1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

(ed. EIBMBOR. Societatea pentru răspândirea Bibliei. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. Bucureşti. 1926. Sfetea. patriarhul României) (non vidi) ***. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1907 (în foaia de titlu 1906). ed. 508 p.4 60. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Tipogr. 1927. ed. Sfânta Evanghelie dela Ioan. (cu binecuvântarea PF Iustin. Bucureşti. 395 p. a IIa) ***. Cărţilor bisericeşti. EIBMO. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Patriarhul BOR. 62. Tipogr. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a IIIa) ***. Cărţilor bisericeşti. 61. de Nicodem) (non vidi) ***. Koloszvár. Chişinău. Patriarhul BOR. a IIa) ***. ed. ed. (cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea. (trad. (după ed. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Bucureşti. 1907. ed. I-a) ***.. (cu binecuvântarea PF Iustin. (non vidi) ***. 1910. EIBMO. 67. ed. EIBMO. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1994. 75. a VIIIa) ***. Tipogr. 367 p. Eparhială „Cartea românească”. 66. Sfânta Evanghelie dela Marcu. 461 p. Tipogr. (sub îndrumarea PF Teoctist. Bucureşti. Bucureşti. a IIIa) ***. Sfânta Evanghelie. Psaltirea. Patriarhul BOR. 542 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. 76. ed. a IIIa. şi cu aprobarea Sfântului Sinod.a. Episcopiei ortodoxe române. Ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a VIa) ***. 1981. XVI + 285 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 232 p. EIBMBOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. ***. bisericească. Sfânta Evanghelie de la Luca. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1984. Cărţilor bisericeşti. (ed. Societăţii de cărţi religioase. 367 p. Arhidiecezană. Psaltirea.. 331 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu binecuvântarea PF Justinian. ed. 317 p. 1904. 1915. 313 p. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . RâmnicuVâlcii. a VIIa) ***. 1943. ***. Sibiiu. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 70. 1990. de IPS Nicodim. ed. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. Bucureşti. Tipogr. 405 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. ed. 72. Bucureşti. 63. (cu binecuvântarea PF Justinian.a. Psaltirea. f. Bucureşti. 1975. 74. (trad. Patriarhul BOR. 1968. stareţul Mănăstirii Neamţu. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 1971. Tipogr. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 78. 1939. Psaltirea proorocului şi împăratului David. EIBMBOR. tipar 1990) ***. Ed. 69. EIBMO. Patriarhul BOR. a Va din 1913. Cernica. ***. 1971 (1990). Institutul de arte grafice C. 367 p. 73. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. 65 p. Bucureşti. Bucureşti. 367 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. Bucureşti. 351 p. Cărţilor bisericeşti. 68. Sfetea. episcop. ed. a VIIa) ***. (cu binecuvântarea PF Justinian. 32 p. EIBMBOR. Bucureşti. 1913. 313 p. 1943. (cu binecuvântarea PF Justinian. f. 462 p. 80. a VIIIa) (non vidi) ***. 65. 313 p. 71. de Nicodem. comanda pt. Patriarhul BOR. a IIIa) ***. ed. 64. a IVa) ***. Tipogr. (trad. Institutul de arte grafice C. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Tipogr. Bucureşti. a IVa) ***. 67 p. 79. 77. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David.

189225.”. (colecţia Plural. Abrudan. ST 78/1962. 16. Tipogr. 1976. Tipogr. vol.. ST 12/1975. Sfînta Evanghelie . broş. II. MA 910/1963. Polirom.a. Ioan. ***. confruntat cu cel ebraic. pp. trad. ***. 98. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. 85 p. cu aprobarea Sfântului Sinod. pp. 1929. pp. 1912. 85. (non vidi) ***. Luca. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 1912. MA 1012/1979.. lect.5 81. 92. 1941. D(umitru). pp. Cristian. 207213. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). germană de Tarnavschi. (non vidi) ***. nr.. magistrand Dumitru. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. din lb. pp. 188192. Avraam în lumina Evangheliei. Eclesiastul în versuri. Cărţilor bisericeşti. ?. Abrudan. Tipogr. episcop. 294 p. 102. 89. pp. 105 p. magistrand Dumitru. Bucureşti. O 1/1975. Abrudan. C 112/1933. Alexandrescu. Miron. 1933. Arhidiecezană. ST 910/1962. Iaşi. Sfînta Evanghelie de la Matei. Florica. Iosif şi Aseneth. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. 95. 205. Ed. Abrudan. Trei apocrife ale Vechiului Testament. Bucureşti.. 48 p. Testamentul lui Iov. 82. 290 p. 97. note şi prezentări de Bădiliţă. Arhidiecezană. (trad. ST 34/1963. D(umitru). magistrand Dumitru. C 1913 (pp. Facerea. 94.”. 103. seria «Popasuri duhovniceşti». Societatea biblică. Vasile Gheorghiu. 83. 1960. pp. Cărţilor bisericeşti. 2. 1937. Sf. XXX + 1525 p. RT 8/1922. 90. de Nicodem. VIII + 354 p. 141155. pp. pp. Bucureşti. „Constantin Daniel. 205 p. 91. pp. Les institutions de l’Ancien Testament. 549550).p. vol. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. 1936. Arad. 105. Civilizaţia feniciană. 64 p. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. 285 p. greacă. Institutul Biblic) ***. Vechiul Testament 1. Abrudan. 941943. Eparhială „Cartea românească”.. D(umitru). „Isus Hristos”. (trad. magistrand Dumitru. 13. Testamentul lui Avraam. 99.. Dumitru. I. ?. Bucureşti. Cernăuţi. I. Chişinău. „Împărăţia cerurilor”. ST 78/1963. Abrudan. trad.”. Bucureşti. după textul Septuagintei. Paris. 86. Abrudan. p. 391395. Ed. Societatea biblică britanică. pp... „Dr. Abrudan. pp. Tipogr. . vol. din lb. 2000. Bucureşti. Abrudan. engleză de Scriban. dr. ?(Redacţia RT). din Biblische Zeitfragen. trad. 4 28. preţul 200 lei”. 96. 489502. (non vidi) ***. Sfînta Evanghelie . „R. pr. Abrudan. lect. 93. 768772. Tipogr. 94 p. prof. Sibiu. 100. 84. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. 233242.a. Florica. autorului. 101. „O desgropare nouă în Palestina”.”. III (Mat. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. 541549. din lb. 104. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. f. 87. Ed. Dumitru. ?. MA 46/1978. trad. la îndemnul IPS Dr. 408409. f. 3540. Sfânta Scriptură. pp. 88. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. Evanghelie după Mateiu cu comentar. Miron Cristea. Patriarhul României) ***. „Constantin Daniel. RT 5/1937. Vasile. MA 46/1978. Orientalia mirabilia. 1979. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Societatea biblică britanică.Religie) ***. 20). o. 415426. Abrudan. engleză de Scriban. de Vaux. Bucureşti. 1937. 60 p. RT 9/1922. C 58/1923. „Pr. pr. Ştiinţifică şi enciclopedică. sub egida Patriarhia Română. 541 p. din lb. 198201. pp. pr. ?. „Probleme actuale biblice. D. pr.

Abrudan. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. MA 13/1979. 717. 115. în vol. dr. 35. „Palia de la Orăştie (15821992)”. pr. 264270. 117. ecumenism. Abrudan. Dumitru. Dumitru. pp. „Părintele Prof. Abrudan. 109. prof. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Dumitru. RT 3/1994. Dumitru. pr. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. Dumitru. 119. Abrudan. pr. pp. Abrudan. 7174. pp. „Cântarea cântărilor iubire. (pp. Abrudan. 120. pr. RT 1/1992. (doctorat) 108. pr. Abrudan. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. pp. 3952. O 3/1975. 130143. frumuseţe. 122. 4451. ST 34/1978. 118. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 142143. prof. prof. viaţă bisericească. dr. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. 186194. Dumitru. Dumitru. Dumitru. 1998. MA 910/1983. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. Dumitru. Dumitru. Biblie şi Teologie. (extras din MB 12/1984. Abrudan. Eparhială. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. Abrudan. prof. 14 p. Biblie şi Teologie. dr. 130143. pp. pp. dr. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. dr. Abrudan. dr. 1984. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. prof. 1988. Sibiu. Eparhială. Înalt Prea Sfinţitului dr. dr. dr. Dumitru. vol. dr. la împlinirea vârstei de 70 de ani. prof. poezie”. judecata şi viaţa particulară”. puritate. Oradea. 1996. Dumitru. RT 34/1996. pr. prof. 59193. rezumat în engleză) 113. Abrudan. 820) . 1997. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. prof. 110. lect. dr. 181188. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. D(umitru). dr. pr. 114. Tipogr. pp. Abrudan. Antonie Plămădeală. prof. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. prof. pp. prof. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. Ed. Abrudan. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. 820. Dumitru. studiu în vol. Sibiu. 107. puritate. frumuseţe. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. 1997. pp. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. prof. dr. Nicolae Neaga la 95 de ani”. pr. Abrudan. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 116. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. 310. 1014. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. Abrudan. prof. 562567. prof. Dumitru. Tipogr. ST 78/1985. MA 3/1987. Abrudan. Dumitru. în vol. Sibiu. slujire. pp. Teologie. Dumitru. pr. pp. Abrudan. dr. „Cântarea Cântărilor iubire. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. pp. 453471. pr. Abrudan. Sibiu. lect. RT 3/1994. poezie”. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. lect. pr. Dr. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. pr. pr. Sibiu. dr. prof. Imprimeria de Vest. 509514. pp. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Dumitru. nemurirea sufletului. Dumitru. 111. pr. Abrudan. pp. pr. dr. pp. 125. Abrudan. (extras din RT 34/1996) 112. Ed. MA 34/1983. pp. dr. în vol. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. 1992. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. articol în Teologie. pp. pr. în vol. Mitropolitul Ardealului. istorie. pp. RT 2/1992. 2429. MA 34/1985. pp. Dumitru. prof. pp. 123. prof.6 106. editat sub egida „Universitatea din Oradea. pr. 139149.

Abrudan. de Ion V. 133. Cezareea. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. GB 78/1962. Andreicuţ. dr. Sfântul. 133 p. „Biblia lui Şerban. Dumitru. Abrudan. Anastasiu. A. Alexandru. Arhidiecezană. 1937. BOR 12/1982. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. dr. 1905. EIBMBOR. pp. pp. MA 5/1986. 8 planşe. Andreescu. 130. D. pp. Credinţa ortodoxă. 45 p. prof. Sibiu. 1902. a IIa. + XXXII planşe. 141155. trad. dr.7 126. greacă de Coman. pp. Apocalipsa lui Ioan. 428 p. Bucureşti. trad. Bizantină. Abrudan. pr. pp. MB 79/1967. RT 56/1935. Ioan. 689700. Ambrozie al Milanului. Ioan. Bartolomeu Valeriu. drd. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. monument de limbă teologică şi literară românească”. diac. Abrudan. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. Arimateea”. pp. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. prot. pr. seminar. 43 p. pr. (date geografice şi istorice) 142. GB 6/1988. . Savas. „Psalmul 50”. 129. 131. EIBMBOR. Ed. Ailincăi. Abrudan. MA 6/1989. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. Bucureşti. 1940. pr. Ioan. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. trad. 1997. drd. 134. nr. Ed. conf.. tipărit cu binecuvântarea. din lb. Bucureşti. Ioan. „Casa de lângă mare Jope. Paris. 149.. Arhidiecezană. pp. 352 p. „Biblia lui Şerban tricentenară”. Achimescu. 1994. prof. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. „Religia evreilor: Iudaismul”. 137. Ilie Gh. prof. Ed. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. MB 12/1984. 53/1966. Dumitru. D. 127. pp. arh. 144. (trad. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. dr. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. pp. Alexandru. Ed. 17) 141. prof. pr. Dumitru. Cernăuţi. pr.”. pp. O 3/1974. pr. Dumitru. 368372. 1527. Alexa. 236249. Corniţescu. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. PF Părinte Iustin. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 128. pp. „Fiul Omului”. prof. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. 136. Clemenţa. MA 5/1986. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. Tipogr. MMS 12/1982. Nicolae Neaga. Dumitru. ed. 102117. 1938. Agouridis.. Savvas. BOR 910/1988. pp. Alexandrescu. pr. Abrudan. Sibiu. econom Ioan. 452 p. (l. Bucureşti. pr. 550560. pp. Aleuţă. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. 135136. pr. 2632. 712. 132. pr. din ebraică. 91 p. Alexe. pp. D. ST 56/1989. Agurides. 1985. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. pp. Nicolae. pr. Vasile. 146. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. ST 2/1990. prof. pp. (licenţă) 148. după învăţătura Noului Testament”. 135.. Tipogr. (licenţă) 147. 22)”. 13) 140. prof. B. 3034. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. 60 p. 720. Anania. prof. doctorat) 139. pr. Studiu archeologicistoric. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ştefan. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. Bucureşti. 145. Andreicuţ. Ştiiţifică şi enciclopedică. pp. dr. Ioan. Constantin. Emilian. de pr. pr. prof. Curţii regale. MB 56/1990. 5362. pr. Abrudan. MB 79/1975. 1128. 8498. 5880. 1977. Alexandrescu. 16 p. nr. (colecţia Popasuri duhovniceşti. Cântarea cântărilor. Dumitru. 467472. pr. prof. Dumitru. 7486. Tipogr. pp. (colecţia Popasuri duhovniceşti. drd. (popularizare) 138. prof.

editat sub egida „Universitatea din Oradea. Sibiu. 1934. 523541. 1998. Athanase. pr.”. MB 1012/1995. a IIa) 168. vol. I. „Maria Rădulescu. ST 78/1966. 166. 164. 1959. 1999. 774. Leon. ST 78/1965. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. articol în Teologie. 184 p. C. Şt. Arion. dr. dr. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. 170.. 104128. vol. pr. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. engleză de Rus. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. 1933. 146 p. conf.. 470488. BOR ?/1934. 15 p.. dr. Arion. Toma Gherasimescu. conf. 402418. Tipogr. 15 p. divinitatea şi umanitatea. 239. pr. Nicolae Macsim. (1939. Arion. (ed. dr. Fondului bisericesc român din Bucovina. Baba. 152. drd. pp. Samuil şi Coca. B(elea). Tipogr. 1997. viaţă bisericească. 173. ST 56/1990. 530 p. 156. Ed. pr. mitropolit primat. Cernăuţi. Anghelescu. Introducere. 4561. IV în lumina Sfintei Scripturi. trad. Athanase (?). Regală.. a IIa) 167.. de dr.. Orthodoxos Kypseli. Arion. prof. 1941). „Inspiraţia şi autenticitatea. „Profetul Daniel despre Hristos. Ed. II. lect. 160. „Concepţia paulină despre Biserică. dr.. 99 p. pp. pp. pp. Problematica socială a sec. Tipogr. Ed. reliefate în Sf. Leon Gh. Leon Gh. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. MO 12/1999. 1906. şi legătoria Dumitru Bălănescu. C ?. 171. 1909. (doctorat) 163. 172. RT 56/1933. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. Thessalonic. 158. Bucureşti. N. pp. Paraschiv. dr. Bucureşti. Iisus Hristos. Tipogr. B(ucevschi). Arion. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. 11”. ST 910/1965. Arseniev. 1975. 159. 56 p.. Scriptură”. Limes. B(elea). N. 154. Angelescu. pp. biblică) . 9499. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. Arion. Leon. Sibiu. Cluj. pr. istorie. „Ce este Biblia?. Gheorghe. Academiei”.. 161. N.. Psaltirea pe scurt. 53 VIII. Arhidiecezană. 300 p. prof. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. pr. Bucureşti. pr. Buzău. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. p. Ed. Ed. conf. 1940. 169... 228 p. Ed. pp. Leon. Thessalonic. Bucureşti. Arion. Radu. (ed. (78 ilustraţii) 151. O. p.. ST 3/1987. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. „Câteva probleme de istoria religiilor. Oradea. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. pp.. RT 56/1933. 877879. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. 1933. 30 p. MO 16/1998. Gheorghe Secaş. 162. Comentarii la Matei. vol. Comentarii la Matei. ştiinţific şi biblic. Iaşi. pp. pentru şcoalele primare. Anghelache. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Arion. 157. 2428. pp. Calistrat. 5067. „Preot dr. 155. Psaltirea pe scurt. 339341. Remus. 165. Limes. ST 12/1967. 260 p. Priviri asupra profetului Ioil. pp. 1933. pr. Arion. 1999. Leon. Cluj. 250 p. Orthodoxos Kypseli. Arion. Leon. Gheorghe. 31 p. lei 66”. Nicolae Neaga. 1997.. „Noul Testament bulgar de la 1828”. 306323. (introd. B. pr. magistrand Leon Gh. drd. 4247. de pr. 1922. MO 1012/1977. Teodor L. „pr.”.”. clasele superioare. dr. «Oastea Domnului».. traducere şi comentariu. dr. p. pp. GB 34/1960. B. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. (licenţă) 153.8 150. Anghelescu. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. pr. mitropolit primat. 242. pp. Andrievici. Leon Gh. magistrand Leon Gh. pr.. din lb.

Bălan. «Bible de tous les temps». Comentariu. Nicolae. Andrei. RT 11/1908. Gh. MO 12/1975. Tablou biografic după Konrad Kirch. „O istorisire veche despre potop”. 7. Bălana. Oradea. RT 912/1915. 2535. 4357. 9. pînă la anul 3600 după Creaţie. Gh. «Studies in The Bible and Early christianity». Teodor. Bălan. „Profeţi vechi. 189. 3544. Ed. 175. Nicolae. RT 2 (pp. The Edwin Mellen Press. Gh. (extras din RT) 193. Beauchesne. (două comentarii: 1. diac. 1912. 422 p. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. pr. Traducere din limba ebraică. MO 3-4/1975. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan.. de Zoe Dumitrescu Buşulenga.. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. Sibiu. Oradea. RT 12/1914. 600609. Badea. note şi comentarii de I. diac. 192. pr. dr. Un congres biblic românesc. 510”. Nicolae. Sibiu. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pp. pr. cap. 30 p. Comentariu”. „«Cântarea Cântărilor». creştină şi musulmană”. 268 p. pr. Bălana. I. Pelerinul român. 187. Tipogr. În chestia „Micii Biblii”.) 179. 182. vol. V. prof. Comentariu. Sf. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 421426. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. 188. pp. Ioan. Tipogr. MO 78/1974. „John Anthony McGuckin. pp. I. Bălan. Nicolae. 4150). „În chestia Micii Biblii”. Teodor. N. 1986. Sibiu. pp. Teodor. 195. pr. pr. 1914. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. 186. 181. RT 56/1914. Baconsky. B. pr. Pelerinul român. pr. Studiu introductiv. 197. 333 p. ST 6/1987. „Le monde ancien grec et la Bible. Baba. 185. pp. 176. Baba. Arhidiecezană. Bălan. sous la direction de Claude Mondésert. Baba. Sf. 184. Gh. Tâlcuire la Apocalips. Băbuţ. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. 292 p. Bălan. 570578. Ambrozie al Milanului. prof. Gh. RT 2022/1913. pp.. 178. prof. prof. pr. Bălana. 138143. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. Bakonsky. 194. Alexandru”. 1992. MO 56/1974. 3 (7383). „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. col. pp. 57 p. 196. 3641. 172. pp. Pavel. (colecţia Ortodoxia românească.9 174. din latină). Studiu extras din Revista Teologică. drd. Apostolul lui Iisus Hristos. 1931. Un congres biblic românesc. MB 5/1988. 111”. MO 12/1974. 45 (138145) / 1912.”. Bălana. 183. MMS 12/1978. „Un congres biblic românesc”. 409415. Ed. II. 180. Gheorghe. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 32 p. învăţătura şi viaţa lor. MB 79/1994. Nicolae (sau Redacţia RT?). Gh. Teodor. MB 78/1990.. 121128. prof. pp. anul I de la Creaţie. col. dr. Ed. pp. pp. MB 46/1993. 32 p. 202212. Teodor. 3647. dr. dr. dr. Paris. Gheorghe. cap. 1912. Băbuţ. pp.. Nicolae. Studiu istoric şi comentar”.”. pr. Bălan. p. pr. Tipogr. . Nicolae. pp. arhiep. Bălan. pp. O 1/1988. 191. 190. Arhidiecezană. Sibiu. Cezareei Capadociei.. 1984. 5970. Bălan. Bălana. 1991. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. dr. 9799. cap. Gh. transcrisă din chirilică de diac. Baba. pr. dr. 4445. Bălan. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”.. pp. 177. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. Bălan. drd. Arhidiecezană. mitropolit Nicolae. Nicolae. 137146. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. „Esenienii date în legătură cu istoria. pp.

Diecezană. 162167. 207. pr. prot. Bizerea. MB 1/1987. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. dr. Aurelia. Tipogr. 211. GB 3/1957. „Toma”. pp... MB 1/1988. 3959. I de seminar. ST 78/1957. N. a IIa) . ST 12/1970. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. 272290. 330334. pp. pp. Banu. (ed. (prez. Barbu. Nicolae. 1625.. Petru. prof. Marcu. Epistola I”. O 2/1991. Istorioare biblice II. EIBMBOR. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). 216. MB 12/1985. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. Epistola I”. 200. (ed.. Barbu. legătoria Matei Basarab. trad. franceză de Popa. Balca. prof. Bucureşti. dr. Bucureşti. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). Marcu. pr. Diecezană. prof. Marcu. Bănescu. 67 p. pr. tânărul bogat. MO 910/1973. GB 89/1956. dr. N. pr. P.. etc) 208. Balca. pp.. pp.10 198. 110128. 1321. Ştiinţifică. diac. diac. dr. Istorioare biblice II. Tipogr. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. Bucovina. Bănescu. 973953. pp. redactată şi comentată de pr. dr. a XXa) 222. pp. 214. Aurelia. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. prot. MB 2/1987. 472 p. 210. 201. 1908. Bănescu.”. prot. pp. pp. 1994. 212. Carte de religiune pentru şcolile primare. Caransebeş. I normală de băieţi şi fete şi cl. pp. dr. MB 1012/1994. (fiul risipitor. 181184. 116 p. 615. Gh. 208 p. 31 p. P. dr. Bănescu. diac. Nicolae. pr. Patima Mântuitorului văzută de un medic. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. „Noul Testament. P. 368385. 679691. GB 34/1970.? Bartolomeu Anania. Marcu. 1924. Bănescu. prot... prof. 66 p. Balcă. Ed. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. Diecezană ortodoxă română. (ed. (popularizare) 219. pp. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). pp. pr. Karánsebes. magistrand Ghe. pp. 209. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. dr. iconom D. prof. MB 1112/1984. bibliei lui G. 204. pp. Bănescu. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. 202.. 1827. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. 1930. Barbu. BOR 34/1969. Carte de religiune pentru şcolile primare. BălanMihailovici. MO 1112/1973. prot. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. N. pp. ST 13/1995. N. Eutihie. Istorioare biblice II. prot. Mainz 14521455) 205. magistrand Ghe. ST 56/1957. Bălana.. prof. Diecezană grecocatolică română. 64 p. Marcu. pp. 199. Petru. MB 2/1989. 215. 1927. Balca. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. Profeţii biblici vorbind filosofiei. Balca. Petru. dr. 1922. 412421. „Exegeza lingvistică. dr. Marcu. 479495. Ed.. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Tipogr. Nicolae. 1523. dr. versiune revizuită. Tipogr. Tipogr. Barbu. Ion. diac. Bălana. pr. 1522. Arad. Bănescu. 206. dr. Marcu. a VIIIa) 220. Bănescu. Bălana. „Tineri din Evanghelie”. pp. (ed. pr. Bălana. Nicolae. 757761. 217. BălanMihailovici. pp. Gh. 213. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. prof. 3558)”. 1943. diac. 1993. Arad. Barber. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. Bucureşti. din lb. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”.

Callistrat. BOR 9/1905. 7081. 86102. 231. Sebastian. 1528. 241. PS arhiereu Callistrat. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. „Cântarea Cântărilor”. PS arh. pp. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. BOR 5/XXXII. pp. PS arhiereu Callistrat. BOR 3/XXXII. 726740. 652662. „Agricultura la ebrei”. Bârlădeanu. pp. BOR 6 (pp. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. BarbuBucur. BOR 8/XXXII. 250. Bârlădeanu. 252. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. PS arh. 10091021. Bârlădeanu. PS arh. BOR 11/1906. BOR 7/XXXI. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. 6679. 249. 10431046. 226. pp. pp. Bârlădeanu. PS arh. 238. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. 13211332. PS arhiereu Callistrat. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. „Profeţiile lui Ioil”. pp. 224. „Profeţii Isaia. PS arh. BOR 12/1905. 12211232. BOR 9/XXXI. Bârlădeanu. pp. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 251. Callistrat. Bârlădeanu. 476489) şi 7 (721732) /1906. Bizerea. PS arh. Callistrat. pr. Callistrat. BOR 12/1902. BOR 1/1905. Callistrat. BOR 1/1906. pr. Bârlădeanu. 10581063. BOR 6/XXXI. pp. 903914. Bârlădeanu. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. 243. 227. 13271340. BOR 7/XXXII. „Iisus şi samarineanca”. BOR 4/XXXI. 442451. PS arh. PS arhiereu Callistrat. 614622. Bârlădeanu. Bârlădenu. Bârlădeanu. Ieremia. pp. „Macabeii”. prof. Bârlădeanu. PS arh. Callistrat. Ap. Bârlădeanu. Ioan. pp. Iacob”. Callistrat. Bărlădeanu. pp. „Macabeii”. 240. BOR 6/XXXII. 248. 564573. P. 14141421. 3142. Iezechiil şi Daniel”. pp. „Epistola sobornicească a Sf. BOR 11/1905. 232. PS arh. 233. Scriptură”. Callistrat. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. 234. 244. 247. pp. 242. BOR 1/XXXII. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. 235. „Divinitatea Epistolei Sf. pp. PS arhiereu Calistrat. Bârlădeanu. Bărlădeanu. Ap. 229. „Profeţiile lui Ioil”. pp. pp. Caransebeş. Callistrat. PS arh. 315326. BOR 9/XXXII. 246. pp. 1931. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu.11 223. BOR 8/XXXI. „Caracterul ebreilor”. PS arh. Bârlădeanu. Pavel către ebrei”. „Legumele la ebrei”. PS arhiereu Callistrat. pp.. BOR 11/XXXII. BOR 2/1906. Apostol Pavel”. „Macabeii”. PS arh. Bărlădeanu. pp. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. Bârlădeanu. 245. 12011211. 230. 763775. „Apocalipsul Sf. MB 46/1993. BOR 10/XXXII. 63 p. PS arh. ST 5/1988. . Callistrat. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. Ioan Teologul”.. pr. 228. Barbu. 1688) 225. Bârlănescu. 237. „Cântarea Cântărilor”. PS arh. BOR 3/XXXI. 11561162. Diecezană. Bârlădeanu. Bârlădeanu. Carte de religiune pentru cl. pp. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. PS arhiereu Callistrat. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. BOR 10 (pp. 194199. pp. pp. pp. Scripturi”. I a şcoalelor secundare. Callistrat. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. dr. 12481252. Bârlădeanu. BOR 12/XXXII. „Personalitatea Sf. Bârlădeanu. „Numirile date profeţilor în Sf. Apostol Pavel. P. Bărlădeanu. 239. pp. PS arh. 140152. „Messia”. 305311. Callistrat. PS arh. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. BOR 2/XXXII. Tipogr. pp. „Profeţiile lui Amos”. pp. 236. 913919. pp. Callistrat.

Bedreg. Basarab. pr. 1997. Ed. dr. Băzău. Bucureşti. Ed. (manual) 274. prof. pr. Cărţilor bisericeşti. Mircea. pr. pp. diac. magistrand Gheorghe. pr. 254. Basarab. traducere şi comentar”. pp. 255. 90 p. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. 1975. 397571. pr. Popasuri exegetice. 158 p. 24)”. Mircea. 265. Mircea. Manual de religie pentru cl. 270. ST 78/1961. (doctorat) 262. extras din ST 510/1979) 263. Istoria sfântă. pr. 267. pp. 1980. Bucureşti. 1927. „Scriptură şi liturghie. „Lucrarea predicatorială a Sf. pr. 257. Basarab. ST 56/1957. 627630. MB 46/1979. Mircea. „Psalmul LI (L). 258. O 4/1960. Mircea. MB 13/1979. Basarab. pp. Ion. Bejgu. 286300. 260. 3142. Cuvântarea din Areopag”. 602618. dr. pr. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. 1936. prof. 273. 1940. 280296. Mircea. pr. MO 12/1999. Mihail. Ed. 552570. Mircea. Ia a şcoalelor de viticultură. 51 p. econ. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. pr. 1928. pr. MB 79/1981. 264. 44 p. Die biographie der propheten. Basarab. Basarab. Mircea. 272. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. magistrand Gheorghe. pr. Basarab. pp. Bucureşti. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. 6885. 268. Basarab. Basarab. dr. Mircea. 275. dr. Bejenariu. prof. 93 p. dr.”. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. Cartea românească. pp. Universul. MB 79/1977. Mircea. 221241. dr. Ed. Introducere. 1925. 410427. Oradea. „Evanghelie şi cultură la români”. pr. pp. Mircea. Bedreg. Episcopiei ortodoxe române. Sfânta Evanghelie de la Marcu. Universul. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. 276. „Klaus Baltzer. 256. 271. pp. Ideea de rugăciune şi jertfă”. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. Mircea. Basarab. Bucureşti. Basarab. Huşi. Basarab. 92 p. Panait. pp. Probleme de ermineutică biblică”. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. 261. 5969. magistrand Mircea. O 2/1980.12 253. ST 510/1979. dr. 910918. Neukirchener Verlag. Basarab. Basarab. Panait. ST 12/1957. pp. prof. pp. dr. 1624. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. Introducere. econ. 202226. 462484. Cartea profetului Amos. GB 910/1970. 5159. traducere şi comentariu. I. diac. pp. ST 12/1972. magistrand Mircea. pp. pp. prof. MA 56/1983. proprie. C. . 266. pr. ST 34/1961. Basarab. Ed. 220 p. pp. 4956. Bucureşti. Mircea. dr. „Cartea profetului Amos. 277. prof. agricultură şi profesionale în genere. Beldie. prof. pp. pr. pr. Basarab. 259. prof. Bejgu. EIBMO. prof. MB 4/1987. prof. horticultură.. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pp. 185 p. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. pr. pr. dr. 269. magistrand Mircea. (doctorat. MA 79/1979. Bejenariu. Tipogr. Basarab. pp. Mircea. Ermineutica biblică. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. dr. Mihail. 343354. BOR 13/1992. Apostol Pavel în Atena.

I.A. Moldova. Studiu de concordanţă biblică. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. C. pp. 1937. 55 p. I. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. I. 1912. Beldie. econ. 15 p. Ed. C. 1928. prof.. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. I. I. 296. Text şi comentar.. dr. I. I.. Studiu de concordanţă biblică. dr. Beldie. C. George Jorică.A. I. Beldie. Ed. pr. pr. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. C. Bucureşti. 291. 267272. 54 p.. Beldie. Beldie. BOR 12/1927. pr. C. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. I. pr. Moldova. econ. (critica textului) 285. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. C. 301311. 1926. dr. I.. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. dr. 15 p. 47 p. Ed.. 289. (studiu lingvistic) 294. 61 p. Bârlad. Popasuri exegetice. 31 p.. econ.. I. Beldie. pp... C. Bârlad. 1923. „Genealogia Mântuitorului”. C. p. Poziţiuni teologice. Tipogr. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”.. Bucureşti.. Poezia biblică. pr.. C. Galaţi. Bucureşti. Epistola către Tit. pr. Galaţi. 299. „Ce spune Sf. C. pr. 1931.. I. 1939. C.. C. I. Galaţi. I. Moldova. Beldie. BOR 56/1939. Galaţi. BOR 11/1923. dr. Beldie. econ. Belea. dr.. Beldie. (exegeză) 301. Moldova. pr. I. Ed. (ist. 287. Galaţi. Socec & comp. dr. 1923. Tipogr. C. Beldie. econ. I. 1928. Beldie. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. dr. 43 p. 191. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3.. Galaţi. Introducere.. Galaţi. 32 p. Beldie. 48 p. 306308) . (popularizare) 304. Cultura poporului. Beldie. Studiu istoricbiblic. Genealogia Mântuitorului. Moldova. Beldie. pr. Apostol Pavel despre a doua venire”. econ.. econ. 1924. Bucureşti. pr. dr. Ed. Ed. econ. Cărţilor bisericeşti. biblică) 284. 54 p.. RT 78/1944. 288. Beldie. Beldie. 290... pr. pp. Înaintemergătorul Domnului. „Epistola către Galateni”.. Tipogr. I. econ. 31 p. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. I. 1929. 132 p. Galaţi. pp.. I. Despre Biblie. I.. I. dr. Cărţilor bisericeşti.R. pp. Chişinău. Cărţilor bisericeşti. 1928. (ist. 293. 15 p. 279. Moldova S. 286. BOR 6/1927. I. BOR 13/1923. 1931. I. 987993. (doctorat) 306. 1939. 22 p. (popularizare) 305. C. Beldie. dr. biblică) 282.. (ist. 286298. C.. pp. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”.. „Genealogia Mântuitorului”. dr. C. 1931. C. 1926. 1926. Beldie. „Genealogia Mântuitorului”. 295. Beldie. (are capitol Familia la iudei. Galaţi. Ed.. Tipogr. dr. biblică) 283. „Familia în Antichitatea precreştină”. Moldova S. Neculai Peiu. prof. pp. prof. C.. 292. BOR 5/1926. Ed. De la Betleem la Betania. econ. (exegeză) 280.R. Galaţi.. „Epistola către Galateni (cap. econ. pr. 30 p. Lupaşcu. I. Ed. 303. Ed. Beldie. 737743.. Cărţilor bisericeşti. 85 p. I. Ed. Beldie. Minodora N. Galaţi. Moldova. econ. 1928. Beldie. traducere şi comentar. 66 p. 302. C. (conferinţă) 297. Moldova. Beldie. I. Beldie. 1940. pr. BOR 12/1923. econ. 1926. pp. pr. 910915. 124 p. pr. Ed. Imprimeria Chişinău. C. econ. 298. Beldie. Beldie. Despre Biblie şi explicarea ei. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale.13 278. C. C. C. I. C. pp. 734737. Beldie. 338342. (exegeză) 281. Moldova. Epistola către Galateni. 300. Ed. 46)”. C. Galaţi. C. 15 p. pr. C. Beldie. Ed. BOR 4/1926. I. prof. dr. C. Ed. Bucureşti.

„Prof. pp. Cluj. pp. „Sf. dr. prot. 313. Belea. Ed. 99106. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. Ed. Beleuţă. dr. RT 1618/1915. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. ElenaMaria. rusă de Florescu. „Paulus und die moderne Seele”. Berlădeanu. Ed. Belea. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. 190 p. Cluj. 328. învăţător Ioan. pp. 324. 720722. 246 p. Politică. 276283. Heft 10/1959”. 327. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). dr. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. pp. 122123. 863871. Belu. 1942. Minodora. 1905. G. 152154. Episcopiei ortodoxe române. S. Pavel. Beleuţă. 311. pp. RT 34/1936. pp. Episcopiei ortodoxe române. pp. 11331144. pr. Die Sünde im biblischen Verständnis. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. Viaţa Sfântului Apostol Petru. „Heinrich Vogel. Minodora. Belu. 321..”. 310. pr. Nicodim. 141150. D. Berlădeanu. prot. Ilie. p. 1945. dr. MA 3/1986. din lb. . RT 12/1943. prof. I. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. 3144. 12. Munteanu. 322. 226 p. Ed. Belea. „Wolfgang E. colecţia «Cărţile Vieţii». pp. 135146. ST 910/1955. RT 56/1944. Belea. Nicodim. Dumitru. pp. pp. Minodora N. 248 p. Belea. «Evangelische teologie». PS archiereu Callistrat. pp. dr. pr. prof. Aron. 331. BOR 10/1904. Apostoli d’a predica Evangheliul”.. protos. pr. 319. pp. dr. 436460. după A. pp. Belea. pr. D. Berlădeanu. 312. Ed. Episcopiei ortodoxe române. Nicodim. 424427. dr. 309. Berescu. 504521. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. prof. Belenki. PS archiereu Callistrat. dr.. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. 1943. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. colecţia «Cărţile vieţii». Bindiu. 930947) şi 9 (10581069) / 1904.. catihet. MMS 1112/1958. Belu. Episcopiei ortodoxe române. pr. 314.. Belu. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”.. Bucureşti. 315. L. 280281. D. eroul suferinţei”. nr.14 307. Belea. prof. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. I. prot. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. Auf den Spuren des Paulus. prot. I. (după Anton Worlitscheck. 204 p. colecţia Cărţile Vieţii. G. L. trad. „Prof. 776790.. RT 34/1945. BOR 8 (pp. 316. pp. MA 13/1967. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. L. 71. Apostol Pavel”. I. BOR 1112/1984. lumina cea mare”. pr. „Teologia Decalogului”. „Prof. RT 4/1932. Belu. pp. Dumitru. Belea. pp. Nicodim. RT 11/1937. RT 1112/1935. MA 58/1957. D. 317. Belu. Munteanu. pp. Worlitscheck. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. MA 13/1966. „Predica apostolică”. Librăriei Ciurcu Brassó. prot. 133134. 1944. 555581. Ed. BOR 910/1987. pp. Cluj. Ed. „Hristos. „Solomon”. 320. 5962.”. MA 1012/1982. RT 1-2/1945. Cluj. Pax. „Păcatul original la Origen”. pp. trad. Belea. pp. G.”. 325. pp. D. colecţia «Cărţile vieţii». 732740. 323. „Trimiterea Sf. Belu. 326. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. Munteanu.. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. 330. BOR 7/1904. 308. „Preot Teodor Ciceu. PS archiereu Callistrat. Paulus und die moderne Seele). 318. Belea. Nicodim. 329..”. M. RT 1/1944. 1982. Nicodim. Olivian. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. 177179. prof. 100108. N. MA 12/1960. 71 p. pr.

Bogatu. M. Climent. Bodogae.. Bogdan. drd. pp. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. 246252. Petru. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. 349373. 177185. prof. 51. MB 1/1989. pp. 10881099. 340. 345. 336. III (cap. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. A. trad. (regiuni în grija judecătorilor. T. A. Martin. 100 p. ST 12/1970. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. „Hristologia după Epistola către Evrei”. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. „Probleme de cronologie biblică veche”. 1901. A. (cronologie) 352. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. Tipogr. drd. Gh..S. Gheorghe. pp. Tipogr. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. Bodogae. pp. Herta. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Minerva. (licenţă) 341. 104117. 89 p. Bucureşti. 1983. 346. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. pp. 351. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. 361 p. 908 p. 348. de Danţiş. BolşacovGhimpu. 208 p. drd. T. p. 1988. RT 12/1934.15 332. epoca lor. pp. 1905. Cernăuţi. 337. în colaborare cu Kraut. Bogdaproste. (efortul sârbului Vuk Karagici. O 2/1966. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. Bizerea.. Boiu.. 232 p. Munca. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. Emilian. GB 34/1972. 335. Bucureşti. Universalitatea potopului. Vasile Gheorghiu. pr. 89 p. Vasile. 353. 307316. P. 455465. 699714. Ed. 4 28. 1996. 344. Iosif. Emanoil Şt. pp. vol. Ed. Legislaţiunea lui Moisi. (concordanţă) . Dumitru I. pp. MO 5-6/1972. 1908. 55 p. Gheorghe. pp. episcopul Alba Iuliei. 1905. Universalitatea potopului. GB 912/1976. dr. ST 12/1971. Preparaţiuni. dr. Ursula şi Lenz. Bukarestertagblatt. Bogatu. Gheorghe. Gabriela şi Spuhn. GB 1112/1971.. A. GB 78/1974. Cele patru Evanghelii. pp. Tipogr. Diaconescu. 1903. judecătorii noi. Meditaţii evanghelice. Iris. (licenţă) 350. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. 1903. pp. Glasul Bucovinei. Partea I. BolşacovGhimpu. prot. Credinţa. BolşacovGhimpu. pp. MB 1012/1973. Cheia Noului Testament. Ed. Bîzgan. A. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. Bogdaproste. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. A. diac. Bogdaproste. Tipogr. prof. pr. 1933. A. prot. 907921. S. Bodale. pr.. Arhiep. MMS 78/1979. Gheorghe. pp. 133135. 334. 17871864. 96109. Boşcu. RT 34/1935. Bocian. A... 347 p.. 16. autorului. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. 8595. Ed. de a trad NT) 339. Bogatu. 349. (licenţă) 343. 347. A. „Dr.”. pp. Bogdaproste. XV + 431 p. ST 910/1969. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Bogdaproste.. Blaga. Niculescu & co. Focşani. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. (licenţă) 342. Bucureşti. Bodogae. Enciclopedică. Teodor. Bontea. Gheorghe. icon. Diecezană. 338. 652671. Bucureşti. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. Gheorghe. BolşacovGhimpu. Ed. ST 12/1972. Ed. 636647. drd.”. Bucureşti. 20). EmanoilŞtefan.

Bonteanu. G.. Brătan. lect. 1977. (unitatea Sf. diac. „Sensul activ al speranţei creştine”.. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. 104 p. „Cântarea Cântărilor. Socecu. diac. (mărturia şi mesajul propovăduirii.. Bria. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII.. Boroianu. 1738. dr. prof. libertate în NT) . „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. + o hartă color) 362. Vasile.)”. 302 p. pp. trad. pr. Ion. Theodosie. 1995. (teol. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. ebraică. O 2/1973. HansWerner Bartsch. O 12/1995. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. 374. ST 12/1954. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 5058. Ion. Bucureşti. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. Trinitas. cu T. Oiaga. Putând fi adaptată şi la cl. 61101. MO 46/1978. prof. D. dr. în Evangelisches Pfarrerblatt. 777787. Atelierele grafice I. 461470. 1927. 463466.. pp. dr. Bucureşti. pp. pr. Bria. „Dr. Ed. pr. Biblia în Filocalie. Socec & comp. Bria. Trinitas. Ion. V. asist. 132149. „Eshatologia sau lumea viitoare”. Botez. Cestiunile din programa analitică pentru cl. G. ST 56/1970. Ion. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». 115 p.. vol. Explicarea Evangheliilor. GB 56/1959. pp. pr. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. dr. II. date geografice) 363. 1968)”. RT 4/1998. Cestiunile din programa analitică pentru cl. şi Oiaga. pp. 1995. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. 121 p. GB 78/1969. (episodul de la Emaus. 384405. D. Fayard. Ilie D. G. pr. Oiaga. Ed. a Va. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. 56 p. S. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. 367. Ed. Botoşăneanu. iul. Manual pentru cl. Boroianu. 357. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. pp.. I. forme de predică) 373. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Bucevschi. pp. Branişte. a IIa secundară11. Iaşi. Bria. Consideraţii generale”. (ed.”. Vasile. Jesus en son temps. GB 12/1972. BOR 2/1913. Borca. vol. A. Boroianu. pp. + 2 hărţi color) 361. A. Ia secundară de băieţi şi de fete. Botoşăneanu. „…un sat. episcop Calinic. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Vasile. a XVIa. asist. Heft 6/1961”. 783788. prof. Atelierele grafice I.16 355. 364. prof. O 3/1967. Bucureşti. 366. Librăriei Socec & co. pp. (prezentare a broşurii adunării. episcop Calinic. 365. diac. Ed. G. MMS 1/1931. dr. pp. 133 p. pp. bibl. Bria. Biblia în Filocalie. Ed. 356. Socecu. prof. prof. 1905. prof. + 2 hărţi color) 360. „«Iată. 1904. 372. pr. Paris. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. care se numea Emaus…”. V. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Ion. conf.) 359. Al. Al. ST 78/1961. Boroianu. Vasile. Bucureşti. Ene. prof. 427437. παραδοσις) 370. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369... 368. 1914. Iaşi. Bria. Botez. (ed. 712. D. din lb. BOR 78/1965. (d. Les Grandes Etudes Historiques. (ed. pp. Leipzig. MMS 12/1962. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. pp. O. pp. prof. Boroianu. (date şi texte scripturistice) 375. diac. 880 p. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. dr. 7394. Ion. Bucureşti. 398 p. „Slujirea Cuvântului”. a IVa. magistrand Vasile. Ia secundară de băieţi şi de fete. 358. prof.. Bria. 448453. 218252. Oiaga. pp.. 7274. D. Ia secundară. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. Vasile.

„Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. Ioan. Bude. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. C 1911 (pp. pp. GB 34/1967. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. 379. Bucevschi. «Dialog unterwegs». 311315. pp. prof. pp. 129140. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. pp. pr. pp. MB 46/1994. de Leopold Lentner”. 4560. O. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. prof. Ioan. Ioan. 386. 525535. 242243. Bude. pp. GB 34/1956. diac. pp. Bucevschi. pr. MB 46/1989. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. MB 1/1989. (dovezi scripturistice) 384. „Biblia gotică şi fragmentele ei. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II).. 366371). (cu bibliografie) 383. „John Kilgallen.. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. noul popor ales. drd. pp. 6678. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. Bucevschi. ST 34/1978. pp. O. Bude. ST 4/1986. pp. 385. 251256. prof. în col. diac. Bude. Pavel”. pp. Bucevschi. 1964. O 2/1980. 197203. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. pr. (Concilium 1/1979)”. „Dr. vatikanische Konzil. Bucevschi. după învăţătura biblică neotestamentară”. August Strobel. 1964. drd. Orest. drd. pp. pr. 388389. 388. 7386. Dr. Ioan.17 376. pp. Ioan. 258262. popor ales în VT. prof. Buga. pr. Bucevschi. pp. 400. pp. pr. drd.. 137-151. 150152. MB 1/1988. MB 79/1997. Biserica) 390. pr. pr.. diac. Bucevschi. Bucevschi. drd. „Bunătatea divină”. MMS 34/1966. O 1/1966. GB 56/1975. pr. 729736. Orest. Bude. 378. 392. pp. 3243. parohul Ioan. 2639. Ioan. Epistola a IIa către Corinteni 5. 398. 389. . Bucevschi. prof. pp. 381. 380. Buga. 403421. Ap. diac. de Prof. Bude. 513523. pp. pp. pp. 377. Ioan. Bude. drd. (Biserica şi Israelul contemporan. ST 34/1978. 193204. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 396. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. O. O. 1430. MB 79/1994. Bude. „Viaţă şi moarte în Hristos. 3042. MO 3-4/1960. MB 2/1988. Oscar Cullmann.”. diac. pp. Bude. ST 3/1989. GB 6/1987. Ioan. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. Bucevschi.. O. MMS 78/1973. 399. (atit. grupări religioase. Die Bibel und das 2. 391. 4862. 18 p. Ioan. 521522. 140 p. 110”. Ioan. O 3/1975. Freiburg. pp. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. Ioan. MMS 910/1970. „Patimile şi Învierea Domnului”. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». „Romano Guardini. 5162. Ioan. pr. 578579. Bucevschi.. 395. Bude. prof. drd. 231242. 397. Ioan. 7882. 393. 140142. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. pp. pp. prof. Buga. „Mântuitorul despre sine”. Göttingen. Orest. ST 910/1975. Ioan. pr. prof. pr. diac. O. diac. de pace a lui Iisus) 387. ST 78/1956. „Antropologia Vechiului Testament”. 394. Orest.”. Buga. «Intimität im Neuen Testament». pr.

404. Burilescu.. pr. 403. 352353. (l. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. Mihail. cl. Buga. Omilia exegetică biblică. pp. Bucureşti. Partea I. Ed. pr. Teodor. 1929. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. pp. manual pt. Mihail. drd. pp. C. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. 216230. Bucureşti. Mihail. 62 p. Teodor. O 4/1975. Ion. Mihail. BOR 56/1979. 407. Sofia. Mihail. „Cartea Rut”. 421. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. Biblische Arhaeologie 2. Cartea românească. 7382. pr. pp. 649653. ST 78/1967. drd. Burcuş.18 401. pp. Ed. C. diac. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. Universala. Herder. „Prof. Tipogr. RT 910/1934. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. I de gimnaziu. drd. diac. pr. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. 283 p. prof. Edmund Kalt. „Unitatea revelaţiei prin prooroci.. Văcărescu. pp. Bulacu. 14) 413. pp. 411. 417. 518527. Bucureşti. 409. prof. O 2/1977. 1947. Nicolae C. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. 414. Ion. drd. Al. 418. 345364. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”... Al. pp. „Sfântul Ioan Botezătorul. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. pp. I de gimnaziu. . prof. Ştefan. Bulacu. MA 13/1974. dr. prof. N(icolae). 211 p. Cartea românească. şi Popovici. 408. Ion C. vermehrte Auflage. Buzescu. 725735. 405. pr. 419. 100 p. Buzescu. Bucureşti. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). Freiburg im Breisgau. şi Popovici. sem. Ion. 434449. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 7780. 420. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii».”. Buzescu. pp. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. drd.. C. Mihail. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. Ed. cl. Ed. ST 78/1966. 1934”. ST 34/1967. 717724. ST 910/1974. Nic. N. Bulacu. oct. 100 p. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. pr. prof. O 1/1983. Teodor. C. 492503. (predică) 423. MA 1112/1971. GB 34/1976. pr. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. prof. pr. Delachaux et Niestlé. 422. Nic. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. 1946. 575583. Teodor M. pr. prof.. 1968. Oradea. pr. 1931. (licenţă) 416. pp. pp. pp. Bucureşti. Burcuş. IIIe ed. 415. 173195. Nicolae. Bulacu. 173188. N. ST 910/1966. drd. pr. GB 78/1964. Ed. 1905. Buzescu. pp. pr. Burcuş. 402. 1966”. 300 p. îndemnul Sf. 412. MB 79/1965. pp. Bulacu. 424. Bunea. 966982. Bunea. dr. pr. „Oscar Cullmann. Burcuş. Buzescu. prof. Teodor M. pr. 666673. doctorat exegeza profeţiei Amos 5.. Ion C. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. C(olan). Christologie du Nouveau Testament. ST 34/1978. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. pr. Burcuş. pp. autorului. Scripturi”. Bulacu. 410. ST 910/1973. Neuchâtel. Gheorghe. Burtan. Buzescu. dr. 1931. pp. 744767. dr. pr. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. GB 910/1979. pp. Văcărescu.. prof. manual pt. Ed. 98 p. Burtan. 852855. Gheorghe.

Cândea. Instit. 436.”. Georgescu. 1940. 1940. 441. Tipogr. pp. 434435.. pr. „Macabeii (urmare din no. Viorel. Sibiu. 2 p. pr. Apostol Pavel”. Sibiu. 1932. no. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. 2. de arte grafice «Speranţa»”. 1. 426. 11561162.”. C 1011/1926. pp. drd. 433. dr. 66 p. pr. A cincea carte de religie2. (posibil Bârlădeanu?) C. D(umitru). 137139. 63 p. Cărţilor bisericeşti”. pp. 1927 ian. pr. „Evanghelia în cultura românească”. Διαθηκης.. 10) Călugăr. Copii din Biblie.. (manual) Călugăr. Cândea. Dumitru. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. 439. pp. pr. 142148. (manual) Călugăr. Popescu. 61 p. pr. ST 78/1951. Bucureşti. Roman. Arhidiecezană. Tipogr. 78 p. pr. 1902. 97106. RT 12/1934. S(piridon). Tipogr. Academiei R. I de băieţi şi de fete. D(umitru). 1970. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. 131132. 1932”. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. Arhidiecezană. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”.S. 443. 2. pr. RT 12/1935. dr. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. 5657. Bucureşti. prof. prof. 1926. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». 440. „Macabeii (urmare din no. 68 p. Caloianu. Sibiu. pp. pr. Republica Democrată Germană”. Bucureşti. GB 12/1974. Călugăr. 12481252. Arhidiecezană. pr. Actualitatea profeţilor. 434. acad. 104 p. 428. Viorel. 438. Callist Botoşăneanu. Dumitru. 11)”. Addis Abeba. 1940. Dumitru. RT 1-2/1935. Tipogr. Spiridon. Dumitru. arhiereu prof. (manual) Călugăr. Cândea. ed. 446. 431. „Macabeii”. RT 1112/1934. 1948. Ed. ST 12/1997. Arhidiecezană. . Georgescu. (Matei 5. 1940. „Ion V... pp. 45 p. (manual) Călugăr. al XVIIlea. 312). 437. 64 p. A treia carte de religie. prof. Sibiu. pp. Arhidiecezană. Călugăr. Bucureşti.. Arhidiecezană. Etiopia. Călugăr. 435. Sp. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. 10)”.. 427. Sibiu. D(umitru). 14141421. A şasea carte de religie. 445. 1943. Sibiu. Tipogr. prof. „Limba română”. 1941. Călugăr. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. „Ion V. 6372. (manual) Călugăr. pp. 429. Fericiţi sunt. 447.. BOR 12/1909. Cândea. pp. (manual) Cândea. prof. A doua carte de religie. nr. Bucuresci. pp. Dumitru.. 36 p. „Conf. 226231. Vasile M. 430. pr. MA 13/1961. 1934. Sibiu. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. Atena. Tipogr. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. ST 34/1975. „Preot Gr. Virgil. 448. Tipogr. (seria Didactică. pr. 1996) Cândea. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. Arhidiecezană. Arhidiecezană. Cum să citim Sfânta Scriptură. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. Tipogr. 322323. pp. Întâia carte de religie. Dumitru. 442. R. BOR 11/1909. dr. 444. MA 13/1961. Simeon. Olimp N. 1940. Popescu. BOR 10/1909. Dumitru. A patra carte de religie.R. conform programei în vigóre pentru cl. extras din rev. 184 p.19 425. Sibiu. 432. protop. 462480. Gutenberg. Călugăr. Tipogr. (posibil Bârlădeanu?) C. 132133. Atena. 1934. Dumitru. pp. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. Tipogr. Virgil. pp. C. pp. 70 p. Vellas. 1934. „† Grigorie Leu Botoşăneanu.

Petru. dr. pp. Justinian. Tipogr. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. lect. preotul rege din Salem. drd. lect. 104114. Ioan. 352-356. 469. O 12/1998.20 449. „Botezul în lumina Sf. asist. Cata. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. 8/1957. O 4/1994. dr. 458. diac. MMS 6/1987. . precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. (non vidi) 452. MB 13/1958. O 1/1994. drd. trad. Romulus. Cârstoiu. Ioan. Caraza. 460. Ioan. 3745. 238 p. diac. pp. pp. asist. O 4/1991. „Împărăţia cerurilor. MO 5-6/1955. 456. pr. „Studiul Vechiului Testament. „Mântuitorul Hristos. protos. Cârstoiu. Pavel. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. 5166. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. dr. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. protos. pp. diac. Candrea. Chialda. Sacrificiile Vechiului Testament. Caraza. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. 453. lect. 471. „Vasile M. lect. după Evanghelia Sf. 467. 171172. asist. 463. „Melchisedec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. pp. ST 12/1998. 436437. Cârstoiu. GB 12/1985. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. Justinian. ierom. Bucureşti. 1941.. Ap. Cândea. 71152. pp. O 23/1994. ierom. profesor la Universitatea din Atena. diac. Scripturi după mărturiile Sf. diac.. ST 910/1956. Caransebeş. 462. manual pentru institute teologice”. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. I. pp. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. nr. 5969. Caraza. pp. M. Bucureşti. Atelierele grafice Socec & co. „Femeia la evreii vechi”. 551 p. 48)”. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. Ceremuhin. Chialda. Introducere cu 11 planşe. pp. P. Textul şi glosarele. A. 9196.. lect. Cârstoiu. „«Fiţi desăvârşiţi. Cârstoiu. GB 58/1999. asist. 289. Caraza. Ioan. ST 34/1997. 1017. A. dr. pp. RT 1112/1936. Justinian. 1916. diac. vol. 106119. protos. diac. I. 466. ST 34/1997. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. vol. 4553. 287296. conf. 461. Chialda. S(piridon). O 4/1983. de pr. Atelierele grafice Socec & co. 451. prof. scopul final al omului”. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. MB 79/1991. lect. p. protos. lect. Pavel”. pp. Ioan”. 454. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. protos. O 34/1997. 464. Ioan. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. „Mântuitorul Iisus Hristos. 470. Cârstoiu. 603621. diac. pp. O 4/1988. 97123. Caraza. Justinian.. 125136. 1916.. drd. RT 78/1907. Înţelepciunea lui Dumnezeu. diac. Cândea. Cârstoiu. Justinian. I. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. conf. 165176. ST 12/1955. Cârstoiu. II. Ioan. 465. 1823. Justinian. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. 589599. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. 457. pp. modelul desăvârşirii creştine”. 459. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Ion. pp. Ioan. 90107. Chialda. Mircea. Mircea. 472. 518 p. pp. Diecezană. Vellas. 324. Caraza. diac. dr. asist. 455. Candrea. pp. 468. pp. pp. pp. pp. 450. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. pp. Mircea. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”.

prof. Ctin. O 2/1983. pp. Sebastian. Chiricescu. Bucureşti. „Sacrificiul mielului pascal”. 493. 21 p. partea întâi. dr. Tipogr. Constantin. „Paştile Domnului”. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. prof.21 473. Mircea. 57 + III p. [Tipogr. Chialda. Ed. (non vidi) 484. BOR 1/1915. (licenţă) 492. (non vidi) 474. Chialda. pr. Chiricescu. Melhisedec. Chirică. pr. BOR 10/1903. Chialda. Tipogr. 483. Diecezană. Naţională. prof. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. 12911294. F.. prof.. Diecezană. EIBMBOR. prof. prof. 29 p. Caransebeş. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. 2223. „Origen. „Pruncia lui Isus”. BOR 34/1980. Ploiesci. 489539. 80 p. 491. (la îndrumări pastorale) 487. 4055”. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. pp. „Studiul Noului Testament. Chiricescu. 488. episcopvicar. prof. 102120. Chiricescu. dr. pr. Ciauşanu. Arhidiecezană. frumuseţea. Tipogr. dr. Amusin. 26 p. RT 1/1912. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. prof. Tipogr. Anul jubiliar al evreilor. „«Şi a înviat a treia zi»”. prof. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. Mircea. pp. 494. conf. Bucureşti. 521 p. 132 p. MA 1012/1977. prof. Chialda. N. 476. Bucureşti. pp. Caransebeş. 450456. „Pr. „Anul jubiliar al evreilor”. pp.. prof. Mircea. O 1/1972. Mircea.. Tipogr. „EbedIahve. Sebastian. dr. 1940. Mircea. Mircea. (manual seminar) . 190243. Caransebeş. 1919. BOR 56/1981. dr. 1965”. 480. traducerea de pr. 478. pp. pp. Chilea. (popularizare) 495. MO 1-2/1955. pp. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. Chirica. 755765. Ion A. M. prof. Mircea. 489. GB 78/1964. Chialda. 479. 475. carte de cult”. preotulrege din Salem. pp. Chialda. M. Altarul Banatului 16/1946) 482. prof. 1981”. dr. pr. 542561. 496. ChiriacDimancea. Isus Cristos. (extras din rev. 119-124. 486. pp. prof. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. Chialda. Chira Maramureşanul. T. BOR 34/1979. „Despre Psaltire. 1943. Instit. prof. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Isaia cap. pr. 228253. Chilea. Lumina. Sacrificiile Vechiului Testament. pr. Gh. Neaga şi Zorica Laţcu. Chilea. Diecezană. Ştiinţifică. pr. pr. 308309. O 4/1962. Cărţilor bisericeşti. pr. MO 78/1965. Bucureşti. de arte grafice „Flacăra”. Tipogr. cu cuvintele Sântei Scripturi. Despre Psaltire. Diecezană. Scripturi)”. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. Bodogae. dr. pentru cl. N. Petru. „Despre Psaltire: conţinutul. Chialda. Chialda. Chilea. manual pentru institute teologice”. Petru Barbu. 1904. din 19411942. pr. Caransebeş. Sebastian. a IIa secundară (băieţi şi fete). 1941. „I. 1425. dr. prof. pp. 1915. 490. 709714. pr. GB 68/1983. Caransebeş]”. Sebastian. Constantin. D. Constantin. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. pr. pr. pp. 485. Ed. dr. pr. 369380. I. 1929. prof. pp.. Tipogr. Scrieri alese. S. pp. pp. pp. 1946. Mircea. 477. Mircea. Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. prof. 645649. Chialda. prof. Bucureşti. 347350. dr. Chilea. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. pr. Arheologia biblică.. 6894. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». Chialda. † Iustinian. Diecezană.

Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. pr. 252 p. prof. greacă de Stăniloae. Oltenia. dr. Bucureşti. dr. 131 p. pr. „Tâlcuirea Psalmilor”. . Cărţilor bisericeşti. a IIIa) 505. Dumitru. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. Despre Psaltire. Ed. Dumitru. pp.22 497. Fântâna darurilor. prof. pr. dr. 1911. Bucureşti. (din Sources chrétiennes. Ed. Tipogr... Gheorghe. a IIa) 501. pp. Chiricuţă. dr. pp. Studiu criticoistoric”. Tipogr. dr. prof. 136 p. (ed. prof. greacă de Stăniloae. 97. 500. 518. Fântâna darurilor. pr. GB 3/1949. Dumitru. Chiril al Alexandriei. prof. 511. 135 p. 2). trad. dr. 517. trad. pp. 4566. Lucian. Studiu criticoistoric”. din lb. pp. Tipogr. Arheologia biblică. 503. (extras din BOR) 502. Constantin. Toma. Chiricuţă. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. pr.. Sf. 23 p. (popularizare) 512. Les Editions du Cerf. Chiricescu. 510. 100122. pr. prof. Arheologia biblică. pr. Cărţilor bisericeşti. Ed. Dumitru. Chiricuţă. 144 p. Tiparul românesc. Constantin. Chiricuţă. Dumitru. pp. Constantin. dr. 1935. Sf. 1919. Chiril al Alexandriei. MO 46/1991. Ed. Constantin. greacă de Stăniloae. pr. prof. pr. din lb. prof. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. dr. Toma. 1929. 2 c). trad. Petre. Bucureşti. Constantin. 513. trad. Institutul de arte grafice „Flacăra”. prof. (popularizare) 514. Petre. Chiricuţă. a IIa secundară (băieţi şi fete). ST 34/1993. dr. Chiricescu. Butnariu. pr. Tipogr. dr. 123198. 506. Bucureşti. 1903. pr. (ed. Bucureşti. MO 13/1990. Antisemitism „creştin”?. Dumitru. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. Sf. trad. „Tâlcuirea Psalmilor”. a IIa) 504. pp. Bucureşti. „Tâlcuirea Psalmilor”. Toma.. BOR 23/1931. 1922. Bucureşti. 1903. Toma. Constantin. 256 p. Bucureşti. Petre. 126139. Viaţa publică a Domnului nostru. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. 3762. Chiricescu. Chiricuţă. Chiril al Alexandriei.. greacă de Stăniloae. Chiril al Alexandriei. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. 1910. pr. (ed. Sf. Chiril al Alexandriei. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Naţională. trad. dr. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 1923. Chiricuţă. pr. Ed. pr. Chiricescu. 155204. ?. Chiricuţă. dr. MO 6/1989. 1245. 308322. trad. prof. 7692. 507. (non vidi) 508. Ed. BOR 4/1931. Sf. din lb. 509. (ed. Bucureşti. 134 p. dr. 21 p. pp. MO 4/1984. 69 p. dr. Petre. 519. Minerva. Curţii regale. (ed. Chiricescu. pr. greacă de Stăniloae. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Cassei şcoalelor. greacă de Turcescu. „Tâlcuirea Psalmilor”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. „Tâlcuirea Psalmilor”. 406 p.. Bucureşti. Chiricuţă. Fântâna darurilor. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. manual pentru cl. MO 5/1989. pp. 131 p. 515. 516. din lb.. 135 p. 7988. Bucureşti. din lb. 1915. Bucureşti. 120 p. Paris. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. prof. a IVa) 499. Chiril al Alexandriei. Chiricescu. Constantin. pp. Arheologia biblică. Chiricescu. din lb. Constantin. Sf. prof. Bucureşti. Evanghelia pentru timpul prezent. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. MO 46/1990.. prof. pr. vol. Chiril al Alexandriei. din lb. 1937. 1964). Toma P. Ed. Chiricescu. 1947. Ed. 520. 1926. „Tâlcuirea Psalmilor”. prof. Sf. a IIIa) 498.

33.”. prof. MMS 89/1956. Ciobanu. Chiţescu. Pavel în Atena”. Partea a doua. magistrand Mihai. pp. contesa Calomira de. . 6779. „Activitatea grafică”. 614 p. 538. 295312. Chiril al Alexandriei. Chiţescu. 474477. Chirilă. «Cahiers théologiques» nr. Partea întâia. Activitatea Sf. Biblie şi Teologie. (dialog ortodoxanglican. pp. 542. (filol. pr. TruroCornwall în Anglia. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. Nicolae.. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. MO 13/1978. sfântul. Scrieri. 1923 (în foaia de titlu 1922). trad. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Ciobanu. 539. prof. Academiei RSR. 32 p. pp. Nicolae. BOR 12/1956. (AlbaIulia). 2740. în Credinţa Ortodoxă. dr. Tipogr. 145154. 1922. Iaşi. pp. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. pp. 540. BOR 910/1948. al XVIIlea. 529. EIBMBOR. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. Lumina Moldovei. 16 p. Nicolae. Ap. Tradiţie şi tradiţii”.”. 1997. 39) 522. Chiţescu. Lumina Moldovei. BOR 710/1937) 526. 3537. Bucureşti. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. Ioan. MMS 56/1955. Tipogr. 226 + XII p. pp. 508511. Nicolae. 1992. Chiril al Alexandriei. Vechi psalmi româneşti din sec. Nicolae. MMS 56/1959. (doctorat) 527. (Paris. Vechile civilizaţii semite. Dumitru. introducere şi note de Stăniloae. col. Studiu exegeticcritic. „Scriptură. Tălmăcită după textul biblic. 131143. prof. Introducere şi comentar”. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. contesa Calomira de. „Epistola către Filimon. Chiţescu. pp. dr. prof. introducere şi note de Stăniloae. 1937. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. greacă. trad. prof. Nicolae. 533. pp. N. pp.23 521. Chiţescu. (colecţia PSB. pp. „Oscar Cullmann. pp. pr. Psaltirea lui David. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. ?416. 187 p. 283297. 1937. în vol. drd. dr. BOR ?/1939. 531. prof. 525. prof. La Tradition. şi teol. Mihai. vol. Tipogr. Nicolae. 711 VII 1975) 534. pr. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. pr. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Scrieri. prof. 10421049. Ciobotea. 55 p. O 1/1958. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. bibl. 523. 274288. 464 p. O 2/1963. DanIlie. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. pr. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. Chivu. GB 34/1978. din lb. Ciobanu. EIBMBOR. Tipogr. (extras din rev. 316 p. Chiţescu. Bucureşti. 541. 532. 261270. 537. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. Bucureşti. 1991. greacă. Olafire. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. „Sabatino Moscati. Nicolae. Gh. Chiţescu. GB 11/1958. „Justin Moisescu. 1975. pr. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 92105. dr. pp. pp. Chirilă. cu aplicare la viaţa creştinilor”. „Întreita ispitire a Domnului. Iaşi. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. 524. Chiţescu. 1953). drd.) 528. Chiţescu.. sfântul. Ed. Ioan. 535. 363423. pp. prof. Cărţilor bisericeşti. pr. „Studiul Vechiului Testament”. Sibiu. 3/1996 (anul I). Nicolae. 486488. Chiţescu. MB 79/1975. Nicolae. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. Psaltirea lui David. O 34/1963. Bucureşti. Ed. Chiţescu. Dumitru. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. pp. Bucureşti.. Tălmăcită după textul biblic. Cimara. Mihai V. extras din „Limba română” 2/1972. Cimara. prof. din lb. prof. pr.

53 p. Cîrstoiu. greacă de Pâslaru.. GB 78/1964. de editură creştină. drd. Haralambie. ST 36/1950. prof. 659663. Cîrstoiu. Cîrstoiu. Al. Ed.. I. 433 p. „Predica de pe munte”. Ciudin. pr. Cioloiu. prof. 482484. (licenţă) 547. Bucureşti. iconom C. (introd. 161168. Instit. 1942. Ioan Evanghelistul”. pr. 1900. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. Al. 196 + IV p. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. Bucureşti.a. Cioranescu. trad. franceză de Slăvescu. GB 6/1987. Patriarhul BOR. asist. Poliglotă Gregoriană. (fericirile…) 559. teme) 558. Studiul Vechiului Testament. 1899 (1900). Lexic teologic. Cernăuţi. pp. 192 p. George. RT 2/1907.. drd. BOR 12/1961. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. dr. Redactată după textul original. prof. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. G. anul X. rep. Arhidiecezană. Codreanu. + 6 planşe la final) 555. 5. 72 p. pr. 1978. pr. Gazetei săteanului. pr. Tipogr. 553. 1941. (şi exegeza textelor) 550. 360 p.24 543. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Cernăuţi.. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. prof. Cojocaru. EIBMBOR. Bercovici. 552. Simbolurile biblice. 549. pr. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. 198217. Cartea românească. 15 p. Maurice. 5155. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. NT) 564. Tipogr. pp. nr. Nicolae. Ioan. Tipogr. 4. 557. Coca. Librăria şi tipogr. „Despre Evanghelia după Ioan”. pr. 420 p. Ciudin. Cojocaru. prof. 295 p. Rm. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. Manual pentru Seminariile teologice. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. drd. Matei. Haralambie. 544. Ed. trad. 562. Ioan. 1997. Cioculescu. Coca. „Apostolia”. + 6 desene la final) 554. Ed. Alexandru I. dr. ST 56/1985. „Concepţia Sf. ST 78/1985. 565. Ed. Şerban. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. . (colecţia Didactică. 146148. pp. 355364. Studiul Vechiului Testament. Ciurea. Credinţa noastră. N. C. Sfântul. Progresul. pr. 150 p. GB 1112/1964. 1940. 548. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. pr. Iaşi. Cocognac. Nicolae.. (cu binecuvântarea PF Iustin. pr. 551. Psalmi. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Roma. ST 34/1985. dr. dr. pp. Bucureşti.. Calistrat. extras din „Bună Vestire”. X + 400 p. RT 910 (pp. I. Ciprian. (grota 7. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. Ciudin. 1937.. 1921. diac.. Platon. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Dorohoiu. 96103. Ed. I. 10221026. f. 1997. pp. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. Ciudin. Ciudin. pp. Humanitas. Ioan. Ciurea. pp. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. Apostol Pavel despre clasele sociale”. din lb. Vâlcea. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. dr. (fără imp. pp. dr. N. dr. 510521. Sibiu. Ed. MMS 89/1956. 556. 563. Iorgu. 545. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. prof. pp. 546. Bucureşti. Ciosu. pt. 1905. arhipresviter Calistrat. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. din lb. prof. Michaela. pp.. Bucureşti. 245257. pp. Matei. pr. Ciurea. nr. Studiu după textul ebraic şi LXX. Ciuhandu.

224 p. 582.. 140141. Cernăuţi. Colan. Vasile Gheorghiu. George Ştefan. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). 1925. 86”. p. Colan. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). Studiu biblic. „Epistola către Romani.”. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. pp. „Cărţile părintelui I. prof. Craiova..”. Stadtfarrprediger in München. Nicolae. 584.. 152153. RT 23/1929. Colan.”.. 1518. pp. N. pr. N. 574. dr. Cartea românească. 128 p. 585. RT 56/1925. Ed. RT 11/1927.. Freiburg im Breisgau. 1927. Cristescu. Ciauşanu. prof. „Atlas Scripturae Sacrae. 305306.. von Anton Worlitscheck. 1926. p. 656 p. Colan. tipărit în zilele MS Regelui României. Arhidircezană. Bucureşti. N. 1924. RT 4/1927. Institutului Biblic al BOR.. Ferdinand I. Gr.”. 137138. Herder. 258 p. N. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Br. pr. autorului. 1927.. 87 p. RT 23/1929. pp. „Comentariul asupra Epistolei Sf. Ed. Colan.”. 96. 141.. Instit. München. Ed. Franz Keller. RT 89/1925. 588. autorului. 1926. RT 4/1927. Chişinău. de arhim. Constantin C. 216 p. I. 576. pp. 313317. Trifa”. 569. Dr. 1928.. 3233.”. de dr. 395398. TV 810/1992. Der Philipperbrief des Hl. Colan. Colan. „Prof. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. I..25 566. 102103. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. RT 10-11/1924. Popescu. N. Introducere şi comentar. Ghica. N. Tipogr. N. Ed. N. Apologie istorică. 1930. Noul Testament. RT 23/1924. N. von D. Vasile Tarnavschi. 578. N. 260 p. Studiu apologetic.. pp. Colan. 573.”. Palatul Sfântului Sinod”. prof. RT 56/1927. Bucureşti. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. Karl Barth. prof. Gh. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. 104105. „Institutul biblic”. „Sonnerkraft. RT 23/1924. 572. von Dr. Colan. p. dr. Scrisul românesc. RT 11/1927. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. pp. pp. pp. «Biblioteca Semănătorul». Br. de A. 1924. 74 p. dr. „Ierom. 75 p. pr. Ed. Colan. N. de arhim...”. cu introducere şi comentar scurt.. 579. pt. „Să se retipărească Biblia!”. 48 p. nr. Craiova. prof. Ed. N. Herder. 347348. mitrofor dr. 125126. 581. prelucrare de G. RT 4/1924. 76. de pr. Colan. 151152. Colan. 1927. 100 + VI p. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. N. Colan. prof. pp. 571. Bucureşti. pp. Nicolae. 1919. F. 145151. Colan. Nicolae. prof. 224 p. 586. Colan. pp. Ricardo de Riess. p. Colan. 580. 568. Maunoury. RT 1/1928. RT 45/1928. „Pr. Cartea românească.”. Colan. 570.. 307. Bucureşti. Ramuri. Herder & Co.”. Freiburg i. F. 1928. Arad”. N.. „O traducere catolică a Bibliei”. pp. 575. N. N.”.. RT 45/1928.. 1928. Gh. «Universală» Alcalay & co. 280281. „Curs de introducere în Noul Testament. de Antonie Harghel. „Curs de întroducere în Noul Testament. Scriban. 1924”. Antonie Harghel. 106109.”. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. pp. N. de arte grafice «Ramuri». Colan. Cernăuţi. N. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. Colan. prof. Scriban. RT 46/1922. prof. Ed. Ed.. Ed. 32 p. Apostol Pavel cătră Evrei. RT 3/1927. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. Ed. „Der Römerbrief. Epistola Sfântului Iuda. 1924. de arhim.. pp. N. „Teodor M. 587. Ghia. 583. 577.. „D. RT 1011/1925. Colan. RT 1011/1924. p. I. 34 p. pp. 567. Craiova. Universitară. RT 12/1927.. Cojocaru. Freiburg i. dr. Sibiu. 352354.. Colan. p. 8789. pp. Colan. .

Coman. Sibiu. Vasile. Artos Zois. prot. Ed. Nicolae. Constantin. ST 78/1970. Psaltirea de la Mehadia. Ioan I. 2630 octombrie 1988”. Vasile. Coman. 4551)”. 1995. pr. pp. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. pr. 199221. pp. Daniel. 1985. Coman. Comte. O 2/1966. 124128. pr. Coman. 1936. I. Coman. 601. Colan. prof. Biblia şi intelectualii. . Constantin N. pp. Ed. 596. pp. Marile figuri ale Bibliei. 155166. pr. 597. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. V. 607. membru al Academiei Franceze. Bizantină. O 4/1980.. Constantin. 1820. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. pp. 1929. Stropi de rouă duhovnicească. Constantin. Fântâna darurilor. 582600. Tipogr. 590604. prof. din lb. Αθηναι. Creştinismul şi sclavia. 345366. 608.. ST 1/1987. Eseuri pe teme biblice. 606. „François Mauriac. Constantin. 1925. pp. pp. (popularizare) 590. Coman. 120124. 4558. Mihaela. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. Ed. Constantin. Luca XIII. asist. Coman. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. dr. 189 p. Pavel”. Nicolae. Ed. A. ST 5/1987. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. Colan. Coman. (comunicare la Tesalonic. 605. Constantin. Sibiu. 1029. pp. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. ST 5/1988. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 1214. Frankavilla Grecia. 1522. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. 259268. 612. pr. PăsculescuOrlea şi Const. pp. 594. pp. 593. 16881988) 598. 304305. pp. 609. 600. Ioan G. Humanitas. Bucureşti. tom 4. Coman. pp.26 589. pp. pr. 610. pp. Marcu XI. Em. Ioan G. dr. extras din Limba română 3/1968. 31 martie 1989.”. prof. Colan. prof. Αγουριδου. 1937”. ST 910/1953. MB 13/1967. (în colecţia Problemele vremii) 591. pr. 148159. 79 p. RT 78/1937. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. 32 p. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. Tipogr. 604. pp. 603. trad. ST 12/1977. ST 12/1972. 117119. Tipogr. Ap. 69. 592. Ghica. ST 710/1976. Nicolae. Bucureşti. Ed.. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. O 2/1985. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. Ioan G. Arhidiecezană. dr. 528546. Constantin. Bucureşti. Atena”. pp. trad. 1997.. Biblia în Biserică. 108110. asist.. episcop Vasile. pp. Arhidiecezană. iuldec. Fernand. 78 p. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. franceză de Voicu. 1929. Constantin. Coman. Coman. 595. asist. Daniel. 611. Ed. ? p. ST 34/1956. Mariana. de pr. Coman. Daniel. ST 2/1989. Coman. din Tesalonic Grecia. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. dr. 3031 martie 1989”. prof. Biblia şi intelectualii. Coman. Arhidiecezană. asist. RT 56/1944. 508 p. τομος Β. Bucureşti. 599. dr. Viaţa lui Isus. pr. 222 p. pr. Academiei RSR. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. Vasile. Daniel. serie nouă. 602. Constantin. Coman. Combiescu. 249256. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. asist. prof. pr. 714725. pr. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. Constantin. pp. 1985. episcopul Oradiei. Cugetarea. Sibiu. „Σαββα Χρ. pr. ST 2/1989.

266270. Al. I. „Protoevanghelia lui Iacob”. dr. GB 56/1972. . I gimnasială. pp. pp. Const. Daniel. 389402. Ovidiu. 159 p. pr. GB 34/1984. Constantin. 635. N. (jertfe. 619. N. pp. 612)”. Instit. I. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”.. pr. prof. econ. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. biblic al BOR. BOR 34/1971. 10641073. GB 34/1975. Constantinescu. GB 10/1958. Manual pentru seminariile teologice.a. 633. 631. Tipogr. 632. 187206. 1 XII. GB 34/1965. Constantin. 533548. prof. pp. 111)”. 442 p. (ed. 630. pr. Bucureşti. Daniel. GB 2/1987. 214223. ST 910/1969. prof. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. 638. pr. pr.. Al. pr. pp. N. Constantinescu. 614. pr. 616.. Bucureşti. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. Constantinescu. Ioan. 629. Ioan. Constantinescu.27 613. 1981. 289299. Ed. Al. Studiul Noului Testament... Constantinescu. f. 244248. pp. 1923. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. econ. 615. pr. pp. pr. pr.. Constantinescu. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. dr. Ioan. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Socec & co. Ed. Credinţa noastră. 927945. Constantinescu. Constantinescu.. 1992. Ioan. prof. I. Manual pentru seminariile teologice2. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. pr. Constantin. pp. 4953. sărbători etc) 622. pr. pr. Constantinescu.. Constantinescu. I. prof. 620. pp. pr. 60101. 13)”. „Isaia şi Ieremia”. prof. pp. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. pr. 6784. 617. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. Constantinescu. 634. GB 34/1976. Constantinescu. 630638. a IIa) 618. pp. 636. Ioan.. Constantinescu. pp. GB 2/1988. 623. 64 p. prof. prof. pr. Constantinescu. pr. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. 331 p. pp. GB 13/1983. GB 910/1975. Constantinescu. prof. 626. pr. GB 12/1969. GB 3/1987. „Facerea (exegeză biblică)”. Bucureşti. Popescu. pp. 370387. 1914. N. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. 32 p. 5177. Comentar”. pp. Al. Constantinescu. Studiul Noului Testament. 627. Constantinescu. pp. econ. după cele patru Evanghelii”. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. Constantinescu. 661685. Ioan... I. Bucureşti. O 3/1983. Constantinescu. 527530. „Scene din Vechiul Testament. GB 56/1973. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. pp. Constantinescu. cap. pp. prof. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. Ioan.. Ioan. pr. ST 34/1973. Al. pr. 637. Al. pp. „Daniel (cap. XVII). Constantinescu. 1334. pr. pr. Ioan. (popularizare) 625. Anghel. 976983. Constantinescu. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. prof. GB 34/1974. 328344. Ioan. prof. Constantinescu. (profeţii mesianice) 621. Ioan. Cărţilor bisericeşti. pp. GB 1112/1954. GB 910/1973. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. pp. N. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. N. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. 624. Ioan. GB 12/1979. 45103. Ioan. dr. 628. prof.

1919. 657. MB 79/1997. pp. pr.”. Ioan. 612. Ed.. Emilian. „Ioan Panagopulos. 501506. pp. MA 79/1979. pp. pp. MO 1112/1973. 649. Corniţescu. 786787. dr. 503509. Emilian. Ed. ConstantinescuLucaci. GB 34/1973. . 647. Ap. dr. prof. „Istoria politică a epocii Noului Testament”.. 350 p. „Iisus şi marea”. pp. 652. proorocul deşerturilor”. 559563. 734736. 1990. pr. Ed. 1969. ierom. Viaţa lui Iisus. Timişoara. „Studiul biblic la I Corinteni 14. GB 4/1987. diac. Dimitrie. 651. Coresi. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. arhim. 403412. Galitis. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. pp. Vasile. 644. MB 13/1975. 392 p. Corbu. „Emanuel Copăcianu. Adrian. (text stabilit. I. „Gheorghe A. a Va) 643. 19”. pp. (doctorat) 662. 5661. † Damaschin. Corniţescu.28 639. Copăcianu. Agapie. Coravu. 655. „Părintele prof. Iaşi. MO 910/1975. Constantinescu. dr. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. asist. econ. 120 p. 3944. Constantinescu. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. Ed. „Ioan. diac. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Emanuel. Corniţescu. lect. pp. MO 16/1993. Ed. Emilian. Agapie. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. Mitropoliei Banatului. prof. (istoric) 660. 4750. Emanuel. 2037. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. Emanuil. episcopvicar Damaschin. Junimea. dr. ierom. Copăcianu. ST 710/1981. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. asist.. 567570.. Bucureşti. MB 910/1964. Copăcianu. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. Emilian. Bucureşti. 1977. 387404. ST 78/1983. 542558. introducere şi indice de Stela Toma) 656.. diac. Cornilescu. Corbu. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. I. GB 12/1956. BOR 8/1923. 642. pr. 3245. 10671068. Copăcianu. D. Academiei RSR. 1976. CoravuSeverineanul. Emanuel. Dumnezeu şi Biserica. 646. pp. (irelevantă) 641. 650. Povestiri biblice. pp. Atena. Constantinescu. 640. 653. pp. asist. pp. Coravu. MB 1012/1999.”. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. Ed. Emanuel. diac. Junimea. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. Bucureşti. Viorica S. Iaşi. Popescu. asist. Librăriei Socec & co. 461562) şi 910 (617681) / 1982. 648. Viorica S. Povestiri biblice. 331 p. Dimitrie. MB 46/1999. Emilian. Grigorie de Nysa”. pr.. pp. pp. Corbu. Copăcianu. Cornilă. 779 p. MO 3/1987. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. Corniţescu. Moderna. pp. 213 p. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. ? 654. dr. dr. ST 78/1983. 1943. Corniţescu. pp. ST 78 (pp. diac. 658. CoravuSeverineanu. Const. O 3/1983. asist. pr. Petru la Cincizecime”. 659. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. pp. pp. (ed. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. 661. 1990. 213 p. 8391. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. asist. 645. econ.

30 ianuarie 1976. 672. Emilian. 95102. Corniţescu. dr. 8293. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. Constantin. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. diac. pr. Emilian. ITOB) 683. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”.29 663. 8394. 606619. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”.. pp. 665. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. 299307. Em. Studiul Noului Testament. diac. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. diac. drd. . pp. dr. Corniţescu. ST 12/1969. 200211. diac. Corniţescu. manual pentru Institutele teologice. 199209. pp. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. 727. 686. 684. Corniţescu. ST 910/1985. Emilian. Emil. 243254. pp. pp. pp. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. Corniţescu. 546572. (prelegere festivă. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. drd. GB 35/1980. pp. diac. 269274. ST 78/1967. Constantin. asist. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. asist. Emilian. 679. 380388. ST 12/1976. Bucureşti. O 2/1981. prof. pp. Emilian. asist. 682. 667. 308320. 8393. O 2/1980. 670. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. 675. 664. pp. Constantin. 252265. Corniţescu. Corniţescu. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. ST 78/1984. Scriptură în mâna credinciosului”. Corniţescu. pr. pp. C. prof. pp. Corniţescu. Emilian. diac. asist. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. O 2/1983. Corniţescu. Emilian. Corniţescu. asist. ST 710/1980. O 3/1980. ST 5/1987. pp. Corniţescu. ST 910/1967. drd. 600612. 681.. prof. pr. Corniţescu. prof. pp. 673. Corniţescu. diac. pp. pr. (prez. O 2/1982. 674. Corniţescu. BOR 1112/1983. 669. asist. „pr. „Sabat şi duminică”. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. 100110. prof. pp. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. 668. Corniţescu. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. prof. 228229. Nicolaescu. MO 12/1980. BOR 78/1986. Constantin. 815825. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Em. Emil. Corniţescu. Emilian. pp. Emilian. prof. lect. 199209. diac. Corniţescu. asist. 676. Emilian. 606615. Nic. diac. ST 34/1969. 492500. pr. diac. diac. diac. interpreţi ai Sfintei Scripturi”.. 482491. Corniţescu. pp. drd. pp. Emilian. Emilian. diac. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. Emilian. BOR 46/1991. „Sfântul Vasile cel Mare. interpret al Sfintei Scripturi”. BOR 34/1985. prof. pp. Emilian. „Sfinţii Trei Ierarhi. pp. Corniţescu. diac. pp. „Sf. GB 5/1988. 678. pp. pp. Corniţescu. 1977”. Grigorie Marcu. asist. Corniţescu. 680. 8096. prof. Corniţescu. prof. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. asist. Emilian. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. pp. O 2/1980. prof. diac. Corniţescu. 671. O 1/1983. ST 34/1981. 666.

Corniţescu. 703. 371376. „David şi moartea lui Saul. pr. 1926. 518. prof. Ed. 374377. pp. prof. prof. Filaret. Cotos. MA 58/1958. Corniţescu. Bucureşti. 206 p. Cornoiu. Costache. Ia secundară. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. de Alexandru Duţu. Costache. Cosma. 232)”. C. Nicolae. MB 13/1958. pr. 692. RT 12/1925. prof. Constantin. pr. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. econ. de grozăvia. Cornoiu. pp. Bucureşti.”. Bucureşti. Emilian.. 195 p. pr. 690. Ioan. 154 p. 1996. Sădeanu) 697. pr. Introducere în cărţile Noului Testament. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. 295 + 42 p. Betleem. econ. trad. pp. „Rugăciunea Domnească. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. 693.. 7683. III. (curs scris de mână de stud. Constantin. pr. diac. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. 706. prof. pp. pp. Cornoiu. prof. 206 p. C 112/1938. Vasile Gheorghiu”. RT 3/1927.. Cotos. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. prof. 639)”.a. 709. A. Zakaria Goneim. C. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. A. pr.. Corniţescu. Bucureşti. 694. pr. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. Cotoş. pp. 292 p. 702. A. pp. 701. dr. Dumitru. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. 710. Abrudan. prof. Manual pentru seminariile teologice2. 172 p. (curs scris de mână de stud. ST 2/1990. 700. Corniţescu. Cosma. 3454. pr. prof. 103118. „Proorocirea. prof. „Lucrătorii asociaţi”. pr. 695. Introducere în cărţile Noului Testament. dr. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. Tipogr. 1902. 1935. 707. 520. Focşani. Casa pânii sufletului. Ioan. London. ST 12/1958. Bucureşti. ST 710/1981. 1979. MMS 34/1957. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. 1911. 708. ierom. 699. GB 46/1993. Bucureşti. prof. C. pp. Sădeanu) 696. 1959. pr.. Lăzăreanu. Cornoiu. Nicolae. 634636. prof. dr. pp. Bucureşti. C. 1903. prof. Nicolae. „Cartea românească”. Corniţescu. Cotos. pp. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. 510513. pp. dr. Emilian. 242250. Atena. NewYork. Ctin I. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. prof.”. Crăciunaş. prof.. Cornoiu. 368371. Ioan. pp. EIBMBOR. Ed. „Cultura românească”. Emilian. A. Ctin I. „Profesorul dr. f. pr. Irineu. asist. (curs scris de mână de stud. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. dr. pr. GB 14/1999. Constantin. 705. 1902. 555563. dr. 1901. Bucureşti. pp. Costache. pentru o clipă. Ctin I. pp. Cosma. 704. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. „M. pp. 711. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. 688. dr. Tipogr. Doru V. Emilian. dr. Piramida îngropată. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. Constantin. O 4/1980. Costea. N. Cărţilor bisericeşti. 31 p. Studiu filologic. O 12/1997. Ioan. 119122. 5)”. prof. 514. Nicolae. Corniţescu. Toronto. 9193. Ioan. MMS 78/1958. prof. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. 130 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Introducere în scrierile Noului Testament. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Cotos. 1956. Bucureşti. prof. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. 7072.30 687. 203 p. dr. MA 12/1960. Sădeanu) 698. econ. pr. (profeţii mesianice) 691. (1929?). Manual pentru seminarii teologice. Tipogr. 95 p. prof. pr. pr. dr. dr. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. RT 1011/1932. Cosma. pp. .

dr. Arhidiecezană”. RT 89/1925.ort. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. econ. 729. Toma. Manual de religie pt. 269. Gr. + 20 de ilustraţii în text) 716. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. (doctorat) (non vidi) 714. Tipogr. Arad. 104 p. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. 317 p.. prof. 277278. Prelegeri metodice din istorioare biblice. pr. de pr. 98 p. Tipogr. Crişmariu. 728. pr. 98 p. 1935. dr. română. Crişmariu. pr. RT 4/1929. Arad. Cristescu. Ed. . 1929. pr. Crişmariu. Cristescu. Crişmariu. Arad. dr. pp. Creştinismul şi sclăvia”. Ed. română. Tipogr. a IIIa a gimnaziului unic. Cristescu. Culcea. Gr.. Nicolae. Crişmariu. Nicolae. „Prof. Tipogr. prof. 1931. dr. Nicolae. 1914. studiu dogmaticoapologetic. 723. Culcea. (ed.. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. 345347. pp.ort. Ioan Tomescu”. Arad. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. 145146. Diecezană. Crişmariu. pr. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Arad. Arad. 6061. p. 134135. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Ed. „Econ.. Creţu. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. 1935. Tipogr. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Cristescu. Diecezană. 1908. 1624. Tipogr. Adjud. a VIIIa) 719.. 727. (moduri de citire şi interpretare) 730.. dr. 721. clasa a VIa11. prof. Crăciunescu. or. 732. Biblia şi ştiinţa. Diecezei grecoortodoxe române. Ia revăzută şi completată) 715. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Crişmariu. RT 1/1907. a IXa. autorului”. 713. Bucureşti. George. pp. 724. I a gimnaziului unic. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. 1947. 112 p. pp. 1935. 734.. Manual pentru cl. 76 p. Sibiu. română. Nicolae.31 712. clasa a IIIa11.. Arad. GB 12/1949. 78 p. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. 733. Tipogr. pp. Arad. prof.. pp. Nicolae. Cristescu. „Preot Iosif Trifa. Diecezană ort. Crişmariu. Gh. 144)”. 1929”. 726. Nicolae. 731. Bucureşti. Iosif Trifa.. econ. Cosma. Diecezană. (ed. prof. 1927. Nicolae. Diecezană gr. (ed. Pavel către Filimon. dr. C. Colan. Dumitru. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. „Îndreptar scripturistic”. Tipogr. Nicolae. Craioveanu. română. Craiova. Arad. RT 1011/1925. 735. pr. Gr. dr. Sf. Cristescu. 717. 1947. pp. 104 p. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. Cristescu. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. române. Librăriei Socec & co.. Bucureşti. RT 56/1926.. clasa a IVa11. Diecezană ort. Crişmariu. Nicolae. RT 2/1925. 3940. Socec & comp. 718. 1928. a IVa. 1930. Cristescu. pp. prof. 1914. A. 725. RT 89/1928. F. ConstantinescuLucaci. Mai lângă Domnul meu. de preotul Pompei Moruşca. Monogenismul biblic.. 130 p. Diecezană gr. pp. I. Toma. Socec & comp. RT 11/1927. Gr. pr. prof. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. RT 12/1927. Nicolae. Cristescu.. 123 p. (ed. 126 p. Diecezană. prof. 86 p. dr. 1928. Diecezană. Gr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. 1930. Crişmariu. dr. Arad. Tipogr. 317323. 49 p. Ed. Tipogr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Gr. cl. 108 p. Tipogr. N. (manual) 722. pr. A.

V. Manual pt. Iustinian. Cornilescu. fasc. prot. (… în Sfânta Scriptură) 744. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. P. BOR 78/1976. 80 p. dr. Dan. pp. model al predicatorului creştin”. P. Cunescu. 1987. Culcea. O 23/1994. diac. David. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. 738. 2. Socec & comp. Bucureşti. p. Dănău. Petre I. Ed. Esséniens. dr. 1947. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. David. 215247. 742. 160 p. BOR 7/1912. Ed. GB 12/1958. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. din perspectivă negativă) . pr. Dalea. O 2/1982. (extras din International Review for the History of Religions. Sportturism. (exegeză) 749. A. 752. V. Gheorghe. cl. 751. Ştiinţifică şi enciclopedică. traduceri din limba aramaică... pp. Petre I. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. „Mântuitorul. 207 p. 759. Pe urmele vechilor civilizaţii. prof. David. 95113. „Hristos «cheia» Scripturii”. A. conf. Toma. BOR 34/1985. pp. dr. MMS 6/1988. Topliţa. Petre I. ediţie îngrijită de N. pp. Dănău.. Bucureşti. conf. BOR 5/1912. C 1913 (pp. 6172. diac. dr. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”.. pp. Dancu. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. Dimitrie. (predică) 754. V. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. pp. pr. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Culcea. XIII. (exegeză) 748. BOR 1112/1973. 912922. pr. drd. conf. pp.. 709719. BOR 34/1969. 12381251. 1976. conf. pp. 756. Socec & comp. (temeiuri biblice. Constantin. 1923. Psaltirea în versuri. 2340. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. Cziple. 740. GB 912/1978. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. 324328. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. Ilie. 755. David. BOR 6/1912. Deheleanu.. Daniel.. 1918. pr. pr. diac. 395 p. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. pp. Studiu introductiv. 125 p. 746. 561577.. 743. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Alexandru. 750. Manual pt. Constantin. MMS 34/1971. prof. Ursu. Bucureşti. C. pp. 745. 85. diac.”. „Biblia britanică a lui D. pp. ST 12/1980. GB 5/1987. O 2/1983. 230242. Theodor. C. 1980. Cuza.. Cristofor. pr. I a gimanziului unic. 1966. pp. P. (cursuri de îndrumare. Jidanii în războiu. 130 p. Seminarului grecocatolic. notiţe introductive şi note.32 736. cl. Cunescu. „Dosoftei. Dan.. Ed. Petre. vol. Scripta aramaica 1. 312329. pp. Toma. Bucureşti. (non vidi) 741. diac. pp. BOR 78/1975. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. (exegeză) 747. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. prof. Blaj. 11591166. Daniel. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 760. pr. Deheleanu. prof.. 737. pp. 739. 1947. Damian. 37 p. C. pp. Bucureşti. Dănău.. 636638). Academiei. Daniel. diac. David. existenţa minciunii şi a răului)”. 10021006. 212217. Bucureşti. a IIa a gimnaziului unic2. august 1966) 753. 835839. „Psaltirea slavoromână (1577. Petre. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Constantin. 757. 37 oct 1989) 758. I. Tipogr. Gheorghe. C. Deheleanu. Partea primă: Legea veche. 780 p. 499507. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament.

dr. 765. 3639 şi 65) 777. 196212. pp. pp. Demetrescu. 768. 789.33 761. 310320. 112. Petru. BOR 8/1905. pp. al XVIlea. BOR 12/1915. BOR 1/1905. Demetrescu. în TR 48 (pp. prof. MMS 89/1956. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. „Cei doi bani ai văduvei”. Dragomir. 788. 379389. Dragomir. Viaţa economică. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. Diaconescu. 764. BOR 6/XXXI. 763. trad. 515518. pp. pr. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. 961975. Drag. Demetrescu. Drag. MB 48/1964. 780. 121125. 772. Dinu. Ed. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. Dragomir. „Studiul Noului Testament. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. pp. Marin S. Neaga. Diaconescu. 779. 322326. „Bogatul nesăţios”. Ed.. 783. dr. Deheleanu. dr. dr. 766. 234244. 31 p. BOR 1/1900. de Nicolae. Petre. pp. 1255?. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. 8595. 915927. 1929. pr. Demetrescu. pp.. Petre. Neculai. „Profetism babilonian”. 787. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 1954. BOR 1/1905. Dragomir. 23). Nicolae. Dragomir. Tâlcuiri evanghelice. Dennefeld. pp. 12 p. 863875. Donos. „Bogatul şi Lazăr”. dr. 785. dr. Academiei RSR.. 79 p. 491498. XIII. (fragm. BOR 3/1909. Eparhială. dr. Mic dicţionar al Noului Testament. 767. pp. prot. 1946. Bucureşti. „Bunavestire”. 288295. Bucureşti. BOR 8/1905. dr. 1943. prot. 770. 778. Diamandi. bibl. . Nicolae. Ed. pp. BOR 35/1973. „Naşterea Domnului”. Bucureşti. Petru. 775. Tipogr. Demetrescu. pr. 776. Curtea de Argeş. N. dr. Tipogr. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. pp. Cartea românească. (filol. Natalia. GB 34/1959. dr. BOR 1/1906. 781. pr. pp. Demetrescu. Deheleanu. pp. 786. Dragomir. Constantin. pp. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. 78 p. dr. Drag. Demetrescu.. Diecezană. pp. 307314. 215 p. BOR 34/1981. Demetrescu. şi Studiul Vechiului Testament. Deheleanu. Sfintei Episcopii a Argeşului. pp. 1955. (temeiuri biblice) 762. Bucureşti. BOR 8/XXXI. Deheleanu. pp. 393402. 1942. Demetrescu. 1916. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. Dinu. Demetrescu. BOR 11/1906. dr. Demetrescu. 91112. Ovid. Densuşianu. dr. Demetrescu. Marin S. pp. 288 p. Demetrescu. Dragomir. Bucureşti. dr. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. [Ludovic]. Dincescu. pp. Demény. pr. „Paştele la ebrei”.. 96 p. „Fraţii Domnului”. 769.”. RT 5-6/1942. 822833. pp. pp. BOR 2/1900. Arad. (predici) 784. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. „Preoţia ortodoxă”. 13051317. MMS 56/1955. pp. L. pp. Ed. Donos. pr. Dragomir. 272283. 1321. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. dr. 773. pp. din Fiul lui Dumnezeu. Demetrescu. „Vieţei nouă”. 1945.) (despre Luca I.. Dragomir. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Bucureşti. MB 46/1967. Ed. 719728. 168175. Fiul Omului. BOR 5/XXXI. Drag. pr.. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Dragomir. 782. „Iisus Hristos mit?”. 50 (4). „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. 771. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Sterie. BOR 7/XXXI.

399 p. 11531166. Pavel”. Bucureşti. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. Biblia. Psalmii în versuri. 1934. Drăgulin. Cîntarea Cîntărilor. Boldur. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. pp. Nicolae. Ed. 1926. pr. 813. pr. Dron. 815. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. Dosoftei. Dura. C. pr. Constantin. pp. V. Facerea lumii.. pp. Emilian Corniţescu. Nicolae V. Drăguşin. drd. O 2/1988. a IIa) 799. Dorcescu. O 1/1984. Ester (Purim). Mrea Neamţ. Nicolae V. dr. Tipogr. Cartea românească. drd. Eugen. Librăriei Socec & co.. pr. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. pp. 7294. Dragoslav. drd. drd. pr. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. 47 p. asis. Psaltirea în versuri 1673. 293296. Poemă ebraică. Marinescu & Şerban. MMS 12/1940. ST 56/1985. 116125. MO 78/1985. Arta. M. pr. 805. cu un studiu de . Ap. dr.. BOR 910/1981. din ebraică. pr. prof. 67 p. Ion Bria. (ed. Epistola Sf. 1926.. 806. Bucureşti. pr. seminar. pp. 207268. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. 544560. Dragomir. LX + 1165 p. Tipogr. 114123. diac. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. 719731. 1993. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. doctrină ereziarhă”. Drimer. Dură. Ecclesiast (Cohelet). Ed. Drăguşin. Clemenţa. asist. Ed. 807. (predici) 791. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. Dragoslav. 53 p. (ed. 792. Nicolae V. 291 p. 803. pp. doctorat) 797. pr. (trad. „Septuaginta”. Ursu) 794. Dură. Pavel către Galateni. Dorcescu. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. 1908. GB 34/1984. Tipogr. „O profeţie memorabilă”. (Daniel 9. 1974. Valeriu. drd. Bucuresci.) 809. 816. traducere şi comentariu”. Centrului mitropolitan Iaşi. BOR 78/1980. „Decalogul în expunere catehetică”. Dură. „Pr. Iaşi. 381389. 11301132. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. Ed. pp. pr. Valeriu.. cu un studiu de . „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf.. 661666. Valeriu. Ed. AZ. Carol. 2227) 795. Dicţionar de teologie ortodoxă. Introducere. Ed. prof. Vasile Mihoc. asist. „Pr. pp. „Hiliasmul. drd. 96 p. (l. O 4/1986.. din ebraică.. pp. drd. N. Drimer.. (trad. Drăgulin. 297299.. Timişoara. pr. 802. 27 p. MO 12/1999. Neculai. (licenţă) 811. 464480. 1981. dr. 800.) 808. 207210. pp. pp. pp. X + 144 p.”. Eugen. (tabel cu textele biblice din cult) 796. Drăguşin. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. Dragomir. . pr. GB 34/1984.. BOR 11/1911. 1905. 814. MMS 6/1936. Drugescu. Tipogr. Donos. 793. Marineasa. Gheorghe I. Ion. 11001108. Dudu. Dura. Demetrescu. pp. Pildele în versuri. Iaşi.. Carol. Paul. pp. MA 79/1982. dr. 1901. Excelsior. 5062. Nicolae V. 812. Ion. Bucureşti. prof. Valeriu. Dragomir. Drăgulin.. 1925?. 8089. Nicolae. diac. Drăguşin. ST 34/1981. Timişoara. pp. pp. critică de N. ST 56/1989. 77 p. A. (apariţie. 804. GB 1112/1971.34 790. dr. 31 p. 798. Iuliu. dr. Moderna. importanţă) 810. Dragomirescu. drd. 1998. asist. Ap. „Diac. asis. 801. pp..

O 3/1983.) 839. Dură. VII. C. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. ST 78/1983. Ap. trad. Endre. vol. Omilii şi cuvântări. pp. BOR 1/1906. Erbiceanu. Dură. Fecioru. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. Duţu. C. ST 12/1983. introd. pp.) 835. prof. prof. Erbiceanu. Nicolae. 832. (structură. 556 p. Nicolae V. pr. MA 12/1985. (filol.”. (filol. drd. 9)”. 821. bibl. Iosua. Nicolae.) 838. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. col. pp. Partea a IIa. pr. BOR 4-6/1992.. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. 2743. MA 56/1972. 1”. BOR 1/1912. 830. (şi o parte din comentariile biblice) 818. asist. 1914. Ioan. bibl. Bucureşti. „Interpretări de cuvinte. (filol. BOR 2/1912. Partea întâi. „Faptele Sf. 829. 445452. drd.. din lb. EIBMBOR. 825. pp. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. Erbiceanu. MA 34/1985. dr. 820. trad. Judecători. C.. Făgărăşanu. EIBMBOR. BOR 10/1911. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. episcopvicar. Constantin. pr. 827. Făgărăşanu. Omilii la Hexaimeron. Duţu. Dura.. 1623. BOR 9/1910. I.. pp. Scrieri alese. dr. 822. BOR 3/1905. episcopvicar. prof. Erbiceanu. pp. † Lucian. dr. Bucureşti. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. pr. 5)”. Omilii la Psalmi. Nicolae V. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. Nicolae. PSB. Sirul. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. 171180. bibl. pr. pp.) 836. pp. Dură. C.”. pp. 833. ? 841. 904915. pp. dr. 1982. 796808. BOR 6/1912. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. 828. dr. 127133. GB 910/1982. 819. 113116. vol. bibl. pr. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. pp. drd. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. Constantin. 3345. „Moartea dreptului Avraam”. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. 378375. „Sfîntul Vasile cel Mare. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. Erbiceanu. ST 4/1986. Constantin. 824. 929. Nicolae. (= o legendă) 834. siriacă de Isopescu. 949957. şi indici de pr. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Dură. Erbiceanu. din lb. (filol. D. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. C. BOR 8/1906. 528 p. drd. Efrem. Scrierii. 6671. BOR 5/1912. stil. 8)”. 427431. BOR 4/1912. pp. Ioan. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. 7682.. 2”. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. prof. greacă. Erbiceanu. dr. Constantin. 395400. pr. pp. MB 3/1988. Dură. Erbiceanu. pp. pp. Szöcs. † Lucian. pp. Dură. pp. (filol. pp. „Origen. Dură. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. Cernăuţi. bibl. 241260. Sinod al BOR. Erbiceanu. pp. 262268. pr. (filol.35 817. 823. bibl. Erbiceanu. Constantin. BOR 3/1912. Constantin. ST 12/1978. pr. 1986. Constantin. pr. Silvestru Octavian. pp. Constantin. (scriere apocrifă) 831. . 2129. ST 910/1977. 536546. 683698. 10001009. pp. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. pp. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. Erbiceanu. ST 6/1988. 650 p.) 837. Scriptură”. 513527.) 840.. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. pp. pp. dr.

. 260 p. franceză de Răcăciuni. rusă de Nicodim. P. nr. Săteanului. «L’Histoire». RT 12/1935. LascarovMoldoveanu. prof. Ilarion V. pp. RT 89/1928. pp. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). F. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. Cărţilor bisericeşti. Foerster. 862. Fecioru. II). de L. Sibiu. Săteanului. pr. pp. lect. Ioan. Ed. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. pr. Fillion. Nicolae. pr. Dumitru. RT 1112/1936. Bertrand. Istoria sfântă a Noului Testament. Felea. Floru. prof. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. Felea.. Ier.. 859. Felea. Alexandru. GB 78/1964. 1928. Ed.. 1932. Faur. 858. dr. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. RT 56/1936. pp. Ioan Gură de Aur”. Ed. rusă de Nicodim. pr. Patriarhul României. Ed. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. 391392. Arhidiecezană. Paris. Grossmann. RT 3/1933. 149153. pr. dr. Exposition et critique.. Farrar. Bucureşti. 846. „François Mauriac. 1900. Ilarion V. pp. trad.. pr. Moise. „Despre cele patru Evanghelii. 854. pp. 148150. 270272. F. „Profeţiile Mântuitorului”. RT 1112/1938. 1909. p. „Al. Apostol Pavel. din lb. Tipogr. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. RT 9/1938. trad. RT 5/1941. RT 3-4/1941. F. Paris. pr. Il(arion) V. Ilarion V. 637 p. 144 p. prof. A. Felea. 1931.a. Ilarion V. Tipogr. 843. pr. „Credinţa şi morala Învierii”. Felea. 385387. Paris. Gh. Felea. W. Grigorie T. f. din lb. I). (licenţă) 863. trad. Felea. Ilarion V. Dennefeld. „Diacon dr. RT 4/1937. Vie de Jésu. pp. 850. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. Hristos şi viaţa omenească (p. Fecioru. Fer. Ed. Librairie Bloud et Gay. pp. 538555. 848. 51 p. 853. Tiparul. col. RT 910 (pp. dr. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. „Fariseii în faţa Mântuitorului”.. «Seria Teologică». franceză de Marcu. F. Hristos şi viaţa omenească (p. din lb.”. V. ST 34/1953. Ilarion V. p. trad. 294 p. pref. prof. p. par dr. 1944. Medicale Nobert Maloine. 866. 654658.”. 4)”. Florian. 437. trad.) 860. Bucureşti. Societăţii literare „Sf. Paideia.Cl. 501502. „Antihriştii”. Isaiia. Cojocaru. 856. Farrar. pr. pr.. Ed. 1921. Edmond. p.. dr. L. drd. D. 264 p. despre autorii şi conţinutul lor.. trad. pr. 229234. 138 p. 306 p. Ed.. Flammarion. 210224. pp. prof. pp.. din lb. 1903. Ión. Cosmologia elenă. Ed. Oradea. 140 p. 640 p. 847.36 842. Tipogr. Viaţa lui Iisus Hristos. dr. din lb.. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. IPS. dr.. 849. Fleg. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). 845. 1941. . 202204. 141 p. 857.. 215. Il. 855. Nicolae. (probabil gr.. 6672. Felea. cat. 107112. Felea. Ilarion V. pr. Lethielleux. Ed. Bucureşti. 852. pr. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. V.. RT 4/1939. 861. Émile Vérut. V.. LXXXII + 434 p. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. RT 1011/1932. 864. pr. Felea. Ilarion V. 391407) şi 1112 (462480) / 1945.. Bucureşti. 89 p. Filipciuc de Petrova. franceză de Colan. diac. Felea. GB 56/1973.”. 1993. FlorescuRomanaţi. Viaţa şi operile Sf. Paris”. W. Foerster. „L. Haralambie I. (manual) 865. pp. Librăriei „Principele Mircea”.. ec. Sfintei Mănăstiri Neamţ. 1921. dr. prof. Ed. 1933”. 18. 844. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. din lb. Mircea. franceză de Colan. Nicolae. Sfintei Mănăstiri Neamţ. 851.

Gala. 375 p. O 4/1966. pp. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”.. 1930. 873. Bucureşti. vol. 32 p. pr. (discurs de recepţie la Academie. prof. 1928. Galeriu. 572583. pr. 386397. La porţile Damascului) 875. pp. Galeriu. Galeriu. Ioan. Galeriu. Fulga. biblică) 877. 32 p. Gala. 1928.. Din Sfintele Evanghelii. (1. pr. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. 175184. Tipogr. 890. Ed. dr. „Închinarea în duh şi în adevăr”. 879. C 1913 (pp. Constantin. MMS 79/1977. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. „Epistola lui Aristeia”. pr. 1928. dr. Galaction. Predica de pe munte. . pp. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. 2. O 12/1997. Fruma. Adeverul. 112 p. 34 p. 337 p. N. C. pr. Sibiu. Bucureşti. 1928. 870. 34 p. BOR 58/1948. prof. pr. „Din exegeza Noului Testament”. pp. „Biblia românească conferinţă”. Atelierele „Adeverul”. 337 p. conf. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Ed. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. 2. I. Ed. Radu. Gala. 83102. Bucureşti. Vasile. dr. Radu. 3. prof. pr. BOR 910/1988. dr. Procesul Mântuitorului. Constantin. Gala. în «Orientalia christiana periodica». după Epistolele Sf. dr. O 3/1980. 94104. 28 mai 1948. 454468. prof. despre apariţia LXX) 876. Galeriu. (traduceri din greacă) 878. Bucureşti. Gala. Constantin. prof. Galaction. BOR 34/1943. Despre mormântul cel gol. av. 32 p. Despre Sf. 517523). prof. V(asile). dr. dr. 1930. 32 p.37 867.. Fruma. Principele Carol. pr. Galaction. (ist. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. pp. 888. Galaction. Principele Carol. Roza vânturilor. pr. Gala. Tipografiile Române Unite. Ed. pr. Arhidiecezană. BOR 1112/1948. Din Sfintele Evanghelii. În jurul Sfintelor Scripturi. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. Roma. Romcart. Marcu. prof. „Mario Ruffini. Apostol Pavel. Ed. Studiu juridic şi teologic. 1795). de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. dr. Bucureşti. V. ST 12/1977. 1992. Gala. 872. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. dr. Grigorie. 615619. 543555. prof. Constantin. Marcu. 886. pr. Predica de pe munte. 514. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. 1965”. (Biblia lui Clain. Galaction. pp. Bucureşti. 883. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. Principele Carol. Studiu juridic şi teologic2. 112)”. Ioan. Galaction. BOR 12/1980. 869. pp. pp. Ioan. 1928. Galaction. (traduceri din greacă) 881. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. Vasile. Gala. pp. Bucureşti. Grigorie. „Sensul religios creştin al sărbătorii. G(heorghiu). Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. Gala. pr. 884. Galaction. Fruma. XXXI. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. Bucureşti. Gala. 2000. Ed. Galaction. 874. BOR 10/1931. G. În jurul Sfintelor Scripturi. 889. BOR 5/1923. Blaj. pr. pr. Principele Carol. lucrare apocrifă Aristeia. Galeriu. Procesul Mântuitorului. „Ceva despre magii. (exegeză) 871. pp.. Sibiu. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. Galaction. pp. 579588. ST 78/1951. „Inscripţia de la Delfi. pp. pp. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. 322. Galaction. Galaction. 1945. (popularizare) 882. 455462. 868. av. Gala. prof. 272283. Gala. Constantin. N. 321327. Ed. prof.

P. Bucuresci. pp. fasc. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. pp. 355374”. Ion V. (material pt. V.. ?. MMS 56/1972. Ion V. MB 1112/1964. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. „Pe drumul Emausului”. 403414. pp. 910. adică folosirea timpului bine”. pp. pp. 2.. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. dans Revue biblique. dr. 1216. pp. „Netemeinicia milenarismului”. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. prof. Nicolae. 899. „Biblica”. Ganea. pr. pp. Evangelische Theologie. BOR 34/1990. Georgescu. de Edouard Lipinski”. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. 374376. Georgescu. Galeriu. 50 (1969). MB 13/1996. MA 13/1981. Galeriu. pp. 5972. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. 2. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. 2734. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. BOR 34/1964. O 1/1984. Georgescu. Scripturi”. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. Galitis. traduction et notes par Louis Leloir”. prof. BOR 1112/1989. 161182) . Ganea. Constantin. 7288. George. arhid. germană de Basarab. 1901. pp. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. „Scopul Evangheliei a patra”. Tipogr. 893899. dr. RT 2/1994. prof. dr. Georgescu. arhim. M. pr. din lb. MO 56/1976. pr. prof. pp.. drd. Introduction. 153168) 911. temei pentru apropiere între credincioşi”. Tesalonic. 907. pp. ST 1/19381939. fasc.. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 2840). Georgescu. ec. „Biblia în Biserica ortodoxă”. George. 16). 908. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. arhid. pp.. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. 1975. 895. prof. Thoma Basilescu. vol. 434436. 339344. (în rev. prof. (titlu original „Offenbarung. O 2/1976. G. 46 p. 2024. germană de Neaga. pp. pp. Galeşan. Ioan V. Despre Pentateuh.. Georgios. pp. 905. „Ephrem de Nisibe. dr. MB 910/1985. nr. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Ed. 2/1980) 897. pr. (trad. „Revelaţie. I. protos. München. 896. onorariu Ioasaf. MB 46/1967. Bucureşti. 892. 456495. Eugen. 92 p. Ganea. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. Ioasaf. nr. 1980. din lb. Constantin. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. V. Gârboviceanu. pp. O 1/1983. Universala Alcalay & co. GB 13/1993. „Biblica”. „Despre sfânta rugăciune”. BOR 56/1978. traduit de syriaque et de l’armenian.. D. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. Ion V. Ganea. 903. 901. de Paul Eugene Dion”. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». 902. din rev. Georgescu. 110114. pp. 683697. 592597. prof. vol. Tournay.38 891. (rugăciunea în Biblie) 900. 51 (1970). pr.. Galeriu. Galitis. în Una Sancta. publicat în vol. trad. 904. de Moraru. BOR 8/XXXII. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Ioasaf. diac. 536549. Constantin. 326373. profeţia lui Maleahi. Ion V. pp. prof. pp. pp.. Georgescu. (trad. 4448. Georgescu. 893. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. 2832. pr. prof. prof. prof. 641645. pp. pp. 1986) 898.. (licenţă) 906. (în rev. 3. 3461. pp. „R. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII.. extras din studiul „Teologia traducerii”. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. 894. MMS 78/1972. Ioasaf. prof. Galitis. Galeriu. Mircea. Constantin.

Grant... Georgescu. 1946?. Tipogr.”. a XIa) 934. Paris. 422 p. 921. „Oswald Loretz. D. Kahlefeld. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire.. 304 p. Confortement aux Ecritures. MO 1112/1969. pr. Georgescu. p. Paris.”. O. de arte grafice „Tiparul academic”. de Santos Otero. D. Paris. 923. 928. p. 1970. 914. MO 1112/1969. Satan în profeţia lui Zaharia. 1934. „Franz Mussner. „R.”.. dr. Ed.”.. Bucureşti. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. 126 p. de arte grafice „Speranţa”... 484 p. O. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. Georgescu.. 922.. Georgescu. 120 p. p. MO 1112/1969. Paris. 925. Vasile cel Mare”. Georgescu. O... O.”. Georgescu. 1938. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . Georgescu. 1938. magistrand Mihai. 192 p. MO 912/1970. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Paris.39 912. „H. Paraboles et leçons dans l’Evangile. „Robert M. 924. Le Deuteronome. prof. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. 1100. Demonologia Vechiului Testament. econ.”. Actualitatea profeţilor I.. econ. O. La formation du Nouveau Testament.. Georgescu. 930. „Charles Harold Dodd.. Larcher. Azazel. Georgescu. Socec & co. Paris. Georgescu.. Georgescu. Paris. 176 p. MO 912/1970. pp. Présent et futur. Georgescu. O. Instit.”.”. O. 1969. „Charles Hauret. „C. Paris. Bucureşti. 1100. O. 1009. MO 12/1970. Georgescu. Ed. ST 78/1958. 152 p. Amos et Osée. 64 p.. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. 932. 1010. IXVI. Jésus.. 145. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Paris. 929. p. Bucureşti.. p. 920. Viaţa românească. Georgescu.. „Saint Augustin. 1970. „Pierre Buis. Socec & co. 232 p. 933. Ed. p. 148 p. MO 1112/1969. Ia a gimnaziilor unice. 926. MO 912/1970. 145. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. MO 912/1970. 1100. 32 p. pr. Paris. 916. Georgescu. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. O. 286 p. Quelle est la vérité de la Bible?. introduction historique au Nouveau Testament. 290. N. MO 34/1970. Schackenburg. O.. „David Flusser. 1969. Georgescu. 182 p. dr. Instit. Berlin. 1004 p. pp. 1970. Ion V. 76 p. „Vincent Taylor. (doctorat) 915. 11001101. 1934. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1101. p. Ion V. „A. Paris. 463475. prof. MO 912/1970. 1969. 146 p. 1008. p. 1967. Bucureşti. MO 1112/1969. Etudes sur le Livre de la Sagesse. Demonologia Vechiului Testament. p. 193 p. 1009. Georgescu. Paris. p. 919. O. „Rudolf Bultmann.”. 1970. 1969.. 444 p. prof. Şt. MO 34/1970. Bucureşti. 927. 1008. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. pr. Georgescu. Paris. 40 p. D. Bucureşti. O. MO 12/1970. 1969. Ion V. 1010. 1969. Georgescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 289. Bucureşti.. 156 p.”..”.”. Georgescu. Arhiepiscopiei Bucureştilor. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. p. 913. 918.”. Ed. p. O. 1922?. 1969. (popularizare) 931. Paris.”. (ed. O. Georgescu. Georgescu. Foi et comprehension. 1937.”. p. Georgescu. O. 1969.. MO 1112/1969. Cărţilor bisericeşti. p. „Stanislas Lyonnet. 917. 360 p. La personne du Christ dans le Nouveau Testament.

pp. Pavel”. Constantin. prof. Gh. Ed. Bucureşti. econ. „Plante şi aromate biblice”. 107110. 1922?. Ed. (f. Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. pp. Bucureşti. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Victor. Burtan. a VIa) 939. Georgescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Gervescu. 953. (ed. Georgescu. 322334. dr. GB 56/1975. 19301931. 183 p. Ed. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ed. D. magistrand Nicolae A. Ed. a Va) 938. ST 78/1971... Librăriei „Universala” Alcalay & co. Gheorghe. pp. 19291930. Ap. după Epistolele Sf. prot. D. (ed. 955. a Xa. C 112/1937. 1982. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Studiu de arheologie biblică”. D. 183 p. D. Gheorghe. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 1935?. pr. 947.. pr. D. 2132. econ. D.. Cunoştinţe despre om şi societate. (ed... econ. Georgescu. a XIVa) 944. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Constantin. Bucureşti. a IXa) 941. 190 p. prof. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. pp. 952. Bucureşti. MB 1112/1959. Bucureşti. Gheorghe. prof. 1935?. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. econ. .. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Ap. 541551. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Bucureşti. a IVa) 937. Geţia. „Saba. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. Ed.. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1926. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. Constantin. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Mitul potopului. prot. 81106. 954. „Cartea lui Iov”. 139149. 1935?.. Ap. Georgescu. pp. pr. Bucureşti. prof. (ed. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti. D. D. Gheorghe. Constantin I. pr. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf.40 935. Georgescu. 160 p.. Pavel”. Studiu de arheologie biblică”. Gheorghe. 19281929. succint) 945. econ. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. MMS 4/1930.. Georgescu. 118 p. (ed. a doua).. ST 12/1973. (ed. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. pp. pr. pr. pp. 148 p. 186 p.. Ed. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. econ. 1332. Gabriel. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl.. 946. econ. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”.. Ed. Gheorghe. 648662. prof. „Harismele. Bucureşti. pp. Gheorghe. 949. pp. Socec & co. ST 12/1978. prof. 183 p. prof. Geţia. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Gheorghe.. 127. prof. 948. pp. 148 p. 950.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. econ. Georgescu. a VIIa) 940. revăzută) 942. MB 1012/1967. Geţia. ST 56/1965. (ed. D. Pavel”. Vasile. 183 p. a IIa) 936. 497505. (ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. econ. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.. Ed. MB 34/1984. prof. nr. 171) 951. Georgescu. Ştiinţifică şi enciclopedică.. a XIIa) 943.. ST 910/1973. 1934?. „Filistenii. Georgescu. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl.. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. (ed. Gheorghe. drd. Socec & co. econ. Bucureşti. Gheorghe. 662696.

pr. dr. Gheorghiu. 165178. 21 sg.”. Caransebeş. „Revelaţia divină”. Gh. 1940. dr. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. pr. 261277. Mehedinţi. dr. 1020. 325341. C ?. (1939. 965. Ramuri. Întroducere şi comentar. Gheorghiu. Tipogr. 764766. C 1012/1927. Vasile. dr. C 34/1923. Gheorghiu. Societatea tipografică bucovineană. dr. Caransebeş. 3551)”. pr. 197212. 593609. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1.”. „Bunavestire (Luca 1. C 412/1931. dr. Saidman. 315333. dr. Chesarie. Gheorghiu. 1941. C 12/1923. (l seminar dogmatică. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. preţul lei 36”. pp. Vasile. prof. 1941”. 165 p. Gheorghiu. Bucovina. Epistola Sfântului Iuda.. V. 972. I. „Prof. 979. Vasile. ierom.. Gheorghiu. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. Vasile. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. dr. dr. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. dr. „S. Craiova”. 525541. 968. dr. 149150. pp. pp. 962. 185196. Bucureşti. 1941). „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. pr. Codex Argenteus Upsaliensis. pp. 389405.41 956. Ed. 1931?. Vasile. pp. ST 36/1980. Der Brief des Judas. Ghia. 973. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. 964. 59 p. Gheorghiu. Vasile. Vasile. prof. Vasile. Gheorghiu. dr. 57 p. Ghia. dr. 960. 88 p. 229239. Gheorghiu. Vasile. prof. prof. Gheorghiu. Cernăuţi. Vasile. pp. 978. Gheorghiu. 329353. Vasile. 84 p. pp. 233236. „Sf. pp. Bucovina. Ed. „Dr. Vasile. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. 374379. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. drd. 115. . dr. dr. 665677). Ed. 970. Gh. 966. prof. 4556. 551566. Vasile. GB 56/1969. 8487. MMS 4/1955. Mir în Noul Testament”. pp. 2638)”. pp. Bucureşti. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. arhim. pr. 37 p. Gheorghescu. Gheorghiu. pp. 378393. Gheorghiu.. pp. 763764. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). BOR 1/1928. MMS 56/1958. prof. Gheorghiu. Einleitung und Kommentar. 1904. Mărturia Sf. Ramuri. Epistola Sfântului Iuda. 159196.. (teol. dr. 967. pr. Sofron Vlad. 975. dr. 186. Th. V. Gheorghiu. 231253. Gheorghescu. pp. Gheorghiu. Gheorghiu. MB 79/1958. 18) şi în traducerea lor latină”. 70 p. Vasile. 2325)”. pp. 3. 1911. Viaţa românească”. Gh. pp. Botoşani. Întroducere şi comentar. Gheorghiu. dr. biblică) 976. Ed. 1939. Vasile. 110)”. 1901. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. Vasile. 6581. (capitol din doctorat. MMS 9/1930. Ed. prof. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. 1941). C 69/1927. Ghesarie. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Vasile. prof. pr. pp. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. Cernăuţi. Vasile. Craiova. 974. prof. 1940. pp. 961. MMS 34/1959. Gheorghiu. MMS 12/1958. 977. Gheorghiu. dr. pr. BOR ?/1935. „Zeno Muntean. pp. „Profesor dr. 969. 971. Cernăuţi. Imprimeria naţională. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. C ?. Nicolae. C 13/1929. Ce hotărăşte Sf. (1939. Gheorghiu. 963. în legătură cu Rom. 959. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. Gheorghiu. argumente scripturistice) 958. 137147. I. B. pr. C 1904 (pp. dr. dr.

dr. dr. 1929. Gheorghiu. Glasul Bucovinei. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. prof. C 1911 (pp. prof. Ed. pp. 419427. dr. pp. pp. 1928. Cernăuţi. 999. dr. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. . Epistola lui Iuda. 1003. 112 p. dr. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. autorului. Ed. Gheorghiu. 985. Cernăuţi. Gheorghiu. 531537. Cernăuţi. I. Vasile. la 2000 d. prof. 998. Cernăuţi. prof.111. „Activitatea Domnului în Iudea. „Diacon Haralambie Rovenţa.36) şi partea parenetică (12. „Ce hotăreşte S. MB 910/1959. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. 1933. pr. C 79/1929. 558565. Enon de lângă Salom (Ioan 3. 111)”. 30 p. Cernăuţi. Gheorghiu. Vasile. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. Glasul Bucovinei.116. 18. Gheorghiu. vol. 358 p. C 810 (pp. Ed. Glasul Bucovinei. prof. Societatea tipografică bucovineană. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar.42 980. Gheorghiu. dr. 142)”.27). Ed. prof. prof. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. Gheorghiu. 1924. 1912. vol. 14 p. Cernăuţi. dr. vol. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. I. Vasile. 8 p. dr. 1923. 987. 272385). prof. Diecezană. dr. 1220)”. 1926. MB 12/1960. Cernăuţi. 1911. pr. pr. pr. pr. 1927. Ed. prof. Ed. dr. MB 13/1958. 1909. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. 21). Studiu de cronologie biblică”. 365 p. 1856. 372375. autorului. Glasul Bucovinei. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. pp. Cernăuţi. Sfântul Apostol Pavel. 74 p. 990. prof. Societatea tipografică bucovineană. pp. prof. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. 988. Vasile. 350 p. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. autorului. pp. 995. Cernăuţi. Introducere şi comentar. 989. dr. 1926. 997. Bucureşti. 256 p. Gheorghiu. 44 p. Gheorghiu. Tipogr. 992. Gheorghiu. prof. pr. traducere şi comentar. Gheorghiu. prof. pp. 114 p. prof. Cernăuţi. Gheorghiu. 23 p. Ed. Vasile. prof. Gheorghiu. Vasile. autorului. Vasile. dr. pr. 2259. pr. 1929. 97 p. pr. Gheorghiu. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. Vasile. 984. Ed. 991.. Gheorghiu. pr. Vasile. Arad. 994. prof. Partea dogmatică.. Studiu isagogic. MMS 912/1959. Gheorghiu. Gheorghiu.Hr. Cernăuţi. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. Gheorghiu. Vasile. Ed. Gheorghiu. pr. 1909. III. Cernăuţi. Vasile. 240 p. dr. Vasile. preţul 50 lei”. „Domnul în Samaria (Ioan 4. resp. Vasile. Gheorghiu. Vasile. 39). II. MB 13/1958. 110. 983. Ed. dr. 986. Cernăuţi. pr. pr. dr. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. Vasile. autorului. 996. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. Ed. prof. 474484. 982.Hr. autorului. Mitropolitului Silvestru. prof. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. Gheorghiu. 584596). Cernăuţi. 717. Vasile. pr. dr. prof. 1938. Vasile. prof. Vasile. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. 1001. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. Tipogr. pr. dr. Vasile. 897 p. 2248. dr. dr. Vasile. 6375. 1002. 1925. Gheorghiu. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. prof. MB 1112/1959. prof. secţiunea I (cap. Gheorghiu. dr. 40 p. Problema mântuirii noastre. 981. dr. 1928. Glasul Bucovinei. 2236)”. 65)”. prof. Vasile. prof. 1000. dr. pr. 2867. Vasile. (studiu de cronologie) 993. Gheorghiu. Vasile. dr.

Atanasie «Despre azime»”. Gheorghiu. Sofron Vlad. prof. 1015. 59775 din 7 dec. (Studiu biblicisagogic)”. dr. prof. 333340. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. Gheorghiu. prof. dr. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. pp. prof. arhim. Gheorghiu. C 79/1929. prof. dr. 7398.”. 1009.. N. . Gheorghiu. univ. 194). univ. 1925. 206 p. Cernăuţi. 197215. IV + 260 p. Prologul Evangheliei a patra. Întroducere şi comentar”. „Ieromonahul Antonie Harghel. 237246. 165172. 1014. Chişinău. prof. Vasile Tarnavschi. C 1913 (pp. C 1909 (pp. Gheorghiu. dr. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. stareţul Monastirei Neamţu. Vasile. 1937. dr. Scriban. dr. 1924.”. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. Ed. 641648. prof. „Epistola lui Iuda. 457472). stareţul Monastirei Neamţu. I. 312321. Vasile. Cele patru Evanghelii. 1940. pp.. Sfânta Evanghelie. Studiu de cronologie biblică. dr. 580586. Instit. 301311. ediţia II. 329337. I. 224 p. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Vasile. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 297305. „Păr. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. „Un tractat al Sf. C 12/1927. 6162. Vasile. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. 5765. 1928. 1019. dr. Vasile. 1010. prof. 433. Gheorghiu. dr. Tipogr. Glasul Bucovinei. pp. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 201209. C 12/1926. „Arhimandritul I.43 1004. 647665. 1008. pp. 349358. 333345. Gheorghiu. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 521531. 323331. Sfintei Monastiri Neamţu. „Vieaţa şi activitatea S. Vasile. 152 p. 265272. 699714. pp. Vasile. dr. 1923.”. pp. 197213. 565573. MB 46/1957. C 78/1924. 237243. Bucureşti. 109115. 265283. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. 1910 (19. lei 80”. dr. „Pr. 393403. 591605. C 112/1937. prof. C 910/1924. 639644) şi 1914 (5877. 369372. 501508. prof. Gheorghiu. traduse de Episcopul Nicodem. tradus de Episcopul Nicodem. Scriban. Vasile. Cernăuţi. dr. Bucureşti. 1021. Cernăuţi. Gheorghiu. 1935. pp. dr. dr. 421433. 129145. C 1907 (pp. 1017. Vasile. „Epistola cătră Romani cu explicări”. Apologie istorică. 549559. VI a Seminariilor teologice din România Veche. Gheorghiu. 697704). pp. C 14/1926. pp. prof. I. 400 lei”. înaintat S. 5360. Cluj. Vasile. C 1909 (pp. „Anexa. 1020. T. 1006. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 109117. 277284. Vasile. prof. Ancora. 621629) şi 1911 (513). 1908 (115. Vasile.. univ. Vasile. pp. Gheorghiu. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 15 p. Sfintei Monastiri Neamţu.”. 485500. 1018. 6669. Gheorghiu. 1012. Vasile Gheorghiu. pp. Vasile. 1013. Gheorghiu. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Raportul părintelui profesor universitar dr. 1007. Ed. C 78/1924. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. dr. 7280. 1926”. 137147. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. Studiu criticexegetic. 87 p. Gheorghiu. Gheorghiu. prof. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. 332335. prof. dr. 381385). 613627. Apostol Paul”. 360361. „Dr. 221227. 1928 (VIII 656). Vasile. dr. 371378. Tipogr. Ed. prof. 184189. prof. Gheorghiu. Gheorghiu. 1005. 1925. Ed. 767775). 6576). 18). C 13/1928. 551567. aprobat din Sf. Vasile. «Universala». 677692) şi 1909 (115. preţul 200 lei”. 16 s. Imprimeria naţională. Vasile. 1016. 173181. prof. Bucureşti. 1011. Gheorghiu. 585593. dr. C 412/1931. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. Vasile.

Ed. Ghia. 1938. Gherasimescu. 58 (225242). 1034. ştiinţific şi biblic.. prof. 1938. Gh. f. I. Hristo N. Vasile Gheorghiu. Gh. de arte grafice Ramuri. Gheorghiu. I secundară de băieţi şi fete2. 1045. Explicarea evangheliilor. Craiova. Inst. 1046. 1 ss. univ. prof. 87 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. dr. Ramuri. Bucureşti. pr.. 1039. (1942/1943). 1041. lui Ioan 20. Ghia. C 12 (pp. 1928”. Ed. pr. ST 34/1958. 151 p. C ?. George I. prof. Ramuri. Vasile. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Gherasimescu. ec. Roman. Chestiunile din programa analitică pentru cl. pr. Ed. I secundară de băieţi şi fete. 1925.. Ramuri. „Dr. 1044. Ion. 162176. Ghiaurov. I. (ed. pr. Instit. pr. Ghia. univ... de arte grafice Ramuri. 416. dr. 1024. Ed. I. Gibescu. C 1-2/1927. Gheţie. dr. pr. prof. pp. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. preţul 35 lei”. Craiova. dr. 1926. I. 106 p. 143 p. Ed. 1023. pr. (ed. Gheorghiu. 1940. Ed. Gh. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Gh. pp. Craiova. pp. Ghia. pentru cl. 34 (109117). Craiova. prof. cl. prof. Gh. Introducere şi comentar. Ramuri.. 923). 1031. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. MB 13/1958. dr.. a IIIa) 1028. 1043. Ramuri. de arte şi meserii. Viaţa romînească.. pr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Ed. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. dr. pp. Ghia. Craiova. Ghia. Ed. 48 p. 1025. pp. 1926. 102115. 1027. 1942. 102 p. Inst. univ. dr. Ghia. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. Gh. (1939. Toma. Vasile. pr.. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. dr. prof. Gh. 1935/1938?. pr. I. prof. C ?. Gheorghiu. Ed. 86 p. I. MMS 4/1955. Bucureşti.)”. Ghia. 184 p. prof. prof. I. prof. prof. 1974. a IIa secundară de băieţi şi fete. Gh. Vasile. 1927.. 1931. (popularizare) 1042. 1929. cl. Gh. Gh. Bucureşti. 1030. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. I. pp. I. pr. „Prof. prof. (non vidi) 1032. 110).. PopescuCilieni. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. I a gimnaziului unic. Epistola Sfântului Iuda. prof. Ia secundară de băieţi şi fete. . partea a IIIa) 1029. Lecţiuni de religie. dr. 6364.. Ramuri. Ghiţa.. Ed. Teodor. Cernăuţi. univ. Ed. pr. ştiinţific şi biblic. Tipogr. 1946.. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. 2751. Th. 1026. 1927. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. 567570. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. I. Ed. Ghia. Şc. Craiova. 1040. I. BOR 6/1928. dr. dr. (vol. Cugetarea.. 1036. 1941). pp. I. dr. 197199. 1033. Contribuţie la exegeza Noului Testament. prof. prof. 1941. C 112/1936. de arte grafice «Ramuri». pentru cl. 157 p. Craiova. Craiova.. Iaşi. dr. Craiova. pp. a IIa secundară2. Librăriei Socec & comp. Ramuri. Gheorghiu. 90101. Ghia. Ghia. pr. I. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”.. „Marele teolog dr. 1035. Gh. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 67 p. I. Vasile. 224 p. dr. Gheorghiu. dr. „Mărgăritarele lumii”. univ. Ghia. Craiova. 103 p. 123 p. prof. prof. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. dr. III. I. extras din Studii de limbă literară şi filologie.. Gh. Academiei RSR. dr. Ieremia. 223 p. Toma. Ed. 157 p. Craiova. vol. „Problema calendarului”.a. Ghia. dr. 24 p. „La început era Cuvânt (Ioan 1. pr. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. dr. 1922. Istoria pe scurt a Vechiului Testament.. Ghia. Ghia. Vasile. pp. 1038. Ia) 1037. Gh. pr. Ramuri. 1929. 245259. pr. Ed.44 1022. prof.

pp. τομ.. diac. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. „Cunoaşterea temeinică a Sf. Tipogr. 533543. Θεσσαλονικη. 1925. drd. Lucian. 1945. Vasile. seminar. 1057. Gurie. GB 910/1964. 1069. (chemarea şi rolul pr. BOR 1112/1974. Ed. 10 p. Haneş. London. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Ion. lect. doctorat) 1051. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. dr. prof. Grozea. 144 p. Tipogr. RT 8/1911. 216238. Graetz. Chişinău. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. C 1912 (pp. greacă de Moraru. origini. pr. 13851389.. 1924. diac. prof. greacă. dr. Istoria evreilor.. 1920. 176 p. pp. 1049. Tipogr. 577578). 11. prof. Eugen. Nyssei. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pr. trad. 1915. franceză de Bran. din lb. din lb. pp. 7074. Guţulescu. (popularizare) 1056. prof. Sfântul GheorgheVechi.. 665674. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). Haneş. 6772. 1995. pp. G(avril). după Ev. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. RT 2/1999. pp. Constantin. F.. 1064. Eclesiastul şi Apocalipsul. Grigore de Nyssa. pr. 1055. Ion Lascu. Nicolae N. (ed. Grigorie episc. a IVa) 1066. pp.. 1938”. trad. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. Grosu. Minerva. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. S. 1058. Sfântul. pp. Eparhială. 100113. Haralamp. Gurie. Chestiunile din programa analitică pentru cl. 1425. 1989. Mitropoliei Olteniei. din lb. Craiova.. Eparhială „Cartea românească”. MB 79/1991. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. „Nicolae Milescu. Vasile. Ia) 1048. 1061. 1992. Grecu. pp. Gregorian. GB 6/1988. Nicolae. delimitare”. Glăjar. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. 176 p. N. Gibescu. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. „Preotul. pp. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 942964. . greacă de Popescu. 16 p. pp. caracteristici. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. George I. sfântul. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. Απαντα τα Εργα. Charles. Hango. Bucureşti. BOR 56/1979. Gore. Sibiu. 6788. Gordon. Ed. Ioan. pr. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Grigorie al Nisei. „Gnosticismul: concept. pp. pr. pp. 1063. GB 910/1962. pr. Grigorie Palama. trad. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. pr. drd. H. Bucureşti. Bucureşti. trad. 1067. (l. Scripturi şi folosirea ei în predică”. (ed. Braşov. Petre. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. + . pp. magistrand Ioan. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. Chişinău. din lb. engleză de Dimitrie. pr. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute.. Tipogr. GB 2/1957. Grăjar. trad. Grigoraş. Stabilimentul grafic Albert Saer. Voicu. (ed. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. 136159. 251252. Eparhială. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. Gurie. „Din cuvântârile S. Romul. 1941. 1059. BOR 78/1979. 915923. 48 p. econ. 852868. 194 p. Ed. din Γρηγοριου του Παλαμα. O 2/1957. „Amicul literaturei”. 1050. Teodor Bodogae. I secundară. Sf. traducătorul Bibliei de la 1688”. trad. studiu introductiv şi comentariu de Buga. BOR 78/1985. Tipogr.. Godet. 1931. Profetul Ezechiil. din lb. Petre V.) 1062. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. Chişinău. 1060. a IIIa) 1065. în vol. 144 p. pp. 176 p. de pr.45 1047. 1052. Grigorie episc. 1905.

Episcopiei Vadului. 170 p. N. (popularizare) 1071. de pr.. Iana. Virgil. pp. 403411. 1935. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 247249. 3570. 128 p. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară... Ioan. Paris. MO 34/1972. viaţă bisericească. V. Cartea profetului Iona. 1090. 1935.. 1947. pr. pp. 2. pr.. . 55 p. (autorul prof. din lb. Harghel. 1080. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). Hatzopoulos. ST 56/1959. Homescu. 8389.. pp. Iliescu. engleză de Niculescu. F. drd. (trad. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Hodoroabă. pp. 1082. „Procesul lui Iisus”. 152 p. Fericitul. Herineanu. Pavel. 39 p. Iazadjieff. A. pp. p. ierom. trad. I. de pr. pp. dr. 1939. 470 p. 780787. BOR 9/1929. 138164. 1987. trad. pp. 1077. pr. Mrea Neamţ. Cartea românească. Luminiţa. Ed. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. 1081. MB 1112/1990. 1085. pr. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. prof. 331345. istorie. Iaşi. ierom. magistrand M. Fericitul. dr. Feleacului şi Clujului. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1935. Antonie.. GB 34/1968. pp. Fraţii Domnului Iisus Hristos. 1073. Ed. BOR 34/1940. Iancu. MB 79/1997. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. Iaşi. Ignătescu.. 1971. a IIa secundară3. pp. pp. ST 34/1959. Opinia. trad. trad. GB 1/1987.46 1070.”. „Protos. dr. 7072. prof.. Ia secundară de băieţi şi fete. Ed. Tipografia Mănăstirii Neamţ. Ştefănescu.. Biblia în Ortodoxie. de Văcăreanu. prof. Ed. Herda. MB 34/1990.. „Franz J. nr. biblică) 1093. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1724. 111149”. pr.a. Mihai. 132 p. 4856. ClujNapoca. magistrand M. „Biblia ilustrată. pp. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. vol.. Bucovina. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. 1078. 1091. Hodoroabă. MMS 12/1936. 1084. a IIIa) 1079. 1072. 1936”. Mircea V. Ieronim. pp. din lb. prof. N. trad. „Robert Baulès. Athanasios. 1927. V. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). N. în lumina descoperirilor arheologice”.”. Hodoroabă. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». D. 447450. V. Manual pentru cl. f. V. Iaşi. Nicolae Neaga. prof. Hodoroabă. pp. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. (ist. 1089. MB 46/1991. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. franceză de Gagiu. 1076. Ieronim. Vasile Vasilache. Ed. 1074. W. Fericitul. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi.. 1931. pp. Teofil. N. A. Hermann. „Geneză XII. pr. „Monoteismul la evrei”. Leenhardt. Bucureşti.. a trimis art) 1087. 9296. arhim. MB 79/1996. „Evanghelie şi cultură”. 110. Hau. V. doctor în Teologie. Opinia. (ed. Opinia. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). I. de NT la Sofia. Ieraclie. Feleacului şi Clujului.. 1086. (pastorale şi predici) 1075. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. drd. Constantin. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. pp. 1967. 1998. Ia secundară de băieţi şi fete. I. Iancu. Ed. Constantin. Oradea. arhim. l’Insondable richesse du Christ. arhiepiscopul Vadului. 132 p. 119 p. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. 307. Nicolae Neaga. dr. pr. P. Ierima. Ieronim. prof. de pr. O 3/1968. 1083. Chişinău. Nicolae. prof. 1088. articol în Teologie. 1092. 501503. Nicolae Neaga. docent Sergiu. prof. 172183. Ed. pp. Bucureşti. 32 p. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. ST 34/1964. 6673.

54. pp. 54. greacă de Fecioru. trad. pp. trad.. Sf. Ioan Gură de Aur. pp. pp. din lb. D. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. Ioan Gură de Aur. la paradisul cel nou. BOR 34/1978.. col. din lb. trad. 1101. Ioan Gură de Aur. din lb. din lb. BOR 56/1978. pp. Sf. . 619630. 277284. Ioan Gură de Aur.. col. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. 1097. Bucureşti. 49. Sf. trad. pr. pr. greacă de Pâslaru. PG¸ XLIX. 305314. pp. 321330. Omilia a Va: La profetul Iona. rostită la începutul Postului Mare”. pr. greacă de Fecioru. din Migne. Dtru. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. pr. Sf. col. 604607. Sf. din lb. Paris. trad. pr. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. PG vol. GB 79/1985. 607616. din Migne. col. O 2/1980. trad. trad. „Despre pocăinţă (Omilia I. 283292. căminul nostru. col. prof. pp. după Migne. Dtru. col. Ioan Gură de Aur. GB 34/1985. din Migne. Dumitru. col. col. D. 616620. Sf. Ioan Gură de Aur. 1111. 497500. PG vol. greacă de Fecioru. 49. prof. după Migne. trad. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”.. 492497. pp. pr. greacă de Fecioru. BOR 1112/1971. „Despre post.. prof. Sf. pp. „Despre pocăinţă. din lb. PG¸ vol. 54. „Despre pocăinţă. Sf. Matei. după Migne. din lb. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 977984. greacă de Fecioru. Sf.. pp. pr. 26)”. pp.47 1094. trad. Sf. D. D. 299306. din lb. din ediţia lui J. prof. pp. pr. Dacă luăm seama la noi înşine. 12111223. 343350... col.. 1102. PG¸ vol. GB 79/1985. nui în puterea omului calea lui. după Migne. din Migne. Sf. 49. BOR 912/1976. după Migne. din lb. din Migne. Ioan Gură de Aur. 1110. greacă de Pâslaru. din lb. Gheorghe. Matei.. greacă de Fecioru. trad. „Cuvântul 3 la Facere. 7885. IV. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. BOR 13/1977. 1108. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam.. Sf. „Cuvântul 7 la Facere”. D. greacă de Fecioru. D. pr. trad. PG vol.. GB 56/1955. 23)”. D. din lb. Paradisul. greacă de Fecioru. pp.. D. pr. 311315. 1099. 1098. trad. 49. greacă de Fecioru... BOR 12/1978.. Ioan Gură de Aur. 1105. Sf. pr. Sf. 1103. Sf. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. 323336. dela paradisul pierdut. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. pp. t. pr. din lb. 49. 85 p. Dtru.. Daniel şi la cei trei tineri. XLIX. Ed. Ioan Gură de Aur. Liturghie”. trad. 129180. pr. 550562. dr. col... GB 34/1985. rostită când sa întors de la ţară)”. din lb. Bareille. 1.. 5361. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. D. „Despre post. Sf. 54. prof. prof. 1095. după Migne. PG¸ vol. 196201. Ioan Gură de Aur. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. 11461148. prof. PG vol. PG¸ vol. Omilia a VIIa. din lb. pr. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. 599604.. 1100. X. 1096. PG vol. 1109. PG¸ vol. pp. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. BOR 910/1978. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. „Despre pocăinţă. 1106. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. col. pp. trad. după Migne. pr. GB 1/1986. din lb.... col. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. Ioan Gură de Aur. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. Bucovina. 114120. trad. Dumitru. pr. BOR 912/1977. 5053. 1946. după Migne. 958964. Ioan Gură de Aur. PG¸ vol. 500507. D. Ioan Gură de Aur. 56. 1104. pp.. 54. greacă de Fecioru. GB 79/1985. din lb. 313324.. GB 1/1986. 153162. trad. PG vol.. 1107. „Cuvântul 8 la Facere”. 233243. din lb. „Cuvântul 9 la Facere”. pp. trad. 193196. col. Indricau. Sf.

Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. după Migne. din lb. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. dr. Ioan Hrisostom. 1119. indici şi note de Fecioru. pp. trad. 54. 22) 1123. LIV. ST 56/1993. Sf. PG¸ vol. Dumitru. 56. PG¸ vol. 1127.. Limba română. Partea întâia. GB 12/1978. greacă de Fecioru. din Migne.. 1113. 1115. greacă de Fecioru. IV + 360 p. monahul C. (colecţia PSB. din lb. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. 23. greacă. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. Sf. col. Partea a doua. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. GB 912/1983. pr. monahul. pp. 175192. Nicolae Neaga. 6768. col. pp. sfîntul. 774783. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”.. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. pr. 49. 5765. 519536. 1989. pp. introducere. Ioan Gură de Aur. D. col. 1131. Sf. greacă de pr. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . prof. pr.. col. Bucureşti. greacă de Fecioru. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. 508519. trad. greacă de Fecioru. 56. Instit. „Omilia III la David şi Saul”. pp. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. PG vol. PG vol. Nicolae. din lb. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. Ionescu. din lb. „Rugăciunea Domnească. 2326. 754760. IV + 438 p. comentariu) 1126. 1114. trad. Scrieri. după Migne. trad. Dumitru. pr. 1121. 1122. prof. Sf. GB 79/1984. pp. trad. Ioan Gură de Aur. PG vol. Ioan Gură de Aur. (colecţia PSB. 1987. D. 6580. vol. Ionescu. col. trad. Dumitru. 1905. 1118.48 1112. din Migne. din lb. 661664. Ionescu. MO 9-12/1959. din lb. greacă. col.. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. (licenţă) 1130. 22)”. Ioan Gură de Aur. indici şi note de Fecioru. trad.. I. pp.. pp. 297304. greacă de Fecioru. din lb.. 72 p. GB 56/1973. EIBMBOR. din lb. C. 56. Ionescu. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19.. Ioan. pr. 710-713. (context. pr. 695708. 675686. Sf. Ioan Gură de Aur. BOR 78/1977. GB 68/1983. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. D. 486494. din ebraică. din lb. greacă de Fecioru. pr. col. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. note şi comentarii de Ion Alexandru. GB 58/1998. (extras din rev. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. pr.. greacă de Fecioru. „Omilia I la David şi Saul”.. 6. trad.. din Migne. BOR 56/1978. 641651. D. pr. 1979. 1117. PG vol. Ionescu. din Migne. Bucureşti.. 56. 291300. trad. PG vol. Sf. 12/1979) 1129. „Învăţătura paulină despre Biserică”. 4 p. Sf. Dumitru. Sf. 49. pp. Omilii la Facere (I). Bucureşti. D. GB 79/1977. asist. prof. Scrieri. Ioan. pr. Ioan Gură de Aur. sfîntul. Ioan Gură de Aur. Bucureşti. ST 12/1998. I.. din lb. de arte grafice „Eminescu”. greacă de Fecioru. din Migne. „Omilia II la David şi Saul”.. greacă de Fecioru. GB 12/1978. 687695.. Bucureşti. pr. 514518. 271280.. 17)”. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. din lb. 1116.. PG vol. pp. vol. BOR 78/1978. Omilii la Facere (II). pr. Ştiinţifică şi enciclopedică. din lb. trad. Sfîntul. pp. Ioan Gură de Aur.. 338345. pr. 1125. prof. pp. 163175. 335344. din lb. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. din Migne. Ioan. GB 79/1984. PG vol. Ioan Gură de Aur. prof. Dumitru. Dumitru. prof. din Migne. Sf. 4253. col. 1120. 1977”. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. col. 1)”. pp. Ed. D. 21) 1124. MA 4/1988. Sf. pr.. introducere. EIBMBOR. „Cântarea Cântărilor. prof. trad. trad. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. Academiei RSR. trad. 247256. 54. pp. Ed. pp. I. pp. trad.

Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Viorel. 109 p. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. pr. Ionescu. „Pr. iconom C. de M. Viorel.. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare.. Octavian. 1143. pr. Bucureşti. 1940. 98103. (non vidi) 1148. Cernăuţi. Societatea tipografică bucovineană. a IIIa. „Duh şi vieaţă”. Ionescu. asist.”. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. separată din Candela 1909) 1152. dr. biblic şi de misiune al BOR. 1136. Ionescu. Marian C. iconom I. Ioniţă. Carpaţi. 110112. Cicerone.. Dicţionarul teologilor români. Societatea tipografică bucovineană. 1983. 28 p. Vasilescu. Bucureşti. 5156. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Tipogr.. 1139. Viorel. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). I. Isopescu. pp. 1138. în şcoli. Ioniţă. 1928. Chişinău. pr. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. pp.49 1132. 1137. Bucureşti. pr. O 12/1997. Univers enciclopedic. pr.. pp. EIBMBOR. informaţii din fişier) 1142. Vâlcii. (ed. 1133. Viorel. 1983. 1147. Nicodem. (ed. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. 1940. 83 p. D. 397 p. prof. 60 + 8 p. Ed. Ionescu. Mircea Păcurariu. 1996. 1911. 98 p. dr. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Ionescu. Ionescu. Ion. MA 1112/1968. Ia secundară. Ionescu. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. Cultura românească. Iordache. 973974. 501 p. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. 84 p. prof. BOR 1/1909. şi Evanghelist Ioan”. pr. pr. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Marin C. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. I de liceu şi şcoli secundare de fete. Misionarul 1112/1939) 1146. Astoria. 1144. Ed.. Rm. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. RFG 1827 mai 1988) 1145. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. ST 4/1991. prof.a. „Sfânta Biserică”. Plângerile lui Ieremia. (cu binecuvântarea PF Iustin. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. prof. Gaster. (1929?). Octavian. Cernăuţi. Ioniţă. 263274. 1906. 1151. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Patriarhul BOR) 1149. Ionescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. „Paşte mieluşeii mei”... prof. pr. Bucureşti. pr. pr. Iordăchescu. dr. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. în ateliere şi în cazărmi.. 138 p. Isopescu. diac. prof. pr. 1901. Ionescu. Ed. pp. pp. 159161. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . D. 1141. Ionescu. pp. Bucureşti. O 2/1980. I) 1140. prof. . Bucureşti. „O carte samariteană a lui Iosua. Bucureşti. Ia secundară. iconom Ioan I. 468 p. pp. Marin C. Bucureşti.. prof. MO 6/1988. 1932. Ioniţă. Ap. Dumitru. (Biblia de la Petersburg. 5967. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. dr. dr. pp. f. prof. (extras din rev. pp. BOR 12/1985.. iconom C. 1909. pr. 27 p. (popularizare) 1150. (fără foaia de titlu. Inst. Tipogr. pr. 140 p. Ioniţă. 114 p. prof. Iordache. «Times». Ion. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. O 34/1995. protos. 1819) 1135. GB 1/1989. 3644. Ion. (ed. 12 iunie 1908”. N. Ed. Iordache. dr. dr. 1933.. Societăţii cooperative „Librăria naţională”..

1173. traducere şi explicare”. Silvestru Octavian. 218226. 177184. pr. MO 12/1999. 3346. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. pp.. Ivan. Izvoranu. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. 728734. prof. pp. Isvoranu. pp. (ed. Societatea tipografică bucovineană. Ivan. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. 465480. MMS 78/1963. pp. 666673. diac. (ist. 423435. „Introducere la Cartea Iob”.”. 1908 (1624. Isopescul. pr. pr. 1172. Jarpălău. 1175. pr. Introducere. prof. dr. 113120. diac. 405421. Gheorghe. pp. pr. BOR 13/1944. Izvoranu. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. C 1902 (* pp. D. MO 13/1990. pr. 1169. MMS 34/1972. 1157. 1164. 702709) şi 1904 (1624. 1160. 274282. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. 181186. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. 1824. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. 693700) şi 1909 (148156. 1162. 610621). 474482. MO 46/1990. Isopescu. 614622. pr. 152 p. ST 34/1982. C 1902 (pp. dr. 404412.. 406414. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. 302 p. lect. Al. Ioan. 1159. Isopescul. lect. Octavian. 542550. dr. docent privat. pr. Jerpălău. Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. MO 12/1995. 6771. MO 36/1997. 406417). „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. G. 1163. 154162. MO 13/1998. Alexandru. Isopescul. 542550. 289295. pp. biblică) 1161. 583590. 338347). „Psalmul 120. 290297. 182190. C 1910 (* pp. dr. Cernăuţi. 113114. „Amusin I. 2031. 3652. 1166. 333341. 210217. 8798. Ioan. MO 16/1994. traducere şi explicare. „Profetul Obadia. Ivan. lect. 118126. Alex. 597610. Ispir. Silvestru Octavian. 460467. 501508. Octavian. Alexandru. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. 8290. pp.. prof. 3757. 6977. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. 345354). . Jerpălău. 1155. univ. drd. 106120. 1156. prof. 639647) şi 1911 (2128. Istrate. Isopescul. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. dr. Isvoranu. Octavian. 336344. drd. Octavian. 348357. pp. 233240. Izvoranu. „David. 242254. Isopescul. 749774. 470474. 457466). separată din Candela 1911) 1154. 312319. 628636. 1174. Profetul Malachia.. lect.50 1153. ST 910/1985. Gheorghe. lect. 236245. 434442. 1903 (926. 291299. 342350. 1167. 516524. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. pp. pr. 1165. C 1907 (pp. „Profetul Malachia. 1158. 1963. docent privat. traducere şi comentar”. 6672. 1170.. 666683). pp. 1925). 556559. drd.. 560576. MMS 512/1972. dr. 278286. Introducere. pp. 5764. Isvoranu. 126132. pp. pp. şi exeg. 7179. Alexandru. 4261. 273282. Gheorghe. Vasile G. C 1904 (pp. Jarpălău. 8398. 699710. Silvestru Octavian. 401409. 214221. Alexandru. Jarpălău.. pr. Gheorghe. C 1911 (pp. Introducere. pp. Isopescul. ST 56/1981. 213221. lect. pr. MMS 2/1989. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. prof. „Profetul Natan şi regele David”. pr. 148161. I. 797805). 1911. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. Gh. drd. dr. 1171. drd. MO 36/1995. pp. 1168. arhid. 529?. „Introducere la Psalmul 50”. Mitropolitul Transilvaniei”.

Niculiţa. E. 744761. 1936. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. pp. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. drd. „Onestitatea literară”. pp. C 112/1936. f. Gheorghe. 228 p. 1181. Al. 1195. rusă de Vuţă. din lb. 132 p. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. 164 p. viaţă şi alte temeiuri biblice”. Loichiţa. Brassó. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. din lb. 6282. 487 p. dr. GB 1012/1984. 1970. 69? 1179. RT 34/1996. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. Ed. Rovenţa. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Jinga. D. C 1011/1926. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. Jinga. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. Lariciov. prof. Ed. pp. pp. BOR 34/1981. 1180. 1188.. Hans. 352 p. dr. Culegere întocmită de .M. Bucureşti. 2000. rezumat în română) 1189.. (exegeză) 1196. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. 1199. pp. Lăzescu. Şcoala de artă şi meserii. 305316. „Despre lume. Marineasa. Porus. pp. pp. 1178. pp. (1946?). 127 p. 8991. Tipogr. Povestiri biblice. Sibiu. din lb. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. arhim. Anda şi Mareş. (inclusiv în NT) 1198. Alexandra Beatrice. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Kiseleff. (p. 2936. 138 p. 135144. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. Olariu) 1184. Concordanţă a Noului Testament. 1932. Jinga.. prof. Tipogr. dr. 1991. D. Constantin. Nicolae. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Gheorghe. 9293.51 1176. MMS 6/1988. Ed. . franceză de Calangiu. Ed. V. Loichiţa. LascarovMoldovanu. Constantin. Meridiane. RT 4/1933. trad. O 4/1984. V. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. presbyteros. George. arhim. Tipogr. Gheorghe. Hans. V. (ed. Politică. Ia.. Lecca. Ed. 1182. pr. diakonos: language. (pp. Paulin. MB 1012/1997. Galaţi. E. I. 1997. Constantin. poloneză de Mareş. 1197. Constantin. pp. rezumat în română) 1186. 1194. Klein..). LascarovMoldoveanu. Roman. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Timişoara. care îl criticase în ST pe I. 1177. prot. 1997. Cărţilor bisericeşti. dr. Joandrea. Jorică. 693703. MB 13/1997. replică împotriva lui H. Kosidowski. RT 34/1996. 1932. 286289.a. autorului. Cărţilor bisericeşti. Teodor. 1185.. Legende biblice. J. Librăriei Ioan I. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 95 p. Klein. „Episkopos. 295304.. 166170. Lane. „Biblia de la Bucureşti 1688”. Lăudat. rev. dr. Ciurcu. 1190. pp. Bucureşti. (popularizare) 1191.. 1193. 295304. pp. „Nedreptăţitul Apostol Toma”.. pp. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. în vol. 276321. Ştiinţifică. 248 p. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. Biblie şi Teologie. pp. Liţiu. Bucureşti. Laperrousaz. Bucureşti. 138 p. Anca. MB 1012/1995. 316. pp. Ed. 1986. Ed. Alexandru. „Cum citim Biblia?”. Zenon. Justus (pseud. Jinga. trad. Jerpălău. Lecca. theology and practice”. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. În căutarea strămoşilor lui Adam. 1187. BOR 78/1976. Manuscrisele de la Marea Moartă. 1913. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. Bucureşti. 1183. Povestirile unui arheolog. Paulin. trad. Ed. pr.. 499506.

.. diac. Bucureşti. Tipogr. 1944. Vechiul Testament. Bucureşti. pp. 319 p. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. A. colecţia Ogorul Domnului. Gh. 76 p. 1946. a IVa) 1217. de la Ed. ediţie ilustrată. trad. 73139. 1218. Istoria biblică. (vol.. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. 549 p. vol. A. pp. Bucureşti. Tipogr. episcopvicar. pp. Brassó (Braşov). (tomul al VIIIlea. Lucian Tomitanul. prof. 1218. 1912. p. Cărţilor bisericeşti. XXXV) 1209. Bucureşti.. V. Lucia Făgărăşanul. Lopuhin. Tipogr. Loichiţa. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. 1203. 1215. „Biblia adnotată”.. A.. Lopuhin. A. din lb. (tomul al IVlea. Vechiul Testament. pp. colecţia Ogorul Domnului. A. Vechiul Testament. Dariu. rusă de Nicodim. colecţia Ogorul Domnului. V. C 35/1927. pp. Bucureşti. rusă de Nicodim. Loichiţa. din lb. Ed. Cărţilor bisericeşti. O 4/1984. 702 p. 1216. Tipogr.. Vechiul Testament. P. 119 p. (tomul al Vlea. (tomul I. din lb. Loichiţa. episcop vicar. trad. P. Noul Testament. Lopuhin. Lopuhin. 691 p.. Loichiţă. patriarhul. 109121. Lungu. Ed. Instit. Evanghelia dela Mateiu. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. Bucureşti. 3454. trad. A. XXXII) 1212. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu.. trad. MB 1012/1956. ediţie ilustrată. colecţia Ogorul Domnului. prof. P. dr. pp. P. patriarhul. 566 p. ediţie ilustrată. „† J. trad. P. Hendrik Willem van. Tipogr. Istoria biblică. f. ediţie ilustrată. patriarhul României. patriarhul. Istoria Bibliei. Gr(igorie) T.. vol. Bucureşti. 1944. Lupaş. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Bucureşti. I. Lopuhin. 550560. RT 6/1938.) 1206. 1202. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. Cărţilor bisericeşti. 1201. 1946. 270. de Totoiu. Mecu. 814. (tomul al IIIlea. M.. ediţie ilustrată. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). pr. rusă de Nicodim. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. . M(arcu). 560 p. 1945. 380383. trad. Cărţilor bisericeşti.a.. RT 78/1946. Loon. prof. MB 79/1957. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. 1909. vol. 1947. ST 1/1988. 18 p. Sibiu. rusă de Nicodim. colecţia Ogorul Domnului. 1948. trad. ediţie ilustrată. Lagrange. I. Cărţilor bisericeşti. Lopuhin.. (extras din Candela 35/1927) 1205. Milva. Loichiţa. trad. Tipogr. prof. Ludu. (conferinţă) 1220. A. XXXI) 1211. al VIlea. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. Tipogr. patriarhul. din lb. Ioan. Ion. Cărţilor bisericeşti. MB 14/1961. rusă de Nicodim.52 1200. Bucureşti. vol. MB 46/1957. Istoria biblică. 1219. pp. Luca. XXXIII) 1213. Noul Testament. dr. P. prof. rusă de Nicodim. (ed. 3152. George. patriarhul României.. XXX) 1210. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. 1993. patriarhul. prot. MMS 34/1956. V. Arhidiecezană. P. din lb. vol. „Naţională” Gh. Lopuhin. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. din lb. 1204. Ioan M. 144160.. Vasile. pp. prof. Lopuhin) 1207. colecţia Ogorul Domnului. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). ediţia succesorilor lui A. (tomul al IIlea. din lb. Lungu. 584 p. pp. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. vol. XXXIV) 1208. prof. 1214. Sfânta Scriptură în limba românească. Ştefan. V. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. Cernăuţi. 640 p. Istoria biblică. Ed. Librăriei Ciurcu. rusă de Nicodim.

mitropolitul Moldovei şi profesor I. H. I.. Ionescu & co. 1942. „Naţională” J. tâlcuiri biblice. mit 53 Textbildern. Ilie. Tipogr. 942943. 401. nr. 232.. p.) 1238. B. 1935. Arhidiecezană.) 1235. Arhidiecezană. Bucureşti. 1234. . de PS Episcop al Argeşului. 1936. RT 6/1939. Ionescu & co. „Septuaginta.. 240241. Bucureşti. vol. pp.”. M(arcu).) 1239. M.. II. Ionescu & co. de arte grafice „Tirajul”. 1223. 21. Freiburg im Breisgau”. 1939. 1941. 132133. C. engleză. 1222.. VI + 220 p. Mohr (Paul Siebeck). H. Nanu. Închinare românească. Dacia Traiană. „Iacob şi Esau”. Gr(igorie) T. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». Sibiu. 225 p.. «Seria Teologică». privilegierte würtembergische Bibelanstalt. stavr. 270271. Opitz. 11.. „Lucian Blaga. icon. M. MA 910/1963. 512513. T.) 1236. 38 p. „Preot A.. RT 34/1936.. p. C. „Dr. f. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». pp. Gr(igorie) T.. Gânduri asupra Exodului.. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. pr. M.. Gr(igorie) T. (posibil nu ort. C. p. «Biblioteca biblică». M(arcu). Maica Domnului.”.”. „Prof. Gr(igorie). 1227. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». BunaVestire. Sfintei Monastiri Neamţu. f. Gh. în colaborare cu Lic. D. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor.. I 226 p. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. T. H.. C.a. 1913. p. nr. RT 5/1939.. 20 p. 1936. Ed. 1225. „Albert Huck. p. RT 6/1941. Vechiul Testament în gândirea românească.. 2 vol. MA 1112/1963. A.. Gr. 3. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. Ştiinţă şi creaţie. Lămuriri asupra Genezei. Biblia ilustrată. 1242. Instit.a.”.a. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Arhidiecezană. T. „Ioan Halmagiu.. f.. nr.a. Gr. 797798. M. Nicolae Neaga. vol. XVIII + 182 p. Ionescu & co. H. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. RT 56/1927. Libri poetici et prophetici. 760762. Ed.. Tipogr. Sibiu. vol. 376 p. 272 p. pp. ed. M(arcu). 1229.a. M.. Ed. M(arcu). pp.. 5.53 1221.. Bucureşti. de Beleuţă. RT 34/1936. 1233.) 1240. Sf. Sibiu. „Nicodim. Macraki. În slujba Domnului Isus. M(arcu). Sibiu. 1938. MA 910/1957. M(arcu). RT 78/1943. M(arcu). Bucureşti. XLVIII + 1184 p. 1224. Tipogr. nr. „Isus sau Iisus?”. RT 6/1939. Bucureşti. Maccaul.”..) 1237. XX + 214 p. Isaia 53. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk. Tipogr. 942 p. 418. + XCVI planşe afară de text”.. 1231. „Naţională” J. pp. C. ST 2/1931.. (posibil nu ort. T. T. I. Maior. (probabil nu e ort. Gherasim Timuş”.”. „Naţională” J. M. pp... „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. H. Tipogr. Herder & Co. 272 p. Mielul lui Dumnezeu. RT 3/1911. Gânduri asupra Deuteronomului. Tipogr.. (posibil nu ort. RT 6/1937. (posibil nu ort. 269 p. 1230.. Nanu. C.. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. edigit Alfred Rahlfs... Gr(igorie). Stuttgart. Gheorghe. Tübingen.. f. „Protopop A. A. p. Tipogr. 1938. Bucureşti. 188189. Bucureşti. din lb. G. dr. 70.. 1226. (posibil nu ort. II 280 p. f. T. RT 9/1938. Ed. Gânduri asupra Leviticului. 1241. Gânduri asupra Cărţei Facerei. 315. 1243..a. Vasile Stoicanea. E. 90. Maior. M(arcu).”. pp. pp. 31 p. f. 132. Sibiu. RT 1112/1938. 98 p. M(arcu). „Naţională” J. M(arcu). 1232. 72 p. Gr. Sibiu. H. Synopse der drei ersten Evangelien. p. M. M(arcu). Gr. M(arcu). Gr.. T. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Tatăl nostru. 222 p. Ştefănescu. 1939.. 114 p. trad. Tipogr. Leges et historiae.”. Gr. vol. Gr. 1228. trad...

I. prof. sachelar Florea. dr. 599608. 1269. Grigorie T. 3242. prof. 1265. Manolache. 1247. Grigorie T. Zaharie.”. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. 92100. MB 5/1987. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. Paillard. Omul şi opera. dr. „Cântarea Cântărilor. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. BOR 9/1911. Tipogr. 1025. 537558. Mangâru. Manolache.. BOR 5/1912. De la Epistolele pastorale şi până la dl. Tipogr. BOR 4/1914. 69 p. Rătăciţi neştiind Scripturile. Orest. „Iisus Hristos.. dr. pp. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. Manea. Badea. Marcu. 337340. 455”. pp. Mangâru. Badea. 1934. Grigorie T. 1246. diac. 1939.. BOR 6/1912. RT 1112/1940. Ed. Ed. Marcu. Badea. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. Grigorie T. Cei 12 psalmi aleşi. Vasile Gheorghiu. dr. Manu. 3141. C 1012/1929. Marcu. (licenţă) 1250. 10411051. pp. (introd. diac. BOR 1/1913. 77) 1248. Mangâru. introd. 36 p. Fibiger.. pp. Marcu. în CC) 1254. „Mythos”. (extras din RT/1943) 1270. 1253. Mangâru. pp. 1912. Marcu. 48 p. 233240. diac. „Cântarea Cântărilor”. BOR 8/1911. 432435. Tipogr. Grigorie T.. MB 1012/1972. prof. dr. 1904. 451454. Grigorie T. Sibiu. 1942. V + 106 p. nr. prof. „Cântarea Cântărilor. RT 1112/1942. Moderna. B. urmare din no. pr. Bucureşti. 337346. Ioan. Mangâru. C 112/1935. (din colecţia Veniţi la Hrisos. dr. Paris. Mălăescu. B. Arhidiecezană. pt. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. Manea. Nicolae M. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. BOR 12/1914. nr. prof.. în revista Vita e pensiero. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. RT 1/1939. 113119) şi 1012 (233251) / 1914.. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. pp. Interpretarea cărţii”.. 1245. RT 56 (pp. 1938. de arte grafice „Eminescu”. dr. prof. Badea. 1268. 1937?.. cl. 49 p. pp. 677678. 3) 1263. Sibiu. Anca. 1252. 10391048. (st. Arhidiecezană. pp. Marcu. pp. 1905. Stauridès. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. pp. Mangâru. pr. . după dr. Grigorie T. Explicarea Evangheliilor. Mangâru. 1262. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. Milano. Grigorie T. Vasile Gheorghiu”. Manolache. „Bruno Maggioni. C. (licenţă) 1249. Arhidiecezană.. 1261. diac. Arhidiecezană.54 1244. dr. 32 p. Lucian Blaga. A. Malcinschi. pp. pp. Marcu. 12/1913”. B. 1260. prof. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. pp. 1943. Tipogr. Târgu Jiu. diac. diac. La chronologie de la Passion. pp. 8 p. 1219. prof. Marcu. Sibiu. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. 32 p. (interdicţii iudaice. 45/1971. (exegeză) 1255. morală şi igienă) 1251. Libr. Librăriei Nicu D. 459478. diac. BOR 2/1914. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. Măndiţă. prof. 1266. Anca. pr. pp. RT 910/1946. 40 p. Mangâru. econ. Scriptură (teză pastorală)”. Anca. „Cartea lui Iov”. 1257.) 1256. a IIa secundară de băieţi şi fete. Sibiu. „Animale necurate”. „Profesorul dr. diac. pp.. La chiesa locale nella Scrittura. Grigorie T. RT 56/1942.. étude historique et scripturaire. pp. 1267. Brăila. „Callias J.. 1259. pp. diac. Badea. Miloşescu. Nicodim. nr. dr. Pr. pp.. 1258. prof. pr. 1264. MB 13/1993. Marcu. „Cartea lui Iov”. 936943. Malescu. Instit. 469476. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti.

RT 12/1942. pp. Grigorie T.F. 1940. Marcu. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 1284. dr. „Diacon dr. dr. XVI + 276 p. Şesan. Tipogr. 222223. pp. 1287.”. 209211. Band 4. (extras din ST 19381939). Vasile Gheorghiu. I. 1272. Grigorie T. „Dr. Bucureşti. pp. „Diacon N. 1276. I. Bucureşti. Munteanu. „Erwin Hesse. Marcu. G. studiu apărut în Candela.”. Marcu. Nicolae Neaga. N. 169182. Marcu. Arhidiecezană. Scripturi. 122124. LVLVI (194445). diac. Gladbach... diac. Cernăuţi. RT 5/1937. RT 34/1946. Grigorie T. „Dr. 132 p. Grigorie T. „Dr. (extras din rev. 1273.”.. 1285. Sammlunf «Leben aus dem Wort». „Tare în Scripturi”.”. Grigorie T. Theol. pp. diac. Freiburg im Breisgau.. Willibrord Hillmann O. dr. „Saul din Tarsus fragmente”. prof. pp. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Marcu. Nicolaescu. 111. Herder & Co. I. Studii biblice. Marcu. Glasul Bucovinei. Arhidiecezană. Tipogr. Marcu. Sibiu. Bucureşti. dr. Grigorie. RT 5/1941. Viena. 1940. 58 p. Marcu. pp.”. RT 12/1943. Studii şi cercetări XXXIX. RT 12/1942. . Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. prof. „Dr. Grigorie T. pp. dr. (colecţia «Biblioteca teologică»). Expunere rezumativă”. 1940. 1279. dr. Eparhiei ortodoxe române. P. Eclesiastul. Marcu. „Dr. 265266. pp. 87. + X reproduceri fotografice afară de text”. 1274. Marcu.. membru de onoare al Academiei Române. Grigorie T. Cărţilor bisericeşti. RT 12/1943.. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. (extras din rev. 100 p. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 197212. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Freiburg im Breisgau.. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. 182 p. 1283. 1286. 1278. Tipogr. 137139. Academia Română. „Eugen Walter. diac. „Dr. Tipogr.. 1939. 194). 121122. Marcu. prof. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). 208209. Grigorie T. p. Tipogr. Grigorie T. 1277. an. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. prof. Iustin Moisescu. pp.. pp. Grigorie T. Iustin Moisescu.. Das kommen des Herrn. asistent universitar. dr.. pp. RT 12/1947. 1942. 88 p.”.. RT 5/1939. 1275. 126 p. pp. Milan P. Tipogr. Herder & Co. „Dr. 104107. p. pp. + IX planşe”. Grigorie T. prof.. 1942. Comentar. diac. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. membru de onoare al Academiei Române. 156 p. Marcu. 90 p. RT 34/1942. profesor la Academia Teologică «Andreiană». dr. 124125. dr. 1940. dr. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. 104 p. Introducere în Epistola către Filipeni.”. dr. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Candela). 1941. RT 34/1941. Candela).. RT 12/1943. II Corinteni XII. Herder & Co. 1288. Studiu exegeticcritic. RT 4/1937. Nicolaescu.. Grigorie T.M. Lektor der Theologie in M.. Tipogr. Grigorie T. «Studii şi cercetări» LXI. Grigorie T. 79A. 1939.. RT 34/1941. diac. 1282. pp. 1939. 1941.. Scurte note explicative. RT 4/1938. dr. 169173. „Dr. dr. Marcu. 112113. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. L. Grigorie T.55 1271. 135144. 38 p. Marcu.”. RT 12/1941.. Sibiu. Bucureşti. Cernăuţi. Grigorie T. Marcu... prof. Academia Română. Epistola Sf. Cluj. 1941. „Procesul Mântuitorului. Apostol Pavel către Galateni. 142 p. Grigorie T. RT 12/1942. 1280. Codex Argenteus Upsaliensis. Glasul Bucovinei. Marcu. pp. 1281. Marcu. Bucovina. dr. pp. 9091. Vasile Gheorghiu. Marcu. 60107”.”.

Diecezană. 1938. Eparhială. Arhidiecezană. Marcu.. RT 1112/1946. 497. Patriarhul României. dr. RT 58/1940. Sibiu. Tipogr. 1946. Ed. „Nicodim. Deheleanu. „Hendrik Willem von Loon. «Seria didactică». N.. Marcu. Grigorie T. RT 910/1944. 1299. V. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. 1945. nr. dr. II + 104 p. Tipogr. Ed. dr. Marcu. „Preot dr.”. Grigorie T. Grigorie T. 1295. Sibiu. Cluj. pp. Sofron Vlad. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. trad. dr. Mărturia Sf. RT 1112/1938. Ζωη. Marcu. Primele zile ale creştinismului. Pentru cei mici din vremea noastră.. „Protopop dr. 16 p. pp. RT 1112/1940. Marcu. 116118. 1940. RT 1112/1940. Marcu. 1937. Trembela. 1297.”. în col. Despre cei mici din vremea veche. Tipogr. Marcu. Sibiu. 340 p. 1290. Sofron Vlad.”. Nicolae Neaga. 1941. Tipogr. Atena. «Seria Teologică» nr. «Cărţile Vieţii». . Grigorie T.”. Grigorie T.”. V. Arad. nr. RT 910/1946. pp. XXI. Studiu istoriccritic. 582584. pp. Enciclopediei ortodoxe române. „Prot. 23. «Seria Teologică». 392 p. „Preot dr. RT 1112/1945. 587. mitropolitul Moldovei. Tipogr. 436437. Arhidiecezană. Farrar. 520521. «Seria Teologică». Ed. 1941. Bucureşti. 1300. Grigorie T. „Prot. pp. p. dr. dr. Marcu. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. «Seria Teologică». Hristos în Vechiul Testament. Arhidiecezană. 1946. după F. după F. trad. 1298. RT 6/1945. pp. dr. 1944. dr. seria «Ogorul Domnului». Craiova. G. „Noul Testament dela Cluj.. dr.”. Die Mysterien des Christentums. dr. L. nr. XVIII + 638 p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 9. 1293. 150 p. Grigorie T. pp. tipogr. Şcoala mitologică. RT 5-6/1942..56 1289. p.. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Nicolae Neaga. Feleacului şi Clujului. Naţională Mecu. RT 12/1946. 1296. dr.. pp. Marcu. „Prot. 255257. ed. p. dr. 1945. Grigorie T. Nicolae Neaga. 373374. 1291. Apostol Pavel. nr. Ed. 113114. p. dr. Munteanu. Text şi scurte note explicative. Iosef Höfer. Caransebeş.. Arhidiecezană. Marcu. 1940. Marcu. Grigorie T.. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Grigorie T. (dintre cari 8 p. Ausgabe letzter Hand. Freiburg im Breisgau. Marcu. VIII + 274 p. 1941. Tipogr. Sofron Vlad. RT 12/1943. Herder & Co.. Episcopiei ortodoxe române. colecţia Biserica bănăţeană. Grigorie T. 1946.. Grigorie T. 1304. Facerea. Copii din Biblie. dr. 1945. 1303. RT 78/1942. 1301.. „Preot Marin PopaNemoiu. a IIa. vol.”. „P. 80 p. 445446.. 332333.. 256 p. colecţia Hrana duhovnicească. 84 p.. RT 56/1943. 464 p. dr. 32. 1292. dr. Arhidiecezană. dr. Grigorie T. 150153. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. 1302. Marcu. Grigorie T. Istoria Bibliei. 438440. Farrar. 17. „Preot Dumitru Călugăr. RT 12/1942. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”.”. cu o prefaţă de Gala Galaction. Grigorie T.”. RT 910/1946. Sfintei Monastiri Neamţu. Viaţa şi operile Sf. pp. 498. Nicolae» din Cluj. Sibiu. Wesen. p. „Nicodim. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). episcopul Vadului. 10. Cluj. pp. pp. Marcu. 477. Sfintei Monastiri Neamţu. 810 p. rectorul Academiei Teologice «Sf. „Prot. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. 302. Tipogr. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1941. 72 p. dr. Ed. Marcu.”.”. în româneşte de Ion Totoiu. ilustraţii religioase în culori). Timişoara. Ed. „Matthias Joseph Scheeben. 600 + 440 + 494 p. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 244 p. dr. Sibiu. 1943. Grigorie T. 3 vol. 1294. „Pan. Însemnări pe marginea textelor mesianice.”.”.... XIV + 724 p. dr. heraugegeben von dr.”. Marcu.

„Pr. Grigorie T. 222232. 1316. Qui est Jésu Christ?. Marcu. 1309. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Marcu.. 1314. MCMLXVI. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul.. Gotha. 1320. Câteva note.. şi 16 clişee în afară de text”.. 144 p. Gr. pp.”. pp. VI + 232 p. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. 1968.. p. 1315. 349350. The Westminister Press. Grigorie T. 516518. 213) / 1934. 1324. RT 3-4/1934. 164177. Atinai. 1937. 1934. Marcu. Grigorie T. RT 78/1941. Vasile Vasilache. „Protosincel dr. 174176. cu o prefaţă de William H. Ed.. Grigorie T. Grigorie T.”. 375.”. 100 p. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. The documents that shed a brilliant new light on christianity.. W. 164 p. Tipogr. 1965. Marcu. 206 p. Witten. 1936. 170 p. p. ed. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. Introducere. pp. 258 p. „Karl Heussi.. Grigorie T. 265. Introducere şi comentar. MA 910/1957. Ed.. Marcu. RT 78/1938. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.”. 299300. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. Cernăuţi. 1325. Marcu. 70 p. Marcu. Cartea românească. „Evanghelia lui Toma”. RT 4/1938.. pp. 1311. Brownlee”. Leopold Klotz. Grigorie T. 1323. Marcu. Grigorie. Norton et company inc. „Preot dr.”. Treasure of Qumran. „Piatra fundamentală dela Tübingen. 1730. dr. 1322. Grigorie T. (la secţiunea Cronica) 1307. Grigorie T. pp. RT 56/1942. 568 p. RT 1112/1938. 1306. p. Cluj. pp. profesor în Cluj. 514516.”. 94 p. MA 46/1970. XIV + 128 p. 1938. RT 1112/1938. RT 12/1943. „A. MA 46/1970. pp. Universala. p. Marcu. Grigorie T. „Ernst von Dobschütz. Marcu.57 1305. RT 12/1936. 383. 112. 1938. 1933. studiu criticexegetic. pp. Chicago. MA 46/1970. herausgegeben von Siegfried Wagner. Tipogr. Sofron Vlad. W. traducere şi comentar. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. pp. 1308. 350. a doua. Grigorie. 509511.. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. cu prilejul unui centenar”. Grigorie T. pp. Marcu. Haralambie Rovenţa. Powell Davies. 98103. Grigorie T. Prologul Evangheliei a patra.. pp. „Isus în teologie. „Lectura biblică şi comentarul”. 1313. Berlin. Marcu. colecţia «A Mentor Book». autorului. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. A new historical approach. Marcu. Westdeutscher Luterverlag. To problima tis glossis tou Iisou. p.. Ed. The New American Library.. p. RT 12/1942. RT 1112/1938. dr. MA 46/1970. 1317. The meaning of the Dead Sea scrolls. + 11 reproduceri. dr. Grigorie T. pp. 1321. Grigorie. Bucureşti. 1956. 1934. Marcu. RT 56/1935.”. 208 p. The Dead Sea scrolls. RT 56/1935. pp. + XXII”.. Flammarion. Bucureşti. Ed. RT 56/1935.”. format 17 x 24 cm”. Grigorie T. Marcu. 121122. RT 56/1936. Marcu. „Cecil Roth.. 348349. „Bibel und Qumran. Marcu. IV + 48 + 368 p. 1310. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Cărţilor bisericeşti.”. My story of the Dead Sea scrolls.. Marcu. 265266.. „Lacordaire. Grigorie. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. RT 34 (pp. 1318. 1942. . 764765. Grigorie T. 351. Paris. Vasile Gheorghiu. „Dr. Sfintei Monastiri Neamţu. 1319. Biblia în Ortodoxie. „Sterie Diamandi. 116120) şi 56 (p. Philadelphia. 1939. Marcu. Marcu. „Şi totuşi. 1312. Marcu. New York. War Petrus in Rom?. pp. Grigorie T. Die Bibel im Leben der Völker.

prof. 23 o problemă de critică a textului origial”. 1963.. 484498. pr. prof. pr. Marcu. 1342. 19”. Marcu. 836856. relatările lucanice din FA 16. 1340. din lb. prof. Marcu. dr. prof. 1329. pp. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. XIV + 310 p. „Duminica sinteză biblicteologică”. Victor Vlăduceanu. Marcu. prof. dr. 484515. pr. MA 46/1968. dr. dr. Marcu. 1347. Grigorie T. 1960. 19. pp. prof. dr. Philadelphia. prof. MA 912/1962. prof. + numeroase reproduceri. Grigorie T. 351352. pr.. 1333. dr.. pp. prof. dr. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. Theology of the Dead Sea scrolls. pr. pr. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. MA 46/1976.. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. 216 p. dr. Marcu. pp. 856863. 272277. 252272. Grigorie T. 199 p.. pp. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. 1339. 9 18. dr. pr. 1336. pr. MA 1112/1963. MA 79/1977. pp.. Marcu. Grigorie T. MA 78/1962. Grigorie T. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. MA 13/1961.. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. 1328. Marcu. pp. MA 12/1956. Marcu. Grigorie T. MA 910/1960. dr. Marcu. 519534. Grigorie T. Grigorie T. Sander. dr. 1338. Marcu. Marcu. MA 1112/1970. MA 1112/1965. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”.. MA 78/1960. Grigorie. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. Marcu. Marcu. dr. germană de Hermann Eising. Grigorie T. trad. pp. pr. MA 67/1967. 141144.. pr. ed. 1947. pp. Grigorie T. pp. pr.. Grigorie T. MA 78/1968. prof. pr. 664676.. prof. prof. Marcu. prof. Gütersloh. pp. „Helmer Ringgren. pp. pp. Grigorie T. Marcu. pp. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. pr.. MA 12/1973. prof. dr. Marcu. pp. pr. dr. Gerd Mohn. dr. 1332. dr. prof. Vasile Gheorghiu”. Grollenberg. Fortress Press. pp. pp. Ed. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. 1335. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”.. MA 13/1967. Grigorie. pp. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. 24 şi locurile paralele”. „Elemente de eclesiologie paulină”.. prof. Grigorie T. suedeză în lb. dr. 267278. Grigorie T. MA 910/1963.. MA 46/1966. Grigorie T.58 1326. Grigorie T. engleză de Emilie T. Marcu. 631641. 2836. 1349.. ... prof. 480490. 1331. pp. pr. pr. Timişoara. MA 13/1965. MA 1-2/1960. 815822.. Marcu. 657680. 1327.. Curţii regale. H. pr. pr. „Părintele Profesor dr. 1344. 2835. ST 56/1965. Grigorie T. 1341.”. Marcu. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. 275286. dr. 1348. 842. Marcu. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. pp. dr. 1345. Marcu. 449468. „Exegeza în pastoraţie”. prof. dr. 1337. MA 12/1964. 1334.. dr. pp. Concordanţă biblică antisectară. 1343. 140141. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. Grigorie. 2649. vers. The faith of Qumran. MA 46/1970. Grigorie T. dr. Grigorie T.”. prof. pp. Kleiner Bildatlas zur Bibel. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. Grigorie T. Marcu. pr. pr. pp. Marcu. „Luc. prof. Grigorie T. pr. „Prot. (unde apare recenzia?) 1330. 1346. 1327.

„La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. 584588. prof. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. dr. Marcu. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. pp. 1941. Grigorie T. 1363. dr. pp. 711716. pp. Marcu. Grigorie. 240261. MA 78/1959. Grigorie. MA 13/1963. 1370. prof. Eberhard Nestle. 1352. 29 p. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. 1366. 185194. prof. MA 79/1979. 1364. Sibiu. pr. pp. prof. 16 p. Sibiu. pr. Marcu. dr.59 1350. pp. O 3/1961. Dr. 307308. Dr. Stuttgart. Introducere. dr. dr. 1946. pr. Arhidiecezană. Kurt Aland DD. Le jour de la SainteCène. Sibiu. prof. MA 1112/1966. Grigorie. pr. pr. Grigorie. . Grigorie T. pp. pr. dr.. prof. (popularizare) 1360. 47 p. Marcu. dr. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. 2). pr. Erwin Nestle et D. Tipogr. 1361. pr. Göttingen. 139161. 331367.. pr. Arhidiecezană. prof.. Ap. MA 34/1959. Grigorie T. pr. 1351. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. Saul din Tars. ST 34/1960. Grigorie T. pr. 1358. 1359. Marcu. 1940. Marcu. 110 + 672 p. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. prof. dr. Epistola Sf. 26 p. dr. Ghiauroff. prof. prof. Paris. Grigorie T. „Tradiţia în Biblie”. text şi comentar. pp. pr. prof. ST 910/1958. 1371. Marcu. Marcu. 1949. prof. Tipogr. prof. prof. MA 68/1964. 1956”. „Părintele Profesor dr. Sibiu.. Marcu. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. 1355. prof. Arhidiecezană. 1353. dr. Pavel către Tit. dr. Clement de Ohrida» din Sofia. Grigorie. 1939.. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. 1368. Grigorie T. pp. pp. prof. Sibiu. dr.” 1369. dr. O ştiinţă nouă. Marcu. pp.”. dr. pr. Arhidiecezană. 204212. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. pr. pr. 1365. Marcu.. Sibiu. Grigorie.. MB 46/1972. 506530. Marcu. dr. pp. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. Vandenhoeck & Ruprecht. Marcu. Marcu. Grigorie. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. 1372. Arhidiecezană. 420428. Marcu. Grigorie T. pr.. 26 p. pp. dr. prof. 1944. 5. Editio vicesima tertia. 1947. pr. Tipogr. Grigorie. 469470.. MA 34/1959. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). Marcu. „Joachim Jeremias. „Ephesus redivivus. Marcu. Marcu. dr. Marcu. dr. Marcu. Chr. MA 56/1958. MA 78/1958. N. Tipogr. Tipogr. pp. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. prof. dr. dr. Arhidiecezană. pr. Marcu. pr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. pr. Istoria vremurilor nou testamentare. 1357. prof.. pr. 126 p. Grigorie T. pr. Grigorie T. 394399. Grigorie. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. dr. dr. ST 56/1958. prof. Marcu. 1354. Grigorie. Grigorie T.. prof. Tipogr. 1362. 335 p. prof. Grigorie. pp. prof. Antropologia paulină. Lés Éditions du Cerf. Marcu. novis curis elaboraverunt D. pr. 1367. 653648. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. MA 36/1962. „Prof. dr. 1356. 514521. Fragmentul Muratori. Grigorie. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. 4573. Unde este şi unde nu este Hristos?. t II (XXVIII). pp. Grigorie.

prof. pr.. prof. (cu bibliografie) 1396. dr. Marcu. Scripturi. 1392. 149-160. Gr.. pp. 202215. dr. 365394. 345363. pr. pr. MA 56/1958. 2652. pp. pp. O 23/1954. Grigorie. ST 78/1974. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. MO 10-12/1962. pr. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. MO 3-4/1957. Marcu. pp. ST 12/1961. prof. Grigorie T. Grigorie. (cu bibliografie) 1374. prof. pr. pr. 406415. Grigorie T. pp. 1387. Marcu. Marcu. ST 910/1957. pp. pp. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. prof. Kohlhammer. ST 12/1962. prof. 3241. Marcu. pp. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. 1382. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. ST 34/1956. pp. pr. pr. Marcu. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. (alegerea diaconilor. „Gamaliel”. T. pp. Gr. Grigorie. dr. Grigorie T. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. Marcu. V. Marcu. Marcu. prof. prof. 1383. 322. Marcu. Marcu. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. 1379. 255259. 145200 (156). prof. pp. 429437. O comparaţie între Sf. pp. Grigorie. ST 78/1951. W. dr. prot. 468469. 1378. 617624. prof. ST 34/1955. pr. pp. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. 605618. Grigorie. Marcu. Marcu. 1389. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». prof. Grigorie. 1380. prot. prot. Grigorie. dr. pp. 1384. 1388. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. Ed. MA 1112/1959. 1395. 522532. pr. Ioan Gură de Aur”. 1376. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. 126136. vol. Grigorie. 727729. Marcu.60 19511952. Marcu.. Grigorie. Marcu. prof. 1377. Grigorie. Marcu. „O mică odisee apostolică”. Marcu. Grigorie. 356367. prof. Grigorie T. prof. prof. 197216. „Mens divinior. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. ST 56/1968. Marcu. pr. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. pr.. 417429. MB 34/1959. ST 910/1973. Marcu. Marcu. dr. Sinodul Apostolic) 1386. Grigorie. 1394. pp. prof. prof. (cu bibliografie) 1397. pr. întemeiat de Gerhard Kittel. . Grigorie. pp. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. 319343. pp. 5162. Marcu. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. Grigorie.. prof. MA 1112/1958. Gr. Grigorie. Stuttgart. pp. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. 1375. pr. 830849. Pavel şi Sf. MB 78/1962. prof. Ap. pp. 782812. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. pp. pr. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. ST 34/1952. „Părţi proprii Sf. 1391. 1393. dr. MA 12/1956. ST 12/1958. pr. 2125. MMS 57/1957. 1385. Grigorie. Apostol Pavel”. prof. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. pp. Grigorie. Marcu. 3951. 1373. editat de Gerhard Friedrich. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1390. T. pp. pp. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. pr. Marcu. MA 12/1957. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. prof. 1381. 7 şi 8”. 583-596. fasc. pp. prof. „Sfânta Scriptură în limba română”. „Consideraţii asupra Noului Testament”.. MA 910/1957. Grigorie. ST 56/1951. pr. ST 12/1957. O 3/1957. pp. Marcu. prof. dr. prot. prof. pp. pp. pr.. pr. pr.

cl. pp. Simeon. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Tipogr. 1923. 456471. Marx. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 78. Melchisedec.. prof. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. BOR 3/XXXII. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. 190201. 697712. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. prot. 290297. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. 1532. ST 56/1975. 1988. Prima Biserică creştină. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. prot. drd. Cugetarea Georgescu Delafras. 1400. 1411. episcopul de Râmnic. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses.. Melchisedec. 1901. Mateescu. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. a IIa secundară8. Grigore. pp. McIntyre. Mehedinţi. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. „Pentru de. BOR 6/XXXII. McDaniel. diac. 1406. 1414. GB 34/1975. 94103.) 1405. episcopul de Râmnic. G. Melchisedec. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 66 p.61 1398. Mehedinţi. W. BOR 2/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Râmnic.. 1926. MA 34/1958. . dogmatice şi morale. Bucureşti. Melchisedec. D. (probabil nu e ort.Vâlcea. 1408. Librăriei Socec & comp. 174 p. engleză de Sanda I. pp. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. a IIa secundară3. 413428. 219 + VI p. Marcu. pp. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. episcopul de Râmnic. pp. Ed. RT 78/1933. pp. Melchisedec. 23 p. 1. vol. R.. Marcu. Melchisedec. BOR 7/XXXII. Grigorie. Mazilescu. 201221. 1407. Parabole şi învăţături pentru cl. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.a. nr. Mehedinţi. episcopul de Râmnic. pp. 1412. BOR 5/XXXII. pp. f. Florin Iancu. prof. 338348. 945957. Grigore. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. „Noua tipografie” O. 1409. episcopul de Râmnic. Ed. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. 1401. Melchisedec. „Modernă” Leon Suorene. Alfred. 1416. 152 p. 1410. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. Erusalimul. BOR 8/XXXII. pp. 294304. 590596. 1399. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Simeon. Socec & co. Mateiu. Simeon. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. drd. 1930. pp. 40)?”. Melchisedec. episcopul de Râmnic. MA 58/1957. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1415. dr. ?. din lb. deci. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 809831. trad. 1402. din lb. Grigorie. 1404. pp. Nicolae. trad. pp. 1403.. Râmnicu-Sărat. Thüringer. Ed. BOR 1/XXXII. Mazilescu. dr. Explicarea Evangheliilor pt. prof. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. 1413. franceză de Roşca. BOR 4/XXXII. Bucureşti. 411421.

1422. Micle. Melchisedec. 843850. Melchisedec. 1916. 366369. 30 p. BOR 11/XXXI. BOR 3/XXXI. 1433. „Preot dr. pp. BOR 7/XXXI. Mihail. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. prof. 1985. 949953. 1435. 1950. adunate de Fericitul Simeon. EIBMBOR. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1427. BOR 56/1986. BOR 4/XXXI. Meletie. .”. 1431. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Paul. O 2/1980. pp. Moscova. pp. arhiepiscop al Tesalonicului. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. Ioan Mircea. Mihail. arhiereu. pp. episcopul de Roman. 1424. Melchisedec. ierom. 1423. BOR 12/XXXI. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 958960. pp. bibl. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhiereu. episcopul de Roman. pp. Mihailovici. Bucureşti. a IIa. Paul. 10731081. 470477. 14341438. Dicţionar al Noului Testament (AZ). episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. 528 p. 1272 p. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 9/XXXI. MA 1112/1971. pr. pp. „Biblia sau Cărţile Sf. 1430. 10261038. 12631267. episcopul de Roman. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 5/XXXI. 11721179. 1925. pp. pp. arhim. Melchisedec.62 1417. 12841298. 1420. 165174. + 4 hărţi”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. normale şi secundare. BOR 2/XXXI. BOR 1/XXXI. 1418. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Micle. BOR 10/1916. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. M. 118130. pp. pp. BOR 1112/1973. Melchisedec. pp. Autorului. 275298. 1428. 1426. episcopul de Roman. Ed. arhiepiscop al Tesalonicului”. 1419.) 1429. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. 1434. 1432. Veniamin. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. 1425. BOR 8/XXXI. Ioan Gură de Aur”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. Cărţilor bisericeşti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. Melchisedec. pp. 576596. pp. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. 105 p. Aurelia Bălan. episcopul de Roman. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1421. pr. Veniamin. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Explicarea Evangheliilor pentru cl. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Mihăileanu. BOR 10/XXXI. Meletie. MMS 10/1956.. Melchisedec. episcopul de Roman. 652648. 224247. episcopul de Roman. episcopul de Roman. Melchisedec. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. Bucureşti. (teol. Piteşti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. Tipogr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.

„Învierea lui Hristos”. Irineu. Ion. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. Mihălcescu. Mihălcescu. 10371046. BOR 8/1915. BOR 5/1922. BOR 8/1923. „Iudeii în Statul roman”. Irineu. pp. biblică) 1440. BOR 7/1923. BOR 12/1915. Apostol Pavel (urmare din no. pp. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. I. (popularizare) 1463.. biblică) 1461. Ioan. 726739.) 1455. Mihălcescu.. 179 p. (ist. BOR 7/1924. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. pp. ?420. (exegeză) 1450. Ed. 1903. BOR 5/1914. 4963. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. BOR 3/1922. I.) 1454. Irineu. BOR 3/1921. 1907. biblică şi apol. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. Mihălcescu. (exegeză) 1452. BOR 10/1916. (exegeză) 1447. 11091124. (introd. 194203. 1460. BOR 6/1914. „Doctrina Mântuitorului”. Irineu. 1444. 10/1916)”. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. 1442. Irineu. 539552. pp. pp. Irineu. BOR 9/1915. biblică) . Mihălcescu. „Steaua magilor”. 814828. pp. 347354. 545554. bibl. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. BOR 7/1922. 408419.) 1446. Irineu. BOR 1/1922. pp. (exegeză) 1449. pp. Mihălcescu. Mihălcescu. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. Irineu. biblică) 1462. dr. Mihălcescu. Mihălcescu. BOR 11/1916. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. bibl. BOR 10/1915. pp. Mihălcescu. BOR 11/1915. pp. Mihălcescu. (ist. pp.. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.. bibl. Bucureşti. 161 p. pp. 890893. Mihălcescu. 12781289. BOR 5/1915. pp. biblică) 1445. Apostol Pavel”. BOR 8/1914. Irineu. BOR 4/1914. pp. Irineu. 9/1915)”. (studiu extras din rev. (exegeză) 1458. 1437. pp. Mihălcescu. Irineu. pp. pp. 8)”. a IIIa de seminar. „Doctrina Mântuitorului”. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 12671284. Irineu. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. pp.. BOR 12/1916. 805819. 609618. (ist. Ap. pp. Irineu. Explicarea evangheliilor duminicale pt. Mihălcescu. Mihălcescu. BOR 9/1914. Mihălcescu. pp. Pavel (urmare din no. Mihălcescu. 411415. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. Mihălcescu. I. „Doctrina Mântuitorului”. „Doctrina Mântuitorului”. pp. exegeza patristica) 1448. 170176. 899911. Mihălcescu. BOR 2/1902. (ist. Mihălcescu. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. BOR 7/1914. (ist. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. (teol. Irineu.) 1453. (exegeză) 1459. BOR 6/1923. Irineu. (exegeză) 1451. Irineu. (teol. bibl. Mihălcescu. biblică) 1439. 506514. Mihălcescu. pp.63 1436.) 1456. Mihălcescu. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. 167192. Mihălcescu. 325331. Irineu. 500509. cl.) 1457. Mihălcescu. Ion. 11541167. I. 494509. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Irineu.. Păstorul ortodox) 1443. Gutenberg. (ist. Irineu. (teol. Mihălcescu. Irineu. I. bibl.) 1441. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. bibl. pp. (teol. pp. (teol. Piteşti. 10581072. 14)”. (ist. BOR 8/1922. pp. 81914)”. pp. Mihălcescu. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. (teol. Mihălcescu. (exegeză) 1438.

pr. (Devenind umani împreună). pp. pr. (ed. asist. . lect. Vasile. Ed. MA 46/1980. asist. EIBMBOR. MA 1112/1984. Bucureşti. Vasile. Wilmington. MA 13/1977. 654657. MA 78/1981. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Mihoc. 4/1979. 411413. 503516. O 2/1983. 233248. I secundară. MA 1012/1981. Vasile. MihălcescuTârgovişteanu. din lb. Mihoc. 1474. Cugetarea. 1. 20)”. ameliorată) 1467. 1938. engleză de Ulrike von Puttkamer. pp. 1465. Vasilescu. Mihoc. O 4/1988. Vasile. Irineu. a V-a. nr. dr. 1483. Studiu introductiv. pr. asist. La vie des Évangiles. Cugetarea. 1981. 1480. 4/1979. Mihoc. „Jerome MurphyO’Connor. (Ţara Sfîntă.”. 31 (1980). 1473. Das Heilige Land. Irineu. Vasilescu. asist. 1934?. dr. prefaţă de pr. nr. 178182. pp. asist. Mihoc. pp. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. 1981. (doctorat) 1472. Mihoc. MA 78/1981. O 4/1982. ameliorată) 1468. arhiereu Irineu. nr. Lamouille. arhiereu prof. 84 p. Mihoc. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Fee. Bucureşti. Vasile. Mihoc. vol. Mihălţan. Ed. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. 1482. E. ST 56/1983. 556558. pp. 764768. Vasile. asist. asist. 118”. 119 p. Studiul Noului Testament. Vasile. arhiereu prof. Chiţescu. 442 p.64 1464.. Emilian. Ein archäologischer Führer. 107118”. asist. asist. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. D. I a liceelor industriale de fete.”. Bucureşti. „Epistola Sf. „M. Bucureşti. „René Kieffer. pr. pr. 1938. Iniţiere în critica textelor). „Pr. Mihoc. Paris. 393 p. pp. Bucureşti. Vasile. Scriptură. (Viaţa Evangheliilor. în «Foi et vie». pr. pr. 1469. dr. 657659. „Preot prof. I. pr. MA 46/1982. Cerf. dr. Cugetarea. Vasile. MA 79/1980. Nicolae. Initiation à la critique des textes. 86 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. V. 1479. 176199. 777778. asist. „Gordon D. MihălcescuCraioveanu. pp. Mircea.”. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). Nicolae. 106 p. după Epistola către Evrei”. (Iisus dat pe mîna istoricilor). pp. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. 5973. pp. Emilian. dr. Jésus livré aux historiens. Mihălţan. pp. Ap. Mihălcescu-Târgovişteanu. Irineu. 910/1975. 1980. pr.”. pp. Mihălcescu-Târgovişteanu.. Mihoc. 1477. pentru cl. „Jerome MurphyO’Connor. 240 p. Mihoc. pp. în «Etudes théologiques et religieuses». I secundară. (continuare) 1471. arhiereu prof. „Iisus Hristos Arhiereu. trad. dr. a IIa a liceelor industriale. The majority text and the original text of the New Testament. Vasile.”. Introducere şi comentariu. pr. Vasile. pp. 107 p. 329462. pr. 1484. asist. pr. 1475. pp. 1934?. Stăniloae) 1470. 1476. pr. Mihoc. (ed. asist. prof. extras din rev. asist. pp. MA 79/1980. Mihoc. 161298. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. Chiţescu. „Tradiţie. pp. Mihoc. pp. 558560. Pavel către Galateni. 1466. Gugetarea. Biserică”. Ion Constantinescu. MA 46/1980. 1478. pr. ST 34/1977. pr. Ed. Ioan A. Un ghid arheologic). Becoming human together. 1481. pp. traducere şi comentariu”. asist. pp. Ioan. 1975. lect. ST 34/1983. Manual de religie pentru cl. manual pentru Seminariile teologice. Troché. Bucureşti. Boismard şi A. 579591”. asist. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. „Et. MA 13/1980. a IV-a. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. Vasile. pr. în «The Bible Translator». pr. München-Zürich. 778779. dr. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). (doctorat. dr. colecţia «Initiations». pp. nr. 8292. Vasile. 1977. 124 p. Mihoc. «Glasul Bisericii». „Ecleziologia Noului Testament”. Ed. Vasile. 779925.

dr. dr. pr. RT 4/1993. Înalt Prea Sfinţitului dr. pp. Mohr Siebeck. pp. Vasile. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. asist. 1490. RT 4/1993. 1506. prep. asist. ? 1486. Mihoc. Vladimir’s Semiary Press. 1489. „Eshatologia paulină”. pp. pp. Ed. rev. Mihoc. 327. 1996. Mihoc. Mihoc. 1491. dr. pr. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. 1503. prof. 322342. 1502. Vasile. 147150. pp. 17”. Vasile. 13. Vasile. RT 4/1998. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. The Gospel. asist. pr. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. 1983. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. „Eshatologia paulină”. Vasile. 1999. „Samaritenii”. fasc. prof. pp. Vasile. rezumat în franceză) 1499. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. Vasile. „Creştinismul religia desăvârşită. dr. Biblie şi Teologie. Vasile. Bucureşti. 2028. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. Vasile. St. pr. vol. 1504. 273285. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. image of Christ: The Church and modern criticism. p. pp. 1498. dr. în vol. dr. slujire. Sibiu. 276 p. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. dr. dr. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. 625632. Mihoc. Eparhială. Mihoc. Vasile. ? . Mihoc. prof. 6. pr. prof. pr. 1501. Vasile. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. pr. New York. MA 1012/1980. 137159”. Mihoc. 2638. Daniel. Vasile. Sibiu. „«Casa Tatălui Meu». pp. pp. 1487. dr. 99115. pr. traducere şi comentariu. R ?/1994. Antonie Plămădeală. pp. RT 3/1995. Teologie. Ed. MA 2/1989. pr. colectiv. 1494. Vasile. 322342. Mihoc. pp. dr. 10. RT 34/1996. MA 79/1980. pr. Mihoc. Vasile. pr. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. prof. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Mihoc. ST 56/1973. Vasile. la împlinirea vârstei de 70 de ani. 1495. asist. Vasile. în vol. pr. pr. Mihoc. dr. Sibiu. Mihoc. 3344. 1507. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. Iisus Hristos. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. Mihoc. Sibiu. drd. pp. MA 13/1976. 2000. Vasile. 111”. pp. colectiv în curs de apariţie la Ed. Mihoc. 5274. Transilvania.”. pp. 1992.65 1485. pp. „S. Abaţiei San Fuori. dr. Légasse. dr. pp. Mihoc. 27 2. „Veselin Kesich. 5069. Ed. ?/1995. pr. Mihoc. Instit. Auslegung der Bibel. pp. prof. pr. prof. 1. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. conf. pr. prof. Atena. Vasile. asist. 341351. prof. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Vasile. pp. prof. pr. 1488. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. pr. prof. 1997. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Tipogr. Ioan”. pr. Crestwood. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. 102113. MA 46/1976. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. „Fericiţi făcătorii de pace”. ST 12/1973. prof. studiu în vol. pr. 5069. 2/1977. în vol. 144 p. 1505. Mihoc. Vasile. dr. asist. (p. Studiu introductiv. drd. 1497. pp. ecumenism. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. Biblic şi de Misiune al BOR. Mihoc. TR 3941/1983. vol. Tübingen. pp. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. „În legătură cu data naşterii Domnului”. 104113. Vasile. 342. 1972. pp. 129145. în «Revue théologique de Louvain». Mitropolitul Ardealului. 1496. pr. dr. 7379. 18)”. Mihoc. pr. Mihoc. Vasile. Roma. MB 13/1978. 1493. Mihoc. 1 7. (doctorat) 1492. prof. Mihoc.

Oastea Domnului. 1993. 224 p. Vasile. 1973. pp. MA 46/1974. pr. Sibiu. MA 4/1988. pp. dr. Vasile. MA 12/1975. pr. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. teză de doctorat. prof. pr. Evanghelistul Ioan. Sinteză biblică în versuri. cl. 1524.”. Diecezană. O 12/1997. pr. Eparhială. Arad. Sibiu. rev. „Preoţia după Noul Testament”. Ed. pp. Lumină din lumină. Mihoc. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. 1512. Mihoc. „Roger Beckwith. prof. Procesul Mântuitorului. 1510. Mihoc. Thomas Nelson Publishers. Cărţilor bisericeşti. pr. 118124. prof. Mihoc. Ioan Teologul”. Tipogr. 12/1996. 446 p. ? 1509. Mihutiu. Divina zidire. MA 910/1985. Nashville/Camden/New York. Nida. P. Vasile. 118120. pp. pr. Atena. Mihoc. prof. 910/1973 şi în extras. London. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). Vasile. 1526. 250262. 1987. MB 79/1997. From one language to another. Bucureşti. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). Bucureşti. 1933. pr. pr. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. Vasile. 1516. (în limba greacă). Functional equivalence in Bible translations. „Savvas Agouridis. 1527. Mihail. Karavidopoulos. Vasile. pr. Studiul Noului Testament”. 118120. 5367. Mihoc. nr. pr. 581592. Introducere şi comentariu. Vasile. Sibiu. pp. MA 4/1989. pp. Vasile. dr. „Studiul Noului Testament”. Mihoc. a IIIa. 1988. de P. Mihoc. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. pr. 1984. 105109. 59 p. pp. Vasile. 176 p. Ed. Ed. pr. pr. pp. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”.66 1508. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf.”. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. Mihoc. Tesalonic. „Preot Ioan A. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. 1995. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Vasile. Vasiliadis. 5357. prof. (în limba greacă). prof. MA 3/1990.sinteză biblică în versuri. Mihoc. Transilvania. Mihoc. „Mireasa Mielului. 1522. Vasile. Mihoc. Vasile. Ed. pp.”.”. Bucureşti. 1518. pp. prof. Vasile. dr. în vol. pp. 446 p. Mircea. Vasile. (Dintro limbă în alta. „Noul Testament de la Alba Iulia. Psaltirea în versuri. 254 p. pp. Vasile. 336 p. XIII + 528 p. 1523. în vol. prof. pr. Tipogr. prof. 287 p. pr. Vasile. Viorel. 1525. dr. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. prof. prof. 65 p. Militar. Naşterea de prunci. elevii ortodocşi din şcoala primară. 105109. dr. Bucureşti. Vasile. 1514. Divina zidire . Militaru. 1986. Mihoc. Milea. prof. drd. 1515. MA 3/1989. 1985. 1521. 1988. „Jean de Waard şi Eugene A. Vasile. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. Mihoc. Studii isagogice. SPC’K. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. pr. 1941. 2839. Galanis şi I. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. „Lumină din lumină”. 1520. 1519. 16481988”. prof. Militaru. Carte de religie pt. Mihoc. pp. MA 5/1989. 1517. Sibiu. 5059. scop principal al căsătoriei”. (popularizare) 1513.”. 2627. BOR 710/1989. pr. 139140. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 2333. pp. în «Glasul Bisericii». pp. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 1993. . GB 12/1990. Tipogr.

ST 34/1969. Ioan. Introducere şi comentariu”. Mircea. 1535. 1536. pr. ST 78/1970. Ioan. moaşte) 1554. pp. 8851053. 520. „Epistola a doua a Sf. BOR 34/1983. 159167. pp. Mircea. Mircea. O 2/1975. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. 1552. 1539. pr. pr. pp. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». Mircea. pp. pr. (extras din Glasul Bisericii. Ioan. 1972) o traducere «ecumenică»?”. pr. Bucureşti. O 1/1983. 1544. Mircea. pp. pr. Ion. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. Ioan. GB 910/1973. GB 78/1974. 1548. O 3/1982. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. Bucureşti. (doctorat. ST 78/1971. Mircea. pp. 176 p. Ioan. pp. Ioan. GB 78/1972. 4761. preoţia duh a mirenilor) 1550. Mircea. Ioan. patristice şi cultice ortodoxe”. pr. Mircea. Ioan. Mircea. pr.) . moartea. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. pr. TOB Paris. Mircea. Mircea. Ioan A. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. 6881. Mircea. pp. Mircea. 2959. 1537. 179198. Ap. (doctorat) 1530. Mircea. pr. „De ce venerăm pe sfinţi?”. Ioan. pp. (observaţii la trad. O 1/1982. Ioan. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. Ioan. Mircea. pp. 821830. pr. pp. 184200. Bucium ortodox 24/1944. pp. pp. pr. Ioan. Mircea. Mircea. 1546. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. Ap. pr. 825841. Ioan.. pr. Mircea. Mircea. 1543. pr. 910/1973) 1532. sf. 176198. pr. O 2/1990. pp. αποστολος) 1534. „Epistola întâi a Sf. O 3/1986. „Cele zece porunci. pr. 9451027. pp. „Idoli sau icoane sfinte?”. pr. Mircea. Ioan. Mircea. pp. în lumina Noului Testament”. 1529. GB 910/1966. Ioan. O 2/1981. 191192 şi 199200. Ioan. Petru”. ST 12/1972. Ioan. 682705. Ioan. pr. 1555. ST 910/1968. 316337. pp. 1975. 1973. pr. (viaţa. Petru. 483496. 910/1975) 1531. Ioan. pr. BOR 1112/1983. 1549. pp. Ioan. O 1/1984. ST 34/1982. 1533. pp. 671680. O 4/1987. (… μαθητης. „Nebunii pentru Hristos”. Mărturii biblice. 2444. 83 p. extras din Glasul Bisericii. BOR 34/1984. pp. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. Ioan A. Mircea. 1545. dr. 358395. 1551. Ap. BOR 56/1979. Introducere şi comentariu. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. 1547. pr. 654665. „Hristos este pacea noastră”. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”.. 1538.. 1541.67 1528. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. „Îndumnezeirea credinciosului. 1033. pp. „Apostolatul după Noul Testament”. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. Ioan. 175187. Ioan. pr. GB 910/1975. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. (introducere şi comentariu) 1540. 547564. pr. Mircea. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. pr. pp. Mircea. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. Ioan. Mircea. Ioan. „«Naşterea de sus»”. Petru. pp. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Ioan A. 754765. O 1/1980. pr. 1553. Mircea. Mircea. 4154. pp. pp. pp. pr. Mircea. pr. 1542. 58”. 100136. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament.

Tipogr. pr. MO 1-3/1954. diac. Nicodim. Cernăuţi. Ioan Hrisostom”. magistrand Ioan. V. 1562. MA 78/1960. 43 p. Despre pace şi muncă. Moisescu. prof. pp. Moisescu. Iustin. 623625. „Ernst Lohmeyer. 1576. Bucureşti. 1941”. prof. pp. 1942. Hellenische Weltanschauung. Nicolae. Bucuresci. 1942. Wien. 1557. după Sf. 1558. Ed. L’Ascèse dans Saint Paul. 704709. Nicolae. pr. Preoţii”. (1939. pp. Kultus und Evangelium. Mironescu. Sibiu. George. prof. 1634. Dicţionar al Noului Testament AZ. magistrand I. Arad. prof. Tipogr. prof. Moisescu. prof.”. 1564. 79 p. dr. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. 1566. 10/1931)”. 62 p. Lyon. traducere părintelui Grigorie. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. Faptele Apostolilor 17. Mladin. RT 12/1943. Tipogr.. pp. p. diac. Iustin. prof. Iustin. Moisescu. 116238. (popularizare) 1567.. 1561. Nicolae. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Ed. Iaşi. Moisescu. 209-233. dr. pp. Moisescu. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. prof. trad. Istitutului biblic al BOR. Ioan. 1579. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. O 1/1955. 1942. Instit.68 1556. pp. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. diac. Centrului mitropolitan Oltenia. diac. 19261927”. Texte scripturistice şi patristice. dr. Introducere. pp. Mladin. Glasul Bucovinei. 1941). 444446. pp. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. 128 p. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 169185. (mică concordanţă) 1568. Ioan D. Mircea. BOR 1112/1941. „Johannes Hewaldt. 60107. 1578. Justin. Radu şi Gala Galaction”. pp. Lovrov. p. 225 p. Craiova. C ?. „Léon Bouvet. 659660. 123 p. Glasul Bucovinei. 1565. BOR 11/1931. după Farrar. Ed. Justin. Alexandru Aţerek. Arhidiecezană. Mircea. Ap. Moisescu. 1559. note şi comentariu. 480 p. RT 910/1941. 1946. 15 p. Tipogr. . p. Göttingen. 1955. (1944/1945). 1942. „Biblia şi cosmonauţii”. Iustin. Harisma. 750762. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. dr. 1984. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. Cernăuţi.. 1560. Nicolae. Justin. prof. BOR 2/1928. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 140141. Mănăstirii Neamţu. pr. V. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1900. pp. Curţii regale. ?. 1563. mitropolit Athanasie. 1942. prof. Moisescu. (în anexă Idem. 185 p. 1572. prof. Mladin. RT 12/1943. 9197. 1941”. Gheorghe I. 1574. 72100. Mircea. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. diac. (extras din Candela 19391941) 1577. dr. Pavel în Atena. Ioan. Moisescu. (licenţă) 1571. 111118. 137. 1573. Moisescu. Mironescu. dr. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. ST 12/1955. Viaţa şi operile Sf. 125 p. Mircea. 1995. 1936. dr. 52-74. „Patr. mitropolit Athanasie. Ed. Biblic şi de Misiune al BOR. dr. Bucureşti. 101 p. pp. Ap. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Mladin. Mladin. Moisescu. Ed. Mladin.. Activitatea Sf. mitropolit Athanasie.) 1575. pr. Tipogr. MO 46/1954. Apocalipsa. Iustin. 1570. pp. Cernăuţi.”. „Noul Testament. 6492. 527 p. Ed. RT 12/1943. Iustin. N. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. dr. BOR 10/1931. pp. Mironescu. C ?. 1940. după Faptele Apostolilor”. Pavel. 1569.

pr. 1943. 1590. 129150. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. pr. Moldovan. 132134. pp. MA 56/1983. Virgil. pr. MA 910/1965. conf. Moldovanu. ST 78/1951. ST 3/1989. dr. „Din preocupările biblice ale Fer. Casa şcoalelor. Cântarea Cântărilor. MA 34/1984. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. (interpretările textelor) 1593. 233 p. pp. MB 13/1993. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. Lascarov. Augustin”. 1587. pp. 1602. după Epistola a IIa către Corinteni. BOR 12/1978. 647659. III. prof. pr. Eugen. pp. Ilie D. 1599. conf. prof. pp. dr. O 2/1980. 423450. 469491. Moisescu. 1601. pp. 398416. Moisiu. Versuri. drd. pp. 1603. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. conf. MA 4/1988. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Ilie. pp. 1596. pr. Moldovan. Moraru. pr. Lascarov. Ilie. conf. drd. dr. pp. 157172. 1932. . Justin. conf. drd. Alexandru. Ilie. pp. 6277. Prelucrare în versuri după Biblie. O 3/1980. pr. (predici) 1586. pr. MB 13/1972. Alexandru. 623630. pp. prof. Cărţile bisericeşti. GB 12/1981. Moraru. 1585. MA 1012/1982. O 3/1982. 1529 mai 1988. pr. 1598. 268293. „Milenarismul”. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Apa cea vie Fragmente evanghelice. Ap. (referat. Eugen. 1908. Moraru.. pp. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. MA 1/1987. 311. 1634)”. 1591. Ilie. 94 p. Moldovan. 1584. 138 p. Moisescu. 1581. 1215. 1588. Ilie. Moisiu. diac. 242262. Ilie. Moldovan. 668685. Al. 1594. Ed. Moldovan. O 2/1982. pp. Ilie. conf. Moldovan. Tiraspol. prof. Corneliu. prof.. pp. „Preoţia în epoca apostolică”. Moisiu. pp. pp. pp. prof. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. 1600. Moldovan. Alexandru. univ. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. Corneliu. MB 1112/1962. Nicolae. pp. 45262. 1595. O 1/1977. 1582. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. 1583. Ilie. Moldovan. Fabrica de imprimare ofset. XVIII. Bucureşti. Eugen. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. 1592. pr. pp. 32 p. 4772. 1991?. Moldovan. Ed. drd. prof. 1123. 175185. Concordanţă a Noului Testament. Minerva. Moraru. Al. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. conf. Morar. Eugen. drd. Moldovan. Ed. pr. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. 215229. Moldovan. Cîntarea Cîntărilor. C ?/1946. pr. 297306. Bucureşti. la Kirchberg) 1597. conf. Moldovan. Ilie. Justin. 2023. pr. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. Bucureşti. 6”. ST 34/1967. Moldovan.69 1580. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. O 2/1979. Molin. pp. pp. 1 IV. 1589. 1604.

(conferinţă) 1628. 1617. ST 6/1988. 129132. „Fecioara Maria”. 1625. Moruşca. P. Univ. drd. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. 1988”. N. Eparhiei ortodoxe-române. drd. prof. magistrand Iancu. „Al. MA 78/1983. Eugen. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. Moraru. de dr. studiu biblic) 1631. Iaşi. 1607. 528 p. Eparhiei. 1618. RT 67/1924. 1923. arhid. Tipogr.. de Adriana Lăzărescu). 1627. 199. 123135. . prof. p.. Moraru. Cluj. drd. 1610. RT 12/1924. pp. 78 (220233). Moscovici. pp. de dr. G. L. Studii de lexicologie biblică. G. Moşoiu.. Cristian. pr. „La Iordan. Edmund Kalt. „Porunca iubirii caritatea creştină”. Moscovici. magistrand Iancu. Iaşi. 1984. pr. pp. „Congresul biblic”. Moruşca. 374 p. 262264. RT 1/1924.. 1609. 258. Eugen. p. „Sabatino Moscati. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. 1924. 255256. „Pr. Scriptură. pr. Tipogr. 1619.”. I. RT 56/1921. Moruşca. 3. 1630. RT 89/1924. Eugen. XIV + 148 p. P. Milano. pp. 1064 p. pp. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. 1606. drd. MA 34/1985. 1317)”. Cluj. p... Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. Muntean. P. Munteanu. „Donald Guthrie. 166168. H. pp. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. Moruşca. „La Biblia aveva ragione. 1616. (predică de Crăciun) 1629. Meridiane.”. Eugen. pp. MA 34/1983. prof. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Nicodem. P. L. Eugen. Bucureşti. MMS 56/1958. Policarp. 1614. pr. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. pr. „Tatăl nostru. pr. 100 p. P. 1626. Muntean.”. 373 p. pp.. factor esenţial în realizarea păcii”.. Teodor C. 1615. pp. Vasile. 1620. drd. 1995. Moruşca.”. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. p. Ioseph Linckenberger.”. 430442. Mihai. Studiu introductiv. Munteanu. f. 200. Pe drumul desăvârşirii creştine. Bucureşti. Ioan Mircea. pr. RT 4/1995. Ed. pp. Moruşca. MB 13/1994. pr. RT 1011/1925. 158 p. RT 34 (pp. pp. Freiburg. (predică) 1612. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). 249250. Munteanu. RT 3/1999. 124 p. 100112). dr. dr. 1939. The New Testament Theology. 336. Tipogr. 1907. 1982. Muntean. 69. Moraru. MB 1012/1993. 8390. Galaţi. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). EIBMBOR. V. Moruşca.”. 78 p. 1608. 19 p. pr. 65 p. Munteanu. de Ioan Peter Kasteren. 1938. G. 168 p. InterVarsity Press.a. Eparhiei.. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. P. Moruşca. 1613. RT 67/1924. p.”. Moruşca. ST 910/1959. Eugen. dr. Muntean.. 2022. RT 3/1927. de Iosif Liensberger. 910 (315321) / 1934. Freiburg im Breisgau. 349. Ed. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. pp. arhim. 1929. „Solidaritatea umană după Sf. Cuza”. L. Tipogr. (trad. P. Dicţionar al Noului Testament. 1621. 503513. ST 78/1983. P. Goldner.. 165167. Moraru. Munteanu. Moraru. 1624. ST 910/1983. pp. 663679. Descoperiri ulterioare”. Cluj. Dimitriade. 17 nov 1988) 1611.. Moraru. „Arheologia biblică. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. 56 (184190). Nicodem. drd. pr. 1622. Meditaţie (Mat. pr. ahim. 38 p. Vechi imperii ale Orientului. 607611. 394409. (despre sfinţenie. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). 159160.. Tipogr. pp.”. Herder. 1623. pp.70 1605. pr. arhim. pr. pp. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”.

. Cluj. Smotrici. 1635. 16 p. dr. 24 p. N. Bucureşti. pr. Cluj. pr. RT 78/1942. Episcopiei Ortodoxe. cl.”. T. Cluj. p. Munteanu. profesor. Fl. pp. 32 p. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. 1935. G. L. 1652. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. 1932. dr. „Pr. 1637. dr. Carte de religie ortodoxă pt. Munteanu. 1642. „Sabbathul Vechiului Testament.. C. 7273. prof. RT 12/1932. Ed. N. N. ST 78/1951. Episcopiei Ortodoxe Române. Cluj. pp. 1654. N(eaga). Cluj.”. L. RT 6/1937. studiu exegetic. Episcopiei Ortodoxe Române. 1634. 1940. 376.. MB 46/1995. 1639. Tipogr. M. Munteanu. T. Negoiţă. dr. de diacon dr. Bucureşti. 47 p. G. . dr. 1945. RT 2/1938. Carte de religie ortodoxă pt. 62 p. Bucureşti. RT 5/1941. N(eaga). Bucureşti. dr. Iaşi.”. L. 1644.studiu exegetic. 1937. El. Carte de religie ortodoxă pt. p. Studii biblice IV. 1937. Mureşan. „Dr. 1653. licenţiat în litere.. Cluj. (popularizare) 1633. 1640. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire.. prof. dr. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 248 p. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Ciudin. Ed. a IIa primară. Cluj. (licenţă) 1646. 246 p. I primară. 1942.. 1932. Episcopiei Ortodoxe. Tipogr. Regele după Vechiul Testament. 256 p. „Preot N.. „I.. RT 12/1936. N(icolae). Episcopiei Ortodoxe Române. pp. N. 72. 1648. 492. Mureşanu. dr. pr. 1941. Carte de religie ortodoxă pt. 57 p. Eparhiei ortodoxe-române. pr. L. 1943. N. prof. 1649. 241. „Dr. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. G. Munteanu. cl. 184 p. Cluj. prof. de preotul Petre Chiricuţă. 80 p. G. N(eaga). 375376. f. „Preot dr.”. S. pr. N(icolae). 1941. 1941. prof. RT 12/1936. RT 12/1932. 339 p. T. p. Simion. RT 78/1942. N. „Preot dr. Cluj. Niculescu & co. RT 12/1937. autorului). pp. T. 1941. L. (extras din Renaşterea) 1641. Tipogr. Bucureşti. 1939. prof.. 1643. 1524. 72 p. Negoiţă. Zeno. Ed. 1656. prof. Eparhială. 252 p.a. Vechiul Testament şi Creştinismul.. pr.. 2: Habiru Evreii?. N(icolae). 1940. studiu introductiv. L. Munteanu. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. Ed. pr. Ed. L. N(eaga).. 7677.”. Viaţa Sfinţilor Apostoli. pp. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. L. p. Munteanu. 1636. 1651. G. Munteanu.. Pentateuhul în faţa criticei moderne. Eparhiei ortodoxe-române. Cluj. Ed. 1936”. 141 p. 1650.”. 470471.căderea protopărinţilor în păcat . pp. L.71 1632. Studii biblice V. 62 p. N(eaga). G. C. p. 271. Ed. Munteanu. Cluj. 1937. 1638. dr. Ed. Fl. „Preot dr. Paradisul biblic . G. p. MB 5/1988. Episcopiei Ortodoxe. Munteanu. 72 p. Ion Goron.. Geneza. N(eaga). 27 p. cl.. Episcopiei Ortodoxe Române. (Ed. 28 p. pr. dr. Negoiţă”.”. dr. 471.. pp. p. prof. 1655. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Studii biblice VI. Vechiul Testament şi Pentateuhul. Cluj. Mureşan.. 375. Mureşan. L. 1941. pr. Muşătescu. Predica de pe munte.. 148 p. 1941. 430436. prof. 1647.. 1940. N(icolae). Tipogr. N. Zeno. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. a IIIa primară. cl. pr. Munteanu.”. RT 78/1942. 7088.. pr. G. N(eaga). Bucureşti. Fl.”.. „Dr. Cluj. 1645. N(eaga). Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. N(eaga). a IVa primară. Negoiţă. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Munteanu. Înainte de Hristos. G.. Munteanu. Cluj. Episcopiei ortodoxe.

381382. Dubarle. Mendel P. p. N.”. 58. 252. Berlin. N. I.”. „Bettex (F. 1659. „Artur Weiser. 19 p. I. Mendel. 1957”. Mircea Chialda. pp. Tipogr. Ed. 438 p.. Minunea. Nicolae. Neaga. dr. MB 13/1965. Ioan Negoiţă. Neaga. Paris. 121139. N. N. A. N. M. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. pp. Neaga. „Ernst Kutsch. RT 1/1944. ed. Vechiul Testament în gândirea românească. 1676. 1985”. N. p. p. 1673. 1965”. N. Neaga. Salonic. N. N. 102 p. 1964. Sofia. 163164. N. 1678. Studiu după textul ebraic şi LXX. 261 p. 290 p. Naghiu.. Vom Roten Meer zum See Genezareth. din Telegraful român. 1986.. RT 34/1943.. Profetul Daniel despre Hristos..”. RT 12/1934. Neaga. dr. 522 p. 1667. nr. Iustin Suciu. Nicolae. Tipogr. 1933. 169 p. „Biblia în româneşte”. MMS 56/1966.. GB 34/1967.”. RT 78/1942. de pr. pp. Sacrificiile Vechiului Testament. p.. Neaga. 6869. dr. N. Sibiu. 1961”. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. MMS 56/1966.”... Neaga. 360 p. Nazarie. 2) 1666..”. Cugetarea.”. autorului.. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. pp. . RT 1-2/1936. pp. MA 34/1972. N. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. 3. 1661. dr. 1677. 1662.. Göttingen. trad. Neaga. RT 1/1944. Neaga. Neaga.. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. „Arhim. Vladimir Prelipcean. N. RT 78/1933. dr. pp.. prof. MO 34/1965. dr. Arhidiecezană.). Berlin.”.”. N. pp. „A. în Probleme şi fapte ortodoxe. 6970. Cernăuţi. 316317. 1675.. 566567. Sibiu. 1680. „Dr. Wischer. 1674. univ. ZollikonZürich. Les sages d’Israel. „Dicţionar ebraicromân. Altes Testament. Das Buch der zwölf Propheten.72 1657. N. 1967. Ermineutica biblică. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. p. 1672. Arad. „W.. Mihălcescu şi pr. pp. pp. Constantin. pp. N. Nicolae. pp. Ed. 369370. diac. pp. 375377. 311 + 556 p. Nicolae. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. Caransebeş. dr. „Atanasios P. S. Gîndirea hitită în texte. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. 9798. dr.. 112114. N. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. Manuscrisele de la Qumran. RT 1112/1938.. „A. 1965”. „Sf. 1963. a IIa. T. Neaga. 1933. 1964. 481496. 1669. MA 4/1987. Neaga. „Prof. 84-86. pp. 1670. fasc. MO 12/1965. „Preot dr. BOR 1/1906. 1938) 1671. I şi II (în limba bulgară). „Albrecht Alt. Tipogr. 255. 32 p. fasc. Atena.”.”. Feuillet. I. Naghiu. Piatra Neamţ. Bucureşti. 1668. MB 1012/1969. MA 3/1987. 1963. pp. (non vidi) 1664. Robert.. I . 1965. Berlin.. Iosif E. N. Nicolae. 1658. 303304. Viena. Schiwaroff. I şi II. 1941.1942. Bucureşti. „Preot dr. 1935..1943. Neaga. 860 p. 420422. 1679.. p.”. 75 p. Arhidiecezană. Psalmii (în limba bulgară). Neaga. Ciudin. Bucureşti. „Hans Bardtke. Neaga. 1942. MMS 910/1965. Sofia. (în Biblioteca biblică. N. Einleitung in die Heilige Schrift. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. 115 p. Hastupis. 68. dr. 1943”. Diecezană. Neaga. N. 1938. nr. 1663. Neaga. (în Biblioteca biblică. 1665. Markowski. 122123. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. 31 p. 786. GB 12/1967. Iosif E. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Neaga. 311. pp. II . „N. icon. dr. pp.

„«Buletinul studiilor biblice». 1700. p. N. dr.. Tipogr. 1685. tom. Nicolae. 2. pp. p. (non vidi) 1692. N. „Danielou. Hristos în Vechiul Testament. 1959”. N. 2. 291309. nr. 904905. 1698. 386 p. 13) şi 24 (24) / 1935. 1974”. MA 58/1957. 27-175. pr. MA 13/1981. 202204. pp. „Otto Eissfeld. Neaga. Manuscrisele de la Marea Moartă. MA 1112/1958. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. Atena. prof. 1. N. „V. N. N. pr. 1. pp. „Cântarea Cântărilor. pr. London. 27) 1695.73 1681. vol. „Dimitrie Coravu. MB 13/1965. „Hristos în Vechiul Testament. 49 p. „«Buletinul studiilor biblice». 1683. Deut. Tipogr. MB 13/1965. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. MMS 1112/1973. Neaga. pr..”. „Constantin Chiricescu. p. . IV. pr. tom. MMS 910/1970. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. pr. 1699. nr. prof. 182. 592.. Neaga. pp. 580581. Neaga. MA 58/1957. dr.. 1684. istoricoteologic şi ermineutic. p. 1021. pp. 1933. Nicolae. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. Nicolae. Neaga. Tatăl nostru. Tipogr. 1706. Neaga. 5 (iunie)”.. nr. Nicolae. Neaga. MB 13/1966. 1701. 1944. TR 5657/1928. Neaga. Atena. prof.. dr. Cântarea lui Moise. MB 12/1959. 1973. Neaga. Neaga. Neaga. Neaga. Tipogr. 1691. Atena. Însemnări pe marginea textelor mesianice. N. dr. N.”. Atena. MMS 912/1976. 591. dr. MMS 1012/1957. 168169. Neaga. 1968. prof. N. dr.. dr. Curcubeul (Gen. p. 1705. Neaga. „Ludwig Dennefeld”. Neaga. prof. Paris. prof. pp. 1704. 1693. pp. Nicolae. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. 251252. 1317). Nicolae. 20 p. Sibiu. 340341. vol. „Abisinia în epoca veche”. VIII.. Nicolae. N. prof. „Pe urmele Istoriei sfinte”. Atena. pp. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. pr. 1974”. pp. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. dr. Neaga. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. 1697. 1686. 149 p. (Seria teologică. 1955. 1682. 251. 1702. pp. IX.”. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. Vellas. M. Neaga. Neaga. „«The Bible translator». 1957”. 793794. pp.. Studiu filologic. Contribuţii la exegeza cărţii”. 182. vol. p. MB 13/1965. Arhidiecezană. 8. «Buletinul studiilor biblice».. Nicolae. N. 1694. pp. 7. pr. N. pr. Jean. prof. RT 1/1929. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. pp. II. „Noul Testament”. 346 p.. Atena. Nicolae. 1707. Neaga. 32. prof. prof. 678-679. Arhidiecezană. prof. 4552. pp. 1689. „«Buletinul studiilor biblice».. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. N. 252. Neaga. Neaga. dr.. 13. 1 din 1976. 1929. MO 10-12/1955. Neaga. dr. dr. 815. „Valerian Zaharia. Siotis. MB 712/1961. prof. „Markos A. 1703. Valoarea socială a Vechiului Testament. TR 23 (pp. pp. pr. Sibiu. N. tom. Neaga. p. 884. Sibiu. MB 79/1957. MB 1012/1992. N. 5358.”. pp. „Vechiul Testament în româneşte”. XX (1943-1944).. 1961”. 1687.. dr. Atena. Neaga. Arhidiecezană. 1688. 3335. Nicolae. „Savas Aguridis. pr. Neaga. dr. tom. 130 p. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. 1944. Neaga. dr.. pr. vol. La vie de Moïse. 1979. MA 46/1963. nr. prof. N.. pr. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. Oradea. MB 1012/1992. 1690. MMS 34/1975. Sibiu. Neaga. N. 352 p. Arhidiecezană. 18631929”. 1961. pr.

1955”. 894898. 235. 338 p. Paris. prof. pp. 1956. pp. prof. „Dr. Paris. 1709. dr. p. pr. 167174. MMS 1112/1973. „Biblia. Was sagt die Bibel?. Neaga. Neaga. dr. 920922. 388 p. H. Tübingen. Hans Berg. „Biblia Hebraica. 227 p. 613. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”.. pr. un mesaj de viaţă şi de pace”. 1712. vol. Deuteronomium. de dr. MB 79/1957. pr. Neaga. 564-568. de Artur Weiser. Nicolae. 1725. 181198. Krämer”. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. 1727. Neaga. Neaga. RT 2/1999.”. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. Karl Fr. MA 89/1967. pr. 285 p. MA 34/1984. 649652. p.”. I. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. RT 4/1937. prof. 1720. pr. Freiburg im Breisgau. „Artur Weiser. Nicolae.”. MO 7-8/1957.”. 145147. dr. 1777 p. pp.“. Neaga. Nicolae. 1728. Moscova. prof. Nicolae. pr. jur. 3341. pp. Nicolae. Nicolae. pr. prof. 495500. 3238. dr. pr. Nicolae. 142143. 158.”. 159. pr. dr. Nicolae. Nicolae. pr. 564 p. dr. „Biblia de la Bucureşti. pp. MA 78/1960. MB 56/1962. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. pp. 1710. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. prof. Berlin. 1955. Neaga. prof. Nicolae. pp. 1721. Stuttgart. Nicolae. Neaga. prof. MA 12/1964. dr. 513524. Nicolae. pr. 314 p. de W. dr. MMS 1112/1958. prof. pr. 314 p. Neaga. Tübingen. Neaga. 1729. prof. Neaga. 1955. 1716. prof. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Glaube und Geschichte im alten Testament. pr. I. 1954. prof. Neaga. Neaga. MO 1112/1977. 496 p. Nicolae. dr.74 1708. Nicolae. 1971. dr.”. prof. pp. New York Oxford. Berlin. 1722. dr. 1731. prof. 1955. dr. Der Prophet Jeremia. 633638. 686687. p. MB 46/1994. Neaga. dr. 1952”. 1718. 1955. MMS 12/1958. Nicolae. pp. prof. Salonic. pp. Nicolae. 1715. 1719. Neaga. RT 710/1936. Nicolae. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. pr. 8688. „Chary Th. Nicolae. 1714. „Atitudinea Sf. pr. RT 1112/1938. pp. 1991. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. „Damianos Doikos. Neaga. „Cântările biblice”.. prof. prof. ebraice. dr. MB 79/1957. 263266. übersetzt und erklärt. pr. dr. Neaga. pr. dr. Neaga. MA 12/1959. 2537. 1955. prof. Vocabulaire biblique. 1723. 1952. 1730. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. 1724. Neaga. Neaga. dr. pr. MMS 912/1959. 465467. pr. pp. dr. RT 2/1993. prof. pr. pp. 814815. „Dr. Nicolae. MMS 912/1971. prof. Neaga. Nicolae. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). „Biblia în limba engleză (The New English Bible). prof. Nicolae. 505518. dr. pp. 1732. p. Neaga. 1711. Neaga.”. Neaga. 1968”. 100 p. Berlin. dr. dr. Lexicon al limbii biblice. Geneza. 159. 1713. Nicolae. MB 13/1958. MA 78/1963. pr. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. prof. Berlin. Neaga. pp. pr. pr. Rudolf. prof. Nicolae.. dr.”. Nicolae. pr. prof. dr. 1717. Nicolae. 270 de ani de la tipărirea ei”. pp. MMS 56/1958. Hans Berg. pp. „Cinstirea Bibliei”. prof. . pp. „dr. Kosac. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. pp. „Allmen I. „Cîntările biblice. 1726. pr. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. dr. pp. MB 79/1957. dr. pp.

9596. de Artur Weiser. Bucureşti. Amusin. Neaga. 152153. pp. Nicolae. p. 1736. 1747. MA 56/1972. pp. prof. Nicolae. „G. 100 p. dr. theol. MB 1112/1990. pp. Nicolae. Berlin. pr. Neaga. Nicolae. dr. pr. 161 p. Nicolae. pr. 1738. „Ioan Brânzei. prof. pp. pr. Herbert Kosak. 1735. 1019. prof. „Ilie Iconomos. Neaga. „Împărăţia păcii (Isaia 2.”. 1744. pp. Geografia fizică a Palestinei biblice. 401414. „Einleitung in das Alte Testament. Nicolae. 1758. 610-612. 95 p. pp. MA 1/1958. pr. Bucureşti. 1745. 1990. MA 78/1961. prof. pr. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. Neaga. „Eshatologie creştină”. Pentateuhul. dr. Neaga. pr. 1750. pr. D. MO 7-8/1958. pr. Israel… . 1748. Neaga. 369377. 3134. 237238. dr. Nicolae. prof. „dr. 390 p. MA 46/1981. 1754. pp. 1751.”. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”.”. Das erste Buch Mose. RT 3/1993. dr. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”.75 1733. Timişoara. Berlin. „File din Biblie. pr. Neaga. Göttingen. 381402. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. prof. dr. 1741. GB 23/1989. pp. Neaga. Neaga. pr. pp. 1992. Neaga. dr. Bucureşti. Neaga. 813. 1952. „IPS Bartolomeu Anania. Nicolae. prof. 119121. pp. dr. Psalmii în versuri. 4)”. Das Buch Hiob. pr. 277 p. MA 4/1986. Nicolae.”. pp. dr. 157 p. pr. dr. Chişinău. RT 4/1994. Nicolae. Neaga. prof. pr. Neaga. 1737. prof. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. 1994”. pp. pr. MO 34/1963. Neaga. Neaga. Hölscher. Nicolae. 606613. MO 9-10/1958. prof. prof. 1972. MB 5/1987. prof. 1757. Orizonturi biblice”. prof. pp. 390 p. Moise şi epoca sa”. pr. Nicolae.”. 1742. Nicolae. dr. MA 13/1982. dr. 1957. pr. dr. Timişoara. pp. 6070. Neaga. pp.”. dr. 723-725. 157. pp. pr. pp. Nicolae. Nicolae. MA 34/1971. 1997. pr. 1746. Neaga. 1993”. pp. Tübingen. 1955. pp. Neaga.”. prof. „În fluxul fericirii psalmul 118”. dr. übersetzt und erklärt. 1743. pr. p. Nicolae. dr. Neaga. MB 79/1957. dr. Atena. Neaga. (în greceşte). 1752. pp. Iisus Hristos. prof. pp. „Istoria timpurilor vechi testamentare. Neaga.”.”. dr. pp. Nicolae. pp. 1956.”. 569574. 1522. 372 p. 300 p. Neaga. prof. Nicolae. Neaga. 1740. „Ezechiel. pr. dr. dr. 102 p. (Introducere în Vechiul Testament). 245246. 304 p. MB 13/1993. Neaga. Nicolae. pr. Gramatica limbii ebraice vechi. dr. Neukirchen. Nicolae. pr. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. dr. MMS 89/1957. prof. MMS 78/1974. 1739. 1749. EIBMBOR. dr. Nicolae. pp. Manuscrisele de la Marea Moartă. MB 6/1987. MA 56/1959. Nicolae. 1734. Nicolae. 1756. MMS 34/1959. . 3237. MA 78/1983. MA 910/1964. Nicolae. pr. pr. 1753. „Eugen Dorcescu. prof. prof. 1755. „Frumuseţea iubirii de oameni. MB 13/1991. 456458. prof. prof. 103104. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. 1978. 277279. de Walter Zimmerli. prof. Nicolae. 347360. dr. Nicolae. Atena. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. prof. 262274. Neaga. prof. „Gerhard Rad.”. „Ilie Ikonomos. 123. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). dr. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. dr. 642643. „I. prof. „Ion Bria. prof. Neaga. MB 79/1997. 1980. 1963. pr.

Bucureşti. pr. ?. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. 111 p. pp. 385 p. 1772. Neaga. 351392. Neaga. Ioan Mircea. 149150. 822. MA 5/1989. pr. 6-9)”. MMS 78/1971. Neaga. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. 1766. pp. pr. pr. 1781. Göttingen. dr. prof. dr. p. dr. prof. MB 13/1996. dr. Bucureşti. Salonic. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. 121140. 416 p. 652654. pr. Neaga. pp. lui Ieremia) 1761. dr. 1764. Mircea. 336 p. MMS 12/1972. pr. Paris. Neaga. Neaga. pr. traduite par René Visarion. Nicolae. MB 34/1985. 1782. pp. Nicolae. Nicolae. Neaga. „Pacea în viziunea profeţilor”. 1958. 519530. prof. 1762. Nicolae. dr.”. Neaga. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. Nicolae. prof. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. Nicolae.”. 83 p. Nicolae. dr. Ioan A. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. MA 910/1961. Patriarh Iustin. Bucureşti. 1996. 521522. Neaga. pp. „Pr. pr. dr. Ed. Sfântul Apostol Pavel. 1984. 1783. dr. 1767. 276 p. Nicolae. pp. prof. Neaga. dr. Introducere şi comentar. 1776. 105 p. prof. pp. prof. CastermanParisTournai. übersetzt und erklärt. „Klagelieder. pp. 1780. pp. „Mica Biblie. dr. MB 46/1974. dr. la plâng. prof. prof. Neaga. dr. dr. prof. (com. dr. prof. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. dr. 658691.76 1759. 299318. MA 910/1959. 1774. prof. Paştele evreiesc) 1775.”. MMS 912/1959. prof. dr. 1968. 142143.”. 1940. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. Neaga. dr. MA 34/1960. prof. pp. Salvator. MB 79/1977. pr. 1778.”. MO 1-2/1957. prof. Dicţionar al Noului Testament. Neaga. pr. 1768. dr. Nicolae. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. pr. 103104. Neaga. Sabin Verzan. MB 12/1990. 105107. Neaga. prof. Nicolae.”. prof. Sabin Verzan. 693703. Nicolae.”. pr. Bucureşti. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. pp. Paris. Nicolae. pp. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. dr. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 183201. dr. pr. „Pr. pr. MA 910/1958. dr.”. 264. p. pr.”. MB 13/1997. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. . MB 79/1995. pp. 1760. prof. pr. 1777. 2832. 1779. Neaga. prof. MA 13/1982. MB 46/1970. dr. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. pp. Nicolae. pr. „Pasca biblică ebraică. 527 p. pr. ?. Neaga. 1770. de Damian Doikos. 625. Nicolae. pr. 1771. 375 p. pp. 1967. 1765. 1975. Nicolae. pp. MB 78/1962. Nicolae. prof. 1969. 1972. „Margueritte Harl. 1994. Neaga. Nicolae. tipărit cu binecuvântarea P. Nicolae. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. Neaga. 3952. 467 p. pr. (d. La Genèse. „Pr. dr. pp. 9-13. dr. Nicolae. Nicolae. pp. Le Nouveau Testament. MB 46/1973. EIBMBOR. 1986. 212220. pp. „Mared Sous. MB 910/1990. Neaga. „Poezia Vechiului Testament”. 1769. pr. p. Nicolae. Neaga. 1773. MB 712/1960. Nicolae. pr. Mulhouse. Bucureşti. 724. Neaga. pr. „Nam venit să stric legea!”. pp. MA 12/1983. prof. prof. dr. de Artur Weiser”. Neaga. dr. prof. Nicolae. pr. „Pr. prof. Nicolae. Neaga. 155.F. prof. „La Bible et le dialogue oecuménique. 123128. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. MA 12/1962. pp. La Bible d’Alexandrie. dr. pr. Nicolae. Neaga.

dr. Bucureşti. Neaga. probleme filologice. 710. cap. pr. prof. „Septuaginta”. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. Neaga. pp. „Profetul Isaia. 1785. pr. Nicolae. Cluj. Nicolae. Nicolae. Neaga. dr. prof. dr. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. 133138. dr. ian. 613 p. MA 910/1983. Nicolae. 624. Neaga. 1794. 1795. 110 p. „Tatăl nostru”. 1957”. Neaga. MA 1012/1981. „Sabin Verzan. Nicolae. 757763. 195209.”. Berlin. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. dr. „Sentimentul vieţii”. prof. 1979”. Atena. prof. Neaga. prof. 1974. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. pr. 605606. MB 13/1958. pr. MB 79/1980. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. pr. „The Bible translator. 458463. dr. prof. pr. Ed. Nicolae. 119120. dr. 1993. pp. 1787. „The Bible translator. Nicolae.”. Nicolae. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. 1954”. 236. 256 p. p. Neaga. MB 1012/1991. „S. prof.: Apocalipsa lui Ioan. Galitis. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. Maica Domnului. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. de D. 3747. Vasile Mihoc. 1975. 1802. pr. 590594. . Nicolae. 619. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. pr. 1801. an VIII. London. 313 p. pp. 1789. 1976”. pr. ş. MA 13/1961. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. dr. pr. de Petros Vassiliadis”. 1796. de Geza Vermeş. pp. pr. Nicolae. prof. MA 34/1983. Neaga. prof. MB 13/1994. Doikos. pr. Neaga. Nicolae. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. Scriptura şi Tradiţia. 1788. dr. dr. 1807. Nicolae. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. Salonic. Nicolae. 1808. 1791. prof. 1. Neaga. 139141. 3758. Nicolae. prof. 257261. Nicolae.77 1784. nr. RT 2/1994. dr. 1995. pp. dr. 237. Budapest. Nicolae. dr. periodical for the assistance of Bible translators. MMS 56/1976. 1956”.a. „Preot Dorel Man. p. Neaga. „Psalmii. MB 79/1973. dr. dr. 547554. 1800. pp. teologice. dr. 1798. Nicolae. 195217. 1799. MA 46/1970. pp. prof. 1803. 180 p. pr. pp. Neaga. dr. RT 1/1997. Atena. p. 1956”. pr. pr. „Szent Biblia. MA 35/1964. 1797. dr. pp. MMS 12/1976. dr. istorice. Neaga. MA 78/1984. Neaga. dr. de Petros Vassiliadis. Neaga. 16. prof. Bucureşti. Ejner. dr. A. pp. I. Nicolae. dr. RT 4/1995. introducere şi comentariu. pp. 1990. 185186. 1793. 1786. Nicolae. dr. „Skydsgaard K.. Nicolae. p. „Proorocul Iona”. Neaga. Nicolae. prof. Agouridis. prof. Patriarh Justin. 236. dr. Neaga.”. pr. p. Neaga. MB 13/1958. MB 1012/1979. prof. Neaga. Neaga. pr. pr. prof.F. Nicolae.”. 1790. 159. prof. MB 13/1958. dr. MB 79/1957. 1804. Nicolae. prof. pr. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). Baldimbre. pr. prof. Neaga. Neaga. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. Neaga. prof. Neaga. pr. Nicolae. ermineutice. pp. pp. 1805. pp. ianuarie. MMS 78/1970. MMS 79/1977. pr. prof. MB 56/1990. pp. 172173. „Primatul dreptăţii”. MMS 34/1958. prof. pr. prof. G. prof. 1806. p. KaraVidopoulos. 1792. chipul femeii în Noul Testament. PS Episcop Damaschin Coravu. pr. 420421. pp. pr. 462. pp. 415420. Nicolae. pp. „Sulurile de la Marea Moartă. Neaga. pp.

MO 910/1973. „Radu Cârneci. 1832. 1960. N. 333334. 470479. Neaga. pp. pr. 6266. „«The Bible translator».. MA 910/1971. prof. Weiser. Nicolae. dr. pr. 1830. prof. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. planşe + 1 hartă”. „A. 275287. 1814. prof. The Bible in aramaic. Neaga. pr. 502525.”. 1823. Neaga. prof. prof. 1826. N. Neaga. prof.. prof. Neaga. pr. MMS 56/1963.”. 574590. Neaga. Neaga. „Amsler S. Nicolae. Gutersloh. N. 1831. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». 692. Psalmii (Psalmen). pp. Nicolae. 1974”. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. dr. Cântarea Cântărilor. MMS 910/1964.. Dr. tom. prof. pr. p. (L’Ancien Testament dans L’Église). Kleiner Bildatlas zur Bibel. 1953. Nicolae. Berlin. pp. I. Berlin. nr. 1824. MMS 78/1961. pr. pr. „Alexander Sperber. Nicolae. „Universul social al păcii”. „Hans Heinrich Schmid. pr. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. Tipogr. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. 1827. Nicolae. O 2/1956. dr. pr. Neaga. Zürich. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). N. Bucureşti. pp. 2334. Neaga. Neaga. „Stergios Sakkos. Bratsiotis”. 1816. MMS 12/1960. 572580. 1825. (Făgăduinţa.. în vol. Neaga. 1817.. Vameşii. Baumgärtel. N. N. prof. Grollenberg. LXXXVIII + 994 p.. Neaga. „Vulgata”. pr. Neaga. MMS 912/1960. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. Neaga. Nicolae.. MMS 56/1963. pp. Leiden. Nicolae. 1811. dr. 332333. 1813. pr. pp.”.”. Nicolae. 1922. 715716. pr. H. . Die Handschriftenfunde am TotenMeer. Neaga. vol. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. Nicolae. Neaga. 1828. pp. MA 910/1985. 10. pp. MO 34/1976. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. Bucureşti. pp.. 1975. pr.. Nicolae. 875876. 176 p. 376377. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. Neuchatel. pr. MMS 912/1960. pp. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. + 20 p. Bardke.”. Nicolae. N. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. „Luc. prof. 151 p.”. 274 p. prof. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. 151 p. 2 (aprilie 1959)]”. pr. „Gândirea babiloniană în texte. Atena. pp. Göttingen. prof. pp. pr. I 289 p. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. [vol. pp. Nicolae. MA 78/1969. Neaga. J. MO 910/1975. prof. pp. poem liricdramatic. Neukirchen. Nicolae. 187188. pp. 1988. dr. pr. prof. pr. Neaga. E. GB 12/1963. pr. 2738. Nicolae. 1812. prof.78 1809. MMS 57/1957. pr. 1954. prof. Neaga. 1822. prof. 1956”. 1829. prof. 200 p. prof. Elliger. 1962”. pp. „H. 287290. pp. „Un mare biblicist ortodox: I. pr. 1971”. RT 1/1994. 1821. MO 12/1973. prof. prof. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. Neaga. MMS 56/1963. „Verheissung. Neaga. Neaga. pr. pp. dr. 334.. 1818. pp. II 217 p. 1819. 920. dr. de Fr. Ed. N. Vechiul Testament în Biserică. 1960. 692695. GB 45/1989. pp. 394 p. MA 46/1965. prof. Krauss. MA 910/1966. Neaga. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. 186194. „H. P. 485489. Sibiu. 1820. pr. prof. Neaga. prof. O 2/1976. pr. 781785. 1960. 1973. N. pp. I.. Eparhială. pp. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”.. 528529. dr. pp.

pp. dr.. Neaga. (Biblia temei de unitate. prof. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. 10 p. Tipogr. 1936. „Arhim. 1834. Arhidiecezană. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“.”. N. 1938. Neaga. etc) 1842. pp. prof. 1838. Neaga. trad ec a B. Atena. dr. „S. RT 11-12/1934. Scriban. N. Neaga. RT 56/1944. 1845. 22 p. dr. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. Neaga. 1843. Sibiu. pp. dr. „Vasile Tarnavschi”. pp. prof. pp. 1851. prof.. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. 418. pr. 1836. Neaga. prof. Tübingen. pp. pp. Bucureşti. nr. 1852. pr. Neaga.. „I. pp. Papadopulos ş. prof. Neaga. „I. pr. O 1/1979. Nicolae. pp. 1844. iunie 1972. tom 1. prof. Grigorie T. 1938”. 133 p. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. 1840. prof. pp.”. cu aprobarea Sfântului Sinod. Cluj. prof. „Antisemitism biblic”. Nicolae. pr. Diecezană. GB 912/1978. 40-44. P. 1959. Atena”. Bratsiotis. pr. 1847. prof. 1939. 695696. MMS 912/1960. 1938”. N. P. 586594. Nicolae.. Nicolae. 1835. Neaga. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. RT 4/1937. 334. dr. „N. Nicolae. ST 910/1954. p. 179180. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. Bucureşti. „M. Neaga. 133145. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. Bucureşti. trad. 1850. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. p. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. GB 910/1960. Neaga. Neaga. Nicolae. 412415. dr. Neaga. Vinul în Vechiul Testament. 10951096. Tipogr. Nicolae.a. GB 910/1972. Miron Cristea. MMS 56/1963. Neaga. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Bratsiotis. Beek. dr. 4042. 1839. Neaga. N. Aguridis. Nicolae. RT 4/1939. dr. vol.. 1957. Nicolae. prof. 1848. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. 1846. 1849. Patriarhul României. N. 1936”. prof. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». Nicolae. pr. Neaga.”. Institutul Biblic.. 1961. RT 56/1944. N. 1837. P. „Vechiul Testament. dr. PopescuMălăeşti. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. 742752. MA 1012/1980. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). prof. 156159. N. Αθηναι (Atena). prof. RT 9/1938. RT 1/1937. prof. Regele tuturor românilor. prof. «Buletinul studiilor biblice». dr. pr. Sf. dr. 1841. Patriarhia Română. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. MMS 56/1963. Nicolae.”. p. pp. pr. 308 p. 283284. pp. Nicolae. Bucureşti. prof. 616620. N..”. RT 1112/1938. dr. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. „Sfânta Scriptură. Atena. prof. Neaga. Nicolae şi Marcu. Bucureşti. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. N.. prof. I. 1936. Paris. prof. pp. 122 p.. Sibiu. . pp. prof. 10061008.79 1833. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. N. RT 12/1935. dr. XII (1935-1936). dr. Pentateuhul. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. 1943”. Neaga. 1854. Introducere în monoloagele lui Ieremia. 1973. 8188. 1853. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. prof. prof. Neaga. 284. A. factor al ecumenismului”. pp. 93 p. pr. 520. „Jean Danielou. 3.. Neaga.. pp. 334. 96 p. ST 910/1971. p. 1943”. Neaga. 865872.

Schildenberger.. pp. Cluj. dr. prof. 93101). 1945. Nicolae. 1865. Neaga. Nicolae. prof. Sibiu.. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». prof. 1871. Neaga. 1867. pp. RT 78/1939. Scurte note explicative”. 6879. dr. Paradisul biblic. Nicolae. XXI (1944-1945). 337339. 478. dr. 446447. Tipogr. Neaga. Nicolae. pp. „Limbi orientale de interes biblic”. Munteanu. Nicolae. hrsg. 220221. Nicolae. 1860. (Seria teologică. Mircea Chialda. 1934. pp. G. 12 (487496) / 1939. 494495. p. 1940”. RT 58/1940. p. prof. „Meinrad Schumpp. 1878. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. Nicolae. 1946. 1112 (568573) / 1940. profesor universitar. 60 p. 150151. Cernăuţi. Tipogr. prof. de prof. Nicolae. Neaga. „Preotul Vladimir Prelipcean. dr. RT 78/1942. pp.”. prof. RT 910/1941. „Panaiot I. 78 (323329). Neaga. 386. Neaga. 255 p. 100 p. „Preot I. Importanţa Vechiului Testament.”. Neaga. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. pp. Nicolae. RT 2/1944. 289290. prof. „Biblia şi intelectualii. ”. 12 (5258). prof. Mircea Chialda. Nicolae. prof. Neaga. 1858. 64 p. N. 1857. N. W. Arhidiecezană. RT 1112/1946. Herder & Co. RT 1112/1938. „Isidor Onciul (18341897)”. p. 1940. MA 34/1957. F. Sibiu. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1868. dr. Nicolae. L. Nicolae. Nicolae.”. dr. Braţiotis. „Dr. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. Caransebeş. prof. pp.. pp. 1866. prof. I (1929)”. dr. RT 34/1942. „Dr. RT 12/1929. 369. 1862. dr. . TR 2526/1940. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. Neaga. pp. Neaga. Nicolae. 33. „Arhiv orientálni. Neaga. 216217. 1112. Arhidiecezană. pp. Neaga. Cernăuţi. (extras din RT/1939-1941) 1875. 1838. „Eclesiastul. 1869. Scurte note explicative. pp. Profetul Avacum. dr. dr. „P. Nicolae. p. 1856. 617618. pp. 1938. MB 1112/1959. „Orientul antic. p. RT 12/1929. MA 78/1959. 1937. pp. dr. 387. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. 1863. profesor la Universitatea din Atena. Melhisedec. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). 6 (251255). preotulrege din Salem. Tübingen. I. 1945. Freiburg im Breisgau. Heft 1/4 . Eclesiastul. RT 6/1939. pp. 1940”. doctor în teologie.. 4 (160169). profesor la Facultatea de Teologie. 26 p. Nicolae. pp. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. 518519. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. N. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 1958“.text şi scurte note explicative. Tipogr. dr. 1938”. prof. Bucureşti. Neaga.80 1855. 32) 1876. Hempel I. Nicolae. Nicolae. Bonn. Neaga. „Dr. prof. Cernăuţi. 1861. Neaga. 308. dr.”. profesor la Academia Teologică din Caransebeş.. 9 (378386).”. Neaga. Facerea . 1874. Nicolae. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. prof. prof. dr. „Dr. 230231. RT 23 (pp. Caransebeş.1942/43. Neaga. Neaga. 1941. dr. 124 p. Sibiu. Diecezană. MA 58/1957.. 1942. RT 34/1944. nr. 1859. Praga. MB 12/1960. prof.”. dr. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. dr. dr. 1872. RT 910/1929. 1011 (449452). prof. 1864. 1873. 7-255. RT 5/1939. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. traducere şi comentar. Neaga. Atena.. Albright. 265266. 5 (220225).”. Nicolae. Neaga. prof. pp. 1929. 87 p. nr. Nicolae Colan”. prof. „Înalt Prea Sf. Neaga. prof. Berlin”. 1870. dr.. prof. Introducere. prof. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . dr. „Helmer Ringgren. 236 p.. „Facerea comentată de . Nicolae. PopescuMălăeşti. 1941. 659 p. Iudeii şi românii. Tipogr. Vladimir Prelipcean. Bratsiotis. prof. „Dr. 1877. Ebed Iahve. Neaga. I. Atena. Neaga. dr. 539541. Arhidiecezană. prof.

prof. 1881. prof. 153157. pp. pp. în Omagiu IPS Nicolae. „Einleitung in das Alte Testament. „Kittel. Atena. PiatraNeamţ. E. 145. 1887. Atena. I. N. 1899. Neaga. de Otto Eissfeldt. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. 210211. prof. prof. Ghia. 1944. de A. TR 78/1932. prof... 1895. 354. Sibiu.. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. 1929. N... O. pp. p. prof. 1929”. Tipogr.. Neaga. 396. „Le Messianisme. RT 78/1930. prof. p.”. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. 31 p. 1888.. Nicolae. 1901. Tipogr. 1897. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. Gh. „Valoarea socială a Vechiului Testament”.81 1879. p. „H. Berlin. pp. p. RT 12/1930. . VIII (1931-1932). 1893. MA 1-2/1957. 352353. Bardke. prof. Neaga. N. Dennefeld. p. p. London. The Book of Proverbs. Bratiotis. Arhidiecezană. pp. MA 12/1956. Neaga. prof. Neaga. 1880. 1928”. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. 519. 2 articolul lui L. prof. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. 584 p. Rost. pp. de Patriarhul Nicodim. „Christentum und Wissenschaft (V. Neaga. 1884. ştiinţiific şi biblic. N. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”... RT 12/1930.. RT 12/1929.. de pr. p.. Nicolae. 176 p. Sibiu. 1900. 25. Neaga. „A. TR 1112 (pp. Neaga. P.. N. prof. 151153. Mendel. „Studiul Vechiului Testament”. 387. «Ramuri».contribuţie la lămurirea unor texte. Paris. P. 1896. prof. 168 p.. prof. prof. RT 56/1929. p.”. RT 11/1929. 1930. 1892. de I. ed. Neaga. Neaga. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. RT 1011/1932. pp.. Neaga. Tipogr. Neaga. de Toma Gherasimescu. Vechiul Testament. Arhidiecezană. 1903. 1929. 1883. 53 p. 1891. 1929”. „W. 186. 1954. 1934. RT 34/1936... p. Freiburg. Neaga. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). pp. Tübingen. Neaga. „Einleitung in das Alte Testament. Neaga. Neaga. 1894. Neaga. G. 1928”. tom I. N. Istoria biblică. profesor. Arhidiecezană. Nicolae. Arad. N. p..”. RT 12/1929. Neaga. par L. p. RT 34/1930. 340. prof. 31 p. N. Neaga. 131132. Goettsberger. Sakellarios. Cluj. prof. de dr. „Meditaţii la Psalmul 50. prof. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Nicolae. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. dr. 1886. 1889. 386. Neaga. nr. 1929. 170. L. RT 1112/1944. 387 p. 1882. 24) şi 1314 (34) / 1933. N. prof. + 2 tabele”. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . Craiova. N. prof. prof. vol. prof. Roman. „Coranul şi Vechiul Testament”. 1929”. 1902. N. Neaga. N. MA 12/1956. 308309. Neaga. N. prof. RT 910/1929. Oesterley. 1956. P. 1930. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). de M. RT 11/1929. ilustrată. contribuţie la istoria textului de I. trad. Neaga.”. I. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. 51-58. 1929”. „Dicţionar românebraic.. N. 1885. pp. V (1929). prof. Lopuhin. Bucureşti. N. N. 6)”. Neaga. prof. 1890. 387. Munteanu. 1932”. Psalmii. 63 p. RT 12/1929. pp. 1932. RT 12/1929. Nicolae. RT 12/1929. (non vidi) 1898. 233-247. N. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). 146147. N. Nicolae. Nic. 386.”. 752 p. Neaga. prof. 1929”. partea I. prof. Sibiu.

340. nr. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. p. Neaga. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Concluzia părţii filozofice. „Θεολογια (Atena. 334345. 339. Gh. Sibiu. 1923. prof. 1914. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. Nicolae. prof. 364367. „Lic. (Bocetele în Vechiul Testament). „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. 1927. Nicolae. p. I. V. „Pr.82 1904. RT 1011/1932. prot. tom I. 575 p. 52 p. nr. prof. prof. 2432. „Toma Gherasimescu. Nicolae. Neaga. Nicolae. partea a IIa. pp. prof. Neaga. Nicolae. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. 78-95.(?). 241243. 209210. Sibiu. 1906. Neaga. Nicolae. F. nr. Neaga. 395. M. RT 4/1932. Neaga. Tipogr. Bucureşti. Introducere. Neaga. martieiunie 1930)”. Creaţia universului. Nicolae. Tipogr. RT 67/1932. „Histoire d’Israel. 1924. Neaga. Neaga. prof. 1922. prof. 95 p. Neaga. pp. „Cântarea Cântărilor”. RT 1011/1932. 2640. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. pp. prof. 2. 146. Nicolae. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). RT 89/1932. prof. 1. Nicolae. Arhidiecezană. 1912. pp. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. Neaga. prof. Nicolae. 1908. Neaga. pp. L. Kraemer. 1918. prof. Studiu dogmaticapologetic. prot. Heft 1”. prof.”. din punct de vedere filozofic.”. RT 78/1930. RT 78/1930. prof. Teoriile moniste. p. pp. Arhidiecezană. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Nicolae. Vol. Neaga. Neaga. VII (1930-1931). „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. pp. prof. 534 p. Nicolae. Nicolae.”. dr. pp. Cântarea Cântărilor. 89 p. Sibiu. „Oastea Domnului”. dr. dr. 1929”. pp. 184193). prof. 1915. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. 1926. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. „Cartea profetului Obadia. Craiova. Scrisul românesc. 44 p. C. prof. 1907. „Oastea Domnului”. Neaga. Tipogr. pp. 1929”. prof. Sibiu. 1920. mecaniste şi evoluţioniste. 1948. «Revue biblique». Nicolae. 1931”. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. Paris. Nicolae. pp. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. (teză de doctorat). de P. RT 56/1930. 1929. 54-97. MB 13/1966. ştiinţiific şi biblic. pp. Arhidiecezană. Vosté. text şi comentar”. 1930. RT 34/1930. XXIV (1947-1948). Arhidiecezană.. 1931. Fillion. Neaga. Sibiu. 1913. 283286. Nicolae. 1905. Wernigerode (Prusia). 1916. pp. Nicolae. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. „Luptătorul divin”. 1931. 163165. Neaga. II. 1931. RT 5/1932. 1909. „Die Tytenklage im Alten Testament. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. Nicolae. 335 p. III. 1911. Nicolae. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. 1931. Neaga.. pp. RT 3/1931. 7982. prot. peuple de Dieu. Ed. prof. Neaga. Neaga. RT 1112/1930. Nicolae. 23. p. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. VI (1929-1930). pp. Sibiu. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. 528 p. Nicolae. prot. MB 78/1964. Neaga. Neaga. 1917. pp. 1925. Tipogr. Tipogr. prof. IV. dr. R. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 19271928”. Neaga. 173?. Monogenismul biblic. 333334. 1919. 1930. 467468. 48 p. Ciauşanu. Nicolae. TR 3536/1932. Institutul Biblic. prof. Die biblische Urgeschichte. prof. 1930. Nicolae. prof. MB 1011/1958. prof. 38. prof. . cu 482 icoane. RT 12/1930. „Mai există popor ales?”. 1910. Heinisch. 13-54. Tipogr. RT 34 (pp.

Bratislava. Negoiţă. pp. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. „Noi descoperiri în Palestina”. de pr. Ed. Nicolae. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. prot. 263264. 357370. Stephanus. pr. RT 89/1924. Negoiţă. pp. P. Neagu. GB 58/1999. MA 34/1957. Negoiţă. pr. 1934. Necula. Athanase.83 1928. Ed. Studiu critic. Neaga. prot. biblică) 1946. Neaga. pp. ST 1/1931. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. MO 1112/1974. Bucureşti. Paris. pp. (non vidi) 1945. «Etudes semitiques». Nicolae D. Athanase. Nicolae. pr. Sibiu. pp. Ştiinţifică. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. Neamţu. GB 34/1974. Paul Geuthner. BOR 1112/1988. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. dr. Neaga. dr. pp. pp. Paris. prof. M. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Necula. „Biblia. pp. Neaga. pp. ST 1/1931. Introducere. . Tradiţia şi Biserica”.. Bucureşti. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. pp. Nicolae. 1930.”. 113114. (ist. Neaga. Sibiu. prof. prof. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1948. Nicolae. 1935. dr. MA 56/1958. 1943. pr. pp.”. Negoiţă. 119126. 4654. M. A. 400 p. 1951. MA 910/1957. P. Negoiţă. 257264. 73 p. 1997. Arhidiecezană. 1993.. pr. „Un nou alfabet semitic”. „Dhorme (le P. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. Neculce. 4/1967. 1949. 1947. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. pr. 1937. 1939. dr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 1936. Mihail. Nicolae. 184. dr. pp. pr. 178183. text şi comentar. MMS 910/1958. ST 6/1988. 1944. 1931. „Cronologia biblică”. Neaga. prot. 1929. pp. Ed. dr. pr. Presses Universitaires de France. 1965. dr. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. prof. At. Ed. 1950. MA 34/1956. Tipogr. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. P. MO 12/1974. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. 347-354. At. Op. Atanasie. Constantin C. Neamţu. prep.. Episcopiei Aradului. 797803. M. pp.. Nicolae. prot. Cartea profetului Obadia. 173-192.. 216 p. Biblie şi Teologie. Neamţu. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. pp. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. no. 956960. prof.. Necula. pp. prot. 571575. Nicolae. 183184. 1930. 193204. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1933. Nicolae. pr. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”.. 75 p. Langues et écritures semitiques. Negoiţă.). „Terapeuţii”. prof.. At. pp.. Negoiţă. Dhorme. pp. 1942. 3550. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. MO 78/1973. 1941. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. David”. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. pp. Deheleanu. Epoca patriarhului Avraam”. 615639. Nedelcu. 1938. Negoiţă. 4451. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. Necula. Nicolae. dr. 1948. pp. prof. BOR 12/1931. 1940. publié sous la direction du R. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. prof. 503505. RT 1112/1938. (Atanase). 1993. pp. 234239. Athanase. în vol. 18 p. prof. Negoiţă. 820822. ST 1/1931. prot.

566-575.”. Seminarului monahal Cernica. pp. At. Ath. XX + 516 p. 1969.. Bucureşti. pr. 819. 1974. 377387. Negoiţă. 1970. Negoiţă. Ath. At. Bucureşti.”. Negoiţă. Iară ebreeşte gabbatha 3. 265-266.. 352 p. 1959. 1962. 2. T. pp. pr. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. London. 533 p. Bern und Stuttgart. Sabbathul Vechiului Testament. 787789. 564570. Schocken Books. 790791. The distinctive ideas of the Old Testament. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. Bucureşti. Ath. MB 1012/1965. 1957. Atanasie. „Katz Elias. Negoiţă. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte.”. Tipogr.000 years of the Bible. Negoiţă. 60. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. pr. 1963. 1959. GB 1112/1965. 1971.. 24 x 16. 1976. Tipogr.. pp. MB 79/1968.”. „Heschel A.. 1960. 20 x 14. Y. 1961. 365366. MB 1012/1967. (colecţia Studii biblice I) 1956. J. N. 786787. New York. 1966. Negoiţă. dr. 1935. Negoiţă.84 1953. Codul lui Hamurabi. T. G. Budeşti) 1955. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. T. 615621. 1966. Bratislava.. „Hexter J. diac. Limba aramaică în Noul Testament 2. MO 56/1976. „Bunurile pământeşti. Paris. At. pp. Huana. 1973.. 10151030.. 1966. GB 12/1949. Negoiţă. Răspuns unei critici tendenţioase.. pp. pp. T. 194 p. 1972. f.. după Vechiul Testament”. 1964. Ath. pr. Negoiţă. pr. Negoiţă. Seminarului monahal Cernica-llfov. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. 1965. 1958. pr. „Snaith N. pp. The Prophets. 1963. Negoiţă. XXIV + 51 p. pr.. Akel-Dama 4. Studiu de arheologie biblică. ST 710/1976. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. pr. Tipogr.. Bucureşti. pp. dr. p. 913. „Stamm J. 64 p. „Fântâna darurilor”. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”... Harper & Row. GB 78/1962. 1964.. Verlag Paul Haupt. pr.. Negoiţă. pr. pp. S. Ath. MB 1012/1967. Ath. MB 1012/1967. 27 p.a. Dupont-Sommer. pr. pp. The Judeochristian Tradition. ST 58/1977. pr. T. p. Ath. pp. 446 p... pr. MO 1-4/1961. 1954. 136 p. pr. (extras din Păstorul ortodox. Adevărata critică şi metodă. Negoiţă. Negoiţă. diac. Bethlehem. 6367. pp. Negoiţă. 1962. Aufl.”. 790. Negoiţă. MO 56/1964.. 20 x 14.. MB 46/1969. Paris. Ath.... At. 436449. MO 910/1974. Negoiţă. Atanase. 678688. dr. Negoiţă. Negoiţă. Negoiţă. pr. „Wegner. ST 56/1975.”. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. pp.. „Larcher C. Negoiţă.. 1975. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. Bucureşti. . pr. 36 p. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. XIV + 114 p. MO 78/1974. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. „Fântâna darurilor”. 329338. Ath... diac. pr. pp. pr. A. At. 1968.. Y. MO 9-12/1960. Negoiţă. Traducere şi comentar de . diac. p.. 1934. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. A. H. 1935. Harper & Row. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament.. Ath. Negoiţă. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. pp. 1962. At. Tipogr. N. 387401. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. Negoiţă.. MB 1012/1967. T. 62 p. Studii biblice: 1. „A.. Tipogr. 492493.. 1935. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă.. diac.”. pp.. pr. 1967. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”.

1988. pr. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. T. GB 56/1961. Bucureşti. 55 p. 1999. 388401.. 1941. 1946. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. MB 1012/1966. 1980. Elemente de gramatică ebraică. pr. 492 p. Negoiţă. Atanase. 21 x 14. 64 p. „Descoperirile de la Marea Moartă. Negoiţă. 333343. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”.. pr. 1989.. pp. 820821.. Negoiţă. dr. 1985... 2237. pp. Ath. Athanase. pr. MB 910/1962. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. dr. 1983. Athanasie. 1992. Negoiţă. MB 1012/1968. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. 596613.85 1977. pr. Negoiţă. Negoiţă. MB 1012. 1129. T. pp. pr. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. The canon. dr. 1986. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). Tipogr. MB 712/1961. pp. MB 1012/1965. Athanasie. Negoiţă. pr. dr. MB 79/1971. 1993. pr. pp.”. pp. 1963. Tipogr. pr. 143 p. Ath. Negoiţă. 666673. MB 12/1963. Carpaţi. Atanasie. pr. „Cadrul istoric al Bibliei”. pp. 1979. 1967. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 436445. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. Negoiţă. pr.”. 145158. pp. Longman & Todd. 1990. dr. 1996. T.. Introduction to the Old Testament. pp. 1966. „Weiser A. Bucureşti. dr. 1994. 1981. 446453. Bucureşti. 630641. „Whitley C. 5176. pp. 28 p. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. pr. Negoiţă. „Pustnicul de la Iordan. Carpaţi. „Noile descoperiri de la Ebla”. Brill. Sf. pp. pp. MB 1112/1962. pr. GB 78/1974. pr. Negoiţă. 485495. dr. pr.. Negoiţă. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. 475485. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. găsit la Qumran) 1982. dr. Ath. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Negoiţă. 680689. pr.. pr. 1940. MA 78/1966. Negoiţă. Negoiţă. pr. dr.. GB 56/1961. dr. Negoiţă. Athanasie. T. Ath. Atelierele grafice Socec & co. pr. Plantele amintite în Biblie. Athanasie. MB 12/1960. pr. pr. ST 910/1985. T. MB 14/1962. pp. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. dr. Negoiţă. pr. (colecţia Studii biblice VII) . Negoiţă. Negoiţă. Negoiţă. 1995.. Bucureşti. Athanasie. 1987. the apocrypha and pseuepigrapha.. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. The Profetic Achivement. MB 46/1964. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. 5965. (prezentarea textului.. Manuscrisele de la Qumran”. 3955. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. pp. Athanasie. Leiden. pp. 1978. Descoperiri noi despre esenieni”. pp. 267279. GB 34/1962. Ioan Botezătorul”. Ath. pr. dr. 1991. London. Imprimeria „Fântâna darurilor”. MA 56/1960. 1998. Negoiţă.. GB 34/1961. Negoiţă. 1944. pp. F. pp. Negoiţă. Negoiţă. pp. 10 + 224 p. Athanase. (non vidi) 2000. Athanasie. Athanasie. Athanasie. pr. 308320. dr. pp. pr. 789790. 1997. 650667. At. (colecţia Studii biblice IV) 2001. Athanasie. Negoiţă. inedit pînă în 1922) 1984. dr. RT 12/1941. pp.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

„Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. P. pp. Giovani. trad. GB 12/1978. Moise. Cultura românească.. 2105. Sofron Vlad”. 2108. 144 p. 85 p. asistent de Exegeza V. dr. Palia de la Orăştie. Păcuraru.. Dacia. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. dr. 2109. Ed. Negoiţă. pr. prof. 96 p.. diac. Papuc. 2114. N. pp. Bucureşti. 2111. 149150. Papuc. Bucureşti.. pp. pp. 821835. Constantin. „Eşirea ebreilor din Egipet”. Didon. 353367. BOR 3/1901. fără indicaţia preţului”. Viorica. Ediţie îngrijită de . 2119.. 487493. Pănoiu. „Sf. Evanghelia şi democraţia. 900 lei”. 1929. Academiei RSR. (autorul e pr. Teodor P. 538. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. RT 12/1946. V. C ?/1946. Text . „Protopop dr.. MA 1112/1964. 60 p. pp. RT 12/1928. 1945. 2122. 1968. Papilian. pp. Gheorghe. Papuc. pr. Ediţia Institutului Biblic. Mircea. I. Gh. Nicolae Neaga. 290306. 538539. 1902. Elemente de gramatică ebraică. 5166. 2098. la Facultatea de Teologie din Bucureşti.. magistr. pp. Sibiu. Oşlobanu. Bucureşti. Mircea.. magistrand Gheorghe. pp. Încercare critică de orientare socială. diac. pp. Tipogr. Papuc. Papuc. Gh. „Pr. Viaţa lui Iisus”. P(relipcean). de pr. 256 p. 793813. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. Papuc. 118 p. Sibiu. 12061215. 2110. 1581-1582. Ed. dr. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. Pacu. Gh. Păcescu. „Sfântul Apostol Ioan”. (licenţă) 2099.. Facerea. Bucureşti. Papuc. GB 45/1957. PS Calistrat. Victor. XII + 180 + IV p. Speranţa. XIV + 497 p. pp. 115118. ST 78/1956. diac. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. profesor la Academia Teologică «Andreiană». MA 1112/1960. Galaţi. 2115.. ST 56/1955. Papuc. 1946. 2100. Gheorghe. Orleanu.. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. V. P(relipcean). M. 491492. 1900. 225229. 2118. (manual) 2104. Păcurariu. BOR 2/1901. de Chiricescu. 2097. C ?/1946. pp. univ. 303317. romanocatolic) 2102. pr. dr. pr. pp. Luca autor neotestamentar”. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. 292310. „R. BOR 1/1900. (licenţă) 2103. pp. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. pp. 94105. BOR 4/1903. 2120. diac. Gheorghe. 437453. V. 374375. magistrand Gheorghe. 7492. 201209. Gheorghe. pp. 2117. Iaşi. 436444. 1907. „Magii”. PS Calistrat. Test. 2116. Gheorghe. „Din fire plinesc poruncile legii”. trad. Papuc. N. 1945. MA 13/1963. Simion Radu. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. p. Papuc. pp. Ioan. T.. 2101. Pacu. „Literatura apocrifă bibică”. pp. MA 56/1958. Păcurariu. prof. 2106. 429439. Papini. BOR 34/1981.facsimile . pp. MA 58/1957. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Text şi scurte note explicative. pp. Orleanu.. 2107. diac. Vartolomeiu. Papuc. „Mărturii ale Învierii”.. ST 1/1989. Gh. arhid. pp. 2112. diac. Orleanu. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. MA 79/1978. „Despre misiunea preoţească”. ST 56/1956. prof. P.indice.90 2095. „Despre familie în Vechiul Testament”. arhid.”. „In memoriam: Preotul profesor dr.. Tipogr. „Preoţia creştină este slujire”. 2121. GB 34/1962. pp. 250266. prof. BOR 1112/1973. 2096. magistrand Gheorghe. Tipogr. Pamfil. . „Prof.. 2113. PS Calistrat. pp. „Buciumul român”. C.

GB 34/1970. Popescu. 117121. vicar parohial Isidor. 215219. pp.. 487497. drd. (licenţă) 2129. Scriptură”. V. în rev. pp. icon.. Aurel. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. Naum. pr. Ed. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Matei. „Epistola către Romani a Sf. Pâslaru. pr. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». 2141. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. Paraschivaş.. f. C.. Pavel”. 2140. Gh. prof. Emanoil. Pârvănescu. (cu bibliografie) 2139. pp.. Pârligras. Gheorghe. Biblie şi Teologie. Pârvănescu.91 2123. (pacea la profeţii mari. 1906. Ion. 382388. F. 165185. „Sabatul şi morala iudaică”. pp. lui Hrisos) 2126. ST 910/1983. pr. P. Paschia. Emanoil. V.. 410414. drd. 32 p. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. pr. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. A. 142 p. RT 4/1929. drd. I. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. Paschia. Gh. Tălmăcirea Apocalipsului.a. a III-a) 2130. Pavel. Sibiu. RT 67/1928. pr. I. Paşcan. Biblie şi Teologie. Paulescu. 2133. 674681. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . 439441. 10/1973. 763772. 2124. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Ion. 2143. 11/1969”. M. (scurt comentariu) 2127. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. Ed.. 11)”. Bucureşti. Pavel. MB 79/1997. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. 2136. BOR 78/1982. Pavel. pp. 2641. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. 60 p. „Morala singogală şi morala lui Isus”. 1997. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Bucureşti. pp. „K. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. în Revista Patriarhiei din Moscova. pr. Paschia. 6971. pp. Ed. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. dr. Logacev. o impresionantă chemare profetică”. prof. Paraschiv. Maleahi şi David) 2135. Aurel. „Mitropolitul Serghie. Bucureşti. Bucureşti. pp. Ştefan P. pp. Paraschivas. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. Anghel. 447453). Emanoil. Pavel. RT 1/1995. GB 3/1958. cuv. Zaharia. „«Să treacă paharul acesta»”. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. Craiova. Soarta viitoare a jidănimii. (ed. 2132. 2125. 71 p. Pâslaru. pp. se roagă şi luptă pentru ea”. pp. MO 78/1974. Paraschivaş. BOR 1112/1984. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. „Pilat din Pont. Bucovina. nr. Pârvănescu. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. ST 56/1982. pp. pr. C 1906 (pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp.. „Ieremia. Pilat Ponteanul. Partenie. prof. Ap. „Isus Christos. nr. „Porunci. A. pr. 632644. Studiu apologetic. Paraschiv. pp. Tipografia Cozia. pr. 1929. 2134. 2138. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 699701. N. Aurel. 643. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Nicolae Neaga”. 1935?. ST 78/1956. 132 p.. pr. 182195. 2142. 2131. în vol. Aurel. Cartea românească. 6166”. Patriarhiei din Moscova. O 1/1991. în vol. 1941. pp. 2128. Ed. (non vidi) 2137. pr. pr. „Despre cumpătare.. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). dr. Oltenia. (analiza şi com.

trad. pr. Ed. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. + VIII planşe 2147. pr. 2151. „Biblia românească de la 1688”. 279 p. pp. Petrescu. 2166. Sibiu. 2159.. 2162. 2146. Alexandru. pp. „O Evanghelie de la 1693”. 3233. Nic. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Ed.. Alexandru. . „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. pp. pp. Petrescu. Paris. Petrescu. pp. Petrescu. pp. 2152. Faptele Apostolilor”. 2156. Borla. MO 34/1971.. Mrii Dintrun lemn) 2155.. Nic. 6168. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. pp. pr. Faptele Apostolilor”. sub redacţia lui H. introducere critică în Vechiul Testament. pr. pp. drd. prof. prof. RT 3/1995. 557567. 466467. pp. Hristologia Vechiului Testament. italiană de A. pr. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. Eugen. BOR 2 (pp. prof. Nic. 2160. MO 910/1968. Petrescu. drd. 143145. 106118. RT 23/1998. GB 68/1983. MO 12/1967. 2153. ST 910/1984. ST 12/1984. 207 p. 6173. drd. pr. 427. Univ. 196199. prof. pp. MO 34/1970. 176187. MO 56/1969. Aurel. Petrescu. Pentiuc. 666672. Pentiuc. Petrescu. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. 2149. pp. Nic. Ed. pp. Note exegetice”. „Mesia al Bibliei. Pentiuc. MMS 1012/1981. E. 714721. 2145. dr. diac. 1973. drd. Roma. „Note exegetice cu privire la cap. Petrescu. MO 78/1969.92 Şaguna» din Sibiu”. Petrescu. Mastrondrea. 7682. Aurel. 853 p. GB 34/1964. Eugen. pr. „Epistola către Efeseni V. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Macedon. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII).. BOR 9 (pp. Petrescu.. 2158. 825830. 132148) şi 3 (285291) / 1904. Faptele Apostolilor”. 795798. „Lucian Blaga”. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. 1997.. 2144. Eugen. 380389. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. 387395. 2163. Pentiuc. 146150. drd. Petrescu. Petrescu. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. drd. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. Pavel. prof. 541550. Macedon. 7286. prof.. pp. MMS 13/1981. drd. 2167. „O Evanghelie de la 1682”. 2148. pp. Faptele Apostolilor”. pp.”. Macedon. Ed. drd. XXVIII. Nic. O 1/1983. Pavel. pp. MO 78/1965. 210220. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Cazelles. Desclée et cie. 2164. soţia lui Brâncoveanu. prof. MO 56/1969. 2150. pr.. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. (o Evanghelie donată de dna Maria. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pp. Eugen. prof. diac. „Introducere în Biblie. MMS 5/1986. Pavel. Petrescu. pr.”. Cartea profetului Daniel. prof. Petrescu. Pavel. Aurel. Alexandru. 1968”.. BOR 7/1903. pp. drd. drd. 1981. Pentiuc. Nic. Nic. pp. 103109. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. MMS 46/1981. drd. „Biblia sau Sfânta Scriptură. pp. Sibiu. 2157. 2000. pr. pr. Faptele Apostolilor”. pp. 2165. pp. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. Macedon. 254260. MMS 3/1986. pr. Petrescu. C. 2161. lect. Nic.

. . pp. 1970”. 2191. MO 56/1971. MO 1112/1974. American Bible Society. MO 12/1975. MO 910/1973. Bucur Ciobanul. pp. Nicolae. pp.. 1618. Petrescu. prof. 708720. Petric. 543546. Petrescu. a Mironosiţelor”. „Ilarie Zăvideanu. pr. 960964. Pietreanu. Faptele Apostolilor”. prof. New York. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 4146. Petrescu. cap. pp. XII. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Petrescu.. pp. MO 56/1975. 2187. 2188. magistrand Victor(ia?). pr. prof. 7073. MO 34/1974. Nic. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX).. pr. pr. I. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. Nic. Avram. Petrescu. Nic. MO 56/1972. pp. pp. 959964. MO 78/1975. pr. Nic. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. pr.. ST 910/1957. 111”. Faptele Apostolilor. „Tâlcuirea Apostolului duminical.”. 685687. a slăbănogului: Fapte IX. pr. 1972”.... pp. 673693. Nic. MO 1112/1973. 102109. Petrescu. Nic. MB 46/1973. Petrescu. prof. 2180. 172 p. Pavel”. XV”. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). Nic. Bucureşti. 2176. pr. pr. 1017”. 8393. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Ed. Nic. Petrescu. Nic. prof. 2177. 873876. 288293. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. prof. 2185. prof. „The New Testament Greek and English. MO 56/1974. 917”.. Nicolae. 2178. Viaţa lui Iisus. 539546. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI).. 427432. a Sf. pr. prof. 2186. 2175. 2171. 335347. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. pp. Petrescu. pp. Faptele Apostolilor”. Duminica a VIa după Rusalii”. 10981102. Duminica a VIIIa după Rusalii. pp. MO 13/1978. Petrescu. O 12/1995. Părinţi: Fapte XX. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). prof. pr. Petrescu. Bucureşti. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII).. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI.. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. prof. Ap. Duminica a IVa după Rusalii”. pr. MO 46/1978. MO 910/1975. RT 1112/1947. 9”. pp. 323333. 2184. 2179. Duminica Rusaliilor: Fapte II. pr. Duminica a IVa după Paşti. 12”. Nic. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. Nic. pr. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). p. Nicolae. MO 1112/1975. 2189. pp. BOR 910/1975. prof. 714717. Nic. 2172. 405408. 6876. 2836”. pp. pp.. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. Duminica a VIIa după Paşti. pr.93 2168. 3242”. pp. Nic. 3340. Nicolae. pp. Faptele Apostolilor”. pr. 349351. 17”. Nic. 2183. 2190. prof. prof. 110”. 1634”. MO 78/1974.. 287301. Petrescu. prof. MO 78/1973. Nic. MO 12/1974. 2169. „Tâlcuirea Apostolului duminical.. 2174. Petrescu. Petrescu. Nicolae. pr. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. pr. 2192. MO 78/1971. Petrescu. 2173. 2182. pp. Petrescu. pr. prof. III. pr. Pietreanu. 609615. pp.. Duminica a VIa după Paşti. 765770. 2181. „Noul Testament. MO 910/1971. Petrescu. prof. Nic. pp. prof. Nicolae. magistrand V. pr. pp. a orbului: Fapte XVI.. I Cor. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. 427. Petrescu. Petrescu. „Ce este Sfânta Scriptură?”. O 1/1957. 2170. Duminica a IIIa după Paşti. Petrescu. pp. pr. prof. Petrescu.

Irineu. 958963. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. magistrand V. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. protos. 1903. BOR 11/1909. 2214. pp. 2196.. Treime în Vechiul Testament. Pietreanu. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. drd. Plămădeală. prof. Pişculescu. 1906. „Sf. prof. 2197. 2200. 2201. Popa. pr. ierom. Popa. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. 1935. 2219. 355367. C. Bucureşti. 6266. 742757. pp. Vasile. dr. Popa. I. Pop. pr. dr. episcopvicar patr. ST 12/1957. pp. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. pp. G. Plămădeală. pr. 1924. Plămădeală.. Cartea românească. I. „Sf. III-a) 2218. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. 2215. magistrand V. Atanasie. Pop. 55 p. Irineu. (ed. pp. Pişculescu. . 2204. ierom. pp. Pişculescu. „Psalmii”. pp. Biblia 1688) 2209. 5965. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). diac. BOR 10/XXXII. 1929?.94 2193. Carte de şcoală pentru clasa III. „Sfântul Pavel în Atena”. 2199. MB 46/1970. Augustin. Antonie (ep. „Versuri vechi ale psalmului 50”. GB 56/1973. Gh. diac. pp. 281293. (date despre NM. Antonie. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. I. Grigorie. Bucureşti. pp. Ion D. Ed. Grigore. Cartea românească. Biblia copiilor cu chipuri. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. drd. pr. Miulescu. GB 34/1971. BOR 1 (pp. Ed. Biblia copiilor cu chipuri. 2213.. 12531259. BOR 11/XXXII. Pop. Popescu (Mălăeşti). primară. Plătică. Grigore. „Biblia de la 1936”. Antonie. Plămădeală. ST 78/1968. 414442. Pop. primară. 2202. E. dr. pp. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. dr. „Sfântul Pavel în Atena”. Mihai. prof. Cartea românească. Pavel în Atena”. pp. 2208. Pavel în Atena (urmare din no. Carte de şcoală pentru clasa III. 2206. 2195. pr. pp. 10)”. 421433. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. MB 13/1970. Pişculescu. 531538. pp. ST 58/1972. (ed. pp. Diciosânmărtin. 2212.. BOR 78/1962. pp. 184 p. pp. 340382. N. BOR 910/1962.. BOR 12/1987. pp. Grigore. Pop. 11081114.. ST 56/1957. Tipogr. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Augustin. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. T. 404415. pp. G. Antonie. 92 p. (licenţă) 2207. dr. N.. pp. BOR 34/1979. 558575. 4147. prof. 2210. dr. dr. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. 65 p. Pop. Pietreanu.. prof. prof. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. GB 12/1975.. Minerva. BOR 10/1909. 284304. a VI-a. Augustin Z. Teodorescu. prof. BOR 4/1905. pp. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. Tipogr. pr. 87 p. şi IV. Diciosânmărtin. 2211. Popa. Popescu. Tipogr. 7097.. 104124. BOR 34/1986. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. GB 6/1988. Bucureşti. Popescu. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. ep. pr. Pohrib.. pr. Antonie. (capitol din doctorat) 2203. 11081114. 8696. Pişculescu. vicar). T. prof. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. 12531159. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. 2194. şi IV. pp. MB 79/1968. protos. Grigore. Plămădeală. 4352). (licenţă) 2198. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216.

7 (747755). tipărit pt. prof. pp. 8)”. 2223. (ist. 2224. ST 34/1963. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. „Π. 173 + III p.. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. 2731.. pp. prof. de arte grafice „Carol Göbl”. 64 p. I. „Psalmii”. Ed. Popescu. p. I. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. Curţii regale. 992998. Popescu. biblică) 2229. pp. 2238. prof. „Vechiul Testament. Ioan. pp. M. Studiu istorico-critic. econ. pp. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. dr. Librăriei Socecu & comp. 143 p. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. BOR 7/1903. Serafim... Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). econ. 777787. 235238. (ed. Tipogr. 82 p. diac. (ist. arhiepiscopul Astrahanului. „Jockey-Club”. Popescu. Constantin I. Constantin I. Tipogr. I. Testament”.. Popescu. Critica V. econ. 91912)”. Popescu. Bucuresci. (ed. stavr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. 1900. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. dr. 2225. Bucureşti. Ed. a III-a) 2232. dr. dr. Bericht von Jesu aus Nazareth. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). M. econ. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905.. a III-a) 2235.95 2220. 1904. Constantin I. Mihail. 2239.. dr. 1902. diac. biblică) 2228. Studiile semitice în general. econ. 2237. Atelierele grafice Socecu. 1941”. (alcătuite de PF Justinian.. dr. dr. ConstantinescuLucaci. M. Patriarhul BOR. 774781. Popescu. 1919. Instit. Bucureşti. dr. I. (licenţă) 2236. 528538). Bucureşti. Popescu. 46 p. 2639. 155173. 378379. ST 56/1963. dr. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. diac. BOR 1/1913. Dumitru.. Popescu. Popescu. George. 2222. 1924. Popescu. 1904. diac. pp. pp. ConstantinescuLucaci. Pentateuchul. pp. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia.. 863870. Tipogr. RT 910/1940. Τρεμπελα. Gutenberg. magistrand MihailGabriel. ierom. prof. (ed. prof. pp. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. a II-a) 2231. Popescu. Popescu. (ed. Popescu. Bucureşti. (ist. 317328. . BOR 1/1903. magistrand Gabriel. Popescu. Const. 142 p. „Otto Dibelius. 2221. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 1904. 1938”. magistrand Gabriel. BOR 5 (pp. Popescu. biblică) 2226. prof. dr. Instit. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. tradus de mitropolitul Grigore. Popescu. 91914)”. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 2240. prof. M.. Popescu. pp. Popescu.. prof. (ist. Bucureşti. diac. BOR 9/1912. econ. I. ST 12/1962. Librăriei Socecu & comp. biblică) 2227. dr. 517. Constantin I.. I.. Bucureşti.. I) 2230. pp. Const. Popescu.. Popescu. 985990. Popescu. Berlin. stavr. BOR 8/1912. 122 p. I. 6 (653670). 2233. BOR 10/1915. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. dr. RT 78/1944. 173 + III p. Αθηναι. BOR 12/1913. econ.. econ. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 1903. 2234. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. de arte grafice „Sportul”. 10 (10931105).

BOR 3/1915. 2245. „Profeţia şi psalmul”. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. „H. Popescu. Mihail.. 2258. 2250. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. BOR 2/1915.. BOR 7/1915.”. pp. p.. 52 p. „Profeţia şi psalmul”.”. 218 p. Mihail. 2263. BOR 7/1914. Popescu. Popescu. Renckens. 8084. pp. 420 p. 111 p. (exegeză) 2255. 569575. Mihail. p.”. 2262. O. Jérusalem au temps de Jesus. pp. (exegeză) 2254. Popescu. Popescu. Popescu. Popescu. pp. 163169. „Beram-tatăl”. 2244. sacrements. Popescu. 332. Le prologue du quatrième Evangile. BOR 6/1914. Paris.”. 1926. pp. p. A. J.”. Popescu. 1937. Sfintele Evanghelii întruna. pp. 480. Popescu. GB 12/1970. 466472. MO 56/1969. pp. „Franz J. BOR 8/1915. 1968. „I. 1968. 35 p. Qumran und das Neue Testament.. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Mihail. Etude sur la théologie de saint Paul. Popescu. O. 2242. pr. „J. „Profeţia şi psalmul”. Lund. 528 p. O. 2266. Popescu. pp.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. Popescu. 2259. Tipogr. pp.”. 2267. Popescu. 481. 828833. 11251131. pp. Pace. 813. Haralambie. MO 5-6/1969. MO 34/1969. 6)”. 786793. 2265. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. „Profeţia şi psalmul”. Roman. S. O. Düsseldorf. 253258. Popescu. MO 34/1969. „André Feuillet. 1966.. Tübingen. 707713. „Spiritul evanghelic al milei”.. Paris. 2268. Gr. 320 p. 2260. O. „J. 2261. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. BOR 9/1914. „Profeţia şi psalmul”. Mihail. 831832. 2251. MO 910/1967. (paral. 249 p. Mihail. Mihail. David.. Munca. Leenhardt. De ce serbăm duminica? . 2243. 686693. MO 34/1969. Mihail. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. pr. 2249. Popescu. 2264. Mihail. BOR 1/1915. 2257. Lyon. Popescu.studiu apologetic . 1967. Mihail. 318 p. Popescu. 1966. MO 34/1969. 12391245. Braun. 1968. O.. B. Mihail. Ed. 2253. Popescu. pp. Jeremias. Gr. O. Popescu. Le prophète de la proximité de Dieu. Popescu. Simion. p. pp. p. pp. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. 7)”. „Henri Clavier. (exegeză) 2256. Popescu. Gleerap. Tipogr. Parole. Paris.. „Profeţia şi psalmul”. „Profeţia şi psalmul”. „Profeţia şi psalmul”. 2247. 1925. pr. 2246. Popescu. 480481. Robinson. MO 910/1969. . p. Bauer. 1967. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. O. p. între psalmi şi profeţi) 2252. dr. Popescu. pr. Mihail. pp. T. 572576. BOR 5/1914. Popescu. Popescu. Iisus Hristos. pr. pp. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. Isaïe.. 5)”. BOR 8/1928. 720725. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. pp. BOR 6/1915. 871. 1966”. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. Roman. pp. Thestrup Pedersen. 332. 2248. Le corps. 333. 143 p. p. BOR 12/1915. „H. 7378. Die neutestamentlichen Apokryphen. BOR 5/1915. Popescu. ecriture. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi..”.superioritatea ei. 368374. BOR 11/1915. Etudes de theologie et d’exégèse. MO 56/1969. BOR 4/1915. „Profeţia şi psalmul”. 333. Mihail. Mihail. Bucureşti. BOR 8/1914. Popescu.96 2241. Legea morală evanghelică . Bibelhandbok. 420426. veşnică şi universală. pp. O.. Ed. Paris. „E.

Marin D. 2285. 369385. Albert Baer. (licenţă) 2288. pr. pp. Göttingen. Popescu. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. 1921. prof. Ermineutica biblică. Popescu. 20 p. Ionel. Popescu. (118 ilustraţii.. 55 p. Bucureşti. pr. 2286. 54 p.. 125126. 2282. Cartea românească. Atanasie al Alexandriei . 1981. 2279. Oradea. (manual) 2273. 2277. 1908. f. Ed. Teodor M. prof. prof. 38 p. Seminariile teologice. 2278. pr. Canonul Muratori. Petre. prof. Popescu. Bucuresci. (licenţă) 2272. Popescu. pr. Şerban. Popescu.a. Cucu. ConstantinescuLucaci. I. Cornoiu şi al părintelui I. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. I. 2283. Evangheliile apocrife. vol. 158 p. Cartea românească. 3. Simion. 2275. Adrian N. Adrian N. 1906. prof. pr. Popescu. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. iunie 1909. pr. „Pericope evanghelice explicate”. „Pr. Popescu. prof. 351373. pp. Bucureşti. Despre profeţii. 541550. RT 1213/1912. T. Tipogr. Ed. C. (licenţă) 2271. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. PopescuBreasta. Bucureşti. Teodor M. Popescu-Mălăeşti. prof. Ionescu. Tipogr. cartea preotului”. 431-438.97 2270. Ionel. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. pr. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. P. Gutenberg. dr. prof.. pr. MO 6-7/1956. Popescu. Bucureşti. Sf. (cu bibliografie) 2287. pr. de arte grafice „Eminescu”. Ed.”. Bucureşti. Tipogr. prof. Ed.. 2274.. EIBMBOR. Constantin I. Cartea românească. pp. 38 p. 182 p. Instit. Popescu. 65 p. 5476. pr. manual pt. Tipogr. pr. Popescu. pp.. Simeon.a. Popescu. Biblische Theologie des Neuen Testaments. pr. „Peter Stuhlmacher. pp. Studiul Noului Testament. 1992. 1905.. (licenţă) . Socecu & comp. prof. „Sfântul Pavel. MB 79/1997. 1909. Ctin. GB 57/1994. Dim. 1905. I. Constantinescu. Popescu. 1902. Bucureşti. (licenţă) 2290. Bucureşti. Librăriei naţionale.. Popescu. 419 p. (1925?).. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. Bucureşti. prof. Grigorie. Priviri asupra profetului Iezechil. O 4/1988.. Ed. Cartea românească. (1929?). 1907. pp. 10 p. Mircea Basarab. 67 p. dr. Bucureşti. Apostolul neamurilor”. Alex..Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Dumitru. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. Dor. MB 13/1996. prof. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. ST 78/1951. f. 1904. 2280.”. Simeon. pp. Ed. pr. 1997. Gutenberg. Bucureşti. 1908. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. I. Niculae M. Simion. 1921.. 1905. I. Tipogr. 2289. Popescu. 157160. „Evanghelia. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. 98 p. dr. „Pr. 2284. Cartea românească. 142143. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Manual pentru seminarii teologice. I. (licenţă) 2291. Cărţilor bisericeşti. Popescu. Bucureşti. Studiu bibic de . Gutenberg. 28 p. Popescu. Popescu. Tipogr. Popescu. Bucureşti. Popescu-Băjenaru. pg. 2276. 728730. Bucureşti. prof. prof. Simion. econ. Studiu asupra regelui David ca psalmist. 63 p. a II-a) 2293. Popescu-Andrăşeşti. Ştefan. „Monumente de literatură veche creştină”. pp. 167 p. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. Istoria sfântă a Noului Testament. 64 p. Tipogr. pp. Popescu. (120 ilustraţii. prof. Simeon. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292.. Bucureşti.. Studiu biblic. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. I. 2281. Popescu-Băjenaru. 240 p. GB 89/1957.. pr.

I. I. . PopescuBreasta. I. 1928. 1921.. „Eclesiastul”. pp. „Proverbii lui Solomon”.. Cernăuţi. (licenţă) 2297. P. I. 1930-1931. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). ec. Explicarea Evangheliilor pentru cl. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). pr. dr. Petru. Bucureşti.. filologic. prof. PopescuMălăeşti. prot. Ploieşti.. pp. I.. I) 2309. ST 1/1929. I. V. econ. 2307. Moderna. Noţiuni introductive.98 2294. (urmare din ST 1/1929). pp. Ploieşti. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare.. Popescu-Mălăeşti. I. Ed. 322. prof. 2308. ST 2/1931. (ed. Studiu exegetico-introductiv. Studii şi commentarii. ST 1/1929. dr. 614.. Tarnavschi din Candela 46/1930. pp. PopescuLudeşti. pp. Tipogr. Popescu-Mălăeşti. Popescu-Mălăeşti. clasa a II-a. Instit. pp. clasa a III-a... Cernăuţi. „Psalmii”. pr. 56 p.. 1906. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. pr. diac. anterioare). I. I. „Glasul Bucovinei”. „Introducere în Testamentul Nou. 1927. Ed. PopescuMălăeşti. de arte grafice „Eminescu”. 72 p. (răspuns recenziei prof. Bucureşti. prof.. econ. Popescu-Mălăeşti. 58 p. 703711. în Societatea studenţilor în Teologie. Cărţilor bisericeşti. 2318. pr. I. Proorocia lui Ioel. PopescuMălăeşti. de arhipresbiterul mitrofor dr. pr. Tipogr. (ed. Petru. a II-a) 2313. pr. 2302. dr. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. 2314. Proorocii. ST 1/1933... Ed. pp. ec.. pr.. Bucureşti. 118. prot. PopescuMălăeşti. Cărţilor bisericeşti. I. Psalmii.. Ed. 1927. 2301. grafic „Universala”. 62 p. Popescu-Mălăeşti. prof. ST 2/1930. a IIa secundară de băieţii şi fete. diac.. 72 p. „Împărţirea timpului la ebrei”. econ. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. Instit. BOR 8/1905. Studiu exegetic. 80 p. pp. Bucureşti. 1940. G. (ed. ST 1/1929. Bucureşti. 2303. pp. ec. Cărţilor bisericeşti. de pr. Popescu-Mălăeşti. Studii şi commentarii. Bucureşti. I. Mitropolitul Silvestru. 93 p. Cernăuţi. prof. Regală. 81-224 (fasc. diac. Tradusă şi comentată. dr. Democratul. ec. 1910. 2305. PopescuMălăeşti. „Cu prilejul unei recenzii”. dr. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. profesor în Cernăuţi”. Vasile Tarnavschi. Ioan. Tipogr. Studii şi commentarii. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. Versuri de . 2317. prot. Craiova. iconom prof. 89-127 (fasc. Bucureşti. Popescul. prof. 6870. diac. pr. Tipogr. PopescuMălăeşti. V. I) 2298. PopescuMălăeşti. 34 p. 2306. III) 2311. 2316. Alexandru. ST 3/1930. 931950. PopescuMălăeşti. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. 93155. (fasc. Tipogr. pr. ec. 1928. prof. 1907. poetic. prof. 1926. 235236. Alba Iulia. Petru. Studii şi commentarii. 1926.. dr. Ed. Noţiuni introductive. Profeţia lui Obadia. prof. pp. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. pr. 284 p. Popescul. 34-48.. Tipogr. pp. Popescul. 2304. „Glasul Bucovinei”. pp. Ed. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. 1905. (urmare din nr. Cărţilor bisericeşti. I. 62 p. 56 p. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. I. Douăzeci de ani dela înfiinţare. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. III) 2312. Popescu-Mălăeşti. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. (fasc. 64 p. Popescu-Mălăeşti. 2295. BOR 6/XXXI. Alba. Popescu-Cernica. „Proverbele lui Solomon”. 236237. I) 2299. Proorocii. Ramuri. Bucureşti. Tipogr. Bucureşti. II) 2310. I. clasa a IV-a. pr. 1926. Ştefan Gh. Cartea românească. Ioan. 88 p. D. 1906. 2300. 1928. pr. Grigorie.. (ed. Popescu-Mălăeşti. PopescuGornet.

PopescuMălăeşti. pp. 309314. ec. prof. prof. Ionescu. Proorocia lui Isaia (cap. I. 746750. 22 p. 37 p. pr. I. Bucureşti. PopescuMălăieşti şi Scriban.. 12601263. I. Popescu-Mălăeşti. 2321. VIII) 2330. Bucureşti. (exegeză) 2342. (exegeză) 2341. I. (cu bibliografie) 2322. econ. 6998. I.. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. 12)”.. pp. I-a) 2328. (fasc. Tipogr. (fasc. tabel) 2334. PopescuMălăieşti. „Rolul educativ al profeţilor”. I. Proorocia lui Isaia (cap.. 2337. Tipogr. pr. „România Mare”. ST 2/1931. Popescu-Mălăeşti. pr. nu e dat numele în fişă). (oare?. 4)”. Papacostea. PopescuMălăieşti.. pr. I. 2335. 2 5. BOR 2/1926. pr.. Cartea lui Iob. pr. pr. I. pr. 54?. „Traducerea Sf. prof. „Studii şi comentarii. PopescuMălăeşti. Comentar la Cartea Iob. Popescu-Mălăeşti. pr. pp. Ed.. 68 p. pp. BOR 4/1911. econ. pp. (fasc. (fasc. PopescuMălăieşti. 87 p.. 524533. prof. „Activitatea grafică”. 2336. I. Popescu-Mălăeşti. Partea IIa. I) 2333. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. prof. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Dim. pr. Studii şi comentarii. I. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1927-1928. Ateneu. VI) 2332. pp. 1918. pp. pr. I. 3)”. pp. „Studii şi comentarii. pp.a. V/1933. „România Mare”. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). Studiu introductiv. pp. f. Teodorescu. Bucureşti. I. I. Pentateuhul. I. (fasc. 2339. 4762. Proorocii de la care avem scrieri”. Popescu-Mălăeşti. Din Sfânta Scriptură. 211216. 4. Studii şi comentarii. 84 p. pr. Fascicula II-a. 184 p. VII) 2331. PopescuMălăieşti. Popescu-Mălăeşti.. 689694. I. 2340. prof. Ioan. ST 2/1932. Tipogr. 1935. Bucureşti. pr. Omnia pro pecunia. Ed. prof. ST 1/1931. pr. Iuliu. Cezar. pr. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 1942. 2320.. BOR 7/1909. 4450. pr. V) 2325. pp. Bucureşti. I. BOR 1/1911. prof. econ. econ. (litografiată) 2326.. pr. Bucureşti. 1936. PopescuMălăeşti... 2)”. (cronol. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. C. Tipogr. nr. 451455. 362-375) 2323. pp. 9. Cartea românească. Mihălcescu. Bucureşti. 4)”. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1933. BOR 12/1911. pr. PopescuMălăieşti. Studii şi comentarii. Cărţilor bisericeşti. prof. I. BOR 56/1911. (oare?. PopescuMălăieşti. C.. 2327. Bucureşti. BOR 3/1911. (extras din Raze de lumină. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. econ. Răspuns cu prilejul unei recensii. econ. I. traducere după textul original ebraic. 2329. pp. 7)”. PopescuMălăieşti. I. Popescu-Mălăeşti. . I. 1)”. BOR 2/1911. Tipogr. 325 p. 66 p.. prof. Tipogr. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. ec. Eclesiastul. 109 p. Popescu-Mălăeşti.. I. pr. 153158. pr.. prof. „Studii şi comentarii. „Biblia tipărită de Şaguna”. pp. De la alfa la omega. 1923. BOR 4/1927. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. prof. Scripturi”. pr. I. Vechiul Testament.. Popescu-Mălăeşti. Studii şi comentarii. dr. 7 10. 5. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”.. „Suprascrierile Psalmilor”. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). 1933. Tipogr. I. Craiova. 1932. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pr. 35111.. 84 p... nu e dat numele în fişă). prof.. (ed. 2324. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Popescu-Mălăeşti. 1933. BOR 9/1927.99 2319.. 2338. 16 p. I.

123 şi 9. pp. I. 2. 773777. pr. BOR 5/1926. (exegeză) 2359. 278286. Proorocia lui Isaia (cap. 2344. 131137. (exegeză) 2352. 147155. BOR 12/1926. 1425”. 123)”. . 2347. BOR 6/1910. pr. 5. pp. pr. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. PopescuMălăieşti. BOR 4/1925. 7. Proorocia lui Isaia. 691699... Probleme vechi Cartea lui Iov”. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. PopescuMălăieşti. pr. 6)”. 2)”. 2365. pr. I. biblică) 2356. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pp. pp. BOR 5/1910. I.. 752759.. I. BOR 1/1927. „Studii şi comentarii. I. BOR 12/1910. pr. BOR 11/1926. I. 5)”. Isaia 28. (exegeză şi istorie) 2361. „Studii şi comentarii. 199206. pr.. „Studii şi comentarii. 316321. pr. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. 921926. I. 6. 2428”. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pp. 2731. pr. I. I.. 2431. pp. PopescuMălăieşti. BOR 4/1926. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 8)”. cap. 113)”. pp. BOR 6/1926. BOR 7/1910. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. 522530. BOR 5/1927. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. 634635. I. I. pr. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. pr. (exegeză) 2357. pp. Câteva parabole. 2355.100 2343. BOR 6/1925. 122)”. 2349. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2363. 450454. (exegeză) 2360.. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. 8291. 10191029.u. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. PopescuMălăieşti. 2348.. I. (exegeză) 2353. pp.. „Studii şi comentarii. 903910. I.. PopescuMălăieşti. I. I. 41925)”. Mântuirea lui Israel (cap. 2354. pr.. pp. (exegeză) 2364. 196201.. pr. pr. BOR 9/1909. 121910)”. (ist. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. 10. pp. 273280. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. pp. BOR 8/1910. 2345. 14”. pp.. 635640. (exegeză) 2366.. pr. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti.. I. PopescuMălăieşti. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. I. 20 12. I. BOR 2/1925.. I. pp. 13971401. „Comentarii şi reflexii scripturistice. pp.. pp. 658663. (exegeză) 2362. BOR 3/1925. BOR 10/1925. Proorocia lui Isaia. pr. 830”. 6975. BOR 9/1925.. pp. PopescuMălăieşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. PopescuMălăieşti. BOR 8/1910. PopescuMălăieşti. pp. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (1. 1. pp. 8. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. pp. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. 727730. BOR 2/1927. 6)”. pp. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. „Studii şi comentarii. 5 ş. Proorocii.. 16)”... „Oarecare locuri din Sf. pr. Cum lucrau proorocii?”. Proorocia lui Isaia. 31925)”. PopescuMălăieşti. pp.. (exegeză) 2350. „Studii şi comentarii. BOR 11/1925. „Studii şi comentarii. pp. BOR 7/1910. I. I. PopescuMălăieşti. pr. Noţiuni generale”. PopescuMălăieşti. 319335. „Studii şi comentarii. 2367.. Naşterea lui Emanuel urmare 7. Fabule şi ghicitori”. pr. Proorocia lui Isaia (cap. Proorocia lui Isaia (cap. şi arh. pr.. I. 2346. BOR 3/1927. 522525. pp. (exegeză) 2351.. pr. pr. pp. (exegeză) 2358. BOR 8/1924.. „Studii şi comentarii.

Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. BOR 9/1924. un întreg”. pp. 365385).. Curţii regale. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 2380. diac. 477491. biblică. 3 (8693). BOR 3/1924. a IIa de gimnaziu. Aurel. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. 1574. 349365. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. PopescuŢâţa. 22 p. PopescuMălăieşti. etc. „Să cetim Sf. Buzescu.. 1911. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. „Studii şi comentarii. pp. 202205.. Nicolae. Nic. pr. N. pentru cl. 434 p. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. Ed. pr. RT 2 (pp.. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. prof. 2387. pentru cl. pr. Bucureşti. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 621637). 1947. Al. pr. 6163. 2372. 1900. Bucureşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. PopescuMălăieşti. pr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Constantin I. Sibiu. pr. Librăriile Socec & comp.. pp. MMS 56/1964. pr. 517-538) 2381. Buzescu. pp. Bucureşti. 2374. 262 p. PopescuMălăieşti. 2384. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. act de cutezanţă”. pp. Ed. PopescuMălăieşti. BOR 5/1924. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. Al. pp. pp. 1963. Aurel. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. a IIa a gimnaziului unic. BOR 4/1924. ediţie îngrijită de F. 64 p. 2373. Aurel. 2)”. 549566. pr. pr. pr.. 245262. 302304. Porcescu.. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. PopescuUlmu. 309324. 2379.tom XXXIII. Laurenţiu. după Franz Xaver Mutz. Ed. Popoviciu. BOR 3/1926. Dimitrescu”. Cartea românească. Braşov 15601561. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească.. diac.. pp. Scriptură”. seria II . pp. 1529) 2375. 413425. Popovici. pp. C. 5155).. C. 113129. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament.. Tipogr. 13. 1997. pp. BOR 6/1924. 9 (259266). RT 45/1912. drd. 88 p. 321328. . 1900. dr. în vol. 2382. Popovici. Memoriile secţiunii literare. (licenţă) 2377. Popovici.101 2368. Iosif. Cartea lui Iov este un tot. 127142. Bucureşti. 516524. 2386. PopescuMălăieşti. (licenţă) 2376. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. 64 p. BOR 11/1924. Nic. Eminescu. Gal. Popoviciu. (licenţă) 2378. 2371. RT 2/1913.. pr. Paliia dela Orăştie 1582. Bucuresci. Biblie şi Teologie. 642650. 1900 (131. 2370. Bucureşti. PopescuMălăieşti. 1905. 2385. 2383. 280290. 130137. 195 p. Popescu-Ţâţa. (extras din Analele Academiei Române. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. 177193. 1946. Ed. Popovici. pp. pr. 2369. Scarlat. Proorocii (urmare din no. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. PopescuMălăieşti. C 1898 (pp. pr.. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. Preda. N.. Tipogr. Cartea românească. MMS 6/1988. pr. 128135. Popovici. 145147. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Curţii regale. (ist. 9092.. pp. 1011 (295303) / 1912. Popovici. 1899 (lipsă la raft). Constantin.

288 p. Prelipcean. 1942. 181195. pr. Preda. 1955.a. pr.”. Patriarhul BOR) (ed. 538567. Vâlcii. 1985. 1524. prof. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. T. Prelipcean. 430 p. „Importanţa Vechiului Testament. pr. Unirea. Introducere. Cernăuţi. (cu binecuvântarea PF Iustin. pr. Vl. Prelipcean. 2396. O 34/1997. 152167. Neaga. O 3/1968. prof. Vlad. Importanţa Vechiului Testament. Nicolae. pr. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. dr. Vladimir. Tiparul „Glasul Bucovinei”. Vladimir. Prelipcean. pp. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. Prelipcean. traducere şi comentar. pr. pp. Vlad. Vladimir. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”.. Vl. prof. Ed. Vladimir. 1-12/1937) . Vlad. Neaga. C ?. 19391941) 2393. Vladimir. (extras din Candela 1944-1945) 2406. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. ST 34/1968. 2391. pp. prof. R. pp. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. prof. „Vechiul Testament: cuprinsul. 1941). 2401. Vladimir. 5271. prof. Constantin. Prelipcean. C ?/1946. Constantin. Studiul Vechiului Testament. pr. Preda. prof. dr. Bucureşti. 1965. prof. pp. 2407. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. 116140. f. Prelipcean. „Glasul Bucovinei”. pp. „L. Patriarhul BOR) 2402. C 112/1938. EIBMO. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. „Ceva despre scrisul profeţilor V.”. Prelipcean.. Cernăuţi. pr. pp. Prelipcean. Chialda. 2404. 1940. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. O 4/1962. pr. prof. (extras din Candela. dr. EIBMBOR. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”.. pr. pp. GB 34/1964. Prelipcean. C ?. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). 2398. (extras din Candela. 1934. Vl. prof. Ed. Nicolae. drd. Prelipcean. pp. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. 2395. C ?. prof. pr. dr. pr. 221241. 1938. Prelipcean. prof. 192196. Prelipcean. pp. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. 2399. 452 p.. Barna. (1939. 316. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. 2408. Prelipcean... 104 p. prof. dr. pr. dr. prof. Vladimir. pr. 2392.. pp. C 112/1937. Tipogr. Vladimir. prof. Gh. 463488. C ?/1946. prof. drd. ST 12/1954. prof. Vl. Gh. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. Studiul Vechiului Testament. 2389. 2390. 338359. prof. sensul”. ST 34/1997. 3665. Prelipcean. 429431. prof. Prelipcean. prof. pentru Institutele teologice. 110. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. Barna. Vl. „Glasul Bucovinei”. pr. dr.. 2394. (predică) 2400. pp. pr. Vlad. prof. Prelipcean.. Prelipcean. pr. a II-a) 2403. 28 p. Mircea. Vladimir. 15 p. pp. ST 12/1952. 2405. 30 p.. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). dr. caracterul. 2397. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Prelipcean.102 2388. dr. 3154. Cernăuţi. prof. (1942/1943). univ. Paris. pp. Profetul Avacum (Habacuc). pp. dr. Cerfeaux. dr. (1944/1945). pr. Vladimir. univ. Bucureşti.

130 p. 2429. pr. 2420.. 1921. prof. V. (non vidi) 2413. 3173. Constantin. pp. Provian. Vladimir. Călinescu. prof. pp. Constantin. Psalmii versificaţi. Apostol Pavel”. 2430. 29 p. Pricopie. 271283. trad. 32 p.. pp. lege morală universală şi permanentă”. Warsawa. profesor la Academia Teologică «Andreiană».. Socec & co. Prelipcian. Apostol Pavel. XII + 658 p. pr. pr.. pr. „Profeţi şi profeţii false.. „Evangheliile sinoptice. Pufu. prof. pr. apocrife. 2419. 2423. pp. Vlad. 5568. C 112/1938. pr. 1933. Prelipceanu. 94102. (P. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. Nicolae Neaga. 2135. dr. pp. „Παναγιωτου Ι. 6070. Scriptură. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. pr. Nicodim. pr.”. Vladimir. pp. Introducere în Vechiul Testament). dr. pp. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. 1921. viaţa Bisericii. prof. 2417. pr. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. 7684. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. Prelipceanu. 326332. 24 p. 2414.103 2409. 88 p. Buzău. pp. MMS 12/1969. ST 12/1971. prof. MO 56/1962. literat veche. lect. Gheorghe.”. pp. V. Vlad. Bratsiotis. pr. 2416. pr. Sibiu. pp. 246258. pp. „Sergius KisielKisielewschi. C 112/1938. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. ST 12/1949. originea cărţilor NT. 1937. ST 910/1955. Vladimir. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. Ed. viaţa Bisericii. prof. pp. Prelipcean. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. pr. 2412. prof. Prelipcean. 2421. Gheorghe. 778780. Cartea Cărţilor povestită de …. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”.”. MO 4/1987. Vlad. (1939. 487500. VII + 276 p. 110).. tipologia VT. . Probleme dogmatice şi idei sociale”. prof. Provian. Sf. Prelipcean. 80. Pufu. 2422. prof.. Atena. lect. (unitatea VT şi NT. pr. Prelipceanu. Pufu. 1941). Mihail. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. Vladimir. pp. T. Gheorghe. 415417. Vl. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. 418419. 2418. cartea de căpetenie a preotului”.. pp. ST 56/1949. prof. cultul. 443447. după Vechiul Testament”. MMS 5/1956. Vl. „Dr. ST 56/1949. 2428. Bucureşti. pr. 365381. 1931. Μπρατσιοτις. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. 2426. GB 912/1998. Prelipceanu. prof. Prelipcean. Prelipceanu. pr. Bucureşti. Vladimir. C ?. Gr. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. „Decalogul. pp. şi Marcu. cultul. Prinz. dr. Ioachim. Vl. 1935.. Ed. (non vidi) 2425. „Sf. Cartea românească. 100 p. Prelipceanu. Prelipceanu. 2427. Prelipcean. Vasile Gheorghiu. Conferinţe şi cuvântări. drd. MMS 12/1957. prof. prof. I. 2411. Tipogr. creştinismul cont şi VT. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. ST 78/1949. Prelipceanu. V. «Nam venit să stric legea».. 1946. creştinismul cont şi NT) 2410. de Littman. ST 56/1953.. 3844. de . GB 14/1999. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 1940. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. „Dr. pp.”. 1940.. Dora. 2424. prof. 176 p. Iaşi. 2415.. 582599. pr. 1928. pp. Prelipceanu. Vladimir.. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. Huşi.

pp. 2437. pp. Radu. BOR 1112/1941. 2”. O 34/1996. S. BOR 56/1933. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . GB 56/1975. 555. (1. 1933. pp. pp. 2440. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. teză de doctorat (urmare din no. Comentarul în general”. 238 p. pr. 5. Studii şi comentarii) 2436.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. 498513. Originea şi traducătorii Septuagintei. prof. 121 p. BOR 34/1978.. Lupta confesională) 2445. pr. pr. . p. Sibiiu. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. asist. 1935. GB 912/1976. Proorocul Naum. ST 12/1977. Nicolae. 189190. Traducere şi comentar. Concluzie”. pp. Vasile. Aspectul general al cărţii”. 803815. 459486. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. Traducere şi comentar. 1907. Vasile. Dumitru. 18 p. drd. R. 2452. Răducă. 2447. „T. Boris. S. Radu. Vasile. dr. neogreacă).. Abrudan. Radu. ST 78/1975. Dumitru. BOR 12/1933. MMS 6/1930. pr. 12). II) (non vidi) 2433. teză de doctorat (urmare din no. „Câteva consideraţii despre păcat”. 1979”. dr. Bucureşti. S. MB 1012/1991. Radu. şi artă „Regele Carol II”. 78). Pulpea. teză de doctorat. 2451. Nicolae. 2448. pp. prof. De la Reformă încoace. Bucureşti. 355377. Ioan I. pr. „Pr. Răducă. „Învierea Domnului. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. 2453. BOR 78/1933. (non vidi) 2434. Puşcariu. BOR 34/1933. Ilarion. Vasile.104 2431. Sibiu. Puşcariu. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. pp. Proorocul Naum. prof. 69. „T. 244251. Proorocul Naum. pp. dr. diac. 68?. Sava Aguridis şi G. Negoiţă. 56). asis. dr. Radu. Radu. Radu. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. 921936. pp. teză de doctorat (urmare din no. 34). Mălăeşti. S. Galaction. p. Negoiţă. Răduleanu. prof. drd. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. Vasile. pr. GB 78/1976. 5356. Tipogr. ed. BOR 910/1933. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. Rădulescu. Ilarion. literat. pr. „Predica Sf. 2442. S. 1988”. prot. „Mărturii profane despre Sf. Negoiţă. Sibiu. pr. prof. Artos Zois. MA 46/1980. pp. (plus 12 planşe) 2444. Traducere şi comentar. Elemente. 2438. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Vasile. Radu. pp. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. pp. Arhidiecezană. Ed. Gala. Radu. teză de doctorat (urmare din no. prot. Aurel. pr. Radu. „T. 110113. 2. A. 2450. 1124. Negoiţă. pp. GB 34/1992. pr. Bibliografie”. Proorocul Naum. pr. nr. MA 1012/1967. 196 p. pp. Traducere şi comentar. Radu. dr. pp. 2454. prof. Centrul de Studii biblice. 1904.. diac. Rădulescu. pr. pp. „T. 3. Boris. Gratzeas. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. „Judecata universală după Noul Testament”. dr. 2439. Negoiţă. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. 252268.. 2432. Radu. Vasile. 2441. C. 2449. Apostoli Petru şi Pavel”. pr. 146185. Vasile. dr. prot. 112122. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Aurel. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. dr. 656665. 2945. Proorocul Naum. anul III. „T. Bucureşti). Arhidiecezană. D. (Biblia lui GG şi VR) 2435. pr. RT 12/1933. prof. 2443. pr. pp. Radu. 536545. (ed. Tipogr. 1932. 4. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. P. Traducere şi comentar. (despre I. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”.. Simion. pr. Răduleanu. Răduleanu. dr. Fundaţia pt. pr. lect. ST 4/1990. „O nouă ediţie a Bibliei”. prof. 2446. Atena. dr. V. Boris. pp. 725741.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

ST 56/1974. 3. 149. 669682.. trad. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. (1946?). 2541. Săndulescu. D. „Dr.. pp. arhiepiscop al Vadului. 180. Şaitiş. V. I 559 p. Iaşi. XV. M(ilan). pp. 1947. Ş(esan). S. în Studia Evanghelica II. 2526. C 112/1938. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. MB 1112/1964. 229235”. Primele zile ale creştinismului. Berlin. XVI şi XVII”. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. 2534. pp. 112 p. 1991. M. 148149. 1932. Ioan. T. de Olimp N. arhiepiscopul de Canterbury. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. Ş(esan). „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). 405430. Tipogr. „Nicodim. Ţerek. Ramsey. pp.”. Ed. 208209. pp. Sakkos. 2542. Tipogr. prof. 1944. Pildele înţeleptului Solomon. Sămărtineanu. „Dr. „Vladimir Rodziano. 180. 420423. 219241. 2535. Înţelesul textului de la Matei 5. MB 1112/1964. Alexandru A.”. Buzău. pp. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. M(ilan).. (cu binecuvântarea IPS Teofil. 1962. Theol. magistrand Ioan. MO 78/1973. Sales. Feleacului şi Clujului. C. 589597. pr. Petre. vol. pp. S. 2527. şi vol. vol. Feleacului şi Clujului) 2533. 1936. Ş(esan). V. Sakkos. pp. pr. M(ilan). pp. Sălăgeanu.. C ?. MO 1112/1973. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. de pr. 1964. Al. prof. magistrand Gheorghe. Edinburg”. O 3/1960. 150 p. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. duminica a XXa după Rusalii”. Săbăduş. M. Ş(esan). RT 10/1937. prof.. Hristos în Vechiul Testament. 2532. pr. 103 p. Ioniţă. 2528. magistrand Ioan. Ed. . „Neaga N.. 1944. ST 34/1965. pp. Bălănescu. dr. Leipzig und Hamburg. Căciula. Sibiu. A.. RT 56/1934. 2536.a.”. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». Ş(esan). Sibiu. pp. O 3/1965. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. N. Wilhelm Schütz. (1944/1945). Sârbu. M(ilan). Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. MA 13/1961. M(ilan). trad. 309 p. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. III 599 p. pp. 2538. Chişinău. 2539. dr. apologie de Nicolae M. vol. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. S. pp.”. 2540. Eparhială «Cartea românească». Ioan. Mănăstirea Neamţu. Olimp N. P. MO 910/1973. Sălăgeanu. prof. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. 402. II 451 p. 832836. pp. Petru. mitropolitul Moldovei. 1938. 2530. traducere după F. „Marcu Gr. 2524. Petru. p. IV + 212 p.. Săbăduş. prof. (diverse ipoteze) 2531. Cluj.. 2537. Sârbu. N. 156 p. 383395. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. pr. pp. MA 910/1972. 836838.. C ?. 954959. (1944/1945). 2529. N.108 2523. MA 13/1961.. Autoritatea Bibliei. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. pr. f. 2525. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Versuri după Sfînta Scriptură.. Săbăduş. 762765. Căciula. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. 308325. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori.. 22 p. I. Săbăduş. p. Tipogr. Farrar. Sakkos.

. 2546. 303334. 1183. Sârbu. 2562. pp. Inst. Scorobeţ. 801812. 575590. arhim. BOR 4/1923. 11. Ioan. pr. Sârbu. Savel. 2553. Petru Gh. Sauca. Bucureşti. Savin. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. pp. ST 6/1986. Ap. magistrand Gheorghe. ST 56/1964. drd. 913. Scriban.. traducere şi comentariu”. 519534. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 120)”. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. Lc. ST 5/1986. pp. traducere şi comentariu”. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. I. arhim. 160 p. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Gheorghe. 2566. Iaşi.. Bucureşti. Istoria Iudaismului. 1914. Scriban.. magistrand Gheorghe. ST 78/1960. Sârbu. prof. 2554. Gheorghe. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. pp. arhim. pp. Scriban.. 2165. BOR 5/1925. 2557. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. Biblic şi de Misiune al BOR. Sârbu. Traducere şi comentariu. prot. pp. Gheorghe. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. (non vidi) 2564. pr. Călătorie prin Vechiul Testament. 5. 1984. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). Scriban. Sârbu. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. magistru) 2545. prof. Sârbu. (exegeză) 2569. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 1581. 3. Savin. ST 4/1986. Introducere. Introducere. prof. 3956)”. MA 79/1982. pp. 1992. . ? (exegeză) 2567. Tipogr. nu e dat numele în fişă). pr. 58 p.. 1934. 1902. Imprimeria de Vest. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. Petru Gh. ST 56/1961. pr. 3991. seminar pt. 445463. 2565. Gheorghe. Pavel. pp. 2556. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. pp. Gh. Ioan Gh. Scriban. arhim. pp. Savin. 2544. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. I. nu e dat numele în fişă). prof. „Cronologia biblică”. Minerva. 1151. RT 3/1923. 2. ST 910/1960. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 625)”. Genealogiile Mântuitorului la Sf. pp. 2638)”. trad. pp. 2560. Matei şi Sf. Mc.. Sârbu. Bucureşti. pp. 2122 şi 4. pp. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. Tr. Ioan Gh. Samuel J. 2548. Scriban. pr. Luca”. 1987. 2558. Gheorghe. I. prof. (oare?. ST 910/1959. 2561.109 2543. Aurel. arhim. BOR 12/1922. prof. Tipogr. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. Scriban. (l. 453466. 113)”. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. 177193. 541 p. Savin. Epistola a IIa către Timotei a Sf. pr. Textul ipotetic. Sasu. arhim. 8386. (exegeză) 2568. 2563. ST 78/1959. BOR 3/1922. Schultz. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. 403412. 206215. BOR 7/1925. engleză. 284 p. Chişinău. 254264. ST 3/1986. (doctorat) 2547... pp. ?. 1.. I. Oradea.. pp. 2551. 517532. ST 910/1964. prof. M. Şavelschi. (doctorat) 2552. pp. Gheorghe. pr. (Luca 1. prof. BOR 11/1922. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. „Epistola a IIa a Sf. Apostol Pavel către Timotei”. Sârbu. ST 2/1986.. pp. Ed. BOR 2/1959. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. 663685. 13 4. 2550. din lb. prof. „Jokey-Club”. 2559. pp. I. 2549. 199 p. (non vidi) 2555. pr. magistrand Gheorghe. prof.. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. Savin. Ioan Gh. 280288. 271297. Sârbu. 63 p. (oare?. „Date privitoare la magii Evangheliei”.

2585. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 4/1925.. 1930”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. Scriban. arhim. arhim. BOR 3/1924. trad.. arhim. de trad. arhim. arhim.. Ed. I. din lb. italiană) 2582. pp. 2592. Iuliu. arhim. trad. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. (trad. I.. I. arhim. Scriban. (ed. I. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. Iuliu. „Scriptura unei vieţi. (exegeză) 2571. VIIIIX)”.. Scriban. 658668. Grigore şi Sava T. I. 140 p. (trad. BOR 2/1932. din lb. Scriban. Saru. Scriban. din lb. Bucureşti. BOR 7/1927. ? (exegeză. 673676. vol. 579583. 525)”. trad. BOR 2/1925.. 343350.. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. „Textul Evangheliilor. I. din lb. . Fuga în Egipt. I. pp. Propovăduirea Mântuitorului în lume. BOR 2/1924. Scriban..110 2570. BOR 9/1927. III)”. Scriban. MMS 78/1937.. arhim. I. pp. 331334. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. Bucureşti. Uciderea pruncilor. (non vidi) 2588. Bucureşti. (exegeză) 2590. Sportul. 1323”. 188 p. MMS 6/1936. biblică britanică) 2589. I. extras din «Viaţa românească». trad. pp. Bucureşti. Întoarcerea la Nazaret. 2. a VIIa a seminariilor teologice.. arhim. (exegeză) 2577.. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 6/1925. arhim. 467476. arhim. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. din lb. arhim. 590596. arhim. I. „Teofilactos Farmachides. Cooperativa. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Iuliu. 143149. I. italiană) 2581. 2579. 188 p. „Universala” Alcalay & co. Scriban. Iuliu. pp. trad. BOR 8/1922. Scriban. pp. Scriban. Tipogr. 19222. I. Matei 2. I. Scriban. (exegeză) 2576.. VVII)”. 173175. BOR 9/1922. BOR 8/1927. Ed. I.. italiană) 2580. italiană) 2583. (exegeză. Scriban. BOR 1112/1933. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 4152)”. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. I. italiană) 2586. pp. pp. arhim. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. (exegeză) 2575. 155163. 1922. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. an 22. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. Scriban. Prologul Evangheliei de la Ioan”. arhim. (doar câteva inf. pp. despre Soc.. 581590. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap.. Scriban. Scriban. Scriban. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. pp.. 91100. Tipogr. I. pp. de pr. no. Iuliu. XII”..”. BOR 10/1927. I. 1928)”.. (activ. 2572. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. italiană) 2584. Scriban. pp. BOR 11/1927. Const. 222 p. Manual de ermineutică biblică. Scriban. 221228. pp. BOR 10/1922. (exegeză) 2573. a II-a) 2587. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. (exegeză.. 196203. 420424. BOR 3/1925. Ioan Botezătorul (Ioan 1. I. „În jurul Sfintelor Scripturi. 95103. Scriban. XXI”. din lb. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap.. pp. 1911. arhim. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. (exegeză) 2578. de Gala Galaction şi pr. Cântarea lui Moise”. Vasile Radu. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. Scriban. Trimişii fariseilor la Sf. I şi II. BOR 6/1927. arhim. arhim. II 424 p. arhim. Scriban. 9.. Sportul. pp. (exegeză. I 301 p. 733745. arhim. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de .. 261266. Scriban. 1924. (exegeză) 2574. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. IIIIV)”.

3848. arhim. Petre. 231234..111 2593. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. GB 79/1977. Scriban. RT 5/1910. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. 422433. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 159161. BOR 2/1921. 2604. 700710. pp. pp. 2613. Biblia ca unealtă culturală. 2597. din lb. arhim. Cooperativa. Semen. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. Gheorghe. Petre. (exegeză) 2598. BOR 4/1928. prot. Melniciuc-Puică. 181187. 432436. Cernăuţi. 142146. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Iuliu. „Folosul evangheliilor apocrife”. BOR 2/1928. pp. 17)”. Semen. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. arhim. pp. Petre. 140142. 136 p. 323329. f. arhim. Chişinău. Scriban. „Pr. pp. Scriban. Scriban. BOR 1/1922. Ilie. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. pp. arhim. Scriban. 1968”. Semen. Scriban. 1.. 96 p.. Ed. 2602. 2600. 104114. Scriptură”. 2596. I. Cuza”. drd. BOR 4/1923. Sfânta Evanghelie... BOR 3/1928. pp. Scriban. Lc. 320 p. arhim. arhim. 9093. Scriban. BOR 5/1928. I. 2610. Scriban. (trad. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. pp. MO 79/1978.. Ed. arhim.. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. pp. Venirea magilor”. pp. (popularizare) 2595. arhim. Petre. 20 p. Scriban. arhim. Secula. 2614.. Tăierea împrejur a lui Iisus. RT 5/1913. pp. pp. drd. arhim. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 2611. arhim. 2608. arhim. 2619. 1928”. arhim. 269 p. 2603.. 2612. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. Secaş. 2601. „Comentariul Sfintei Evanghelii. ST 12/1978. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Ed. 672682.. drd. 2609. Ed. BOR 2/1922. Scriban. 2605. Ed. dr.. RT 45/1921. Scriban. 2594. Scriban. arhim. Scriban. Iuliu. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Semen. pp. . „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. Univ. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. 1926. Dreptul Simeon. 2616. 2615. Scriban.. Proorociţa Ana”. Semen. BOR 78/1969. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Scriptură pentru publicul românesc”. pp. pp. Cele patru Evanghelii în una singură. 2618. 311312. Bucureşti. Ioan Botezătorul?”. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Neamul lui Hristos (Matei 1. Sfintei Episcopii a Argeşului. (exegeză) 2599. 97106. Iuliu. P. Aducerea lui la biserică. arhim. Vasile Tarnavschi.. pp. pp.. 651652.. „Dr. arhim. C. pp. Scriban. MO 1012/1977. Scriban. 2606. 747755. Bucureşti. BOR 1/1928. BOR 2/1928. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. „Sf. Scriban. drd. 571583. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. 845846. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 149161.. „Al. BOR 6/1923. 1997. Iaşi. italiană) 2607. Petre.a. prof. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. Ancora. 2617. 1937. Introducere şi exegeză.. pp. pp. drd. BOR 7/1928. 1941. arhim. 1926. Anghel Constantinescu. 5780”.. pp. S. pp. Adevărul. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. 334348. ST 910/1977. Învaţă minte cu icoane din Sf. prof.. BOR 5/1923. Scriban. Semen.

presenté par Pierre Buis”. pp. Călăuza biblică. Milan P. 2644. RT 12/1946. pr. MB 79/1997. Iaşi. pp. M. 16 p. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. Şerb. pp. Mihail. Serafinceanu. Semen. pr. pp. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. 78. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. Marvan. prof. 276283. 4049. 4657. Semen. 2629. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. Timişoara. dr. Petre. Petre. Semen. dr. Trei sute de ani de la apariţie. Petre. pr. pp. 153 p. Şerbănescu. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. prof. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”.112 2620. 248 p.. MA 78/1968. dr. prof. 2633. O 3/1983. pr. „Vorbirea în pilde. „Le Livre de Nombres. Milan P. p. 314. 16881988”. Petre. Bucureşti. „Necredinţa Apostolului Toma”. 725726. MO 46/1979. Ed. pp. Şesan. . 2637. pr. MO 13/1982. Teodor. pp. Severineanu. Semen. Mitropoliei Banatului. MMS 1012/1969. 2624. Semen. Semen. TV 13/1992. Ed. Semen. pp. BOR 910/1988. Petre. Ed. (popularizare) 2641. Şesan. Glasul Bucovinei. Şesan. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. TV 810/1992. pp. pr. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. Serafinceanu. prof. conf. 2626. (doctorat) 2627. MB 512/1976. 605. MB 14/1976. pp. 1330. 1939. (extras din MB 1-4/1976. pp. dr. pr. „Sensul Rugăciunii domneşti”. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. 2639. 329471. Semen. Nicolae. Petre. pr. prof. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. pr. pp. 120127. MMS 16/1996. I. Tipogr. 1920/1936. 49-193 şi 5-8/1976. dr. 2133. 2621. 2636.. pp. MMS 34/1973. 1977. conf. pr. pp. în cărţile Sfintei Scripturi”. Şerbănescu. M(ilan). 2635. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 2632. 2631. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. pr. pp. dr. Şesan. Semen. pp. dr. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. prof. TV 14/1994. 713. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. 184219. 4178. pr. prof. prof. Teodor. 2630. pp. 165168. 2643. dr. 1939. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. 2623. Evangile et vie. pr. Ed. Mihail P. 1527. dr. prof. 2622. Petre. Teodor. Petre. pp. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). prof. Nicolae. Semen. 6982. 2642. 2641. dr. pr. Şerpoianu. pr. dr. Petre. episcop Damaschin. 288 p. dr. Petre. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. TV 47/1992. prof. prof. 335370. Arheologia biblică în actualitate. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Cernăuţi.. prof. dr. prof. Semen. pp. 329-471) 2638. BOR 34/1989. 13226. Petre. prof. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. pp. I. dr. pr. Şerb. 581598. 2628. pp. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Şerb. prof. prof. MA 79/1979. MMS 57/1994. TV 1112/1992. 2646. 49193. 2645.. dr. 724. Petre. Editions du Cerf. Semen. 2625.. pp. 2634. Service biblique. 1997. pr. Semen.. pp. 11). Fiul risipitor. „Biblia de la Bucureşti. no. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. pr. TV 912/1991. TV 13/1992. Petre. „Glasul Bucovinei”. Mitrop. pr. Cernăuţi. 156 p. pr. 2640. Şesan.

Dan. Simedrea.. 1972. drd. MB 79/1993. 1971. Simionescu.113 2647. Ion. „Dr. MB 46/1968. Simedrea. 318 p.”. pr. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. ST 12/1980. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. „Predică la Înălţarea Domnului”. pr. Sîrbu. 93101. 5760. 423426.. 2650. pp. traducere şi comentar. Vasile Gheorghiu. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. MA 12/1958. 123 p. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 304314. 170171. pp. 2662. MO 12/1974. Simeonov. Berlin. D. Ioan. Sl(evoacă). „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. mitropolit Tit. 1961. 2670. 167168. Simonescu. C 1012/1927. pp. pp. Ed. 323332. ST 78/1960. 19391940. dr. Spiru.”. ST 34/1958. pp. pp. Minerva. 432433. Siruni. 2652. 2664. „Despre psalmii proorocului împărat David”. Meridiane. Codex Aureus. pp. Slevoacă. pp. pp. Gheorghe I. pp. MMS 910/1958. 2672. Spânu. Sîrbu. 2665. D. O 1/1967. 2660. 2668. 166 p.. 2659. 7990. 445450. Corneliu. Dan. MMS 12/1966. pp. Marcu. 2658. Simionescu. 2671. 3641. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. 6278. S. 514. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. pr. arhiereu. „Ulrich Bach. 2667. C. Introducere. Caplat S. 206216. 2651. Dj. 2669. pp. H. MM 9/1933. Soare. pr. MA 45/1967. Sofia. 2661. pp. prof. pp. MM 23/1933. 2657. pp. Bucureşti. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. Soare. 2656. mitropolit Tit. pp. dr. Dumitru. 713714. Paris. Slevoacă. I. In Christus. 2654. Bucureşti. 171172. pp. bibl. Gheorghe. ediţia a doua. Sofronie Craioveanul. BOR 12/1974. C 112/1938. pr. Ştefan. (teol. 2655. prof. pp. pr. „Storia di Cristo. 205208. 196 p. pr. „Sf. dr. Noul Testament. pp. Spânu. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”.. pp. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. Baulès. dr. 2653. Gott und seine Theologen. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. de Giovanni Papini”. Corneliu.“. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. Luca şi Ioan. IV + 368 p. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”.. Evangheliile după Matei. Simion. MO 12/1974. magistrand Traian. prof. pp. prof. „Harismele în Biserica primară”. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. Corneliu. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. pp. 256260. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. arhiereu.) . 698721. GB 45/1950. 2663. Sîrbu. 563566. 93103. „Noi descoperiri arheologice”. C 56/1924. Corneliu. BOR 1112/1941. l’Insondable du Christ. Sofronie Craioveanul.. ST 12/1967. BOR 56/1960. Partea I. Sevici. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”... 139162. 1938. „R. Sîrbu. 114116. pp. 2666. „Fritz Neuerbauer. 1971. 1909. Ed. prof. BOR 4/1909. Simionescu. Sîrbu. 2648. 102 p. (Ştefan). pr. pr. Soare. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis.”. 2649. Ştefan. GB 56/1964. pr. 500517. pp. Cernăuţi.

. Dionisie. dr. 2675. pp. Biserica Sfântului Mormânt. dr. pr. MO 16/1994. Stan. 2677. 7788. pr. drd. 230 p. dr. prof. 2437. pp.. 497505. 2687. 34 p. 429431. 2676. Marin. pr. 2694. pp. pr. de Waard. Stan. ST 12/1977. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. 113114. pr. 2691. 3147. 123133. MO 79/1977. GB 12/1979. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. O 3/1974. 2679. p. Stamate. 244266. D. Cernăuţi. 568578. GB 1112/1974. conf. 2680.. „Iisus Hristos. Stănculescu. 2681. 2686. Pavel”. pp.. RT 34/1940. drd. pp. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Stamatoiu. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. D. pp. Stamatoiu. pp. 4654. Pavel”. MO 910/1984. Dionisie. pp. Marin. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. „J. Stamatoiu. pr. pp.. 651. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. 555561. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. 7797. Stamatoiu. „Iisus Hristos. Alexandru. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. MO 6/1986. 476485. 4564. 1998.”. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. 2695. pr. „Dr. pr. drd. pp. conf. pr. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Glasul Bucovinei. O 2/1983. 2685. 710724. Dionisie. 101 p.. Stan. Stamatoiu. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. 2682. Universitaria. pp. Stan. Noţiuni preliminarii”. Dionisie. D. 2684. MO 46/1981. Ioan F. pr. 2690. pp. 10741082.. ST 58/1977. 1965. pr. MO 1012/1977. drd. ST 910/1985. Stamate. Stamate. Stamate. dr. pp. drd. pr. 2689. Mântuitotul izvor de viaţă”. O 2/1990. .. Ap. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. pp. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. MO 78/1969.”. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. Leiden. 2674.. prof. 2429”. Marin. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. Stamatoiu. Stănculescu. Stamatoiu. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. Stamatoiu. Constantin Şt. 654. Stamatoiu. Craiova. MO 36/1995. dr. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. D. prof. Alexandru. MO 78/1969. 237244. MO 12/1995. pr. pr. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. Stamatoiu. 2683. Ed. Stamatoiu. RT 910/1946. D. Vasile Gheorghiu. 548558. Ap. pr. asist. 615633. Stamatoiu. 2692.. pp. „Luis Erdozain. Alexandru. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. Ed. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. pr. dr. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pp. pr. p. pp. pp. pr. 2688. 756763. 180210. Marin Z. dr. 1939. pp. MO 79/1979. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. D. Stan. D. pp. Ioan F. Liviu. 2678. ST 910/1985.114 2673... XX. conf. pr. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. D.

Istoria Vechiului şi Noului Testament. a XIV-a?) 2711. oct. ziarului „Universul”. „V. (ed. a II-a) 2712. de arte grafice „Eminescu”. 159 p. normală şi meserii. Dumitru. Ed. Dumitru. 174 p. 2976) 2697. 1905. Stănescu. prof. Stănescu. Dumitru. Dumitru. Ancora. 128 p. B. dr. Ancora. Dumitru. (licenţă) 2699. Stuttgart. Minerva. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. Ed. (ed. 19229. (ed. Ed. dr. (ed. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. 1926). Bucureşti. Stănculescu. 159 p. Stănescu. Explicarea Evangheliilor pentru cl. pp. pp. Litera. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Dumitru. dr. ziarului „Universul”.”. Bucureşti. prof. 87 p. Bucureşti. dr. pp. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Ed. pp. „Căderea Ierusalimului”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Tipogr. Căderea Ierusalimului. „Iisus Hristos ca profet”. a IIa secundară. Stănculescu. Expunere critică şi dogmatică. Dumitru. a IV-a) 2709. Benvenisti & co. a IIa secundară. Stănescu. meserii şi comerţ. normală. Stănescu. dr. „Werner Dommershausen. 192411. (ed. a II-a) 2703. (licenţă) . prof. 154 p. 2700. dr. 2701. D. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. meserii şi comerţ. „Virgil Cândea. RT 34 (pp. Ştefănescu. Explicarea Evangheliilor pentru cl. pp. Ed. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”... (reprod. Stănescu. 788791. normală. Stănescu. Benvenisti & co. Ed. Bucureşti. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. dr. BOR 78/1964. MO 1112/1966. Tipogr.. 160 p.. „În Betleemul Iudeii”. Bucureşti. Tipogr. Stăniloaie. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. Arhidiecezană.. 1936.. G. din Candela. (ed. Stănescu. Die Ester Role. Chiliasmul (milenarismul). 19261927. Cernăuţi. 2716.. Stănescu. 1907. Dumitru. pr. 1935. 255 p. 1964. a XIX-a) 2705. Stăniloaie. Librăria Leon Alcalay & co. I-a) 2708. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 160 p. prof. „Ancora” S. 1924-1925. (ed. Anton. G. Instit. a XIX-a) 2707. pp. dr. 651. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. Stăniloae. stavr. Bucureşti. Dumitru. 2702.. Bucureşti. Ştefănescu. a VIII-a. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. Bucureşti. prof. prof. 34 p. RT 810/1926. 230240. 1927. 159 p. 1905. Ed. a XX-a) 2706. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 1926. 159 p. Stănescu. RT 12/1927. 2698. Ioan F. p. Bucuresci. Ioan F. (ed. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Bucureşti. dr. Bartolomeu. 1920. Bucureşti. MO 78/1969. Sibiu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 180200) şi 78 (348359) / 1943. 469485. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. O 3/1980. Tipogr. Ed.nov. prof. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. 2715. Bucureşti. Loichiţa. Gheorghe. 2717. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. 88 p. dr. pp. 2718. a III-a) 2704. Dumitru. prof. Dumitru. 1943. Bucureşti. 152 p. 1968. „Ancora” S. Stăniloaie. Dumitru. RT 1112/1941. 443453. diac. prot.. Librăriei şcoalelor C. Stănescu. prof. 1901. Bucureşti. Stănescu.. prof. 4142. (ed.115 2696. 165 p. 1927. D. Dumitru. Al. 1937. prof. Sfetea. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. Stănescu. 950955. Stănescu. Dumitru. „Ancora” S. 73 p. Benvenisti & co. (ed. Societatea „Librăria naţională”.

Nadim.. 20 p. mitropolit Serghie. pp. RT 67/1913. „PopescuMălăieşti I. Profetul Ieremia. MO 16/1994. dr. „Atitudinea Sf.. în «Raze de lumină». 1900. pp. Ştefănescu. 173 p. pp. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. rusă de Georgescu. Tanislav. 225246. (licenţă) 2727. „Învierea lui Hristos. Anastasie. 223250”. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Athanase. mag. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. 274 p. ST 78/1955. Suparschi. 288302. M. S. ST 56/1956. (corespondenţa dintre ei. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. pp. Ştefănescu. 167179. „Sabatino Moscati. arhim. diac. Alexe. pp. ST 34/1953.”. 1909. „Ce ţise pare de Hristos”. M. Melchisedec. 1965”. MO 16/1993. Bucureşti. Bucureşti. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. pp. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. . „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. Ioan”. Suparschi(?). Tarangul. diac. despre autenticitate) 2723. Arad. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. GB 1112/1963. drd. T. arhim. Bucuresci. pp. Ienici. siebente Auflage.116 2719. 2722. 191195. Tănăsescu.. arhim. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Tarazi. 2731.. 2734. 1940. W. Melchisedec. 598603. 938939. 2729. 1944. Suparschi. Stoenescu. pp. Haralambie. Vechile civilizaţii semite. (licenţă) 2720. de arte grafice „Eminescu”. Ştefănescu. 2740. 6166). Suparschi. 621628. 2735. Stragorodski. 2732. 121125.. 24 p. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. pp. Ed. econ.. ediţia Sfântului Sinod din 1936. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Dimitrie. 2721. arhim. I. 1975. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. ST 34/1956. pp. Suparschi. magistrand M. Cărţilor bisericeşti. 2730. 64 p. O 4/1973. Nicolae. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. Ed. 1907. BOR 34/1974. 2726. Suparschi. pp. Kohlhamer Verlag. prof. Ioan. Melchisedec. MO 1112/1967. Ed. Profeţiile mesianice.. 2725. pr. dr. Curţii regale. 2737. 445453. 46) 2742. Tipogr. 1904. 501510. arhim. Ştruc. 203211. N. magistrand M. StuttgartBerlinKölnMainz. Studii şi comentarii. 54 p. Bucureşti. GB 34/1955. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. Gheorghe. pp. arh. Instit. diac. din lb. MA 78/1965. Ion V. MO 1112/1975. N. Unirea. 2739. 6570. pp. Caracal. 391398. trad. (licenţă) 2724. Nicolae. 952954. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. 1905. Oreste. nr.. Jesus von Nazareth. Ştefănescu. Suciu. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. Stroian. pp. C. 1933. Psaltirea în versuri. după Epistola către Evrei”. 2733. BOR ?/1934. O 4/1968. pp. 10601070. VI (1934). Bucureşti. Ţăranul. 2741. T. Aurora. 2736.. prof. Tipogr. pp. 797799. „Günter Bornkamm. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. 44 p. în Biblioteca „Cuvânt bun”. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. diac.Transcriere după Biblie. (licenţă) 2738. Ţandreu. pp. Apostol Pavel”. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. Stoica. Iustin I. pp. 2728. episcop Melchisedec. 314 p. 43 p. dr. (tot în titlu . Marin.. Tipogr. arhim. Bucureşti. pr. Bucuresci. arhim.

1923. 197213. pp. Nadim. 1904. 120127. 569574. 649666. Tarnavschi. Tarazi. dr. 561568. Cernăuţi. C 1902 (* pp. Cernăuţi. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. dr. prof. dr. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. prof. Societatea tipografică bucovineană. 2761. 118. Vieaţa Patriarhilor. O 1/1974. Vasile. . Vasile. Cernăuţi. Tarnavschi. 6177. 2750. C 1012/1929. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 147 p. 2764. a dr. 1906 (2032. 6972. pp. Arheologia biblică. dr. Tarnavschi. Traducere şi comentar. 361366). „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. pp. Vasile Gheorghiu. 504512. 393398. 125141.117 2743. dr. 269289). 306313. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 359397. 513522. dr. dr. 359397. 475483. Vasile. C 1905 (pp. 175185. 2760. Tarnavschi. RT 3/1925. 2758. dr. 432440. arhipresviter-mitrofor prof. 2744. Cernăuţi. 1928. 625633). K. 622632). Introducere şi comentar”. 230237. Tarnavschi. prof. 616624) şi 1914 (122. 551559. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 449456. 169176. Vasile. 235243. F. dr. 6977. 1902. 2748. dr. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. BOR 5/1932. 713729) şi 1907 (117. (după Biblische Zeitfragen) 2751. prof. Vasile. XVI + 710 p. prof. Vasile. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. Tarnavschi. arhipresviter-mitrofor prof. 366382. 1912 (913.. prof. Vasile. 699714. Kortleitner) 2755. 147149. Tarnavschi. 6571).. b. 101109. C 1904 (pp. Tarnavschi. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 1929. dr. 87108. Tarnavschi. 31 p. 2746. 117 p. Vasile. Tarnavschi. Tipogr. 287294. 2757. 397413. 121125. 273288. Tarnavschi. pp. 315320. 757772). Vasile. (non vidi) 2762. dr. prof. 285) / 1924. dr. „Dr. ST 12/1974. pp. 506514. după Epistola către Romani”. Ed. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 217222. 2756. C 34 (pp. Vasile. „Geneza. 2749. 2634. Tarnavschi. Vasile. drd. VIII + 656 p. „Spre Locurile Sfinte”. 8999). 311315). C 1903 (pp. 398406). 162170. „Exodul traducere şi comentar”. Wien? (Viena). 56 (205225). 342349. pp. Tarnavschi. 179184. Întroducere şi comentar”. Tarnavschi. Einleitung und Kommentar. 217233. Vasile. Glasul Bucovinei. Der Prophet Haggai. după Arh. 161167. C 13/1931. (7 planşe la final) 2747. 93 p. Nadim. C 34/1923. Tarnavschi. 456457. Tarnavschi. Vasile.. prof. Societatea tipografică „Bucovina”. „Profetul Haggai. dr. 505512. 1909?. pp. C 912/1923. N. 337344. C 912/1923. Tarnavschi. „«Răspuns la o recensie» de pr. dr. V. 589604. pp. 78 (p. Vasile. 6168. 333349. Levitic. Introducere şi comentar. Vasile. Vasile Tarnavschi”. Glasul Bucovinei. C 1913 (pp. Vasile. dr. dr. 98106. 2753. 465541. 232235. 2759. 2745. 2752. (de fapt nu are titlu) 2763. 169177. 572588. 6065. 617624) şi 1913 (18. 637652. Profetul Haggai. Vasile. „Vieaţa patriarchilor. pp. Tarazi. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. 380384. „Biblia şi ştiinţa naturală”. (non vidi) 2754. Tarnavschi. 1930. „Levitic traducere şi comentar”. pr. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. C 1911 (pp. Tărchilă. 560 lei”. drd. Vasile. 289294. 561568. Cernăuţi. Tarnavschi.

„Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Ed. Olariu. pp. G. pr. pr. Const. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. 2772. porumbiţa. 2774.. trad. 826829. din lb. din lb. greacă de Căciulă. „Elemente de filozofie creştină”. Ioan P. trad. 203207) şi 6 (235240) / 1938. Teodorescu. Tarnawski. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. 1905. GB 56/1960. GB 12/1971. Ţincoca. Fericitul. pp. Ed.a. Basil. Terchilă. mieluşeaua. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. Teofil. greacă de Costache. 84 p. ITOB. Olimp N. IV)”. 2785. (tâlcuire după Sf. pp. 56 (219225). dr. 449455. PF Părinte Patriarh. Teodorescu. presb. 572 p. trad. Tilea. 1929. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Gheorghe. Manual pentru clasa I secundară. 147 p. Ţincoca. 1988) 2767. „Viaţa românească”. 1648”. RT 1112/1909. 1900. prof. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. Ed. Teodorescu. Teodoret al Cirului. 1992. Teofilact al Bulgariei. Veniamin. de Iacob. 255 p. Universala. Ţepelea. greacă de Costache. prof. 496527. „Predica de pe munte (probleme morale)”. 2778. Ed. Ed. Einleitung und Commentar. Rostul social al Evangheliei. Mirela.. 1904. prof. 74 p. Cărţile bisericeşti. 2780. pr.118 2765. (editarea Psaltirii. pp. Ed. 2781. „Naţionala” S. 2775. 2768. Academiei RSR. dr. Teoctist Arăpaşu. 2771. Ed. prof. Dumitru. prof. 113124. pp. pp. Teoctist. GB 56/1955. Bucureşti. Fericitul. Magdalena. 1905. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. 2130. Czernowitz (Cernăuţi). 2784. pp. pr. Bucureşti. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. pp.. 144 p. F. 2776... Partea I Dreptul la proprietate. 644 p. 1112 (411419) / 1947. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. RT 5 (pp. pr. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. GB 6/1988. 924933. „Psaltirea însemnări bibliografice”. 3141). I). date bibliografice) 2769. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. pp. 4 p. (ed. Theodorescu. Ciornei.. 2766. (licenţă) 2770. Veniamin. Ioan P. autorului). extras din Limba română 5/1968. pp. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. dr. Bucureşti. 302311. dr. Olimp N. de Căciulă. Uranus. Selbstverlag des Verfassers (Ed. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. Ţepelea. 1926. 506510. Der Prophet Haggai. Terchilă. 2786. Mic dicţionar biblic. f. 2773.. Bucureşti. pr. Nicodim Aghioritul). Barbu. Nicodim Aghioritul). Nicolae. Teodoret al Cirului. Timar. BOR 1112/1988. 429446. Teofilact al Bulgariei. F. A. 1948. 143 p. pp. Gheorghe. PF Patriarh. 236240) 2779. Române unite. BOR 12/1965. V. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”.. dr. GB 910/1967. „Anul naşterii Domului Christos”. 1). Manual pentru clasa I secundară. a III-a. (1933?). locaş împărătesc…) 2783. Bucureşti. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. din lb. G. C. Ed. II). cu aprobarea Sfântului Sinod) . 34 (132138). 8093. 4552. Thomsen. protoiereu. RT 12 (pp. Tilea. GB 56/1961. econ. trad. (tâlcuire după Sf. econ.. Iaşi. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. dr. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. Constantin. 2782. Cărţile bisericeşti. 2777. 710 (329331). Nicolae. 17 nov. GB 9/1958. trad.

Comentariu exegetic la I Petru II. econ. 83 p. 383 p. conf. Arhidiecezană. Todoran. drd. Ed. 2035. dr. XVII)”. drd. 1727. 218219. pp.. a II-a. (instituire. 834843. ST 56/1984. 2807.”. în Glasul moţilor. 2792. 260. Gheorghe. pp. (AlbaIulia). pp. 1925. 1966. Todoran. Ioan P. Alba-Iulia. Simion. 2809. dr. RT 11/1937. „Preotul Gh. Todoran. „Autorul Epistolei către Evrei. 5-103) 2808. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. traducere şi comentar. Todoran. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. pr. pp. Simion. Nichifor. nr. urmări) 2802. pr. (vol. Stelian. dr. Simion. pp. „Preoţia universală. Maion. 2805. pp. Tipogr.”. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. 680692. Simion. drd. C. Todoran. Bucureşti. Apostol Pavel”. 2796. Simion. 1825). Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». lect. Huedin. Todoran. 529533. pr. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Todoran. 2797. «Dacia Traiană». Bucureşti. Studiu criticexegetic. pr. 204 p. BOR 910/1982. Introducere. Todor. pr. Nichifor.”. ? . Simion. 132 p. Manual pentru clasa I secundară. Todoran. drd. Tofană. Cluj. GB 56/1979. 605613. Todor. Todoran. (cu ilustraţii pp. pr. Vlad Sofronie. pp. 219230. Simion. MO 78/1988. Ştiinţifică. 2804. GB 910/1981. (AlbaIulia). „Pr. în Credinţa Ortodoxă. pp. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. Ap. 2810. GB 910/1982. 2798.119 2787. pp. GB 910/1982. Todoran.. conf. pp. ST 34/1982. Ed. 2789. 9”. pp. 3/1997. 5370. Agârbiceanu. cap. D. „Reîntregirea”. Ed. 1997. „Naţionala” S. 2791. pr. Simion.. dr. după Sf. 511523. 1932. dr. 2800. pr. I) 2803. în Credinţa Ortodoxă. Simion. Eugen. pp. GB 46/1982. Ţincoca. Tipogr. Todoran. 3/1996. pr. Torouţiu. dr. Potopul lui Noe. drd.. 2801. „Epistola către Romani a Sf. 2799. 2628) studiu exegetic”. pr. Sibiu. 1939. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. Studiu introductiv”. pp. Ed. conf. Stelian. Ciornei. Stelian. 1. Simion. 32 p. Schiţă exegetică”. „Despre inspiraţia Sf. lect. „I. dr. prof. drd. „Sfânta euharistie (Matei 26. Todoran. Todeasa. BOR ?/1937. 451452. 398406. Paschia. 2795. pp. 900909. Sf. drd. 523534. MA 79/1978. MO 1012/1981. Todoran. drd. Epistola Sfântului Iacov. E. Todericiu. 2793. 12/1997. Tofană. pp. Simion. pp. Simion. 2000. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. 1937. Material intuitiv pentru religie. 2790. 206 p. (ed. drd. drd. drd. 2806. Todeasă. Prologul Evangheliei a patra. semnificaţii. după Sfântul Apostol Pavel”. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. Despre minuni. Scriptură. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. Pavel. 2794. Tofană. C. Istoria biblică în chipuri. pr. o enigmă a Noului Testament”. 1937. I. Scripturi”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi.. Todoran. 144 p. «Bucovina» I. Todoran. conf. T 1996. prof. 478486. „Apostolul Toma necredincios?”. Simion. dr. 706715. pp. Ap. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. 329351. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. lect. prof. R 12/1998. RT 34/1941. 103 p. Bucureşti. Petru”. Tradiţie şi actele primelor secole. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. pp. Sibiu. 5.

110)”. conf. Tofană. Stelian. pp. pr. 4. pr. în viziunea Sf. pr. dr. Stelian. Îndrumătorul bisericesc. conf. II. în Teologie şi ştiinţe umaniste. pr. 47. 2022)”. conf. pp. R 2/1990. ? 2828. pp. Realizări şi perspective”. conf. Tofană. Tofană. dr. STO 1/1992. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. Stelian. 2819. conf. R 12/1997. Stelian. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. pp. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. Tofană. conf. dr. . dr. 2816. conf. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. Tofană. ? 2812. STO 12/1999. pr. Stelian. pp. „Epistola a 39a festivă a Sf. De la robie la înfiere (Gal. 19. AFTOC 19982000. STO 12/2000. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. Atanasie cel Mare (trad. Stelian. 2834. pr. Stelian. ? 2820. R 4/1990. 3753. Stelian. rev. STO 12/1996. pp. pr. Stelian. 2533)”. VII/1996. conf. pr. dr. Stelian. dr. Stelian. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. Tofană. dr. 20. Tofană. „Hristologie. 2833. ? 2826. conf. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. conf. ? 2822. 2821. 169177. conf. dr. Tofană. Tofană. 2832. pr. conf. dr. AFTOC vol. ClujNapoca. conf. conf. 47)”. Tofană. Tofană. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. conf. R 1/1995. R 4/2000. Stelian. 5360. 7188. 2825. Tofană. pp. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. conf. AFTOC 2000. 14. R 7/1994. 111)”.120 2811. 325. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. ? 2823. ? 2829. dr. pr. după Epistola către Evrei”. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. pr. Tofană. pr. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. R 1/1990. pp. 2831. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. pp. Tofană. pp. Stelian. 1987. Tofană. Stelian. conf. ? 2824. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. Stelian. „Păcatul îndoielii în credinţă. R 11/1993. pp. pr. 1922)”. „Postul. Tofană. R 4/1990. Stelian. dr. Stelian. Arad. 2827. Tofană. 1733. pr. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. pr. pp. dr. 5973. Apostol Pavel (Gal. 2815. dr. Tofană. dr. 2817. „Înnoirea noastră în Hristos”. 2814. Stelian. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. pr. în curs de apariţie. Stelian. şi comentariu). 141159. pp. 8499. pp. dr. în curs de apariţie. nr. în curs de apariţie. pp. conf. ? 2813. Stelian. Stelian. 109125. dr. dr. Tofană. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. Tofană. pp. Tofană. pr. 5161. pp. conf. Tofană. STO 1995. conf. STO 12/1998. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. 2. Tofană. pr. remarcabil eveniment biblic”. „Noul Testament comentat. 4. pr. STO 12/1993. conf. pp. Stelian. pr. pr. în lumina Epistolei către Evrei”. Stelian. 1999. „La plinirea vremii. ? 2830. dr. dr. Rom. dr. dr. 8. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. conf. conf. R 3/1990. pr. dr. 2818. STO 12/1994. Tofană. Stelian. pr. pp. conf. pp. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. pr. dr. pp. dr.

1925. C. 1924. 1928. 1925. pp. dr. Române Unite. Iosif. Iosif. STO 12/1994. Sibiu. 105123. Vasile. „Cum am cunoscut Biblia”. pp. Trifa. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Tomescu. cu 4 hărţi) 2846. pr. pr. Litografia C. Iosif. Oastea Domnului. 1907. Tipogr. 350 p. ST 910/1985. 1997. Tomescu. prof. 8299. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 2836. pp.. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. Arhidiecezană. Cluj. Iosif. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. 95 p. Ion. pr. Iosif. Tomescu. Ed. ST 56/1985. 2857. pp. pp. Ion. pp. Tipogr. Tomescu. pr. Ionescu. 2844. pr. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Trifa. 32 p.. pr. 5059. faţă de preoţia Vechiului Legământ. (licenţă) 2849. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. după Noul Testament”. Iosif. Floroiu. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. pr. prof.. pp. conf. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. cu 19 ilustraţii) 2855. pr. ST 5/1986. Iosif. Text şi canon. Stelian. Tipogr. (cartea II. 39 p. RT 2/1925. pr. Tofană. Tofană.. pr. no. 2843. 57 p. 31 p. 1927. RT 811/1921. drd. 72 p. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Trifa. 2837. N. 2839. Ed. 1937. 459 p. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. 1998. Stelian. Sibiu. Bucureşti. Gh. (non vidi) 2859. „Biblia şi democraţia”. 1925. 2840. pr. 31 p. „Superioritatea preoţiei celei noi. 4. 62 p. Stelian. pr. D. Introducere în studiul Noului Testament. Române Unite. pp. conf. pp.. pr. dr. 2841. 2853. I. Trifa. pr. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. Stelian. Stelian. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Tolu. 32 p. . Sibiu. cu chipuri şi icoane) 2854. Presa universitară clujeană. 2838. (cartea I. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. 31 p. Iosif. Tofană. 633647. Bucureşti. 1128”. Sibiu. no. Din pildele Mântuitorului. Oastea Domnului. Trifa. pr. Stelian. AFTOC vol. 2845. pp. Instit. 1938. I. Tofană. după Epistola către Evrei 7. Gh. pr. „Textul sfânt în limba română. 2842. Cartea vieţii Biblia. Trifa. nepaginat. Stelian. 1935. Dim. Ionescu. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. Trifa.121 2835. pr. Trifa. pr. Arhidiecezană. Sibiu. de arte grafice „Dacia Traiană”. Tofană. STO 4/1997. 1937. Bucureşti. Trifa. M. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. de arte grafice „Dacia Traiană”. 2852. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. Arhidiecezane. prof. pr. Tipogr. Tipogr. «după rânduiala lui Melchisedec». drd. 104? p. Presa universitară clujeană. Tofană. Stelian. (editat de studenţi. I. Tipogr. Ed. 253256. Cluj. 8499. Bucureşti. Ed. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. 7392. Tofană. pr. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Sibiu. 1996. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Epoca Noului Testament. (popularizare) 2856. 110”. conf. „Biblia. 1927. RT 46/1922. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. dr. I. Ed. Instit. Corabia lui Noe. vol. Sibiu. 113118. 3845. 1926. (predici) 2850. dr. Dacia Traiana. Sibiu. 24 p. drd. Proorocii în general. Tofană. Tofană. MB 79/1997. Trifa. (popularizare) 2858. Sibiu. Iosif. Trifa. 3. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. Stelian. Corabia lui Noe. 365381. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 2851.

pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. BOR 78/1981. Text grec. Sibiu. pp. Vechiul Testament (bucăţi alese). 1025.. Ioan. drd. Ungur. 1910. Cărţilor bisericeşti. Arhidiecezană. Iosif. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. 888912.. pr. 2867. Bucureşti. Tipogr. Tipogr. 1997. Alexandru. Biblie şi Teologie. Turcu.. pr. Ioan. 1936. Tudor. Cărţilor bisericeşti. 72106.. drd. Spre Canaan. Cartea românească.. (extras din vol. Iuliu. Valaori. Iosif. drd. Ed. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”.. pp. 2865. Valaori. MB 5/1988. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. 2869. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. Sibiu. pp. pr. 80 p. 47 p. 22 p. Alexandru. O 4/1972. dr. Liviu. Sibiu. ST 12/1980. 72 p. Alexandru. 2877. Tipogr. Turcu. 1928. pp. pp. Tipogr. 2864. Trifa. Tulcan. Alexandru I. Oastea Domnului. 128 p. Arad. pr. Oastea Domnului.) 2870. O 34/1996. Dimitrescu. Iosif. 1904. Ed. 2872. 1314)”. Valaori. Văcariu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Curţii regale. Trofin-Hagiu. pr. 914. 2862. pr. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. precizări. Omagiu lui C. I. 79 p. MA 5/1987. Ed. ST 510/1979.. Liviu. (non vidi) 2861. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. drd. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Iosif. Bucureşti. Tudor. 587602. Damaschin. 1929. 15 p. Text grec. pp. Sfintei Monastiri Neamţu. Diecezană. pr. pp. 2866. MB 1012/1994. (non vidi) 2878. Text grec. 2871. Ed. O călătorie la Ierusalim. 2868. 2880. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. pr. Tipogr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1918. Sodoma şi Gomora. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Vâlcea. 64 p. Tudor. 557567. Sibiu. 2881. pr. pp. Vechiul Testament. 2882. ST 12/1996. Tudorache.. N. Valaori. Ioan. publicat şi adnotat de . Spre Canaan. Usca. „Tradiţia în Epistolele pauline”. 1956. Cartea românească. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Ioan. 2875. 80 p. pp. 4557. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Tudor. drd. protos. (exegeză) 2876. Ioan. 2884. accente”. (non vidi) 2863. Iuliu. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. pp.. 2874. 192210. 1922. 318. 2873. pr. Bucureşti. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. pp. Ioan. 1922. pp. 64 p. drd. Iaşi) 2879. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. 1937. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. publicat şi adnotat de . Trifa. pr. Vâlcea. Liviu. 2560. 1936. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. 79 p. Victor. MB 46/1995. pr. pr. pr. 1928.. Curţii regale. Iuliu. Usca. Vâlcea.122 2860. N. în ziua de 27 martie 1927 de . 143171. pr. 3552. în vol. Trifa. Tudorache. Ed. Bucureşti. Sibiu. Vechiul Testament (bucăţi alese). RT 12/1936. ST 12/1973. 22 p. . drd. 3343. 2883.. Trifa. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. publicat şi adnotat (bucăţi alese). Bucureşti.. Ed. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. Ed. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. pr. Sodoma şi Gomora.

greacă de Căciulă. Tipogr. 2888. Paris. 1944. ierom. Ed. Popescu. Buzău. 1935. „Glossolalia”. I. pp. N. 2893. BOR 34/1979. Ioan I. pr. Cezar. N. 2903. Sf. N. 2889. Vasilescu. Dtru Băcănescu. 2907. 2899. Tobit (exemplificare)”. XX.. dr.”. GB 1112/1975. prof. XVI + 128 p. (despre traducerile româneşti) 2896. pp. Librăriei teologice. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. N. Vasile.123 2885. „Cuvânt către bogaţi”.. Ionescu. prof. BOR 1112/1984. Buzău. pp. 1909. pr. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. 2902.. pp. Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu. Vasile cel Mare. I. col. univ. 1934. ST 78/1975. Beiuş. 50 p. V. greacă de Fecioru. pr. 2904. stavr. greacă de Gheorghiu. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. ST 78/1964. Vasilescu. nr. pr. N. Bucureşti. prof.. Vasile cel Mare. 261277 A)”. prof. prof.. 244. drd. trad. Cultura românească. C 1912 (pp. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. vol. diac. I secundară. cl. Buzău. din lb.. 2906. pr. 1929. Tipogr. Vasile. du Cerf. MMS 9/1937. „Vizita prof. Galaction. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). Vasilescu. Emilian. 350354. pp. I. pr. Schubert.. Biblia în Ortodoxie. 2894. prof. din lb. 599607. Tipogr. 138 p. 2898. 2890. MMS 1012/1969. Vasilescu. Vasilache. Ed. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. pr. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. Vasilescu. trad. Cezar (posibil articolul e nesemnat). Vasiliu. pr. prof. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei.. Fraţii Dumitrescu. pr. trad.. Gh. 2891. din lb. dr. pp. 1929. Ioan Călinescu. Oscar Cullmann la Sibiu”. MMS 5/1939. nr. Fundaţia „Regele Carol II”. pr. Ol. Ioan. 477490. 1939. Idei misionare şi sociale”. 772776... trad. Nicodim. 626628. 192 p. Cezar. prof. Ed. V. Haralambie. Vârlan. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pp. (dogmatică) 2900. Vasilescu. 237242. Comentar la Psalmi. 31. Sf. 2) 2895. diac. . 2905. a IIa secundară. 457462). din lb. Bălănescu. PG. Vasilescu. Teodor M. greacă de Petrescu.. I. trad. Buzău. Cultura românească.. Vasile cel Mare. Bucureşti. 14041405. „Omilia XVI a Sf. dr. „K. după PG¸ vol. protosinghel. prof. Hristos e biruitor în veci. protos. O 3/1955. 144 p. Tipogr. 96 p. MMS 6/1936. Sf. pp. Vasiliu. 114 p. 2887. pr. 84. Vasile cel Mare. I. dr. pp. 1974. Radu. Vasile. „Noul Testament. GB 1112/1974. pr. 327 p. 9098. Liefooghe Lectio divina. 2908. ic. după Migne. 78 p. ST 56/1975. 2897. 1939. Ed. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. ST 1/19341936. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. Ioan I.. „Evanghelistar. 245.. diac. pr. sfântul. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 62 p. I secundară. dr. Vasilescu. Ionescu. Vasilache. D. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. Sf. pp. Bucureşti. 471474. 356377. Apostol Pavel. Sibiescu. manual pt. Vasile. „Laudă păcii (Isaia 2. Cele şapte cuvinte de pe cruce. 1935. prof. N. Vasile. magistrand Dumitru. pp. cl. Radu. prof. Doina. 18 p. din lb. (predică) 2901. Emilian. Ioan N. 2892. Ed. pp. Vasilescu. Gh. (popularizare) 2886.. 351361. Valentin. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. Vasiliu. Gala. ic. pr. „Epistolele Sf. 277304. 10821094. greacă de Popescu. Vasilache. Elemente. Vasile cel Mare. 4)”. traduit de l’allemand par A. pr. Bucureşti. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. 210211. 1939. pp..

pr. Sabin. dr. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. pr. pp. Diaconii”. 3247. 495510. Diecezană. 2914. Prezentare generală”. Verzan. ST 46/1995. pp. traducere şi comentariu”. pp. Paris. 2918. Sabin. Verzan. 105184. 4283. pp. 2917. ST 3/1991. pr. Verzan. 1980. 2916. Sabin. Ap. 53101. Ioan. ST 56/1955. pp. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. „Epistola I către Timotei a Sf. 2924. ST 2/1991. dr. 2932. Verzan. Sabin. dr. Sabin. 25105. pp. 79118. Verzan. pr. Sabin. BOR 12/1984. 4583. Ap. 2931. Sabin. . „Sfânta Scriptură. pr. dr. pr. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). ST 12/1992. 2929. O 1/1994. Sabin. Verzan. Introducere. (ed. Bucureşti. dr. Verzan. Introducere. pp. 350. 2922. pp. Pavel. dr. dr. 4060. pr. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. temei. 150152. diac. 2551. O 2/1991. 196 p. Sabin. Episcopul (I)”. Verzan. Ms. 337352. Sabin. dr. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. „Panţâru Grigore. Verzan. Ed. ST 56/1990. pp. Muzicală. „Societatea biblică din România. Verzan. 49? 2930. pp. Sabin. pp. traducere şi comentariu”. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. Pavel. 2926. La deuxième epître de Saint Pierre. 2923. pp.”. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 2/1990. 2925. pr. 2921. pr. pr. Tipogr. 2915. ST 1/1989. Sabin. Verzan. MO 5/1988. 3876. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. pr. pp. dr. 332. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. pr. pp. 350. pp. pp. Verzan. magistrand Sabin. pr. pr. Verzan. l’Epître de Saint Jude. 32 p. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. Episcopul (II)”. pp. Marin. dr. 2912. prof. Verzan. ST 56/1991. Sabin. pp. Sabin. Caransebeş. pp. ST 12/1960. Sabin. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. Sabin. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. magistrand Sabin. ST 12/1996. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. ST 1/1990. 2920. pp. Pierre Reymond. 2927. ST 910/1954. Sabin. pr. Verzan. Verzan. Velovan. 5115. ST 4/1991. 2928. 1911. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. Verzan. „Credinţa şi faptele bune. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. 345. Velea.124 2909. O 3/1991. 139142. dr. 28115. Verzan. Verzan. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. pr. BOR 79/1991. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. Preoţii (presbiterii)”. 2919. 49105. 3078. 1982. 160/IV34. 2910. Verzan. pr.”. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 223 p. Sabin. îndreptată şi completată) 2911. dr. ST 2/1989. pr. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. dr. dr. 2913. pp. dr. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. pp. pr. „Erich Fuchs. ST 34/1992. pr. ST 1/1991. Verzan. Verzan. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. a Va. pp. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. dr.

„Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. MO 9-10/1954. BOR 46/1992. Sabin. „Un nou tip de concordanţă biblică M. p. Introducere. Pavel. Verzan. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. P. Introducere. pr. Sabin. 2945. 676 p. Verzan. pp. Sabin. traducere şi comentariu”. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Viezuianu. 116128. pp. 87. Barbara Aland. Dicţionar al Noului Testament. a IVa. Pavel. ST 6/1988. Verzan. Viezuianu. Sabin. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. 2944. 2941. Verzan. Verzan. ST 3/1988. 10101. Sandevoir. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf. dr. pr. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. 10112. GB 56/1985. ST 12/1977. + 7 hărţi şi planuri”. D. 2951. «Biblische basis Bücher». 598604. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. 10491057. (doctorat) 2938. Sabin. (Viaţa lui Hristos. pp. 2946. planul. 1939”. Sabin. 8182. Verzan. (Citiri în Evanghelia Sf. 2936. Pavel. GB 12/1958. Dumitru. ST 5/1988. 2952. pr. „Predica de pe munte. 1485. 3676. London. dr. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. 12521263. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. Verzan. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. „PaulGerhard Müller. BOR 34/1986. drd. ST 4/1988. pp. 2935. pp. Verzan. „Kurt Aland.125 2933. GB 1112/1975. 9115. MO 56/1955. Dumitru. pp. traducere şi comentariu”. „Epistola I către Timotei a Sf. 4043. RT 78/1939. Sabin. 2948. 30108. 510-525. William Temple. BOR 12/1987. ST 4/1986. Veştemean. O 1/1991. Readings in St. de artişti chinezi). „Epistola I către Timotei a Sf. Verzan. 1982”. Ioan Mircea. ed. Der Text des Neuen Testaments. . Odelain. pp. 7897. 1983. 2934. 7124. Sabin. Sabin. Concordanţa Bibliei. statut) 2940. Sabin. Verzan. Sabin. GB 11/1958. traducere şi comentariu”. pr. pr. GB 3/1987. Verzan. 343. „Predica apostolică (temă. Sabin.”. 433435. 1938”. 2947. GB 3/1988. Veştemean. Séguineau. izvoarele)”. Introducere. Verzan. 2955. pp. 2942. 256 p. pp. Sabin. pp. Ap. Verzan. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. pr. Sabin. Band 1.”. Verzan. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Sabin. 7580. pr. Bardy. în col. Bucureşti) 2949. traducere şi comentariu”. Sabin. pr. pp. pp. 2939. John’s Gospel. London. Ap. pp. O. 470471. 91102. Stuttgart. D. pp. (înfiinţare. Sabin. Ioan). pr. Paris. pp. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. pr. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. 277-294. pp. 143147. pr. pr. „The life of Christ. ST 2/1988. pp. „Dr. Deutsche Bibelgesellschaft. pr. by chinese artists. pp. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. EIBMBOR. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. ST 78/1984. Stuttgart. „Epistola I către Timotei a Sf. Introducere. R. MO 7-8/1960.. drd. text francez. (2228 febr. Verzan. Verzan. Edition du Cerf. 1984.. rev. Verzan. 422-457. pp. Verzan. Verlag katolisches Bibelwerk. Ap. Noul Testament. Bucureşti. Pavel. Ap. pr. 528 p. 2954. pr. 1985. pr. 2953. Verzan. „Pr. pr. 2937. pp. traducere şi comentariu”. pr. 2943. Sabin. RT 1011/1939. Sabin. Pavel. Introducere.

Sibiu. dr. dr. 1941. predestinaţia) 2977. pr. (cu bibliografie) 2979. prof. ST 12/1980. Vlad. 145154. 2976. TV 1112/1992. dr. pr. Tipogr. 2968. Mihai Gh. 5670. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. pp. pp. pp. Vlad. drd. 1941. prof. „Grigorie Marcu T. Tipogr. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. pp. drd. lect. 588590. Sibiu. dr. pp. 206 p. Vlad. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. mariologie ortodoxă) 2965. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. pr. pp. Sofron. pr. Vîlcea. (extras din rev. Studii biblice. (profeţii. pr. Tălmăciri biblice pentru tineret. drd. Cluj. ST 34/1954. dr. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Tipogr. RT 1/1995. Mihai. pr. „Renaşterea” 10/1943) 2963. Mihai Gh. 2962. pr. 1937. prof. Dumitru. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 506515. Vintilescu. 660671.126 2956.. S. prof. 113122.. Sofron. 2961. Sibiu. 3749. Antropologia paulină. Prologul Evangheliei a patra. 2958. Vlad. 92 p. Adevăruri vechi pentru zidire nouă.. Sibiu. Viezuianu. pr. BOR 910/1941. Sofron. pp. dr. Vizitiu... înainte de sosirea israeliţilor”. Sofron. Vlad. 2959. 2975. Sofron. 1941. pp. pr. 587588. 2967. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Arhidiecezană. MMS 13/1985. 2964. dr. ST 58/1977. pr.. 4252. 335 p. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”.”. „Grigorie Marcu T. prof. 2974. diac. prof. drd. Dumitru. pr. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. Cărţilor bisericeşti. Viezuianu. (cele 3 sola. pp. ST 910/1977. drd. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. Arhidiecezană. Vizitiu. păstor de suflete”. Vlad. 2957.”. prof. prof. Tipogr. O 2/1983. Mihai. pp. drd. Bucureşti. Sofron. prof. 97 p. 2966. O 1/1954. 6988. MMS 57/1994. „Preistoria biblică. „Iisus Hristos viaţa lumii”. Sibiu. drd. Nechit M. Craiova. Şcoala mitologică. ST 36/1950. ST 34/1978. pr. RT 2/1995. Vlad. Studiu criticexegetic. Vlad. lect. 285304. 1929. pp. 181192. nr. Mihai. Vizitiu. 2978. Vizitiu. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. diac. Mihai. pr. 83 p. prof. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. Sofron. 437448. pp. pp. O 1/1983. pr.. . Liviu. Vlad. Ed. 1943. pr. Vinereanu. Vîlcea. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. Sofron.. 23 p. pr. pp. prof. 92 p. Liviu. „Sfântul Apostol Pavel. 158173. naşterea. pp. Viezuianu. 134 p. Sofron. 2971. dr. Sofron. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. pr. drd. 2960. pp. 2980. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. 158177. 286297. 4263. (seria Popasuri duhovniceşti. Petre. BOR 910/1941. ST 78/1951. pp. O 1/1969. ST 56/1955. Vlad. 2539. 22) 2972. 91118. pr. Tipogr. pr. Studiu istoriccritic. Vizitiu. Universala. 2969. Sofron. prof. Vlad. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. Arhidiecezană. pp. prof. 1940. Dumitru. drd. pr. 2970. Vizitiu. 1943. pr. pr. Vlad. (popularizare) 2973. pp.

G. introd. D. Nazareth.. Voiteşti. (trad. engleză de Carol. 1909. 2988. 304306. Episcopiei Aradului. Vornicescu Severineanul. Emilian. 3003. prof. 2991. Nestor. 3001. „Ic. 1943. 1934”. Ioan. Sibiu. Anişoara. Voicescu. Vlăduceanu. S. dr. 425433. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. Apocalipsul. Emilian. Sibiu. dr. Ed. pp. 2990. Ware. pp. Ed. Vuilleumier. prof. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. arhid. (referat la Conferinţa creştină pt. Vlad. ?. Graiul literar. dr. 2996. D. 2999. Ion. pp. trad. dr. Vornicescu Severineanul. Zăgreanu. dr. „Hellenism at the dawn of the christian era”. 409421. pp. 22 p. greacă de Buga.. din lb. . „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”.. 23) 2982. 1972. Ed. 1947. 1021. 818819. pp. Achimescu. Braşov. prof. + 3 hărţi”. pp. Proverbele lui Solomon. Betleem. 2000. 1912. pr. Cernăuţ. 83 p. 2730 mai 1975) 2993. 2986. Elena. 2987. dr. Emilian. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. Voiutschi. XIV + 514 p. prof. 573593. Constantin. 2985. Instit. rezumat în română) 2995. grafic A. 2984. Deheleanu. D. Christos Sp. Miracole şi proverbe culese din Biblie. Iosif Trifa. dr. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”.. Bucureşti. Tâlcuirea Evangheliilor. 2992. arhid. (Seria teologică. Victor. dr. 2994. D. Libr. Nestor. Cernăuţ. pp. (p. Voulgaris. prof. Nicolae. MB 5/1986. Şt. Timişoara.) 3000. BOR 78/1974. ? p. Ioan. (posibil nu ort. dr. Diecezană. 123134) şi 7 (170177) / 1926. Bucureşti. mitropolitul Olteniei Nestor.. „Studii de teologie biblică”. Voiutschi. 20 p. ca dar harismatic. 901911. ST 46/1994. 44 p. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. trad.127 2981. RT 56 (pp. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. W. Alonzo J. 1901. RT 34/1996. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. de D. Jean. Wespal. MA 78/1985. şi Proksch. Vlad. prof. P. Iordan. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. dr. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». Societatea tipografică bucovineană. Sibiu. 1909. RT 78/1934. 216 p. Impresii de călătorie. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. 279280. VIII + 161 p. Sofron. Wechsler. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. franceză de Florea. Eclisiastul şi Apocalipsul. Vulpescu Craioveanu. 800 p. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. MA 46/1981. 1905. Vonica. arhid. 433. BOR 56/1974. trad. Fichmann. «Oastea Domnului». arhiereu Sofronie. Alex. Edit. Tipogr. prof. O 4/1981. 144 p. Ed. de Florea. „Despre bucuria creştină”. prof. Tipogr. pp. Constantin. 1925. Cernica. 278298. şi stud. dr.”. Vornicescu. şi Demetrescu.. Christos. Cartea I. 2983. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. Bucureşti. Voiutschi. 3002.) 2998. Galaţi. pp. în Almanach jubiliar 18841909. „Pr. 2997. 8390. Kallistos. Ierusalim. prot. Cernăuţi. Zăgrean. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. „Hristos în teologia contemporană”. trad. Voulgaris. „Noul Testament cu Psalmii. pp. Locurile Sfinte. 10301039. stavr. Carte II. Concordanţă biblică antisectară. 73 p. pace. Viitorul. din lb. nr. Wearner.. pp. Institutului biblic. Bucureşti. MA 34/1957. Sfântul GheorgheVechi. din lb. pr. EIBMBOR. pp. 263 p. Voicu. trad. episcop al Diokleei. 1231. BOR 78/1975. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). prof. 1937?. Societatea tipografică bucovineană.

Modest. 492502. 94103. MA 46/1965. II). drd. C. Ioan”. ierom. „Actualitatea Epistolei Sf. drd. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. 364376. pp. 3008. GB 12/1980.. drd. 3019. 3021.. Corneliu. episcop Valerian. magistrand Anatolie. dr. Zota. GB 910/1981. Zamfir. Tipogr. greacă de Grigore. Sava T. ierom. 3013. 3010. prof. Vâlcea. Eutimie (sau invers?). „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. GB 34/1961. Ciprian”. Zaharia. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. pp. Modest. ierom. Muntean. pp. Cluj. 873877. acad. „Figurile biblice de stil şi predica”. teol. Oradea. Zugrav. Zamfir. pp. Episcopiei ortodoxe române. Zarea. ierom. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. GB 34/1976. 556571. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. Mircea Modest. pp. pp. Zamfir. 288305. I. 3016. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. prof. pp. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. şi Saru. drd. 3017. Modest. Sava T. Modest. 255265. pp. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. prof. L. Ioan. O 2/1982. Ed. 3011. Zarea. drd. Iacob”. Rm. 3012. prof. 496509. din lb. pr. pp. pp. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. pr. I). Curţii regale. 6871. 3020. (licenţă) 3022. „Dr.. A. Zamfir. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. Modest. MA 13/1963. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. Zamfir. MA 1012/1979. Zăgreanu. Eutimie (sau invers?). ierom. drd. pp. 62 p. Zăvoianu. 61 p. 3018. 301 p. C. greacă de Grigore. trad. Zigabenos. 1901. MA 79/1980. drd.. 3009.. 1937. pp. pr. O 4/1982. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. 424 p. drd. 240249. din lb. magistrand Anatolie. 882899. 808816. 1931.”. 1955. 599605. Cozia. Cozia. 6)”. Vechiul Testament şi creştinismul. Rm. G. şi Saru. Zăvoianu. O 1/1983. 3005. Zăgreanu. Corneliu. prof. prof. 3015. 3007. arhid. Vâlcea. Modest. trad. Ed. Ed. pr. Zarea. MA 1012/1980. pp. ierom. Bucureşti. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. MB 910/1962. ierom. Ioan. dr. pp. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. arhid. 3014. XVIII + 388 + 2 p. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. . 3006. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. 310311. Zamfir. St. 161187. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. ST 910/1965. 1933. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. Zigabenos. pp. I.128 3004. C 112/1937. drd. Zamfir. prof.