P. 1
Bibliografie biblica

Bibliografie biblica

|Views: 2,049|Likes:
Published by masdasfgh

More info:

Published by: masdasfgh on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

(cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Psaltirea prorocului şi împăratului David. XVI + 285 p. Chişinău. a IVa) ***. 80. 508 p. Bucureşti. (cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea. (trad. a IIIa) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Ed. a IIa) ***. a IIIa. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Koloszvár. Psaltirea. a IIIa) ***.. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 69. Bucureşti. Sfânta Evanghelie dela Ioan. a VIIa) ***. EIBMO. (trad. 77. Institutul de arte grafice C. Tipogr. (sub îndrumarea PF Teoctist. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 1984. Bucureşti. (trad. Tipogr. 1913. Bucureşti. 317 p. 367 p. Societăţii de cărţi religioase. 1971 (1990). 67. Bucureşti. a IIa) ***. 1910. Psaltirea proorocului şi împăratului David. episcop. (după ed. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 1926. de Nicodem) (non vidi) ***. Eparhială „Cartea românească”. (cu binecuvântarea PF Iustin. 405 p. 232 p. ed. 331 p. de Nicodem. ed. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. (cu binecuvântarea PF Justinian. ed. (ed. Tipogr. Bucureşti. ed. 68. 1907. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1968. Societatea pentru răspândirea Bibliei. ***. bisericească. 542 p. Patriarhul BOR. 76. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Psaltirea. 70. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Sibiiu. Patriarhul BOR. 73. (non vidi) ***. 395 p. 1975. ***. Sfetea. 1943. ed. ed. 78. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. a IIIa) ***. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. (cu binecuvântarea PF Justinian. 367 p. 461 p. (cu binecuvântarea PF Justinian. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. 65 p. 1971. 71. Bucureşti. Patriarhul BOR. Sfetea. 32 p. Patriarhul BOR. a VIa) ***. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 1990. Bucureşti. 313 p. 67 p. Patriarhul BOR. ed. stareţul Mănăstirii Neamţu. Patriarhul BOR. Ed. EIBMBOR. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 313 p. Cărţilor bisericeşti. ed. (ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. EIBMO. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. ed. Cărţilor bisericeşti. Psaltirea.a. Sfânta Evanghelie. Bucureşti. ed. 74. 462 p. Arhidiecezană. Bucureşti. Tipogr. tipar 1990) ***. a Va din 1913. f. 367 p. 1994. 1943. 1907 (în foaia de titlu 1906). Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. 1927. EIBMBOR. 61. Sfânta Evanghelie de la Luca. EIBMBOR. EIBMBOR. Cernica. a VIIIa) (non vidi) ***. 367 p. Tipogr. ed. Cărţilor bisericeşti. 63. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . 313 p. a IVa) ***. f. EIBMO. RâmnicuVâlcii. 66. 75. 1904. Sfânta Evanghelie dela Marcu. a VIIa) ***. Bucureşti. 1915.a. 72. Tipogr. Tipogr. 64. Psaltirea proorocului şi împăratului David. I-a) ***. (cu binecuvântarea PF Justinian. Cărţilor bisericeşti. Institutul de arte grafice C. Episcopiei ortodoxe române. (cu binecuvântarea PF Iustin. 65. 1981. comanda pt. patriarhul României) (non vidi) ***. 1939. 351 p. 62. ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Tipogr. de IPS Nicodim. Bucureşti. 79. Psaltirea proorocului şi împăratului David.4 60. ed. a VIIIa) ***.. EIBMO. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române.

391395. 99. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. (trad. episcop. Cărţilor bisericeşti. Sfînta Evanghelie . 207213. Iaşi. II. pp. „Constantin Daniel. Abrudan. Vechiul Testament 1. Bucureşti. I. 189225.a.. de Nicodem. de Vaux.. Bucureşti. 64 p. 100. Sfânta Scriptură. broş. Bucureşti. Sfînta Evanghelie . Dumitru. Luca. pp. 1912. lect. pr. Testamentul lui Iov. la îndemnul IPS Dr. „Împărăţia cerurilor”. 105 p. 92.. 1936. 549550). Miron. Societatea biblică britanică. f. 1929. . 104. Evanghelie după Mateiu cu comentar. 141155. germană de Tarnavschi. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. Polirom. Cristian. Vasile Gheorghiu. Eparhială „Cartea românească”. pr. (trad. Testamentul lui Avraam. D. Cernăuţi. ***. pp. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. Ioan. 20). confruntat cu cel ebraic. ?. 88. din lb. 1979. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. greacă. note şi prezentări de Bădiliţă. 541549. autorului. Abrudan. „R. ST 78/1962. Chişinău. 205 p. pp. „Dr. RT 9/1922. III (Mat. 87. Patriarhul României) ***. Vasile. 290 p. 768772. din Biblische Zeitfragen. engleză de Scriban. Ed. ?. Abrudan. Dumitru. pp. Eclesiastul în versuri. C 112/1933.”. din lb. 85. o. O 1/1975.”. pp. trad. pp. Orientalia mirabilia.. D(umitru). 91. 90. „Isus Hristos”. Cărţilor bisericeşti. Abrudan. 98. MA 1012/1979. 105. 85 p. pp. Sibiu. 1976. Abrudan. 205. din lb. 941943. 408409. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). (non vidi) ***. vol. Arhidiecezană. vol. Societatea biblică britanică. 84. Abrudan. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. Les institutions de l’Ancien Testament. din lb. Ed. 60 p. Institutul Biblic) ***.5 81.”. pp. ***. Bucureşti. 198201. Ed. ?. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. Tipogr. 96. vol. Civilizaţia feniciană. Abrudan. Bucureşti.. ST 78/1963. „Probleme actuale biblice. 233242. pp. 489502. ST 12/1975. 2000. 83. C 58/1923. MA 910/1963. magistrand Dumitru. 1912. 1933. Tipogr. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. pp. Tipogr. Abrudan. seria «Popasuri duhovniceşti». „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. preţul 200 lei”. cu aprobarea Sfântului Sinod. 1960. Abrudan. 86. „Constantin Daniel. Abrudan. Arad. MA 46/1978. Avraam în lumina Evangheliei. 101.. 103. Alexandrescu. sub egida Patriarhia Română. pr. XXX + 1525 p. după textul Septuagintei. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei».. Trei apocrife ale Vechiului Testament. trad. pp. D(umitru). Tipogr. 102. Ştiinţifică şi enciclopedică. ST 34/1963. 294 p. magistrand Dumitru. prof. ST 910/1962. „Pr. f. dr. Abrudan. pp. Tipogr. 89. Sfînta Evanghelie de la Matei. 94 p. 4 28. 16. pr. Arhidiecezană. lect. 93. MA 46/1978. Florica. engleză de Scriban. VIII + 354 p. Sf.Religie) ***. 285 p. D(umitru).a. Bucureşti. 13. RT 8/1922. Facerea. nr.p. (non vidi) ***. 97. (colecţia Plural. Florica. 1937. C 1913 (pp. (non vidi) ***. 1937. trad. „O desgropare nouă în Palestina”. Iosif şi Aseneth. 82. p. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. 1941. trad. 94. Bucureşti. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. 48 p. 3540. ?(Redacţia RT).. pp. 188192. Miron Cristea. RT 5/1937. 95.”. 2. magistrand Dumitru. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. ?. Societatea biblică. magistrand Dumitru. Paris. 541 p. I. 415426.

pr. pp. MA 910/1983. 1992. 7174. 1996. (pp. prof. Abrudan. pr. pp. prof. „Cântarea cântărilor iubire. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. nemurirea sufletului. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. pp. Dumitru. Abrudan. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. pp. Sibiu. dr. RT 3/1994. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. Dumitru. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. D(umitru). judecata şi viaţa particulară”. prof. 4451. Dumitru. în vol. dr. 118. dr. RT 3/1994. Dumitru. pr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. dr. Dumitru. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pr. istorie. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. pp. Abrudan. Eparhială. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. 142143. Abrudan. „Cântarea Cântărilor iubire. 820. pp. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. pr. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. Abrudan. (extras din RT 34/1996) 112. prof. frumuseţe. 181188. Abrudan. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. dr. pr. Biblie şi Teologie. Eparhială. dr. 130143. Nicolae Neaga la 95 de ani”. 107. 116. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. 717. Dumitru. Sibiu. Abrudan. Teologie. 59193. 122. în vol. RT 1/1992. Dumitru. (extras din MB 12/1984. studiu în vol. pp. în vol. MA 34/1983. 453471. pp. Dumitru. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. „Palia de la Orăştie (15821992)”. dr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1997. vol. prof. Abrudan. pp. ecumenism. 14 p. 35. pr. poezie”. Dumitru. pr. prof. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Tipogr. slujire. Ed. Ed. 1984. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. 109. Dr. Abrudan. Oradea. prof. Abrudan. prof. MA 34/1985. „Părintele Prof. 2429. Antonie Plămădeală. dr. pr. 509514. 119. prof. RT 34/1996. Tipogr. Abrudan. (doctorat) 108. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. MA 13/1979. Dumitru. ST 34/1978. 264270. pp. lect. Sibiu. Abrudan. Dumitru. lect. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. pr. Abrudan. pr. Imprimeria de Vest. pr. rezumat în engleză) 113. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. 1988. 139149. prof. Abrudan. pp. prof. 820) . 115. pp. Sibiu. dr. MA 3/1987. Abrudan. Abrudan. lect. 562567. Abrudan. 125. pr. Abrudan. articol în Teologie. dr. 123. 310. ST 78/1985. Dumitru. pp. Dumitru. prof. prof. dr. 1014. dr. Dumitru. Dumitru. Biblie şi Teologie. pp.6 106. Sibiu. Dumitru. puritate. prof. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. dr. 1998. frumuseţe. dr. puritate. Dumitru. prof. pr. pr. pp. 111. RT 2/1992. Abrudan. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Înalt Prea Sfinţitului dr. dr. 3952. 120. pp. poezie”. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. pr. Mitropolitul Ardealului. pp. 110. 130143. 186194. Dumitru. pr. viaţă bisericească. prof. 114. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 1997. dr. prof. 117. pp. Dumitru. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. Abrudan. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. pr. pp. pp. pr. în vol. O 3/1975.

Cernăuţi. Alexa. nr. 1940. 452 p. 149. Dumitru. Ed. Bucureşti. arh. Ioan. „Psalmul 50”. Arhidiecezană. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. Vasile. Sibiu. . pr. Abrudan. pr. ST 56/1989. (l. prot. PF Părinte Iustin. 5362. 53/1966. 135. (trad. D. pr. 137. dr. Cântarea cântărilor. 5880. dr. (colecţia Popasuri duhovniceşti. Dumitru. MB 79/1967. pr. 60 p. 1985. 43 p. Ailincăi. Ed. „Casa de lângă mare Jope. Abrudan. 102117. 236249. EIBMBOR. Abrudan. pp. O 3/1974. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. 17) 141. 128. 8 planşe. drd. 16 p. 368372. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. BOR 910/1988. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. Dumitru. MB 56/1990. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. pp. Curţii regale. MMS 12/1982. 1905. drd. Dumitru.. Ilie Gh. pr. Agouridis. B. Aleuţă. 428 p. 1937. Alexandrescu. pp. Abrudan. prof. pp. pp. Bucureşti. pp. 1977. Abrudan. pr. „Fiul Omului”.. (licenţă) 147. din lb. 144. prof. pr. prof. pr. 550560. Abrudan. 8498. econom Ioan. MB 12/1984. Ambrozie al Milanului. Savas. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”.. (licenţă) 148. Clemenţa. prof. D. Alexandru. „Biblia lui Şerban tricentenară”. Anastasiu. Alexe. 1902. trad. MA 6/1989. (popularizare) 138. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. Ioan. 135136. pr. pp. pp. (date geografice şi istorice) 142. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. prof. Ioan. Nicolae Neaga. ed. 13) 140. A. Bucureşti. 145. pp. diac. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. Bartolomeu Valeriu. prof. GB 6/1988. a IIa. Andreescu. 712. dr. pr. prof. pp. Corniţescu. 689700. Abrudan. MA 5/1986. de Ion V. pr. Sibiu. seminar. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. Ioan. monument de limbă teologică şi literară românească”. + XXXII planşe. Anania. 1527. Agurides. pp. după învăţătura Noului Testament”. 2632. EIBMBOR. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Bucureşti. 1994. „Religia evreilor: Iudaismul”. prof. 129. Credinţa ortodoxă. dr. conf. Achimescu. 22)”. Dumitru. drd. 136. pp. Cezareea. prof. nr. 91 p. Constantin. 7486. prof. Emilian. Apocalipsa lui Ioan. 134.. 1128. dr. Bucureşti. Paris. note şi comentarii de Ioan Alexandru. pp. D. pr. (colecţia Popasuri duhovniceşti. pr. tipărit cu binecuvântarea. Ioan. greacă de Coman. Andreicuţ. pr. Arhidiecezană. 1997. Alexandru. Dumitru. GB 78/1962. 45 p. Tipogr. 133. Arimateea”. ST 2/1990. 1938. pp. Ştiiţifică şi enciclopedică. Tipogr. „Biblia lui Şerban. de pr. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. Andreicuţ. trad. Ştefan. pp. Tipogr. RT 56/1935. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”.7 126. Nicolae. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare.”. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Dumitru. 720. 127. pr. pp. doctorat) 139. prof. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Ed. din ebraică. Studiu archeologicistoric. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. Bizantină. 131. pp. 132. 352 p. Ed. trad. pr. 3034. 141155. Savvas. 467472. BOR 12/1982. MA 5/1986. 146. Alexandrescu. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. 130. pp. 133 p. MB 79/1975.

N. Leon. „Maria Rădulescu. p. Problematica socială a sec. „Profetul Daniel despre Hristos. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. 152. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. 1934. dr. Arion. 165. dr. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. B. Ed. Cernăuţi. Calistrat. Buzău. pp. Arion. ST 78/1966. Orthodoxos Kypseli. Fondului bisericesc român din Bucovina. viaţă bisericească. pr. pr. 169.. MO 12/1999. Ed. 774. 1933.. Limes. Leon. prof. 53 VIII. 470488. 339341. MO 1012/1977.. p. „Noul Testament bulgar de la 1828”. Tipogr. Leon.. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. Anghelescu. Arion. Şt. „Câteva probleme de istoria religiilor. 1941). editat sub egida „Universitatea din Oradea. 15 p. pp. 877879. pp. «Oastea Domnului». Anghelache. Sibiu. Cluj. pr. lei 66”. 172. Leon Gh. 1922. Nicolae Neaga. reliefate în Sf. 164. Tipogr. magistrand Leon Gh. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. clasele superioare. (ed. 56 p. Limes. 157. pp. trad. Arion. 2428. 530 p. engleză de Rus. 154. Arhidiecezană. ST 78/1965. Tipogr. Priviri asupra profetului Ioil. 171. 9499. Arion.”. pp. ştiinţific şi biblic. 173. (1939. 1997. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. istorie. lect. 402418. 1998. 228 p. divinitatea şi umanitatea. de pr. Oradea. Arion. pp. Radu. 158. 11”. RT 56/1933. şi legătoria Dumitru Bălănescu. Leon Gh. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. dr. a IIa) 167. B(elea). Iisus Hristos. a IIa) 168. „Preot dr. Tipogr. Bucureşti. Bucureşti. biblică) . p. O. vol. 104128.8 150. pr. conf. Psaltirea pe scurt. Comentarii la Matei. Gheorghe Secaş. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”.. Athanase (?). din lb. 5067. Arseniev. Arion. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi.. 250 p. II.. conf. Ed. ST 910/1965.. (licenţă) 153. 155.. pentru şcoalele primare. Angelescu. Iaşi. 161. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. MB 1012/1995. N. pp. 156. Teodor L. IV în lumina Sfintei Scripturi. ST 3/1987. 30 p. ST 56/1990.. Regală. Anghelescu. pr. dr. MO 16/1998. dr. conf.. pr. pr. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. Gheorghe. 1999. traducere şi comentariu. drd. B. „Inspiraţia şi autenticitatea. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. GB 34/1960. 1933. Academiei”. 166. Leon. Ed. pp. 239. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. mitropolit primat. magistrand Leon Gh. dr... mitropolit primat. Andrievici. 15 p. dr. 1909. pp. pp. „Concepţia paulină despre Biserică. C ?. 159. pp. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. Orthodoxos Kypseli. pp. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”.”. 170. drd.. 1999. 1975. N. 300 p. Bucureşti. 1906. Paraschiv. 4561. Facultatea de Teologie Ortodoxă”.”. Gheorghe. Athanase. vol. 146 p. (introd. (78 ilustraţii) 151. Toma Gherasimescu. pr. „pr. Leon. prof. Arion. Comentarii la Matei. pp. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. Ed. Thessalonic. pr. 31 p. dr. Samuil şi Coca. de dr. Ed. Arion. C. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. Baba. ST 12/1967.. (ed. 260 p. 242.. Cluj.. Scriptură”. 184 p. B(ucevschi). Psaltirea pe scurt. Thessalonic. Remus. Sibiu. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 523541. 1997. 4247. Nicolae Macsim. Bucureşti. 1959. 99 p. pr. 1933. pr. 306323. I. 162. 1940. (doctorat) 163. articol în Teologie. B(elea). vol. Introducere. RT 56/1933. 160. Leon Gh. Arion. „Ce este Biblia?. BOR ?/1934.

pp. RT 912/1915. 190. arhiep. „Le monde ancien grec et la Bible. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. 570578. Baconsky. prof. 194. pp. Ed. prof. pr. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”.9 174. 111”. pînă la anul 3600 după Creaţie. creştină şi musulmană”. Sf. prof. Nicolae (sau Redacţia RT?). «Studies in The Bible and Early christianity». RT 56/1914. 196. MMS 12/1978. dr. Ioan. «Bible de tous les temps». Gheorghe. Oradea. drd. Sibiu. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. Bălana. Băbuţ. Gh. Teodor. 1992. Studiu extras din Revista Teologică. Bălan. 186. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pr. Gh. RT 12/1914. Teodor... Bălan. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. anul I de la Creaţie. Ed. 9799. MO 12/1974. 268 p. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 3544. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. 409415. din latină). 1914. Gh. Teodor. dr. pp. pr. 1912. Nicolae.. Nicolae. Băbuţ. Bălana. Un congres biblic românesc. 421426. 192. 1991. pp. Apostolul lui Iisus Hristos. „O istorisire veche despre potop”. Teodor. Arhidiecezană. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. O 1/1988. „Esenienii date în legătură cu istoria. 30 p. I. pp. (extras din RT) 193. dr. MB 79/1994.. În chestia „Micii Biblii”. Bălan. 333 p. pp. Cezareei Capadociei. p. „Profeţi vechi. 138143. pr. 172. pr. 189. pr. 2535. Tipogr. Bălan. 180. Tâlcuire la Apocalips. pp. pp. Tipogr. Bălana.”. MO 12/1975. Studiu istoric şi comentar”. Sibiu. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. 176. pp. Bălan. cap. 1984. 57 p. Nicolae. Nicolae. 32 p. cap. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. Pavel. col. (colecţia Ortodoxia românească. pp. pr. Arhidiecezană. Bălan. pr. pr. diac. RT 2 (pp. Bălana. dr. 202212. 185. Teodor. 3647. Bălan. Andrei. Comentariu. transcrisă din chirilică de diac. 197. ST 6/1987. Sf. diac. Tablou biografic după Konrad Kirch. 422 p. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. vol. pp. Comentariu”. Bălan. 195. 510”. Bălan. 137146. cap. prof. V. II. 181. Pelerinul român. MO 78/1974. prof. . 183. MO 56/1974. Gheorghe. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. 5970. Nicolae. (două comentarii: 1. Un congres biblic românesc. Bakonsky. Ambrozie al Milanului. 188. 4445. 191. „În chestia Micii Biblii”. Alexandru”. 187. Gh. învăţătura şi viaţa lor. Bălana. mitropolit Nicolae. 178. Badea. pp. drd. pr. Ed. 600609. pp.. 121128. 1986. 45 (138145) / 1912. pp.. 184. sous la direction de Claude Mondésert. Tipogr. 1931. 4357. dr. Nicolae. 9. Baba. Arhidiecezană. Gh. MB 5/1988. I. col.) 179. MB 46/1993. pp. 182. Pelerinul român. Nicolae. 3641. Sibiu. N. Baba. RT 11/1908. Gh. 32 p. Traducere din limba ebraică. 1912. Baba. B.. MO 3-4/1975. Baba. RT 2022/1913. dr. 292 p. MB 78/1990.”. pr. 7. 175. „Un congres biblic românesc”. Sibiu. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. Bălan. „John Anthony McGuckin. Gh. Beauchesne. 177. note şi comentarii de I. 3 (7383). pr. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Studiu introductiv. „«Cântarea Cântărilor». 4150). The Edwin Mellen Press. dr. pp. Paris. Oradea. Comentariu.

„Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Tipogr. MB 1112/1984. legătoria Matei Basarab. Aurelia. (fiul risipitor. 213. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. pp. Istorioare biblice II. Bucureşti. dr. dr. Balca. 214. 1993. BOR 34/1969.. 181184. dr. 202. BălanMihailovici. (ed.. 973953. 31 p. prot. iconom D. Tipogr. Epistola I”. (ed. Gh. Bălana. a VIIIa) 220. dr. P. 1522. prof. Patima Mântuitorului văzută de un medic. Balca. 215. 64 p. 66 p. 1827. O 2/1991. Barber. Bălana. pr. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. Nicolae. 1924. Caransebeş. Petru. Bănescu. 472 p. pr. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. Bucureşti. „Noul Testament. dr. Barbu. pp. Bănescu. dr. pp. pp. 212. ST 12/1970. Aurelia. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). Balcă. MB 1/1988. 1908. Diecezană. din lb. pp. MO 1112/1973. prot. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Ştiinţifică. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. 217. Tipogr. Bălana. bibliei lui G. prof. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. 110128. pp. 162167. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. pp. dr. Nicolae. prof. 206. 211. Bănescu. Bucureşti. pp. 216. magistrand Ghe. pp. Balca. 479495. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15... GB 3/1957. Ed. 272290. prot.. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. tânărul bogat. diac. pr. 330334. Diecezană. MO 910/1973. 368385. Bizerea. Istorioare biblice II. Nicolae. pr. 1523. prot. diac. prof. diac. (ed. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. ST 56/1957. 201. MB 1012/1994. Tipogr. Arad. Petru. pp. franceză de Popa.. 204. MB 12/1985. pp. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. 67 p. dr. Carte de religiune pentru şcolile primare. 615. 412421. Bănescu. 116 p. Marcu. pp. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. Bălana. pr. Nicolae. Ion. N. 1922. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. EIBMBOR. versiune revizuită. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I).. Ed. diac. pr. Karánsebes. pp. Marcu.. 1625. trad. 210. pp. Marcu. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. dr. 199. Mainz 14521455) 205. prot. P. 200.10 198. 1321. „Exegeza lingvistică. N. 3959. BălanMihailovici. I de seminar. Istorioare biblice II. Gh. (prez. Bănescu. P. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. (popularizare) 219. prof. 1943. I normală de băieţi şi fete şi cl. diac. a XXa) 222. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. Arad. pr. Marcu. Barbu. dr. Barbu. 207. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). Marcu. Eutihie. 3558)”. Banu. Barbu. N. prof. 209. Tipogr. 757761. pp.”. MB 2/1987. etc) 208. 1927. pp. Bănescu. Epistola I”. N. 1994. Petru. ST 13/1995. dr. „Tineri din Evanghelie”. Diecezană ortodoxă română. prot. Diecezană grecocatolică română. a IIa) . Bănescu. 1930. ST 78/1957. dr. GB 89/1956. (ed. MB 2/1989. GB 34/1970. Profeţii biblici vorbind filosofiei. „Toma”. pp. Balca.? Bartolomeu Anania. redactată şi comentată de pr.. pp. prof. Marcu. 208 p. Marcu. Carte de religiune pentru şcolile primare. magistrand Ghe.. MB 1/1987. Bănescu. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. 679691.. pr. Bucovina.

231. „Agricultura la ebrei”. BOR 6/XXXII. 234. BOR 6/XXXI. PS arh. BOR 12/XXXII. PS arh. Tipogr. dr. Iacob”. pp. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 249. 232. pp. Ieremia. Apostol Pavel. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. „Profeţiile lui Amos”. „Macabeii”. Callistrat. Callistrat. Diecezană. 244. Bărlădeanu. 235. 1528. PS arhiereu Callistrat. 652662. Bârlădeanu. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu. MB 46/1993. Ioan Teologul”. pp. Callistrat. pp. Ioan. 10581063. 12481252. Bărlădeanu. „Personalitatea Sf. BOR 7/XXXI. Bârlădeanu. 229. PS arh. PS arh. BOR 8/XXXI. 10431046. 237. Bârlădeanu. pr. BOR 1/XXXII. Bârlădenu. BOR 11/1906. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. Scriptură”. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Callistrat. Bârlădeanu. PS arh. 243. pp. Bârlădeanu. PS arh. BOR 8/XXXII. Callistrat. 245. 13271340. 226. 903914. Ap. Callistrat. pp. 63 p. PS arh. 241. Bărlădeanu. Bărlădeanu. 251. Pavel către ebrei”. Callistrat. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. PS arhiereu Callistrat. 12211232. 224. 913919. pp. pp. PS arh. Caransebeş. PS arhiereu Callistrat. „Numirile date profeţilor în Sf. pp. pp. pp. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. „Cântarea Cântărilor”. PS arh. Bârlădeanu. pp. pp. Callistrat. BOR 12/1902. 3142. „Epistola sobornicească a Sf. Bârlănescu. PS arhiereu Callistrat. 240. PS arhiereu Callistrat. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. pp. BOR 3/XXXI. Bârlădeanu. 86102. BOR 7/XXXII. 230. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. 6679. 1688) 225. Apostol Pavel”. PS arh. 442451. PS arh. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. pp. Scripturi”. 305311. 12011211. 726740. BOR 1/1906.11 223. ST 5/1988. PS arh. BOR 6 (pp. Callistrat. BOR 11/1905. pp. 614622. prof. „Caracterul ebreilor”. PS arh. 10091021. 238. 239. „Apocalipsul Sf. 14141421. pp. PS arh. Callistrat. Callistrat. Bârlădeanu. 476489) şi 7 (721732) /1906. 140152. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. PS arh. 228. BOR 9/1905. Callistrat. pr. Bârlădeanu. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. pp. 252. 248. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. pp. „Profeţiile lui Ioil”. BOR 2/XXXII. P. Bârlădeanu. BOR 10/XXXII. BarbuBucur. „Cântarea Cântărilor”. Bârlădeanu. 13211332. Bârlădeanu. „Profeţiile lui Ioil”. Bârlădeanu. Callistrat. „Macabeii”. Bizerea. BOR 10 (pp. Bârlădeanu. 11561162. P. BOR 12/1905. pr. pp. 7081. „Iisus şi samarineanca”. 246. BOR 9/XXXI. 194199. Bârlădeanu.. 233. Sebastian. „Macabeii”. pp. 227. PS arhiereu Callistrat. Barbu. Ap.. BOR 11/XXXII. BOR 1/1905. BOR 9/XXXII. . pp. Bârlădeanu. PS arh. BOR 2/1906. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. pp. „Profeţii Isaia. I a şcoalelor secundare. BOR 3/XXXII. Bârlădeanu. pp. 242. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. pp. BOR 4/XXXI. BOR 5/XXXII. pp. „Divinitatea Epistolei Sf. 236. pp. 1931. „Messia”. Carte de religiune pentru cl. PS arhiereu Calistrat. Callistrat. 247. 315326. Bârlădeanu. 250. „Legumele la ebrei”. 763775. Iezechiil şi Daniel”. 564573.

pp. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pr. O 2/1980. Mircea. pr. pp. pp. pr. pp. ST 34/1961. pp. Mircea. pp. 261. 202226. pp. Cuvântarea din Areopag”. Mircea. pr.. Basarab. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. 266. Basarab. 286300. MB 4/1987. Introducere. prof. pp. „Cartea profetului Amos. Mircea. Ion. 259. „Lucrarea predicatorială a Sf. 258. 269. Mircea. prof. I. extras din ST 510/1979) 263. 272. Episcopiei ortodoxe române. magistrand Mircea. dr. dr. 5159. MA 56/1983. Bucureşti. 44 p. C. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. Apostol Pavel în Atena. 93 p. Manual de religie pentru cl. BOR 13/1992. Mircea. prof. dr.”. 910918. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. MB 46/1979. 267. 260. Mircea. 6885. Mircea. Basarab. pr. 264. Mircea. EIBMO. 1980. Basarab. 268. Ideea de rugăciune şi jertfă”. Ed. magistrand Gheorghe. 257. 185 p. Neukirchener Verlag. Popasuri exegetice. Mihail. Probleme de ermineutică biblică”. Bucureşti. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. Introducere. horticultură. „Evanghelie şi cultură la români”. prof. Basarab. 552570. Bejgu. prof. dr. 276. pp. „Scriptură şi liturghie. Bejgu. 273. econ. Bejenariu. 410427. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. 90 p. Universul. Bucureşti. 270. 1940. 1927. pr. pr. 1936. pr. Mircea. ST 12/1957. 24)”. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. pp. 280296. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. Ed. Bucureşti. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. pr.12 253. Băzău. Basarab. . „Klaus Baltzer. (doctorat) 262. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. MB 79/1981. 220 p. Basarab. ST 12/1972. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pp. 1975. Ed. MB 79/1977. 221241. prof. pp. prof. pr. Ermineutica biblică. Basarab. MB 13/1979. Cartea românească. magistrand Gheorghe. Mircea. 277. Basarab. pr. Ed. Die biographie der propheten. prof. pr. Basarab. Mircea. pp. Basarab. Istoria sfântă. 627630. dr. „Psalmul LI (L). Ed. Oradea. Mircea. Basarab. 3142. 254. 1997. agricultură şi profesionale în genere. Bucureşti. pp. econ. O 4/1960. 1624. MA 79/1979. Huşi. prof. 1925. (doctorat. pp. pp. Ia a şcoalelor de viticultură. diac. Basarab. dr. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. magistrand Mircea. 255. ST 510/1979. 256. 51 p. pr. 397571. dr. 92 p. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. 343354. dr. MO 12/1999. (manual) 274. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. 5969. Panait. Bedreg. 275. pp. Panait. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. Basarab. pr. 271. 602618. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. pr. Mihail. ST 56/1957. 462484. Basarab. Cartea profetului Amos. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. 4956. traducere şi comentariu. Bejenariu. 265. pr. prof. proprie. pr. Mircea. diac. Universul. Cărţilor bisericeşti. 1928. Basarab. dr. magistrand Mircea. Tipogr. pr. dr. traducere şi comentar”. Basarab. dr. pp. Beldie. Bedreg. GB 910/1970. 158 p. ST 78/1961.

pr. I. pp. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. 54 p. 1940. Galaţi. Ed. pp. Beldie. Introducere. Beldie. George Jorică. Beldie. Cultura poporului. Poezia biblică. C. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. Beldie. biblică) 282. 287. I. „Genealogia Mântuitorului”. econ. I. 15 p... I. „Genealogia Mântuitorului”. econ. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. 1931. Galaţi. 300.. pr. Moldova. 15 p. (popularizare) 304. Beldie. dr. pr. I. econ. dr. C. dr. pp. Ed. „Ce spune Sf. Cărţilor bisericeşti. 734737. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. Ed. Popasuri exegetice. econ. I. Studiu istoricbiblic. 1937. 22 p. 1939. 296. Moldova. traducere şi comentar. prof. Cărţilor bisericeşti.. econ. 55 p. 124 p. I. econ. Tipogr. dr. Ed. 286298. Beldie. Galaţi. pr. Genealogia Mântuitorului. pr. C. 31 p.. prof. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. dr. Ed. 301311. I.R. econ.. Studiu de concordanţă biblică. 290. Beldie. prof. 298. Cărţilor bisericeşti. dr.R. Galaţi. pp. dr. Beldie. Beldie. Moldova. 288. 1923. Ed. 299. Beldie. 286. 292. Neculai Peiu.13 278. I. Tipogr.A. Bucureşti. econ. C. 1926... C. econ. 910915. (exegeză) 280. C. 1926. 1928.. Ed. Beldie. Beldie. (ist. BOR 6/1927. I. 15 p. C. (ist. Beldie. I. Chişinău. I. 61 p. 1926.. Epistola către Tit. 191. 30 p. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. Ed. Galaţi. C. econ. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. dr. Beldie. Ed. C. 15 p. Apostol Pavel despre a doua venire”. 47 p. Beldie. C. Beldie. pr. pp. dr. Galaţi. 1928. BOR 12/1927. Beldie. Beldie. C.. C. Tipogr. Lupaşcu. Moldova. pp. 1924. 31 p. 289. Galaţi. 46)”. pr. 66 p. Moldova S. Moldova. C. dr. (exegeză) 301. „Epistola către Galateni (cap. 54 p. I. Ed. 32 p. 306308) . I. I.. 1912. pp. Înaintemergătorul Domnului. pr. C. I. 1926.. 279. Bârlad.. 737743. 302.. C. Belea. Bucureşti. 48 p.. pr.. dr. 1939. I.. Text şi comentar. econ. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. (doctorat) 306. C. Galaţi. C. Beldie. BOR 13/1923.. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. I. C. I.. I. Ed. Beldie. Galaţi. Moldova S.. 43 p.. C. I. pr. „Epistola către Galateni”. „Genealogia Mântuitorului”.. pr. 267272. BOR 11/1923. Despre Biblie. Bucureşti. C. Beldie. C. 1929. Beldie. 987993. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. Tipogr. 291. Galaţi. Despre Biblie şi explicarea ei. Socec & comp. Minodora N. Bucureşti. I. pp. pp. 293.... Beldie. Beldie. C. 85 p. C. Moldova. I. pr. biblică) 283.. econ. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. I. pr.A. pr. p. C. Ed. „Familia în Antichitatea precreştină”. Moldova. RT 78/1944.. (exegeză) 281. 1928. Ed. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. prof. dr.. Bârlad. 303. Ed. Epistola către Galateni. BOR 56/1939. Studiu de concordanţă biblică. Moldova.. C. Beldie. (ist. C. Beldie. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. dr. 1931.. (are capitol Familia la iudei. (studiu lingvistic) 294. I. pr. Galaţi. BOR 4/1926. I. C. Ed. (popularizare) 305. 1928. Poziţiuni teologice. econ. (critica textului) 285. econ. biblică) 284. pr. C.. I. 295. De la Betleem la Betania. Galaţi. Beldie. Beldie. Imprimeria Chişinău. BOR 5/1926. 132 p. dr. 1931. BOR 12/1923. I. (conferinţă) 297. 1923. 338342.

MA 58/1957. protos. 504521. pr. Ed... I. pp. Nicodim. pr. 314. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. prof. pp. Ed. Belenki. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. MMS 1112/1958. Paulus und die moderne Seele). colecţia Cărţile Vieţii. colecţia «Cărţile vieţii». după A. Belu. 317. „Paulus und die moderne Seele”. „Păcatul original la Origen”. G. MA 1012/1982. 308. Berescu. nr. trad. 322. RT 1112/1935. Belea. RT 4/1932. Ed. M. Belu. Politică.. S. Apostoli d’a predica Evangheliul”. 248 p. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Munteanu. PS archiereu Callistrat. Belea. pr. trad. colecţia «Cărţile vieţii». 863871. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. dr. (după Anton Worlitscheck. Beleuţă. Ilie. 276283. „Heinrich Vogel. 99106. pp. Belea. „Teologia Decalogului”. 315. pp. 319. pp. 71. RT 11/1937. Minodora.”.”. Belu. pp. Belea. Bucureşti. Ed. 313. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. pr. 329. pp. Belu. ElenaMaria. N. Belea. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. 720722. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. 1945. Dumitru. prot. BOR 910/1987. 327. 310. 1905. 311. Aron. „Preot Teodor Ciceu. RT 1-2/1945. pp. prot. 177179. pp. RT 34/1936. colecţia «Cărţile Vieţii». Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Ed. Beleuţă. 226 p. Belea. pp. 318. L. 190 p. D. Worlitscheck. 312. RT 56/1944. Apostol Pavel”. 1982. G. 204 p. I. 326. Episcopiei ortodoxe române. Cluj. 325. catihet. pp. 320. RT 34/1945. pr. Episcopiei ortodoxe române.. Belu. Nicodim. 1943. ST 910/1955. Belu. PS archiereu Callistrat. Nicodim.. 321. Ed. pr. Munteanu. „Prof. prot. 141150. „Solomon”. MA 13/1967. 280281. Berlădeanu. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. 135146. 3144. I. Belea. dr. Berlădeanu. pp. RT 12/1943. Die Sünde im biblischen Verständnis.. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. Viaţa Sfântului Apostol Petru. MA 13/1966. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. pp. BOR 1112/1984.14 307. 555581. Berlădeanu. Belea. BOR 10/1904. dr. Cluj. 324. prof. prof. pp. 1942. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. dr. 732740. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. dr. Belu. prof. L. pp. Bindiu. 11331144. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. pp. Ed. „Prof. Minodora N. prot. dr. „Wolfgang E. Nicodim. BOR 8 (pp. pp. MA 12/1960. 122123. 133134. pp. Cluj. învăţător Ioan. Belea. RT 1/1944. D. 328.. Pax. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. eroul suferinţei”. 1944. „Prof. p.”. prot. dr. pr. 12. lumina cea mare”. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. Episcopiei ortodoxe române. Librăriei Ciurcu Brassó. pp. Episcopiei ortodoxe române. pp. 5962. rusă de Florescu. RT 1618/1915.”. BOR 7/1904. 330. pp. 246 p. 323. L. . „Hristos. D. Minodora. PS archiereu Callistrat. 436460. MA 3/1986. Belea. Munteanu. Nicodim. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. 331. pr. „Predica apostolică”. D. dr.. «Evangelische teologie». Heft 10/1959”. I. „Sf. D. Pavel. 71 p. 152154. prof. 316. Olivian. 776790. Cluj. Nicodim.. G. 424427. Auf den Spuren des Paulus. 100108. „Trimiterea Sf. Dumitru. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. 309. din lb. „Predica Sfîntului Apostol Petru”.

BolşacovGhimpu. Legislaţiunea lui Moisi. pr. 353. 1901. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. 336. Tipogr. 1988. Ed. de Danţiş. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane.”. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. „Hristologia după Epistola către Evrei”. Bogdaproste. 96109. (regiuni în grija judecătorilor. 177185. Tipogr. MMS 78/1979. Enciclopedică. GB 78/1974. A. Ursula şi Lenz. Bucureşti. pp. 699714. Bogatu. 89 p. Iris. pr. 361 p. 652671. Bocian.. ST 910/1969. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. 17871864. 455465. 345. Gheorghe.”. de a trad NT) 339. Bodogae. (concordanţă) . (cronologie) 352. GB 34/1972. 1933. Gabriela şi Spuhn. p. pr. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. 16. epoca lor. Dumitru I. EmanoilŞtefan. „Probleme de cronologie biblică veche”. Credinţa. pp. pp.. 100 p. Bîzgan. 232 p. (licenţă) 343. pp. Focşani. T. 1908.. (licenţă) 350. A. Gheorghe. pp. Diecezană. Gheorghe. 20). MB 1/1989. Bodogae. 349373. Cele patru Evanghelii. Boiu. A.. 208 p.S. 1905. pp. 348. 104117. pp. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. diac. MB 1012/1973. 908 p. 307316. ST 12/1971. Gheorghe. III (cap. 8595. Martin. 133135. MO 5-6/1972. Blaga. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. pp. 4 28. Bukarestertagblatt. Meditaţii evanghelice. O 2/1966. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. A. prof. Partea I. 351. 246252. Ed. 335. Cernăuţi. 1996. 349. Bucureşti. A. BolşacovGhimpu. 10881099. ST 12/1972. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. vol. A. 347 p. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada.. BolşacovGhimpu. 907921. Ed. Vasile. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Bogdan. XV + 431 p. P. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. A. Bucureşti. pp. Niculescu & co. Boşcu. RT 34/1935. prof. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. Climent. 1905. 338. Bodogae. Diaconescu. în colaborare cu Kraut. Glasul Bucovinei. pp. T. Emanoil Şt. pp. (efortul sârbului Vuk Karagici. 55 p. Bogdaproste. Petru. Bizerea. drd. S. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Gheorghe. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. Minerva. BolşacovGhimpu. A. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”.15 332. GB 912/1976. 51. Bogdaproste. drd. Bogatu.. M. 344. Bucureşti. Gh. Teodor. Bogatu. Universalitatea potopului. drd. Tipogr. Bogdaproste. Bontea. icon. autorului. Herta. Vasile Gheorghiu. GB 1112/1971... judecătorii noi. (licenţă) 342. 1903. Gheorghe. 340. Universalitatea potopului.. (licenţă) 341. prot. 346. Iosif. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. prot. 347. 636647. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. pp. Preparaţiuni. Ed. drd. trad. pp. Emilian. 89 p. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. dr. 337. Tipogr. 334. RT 12/1934. Munca. episcopul Alba Iuliei. „Dr.. Arhiep. Ed. Ed. 1983. ST 12/1970. Cheia Noului Testament. A. 1903. pp. Bodale. Bogdaproste. dr. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Bucureşti.

Les Grandes Etudes Historiques. 427437.. Ion. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. + 2 hărţi color) 361. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. pp. 56 p. Oiaga. dr. HansWerner Bartsch. diac. ebraică. 463466. Ene. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. magistrand Vasile. O 2/1973. în Evangelisches Pfarrerblatt. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. a XVIa. Bria. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Fayard. + 2 hărţi color) 360. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. 384405. ST 12/1954. 132149. (prezentare a broşurii adunării. Biblia în Filocalie. pp. Ion. Botoşăneanu. (unitatea Sf. (mărturia şi mesajul propovăduirii. BOR 2/1913. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». 1968)”.. Ed. D. O 3/1967. prof. Boroianu. iul. 1977. Vasile. pp. date geografice) 363. asist. Consideraţii generale”. 1914. G. Trinitas. prof. G. pr. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. pr. Vasile. „Sensul activ al speranţei creştine”. Boroianu. pp. (d. diac. Bucureşti. (ed. A.16 355.. şi Oiaga. Bria. S. asist. 880 p. 1995. 783788. Ia secundară. ST 78/1961. 356. Botez. „Dr. dr. 367. prof. RT 4/1998. ST 56/1970. 61101. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. Iaşi. dr. a IIa secundară11. Iaşi. Jesus en son temps. D. Ion. MO 46/1978. cu T. pr. 1995. 368... MMS 1/1931. παραδοσις) 370. lect. diac. care se numea Emaus…”. G. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Putând fi adaptată şi la cl. pp. 365. 372. pp. prof. Al. pp. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. Ilie D. a Va. 777787. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. pr. Bria.. forme de predică) 373. libertate în NT) . bibl. 133 p. 364. Ion. Theodosie. episcop Calinic. 115 p. Vasile. Al. pp. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. Bucevschi. dr. (ed. 1738.. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. a IVa. 104 p. Manual pentru cl. Vasile. Explicarea Evangheliilor. prof. Boroianu. Botoşăneanu. pp. 358. Paris. „Slujirea Cuvântului”. Boroianu. MMS 12/1962. BOR 78/1965. Bria. 448453. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 366. pr. 398 p. prof. Bucureşti. pp. Socecu. pp.) 359. Ia secundară de băieţi şi de fete. Socecu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Socec & comp. pp.”. GB 56/1959. II. Oiaga. 5058.. prof. prof. I. Brătan. O 12/1995. 302 p.. A. Biblia în Filocalie. D. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. din lb. Borca. Leipzig. Ed. „«Iată. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. 1927. Ed. 374. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. (teol. prof. 1905. Boroianu. (ed. „Eshatologia sau lumea viitoare”. Bria. 121 p. Bria. vol. Ed. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 218252. vol. 357. Bucureşti. Branişte. (episodul de la Emaus. 461470.. Atelierele grafice I. dr. O. conf. Vasile. 1904. 712. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Ed. „Cântarea Cântărilor. Librăriei Socec & co. trad. 7274. pp. „…un sat. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Heft 6/1961”. D. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. V. 7394. diac. Bria. Ion. Trinitas.)”. Atelierele grafice I. Bucureşti. pp. V. G. prof. Ia secundară de băieţi şi de fete. GB 78/1969. episcop Calinic. (date şi texte scripturistice) 375. Bonteanu. pr. Ion. dr. pp. GB 12/1972.. Oiaga. Bucureşti. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. + o hartă color) 362. Botez.

pp. pp. Bucevschi. Bucevschi. Buga. pp. „Bunătatea divină”. «Intimität im Neuen Testament». Bucevschi. pp. 311315. Ioan. „Patimile şi Învierea Domnului”. 377. prof. 513523. 398. ST 4/1986. pp. Bucevschi. „Viaţă şi moarte în Hristos. Orest.. de Leopold Lentner”. 378. 5162. diac. pp. drd. prof. „John Kilgallen. pr. O. pr. .”. pp. pp. O.. 1964. 729736. pr. Bude. pp. 391. 2639. Ioan. diac. 129140. diac.. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. prof. MB 79/1994. ST 78/1956. 3042. ST 34/1978. Bude. 396. 521522. 258262. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. O. 3243. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. după învăţătura biblică neotestamentară”. Dr. MB 79/1997. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. „Biblia gotică şi fragmentele ei. Epistola a IIa către Corinteni 5. pp. drd. de Prof. Bude. 379. Bucevschi. diac. prof. Ioan.. drd. 197203. drd. ST 34/1978. Ioan. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. Bucevschi. O 1/1966. (cu bibliografie) 383. 386. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). 137-151. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 399. drd. Bude. pr. MB 2/1988. drd. diac. pr. 394. 18 p. (Concilium 1/1979)”. pr. pp.17 376. 7882. 385. «Dialog unterwegs». O. (dovezi scripturistice) 384. 7386. „Dr. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. Bucevschi. O. GB 34/1956. Ioan. pp. GB 34/1967. 242243. Orest. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. 392. Ioan. 1430. Ioan.. pp. 4862. Die Bibel und das 2. 400. pp. Bude. 140 p. „Mântuitorul despre sine”. Orest. prof. diac. 525535. 110”. pp. Ioan. O 3/1975. C 1911 (pp. 388. Buga. pp. (atit. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. 393. de pace a lui Iisus) 387. pp. Bucevschi. 389. pp. pr. MB 46/1989. vatikanische Konzil. GB 6/1987. ST 3/1989. (Biserica şi Israelul contemporan. 140142. Bude. Bude. 150152. Oscar Cullmann. ST 910/1975. prof. Bucevschi. „Antropologia Vechiului Testament”. MB 1/1989. pr. Bude. Ap. pp. diac. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. pp. pr. 397. Buga.”. 381. 4560. O 2/1980. 388389. 1964. Bude. noul popor ales. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. Ioan. pp. Göttingen. Ioan. parohul Ioan. 395. pp. Bude. MMS 34/1966. MMS 910/1970. pp. prof. prof. Buga. pp. grupări religioase. Orest.. popor ales în VT. „Romano Guardini. 380. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. 231242. Ioan. August Strobel. 6678. pr. Ioan. MO 3-4/1960. Bucevschi. pr. 366371). „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». Ioan. drd. 251256. MB 46/1994. O. 403421. în col. MB 1/1988. Ioan. GB 56/1975. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. MMS 78/1973. Biserica) 390. Bucevschi. 193204. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). Pavel”. 578579. pr. Freiburg. pr.

pr. Mihail. Burcuş. Mihail. C. manual pt. Burcuş. Burcuş. 417. drd. pr. (licenţă) 416. 419. drd. Universala. 420. BOR 56/1979. Bulacu. 7780. ST 910/1966. 211 p. Ion C. 418. Ştefan. 405. pp. Cartea românească. drd. Scripturi”. Ed. Al. Nic. pr. drd. Teodor M. pr. Bucureşti. 1934”. pp. Christologie du Nouveau Testament. pp. 7382. 411. pr. prof. C. N. 1966”. Burtan. dr.. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». 422. pp. pr. Bucureşti. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. îndemnul Sf. C(olan). pr. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. vermehrte Auflage. 173195. 518527. Văcărescu. Buzescu. Partea I. 1947. GB 78/1964. şi Popovici. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Buzescu. Cartea românească. diac.. 216230. cl. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Ion. O 2/1977. Mihail. GB 910/1979. Gheorghe. 492503. drd. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. 666673. Ed. pp. 966982. Ed. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. „Cartea Rut”. 852855. drd. „Prof. Bulacu. Nic. Delachaux et Niestlé. 1931. 575583. dr.. Bunea. Nicolae. pr. diac. pp. 345364. 100 p. Teodor. Biblische Arhaeologie 2. RT 910/1934. „Sfântul Ioan Botezătorul. Herder. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. 717724. Bulacu. Gheorghe. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. Oradea. (predică) 423. Buzescu. 744767. 352353. pr. 100 p. 62 p. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. O 4/1975. pp. prof. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. Ion. Mihail. 415. 434449. manual pt. Ed. C. 408. 1929. Buzescu. prof. pp. Teodor M. ST 910/1973. 424. pp. pr. IIIe ed. I de gimnaziu. 1931. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. Bucureşti. Omilia exegetică biblică. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. MB 79/1965. şi Popovici. Sofia. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse).. Bulacu. 1968. ST 910/1974. Burilescu. Mihail. 649653. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. Nicolae C.”. oct. 407. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. Mihail. Al. pp. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. prof. MA 13/1974. prof.. Bulacu. I de gimnaziu. pp. prof. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. Buga. Burcuş. ST 78/1966. 14) 413. pr. . 173188. pp. Bunea. 409. Tipogr. pp. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. pr. Bucureşti. ST 78/1967. 300 p. pr. prof. prof. pp. 412. Buzescu. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. Teodor. 283 p. sem. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Freiburg im Breisgau. Bulacu. 421. Buzescu. 403. C. Bucureşti. Burtan. pp. Văcărescu.. cl. ST 34/1967. 725735. pp. pr. Ed. N. pp. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu.. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. MA 1112/1971. Ed. Edmund Kalt. (l. Teodor. 404. GB 34/1976. pp. Ion. 98 p. 414. O 1/1983. pr. 1905. autorului. ST 34/1978.18 401. 402. Neuchâtel. 410. dr. Ion C. 1946. „Oscar Cullmann. pr. prof. N(icolae). dr.. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. Burcuş.

