1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

EIBMO. 405 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. de IPS Nicodim. Sfânta Evanghelie. (ed. Bucureşti. a VIIIa) (non vidi) ***. EIBMO. Sibiiu. EIBMBOR. (sub îndrumarea PF Teoctist. ed. 65. Institutul de arte grafice C. a IIIa. a IIIa) ***. a IIIa) ***. f. 462 p. 69. Tipogr. f. 70. 74. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIIa) ***. 1968. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . (cu binecuvântarea PF Iustin. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Cărţilor bisericeşti. Koloszvár. 232 p. (trad. ed. de Nicodem.. 1990. 64. Psaltirea. Tipogr. ***. 1994. 1939. Bucureşti. 313 p. a VIIIa) ***. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Justinian. Patriarhul BOR. 542 p. (ed. RâmnicuVâlcii. Arhidiecezană. Tipogr. 1927. Tipogr. de Nicodem) (non vidi) ***. 508 p. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIa) ***. (trad.a. ed. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 71. 78. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (cu aprobarea Sfântului Sinod. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Psaltirea. 331 p. bisericească. EIBMBOR. Ed. Tipogr. 1971 (1990). Psaltirea proorocului şi împăratului David. Chişinău. stareţul Mănăstirii Neamţu. Bucureşti. 75. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 65 p. 1943. ed. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Sfânta Evanghelie dela Marcu. episcop. 80. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. (cu binecuvântarea PF Justinian. 313 p. Psaltirea. patriarhul României) (non vidi) ***. Bucureşti. 1907. Bucureşti. 1975. Psaltirea proorocului şi împăratului David. ed. 367 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a IVa) ***. EIBMBOR. 1910. 67. a IVa) ***. Cernica. a VIa) ***. Cărţilor bisericeşti. tipar 1990) ***. 63. (după ed. 317 p. 1915. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. 1913. ***. 67 p. (trad. Bucureşti. 313 p. Bucureşti. Episcopiei ortodoxe române. Patriarhul BOR. 76. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 367 p. ed. Tipogr. 1926. Sfânta Evanghelie dela Ioan. 1971. (cu binecuvântarea PF Iustin. ed. 1984. 395 p. 351 p. Institutul de arte grafice C. ed. 1943. Tipogr. 72. Cărţilor bisericeşti. 32 p. I-a) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Patriarhul BOR. Sfetea. 66. Patriarhul BOR.. Bucureşti. Patriarhul BOR. (cu binecuvântarea PF Justinian. ed. Psaltirea prorocului şi împăratului David. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. 73. Sfetea. Societăţii de cărţi religioase. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti.4 60. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Patriarhul BOR. Psaltirea. 61. 79. a VIIa) ***. EIBMO. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a VIIa) ***. a Va din 1913. EIBMBOR. Societatea pentru răspândirea Bibliei. Patriarhul BOR. a IIa) ***. Eparhială „Cartea românească”. 1981. XVI + 285 p. 68. EIBMO. Tipogr. Bucureşti. ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 367 p. ***. 77. 1907 (în foaia de titlu 1906). Sfânta Evanghelie de la Luca. Ed.a. ed. 367 p. 1904. 461 p. (cu binecuvântarea PF Justinian. (non vidi) ***. 62. ed. comanda pt.

Bucureşti. Sfînta Evanghelie . (colecţia Plural. O 1/1975. Evanghelie după Mateiu cu comentar. 94. pp. Sfânta Scriptură. Abrudan. 90.”. engleză de Scriban. Florica. ST 910/1962. ?.. 233242. episcop. 60 p. Paris. ST 34/1963. Trei apocrife ale Vechiului Testament. Dumitru. Les institutions de l’Ancien Testament. autorului. Alexandrescu. 549550). ?. VIII + 354 p. C 58/1923. ?. magistrand Dumitru. 84. Miron. Institutul Biblic) ***. la îndemnul IPS Dr. D(umitru). prof. Societatea biblică britanică. Bucureşti. 541 p. 1976. ST 78/1962. Cărţilor bisericeşti. Iaşi. (trad. Abrudan. Bucureşti. ST 12/1975. 415426. Civilizaţia feniciană. trad. 1912. 13. 1937. pp. 408409. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). „R. 86. Abrudan. 941943. 99. Bucureşti. seria «Popasuri duhovniceşti». vol. 285 p. 205. Tipogr. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. Testamentul lui Avraam. Patriarhul României) ***. „O desgropare nouă în Palestina”. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 290 p. Abrudan. sub egida Patriarhia Română. Avraam în lumina Evangheliei. MA 46/1978. lect. 82. 105.a. Facerea. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. 205 p. C 1913 (pp. 541549.. RT 5/1937. pp. MA 1012/1979. I. preţul 200 lei”. Sibiu. 1937. pr. MA 46/1978. pp. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. din lb. (non vidi) ***. 4 28. Arhidiecezană. 104.p. 89. ?(Redacţia RT). . Ed. 101. Abrudan. 16. pp. Cernăuţi. lect. Luca. III (Mat. (non vidi) ***. Eparhială „Cartea românească”. 207213. C 112/1933. note şi prezentări de Bădiliţă. „Dr. RT 8/1922. 100. Tipogr.”. Abrudan. din lb. 97. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie.. nr. MA 910/1963. o. vol. 85. 98. germană de Tarnavschi. 3540. pp. 105 p.”. pp. Tipogr. „Constantin Daniel. Tipogr. 94 p. 85 p. „Probleme actuale biblice. I. „Pr. pp. Eclesiastul în versuri. Societatea biblică britanică. f. 768772. Cristian. D(umitru). Abrudan. Sf. 1941.Religie) ***. 96. Cărţilor bisericeşti. pr. Iosif şi Aseneth. 93. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ed. magistrand Dumitru. 1979. Arhidiecezană.. Polirom. Abrudan. 1960. ***. 102. Dumitru. pp. 391395. greacă. 141155. 1936. Florica. 64 p. Testamentul lui Iov. II. de Vaux. cu aprobarea Sfântului Sinod. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. magistrand Dumitru. trad. Vasile. XXX + 1525 p. f. Sfînta Evanghelie . pp. 489502. Chişinău. pp. Vechiul Testament 1. 83. 2. ***. „Isus Hristos”. pp. Sfînta Evanghelie de la Matei.. pr. Miron Cristea.. dr. 48 p. 188192. „Constantin Daniel. p. Bucureşti. 294 p. Orientalia mirabilia. Abrudan. 103. ST 78/1963. trad. 87. după textul Septuagintei. D(umitru).a. Societatea biblică. pr. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. de Nicodem. 91. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. broş. Vasile Gheorghiu. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. din lb. (non vidi) ***. Abrudan. Ioan. 1933. 92. engleză de Scriban. Ştiinţifică şi enciclopedică. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». Arad.5 81. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. trad. 2000. ?. pp. 20). (cu binecuvântarea IPS Nicodim.”. vol.. 95. 88. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. 1912. „Împărăţia cerurilor”. Abrudan. pp. confruntat cu cel ebraic. (trad. D. din lb. RT 9/1922.. Tipogr. din Biblische Zeitfragen. 198201. magistrand Dumitru. 1929. 189225.

110. poezie”. dr. 122. 1998. pp. rezumat în engleză) 113. Abrudan. judecata şi viaţa particulară”. dr. pr. Abrudan. în vol. pp. puritate. pr. Abrudan. Abrudan. Abrudan. Înalt Prea Sfinţitului dr. Dr. Dumitru. 139149. 130143. Nicolae Neaga la 95 de ani”. Eparhială. Teologie. pp. 116. prof. Dumitru. Biblie şi Teologie. dr. Dumitru. Abrudan. RT 3/1994. Sibiu. 142143. pp. 1988. D(umitru). „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. Abrudan. pp. prof. „Cântarea Cântărilor iubire. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 509514. Dumitru. prof. 119. pr. dr. Abrudan. MA 34/1983. MA 3/1987. prof. Dumitru. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Sibiu. 186194. dr. pp. pr. RT 3/1994. RT 1/1992. Biblie şi Teologie. 118. pp. prof. Sibiu. pr. prof. 1992. prof. pp. Dumitru. 114. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. pr. pp. pr. Dumitru. nemurirea sufletului. 115. dr. (extras din RT 34/1996) 112. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 453471. puritate. „Părintele Prof. 562567. Dumitru. (doctorat) 108. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. „Cântarea cântărilor iubire. în vol. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. Dumitru. Abrudan. pp. dr. 35. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. prof. pr. pp. lect. RT 34/1996. Dumitru. poezie”. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 1997. pp. dr. 1996. 117. 310. pr. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. 820. Abrudan. istorie. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 120. prof. Dumitru. pp. frumuseţe. MA 34/1985. pp. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. Sibiu. 181188. pr. 2429. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. dr. Sibiu. pr. 59193. dr. Abrudan. Dumitru. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Tipogr. MA 13/1979. prof. 4451. 109. (pp. Dumitru. RT 2/1992. pr. Imprimeria de Vest. vol. Abrudan. prof. pr. Dumitru. (extras din MB 12/1984. dr. Dumitru. MA 910/1983. 107. Abrudan. Ed. pr. 1984. frumuseţe. pp. Abrudan. 123. 3952. 264270. lect. pp. ST 34/1978. prof. studiu în vol. slujire. 1997. dr. O 3/1975. lect. Abrudan. pr. Abrudan. dr. Dumitru. dr. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. 717. prof. 130143. Tipogr. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 111. Abrudan. ecumenism. pr. Oradea. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. prof. 7174. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Abrudan. 125. Mitropolitul Ardealului. Abrudan. pp.6 106. pp. prof. Ed. dr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. în vol. articol în Teologie. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. dr. pr. prof. Dumitru. pp. Abrudan. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. în vol. prof. „Palia de la Orăştie (15821992)”. Dumitru. Dumitru. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 820) . pr. pr. 1014. ST 78/1985. Antonie Plămădeală. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. editat sub egida „Universitatea din Oradea. pp. 14 p. viaţă bisericească. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Eparhială.

144. pr. MMS 12/1982. 135. pr. diac. Ed. 720. Tipogr. 689700. Achimescu. 7486. 1997. Cântarea cântărilor. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. greacă de Coman. Emilian.. Arhidiecezană. Vasile. 135136. 16 p. 149. 8 planşe. Arimateea”. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. 1527. pp. Bucureşti. ed. pr. pr. pr. MB 79/1967. 352 p. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. EIBMBOR. prof. MA 5/1986. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. 60 p. pr.”. prof. Abrudan. Andreicuţ. drd. pp. „Religia evreilor: Iudaismul”. MA 5/1986. 22)”. Agurides. Ilie Gh. pr. Savas. pr. Abrudan. Bartolomeu Valeriu. trad. Dumitru. ST 56/1989. pp. Constantin. Anastasiu. + XXXII planşe. pp. PF Părinte Iustin. pr. Tipogr. Dumitru. prof. „Biblia lui Şerban tricentenară”. Bucureşti. Ioan. B. pr. Alexandru. ST 2/1990. Apocalipsa lui Ioan. pp. . Ioan. D. pr. Paris. Bucureşti. 13) 140. „Fiul Omului”. Bizantină. Bucureşti. nr. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. prot. Abrudan. Corniţescu. Studiu archeologicistoric. Clemenţa. de pr.. prof. Dumitru. MB 56/1990. pp. pp. Cezareea. 45 p. Ioan. Ioan. Andreescu. Nicolae Neaga. Nicolae. tipărit cu binecuvântarea. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. BOR 910/1988. 1938. pp. GB 6/1988. drd. 128. 131. Arhidiecezană. 1977. (licenţă) 148. MB 79/1975. 102117. pp. 2632. din ebraică. Sibiu. 137. 53/1966. din lb. 91 p. Savvas. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. doctorat) 139. (colecţia Popasuri duhovniceşti. 136. Ed. Andreicuţ. pp. seminar. „Casa de lângă mare Jope. Dumitru. Ed. trad. 712. 133 p. 127. 3034. dr. (trad. prof. pp. Credinţa ortodoxă. pp. Abrudan. D. după învăţătura Noului Testament”. 145. Alexe. Dumitru.. 1994. „Psalmul 50”. „Biblia lui Şerban. dr. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 146. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. (l. Sfântul. prof. prof. prof. Alexa. a IIa. 17) 141. 5362. (licenţă) 147. 132. (date geografice şi istorice) 142. 428 p. pr. Alexandru. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. 43 p. 133. pp. Tipogr. Dumitru. 368372. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. Ailincăi. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. dr. econom Ioan. Ambrozie al Milanului. Sibiu. pr. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. pp.7 126. pp. 1985. Agouridis. Anania. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. Bucureşti. 129. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. Dumitru. MA 6/1989. 1905. Alexandrescu. (popularizare) 138. 1128. nr. Aleuţă. pr. A. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. 141155. Ioan. pr. 550560. pr. O 3/1974. MB 12/1984. Ştiiţifică şi enciclopedică. GB 78/1962. prof. Alexandrescu. 452 p. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. D. Ed. 1937. dr. pp. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. 130. 467472. 236249. dr. 1902. drd. 5880. pp. BOR 12/1982. de Ion V. Abrudan. RT 56/1935. trad. monument de limbă teologică şi literară românească”. arh. prof.. 134. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Abrudan. conf. (colecţia Popasuri duhovniceşti. Curţii regale. EIBMBOR. Ştefan. prof. Cernăuţi. Abrudan. 1940. 8498. pp.

„Concepţia paulină despre Biserică. engleză de Rus. MB 1012/1995. 1997. 1940. dr. de dr. Sibiu. 1999. (doctorat) 163. divinitatea şi umanitatea. Şt. Tipogr. pp. IV în lumina Sfintei Scripturi. 104128. Limes. Oradea. 164. Teodor L. (ed. magistrand Leon Gh. 173. Baba. Introducere. Iaşi. C. 470488. traducere şi comentariu. dr. Leon. p. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. 172.. B. II. Leon Gh. 1997. 339341. Fondului bisericesc român din Bucovina. 260 p. Ed. (introd.. p. RT 56/1933. 877879. ştiinţific şi biblic. N. dr. 1933. Tipogr. 152. 774. Ed... pr. Comentarii la Matei. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. Orthodoxos Kypseli. Leon. pr.. pr. 158. MO 16/1998. istorie. 2428. Arseniev. Sibiu. 154. Leon Gh. pr. Angelescu. şi legătoria Dumitru Bălănescu. pr. pr. N. Athanase. pp. 250 p. viaţă bisericească. Leon. Bucureşti. Arion. Ed. „Preot dr. O. Bucureşti. lei 66”. 1999. Comentarii la Matei. 1906. dr. GB 34/1960. 228 p. pp. pr. pp. pr.”. magistrand Leon Gh. BOR ?/1934. Anghelescu. (licenţă) 153. „Profetul Daniel despre Hristos. Arhidiecezană.. 1933. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. 4561. Thessalonic. articol în Teologie. I. 31 p. pr. 11”.. de pr. 402418. lect. B(ucevschi). din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. drd. pr. Thessalonic. Buzău. din lb. (1939.. 239. Anghelescu. ST 56/1990. Nicolae Macsim. biblică) . 15 p. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. B(elea).. Leon Gh. Arion. „Inspiraţia şi autenticitatea. 159. Leon. Paraschiv. 184 p.. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. MO 1012/1977. Scriptură”. Gheorghe. Radu. a IIa) 168. Priviri asupra profetului Ioil. 300 p. pp. pp. Anghelache. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. «Oastea Domnului». a IIa) 167. mitropolit primat. Ed. 1975. Bucureşti. conf. Ed. „Câteva probleme de istoria religiilor. Calistrat. Toma Gherasimescu. editat sub egida „Universitatea din Oradea. „Noul Testament bulgar de la 1828”. Psaltirea pe scurt. Orthodoxos Kypseli. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. conf. Andrievici. pp. pp. (78 ilustraţii) 151. p. pp.. B. Tipogr. 56 p.. Iisus Hristos. 1941). Gheorghe. 306323. Arion. 1959. pentru şcoalele primare. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”.”. conf. pp. 15 p. dr. „Maria Rădulescu. Arion. 5067. ST 12/1967.. 1933. Arion. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. ST 910/1965. Psaltirea pe scurt. 1909. mitropolit primat.. N. vol. Arion. Arion. 170. 1934. Academiei”. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. Regală. pp. vol. Cluj. Bucureşti. 146 p. 155. B(elea).. prof. C ?. Ed. 171. 1998. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. vol. 169. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. ST 78/1965. Cernăuţi. 165.”. 160. 4247. 242. 166. Arion. ST 78/1966. 523541. 99 p. „Ce este Biblia?. 1922. dr. pr. 530 p. dr. Limes. Arion. Remus. dr. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. Nicolae Neaga.. Gheorghe Secaş. (ed. ST 3/1987. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. prof. trad. drd. Leon. 156. 53 VIII. Tipogr. MO 12/1999. 161. pp. pp. 162. 30 p.8 150. reliefate în Sf. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. Arion. 9499. „pr. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. clasele superioare.. RT 56/1933. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. Samuil şi Coca. 157. Cluj. Problematica socială a sec. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. Athanase (?).

Bălana. Sibiu. Bălana. 3647. vol. col. din latină). Tâlcuire la Apocalips. RT 12/1914. Gh. pr. cap.”. Bălana. cap. 202212. „O istorisire veche despre potop”. Sf. 176. pp. Oradea. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. 1931. Ambrozie al Milanului. drd. 111”.. pp. Tipogr. pp. dr. note şi comentarii de I. 121128. Gh. MO 12/1974. Nicolae.9 174. 185. MO 3-4/1975. 268 p. pr. Pelerinul român. 2535. 184. pp. pp. 194. Cezareei Capadociei. prof.. 177. Baba. . Bălan. I. 422 p.. MB 78/1990. 172. I. (două comentarii: 1. Nicolae. Arhidiecezană. 1992. col. pr. Bălan. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. Băbuţ. pr. pr. Ed. RT 2022/1913. pp. Comentariu. 138143. 1986. Bălan. pp. pr. „«Cântarea Cântărilor». Bălan. „Esenienii date în legătură cu istoria. diac. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 409415. 421426. 30 p. Badea. Nicolae. p. «Bible de tous les temps». Nicolae. 1914. II. învăţătura şi viaţa lor. pp. „În chestia Micii Biblii”. RT 912/1915.”. Nicolae. 189. pp. Arhidiecezană. Bălana. RT 56/1914. Bakonsky. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. 333 p. Bălan. Pelerinul român. pr. 1912. 186. Bălan. 188.. Băbuţ. Gh. RT 2 (pp. 600609. MMS 12/1978. mitropolit Nicolae. pr. The Edwin Mellen Press. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Gheorghe. pr. „Profeţi vechi. Arhidiecezană. Traducere din limba ebraică. 57 p.. Baba.) 179. sous la direction de Claude Mondésert. pp. pînă la anul 3600 după Creaţie. prof. (colecţia Ortodoxia românească. Baba. 9. 570578. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. Studiu introductiv. Un congres biblic românesc. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. „Un congres biblic românesc”. Beauchesne. pp. ST 6/1987. Bălana. pp. 183. 5970. Gh.. MO 56/1974. Baconsky. Sf. V. 178. 175. Teodor. prof. Bălan. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 7. anul I de la Creaţie. dr. Comentariu”. creştină şi musulmană”. Tipogr. 137146. transcrisă din chirilică de diac. 3641. Pavel. Bălan. Alexandru”. Un congres biblic românesc. MB 79/1994. N. 4357. 32 p. arhiep. Paris. diac. 197. 191. pr. 9799. Apostolul lui Iisus Hristos. 181. dr. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. „John Anthony McGuckin. Andrei. Oradea. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. pp. Nicolae. 4150). din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. În chestia „Micii Biblii”. prof. 3 (7383). Tablou biografic după Konrad Kirch. MO 12/1975. Gh. Gh. 180. (extras din RT) 193. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Studiu extras din Revista Teologică. Comentariu. Ioan. „Le monde ancien grec et la Bible. 192. 187. B. MB 5/1988. O 1/1988. Baba. Nicolae (sau Redacţia RT?). „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. 32 p. Bălan. «Studies in The Bible and Early christianity». 195. 292 p. pp. Nicolae. pp. 4445. Gh. Bălan. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. 510”. cap. Gheorghe. Teodor. dr. Teodor. dr. 1912. 45 (138145) / 1912. MB 46/1993.. Sibiu. 3544. 182. Ed. 1984. dr. Studiu istoric şi comentar”. Tipogr. 196. Teodor. Sibiu. prof. Ed. drd. pp. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pr. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. pr. RT 11/1908. Sibiu. 190. Teodor. dr. MO 78/1974. 1991.

973953. pp. din lb. pr. 212. prot. dr. 3959. BOR 34/1969. dr.. 272290. Bălana. prof. Marcu. dr. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). pr. Nicolae. Marcu. Gh. versiune revizuită. diac. Ed. Petru. 211. 757761. Eutihie. 330334. redactată şi comentată de pr. bibliei lui G. 1522. prot. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. BălanMihailovici. Istorioare biblice II. 1943. Aurelia. Patima Mântuitorului văzută de un medic. Arad. „Exegeza lingvistică. Tipogr. pr. pp. 162167. Bănescu. pp. prot. 210. 214. Epistola I”. Gh. etc) 208. pr. (ed. 1924. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. 181184. Diecezană. (fiul risipitor. Bălana.10 198. 202. MB 1/1988. prof. (ed. Barber. O 2/1991. dr. prot. ST 56/1957. Balca. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl.. „Noul Testament. MB 12/1985. I normală de băieţi şi fete şi cl. 31 p. Mainz 14521455) 205. pr. ST 13/1995. pr. prot. 1993. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. 679691. Bucureşti. diac. Diecezană. Bălana. EIBMBOR. trad. „Toma”. 67 p. Caransebeş. Tipogr. 207. 472 p. Balca. 116 p. dr. Ion. GB 34/1970. Balca. diac. Carte de religiune pentru şcolile primare. pr. MB 2/1987.. dr. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. pp. MB 1112/1984. dr. 206. Carte de religiune pentru şcolile primare. 368385. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. legătoria Matei Basarab. Bănescu.? Bartolomeu Anania. Tipogr. a IIa) . prof. 1922. ST 12/1970. (prez.. magistrand Ghe. P. 213. Aurelia. 1927. 64 p. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. Karánsebes. Bucureşti. 1625. Bănescu. Istorioare biblice II. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. Bizerea. pp. 615. diac. prof. pp. Balca. dr. P. 66 p. Bucovina. Petru. pp. (ed. pp. Bălana. BălanMihailovici. P. pp. 110128. 200. Marcu. Marcu. pp. MB 1012/1994. Nicolae. Bănescu. 201. 1930. (popularizare) 219. pp. 208 p. prof. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. 1523. 209. 216. 479495. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. Bucureşti. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. Marcu. Epistola I”. Ed. pp. pp. a XXa) 222. Diecezană grecocatolică română. dr.. tânărul bogat. Nicolae. pp. 3558)”. pr. 215. Diecezană ortodoxă română. MO 1112/1973. Barbu. 204. a VIIIa) 220. ST 78/1957.. 1994. N. Barbu. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. N. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. Bănescu. Banu.. 412421. dr. Profeţii biblici vorbind filosofiei. magistrand Ghe. iconom D. GB 89/1956.”. (ed. Bănescu. Bănescu. Marcu. Tipogr. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. dr.. pp. MB 2/1989. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). Barbu. diac. prof. Tipogr. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. MB 1/1987. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). dr. Arad. I de seminar. 1827. MO 910/1973.. Balcă. 1908... „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. pp. Barbu. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. pp. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Ştiinţifică. GB 3/1957. pp. 1321. Petru. Bănescu. Marcu. N. „Tineri din Evanghelie”. franceză de Popa. prof. Istorioare biblice II. prot. 217. 199. Nicolae. N.

pp. ST 5/1988. „Cântarea Cântărilor”. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. BOR 7/XXXI. „Personalitatea Sf. „Messia”. Barbu. Bârlădeanu. pp. PS arhiereu Calistrat. pp. pp. BOR 12/1905. 233. 305311. Bârlădeanu. Bârlădeanu. Ap. PS arh. Bârlădeanu. P. Caransebeş. 3142. „Numirile date profeţilor în Sf. 903914. 913919. pp.. pp. „Divinitatea Epistolei Sf. 11561162. Bârlădeanu. 12211232. Apostol Pavel”. PS arh. pp. Bârlădeanu. PS arh. „Agricultura la ebrei”. PS arh. Bârlădeanu. 12481252. PS arh. 10581063. Callistrat. 86102. BOR 3/XXXI. „Epistola sobornicească a Sf. BOR 11/1906. PS arhiereu Callistrat. BOR 8/XXXII. 6679. Scriptură”. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. PS arh. PS arh. „Legumele la ebrei”. pr. Callistrat. Bârlădeanu. Callistrat. pp. pp. PS arh. 227. BOR 6/XXXII. 7081. 13211332. 252. Ioan Teologul”. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. PS arhiereu Callistrat. 726740. „Profeţiile lui Amos”. Bărlădeanu. BOR 12/1902. „Macabeii”. BOR 7/XXXII. 235. Bârlădeanu. Ap. MB 46/1993. BOR 4/XXXI. pp. . Iacob”. 614622. 63 p. 238. Callistrat. BOR 5/XXXII. 14141421. „Macabeii”. BOR 2/1906. Tipogr. „Profeţiile lui Ioil”. Bârlădeanu. 476489) şi 7 (721732) /1906. 247. pp. PS arhiereu Callistrat. 10091021. pp. 194199. „Profeţii Isaia. Ioan. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. PS arhiereu Callistrat. 315326.11 223. pp. BOR 2/XXXII. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. Sebastian. PS arh. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. pp. BOR 9/XXXII. BOR 9/XXXI. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. BOR 1/1906. Callistrat. pp. PS arh. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. BOR 3/XXXII. 249. Bizerea. BOR 6/XXXI. dr. Bârlădeanu. Bârlănescu. 140152. 12011211. BOR 10 (pp. pr. Apostol Pavel. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu. Bârlădeanu. Callistrat. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. Scripturi”. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. 248. BOR 6 (pp. BOR 1/XXXII. 226. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. Bârlădenu. PS arhiereu Callistrat. Diecezană. 10431046. Bârlădeanu. BOR 10/XXXII. pp. BarbuBucur. Bărlădeanu. PS arh. „Caracterul ebreilor”. Callistrat.. „Profeţiile lui Ioil”. 251. 244. 234. Callistrat. pp. Pavel către ebrei”. 237. Bârlădeanu. pp. Bărlădeanu. BOR 1/1905. 231. 564573. pr. Iezechiil şi Daniel”. pp. 763775. pp. Callistrat. 232. Bârlădeanu. 442451. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. pp. „Macabeii”. Bârlădeanu. PS arh. 241. 229. pp. Bărlădeanu. 239. „Cântarea Cântărilor”. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. Bârlădeanu. Carte de religiune pentru cl. BOR 8/XXXI. PS arh. 228. pp. 242. 13271340. Callistrat. 1931. Ieremia. „Apocalipsul Sf. pp. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. 1688) 225. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. 240. Bârlădeanu. PS arh. PS arh. P. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. 236. pp. Bârlădeanu. 245. prof. 246. BOR 12/XXXII. 230. pp. Callistrat. 652662. „Iisus şi samarineanca”. BOR 11/1905. 250. Callistrat. PS arh. BOR 11/XXXII. 243. Bârlădeanu. Callistrat. 1528. BOR 9/1905. PS arhiereu Callistrat. pp. 224. I a şcoalelor secundare.

pr. 602618. Basarab. prof. Basarab. Ed. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. Mircea. prof. 257. 267. Cartea profetului Amos. „Klaus Baltzer. Basarab. Cuvântarea din Areopag”. pp. Introducere. Basarab. pp. 185 p. 462484. pr. pp. magistrand Mircea. Mircea. C. Basarab. 259. prof. 1936. 1928. Istoria sfântă. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. 3142. 5969. Cartea românească. BOR 13/1992. Basarab. MB 13/1979. Bucureşti. 24)”. 158 p. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. dr. Mircea. MB 4/1987. ST 34/1961. pr. O 4/1960. Mircea. Mihail. 1997. Die biographie der propheten. pp. pr. 1624. dr. dr. dr. 255. pr. pp. Bejgu. dr. dr. Mircea. Ed. econ. 1925. proprie. pp. 93 p. Mircea. prof. Mircea. 268. diac. pp. Universul. Sfânta Evanghelie de la Marcu. 272. 265. pp. Ia a şcoalelor de viticultură. MB 79/1977. Mircea. 273. pr. Mircea. 221241. Basarab. Neukirchener Verlag. Basarab. 270. prof. „Psalmul LI (L). Basarab. ST 56/1957. Introducere. Mircea. 254. Ed. Basarab. traducere şi comentar”. dr. . dr. 286300. prof. econ. Bedreg. 266. horticultură. 277. magistrand Mircea. MB 46/1979.. (doctorat. Bejenariu. magistrand Mircea. Ed. 260. Mihail. Ideea de rugăciune şi jertfă”. 202226. pr. Basarab. Ermineutica biblică. 4956. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. pr. 264. „Scriptură şi liturghie. Bejgu. „Lucrarea predicatorială a Sf. 275. Panait. pr. Cărţilor bisericeşti. 276. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. Beldie. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. dr. 910918. pp. Basarab. Basarab. 280296. pp. Basarab. 271. I. pp. pr. pr. „Evanghelie şi cultură la români”. Bucureşti. Basarab. pr. 552570. ST 510/1979. pr. 44 p. pp. prof. agricultură şi profesionale în genere. Probleme de ermineutică biblică”. Mircea. prof. pr. 261. pr. (manual) 274. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”.”. EIBMO. ST 12/1957. MB 79/1981. 627630. pp. ST 12/1972. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. Băzău. Basarab. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. 410427. Mircea. prof. pp. Episcopiei ortodoxe române. Manual de religie pentru cl. ST 78/1961. Bedreg. pp. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. 343354. Popasuri exegetice. pr. Apostol Pavel în Atena. Ion. 5159. 90 p. 258. Bucureşti. diac. prof. 220 p. 1980. pp. Mircea. Bucureşti. dr. pr. „Cartea profetului Amos. pp. Ed. O 2/1980. GB 910/1970. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. 1975. (doctorat) 262. MA 79/1979. Basarab. extras din ST 510/1979) 263. Tipogr. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. Oradea. magistrand Gheorghe. 92 p. MA 56/1983. traducere şi comentariu. Huşi. Bucureşti. pp. 256.12 253. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. 6885. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Panait. 1940. 269. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pr. Mircea. Universul. magistrand Gheorghe. MO 12/1999. Bejenariu. 1927. 51 p. dr. 397571.

pp. Galaţi. econ. C. Chişinău. pp. Beldie.. 287. Cărţilor bisericeşti. Studiu de concordanţă biblică. BOR 4/1926.. pr. 55 p. C. Tipogr. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. C. I.. I. „Epistola către Galateni (cap. Beldie. Moldova S. (popularizare) 304.. econ. Galaţi. biblică) 283. 296.. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. Beldie. 295. C. dr. C. 987993.. Bucureşti. Bârlad. pp. I. econ. Cărţilor bisericeşti. econ.. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. Beldie. econ. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet.. pr.. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. 286298. 15 p. econ. Galaţi. Cărţilor bisericeşti. Bârlad. C. Socec & comp. 1940. dr. 47 p. dr. Despre Biblie şi explicarea ei. Beldie. Ed. Cultura poporului. I. dr. Beldie. prof. Lupaşcu. Beldie. 1923. 302. 290. Genealogia Mântuitorului.R. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”.. I.. I. C. 1931. Despre Biblie. pr. econ. 15 p. I. 286.R. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. I. BOR 6/1927. 1931. Studiu istoricbiblic. Beldie. C. pr. (ist. I. dr. pr. dr. Ed. C. (doctorat) 306. Galaţi. Imprimeria Chişinău. Galaţi. Beldie. 54 p. Beldie. pr. pp. 1937.. econ. dr. (conferinţă) 297. I. Beldie. pr. Beldie. I.A. Galaţi. C. prof.. 734737. „Familia în Antichitatea precreştină”. C. 1929. 1931.. Moldova. Beldie. pr. econ. Moldova S. 301311. I. dr. econ. 292. econ. Beldie. C. Beldie. Poziţiuni teologice. pr.. Beldie. Ed. Apostol Pavel despre a doua venire”. 1928. Ed. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. dr. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. Tipogr. (popularizare) 305. 132 p. 291. pr.. pr. pr. C. 1939. traducere şi comentar. 48 p. Tipogr. 1928. econ. Galaţi.13 278. I. I. I. 910915. Epistola către Tit. 300. Moldova. Minodora N. Ed. Beldie. 15 p. C. Studiu de concordanţă biblică. C. pr.A. 1939. Ed.. Beldie. I. Text şi comentar. C. Bucureşti. I. Ed. C. Beldie. Introducere. (studiu lingvistic) 294. BOR 12/1927. C. Ed. C. C.. Beldie. I. pp. econ.. (exegeză) 281. pp. econ. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. 306308) . Belea. Tipogr. p. C. George Jorică. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. 298. biblică) 284. Moldova. Beldie. „Epistola către Galateni”. pr. 289. Ed.. I. dr. Moldova. 54 p. RT 78/1944. Beldie. 267272. 43 p. (ist. 299. pp. 1912. 61 p. Bucureşti. „Genealogia Mântuitorului”. BOR 56/1939. 31 p. 1924.. Ed. Beldie. pp. Ed. 1926. dr. BOR 11/1923.. prof. Cărţilor bisericeşti. Galaţi. Epistola către Galateni. (are capitol Familia la iudei. C. De la Betleem la Betania. 85 p. Moldova. Neculai Peiu. 66 p. prof. 338342. Moldova. I. (exegeză) 301. BOR 12/1923. 1926..... Beldie. 293. Bucureşti. Ed. Moldova. pp. „Ce spune Sf. 31 p. 46)”. I. I. Beldie. 288.. I. Înaintemergătorul Domnului. Galaţi. I. I. 22 p. 279. Galaţi. 1928. 1926. I. (critica textului) 285. C. Galaţi.. I. Ed. „Genealogia Mântuitorului”. 30 p. (exegeză) 280.. Beldie.. 15 p. 1923. C. Ed. biblică) 282. Ed. dr. 1926. 124 p. pr. BOR 13/1923. BOR 5/1926. 303. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. Poezia biblică. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. 32 p. pr. 1928. C. dr. I. Moldova. Popasuri exegetice.. 737743. C. C. Beldie. Bucureşti. Beldie. dr. (ist. C. „Genealogia Mântuitorului”. Galaţi.. 191.

. Nicodim. pr. pp. „Teologia Decalogului”. BOR 910/1987. din lb. 320. Ed. 308. 280281. PS archiereu Callistrat. 720722. pp. 1943. pp. 71. 71 p. trad. 311. RT 11/1937. „Păcatul original la Origen”. Nicodim. „Paulus und die moderne Seele”. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. MA 58/1957. pp. 555581. 314. 436460. 100108. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. „Solomon”. Ed. colecţia «Cărţile vieţii». Die Sünde im biblischen Verständnis. 1944. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. 141150. 135146. „Hristos. Pavel. Belu. pr. pp. Dumitru. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. Munteanu. pp. 328. pp. pr. colecţia Cărţile Vieţii. M. Nicodim. Belea. L. Berescu. Belea.”. 321. . G. Heft 10/1959”. p. Apostol Pavel”. 310. Minodora. Ed. 248 p. MA 1012/1982. 317. Belea. RT 1112/1935. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. prot. Belea. «Evangelische teologie». L.. pp. D. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. Auf den Spuren des Paulus. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. N. Paulus und die moderne Seele). 319. pp. 122123. pr. pr. Bindiu. RT 4/1932. Belea. 322. MA 3/1986. 504521. catihet. Cluj. 309. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. pp. prof. ElenaMaria. 316. Nicodim. 331. Aron. pp. L. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. PS archiereu Callistrat. BOR 7/1904. colecţia «Cărţile Vieţii». I. Politică. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. Cluj. protos.. 133134. „Wolfgang E. Episcopiei ortodoxe române. prof. Episcopiei ortodoxe române. ST 910/1955. Minodora N.. Apostoli d’a predica Evangheliul”. MA 13/1966. 324. rusă de Florescu. 325. dr. „Heinrich Vogel. „Trimiterea Sf. 12. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. 327. Ed. dr. prof. pp. Belea. Viaţa Sfântului Apostol Petru. Nicodim. pp. 323. 315. Belea. G.. „Sf. D. G. „Predica apostolică”. BOR 10/1904. Belu. prof. 1945. Belea. dr. Episcopiei ortodoxe române. dr. I. pr. prof. 152154. dr. 318. Bucureşti. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. 330. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. MA 13/1967.”. RT 34/1936. 313. RT 12/1943. Berlădeanu. pp. Belu. 99106. pp. 1942. Olivian. dr. pp. Beleuţă. 312. (după Anton Worlitscheck. I. Belea.. pp. RT 1/1944. Ed. Belu. MMS 1112/1958. 11331144. dr. MA 12/1960. Munteanu. Berlădeanu. Belu. pp. Belea. colecţia «Cărţile vieţii». RT 1-2/1945. 190 p. 732740.. PS archiereu Callistrat. prot. 776790. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). după A. „Prof. Worlitscheck. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. RT 1618/1915.”. 424427. D. Cluj. RT 34/1945. BOR 1112/1984. Ilie. Belenki. 276283. trad. BOR 8 (pp. 5962. 3144. pp. pr. 863871. Cluj. D. RT 56/1944. pp.14 307. Ed. învăţător Ioan. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”.”. 326. D. „Prof. „Prof. Nicodim. Dumitru. prot. 204 p. 1905. Munteanu. Ed. dr. Pax. 177179. Beleuţă. Berlădeanu. Belu. 246 p.. prot. prot. I. 329. Belu. pr.. pp. Librăriei Ciurcu Brassó. „Preot Teodor Ciceu. eroul suferinţei”. lumina cea mare”. Episcopiei ortodoxe române. nr. 226 p. S. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. 1982. Minodora.

A. Cele patru Evanghelii. pp. 17871864. Diaconescu. drd. GB 1112/1971. Iris. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. Bontea. 337. Gheorghe. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”.. 455465. 1901. Gheorghe. Boiu. Gabriela şi Spuhn. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. Partea I. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. 208 p. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. 344. „Probleme de cronologie biblică veche”. Bodogae. drd.. 1908. 1983.. 349.15 332. GB 34/1972. 232 p. O 2/1966. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Focşani. ST 12/1972. 89 p. 1933. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. Universalitatea potopului. Iosif. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Glasul Bucovinei. 353. Bogdaproste. 361 p. Ed. Herta. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. A.. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. ST 12/1971. Gheorghe. pp. pr. (licenţă) 343. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. 351. Bucureşti. EmanoilŞtefan. (licenţă) 341. 10881099. 652671. T. 347 p. Ed. pp. 307316. BolşacovGhimpu. GB 912/1976. 349373. Bogdaproste. autorului. Enciclopedică. 16. Cheia Noului Testament. ST 12/1970. 55 p. Cernăuţi. „Dr. Ed. 246252. Preparaţiuni. 4 28. RT 12/1934. Niculescu & co. (concordanţă) . Tipogr. 100 p. A. Boşcu. BolşacovGhimpu. S. 20). RT 34/1935. episcopul Alba Iuliei.. Teodor. 347. Legislaţiunea lui Moisi. Bodogae. ST 910/1969. A. Vasile. Bucureşti. vol. Bucureşti.S. 340. pp. MB 1012/1973.. Bucureşti. Diecezană. 1905. Munca. MB 1/1989.. 338. epoca lor. Bogatu. 104117. Gheorghe. A. BolşacovGhimpu. Bîzgan. Ed. Bogdan.. 345. 636647. III (cap. 335. pp. pp. drd. MO 5-6/1972. în colaborare cu Kraut. (cronologie) 352. Bogatu. Emanoil Şt. GB 78/1974. A. M. (regiuni în grija judecătorilor. „Hristologia după Epistola către Evrei”. MMS 78/1979. Bodogae.”. (efortul sârbului Vuk Karagici.. 1903. Climent. Bocian. XV + 431 p. BolşacovGhimpu. Bucureşti. 336. de a trad NT) 339. Petru. de Danţiş. pr. Emilian. Gheorghe. Blaga. 1988. Bodale. 89 p. 348. 699714. A. Bogdaproste. Martin. Bogatu. pp. Ed. 908 p. (licenţă) 350. Tipogr.. Tipogr. 346. pp. dr. A. drd. 8595. pp. Gh. Bizerea. 907921. Vasile Gheorghiu. 177185. prot. prof. pp. pr. A. Dumitru I. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. Ed. prof. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. pp. P. judecătorii noi. Meditaţii evanghelice. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. Arhiep. Bogdaproste. Minerva. T. (licenţă) 342. prot. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. p. 96109. Credinţa. Bukarestertagblatt. Bogdaproste. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. Universalitatea potopului. pp. 133135. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. 1996. pp. trad. 334.”. diac. Ursula şi Lenz. Tipogr. dr. 1905. 1903. icon. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Gheorghe. pp. 51.

RT 4/1998. iul. pp. Ion. pp. diac. 5058. pr.. pp. episcop Calinic. Ia secundară de băieţi şi de fete. dr.) 359. asist. + 2 hărţi color) 360. Boroianu. 712. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. 133 p. Vasile. pp. 364. pp. prof. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. D. pp. V. Manual pentru cl. Trinitas. 427437. Cestiunile din programa analitică pentru cl. pp. (teol. 448453. (mărturia şi mesajul propovăduirii. + 2 hărţi color) 361. prof. Cestiunile din programa analitică pentru cl. ST 56/1970. 365. 366. Explicarea Evangheliilor. dr. GB 78/1969. 783788. Ion. MMS 1/1931. dr. O. (prezentare a broşurii adunării. conf. ebraică. Ion.. pr. 374. HansWerner Bartsch. 132149. vol.”. care se numea Emaus…”. Les Grandes Etudes Historiques. dr. bibl. Bucureşti. Bucevschi. „«Iată. G. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. Socec & comp. 368. (episodul de la Emaus. D.16 355. 7394. Vasile. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească.. pr. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. D. (d. Bria. prof. Socecu. 461470.)”. Bria. A. pp. 104 p. prof. Boroianu. vol. Bria. „Sensul activ al speranţei creştine”. Leipzig. 1968)”. Atelierele grafice I. Al. Ilie D. Biblia în Filocalie. 115 p. note şi comentarii de Ioan Alexandru. cu T. Librăriei Socec & co. Ion. prof... 777787. asist. prof. O 12/1995. Ion. Bucureşti. V. 463466. prof. Ed. magistrand Vasile.. din lb. + o hartă color) 362. dr. Fayard. Oiaga.. 1977. pp. 1914. 398 p. Boroianu. Iaşi. „Dr. „…un sat. Botez. Trinitas. „Eshatologia sau lumea viitoare”. 1905. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. pp. Ed. diac. lect. Bria. „Cântarea Cântărilor.. D. Ed. trad. GB 12/1972. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. II. 1995. Theodosie. a XVIa. Ion. Brătan. pp. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. A. (unitatea Sf. şi Oiaga. Atelierele grafice I. 121 p. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. παραδοσις) 370. G. diac. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. pr. ST 12/1954. Vasile. 367. 880 p. 372. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. diac. Ia secundară. Ed. a IIa secundară11. Vasile. MMS 12/1962.. I. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale.. a Va. Botoşăneanu. pp. prof. Bria. 356. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. date geografice) 363. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. (ed. prof. 218252. forme de predică) 373. MO 46/1978. Oiaga. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. Heft 6/1961”. 61101. Putând fi adaptată şi la cl. 56 p. Ene. GB 56/1959. pp. 7274. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. Bria. G. ST 78/1961. S. Bonteanu.. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». Bria. dr. Bucureşti. Boroianu. Paris. Oiaga. 1927. Borca. pr. 1738. (ed. episcop Calinic. 1995. O 3/1967. G. Al. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Vasile. Socecu. 1904. Botez. O 2/1973. 384405. Cestiunile din programa analitică pentru cl. în Evangelisches Pfarrerblatt. pp. Boroianu. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 302 p. 357. Branişte. pp. Ed. (date şi texte scripturistice) 375. BOR 2/1913. Jesus en son temps. Consideraţii generale”. Bucureşti. Iaşi. Ia secundară de băieţi şi de fete. BOR 78/1965. (ed. a IVa. „Slujirea Cuvântului”. Bucureşti. prof. 358. Biblia în Filocalie. Botoşăneanu. libertate în NT) .

Ioan. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. Bude. 393. diac. Ioan. 140142. Die Bibel und das 2. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). pp. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. O. drd. Oscar Cullmann. 7882. prof. pp. 2639. ST 3/1989. August Strobel. grupări religioase. pr. pp. Orest. Bude. pp. Göttingen. Ioan. pp. ST 34/1978. 129140. 1964. Bude. pp. pp.. 513523. pp. drd. MB 79/1994. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. diac. Bucevschi.. pp. pr. 385. 193204. diac. 18 p. drd. GB 34/1956. 403421. «Dialog unterwegs». Bucevschi. „Dr. Bucevschi. . 399. 231242. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. diac. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. 521522.”. în col. 379. „Romano Guardini. 388. ST 910/1975. Buga. 394. pp. „John Kilgallen. O. Bude.. Ioan. «Intimität im Neuen Testament». 3243. pp. Bucevschi. „Biblia gotică şi fragmentele ei. 311315. Ioan.. Bude. Freiburg. diac. Ioan. Ioan. pr. popor ales în VT. O 1/1966. O. MB 46/1989. drd. prof. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”.. 6678. MMS 34/1966. O. GB 56/1975. prof. pp. drd. O. 377. Bucevschi. 242243. 4560. Ioan. pp. Epistola a IIa către Corinteni 5. Buga. 729736. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. de Prof. Pavel”. Ioan. prof. MB 1/1988. vatikanische Konzil. Bude. prof. 397. 380. pp. MB 79/1997. O. Ioan. C 1911 (pp. „Bunătatea divină”. (Concilium 1/1979)”. diac. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 258262. pr. Bucevschi. MB 46/1994. Ioan. MMS 910/1970. MB 2/1988. Ioan. după învăţătura biblică neotestamentară”. 140 p. pp. pr. pp. Biserica) 390. pp. noul popor ales. pp. 1430. ST 78/1956. 110”. (dovezi scripturistice) 384. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. 137-151. prof. Dr. 395. 150152. „Mântuitorul despre sine”. de Leopold Lentner”. pr. prof. 381. pr. Bude. pp. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. 4862. pp. GB 6/1987. 392. pr. 386. Ioan. 3042. pp. pr. pp. Bucevschi. 525535. 388389. 1964. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). „Viaţă şi moarte în Hristos.”. Buga. 5162. diac. pp. 378.. 197203. (atit. ST 34/1978. Bucevschi. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. MB 1/1989. pr. Orest. Ioan. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. pp. (cu bibliografie) 383. GB 34/1967. Buga. Bucevschi. Bude. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. „Patimile şi Învierea Domnului”. O 3/1975. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. parohul Ioan. Bucevschi. Orest. Bude. drd. 391. de pace a lui Iisus) 387. Bude. 578579. Ap. 398. pr. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. Orest. O 2/1980. drd. prof. 400. 7386. ST 4/1986. 396. (Biserica şi Israelul contemporan. „Antropologia Vechiului Testament”. MO 3-4/1960. pr.17 376. MMS 78/1973. Bucevschi. 366371). 389. pr. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. 251256.

pp. ST 910/1974. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. Oradea. Ed. pp. 1905. Burcuş. Edmund Kalt.. oct. 420. 1929. pr. Ştefan. prof. C. „Sfântul Ioan Botezătorul. C. Delachaux et Niestlé. 1946. drd. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. O 2/1977. C. diac. pp. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». MB 79/1965. 1931. 404. 173195. pp. Bulacu. Teodor. 211 p.. 424. Mihail. Cartea românească. Ion C. Burcuş. Bunea. Teodor M. pp. Mihail. 1947. pr. 1966”. 7780. ST 910/1966. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. prof. Burcuş. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. Bulacu. Teodor. Buzescu. pr. ST 78/1967. 518527. C(olan). „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. Văcărescu.. pp.”. dr. pp. Bulacu. dr. Gheorghe. (licenţă) 416. 717724. 417. Bucureşti. N(icolae). IIIe ed. 852855. 649653.. Bucureşti. Cartea românească. 414. prof. ST 34/1967. 300 p. sem. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. 62 p. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. 7382. Al. Teodor M. Bucureşti. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. C. pr. 403. 411. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. Ion. Buzescu. Al.. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Mihail. ST 34/1978. Gheorghe. 352353. Nicolae C. pr. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 1968. Ion. 415. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. Neuchâtel. Buga. Bucureşti.. autorului. Ed. ST 78/1966. prof. 421. prof. 410. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. 345364. drd. pr. pp. vermehrte Auflage. pp. Mihail. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). Buzescu. şi Popovici. Burtan. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. Bulacu. „Cartea Rut”. pp. 173188. pr. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. prof. Omilia exegetică biblică. Ed. Freiburg im Breisgau. 419. 14) 413. pr. 412. Buzescu. 725735. 575583. I de gimnaziu. Mihail. pr. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. 409. Burcuş. pr. MA 1112/1971. dr. drd. (l. Ed. diac. O 1/1983. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. cl. 1931. Ion C. pp. Biblische Arhaeologie 2. 966982. O 4/1975. pr. Ion. îndemnul Sf. Burilescu. pp. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. drd. Sofia. pr. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. 666673. I de gimnaziu. pr. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. pp. Ed. pp. cl. prof. pp. Tipogr. ST 910/1973. Partea I. 1934”. 418. Buzescu. RT 910/1934. manual pt. N. . „Oscar Cullmann. drd. 408. 744767. Christologie du Nouveau Testament. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. 100 p. pr. Buzescu. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. Teodor. MA 13/1974. 492503. (predică) 423. Nic. pr. Nic. Bulacu. Scripturi”. GB 78/1964. 283 p. Burtan. Herder.18 401. GB 910/1979. pp. 100 p. Mihail. „Prof. prof. Universala. GB 34/1976. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. 402. prof... drd. 405. Bulacu. şi Popovici. Ed. Văcărescu. Bucureşti. 422. pp. manual pt. 407. BOR 56/1979. N. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. 434449. pr. dr. Burcuş. Bunea. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. 98 p. Nicolae. 216230. pp.

