407. a II-a) 2403. Tiparul „Glasul Bucovinei”. Prelipcean. Introducere. 538567. Unirea. 1985. ST 12/1952. pp. Bucureşti.102 2388. Patriarhul BOR) (ed. 2389. pp. Prelipcean. Prelipcean. Prelipcean. pp. pr. Vl. 192196. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. caracterul.. prof. prof. Importanţa Vechiului Testament. pr. O 34/1997. 1965. Vladimir. Gh. 2397. Neaga.. (1942/1943).. Vâlcii. Nicolae. 19391941) 2393. dr. pp. Prelipcean. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. prof. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. Vlad. Vladimir. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. Prelipcean.. pr. EIBMO. Vladimir. 1524. 2391. (extras din Candela. drd. 1955. prof. Prelipcean. Nicolae. pr. univ. (cu binecuvântarea PF Iustin. prof. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. 2408. prof. Preda. dr. Studiul Vechiului Testament. Barna. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. pp. pp. 3665. pr. C ?. pp. 110. 1940. Prelipcean. Prelipcean. C 112/1937. Prelipcean. Vladimir. 2394.

viaţa Bisericii. Vl. „Dr. pr. după Vechiul Testament”. Μπρατσιοτις.. Prelipcean. 2430. 7684. pp. Călinescu. prof. Prelipcean. 582599.”. 2427. V. (P. Cartea românească. Ed. pr. Vlad. Prelipceanu. dr.. ST 12/1949. (unitatea VT şi NT. 2412. XII + 658 p. 1933. prof. Prelipceanu. pp. Iaşi. drd. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. prof. prof. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. pr. Prelipceanu. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. 2422. „Decalogul. Nicolae Neaga. 1921. 24 p. pp. Buzău.”. ST 910/1955. Gheorghe. Atena. 2414. pr. Vlad. Probleme dogmatice şi idei sociale”. 1946. pr. pp. prof. Prinz. 487500. „Profeţi şi profeţii false. Bratsiotis. 2415. 443447. Prelipcian. pp. prof. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. „Evangheliile sinoptice.. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 2135. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. Vlad. Vl. tipologia VT. I. . prof. MO 4/1987. 94102. pp. originea cărţilor NT. pp. cultul. de Littman. şi Marcu. GB 912/1998.. Nicodim. Prelipceanu. Conferinţe şi cuvântări. Prelipceanu. 100 p. Constantin. pr. ST 12/1971. Gheorghe. Gr. pp.. Vladimir. 1940. pr. 5568. pp. «Nam venit să stric legea». literat veche. Pricopie. ST 56/1953. Socec & co. Sibiu. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. 176 p. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. MO 56/1962. creştinismul cont şi NT) 2410. (non vidi) 2413. Vladimir. Huşi. trad. Provian. 1940. 1931. 2418. 1921. Dora. cultul. (non vidi) 2425. pr. ST 56/1949. Vladimir. MMS 5/1956. pr. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”.103 2409. pp.. pp. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. prof.. Prelipceanu. Introducere în Vechiul Testament). Prelipceanu. 3173. GB 14/1999. Prelipcean. pr.. „Παναγιωτου Ι.. apocrife. 2428. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. pp. 3844. dr. Bucureşti. prof. „Dr. pp. prof. (1939. C 112/1938. prof. Vasile Gheorghiu. Ioachim. ST 78/1949. 1937. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. Ed. Vladimir. de . 326332. Bucureşti. C ?. Constantin. profesor la Academia Teologică «Andreiană». MMS 12/1969. pr. prof. pr. lect. Cartea Cărţilor povestită de …. Pufu. Pufu. Tipogr. Provian. Prelipceanu. V. 2426. creştinismul cont şi VT.. Vladimir. pr. pp. V. pr. Psalmii versificaţi. 80. lect. Scriptură. 88 p. MMS 12/1957. dr. Vl. Prelipceanu. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. 110). 2419. viaţa Bisericii. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. ST 56/1949. 32 p. VII + 276 p. 415417. 2417. T. Sf. „Sf. Mihail. pp. Vladimir. pr. 2423. 246258. 418419. 130 p.. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. pp..”. cartea de căpetenie a preotului”. Gheorghe. 2429. 2416. Apostol Pavel. 778780. Prelipcean. 29 p. 1935.”. 2411. Apostol Pavel”. Prelipcean. 1928. pr. 6070. Pufu. C 112/1938. prof. 365381. 2421. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf.. 1941). „Sergius KisielKisielewschi.. 271283. prof. pp. lege morală universală şi permanentă”. Warsawa. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. 2424. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 2420.

Negoiţă. Răduleanu. 2438. „Câteva consideraţii despre păcat”. 1904. Aurel. pr. „Pr. ed. 2451. 4. pr. GB 34/1992. Negoiţă. pp. pr. Fundaţia pt.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. 2449. Traducere şi comentar. pr. Radu. Apostoli Petru şi Pavel”. Vasile. S. drd. p. teză de doctorat (urmare din no. pp. MA 46/1980. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. 121 p. Atena. pr. II) (non vidi) 2433. Vasile. 5356. 252268. Artos Zois. Proorocul Naum. dr. Negoiţă. 355377. Bibliografie”. dr. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi.104 2431. 1935. prof. prof. Gala. 459486. „Predica Sf. pr. 2450. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. pp. . Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. pp. Răduleanu. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. RT 12/1933.. Rădulescu. S. 1907. Radu. pr. Arhidiecezană.. Tipogr.. neogreacă). Radu. P. 1932. Dumitru. teză de doctorat. 536545. asis. pp. Aurel. „T. pp. 2454. Răducă. Aspectul general al cărţii”. Radu. (Biblia lui GG şi VR) 2435. Centrul de Studii biblice. 2448. Proorocul Naum. p. dr. prot. R. pr. Sibiiu. (non vidi) 2434. 1979”. 2446. prot. Radu. Simion. Proorocul Naum. dr.. Elemente. 555. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. Traducere şi comentar. 2452. pr. „O nouă ediţie a Bibliei”. 196 p. pr. Comentarul în general”. Ilarion. Galaction. 2440. Bucureşti. 656665. Vasile. pp. Bucureşti). teză de doctorat (urmare din no. Pulpea. 238 p. pr. 2453. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. ST 12/1977. S. pr. prof. literat. Radu. ST 78/1975. pp. C. D. Radu. 69. 1988”. Răducă. Radu. Studii şi comentarii) 2436. S. Radu. Traducere şi comentar. pp. prot. BOR 34/1933. ST 4/1990. BOR 78/1933. Proorocul Naum. GB 912/1976. BOR 12/1933. 68?. Negoiţă. pp. şi artă „Regele Carol II”. MMS 6/1930. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. 2442. 2945. Radu. prof. Puşcariu. 112122. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Lupta confesională) 2445. pr. 12). (ed. Boris. 2432. BOR 1112/1941. Boris. „T. V. pp. Sibiu. Negoiţă. 5. Vasile. De la Reformă încoace. dr. MA 1012/1967. „Învierea Domnului. Răduleanu. dr. pr. pp. 2439. pp. 34). dr. teză de doctorat (urmare din no. BOR 910/1933. drd. dr. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . 498513. (despre I. 2. Rădulescu. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. Ioan I. diac. Bucureşti. 725741. S. Radu. Abrudan. 1933. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Nicolae. pp. nr. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. Vasile. Mălăeşti. 1124. diac. prof. Proorocul Naum. Originea şi traducătorii Septuagintei. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. pp. 2443. prof. 2437. dr. Boris. 2441. Gratzeas. (1. Sibiu. Ilarion. lect. anul III. Radu. 78). BOR 56/1933. Vasile. asist. pp. 146185.. „T. O 34/1996. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. prof. A. pp. 921936. BOR 34/1978. „Mărturii profane despre Sf. MB 1012/1991. 18 p. „T. Puşcariu. 110113. pr. Tipogr. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. 3. Traducere şi comentar. Dumitru. Traducere şi comentar. pr. pr. „Judecata universală după Noul Testament”. 244251. „T. (plus 12 planşe) 2444. Vasile. GB 56/1975. Nicolae. GB 78/1976. 2447. 2”. Arhidiecezană. teză de doctorat (urmare din no. pp. 803815. dr. 189190. Ed. Sava Aguridis şi G. 56). Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. Radu. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. Concluzie”. prof. Vasile.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