142148. RT 1-2/1935. Dumitru. „Ion V. Dumitru. 1940. 11)”. (manual) Călugăr. (posibil Bârlădeanu?) C. dr. 137139. Atena. 2 p. pp. (manual) Călugăr. Sibiu. 442. (posibil Bârlădeanu?) C.R. RT 1112/1934. Caloianu. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. 446. acad. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. 64 p. 312). Virgil. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. pp. pp. Dumitru. Călugăr. (Matei 5. Cândea. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. 429. pr. 12481252. Călugăr. pr. pp. pp. 1943. 447. D(umitru). Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. 441. (seria Didactică. Tipogr. Bucuresci. extras din rev. prof. Sibiu. Tipogr. Apostol Pavel”.S. protop. Sibiu. dr. RT 12/1935. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. 1940. 104 p. 66 p. Arhidiecezană. Bucureşti. 1934.. RT 12/1934. prof. Vellas. 434435. GB 12/1974... Olimp N. „Ion V. 431.. 443. 1970. pp. no. Addis Abeba. „Evanghelia în cultura românească”.. D(umitru). pp. I de băieţi şi de fete. 322323. pp. 36 p. 437. 438. 430. Dumitru. 1941. Dumitru. Călugăr. 70 p. 1940. 5657.. „Conf. 1932”. pr. 427. pr. „Macabeii”. „Preot Gr. 432. 439. Sibiu. pr. de arte grafice «Speranţa»”. pp. A doua carte de religie. Tipogr. Popescu. A cincea carte de religie2. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. ed. 428. 426. prof. 1940. 45 p. R. Sp. Gutenberg. Academiei R. A patra carte de religie.”. Cărţilor bisericeşti”. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. Viorel. Tipogr. 14141421. dr. Callist Botoşăneanu.. pr. Fericiţi sunt. 184 p. 1926. drd. Georgescu. BOR 12/1909. Vasile M. Bucureşti. 436. arhiereu prof. (manual) Cândea. ST 12/1997. A şasea carte de religie. prof. 131132. pp. Tipogr. pr. Dumitru. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. Arhidiecezană. Arhidiecezană. Dumitru. Tipogr. pr. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. A treia carte de religie. Popescu. Roman. 1948. BOR 10/1909. 10)”. Simeon. 1940.. 132133. . BOR 11/1909. MA 13/1961. D(umitru). pr. Viorel. 63 p. Sibiu. (manual) Călugăr. Ed. 444. 78 p. Διαθηκης. Tipogr. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. 1934. Întâia carte de religie. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. Bucureşti. Arhidiecezană.19 425. pp. Arhidiecezană. Tipogr. prof. MA 13/1961. 434. Georgescu. Călugăr.. Arhidiecezană. Cândea. 11561162. Tipogr. 97106. 435.”. Atena. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 1927 ian. 68 p. 1. „Limba română”. Actualitatea profeţilor. al XVIIlea. 445. 433. 61 p. Tipogr. Spiridon. Cândea. Arhidiecezană. Instit. conform programei în vigóre pentru cl. „Macabeii (urmare din no. pr. 2. Virgil. (manual) Călugăr. Dumitru. 1996) Cândea. Cum să citim Sfânta Scriptură. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. C 1011/1926. Arhidiecezană. (manual) Călugăr. pr. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. ST 78/1951. Republica Democrată Germană”. 440. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. Etiopia. pr. 448. pp. 6372. Sibiu. 10) Călugăr. 226231. S(piridon). Sibiu. 1932. C. 1902. Copii din Biblie. Călugăr. pp. nr. ST 34/1975. Bucureşti. Sibiu. 1934. pp. „Macabeii (urmare din no. 2. Cândea. 462480.

pp. 5166. pp. 518 p. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. M. diac. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. diac. scopul final al omului”. diac. Mircea. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. „Vasile M. asist. nr. Cârstoiu. 171172. 5969. . A. 551 p. RT 78/1907. GB 58/1999. pp. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. pp. „Împărăţia cerurilor. 90107. Mircea. Candrea. 1916. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. prof. Justinian. Caraza. drd. Sacrificiile Vechiului Testament.20 449. 466. lect. II. „Mântuitorul Iisus Hristos. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. Textul şi glosarele. GB 12/1985. 472. „Melchisedec. Bucureşti. preotul rege din Salem. Cârstoiu. 463. Justinian. „Femeia la evreii vechi”. ST 34/1997. diac. pp. 9196. pp. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. 450. Cârstoiu. 465. MB 79/1991.. 467. I. I. Vellas. pp. 165176. MB 13/1958. pp. pp. O 4/1994. p.. 455. Candrea. Ioan. lect. pr. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. dr. Ap. asist. 453. Caraza. diac. pp. protos. dr. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. pp. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. 458. lect. 287296. Cata. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. ST 910/1956. Chialda. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. 1017. Ioan. Ioan. 3745. O 12/1998. 451. Mircea. „Botezul în lumina Sf. manual pentru institute teologice”. pp. trad. drd. Tipogr. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Romulus. pp. (non vidi) 452. MO 5-6/1955. diac. 289. Ioan. 125136. Ceremuhin. pp. 464. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. Chialda. Atelierele grafice Socec & co. diac. dr. după Evanghelia Sf. 603621. pp. 8/1957. 461. diac. pp. pp. pp. 456. Justinian. O 4/1983. 460. 324. 48)”.. I. Cândea. protos. lect. protos. Scripturi după mărturiile Sf. Pavel”. 104114. P. pp. Chialda. pp. Ioan. lect.. Introducere cu 11 planşe. Justinian. conf. Atelierele grafice Socec & co. Cârstoiu. Caraza. diac. modelul desăvârşirii creştine”. lect. pp. Cândea. Caraza. 471. 457. dr. ST 34/1997. O 23/1994. Cârstoiu. 352-356. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. asist. 459. Caraza. 470. ierom. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. „«Fiţi desăvârşiţi. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Chialda. 1823. 462. dr. S(piridon). 454. Cârstoiu. asist. „Studiul Vechiului Testament. Petru. ierom. 4553. O 34/1997. vol. 436437. de pr. 469. MMS 6/1987. Ioan. Ioan”. Justinian. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. Ion. Caransebeş. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. vol. protos. 589599. protos. diac. A. Pavel. 97123. lect. O 4/1988. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. ST 12/1955. O 1/1994. Diecezană.. 468. 1916. profesor la Universitatea din Atena. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. Cârstoiu. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Caraza. O 4/1991. conf. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. Bucureşti. ST 12/1998. 71152. Justinian. 106119. asist. Ioan. Cârstoiu. 1941. „Mântuitorul Hristos. 238 p. RT 1112/1936. drd.

pr. 485. Arheologia biblică. [Tipogr. pr. Chiricescu. Melhisedec. Ploiesci. pp. 542561. 496. Anul jubiliar al evreilor. pr. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. pr. traducerea de pr. MA 1012/1977. 479.. Tipogr. pr. Arhidiecezană. Diecezană. Diecezană. prof. Tipogr. 1919. F. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. prof. pr. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. 119-124. pp. pp. Tipogr. Mircea. Chialda. 2223. „Origen. Amusin. partea întâi. prof. pr. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». prof. Chira Maramureşanul. 494. Chialda. Ed. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. I. Chilea. Mircea. Sebastian. Mircea. Constantin. 1425. Chialda. 347350. conf. pp. Ctin. Bucureşti. GB 68/1983. Scrieri alese. Chialda. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. M. MO 78/1965. „I. Despre Psaltire. 477. 1965”. EIBMBOR. de arte grafice „Flacăra”. Manuscrisele de la Marea Moartă. Caransebeş. prof. 1915. BOR 34/1979. pr. carte de cult”. Chialda. 486. Petru. pr. pp. 26 p. Constantin. prof. 1929. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. dr. 1940. Isaia cap. (non vidi) 484. 480. 228253. Lumina. MO 1-2/1955. pr. frumuseţea. Mircea. pentru cl. Caransebeş. pp. pp. Neaga şi Zorica Laţcu. 493. „Sacrificiul mielului pascal”. pr. S. † Iustinian. prof. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. pr. Chialda. 709714. dr. Sebastian. 450456. Mircea. 483. Bodogae. prof. Chilea.. Ciauşanu. (popularizare) 495.. Gh. Chialda. Bucureşti. prof.21 473. dr. Chilea. 478. „Pruncia lui Isus”. 1941. Tipogr. Chiricescu. Petru Barbu. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. prof. Chirica. M. dr. Mircea. Ştiinţifică. Chirică. prof. prof. (licenţă) 492. pr. 1904. Constantin. Caransebeş]”. 21 p. pp. Ion A. pp. 489539. 190243. Cărţilor bisericeşti. prof. 489. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”.. 476. Caransebeş. O 2/1983. Diecezană. „Despre Psaltire. Bucureşti. T. ChiriacDimancea. Bucureşti. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. (non vidi) 474. Chilea. dr. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. N. 308309. 1981”. dr. pp. 755765. Mircea. pp. „Despre Psaltire: conţinutul. Tipogr. „«Şi a înviat a treia zi»”. 521 p. pr. Sebastian. 12911294. dr. Sebastian. 488. Ed. prof. Chiricescu. dr. 475. Chialda. D. 369380. „Studiul Noului Testament. pp. 645649. „Pr. Chiricescu. 132 p. Instit. Chialda. pp. Diecezană. O 4/1962. BOR 1/1915. Diecezană. 490. O 1/1972. „Paştile Domnului”. BOR 10/1903. 1946. Chilea. RT 1/1912. (extras din rev. cu cuvintele Sântei Scripturi. pp. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. Tipogr. preotulrege din Salem. BOR 34/1980. (la îndrumări pastorale) 487. pr. prof. 29 p. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. 102120. din 19411942.. pp. BOR 56/1981. Isus Cristos. Chialda. „EbedIahve. Chialda. Naţională. „Anul jubiliar al evreilor”. pp. Bucureşti. Scripturi)”. N. dr. (manual seminar) . a IIa secundară (băieţi şi fete). episcopvicar. Mircea. Sacrificiile Vechiului Testament. Caransebeş. prof. 57 + III p. 1943. 80 p. prof. 4055”. Altarul Banatului 16/1946) 482.. Mircea. GB 78/1964. prof. dr. pp. Tipogr. 6894. manual pentru institute teologice”. 491. prof.

517. (ed. Dumitru. „Tâlcuirea Psalmilor”. dr. (ed. Butnariu. Fântâna darurilor. dr. vol. a IIa) 504. greacă de Stăniloae. BOR 4/1931. dr. pp. 1937. Ed. Chiricuţă. 69 p. Evanghelia pentru timpul prezent. Oltenia. prof. (ed. Bucureşti. Gheorghe. trad. din lb. 503. (popularizare) 512. (ed. 406 p. MO 6/1989. Constantin. 3762. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 308322. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Chiricuţă. Chiricescu. 500. pr. Chiril al Alexandriei. Sf. prof. (din Sources chrétiennes. 131 p. Bucureşti. greacă de Stăniloae. Chiricescu. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. Antisemitism „creştin”?. greacă de Stăniloae. Chiril al Alexandriei. dr. pr. greacă de Stăniloae. Minerva. 131 p. Bucureşti. pr. Bucureşti. prof. 1923. MO 13/1990. Constantin. Ed. Chiril al Alexandriei. pp. . pp. din lb. Sf. 511. Constantin. Ed. Ed. MO 4/1984. pp. pp. Sf. dr. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. pr. (extras din BOR) 502. „Tâlcuirea Psalmilor”.22 497. prof. 120 p. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. (popularizare) 514. dr. prof. prof. 513. 516.. pr. Bucureşti. Chiricuţă. greacă de Stăniloae. Dumitru. 7988. a IIa secundară (băieţi şi fete). Chiricescu. 1903. ST 34/1993. pp. Chiril al Alexandriei. 134 p. Constantin.. 1915. prof. dr. Dumitru. Bucureşti. 144 p. Cărţilor bisericeşti. 135 p. 510. Dumitru. Cărţilor bisericeşti. manual pentru cl. trad. Naţională. Studiu criticoistoric”. 155204. Paris. Arheologia biblică. prof. din lb. MO 46/1991. Arheologia biblică. Sf. Chiricescu. Chiricuţă. prof. pr. Dumitru. Tiparul românesc. Ed. Constantin. pr. pr. Chiricescu. Bucureşti. trad.. Bucureşti. pr. Arheologia biblică. dr. a IIIa) 498. Chiricuţă. trad. Ed. pr. Sf. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. „Tâlcuirea Psalmilor”. 1911. Toma. dr. Bucureşti. Chiricuţă. „Tâlcuirea Psalmilor”. 23 p. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. trad. Constantin. Lucian. 1929. Bucureşti. Chiricescu. Dumitru. 1947. Les Editions du Cerf. 135 p. Petre. prof. 100122. 4566. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. 1919. pr. Institutul de arte grafice „Flacăra”. Chiricuţă. dr.. Bucureşti. din lb. pp. Chiril al Alexandriei. Petre. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Tipogr. 2 c). greacă de Stăniloae. Toma. MO 46/1990. a IVa) 499. Tipogr. 1926. Constantin. pp. 1935. MO 5/1989. prof. Bucureşti. Toma. trad. „Tâlcuirea Psalmilor”. Cassei şcoalelor. dr. 1910. Viaţa publică a Domnului nostru. Curţii regale. Arheologia biblică. 1903. pr. 7692. Chiril al Alexandriei. trad. pp. 519. 507. BOR 23/1931. 1964). Constantin. din lb. Studiu criticoistoric”. ?. Chiril al Alexandriei. 256 p. din lb. Toma. (ed. 506. 126139. 2).. a IIIa) 505. Sf. Toma P. 518. Ed. Sf. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. 97. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Chiricuţă. (non vidi) 508. pr. 1922.. Petre. Fântâna darurilor. dr. Chiricescu. Chiricuţă.. Bucureşti. pr. 515. dr. 252 p. Despre Psaltire. GB 3/1949. „Tâlcuirea Psalmilor”. 123198. 136 p. din lb. pp. 509. Fântâna darurilor. a IIa) 501. prof. 1245. Chiricescu. pr. Petre. greacă de Turcescu. Tipogr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. 21 p. pr. Bucureşti. dr. Ed. prof. 520..

Chiţescu. pp. GB 34/1978. greacă. din lb. 10421049. „Întreita ispitire a Domnului. Scrieri. pp. MB 79/1975. 261270. Chiţescu.) 528. EIBMBOR. dr. 1937. „Scriptură. pr. 540. N. trad. Lumina Moldovei. Lumina Moldovei. „Studiul Vechiului Testament”. introducere şi note de Stăniloae. Mihai V. Iaşi. 39) 522. şi teol.”. Tradiţie şi tradiţii”. 363423. pp.23 521. prof. Sibiu. 1975. Ed. pp. 1991. vol. Nicolae. (Paris. 539. Chiril al Alexandriei. EIBMBOR. Bucureşti. „Sabatino Moscati. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. al XVIIlea. pr. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. (colecţia PSB. dr. drd. 316 p.. GB 11/1958. Cimara. 283297. Dumitru. contesa Calomira de. Cărţilor bisericeşti. Chirilă. 535. BOR ?/1939. Dumitru. Psaltirea lui David. Partea a doua. Chiţescu. Bucureşti. Ioan. 6779. Ciobotea. Ciobanu. pp. Chiţescu. BOR 710/1937) 526. 486488. Olafire. prof. prof. MMS 56/1959. 533. prof. introducere şi note de Stăniloae. 226 + XII p. 524. TruroCornwall în Anglia. Nicolae. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. DanIlie. prof. Chiţescu. 92105. 542. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. contesa Calomira de. pp. Nicolae. MMS 89/1956. Nicolae. O 1/1958. Chiţescu. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. pp. pr. (filol. Tălmăcită după textul biblic. în vol. prof. 1922. greacă. Nicolae. Nicolae. pp. 295312. magistrand Mihai. O 34/1963. 33. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Chiţescu. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. Ciobanu. sfântul. Tălmăcită după textul biblic. Bucureşti. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Chirilă. pp. pr. Academiei RSR. Gh. Nicolae. BOR 12/1956. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Pavel în Atena”. Chiril al Alexandriei. din lb. în Credinţa Ortodoxă. prof. extras din „Limba română” 2/1972. 537. pr. pr. Ed. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. 525. Tipogr. Biblie şi Teologie. cu aplicare la viaţa creştinilor”. 1923 (în foaia de titlu 1922). 541. Vechi psalmi româneşti din sec. prof. Nicolae. Introducere şi comentar”. „Oscar Cullmann. 1937. La Tradition. 614 p. 532. 187 p. Partea întâia. Ap. 474477.. 3/1996 (anul I). O 2/1963. pp. „Justin Moisescu. Chiţescu. (dialog ortodoxanglican. Tipogr. 711 VII 1975) 534. 274288. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. drd. Chiţescu. Iaşi. 3537. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. pp. „Epistola către Filimon. Bucureşti. 529. sfântul. Tipogr. Activitatea Sf. Psaltirea lui David. BOR 910/1948. 464 p. 1953). Nicolae. 145154. Chivu. ?416. pp. 1992. (extras din rev. Mihai. dr.. pp. 16 p. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 508511. bibl. Ioan. Bucureşti. (doctorat) 527. prof. MO 13/1978. 32 p. «Cahiers théologiques» nr. pr. pr. Nicolae. 131143. MMS 56/1955. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. dr. 523. „Activitatea grafică”. (AlbaIulia). trad. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. prof. Chiţescu.”. Cimara. Scrieri. Vechile civilizaţii semite. Chiţescu. 55 p. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. pp. pp. 1997. pp. prof. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Ciobanu. Tipogr. Studiu exegeticcritic. 2740. 538. 531. col. .

. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. pr. (şi exegeza textelor) 550. Ciudin. prof. + 6 planşe la final) 555. BOR 12/1961. nr. prof. Maurice. dr. 546. 1937. teme) 558. Gazetei săteanului. Studiul Vechiului Testament. Dorohoiu. 549. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. din lb. 96103.. Ciudin. Ciprian. 192 p. Cojocaru. Al. GB 78/1964. Tipogr. 53 p. 1942. ST 78/1985. trad. Ioan. trad.a. Iaşi. pp. franceză de Slăvescu. dr. pr. (fericirile…) 559. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. Ed. 659663. pp. Ed. I. rep. Nicolae. „Predica de pe munte”. Lexic teologic. 1905. 565. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. pp. „Apostolia”. 482484. pr. (grota 7. Matei. 552. Manual pentru Seminariile teologice. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. C. Cioculescu. Ioan Evanghelistul”. Studiul Vechiului Testament. Michaela. X + 400 p. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. 355364. 420 p. Bucureşti. greacă de Pâslaru. pt. nr. Sibiu. 548. Cojocaru. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. RT 910 (pp. prof. N. drd. (introd. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. 245257. (colecţia Didactică. 433 p. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Ciudin. Alexandru I. Roma. Arhidiecezană. Psaltirea prorocului şi împăratului David. arhipresviter Calistrat. prof.. 557. f. 510521. Haralambie. (licenţă) 547. 1997. Ciosu. pr. N. 146148. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. Bucureşti. 1921. Ed. 360 p. Ciurea. Cocognac. ST 34/1985. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. Credinţa noastră. dr. Cartea românească. Cîrstoiu. dr. Apostol Pavel despre clasele sociale”. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. Matei. Haralambie. Instit. Bucureşti. pp. Studiu după textul ebraic şi LXX. „Concepţia Sf. Codreanu.24 543. 72 p. Ciudin. Coca. dr. pp. Librăria şi tipogr.. pr.. extras din „Bună Vestire”. Coca. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. I. George. 5. Progresul. GB 6/1987. Patriarhul BOR. RT 2/1907. pp. 556. Rm.. Redactată după textul original. Al. Şerban. pr. MMS 89/1956. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. Bercovici. Cîrstoiu. Ciurea. pr.. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. (fără imp. Platon. Vâlcea. Cîrstoiu. 5155. Humanitas. 198217. Sfântul. I. + 6 desene la final) 554. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. de editură creştină. pp. Ed. 1941. 1997. Tipogr. Ioan. drd. Calistrat. 1940. Cernăuţi. drd. prof. 1900. Nicolae. iconom C. anul X. 161168. 1978. pp. Simbolurile biblice. Ciuhandu. Ciurea. din lb. Iorgu. Bucureşti. pr. 15 p. Tipogr. pp.. 553. pr. pr. 562. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. 544. 196 + IV p. Ed. prof. dr. ST 36/1950. asist. pp. (cu binecuvântarea PF Iustin. Cioloiu. 1899 (1900). 563. Bucureşti. 10221026. NT) 564. 4. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. Poliglotă Gregoriană. GB 1112/1964.. Cernăuţi. Ciudin. 150 p. 295 p. Cioranescu. G. 551. pr. pp. diac. dr. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. Ioan. 545. . ST 56/1985. prof. „Despre Evanghelia după Ioan”. EIBMBOR. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Ed. Psalmi.

96. pp. pp. 579. Colan. 575. N. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). München. 581. de A. Colan. 578. de arte grafice «Ramuri». Colan. „Curs de introducere în Noul Testament. mitrofor dr. Ghica. 48 p. Colan. Colan. de pr. Antonie Harghel. Cojocaru. dr. RT 46/1922. Craiova.. Colan. von Dr. Colan. „Sonnerkraft. „Să se retipărească Biblia!”. Ed.. 145151. Freiburg i. N. „Curs de întroducere în Noul Testament. 569. RT 3/1927. 1928. 258 p. 583. Cernăuţi. dr. pr. prof. N. von D.”. pp. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. Epistola Sfântului Iuda. 352354.”. 32 p. Colan.. prof. Colan.. 141.”. 1927. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. Studiu biblic. Cartea românească. 280281. 395398. Popescu. Ed. Palatul Sfântului Sinod”. Sibiu. N. „Atlas Scripturae Sacrae. autorului. prof. 128 p.”. 75 p. Colan. Ricardo de Riess. 260 p. 1925. N. Bucureşti. RT 1011/1924. F. 577.. N. tipărit în zilele MS Regelui României. Nicolae. Arhidircezană. Ciauşanu. pp. Br. 1924. prof.”. p. 1924”. 152153.”. N. Ed. N. pp. cu introducere şi comentar scurt. 571. Nicolae. RT 45/1928. 567. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. „Prof..”. prof. Chişinău. 151152. „D. Herder & Co. RT 23/1924. pp. I. Br. I. RT 4/1927. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. p. I. «Universală» Alcalay & co. RT 23/1929. RT 1011/1925. Gh. 572. pp. Der Philipperbrief des Hl. 87 p. Colan. RT 23/1929. Bucureşti. Ed.”.”. 74 p. Colan.”. p. Studiu apologetic.. Nicolae. Bucureşti. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. Colan. Franz Keller. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. Noul Testament. pp. Freiburg i. Craiova. de arhim. Universitară. Dr. N. pp.. 1926. „O traducere catolică a Bibliei”. Vasile Gheorghiu. Colan. 1928. RT 11/1927. Cristescu. RT 89/1925. Colan. Vasile Tarnavschi. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. N. de arhim. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”.25 566. N. pp. RT 12/1927. Scriban. „Ierom. 587. 1919. 313317. p. „Epistola către Romani.. 584. Scrisul românesc. Ed. RT 11/1927. dr. 576. pp. „Pr. RT 10-11/1924. prof. Stadtfarrprediger in München. nr. prelucrare de G. pr. 224 p. prof. 570. 102103. 106109. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). 86”. 1518. 1927. 137138. 1927. 224 p. autorului. Maunoury. Ed. «Biblioteca Semănătorul». 573. Apologie istorică. de dr. 307. RT 4/1924. RT 1/1928.. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. Colan. pp. 104105. N. 582.. dr. N. N. Colan. 100 + VI p. „Teodor M.”. Colan. „Der Römerbrief. pr. Institutului Biblic al BOR. Colan. Ed. 586. Ramuri. pt. Introducere şi comentar. 34 p. 1926. 656 p. 585.. Ed. N. Gr. Constantin C. Colan. 568. George Ştefan. 1924. „Institutul biblic”. von Anton Worlitscheck. Ferdinand I. Gh. Cernăuţi.. „Comentariul asupra Epistolei Sf. Ghia. Arad”. Apostol Pavel cătră Evrei. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. Bucureşti. RT 45/1928. 1928. TV 810/1992. „Cărţile părintelui I. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. 580. 1924. Ed. 76. prof. N. pp. 1930. Freiburg im Breisgau. 3233. Tipogr. N... RT 56/1925. 8789. de arhim. Scriban. 305306. Herder.. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. p. p. 574. 125126. 140141. pp. prof. Herder. . RT 4/1927. 588. de Antonie Harghel. Instit. RT 56/1927..”. F. Ed. Karl Barth. N.. Trifa”. Colan. pp.... Craiova. Cartea românească. N. RT 23/1924. 216 p.. 347348. Colan.. pp..

345366. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. Colan. Luca XIII. 609. Viaţa lui Isus. 582600. din Tesalonic Grecia. Ed. 604. Biblia şi intelectualii. pr. Arhidiecezană. iuldec. Constantin. Eseuri pe teme biblice. 124128. ST 710/1976. pp. 69. din lb. Colan. 605. prof. Constantin. pp. ST 2/1989. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. prof. Cugetarea. 602. Mariana. membru al Academiei Franceze. τομος Β. „François Mauriac. Vasile. 603. 610. asist. Coman. Tipogr. Constantin. Marcu XI. Αγουριδου. ST 5/1987. 607. pp. Coman. 1936. Vasile. 528546. Sibiu. Tipogr. extras din Limba română 3/1968. pr. pp. Ap.. prof. 108110. Nicolae. MB 13/1967. Combiescu. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. Coman. 1214. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. 249256. 1820. 1985. 1522. (popularizare) 590. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. 1985. Daniel. pp. pp. Bucureşti. ? p. Coman. Coman. 593. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. Constantin. trad. Comte. Coman. 1925. 596. Artos Zois. 79 p. V. Vasile. 599. 714725. pp. PăsculescuOrlea şi Const. pp. ST 78/1970. 259268. episcopul Oradiei. (în colecţia Problemele vremii) 591. dr. Ioan G. Constantin. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. trad. pr. Coman. Psaltirea de la Mehadia. Em. Constantin N. Coman. 155166. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. ST 12/1972. Frankavilla Grecia. pp. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. Coman. pp. Marile figuri ale Bibliei. 508 p. Sibiu. Nicolae. Coman. Constantin. 1029. Constantin. Ed. Stropi de rouă duhovnicească. Ioan I. pr. asist.”. 4558. Bizantină. Coman. tom 4. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. Ed. 601. 31 martie 1989. 4551)”. pr. 592. 608. dr. pr. 2630 octombrie 1988”. pr. episcop Vasile. Αθηναι. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. Ioan G.26 589. Tipogr. dr. Constantin. . O 2/1985. serie nouă. (comunicare la Tesalonic. prof. Sibiu. dr.. 597. Ghica. asist. pr. pp. RT 56/1944. 600. Creştinismul şi sclavia. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. 1937”. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. 16881988) 598. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. Atena”. 3031 martie 1989”. pr. 595. Constantin. ST 1/1987. „Σαββα Χρ. 1929. RT 78/1937. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. 304305. pp. Daniel. Biblia în Biserică. Arhidiecezană. Ed. 189 p. Bucureşti. Arhidiecezană. Bucureşti. pp. Coman. 1995. Pavel”. asist. ST 910/1953. pr. 148159. O 2/1966. pp. 611... 612. 120124. Biblia şi intelectualii. Daniel. 1929. Daniel. 117119. 606. 590604. 199221. pp. Colan. ST 34/1956. Humanitas. Coman. asist. prof. pr. de pr. Fântâna darurilor. I. Ed. prot. Nicolae. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. O 4/1980. Coman. Mihaela. Constantin. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. 78 p. Fernand. pr. pp. prof. 594. Bucureşti. Academiei RSR. Ed. Ioan G. franceză de Voicu. ST 5/1988. 32 p. 222 p. pp. 1997.. A. ST 12/1977. dr. pp. ST 2/1989. Coman. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale.

I gimnasială.. 244248. Constantinescu. pr. prof. I. prof. 187206. pp. prof.. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. pp. cap. Cărţilor bisericeşti. GB 910/1975. 45103. prof. Manual pentru seminariile teologice. pp.a. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. 6784. 626. pp. Daniel.27 613. 60101. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”.. (profeţii mesianice) 621. „Facerea (exegeză biblică)”. GB 2/1987. Constantinescu. GB 910/1973. Credinţa noastră. 976983. Constantinescu. Constantinescu. pr. Instit.. 5177. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. 533548. pr. prof. GB 56/1972. pr. Bucureşti. 628. Constantinescu. 619. 630. GB 34/1984. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. 635. GB 34/1976. Ioan. N. econ. pp. prof. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. Tipogr. pr. 64 p. pp. 627. 624. econ. 159 p. Al. pr. N. dr. Ed. „Protoevanghelia lui Iacob”. pp. GB 2/1988. GB 34/1975. 266270. pp. Ioan. Constantinescu. Const. pr. dr. pp. 636. Popescu. pr.. 214223.. pr. prof.. „Scene din Vechiul Testament. 620. Constantinescu. pp. Constantinescu. Ovidiu. 4953. 637. GB 34/1974. 32 p. 1992. Socec & co. Bucureşti. ST 34/1973. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. 634. Constantin. prof. N. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. pp. Constantinescu. Bucureşti. 623. 289299. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. pr. Al. 370387. (ed. 638. pp. XVII). 629. Ed. 633. N. f. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. (popularizare) 625. prof. GB 56/1973.. Constantinescu. Constantin. după cele patru Evanghelii”. 527530. pr. prof. Ioan. Constantinescu. 1981. I. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. I. 328344. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. Constantinescu. pr. biblic al BOR. Al. „Isaia şi Ieremia”. Ioan. Anghel. Al. Constantinescu. 616. Ioan. Constantinescu. 1334. Ioan. 632. GB 34/1965. pr. GB 13/1983. I. Constantinescu. Constantinescu. 111)”. 1914. 1923. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. Constantinescu. ST 910/1969. Ioan. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 631. GB 3/1987. pr. N. pr. pp. . pp. 13)”. Studiul Noului Testament. GB 1112/1954. Comentar”. Al. sărbători etc) 622. Ioan. pr. GB 10/1958. pr. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. 442 p. pr. Manual pentru seminariile teologice2. 927945. Ioan. Constantinescu. 331 p. Bucureşti. 630638.. pp. pp. 614. N. 617. Ioan. Constantinescu. 661685. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. 389402.. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. O 3/1983. (jertfe. BOR 34/1971. I. 615. „Daniel (cap. prof. GB 12/1979. econ. pp. Ioan.. pr. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Constantin. pp. pr. pp. Constantinescu. Studiul Noului Testament. prof. Al. pp. Constantinescu. Ioan. Constantinescu. Daniel. 10641073. 612)”. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. GB 12/1969. pp. 1 XII. a IIa) 618. pr. prof. pr.. Constantinescu. dr. Ioan.

Mitropoliei Banatului. MO 910/1975. Junimea. Viaţa lui Iisus. 655. 659. Grigorie de Nysa”. 645. pp. 640. Corniţescu. Galitis. 213 p. Atena. pp. MO 1112/1973. diac. Ed. Corbu. econ. diac. . † Damaschin. Popescu. prof. 661. MB 910/1964. Constantinescu. Cornilescu. Cornilă. pp. MO 16/1993. Iaşi. 1990. 779 p. Coravu. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. 658. 567570. pp. 1969. Corbu. Emanuel.”. pr. GB 34/1973.28 639. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. MA 79/1979. dr. asist. pp. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. pp. Corbu. pp. Emilian. a Va) 643. Const. 786787. Copăcianu. 331 p. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. asist. GB 4/1987. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. Iaşi. 1943. Copăcianu. (irelevantă) 641. Academiei RSR. Emilian. 647. 1990. MB 13/1975. 734736. ierom. prof. pp. Ed. 612. CoravuSeverineanu. ierom. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. 1977. Povestiri biblice. Constantinescu. „Ioan. „Studiul biblic la I Corinteni 14. Dimitrie. MB 1012/1999. Copăcianu. 4750.. 403412. asist. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. 657. „Iisus şi marea”. ? 654. diac. MB 46/1999. dr. Emanuel. ST 78 (pp. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. 3944. 10671068. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. arhim. „Părintele prof. Bucureşti. 648. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. 387404. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. 392 p. 644. (ed. Constantinescu. BOR 8/1923. 1976. 350 p. Ed. pp. 652. Viorica S. 2037.”. Corniţescu. pr. dr. Dumnezeu şi Biserica. 653. Librăriei Socec & co. Emanuel. Ap. Petru la Cincizecime”. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. O 3/1983. proorocul deşerturilor”. Ioan. ConstantinescuLucaci. „Gheorghe A. asist. CoravuSeverineanul. pp. 3245. 649. lect. asist. GB 12/1956... pp. pr.. I. diac. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. Emilian. 5661. pr. Corniţescu. „Ioan Panagopulos. Moderna. Agapie. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. asist. 559563. pp. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. 120 p. Coresi. MO 3/1987. Coravu. Vasile. Emanuel. ST 710/1981. Agapie. ST 78/1983. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. Bucureşti. Emanuil. Ed. introducere şi indice de Stela Toma) 656. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”.. 1919. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. 642. 19”. pp. „Emanuel Copăcianu. 542558. Junimea. D. pp. 461562) şi 910 (617681) / 1982. Emilian. Copăcianu. dr. 651. Timişoara. 501506. dr. pp. Adrian. I. pp. pr. 213 p. Copăcianu. Viorica S. Bucureşti. Ed.. 646. episcopvicar Damaschin. 8391. econ. pp. diac. ST 78/1983. Povestiri biblice. (doctorat) 662. (istoric) 660. pp. Dimitrie. MB 79/1997. 650. dr. (text stabilit. 503509.

199209. 600612. Corniţescu. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. prof. Corniţescu. Emilian. . pp. ST 34/1969. ST 78/1967. 727. 1977”. diac. Corniţescu. manual pentru Institutele teologice. prof. ST 910/1985. Corniţescu. asist. Emil. 680. diac. Corniţescu. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. prof. O 2/1980. Corniţescu. Corniţescu. 666. ST 710/1980. 815825. prof. diac. dr. Corniţescu. pp. diac. ST 12/1976. (prelegere festivă. 269274. diac. GB 5/1988. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. 492500. Emilian. 664. diac. „Sabat şi duminică”. pp. 667. 252265. O 2/1983. 299307. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. „Sf. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. 8393. drd. prof. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Constantin. pp. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 95102. 682. diac. pp. 672. Corniţescu. Corniţescu. MO 12/1980. Corniţescu. 686. Constantin. 243254. pp. pp. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. 199209. Emilian. Nicolaescu. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. asist. Bucureşti. pp. Corniţescu. pp. Emilian. Scriptură în mâna credinciosului”. pr. asist. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. interpret al Sfintei Scripturi”. pp. ST 5/1987. drd. diac. 668. Emil. 684. GB 35/1980. asist. pp. diac. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. 679. 8293. Emilian. ITOB) 683. 606615. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. Corniţescu. pr.. 8096. Emilian. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. 670. pp. 100110. O 2/1982. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. Corniţescu. diac. 228229. pr. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. 665. prof. Corniţescu. O 1/1983. „pr. pp. Em. pp. pp. pp. asist. Corniţescu. asist. Corniţescu. Emilian. 675. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. Grigorie Marcu. 676. 30 ianuarie 1976. 200211. Emilian. prof. diac. diac. asist. pp. 380388. dr. 606619. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. Constantin. drd. prof. Em. Studiul Noului Testament. ST 34/1981. ST 78/1984. BOR 34/1985. Emilian. Corniţescu. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. Corniţescu. 482491. asist. ST 12/1969. „Sfinţii Trei Ierarhi. diac. O 3/1980. drd. 674. 681. Nic. 673. pp. 308320. 8394. Corniţescu. prof. 546572.29 663. Emilian. Emilian. 669. Emilian. Constantin. ST 910/1967. C. Corniţescu. Corniţescu. Corniţescu. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 671. (prez. BOR 1112/1983. pp. Emilian. pp. BOR 46/1991. pp. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. diac. Corniţescu. asist. O 2/1981. diac. prof. O 2/1980. pr. prof.. Emilian. pp. lect. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. Emilian. BOR 78/1986.. pr. pp. 678.

703. „Profesorul dr. O 12/1997. (1929?). 1956. 1926. asist. dr. prof. f. Ioan. Constantin. 295 + 42 p. Sădeanu) 696. Ctin I. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. dr. Ia secundară. dr. 711. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. dr. pr.. Zakaria Goneim. 1902. 694. Nicolae. prof. C. Introducere în scrierile Noului Testament. Irineu. prof. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. Ed. econ. 1903. 154 p. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. pp. London. 292 p. (curs scris de mână de stud. prof. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. „Cartea românească”. pp. 707. pp. Constantin. A. trad. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Sădeanu) 698. 1979. pr. pp. Casa pânii sufletului. Studiu filologic. pp. Atena. 1935. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Costache. Cornoiu. ST 2/1990. 688. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. 371376. pp. 1959. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. pp. pp. Cosma. RT 1011/1932. Nicolae. 119122. dr. A. Sădeanu) 697. (profeţii mesianice) 691. Tipogr. 708. pp. dr. pr. prof. (curs scris de mână de stud. Cotos. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. prof. 510513.. MB 13/1958. Tipogr. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. diac. GB 14/1999. Ioan. Constantin. dr.. ST 12/1958. Nicolae. Lăzăreanu. . 702. dr. pr. Ctin I. 555563. 1996. Corniţescu. dr. C. 704. pr. Abrudan. Focşani. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. pp. pp. Bucureşti. Cosma. 206 p. 1902. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. 368371. 9193. prof. 700. 7072. Cornoiu. „Lucrătorii asociaţi”. prof. MMS 34/1957. Introducere în cărţile Noului Testament. prof. 5)”. (curs scris de mână de stud. Bucureşti. Cotos. Dumitru. pp. 232)”.”. Emilian. Ioan.. Corniţescu. prof. A. Ioan. pr. Cornoiu. prof. „Proorocirea. 705. de grozăvia. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. 695. pentru o clipă. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. Costache. 710. MMS 78/1958. pr. pr. 690. Cotoş. Ctin I. „Cultura românească”. prof. dr. Manual pentru seminarii teologice. Betleem. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689.a. A. econ. 701. Crăciunaş. 1911. Cornoiu. „Rugăciunea Domnească. pr. 706. pp. Introducere în cărţile Noului Testament. C 112/1938. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. pp. Constantin. NewYork. 206 p. 195 p. pp. Cornoiu. Tipogr. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. 31 p. prof. pr. Bucureşti. Nicolae. pr.”. 518. pr. Manual pentru seminariile teologice2. Cosma. Bucureşti. Cosma. 709. prof. Bucureşti. 699. Filaret. 172 p.. 520. 634636. prof. pp. 514. Bucureşti. 639)”. Ed. Doru V. N. „M. 692. RT 3/1927. Corniţescu. III. Cărţilor bisericeşti. O 4/1980. Corniţescu. prof. pr. 242250. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. Bucureşti. Bucureşti. pr. 130 p. dr. pr. 374377. Corniţescu. Bucureşti. 203 p. 1901. Costea. ST 710/1981. Piramida îngropată. Emilian. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. prof. 3454.30 687.. Emilian. 7683. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. C. prof. pr. GB 46/1993. 693. Toronto. Costache. 95 p. C. EIBMBOR. Cotos. MA 12/1960. Ioan. de Alexandru Duţu. „David şi moartea lui Saul. Emilian. RT 12/1925. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. MA 58/1958. ierom. Vasile Gheorghiu”. Cotos. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. econ. Corniţescu. prof. 103118.

1914. 144)”. Librăriei Socec & co. 126 p.. 1928. 104 p. dr. pr. RT 1/1907. studiu dogmaticoapologetic. Diecezană gr. 721. RT 89/1925. dr... „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Tipogr. 726. pp. autorului”. Tipogr. . Tipogr.. 6061. Nicolae. Creştinismul şi sclăvia”. F. Crăciunescu. Dumitru. Cosma. Crişmariu. Gr. Nicolae. „Preot Iosif Trifa. pr. clasa a IIIa11. Cristescu.. Gh. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. or. 78 p. de preotul Pompei Moruşca. Diecezană gr.. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Craiova. RT 56/1926. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Nicolae.. dr. 1928. Crişmariu. clasa a IVa11. prof. „Econ. 727. Arad. (ed. 735. 76 p. Arad. Diecezană. 108 p. 1914. 723. Tipogr. cl. 1930. clasa a VIa11. Gr. Crişmariu. Ed. Craioveanu. Tipogr. Crişmariu. I. RT 12/1927. 1931. 731. Cristescu.. Ia revăzută şi completată) 715. 728. a IVa. pr. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. Arad. Arhidiecezană”. Arad. ConstantinescuLucaci. Arad. Diecezană ort. Sibiu. Tipogr.31 712. Creţu. 734. Ioan Tomescu”. C. GB 12/1949.. 1935. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. econ. Socec & comp. 1935. 49 p. Cristescu. 1927. 733. Adjud. pr. 1947. Tipogr. Bucureşti. Culcea. 3940. 729. Cristescu. (moduri de citire şi interpretare) 730. română. 717. 1908. 724. Crişmariu. Nicolae. 277278. Monogenismul biblic. Nicolae. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Diecezană. 1935. a IXa. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. prof. dr. RT 4/1929. Cristescu.. prof. Ed. A. pp. 86 p. 98 p. „Prof. Crişmariu. I a gimnaziului unic. Tipogr. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. „Îndreptar scripturistic”. 269. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Bucureşti. Tipogr. Nicolae. RT 11/1927. 1930.ort. 130 p. Gr. 732. Nicolae. pp. Toma. Cristescu. + 20 de ilustraţii în text) 716. 1929”. Crişmariu. Toma. prof. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720.ort. pp. 718. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. Pavel către Filimon. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Nicolae. dr. 98 p. (ed. pr. Sf. Ed. pr. RT 89/1928. pr. Iosif Trifa. George. Arad. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Arad. Crişmariu. Colan. 317 p. 145146. 1929. 1947. Mai lângă Domnul meu. dr. 104 p. Cristescu. Prelegeri metodice din istorioare biblice. prof. (ed. Ed. prof. pp. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. RT 1011/1925. Cristescu. 317323. dr.. pp. pr. română. prof. Diecezană. 1624. Arad. Arad. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. (manual) 722. Tipogr. N. Crişmariu. Gr.. a IIIa a gimnaziului unic. Diecezană ort. române. a VIIIa) 719. Nicolae.. 345347. Crişmariu.. p. A. de pr. Diecezei grecoortodoxe române. pp. Gr. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. (doctorat) (non vidi) 714. Diecezană. prof. 713. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. Gr. română. Arad. Diecezană. Tipogr. Nicolae. Biblia şi ştiinţa. econ. (ed. pp. Manual de religie pt. Manual pentru cl. 725. Culcea. română. Cristescu. dr. Socec & comp. Bucureşti. 134135. 112 p. 123 p. RT 2/1925. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. pp. dr.

912922.. (exegeză) 747. pr. Jidanii în războiu. pp. 207 p. 130 p. Ed. Cornilescu. Deheleanu. Psaltirea în versuri. diac. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. 751. pp. 752. Daniel. Dănău. pr. 1980. 1987. C. Iustinian. conf. pp. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. Bucureşti. Ilie. 743. prof. pp. Theodor. Studiu introductiv. dr. Dimitrie. prot. 561577. David. Academiei.. „Dosoftei. 755. dr. din perspectivă negativă) . (exegeză) 749. vol. 212217. 1947. Manual pt. pr. O 2/1983. O 2/1982. pp. 160 p. V. pr. Pe urmele vechilor civilizaţii. P. „Genealogia Mântuitorului Hristos. 85. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Topliţa.. MMS 34/1971. 740. (cursuri de îndrumare. conf. 80 p. Petre. Cristofor. Damian. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Dan. C 1913 (pp. 395 p. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. „Hristos «cheia» Scripturii”. conf. Petre. 11591166. Gheorghe. dr. 636638). „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. 756. 215247. GB 912/1978. David. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. 6172. „Psaltirea slavoromână (1577. C. Cunescu. V. 757. (temeiuri biblice. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. diac. O 23/1994. ST 12/1980. pp.”. 324328. Seminarului grecocatolic. pp. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. (… în Sfânta Scriptură) 744. pp. A. 95113. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. GB 5/1987. pr. 10021006. 780 p. notiţe introductive şi note. drd. Tipogr. conf. 759. Cuza.. pp. ediţie îngrijită de N. Blaj. 1918. BOR 78/1975. 835839. David. 739. Dan. Bucureşti. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. Culcea. pp. 745.. pp. Scripta aramaica 1. GB 12/1958. Cunescu. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. Dancu. V. 2340. I a gimanziului unic. Constantin. „Mântuitorul. C. prof. 12381251. 37 p. 742. (exegeză) 748. BOR 34/1969. Cziple. Dalea. 125 p. pp.. cl. pr. 2. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. Gheorghe. Culcea. pr. MMS 6/1988. BOR 78/1976. Partea primă: Legea veche. 750. 1923. BOR 1112/1973. 1966. Esséniens. diac.. traduceri din limba aramaică. Bucureşti. prof. „Biblia britanică a lui D. 709719. Deheleanu. BOR 5/1912. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Constantin. Dănău. Petre I. prof.. David. 1947. 230242. Toma.. pp. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. Bucureşti. Socec & comp. (non vidi) 741. Manual pt.. 312329. pp. diac. Dănău. Daniel. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. (predică) 754. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Constantin. cl. Deheleanu. 738. BOR 34/1985. Ed. diac.. fasc. Sportturism. 37 oct 1989) 758. Ursu. Bucureşti. existenţa minciunii şi a răului)”. Alexandru. 737. A. Ştiinţifică şi enciclopedică. (extras din International Review for the History of Religions. 1976. BOR 7/1912. model al predicatorului creştin”. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. C. 760. pp. David. dr. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. P. diac. I. 746. Daniel. P. 499507. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. BOR 6/1912.. a IIa a gimnaziului unic2. Petre I. august 1966) 753. Toma. pp. Petre I. Bucureşti. Ed. XIII. Socec & comp.32 736. p.

Natalia. Academiei RSR.”. pp. Demetrescu. 1943. pr. „Cei doi bani ai văduvei”. 766. din Fiul lui Dumnezeu. Dragomir. Bucureşti. Ed. MB 48/1964. pp. Densuşianu. 1946. prof. GB 34/1959. Drag. Dragomir. 781. pr. 112. 961975. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. Viaţa economică. 310320. 515518. 764. Dragomir. 789. MMS 56/1955. 767. BOR 3/1909. BOR 5/XXXI. BOR 6/XXXI. 769. „Naşterea Domnului”. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. 780. dr. şi Studiul Vechiului Testament. 78 p. dr. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. pp. . Demetrescu. 215 p. 1255?. Arad. trad. Demetrescu.. pp. 787. 779. pp. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. Ed. Tâlcuiri evanghelice. Demetrescu. 776. pp. Bucureşti. 768. prot. BOR 1/1905. BOR 8/1905.. 96 p. Ovid.. pr. (fragm. pp.. Demetrescu. „Vieţei nouă”. 307314. Drag. BOR 1/1905. MMS 89/1956. Demetrescu. Dragomir. 288 p. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”.. Deheleanu. „Bunavestire”. Deheleanu. 31 p. BOR 34/1981. Demetrescu. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. Dinu. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. Petre. pp. pp. 8595. „Preoţia ortodoxă”. „Paştele la ebrei”. „Bogatul nesăţios”. 1321. Drag. pp. Demetrescu. MB 46/1967. pp.) (despre Luca I. pp. pp. RT 5-6/1942. Dragomir. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 3639 şi 65) 777. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Dincescu. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. Demetrescu. dr. 778. (filol. Diecezană. „Iisus Hristos mit?”. (temeiuri biblice) 762. 1945. în TR 48 (pp. pp. BOR 2/1900. 915927. BOR 8/1905. Bucureşti. Diamandi. pp. dr. 121125. Dennefeld. Dinu. bibl. 1942. Neaga. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. Dragomir. 79 p. dr. Tipogr. Demetrescu. 288295. dr. 782. Curtea de Argeş. 13051317. BOR 1/1906. Eparhială. BOR 8/XXXI. pr. 272283. Nicolae. 1955. 719728. prot. BOR 12/1915. pp. 786. 91112. „Fraţii Domnului”. 771. Donos. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”.33 761. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 379389. 393402. 322326. Sterie. Neculai. Demetrescu. 23). Donos. 765. 1954. dr. de Nicolae. dr. Dragomir. 196212. Deheleanu. pr. Ed. 168175. Petru. [Ludovic]. Demetrescu. Mic dicţionar al Noului Testament. pp. dr. 1929. pr. BOR 1/1900. dr. Petre. Nicolae. pp. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 785. 775. Dragomir. 234244. L. „Profetism babilonian”. Diaconescu. pp.. Fiul Omului. Dragomir. 773. pr. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. al XVIlea. Bucureşti. BOR 7/XXXI. 763. Constantin. Ed. Marin S. Deheleanu. Demény. pp. pp. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. 491498. Bucureşti. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 12 p. „Studiul Noului Testament. 50 (4). 770. 788. dr. N. Sfintei Episcopii a Argeşului. Tipogr. „Bogatul şi Lazăr”. pp. dr. 863875. BOR 11/1906. Marin S. dr. dr. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. 772. pp. Demetrescu. Diaconescu. Bucureşti. Drag. Demetrescu.. 783. (predici) 784. Dragomir. XIII. dr. Petru. BOR 35/1973. Cartea românească. Ed. pp. 1916. 822833.