Tipogr. pr. Sibiu. 1932”. 184 p. Vellas. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. (seria Didactică. Tipogr. (manual) Călugăr. „Macabeii (urmare din no. (manual) Călugăr. (manual) Cândea. Arhidiecezană. (posibil Bârlădeanu?) C. 1940. Gutenberg. 132133. Arhidiecezană. Caloianu. 436. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. prof. Călugăr. Dumitru. extras din rev. Instit. A treia carte de religie. Tipogr. 430. de arte grafice «Speranţa»”. Arhidiecezană. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură.S. 10)”. pp. Spiridon. 61 p. S(piridon). 462480. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. „Ion V. Διαθηκης. Sibiu. drd. (Matei 5. 66 p. 68 p. 429. Cândea. Virgil. pr. pr. (manual) Călugăr. Cândea. 439. 426. Arhidiecezană. pp. Academiei R. Cum să citim Sfânta Scriptură. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. dr. Republica Democrată Germană”. Popescu. Călugăr. 63 p. MA 13/1961. Georgescu. pr.. 434. Tipogr. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. Bucuresci. pr. BOR 10/1909. ST 78/1951. (posibil Bârlădeanu?) C. „Preot Gr. Viorel. Sibiu. Atena. Olimp N. Cândea. R. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat.. pp. (manual) Călugăr. „Evanghelia în cultura românească”.. Cândea. Fericiţi sunt. A patra carte de religie. pp. I de băieţi şi de fete. conform programei în vigóre pentru cl. 142148. D(umitru). acad. „Macabeii (urmare din no. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. 1941. 437. Ed. BOR 12/1909. Călugăr. 1902. 5657. RT 1112/1934. 131132. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. 1970. 1940. 10) Călugăr. prof. 2. Arhidiecezană. 440. 1927 ian. 1934. pr. 97106. 444. Bucureşti. 427. 12481252. Callist Botoşăneanu. 445. 36 p. Apostol Pavel”.”. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 1934. Sibiu. Dumitru. D(umitru). „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. MA 13/1961. Dumitru. 1940. GB 12/1974. 441. pp. no. Tipogr. Actualitatea profeţilor. pp. 6372. 1926. Cărţilor bisericeşti”. (manual) Călugăr. Tipogr. Sibiu. 1940. ed. C 1011/1926. „Conf. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ.. 1996) Cândea. D(umitru). Arhidiecezană. A doua carte de religie. Călugăr. RT 12/1934. al XVIIlea. Dumitru.”. 431. pr. Tipogr. Simeon. 11561162. Georgescu. pr. pr. 322323. Sp. 2. ST 12/1997. pp. Tipogr. Roman. Sibiu. 443.. Viorel. RT 1-2/1935. Vasile M. pp. 438.R. Arhidiecezană. 137139. 2 p. Popescu. dr. 226231. ST 34/1975. Dumitru. Arhidiecezană. pr. BOR 11/1909. pp. pp. Dumitru. Bucureşti. Călugăr. 70 p.. Tipogr. A cincea carte de religie2. Atena. Addis Abeba.. Copii din Biblie. 447. arhiereu prof. Tipogr. protop. Virgil. 435. Etiopia. prof. „Macabeii”. Dumitru. Bucureşti. prof. prof. 446. 1932.. pp. 1934. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». 78 p. . „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 1. 433. 432. 64 p. 428. Sibiu. nr. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. 434435. C. 312). pp. dr. pr. RT 12/1935. pr. Dumitru. Întâia carte de religie. 11)”. 1940. pp. 1943. Sibiu.. 104 p.19 425. 45 p. 14141421. pp. A şasea carte de religie. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. „Limba română”. 442. „Ion V. 1948. 448. Bucureşti.

. 450. 436437. lect. Mircea. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. Justinian. 171172. pp. Romulus. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. diac. lect. 471. protos. Cârstoiu. 287296. 462. I. RT 1112/1936. Scripturi după mărturiile Sf. Tipogr. vol. 1823. 468. p. 453. lect. Caraza. „Mântuitorul Iisus Hristos. Petru. pp. 90107. pp. dr. Cârstoiu. M. ST 34/1997. 455. O 4/1988. conf. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. Ioan”. 97123. 1941. Caraza. Cârstoiu. după Evanghelia Sf. diac. asist. pr. 461. 460. Justinian. pp. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Ioan. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. 465. pp. GB 58/1999. II. Bucureşti. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. O 1/1994. ST 34/1997. asist. preotul rege din Salem. Vellas. modelul desăvârşirii creştine”. 4553. O 23/1994. dr. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. Ion. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. conf. diac. Sacrificiile Vechiului Testament. Ap. manual pentru institute teologice”. vol.20 449. Cata. 125136. protos. Textul şi glosarele. Cârstoiu. 451. 165176. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. I. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. O 4/1991. drd. Candrea. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. de pr. Mircea. lect. drd. pp. pp. 48)”. 456. profesor la Universitatea din Atena. diac. 518 p. diac. 106119. 238 p. drd.. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. 289. 1916. ST 12/1998. 459. O 4/1983. Caraza. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. Ioan. „Împărăţia cerurilor. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. diac. RT 78/1907. 603621. pp. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. „«Fiţi desăvârşiţi. 8/1957. protos. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. pp. prof. pp. O 4/1994. ierom. Pavel”. diac. „Studiul Vechiului Testament. Ioan. diac. GB 12/1985. Cârstoiu. 470. pp. Caraza. ST 12/1955. Atelierele grafice Socec & co. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. pp. Ioan. 9196. Cârstoiu. Diecezană. Justinian. 467. Justinian. 457. MO 5-6/1955. 1916. Ioan. I. Mircea.. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. Ioan. 463. pp. asist. „Botezul în lumina Sf. protos. 589599. Atelierele grafice Socec & co. pp. dr. Ioan. asist. lect. Justinian. 5969. 5166. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. 464. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. 3745. Justinian. dr. MMS 6/1987. O 12/1998. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. Bucureşti. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. A. „Femeia la evreii vechi”. pp. ST 910/1956. 454. Caraza. lect. Cândea. pp. Chialda. Caraza. trad. diac.. pp. P. „Vasile M. pp. dr. . Introducere cu 11 planşe. Candrea. A. protos. 71152. pp. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ceremuhin. Cârstoiu.. (non vidi) 452. Cândea. Chialda. „Melchisedec. asist. „Mântuitorul Hristos. 466. Chialda. 469. O 34/1997. 551 p. diac. nr. 324. S(piridon). pp. Chialda. 458. MB 79/1991. 104114. scopul final al omului”. Cârstoiu. lect. Caransebeş. pp. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. MB 13/1958. 1017. ierom. 352-356. 472. Pavel.

(non vidi) 484. 1965”. Melhisedec. pr. F. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. O 4/1962. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. Tipogr. M. Chialda. pp. 21 p. dr. prof. BOR 34/1980. „«Şi a înviat a treia zi»”. Caransebeş. 477. † Iustinian. Neaga şi Zorica Laţcu. GB 68/1983. Diecezană. Sebastian. (non vidi) 474. pr. pp. Chialda. [Tipogr. „I. Mircea. Mircea.. Altarul Banatului 16/1946) 482. Amusin. pp. Scripturi)”. (licenţă) 492. Chiricescu. pr. prof. Mircea. Diecezană. Sebastian. partea întâi. Ed. 1946. Bucureşti. Instit. Ion A. Bucureşti. 1943. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. 1915. 4055”. episcopvicar. Sacrificiile Vechiului Testament. Lumina. Chirica. pr. pp. EIBMBOR. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. 1940. Naţională. pr. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. Arheologia biblică. M. dr. Chialda. 521 p. dr. 489539. de arte grafice „Flacăra”. pp. 709714.. Mircea. BOR 34/1979. Chira Maramureşanul. Petru Barbu. Chirică. Caransebeş. Tipogr. Arhidiecezană. prof. Despre Psaltire. 26 p. pr. Constantin. pp. O 1/1972. „Despre Psaltire: conţinutul. 490. BOR 56/1981. manual pentru institute teologice”. pr. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. Ploiesci. 475. Chilea. T. 1941. Manuscrisele de la Marea Moartă. dr. prof. D. Diecezană. prof. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. 483. pentru cl. dr. 2223. pp. dr. 494. Chiricescu. pp. pp. Chialda. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. 755765. MO 1-2/1955. Chiricescu. 450456. Isus Cristos. prof. 102120.. pp. Ştiinţifică. 29 p. 6894. 1425. 1904. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». pp. Chilea. Chialda. prof. Diecezană. 132 p. Chialda. 476. Petru. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. cu cuvintele Sântei Scripturi. carte de cult”. din 19411942. „Sacrificiul mielului pascal”. prof. 488. preotulrege din Salem. Bodogae. Mircea. pp. 1981”. dr. 480. 190243. Bucureşti. 645649. prof. 1929.21 473. Ed. Chilea. 479. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. (manual seminar) . pr. 369380. conf. Chialda. N. Caransebeş.. (la îndrumări pastorale) 487. prof. RT 1/1912. 486.. 485. S. Chialda. Sebastian. prof. pp. Mircea. „Anul jubiliar al evreilor”. MO 78/1965. Anul jubiliar al evreilor. prof. MA 1012/1977.. prof. (popularizare) 495. frumuseţea. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. „Despre Psaltire. 228253. Sebastian. BOR 1/1915. dr. Scrieri alese. prof. „Paştile Domnului”. Cărţilor bisericeşti. dr. BOR 10/1903. prof. Constantin. a IIa secundară (băieţi şi fete). Constantin. 119-124. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. O 2/1983. 347350. pp. Tipogr. pr. Chilea. Chialda. Diecezană. Bucureşti. „Pruncia lui Isus”. Chiricescu. Tipogr. prof. Tipogr. prof. pr. Mircea. dr. prof. ChiriacDimancea. Mircea. Chilea. Ciauşanu. 57 + III p. Caransebeş]”. Tipogr. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. „Pr. 496. 1919. Gh. pr. Chialda. pr. „EbedIahve. Mircea. pp. N. (extras din rev. Bucureşti. „Studiul Noului Testament. GB 78/1964. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. 491. pr. 12911294. 493. 308309. pp. Chialda. „Origen. 80 p. I. pr. Tipogr. prof. Caransebeş. 542561. 489. Isaia cap. traducerea de pr. Ctin. pr. pp. 478.

135 p. Les Editions du Cerf. din lb. pr. Ed. prof. Minerva. Tipogr. Bucureşti. Dumitru. Toma. Studiu criticoistoric”. ST 34/1993. Chiril al Alexandriei. Chiricuţă. dr. pr. din lb. 252 p. pr. pp. Bucureşti. prof. 1923. pr. Tiparul românesc. greacă de Stăniloae. 69 p. trad. prof. dr. 506. 1245. Dumitru. dr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Fântâna darurilor. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. dr. 1926. Chiril al Alexandriei. trad. pr. Chiricuţă. din lb. Bucureşti. Tipogr. Antisemitism „creştin”?. Chiricuţă. 516. Constantin. dr. Bucureşti. 1903. (extras din BOR) 502. Chiricuţă. Bucureşti. „Tâlcuirea Psalmilor”. pr. Constantin.. Sf. trad. 511. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. trad. MO 4/1984. dr. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. Chiril al Alexandriei. Ed. Toma P. pr. pp. Petre. Bucureşti. Toma. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. trad. 3762. 1915. Ed. Oltenia. Chiricuţă. 507. Arheologia biblică. 509. Bucureşti. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. prof. MO 46/1990. „Tâlcuirea Psalmilor”. 21 p. pp. 1947.. Cassei şcoalelor. Chiricescu. pr. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. pr. pr. Lucian. 131 p. greacă de Turcescu. Bucureşti. Constantin. 520. Chiricuţă. Fântâna darurilor. prof. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. Bucureşti. 1937. prof. (ed. Ed. a IIa) 504. 126139. 510. dr. pr. Chiricuţă. pr. Evanghelia pentru timpul prezent. Sf. Constantin. dr. 7692. 155204. vol. prof. prof. 1919. (ed. Chiricescu. Sf. Constantin. (ed. 123198. Sf. Chiricescu. pp. Dumitru. Chiricescu. ?. Dumitru. dr. MO 46/1991. 1922. pp. Chiril al Alexandriei. a IVa) 499. trad. trad.. greacă de Stăniloae. Chiricescu. 2 c). Toma. „Tâlcuirea Psalmilor”. dr. pr. 120 p. pp. (din Sources chrétiennes. Curţii regale. pp. 1964). 513. Ed.. 97. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. „Tâlcuirea Psalmilor”. Toma. Viaţa publică a Domnului nostru. Bucureşti. Bucureşti. Despre Psaltire. Chiricuţă. Institutul de arte grafice „Flacăra”. (popularizare) 512. 503. MO 13/1990. Bucureşti. Petre. din lb. prof. prof. (popularizare) 514. pp. Cărţilor bisericeşti. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. Studiu criticoistoric”. (ed. Constantin.. pr. 1929. 517. Butnariu. Arheologia biblică. pr. 519. Naţională. Chiril al Alexandriei. Chiricescu. Cărţilor bisericeşti. din lb. din lb. Ed. 1911. (non vidi) 508. 135 p.. Dumitru. Tipogr. a IIIa) 505. BOR 23/1931. MO 5/1989. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Paris. greacă de Stăniloae.22 497. Cărţilor bisericeşti. 100122. pr. MO 6/1989. dr. Constantin.. 136 p. Chiril al Alexandriei. 144 p. 134 p. (ed. prof. 131 p. din lb. Fântâna darurilor. a IIa) 501. 515. Petre. prof. Sf.. Chiricescu. 1935. 256 p. 406 p. 7988. Chiricuţă. 4566. greacă de Stăniloae. 2). 500. Bucureşti. Dumitru. Bucureşti. manual pentru cl. Petre. Constantin. „Tâlcuirea Psalmilor”. Ed. 1903. Sf. Tipogr. 308322. pp. prof. dr. Sf. Gheorghe. Chiril al Alexandriei. GB 3/1949. a IIa secundară (băieţi şi fete). a IIIa) 498. Chiricescu. pp. . Ed. Arheologia biblică. dr. 518. „Tâlcuirea Psalmilor”. 1910. 23 p. BOR 4/1931. greacă de Stăniloae. prof. dr. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”.

magistrand Mihai. 363423. O 1/1958. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. 1937. cu aplicare la viaţa creştinilor”. Chiţescu. pr. prof. Bucureşti. Tradiţie şi tradiţii”. prof. 10421049. Olafire. pp. MO 13/1978. „Studiul Vechiului Testament”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Pavel în Atena”. 295312. Chirilă. 1975. Gh. Dumitru. extras din „Limba română” 2/1972. Ed. dr. Chiţescu. Bucureşti. Dumitru. 540. prof. (AlbaIulia). Introducere şi comentar”. din lb. GB 11/1958. al XVIIlea. pr. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. bibl.”. Nicolae. prof. 508511. MB 79/1975. Nicolae. 33. Scrieri. 274288. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. „Sabatino Moscati. DanIlie. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. Chirilă. 537. Nicolae. prof. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. Iaşi. Nicolae. vol. Academiei RSR. BOR 12/1956. „Epistola către Filimon. introducere şi note de Stăniloae. pp. Psaltirea lui David. Tipogr. prof. Vechile civilizaţii semite. 3/1996 (anul I). 283297. pp. prof. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. prof. 524. Chiţescu. 539. pp. Scrieri. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. în Credinţa Ortodoxă. BOR 710/1937) 526. 131143. „Întreita ispitire a Domnului. Chiţescu. col. 316 p. (Paris. 1922. sfântul. Psaltirea lui David. 261270. Ap. 531. Ioan. Activitatea Sf. pp. Sibiu. TruroCornwall în Anglia. EIBMBOR. 6779.”. pp. (dialog ortodoxanglican. Chiril al Alexandriei. 187 p. pr. pp. „Oscar Cullmann. 1997. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. 542. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. pp. Studiu exegeticcritic. Chivu. drd. Chiţescu. Cărţilor bisericeşti. 541. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. Tălmăcită după textul biblic. MMS 56/1955. contesa Calomira de. pp. pp. trad. 39) 522.. 32 p. greacă. drd. sfântul. Nicolae. O 2/1963. Cimara. introducere şi note de Stăniloae. 3537. 16 p. Ciobanu. Chiţescu. Bucureşti. (filol. greacă. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. şi teol. 538. 1991. 533. Mihai V. MMS 89/1956. Ciobanu. (extras din rev. Lumina Moldovei. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. „Justin Moisescu. EIBMBOR. BOR ?/1939. prof. 226 + XII p. pr. Nicolae. 532. La Tradition. Partea întâia. GB 34/1978. 614 p.. pp. Nicolae. 523. pp. Chiţescu. din lb. Tipogr. Ioan. 1937. pp. dr. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. Nicolae. în vol. 711 VII 1975) 534. 1953). 145154. Iaşi. „Scriptură. Tipogr. ?416. Chiţescu. «Cahiers théologiques» nr. trad. „Activitatea grafică”. Bucureşti. 55 p. contesa Calomira de. 525. Tipogr.) 528. Bucureşti. 464 p. pr. 535. Tălmăcită după textul biblic. Ciobanu. 92105. prof. Chiţescu. 486488. 529. Mihai. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. Chiţescu. Ciobotea. Ed. .. pr. N. 1992. 1923 (în foaia de titlu 1922). Lumina Moldovei. pr. O 34/1963. (doctorat) 527. 2740. Chiţescu. Biblie şi Teologie. pp. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. Partea a doua. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr.23 521. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. BOR 910/1948. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. pp. pr. Nicolae. prof. Cimara. dr. 474477. Chiril al Alexandriei. Nicolae. dr. MMS 56/1959. Vechi psalmi româneşti din sec. (colecţia PSB.

pr. Calistrat. + 6 planşe la final) 555. Cartea românească. Cioculescu. pr. Ciosu. N. BOR 12/1961. Ioan. Ed. RT 2/1907. din lb. dr. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. prof. Humanitas. Bucureşti. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf.. Cîrstoiu. Ciudin. dr. RT 910 (pp. Cîrstoiu. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. 1900. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. (fericirile…) 559. Ed. pp. prof. extras din „Bună Vestire”. 1997. Manual pentru Seminariile teologice. nr. 161168. EIBMBOR. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. Bucureşti. GB 78/1964. I. dr. 245257. Michaela. Al. Ioan Evanghelistul”. Ciudin. Lexic teologic. Studiu după textul ebraic şi LXX. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Haralambie. Ioan. 10221026. ST 34/1985. NT) 564. 146148. Ioan. f. Dorohoiu. G. pr. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. Arhidiecezană. 552. I. Şerban. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. pt. (licenţă) 547. 53 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. 5. 96103. pp. Cernăuţi. 548. teme) 558. Nicolae... pr. Alexandru I. 355364. pp. George. GB 1112/1964. X + 400 p. prof. 198217. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”.. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. Cioloiu. 360 p. Ciuhandu. C. . (introd. 1940. drd. pr. Vâlcea. Ciurea. Ed. pr. Ciudin. (cu binecuvântarea PF Iustin. pp. 482484. Al. pp. Rm. 1942. Ciudin.24 543. Progresul. 1921.. Maurice. pr. dr. pp. Sfântul. Ciurea. Gazetei săteanului. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 563.. Cojocaru. iconom C. anul X. + 6 desene la final) 554. Matei. 433 p. Matei. pp. 1978. pr. Platon. greacă de Pâslaru. I. Bucureşti. trad. 562.. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. arhipresviter Calistrat. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. Cojocaru. Cernăuţi. drd. 295 p. Cioranescu. Tipogr. Tipogr. Librăria şi tipogr. Simbolurile biblice. prof. Ed. (grota 7. „Apostolia”. pr. 557. Studiul Vechiului Testament. Apostol Pavel despre clasele sociale”. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. 1937. ST 36/1950. Coca. Ciurea. franceză de Slăvescu. Sibiu. pr. drd. GB 6/1987. pp. 565. (şi exegeza textelor) 550. 420 p. Iaşi. MMS 89/1956. prof. „Predica de pe munte”. de editură creştină. pr. 15 p. 1899 (1900).. Redactată după textul original. 510521. pp. prof. Coca. Bucureşti. Ciprian. 192 p. ST 78/1985. Ed. 150 p. N. 545. 556. Tipogr. 551. Ed. asist. rep. pp. Cîrstoiu. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. 4. Instit. Ciudin. Bucureşti. Nicolae. „Concepţia Sf. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. nr. diac. 196 + IV p. 1997. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Codreanu. Credinţa noastră. 659663. Cocognac. 1941.a. trad. Patriarhul BOR. pp. dr. Poliglotă Gregoriană. Iorgu. 72 p. ST 56/1985. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”.. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. 553. 1905. Psalmi. dr. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. (colecţia Didactică. dr. 549. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. Bercovici. Studiul Vechiului Testament. Roma. „Despre Evanghelia după Ioan”. (fără imp. prof. din lb. 544. 546. Haralambie. 5155.

141. „Curs de introducere în Noul Testament. 8789. de dr. Herder. N. N. Herder & Co.. Br. Colan. 75 p. RT 56/1925. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction).”. de arhim.. N. 571. Ed. Ed.. N. 1927.”. 87 p. Colan. 74 p. Ramuri.”. Constantin C. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. Introducere şi comentar. „Der Römerbrief. pp. von D. RT 89/1925. Colan. 106109. Sibiu. N. RT 10-11/1924. p. Tipogr. Freiburg im Breisgau. Colan. pp. 352354. prof.. RT 3/1927. 313317. de arte grafice «Ramuri». 86”. 576. pp. dr. Cartea românească.. 32 p. tipărit în zilele MS Regelui României. Vasile Gheorghiu. 581. RT 4/1924. N. Colan. 151152. Ed.. de Antonie Harghel. prof. 579. N. prof. Colan. pp. Ed.. Ed. München. RT 11/1927. pp. 583. „Să se retipărească Biblia!”. Colan. 1924.”. 572. pp. Stadtfarrprediger in München. Craiova. prof. pp. RT 23/1929. Studiu biblic. Colan. Scriban. 568. p. 100 + VI p. Maunoury. de arhim. Bucureşti. Cartea românească. dr. „O traducere catolică a Bibliei”. Colan. I. Bucureşti. Cernăuţi. 1927. F. Cernăuţi. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. Cristescu. Trifa”. 140141.. 573. p. 567. 569. Colan. N.. „Atlas Scripturae Sacrae. Craiova. Ed. Colan. 137138. 577. Epistola Sfântului Iuda. Scrisul românesc. pp. Dr..”. dr. „Pr. cu introducere şi comentar scurt. 307. 216 p. von Anton Worlitscheck. Ricardo de Riess. 128 p. «Universală» Alcalay & co. RT 45/1928. 395398. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. Herder. N. 578. 585. N. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). N. pr. 1518. 102103. N. Bucureşti. Colan. Franz Keller. 1928. „Institutul biblic”. pp. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Nicolae.. 582.. pt. RT 4/1927. 1919... „Ierom. pp. „Curs de întroducere în Noul Testament. Gr. 3233. 580. „Cărţile părintelui I. Popescu. N. 1926. Apologie istorică.”. 96. prof. Br.”. N.”. Colan. 224 p. 145151. RT 23/1929.. „D.”. „Epistola către Romani. autorului. p. Scriban. 104105. RT 1011/1925. Colan. pr. 1925. prof. N. Cojocaru. Colan. Freiburg i. RT 45/1928. p. 152153. pp. Vasile Tarnavschi. RT 23/1924. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. RT 46/1922. Colan. 125126. RT 11/1927. 1924. „Sonnerkraft. Nicolae. pp. 347348. Colan. 258 p.”. mitrofor dr.. dr. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. RT 12/1927.25 566. Institutului Biblic al BOR. Studiu apologetic. N. Colan. autorului. prof. prelucrare de G.. . Colan. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. Ferdinand I. Arad”.. TV 810/1992. RT 4/1927. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. Chişinău. F.. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. 1928.. Freiburg i. RT 1011/1924..”. 280281. Ciauşanu. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. 34 p.. Universitară. Colan. 260 p. 570. 48 p. Craiova. de A.. Karl Barth. 305306. Gh. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. nr. Palatul Sfântului Sinod”. RT 23/1924. Antonie Harghel. Instit. 1924. Apostol Pavel cătră Evrei. Ed. Ghica. 1928. 1930. von Dr. I. Nicolae.. 656 p. 76. Ed. Colan. Bucureşti. „Prof. Ed. N. N. Ed. pp. 584. 588. p. RT 1/1928. 1926. „Teodor M. 1927.”. I. prof. Ghia. 586. de arhim. prof. «Biblioteca Semănătorul». de pr. 1924”. Colan. RT 56/1927. „Comentariul asupra Epistolei Sf. Arhidircezană. pp. George Ştefan. pp. Der Philipperbrief des Hl. pp. N. 224 p. Noul Testament. 587. Gh. 575. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. 574. pr.

199221. PăsculescuOrlea şi Const. dr. 189 p. prof. ? p. pr. 69. 607. Sibiu. pp. A. pr. franceză de Voicu. 1985. 117119. extras din Limba română 3/1968. pr. O 2/1966. 32 p. Constantin. Fernand. 595. Coman. tom 4. pp. Αγουριδου. Vasile. Ed. Em. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. pp. pr.. pp. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. prof. pp. Marile figuri ale Bibliei. „François Mauriac. 1995. 1997. Coman. 1522. Coman. 1937”. 79 p. Ioan G. Constantin. Biblia şi intelectualii. Bucureşti. 528546. ST 34/1956. ST 12/1977. 1214. Biblia în Biserică. 1936. RT 56/1944. pr. Creştinismul şi sclavia. Constantin. Mihaela. Stropi de rouă duhovnicească. Comte. pp. Colan. Sibiu. Colan. Luca XIII. Eseuri pe teme biblice. V. Combiescu. Ap. pp. pp. Sibiu. dr. pr. 593. prof. 1925. Ed. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. 222 p. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. 599. 31 martie 1989. Daniel. (comunicare la Tesalonic. Nicolae. Vasile. Marcu XI. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. 4558. 1929. 611. Arhidiecezană. 600. Coman. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. ST 2/1989. 592. τομος Β. dr. Constantin. Psaltirea de la Mehadia. Ioan I. serie nouă. I. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 610. dr. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. O 2/1985. pp. „Σαββα Χρ. trad.. 120124. Coman. Daniel. 602. episcopul Oradiei. ST 710/1976. pr. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. pp. 594. Coman. Αθηναι.. Academiei RSR. ST 910/1953. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. 259268. Constantin. prof. 612. . 78 p. pr. Bucureşti. pp. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. Arhidiecezană. ST 2/1989. pp. Humanitas. Bizantină. 604. Nicolae. Daniel. 3031 martie 1989”. Tipogr. (în colecţia Problemele vremii) 591. Viaţa lui Isus. Coman. Coman. Bucureşti. Nicolae. din lb. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. 1029. Ed. Artos Zois.. 609. 124128. Fântâna darurilor. Coman. Cugetarea. 605. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. Coman. de pr. 606. Constantin. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 108110. Coman. asist.. O 4/1980. Constantin N. 601. prot. Coman. 597. Coman. Mariana. ST 12/1972. Daniel. Vasile. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. episcop Vasile. 596. Colan. Arhidiecezană. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. 582600. din Tesalonic Grecia.26 589. Coman. 714725. 304305. Frankavilla Grecia. Ghica. 16881988) 598. pp. pr. prof. iuldec. trad. 155166. Ed. 345366. Constantin.”. prof. 1929. membru al Academiei Franceze. pr. asist. pr. (popularizare) 590. Ioan G. asist. RT 78/1937. Constantin. Tipogr. Constantin. 608. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. ST 1/1987. pp. ST 5/1988. asist. pp. pp. Bucureşti. dr. Coman. 1985. Ed. 148159. pr. 508 p. Biblia şi intelectualii. ST 78/1970. pp. 590604. Atena”. 1820. 4551)”. 2630 octombrie 1988”. Constantin. ST 5/1987. 249256. asist. Pavel”. Tipogr. MB 13/1967. Ed. Ioan G. pp. 603.

pp.. Constantinescu. pp. dr. 442 p. 661685. „Scene din Vechiul Testament. Al. GB 910/1973. GB 34/1975. pr. 370387.. 5177. 111)”. econ. 60101. Daniel. 1981. pr. prof. pr. biblic al BOR. 214223. prof. pr. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. Constantinescu. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. GB 12/1969. pr. 1334. pp. Constantinescu. 638. pp. cap. Al. GB 56/1973. 631. Constantinescu. Socec & co. pp. N. 244248. pp. Ioan. pr. pr. GB 1112/1954. Constantinescu. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. Constantinescu. (profeţii mesianice) 621. Constantinescu. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. Ioan. 1923. 45103. pr. Manual pentru seminariile teologice2. Studiul Noului Testament. GB 3/1987. Const. pp. I gimnasială.a. GB 34/1965. Constantinescu. Constantinescu. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. 633. Al. Ioan. 187206. Anghel. ST 910/1969. Ioan. 619. 626. Tipogr. prof. 527530. prof. Credinţa noastră. 612)”. prof. 617. pp. Comentar”. prof.. 389402. pp. 927945. Constantinescu. Ovidiu. 6784. 628. pr. XVII).. GB 910/1975. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. GB 12/1979. Constantinescu. N. pr. 1914. (ed. prof. Constantinescu. pr.. I. 1 XII.. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. Constantinescu. Constantin. I. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Constantin. Ioan. GB 34/1976. 10641073. pp. GB 13/1983. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. 615. Bucureşti. Ed. pr. Ioan. 620. prof. „Facerea (exegeză biblică)”. pp. Constantinescu. 637. Ioan. Constantinescu. Al. pr. Instit. 4953. Ioan. prof. N. pp. Cărţilor bisericeşti. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. 635. 634. pr. Ioan. sărbători etc) 622. Constantinescu. Ed. Popescu. Bucureşti.. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. GB 10/1958. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. pr. 630638. N. Ioan. „Isaia şi Ieremia”. Constantinescu. Ioan. pp. I. Ioan. 616. 630. Constantinescu. 289299. Bucureşti. 976983. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. 13)”. pp. Constantinescu. pp. „Protoevanghelia lui Iacob”. Constantin. GB 34/1984. 32 p. pr. pp. (popularizare) 625. 533548. econ. Al. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. econ. Constantinescu. 64 p. pr.. prof.. pr. GB 2/1988. a IIa) 618. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. GB 56/1972. O 3/1983. . f.. „Daniel (cap. 636.. pp. 629. pp. după cele patru Evanghelii”. GB 2/1987. 614. BOR 34/1971. 328344. 623. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. Studiul Noului Testament. pr. Ioan. Constantinescu. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. Constantinescu. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. 1992. Bucureşti. 632. Constantinescu. prof. N. 624. prof. ST 34/1973. Daniel. prof. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. GB 34/1974. I. Al. pr. pr. Manual pentru seminariile teologice. 331 p. 159 p. dr.. dr. 627. pp. N. (jertfe. pp. 266270. pp. pr.27 613. I.

1990. Iaşi. Cornilescu. Coravu. ierom. dr. lect. 653. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. 2037. 779 p. 403412. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. Vasile. (irelevantă) 641. pp. Emanuel. pp. asist. „Iisus şi marea”. pp. Junimea. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. Emanuel. MB 910/1964. Povestiri biblice. 645. 542558. Constantinescu. pp. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”.. Constantinescu. „Gheorghe A. dr. Ed. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. MB 13/1975. (text stabilit. econ. Academiei RSR. ST 78/1983. 655. Corniţescu. 567570. Corbu. prof. 661. MO 16/1993. 387404. econ. Bucureşti. Ap. Librăriei Socec & co. dr. 647. Emanuel. 350 p. pp. Constantinescu. pr. Copăcianu. 5661. asist. dr. Bucureşti. MO 1112/1973. Emanuel. diac. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. . CoravuSeverineanu. asist.”. 501506. Const. Viorica S. 4750. diac. Atena.. MB 46/1999. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. diac. 786787. Agapie. Emilian. proorocul deşerturilor”. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. 652. pp. Junimea. 503509. Ed. Copăcianu. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. pp. MB 79/1997. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. pr. pp. 651. asist. pp. GB 34/1973. BOR 8/1923. 3944. Adrian. (doctorat) 662. 10671068. 461562) şi 910 (617681) / 1982. pp. pp. 648. Ed. Copăcianu. Viaţa lui Iisus. 8391. pr. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. 19”. Copăcianu. „Studiul biblic la I Corinteni 14. Emilian. Cornilă. Bucureşti. Iaşi. Emilian. 642. MB 1012/1999. (istoric) 660. asist. Ed. ierom. 1990. ConstantinescuLucaci. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. 659. Coravu. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. a Va) 643. 644. Popescu. pp. 331 p. 1919. D.”. (ed. O 3/1983. 640. 213 p. ST 710/1981. 658. „Ioan. Corbu. 1977. pr. episcopvicar Damaschin. pp. dr. Ed. introducere şi indice de Stela Toma) 656. 392 p. prof. diac. Moderna. 213 p. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. pp. Agapie. MA 79/1979. GB 12/1956. 657. GB 4/1987.28 639. Ioan. Corniţescu.. pp. ST 78/1983. diac. „Emanuel Copăcianu. 3245. Mitropoliei Banatului. 1976. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. arhim. Dimitrie. „Ioan Panagopulos. 559563. 1943. asist. 646. dr. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 120 p. Emilian. Copăcianu. Dumnezeu şi Biserica. Corbu. Timişoara. ST 78 (pp. 1969. Petru la Cincizecime”. pp. pp. 649. Galitis. CoravuSeverineanul. Povestiri biblice. Corniţescu. MO 910/1975. Corniţescu. I. ? 654. pp. I. 612. Emanuil. 650. pr. † Damaschin. Grigorie de Nysa”. Corniţescu.. Emilian. „Părintele prof. Viorica S. 734736... MO 3/1987. Coresi. Dimitrie.

„Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. 8293. 199209. pr. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. 670. drd. 684. pp. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. 815825. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pp. ITOB) 683. 492500.. BOR 1112/1983. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. O 2/1981. Em. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. ST 910/1967. 380388. Grigorie Marcu. Corniţescu. Corniţescu. GB 35/1980. Emilian. Emilian. (prelegere festivă. pp. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. diac. asist. Constantin. Corniţescu.29 663. pp. Corniţescu. diac. 686. Corniţescu. diac. 666. diac. diac. 606619. pp. drd. prof. lect. Emilian. pp.. pp. 8394. Bucureşti. manual pentru Institutele teologice. pr. diac. „Sf. 679. 675. Corniţescu. BOR 78/1986. 546572. ST 12/1969. ST 78/1967. asist. O 2/1982. Corniţescu. 606615. pp. 308320. prof. ST 34/1981. Corniţescu. pr. prof. 668. prof. ST 12/1976. Corniţescu. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. 252265. diac. Emilian. pr. Corniţescu. pp. prof. Scriptură în mâna credinciosului”. Emilian. Emilian. pp. BOR 34/1985. 680. 8096. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. asist. O 1/1983. 664. Corniţescu. 671. pp. diac. prof. diac. ST 78/1984. Corniţescu. asist. ST 710/1980. pp. Constantin. Corniţescu. Emilian. prof. GB 5/1988. pp. (prez. Corniţescu. C. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. diac. diac. 669. MO 12/1980. 100110. 600612. „Sabat şi duminică”. ST 34/1969. asist. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. 727. 673. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. „Sfinţii Trei Ierarhi. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. 681. 676. 665. pp. „pr. Emilian. Nicolaescu. O 2/1983. Corniţescu. diac. 674. Emilian. . diac. Corniţescu. asist. „Sfântul Vasile cel Mare. O 2/1980. 228229. pp. Emilian. 482491. pr. Corniţescu. BOR 46/1991. pp. Corniţescu. prof. pp. 243254. pp. diac. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. Emil. 667. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. 8393. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. 199209. pp. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. 682. pp. Constantin. prof. ST 910/1985. Emil. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. Em. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. Emilian. pp. 678. prof. drd. prof. 95102. 299307. Emilian. pp. asist.. O 3/1980. drd. Corniţescu. Nic. 269274. Studiul Noului Testament. O 2/1980. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. pp. asist. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. pp. 30 ianuarie 1976. Emilian. diac. Corniţescu. 200211. 1977”. 672. asist. dr. Constantin. interpret al Sfintei Scripturi”. ST 5/1987. dr.

prof. A. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”.. 1996. Nicolae. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. pp. Costea. Lăzăreanu. A. prof. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. „Proorocirea. Bucureşti. pr. Ctin I. prof. Costache. Cosma. MA 58/1958. MA 12/1960. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. GB 46/1993. pr. O 4/1980. 1903. Ed. 708.. EIBMBOR. Casa pânii sufletului. Manual pentru seminarii teologice. 1902. prof. MB 13/1958. C 112/1938. 368371. pp. pr. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Constantin. Emilian. prof. dr.. Bucureşti. pp. (profeţii mesianice) 691. pr. 710. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. Filaret. pr. Ioan. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. prof. Nicolae. ST 2/1990. prof. Tipogr. 130 p. Bucureşti. Ioan.. pp. Studiu filologic. prof. Bucureşti. asist. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament.”. GB 14/1999. Nicolae. prof. 206 p. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. Ctin I. pp. MMS 34/1957. Bucureşti. „M. 510513. dr. 700. Tipogr. Piramida îngropată. Introducere în scrierile Noului Testament. Abrudan. Emilian. RT 1011/1932. 711. Sădeanu) 697. Corniţescu. Ctin I. London. 704. pp. econ. Tipogr. 103118. Cornoiu. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. pr. Emilian.. prof. Cotos. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. Cosma. 374377. pp. 692. „David şi moartea lui Saul. Emilian. pp. Bucureşti. dr. prof. de Alexandru Duţu.”. pp. Cosma. 7072. 203 p. 1979. (1929?). A. pr. Cornoiu. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. 206 p. pr. „Rugăciunea Domnească. „Cartea românească”. de grozăvia. dr. C. 1926. ST 710/1981. Ioan. pr. Corniţescu. Corniţescu. pr. dr. Cotos. 172 p. 3454. ierom. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. Constantin. dr. Toronto. pr. Betleem. f. 31 p. Cornoiu. trad. Doru V. Irineu. Manual pentru seminariile teologice2. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Profesorul dr. Cornoiu. pr. Costache. Ia secundară. Crăciunaş. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. 518. pr. Corniţescu. prof. Introducere în cărţile Noului Testament. dr. Sădeanu) 698. Introducere în cărţile Noului Testament. 690. Nicolae. 242250. 702. . 639)”. 1956. A. III. „Cultura românească”. Costache. Focşani. diac. RT 12/1925. 1959. Constantin. N. prof. 688. Ed. 634636. 1901. RT 3/1927. 555563. Bucureşti.30 687. pr.. Zakaria Goneim. dr. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. pp. 520. 706. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. 295 + 42 p. Cărţilor bisericeşti. Cotos. 95 p. pp. 119122. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. Corniţescu. 707. 292 p. 703. 709. MMS 78/1958. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. Dumitru. Sădeanu) 696. (curs scris de mână de stud. (curs scris de mână de stud. Vasile Gheorghiu”. prof. 1935. 705. (curs scris de mână de stud.a. econ. 695. 371376. pentru o clipă. dr. 9193. prof. pr. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. 693. pp. C. 154 p. 7683. 694. Ioan. 699. C. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Cosma. C. pr. Corniţescu. 701. prof. prof. Cotos. pp. NewYork. Cornoiu. „Lucrătorii asociaţi”. ST 12/1958. Atena. Ioan. 1902. 1911. prof. 232)”. 5)”. Bucureşti. prof. dr. econ. O 12/1997. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Constantin. 195 p. dr. pp. Bucureşti. 514. Cotoş. pp.

Gr. RT 56/1926. Tipogr. Arad. Diecezană gr. 735. Tipogr. pp. 104 p. Ed. Diecezană gr.. Diecezană. RT 4/1929. 728. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. pp. 1929”. pp. Gr.. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 104 p. 727. Arad. Arad. 733. econ. 134135. Manual de religie pt. prof. 144)”. (ed. 1931. Monogenismul biblic.ort. A. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. dr. C. ConstantinescuLucaci. Bucureşti. 1914. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. cl. prof. Cristescu. pp. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. Crişmariu. A. 732. (ed. Cristescu. Cristescu. pp. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Manual pentru cl. Crişmariu. pr. „Econ. Crişmariu. studiu dogmaticoapologetic. Nicolae. Toma. Tipogr. Mai lângă Domnul meu. clasa a VIa11. dr.. Diecezană.. 1908. Arad. Tipogr. Nicolae. Diecezană. clasa a IVa11. 731. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române.. Librăriei Socec & co. pr. autorului”. Pavel către Filimon. 718. a IXa.. Dumitru. (doctorat) (non vidi) 714. 1935. Diecezană. (ed. 3940. prof. 717. Nicolae. + 20 de ilustraţii în text) 716. a VIIIa) 719. 112 p. Crăciunescu. Diecezană ort. Nicolae. F. RT 12/1927. dr. Craioveanu. Crişmariu. Arad. Cosma.. Tipogr. române. Nicolae. Culcea. Gh. (ed. George. prof. Colan. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. p. Gr. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. pr. pp. 86 p. pr. Cristescu.31 712. (manual) 722. 1935. 317 p. pp. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. Creştinismul şi sclăvia”. RT 11/1927. 1928. Cristescu. Ed. 98 p. de preotul Pompei Moruşca. 145146. Culcea. Bucureşti. 1914. Adjud. 1928. pp.. RT 2/1925. 1935. română. 1947. pr. Diecezană ort. 6061. pr.. Tipogr. a IVa. 1927. 98 p. Diecezei grecoortodoxe române. Arad. Arhidiecezană”. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. dr. Arad. 269. Cristescu. Iosif Trifa. clasa a IIIa11. RT 89/1925. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. Crişmariu. Gr. Tipogr. Toma. 1624. RT 1/1907. 108 p. Nicolae. 1929. Arad. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Nicolae. Ed. Crişmariu.ort. Crişmariu. română. Arad. 345347. 734. econ. Ed. N. Tipogr. pr.. 277278. „Prof. RT 89/1928. Nicolae. Tipogr. RT 1011/1925. 126 p. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. Cristescu. 713. or. 725. Socec & comp. Nicolae. de pr.. 723. 49 p. . „Îndreptar scripturistic”. Ioan Tomescu”. Prelegeri metodice din istorioare biblice. 317323. dr. Socec & comp. 1947. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. prof. dr. Cristescu. Tipogr. Diecezană. Crişmariu. Ia revăzută şi completată) 715. 78 p. română. pr. GB 12/1949. Cristescu. Craiova. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Sf. (moduri de citire şi interpretare) 730.. prof. I a gimnaziului unic. Biblia şi ştiinţa. I. 724. 729. 726. 1930. prof. Crişmariu. română. Arad.. 123 p. 76 p. Gr. Nicolae. Crişmariu. dr. „Preot Iosif Trifa. 130 p. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Bucureşti. dr. 721.. Creţu. prof. Gr. Tipogr. Sibiu. a IIIa a gimnaziului unic. 1930. dr.

. I a gimanziului unic.. Cuza. 2. 1980. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Toma. MMS 34/1971. 37 oct 1989) 758. BOR 6/1912. Gheorghe. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. Ursu. 760. pr. 2340. 215247. Dănău. BOR 78/1975. pp. Daniel. 85. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. pr. Cunescu.. Cunescu. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. diac. GB 5/1987. Manual pt. 912922. Sportturism. pp. 709719.. 1923. P. Seminarului grecocatolic. David. pp. prof. GB 12/1958.. „Biblia britanică a lui D. 95113. pp. prof. diac. A. notiţe introductive şi note.. Socec & comp. prof. „Genealogia Mântuitorului Hristos. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. (… în Sfânta Scriptură) 744. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. model al predicatorului creştin”. „Psaltirea slavoromână (1577. pr. Topliţa. pp. C 1913 (pp. 743. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. 755. 324328. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Theodor. Petre I. 759. Cornilescu. pp. Ed. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. Cziple. 745. august 1966) 753. cl. 499507. Ed. Partea primă: Legea veche. Bucureşti. 1976. „Mântuitorul.. I. (exegeză) 749. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. (non vidi) 741. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. Petre I. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. Gheorghe. pp. drd. Constantin. (exegeză) 747. GB 912/1978. Studiu introductiv. pp. (extras din International Review for the History of Religions.. Scripta aramaica 1. 1966. Dalea. Damian. pp. 11591166. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. Pe urmele vechilor civilizaţii. 738. C. conf. 395 p. „Genealogia Mântuitorului Hristos. „Hristos «cheia» Scripturii”. dr. 160 p.. 1987. Cristofor. din perspectivă negativă) . pp.. Dimitrie. pp. 636638). V. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. C. a IIa a gimnaziului unic2. 80 p. (exegeză) 748. Alexandru. Petre. conf. Manual pt. 37 p. Petre I. 1947. fasc. 780 p. David. David. Ilie. pp. Dan. dr. Daniel.. 750. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. dr. pr. cl. Deheleanu. Esséniens. 12381251. Blaj. V. 312329. David. pp. O 2/1983. 752. BOR 5/1912. C. pp. Bucureşti. 751. traduceri din limba aramaică. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. BOR 78/1976. diac. Constantin. Dancu. MMS 6/1988. XIII. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. Bucureşti. Culcea. Constantin. vol. (temeiuri biblice. 746. C. 561577. conf. 230242. p. 1918. A. ST 12/1980. Ştiinţifică şi enciclopedică. pr. Culcea. existenţa minciunii şi a răului)”. 740. (cursuri de îndrumare. diac. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. 125 p. pr. 212217. Bucureşti. Tipogr. Bucureşti. „Dosoftei. ediţie îngrijită de N. Socec & comp. 742. dr. prof. Deheleanu. Toma. diac. 739. Jidanii în războiu. BOR 34/1985. conf. diac. Petre. 10021006. pr. BOR 7/1912. O 23/1994. Psaltirea în versuri. O 2/1982. 207 p. Bucureşti. 737. BOR 1112/1973. Dan. P. P. 130 p. 6172. (predică) 754. Ed. BOR 34/1969. 756. prot. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. pp. pp. Academiei. Deheleanu. Dănău..”. 1947. 835839.32 736. Daniel. David. Iustinian. V. Dănău. 757.

dr. dr. N. dr. Dragomir. şi Studiul Vechiului Testament. RT 5-6/1942. (filol. Donos. Ovid. pp. Curtea de Argeş. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. 782. de Nicolae. 787. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. 771. 863875. Marin S. Drag. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. pp. Demény. 915927. dr. BOR 8/1905. XIII. dr. pp. Demetrescu. Demetrescu. Dragomir. [Ludovic]. 112.. Demetrescu. al XVIlea.. pp. pp. MMS 89/1956. pr. Academiei RSR. „Naşterea Domnului”. Petre. Petru. BOR 6/XXXI. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. Sterie. Neaga. 3639 şi 65) 777. 491498. pp. pp. 776. pp. 780. pp. 13051317. Demetrescu. dr. 779. Dragomir. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. Natalia. „Cei doi bani ai văduvei”. 778. 1942. pp. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. Petru. BOR 8/1905. BOR 34/1981. pp.. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 719728. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. pp. BOR 3/1909. dr. 766. 50 (4). 783. Demetrescu. în TR 48 (pp. 1954. pp. Dragomir. Bucureşti. 8595. BOR 2/1900. pp. 215 p. 961975. trad. „Bogatul şi Lazăr”. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Nicolae. 1916. dr.. 196212. 96 p. BOR 5/XXXI. prof. „Bogatul nesăţios”. Tipogr. 78 p. dr. Constantin. 769. pr. 1943. Demetrescu. 781. Dinu. Dragomir. Viaţa economică. Petre. pr.. .. 822833. BOR 1/1900. 272283. BOR 1/1905. pp. GB 34/1959. BOR 11/1906. Demetrescu. „Profetism babilonian”. Demetrescu. Ed. 1255?. 775. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. dr. 770. 1945. Drag. Diecezană. MB 48/1964. Deheleanu. 121125. Ed. Drag. 515518. pr. Neculai.33 761. Tâlcuiri evanghelice. dr. BOR 12/1915. 773. Dragomir. (temeiuri biblice) 762. BOR 35/1973. Densuşianu. Demetrescu. Bucureşti. Dincescu. pr. dr. 379389. pp. Deheleanu. Diamandi. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. „Bunavestire”. 789. 307314. Ed. 393402. Demetrescu. „Studiul Noului Testament. BOR 7/XXXI. Dragomir. Dinu. 322326. 765. 234244. „Fraţii Domnului”. pp. L. Dragomir. pp.”. pr. BOR 8/XXXI. 288295. pp. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Deheleanu. 785. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. pp. Demetrescu. 12 p. Drag. 1321. (fragm. Sfintei Episcopii a Argeşului. Ed. pp. prot. 1929. 763. din Fiul lui Dumnezeu. Ed. Eparhială. Tipogr. Demetrescu. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. „Preoţia ortodoxă”. 288 p. Bucureşti. Demetrescu. 23). Fiul Omului. 768. 310320. „Paştele la ebrei”. Nicolae. „Vieţei nouă”. pp. MMS 56/1955. Demetrescu. „Iisus Hristos mit?”. Donos. dr. BOR 1/1905. (predici) 784. Dragomir. pr. 788. prot. Diaconescu. Marin S. 79 p. Cartea românească. dr. dr. 91112. 31 p. Mic dicţionar al Noului Testament. 1955. Diaconescu. BOR 1/1906. Bucureşti. Dennefeld. 767. MB 46/1967. 772. Dragomir. Arad. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”.. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. bibl. Deheleanu.) (despre Luca I. Bucureşti. pp. 1946. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. 764. 168175. 786. pp. Bucureşti.