duminica a XXa după Rusalii”. 402. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. pr.. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. 2525.. Edinburg”. f. Sârbu. 103 p. de pr. Sakkos. „Vladimir Rodziano. Ş(esan).. 2540.108 2523. Leipzig und Hamburg. N. Berlin. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». 2530.. 1944. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. Căciula. 219241. „Dr. pp. pp. ST 34/1965. MB 1112/1964. vol. 2526. Sibiu. 669682. D. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. Mănăstirea Neamţu. 308325. dr. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. Pildele înţeleptului Solomon. 1944. pr.. magistrand Gheorghe. O 3/1965. XVI şi XVII”. RT 10/1937. pp.. 2527. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. Ramsey. 1991. p. Eparhială «Cartea românească». Sakkos. 1938.”. „Nicodim. Versuri după Sfînta Scriptură. M(ilan). magistrand Ioan. Theol. pp. RT 56/1934. (1944/1945). vol. Sârbu. S. trad. 2542. 1964. Ş(esan). Ioan. Al. pp. 1947. Alexandru A. III 599 p. 954959. pr. 112 p. M. Săbăduş. 836838. prof. arhiepiscopul de Canterbury. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. (1946?). Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. vol. 2536. N. apologie de Nicolae M. pr. A. (cu binecuvântarea IPS Teofil. Hristos în Vechiul Testament. 2524. 2534. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. Săndulescu. arhiepiscop al Vadului. V. prof. C. ST 56/1974. Ţerek. prof. 229235”. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. şi vol. T. „Neaga N. Săbăduş. Autoritatea Bibliei. MO 1112/1973. magistrand Ioan. Tipogr. 762765. 2538. P. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. Primele zile ale creştinismului. Tipogr. Sălăgeanu. Petru. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. Ş(esan). 383395. 2541. pp. Şaitiş. 180. prof. (1944/1945). MO 910/1973. trad. în Studia Evanghelica II. 22 p. 2529. Ed. 156 p. 3. Sales. de Olimp N. Sibiu. 1936. Olimp N. 208209. pp.. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. pp. Cluj. Căciula.”. MO 78/1973. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). Sămărtineanu. M(ilan). Iaşi. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. Tipogr. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 589597. Ioan. Înţelesul textului de la Matei 5. mitropolitul Moldovei. pp. 2535. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). „Marcu Gr. Buzău. MB 1112/1964.. Sakkos. Feleacului şi Clujului. M(ilan). M(ilan). pp... MA 13/1961.”.a. . 150 p. 1932. Petre. IV + 212 p. Wilhelm Schütz. S. pp. II 451 p. 309 p. I. Săbăduş. Ş(esan). 180. Ioniţă. M.”. Feleacului şi Clujului) 2533. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. p. V. Farrar. 2537. 2539. C 112/1938. pr. M(ilan). pp. MA 910/1972. S. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori.. pp. Petru. MA 13/1961. „Dr. 148149. 1962. pp. Sălăgeanu. O 3/1960. N. XV. C ?. 2532.. traducere după F. pp. C ?. 149. 405430.. Săbăduş. Ş(esan). I 559 p. 420423. Ed. Chişinău. 832836. Bălănescu. pp. 2528. (diverse ipoteze) 2531. prof. dr.

(exegeză) 2569. Apostol Pavel către Timotei”. pp. 2122 şi 4. M. RT 3/1923. pp. (exegeză) 2568. Ed. 58 p. arhim. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. pp. 517532. Gheorghe. Tr. prof. pp. 403412.. magistru) 2545. pp. I. 2554. 2560. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. ST 2/1986. Sârbu. Minerva. ST 910/1964. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. . 2563. 271297. (Luca 1. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Sârbu. din lb. ST 4/1986. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 519534. traducere şi comentariu”. prof. Ioan Gh. Ioan. Scriban. Introducere. 1183. drd. 2566. BOR 12/1922. 3991. 2544. 2551. Gheorghe. 2549.. 575590. ST 56/1961. 113)”. prof. pp. 541 p.. 199 p. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. engleză. pr. magistrand Gheorghe. Bucureşti. Lc. Istoria Iudaismului. ST 78/1959. 913. 2. traducere şi comentariu”.. „Date privitoare la magii Evangheliei”. I. 2550. „Cronologia biblică”. pr. Oradea. Gheorghe. BOR 3/1922. 2638)”. 801812. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Sârbu. Gheorghe. Scriban. ST 6/1986. pp. 1987. BOR 5/1925. pr. Schultz.. arhim. pp. Traducere şi comentariu. 2553. pp. 63 p. Imprimeria de Vest. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). Gheorghe. 1581. ST 910/1960. Scriban. Epistola a IIa către Timotei a Sf. Introducere. pp. prot. pr.. ST 3/1986. 177193. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. Aurel. Mc. 2561. 2559. ST 56/1964. prof.. (non vidi) 2555. Scorobeţ. pr. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Savin. 8386. BOR 4/1923. Petru Gh. 1. Savin. 3956)”. prof. I. Sârbu. pp. Savin. 2548. „Comentariul Sfintei Evanghelii. ? (exegeză) 2567. pp. 2562. Scriban.. ST 5/1986. Bucureşti. pr. arhim. prof. 445463. 11.109 2543. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. Ioan Gh. magistrand Gheorghe. Inst. BOR 11/1922. Sauca. Biblic şi de Misiune al BOR. Scriban. BOR 2/1959. Savin. pp. Pavel. Sârbu. ST 78/1960. pp. Iaşi. 1934. 13 4. nu e dat numele în fişă). Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. arhim. Scriban. pp. Sârbu. 206215. nu e dat numele în fişă). ST 910/1959. 1984. prof. (l. pp. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. 254264. MA 79/1982. 625)”. pp. 280288. pp. Sârbu. (oare?. Savel. 2557. „Jokey-Club”. „Epistola a IIa a Sf. 453466. I. 1914. magistrand Gheorghe. pr. arhim. Tipogr. 5.. 2565. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. (doctorat) 2547. Ap. Bucureşti. Călătorie prin Vechiul Testament. Sârbu. seminar pt. arhim. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 120)”. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. 303334. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. BOR 7/1925. (oare?. Matei şi Sf.. 284 p.. prof.. Scriban. pp. 160 p. Sârbu. 2546. pr. Ioan Gh. 663685. pp. 2165. (doctorat) 2552. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. Petru Gh. trad. 2558. Luca”. Tipogr. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Sasu. 1992. Samuel J. Chişinău. prof. (non vidi) 2564. prof. Genealogiile Mântuitorului la Sf. 3. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. Gheorghe. 1151. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. Savin. 1902. Şavelschi. 2556. ?. Textul ipotetic. Gh.

arhim.. I. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I 301 p. BOR 4/1925. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. (doar câteva inf. vol. Iuliu. pp. BOR 7/1927. despre Soc. arhim. arhim. italiană) 2584. VIIIIX)”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 3/1925. IIIIV)”. BOR 3/1924. XXI”. (exegeză) 2577. Scriban. BOR 10/1927. I şi II. Scriban.”. „Scriptura unei vieţi. III)”. 95103. pp. 91100. (ed.... 420424. Ioan Botezătorul (Ioan 1.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. trad. Vasile Radu. Ed. Scriban. arhim. BOR 9/1922. Scriban. Scriban. I. MMS 6/1936. arhim. Bucureşti. Prologul Evangheliei de la Ioan”. Întoarcerea la Nazaret. Scriban.. 2585. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Matei 2. I. I. pp. (exegeză) 2578. 4152)”. Cântarea lui Moise”. 188 p. BOR 9/1927. Scriban.110 2570. de pr. Sportul. „Comentariul Sfintei Evanghelii. trad. Manual de ermineutică biblică. BOR 10/1922. (exegeză. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 2572. trad. pp. arhim. BOR 8/1922. I. Fuga în Egipt.. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. arhim. 196203. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. „Textul Evangheliilor. I. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. BOR 2/1924. an 22. BOR 2/1925. arhim. BOR 11/1927. pp.. Iuliu. (exegeză. Grigore şi Sava T. BOR 6/1927. arhim. trad. 222 p. 221228. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. pp. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. 331334. Scriban. 1323”. pp. Ed. italiană) 2582. Tipogr. (exegeză) 2573. XII”. Bucureşti. I. Propovăduirea Mântuitorului în lume. biblică britanică) 2589. (exegeză. arhim. italiană) 2586.. arhim. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . 343350. arhim. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 9. arhim. I. I. Scriban. Bucureşti. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. Scriban. pp. pp. I. Scriban. arhim... pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 6/1925. ? (exegeză. trad. 1922. I. extras din «Viaţa românească». BOR 8/1927. Cooperativa. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. Scriban. italiană) 2581. Sportul. arhim. „În jurul Sfintelor Scripturi. Uciderea pruncilor. Iuliu. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. a II-a) 2587. „Teofilactos Farmachides.. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. italiană) 2580. . (exegeză) 2571. 1928)”. 155163. 1911. Trimişii fariseilor la Sf. Scriban. (non vidi) 2588. din lb. de trad. Scriban. (exegeză) 2575. no. Scriban. (trad. I. 2. BOR 2/1932. Bucureşti. 658668. Tipogr. din lb. pp. arhim.. 261266. I. I. arhim. 673676.. Saru. 140 p. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. arhim. (exegeză) 2590.. I. (trad. „Universala” Alcalay & co. MMS 78/1937. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. pp. 467476. arhim. I... Const. 2579. 19222. arhim. pp. 590596. 1924. Scriban. Iuliu. din lb. arhim.. Scriban. 525)”. 579583. I. I. 143149. 173175. Scriban. II 424 p.. 2592. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. BOR 1112/1933. din lb. pp. (exegeză) 2576. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. de Gala Galaction şi pr. (exegeză) 2574.. Scriban. VVII)”. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. a VIIa a seminariilor teologice. 733745. din lb. 1930”. pp. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. 188 p... Iuliu.. (activ. din lb. Scriban. italiană) 2583. pp. 581590. Scriban. pp. Scriban.

„Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Dreptul Simeon. Scriban. BOR 6/1923. 2617. arhim. Petre. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. pp. pp. 2594. Ilie. arhim. Vasile Tarnavschi. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Scriban. 3848. Biblia ca unealtă culturală. 9093. 2616. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. I. „Biblia sau Sfânta Scriptură. Cernăuţi. RT 45/1921. 2596. BOR 3/1928. RT 5/1910. Scriban. 2603. Scriban. BOR 78/1969. Cooperativa. 20 p. drd.. Venirea magilor”. 672682. BOR 4/1923. Învaţă minte cu icoane din Sf. 422433. 136 p. I. pp. f. drd. P. arhim. 159161. BOR 2/1921. pp. 17)”. Semen.. drd. Scriptură”. „Pr. Iuliu. 142146. (exegeză) 2598. arhim. Scriban. 2597. 1. 320 p.. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. Semen. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. pp. Scriban. Scriban. dr. Iaşi. 845846.. 2610. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. pp. Iuliu. Scriban. Ed.. arhim. 1928”. 1997. 700710. ST 910/1977. 96 p. 432436. 5780”.. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură.. arhim. „Al. 323329. Ed. Scriban.. S. 231234. 2612. 571583. Bucureşti. BOR 1/1928. (popularizare) 2595. Scriban. 1926.. Proorociţa Ana”. Tăierea împrejur a lui Iisus. pp. 2619.a. din lb. pp. pp. 97106. Petre. Secula. Scriban. 2609. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. prof.. Semen. Lc. Chişinău. GB 79/1977. C. Iuliu. 2615. Ed. arhim.. pp. Secaş..111 2593. pp. „Folosul evangheliilor apocrife”. drd. Anghel Constantinescu.. „Sf. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. 2614. 104114. BOR 4/1928. BOR 5/1928. 747755. BOR 1/1922. BOR 2/1928. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. Neamul lui Hristos (Matei 1. pp. Semen. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. pp. arhim. Univ. 181187. arhim. pp. Cuza”. prof. Gheorghe. pp. arhim. „Dr. Scriban. Scriban. arhim. 2600. (trad.. . pp. drd. Semen. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. 2613. Adevărul. RT 5/1913. 1941. Scriptură pentru publicul românesc”. Ed. 1968”.. Aducerea lui la biserică. Cele patru Evanghelii în una singură.. arhim.. Petre. 149161. Introducere şi exegeză. Scriban. pp. arhim. Scriban. Petre. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 2606. arhim. 2604. Scriban. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Ioan Botezătorul?”. Scriban. pp. Ed. 311312. Scriban. Petre. italiană) 2607. 2601. 2605. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 2/1928. BOR 7/1928. MO 1012/1977. 334348. MO 79/1978. prot. ST 12/1978. Melniciuc-Puică. pp. Ancora. Semen. 2608. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 2602. 140142. BOR 5/1923. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. Scriban. Sfânta Evanghelie. arhim. 651652. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. (exegeză) 2599. BOR 2/1922. Bucureşti. 1926. 2618. Sfintei Episcopii a Argeşului. 1937. arhim. arhim. 2611. arhim. pp.. 269 p.

pr. 2633. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Şerbănescu. prof. 1527. Şerb. Petre. (extras din MB 1-4/1976. MA 79/1979. Şesan. pp. prof. 2630. Editions du Cerf. TV 14/1994. Arheologia biblică în actualitate. 314. 2645. pp. pp. 16 p. Tipogr. MMS 34/1973. pp. pr. Semen. Iaşi. Serafinceanu. Service biblique. Mihail P. 165168. Ed. Călăuza biblică. Semen. TV 13/1992. pp. BOR 910/1988. pr. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. dr. „Necredinţa Apostolului Toma”. Semen. pr. pr. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Petre. prof. Semen. „Biblia de la Bucureşti. 276283. MB 512/1976.. 184219. 2625. 2642. pr.. 120127. I. Trei sute de ani de la apariţie. pp. 2637. 2646. Ed. pp. pr. 2624. Petre. Semen. 2626. TV 13/1992. 2629. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. pp. 1997.. pp. Ed. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. pp. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. prof. Semen. Petre. dr. pp. no. MO 13/1982.112 2620. 248 p. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. Nicolae. prof. Şerb. Şesan. 329-471) 2638. Petre. pr. 2631. TV 810/1992. Milan P. 13226. 288 p. TV 912/1991. pp. prof. pp. dr. „Vorbirea în pilde. 2641. Semen. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). prof. Şerb. I. 6982. Bucureşti. „Glasul Bucovinei”. pr. conf. (doctorat) 2627. 49-193 şi 5-8/1976. Timişoara. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. Şesan. 2628. pp. p. 2635. Teodor. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. MB 14/1976. prof. Cernăuţi. „Sensul Rugăciunii domneşti”. 2621. pp. pp. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Mihail. Semen. pp. Şerpoianu. Fiul risipitor. pr. pr. Petre. pp. 4657. conf. Şesan. 2133. 2636. prof. Semen. Mitropoliei Banatului. pp. 2634. MMS 16/1996.. 156 p. Serafinceanu. 724. O 3/1983. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. 2632. 4049. presenté par Pierre Buis”. pr. MMS 57/1994. dr. Milan P. Marvan. (popularizare) 2641. M. prof. Ed. Semen. MO 46/1979. pr. dr. dr. MMS 1012/1969. pr. 4178. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). Şesan.. Glasul Bucovinei. pr. . „Le Livre de Nombres. Şerbănescu. Severineanu. pp. 2640. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. dr. M(ilan). TV 47/1992. dr. Semen. Semen. prof. dr. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. 581598. Teodor. 335370. Mitrop. Petre. 2643. dr.. 11). 2639. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 153 p. 1977. BOR 34/1989. Nicolae. RT 12/1946. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. 713. 2623. dr. 329471. 605. pr. prof. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. 16881988”. prof. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. în cărţile Sfintei Scripturi”. Petre. prof. prof. pr. pp. Petre. dr. pr. 1939. pr. MB 79/1997. Petre. 1330. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. dr. Semen. pp. 2622. Cernăuţi. Petre. pp. Evangile et vie. 49193. Teodor. TV 1112/1992. 1920/1936. episcop Damaschin. prof. dr. 725726. Petre. prof. 78. 1939. pr. 2644. dr. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. MA 78/1968. Petre. „Vecinii epocii Vechiului Testament”.

Simedrea. „Despre psalmii proorocului împărat David”. 2670. Ştefan. Sîrbu. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. MO 12/1974. ST 12/1967. Spânu. 2661.. IV + 368 p. O 1/1967. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. 432433. Slevoacă. 2663. 323332. MMS 12/1966. pp. Soare. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. pp. Simionescu. 166 p. 2659. Dj. 1971. 7990. 167168. „Ulrich Bach. 2666. pp.”. prof. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. In Christus. C. pr. „Dr. pp. 2656. Simionescu. pp. Dumitru. „Predică la Înălţarea Domnului”. MM 9/1933. Ion. BOR 1112/1941. pp. D. MMS 910/1958. 114116. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. 1938. 423426. C 56/1924. Marcu. pp.) . 1971. 5760. pp. Baulès. 123 p. dr. „Sf. C 112/1938. pp. 304314. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 196 p. Ioan. C 1012/1927. pr. I. Bucureşti. Simionescu. Sofronie Craioveanul. prof. Sîrbu. „Noi descoperiri arheologice”. Simonescu. Soare. Dan. pp. Noul Testament. MA 12/1958. 2664.”. 19391940.. pr. 93101. Cernăuţi. dr. 713714. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. Gheorghe. l’Insondable du Christ. 1961. pp.. Partea I. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov.. pp. Spiru. Vasile Gheorghiu. 2653. H. traducere şi comentar.. pp. MA 45/1967. Slevoacă. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. 514. dr. Minerva. Bucureşti. 6278. prof. (Ştefan). 318 p. pr. D. ediţia a doua. mitropolit Tit. pp. 2655. „Fritz Neuerbauer. arhiereu.”. 2657. 206216. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. magistrand Traian. pp. 698721. „Harismele în Biserica primară”. Simion.. Sofia. pp. Gheorghe I. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. ST 12/1980. 2669. pp. MB 46/1968. GB 45/1950. dr. Meridiane. ST 34/1958. 2671.. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. Soare. 2650. 2654. MM 23/1933. Gott und seine Theologen. 2649. prof. „Storia di Cristo. Codex Aureus. 256260. MO 12/1974. „R. Ed. Corneliu. 2658.“. Corneliu. pr.. pr. Corneliu. Sîrbu. 1972. 3641. arhiereu. Sofronie Craioveanul. 2660. prof. Siruni. Luca şi Ioan. Introducere. Sîrbu. bibl. Ed. 2652. pr. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. Evangheliile după Matei. 205208. 2648. ST 78/1960. 171172. 2668. Sîrbu. pp. pr. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. pp. 2667. MB 79/1993. Simeonov. pp. 445450. Berlin. 2672. Ştefan. BOR 4/1909. 170171. pr. de Giovanni Papini”. pp. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. pp. Dan. Simedrea. 93103. 2662. pp. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. Caplat S. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. BOR 12/1974. BOR 56/1960. Sevici. 563566. GB 56/1964. 102 p. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. Paris. S. Sl(evoacă). Corneliu. 1909. pp. pr. (teol.113 2647. 139162. Spânu. 500517. drd. 2665. mitropolit Tit. 2651.

D.. 2674. Stamatoiu. pp. 476485. MO 6/1986. D.114 2673. 654. Ed. pr. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. pp. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. dr. 2681. Stamate. drd. pp. pp. D. prof. pp. Ap. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. Constantin Şt. 2688. O 2/1990. 3147. 2692. conf. Stamate. MO 1012/1977. dr. pr. 710724. Biserica Sfântului Mormânt. dr. pp. Stan. Marin. 230 p. Dionisie. D. GB 12/1979. 180210. . pr. MO 78/1969. 2685. p. 2429”. pp. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. 2690. 2691. Stamatoiu. pr. pp. „Iisus Hristos. pp. Stan. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. ST 58/1977. 2437. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”.. Cernăuţi. 4654. Liviu. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. D. pr. dr. 651. MO 79/1979. 2677. 2680. 2675. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. 2684. MO 46/1981. 101 p. 2694.. conf. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. drd. O 2/1983. 2682. Pavel”. pp. pr. pr. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. dr. Marin. 2679.. Marin Z. 548558. MO 910/1984. MO 16/1994. 1998. 568578. „Dr. 123133. MO 78/1969. pp. pr.”. RT 34/1940.. 497505. Universitaria. Marin.. Stamate.. pr.. pp. Alexandru. de Waard.. asist. pp. Stănculescu. 244266. pr. pp. 7797. Alexandru. p. 34 p. 615633. pp. Noţiuni preliminarii”. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. Mântuitotul izvor de viaţă”. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. pr. drd.. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. pr. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. pp. 2687. 7788. 756763. Stamatoiu. MO 79/1977. Stamatoiu.. 2689. pr. 555561. pr. ST 910/1985. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. Pavel”. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. Vasile Gheorghiu. prof. 429431. O 3/1974. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. Stamatoiu. pp. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. dr. Dionisie. Ioan F. 4564. Stamatoiu. MO 36/1995. Stamatoiu. Stan. 1939. prof.. „Luis Erdozain. RT 910/1946. drd. 1965. Ap. 2678. Alexandru. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. 113114. pr. Ioan F. Stamatoiu. 2695. Dionisie. Stamatoiu. pr. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. drd. 2683. ST 12/1977. D. MO 12/1995. „J. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. XX. Stan. pr. Stamatoiu. Stamatoiu. conf. „Iisus Hristos. 2676. GB 1112/1974. pp. 2686. ST 910/1985. Stănculescu. Glasul Bucovinei. D. pp. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. Craiova. pr. Stan. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. 237244. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. Stamatoiu. D. Leiden. dr. 10741082. Stamate. Ed. Dionisie.”. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. pr.