Valeriu. a IIa) 799. (predici) 791. MMS 6/1936.) 808. Dosoftei. Dragoslav. 67 p. 27 p. 1981. Dorcescu. dr. drd. BOR 910/1981. 1993. 1998. Psaltirea în versuri 1673.) 809. 1925?. Drăguşin. Librăriei Socec & co. 114123. MO 78/1985. 806. pr. Carol. Gheorghe I. Tipogr. pp. M. Pavel către Galateni. Nicolae V. V. dr. 813. Drăguşin. Tipogr. cu un studiu de . Dragomir. Neculai. 293296. drd. Ester (Purim). „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. Dorcescu. Iaşi. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. ST 56/1985. Nicolae. „Septuaginta”. MA 79/1982.. pp. Dicţionar de teologie ortodoxă. Dron. 1974. BOR 78/1980. doctrină ereziarhă”. Tipogr. (tabel cu textele biblice din cult) 796. Drimer. (l. Drăgulin. „O profeţie memorabilă”. pr. Timişoara. Moderna. Carol. 793. Drăguşin. 807. Cartea românească. Ed. 11001108. 815. MO 12/1999. Mrea Neamţ. Psalmii în versuri. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. C. asist. Dragomir. ST 34/1981. 291 p. Ap. 8089. X + 144 p. diac. Iaşi. dr. asist. diac. 297299. pr. (apariţie. Drăguşin. Facerea lumii. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. Ursu) 794. pp. 792. drd. asis. Ap. (licenţă) 811. Boldur. 800. 47 p. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. Drimer. prof. pp. Bucureşti. 1934. 7294.. Pildele în versuri. Drăgulin. Bucureşti. dr. 802. „Hiliasmul. pp. Ion. 464480. 77 p. traducere şi comentariu”. (trad. N. Valeriu. O 2/1988. O 1/1984. pr. 816. Demetrescu. 1901. (trad. prof. 399 p. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. pr. Nicolae V.. pp. Cîntarea Cîntărilor. A. drd. pr. drd.. pr. Dragomirescu. Dragomir. din ebraică. 11531166. „Pr. Centrului mitropolitan Iaşi. Emilian Corniţescu. 5062. . GB 1112/1971. drd. Marineasa. Dură. 207210. Clemenţa. Dura.. (ed. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. 1926. Valeriu.. 805. O 4/1986. Donos. Paul. 804. pp. 661666.. din ebraică. Dură. „Diac. pp. Excelsior. pp. Nicolae V. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. LX + 1165 p. 1905. pp. „Decalogul în expunere catehetică”. Ion. asis. importanţă) 810. pr. Bucureşti. 11301132. Vasile Mihoc. Marinescu & Şerban. prof. 803. Eugen. 1908. (ed. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. pp.. pp. pp. Drugescu. Dudu. dr. seminar. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. 801. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. cu un studiu de . Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. BOR 11/1911. 814.. doctorat) 797. ST 56/1989.. 116125. pp. Timişoara. Ed. Dură. pr. Ed. Ed. pp. Ed. pp. Introducere. Dura. dr. 812. (Daniel 9. Tipogr. 719731. pr. Eugen.. 798. Ecclesiast (Cohelet). Constantin. Nicolae V. 2227) 795.. 207268. Ion Bria. 96 p. Bucuresci. 53 p. MMS 12/1940. Poemă ebraică. 31 p. Nicolae.”. 544560. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf.34 790. Iuliu. Arta. GB 34/1984. Biblia. asist. critică de N. AZ. Dragoslav. pp. Pavel”. drd.. drd. 381389. 1926. pr. Drăgulin.. „Pr. Ed. GB 34/1984. pr. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. Valeriu. Epistola Sf.

Erbiceanu. Scrierii. Scriptură”. dr. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. episcopvicar. Ioan. vol. Duţu. pp. pp. Dura.) 836. dr. dr. 949957. 650 p. bibl. I. Sinod al BOR. pr. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. C.) 840. 395400. bibl. ST 78/1983. 7682. pr. Erbiceanu. Erbiceanu. pp. Szöcs. introd. Ap. BOR 1/1906. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. 2743. prof. 9)”. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. Nicolae V. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. 536546. drd. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. Erbiceanu. Judecători. 5)”. 8)”. bibl. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. 1986. Efrem. C. D..) 835. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. asist. Constantin. Omilii la Psalmi. pp. pr. (scriere apocrifă) 831. 832. ST 6/1988. 820. Scrieri alese.. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. Constantin. GB 910/1982. 127133. pp. 513527. drd. C. ST 12/1978. Erbiceanu. Dură. pp. prof. MB 3/1988. col. Bucureşti. pp. Nicolae.”. Erbiceanu. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. Erbiceanu. Dură. pp. 1623. O 3/1983. BOR 3/1905. din lb. Erbiceanu. trad. BOR 6/1912. ST 4/1986. Erbiceanu. 1”. ST 910/1977. dr. 378375. (= o legendă) 834. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. 6671. pp. pp. (filol. BOR 8/1906. şi indici de pr. Duţu.”. pp. ? 841. Dură. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. 2”. pp. MA 34/1985. Erbiceanu. . 1982. Partea întâi. (filol. 528 p. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”.. 929. bibl. Constantin. dr. Făgărăşanu. pr. Fecioru. pp. BOR 3/1912. siriacă de Isopescu. VII. BOR 10/1911. MA 12/1985. pr. Constantin. din lb. pp. 2129. pr. pr. Dură. pp. drd. pr. prof. pp. Cernăuţi. EIBMBOR. Nicolae V. (filol. „Moartea dreptului Avraam”. 830. 1914. dr. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. BOR 1/1912. prof. 821. „Origen. (filol. BOR 4-6/1992. Făgărăşanu. Erbiceanu. stil. EIBMBOR. (filol. pp. Endre. 427431. Omilii şi cuvântări. Omilii la Hexaimeron. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. Constantin. 828. 819. Silvestru Octavian. 796808. 262268. (filol. pp. bibl. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. 683698. MA 56/1972. Constantin. 829. „Faptele Sf. C. PSB. pr. BOR 4/1912. BOR 5/1912. trad. Partea a IIa. 556 p. 827. Constantin. Nicolae.35 817. dr. (structură. pp. Dură. vol.) 839. Ioan. „Sfîntul Vasile cel Mare. BOR 9/1910. pp. 445452. 824. 10001009. 822. † Lucian. Nicolae. 904915. drd. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. 823. Constantin. bibl. Dură. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”.. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. Iosua.. greacă. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. ST 12/1983.) 837. Sirul. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. † Lucian.. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”.) 838. pp. 3345. Nicolae. Bucureşti. 241260. 171180. pr. „Interpretări de cuvinte. pp. 833. 113116. C. (şi o parte din comentariile biblice) 818. Dură. pp. 825. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. BOR 2/1912. episcopvicar.. pp.

RT 5/1941. Faur. Ed. Ioan. 538555. 210224. RT 1011/1932. 264 p. 1932. Dennefeld. 843. pp. pr. 861. pr. 202204. Felea. 1900. 1993.. Fillion. Farrar. 1933”. RT 56/1936. RT 3-4/1941. Ioan Gură de Aur”. RT 9/1938. Haralambie I. 1944. Cărţilor bisericeşti. Librairie Bloud et Gay. Ilarion V. diac. L.. pp. prof. Fleg. Foerster. 1921. Fer. din lb. pr. RT 89/1928.. 640 p. franceză de Colan. 856. F. 215. . Ilarion V. 89 p. Societăţii literare „Sf. trad. 141 p. dr. de L. 1921. prof. Tiparul. Paris. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. 260 p. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. Ed. 149153.) 860. „L.. pr. 1909. Nicolae. Paideia. din lb. Ed. Felea. Émile Vérut.. II). Fecioru. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Bertrand. RT 12/1935. Ión. V. Ilarion V. 501502. LascarovMoldoveanu. ec. 51 p. Felea. „Despre cele patru Evanghelii. Floru. RT 1112/1938. Ilarion V. Felea. 18. RT 3/1933. 854. prof. Felea. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. RT 910 (pp... pp. Exposition et critique. prof. Paris”. Hristos şi viaţa omenească (p. «Seria Teologică». 857. Felea. 847.. 850. Dumitru. p. trad. Paris. Isaiia. pr. col. dr. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. GB 56/1973. Viaţa lui Iisus Hristos. prof. din lb. pp. 859. Cojocaru. Bucureşti. Bucureşti. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. Felea. „Diacon dr. 852. pp. V.. pr. pr. trad.. pr. Il(arion) V. „Profeţiile Mântuitorului”. pr. trad. W. p. Felea. Il.. pp. 107112. p. Arhidiecezană. Paris. Ilarion V. pp. 391392. 853. F. Ilarion V. Bucureşti. 1928. Viaţa şi operile Sf. Fecioru. Felea. dr.. prof. Farrar.a. F. RT 4/1937.”. 294 p. pp. Florian. pp. D. 140 p. Sfintei Mănăstiri Neamţ. Sibiu. pref. rusă de Nicodim. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. 848. 1931. 138 p. Ilarion V. trad.”. Ed. LXXXII + 434 p. Librăriei „Principele Mircea”. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. F. Săteanului. Nicolae. (licenţă) 863. «L’Histoire». 858. Felea. Bucureşti. Ed. Ed. 849. „Antihriştii”. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. pp. Ier. 866. Ed. dr. W. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. Ed. 637 p. Săteanului. dr. Oradea. Moise.36 842. 437. ST 34/1953. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. Hristos şi viaţa omenească (p. Gh. GB 78/1964. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Filipciuc de Petrova. pr.. 654658. Patriarhul României. RT 1112/1936. nr. Grigorie T. Tipogr. 846. 385387. Nicolae. Ed... pr. Vie de Jésu. dr. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). franceză de Colan. Tipogr. Flammarion. Felea. dr.. Mircea. franceză de Marcu. p. RT 4/1939. „Al. Medicale Nobert Maloine. lect. drd. 845.”. Istoria sfântă a Noului Testament. pr. FlorescuRomanaţi. cat. I). 855. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. trad.. „François Mauriac. 270272. Ilarion V.Cl. (probabil gr. 229234. 6672. Ed. franceză de Răcăciuni. V. Alexandru. 4)”. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. 844. (manual) 865. 864. din lb. par dr. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. P. 144 p. A. Lethielleux. pp. 306 p. 862.. 1903. „Credinţa şi morala Învierii”. Sfintei Mănăstiri Neamţ. pr.. pr. 1941. Apostol Pavel. din lb. IPS. Foerster. Tipogr. rusă de Nicodim. despre autorii şi conţinutul lor.. din lb. Cosmologia elenă. Grossmann. 148150. 851. f. Edmond.

Gala. 112 p. Blaj. Bucureşti. 517523). Galaction. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. (ist. Vasile. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Gala. Studiu juridic şi teologic. dr. 615619. pr. Ed. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. Despre Sf. Galaction. 1930. Predica de pe munte. Radu. BOR 10/1931. Roma. BOR 58/1948. prof. N. (Biblia lui Clain. Bucureşti. ST 12/1977. 3. Galaction. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. „Din exegeza Noului Testament”. 322. Roza vânturilor. Gala. În jurul Sfintelor Scripturi. 1928. 1965”. Constantin. 386397. 337 p. prof. 872. 454468. pp. prof. pr. 888. pr. pr. 889. pr. pp. Galaction. G(heorghiu). Ed. prof. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. dr. V. pr. Grigorie. XXXI. Principele Carol. pp. pp. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. „Inscripţia de la Delfi. Galaction. pp. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. 28 mai 1948. Ed. Galaction. Galeriu. BOR 34/1943. 375 p. BOR 5/1923. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. pr. 32 p. 874. pp. 890. În jurul Sfintelor Scripturi. 32 p. Gala. Marcu. 1928. „Sensul religios creştin al sărbătorii. 572583. despre apariţia LXX) 876. 1945. av. 94104. Adeverul. „Mario Ruffini. pr. dr. Gala. 32 p. Grigorie. pp. Predica de pe munte. Fruma. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Principele Carol. Sibiu. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. pr. pp. dr. vol. 34 p. I. Atelierele „Adeverul”. Gala. ST 78/1951. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. Sibiu. Galaction. 1930. Gala.. „Biblia românească conferinţă”. (exegeză) 871. 868. conf. Constantin. prof. . 870. 2. 272283. O 4/1966. Arhidiecezană. 543555. Galeriu. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. „Ceva despre magii. dr. O 12/1997. pr. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. pp. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. Bucureşti.. prof. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. Procesul Mântuitorului. pp. pp. dr. BOR 12/1980. N. lucrare apocrifă Aristeia. Vasile. Romcart. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. 884. Galeriu. Constantin. 455462. Principele Carol. 1928. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. Ed. V(asile).37 867.. 2000. Constantin. G. C. BOR 910/1988. prof. (discurs de recepţie la Academie. (traduceri din greacă) 878. Marcu. 34 p. Galeriu. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. 514. Tipogr. Galaction. 337 p. Principele Carol. Bucureşti. 1928. C 1913 (pp. 879. Ed.. Ioan. pr. Ed. Ed. 886. prof. 112)”. pr. 1795). în «Orientalia christiana periodica». 873. dr. (1. după Epistolele Sf. Galeriu. 1992. MMS 79/1977. Bucureşti. Despre mormântul cel gol. 883. 83102. Procesul Mântuitorului. dr. Bucureşti. O 3/1980. pp. (popularizare) 882. prof. Fulga. Constantin. prof. 2. La porţile Damascului) 875. Gala. dr. biblică) 877. 175184. Gala. Studiu juridic şi teologic2. Gala. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. Ioan. Fruma. Bucureşti. Ioan. 1928. Galaction. 32 p. „Epistola lui Aristeia”. Galaction. 321327. Galaction. Gala. 869. Fruma. Galaction. Din Sfintele Evanghelii. pr. Radu. 579588. pr. Tipografiile Române Unite. Din Sfintele Evanghelii. Bucureşti. Apostol Pavel. pp. av. (traduceri din greacă) 881. Gala. BOR 1112/1948. Galeriu.

temei pentru apropiere între credincioşi”. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Georgescu. prof. Georgescu. dr. „Pe drumul Emausului”. Galeriu. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. pr. O 1/1984. pp. extras din studiul „Teologia traducerii”. pr. 2832. 907. (trad. BOR 34/1964. 2840). „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. pp.. pp. pp. Ioan V. traduit de syriaque et de l’armenian. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». arhid. Constantin. fasc. BOR 56/1978.. 1986) 898. Constantin. Gârboviceanu. ?. pp. (în rev. 110114. MB 13/1996. MA 13/1981. 3. „Ephrem de Nisibe. arhim. de Moraru. (trad. prof. pp. 893899. Bucureşti. 910. O 2/1976.. Despre Pentateuh. 1901. Georgescu. BOR 34/1990. 50 (1969). 899. MB 910/1985. 92 p. Thoma Basilescu. 326373. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. 434436. pp. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. MO 56/1976. Galitis. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. pp. vol. MB 1112/1964. GB 13/1993. Universala Alcalay & co. arhid.. „Biblia în Biserica ortodoxă”. dr. profeţia lui Maleahi. 153168) 911. pp. vol. 905. Georgescu.38 891. Galitis. George. drd.. (în rev. dr. 895. Galeriu. dans Revue biblique. prof. (material pt. prof... pp. pp. 1980. (licenţă) 906. 2/1980) 897. MMS 56/1972. M. „Scopul Evangheliei a patra”. prof. „Biblica”. pp. 5972. pr. Ganea. prof. nr. München. adică folosirea timpului bine”. pp.. pp. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. Ion V. 641645. Georgescu. pr. Ion V. Galeriu. Mircea. „Despre sfânta rugăciune”. V. (titlu original „Offenbarung. 161182) . 1216. de Edouard Lipinski”. pp. trad. în Una Sancta. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. 4448. publicat în vol. pp. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. pr. onorariu Ioasaf. prof. pp. „Netemeinicia milenarismului”. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. Georgescu. pp. (rugăciunea în Biblie) 900.. P. diac. 894. pp. 3461. 1975. germană de Basarab. protos. prof. 536549. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. O 1/1983. Nicolae. Ioasaf. nr. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. 51 (1970). 896. Ganea. Galitis. din rev. 903. Tournay. din lb.. „Revelaţie. pp. 683697. George. Galeşan. Introduction. Ioasaf. 355374”. V. G. dr. Ganea. Ioasaf. 374376. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. prof. fasc. Bucuresci. 2024. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. traduction et notes par Louis Leloir”. 403414. 2. de Paul Eugene Dion”. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. 902. „R. 592597. Eugen. Evangelische Theologie. pp. 339344. MMS 78/1972. 904. Tipogr. Ion V. 2734. Constantin. Scripturi”. Constantin.. RT 2/1994. pp. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. 892. 7288. pp. germană de Neaga. Tesalonic. 46 p. 16). 456495. Galeriu. Georgios. Ganea. 908. MB 46/1967. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. ec. „Biblica”. prof. din lb. prof. Ion V. I. pr. BOR 8/XXXII. 2. Ed. prof. D. Georgescu. BOR 1112/1989. 893. 901. ST 1/19381939. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. Georgescu.

Etudes sur le Livre de la Sagesse. MO 912/1970. Berlin. p. D. „Charles Harold Dodd. 289. Paris.. Bucureşti. 64 p. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete.”. Actualitatea profeţilor I. 930. O. Socec & co. 1969.. econ. „Charles Hauret. Georgescu. Georgescu. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. „Rudolf Bultmann. 484 p. O. Georgescu.. 304 p. 916.. Paris. Kahlefeld. „Oswald Loretz. Ia a gimnaziilor unice. 182 p. prof. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. Ed. La formation du Nouveau Testament. 929. pr.”. Paris.. „Robert M. „R. 176 p. MO 1112/1969. Georgescu. prof. MO 1112/1969. MO 912/1970. p. 40 p. Georgescu. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. O. Demonologia Vechiului Testament. „Stanislas Lyonnet. a XIa) 934. Azazel. Georgescu. 1937. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. 1100. 927. O. Paris. Georgescu. O.. 156 p. Georgescu. Paris. 463475. 1101. Socec & co. Bucureşti. 148 p. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. introduction historique au Nouveau Testament. 1969. 1938. de Santos Otero. ST 78/1958. p. „Pierre Buis. 422 p. econ. MO 34/1970. Instit. 232 p. p. Paris. Instit. Georgescu.”. 923. (ed. dr. Ed. O. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. 1970. p. MO 912/1970. 11001101. „Saint Augustin.”. „Franz Mussner. Ed. dr.”. 193 p. Viaţa românească. Georgescu. Ion V.. Larcher. Ion V. 146 p.”.. D. 1938. Georgescu. MO 1112/1969.”. 145. Georgescu. prof. 120 p. 1969. 32 p. 126 p. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Quelle est la vérité de la Bible?. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean.. Jésus. O.. MO 34/1970. Georgescu. Georgescu..”. 192 p. 1010. 922. 928. 152 p. Tipogr. 1969. 925. „David Flusser. p. 926. O. magistrand Mihai.”. „H. 1969.. 914. 1967. Georgescu. MO 12/1970. O. 1970. pr. Georgescu. 932. Şt. pp. p. Georgescu. 1008. p. 286 p. Bucureşti.”. IXVI... „Vincent Taylor. (doctorat) 915. de arte grafice „Speranţa”. 919. MO 1112/1969.. Confortement aux Ecritures. Grant. Bucureşti. Le Deuteronome. Bucureşti. Ion V. 1946?. MO 1112/1969. 444 p.”. Foi et comprehension. 921.”. Georgescu. p. Paris.. 1969. de arte grafice „Tiparul academic”. O. Georgescu. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. p. Georgescu.. 918. O. 1969. Paraboles et leçons dans l’Evangile. MO 1112/1969. 1004 p.”. MO 912/1970. Paris. 360 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . 933.. 1009. Paris. Arhiepiscopiei Bucureştilor. p. 920. O. 1934. Georgescu. Paris.39 912. Demonologia Vechiului Testament. Cărţilor bisericeşti. O. 1969. Présent et futur. 1970. Paris. Ed. MO 12/1970. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Bucureşti. Paris. 1009.. Paris. 917. Bucureşti.”. p. „A. 290... p. 924. p. Georgescu. 1010.. O. MO 912/1970. Georgescu. Amos et Osée. 1922?. D. Schackenburg. 913. N. pp. 1970. 1934. Paris. (popularizare) 931.. „C. pr. Satan în profeţia lui Zaharia. 1100. Vasile cel Mare”. 145. 1100. La personne du Christ dans le Nouveau Testament.”. 1008.. O. 76 p.

Georgescu. ST 910/1973.. pp. 183 p. a VIIa) 940. econ. 107110. pp. econ. pp. 2132. Georgescu. Ed. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. 648662. 953. 1982. prof. ST 78/1971. Bucureşti. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. „Filistenii. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. pr. D. 946. GB 56/1975. Gheorghe. Ap. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. econ.. 118 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. D. Gheorghe.. pp. Victor. 148 p. succint) 945. (ed. Socec & co. Ştiinţifică şi enciclopedică. Georgescu. Constantin I. ST 12/1973. Georgescu. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. Geţia. econ. ST 12/1978. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. a Xa. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gheorghe. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. 160 p. 948. D. Ed.. 950. econ. Bucureşti. Librăriei „Universala” Alcalay & co. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Gervescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. prof. Vasile.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Georgescu. Bucureşti. Gheorghe. 139149. 662696. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. (ed. 1935?. pr. Gheorghe. 81106.. pr. 952. 1935?. nr. Burtan. 19301931. Bucureşti. Ap. econ. Ed. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. Geţia. D. MB 34/1984. Gheorghe. a doua). Ed. Cunoştinţe despre om şi societate. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gh. ST 56/1965. dr. Librăriei „Universala” Alcalay & co.40 935. prof. Bucureşti. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. pp. Ap. a IVa) 937. 1934?. (ed. drd. 148 p. Ed. Studiu de arheologie biblică”. 1935?. 955.. Librăriei „Universala” Alcalay & co. a IIa) 936. 186 p.. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ed... C 112/1937. pr. magistrand Nicolae A. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. D. pp. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 497505. D. a VIa) 939. „Plante şi aromate biblice”. Constantin. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pp. pp. .. după Epistolele Sf. econ. Gheorghe. 19281929. MB 1112/1959. pp. 1332. „Cartea lui Iov”. Ed. 954. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 171) 951. Georgescu. a Va) 938. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 322334. econ. Ed. prof. prot. Bucureşti. Pavel”. pr. 1926. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Constantin. 183 p. 949.. MB 1012/1967. pr. Gabriel. prof. (ed. (ed. econ. prof. 19291930. Ed. Constantin. D. Bucureşti. (ed. 947. 1922?. prot.. a IXa) 941. Gheorghe. Mitul potopului. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 183 p. Bucureşti.. Georgescu. „Harismele. Bucureşti. Gheorghe. pp. (ed. „Saba. Pavel”. prof. Gheorghe. prof. a XIVa) 944. Pavel”. 127. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. revăzută) 942. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Geţia. (f. Georgescu. (ed. (ed. 183 p. Studiu de arheologie biblică”. Librăriei „Universala” Alcalay & co. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 190 p. pp.. prof. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. (ed. D. 541551.. D. Socec & co. Georgescu. a XIIa) 943. econ. MMS 4/1930.. Ed..

dr. 1020.. pp. prof. 3551)”. dr. argumente scripturistice) 958. dr. „Sf. 3. pr. 973. prof. „Prof. „Revelaţia divină”. Gheorghiu. pp. pr. Vasile. C 69/1927. 978. V. pr. pp. 261277. C 13/1929. prof. Sofron Vlad. 968. Ed. 972. dr. Gheorghiu. (1939. Viaţa românească”. dr.”. 374379. 964. ierom. Craiova. 115. 389405. arhim. Bucureşti. Caransebeş. prof. dr. 977. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Vasile. 185196. Vasile. pp. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. prof. 962. 70 p. Gheorghiu. 2325)”. Vasile. dr. 1939. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. 970. Cernăuţi. pp. C 412/1931. Saidman. 1940. „Bunavestire (Luca 1. 229239. Epistola Sfântului Iuda. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. Gheorghiu. Ghia. Societatea tipografică bucovineană. pp. 2638)”. MMS 34/1959. 960. Gheorghiu. 763764. I. Ghia. 231253. 149150. pr. 378393. Vasile. 186. Vasile. pp. Gh. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. Th. Gheorghiu. Gheorghescu. 21 sg. C ?. 4556. Gh. MB 79/1958. Cernăuţi. Ed. 974. Gheorghiu. 965. pr. dr. 57 p. dr. (l seminar dogmatică. Vasile. 88 p. 233236. pp. B. 969. C 1012/1927. Gheorghiu. 961. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. Vasile. 551566. ST 36/1980. 8487. 967.. dr. Chesarie. Întroducere şi comentar. 159196. „S. dr. Gheorghiu. Ramuri. Gheorghiu. „Zeno Muntean. „Profesor dr. Gheorghiu. C 12/1923.. Gheorghiu. MMS 9/1930. Mehedinţi. Vasile. Gheorghiu. Gheorghiu. 84 p. pp. „Dr. prof. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. dr. dr. Ramuri. Ed. Ce hotărăşte Sf. Gheorghescu. Vasile. pp. (1939. MMS 4/1955. pp. Vasile. dr. 18) şi în traducerea lor latină”. 979. Craiova”. 137147. 1911. 1931?. 764766. Imprimeria naţională. GB 56/1969. 110)”. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. Ed. 1941). 59 p. preţul lei 36”. pp. drd. C 34/1923. 665677). Gheorghiu. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). Gheorghiu. în legătură cu Rom. Întroducere şi comentar. Gheorghiu. Vasile. 165 p. Gheorghiu.41 956. 959. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. Ed. V. I. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I.”. prof. 315333. dr. Gheorghiu. Bucureşti. Gheorghiu. dr. dr. 37 p. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. 525541. BOR ?/1935. 971. 6581. Codex Argenteus Upsaliensis. Caransebeş. pp. BOR 1/1928. Vasile. (teol. Bucovina. pp. dr. 975. Mărturia Sf. 329353. pp. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. Gheorghiu. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. 1941). Bucovina. C ?. Gheorghiu. biblică) 976. Nicolae. 963. (capitol din doctorat. 593609. Botoşani. pr. pr. 1940. Vasile. 1941. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. prof. 1941”. 325341. Gh. MMS 56/1958. 1904. dr. Epistola Sfântului Iuda. Vasile. pp. pp. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. . 197212. 966. Ghesarie. Einleitung und Kommentar. Cernăuţi. prof. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. Vasile. 165178. pr. dr. 1901. Vasile. pr. Vasile. Der Brief des Judas.. Mir în Noul Testament”. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. C 1904 (pp. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. MMS 12/1958. pp. Tipogr. dr.

prof. prof. Vasile. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. 21). Gheorghiu. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. Gheorghiu. pr. dr. pr. Vasile. 44 p. Ed. Mitropolitului Silvestru. Gheorghiu. 1220)”. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. MB 910/1959. Gheorghiu. pr. Vasile. 558565. Gheorghiu. 988. prof. 1938. Gheorghiu. Vasile. Studiu isagogic. Gheorghiu. 1911. 981. 1003. pr. pp. Cernăuţi. Gheorghiu. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. Gheorghiu. 2259. 97 p. 897 p. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Gheorghiu. pr. 112 p. 110. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. 40 p. 1923. Partea dogmatică.27). Glasul Bucovinei. 1912. I. pr. 992. 365 p. prof. pp. prof. Ed. 114 p. pr. Vasile. Vasile. Cernăuţi. 74 p. Vasile. Cernăuţi. 1002. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. Gheorghiu. prof. 23 p. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. Ed. 142)”. Vasile. MB 13/1958. (studiu de cronologie) 993. prof.36) şi partea parenetică (12. „Domnul în Samaria (Ioan 4. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. 39). dr. dr. dr. Introducere şi comentar. 1926. Vasile. 990. Gheorghiu. prof. 1000. prof. Cernăuţi. Arad. Societatea tipografică bucovineană. Ed. 1933. Gheorghiu. prof. Gheorghiu. Cernăuţi. la 2000 d. Glasul Bucovinei. pr. 987. Cernăuţi. Bucureşti. Vasile. dr. dr. Gheorghiu. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. prof. pp. dr. prof. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. dr. Tipogr. 717. Ed. . 999. pr. Societatea tipografică bucovineană. Vasile. pp. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. prof. prof. dr. Cernăuţi. Studiu de cronologie biblică”. 983. „Diacon Haralambie Rovenţa. pr. Ed. 998. 30 p. MB 13/1958. 372375. pr. C 1911 (pp. Vasile. prof. 531537. 256 p. pr. prof. prof. 1929. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. 1929. 584596). dr. „Activitatea Domnului în Iudea. Vasile. Glasul Bucovinei. pr. Cernăuţi. pr. Enon de lângă Salom (Ioan 3. secţiunea I (cap. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Cernăuţi. prof. autorului. Vasile. Gheorghiu. Vasile. Vasile. 995. vol. 2236)”. dr.42 980. dr. 984. pr. 65)”.Hr. 982. dr. 111)”. 8 p. Problema mântuirii noastre. 997. Epistola lui Iuda. dr. prof. Gheorghiu. 474484. pp. prof. 1909. Cernăuţi. Glasul Bucovinei. 6375. „Ce hotăreşte S. 1856. Gheorghiu. 18. Vasile. Glasul Bucovinei. 986. vol. prof. pr. Gheorghiu. pp. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. 350 p. 1001. dr.116. II. Vasile. Sfântul Apostol Pavel. 14 p. Vasile. prof. 985. Cernăuţi. 2248. autorului. Vasile. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 240 p.Hr. vol. autorului. Gheorghiu. 1928. I. Tipogr. 994. C 79/1929. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. prof. Ed. C 810 (pp. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Gheorghiu. 996. 989. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. 1909. 1928. dr. Gheorghiu. prof. 2867.. dr. autorului. Cernăuţi. 419427. dr. 1924. Diecezană. dr. Vasile. Ed. traducere şi comentar. Ed. dr. 991.. Vasile. Cernăuţi. 358 p. Gheorghiu. 1926. Ed. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. dr. Gheorghiu. III. resp. autorului. 1925.111. dr. pp. MB 12/1960. Cernăuţi. Vasile. 272385). Vasile. autorului. preţul 50 lei”. MB 1112/1959. MMS 912/1959. Ed. 1927. dr.

C 12/1926. 5360. dr. 109117. Prologul Evangheliei a patra. «Universala». 129145. Cernăuţi. 1910 (19. 551567. Vasile. Gheorghiu. Studiu de cronologie biblică. 173181. IV + 260 p. 1013. Vasile. C 1909 (pp. . Vasile. 265272. 1011. C 78/1924. 197215. 521531. dr. 1935. 1020. T. prof. C 910/1924. 109115. 360361. „Anexa. prof. Întroducere şi comentar”. Ed. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. dr. pp. prof. (Studiu biblicisagogic)”. 1018. prof. Vasile. 5765.. Scriban. 1006. 224 p. 1925. prof. Vasile. prof. 301311. Vasile Tarnavschi. 580586. pp. 613627. 16 s. 7398. 1012. Gheorghiu. Bucureşti. ediţia II. 7280. dr. 1008. 323331. 332335. Sofron Vlad. 1908 (115. prof. 457472). prof.”. tradus de Episcopul Nicodem. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. C 79/1929. Raportul părintelui profesor universitar dr. Sfintei Monastiri Neamţu. „Un tractat al Sf. Vasile. Imprimeria naţională. 1016. 1924. Gheorghiu. 349358. Gheorghiu. I. 1925. dr. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. 1928. C 1913 (pp. Studiu criticexegetic. Vasile. Gheorghiu. 647665. Glasul Bucovinei.. prof. dr. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Gheorghiu. 1926”. Ed. 201209. univ. 565573. 767775). dr. Sfintei Monastiri Neamţu. C 14/1926. 333345. Gheorghiu. C 13/1928. 152 p. Tipogr. 197213. Vasile. 1010. 639644) şi 1914 (5877. Scriban. Vasile. C 78/1924. 400 lei”. 18). Gheorghiu.”. prof. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. Gheorghiu. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Gheorghiu. 237246. pp. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. 221227. 485500. 15 p. Apologie istorică. Cluj. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. lei 80”. dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. pp. „Arhimandritul I. 421433. 369372. 329337. 1017. C 412/1931. pp. 165172. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Cernăuţi. univ. 237243. stareţul Monastirei Neamţu. 371378. dr. dr. 433. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Ed. prof. I. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Gheorghiu. pp. 297305. 59775 din 7 dec. 137147. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 641648. Gheorghiu. Gheorghiu. stareţul Monastirei Neamţu. 1923. MB 46/1957. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. 1940.. dr. 206 p. VI a Seminariilor teologice din România Veche. Sfânta Evanghelie. 591605. 277284. „Păr. Instit. 1019. înaintat S. Ed. 677692) şi 1909 (115. C 12/1927. pp. 1928 (VIII 656). 265283. 699714. 6576). Chişinău. 184189. Vasile. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. Bucureşti. arhim. „Ieromonahul Antonie Harghel. 585593. 6669. „Epistola lui Iuda. Ancora.43 1004. 621629) şi 1911 (513). 6162. prof. traduse de Episcopul Nicodem. C 1909 (pp. „Epistola cătră Romani cu explicări”. 1014. 381385). dr. „Dr. Gheorghiu. Cernăuţi. C 112/1937. 194). 549559. dr. C 1907 (pp. 1007. dr. Vasile. dr. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. prof. 1015. pp. Gheorghiu. N. Cele patru Evanghelii. Vasile. Vasile. Vasile. „Vieaţa şi activitatea S. 87 p. 393403. 501508. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. dr. prof. Gheorghiu. 1021. dr. Vasile. prof. Atanasie «Despre azime»”. preţul 200 lei”. Gheorghiu. 697704). Gheorghiu. Vasile. aprobat din Sf. Vasile. 1937. 1009. pp. 312321. univ. Bucureşti. pp. I. dr. Vasile. Tipogr. 1005. prof. prof. Vasile Gheorghiu.”. „Pr. Apostol Paul”. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. 333340. pp.”.

univ. prof. Vasile. Ed. 67 p. Ed. pr. I secundară de băieţi şi fete2. Ia) 1037. 184 p. 1974. Craiova. 157 p. preţul 35 lei”. I. ec. Ghia. Ghia. Gh. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Tipogr. prof. ştiinţific şi biblic. Gheorghiu. prof. dr. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. Ghia. prof. C 112/1936. prof. Ramuri. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. dr. prof. 1031. pr. vol. dr.. I. Ghiţa. Craiova. dr.. 1946. Ghia. 157 p. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Gh. 1027. Academiei RSR. I. 1036. 1928”.. Ed. de arte grafice «Ramuri».. univ. Craiova. Vasile. I.. Gh. pr. Librăriei Socec & comp.. 1926.. Ed. dr. Craiova. 1023. 102115. prof. 6364. Gherasimescu. pp. 1925. 123 p. 1034. 110). 1929.. Th. MMS 4/1955. Ed. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. Ed. 2751. dr. I. I a gimnaziului unic. Ghia. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. prof. 1941. C 1-2/1927. Gh. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic.. 1940. 245259. Ed. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. lui Ioan 20. I. Şc. 1043. 223 p. dr. I. Gh. Gheorghiu. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. George I. Chestiunile din programa analitică pentru cl.. (1939. (1942/1943). (non vidi) 1032. „La început era Cuvânt (Ioan 1. pp. 143 p. pr. extras din Studii de limbă literară şi filologie. cl. 1927. Viaţa romînească. Gh. 1030. Gh. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. BOR 6/1928. prof. Ramuri. prof.. 102 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ion.. Gheorghiu.44 1022.. 1041. 103 p. C 12 (pp. Ghia. Epistola Sfântului Iuda. Ramuri. 1044. pp. Ghia. pr. 58 (225242). 1033. de arte grafice Ramuri. 34 (109117). Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. 24 p.)”. Ieremia. pp. Craiova. Toma. pr. Ia secundară de băieţi şi fete. pr. 106 p. pentru cl. 1926. Cugetarea. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. „Problema calendarului”. Ed. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Bucureşti. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Gh. 1026. (vol.. Vasile. prof. I. I secundară de băieţi şi fete. ST 34/1958. 416. Ghia. dr. Explicarea evangheliilor. dr. 1938. Ramuri. Cernăuţi. pr. Ramuri. 1035. a IIa secundară de băieţi şi fete. Ed. „Dr. pr.. Ghia. I. dr. pr. dr. prof. I. Gh. (popularizare) 1042. 1038. Contribuţie la exegeza Noului Testament. Instit. Bucureşti. 923). dr. I. Gherasimescu. 1045. Inst. 162176. PopescuCilieni. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. Craiova. dr. pp. „Mărgăritarele lumii”. univ. Gh. cl. pentru cl.. I. Vasile. Ramuri. I. Ghia. partea a IIIa) 1029. Ghia. Gheorghiu. pp. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Teodor. 90101. (ed. „Marele teolog dr. „Prof. . univ. 1024. 1931. Ghia. Craiova. pp. Ghia. Toma. pr. pr. Ghiaurov. Craiova. pr. 48 p. Ed. 1039. 1 ss.. Gh. Ramuri. 1046. pr. 1942. Ed. MB 13/1958. dr. 151 p. Ghia. ştiinţific şi biblic. 1938. a IIa secundară2. 1922. Craiova. (ed. prof. prof. Ramuri. C ?. I. prof. Iaşi. pp.. Gheorghiu. III. 1025. a IIIa) 1028. 567570. 1941). Ed. Craiova. prof. dr. I. pr. f. Hristo N. Roman. univ. 1935/1938?. dr. 1927. pr. Lecţiuni de religie. 224 p. 1040. prof. Inst. dr. Ed. Gh. Gheţie. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. Gibescu. dr.a. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Introducere şi comentar. Ghia. prof. pp. dr. 87 p. Ed. de arte grafice Ramuri. C ?. Bucureşti. Vasile. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. 1929. Vasile Gheorghiu.. Gh. 86 p. 197199. de arte şi meserii. Craiova. prof.

Vasile. 1931... Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. Istoria evreilor. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel.. Eclesiastul şi Apocalipsul. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. Chişinău. Stabilimentul grafic Albert Saer. „Nicolae Milescu. 11. Grigoraş. Voicu. drd. după Ev. Grozea. 1064. sfântul. din lb. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Chişinău. Eugen. Mitropoliei Olteniei. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”.. Gordon. Ion Lascu. trad. Ed. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. 136159. de pr. lect. Tipogr. 942964. 915923. H. Grăjar. Gibescu. pp. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). Gore. Ion. „Din cuvântârile S. GB 2/1957. Grigore de Nyssa. econ. pp. pr. traducătorul Bibliei de la 1688”. 1069. Scripturi şi folosirea ei în predică”. magistrand Ioan. pr. prof. 216238. F. Craiova. GB 6/1988. 1924. 1059. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. GB 910/1962. Grigorie episc. „Cunoaşterea temeinică a Sf.. Vasile. Charles. Sfântul GheorgheVechi. 176 p. BOR 78/1985. 1052. 48 p.. Tipogr. Constantin. Bucureşti. 1995. 1063. Bucureşti. diac. 1915. Chestiunile din programa analitică pentru cl. George I. BOR 1112/1974.45 1047. 852868. 1425. din lb. diac. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. dr. pp. pp. pr. „Preotul. dr. Haralamp. pp. (ed. pp. pr. pp. Nicolae. Minerva. „Gnosticismul: concept. Braşov. Sfântul. pr. Gregorian. Lucian. 10 p. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. 144 p. pp. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. franceză de Bran. Glăjar. „Amicul literaturei”.. trad. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. pp. pp. pp. 1920. Eparhială. doctorat) 1051. greacă. London. pr. Hango. C 1912 (pp.. trad. G(avril). a IIIa) 1065. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Godet. trad. 1941. S. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. I secundară. 1945. a IVa) 1066. τομ. origini. MB 79/1991. Tipogr. 577578). din lb. 1061. (ed. Grosu. Ioan. Grigorie Palama. 533543. Grecu. 100113. + . Grigorie al Nisei. O 2/1957. RT 8/1911. pr. 1989. 6772. Ia) 1048. Petre V. Profetul Ezechiil. N. 665674. Haneş. în vol. Gurie. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. studiu introductiv şi comentariu de Buga. prof. Θεσσαλονικη. 1058. din lb. 1067. prof. (chemarea şi rolul pr. Romul. din lb. Tipogr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. drd. Sibiu. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. . greacă de Moraru. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. pr. engleză de Dimitrie. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ed. Sf. caracteristici. 1055. 13851389. Eparhială „Cartea românească”. 1992. 1050. 144 p. greacă de Popescu. Nyssei. 7074. Graetz. din Γρηγοριου του Παλαμα. 1049. (ed. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. Petre. 251252. pp. 194 p. Bucureşti. trad. delimitare”. seminar. trad. 1057. Gurie. Tipogr. BOR 78/1979. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. 176 p. pp. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Guţulescu. Ed. 1060. Grigorie episc. pr. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. BOR 56/1979. pp. 16 p. Haneş. 1938”. Teodor Bodogae.. Nicolae N. RT 2/1999.) 1062. 1905. 1925. Απαντα τα Εργα.. Gurie. Eparhială. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. 176 p. Chişinău. (l. 6788. (popularizare) 1056. GB 910/1964.

1939. prof. Ieronim. 447450. pp. ST 56/1959. Ieronim. 1073.46 1070. p.. biblică) 1093. Iaşi.. 8389. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. D. Hatzopoulos. pr. Iaşi. „Procesul lui Iisus”. viaţă bisericească.. 1089. W. Fericitul.. din lb. I.. 307. 1084. pp. Ia secundară de băieţi şi fete. Opinia. Oradea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1083. 1092. 39 p. Ia secundară de băieţi şi fete. Fericitul. 1091. dr. ierom. 1987. prof.”. 132 p. Tipografia Mănăstirii Neamţ. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. 1971. dr. 172183. Ed. Cartea românească. Iazadjieff. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». pr. 1936”. 1077. 55 p. pp. Luminiţa. ST 34/1959. Ieraclie. Chişinău. 1082. 7072. Manual pentru cl. trad. pr.. pr. Episcopiei Vadului. arhiepiscopul Vadului. „Protos. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. a trimis art) 1087. Iancu. Teofil.. pp. Iliescu. 1085. (ist. Homescu. pp. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 1076.. . Ignătescu. l’Insondable richesse du Christ. I.. Ierima. Ioan. istorie.. N. 1072. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. 780787. Constantin. pp. V. Ed. pp. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 1935. trad. Mircea V. prof. franceză de Gagiu. 138164. GB 1/1987. Feleacului şi Clujului. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. pp. Opinia. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. Antonie. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. 1927. Fraţii Domnului Iisus Hristos. „Geneză XII. (popularizare) 1071.. V. 111149”. Hermann. Fericitul. Harghel. pp. Feleacului şi Clujului. 1088. MO 34/1972.. pp. Hodoroabă. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. Nicolae Neaga. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). pr. Vasile Vasilache. dr. Iana. pp. pr. f. drd. MB 1112/1990.. ClujNapoca. Iancu.a. de pr. 110. Mihai. prof. 128 p. editat sub egida „Universitatea din Oradea.”. prof. 152 p. a IIIa) 1079. (ed. pr. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. A. N. 1998. 132 p. pp. Hau. trad. Bucovina. prof. docent Sergiu. Hodoroabă. 403411.. Virgil. dr. pp. Ed. Leenhardt. Athanasios. F. 119 p. V. (pastorale şi predici) 1075. 1967. 2. V. drd. Bucureşti. GB 34/1968. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). I. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 170 p. Ed. magistrand M. 1080. 1935. BOR 9/1929.. MB 34/1990. 3570. Constantin. prof. „Monoteismul la evrei”. Herineanu. Pavel. Ed. doctor în Teologie. „Evanghelie şi cultură”. arhim. 247249. pp. de Văcăreanu. 1935. 470 p. Bucureşti. (autorul prof. BOR 34/1940. vol. Nicolae Neaga. prof. 331345. „Robert Baulès. Herda. 1078. a IIa secundară3. din lb. 1074. 501503. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. articol în Teologie. Opinia. (trad. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. Mrea Neamţ. Hodoroabă. MB 79/1996. V. pp. 1081. Iaşi. de pr. nr. arhim. MB 79/1997. de pr. trad. 9296. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. N. Hodoroabă. Cartea profetului Iona. N. Ed. 6673. 4856. ierom. în lumina descoperirilor arheologice”. 1090. Nicolae. Ieronim. Ed. engleză de Niculescu. A. ST 34/1964. pp. P. „Franz J. Paris. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). Ştefănescu. MB 46/1991. 1086. de NT la Sofia. Nicolae Neaga. magistrand M. 32 p. 1724. MMS 12/1936. trad. 1947. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. O 3/1968. „Biblia ilustrată. Biblia în Ortodoxie. 1931.

„Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. prof. Sf. PG¸ vol. prof. Sf. Bucureşti. căminul nostru. Gheorghe. 1110. pr. din lb. Ioan Gură de Aur.47 1094. 1098. 550562. Sf. nui în puterea omului calea lui. 54.. trad. 26)”. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. GB 56/1955. Sf. 49. din lb.. D. Ed. la paradisul cel nou. prof. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. prof. Ioan Gură de Aur. Indricau. PG¸ vol. PG¸ vol. greacă de Fecioru. Dtru. 49. Ioan Gură de Aur. „Despre pocăinţă. greacă de Fecioru. Sf. 958964. col. pr. Sf. din Migne.. 616620. pp. PG¸ vol. 193196. col. Sf. greacă de Fecioru. GB 1/1986. 1109. pr.. 604607. 1104. pp. 11461148. D. după Migne. rostită când sa întors de la ţară)”. „Cuvântul 3 la Facere. Omilia a VIIa. 114120. Bucovina. 1095.. 299306. Dtru.. Matei. pr. 49. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. 12111223. trad. BOR 912/1977. 5361. trad.. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. Ioan Gură de Aur. după Migne.. col. Sf. Sf. din lb. după Migne. dela paradisul pierdut. Ioan Gură de Aur. din lb. 5053. trad. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier.. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. trad. „Despre pocăinţă. D. prof. pr.. pr. pp. Daniel şi la cei trei tineri. . pr. din lb. „Cuvântul 9 la Facere”. greacă de Fecioru. 311315. GB 34/1985.. 49. Ioan Gură de Aur. pr. PG¸ vol. PG vol. PG vol. GB 79/1985. 54. Ioan Gură de Aur.. greacă de Pâslaru. Ioan Gură de Aur. trad. 54. din lb. O 2/1980.. col. 1111. 1105. 233243. 1108. 343350. 305314. col. greacă de Fecioru. pp. 85 p. 1102. 1106. Ioan Gură de Aur. PG¸ vol. col. col. greacă de Fecioru. Paradisul. Sf. greacă de Fecioru. 277284. Sf. 619630. „Despre post. trad. din Migne. D. pr. col. trad. pp. Sf. Paris. BOR 12/1978. după Migne. trad. din lb. pp. col. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. greacă de Fecioru. pp. rostită la începutul Postului Mare”. din lb.. greacă de Fecioru. GB 79/1985. Ioan Gură de Aur. 54. Dacă luăm seama la noi înşine. greacă de Fecioru.. pr. trad. pp. Ioan Gură de Aur. 1107. 1097. BOR 34/1978. după Migne. D. din lb. din Migne. 321330. t. greacă de Pâslaru. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. greacă de Fecioru. IV. „Despre post. din lb. Dumitru. pp. PG vol. pp. D. col. pp. 1100. 1103. Sf. Ioan Gură de Aur. PG vol. trad. pr. 313324. din lb. pr. Liturghie”. pp. BOR 910/1978. Sf. 56. Sf. BOR 56/1978. „Despre pocăinţă. pp. GB 34/1985. PG¸ XLIX. GB 1/1986. pp. X. din lb. BOR 1112/1971.. pr. PG vol. Sf. 1101. 500507. „Cuvântul 8 la Facere”. Matei. BOR 13/1977. din lb. greacă de Fecioru. din Migne. GB 79/1985. D. BOR 912/1976. col. 129180. XLIX. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. din Migne.. din lb.. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. pp.. 497500. trad. D. D. 283292. 607616. 7885. 1099. 54. trad. 153162. din lb. prof. trad... D. după Migne. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. „Despre pocăinţă (Omilia I. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. dr. Ioan Gură de Aur. după Migne. col. Ioan Gură de Aur. după Migne. 492497. 49.. greacă de Fecioru. trad. 23)”. Bareille.. Omilia a Va: La profetul Iona. Ioan Gură de Aur. col. pp. 1946. 1. pr. greacă de Fecioru. PG vol. din lb. 196201. pr.. prof. greacă de Fecioru. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”.. pr... pp. din ediţia lui J. Dumitru. Sf. Dtru. Ioan Gură de Aur. trad. 1096. 599604. 977984. trad. din lb. „Cuvântul 7 la Facere”. 323336. Ioan Gură de Aur. pp.