Librăriei Socec & co. 1993. Ed. Dorcescu. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. Nicolae. Drăguşin. „Septuaginta”. A. GB 1112/1971. Ap. MO 12/1999. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. (apariţie. prof. (l. GB 34/1984. 77 p. Epistola Sf. din ebraică. dr. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. Dron. Dragoslav. importanţă) 810.. Poemă ebraică.. Carol. Emilian Corniţescu. „Diac.. drd. 207268. pp. Vasile Mihoc. 11001108. (licenţă) 811. Dură. 114123. „Decalogul în expunere catehetică”. Dura. 96 p. Ed. dr. (trad. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. 801. pp. 813. O 2/1988. Eugen. O 4/1986. pp. 399 p. 1926. Valeriu. 661666. pp. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. 291 p. Pavel către Galateni. Nicolae V. Cîntarea Cîntărilor. Tipogr. pr. Timişoara. pp. Carol. 27 p. 807. pr.. pr. Biblia. 816. prof. pp. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. 464480. 67 p. Dragoslav. asis. 1981. pp.. O 1/1984. BOR 910/1981. Ed. pr. Centrului mitropolitan Iaşi. pp. „Hiliasmul. pp. MA 79/1982. Tipogr. Dragomirescu. Bucuresci. Marineasa. pp. 53 p. Iaşi. Psaltirea în versuri 1673.) 809. Ed. . 1974. Valeriu. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. LX + 1165 p. (ed.. Pavel”. Donos. Neculai.. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. drd. GB 34/1984. BOR 11/1911. MMS 6/1936. doctrină ereziarhă”. Dura. drd. 1901. 814. Moderna.34 790.. Boldur. Drugescu. 719731. 805. „Pr. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. Pildele în versuri. pr. X + 144 p. Eugen. dr. 1934. Arta. Clemenţa. C. 11531166. 793. 381389. Ion. pr. Ecclesiast (Cohelet). Dură. Drăgulin. Paul. pp. pp. AZ. pr. pr. Dorcescu. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. 7294. doctorat) 797. Ion Bria. Drăguşin. pp. Drăguşin. 47 p. 11301132. Bucureşti.) 808. ST 56/1985. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. (tabel cu textele biblice din cult) 796. pp. Facerea lumii. Tipogr. pp. Gheorghe I. 5062. Iuliu. 207210. ST 34/1981. dr. ST 56/1989.. drd. 815. traducere şi comentariu”. Tipogr. Drăgulin. pr. Dicţionar de teologie ortodoxă. 1905. Bucureşti. 2227) 795. Introducere. Nicolae V. Ed. 116125. Psalmii în versuri. 802. dr... pp. Dură. Ester (Purim). „O profeţie memorabilă”. diac. Drăgulin. asist. Dosoftei.. cu un studiu de .. Valeriu. (trad. pr. 806. drd. dr. 8089. (predici) 791. „Pr. diac. MO 78/1985. a IIa) 799.”. Bucureşti. 297299. 31 p. N. Nicolae V. Drimer. Dragomir. (Daniel 9. Nicolae. Marinescu & Şerban. cu un studiu de . Cartea românească.. BOR 78/1980. 812. 1925?. Dudu. Dragomir. drd. Drăguşin. Valeriu. M. 1908. MMS 12/1940. pp. V. 1998. asist. drd. Ursu) 794. 800. Nicolae V. asist. Excelsior. Timişoara. pr. prof. 804. Dragomir. 792. Mrea Neamţ. 798. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. 544560. din ebraică. 1926. 293296. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. drd. Iaşi. Demetrescu. 803. Ap. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. Constantin. seminar. asis. critică de N. Ed. (ed. pr. Ion. Drimer.

Sinod al BOR.”. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. vol. (filol. stil. pr. pp. Constantin. dr. Silvestru Octavian. pp. Dură. pp. Erbiceanu. 536546. 378375. 2129. bibl. pp. pp. † Lucian. pp. (filol. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. MA 12/1985. BOR 4-6/1992. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. Nicolae. „Origen. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. Făgărăşanu. ST 4/1986. Ap. Scrieri alese. pr. prof. Cernăuţi. 395400. drd. Nicolae V. 650 p. introd. pp. ST 6/1988. dr. Dură. pp. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. pr. 513527. Erbiceanu. Partea întâi. 6671. ST 910/1977. „Moartea dreptului Avraam”.. pp. 241260. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. 427431. pp. 949957. prof. 830. pp. bibl. Constantin. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. . (structură. 827. Dură. Erbiceanu. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. BOR 5/1912. pp. pp. pp. 819. 821. 823. PSB. 3345. pr. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. 9)”. Erbiceanu.) 839. (filol. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. pr. „Faptele Sf.. Partea a IIa. Omilii la Hexaimeron. col. 2743. Dura.) 836. bibl. Dură. Nicolae. greacă. pp. dr. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. Dură. 1982. EIBMBOR. Szöcs. bibl. 528 p. pr. 113116. Constantin. trad. BOR 4/1912. Erbiceanu. pp. 828. 796808. Dură. Nicolae V. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. pp. 556 p. MB 3/1988. O 3/1983. din lb. (= o legendă) 834. Endre. 683698. ST 12/1983. Duţu.”... Bucureşti. Omilii şi cuvântări. 1914. episcopvicar. din lb. 127133. „Sfîntul Vasile cel Mare. Erbiceanu. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. pp.) 835. pp. pp. Duţu. BOR 10/1911. EIBMBOR. pr. Erbiceanu. Scriptură”. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. Ioan. pr. C. trad. (filol. Constantin. 822. drd. (filol. 824. 445452. BOR 9/1910. Iosua. Ioan. BOR 6/1912. Efrem. Nicolae. (scriere apocrifă) 831. pr. dr. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. Scrierii.) 840. BOR 2/1912. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. Fecioru. Constantin. bibl. 829. Erbiceanu. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. 2”. (filol. bibl. 262268. vol. ST 78/1983. C. siriacă de Isopescu. C. BOR 1/1912. 820. Constantin. BOR 3/1905. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. 7682. 10001009. pp. Omilii la Psalmi. 171180. BOR 1/1906. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. dr. prof. ST 12/1978. pp. prof. C. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. I. 1986. Bucureşti. episcopvicar. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. Sirul. 8)”. BOR 3/1912. Constantin. ? 841. „Interpretări de cuvinte. VII. 1”. Dură.. 825. dr. MA 34/1985. 1623. 833.. Judecători. pp. MA 56/1972. asist.35 817. pr. Nicolae. şi indici de pr. 929. Constantin. drd.) 838.. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. D. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. 5)”. 904915. 832. C. pp. Erbiceanu. GB 910/1982. Erbiceanu. † Lucian.) 837. Făgărăşanu. dr. (şi o parte din comentariile biblice) 818. BOR 8/1906. drd. Erbiceanu. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. „Viaţa ca temă omiletică după Sf.

pr. „François Mauriac. ec. din lb. Nicolae. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. 849. 437. Ed. W. Ilarion V. Bucureşti. 1903. RT 3/1933. L. 264 p.. Mircea. din lb. par dr. pr. 148150. pr. RT 56/1936. Floru. 861. Grigorie T. „Profeţiile Mântuitorului”. Edmond. 850. 210224. IPS. 51 p. RT 1112/1936. 847. 1944. P. F. 857. II). Viaţa lui Iisus Hristos. Ión. pp. Ed. pp. 1921. Felea. (manual) 865. Paris. 858. Sibiu. pref. pp. . 851. 1900.. Felea. trad. Felea. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. RT 3-4/1941. pr. Ilarion V. Felea. Farrar. Arhidiecezană. 141 p. p. Fillion. Patriarhul României.. Bucureşti. LXXXII + 434 p. pp. RT 5/1941. V. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). Tiparul. pp.. Felea. Filipciuc de Petrova. „Fariseii în faţa Mântuitorului”.Cl. 846.. RT 89/1928. 270272. p.a. 107112..”. Sfintei Mănăstiri Neamţ. Paris. 1928. pp. ST 34/1953. 1931. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Grossmann. pr. trad. 202204. (licenţă) 863. Apostol Pavel. Tipogr. pr. LascarovMoldoveanu.”. Săteanului. Ilarion V. Tipogr. 1909. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. Ilarion V. franceză de Colan. 1993. Émile Vérut. Cosmologia elenă. 1921. Paris. pp.”. despre autorii şi conţinutul lor. Foerster. nr. dr. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. Florian. 138 p. din lb. GB 56/1973. Felea. p. 862.. dr. Librăriei „Principele Mircea”. 854. Felea.. prof. Hristos şi viaţa omenească (p. Lethielleux. trad. Viaţa şi operile Sf. trad. «Seria Teologică». din lb. dr. Societăţii literare „Sf. Felea. drd. 1933”. Ed. f. Felea. „Antihriştii”. pp. V. Foerster. Nicolae. pr. pr. 6672. Ioan Gură de Aur”. 4)”. Hristos şi viaţa omenească (p. Moise. Medicale Nobert Maloine. Fleg. FlorescuRomanaţi. p... 852. Tipogr. 864. prof. Ed. 844. 306 p. „Credinţa şi morala Învierii”. dr. Librairie Bloud et Gay. 18. Gh. F. V. 856. A. pp. 853.. pp. din lb. RT 4/1939. „Al... 855. Fecioru... dr. RT 4/1937. Ed. „Diacon dr. Ier. trad. prof. diac. RT 910 (pp. „Despre cele patru Evanghelii. Ilarion V. F. Ed.. Flammarion. rusă de Nicodim. franceză de Colan. 845. Paris”. 260 p. 215. pp. pr. Fer. cat. Exposition et critique. 640 p. Ed. Sfintei Mănăstiri Neamţ. 848. prof. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. pr. 859... Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. pr. 385387. Cărţilor bisericeşti.36 842.) 860. 144 p. Il(arion) V.. Felea. D. 1932. Ed. (probabil gr. «L’Histoire». din lb. Felea. Ed. Ilarion V. col. Faur. RT 1011/1932. prof. Alexandru. dr. trad. 843. „L. GB 78/1964. W. franceză de Răcăciuni. RT 9/1938. RT 1112/1938. Farrar. Dumitru. Nicolae. Vie de Jésu. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. Istoria sfântă a Noului Testament. de L. Haralambie I. Săteanului. 866. Bucureşti. Il. 140 p. Ed. Ilarion V. I). „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. 391392. 149153. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. 654658. Ioan. RT 12/1935. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. rusă de Nicodim. 294 p. dr. Paideia. Bertrand. 501502. Fecioru. pr. Oradea. Bucureşti. „Învierea trupurilor în teologia paulină”.. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. prof. Dennefeld. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. 1941. F. franceză de Marcu. Isaiia. lect. pr. 538555. 229234. 637 p. pr. Cojocaru. Ilarion V. 89 p.

dr. Constantin. pp. Ed. BOR 5/1923. dr. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. pr. Constantin. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Ed. 1945. 888. pp. La porţile Damascului) 875. ST 78/1951. Fruma. pr. conf. Principele Carol. 2000. (Biblia lui Clain. pp. 874. V. Galeriu. pr. prof. 322. pp. (1. Galeriu. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. O 3/1980. (ist. Bucureşti. dr. Vasile. Galaction. Gala. În jurul Sfintelor Scripturi. Bucureşti. Studiu juridic şi teologic2. BOR 58/1948. despre apariţia LXX) 876. Roza vânturilor. pr. dr. pp. Constantin.. 454468. I. Predica de pe munte. Adeverul. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. „Biblia românească conferinţă”. „Din exegeza Noului Testament”. Predica de pe munte. . XXXI. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice.. Grigorie. dr. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. N. 94104. Bucureşti. Principele Carol. BOR 12/1980. prof. 2. N. 1928. (traduceri din greacă) 878. Din Sfintele Evanghelii. Gala. pp. 889. (discurs de recepţie la Academie. 1928. 3. prof. 32 p. biblică) 877. Ed. dr. dr. pr. „Mario Ruffini. dr. Roma. Vasile. (exegeză) 871. G(heorghiu). BOR 34/1943. 2. 455462. 1992. 886. pr. 337 p. Ed. pr. „Inscripţia de la Delfi. 321327. 869. „Sensul religios creştin al sărbătorii. Radu. Marcu. Galaction. 870. Galaction. după Epistolele Sf. Blaj. 1930. În jurul Sfintelor Scripturi. 34 p. (popularizare) 882. 386397. 884. G. Romcart. 879. 112)”. pr. BOR 1112/1948. Galaction. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. Gala. Ed. Gala. Procesul Mântuitorului. 175184. BOR 910/1988. Radu. pp. 34 p. Marcu. Bucureşti. Galaction. av. Ioan. pp. Principele Carol. 337 p. Constantin. 83102. Galaction. C. în «Orientalia christiana periodica». 1928. 112 p. MMS 79/1977. vol. ST 12/1977. prof. 375 p. Gala. Procesul Mântuitorului. Fruma. Gala. prof. 272283. prof. Gala. Gala. 883. Studiu juridic şi teologic. 579588. dr. Sibiu. Tipografiile Române Unite. 1928. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. 32 p. Ioan. „Epistola lui Aristeia”. Galaction. 32 p. pr. prof. Bucureşti. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. Galaction. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. prof. O 12/1997. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. O 4/1966. Bucureşti. 872. Galaction. Arhidiecezană. pr. 28 mai 1948. prof. Galeriu. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. Galeriu. V(asile). Bucureşti. Galaction. Gala. 615619. Din Sfintele Evanghelii. BOR 10/1931. Principele Carol. Galaction. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. Fulga. Despre mormântul cel gol. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. 543555. pp. „Ceva despre magii. 1965”. Gala. pr. 32 p. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. 517523). pr. (traduceri din greacă) 881. Ed. Tipogr. Apostol Pavel. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Galeriu. Sibiu. pr. Ioan. pp. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. prof. 514. Constantin. Ed. pp. 890. pp.. 1928. Gala. av. pr. Galeriu. Grigorie. Despre Sf. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. 572583. 1795). 868. lucrare apocrifă Aristeia. pp. Bucureşti. Fruma. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”.37 867. 873. Atelierele „Adeverul”.. 1930. Gala. Galaction. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. C 1913 (pp.

O 2/1976. BOR 1112/1989. 2/1980) 897. BOR 34/1990. 2832. Ed. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. pr. (material pt. 641645. Scripturi”. adică folosirea timpului bine”. 7288. Despre Pentateuh. Ion V. M. de Edouard Lipinski”. D. nr. trad. 893899. prof. pp. arhid. RT 2/1994.. Tournay. diac. Thoma Basilescu. Introduction. arhid.. O 1/1983. pp. Ion V. 904. „Despre sfânta rugăciune”.. 456495. Georgescu. dr. 1986) 898. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. Ioasaf. Tipogr. ST 1/19381939. (în rev. Constantin. BOR 56/1978. pr. 355374”. pp. (licenţă) 906. 892. arhim. I. 50 (1969). profeţia lui Maleahi. Galitis. „Biblica”. germană de Basarab. 592597. dr. 161182) . traduit de syriaque et de l’armenian. 903. MB 1112/1964. pp. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. 905. 1980. prof. vol. pp. (rugăciunea în Biblie) 900. pp. prof. Gârboviceanu. onorariu Ioasaf. Georgescu.. Georgescu. prof. nr. pp. Georgescu. Galeriu. 2. Eugen. 374376. pp. George. 2024. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. prof. (titlu original „Offenbarung. MMS 78/1972. Evangelische Theologie. (trad. fasc. „Biblia în Biserica ortodoxă”. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. BOR 8/XXXII. Ganea. ?. pp. 901. BOR 34/1964. 908. Universala Alcalay & co. Galitis. MA 13/1981. 51 (1970). pp. V. P. 16). „R. Georgescu.38 891. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. Georgescu. vol. 910. Ganea. germană de Neaga. München. 2734. 1975. fasc. 5972. „Pe drumul Emausului”. Mircea. drd.. Ioasaf. V. prof. 92 p. Ioan V. MMS 56/1972. pp. prof. 907. George. Constantin. MB 46/1967. dr. 895. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. de Moraru. extras din studiul „Teologia traducerii”. pr. Galeriu. Georgescu. „Biblica”. 326373. Ganea. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. 2840). 1216. ec. Constantin. „Netemeinicia milenarismului”. protos. din lb. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. pp. pp. Nicolae. Constantin. „Ephrem de Nisibe. prof. Georgescu. dr. „Revelaţie. pp. 153168) 911. prof. 3461. prof. 896. în Una Sancta. temei pentru apropiere între credincioşi”. pp. Galeriu. pr. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. pp. MO 56/1976. 683697. Georgios. GB 13/1993. Galeriu. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. dans Revue biblique. 536549. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. O 1/1984.. „Scopul Evangheliei a patra”. din lb. MB 13/1996. (în rev.. publicat în vol. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. 2. pp. 339344.. (trad. Ion V. pp. Bucuresci. prof.. pp. pr.. din rev. Galeşan. 403414. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. de Paul Eugene Dion”. 1901. pr. MB 910/1985. pp. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. 3. prof. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. G.. 902. Ion V. Tesalonic. pp. 893. Bucureşti. Ganea. 434436. traduction et notes par Louis Leloir”. 110114. Galitis. 4448. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. 899. pp. 894. 46 p. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. Ioasaf. pp.

1100. Georgescu. 1969. O. p. Georgescu. 1969. p.. Georgescu. 484 p. Paris. p... „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. MO 912/1970. Etudes sur le Livre de la Sagesse. O. 64 p. 1101. pr. Grant.”. Georgescu. D. Ion V. 11001101. Paraboles et leçons dans l’Evangile. 1969. 182 p. 932. 926. Demonologia Vechiului Testament. 289. (popularizare) 931. Paris. 918. Socec & co.. O.. 922.. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Georgescu. MO 1112/1969. 930. Georgescu. prof. 146 p. Socec & co.. D. Georgescu. MO 1112/1969.”. O. Bucureşti. Actualitatea profeţilor I. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. Instit. MO 12/1970. p. Paris. prof. Bucureşti..”. Georgescu. D. 156 p. p. 126 p. „Robert M. MO 1112/1969. Bucureşti. Berlin. 1946?. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Georgescu. Amos et Osée. 290. Ed. Kahlefeld. 925. pr. 917. 1934.”. MO 912/1970. 232 p. Bucureşti. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. O. 286 p. prof. Georgescu. Quelle est la vérité de la Bible?.. 1010. O. 928. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament.. de arte grafice „Tiparul academic”. Jésus... 1970. 919. O. „David Flusser.”. Viaţa românească. 913. 1970. Ion V. 120 p. (ed. Georgescu. p. 304 p. Paris. de arte grafice „Speranţa”. 1009. dr. MO 1112/1969.”. Georgescu. 927. MO 34/1970. 924. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 32 p. 1969. 1008.”. 76 p. „R. 193 p. Larcher. p. „Pierre Buis. introduction historique au Nouveau Testament. O. Arhiepiscopiei Bucureştilor. 923. 1938. „H. pr. p. 1969. MO 12/1970. Georgescu. 444 p. ST 78/1958. „Charles Hauret.. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. „C. „Oswald Loretz. econ. dr... MO 1112/1969. Georgescu.. 1938. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. Paris. 1010. Satan în profeţia lui Zaharia.... 145. „Franz Mussner. Georgescu. IXVI. 916.. 929. MO 912/1970. 360 p. 1008. Paris. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . Demonologia Vechiului Testament. p. p. O. 1100. „Stanislas Lyonnet. Bucureşti.”. Ia a gimnaziilor unice. Paris. O. p. Cărţilor bisericeşti..39 912. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 192 p. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. 463475. Paris. p. „Vincent Taylor. 914. Georgescu. Présent et futur.”. 176 p.. pp. Azazel. 1937. N. 422 p.”. 1934. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Bucureşti. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 921. 148 p. Georgescu. „A. Şt.. pp. MO 1112/1969. econ. Paris. 145. Paris. 920. La formation du Nouveau Testament. 1970.”. a XIa) 934. MO 34/1970. Vasile cel Mare”. Georgescu. O. 40 p. O. 1969. 1969.”. p. Ed. 1922?. Tipogr. Ed. MO 912/1970. magistrand Mihai. Instit. MO 912/1970. Paris. Le Deuteronome. Paris. 1009. O. Schackenburg. „Rudolf Bultmann.”. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. 1004 p. 1969. 152 p. „Charles Harold Dodd. Georgescu. Confortement aux Ecritures. (doctorat) 915. 1970. Georgescu. Paris. „Saint Augustin. Georgescu. 1967. de Santos Otero.”. 1100. O. Georgescu. Paris. Foi et comprehension. Bucureşti. Ion V. p.. O. Ed.”. 933. Georgescu.

econ. a Xa. a XIVa) 944. 1982. revăzută) 942. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Gabriel. (ed. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 186 p. econ. pr. 955. pp... 1332. „Harismele.. D. 183 p. prof. Ed. 148 p. Gheorghe. 648662.. (ed.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Socec & co. pp. Bucureşti. D. Ed. dr. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. pp. 950. Ştiinţifică şi enciclopedică. Gheorghe. Librăriei „Universala” Alcalay & co. prof. econ. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pp. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. a doua). prof. 541551. 171) 951. prof. GB 56/1975. Gheorghe.. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Burtan. Victor. pp. (ed. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Geţia. pp. Constantin I. 946. Georgescu. Bucureşti. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. (ed. Ed.. 953. (ed. Constantin. Bucureşti. 322334. Vasile. pr. nr. „Cartea lui Iov”. C 112/1937. Geţia. D. Ed. prof. Pavel”. Bucureşti. 139149. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Pavel”. pp. 2132. Ed. pp. Georgescu. Ed.. 19301931. Gheorghe. a IVa) 937. prof. 183 p. 949. D. 947. D. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. Gh. econ. pp. pp. econ. 107110. (ed. MB 34/1984. Cunoştinţe despre om şi societate. prot. Geţia. (ed. 148 p. Bucureşti.40 935. 127. a XIIa) 943. Ed. 19281929.. D. pr. Gheorghe. (f. Georgescu. Gervescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pr. Georgescu. Georgescu. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. ST 12/1973. MB 1012/1967. 497505. 1934?. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. econ. Gheorghe. ST 910/1973. econ. prot. pp. econ. Gheorghe. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. succint) 945. Librăriei „Universala” Alcalay & co. a Va) 938. ST 56/1965. a IXa) 941. 183 p. Gheorghe. după Epistolele Sf. Constantin. econ. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Bucureşti. prof. Ed. Bucureşti. Constantin. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. a IIa) 936. . (ed. 160 p. 118 p. a VIa) 939.. Pavel”. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Socec & co. ST 78/1971. MMS 4/1930. Bucureşti. 1922?. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”.. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl.. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. 1935?. D. Gheorghe. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. drd. (ed.. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. Gheorghe.. pr. 1926. 1935?. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Studiu de arheologie biblică”.. Mitul potopului. 190 p. (ed. 183 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.... D. „Saba. Ap. ST 12/1978. Ap. Ed. econ. Georgescu. „Filistenii. Studiu de arheologie biblică”. Georgescu. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. MB 1112/1959. Ed. D. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Ap. a VIIa) 940. 954. 81106. „Plante şi aromate biblice”. Georgescu. prof. magistrand Nicolae A. 1935?.. 952. 948. Bucureşti. Georgescu. 19291930. 662696.

165 p. 963. C ?. Viaţa românească”. dr. preţul lei 36”. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. dr. Bucovina. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. 959. 315333. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. „Sf. Der Brief des Judas. pp. Gheorghiu. 975. 59 p. Gh. Gheorghiu. Vasile. Botoşani. Gheorghiu. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. 3. 233236. Vasile. 389405. pr. dr. 70 p. C 69/1927. Caransebeş. 1020. Vasile. 973. biblică) 976. drd. 965. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. dr. Gheorghiu. 197212. 4556. dr. MMS 12/1958. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. argumente scripturistice) 958. dr. Ghia. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). pp. Societatea tipografică bucovineană. 964. 186. pp. 231253. ST 36/1980. 378393. 1940. 1904. 8487. „Revelaţia divină”. C 34/1923. Nicolae. Întroducere şi comentar. 1901. Vasile. arhim. Vasile. Ed. C 1012/1927. Vasile. MB 79/1958. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. dr. pp. pp.41 956. pp.”. prof. ierom. Bucureşti. pp. Gheorghiu. Gheorghiu. 1911. dr. Gheorghiu. MMS 9/1930. pp. prof.. pp. Mărturia Sf. Bucureşti. Craiova. pr. C ?. Epistola Sfântului Iuda. Gheorghescu. Gheorghiu. Gheorghiu. 969. Ramuri. Gheorghiu. Ce hotărăşte Sf. 971. Vasile. pr. pp. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957.”. Gheorghiu. MMS 4/1955. 3551)”. 159196. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. Craiova”. 977. 115. Ed. 525541. Vasile. pp. Vasile. dr. Cernăuţi. prof. Vasile. 137147. Gheorghiu. BOR 1/1928. Ed. Cernăuţi. dr. prof. Gheorghiu. pr. 84 p. Vasile. pp. dr. prof. Vasile. Vasile. dr. pp. Vasile. pr.. 665677). Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. I. 185196. GB 56/1969. Codex Argenteus Upsaliensis. pp. Mir în Noul Testament”. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. 21 sg. 961. Ghia. 966. (capitol din doctorat. 970. 1941”. Saidman. pr. C 13/1929. 962. Imprimeria naţională. „Dr. Mehedinţi. Gheorghiu.. Gheorghiu. 2638)”. 261277. Gheorghescu. 967. Gheorghiu. 149150. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. I. Vasile. pr. Th. 374379. 960. 329353. pp. pp. Einleitung und Kommentar. BOR ?/1935. dr. dr. Vasile. Bucovina. în legătură cu Rom. 593609. pp. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. 165178. 229239. prof. 972. 2325)”. Ed. 1940. Gh. Gh. dr. 18) şi în traducerea lor latină”. 6581. 974. (1939. Ed. . Epistola Sfântului Iuda. Gheorghiu. C 412/1931. 978. Ghesarie. „S. 325341. C 1904 (pp. prof. 1941. Cernăuţi. „Prof. dr. MMS 56/1958.. „Zeno Muntean. dr. prof. 37 p. Întroducere şi comentar. pr. V. V. dr. 1931?. 763764. Sofron Vlad. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Gheorghiu. Chesarie. 764766. C 12/1923. MMS 34/1959. B. 57 p. 551566. dr. 110)”. 979. Tipogr. Caransebeş. Vasile. Ramuri. dr. 1941). „Profesor dr. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. (l seminar dogmatică. dr. pr. (1939. 1941). 968. Gheorghiu. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. Gheorghiu. Gheorghiu. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. (teol. Vasile. prof. 1939. 88 p. Gheorghiu. pp. „Bunavestire (Luca 1.

C 1911 (pp. „Ce hotăreşte S. (studiu de cronologie) 993. pr. Tipogr. prof. prof. pr. Vasile. prof. 358 p. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Cernăuţi. Gheorghiu. I. Cernăuţi. Cernăuţi. pp. 1928. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Gheorghiu. Bucureşti. Gheorghiu. Gheorghiu. dr. „Diacon Haralambie Rovenţa. II. secţiunea I (cap. 897 p. MB 13/1958. pr. prof. Gheorghiu. 994. 2248. 981. 558565. 39). 995. 983.Hr. Vasile. Societatea tipografică bucovineană. prof. 584596). Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. dr. 1220)”. MB 12/1960. Vasile. prof. dr. autorului. Sfântul Apostol Pavel. prof. 240 p. dr. Gheorghiu. Vasile. dr. prof. pr. pr. prof. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. autorului. 1925. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. prof. 1926. 1909. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. Vasile. „Domnul în Samaria (Ioan 4. Cernăuţi. Enon de lângă Salom (Ioan 3. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. pr. 2236)”. 350 p. Gheorghiu. pr. pp. dr. Cernăuţi. prof. MMS 912/1959. prof. 30 p. pr. Gheorghiu. 474484. Cernăuţi. Vasile. Gheorghiu. 110. Cernăuţi. Gheorghiu. prof. Gheorghiu. 1929. 74 p. vol. Studiu de cronologie biblică”. 1933. MB 13/1958. Tipogr. 111)”. autorului. 990. dr. Arad. MB 910/1959. pr. pp. 1856. 1923. 419427. Vasile. dr. dr. 996. 44 p. dr. 21). prof. Societatea tipografică bucovineană. 1002. 1926. 986. 1911. 991. Gheorghiu. Vasile. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea.42 980. 23 p. Gheorghiu. 1929. Vasile. Cernăuţi.27). pp. prof. 18. pp. dr. Ed. Cernăuţi. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. 6375. Introducere şi comentar. Ed. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. prof. traducere şi comentar. . 142)”. 1924. dr. 2259. Cernăuţi. 985. 982. Vasile. prof. 8 p. 114 p. Glasul Bucovinei. autorului. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. Vasile. autorului. pr. Vasile. 984. prof. resp. preţul 50 lei”. Gheorghiu. dr. Partea dogmatică. Mitropolitului Silvestru. Gheorghiu. pp. vol. 14 p. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. Problema mântuirii noastre.Hr. MB 1112/1959. 2867. prof. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. la 2000 d. 65)”.111. Vasile.. prof. 272385). Vasile. Gheorghiu. 40 p. „Activitatea Domnului în Iudea. Gheorghiu. Vasile. Studiu isagogic. dr.116. dr. Ed. Ed.36) şi partea parenetică (12. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. pr. Ed. 989. Gheorghiu. Ed. Vasile. prof. pr. Glasul Bucovinei. 1909. III. Vasile. 97 p. dr. Glasul Bucovinei. dr. Vasile. Epistola lui Iuda. 1000.. Gheorghiu. 1938. 987. 1912. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. vol. Gheorghiu. Ed. Gheorghiu. Cernăuţi. Gheorghiu. Ed. Ed. Gheorghiu. pr. pr. C 810 (pp. 1003. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. Cernăuţi. prof. autorului. C 79/1929. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. 365 p. 256 p. 531537. I. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. dr. dr. dr. 992. 717. Vasile. Cernăuţi. Vasile. dr. dr. 112 p. Vasile. Vasile. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. Ed. dr. 998. Vasile. pr. Glasul Bucovinei. 1927. 999. Ed. prof. 1001. Diecezană. 988. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Gheorghiu. 1928. 372375. 997. prof. pr. pp.

1018. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms.”. „Păr. prof. 18). Cluj. prof. 129145. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. dr. prof. 400 lei”. 549559. Ed. dr. prof. prof. pp. 1012. Vasile. pp. Vasile. dr. Gheorghiu. Raportul părintelui profesor universitar dr. înaintat S. aprobat din Sf. 5765. Gheorghiu. I. 237243. Tipogr. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. 591605. Gheorghiu. Vasile. Imprimeria naţională. prof. Vasile. dr. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. Vasile. prof. dr. Chişinău. dr. 5360. 312321. Bucureşti. 349358. Gheorghiu. C 14/1926. „Un tractat al Sf. prof. „Epistola cătră Romani cu explicări”. 1006. C 12/1926. Gheorghiu. Gheorghiu. preţul 200 lei”. Vasile. 699714. pp. 421433. C 112/1937. Gheorghiu. 6669. Vasile Tarnavschi. prof. C 12/1927. 7398. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. prof.. Vasile. 1011. prof. 165172. 1925. Scriban. 16 s.. Sfânta Evanghelie. Atanasie «Despre azime»”. 580586. 15 p. Gheorghiu. Cernăuţi. Gheorghiu. pp. Cernăuţi. pp. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 1926”. Apostol Paul”. Sofron Vlad. 393403. 697704). 1910 (19. dr. VI a Seminariilor teologice din România Veche. 7280. 333345. N. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. Ed. Vasile. Bucureşti. 1928. 1015. Vasile. 565573. 1010. 206 p. traduse de Episcopul Nicodem. Ed. prof. 1908 (115. 173181. 1019. Vasile. Scriban. 297305. univ. 381385). 6162. 333340. 201209. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. 1937. 301311. «Universala». 521531. 1020. ediţia II. 197215. Vasile. 641648. Gheorghiu. Vasile. 1013.43 1004. 323331. dr. Întroducere şi comentar”. Tipogr. 197213. C 78/1924. Sfintei Monastiri Neamţu.”. 585593. Prologul Evangheliei a patra. dr. 1021. prof. 109117. 265283. Gheorghiu. „Pr. 1016. univ. IV + 260 p. 1008. 457472). 501508. 1923. Bucureşti. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. I. Gheorghiu. Gheorghiu. dr. 1924. 194). 1928 (VIII 656). univ. (Studiu biblicisagogic)”. „Dr. prof. 1014. Apologie istorică. dr. 767775). Studiu criticexegetic. tradus de Episcopul Nicodem. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N.”. C 910/1924. 137147. 221227. C 79/1929. dr. 551567. 184189. 1005. 369372.”. Vasile. 87 p. T. 639644) şi 1914 (5877. pp.. 485500. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. pp. Vasile. Glasul Bucovinei. 237246. 1009. prof. 224 p. 6576). 1940. 613627. „Arhimandritul I. „Ieromonahul Antonie Harghel. Ed. 265272. Sfintei Monastiri Neamţu. „Epistola lui Iuda. 59775 din 7 dec. Gheorghiu. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. 109115. Vasile. dr. Vasile. 277284. 1007. Instit. 621629) şi 1911 (513). Gheorghiu. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 360361. arhim. C 1913 (pp. pp. 152 p. 677692) şi 1909 (115. 1925. Gheorghiu. stareţul Monastirei Neamţu. Ancora. 1935. pp. Cernăuţi. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. prof. dr. 332335. Studiu de cronologie biblică. Gheorghiu. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. 433. 647665. „Vieaţa şi activitatea S. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. prof. Gheorghiu. Vasile. Vasile. . C 78/1924. prof. „Anexa. dr. 1017. C 1909 (pp. I. Cele patru Evanghelii. Vasile Gheorghiu. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. C 1907 (pp. lei 80”. C 412/1931. pp. dr. dr. C 1909 (pp. pp. stareţul Monastirei Neamţu. MB 46/1957. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. 371378. 329337. C 13/1928. dr.

Ghia. a IIa secundară de băieţi şi fete. C 112/1936. Hristo N. 1927. dr. Ed. 48 p. C 1-2/1927. 86 p. C ?. 1035. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. 1929. a IIa secundară2. Lecţiuni de religie. I. I.. prof. Gh. dr. Ieremia. ST 34/1958. ştiinţific şi biblic. dr. . Craiova. Th. „Mărgăritarele lumii”. 245259. 123 p. dr. III. Ed. Ghia. 1974. Ed.. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. Ramuri. Ramuri. Instit. Teodor. a IIIa) 1028. pp. 102 p. Explicarea evangheliilor. pr. 2751. 223 p. Ghia. Vasile. pp. prof. prof. pr. I. 110). I. Toma.44 1022. preţul 35 lei”. Craiova. dr. C ?. 1925. Craiova. de arte grafice «Ramuri». Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. dr. I. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. C 12 (pp. Gh. Ramuri. (popularizare) 1042. Gh. 151 p. pr. I. Ed. univ. prof. 1927. I a gimnaziului unic. 1031... Chestiunile din programa analitică pentru cl. pr. 1036. pr. Ramuri. 143 p. I. 1941. „Dr. 1929. de arte şi meserii.. „Problema calendarului”. Gh. Craiova. Craiova. 1940. Inst. de arte grafice Ramuri. 1045. Ghia. 1030. Bucureşti. Ed. dr. Ramuri. I. extras din Studii de limbă literară şi filologie. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. Roman. prof. 1938. pp. Librăriei Socec & comp. dr. Ramuri. Gh. Gheorghiu.. Gherasimescu.. George I. dr. 1 ss. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”.. prof. Gh. dr. 24 p. 1931. Cugetarea. 1922. 1023. „La început era Cuvânt (Ioan 1. de arte grafice Ramuri. pp. 1928”. pp. 1046. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 1034. Inst. prof. Contribuţie la exegeza Noului Testament. Ion.. Ed. 184 p. 1027. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. 1942.. Gherasimescu. „Prof. Gheorghiu.. Gheorghiu. Ghia. Craiova. pr. dr. dr. dr. Gheorghiu. Ed. dr. prof. Ed. (1939. prof. Vasile. Introducere şi comentar. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 567570. Gh.a. 157 p. I secundară de băieţi şi fete. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?.. Gh. univ. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. 1026. Epistola Sfântului Iuda. prof. MB 13/1958. Gh. Craiova. dr. univ. Ghia. lui Ioan 20. pr. prof. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Ghia. I. I. pr. 1025. pp. Ed. prof. 103 p. pr. 1926. I. prof.. dr. 162176. Iaşi. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. Gh. dr. 1935/1938?. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. vol. Gheorghiu. Craiova. (non vidi) 1032. pp. Ghiţa. ştiinţific şi biblic. Craiova. Ghia. Gibescu. Ghia. 1040. I. Şc. Ghia. Ghia. I. Vasile. 1041. Ramuri. Vasile. Bucureşti. 58 (225242). „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. univ.. pr. Ed. Ed. cl. I. Ghia. 1044... Cernăuţi. 1033. Vasile. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. 157 p. prof. Tipogr. 1926. pr. pp. prof. Vasile Gheorghiu. Ed.. Ed. 1941). 923). „Marele teolog dr. pr. 67 p. 1043.)”. Gheţie. univ. partea a IIIa) 1029. 34 (109117). Gh. prof. BOR 6/1928. Ghia. ec. Bucureşti. (ed. dr. pr. pentru cl. Toma. 197199. Ia secundară de băieţi şi fete. I secundară de băieţi şi fete2. Ghiaurov. prof. prof.. Gh. pr. PopescuCilieni. (1942/1943). Ghia. Craiova. I.. 1038. 224 p. pr. 1946. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. pr. MMS 4/1955. 1039. 1938. f. Ed. 1024. Ia) 1037. 102115. dr. Academiei RSR. pp. pentru cl. 87 p. 6364. Viaţa romînească. Gh. (ed. (vol. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. 416. Ghia. cl. prof. 106 p. 90101. Craiova. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Ramuri.

Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. George I. RT 2/1999. Tipogr. Petre V. G(avril). diac. (ed. drd. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. dr. 6772. Charles. pr. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. studiu introductiv şi comentariu de Buga. Bucureşti. din lb. Teodor Bodogae. 216238. trad. a IVa) 1066.45 1047. Glăjar. O 2/1957. 176 p. pr.. Eclesiastul şi Apocalipsul. Grigorie Palama. dr. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. Haneş. pr. 1995. Chişinău. 1425. din Γρηγοριου του Παλαμα. 1069. din lb. trad. Ed. de pr. Grigoraş. Tipogr. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului.. Mitropoliei Olteniei. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. Grigorie episc. Petre. „Preotul. Grăjar. Gordon. trad. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Sf. econ. 1052. seminar. pr. origini. 1925. Gurie. Chişinău. din lb. pr. 100113. Gurie. prof.. τομ. 16 p. prof. 1060. pp. Ion Lascu. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. pp. doctorat) 1051. + . 6788. Scripturi şi folosirea ei în predică”. Eugen. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. (popularizare) 1056. BOR 78/1979. 194 p. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Sibiu. „Nicolae Milescu. 1905. trad. Ion. Vasile. pp. „Cunoaşterea temeinică a Sf. Istoria evreilor. 1924. Gurie. N. C 1912 (pp. Ioan. Eparhială. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1059. din lb. lect. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Chişinău. prof. delimitare”. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. 1055. Tipogr. caracteristici. Constantin. BOR 56/1979. 176 p. 1067. 1064. trad. BOR 1112/1974.. 1945. 1938”. engleză de Dimitrie. 1061. 1989. pp. Guţulescu. 144 p. Vasile. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. pr. 136159. pp. pp. I secundară. (chemarea şi rolul pr.. 48 p. greacă de Moraru. Tipogr. H. 144 p. greacă. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. Profetul Ezechiil. pr. pr. RT 8/1911. 852868. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. GB 2/1957. Hango. pp. drd. 1931. pp. (ed. Απαντα τα Εργα. pr. a IIIa) 1065. 1941. 915923. franceză de Bran. 942964. diac. 1050. Haralamp. 176 p. din lb. Gibescu. Sfântul. „Din cuvântârile S. 1063. Craiova. Θεσσαλονικη. 1920. sfântul. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. 251252. Haneş. 577578). Ia) 1048. Bucureşti. Grigore de Nyssa. după Ev. în vol. Nicolae. Ed. pp. 10 p. 1992. Gregorian. . Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Nyssei. Grigorie episc. Nicolae N. Ed. GB 910/1964.. Voicu. prof. Minerva.. Grosu. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. Bucureşti. trad.. Tipogr. „Amicul literaturei”. pp. traducătorul Bibliei de la 1688”. 13851389. Grecu. GB 910/1962. Eparhială. BOR 78/1985. pp. S. 1057. Grigorie al Nisei. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului... 7074. 11. Chestiunile din programa analitică pentru cl. pp. 1915. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. greacă de Popescu. Stabilimentul grafic Albert Saer. (l. London. Eparhială „Cartea românească”. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. 665674. Grozea.) 1062. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). Gore. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. (ed. Romul. GB 6/1988. Lucian. 533543. F. 1058. pp. Graetz. „Gnosticismul: concept. magistrand Ioan. Godet. 1049. Braşov. Sfântul GheorgheVechi. MB 79/1991.

Ioan.. D. Cartea profetului Iona. 32 p. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. V. 1084. N. Nicolae Neaga. de pr. pp. GB 1/1987. pp. MB 1112/1990. de pr. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. pp. dr.. Nicolae Neaga. 1082. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). BOR 9/1929. 780787. 39 p. Mircea V. 1077. „Biblia ilustrată. MO 34/1972. Hodoroabă. 307. Ed. 1931. 1967. V. drd. Herineanu. MMS 12/1936. dr. pp. I. V. „Protos.a. pp. de NT la Sofia. Ed. Opinia. (popularizare) 1071. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). I. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. Iazadjieff. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. Iliescu. istorie. Bucureşti. Hodoroabă.. trad. 138164. Cartea românească. Ed. Hatzopoulos. 1939. ClujNapoca. ierom.. 152 p. W. (ist. 9296. Ed.. trad. Ieronim. pp. N.. vol.. ierom. prof. ST 34/1959. 1078. pr. 1085. doctor în Teologie. BOR 34/1940. pp. prof. magistrand M. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». 403411. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. Ieronim. Ignătescu. 1998. nr. 1086. 501503. Chişinău. Mihai. Iaşi. 447450. 4856. docent Sergiu. pp. 1971. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. arhim. Bucureşti. A. Nicolae Neaga. Biblia în Ortodoxie. 1091. „Franz J. Pavel. O 3/1968. Oradea. ST 34/1964. (ed. Opinia. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. MB 79/1997. Homescu. din lb. p. Fericitul. 1081. Herda. pp. Ed. Ieraclie. „Geneză XII...46 1070. Bucovina. Ed. Fericitul. trad. Hau. Hodoroabă. 1072. Paris. pp. Tipografia Mănăstirii Neamţ. pr. f. 132 p. Nicolae. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. prof. (trad. „Procesul lui Iisus”. Feleacului şi Clujului. pr. Iaşi. Fraţii Domnului Iisus Hristos. pp. Virgil. Iaşi. dr. Ierima. 331345. trad. 119 p. 1089. de Văcăreanu. „Evanghelie şi cultură”. magistrand M. 1935. MB 46/1991. 1936”. drd. Opinia. 470 p. GB 34/1968. Luminiţa. 1080. Mrea Neamţ. „Monoteismul la evrei”. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Ia secundară de băieţi şi fete. 8389. l’Insondable richesse du Christ.. 1947. MB 79/1996. 110. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. 1076. . I. pp. arhim. franceză de Gagiu. 1935. prof. Ştefănescu. 1092. A. în lumina descoperirilor arheologice”. „Robert Baulès. 170 p. Constantin. Antonie. prof. 1083. Iancu. trad. N. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. Ia secundară de băieţi şi fete. Athanasios. F. Leenhardt. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. 7072. 172183. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. V. Hodoroabă.. 128 p. pp. 1074.. Episcopiei Vadului. Iana. Hermann. MB 34/1990. Ed. editat sub egida „Universitatea din Oradea. 1090. articol în Teologie. pr.”. 1088. pr.. P. Fericitul. (pastorale şi predici) 1075. 247249. V. 1935.. prof. viaţă bisericească. Feleacului şi Clujului. pp.. 111149”. 55 p. a IIIa) 1079. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. biblică) 1093. pr. 6673. Harghel. prof. (autorul prof. prof. Vasile Vasilache. 1073. a IIa secundară3. 1987. 3570. de pr. 2. a trimis art) 1087. Constantin. Ieronim. 1724. pr. ST 56/1959. engleză de Niculescu. pp. Teofil. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi.”. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. N. arhiepiscopul Vadului. din lb. 1927. Manual pentru cl. Iancu. pp. dr. 132 p.

Dumitru. trad. prof. trad. 313324. 277284. Ioan Gură de Aur. „Despre pocăinţă.. PG¸ XLIX. Sf. din lb. trad.. pr. pr. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. rostită la începutul Postului Mare”. Ioan Gură de Aur. pr. 497500. Bucovina. Ioan Gură de Aur. Liturghie”. col. greacă de Fecioru. „Cuvântul 7 la Facere”. 305314.. 49... din Migne.. trad. trad. Ioan Gură de Aur. 1107. din lb. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. IV. din lb. „Cuvântul 8 la Facere”. 26)”.. trad. BOR 1112/1971. Dtru. greacă de Fecioru.. 599604. 54. pr. 1102. căminul nostru. col. Sf. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. 1104. 1095. greacă de Fecioru. pr. col. din lb. 1110. din lb. 492497. Sf. pr. 1946. . pr. PG¸ vol. Omilia a Va: La profetul Iona. Bareille. pp. 114120. Ioan Gură de Aur. 7885. GB 79/1985. greacă de Fecioru... trad. greacă de Fecioru. 54. greacă de Pâslaru. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. Ioan Gură de Aur. „Cuvântul 3 la Facere. 85 p. pr. Paradisul. PG vol. 1106. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. pp. 1098. col. D. 1111.. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor.. 299306. greacă de Pâslaru. 233243. Sf. „Despre pocăinţă (Omilia I. din lb. greacă de Fecioru. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. nui în puterea omului calea lui. Sf. pp. 604607. după Migne. prof. O 2/1980. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. prof. PG¸ vol. Ioan Gură de Aur. prof. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. D. pr.. 1100. din Migne. Sf. pp.. BOR 13/1977. GB 34/1985. prof.. prof. 616620. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. 1108. din Migne. trad.. pp. pp. col. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. trad. greacă de Fecioru. 196201. 1. „Despre post. PG¸ vol.. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. col. din lb. trad. BOR 56/1978. din lb. trad. din lb. BOR 912/1977. 193196. Omilia a VIIa. Ioan Gură de Aur. Sf. Sf. GB 56/1955. D. 23)”. din ediţia lui J. din lb. dela paradisul pierdut. pr.. pp. D. 49. 54. pp. Ioan Gură de Aur.. greacă de Fecioru. trad. Matei. BOR 912/1976. D. 49. Sf. la paradisul cel nou. 500507. Sf. din Migne. 311315. „Despre pocăinţă. Ed. „Cuvântul 9 la Facere”. 1109. BOR 12/1978. BOR 910/1978. PG¸ vol. col. Sf. Ioan Gură de Aur. după Migne. trad. după Migne. 11461148. 607616. greacă de Fecioru. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. PG¸ vol. 129180. după Migne. 1099. pr. greacă de Fecioru. din lb. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. 54. pr. GB 1/1986. 550562. X. „Despre post. PG vol. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. „Despre pocăinţă. Paris. 619630.. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. pp. 5053. pp. PG vol. D. din lb.. din lb. Matei. D. 153162. din lb. BOR 34/1978. D. Ioan Gură de Aur. PG¸ vol.. după Migne. prof. după Migne. col. 1096. din lb. 323336. trad. Sf. pp. 1103. 12111223. 343350. după Migne. Dtru. 49. trad. Sf. D. Dacă luăm seama la noi înşine. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 54. 56. Ioan Gură de Aur. 1101. Ioan Gură de Aur.. Dtru. greacă de Fecioru. pp. Ioan Gură de Aur. 958964. D. pp. 1097. col. din Migne. din lb. col. t. pp. din lb. trad. greacă de Fecioru.. 49. pr. trad. greacă de Fecioru. după Migne. col. Gheorghe.. rostită când sa întors de la ţară)”. GB 34/1985. PG vol.47 1094. GB 1/1986. PG vol. pr. pr. 321330. GB 79/1985. pr. 283292.. Sf. dr. Bucureşti. pp. Sf. Dumitru. pp. pp. Sf. Ioan Gură de Aur. 977984. Sf. PG vol. Daniel şi la cei trei tineri.. GB 79/1985. col. Ioan Gură de Aur. 5361. Ioan Gură de Aur. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. pp. XLIX. col. 1105. Indricau.