. Litera. pr. „Virgil Cândea. Dumitru. 1968. (licenţă) 2699. Ştefănescu. prof. B. Stănescu. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. Minerva. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. Stănescu. normală. Bucureşti.115 2696. Istoria Vechiului şi Noului Testament. prof. 2700. pp. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”.. Ed. dr. 1920. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. dr. a XIV-a?) 2711. Ancora. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. Stănescu. Ioan F. (licenţă) . Stănescu. a II-a) 2703. Ed. Sfetea. ziarului „Universul”. 2717. Dumitru. RT 12/1927. 788791. Stănescu.”. RT 34 (pp. 1901. Dumitru.. Stănescu. (ed. 87 p. Dumitru. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. pp. Arhidiecezană. Bucuresci.. pp. RT 1112/1941. Ed. 1943. Societatea „Librăria naţională”. de arte grafice „Eminescu”. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 2716. „Iisus Hristos ca profet”. 2702. p. prof. Ed. a III-a) 2704. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. 255 p. RT 810/1926. Librăria Leon Alcalay & co. Dumitru. 1927. Librăriei şcoalelor C. normală. Bucureşti. dr. Al. prof. Bucureşti. 950955. 159 p. 2715. Bucureşti. pp. meserii şi comerţ. „Ancora” S. Loichiţa. „Căderea Ierusalimului”. Ed. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. oct. 2718. Bucureşti.. 4142. Dumitru. Ed. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. 1905. Cernăuţi. Dumitru. Stăniloae. Benvenisti & co. Bucureşti. BOR 78/1964. 73 p. Stăniloaie. Dumitru. Stănescu. a XX-a) 2706. Bucureşti. 1964. stavr. a IIa secundară. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. „Ancora” S. dr. 159 p. pp. 469485. Bucureşti. 651. Stăniloaie. a II-a) 2712. 154 p. Stănescu. 128 p.. Expunere critică şi dogmatică. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. din Candela. Bucureşti. Stuttgart. prof. diac. Ioan F. ziarului „Universul”. Bucureşti. 34 p. Ancora. Stănescu. 230240. 165 p. Benvenisti & co. 19229. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. a XIX-a) 2705. prof. 2976) 2697. 1927. Căderea Ierusalimului. 1936. Dumitru. 1926). Ed. Ed. MO 78/1969. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. prof. a IV-a) 2709. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 152 p. Stănescu. Stănescu. G. Stănescu. Stănescu. (ed. Bucureşti. Bucureşti. dr. (ed. „Werner Dommershausen. prof. Dumitru. Gheorghe. 180200) şi 78 (348359) / 1943. Bartolomeu. prof. 1937. Tipogr. Tipogr. prof. a VIII-a.. (ed. Tipogr. Dumitru. 159 p. 160 p. (ed. 2698. 1935. 160 p. Explicarea Evangheliilor pentru cl. dr. Sibiu. D. (ed. Dumitru. 192411. „V. dr. I-a) 2708. prof.. „Ancora” S. 2701. 1905. Bucureşti. 1924-1925. 88 p.. 1907. (ed. Dumitru. Die Ester Role. 1926. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. D.. Benvenisti & co. prot. Dumitru. Tipogr. (ed. Anton. (ed. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. 174 p. prof. Stănculescu. Bucureşti. MO 1112/1966. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. a IIa secundară. dr. pp. Stănescu. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. O 3/1980. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Stănculescu. G. Chiliasmul (milenarismul). pp. dr. „În Betleemul Iudeii”. (reprod. Stăniloaie. normală şi meserii.nov. 159 p. Ştefănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Instit. dr. 443453. a XIX-a) 2707. prof. meserii şi comerţ. 19261927.

Melchisedec. mitropolit Serghie. arhim. ST 56/1956. Ed. 2741. arhim. Ed. Melchisedec. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. spre deosebire de învierea lui Lazăr”.. Bucureşti. mag. ST 34/1956. 2730. Curţii regale. „Günter Bornkamm. pp. siebente Auflage. episcop Melchisedec. prof. Caracal. Ştefănescu. Suparschi. 10601070. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. dr. Nadim. „Învierea lui Hristos. Anastasie. 2737. C. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. 2740. în «Raze de lumină».. pp. I. Bucuresci. pp.. 6166). Bucureşti. 274 p. arhim. T. 225246. 2722. Oreste. Nicolae. MO 16/1993. dr. VI (1934). Ed. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. pp. „PopescuMălăieşti I. Tipogr. drd. 1907. pp. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. (licenţă) 2720. Unirea. Psaltirea în versuri. StuttgartBerlinKölnMainz. Aurora. 54 p. 621628. MO 1112/1967. „Sabatino Moscati. 121125. pp. M. GB 34/1955. 24 p. GB 1112/1963. Tanislav. Ioan. pp. despre autenticitate) 2723. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. 938939. Tipogr. Ioan”. N. Profeţiile mesianice. 46) 2742. de arte grafice „Eminescu”. pp. 1975. S. Vechile civilizaţii semite. . Tarazi.. ST 34/1953. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. 2732. magistrand M. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. (licenţă) 2724. Suparschi. Iustin I. 44 p. 2733. MO 1112/1975. Stragorodski. Cărţilor bisericeşti. Alexe. Tănăsescu. pr.Transcriere după Biblie. rusă de Georgescu. Suparschi. nr. M. 223250”. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. prof. 2728. 6570. Stoica. 2721. Nicolae. 1940. 1965”. diac. diac. 64 p. 314 p. pr. 288302. Instit. arhim. 2725. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. W. pp. 1904. econ. „Ce ţise pare de Hristos”. după Epistola către Evrei”. 2729. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. 445453. (licenţă) 2727. 167179. Ştefănescu. 2739. BOR 34/1974. Suparschi. Studii şi comentarii. Suciu. Arad. 2731. Bucureşti. Bucureşti. diac. Haralambie. Ştruc. 2726.116 2719. Ţandreu. Athanase. 203211. Ienici. Profetul Ieremia. 43 p.. Bucureşti.. 1909. pp. 1933. Tipogr. 1900.. Melchisedec. arhim. Ţăranul.”. 1905. 797799. O 4/1973. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. 952954. trad. 2736. pp. Gheorghe. BOR ?/1934. T. ediţia Sfântului Sinod din 1936. „Atitudinea Sf. N... arhim. Ştefănescu. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Jesus von Nazareth. ST 78/1955. pp. din lb. pp. arhim. în Biblioteca „Cuvânt bun”. 598603. Bucuresci. diac. arh. 501510. O 4/1968. Kohlhamer Verlag. Marin. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. pp. 391398. pp. magistrand M. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. (tot în titlu . 2735. pp. 20 p. MO 16/1994. Ion V. RT 67/1913. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. dr. Stroian. Apostol Pavel”. Suparschi. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. 191195. (corespondenţa dintre ei. 1944. Tarangul. 173 p. pp. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. Suparschi(?). Dimitrie. 2734. (licenţă) 2738. pp. Ştefănescu. MA 78/1965. Stoenescu..

Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. dr. „Dr. Tarnavschi. Vasile. Vasile. 175185. 6177. pp. dr. 1928. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 121125. Tarnavschi. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 2760. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 147 p. 1930. 713729) şi 1907 (117. prof. 359397. Vasile Gheorghiu. Tarnavschi. prof. Vasile. C 34/1923. „Levitic traducere şi comentar”. 2758. (non vidi) 2754. dr. 561568. 125141. pp. pp. 505512. C 1913 (pp. 1902. Vasile. (de fapt nu are titlu) 2763. „Vieaţa patriarchilor. C 1905 (pp. pp. Tarnavschi. Tarnavschi. Wien? (Viena). Vasile. Einleitung und Kommentar. (după Biblische Zeitfragen) 2751. 117 p. 625633). dr. prof. 230237. 311315). 6571). Tarnavschi. Tarnavschi. Tarazi. Tipogr. C 1911 (pp. 217222. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. 616624) şi 1914 (122. 504512.117 2743. 1912 (913. pr. Tarazi. Vasile. 179184. 333349. prof. 87108. 2744. 232235. Introducere şi comentar. 637652. Vasile. 359397. Vasile. C 1903 (pp. 506514. C 13/1931.. 306313. Societatea tipografică „Bucovina”. 1904. Glasul Bucovinei. 1906 (2032. „Exodul traducere şi comentar”. 757772). 161167. Cernăuţi. drd. 342349. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 147149. 589604. 2759. Societatea tipografică bucovineană. 397413. Întroducere şi comentar”. pp. 56 (205225). prof. 432440. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. 162170. 235243. arhipresviter-mitrofor prof. C 1904 (pp. 649666. 2745. Profetul Haggai. Kortleitner) 2755. Tarnavschi. 6977. Nadim. 622632). dr. 98106. (non vidi) 2762. după Arh. 393398. VIII + 656 p. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. C 912/1923. 169177. Glasul Bucovinei. dr. 398406). 1929. 6972. dr. 617624) şi 1913 (18. XVI + 710 p. K. dr. 315320. Vasile. 465541. 169176. Cernăuţi. 101109. 1923. RT 3/1925. Tărchilă. 93 p. Vasile. Tarnavschi. Cernăuţi. Vasile. 2761. după Epistola către Romani”. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 2634. Nadim. 287294. V. 699714. pp. 269289). 273288. Vieaţa Patriarhilor. Tarnavschi. 2757. Tarnavschi. „Geneza. pp. 289294. 551559. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. Tarnavschi. 31 p. Tarnavschi. dr.. 2749. BOR 5/1932. dr. arhipresviter-mitrofor prof. dr. Tarnavschi. N. 2752. Tarnavschi. Vasile. dr. 2753. 2756. F. pp. dr. Vasile. 2750. Der Prophet Haggai. 6168. 197213. C 1902 (* pp. Introducere şi comentar”. C 1012/1929. 285) / 1924. dr. 513522. prof. Cernăuţi. Arheologia biblică. 366382. a dr. 380384. C 34 (pp. 560 lei”. Tarnavschi. prof. Cernăuţi. 8999). . (7 planşe la final) 2747. Tarnavschi. 569574. C 912/1923. 2764.. 337344. 475483. dr. ST 12/1974. Ed. b. 118. dr. „«Răspuns la o recensie» de pr. Traducere şi comentar. 120127. Tarnavschi. Vasile Tarnavschi”. 561568. Tarnavschi. 1909?. drd. Vasile. 456457. „Profetul Haggai. 78 (p. 572588. 217233. „Biblia şi ştiinţa naturală”. pp. 2748. Vasile. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. Vasile. 449456. 2746. Levitic. Vasile. 6065. dr. Vasile. O 1/1974. prof. 361366). „Spre Locurile Sfinte”.

greacă de Căciulă. 644 p. Ţepelea. Rostul social al Evangheliei. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. Timar. Partea I Dreptul la proprietate. ITOB. 113124. RT 1112/1909. Nicolae. 255 p. 1900. Theodorescu. 236240) 2779. „Psaltirea însemnări bibliografice”. 1988) 2767. 147 p. f. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. 2773. 1648”. Magdalena. de Căciulă. Teofilact al Bulgariei. pp.. 1905. trad. a III-a. Bucureşti. greacă de Costache. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. date bibliografice) 2769. Bucureşti. 4552. 144 p. extras din Limba română 5/1968. 1929. Tilea. Manual pentru clasa I secundară. pr. 2781. pp. din lb. dr. pp. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. Ed. A.. GB 56/1955.. Bucureşti. pp. Tarnawski. pr. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. pp. 2785. presb. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. Nicodim Aghioritul). 2771. 710 (329331). 203207) şi 6 (235240) / 1938. econ. Bucureşti. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. (tâlcuire după Sf. Basil. Olimp N.. Teodorescu. 3141). Iaşi. pr. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Ciornei.. pp. din lb. 2768. protoiereu. 1). Gheorghe. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. trad. dr. 34 (132138). 2780. Teofil. Ed. 2772. Czernowitz (Cernăuţi). PF Patriarh. Ioan P. trad. dr. 2786. pr. pp. dr. Teodoret al Cirului. GB 910/1967. 826829. locaş împărătesc…) 2783. Ed. pp. 2784. Academiei RSR.. BOR 1112/1988. 2766. Constantin. Einleitung und Commentar. G. Ed. 924933.a. Universala. 74 p. II). Teoctist. (ed. RT 12 (pp. porumbiţa. 4 p. Veniamin. BOR 12/1965. pp. Teoctist Arăpaşu. cu aprobarea Sfântului Sinod) . Române unite. (licenţă) 2770. 1904. prof.118 2765. greacă de Costache. dr. Tilea. G. PF Părinte Patriarh. 1112 (411419) / 1947. GB 12/1971. mieluşeaua. Nicodim Aghioritul). 2130. 449455. pr. Cărţile bisericeşti. trad. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. Nicolae. Der Prophet Haggai. RT 5 (pp. Olimp N. GB 56/1960. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. (editarea Psaltirii. Fericitul. Ed. GB 6/1988. 8093. Mic dicţionar biblic. pp. GB 9/1958. Ioan P. Selbstverlag des Verfassers (Ed. dr. 496527. Teofilact al Bulgariei. 429446. Cărţile bisericeşti. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. F. 2782. prof. 506510. trad. IV)”. de Iacob. autorului). „Anul naşterii Domului Christos”. prof. F. Manual pentru clasa I secundară. Mirela. 143 p. Teodorescu. 572 p. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. Ţepelea. 2776. 2775. Ţincoca. 1948. Uranus. Bucureşti. Ţincoca. V. GB 56/1961. din lb. Terchilă. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 84 p. „Elemente de filozofie creştină”. Dumitru. pr. Olariu. prof. Const. Teodorescu. Teodoret al Cirului. econ. C. pp. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Naţionala” S. Ed. 302311. Thomsen. Gheorghe. I). (tâlcuire după Sf. 2774. Ed. Barbu. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. 2777. (1933?). 1926. 1905. 2778. „Viaţa românească”. 56 (219225). Ed. 1992.. pp. Fericitul. Terchilă. Veniamin.. 17 nov. „Predica de pe munte (probleme morale)”..

pp. pp. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. Material intuitiv pentru religie. I) 2803. Todoran. 2789. Alba-Iulia. a II-a. 529533. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. Todoran. pr. 2792. Apostol Pavel”. pr. 2790. 32 p. GB 46/1982. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. 2796. 9”. 1939. Todoran. Istoria biblică în chipuri. cap. Simion. BOR 910/1982. Todoran. pp. Vlad Sofronie. Sibiu. 2801. 2628) studiu exegetic”. urmări) 2802. pr. Bucureşti. Simion. GB 910/1982. Petru”. pp. Ţincoca. drd. pp. 1825). ST 56/1984. Tofană. Ioan P. (instituire. BOR ?/1937. econ. Simion. Todor. Tradiţie şi actele primelor secole. 3/1996. 2804. conf. pp.. traducere şi comentar. (cu ilustraţii pp. Sf. 680692.. „Preoţia universală. (ed. 2035. nr. 1937. 1937. Ed. ST 34/1982. 2000. pp.. semnificaţii. Eugen. C. Stelian. dr. Todeasă. 12/1997. MA 79/1978. R 12/1998. 206 p. Nichifor. Studiu introductiv”. Comentariu exegetic la I Petru II. prof. 2800. «Bucovina» I. 451452. Torouţiu. pr. GB 910/1982. în Glasul moţilor. prof. după Sfântul Apostol Pavel”. 2807. Todoran. drd. 1727. Studiu criticexegetic. în Credinţa Ortodoxă. Ştiinţifică. „Preotul Gh. MO 1012/1981. 2794. 1925.”. pp. Simion. 383 p. „Apostolul Toma necredincios?”. 218219. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». Ed. o enigmă a Noului Testament”. „I. 900909. dr. Simion. I. drd. Maion. Todoran. drd. 83 p. Tipogr. Simion. Todoran. 5-103) 2808. dr. Tofană. lect. Huedin. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. Todoran. 2809. D. E. Introducere. 3/1997. prof. GB 56/1979. Simion. „Sfânta euharistie (Matei 26. 523534. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. lect. drd. Cluj. RT 34/1941. pr. Todoran. Bucureşti. Pavel. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. Sibiu.119 2787. dr. Ap. 219230. pp. Scripturi”. drd. conf. Prologul Evangheliei a patra. conf. 605613. Paschia. pp. pp. Todor. 478486. Todoran. 1932. Arhidiecezană. Simion. (AlbaIulia). Scriptură. 5. 260. 1997.”. Stelian. 2810. 398406. pr. 1. Ed. pr. după Sf. Potopul lui Noe. pr. dr. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. pp. Agârbiceanu. drd. dr. Simion. «Dacia Traiană». pp.. Todericiu. GB 910/1981. Tipogr. Todoran. în Credinţa Ortodoxă. Stelian. Nichifor. Simion. drd. 2791. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. drd. „Despre inspiraţia Sf. 511523.. Ciornei. Simion. Todoran. 1966. 144 p. lect. (vol. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ap. 706715. Bucureşti. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. Todoran. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. „Reîntregirea”. dr. pr. RT 11/1937. drd. Todoran. 2795. Todoran. pp. drd. „Naţionala” S. Manual pentru clasa I secundară. conf. Simion. 103 p. T 1996. 2793. (AlbaIulia). 5370. Gheorghe. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. 132 p. pr. 2806. Simion. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. C. Ed. pp. 834843. pp. Despre minuni. Tofană. „Pr. 2797. ? . „Autorul Epistolei către Evrei.”. 329351. 204 p. MO 78/1988. Todeasa. 2799. Schiţă exegetică”. „Epistola către Romani a Sf. pp. pr. XVII)”. 2798. dr. Epistola Sfântului Iacov. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. 2805.