163175. prof. greacă de Fecioru.. Sf. 49. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. Ionescu. pp. 774783. din lb. pp. PG vol. GB 12/1978. Sf. monahul C. D. trad. din lb. din lb. din lb. Instit. greacă de Fecioru. „Omilia III la David şi Saul”. pr. trad.. din Migne.. Ed. 291300. de arte grafice „Eminescu”. asist. pr. 508519. pp. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. PG vol. Ed. col. greacă de Fecioru. 54. col. 1979. prof. trad. trad. Ionescu.. 641651. din Migne.. Ioan. pp. pr. Ioan Gură de Aur. 22)”. Ioan. BOR 56/1978. Bucureşti. Bucureşti. 21) 1124. Ioan Gură de Aur. Omilii la Facere (I).. Sf. trad. 1120. Partea a doua. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. PG vol. GB 68/1983. din lb. GB 79/1977. Ioan Gură de Aur. 1116. „Omilia II la David şi Saul”. 486494. pp. 1127. prof. pr. Sf. pp. trad. greacă de Fecioru. D. pr. 297304. GB 58/1998. din Migne. Ştiinţifică şi enciclopedică. (context. Ioan Gură de Aur. 56. 12/1979) 1129. PG vol. col. Ionescu. pp. greacă de Fecioru. Dumitru. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . din lb. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”.. BOR 78/1977. EIBMBOR. din Migne. col. pr. PG vol.. 1114. 1121. Dumitru. Ioan Gură de Aur. greacă de pr. Sf. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. 1977”. 335344. Omilii la Facere (II). 22) 1123. Sf. PG¸ vol. GB 56/1973... 4 p. 1113. 1125. I. greacă. (colecţia PSB. trad. din lb. GB 79/1984. greacă de Fecioru. pr. Ioan Gură de Aur. pp. indici şi note de Fecioru. 710-713. dr. Ioan Gură de Aur.. vol. trad. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. 661664.. pp. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. 271280. 754760. Ionescu. C. BOR 78/1978. Scrieri. din lb. comentariu) 1126. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. Limba română. din lb. LIV. D. GB 912/1983. 1131. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. trad. Partea întâia. din Migne. „Cântarea Cântărilor. Ioan Gură de Aur. din Migne. trad. prof. 72 p. pp. 175192. după Migne. 6. D. pp. din ebraică. Nicolae. „Învăţătura paulină despre Biserică”. Scrieri. IV + 360 p. trad. Sf. PG¸ vol. 56. 695708. 1119. ST 12/1998. Sf. 1989. „Omilia I la David şi Saul”. 1115. Sfîntul. IV + 438 p. pp. I. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. 54. 338345. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. din lb. Ioan Gură de Aur.. pr. Nicolae Neaga. „Rugăciunea Domnească. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. pr. pr. 1122. col. col. Ionescu.. pr. Dumitru. pp. pr. introducere. indici şi note de Fecioru. sfîntul. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. D. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. trad. 17)”. col. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. GB 79/1984. pp. Ioan Hrisostom. 1905. din lb. 1117. 6580. Sf. 2326. greacă de Fecioru. după Migne. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. EIBMBOR. note şi comentarii de Ion Alexandru. Ioan Gură de Aur. 49. 519536. 6768. sfîntul. 687695.. 56. 675686. Ioan. 1)”. Dumitru. pr. col. 23. 247256. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. PG vol. 514518. (colecţia PSB. monahul.. greacă. col. prof. Dumitru. introducere. din lb. 5765.. pp. din Migne. MO 9-12/1959.. trad.. GB 12/1978. ST 56/1993. Sf. pr. Dumitru. Bucureşti.48 1112. 1118. Bucureşti. vol. MA 4/1988. prof.. 4253. prof. PG vol. din lb. Academiei RSR. 1987. greacă de Fecioru. (licenţă) 1130. Bucureşti. (extras din rev. D. trad. I. pp. 56.

prof. 1136. MA 1112/1968. D. Misionarul 1112/1939) 1146. prof. Dicţionarul teologilor români. 1983. 140 p. 1983. Chişinău. prof. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. BOR 1/1909. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. O 34/1995. 27 p. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. pp. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . pr. I) 1140. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). (ed. pp. N. Octavian. pp. Isopescu. (1929?). 60 + 8 p. (extras din rev. dr.. 468 p. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. RFG 1827 mai 1988) 1145. pr. pr. pp. Viorel. diac. (Biblia de la Petersburg. (fără foaia de titlu. Societatea tipografică bucovineană. prof. pr. O 12/1997.. iconom C. 5156. pp. 1909. iconom I. D. Ed. (popularizare) 1150. de M. Marin C. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. 12 iunie 1908”. 159161. 114 p. Viorel. Dumitru. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. a IIIa.. (ed. Iordăchescu. Ia secundară.. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. 1928. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. Ioniţă. Ionescu. 5967. Plângerile lui Ieremia.. dr. „O carte samariteană a lui Iosua. Tipogr. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Ionescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. dr. pr. pr. Cernăuţi. 1147. 1933. BOR 12/1985. Ionescu... protos. Iordache. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. Ion. Ion. Cernăuţi. Rm.”. iconom C. Ia secundară. 1144. Ionescu. Ioniţă. Iordache. Isopescu. Marian C. Ap. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. Ionescu. 1139. 83 p. O 2/1980. pr. dr. pp. 1138.a. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. 98 p. dr. EIBMBOR. 3644. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1819) 1135. 98103. informaţii din fişier) 1142. „Paşte mieluşeii mei”. pr. 397 p. 1932. Mircea Păcurariu. Viorel. 1911. 1137. Bucureşti. şi Evanghelist Ioan”. Bucureşti. 501 p. Ioniţă. I de liceu şi şcoli secundare de fete. Ed. MO 6/1988. Astoria. 263274. Cicerone. pr. Bucureşti. Bucureşti. Viorel. Ionescu. Univers enciclopedic. Vasilescu. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Ed. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. prof. 1901. (non vidi) 1148. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. „Sfânta Biserică”. 1996. Ioniţă. 973974. Ionescu. 84 p. „Duh şi vieaţă”. Ionescu. (ed. «Times». în ateliere şi în cazărmi. 1151. prof. 1141. f. I. . Ioniţă. ST 4/1991. Marin C. Vâlcii. Bucureşti. GB 1/1989. Ionescu. iconom Ioan I.. Cultura românească. pr. (cu binecuvântarea PF Iustin. separată din Candela 1909) 1152. 1143. pp. Octavian. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134.. Bucureşti. în şcoli. 28 p.. 1133.49 1132. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. Ionescu. Patriarhul BOR) 1149. Ed. Tipogr. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. dr. pr. Bucureşti. Inst. prof. 110112. Carpaţi. 1906. dr. Gaster. Bucureşti. prof. 109 p. pr. 138 p. 1940. pr.. Societatea tipografică bucovineană. prof. 1940. pp. Iordache. dr. pp.. prof.. Ion. „Pr. Nicodem. asist. biblic şi de misiune al BOR.

213221. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. Isopescul. pp. pp. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. „David. lect. MO 13/1998. Isopescul. pr. 434442. 405421. drd. prof. 2031. Introducere.50 1153. 1158. lect. MMS 34/1972. şi exeg. pp. 302 p. „Profetul Obadia. 529?. Ivan. 6977. Isvoranu. Ivan. Vasile G. 401409. 693700) şi 1909 (148156. MO 46/1990. 501508. Ioan. Manuscrisele de la Marea Moartă. Octavian. C 1910 (* pp. 242254. pp. pp. Introducere. Jerpălău. Cernăuţi. pr. 181186. docent privat. 106120. 6771. Isopescul. 1156. pp. 1155. 797805). MMS 2/1989. separată din Candela 1911) 1154. 516524.. 702709) şi 1904 (1624. 699710. Alexandru. Ispir. drd. 1172. pr. 1160. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. pp. pr.. prof. BOR 13/1944. 273282. 1174. 338347). Izvoranu. 8798. dr. (ed. 1963. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. pp. 126132. 1168. prof. diac. Silvestru Octavian. lect. 3652. Introducere. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. 542550. 1908 (1624. Izvoranu. 348357. 3757. I. Isopescu. 152 p. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. 465480. 610621). „Profetul Malachia. 274282. docent privat. pp. lect. „Amusin I. MO 16/1994. 345354). 457466). 278286. traducere şi explicare”. Isvoranu. univ. 182190. 290297. G. pp. drd. 1166. 1163. 113120. Gheorghe. 6672. 597610. pp. Mitropolitul Transilvaniei”. 406417).. pp. dr. traducere şi comentar”. 8398. 583590. 1162. C 1911 (pp. 118126. 1171. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. Societatea tipografică bucovineană. Isvoranu. C 1904 (pp. Isopescul. 666673. 113114. pr. 1173. „Introducere la Cartea Iob”. 666683). Ivan. diac. ST 56/1981.. „Psalmul 120. Isopescul. 148161. D. lect. 1169. prof. pr. Gh. Octavian. Isopescul. drd. MO 36/1997. 614622. 474482. MO 12/1995. dr. Gheorghe. Al. Istrate. 342350. 177184. 1159. 1824. 1170. C 1902 (pp. ST 34/1982. 291299.. pr. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”.. dr. 556559. pr.”. MMS 78/1963. dr. 4261. MO 13/1990. „Introducere la Psalmul 50”. Gheorghe. 728734. lect. dr. Silvestru Octavian. 233240. 218226. Octavian. 289295. Octavian. 5764. Jarpălău. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. . Profetul Malachia. C 1907 (pp. 470474. pr. Izvoranu. „Profetul Natan şi regele David”. 749774. Alex.. 7179. prof. 460467. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. 1157. Alexandru. C 1902 (* pp. 3346. 312319. 404412. 1911. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. drd. Ioan. arhid. 406414. 8290. 1903 (926. 639647) şi 1911 (2128. Alexandru. Jarpălău. 333341. pp. Silvestru Octavian. MO 36/1995. 560576. 1175. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. ST 910/1985. pr. 336344. Jarpălău. 423435. Alexandru. 214221. (ist. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. pp. 154162. 1164. pp. MMS 512/1972. pr. 1167. 1925). pr. MO 12/1999. pp. 542550. Jerpălău. 236245. Gheorghe. traducere şi explicare. 628636. 1165. biblică) 1161. 210217. dr.

Anca. 135144. Kosidowski. 132 p. Jinga. Bucureşti.. replică împotriva lui H. LascarovMoldovanu. Roman. Alexandru. GB 1012/1984. franceză de Calangiu. Cărţilor bisericeşti. 8991. rev. 1190. 1913. poloneză de Mareş. 744761. trad. Laperrousaz. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. 1182. 286289. 305316. 295304. (ed. 95 p. prot. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. 693703.. presbyteros. Ed. 2936. Culegere întocmită de . În căutarea strămoşilor lui Adam. Al. 166170. 1180. Bucureşti. BOR 34/1981. Bucureşti. viaţă şi alte temeiuri biblice”. RT 4/1933. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Alexandra Beatrice. pr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Liţiu.a. J. 1181. Ed. 1193. Jinga. MB 1012/1997. Tipogr. „Episkopos. 499506. Ed. 1997. Sibiu. (exegeză) 1196. „Cum citim Biblia?”. (inclusiv în NT) 1198. 1183. Constantin. Nicolae. „Despre lume.M. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. C 112/1936.51 1176. Lecca. Bucureşti. 295304. (popularizare) 1191. 1197. Ia. rezumat în română) 1186. „Biblia de la Bucureşti 1688”. LascarovMoldoveanu. Gheorghe. Jinga. Teodor. 1932. pp. 1195.. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. 138 p. trad. 164 p. 138 p. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”.). 127 p. MB 13/1997. E. 487 p.. Brassó. Loichiţa. Ed. pp. Klein. 9293. pp. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Jorică. Lăudat. (1946?). Paulin. Lăzescu. dr. 1932. MB 1012/1995. 1187. Porus. în vol. Olariu) 1184. O 4/1984. Legende biblice. 1936. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1991. Rovenţa. RT 34/1996. pp. Şcoala de artă şi meserii. dr. Niculiţa. trad. RT 34/1996. 1194. . Cărţilor bisericeşti. George. Ed. pp. Lariciov. D. pp. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. (pp. E. pp. 352 p. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. 2000. pp. Marineasa.. rezumat în română) 1189. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. Constantin. care îl criticase în ST pe I. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. Librăriei Ioan I. Ed. Paulin. Tipogr. 1178. 6282. Zenon. Ed. Concordanţă a Noului Testament. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. 1986. I. 1188. Constantin. prof.. Gheorghe. pp. arhim. D. autorului. Politică. Lane. 276321. Meridiane. 1177. 248 p. Manuscrisele de la Marea Moartă. Galaţi. Hans. drd. Jinga. Klein. (p. arhim. pp. Justus (pseud. 1199. Anda şi Mareş. 316. pp.. 1997. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. diakonos: language. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. pp. Biblie şi Teologie. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. pr. dr. C 1011/1926.. V. 1970. prof. V.. pp. „Onestitatea literară”. Ciurcu. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. din lb. din lb. Joandrea. Kiseleff. Ştiinţifică. f. Povestiri biblice.. Hans. BOR 78/1976. dr. Gheorghe. theology and practice”. Tipogr. pp. MMS 6/1988. Bucureşti. Lecca. 228 p. 1185. Ed. din lb. V. rusă de Vuţă. Jerpălău. Constantin. 69? 1179. Loichiţa. Timişoara. Povestirile unui arheolog. dr. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”.

Cărţilor bisericeşti. A. 1215.52 1200. RT 78/1946. Ludu.. Lopuhin. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. V. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). 1944. A. f. Istoria biblică. 1946. vol. 1946. (tomul al Vlea. episcopvicar. din lb. P. 691 p. vol. colecţia Ogorul Domnului. (tomul I. ediţie ilustrată. patriarhul României. Lupaş. Lopuhin. 380383. Loichiţa. V. A. a IVa) 1217. C 35/1927. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. 144160. colecţia Ogorul Domnului. rusă de Nicodim. Gr(igorie) T. Noul Testament. prof. ediţia succesorilor lui A. P.. 1944. XXX) 1210. 1912. din lb. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. Ed. Ioan. al VIlea. A. 584 p. din lb. Lungu. „† J. pp. Mecu. pp. Cărţilor bisericeşti.) 1206. prof.. patriarhul. Bucureşti. Istoria biblică. Cernăuţi. (tomul al VIIIlea. colecţia Ogorul Domnului. Lopuhin. Cărţilor bisericeşti. MB 79/1957. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. rusă de Nicodim. Lopuhin. ediţie ilustrată. ediţie ilustrată. 73139. Istoria biblică. RT 6/1938. Bucureşti. trad. MB 46/1957. prot. Librăriei Ciurcu. patriarhul. Arhidiecezană. pp. din lb. 319 p.. Tipogr. Sibiu. 119 p. rusă de Nicodim. episcop vicar. trad. Luca. Bucureşti. vol. 566 p. pr. Tipogr. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. V. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Vechiul Testament.. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. Bucureşti. din lb. 640 p. trad. trad. Bucureşti. Vechiul Testament. diac. Noul Testament. 3454. 560 p. p. Bucureşti. XXXIII) 1213. 1948. 1214. MMS 34/1956. Istoria Bibliei. (conferinţă) 1220. V. 1218. P. 1947. rusă de Nicodim. (tomul al IVlea. trad. Ştefan. ediţie ilustrată. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. George. ediţie ilustrată. M. P. pp. MB 14/1961. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. Lucia Făgărăşanul. Lagrange. I. Bucureşti.. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. XXXV) 1209. Instit. vol. colecţia Ogorul Domnului. Ioan M. Ed. Tipogr. prof.. P.a. Cărţilor bisericeşti. de la Ed. trad. trad. de Totoiu. I. Evanghelia dela Mateiu. Cărţilor bisericeşti. Vechiul Testament. 1218. 549 p. XXXI) 1211. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. M(arcu). Tipogr. prof.. Lucian Tomitanul. Tipogr. Hendrik Willem van. dr. 702 p. 1993. 76 p. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. ST 1/1988. . 18 p. patriarhul. Vasile. Lopuhin. Lopuhin. pp. Bucureşti. trad. 1219. 1216.. colecţia Ogorul Domnului. patriarhul României.. 1201. vol. (tomul al IIIlea. Milva. XXXIV) 1208. Lungu. „Naţională” Gh. patriarhul. 109121. Loichiţa. 1204.. colecţia Ogorul Domnului. pp. pp. pp. 3152.. Brassó (Braşov). 270. Cărţilor bisericeşti. (tomul al IIlea. dr. prof. A. Gh. 1909. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. Loon. vol. ediţie ilustrată. prof. din lb. P. XXXII) 1212.. rusă de Nicodim. Vechiul Testament. (ed. Loichiţa. pp. „Biblia adnotată”. Bucureşti. (vol. (extras din Candela 35/1927) 1205.. prof. Tipogr. P. Ed. Loichiţa.. rusă de Nicodim. Tipogr. 1945. Sfânta Scriptură în limba românească. Lopuhin. din lb. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. patriarhul. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). 814. rusă de Nicodim. 1203. MB 1012/1956. A. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. A. 550560. Istoria biblică. Ion. Lopuhin) 1207. Dariu. 1202. Loichiţă. O 4/1984.

„Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. 1941. stavr. 1939.. M. Bucureşti.. Sfintei Monastiri Neamţu. nr. f. Tipogr. (posibil nu ort. (posibil nu ort. 270271. 70. vol. Bucureşti. E. „Lucian Blaga. RT 34/1936. 1936. trad. „Iacob şi Esau”. „Isus sau Iisus?”. pp.) 1239.”. T. 1222. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. 31 p.”. f. (probabil nu e ort. RT 5/1939. H. icon. H. Instit. Gr. pp. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. vol. 1234. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». Maica Domnului.. Gr. MA 1112/1963. 225 p. 1241. 1242. RT 34/1936. 1938. Macraki. «Seria Teologică». 1224. Vasile Stoicanea.. Arhidiecezană. Tipogr. 1935. 512513. Lămuriri asupra Genezei.. Gr(igorie). Gânduri asupra Exodului. 272 p. (posibil nu ort. 1227. f.”. M(arcu). 1230. T. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». (posibil nu ort. Gr.. În slujba Domnului Isus. „Prof.53 1221. Sibiu. 401. C. Gr. Ilie.a. 1223. M(arcu). T.. de PS Episcop al Argeşului. 20 p. RT 3/1911. 315. M(arcu). C. Leges et historiae.. 797798. „Ioan Halmagiu. M. 222 p. mit 53 Textbildern. Dacia Traiană.) 1236. Tübingen. M... 3. C. pp. mitropolitul Moldovei şi profesor I. nr.) 1235. I 226 p. vol. „Naţională” J. pr. nr. Ed. 376 p. 188189. pp. T. (posibil nu ort. A. XLVIII + 1184 p. Ed.”. „Dr. pp. M(arcu). Nanu.. p. Gr(igorie) T. RT 6/1941. Maior. C. pp. Tipogr. Gheorghe. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. pp. Ştefănescu. T. 98 p. pp. Opitz.a. 1913.. 21. 114 p. 269 p. Sibiu. Tipogr.) 1237. Ed. H. Sibiu.. Stuttgart. „Protopop A. p. 11. Nicolae Neaga. 1228.. 942943. Bucureşti.. p. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. f. nr.. p. Tipogr. Ed. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes.. Tipogr.. 72 p.. M. Maccaul. 1938. T.. Ionescu & co. + XCVI planşe afară de text”. M(arcu). M(arcu). Gânduri asupra Cărţei Facerei. 132. vol. p. .a. 272 p..... XVIII + 182 p. T. M(arcu). amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. Ionescu & co. de arte grafice „Tirajul”. Ştiinţă şi creaţie. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. engleză. M. M(arcu). M(arcu). Mohr (Paul Siebeck). M. Gr. «Biblioteca biblică».. 5. p.a. Bucureşti. C. Sibiu. M. „Preot A. „Naţională” J. Ionescu & co. RT 56/1927...”. I. Arhidiecezană. „Septuaginta. 418. D. Gânduri asupra Deuteronomului. 942 p. din lb. Ionescu & co. 1233.. MA 910/1957. Bucureşti.”.. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». Gh. 38 p.. A. I. 1229. Gr(igorie). tâlcuiri biblice. II 280 p. Maior. Vechiul Testament în gândirea românească.. M(arcu). Gânduri asupra Leviticului. II. Bucureşti. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Nanu. Sf. 1231. Bucureşti. dr. 2 vol. „Nicodim. Sibiu. RT 9/1938. Synopse der drei ersten Evangelien.a. de Beleuţă. Herder & Co. 132133. Freiburg im Breisgau”. Gr.. „Naţională” J. M(arcu).”. Închinare românească. 240241. 1232. M(arcu). Mielul lui Dumnezeu. ed..) 1238.) 1240. Gr.. Gherasim Timuş”. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. BunaVestire... RT 78/1943. C. „Naţională” J. G. MA 910/1963.”. 1939. ST 2/1931. 1243. RT 6/1939. Isaia 53. 1225. Tatăl nostru.. XX + 214 p. RT 6/1939. p. Arhidiecezană. Sibiu. f. Tipogr.a. H. în colaborare cu Lic. 1226. Gr(igorie) T. B. Libri poetici et prophetici. „Albert Huck. Gr(igorie) T. trad. 1936.. VI + 220 p. RT 6/1937. Biblia ilustrată. RT 1112/1938. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk. 1942. H. edigit Alfred Rahlfs. 760762. f. H.. 90.. 232. Tipogr.

Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. Ed. 1268. introd. dr. RT 1112/1940. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. Manu. Badea. Sibiu. Instit. Grigorie T. 10391048. Mangâru.. Tipogr. 1252. 10411051. Marcu. nr. 1939. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. Măndiţă. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. Anca. (introd. Badea. 1942. „Iisus Hristos. Mangâru. 3242. pr. 469476. pp. La chiesa locale nella Scrittura. pp. Pr. 455”. Tipogr. prof. MB 5/1987. pp. morală şi igienă) 1251. 677678. (extras din RT/1943) 1270. RT 1/1939. RT 910/1946. Grigorie T. dr. după dr. 40 p. Grigorie T. 1912. Marcu.) 1256. dr. prof. prof. 3141. Scriptură (teză pastorală)”. dr. a IIa secundară de băieţi şi fete. I. pp. Mangâru. în revista Vita e pensiero. diac. diac. Marcu. „Mythos”. pp. 1262. Vasile Gheorghiu”. Marcu. Tipogr. 1257. Cei 12 psalmi aleşi. „Cântarea Cântărilor”. nr. pr. diac. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. pp. C. Manolache. 432435. 1247. De la Epistolele pastorale şi până la dl. dr. Sibiu. Grigorie T. Grigorie T. 1245. 32 p. 92100. 1264. Bucureşti. Arhidiecezană. Badea. Marcu. . Vasile Gheorghiu. prof. 1267. 36 p. Marcu. BOR 2/1914. (licenţă) 1249. în CC) 1254.. B. 1025. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. (interdicţii iudaice. A. Manea. 3) 1263. Manea. Nicodim. C 112/1935. 1938. Interpretarea cărţii”. econ. Paillard. prof. pr. Grigorie T. pp. 1269. 1258. Arhidiecezană. Tipogr. MB 13/1993. 1253. 8 p. prof. (st. diac.. Grigorie T. Manolache. 1265.. „Bruno Maggioni. „Cartea lui Iov”.54 1244. 1246. „Callias J. 537558. B. Miloşescu. pp. 1943. Grigorie T. dr. 1266. MB 1012/1972. BOR 8/1911. Arhidiecezană. Badea. Librăriei Nicu D. 1934. diac. pp. Mălăescu. sachelar Florea. „Cartea lui Iov”. RT 56 (pp. 1259. Explicarea Evangheliilor. 32 p. 459478. 12/1913”. urmare din no.. 49 p. 233240. Rătăciţi neştiind Scripturile. V + 106 p.. 113119) şi 1012 (233251) / 1914.. BOR 9/1911. pt. prof. prof. Milano. 1261.. B. Stauridès. 1219. Sibiu. cl. diac. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. BOR 6/1912. Mangâru.. diac. Marcu. Malcinschi. Anca. 1904. 1260. Orest. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. RT 1112/1942. 48 p. pp. prof. Libr. Târgu Jiu. prof.. (licenţă) 1250. BOR 5/1912. Sibiu. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. pp. C 1012/1929. de arte grafice „Eminescu”. BOR 1/1913. Moderna. Marcu.. dr. diac.”. RT 56/1942. étude historique et scripturaire. 599608. Ed. 337340. dr. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. Mangâru.. 337346. Marcu. Mangâru. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. Nicolae M. pp. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. Grigorie T. 936943. 69 p. Fibiger. pp. La chronologie de la Passion. (din colecţia Veniţi la Hrisos. „Profesorul dr. Manolache. pp. (exegeză) 1255. pp. „Cântarea Cântărilor. pr. pp. BOR 4/1914. Lucian Blaga. Ioan. Zaharie. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. pp.. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. pp. 1905. „Animale necurate”. Mangâru. 77) 1248. 45/1971. dr. BOR 12/1914. Paris. pp. Malescu. 1937?. nr. Badea. Arhidiecezană. 451454. Brăila. Anca. „Cântarea Cântărilor. Mangâru.. diac. Omul şi opera.

Nicolaescu. asistent universitar. 142 p. pp.. RT 12/1947. 1272. Freiburg im Breisgau. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. 1274. diac. (extras din ST 19381939).”. 1941. pp. pp. Marcu. Munteanu. „Dr. Glasul Bucovinei. Tipogr. 1939. Marcu.. dr. Sibiu. 1283. Marcu. RT 12/1943. dr. RT 5/1941. p. 1941. Academia Română.. dr. Grigorie T. 126 p.”. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1277. Candela). Tipogr. dr. dr. 1939. RT 12/1942... Vasile Gheorghiu. 104107. Herder & Co. (extras din rev. 1276. 87. pp. „Dr. Grigorie T. 88 p. „Eugen Walter. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Bucureşti. Marcu. Comentar. 132 p. Marcu. „Dr. 60107”.. dr. 1273. Arhidiecezană. pp. prof. 104 p.. Eclesiastul. Grigorie T. Cărţilor bisericeşti. diac. Introducere în Epistola către Filipeni. Academia Română. Nicolae Neaga. 222223. „Dr. I. pp. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. Grigorie T. RT 12/1943. Theol. Apostol Pavel către Galateni. RT 4/1937. Arhidiecezană. pp. XVI + 276 p.”.. 79A. 1940. Grigorie T. Cluj. pp.”. RT 12/1943. Milan P. dr. 156 p. Tipogr. Vasile Gheorghiu. 1288. Eparhiei ortodoxe române. pp. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. diac. Band 4. Sammlunf «Leben aus dem Wort». Grigorie T. „Diacon N. Expunere rezumativă”. Grigorie T. LVLVI (194445). diac. Bucureşti. Grigorie T. . Grigorie. RT 34/1946. „Dr. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. dr. „Tare în Scripturi”. Herder & Co. Marcu. dr. Cernăuţi. Gladbach. „Dr. prof. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. 121122. 1940. diac. Herder & Co. Epistola Sf. prof. Tipogr. dr. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. I. G. Grigorie T. Nicolaescu. 194).. 209211.. Marcu. Marcu. Grigorie T. Scripturi. dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 111. Marcu. Marcu. RT 5/1937. N. Iustin Moisescu. P. Studii biblice. RT 34/1941. „Dr. Tipogr. Candela). pp. Codex Argenteus Upsaliensis.”.. Şesan. prof..55 1271. «Studii şi cercetări» LXI. „Dr. Grigorie T. Marcu.. an.. prof. Willibrord Hillmann O. 38 p.”. RT 34/1941. + IX planşe”. RT 34/1942. RT 12/1942. 112113. Lektor der Theologie in M. Marcu. + X reproduceri fotografice afară de text”. 1278. Das kommen des Herrn. studiu apărut în Candela. Tipogr. RT 4/1938. dr. membru de onoare al Academiei Române. „Erwin Hesse. 1939. pp. 1275.M. pp. dr. Marcu. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 122124. 1280.. Marcu. Marcu. 9091. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). membru de onoare al Academiei Române. 1941. Studii şi cercetări XXXIX. 1287. „Procesul Mântuitorului. Bucureşti. Scurte note explicative. 124125. 208209. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. 169173.. 1284. Cernăuţi. 1285. 135144. RT 12/1942. „Diacon dr.. Grigorie T. 1940. 58 p. 100 p. Marcu. 1286. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. 1942.”. pp. 169182. 197212. Iustin Moisescu. (extras din rev. 1282. Grigorie T.. 1942. 1279. L. II Corinteni XII. Grigorie T. dr. pp. 265266.”.. Grigorie T.. I. 137139. diac. Freiburg im Breisgau. Viena.. Glasul Bucovinei. „Saul din Tarsus fragmente”. Bucureşti.”. 182 p. Grigorie T. Marcu. RT 12/1941. p. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Studiu exegeticcritic. pp. pp. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Bucovina. Tipogr. Sibiu. Marcu. Grigorie T.F. (colecţia «Biblioteca teologică»). prof. RT 5/1939. 90 p. 1940. 1281.

”. „Prot. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. «Seria didactică». Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 436437. Sofron Vlad. „Preot Dumitru Călugăr. 150153. Marcu. «Cărţile Vieţii». „Preot dr. . profesor la Academia Teologică «Andreiană». 498. «Seria Teologică» nr. Grigorie T. în col. colecţia Hrana duhovnicească. Tipogr. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Marcu. Sfintei Monastiri Neamţu. pp. RT 1112/1938..”. „Nicodim. 1292. 1298. dr. 1941.. 1945. Arad. Arhidiecezană. Tipogr. RT 12/1946. Ζωη. Arhidiecezană. 1299. 80 p. 1300. 810 p. „Pan. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. cu o prefaţă de Gala Galaction. 497. dr. Marcu. 17. Grigorie T. 10. 1295. 1301. V. Istoria Bibliei.”. Munteanu. Arhidiecezană. Marcu. Primele zile ale creştinismului. Marcu. RT 12/1942. 1303. RT 910/1946. p. Copii din Biblie. Ed. dr. Grigorie T.. trad. 1294. 1946. N.. „Matthias Joseph Scheeben. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. RT 6/1945. 1944. pp. II + 104 p. Sibiu. ilustraţii religioase în culori). pp. 340 p. RT 12/1943. dr. 1941. 1946. „Hendrik Willem von Loon. „Preot dr. 1946. 1943. 1940.”. Sibiu. Ed. VIII + 274 p. RT 1112/1940. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). Episcopiei ortodoxe române. Studiu istoriccritic. Ed.”. 1945. p. Nicolae» din Cluj. profesor la Academia Teologică «Andreiană». după F. „Prot. „Prot.”. 72 p. Cluj. „Prot. dr. Marcu.. dr. L. 373374. nr. Nicolae Neaga. rectorul Academiei Teologice «Sf. dr. 1296. RT 58/1940. p. Tipogr.. pp. 32. Grigorie T. p. 3 vol. Marcu. RT 78/1942. 1290.”. pp. Marcu. RT 1112/1946. 582584. seria «Ogorul Domnului». „Protopop dr. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. dr. Deheleanu.”. Farrar. Ed. 438440. Grigorie T. Marcu. V. 16 p. tipogr. Nicolae Neaga. dr. Tipogr. Viaţa şi operile Sf. Pentru cei mici din vremea noastră.”. Despre cei mici din vremea veche. dr. Ed. mitropolitul Moldovei. Marcu. pp. dr. Die Mysterien des Christentums. dr. pp.. nr. vol.. nr. după F. RT 910/1946. Arhidiecezană. Grigorie T. dr. dr. Arhidiecezană. 1304. dr. dr. XIV + 724 p. 445446. Diecezană. 1297. 23. Marcu. Marcu. Grigorie T. „Nicodim.56 1289. în româneşte de Ion Totoiu. XXI. Herder & Co. Enciclopediei ortodoxe române. episcopul Vadului. (dintre cari 8 p. 1940.”. RT 1112/1945. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.. 587. Grigorie T. Nicolae Neaga.. dr. RT 5-6/1942. 302. „Noul Testament dela Cluj. 477. trad. 9. Eparhială. 150 p. Farrar. 1293. 84 p. Sfintei Monastiri Neamţu.. dr. Freiburg im Breisgau. «Seria Teologică».. Caransebeş. 255257.”. Wesen. Facerea. 464 p. 392 p. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Bucureşti. RT 1112/1940. pp. pp.. Atena. p. a IIa.. heraugegeben von dr. 1938. Mărturia Sf. Trembela. 1302. Grigorie T.”. 244 p. colecţia Biserica bănăţeană. Grigorie T. Text şi scurte note explicative. Apostol Pavel. Sofron Vlad. Patriarhul României. 1941. „P. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. Grigorie T. Grigorie T. Craiova. «Seria Teologică». 116118. Feleacului şi Clujului. Sibiu.. Grigorie T. Grigorie T. 1941. 600 + 440 + 494 p. dr. Marcu. Tipogr.”. Grigorie T. Ausgabe letzter Hand. Şcoala mitologică. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Hristos în Vechiul Testament. Marcu. pp. 1291.”. 113114. ed. «Seria Teologică». pp. XVIII + 638 p. Ed. Grigorie T. RT 56/1943. 256 p. G. Cluj.”. Naţională Mecu. Sibiu. 1945. Tipogr. Iosef Höfer. 520521. Sibiu. Tipogr. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament... Marcu. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae.. RT 910/1944. 332333. Timişoara. Marcu. Sofron Vlad. „Preot Marin PopaNemoiu. dr. nr. 1937.

The Westminister Press. 98103. 375. Qui est Jésu Christ?.. Grigorie T. pp. Marcu. Bucureşti. MA 46/1970. pp. Westdeutscher Luterverlag. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. „Lacordaire. p. dr. RT 1112/1938. 348349. The documents that shed a brilliant new light on christianity. „Cecil Roth. 1965. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. 1956. 1313. Cartea românească. 174176. 112. pp. Chicago. „Bibel und Qumran. Grigorie T. 70 p. Grigorie T. Grigorie T. Tipogr. 1318. 1730. Witten. Bucureşti. Vasile Gheorghiu. War Petrus in Rom?. Marcu. RT 3-4/1934. „Odiseia Codicelui Sinaitic”.. Grigorie T. Cărţilor bisericeşti. Die Bibel im Leben der Völker. Philadelphia. XIV + 128 p. Grigorie. Universala. Marcu. Gotha. „Dr. Norton et company inc. Grigorie T. ed. 1316. „A. colecţia «A Mentor Book». Sfintei Monastiri Neamţu. pp. pp. Marcu. Grigorie T. 164 p.. herausgegeben von Siegfried Wagner. Marcu. „Preot dr. 1939. Marcu.. cu o prefaţă de William H. 1936. W.”. 514516. Grigorie T. 1306. RT 56/1935. 1317.. 1321. The meaning of the Dead Sea scrolls. 258 p. Ed. 1937. The New American Library.. 1310. 1322. RT 1112/1938. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. Ed. RT 12/1936. Treasure of Qumran. 265266. Marcu. Cernăuţi. 1309. dr. Sofron Vlad. Grigorie T. p. Grigorie. + 11 reproduceri. MA 46/1970. 1324. 1933. Câteva note. 1942. Grigorie T. studiu criticexegetic. Marcu. Marcu. RT 1112/1938. Grigorie T. Vasile Vasilache. Grigorie T. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Marcu.”. MA 910/1957.. 351. „Piatra fundamentală dela Tübingen.”. format 17 x 24 cm”. + XXII”. „Pr. „Isus în teologie. 1938.57 1305. „Sterie Diamandi. 1308. 144 p. Gr. Grigorie. Brownlee”. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. Marcu. 1323.”. Ed. dr. Marcu. RT 78/1938. 349350. The Dead Sea scrolls. VI + 232 p. Introducere şi comentar. Powell Davies. 1325. Grigorie T.”. „Evanghelia lui Toma”. Tipogr. 94 p. 299300. RT 12/1943. Haralambie Rovenţa. 568 p. Marcu... RT 56/1935.. Marcu. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. 383. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. Atinai. „Lectura biblică şi comentarul”. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. RT 56/1936. IV + 48 + 368 p. .. Biblia în Ortodoxie. „Protosincel dr. pp. 121122. pp. pp. pp. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. 1320. Flammarion. 1934. 1319. p. 1934. 1312. „Ernst von Dobschütz. Ed.. „Şi totuşi. pp. Cluj. pp. 100 p. 170 p. 516518. 509511. W. traducere şi comentar. MCMLXVI. Introducere. 116120) şi 56 (p.. profesor în Cluj. 222232. 1968. Marcu. Grigorie. Marcu. To problima tis glossis tou Iisou. pp. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. RT 78/1941.. My story of the Dead Sea scrolls. MA 46/1970. Marcu. a doua. Grigorie T. 1315..”. Leopold Klotz. 1938.”.. autorului. Paris. pp. 206 p.”. 208 p. (la secţiunea Cronica) 1307. Berlin. p. Marcu. p. 350. Marcu. RT 56/1942. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. A new historical approach. „Karl Heussi. Prologul Evangheliei a patra. p. 213) / 1934. Grigorie T. 1314. RT 56/1935. pp... MA 46/1970. 265. RT 12/1942. şi 16 clişee în afară de text”. New York. RT 34 (pp. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Marcu. 1311.”. Grigorie T. Marcu. cu prilejul unui centenar”. 164177. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. RT 4/1938. 764765.

prof. engleză de Emilie T. ed. Marcu. 19”. Grigorie T. pr. prof.. 1327. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”.. pr. pr. Marcu. 1332. dr. dr. 480490. pp. „Luc. 856863.. prof. dr. 1338. pp. 351352. 2649. trad. Marcu. dr. MA 12/1973. 267278. pp. pp. pp. pr.. dr. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. pr. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. prof. Marcu. pr. MA 13/1967. dr. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. MA 1112/1970. prof. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr.. „Helmer Ringgren. 1334. MA 78/1960. pr. H. 1947. MA 12/1956. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. XIV + 310 p. dr. 23 o problemă de critică a textului origial”. germană de Hermann Eising.58 1326. prof. dr. MA 46/1976. MA 912/1962. MA 12/1964. pr. 1348. 272277. Marcu. 140141. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. 216 p. Marcu. pp. Grigorie T. Grigorie T. relatările lucanice din FA 16.. pp. MA 13/1961. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. dr. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. MA 67/1967. prof. MA 1112/1965. Curţii regale. 252272. pr. Grigorie. Fortress Press. 2835. prof. 449468. 1347. dr. MA 79/1977. MA 910/1960. Marcu. pp. „Exegeza în pastoraţie”. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. Grigorie T. prof. 19. Theology of the Dead Sea scrolls. pr. pp. prof. 484498. Marcu. Marcu. MA 46/1968. Ed. Grigorie T. (unde apare recenzia?) 1330.. pp. Grigorie T. 1343. dr. Marcu. Marcu. prof. pr. pp. 275286. 1349. 842. pr. „Părintele Profesor dr. The faith of Qumran... MA 1112/1963. pp. Grigorie T. Marcu. prof. MA 46/1966. pp. Victor Vlăduceanu.. „Elemente de eclesiologie paulină”. MA 78/1962.. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”.”. pp.. Grigorie T. pr. dr. 141144. Grigorie T. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. Grigorie T.. 1337. 815822. pp. Grigorie. MA 13/1965. Marcu. dr. MA 910/1963. Marcu. pp. Grigorie. Grigorie T. 836856. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. pp. dr. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. pr. prof. „Prot. dr. 1327. „Duminica sinteză biblicteologică”. pr. pr. 519534. 1340. pp. MA 1-2/1960. MA 46/1970. pr. + numeroase reproduceri. vers. Gütersloh. 9 18. 1331. prof. 199 p. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. Grollenberg.. pp. Marcu. Kleiner Bildatlas zur Bibel. pp. Philadelphia. 664676. dr. 1341. 1345. Vasile Gheorghiu”. Grigorie T. Grigorie T. pp. pr. 484515. pr. Grigorie T... Marcu.. prof. Grigorie T. Concordanţă biblică antisectară. Grigorie T. Grigorie T. Marcu. pr. Marcu. 1339. suedeză în lb. din lb. 657680. 1346. Grigorie T. 1336. prof. Grigorie T. dr. pr. 631641. prof. 1342. pp. Grigorie T. Marcu. 24 şi locurile paralele”. pp. Marcu. Marcu. dr... 1344. 1333. 1960. ST 56/1965. . Grigorie T. Gerd Mohn. dr. 1329. prof. Timişoara.. Marcu. prof. 1335. 1963. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”.”. dr. dr. prof. dr. 1328. 2836.. Marcu. MA 78/1968. Marcu. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. Sander.

Grigorie. prof. 331367. 1371. pp. Grigorie. Grigorie. Marcu. prof. prof. pr. pr. dr. (popularizare) 1360. Antropologia paulină. pp. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. prof. dr. pr. 1362. dr. Ghiauroff. Marcu. pp. Tipogr. Grigorie. 1946. Marcu. Sibiu. pr. 110 + 672 p.. Sibiu. Kurt Aland DD. Arhidiecezană. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. Unde este şi unde nu este Hristos?. pp. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. Marcu. Le jour de la SainteCène. pr. pr.. 1356. prof. prof. MA 79/1979. pr. Grigorie T. prof. Tipogr. Marcu. 1940. „Prof. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. ST 56/1958. Marcu. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. MA 36/1962. 185194. 26 p. Paris. pp. 1352. dr. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. prof. Marcu. 307308. 1353. MA 34/1959. Grigorie T. prof. Grigorie. ST 34/1960. 1357. Marcu. Tipogr. MA 78/1959. Erwin Nestle et D. 26 p.. 1361. Chr. Marcu. prof.. 16 p. pp. dr. Marcu. prof. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. 1956”. prof. Marcu. Dr. Tipogr. Grigorie T. Grigorie. pr. dr. 126 p. Saul din Tars. Dr. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. pp. 584588. pr. Istoria vremurilor nou testamentare. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Pavel către Tit. Arhidiecezană. Grigorie. pr. dr. Marcu. Arhidiecezană. Marcu. Marcu. 1370. pr. 1354. dr. Clement de Ohrida» din Sofia. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957).” 1369. 1941. MA 1112/1966. 711716. pp. Stuttgart. 1372. Marcu. Grigorie. dr.. dr. dr. Grigorie T. 469470. 420428. Grigorie T. text şi comentar. prof. . Göttingen. 1363. pr. prof. Marcu. 1365. Fragmentul Muratori. 1358. Grigorie T. Marcu. pr. Marcu.. „Ephesus redivivus. 29 p. 1355. 514521. prof. Tipogr. MA 56/1958. 240261. prof. Vandenhoeck & Ruprecht. pr. Epistola Sf. 139161. 335 p. Grigorie. N. prof. pr. dr. pr. Introducere. MB 46/1972.”. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. Editio vicesima tertia. dr.. Marcu. dr. pr. „Tradiţia în Biblie”. MA 13/1963. 1944. t II (XXVIII). 1368. Tipogr. pr. „Părintele Profesor dr. 394399. Grigorie T. dr. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. 1351. Grigorie T. pp. Grigorie T. 204212.. prof. pp. dr. pp. novis curis elaboraverunt D. pr. pp. prof. 1364. Ap. pp. Arhidiecezană. 506530. 1939. Arhidiecezană. dr. 653648. pr.59 1350. Marcu. 2). O 3/1961. dr. prof. pr. Sibiu. 1947. prof. 1359. 1366. pr. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. Grigorie T. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. Sibiu. 47 p. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. prof. dr. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. Grigorie. pp. dr. prof. MA 34/1959.. Marcu. Marcu. MA 68/1964. Sibiu. MA 78/1958. dr. ST 910/1958. Sibiu. O ştiinţă nouă. Eberhard Nestle. dr.. Grigorie. 1367. Lés Éditions du Cerf. pr. 1949. Marcu. „Joachim Jeremias.. 5. pp. Grigorie. dr. 4573. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. Grigorie. Arhidiecezană.

. Pavel şi Sf. 1391. Grigorie T. 1377. Marcu. prof. prof. Marcu. prof. pp. ST 910/1973. prot.. pr. „Gamaliel”. 583-596. pr. prof. 345363.. prof. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. pp. Marcu. dr. Marcu. prof. pr. Gr. Kohlhammer. dr. pp. MB 34/1959. ST 78/1951. ST 34/1956. prof. Marcu. MA 1112/1958. 1382. prof. Marcu. Marcu. Marcu. 7 şi 8”. Marcu. pp. (alegerea diaconilor. fasc.60 19511952. pr. prof. pr. O 3/1957. pr. pp. pr. întemeiat de Gerhard Kittel. 3241. prof. pp. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. pp. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. pp. 1395. Grigorie. Grigorie. MA 12/1957. 1392. prof. T. Grigorie. Grigorie. prof. Marcu. 1379. ST 910/1957. 1393. ST 12/1958. 322. Marcu. 356367. prot. pr. Grigorie. pr. 1394. Grigorie. Stuttgart. 197216. pp. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. pr. pp. 365394. 202215. dr. MA 12/1956. pp. Gr. prof.. pr. 1375. MA 56/1958. Grigorie T. pp. 145200 (156). ST 78/1974. dr. . 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. Marcu. T. (cu bibliografie) 1397. pp. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». Grigorie. O comparaţie între Sf. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. MA 910/1957. 727729. Marcu. pp. „Mens divinior. Grigorie. Scripturi. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. MB 78/1962. V. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. Sinodul Apostolic) 1386. dr. pp. prof. pr. 782812. prof. 255259. 417429. pp. Marcu. 1373. 429437. pp. 2125. Gr. Grigorie. 5162. MO 3-4/1957.. ST 56/1951. Grigorie T.. pp. (cu bibliografie) 1396. Marcu. prof. prof. 1383. prof. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. prot. „Părţi proprii Sf. Ed. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. pr. pr. pr. pp. pr. prof. pr. O 23/1954. ST 34/1952. editat de Gerhard Friedrich. 1378. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. 522532. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. pr. pr. 1389.. prot. 2652. ST 12/1957. pp. 406415. prof. Grigorie T. Grigorie. Marcu. pr. 1384. „Consideraţii asupra Noului Testament”. Ioan Gură de Aur”. pr. dr. 468469. 830849. pp. ST 56/1968. 1385. pp. prof. 319343. dr. pp. Marcu. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. „Sfânta Scriptură în limba română”. MA 1112/1959. prof. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. MO 10-12/1962. 1387. prof. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. Marcu. Grigorie. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. Marcu. prof. Grigorie. „O mică odisee apostolică”. Ap. W. 1388. 617624. Marcu. ST 12/1962. ST 12/1961. pp. Grigorie. pp. pp. Apostol Pavel”. (cu bibliografie) 1374. Grigorie. MMS 57/1957. Grigorie. 605618. Grigorie. Grigorie. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. Marcu. 1381. 126136. ST 34/1955. dr. 149-160. 3951. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. Marcu. Marcu. pp. vol. 1390. 1376. Grigorie. 1380. Marcu. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. Marcu.

1401. Florin Iancu. BOR 2/XXXII. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. 1901. Mateescu. 1923. pp. Mazilescu. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. McIntyre. Mehedinţi. episcopul de Râmnic. Grigorie. drd.. drd. BOR 6/XXXII. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. Socec & co. 1411. Prima Biserică creştină. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. ?. f. Librăriei Socec & comp. 23 p. „Noua tipografie” O. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1930. 1399. Melchisedec. prof. Mazilescu. 697712. GB 34/1975. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Ed. din lb. pp. prot. dogmatice şi morale. 1414. din lb. 1. Grigore. engleză de Sanda I. a IIa secundară3. Marx. MA 34/1958. 411421. Melchisedec. episcopul de Râmnic. 1416. 152 p. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Ed. 456471. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. BOR 4/XXXII. ST 56/1975. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. 201221. Melchisedec. prot. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. prof. D. Erusalimul. RT 78/1933. pp. 1926. Tipogr. 1410. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 219 + VI p. nr. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Bucureşti. 40)?”. 190201. pp. 1409. 1406. 1402. 294304. pp. 1415. pp. Melchisedec. trad.61 1398.. episcopul de Râmnic.Vâlcea. Melchisedec. franceză de Roşca. McDaniel. Cugetarea Georgescu Delafras. Mehedinţi. episcopul de Râmnic. . (probabil nu e ort. cl. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. trad. dr. BOR 7/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Thüringer. vol. 1412. Explicarea Evangheliilor pt. Simeon.a. BOR 3/XXXII. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.) 1405. Râmnicu-Sărat. „Modernă” Leon Suorene. 1988. Simeon. Mehedinţi. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. prof. R. 1404. 290297. Marcu. diac. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 174 p. Melchisedec. 590596.. Grigore. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. dr. 945957. pp. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Parabole şi învăţături pentru cl. MA 58/1957. episcopul de Râmnic. BOR 1/XXXII. 94103. 1400. episcopul de Râmnic. 413428. 338348. Mateiu. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. pp. 1403. 78. G. 1407. pp. W. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. pp. a IIa secundară8. Melchisedec. Alfred. Grigorie. deci. Marcu.. pp. Ed. pp. Simeon. BOR 8/XXXII. 66 p. Nicolae. Bucureşti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1532. 809831.. 1408. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. „Pentru de. BOR 5/XXXII. pp. pp. 1413. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.

BOR 7/XXXI. 105 p. 14341438. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Cărţilor bisericeşti. BOR 56/1986. 366369. arhiepiscop al Tesalonicului. 1431. pp. 1419. pp. episcopul de Roman. 1916. 10261038. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 165174. Micle. pp. episcopul de Roman. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1434. Meletie. BOR 12/XXXI.) 1429. Piteşti. MMS 10/1956. BOR 4/XXXI. Bucureşti. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhiereu. 1985. BOR 1112/1973. Dicţionar al Noului Testament (AZ). 1424. pp. BOR 3/XXXI. 576596. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1428. episcopul de Roman. 1418. Melchisedec. Melchisedec. pp. 1272 p. 1435. BOR 10/XXXI. BOR 5/XXXI. Ioan Mircea. pp. M. 1420. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. 1430. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. . „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhim. 470477. pr. Paul. 1421. 1950. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Preot dr. 10731081. Melchisedec. Ioan Gură de Aur”. Micle. bibl. BOR 9/XXXI. Aurelia Bălan. Melchisedec. 958960. 1425. Mihail. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. episcopul de Roman. pp. pp. ierom. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mihăileanu. Melchisedec. EIBMBOR. 1426. normale şi secundare. pr. pp. Tipogr. (teol. + 4 hărţi”. adunate de Fericitul Simeon. Melchisedec. pp. 12841298. Melchisedec. pp. arhiereu. MA 1112/1971. episcopul de Roman. pp. 1423. a IIa. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1427. 12631267. Ed. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. 1422.”. BOR 8/XXXI. 1433. Moscova. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.62 1417. 528 p. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.. BOR 2/XXXI. Mihailovici. pp. pp. Paul. Melchisedec. BOR 1/XXXI. 949953. prof. 275298. „Biblia sau Cărţile Sf. pp. 1925. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. Melchisedec. Autorului. 11721179. BOR 11/XXXI. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 843850. Bucureşti. pp. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. episcopul de Roman. 1432. episcopul de Roman. 224247. 652648. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Veniamin. BOR 10/1916. Meletie. Mihail. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. O 2/1980. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 118130. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Veniamin. 30 p. episcopul de Roman. Melchisedec. Explicarea Evangheliilor pentru cl. arhiepiscop al Tesalonicului”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.

pp. BOR 7/1924. 411415. (exegeză) 1447. Mihălcescu.. Mihălcescu. pp. (exegeză) 1438. pp. BOR 6/1914. BOR 5/1915. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Mihălcescu. bibl. 500509. biblică şi apol. „Învierea lui Hristos”.) 1446. Gutenberg. 1437. BOR 9/1915. Irineu. Mihălcescu. (exegeză) 1451. 10/1916)”. bibl. BOR 7/1923. (teol. „Doctrina Mântuitorului”. 161 p. 814828. Irineu. dr. (ist. Apostol Pavel”. 179 p. Mihălcescu.. Mihălcescu. 1903. 12781289. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. a IIIa de seminar. ?420. Irineu. 10371046. BOR 5/1922. 4963. 81914)”. Irineu. biblică) 1440. I. Ed.. (studiu extras din rev. (teol. Irineu. Mihălcescu. 167192. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. BOR 3/1922. (ist. 545554. Mihălcescu. BOR 11/1916. Mihălcescu. BOR 4/1914. Irineu.63 1436. Irineu. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. Bucureşti. 170176. „Steaua magilor”.) 1455. pp.) 1441. 194203. Mihălcescu. bibl. biblică) 1445. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. pp. BOR 6/1923. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 1442. BOR 1/1922. Mihălcescu. 408419. pp. bibl. Irineu. Mihălcescu. Ion. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. (teol. Mihălcescu. pp. Ap. Irineu. pp. 11091124. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. 890893. (ist. biblică) 1462. Mihălcescu. Mihălcescu. Mihălcescu. pp.) 1457. BOR 8/1922. bibl. „Doctrina Mântuitorului”. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. Mihălcescu. 494509. cl. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. I. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. pp. Irineu. pp.) 1456. Irineu. 10581072. BOR 12/1915. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. Mihălcescu. BOR 8/1923. pp. pp. Păstorul ortodox) 1443. (introd. pp. 14)”. BOR 8/1914. pp. Mihălcescu. Mihălcescu. Apostol Pavel (urmare din no. BOR 8/1915. 11541167. pp.) 1453. (teol. 805819. Explicarea evangheliilor duminicale pt. pp. exegeza patristica) 1448. 8)”. (teol. bibl. 1907. 726739. pp. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Mihălcescu. Piteşti. pp. Irineu. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”.. 1444. 1460. (exegeză) 1458. (exegeză) 1449. BOR 9/1914. Irineu. I. „Iudeii în Statul roman”. Irineu. (ist. (exegeză) 1450. pp. (exegeză) 1459.. (popularizare) 1463. Irineu. 506514. 899911. (exegeză) 1452. pp. Mihălcescu. Pavel (urmare din no. Irineu. pp. 609618. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. 347354. BOR 10/1916. Irineu. 539552. pp. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. (ist. Irineu. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. BOR 3/1921. I. biblică) 1439. Irineu. BOR 11/1915. (ist. BOR 12/1916. (teol. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului”. I. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Mihălcescu. BOR 10/1915. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Ioan. Mihălcescu. Mihălcescu. pp. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. biblică) . 9/1915)”. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. (ist.. 12671284. BOR 7/1922. Mihălcescu. BOR 7/1914. biblică) 1461. 325331.) 1454. pp. pp. Ion. BOR 5/1914. BOR 2/1902.

1938. Jésus livré aux historiens. 4/1979. Mihoc. traducere şi comentariu”. pp. Vasile. Mihoc. Bucureşti. 106 p. 1977. Bucureşti. 107 p. Emilian. pr. ST 34/1983. Initiation à la critique des textes. Manual de religie pentru cl. Bucureşti. pr. (Viaţa Evangheliilor. ameliorată) 1467. Ion Constantinescu. Cerf. asist. pr. Mihoc. 1469. 4/1979. Mihoc. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. O 2/1983. asist. Vasile. Mihoc. MA 13/1980. I a liceelor industriale de fete. trad. Mihoc. pp. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Stăniloae) 1470. ameliorată) 1468. dr. 86 p. 329462. (doctorat) 1472. Studiu introductiv. pp. Introducere şi comentariu. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. MA 78/1981. Ed. pp. 1473. 556558. 1981. Nicolae. 503516. O 4/1982. în «Foi et vie». „Tradiţie. O 4/1988. pr. (doctorat. prof. arhiereu prof. 558560. Mihoc. 1466. Ed. Mihălţan. 1484. pr. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Mihoc. Scriptură. Mihoc. 910/1975. dr. MihălcescuCraioveanu. Wilmington. asist. MA 46/1980. pr. 1975.. Vasile. a V-a. în «The Bible Translator». 579591”. Vasile. E. 1. pr. Irineu. Vasilescu. pr. pp. asist. Chiţescu. München-Zürich. „Pr. asist. 178182.64 1464. 1480. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2.”. Vasile. D. Iniţiere în critica textelor). a IIa a liceelor industriale.”. Vasile. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. pr.”. Mihălţan. pr. pp. pp. în «Etudes théologiques et religieuses». 1938. Mihălcescu-Târgovişteanu. „Ecleziologia Noului Testament”. pp. Mihălcescu-Târgovişteanu. MA 46/1980. 8292. colecţia «Initiations». . 1476. asist.”. Un ghid arheologic). Mihoc. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). arhiereu Irineu. asist. 5973. 161298. asist. 84 p. Mihoc. nr. lect. pr. dr. pr. (Iisus dat pe mîna istoricilor). 1475. 1981. „René Kieffer. dr. Becoming human together. Ioan A. pp. 764768. pr. Vasilescu. «Glasul Bisericii». 176199. 124 p. I. pr. pp. pp. pentru cl. 1980. I secundară. Paris. Vasile. „Gordon D. Bucureşti. Vasile. V. I secundară. Mihoc. 240 p. Boismard şi A. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 442 p. 118”. manual pentru Seminariile teologice. ST 34/1977. Das Heilige Land. pp. Emilian. 393 p. a IV-a. 1934?. Pavel către Galateni. MA 78/1981. „Et. Bucureşti. pr. din lb. pr. 778779. „Preot prof. MA 13/1977. pp. Cugetarea. MA 46/1982. nr. 777778. Cugetarea. pr. (ed. 1481. Vasile. 1483. MA 79/1980. Mihoc. după Epistola către Evrei”. „Jerome MurphyO’Connor. MihălcescuTârgovişteanu. Irineu. Biserică”. 233248. asist. 654657. Troché. pp. 411413. (continuare) 1471. pp. 1482. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. „M. Ioan. La vie des Évangiles. Cugetarea. prefaţă de pr. 1478. Vasile. 1934?. 1479. Vasile. Mircea. dr. EIBMBOR. Gugetarea. dr. 20)”. 779925. „Iisus Hristos Arhiereu. pp. (Devenind umani împreună). Bucureşti. 31 (1980). arhiereu prof. „Jerome MurphyO’Connor.. asist. vol. Irineu. Nicolae. 1474. Vasile. pp. asist. Vasile. ST 56/1983. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. Lamouille. engleză de Ulrike von Puttkamer. pp. (ed. MA 79/1980. Chiţescu. asist. Mihoc. asist. asist. Ed. dr. Ap. The majority text and the original text of the New Testament. pp.”. lect. arhiereu prof. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Studiul Noului Testament. (Ţara Sfîntă. 107118”. Ed. „Epistola Sf. MA 1112/1984. dr. Mihoc. Vasile. 657659. asist. extras din rev. Ein archäologischer Führer. nr. 1477. Fee. 1465. 119 p. nr. MA 1012/1981.

prof. Mihoc. 276 p. 625632. dr. pr. Sibiu. Vasile. 111”. „S. dr. Eparhială. Mihoc. New York. MB 13/1978. Vasile. în vol. „«Casa Tatălui Meu». 1497. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. dr. Vasile. Mihoc. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 2000. 322342. Mihoc. Vladimir’s Semiary Press. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. pp. 273285. 1496. 2028. dr. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. Vasile. Transilvania. Vasile. ST 12/1973. dr. MA 79/1980. Vasile. pr. MA 2/1989. „În legătură cu data naşterii Domnului”. Înalt Prea Sfinţitului dr. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Mihoc. prof. Crestwood. 5274. pp. 1. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Atena. 1491. 7379. prof. pr. Mihoc. Mihoc. Mihoc. MA 46/1976. Tübingen. Vasile. Mihoc. „Eshatologia paulină”. dr. 6. pp. asist. MA 1012/1980. pp. vol. Mihoc. 322342. Vasile. Abaţiei San Fuori. pr. dr. Mihoc. Vasile. 137159”. RT 3/1995. Biblic şi de Misiune al BOR. Ed. Mihoc. în «Revue théologique de Louvain». RT 4/1993.65 1485. Mihoc. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. rev. pp. 99115. pp. pr. asist. TR 3941/1983. pr. 1983. Instit. 13. 1506. Vasile. R ?/1994. 1996. 1 7. 1490. în vol. Biblie şi Teologie. prep. 5069. RT 4/1998. Bucureşti. drd. 327. 3344. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. conf. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. pr. 10. RT 34/1996.”. prof. Vasile. pr. prof. dr. MA 13/1976. dr. Mihoc. (p. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. Mihoc. Vasile. 2/1977. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. pr. Antonie Plămădeală. Teologie. pr. asist. Vasile. ecumenism. Mihoc. Vasile. prof. 1999. rezumat în franceză) 1499. asist. Sibiu. (doctorat) 1492. 1493. Mitropolitul Ardealului. St. ST 56/1973. The Gospel. 144 p. Ed. 1495. 1489. pr. pr. Mihoc. vol. pr. 1498. Vasile. traducere şi comentariu. dr. Vasile. Vasile. pr. Mihoc. prof. Vasile. 2638. 1972. 5069. Vasile. pp. Roma. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. pp. dr. 1505. Daniel. 341351. ? 1486. p. „Veselin Kesich. Mohr Siebeck. prof. prof. dr. asist. 1992. studiu în vol. Vasile. Mihoc. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. pp. în vol. 1997. pp. Mihoc. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. 17”. pr. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. asist. 27 2. Tipogr. pr. fasc. „Creştinismul religia desăvârşită. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. prof. pp. pr. pr. „Eshatologia paulină”. Mihoc. pp. Mihoc. „Samaritenii”. Auslegung der Bibel. pp. Mihoc. pp. prof. 102113. pp. pr. 1487. prof. pp. 147150. pp. RT 4/1993. 18)”. Ioan”. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. colectiv în curs de apariţie la Ed. Vasile. pr. Sibiu. Légasse. Sibiu. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pp. ? . „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. 1494. colectiv. 1504. 129145. pr. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. 104113. Studiu introductiv. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Ed. Iisus Hristos. 1503. dr. prof. dr. pr. image of Christ: The Church and modern criticism. 1501. ?/1995. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. „Fericiţi făcătorii de pace”. pp. dr. 1502. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. pp. Vasile. slujire. 1507. drd. 342. 1488.

Galanis şi I. Mihoc. Oastea Domnului. 1522. Mihail. Vasile. pr. pr. pp. 1523. 1933. de P. 287 p. 1520. prof. Thomas Nelson Publishers. pr. 105109. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. cl. 1988. 1512. Militaru. 2627. 1993. MA 4/1989. 336 p. în «Glasul Bisericii». Sibiu. Vasile. 1973. Vasile. Ed. 5367. Vasile. Mihoc. (Dintro limbă în alta. Introducere şi comentariu. Arad. Functional equivalence in Bible translations. MA 12/1975. „Preot Ioan A. „Preoţia după Noul Testament”. GB 12/1990. prof. 1519. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). 1987. P. Militar. (popularizare) 1513. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 12/1996. 581592. BOR 710/1989. Bucureşti. 105109. Cărţilor bisericeşti. 1524. Nashville/Camden/New York. Mihoc. 1941. . în vol. pr. prof. „Savvas Agouridis. Sibiu. 59 p. pr. Divina zidire. MA 5/1989. pp. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. „Lumină din lumină”. Vasile. 65 p. Vasile. Militaru. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). Transilvania. MA 4/1988. 2839. prof. pr. pp. SPC’K. prof. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. 176 p. pr. Tipogr. Vasile. pp. „Studiul Noului Testament”. pp. „Mireasa Mielului. From one language to another. pp. Vasile. Vasile. Vasile. London. Mihoc. elevii ortodocşi din şcoala primară. 910/1973 şi în extras. 1988. pp. pp. prof. MA 910/1985.”. 1516. Mihoc. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. XIII + 528 p. 1986. „Jean de Waard şi Eugene A. Procesul Mântuitorului. pr. Mihoc. pp. Mihoc. teză de doctorat. pr. pp. 1525. 250262. Atena. 1995. pp. rev. Eparhială. Lumină din lumină. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. în vol. „Roger Beckwith.”. MB 79/1997. 5059. prof. „Noul Testament de la Alba Iulia. Studii isagogice. Sibiu. pp. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. Diecezană. pr. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Tesalonic. Psaltirea în versuri. 1527. 1517.”.”. Mihoc. Studiul Noului Testament”. Vasiliadis. prof. 16481988”. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. prof. 118124. Mihoc. 1526. Bucureşti. pp. Vasile.”. Nida. O 12/1997. Naşterea de prunci. Mircea. Vasile. 2333. pr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. 1984. 1521. MA 3/1989. MA 46/1974. drd. Vasile. 446 p. 5357. Mihoc. dr. 224 p. 1510. prof. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 1514. 1515. Carte de religie pt. (în limba greacă). pr. Vasile. (în limba greacă). pr. nr. Bucureşti. Mihoc. Mihoc.66 1508. Viorel. Tipogr. Tipogr. Bucureşti. prof. Vasile. pr. pr. Evanghelistul Ioan. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. dr. Karavidopoulos. Sibiu. dr. 118120. Ed. 139140. Mihoc. 446 p. Milea. pp. Vasile. Mihoc. pp. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. dr. Ioan Teologul”. Mihutiu. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. prof. Ed. a IIIa. Sinteză biblică în versuri. MA 3/1990. pr. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. prof. 1518. 1993. Vasile. dr. Divina zidire . Ed. scop principal al căsătoriei”. 1985.sinteză biblică în versuri. Mihoc. pr. 254 p. Vasile. 118120. ? 1509.

„Hristos este pacea noastră”. Petru”. Ioan. Ioan. pp. 1543. pp. 159167. pr. Ioan. pr. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. BOR 56/1979. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. pp. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». 1547. pr. pr. Mircea. Mircea. Mircea. Mircea. (extras din Glasul Bisericii. 1537. Ioan. pr. pr.. O 1/1980. 547564. Bucium ortodox 24/1944. O 1/1984. pp. 1549. pp. pr. 1541. pp. pp. pp. ST 78/1971. Ioan. 821830. „Îndumnezeirea credinciosului. 1551. BOR 34/1984. Ioan. 191192 şi 199200. în lumina Noului Testament”. extras din Glasul Bisericii. (… μαθητης. Ap. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. Mircea. pr. Introducere şi comentariu. Introducere şi comentariu”. 2444. GB 78/1972. 176 p. Ioan. 1538. O 3/1982. pp. Mircea. GB 910/1973. „Idoli sau icoane sfinte?”. 1539. pp. pp. ST 34/1969.. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. pp. pp. (introducere şi comentariu) 1540. Mircea. pr. Mircea. pp. ST 34/1982. 358395. 316337. 654665.) . Mircea. 1973. pp. 1553. Ioan. 682705. 2959. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. 176198. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. Mircea. 1542. αποστολος) 1534. Ioan. 754765. 9451027. 1533. Ioan. pr. pr. Ioan. 910/1975) 1531. Mircea. pr. Mircea. Ioan. pr. „Nebunii pentru Hristos”. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. 83 p. pr. O 2/1975. 1975. Ioan. pr. pp. Bucureşti. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. „De ce venerăm pe sfinţi?”. (doctorat) 1530. 1536. 8851053. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. 1555. sf. ST 12/1972. pr. GB 910/1966.. pr. 483496. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. 4761. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. pr. BOR 34/1983. Ioan. dr. pp. pr. ST 78/1970. Mircea. pp. pr. moartea. 175187. pp. Ioan A.67 1528. pp. Petru. 1552. Mircea. Mircea. „Apostolatul după Noul Testament”. TOB Paris. Mircea. Ioan A. O 1/1982. pr. GB 910/1975. ST 910/1968. Mircea. Ioan. „Epistola întâi a Sf. 179198. Ap. Ioan. pr. pp. (viaţa. BOR 1112/1983. Mircea. 671680. Mircea. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. (observaţii la trad. pr. Ioan. pr. (doctorat. pr. pp. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. 58”. 1548. 1529. „«Naşterea de sus»”. pr. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Mircea. Mircea. Ioan. 1535. Mărturii biblice. Mircea. Mircea. patristice şi cultice ortodoxe”. O 2/1981. preoţia duh a mirenilor) 1550. 1546. Mircea. pr. Ioan. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. 910/1973) 1532. Ioan. Ioan. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. 6881. pp. moaşte) 1554. 100136. 1544. pp. 4154. Petru. O 2/1990. O 1/1983. „Epistola a doua a Sf. pp. 184200. Mircea. pp. Ion. pr. Bucureşti. 1972) o traducere «ecumenică»?”. Ioan. Mircea. O 4/1987. Mircea. Ap. Mircea. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. Ioan A. Ioan. „Cele zece porunci. Ioan. O 3/1986. 825841. 1033. GB 78/1974. 520. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. 1545.

Mladin. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. 1557. 19261927”. Instit. diac. George. Cernăuţi. 52-74. Moisescu. prof. Alexandru Aţerek. pp. mitropolit Athanasie. 1995. 444446. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. Biblic şi de Misiune al BOR. Bucuresci. (1939. 1559. 116238. Mironescu. Activitatea Sf. Dicţionar al Noului Testament AZ. Kultus und Evangelium. 1574. Radu şi Gala Galaction”. Nicolae. Moisescu. O 1/1955. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. Moisescu. 123 p. Glasul Bucovinei. diac. V. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. Arad. prof. Moisescu. Mănăstirii Neamţu. MO 46/1954. N. Moisescu. pp. Nicolae. 1565. Nicodim. după Faptele Apostolilor”. 209-233. dr. dr.. Ap. Mladin. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Mladin. după Farrar. Tipogr. Moisescu. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. (în anexă Idem. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. BOR 1112/1941.. p. Istitutului biblic al BOR. traducere părintelui Grigorie. Moisescu. 1900. pr. 43 p. 101 p. dr. Ed. Nicolae. pp. dr. diac. MA 78/1960. Glasul Bucovinei. după Sf. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Iustin. Justin. Curţii regale. p. 1941”. pp. Ed. pp.. Preoţii”. Ioan. Ed. Moisescu. prof. Wien. 1576. 1560. Cernăuţi. 1569. 72100. 10/1931)”. Iustin. 1941). Göttingen. 1942. 1941”. pp. Despre pace şi muncă. 704709. 140141. Mladin. 750762. prof. Introducere. BOR 2/1928. RT 12/1943. 1579. pp. pp. Mladin. Faptele Apostolilor 17. BOR 11/1931. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Cernăuţi. pp. Bucureşti. Ed. p. 1946. 79 p. Mironescu. 6492. „Patr. 111118. Tipogr. 1563. Lyon. pp. V. (licenţă) 1571. note şi comentariu. Iustin. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. (extras din Candela 19391941) 1577. RT 910/1941. diac. dr. trad. Iaşi. 15 p. 128 p. Justin. (popularizare) 1567. Tipogr. 1564. prof. 1562. 62 p. Pavel. C ?. Justin. pr. prof. prof. 623625. Texte scripturistice şi patristice. Tipogr. Ap. 1942. Mladin. 169185. dr. Apocalipsa. Moisescu. Ioan. Tipogr. 1940. 125 p. „Ernst Lohmeyer. (1944/1945). RT 12/1943. ST 12/1955. 1942. 1578. Lovrov. 1634. Gheorghe I. Mircea. Arhidiecezană. 225 p. 1955. pr.”. Viaţa şi operile Sf. „Biblia şi cosmonauţii”. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”..”. pp. 1572. Moisescu.68 1556. 1566. 137.) 1575. Centrului mitropolitan Oltenia. pr. Mircea. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. Iustin. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. Ioan D. Sibiu. 1573. 1936. mitropolit Athanasie. Iustin. Ioan Hrisostom”. prof. Ed. 1561. prof. 60107. „Johannes Hewaldt. dr. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. L’Ascèse dans Saint Paul. Mircea. 9197. Craiova. 1942. prof. 1558. MO 1-3/1954. C ?. Hellenische Weltanschauung. dr. Nicolae. Mironescu. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1570. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. . ?. pp. 1942. Iustin. Ed. Pavel în Atena. diac. Mircea. pp. Moisescu. dr. Bucureşti. 185 p. prof. 659660. (mică concordanţă) 1568. „Léon Bouvet. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. mitropolit Athanasie. 527 p. BOR 10/1931. magistrand I. RT 12/1943. 1984. 480 p. Harisma. magistrand Ioan. „Noul Testament.

Bucureşti. conf. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. Augustin”. Moldovan. prof. 233 p. după Epistola a IIa către Corinteni. Ilie. Al. Lascarov. 1215. 157172. ST 78/1951. 268293. pp. Virgil. pp. 1604. O 3/1982. (referat. 1591. XVIII. Bucureşti. 215229. MA 56/1983. 1598. 1943. Moraru. conf. pp. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. Cîntarea Cîntărilor. Moisiu. 45262. 1529 mai 1988. dr. pr. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. pp. MB 13/1972. 1600. 1634)”. pp. 132134. „Milenarismul”. Moldovan. pp. 1991?. Moldovan. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. drd. pr. Justin. Moisescu. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. Moldovan. 647659. Ilie D. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. (interpretările textelor) 1593. 1932. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. 6277. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. 242262. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. 1582. BOR 12/1978. 1584. 1596. . pr. MA 34/1984. prof. MB 1112/1962. (predici) 1586. conf. GB 12/1981. prof. pp. 1588. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Molin. MA 1012/1982. Casa şcoalelor. Prelucrare în versuri după Biblie. O 1/1977. 6”. Al. pr. Ed. Ilie. 1595. pp. Moldovan. 398416. Ilie. pr. Ilie. Bucureşti. pp. pp. 1592. pp. O 2/1979. pr. 668685. pr. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. Alexandru. conf. Ed. pp. univ. Corneliu. MA 4/1988. Lascarov. pp. 1601. MA 1/1987. Moldovanu. Corneliu. pp. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Moldovan. Morar. Minerva. Fabrica de imprimare ofset. Ilie. „Preoţia în epoca apostolică”. Moldovan. Moldovan. drd. Moldovan. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Justin. III. pr. pr. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. Moldovan. Moisiu. Cântarea Cântărilor. dr. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. 1587. ST 34/1967. conf. 129150. 623630. Moldovan. pr. Cărţile bisericeşti. pp. 1123. 1908. C ?/1946. drd. 1603. pp. Nicolae. 1 IV. 175185. 1585. Moldovan. conf. O 3/1980. Eugen. 1590. pr. Ilie. la Kirchberg) 1597. 297306. pr. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. 1602. 94 p. Moisiu.. Versuri. prof. conf. Moldovan. O 2/1980. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. pp. Alexandru. conf. pp. Ilie. Tiraspol. 1594. pp. Eugen. 469491. „Din preocupările biblice ale Fer. Eugen. ST 3/1989. 1581.. Apa cea vie Fragmente evanghelice. MA 910/1965. 423450. prof. pr. pp. Ap. Eugen. MB 13/1993. 1599. O 2/1982. 2023. Ilie. 138 p. 32 p. 311. Concordanţă a Noului Testament. Ed. dr. Moraru. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. 1589. Alexandru. 4772. prof. diac. prof. drd. pp. Moraru. drd. Ilie. Moisescu.69 1580. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. 1583. Moraru.

factor esenţial în realizarea păcii”.. Moscovici. ST 910/1983. Descoperiri ulterioare”. 336. 1627. arhid. pr. P. 1939. Cristian. 3. 1923. P. L. de Iosif Liensberger. 123135. 1619. Ioan Mircea. pr..”. XIV + 148 p.. 1607. pr. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. pp. RT 56/1921. pp. 1613. MA 34/1983. Freiburg im Breisgau. Moruşca. Teodor C. dr. 528 p. 1924. 255256. 168 p. (predică) 1612. (predică de Crăciun) 1629. Herder. Eugen. drd. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. 1624. pp. arhim. Moraru. N. RT 4/1995. ahim. 19 p. arhim. ST 6/1988.. 78 (220233). Munteanu. 1623. V. „Pr. „Congresul biblic”. „La Iordan. 503513. Studiu introductiv.. pp. pp. Bucureşti. Moruşca. Goldner. 1617. 1614. 1995. dr. P. „Manuscrisele de la Marea Moartă. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. RT 12/1924. Galaţi.”. pr. magistrand Iancu. 430442. Freiburg. Policarp. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). magistrand Iancu. p. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. „Al. drd. prof.. Moruşca.. 69. 1984. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. The New Testament Theology. Eparhiei. P. 8390. Cluj. 1609. 1317)”. Vechi imperii ale Orientului. drd. RT 67/1924.. 129132. Munteanu. Moraru. Tipogr. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. RT 1/1924. pr. pr. prof.”. de Adriana Lăzărescu). 1616. de dr. P. Moscovici. pr. Eparhiei ortodoxe-române. Moraru.. Dicţionar al Noului Testament. EIBMBOR. 158 p. Meditaţie (Mat. pr. drd. Nicodem. 1630. 663679. Nicodem. pp. 1064 p. Meridiane. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. de dr. pr. Muntean. Univ. Studii de lexicologie biblică. 1610. „Arheologia biblică. 165167. „La Biblia aveva ragione. Munteanu. ST 910/1959. „Sabatino Moscati. Iaşi. 1622. Vasile. 262264. ST 78/1983. p. 249250. H. f. Muntean. RT 89/1924. pr. Milano. 1988”. 1907. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. Muntean. pr. RT 3/1927. 100 p. Moruşca. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. Munteanu. 124 p. dr. G. 166168. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. pr. Moraru. „Porunca iubirii caritatea creştină”. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. „Solidaritatea umană după Sf. MMS 56/1958. (trad. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). pp.. Tipogr. 258. Muntean. 1615. pp.”. studiu biblic) 1631. Eparhiei. .”.”.a. P. Ioseph Linckenberger. 394409. p. 38 p. p. Eugen. P. 1938. RT 3/1999. 100112). 159160. Pe drumul desăvârşirii creştine. 1982. pp.. MA 78/1983. Moraru. 374 p. de Ioan Peter Kasteren. MB 13/1994. Moruşca.. Scriptură. pp. 607611. pr. Mihai. pp. pp. pp. Ed. p. 2022. Eugen. Dimitriade.. 1929. MB 1012/1993. Cluj. pp. 1626. Moruşca. Moruşca. Tipogr. Eugen. MA 34/1985.”. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). Moruşca. 1618. Tipogr. 910 (315321) / 1934. (despre sfinţenie. drd. Tipogr. 199. 65 p. I. Ed. pp. Moruşca. „Donald Guthrie. RT 34 (pp. RT 1011/1925. L. Munteanu. 56 (184190). G. L. 1620. InterVarsity Press.”. Moşoiu. (conferinţă) 1628. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. P. 1621. prof. 349. Bucureşti. drd. Edmund Kalt. „Tatăl nostru.70 1605. Cuza”. G. 373 p. Moraru. 1608. Eugen. Eugen. Iaşi. pp. 200. 1606. 1625. RT 67/1924. 17 nov 1988) 1611. 78 p. „Fecioara Maria”. Cluj.

7677. f.. dr. „I. 1932. Cluj. Geneza. 80 p. Zeno. Cluj.”..”. 7088. autorului). 141 p. p. RT 78/1942. pp. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. „Preot dr. 1945. (licenţă) 1646.”. Ed. N... G. a IVa primară. Munteanu.”. pr. L.. Bucureşti. prof. dr. Mureşanu. RT 12/1932. 1937. „Preot dr. Ed. Cluj. Ed. Negoiţă”. Paradisul biblic .”. Episcopiei Ortodoxe Române. RT 12/1936. 375376. 248 p.. Eparhială. pr. 148 p. RT 78/1942. N(eaga). Ed. 1941. RT 78/1942. 62 p. 1941.. 1943.. G. . Munteanu. prof. N. 470471. 1638. „Dr. (extras din Renaşterea) 1641. (popularizare) 1633. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Tipogr. Bucureşti. Bucureşti. Ion Goron. Smotrici. T. 1655. 1942. Munteanu. L. cl. pr. 1941. 27 p. ST 78/1951. studiu introductiv. „Dr. Munteanu. N. N. „Preot N. „Sabbathul Vechiului Testament. Studii biblice VI. Bucureşti. N(icolae). Ed. 1634. p. pp. C. dr. dr. 28 p. 1940.. 1636. 1644. pr. p. 1937. Cluj. Carte de religie ortodoxă pt. dr.. 1652. Niculescu & co. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. 47 p. a IIIa primară. L. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Fl. „Pr. Cluj. a IIa primară. 72. cl. pr. MB 5/1988. prof. G.. 1524. 2: Habiru Evreii?. 1639. N(eaga). Carte de religie ortodoxă pt. pr. Episcopiei Ortodoxe Române. Tipogr. Episcopiei ortodoxe. Munteanu. Episcopiei Ortodoxe.71 1632. pr. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Munteanu. pp. Eparhiei ortodoxe-române. Negoiţă. Munteanu. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan.”. Vechiul Testament şi Creştinismul. 1935. Eparhiei ortodoxe-române. 1940. 1648. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Muşătescu. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. 256 p. 1635. 1650. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. Ed. 1941. „Dr. N(eaga). Cluj. L. L. RT 12/1932.. 1941. N(eaga). N. Munteanu. 252 p.. 1651. Episcopiei Ortodoxe. profesor. de diacon dr. Zeno. 471. Munteanu. 1643. prof. pr.căderea protopărinţilor în păcat . prof. Cluj. Vechiul Testament şi Pentateuhul. RT 12/1937. Cluj. 1937. Bucureşti.. 7273. „Preot dr. Episcopiei Ortodoxe Române. cl. Negoiţă. 62 p. Viaţa Sfinţilor Apostoli.studiu exegetic. RT 5/1941. Ed. 32 p. dr. pp. Regele după Vechiul Testament. 246 p. 24 p. L. prof. N. N(icolae). 184 p. Negoiţă. cl. N(eaga). Mureşan. pp. Studii biblice V. Studii biblice IV. Tipogr. Cluj. 271. pr. Cluj. p. RT 6/1937. 492. Bucureşti. Carte de religie ortodoxă pt. MB 46/1995. N(icolae). Episcopiei Ortodoxe Române. 1936”. Munteanu. N(eaga).. 1645. Mureşan. dr. Pentateuhul în faţa criticei moderne. G. (Ed. 1637. El. G. 72 p. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Fl. 339 p. Tipogr. 1642.a. 1653. N(eaga).. 72 p. Înainte de Hristos. 1654. dr. Munteanu.. L. pr.”. 375. 57 p. dr. dr. G. Simion. 376. L. Carte de religie ortodoxă pt. pr. Munteanu. T. pp. RT 12/1936. I primară.. Cluj. p.. 1647. Predica de pe munte. licenţiat în litere. T. prof. T. G. M. prof. dr. 1649.”. Ciudin.. L. Ed.. 1941. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. 430436. 241. 1940. N. 1640. prof. C. N(icolae). S. Cluj. pp. p.. 1939. de preotul Petre Chiricuţă. N(eaga). Cluj. G. N(eaga). L. Fl. Iaşi. Episcopiei Ortodoxe. p. 1932. Cluj. studiu exegetic. G. Mureşan. 1656. RT 2/1938. 16 p.”.

. Neaga. BOR 1/1906. RT 78/1933. N. 1963. Robert. Berlin.”. 420422. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. „Preot dr. Minunea. Sibiu. a IIa. 481496. 1938) 1671. 31 p. RT 1/1944. Arhidiecezană.. N. 303304. RT 1/1944.1943. Neaga. I. Profetul Daniel despre Hristos. Mendel P. Iosif E. 1961”. Bucureşti. N.. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. pp.. pp. „Albrecht Alt. dr. Paris. N. Neaga. Psalmii (în limba bulgară). „N. 163164. Dubarle. 19 p. 1674.1942. GB 12/1967. (non vidi) 1664. RT 78/1942. Gîndirea hitită în texte. MO 34/1965. I . I şi II (în limba bulgară). Cernăuţi.”. p.”.. 360 p. RT 34/1943. Mihălcescu şi pr. 1659. 1677. . 1676. Altes Testament. Vom Roten Meer zum See Genezareth. 1667. dr. Ed. 1669. dr. Les sages d’Israel. Das Buch der zwölf Propheten. RT 12/1934. Mendel. 115 p. 1678. II . „Preot dr.. 68. 1986. (în Biblioteca biblică. MMS 910/1965. 121139. Piatra Neamţ. 1963. Ermineutica biblică. p. Schiwaroff. „Dr. 1938. ed. pp. 316317. p. Vladimir Prelipcean. Neaga. fasc. 1957”. 9798. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. pp. „Dicţionar ebraicromân. MA 34/1972. I şi II.. Mircea Chialda. 1964. Naghiu.”. Neaga. Sacrificiile Vechiului Testament. pp. 1672. Salonic. Arad. „Prof. 290 p. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. Naghiu. Neaga. 1658. p. 438 p. „Biblia în româneşte”. 1941. N. Neaga. N. „Sf. 369370. 1933. Ciudin. 1942. N. Diecezană. 566567. trad. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Göttingen. „Artur Weiser. dr. univ. din Telegraful român. I. în Probleme şi fapte ortodoxe. Viena.”. 1675. Nicolae. N.. dr. „A. 1965. 112114. „Arhim. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient.”. Nicolae. pp. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. N. N.. 786.72 1657. Feuillet. Cugetarea. „Hans Bardtke. 522 p... Manuscrisele de la Qumran. Neaga.. pp. 84-86. 1670. dr. 58... N.”. 311 + 556 p. pp. Markowski. pp. Neaga. 860 p. Neaga. N. icon.. GB 34/1967. RT 1-2/1936.). 255. dr. Wischer.. Neaga. nr. N. Neaga. pp. (în Biblioteca biblică. Neaga. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. N. ZollikonZürich. „W. 1665. N. Neaga. 3. Sofia. Neaga. M. 1935. Tipogr. Nicolae. 2) 1666. 6869. N.. dr. Ed. 32 p. autorului. dr. diac. A. prof..”. T. 1964. 311. pp. MO 12/1965. S. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. pp. Atena. N. Neaga. Iustin Suciu. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. 1663. 122123. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. pp. N. Arhidiecezană. pp. N. 1661. 1668. Iosif E. nr... Berlin. 252. 1680. MA 4/1987. Neaga. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. 1673. p. 261 p. MMS 56/1966. Caransebeş. 169 p. 381382. pp. pp..”. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. Berlin. MA 3/1987. „Bettex (F.”. Ioan Negoiţă. 1965”. fasc. Einleitung in die Heilige Schrift. Neaga.”. Sofia. Vechiul Testament în gândirea românească. Constantin. MB 1012/1969. Studiu după textul ebraic şi LXX. Nicolae. 1933. 1662. dr. 375377. 75 p. Tipogr. p. Hastupis. MB 13/1965. Bucureşti. „Ernst Kutsch. Nicolae.”. I. 1679. MMS 56/1966. 6970. Sibiu. Nazarie. 1943”.. N. „A. Tipogr. 1967. Bucureşti. 1965”. de pr. RT 1112/1938. „Atanasios P. 1985”. 102 p.

MMS 910/1970. prof. Arhidiecezană. 1698.. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. N. Valoarea socială a Vechiului Testament. p. dr. Arhidiecezană. dr. Tipogr. 1973. pp. istoricoteologic şi ermineutic. pp. 815. MB 1012/1992. 1974”. 884. MO 10-12/1955. Neaga. 1697. Neaga.. pp. Nicolae. vol. Paris. p. MB 12/1959. Neaga. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. 252.. 1685. Contribuţii la exegeza cărţii”. N. . prof. pp. „Hristos în Vechiul Testament. 13. 1687. 1701. „Pe urmele Istoriei sfinte”. 3335. „V. 7. nr.. pp. Hristos în Vechiul Testament. N. MB 13/1965. prof. N. IX. 1959”. Nicolae. vol. Neaga. N. 251. pr. Neaga. 182. 1944. 1944. Atena. pr.. MMS 34/1975. RT 1/1929. Deut. 793794. MA 46/1963. dr. Tipogr. Arhidiecezană. pp. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. p. pr. M. Nicolae. 1.. 591. vol. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. Cântarea lui Moise. Nicolae. Nicolae. MB 13/1966. N. N. pp. dr. Curcubeul (Gen. La vie de Moïse. Neaga. 1689. p. Neaga. 8. prof. MB 1012/1992. (Seria teologică. Neaga. XX (1943-1944). 1317). prof. dr. TR 23 (pp. pr.. 5358. 1933. 1021. MB 79/1957. 1705. dr. „Ludwig Dennefeld”. Atena. Vellas.. „«Buletinul studiilor biblice». „Markos A. 168169. Atena. 1686. Neaga. MB 13/1965. pr. pp. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”.”. Manuscrisele de la Marea Moartă. MB 712/1961. nr. dr. 1691. prof. p. 1955.73 1681. Neaga. „Savas Aguridis. 27-175. dr. 1961. 340341. pr. tom. 1929. pr. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. prof. VIII. „Otto Eissfeld. 130 p. MA 13/1981. Neaga. 1693. vol. Nicolae. 18631929”.. Neaga. pp. dr.. Nicolae. 1961”. London. N. 2. 1. p. pr.. 592. 13) şi 24 (24) / 1935. Tipogr. Nicolae. Neaga. 5 (iunie)”. 1702. pp. MMS 1012/1957. Neaga. „Vechiul Testament în româneşte”. MB 13/1965. 346 p. Neaga. „«The Bible translator». Neaga. 1957”. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. „Cântarea Cântărilor. Neaga. pr. Sibiu. „Noul Testament”. Neaga. „Danielou. 1684. Tipogr. 1707. TR 5657/1928. „Constantin Chiricescu. Sibiu.”. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. Sibiu. dr. 32. dr.. Însemnări pe marginea textelor mesianice. „«Buletinul studiilor biblice». 1704. Neaga. pr. 1683. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. MMS 1112/1973. 49 p. 202204. MA 58/1957. 251252. pr. 1 din 1976. pp. Neaga. 1703. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. tom. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. Atena. tom. «Buletinul studiilor biblice».”. pp. „Abisinia în epoca veche”. 182. prof. N. MA 58/1957. MMS 912/1976.”. nr. N. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). Jean. 1979. Arhidiecezană. „Valerian Zaharia. 904905. pr. Nicolae. dr. Neaga. 352 p. 2. 27) 1695. Siotis. 149 p. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. prof. pr. 1699. „Dimitrie Coravu. dr. tom. Neaga. 4552. prof. N. pp. Neaga.. Sibiu. pp.. 1694. Tatăl nostru. Neaga. N. Neaga. N. pp. 291309. Nicolae. Neaga. 1700. N.. (non vidi) 1692. Atena. 1688. prof. 580581. 1968. „«Buletinul studiilor biblice». Atena. 678-679. nr. Neaga. N. pr. prof.. dr. MA 1112/1958. N. prof. Studiu filologic. 1974”. 1706. Atena. 20 p. pp. 1682. II.. p. IV. 1690. N. 386 p. Oradea.

894898. pr. 1731. dr. Neaga. prof. Lexicon al limbii biblice. Neaga. prof. pp. 1777 p. pr. prof. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. prof. Neaga. „Dr. 227 p. pr. 1728. pr. pr. 1732. dr. Glaube und Geschichte im alten Testament. 495500. pr. Neaga. 1724. MMS 912/1971. pp. Nicolae. 1991. dr. prof. MA 12/1964. „Biblia Hebraica. 1725. Nicolae. „Cinstirea Bibliei”. 388 p. Neaga. Neaga. „dr. 920922. 1955. Berlin. dr. pp. RT 2/1993. pp. Nicolae. Neaga. übersetzt und erklärt. 314 p. prof. 100 p. Neaga. pr. prof. 633638. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. MB 56/1962. pp. 1714. Nicolae. Tübingen. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. Vocabulaire biblique. Berlin. Nicolae. pr. Neaga. prof. Nicolae. RT 710/1936. pp. pp. prof. dr. 686687. 1722. Nicolae. 1727. MMS 1112/1958. MB 79/1957. pr. pr. pr. 8688. Nicolae.”. Nicolae. un mesaj de viaţă şi de pace”. dr. MA 34/1984. vol. New York Oxford. ebraice. pp. Freiburg im Breisgau. Nicolae. Neaga. 1716. Paris.”. pp. 2537. Nicolae. dr. 613. Nicolae. 649652.”. H. dr. 159. prof. pr. pp. Nicolae. Karl Fr. 1726. 814815. MA 78/1963. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. 158. Rudolf. prof.. dr. pr. dr. 1729. Neaga. Neaga. 1730. 1952. 1955. Neaga. 1954. prof. p. 142143. 496 p. pp. Neaga. dr. Kosac. „Cîntările biblice. p. Nicolae. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. pr. . jur. Nicolae. MMS 912/1959. „Artur Weiser. 564 p. prof. „Biblia de la Bucureşti. MO 7-8/1957. 159. Neaga. Neaga.“. Krämer”. MMS 12/1958. Hans Berg. p. dr. 314 p. 1713. Nicolae.”. Neaga. MMS 56/1958. MMS 1112/1973.74 1708. pp. 1952”. MB 79/1957. pp. Neaga.”. „Biblia. pp. MO 1112/1977. MB 46/1994. prof. pr. Neaga. 1718. MB 79/1957. pp. de W. RT 4/1937. RT 1112/1938. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. 270 de ani de la tipărirea ei”. pr. dr. Nicolae. dr. 1723. 167174. Nicolae. Moscova. RT 2/1999. pp. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. pr. Neaga. de Artur Weiser. dr. Geneza. 235. MA 89/1967. 1968”. „Chary Th. 505518. dr. „Atitudinea Sf. prof. Neaga.”. Stuttgart. pr. Berlin. prof. pp. 513524. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. 1971. Hans Berg. prof. Berlin. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. „Dr. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). I. Neaga. 145147. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). pr. Was sagt die Bibel?. pr. 3341. dr. pp. dr. 1715. pp.. Nicolae. 1955.”. MA 78/1960. Tübingen. 338 p. Neaga. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. 465467. prof. Nicolae. 1717. Salonic. prof. Nicolae. pr. dr. 263266. „Damianos Doikos. prof. „Allmen I. Nicolae. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. pr. MB 13/1958. 1721. 1712. Der Prophet Jeremia. p. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. Deuteronomium. dr. 1711. 3238. 1719. prof. MA 12/1959. 285 p. pp. 1956. pr. Nicolae. 1955.”. Nicolae. dr. 1709. dr. prof. pr.. Neaga. de dr. prof. 564-568. prof. Neaga. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. dr. 181198. 1720. Nicolae. dr. Paris. 1955. prof. 1955”. pp. „Cântările biblice”. 1710. pr. dr. I.

Timişoara. 1750. dr. 723-725. dr. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. 369377. 157 p. 1746. 277 p. 123. übersetzt und erklärt. 1997. „Ezechiel. prof. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. 1756. prof. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. 1963. pr. Neaga. Neaga. 813. RT 4/1994. 1743. 1957. Bucureşti. pr. prof. pr. Neaga. MA 4/1986. prof. Pentateuhul. Hölscher. 119121. prof. Nicolae. pp. dr. Nicolae. Nicolae. Neaga.”. 1735. MA 1/1958. 456458. Nicolae. MA 56/1972. Geografia fizică a Palestinei biblice. dr. Nicolae. Bucureşti.”. pr. Nicolae. pp. pr. 4)”. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). 1980. pp. . pr. pp.”. dr. „Frumuseţea iubirii de oameni. 3134. 1755. pp. Herbert Kosak. dr. 237238. MA 13/1982. Neaga. (Introducere în Vechiul Testament). Timişoara. Neaga. „Eshatologie creştină”. Nicolae. Neaga. dr. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. Neaga. Neaga. „Ilie Iconomos. pr. MB 5/1987. dr. de Walter Zimmerli. „Istoria timpurilor vechi testamentare. „G.”. 9596. pr. MA 56/1959. MB 79/1997. dr. Nicolae. pp. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. 347360. Gramatica limbii ebraice vechi. pp. 103104. 1978. Nicolae. 1019. 1757. MMS 78/1974. Neaga. 304 p. Neaga. dr. Das Buch Hiob. prof. MB 1112/1990. Das erste Buch Mose. Orizonturi biblice”. Neaga. pp. pr. pr. pr. 610-612. „Eugen Dorcescu. 372 p. 245246. 262274. dr.75 1733. Psalmii în versuri. 152153. pp. dr. Neaga. pr. „Einleitung in das Alte Testament. pp. dr. „Împărăţia păcii (Isaia 2. 1752. prof. prof. Neaga. Nicolae. prof. prof. pr. Israel… . RT 3/1993. Berlin. Manuscrisele de la Marea Moartă. 1754. Nicolae. „Ioan Brânzei. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. 277279. Nicolae. MB 79/1957. dr.”. Neaga. dr. MA 34/1971. dr. MA 46/1981. 1992. pp. pp. 161 p. D. prof. prof. dr. dr. 6070. dr. prof. Nicolae. 1753. 1952. Nicolae. Nicolae. 642643. pp. Atena. Neaga. pr. „Ion Bria. 569574. Nicolae. MO 7-8/1958. 1955. 1522. pp. Neaga. 95 p. pp. pr. „În fluxul fericirii psalmul 118”. pp. „dr. „IPS Bartolomeu Anania. 1745. 1994”. 102 p. Nicolae. pp. pr. theol. prof. prof. prof. Neaga. 390 p. pr. pr. p. 1744. 1737. Neaga. prof. Neaga. 381402. pp. 1751. prof. 1747. MO 9-10/1958. dr. Tübingen. 1738. de Artur Weiser. prof. Neaga. MMS 34/1959. Nicolae. 1742. Nicolae. 100 p. 1739. pr. MA 78/1961. Chişinău. 1990. dr. pp. dr. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. Nicolae. Göttingen. Amusin. „I. EIBMBOR. pr. 1749. Neaga. „File din Biblie. Neaga. pp. dr. MA 78/1983. prof. Moise şi epoca sa”. GB 23/1989. Iisus Hristos.”. prof. „Gerhard Rad. pr. Nicolae. Nicolae. MB 13/1993. (în greceşte). MO 34/1963. 1972. Nicolae. 390 p. MB 13/1991.”. dr. 3237. Neaga. Neukirchen. pr. pr. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. prof. prof. pp. 1758. pr. Nicolae. 300 p.”. „Ilie Ikonomos. 401414.”. 1993”. prof. p. 1736. Neaga. Nicolae. Nicolae. prof. 1740. 1956. pp.”. 1741. 1734. dr. MB 6/1987. 606613. dr. prof. MA 910/1964. pr. pp. Berlin. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”.”. pr. MMS 89/1957. Atena. Bucureşti. 157. pp. 1748. Neaga.

p. Nicolae. 1958. pr. pp. pp. Nicolae. 183201. Nicolae.”. 1783. dr. pp. Sabin Verzan. 1767. pp. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. dr. Nicolae. Sfântul Apostol Pavel. CastermanParisTournai. 142143. dr. 336 p. Neaga. dr. 1975. 658691. Neaga. MA 5/1989. pr. prof. 521522. 1765. Nicolae. Nicolae. MB 13/1996. 1762. 2832. 105 p. dr. „Mica Biblie. prof. 385 p. la plâng. Paştele evreiesc) 1775. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. 299318. prof. pp. prof. prof. MB 46/1970. pr.”. de Artur Weiser”. dr. 1984. 1772. Neaga. La Genèse. „Nam venit să stric legea!”. MB 910/1990. pp. „Margueritte Harl. Neaga. pr. MB 78/1962. La Bible d’Alexandrie. Mulhouse. 1760.”. Neaga.F. Neaga. „Pr. pp. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. pp. ?. Ioan A. 1782. 1769. 212220. prof. MB 34/1985. prof. MB 46/1973. 467 p. 1968. MO 1-2/1957. Neaga. Nicolae. 1771. prof. 1777. pr. Nicolae. Neaga. 103104. MA 910/1958. 83 p.”. 1781. 264. Nicolae. dr. dr. 351392. pp. prof. 693703. dr. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. EIBMBOR. Göttingen. dr. 375 p. pr. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. pr. pr. Neaga. dr. 822. tipărit cu binecuvântarea P. ?. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. dr. Neaga. übersetzt und erklärt. pr. pp. prof. MMS 912/1959. dr.”. Dicţionar al Noului Testament. (com. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. Neaga. pp. prof. dr. Nicolae. traduite par René Visarion. Nicolae. Patriarh Iustin. pp. Nicolae. Le Nouveau Testament. dr. Nicolae. 276 p. 1766. Neaga. dr. Introducere şi comentar. 724. prof. 1778. pr. prof. dr. dr. prof. Neaga.”. Neaga. pr. 1969. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. „Klagelieder. dr. Nicolae. prof. prof. dr. Bucureşti. Salvator.”. dr. MB 46/1974. prof. „La Bible et le dialogue oecuménique. Neaga. pr. MA 34/1960. p. Salonic.”. (d. MB 13/1997. MA 910/1961. dr. Neaga. Neaga. prof. 652654. Ed. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. MA 12/1983. pr. prof. Nicolae. „Pr. Nicolae. prof. Bucureşti. Mircea. Ioan Mircea. MMS 78/1971. dr. 1940. pr. MA 12/1962. de Damian Doikos. prof. dr. MB 12/1990. . 1773. MB 79/1995. 105107. pr. Nicolae. „Pr. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. pp. Nicolae. dr. Nicolae. Nicolae. 123128. Paris. prof. pr. pp. Nicolae. „Mared Sous. dr. 416 p. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. 1994. pr. Nicolae. 155. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. p. 3952. pr.76 1759. Neaga. 527 p. 519530. 1996. pr. 1770. „Pacea în viziunea profeţilor”. pr. pr. „Poezia Vechiului Testament”. pp. Neaga. Nicolae. 1967. 149150. Neaga. pp. 121140. „Pasca biblică ebraică. dr. MMS 12/1972. prof. 1768. 6-9)”.”. Neaga. pp. MA 910/1959. dr. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 1779. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. Neaga. 1764. 1776. pp. MA 13/1982. 1986. 1774. lui Ieremia) 1761. pr. Bucureşti. prof. Paris. 625. 1780. 111 p. pp. Neaga. 1972. 9-13. prof. „Pr. Bucureşti. pp. Bucureşti. Nicolae. Neaga. pp. pr. Nicolae. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. Sabin Verzan. pr. MB 712/1960. Neaga. pr. MB 79/1977.

1791. 1993. pp. 180 p. „Septuaginta”. Neaga. de Petros Vassiliadis. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. pr. 1795. teologice.”. Agouridis. dr. prof. 257261. prof. 1794. 462. dr. Neaga. Nicolae. pp. 1786. Atena. p. „Profetul Isaia. 710. MA 34/1983. Nicolae. prof. dr. Nicolae. „Proorocul Iona”. dr. 605606. 1792. nr. Nicolae. Neaga. prof. 1957”. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). MMS 56/1976.”. Nicolae. prof. 1807. an VIII. Neaga. 236. pr. Neaga. MB 13/1994. pp. Neaga. ianuarie. 415420.. 1806. pp. pp. Nicolae. istorice. 159. dr. pr. Neaga. pr. pp. prof. pr. 195209. pp. p.77 1784. RT 4/1995. prof. KaraVidopoulos. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. pp. pp. 1954”. pr. prof. pr. pr. Galitis. MMS 79/1977. pp. 1990. Nicolae. prof. 1805. Nicolae. 3747. MA 13/1961. Scriptura şi Tradiţia. Berlin. dr. PS Episcop Damaschin Coravu. pr. Doikos. RT 2/1994. dr. dr. Nicolae. ian. Patriarh Justin. Nicolae.”.”. „The Bible translator. MB 79/1957. 1789. 119120. „Skydsgaard K. pr. 1808. pr. Neaga. MA 78/1984. 1803. prof. Nicolae. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. 1802. 1796. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. MA 910/1983. 1798. Neaga. MB 13/1958. prof. pr. probleme filologice. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. Bucureşti. 1956”. 1975. dr. pr. de Petros Vassiliadis”. Neaga. pr. Neaga. prof. pr. prof. prof. Nicolae. 1790. ermineutice.F. Neaga. Neaga. 1785. Nicolae. p. 590594. Nicolae. ş. 236. 133138. MMS 34/1958. pr. 237. MB 13/1958. 16. RT 1/1997. dr. pr. A. pp. MB 1012/1991. MB 79/1973. 1995. Nicolae. prof. 172173. dr. pp. introducere şi comentariu. prof. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. „The Bible translator. prof. Nicolae. 313 p. „Primatul dreptăţii”. Baldimbre. Nicolae. London. pr. dr. „S. prof. dr. Ejner. dr. „Psalmii. I. 110 p. MMS 12/1976. pr. pr. Ed. dr. 1788. Salonic. prof. . de Geza Vermeş. „Sentimentul vieţii”. dr. periodical for the assistance of Bible translators. prof. prof. Budapest. p. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. G. pr. „Preot Dorel Man. prof. 619. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. pp. „Tatăl nostru”. pp. Neaga. Nicolae. pr. dr. 420421. Vasile Mihoc. 3758. MMS 78/1970. Nicolae. dr. pp. Bucureşti. prof. Atena. MA 35/1964. 1800. MB 79/1980. pr. Neaga. MA 1012/1981. Neaga. 1974. „Sabin Verzan. 1801. Cluj. Nicolae. Maica Domnului. Neaga. prof. prof. Nicolae. 624. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Neaga. MB 1012/1979. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. Neaga. MB 13/1958. chipul femeii în Noul Testament. dr. pp. Nicolae. pr. 547554. pp. MB 56/1990. dr. 1976”. „Szent Biblia. pr. „Sulurile de la Marea Moartă. p. 1793. Neaga. dr. 195217. Neaga. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Neaga. 185186. Neaga. 1799. cap. 613 p. 139141. Neaga.: Apocalipsa lui Ioan.a. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. 1979”. 1. Nicolae. Neaga. pp. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. dr. dr. 1956”. 757763. Nicolae. 458463. 1797. 1804. 1787. dr. de D. Nicolae. MA 46/1970. pp. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. p. 256 p. dr.

J. p. 1814. 2738. pr. Nicolae. pp. 275287. Krauss. LXXXVIII + 994 p. „H. „Radu Cârneci. 187188. dr. Psalmii (Psalmen). pp. 1811. 485489. pp. (L’Ancien Testament dans L’Église). prof. Neaga. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. planşe + 1 hartă”.”. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. Nicolae. 1821. „A. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. pr. MMS 912/1960. prof. Kleiner Bildatlas zur Bibel. Atena. N. pr. Neaga. Neaga. pr. Berlin. O 2/1956. prof. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). 1832. 151 p. Nicolae. 1954. GB 45/1989. Neaga. Dr. 334. 1813. MA 910/1985.”. 1953. Nicolae. N. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. MMS 57/1957.. MA 910/1971. prof. Nicolae. 1827. (Făgăduinţa. 1828. 6266. Zürich. Neaga. MO 12/1973. prof. 1825. 1830. Nicolae. MA 78/1969. nr. MO 910/1975. 2 (aprilie 1959)]”. Nicolae. E. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. „Amsler S. Berlin. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. pr. MMS 78/1961. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». prof.”. pr. I 289 p. Bucureşti. pr. Neaga. pp. dr. Neaga.”. P. dr. prof. 920. MA 910/1966. pp. Neaga. pp. 1988. prof. O 2/1976. 186194. 1817. 1829. MMS 12/1960. . H. Neaga.. 470479. pp. N.. Neaga. prof. prof. Nicolae. „H. „Hans Heinrich Schmid. pr. 1922. „Un mare biblicist ortodox: I. prof. 287290. Neaga. 274 p. [vol. Neuchatel. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). Neaga. prof.. N. 1971”. + 20 p. pp. pp. 200 p. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. Weiser. Cântarea Cântărilor. Vechiul Testament în Biserică. Nicolae. 151 p. Neaga. prof. RT 1/1994. Bratsiotis”. „Vulgata”. pr. 875876. „Alexander Sperber. Grollenberg. prof. N. Neaga. de Fr. 1831. MO 34/1976. 332333. 1824. 376377. pp. Neaga. MMS 56/1963. pr. dr. 2334. prof. 528529. Neaga. dr. Nicolae. pp. „Luc. tom. MO 910/1973. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”.”. pp. pp. dr. 781785. Gutersloh. pp. prof. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. 394 p. pp. pr. 1816. 176 p. Göttingen. Neaga. pr.. pr. 1960. pp. 692. Nicolae. prof. Vameşii. 1974”. pr. Sibiu. 715716. Neaga. pp. dr. MMS 56/1963. 333334. MMS 910/1964. Neaga. poem liricdramatic. 572580. 1818. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. „Stergios Sakkos.. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. Bardke. 1975. prof.78 1809. pp. 1973. prof. MMS 912/1960. pr. Nicolae.”. prof. 1826. Neaga. „Gândirea babiloniană în texte. pr. II 217 p. Bucureşti. pr. Neaga. 1962”. Leiden. Eparhială. N. 1812. în vol.. pr. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. Tipogr. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. Neaga. Neaga. GB 12/1963. „Verheissung. 1823. pp. pp. dr. Neukirchen. pp. MA 46/1965. pr. Ed. Neaga. „«The Bible translator». 502525.. Nicolae. pr. pr. N. 574590. Nicolae. Elliger. Baumgärtel. 1822. 1820. pr. prof. 692695. Nicolae. I. pr... N. 1960. 1956”. prof. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. „Universul social al păcii”. prof. I. 1960. 1819. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. vol.. The Bible in aramaic.. MMS 56/1963. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. N. pp. 10. pp. pr. prof.

RT 1112/1938. 334. RT 4/1937. prof. prof. 1936”. 1835. 334. 1850. pr. Αθηναι (Atena).. Neaga. Bucureşti. „Arhim. „N. 1836.”. 1838. 8188. dr. dr. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. . prof. RT 56/1944. Nicolae. (Biblia temei de unitate. 742752. Nicolae. 1959. Neaga. RT 12/1935. cu aprobarea Sfântului Sinod. Cluj. pp. RT 11-12/1934. pr. prof. pp. Bucureşti. P. prof. Atena. MMS 56/1963. pp. nr. dr. RT 9/1938. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. MMS 56/1963. 1847. 1936. PopescuMălăeşti. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. P.. „M. „Vechiul Testament. RT 1/1937. Introducere în monoloagele lui Ieremia. dr.. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Nicolae. pp. Neaga. dr. 133145. dr.”. dr. Atena”. Tipogr. prof. Atena. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. 96 p. dr. 1853. Neaga. trad. 418. Bucureşti. 93 p. N. pp.. prof. prof. prof. „Antisemitism biblic”. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. pr. Neaga. N. 3. Nicolae. 1938”. 1957. „Jean Danielou. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. p. Nicolae. Neaga. Diecezană. 1849. iunie 1972. 179180. dr. N. 1837. Tübingen. N. Nicolae. A. Nicolae şi Marcu. 1943”. pr. pp.. Beek. Miron Cristea. Nicolae. Tipogr. dr. p.79 1833. prof. dr. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Sf. Bratsiotis. 1854. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. prof. pr. Papadopulos ş. pr. pp. Vinul în Vechiul Testament. prof. Neaga. «Buletinul studiilor biblice». „S. prof. N. prof. 10 p. Sibiu. ST 910/1954. Neaga. Regele tuturor românilor.. 4042. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. Neaga. „Sfânta Scriptură. Pentateuhul. 133 p. 616620. RT 56/1944. pp. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. pp. ST 910/1971. p. GB 910/1972. Neaga. Neaga. Nicolae. 1843. factor al ecumenismului”. 412415. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). pp. Neaga. „I. 122 p. „Vasile Tarnavschi”. Neaga. prof. pp. pp. Neaga. Sibiu. 520. P. N. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. XII (1935-1936). 1936. MMS 912/1960. 1839. prof.a. 40-44. 865872.. 1851. 1840. N. 156159. 1943”. I. pp. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. 10061008. tom 1. 1852. Nicolae. 283284. prof. Aguridis. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. trad ec a B. O 1/1979. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. prof. dr. pr. 1841. Neaga. 10951096. pr. 308 p. etc) 1842. Bucureşti. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. prof. prof. Nicolae. pp. N. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”.. Patriarhul României. pr. 1961. dr. MA 1012/1980. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. Neaga. prof.”. 22 p. Arhidiecezană.. 1844. Nicolae. N. Institutul Biblic. vol. GB 912/1978. Neaga. Neaga. 284. Nicolae. 586594. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. pp. GB 910/1960. p. 1939.. Bratsiotis. Neaga. Scriban. „I.”. Neaga. RT 4/1939. Neaga. N. 1973. Patriarhia Română. Paris.. 1848.”. 1845. 695696. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. pp. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». 1938. prof. Bucureşti. Grigorie T. 1834. 1938”. prof. 1846. dr. Neaga.

”. prof. MA 78/1959. „Biblia şi intelectualii. dr. 32) 1876.80 1855. Neaga.”. prof. Neaga. RT 34/1942. Sibiu. I. Neaga. pp. Neaga. Nicolae. RT 2/1944. dr. 1940”. preotulrege din Salem. 12 (5258). Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). pp.. 1871. prof. RT 5/1939. Nicolae. 1862. prof. pp. 1838. 9 (378386). Nicolae. „Preotul Vladimir Prelipcean. 1857. Cluj. „Panaiot I. Neaga. Nicolae. Nicolae. 1011 (449452). 1869. 7-255. prof. 308. MA 58/1957. Scurte note explicative. 387. 478. Nicolae. Caransebeş. 1934. 1867. Nicolae. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. 236 p. dr.. Neaga. 1941. Nicolae. RT 6/1939. 1866. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. 1870. „Arhiv orientálni. Berlin”. Caransebeş. 230231. 659 p.. pp. Neaga. Neaga. Neaga. p. 60 p. p. 1941. Atena. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 78 (323329). Bratsiotis. dr. prof. L.. „Dr. Sibiu. dr. 1946. RT 23 (pp. RT 78/1939. „Orientul antic. traducere şi comentar. p. nr. Mircea Chialda. RT 34/1944. „Helmer Ringgren. prof. pp. „Isidor Onciul (18341897)”. 337339. N. Eclesiastul. 1874. „Eclesiastul. Nicolae. prof. pp. prof. Nicolae. Tipogr. prof. „Meinrad Schumpp. 1942. Neaga. „Preot I. G. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. W. profesor la Facultatea de Teologie. 64 p. 1868. 446447. „Facerea comentată de . Nicolae. dr. Nicolae. 617618.”. 1945. prof. dr. 369. Cernăuţi. 1863. dr. Nicolae. Scurte note explicative”.. dr.. ”. 33. dr. Tipogr.1942/43. Neaga. Schildenberger. dr. 1859. Neaga. XXI (1944-1945). 1112 (568573) / 1940. 1872. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1860. prof. 6 (251255). RT 1112/1946. prof. Praga. prof. dr. prof. 1938”. „Dr. Neaga. Neaga. 220221. 26 p. 4 (160169). I. RT 1112/1938. Mircea Chialda.”. Nicolae. pp. Hempel I. „Dr. prof. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. Tipogr. 1958“. Neaga. I (1929)”. dr. „Înalt Prea Sf. prof. pp. 1873. „P. 1858. pp. 12 (487496) / 1939. Munteanu. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». Nicolae Colan”. 518519. 1940”. RT 910/1929. Tübingen. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. 265266. prof. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. dr. Bonn. „Limbi orientale de interes biblic”. doctor în teologie. pp. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. 1877. TR 2526/1940. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . 1945. RT 58/1940. Nicolae.”. Bucureşti. Nicolae. Diecezană. Neaga. 216217. Atena. 1929. p. prof. 100 p. dr. Paradisul biblic. hrsg. Ebed Iahve. Vladimir Prelipcean. Neaga. Heft 1/4 . pp. de prof. Neaga. dr. 6879. 93101). „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. 1937. prof. „Dr. MB 1112/1959. RT 910/1941. Nicolae. Facerea . RT 78/1942. 1878. prof. MA 34/1957. dr. Neaga.. 150151. dr. Braţiotis.”. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. 1940. (Seria teologică. 494495. 5 (220225). nr. Freiburg im Breisgau. MB 12/1960.. Arhidiecezană. prof. 1865. Herder & Co. 539541.text şi scurte note explicative. pp. Introducere. 1112. Nicolae. pp. 1938. Nicolae. 1864. Iudeii şi românii. N. 255 p. (extras din RT/1939-1941) 1875. profesor la Universitatea din Atena. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. Sibiu. prof. Profetul Avacum. RT 12/1929. 87 p. F. profesor universitar. Importanţa Vechiului Testament. pp.”. prof. Neaga. 289290. 386. 1861. PopescuMălăeşti. Nicolae. Nicolae. 124 p. Cernăuţi.. N. 1856. Tipogr. Arhidiecezană. „Dr. p. Melhisedec. Cernăuţi. Neaga. dr. pp. Neaga. RT 12/1929. Arhidiecezană. Neaga. pp. dr. . Albright. dr.

Neaga. 210211. 6)”. Neaga. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. RT 12/1929. RT 12/1929. MA 1-2/1957. par L. Lopuhin. prof. ilustrată. Neaga. Vechiul Testament. prof. 1891. pp.. Neaga. 1901. PiatraNeamţ. pp. I. RT 12/1929. pp. Freiburg. 131132.. Bratiotis. 1883. Tipogr. TR 78/1932. prof. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). N. Neaga. 51-58.. 146147. RT 12/1929. de I. 386. prof. N. prof. p. V (1929). prof. 1929”. p. „H. „Dicţionar românebraic. (non vidi) 1898. 519.”. Roman. Cluj. Sibiu. de M. Goettsberger. RT 1011/1932. pp. 1956. L. N. 1954. 1886. nr. 1930. 24) şi 1314 (34) / 1933. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). 1882. G. 145. 1932”. 584 p. p. p. 387. 354. RT 56/1929. 1899. p. „Christentum und Wissenschaft (V. pp. Nicolae. RT 34/1930. Sibiu. 1896. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. de A. 1880. 170. p. Neaga. ştiinţiific şi biblic. Rost. RT 1112/1944. „Meditaţii la Psalmul 50. RT 12/1930.. 1944.. Craiova. 233-247. 1930. „Kittel. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . RT 12/1929.”. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. «Ramuri». prof. Neaga. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu.. de Otto Eissfeldt. prof. Berlin. prof. Arhidiecezană. Gh. p. 1884. RT 910/1929. profesor. ed. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”.. 1929. Neaga. pp. MA 12/1956. prof. Neaga. Neaga. Neaga. dr. 1890. 1928”. pp. 31 p. Psalmii. 308309. prof. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. „Coranul şi Vechiul Testament”.”. Nicolae.. Nicolae. P. N. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. 386.. prof. „Le Messianisme.”.. O. 387. Tipogr. Neaga. Neaga. Tipogr. N. prof. de pr. 186. „A. N. The Book of Proverbs. Atena. VIII (1931-1932). 63 p. p. pp.”. de Toma Gherasimescu. 396. 1928”. de Patriarhul Nicodim. 1895. „Einleitung in das Alte Testament. 31 p. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Oesterley. prof. N. 1894. Neaga. 1929”. prof. Istoria biblică. Neaga. N.. Neaga. 176 p. Neaga. 1893. Atena. E. 153157. N. I. 387 p. prof. 1897. N. MA 12/1956. Nicolae. pp. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). N. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. 1902. prof. TR 1112 (pp.. 53 p. RT 11/1929. prof. p. RT 78/1930. 1903. 1929. p. 1892. 1885. Neaga. Neaga. N. 1881. prof.. Nicolae. tom I. 1929”. Sakellarios. Mendel. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. 1934. Arad. N. 1889. N. N. Neaga. 1929. 168 p. 352353. 752 p. Nicolae.81 1879. + 2 tabele”. Arhidiecezană. în Omagiu IPS Nicolae. prof. Arhidiecezană. 1929”. 2 articolul lui L.. contribuţie la istoria textului de I. N.. .. Bardke. 25. „W. 1887. Munteanu. prof. RT 12/1930. Ghia. 1888. Neaga. prof. N. trad. partea I. P. London. Neaga. Nic. 1900. „Studiul Vechiului Testament”. Bucureşti. „Einleitung in das Alte Testament. prof. 340. vol. Sibiu.. N. p. pp. prof. Paris. Dennefeld. Neaga. RT 34/1936.. prof. de dr..contribuţie la lămurirea unor texte. 151153. 1932. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. Tübingen. prof. Neaga. RT 11/1929. P. 1929”. Neaga. Die Handschriftenfunde am Toten Meer.

. 340. 467468. Institutul Biblic. 44 p. RT 4/1932. MB 78/1964. R. 1948. 2432. Monogenismul biblic. dr. Nicolae.. Neaga. prof. 1931”. Concluzia părţii filozofice. 173?. 1924. prof. partea a IIa. 2. cu 482 icoane. VI (1929-1930). 1908. 283286. Tipogr. 1929”. 1911. Nicolae. Neaga. Nicolae. 13-54. Neaga. Die biblische Urgeschichte. prof. TR 3536/1932. „Θεολογια (Atena. Neaga. Neaga. Neaga. Neaga. p. (teză de doctorat). XXIV (1947-1948). 19271928”. 1914. Neaga. Sibiu. 7982. Neaga. Neaga. Heinisch. 333334. Sibiu. 1913. prof. pp. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. 1907.”. 334345. „Luptătorul divin”. prot. RT 34/1930. 335 p. Nicolae. pp. 54-97. 1912. Ed. Neaga. „Oastea Domnului”. Tipogr. prof. 95 p. „Oastea Domnului”. 528 p. Neaga. de P. 364367. 1930. «Revue biblique». pp. RT 5/1932. 339. prof. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”.”. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. F. Nicolae. 1927. 1922. pp. MB 13/1966. prof. Nicolae. Nicolae. 575 p. prof. 1919. 2640. prof. 241243. 395. Studiu dogmaticapologetic. prot. 38. RT 78/1930. Tipogr. prof. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. M. Neaga. Neaga. mecaniste şi evoluţioniste. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. 1931. 146. III. Nicolae. prof. pp. Nicolae. martieiunie 1930)”. pp. prof. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. pp. Bucureşti. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. 184193). Wernigerode (Prusia). 23. Neaga. dr. prof. 78-95. nr. prot. Ciauşanu. Neaga. prof. prof. p. „Histoire d’Israel. Introducere. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. Nicolae. p. Tipogr. „Mai există popor ales?”. dr. 1920. 1931. prof. Neaga. Neaga. nr. 89 p. peuple de Dieu.”. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. Nicolae. 1930. 1930. RT 1112/1930. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. RT 78/1930. Neaga.82 1904. text şi comentar”. „Die Tytenklage im Alten Testament. Neaga. VII (1930-1931). „Cântarea Cântărilor”. Teoriile moniste. RT 12/1930. Arhidiecezană. Nicolae. 52 p. V. p. RT 3/1931. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. 1923. (Bocetele în Vechiul Testament). prof. Nicolae. Nicolae. pp. 1929”. ştiinţiific şi biblic. Nicolae. Sibiu. „Pr. tom I. RT 56/1930. prof. Paris. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. prof. RT 1011/1932. pp. Neaga. RT 34 (pp. Creaţia universului. 209210. prof. pp. Arhidiecezană. Tipogr. Scrisul românesc. nr. Heft 1”. MB 1011/1958. 1925. Nicolae. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 163165. II. Kraemer. Neaga. Nicolae. Nicolae. Nicolae. Cântarea Cântărilor. pp. Neaga. 1916. 534 p. 1906. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). 1. 1926. Sibiu. Nicolae. pp. Nicolae. Tipogr. prot. Nicolae. „Lic. dr. 1929. IV. prof. 1909. pp. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. 1910. prof. Gh. din punct de vedere filozofic. prof. Vol. 1915. pp. 1905. Vosté. Neaga. pp. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. Fillion.(?). Craiova. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 48 p. Sibiu. 1917. . 1931. Sibiu. 1931. Nicolae. C. pp. Arhidiecezană. I. 1918. prof. RT 89/1932. RT 67/1932. „Toma Gherasimescu. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. „Cartea profetului Obadia. RT 1011/1932. Arhidiecezană. L.

text şi comentar. Paris. prep. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. 119126.83 1928. 178183. Bucureşti. Introducere. Necula. Neaga. Stephanus. 1930. „Cronologia biblică”. RT 1112/1938. pp. dr. Cartea profetului Obadia. Athanase. 503505. Necula.. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. Negoiţă. Negoiţă.. „Noi descoperiri în Palestina”. 1942. Neculce. Ştiinţifică. Atanasie. 75 p. 1965. Negoiţă. M. prof. Tradiţia şi Biserica”.. pr. 400 p. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. Sibiu. 1949. Neamţu. Ed. pp. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran.. Dhorme. prot. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. M. «Etudes semitiques». Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Neaga. BOR 12/1931. Bratislava. dr. 357370. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. MO 1112/1974. pp. de pr. Nicolae. Tipogr. Mihail. 263264. Ed. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. pp. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. 193204. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. Studiu critic. 1948. 1933. 216 p. 1931. 1944. 1939. pr. 1935. ST 1/1931. 1947. dr. 4/1967. pp. prof. pp. Athanase. pr. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. dr. 820822.. Arhidiecezană. At. 1940. ST 1/1931. Bucureşti. Negoiţă. A. Necula. Paris. pp. Necula. Neaga. prof. (non vidi) 1945. 173-192. 257264. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. Presses Universitaires de France. MO 78/1973. 184. 183184. dr. dr. pp. 615639. MMS 910/1958. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. Nicolae. prof. P. Negoiţă. Constantin C. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. Nicolae. 18 p. Nicolae. prof. Nicolae. 1951. ST 1/1931. Ed. dr. 1938. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. GB 58/1999.. Nicolae. Paul Geuthner. 1993. (ist. 571575. Episcopiei Aradului. „Terapeuţii”. prot. M. pp. pp. dr. prot. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. 3550. pp. At. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. prof. P. pp.). MO 12/1974. 1943. BOR 1112/1988. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932.. Neaga. Neagu. prof. P. Nedelcu. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. 4451. „Un nou alfabet semitic”. Negoiţă.”. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. Biblie şi Teologie. Athanase. 956960. prof. 1993. „Dhorme (le P. pp. Nicolae D. Nicolae. . 1929. 73 p. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. 234239. Sibiu. pp. pr. Negoiţă. 4654... ST 6/1988. „Biblia. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. pp. pr. 797803. Neamţu. pr. Negoiţă. Negoiţă. MA 910/1957. 113114. 1934. MA 56/1958.”. 1936. 1930. pr. prot. publié sous la direction du R. Op. Deheleanu. pp. (Atanase). Ed. MA 34/1956. At. prof. Nicolae. Langues et écritures semitiques. prot. pp. MA 34/1957. Nicolae. pp. RT 89/1924. GB 34/1974. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. biblică) 1946. Neaga. David”. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. în vol. pr. Neamţu. 1948. 1950. 347-354. Epoca patriarhului Avraam”. 1941. prot. pp. no. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. 1997. Neaga. 1937.

MO 910/1974. Tipogr.. Negoiţă. pp. Negoiţă. Negoiţă. 64 p. Tipogr. 1970. „A. Tipogr. MB 1012/1967. Bratislava. At. pr. Ath. Negoiţă. 1964. T.. Bucureşti.. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”.. Negoiţă.. Negoiţă. 24 x 16. Negoiţă. 1967. pp. Tipogr. 1954. Ath. Ath. „Stamm J. Ath. pr.. Ath. pr.. pr.. 265-266. ST 58/1977. 1972. Negoiţă. Bucureşti. pp. Negoiţă.. 1935. J. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. pr. Atanase. pr. Limba aramaică în Noul Testament 2. T. 1957. Negoiţă. Codul lui Hamurabi.. pr. Harper & Row. pp.”. 1966. 446 p. . p. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte.. Traducere şi comentar de . „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. (extras din Păstorul ortodox. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. T. diac. pr.”.. pp. Verlag Paul Haupt. dr.”. ST 56/1975. T. 564570. după Vechiul Testament”. 566-575. 1959. 6367.. 1961. 1966.”.. Bucureşti. 20 x 14. Ath. Negoiţă. (colecţia Studii biblice I) 1956. 365366. 790. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. „Heschel A. MB 46/1969. „Hexter J.84 1953.. Răspuns unei critici tendenţioase. „Bunurile pământeşti. 352 p.”. diac. pr. pp. pp. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”... Ath. 62 p. Negoiţă. 194 p. Iară ebreeşte gabbatha 3. pr. 136 p. Ath. Bucureşti. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. Ath. „Wegner. diac. 1935. 1960. Negoiţă. At. MO 56/1976.. 1974. Budeşti) 1955. Tipogr. p. „Katz Elias. dr. Negoiţă. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 1958. pr. 1959.. T. The distinctive ideas of the Old Testament.... 533 p. p. 1965. 1963. MO 56/1964. Atanasie. G. 1962.. 1964. 1975. New York. MB 79/1968. N.. 1971. H. „Snaith N. pp. MO 78/1974. Schocken Books. London. 387401. 1973. Bern und Stuttgart. Y. Negoiţă. diac. Negoiţă. Negoiţă.000 years of the Bible. pp. pp. pp. diac. pp. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. Negoiţă. f. Studiu de arheologie biblică.. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. Aufl.. 377387. XXIV + 51 p. 787789. MB 1012/1967. XIV + 114 p. pr. pr. Adevărata critică şi metodă. MB 1012/1967. Akel-Dama 4. pp. „Fântâna darurilor”. Bucureşti. The Judeochristian Tradition. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. 786787. 819. 27 p. 20 x 14. dr. 790791. A. 1969. 492493. 1976. Huana. 1968. At. 1935. Harper & Row. 1962. GB 12/1949. pr.. GB 1112/1965. A... 10151030. MO 1-4/1961.”. Negoiţă. Negoiţă. Sabbathul Vechiului Testament. XX + 516 p. pp. 1962. N.. ST 710/1976. Dupont-Sommer. Y. 1966. 678688. At. Paris. pr. 2.. At. pr.. pr. Negoiţă. Negoiţă. 36 p.. MB 1012/1965. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. Seminarului monahal Cernica. Bethlehem.a. 329338. „Fântâna darurilor”. pr. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. T. 436449. At. „Larcher C. pp. Negoiţă.. 60. The Prophets. pp. Negoiţă. Paris. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. 1963. MB 1012/1967. 913. S.”. MO 9-12/1960. 615621. pr. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. GB 78/1962. 1934. Ath.. Studii biblice: 1. Seminarului monahal Cernica-llfov.

At. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Imprimeria „Fântâna darurilor”.. MB 1112/1962. dr. dr. Athanasie. 308320. Ath. Tipogr. 1987. 2237... Negoiţă. pp. pr. Athanasie. Negoiţă. (non vidi) 2000. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. Athanase. RT 12/1941. 1988. Negoiţă. 1941. 21 x 14. F. 789790. pp. 820821. pp. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 485495. 1998. Negoiţă. pr. MB 12/1963. 1966. pr. Introduction to the Old Testament.”. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. pp. pr. 1944. (colecţia Studii biblice IV) 2001. pp. pp. 388401. MB 14/1962. Carpaţi. dr. Negoiţă. T. 1980. dr. pr.. MB 1012/1968. pp. Bucureşti. pr. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). 1985. MB 1012/1966. 436445. Atelierele grafice Socec & co. Longman & Todd.. 55 p. dr. pr. Negoiţă.. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. Negoiţă. MB 712/1961. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. Athanasie. MB 1012. pp. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. pp. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. pp. „Descoperirile de la Marea Moartă. 596613. Ath. pp. 333343. 1963. T. dr. Brill. MB 910/1962. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. 64 p. Descoperiri noi despre esenieni”. Negoiţă. 446453. pr. Negoiţă. Negoiţă. Negoiţă. pp. Carpaţi. 1981. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc.. „Pustnicul de la Iordan. Elemente de gramatică ebraică. Negoiţă. pr. Athanasie. pr. Athanasie. 1989. T. „Cadrul istoric al Bibliei”. 5965. the apocrypha and pseuepigrapha. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. pp. Sf. (colecţia Studii biblice VII) . pr. MA 56/1960. 1994. (prezentarea textului. 475485. 1983. The canon. 267279. Ath. GB 78/1974. Negoiţă. MB 1012/1965. pr. 630641. Negoiţă. 1995.85 1977. Negoiţă. Negoiţă. „Noile descoperiri de la Ebla”. 1940. pr. GB 34/1962. 143 p. Leiden.. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. dr. 1967. Tipogr. Bucureşti. pr. pr. Ioan Botezătorul”. 1990. 3955. T. Athanasie. pr. Atanasie. 1992. 1979. 492 p. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. 1129.. „Whitley C. Negoiţă. 666673. pp.. Negoiţă. dr. 28 p. T. 650667. Manuscrisele de la Qumran”. ST 910/1985. 1946. 5176. „Weiser A. Negoiţă. 1997. GB 34/1961. MB 12/1960. Negoiţă. dr. Negoiţă. pp. găsit la Qumran) 1982. Negoiţă. Athanasie. Ath. dr. pr.. Athanasie.”. pr. pr. Negoiţă. Plantele amintite în Biblie. dr. pp. 145158. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. pr. Athanase. pr. Atanase. 1986. Bucureşti.. Athanasie. Ath. 1996. dr. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. pr. Negoiţă. pp. 1978. 1993. pp. The Profetic Achivement. pp. GB 56/1961. pr. MA 78/1966. Athanasie. pr. dr. 1999. Bucureşti. MB 79/1971. GB 56/1961. pp. 680689. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. 10 + 224 p. London. pr. MB 46/1964. pp. dr.. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. 1991.. inedit pînă în 1922) 1984. Negoiţă.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

Bucureşti. arhid. 2114. 2108. Gh. pp. T. Pacu. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. prof. Gheorghe. 1581-1582. 437453. Papuc. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. 12061215. „Despre misiunea preoţească”. 1946. trad. P. Sibiu. V. pp. Tipogr. 429439. Papuc. 2112. Ediţie îngrijită de . Gheorghe. pr. Gheorghe. 1929. prof.. Papilian. pp. 5166. diac. Păcurariu.. pr. Orleanu. magistrand Gheorghe. 115118. . la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Papuc. pp. N.. „In memoriam: Preotul profesor dr. Bucureşti. Ioan. Papuc.”. dr. MA 13/1963. de pr. Moise. MA 79/1978. pp. Oşlobanu. GB 45/1957. pp. dr. Ed. „Pr. Gh. 2101. asistent de Exegeza V. Iaşi. BOR 1/1900. ST 56/1956. RT 12/1946. 1907. Negoiţă. Dacia. Constantin. univ. „Sf. Cultura românească. M. „Sfântul Apostol Ioan”. Papuc. dr. „Mărturii ale Învierii”. 144 p. Papuc. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. MA 1112/1964. ST 78/1956. 1902. Gheorghe. pr. C ?/1946. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. MA 1112/1960. 201209. pp. 2118. 2106. Sofron Vlad”. 290306. „Din fire plinesc poruncile legii”. P(relipcean). 491492. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. 2110. 2122. 900 lei”. 2113. Text .. Luca autor neotestamentar”. 85 p. Încercare critică de orientare socială. prof. Papuc. prof. Sibiu. 303317. „Protopop dr. PS Calistrat. „Preoţia creştină este slujire”. 487493. Pacu. „R. RT 12/1928. 2120. Giovani. „Buciumul român”. diac. BOR 2/1901. V. pp. „Literatura apocrifă bibică”. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”.. N.90 2095. Ediţia Institutului Biblic. pp. diac. (manual) 2104. 250266. „Eşirea ebreilor din Egipet”. Mircea. 538. 1900. pp. 538539. Simion Radu. 2100. ST 56/1955. de Chiricescu. pp. 96 p. 118 p. Didon. Test. Papuc. Text şi scurte note explicative. V. BOR 34/1981. diac. pp. Papini... „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. Papuc. Facerea. 292310. pp. 60 p. Vartolomeiu. 2115. Papuc.facsimile . „Magii”. Mircea. 2098. C ?/1946.. Teodor P. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. Viaţa lui Iisus”. 1968. Ed. Pănoiu. diac. 353367. 2107. diac. PS Calistrat. 2119. pp. romanocatolic) 2102.. Pamfil. Elemente de gramatică ebraică. pp. 2111. Păcescu. GB 12/1978. 2105. 2097. Palia de la Orăştie.. Evanghelia şi democraţia. pp. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. magistrand Gheorghe. magistrand Gheorghe. pp. 2117. trad. 436444. 374375. Gh.. profesor la Academia Teologică «Andreiană». P. pp. (licenţă) 2103. fără indicaţia preţului”. I. 2109. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. 821835. arhid. GB 34/1962. 256 p. BOR 3/1901. 149150. Speranţa. p. Viorica. pr. MA 56/1958. 1945. PS Calistrat. BOR 4/1903. (autorul e pr. 94105. Victor. MA 58/1957. ST 1/1989. Bucureşti. „Prof. 2121.. magistr. XII + 180 + IV p.. „Despre familie în Vechiul Testament”. Păcurariu.. Academiei RSR. XIV + 497 p. C. pp. Gheorghe.. Gh. Bucureşti. 793813. 2116. pp. Tipogr. dr. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. P(relipcean). Nicolae Neaga. 2096. (licenţă) 2099. 1945. Papuc. Orleanu. pp. 7492. Păcuraru.indice.. Tipogr. pp. Galaţi. Orleanu. 225229. BOR 1112/1973.

Paraschivas. se roagă şi luptă pentru ea”.. „K. Maleahi şi David) 2135. A. 699701. Oltenia. Patriarhiei din Moscova. Ion. pr. 2125. „Epistola către Romani a Sf. 165185. 447453). Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). 71 p. Ed.. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. (non vidi) 2137. MO 78/1974. Paraschiv. nr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 632644. în Revista Patriarhiei din Moscova. Studiu apologetic. în rev. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. RT 67/1928. Paraschivaş. prof. 60 p. pr. Cartea românească. Ion. pp. 6971. V. 2140. (pacea la profeţii mari. I. în vol. 2136. drd... Pilat Ponteanul. RT 4/1929. Aurel. pr. „Porunci. pp. 2641. „Sabatul şi morala iudaică”. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. (analiza şi com. 2133. Bucovina. vicar parohial Isidor. a III-a) 2130. 2143. pr. Pavel. Gh. Naum. Bucureşti.91 2123. Pâslaru. prof. 2124. Emanoil. pr. pp. (licenţă) 2129. Ed. 674681. Ed. „Despre cumpătare. Bucureşti. Ed. M. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 132 p. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 117121. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. 1941. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. C 1906 (pp. pp. 382388. 182195. pp. RT 1/1995. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. Paulescu. BOR 1112/1984. Pârligras. ST 78/1956. Paşcan. în vol. icon. pr. 2141. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. (ed. 10/1973. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Scriptură”. 643. Paschia. N. Anghel. 410414. pr. 439441. 763772. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. 2131. pp. Pavel. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. Biblie şi Teologie. P. Pavel. Partenie. 1997. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». ST 56/1982. f. „Isus Christos. „Pilat din Pont. Matei. Ştefan P... Paraschivaş.a. pp. A. pp. pp. (cu bibliografie) 2139.. Paraschiv. ST 910/1983. pp. BOR 78/1982. Sibiu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. pr. Aurel. dr. „Mitropolitul Serghie. Bucureşti. Soarta viitoare a jidănimii. 142 p. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. 1906. O 1/1991. Craiova.. Pavel. (scurt comentariu) 2127. drd.. 2138. Pârvănescu. Pavel”.. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . drd. Tălmăcirea Apocalipsului. 11/1969”. Zaharia. Biblie şi Teologie. 215219. V. „«Să treacă paharul acesta»”. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. lui Hrisos) 2126. Tipografia Cozia. Gheorghe. „Morala singogală şi morala lui Isus”. Pâslaru. pr. Pârvănescu. pp. 2128. Paschia. 2134. 1929. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. cuv. pp. prof. C. pr. Emanoil. Aurel. Gh. pp. 2142. pr. Pârvănescu. GB 3/1958. Paschia. F. „Ieremia. GB 34/1970. Ap. Aurel. pr. nr. Logacev. Nicolae Neaga”. MB 79/1997. Emanoil. dr. 2132. 487497. 6166”. pp. pr. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. 32 p. I. Bucureşti. 1935?. o impresionantă chemare profetică”. 11)”. Popescu.

pp. 2148. E. pr. lect. 210220. pp. prof. MO 56/1969. pr. Petrescu. Petrescu. Faptele Apostolilor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). 2161. MMS 13/1981. „Introducere în Biblie. Petrescu. Note exegetice”. drd. pp. „Biblia românească de la 1688”. Eugen. ST 12/1984. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. MMS 5/1986. C. Eugen. Petrescu. GB 68/1983. „Epistola către Efeseni V. 557567. diac.92 Şaguna» din Sibiu”. Ed. prof. 2144. pr. Cazelles. Nic. 2158. Alexandru. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. pr. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII).. pr. diac. 2146. Nic. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. 541550. Petrescu. Desclée et cie. Petrescu. drd. Faptele Apostolilor”. prof. Pentiuc. Pentiuc. pp. drd. 2149. prof. drd. 2162. MO 34/1970. Nic. pp. 2164. BOR 7/1903. 2145. pp. Petrescu.. RT 3/1995. Sibiu. Alexandru. drd. drd. 795798. pp. 279 p. 1973.. 427. pp. 196199. 2159. Nic. Macedon. pr. MMS 46/1981. Eugen. 6168. MO 56/1969. Macedon. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. Pavel.. Pavel. 132148) şi 3 (285291) / 1904. O 1/1983. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Nic. pp. pp. prof. pr. drd. prof. . „O Evanghelie de la 1682”. 853 p. prof. Faptele Apostolilor”. pp. Univ.. 2163. MO 34/1971. Petrescu. Ed. MO 12/1967. sub redacţia lui H.. pp. 176187. pp. trad. Petrescu. BOR 9 (pp. Petrescu. pp. Petrescu. MO 78/1965. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. Macedon. pr. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. MO 78/1969. 825830. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. 466467. Paris. prof. drd. Cartea profetului Daniel. „Note exegetice cu privire la cap. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”.. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. Pentiuc. Nic. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. pr. 2000. GB 34/1964. „Mesia al Bibliei. italiană de A. MMS 1012/1981. Petrescu. 714721. Faptele Apostolilor”. 103109. 143145. 380389. 2150. pp. 3233. pp. Faptele Apostolilor”. pp. pr. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. pr. 106118. Ed. Eugen. Petrescu. drd. MO 910/1968. 7682. 2156. RT 23/1998. pp. pp. 666672. (o Evanghelie donată de dna Maria. 1981. Aurel. Alexandru. XXVIII. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 6173.. Sibiu. 2166. 2157. Petrescu. 7286. 2151. 2160. 1997. Ed. Aurel. Aurel. 2167. MMS 3/1986. 146150. Borla. „Lucian Blaga”. 387395. Macedon. 207 p. Petrescu.”. pp. 2165. Roma. ST 910/1984. Pavel. 2153. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. pp. 1968”. Hristologia Vechiului Testament. Mastrondrea. introducere critică în Vechiul Testament. Nic. prof. 254260. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament.. 2152. pp. dr. Pavel. „O Evanghelie de la 1693”. pr. Nic. Pentiuc. Mrii Dintrun lemn) 2155. drd. soţia lui Brâncoveanu. drd. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154.”. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. BOR 2 (pp. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. + VIII planşe 2147.. Pentiuc.

Duminica a IIIa după Paşti. pr.. pr. pr. 714717. Petrescu. 172 p. 960964. 708720. Viaţa lui Iisus. 2170. Petrescu. MB 46/1973. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 539546. 4146. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). pr. 405408. pr. pp. Petrescu. Petrescu. prof. MO 56/1972. „The New Testament Greek and English.. 2180.. 2181. pr.. magistrand V. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. MO 910/1973. MO 78/1975. prof. MO 910/1975. a orbului: Fapte XVI. 543546. pr. Petrescu. 685687. Nic. MO 1112/1973. Nic. I Cor. III. Nic. Petrescu. pr. Petrescu. Duminica a VIIIa după Rusalii. pp. . Duminica a IVa după Rusalii”.. prof.. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). 2187. prof. 349351. „Noul Testament. prof.. New York. 110”. a slăbănogului: Fapte IX. Nic. Nicolae. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. 1970”. XII. Faptele Apostolilor”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. prof. MO 78/1974. MO 1112/1974. pp.. MO 78/1971. pp. Petrescu. 765770. Petrescu. 2189. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2184. 2186.. pr. pp. Pavel”. Petrescu. 12”. Duminica a VIa după Paşti. Nicolae. 2176. Duminica Rusaliilor: Fapte II. Nic. 427. prof. prof. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. pp. pp. 3340. Nic. MO 34/1974. 335347. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. pp. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. O 1/1957.”. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). 111”. prof. 2190. 6876. 9”. pp. 2177. BOR 910/1975. Nic. MO 12/1975. 2192. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. MO 56/1971. prof. 873876. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. Faptele Apostolilor. Pietreanu. Nic. 2171. Petrescu. 673693. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII).. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. cap. pr. Petrescu. Nic. I. Petrescu. pp. 10981102. Nicolae. 1972”. 2836”. pr. 3242”. pp. Bucur Ciobanul. Faptele Apostolilor”. pr. 2179. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. pp. pp.. MO 12/1974. MO 78/1973. „Ilarie Zăvideanu. pp. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). 2182. 609615. magistrand Victor(ia?). pr. MO 46/1978. Duminica a IVa după Paşti. Părinţi: Fapte XX. 1618. Petric. O 12/1995. MO 56/1975. XV”. Petrescu. pp. Petrescu. prof. Nic. prof. 427432. Bucureşti. Nic. 917”. Ed. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). pr. Ap. a Sf. Petrescu. Nic. prof. prof. Petrescu.. pp.. Bucureşti. 2191. 17”. pr. 2173. 1634”. Pietreanu. 8393.. 7073. 287301. 2175. Nic. Nicolae. MO 56/1974.. 2188. p. ST 910/1957. prof. pp. 2178. Nic. a Mironosiţelor”. prof. Faptele Apostolilor”. Duminica a VIa după Rusalii”.93 2168. Avram. RT 1112/1947.. Nic. „Ce este Sfânta Scriptură?”. pr. 102109. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Duminica a VIIa după Paşti. 323333. pp. prof. 2183. 288293. 2174. Nicolae. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. MO 910/1971. 1017”. prof. pr. American Bible Society. prof. pr. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. 2169. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. pr. Petrescu. Nic. pr. MO 13/1978. 959964. prof. pr. 2185. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 1112/1975.. prof. 2172. pr. Nicolae.

Cartea românească. 12531259. MB 13/1970. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. Grigore. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. 531538. Tipogr. BOR 11/XXXII. „Sf. pr. 2204. I. 1903. Augustin. Plămădeală. pp.. Pişculescu. Popa. şi IV. primară. BOR 12/1987. ST 78/1968. Bucureşti. 281293. 2213. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. BOR 10/XXXII. prof. ierom. drd. Tipogr. Pietreanu. pp. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic).. Biblia copiilor cu chipuri.94 2193. 2195. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. 2208. Popa. MB 79/1968. pp. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. I. 2206. (licenţă) 2207. pp. dr. BOR 34/1979. protos. dr. Popescu. prof. 2197. Plămădeală. Popa. „Psalmii”. diac. pr. 11081114. vicar). magistrand V. pr. 958963.. I. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. Plămădeală. pr. T. N. ierom. 4352). Popescu. pp. prof. prof. BOR 4/1905. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. „Sf. C. Irineu. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. E. 421433. Miulescu. . Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. Treime în Vechiul Testament. 355367. Biblia 1688) 2209. pr.. Gh. pp.. Ed. 2196.. 2211. BOR 11/1909. Carte de şcoală pentru clasa III. pp. 558575. Ed. Cartea românească. Augustin. T. 2201. Plămădeală. Mihai. Pop. 2214. drd. Pop. pp. pp. pr. 5965. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. 6266. Pişculescu. pp. pp. pp. Popa. Bucureşti. 12531159. prof. 92 p. Grigore. pp. Teodorescu. Grigore. 4147. 2200. dr. dr. protos. BOR 78/1962. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. „Sfântul Pavel în Atena”. G. Biblia copiilor cu chipuri. (capitol din doctorat) 2203. ep. pp. episcopvicar patr. BOR 1 (pp.. Popescu (Mălăeşti). Pişculescu. Pohrib. 414442. BOR 34/1986. N. prof. pp. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. Antonie (ep. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. 2210. Ion D. Vasile. pp. 1906. 340382. Bucureşti.. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. III-a) 2218. Augustin Z. ST 58/1972. Diciosânmărtin. magistrand V. 1929?. 87 p. prof. „Biblia de la 1936”. Antonie. dr. G. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. Pişculescu. Irineu. 284304. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. BOR 910/1962.. 11081114. GB 56/1973. GB 34/1971. Pietreanu. „Versuri vechi ale psalmului 50”. Plătică. BOR 10/1909. 7097.. Minerva. dr. şi IV. 2219. Pavel în Atena (urmare din no. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Cartea românească. 8696. Antonie. 65 p. pr. prof. 55 p. Pavel în Atena”. pp. 1924. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. pp. 2199. diac. pp. 742757. Antonie. Pop. (date despre NM. 2215. 2194. Pişculescu. pp. MB 46/1970. GB 12/1975. dr. 10)”. 104124. Atanasie. 184 p. 2202. Pop. Plămădeală. a VI-a. 404415. Pop. ST 56/1957. pr. (ed. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. GB 6/1988. pp.. ST 12/1957. 1935. (licenţă) 2198. Carte de şcoală pentru clasa III. Grigorie. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. Grigore. Diciosânmărtin. (ed. Antonie. 2212. primară. Pop. Tipogr. „Sfântul Pavel în Atena”.

pp. econ. „Jockey-Club”. pp. 1904. 517. 10 (10931105). diac. I. dr. Tipogr. Testament”.. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. BOR 5 (pp. magistrand MihailGabriel.. Studiu istorico-critic. Αθηναι. 2240. Bucureşti. magistrand Gabriel. 2225. dr. RT 910/1940. 2233.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. Curţii regale. 2224. 91914)”. I. Bucureşti. Mihail. Τρεμπελα.. BOR 12/1913. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. (ed. ierom. BOR 10/1915.. BOR 7/1903. 1903. prof. Popescu. Popescu. 64 p. 122 p. diac. 2222. Popescu. Bucureşti. (alcătuite de PF Justinian. pp. Serafim. ST 12/1962. Popescu. „Π. Tipogr. prof. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. M.. I. de arte grafice „Carol Göbl”. econ. M. Ioan. econ. Constantin I. pp. prof. Constantin I. Popescu.. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. prof. Popescu.. Studiile semitice în general. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. econ. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 2238. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. ST 56/1963. dr. 46 p. (ed. Librăriei Socecu & comp. 82 p. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). BOR 9/1912. Ed. I. 378379. (ed. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. „Psalmii”. . ConstantinescuLucaci. Constantin I. Dumitru.. pp. 7 (747755). Berlin. stavr. Popescu. 143 p. Popescu. Patriarhul BOR. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. 2239. a II-a) 2231. (ed. Popescu. Const. dr. 1902. Bucureşti.. 173 + III p. Bucuresci. biblică) 2227. pp. prof. Popescu. 91912)”. stavr. „Otto Dibelius. 317328. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. 173 + III p. ST 34/1963. magistrand Gabriel. Popescu. Bucureşti. BOR 8/1912. Popescu. George. tipărit pt. ConstantinescuLucaci. 6 (653670). dr. biblică) 2229. Bericht von Jesu aus Nazareth. Tipogr. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. prof. I) 2230. 1900. I.. Gutenberg. (licenţă) 2236. Ed.. 1904. Popescu. Critica V. BOR 1/1913. arhiepiscopul Astrahanului. Popescu. pp. tradus de mitropolitul Grigore. „Vechiul Testament. Popescu. 992998.. I. 155173. 774781. prof. prof. econ. 863870.. 985990. Popescu. econ. Atelierele grafice Socecu.95 2220. biblică) 2228. diac. BOR 1/1903. Popescu. 235238. dr. a III-a) 2232. p.. RT 78/1944. Librăriei Socecu & comp. (ist. 777787. Popescu. Pentateuchul. Const. dr. diac. 2639. 2221. 1904. dr. M. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 1924. 1941”... Constantin I. I. (ist. diac. de arte grafice „Sportul”. Instit. dr. econ. Popescu. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. Bucureşti. dr. (ist. (ist. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. Instit. pp. 2731. M. 142 p. biblică) 2226. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. pp. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. Popescu. econ. Popescu. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. 2237. dr. 1919. dr. 528538). 8)”. a III-a) 2235. pp. pp. 2234. 2223. 1938”.

2244. p. „I. Paris. B. 813. Bauer. „Profeţia şi psalmul”. MO 910/1967. 2243. pp.”.. pp. BOR 11/1915. Popescu. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. Le corps. pp.. BOR 6/1914. 2247. Popescu. Düsseldorf. 2265. BOR 5/1914. 12391245.. 253258. Bucureşti. Popescu. 2249. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Popescu. 1968. Munca. sacrements.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. 2257. 466472. 1967. 2253. „E. 2263. p. BOR 8/1928. 707713. BOR 3/1915. Popescu. 420426. BOR 8/1915. 368374. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. pp. Lund. BOR 7/1915. între psalmi şi profeţi) 2252. 1968. 2248. BOR 4/1915. MO 910/1969. 1968. „Profeţia şi psalmul”. pp. 831832. 2267. 1925. O. Mihail.studiu apologetic . Popescu. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. 6)”.”. Mihail. Popescu. „Beram-tatăl”. GB 12/1970. Etudes de theologie et d’exégèse. Mihail. Popescu. pp. Jeremias. 320 p. 163169. Tübingen.”. O. Pace. (exegeză) 2255. 5)”. p. „H. 249 p. Popescu. Sfintele Evanghelii întruna. Le prologue du quatrième Evangile. J. Mihail. 481. 480481. 1967. 52 p. Renckens. ecriture. Mihail. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. p. „Profeţia şi psalmul”. 572576. „J.”. O. pp. Popescu. „H. Popescu. Mihail. 2258.. 871. 2264. 720725. Popescu. Legea morală evanghelică . „Henri Clavier.. p.”. 2242. 569575. Mihail. 828833. Popescu. 528 p. 143 p. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. 2260. 7378. „Franz J. „Profeţia şi psalmul”. pr. 1937. 218 p. A.96 2241. O. 11251131. Popescu. BOR 5/1915. 111 p. Leenhardt. Popescu. pp. MO 34/1969. S. pr. 686693. 7)”.. pp. pp. Braun. Popescu. Popescu. 8084. pp. „Profeţia şi psalmul”. O. 1966. 332. O. 2262. 2245. Parole. Ed. 2246. Robinson. (exegeză) 2254. Tipogr.. 420 p. 35 p. MO 5-6/1969. Qumran und das Neue Testament.. Tipogr. pr. „Profeţia şi psalmul”. Mihail. Popescu. 2266. Popescu. Popescu. De ce serbăm duminica? . 1966. . Popescu. pp. pp.superioritatea ei. MO 34/1969. 318 p. „J. Simion. Roman. BOR 6/1915. BOR 12/1915. p. p. pp. O. Le prophète de la proximité de Dieu. (exegeză) 2256. Mihail. 2251.. BOR 2/1915. Mihail. dr. „Profeţia şi psalmul”. MO 34/1969. Popescu. 333. O. Popescu. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. BOR 9/1914.. 2261. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. Gr. BOR 1/1915. „André Feuillet. pp. Paris. pp. Popescu. MO 34/1969. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 2250. David. Popescu. MO 56/1969. Etude sur la théologie de saint Paul. 480. „Profeţia şi psalmul”. BOR 8/1914. 2268. pr. pp. MO 56/1969. Gr. „Profeţia şi psalmul”. Ed. Mihail. T.. O.. BOR 7/1914. pr. Gleerap. „Spiritul evanghelic al milei”.”. Mihail. Mihail. Die neutestamentlichen Apokryphen. veşnică şi universală. Bibelhandbok. 333. Paris. Lyon. Roman. Jérusalem au temps de Jesus.”. „Profeţia şi psalmul”. (paral. 332. p. Mihail. 786793. Thestrup Pedersen. „Profeţia şi psalmul”. Mihail. Iisus Hristos. Haralambie. Isaïe. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. Popescu. Paris. Popescu. 1926. pp. Popescu. 1966”. 2259. Popescu.

prof.. Ed. f. Sf. prof. Constantin I. pp. 541550. (1925?). Dor. 1905. „Sfântul Pavel. 125126. Popescu. 728730. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. 2284. (licenţă) 2291. Popescu.. cartea preotului”. (licenţă) . Ctin. 2277. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Evangheliile apocrife. Popescu. Adrian N. pr. pr. prof. pr. I. pr. Bucureşti. 2285.. Popescu. 38 p. Popescu. 157160. Popescu-Băjenaru. pr. MO 6-7/1956. Popescu. Bucureşti. Popescu. (licenţă) 2272. Ed. pp. I. pr. 2275. Studiul Noului Testament. Ed. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. 67 p. prof.. Popescu. 5476. Oradea. 182 p. a II-a) 2293. prof. (118 ilustraţii. Bucuresci. 55 p. pr. Tipogr. 1905. Petre. Simeon. pr. Bucureşti. 1921. dr. Bucureşti. pr. prof. Ed. pp. MB 79/1997. Alex. pr. prof. 10 p. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. Dim. „Monumente de literatură veche creştină”. Popescu. de arte grafice „Eminescu”. Popescu-Andrăşeşti. P. Teodor M. C. vol. prof. Bucureşti.97 2270. T. Manual pentru seminarii teologice. 1908. Cartea românească. Teodor M. O 4/1988. Seminariile teologice. (licenţă) 2290. econ. (1929?). manual pt. Studiu bibic de . Ştefan.. Tipogr. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. 1997. 2289. 2282. Bucureşti. 1902. Priviri asupra profetului Iezechil. Ermineutica biblică. (cu bibliografie) 2287. Marin D. 20 p. prof. MB 13/1996. pg. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. 3. Popescu. Popescu. Ed. Tipogr. 1904. Ionel. Cartea românească. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. 351373. pp. 38 p. pr. pp. Simeon. Apostolul neamurilor”..”. Bucureşti. 2276. Adrian N. Bucureşti. „Evanghelia. I. „Pr. Simion. Popescu. iunie 1909. Biblische Theologie des Neuen Testaments.. Instit. Grigorie. Despre profeţii. (120 ilustraţii. 28 p. Cartea românească. 1909. Popescu. Şerban.”. 240 p. GB 89/1957. Studiu biblic. Gutenberg. Bucureşti. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. pr. 1992. Simion. 65 p. Socecu & comp.. Studiu asupra regelui David ca psalmist. RT 1213/1912. 1908. 431-438. Tipogr. pp. I. 142143. Tipogr. Mircea Basarab. Bucureşti. 2286. 419 p. prof. Simion. pr. Constantinescu. pp. Librăriei naţionale. 54 p. pp. Bucureşti. Popescu. Popescu. 167 p. prof. 1906. Bucureşti. „Pr. prof. prof. Cartea românească. ST 78/1951. dr. Albert Baer. 1905. pp. (manual) 2273. I. (licenţă) 2271. ConstantinescuLucaci. 369385. 1907. Popescu-Băjenaru. Tipogr. Cărţilor bisericeşti.. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. f. prof. „Peter Stuhlmacher. 1981. 63 p. Atanasie al Alexandriei . Ionescu. Bucureşti. Gutenberg. Ed. 2280. Gutenberg. 64 p. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. prof. Cucu. 2274.a. I. Popescu.. pr. Göttingen. Tipogr. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. 2278. Istoria sfântă a Noului Testament. Cartea românească. Popescu.. Popescu-Mălăeşti. Canonul Muratori. „Pericope evanghelice explicate”. 2281. 2279.. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Popescu. EIBMBOR. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. 158 p. 2283.. Dumitru. dr. Niculae M. Simeon. I.a. GB 57/1994. 1921.. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele.. Popescu. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. Popescu. 98 p. (licenţă) 2288. Cornoiu şi al părintelui I.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Ionel. Bucureşti. PopescuBreasta.

. 1940. Versuri de . Psalmii. 6870. Noţiuni introductive. pp. Cărţilor bisericeşti. Ioan. I) 2309. prof. pr. de arhipresbiterul mitrofor dr. Popescu-Mălăeşti. de pr.. PopescuMălăeşti. prot. I. Ploieşti. Proorocia lui Ioel. Petru. I. pp. Popescu-Mălăeşti. 2305. „Introducere în Testamentul Nou. 58 p. ec. PopescuLudeşti.. 1907. Studii şi commentarii. BOR 8/1905. 1930-1931. 1928. Regală. Tipogr. P. ST 1/1929. 2308. Instit. econ. Cernăuţi. 88 p. PopescuGornet. Moderna. pr. 2300. Ed. (ed.. Vasile Tarnavschi. 2303. I. profesor în Cernăuţi”. Tipogr. 284 p. 1928. Alba. I) 2299. Craiova. V. ST 2/1931. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. econ. a II-a) 2313. Ramuri. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Profeţia lui Obadia. ST 2/1930. G. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). Popescu-Mălăeşti. prot. 72 p. Bucureşti.. prof. 1927. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări.98 2294. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. I. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Popescu-Mălăeşti. Petru. clasa a III-a. Studii şi commentarii. I. Ed. pr. filologic.. I. (urmare din ST 1/1929). „Împărţirea timpului la ebrei”. Bucureşti. dr. prof. 34 p. . Cartea românească. ST 1/1933. prof. 2306. Studiu exegetic. Cernăuţi. econ. pr. I. (urmare din nr. Cernăuţi. dr. Instit.. PopescuMălăeşti. diac. PopescuMălăeşti. 2314. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. Tipogr. pr. Tipogr. dr. (licenţă) 2297. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). Bucureşti. 64 p. 1926. 2302. Ed. Ioan. pp. prof. „Proverbele lui Solomon”.. 2295. ec.. I. în Societatea studenţilor în Teologie. anterioare). Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăeşti. pp. diac. Ed. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. pr. Popescu-Mălăeşti. Ploieşti. „Proverbii lui Solomon”. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. clasa a IV-a. 56 p. diac. Tipogr. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. Douăzeci de ani dela înfiinţare. 1926. Studii şi commentarii. 1928. pp. Popescul. I. Alba Iulia. 235236. II) 2310. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti.. Mitropolitul Silvestru. 1926. dr. I. 2301. I. I) 2298. 89-127 (fasc. Studii şi commentarii. grafic „Universala”. Bucureşti. 118.. Ştefan Gh. 56 p. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. dr. 1927. prot. (ed. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. Cărţilor bisericeşti. III) 2312. pp. Ed. pp. 1910. prof. PopescuMălăeşti.. 931950. ST 1/1929. Proorocii.. I. Bucureşti. Tradusă şi comentată. Bucureşti. ST 1/1929. 236237. 2318. ec. „Cu prilejul unei recenzii”. 1905. Noţiuni introductive. Grigorie. Proorocii. Popescul. diac. (fasc. V. 322.. „Glasul Bucovinei”. Ed. prof. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Democratul. pp. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. pr. 703711. 1906. ST 3/1930.. prof. I. pr. dr. 72 p. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. 93 p. Popescu-Mălăeşti. (ed. „Eclesiastul”. pr. 62 p. de arte grafice „Eminescu”.. 2304. 62 p. 614. 1906. „Psalmii”. Alexandru. 2316. PopescuMălăeşti.. 2307. pp. Studiu exegetico-introductiv. pr. pr. 34-48. pp. Popescul. I. (fasc. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. pr. iconom prof. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. I. (ed. poetic. Bucureşti. BOR 6/XXXI. Cărţilor bisericeşti.. ec. 80 p. pp. PopescuMălăeşti. PopescuBreasta. III) 2311. Popescu-Mălăeşti. Tarnavschi din Candela 46/1930. Petru... Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. pp. 81-224 (fasc. clasa a II-a. Tipogr. (răspuns recenziei prof. a IIa secundară de băieţii şi fete. 93155. Popescu-Cernica. D. ec. 2317. prof. PopescuMălăeşti. „Glasul Bucovinei”. Tipogr. 1921.

35111. (extras din Raze de lumină. I. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Bucureşti. 2 5. Studii şi comentarii. Bucureşti. (fasc. I. 2339. pr. pr. PopescuMălăeşti. I. Papacostea. 1)”.. Partea IIa. 68 p. pp. (fasc.a. PopescuMălăieşti. 1933. pp. BOR 4/1927. Popescu-Mălăeşti. Tipogr. econ. 211216. PopescuMălăeşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. (cronol. econ. Tipogr. Pentateuhul. pp. Popescu-Mălăeşti.. pr.. PopescuMălăieşti. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. prof.. dr. 2321. 1927-1928. 2336. pr. Tipogr. econ. I) 2333. pr. pr. (exegeză) 2341. 4)”. prof. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. 1936. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. „Studii şi comentarii. traducere după textul original ebraic. pp. pr. C... „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. Tipogr. Ed. BOR 3/1911. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). I. I. 7)”. prof. Bucureşti. 362-375) 2323. 524533. PopescuMălăieşti.. 3)”. Craiova. 9. Popescu-Mălăeşti. I. pr. (ed. 37 p. 4)”. pr. pr. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). pr. Popescu-Mălăeşti.. BOR 2/1911. I. prof. 7 10. 1923. Ateneu. Fascicula II-a. (cu bibliografie) 2322. prof. I. prof.. Ionescu. 2338. 1942. Teodorescu. VIII) 2330. ST 2/1931. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. pr. pr. pp. prof. „Traducerea Sf. 4. prof. Popescu-Mălăeşti. 1918. 309314. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 4450. Bucureşti. pp.. VII) 2331. 84 p. 2327. I-a) 2328. Ioan. pp. f. BOR 1/1911. Scripturi”. I. „Studii şi comentarii. „Studii şi comentarii. 1933.99 2319. Bucureşti. 22 p. Mihălcescu. Popescu-Mălăeşti. Din Sfânta Scriptură. prof. . (oare?. econ.. ST 1/1931. pr. Omnia pro pecunia. I. Răspuns cu prilejul unei recensii. Studii şi comentarii. I. 1932. pr. 6998. pr. pp. 2340. pp. „Rolul educativ al profeţilor”. Tipogr. Tipogr. Cartea lui Iob. Ed. pr. tabel) 2334. BOR 4/1911. „România Mare”. PopescuMălăieşti. econ. Bucureşti. nr. 16 p. Cezar. Proorocii de la care avem scrieri”. 689694. Tipogr. C. 84 p.. 746750. 12)”. Dim. pp. pr. 153158. 184 p. 2)”. Proorocia lui Isaia (cap. Sfintei Mitropolii a Olteniei. BOR 2/1926. I. I. 66 p.. I. „Biblia tipărită de Şaguna”. pr.. PopescuMălăeşti. PopescuMălăieşti. pr. Popescu-Mălăeşti. I. 2320. pp.. 5. prof. pr. 2335.. prof. 1935. I. Comentar la Cartea Iob.. pr.. BOR 12/1911. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. 109 p. PopescuMălăieşti. nu e dat numele în fişă).. pr. Studii şi comentarii. pp. V/1933. „România Mare”. Studiu introductiv.. 4762. 12601263. ST 2/1932. I. Vechiul Testament. Proorocia lui Isaia (cap. Cărţilor bisericeşti. 2337. Eclesiastul. 2329. 87 p. „Activitatea grafică”. econ. Iuliu. V) 2325. (oare?. BOR 56/1911. ec. pp. Cartea românească. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. I. I. PopescuMălăieşti şi Scriban. (litografiată) 2326. (exegeză) 2342. 451455. Popescu-Mălăeşti. I. Popescu-Mălăeşti. (fasc. pp. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Studii şi comentarii. prof. 2324. PopescuMălăieşti.. prof. BOR 9/1927. I. (fasc. „Suprascrierile Psalmilor”. I.. De la alfa la omega. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. BOR 7/1909. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. ec. PopescuMălăieşti. I. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 325 p. Bucureşti.. 1933. 54?. (fasc. PopescuMălăieşti.. I. VI) 2332. nu e dat numele în fişă).

pr. . PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (1. pr... „Studii şi comentarii.. I. 8)”. pr. 2)”. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 2346. 6)”.100 2343. 196201. „Studii şi comentarii. 10. BOR 6/1926.. I. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. 41925)”. „Studii şi comentarii. I. „Studii şi comentarii.. I. I. 7. BOR 7/1910. Proorocia lui Isaia (cap. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. pr. pp. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. (exegeză) 2357. BOR 5/1910. I. pr. pr. pr. I. 2731.. „Studii şi comentarii. 131137. 6)”. BOR 3/1925. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. „Comentarii şi reflexii scripturistice. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. Proorocia lui Isaia. Naşterea lui Emanuel urmare 7. 199206. pr. BOR 5/1927. 2355. 2367. pr. BOR 6/1910. pp. PopescuMălăieşti. pr. 2348. (exegeză) 2360. (exegeză) 2362. 2365. BOR 5/1926. (exegeză) 2358. pp. 16)”. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. BOR 8/1910. BOR 7/1910. (exegeză) 2351. pp... pp. 13971401. cap. pr. PopescuMălăieşti. 273280. BOR 9/1925. BOR 8/1910. pp.. PopescuMălăieşti. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”.. (ist. BOR 1/1927. pr. I. pr. „Studii şi comentarii. (exegeză) 2363. (exegeză şi istorie) 2361. 123 şi 9. BOR 8/1924. 123)”. pp. I. pp.u. BOR 2/1925.. pr. Câteva parabole. pp. BOR 12/1926. (exegeză) 2353. I.. 522530. BOR 2/1927. pp. „Studii şi comentarii. pr. 634635. pr. 903910. pr. pr.. 10191029. 121910)”. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. Noţiuni generale”.. 2431.. 14”. (exegeză) 2366. (exegeză) 2364. pp. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti.. 147155. 2344. 727730. 113)”. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. I. 773777. PopescuMălăieşti. 691699. Fabule şi ghicitori”. 2354. pr. pp. 278286. 8291. 830”. PopescuMălăieşti. 5 ş. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. 2345. pp. PopescuMălăieşti. biblică) 2356. pp. 2. 8. 450454. 31925)”. PopescuMălăieşti. BOR 4/1925. PopescuMălăieşti. BOR 3/1927. I. 122)”. Proorocia lui Isaia. 2347. şi arh. „Studii şi comentarii. pp. I. PopescuMălăieşti.. 1. BOR 4/1926. PopescuMălăieşti. pp. pp. pp. I. 319335. pp. pp. pr.. pp. pr. I. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament.. pp. Cum lucrau proorocii?”. PopescuMălăieşti.. I. 5. 2349. Proorocii. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. I. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. 5)”. (exegeză) 2350. pp. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 20 12. 6. Proorocia lui Isaia (cap. pp.. 522525. BOR 9/1909. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 752759. BOR 11/1926.. „Oarecare locuri din Sf. BOR 12/1910. pp.. I. pr. (exegeză) 2359. Proorocia lui Isaia. I. Probleme vechi Cartea lui Iov”. BOR 10/1925. Mântuirea lui Israel (cap. BOR 11/1925. Proorocia lui Isaia (cap. BOR 6/1925. 6975. PopescuMălăieşti. 1425”. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr. PopescuMălăieşti.. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. PopescuMălăieşti. I. 658663. 635640. Isaia 28. I. I. pr.. (exegeză) 2352.. 316321. pr. 2428”. 921926.

Aurel. Gal. după Franz Xaver Mutz. Bucureşti... 2380. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Cartea lui Iov este un tot.. Nic. pp. 642650. Al. BOR 3/1924. MMS 6/1988. PopescuMălăieşti. Buzescu. pr. pp. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 1574. diac. un întreg”. pr. 1900. RT 2/1913. Buzescu. (ist. 5155). Popovici. pentru cl. 9092. 2383.. PopescuMălăieşti. 477491. 113129. 262 p. drd. 549566... 516524. PopescuMălăieşti. 1911. C 1898 (pp. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688.. Popovici. 2379. pp. 64 p. 2385. 2369. în vol. Popescu-Ţâţa. 2374. 1900 (131. N. BOR 11/1924. Constantin. pp. pp.. 128135. 280290. etc. Tipogr. 621637). BOR 5/1924. 2371. pp. 2370. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 245262. pr. 1899 (lipsă la raft). PopescuUlmu. Ed. 9 (259266). Constantin I. 2386. (extras din Analele Academiei Române. Sibiu. Scarlat. Ed. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 2)”. 1997. 1947. act de cutezanţă”. PopescuMălăieşti.. Nicolae. Curţii regale. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. PopescuŢâţa. Popoviciu. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”.. 6163. Scriptură”. 2382. N. „Studii şi comentarii. Dimitrescu”. Braşov 15601561. Popovici. Proorocii (urmare din no. 309324. 1011 (295303) / 1912. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. „Să cetim Sf. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”.. Nic. pr. Biblie şi Teologie. pr. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. Porcescu. BOR 9/1924.. Al. 349365. 2387. 517-538) 2381. Popovici. Librăriile Socec & comp. Aurel. MMS 56/1964. Ed. 365385). Cartea românească. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. ediţie îngrijită de F.. 1529) 2375. Cartea românească. pentru cl. pp. biblică. pr. 64 p. 1905. (licenţă) 2377. 1946. 434 p. Curţii regale. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. 2373. C. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 321328.. Paliia dela Orăştie 1582. 145147. 22 p. Tipogr. Popoviciu. Memoriile secţiunii literare. pr. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. 413425. . pr. 130137. PopescuMălăieşti.101 2368. Popovici. 127142.tom XXXIII. pr. Bucureşti. 2384.. Bucuresci. Ed. 195 p. pp.. 302304. pr. prof. Aurel. 88 p. 3 (8693). pp. C. 202205. RT 2 (pp. Eminescu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. BOR 3/1926. Preda. (licenţă) 2376. Bucureşti. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. 177193. a IIa de gimnaziu. RT 45/1912. 1963. Popovici. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. (licenţă) 2378. pr. BOR 4/1924. a IIa a gimnaziului unic. pp. diac. Bucureşti. BOR 6/1924. Bucureşti. pr. 2372. 13. Laurenţiu. pp. Iosif. 1900. seria II . pr. dr. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni.

. 316. Prelipcean. 5271. Vladimir. Vladimir. Gh. „Vechiul Testament: cuprinsul. Cernăuţi. Vl. 538567. Prelipcean. Preda. 1985. dr. Prelipcean.”. pp. Neaga.”. GB 34/1964. dr. 2401. 2408. Prelipcean.. 221241. C ?/1946. 1934. pr. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. 19391941) 2393. Vlad. pr. 192196. prof. prof. univ. Nicolae. prof. EIBMO. pp. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. 2394. Studiul Vechiului Testament. prof. Vlad. O 34/1997. Ed. 1941). pp. „L. pp. 181195. 2404. pr. dr. prof. ST 34/1968. 1965. pr. 2405. 2398. Vlad. Cerfeaux. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. Prelipcean. Barna. pr. 1938. Constantin. Profetul Avacum (Habacuc).. 15 p. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). 2399. ST 34/1997. Cernăuţi.. 1-12/1937) . pp. f. 2395. dr. Paris. „Importanţa Vechiului Testament. T. Vladimir. 152167. Vlad. Prelipcean. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. 2389. Introducere. Prelipcean. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. C ?. C 112/1937. prof. pp. 430 p. prof.. „Glasul Bucovinei”. Vladimir. Vladimir. Barna. pr. pp. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. Prelipcean. C ?. prof. (predică) 2400. ST 12/1954.. 28 p. Patriarhul BOR) (ed. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. (1939. 288 p. 2392. 338359. C 112/1938. pp. 463488. pr. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. Tiparul „Glasul Bucovinei”. Ed. Vladimir. prof. Patriarhul BOR) 2402. Bucureşti. Mircea..102 2388. prof. dr. pr. Vladimir. pp. prof. 110. drd. (cu binecuvântarea PF Iustin. 3665. pr.. 116140. Prelipcean. Prelipcean. Constantin. dr. pr. (extras din Candela. pr. pr. prof. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. Preda. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. R. Vladimir. Neaga. Importanţa Vechiului Testament. 2396.. Vl. Prelipcean. pr. „Glasul Bucovinei”. Chialda. 429431. Prelipcean. sensul”. „Ceva despre scrisul profeţilor V. a II-a) 2403. pentru Institutele teologice. univ. prof. Prelipcean. prof. Vl. prof. pr. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. Cernăuţi. dr. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. prof. dr. 2397. ST 12/1952. pr. Prelipcean. dr. 452 p. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. Prelipcean. (extras din Candela 1944-1945) 2406. Vl.a. dr. pp. O 3/1968. Vâlcii. 1942. Gh. 1524. drd. pp. Studiul Vechiului Testament. prof. Prelipcean. (1942/1943). 30 p. pp. Prelipcean. prof. pr. caracterul. prof. prof. Vl. 2390. 3154. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. prof. O 4/1962. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. 2391. Prelipcean. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. C ?/1946. (extras din Candela. Vladimir. pp. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. C ?. dr. 2407. (1944/1945). Bucureşti. 1955.. pp. prof. 1940. Vladimir. Prelipcean. Unirea. traducere şi comentar. pp. 104 p. pr. Nicolae. EIBMBOR. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. pr. Tipogr.

176 p.. 1946. Prinz. 1933. 2418. Prelipcean. Prelipceanu. 6070. drd. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. „Dr.. 88 p. 582599. 415417. pr. cartea de căpetenie a preotului”. prof. cultul. 487500. 100 p. ST 56/1953. XII + 658 p. Dora. ST 78/1949. Prelipceanu. pp. 365381. Gheorghe.. ST 12/1971. prof. 2420. dr. pp. Ed. Vlad. Sf. pr. Constantin. 1937.. 1921. pr. 2415. Nicolae Neaga. tipologia VT. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. . pr. Pufu. pp. 2427. T. 2429. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. Vladimir. 2412. Sibiu. 2419. Prelipceanu. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. (1939. Buzău. 418419. MMS 5/1956. (non vidi) 2425. „Decalogul. pr. Provian. prof. VII + 276 p. C 112/1938. 2430. Nicodim. Ioachim. Ed. prof. dr. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. MO 4/1987.”. prof. 1935. GB 14/1999. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. Provian. «Nam venit să stric legea». Pufu. Socec & co. lect. Vlad. prof. MMS 12/1969.. 7684. Prelipceanu. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. Vladimir. viaţa Bisericii. „Sergius KisielKisielewschi. Μπρατσιοτις. prof. după Vechiul Testament”. Bucureşti. pp. Vasile Gheorghiu. pr. Călinescu. 3173. lege morală universală şi permanentă”. 32 p. 94102. I.”. 1921. Prelipceanu. Vlad. (non vidi) 2413. 2422. cultul. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. pp. Vl. 5568. 110). profesor la Academia Teologică «Andreiană». Prelipcean. Constantin. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. 2416. Prelipcean. prof. Bratsiotis. prof. pp. „Dr. 1941). MO 56/1962. 29 p. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. Pufu. pp. pr. prof. Vladimir. „Evangheliile sinoptice. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. C 112/1938. 443447. pr. Psalmii versificaţi. pp. Vl... prof. pr. Prelipceanu.. pr. creştinismul cont şi VT. Prelipcean. 2426. (P. Conferinţe şi cuvântări. creştinismul cont şi NT) 2410. Tipogr. de . Gheorghe. prof. Cartea Cărţilor povestită de …. pr. originea cărţilor NT. pr. pp. Prelipceanu. 24 p.. Apostol Pavel. Bucureşti. GB 912/1998. literat veche. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. 130 p. Prelipceanu. Prelipcean. 1940.”. ST 56/1949. pp. 2428. lect. 1928. prof.. Iaşi. ST 56/1949. Cartea românească. „Profeţi şi profeţii false. Pricopie. 271283. 3844.. pp. C ?. „Παναγιωτου Ι. pr. ST 12/1949. pp. 80. de Littman. pp.”. 2421. „Sf. pp. 2423. Warsawa. Vladimir.. Vladimir. V. Prelipcian. 2417. pp. 1940. trad. Huşi. Vl. Apostol Pavel”. Prelipceanu. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. ST 910/1955. V.103 2409. 2411. 246258. viaţa Bisericii. 1931. Vladimir.. prof. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. pr. Gr. pr. Scriptură. 778780. 2424. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. dr. apocrife. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. Introducere în Vechiul Testament). 2414. pp. pp.. 326332. Gheorghe. 2135. şi Marcu. Mihail. V. (unitatea VT şi NT. MMS 12/1957. Atena. Probleme dogmatice şi idei sociale”. pr.

BOR 12/1933. p. Bucureşti. 2440. pp. Traducere şi comentar. 12). ST 78/1975. Lupta confesională) 2445. Galaction. Arhidiecezană. prof. 1904. 2442. drd. Răducă. 2. Dumitru. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Boris. P. dr. Sibiu. prot. 1988”. 355377. Vasile. 2448. prof. dr. „T. S. 121 p. 1907.. pp. „O nouă ediţie a Bibliei”. pr. prof. pp. Răduleanu. 5. Bucureşti). „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. 2443. Artos Zois. dr. V. Aurel. Originea şi traducătorii Septuagintei. Radu. GB 912/1976. pr. ST 4/1990. 56). pr. Traducere şi comentar. Nicolae. pp. 2945. Traducere şi comentar. Elemente. 18 p. . „T. Proorocul Naum. 2446. pp. S. teză de doctorat (urmare din no. Centrul de Studii biblice. Radu. BOR 56/1933. prot. MB 1012/1991. 2”. 2447. Negoiţă. Rădulescu. 2432. pp. Răducă. teză de doctorat (urmare din no. Vasile. 2450. Ed. pp.. Radu. Bibliografie”. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. pr. dr. Răduleanu. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. 1124. Traducere şi comentar. prof. Radu. anul III. prof. 110113.. MA 1012/1967. S.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. BOR 1112/1941. Fundaţia pt. p. 803815. pr. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. 725741. pr. teză de doctorat. MMS 6/1930. S. Studii şi comentarii) 2436. S. pr. „Judecata universală după Noul Testament”. dr. Radu. 1979”. şi artă „Regele Carol II”. pp. Tipogr. dr. Nicolae. Radu. Boris. „T. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. Aspectul general al cărţii”. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. 244251. neogreacă). pr. 2437. „T. pr. Abrudan. 68?. Vasile. 498513. Traducere şi comentar. Sibiiu. (non vidi) 2434. pp. pr. Rădulescu. pp. 3. asist. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. „Învierea Domnului. prof. Negoiţă. BOR 910/1933. dr. pr. Radu.104 2431. GB 34/1992. 34). Proorocul Naum. Radu. De la Reformă încoace. pp. Gratzeas. lect. pr. literat. 1935. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Ilarion. 146185. Concluzie”. pp. O 34/1996. 196 p. 1932. Vasile. BOR 78/1933. dr. diac. „Predica Sf. Radu. D. pr. nr. II) (non vidi) 2433. pr. 459486. BOR 34/1933. Proorocul Naum. Atena. Bucureşti. 4. Proorocul Naum. Ioan I. 1933. 2438. 2451. teză de doctorat (urmare din no. 2452. „Pr. Sibiu. 2439. (plus 12 planşe) 2444. dr. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. 921936. drd. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. Sava Aguridis şi G. prof. pp. pr. Răduleanu. RT 12/1933. prot. A. Pulpea. pr. pp. Tipogr. 555.. Negoiţă. 2454.. 252268. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. GB 56/1975. 189190. Gala. Radu. 78). Arhidiecezană. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . pr. MA 46/1980. dr. Vasile. „Câteva consideraţii despre păcat”. Boris. (Biblia lui GG şi VR) 2435. Vasile. „Mărturii profane despre Sf. teză de doctorat (urmare din no. 238 p. 112122. Radu. 656665. 69. 2453. Radu. Vasile. pp. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. „T. 2441. (ed. prof. pp. Negoiţă. Aurel. Ilarion. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. Vasile. Simion. Comentarul în general”. (despre I. pp. GB 78/1976. Negoiţă. asis. R. C. BOR 34/1978. 536545. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. Puşcariu. Apostoli Petru şi Pavel”. 5356. 2449. Dumitru. Puşcariu. diac. ed. pp. ST 12/1977. Radu. Mălăeşti. (1. Proorocul Naum.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

1938. 383395. I. pp. MB 1112/1964. „Neaga N. trad.. A.a. Căciula.”. Căciula. Eparhială «Cartea românească». pr. p. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. pr. Sakkos. Primele zile ale creştinismului. Sârbu. O 3/1965. Chişinău. III 599 p. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). Ioniţă. Sibiu. pp. N. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. Ioan. Petre. pr. RT 56/1934. C ?. S. M. vol. 2538. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. prof. XVI şi XVII”. 1944. N. V. Feleacului şi Clujului) 2533. Feleacului şi Clujului. arhiepiscop al Vadului. 2529. 150 p. dr. C 112/1938. Hristos în Vechiul Testament. Buzău. pp. ST 34/1965. 180.. pp. 589597. S. Alexandru A. 308325. V. MA 13/1961. vol. 180. „Dr. I 559 p. (1944/1945). 229235”. 2537. Săbăduş. MO 78/1973. 836838. de Olimp N. MB 1112/1964. Petru. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. Săbăduş. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. Sibiu. MO 1112/1973. Autoritatea Bibliei. T.. M(ilan).. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. 1964. 669682... pp. şi vol. 1962. arhiepiscopul de Canterbury. II 451 p. 762765. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. IV + 212 p. 156 p. 2540. 2528. Ş(esan). Sămărtineanu. P. M(ilan). Petru. dr. Berlin. 2530. pp. pp. 148149. 2542. Sălăgeanu. XV. magistrand Ioan. 219241. magistrand Gheorghe. Ş(esan). duminica a XXa după Rusalii”. N.. Ramsey. pp. Theol. MA 910/1972. 2541. 832836. 2535. 1991. C. Însemnări pe marginea textelor mesianice.. 22 p. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. de pr. pp. „Nicodim. (1946?).108 2523. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. . pp. MO 910/1973. 309 p. pp. prof. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. Ş(esan). vol. mitropolitul Moldovei. trad. Olimp N. Ed. traducere după F. ST 56/1974. 3. pr. prof. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). Pildele înţeleptului Solomon. Sales.. pr. 149. prof. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”.”. f. „Marcu Gr. (cu binecuvântarea IPS Teofil. Şaitiş. 1947. Leipzig und Hamburg. M(ilan). C ?. 2536.”. 2527. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. în Studia Evanghelica II. Al. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. (1944/1945). Iaşi. Bălănescu. M(ilan). 1936. Săndulescu. 2526. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. 112 p. Ed. Tipogr. Ş(esan). 103 p. pp. 954959. p.”. „Vladimir Rodziano. MA 13/1961. Ioan. M. 2539. Mănăstirea Neamţu. 420423. 405430. 2534. pp. Ţerek. 402. Înţelesul textului de la Matei 5. pp. Edinburg”. Versuri după Sfînta Scriptură. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». Sârbu.. Tipogr. Sakkos. apologie de Nicolae M.. prof. Cluj. pp. S. pp. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. 2532. 1944. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. (diverse ipoteze) 2531. Sălăgeanu. 208209. 2525. 2524.. RT 10/1937. Tipogr. Sakkos. 1932. Săbăduş. O 3/1960.. Săbăduş. Farrar. Wilhelm Schütz. M(ilan). Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. D. magistrand Ioan. Ş(esan). „Dr.

Gheorghe. (non vidi) 2555. Savin. Scriban. 2122 şi 4. pr. Introducere. prof. pr. 801812. 11.109 2543. 2. Tr. Lc. Sasu. pp. 2544. (exegeză) 2569. Introducere. Sârbu. RT 3/1923. Scriban. 1183. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). traducere şi comentariu”. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. pp.. Gheorghe. Sârbu. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. 1934. 254264. Traducere şi comentariu. Gheorghe. Gheorghe. pp. 8386. pp. pp. BOR 7/1925. ?. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. Sauca. (oare?.. 1581. pp. Scriban. prot. nu e dat numele în fişă). pp. arhim. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. 2565. 2165. Luca”. Matei şi Sf. Chişinău. 445463. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. Textul ipotetic. 453466. Samuel J. drd. prof. Apostol Pavel către Timotei”. Biblic şi de Misiune al BOR. BOR 2/1959.. 1914. prof. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. arhim. (non vidi) 2564.. I. arhim. (doctorat) 2552. ST 6/1986. 63 p. pp. din lb. Savel. Sârbu. BOR 3/1922. ST 5/1986. 403412. 2554. 284 p. 1987. 2560. pp. Gheorghe. pr.. Gheorghe. magistrand Gheorghe. pp. ST 3/1986. 199 p. Sârbu. 3991. Scriban. ST 2/1986. pp. Tipogr. MA 79/1982. pr. pr. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. M. 1984. Epistola a IIa către Timotei a Sf. 2566. prof. Minerva. 1. BOR 12/1922. Ap.. Ioan Gh. 3956)”. Bucureşti. ST 910/1964. BOR 4/1923. Scriban. Scriban. 206215. prof. 177193. Ed. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. seminar pt. ST 56/1964. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. Gh. ST 910/1960. pp. Călătorie prin Vechiul Testament. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. Savin. Oradea. 1992. 280288. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Cronologia biblică”. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. . ST 910/1959. pp. ? (exegeză) 2567. I. 2546. 519534. 2638)”. pp. pp. ST 4/1986. „Comentariul Sfintei Evanghelii. prof. 2559.. 2561. Sârbu. 2551. (exegeză) 2568. 1151. prof. prof.. (Luca 1. ST 56/1961. pp. Sârbu. 160 p. Ioan Gh. Istoria Iudaismului. Schultz. Petru Gh. „Comentariul Sfintei Evanghelii. nu e dat numele în fişă). engleză. pp. Pavel. (oare?. ST 78/1959. Bucureşti. Inst. Bucureşti. Savin. I. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. „Date privitoare la magii Evangheliei”. 303334. 541 p. Imprimeria de Vest. 2553. 517532. I. I. „Epistola a IIa a Sf. pp. magistrand Gheorghe.. Iaşi. 5. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. prof. 13 4. 575590. 2556. BOR 5/1925. Sârbu. 2550. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. Ioan. pr. Mc. Şavelschi. Scriban.. pr. Savin. 271297. Tipogr. pp. trad. 2558. Scorobeţ. 663685. (l. pp. (doctorat) 2547. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. magistrand Gheorghe. 120)”. 913. magistru) 2545. arhim. prof. ST 78/1960. BOR 11/1922. 2549. 2562. 625)”.. pp. „Jokey-Club”. 58 p. arhim. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. 2548. pr. Aurel. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. Ioan Gh. Sârbu. 2557. 3. 1902. 113)”. Savin. traducere şi comentariu”. arhim. 2563.. Genealogiile Mântuitorului la Sf. Petru Gh. Sârbu.

„Universala” Alcalay & co. Matei 2. Scriban. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. Scriban. 19222. Sportul. Scriban. Manual de ermineutică biblică. I. biblică britanică) 2589.. arhim. 2. BOR 3/1925.. Întoarcerea la Nazaret. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. a II-a) 2587. pp. (doar câteva inf. italiană) 2583. Const. 590596. Scriban... 581590.”. arhim. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. arhim.. VIIIIX)”. Uciderea pruncilor.. 91100. Scriban. (exegeză) 2574. 95103. trad. Scriban. Scriban. 2592. . arhim. din lb. 9. 2579. MMS 78/1937. italiană) 2586. trad. BOR 10/1922. pp. (exegeză) 2573. „Textul Evangheliilor. VVII)”. IIIIV)”. BOR 4/1925.. no. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. Ioan Botezătorul (Ioan 1. BOR 8/1927. BOR 6/1927. arhim. I. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Trimişii fariseilor la Sf. Scriban. I. Scriban. Scriban. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. arhim. Tipogr. Bucureşti. arhim. pp. 331334. trad. 155163. Scriban. 1924. arhim. din lb. XII”.. BOR 9/1922. trad. BOR 8/1922. pp. (exegeză. BOR 1112/1933. I. I. BOR 7/1927. Scriban. arhim. 1323”. Bucureşti. (trad. (exegeză.. „Teofilactos Farmachides. Scriban.. extras din «Viaţa românească». I. Scriban. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. I. MMS 6/1936. Scriban. (exegeză) 2577. pp. (non vidi) 2588. I 301 p. Tipogr.. Iuliu. pp. arhim. Scriban. BOR 2/1924. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. BOR 9/1927. Iuliu. pp. arhim. din lb. a VIIa a seminariilor teologice. Bucureşti. I şi II. pp... 1928)”. Scriban. din lb. pp. BOR 10/1927. arhim. BOR 3/1924. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. 467476. 222 p. arhim. italiană) 2582. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (exegeză) 2575. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. Propovăduirea Mântuitorului în lume. Sportul. de trad. Cântarea lui Moise”. Iuliu. 143149. BOR 11/1927.. 221228. 188 p. Scriban. pp. (exegeză) 2590. Scriban. arhim. de Gala Galaction şi pr. Scriban. 420424.. (exegeză) 2571. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. (ed. arhim. de pr. I. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . despre Soc. pp. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. pp. Saru. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. 188 p.. an 22. „În jurul Sfintelor Scripturi. 733745. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. Ed. (exegeză) 2578. pp. I. I. 1922. 140 p.110 2570. 343350.. Vasile Radu. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. arhim. italiană) 2580. pp. 658668. 2585. trad.. 1911. 1930”. I. Scriban. italiană) 2584. I. III)”. pp. din lb. (activ. vol. Bucureşti. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. I. Fuga în Egipt. 673676. pp. Prologul Evangheliei de la Ioan”.. Iuliu. arhim. 2572. (trad. 4152)”. arhim. Iuliu. „Scriptura unei vieţi.. I. 525)”. ? (exegeză. Grigore şi Sava T. (exegeză) 2576. arhim. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. 579583. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. din lb. Scriban. arhim. I. I. BOR 2/1925. 173175. 261266. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. II 424 p. (exegeză. arhim. Cooperativa. pp.. italiană) 2581. Ed. BOR 2/1932. 196203. XXI”. BOR 6/1925. arhim. pp. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”.

3848. 181187. „Pr. arhim. Semen. Semen.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. 1926. „Sf..a. BOR 2/1928. Iuliu. (exegeză) 2599. 2608. RT 5/1913. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale.. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. arhim. Ed. arhim. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. 9093. „Folosul evangheliilor apocrife”. BOR 2/1922. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. Scriban. pp. 1926. 1941. Semen. 2601. I. 672682. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. Chişinău. Iuliu. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. 2613. Scriban. 1. Scriban. Scriban. Scriban. 104114. pp. Iaşi. 5780”. Ed. 700710.. pp.. prof. arhim. pp. 651652. 2603. f. Scriban. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. 422433. „Dr. Melniciuc-Puică. pp. 140142. arhim. Petre. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Cooperativa. 2609. Ioan Botezătorul?”. arhim. Cele patru Evanghelii în una singură. 2617. 2606. BOR 4/1928. Scriban. Scriban. 2610.. pp. (exegeză) 2598. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. arhim. Scriban. arhim. pp. arhim. Petre. I. 2605. BOR 1/1922. drd. Ed. drd. arhim. din lb. BOR 5/1923. pp. 2597. BOR 3/1928. 17)”. ST 12/1978. MO 79/1978.. Petre. arhim. Introducere şi exegeză. pp. BOR 6/1923. pp. arhim. (trad. BOR 2/1928.. pp. arhim.. 269 p. Scriban. 97106.. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Tăierea împrejur a lui Iisus. Ancora. 136 p. pp. „Biblia sau Sfânta Scriptură. pp. 2618. . „Al. BOR 78/1969.111 2593. pp. 747755. 1937. Adevărul. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. 2604. 2594. drd. (popularizare) 2595. 571583. GB 79/1977. 2596. Scriban. drd. 334348. 1997. Semen. BOR 2/1921. Scriptură pentru publicul românesc”. Scriban.. 311312. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. 2616. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Bucureşti. pp.. MO 1012/1977. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. Univ. RT 5/1910. 320 p. pp. pp. 142146. Biblia ca unealtă culturală.. Scriban. 96 p. arhim.. Scriban. BOR 5/1928. P. BOR 7/1928. 2614. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 2602. 845846. C. Petre. pp. 20 p.. ST 910/1977. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. pp. Iuliu. pp. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. 323329. Scriban. 1928”. italiană) 2607. 2619. Scriban. Lc. Semen. Ed. Neamul lui Hristos (Matei 1. pp. 2611. 231234. 149161. Scriban. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. Scriban.. Venirea magilor”. 2612. Învaţă minte cu icoane din Sf. BOR 1/1928. 2615. Bucureşti. Ed. 1968”. prot. Petre. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Scriptură”. Secaş. pp. prof. Anghel Constantinescu. dr. 2600. BOR 4/1923. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. Gheorghe. Aducerea lui la biserică. Cernăuţi. Ilie.. RT 45/1921. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. Secula.. 432436. Vasile Tarnavschi. arhim. Proorociţa Ana”. 159161. drd. arhim. Sfânta Evanghelie. Semen. Dreptul Simeon. Sfintei Episcopii a Argeşului. S. Cuza”. arhim.

pr. 248 p. Petre. pr. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. Şerpoianu. pr. MB 79/1997. 329471. Cernăuţi. 2629. Petre. 581598. TV 912/1991. pr. 2645. Petre. pr. 2626. Severineanu. I. dr. prof. dr. TV 1112/1992. 2637. conf. Nicolae. Şerb. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. 165168. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. pp. pr. Marvan. 2634. 13226. 49193. Tipogr. Petre. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). 725726. pr. TV 810/1992. 314. Evangile et vie. presenté par Pierre Buis”. prof. MMS 1012/1969. prof. Cernăuţi. Teodor. prof. 156 p. 724. prof. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. dr. pp. dr. pr. Şerb. 16881988”. Semen. „Necredinţa Apostolului Toma”. (doctorat) 2627. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. pr. conf. pr. 713. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. pp. 120127. pp. pr. prof. Şesan. TV 14/1994. pp. 2633. prof. 2624. 2621. Teodor. 4657. 1939. prof. 2628. Semen. prof. Mihail P. pr. pr. M. no. Milan P. pr. Petre. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. 11). pr. Semen. Milan P. „Sensul Rugăciunii domneşti”. pp. „Glasul Bucovinei”. MMS 57/1994. MO 13/1982. Petre. pp. 605. pp. prof. dr. dr. TV 13/1992. pr. Ed. Mitropoliei Banatului. 78. MA 78/1968. Petre. Trei sute de ani de la apariţie. 2639. dr. dr. (popularizare) 2641. Mihail. Petre. Semen. I. Şesan. MA 79/1979. pp. Glasul Bucovinei. 184219. 1527. 2644. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. 2643. 2635. (extras din MB 1-4/1976. 2646. Service biblique. Arheologia biblică în actualitate. Semen. pp. MMS 16/1996. dr. Mitrop. Petre. Bucureşti. pp. 1977. Petre. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. prof. Semen. prof. pp. 2642. pr. 2632. 1997. Fiul risipitor. episcop Damaschin. dr. 16 p. 2640. TV 47/1992. 276283. Călăuza biblică. 1920/1936. prof. Şerb. dr. pr. dr. Ed. 6982. pp. 2636. pp. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). prof. MO 46/1979.112 2620. 2641. Petre.. „Le Livre de Nombres. MMS 34/1973. MB 512/1976. pr.. Serafinceanu. Semen. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Petre. pp. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. TV 13/1992. 288 p. pr. Semen. Serafinceanu. prof. pp. Şesan. prof. 4178. 2133. Iaşi. Petre. Nicolae. MB 14/1976. 49-193 şi 5-8/1976. Semen. Semen. dr. RT 12/1946. prof. BOR 34/1989. 2625. M(ilan). O 3/1983. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 1330. 1939. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. în cărţile Sfintei Scripturi”. Şerbănescu. Ed. pp. Semen. pp. Semen. Şerbănescu. 2631.. 2623. 335370. pp.. 329-471) 2638. Editions du Cerf. 2630.. pp. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. pp. dr. Semen. dr. Şesan. „Biblia de la Bucureşti. Ed. Timişoara. 153 p. . 4049. pp. 2622. Şesan. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. BOR 910/1988. Teodor. pp. p.. „Vorbirea în pilde.

„Dr. 1971.”. Bucureşti. 2671. 2672. pp. Dumitru. Dan. 2659. GB 56/1964. Soare. 206216. Ştefan.. 2662. pp. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. pp. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. mitropolit Tit. dr. 5760. 323332. prof. MB 46/1968. Simedrea. Baulès. 93101. pp. pr. 2667. Spânu. ST 12/1980. 698721. Corneliu. Sîrbu. traducere şi comentar. pp. pr. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. BOR 4/1909. Minerva. „R. 318 p. O 1/1967. pp. Ştefan. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. ST 78/1960. Soare. Dj. pr. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. pp. 1971. Introducere.. 1972.. 1938. 2649. pp. C 56/1924. Evangheliile după Matei. Caplat S. Luca şi Ioan. Vasile Gheorghiu. Berlin. bibl. pr. pp. 196 p. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. 500517. Sîrbu. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. Corneliu. 102 p. 167168. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. MB 79/1993. Bucureşti. ST 34/1958. Simionescu. Corneliu. 1961. „Fritz Neuerbauer. S. 2670. Sîrbu. Gheorghe. de Giovanni Papini”. (teol. Ed.”. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. pr. Noul Testament. 6278. MM 9/1933.. 2651. „Noi descoperiri arheologice”. pp. 205208.. MA 45/1967. MM 23/1933. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. BOR 12/1974. (Ştefan). 256260. pp. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. I. 304314. pp. 166 p. Gheorghe I. 2661.. 514. IV + 368 p. pp. Codex Aureus. Simonescu. 1909. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. pp. pp. prof. 123 p. 2660. 139162. prof. 114116. pp. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. D. dr.. 7990. BOR 1112/1941. C 1012/1927. Sîrbu. Simedrea. Soare. prof. Simion. 3641. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. pr. MO 12/1974. 2648. D. 93103. arhiereu. „Predică la Înălţarea Domnului”. dr. pp. Paris. pr.“. BOR 56/1960. Spânu. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. H. 2657.) . Simeonov. pr. prof. Meridiane. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. GB 45/1950. 2668. Partea I. 2652. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. arhiereu. 445450. Dan. Corneliu. mitropolit Tit. drd.”. „Sf. 423426. 713714. In Christus. 2665. Spiru. MMS 910/1958. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. MO 12/1974. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. pp. Sîrbu. 2653. Marcu. MMS 12/1966. ediţia a doua. Sofia. „Storia di Cristo. MA 12/1958. 2656. Simionescu. „Despre psalmii proorocului împărat David”. Gott und seine Theologen. pr. pp. 170171. 2650. Sl(evoacă). 19391940. Cernăuţi. Ion. 2664. l’Insondable du Christ. 432433. 2658. pp. 2669. ST 12/1967. Ed. Ioan. „Harismele în Biserica primară”. dr. 171172. Slevoacă.. C. pp. 2663. pp. Slevoacă. pp. Sofronie Craioveanul. 2666. 2654. Siruni. 563566. pp. magistrand Traian. Sevici. Sofronie Craioveanul. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. „Ulrich Bach. 2655. C 112/1938.113 2647. Simionescu. pr.

555561. pp. 2679. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. Stamatoiu. 615633. GB 1112/1974. pr. 2692. ST 910/1985. pp. 2682. conf. 237244. conf. Ioan F. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. dr. Dionisie. pp. Universitaria. pr. Alexandru. conf. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. Pavel”. 1998. pr. Ed. Stamatoiu. dr. Vasile Gheorghiu. pr. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. pp.. XX. „Iisus Hristos. D. MO 79/1979. 2686. pp. 10741082. Craiova. Stamatoiu. dr. Stan. prof. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. 113114. D. pr. pp. 710724. drd. Stamatoiu. 2687. Stamatoiu. O 3/1974. „Luis Erdozain. dr. D. GB 12/1979. Pavel”. pp. drd. 2685. 651. pp. Ed. Marin Z. 2688. pp. „Dr. Stan. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 1965. MO 12/1995. pp. 2676... Dionisie. Stamatoiu. Constantin Şt. Ap. 2690. pp. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. 756763. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. 34 p. Leiden. pp. de Waard. Stamatoiu. O 2/1983. 2674. RT 34/1940.. 497505. 7788. 4564. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. 3147. 429431.”. p. 2678.. pr. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. 476485. Stănculescu.. Stamatoiu. 2694. MO 46/1981. Ap. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. Liviu. Noţiuni preliminarii”. ST 12/1977. MO 36/1995. Dionisie.. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. pr.. 2680. D. 568578. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. Stamate. pp. pp. Mântuitotul izvor de viaţă”. 2681. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. Stănculescu. 2429”. MO 78/1969. pr. pp. pp. Stamatoiu. 548558. Stan. Stamate. 2695. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. 244266. MO 16/1994.”. Stan. Biserica Sfântului Mormânt. pr. pr. prof. drd. Stan. prof. D.. „J. pr. D. 2675. 2677. pp. 2689. pr. 4654. Glasul Bucovinei. Stamatoiu. 2437. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. pr. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. 180210. pr. asist. Stamate. Stamatoiu. 2691. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. MO 1012/1977. 1939. dr. Marin. drd. 2683. pr. ST 910/1985.. dr. Stamate. O 2/1990. Alexandru. 2684. 7797. Stamatoiu. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. Cernăuţi. . Dionisie. pr. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. Alexandru. 230 p. D. 654. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. 101 p.. D. 123133. p. Ioan F. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Marin. ST 58/1977. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. pr. pr. MO 79/1977.114 2673. pr. MO 910/1984. „Iisus Hristos. RT 910/1946. pp. MO 6/1986. MO 78/1969. dr. pp.. Marin. drd.

pp. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. (ed. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. Bucureşti. de arte grafice „Eminescu”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. a VIII-a. (ed. Tipogr. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. 2718. 1905. 1968. prof. „Virgil Cândea. Dumitru. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. 154 p. 950955... G. dr. 1905. dr. Dumitru. „Ancora” S. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. pp. Stănescu.. 2700. prof. 2698. 1936. Stănculescu. 159 p. Expunere critică şi dogmatică. Ed. 152 p. Stănescu. 159 p. Istoria Vechiului şi Noului Testament. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. 469485. Arhidiecezană. 230240. Ioan F. dr. oct. p. Ed. Bucureşti. Stănescu. 87 p. D. 128 p. Sibiu. Ed. a XX-a) 2706. meserii şi comerţ. „În Betleemul Iudeii”. Tipogr. Minerva. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. 159 p. 788791. 174 p. I-a) 2708. Stănescu. dr. Bucureşti. Explicarea Evangheliilor pentru cl. 165 p. Bucureşti. Dumitru. 1964. 1926). Ştefănescu. a II-a) 2703. normală. 1901. 651. dr. Dumitru.. Căderea Ierusalimului. 1926. prof. 192411. Dumitru. Stăniloaie. dr. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. 443453. Dumitru. 1937. prof. Stuttgart. Ioan F. a IIa secundară. 1927. Dumitru. pp. Stănescu. (ed. a XIX-a) 2705. 19229. 4142. 2976) 2697. Bucureşti. Tipogr. Ed. Benvenisti & co. Bucureşti. a IIa secundară. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Bucureşti. D. 73 p. dr. Dumitru. Ancora. normală şi meserii. Bucureşti. 255 p. Stănescu. Dumitru. stavr. RT 34 (pp. „Iisus Hristos ca profet”. Bucureşti. Stănescu. Bucureşti. prot. RT 1112/1941. Stănescu. 2716. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 19261927. Stănescu. Ed. 160 p. Dumitru. pp. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. 2717. „Ancora” S. MO 1112/1966. Instit. dr. „Ancora” S. 2702. Loichiţa. Bucureşti. 1907. ziarului „Universul”. Stănescu. RT 12/1927. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. (ed. 1935. Ed. Stănescu. Librăriei şcoalelor C. (reprod. a III-a) 2704. prof. Bucureşti. Stănescu. „V. a II-a) 2712.. ziarului „Universul”. Benvenisti & co. G. Sfetea. prof. Stănescu. prof. prof. Dumitru. 1924-1925. (ed. 2701. Ancora. Chiliasmul (milenarismul). 88 p. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Benvenisti & co. pp. Bartolomeu. Die Ester Role. 180200) şi 78 (348359) / 1943. Librăria Leon Alcalay & co. 159 p. (ed. prof. Bucuresci. 1920. normală. pp. Dumitru. dr. 2715. Stăniloae. „Werner Dommershausen. B.nov. Tipogr. 34 p. Anton. 1943. Stăniloaie.. RT 810/1926. a XIV-a?) 2711..115 2696. 160 p. Dumitru. dr. a IV-a) 2709. (licenţă) 2699. BOR 78/1964. Bucureşti. Al. Gheorghe. Ed. diac. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. Stănescu. Litera. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Explicarea Evangheliilor pentru cl. (ed. Stăniloaie. Stănescu. meserii şi comerţ. din Candela. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. O 3/1980. (ed. Ştefănescu. „Căderea Ierusalimului”. (licenţă) . pp.. Ed. Cernăuţi. (ed. Societatea „Librăria naţională”.”. 1927. Dumitru. a XIX-a) 2707. pr. MO 78/1969. Stănculescu. prof. prof..

Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. Ştefănescu. Ed. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. pp. Ştefănescu. 167179. pp. Dimitrie. pp. Ştruc. arhim. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. BOR ?/1934. Bucureşti. pp. W. T. 314 p. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. 1909. 938939.. arhim. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”.Transcriere după Biblie. „Sabatino Moscati. Nadim. Suparschi(?). Suciu. 173 p. Ţăranul. arhim. (corespondenţa dintre ei. M. I. Curţii regale. arhim. 121125. din lb. Ienici. 2729. 44 p. Instit. 6570. Tănăsescu. 10601070. Vechile civilizaţii semite. Tipogr. Apostol Pavel”. BOR 34/1974. Psaltirea în versuri.. pp. diac. MO 16/1993. GB 34/1955. Nicolae. RT 67/1913. 391398. pp. 288302. 621628. 54 p. după Epistola către Evrei”. despre autenticitate) 2723. Stragorodski. magistrand M. magistrand M. 2725. arhim. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. 2726. 501510. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. (licenţă) 2720. „Învierea lui Hristos. 1907. Gheorghe. Ştefănescu. în Biblioteca „Cuvânt bun”. Melchisedec. StuttgartBerlinKölnMainz. Suparschi. Bucureşti. O 4/1968. Bucureşti.116 2719. pp. 2736. Alexe. pp. 225246. VI (1934).. 46) 2742. Jesus von Nazareth. (licenţă) 2727. ST 34/1956. Suparschi. Marin. 1933. 2730. pr. de arte grafice „Eminescu”. 2722. pp.. „PopescuMălăieşti I. Bucuresci.. ST 34/1953. (licenţă) 2724. pp. mag. Caracal. Stroian. Unirea. Ed. în «Raze de lumină». 2735. siebente Auflage.. 2728. Ion V.. Tipogr. Ed. 1975. Suparschi. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. Ştefănescu.. Arad.. 43 p. 1940. mitropolit Serghie. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 274 p. diac. Tarazi. Tarangul. Tipogr. ediţia Sfântului Sinod din 1936. 952954. pp. MO 16/1994. pp. 2734. Iustin I. Stoenescu. Aurora. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. Stoica. 2739. pp. C. Anastasie. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. 1904. 64 p. Haralambie. prof. T. diac. 1965”. Ţandreu. 24 p. pp. MA 78/1965. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. Melchisedec.. pp. GB 1112/1963. (licenţă) 2738. 598603. 1905. 1900. Profetul Ieremia. Suparschi. Nicolae. Oreste. drd. nr. 2740. Athanase. Tanislav. trad. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Studii şi comentarii. dr. arhim. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. (tot în titlu . arhim. pp. N. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. Bucureşti. Suparschi. „Atitudinea Sf. „Ce ţise pare de Hristos”. rusă de Georgescu. diac. MO 1112/1967. 2732. 6166). 191195. Ioan. 797799. pr. 445453. dr. 203211. 2737. N. ST 78/1955. O 4/1973. pp. 2733. Bucuresci. 20 p. 2741. arh. prof. S. M. 1944. Bucureşti. Melchisedec. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. Ioan”. 2721. „Günter Bornkamm. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. Cărţilor bisericeşti. pp. ST 56/1956. 223250”. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. . dr. econ.”. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. 2731. episcop Melchisedec. Profeţiile mesianice. MO 1112/1975. Kohlhamer Verlag.

Tarazi. Vasile. 1904. C 1012/1929. 2749. 2764. 505512. 6168. 504512. 217233. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. Vasile. Societatea tipografică bucovineană. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. Tarnavschi. 101109. 1906 (2032. dr. pp. Profetul Haggai. 169176. (non vidi) 2762. b. 230237. Tarnavschi. pp. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. 217222. 8999). 649666. pp. 311315). 699714. 2634. C 34/1923. 366382. 513522. Tipogr. Vasile. Tarnavschi. după Epistola către Romani”. . Tarnavschi. 273288. dr. Traducere şi comentar. 1923. 449456.117 2743. dr. Vasile. dr. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 2753. 175185. dr. 2756. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 361366). Ed. prof. 551559. 560 lei”. dr. prof. 2758. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. (după Biblische Zeitfragen) 2751. Vasile. 179184. 118. 117 p. Tarnavschi. Vasile. pp. 6065. „Profetul Haggai. Der Prophet Haggai. „Spre Locurile Sfinte”. 380384. Cernăuţi. BOR 5/1932. 757772). 337344. O 1/1974. Introducere şi comentar. Vasile. prof.. 287294. 2746. prof. 2757. 232235. dr. 561568. 120127. 6177. dr. prof. Tarnavschi. Vasile. Vieaţa Patriarhilor. „Vieaţa patriarchilor. 197213. Vasile Gheorghiu. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. 359397. Vasile. 1902. 359397. a dr. 1930. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. după Arh. 6972. RT 3/1925. Arheologia biblică. prof. Nadim. dr. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Vasile. 1909?. Vasile. 637652. drd. 2745. dr. Kortleitner) 2755. dr. Tarnavschi. 456457. pp. 285) / 1924. Tarnavschi. C 912/1923. (de fapt nu are titlu) 2763. Tarnavschi. Introducere şi comentar”. C 1903 (pp. Vasile. 169177. 2759. 78 (p. 398406). 713729) şi 1907 (117. K. Tarnavschi. 1928. 589604. 1912 (913. arhipresviter-mitrofor prof. Cernăuţi. 87108. 93 p. dr. 397413. C 34 (pp. C 912/1923. Nadim.. prof. 1929. Tarnavschi. Glasul Bucovinei. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 6571). 2744. 569574. 393398. 2752. 56 (205225). „Dr. dr. dr. C 1911 (pp. C 1913 (pp. Tarnavschi. pp. Întroducere şi comentar”. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 616624) şi 1914 (122. 2748.. C 1905 (pp. dr. Vasile. Vasile. prof. 333349. Tarazi. 625633). arhipresviter-mitrofor prof. 147149. 506514. (non vidi) 2754. Tarnavschi. 98106. 617624) şi 1913 (18. ST 12/1974. VIII + 656 p. „Exodul traducere şi comentar”. 2750. 2761. Tarnavschi. C 1904 (pp. F. Levitic. „Geneza. Einleitung und Kommentar. N. pp. dr. pr. Tarnavschi. drd. Tarnavschi. 342349. Wien? (Viena). 147 p. Cernăuţi. 121125. Glasul Bucovinei. Vasile. 235243. 289294. 125141. 315320. 432440. 2760. Tarnavschi. XVI + 710 p. 465541. „Biblia şi ştiinţa naturală”. V. 622632). 572588. Tarnavschi. pp. dr. Societatea tipografică „Bucovina”. C 1902 (* pp. Vasile Tarnavschi”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pp. Cernăuţi. „«Răspuns la o recensie» de pr. „Levitic traducere şi comentar”. 561568. (7 planşe la final) 2747. 162170. C 13/1931. 306313. 6977. Tărchilă. Vasile. 475483. 269289). Vasile. Tarnavschi. 31 p. Vasile. Cernăuţi. 161167.

Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. Barbu. 1992. Ed. Ed. 2780.. (tâlcuire după Sf. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. Partea I Dreptul la proprietate. Selbstverlag des Verfassers (Ed. Mic dicţionar biblic. Ţepelea. locaş împărătesc…) 2783. Timar. Tilea. II). 496527. 147 p. Teodorescu. „Anul naşterii Domului Christos”. Ed.118 2765. 143 p. Gheorghe. pp. 1). extras din Limba română 5/1968. 17 nov. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. Bucureşti.. BOR 1112/1988.. Române unite. 1112 (411419) / 1947. 644 p. cu aprobarea Sfântului Sinod) . 2773. Fericitul. pr. Nicodim Aghioritul). RT 12 (pp. Tilea. 84 p. 2778. Ed. Manual pentru clasa I secundară. Olimp N. Ed. GB 56/1961. A. 203207) şi 6 (235240) / 1938. 506510. pp. Theodorescu. Nicolae. 924933.a. pp. 2786. Ioan P. autorului). 2771. (tâlcuire după Sf. 2781. 2766. F. „Predica de pe munte (probleme morale)”. 2785. Tarnawski. Teodorescu.. 2776. 56 (219225). de Căciulă. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. Gheorghe. trad. 429446. Ciornei. 1988) 2767. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. trad. 2782. prof. dr. Const. Cărţile bisericeşti. (1933?). greacă de Căciulă.. F. Einleitung und Commentar. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. dr. mieluşeaua. 302311. date bibliografice) 2769. 8093. porumbiţa. 710 (329331). pp. pp. „Psaltirea însemnări bibliografice”. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. Olimp N. din lb. G. 2130. 236240) 2779. pp. RT 1112/1909. 1904.. Ed. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. Terchilă. Thomsen. Fericitul. IV)”. Terchilă. econ. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. 255 p. GB 910/1967. (licenţă) 2770. pr. pr. Teoctist Arăpaşu. prof. 1948. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. presb. GB 56/1960. Ioan P. BOR 12/1965.. Veniamin. GB 6/1988. GB 12/1971. 2774. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. GB 9/1958. Teodoret al Cirului. pp. Constantin. Ed. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. trad. Dumitru. Olariu. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. din lb. Ţincoca. Academiei RSR. Nicodim Aghioritul). pr. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. protoiereu. 1929. 2775. f. pp. trad. Uranus. greacă de Costache. I). 1905. GB 56/1955. 449455. Magdalena. pp. 826829. Bucureşti. ITOB. Basil. 4552. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. Der Prophet Haggai. a III-a. pr. „Naţionala” S. Bucureşti. pp.. C. Teodoret al Cirului. Mirela. dr. dr. prof. (ed. „Elemente de filozofie creştină”. „Viaţa românească”. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. Iaşi. Manual pentru clasa I secundară. Ţepelea. 1905. Teodorescu. 1900. Czernowitz (Cernăuţi). 2768. 74 p. Teofilact al Bulgariei. econ. Teofilact al Bulgariei. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1926. Nicolae. Universala. 34 (132138). dr. V. dr. 3141). Rostul social al Evangheliei. Teofil. prof. din lb. 2784. G. pr. pp. Veniamin. Ţincoca. 572 p. de Iacob. 113124. Ed. trad. 2772. 4 p. PF Părinte Patriarh. (editarea Psaltirii. prof.. 1648”. RT 5 (pp. 2777. greacă de Costache. PF Patriarh. pp. 144 p. Bucureşti. Bucureşti. Cărţile bisericeşti. Teoctist. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă.

«Bucovina» I. 2035. „I. pp. dr. prof. Sibiu. 2790. Simion. 1997. 2799. Simion. drd.. (AlbaIulia). 900909. dr. pr. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. 2807. Apostol Pavel”. pp. E. „Reîntregirea”. Paschia. „Pr. Material intuitiv pentru religie. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». Tofană. 1939. 2797. 2796. Tofană. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. C. Bucureşti. Sibiu. 1925. R 12/1998. Stelian. pr. Todoran. I. Todoran. conf. BOR ?/1937. pp. în Glasul moţilor. GB 910/1982. Introducere. prof. 1937. 219230. Ap. Bucureşti. 12/1997. 206 p.”.. GB 910/1982. pr. pr. „Preotul Gh. dr. 706715. Manual pentru clasa I secundară. ST 34/1982. Vlad Sofronie. Cluj. Ţincoca. 680692. „Preoţia universală. Bucureşti. RT 34/1941. nr. Maion. 605613. Scripturi”. 834843. MO 78/1988. 2798. Todoran. Eugen. GB 46/1982. „Apostolul Toma necredincios?”. Tradiţie şi actele primelor secole. 451452. 2000. 5.”. „Sfânta euharistie (Matei 26. drd. Simion. BOR 910/1982. Pavel. 2804. 218219. dr. Nichifor. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. o enigmă a Noului Testament”. pp. în Credinţa Ortodoxă. Simion. lect. pp. Ap. 2792. Tofană. Prologul Evangheliei a patra. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. a II-a. 1825). „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. traducere şi comentar. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. pr. ? . pr. Ciornei. prof. (vol. 32 p. Ioan P. pr. pr. 2793. 2789. I) 2803. drd. Simion. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. T 1996. 398406. pp. pp. pr. pp. 2809. 383 p. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. «Dacia Traiană». Todoran. drd. „Naţionala” S. (ed. semnificaţii.119 2787. Ed. 9”. RT 11/1937. C. Alba-Iulia. Simion. Despre minuni. după Sfântul Apostol Pavel”. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. dr. (cu ilustraţii pp.. Todoran. Todericiu. conf. Todoran. Ştiinţifică. lect. 2810.. Simion. 2801. urmări) 2802. Potopul lui Noe. Simion. pp. econ. ST 56/1984. Sf. 2794. pp. Torouţiu. pp. Istoria biblică în chipuri. Todor. „Despre inspiraţia Sf. drd. Ed. Todoran. dr. pp. 1937. dr. 2795. drd. 2800. 2628) studiu exegetic”. GB 910/1981. 1. Petru”. Epistola Sfântului Iacov. 523534. 204 p. Todoran. Nichifor. Comentariu exegetic la I Petru II. 103 p. drd. drd. 144 p. Schiţă exegetică”.. Ed. 2805. lect. Todoran. D. 511523. 3/1997. 2791. pp. Ed. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. 329351. Arhidiecezană. drd. conf. pp. Studiu introductiv”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1932. (AlbaIulia). Studiu criticexegetic. dr. pr. Todoran. Scriptură. „Epistola către Romani a Sf. Tipogr. Simion. 5370. MO 1012/1981. Simion. Simion. Todeasă. drd. 3/1996. 1727. pr. 5-103) 2808. Todoran. 1966. conf. Agârbiceanu. pp. Todoran. 83 p. Gheorghe. Stelian. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. pp. 529533.”. 478486. pp. GB 56/1979. drd. pp. Simion. (instituire. în Credinţa Ortodoxă. 132 p. Todeasa. Stelian. Todoran. „Autorul Epistolei către Evrei. Simion. Huedin. Tipogr. Todor. Todoran. după Sf. MA 79/1978. 2806. Todoran. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. cap. XVII)”. 260.

3753. conf. 169177. 8499. Tofană. conf. STO 1995. rev. 2833. Realizări şi perspective”. pr. dr. conf. dr. Tofană. 8. Stelian. 5161. Stelian. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. conf. dr. pr. remarcabil eveniment biblic”. R 11/1993. 1999. „Noul Testament comentat. Tofană. 2819. „Epistola a 39a festivă a Sf. pr. „Păcatul îndoielii în credinţă. pp. pp. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. nr. Stelian. Stelian. în lumina Epistolei către Evrei”. ? 2813. dr. pp. Tofană. pp. conf. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. 2831. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. Tofană.120 2811. pr. pr. pr. dr. conf. Stelian. 1987. Tofană. Stelian. pr. pr. pp. Stelian. pp. „La plinirea vremii. în curs de apariţie. R 3/1990. conf. Tofană. pr. conf. ? 2826. pp. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. Tofană. 19. pr. Apostol Pavel (Gal. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. STO 12/2000. conf. ? 2828. conf. STO 12/1993. 47)”. pr. dr. „Înnoirea noastră în Hristos”. Stelian. R 4/2000. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. conf. Tofană. „Postul. 20. Îndrumătorul bisericesc. R 2/1990. 2816. 1733. pr. 2. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. Stelian. Tofană. conf. dr. pr. conf. conf. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. Stelian. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. 5360. Tofană. pp. dr. pr. pp. pp. 111)”. dr. 2533)”. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. Stelian. 7188. Tofană. conf. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. ? 2822. Stelian. ? 2812. Tofană. 2834. dr. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. 325. AFTOC vol. pr. dr. conf. pr. pr. ? 2830. conf. Stelian. pp. . Stelian. Arad. 2832. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. în curs de apariţie. dr. AFTOC 19982000. dr. Tofană. pr. pr. Stelian. Tofană. ? 2823. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. 2827. Stelian. 4. pr. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. conf. ? 2829. pr. pp. 5973. Rom. Stelian. 2818. conf. conf. II. R 4/1990. „Hristologie. pp. R 4/1990. şi comentariu). pr. după Epistola către Evrei”. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. Tofană. VII/1996. pp. STO 1/1992. 2814. 141159. dr. pr. STO 12/1996. Atanasie cel Mare (trad. Tofană. dr. pp. Stelian. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. pp. R 7/1994. 2815. Tofană. în viziunea Sf. dr. Stelian. 2022)”. Stelian. conf. De la robie la înfiere (Gal. 4. pp. 109125. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. dr. dr. pp. conf. ? 2820. Stelian. Tofană. dr. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. Stelian. pr. dr. pp. Stelian. R 12/1997. 14. Tofană. AFTOC 2000. STO 12/1998. STO 12/1994. Tofană. în curs de apariţie. dr. ? 2824. 1922)”. Tofană. 2821. conf. 47. ClujNapoca. conf. Stelian. R 1/1990. 2817. 110)”. 2825. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. STO 12/1999. dr. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. dr. Tofană. Tofană. pp. pp. R 1/1995. în Teologie şi ştiinţe umaniste. dr.

. 7392. drd. Tofană. 633647. pr. (licenţă) 2849. pr. Trifa. pr. Tofană. Sibiu. 72 p. pr. Tipogr. 3. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. C. Tofană. 1927.. Trifa.. 2837. Dacia Traiana. Tomescu. RT 2/1925. Iosif. drd. drd. Tolu. după Noul Testament”. dr. Ion. 1998. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Arhidiecezană. Trifa. „Superioritatea preoţiei celei noi. Trifa. 1128”. 1926. Tipogr. prof. 1907. Iosif. 32 p. Instit. 2842. Tofană. Tipogr. nepaginat. 2851. Cartea vieţii Biblia. I. D. 5059. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. Tofană. dr. ST 5/1986. Ed. Stelian. Tomescu. Tipogr. N. 1937. 365381. M. ST 56/1985. Tipogr. 2853. 1935. Sibiu. „Biblia. pp. Tomescu. Stelian. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Ed. pr. prof. „Cum am cunoscut Biblia”. Sibiu.121 2835. 2852. 95 p. cu 19 ilustraţii) 2855. RT 46/1922. Stelian. (non vidi) 2859. Tofană. Sibiu. Române Unite. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 62 p. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 24 p. Gh. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. pp. conf. 2844. pr. Cluj. Trifa. (predici) 2850. 113118. no. ST 910/1985. pr. Floroiu. 2857. Trifa. Române Unite. «după rânduiala lui Melchisedec». 31 p. Trifa. . Ionescu. pr. 1925. Tipogr. Corabia lui Noe. Iosif. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. 110”. Arhidiecezane. pr. MB 79/1997. Ionescu. Stelian. 8499. Ed. pr. 2841. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Proorocii în general. 57 p. Stelian. (cartea I. Sibiu. 1997. pr. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. pp. pp. pp. Stelian. 1925. Gh. Iosif. Sibiu. de arte grafice „Dacia Traiană”. cu chipuri şi icoane) 2854. Iosif. 1924.. 104? p. Bucureşti. STO 12/1994. (popularizare) 2856. Stelian. Tofană. 39 p. 1927. 1928. 2839. pp. 3845. 31 p. Litografia C. Ed. pr. pp. Dim. Trifa. pr. Iosif. Sibiu. conf. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. pr. 4. 2838. 459 p. pr. Arhidiecezană. 2843. Sibiu. Corabia lui Noe. „Textul sfânt în limba română. Iosif. I. 8299. „Biblia şi democraţia”. pp. AFTOC vol. Tomescu. faţă de preoţia Vechiului Legământ. Presa universitară clujeană. Oastea Domnului. 1938. 31 p. STO 4/1997. 32 p. Trifa. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. (popularizare) 2858. Bucureşti. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. pr. Introducere în studiul Noului Testament. pp. I. (editat de studenţi. Ed. I. Sibiu. 1996. după Epistola către Evrei 7. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. Text şi canon. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Epoca Noului Testament. Tofană. pp. cu 4 hărţi) 2846. Stelian. Bucureşti. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. pr. pr. Ion. 105123. no. RT 811/1921. (cartea II. 350 p. Trifa. Vasile. vol. Trifa. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. de arte grafice „Dacia Traiană”. Bucureşti. pr. Stelian. Cluj. 2845. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 2840. Instit. Iosif. 1925. 253256. prof. Iosif. Tofană. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Din pildele Mântuitorului.. 2836. Oastea Domnului. 1937. dr. conf. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Presa universitară clujeană. pr. dr.

. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Trifa.. O 34/1996. 143171. Sibiu. Tudorache. Iuliu. 2873. Tipogr. 1904. drd. dr. Spre Canaan. 914. pp. (exegeză) 2876. N. pp. O călătorie la Ierusalim. Iosif. drd.122 2860. 888912. protos. „Tradiţia în Epistolele pauline”. Ioan. 1928. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. 2874. Vâlcea. pp. pr. 80 p. pp. Sibiu. Sodoma şi Gomora. Tipogr. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. Trofin-Hagiu. MA 5/1987. pr. 2560. 79 p. pr. Usca. Bucureşti. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. Sibiu. Sibiu. I.. N. ST 510/1979. Alexandru. O 4/1972. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. precizări. Ioan. Cartea românească. pr. MB 46/1995. Arhidiecezană. 1928. Oastea Domnului. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 2875. Ed. Bucureşti. Spre Canaan.. Valaori. pp. 22 p. Valaori. 2882. 2865. Turcu. Turcu. pr. drd. Ed. drd. pr. pr. pp. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. pr. 1918. Tipogr. Oastea Domnului. Valaori. Tudor. (non vidi) 2878. publicat şi adnotat (bucăţi alese). pp. 80 p. Alexandru. 1936. Ed. Curţii regale.. pr. Sfintei Monastiri Neamţu. 557567. 15 p. Tudor. pr. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. publicat şi adnotat de . Vâlcea. publicat şi adnotat de . 2871. 22 p. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. Tipogr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Trifa. Iaşi) 2879. Vechiul Testament (bucăţi alese). 79 p. 2869. Text grec. ST 12/1973.. Văcariu. Tudorache. Ioan. Damaschin. 2866. 2884. pp. 587602. pr. 72106. Text grec. Biblie şi Teologie. 1929. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre.. Iuliu. Valaori. 318. Iosif. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. 1922. 1910. Bucureşti. drd.. 2864. drd. pp. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7.. Iuliu. Tudor. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. Cartea românească. (non vidi) 2863. Omagiu lui C. pp. pp. ST 12/1996. accente”. Trifa. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. Vâlcea. Curţii regale. 47 p. Ioan. Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 4557. RT 12/1936. Alexandru I. Alexandru. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”.. 3343. pr. 128 p. 1997. 2883. Iosif.) 2870. pp. Cărţilor bisericeşti. Text grec. Cărţilor bisericeşti. Liviu. Diecezană. 1025. Ungur. Ed. drd. în vol. Victor. 64 p. 2880. 1314)”. 1956. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. 72 p.. Tulcan. Sibiu. Ed.. Sodoma şi Gomora. Dimitrescu. Liviu. 1922. (extras din vol. 64 p. pp. Liviu. Tudor. 2872. 2877. Ioan. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 2868. Trifa. 1937. Usca. MB 1012/1994. BOR 78/1981. Tipogr. Vechiul Testament. pr. Ioan.. Bucureşti. pr. în ziua de 27 martie 1927 de . „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. (non vidi) 2861. Ed. 1936. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. 192210. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. pr. 2867. Bucureşti. Arad. 2881. Vechiul Testament (bucăţi alese). MB 5/1988. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. 2862. pr. ST 12/1980. Iosif. 3552.

Vasilescu. 2894. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. GB 1112/1974. Ed. XX. Galaction. Vasile. 50 p. I secundară. după PG¸ vol. trad. Buzău. greacă de Gheorghiu. nr.. trad. O 3/1955. dr. N. 772776. prof. Ionescu. Beiuş. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. dr. pr. Ioan I. Cezar. a IIa secundară. Gala. manual pt.123 2885. Ed. Scurte învăţături din evangheliile dumincale.. din lb. Ioan Călinescu. Ionescu. Doina. BOR 34/1979. I secundară. N. V. 4)”. din lb. magistrand Dumitru. Tipogr. Buzău. diac.. trad. Vasilescu.. Emilian. 244. pp. Ioan I. „K. N. Valentin. D. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Vârlan. Tipogr. I. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. pr. 2890. sfântul. pr. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. din lb. Radu. protosinghel. pp. Vasilescu. 1929. prof. Tipogr. „Vizita prof. 210211. Vasilache. prof. protos. traduit de l’allemand par A. ST 78/1975. 2902. MMS 6/1936. 114 p. 1909. 2904. Idei misionare şi sociale”. Ed. col. 1974. Vasile.. 2906. Dtru Băcănescu. pp. Tipogr. 2888. după Migne. Vasilescu. 245. Cezar. ST 78/1964. 2891. I. 62 p. prof. prof. Vasilache. MMS 1012/1969. greacă de Fecioru. 2) 2895. prof. Sfintei Monastiri Neamţu. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. din lb. 2898. Gh. 2887. 2893.. Bucureşti. pp. Ioan. Emilian. cl. I.. pp. 84. 477490.. 471474. drd. „Noul Testament. prof. 1939. (despre traducerile româneşti) 2896. pr. pp. Bucureşti. Apostol Pavel. 78 p. ST 1/19341936. Buzău. Vasile cel Mare. Popescu. „Cuvânt către bogaţi”. Ed. Bălănescu. Vasile cel Mare. pp.. Vasilescu.. pr. 1939. Cezar (posibil articolul e nesemnat). 2908. Vasile. din lb. Gh. MMS 5/1939.”.. pr.. 138 p. Hristos e biruitor în veci. diac. Biblia în Ortodoxie. Teodor M. pp. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt.. pr. 327 p. 14041405. pr. Liefooghe Lectio divina. 2905. 1934. Vasiliu. diac. prof. Ioan N. Sf. 261277 A)”. . 356377. 351361. Sf. MMS 9/1937. 2907. dr. „Glossolalia”. „Evanghelistar. Fraţii Dumitrescu. 237242. Vasilescu. Fundaţia „Regele Carol II”. 2889. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. PG. (popularizare) 2886.. Librăriei teologice. 350354. Sf. 2903. Ol. Buzău. 457462). Cultura românească. Vasile cel Mare. Cele şapte cuvinte de pe cruce. Radu. trad. Oscar Cullmann la Sibiu”. 18 p. Elemente. pp. pp. I. Vasilache. Ed. du Cerf. Vasilescu. greacă de Popescu. pr. nr. pr. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. N. ierom. cl. 144 p. Paris. pr. I. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). V. pr. Tipogr. Comentar la Psalmi. stavr. pp. dr. „Laudă păcii (Isaia 2. (predică) 2901. ST 56/1975. 277304. GB 1112/1975. pp. N. Vasilescu. Sibiescu. Vasilescu. dr. Haralambie. „Epistolele Sf. 192 p. trad. Vasiliu. BOR 1112/1984. Vasile. 96 p. 10821094. Cultura românească. prof. greacă de Căciulă.. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. vol. Sf. 1939. XVI + 128 p. 2897. Schubert. 2892. pp. Vasile. pr. 9098. 626628. Vasiliu. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. Vasile cel Mare. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. C 1912 (pp. Tobit (exemplificare)”.. univ. prof. 2899. ic. (dogmatică) 2900. 1935. pr. prof. 1935. ic. pr. N. Nicodim. 1944. 1929. Bucureşti. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. 599607. greacă de Petrescu. Vasile cel Mare. „Omilia XVI a Sf. 31..

Verzan. 105184. dr. Ioan. La deuxième epître de Saint Pierre. 2918. ST 34/1992. pp. ST 2/1991. pp. dr. Sabin. O 2/1991. 4060. 2920. pr. dr. BOR 79/1991. Sabin. 2913. traducere şi comentariu”. dr. dr. ST 910/1954. dr. ST 56/1990. Ap. traducere şi comentariu”. pp. 5115. dr. Verzan. 1982. pr. pr. 2914. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. 345. pp. Paris. Preoţii (presbiterii)”. 196 p. Diaconii”. 495510. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. ST 12/1992. Episcopul (II)”. 79118. pp. pr. Sabin. 2921. 2925. pr. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Pierre Reymond. Verzan. 2932. pr. 49? 2930. 2922. Verzan. Velovan. 3247. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. dr. magistrand Sabin. 2928. pr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. pp. pr. Sabin. ST 56/1991. 2927. 4283. pr. Caransebeş. . ST 12/1960. dr. Introducere. pr. pr. Bucureşti. Verzan. magistrand Sabin. 49105. 53101. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. ST 1/1991. Verzan. pp. pp. Sabin. pp. dr. Verzan. dr. pr. Sabin. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). pp. pr. pp. pr. pp. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. BOR 12/1984. 2917. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. pp. „Erich Fuchs. pp. ST 2/1989. 2924. dr. Episcopul (I)”. Verzan. „Panţâru Grigore. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. 2931. Verzan. 32 p. diac. ST 1/1989. pp. pr. 2919. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. ST 1/1990. Velea. Verzan. ST 2/1990. Verzan. pr. Sabin. dr. Sabin. pp. Pavel. prof. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. pp. ST 56/1955. Pavel. Sabin. pp. 25105. Verzan. Tipogr. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. pr. ST 46/1995. 2551. dr. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. 2923. Verzan. 2910. 28115. Introducere. „Epistola I către Timotei a Sf. 3876. 139142. Ed. 160/IV34. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. Sabin. Sabin. pr. pr. 1980. Verzan.”. 2915. ST 3/1991. Prezentare generală”. 4583. „Sfânta Scriptură. pr. O 1/1994. (ed. 2912. a Va. 2916. îndreptată şi completată) 2911. 223 p. Diecezană. 2929. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. Sabin. 2926. Verzan. 350. pp. dr. l’Epître de Saint Jude. Verzan. O 3/1991. Sabin. 350. Ms. 3078. „Societatea biblică din România. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. Verzan. 150152. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. Marin. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. Verzan. 332. Sabin. dr. 1911. ST 4/1991. 337352. pp. Sabin. „Credinţa şi faptele bune.124 2909. pr. Muzicală. Sabin. Verzan. pp. MO 5/1988.”. temei. ST 12/1996. Verzan. pp. Verzan. dr. Ap.

Introducere. traducere şi comentariu”. Dumitru. Viezuianu. dr. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. Edition du Cerf. Paris. GB 3/1987. Ap. Readings in St. O 1/1991. (înfiinţare. 277-294. Sabin. 1939”. pp. Sabin. 256 p. pp. pp. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. traducere şi comentariu”. 8182. pp. Pavel. Verzan. Odelain. „Epistola I către Timotei a Sf. William Temple. Introducere. Veştemean. 433435. 422-457. pp. Stuttgart. BOR 46/1992. Verzan. Sabin. RT 1011/1939. BOR 12/1987. 143147. pr. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. London. 2936. 116128. 2945. pp. ST 2/1988. Der Text des Neuen Testaments. Verzan. pr. Dumitru. Séguineau. Sandevoir. ST 5/1988. Sabin. ST 3/1988. D. pr. Sabin. pr. 2951. P. ST 12/1977. (2228 febr. Sabin. 30108. Barbara Aland. MO 56/1955. „Kurt Aland. 528 p. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. Sabin. . pp. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. 10112. „Epistola I către Timotei a Sf. 1982”. Concordanţa Bibliei. ST 6/1988. 2944. „The life of Christ. „Un nou tip de concordanţă biblică M. D. GB 56/1985. Verzan. ST 4/1986.. 470471. 1985. 1938”. 1485. traducere şi comentariu”. Bucureşti) 2949. 2955. drd. pr. Pavel. „Predica de pe munte. BOR 34/1986. Sabin. GB 3/1988. Sabin. Sabin. Stuttgart. Ioan Mircea. statut) 2940. 7897. Band 1. Pavel. 10101. pr. Verzan.125 2933. „Pr. 598604. 676 p. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. de artişti chinezi).”. 1984. Sabin. Ap. Veştemean. 12521263. Verzan. 7124. Verzan. «Biblische basis Bücher». pr. 2947. Introducere. 343. pp. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. Verzan. R. 2943. 2942. Ap. Introducere. 2935. Verzan.”. pp. Verzan. pr. GB 12/1958. pr. MO 9-10/1954. Verlag katolisches Bibelwerk. ST 4/1988. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Sabin. pr. 2946. by chinese artists. 2939. (Citiri în Evanghelia Sf. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. Viezuianu. 2948. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. + 7 hărţi şi planuri”. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. Sabin. 4043. 1983. pr. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Verzan. EIBMBOR. „PaulGerhard Müller. Ap. text francez. pp. John’s Gospel. Verzan. Bucureşti. Pavel. Dicţionar al Noului Testament. dr. London. pp. GB 11/1958. Verzan. pp. planul. 2953. a IVa. ed. Sabin. izvoarele)”. 87. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. ST 78/1984. pr. (doctorat) 2938. Verzan. 10491057. 9115. 7580. pp. „Predica apostolică (temă. Introducere. MO 7-8/1960. pr. Verzan.. pp. 2941. traducere şi comentariu”. pr. pp. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. Bardy. Ap. GB 1112/1975. pr. pp. Ioan). RT 78/1939. pr. 510-525. Sabin. 2934. pp. traducere şi comentariu”. Verzan. „Dr. pp. Verzan. Pavel. Noul Testament. 91102. rev. pp. Sabin. 3676. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. 2954. Sabin. Sabin. pp. 2952. Verzan. drd. 2937. Deutsche Bibelgesellschaft. O. Verzan. p. în col. pp. (Viaţa lui Hristos. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. pp.

Dumitru. 158177. pr. Sofron. 22) 2972. Nechit M. pp. pr. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. Studiu criticexegetic. Sofron. BOR 910/1941. Vizitiu. „Grigorie Marcu T. Vlad. prof. drd. Ed.”. pp. mariologie ortodoxă) 2965. TV 1112/1992. Sofron.126 2956. Dumitru. Sofron. pr. 2980. Vizitiu. 1937. Sofron. diac. Arhidiecezană. Mihai. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. 92 p.. O 1/1954. 3749. 2957. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. pp. „Iisus Hristos viaţa lumii”.. Sfintei Mitropolii a Olteniei. dr.. pp. dr. 4252. pr. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. pp. . Vlad. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. Cărţilor bisericeşti. Şcoala mitologică. Vlad. Sofron. dr. drd. (cele 3 sola. pp. (cu bibliografie) 2979.. prof. Antropologia paulină. Mihai. 4263. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. MMS 13/1985. 91118. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. pr. prof. Prologul Evangheliei a patra. 181192. 2969. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. ST 58/1977. 2974. 335 p. pp. 2967. Tipogr. Arhidiecezană. ST 56/1955. Sibiu. dr. Vlad. pr. pr. lect. Studii biblice. Vizitiu. drd. 2962. 1941. 83 p. Craiova. Vlad. pp. naşterea. „Renaşterea” 10/1943) 2963. Tipogr. 206 p. 2539. O 1/1969. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. 2970. 2964. 2960. pp. pr. ST 910/1977. diac. Vlad. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. prof. ST 12/1980. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. prof. Universala. pr. pr. Tipogr. Vlad. 97 p. pp. (popularizare) 2973. prof. Mihai Gh. pp. 2976. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. 506515. (extras din rev. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. Petre. 134 p. ST 34/1954. ST 36/1950. Vizitiu. S. nr. prof.. Sofron. Vizitiu. Sofron. înainte de sosirea israeliţilor”. 92 p. Sofron. Mihai Gh. pp. 1941. dr. pp. 1929. 660671. drd. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. Viezuianu. 145154. pp. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. drd. Vintilescu. pr. 2978. Vîlcea. Vinereanu. Vizitiu. MMS 57/1994. Vlad. Vlad. pp. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. 2975. RT 1/1995. drd. păstor de suflete”. 285304. pr. 286297. pr. ST 78/1951. Tipogr. „Preistoria biblică. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. Bucureşti. pp. Vlad. 6988. 588590. lect. ST 34/1978. 113122. Mihai. Sibiu. Viezuianu. Studiu istoriccritic. Mihai. (seria Popasuri duhovniceşti. dr. 2958. pp. 2961. 1940. 23 p. Cluj. prof. prof. Tălmăciri biblice pentru tineret. 2968. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. prof. prof. BOR 910/1941. prof. 2971. Sibiu. 1943. drd. pp. 5670. pr. drd. 158173. pr. pr. Liviu. pr.. 1943. Viezuianu. pr. dr. 2959. 587588. (profeţii. O 1/1983. pr. pp. pr. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 2966. RT 2/1995. 437448. Liviu. Sofron. predestinaţia) 2977. dr. 1941..”. Tipogr. „Sfântul Apostol Pavel. prof. Dumitru. Vlad. Arhidiecezană. pr. Vlad. O 2/1983. pr. „Grigorie Marcu T. Sibiu. Sibiu.. Vîlcea. Sofron. drd.

Wechsler. Bucureşti. pp. Emilian. Ion. ST 46/1994. Proverbele lui Solomon. Achimescu. Bucureşti. Iosif Trifa. Sibiu. pp. „Hristos în teologia contemporană”. pp. „Despre bucuria creştină”. Vornicescu Severineanul. Carte II. 2988.) 2998. 22 p. pp. pp. Cernăuţ. prof. 800 p. Voicu. Zăgreanu. mitropolitul Olteniei Nestor. de Florea. MA 34/1957. prof. 3002. pp. Diecezană.. Voicescu. 1912. Braşov. Bucureşti. Instit. Apocalipsul. trad. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. Ware. Tipogr. grafic A. greacă de Buga. Voulgaris. arhid. W. 8390. episcop al Diokleei. din lb. Ed. Vulpescu Craioveanu. 73 p. franceză de Florea. dr. „Studii de teologie biblică”. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. Voiutschi. 2997. Wespal. XIV + 514 p. 2985. 2986. Alonzo J. 44 p. 1972. Emilian. Christos. 1231. Vonica. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. „Ic. Sofron. 2992. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Sfântul GheorgheVechi. prof. trad. „Noul Testament cu Psalmii. prof. S. Constantin. Zăgrean. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). din lb. 2730 mai 1975) 2993. prot. prof. Wearner. 2987. stavr. „Pr. dr. Christos Sp. prof. Cernăuţ. engleză de Carol. Iordan. în Almanach jubiliar 18841909. EIBMBOR. G. dr. Elena. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. D. 1909. dr. O 4/1981. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. 2984. 83 p. Eclisiastul şi Apocalipsul. Nestor. Sibiu.. arhid. Fichmann. dr. «Oastea Domnului». Timişoara. pp. (posibil nu ort. Betleem. Ed. Voulgaris. BOR 78/1974. Ed. Deheleanu. Episcopiei Aradului. MB 5/1986. Societatea tipografică bucovineană. 818819. ?. Nestor. Alex. Tâlcuirea Evangheliilor. 1947. introd. Jean. 1905. 409421. ca dar harismatic. Galaţi. Nicolae. pp. 573593. pp. Şt. Societatea tipografică bucovineană. RT 34/1996. (referat la Conferinţa creştină pt. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. (trad. ? p. rezumat în română) 2995. 2999. Concordanţă biblică antisectară. 10301039.. prof. Tipogr. Edit. BOR 56/1974. 1901.”. Voiutschi. Vornicescu Severineanul. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». Nazareth. Graiul literar.. prof. dr. . prof. Voiteşti. MA 46/1981. Vuilleumier. Miracole şi proverbe culese din Biblie. dr. 2983. pp. VIII + 161 p.. dr. Sibiu. Kallistos. Viitorul. 3001. Bucureşti. Vlad. Ioan. 216 p. Vlăduceanu. pace. 2994. pp. D. şi Demetrescu. 1925. 1937?. (Seria teologică. RT 56 (pp. Cernica. „Hellenism at the dawn of the christian era”. 278298. 901911. trad. D. 425433. pp.. (p. Impresii de călătorie. arhid. Voiutschi. Anişoara. din lb. 2991. MA 78/1985. RT 78/1934. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. arhiereu Sofronie. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. 3003. dr. Cartea I. 20 p. Constantin. 2990. Institutului biblic. 2000. 263 p. Cernăuţi. BOR 78/1975. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. dr.127 2981. Locurile Sfinte. Ed. şi Proksch. + 3 hărţi”. 2996. dr. Libr. 1909. P. 304306. de D. 144 p. 1934”.) 3000. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. 123134) şi 7 (170177) / 1926. Vornicescu. Ierusalim. Victor. 1021. 23) 2982. 279280. pr. 1943. Vlad. 433. nr. D. trad.. şi stud. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. trad. Ioan. Emilian. pr.

310311. MB 910/1962. Zamfir.. arhid. drd. MA 1012/1980. 3012. Modest. Ed. şi Saru. 882899. pp. pp. II). Muntean. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”.. Ioan. Zigabenos. pp. 6)”. Cozia. Corneliu. greacă de Grigore. 3009. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. Ciprian”. I. din lb. pp. 288305. drd. Zugrav. ierom. 3006. 3020. 873877. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. Sava T. Zăgreanu. Zăvoianu. 3021. 301 p. 492502. St. 3011. 3017. 556571. drd. trad. pp. acad. magistrand Anatolie. 3015. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. ierom. 3019. Cluj. 3008. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Curţii regale. Zăvoianu. ierom. trad. C 112/1937. 599605. 1933. pp. 62 p. Oradea. 496509.128 3004. ierom. 1901. greacă de Grigore. prof. Zamfir. Zamfir. 1931. şi Saru. MA 13/1963. Eutimie (sau invers?). Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. O 4/1982. Modest. 6871. magistrand Anatolie. prof. pp. MA 46/1965. Vechiul Testament şi creştinismul. GB 34/1976. L. pp. GB 34/1961. pr. drd. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 61 p. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. ierom. Zamfir. prof. prof. prof. Zarea. 3005. „Actualitatea Epistolei Sf. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. Ed. pp. Modest. C. drd. Zaharia. (licenţă) 3022. Vâlcea. I. 364376. GB 12/1980. 3010. 240249. pp. Zigabenos. Zamfir.”. MA 1012/1979. dr. 94103. dr. arhid. Zarea. Mircea Modest. Vâlcea. drd. Ioan. prof. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. pp. 1955. drd. drd. C. prof. 3018. Modest. 255265. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. Iacob”. Ed. Episcopiei ortodoxe române.. Ioan”. I). 424 p. 3016. pr. ST 910/1965. 1937. pr. 3007. „Dr. pp. teol. Zamfir. 161187. . XVIII + 388 + 2 p. drd. Bucureşti. pr. Cozia. Zota. Zăgreanu. Corneliu. Tipogr. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. „Figurile biblice de stil şi predica”. Rm. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică.. Sava T. din lb. O 1/1983. Zamfir. O 2/1982. G. ierom. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. GB 910/1981. pp. pp. episcop Valerian. ierom.. Rm. A. Modest. 3013. 808816. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. MA 79/1980. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. Zarea. pp. 3014. Modest. Eutimie (sau invers?).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->