I. dr. 1119. Nicolae Neaga. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. trad. din lb. Ed. GB 12/1978. introducere. din lb.. pr. 4253. 6. „Omilia II la David şi Saul”. 1120. Sf. greacă de Fecioru. Bucureşti. 56. 49. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. asist. 695708. (extras din rev. 54. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. pp. 675686. prof. indici şi note de Fecioru. 1987. greacă. Ioan Hrisostom. Ionescu. Sf. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. PG vol. Dumitru. GB 58/1998. 22) 1123. Instit. pr. 175192. 514518. vol. 22)”. Bucureşti. pp. 247256. indici şi note de Fecioru. Sf. greacă de Fecioru. 1979. Dumitru. 1)”. pr. LIV. PG¸ vol. trad. PG¸ vol. Sf. MA 4/1988. col. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. pr. din lb. „Învăţătura paulină despre Biserică”. din lb. Limba română. prof. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. pp. din lb. IV + 360 p. sfîntul. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5.. col. 1113. GB 56/1973. Sf. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. Sf. după Migne. col. pp. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. pr. pp. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. 1127. 1905. 56. 21) 1124. pr. monahul. Ioan Gură de Aur. pp. Sf. Ioan Gură de Aur.. EIBMBOR. trad. Sfîntul. EIBMBOR. trad.. D. Dumitru. 2326. 6580.. introducere. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. col. 774783. greacă de Fecioru. pp. 72 p.. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. PG vol. 508519. (colecţia PSB. 1121. greacă de Fecioru. GB 12/1978. Ioan Gură de Aur. 163175.48 1112. Omilii la Facere (II). vol. trad. 23. 17)”. pr. 338345. pp. trad. Bucureşti. D. 1114. pr. 271280. greacă de pr. pr. 519536. Partea a doua. 335344. col. Ioan. Ştiinţifică şi enciclopedică. col. D. din lb. sfîntul. 6768.. pp. pp. ST 56/1993.. GB 79/1984. Sf. col. 661664. GB 79/1984. col. din Migne. D.. pp. Scrieri. trad. „Omilia I la David şi Saul”. din Migne. 1122. GB 79/1977. 1989. pp. MO 9-12/1959. Ionescu. 486494. PG vol. 49.. comentariu) 1126. pp. ST 12/1998. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. greacă de Fecioru. „Omilia III la David şi Saul”.. 291300. (context. PG vol. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. greacă de Fecioru. prof. (licenţă) 1130. din Migne. pr. Ionescu. Ioan Gură de Aur. din Migne. prof. după Migne. pr. din lb. monahul C. trad. 1118. Ionescu. din lb.. col. din lb. 687695. pr. BOR 78/1978. Academiei RSR. Omilii la Facere (I).. Ioan Gură de Aur. pr.. din Migne. Ioan. 710-713. trad. 1131. Dumitru. din Migne.. Ioan Gură de Aur. pr. din Migne.. (colecţia PSB. din lb. D.. Ioan Gură de Aur. 5765. Bucureşti. I. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. prof. Sf. Dumitru. Nicolae. 4 p. 56. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. greacă. Dumitru. 56. BOR 56/1978. 297304.. trad. greacă de Fecioru. 54. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. „Cântarea Cântărilor.. trad. 12/1979) 1129. GB 912/1983. de arte grafice „Eminescu”. PG vol. „Rugăciunea Domnească. pp. 1117. 754760. Partea întâia. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. note şi comentarii de Ion Alexandru. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . trad. 1977”. pp. 1125. Sf. din lb. trad. Ed. prof. 1115. din ebraică. IV + 438 p. din lb. BOR 78/1977. Ioan. PG vol.. 1116. din lb. Bucureşti. D. I. 641651. pp. PG vol. GB 68/1983. Ioan Gură de Aur. trad. C. Scrieri. Ionescu. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. Ioan Gură de Aur. prof.

Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ioniţă. prof. prof. dr. 1133. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. pr.. 138 p. Ionescu.. Ionescu. 1901. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Iordache. „Duh şi vieaţă”. pr. pr. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). Iordache. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Ia secundară. Viorel. Vasilescu. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. 109 p. Cicerone. 1940. 397 p. Viorel.. 1906. Octavian. 5967. Ed. Rm. „Paşte mieluşeii mei”. protos. 1933. „Sfânta Biserică”.. 12 iunie 1908”. f. Isopescu. 1141. Tipogr. 1136. MO 6/1988. 1909. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. pp. Bucureşti. dr. prof. pr. Ioniţă.. pp. Ionescu. (ed. Ia secundară. 1143. Ionescu. Ed. Chişinău. . Ap. prof. Societatea tipografică bucovineană. 1983. Mircea Păcurariu. Ionescu. pr. N. 114 p. 5156.. pp. Cernăuţi. dr. pr. Bucureşti. prof. «Times». D. Patriarhul BOR) 1149. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. 468 p. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. Bucureşti. Ionescu. 1911. dr.. 1928. Ionescu. Carpaţi. (ed. 3644. Cernăuţi. pp. (non vidi) 1148. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. I de liceu şi şcoli secundare de fete. 159161. Bucureşti. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. „Pr. O 12/1997. 28 p. I. pr. Bucureşti. 84 p. pr. Iordache. Astoria. Ioniţă. Inst.a. pr. Nicodem. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . BOR 1/1909. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură.. Bucureşti. Iordăchescu. 1144. ST 4/1991.. Marin C. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. diac. Societatea tipografică bucovineană. Dumitru. dr. 1932. dr. Marin C. (ed. pr. dr. a IIIa. Ion. 973974. Bucureşti. 1139.49 1132. prof. pr. prof. (fără foaia de titlu. prof. Plângerile lui Ieremia.. (Biblia de la Petersburg. Ed. Viorel. 1819) 1135. 1137. iconom Ioan I. 1147. prof. 27 p. 1940. Ionescu. Ioniţă. BOR 12/1985. 501 p. Ionescu. pp. Isopescu. informaţii din fişier) 1142. 263274. pr. (cu binecuvântarea PF Iustin.. RFG 1827 mai 1988) 1145. 1983. Misionarul 1112/1939) 1146. pp. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. GB 1/1989. în şcoli.. în ateliere şi în cazărmi. pp. 110112. „O carte samariteană a lui Iosua. şi Evanghelist Ioan”. 1138. Ion. Ed. Gaster. I) 1140. (1929?). biblic şi de misiune al BOR. Univers enciclopedic. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. Vâlcii. (extras din rev. 140 p. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. iconom I. separată din Candela 1909) 1152. pr. asist.”. 1996. dr. 83 p. Marian C. iconom C. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. Tipogr. prof. de M. Ionescu. iconom C. O 2/1980. 98 p. Ion. EIBMBOR. Octavian. Dicţionarul teologilor români. O 34/1995. 60 + 8 p. Ioniţă.. Cultura românească. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. D. pp. Bucureşti. 1151. (popularizare) 1150. pp. 98103. Viorel. MA 1112/1968.

1170. 274282. pp. 1963... 290297. 749774. 457466). Gheorghe. pr. Jerpălău. Mitropolitul Transilvaniei”. Isvoranu. Gh. Isopescul. Alexandru. dr. drd. „Introducere la Cartea Iob”. 6977. 113114. 1824. 348357. 404412. 1157. pp. 236245. 126132. 560576. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. Profetul Malachia. 702709) şi 1904 (1624. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. MO 36/1997. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. prof. 1168. Introducere. pr. lect. 233240. Isopescu. 1156. 406414. 342350. MO 13/1998. 3757. 1925). Isvoranu. 470474.. drd. pr. Silvestru Octavian. 542550. 1174. 177184. 289295. Gheorghe. 460467. Introducere. arhid. prof. Vasile G. traducere şi comentar”. „Profetul Malachia. 1171. 666673. 610621). 423435. C 1911 (pp. lect. prof. Isvoranu. 1903 (926. 333341. 4261. 797805). lect. 1165. MO 13/1990. 8290. Octavian. Ivan. 336344. 434442. Manuscrisele de la Marea Moartă. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. „David. Societatea tipografică bucovineană. dr. BOR 13/1944. Izvoranu. I.. 3346. 273282. dr. 1164. traducere şi explicare. Ivan. pp. Izvoranu. şi exeg. Octavian. . Isopescul. 542550. Alexandru. MMS 34/1972. MO 16/1994. Ioan. 218226. Cernăuţi. 556559. Istrate. pr. pr. pp. 1167. 1175. 278286. (ed. 699710. lect. separată din Candela 1911) 1154. dr. MO 12/1995. drd. 1163. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. 628636. 118126. 474482. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. MMS 78/1963. 728734. 693700) şi 1909 (148156. pp. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. Octavian. Jarpălău. 1911. 312319. docent privat. Al. 1158. 406417). Tradus şi esplicat după textul masoretic”. MO 36/1995. MO 12/1999. 516524. Gheorghe. 405421. „Profetul Obadia. 154162. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. pr. 214221. „Psalmul 120. 242254. 152 p. C 1902 (pp. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. 6771.50 1153. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. „Amusin I. 3652. diac. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. Isopescul. „Introducere la Psalmul 50”. prof. 1155. pp. Octavian. biblică) 1161. Alexandru. pr. drd. drd. Alexandru. 1169. 5764. (ist. pp. 597610. pp. pr. 338347). „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. Ivan. 1162. lect.”.. C 1907 (pp. MMS 2/1989. 1166. 666683). Isopescul. 7179. ST 910/1985. 1172. Gheorghe. pr. 181186. 529?. pp. docent privat. dr. dr. „Profetul Natan şi regele David”. 6672. pp. 106120. 291299. Ioan. 148161. 465480. 401409. 210217.. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. pp. diac. 302 p. lect. Introducere. Alex. 345354). 501508. 1160. Ispir. 213221. 1159. D. Silvestru Octavian. 8398. pp. dr. G. 1908 (1624. ST 34/1982. 1173. MMS 512/1972. 113120. pp. pp. Jarpălău. 2031. 583590.. 614622. pr. Isopescul. C 1904 (pp. prof. Jerpălău. pr. univ. 182190. 639647) şi 1911 (2128. Silvestru Octavian. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. C 1902 (* pp. ST 56/1981. pp. pp. C 1910 (* pp. pr. traducere şi explicare”. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. 8798. Jarpălău. Izvoranu. MO 46/1990. Isopescul.

. Constantin. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. 2000. arhim. . Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament.. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. 164 p. Gheorghe. Timişoara. pp.. George. Sibiu. Constantin. I. 248 p. Al. Nicolae. MMS 6/1988. Cărţilor bisericeşti. Alexandra Beatrice. 132 p. arhim. Legende biblice. 1181. 9293. Hans. 295304. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. pp. Culegere întocmită de . pr. Kosidowski. pp. Ed. pr. dr. Politică. Gheorghe. 1970. Bucureşti. „Episkopos. Jinga. Rovenţa. Klein. 6282.51 1176. Paulin. 1197. (p. Ed. 744761. pp. Hans. Povestirile unui arheolog. RT 4/1933. Brassó. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. din lb. GB 1012/1984. Joandrea. 1185. RT 34/1996. Anca.M. Lecca. 693703. 1180. Ed.. f.. 499506. pp. Kiseleff. (exegeză) 1196. MB 13/1997. pp. BOR 78/1976.. pp. E. 1177. din lb. diakonos: language. Jerpălău. 487 p. pp. V. Lariciov. D. pp. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. Ed. 1997. 295304. pp. LascarovMoldoveanu. BOR 34/1981. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. Marineasa. 69? 1179. Galaţi. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. Bucureşti. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. Jinga. Roman. rezumat în română) 1189. MB 1012/1997. C 112/1936. poloneză de Mareş. 352 p. Ciurcu.. Librăriei Ioan I. Tipogr. Ed. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. Alexandru. Constantin. „Despre lume. 1195. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Laperrousaz. Jorică. autorului. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. (pp. Jinga. Ştiinţifică. 1991. 138 p. theology and practice”. O 4/1984. 1193. Bucureşti. 305316. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. dr. replică împotriva lui H. Biblie şi Teologie. 276321. rusă de Vuţă. 1188. Gheorghe. (inclusiv în NT) 1198. prof. franceză de Calangiu. LascarovMoldovanu. 1182. viaţă şi alte temeiuri biblice”. Bucureşti. din lb. 1183. MB 1012/1995. Constantin. „Onestitatea literară”. Manuscrisele de la Marea Moartă. Anda şi Mareş. dr. rezumat în română) 1186. pp. trad. Lecca. Ed. Olariu) 1184. pp. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. 1932. 2936. pp. Povestiri biblice. Porus.a. care îl criticase în ST pe I.). în vol. 135144. (1946?). Concordanţă a Noului Testament. Lăudat. V. Tipogr. 1986. prot. Niculiţa. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1199. 1194. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. 316. (ed. 127 p. E. drd. 286289. Ia. 1178. Zenon. 1997. pp. C 1011/1926. trad. Klein. Loichiţa. 8991. 1936. rev. Tipogr. J. „Biblia de la Bucureşti 1688”. dr. Lăzescu. dr. Liţiu. RT 34/1996. presbyteros. 1932. prof. 95 p. Justus (pseud. Meridiane. Cărţilor bisericeşti. Jinga.. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. Ed. (popularizare) 1191. Lane. 166170. V.. Loichiţa. 138 p. 1190. Ed. În căutarea strămoşilor lui Adam.. Bucureşti. D. 228 p. 1913. Paulin. Teodor. Şcoala de artă şi meserii. trad. 1187. „Cum citim Biblia?”.

diac. Luca. 691 p. 119 p. (tomul I. pp. din lb. A. al VIlea. Bucureşti. A. 550560. 380383. MB 14/1961. 1945. V. Ion. 1219.. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. 3454. Hendrik Willem van. Cărţilor bisericeşti. Lopuhin. Bucureşti. 1215. de Totoiu. Milva. din lb. rusă de Nicodim. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. pp. 1218. Lopuhin. Sibiu. MB 46/1957. 18 p. 1946. Arhidiecezană. P. XXXIV) 1208. RT 78/1946. Bucureşti. Bucureşti. rusă de Nicodim. MB 1012/1956. (tomul al IVlea. 584 p. M. 702 p. 549 p. Vechiul Testament. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Vechiul Testament. O 4/1984. patriarhul României. (conferinţă) 1220. vol. (ed. P. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. Ludu. Evanghelia dela Mateiu. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). 144160. rusă de Nicodim. din lb.. RT 6/1938. P. Istoria Bibliei. Tipogr. Bucureşti. Vechiul Testament. 73139. a IVa) 1217. din lb. MB 79/1957.. I. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. XXXIII) 1213. Sfânta Scriptură în limba românească. 814. pp. patriarhul. P.. 560 p. 1948. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. trad. ediţie ilustrată. „Biblia adnotată”. vol. Bucureşti. I. vol. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. trad. (tomul al IIlea. 1909. 319 p. Lopuhin. pp. XXXV) 1209. colecţia Ogorul Domnului. colecţia Ogorul Domnului. pr. 1204. 1944.. „Naţională” Gh.. V. A. Cărţilor bisericeşti. prot. 1944. M(arcu). 1993. (tomul al IIIlea. Tipogr. p. pp. P. Mecu. Noul Testament. V. Lopuhin. Lopuhin. V. trad. Istoria biblică. din lb. Istoria biblică. Cărţilor bisericeşti. Cărţilor bisericeşti. Loichiţă. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). ediţie ilustrată. Loichiţa. (extras din Candela 35/1927) 1205. P. Bucureşti. patriarhul. dr. „† J. rusă de Nicodim. ediţie ilustrată. ediţia succesorilor lui A. vol. Lungu. Lopuhin. patriarhul. (tomul al Vlea. Lungu. episcopvicar. prof. pp. Cernăuţi. 3152. Dariu. dr. A. 1216. pp.. prof. Ştefan. rusă de Nicodim. Gh. colecţia Ogorul Domnului. A. 1912. Tipogr. patriarhul. Instit. Ioan M. 1203. Ed. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. Tipogr. pp. patriarhul. George. rusă de Nicodim. Loichiţa. Lucia Făgărăşanul. P.a. 1214. Bucureşti. ediţie ilustrată. C 35/1927. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. din lb. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. 566 p. 270. prof. colecţia Ogorul Domnului. Lupaş. prof. Cărţilor bisericeşti.. Lopuhin) 1207. prof. XXXII) 1212. 76 p. . A. Loon. (vol. XXX) 1210. Vasile. trad. Vechiul Testament. Lagrange. Loichiţa. Ioan.. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. Cărţilor bisericeşti... trad. rusă de Nicodim. vol.. Lopuhin. f. ST 1/1988. prof. Lucian Tomitanul.. XXXI) 1211. trad. 1218. 640 p. Ed. Tipogr. patriarhul României. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. Loichiţa. prof. (tomul al VIIIlea. ediţie ilustrată. 1947. MMS 34/1956.. Gr(igorie) T.. trad. Bucureşti. vol. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. Istoria biblică. ediţie ilustrată. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. colecţia Ogorul Domnului.) 1206. trad. Brassó (Braşov). 1946. 1202. Noul Testament. 1201. A. episcop vicar. de la Ed. din lb. pp. Ed. Istoria biblică. 109121. colecţia Ogorul Domnului. Librăriei Ciurcu.52 1200. Tipogr. Tipogr.

”. M(arcu). Sibiu. Tipogr. 2 vol. Bucureşti. vol.. pp. M. pp. „Preot A. Sibiu. 21. BunaVestire.. Sf. A. Ed. Ed. M(arcu). Tübingen. 98 p. 942 p. MA 1112/1963. A. 240241. 20 p. 1222. Bucureşti.. RT 6/1939. T. nr. Tipogr. Maior. Gr.. nr. Maior. M(arcu). Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Biblia ilustrată. Gânduri asupra Deuteronomului. 1942. Ştefănescu. stavr. M.. 1227... . 1939. Arhidiecezană..a. 797798.. C. D. + XCVI planşe afară de text”.. XVIII + 182 p. RT 6/1939. 269 p. T... Opitz. „Lucian Blaga. XLVIII + 1184 p. RT 1112/1938. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». M..53 1221.. Tipogr. Tipogr. 1241. B. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. Gr. Nicolae Neaga. G. Gr. Herder & Co. M(arcu). Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». (posibil nu ort. 132.”. 38 p. Gherasim Timuş”. 1938. 315. Gr(igorie) T. Gr(igorie). 272 p.”. RT 3/1911. mit 53 Textbildern. H. „Albert Huck.a. Ilie.. 1242. 1243. „Septuaginta.) 1235. dr.a. În slujba Domnului Isus. (posibil nu ort. M.) 1238. 1941. „Isus sau Iisus?”.. Vechiul Testament în gândirea românească.. Gr. Nanu. 272 p.. edigit Alfred Rahlfs. M(arcu). Bucureşti. 70. f. 90. Gr(igorie) T. Leges et historiae. 1224. 1939. Închinare românească. H.a. «Biblioteca biblică». ST 2/1931. 1228. trad. f. 5. în colaborare cu Lic. Gr.. Arhidiecezană..a. f. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor.”. 1936.. 512513. 270271. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. RT 56/1927. 1232. II. „Prof. „Nicodim. 1935. nr. Stuttgart.”. pr. (posibil nu ort. T. Ionescu & co. „Protopop A. Gheorghe. vol. 31 p. 1233. 72 p. M. RT 6/1941. Ed. 225 p. 376 p.. pp. M. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Sfintei Monastiri Neamţu. M. „Naţională” J. M(arcu). M(arcu). Bucureşti. Tipogr. p. engleză. Ştiinţă şi creaţie.”. pp. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». T.. Macraki. p. 1223. MA 910/1957. „Iacob şi Esau”. Isaia 53. 1230.. T.. 1913. H.) 1237. Gr(igorie) T. tâlcuiri biblice. MA 910/1963. p. RT 6/1937. 760762. E. 1231. „Ioan Halmagiu. de PS Episcop al Argeşului.. p. Instit. 1938. H. I. H. RT 34/1936.) 1236.) 1240. I 226 p. T.. mitropolitul Moldovei şi profesor I. C.. Gânduri asupra Cărţei Facerei.. f. „Naţională” J. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. Lămuriri asupra Genezei. 1234. VI + 220 p. 942943. RT 5/1939. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. f.. „Naţională” J. vol. Tipogr. C. p. Arhidiecezană. trad. 188189.a.. C. Vasile Stoicanea. Sibiu. XX + 214 p. „Dr. Synopse der drei ersten Evangelien. 132133. pp. Maccaul.. 1226. Sibiu. vol. Gânduri asupra Leviticului. 114 p. «Seria Teologică». II 280 p. ed. Tipogr.”...”. Ionescu & co. M(arcu). M(arcu). 418. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. Maica Domnului. pp. f. 1225. RT 34/1936. RT 78/1943. Sibiu. pp. (probabil nu e ort.. 222 p. Libri poetici et prophetici. de arte grafice „Tirajul”. Mohr (Paul Siebeck). p. (posibil nu ort. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Nanu. Tatăl nostru.. C.. M(arcu). H. T. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. Freiburg im Breisgau”. 1936.. RT 9/1938.) 1239. Ionescu & co. de Beleuţă. 232. Gr(igorie). Mielul lui Dumnezeu. M(arcu). 11. Gânduri asupra Exodului. Ed.. din lb. nr. M(arcu). C. Sibiu. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Dacia Traiană. Ionescu & co. Gr. „Naţională” J.. 401. (posibil nu ort. Gh. pp. Tipogr. Gr. 3. icon. p. 1229. I. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk.

Grigorie T. Cei 12 psalmi aleşi. Zaharie. La chiesa locale nella Scrittura. RT 56 (pp. 32 p. Tipogr. prof. Bucureşti. dr. Grigorie T. Arhidiecezană. diac. Sibiu. Mălăescu. 10411051. pp. RT 1/1939. MB 5/1987. prof. econ. pp. (exegeză) 1255. dr. Sibiu. Badea. pp. 337340. (din colecţia Veniţi la Hrisos. Manolache. dr.. dr. Măndiţă. 3242. Anca. Rătăciţi neştiind Scripturile. pp. dr. 1219. BOR 1/1913. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. Manolache. 1912. (introd. 459478. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. Badea. 1265. 12/1913”. 599608. Nicolae M. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. diac. prof. Marcu.. pp.. Manu. Mangâru. dr. (extras din RT/1943) 1270. Milano. Grigorie T. BOR 12/1914. Marcu. Vasile Gheorghiu. (licenţă) 1250. 677678. prof. BOR 2/1914. C 112/1935. 36 p.. MB 13/1993. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. 1939. BOR 6/1912. 1247. (licenţă) 1249. Arhidiecezană. 1252. A. Pr. pr. diac. Paris. 1262. Sibiu. Mangâru. „Callias J. 1264. a IIa secundară de băieţi şi fete. după dr. pp. Tipogr. 1246. 936943. 1257. 3) 1263. BOR 5/1912. pp. „Cartea lui Iov”. diac. Explicarea Evangheliilor. Malescu. 10391048. dr.. 1260. Mangâru. pp. pp. 49 p. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. . diac. 537558. 1268. 451454. V + 106 p. 1266. diac. (st. La chronologie de la Passion. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. 337346. dr. Grigorie T. Marcu. Interpretarea cărţii”.. RT 1112/1942.”. 92100. 1267. BOR 8/1911. pr. prof. Arhidiecezană. „Cântarea Cântărilor. în revista Vita e pensiero. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Arhidiecezană. 1245. Grigorie T. de arte grafice „Eminescu”. pp. prof. Scriptură (teză pastorală)”. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. 469476. pp. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. 3141. Grigorie T. diac. Fibiger. Tipogr. Vasile Gheorghiu”.. sachelar Florea. pp. RT 56/1942. De la Epistolele pastorale şi până la dl. Marcu. nr. Tipogr. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. prof. urmare din no. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. 1942. Târgu Jiu. Manea. „Cântarea Cântărilor”. MB 1012/1972. pp. Grigorie T.54 1244. 1253. Mangâru. I. Marcu. 48 p. Marcu. Librăriei Nicu D. 69 p.. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”.. Mangâru. pr. pp. „Animale necurate”. „Bruno Maggioni.. 32 p. 1269. cl. Stauridès. pp. Ioan. 77) 1248. 1937?. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. Ed. BOR 9/1911. B. étude historique et scripturaire. Mangâru. RT 910/1946. Grigorie T. Ed. 1261. Instit. 1905. Marcu. 1025. pp. morală şi igienă) 1251. Badea. 8 p. Manolache. diac. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. Anca. prof. „Cântarea Cântărilor. 1938. pp. B. Marcu. C 1012/1929. Paillard. Malcinschi. Anca. Brăila. Badea. „Iisus Hristos. 432435. Mangâru. Orest. introd. 45/1971. 233240. B. Grigorie T.) 1256. 1943. Miloşescu. Lucian Blaga. Libr. 40 p. Omul şi opera. pp. „Profesorul dr. 1904. nr. 1258. Mangâru. BOR 4/1914. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”.. C. dr. prof. prof. 1259. Sibiu. pp. RT 1112/1940. 1934. Nicodim. în CC) 1254. Marcu.. „Cartea lui Iov”. (interdicţii iudaice. nr. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. Moderna. pt.. Manea. 455”. diac. Badea.. „Mythos”. pr.

104107. „Erwin Hesse. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 87. 1282.M. p. Iustin Moisescu. pp. 1940. Scripturi. Şesan. 208209. dr. prof. 126 p. dr. pp. 38 p. „Dr. Lektor der Theologie in M. prof. 1287. RT 5/1939. Grigorie T. Marcu. 1273. Marcu. 60107”. 88 p. Vasile Gheorghiu. dr. 79A. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. dr. Grigorie T. Tipogr.. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. 194).”.. Grigorie T. 1277. dr. Grigorie T. Nicolae Neaga. RT 5/1941. 1941. 1942. Grigorie T. pp. Grigorie T. Marcu. p. pp.. „Dr. Cluj. membru de onoare al Academiei Române. 1279. „Dr. Bucureşti. N.. 1278. Gladbach. Marcu. 1940. 156 p. 1941. Apostol Pavel către Galateni. 182 p. Grigorie T. II Corinteni XII. Expunere rezumativă”. dr. Grigorie T. 1281. diac. 1941. P. Candela). pp. Band 4. Eclesiastul. Herder & Co. dr. 90 p. Arhidiecezană. 1284. Tipogr. Marcu. Sammlunf «Leben aus dem Wort». Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. dr. 1286. Grigorie T. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Bucureşti. 122124. RT 12/1943.”. Eparhiei ortodoxe române. Tipogr. 1939.”. Marcu. Grigorie T. Herder & Co. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. RT 4/1937. + IX planşe”. Marcu. 111. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. L. Milan P. Tipogr. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien..”. I. 1272. Grigorie T. 1940. „Procesul Mântuitorului. Marcu. I... 1939. Cernăuţi. 137139.”. 100 p. RT 12/1947. Grigorie. prof. 142 p. „Dr. Grigorie T. diac. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. Studiu exegeticcritic. asistent universitar. dr. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. RT 4/1938. RT 5/1937. „Dr. Glasul Bucovinei. (colecţia «Biblioteca teologică»). 9091. (extras din rev.. 209211. Academia Română. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Bucureşti. pp. RT 34/1942. pp. „Tare în Scripturi”. 112113. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. + X reproduceri fotografice afară de text”. RT 12/1943. RT 12/1943. 124125.. pp. 1275.. Candela). Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms.. Herder & Co. 197212. 58 p. RT 34/1946. Academia Română. 1939. Marcu. Grigorie T. an. Introducere în Epistola către Filipeni. Freiburg im Breisgau.. pp. Das kommen des Herrn.”. pp. 1274. „Diacon dr. pp. 1940. Marcu. 1280. 222223. prof. 265266. Marcu. studiu apărut în Candela. Marcu. dr. 132 p. diac. Grigorie T. pp. Marcu. Iustin Moisescu. LVLVI (194445). pp. 169182.F. Sibiu. Grigorie T. Viena. Cernăuţi. Sibiu. RT 34/1941. Nicolaescu.. Codex Argenteus Upsaliensis.. diac. Vasile Gheorghiu. Marcu. dr. 1283. Marcu. 135144. «Studii şi cercetări» LXI. Bucovina. pp. „Saul din Tarsus fragmente”. 1285. Nicolaescu... RT 12/1942. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. Marcu. Grigorie T. Epistola Sf.”. Scurte note explicative.. prof. RT 34/1941. pp. Arhidiecezană. 121122. Theol.55 1271. pp. Glasul Bucovinei. Studii biblice. „Eugen Walter. Marcu. diac. G. Munteanu. dr. XVI + 276 p. Comentar.. (extras din ST 19381939). I. 1942.”. Freiburg im Breisgau. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). 169173.. Willibrord Hillmann O. „Dr. dr. RT 12/1942. prof. 1288. 104 p. Grigorie T. „Dr.”. (extras din rev. Studii şi cercetări XXXIX. Tipogr. Marcu. „Dr. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom.. 1276. . Bucureşti. membru de onoare al Academiei Române. RT 12/1941. dr. „Diacon N. Tipogr. diac.. RT 12/1942.

«Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 1298. Tipogr. colecţia Hrana duhovnicească. pp. Marcu. 520521. RT 1112/1946.”. 1946. Atena. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Ausgabe letzter Hand.”. Sfintei Monastiri Neamţu.”. Arhidiecezană. rectorul Academiei Teologice «Sf. Grigorie T.”. colecţia Biserica bănăţeană. vol. Ed. 256 p. p. Enciclopediei ortodoxe române. . 1304. Sofron Vlad. RT 910/1944. Facerea. 1294. Hristos în Vechiul Testament. Tipogr. 1946. ed. Ζωη. Wesen. dr. Mărturia Sf. nr. Caransebeş. dr. Ed. 392 p. 1941. p. «Seria Teologică». Iosef Höfer. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. a IIa. 1303. 1940. dr. 477. RT 78/1942. RT 910/1946. 244 p. Tipogr. Feleacului şi Clujului. dr. dr.”. 150153. 302. 1945. 1301. 113114. pp... 1944. Naţională Mecu. Grigorie T. 1945. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. „Hendrik Willem von Loon. Bucureşti. 23. Studiu istoriccritic. Marcu. 150 p. Grigorie T. L. Arhidiecezană. 116118... Freiburg im Breisgau. 1941.. Grigorie T.”. 340 p. dr. Marcu. Marcu.”. pp. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor.”. „Preot Marin PopaNemoiu. Despre cei mici din vremea veche. ilustraţii religioase în culori). p. Grigorie T.. 1941. 10. dr. Marcu. (dintre cari 8 p. Grigorie T. în româneşte de Ion Totoiu. 16 p. Marcu. „Pan.. după F. pp. 582584. trad. Marcu. 332333.. Pentru cei mici din vremea noastră. XXI. 1293. Text şi scurte note explicative. Cluj. Ed. Şcoala mitologică. Grigorie T. RT 910/1946. episcopul Vadului. 1296.. Marcu. RT 12/1943. Ed. Sibiu. nr. Grigorie T. 1300. Grigorie T.. p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». pp. V. Arhidiecezană. Timişoara. „Noul Testament dela Cluj. XVIII + 638 p. dr. 810 p. 17. Tipogr. Die Mysterien des Christentums. dr. Arhidiecezană.”..”. „Prot.”. Apostol Pavel.”. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. dr. Primele zile ale creştinismului. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Preot dr. trad. Sofron Vlad. «Seria didactică». RT 12/1946. nr. Marcu. Sfintei Monastiri Neamţu. dr. Ed. Craiova. Patriarhul României. dr. VIII + 274 p. 1295. 1938. „Protopop dr. „Prot. p. 80 p. «Seria Teologică». Un păstor model Sfântul Apostol Pavel.. Marcu. Sibiu. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Farrar.”. Sibiu. 445446.. «Seria Teologică» nr. N. 32. pp. Marcu. V. în col. mitropolitul Moldovei. nr. „Nicodim. 373374.. 600 + 440 + 494 p. 436437. heraugegeben von dr. RT 1112/1940. pp. Viaţa şi operile Sf.. Tipogr. Ed.”. 9. seria «Ogorul Domnului». 497. 1943. Sibiu. Nicolae» din Cluj. Munteanu. 438440. 1945. Herder & Co. Sibiu. „Preot Dumitru Călugăr. Grigorie T. Marcu. Nicolae Neaga. 1292. pp. „Prot. RT 56/1943. 1302. Farrar. Diecezană. 498. Episcopiei ortodoxe române.. dr. Sofron Vlad. 255257. Grigorie T. Cluj. „P. 1940. Marcu. „Prot. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 3 vol. RT 1112/1940. RT 6/1945. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). dr. 1297. pp. „Preot dr. după F. 587. Nicolae Neaga. Tipogr. Istoria Bibliei. 72 p. dr. Grigorie T. Nicolae Neaga. Marcu. dr. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. 1299. Însemnări pe marginea textelor mesianice. dr. Copii din Biblie. RT 1112/1938. Marcu. «Cărţile Vieţii». 1941. cu o prefaţă de Gala Galaction. Trembela. 464 p. Eparhială. „Nicodim. G. Marcu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1946. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae.”. RT 58/1940. Grigorie T. XIV + 724 p. Grigorie T. «Seria Teologică». RT 5-6/1942. Arad. RT 12/1942. dr. Deheleanu. „Matthias Joseph Scheeben. Tipogr. RT 1112/1945. 1290. 1937. Arhidiecezană. dr. II + 104 p. Grigorie T. 84 p. 1291. pp. dr. Grigorie T.56 1289.. tipogr.. pp.

Marcu. Marcu. Atinai.. The meaning of the Dead Sea scrolls. 1934. pp. „Karl Heussi. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. pp. Marcu. „Dr. Marcu.. MA 46/1970. pp. Witten. Gr. 1320. Brownlee”. cu o prefaţă de William H. Marcu. 1968. „Lectura biblică şi comentarul”.. RT 56/1935. traducere şi comentar. Qui est Jésu Christ?.. „Isus în teologie. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. cu prilejul unui centenar”. The documents that shed a brilliant new light on christianity. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados.”. 100 p. p..”. ed. Grigorie T. Grigorie T. format 17 x 24 cm”. 1308. Grigorie T. The New American Library. MA 46/1970. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. 568 p. pp.57 1305. 1938. 144 p.”. „Lacordaire. RT 12/1942. Leopold Klotz. 1933. 1939. 1306. 1938. RT 1112/1938.”. 348349. Marcu. Marcu. „Ernst von Dobschütz. My story of the Dead Sea scrolls. RT 1112/1938. RT 3-4/1934. 1319. War Petrus in Rom?. Norton et company inc. 222232. Ed. „A. herausgegeben von Siegfried Wagner. Grigorie T. Marcu. pp. 121122.”. 116120) şi 56 (p. MA 46/1970. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. 208 p. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. 1965. 1325. 1310.. 764765. RT 12/1943. 1942. Prologul Evangheliei a patra. Marcu. autorului. studiu criticexegetic. Marcu. 1936. 1309. Sfintei Monastiri Neamţu. Grigorie. RT 56/1935. 170 p. Marcu. 514516.”. „Cecil Roth.. RT 1112/1938. p. RT 56/1942. Ed.”. Ed. Câteva note. pp. p. 1934. + XXII”. 1323. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. „Protosincel dr. pp. Bucureşti. pp. Marcu. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. Chicago. 1937. Berlin. 516518. 1730. Paris. pp. 1315. Ed.. pp. Tipogr. Grigorie T. Sofron Vlad. dr. Introducere şi comentar. Marcu.. New York.. Grigorie. Die Bibel im Leben der Völker. Treasure of Qumran. pp. Cartea românească. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. 383. 112. RT 56/1936.. p.. şi 16 clişee în afară de text”. RT 78/1941. Powell Davies. 1318. Grigorie T.. Flammarion. 1956. a doua. „Şi totuşi. Grigorie.. Biblia în Ortodoxie. „Bibel und Qumran. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. Marcu. 1321. 1317. RT 56/1935. . W. RT 4/1938. 1312. Universala. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. 164177. 375. Westdeutscher Luterverlag. 70 p. Marcu. 94 p. Introducere. RT 78/1938. „Evanghelia lui Toma”. + 11 reproduceri. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti.. p. (la secţiunea Cronica) 1307. 299300. 98103. pp.. 1314. Bucureşti. Marcu. A new historical approach. Marcu. XIV + 128 p. 1313. 351. 1324. The Westminister Press. 1316. profesor în Cluj.. Grigorie T. Marcu. Grigorie T. Gotha. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. Grigorie. dr. pp. Marcu. 206 p.”. Grigorie T. 174176.. Grigorie T. MA 46/1970. Cărţilor bisericeşti. „Pr. W. 349350. Grigorie T. 258 p. Grigorie T. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. „Sterie Diamandi. Marcu. Grigorie T. p. Marcu. To problima tis glossis tou Iisou. 164 p. „Preot dr. 1311. colecţia «A Mentor Book». Haralambie Rovenţa. MCMLXVI. Tipogr. RT 34 (pp. pp. Cluj. 350. 213) / 1934.”. VI + 232 p. 1322. „Piatra fundamentală dela Tübingen. RT 12/1936. Vasile Vasilache. Grigorie T. Grigorie T. Philadelphia. MA 910/1957. The Dead Sea scrolls. Vasile Gheorghiu. Cernăuţi. Grigorie T. 265266. dr. 265. IV + 48 + 368 p. 509511.

MA 12/1956. 1336. pp. dr.. ST 56/1965. dr. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. 141144. 252272. MA 1112/1965. prof. germană de Hermann Eising. 1349. Grigorie T.. pp. „Părintele Profesor dr. MA 1112/1970. prof. Grigorie T. dr. pp. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. prof. dr. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. 1328. Grigorie T. 1947. . (unde apare recenzia?) 1330. prof. Philadelphia. Grigorie T. pp. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. MA 910/1960. MA 12/1964. Grigorie T. 484515. pr. 23 o problemă de critică a textului origial”. MA 79/1977. 1343. Grigorie T. „Elemente de eclesiologie paulină”. pr. prof. dr.. Grigorie T. pp. pr. pr. 19”. 1344.58 1326. pp. prof. 815822. Marcu. Marcu. vers. din lb. pr. pp. Vasile Gheorghiu”. 664676. Marcu. Curţii regale. 842. 631641.. „Duminica sinteză biblicteologică”. pp. Marcu. prof. 1338. 1332. Grigorie T. pp.. 199 p. Marcu. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. Sander.. Marcu. Marcu. XIV + 310 p. prof. pp.. 1337. 1333. Grigorie T. Grigorie T. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. pr.. dr. 2835. MA 46/1966. pp. 140141. 1346. prof. prof. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. 351352. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. pp. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”.. 1335.. Grigorie T. Grigorie T. dr. Marcu. MA 13/1961. 1331. Marcu. suedeză în lb. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. The faith of Qumran. 1340... MA 46/1976. Marcu. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”.. 216 p. pp. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. 480490. pr.. MA 12/1973. pr. Grigorie T. MA 910/1963. Marcu. Grigorie T. „Exegeza în pastoraţie”. 267278. Victor Vlăduceanu. Kleiner Bildatlas zur Bibel. 657680. MA 1112/1963. Marcu. MA 67/1967. Marcu. Ed. 856863. pr. MA 912/1962. MA 78/1960. Marcu. 1963. Grigorie T. dr. Grigorie T. Marcu. dr. 484498. 1347. pp. „Prot. Marcu. 1341. prof. pr. Marcu. pp. „Luc.. Marcu. pp. 1329. dr. pr. Concordanţă biblică antisectară. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. 1334. prof. MA 1-2/1960. 275286. prof. pr. Grigorie T.. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. trad.. MA 13/1967. ed. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. 1348. 24 şi locurile paralele”. pr. dr. Grigorie. pr. engleză de Emilie T. 272277.. 2836. Grigorie. 1339. dr. Grigorie T. pp.. dr. MA 78/1962. Grigorie T. prof. MA 13/1965. „Helmer Ringgren. Fortress Press. dr. Marcu. 1345. dr. MA 46/1968. dr. prof. pp. Grigorie T.”. Theology of the Dead Sea scrolls. 1327. H. Marcu. prof. Timişoara. Gerd Mohn. + numeroase reproduceri. prof. dr. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. Marcu. dr. Grigorie T. pr. pr. Marcu. pr. pp. Marcu. pp. prof. MA 78/1968. 19. pr. pr. 1960. Gütersloh. 2649. pr. 1342.”. prof. dr. Marcu. 519534. dr. dr. dr. relatările lucanice din FA 16. MA 46/1970.. Grollenberg. pp. pp. 836856. 9 18. Grigorie. 1327. 449468.. pr. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. pp. prof. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”.

1354. Grigorie. dr.. 1371.” 1369. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. pp. pr. 1356. N. Marcu. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). dr. Ghiauroff. MA 79/1979. dr. 335 p. dr. Arhidiecezană. Grigorie. pp. dr. pr. Grigorie T. pr. Lés Éditions du Cerf.59 1350. Sibiu. dr. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. dr. Tipogr. 5. Marcu. Dr. Grigorie. Grigorie T. prof. Marcu. pp. prof. dr. Grigorie. Grigorie. ST 34/1960. Tipogr. pr. 1946. prof. dr. dr. Marcu. pp. prof. Chr. Unde este şi unde nu este Hristos?. pr. 1358. Saul din Tars. 139161. Paris. Tipogr. Marcu. Pavel către Tit. pp. Arhidiecezană. dr. „Ephesus redivivus.. (popularizare) 1360. MA 34/1959. Dr. 1370. Grigorie T. 331367. prof. Grigorie.. prof. pp. 240261. pr. Grigorie T. 2). 1367. pr. pp. 1949. pp. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. 1353. Sibiu. 1956”. MA 13/1963. pr. Grigorie T. Le jour de la SainteCène. pr. Grigorie. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. Grigorie. prof. 506530. dr. prof. 1940. pp. Istoria vremurilor nou testamentare. 1947. Grigorie T. Marcu. prof. dr. text şi comentar. Marcu. „Joachim Jeremias. 394399. Grigorie T. prof. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Arhidiecezană. prof. 1359. pp. Tipogr. Marcu. Erwin Nestle et D. . Marcu. Marcu. Stuttgart. O 3/1961. MB 46/1972. MA 36/1962. 307308. Marcu. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. Marcu. dr. 26 p. Sibiu. prof. O ştiinţă nouă. Grigorie. 1361. pp. 1368. Marcu. pr. „Tradiţia în Biblie”. 29 p. 469470. pp. pr. 420428.. pr. 185194.. Fragmentul Muratori. dr. pr. 110 + 672 p. 1364. dr. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. novis curis elaboraverunt D. pr. 1372. 126 p. prof. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. prof. MA 56/1958. Marcu. pr. 1939. 1941. 1365. dr. Marcu. Grigorie. Marcu. Eberhard Nestle. Grigorie. Sibiu. dr. Marcu.”. Marcu. prof. pr. Tipogr. 4573. pr. Grigorie T. Marcu. 1357. 26 p. prof. Sibiu. „Prof. MA 1112/1966. t II (XXVIII). MA 34/1959. prof. 1366. Clement de Ohrida» din Sofia. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”.. ST 56/1958. dr. ST 910/1958. dr. Grigorie T. Tipogr. 47 p. dr. 1362. 584588. 16 p. 1352. Arhidiecezană. Introducere. Marcu. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. pp. prof. pp. Ap.. prof. pr. Marcu. pr.. dr. pr. Arhidiecezană. prof... Sibiu. Grigorie. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. Grigorie T. Antropologia paulină. 711716. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. 1355. prof. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. Epistola Sf. „Părintele Profesor dr. prof. 1944. 1363. Marcu. pr.. MA 78/1959. Kurt Aland DD. Arhidiecezană. MA 68/1964. 1351. dr. MA 78/1958. prof. pp. Göttingen. Marcu. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. 204212. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. Editio vicesima tertia. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. 514521. pr. pr. Vandenhoeck & Ruprecht. 653648. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. Grigorie.

pp. 1384. dr.. prof. pp. ST 12/1961. ST 34/1955. Grigorie. Grigorie T. prof. . Marcu. (cu bibliografie) 1374. 468469. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. prof. pp. 1377. 830849. MO 3-4/1957. Marcu. prof. pr. Ioan Gură de Aur”. pp. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. pr.. pr. 1382. prof. Grigorie. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. prot. 583-596.. „Gamaliel”. 1390. pp. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. MA 910/1957. pp. 1389. ST 910/1957. prof. pr. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. Marcu. Marcu. Grigorie.60 19511952. editat de Gerhard Friedrich. pp. (cu bibliografie) 1397. MA 12/1957. 7 şi 8”. MA 1112/1959. pp. pr. Gr. prof. Grigorie T. „Consideraţii asupra Noului Testament”. 145200 (156). 3951. prof. ST 34/1952. ST 34/1956. pp. Grigorie. pr. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”.. „Sfânta Scriptură în limba română”. prof. Marcu. ST 12/1962. O 3/1957. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. ST 56/1951. ST 56/1968. Marcu. pp. Grigorie. 782812. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. Marcu. pp. pp. pp. prof. pr. ST 910/1973. Gr. Marcu. 5162. pr. ST 78/1951. prof. ST 12/1957. prof. prot. Marcu. 345363. Marcu. Grigorie. Marcu. „O mică odisee apostolică”. Grigorie. (cu bibliografie) 1396. pr. 319343. Grigorie. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. 1375. 149-160. pr. Grigorie.. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Grigorie. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. Marcu. MA 12/1956. „Mens divinior. pr. Marcu. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. pr. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”.. 126136. pp. Pavel şi Sf. prof. pp. Grigorie T. prof. Marcu. Marcu. 1378. pp. Sinodul Apostolic) 1386. 2125. pr. 1393. pr. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. Grigorie. ST 12/1958. 1388. 365394. V. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. Grigorie. 1392. prof. Stuttgart. Grigorie. Marcu. „Părţi proprii Sf. Marcu. pp. 322. Marcu. dr. Marcu. 1385. MA 56/1958. MO 10-12/1962. pr. 522532. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. prof. 2652. dr. MB 78/1962. Marcu. 1373. W. O comparaţie între Sf. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. 406415. Apostol Pavel”. pr. 605618. dr. Grigorie. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». Marcu. 1383. 429437. Marcu. Ap.. pp. prof. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. 1394. prof. 1381. pr. Grigorie. Gr. 1387. pp. 1376. pp. pr. vol. 417429. Ed. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. dr. Marcu. 727729. Scripturi. dr. pp. Grigorie. 617624. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. Marcu. 255259. Grigorie. prof. pp. 1395. dr. Marcu. 1391. prof. O 23/1954. întemeiat de Gerhard Kittel. pp. 356367. pr. 3241. Kohlhammer. prof. MB 34/1959. 202215. (alegerea diaconilor. 1380. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. pp. prot. pp. Grigorie T. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. dr. Grigorie. fasc. pr. pr. pp. prof. 197216. MA 1112/1958. 1379. T. MMS 57/1957. ST 78/1974. T. prof. pp. prot. prof.

1926. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. „Noua tipografie” O. . „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. prof. nr. BOR 3/XXXII. W. Melchisedec. Cugetarea Georgescu Delafras. Râmnicu-Sărat. MA 58/1957. Melchisedec. GB 34/1975. 1988. diac. Ed. 1406. 945957. Thüringer. Mehedinţi. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 66 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. pp. drd. engleză de Sanda I.) 1405. Grigore. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. McDaniel. Marcu. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. vol. Alfred. 697712. „Pentru de. 219 + VI p. 1901. prof. D. franceză de Roşca. a IIa secundară8. pp. f. 1403. episcopul de Râmnic. dogmatice şi morale. Bucureşti. pp. 290297. 1415. 1410. pp. ?. deci. cl. pp. (probabil nu e ort. BOR 4/XXXII. Simeon. Melchisedec. 190201.. RT 78/1933. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Simeon. Mateescu. Grigore. Erusalimul. pp. Tipogr. prot. Prima Biserică creştină. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. din lb.. Mehedinţi. 1408. 1409. episcopul de Râmnic. 1399. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1930. 1412. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. BOR 1/XXXII. Florin Iancu.a. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”.61 1398. Simeon. Marx. 78. pp. 1400. 1923. 94103. 809831. episcopul de Râmnic. BOR 2/XXXII. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. 174 p. Socec & co. 23 p. Ed. 1414. 1411. 1401. Librăriei Socec & comp. pp. trad. 456471. BOR 8/XXXII. 201221.. 40)?”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Mazilescu. 1416. BOR 5/XXXII. Mehedinţi. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. BOR 7/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Grigorie. BOR 6/XXXII. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. dr. Melchisedec. 590596. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. 1404. Melchisedec. MA 34/1958. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.Vâlcea. Melchisedec. 294304. Marcu. 1. G. pp. pp. pp. episcopul de Râmnic. Explicarea Evangheliilor pt. 1413. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. Melchisedec. a IIa secundară3. episcopul de Râmnic. „Modernă” Leon Suorene. 338348. Ed. 152 p. ST 56/1975. Bucureşti.. 411421. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 1407. din lb. dr. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. episcopul de Râmnic. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. drd. 413428. episcopul de Râmnic. prot. 1402. Mateiu. Parabole şi învăţături pentru cl.. R. prof. trad. 1532. Grigorie. McIntyre. Nicolae. Mazilescu.

„Biblia sau Cărţile Sf. BOR 3/XXXI. Melchisedec. episcopul de Roman. 1432. 470477. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 366369. 14341438. arhiepiscop al Tesalonicului”. BOR 11/XXXI. 528 p. 652648. Tipogr. Mihăileanu. 1426. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. arhiepiscop al Tesalonicului. pp. pr.”. Cărţilor bisericeşti. arhim. pp. BOR 10/1916. pp. (teol. Melchisedec. M. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. pp. O 2/1980. 1272 p. 105 p. Aurelia Bălan. episcopul de Roman. 275298. pp. episcopul de Roman.) 1429. Melchisedec. episcopul de Roman. MMS 10/1956. 12631267. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Micle. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 576596. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mihail. pr. arhiereu. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. prof. pp. Paul. BOR 12/XXXI. 1419. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. 958960. BOR 1112/1973. normale şi secundare. pp. „Preot dr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.62 1417. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. 118130. 1985. 1434. 224247. + 4 hărţi”. BOR 10/XXXI. BOR 2/XXXI. Mihail. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Autorului. EIBMBOR. pp. Meletie. BOR 4/XXXI. episcopul de Roman. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. MA 1112/1971. ierom. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. BOR 1/XXXI. Bucureşti. 10731081. Veniamin. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. 949953. pp. Melchisedec. 10261038. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. arhiereu. a IIa. Melchisedec. Ioan Mircea. pp. 1420. 1925. . Explicarea Evangheliilor pentru cl. BOR 9/XXXI. Ioan Gură de Aur”. pp. Veniamin. 1418. episcopul de Roman. 1430. Micle. Dicţionar al Noului Testament (AZ). „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 30 p. BOR 5/XXXI. pp. 1422. 1916. Melchisedec. 165174. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Paul. pp. episcopul de Roman. episcopul de Roman. Ed. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. BOR 56/1986. 1435. Melchisedec. 11721179. 12841298. 1433. adunate de Fericitul Simeon. 1424. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1431. Mihailovici. 1427. 1950. 1423. 843850. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1421. pp. Piteşti. 1425. Melchisedec. bibl. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 7/XXXI. BOR 8/XXXI. Bucureşti. Meletie. episcopul de Roman. 1428. Moscova..