2818. dr. „Postul. pr. ClujNapoca. Tofană. pp. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. R 2/1990. pr. dr. R 12/1997. Tofană. conf. conf. conf. pp. R 4/1990. pr. Tofană. conf. dr. pr. AFTOC vol. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. ? 2813. conf. conf. STO 1/1992. Stelian. dr. pr. nr. 1922)”. conf. Tofană. Stelian.120 2811. Stelian. pp. Stelian. ? 2824. 7188. 325. în curs de apariţie. ? 2828. conf. 4. STO 12/1996. conf. Tofană. pr. dr. 2815. 2817. 47)”. conf. R 3/1990. Stelian. pr. pp. 111)”. conf. Tofană. conf. 2821. Stelian. Stelian. dr. conf. conf. 4. pp. dr. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. ? 2830. STO 1995. Stelian. Tofană. pp. 5360. ? 2822. remarcabil eveniment biblic”. pr. 47. şi comentariu). în Teologie şi ştiinţe umaniste. dr. dr. pp. 169177. dr. 2832. pp. R 11/1993. 1999. dr. STO 12/1999. „Păcatul îndoielii în credinţă. conf. 2825. Stelian. Tofană. dr. dr. după Epistola către Evrei”. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. II. Stelian. STO 12/1998. pp. pr. ? 2829. „La plinirea vremii. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. dr. 2814. Stelian. Tofană. Tofană. „Înnoirea noastră în Hristos”. STO 12/1994. STO 12/1993. pr. Tofană. dr. pp. Tofană. conf. conf. 1733. VII/1996. dr. 8499. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. „Epistola a 39a festivă a Sf. pr. pr. Stelian. pp. în lumina Epistolei către Evrei”. R 1/1990. 14. conf. Îndrumătorul bisericesc. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. Tofană. R 4/2000. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. Stelian. Tofană. pr. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. Atanasie cel Mare (trad. Arad. Stelian. conf. Tofană. Stelian. pr. Tofană. Tofană. Stelian. 2819. conf. 110)”. pp. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. 2816. Apostol Pavel (Gal. 2022)”. pr. Stelian. dr. ? 2812. dr. dr. ? 2826. 2. pr. conf. R 4/1990. pp. . 109125. 141159. 5973. pr. 2533)”. dr. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. Stelian. în curs de apariţie. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. Stelian. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. pr. pr. Stelian. pr. R 1/1995. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. Stelian. pr. pp. 20. 8. Rom. dr. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. Tofană. Tofană. 19. „Noul Testament comentat. dr. pp. conf. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. 2833. rev. R 7/1994. în viziunea Sf. Tofană. Tofană. pr. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. 1987. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. pp. ? 2823. pr. Stelian. dr. conf. 5161. 3753. Realizări şi perspective”. Tofană. Stelian. pp. AFTOC 2000. STO 12/2000. pr. AFTOC 19982000. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. ? 2820. conf. Tofană. Tofană. în curs de apariţie. dr. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. pp. De la robie la înfiere (Gal. 2827. Stelian. pp. pp. 2834. pp. 2831. „Hristologie.

pr. Tomescu. 113118. ST 910/1985. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Tipogr. 1925. Stelian. prof. Trifa. 62 p. pr. 350 p. Tipogr. (predici) 2850. 459 p. Sibiu. Floroiu. STO 4/1997. 1996. Tofană. Presa universitară clujeană. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. Tofană. Iosif. Tipogr. 1927. 31 p. Trifa. Bucureşti. Tipogr. pr. 2841. (popularizare) 2858. Sibiu. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. 2844. 2851. Instit. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Trifa. după Noul Testament”. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Sibiu. ST 5/1986. RT 2/1925. 7392. Oastea Domnului. 2838. 2836. pr. Iosif. Tofană. pr. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. prof. Trifa. 3845. Introducere în studiul Noului Testament. no. pp. Iosif. pr. Stelian. (non vidi) 2859. Arhidiecezane. 1928. 8499. STO 12/1994. Bucureşti. Iosif. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. conf. 1927. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Române Unite. Sibiu. cu 4 hărţi) 2846. 4. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. (popularizare) 2856. Cluj. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. Trifa. Bucureşti. pp. 32 p. dr. Presa universitară clujeană. Tolu. Trifa. pr. pr. Arhidiecezană. (cartea II. Stelian. 3. 31 p. vol. Cluj. Iosif. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. Gh. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Ionescu. pr. de arte grafice „Dacia Traiană”. Sibiu. 2852.. „Textul sfânt în limba română. pr. Corabia lui Noe. 105123. ST 56/1985. I. Tomescu. Trifa. Tomescu. 2840. Epoca Noului Testament. prof. 24 p. (cartea I. 1937. drd. Trifa. MB 79/1997. Ion. pp. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. 57 p. faţă de preoţia Vechiului Legământ. Tofană. Tofană. Sibiu. 95 p. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. dr. „Superioritatea preoţiei celei noi. Stelian. pr. 365381. Tipogr.. Ed. 253256. pp.121 2835. Bucureşti. Ed. 2837. 2842. Instit. 2853. Ed. pr. 1926. Cartea vieţii Biblia. Stelian. 1998. Stelian. pr. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 1925. „Cum am cunoscut Biblia”. RT 46/1922. C. 39 p. no. 1937. Oastea Domnului. Corabia lui Noe. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. Române Unite. Iosif. Tofană. 2843. Tofană. drd. 1997. 2845. 1924. 5059. Arhidiecezană. 104? p. «după rânduiala lui Melchisedec». M. Tomescu. „Biblia. de arte grafice „Dacia Traiană”. D. 32 p. pr. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Litografia C. (licenţă) 2849. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie.. 633647. 1907. Iosif.. Ion. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Trifa. Vasile.. cu 19 ilustraţii) 2855. Trifa. Proorocii în general. Trifa. cu chipuri şi icoane) 2854. 1128”. conf. 8299. pp. pp. „Biblia şi democraţia”. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. I. 1935. după Epistola către Evrei 7. pr. Stelian. Tofană. Gh. Iosif. RT 811/1921. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. AFTOC vol. Stelian. 1938. I. Sibiu. Stelian. dr. . Sibiu. pp. pr. Sibiu. Ionescu. 72 p. N. Ed. Din pildele Mântuitorului. pp. drd. pr. pp. pr. 31 p. Text şi canon. pp. I. 1925. dr. Dacia Traiana. nepaginat. Ed. Tofană. Tipogr. 2857. conf. pr. Iosif. Dim. 2839. (editat de studenţi. 110”. pr.

80 p. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. 15 p. Vâlcea. Ungur. Valaori. Ioan. pp. Iosif. 22 p. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. 22 p. Iaşi) 2879.. Cărţilor bisericeşti. 1936. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. MB 46/1995. Ioan. Arad. Curţii regale. 2865. Alexandru I. Spre Canaan. pr. Iuliu. Liviu. Ioan. 128 p. protos. ST 12/1973. Tipogr. Vâlcea.. (extras din vol. accente”. 72 p. Ed. 2866. 79 p. Văcariu. Sibiu. pr. Usca.. Curţii regale. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. pr. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. drd. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 2869. Iosif. 2882. 1314)”. pp. Victor. Alexandru. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. 557567. I. Spre Canaan. 192210. publicat şi adnotat de . Iosif. 2867. Valaori. Ioan. pr. pr. Ed. Bucureşti. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Vechiul Testament (bucăţi alese). (non vidi) 2861. Ed. 1910. 1904. Usca. Trifa. Tulcan. Liviu. Tudor. pp. Omagiu lui C. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Sibiu. Cărţilor bisericeşti. pp. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. Tipogr. pr. Alexandru. 1025. Bucureşti. publicat şi adnotat de .. 2883. Vechiul Testament.. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Text grec. 72106. pp. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. pr. 80 p. (non vidi) 2878. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. dr.. Liviu.. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Tudorache. Turcu. pr. pr. Bucureşti. 64 p. pr. Ed. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. 1997. 2871. Turcu. pp. 1922. Sodoma şi Gomora. 1918. Tudor. (non vidi) 2863. O 34/1996. 79 p. Sfintei Monastiri Neamţu. Ed. 143171. precizări. Damaschin. 4557.. Cartea românească. în ziua de 27 martie 1927 de . Dimitrescu. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. pr. 3343. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. drd. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. Ioan. . Trifa. Tudorache. drd. 2560. pp. 2872. Vâlcea. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 1922. publicat şi adnotat (bucăţi alese). Tipogr. Trifa. Text grec. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. drd. O 4/1972. Ed. O călătorie la Ierusalim. pr. 1956. pp. Oastea Domnului. pp. în vol. 3552.. 587602. 1928. Valaori. N. 2880. Tipogr. Trofin-Hagiu. 2864. Tipogr. pr. ST 510/1979. 1928. Trifa. Iosif. 2874. pp. Sodoma şi Gomora. Iuliu. Arhidiecezană. 64 p. Iuliu. drd. drd. Valaori. 1936. Sibiu. Oastea Domnului. pp. 2877. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. 2862. 2881. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. Ioan. 318. Bucureşti. pp. 2875. 2884. pr.. Alexandru. N. 2868. Biblie şi Teologie. drd. Tudor. ST 12/1980. MB 5/1988.. RT 12/1936. (exegeză) 2876. Bucureşti. 888912. ST 12/1996. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”.122 2860. „Tradiţia în Epistolele pauline”. Ed. BOR 78/1981. 2873. 47 p. pr.) 2870. 1937. Vechiul Testament (bucăţi alese). MB 1012/1994. Cartea românească. 914. Tudor. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. MA 5/1987. Diecezană. Text grec. Sibiu. 1929. Sibiu..

Scurte învăţături din evangheliile dumincale. (despre traducerile româneşti) 2896. pp. Galaction. 1934. „Laudă păcii (Isaia 2. prof. pr. Tipogr. Emilian. pp. PG. 1929. cl. 477490. după PG¸ vol. pp. Ionescu. Sfintei Monastiri Neamţu. 96 p. prof. pr. 2892. Ed. 244. 1935. Vasiliu. protosinghel.. Bălănescu. dr. Bucureşti. Oscar Cullmann la Sibiu”. Radu. 261277 A)”. ST 1/19341936. (popularizare) 2886. XVI + 128 p. 192 p. pr.. MMS 1012/1969. V. Cultura românească. Vasile. pr. Sibiescu. Vasile. 1909. Vasilescu. Vasile cel Mare. MMS 5/1939. Vasiliu. 1974. prof. I secundară. Popescu. nr. N. din lb. Gala. prof. 2902. pp. pp. 2899. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. „Epistolele Sf.. (dogmatică) 2900. Ioan Călinescu.. prof.. 2907. „Evanghelistar. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. BOR 34/1979. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ol. MMS 6/1936. pr. trad.123 2885. pp. Idei misionare şi sociale”. pp. Ed. 10821094. manual pt. Bucureşti. protos. Librăriei teologice. Cele şapte cuvinte de pe cruce. din lb. 237242. Fraţii Dumitrescu. Cezar. prof. Dtru Băcănescu. 1939. col. pr. 62 p. Tipogr. Ioan. 210211. Vasile cel Mare. Buzău. 2906. diac. MMS 9/1937. 1944. Bucureşti. trad. Vasilescu. pp. V.. trad. dr. Doina. 2897.”. Vasilescu. D. BOR 1112/1984. univ. Valentin. Vasiliu. ST 78/1975. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. stavr. 351361. „Omilia XVI a Sf. pp. 114 p. „Vizita prof. „Glossolalia”. sfântul. prof. 9098. GB 1112/1974.. N. N. 626628. Tipogr. „K. GB 1112/1975. drd. 2908. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. 2890. Vasilescu. N. Vârlan. ic. Cezar (posibil articolul e nesemnat). Cezar. Hristos e biruitor în veci. Buzău. pr. 1929. 599607. Schubert.. 144 p. 14041405. nr. pr. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. 2888. 457462). Bucureşti. I. Vasilache. pr. din lb. Gh. Biblia în Ortodoxie. pp. Apostol Pavel. diac. ierom. diac. 772776. 2893. prof. 356377. 2905. 1939. Tipogr. după Migne. pr. Vasile.. 138 p. prof. I. Vasile cel Mare. N. ic. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. „Noul Testament. Comentar la Psalmi. Ioan I. pr. Vasilescu. 18 p. 245. pr. 31. pr. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. traduit de l’allemand par A. I. 2898. I. Vasile cel Mare. Teodor M. I secundară. Buzău. 4)”. greacă de Fecioru. Sf. 2887. 1935. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. ST 56/1975. prof. trad.. 50 p. greacă de Petrescu.. pp. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. XX.. Vasilescu. Ed. 2) 2895. du Cerf. Elemente. 350354.. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”.. 2891. a IIa secundară. din lb. Vasile. dr. Vasile cel Mare.. 471474. greacă de Căciulă. 78 p. Haralambie. N. Ionescu. Cultura românească. pp. Vasilache. 2889. pr. dr. 84. Vasilescu. Sf. trad. pr. vol. Radu. Ioan N. 2894. cl. ST 78/1964. Beiuş. 327 p. Sf. (predică) 2901. Buzău. Fundaţia „Regele Carol II”. Gh. . Vasilescu. Tobit (exemplificare)”. Vasilache. 2903. Tipogr. Vasile. pp. prof. din lb. Ed. 1939. Liefooghe Lectio divina. greacă de Gheorghiu. Emilian. Paris.. dr. O 3/1955. Ed. „Cuvânt către bogaţi”. magistrand Dumitru. Ioan I.. C 1912 (pp. Sf. 2904. greacă de Popescu. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. Vasilescu. I. 277304. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). Nicodim.

Verzan. 2916. Caransebeş. dr. „Sfânta Scriptură. Verzan. Bucureşti. 337352. Ms. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. 150152. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. pp. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 79118. pp. Sabin. O 2/1991. Verzan. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. pp. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. 105184. dr. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. Sabin. 2927. Preoţii (presbiterii)”. 2926. pp. 49105. 2925.124 2909. . La deuxième epître de Saint Pierre. „Panţâru Grigore. Sabin. ST 34/1992. BOR 12/1984. Sabin. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. pr. pr. Sabin. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. 2921. Ioan. dr. 2912. 332. Verzan. 2917. Paris. ST 12/1960. Muzicală. „Erich Fuchs. Verzan. pp. 4583. 49? 2930. pr. dr. ST 1/1990. Sabin. pp. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. dr. Pavel. Ed. Sabin. l’Epître de Saint Jude. pr. 2919. pp. pr. „Societatea biblică din România. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). Verzan. 2924. pp. Sabin. 345. 2922. pp. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. Ap. Verzan. Pavel. ST 2/1991. dr. pp. ST 12/1996. ST 12/1992. pr. 2928. ST 2/1989. pp. 2914. 5115. magistrand Sabin. a Va. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. 2915. (ed. pr. Tipogr. dr. 53101. Sabin. Velovan. ST 56/1991. Verzan. O 3/1991. 160/IV34. Verzan. pr. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. 4060. prof. Verzan. O 1/1994. Sabin.”. Verzan. 2923. pp. 28115. „Credinţa şi faptele bune. ST 1/1991. 3876. BOR 79/1991. 1911. Prezentare generală”. pp. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. ST 4/1991. „Epistola I către Timotei a Sf. dr. Sabin. pp. pr. ST 56/1955. Sabin. pr. Sabin. 4283. Verzan. Pierre Reymond. ST 3/1991. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. 495510. Introducere. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 2910. diac. pp. pr. 1982. Verzan. Diaconii”. pp. pp. pp. dr. 2929. dr. 196 p. pp. pp. pp. 223 p. Sabin. 350. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 56/1990. Sabin. Verzan. 2931. ST 1/1989. pr. 25105. Verzan. Sabin. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. Velea. ST 2/1990. Episcopul (II)”. Marin. Verzan. Sabin. dr. Introducere. Ap. pp. Verzan. Verzan. MO 5/1988. temei. Episcopul (I)”. ST 910/1954. Verzan. dr. pr. traducere şi comentariu”. pr. Verzan. 2918. pr. ST 46/1995. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. Diecezană.”. dr. 3247. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. 1980. pr. 2932. 2920. 350. pp. dr. magistrand Sabin. pr. 2551. pr. Verzan. 3078. pr. dr. 2913. 32 p. Sabin. dr. pr. 139142. îndreptată şi completată) 2911. traducere şi comentariu”.

D. pr. traducere şi comentariu”. 143147. traducere şi comentariu”. 676 p. „Predica apostolică (temă. (doctorat) 2938. 10491057. traducere şi comentariu”.. Noul Testament. Introducere. Sabin. MO 7-8/1960. Sabin. Dumitru. Sabin. William Temple. pp. pp. dr. 1982”. p. a IVa. Dumitru. „Un nou tip de concordanţă biblică M. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. ST 3/1988. pp. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Pavel. pr. Dicţionar al Noului Testament. pr. 256 p. text francez. 10112. RT 1011/1939. 422-457. GB 56/1985. 433435. 1938”. MO 56/1955. Sabin. 9115. pp. pr. Sabin. EIBMBOR. Bucureşti) 2949. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf.. Verzan. „PaulGerhard Müller. Verzan. D. + 7 hărţi şi planuri”. Sabin. Verzan. „Predica de pe munte. pr. 2937. pr. drd. izvoarele)”. pp. 2935. Sandevoir. Odelain. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. pr. Sabin. BOR 46/1992. BOR 12/1987. Sabin. ST 4/1986. Veştemean. Ap. Verzan. London. traducere şi comentariu”. pr. «Biblische basis Bücher». 598604. pp. 2947. pp. ST 6/1988. Ap. BOR 34/1986. by chinese artists. pp. „The life of Christ. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. Verzan. pp. Bucureşti. 2946. pp. Sabin. (Viaţa lui Hristos. 2952. traducere şi comentariu”. 528 p. pp. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. O 1/1991. Sabin. 2955. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. 2954. 2942. Sabin. Pavel. pp. 2936. Readings in St.”. pr. Verzan. „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Verzan. pr. Ioan Mircea. John’s Gospel. Stuttgart. Verlag katolisches Bibelwerk. Sabin. GB 3/1987. 1485. ST 78/1984. Barbara Aland. 1984. pr. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. pp. pp. Viezuianu. Stuttgart. 2945. Pavel. pr. 2943. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. 2953. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. GB 3/1988. pp. MO 9-10/1954. pp. 10101. 343. 2934. 1983. pr. Paris. Der Text des Neuen Testaments. „Dr. pp. Pavel. ST 2/1988. GB 11/1958. Séguineau. 2944. Verzan. RT 78/1939. Introducere. 7580. Sabin. pr. 470471. pp. London. pr. „Kurt Aland. Verzan. 2939. pp. pp. 1939”. Verzan. Edition du Cerf. Sabin. . Verzan. ST 12/1977. Deutsche Bibelgesellschaft. R. planul. 510-525. Verzan. GB 12/1958. ed. ST 5/1988. 91102. Verzan. dr. „Epistola I către Timotei a Sf. 12521263. 8182. P. O. Verzan. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. Introducere. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. 2948. 2941. Sabin.”. de artişti chinezi). Verzan. Veştemean. Sabin. 116128. Sabin. în col. pp. Introducere. rev. statut) 2940. 1985.125 2933. Verzan. 277-294. pr. Ioan). (2228 febr. 7124. Verzan. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. (înfiinţare. 7897. drd. Bardy. Pavel. Sabin. ST 4/1988. Band 1. pp. 87. 30108. „Pr. Viezuianu. Ap. pr. 3676. „Epistola I către Timotei a Sf. 2951. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. Verzan. Verzan. (Citiri în Evanghelia Sf. pr. GB 1112/1975. Introducere. Concordanţa Bibliei. 4043.