„Doctrina Mântuitorului”. 539552. 8)”. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. (popularizare) 1463. (ist. pp. 167192. pp. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. 347354. Mihălcescu. Bucureşti. „Steaua magilor”. I. pp. bibl. Mihălcescu. 506514. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. 1460. Mihălcescu.) 1454. biblică) 1439. BOR 6/1923. „Doctrina Mântuitorului”. BOR 5/1915. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. (exegeză) 1449. Irineu. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. (ist. Mihălcescu. (teol. pp. 1444. 1907. Irineu. Pavel (urmare din no. Mihălcescu.. Mihălcescu. Mihălcescu. 609618. I. Irineu. (exegeză) 1438. (ist. bibl. (teol. bibl. 325331. (ist. BOR 9/1914. (exegeză) 1451. Mihălcescu. BOR 8/1914. pp. pp. exegeza patristica) 1448. I. Explicarea evangheliilor duminicale pt. I. (studiu extras din rev. BOR 10/1915. Mihălcescu. Irineu. Irineu. Mihălcescu. pp. BOR 8/1915. (exegeză) 1458. 9/1915)”. biblică) 1445. (exegeză) 1452. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Irineu. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. pp. Ed. „Învierea lui Hristos”. BOR 7/1923. Irineu. 545554. bibl. pp. 890893. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. dr. pp. 81914)”.. (teol. BOR 6/1914. (introd. 494509. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. 161 p. pp. 899911. 194203. Gutenberg. pp. pp. pp. BOR 7/1922. Irineu. 411415. BOR 11/1916. Mihălcescu. 814828. Mihălcescu. Mihălcescu. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. „Doctrina Mântuitorului”. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. (ist. BOR 9/1915. 179 p. Mihălcescu.) 1456. „Doctrina Mântuitorului”. (ist. 1442. (exegeză) 1450. Mihălcescu. Păstorul ortodox) 1443. 12781289.. Apostol Pavel (urmare din no. Mihălcescu. Irineu.. biblică) 1461. Ion. Mihălcescu. Mihălcescu. bibl. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. „Iudeii în Statul roman”. pp. 408419.) 1455. pp. BOR 7/1914. (ist. Mihălcescu. Apostol Pavel”.) 1457. (exegeză) 1459.) 1453. 170176. Ioan. Irineu. 805819. BOR 5/1914. BOR 2/1902. 1437. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. 11091124. Ion. pp. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. BOR 12/1915. BOR 8/1923. biblică) 1440. 10581072. pp. 4963. 10371046. (teol. 11541167.. ?420. biblică) 1462. Mihălcescu. (exegeză) 1447. Irineu. BOR 7/1924. I. a IIIa de seminar. bibl. Mihălcescu. Irineu. BOR 10/1916. Mihălcescu. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. BOR 1/1922. BOR 3/1921. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. Irineu. (teol.. pp. Mihălcescu. pp. BOR 4/1914. (teol. pp. BOR 3/1922. Irineu.63 1436. 726739. Mihălcescu. Irineu. Irineu. biblică) . Irineu. Irineu. Irineu. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. 1903. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. pp. pp. Mihălcescu. Piteşti. BOR 5/1922. Mihălcescu. pp. pp. pp. biblică şi apol.) 1441. cl.) 1446. 14)”. 10/1916)”. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. Ap. Mihălcescu. 500509. BOR 8/1922. BOR 12/1916. BOR 11/1915. 12671284. Irineu.

I a liceelor industriale de fete. Scriptură. arhiereu prof. The majority text and the original text of the New Testament. 4/1979. 118”. Jésus livré aux historiens. pr. Mihoc. 1975. Vasile. (Viaţa Evangheliilor. nr. în «Etudes théologiques et religieuses». pp. Vasilescu. MA 78/1981. asist. MA 46/1982. pr.”. 86 p. Un ghid arheologic). asist. dr. pp. „Epistola Sf. 1466. „René Kieffer. Mihălcescu-Târgovişteanu. 579591”. Vasile. extras din rev. München-Zürich. 31 (1980). Mihoc. I. 1465. dr. 1484. pp. 657659. Iniţiere în critica textelor). Bucureşti. La vie des Évangiles. MA 13/1980. Ioan. „Jerome MurphyO’Connor. 1934?. manual pentru Seminariile teologice. 1938. ST 56/1983. 178182. 84 p. 1474. pp. 1475. Bucureşti. „Jerome MurphyO’Connor. Vasilescu. în «The Bible Translator». engleză de Ulrike von Puttkamer. pp. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). dr..”. Ed. Ioan A. (ed. pr. Emilian. asist. 8292. lect. 910/1975. dr. 106 p. Mihoc. Vasile. Vasile. Mihoc. Bucureşti. MA 13/1977. Mihoc. 764768. Vasile. Pavel către Galateni. Vasile. Cugetarea. asist. 119 p. 1934?. asist. 1480. MA 79/1980. dr. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. 779925. 1482. Paris. „Iisus Hristos Arhiereu. Mihoc. 1479. 1469. 4/1979. asist. Bucureşti. (Iisus dat pe mîna istoricilor). „Pr. „Ecleziologia Noului Testament”. MA 46/1980. pr. MA 78/1981. Vasile. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. pentru cl. asist. (Ţara Sfîntă. 1977. 1483. a IIa a liceelor industriale. Mihoc. Bucureşti. pp. 393 p. Introducere şi comentariu. Ein archäologischer Führer. Bucureşti. Mihoc. Ed. asist. 558560. MA 1012/1981. dr. ameliorată) 1468. Mihălţan. 233248. vol. Studiul Noului Testament. pp. pr. pp. Ap. (doctorat. trad. Das Heilige Land. 556558. a IV-a. ST 34/1977. Lamouille. MA 1112/1984. EIBMBOR. Boismard şi A. Vasile. pp. Manual de religie pentru cl. Ed. Mihoc. prefaţă de pr. Vasile. arhiereu Irineu. pp. pr. pp. pp. Initiation à la critique des textes. Chiţescu. asist. 107 p. 1981. Emilian. Mihoc. nr. dr. asist. 161298. I secundară. Vasile. traducere şi comentariu”. asist. „Preot prof. pr. prof. 1. 20)”. pp. „Et. Cugetarea. Mihoc. I secundară. pr. a V-a. pp. Vasile. pr. nr. (ed. Nicolae. Irineu. „Gordon D. V. Vasile. E. pp. Irineu. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. dr. Mihoc. 654657. pr. Studiu introductiv. asist. 1980. . «Glasul Bisericii».”. MA 46/1980. „M. O 4/1982. pr. Cugetarea.. 778779.”. ST 34/1983. 1478. MihălcescuTârgovişteanu. Mihoc. (Devenind umani împreună). 442 p. 1938. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Mihălţan. 777778. pp. asist. Wilmington. MihălcescuCraioveanu. Biserică”. colecţia «Initiations». pr. O 2/1983. 124 p. Fee. Chiţescu. pr. Nicolae. 176199. Ed. din lb. Troché. 1981. 1473. Mihălcescu-Târgovişteanu. Vasile. Cerf. 240 p. O 4/1988. 329462. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. Becoming human together. în «Foi et vie». Mircea. lect. pr. 411413. Vasile. Ion Constantinescu. D. arhiereu prof. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. Gugetarea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. ameliorată) 1467. 1476.64 1464. pp. pp. pp. (doctorat) 1472. asist. Mihoc. 1481. pr.”. (continuare) 1471. Irineu. MA 79/1980. arhiereu prof. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. pr. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. 1477. Mihoc. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. după Epistola către Evrei”. 503516. Stăniloae) 1470. nr. pp. 5973. asist. 107118”. pr. „Tradiţie.

pr. Mihoc. 5069. pr. (p. MA 79/1980. Mihoc. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. studiu în vol. în vol. 1502. 1983. în vol. 18)”. Vasile. 2028. 104113. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. dr. Mihoc. MA 46/1976. Mitropolitul Ardealului. Mihoc. 1496. 1506. Roma. Sibiu. Vasile. pp. Mihoc. 1494. 1487. 2/1977. Antonie Plămădeală. Mihoc. pr. pr. prof. Daniel. R ?/1994. pr. prof. Ioan”. 1504. Mihoc. Iisus Hristos. 1489. 327. dr. pp. drd. în «Revue théologique de Louvain». „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. 342. 341351. Tipogr. asist. Vasile. asist. prof. vol. Înalt Prea Sfinţitului dr. pr. 1997. prof. New York. Mihoc. dr. RT 3/1995. Abaţiei San Fuori. 27 2. prof. prof. Transilvania. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. dr. prof. Vasile. pp. vol. 1992. Sibiu. „Samaritenii”. dr. pp. rezumat în franceză) 1499. 2638. 1505. 1490. pp. pp. pp. prof. Vasile. St. Biblie şi Teologie. 147150. Mihoc. 1501. ? 1486. prof. dr. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. pr. 322342. 1498. pr. pp. Vasile. pr. pp. 13. 111”. Teologie. Mihoc. 1488. Mihoc. pr. pr. dr. Mihoc. pr. pp. pp. Vasile. MA 13/1976. pr. Bucureşti. pr. pp. Mohr Siebeck. conf. 7379. Vasile. „Creştinismul religia desăvârşită. pr. „Eshatologia paulină”. asist. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. Crestwood. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Biblic şi de Misiune al BOR. dr. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. „S. dr. „Veselin Kesich. Vasile. Sibiu. 1493. 6. 10. ST 12/1973. 99115. Sibiu. Légasse. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. pr. prof. prof. dr. Vasile. ? . dr. 129145. fasc. Vasile. p. Ed. Studiu introductiv. 1503. asist. prof. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. pr. The Gospel. pr. 1507. Mihoc. Atena. 1996. Vasile. Vasile. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”.”. Tübingen. traducere şi comentariu. pp. pp. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. Eparhială. Vasile. pr. slujire. pp. Mihoc. colectiv în curs de apariţie la Ed. 1. 1495. Mihoc. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Vasile. pr. pr. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. 5069. 1972. Vladimir’s Semiary Press. Auslegung der Bibel. 1 7. 3344. rev. Vasile. pr. în vol. image of Christ: The Church and modern criticism. pp. Mihoc. Vasile. Mihoc. Vasile. ecumenism. pp. dr. Ed. MA 1012/1980. Mihoc. dr. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. MB 13/1978. 1497. Mihoc. „În legătură cu data naşterii Domnului”. RT 4/1993. asist. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. pp. prep. 1999. 2000. ST 56/1973. 144 p.65 1485. „Fericiţi făcătorii de pace”. pr. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. dr. pp. MA 2/1989. 276 p. dr. prof. Mihoc. Mihoc. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. 625632. Mihoc. Instit. ?/1995. Mihoc. asist. colectiv. drd. Ed. 102113. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 322342. 137159”. (doctorat) 1492. „Eshatologia paulină”. Vasile. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. RT 4/1998. Vasile. 273285. „«Casa Tatălui Meu». RT 34/1996. 17”. 1491. pp. RT 4/1993. 5274. Vasile. TR 3941/1983. Vasile.

”. pr. MB 79/1997. Tipogr.”. Vasiliadis. Mihoc. pp. SPC’K.”. 581592. Ed. Ed. pr. în vol. pr. 1524. prof. Mihutiu. prof. Mihoc. 1941. „Roger Beckwith. 446 p. pr. 105109. „Mireasa Mielului. pp. Militaru. Vasile. prof. „Savvas Agouridis. Ioan Teologul”. MA 5/1989. Bucureşti. 5367. pp. Ed. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. prof. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. prof. 139140. „Jean de Waard şi Eugene A. Mihoc. Vasile. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). prof. Galanis şi I. (popularizare) 1513. Studiul Noului Testament”. 5357. 1973. pp. . 1519. 1987. a IIIa. Vasile. dr. 254 p. MA 910/1985. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. 1512. 118120. 1510. 1516. 250262. Vasile. pp. BOR 710/1989. Ed. 287 p. Atena. drd. 1515. dr. (Dintro limbă în alta. 65 p. pp. pr. Bucureşti. 1525. pp. 1993. Bucureşti. 336 p. 1521. Divina zidire. pr. pr. 1520. pr. pr. pp. Transilvania. Vasile. „Preot Ioan A. 1933. pr. „Lumină din lumină”. pr. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. Bucureşti. Introducere şi comentariu. 1527. pp. Thomas Nelson Publishers. 1522. dr. P. 1514. Karavidopoulos. 1995. (în limba greacă). Tesalonic. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. prof. Lumină din lumină. Mihoc. MA 4/1988. Viorel. Sinteză biblică în versuri. pp. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Vasile. elevii ortodocşi din şcoala primară. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. MA 46/1974. Vasile. Eparhială. 1523. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Vasile. Milea. Psaltirea în versuri. în vol. „Preoţia după Noul Testament”. Sibiu. pp. dr. pp. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. 118120. prof. GB 12/1990. scop principal al căsătoriei”. în «Glasul Bisericii». rev. Vasile. Tipogr. prof. 105109. Naşterea de prunci. 1988. Mihoc. Vasile.”. 2333. 224 p. MA 3/1990. From one language to another. prof. „Noul Testament de la Alba Iulia. 1526.sinteză biblică în versuri. 1986. ? 1509. cl. 1993. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. pp. Vasile. 910/1973 şi în extras. Functional equivalence in Bible translations. Mihoc. Vasile. Mihoc. 1985. Tipogr.66 1508. Mihoc. pr. dr. MA 4/1989. pr. Vasile. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. Cărţilor bisericeşti. Mihoc. „Studiul Noului Testament”. 1984. Militar. Nida. Mihoc. 118124. Sibiu.”. Evanghelistul Ioan. Divina zidire . pr. Nashville/Camden/New York. Mihoc. pr. Sibiu. O 12/1997. pp. Diecezană. 1988. Arad. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. teză de doctorat. 176 p. 5059. 2839. (în limba greacă). Militaru. Sibiu. Mihoc. 1517. pr. 446 p. Mihoc. 12/1996. MA 3/1989. Vasile. Studii isagogice. MA 12/1975. de P. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. Mihoc. prof. London. Mihoc. pp. prof. Carte de religie pt. Procesul Mântuitorului. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. XIII + 528 p. Vasile. Mircea. 16481988”. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). Vasile. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. Vasile. pr. nr. Oastea Domnului. Mihail. 1518. 59 p. 2627. prof. Vasile.

1538. „«Naşterea de sus»”. Mircea. dr. GB 78/1974. O 2/1981. 1535. 176 p. BOR 1112/1983. pr. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. Mircea. O 2/1990. 179198. sf.. pp. 175187. pp. pp. ST 12/1972. Ioan. pr. pr. pr. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. Ioan. Petru. Ioan. 1546. pp. pr. Ap. Mircea. Ioan. O 4/1987. (extras din Glasul Bisericii. 1543. Ioan. Bucium ortodox 24/1944. Ioan. 654665. pp. pr. „Nebunii pentru Hristos”. BOR 56/1979. ST 78/1970. 4761. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. Mircea. 1551. BOR 34/1983. Mircea. pr. (introducere şi comentariu) 1540. pr. pp. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. „Idoli sau icoane sfinte?”. Petru”. (… μαθητης. 1545. O 1/1980. „Apostolatul după Noul Testament”.. Bucureşti. 1553. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. Ioan. Mircea. Mircea. Mircea. O 3/1982. „Epistola a doua a Sf. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. 682705. pr. 2444. Introducere şi comentariu. Mircea. GB 910/1973. Mircea. 821830. O 1/1984. pp. 2959. pp. pr. 825841. pr. Ioan. 1537. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. „Hristos este pacea noastră”. 6881. pr. moartea. Mircea. Ap.67 1528. Mircea. 159167. pr. BOR 34/1984. pr. 1547. 100136. Ioan. patristice şi cultice ortodoxe”. preoţia duh a mirenilor) 1550. Ioan. pr. „Cele zece porunci. 1549. pr. Ioan. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. TOB Paris. GB 910/1975. Ioan A. Mircea. pp. 1542. O 1/1982. Ioan.) . „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. Mircea. 8851053. pp. pr. pr. pp. 1972) o traducere «ecumenică»?”. Ioan. pr. 910/1973) 1532. (observaţii la trad. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Mircea. pp. pp. αποστολος) 1534. 1552. pp. Ap. „Epistola întâi a Sf. 1033. Ioan. 1973. pr. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. pp. Petru. 520. moaşte) 1554. 4154. 58”. Ion. Ioan. Mircea. Bucureşti. 671680. Ioan A. 1539. pr. 184200. ST 34/1969. Ioan. Ioan. „Îndumnezeirea credinciosului. 754765. pr. O 2/1975. pp. „De ce venerăm pe sfinţi?”. extras din Glasul Bisericii. 176198. Ioan. pr. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». ST 78/1971. (doctorat. ST 910/1968. 358395. Mircea. pr. 1548. Mircea. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. pr. Mircea. Mircea. 83 p. 191192 şi 199200. pp. GB 910/1966. Mărturii biblice. 910/1975) 1531. pr. 547564. Mircea. Mircea. 1544. Ioan. O 1/1983. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. pp. pp. Ioan. (doctorat) 1530. Ioan A. pr. GB 78/1972. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. pp. Mircea. (viaţa. 9451027. pp. 483496. pp. Ioan. 1975. 1533. Ioan. Mircea. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. 1536.. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Ioan. Introducere şi comentariu”. O 3/1986. pr. 1555. 1541. Mircea. 1529. pp. Mircea. 316337. ST 34/1982. Ioan. pp. Mircea. Mircea. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. în lumina Noului Testament”. pp. pp.

(1944/1945). Tipogr. Faptele Apostolilor 17. 1942. Preoţii”. Harisma. Ed. Pavel în Atena. 1566. Lyon. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. pr. pp. (mică concordanţă) 1568. Mircea. „Patr. 1942. 116238. Mladin. 1572. Cernăuţi. Hellenische Weltanschauung. Curţii regale. Pavel. dr. pp. 1941”. prof. Ed. 15 p. C ?. BOR 1112/1941. prof.”. Radu şi Gala Galaction”. 1573. 19261927”. Mladin.. Nicolae. Apocalipsa. 1634. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. 1569. după Farrar. pp. BOR 10/1931. traducere părintelui Grigorie. Ed. 1955. 1557. . 137. Craiova. Arhidiecezană. 1561. dr. Moisescu. 1942. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. pp. 1560.”. prof. 72100. Iustin. 1941). 1936. 1940. 1576. (licenţă) 1571. Göttingen. pp. prof. prof. dr. RT 12/1943. 527 p. 140141. Bucureşti. (1939. după Sf. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. Bucuresci. Mircea. Wien. Mircea. pp. diac. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. 43 p. 1574. Iustin. Nicodim. Ioan Hrisostom”. Mironescu. Mironescu. 1559. 1900. pp. „Biblia şi cosmonauţii”. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. mitropolit Athanasie. dr. mitropolit Athanasie. Alexandru Aţerek. Moisescu. pp. prof. Mironescu. Mircea. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). (extras din Candela 19391941) 1577. Centrului mitropolitan Oltenia.. V. Tipogr. Tipogr. 125 p. Activitatea Sf. MO 1-3/1954. 128 p. (popularizare) 1567. Moisescu. Tipogr. 1558. MA 78/1960. Ed. Justin. Mladin. Ap. Justin. 62 p. Sibiu. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. diac. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. BOR 11/1931. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. 1562. Iaşi. 6492. 1564. RT 12/1943. Iustin. dr. dr. diac. 1984. 1570. Moisescu. 1579. pp. prof. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. Moisescu. Nicolae. Introducere.68 1556. pp. Moisescu. O 1/1955. C ?. 185 p. 10/1931)”. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. „Ernst Lohmeyer. note şi comentariu. 750762. Moisescu. 79 p. Texte scripturistice şi patristice. 704709. 480 p. „Noul Testament. Moisescu. Ed. Glasul Bucovinei. prof. RT 910/1941. Cernăuţi. 444446. (în anexă Idem. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 101 p. pp. 1563. trad. magistrand I. 123 p. ?. 52-74. 169185. pr. p. Iustin.. pr. Kultus und Evangelium. Iustin. Ioan. Mladin. Glasul Bucovinei. V. 1946. Viaţa şi operile Sf. Lovrov. Instit. „Léon Bouvet. 1565. MO 46/1954. magistrand Ioan. 623625. Despre pace şi muncă. Iustin. 1942. 111118. dr. după Faptele Apostolilor”. Ap. Dicţionar al Noului Testament AZ. 1995. Mănăstirii Neamţu. pp. prof. George. Moisescu. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. 60107. Biblic şi de Misiune al BOR. N. Justin. diac. 209-233. prof. p. Tipogr. L’Ascèse dans Saint Paul. Ioan. Ioan D. „Johannes Hewaldt. RT 12/1943. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. p. 225 p. Gheorghe I. Ed. pp. Moisescu. mitropolit Athanasie. BOR 2/1928. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Mladin. Cernăuţi. 1941”. prof. Arad. Nicolae. 9197. Moisescu.. ST 12/1955. dr. pr. Istitutului biblic al BOR. diac. 1578. dr. Mladin. 1942. Bucureşti. Nicolae. 659660.) 1575.

pr.. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. drd. dr. C ?/1946. 1595. 1584. 242262. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. 1529 mai 1988. Moldovan. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. 157172. 668685. 4772. Eugen. 623630. prof. Minerva. pp. Apa cea vie Fragmente evanghelice. prof. Prelucrare în versuri după Biblie. Bucureşti. prof. conf. (referat. Virgil. pp. pr. 423450. pp. conf. 1604. pp. 1215. 6”. Ilie. prof. Ilie. 1600. 311. (predici) 1586. O 3/1980. 233 p. Moraru. pr. prof. „Milenarismul”. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. 175185. Moldovan. MA 56/1983. pp. pr. Moldovan. pp. Moldovanu. Moisiu. Tiraspol. după Epistola a IIa către Corinteni. 1587. 647659. Ilie. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Molin. drd. pr. 1943. MA 1012/1982.. 1594. 129150.69 1580. drd. Justin. Cărţile bisericeşti. conf. Moldovan. Moldovan. 1581. 94 p. pp. 469491. MA 4/1988. Eugen. pr. pp. dr. pp. pp. 6277. Moldovan. 1603. GB 12/1981. 45262. MA 1/1987. O 2/1982. „Din preocupările biblice ale Fer. pp. 268293. (interpretările textelor) 1593. Fabrica de imprimare ofset. MB 13/1972. Al. Moraru. III. Ilie. pr. 1582. pr. Casa şcoalelor. conf. conf. MB 13/1993. 1932. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. Cîntarea Cîntărilor. Corneliu. Moisiu. O 2/1980. pp. Lascarov. Augustin”. MB 1112/1962. Ed. XVIII. conf. Moldovan. drd. la Kirchberg) 1597. 132134. 1588. 297306. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. Moldovan. 1599. Bucureşti. 1591. Ed. pp. Moldovan. pp. Moraru. Versuri. Moldovan. pp. 1601. Lascarov. 1634)”. ST 78/1951. 2023. . „Preoţia în epoca apostolică”. ST 3/1989. Ilie. 32 p. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. 1602. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. pp. Eugen. Moisiu. Al. BOR 12/1978. Bucureşti. pr. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. pp. pp. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. 1908. Concordanţă a Noului Testament. Ilie D. Ilie. pr. 1590. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. 398416. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. MA 910/1965. Ed. drd. Eugen. dr. Justin. Cântarea Cântărilor. 1583. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. pr. 1598. 1592. Alexandru. 215229. pp. O 1/1977. Moldovan. pr. Ilie. O 2/1979. pr. MA 34/1984. 1585. Moraru. Ilie. 1589. 1123. prof. Moldovan. Moisescu. O 3/1982. conf. Corneliu. diac. 1596. Nicolae. 138 p. Alexandru. 1991?. univ. Ilie. conf. ST 34/1967. pp. prof. Alexandru. Moldovan. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. 1 IV. Ap. pp. Moisescu. Morar.

dr.”. Goldner. de dr. Eugen. „La Biblia aveva ragione. Moruşca. Univ. arhim. Tipogr. pp. Tipogr. 1606. Bucureşti. „Fecioara Maria”. magistrand Iancu. 1622. 2022. P. Eugen. Tipogr. 78 p. 166168. Munteanu.. 373 p. pr. 1618. N. 1619. 1621. magistrand Iancu. Vasile. . 1995.. 1317)”. arhim. 430442. H. 199. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). p. „Pr. 663679. „Tatăl nostru. Iaşi. Studiu introductiv.. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. ST 910/1959. Moruşca. 17 nov 1988) 1611. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). 3. RT 12/1924. 258. 165167. Meridiane. Studii de lexicologie biblică. Teodor C. 503513. pr. p. Moscovici. RT 89/1924. Tipogr. Mihai. p. prof.a. Ioan Mircea. pp. Cluj. RT 4/1995. p.”. pp. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. pr. 528 p. 65 p. pr. Munteanu. 1924. G. 336. Eparhiei. Muntean. Muntean. 1984. P. Bucureşti. pp. „Al. studiu biblic) 1631. 1616. drd. Cuza”. RT 56/1921. Cluj. 249250. „Donald Guthrie. Eugen. pr. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. (despre sfinţenie. pr. Moraru. 1064 p. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. 1626. Moruşca. 8390. RT 34 (pp. drd. RT 1011/1925. „Porunca iubirii caritatea creştină”. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. pp. „Congresul biblic”. Ed. Munteanu. Eugen. V. P. RT 67/1924. Cluj. 38 p. 349. Vechi imperii ale Orientului. Iaşi. pp. RT 1/1924. Moruşca. f.”. P. 1627. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. ST 78/1983.. 1938. de dr. pp. 1625. L. P. (predică) 1612. Moraru. 1623. I. 910 (315321) / 1934. de Adriana Lăzărescu). Moscovici.. 1939. „Manuscrisele de la Marea Moartă. 200. Milano.. „La Iordan. 1609. Nicodem. RT 3/1927.. Dimitriade. P. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). (conferinţă) 1628. dr. drd. pr. 1982.”. Pe drumul desăvârşirii creştine. 1929. ST 6/1988. Dicţionar al Noului Testament. Cristian. de Iosif Liensberger.. 1624. RT 3/1999.. p. Eugen. Moruşca. 1630. Moruşca. Moraru. Munteanu. 19 p. 607611. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. The New Testament Theology. MMS 56/1958. MA 34/1983. factor esenţial în realizarea păcii”. 159160. pr. pr. 394409. P. Herder. 129132. drd.. 1617.. 1620. Ioseph Linckenberger. 374 p. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. ahim. pr. G. MA 34/1985.70 1605. Munteanu. Moraru. 1610. Edmund Kalt. drd. MB 13/1994. pp.”. 262264. (trad. Ed. 123135.. ST 910/1983. L. L. de Ioan Peter Kasteren. P. 158 p. pp. 1614. Muntean. 255256. Muntean.”. Eugen. pp. „Arheologia biblică. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. 100112). Moruşca. Moraru. Eparhiei.. „Sabatino Moscati. MB 1012/1993. „Solidaritatea umană după Sf. pp. prof. 69. Moruşca. 1608. Moruşca. RT 67/1924. EIBMBOR. 1988”. drd.”. G. MA 78/1983. XIV + 148 p.”. Scriptură. Freiburg. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. Moraru. pr. Policarp. 1613. prof. Descoperiri ulterioare”. (predică de Crăciun) 1629. 1607. Freiburg im Breisgau. InterVarsity Press. Tipogr. Moşoiu. 1923. Nicodem. pr. pp. Meditaţie (Mat. pp. 124 p. 1615. 78 (220233). pp. pr. arhid. 100 p. Galaţi. dr. 168 p. Eparhiei ortodoxe-române. pp. pp. 56 (184190). 1907.

339 p. Fl.”. N(icolae). Pentateuhul în faţa criticei moderne. Munteanu.. (extras din Renaşterea) 1641. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 1941.”. pr. 1647. a IVa primară. a IIa primară... 1940. Bucureşti. 72. „Preot dr. „Sabbathul Vechiului Testament. dr. pr. pp. 1639. L. RT 78/1942. N. L. G. 7273. 7088. pr. Iaşi. 492. . Munteanu. licenţiat în litere. 1644. N(icolae). L. „Pr. Ion Goron. Episcopiei Ortodoxe Române. cl. Eparhiei ortodoxe-române. Ciudin. Munteanu. C. p.. Fl. 1648. Episcopiei ortodoxe. N(eaga). 141 p.. p.studiu exegetic. Cluj. Cluj. 72 p. Negoiţă... L. L. 47 p.. L. MB 46/1995. pp. „Preot N. Ed. 184 p. Eparhială. G. Eparhiei ortodoxe-române... 1634. Cluj. Carte de religie ortodoxă pt. cl. 1636.. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. „Dr. I primară. 252 p. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. 1649. dr. 246 p. Carte de religie ortodoxă pt. T. Munteanu. Munteanu. prof. Bucureşti. studiu introductiv. Munteanu. Zeno.. 1638. G. 430436. „I. Munteanu. 1637. T. Tipogr. pr.”. pr. Episcopiei Ortodoxe. N(eaga). Înainte de Hristos. N(eaga). El. 375376. 470471. prof. prof. Regele după Vechiul Testament. „Preot dr. Episcopiei Ortodoxe Române. 1936”. Simion. Viaţa Sfinţilor Apostoli. G. 1645. dr. RT 6/1937. dr. RT 12/1937. Negoiţă. 2: Habiru Evreii?. Negoiţă. N. N. L. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. 1643. prof. Munteanu.”. 1932. pr. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. RT 78/1942.. Ed. Episcopiei Ortodoxe. 271. Muşătescu. 256 p. 1654.. L. Munteanu.. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. f. p. 1932. Mureşan. 1940. 1943. dr. Cluj. G. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Carte de religie ortodoxă pt. prof. prof. 57 p. 376. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. 1935. 7677. Zeno. cl.. Carte de religie ortodoxă pt. 62 p. Mureşanu. p. 1656. 1941. Bucureşti. 241. ST 78/1951. p. Tipogr. (popularizare) 1633. 32 p. 1941. 1653. prof. Munteanu. 16 p. Munteanu. Paradisul biblic . pr. pr. RT 12/1932. Smotrici. 1642. G.”.”. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. G. dr. Cluj.”. Episcopiei Ortodoxe. RT 12/1936. N(eaga). Ed. Cluj. prof. Cluj. cl. Cluj. C. „Dr. 1941. pp. 62 p. 24 p.. Fl. N(icolae). Cluj. Predica de pe munte. N(eaga). 1945. 1651. Niculescu & co. 28 p. N. N. Studii biblice IV. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Vechiul Testament şi Creştinismul. MB 5/1988. Tipogr. 1941. L.”. G. 471. N(eaga). Ed.. pr. pr. Geneza. Ed. 72 p. Bucureşti. 1655. Episcopiei Ortodoxe Române. studiu exegetic. Studii biblice VI. 1635. N(eaga).. 27 p. pp. 1941. pp. pp. Bucureşti.. 1942. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. T. Vechiul Testament şi Pentateuhul. N(icolae). dr. G. Cluj. 148 p. Studii biblice V. M. Munteanu. 1640.. Cluj. RT 78/1942. Tipogr. N(eaga). a IIIa primară. Cluj. „Preot dr. 1940. L. pp.71 1632. de preotul Petre Chiricuţă. 1650. dr. dr. dr. Ed. 1937. 1524. RT 5/1941.căderea protopărinţilor în păcat .. Episcopiei Ortodoxe Române. 375. 80 p. N. „Dr. T. p. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. dr. autorului). Mureşan. Ed. Bucureşti.”. 1652. Cluj. 1937. Ed. pr. RT 2/1938.a. (licenţă) 1646. de diacon dr. RT 12/1936. N. Mureşan. 1937. prof. profesor. Cluj. N(eaga). S. RT 12/1932. p. 248 p. (Ed. 1939. Negoiţă”.

GB 12/1967. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. 1938. 1935. Berlin. Nicolae. Bucureşti. „Preot dr. 58. „Atanasios P.. Berlin. 1675. 2) 1666. Profetul Daniel despre Hristos.. RT 1/1944. 1965”.”. Arhidiecezană. N.. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. fasc. „Hans Bardtke. „Biblia în româneşte”. pp.. (în Biblioteca biblică.. 1670. „Bettex (F. Neaga. 1963. N. Iosif E. 112114.. I şi II. 32 p. dr. 290 p. Göttingen. „Ernst Kutsch. N. 1663. dr. 1678. Ed.”. 420422. Tipogr. N. 1964. „Artur Weiser. 311. ZollikonZürich.. 3. 31 p. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. 1943”. „A. Iustin Suciu. Ed. Sofia. p. 381382. N. N. N. A. pp.. icon. 1933. 375377. I. 438 p. dr. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. 1942. Sibiu. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. Neaga. Nazarie. „N. 19 p. N.. RT 1/1944. 1676. Hastupis. MMS 56/1966. 1938) 1671. „Arhim. N.. „Preot dr. Mendel. dr. MO 34/1965.. N. 1658. în Probleme şi fapte ortodoxe. GB 34/1967. I.”. Sofia. MA 34/1972. 1659. Arad. RT 12/1934. RT 1112/1938. pp. BOR 1/1906. „Prof. (în Biblioteca biblică. a IIa.. ed. nr. Bucureşti. Naghiu. N.. pp. „Dicţionar ebraicromân. 1964. 1665. Das Buch der zwölf Propheten. Robert. (non vidi) 1664. Manuscrisele de la Qumran. 1967. 1669. S. MB 13/1965.. Neaga. 369370. Neaga. 786. p. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. Neaga. Neaga. Cernăuţi. din Telegraful român. Paris. Neaga.”. pp. Ermineutica biblică. 84-86. Ioan Negoiţă. N. Schiwaroff. 1662. Viena.”. 68. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. Feuillet. Nicolae.”. Tipogr. 252. p. Sibiu. pp.1943. N. pp. 261 p. 1963. „Sf.”. 481496. Mircea Chialda. N. Neaga. 1961”. Neaga. RT 34/1943. diac. p. 566567.). 1679.. 522 p. M.1942.. 1957”. 1941. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. N. Minunea. dr. pp. autorului.. pp. 1933. 9798. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. Studiu după textul ebraic şi LXX. 169 p. Nicolae.”. dr. Cugetarea. p. 75 p.. Naghiu. de pr. 303304. . Scriptură ca izvor al moralei creştine”. Markowski. Psalmii (în limba bulgară). MB 1012/1969. Sacrificiile Vechiului Testament.. 860 p. 122123. „A. „Albrecht Alt. Dubarle. Nicolae.. Vladimir Prelipcean.. II . pp. 102 p. N. I şi II (în limba bulgară). 255. Wischer. prof. Constantin. 360 p. p. 1680. Altes Testament. „W. 1661. Mendel P. T. pp. Salonic. pp. N. Neaga. fasc. RT 78/1933. Caransebeş. 1673. 163164. nr. Neaga.”. Neaga. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. Mihălcescu şi pr. 6869. MO 12/1965. 316317. Neaga. Tipogr. pp. 1985”. univ. 1667. Neaga. pp. 115 p. 1986. Diecezană.”. Neaga. dr. MMS 910/1965. 1672. 1965”. MA 4/1987. trad. Arhidiecezană.. Neaga. Atena. 311 + 556 p. N.”. Les sages d’Israel. RT 1-2/1936. pp. Gîndirea hitită în texte. I . Iosif E. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Neaga.”. Piatra Neamţ. dr. I. Berlin.72 1657. Neaga. MMS 56/1966. 1965. 6970. dr. MA 3/1987. N. dr. 1674. Vechiul Testament în gândirea românească. pp. Bucureşti. Nicolae. 121139. N. RT 78/1942. Einleitung in die Heilige Schrift. Vom Roten Meer zum See Genezareth. Ciudin. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. „Dr. 1677. 1668.

Tipogr. nr. pr. MB 1012/1992. pr. Neaga. 291309. 591. „Cântarea Cântărilor. MA 13/1981.. «Buletinul studiilor biblice». 130 p. pr. vol. 1979. 1691. Oradea. Atena. dr. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). 1974”. „Savas Aguridis. N. „«The Bible translator». N. N. MB 13/1965. Neaga. Atena. dr. p. 1968. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. 49 p. 2. 1955. „Danielou. Nicolae. p. Neaga. dr. Neaga. dr. pp. N. pp. Contribuţii la exegeza cărţii”. pr. N. MB 13/1966.”. II. Atena. Jean. Arhidiecezană. 904905. Sibiu. prof. dr. 1961”. N. pp. London. Neaga. tom.. Nicolae. VIII. Neaga.. 1701. 168169. pr. MB 79/1957. 1706. 1703. MB 13/1965. dr. pr. Atena. 1. 1699. MA 46/1963. MA 58/1957. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. MMS 1112/1973. 27-175. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. „Valerian Zaharia. dr. Neaga. Manuscrisele de la Marea Moartă. „Ludwig Dennefeld”.. 1961. 1698. Tatăl nostru. 27) 1695. Vellas. 1 din 1976.. Sibiu... Neaga. Sibiu. „Markos A. p. Nicolae. Cântarea lui Moise. 1684. Tipogr. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. MMS 34/1975. 1021. Nicolae. 1957”. pp. pp. Nicolae. 1933. 1687. Neaga. 678-679. prof. Siotis. pp.. Neaga. (Seria teologică. 4552. „Noul Testament”. „Pe urmele Istoriei sfinte”. pr. tom. Neaga. 20 p. 1. Neaga. 1690. Neaga. prof. Arhidiecezană.73 1681. 1973. Neaga. N. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. MMS 912/1976. N. MA 58/1957. 884. Atena. Neaga. 13. Nicolae. Arhidiecezană. 251. dr. Nicolae.”. „Hristos în Vechiul Testament. pr. 252. M. prof. nr. 1317). N. 5 (iunie)”. Nicolae. N. p. 346 p.. pr. 13) şi 24 (24) / 1935. Atena. tom. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”.. 793794. prof. MMS 1012/1957. istoricoteologic şi ermineutic. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. pr. . 1929. MA 1112/1958. 5358. Neaga. vol. 3335. 251252.. MB 12/1959.”. nr. prof. N. Paris. pp. 7. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. MMS 910/1970. 1704. prof.. N.. 352 p. 8. vol. Sibiu. „«Buletinul studiilor biblice». pr. Neaga. Tipogr. 32. MO 10-12/1955. dr. „«Buletinul studiilor biblice».. N. dr. Hristos în Vechiul Testament. (non vidi) 1692. TR 23 (pp. IV. pp.. 1944. 340341. „Dimitrie Coravu. 1693. Neaga. 1683. prof. pr. pp. 182. pp. 1686. Atena. p. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. „Vechiul Testament în româneşte”. Neaga. 1700. pp. dr. prof. IX. TR 5657/1928. 1694. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Valoarea socială a Vechiului Testament. N. 1959”. „V. Neaga. Neaga.. dr. 1705. Neaga. La vie de Moïse. pp. 1944. nr. 1682. Neaga. vol. 1974”. 202204. pp. pr. 182. N. 1697. tom. p. 149 p. Neaga. Deut. 815. „Constantin Chiricescu. 18631929”. 592. Nicolae.”. MB 712/1961. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. „«Buletinul studiilor biblice». pp. Neaga. „Otto Eissfeld. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. Neaga. dr. N. Curcubeul (Gen. 1688. 386 p. prof. pp. prof. prof. MB 1012/1992. pr. Arhidiecezană. 1685. Studiu filologic. p. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 1707. 1702. 580581. Nicolae. Tipogr. N. XX (1943-1944). „Abisinia în epoca veche”. prof.. RT 1/1929. 2. 1689. Neaga. pp. MB 13/1965. dr.

1952. pr. pp. 564-568. p. 263266. prof. MA 78/1963. Neaga. 1711. I. prof. pr. Hans Berg. 564 p. prof.”. 1719. pr. pr. dr. Nicolae. dr. Nicolae. Karl Fr. 1717. prof. pr. 1726. 1955. 1952”. MA 78/1960. I. Berlin. Kosac. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. pp. Neaga. de Artur Weiser. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. 270 de ani de la tipărirea ei”. Moscova. pp. pr. pp. Neaga. 1729. Neaga. Neaga. 100 p. dr. 142143. RT 710/1936. Neaga. Nicolae. dr. pr. dr. . pp. pr. Nicolae. prof. Tübingen. „Damianos Doikos. pp. Nicolae. Nicolae. „Biblia de la Bucureşti. Neaga. Nicolae. MMS 912/1971. „Cântările biblice”. MMS 1112/1973. Neaga.. pp. dr. 235. Nicolae. dr. 3341. 1715. Geneza. „Atitudinea Sf. 920922.”. „Cinstirea Bibliei”. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). Nicolae. Der Prophet Jeremia. pp. Vocabulaire biblique. pr. pp. 1709. 613. Neaga. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”.. Neaga. MB 79/1957. Neaga. 1777 p. Nicolae. prof. MMS 1112/1958. „Chary Th. Nicolae. 1731.74 1708. pr. MB 79/1957. Nicolae. pp. Berlin. 1956. prof. übersetzt und erklärt. dr. 227 p. Neaga. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). pr. 158. RT 2/1999. dr. pp. prof. Salonic. 1713. dr. pp. p. un mesaj de viaţă şi de pace”. „Cîntările biblice. RT 2/1993. 285 p. pp. 1710. Paris. p. prof. pr. 159. 145147. dr. Neaga. pp. prof. MB 79/1957. Nicolae. Nicolae.”. MA 34/1984. 495500. prof. MO 7-8/1957. pp. pp. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. MA 89/1967. Nicolae. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. Glaube und Geschichte im alten Testament. prof. 314 p.”. Nicolae. 1955. prof. Deuteronomium. prof. ebraice. pr. dr. de W. dr. jur.. Hans Berg. dr. Was sagt die Bibel?. vol. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Paris. dr. 1718. pp. Berlin.”. p. Neaga. 1721. New York Oxford. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. 1714. „Dr. dr. 1955”.”. pp. dr. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. dr. Nicolae. Neaga. dr. „dr. „Biblia Hebraica. Neaga. Stuttgart. dr. 1728. 1716. 513524. 686687. dr. pr. Neaga. 8688. 1971. 3238. 1955. Berlin. Lexicon al limbii biblice. Tübingen. prof. pr. RT 4/1937.”. prof. Neaga. MA 12/1964. 1954. prof. 1955. „Allmen I. Rudolf. Nicolae. 1968”. Krämer”. prof. prof. 1723. prof. 159. dr. 1955. pp. prof. Neaga. MMS 56/1958. 465467. dr. 181198. pp. 1720. 649652. pr. 388 p. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. „Artur Weiser. 1991. Neaga. 167174. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. H. MMS 912/1959. 894898. 505518. Nicolae. pr. Nicolae. 1732. MA 12/1959. Neaga. „Antisemitism şi Vechiul Testament”.”. 633638. dr. pp. pr. pr. prof. 496 p. Nicolae. 1724. Nicolae. 1712. MO 1112/1977. pr. pr. 1725. de dr. pr. pr. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. MB 56/1962. „Dr. Neaga. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. 1727. Neaga. „Biblia. MB 46/1994. Nicolae. Neaga. Nicolae. 338 p. dr. RT 1112/1938. prof. 1722. 314 p. prof. Nicolae. prof. pr. MB 13/1958. Neaga. 814815. MMS 12/1958. Freiburg im Breisgau. 1730. 2537. pr.“.

Bucureşti. p. pr. Nicolae. Das Buch Hiob. MA 56/1972. MA 4/1986.”. Neaga. „În fluxul fericirii psalmul 118”. 1744. Nicolae. „Ezechiel. prof. 1737. 6070. 606613. prof. dr. Neaga. 1750. 1736. „Frumuseţea iubirii de oameni. pr. 1738.”. 723-725. dr. 1994”. Neaga. 157 p. pr. Neukirchen. Das erste Buch Mose. Neaga. 1749. (în greceşte). dr. pp. pp. pr. Nicolae. RT 3/1993. 1019. Nicolae. 3134. 1757. MO 9-10/1958. 1741. Neaga. 119121. dr. Berlin. 1963. MMS 78/1974. dr. prof. 95 p. 372 p. 610-612. dr. 161 p. 369377. prof.”. Psalmii în versuri. prof. dr. prof. 1980. RT 4/1994. pp. MB 79/1957. Neaga.”. dr. Neaga. pp. Neaga. 456458. Timişoara. pp. 390 p. 1755. MA 56/1959. Moise şi epoca sa”. 401414. Neaga. „Eshatologie creştină”. 9596. pr. Atena. Bucureşti. . MO 34/1963. pp. Nicolae. Neaga. prof. Nicolae. 262274. prof. dr. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. prof. 1992. Manuscrisele de la Marea Moartă. MB 13/1993. pr. 642643. Neaga. 813. Neaga. Neaga. „Gerhard Rad. Nicolae. prof. pp.75 1733. Gramatica limbii ebraice vechi. 100 p. Nicolae. 1957. Nicolae. Nicolae. Geografia fizică a Palestinei biblice. dr. dr.”. pr. 277 p. dr. pr. GB 23/1989. Tübingen. MMS 89/1957. Nicolae. pp.”. MA 78/1983. 381402. pr. prof. pp. 1522. prof. MB 1112/1990. Nicolae. Nicolae. pr. pr. pp. 1735. 1952. pr. 390 p. 1993”. 1748. 245246. „I. prof. Chişinău. Neaga. dr. Nicolae. pr. 123. 1753. MA 34/1971. pp. Nicolae. pr. 3237. übersetzt und erklärt. Nicolae. Nicolae. pr. pr. „File din Biblie. (Introducere în Vechiul Testament). Neaga. dr. Iisus Hristos. 1756. pp. MB 79/1997. pp. Nicolae. prof. prof. „Ilie Iconomos. MA 78/1961. 347360. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. Neaga. „Eugen Dorcescu. p. Berlin. MA 1/1958. pr. 152153. Neaga. Nicolae. Pentateuhul. 1751. Neaga. dr. 1956. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. theol. 1742. pr. „Ioan Brânzei. prof. 304 p. Timişoara. dr. pr. „G. prof. prof. pr. 1740.”. pp. Amusin. prof. dr. 1747. 103104. prof. dr. 1739. Neaga. MA 13/1982. pp. 1990. 1745. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). D. „Ilie Ikonomos. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. pr. 300 p. Göttingen. pp. „IPS Bartolomeu Anania. „Împărăţia păcii (Isaia 2. MMS 34/1959. pp. Nicolae. 4)”. dr. Atena. 1955. Nicolae. 1752. Neaga. dr. pp. pr. MA 910/1964. EIBMBOR. MA 46/1981. prof. prof. prof. Israel… . MB 13/1991. dr. 277279. MO 7-8/1958.”. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. Neaga. 1972. dr. Neaga. 1746. Nicolae. Nicolae.”. 1743. 1734. 1758. „Ion Bria. pp. prof. Orizonturi biblice”. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. „dr. prof.”. de Artur Weiser. „Istoria timpurilor vechi testamentare. Bucureşti. pr. pr. pp. Neaga. 1978. Neaga. 237238. pr. 1754. de Walter Zimmerli. 1997. Nicolae. „Einleitung in das Alte Testament. Nicolae. Nicolae. MB 6/1987. 102 p. MB 5/1987. Herbert Kosak. Neaga. 569574. pp. pp. dr. 157. dr. pp. Hölscher. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. dr. prof. dr.”. pr. Neaga. pp.

dr. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. Nicolae. 351392. Neaga. „La Bible et le dialogue oecuménique. pr. pp. lui Ieremia) 1761. dr. p.”. 1969. Bucureşti. Nicolae. dr. MB 910/1990. prof. de Artur Weiser”. MB 46/1970. 1770. ?. Nicolae. MB 79/1995. prof. 103104. prof. MB 34/1985. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. pp. Neaga. 105107. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. prof. pp. MA 13/1982.”. MMS 912/1959. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. 1968. Nicolae. pr. dr. 1972. Neaga. 123128. „Pasca biblică ebraică. 105 p. 1975. 336 p. dr. 822. pr. Neaga. MB 13/1996. übersetzt und erklärt. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. dr. p. pp. Neaga. 724. 521522. pp. dr. pp. dr. dr. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. 1994. Nicolae. dr. Sabin Verzan. pr. Nicolae. prof. dr. CastermanParisTournai. „Klagelieder. dr. Le Nouveau Testament. MA 5/1989. dr. 149150. Neaga. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. La Bible d’Alexandrie. „Nam venit să stric legea!”. MA 910/1958. 385 p. 1776. MB 78/1962.”. pr. (d. „Mared Sous. Neaga. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. MB 12/1990.”. prof. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. 1967. pr. pr. prof. Paris. 1766. pp. pp. Nicolae. Bucureşti. 1996. prof. Salvator. Nicolae. 1762. Neaga. prof. Mulhouse. Nicolae. dr. Neaga. MB 13/1997. Bucureşti. pr. Neaga. 121140. 1778. prof. dr. pp. Bucureşti. 276 p. Paştele evreiesc) 1775. pr. pr. „Pr. 6-9)”. Neaga. prof. 1765. la plâng. prof. Salonic. La Genèse. pp. Neaga. 652654. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. 1764. Nicolae. 625. 2832. „Pr. pr. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. MA 12/1983. dr. pp. 1783. Sfântul Apostol Pavel. de Damian Doikos. 212220. Neaga. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. 527 p. MMS 12/1972. prof. dr. Nicolae. prof. prof. 9-13. dr. 1777. 1769. MA 910/1959. pr. pp. dr. pp. dr. ?. pr. Sabin Verzan. dr. 467 p. Patriarh Iustin. pr. Ioan A. Ioan Mircea. MMS 78/1971. pr. Neaga. . 264. Neaga. 1940. prof. dr. (com. Nicolae. 142143. MB 46/1973. Nicolae. Nicolae. 693703. EIBMBOR. 416 p. 183201. 1780. Neaga. „Poezia Vechiului Testament”.76 1759. 1781. dr. Neaga. prof. p.”. 1772. prof. 1779. dr. Nicolae. 1984. 1773. 375 p. 111 p. pr. prof.”. pp.”. pr. 83 p. Nicolae. tipărit cu binecuvântarea P. traduite par René Visarion. pp. „Pr. pr. pr. MA 910/1961. prof. prof. Nicolae. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. „Pr. Neaga. pp. Mircea. 1771. MA 12/1962. pr. Nicolae. pp. 1986. pp. pp. Dicţionar al Noului Testament. 1958. MB 46/1974. MA 34/1960.F. dr. 519530. MO 1-2/1957. Nicolae. Neaga. pp. 155. 658691. dr. Nicolae. pp. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. Bucureşti. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. Paris. MB 712/1960. dr. Göttingen. Neaga. MB 79/1977. 1767. pr. 1774. Nicolae.”. pr. Neaga. prof. 1782. 299318. 3952. Nicolae. prof. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. prof. prof. Nicolae. Neaga. pr. Neaga. dr. „Pacea în viziunea profeţilor”. 1768. 1760. pr. Neaga. „Margueritte Harl. pr.”. Neaga. Ed. Nicolae. Introducere şi comentar. Nicolae. „Mica Biblie.

„Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. pp. pr. pp. 1801. prof. 172173. dr. dr. pr. RT 4/1995. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. prof. Neaga. Neaga. 1797. „Sentimentul vieţii”. pp. Nicolae. 1791. Nicolae. Galitis. pr. MMS 78/1970. Nicolae.77 1784. London. probleme filologice. 1802. p. 1956”. ianuarie. 1799. I. 1993. prof. pp. „The Bible translator.. pp. Neaga. Nicolae. 547554. prof. pr. pp. ian. Neaga. p. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. 1790. pp. pr. „Szent Biblia. prof. 420421. dr. Nicolae. „Septuaginta”. RT 1/1997. Nicolae. MB 56/1990. Nicolae. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. 1792. dr. MMS 34/1958. MMS 12/1976. Maica Domnului. Berlin. 256 p. MB 13/1958. 119120. 180 p. 195209. Nicolae. Neaga. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. 3747. 624. prof. Neaga. pr. Salonic. pr. pr. 710. pr. 1990. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. de Petros Vassiliadis. dr. Patriarh Justin. 1807. Nicolae. dr. „Psalmii. MB 13/1958. 590594. 313 p. 195217. „Tatăl nostru”. MA 35/1964. Nicolae. dr. MB 79/1980. prof. pp. 1794. Nicolae. Nicolae. Nicolae. de D. prof. dr. Neaga. teologice. dr. 1975. dr. Neaga. Neaga. pp. 237. Nicolae. pr. 415420. pr. Neaga. prof. Bucureşti. pr. 1787. „Skydsgaard K. Neaga. pp. Nicolae. de Petros Vassiliadis”. pp. 1805. Cluj. dr. KaraVidopoulos. Neaga. Neaga. dr. 1785. Nicolae. 613 p. cap. Ed. 257261. 1. pr. 1798. prof. MA 1012/1981. prof. A. MA 910/1983. prof. pr. 1803. periodical for the assistance of Bible translators. pr. Vasile Mihoc. 16. Neaga. pr. pp.”. 1796. prof. Scriptura şi Tradiţia. ermineutice. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. MMS 79/1977. prof. Neaga. Nicolae. chipul femeii în Noul Testament. 619. RT 2/1994. pr. 462. 1804. 133138. pp. Nicolae. 185186. Nicolae. Neaga. pp. 110 p. Nicolae. dr. MB 13/1958. MA 78/1984. Neaga. de Geza Vermeş. prof. „Proorocul Iona”. ş. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. 1788.”. Nicolae.: Apocalipsa lui Ioan. „Sabin Verzan. pr. MA 46/1970. an VIII. Neaga. 236. „The Bible translator. pr. Atena. prof. prof.a. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). Nicolae. Budapest. pr. prof. 605606. p. dr. pp. pp. MB 1012/1979. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. 1806. pp. dr.”. MA 13/1961. p. pr. 1786. G. prof. introducere şi comentariu. Nicolae. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel.F. 1793. prof. MB 79/1973. dr. p. MB 1012/1991. pr. pp. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. Doikos. PS Episcop Damaschin Coravu. MMS 56/1976. dr. istorice. Neaga. 458463. 1979”. prof. „Profetul Isaia. dr. . Neaga. Neaga. 1995. Bucureşti. „Sulurile de la Marea Moartă. 1956”. „S. 1808. Ejner. nr.”. dr. 1954”. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. Nicolae. Neaga. 3758. Neaga. 1800. dr. prof. MA 34/1983. 1974. Agouridis. prof. „Preot Dorel Man. pp. pr. 1976”. Nicolae. dr. „Primatul dreptăţii”. 1957”. Neaga. 1789. 757763. Atena. Neaga. Baldimbre. prof. dr. 139141. 1795. 236. dr. prof. dr. dr. p. pr. pr. MB 13/1994. MB 79/1957. 159.

„H. pp. pr. N. 715716. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. Neaga. pr. „Alexander Sperber. prof. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. N. pr. 1820. pp. II 217 p. prof. 332333. Neaga. „Hans Heinrich Schmid. I. 1988. I. vol. GB 45/1989. 287290. 1829. prof. planşe + 1 hartă”. prof. pp.”. Sibiu. Neaga. 1960. prof. dr. Neaga. pp.”. Gutersloh. pp. Nicolae. „Universul social al păcii”. O 2/1976. MMS 56/1963. dr. pp. Nicolae. N. prof. J. Neaga. pr. pr. pp. „Un mare biblicist ortodox: I. 1956”.78 1809. pp. prof. P. Neaga. O 2/1956. Nicolae... Neaga. Nicolae. 485489. Vechiul Testament în Biserică. „Radu Cârneci. Bratsiotis”. Göttingen. Neaga. p.. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». Neaga. pr. RT 1/1994. MO 910/1973. tom. 1954. 1960. 200 p. 333334. MMS 912/1960. prof. 10. [vol. Die Handschriftenfunde am TotenMeer.. H. E. 376377. poem liricdramatic. 1813. dr. pp. 1827. prof. 781785. + 20 p. Nicolae. MMS 56/1963. pp. 274 p. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. pp. prof. 1824. 1821. pr. „Amsler S. 1971”. „Stergios Sakkos. pr. pp. Neaga. pr. dr. 2 (aprilie 1959)]”. pp.”. Neaga. MA 910/1966. Nicolae. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. „Gândirea babiloniană în texte. prof. N. MMS 12/1960. prof. 502525. prof. MA 910/1985. 1973.”. Elliger. dr. Neuchatel. Neaga.. pp. pr. 2334. prof. Baumgärtel. prof. Nicolae. 1831. 151 p. Kleiner Bildatlas zur Bibel. pr. (L’Ancien Testament dans L’Église). N. 275287. Bucureşti. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. 1953. N. prof. 2738. Weiser. Leiden. în vol. Bucureşti. Ed. pr. Eparhială. MMS 56/1963. 574590. Cântarea Cântărilor. pp. 692. dr. MA 46/1965. pr. pr. 176 p. pp. Neaga. 692695. 1818. (Făgăduinţa. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. pr. Zürich. pr. The Bible in aramaic. dr. „Verheissung. pr. 394 p. pr. „Luc. 875876. 1812. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. pp. 186194. pr. MMS 78/1961. prof. 1960.”. pp. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). MO 12/1973. prof. prof. MMS 57/1957. 1816. Neaga. pr. 1817. Nicolae. 470479. dr. pr. 187188. 1819. N. pr. Berlin. MMS 912/1960. prof. Neaga. Nicolae. Neaga. 1828. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. Atena. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”.. 920. „A. pp. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. MMS 910/1964. Neaga. „«The Bible translator». Neaga. MA 910/1971. 1826.. 1975. 151 p. Nicolae. Nicolae. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Grollenberg. de Fr. prof. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. Neaga. prof. 528529. pr... Neaga. 1832. prof. prof. pp. Neaga. Neukirchen. N. 1962”. LXXXVIII + 994 p..”. nr. 1825. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. Tipogr. I 289 p. Dr. MO 34/1976. Neaga.. 1922. MO 910/1975. Neaga. pp. Neaga. Nicolae. Psalmii (Psalmen). 572580. „H. pp. Nicolae.. 1811. Nicolae. pr. „Vulgata”. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. 1974”. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. 1823. Bardke. 6266. MA 78/1969. . „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. GB 12/1963. pp. Nicolae. 1830. 334. 1814. Berlin. Krauss. Vameşii. N. 1822.

Scriban. prof. Patriarhia Română. 1840. Nicolae. Neaga. 1848. pp. Miron Cristea. „Arhim. 334. 8188. dr. prof. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). 122 p. Atena. P. Nicolae. „N.. RT 4/1939.”. MA 1012/1980. pp. 1846. „Jean Danielou. 3. cu aprobarea Sfântului Sinod. N. 1839. 1943”. Neaga. „Antisemitism biblic”. RT 4/1937. Nicolae. 10061008. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. ST 910/1971. nr. MMS 56/1963. Neaga. pp. Arhidiecezană. N. Neaga.79 1833. Neaga. RT 1/1937. Vinul în Vechiul Testament. Nicolae. 1834. Neaga. tom 1. O 1/1979. 156159. Neaga. Sf. pp. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. Sibiu. 1835. N.. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. 284.a. „I. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. pr. Nicolae. pr. 695696. pr. 334. RT 56/1944. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. „Sfânta Scriptură. Bratsiotis. pp. 10951096. 1838. prof.. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. prof. trad ec a B. N. 22 p. p. etc) 1842. 1850. pr.. Patriarhul României. prof. Neaga. 283284. Pentateuhul. GB 912/1978. GB 910/1972. RT 56/1944. 1939. RT 1112/1938. iunie 1972. Tübingen. prof. Neaga. P. „S. pp. Αθηναι (Atena). 1847. dr. pp. prof. 10 p. Neaga. dr. dr. p. pr. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. 40-44. pp. pr. dr. 1936. Nicolae. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. 1959. Papadopulos ş. „I. Neaga. 865872. pp. I. Bucureşti. Neaga. N. Neaga. Nicolae. GB 910/1960. 1938. Bucureşti. dr. Neaga. Bucureşti. Atena”. Neaga. 93 p.”.. pp. Introducere în monoloagele lui Ieremia. Nicolae. dr. 1936”. Neaga. 1841. RT 12/1935. prof. Tipogr. Tipogr.”. „M. prof. pp. 1936. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. N.”. pr. Bucureşti. 133145. 1852. prof. MMS 56/1963. Paris. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. dr. Atena.. p. pp. N. Neaga. 1853. XII (1935-1936). prof. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. 1938”. P. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». 1837. Aguridis. 1938”. Nicolae. 1957. dr. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. 308 p. pp. 133 p. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. pp. pr. (Biblia temei de unitate. 1851. vol. Neaga. «Buletinul studiilor biblice». Institutul Biblic. Sibiu. 1849. MMS 912/1960. 1854. N. dr. Nicolae şi Marcu. p. 742752. .”. Cluj. pp. dr. Beek. factor al ecumenismului”. Bucureşti. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. prof. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 412415. pr. 616620. Neaga. Regele tuturor românilor. Neaga.. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. 96 p. RT 11-12/1934.. 418. 1843. prof. prof. 4042. PopescuMălăeşti. prof. prof. „Vasile Tarnavschi”. „Vechiul Testament. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. Grigorie T. 586594. prof. Nicolae. RT 9/1938. prof. Nicolae. N. trad. Bratsiotis. 1961.. 1836. 1943”. N. pp. 1844. Neaga. 520. prof.. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. Diecezană. Neaga. prof. dr. prof. dr. ST 910/1954. prof. A. dr. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. 179180.. 1973. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. Nicolae. prof. 1845.

446447. preotulrege din Salem. prof. Neaga. 337339. 1859. 1858. 1860. Introducere. Neaga. 9 (378386). în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. N. Cernăuţi. (Seria teologică. p. Neaga. 1861. prof. 1873. pp. Nicolae. Tipogr. Cernăuţi. pp. Schildenberger. pp. 1856. prof. Neaga. Neaga. RT 12/1929. 1865. Nicolae. 124 p. Neaga. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. Caransebeş. 289290. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». dr. Importanţa Vechiului Testament. RT 34/1942.text şi scurte note explicative. MA 34/1957. Neaga. Melhisedec. prof. XXI (1944-1945). Vladimir Prelipcean. dr. F. I. pp. Ebed Iahve. Nicolae. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. pp. „Înalt Prea Sf. RT 1112/1938. Facerea . „Dr. 26 p. 255 p. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Mircea Chialda. 1864. Braţiotis. Neaga. „Helmer Ringgren. dr. prof. 1940. Profetul Avacum. 308. Berlin”. pp. Nicolae. 1941.. prof. p. p. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. de prof. prof. MB 1112/1959. Praga. nr. prof. dr. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . pp. 1940”. pp. 230231. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. pp. pp.”. Nicolae. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. dr. Neaga. Nicolae Colan”. Neaga. Nicolae. „Dr. dr. pp. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1937.”. Nicolae. 12 (487496) / 1939. Nicolae. „Panaiot I. 1867. prof. pp. Nicolae. Neaga. 1870. Tipogr. „Limbi orientale de interes biblic”. profesor la Facultatea de Teologie. Nicolae. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. Nicolae. Sibiu. 1938. 659 p. RT 2/1944. 1946. 1958“. 1011 (449452). Nicolae. Freiburg im Breisgau. prof. 78 (323329). 518519. 1878. p..”. 1871. MA 78/1959. 236 p. . 6879. Nicolae. Neaga.. dr. Mircea Chialda. Cernăuţi. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. N. Neaga. Sibiu. 1945. Neaga. „Dr. „Facerea comentată de . doctor în teologie.”. 1940”. „Orientul antic. Iudeii şi românii. pp. Nicolae. 1945. dr. „Dr. Tipogr. Neaga. 4 (160169). Nicolae. dr. MB 12/1960. dr. prof.. 1938”. Nicolae. PopescuMălăeşti. 1941. 150151. RT 78/1939. Bucureşti. Paradisul biblic. 1934. ”. 7-255. pp. 494495. prof. Scurte note explicative. RT 910/1941.. dr. RT 58/1940. 100 p. 1866. Nicolae. TR 2526/1940. dr. N. prof. RT 23 (pp. 1942. 387. 5 (220225). I. „Eclesiastul. 1877. 12 (5258). Albright. pp. RT 1112/1946. pp. 1872. 265266. Caransebeş. Sibiu.. Cluj. Tübingen. dr. 93101). Neaga. Neaga. 64 p. Herder & Co. 1874. „Biblia şi intelectualii. 1929. dr. Arhidiecezană. (extras din RT/1939-1941) 1875.”. 87 p. profesor universitar. Nicolae. 216217. Atena. G.80 1855. Tipogr. Hempel I. 617618. Neaga. RT 78/1942. dr. dr. Neaga. prof. prof. „Meinrad Schumpp. RT 6/1939. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Arhidiecezană. „Dr.. „P. prof. „Preot I. Nicolae. RT 910/1929. 1869. prof. I (1929)”. 33. Nicolae. Heft 1/4 . nr. 478. 60 p. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. 369. Neaga. Neaga. prof. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). p. 32) 1876. prof. Neaga. Bratsiotis... Atena. Bonn. 539541. RT 12/1929. 220221. 1838. Munteanu. 1868.”. Diecezană. MA 58/1957.”. dr. L. Arhidiecezană. 1862. dr. prof. Scurte note explicative”. prof. „Arhiv orientálni. 1112. 1857. 6 (251255). prof. traducere şi comentar. dr. dr. RT 34/1944. 1863.1942/43. RT 5/1939. 386. profesor la Universitatea din Atena. W. 1112 (568573) / 1940. „Isidor Onciul (18341897)”. prof. hrsg. Neaga. dr. „Preotul Vladimir Prelipcean. Eclesiastul. prof. Nicolae.

1900. ilustrată. Sibiu. „Studiul Vechiului Testament”. Lopuhin. Atena. p. N. 31 p. 584 p. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. 1929”. Arhidiecezană.. Atena. P.. London. N. N. N. trad. Goettsberger. 1930. prof. 1929”. Berlin. 1903. prof. RT 12/1930. 1888. „H. 1884. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). de I. prof. 25.. Nicolae. 51-58. Oesterley. 1895. pp. Neaga. „W. prof. 386. Bucureşti. prof. Arhidiecezană. Neaga. Sakellarios. 1954. N. TR 78/1932.. Dennefeld. 1929. p. 176 p. RT 910/1929. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. de A. N... 168 p. Neaga.. Tipogr. Neaga. 31 p. Neaga. tom I. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. 1887.”. „Kittel. 1881. Bratiotis. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. „Einleitung in das Alte Testament. pp. de Otto Eissfeldt. 1891. prof. Gh. 387. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. VIII (1931-1932).”. ştiinţiific şi biblic. Neaga. Bardke. prof. . Neaga. 752 p. 1929”. prof. N. N. Tübingen. Roman. 1889. 396. Nicolae. prof. 1929”. 1882. 186. I. N. O. RT 56/1929. prof. N. V (1929). Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. p. 1890. Craiova. par L. „A. p. 1894. 131132. 1944. p. partea I. prof. de pr. E. vol. 233-247. contribuţie la istoria textului de I. „Le Messianisme. TR 1112 (pp. prof. Sibiu. Psalmii. I. Nicolae. dr. 387 p. Nicolae. RT 11/1929. de M. în Omagiu IPS Nicolae. Neaga. Neaga. 1929. p. p. Rost. Neaga. 1932. prof. „Meditaţii la Psalmul 50. L. prof. 1897. Neaga. 354. „Einleitung in das Alte Testament. RT 12/1929. p. prof.. RT 34/1930. 308309. Cluj. 1893. 210211. Nicolae. N. prof. 6)”. prof. 1928”. prof. (non vidi) 1898.. 151153. Istoria biblică. p. Paris.”. prof. pp.contribuţie la lămurirea unor texte. MA 1-2/1957. 1932”. Sibiu. 24) şi 1314 (34) / 1933. pp. 1883. N. Neaga. pp. 53 p. pp. prof. RT 12/1929. 519. „Dicţionar românebraic.. N. Nicolae. Neaga.. Tipogr. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. nr. prof. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. Vechiul Testament. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. 387. P. de dr. RT 78/1930. p. Neaga. 63 p. p.. MA 12/1956. Arad. 1930. 145. 153157. Neaga. Neaga. N. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). RT 12/1929. „Coranul şi Vechiul Testament”. 1901.. Neaga. P.”. Neaga. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. 1928”. RT 1112/1944. RT 12/1930. N. Neaga. RT 34/1936. 352353. 1902. 1929”. de Patriarhul Nicodim. N. G. 1934. Neaga. 386. pp. de Toma Gherasimescu. «Ramuri». Nic. 1886. prof. 340. Munteanu. 170... Tipogr. 1880. N. ed. Neaga.. Freiburg. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1885. 2 articolul lui L. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . prof. N. 146147. Neaga. pp. Mendel. Ghia. Neaga.. RT 12/1929.”.. The Book of Proverbs. 1929. pp. prof. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). RT 1011/1932. 1896. PiatraNeamţ. Neaga. 1899. 1892.81 1879. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. „Christentum und Wissenschaft (V. Neaga. RT 11/1929. + 2 tabele”. Arhidiecezană.. prof. prof. RT 12/1929. MA 12/1956. 1956. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. pp. profesor.

Neaga. VII (1930-1931). 54-97. RT 34 (pp. Neaga. Nicolae. 2640. Neaga. Neaga. M. RT 78/1930. prof. Paris.(?). (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. pp. Nicolae. pp. Nicolae. (Bocetele în Vechiul Testament). Neaga. dr. 1931. 1924. p. R. 1911. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1930. Sibiu. Neaga.”. prot. Wernigerode (Prusia). prot. Nicolae. 1905. Neaga. 1923. pp. Nicolae. 1917. XXIV (1947-1948). 13-54. 89 p. 1919. 1927. Neaga. 1931. prof. Nicolae. 241243. prof. dr. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. Neaga. „Cartea profetului Obadia. 339. Ed. Arhidiecezană. nr. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). 163165. 1912. pp. 1909. Nicolae. prof. martieiunie 1930)”. 395. Tipogr. pp. Nicolae. Sibiu. Neaga. 23. 1948. mecaniste şi evoluţioniste. „Oastea Domnului”. Neaga. 1918. 1931. Arhidiecezană. Nicolae. Neaga. . „Lic. Tipogr. 528 p. Ciauşanu. Craiova. dr. RT 34/1930. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”.. Nicolae. Die biblische Urgeschichte. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. 340. MB 13/1966. RT 5/1932. Vosté. Neaga. 1907. Nicolae. 364367. Bucureşti. prot. 333334. 1908. p. Neaga. prof. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. prof. prof. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. prof. Institutul Biblic. Neaga. prof. Neaga. II. Monogenismul biblic. 19271928”. 48 p. prof. 1929”. prof. Sibiu. Nicolae.”. Nicolae. (teză de doctorat). „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. MB 78/1964. 44 p. prof. Studiu dogmaticapologetic. „Luptătorul divin”. p. RT 56/1930. prof. Nicolae. p. 209210. pp. V. IV. RT 12/1930. «Revue biblique». în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. Neaga. Sibiu. 52 p. Sibiu. „Mai există popor ales?”. 184193). de P. 146. RT 67/1932. 38. Sibiu. Arhidiecezană. 78-95. Neaga. 1929”. pp. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 1913. Introducere. 1914. F. Nicolae. Neaga. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. pp. 1916. „Pr. 173?. prof. pp. pp. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. I. 1931. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. Fillion. III. prof. pp. Nicolae. prof. „Histoire d’Israel. TR 3536/1932. Tipogr. „Die Tytenklage im Alten Testament. 1930. RT 1011/1932. 1906. prot.82 1904. prof. Arhidiecezană. peuple de Dieu. cu 482 icoane. 534 p. Nicolae. RT 89/1932. pp. Neaga. VI (1929-1930). pp. Neaga. RT 78/1930. prof. dr. RT 3/1931. MB 1011/1958. Tipogr. 1.”. prof. prof. 1922. „Cântarea Cântărilor”. Heinisch. Nicolae. prof. 1926. partea a IIa. Nicolae. RT 4/1932. 575 p. Nicolae. Concluzia părţii filozofice. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Gh.. pp. text şi comentar”. 335 p. Nicolae. prof. nr. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. ştiinţiific şi biblic. „Toma Gherasimescu. Kraemer. 283286. prof. 95 p. C. Neaga. nr. Tipogr. „Oastea Domnului”. 334345. RT 1011/1932. Teoriile moniste. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. Neaga. Neaga. 1910. pp. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. Scrisul românesc. 2432. Creaţia universului. L. 1925. 1930. Nicolae. RT 1112/1930. din punct de vedere filozofic. 2. Vol. Heft 1”. 1931”. pp. prof. 1929. „Θεολογια (Atena. tom I. Tipogr. 7982. Nicolae. 467468. 1915. Cântarea Cântărilor. 1920.

„Un nou alfabet semitic”. Athanase. Neaga. Tipogr. no. pp. MO 78/1973. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Neaga. Negoiţă.. Nicolae. Neamţu. At. 1930. 1947. P. Neaga. ST 1/1931. «Etudes semitiques». pp. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. Atanasie. „Terapeuţii”. de pr. pp.. Arhidiecezană. David”. pp. Nicolae. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. 178183. Athanase. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. pp.). La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. 1965. „Biblia. Op. Nicolae D. (ist. (non vidi) 1945.. pp. 1933. (Atanase). BOR 12/1931. MA 56/1958. 820822. RT 1112/1938. 1931. Negoiţă. Bucureşti. A. prep. 18 p. 3550. Neaga. Negoiţă. Paul Geuthner. în vol. 1943.83 1928. pr. prof. MO 1112/1974. Athanase. prof. Negoiţă. 119126. P. 173-192. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. dr. 503505. Paris. 216 p. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. ST 1/1931. Negoiţă. 1993. prof. pp.. Paris. ST 6/1988. Negoiţă. Sibiu. „Cronologia biblică”. M. Ed. Studiu critic. Negoiţă. 1993. Dhorme. Presses Universitaires de France. pp. Necula. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. pp. BOR 1112/1988.. 263264. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”.. 1939. 184. Necula. Epoca patriarhului Avraam”. At. Biblie şi Teologie.”. dr. dr. 400 p. prof. MO 12/1974. pr. Nicolae. RT 89/1924. 615639. prof. dr. ST 1/1931. 1938. dr. pr. Bratislava. pr. Ed. GB 58/1999. prot. dr. 4654. dr. 1948. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1997. Neamţu. prot. „Noi descoperiri în Palestina”. 571575. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. 1950. 4/1967. Tradiţia şi Biserica”. Mihail. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. Nicolae. pr. Deheleanu. Neagu. biblică) 1946.. Negoiţă. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. 797803. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. 1935. Negoiţă. prof. pp. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. pp. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. 1936. 1948. Ştiinţifică. 75 p. Nicolae. 4451. MA 34/1956. Neaga. P. Langues et écritures semitiques. 1942. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. prot. pr. At. M. Nicolae. pp. MA 910/1957. pp. „Dhorme (le P. Episcopiei Aradului. Introducere. 257264. Stephanus. prot. text şi comentar. Constantin C. 956960. Necula. 357370. GB 34/1974. prof. pp.”. M. Cartea profetului Obadia. pr.. Neculce. 1929. 234239. pr. 1944. pp. Necula. Sibiu. pp. pp. Ed. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. 113114. 193204. MMS 910/1958. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. . pr. 1937. Ed. Bucureşti. prof. prof. pp. Nicolae. Neaga. 183184. Nicolae. 347-354. Nicolae. Nedelcu.. dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. prot. 1934. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. pp. 73 p. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. 1951. 1940. MA 34/1957. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. 1941. Neamţu. publié sous la direction du R. pp. prot. 1949. 1930.

MB 1012/1967. dr. 819. pr. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. 136 p. 1962. pr.”. Ath. MB 1012/1967. 387401. Negoiţă. „A. Negoiţă.”. pp. XX + 516 p. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. London. MO 56/1976.. 1966. Tipogr. ST 56/1975. 787789.. N. 533 p. At. Tipogr. Tipogr.. Y.. 1966. „Katz Elias. Ath. At. 1934. 615621. 62 p. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. pr. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. 36 p.. 6367. Ath. H. pp. Ath. ST 710/1976. 1963. 20 x 14. p. 24 x 16. Schocken Books. „Bunurile pământeşti. XIV + 114 p.. 1954. A. pr. Seminarului monahal Cernica. T. Ath.. Bucureşti. Negoiţă. (extras din Păstorul ortodox. 2. 446 p. 913. pp. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. G. p. 1935. Harper & Row. 1970. 790. 1972. The Prophets. Ath.... „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. Sabbathul Vechiului Testament. diac. MO 78/1974. p. The Judeochristian Tradition. At.. „Fântâna darurilor”. 678688. 1935. Negoiţă. Negoiţă. Negoiţă. f. 1974. Huana. Negoiţă. Studiu de arheologie biblică. pr.. 194 p.. pr. 352 p. Bern und Stuttgart. Codul lui Hamurabi. N. Bucureşti. „Wegner. pp.. Ath. Atanase. Tipogr. 20 x 14. XXIV + 51 p. 790791. „Larcher C. pr. dr. MB 79/1968. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”.. S... Bucureşti. 1962. Bucureşti. Verlag Paul Haupt. 1958. MB 1012/1965. 1965. 566-575.. Negoiţă. T.”. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”... Akel-Dama 4. pp. după Vechiul Testament”. GB 78/1962. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. pr. At. pp. pr. . Negoiţă. pp. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”.a. 60. MB 46/1969.. New York. Bratislava. 1964. T. 1966. 1969. Negoiţă. 1960. Atanasie. diac.. 1967. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. pp. 1963. J. Răspuns unei critici tendenţioase. Budeşti) 1955. 1976.. Negoiţă. Seminarului monahal Cernica-llfov. Bucureşti. 265-266. diac. Negoiţă. pp. Tipogr. pr. „Snaith N. Ath. Dupont-Sommer. 64 p. Negoiţă. Negoiţă.000 years of the Bible. T. pp. 329338. 10151030. T. pr. Bethlehem. Negoiţă. Negoiţă. MO 9-12/1960. 786787. „Stamm J. pr. ST 58/1977. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. Y. pr. „Fântâna darurilor”. 436449. Negoiţă.”.”. MO 1-4/1961. Studii biblice: 1. pp.84 1953. Limba aramaică în Noul Testament 2. Negoiţă. Negoiţă. MB 1012/1967. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. Traducere şi comentar de . 492493. Paris... Negoiţă. MO 56/1964.. 1957.. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. 27 p. MO 910/1974. 1962. 564570. GB 12/1949. Iară ebreeşte gabbatha 3. pr. pr. Paris.”. 1959. dr. pr. Ath. MB 1012/1967. pp. 1935. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. pp.. 1973. GB 1112/1965. Aufl.. Negoiţă. At. 1968. Ath. Negoiţă. pr. Harper & Row. pp. „Heschel A.”.. (colecţia Studii biblice I) 1956. pr. 1959. 1961. Adevărata critică şi metodă. diac. 365366. 1975. Negoiţă. 1971. At. The distinctive ideas of the Old Testament. 1964. Negoiţă. T. pp.. pp. diac. 377387. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. „Hexter J. pr. A... „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”...

pr. Introduction to the Old Testament. Tipogr.. London. Bucureşti. MB 46/1964. pp. Negoiţă. Athanasie. 388401. GB 34/1962. MA 78/1966. 267279. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. 1993. pr. Negoiţă. 1944. Sf. pp. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. (non vidi) 2000. Negoiţă. Bucureşti. dr.. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. 1992. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc.. pp. 1994. 1990. 1987. 1995. Atanase. pr. T. 143 p. 21 x 14. F. 1996. 650667. 1978. dr. 1979. Negoiţă. pp. T. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”.. Athanasie.”. pr. pr. T. 1940. pr. Negoiţă. pp. MB 910/1962. „Descoperirile de la Marea Moartă. pr. pr. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. pp. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. Negoiţă. MB 1012/1965. Atanasie. „Cadrul istoric al Bibliei”. 485495. dr. Carpaţi. 1129. Negoiţă. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. pr. Brill. Manuscrisele de la Qumran”. Bucureşti. pr. dr. MA 56/1960. 1998. Ath. pp. pp. Longman & Todd. 630641. 1999. dr. Negoiţă. MB 79/1971. GB 78/1974. 333343. Negoiţă. pp. Ath. Athanasie. 1981. „Weiser A. (prezentarea textului. Tipogr. 10 + 224 p. Negoiţă. Imprimeria „Fântâna darurilor”. pr. Ath.. MB 712/1961. 1967. GB 34/1961. 28 p. 492 p. MB 14/1962. Negoiţă. dr. Negoiţă. 680689. Negoiţă.. Carpaţi. 596613. 1941. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. RT 12/1941. 145158.. 2237. pp. Athanasie. pr. Athanasie. Ath.. the apocrypha and pseuepigrapha. 1946. Athanasie.85 1977. dr. GB 56/1961. MB 12/1960. pr. 308320.. dr. 436445. Negoiţă. dr. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. MB 1012/1966. dr. pr. Descoperiri noi despre esenieni”.. Ath. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. Athanasie. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. 3955. At. Negoiţă. 1980. 64 p. dr. „Pustnicul de la Iordan. pp. dr. 1983. dr. pp. MB 1112/1962. Athanasie. pr. Atelierele grafice Socec & co. pr. Bucureşti. Ioan Botezătorul”. Negoiţă. pr. Negoiţă. pp. Negoiţă. pp. 1985. Negoiţă. 1997. The canon. Negoiţă. 1991. pr. Leiden. pp.. 5176. pr. 1986. „Whitley C. 475485. pr. 789790. pr. T. Negoiţă. (colecţia Studii biblice VII) . 5965. MB 1012/1968. Athanasie. (colecţia Studii biblice IV) 2001. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). The Profetic Achivement. ST 910/1985. 1963. pp. 55 p. Plantele amintite în Biblie. Negoiţă. 1966. MB 12/1963. pr. pp. „Noile descoperiri de la Ebla”. 446453.. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 820821. pp. Negoiţă. 1989. pr. pp. Elemente de gramatică ebraică. Athanasie. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. pp. T. MB 1012. Athanase. pr. pr. Negoiţă. GB 56/1961.”. dr.. „Manuscrisele de la Marea Moartă. inedit pînă în 1922) 1984.. găsit la Qumran) 1982. Athanase. 666673. 1988. pp. Negoiţă. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

Viaţa lui Iisus”. pr. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Victor. Elemente de gramatică ebraică. Tipogr. Didon. XII + 180 + IV p. magistrand Gheorghe. Păcescu. 250266.. Simion Radu. Păcuraru. Text şi scurte note explicative. BOR 2/1901. Moise. 149150. 1902. „Literatura apocrifă bibică”. diac. BOR 4/1903. Speranţa. fără indicaţia preţului”. dr. PS Calistrat. 793813. prof. Gh. ST 56/1955. 60 p. 2105. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. 2122. I. Ioan. GB 12/1978. prof. 1968. pp.. „Sfântul Apostol Ioan”. „Pr. N. 144 p. Facerea. (licenţă) 2103. asistent de Exegeza V. „In memoriam: Preotul profesor dr. BOR 34/1981. pp. prof. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. Încercare critică de orientare socială. 2113. Gheorghe. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 2107. Nicolae Neaga. ST 1/1989. (autorul e pr.. C.indice. 2100. Gh. Papuc. 2106. pp. „Despre misiunea preoţească”. Viorica.. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. Gheorghe. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. MA 56/1958. dr. 491492. diac. Pănoiu. 1900. 303317.”. 1581-1582. 2117. „R. magistrand Gheorghe. MA 1112/1964. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. P. Pamfil. pp. P... 118 p. 115118. 437453. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. Pacu. 85 p. 2116. pp. Papuc.. pp. prof. Ediţia Institutului Biblic. Păcurariu.facsimile . V. XIV + 497 p. pp. 96 p. Papuc. pr. 2115. . Test. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. Giovani. Constantin. T. V. C ?/1946. Gh. pp. Gheorghe. PS Calistrat. Oşlobanu. magistr. P(relipcean). 2109.. Ed. pp. romanocatolic) 2102. de pr. PS Calistrat. pp. Text . Vartolomeiu. ST 56/1956. N. trad. Academiei RSR. „Din fire plinesc poruncile legii”. dr. pp. „Protopop dr.90 2095. Orleanu. diac. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. Gheorghe. 2101. pp. BOR 1112/1973. pp. (licenţă) 2099. arhid. 7492. Tipogr. dr. Papuc. RT 12/1946. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”.. Teodor P. „Magii”. 538. univ. 94105. Papuc. pp. „Mărturii ale Învierii”. Sofron Vlad”. 2112. diac. „Buciumul român”. „Sf. 353367. Tipogr. (manual) 2104. 374375. 256 p. 487493. 2096. „Prof. Gh. 5166. 1946. 225229. Papuc. Ediţie îngrijită de . trad. 1929. 2114. C ?/1946. Pacu. 2110.. 436444.. 1945. de Chiricescu.. Evanghelia şi democraţia. MA 79/1978. Negoiţă. Gheorghe. MA 13/1963. Palia de la Orăştie. Luca autor neotestamentar”. GB 34/1962. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. 292310. ST 78/1956. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Papilian. Papini. 2097. Dacia. 2121.. MA 58/1957. pr. Sibiu. P(relipcean). 538539. „Despre familie în Vechiul Testament”. pp. 1945. Papuc. pp. Galaţi. pp. 2119. pp. 2108. 1907.. p. magistrand Gheorghe. 290306. 2120. Mircea. Papuc. 429439. 821835. Orleanu. Bucureşti. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. Sibiu. 2111. RT 12/1928. Bucureşti. „Eşirea ebreilor din Egipet”. V. pp. Cultura românească. Bucureşti. Păcurariu. „Preoţia creştină este slujire”. pr. GB 45/1957. diac. 2118. Iaşi. Ed. Papuc. 900 lei”. Orleanu. pp. MA 1112/1960. BOR 3/1901... Papuc. M. BOR 1/1900. 201209. pp. Mircea. 12061215. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. diac. Bucureşti. arhid. Papuc. 2098. pp.

. Naum. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. 165185. Paraschiv. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. A. Pârvănescu. prof. 11)”. Pilat Ponteanul. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr... Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. „Isus Christos. Paraschivaş. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. (scurt comentariu) 2127. Ed. 2132. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu.. Aurel. 2143. Sibiu. 117121. Tipografia Cozia. Bucureşti. pr. pp. Ed. ST 910/1983. (analiza şi com. 6166”. Paschia. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). 2128. în rev. 487497. ST 56/1982.. Paraschivas. Gheorghe. drd. 632644. cuv. Paraschivaş. I. „Ieremia. pp. Pavel. Cartea românească. „Despre cumpătare. Pârvănescu. în Revista Patriarhiei din Moscova. 2641. „Sabatul şi morala iudaică”. Emanoil. 215219. o impresionantă chemare profetică”. 2136. pp. Pavel. 1997. RT 1/1995. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. dr. în vol. Bucureşti. A. 763772. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. 60 p. 32 p. GB 3/1958. 2125. Soarta viitoare a jidănimii. Pârvănescu. Oltenia. pr. Paulescu. 11/1969”.a. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. pp. pp. Ap. 2134. Ed. (licenţă) 2129. pp. Emanoil. Logacev. pp. Ed. Bucureşti. prof. 2138. 439441. 2142. C 1906 (pp. Maleahi şi David) 2135. lui Hrisos) 2126. C. Paraschiv. Pâslaru. pr. MB 79/1997. pr. GB 34/1970. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. 674681. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . Bucureşti. Popescu. Partenie. „Porunci. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. Bucovina. (ed. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. F. pp. pr. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 410414. M. Pâslaru. Pavel. Ion. Pavel”. pr. (cu bibliografie) 2139. 699701. 1929. icon. drd. 2131. „Epistola către Romani a Sf. 132 p. Gh. Emanoil. O 1/1991. drd. pr. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. 6971. Pârligras. a III-a) 2130. Anghel. (non vidi) 2137. 643. Scriptură”. nr. Paschia. pp. Zaharia. BOR 1112/1984. pr. pp. MO 78/1974. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 1935?... pr. RT 67/1928. Tălmăcirea Apocalipsului. 2141. pp. P. Nicolae Neaga”. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie».. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. vicar parohial Isidor. 2133. dr. Paschia. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 142 p. 71 p.. f. Pavel. Ştefan P. Aurel. V. (pacea la profeţii mari. BOR 78/1982. 447453). Gh. I. Biblie şi Teologie. pp. Biblie şi Teologie. Aurel. Aurel. Matei. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. se roagă şi luptă pentru ea”. „Mitropolitul Serghie. V. 2124. pr. pr. Ion. pp. Craiova. „«Să treacă paharul acesta»”. „Pilat din Pont. „K. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. nr. 2140. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. 1906.91 2123. ST 78/1956. 10/1973. N.. RT 4/1929. Studiu apologetic. pr. „Morala singogală şi morala lui Isus”. 382388. 182195. pr. Paşcan. în vol. 1941. prof. Patriarhiei din Moscova.

pr. drd. Pavel. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. 3233. „Mesia al Bibliei. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. MMS 3/1986. pr. pr. lect. Nic. „Introducere în Biblie. 2166. Cartea profetului Daniel. Pavel.. Sibiu. 279 p. pp. Nic. Petrescu. pp.. Petrescu. 2158. Petrescu. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. ST 12/1984. pp. 176187. Macedon. MO 12/1967. 2149. pr. Macedon. 825830. Cazelles. Faptele Apostolilor”. drd. MMS 5/1986. pp. 387395. 207 p. Ed. Petrescu. BOR 2 (pp. Nic.. 6168. 714721. pp. Petrescu. pp. Note exegetice”. pp. ST 910/1984. „Epistola către Efeseni V. Borla.”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. drd. drd. Pavel. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. Eugen. drd. prof. drd. Faptele Apostolilor”. Petrescu. Univ. 1981. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). pp. „Lucian Blaga”. 143145. . drd. 106118. prof. prof. MO 56/1969. 196199. prof. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Faptele Apostolilor”. trad. prof. Petrescu. BOR 7/1903. 853 p. Ed. Petrescu. drd. MMS 1012/1981. Eugen. pr. 2163. sub redacţia lui H.. 146150. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). 541550. Alexandru. pr. O 1/1983. Aurel. prof. pp. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. pp. 2156. diac. Petrescu. pr. XXVIII. Pavel. Pentiuc. Sibiu. 2159. drd. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. Paris. diac. MO 78/1969. 2144. soţia lui Brâncoveanu. Petrescu. 132148) şi 3 (285291) / 1904. Nic. Alexandru. pp.. 1973.. E. „Note exegetice cu privire la cap. prof. GB 68/1983. Eugen. pp. Petrescu. 2167. 2145. Ed.. Faptele Apostolilor”.. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. „Biblia românească de la 1688”. pr. 2157. RT 3/1995. Petrescu. Macedon. Nic. Pentiuc. Mastrondrea. MO 34/1970. 557567. 7682. 2151. pp. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. pp. 2146. Roma. Petrescu. Hristologia Vechiului Testament. Petrescu. MO 78/1965. 2000. prof. pp.92 Şaguna» din Sibiu”. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. pp. 427. Aurel. MMS 13/1981.. 2162. 666672. Ed. MO 910/1968. pp. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. + VIII planşe 2147. Nic. Aurel. 1997. MO 34/1971. 7286. Pentiuc.”. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. „O Evanghelie de la 1682”. pp. (o Evanghelie donată de dna Maria. Alexandru. Nic. Macedon. italiană de A. 103109. 795798. RT 23/1998. pp. pr. introducere critică în Vechiul Testament. BOR 9 (pp. Pentiuc. pp. „O Evanghelie de la 1693”. Eugen. Faptele Apostolilor”. 1968”. 2161. Desclée et cie. 2160. MO 56/1969.. pr. 380389. 2152. 6173. pp. 2150. 2164. GB 34/1964. 210220. MMS 46/1981. dr. Petrescu. pr. 2148. drd. pp. Nic. pr. C. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. 2165. 254260. drd. 466467. 2153. Pentiuc. „Biblia sau Sfânta Scriptură. Mrii Dintrun lemn) 2155.

pp. pr. p. Nic. prof. Duminica a VIa după Rusalii”. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. I Cor. 427432. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. 3242”. MO 78/1975. pp. MO 34/1974. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. Petrescu. Bucureşti. 4146. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. pr. New York. 110”. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X).. prof. Duminica a IVa după Paşti. pr. Petrescu. 2180. Petrescu. 2179. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Nic. 1972”. Petrescu. Nic. Petrescu. prof. XII. 427. pp.”. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. 2186. prof. pp. Ap. prof.. prof.. 405408. 10981102. 2170. pp. pr.. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. Nicolae. Petric. pr. Nic. 287301. pp.. Nic. 9”. Viaţa lui Iisus. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). Duminica a VIa după Paşti. Petrescu. Petrescu. 2192. prof. 1970”. 2185. 17”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. Faptele Apostolilor. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. pp. Duminica a IVa după Rusalii”. 172 p. 2177.. prof. III. MO 12/1974. BOR 910/1975. XV”. Faptele Apostolilor”. pp. „Ilarie Zăvideanu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). prof. Bucur Ciobanul. Nic. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). 873876. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2836”. prof. Părinţi: Fapte XX. Nic. Faptele Apostolilor”. pr. pp. Nicolae. I. Nic. 12”. Duminica a VIIa după Paşti. pp. MO 78/1973. prof. pr. prof. 323333. cap. 3340. Nic. Petrescu. 2182. 1618. MO 1112/1974. pp. prof. MO 56/1975. American Bible Society. Petrescu. pr. prof. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Tâlcuirea Apostolului duminical.93 2168. 335347. Petrescu. Nic. pr. 2190. 2188. ST 910/1957. pp. 2174.. 111”. 1017”. pp. prof. Petrescu. pp. Petrescu. 1634”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. MO 910/1973. pp. RT 1112/1947. pr. Nicolae. pp. pr. Pietreanu. „Noul Testament. prof. 2173. Nic. MO 1112/1975. 609615. 2172. 6876. Petrescu. 102109. pr. 765770. . 959964. 2176.. Petrescu.. 539546. MO 46/1978. Nic. prof. Nic. pp. Nicolae. a Mironosiţelor”. pp. 2187.. Ed. Nic. 714717... 2178. 2184. pp. prof. Petrescu.. a slăbănogului: Fapte IX. Nic. Nicolae. 2169. 960964. a Sf. Petrescu. pp. pr. pp.. O 1/1957.. MO 56/1971. MO 12/1975. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). 2171. Duminica a VIIIa după Rusalii. pr. MO 78/1974. 673693. magistrand Victor(ia?). Nic. pr. 917”. „Ce este Sfânta Scriptură?”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 7073. „The New Testament Greek and English. 2181. pr. prof. pp. Pavel”. MO 910/1971. Petrescu.. MB 46/1973. pr.. pr. Petrescu. magistrand V. O 12/1995. pr. 2175. pr. Nicolae. Petrescu. Duminica a IIIa după Paşti. a orbului: Fapte XVI. MO 56/1972. Bucureşti. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). pp. 349351. 543546. 8393. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. MO 1112/1973. MO 78/1971. MO 13/1978. Duminica Rusaliilor: Fapte II. Pietreanu. 2183. 708720. Faptele Apostolilor”. MO 56/1974. pr. MO 910/1975. Petrescu. 2191. Avram. 685687. 2189. 288293. pr.

6266. Carte de şcoală pentru clasa III. Antonie. (date despre NM. pp. pp. 1924. Pietreanu. „Sfântul Pavel în Atena”. 2210. Diciosânmărtin. 11081114. pp.. pp. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. şi IV. prof. prof. (licenţă) 2198. pr. şi IV. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”.. ierom. 284304.. N. Plămădeală. pp. Mihai. Pop. ep. 7097. dr. prof. Tipogr. GB 12/1975. BOR 12/1987. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. dr. Antonie. Minerva.. (ed. pr. E. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. MB 79/1968. pp. Pişculescu. Biblia copiilor cu chipuri. 281293. Popescu. pp. pp. 531538. Ed. 11081114. Tipogr. Pişculescu. MB 46/1970. Plătică. Biblia 1688) 2209. BOR 10/1909. pr. prof. Plămădeală.. 1903. 104124. pr. „Sf. pr. 2199. Miulescu. pp.. BOR 4/1905. 2194. protos. Plămădeală. BOR 11/1909. Augustin Z. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. ST 12/1957. GB 34/1971.94 2193. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”.. 2219. Bucureşti. pp. 2201. primară. pr. pp. 2213. „Psalmii”.. Antonie. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. (ed. Diciosânmărtin. pp. ST 58/1972. Popa. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. Grigore. Cartea românească. Plămădeală. 12531159. BOR 34/1986. 1929?. Pop. 10)”. 87 p. drd. Atanasie. prof. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). „Biblia de la 1936”. 2202. III-a) 2218. 2214. BOR 1 (pp. Pohrib. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. Pop. 184 p. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. T. GB 6/1988. Pop. 2200. (licenţă) 2207. (capitol din doctorat) 2203. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. „Versuri vechi ale psalmului 50”. Cartea românească. 2195. Carte de şcoală pentru clasa III. „Sfântul Pavel în Atena”. 958963. Teodorescu. Antonie (ep. Bucureşti. 355367. dr. Pişculescu. 2197. 421433. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. Grigore. pp. Pietreanu. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. 1935. Biblia copiilor cu chipuri. diac. Popa. Gh. Popescu.. pr. Ed. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. primară. pp. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. Pişculescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. magistrand V. I. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. 12531259. 2204. Irineu. ST 56/1957. GB 56/1973. pp. BOR 10/XXXII. Ion D. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. dr. drd. . 2196. I. Cartea românească. 2212. Pop. prof.. pp. 742757. pp. Popescu (Mălăeşti). Pişculescu. Plămădeală. 55 p. 2206. dr. prof. Antonie. G. 4352). pp.. BOR 34/1979. ierom. Grigore. 65 p. 1906. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. 558575. diac. BOR 910/1962. Tipogr. N. BOR 78/1962. 5965. 414442. 2208. „Sf. C. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. protos. 340382. pp. Bucureşti. Augustin. Pavel în Atena (urmare din no. 2215. 8696. pp. Grigore. Popa. vicar). Pop. MB 13/1970. pr. pp. 404415. episcopvicar patr. Irineu. magistrand V. dr. ST 78/1968. 92 p. dr. prof. BOR 11/XXXII. Popa. T. 4147. I. G. Grigorie. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. Pavel în Atena”. Treime în Vechiul Testament. 2211. Vasile. Augustin. a VI-a.

pp. M. .. ConstantinescuLucaci. prof. M. I. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. prof. 863870. 143 p. Dumitru. (ist. Bucureşti. diac.. Ed. magistrand Gabriel. 317328. Popescu. ST 56/1963. Popescu. econ. 1904. 985990. Librăriei Socecu & comp. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. Instit. Ioan. econ. (ed. dr. diac. prof. Popescu. (licenţă) 2236. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. 173 + III p. pp. Popescu. prof. pp. ierom. dr. 1900. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Curţii regale. prof.. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. 2234. 2223. pp. dr. prof.. 992998. Popescu. 2221. biblică) 2229. Gutenberg. I. (ed.. Bericht von Jesu aus Nazareth. Librăriei Socecu & comp. Popescu. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. 1919.. Popescu. stavr. „Π. dr. pp. dr. pp. M. p. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. magistrand Gabriel. tipărit pt. Instit. econ. Constantin I. 2240. pp.. prof. Ed. pp. I. 82 p. Popescu. Tipogr. 2225. BOR 1/1903. 2224. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. Const. RT 910/1940. Bucureşti. de arte grafice „Carol Göbl”. (alcătuite de PF Justinian. 2237. biblică) 2226. 1941”. Tipogr. Patriarhul BOR. 142 p. BOR 7/1903. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 122 p. Const.95 2220. I. Popescu. Constantin I. 1904. a II-a) 2231. (ed. „Jockey-Club”. Popescu. Popescu. Bucureşti. Popescu. (ed. econ. 528538)... „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. Testament”. Popescu. dr. 10 (10931105). Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. I. 2222. Popescu. BOR 10/1915. 378379. Studiu istorico-critic. Tipogr. I. 2238. I. dr. 1903. 777787. 2731. 1902.. econ. dr. 774781. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. ST 12/1962. 1938”. 2239. dr. Serafim. (ist. Popescu. 173 + III p. diac. 2639. BOR 8/1912. 155173. Atelierele grafice Socecu. 91912)”. 91914)”. Popescu. „Psalmii”. BOR 5 (pp. Berlin.. pp. de arte grafice „Sportul”. BOR 9/1912. Bucureşti. Studiile semitice în general. prof. Constantin I. arhiepiscopul Astrahanului. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. I) 2230. Mihail. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). ConstantinescuLucaci. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. 1904. stavr. 7 (747755). 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. M. 1924. 46 p. Αθηναι.. tradus de mitropolitul Grigore. Pentateuchul. Popescu... (ist.. biblică) 2228. „Otto Dibelius. 235238. dr. pp. Bucureşti. 2233. BOR 1/1913. a III-a) 2232. Popescu. diac. (ist. ST 34/1963.. 64 p. Constantin I. BOR 12/1913. Critica V. Popescu. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 517. Popescu. George. dr.. 8)”. econ. RT 78/1944. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. Bucureşti. biblică) 2227. dr. 6 (653670). econ. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. Bucuresci. diac. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. Τρεμπελα. magistrand MihailGabriel. Popescu. econ. a III-a) 2235. „Vechiul Testament.

Popescu. Popescu. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 7)”. 368374. 420426. Popescu.. J. 2247. Paris. (exegeză) 2255. „Profeţia şi psalmul”. T. „H. BOR 6/1915. O. pr. Parole..”. (paral. Mihail. 1966”. Mihail. Popescu. BOR 8/1914. 2242. 12391245. „Spiritul evanghelic al milei”. Popescu. Popescu. BOR 7/1914. 2251.”. Bibelhandbok. 569575. BOR 8/1928. p. 420 p. Le corps. 143 p. BOR 3/1915. Popescu. Popescu. Mihail. 333. 2267. 2263. 686693. Popescu. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. Iisus Hristos. 2249. Popescu. pp. BOR 5/1915. MO 34/1969. 332. 332. pp. MO 56/1969. pp. pp. pp. Popescu.superioritatea ei. 8084. „Profeţia şi psalmul”. Jérusalem au temps de Jesus. pp. 1967. p. Robinson. Popescu. 2266. Renckens. BOR 6/1914. pp. (exegeză) 2254. BOR 8/1915. O. 2259. Braun. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. pp. Roman. O. Popescu. BOR 1/1915. Mihail. 1967. 318 p. Sfintele Evanghelii întruna. pp. Le prophète de la proximité de Dieu. p. „H. Popescu. Qumran und das Neue Testament.. 786793. 813. MO 34/1969. dr. pp. 707713. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. BOR 4/1915. 333. „Henri Clavier. Mihail. MO 34/1969. GB 12/1970. „Profeţia şi psalmul”. 528 p. 2260. Popescu. 2261. pr. Popescu. MO 910/1967. ecriture. 828833. 2244. pp. 2265. Popescu. pp. Haralambie. B. 2250. 111 p. 163169. 1937. 6)”. Popescu. BOR 12/1915. Mihail. 2268. „Profeţia şi psalmul”. 480481. pp. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. 871.. „Franz J. Popescu. Paris. 2243. 2262.”. Gleerap.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. Pace. 11251131. „Profeţia şi psalmul”. „I. Die neutestamentlichen Apokryphen. „André Feuillet. 2258. Le prologue du quatrième Evangile. Mihail. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. „E. Tipogr. 320 p. Popescu. O. Simion. „Profeţia şi psalmul”. Düsseldorf. Etude sur la théologie de saint Paul. 7378. p. 2246. 572576. Popescu. 466472. 253258. pp. 1926. 481. Etudes de theologie et d’exégèse. „Profeţia şi psalmul”. Tübingen. David. 1968. veşnică şi universală. MO 34/1969. „Profeţia şi psalmul”. 249 p. A. pp. Ed. 1966.. O. 1968.. Tipogr. Mihail. MO 910/1969. 1966. p. „J. „J. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. Mihail. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. p. Mihail. Ed. 720725. Gr. 2264. 2245. BOR 11/1915. 480.. BOR 2/1915. 1968. pr. MO 5-6/1969. Paris.”. O.. 35 p.”. Mihail. Popescu. 52 p. p.. Popescu. 2253. BOR 7/1915. Paris. 1925. Isaïe. Jeremias. pr. Popescu. BOR 5/1914. „Profeţia şi psalmul”. pp. De ce serbăm duminica? .96 2241. Lyon. S.. „Profeţia şi psalmul”. Legea morală evanghelică .”. Mihail. sacrements. pp. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. Lund. pp. (exegeză) 2256.. Mihail. Roman.. O. „Beram-tatăl”. p. Popescu. Thestrup Pedersen. Popescu. Bauer. Popescu. Mihail.”. pr. Popescu. 218 p. 2257. 5)”.studiu apologetic . BOR 9/1914. 831832. între psalmi şi profeţi) 2252. MO 56/1969. Bucureşti. Mihail. Munca. 2248. Gr. . Leenhardt. O. O.

Apostolul neamurilor”. (licenţă) 2291. prof. Dumitru. Tipogr.. EIBMBOR. Ed. 2284.. Constantinescu. prof. pr. 158 p. 55 p. pg. Ermineutica biblică. 1904. prof. Popescu-Mălăeşti. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. 1906. Bucureşti. GB 89/1957. pr. Popescu. a II-a) 2293.. 2281. pp. I. Bucureşti. prof. 1902. 1908. pp. pr. Bucureşti. 67 p. pp. Simion. pr. Gutenberg. „Pericope evanghelice explicate”. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. I. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. pr. Simion. Tipogr. 10 p. 2289. Popescu.a. Teodor M. „Peter Stuhlmacher. (manual) 2273. 2278. O 4/1988. prof. (120 ilustraţii. „Pr. f. Studiu asupra regelui David ca psalmist.. Bucureşti.97 2270. P. Popescu. Biblische Theologie des Neuen Testaments. C. 2275. 182 p. Popescu. Ctin. Bucureşti. Bucureşti. pp. Oradea. „Sfântul Pavel..”. Popescu. 2286. Niculae M. pr. prof. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. pp. Petre. Ed. 142143. 541550. (licenţă) 2290. MO 6-7/1956. Ştefan. Popescu. Gutenberg. prof. Studiul Noului Testament. 2277. pr. Popescu. Marin D. Tipogr. (cu bibliografie) 2287. Simeon. Socecu & comp. I. Manual pentru seminarii teologice. Popescu. pr. PopescuBreasta. Adrian N. 1921. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. econ.. Cartea românească. Popescu. dr. 1905. pp. 125126. (licenţă) .. Cartea românească. Popescu-Băjenaru.. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Simeon. pr. 1909. Teodor M. 1905. 2282. Bucureşti. 1997. Cucu.. prof. (118 ilustraţii. T. Ed. 2285. 65 p. Ionel. „Pr. 157160. MB 79/1997. Cartea românească. prof. 2276. 2274. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. Sf. Atanasie al Alexandriei . Gutenberg. Popescu. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. dr. pr. 351373. Ed. Popescu. GB 57/1994. Adrian N. Priviri asupra profetului Iezechil. 2280. manual pt. Popescu.. I. pp.”. 369385. de arte grafice „Eminescu”. Bucureşti. Tipogr. pp. (licenţă) 2271. 2283. 728730. 1907.a. prof. Ed. Popescu. Tipogr. 98 p. 1908. Bucureşti. Popescu. Dim. Popescu-Andrăşeşti. f. (1925?). „Monumente de literatură veche creştină”. Mircea Basarab. Librăriei naţionale. pr. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. Bucureşti.. dr. MB 13/1996. prof. Popescu. prof. Cornoiu şi al părintelui I. (licenţă) 2272. Ionescu. 1992. Alex. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Istoria sfântă a Noului Testament. Bucuresci..Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Seminariile teologice. Bucureşti. pr. ST 78/1951. Göttingen. RT 1213/1912. 54 p. Constantin I.. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. 167 p. 419 p. 5476. Tipogr. 240 p. pr. Ed. vol. Ionel. Popescu. 20 p. Studiu bibic de . Şerban. I. 38 p. pp. Despre profeţii. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. Popescu. Studiu biblic. 431-438. pr. Evangheliile apocrife. Bucureşti.. Dor. 3. Tipogr. 1981. prof. Canonul Muratori. cartea preotului”. prof. Grigorie. Bucureşti. ConstantinescuLucaci. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Simion. Bucureşti. Popescu-Băjenaru. prof. Simeon. Cartea românească. 2279. Cartea românească. iunie 1909. (licenţă) 2288. 28 p.. Instit. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. 1905. Popescu. 38 p. Popescu. 64 p. I. „Evanghelia. Albert Baer. Popescu. 1921. 63 p. (1929?). Cărţilor bisericeşti. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. I.

econ. 62 p. Bucureşti. 2306. Tipogr. 34-48. Tradusă şi comentată. 34 p. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). Studii şi commentarii. Grigorie.. Ploieşti.. Alba. Popescu-Cernica. 2307. Bucureşti. V. Studii şi commentarii. Ioan. ec. pr. ST 2/1931. 2318. ec.. (răspuns recenziei prof. (fasc. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. Tipogr. Tipogr. Cernăuţi. 1926. I. Cartea românească. pr. II) 2310. Bucureşti. Cernăuţi. Alexandru. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. Psalmii. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. 235236. 1940. I.. diac. (ed. Popescul. 284 p. Tarnavschi din Candela 46/1930. 931950. Cărţilor bisericeşti. Petru. 2308. poetic. PopescuMălăeşti. prof. prof. ec. Popescu-Mălăeşti. pp. ec. I) 2298. Ed. 2295. (licenţă) 2297. Versuri de . PopescuBreasta. Moderna. Ed. „Introducere în Testamentul Nou. pp. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. ST 1/1933. Bucureşti. prof. 72 p. Ed. PopescuMălăeşti. ST 3/1930. PopescuMălăeşti.. econ. pr. profesor în Cernăuţi”. clasa a III-a. Noţiuni introductive. pr.. I. 1907. (fasc. I. dr. (ed. Instit. Studiu exegetico-introductiv. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări.. 62 p. diac. 1921. pp.. G. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. 1927. Petru. 614. „Psalmii”. Explicarea Evangheliilor pentru cl. BOR 6/XXXI. iconom prof. ST 1/1929. 2317. I. I. III) 2312. 1910. 88 p.. prof. pp. 93 p. pr. D. „Glasul Bucovinei”. Democratul. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). PopescuGornet. Douăzeci de ani dela înfiinţare. diac. 2303. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. ST 1/1929. Vasile Tarnavschi. I. dr. 64 p. Popescu-Mălăeşti. Cernăuţi. Profeţia lui Obadia. I. pr. I. 118. 2316. Ploieşti. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. filologic. 1905. dr. pp. prof. pr. prot. I. clasa a II-a. 1906. a IIa secundară de băieţii şi fete. pp. pr. prot.. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. 2305. I. dr. Popescu-Mălăeşti. pp. 81-224 (fasc. pp. dr. . 2302. 1927. Proorocii. „Proverbele lui Solomon”. PopescuMălăeşti. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. de arte grafice „Eminescu”. „Glasul Bucovinei”. 56 p.. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. Ramuri. Noţiuni introductive. 1926. Bucureşti. (urmare din ST 1/1929). anterioare). „Împărţirea timpului la ebrei”. 56 p. Proorocii. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. în Societatea studenţilor în Teologie. prof. 80 p. pr. Cărţilor bisericeşti. prot. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. 6870. Ed. 1928. Ed. I.. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare.. Popescu-Mălăeşti. I. (urmare din nr. 2314. 1926. Ed. de pr. Studiu exegetic.. 2301. 58 p. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Popescul. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. Tipogr. PopescuMălăeşti. ec. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. Ioan. PopescuMălăeşti. 89-127 (fasc. Popescul. 322. de arhipresbiterul mitrofor dr. prof. Proorocia lui Ioel. Craiova.. Instit. „Eclesiastul”. PopescuLudeşti. 1928. Cărţilor bisericeşti. pr. prof. „Proverbii lui Solomon”. BOR 8/1905.. a II-a) 2313. grafic „Universala”. diac. I. Mitropolitul Silvestru. pr. Ştefan Gh. Tipogr. Studii şi commentarii. 2304. 93155... P. Tipogr. ST 1/1929. I. pp. 1928. „Cu prilejul unei recenzii”. Alba Iulia. Popescu-Mălăeşti. Tipogr. PopescuMălăeşti. Studii şi commentarii. ST 2/1930.. Popescu-Mălăeşti. 703711. clasa a IV-a. pp. Popescu-Mălăeşti. I) 2309. econ. prof. 72 p. pp. III) 2311. (ed. pp. V. Regală.98 2294. 1930-1931. I) 2299. PopescuMălăeşti. 236237. pr.. Petru. dr. 1906. Bucureşti. 2300. (ed.

2321. pr. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. Fascicula II-a. I. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. (oare?. I. Ionescu. econ. 84 p. I. pr.. BOR 12/1911. VIII) 2330. 4)”. pr. Pentateuhul. I. Proorocii de la care avem scrieri”. Proorocia lui Isaia (cap. 54?. Popescu-Mălăeşti.99 2319. Popescu-Mălăeşti. Ed. „Suprascrierile Psalmilor”. V/1933. prof.. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. Popescu-Mălăeşti. Craiova. Popescu-Mălăeşti. 1933. (fasc. prof. 2337. pp. Papacostea. PopescuMălăieşti. pr. econ. 9. 12601263. Studii şi comentarii. pr. pr. I. 7 10. pp. pr. 1923. econ. prof. Popescu-Mălăeşti. ec. 1932. BOR 2/1926. Popescu-Mălăeşti. Popescu-Mălăeşti. 2335. 66 p. „Studii şi comentarii.. 211216. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. 3)”. Iuliu. (cronol.. I. 2329. Popescu-Mălăeşti. nu e dat numele în fişă). 7)”. 1933. pr. Scripturi”. 2338. ST 1/1931. Tipogr. (exegeză) 2341. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. I. 2327. C. Cartea românească. 1935. „Studii şi comentarii. PopescuMălăeşti. Bucureşti.. Tipogr. Bucureşti. 12)”. econ. prof. (fasc.. 2 5. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Ateneu. nr. pp. (ed. BOR 4/1911. 4. PopescuMălăieşti. pp. PopescuMălăieşti. pr. I) 2333. 2340. Cezar. Bucureşti. ec.. I. PopescuMălăeşti. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr... PopescuMălăieşti.. 37 p. PopescuMălăieşti.. Omnia pro pecunia. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Mihălcescu. BOR 3/1911. pr. Bucureşti. PopescuMălăeşti. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăieşti. 4762.. I. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. .a. (extras din Raze de lumină. V) 2325. (exegeză) 2342. I. (litografiată) 2326. (fasc. prof. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). tabel) 2334. Proorocia lui Isaia (cap.. VII) 2331. 746750. pr. pr. VI) 2332. Studii şi comentarii. I.. C. 2320. 35111. Ioan. PopescuMălăieşti. Cărţilor bisericeşti. 84 p. 16 p. pp. pp. prof. BOR 56/1911. Popescu-Mălăeşti. (cu bibliografie) 2322. prof. PopescuMălăieşti. Tipogr. Teodorescu. I. Bucureşti. pp. Dim. Partea IIa. 68 p. econ.. pr. 153158. Ed. Studii şi comentarii. traducere după textul original ebraic. prof. 1)”. pp. „România Mare”. „România Mare”. BOR 1/1911. Din Sfânta Scriptură. I. Cartea lui Iob.. prof. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. (fasc.. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 6998. 689694.. pp. „Studii şi comentarii. pr. Bucureşti. prof.. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. I-a) 2328. Popescu-Mălăeşti. pr. BOR 9/1927. pr. 451455. pp. 2339. prof. nu e dat numele în fişă). 1933. 325 p. prof.. 524533. De la alfa la omega. Studiu introductiv. I. pr.. pr. I. I. „Activitatea grafică”. BOR 7/1909. pp. Eclesiastul. Tipogr. econ. 4450. 2324. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). I. 2336. (fasc. I. „Traducerea Sf. 87 p. 1918. I. I. PopescuMălăieşti.. 184 p.. 1927-1928. I. f. 109 p. „Rolul educativ al profeţilor”. Vechiul Testament. Bucureşti. 4)”. 22 p. (oare?. „Biblia tipărită de Şaguna”. pr. Tipogr. PopescuMălăieşti şi Scriban. prof. 309314. pr. Bucureşti. Răspuns cu prilejul unei recensii. ST 2/1931. dr. ST 2/1932. 2)”.. BOR 2/1911. BOR 4/1927. 362-375) 2323. Studii şi comentarii. Bucureşti. pp. I. I. 1936. I. Tipogr. 5. 1942. pp. pr. Tipogr. pr. Comentar la Cartea Iob. pp.

8291. BOR 11/1925. I. I. BOR 9/1925. 727730.. PopescuMălăieşti. BOR 2/1927. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. pr. BOR 11/1926. 2348. I. Fabule şi ghicitori”. pr.. pr. „Studii şi comentarii. 8.. 903910. pp. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. „Comentarii şi reflexii scripturistice. PopescuMălăieşti. 921926. 635640. pr. 773777. pp. . I. PopescuMălăieşti.. 2344. 16)”. Cum lucrau proorocii?”. I. pr. Proorocia lui Isaia. 6. 199206. 10. pr. BOR 10/1925. Proorocia lui Isaia (cap. 20 12. 2431. PopescuMălăieşti.u. pp. 2354. 752759. pp.100 2343. pr. pp. „Studii şi comentarii. BOR 8/1910. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”.. 14”. I. 273280. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. (exegeză) 2352. 2367. pp. pr. pr. pp. BOR 12/1910. pp. PopescuMălăieşti. I. pr. pp. 2347. (exegeză) 2366. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no.. 121910)”. BOR 8/1924. pp. pp. PopescuMălăieşti. 2731. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (cap. 830”. pp. BOR 4/1926. 5 ş. (exegeză) 2351. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. 13971401. Proorocia lui Isaia (1. Isaia 28.. I.. BOR 5/1910. Proorocia lui Isaia. pr. PopescuMălăieşti. I. BOR 6/1926.. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. 8)”. BOR 6/1925. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2363. 113)”. (exegeză) 2364. 147155. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 316321. I. 2355. BOR 1/1927. „Studii şi comentarii. pp. (exegeză) 2350. PopescuMălăieşti. 1. PopescuMălăieşti.. pp. 2428”. 5. 7. pr. I. pr. 634635.. cap. pr. pp. pp. PopescuMălăieşti... 6)”. Proorocia lui Isaia (cap. pr. Noţiuni generale”. şi arh. 41925)”. „Studii şi comentarii... 522530. (exegeză) 2359. pr. „Studii şi comentarii. I. 2349. BOR 2/1925. Naşterea lui Emanuel urmare 7. 691699.. 450454. PopescuMălăieşti. 123 şi 9. I. „Studii şi comentarii. pr. pr. 522525. pr. 31925)”. pp. Probleme vechi Cartea lui Iov”.. biblică) 2356. BOR 5/1927. 123)”. PopescuMălăieşti. BOR 9/1909. pp. 10191029. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2357. 278286. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pp. I. (exegeză) 2358. I.. pr. Proorocia lui Isaia. 2. pp. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. BOR 12/1926. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr. 5)”. BOR 7/1910. 658663. pr. 2365. PopescuMălăieşti.. „Oarecare locuri din Sf.. „Studii şi comentarii. Mântuirea lui Israel (cap. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. BOR 5/1926. pp. 6975. pp. (exegeză) 2360. 131137. pp. 2)”.. PopescuMălăieşti. pr. Proorocii. BOR 7/1910. I. PopescuMălăieşti. Câteva parabole. I.. pr. BOR 3/1925.. 196201. (exegeză) 2353. 6)”. BOR 8/1910.. pr. (exegeză şi istorie) 2361. PopescuMălăieşti. BOR 3/1927. „Studii şi comentarii.. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. BOR 4/1925. I. 2346. PopescuMălăieşti. I.. 122)”. (ist. BOR 6/1910. 2345. 319335. „Studii şi comentarii. „Studii şi comentarii. (exegeză) 2362. I. I. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. „Comentarii şi reflexii scripturistice. pp. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. pp. 1425”. I.

13. PopescuUlmu. biblică. pr. 2)”. Popovici. Popovici. pp. 517-538) 2381. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament.. pr. BOR 4/1924. Biblie şi Teologie. 1011 (295303) / 1912.. Bucuresci. PopescuMălăieşti. 145147. (ist. RT 2/1913. 64 p. 195 p. drd. (licenţă) 2376.. (licenţă) 2378. 9 (259266). 1905. 3 (8693). 365385). 1947.tom XXXIII. 130137. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Bucureşti. 280290. 1963. pr. Nic. BOR 9/1924. 2380.. Popescu-Ţâţa. 1900 (131. pr. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. pr. Cartea românească. (extras din Analele Academiei Române. Curţii regale. 1900. 22 p. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. MMS 56/1964. 477491. Laurenţiu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Aurel. 2383. PopescuMălăieşti. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. pr. . un întreg”. N. Braşov 15601561. Cartea românească. pp. Popovici. Sibiu. PopescuMălăieşti. 202205. C 1898 (pp. prof.. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. Popovici. Paliia dela Orăştie 1582. pp. 1899 (lipsă la raft). pr. 1529) 2375. a IIa de gimnaziu. Al. 1900. pp. 2371. pr. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. Constantin I. 2373. pentru cl.. Bucureşti. 642650. BOR 3/1924. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 177193. „Studii şi comentarii. BOR 11/1924. Constantin. Preda.. 2386. 88 p. 2370. 245262.. Aurel. Iosif. Al. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. BOR 3/1926. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. Popovici. pp. BOR 6/1924. pp. pentru cl. 413425. Scarlat. pr. 1946. Ed. Librăriile Socec & comp. 2379. 2384. Curţii regale. 516524. a IIa a gimnaziului unic. Popovici. 128135.. Porcescu. 309324.. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 1574. 1997. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. RT 2 (pp. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. „Să cetim Sf. Bucureşti. PopescuMălăieşti. după Franz Xaver Mutz. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. Buzescu. (licenţă) 2377. Bucureşti. 2382. Popoviciu. 621637). „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. etc. N. 2385. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Ed. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. PopescuMălăieşti. 5155). 2374. 2387. Proorocii (urmare din no. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. dr. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. 321328. PopescuŢâţa. pp. Tipogr. 9092. Nic. seria II ... 302304. 1911. ediţie îngrijită de F. pp. Dimitrescu”. C. diac.101 2368. pr. pr. Nicolae. pp. Buzescu. Aurel. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 2369. pr. Ed. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. în vol. Memoriile secţiunii literare... 262 p. BOR 5/1924. 349365. C. Tipogr. pr. 549566. act de cutezanţă”. 2372. Scriptură”. Ed. pp. 434 p. 6163. diac. Bucureşti. Cartea lui Iov este un tot. 64 p. Eminescu. 127142. Popoviciu. 113129. MMS 6/1988. RT 45/1912. pp.. pp. Gal..

28 p. Paris. pp. Cernăuţi. C ?/1946. Barna. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. C ?. EIBMBOR. 152167. Prelipcean. prof. 2396. pr. Studiul Vechiului Testament. Prelipcean. Vlad. C ?. pr. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. prof. Prelipcean. pentru Institutele teologice. prof. Barna. 116140.. prof. prof. pr. Cernăuţi. 2389. Vâlcii. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. pp. sensul”. pp. Bucureşti. dr. prof. R. Prelipcean. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. (extras din Candela 1944-1945) 2406. 452 p. dr. Prelipcean. Vladimir. Nicolae. 1938. 221241. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. Ed. univ. Constantin. pr. Ed. Prelipcean. 5271. Importanţa Vechiului Testament. C ?/1946. Profetul Avacum (Habacuc). GB 34/1964. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. C ?. pp. Unirea. (predică) 2400. 1941). Tipogr. caracterul. Patriarhul BOR) (ed. prof. pp. Prelipcean. 1-12/1937) . Preda. pp. „Glasul Bucovinei”. Studiul Vechiului Testament. prof. dr. Vl.. 1942. Prelipcean. Prelipcean. pr. prof. 2397. Vladimir. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. Vlad. Vl. Vl.. Prelipcean. 2390. 538567. drd. O 34/1997. Gh. Vladimir. 2399. Prelipcean. drd. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. pp. Prelipcean. prof. 316. Constantin. Preda. a II-a) 2403. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. pr. dr. Vladimir. ST 34/1968.. 430 p. Vlad. 2401. prof. 2398. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. 19391941) 2393. ST 12/1952. C 112/1938. (1942/1943). Prelipcean. Introducere. Prelipcean. 3665. O 4/1962. prof. 2405. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. (1944/1945). 2394. 463488. pp. Vladimir. Nicolae. „L.”. 181195. prof. 429431. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. „Ceva despre scrisul profeţilor V. (1939. f. Vladimir. Prelipcean. 1934. pr. pp. 1524.”.. Neaga. pr. pp. pp. C 112/1937. ST 34/1997. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. pr. „Importanţa Vechiului Testament. 104 p. pp. univ. dr. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. dr. prof. 2395. Vl. Patriarhul BOR) 2402. Vladimir. prof. 338359. pr. 1985.a.. Prelipcean. (extras din Candela. 2407. Chialda. pr. 192196. pr. pr. dr. prof. Vl. prof. prof. pr. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. pr. „Vechiul Testament: cuprinsul. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. 2404. pp. 110. Cernăuţi. dr. 30 p. dr. O 3/1968. Cerfeaux. 1940. pp. ST 12/1954. Prelipcean. 288 p.102 2388. Tiparul „Glasul Bucovinei”. (extras din Candela. „Glasul Bucovinei”. 1955. traducere şi comentar. prof. dr. prof. 1965. Mircea.. 2391. 2392. T. prof. Vladimir. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). Vladimir.. pr. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). Vladimir. pr. prof. Prelipcean. Neaga. Vlad. dr. 2408. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Bucureşti.. pp. Gh. 3154. EIBMO. pr. 15 p. Prelipcean. (cu binecuvântarea PF Iustin..

„Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. 2429. pp.. pr. Prelipcean. C ?. şi Marcu. prof. 176 p. (non vidi) 2425.. 582599. pr. pr. Bucureşti. pp. prof. cultul. ST 78/1949. Prinz. 2415. 2419. pp. I. de . pr. 1941). 415417. „Παναγιωτου Ι. MO 4/1987. de Littman.. VII + 276 p. Huşi. ST 56/1949. C 112/1938. 487500.”. 2428. „Sf. Provian. 24 p. Apostol Pavel”. dr. originea cărţilor NT. pr. 2417. Socec & co. pr.103 2409. „Sergius KisielKisielewschi. tipologia VT. 1935. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. Iaşi. literat veche. drd. Prelipceanu. pp. 2416. 2422. apocrife. (unitatea VT şi NT.. Dora. lect. Constantin.. Vasile Gheorghiu. Conferinţe şi cuvântări. „Profeţi şi profeţii false. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. pp. Vladimir. pr. 100 p. Warsawa. Sf. GB 14/1999. Vl. pr. 246258. prof. ST 56/1953. 3173. prof. Vl. Gr. pp. Prelipceanu. Prelipceanu.. pp. 1933. pr. Prelipcean. creştinismul cont şi VT. Mihail. Prelipceanu. Gheorghe. T. pr. Apostol Pavel. Constantin. creştinismul cont şi NT) 2410. MMS 5/1956. V. Ed. pr. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. Μπρατσιοτις. prof. pp. Vladimir. pp. 1937. Vladimir. lect. 1946. Prelipcean. (1939. „Decalogul. Pufu. Nicolae Neaga. prof. XII + 658 p. pp.”. 3844. prof. MMS 12/1957. prof. Prelipceanu. Buzău. 7684. Probleme dogmatice şi idei sociale”. viaţa Bisericii. Prelipceanu. după Vechiul Testament”. pp. 2420.. pp. 1921. Gheorghe. Psalmii versificaţi. Pricopie. Prelipceanu. 88 p. 2426. 1921. Introducere în Vechiul Testament). 29 p. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. Prelipceanu. V. „Dr. dr. trad. 5568. pp. lege morală universală şi permanentă”. 1931. Prelipcean. 365381. Sibiu. Cartea Cărţilor povestită de …. Atena. Scriptură. prof. 326332. Bucureşti. prof. 778780.”.. Pufu.. 418419. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. Prelipcian. Pufu. 110). MMS 12/1969. 32 p.. Călinescu. Vladimir. pp. Bratsiotis. ST 56/1949. Vl. prof. ST 910/1955. «Nam venit să stric legea». (non vidi) 2413. 2421. Gheorghe. 130 p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». pp. pr. Vladimir. 2424. pr. cultul. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. 2414. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. Vladimir. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. Vlad.”. Vlad. 443447. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. prof. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. 1940. 2430. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. GB 912/1998. 2423. Ed. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. 2412. 94102. 1928. V. viaţa Bisericii. Nicodim. prof. „Evangheliile sinoptice. 2135. pr.. 1940. prof. (P. 2411. 6070. Cartea românească. cartea de căpetenie a preotului”. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. Provian. pr. Prelipceanu. 2427. „Dr. pr. 271283. C 112/1938. . ST 12/1949. pp. Tipogr. 2418.. Ioachim. 80. ST 12/1971. pp. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”.. MO 56/1962. dr. Prelipcean. Vlad..

„Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. pp. pp. Radu. nr. 1932. P. GB 34/1992. RT 12/1933. Radu. 355377. p. Vasile.104 2431. Răducă. S. pr. pr. p. prof. Radu. 5356. Comentarul în general”. Sibiu. Bucureşti). Arhidiecezană. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. 1124. Puşcariu. Negoiţă. Centrul de Studii biblice. (plus 12 planşe) 2444. „O nouă ediţie a Bibliei”. Atena. pp. 1979”. pr. teză de doctorat (urmare din no.. Traducere şi comentar.. 110113. lect. 2452. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . dr. GB 56/1975. Arhidiecezană. 1988”. prof. Nicolae. Răduleanu. 2454. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. 189190. şi artă „Regele Carol II”. 2438. 2945. Sibiu. 1907. pp. pr. „Câteva consideraţii despre păcat”. 5. Sava Aguridis şi G. Radu. 146185. pr. Vasile. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. MMS 6/1930. D. Aurel. 2447. prof. 656665. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. Rădulescu. Puşcariu. 2440. pr. dr. Apostoli Petru şi Pavel”. drd. 2443. ST 12/1977. Radu. Proorocul Naum. R. Proorocul Naum. Negoiţă. Boris. 121 p. Radu. 56). 3. O 34/1996. Aspectul general al cărţii”. Tipogr. pp. 69. prof. ST 78/1975. Radu. Proorocul Naum. asist. literat. „T. Radu. 252268. pp. Studii şi comentarii) 2436. GB 912/1976. Bucureşti. Radu. 2432. Sibiiu. ed. pr. MA 46/1980. pr. 1904. Pulpea. pr. pp. Boris. „Mărturii profane despre Sf. Bibliografie”. teză de doctorat (urmare din no. S. Ilarion. 2448. Traducere şi comentar. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. 2446. pp. 196 p.. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. „T. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. pp. Lupta confesională) 2445. Vasile. Gala. prof. MA 1012/1967. BOR 78/1933. teză de doctorat (urmare din no. dr. Artos Zois. (non vidi) 2434. Răduleanu. 78). prof. 2449. „Pr. Ed. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. 2450. 2437. S. Nicolae. (despre I. pr. „T. 2451. dr. De la Reformă încoace.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. 2441. Radu. dr. MB 1012/1991. 2453. 555. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. pr. Negoiţă. Răducă. pp. II) (non vidi) 2433. prof. dr. 238 p. 68?. pp. Vasile. Dumitru. pp. BOR 910/1933. pr. pp. Simion. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. Proorocul Naum. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. „Învierea Domnului. 34). C. Răduleanu. dr. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. Mălăeşti. (ed. S. diac. V. BOR 12/1933. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. BOR 34/1933. Radu. prot. pp.. S. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. pp. drd. Ioan I. BOR 1112/1941. GB 78/1976. Galaction. Proorocul Naum. asis. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. Ilarion. Abrudan. 2439. pp. prot. Rădulescu. BOR 34/1978. Radu. Traducere şi comentar. Elemente. Negoiţă. pr. dr. 498513. pp. pr.. 725741. pr. Negoiţă. „T. Radu. 2442. 803815. BOR 56/1933. (Biblia lui GG şi VR) 2435. Vasile. Boris. Vasile. 12). 1933. Gratzeas. teză de doctorat. 112122. anul III. „Predica Sf. 459486. „T. Dumitru. Traducere şi comentar. Tipogr. dr. ST 4/1990. Bucureşti. . Originea şi traducătorii Septuagintei. 18 p. „Judecata universală după Noul Testament”. pp. prot. Fundaţia pt. A. 1935. Traducere şi comentar. pr. dr. (1. 2. teză de doctorat (urmare din no. neogreacă). Vasile. Aurel. prof. 244251. 2”. 536545. diac. 921936. 4. Concluzie”. pr. Vasile.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

trad. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 589597. XVI şi XVII”. pr. Ş(esan). apologie de Nicolae M. Olimp N.. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. Ed.. pr. dr. Ioniţă. pp. pp. prof. ST 56/1974. S. Wilhelm Schütz. II 451 p. 2540. C 112/1938. Sălăgeanu. 22 p. 2542. MO 78/1973. pp. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. Sakkos. p. Săbăduş. pp. I 559 p. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Căciula. Primele zile ale creştinismului.a. 2524. Farrar. 1962. 2534. Leipzig und Hamburg. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. „Nicodim. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. traducere după F. N. Chişinău. A. Ş(esan)... Alexandru A. pp. Tipogr. 1936. Petre. O 3/1965. 2537. Sibiu. 2527. 149. 1991. Săbăduş. 148149. Înţelesul textului de la Matei 5. Autoritatea Bibliei. Sămărtineanu. arhiepiscop al Vadului. 1944. Berlin. arhiepiscopul de Canterbury. Al. vol. Căciula. N. pp. 2536. (diverse ipoteze) 2531.. MA 910/1972. f. Tipogr. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). 180. RT 56/1934. RT 10/1937. „Vladimir Rodziano. 2532. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. M(ilan). Mănăstirea Neamţu. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». 2541.”. Sălăgeanu. 954959. 2538. pp. D. Versuri după Sfînta Scriptură. pp. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. MA 13/1961. 762765. pp. MO 1112/1973. Ioan. S. p. 2535. C ?. „Dr. 1947. Bălănescu. 229235”. Sakkos. Petru. 308325. P.. . 150 p. Sakkos. M. magistrand Gheorghe. M(ilan).. Petru. MA 13/1961.108 2523. Cluj.. Săndulescu. „Neaga N. prof.”. Şaitiş. M. Sibiu.. mitropolitul Moldovei. prof.. ST 34/1965. MB 1112/1964. Eparhială «Cartea românească». „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. 1964. trad. 1944.”.. 2528. IV + 212 p. 103 p. Săbăduş.. I. (1944/1945). magistrand Ioan. MO 910/1973. pp. „Dr. Ioan. 2525. (1946?). 2529. 405430. 402. Săbăduş. şi vol. Ţerek. de Olimp N. duminica a XXa după Rusalii”. S. 112 p. 180. 156 p. T. Tipogr. Theol. vol. 1938. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. pp. 832836. Feleacului şi Clujului) 2533. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). 3. 219241. pp. Sârbu. Ş(esan). pr. de pr. Pildele înţeleptului Solomon. pr. Hristos în Vechiul Testament. Ş(esan). pp. Ş(esan). C ?. 208209. M(ilan). Iaşi. 1932. Feleacului şi Clujului. prof. C. „Marcu Gr. (cu binecuvântarea IPS Teofil. MB 1112/1964. magistrand Ioan. 309 p. 836838. Ramsey. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. N. dr. M(ilan). O 3/1960. Edinburg”.”.. 2530. 420423. prof. III 599 p. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. XV. 2526. Ed. Buzău. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. Sârbu. 2539. V. (1944/1945). pp. pr. în Studia Evanghelica II. pp. 669682. pp. V. M(ilan). 383395. Sales. vol. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”.

BOR 11/1922. 1934. (non vidi) 2564. Ioan Gh. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. Schultz. Epistola a IIa către Timotei a Sf. Luca”. 2546. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. „Epistola a IIa a Sf. Savin. prof. pp. 3991. Ioan Gh. Savin. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 2638)”. Lc. 2553. Chişinău. pr. 2557. BOR 7/1925. Scriban. Ioan Gh. traducere şi comentariu”. pp. Savin. 2565. 445463. Ed. 177193. Introducere. Sârbu. arhim. drd. pp. ST 56/1961. 1987. 2554. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. 206215. RT 3/1923. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 284 p. Istoria Iudaismului. Sârbu. 2549. Samuel J. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. I. 2. 58 p. pp. Petru Gh. 1183. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. (Luca 1. arhim. 2566. Bucureşti. Gheorghe. magistru) 2545. Tipogr. prof. „Cronologia biblică”. (exegeză) 2569. 2559. prot. 2551. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). ST 2/1986. BOR 12/1922. Biblic şi de Misiune al BOR. 254264. Sârbu. prof. nu e dat numele în fişă). pp. I. prof. Ioan. trad. pr. ST 5/1986. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 913. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. Imprimeria de Vest. Bucureşti. Apostol Pavel către Timotei”. arhim. Genealogiile Mântuitorului la Sf. pr. Sârbu. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. Aurel. „Date privitoare la magii Evangheliei”. BOR 4/1923.. 271297. pp. prof. Scriban. 1151.. I. arhim. 541 p. ST 910/1960. (oare?.. Minerva. 2560.. 2122 şi 4. pr. Gheorghe. 2558. 3. Mc. „Jokey-Club”. pp. pp. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. Bucureşti. 801812. Savin. 625)”. pp. ST 78/1959. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. Călătorie prin Vechiul Testament. pr. 2562. ST 4/1986. Iaşi. ?. Savel. ST 910/1964. 403412. 2561. 2548. (l. pp. Şavelschi. Inst. Gh. din lb. I. 1914. pp. Gheorghe. Scriban. magistrand Gheorghe. Sârbu. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. pp. Sauca. Introducere. 2544. (oare?.. arhim. 1902. pp. pp. Petru Gh. prof. ST 78/1960. pp. Oradea. 5. Matei şi Sf. Scriban. BOR 2/1959. magistrand Gheorghe.. ST 56/1964. 63 p. „Comentariul Sfintei Evanghelii.109 2543.. Scriban. Sârbu. Ap. Sârbu. ST 910/1959. 303334. pp. 1984. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 13 4. Tipogr. pp. engleză. 1. Tr. 2556. (doctorat) 2552. 2165. Scriban. magistrand Gheorghe. MA 79/1982. 160 p. BOR 3/1922... Gheorghe. prof. pr. 517532. nu e dat numele în fişă). Gheorghe. pr. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. pr. Scriban.. prof. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. 2563. Pavel. 11. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. BOR 5/1925.. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. 3956)”. (exegeză) 2568. prof. 8386. . 519534. Scorobeţ. 1992. 453466. Sârbu. Sârbu. 199 p. 1581. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. 280288. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. M. arhim.. I. traducere şi comentariu”. prof. (non vidi) 2555. Traducere şi comentariu. 2550. ? (exegeză) 2567. Sasu.. Savin. 575590. ST 3/1986. ST 6/1986. seminar pt. Textul ipotetic. pp. Gheorghe. 120)”. 663685. 113)”. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. (doctorat) 2547. pp.

Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. (non vidi) 2588. Fuga în Egipt. Scriban. Tipogr. italiană) 2580. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. arhim.. (exegeză) 2590. BOR 3/1925. a VIIa a seminariilor teologice..110 2570.. I 301 p. BOR 1112/1933. Scriban. pp. Scriban. 196203. pp. BOR 10/1927. 222 p. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. I. 1911. pp. de pr. arhim. Iuliu. Saru. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. Scriban. Întoarcerea la Nazaret.. Ed. 658668. trad. din lb. 673676. Scriban. Scriban. italiană) 2582. BOR 10/1922. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap.. de trad. 140 p. I. extras din «Viaţa românească». arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (exegeză) 2575. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. arhim. BOR 2/1932. Sportul. 581590. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. din lb. 143149. (exegeză) 2577. arhim. din lb.. Scriban.. 331334. 579583. ? (exegeză. pp.. 2572. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . pp. trad.. Scriban. (exegeză. . I. BOR 11/1927. BOR 9/1922. arhim. pp. arhim. arhim. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. 2585. 91100. VIIIIX)”. Bucureşti. italiană) 2583. „Scriptura unei vieţi. I. 1924. 9. (activ. 188 p. Cântarea lui Moise”. I. 1930”. I. 467476. Scriban. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. despre Soc. pp. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. arhim. Scriban. Bucureşti. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. 221228... BOR 3/1924. (ed.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap.. Scriban. Scriban. 261266. arhim. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. Bucureşti. 1928)”. Iuliu. 733745. IIIIV)”. (exegeză) 2571. arhim. 343350. Scriban. italiană) 2581. „Comentariul Sfintei Evanghelii. an 22. Scriban. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc.. BOR 2/1924. Scriban. no. „În jurul Sfintelor Scripturi. arhim. I. Scriban. I şi II.. pp. (trad. Scriban. Iuliu. din lb.. arhim. Scriban. (exegeză. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. arhim. Cooperativa. BOR 9/1927. pp. Sportul. I. arhim. Vasile Radu.. Scriban. Scriban. 173175. „Teofilactos Farmachides. Grigore şi Sava T. 1922.. II 424 p. BOR 8/1927. (doar câteva inf. Matei 2. VVII)”. Bucureşti.. I. 2592. Trimişii fariseilor la Sf. 188 p. arhim. BOR 7/1927. I. BOR 6/1925. XXI”. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (exegeză. 2579. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (exegeză) 2578. Uciderea pruncilor. a II-a) 2587. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. Iuliu. I. Const. pp. 4152)”. (exegeză) 2574. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. italiană) 2584. Prologul Evangheliei de la Ioan”. MMS 78/1937. vol. arhim. Scriban. Manual de ermineutică biblică. BOR 6/1927. 155163. 420424. I. biblică britanică) 2589. trad. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (trad. Ed. din lb. arhim. 590596. arhim.. pp. Scriban. din lb. 19222. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. MMS 6/1936. trad. Scriban. „Textul Evangheliilor. XII”. pp. Ioan Botezătorul (Ioan 1. I. 95103. Tipogr. I. BOR 2/1925. 2. arhim. (exegeză) 2573. III)”. „Universala” Alcalay & co. BOR 8/1922. pp.. 525)”.”. I. pp.. I. trad. BOR 4/1925. pp. arhim. Iuliu. italiană) 2586. 1323”. pp. Propovăduirea Mântuitorului în lume. arhim. de Gala Galaction şi pr. pp. pp. (exegeză) 2576.

Bucureşti. RT 5/1910. 1937. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. 422433. arhim. 1926. Univ. 104114. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. I. P. 20 p. 2606. Scriban. arhim. pp. BOR 4/1923. Semen. 5780”. Dreptul Simeon. Lc. (exegeză) 2599. Petre... (popularizare) 2595. 231234. arhim. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. prof. Melniciuc-Puică. 2610. Cele patru Evanghelii în una singură. BOR 1/1928. 747755. MO 1012/1977. Ilie. pp. arhim. 2609. BOR 78/1969.. . arhim. „Folosul evangheliilor apocrife”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2614. f. Gheorghe. BOR 2/1921. 2615. Ancora. 2618. Semen. Cuza”. 311312. Secaş.. Semen. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. pp. S. pp. Ed. Iuliu. 2608. Cernăuţi. „Pr. Scriban.. 2594. Sfânta Evanghelie. 1968”.a. Iaşi.. Secula. „Dr. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. Biblia ca unealtă culturală. Scriban. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. pp. 845846. 142146... arhim. Anghel Constantinescu. Petre. RT 5/1913. „Al. 2613. Petre. Petre. Scriban. Scriban. ST 12/1978. Venirea magilor”. 2611. 2603. arhim. C. 97106. Neamul lui Hristos (Matei 1. 3848. pp. BOR 2/1928. Tăierea împrejur a lui Iisus. Cooperativa. Scriban. MO 79/1978. Scriban. pp. Ioan Botezătorul?”. 651652. 149161. arhim. 2600.. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pp. 334348. drd. Scriban. Scriban. 136 p. BOR 2/1922.. Scriban. pp.. 571583. 2601. 1941... 432436.. 96 p. Scriban. Adevărul. Petre. 1997. arhim. 2619. Proorociţa Ana”. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. (exegeză) 2598. BOR 5/1923. pp. pp. Iuliu. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Sf. 323329. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. Scriban. 2597. 2604. I. Ed. dr. 140142. arhim. 269 p. Scriban. Bucureşti. pp. arhim. Iuliu. 700710. 2616. pp. Scriban.111 2593. Semen. drd. 2612. prof. Chişinău.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. 1926. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 1928”. Introducere şi exegeză. arhim.. drd. pp. Vasile Tarnavschi. prot. Scriban. pp. pp. 17)”. drd. pp. Ed. italiană) 2607.. pp. GB 79/1977. arhim.. Scriban. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. arhim. Scriban. 320 p. Scriptură”. arhim. 2605. 2617. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. arhim. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. 159161. 2596. din lb. 9093. BOR 2/1928. BOR 5/1928. BOR 3/1928. 181187. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 2602. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. pp. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. Scriban. Semen. Învaţă minte cu icoane din Sf. ST 910/1977. Scriban. BOR 4/1928. Scriptură pentru publicul românesc”. (trad. BOR 1/1922. Ed. „Comentariul Sfintei Evanghelii. drd. BOR 7/1928. pp. Semen. RT 45/1921. BOR 6/1923. 1. Aducerea lui la biserică. pp. arhim. arhim. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. Sfintei Episcopii a Argeşului. 672682. pp. Ed.

2622. dr.. 1977. 49193. Petre. Şerbănescu. 2637. în cărţile Sfintei Scripturi”. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. prof. BOR 34/1989. 153 p.. Petre. 2643. dr. 2633. 276283. dr. MMS 57/1994. Şerb. Cernăuţi. 1527. prof. Semen. 2640. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. Petre. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. Mihail P. Petre. Petre. Fiul risipitor. pp. 605. TV 810/1992. M(ilan). „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. pr. 120127. pp. Petre. Petre. pp. pp. pr. MB 79/1997. 2636. Şerb. prof. Şerb. pr. pr. p. prof. Petre. prof. Marvan. M. MB 14/1976. Semen. Semen. prof. pr. prof. pp. pp. Serafinceanu. prof. pp. 16881988”. „Vorbirea în pilde. . 713. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. MMS 16/1996. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. pr. pr. Iaşi. Trei sute de ani de la apariţie. O 3/1983. 2626. „Le Livre de Nombres. pp. prof. Teodor. MA 79/1979. dr. 11). 725726. „Necredinţa Apostolului Toma”. Petre. 2624. dr.. dr. Arheologia biblică în actualitate. Şerpoianu. pr. 78. „Glasul Bucovinei”. Semen. 2621. Teodor. pp. 49-193 şi 5-8/1976. I. TV 14/1994. pr. Bucureşti. pp. Semen. 165168. Semen.. prof. RT 12/1946. Semen. Tipogr. 1939. MB 512/1976. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. TV 47/1992. 329-471) 2638. Şesan. Glasul Bucovinei. Nicolae. „Biblia de la Bucureşti. pp. pp. Serafinceanu. 4178. dr. Milan P. 2632. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. TV 13/1992. „Sensul Rugăciunii domneşti”. pr. pp. 2628. Evangile et vie. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. dr. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. pr. Şesan. pr. Semen. dr. 2646. prof. I. 2641. (extras din MB 1-4/1976. pp. MO 13/1982. 2625. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. dr. 4049. dr. episcop Damaschin. Petre. Semen. Editions du Cerf. presenté par Pierre Buis”. conf. Petre. pp. 2630. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. prof. 288 p. Mitrop. 2642. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Cernăuţi. 13226. 314. Timişoara. Călăuza biblică. 4657. pp. Semen. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. (doctorat) 2627. dr. Ed. 2631. Teodor. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). BOR 910/1988. pr. dr. 6982. Milan P. TV 1112/1992. pr. pp. pp. pr. Service biblique. 2639. no. 1939. pp. pr. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. 581598. Şerbănescu. TV 912/1991. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. Petre. 329471. Ed. prof. 2634. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. MMS 1012/1969. pp. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. prof. Mihail. 2629. pp. Ed. conf. 2133. 724.. dr. pr. prof. 248 p. pp. MO 46/1979. Semen. 2635. 1997. pr. 1920/1936. dr. pp. 184219. 2644. prof. Şesan. MMS 34/1973. (popularizare) 2641. pr. Petre. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). Severineanu. 335370. 156 p. TV 13/1992. 16 p. 2623. pr.112 2620. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. 1330. Semen. Semen. Şesan. Şesan. Mitropoliei Banatului. MA 78/1968. prof. Nicolae.. 2645. Ed.

Bucureşti. bibl.. „Storia di Cristo. 7990. Ştefan. pp. ST 78/1960. Simeonov. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. pr. Simionescu. 206216. 2668. pp. 514. C. Dan. prof. Dj. 170171. drd. C 1012/1927. 2651. 102 p. MMS 910/1958. 1909. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”.. 323332. Sîrbu. Corneliu. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. Codex Aureus. pp. Simedrea. 93101. mitropolit Tit. pp. 2667. pp. pp. GB 56/1964. IV + 368 p. pp. 432433. MA 45/1967. 318 p. pp. 166 p. pp. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. 2663.“. 171172. dr. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. Cernăuţi. Soare. Introducere. S. ST 12/1967. 563566.113 2647. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. „Predică la Înălţarea Domnului”. Minerva. Vasile Gheorghiu. Dumitru. 139162. Corneliu. 2657. arhiereu. Sîrbu. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. 1971. Luca şi Ioan. (teol. pp. ST 34/1958. dr. Evangheliile după Matei. In Christus. Simedrea. Simionescu. Berlin. 2652. Sîrbu. (Ştefan). 1971. „Noi descoperiri arheologice”. H. pp. 2659. 2670. 2658. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. Spânu. „Despre psalmii proorocului împărat David”. 256260. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. pp. BOR 56/1960. 5760. „Ulrich Bach. C 56/1924. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. MB 46/1968. dr. 500517. Corneliu.”. MB 79/1993. Partea I. Spânu. 2660. 123 p. Soare. Bucureşti. pp. prof. GB 45/1950. prof. prof. MMS 12/1966. 2655. „R. Sl(evoacă). 2649. 2654. pp. C 112/1938. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. magistrand Traian. pp. „Fritz Neuerbauer. Ioan. pp. Dan. „Sf. Ed. Ştefan. 3641. 2653. 205208. 167168. 1972. Ed. Caplat S. pr. Sîrbu. pr. 2648. pr. 93103.. pp. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. MM 9/1933. 445450. 423426. pp. 713714. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. 114116. MO 12/1974. Marcu. Sofia. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. Sevici. Paris. Corneliu. pp. „Harismele în Biserica primară”. 196 p. Siruni. pr. Soare.”. 1961.. pr. Simonescu. Slevoacă. Baulès. 19391940. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. Ion. D. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. Sofronie Craioveanul. MO 12/1974.) .. MM 23/1933.. Gott und seine Theologen. Simion. pp. D. 2656. 6278. 2662. 2664. Sofronie Craioveanul. Noul Testament. 2650. dr. I. pp. Meridiane. l’Insondable du Christ. Simionescu. pp. pr. mitropolit Tit. Sîrbu. 2672. prof. 2661. 2666. ediţia a doua. 304314. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. 2669. MA 12/1958.. BOR 12/1974. 2671. de Giovanni Papini”.”. BOR 1112/1941. ST 12/1980.. „Dr. O 1/1967. pp. Gheorghe I. 698721. 2665. pr. pp. BOR 4/1909. traducere şi comentar. Slevoacă. Gheorghe. Spiru. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. pr. pr. arhiereu. 1938.

244266. Dionisie. 2674. asist. „J. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. Stan. Mântuitotul izvor de viaţă”. pr. 101 p. p. 2689. 2685. ST 910/1985. 2683. Glasul Bucovinei. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. 2687.. drd. Stamatoiu. Dionisie. Stamatoiu. MO 78/1969. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. Biserica Sfântului Mormânt. prof. Stamatoiu. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. D. 651. MO 910/1984. Craiova. pp. 4564. drd. 2688. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. Stamate. ST 12/1977. pp. Leiden. pr. pr. pp. O 2/1983. MO 12/1995. pp. MO 46/1981. ST 910/1985. pp. 2679.. . „Iisus Hristos. „Dr. 4654.. 2677. Stamate. dr. 230 p. 7788. O 2/1990. 2680. D. Stan. 123133. Stamate. prof. 2681. pr. RT 34/1940. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. „Iisus Hristos. pr.. 237244. 113114. pr. dr. MO 78/1969. Marin. Vasile Gheorghiu. Cernăuţi. drd. dr. Ap. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. Dionisie. 7797. 2429”. Stamatoiu. Stamatoiu. pr. 3147. 429431. 2682. 654. D. MO 36/1995. D. dr. MO 6/1986. 34 p. Pavel”. Ioan F. pr. pr. 756763. pr.”. pr. ST 58/1977. 180210. Alexandru.. Stamate. Stamatoiu. Stamatoiu. Noţiuni preliminarii”. pr. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. 2686. pr. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. 2676. Ed. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. D. pp.114 2673. prof. Liviu. pr. drd. Stănculescu. dr. Stan. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. Marin. D. Ed. pp. pp.. drd. 568578. conf. 497505. Stamatoiu.. RT 910/1946. conf.”. MO 79/1977. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. Constantin Şt. Stamatoiu. 1965. pr. GB 1112/1974. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. 10741082.. pp. pr. dr. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. O 3/1974. pp. Universitaria. 2692. MO 1012/1977. de Waard. pr. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. 2695. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. GB 12/1979. Pavel”. 1998.. Marin Z. pp. 476485. Alexandru. dr. 615633. Stan. 2691. 2684. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. pp. pp. 1939. pr. Marin. D. Stamatoiu. Alexandru. Stan. 2675.. 2437. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Dionisie. pp. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. pp. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. p. MO 79/1979. 710724. 548558. pp. pp. pp. 2694. 2678. 2690. Ap. pr.. pp. Stamatoiu. „Luis Erdozain. conf. D. Stănculescu. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. Ioan F. XX. MO 16/1994.. Stamatoiu. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. 555561.

dr. Bucureşti. RT 12/1927.. pp. 1943. Sfetea. Benvenisti & co. prof. Bucureşti. 192411. 443453. prof. 1907. Stănescu. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Instit. 159 p. pp. Stuttgart. Sibiu. a XIX-a) 2705. Tipogr. „Virgil Cândea. Anton. Dumitru. prof. a II-a) 2703. Cernăuţi. G. „În Betleemul Iudeii”. 174 p. dr. „V. 788791. Librăriei şcoalelor C. 165 p. a IIa secundară. prot. 159 p. 2717. Stănculescu. 160 p. Dumitru. 128 p. a VIII-a. Bucureşti. RT 34 (pp.. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Ed. Bartolomeu. prof. Ştefănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. pr. Stăniloaie. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. 255 p. Stănescu. 1905. Dumitru. 154 p. ziarului „Universul”. (ed.. 1937. a XIX-a) 2707. Ed. Ioan F. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Dumitru. 19229. 2715. Ed. (reprod. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. „Ancora” S. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 1927. 651. 73 p. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. prof. Ioan F. „Ancora” S. 152 p. Bucureşti. (ed. prof. Bucureşti. Stănescu. prof. Stănescu. „Werner Dommershausen. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. Ştefănescu. prof. Dumitru. 159 p.. Stănescu. Stănescu. Căderea Ierusalimului.. 159 p. Stănescu. (licenţă) 2699. Loichiţa. Die Ester Role. (ed. „Ancora” S. Benvenisti & co. 1905. 88 p. dr. normală. Bucureşti. diac. 950955. Societatea „Librăria naţională”. Bucuresci. meserii şi comerţ. 1968. normală şi meserii. pp.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. Dumitru. 230240.nov. Stăniloaie. 160 p. Bucureşti. (ed. Ancora. BOR 78/1964. Bucureşti. Stănescu. (ed. Ed. Stăniloaie. stavr. Ancora. Stănescu. Arhidiecezană. I-a) 2708.. Dumitru. 87 p. meserii şi comerţ. D. MO 78/1969. 1926. Ed. (ed. a XIV-a?) 2711. 2716. 1935. Bucureşti. Litera. p. (licenţă) . 2700. Gheorghe. Stănescu. dr. (ed. Dumitru. Al. Stănescu. de arte grafice „Eminescu”. dr. Dumitru. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară.115 2696. a XX-a) 2706. Dumitru. Dumitru. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. prof. prof. RT 810/1926. (ed. oct. prof. dr. pp. (ed. 2718. D. Tipogr. normală. 1924-1925. Expunere critică şi dogmatică.. din Candela. 180200) şi 78 (348359) / 1943. dr. O 3/1980. 2976) 2697. 1926). ziarului „Universul”. Stănescu. 2701. dr. Stănescu. 1901. 4142. Dumitru. Ed. 1964. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”.. Bucureşti. RT 1112/1941. G. 19261927.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. a IV-a) 2709. „Iisus Hristos ca profet”. Librăria Leon Alcalay & co. Dumitru. Bucureşti. Chiliasmul (milenarismul). pp. 2698. 34 p. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. B. 1927. 469485. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Tipogr.”. Istoria Vechiului şi Noului Testament. Explicarea Evangheliilor pentru cl. 2702. Tipogr. Dumitru. Bucureşti. pp. Minerva. pp. a III-a) 2704. 1936. Bucureşti. MO 1112/1966. a II-a) 2712. dr. Bucureşti. prof. Stăniloae. dr. Stănescu. Benvenisti & co. Ed. Stănescu. „Căderea Ierusalimului”. 1920. Ed. a IIa secundară. Stănculescu.

ST 34/1956. pp. Bucureşti. Suparschi. ST 78/1955. Stoica. Suciu. Bucuresci. pp. Nicolae. BOR ?/1934. arhim. pp. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. 952954. Athanase. 203211.. diac. pp. Melchisedec. 1900. 938939. arhim. 191195. 598603. 6166). 288302. „Învierea lui Hristos. Apostol Pavel”. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. MO 16/1994. Tipogr. Tanislav. GB 34/1955. pp. VI (1934). mag. Alexe. 391398. după Epistola către Evrei”. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Ed. Ed. 2739. Arad. pp. Haralambie. Psaltirea în versuri. Tipogr. pp. pp. 2732. 2737. „Atitudinea Sf. Bucureşti. Tipogr. din lb. O 4/1968. Bucureşti. rusă de Georgescu. T. dr.116 2719. ST 56/1956. 274 p. 2733. 1940. Ştefănescu. 2736. Dimitrie. Ştefănescu. Ştefănescu. 1907. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. Jesus von Nazareth. Curţii regale. 2734. Kohlhamer Verlag. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. (licenţă) 2727. pp. 44 p. MO 1112/1967. Unirea. O 4/1973. magistrand M.. Tarangul. econ. 314 p. Suparschi. M. pp. 797799. „Sabatino Moscati.Transcriere după Biblie. Ienici. magistrand M.. 20 p. drd. arhim. 121125. arhim. Studii şi comentarii. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. 43 p. 2725. S. Vechile civilizaţii semite. Bucureşti. I. Ţăranul. 10601070. pp. pr. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. Ştruc. 2728.. arhim. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. arhim.”. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. siebente Auflage. în Biblioteca „Cuvânt bun”. diac. 24 p. Oreste. Ţandreu. MA 78/1965. Suparschi(?). în «Raze de lumină». M. 1944. T. 2730. Iustin I. nr. (licenţă) 2724.. 2740. 167179. N. 2735. Anastasie. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. Caracal. 64 p. Profetul Ieremia. pp. Profeţiile mesianice. Ed. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. (corespondenţa dintre ei. Bucuresci. „Günter Bornkamm. diac. 2726. ST 34/1953. pr. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. Bucureşti. trad. dr. GB 1112/1963. (licenţă) 2738. Tănăsescu. . „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Tarazi. Suparschi. BOR 34/1974. 225246. arh. „Ce ţise pare de Hristos”. Instit. 1975. Aurora. Nicolae. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul... pp. arhim. 1965”. Melchisedec. „PopescuMălăieşti I. (tot în titlu . Ioan”. W. 1904.. Suparschi. Stoenescu. 54 p. 2729. MO 1112/1975. 46) 2742. mitropolit Serghie. 501510. pp. Gheorghe. Ştefănescu. Nadim. Suparschi. despre autenticitate) 2723. Melchisedec. RT 67/1913. dr. MO 16/1993. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. episcop Melchisedec. N. 2731. Stroian. pp. 173 p. 621628. C. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. 6570. pp. 1905. prof. de arte grafice „Eminescu”. Marin.. StuttgartBerlinKölnMainz. Ioan. Stragorodski. 223250”. 445453.. (licenţă) 2720. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. 2741. 1933. 1909. Ion V. 2721. ediţia Sfântului Sinod din 1936. diac. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. Cărţilor bisericeşti. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. pp. prof. 2722. pp.

87108. Tarazi. 169176. dr. F. 287294. Tipogr. 118. 649666. 1929. C 1905 (pp. Cernăuţi. Tarnavschi. Tarnavschi. 569574. C 912/1923. Vasile. „Biblia şi ştiinţa naturală”. Tarnavschi. Traducere şi comentar. 432440. 8999). 147149. Tarnavschi. 617624) şi 1913 (18. Glasul Bucovinei. 465541. 269289). Tărchilă. 561568. 6977. K. Vasile. Tarnavschi. Tarnavschi. Tarnavschi. 2759. drd. dr. „«Răspuns la o recensie» de pr. pr. dr. C 13/1931. dr. (non vidi) 2754. Vasile. Tarnavschi. 101109. Tarnavschi. 757772). Vasile Gheorghiu. pp. 161167. Vasile. dr. Wien? (Viena). Vasile. dr. O 1/1974. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 120127. 289294. dr. Tarnavschi. Tarnavschi. Tarnavschi. Cernăuţi. 513522. dr. 637652. (7 planşe la final) 2747. după Epistola către Romani”. Vasile. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 398406). Vasile. 359397.. 1923. „Vieaţa patriarchilor. prof. 449456. Ed. 2750. 169177. „Geneza. „Levitic traducere şi comentar”. 560 lei”. Glasul Bucovinei. 78 (p. Vasile. C 1902 (* pp. Der Prophet Haggai. pp. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. dr. 230237. Profetul Haggai. prof. C 34 (pp. 2753. arhipresviter-mitrofor prof. dr. prof. 6177. dr. 1930. Nadim. 56 (205225). . după Arh. Vasile. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. C 1012/1929. (de fapt nu are titlu) 2763. XVI + 710 p. 1909?. 6168. 504512. 311315). C 1904 (pp. 561568. „Exodul traducere şi comentar”. 1902. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. prof. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. pp. a dr. pp. 2752. pp. VIII + 656 p. C 1911 (pp. 117 p. BOR 5/1932. Levitic. 2634. Nadim. dr. Cernăuţi. 93 p. Vasile. 197213. prof. prof. 31 p. 589604. 6972. 625633). Vasile. dr. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. 2761. 2748. 235243. Introducere şi comentar. 217233. dr. 217222. 616624) şi 1914 (122. 2764. Introducere şi comentar”. (după Biblische Zeitfragen) 2751.. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. N. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. RT 3/1925. ST 12/1974. 306313. Tarnavschi. 1906 (2032. 232235. Tarazi. C 1903 (pp. 551559. 2758. Întroducere şi comentar”. 1928. 456457. 2745. arhipresviter-mitrofor prof. Tarnavschi. 2746. Tarnavschi. 179184. Vasile. 380384. 2749. Cernăuţi. Vieaţa Patriarhilor. 397413. Vasile. Vasile. 475483. „Profetul Haggai. 505512. Vasile. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. pp. 1912 (913. pp. 506514. 6571). 2744. Societatea tipografică bucovineană. Tarnavschi. Vasile. 175185. pp. Tarnavschi. C 34/1923. 285) / 1924. Vasile Tarnavschi”. 366382. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 273288. Arheologia biblică. Einleitung und Kommentar. 2757. drd. 699714. pp. 98106. 622632). 713729) şi 1907 (117. „Spre Locurile Sfinte”. C 1913 (pp. 2760. 147 p. 572588. b. „Dr.. 1904. 337344. 315320. prof. 361366). C 912/1923. 162170. 125141. Vasile. Societatea tipografică „Bucovina”. 121125. Kortleitner) 2755. dr. 393398. Tarnavschi. (non vidi) 2762. dr. prof. Tarnavschi.117 2743. 2756. Vasile. 333349. V. 342349. 6065. Cernăuţi. 359397. dr.

1648”. Olimp N. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. Uranus. 644 p. Fericitul. Mirela. pp. pp. Tarnawski. 113124. Bucureşti. trad. 572 p. „Psaltirea însemnări bibliografice”. mieluşeaua. pp. 2772. PF Părinte Patriarh. 143 p.. 2774. 144 p. (tâlcuire după Sf. Teodorescu. 17 nov. prof. C. 8093. Manual pentru clasa I secundară. A. 84 p. „Naţionala” S. pr. Bucureşti. 1905. Române unite. Thomsen. trad. pp. Bucureşti. G. 147 p. trad. pp. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. Bucureşti. Ţincoca. Teodorescu. Nicodim Aghioritul). V. locaş împărătesc…) 2783. 2775. 1112 (411419) / 1947. ITOB. 4 p. (ed. Mic dicţionar biblic. 2785. 710 (329331). Manual pentru clasa I secundară. Ed. (1933?). dr. date bibliografice) 2769. 1). GB 56/1960. Basil. Veniamin. Ţepelea. 1905. trad. Cărţile bisericeşti. BOR 1112/1988. 2786. 2781. I). „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”.. Terchilă. Teofilact al Bulgariei.. pr. Veniamin. presb. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. pp.. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. Tilea. 429446. dr. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. 255 p. Olimp N. 1988) 2767. Universala. II). IV)”. Barbu. 1900. Ciornei. 34 (132138). din lb. Fericitul. GB 6/1988. 2771. pp. Nicodim Aghioritul). 496527. „Viaţa românească”. „Anul naşterii Domului Christos”. Theodorescu. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. BOR 12/1965. (licenţă) 2770. Rostul social al Evangheliei. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. greacă de Căciulă. 506510. porumbiţa. Teoctist. Olariu. pp. 1948. Cărţile bisericeşti. pr. F. GB 910/1967. Czernowitz (Cernăuţi). 449455. prof. 3141). (tâlcuire după Sf. 1904. 74 p.. Iaşi. 203207) şi 6 (235240) / 1938. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. Ţepelea. cu aprobarea Sfântului Sinod) . extras din Limba română 5/1968. dr. econ. GB 9/1958. 2130. Ed. 924933. Magdalena. „Elemente de filozofie creştină”. 2773. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. dr. Nicolae. 236240) 2779. dr. 2776. autorului). 1926. Tilea. de Căciulă. „Predica de pe munte (probleme morale)”. Academiei RSR. f. Gheorghe. pp. 2777. prof. Teodoret al Cirului. Gheorghe.. G. 2778. pp. pp. Const. Teodoret al Cirului. Ed. RT 5 (pp. 56 (219225). slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. Selbstverlag des Verfassers (Ed. prof. Bucureşti. trad. 2784. Teofil. Einleitung und Commentar. Dumitru. greacă de Costache. dr. a III-a. F. PF Patriarh. 826829. 2782. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament.a. pp. Nicolae. 1929. greacă de Costache. pr. Timar. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. RT 1112/1909. 1992... din lb.118 2765. Teofilact al Bulgariei. Constantin. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. GB 56/1961. pr. Partea I Dreptul la proprietate. (editarea Psaltirii. pr. Ed. Der Prophet Haggai. Teoctist Arăpaşu. 2766. Ed. GB 12/1971. econ. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. protoiereu. Ed. GB 56/1955. Ţincoca. de Iacob. Terchilă. 4552. Ed. 2768. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. 2780. Ioan P. prof. Ioan P. Ed. RT 12 (pp.. din lb. Teodorescu. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. 302311.

conf. 383 p. RT 34/1941. I) 2803. 1937. Nichifor. GB 56/1979. Huedin. Tradiţie şi actele primelor secole. 451452. 1.. 144 p. 2807. 834843. cap.. Material intuitiv pentru religie. Todoran. Bucureşti. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. Arhidiecezană. GB 910/1982. 12/1997. drd. Todoran. Todor. ST 56/1984. Simion. lect. 204 p. Ed. 206 p. Bucureşti. Despre minuni. pp. 398406. pr. Sf. Tipogr. Tipogr. conf. 2796. pp. în Credinţa Ortodoxă. Ed. traducere şi comentar. Eugen. urmări) 2802. 3/1997. 5. pr. 5-103) 2808. pr. Todoran. „Preotul Gh. semnificaţii. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. 2805. Potopul lui Noe. pp. Sibiu. dr. Simion. Manual pentru clasa I secundară. 83 p. Gheorghe. după Sfântul Apostol Pavel”. nr. dr. drd. 2035. pr. Cluj. 706715. o enigmă a Noului Testament”. 2798. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». 605613. pr. Todoran. în Credinţa Ortodoxă. (AlbaIulia). cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. drd. 219230. Simion. 2794. Ioan P. pp. T 1996. Bucureşti. conf. Vlad Sofronie. conf. 32 p.”. pr. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Todor. drd. drd. Todoran. Todoran. pp. pp. 218219. 2789. C. 2800. (cu ilustraţii pp. pp. dr. GB 46/1982. „Autorul Epistolei către Evrei. Agârbiceanu. prof. pr. Simion. Todoran. 1727. Ed.. Scripturi”. R 12/1998. pp. Todoran. Paschia. „Sfânta euharistie (Matei 26. „Pr. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. 1939. 900909. Ţincoca. dr. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. prof. Maion. (ed. (vol. econ. Simion. pp. pr. 1966. 329351. Simion. Todoran. Tofană. 2801. Schiţă exegetică”. dr. 2791. 680692. Scriptură. Studiu criticexegetic. C. Epistola Sfântului Iacov. 2810.. 2809. I. Nichifor. 132 p. 511523. Simion. Simion. Petru”. (instituire. lect. „Preoţia universală. 1937. 1997. pp. Ed. Stelian. Todoran. 3/1996. Simion. GB 910/1982. Todoran. 1825). drd. XVII)”. 5370. 2628) studiu exegetic”. Todoran. „Despre inspiraţia Sf. BOR 910/1982. pp. Pavel. Studiu introductiv”. 2792. «Bucovina» I. „I. Torouţiu. 260. Ciornei. D. Todeasă. pp.”. 1925. 478486. Istoria biblică în chipuri. 9”. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. Comentariu exegetic la I Petru II. după Sf. pp. Todoran. 2806. 523534. dr. Ap. E. (AlbaIulia). Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. drd. GB 910/1981. „Apostolul Toma necredincios?”. în Glasul moţilor. Todeasa. dr. Apostol Pavel”. 2000. Simion. a II-a. Simion. MO 1012/1981. ? . Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. drd. 103 p. pp. pr. Ştiinţifică. BOR ?/1937. Ap. pp. MA 79/1978. 2797. pr. pr. 2795. 2790. Todoran. 529533. Tofană. Prologul Evangheliei a patra. „Reîntregirea”. Stelian. 2799. RT 11/1937.”. Todericiu. drd. MO 78/1988.. 2804.119 2787. „Naţionala” S. 2793. Stelian. «Dacia Traiană». ST 34/1982. Alba-Iulia. pp. Simion. Todoran. dr. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. drd. drd. 1932. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. pp. Tofană. Simion. Introducere. lect. pp. Sibiu. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. prof. „Epistola către Romani a Sf.

pp. Tofană. ? 2813. pp. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. „La plinirea vremii. pr. pp. Tofană. 2833. conf. . în curs de apariţie. Stelian. Tofană. pr. conf. Tofană. Stelian. dr. dr. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. R 4/1990. Stelian. Tofană. şi comentariu). „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. STO 1/1992. conf. conf. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. pp. 4. R 3/1990. pp. Tofană. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. nr. 3753. 5161.120 2811. 1987. pp. pr. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. 110)”. 2821. 1733. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. R 2/1990. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. 1922)”. conf. Stelian. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. conf. Stelian. 111)”. Tofană. STO 12/2000. Tofană. conf. 325. pr. pr. II. dr. dr. 2831. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. dr. AFTOC 2000. „Înnoirea noastră în Hristos”. Stelian. Stelian. 2533)”. STO 12/1996. dr. Tofană. conf. conf. ? 2824. pr. 2827. conf. dr. pr. 2815. 2832. Atanasie cel Mare (trad. Stelian. dr. pp. dr. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. în curs de apariţie. pp. rev. 20. Arad. pp. 169177. pr. conf. ? 2826. conf. pr. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. Tofană. R 1/1990. 141159. 2. ? 2829. 2825. conf. 5973. Tofană. Tofană. „Epistola a 39a festivă a Sf. pr. conf. Apostol Pavel (Gal. Stelian. dr. conf. pr. R 12/1997. 8. Stelian. AFTOC 19982000. conf. în viziunea Sf. pp. Stelian. STO 1995. „Păcatul îndoielii în credinţă. pr. pp. Stelian. R 4/1990. Stelian. 47)”. conf. Tofană. 2834. pr. dr. R 4/2000. 2818. Tofană. dr. De la robie la înfiere (Gal. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. în lumina Epistolei către Evrei”. pp. 19. 2817. pr. Tofană. pp. Stelian. STO 12/1998. dr. 14. pp. ? 2830. Realizări şi perspective”. remarcabil eveniment biblic”. în curs de apariţie. 7188. VII/1996. „Hristologie. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. dr. 2816. Stelian. pr. pr. STO 12/1993. dr. STO 12/1994. pp. dr. Tofană. pr. pr. pp. dr. 2814. Stelian. Tofană. conf. ? 2812. „Postul. 2819. 1999. ? 2820. R 1/1995. pr. Tofană. în Teologie şi ştiinţe umaniste. Stelian. conf. 4. ? 2828. dr. pr. Tofană. dr. pp. conf. 5360. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. Rom. pp. după Epistola către Evrei”. AFTOC vol. conf. Tofană. dr. Stelian. pr. 109125. pp. dr. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. pr. dr. R 7/1994. pr. Stelian. Tofană. 2022)”. pr. Tofană. dr. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. conf. Stelian. 47. ? 2823. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. conf. Tofană. dr. Stelian. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. ClujNapoca. Tofană. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. „Noul Testament comentat. pp. 8499. Stelian. pp. Îndrumătorul bisericesc. STO 12/1999. ? 2822. Stelian. R 11/1993. conf. Stelian. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”.

1926. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. Tomescu. Tipogr. Bucureşti. Presa universitară clujeană. Floroiu. 1928. 8499. Stelian. 1937. no. „Textul sfânt în limba română. 1998. pp. 459 p. 31 p. Sibiu. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. Tofană. Iosif. Stelian. pr. 1924. Ionescu. Stelian. M. Trifa. Text şi canon. Iosif. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. dr. pr. Trifa. pp. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. . Tofană. C. Iosif. Oastea Domnului. 1935.. 1907. cu chipuri şi icoane) 2854. Dim. Tomescu. Iosif. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. 2857. pr. după Noul Testament”. Iosif. 8299. pp. Tomescu. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 1925. Ed. 2839. Iosif. Stelian. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 62 p. (non vidi) 2859. pr. Tofană. 2844. de arte grafice „Dacia Traiană”. „Biblia. 57 p. Bucureşti. Sibiu. Trifa. Trifa. Corabia lui Noe. Dacia Traiana. pr. ST 5/1986. faţă de preoţia Vechiului Legământ. Epoca Noului Testament. 5059. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. drd. I. Tofană. MB 79/1997. (popularizare) 2858. 110”. Introducere în studiul Noului Testament. 2838. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. 32 p. pp. Ion. Tipogr. Trifa. Sibiu. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. 24 p. pr. Ed. Cartea vieţii Biblia. 2843. Vasile. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. cu 19 ilustraţii) 2855. 1937. Arhidiecezane. 2851. Ed. Sibiu. Ion. Cluj. (licenţă) 2849. 4. 1938. „Cum am cunoscut Biblia”. Gh. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. (cartea I. vol. ST 910/1985. „Biblia şi democraţia”. 1925. Ed. pp. Trifa. 633647. 2852. pr. STO 12/1994. cu 4 hărţi) 2846. STO 4/1997. Bucureşti. Bucureşti. prof.. 2845. Stelian. Gh. RT 46/1922. Iosif. I. 32 p. D. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Tofană. 72 p. „Superioritatea preoţiei celei noi. dr. pr. 3. pr. Sibiu. pp. Sibiu. Stelian. 105123. 1128”. prof. 350 p. 1927. Tolu. RT 811/1921. Stelian. Sibiu. pr. 2836. Ionescu. pr. Trifa.121 2835. 1927. «după rânduiala lui Melchisedec». Trifa. 1996. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 3845. Stelian. AFTOC vol. (cartea II. conf. drd. Arhidiecezană. 1997. Tofană. 31 p. pr. pr. Instit. 2853. N. Tomescu. prof. no. Tofană. 113118. 1925. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. Sibiu. drd. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. pr. dr. 2840. 253256. pr. Iosif. pr. Proorocii în general. 365381. 7392. 31 p. Române Unite. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Trifa. RT 2/1925. Tofană.. 2842. pr. (popularizare) 2856. conf. de arte grafice „Dacia Traiană”. Tipogr. Române Unite. pr. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. după Epistola către Evrei 7. Trifa. I. Din pildele Mântuitorului.. Tipogr. Cluj. 39 p. (predici) 2850. Arhidiecezană. 2841. Instit. Sibiu. pp. pp. 95 p. Ed. 2837. Litografia C. Stelian. Corabia lui Noe. pp. Trifa. Tipogr. Oastea Domnului. pr. ST 56/1985. I. 104? p. (editat de studenţi. nepaginat. Iosif. dr. Tipogr. conf.. Presa universitară clujeană. pp. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Tofană.

ST 510/1979. Vechiul Testament. 1922. protos. „Tradiţia în Epistolele pauline”. pp. Tipogr. 143171.. 3552. Turcu.122 2860. (non vidi) 2878. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. Ioan. Trifa. MB 46/1995. Iuliu. 2869. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. Alexandru. Oastea Domnului. Vâlcea. (exegeză) 2876. Cartea românească. 2872. accente”. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. Spre Canaan. MB 5/1988. Iosif. drd. 192210. Tipogr. Iosif. Cărţilor bisericeşti. publicat şi adnotat de . 1928. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. 1997. pr. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”.. ST 12/1980. 3343. Valaori. drd. pr. Ed. Liviu. 2862. 1918. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. 1314)”. 1904. pp. O 34/1996. Curţii regale. pr. pr. Văcariu. pp. Tulcan. pr. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. Text grec. Vechiul Testament (bucăţi alese). 15 p. Iosif. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”.. 2864. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”.. 1910. 2875. Alexandru I. 2881. Tipogr. Liviu. pr. Sibiu. pr. pr. 2883. Trifa. Iosif. Bucureşti. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 64 p. Ed. Ed. 2865. BOR 78/1981. 2867. Ed. Ioan. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. 888912. pp. 318. Usca. Valaori. 1025. drd. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. Tipogr. Text grec. Ed. Ed. 2868. 1937. pr. Sibiu. precizări. 1936. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. 2871. RT 12/1936. Sfintei Monastiri Neamţu. (extras din vol.. Arad. 2560. 1956. drd. Sodoma şi Gomora. Bucureşti. 1929. 80 p. O 4/1972. Tipogr. Curţii regale. 2880. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Turcu. Sibiu. Alexandru. 1928. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Arhidiecezană. 79 p. (non vidi) 2861. Tudor. Cartea românească. pr. în ziua de 27 martie 1927 de . Liviu. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. 557567. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Omagiu lui C. pp. publicat şi adnotat de . pr. 2873. MB 1012/1994. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. Vâlcea. Tudorache. Bucureşti. O călătorie la Ierusalim. Sibiu.. Dimitrescu. Tudor. Tudor. Valaori. N. pp. pp. 2866.. Ed. în vol.. Text grec. 2877.. Damaschin. pr. Spre Canaan. Tudor. . publicat şi adnotat (bucăţi alese). Vâlcea. Oastea Domnului. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. 64 p. MA 5/1987. 128 p. 2874. pp. 914. 72 p. pr. pp. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 22 p. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Trofin-Hagiu. 79 p. pp. Iuliu. dr. pr. I. Valaori. Ioan. pr.) 2870. Iuliu. drd. 1922. Bucureşti. 80 p. Ioan. 4557. 2884.. Ioan. Alexandru. 2882. Sodoma şi Gomora. Usca. pp. 47 p. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. Tudorache. 22 p. 587602. pp. ST 12/1996. Sibiu. ST 12/1973. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. Biblie şi Teologie. Iaşi) 2879. pr. drd. Vechiul Testament (bucăţi alese). 72106. Cărţilor bisericeşti. Ioan. Trifa. Diecezană. (non vidi) 2863.. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Trifa. Victor. 1936. pp. drd. Ungur. Bucureşti. N.

prof. pr. 351361. prof. ierom. cl. Vasilescu. Vasiliu. 50 p. Vasile cel Mare. pr. nr. N. Vasilache. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. 1909. Radu. 2905. prof. 9098. Tipogr. 2892. ic. MMS 1012/1969. 327 p. din lb.. Emilian. trad. prof. 471474. Vasilescu. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. Vasile cel Mare. 2907. Vasiliu. pp. Vasilescu. 114 p. trad. Buzău.. 1929. „Glossolalia”. 277304. pr. 96 p. Galaction.. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Noul Testament. 1939. Liefooghe Lectio divina. trad. 2887. Cezar (posibil articolul e nesemnat). diac. N. protosinghel. greacă de Fecioru. Tipogr. Cultura românească. Fundaţia „Regele Carol II”. prof. Ed. din lb. Comentar la Psalmi. . Apostol Pavel. Vasile. dr. Vârlan. (dogmatică) 2900. Teodor M. Doina. 144 p. dr. Sf. 31. 245. pp. 4)”. 599607. 2) 2895. Vasile. Gh. Ed. Ioan N. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. Gala. drd. 10821094. ic. Popescu. N. prof. Vasilescu. 192 p. Schubert. Librăriei teologice. du Cerf.. pp. I. Vasilache. 1939. Vasilescu. Vasilescu. 356377. Ol.. Cezar. 350354. pp. V. pp. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. 626628. prof. 2903. Sf. Tipogr. dr. Tipogr. 14041405.”. 244. (popularizare) 2886. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. Valentin. din lb. „K. greacă de Gheorghiu. XVI + 128 p. după PG¸ vol. I. pr.. O 3/1955. Elemente. D. pr. Tobit (exemplificare)”. 477490. pr. 62 p. Buzău. (predică) 2901. traduit de l’allemand par A. „Epistolele Sf. Ioan Călinescu. 237242. trad. I secundară. după Migne. Vasilescu. prof. Ionescu. N. pp.. 210211. GB 1112/1974. MMS 6/1936.. „Evanghelistar. pp. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. (despre traducerile româneşti) 2896. 2897. Sfintei Monastiri Neamţu. pp. 1944. Ed. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. Vasile. „Omilia XVI a Sf. 2904.. „Cuvânt către bogaţi”. Vasiliu. Vasile cel Mare. Emilian. Radu. diac. I. Ionescu. pr. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. „Biserica şi Sfânta Scriptură”.. pp. Vasilescu. Fraţii Dumitrescu. Vasile cel Mare. 2893. ST 56/1975. 2889. Bucureşti. a IIa secundară. „Vizita prof. Biblia în Ortodoxie. Sf.. Oscar Cullmann la Sibiu”. ST 78/1975. trad.. 2899. nr. ST 78/1964. 2898. prof. I. I. Sf. pr. pp. Vasilache. Haralambie. Cultura românească. Vasilescu. greacă de Popescu. magistrand Dumitru. 261277 A)”. pr.. BOR 34/1979. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). 1935. univ. 84. Bucureşti. Dtru Băcănescu. 457462). V. pr. 2894. ST 1/19341936. din lb.. pp. 2906. dr.. Gh. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. Buzău. Hristos e biruitor în veci. pp. N. 2891. Tipogr. 1934.. N. Nicodim. protos. 2888. „Laudă păcii (Isaia 2. pr.123 2885. 18 p. Bucureşti. diac. vol. stavr. prof. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. MMS 5/1939. Ioan. 1939. 1929. 1974. Ioan I. 772776. Ioan I. Vasile. pr. Sibiescu. greacă de Căciulă. col. I secundară. Bălănescu. dr. din lb. Beiuş. prof. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. PG. pr. Vasile.. 2890. 138 p. MMS 9/1937. XX. cl. pr. Idei misionare şi sociale”. C 1912 (pp. Cezar. pr. pp. Ed. 2908. Bucureşti. GB 1112/1975. BOR 1112/1984. 1935. 2902. 78 p. Ed. Cele şapte cuvinte de pe cruce. sfântul. Buzău. manual pt. Vasile cel Mare. Paris. greacă de Petrescu.

Verzan. dr. ST 12/1996. Introducere. 2921. pr. 2931. O 2/1991. O 1/1994. 2932. pr. ST 2/1990. pr. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. 2915. pp.124 2909. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. pr. pr. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. 150152. pp. Sabin. dr. ST 1/1989. Sabin. pp. La deuxième epître de Saint Pierre. pr. 2922. „Panţâru Grigore. Verzan. Sabin. diac. 105184. 2924. O 3/1991. ST 46/1995. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. Sabin. 223 p. 332. pp. „Credinţa şi faptele bune. dr. Episcopul (I)”. pr. dr. Sabin. 2914. pp. pp. 4283. 2918. Pavel. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. ST 56/1955. Sabin. Verzan. 2913. Sabin. 350. „Erich Fuchs. 2929. magistrand Sabin. ST 56/1990. Verzan. pp. 2919. 2928. Ms. Verzan. Verzan. Ioan. pr. Verzan. 1980. Episcopul (II)”. 79118. 25105. 2912. 2917. traducere şi comentariu”. Verzan. 196 p. Ap. pp. pp. Verzan. 345. dr. pp. l’Epître de Saint Jude. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. dr. Ap. Verzan. 3247. 2916. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. traducere şi comentariu”. pp. Sabin. Paris. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. (ed. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. 2551. 2923. „Sfânta Scriptură. ST 4/1991. Sabin. pp. ST 56/1991. pp. 49? 2930. Verzan. Sabin. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. pp. pr. ST 12/1992. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. Verzan. 53101. Sabin. Verzan. ST 2/1991. Sabin. Sabin. Sabin. „Societatea biblică din România. ST 34/1992. Tipogr. Verzan. Diaconii”. pp. 337352. îndreptată şi completată) 2911. pp. ST 910/1954. Verzan. Ed. Sabin. dr. 3876. Introducere. pp. 495510. Preoţii (presbiterii)”. 2925. 2927. Caransebeş. pp. pr. Sabin. Verzan. dr. 1982. Verzan. 160/IV34. Velovan. 2926. temei. magistrand Sabin. Prezentare generală”. 4060. dr. dr. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. a Va. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. Verzan. pr. Sabin. ST 2/1989. pr. Verzan. Verzan. prof. pr. Bucureşti. 4583. pr. pr. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. Diecezană. ST 1/1991. Pavel. Pierre Reymond. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. 28115. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. 2910. dr. ST 3/1991. MO 5/1988. pr. 3078. pp. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”.”. Marin. pr. pr. BOR 12/1984. dr. 2920. dr. ST 1/1990. Sabin. pr. pp. Velea. pr. 49105. dr.”. dr. Verzan. 350. ST 12/1960. 1911. Muzicală. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. . 32 p. Sabin. BOR 79/1991. pp. pp. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 5115. 139142. Sabin.

7124. 343. pp. Ioan). pr. Sabin. „Predica apostolică (temă. Ap. pr. Pavel. + 7 hărţi şi planuri”. (2228 febr. Verzan. 10101. pp. Viezuianu. 2953. Verzan. Sabin. Pavel. Pavel. Verzan. 10112. pr. dr. „Pr. Introducere. a IVa. ST 3/1988. 9115. pp. (Viaţa lui Hristos. 1939”. MO 9-10/1954. London.. ST 6/1988. GB 1112/1975. Sabin. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf. 2935. 8182. Verzan. . 2941. Bardy. pp. 12521263. 256 p. Sabin. Introducere. MO 56/1955. GB 3/1988. 2945. rev. 1485. 116128. drd. 3676. by chinese artists. 422-457. 4043. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. BOR 46/1992. Verzan. Verzan. pr. John’s Gospel. pp. traducere şi comentariu”. Sabin. „PaulGerhard Müller. D. (Citiri în Evanghelia Sf. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. 1985. Ioan Mircea. Paris. Ap. Deutsche Bibelgesellschaft. BOR 34/1986. Sabin. pr. 2947. pp. 2939. dr. „The life of Christ. Ap. 2936. traducere şi comentariu”. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. R. p. 2934. ed. Bucureşti. 277-294. MO 7-8/1960. 2951. 2942. Verzan. Sabin. pr. Der Text des Neuen Testaments. 1982”. GB 56/1985. 598604. pp. Introducere. pp.”. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. ST 12/1977. ST 4/1988. 10491057. O. Veştemean. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. „Predica de pe munte. pp. izvoarele)”. Sabin. pr. Verzan. „Epistola I către Timotei a Sf. RT 1011/1939. 433435. Verzan. Sabin. D. 91102. Sabin. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Stuttgart. Dumitru. Noul Testament. 143147. Verzan. Introducere. planul.”. pp. 1984. Pavel. ST 78/1984. Verlag katolisches Bibelwerk. în col. 7897. Sabin. Stuttgart. Verzan. Edition du Cerf. Sabin. Verzan. Sabin. pp. pp. Sabin. Verzan. Verzan. traducere şi comentariu”. Dicţionar al Noului Testament. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. Sandevoir. pp. London. pr. 2955. GB 3/1987. ST 5/1988. Viezuianu. (înfiinţare. Sabin. pp. pp. traducere şi comentariu”. pp. pr. pr. de artişti chinezi). pr. pr. William Temple. Pavel. P. 676 p. text francez. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. „Kurt Aland. 510-525. O 1/1991. Verzan. pr. 2948. 30108. „Dr. pr. BOR 12/1987. pr. pp. Verzan. 1983. „Un nou tip de concordanţă biblică M. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. Introducere. pp. Sabin. 528 p. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. traducere şi comentariu”. pp. «Biblische basis Bücher». drd. ST 4/1986. „Epistola I către Timotei a Sf. Bucureşti) 2949. Band 1. 2952. pr.. 7580. 1938”. Verzan. GB 12/1958. pp. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. 2954. ST 2/1988. 2944. Barbara Aland. pr. RT 78/1939. Séguineau. pp. Dumitru. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. 87. Verzan. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf. GB 11/1958. 2943.125 2933. EIBMBOR. Concordanţa Bibliei. Verzan. Veştemean. statut) 2940. Sabin. Readings in St. Odelain. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. (doctorat) 2938. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. 2946. Sabin. 470471. pp. 2937. Sabin.

drd. Vîlcea. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. ST 910/1977. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”.. dr. S. ST 36/1950. pr. Dumitru. MMS 13/1985. O 1/1954. (cu bibliografie) 2979. Vlad. 2964. Tipogr. dr. Vizitiu. pp. 1941. Mihai Gh. Cluj. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. pr. 158177. Vlad. pr. Liviu. Vlad. Sibiu. 2960. Tipogr. 1929. naşterea. 2961. 1943. pp. diac. Studiu istoriccritic. prof. pp. mariologie ortodoxă) 2965. Sibiu. 2962. pp. Petre.. Bucureşti. 2539. 285304. Tipogr. pp. Dumitru. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Vlad. pr. lect. O 1/1969.126 2956. pp. 97 p. înainte de sosirea israeliţilor”. Vizitiu. 22) 2972. drd.”. „Renaşterea” 10/1943) 2963. pp. Viezuianu. RT 2/1995. BOR 910/1941. pr. pp. pr. Universala. pr. Sofron. 1943. prof. 2970. Vizitiu. Studii biblice. pp. 660671. pr. Antropologia paulină. Mihai. drd. păstor de suflete”. Tălmăciri biblice pentru tineret. 2978. TV 1112/1992.. 1937. Sofron. „Sfântul Apostol Pavel. Vlad. 92 p. prof. predestinaţia) 2977. pr. 2980. ST 78/1951. 83 p. pr. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. prof. 23 p. pr. Sofron. ST 56/1955. drd. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. lect. Dumitru. „Grigorie Marcu T. 335 p. (cele 3 sola. 2958. 2957. dr. 2959. pp. pp. 2967. 4263. ST 12/1980. pr. Sibiu. drd. ST 34/1978. Sofron. Tipogr. pp. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. dr. Mihai. Cărţilor bisericeşti. dr. 134 p. Sofron. Nechit M. Vlad. Vlad. Vizitiu. 2968. 587588. 92 p. 286297. O 1/1983. Liviu. pp. Vlad. Prologul Evangheliei a patra. 2969. Sofron. pr. Mihai. nr. 2975. Sofron. 5670. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 206 p. 2976. drd. pr. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. Vîlcea. MMS 57/1994. drd.. pr. (popularizare) 2973. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. 113122. pp. dr. . Viezuianu. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. Viezuianu. 3749. prof. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. pr. 506515. Vlad. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. pp. drd. drd. 4252. pr. 91118. pr. Sofron. 158173. pp. „Iisus Hristos viaţa lumii”. „Preistoria biblică. Studiu criticexegetic. Craiova. Sibiu. Mihai Gh. Vizitiu.. Ed. pr. 1940. Vinereanu. Arhidiecezană. ST 34/1954. 145154. BOR 910/1941. Arhidiecezană. O 2/1983. prof. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. pr. 588590. diac. 2966. Vlad. Sfintei Mitropolii a Olteniei. (profeţii. 6988. dr. Sofron. prof. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. Şcoala mitologică. ST 58/1977. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. pp. (seria Popasuri duhovniceşti. RT 1/1995. „Grigorie Marcu T. Vizitiu. 2974. prof. prof.”. 437448. 1941. (extras din rev. prof. dr. Vintilescu. pp. Arhidiecezană. Sibiu. 181192. Tipogr.. Mihai. prof. pp. prof.. pr. Vlad.. Vlad. Sofron. 2971. pr. 1941. prof. Sofron.

Voulgaris. prof. (trad. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. BOR 78/1974. Braşov. 10301039. 2997. Vonica. pp. BOR 78/1975. pr. Şt. 73 p. Ed. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. 2000. Vuilleumier. Galaţi. 22 p.. VIII + 161 p. Vornicescu. 216 p. Sibiu. 20 p. 409421. Kallistos.) 2998. 800 p. 3001. prot. Vlad. „Hellenism at the dawn of the christian era”. pace. dr. Emilian. nr. 1901. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. ST 46/1994. Cernica. (referat la Conferinţa creştină pt. 263 p. din lb. arhid. Locurile Sfinte. 2987.”. Fichmann. D. Voiutschi. mitropolitul Olteniei Nestor.127 2981. Proverbele lui Solomon. Constantin. prof. Emilian. (Seria teologică. dr. Achimescu. 2994. Sofron. Cernăuţi. Anişoara. episcop al Diokleei. EIBMBOR. 2983. dr. O 4/1981. greacă de Buga. Ed. din lb. Diecezană.. Ioan. Ion. Episcopiei Aradului. Apocalipsul. trad. 83 p. 144 p. şi Proksch. 1972. Cernăuţ. Impresii de călătorie. „Hristos în teologia contemporană”. Voiutschi. „Noul Testament cu Psalmii. Constantin.. 2991.) 3000. Sfântul GheorgheVechi. Voulgaris.. Graiul literar. Christos Sp. trad. 2984. Vornicescu Severineanul. Vlad. 2985. Sibiu.. 433. 23) 2982. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. pp. 1947. dr. D.. Cernăuţ. Deheleanu. 1943. Christos. (p. 1912. Societatea tipografică bucovineană. Voicescu. Jean. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». 2996.. pp. Tipogr. D. 1231. prof. 2999. 304306. 425433. . 2986. (posibil nu ort. Instit. trad. prof. prof. 1925. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. trad. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. 2990. 573593. arhiereu Sofronie. P. 1937?. Wechsler. pr. Bucureşti. Zăgrean. dr. Elena. prof. pp. 1934”. D. Concordanţă biblică antisectară. ? p. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). pp. Voicu. „Despre bucuria creştină”. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. arhid. pp. Ware. Sibiu. dr. Eclisiastul şi Apocalipsul. Libr. 1909. dr. 2992. Institutului biblic. 3003. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. W. Iordan. MA 78/1985. rezumat în română) 2995. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. Ed. introd. Tâlcuirea Evangheliilor. «Oastea Domnului». Voiutschi. 1021. Vulpescu Craioveanu. + 3 hărţi”. ca dar harismatic. grafic A. trad. Edit. Viitorul. G. Betleem. ?. „Studii de teologie biblică”. 2988. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. Nestor. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. pp. XIV + 514 p. de Florea. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Nazareth. prof. MA 46/1981. Alonzo J. pp. pp. 123134) şi 7 (170177) / 1926. 278298. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. Bucureşti. Societatea tipografică bucovineană. şi Demetrescu. Nicolae. dr. Timişoara. 44 p. 901911. S. Tipogr. MA 34/1957. Zăgreanu. dr. Vornicescu Severineanul. 1905. RT 34/1996. 2730 mai 1975) 2993. dr. stavr. din lb. Bucureşti. Miracole şi proverbe culese din Biblie. Wearner. Voiteşti. pp. arhid. pp. 1909. Alex. „Pr. Victor. prof. „Ic. dr. engleză de Carol. RT 56 (pp. BOR 56/1974. prof. de D. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. Vlăduceanu. Carte II. franceză de Florea. Emilian. 818819. Iosif Trifa. şi stud. Nestor. Ioan. MB 5/1986. Cartea I. Wespal. Ed. Bucureşti. pp. 3002. 279280. Ierusalim. RT 78/1934. 8390. în Almanach jubiliar 18841909.

pp.”. drd. 62 p. drd. pr. ierom. ierom. ierom.. Cozia. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. Ed. Zăvoianu. Ciprian”. pp. Zamfir. Zugrav. pr. 240249. O 2/1982. „Figurile biblice de stil şi predica”. prof. C 112/1937. Eutimie (sau invers?). Mircea Modest. şi Saru. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. pp. Episcopiei ortodoxe române. Ioan. Zamfir. Vâlcea. Ioan”. I. Modest. Oradea. arhid. 161187. 599605. 3013. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. 1955. Ed. drd. 1937. „Actualitatea Epistolei Sf. 3015. Iacob”. ST 910/1965. arhid. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. prof. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. 496509. 556571. 3014.. . pr. 3009. Ed. Zăvoianu. pp. A. pp. drd. pp. 61 p. 3007. prof. 424 p. episcop Valerian. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. magistrand Anatolie. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. MA 13/1963. Zota. I. magistrand Anatolie. Bucureşti. 1931. C. Zarea. 364376. O 1/1983. pp. 1901. 288305. Rm. prof. 3005. Modest. Zarea. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. Eutimie (sau invers?). G. Zigabenos. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. 3006. 3021. drd. Zamfir. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 3011. ierom. ierom. Zăgreanu. prof. Modest. Zăgreanu. 873877. Cluj. O 4/1982. acad. Muntean. drd. MA 1012/1979. Corneliu. Vâlcea. pp. pp. Curţii regale. pp.128 3004. Corneliu. 3010. 3012. Zamfir. drd. pp. prof. Modest. trad. 808816. 882899. L. MB 910/1962. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. Ioan. Zamfir. St. pp. Vechiul Testament şi creştinismul. 3016. 492502.. Tipogr. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Sava T. C. Modest. şi Saru. MA 79/1980. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. pr. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. XVIII + 388 + 2 p. Zarea. Zamfir. „Dr. Rm. din lb. 6)”. Zamfir. 94103. GB 910/1981. drd. greacă de Grigore. Sava T. GB 34/1961. ierom.. trad. Modest. MA 46/1965. GB 34/1976. 3018. teol. 3020. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. prof. Zigabenos. I). ierom. 1933. din lb. pp. 255265. GB 12/1980. 310311. (licenţă) 3022. greacă de Grigore. dr. 3008.. Cozia. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. 3017. Zaharia. drd. 301 p. II). „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. pp. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. 6871. dr. pp. 3019. MA 1012/1980.