Sibiu. pr. prof. pp. pr. 2974. pp. 285304.. Liviu. 5670.. diac. drd. Studiu istoriccritic. 335 p. TV 1112/1992. 2976. prof. Sofron. prof. înainte de sosirea israeliţilor”. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. Vlad. Prologul Evangheliei a patra. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. pp. pr. S. 2980. predestinaţia) 2977. Vlad. 92 p. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. ST 12/1980. ST 56/1955. pr. Sofron. 23 p. Sibiu. Vizitiu. pr. MMS 13/1985. pr. Mihai Gh. „Renaşterea” 10/1943) 2963. pp. 145154. Arhidiecezană. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. 2967. 1940. nr. ST 36/1950. 2978. MMS 57/1994. Sofron. Vizitiu. Mihai. 22) 2972. 1941. 2966. pp. 2959. Studiu criticexegetic. dr. Vlad. 1941. prof. Dumitru. 2960. prof. prof. Tipogr. O 2/1983. prof. dr. Cărţilor bisericeşti. 158173. pp. pr. 2970. prof. Viezuianu. Vlad. „Iisus Hristos viaţa lumii”. 588590. Vintilescu. dr. 2539. 134 p. Vlad. „Grigorie Marcu T. În jurul unei formule liturgice de origine biblică.. Vîlcea. Mihai. 83 p. Vlad. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. 158177. Tipogr. dr. drd. ST 34/1978. diac.126 2956. (popularizare) 2973. 286297. Sofron. Sofron. 3749. 4252. drd. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. Cluj. „Preistoria biblică. (cu bibliografie) 2979. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. dr. ST 78/1951. Vlad. drd. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. pp. pr. drd. Tipogr. „Grigorie Marcu T. (profeţii. Vlad. drd. 660671. 91118. prof. RT 2/1995. Sofron. BOR 910/1941. 2957. prof. (extras din rev.. pr. Sofron. Liviu. păstor de suflete”. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. pr. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. 2969. pp. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 1943. pr. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. Sofron. Viezuianu.. 2968. pp. 4263. pr. pp. Vizitiu. pr. Nechit M. Dumitru. 6988. „Sfântul Apostol Pavel. 206 p. pp.. (cele 3 sola. dr. Arhidiecezană. O 1/1954. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. prof. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. Petre. .. pp. mariologie ortodoxă) 2965. 181192. drd. Bucureşti. lect. Mihai Gh. Vinereanu. Vlad. pr. 97 p. pp. pp. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. 92 p. Mihai. prof. 1943. pr. pp. Arhidiecezană. 587588.”. Şcoala mitologică. Vlad. Viezuianu. dr. pr. Vlad. 2962. lect. pp. Universala. O 1/1969. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. Sibiu. Tipogr. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Vlad. Mihai. Sofron. 506515. drd. pr. ST 34/1954. Antropologia paulină. (seria Popasuri duhovniceşti. Sibiu. Vîlcea. Sofron. O 1/1983. 2961. pr. pr. pr. 2975. 113122. BOR 910/1941. pr. prof. 2958. 1941. Dumitru. Sofron.. 2971. 1937. Tălmăciri biblice pentru tineret. 437448. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. ST 58/1977. 1929. Ed. Craiova. Sibiu.”. Vizitiu. pr. drd. Studii biblice. pp. RT 1/1995. Vizitiu. Tipogr. pp. ST 910/1977. naşterea. dr. Vizitiu. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. 2964.

Vornicescu Severineanul. Vlad. 2991. Constantin. 2986. „Hellenism at the dawn of the christian era”. Sfântul GheorgheVechi. din lb. prot. 1909. prof. 1947. Cartea I. 2994. MA 34/1957. ca dar harismatic. Edit. pp. dr. Ed. trad. Ed. RT 78/1934. Timişoara. „Noul Testament cu Psalmii. S. Voulgaris. Fichmann. Graiul literar. (Seria teologică.) 3000. D. 83 p. Vornicescu. Kallistos. Deheleanu. trad. 818819. Eclisiastul şi Apocalipsul. nr. Societatea tipografică bucovineană. în Almanach jubiliar 18841909. pp.. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. 1912. Betleem. 144 p. trad. 20 p. (p. 3002. Sibiu. greacă de Buga.. D. Ed. Christos Sp. Sofron. Cernăuţi. MB 5/1986. 10301039. D. arhid. pace.. pr. Nicolae. 433. Emilian. Victor. pp. dr. Cernăuţ. arhiereu Sofronie. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”.) 2998. Ioan. 1901. dr. Voiteşti. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). Bucureşti. 1937?. episcop al Diokleei. Wespal. Nestor. Voiutschi. Bucureşti. O 4/1981. rezumat în română) 2995. ? p. Instit. 2985. BOR 78/1974. Bucureşti. (posibil nu ort. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. 1231. „Studii de teologie biblică”.. pp. 3001. Institutului biblic. 1909. Impresii de călătorie. P. pp. Viitorul. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. Ed. de D. prof. 44 p. Locurile Sfinte. mitropolitul Olteniei Nestor. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. pp. Sibiu. G. 22 p. 409421. şi Demetrescu. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Vlăduceanu. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. din lb. ?. 2983. prof. 2992. Şt. Sibiu. prof. «Oastea Domnului». editat de Societatea „Academia ortodoxă”. Voiutschi. Voiutschi. pp. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». Carte II. introd. Jean.. „Hristos în teologia contemporană”. Ioan. 2997. Cernăuţ. dr. RT 56 (pp. 2987. 2999. . franceză de Florea. VIII + 161 p. 23) 2982. pp. Voulgaris. Miracole şi proverbe culese din Biblie. Braşov. şi Proksch. XIV + 514 p.. prof. BOR 78/1975. Voicescu. dr. 425433. pr. pp. trad. Wearner. Episcopiei Aradului. Wechsler. Christos. 73 p. 1972. 1905. prof. 1021. Anişoara. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. Constantin.. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. Apocalipsul. prof. Vornicescu Severineanul. Cernica. trad. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. (trad. Zăgrean. Nestor. 2000. Voicu. Ierusalim. BOR 56/1974. D. dr. 800 p. de Florea. prof. 1943. Elena. 3003. „Pr. Iosif Trifa. W. 278298. Tipogr. engleză de Carol. Tipogr. Iordan. 123134) şi 7 (170177) / 1926. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. MA 78/1985. 8390. grafic A. dr. Ware. arhid. dr. + 3 hărţi”. Tâlcuirea Evangheliilor. 2984. 263 p. 2990. Vonica. (referat la Conferinţa creştină pt. 279280. Achimescu. 2988. pp. Vlad. Emilian. Alonzo J. Concordanţă biblică antisectară.127 2981. 304306. Vuilleumier. pp. 1934”. Galaţi. „Despre bucuria creştină”. 901911. prof. Alex. Zăgreanu. Diecezană. Emilian. 1925. EIBMBOR. RT 34/1996. dr. „Ic. arhid. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. Ion.”. MA 46/1981. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. 216 p. 2730 mai 1975) 2993. Nazareth. din lb. Societatea tipografică bucovineană. Proverbele lui Solomon. Libr. Vulpescu Craioveanu. ST 46/1994. dr. pp. stavr. 2996. Bucureşti. dr. 573593. şi stud.

O 1/1983. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. drd. 6)”. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. 3020. pp. teol. 288305. 1933. 1955. magistrand Anatolie. ierom. Ed.128 3004. MA 1012/1980. O 4/1982. prof. Zaharia. Episcopiei ortodoxe române. greacă de Grigore. 3010. 94103. I. Cozia. 3008. . pp. Corneliu. pp. 3007. 1901. 240249. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. O 2/1982. Corneliu. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. ierom. Vechiul Testament şi creştinismul. magistrand Anatolie. 364376. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. 873877. prof. pr. MA 13/1963. Zăvoianu. Zota. Vâlcea. Zamfir. trad. 301 p. Iacob”. Cluj. ST 910/1965. arhid. Ed. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. pp. Modest. Sava T. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. (licenţă) 3022. ierom. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. Ioan. C. 62 p. Bucureşti. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. 3014. Ioan”. ierom. 3005. Zamfir. Ciprian”. şi Saru. şi Saru. dr. pp. 255265. 3012. din lb. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. Cozia. Ed. Modest. Ioan. Modest. 424 p. Zamfir. drd. C 112/1937. MA 46/1965. 599605.. drd... Eutimie (sau invers?). Mircea Modest. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. Curţii regale. trad. 3019. Zigabenos. 1931. pp. GB 12/1980. Zamfir. G. 3015. pr. 3011. II). „Figurile biblice de stil şi predica”. 882899. pp. 161187. 6871. prof. 492502. Zarea. pp. 1937. pp. 3017. drd. Rm. ierom. prof. 3006. pr. Tipogr. MA 79/1980. Zarea. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. 3009. dr. pp. Zăgreanu. 3013. pp. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. Oradea. L. C. arhid. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. 496509. MB 910/1962. I). drd. „Actualitatea Epistolei Sf. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. 3018. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. XVIII + 388 + 2 p. Zamfir. GB 34/1976. pp. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Zamfir. 808816. pr. Vâlcea. drd. prof. greacă de Grigore. drd. ierom. GB 910/1981.”. din lb. Eutimie (sau invers?). acad. Zigabenos. Zamfir. Zugrav. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. Modest. prof. 3021. pp. Sava T. 61 p. Zarea. drd. prof. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. I. MA 1012/1979. Rm. Zăgreanu.. Muntean. pp. Modest. GB 34/1961. pp. „Dr. 310311.. 3016. 556571. drd. Modest. ierom. episcop Valerian. Zăvoianu. A. St.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful