1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

a IVa) ***. 63. episcop. 462 p. a IIIa. ed. Sfânta Evanghelie de la Luca. Cărţilor bisericeşti. a VIIIa) (non vidi) ***. 232 p. 542 p. 367 p. 70. Bucureşti. EIBMBOR. Bucureşti. 313 p. Patriarhul BOR. Societăţii de cărţi religioase. ed. 1904. EIBMBOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. 65 p. Bucureşti. 395 p. stareţul Mănăstirii Neamţu. ed. EIBMBOR. 461 p. ed. Koloszvár. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 71. ed. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Institutul de arte grafice C. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1910. (cu aprobarea Sfântului Sinod. Patriarhul BOR.4 60. (cu binecuvântarea PF Justinian. Bucureşti. a IVa) ***.. 1907. Cărţilor bisericeşti. (trad. EIBMO. EIBMBOR. a VIIa) ***.. a IIIa) ***. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. I-a) ***. 367 p. Tipogr. 77. Patriarhul BOR. 73. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Episcopiei ortodoxe române. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Tipogr. Psaltirea. Ed. Tipogr. 78. 1971. Tipogr. 1975. Sibiiu. 69. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . Societatea pentru răspândirea Bibliei. Psaltirea prorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (sub îndrumarea PF Teoctist. Sfetea. Patriarhul BOR. 1939. Tipogr. (ed. Tipogr. (cu binecuvântarea PF Iustin. Bucureşti. 1907 (în foaia de titlu 1906). ***. 1943. Patriarhul BOR. de Nicodem. Bucureşti. 1981. ed. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 367 p. Sfetea. 313 p. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. 1915. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. a VIIa) ***. Bucureşti. 1968. Arhidiecezană. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Iustin. bisericească. (trad. 331 p. 74. Eparhială „Cartea românească”. Tipogr. a VIIIa) ***. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Justinian. Cărţilor bisericeşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. EIBMO. ed. a IIa) ***. (ed. (cu binecuvântarea PF Justinian. 76. 67 p. 1994. (trad. 64. 1971 (1990). şi cu aprobarea Sfântului Sinod.a. 61. 1913. f. Institutul de arte grafice C. 1984. Ed. Chişinău. comanda pt. 67. 65. 351 p. ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea. a VIa) ***. ***. Psaltirea. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. Sfânta Evanghelie dela Marcu. 79. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIa) ***. Tipogr. ed. ed. 1990. de IPS Nicodim. f. RâmnicuVâlcii. 1926. 72. Patriarhul BOR. EIBMO. patriarhul României) (non vidi) ***. 508 p.a. 32 p. 80. Sfânta Evanghelie dela Ioan. a IIIa) ***. XVI + 285 p. tipar 1990) ***. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. de Nicodem) (non vidi) ***. (cu binecuvântarea PF Justinian. ed. 405 p. ed. 1927. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIIa) ***. (după ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a Va din 1913. Bucureşti. Cernica. Sfânta Evanghelie. Patriarhul BOR. EIBMO. 1943. Psaltirea. 68. Bucureşti. ***. (non vidi) ***. 317 p. 62. Bucureşti. Bucureşti. 75. 66. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 367 p. 313 p.

„Împărăţia cerurilor”. lect. Cernăuţi. Vechiul Testament 1. din lb. f. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. Ed. la îndemnul IPS Dr. 1936. vol. pr. Cărţilor bisericeşti. 391395. Dumitru. ?(Redacţia RT). 96. Paris. magistrand Dumitru. 1912. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. 94. MA 1012/1979. 1912. 2000. 285 p. D(umitru). 82. „R. Eclesiastul în versuri. RT 5/1937. Ioan. preţul 200 lei”. MA 46/1978. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. 207213. Evanghelie după Mateiu cu comentar.. magistrand Dumitru. ***. Sibiu. 2. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. Sfînta Evanghelie . 105 p.5 81.. ?. 64 p. ?. pp. Trei apocrife ale Vechiului Testament. Dumitru. confruntat cu cel ebraic. broş. magistrand Dumitru. III (Mat. 83. Florica. Bucureşti. Bucureşti. Testamentul lui Iov.p. Abrudan. . ?. Florica. magistrand Dumitru. 89. 60 p. Tipogr. 415426. Sf. trad.a. O 1/1975. 541549. D(umitru). Cărţilor bisericeşti. (trad. XXX + 1525 p. Abrudan.”. Societatea biblică. pp.a. engleză de Scriban. 103. D(umitru).. pp. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». ST 78/1962. 84. greacă. 233242. Tipogr. (colecţia Plural. II. Societatea biblică britanică. 95. Luca. Facerea.. Institutul Biblic) ***. nr.. seria «Popasuri duhovniceşti». Ed. 98. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). 91. f. de Vaux. Civilizaţia feniciană. pr. 102. Bucureşti. pp. pp. pp. I. pp. 1976. 1941. de Nicodem. după textul Septuagintei. (trad. 290 p. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. Avraam în lumina Evangheliei. din lb. Abrudan. Vasile Gheorghiu. pr. RT 9/1922. „Pr. Bucureşti. Iosif şi Aseneth. „Dr. Ştiinţifică şi enciclopedică. 1960. 97. note şi prezentări de Bădiliţă. C 1913 (pp.Religie) ***. Patriarhul României) ***. 198201. Abrudan. Polirom. Abrudan. Bucureşti. 99. din Biblische Zeitfragen. din lb. ST 12/1975. 1929. Abrudan. pp. „Constantin Daniel. 105. ?. pp. 48 p. lect. 549550). germană de Tarnavschi. ST 34/1963.”. 1937. 205. Testamentul lui Avraam. „Isus Hristos”. 88. (non vidi) ***. Arhidiecezană. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. 1933. autorului.”. pp. Tipogr. MA 910/1963. Miron Cristea. „O desgropare nouă în Palestina”. (non vidi) ***. VIII + 354 p. 768772. trad. 189225. 85 p. Societatea biblică britanică. Iaşi. D. 13. 1937.. pp. Abrudan. 101. Abrudan. Cristian. ***. MA 46/1978. 4 28. Orientalia mirabilia. Bucureşti. C 112/1933. Sfânta Scriptură. „Constantin Daniel. prof. Vasile. 1979.”. 489502. pr. pp. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”.. 541 p. Chişinău. vol. pp. trad. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. 941943. Arhidiecezană. Tipogr. RT 8/1922. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. 86. Abrudan. engleză de Scriban. episcop. 92. Bucureşti. dr.. I. (non vidi) ***. 20). Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Ed. C 58/1923. Abrudan. Arad. Sfînta Evanghelie . 90. sub egida Patriarhia Română. Miron. 85. Tipogr. 100. trad. 3540. o. 93. „Probleme actuale biblice. 94 p. 104. cu aprobarea Sfântului Sinod. 408409. 16. 141155. 87. pp. 188192. Les institutions de l’Ancien Testament. vol. 205 p. ST 78/1963. Abrudan. 294 p. Eparhială „Cartea românească”. p. din lb. Sfînta Evanghelie de la Matei. ST 910/1962. Alexandrescu.

Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. ST 34/1978. pr. 181188. nemurirea sufletului. RT 2/1992. în vol. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. (pp. Dr. pp. dr. prof. Abrudan. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. pr. pr. pr. Abrudan. pp. RT 34/1996. 110. 122. Abrudan. Dumitru. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. prof. frumuseţe. pp. Sibiu. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. prof. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. dr. articol în Teologie. dr. prof.6 106. prof. pr. pp. Dumitru. Abrudan. Dumitru. dr. pr. dr. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. puritate. O 3/1975. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. pp. D(umitru). Tipogr. pr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. dr. pr. pp. 119. Nicolae Neaga la 95 de ani”. 130143. Abrudan. pp. prof. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. 120. Antonie Plămădeală. pr. prof. RT 3/1994. lect. „Cântarea Cântărilor iubire. pr. 310. Abrudan. prof. 114. Sibiu. pp. 117. Dumitru. 1997. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. pr. prof. (extras din RT 34/1996) 112. dr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. prof. Dumitru. 130143. MA 3/1987. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. prof. Sibiu. pr. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. dr. prof. Abrudan. 264270. Dumitru. Dumitru. 2429. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. Abrudan. 118. Sibiu. istorie. pp. prof. 1014. studiu în vol. 4451. pr. pr. Dumitru. 1988. Biblie şi Teologie. pr. pp. pp. ST 78/1985. 139149. Abrudan. „Părintele Prof. prof. 123. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 116. Biblie şi Teologie. MA 13/1979. 1996. Abrudan. 717. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Ed. pr. pp. poezie”. Abrudan. Dumitru. prof. Abrudan. dr. Dumitru. Abrudan. 142143. pp. 7174. Dumitru. Mitropolitul Ardealului. Dumitru. în vol. MA 34/1985. Tipogr. Dumitru. Dumitru. 1997. 509514. (doctorat) 108. 111. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. pp. Dumitru. prof. dr. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. Teologie. Abrudan. dr. lect. pp. Eparhială. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. pp. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Dumitru. Ed. dr. (extras din MB 12/1984. 35. Eparhială. poezie”. 453471. Dumitru. Imprimeria de Vest. în vol. slujire. pp. frumuseţe. RT 1/1992. pr. 1992. Abrudan. în vol. 186194. Înalt Prea Sfinţitului dr. Dumitru. MA 910/1983. 59193. „Palia de la Orăştie (15821992)”. 109. dr. 1984. 820) . Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. pr. prof. Abrudan. puritate. viaţă bisericească. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. rezumat în engleză) 113. Oradea. Abrudan. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 107. vol. Dumitru. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. dr. lect. pp. ecumenism. judecata şi viaţa particulară”. Abrudan. Sibiu. MA 34/1983. dr. 14 p. pr. 115. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 820. pr. RT 3/1994. 125. Abrudan. 3952. Abrudan. pp. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. 1998. dr. „Cântarea cântărilor iubire. pp. 562567.

133. prof. 1937. D. 45 p. 1527. pr. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Dumitru. 1994. 3034. pp. Bucureşti. Ambrozie al Milanului. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. Sibiu. Tipogr. prof. Ed. pr. pp. Dumitru. MA 6/1989. 428 p. D. prof. (trad. pp. Ioan. MA 5/1986. prot. pr. 467472. 5362. pr. trad. nr. Achimescu. doctorat) 139. Bartolomeu Valeriu. arh. pr. pp. 60 p. O 3/1974. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. 53/1966. prof. Abrudan. pr. pr. pp. Agurides. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. Abrudan. Dumitru. pp. Ed. pr. Alexa. (colecţia Popasuri duhovniceşti. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. pr. 13) 140. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. (licenţă) 147. „Psalmul 50”. . RT 56/1935. Abrudan. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. pp. Savas. 8 planşe. 130... 712. Alexandrescu. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. Dumitru. 2632. Ailincăi. Andreicuţ. 368372. greacă de Coman. 91 p. 129. ST 2/1990. 146. pp. 16 p. pr. 149. Cezareea. Ştefan. 132. A. pp. de Ion V. nr. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. pr. EIBMBOR. pr. conf. Abrudan. pr. Arhidiecezană. Sfântul. 127. drd. 128. Andreescu. Apocalipsa lui Ioan. 236249. Ioan. „Religia evreilor: Iudaismul”.”. MMS 12/1982. MB 56/1990. trad. dr. Alexandru. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. Agouridis. Aleuţă. Abrudan. 1940. Abrudan. Sibiu. 17) 141. (date geografice şi istorice) 142. pr. Constantin. Studiu archeologicistoric. prof. 8498. Ioan. Anastasiu.. pp. după învăţătura Noului Testament”. Arimateea”. Vasile. dr. 1905. 5880. din lb. 102117. 720. Bucureşti. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. 135. drd. + XXXII planşe. Cernăuţi. Credinţa ortodoxă. MB 79/1967. Ştiiţifică şi enciclopedică. 136. Bucureşti. Bucureşti. ST 56/1989. (popularizare) 138. de pr. dr. BOR 12/1982. D. econom Ioan. 1128. prof. BOR 910/1988. MA 5/1986. 141155. prof. „Biblia lui Şerban. 1997. monument de limbă teologică şi literară românească”. diac. 135136. Anania. Ilie Gh. Tipogr. pp. pr. Nicolae Neaga. PF Părinte Iustin. ed. Alexandru. 144. Paris. (l.7 126. Ioan. 1938. Dumitru. tipărit cu binecuvântarea. pp. 452 p. seminar. 43 p. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. prof.. pp. dr. Bucureşti. Nicolae. 7486. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. prof. prof. note şi comentarii de Ioan Alexandru. pp. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. „Casa de lângă mare Jope. Arhidiecezană. 22)”. Tipogr. Abrudan. Cântarea cântărilor. pp. „Fiul Omului”. 145. 133 p. drd. Ioan. a IIa. MB 79/1975. 689700. Alexandrescu. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. Clemenţa. 134. 137. GB 6/1988. pp. prof. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. pp. 131. Dumitru. 550560. Ed. Bizantină. pp. pr. Ed. 1985. GB 78/1962. dr. Emilian. Curţii regale. 1902. „Biblia lui Şerban tricentenară”. Corniţescu. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. 1977. (colecţia Popasuri duhovniceşti. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. Alexe. Andreicuţ. (licenţă) 148. MB 12/1984. din ebraică. EIBMBOR. 352 p. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. B. Savvas. trad. Dumitru.

Facultatea de Teologie Ortodoxă”. drd. I. pr. dr. Teodor L. pr. B(elea).. Nicolae Macsim. Ed. din lb. dr. „Concepţia paulină despre Biserică. Ed.. B. ST 78/1965. a IIa) 168. traducere şi comentariu. vol. Arion. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. 156. 104128. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. Academiei”. 161. C. 1999. Radu. pr. MO 1012/1977. Andrievici. 1909. pr. „Maria Rădulescu. 15 p. pp. 146 p. 339341. articol în Teologie. Introducere. 4561. Cluj. lect. Toma Gherasimescu. de dr. ştiinţific şi biblic.. Arion. (1939. Anghelescu. C ?. conf. Thessalonic. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. Tipogr. pentru şcoalele primare. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. Comentarii la Matei. (introd.8 150. N. pr. Baba. 184 p. 154. Arion. pr. dr. ST 910/1965. pr. (ed. 56 p. Leon Gh. 523541. Nicolae Neaga. Athanase. pp. Fondului bisericesc român din Bucovina. 877879. Paraschiv.. Bucureşti. 402418. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Ed. pr. 160. Arhidiecezană. pp. N. trad. conf. „Ce este Biblia?. Arion. Limes. 172.”. „Profetul Daniel despre Hristos. editat sub egida „Universitatea din Oradea. MO 16/1998. conf. 470488. (licenţă) 153. Priviri asupra profetului Ioil. dr. (ed. 162. MO 12/1999. Leon. 165. 1922. şi legătoria Dumitru Bălănescu. 173. 774. 1940. Iaşi. Psaltirea pe scurt. 1934. Arion. Arion. Angelescu. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. Samuil şi Coca. pp. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. 530 p. 11”. pp. N. Leon.. II. 1941). Arseniev. mitropolit primat. vol. 31 p. „Inspiraţia şi autenticitatea. pp. 1959.. Ed. de pr. Şt. IV în lumina Sfintei Scripturi. Thessalonic.. 250 p.. (78 ilustraţii) 151. Tipogr. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. „Câteva probleme de istoria religiilor. reliefate în Sf. Sibiu. 1998. Leon. engleză de Rus. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. Calistrat. Regală. 30 p. Comentarii la Matei.. ST 78/1966. 300 p. Bucureşti. 166. Psaltirea pe scurt. 170. Buzău.. Oradea. Bucureşti. 4247. 171. Tipogr. 242. viaţă bisericească. Arion. mitropolit primat. Cluj. lei 66”. Arion. a IIa) 167. Leon. 260 p. 157. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. pr. istorie. Orthodoxos Kypseli. clasele superioare. „Noul Testament bulgar de la 1828”. Anghelache. 15 p. p. 1933. ST 56/1990. drd. (doctorat) 163. dr. 5067. Sibiu. p. „pr. 306323. pp. Ed. ST 12/1967. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. Arion. „Preot dr. RT 56/1933. O. divinitatea şi umanitatea. Anghelescu. «Oastea Domnului». pp. 1997. Problematica socială a sec. Gheorghe. 152. 99 p. prof. BOR ?/1934. Bucureşti. RT 56/1933. p. 239. 164. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. dr. 155. Tipogr. 1975. ST 3/1987. vol. dr. Limes... 169. 1933. Gheorghe Secaş. biblică) . 1997. 53 VIII.. 158. Iisus Hristos. dr. Scriptură”. Cernăuţi. Leon Gh. pp. pp. 1999. B(ucevschi).. pp. pr. Remus.”. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. 2428. pp. 1933. magistrand Leon Gh. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. 9499. pp.. B. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. Facerea lumii din punct de vedere filosofic.. Athanase (?). Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. Ed. prof.. Gheorghe. pr. Arion. Leon Gh. 1906. 228 p. magistrand Leon Gh.”. MB 1012/1995. GB 34/1960. 159. Orthodoxos Kypseli. B(elea). Leon.

Pavel. MO 12/1975. 1986. pp. Bălana. RT 12/1914. 1912. 7. Oradea. 188. pr. pr. vol. Comentariu”. 197. Sibiu. Sibiu. pp.. 333 p.. 4357. 138143. Andrei. II. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. prof. Nicolae. arhiep. Traducere din limba ebraică. dr. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. prof. MB 79/1994. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. dr. sous la direction de Claude Mondésert. Baba. Nicolae. «Bible de tous les temps». 421426. Baba. 3641. 202212. Teodor. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. dr. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Gh. pînă la anul 3600 după Creaţie. Tipogr. 190. Teodor. cap. cap. Studiu extras din Revista Teologică. Bălana. 189. 181. Tâlcuire la Apocalips. 185. 510”. V. Un congres biblic românesc. 178. din latină). p. 4150). pr. mitropolit Nicolae. B. Nicolae. dr. 32 p. I. drd. Ed. Gh.. (două comentarii: 1. Bălana. 4445. Sibiu. RT 2022/1913. The Edwin Mellen Press. I. Arhidiecezană. pp. Oradea. 600609. Bălan. O 1/1988. 183. dr. dr. 121128. Badea. Bălan. 187. 175. Gheorghe. Sf. MB 46/1993. RT 56/1914. pp. Baba. Baba. MB 78/1990. Ed. 3544. pr. RT 912/1915. drd. 180. Gh. Apostolul lui Iisus Hristos. 195. prof. 32 p. (extras din RT) 193. pp. transcrisă din chirilică de diac. Comentariu. pp. 3 (7383). pr. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. Ed. Beauchesne. Nicolae. Pelerinul român. Studiu istoric şi comentar”. pr. 1931. pp. Baconsky.9 174. pp. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. Un congres biblic românesc. 186. pr. 1992. Nicolae. Paris. 194. Gheorghe.) 179. 9. 177. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. Sf. Gh. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. 176. diac. Bakonsky. pr. . „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pp. Arhidiecezană. 3647. „În chestia Micii Biblii”. 268 p. 9799. prof.. „O istorisire veche despre potop”. (colecţia Ortodoxia românească. 422 p. 172. 1912. 191. pp. 292 p. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. Tablou biografic după Konrad Kirch. «Studies in The Bible and Early christianity». 1984. MO 78/1974. 196. pr. 1991. 182. Bălan. 409415. MO 12/1974. „Profeţi vechi. Pelerinul român. Nicolae. Băbuţ. Arhidiecezană... pp. Bălan. pr. pp. 570578. 2535. „Un congres biblic românesc”. Ioan. „Le monde ancien grec et la Bible. Bălan. Teodor. Alexandru”. pr.”. diac. Bălan. Bălana. ST 6/1987. 30 p. 5970. col. Bălan. pp. învăţătura şi viaţa lor. Tipogr. anul I de la Creaţie. „John Anthony McGuckin. Studiu introductiv. Gh. 184. Comentariu. MMS 12/1978. pp. Băbuţ. Bălan. Gh. N. MO 56/1974. Bălana. 192. MB 5/1988. 45 (138145) / 1912. cap.. pp. „Esenienii date în legătură cu istoria. Tipogr. MO 3-4/1975. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. 1914. pr. prof. Sibiu. RT 2 (pp. pp. Bălan. Nicolae. dr. În chestia „Micii Biblii”. Cezareei Capadociei. Nicolae (sau Redacţia RT?). RT 11/1908. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 57 p. Ambrozie al Milanului. col.”. Teodor. 111”. Teodor. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. Bălan. Gh. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. note şi comentarii de I. 137146. „«Cântarea Cântărilor». creştină şi musulmană”.

1321. 201. „Noul Testament. pr. dr. dr. 212. 368385. Bănescu. GB 3/1957.. Carte de religiune pentru şcolile primare.. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”.. „Exegeza lingvistică. N. Barber. 202. pr. Istorioare biblice II. Bănescu. Bălana. Bănescu. P. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. Tipogr... prof. Ed. Karánsebes. P. Profeţii biblici vorbind filosofiei. Aurelia. Aurelia. Barbu. Petru. a VIIIa) 220. Gh. magistrand Ghe. (ed. Bucovina. 1993. ST 13/1995. prot. 31 p. (fiul risipitor. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. 66 p. Arad. ST 12/1970. Gh. Tipogr. Tipogr. diac. 110128. GB 34/1970. 208 p. 679691. 216. pp. pp. Epistola I”. 472 p. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). N. 64 p. 1522. MB 1/1988. Ion. 214. pp. legătoria Matei Basarab. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). 1523. Petru. pp. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. 973953. (popularizare) 219. GB 89/1956.. Patima Mântuitorului văzută de un medic. din lb. EIBMBOR. bibliei lui G. prof. Diecezană. dr.. Mainz 14521455) 205. Balca. 615. Balcă. Nicolae. 207. Nicolae. 1994.”. ST 56/1957. Istorioare biblice II. dr. Bănescu. Balca. dr. pp. Marcu. Marcu. prof. 1908. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. 1927. Caransebeş. Carte de religiune pentru şcolile primare. 200. Barbu. pr. prof. Nicolae. pp.. Bucureşti. Marcu. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. pp. BălanMihailovici. Bucureşti. 330334. Banu. pr. prof. Tipogr. tânărul bogat. Istorioare biblice II. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. Bălana. 1625. prot. pp. dr. dr. MB 2/1989. 1922. Marcu. 213. BOR 34/1969. redactată şi comentată de pr. N. 1943. 211. 479495. Marcu. pr. Marcu. pp. I normală de băieţi şi fete şi cl. franceză de Popa. diac. 1930. 217.10 198. Bizerea. Bănescu. Ed. dr. Nicolae. O 2/1991. Bălana. pp. Marcu. Diecezană ortodoxă română. 199. Diecezană grecocatolică română. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. Petru. (ed. etc) 208. 272290. 162167. ST 78/1957.. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. dr. Epistola I”. a IIa) . „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. 3558)”. 412421. pp. pp. prof. 215. 181184. 757761. diac. Eutihie. MO 1112/1973. pp. prot. 209. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. iconom D. 206. „Tineri din Evanghelie”. pp. a XXa) 222. prot. Ştiinţifică. trad. (prez. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. dr. pr. Bănescu. Bucureşti.? Bartolomeu Anania. Arad. versiune revizuită. dr. Balca. N. 3959. Barbu. P. prof. Bănescu. Bănescu. MB 1112/1984. pp. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. prot. 1924. 67 p. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. MO 910/1973. I de seminar. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. pr. MB 2/1987. Barbu. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. diac. 116 p. 1827. prot. magistrand Ghe. Diecezană. pp.. Bălana. (ed. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. 210. (ed. MB 1/1987. 204. pp. dr. BălanMihailovici. MB 12/1985. diac. MB 1012/1994.. Tipogr. „Toma”. pr. Balca.

763775. Ioan. MB 46/1993. BOR 11/XXXII. . pp. Bârlădeanu. 10431046. 239. BOR 6 (pp. Diecezană. BOR 6/XXXII. 232. 1931. Bârlădeanu. pr. BOR 7/XXXI. 10581063. 231. pp. 315326. 86102. PS arhiereu Callistrat. „Profeţiile lui Ioil”. BOR 9/1905. PS arh. Bârlădeanu. „Profeţiile lui Ioil”. Ap. pp. 63 p. 140152. Callistrat. Callistrat. Iacob”. Bârlănescu. pp. Bârlădeanu. pp. Bârlădenu. Bârlădeanu. PS arhiereu Calistrat. BOR 12/1905. Bărlădeanu. 726740. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. BOR 8/XXXI. „Macabeii”. PS arh. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. PS arhiereu Callistrat.. Ioan Teologul”. pp. I a şcoalelor secundare. 249. „Numirile date profeţilor în Sf. PS arh. 241. pp. PS arhiereu Callistrat. BOR 5/XXXII. Callistrat.. pr. BOR 9/XXXI. Carte de religiune pentru cl. 246. Bârlădeanu. BarbuBucur. Barbu. BOR 10 (pp. „Profeţii Isaia. 228. Callistrat. BOR 3/XXXI. PS arh. Bârlădeanu. Scriptură”. 652662. BOR 2/XXXII. 238. pp. 245. BOR 11/1906. Ieremia. BOR 2/1906. 237. Callistrat. BOR 12/XXXII. „Iisus şi samarineanca”. Bârlădeanu. pp. P. Bârlădeanu. 235. 14141421. „Messia”. 251. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. Ap. Bârlădeanu. ST 5/1988. 236. pp. 224. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. pp. 903914. Bârlădeanu. 194199. PS arh. pp. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. P. pp. Bârlădeanu. 12481252. Bârlădeanu. „Cântarea Cântărilor”. PS arh. pp. pp. Callistrat. pp. „Macabeii”. „Macabeii”. Apostol Pavel. 248. pp. „Apocalipsul Sf. Callistrat. 442451. PS arh. PS arhiereu Callistrat. PS arh. 10091021. pp. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Scripturi”. BOR 4/XXXI. PS arh. „Epistola sobornicească a Sf. „Agricultura la ebrei”. pp. BOR 11/1905. BOR 7/XXXII. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Caransebeş. PS arh. Bârlădeanu. BOR 1/XXXII. Callistrat. Iezechiil şi Daniel”. PS arh. Callistrat. „Caracterul ebreilor”. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. 230.11 223. Bârlădeanu. Pavel către ebrei”. 240. 7081. Bizerea. BOR 10/XXXII. Callistrat. Bărlădeanu. BOR 9/XXXII. pp. 564573. BOR 3/XXXII. 12211232. Bărlădeanu. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. BOR 8/XXXII. Callistrat. BOR 1/1906. BOR 1/1905. PS arhiereu Callistrat. 11561162. pp. Bârlădeanu. 226. 1688) 225. PS arhiereu Callistrat. PS arh. Tipogr. prof. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. pp. „Legumele la ebrei”. pp. Callistrat. PS arh. Apostol Pavel”. pp. 227. dr. 247. 233. PS arhiereu Callistrat. PS arh. Callistrat. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. 13211332. 3142. 6679. 305311. 13271340. BOR 6/XXXI. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. 913919. „Cântarea Cântărilor”. Bârlădeanu. BOR 12/1902. pr. 234. pp. 12011211. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. pp. PS arhiereu Callistrat. „Divinitatea Epistolei Sf. 242. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. Callistrat. „Personalitatea Sf. 250. Bârlădeanu. 244. PS arh. Bărlădeanu. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. 614622. 476489) şi 7 (721732) /1906. 1528. „Profeţiile lui Amos”. Bârlădeanu. Callistrat. Bârlădeanu. 243. pp. 229. PS arh. 252. Sebastian. Bârlădeanu.

diac. dr. pr. Die biographie der propheten. MA 79/1979. 275. pr. 343354. dr. 1927. dr. Popasuri exegetice. Mircea. traducere şi comentar”. Basarab. pp. Mircea. 1925. I. GB 910/1970. pr. 5159. 272. pp. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. O 2/1980. pp. (manual) 274. extras din ST 510/1979) 263. Basarab. Bejenariu. magistrand Mircea. Mircea. Basarab. Sfânta Evanghelie de la Marcu. 276. Cartea românească. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. Basarab. Bucureşti. MB 4/1987. pr. 267. 257. 1624. Ia a şcoalelor de viticultură. 202226. prof. 910918. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. pr. „Lucrarea predicatorială a Sf. Ideea de rugăciune şi jertfă”. 221241. 3142. traducere şi comentariu. Basarab. pp. C. Mircea. prof. 44 p. 259. „Evanghelie şi cultură la români”. Cuvântarea din Areopag”. dr.”. pp. pr. 286300. (doctorat) 262. Ed. Mihail. Panait. agricultură şi profesionale în genere. ST 12/1972. 1975. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Basarab. Cărţilor bisericeşti. 261. Bejgu. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. Basarab. prof. Mircea. (doctorat. Huşi. Tipogr. 271. O 4/1960. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. Mircea. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. Panait. prof. Băzău. 220 p. prof. pr. „Scriptură şi liturghie. Bedreg. magistrand Gheorghe. pr. Mircea. dr. 266. 51 p. pr. Mircea. 280296. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. Ed. 1940. Introducere. MO 12/1999. ST 510/1979. 552570. . dr. pp. Probleme de ermineutică biblică”. ST 56/1957. Cartea profetului Amos. 158 p. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. 5969. Episcopiei ortodoxe române. Introducere. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. 270. 258. 1928. Mircea. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. pr. dr. 602618. pp. Ed. Mircea. Ed. horticultură. Mircea. Ermineutica biblică. 256. pr. dr. Istoria sfântă. 1980. MB 46/1979. proprie. 269.. dr. Bucureşti. pr. prof. Basarab. Mircea. pp. pp. EIBMO. 4956. 264. Beldie. prof. pp. pr. ST 12/1957. MB 13/1979. Basarab. Bejgu. pr. „Psalmul LI (L). Bejenariu. „Cartea profetului Amos. diac. MA 56/1983. Basarab. 627630. 6885. prof. Sfânta Evanghelie de la Marcu. Apostol Pavel în Atena. Ed. econ. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. Universul. Oradea. 90 p. pr. Basarab. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. Manual de religie pentru cl. Bedreg. 273. 397571. Basarab. 462484. Basarab. pp. Basarab. 255. 24)”. 268. Neukirchener Verlag. 260. pp. ST 78/1961. Basarab. Bucureşti. Bucureşti. econ. 1997. dr. 185 p. 254. pp. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. Ion. 410427. pp. Basarab. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. magistrand Mircea. pp. Mircea. pr. prof. BOR 13/1992. Mircea. pp. magistrand Mircea. magistrand Gheorghe. Basarab. pr. Universul. 92 p. 1936. 265. pr. Mihail. 93 p.12 253. pp. dr. pp. 277. MB 79/1977. prof. MB 79/1981. ST 34/1961. „Klaus Baltzer. Bucureşti.

1928. „Ce spune Sf.13 278. Bucureşti. pp.. 1926. pr. BOR 56/1939. „Genealogia Mântuitorului”.. econ.. pp. 1928.. C. 1926. 300. Socec & comp.. econ. pp.. Poziţiuni teologice. 292. C. 288. Beldie. BOR 12/1927.. Beldie... C. Beldie.. C. 132 p. 298. „Epistola către Galateni”. Apostol Pavel despre a doua venire”. BOR 12/1923. Beldie. 15 p. (ist. Ed. BOR 6/1927. C. 1924. (popularizare) 304. BOR 11/1923.. Bârlad. 987993. Moldova S.R. 47 p.. Moldova.. 1926. Ed. pr.. econ. George Jorică. Studiu de concordanţă biblică. Beldie. I. C. Beldie. I. pr. I. 301311. BOR 4/1926... I. RT 78/1944. I. C. pr. Despre Biblie şi explicarea ei. De la Betleem la Betania. Text şi comentar. I. 48 p. I. Beldie. I. Beldie. Beldie. econ. I. 124 p. dr. C. C. C. (exegeză) 281. I. I. Moldova. Galaţi. I. (exegeză) 301. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia.. dr. 1929.. BOR 13/1923. Beldie. C. 303. C. 54 p. I. pr. I. Introducere. (doctorat) 306. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. pp. 22 p. I. „Epistola către Galateni (cap. Epistola către Tit. Bucureşti. prof. pr. I. Genealogia Mântuitorului. econ. Galaţi. 286. dr. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. Popasuri exegetice. Galaţi. Minodora N. pr. C.. Beldie. Beldie. Bucureşti. C. 267272. dr. C. 910915. econ.. pr. C. C. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. 289. 31 p. pp. Cărţilor bisericeşti. Beldie. Ed. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. 1931. Tipogr. (exegeză) 280. prof. I. 32 p. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. prof. Bucureşti. Imprimeria Chişinău. Ed. Studiu de concordanţă biblică. Beldie. „Familia în Antichitatea precreştină”.. 291. dr. econ. 286298. pp. Moldova S. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. dr.R. Moldova. biblică) 282. 61 p. 1939. 299. Neculai Peiu. BOR 5/1926. (critica textului) 285. 306308) ... Galaţi.. I. prof. C. Poezia biblică. Beldie. I. pr. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. C. I. Ed. 293. 295. 191. 279. pr. Tipogr. I. Galaţi. Epistola către Galateni. Beldie. dr. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. Despre Biblie. dr. pp. Galaţi. C. „Genealogia Mântuitorului”. dr.. Ed. biblică) 284. 85 p.. dr. pr. 31 p. dr. Cultura poporului. econ. econ. Lupaşcu. Moldova. (ist. I. 338342. C. (conferinţă) 297. Studiu istoricbiblic. 1940. Ed. Cărţilor bisericeşti. 46)”. pr. Galaţi. I. Galaţi.. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. Beldie. 302. Moldova. Bucureşti. 1928. C. 1931. 55 p. Cărţilor bisericeşti. I. Ed. 1923. I. Ed. Moldova. p. Beldie. pr. 43 p. Beldie. pp.A. I. dr. Beldie. 15 p. 15 p. Ed. Ed. 1939. C. 15 p. Ed. Beldie. Belea. 1923. Galaţi. Ed. Tipogr. Beldie. Moldova. 1937. (popularizare) 305. 287. C. „Genealogia Mântuitorului”.. 54 p. Beldie. Ed. pp.. 66 p. pr. Ed. (studiu lingvistic) 294. pr. I.. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. 1928. Moldova. econ. 296. (ist. 734737. 30 p. 1912. Beldie. Beldie. Galaţi.. Galaţi. 1926. Tipogr. 1931. traducere şi comentar. C. Bârlad. Beldie.A. econ. pr. dr. dr. C. C. Beldie. (are capitol Familia la iudei. 290. biblică) 283. Galaţi. Cărţilor bisericeşti. Chişinău. 737743. econ. Înaintemergătorul Domnului. econ. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. I.. C. econ. Beldie.

pr. M. Nicodim. 11331144. pr. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. PS archiereu Callistrat. Ed. pp. 732740. Ilie. Belu. pp. dr. ST 910/1955. 71. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. pp.. pr. Episcopiei ortodoxe române. „Solomon”. pp. RT 34/1945. 310. 320. Minodora.”. Munteanu. 204 p. colecţia «Cărţile vieţii». prof. 308. din lb. MA 1012/1982. PS archiereu Callistrat. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. Ed. Belu. Belea. prot. D. 280281. RT 1-2/1945. D. „Prof. 315. 1945. Viaţa Sfântului Apostol Petru. 190 p. pr. Belea. Heft 10/1959”. «Evangelische teologie». Cluj. 504521. Auf den Spuren des Paulus. 720722.. pr. 3144. prof. dr. dr. „Trimiterea Sf. Nicodim. Belea. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. 319. rusă de Florescu. Aron. 328. „Păcatul original la Origen”. 327. „Paulus und die moderne Seele”. dr. 331. 1943. „Teologia Decalogului”. dr. .”. 246 p. MA 3/1986. Minodora. 436460. Episcopiei ortodoxe române. Ed.. Belu. trad. Paulus und die moderne Seele). L.. pp. Belu. 313. 71 p. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. 309. BOR 7/1904. „Predica apostolică”. Belea. Belea. pp. Berlădeanu. Beleuţă. G. (după Anton Worlitscheck. pp. pr. Pax. „Wolfgang E. prot. Episcopiei ortodoxe române.. 122123. pp. RT 12/1943. 863871. 1942. Nicodim. Nicodim. dr.. 152154. Die Sünde im biblischen Verständnis.. Bindiu. protos. I. Worlitscheck. Nicodim. RT 56/1944. S. Belea. eroul suferinţei”. Minodora N. I. 133134. I. Ed. Belea. prot. trad. Belu. pp. RT 1112/1935. 12. „Preot Teodor Ciceu. pp. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. 324. 276283. RT 1618/1915. pr. MA 13/1966.”. prof. 329. pp. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. Belu. Dumitru. I. L. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. 226 p. Belea.”. Belenki. prot. învăţător Ioan. „Sf. prof. 100108. Cluj.. catihet. pp. RT 4/1932. 322. pp.14 307. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. pp. BOR 8 (pp. Belea. pp. după A. ElenaMaria. 555581. colecţia «Cărţile vieţii». colecţia Cărţile Vieţii. Apostoli d’a predica Evangheliul”. RT 1/1944. Bucureşti. pp. 325. Munteanu. RT 34/1936. pp. Ed. Episcopiei ortodoxe române. prof. dr. pp. 326. Olivian. Nicodim. nr. Cluj. 323. Berescu. „Heinrich Vogel. G. 776790. pp. 314. D. Cluj. 330. MA 12/1960. prot. 311. Ed. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. BOR 10/1904. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. BOR 1112/1984. Dumitru. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. pp. 318. MA 13/1967. Munteanu. 316. 141150. 248 p. Apostol Pavel”. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. D. 99106. „Prof. G. Librăriei Ciurcu Brassó. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Berlădeanu. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”.. L. Belu. colecţia «Cărţile Vieţii». lumina cea mare”. Pavel. Beleuţă. 424427. 5962. Berlădeanu. BOR 910/1987. 321. MMS 1112/1958. 312. Politică. „Prof. p. „Hristos. pr. dr. 135146. 177179. PS archiereu Callistrat. Ed. 317. 1944. pp. 1982. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. MA 58/1957. 1905. RT 11/1937. Belea. N. D.

Bogatu. Gheorghe.. Partea I. 344. Tipogr. pp. ST 12/1971. 1905. icon. 455465. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. „Dr. Martin. Bocian. Boiu. în colaborare cu Kraut. Credinţa. prot. pp.. Gh. RT 12/1934. 345. Bizerea. 55 p. (efortul sârbului Vuk Karagici. epoca lor. „Hristologia după Epistola către Evrei”. 351. 699714. Glasul Bucovinei. 8595. GB 78/1974. de a trad NT) 339. 1988. 337. BolşacovGhimpu. T. O 2/1966. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. Dumitru I. Bogdaproste. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. pp. 232 p. GB 1112/1971. 246252. Cheia Noului Testament. Munca. EmanoilŞtefan. 353. BolşacovGhimpu. Universalitatea potopului. Climent. Ed. Bogdaproste. 340. Bodogae. Gabriela şi Spuhn. 1933. Bucureşti. (concordanţă) . Ed. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. (licenţă) 342. BolşacovGhimpu. M. judecătorii noi. 907921. Diaconescu. MO 5-6/1972. A. 17871864. Arhiep. 636647. 1983. pp. Bodogae. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”.. Enciclopedică. 334. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Boşcu. ST 12/1970. pp. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. Herta.. 347 p. 1905. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. T. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. 104117. 335. Minerva. pp. Tipogr. (licenţă) 341. Bogdaproste. Bogdan. Gheorghe. pp. Bogatu. BolşacovGhimpu. Cele patru Evanghelii. 1901. (licenţă) 350. Preparaţiuni. 1903. MMS 78/1979. 361 p. A. pp. 307316. drd.S. 20). Vasile. Ed. Focşani. Niculescu & co. de Danţiş. Emanoil Şt. prof. RT 34/1935. Bontea. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. S. Bucureşti. A. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. Bîzgan. Blaga. XV + 431 p. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. dr. Gheorghe. 16. pp. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. ST 910/1969. 1903. 349.. Tipogr. Bogatu. 347. A. 10881099.”. Bodogae..15 332. Ursula şi Lenz. Bodale. Emilian. drd.. Ed. Bucureşti. 133135. 652671. 96109. 51. A. P. III (cap. MB 1012/1973. prof. A. 908 p. Teodor. Gheorghe. dr. GB 912/1976. drd. Bukarestertagblatt. pp. 100 p. Gheorghe. 89 p. prot. Bucureşti. pr. p.. Tipogr. Cernăuţi. A. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. episcopul Alba Iuliei. 338. GB 34/1972. „Probleme de cronologie biblică veche”. A. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. trad. Diecezană. (licenţă) 343. Ed. diac. (cronologie) 352. MB 1/1989. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. 348. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. autorului. Iris. pr. vol. Vasile Gheorghiu. 208 p. 4 28. 346. 89 p. pp. Bucureşti. 1996. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Bogdaproste. Universalitatea potopului. (regiuni în grija judecătorilor. 349373. Ed. drd. Legislaţiunea lui Moisi. Iosif. pp. 1908. Gheorghe. Petru. pp.. A. 336. pp.. Bogdaproste. 177185. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. ST 12/1972. pr.”. Meditaţii evanghelice.

Trinitas. pp. G. 777787. dr. 1905. ST 78/1961. Oiaga. Vasile. D. O. Bucureşti. Ed. 104 p. Heft 6/1961”. „Dr. Bucevschi. Ed. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Bria. Bria. „Eshatologia sau lumea viitoare”. Ia secundară de băieţi şi de fete. vol. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Socecu. BOR 78/1965. ebraică. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Ia secundară de băieţi şi de fete. (ed. Atelierele grafice I. 218252. prof. Ion. Ilie D. 5058. 384405. pp. pr. Ed. G. 7274.. Ion. pp. pp. Boroianu. 1995. Bonteanu.. G. din lb. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. iul. episcop Calinic. diac. prof. libertate în NT) . (d. Explicarea Evangheliilor. diac. pp. Ion. Bria. „Slujirea Cuvântului”. GB 56/1959. 357. date geografice) 363. prof. pp. prof. Fayard. 463466. Iaşi. Theodosie.. 61101.16 355. Manual pentru cl. (teol. A. Les Grandes Etudes Historiques. dr. Trinitas. pp. Vasile. (ed. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Bria. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. (ed. 358. + 2 hărţi color) 361. forme de predică) 373. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. Bria. „…un sat. Bucureşti. pr. 132149.. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. V. Bucureşti. Boroianu. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». pp. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară.) 359. Brătan. Iaşi. Socec & comp. 356.)”. pp. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. + 2 hărţi color) 360. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 368. 367. II. Al. (episodul de la Emaus. 461470. 115 p. Botez. 1738. BOR 2/1913. MMS 12/1962. Paris. Putând fi adaptată şi la cl. HansWerner Bartsch. 56 p. 1995.. 365. O 12/1995. lect. dr. 783788. trad. Cestiunile din programa analitică pentru cl. ST 56/1970. prof. Al. Ed. în Evangelisches Pfarrerblatt. 398 p. 366. S. D. Vasile. Ion. Librăriei Socec & co. pr. Socecu. prof. 121 p. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. Jesus en son temps. Botez. a XVIa. Bucureşti. conf. 372. prof. dr. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 427437. prof. I. a IVa. παραδοσις) 370. MMS 1/1931. Boroianu. Biblia în Filocalie. „«Iată. 712. a Va. + o hartă color) 362.. asist. 133 p. Branişte. note şi comentarii de Ioan Alexandru. diac. prof. MO 46/1978. Boroianu. Ion. (mărturia şi mesajul propovăduirii. O 3/1967. Botoşăneanu. ST 12/1954. Consideraţii generale”. 302 p. prof. V. 1927. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. A. vol. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. O 2/1973. Leipzig. „Sensul activ al speranţei creştine”. a IIa secundară11. Borca. bibl. Vasile. pp. pp. (unitatea Sf. Ene. 1914.”. 374. Bucureşti. D. 1977. pr. dr.. D.. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Boroianu. 364. Bria. G. 7394. 880 p... (prezentare a broşurii adunării. pp. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. GB 78/1969. Ed. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. pp. Ia secundară. diac. pr. Bria. care se numea Emaus…”. cu T. 1968)”. pr. asist. pp. 1904. (date şi texte scripturistice) 375. Atelierele grafice I. GB 12/1972.. RT 4/1998. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. Oiaga. dr. Biblia în Filocalie. Ion. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. şi Oiaga. 448453. „Cântarea Cântărilor. Botoşăneanu. episcop Calinic. magistrand Vasile. Oiaga. Vasile.

«Dialog unterwegs». de Prof. MB 1/1988. 251256. prof. Ioan. 366371). Ioan. 379. pp.17 376. pp. „Biblia gotică şi fragmentele ei. Ioan. prof. pr. drd. Bude. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. pr. 395. August Strobel. Bude. drd. pr. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. prof. 578579. pp. Göttingen. Biserica) 390. Ioan. Bude. Die Bibel und das 2. 521522. pp. 7386. Buga. 4862. 2639. 399. Bucevschi. Bude. prof. pr. 110”. Buga. 6678.. ST 34/1978. pp. pp. O. pp. pp.. MB 46/1994. diac. după învăţătura biblică neotestamentară”. (atit. pp. Bude. noul popor ales. O 1/1966. MB 1/1989. ST 910/1975. 311315. 385. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). Bucevschi. popor ales în VT. 1430. . drd. Bucevschi. Bude. Ioan. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. ST 34/1978. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 140142. Bucevschi. diac. MMS 78/1973. diac. Bucevschi. 150152. „Dr. Epistola a IIa către Corinteni 5.. drd. O. 197203. pp. 400. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. 231242.”. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). pp. Ioan. „Antropologia Vechiului Testament”. pp. prof.. 1964. „Viaţă şi moarte în Hristos. pp. 391. ST 4/1986. ST 78/1956. 729736. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. pr. pp. O 2/1980. O. Orest. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”.”. (cu bibliografie) 383. Oscar Cullmann. pp. MMS 910/1970. drd. pr. pr. Ap. Bude. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. 386. 393. Bucevschi. 242243. „John Kilgallen. ST 3/1989. O. MB 2/1988. 397. Ioan. 140 p. MB 46/1989. 403421. O. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. de Leopold Lentner”. 398. 18 p. pr. Buga. 3042. GB 34/1967. 5162. 388. 388389. pr. „Mântuitorul despre sine”. pp. 3243. GB 6/1987. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. de pace a lui Iisus) 387. „Bunătatea divină”. Ioan. MB 79/1994. Orest. MB 79/1997. GB 56/1975. MO 3-4/1960. Ioan. 378. „Romano Guardini. pp. Bucevschi. 193204. Ioan. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. C 1911 (pp. „Patimile şi Învierea Domnului”. (dovezi scripturistice) 384. parohul Ioan. Ioan. 1964. 377. O 3/1975. vatikanische Konzil. drd. diac. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. Pavel”. diac. diac. pp. pr. pp. 396. prof. O. Bucevschi. pp. 381. 525535. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. pp. Orest. 380. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. Bucevschi. pp. Buga. Bucevschi. Freiburg. drd. GB 34/1956. 513523. 4560. «Intimität im Neuen Testament». 7882. în col. diac. pr... MMS 34/1966. 392. Ioan. Bude. Bude. Ioan. 129140. Orest. Dr. prof. 258262. pp. pr. prof. 394. 389. 137-151. grupări religioase. pp. Bucevschi. pr. (Concilium 1/1979)”. Bude. Ioan. (Biserica şi Israelul contemporan. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf.

N. pr. 434449. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. O 4/1975. Bucureşti. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. IIIe ed. pr. 666673. 1931. 409. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”.18 401. pr. Gheorghe. Bucureşti. pp. Gheorghe.. pr. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. 492503. 98 p. pp. manual pt. 173188. Christologie du Nouveau Testament. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. 411. diac. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. prof. Teodor M. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. Mihail.. (predică) 423. Mihail. 345364. 216230. C. (l. 283 p. pr. 417. 419. ST 910/1973. 402. Buzescu. Ed. ST 910/1974. prof. 414. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. pr. 852855. Mihail. Ed. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Ştefan. oct. Văcărescu. Ed. 575583. pr. Burcuş. pp. drd. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. Al. diac. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 1929. ST 910/1966. 7382. „Sfântul Ioan Botezătorul. 62 p. 352353. drd. 405. I de gimnaziu. Buga. şi Popovici. 14) 413. 1905. cl. . Bulacu. Mihail. dr. Bunea.. pp. C. GB 910/1979. prof. Nicolae C. 404. pr. pp. Omilia exegetică biblică. GB 34/1976. 7780. Neuchâtel. pp. Cartea românească. 418. O 1/1983. prof. drd. autorului. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Ion C. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. Buzescu. N.. Buzescu. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. MB 79/1965. pp. Al. cl. pp. 211 p. 410. Ion. GB 78/1964. pp. 518527. îndemnul Sf. dr. Buzescu. 421. Burtan. 407. Buzescu. Mihail. pp. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). C(olan). Bucureşti. Sofia. prof. Burcuş.. Delachaux et Niestlé. 408. Freiburg im Breisgau. „Oscar Cullmann. pp. pr. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. Edmund Kalt. C. BOR 56/1979. pp. N(icolae). Bulacu. „Prof. pr. RT 910/1934. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. Partea I. 420. Cartea românească. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. 100 p. C. pr. 173195. Tipogr. prof. şi Popovici. Văcărescu. prof. Ion C. 1966”. pr. pp. 300 p. 717724. Mihail. Burcuş. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. 412. MA 13/1974. Burtan. ST 34/1978. Teodor M.. prof. pp. Burcuş. 1946. Bucureşti. Biblische Arhaeologie 2. dr. pp. Ed. pp. Ion. (licenţă) 416. Teodor. 1947. drd. Bulacu. Oradea. Teodor. 649653. Ed. dr. 1934”. Nic. Bulacu. Scripturi”. pr. Bulacu. Universala. 424. 744767. Herder. Ed.. Bucureşti. 415. ST 78/1967. ST 34/1967. ST 78/1966. prof. Bunea. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. 403. 422. 1931. manual pt. pr. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. Bulacu. Nicolae. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. Burilescu. Nic. pp. Buzescu. „Cartea Rut”. vermehrte Auflage. pr. drd. 1968.”. Teodor. Ion. O 2/1977. 966982. Burcuş. MA 1112/1971. 100 p. I de gimnaziu. pp. drd. sem. pr. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”.. 725735. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii».

acad. Bucureşti. Roman. (posibil Bârlădeanu?) C. Călugăr. (seria Didactică. Cândea. Călugăr. pr. Etiopia. Călugăr. 1926..R. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. 444. Arhidiecezană. 446. 2 p. pr. 11561162. Arhidiecezană. pr. 63 p. Întâia carte de religie. Tipogr. 448. 462480. Vellas. 322323. protop. ST 34/1975. 440. Tipogr. Dumitru. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. A treia carte de religie. conform programei în vigóre pentru cl. Sibiu. 66 p. Bucureşti. Sibiu. 226231. (manual) Călugăr. Dumitru. „Macabeii”. Bucureşti. „Macabeii (urmare din no. 6372. drd. 97106. 1932. Copii din Biblie. 11)”. 1941. Popescu. 36 p. Arhidiecezană. pr. 1934. „Evanghelia în cultura românească”.”. 1996) Cândea. D(umitru).. prof. 78 p. 1948. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Dumitru. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. Fericiţi sunt. arhiereu prof. RT 1-2/1935. MA 13/1961. Dumitru.. Sibiu. Vasile M. (manual) Călugăr. (Matei 5. pp. Arhidiecezană. 64 p. Atena. Arhidiecezană. Apostol Pavel”. prof. Cândea. 433. Callist Botoşăneanu. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. pr. 426. prof. Ed. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. pr. D(umitru). 431. Sibiu. RT 12/1934. ST 12/1997. 428. Virgil. al XVIIlea. 10) Călugăr. „Ion V. (manual) Călugăr. GB 12/1974. 430. (manual) Cândea. Tipogr. 438. pp. Gutenberg. 184 p. prof. prof. pp. pp. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. (manual) Călugăr. pp. pp. pp. RT 1112/1934.19 425. 1940. pp. Spiridon. 434435. pp. no. Simeon. 312). 1940. Dumitru. extras din rev. dr. 427. 61 p. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. BOR 12/1909. Cărţilor bisericeşti”. ST 78/1951. Instit. ed. 432. Călugăr. 443. Georgescu. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. dr. 137139. pr. Actualitatea profeţilor. Cândea.S.. 142148. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. pp. MA 13/1961. S(piridon). Sibiu.. „Limba română”. 5657. 14141421. Atena. 1934. 1. pr. Arhidiecezană.. Tipogr. C. Georgescu. pr. Addis Abeba. 437. 1934. 70 p. Republica Democrată Germană”. Sibiu. 1902. Tipogr. „Preot Gr. Sibiu. 45 p. dr. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. Dumitru. A patra carte de religie. A şasea carte de religie. „Ion V. Διαθηκης. 434. 1940. RT 12/1935. 1932”. 441. 429. Popescu. pr. 1970. „Conf. Sibiu.. pr. (posibil Bârlădeanu?) C. Viorel. Sp. pp. 435. Bucuresci. nr. Tipogr. . pp. de arte grafice «Speranţa»”. 10)”. 1927 ian. D(umitru). Tipogr. R. Viorel. (manual) Călugăr. BOR 10/1909. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. Dumitru.”. Tipogr. BOR 11/1909. Olimp N. A cincea carte de religie2. Virgil. Caloianu. Academiei R. 439. 2. 1940.. Cum să citim Sfânta Scriptură. 12481252. pr.. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». Bucureşti. pp. A doua carte de religie. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. 68 p. Cândea. Arhidiecezană. Arhidiecezană. Dumitru. C 1011/1926. „Macabeii (urmare din no. 131132. pp. 447. Tipogr. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. 436. 1943. 104 p. I de băieţi şi de fete. Călugăr. Tipogr. 132133. 1940. 442. 2. 445.

ST 34/1997. ierom. MB 79/1991. Ioan. 165176. pp. pp. Caraza. dr. manual pentru institute teologice”. ST 34/1997. Ioan. protos. 352-356. Mircea. „Studiul Vechiului Testament. O 12/1998. 589599. lect. 457. lect. 97123. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. 71152. Caraza. Caraza. 466. Caraza. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. 9196. 436437. Cândea. vol. conf. O 1/1994. Înţelepciunea lui Dumnezeu. 287296. Ioan”. Cârstoiu. Vellas. pp. 551 p. Justinian. Sacrificiile Vechiului Testament. Romulus. dr. diac. Cârstoiu. A. pp. 1916. diac. MB 13/1958. 454. 106119. Chialda. P. prof. diac. Cârstoiu. Caraza. S(piridon). pp. Cârstoiu. 456. MMS 6/1987. ierom. O 23/1994. diac. pp. M. Bucureşti. drd. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. lect. Tipogr. diac. pp. Mircea. Petru. lect. „Mântuitorul Iisus Hristos. Pavel”. „«Fiţi desăvârşiţi. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. de pr. lect. II. Ioan. pp. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Ion. profesor la Universitatea din Atena. asist. Cârstoiu. 1017. pp. drd. 324. A. Ap. 459. prefigurare a Mântuitorului Hristos”.20 449. 462. 3745. pp. „Botezul în lumina Sf. vol. 1823. Bucureşti. GB 58/1999. 461. ST 910/1956. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. Ceremuhin. O 4/1991. . Cata. Atelierele grafice Socec & co. protos. Candrea. dr. O 4/1988. asist. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. Justinian. 104114. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. diac. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. „Împărăţia cerurilor. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. Ioan. pp. conf. Justinian. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. MO 5-6/1955. I. (non vidi) 452. lect. Scripturi după mărturiile Sf. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. protos. 90107. „Femeia la evreii vechi”. I. dr.. drd. 458. 472. pp. O 34/1997. 171172. scopul final al omului”. Caraza. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. 451. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. pp. protos. Chialda. ST 12/1998. Justinian. 464.. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. protos. 518 p.. O 4/1983. O 4/1994. Cârstoiu. 5166. Chialda. 460. pp. 5969. 467. Textul şi glosarele. Chialda. Atelierele grafice Socec & co. 603621. 465. Cârstoiu. asist. „Mântuitorul Hristos. ST 12/1955. 470. 1941. Mircea. pp. Cândea. asist. p. Ioan. RT 1112/1936. 238 p. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. 450. nr. RT 78/1907. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. 8/1957. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. „Melchisedec. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. 125136. pp. 453. 48)”. 468. Ioan. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. lect. pp. Pavel. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. 455. pp. diac. I. GB 12/1985. 4553. dr. 463. asist. 471. diac. Caransebeş. diac. Cârstoiu.. pp. Introducere cu 11 planşe.. Justinian. Ioan. după Evanghelia Sf. trad. pp. 1916. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. pr. „Vasile M. modelul desăvârşirii creştine”. Candrea. 469. preotul rege din Salem. diac. Diecezană. Justinian. pp. 289.

traducerea de pr. GB 68/1983. prof. Mircea. Chialda. BOR 34/1979. Tipogr.. Caransebeş]”. 480. Bucureşti. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». 190243. (popularizare) 495. Amusin. 1915. Constantin. 4055”. dr. 488. MA 1012/1977. Bucureşti. Sebastian. Diecezană. prof. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Mircea. prof. 1940. 119-124. prof. Caransebeş. dr. N. 489539. pp. „Pruncia lui Isus”. EIBMBOR. Chiricescu. Caransebeş. dr. 489. 493. O 2/1983. (extras din rev.21 473. prof. Diecezană. † Iustinian. 26 p. 521 p. manual pentru institute teologice”. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. de arte grafice „Flacăra”. „I. 479. 645649. Sebastian. pp. pp. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. Arhidiecezană. pp. Chialda. MO 1-2/1955. Melhisedec. pentru cl. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. Instit. pr. 308309. Arheologia biblică. F. D. 709714. Altarul Banatului 16/1946) 482. preotulrege din Salem.. 476. GB 78/1964. 496. 102120. Diecezană. 478. Lumina. pr.. MO 78/1965. Chiricescu. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. (non vidi) 474. cu cuvintele Sântei Scripturi. dr. 369380. Chialda. 1981”. 542561. Bucureşti. Sacrificiile Vechiului Testament. N. Caransebeş. Chiricescu. Sebastian. pp. I. Petru. „Paştile Domnului”. Chialda. „Despre Psaltire. Chialda. 347350. Tipogr. pr. 1904. 477. ChiriacDimancea. prof. pp. 6894. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. Tipogr. pp. pr. pp. pp. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. 494. 483. Chilea. dr. Chialda. 1941. pp. Naţională. BOR 10/1903. 1929. prof.. 1946. 486. „Origen. 450456. Chira Maramureşanul. 29 p. BOR 1/1915. Chilea. frumuseţea. 12911294. Bodogae. Chialda. Constantin. partea întâi. „Sacrificiul mielului pascal”. Despre Psaltire. Ed. prof. Scripturi)”. Chialda. pr. Neaga şi Zorica Laţcu. Isaia cap. din 19411942. [Tipogr. Tipogr. „Despre Psaltire: conţinutul. dr. Mircea. (non vidi) 484. a IIa secundară (băieţi şi fete). (licenţă) 492. 491. Ctin. Chirică. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. pp. dr. prof. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. prof. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. Ştiinţifică. 755765. pr. pr. Tipogr. BOR 56/1981. pr. dr. Petru Barbu. (la îndrumări pastorale) 487. 490. Chirica. conf. M. Mircea. episcopvicar. pr. pr. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. pr. prof. prof. pp. pp. pp. Chilea. pr. Gh. Cărţilor bisericeşti. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. T. „EbedIahve. 1425. Manuscrisele de la Marea Moartă. 1919. BOR 34/1980. Ploiesci.. prof. (manual seminar) . „Anul jubiliar al evreilor”. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Bucureşti. Bucureşti. prof. Ion A. Chiricescu. prof. 2223. 57 + III p. Constantin. pp. prof. pr. Chialda. Mircea. 475. Ed. 1965”. dr. Chilea. 132 p. Diecezană. „«Şi a înviat a treia zi»”. pp. „Pr. prof. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. carte de cult”. pp. pr. dr. prof.. Chialda. M. Sebastian. O 4/1962. Diecezană. Scrieri alese. 80 p. RT 1/1912. Chialda. Tipogr. pr. Ciauşanu. Caransebeş. Mircea. Tipogr. „Studiul Noului Testament. 21 p. Mircea. Mircea. S. Chilea. Isus Cristos. Anul jubiliar al evreilor. Mircea. 228253. 1943. O 1/1972. 485. prof.

Toma P. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Constantin. Cărţilor bisericeşti. Chiril al Alexandriei. Petre. pr. 134 p. Chiricescu. (ed. GB 3/1949.. Ed. Bucureşti. a IVa) 499. 1929. pp. a IIa secundară (băieţi şi fete). pr. Chiril al Alexandriei. MO 6/1989. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Fântâna darurilor.. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Constantin. Petre. 69 p. Sf. prof. Dumitru. Constantin. Studiu criticoistoric”. (popularizare) 512. 506. Sf. pr. Tipogr. Dumitru. Constantin. Petre. Constantin. greacă de Turcescu. dr. 1903. a IIa) 501. „Tâlcuirea Psalmilor”. pr. 4566. Ed. 155204. (ed. Bucureşti. 513. greacă de Stăniloae. 1915. a IIIa) 498. Chiricescu. 120 p. MO 4/1984. 131 p. Ed. Chiricescu. Ed. Chiricescu. Chiricuţă. trad. trad. Lucian. din lb. 3762. Bucureşti. trad. Constantin. 1919. pp. „Tâlcuirea Psalmilor”. manual pentru cl. Bucureşti. prof. Chiricuţă. Dumitru. 126139. pp. din lb. 507. Arheologia biblică. prof. 7988. BOR 4/1931. Bucureşti. din lb. pr. prof. Institutul de arte grafice „Flacăra”. Tipogr. dr. Tipogr. (popularizare) 514. Minerva. Bucureşti. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Chiricuţă. „Tâlcuirea Psalmilor”. 516. Bucureşti. Chiril al Alexandriei. pr. prof. Sf.. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Despre Psaltire. 406 p. Chiricescu. trad. Antisemitism „creştin”?. a IIIa) 505. 136 p. din lb. ?. 1922. Oltenia. Dumitru. MO 46/1990. Chiricuţă. 1245. din lb. 509. 308322. Toma. Bucureşti. (extras din BOR) 502. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. 1911. Dumitru. 1903. MO 5/1989. 100122. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Toma. BOR 23/1931. 515. Chiricuţă. Curţii regale. 1937. 503. Gheorghe. prof. pr. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. pr. MO 46/1991. 1964). Tiparul românesc. pp. prof. dr. Bucureşti. pp. 135 p. Sf. 1923. pr. 131 p. 256 p. Arheologia biblică. din lb. (ed. Constantin. pp. pr. Arheologia biblică. 519. 7692. Fântâna darurilor. MO 13/1990. 97. greacă de Stăniloae. Chiril al Alexandriei. dr. Chiril al Alexandriei.. dr. Cărţilor bisericeşti. 500. Chiricescu. Chiricescu. pr. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. Chiril al Alexandriei. trad. Bucureşti. Arheologia biblică. greacă de Stăniloae. 23 p. Ed. 123198. Bucureşti.. Cassei şcoalelor. Tipogr. pr. 517. greacă de Stăniloae. (ed. pr. „Tâlcuirea Psalmilor”. .. 2). 1910. „Tâlcuirea Psalmilor”. Fântâna darurilor. 1935. 510. Bucureşti. prof. Toma. 520. Petre. prof. prof. 135 p. Sf. dr. greacă de Stăniloae. 2 c). trad. Studiu criticoistoric”. dr. Cărţilor bisericeşti. (ed. pp. Viaţa publică a Domnului nostru. 511. prof. dr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. trad. Evanghelia pentru timpul prezent. (din Sources chrétiennes. Sf. ST 34/1993. pr. „Tâlcuirea Psalmilor”. Les Editions du Cerf. 1926. Chiricuţă. dr. pp. Chiricuţă. Bucureşti. din lb. Chiricuţă. Ed. Ed. Chiricescu. pp. Naţională. a IIa) 504. 21 p. Butnariu. dr. prof. Paris. (non vidi) 508. dr. Constantin. dr. dr. Toma. dr. 252 p. 1947.. Ed. pr. Sf. pr. Bucureşti. prof. prof. 144 p. Chiricuţă. 518. vol. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Chiril al Alexandriei. pp.22 497. Dumitru.. greacă de Stăniloae.

vol. 1937. 33. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. pr. (AlbaIulia). greacă. pp. 2740. Cimara. Mihai V. pp. 187 p. 1991. 508511. „Epistola către Filimon. prof. în vol. Nicolae. 39) 522. Nicolae. în Credinţa Ortodoxă. MO 13/1978. Nicolae. 541. Iaşi. La Tradition.23 521. 3/1996 (anul I). Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. trad. pp. (doctorat) 527. dr. 363423. Ciobanu. (filol. 3537. Pavel în Atena”. 131143. 283297. greacă. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. contesa Calomira de. 16 p. prof. 614 p. Vechile civilizaţii semite. Lumina Moldovei. Chirilă. O 2/1963. Nicolae. MMS 56/1955. 1923 (în foaia de titlu 1922). Partea a doua. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. pr. şi teol. 525. 316 p. 542. pr. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. col. Chiţescu. Studiu exegeticcritic. dr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. ?416. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. 464 p. «Cahiers théologiques» nr. Cimara. BOR ?/1939. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Vechi psalmi româneşti din sec. 711 VII 1975) 534. Partea întâia. GB 11/1958. TruroCornwall în Anglia. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. dr. magistrand Mihai. pr.) 528. N. BOR 710/1937) 526. pr.. din lb. Academiei RSR. dr. „Activitatea grafică”. „Oscar Cullmann. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”.”. (colecţia PSB. pp. 1922. prof. Biblie şi Teologie. GB 34/1978. Ed. 537. prof. Tipogr. BOR 12/1956. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”.. 531. Chiţescu. EIBMBOR. Tipogr. Psaltirea lui David. pp. drd. Activitatea Sf. Nicolae. 92105. trad. pp. Cărţilor bisericeşti. 539. MMS 56/1959. Introducere şi comentar”. BOR 910/1948. EIBMBOR. pp. 261270. 529. pp. 295312. pp. pp. Mihai. cu aplicare la viaţa creştinilor”. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. Chiţescu. 55 p. 1975. prof. (dialog ortodoxanglican. 532. pp. bibl. Scrieri. (Paris. Bucureşti. „Studiul Vechiului Testament”. „Sabatino Moscati. 10421049. pp. Chirilă. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. Nicolae. O 34/1963. pr. Tipogr. prof. Nicolae. Tipogr. Chiţescu. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. prof. Chiţescu. Chivu. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. MB 79/1975. din lb. Ap. MMS 89/1956. Lumina Moldovei. O 1/1958. „Justin Moisescu. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. 474477. pr. pr. Scrieri. Ciobanu. 524. „Scriptură. 535. Chiţescu. 486488. Bucureşti. prof. Bucureşti. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. Nicolae. 533. 32 p. Dumitru. . Iaşi. introducere şi note de Stăniloae. 523. Chiril al Alexandriei. Chiţescu. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. Tradiţie şi tradiţii”. 540. 6779. Nicolae. Psaltirea lui David. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. Bucureşti. contesa Calomira de. pp. 145154. drd. Ciobanu. 1997. Ioan. Bucureşti. Ed. introducere şi note de Stăniloae. Ciobotea. Dumitru. prof. 274288. Chiţescu. Chiţescu. Olafire. Gh. Tălmăcită după textul biblic. pp. al XVIIlea. Sibiu. Chiţescu. 538. sfântul. Chiril al Alexandriei. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. prof.. Nicolae. 1992. sfântul. prof. (extras din rev. „Întreita ispitire a Domnului. Ioan. pp.”. DanIlie. 1953). 1937. extras din „Limba română” 2/1972. Tălmăcită după textul biblic. 226 + XII p. Chiţescu.

549. Coca. Psalmi. 553. Bucureşti. (şi exegeza textelor) 550. prof. Ioan Evanghelistul”. pp. de editură creştină. Bucureşti. Librăria şi tipogr. 562. 1899 (1900). Studiul Vechiului Testament. rep. Tipogr. dr. Vâlcea. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX.. I. teme) 558. extras din „Bună Vestire”. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. Matei. f. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Maurice. din lb. pp. Sibiu. Ed. Ed. Ed.. N. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. Ciudin. Ioan. 546. nr. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Haralambie. prof. Iaşi. Rm. RT 910 (pp.a.. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. 420 p. Humanitas. Roma. ST 34/1985. RT 2/1907. Ciudin. Sfântul. Ed. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. 96103. 10221026. drd. din lb. Bercovici. Ioan. pr. Bucureşti. pr. 192 p. X + 400 p. Bucureşti. iconom C. 1921. Al. pp. 1900. Arhidiecezană. (fericirile…) 559. 1941. Ciurea. 5155. Calistrat. Codreanu. pp. Alexandru I. Matei. George. franceză de Slăvescu. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. (cu binecuvântarea PF Iustin. BOR 12/1961. Platon. 355364. Apostol Pavel despre clasele sociale”. pp. + 6 desene la final) 554. prof. 1937. 1997. (introd. Simbolurile biblice. pr. arhipresviter Calistrat. 72 p.. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. 659663. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. 295 p.. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. 563. Instit. 557. asist. pp. drd. Tipogr. Ciudin. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. Gazetei săteanului. Ciudin. Coca. „Predica de pe munte”. pr. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. dr. 551. pr. pp. trad. Cioloiu. Tipogr. Haralambie. Cojocaru. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. 1942. 1940. 545. Cernăuţi. I. greacă de Pâslaru. pr. „Concepţia Sf. Studiu după textul ebraic şi LXX. pr. pt.24 543. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. 552. pp. G. I. 1978.. Lexic teologic. 15 p. Al. Manual pentru Seminariile teologice. dr. Credinţa noastră. EIBMBOR. 510521. 556. Ed. Dorohoiu. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. Ed. GB 1112/1964. 1997. ST 36/1950. Ciurea... Nicolae. 53 p. dr. Poliglotă Gregoriană. prof. prof. 433 p. 548. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. nr. ST 56/1985. anul X. 565. dr. Studiul Vechiului Testament. Ciprian. Patriarhul BOR. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. „Apostolia”. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. pr. 4. 482484. GB 78/1964. Cîrstoiu. Progresul. (colecţia Didactică. 544. dr. (grota 7. 146148. Ioan. Iorgu. pr. 150 p. prof.. Şerban. 198217. Ciudin. Michaela. pr. Ciosu. MMS 89/1956. pr. pp. Cîrstoiu. Nicolae. Ciurea. N. + 6 planşe la final) 555. Cioranescu. Cocognac. ST 78/1985. dr. Cartea românească. NT) 564. Ciuhandu. GB 6/1987. pp. Cernăuţi. (fără imp. Cojocaru. Cioculescu. 196 + IV p. 245257. 161168. (licenţă) 547. . Fondului religionar grecortodox din Bucovina. „Despre Evanghelia după Ioan”. Bucureşti. diac. C. Redactată după textul original. prof. drd. 1905. 5. Cîrstoiu. 360 p. trad.

de arhim. N. cu introducere şi comentar scurt. 580. Colan..”. „Curs de introducere în Noul Testament. RT 23/1924. 224 p. 128 p.. von Anton Worlitscheck. Apologie istorică. de arte grafice «Ramuri». 1927. RT 4/1927.. „Curs de întroducere în Noul Testament. 573. prof. N. prof. RT 4/1927. 140141. N... 1927. p. Palatul Sfântului Sinod”. pp. Gh. Colan. «Universală» Alcalay & co. 86”. Colan. 395398. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. RT 3/1927. 1518. Cojocaru. TV 810/1992. Br. Ed. 579. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. N. 74 p. Instit.. 141. Colan. Institutului Biblic al BOR. Ciauşanu. pp. Cartea românească. 571. RT 89/1925. pp. „Institutul biblic”. RT 23/1929. Constantin C. RT 56/1927. Karl Barth. N. pp. RT 1/1928. I. p. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. prof. Introducere şi comentar.. 1928. Colan. Stadtfarrprediger in München. N. RT 11/1927. 574. von Dr. „Teodor M. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. dr. p. prelucrare de G. „Să se retipărească Biblia!”. 48 p. Noul Testament. N. 152153. Ferdinand I. RT 10-11/1924.. p. pp. 1930. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. de arhim. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Colan. N. Vasile Tarnavschi. 96. N. Cernăuţi. 313317. RT 11/1927. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. 582.”. München. Ed. 125126. „Der Römerbrief. pp. N. Gr. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. „Sonnerkraft. pp. „Cărţile părintelui I. Herder. 258 p. Colan.”. Freiburg im Breisgau. 1928. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. de Antonie Harghel.”. Colan. „Prof. 87 p. N. 1924”. Colan. Scrisul românesc.. dr. pp. 567. Antonie Harghel. Ed. Bucureşti. Freiburg i. 1926. 584.. Maunoury. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. N.. Br. 106109. pp. Ed. 570. Colan. 260 p. Tipogr. 305306. Colan.. 224 p. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). „O traducere catolică a Bibliei”. p. 1919. 656 p. 1928. Colan. prof. Ed. 588. Cristescu. p. 137138. F. 572. 568.. Bucureşti.”. pr. Nicolae. nr. 34 p. 3233. Trifa”. I. pp. 280281. 576. 1926. Craiova. «Biblioteca Semănătorul». Colan. „Pr. N. Ghia. RT 56/1925. Nicolae. pp. mitrofor dr. prof. Vasile Gheorghiu. Herder & Co. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. 352354. 347348. Ed. I. Colan. pp. dr. Bucureşti. prof.”.. Arad”. Sibiu.”. Bucureşti.”. Colan. de dr. 587.. de A. Studiu apologetic. 577. Universitară. Ed. 1924.25 566. Chişinău. N. Colan. RT 46/1922. Cartea românească. 1924.. F. pp. 1925. Colan. 145151. pt.. Ed. 151152.. Craiova. Cernăuţi. Scriban. Gh. von D. autorului. Dr. 100 + VI p. Apostol Pavel cătră Evrei.. 569. RT 45/1928. pr. N. Colan. . „Ierom. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”.. RT 23/1929. Ricardo de Riess. Colan. Arhidircezană.”. „D. Freiburg i. N. 1924.”. Epistola Sfântului Iuda. RT 4/1924. 32 p. Der Philipperbrief des Hl.”. N. 585. „Comentariul asupra Epistolei Sf. RT 1011/1924. George Ştefan. 586. Popescu. pp. Ed.. Ramuri.. 216 p. Nicolae. Studiu biblic. de arhim. N.. 581. autorului. 583. 104105. 307. Franz Keller. pr.. prof. pp. 75 p. Colan. Craiova. N. 1927. 578. tipărit în zilele MS Regelui României. „Epistola către Romani. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). RT 45/1928. 76. RT 1011/1925. de pr. „Atlas Scripturae Sacrae. 575. pp. prof. Scriban. Herder. 8789. RT 23/1924. prof. Colan. RT 12/1927. Ed. Colan. Ghica.”. dr. 102103.

dr. (popularizare) 590. 593. 32 p. Daniel. 120124. 199221. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. Constantin. Psaltirea de la Mehadia. 601. 69. pr. Comte. Coman. 582600. Humanitas. Nicolae. din lb. Coman. Academiei RSR. Ghica. franceză de Voicu. ST 2/1989. extras din Limba română 3/1968. Mariana. O 4/1980. Frankavilla Grecia. Constantin. 600.. Coman. 1925. tom 4. ST 78/1970. 1937”. 1936. Bizantină. 249256. 78 p. Sibiu. dr. pr. prof. pr. Coman. Coman. pr. Ed. pp. MB 13/1967. episcop Vasile. V. Sibiu. Coman. RT 78/1937. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 189 p. (în colecţia Problemele vremii) 591. 259268. 604. dr. I. episcopul Oradiei. 1985. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. pp. 606. prof. pr. 155166. 1995. Constantin.. pr. Colan. Bucureşti. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. Constantin. iuldec. Ioan G. Stropi de rouă duhovnicească. Fernand. Arhidiecezană. 2630 octombrie 1988”. Tipogr. dr. 714725. 16881988) 598. Αγουριδου. asist... Ap. pp. pp. trad. Em. Biblia în Biserică. 603. pp. Vasile. 1929. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. Coman. Coman. Combiescu. 1522. 304305. Mihaela. ST 34/1956. Viaţa lui Isus. Daniel. ST 910/1953. Marile figuri ale Bibliei. . Cugetarea. Ioan G. 607. Arhidiecezană. Arhidiecezană. pr. membru al Academiei Franceze. pp. Nicolae. 345366. Luca XIII. RT 56/1944. Artos Zois. prot. prof. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. Colan. Creştinismul şi sclavia. pp. 4558.26 589. Coman. din Tesalonic Grecia. Constantin. Biblia şi intelectualii. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. Bucureşti. Constantin. 124128. serie nouă. pr. 3031 martie 1989”. 1985. Tipogr. τομος Β. 222 p. Marcu XI. ST 710/1976. Vasile. pr. pp. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. Ioan I. 608. 595. 117119. 599. prof. Constantin. ST 5/1988. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. pp. Atena”. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. ST 12/1972. A. Ioan G. 528546. „Σαββα Χρ. 4551)”. pp. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. 594. 611. Tipogr. Constantin. asist. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. Coman. „François Mauriac. 609. trad. Constantin N. Fântâna darurilor. pr. Sibiu. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. Ed. 590604. 602. Coman. Ed. Ed. Coman. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. Ed. 1997. Coman. 597. asist. 1029. 31 martie 1989. ST 12/1977. pp. Biblia şi intelectualii. Colan. pr. 612. 1820. Bucureşti. pr. de pr. 605. dr. Coman.. PăsculescuOrlea şi Const. 596. ? p. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. pp. 592. Constantin. pp.”. Daniel. pp. prof. ST 5/1987. O 2/1966. Eseuri pe teme biblice. Αθηναι. ST 1/1987. 508 p. Bucureşti. pp. 108110. Constantin. prof. asist. 1214. ST 2/1989. O 2/1985. Nicolae. asist. Vasile. 148159. Ed. Daniel. 1929. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. 610. Coman. Pavel”. (comunicare la Tesalonic. 79 p. pp. pp. pp. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf.

GB 910/1975. dr.a. cap. pp. 638. 187206.. Const. Constantinescu.. 389402. Ioan. O 3/1983. pr. prof. sărbători etc) 622. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. Constantinescu. I. prof. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. prof. 637. Ovidiu. pr. 627. 634. Socec & co.. pp. Constantinescu.. Constantinescu. XVII). 626. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. Constantinescu. Comentar”. 630. 159 p. 624. Anghel. Al. 331 p. pp. Ioan. GB 13/1983. (profeţii mesianice) 621. 214223. prof. I. Constantinescu. Studiul Noului Testament. 623. prof. Popescu. pr. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. „Protoevanghelia lui Iacob”. 527530. 1981. 617. prof. 5177. Constantinescu. Constantin. Constantinescu. Ioan. GB 34/1965.. Bucureşti. 328344.. Al. GB 56/1972. Manual pentru seminariile teologice2. Constantinescu. econ. Ioan.. pr. pp. 533548. GB 34/1975. Credinţa noastră. pr. „Facerea (exegeză biblică)”. 616. pp. Studiul Noului Testament. Al. Constantinescu. 111)”. GB 12/1979. 442 p. 32 p. pr. Ioan. Daniel. (ed. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. Ioan. Ioan. 633. pr. pr. Constantinescu. 615.. Constantinescu. 244248. pr. pp. 619. Constantin. după cele patru Evanghelii”. 635. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. pr. dr. Bucureşti. econ. GB 910/1973. Constantinescu. Constantinescu. pp. pr. (jertfe. pr. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. pp. N. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. pp. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. Constantinescu. 976983. pp. 266270. pr. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. Manual pentru seminariile teologice. 1334. I gimnasială. prof. GB 2/1988. GB 1112/1954. N. pr. Bucureşti. biblic al BOR. Ioan. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. ST 34/1973. 1 XII. 4953. 60101. N. pp.. 1992. Tipogr. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Ed. pr. Constantin.27 613. ST 910/1969.. GB 2/1987. GB 34/1976. Ioan. Instit. prof. „Scene din Vechiul Testament. Constantinescu. pp. pr. I. N. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. prof. 614. prof. Al. Ioan. 632. pp. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. Constantinescu. Constantinescu. prof. 10641073. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. GB 12/1969. BOR 34/1971. 370387. 927945. N. f. „Isaia şi Ieremia”. prof. pr. pp.. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. pr. Al. 630638. 289299. Constantinescu. GB 56/1973. pp.. 620. GB 10/1958. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. pr. I. pr. prof. 628. pp. 612)”. pp. Constantinescu. Ed. pp. I. Constantinescu. Constantinescu. Al. (popularizare) 625. pp. „Daniel (cap. pp. 636. 64 p. 1914. GB 3/1987. Daniel. Ioan. Constantinescu. 629. 6784. a IIa) 618. 45103. pp. GB 34/1984. pr. econ. Cărţilor bisericeşti. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. 661685. Ioan. N. Ioan. dr. 13)”. GB 34/1974. 631. Bucureşti. pr. 1923. .

pp. (doctorat) 662. 1977. I. 1976. MO 3/1987. 657.. MA 79/1979. Mitropoliei Banatului. Corniţescu. pp. asist. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. 734736. asist. 612. 650. pp. ST 78/1983. Corbu. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. dr. Bucureşti. ST 78 (pp. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. O 3/1983. ST 78/1983. 1969. pr. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. Emilian. Povestiri biblice. Povestiri biblice. 652. Corniţescu. Viaţa lui Iisus. asist. 2037. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. dr. Corbu. pp. 3245. econ. MB 46/1999. Atena. pp. pp. MB 13/1975. pp. Emilian. dr. „Emanuel Copăcianu. diac. MO 910/1975.. pp. dr. arhim. asist. (ed. diac.. I. pr. MO 1112/1973. Constantinescu.”. introducere şi indice de Stela Toma) 656. 331 p. Copăcianu. Emanuel. Dimitrie. Popescu. episcopvicar Damaschin. ierom. pr. econ. Ed. 649. 648. Iaşi. dr. 392 p. 213 p. GB 12/1956. 779 p. BOR 8/1923. 651. MB 910/1964. prof. Dimitrie. Copăcianu. 647. Ed. . „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. Agapie. 646. pp. Corbu. „Părintele prof. Emanuel. Emilian. ST 710/1981. Corniţescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. 403412. Ioan. Ed. 640. diac. 1919. 10671068. Corniţescu. Ed. † Damaschin. Iaşi. „Gheorghe A. pp. Viorica S. Bucureşti. pr. 120 p. pp. pr. 3944. Ed. 655. ? 654. prof.”. pp. Petru la Cincizecime”. 1990. Emanuel. Cornilă. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. (text stabilit. proorocul deşerturilor”. Ed. 501506. dr. Constantinescu. diac. 786787. Moderna. ConstantinescuLucaci. 387404. 644. a Va) 643. 653. Emanuel. Const. Emilian. MB 79/1997. „Ioan Panagopulos. pp. asist. Adrian. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. 1943. Timişoara. ierom. Academiei RSR. 661. CoravuSeverineanul. (irelevantă) 641. Vasile. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. Emanuil. pp. MO 16/1993. Viorica S. Coresi.. Copăcianu. Emilian. Bucureşti. GB 4/1987. „Studiul biblic la I Corinteni 14.. 8391. Ap. 559563. 642. 213 p. Cornilescu. MB 1012/1999. Dumnezeu şi Biserica. „Iisus şi marea”. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. 1990. Junimea. Coravu. 461562) şi 910 (617681) / 1982. Copăcianu. pp.28 639. 19”. 567570. Junimea. CoravuSeverineanu. Copăcianu. GB 34/1973. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. asist. Grigorie de Nysa”. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 5661. 659. Coravu. 4750. pp. 350 p.. Galitis. Corniţescu. diac. Librăriei Socec & co. 658. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. 503509. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. „Ioan. Agapie. Constantinescu. 645. D. pp. 542558. pp. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. (istoric) 660. lect.

Corniţescu. 686. pp. prof. Corniţescu. Corniţescu. Corniţescu. C. BOR 78/1986. pp. diac. ST 12/1976. prof. Emilian. pp. asist. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. ST 710/1980. asist. (prelegere festivă. O 2/1981. 299307. Corniţescu. pp. 664. asist. pp. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. Corniţescu. ST 910/1967. BOR 34/1985. pp. ST 12/1969. Emilian. BOR 46/1991. diac. „pr. Emil. Emilian. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. 815825. . „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. GB 35/1980. 680. 95102. Emilian. Corniţescu. O 3/1980. pp. pp. BOR 1112/1983. Constantin. pp. diac. drd. Corniţescu. pp. pp. O 2/1982. „Sfântul Vasile cel Mare. diac. prof. Constantin. diac. Constantin. pp. Corniţescu. Corniţescu. 606615. 8393. O 2/1980. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. Studiul Noului Testament. prof. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. asist. ST 910/1985. 600612. Emilian. pp. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. 200211. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. pp. Emilian. Scriptură în mâna credinciosului”. 482491. ST 34/1969. lect. MO 12/1980. O 2/1980. 269274. 243254. Bucureşti. asist. Corniţescu. ST 78/1967. pr. 492500. Corniţescu. ITOB) 683. diac. 380388. pp. O 2/1983. 668. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. „Sfinţii Trei Ierarhi. pp. Em. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. 30 ianuarie 1976. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. pp. 675. drd. 100110. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. manual pentru Institutele teologice. interpret al Sfintei Scripturi”. 727. Corniţescu. pp. dr. 684. pr. diac. Corniţescu. O 1/1983. 308320. pr. diac. prof. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. prof. diac. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. 199209. 673. asist. 674. Nicolaescu. diac. 682. Nic. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 8096. ST 5/1987. GB 5/1988. Corniţescu. Corniţescu. pp. Corniţescu. „Sf. „Sabat şi duminică”. pp. 670.29 663. 681. 667. Corniţescu. Grigorie Marcu. pp. ST 34/1981.. pp. Emilian. Emilian. dr. Corniţescu. Corniţescu. asist. Emilian. 606619. asist. pr. Constantin. ST 78/1984. 669. 679. 666. Emilian. 8293. Corniţescu. 676. 8394. prof. prof. diac. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. 1977”. asist.. prof. 252265. Corniţescu. (prez. Emilian. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. Emilian. 546572. Emilian. Emilian. diac. prof. diac. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. pp. prof. pp. 672. pr. Emil. Em. 671. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. 678. diac. 665. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. 228229. 199209. diac. drd.. drd.

pr. 704. „David şi moartea lui Saul. Corniţescu. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi.”. Ioan. 688. Cornoiu. prof. 702. 706. Doru V. dr. 699. C. prof. London. dr. Bucureşti. pp. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. Tipogr. pp. 555563.. pp. Betleem. 510513. 1901. prof. f. (1929?). 705. 707. 692. Bucureşti. prof. Tipogr. prof. Constantin. prof. 695. 295 + 42 p. 518. Studiu filologic. 95 p. dr. econ. N. 1959. 371376. RT 12/1925. Bucureşti. prof. 1903. O 12/1997. prof. dr. „M. Cornoiu. 1911. Cosma. pentru o clipă. Cosma. Cotoş. Irineu. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. pp. 1935. Introducere în cărţile Noului Testament. pr. Tipogr. prof. „Profesorul dr. 639)”. RT 1011/1932. prof. ierom. pr. pr. pr. dr. ST 2/1990. 232)”. ST 710/1981. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Ctin I. Corniţescu. pr. dr. Bucureşti. 708. dr. Cornoiu. pp. prof. pr. pr. 1902. prof. putere umană sau dar dumnezeiesc?”.30 687. pp. Cotos. (curs scris de mână de stud. GB 46/1993. 3454. (curs scris de mână de stud. Cosma. Nicolae. dr. Bucureşti. Sădeanu) 697. . Zakaria Goneim. A. III. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. 700. prof. pp. MMS 78/1958. econ. „Proorocirea. Focşani. C. Bucureşti. Constantin. asist. prof. 203 p. Costache. Filaret. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam.. 172 p. prof. pp.”. Cărţilor bisericeşti. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. Cornoiu. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Piramida îngropată. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 709. dr. Ioan. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. 368371. pp. „Cartea românească”. dr. C. O 4/1980. 7072. Emilian. Ctin I. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. Emilian. Ed. 693. 7683. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. pr. RT 3/1927. A. Sădeanu) 696. 5)”. econ. 206 p. Nicolae. Costache. 1902. Bucureşti. ST 12/1958. Corniţescu. MMS 34/1957. 242250. Corniţescu. Costea. Costache. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. Toronto. 119122. pp. pp. 31 p. pr. Emilian. Sădeanu) 698. MA 12/1960. Ctin I. pp. 374377. Cosma. pr. pr. Nicolae. Introducere în cărţile Noului Testament. Dumitru. Constantin. C. Bucureşti. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. Lăzăreanu. diac. Ioan. Abrudan. NewYork. trad. Atena. 195 p. Nicolae. 1956. 520. Corniţescu. 206 p. Emilian. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. EIBMBOR. (curs scris de mână de stud. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. pr. (profeţii mesianice) 691.. 154 p. pp.. „Rugăciunea Domnească. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. „Cultura românească”. Vasile Gheorghiu”. 711. GB 14/1999. Manual pentru seminariile teologice2. Ioan. pr. 701. Constantin. 690. Manual pentru seminarii teologice. de grozăvia. 130 p. 103118. Bucureşti. A. pp. Ed. Ioan. 1979.a. Cotos. 703. dr. Cornoiu. 1926. de Alexandru Duţu. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. A. 634636. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. prof. Crăciunaş. 694. MB 13/1958. „Lucrătorii asociaţi”. pr. Cotos. 9193. Introducere în scrierile Noului Testament. pp. 1996. pr. Corniţescu. prof.. prof.. 292 p. prof. Cotos. 514. 710. Casa pânii sufletului. C 112/1938. Ia secundară. MA 58/1958.

Crăciunescu. dr. Creţu. Toma. „Prof. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Adjud. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV.. Nicolae. 728. 731. Sf. Crişmariu. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Cristescu.. Diecezană ort. 317323. Bucureşti. 277278. de preotul Pompei Moruşca. 726. studiu dogmaticoapologetic. Dumitru. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. (ed. Nicolae. Mai lângă Domnul meu. română. F. Ed. 104 p. a IXa.. pr. 724. Cristescu. Ed.. Colan. Culcea.ort. Ia revăzută şi completată) 715. Cristescu. Manual de religie pt. 1914. Tipogr. pr. econ. pr. 130 p. dr. 732. A. pp. 1931. Tipogr. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. 6061. Crişmariu. Tipogr. dr. Creştinismul şi sclăvia”. I. 1930.. 1908. pr. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. „Îndreptar scripturistic”. 269. dr. Diecezei grecoortodoxe române. Diecezană. 725. 78 p. Arad. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. a IIIa a gimnaziului unic. Gr. Gr. Ed. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. Crişmariu. Cristescu. Diecezană. pp. 98 p.. pr. Crişmariu. autorului”. (ed. pp. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. Cosma. 1929”. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Arad. Diecezană ort. Crişmariu. prof. Nicolae. Cristescu. Tipogr. Crişmariu. p. RT 89/1928. a IVa. 1947. (moduri de citire şi interpretare) 730. Nicolae. Crişmariu. clasa a IVa11. A. Diecezană. Cristescu. prof. pr. dr. prof.ort. Tipogr. GB 12/1949. Bucureşti. prof. Diecezană. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. 112 p. Iosif Trifa. Cristescu. Cristescu. Gh. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. Prelegeri metodice din istorioare biblice. 1930. prof. Crişmariu. Arad. 735. Arad. Gr.. Arad. 1935. dr. clasa a VIa11. N. pp.. Monogenismul biblic. Ioan Tomescu”. pp. Biblia şi ştiinţa. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. cl. Tipogr. Arad. Toma. Nicolae. pp. Diecezană.. 1927. Tipogr. 1947. Gr. 1914. 126 p. RT 1/1907. 98 p. Arhidiecezană”. pp. dr. 145146. pr. dr. 317 p. or. .. Diecezană gr. prof. Tipogr. Socec & comp. pp. 718. I a gimnaziului unic. Manual pentru cl. Librăriei Socec & co. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1624. română. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Crişmariu. a VIIIa) 719. Tipogr. 144)”. Diecezană gr. Nicolae. RT 1011/1925. 733. Bucureşti. 721. 713. clasa a IIIa11. Nicolae.. Nicolae. 727. 76 p. (doctorat) (non vidi) 714. 1928. Craioveanu. Arad. RT 2/1925. 134135. Gr. 729. Nicolae. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. RT 12/1927.31 712. Tipogr. Nicolae. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. Tipogr. George. Arad. (ed. 723. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 3940.. Arad. + 20 de ilustraţii în text) 716. Ed. 1935. 49 p. 123 p. RT 4/1929. 104 p. „Preot Iosif Trifa. Sibiu. prof. Arad. Culcea. română. 717. 86 p. 734. Cristescu. de pr. (ed.. 1935.. Socec & comp. econ. RT 11/1927. Pavel către Filimon. pp. 108 p. Craiova. pr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Gr. ConstantinescuLucaci. română. 1929. 1928. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. C. (manual) 722. 345347. prof. Crişmariu. „Econ. române. dr. RT 89/1925. RT 56/1926.

. Culcea. (exegeză) 748. Sportturism. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. diac. 750. 561577. 757. Deheleanu. Ed. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. (exegeză) 749. Petre I. Ed. diac. prof. Deheleanu. dr. Pe urmele vechilor civilizaţii. 212217. V. C 1913 (pp. O 2/1982. 746. pr. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. pp. „Mântuitorul. 230242.. „Psaltirea slavoromână (1577. pp. 125 p. „Dosoftei. Cuza. C. 760. dr. Socec & comp. Constantin. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. Deheleanu. (predică) 754. „Genealogia Mântuitorului Hristos. existenţa minciunii şi a răului)”. Manual pt. Dalea. „Hristos «cheia» Scripturii”. august 1966) 753. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. Dimitrie. C. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. 745. 12381251. Bucureşti. Tipogr. A. BOR 5/1912. BOR 1112/1973. conf. 709719. Jidanii în războiu. diac. 11591166. XIII. 312329. Petre.. Damian. conf.. Petre I. Dănău. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. GB 12/1958. BOR 6/1912. Iustinian. pp. Constantin. (cursuri de îndrumare. Theodor. conf. pr. Ştiinţifică şi enciclopedică. A. Psaltirea în versuri. conf. Toma. 499507. 1976.. Blaj. 742. 2. David. Dan. (temeiuri biblice. Cornilescu. pp. pp. Bucureşti. Dănău. 37 oct 1989) 758. prof. pp. 1980. pr. pp. BOR 34/1985. 1918.. (non vidi) 741. 740. David. Ursu. pr. Petre. 759. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. pr. traduceri din limba aramaică. 1966. Gheorghe. 80 p. P. diac. cl. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”.. Manual pt. BOR 7/1912. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. I. BOR 78/1975. dr. Constantin.. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. din perspectivă negativă) . 756. C. 37 p. David. 395 p. Dănău. pp. 835839. Bucureşti.. Bucureşti. 636638). BOR 78/1976. diac. Academiei. cl. prof. Dancu. GB 5/1987. pp. 780 p. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”.. Daniel. ST 12/1980. Dan. Topliţa. a IIa a gimnaziului unic2. pp. vol. Bucureşti. 95113. Seminarului grecocatolic.. Socec & comp. pp. Daniel. pp. fasc. BOR 34/1969. „Biblia britanică a lui D. V. 751. Cristofor. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”.32 736. (extras din International Review for the History of Religions. Culcea. (… în Sfânta Scriptură) 744. notiţe introductive şi note. O 23/1994. pr. pp. I a gimanziului unic. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. prot. 130 p. 743. prof. 739. Scripta aramaica 1. pp. ediţie îngrijită de N.. Daniel. C. 160 p. David. Petre I. 755. 324328.”. diac. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. 207 p. 215247. V. MMS 6/1988. P. 1923. David. Ilie. 752. Cunescu. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. Partea primă: Legea veche. Toma. Cziple. drd. pp. Gheorghe. pp. 738. Studiu introductiv. 737. 1987. (exegeză) 747. 85. p. P. 1947. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. dr. Bucureşti. 912922. MMS 34/1971. GB 912/1978. 6172. Ed. 2340. 10021006. O 2/1983. 1947. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Alexandru. Esséniens. model al predicatorului creştin”. pr. Cunescu.

Bucureşti. 234244. pp. „Cei doi bani ai văduvei”. 310320. Demetrescu. Densuşianu. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. [Ludovic]. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. „Vieţei nouă”. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. MMS 89/1956. 288295. 1946. dr. BOR 8/XXXI. Dragomir. BOR 11/1906. Bucureşti. Ed. Donos. pr. BOR 7/XXXI. dr. 915927. BOR 34/1981. Demetrescu. 23). 1916. 1955.33 761. pr. Dragomir. Fiul Omului. pp. 12 p. Dragomir.. în TR 48 (pp. Demetrescu. de Nicolae. Demetrescu. 50 (4). (filol. 779. pr. Sfintei Episcopii a Argeşului. dr. dr. dr.. 168175. şi Studiul Vechiului Testament. Demetrescu. 491498. 765. pp. 782. 121125. BOR 2/1900. BOR 3/1909. BOR 6/XXXI. 771. pp. dr. BOR 1/1906. Donos. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. bibl. Demetrescu. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. prof. 515518. dr. Marin S. Drag. Natalia. Drag. Arad. Bucureşti. „Preoţia ortodoxă”. 1945.) (despre Luca I. pp. Deheleanu. dr. pr. Tipogr. Bucureşti. Deheleanu. Demetrescu. Tipogr. L. pp. 91112. 13051317. pp. Ovid. Demény. 769. 766. Curtea de Argeş. pp. . dr. pp. Neaga. Demetrescu. pp. Dragomir. Dragomir. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. dr. Drag. „Iisus Hristos mit?”.. (fragm. dr. 1942. pp. Petru. dr. „Bunavestire”. 112. pp. „Bogatul nesăţios”. Dragomir. (temeiuri biblice) 762. 307314. Demetrescu. 31 p. BOR 8/1905. 1255?. 215 p. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. pp. Bucureşti. 768. Diamandi. Marin S. 776. Dragomir. Tâlcuiri evanghelice. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. „Studiul Noului Testament. Ed. 961975. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. pp. 288 p. 96 p. 772.. Petru. Eparhială. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Viaţa economică. pp. Demetrescu. Deheleanu. pp. prot. 822833. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. pp. XIII. N. (predici) 784. Dragomir. 1321. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. 767. Constantin. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. 786. pr. 1943. Drag. 788. Mic dicţionar al Noului Testament. trad. Demetrescu. Deheleanu. 787. 3639 şi 65) 777. 79 p. Demetrescu. dr. Bucureşti. 322326. „Paştele la ebrei”. Ed. MMS 56/1955. 78 p. 1929. Dragomir. Sterie. Dragomir. pr. „Fraţii Domnului”. 770. pp. 272283. pp. 773.. 785. Cartea românească. BOR 1/1905. BOR 8/1905. Academiei RSR. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. BOR 1/1905. prot. 783. 1954. 780. al XVIlea. 379389. pp. „Profetism babilonian”. „Bogatul şi Lazăr”. Demetrescu. din Fiul lui Dumnezeu. BOR 12/1915. pp. pr. 775. dr. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. MB 46/1967. Nicolae. 789. 196212.. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 764. 781. 8595. Dinu. Demetrescu. MB 48/1964. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. Petre. 719728. Ed. BOR 35/1973. Diecezană.”. Nicolae. 393402. „Naşterea Domnului”. GB 34/1959. 778. Dincescu. pp. Diaconescu. RT 5-6/1942. Petre. 863875. pp. 763. pp. BOR 1/1900. Ed. Dinu. dr. BOR 5/XXXI. Dennefeld.. Neculai. Diaconescu. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”.

. Nicolae V. pp. BOR 11/1911. Donos. GB 34/1984. 11001108. 806. drd. Tipogr. Excelsior. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. Ed. din ebraică. prof. Librăriei Socec & co. „Diac. (predici) 791. pp. Cartea românească. 1934. O 4/1986. 1901. 544560.. asist. Dragomir. asist. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. Gheorghe I. Bucuresci. 800. Drăgulin. Drugescu. pp. pr. pr. 1905. 803.. Ed. Dorcescu. . cu un studiu de . O 1/1984. A. 53 p. Ed. Dura. drd. Nicolae. Nicolae. 381389. Ed. pr. Dură. Neculai.) 808. Drăguşin. (licenţă) 811. O 2/1988. importanţă) 810. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. Drăguşin. 815. 807. Carol. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”.. pr. 67 p. Tipogr. pr. Dron. Psalmii în versuri. drd. a IIa) 799. „Hiliasmul. doctrină ereziarhă”. Dură. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. pp. Demetrescu. Tipogr. 1981.. pr. Dragomirescu. pp. asis. Facerea lumii. pp. (ed. MO 78/1985. 116125. Ion. Dudu. Biblia. Arta. Dragomir. dr. pp. Drăgulin. 114123. (tabel cu textele biblice din cult) 796. Iaşi. 96 p. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”.. 802. Marinescu & Şerban. 464480. 47 p. Bucureşti. Mrea Neamţ. dr. 1908. Carol. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. GB 34/1984. 661666.. Bucureşti. M. 719731. Ecclesiast (Cohelet). Ap. pp.”. pp. Dicţionar de teologie ortodoxă. Nicolae V. Marineasa.. „Pr. ST 56/1989. pp. 1926. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. Ion. drd. Drăgulin. (apariţie. (l. Pildele în versuri. X + 144 p. Epistola Sf. Ester (Purim). Ursu) 794. 813.. Dragoslav. Centrului mitropolitan Iaşi. 816. Dorcescu. 291 p. seminar. 11531166. Pavel”. dr. Eugen. 11301132. MA 79/1982. Ion Bria. pr. din ebraică. dr. 27 p. Dură... 207210. 812. pp. ST 56/1985. V. diac. Drimer. 31 p. 792. Timişoara. (trad. „Septuaginta”. cu un studiu de . Pavel către Galateni. Ed. Paul. 2227) 795.. BOR 910/1981. „Pr. prof. 77 p.) 809. Valeriu. 805. Dura. Tipogr. N. 1974. C. AZ. GB 1112/1971. 1998. Bucureşti. Constantin. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. Moderna. 5062. Nicolae V. Poemă ebraică. pr. 7294. prof. „O profeţie memorabilă”. MO 12/1999. Boldur. 804. (trad. Drăguşin. 207268. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. Emilian Corniţescu. Psaltirea în versuri 1673. Nicolae V.34 790. Vasile Mihoc. pr. 793. Drăguşin. pp. Dragoslav.. pp. Eugen. 8089. 293296. Iuliu. Drimer. Valeriu. Valeriu. 1926. doctorat) 797. drd. 814. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. 801. Dragomir. 1993. pp. MMS 12/1940. pp. 798. (ed. pp. pr. traducere şi comentariu”. drd. pr. Cîntarea Cîntărilor. critică de N. „Decalogul în expunere catehetică”. asist. Clemenţa. LX + 1165 p. BOR 78/1980. ST 34/1981. Iaşi. (Daniel 9. pp. Ed. Timişoara. drd. Valeriu. MMS 6/1936. dr. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”.. 1925?. drd. diac. pr. 399 p. asis. dr. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. Ap. Dosoftei. Introducere. 297299.

Constantin. prof. pp. BOR 3/1905. introd. BOR 2/1912. pr. Ioan. C. 395400. Dură. (filol. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. 2129. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. 833.) 835. VII. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. 528 p. ? 841.. dr. pp. 819. Erbiceanu. pr. Duţu. ST 78/1983. pp. C. Scrieri alese. EIBMBOR. ST 6/1988. Efrem. prof. 10001009. Dură. 113116. „Faptele Sf. drd. 5)”. Constantin. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. (filol. 949957. vol. 832. Sirul. 536546. Constantin. Fecioru. (filol. pp. pr.. Sinod al BOR. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. Scrierii. pp. 378375. 1623. pp. † Lucian. 929. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. „Moartea dreptului Avraam”. Constantin. Bucureşti. 821. Duţu. Nicolae. 824. BOR 4/1912. pp. 823. Ioan. col. ST 12/1978. Constantin. bibl. BOR 4-6/1992. 1986. pp. din lb. 904915.) 840. Cernăuţi. MA 56/1972. 445452. 796808. stil. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. 820. pp. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”.. Partea a IIa. siriacă de Isopescu. greacă. Scriptură”. Bucureşti. BOR 9/1910.”. din lb. „Origen. 241260. Iosua. Erbiceanu. 1”. (filol. 556 p. MB 3/1988. 7682. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. pr. prof.) 836. dr. C. pp. Silvestru Octavian. pr. Făgărăşanu. (filol. pp. ST 12/1983. pp. Dura. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. Nicolae. Dură. bibl. EIBMBOR. BOR 5/1912. 829. GB 910/1982.. BOR 10/1911. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. drd. O 3/1983. (filol. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. pr. Endre. pp.) 837. „Sfîntul Vasile cel Mare. BOR 3/1912. episcopvicar. Constantin. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. pp. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. Szöcs. Partea întâi. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. pr. C. drd. Dură. Erbiceanu. 825. 262268. şi indici de pr. pr. Erbiceanu. pr. Omilii şi cuvântări. episcopvicar. pp. dr. Erbiceanu. pp. 3345. asist. Erbiceanu. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. 827. 8)”. Ap. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. trad. 830. 513527. I. 2743. 127133. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. (şi o parte din comentariile biblice) 818. Făgărăşanu. 683698. pp. pp. 427431. Dură.) 839. dr.. pp. 2”.. „Interpretări de cuvinte. pp. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. 171180. MA 12/1985.”. C. . drd. Nicolae. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. (scriere apocrifă) 831. trad. ST 910/1977. Erbiceanu. Omilii la Psalmi. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. Omilii la Hexaimeron. Erbiceanu. Judecători. prof. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. 9)”. Constantin. 1982. Nicolae V. bibl. 1914. Erbiceanu. † Lucian. Erbiceanu. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. 650 p. bibl. vol. pp. BOR 1/1912.) 838. bibl. dr. pp. bibl. PSB. Dură. BOR 8/1906. dr. ST 4/1986. (= o legendă) 834. 822. Erbiceanu. Dură. D. 6671. Constantin. MA 34/1985.. (structură. BOR 1/1906. pp. dr. Nicolae V. Nicolae. BOR 6/1912. pr. 828. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. pp.35 817.

Ed. Floru. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Felea.”. franceză de Marcu. W. pr. Săteanului. RT 12/1935. Felea. 270272. 851. pr. din lb. Fecioru. L. Societăţii literare „Sf. RT 4/1939. Mircea. 1993. 501502. D. dr. 850. Ed. Ed. . Cosmologia elenă... RT 56/1936. 845.. 1944. franceză de Colan. f. Grossmann. Haralambie I. Ilarion V.. Felea. trad. (probabil gr. W. 654658. 306 p. 538555. din lb. dr. Nicolae. 144 p. Nicolae. Felea.. 849.. Bucureşti. Il(arion) V. 6672. „Profeţiile Mântuitorului”. 1909. pp. Isaiia. trad. Il. pref. RT 3/1933. dr. 843. FlorescuRomanaţi. 229234. p. Ilarion V. din lb. 294 p. 846.. IPS. pp. Hristos şi viaţa omenească (p. Ed. LXXXII + 434 p.. Émile Vérut. rusă de Nicodim. pp. RT 910 (pp. Nicolae. p.. RT 89/1928. pr. Bucureşti. diac. 637 p. prof. GB 78/1964. nr. Ilarion V. din lb. pr. 848. Vie de Jésu. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. trad. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. Bertrand.. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. Bucureşti. 856. 140 p. P. 260 p. 852. Alexandru. Tipogr. Felea. 862. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). Felea. „Despre cele patru Evanghelii. „François Mauriac. Bucureşti. 1928. Paris. Cojocaru. RT 1112/1938. trad.. prof. Ier. „Diacon dr. 854.. 864. RT 1011/1932. trad. pp. par dr. 1903. «L’Histoire». (manual) 865. 385387.. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. 149153. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. pp. 1933”.”. Ed. Medicale Nobert Maloine. A. Flammarion. 215. 1931. F. 18. despre autorii şi conţinutul lor. II).. Faur. GB 56/1973. Paris. cat.”. drd. Exposition et critique. Hristos şi viaţa omenească (p. Felea.. 640 p. din lb. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. (licenţă) 863. prof. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. Gh.) 860. Grigorie T. 107112. Moise. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. trad. pr. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Săteanului. Librăriei „Principele Mircea”. Ed. ec. Sibiu. Felea. Fer. „Fariseii în faţa Mântuitorului”.. RT 1112/1936. Ilarion V. Viaţa şi operile Sf. prof. Patriarhul României. RT 4/1937. F. Ed. 1932. 853. dr. lect. rusă de Nicodim. Sfintei Mănăstiri Neamţ. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. pr. pp. dr. dr. Paris. pr. Ioan Gură de Aur”. Arhidiecezană. Ed. «Seria Teologică». „Credinţa şi morala Învierii”. pr. 1900. Ilarion V. p. Tipogr. franceză de Colan. Ilarion V. RT 3-4/1941. Istoria sfântă a Noului Testament. 264 p. Apostol Pavel. pp. V. Edmond. 437. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. prof. pr. din lb. Tiparul. Ión. Felea. Sfintei Mănăstiri Neamţ. pp. Librairie Bloud et Gay. 1921. pr. 855.. Viaţa lui Iisus Hristos.. Fillion. „Antihriştii”. LascarovMoldoveanu. 210224. „Al. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. pp. de L. p. franceză de Răcăciuni. RT 5/1941.36 842. pp. ST 34/1953. Fleg. Foerster. V. F. 847. Dumitru. pr. Ioan. Ed. 202204. prof. dr. 857. 1921. Farrar. Cărţilor bisericeşti. pp. 861. Florian. 859. Felea. 844. pr. Dennefeld.. Filipciuc de Petrova. 141 p. 866. 1941. Tipogr. Paris”. „L. Ilarion V. pr. Ed. RT 9/1938. 858. Felea. Oradea. pr. 4)”. 89 p.Cl. Lethielleux. Paideia. Foerster. 391392. Ilarion V. 51 p.a. Fecioru. col.. 148150. F. I). V. 138 p. Farrar.

Vasile. O 4/1966. 1928. prof. Fruma. Gala. pp. Galaction. 1992. 337 p. pp. Din Sfintele Evanghelii. Marcu. pp. Gala. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. Vasile. Galaction. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. BOR 58/1948. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. „Sensul religios creştin al sărbătorii. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. BOR 910/1988. BOR 10/1931. (popularizare) 882. „Inscripţia de la Delfi. Bucureşti. V. Galaction. Bucureşti. 32 p. C. Ed. prof. Galeriu. Constantin. „Ceva despre magii. Romcart. Bucureşti. 32 p. 2000. Bucureşti. Gala. Studiu juridic şi teologic. (Biblia lui Clain. pr. 94104. BOR 34/1943. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. 321327. Galeriu. 34 p. pr. 1945. 869. Gala. Bucureşti. (traduceri din greacă) 878. Predica de pe munte. pp. 514. La porţile Damascului) 875. 543555. pr. pp. Studiu juridic şi teologic2. O 3/1980. Apostol Pavel. MMS 79/1977. Ed.. Gala. dr. 1795). 272283. Roma. 337 p. 455462. Constantin. 886. Tipogr. Principele Carol. pp.. lucrare apocrifă Aristeia. 112)”. Gala. pp. O 12/1997.37 867. 579588. Arhidiecezană. Galaction. „Biblia românească conferinţă”. pp.. în «Orientalia christiana periodica». 870. Galeriu. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. ST 12/1977. Fruma. 1928. 1930. Fruma. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. dr. 868. dr. pp. dr. Gala. Fulga. Despre mormântul cel gol. Din Sfintele Evanghelii. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. Galaction. Ed. biblică) 877. Principele Carol. . Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. pr. Sibiu. Adeverul. BOR 5/1923. BOR 1112/1948. Galaction. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. prof. Grigorie. av. pr. Marcu. Galaction. 879. 1928. Bucureşti. V(asile). Tipografiile Române Unite. Gala. „Din exegeza Noului Testament”. Ed. G. 889. pr. „Epistola lui Aristeia”. Galeriu. 386397. (ist. Roza vânturilor. Bucureşti. Radu. prof. Constantin. Constantin. Ed. Principele Carol. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. pp. XXXI. ST 78/1951. pr. pr. Radu. dr. Gala. 517523). 615619. În jurul Sfintelor Scripturi. 1930. Ed. pr. Gala. 874. prof. dr. pr. 2. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. 322. 890. N. pp. 112 p. 2. Ioan. C 1913 (pp. I. prof. Galaction. pr. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. vol. În jurul Sfintelor Scripturi. N. (1. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. pp.. 175184. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Galaction. „Mario Ruffini. pr. 1928. 375 p. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. Ioan. 572583. 83102. BOR 12/1980. Gala. Galaction. dr. 28 mai 1948. Galeriu. 32 p. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. 1928. 884. Gala. Despre Sf. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. după Epistolele Sf. prof. conf. Blaj. pr. Predica de pe munte. Galaction. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. dr. Constantin. Ioan. 1965”. 34 p. (discurs de recepţie la Academie. Galeriu. G(heorghiu). prof. dr. pp. Sibiu. Ed. Grigorie. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Bucureşti. Principele Carol. prof. (traduceri din greacă) 881. pr. 873. despre apariţia LXX) 876. Procesul Mântuitorului. Procesul Mântuitorului. 872. 3. Atelierele „Adeverul”. 32 p. Galaction. 888. prof. 883. (exegeză) 871. av. 454468.

110114. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. Ion V. Galeriu. Introduction. pr. ST 1/19381939. Eugen. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. prof. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. 641645. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. 894. pp. 374376. Galitis. MB 910/1985. prof. Ioasaf. „Biblica”. pr. BOR 34/1990. de Edouard Lipinski”. pp. în Una Sancta. 908. 7288. Ion V. MA 13/1981. 16). Ganea. 895. pr. pp. München. (titlu original „Offenbarung. Ganea. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. „Ephrem de Nisibe. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. 592597. Tesalonic. BOR 8/XXXII. Constantin. pp. 1980. Georgescu. 153168) 911. pp. „Despre sfânta rugăciune”. 905. MMS 56/1972. 326373. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. dr. MB 13/1996. fasc. 161182) . (trad. dr. Ed. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. prof. 456495. trad.. 536549. din lb. pp. 339344.. 904.. Ioasaf. Constantin. Bucuresci. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Georgios. 896. V. 893. „Netemeinicia milenarismului”. 902. 1975. pp. Georgescu. 899. prof. 50 (1969). dr. O 1/1983. BOR 56/1978. 907. pp. pp. ?. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. pp. protos. Galitis. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. Tournay. 2. 2832. Despre Pentateuh. traduit de syriaque et de l’armenian. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. prof. Galeriu. Ganea. MB 1112/1964. Galeriu. nr. P. Nicolae. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. pp. Georgescu. prof. George. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. Georgescu. (licenţă) 906. O 2/1976. Ion V. MO 56/1976. 46 p. pp. pr. prof. Georgescu. Galitis. Universala Alcalay & co. pp. 403414. 1216. Scripturi”. profeţia lui Maleahi. Evangelische Theologie. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. MB 46/1967. 51 (1970). 3. 434436. Galeşan. pr. pp. Ion V. din lb. de Moraru. D. Galeriu. RT 2/1994. I. 4448.. onorariu Ioasaf.38 891.. prof. Georgescu. drd. „Biblia în Biserica ortodoxă”. din rev. vol. 901. 2734. prof. 1901... GB 13/1993. „Biblica”. BOR 34/1964.. pp. 2. 910. extras din studiul „Teologia traducerii”.. dr. Constantin. 892.. Thoma Basilescu. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. pp. Ioan V. „Scopul Evangheliei a patra”. BOR 1112/1989. „R. 2024. pp. vol. G. germană de Basarab. Constantin. Ioasaf. fasc. Gârboviceanu. de Paul Eugene Dion”. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. ec. arhid. 1986) 898. 355374”. O 1/1984. Tipogr. 893899. dans Revue biblique. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. „Pe drumul Emausului”. prof. MMS 78/1972. (în rev. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». 5972. 3461. nr. pp. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. George. pr. (trad. V. Mircea.. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. (rugăciunea în Biblie) 900. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. 2840). 683697. publicat în vol. diac. pp. 92 p. pp. M. Georgescu. prof. pp. arhid. (în rev. adică folosirea timpului bine”. Georgescu. arhim. temei pentru apropiere între credincioşi”. Bucureşti. 2/1980) 897. (material pt. pp. traduction et notes par Louis Leloir”. 903. prof. „Revelaţie. Ganea. germană de Neaga.

Paris. 926. „R. 40 p. Georgescu. 924. 176 p. 193 p. p. prof. MO 1112/1969. p. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 422 p. Paris. Georgescu. D. (cu aprobarea Sfântului Sinod) .. 1100.”.. 64 p.”. Amos et Osée.”. Viaţa românească. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. O. Georgescu. Paris. de Santos Otero. Georgescu.. Grant. Paris. 145.”.”. 1008. Satan în profeţia lui Zaharia. Ion V. 146 p.. O. 923. Georgescu. 1970. 156 p. Tipogr. Demonologia Vechiului Testament. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Georgescu. 1970. 1938.. pr. Georgescu. Jésus. 11001101. Quelle est la vérité de la Bible?. Georgescu. MO 34/1970. 933.. 484 p. p. 1970. p. Georgescu. O. 932. 1101. Cărţilor bisericeşti. 1969.. „David Flusser. Georgescu. „Charles Hauret. Le Deuteronome. Demonologia Vechiului Testament. dr. 1004 p.. 1010. 1969.”. Bucureşti. MO 34/1970. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. MO 912/1970. econ. Foi et comprehension. introduction historique au Nouveau Testament. p. 76 p. 918. Georgescu. 360 p. 1946?. Paris. Bucureşti.. Georgescu. Socec & co. 1969. O. IXVI. 1009. „Oswald Loretz. MO 912/1970. prof.”. Georgescu. MO 1112/1969. Etudes sur le Livre de la Sagesse. „Pierre Buis. „Saint Augustin. „Robert M. a XIa) 934. „Vincent Taylor. 32 p. magistrand Mihai. Paris. O.”. O. 920. Schackenburg. MO 1112/1969. 916. Ion V. „A.. 927.. 1969.. O. 1100. de arte grafice „Tiparul academic”. 1934. p. MO 12/1970. Bucureşti. Ed. p. 1934. Şt. Instit. Ed. Actualitatea profeţilor I. 1967. Georgescu. 126 p. pp. Georgescu. 925. p. O. O. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. (popularizare) 931. Georgescu. prof. 1937. Socec & co. MO 1112/1969. N. 152 p.”.. Ia a gimnaziilor unice.. Ion V. 1969. 1969. 930. „Stanislas Lyonnet. Georgescu. 929. 1970. „H. 289. econ. Kahlefeld. „C. O. 182 p. 928. Paris. (ed. pr... ST 78/1958. O. 1969. Georgescu.. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. de arte grafice „Speranţa”. Bucureşti.”. p. 913.. pp. 1009. Paris. Georgescu. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. Ed.. Instit. p. Paris.”. p. Georgescu. Arhiepiscopiei Bucureştilor. Bucureşti. 1008. Larcher. 919. Paris. 1100. MO 1112/1969. „Franz Mussner. Georgescu. 148 p. 290. MO 912/1970. Georgescu. O. MO 12/1970. 444 p. 921.”. 286 p. 917. pr. 1010. MO 912/1970. 914. Paraboles et leçons dans l’Evangile.”. 232 p. Georgescu.. O. Confortement aux Ecritures. Paris. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Paris. dr. 192 p. Paris. 922. Présent et futur... D. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9.”. La formation du Nouveau Testament. MO 912/1970. (doctorat) 915. D. Paris. p. O.. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. 1938. 1969. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 1922?.”. Vasile cel Mare”. Azazel. 463475.. Ed. Bucureşti. MO 1112/1969. 120 p. O. „Charles Harold Dodd. „Rudolf Bultmann. 304 p.39 912. Bucureşti. Berlin. p. 145. p.

D. Gheorghe. prof.. Pavel”. 139149. Ed. a VIIa) 940. Bucureşti. 947. „Harismele. (ed. Georgescu.. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi.. Gabriel. ST 56/1965. econ. magistrand Nicolae A. 541551. econ. D. (ed. ST 12/1978. 1935?.. prof.. Gheorghe. Geţia.. pp.. 950. MB 1112/1959. a doua).. prof. Ştiinţifică şi enciclopedică. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 1934?. Georgescu.. (ed. a XIVa) 944. 183 p. Vasile. pr. „Saba. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. 19301931. (ed. MB 34/1984. MB 1012/1967. pr. D. Constantin. D. Georgescu. Gheorghe. econ. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete.. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. pr. pp.. econ. C 112/1937. a IIa) 936. Geţia. Bucureşti. ST 910/1973. MMS 4/1930. Gheorghe. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Bucureşti. 1935?. Ap. Constantin. (f.. Socec & co. Geţia. Bucureşti. prof. pp. Bucureşti. 107110. Georgescu. drd. prot. (ed. prot. pp. 946. ST 78/1971. 952. succint) 945. 81106. (ed. prof. D. prof. Bucureşti. Studiu de arheologie biblică”. Ap. 183 p. Ed. D. Gheorghe. D. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. Socec & co. pr. pr. pp. Constantin. pp. Mitul potopului. 1982... 190 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gheorghe. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 1922?. (ed. Georgescu. Constantin I. 662696. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Filistenii. a Xa. econ. 171) 951. dr. Bucureşti. 497505. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Georgescu. Ed. Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Ed. Ed. Gheorghe. (ed. revăzută) 942. econ. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. nr.. Georgescu.. D. 160 p. pp. 322334. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Bucureşti.. prof. după Epistolele Sf. Ap. Ed. a Va) 938.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.40 935. 183 p.. Gervescu. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. econ. 949. econ. Pavel”. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. econ. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. econ. 183 p. a IXa) 941. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. 148 p. 948. (ed. „Plante şi aromate biblice”. 953. ST 12/1973. pp. 19291930. Librăriei „Universala” Alcalay & co. pp. 954. Studiu de arheologie biblică”. Gheorghe. Bucureşti. Pavel”. Georgescu. 1332. pr. D.. . Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Cunoştinţe despre om şi societate. GB 56/1975. „Cartea lui Iov”. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 19281929. 1935?. Librăriei „Universala” Alcalay & co. pp. prof. 955. 1926. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. 2132. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 118 p. Ed. (ed. Ed. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. a VIa) 939. Bucureşti. Gh. Victor. Gheorghe. Georgescu. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. prof. Burtan. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Gheorghe. 148 p. 186 p. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 127. a XIIa) 943. a IVa) 937. 648662.

preţul lei 36”. prof. Gheorghiu. Întroducere şi comentar. Imprimeria naţională. 969. Întroducere şi comentar. Vasile. 378393.41 956. MMS 12/1958. dr. Gheorghiu. „Zeno Muntean. 165178. (capitol din doctorat. 84 p. 88 p. Craiova”. C 412/1931. 1904. pp. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. argumente scripturistice) 958. Vasile. 325341. Gheorghiu. Mehedinţi. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”.”. 975. Gheorghiu. 165 p. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. dr. prof. (1939. Ed. GB 56/1969. Ed. C 13/1929. Ramuri. 965. Cernăuţi. pp. Craiova. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Gheorghescu. Gheorghiu. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. 1939. Cernăuţi. „Profesor dr. pp. Gheorghiu. Vasile. 1931?. „Sf. pp. 2638)”. dr. Bucovina. Gheorghescu. Epistola Sfântului Iuda. Vasile. Mir în Noul Testament”. pr. 229239. dr. 70 p. Viaţa românească”. Gheorghiu. „Prof. dr. 374379. 3551)”. Vasile. Gheorghiu. C 69/1927. 261277. Gheorghiu. 1020. pp. pp. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. Vasile. pr. dr. 59 p. dr. 231253. Vasile. 315333. Ce hotărăşte Sf. 1940. pp. „Dr. Vasile. Tipogr. C 34/1923. 966. Saidman. BOR ?/1935. . Noţiunea şi originea divină a apostolatului. dr. pr. (1939. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. dr. Gheorghiu. prof. pp. dr. 964. dr. 551566. pp. 593609. 197212. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. I. Gheorghiu. Gheorghiu. pr. Bucureşti. Ed. dr. pp. prof. MMS 4/1955. 972. C 1904 (pp.”. Ed. prof. pp. Vasile. Caransebeş. 1941.. pr. 233236. 960. 329353. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. 967. 6581. 974. 8487. 186. pp. pp. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. dr. I. Gheorghiu. 979. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. 963. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. 2325)”. C 12/1923. dr. Ramuri. drd. 137147. Vasile. 3. Vasile. 978.. 968. Vasile. dr. „Bunavestire (Luca 1. Vasile.. Nicolae. Gheorghiu. Gheorghiu. Ghesarie. Vasile. Bucureşti. Epistola Sfântului Iuda. 977. pp. MB 79/1958. Ghia. Th. 389405. V. 665677). dr. 37 p. Bucovina. în legătură cu Rom. 961. pr. „Revelaţia divină”. Gheorghiu. MMS 34/1959. 1941). 1941). 959. 971. Sofron Vlad. 159196. Vasile. Caransebeş. 1901. V. Einleitung und Kommentar. MMS 9/1930. prof. C 1012/1927. pp. Gh. BOR 1/1928. Vasile. Gheorghiu. 110)”. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. B. Cernăuţi. dr. Gheorghiu. MMS 56/1958. Mărturia Sf. Ed. Gheorghiu. Gheorghiu. dr. arhim. ST 36/1980. Botoşani. 1941”. pp. prof. Gh. 4556. Vasile. 18) şi în traducerea lor latină”. 970. pr. 185196. 115. Chesarie. pp. dr. dr. 1940. Der Brief des Judas. 149150. 764766. 21 sg. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. Gh. 57 p. ierom. 973. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. C ?.. Ghia. 763764. 962. Societatea tipografică bucovineană. C ?. biblică) 976. 1911. Codex Argenteus Upsaliensis. „S. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. Gheorghiu. prof. 525541. (l seminar dogmatică. prof. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). Gheorghiu. pr. dr. Vasile. (teol. pr. pp.

Gheorghiu. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 1856. prof. 97 p. dr. Arad. Ed. Cernăuţi. pr. dr. pr. dr. Ed. „Activitatea Domnului în Iudea. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. 44 p. 39).Hr. dr. Vasile. Cernăuţi. 14 p. 1929. Diecezană. autorului. dr. 2259. vol. prof. pr. Gheorghiu. prof. I. 112 p. 1911. prof. 21). dr. Cernăuţi. dr. dr. 1924. dr. 1003. Problema mântuirii noastre. autorului. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. Gheorghiu. Gheorghiu. Vasile. 114 p. prof. C 79/1929. Gheorghiu. pp. Vasile. MB 13/1958. 1927. Vasile. Ed. Vasile. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. Gheorghiu. 240 p. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. vol. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. Ed. MMS 912/1959. pp. Cernăuţi. dr. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. 1938. 995. pr. Vasile. 990. pr. prof. Vasile. C 1911 (pp. Enon de lângă Salom (Ioan 3. pp. 997. Gheorghiu. III. 474484. dr. 1928. 6375. 40 p. Societatea tipografică bucovineană. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. MB 12/1960. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. 1909. Studiu isagogic. Studiu de cronologie biblică”. 350 p. Vasile. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. pr. Vasile. Vasile. prof. 1926. Gheorghiu. prof. 1002. 1220)”. 558565. I. 8 p. Cernăuţi. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. 985. 994. 991. dr. Vasile. Gheorghiu. Gheorghiu. Vasile. pr. 584596). „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. 419427. pr. dr. pr. 111)”. Ed. 142)”. dr. dr. prof. prof. 110. Vasile. 531537. Glasul Bucovinei. „Ce hotăreşte S.42 980. 983. pp. prof. Cernăuţi. Sfântul Apostol Pavel. prof. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. Ed. dr. prof. 2236)”. 1928.111. 272385). Tipogr. 30 p. dr. 1925. prof. 987. pr. autorului. Glasul Bucovinei. Vasile. secţiunea I (cap. Glasul Bucovinei. Ed. 996.36) şi partea parenetică (12. resp. Glasul Bucovinei. Gheorghiu.116. 717. prof. prof. 982. pr.Hr. Vasile. Gheorghiu. Vasile. prof. prof. Cernăuţi. traducere şi comentar. Vasile. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. 986. dr. 992. 897 p. Vasile. 365 p. pp. Gheorghiu. 1000. 23 p. Ed. Vasile. „Domnul în Samaria (Ioan 4. MB 1112/1959. dr. Tipogr. . Ed. prof. Gheorghiu. Partea dogmatică. vol. 74 p. Cernăuţi. 999. 372375. MB 910/1959. C 810 (pp. 984. Vasile. dr. Vasile. pp. Cernăuţi. 1923. 65)”. II. prof. Gheorghiu. Bucureşti. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. Ed. dr. Cernăuţi. 998. autorului. Epistola lui Iuda. Cernăuţi. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Gheorghiu.. pr. Gheorghiu. Ed. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Gheorghiu. 1001. dr. 1912. 1933. pp. prof. pr. 2867. preţul 50 lei”. Gheorghiu. 981. Societatea tipografică bucovineană. 2248. Gheorghiu. Cernăuţi. Vasile. 358 p. MB 13/1958. pr. pr. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. Vasile. Introducere şi comentar. Gheorghiu. „Diacon Haralambie Rovenţa. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. 256 p. autorului.27). Cernăuţi. 18. (studiu de cronologie) 993. Vasile. Gheorghiu. Gheorghiu. 1926. Cernăuţi. 988. Glasul Bucovinei. Mitropolitului Silvestru. la 2000 d. autorului. Gheorghiu. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. dr. prof. pr.. prof. 989. 1909. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 1929. prof.

Gheorghiu. arhim. 501508. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. dr. I. 1010.43 1004. Scriban. 613627. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. Bucureşti. 393403. pp. înaintat S. IV + 260 p. 137147. 1928 (VIII 656). pp. Vasile. 87 p. Instit. Gheorghiu. C 112/1937. 641648. Vasile. „Dr. dr. «Universala». Vasile. prof. 332335. 1013. dr. Vasile. Vasile. 551567. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. 767775). 400 lei”. prof. prof. 1021. „Vieaţa şi activitatea S. 1940. dr. Vasile. lei 80”. 1015. Întroducere şi comentar”. C 910/1924. Raportul părintelui profesor universitar dr. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. 1011. univ. Apologie istorică. 109115. 1018. Sfintei Monastiri Neamţu. 360361. 381385). 521531. 312321. Gheorghiu. prof. I.. dr.. Apostol Paul”. Gheorghiu. 349358. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. Gheorghiu. 1012. pp. C 12/1926. Prologul Evangheliei a patra. Vasile Gheorghiu. Cele patru Evanghelii. 1019. prof. Gheorghiu. Cluj. pp. 197215. 221227. 1910 (19. Vasile. 5765. prof. 1924. prof. Sofron Vlad. 699714. 16 s. 206 p. 1925. „Arhimandritul I. Chişinău. dr. 421433. 15 p. Vasile. Gheorghiu. prof. 265272. prof. N. 194). 6576). pp. prof. Gheorghiu. preţul 200 lei”. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. 585593.”. C 1909 (pp. Glasul Bucovinei. „Epistola lui Iuda. 1937. tradus de Episcopul Nicodem. Gheorghiu. pp. 1007. Bucureşti. dr. Gheorghiu. 457472). Cernăuţi. 677692) şi 1909 (115. traduse de Episcopul Nicodem. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. „Pr. Tipogr. 277284. C 1913 (pp. „Păr. prof. C 1909 (pp. Bucureşti. C 14/1926. Vasile. Imprimeria naţională. ediţia II. pp. 549559. prof. pp. 129145. Studiu criticexegetic. Gheorghiu. 333340. 1908 (115. Vasile. „Ieromonahul Antonie Harghel. Gheorghiu. dr. 6162. Cernăuţi. C 412/1931. dr. prof. prof. C 12/1927. Gheorghiu. aprobat din Sf. pp. dr. Studiu de cronologie biblică. Vasile. 1935. 1017. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 1926”. Gheorghiu. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. C 78/1924. VI a Seminariilor teologice din România Veche. 1009. dr. Ed. pp. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. dr. 109117. 1020. prof. 1008. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. 333345. prof. Vasile Tarnavschi. 265283. dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 485500. Sfintei Monastiri Neamţu. univ. Cernăuţi. MB 46/1957. 433. 237246. dr. 297305.”. 565573. Ed. dr.”. 59775 din 7 dec. 580586. Ancora. 7398. Vasile. dr. 1014. 1928. 647665. Vasile. 591605.”. „Epistola cătră Romani cu explicări”. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. . Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. 7280. C 13/1928. Vasile. I. 184189. 329337. 697704). 323331. 371378. Vasile. C 78/1924. Gheorghiu. Ed. univ. 197213. 621629) şi 1911 (513). 1006. Gheorghiu. prof. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. 5360. 369372. Vasile. 301311. pp. 152 p. stareţul Monastirei Neamţu. „Un tractat al Sf. 1925. 173181. Vasile. 1923. Tipogr. Atanasie «Despre azime»”. 165172. Vasile. 224 p. stareţul Monastirei Neamţu. C 1907 (pp. Gheorghiu. 1016. 6669. Scriban. dr. (Studiu biblicisagogic)”. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. Ed. 1005. „Anexa. T. C 79/1929. 639644) şi 1914 (5877. Gheorghiu.. dr. Sfânta Evanghelie. 18). preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. 201209. prof. 237243.

Ed. PopescuCilieni. Ed. cl. Craiova. 1922. Gheorghiu. Gh. dr. I. 567570. Lecţiuni de religie. dr. 1928”. Ghia. dr. Gh. Vasile. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. pp. Ia) 1037. I.. de arte grafice Ramuri. 48 p. dr. prof.. pr. Gh. Gh.. Gh. 1026. 1039. 110). partea a IIIa) 1029. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. I. Şc. Toma. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. prof. Ed. (ed. Gh. Ieremia. Ghia. C 112/1936. ec. Ghia. univ. C 1-2/1927. 1925.. pr. I. pr. prof. lui Ioan 20. 157 p. ştiinţific şi biblic. dr. prof. Ed.a. I a gimnaziului unic. Roman. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament.. Instit. pp. 224 p. dr. univ. I secundară de băieţi şi fete2. 1041. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. univ. Ia secundară de băieţi şi fete. pr. 197199. Chestiunile din programa analitică pentru cl. 1025. (1939. 1938. 1942. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. extras din Studii de limbă literară şi filologie. preţul 35 lei”. 1033. Gheorghiu. a IIIa) 1028. III. Gh. (non vidi) 1032. 1030. 1946. Ramuri. Gh. pr. I. BOR 6/1928. dr. dr. I. C ?. Ed. MMS 4/1955. univ. 1926. Craiova.. f. Craiova. pr. Epistola Sfântului Iuda. ST 34/1958. Bucureşti. pr. MB 13/1958. 1929. dr. prof. Inst. cl. Inst. Ed. pr. pp. Ghia.. (ed. Craiova.. . Explicarea evangheliilor. Ghia. 923). Ramuri. Ghia. 102115. pp. de arte şi meserii. 1027. a IIa secundară de băieţi şi fete. dr. Ed. I. (vol. pr. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. pr. Ramuri. Ghia. 106 p. 123 p. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Toma. pr. 1927. Iaşi. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. dr. Cernăuţi.. Craiova. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?.. pentru cl. pr. Ghiaurov. Ghia. Cugetarea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Academiei RSR. pr. de arte grafice «Ramuri». Craiova. 34 (109117). 6364.44 1022. Th. pp. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. prof. 1034.. a IIa secundară2. pr. vol. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. George I. I. Viaţa romînească. pp. ştiinţific şi biblic. Librăriei Socec & comp. Bucureşti. 184 p.)”. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. 1927. I. Gherasimescu. 157 p.. pr. (popularizare) 1042. Craiova. Ed. 1926. 1036. 1941. 90101. Ghiţa.. 1035. 1938.. „Mărgăritarele lumii”. univ. Ramuri. „Dr. 2751. prof. I. de arte grafice Ramuri. pr. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. 245259. Teodor. 24 p. 1045. 1940. prof. Ed. dr. Ed. Gibescu. Ion. prof. 1044. Vasile. Gheţie. 86 p. dr. dr. Craiova. Ed. 102 p. Ghia. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. 1038.. 103 p. 1040. C ?. Vasile. Ghia. Vasile. 67 p. Ghia. 1046. Introducere şi comentar. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. I secundară de băieţi şi fete. 1043. prof. „Problema calendarului”. I. C 12 (pp. Gheorghiu.. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. I. Vasile Gheorghiu. Ghia. pp. 416. Ed. 1 ss. Ghia. Gheorghiu. 151 p. 143 p. Tipogr. Ramuri. (1942/1943). 1929. Ed. I. prof. Ramuri. 1941).. prof. Gh. Bucureşti. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. 1031. „Marele teolog dr. Craiova. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Hristo N. 162176. Ghia. prof. I. 58 (225242). prof. Ed. dr. dr. Craiova. 1023. prof. Gheorghiu. pentru cl. pp. Gh. „Prof. pp. 87 p. Gh. Ramuri. prof. Ramuri. 1024. 223 p. Gherasimescu. dr. 1931. prof. dr. prof. Contribuţie la exegeza Noului Testament.. I. Craiova. Vasile. „La început era Cuvânt (Ioan 1. Gh. Ghia.. dr. prof. Gh. 1935/1938?. 1974. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice.

RT 2/1999. pr. Charles. Profetul Ezechiil. diac. C 1912 (pp. pr. Gregorian. Minerva. trad. F. pp. Nyssei.. pp. 1061. Gore. GB 910/1962. Ed. 16 p. George I. Grigorie episc. Istoria evreilor.. Gibescu. 1057. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. 1069. din Γρηγοριου του Παλαμα. Chişinău. „Preotul. 533543.. Grozea. 1905. Haralamp. pp. Craiova. BOR 1112/1974. pr. 13851389. Bucureşti. (ed. din lb. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. pp. 48 p. pr. Sf. 1920. pp. pp. Gurie. Gordon. Braşov. din lb. de pr. (popularizare) 1056.. trad. trad. 6788. pp. 251252.. 1995. 1989. Ion Lascu. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. greacă de Moraru. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Tipogr. Chestiunile din programa analitică pentru cl. + .. 1067. 144 p. după Ev. în vol. prof. Ed. Sfântul GheorgheVechi. pr. caracteristici. Haneş. MB 79/1991. 1058. greacă de Popescu. 1931. din lb. Tipogr. 136159. magistrand Ioan. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. pp. Nicolae N. din lb. Απαντα τα Εργα. 1945. prof. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. lect. BOR 56/1979. 1915. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină.45 1047. pp. Tipogr. Eparhială. S. 11. Stabilimentul grafic Albert Saer. „Cunoaşterea temeinică a Sf. τομ. Ion. sfântul. Chişinău. 6772. Mitropoliei Olteniei. doctorat) 1051. GB 6/1988. pp. 1052. traducătorul Bibliei de la 1688”. prof. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. 144 p. 176 p. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. franceză de Bran. 216238. Teodor Bodogae. GB 910/1964. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pr. RT 8/1911. (ed. „Amicul literaturei”. Grosu. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”.) 1062. Θεσσαλονικη. Tipogr. 1425. Bucureşti. trad. 1049. GB 2/1957. Chişinău. a IIIa) 1065. Eparhială „Cartea românească”. „Nicolae Milescu. „Din cuvântârile S. 1055. engleză de Dimitrie. Godet. 1925. a IVa) 1066. I secundară. Vasile. Vasile. pr. 1050. 7074. Grigore de Nyssa. 1941. 665674. pp. 915923. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). 1938”. Grigoraş. din lb. 100113. N. Ia) 1048. 176 p. Eugen. pp. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. pp. Voicu. delimitare”. trad. pr. London. 176 p. 1060. trad. Eclesiastul şi Apocalipsul. (chemarea şi rolul pr. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. Bucureşti. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. 10 p. prof. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. Grigorie Palama. O 2/1957. 1924. G(avril). greacă. Guţulescu. (ed. (l. origini. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. drd. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Nicolae. Grecu. Gurie. H. 1059. Romul. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Tipogr. studiu introductiv şi comentariu de Buga.. BOR 78/1979. „Gnosticismul: concept. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Grăjar. 852868. 1063. Ed.. pr. Lucian.. Sfântul. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. 1992. Constantin.. Scripturi şi folosirea ei în predică”. BOR 78/1985. Glăjar. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Hango. . econ. dr. Haneş. Petre. drd. Sibiu. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. Ioan. 1064. diac. Grigorie episc. Grigorie al Nisei. Petre V. dr. seminar. Graetz. 577578). Eparhială. 942964. 194 p. Gurie.

1987. Nicolae. de pr. a IIa secundară3. 172183. Constantin. V. Hatzopoulos. 1971. BOR 9/1929. V. Ed. Herineanu. . Iazadjieff. dr. pr. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. 8389. BOR 34/1940. Pavel.. pp. GB 34/1968. de Văcăreanu. N. 1998. 7072. 170 p. ST 34/1959. 4856. Athanasios. biblică) 1093. 1935. pp. 1935. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. (autorul prof. Ştefănescu. 119 p.. Constantin.”. prof. 2. Vasile Vasilache. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. V. Homescu. ClujNapoca. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. (ist. 1073.. 307. de NT la Sofia. din lb. 447450. Hodoroabă. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). Paris. a IIIa) 1079. 32 p. 1927. 1089. trad. MO 34/1972. prof. vol. l’Insondable richesse du Christ. Ed.. Iaşi. Hermann. O 3/1968. arhim. (pastorale şi predici) 1075. arhiepiscopul Vadului. Teofil. Opinia. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. 1724.”. 1082. Herda. 128 p. Iancu. 1074. Ed. MB 1112/1990. Ieronim. „Franz J. prof. 132 p. Virgil. Leenhardt. Nicolae Neaga. V. magistrand M. 1076. D. pr. 1091. 1931. I. pr. pp..a. ierom.. trad. Bucureşti. Ed. pp. magistrand M. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. 403411. pp. W. Ieraclie. 9296. Ed. Nicolae Neaga. MB 79/1996. 1080. drd. a trimis art) 1087. A. articol în Teologie. de pr. pp. engleză de Niculescu. V. dr. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. 780787. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Protos.. pr. MMS 12/1936. prof. A. pp. 1072. trad. Ed. Opinia. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. prof. Iaşi. 1078.. Chişinău. 138164. (trad. Mihai. arhim. „Procesul lui Iisus”. Ieronim. Episcopiei Vadului. Iancu. p. docent Sergiu. nr. dr. 331345.. Opinia. Bucovina. Ioan. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. Iliescu.46 1070. 55 p. pp. franceză de Gagiu. Iaşi. Fraţii Domnului Iisus Hristos. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. Fericitul. Oradea. Iana. prof. trad. Antonie. pp. 1947. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. 1086. MB 34/1990. viaţă bisericească. f. pp. Cartea profetului Iona. N.. 1085. N. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1092. P. Hodoroabă. Fericitul. pp. pp. pr.. Nicolae Neaga. Hodoroabă. din lb. 501503. prof. I. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. Ed. „Evanghelie şi cultură”. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). Bucureşti.. 1967.. Hau. doctor în Teologie. în lumina descoperirilor arheologice”. prof. 110. F. pp. 470 p. dr.. Luminiţa. MB 79/1997. Ieronim. 1083. pr. 1935. 152 p. pr. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. Ignătescu. N. Feleacului şi Clujului. Ia secundară de băieţi şi fete. (popularizare) 1071. I. pp. Tipografia Mănăstirii Neamţ. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. pp. Hodoroabă. 1084. ierom. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. Ia secundară de băieţi şi fete. Harghel. 1936”. 247249. Manual pentru cl. 1090.. Biblia în Ortodoxie. 111149”. Fericitul. „Monoteismul la evrei”. 1088. „Biblia ilustrată. GB 1/1987. ST 34/1964. 6673. Mrea Neamţ. 39 p. „Robert Baulès. (ed. 1077. de pr. ST 56/1959. 1081. Cartea românească. istorie. Mircea V. 1939. MB 46/1991. drd. „Geneză XII. trad. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). 132 p. 3570. Feleacului şi Clujului. pp. Ierima.

54. 1108. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. 1107. 153162. prof. greacă de Fecioru. Bareille. PG vol.. Ioan Gură de Aur. greacă de Pâslaru. PG¸ vol. trad. col. pr. pp. trad. „Despre pocăinţă (Omilia I. pr. greacă de Fecioru.47 1094. 619630. Sf. din Migne. BOR 34/1978. 23)”. pp. Omilia a Va: La profetul Iona. 1103. Sf. pp. Ioan Gură de Aur. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. 1105. 977984. prof. col. trad. „Cuvântul 8 la Facere”. Sf. trad. GB 56/1955. Sf. din Migne. 604607. 616620. 12111223.. din lb. Ioan Gură de Aur. trad. greacă de Fecioru. Dtru. XLIX.. „Despre pocăinţă. col. GB 1/1986.. Omilia a VIIa. pr. pr. pp. pp. din lb. 26)”. din lb. Ioan Gură de Aur.. greacă de Fecioru. din Migne. pp. D. trad. 497500. greacă de Fecioru. prof. Bucureşti. greacă de Fecioru. pr. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. „Cuvântul 9 la Facere”. GB 34/1985. 305314. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam.. 193196. pr. din Migne. 343350. greacă de Fecioru. Sf. D. 54. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. din lb. Sf. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. „Cuvântul 3 la Facere. GB 79/1985. ... Sf. rostită când sa întors de la ţară)”. Sf.. GB 1/1986. col. greacă de Fecioru. „Despre pocăinţă. „Despre post. col. X. Paris.. 49. col. PG¸ XLIX. 550562. Ioan Gură de Aur. 277284. Dtru. Dacă luăm seama la noi înşine. pr. după Migne. 1095. PG¸ vol. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. trad. trad. 1096. 323336. dela paradisul pierdut. prof. 599604. pp. GB 79/1985. BOR 1112/1971.. D. 11461148. greacă de Fecioru. D. trad. din ediţia lui J.. greacă de Fecioru. GB 79/1985. BOR 910/1978. D.. trad. trad. PG¸ vol. din lb. pp. 56. greacă de Pâslaru. Ioan Gură de Aur. 283292. 49. 54. col. Ioan Gură de Aur.. Sf. trad. din lb. pr. Gheorghe. 49. trad. trad. pr. Ioan Gură de Aur. PG vol... 299306. 1110. pr. BOR 912/1976. t.. GB 34/1985. 321330. Ioan Gură de Aur. Sf. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. greacă de Fecioru. 233243. Sf. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. col.. O 2/1980. din lb. D. 1106. nui în puterea omului calea lui. Sf. 500507. Sf. 85 p. 54. căminul nostru. 54. D. din Migne. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. PG¸ vol. trad. prof. pp. din lb. 1946. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. pr. 196201. Ioan Gură de Aur. D. din lb. pp. din lb. Matei. trad. Ioan Gură de Aur. 49. 129180. Dtru. Indricau. 1099. prof. pr. 7885. 492497.. „Despre post. Sf. 1. 5361. pr. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. 1098. greacă de Fecioru. PG vol. 114120.. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. Dumitru. „Cuvântul 7 la Facere”. după Migne. din lb. PG vol. „Despre pocăinţă. pp. Daniel şi la cei trei tineri. din lb. dr. col.. Matei. PG¸ vol. D. col.. IV. 1109. 5053. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. Ioan Gură de Aur. pp.. 311315. la paradisul cel nou. BOR 13/1977... Ioan Gură de Aur. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. după Migne. pr. 1111. rostită la începutul Postului Mare”. 1102. 49. greacă de Fecioru. din lb. după Migne. după Migne. după Migne. D. BOR 12/1978. pp. Sf. pp. 1101. pp. pr. prof. greacă de Fecioru. pp. Paradisul. Ioan Gură de Aur. Bucovina. Ioan Gură de Aur. 1097. trad. PG vol.. pp. după Migne. BOR 912/1977. pp. Ioan Gură de Aur. Dumitru. 958964. Ed. din lb. pr. greacă de Fecioru. Sf. din lb. 607616. 1100.. Ioan Gură de Aur. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. col. col. PG¸ vol. 1104. după Migne. BOR 56/1978. Liturghie”. din lb. Sf. 313324. din lb. PG vol. col.

pp. pr. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. BOR 56/1978. GB 68/1983. 1905. col. sfîntul. Bucureşti. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. sfîntul. pr. 754760.. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. (licenţă) 1130. din lb.. indici şi note de Fecioru. Ioan Gură de Aur. „Rugăciunea Domnească. 1977”. 72 p. pr. pp. Sf. col. col. din lb. din lb. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. Sf. Ioan Gură de Aur. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. „Omilia II la David şi Saul”. trad.. Ionescu. vol. MO 9-12/1959. din Migne. IV + 360 p. din ebraică. pp. 56. Sf.48 1112. pr. 338345. Bucureşti. Dumitru. Dumitru. prof. Dumitru. Ioan Gură de Aur. D. pp. BOR 78/1977. asist. col. pp. 17)”. monahul. 6580. prof. trad. Sf. 54. „Omilia III la David şi Saul”. prof. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. Ioan Gură de Aur. 695708.. PG vol. 1125. greacă de Fecioru. 1)”. Limba română. greacă de Fecioru. 675686. pr. D. GB 912/1983. pr. trad. 335344. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. greacă de Fecioru. pr. Ioan Gură de Aur. 297304. prof. C. col. „Omilia I la David şi Saul”. 4253. pp. greacă de Fecioru. trad.. pr. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. din Migne. greacă de Fecioru. Ioan. „Învăţătura paulină despre Biserică”. Omilii la Facere (I).. Ionescu. din Migne. Ionescu. 2326. Ionescu. pr. trad. 12/1979) 1129. greacă de Fecioru. 1989. D. trad. Ioan Gură de Aur. pp. Ioan Gură de Aur. Bucureşti. D. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. Sf. 1118. col. greacă de Fecioru. Sf. Omilii la Facere (II). din lb. greacă.. 1127. de arte grafice „Eminescu”. trad. Ionescu. GB 58/1998. 163175. 4 p. 661664. 271280. 1119. din lb. pr. din lb.. 22) 1123. 6768. 6. prof. 56. Scrieri. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. Ioan Gură de Aur. trad. LIV. col. GB 79/1977. pp. ST 56/1993.. MA 4/1988. 1120. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. D. din Migne. vol. 49.. trad. Ştiinţifică şi enciclopedică. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. din lb. trad. din lb. Sfîntul. Academiei RSR. Ed. 486494. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . după Migne. Ioan Hrisostom. 54. 1117. Partea a doua. din Migne. GB 79/1984. PG vol. trad. 508519. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. GB 12/1978. trad. 5765. Scrieri. GB 79/1984. 1987.. (colecţia PSB. Sf. pr. EIBMBOR. Instit. pr.. pp.. 1979. Nicolae. introducere. 687695. prof. ST 12/1998. Ioan Gură de Aur. din lb. 1116. 1115. col. col. Dumitru. greacă.. trad. greacă de pr. 641651. greacă de Fecioru. I. 247256.. din lb. monahul C. Partea întâia.. BOR 78/1978. greacă de Fecioru. note şi comentarii de Ion Alexandru. pp. PG vol. Bucureşti. Ioan Gură de Aur. PG vol. pp. 291300. I. Ioan Gură de Aur. 519536.. Ioan Gură de Aur. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. din lb. 774783. pp. 56. I. din lb.. (colecţia PSB. trad. 1131. Dumitru. dr. indici şi note de Fecioru. PG¸ vol. Nicolae Neaga. 1113. Dumitru. Sf. după Migne. 56. PG¸ vol. prof. pr. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. pp. PG vol. 1114. comentariu) 1126. 175192. 49. pp. EIBMBOR. Sf. pp.. 514518.. 1121. 23. din Migne. din Migne. Bucureşti. D. pr. „Cântarea Cântărilor. 1122. Ioan. Ed. GB 56/1973. IV + 438 p. 21) 1124. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. din lb. (extras din rev. (context. Sf. pp. PG vol. introducere. greacă de Fecioru. PG vol. 22)”. GB 12/1978. Ioan. 710-713.

Bucureşti. 1901. dr. pr. Bucureşti. Cernăuţi. în ateliere şi în cazărmi. pp. Marin C. Marin C. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 114 p.”. Iordăchescu. f. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. (extras din rev.. iconom I. Inst. 1138. 138 p. 159161. 60 + 8 p. ST 4/1991. Ionescu. Ioniţă. Dumitru. „Sfânta Biserică”.. 110112. prof. dr. dr. Ioniţă. Bucureşti. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. 1928. 27 p... a IIIa. Plângerile lui Ieremia. Ed. 1906. Bucureşti. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. pp. 98 p. 140 p. (ed. MO 6/1988. Iordache.. Iordache. RFG 1827 mai 1988) 1145. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). 83 p. (fără foaia de titlu. Societatea tipografică bucovineană. 1137. EIBMBOR. în şcoli. pr. Bucureşti. prof. Ap.. 1911. pr. O 12/1997. 1136. Ionescu. Ed. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . Ionescu. BOR 1/1909. Gaster. 1983. (non vidi) 1148. 3644. Viorel. Ed.. Bucureşti. iconom C. Ionescu. I) 1140. 1933. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Ionescu. 397 p. (ed. O 2/1980.. Isopescu. (ed. Ia secundară. Ion. D. I de liceu şi şcoli secundare de fete. 1139. N. pr. Ionescu. 12 iunie 1908”. pp.. (1929?). Carpaţi. pr. 1983. Patriarhul BOR) 1149. şi Evanghelist Ioan”. Cultura românească.a. 1151. pp. Ion. Ia secundară. Viorel. Isopescu. 5156. pp. Vasilescu. asist. prof. pr. pp. „Pr. „Paşte mieluşeii mei”. dr. 468 p. separată din Candela 1909) 1152. 98103. de M. Marian C. Ionescu. Ionescu. Ionescu. Chişinău. Viorel. Misionarul 1112/1939) 1146. pr. diac. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. 1143. 1932. prof. O 34/1995. „O carte samariteană a lui Iosua. . Iordache. 1940. Ioniţă. Mircea Păcurariu. Rm. 1909. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. Vâlcii. (Biblia de la Petersburg. 5967. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. pr. pr. 84 p. 1144. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. (cu binecuvântarea PF Iustin. dr.. pr. Octavian. Societatea tipografică bucovineană. biblic şi de misiune al BOR.. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134.49 1132. (popularizare) 1150. dr. dr. Ioniţă. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Cicerone. Ion. 28 p. 1147. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Nicodem. „Duh şi vieaţă”. Bucureşti. Ionescu. Cernăuţi. D. prof. pr. 1133. protos. Bucureşti. pp. 1141. prof. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. iconom C. pr. Univers enciclopedic. prof. 1996. BOR 12/1985. dr. Ed. Octavian. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. MA 1112/1968. pp. Ioniţă. 263274... pp. «Times». I. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Tipogr. 109 p. prof. 501 p. Viorel. pr. Tipogr. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. Astoria. GB 1/1989. iconom Ioan I. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. 1940. 1819) 1135. informaţii din fişier) 1142. prof. Dicţionarul teologilor români. 973974. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf.

154162. pr. 177184. pp. MMS 78/1963. pp. 342350. pr. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. „Psalmul 120. 152 p. lect. C 1902 (pp. 291299. 106120. dr. Gheorghe. 289295. Gheorghe. pp. Izvoranu. pr. pr. 1162. pr. MO 36/1997. Isvoranu. Izvoranu. 1163. MO 36/1995. 1925). MO 46/1990. Izvoranu. diac. dr. MO 12/1995. pp. 797805). 474482. 210217. 338347). „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. prof. 113114. separată din Candela 1911) 1154. docent privat. 1156. dr. 1164. „Amusin I. 423435. Silvestru Octavian. Profetul Malachia. (ist. 6771. prof. 1168. 278286. 404412. biblică) 1161. Isvoranu. 542550. G. Al.. 348357. pp. drd. 7179. pr. 434442. Istrate. 290297. MO 12/1999. Alexandru. ST 34/1982. pp. 1963. 1174. Introducere. „Introducere la Cartea Iob”. 614622. Cernăuţi. Vasile G. Isopescul. traducere şi comentar”. Octavian. 597610. 113120. prof. Alexandru. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. 702709) şi 1904 (1624. prof. 1160. pr. 1824. 345354). 213221. pr. ST 910/1985. . Octavian. lect. Isopescul. 1155.. drd. 3757. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. 470474. Isvoranu. traducere şi explicare”. Isopescul. 666683). 274282. MMS 2/1989. D. 1908 (1624. 1171. Ioan. Jerpălău. dr. MO 13/1990. Ivan. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. 405421. 583590. Gh. Introducere. 693700) şi 1909 (148156. 8798. Societatea tipografică bucovineană. MMS 34/1972. 1165. 181186. 749774. Octavian. Jerpălău. pr. 118126. 1157. ST 56/1981..”. 312319. pp. pp. 2031. Alexandru. pp. Silvestru Octavian. 501508. 1169. dr. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. pr. C 1911 (pp. 302 p. Octavian.. pr. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. 1172. pp. Mitropolitul Transilvaniei”. pp. univ. „Profetul Natan şi regele David”. C 1902 (* pp. Jarpălău. 542550. 699710. 6672. pp. şi exeg. 5764. Isopescu. diac.. BOR 13/1944. 8290. 3346. docent privat. 333341. 465480. 148161. Jarpălău. 236245. Ivan. dr. Isopescul. 182190. 728734. 6977. pr. 214221.. lect. „Profetul Malachia. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. „David. Jarpălău. 1173. 336344. 126132. 1159. MMS 512/1972. 406414. MO 16/1994. 1166. MO 13/1998. 1911. 560576. Introducere. 401409. 218226. C 1904 (pp. arhid. 457466). Gheorghe. 666673. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. Manuscrisele de la Marea Moartă. 1167. pp. dr. Isopescul. pp. 556559. Silvestru Octavian. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. prof. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. Gheorghe. (ed. 460467. 233240. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. drd. C 1907 (pp. pp. „Profetul Obadia. 8398. Ivan. 516524. lect. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. traducere şi explicare. Ispir. C 1910 (* pp. 3652. 610621). 1175. 1903 (926. I. 406417). Isopescul. lect.50 1153. 639647) şi 1911 (2128. drd. Ioan. 628636. 4261. „Introducere la Psalmul 50”. 1170. 529?. 1158. pp. drd.. 273282. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. Alexandru. Alex. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. 242254. lect.

Culegere întocmită de . Hans. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Zenon.. din lb.a. Lecca. Sibiu. Legende biblice. Anca. 228 p. Jerpălău. Ed. 8991.51 1176. Galaţi. 693703. theology and practice”. 295304. Librăriei Ioan I. Loichiţa. dr. pp. RT 4/1933. viaţă şi alte temeiuri biblice”. Manuscrisele de la Marea Moartă. rev. Al. 69? 1179. D. pp. Constantin. pp. Constantin. Ed. 166170. MB 1012/1997. 1936. George. Şcoala de artă şi meserii. 1193. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu.. Ed. LascarovMoldoveanu. O 4/1984.. Porus. 1177. pp. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. V. Ia.. MB 13/1997. Timişoara. Laperrousaz. Ed. dr. J. Constantin. MB 1012/1995. Brassó. 1199. 352 p. poloneză de Mareş. Rovenţa. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. (inclusiv în NT) 1198. 1932. 1986. Loichiţa. Klein. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1188. 135144. „Biblia de la Bucureşti 1688”. dr.. Teodor. Ed.. pp. Bucureşti. 1190. RT 34/1996. 1182. 1195. LascarovMoldovanu. Nicolae. 305316. Marineasa. drd. Tipogr. din lb. trad. Ştiinţifică. Biblie şi Teologie. pp. 132 p. 248 p. franceză de Calangiu. (exegeză) 1196. 2936. 1194. rusă de Vuţă. Lăzescu. Lane. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. 1185. (pp. pp. Gheorghe. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. care îl criticase în ST pe I. Tipogr. diakonos: language. Ed. Lecca. D. pp. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. dr. Alexandru. (p. 1932. Bucureşti. 1178. 487 p. GB 1012/1984. 95 p. Gheorghe. 1197. C 112/1936. Kiseleff. MMS 6/1988. pp. f. V. „Onestitatea literară”. 295304. dr. în vol. Hans. 1180. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. autorului. Ciurcu. 127 p. Povestiri biblice. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani.M. E. arhim. Paulin. Justus (pseud. Bucureşti. 499506.). 1991. 276321. Paulin. din lb. 164 p. Jinga. 1183. V. Politică. Jinga. 1997. Ed. 744761. 2000. 138 p. . Olariu) 1184. 1997. (popularizare) 1191. 138 p. Meridiane. Jinga. Jinga. I. 9293. pp. Cărţilor bisericeşti. Kosidowski.. pp. prof. 1187. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. pp. 1913. Liţiu. Bucureşti. trad. E. 1970. Tipogr. replică împotriva lui H. (1946?). pp. 286289.. pr. Ed. Klein. Cărţilor bisericeşti. „Despre lume. Lăudat. Joandrea. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. „Episkopos. Niculiţa. 1181. arhim. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. Constantin. 6282. rezumat în română) 1189. Roman. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. prof. rezumat în română) 1186. Bucureşti. BOR 78/1976. „Cum citim Biblia?”.. Concordanţă a Noului Testament. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. pr. Povestirile unui arheolog. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. (ed. În căutarea strămoşilor lui Adam. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. 316. Lariciov. presbyteros. RT 34/1996. Gheorghe. Anda şi Mareş. BOR 34/1981. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”.. Alexandra Beatrice. Jorică. trad. prot. pp. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. C 1011/1926.

(tomul al IIlea. Ed.. colecţia Ogorul Domnului. Istoria biblică. din lb. Ştefan. George. colecţia Ogorul Domnului. 1944. Loon. I. prof. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). Lagrange. P. Bucureşti. M. ST 1/1988. Ed. vol. ediţie ilustrată. ediţie ilustrată. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. din lb. (extras din Candela 35/1927) 1205. patriarhul României. Gh. A. pr. colecţia Ogorul Domnului. ediţie ilustrată. prof. 1218. Lopuhin. Loichiţa. RT 6/1938. XXX) 1210. Lopuhin. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”.. „† J. Ioan M. P. Lopuhin. Cărţilor bisericeşti. Cărţilor bisericeşti. p. Luca. Tipogr.. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. 1947. rusă de Nicodim. Lopuhin. 119 p. de Totoiu. rusă de Nicodim. Noul Testament. 1203. Bucureşti.) 1206. trad. (ed.. 1218. Librăriei Ciurcu. rusă de Nicodim. pp. XXXII) 1212. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Tipogr. Lungu. (tomul I. prof. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. Lucia Făgărăşanul. 560 p. Istoria biblică. 1948. al VIlea. trad. Sibiu. 640 p. patriarhul. patriarhul României. Tipogr. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. 1945. Vechiul Testament. trad. Instit. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. vol. patriarhul. vol. V. A. din lb. O 4/1984. 1204. trad. Lopuhin) 1207.. „Naţională” Gh. patriarhul. ediţia succesorilor lui A. dr. episcopvicar. Bucureşti. Arhidiecezană.. dr. Cărţilor bisericeşti. V. patriarhul. RT 78/1946. trad. „Biblia adnotată”. 1214. din lb. 1216. 1993. Tipogr. colecţia Ogorul Domnului. (tomul al Vlea. Vasile. Lucian Tomitanul. 1215. P. pp. C 35/1927. Tipogr. Loichiţa. Bucureşti. Loichiţa. A. Cărţilor bisericeşti. pp. de la Ed. 3454.52 1200. 566 p. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). 549 p. 270. 73139. XXXI) 1211. patriarhul. prof. din lb. MB 46/1957. 109121. XXXV) 1209. Lungu. 3152. Cărţilor bisericeşti. 1202. prof. P. rusă de Nicodim. Lopuhin. Cernăuţi. 691 p. P. 1909. 702 p. P. 1946. din lb. prof. Mecu. Vechiul Testament. Ion. MMS 34/1956.. ediţie ilustrată. Tipogr. Milva. Loichiţa. MB 14/1961.. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Istoria biblică. Gr(igorie) T. Bucureşti.. 76 p. 1201. vol. MB 1012/1956. 144160. 584 p. Ed. pp. (conferinţă) 1220. trad. pp. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Istoria biblică. (vol. . (tomul al IIIlea. rusă de Nicodim. f. ediţie ilustrată. 380383. colecţia Ogorul Domnului. XXXIII) 1213. pp. Vechiul Testament.. vol. Istoria Bibliei. (tomul al VIIIlea. 814. A. 1944. Evanghelia dela Mateiu. Cărţilor bisericeşti. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. Ioan. ediţie ilustrată. diac. 1219. trad. Loichiţă. Lopuhin. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. din lb. M(arcu). prot. a IVa) 1217. pp... Vechiul Testament. rusă de Nicodim. I. pp. trad. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. Brassó (Braşov). A.. Noul Testament.. Bucureşti. Bucureşti. Ludu. 1912. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. pp. P. (tomul al IVlea. rusă de Nicodim. Hendrik Willem van. Dariu. episcop vicar. 550560. Tipogr. colecţia Ogorul Domnului. A. Bucureşti.a. V. V. XXXIV) 1208. Sfânta Scriptură în limba românească. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. 1946. vol. prof. Lopuhin. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”.. A. 18 p. Lupaş. 319 p. MB 79/1957. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. Bucureşti.

Bucureşti. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk... RT 6/1937. nr. 272 p. Ilie. Stuttgart... „Naţională” J. MA 1112/1963. 376 p. Tatăl nostru. MA 910/1957. p. Bucureşti.. Lămuriri asupra Genezei.. .. Ştiinţă şi creaţie. C. 132. „Naţională” J. C. de PS Episcop al Argeşului. 114 p. M(arcu). Gânduri asupra Cărţei Facerei. I 226 p. M. RT 56/1927. Tipogr. Tipogr. 1222. „Preot A. M(arcu). 1225. Vechiul Testament în gândirea românească. 418. f. RT 5/1939. Ionescu & co. de Beleuţă. Bucureşti. «Seria Teologică». RT 1112/1938. ed. (posibil nu ort. D. Nanu. M(arcu). id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Ionescu & co. 90. pp. Arhidiecezană. „Naţională” J. M. RT 78/1943. Opitz.. Ştefănescu. 1233. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». «Biblioteca biblică». C. 512513. Sfintei Monastiri Neamţu.... + XCVI planşe afară de text”. 1243. RT 6/1941.. Gr.. MA 910/1963. Sibiu. Tipogr. 1226. 1241.) 1236. 20 p. Maior. Închinare românească. M(arcu). 1942.. I. Gr. 272 p. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Herder & Co. RT 9/1938.”. Gr(igorie). 1228. „Protopop A. Leges et historiae. II 280 p.. Libri poetici et prophetici. G. tâlcuiri biblice. p. mit 53 Textbildern. Maccaul.”. 188189. VI + 220 p. nr.. 1938. 240241.. T.. Gr(igorie). Tübingen. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann.. 1936. 225 p. Gânduri asupra Deuteronomului. din lb. p. Isaia 53. nr. 1936. 1230. pp. 1913. vol.. pp. „Iacob şi Esau”. T. 1935.. (posibil nu ort. Ionescu & co. H. trad. Maior. M. 98 p. Gr. p. Gânduri asupra Exodului. „Naţională” J.a.53 1221. H. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. „Isus sau Iisus?”.a. II. 1231.) 1240. (posibil nu ort. T. 31 p. În slujba Domnului Isus. M(arcu). RT 3/1911. Gânduri asupra Leviticului. 2 vol. XLVIII + 1184 p. Synopse der drei ersten Evangelien. T. Bucureşti. dr. T.) 1237. p. 132133. 5. Maica Domnului. „Septuaginta. M(arcu). „Lucian Blaga. Gheorghe. f. „Albert Huck. pp. 1229. Tipogr. 760762.) 1238. BunaVestire. 1223. Sf. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii.a. M(arcu). pp. 270271. Ed. „Nicodim. Arhidiecezană. (probabil nu e ort. f. 1224. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. vol. 797798. Nanu. 3. de arte grafice „Tirajul”.. RT 6/1939.. (posibil nu ort. 1242. (posibil nu ort. 1939. Mohr (Paul Siebeck).) 1235. f. XVIII + 182 p. M(arcu). T. B. RT 6/1939. Vasile Stoicanea. Gr. T.a. „Prof. M(arcu). Tipogr. Ionescu & co. ST 2/1931. engleză. M(arcu).. 401. 70. H..) 1239.”. 315. Sibiu. icon. vol. stavr. mitropolitul Moldovei şi profesor I. A. Nicolae Neaga. Bucureşti. A. M. 1232. Ed. RT 34/1936. vol... Gr. Ed.. 1939. 38 p.... 1941. Sibiu.. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. 1227. Gr(igorie) T.a. M. Gr(igorie) T.. Arhidiecezană. 222 p. Instit. 1938. „Dr. trad. f. I. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. M(arcu). f.a. Dacia Traiană. Freiburg im Breisgau”. 1234. C.”. C. în colaborare cu Lic. pp. edigit Alfred Rahlfs. 942 p. M... Ed. Mielul lui Dumnezeu. E. Tipogr. 11. 232..”. Bucureşti. Gr. Gr. Gherasim Timuş”. Sibiu. Tipogr. M. M(arcu). Tipogr. nr. RT 34/1936. Macraki. pp. C.”. Biblia ilustrată. p. p. XX + 214 p. 942943..”. „Ioan Halmagiu. 269 p.. Gh. pr. 21.. Bucureşti.. pp. 72 p. H. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. Sibiu. H. Sibiu. Gr(igorie) T.”. H. biblioteca populară «Veniţi la Hristos».

1219. 32 p. Grigorie T. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. pp.. Grigorie T. prof. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei.. 337346. Libr. (din colecţia Veniţi la Hrisos. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. Manea. 1943. RT 1112/1942. Sibiu. pp. Instit. RT 56 (pp.. pp. (licenţă) 1249. „Cântarea Cântărilor. 1912.. Vasile Gheorghiu”. diac. 459478. Scriptură (teză pastorală)”. RT 56/1942. urmare din no. Arhidiecezană. pp. 1262. Marcu. Interpretarea cărţii”. Grigorie T. 1934. nr. 3141. Explicarea Evangheliilor. prof. Tipogr. 432435. pr. (introd. diac. B. pr. Mălăescu. „Iisus Hristos. Mangâru. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. diac. Mangâru. 1253. Badea. Grigorie T. „Mythos”. 451454. 1265. La chiesa locale nella Scrittura. BOR 5/1912. 469476. Arhidiecezană. „Profesorul dr. Badea. étude historique et scripturaire. RT 1112/1940. C 1012/1929. dr. 49 p. Malescu. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. Mangâru. . MB 1012/1972. Manolache.54 1244. dr.... Paillard. Librăriei Nicu D. pt. MB 13/1993. după dr. prof. Tipogr. Pr. dr. 1905. 1245. pp. 599608. 92100. pp. pp. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. a IIa secundară de băieţi şi fete. pp. nr. B. Vasile Gheorghiu. pp. 3242. Manolache. Orest. pp. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. 10391048. 337340. Grigorie T. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. BOR 9/1911. Malcinschi. diac. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. în revista Vita e pensiero. pp. 48 p. diac. (interdicţii iudaice. 1269. Tipogr. BOR 12/1914. Rătăciţi neştiind Scripturile. Grigorie T. „Cartea lui Iov”. Zaharie. dr.. B. C. „Callias J. Nicodim. Badea. dr. pp. prof. 1268. De la Epistolele pastorale şi până la dl. Grigorie T. RT 910/1946. econ. 1942. Târgu Jiu. La chronologie de la Passion. pr. 1259. Brăila. I. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. pp. Mangâru. dr. Anca. 77) 1248. pp. nr. V + 106 p. 10411051. Marcu. BOR 6/1912. prof. BOR 2/1914. 1267. Grigorie T. de arte grafice „Eminescu”.. Manea. 1260. dr. prof. Sibiu. Arhidiecezană. diac. Manolache. Moderna. prof. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. diac. (exegeză) 1255. sachelar Florea. 32 p. Grigorie T. A. diac.. „Cântarea Cântărilor”. Marcu. Sibiu. „Animale necurate”. C 112/1935. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. Mangâru. pp. Marcu.. 40 p. (extras din RT/1943) 1270. 8 p. Anca. Lucian Blaga. MB 5/1987. Paris. Fibiger.”. 1247.) 1256. Badea. „Cântarea Cântărilor. 12/1913”. BOR 4/1914. 1904. RT 1/1939. (licenţă) 1250. 936943. Arhidiecezană. 69 p. Cei 12 psalmi aleşi. prof. dr. diac. Măndiţă. Badea. Ed. 1937?.. Sibiu. 1939. Ioan. „Cartea lui Iov”. „Bruno Maggioni. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. 1264. morală şi igienă) 1251. prof. pp. 1258. Miloşescu. Marcu. Nicolae M. 677678. 36 p. pp. pr. Marcu. Anca. Milano. 455”. introd. 233240. 1938. Mangâru. 1252. Stauridès. 1257. pp. Ed. 537558. Marcu. în CC) 1254. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. 3) 1263. Mangâru. BOR 8/1911. BOR 1/1913. Marcu. dr.. cl. 1266. Manu. (st. Bucureşti. pp. Omul şi opera. 45/1971. Mangâru. prof. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”.. 1025. 1261. 1246. Marcu. Tipogr.

Nicolaescu. pp. 124125. RT 34/1942. . pp. Nicolaescu. Grigorie T. 1284. I. studiu apărut în Candela. Tipogr. (extras din rev. I.”. Tipogr. Marcu.”. 1279. 208209. Marcu. Grigorie T. Marcu. 79A. Eparhiei ortodoxe române. RT 34/1946. Vasile Gheorghiu. Iustin Moisescu. Studii biblice. dr. Sibiu. (extras din rev. Lektor der Theologie in M. „Diacon dr. II Corinteni XII. Herder & Co. dr. Tipogr. Tipogr. Grigorie T.. Bucureşti. Marcu. Freiburg im Breisgau.”. 1939. 1286. „Dr. Das kommen des Herrn. 1940. Freiburg im Breisgau... dr. 1939.. pp. pp. Grigorie T. 222223. pp. «Studii şi cercetări» LXI. „Dr. „Diacon N.”. diac. Comentar. 1277. G. 182 p. 169182. LVLVI (194445). RT 12/1943.. Band 4. RT 34/1941. Grigorie T. Tipogr. 194). Marcu. RT 12/1942. dr. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. pp. Studii şi cercetări XXXIX. diac. 1272. 137139. XVI + 276 p. Arhidiecezană. RT 5/1937. diac. 111. Glasul Bucovinei.”.. RT 5/1939. Academia Română. P. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. 1940. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Grigorie T. Grigorie T. dr. 1280. 90 p. Grigorie T. dr. prof.”. „Dr. 1287. 112113. Academia Română.”. 1275. 100 p. Iustin Moisescu. 1941.. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. Marcu. Introducere în Epistola către Filipeni.M. 1273. an. Marcu.”. prof. pp.. pp.. Grigorie T. pp. Arhidiecezană. Vasile Gheorghiu. prof.”. Candela).. Marcu. membru de onoare al Academiei Române. 60107”. Grigorie T.. + IX planşe”. 58 p.. dr. Bucovina. p. 1939. 1276. Munteanu. Milan P. pp. „Procesul Mântuitorului. 1288. dr. „Dr. Eclesiastul. Marcu. dr. dr. „Tare în Scripturi”. Gladbach. Codex Argenteus Upsaliensis. 1281. 132 p. Marcu. Glasul Bucovinei. p. RT 12/1941. Grigorie T. Tipogr. Bucureşti. RT 4/1938. Candela). 209211. L. 1282. Marcu. Epistola Sf. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 88 p. „Saul din Tarsus fragmente”. Marcu. Willibrord Hillmann O. 104 p. Tipogr. Cernăuţi. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. Bucureşti. 121122. membru de onoare al Academiei Române. RT 12/1943. 265266. diac. dr. Marcu. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom.F. Sibiu. Bucureşti. 1274. Sammlunf «Leben aus dem Wort». 142 p. Grigorie T. RT 12/1947. Apostol Pavel către Galateni. Theol. Şesan. I. dr. Marcu. Scurte note explicative.. diac. RT 4/1937. 1941. Cluj. 9091. Herder & Co. 1283. dr. Marcu. asistent universitar. pp. prof.55 1271. 156 p. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Grigorie T. Grigorie T. 104107. 1278.. Studiu exegeticcritic. 87. RT 34/1941. pp. diac. dr. 169173. 1940. Cernăuţi. N. prof. Marcu. 126 p. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.. Marcu. RT 5/1941. Herder & Co. Viena. 1941. „Dr. Marcu. Expunere rezumativă”. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. 1940.. RT 12/1942. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. + X reproduceri fotografice afară de text”. Grigorie T. pp. 1942. 38 p. prof. „Dr.. Cărţilor bisericeşti. „Dr. 197212. 1285. (extras din ST 19381939).. „Eugen Walter. Grigorie. 122124. „Dr.. 135144. RT 12/1943. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. pp. Grigorie T.. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Scripturi. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). pp.. Nicolae Neaga. RT 12/1942. (colecţia «Biblioteca teologică»). „Erwin Hesse. pp. Grigorie T. 1942.

Trembela. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Grigorie T. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. 255257. Istoria Bibliei. p. 373374. XXI. 1946. Ed. II + 104 p. Sibiu. 1295. 438440. Sibiu. Pentru cei mici din vremea noastră. Apostol Pavel. Ed. ilustraţii religioase în culori). „P. „Noul Testament dela Cluj. episcopul Vadului. Tipogr. p. Nicolae Neaga. Marcu. Naţională Mecu. 392 p. 477. heraugegeben von dr.. pp. «Seria didactică». dr. Tipogr. 1941. 1937. dr. Nicolae Neaga. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. dr. dr. 1301. 445446. 1293. 498. RT 910/1946. Grigorie T. „Protopop dr. 150153. Hristos în Vechiul Testament.. Herder & Co.”. pp. Sibiu. după F. RT 12/1946. Deheleanu. Timişoara. pp. colecţia Biserica bănăţeană.”. RT 58/1940. 497. «Seria Teologică». dr. Arhidiecezană..”. Nicolae Neaga. . Ζωη. 3 vol. în col. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. Grigorie T. 1294. Despre cei mici din vremea veche. RT 12/1942.56 1289.”. Tipogr. colecţia Hrana duhovnicească. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. V. Studiu istoriccritic.”. Grigorie T. Diecezană. Marcu. V.. dr. „Matthias Joseph Scheeben. Sfintei Monastiri Neamţu. Grigorie T.. nr. Marcu. „Prot. Cluj. 1303. 23. 10. dr. „Prot. 1946. RT 6/1945. Nicolae» din Cluj. Marcu. 80 p.”. 32. Sfintei Monastiri Neamţu. Ed.”. G. RT 910/1944.. p. 1299. 1941. 600 + 440 + 494 p. (dintre cari 8 p. după F.. „Prot. 244 p. Ed. pp.. Arhidiecezană. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. RT 12/1943. 1941. 1946. 84 p. p. dr. 1291. 1945. 1290. trad. 1300. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1302. Farrar.. Marcu. Şcoala mitologică. „Preot dr. Craiova.. pp. Arhidiecezană. 1298. RT 910/1946. Enciclopediei ortodoxe române. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. 810 p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Prot. Facerea.”. Caransebeş. Grigorie T. Grigorie T. 256 p. „Preot dr. Marcu. «Seria Teologică» nr. pp. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Preot Dumitru Călugăr. pp. Ausgabe letzter Hand. 72 p. Arhidiecezană.. 1943. Tipogr. Episcopiei ortodoxe române. Primele zile ale creştinismului. Marcu. XIV + 724 p. tipogr. Wesen. 1945. Marcu.. Munteanu. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Marcu. dr. 332333. «Seria Teologică». în româneşte de Ion Totoiu. 340 p. pp. dr. Grigorie T. Freiburg im Breisgau. 1940. pp. Iosef Höfer.. RT 1112/1946. p. Viaţa şi operile Sf. Sofron Vlad.”. nr. 1296. ed. Marcu. Cluj. «Seria Teologică». Grigorie T. Patriarhul României. 520521. 1938. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. RT 5-6/1942. 1944. dr. «Cărţile Vieţii». Grigorie T. RT 56/1943. Die Mysterien des Christentums. Grigorie T. Tipogr. 113114.”. mitropolitul Moldovei. „Nicodim. Atena. 436437.. RT 1112/1940. 17. L. 1292. „Preot Marin PopaNemoiu. dr. Bucureşti. RT 1112/1940. Marcu. nr. Marcu. Arhidiecezană. „Pan.”. Marcu. Farrar. dr. 582584. Eparhială. Mărturia Sf. 1945. Grigorie T. 16 p. nr. Grigorie T. Ed. Sibiu. dr. Grigorie T. Sofron Vlad. Tipogr. RT 78/1942. Feleacului şi Clujului. XVIII + 638 p.”. dr. trad. Text şi scurte note explicative. „Hendrik Willem von Loon.. dr. Grigorie T. RT 1112/1938. RT 1112/1945.”. 587. 116118. vol. 1941. 1297. rectorul Academiei Teologice «Sf. dr.”. cu o prefaţă de Gala Galaction..”. 1304. 464 p. a IIa. Arad.. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). Marcu. Sofron Vlad. Marcu. Grigorie T. Însemnări pe marginea textelor mesianice. „Nicodim. dr. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. pp. 9. N. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Tipogr. Copii din Biblie. pp. Sibiu. 302. dr. seria «Ogorul Domnului». Ed.. 150 p. Marcu. 1940. VIII + 274 p. dr.

1312. MA 46/1970. Marcu. Universala. pp. 265. A new historical approach. Grigorie T. 1321. RT 12/1936.. Gotha. „Karl Heussi. 1316. Introducere şi comentar. Marcu. dr. Marcu. Marcu. .. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel.57 1305. „Sterie Diamandi. 350. + XXII”. RT 56/1935.”. 1311. colecţia «A Mentor Book». Cernăuţi. Marcu. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. Grigorie T. Marcu. To problima tis glossis tou Iisou. Marcu. Tipogr. + 11 reproduceri. 208 p. RT 12/1942. Grigorie. 100 p. 1320. 174176. p. Gr. MA 910/1957. 1933. p. Marcu. Marcu. 265266..”. Norton et company inc. 299300. Marcu. studiu criticexegetic. RT 12/1943. ed. Qui est Jésu Christ?. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. Marcu. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Vasile Vasilache. Prologul Evangheliei a patra. pp. Bucureşti. 1324. RT 1112/1938. Paris. pp. şi 16 clişee în afară de text”.. RT 1112/1938. 112. Grigorie T.. „Protosincel dr.. Marcu. p. Tipogr. 1934. Ed.”. 516518. 1956. Grigorie T. „Evanghelia lui Toma”. „Isus în teologie. MCMLXVI. 164 p. RT 78/1938. Leopold Klotz. 1934. 1937. Grigorie. Die Bibel im Leben der Völker. p. 1938. Grigorie T. Cluj.. Grigorie T. „Preot dr.”. 1938. (la secţiunea Cronica) 1307. 70 p. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. 1936. 764765. Marcu. My story of the Dead Sea scrolls. 1315. RT 56/1935. 1308. New York. Flammarion. Chicago. Philadelphia. 1314. Ed. autorului. W. 1968. 164177. MA 46/1970. RT 56/1935.. The meaning of the Dead Sea scrolls.”. traducere şi comentar. Berlin. RT 1112/1938. 1322. Grigorie T. VI + 232 p.”. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. Grigorie. Marcu. Ed. „Bibel und Qumran. „Ernst von Dobschütz. 1309. 258 p. The Dead Sea scrolls. RT 56/1936.. 213) / 1934. Sfintei Monastiri Neamţu. Vasile Gheorghiu.. Grigorie T. Marcu. 383. Grigorie T. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. dr. 121122. Cartea românească. Câteva note.. pp. profesor în Cluj.. 1730. Marcu. pp. Sofron Vlad. MA 46/1970. War Petrus in Rom?. p. „Piatra fundamentală dela Tübingen. Brownlee”. Biblia în Ortodoxie. p. 514516. Grigorie T. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. 1306. pp. 1942.”. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 1318. XIV + 128 p. Marcu. 1965.”. Bucureşti. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. pp. 568 p. Marcu. pp. Grigorie T. Grigorie T. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului.”. 98103. a doua.. dr. The Westminister Press.. 170 p. pp. 1317. Grigorie T. cu o prefaţă de William H. „Lacordaire. RT 78/1941. W. Powell Davies. pp. Marcu. pp. 206 p. Grigorie T. 375. RT 3-4/1934. „Lectura biblică şi comentarul”. Cărţilor bisericeşti. herausgegeben von Siegfried Wagner. 94 p. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. RT 56/1942. RT 4/1938. „Pr. 349350. 144 p. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.. Westdeutscher Luterverlag. „A. Grigorie T. Grigorie T. Atinai. pp. 1313. Grigorie. 351. 222232. 1310. IV + 48 + 368 p. pp.. cu prilejul unui centenar”. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul.. pp. Haralambie Rovenţa. Witten. Ed. 509511. „Dr. RT 34 (pp. The New American Library. „Cecil Roth. MA 46/1970. 348349. 116120) şi 56 (p. format 17 x 24 cm”. The documents that shed a brilliant new light on christianity. 1325. Treasure of Qumran.. 1323. 1319. Marcu. Marcu. 1939. Introducere. „Şi totuşi.

Marcu. 842. pr. Marcu. Grigorie T. 1346. pr. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. prof. 657680. pp. pp. „Prot. prof. pr. pr. pp. dr. 480490. 351352. 1345. MA 13/1965. Marcu. 2649. 1327. 631641. dr. MA 78/1968. pr. 1335. pp. MA 13/1967. pr. Grigorie T.. MA 46/1976. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. „Duminica sinteză biblicteologică”. Fortress Press. MA 46/1966.. + numeroase reproduceri. MA 78/1962. 140141. MA 910/1960. dr. dr. trad. prof. Philadelphia. prof. pp..”. MA 46/1970. Marcu.. 2835. prof. 815822.. pp. Grigorie T.. dr. pp. 275286. 1332. Grigorie. 9 18. Marcu. prof. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. pp. Marcu. Grigorie T. 1336. Marcu. MA 910/1963. dr. 484498. pp. 1333. dr. Curţii regale. pp. pp. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. Marcu. dr. prof. 252272.. 1347. pr. Marcu. suedeză în lb. 1328. engleză de Emilie T. Grigorie T. „Exegeza în pastoraţie”. 24 şi locurile paralele”. prof. Grigorie T. MA 13/1961. Concordanţă biblică antisectară. 267278. 272277. 1338. pr. Grigorie T. Grigorie T. pr. dr. 1337. prof. 141144. 19”. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. Marcu. dr. dr. MA 1-2/1960. 856863. Marcu. ST 56/1965. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. Grigorie T. pp. 199 p. MA 78/1960. vers. pp. 1947. 664676. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. 1960. 1339. pp. Grigorie T. MA 1112/1970. pr. Grigorie T.. 1327. Grigorie T. MA 79/1977. 449468. dr. prof. dr. 1334. 2836. din lb. prof. 1349.. Marcu. dr. 1344. pr. Marcu. Marcu.58 1326. Marcu. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. Grigorie T. Grigorie T. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. MA 46/1968. Marcu. pp.. pr. ed. 1963. prof. Grigorie T. prof. Kleiner Bildatlas zur Bibel. 1343. dr. . pr. Grigorie T. The faith of Qumran. „Părintele Profesor dr. germană de Hermann Eising. MA 12/1964. pr.. Marcu. pp. Ed. pp. „Helmer Ringgren. prof. Gütersloh. Grigorie... „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. MA 12/1956. 1348. 19. pr.. dr. 23 o problemă de critică a textului origial”. dr. 484515.. „Luc. pr.. pr. MA 912/1962. dr. pr. prof. Timişoara.. Theology of the Dead Sea scrolls. 1341. 1340. pr. Marcu. 1329. Vasile Gheorghiu”. Marcu. „Elemente de eclesiologie paulină”. Gerd Mohn. MA 1112/1963. prof. MA 1112/1965. pp. MA 67/1967. H. pp.. Grigorie T. prof. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. 216 p. Marcu. Marcu. pr. Grigorie T. prof.. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”.”. pp. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. (unde apare recenzia?) 1330. Sander. pp. Grollenberg.. Marcu. 519534. 836856. Marcu. XIV + 310 p. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. 1331. dr. dr. prof. prof. 1342. Grigorie T. pp. pp. Marcu. dr. MA 12/1973.. relatările lucanice din FA 16. dr. pr. Grigorie. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. Grigorie T. Grigorie T. Victor Vlăduceanu.

pp. Introducere. Ghiauroff. dr. pp. MA 68/1964. 1366. pr. 394399. pr. Sibiu. 240261. Saul din Tars. pr. Unde este şi unde nu este Hristos?. 1944. Sibiu. Tipogr. Marcu. 126 p. Marcu. pr. pr. dr. dr. 1941. Göttingen. 331367. pr. prof. pr. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. 110 + 672 p. dr. Marcu. Sibiu. dr. Marcu. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. . Antropologia paulină. 307308. prof. 1367. dr. prof. dr. dr. Marcu. 653648. 1362. 335 p. Grigorie. 1357. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. 1365. Grigorie.59 1350. pr. pp. Grigorie. 1361.. Arhidiecezană. prof. Grigorie T. 1355. pp.. 47 p. MA 56/1958. 1354. 26 p. MA 79/1979. ST 56/1958. 1371. Tipogr. prof. Tipogr. Marcu. MA 78/1959. „Ephesus redivivus.”. Marcu. prof. pp. 711716. Dr. Paris. pr. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. prof. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. 1956”. Grigorie T. pp. Marcu. 506530. 1939. Vandenhoeck & Ruprecht. Pavel către Tit. Tipogr. Arhidiecezană. pp. 26 p. Stuttgart. Clement de Ohrida» din Sofia. Marcu. Grigorie. pp. Grigorie T. 1363. Erwin Nestle et D. pr. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). Le jour de la SainteCène. 1364. pp. 2). prof.” 1369. MA 1112/1966. 1947. dr. Grigorie. prof. 1940. 514521. prof. prof. pr. Marcu. Marcu. 1351. 29 p.. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. dr. dr. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. Marcu.. ST 910/1958. pp. Grigorie. Kurt Aland DD. Sibiu. dr. dr. 139161. pr. pr. Sibiu. 1368. Marcu. pp. pr. dr. 1352. pr.. Arhidiecezană. dr. prof. 420428. pr. dr. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. 1358. Editio vicesima tertia. „Părintele Profesor dr. 5. ST 34/1960. dr. Marcu. Marcu. Dr. Arhidiecezană. pr. 16 p. pr. Sibiu. text şi comentar. Grigorie. Arhidiecezană. prof. Grigorie T. MA 36/1962. MB 46/1972. dr. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. pr. 469470. Grigorie T. Grigorie T. dr. Grigorie. N. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”.. 1946. Grigorie. „Prof. 1356. t II (XXVIII). Grigorie. pp. „Tradiţia în Biblie”. pp. prof. 204212. O ştiinţă nouă. 1370. 1372. 1359. pr. Tipogr. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. Marcu. Grigorie T. dr. Marcu. Grigorie. Ap. dr. Marcu.. Grigorie. 584588. Grigorie T. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. prof.. Marcu. Lés Éditions du Cerf. MA 34/1959.. Marcu. prof. MA 78/1958.. prof. pr. pr. pp. Epistola Sf. Grigorie. Arhidiecezană. prof. prof. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. novis curis elaboraverunt D. Istoria vremurilor nou testamentare. MA 34/1959. prof. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. Eberhard Nestle. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”.. 1353. pp. Marcu. dr. MA 13/1963. „Joachim Jeremias. 185194. 4573. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. dr. Grigorie T. Marcu. Fragmentul Muratori. (popularizare) 1360. prof. pr. prof. prof. Grigorie T. 1949. Tipogr. Marcu. Chr. O 3/1961.

„«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. pp. (alegerea diaconilor. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. pr. Apostol Pavel”. „Gamaliel”. ST 56/1968. Marcu. ST 34/1952. (cu bibliografie) 1397. W. „Consideraţii asupra Noului Testament”. Marcu. dr. ST 34/1955. pp. 1382. pp. pr. MA 12/1956. Grigorie. pr. Grigorie. prof. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. Marcu. prof. prof. Scripturi. prot. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. (cu bibliografie) 1374. O 3/1957. prof. 782812. Ed. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. prof. O 23/1954. 1375. 1381. 1390. pr. prof... ST 910/1973. Grigorie. pp. MA 1112/1958. fasc. ST 12/1962. Marcu. 406415. Marcu. prof. Grigorie. ST 12/1957. întemeiat de Gerhard Kittel. pr. ST 12/1958. Grigorie. „O mică odisee apostolică”. pp. 5162. Grigorie.. 3951. Grigorie T. 145200 (156). 830849. pr.60 19511952. pr. 1379. Marcu. 1395. 1383. 1393. dr. Grigorie. T. pp.. prof. prof. 617624. 7 şi 8”. MA 1112/1959. pp. prof. prof. 319343. 1394.. ST 78/1974. Marcu. pr. Marcu. MO 3-4/1957. 356367. MA 910/1957. Kohlhammer. ST 78/1951. pp. prof. Marcu. 1376. MA 56/1958. 522532. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. MO 10-12/1962. Grigorie. pp. pp. 417429. pr. 365394. pp. Grigorie. pr. 149-160. ST 56/1951. prof. Marcu. T. 1392. Grigorie. 1384. dr. Marcu. Marcu. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. 1391. 2652. ST 12/1961. pr. 727729. pp. pr. Marcu. 1380. pp. 429437. 197216. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. pr. 1373. Grigorie. prof. Gr. (cu bibliografie) 1396. 345363. Marcu. prof. pr. pp. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. pr. ST 910/1957. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. Grigorie. Grigorie. pp. 583-596.. 468469. pp. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. Marcu. MA 12/1957. 1388. 322. Grigorie. Stuttgart. prot. prof. prot. Grigorie. pp. MB 34/1959. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. pp. pr. pr. 605618. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. pp. 1387. pr. 1378. Gr. pp. „Mens divinior. Marcu. Marcu. pr. dr. pr. Grigorie T. pp. prof. Marcu. dr. pp. Grigorie. „Sfânta Scriptură în limba română”. V. prof. „Părţi proprii Sf. Grigorie. pp. 1377. pr. Pavel şi Sf. dr. prof.. vol. 1385. dr. Marcu. pp. pp. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. prof. MB 78/1962. Marcu. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Grigorie T. Grigorie. Gr. 3241. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. pp. Grigorie T. Marcu. prof. O comparaţie între Sf. editat de Gerhard Friedrich. prof. Marcu. prof. Sinodul Apostolic) 1386. Marcu. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. prof. 255259. Ioan Gură de Aur”. Ap. pp. MMS 57/1957. Marcu. . ST 34/1956. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». 1389. dr. prot. 202215. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. Marcu. 126136. 2125. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”.

809831. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. BOR 7/XXXII. 1400. 1926. deci. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Mateiu. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. 590596. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. MA 34/1958. Melchisedec. Thüringer. G. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1401.a. Florin Iancu. Simeon. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 2/XXXII. Cugetarea Georgescu Delafras. engleză de Sanda I. Tipogr. BOR 5/XXXII. Marcu. Nicolae. BOR 6/XXXII. Melchisedec. 1407.Vâlcea. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Bucureşti. Melchisedec. 1399. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. Parabole şi învăţături pentru cl. Marcu. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. cl.. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. franceză de Roşca.. pp. 1412. nr. Marx. ST 56/1975. 1409. 1901. Ed. 201221. Grigore. 290297. prot. 174 p. Melchisedec. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Melchisedec. drd. ?. dr. (probabil nu e ort. Melchisedec. 1404.. Mazilescu. Mazilescu. McIntyre. din lb. 1532. Explicarea Evangheliilor pt. Ed. 219 + VI p. 1413. Grigore. pp. „Pentru de. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1414.) 1405. 413428. pp. 945957. prof. Bucureşti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. dogmatice şi morale. pp. trad.. 411421. 40)?”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1406. 294304.61 1398. drd. a IIa secundară8. 1930. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. „Modernă” Leon Suorene. f. Mehedinţi. pp. Râmnicu-Sărat. pp. Simeon. 1988. 338348. vol. . Mehedinţi. Socec & co. 1416. trad. episcopul de Râmnic. 1. episcopul de Râmnic. 1923. D. 1411. Ed. Simeon. prof. pp. pp. 1403. 1408. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. Grigorie. 1402. BOR 8/XXXII. BOR 1/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.. R. 697712. W. 1410. diac. Prima Biserică creştină. pp. BOR 4/XXXII. Grigorie. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Erusalimul. Mehedinţi. episcopul de Râmnic. MA 58/1957. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. a IIa secundară3. pp. 23 p. episcopul de Râmnic. episcopul de Râmnic. 152 p. 94103. „Noua tipografie” O. prot. BOR 3/XXXII. dr. Mateescu. 1415. Librăriei Socec & comp. Alfred. episcopul de Râmnic. GB 34/1975. Melchisedec. prof. episcopul de Râmnic. pp. Melchisedec. McDaniel. pp. 456471. RT 78/1933. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 190201. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 78. din lb. 66 p.

O 2/1980. pr. Melchisedec. arhiereu. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. 652648. MA 1112/1971. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec.. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Ed. 1419. Micle. „Biblia sau Cărţile Sf.62 1417. 1421. (teol. 105 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. a IIa. Paul. BOR 2/XXXI. pp. Moscova. Melchisedec. 12631267. Mihailovici. ierom. 1424. BOR 5/XXXI. pp. 1916. 1985. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 1112/1973. Mihail. arhiereu. 1422. Cărţilor bisericeşti. episcopul de Roman. episcopul de Roman. pp. 275298. BOR 3/XXXI. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. 1431. 1433. Bucureşti. 11721179. Melchisedec. episcopul de Roman. bibl. episcopul de Roman. pp. Micle. Mihăileanu. Dicţionar al Noului Testament (AZ). Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 224247. + 4 hărţi”. BOR 10/XXXI. M. 10731081. prof. 1426. Melchisedec. pp. Melchisedec. BOR 8/XXXI. 1427. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Piteşti. 576596. 1432. 14341438. episcopul de Roman. 1272 p. BOR 9/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. 528 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Ioan Gură de Aur”. Meletie. 118130. Mihail. 470477. episcopul de Roman. pp. 366369. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. arhiepiscop al Tesalonicului. 1434. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. 958960. Aurelia Bălan. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 4/XXXI. Ioan Mircea. 1423. BOR 7/XXXI. Melchisedec. „Preot dr. Melchisedec. normale şi secundare. BOR 12/XXXI. pp. 1428. 843850. Bucureşti. 10261038. 1418. pp. EIBMBOR. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Autorului. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. 1435. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. MMS 10/1956. 1925. 949953. pp. Explicarea Evangheliilor pentru cl. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 12841298. 1420.) 1429. Tipogr. 165174. BOR 11/XXXI. arhiepiscop al Tesalonicului”. 1950. Veniamin. episcopul de Roman. adunate de Fericitul Simeon. BOR 1/XXXI. pr. 1430. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. BOR 10/1916. arhim. 30 p.”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 56/1986. . Melchisedec. pp. Melchisedec. episcopul de Roman. pp. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. Paul. 1425. episcopul de Roman. Meletie. Veniamin.

. 10/1916)”. (teol. pp. Mihălcescu. BOR 10/1915. Mihălcescu. Păstorul ortodox) 1443. (ist. Mihălcescu.) 1455. pp. BOR 2/1902. BOR 9/1915. biblică) 1445. a IIIa de seminar. I. 8)”. (ist. (popularizare) 1463. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. BOR 5/1922. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. bibl. pp. biblică) 1461. Mihălcescu. 726739. BOR 12/1915. Irineu. BOR 10/1916. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. ?420. Irineu. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. biblică) 1439.) 1446. I. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. cl. BOR 11/1916. bibl.) 1456. pp. pp. 408419. Irineu. pp. Mihălcescu. Mihălcescu. (exegeză) 1438. 179 p. 899911. bibl. Irineu. 1903.) 1441.) 1453. Irineu. „Doctrina Mântuitorului”. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. Mihălcescu. 506514. Gutenberg. „Învierea lui Hristos”. biblică şi apol. 1460. Irineu. (exegeză) 1447. BOR 8/1914. Irineu. (ist. I. pp. BOR 4/1914. Irineu. pp. (ist. Irineu. Mihălcescu. BOR 8/1915. Ion. Explicarea evangheliilor duminicale pt. 500509. 14)”. 170176. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 814828. I. (teol. biblică) 1462. Irineu. 1907. 890893. Mihălcescu. (exegeză) 1452. Ioan. 9/1915)”. 11091124. 1442. Pavel (urmare din no. Mihălcescu. BOR 3/1921. BOR 7/1923. exegeza patristica) 1448. (exegeză) 1459. 12781289. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. Irineu. (teol. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. 805819. 539552. BOR 6/1923. (exegeză) 1458. (teol. BOR 9/1914. Ion. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 10371046. „Iudeii în Statul roman”. Mihălcescu. BOR 7/1924. BOR 11/1915. pp. I. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. pp. 161 p. „Doctrina Mântuitorului”. Mihălcescu. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. 11541167. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. Mihălcescu. (introd. pp. biblică) . pp. Irineu. Bucureşti.63 1436. pp. bibl. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. (exegeză) 1450.) 1457. pp. pp. 4963. (ist. BOR 7/1914. (studiu extras din rev. BOR 6/1914. pp. Mihălcescu. „Steaua magilor”.. 194203. Irineu. Mihălcescu. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. pp. Mihălcescu. 12671284. Mihălcescu. BOR 3/1922. BOR 5/1914. Irineu. 494509. 167192.. BOR 5/1915. 1444. „Doctrina Mântuitorului”. Mihălcescu. Mihălcescu. 1437. dr. 10581072. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. pp. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. 325331. Irineu. 545554. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. pp. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. BOR 7/1922. (exegeză) 1449.. Mihălcescu. Apostol Pavel (urmare din no. pp. Apostol Pavel”.. Irineu. biblică) 1440. (teol. Mihălcescu. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. BOR 12/1916. BOR 8/1922. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. Ed. (ist. 81914)”. bibl. „Doctrina Mântuitorului”. pp. Irineu. pp. 609618. 347354. Mihălcescu. Irineu. Mihălcescu. BOR 8/1923. pp. (teol.. 411415. Piteşti. pp. Mihălcescu. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. BOR 1/1922. bibl. (ist.) 1454. Irineu. (exegeză) 1451. Ap. Mihălcescu. pp. Irineu. Mihălcescu. Mihălcescu.

Ed. 124 p. pp. asist. pp. asist. a IIa a liceelor industriale. prefaţă de pr. (Ţara Sfîntă. 1981. I secundară. Stăniloae) 1470. Pavel către Galateni. în «The Bible Translator». pp. Mihoc. Studiul Noului Testament. pentru cl. 118”. Nicolae. MA 78/1981. MA 46/1982. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. MA 79/1980. pp. Irineu.”. 240 p. 178182. „Preot prof. engleză de Ulrike von Puttkamer. Nicolae. după Epistola către Evrei”. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Mihoc. nr. I secundară. Ed. arhiereu prof. Mihoc. a IV-a. „Tradiţie. ST 34/1983. asist. „Iisus Hristos Arhiereu. Iniţiere în critica textelor). MA 1112/1984. 779925. pp. 107 p.. Gugetarea. 1477. „René Kieffer. pr. „Epistola Sf. asist. O 4/1988. Bucureşti. 657659. Mihoc. pp. Emilian. Mihoc. lect. Boismard şi A. MA 13/1977. pr. Mihoc. Ioan. asist. Vasile. ameliorată) 1468. 1980. arhiereu prof. din lb.”. „Pr. pr. asist. pp. 107118”. Cugetarea. Ion Constantinescu. pr. Mihoc. 4/1979. 556558. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. asist. ST 34/1977. Ed. 1466. asist. Ein archäologischer Führer. 1482. pp. pr. Bucureşti. Chiţescu. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). dr. Mihoc. Initiation à la critique des textes.64 1464. Vasile. Mihălţan. 393 p. 161298. 1934?. Troché. E. 777778. Cugetarea. Manual de religie pentru cl. 119 p. 778779. Wilmington. Lamouille. 84 p. 31 (1980). 86 p. pp. Vasilescu. pp. colecţia «Initiations». Bucureşti. (continuare) 1471. în «Foi et vie». 1465. 1975. Ioan A. 5973. Vasile. Bucureşti. dr. 1938. prof. asist. nr. 176199. pp. V. O 4/1982. La vie des Évangiles. 20)”. dr. pp. Vasile. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. pr. 579591”. Mihoc. Irineu. Ap. (doctorat) 1472. pp. dr. dr. 503516. I. Mihoc. Mihălcescu-Târgovişteanu. (ed. 1476. în «Etudes théologiques et religieuses». 1474. 8292. asist. pr. pr. dr. (Iisus dat pe mîna istoricilor). 1481. (Devenind umani împreună). arhiereu prof. Vasile. 1484. Mihoc. MA 46/1980. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Irineu. Vasile. (Viaţa Evangheliilor. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Introducere şi comentariu. 1479. 1934?. dr. „Gordon D. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. pr. pp. EIBMBOR. 1480. Vasile. pp. Mihălcescu-Târgovişteanu. ST 56/1983. «Glasul Bisericii». Vasile. Mircea.”. 1473. Biserică”. Fee. lect. Das Heilige Land. traducere şi comentariu”. 411413. pr. 1981. pp. Scriptură. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. Bucureşti. Mihoc. The majority text and the original text of the New Testament. Mihoc.. pr. asist. Mihoc. pr. Cerf. München-Zürich. „M. asist. extras din rev. trad. arhiereu Irineu. 106 p. nr. MA 78/1981. „Jerome MurphyO’Connor. pr. 1. O 2/1983. pp. „Et. Studiu introductiv. 329462. Vasile. Cugetarea. pr. vol. dr. Vasilescu. „Jerome MurphyO’Connor. (doctorat. manual pentru Seminariile teologice. (ed. asist. Vasile. pr.”. 233248. 4/1979. Vasile. asist.”. Jésus livré aux historiens. pr. 558560. MihălcescuTârgovişteanu. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. Mihoc. 1478. Vasile. 1938. asist. 1483. 1475. pp. Un ghid arheologic). pr. MA 1012/1981. Bucureşti. 764768. I a liceelor industriale de fete. D. ameliorată) 1467. MA 13/1980. 910/1975. pp. Mihălţan. Emilian. MihălcescuCraioveanu. Paris. Ed. 1977. 1469. Becoming human together. 442 p. Vasile. nr. . 654657. a V-a. „Ecleziologia Noului Testament”. pp. Vasile. MA 46/1980. MA 79/1980. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. Chiţescu. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”.

1999. ? . Vasile. ? 1486. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 1487. Vasile. pr. Transilvania. „S. Înalt Prea Sfinţitului dr. ?/1995. pr. Mihoc. Atena. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. pp. prof. 1507. pp. Studiu introductiv. Vasile. Instit. Vasile. Mihoc. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. prof. dr. „Eshatologia paulină”. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. Tübingen. pr. dr. 1498. pr. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Légasse. Eparhială. Vasile. The Gospel. 1996. vol. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. Vasile. pp. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. „Creştinismul religia desăvârşită. prof. dr. Mihoc. asist. dr. 2638. 1493. prof. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. pr. Antonie Plămădeală. p. dr. Vasile. 5069. Daniel. 5274. pr. 1497. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. 1495. Crestwood. pp. St. prof. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. 341351. dr. pp. 2028. pr. RT 4/1993. 102113. 111”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. pp. Vasile. Auslegung der Bibel. Ed. Sibiu. 1505. asist. 27 2. pp. dr. în «Revue théologique de Louvain». 625632. prof. studiu în vol. dr. prof. „Eshatologia paulină”. dr. RT 4/1998. 276 p. 1997. dr. MA 46/1976. Mihoc. MA 13/1976. în vol. R ?/1994. Mihoc. în vol. pp. Mihoc. pr. „Veselin Kesich. Vasile. „În legătură cu data naşterii Domnului”. prof. ST 56/1973. pr. 3344. Mihoc. Sibiu. Vasile. pr. Vasile. colectiv în curs de apariţie la Ed. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. 6. 10. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. pr. pp. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Biblie şi Teologie. MB 13/1978. conf. pp. 99115. 1506. Bucureşti. 1992. „«Casa Tatălui Meu». Roma. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Mohr Siebeck. Mihoc. dr. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. Vasile. 1972. pr. la împlinirea vârstei de 70 de ani. „Samaritenii”. Mihoc. 1494. pp. ecumenism. Mihoc. Mihoc. RT 4/1993. Vasile. 13. asist. Vasile. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. 104113. pp. Mihoc. Sibiu. colectiv. Mihoc. prof. 1. 1489. image of Christ: The Church and modern criticism. pp. dr.”. Vasile. 1983. 1504. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. 2000. Biblic şi de Misiune al BOR. Ed. prof. prof. pr. Vasile. Vasile. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”.65 1485. Sibiu. drd. 1488. pr. 147150. pr. 1502. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. TR 3941/1983. 17”. Vasile. Ioan”. fasc. 1490. New York. Mihoc. 1 7. Vladimir’s Semiary Press. 1501. Mihoc. Mihoc. Teologie. 1503. Abaţiei San Fuori. asist. RT 34/1996. dr. prof. ST 12/1973. pp. rezumat în franceză) 1499. 342. Ed. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. în vol. Mihoc. Mihoc. 322342. 129145. 322342. 144 p. 2/1977. pr. „Fericiţi făcătorii de pace”. pp. asist. 273285. 137159”. prof. Vasile. 1491. Mihoc. traducere şi comentariu. (doctorat) 1492. dr. Vasile. pr. pr. MA 79/1980. 5069. (p. rev. Mihoc. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. slujire. 18)”. Mihoc. Mihoc. Vasile. drd. Mitropolitul Ardealului. pp. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. Tipogr. Vasile. Mihoc. pp. MA 2/1989. prep. 1496. pp. 7379. Iisus Hristos. pr. pp. pr. pr. pr. dr. vol. 327. RT 3/1995. pp. MA 1012/1980. asist. pp.

Tipogr. cl. (în limba greacă). Vasile. pr. „Savvas Agouridis. 1519. 176 p. Thomas Nelson Publishers. Vasile. 1514. pr. MA 3/1990. 2839. MA 3/1989. Studiul Noului Testament”. 910/1973 şi în extras. O 12/1997. 581592. „Mireasa Mielului. 287 p. Diecezană. 224 p. 446 p. pr. prof. . Atena. Vasile. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. 250262. 1512. Militar. Milea. 139140. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Nida. prof. MA 5/1989. Mihoc. Sibiu. Vasile. pr. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. prof. Ioan Teologul”. pp. (Dintro limbă în alta. pr. Galanis şi I. P. 2333. MB 79/1997. 65 p. Vasile. pp. prof. Vasiliadis. prof. MA 4/1989. Mihoc. 1941. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. elevii ortodocşi din şcoala primară. „Preoţia după Noul Testament”. Nashville/Camden/New York. MA 4/1988. 1517. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. pp. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. 1993. Vasile. a IIIa. în «Glasul Bisericii». Mihoc. pp. Bucureşti. pp. „Jean de Waard şi Eugene A. Transilvania. MA 46/1974. 1933. Divina zidire . 5357. pp. pp. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. prof. pp. 1515. pr. (popularizare) 1513. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. pr. prof. pr. 59 p. 1524.sinteză biblică în versuri. 446 p. pr. Bucureşti. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). Militaru. pp. Mihoc. Arad. pr. 1522. Tesalonic. Naşterea de prunci. pr. XIII + 528 p. Lumină din lumină. prof.”. Vasile. 1518. 336 p. 1988. 16481988”. Sinteză biblică în versuri. 1985. (în limba greacă). Mihail. dr. „Preot Ioan A. Vasile. rev. 118124. pr. 118120. dr. Vasile. „Studiul Noului Testament”. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Vasile. Functional equivalence in Bible translations. drd. 1521. „Lumină din lumină”. Mihoc. Vasile. Ed. Mihoc. pp. în vol. Mihoc. pr. MA 12/1975. Evanghelistul Ioan. Procesul Mântuitorului. 12/1996. 118120. Cărţilor bisericeşti. Mihoc. 1526. pp. 5367. Tipogr. pr. prof. 1520. prof. 1995. 254 p. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). 105109. prof. Militaru. scop principal al căsătoriei”. Mircea. Viorel. Carte de religie pt.”. Mihoc.”.”. Karavidopoulos. MA 910/1985. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. nr. Vasile. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. dr. Oastea Domnului. „Roger Beckwith. Mihoc. pr. 1993. 1973. Vasile. de P. pr. Ed. 1984. Ed. Mihutiu. Sibiu. dr. Mihoc. Mihoc. Sibiu. Mihoc. Sibiu.”.66 1508. Eparhială. pp. 1986. Vasile. GB 12/1990. BOR 710/1989. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. prof. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. 1516. Mihoc. 2627. „Noul Testament de la Alba Iulia. SPC’K. 1510. pp. Mihoc. 5059. Ed. pp. Vasile. Bucureşti. Bucureşti. 1988. Vasile. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. prof. Studii isagogice. 1987. în vol. Divina zidire. London. Introducere şi comentariu. Vasile. 1523. pp. Vasile. 1525. dr. 1527. Tipogr. teză de doctorat. pr. 105109. ? 1509. From one language to another. Psaltirea în versuri.

Ioan. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. 191192 şi 199200. BOR 34/1983. 176198. pp. pr.. Ioan. 1542. pr. Mircea. Mircea. 547564. Ap. extras din Glasul Bisericii. (viaţa. Mircea. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. pr. Ioan. Mircea. 825841. ST 34/1969. O 2/1981. Bucureşti. pp. 1546. 1544. pr. pr. Mircea.) . Ioan. 58”. Mircea. (doctorat) 1530.. pr. pp. ST 78/1970. pp. pr. Ioan. Bucureşti. Introducere şi comentariu”. pr. Ioan. 1547. pp. „«Naşterea de sus»”. pr. pp. 1975. pr. pr. (doctorat. Mircea. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. Ioan. 483496. 4761. 1533. O 4/1987. moartea. Mircea. 9451027. pp. O 1/1983. pp. GB 910/1973. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». „Nebunii pentru Hristos”. 8851053. pr. 1545. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. αποστολος) 1534. GB 910/1975. 358395. 1555. „De ce venerăm pe sfinţi?”. O 2/1990. Petru. Ioan. Petru. 1549.. pp. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. pp. Ioan. 1541. Mircea. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. pr. 910/1975) 1531. Ioan. 175187. pr. 184200. (observaţii la trad. 4154.67 1528. pr. sf. 176 p. Mircea. pp. pr. 682705. „Hristos este pacea noastră”. „Epistola întâi a Sf. pp. 1973. 1529. pr. Bucium ortodox 24/1944. O 1/1982. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. pr. Ioan. Mircea. Ioan A. 910/1973) 1532. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. Ap. Ioan. ST 910/1968. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. 100136. GB 78/1972. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. pr. O 1/1984. pp. ST 34/1982. Mircea. Mircea. pp. pp. 1552. pr. 83 p. pp. 1535. Mircea. 520. pp. Mircea. Introducere şi comentariu. „Idoli sau icoane sfinte?”. 1553. pp. Ioan. O 2/1975. „Cele zece porunci. (… μαθητης. pp. Ioan. 1972) o traducere «ecumenică»?”. (introducere şi comentariu) 1540. pr. pr. BOR 34/1984. Ioan. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pp. 821830. ST 12/1972. Petru”. GB 910/1966. 1548. pr. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. Mircea. Mircea. pp. preoţia duh a mirenilor) 1550. 179198. BOR 1112/1983. 1536. 2444. 754765. pr. O 1/1980. 316337. „Epistola a doua a Sf. 159167. (extras din Glasul Bisericii. GB 78/1974. 2959. în lumina Noului Testament”. BOR 56/1979. 1551. Ioan. Mircea. Mircea. Mircea. pr. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. Ioan. Mircea. Mircea. Ioan. Ioan A. „Apostolatul după Noul Testament”. 1538. 6881. Mircea. „Îndumnezeirea credinciosului. Ioan. Ioan. patristice şi cultice ortodoxe”. 1543. O 3/1986. pr. 1033. pp. Mircea. Mircea. 1537. pp. dr. moaşte) 1554. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. Ioan. Ioan. pr. Ioan A. Ion. ST 78/1971. Mircea. 671680. Mircea. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. TOB Paris. 654665. Mărturii biblice. pp. Ioan. 1539. Ioan. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. pr. Mircea. pp. Ap. O 3/1982. pp.

„Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Iustin. Moisescu. Arad. BOR 2/1928. pr. p. 1900. diac. 111118. prof. . Moisescu. Wien. după Farrar. N. Cernăuţi. Mladin. 1573. 527 p. Nicolae. Mladin. (popularizare) 1567. pr. Dicţionar al Noului Testament AZ. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. Craiova. diac. 750762. Mironescu. dr. pp. Sibiu. pr. (extras din Candela 19391941) 1577. Ed. (1939. pp. Moisescu. George. Nicolae. Radu şi Gala Galaction”. Ed. 79 p. Mironescu. Lovrov. Ioan D. prof. 10/1931)”. pp. traducere părintelui Grigorie. 1936. dr. Justin. Ed. pp. 1942. RT 12/1943. 1560. Apocalipsa. pp. 225 p. Ap. 1565.) 1575. 1574. Tipogr. 128 p. 1566. prof. 1941”. Iaşi. dr. dr. Despre pace şi muncă. „Noul Testament. 1561. Mircea. p. 1562. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Biblic şi de Misiune al BOR. Bucureşti.”. dr. 185 p. diac. 116238. 137. pp. Gheorghe I. O 1/1955. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Viaţa şi operile Sf. 1942. 1557. Moisescu. pp. Tipogr. 444446. 1942. Tipogr. (1944/1945). 1559. Cernăuţi. 1940. 480 p. Iustin. Iustin. Justin. mitropolit Athanasie. Glasul Bucovinei. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. Ioan. Nicodim. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. prof. magistrand I. 1942. ?. dr. Harisma. Ed. pp. Introducere.. magistrand Ioan. Tipogr. prof. Hellenische Weltanschauung. mitropolit Athanasie. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. BOR 1112/1941. note şi comentariu. 101 p. Pavel. prof. L’Ascèse dans Saint Paul. 1576. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 1579. Tipogr.. dr. prof. Mironescu. 1572. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini.68 1556. 1578. Iustin. Mircea. RT 12/1943. ST 12/1955. 623625. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. 1984. „Patr. mitropolit Athanasie. BOR 11/1931.”. trad. Preoţii”. Mircea. Centrului mitropolitan Oltenia. Justin. 209-233. 72100.. Lyon. pp. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. Arhidiecezană. 1558. pp.. 140141. V. „Léon Bouvet. Alexandru Aţerek. Ioan. Iustin. p. Moisescu. 1564. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. pp. Faptele Apostolilor 17. C ?. Bucuresci. 43 p. MO 46/1954. 1955. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. dr. Mircea. MO 1-3/1954. 1941”. 15 p. Kultus und Evangelium. Mladin. RT 12/1943. 1569. „Ernst Lohmeyer. Istitutului biblic al BOR. RT 910/1941. diac. 1570. Instit. Texte scripturistice şi patristice. diac. Iustin. prof. 123 p. Moisescu. 1946. 1942. 52-74. Pavel în Atena. 125 p. Mănăstirii Neamţu. „Johannes Hewaldt. (în anexă Idem. Moisescu. 19261927”. Curţii regale. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. 1563. (mică concordanţă) 1568. pp. după Faptele Apostolilor”. Bucureşti. dr. BOR 10/1931. Moisescu. Activitatea Sf. prof. 1995. Glasul Bucovinei. C ?. Moisescu. Ed. Moisescu. după Sf. Göttingen. MA 78/1960. 659660. Ed. Mladin. prof. Mladin. 6492. V. 9197. 169185. 1941). pp. Cernăuţi. Mladin. 60107. pr. Ap. Nicolae. Ioan Hrisostom”. 1634. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. (licenţă) 1571. Moisescu. 62 p. 704709. „Biblia şi cosmonauţii”. Nicolae. prof.

Moisescu. pp. 1598. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. 623630. Augustin”. conf. dr. . „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. Moldovan. pp. după Epistola a IIa către Corinteni. Moldovan. Prelucrare în versuri după Biblie. conf. 297306. Alexandru. pp. 1603. Moraru. conf. MB 1112/1962. conf. pp. Ilie. drd. Moldovan. pp. 469491. 157172. MA 1/1987. Casa şcoalelor. 1943. la Kirchberg) 1597. MA 34/1984. 423450. Moldovan. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. Justin. prof. Eugen. 398416. 1123. Eugen. Moldovan. 668685. „Milenarismul”. 1991?. pr. Molin. pr. 1592. 1584. Moldovan. MA 4/1988. Alexandru. Moldovan. „Din preocupările biblice ale Fer. 6277. 233 p.. Al. Versuri. ST 34/1967. (referat. pp. Moldovan. Ap. 1529 mai 1988. 1590. pp. pr. Alexandru. 242262. prof. 1595. 215229. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. pp. Ed. Bucureşti. pr. Ed. Ilie D. III. Virgil. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. Ilie. MA 1012/1982. drd. prof. 1587. Eugen. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. 1932. univ. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. Moisescu. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. 32 p. O 3/1980. pp. 1602. ST 3/1989. Ilie. pp. pr. Moraru. prof. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. dr. 1634)”. drd. Justin. pp. Lascarov. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. MB 13/1993. pr. „Preoţia în epoca apostolică”. Moldovan. O 2/1982. Ilie. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. conf. pp. drd. 132134. O 2/1980. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. 1589. Morar. 1591. Ed. pr. Ilie. pr. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Minerva. Apa cea vie Fragmente evanghelice. Nicolae. 1594. pp. BOR 12/1978. Corneliu.69 1580. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. Eugen. conf. Fabrica de imprimare ofset. 1596. Al. Lascarov. Ilie. pp. pr. 1599. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. diac. Ilie. ST 78/1951. prof. Moldovan. 1585. Bucureşti. 1604. O 3/1982. 647659. prof. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. Moldovan. pp. GB 12/1981. pp. Cărţile bisericeşti. pr. pp. (predici) 1586. O 1/1977. Ilie. 175185.. 4772. 1600. 1908. Cîntarea Cîntărilor. MB 13/1972. O 2/1979. Moraru. dr. 1588. Moraru. Moisiu. Bucureşti. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. 1 IV. pr. Cântarea Cântărilor. Moisiu. 1601. 311. Moldovanu. drd. pr. Moisiu. Moldovan. 1583. C ?/1946. Concordanţă a Noului Testament. prof. 2023. Tiraspol. 268293. MA 910/1965. pp. 1215. conf. pp. 1582. 129150. Corneliu. 138 p. 94 p. pp. pp. Moldovan. 45262. MA 56/1983. XVIII. 1581. (interpretările textelor) 1593. 6”. conf. pr. Ilie.

1619. Moraru. P. Munteanu.”. p. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. drd. Cluj. arhid. pr. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. 262264. 166168. 158 p. Freiburg im Breisgau. Eugen. Scriptură. MA 34/1983. 199. MA 34/1985. „Donald Guthrie. 19 p. Cuza”. 910 (315321) / 1934. Iaşi. Policarp. Bucureşti. 663679. (despre sfinţenie. I. Ioseph Linckenberger. P. 503513. 1623. studiu biblic) 1631. RT 67/1924. de dr.. Bucureşti. pp. de Ioan Peter Kasteren. Moraru.”. (conferinţă) 1628. Moruşca.”. 1988”. RT 67/1924. 2022. 1625. 1938. drd. Eparhiei ortodoxe-române. pr. Muntean.. 38 p. RT 34 (pp. 78 p. 1607. Dicţionar al Noului Testament.”. Tipogr. RT 3/1927. V. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. pp. pp. Moruşca. Muntean. 159160. L. 374 p. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. pp. 1626. Teodor C. 1613. 65 p. pr. Moruşca. 1617. H. pp.. Eparhiei. 1610. RT 3/1999. 1630. „Al. 1614. p. Mihai. dr. 17 nov 1988) 1611. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). 56 (184190). 1609. 129132. 168 p. ST 6/1988. Moraru. pp. „La Iordan. pp. Studii de lexicologie biblică. 1615. 1618.. MB 1012/1993. Dimitriade. „Fecioara Maria”. p.”. Milano. Munteanu. Ed. pr. „Manuscrisele de la Marea Moartă.. pp. Eugen. drd. (trad. 336. Moruşca. Vasile. ST 910/1959. 1064 p. RT 4/1995. 69. N.. Herder. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. Meridiane. Moruşca. The New Testament Theology. Moruşca. Univ. prof. p. 607611. 1621. „Solidaritatea umană după Sf. 1622. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. „Arheologia biblică. 1995. de Iosif Liensberger. Eugen. 373 p. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. pp. RT 1/1924. P. „La Biblia aveva ragione. Eparhiei. MA 78/1983. de dr. de Adriana Lăzărescu). Galaţi. InterVarsity Press. 1608. MB 13/1994. Cluj. Moşoiu. pr. Ed. „Congresul biblic”. factor esenţial în realizarea păcii”. drd. Nicodem. 124 p. Freiburg.”. 1606. 349. Moscovici. dr. pr. L. 165167. pr. „Pr. 1939. 78 (220233).”. ST 910/1983. MMS 56/1958. 1982. Munteanu. pp. ahim. drd. pr. Moraru. 1984. Eugen. 8390.70 1605. drd. Iaşi. pr. Cristian. pr. 430442. pr. pp. 1924. P. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). 200. P. Tipogr. Moruşca. 1616. pp. arhim. 528 p. 249250. pp. 100112).”. Munteanu. (predică) 1612. RT 89/1924... Moraru. G. Cluj. Nicodem. 1627. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). pp. Tipogr. Meditaţie (Mat. magistrand Iancu. Tipogr. arhim. 255256. „Tatăl nostru. Vechi imperii ale Orientului. Moruşca. pp. P. prof. (predică de Crăciun) 1629. dr. RT 12/1924. f. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. P.. 123135. 3. Edmund Kalt. Eugen. P. Ioan Mircea. Muntean. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. RT 1011/1925. pr. Tipogr. 1923.. 100 p. Moraru. L. G.. pr.. 258. 1624. „Porunca iubirii caritatea creştină”. 1317)”. . Eugen.. 1929. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. RT 56/1921. p. Moruşca. Descoperiri ulterioare”. magistrand Iancu. „Sabatino Moscati. 1620. ST 78/1983. Muntean.a. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. EIBMBOR. Studiu introductiv. 1907. pp. Moscovici. prof. Pe drumul desăvârşirii creştine. Munteanu. XIV + 148 p. G. 394409. Goldner.

7677. Mureşanu. T. N(eaga).. Tipogr. pr.”.căderea protopărinţilor în păcat . 32 p. p. 1642. 1652. prof. pp. 141 p. RT 2/1938. Niculescu & co. 148 p. L. Ciudin. dr. pp. N(eaga). 1634. Negoiţă. pr. 430436. Carte de religie ortodoxă pt.. G. Zeno. Ed. N. 1941. Cluj.. N. licenţiat în litere..”. de diacon dr. (Ed. 1640.studiu exegetic. RT 12/1936.. autorului). Vechiul Testament şi Pentateuhul. „Dr. 1942.. Munteanu. N(eaga). 27 p. Regele după Vechiul Testament. Cluj. Eparhiei ortodoxe-române. 1941. Episcopiei Ortodoxe Române. Episcopiei Ortodoxe. Paradisul biblic . Negoiţă. T. 62 p. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan.. N(icolae). cl. 2: Habiru Evreii?. T. p. p. (popularizare) 1633. 72 p. Cluj. N(eaga). 1649. 1937. „Preot N. L. Studii biblice IV. L. 271. dr. 339 p. 1656. 72. L.. Episcopiei Ortodoxe Române.”. G.”. G. L. G. 1524. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. cl. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Cluj.. „Pr. 1651. Ed. Mureşan.a. 7088. dr. studiu introductiv. 1932. N. 184 p. M. N(icolae). N(eaga). cl. RT 78/1942. p. 256 p. Cluj.. a IVa primară. 1932. prof. (extras din Renaşterea) 1641. Ed. pp. Munteanu. Munteanu. f. Munteanu. Ed.. N. 376. G. p.. Studii biblice V. RT 6/1937. Pentateuhul în faţa criticei moderne. dr. 1940. „Preot dr. pr. T. „Preot dr. pr. Munteanu.. 1639. Smotrici. Cluj. L. MB 5/1988. L. 57 p. Munteanu. Viaţa Sfinţilor Apostoli. G. Bucureşti. (licenţă) 1646. 1635. L. L. Muşătescu. N(eaga). cl. Eparhială. pr. 252 p. 1943. dr. S. 1643. dr. Studii biblice VI. Episcopiei Ortodoxe. Zeno. dr. Munteanu. Cluj. 24 p.”.”. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. . studiu exegetic. N(eaga). Munteanu. Cluj.. Ion Goron.. a IIIa primară. El. 62 p. 470471... dr. 1936”. Bucureşti. N.. N(eaga). dr. 1940. N(eaga). „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. G. 7273. I primară.”. pp. RT 5/1941. Munteanu.. 28 p. 375376. Cluj. Ed. Geneza. 248 p. 1935. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. Ed. 1941.”. prof. pp. 1654. Episcopiei Ortodoxe. 1940. 1653. 1937. 241. Fl. Mureşan. 72 p. prof. p. 1650. Carte de religie ortodoxă pt. 375. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. pp. 1644. Tipogr. Munteanu. Iaşi. 1648. Munteanu. 1647. pr. „Dr. N. Simion. prof. 1941. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. MB 46/1995. Bucureşti. prof. Cluj. RT 78/1942. Cluj. Bucureşti. Fl. RT 12/1936. Mureşan. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. Episcopiei Ortodoxe Române. N(icolae). „I.”. C. Tipogr. prof. Episcopiei ortodoxe. pr. pr. RT 12/1937. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 1937. RT 78/1942. Ed. dr. Episcopiei Ortodoxe Române. profesor. Tipogr. 1638. Cluj. prof. Bucureşti. prof. 492. „Preot dr. L.. ST 78/1951. 1941. Cluj. Vechiul Testament şi Creştinismul. N(icolae). 471. pp. 1945. 47 p. dr.. RT 12/1932. 1655. Predica de pe munte. „Dr. Cluj. Negoiţă. Munteanu. 16 p. Bucureşti. 80 p. pr.71 1632. G. „Sabbathul Vechiului Testament. 246 p. G. 1941. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Ed. p. Negoiţă”. N. RT 12/1932. a IIa primară. 1645. Carte de religie ortodoxă pt. C. Eparhiei ortodoxe-române. Înainte de Hristos.. Fl. pr. 1939. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 1636. Carte de religie ortodoxă pt. pr. de preotul Petre Chiricuţă. 1637. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament.

Bucureşti.. Vechiul Testament în gândirea românească. 32 p. Wischer. N. pp. autorului. 311. de pr.. RT 1-2/1936. N. RT 34/1943. 255. pp. 1676. Markowski. Hastupis. Berlin. Neaga. pp. Nicolae. 786. Sofia.. 121139. „Prof. N. trad. „Hans Bardtke. pp. A. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. Neaga. S. N. Les sages d’Israel. dr. N. 1943”. 1985”. Neaga. „Sf. Robert.. Paris. N. Arhidiecezană. 1965. MA 4/1987.. p.”. RT 1/1944. Viena. N. Constantin.”. 1933. 122123. MA 34/1972. 303304. dr. Minunea. 84-86. „N. Neaga. Bucureşti. I. Altes Testament. 566567. fasc. Neaga. RT 78/1942. (non vidi) 1664.. 1957”. . pp. pp. Ed. Dubarle.. 1658. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. Iosif E. I. Cernăuţi.”. Neaga. Atena.”. 1670. Neaga. „Biblia în româneşte”. 522 p. Piatra Neamţ.. 31 p. 1677. N. N. 369370. Manuscrisele de la Qumran. pp. 19 p. pp. MB 1012/1969. dr. „Bettex (F. a IIa. Salonic. „Arhim. N.”. „A. Berlin. 420422. Neaga. I şi II (în limba bulgară). 1941. 1680. 58. Caransebeş.”. 1663. 6869. I . „Ernst Kutsch. 102 p. II . Naghiu. Göttingen. „Preot dr.”. N. (în Biblioteca biblică. p. Iustin Suciu. MB 13/1965. „Dicţionar ebraicromân. 6970. Profetul Daniel despre Hristos. GB 34/1967.”. 860 p. 1661.72 1657.. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. 1662. N.. N.. 481496. Ciudin. Psalmii (în limba bulgară). Diecezană. ed. RT 1112/1938. 2) 1666. Arad. Neaga. Nicolae. pp. dr. 316317. fasc. Gîndirea hitită în texte. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. 1965”. 261 p. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. 1659. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. 3. 1961”. 68. Neaga.. Ermineutica biblică. 9798. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. 1963. Sacrificiile Vechiului Testament. „W. 311 + 556 p. Nazarie. MMS 56/1966. 1672. 1965”. Cugetarea. 163164. p. Schiwaroff.. N. în Probleme şi fapte ortodoxe. „Dr. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. prof. nr. I şi II. pp. univ.). Arhidiecezană. Mendel P. Nicolae. Tipogr. N. 75 p. MO 12/1965. Vladimir Prelipcean. Nicolae. 1942. 1679. RT 1/1944. Neaga. MMS 910/1965. „Preot dr. pp. MO 34/1965. Feuillet. Einleitung in die Heilige Schrift.”..1942. p.. Das Buch der zwölf Propheten. 1675. Neaga. 375377. din Telegraful român. Naghiu. RT 78/1933. pp. Nicolae. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. 1665. MA 3/1987.”. „A.. icon. pp. pp. Mendel.1943. 1986. Mihălcescu şi pr. 1669. 1678. 1938. 1938) 1671. 1673. Neaga. RT 12/1934. Neaga. Sofia.. 381382. dr. Iosif E. 112114. 360 p. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Studiu după textul ebraic şi LXX. p. dr. 115 p. pp. dr. 1963. Neaga. Tipogr. N. Berlin. „Albrecht Alt. pp. diac.. N. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. BOR 1/1906. Ioan Negoiţă. N. (în Biblioteca biblică. Neaga. Neaga. p. 290 p.”. Ed. Sibiu..”. I. 1935. ZollikonZürich. N. 1933. 1668. GB 12/1967. Sibiu. 1964. 1967.. 252. Vom Roten Meer zum See Genezareth. MMS 56/1966. dr. 1964. M. Mircea Chialda. 1674. T. dr. Bucureşti. 1667. Neaga. 169 p. N. „Atanasios P. „Artur Weiser. dr.. nr. Tipogr. 438 p..

352 p. 8. Neaga. N. tom. 130 p. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. Neaga. N. „Pe urmele Istoriei sfinte”. dr. 1684. Valoarea socială a Vechiului Testament. p. 1699.”. „V. tom.. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 1691. Nicolae.”. pp. Neaga. prof. pr.. prof. Neaga. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. vol. Tipogr. (non vidi) 1692. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. 1697. vol. prof. 1961”. (Seria teologică. „Vechiul Testament în româneşte”. prof. 20 p. MA 1112/1958. IX. 7. 1955. p. IV. 1690. London. p... pp. 251. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη).. Nicolae. MB 12/1959. Neaga. Neaga. vol. N. Jean. Hristos în Vechiul Testament. N. M. 149 p. Atena. pr. Neaga. pp. dr. La vie de Moïse. 1944. Atena. 1944. prof. 793794. 252. Deut. 291309. Nicolae. 1698. 340341. 1959”. N. „Abisinia în epoca veche”. prof. vol. MB 13/1966. Sibiu. N. Oradea. 1933. N. Tipogr. MB 712/1961. Studiu filologic. pp. MB 13/1965. Tipogr. prof.”. „Cântarea Cântărilor. Neaga. prof. Neaga. 904905. p. Nicolae. N. prof. pr.. 1021. N. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. Atena. Nicolae. 251252. prof. 1968.. «Buletinul studiilor biblice». Neaga. N.. N. p. 1973. „Noul Testament”. Nicolae. dr. „Otto Eissfeld. Tipogr. 1689. 3335. 1961. Neaga. pr. 1706. N. 1704. 168169. MA 46/1963. pr. MMS 34/1975. 1974”. „Hristos în Vechiul Testament. 2. Neaga.. 884. Vellas. 386 p. 202204. Sibiu. 1702. 5 (iunie)”. Neaga. 1929. 1957”. pp. nr. Siotis. Neaga. Neaga. 1693. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. 182. 678-679. pp. Contribuţii la exegeza cărţii”. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1705. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1700. MO 10-12/1955. istoricoteologic şi ermineutic. RT 1/1929. Manuscrisele de la Marea Moartă. MB 13/1965. MMS 1112/1973. prof. dr. dr. Atena. Arhidiecezană. pr. Neaga. „«The Bible translator». Atena. „Danielou. 27-175. Sibiu. 1682. N. Nicolae. TR 23 (pp. Neaga. Nicolae. dr. „Markos A. nr. „Savas Aguridis.. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. tom. MB 1012/1992. Neaga. N. MB 79/1957. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. dr. Neaga. pr. dr. pp. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. 18631929”. „«Buletinul studiilor biblice». N. dr. pr. 27) 1695. .. Atena. dr. Neaga.. pp. Nicolae. Neaga. 580581. dr. Neaga. „Dimitrie Coravu. Curcubeul (Gen. dr. pp. 1979. 13. pp. tom. MB 13/1965. Neaga. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. „Valerian Zaharia. Neaga. pr. 1703. 346 p. „«Buletinul studiilor biblice».. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. pp. Atena. Sibiu. Cântarea lui Moise. Arhidiecezană. 13) şi 24 (24) / 1935.”. prof. MA 13/1981. 4552. 5358. pp. 592. Arhidiecezană. pr. MB 1012/1992. 1317). MMS 912/1976. p.. 815. 1. nr. VIII. MA 58/1957. 1 din 1976. 2. pr. Neaga.. 1707.. pp. 1694. pp.. XX (1943-1944). „Ludwig Dennefeld”. 1683. MA 58/1957. N. pp. 32. 1688. „Constantin Chiricescu. II. 591. 1687. pr. dr. pr. Tatăl nostru. Nicolae. Neaga.73 1681. 1. 1701. „«Buletinul studiilor biblice». Neaga. 182. TR 5657/1928. Paris. prof. Arhidiecezană. MMS 1012/1957. dr. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. pr. 49 p. nr. MMS 910/1970. 1685. N. 1686. 1974”. pp. p.

pr.74 1708. 1711. pr. Neaga. 1952. pr. 633638. 1715. Nicolae. Neaga. Nicolae. 1729. prof. „Damianos Doikos. pr.. prof. 235. Neaga. 1955. 159. „Biblia Hebraica. Neaga. pp. 1730. MO 1112/1977. Nicolae.”. 1717. pp. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. un mesaj de viaţă şi de pace”. 1731. 100 p. prof. 465467. pr. Nicolae. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). 1955. pr. 513524. pp. 894898. pr. RT 2/1993. Deuteronomium. Nicolae. Berlin. Nicolae. dr. MMS 1112/1958. pp. 1719. pr. 564-568. dr. MO 7-8/1957. pp. RT 710/1936. Freiburg im Breisgau. Tübingen. pp. pr. Lexicon al limbii biblice. pp. „dr.”. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. MMS 912/1959. Nicolae. dr. pp. 314 p. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. Neaga. vol. 388 p. pr. MA 12/1959. New York Oxford. I. Hans Berg. 920922. 613. de W. prof. Neaga. Was sagt die Bibel?. pr. Nicolae. „Biblia.”. Geneza. de dr. Neaga. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. . pp. MA 78/1960. dr. MA 89/1967. RT 1112/1938. „Cinstirea Bibliei”.”. dr. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. pp. Neaga. 1721. 8688. Vocabulaire biblique. prof. prof. p. prof. I. 564 p. 496 p. MB 79/1957. „Atitudinea Sf. de Artur Weiser. p. dr. pr. Nicolae. Paris. 145147. dr. dr. MMS 912/1971. „Dr. Neaga. MB 79/1957. 181198.. 1720. 1954. prof. dr. Berlin. Neaga. Nicolae. Neaga. dr. dr. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. Nicolae. prof. 158. 1723. prof. Neaga. MB 56/1962. MA 78/1963. Nicolae. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. Neaga. pp. dr. prof. Nicolae. 270 de ani de la tipărirea ei”. dr. prof.. „Allmen I. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Karl Fr. Nicolae. 649652. Glaube und Geschichte im alten Testament. RT 2/1999. Neaga. prof. Neaga. p. dr. prof. 1732. pp. pr.“. 1725. Nicolae. Kosac. 1710. 495500. 314 p. 1955. dr. dr. Nicolae. Neaga. 1971. 338 p. pr. pp. pp. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. pr. Nicolae. Neaga. 1714. Neaga. pp. pr. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. prof. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. 142143. pr. dr. p. 263266. MB 46/1994. „Biblia de la Bucureşti. pp. 285 p. pp.”. „Cîntările biblice. Paris. Neaga. Stuttgart. pr. prof. „Artur Weiser. Tübingen. dr. pr. 1728. pp. 1956. Moscova. „Cântările biblice”. 1726. 1709. „Chary Th. 1713. prof. 1968”. Berlin. pr. 3238. 1777 p. Nicolae.”.”. MMS 12/1958. übersetzt und erklärt. 686687. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). 1727. Nicolae. prof. prof. Der Prophet Jeremia. H. RT 4/1937. MB 13/1958. pr. „Dr. 1955. Nicolae. MMS 1112/1973. prof. 1991. pr. 3341. dr. Hans Berg. prof. 1952”. dr. pp. 1712. Neaga. MA 34/1984. pp. 159. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. Nicolae. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. Salonic. Berlin. Neaga. pr. dr. 1718. prof. 1716. MB 79/1957. 814815. jur. dr. Neaga.”. 1955”. 227 p. 1722. Nicolae. prof. 1724. 1955. prof. Neaga. pp. Neaga. dr. dr. pr. dr. Nicolae. 167174. ebraice. prof. Krämer”. 2537. Nicolae. Nicolae. Rudolf. Neaga. pr. MA 12/1964. MMS 56/1958. 505518.

1740. de Walter Zimmerli.”. prof. 606613. „I. Nicolae. 1752. übersetzt und erklärt. Neaga. Psalmii în versuri. prof. 1955. prof. Berlin. Neaga. prof. pr. theol. Orizonturi biblice”. Neaga. pr. prof. dr. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. pr. prof. MMS 89/1957. 1990. pp. MB 79/1957. 1749. prof. Nicolae. prof. 102 p. Neaga. pr. Neaga. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. pp. pp. pp. „dr. Nicolae. pr. prof. 1019. pr. . 3237. 1736. prof. dr. 262274. 1957. pr.”. pr. MA 56/1959. dr. dr. 390 p. pr. MMS 78/1974. Herbert Kosak. 1972. prof. GB 23/1989. prof. Neaga. de Artur Weiser. MB 6/1987. 1997. MA 34/1971. 103104. pp.”. 1735. Neaga. dr. prof. Neaga. Nicolae. 347360. Neaga. 1738. 123. Nicolae. dr. prof. dr. Nicolae. „Einleitung in das Alte Testament. 1746. 401414. Berlin. „Ilie Iconomos. prof. Nicolae. pr. 161 p. Neaga. pp. 1992. Neaga. 1754. Geografia fizică a Palestinei biblice. „Gerhard Rad.75 1733. Nicolae. Neaga. Neaga.”. „G. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. 390 p. pr. 642643. Bucureşti. „Ion Bria. 1751. 1978. dr. pp. Nicolae. prof. pp. dr. Atena. 1745. 245246. Pentateuhul. pr. 1963. dr.”. dr. pp. dr. „Eshatologie creştină”. „Ilie Ikonomos.”. pr. 1758. 1956. 152153. 381402. 369377. prof. pr. Neaga. Nicolae. MB 1112/1990. MA 910/1964. 119121. MO 9-10/1958. „Împărăţia păcii (Isaia 2. dr. „În fluxul fericirii psalmul 118”. Chişinău. prof. MA 78/1961. 1744. Neaga.”. 304 p. pr. pr. Göttingen. Neaga. Neukirchen. MA 13/1982. MA 78/1983. pp. 1522. 1742. 1747. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. pp. 157. pp.”. Nicolae. Nicolae. Israel… . 6070. dr. Neaga. pp. RT 3/1993. Nicolae. Nicolae. Nicolae. pp. Timişoara. Moise şi epoca sa”. pp.”. 456458.”. prof. 157 p. pp. prof. (Introducere în Vechiul Testament). dr. RT 4/1994. Tübingen. Neaga. pp. 1756. MB 13/1993. MB 79/1997. 277279. 9596. prof. Nicolae. 100 p. 1757. „File din Biblie. Neaga. pr. 1753. Nicolae. D. 237238. p. Nicolae. Das erste Buch Mose. 1993”. Das Buch Hiob. „Ezechiel. pr. Nicolae. „Ioan Brânzei. 569574. Neaga. 300 p. MB 5/1987. dr. prof. Neaga. Nicolae. Neaga. dr. pr. MA 1/1958. Timişoara. 4)”. (în greceşte). 1980. Atena. pp. prof. EIBMBOR. 1734. pr. Nicolae. 3134. 1755. 813. MA 46/1981. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. Bucureşti. 277 p. pp. 95 p. MO 34/1963. dr. pr. p. pp. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). 1952. dr. Gramatica limbii ebraice vechi. 610-612. dr. Nicolae. pr. Nicolae. prof. Manuscrisele de la Marea Moartă. dr. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. MA 56/1972. 1739. pp. Iisus Hristos. Neaga. MB 13/1991. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. dr. Nicolae. 723-725. 1994”. Neaga. Bucureşti. pr. „Frumuseţea iubirii de oameni. 1743. 1737. prof. Hölscher. MMS 34/1959. dr. 1750. 1748. MO 7-8/1958. Nicolae. „IPS Bartolomeu Anania. prof. pr. 1741. Amusin. dr. „Eugen Dorcescu. Neaga. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. „Istoria timpurilor vechi testamentare. dr. pp. Neaga. pr. pr. pp. pp. dr. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. Nicolae.”. MA 4/1986. 372 p.

„Margueritte Harl. dr. dr. pp. prof. 299318. 375 p. Sabin Verzan. Neaga. pr. Ioan Mircea. Sabin Verzan. pr. pp. MB 910/1990. Nicolae. dr. pr. 9-13. 2832. dr. MB 34/1985. prof. 264. Neaga. 658691. prof. pp. 3952. 105 p. pp. pr. Paştele evreiesc) 1775. Bucureşti. Nicolae. 1779. dr. Neaga. dr. pp. pr. 1774. Dicţionar al Noului Testament. CastermanParisTournai. 1783. „Pasca biblică ebraică. 385 p. 1780. Neaga. prof. Neaga. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. Nicolae. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. 6-9)”. prof. 121140. „Mared Sous. 1969. 1777. 336 p. MB 13/1996. pr. 83 p. prof. 1986.”. tipărit cu binecuvântarea P. 1762. pr.”. dr. MB 46/1970. Mulhouse. La Bible d’Alexandrie. de Artur Weiser”. pp. Paris. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 1967. prof. prof. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. pr. MA 5/1989. dr. Mircea. prof. Sfântul Apostol Pavel. übersetzt und erklärt. prof. dr. prof. MB 79/1995. Bucureşti. prof. Neaga. de Damian Doikos. MO 1-2/1957. pp. pp. pr. MB 79/1977. pp. 1769. prof. 103104. pr. Nicolae. 1996. pr. Patriarh Iustin. Ed. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. MB 78/1962. Neaga. Bucureşti. prof. Neaga. pr. 1771. Nicolae. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. MA 34/1960. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. 527 p. dr. ?. MA 12/1983. MMS 78/1971. Bucureşti. dr. MA 910/1959. prof. pr. 1984. Neaga. MA 12/1962. dr. Nicolae. 155. Neaga. prof.F. prof. pr. Neaga. dr. 1968. pr. „Poezia Vechiului Testament”. Nicolae. dr. „Nam venit să stric legea!”. „Klagelieder. Nicolae. „Pr. 724. dr.”. Neaga. 111 p. pr. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. pp. lui Ieremia) 1761. 212220. Nicolae. 1766. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”.”. pr. pr. MMS 912/1959. 1776. 1778. dr.”. „Pr. pp. pr. Neaga. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. pp. Nicolae. prof. 105107. pp.76 1759. 416 p. (d. Nicolae.”. Paris. Neaga. „Pacea în viziunea profeţilor”. 1972. Nicolae. La Genèse. EIBMBOR. dr. „Pr. p. ?. 1773. prof. pr. „Mica Biblie. pp. 519530. Nicolae. Neaga. dr. MA 910/1958. dr. 149150. MA 910/1961. Nicolae. 142143. MB 12/1990. dr. Nicolae. 1994. pp. MMS 12/1972. dr. Nicolae. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. 822. pp. p. 1940. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. Neaga. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. Neaga. pr. Le Nouveau Testament. 1764. Neaga. Göttingen. Salonic. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. 351392. dr. Neaga. Nicolae. pr. Salvator. 1975. pp. dr. Neaga. pr. . 1760. „La Bible et le dialogue oecuménique. MB 712/1960. 276 p.”. Nicolae.”. Ioan A. Bucureşti. Neaga. dr. Neaga. traduite par René Visarion. pr. prof. 467 p. MB 46/1973. Nicolae. Introducere şi comentar. Nicolae. pr. 1772. dr. MB 46/1974. Neaga. dr. prof. dr. 693703. 652654. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. prof. la plâng. MA 13/1982. MB 13/1997. 1767. Nicolae. prof. p. pp. Neaga. 1958. Nicolae. pp. 1781. Neaga. prof. 625. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 123128. (com. Nicolae.”. 521522. pp. 1765. 183201. 1768. 1770. 1782. dr. Nicolae. Nicolae. pp. „Pr. prof.

pp. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. Neaga. pr. 110 p. prof. 1797. p. 1799. ianuarie. de Geza Vermeş. dr. Ejner. pr. MMS 12/1976. dr. dr. MB 13/1958. MMS 34/1958. MB 1012/1979. RT 1/1997. 1956”. Nicolae. pp. 1990. 1954”. 1793.a. pr. Neaga. dr. prof. Neaga. pr. probleme filologice. 1. 195209. pr. Neaga. 1957”. 139141. „Preot Dorel Man. MA 13/1961. p. prof. 1803. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. MMS 56/1976. Nicolae. 462. 1801. RT 2/1994. Nicolae. 133138. 624. istorice. 1785. „The Bible translator. Neaga. pp. dr. MA 35/1964. prof. 1995. 1798. 1802. Agouridis. 1979”. pp. pr. Neaga. prof. dr. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. Maica Domnului. dr. Neaga. 1808. dr. prof. Nicolae. „S. dr. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. pr. 236. prof. Neaga. pp. „Primatul dreptăţii”. pr. Nicolae. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. 1789. pp. „Skydsgaard K. 159. prof. 185186. dr. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). pr. Nicolae. Scriptura şi Tradiţia. Bucureşti. pp. de Petros Vassiliadis”. MB 1012/1991. 1805. pr. . prof. Neaga. pp. prof. p. pp. Budapest. 590594. Nicolae. pr. periodical for the assistance of Bible translators. Neaga. pp. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. Nicolae. 1788. „Profetul Isaia. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. ermineutice. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. Nicolae. 1796. MA 1012/1981. pr. RT 4/1995. dr. pp. Nicolae. prof. pp.”. dr. Nicolae. pr. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. 547554. „Sentimentul vieţii”. Nicolae. KaraVidopoulos. pp. pr. dr. 458463. 1993. Neaga. 1976”. pp. pr.: Apocalipsa lui Ioan. Neaga. pp. 605606. teologice. 1806.”. Neaga. Neaga. pr. Bucureşti. 1787. ian. 613 p. Ed. A. Neaga. 313 p. Nicolae. 236. de Petros Vassiliadis. dr. Atena. Neaga. PS Episcop Damaschin Coravu. 420421. „Septuaginta”. prof. London. pr. p. „Proorocul Iona”. p. 1786. 119120. MMS 78/1970. 16. Galitis. 257261. pr. MA 910/1983. pr. MMS 79/1977. Atena.”. „Sabin Verzan. 1795. dr. dr. 180 p. prof. MB 13/1958. dr. 1790. Salonic. MB 79/1957. prof. I. prof. prof.77 1784. Neaga.F. 1791. nr. introducere şi comentariu. dr. pr. Nicolae. dr. 1974. MB 79/1980. Nicolae. prof. 195217. 3758. pp. Neaga. Nicolae. Berlin. MB 13/1958. Nicolae. Nicolae. Neaga. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. 1807. prof. p. prof. dr. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. Neaga. 1792. 1956”. cap. Nicolae. dr. MA 46/1970. 1800. Neaga.”. G. Nicolae. Nicolae. dr. prof. MB 13/1994. MA 34/1983. „The Bible translator. dr. 3747. 1794. an VIII. Baldimbre. pp. MB 56/1990. 172173. Nicolae. 619. dr. pr. prof. Patriarh Justin. Neaga. prof. 710. Nicolae. 1975. pr. Neaga. pr. Cluj. pp. „Sulurile de la Marea Moartă. prof.. MA 78/1984. MB 79/1973. pp. 1804. Doikos. prof. „Psalmii. Neaga. „Tatăl nostru”. 237. pr. Nicolae. prof. 757763. dr. ş. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. chipul femeii în Noul Testament. „Szent Biblia. Neaga. 415420. de D. 256 p. Vasile Mihoc. Nicolae. pr.

pp. prof. 1922. pr. 1812.”. P. „«The Bible translator». H. pp. Nicolae. prof. 470479. Elliger.. Neaga. prof. 1960. 1818. Atena. pr. N. MO 910/1975. 1829. 1822. MMS 78/1961. Neaga. 1828. Nicolae. MMS 912/1960. 176 p. pr. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. 186194. 692695. prof. Nicolae. Vechiul Testament în Biserică. 1960. pp. MMS 56/1963. „Radu Cârneci. 1825. 1988. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. 6266. N. RT 1/1994. LXXXVIII + 994 p. Nicolae. Ed. Neaga. pr. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. poem liricdramatic. „Universul social al păcii”. pp. Nicolae. 332333. „H.. N. MO 12/1973. Bardke. 1975. pp. Tipogr. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. pr. Nicolae. 715716. prof. Neaga. Neaga. pp. pr. pr. 274 p. MO 34/1976. MMS 56/1963. Nicolae. 1817. MMS 57/1957.. Zürich. Berlin. Neaga. prof. 287290.”. O 2/1976. MO 910/1973. Neaga. pp. MA 910/1985.”.. prof. N. Neuchatel.”. pr. prof. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. Baumgärtel. 1971”. MMS 12/1960. Eparhială. Nicolae. 1832. Bratsiotis”. 1830. [vol. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. 187188. prof. 1960. 1811. 1814. E.. pr. 572580. 200 p. Nicolae. Leiden. The Bible in aramaic. 1953. prof. MMS 910/1964. 333334. pr. Dr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. pr. pr. „Stergios Sakkos. p. pr. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. 1962”. 2 (aprilie 1959)]”. Weiser. 2334. „Gândirea babiloniană în texte. 1974”. pp. dr. vol. pr. Nicolae. GB 45/1989. pp. II 217 p. 1956”. I 289 p. dr.. Berlin. 781785. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). prof. Vameşii. pp. „Vulgata”. Neaga. prof. MA 78/1969. pp. 151 p. pp. 151 p. Krauss. Neaga. Nicolae. Neaga. Neaga. prof. nr. N. dr. 376377. planşe + 1 hartă”. 574590. prof. 1827.. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. tom. 875876. prof. Bucureşti. „Un mare biblicist ortodox: I. dr. Nicolae. „Luc. Neaga. pr. dr. „A.”. MA 910/1971. pp. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. dr. Bucureşti. 920. . N. Nicolae. MMS 56/1963. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. prof. Neaga. N. pr. dr. Neukirchen. 2738. pp. pr. Nicolae. Gutersloh. Neaga. pr. (Făgăduinţa. (L’Ancien Testament dans L’Église). Neaga. „H.. Göttingen.. 394 p. pp. „Alexander Sperber. 528529. O 2/1956. 1973.. 1816. MA 46/1965. I. Kleiner Bildatlas zur Bibel. Neaga. Neaga. prof. 485489. 692. 1954. Neaga. 1831. Neaga. pr. pr. 1821. 275287. 10. GB 12/1963. I. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. în vol. „Hans Heinrich Schmid. prof. Cântarea Cântărilor. Neaga. de Fr. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». prof. Grollenberg. pp. Neaga. „Amsler S. pp. Neaga. J. pp. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. 1826. prof. pp. pp.. pr.. Nicolae. MA 910/1966. dr. Sibiu. Neaga. MMS 912/1960.78 1809. prof. prof. pr. 1824. pr. 1820. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). pp. pp. „Verheissung. 334. prof. pr. Neaga.”. 1813. 1823. 502525. Psalmii (Psalmen). 1819. N. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. prof. + 20 p. pp. N.

pp. XII (1935-1936). Neaga. dr. dr. 10061008. pr. «Buletinul studiilor biblice». prof. . 93 p. prof. 1844. Sibiu. Miron Cristea. tom 1. Beek. Nicolae. factor al ecumenismului”. RT 1/1937. pp.. Atena”. 520. pp. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. N. Vinul în Vechiul Testament. 1845. O 1/1979. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). Nicolae. Nicolae. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. prof. pp. 96 p. Tipogr. dr. 1938”. 1936. 122 p. pr. (Biblia temei de unitate. 3. Arhidiecezană. prof. RT 9/1938. 133145. 616620. Paris. Nicolae. Neaga. RT 4/1939. 1836. pr. etc) 1842.”. GB 910/1960. 412415.. MA 1012/1980. 1838.. RT 56/1944. 1938. 334. dr. ST 910/1954. Bratsiotis.a. pr. N. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. „Vechiul Testament. Neaga.”. pp. p. pp. RT 12/1935. Introducere în monoloagele lui Ieremia. Neaga. Neaga. Atena. Nicolae şi Marcu. 308 p. GB 910/1972. prof. „N. pp. 1943”. N. Neaga. dr. Sf. 1973. N. Neaga. Aguridis. pp. Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. 1837. Scriban. MMS 56/1963. RT 1112/1938.. RT 56/1944. 1847. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. Neaga. dr.. Nicolae. prof. 1839. P. ST 910/1971. Neaga. 1840. Papadopulos ş. 1854. „S. 1938”.. prof. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». Sibiu. Nicolae. cu aprobarea Sfântului Sinod. dr.. pp. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. 179180. Neaga. 586594. 1846. Institutul Biblic. GB 912/1978. 284. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. I. „Vasile Tarnavschi”. pp. trad ec a B. prof. RT 4/1937. p. pr. dr. prof. N. pr. „I. prof. Patriarhul României. P. 1848. Pentateuhul. nr. Bucureşti. prof. Nicolae. Bratsiotis. pp. Bucureşti. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. 695696. 1835. dr.. prof. Neaga.. PopescuMălăeşti. Neaga. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. N. Neaga. prof. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. „I. prof. Neaga.”. iunie 1972. pp.”. 1936”. p. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Αθηναι (Atena). „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Diecezană. pr. 10 p.. 283284. Neaga. dr. p. Nicolae. 1961. pr. trad. Neaga. 1834. 418. „Jean Danielou. pr. „Antisemitism biblic”. MMS 912/1960. 1959. 1850. Regele tuturor românilor. dr. Nicolae. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. Tübingen. pp. Bucureşti. vol. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. N. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. prof. 1851. 1841. RT 11-12/1934. N. 22 p. „M. 1852.79 1833. dr. Patriarhia Română. 1936. Neaga. 10951096.”.. 865872. 742752. Neaga. 1939. Nicolae. 156159. A. Bucureşti. pp. 4042. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. prof. N. pp. Neaga. 1943”. 8188. 1853. Neaga. N. dr. pp. Nicolae. Nicolae. 133 p. dr. prof. prof. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. Atena. prof. Bucureşti. prof. 1849. MMS 56/1963. Tipogr. 334. prof. 1957. Neaga. prof. Cluj. „Sfânta Scriptură. prof. „Arhim. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. P. Grigorie T. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. 1843. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 40-44.

Cernăuţi. 64 p.. „Facerea comentată de . Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . RT 2/1944. Cernăuţi. RT 5/1939. Neaga. prof. 60 p. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 1873.1942/43. profesor la Universitatea din Atena. Neaga. Atena. 1869. „P. p. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Profetul Avacum. 87 p. RT 1112/1938. G. prof. Sibiu. pp. 1866. prof. RT 1112/1946. W. Tipogr.80 1855. „Orientul antic.. 93101). „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». pp. prof.. profesor universitar. 659 p. 1112. Arhidiecezană. 12 (487496) / 1939. 369. p. Nicolae. „Dr. 337339. 308. prof. dr. dr. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. Caransebeş. dr. Neaga. Nicolae. (Seria teologică. RT 23 (pp. dr. Scurte note explicative”.”. prof. 1867. Paradisul biblic. Sibiu.”. 1868. 1862. Mircea Chialda. Neaga. 150151. 1857. 1940. Nicolae. de prof. 1859.”. RT 910/1941. Nicolae. 6879. 1946. Nicolae. prof. dr. Nicolae. 6 (251255). 518519. prof. nr. MB 12/1960. „Meinrad Schumpp. PopescuMălăeşti. Scurte note explicative. Iudeii şi românii. Atena. RT 910/1929. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. F. Neaga. pp. 1878. Nicolae. 1941. 1838. Bucureşti. Nicolae. 1877. „Dr. L. 1940”.. „Dr. 1861. 1934. 1938.. Neaga. pp. 446447. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. dr. prof. Heft 1/4 . Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. dr. Schildenberger. 1872. Berlin”. Neaga. I. 220221. Hempel I. dr. Introducere. RT 12/1929. 1864. prof. 4 (160169). 617618. Neaga. I. pp. prof. p. RT 34/1944. prof. dr.text şi scurte note explicative.”. 1940”. Arhidiecezană. 265266. MA 58/1957. Braţiotis. TR 2526/1940. pp. Neaga. RT 12/1929. „Dr. 1945. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. „Dr. N. Tipogr. prof. Neaga. RT 34/1942. Neaga. „Preot I. preotulrege din Salem. Neaga. 1958“. Nicolae. N. Cernăuţi. Neaga. 12 (5258). Neaga. Nicolae. prof. 1860. dr. Neaga. ”. doctor în teologie. Bratsiotis. Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). 1865. Nicolae. Neaga. RT 78/1942. dr. Facerea . Neaga. Neaga. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. 236 p. dr. Praga. 289290. 1942. XXI (1944-1945). prof. Ebed Iahve. 1929.”. prof. prof. Nicolae Colan”. prof. 124 p. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. „Panaiot I. 1941. dr. Albright. Nicolae. 32) 1876. 78 (323329). 1870. Nicolae. (extras din RT/1939-1941) 1875. RT 78/1939. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. pp. Nicolae. 1863. 387. dr.. pp. dr. Nicolae. Nicolae. Arhidiecezană. 255 p. 100 p. prof. 26 p.”. traducere şi comentar. 1011 (449452). Neaga. 230231. p. Neaga. pp. RT 6/1939. Importanţa Vechiului Testament. 1938”. 9 (378386). 1945. 5 (220225). pp. „Helmer Ringgren. Nicolae. Diecezană. Vladimir Prelipcean.. Mircea Chialda. MA 78/1959. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. pp. Nicolae. Nicolae. „Limbi orientale de interes biblic”. prof. . „Arhiv orientálni. 494495. dr. pp. 7-255. prof. 1874. Nicolae. dr. 1937. I (1929)”. N. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. dr. Tipogr.. „Înalt Prea Sf. 478. Nicolae. MB 1112/1959. pp. „Preotul Vladimir Prelipcean. Melhisedec. „Biblia şi intelectualii. Eclesiastul. MA 34/1957. prof. Neaga. 33. 386. 1871. nr. Neaga. 539541. Cluj. profesor la Facultatea de Teologie. dr. Freiburg im Breisgau. dr. „Isidor Onciul (18341897)”. Caransebeş. 1858. Herder & Co. p. Munteanu.”. hrsg.. pp. dr. 1112 (568573) / 1940. pp. Tübingen. Neaga. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Tipogr. pp. 1856. Sibiu. prof. 216217. „Eclesiastul. prof. Bonn. RT 58/1940.

„Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. 1929”. 186. p. 1932. Tipogr. N. 1889. N.”. P. G.. RT 12/1929. prof. 2 articolul lui L. RT 56/1929. Neaga. RT 12/1930. + 2 tabele”. Ghia. „Dicţionar românebraic. nr. 31 p. Neaga. . Neaga. prof. de M. Neaga. RT 12/1929. RT 12/1930.. 1929”. 63 p. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. dr. „Le Messianisme. 1900. p. MA 1-2/1957. Neaga. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). Neaga. prof. N. „Einleitung in das Alte Testament. de Otto Eissfeldt. prof. RT 11/1929. prof. 1894. N. pp. prof. p. Nic. RT 12/1929. „Kittel. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . pp. Sibiu. Neaga. 1881. 308309. 1903. 1928”. 1929”. Neaga.. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). L. profesor. 1928”. Neaga. „Christentum und Wissenschaft (V. RT 11/1929. Nicolae. Atena. Neaga. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. Atena. Roman. 1892. prof. 1890. trad. 1954. MA 12/1956. «Ramuri». Nicolae. N. 1929. prof. 1930. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. pp. p. Munteanu. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament).contribuţie la lămurirea unor texte. prof.. N. 176 p. pp.”. prof. Mendel. prof. 1932”. prof. prof. Istoria biblică. prof. TR 78/1932. Dennefeld. de Patriarhul Nicodim. de Toma Gherasimescu. prof. Cluj. 386. VIII (1931-1932). ed. 1886. 151153. Nicolae. „H. Lopuhin. N. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. „W. 1929. London. prof. N. „Studiul Vechiului Testament”. Bardke. O. 352353. Neaga. „Coranul şi Vechiul Testament”. 1901. 1896. Neaga.. N. prof. Psalmii.. 1929. 146147. 1899. RT 34/1936. Nicolae. Bucureşti. 1929”. pp. PiatraNeamţ. prof.. (non vidi) 1898. Bratiotis. TR 1112 (pp. 1887. 210211.. 1891. prof. prof. prof. Arhidiecezană. pp. RT 34/1930. Craiova. par L. 354. „A. 31 p. Freiburg. 387. Neaga. 1934. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. N. p. „Einleitung in das Alte Testament. 170. RT 12/1929. Neaga. N. p. 1944. Sibiu. N. E. Sibiu. de A. Neaga. 1929”. 386. 752 p. Neaga. 584 p. de I. prof. prof.”. Nicolae. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. 1902. p. în Omagiu IPS Nicolae. 168 p. 1888. RT 1112/1944. 1895. 340. Paris.”. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. 131132. Neaga. 396... RT 1011/1932. vol. 53 p. N. 1956. The Book of Proverbs.. 1882. P. I. p. Oesterley. N. Neaga. prof. Tipogr. Arad. N. Arhidiecezană. ilustrată. 51-58. 233-247. Tübingen.. 153157.. N. 1930. de dr. MA 12/1956. Berlin. 1880. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. 387 p.81 1879. 1893. RT 12/1929. Arhidiecezană. 1897. V (1929).. Gh. N. 1884. Nicolae. „Meditaţii la Psalmul 50.. Tipogr. Neaga. I. partea I. Rost. Neaga. prof.”.. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. 387. N. de pr. RT 910/1929.. Neaga. P. Neaga. 1883. contribuţie la istoria textului de I. p. Neaga. 145. pp. pp. pp. Goettsberger. pp.. Sakellarios. 6)”. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Vechiul Testament. Neaga. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. ştiinţiific şi biblic. Neaga. RT 78/1930. prof.. p. 24) şi 1314 (34) / 1933. 1885. tom I. 519. p. 25.

Introducere. 48 p. pp. prof. Bucureşti. Scrisul românesc. Neaga. 1911. Nicolae. 2. 209210. 283286. prof. 1917. 1929. Neaga. RT 12/1930. 19271928”. 1906. Neaga. II. 1931”. Neaga. Institutul Biblic. Kraemer. Nicolae. 2432. 163165. 38. „Toma Gherasimescu. Nicolae. TR 3536/1932. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. Neaga. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. nr. Tipogr. 395. 534 p. 1930. prof. „Cântarea Cântărilor”. RT 78/1930. 52 p. prof. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1925. partea a IIa. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Nicolae. din punct de vedere filozofic. Nicolae. prof. RT 89/1932. Nicolae. RT 1011/1932. 575 p. 467468. 23. Teoriile moniste.(?). 13-54. Nicolae. Neaga. Sibiu. Tipogr. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). Neaga. L. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. III. RT 1112/1930. p. Nicolae. pp. prof. Arhidiecezană. prof. 340. 1920. martieiunie 1930)”. Vol. 1914. 1909. VII (1930-1931). prot. Neaga. Neaga. prof. RT 78/1930. Neaga. Studiu dogmaticapologetic. „Oastea Domnului”. Neaga. Nicolae. 339. prof. 1910. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. 528 p. 2640.. pp. Creaţia universului. Nicolae. „Oastea Domnului”. IV. prof. 184193). 54-97. R. 1924. 1930. Fillion. pp. . Tipogr. Heinisch. Concluzia părţii filozofice. Heft 1”. 241243. prof. 1929”. 333334. 1912. prof. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Die Tytenklage im Alten Testament. „Cartea profetului Obadia. Craiova. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. Paris. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. Cântarea Cântărilor. 335 p. dr. 1919. MB 78/1964. Nicolae. „Pr. pp. 78-95. Nicolae. prof. XXIV (1947-1948). Neaga. pp. mecaniste şi evoluţioniste. 1929”. Arhidiecezană. pp. 1915. MB 1011/1958. pp. Wernigerode (Prusia). Neaga. Nicolae. Neaga. 1923. pp. Nicolae. Gh. pp. Ed. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. Die biblische Urgeschichte. RT 34 (pp. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. pp. Sibiu. Tipogr. prof. RT 4/1932. pp. F. 7982. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. Nicolae. 1922. RT 56/1930. 1931. Nicolae. Tipogr. Nicolae. 334345. Vosté. 1907. pp. peuple de Dieu. Nicolae. 1931. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 44 p. de P.”. Neaga. Arhidiecezană. RT 1011/1932. (Bocetele în Vechiul Testament). prot. pp. Neaga. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. „Mai există popor ales?”. prof. prof. Neaga. 1916. 1927. „Luptătorul divin”. RT 5/1932. (teză de doctorat). Nicolae.82 1904. 1. p. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. Nicolae. Sibiu. Arhidiecezană. prof.”. 146. Sibiu. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. p.. nr. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. 1931. prot. prof. pp. RT 67/1932. „Lic. 1905. M. prof. p. 364367. Neaga. prof. RT 34/1930. Nicolae. 89 p. cu 482 icoane. pp. Sibiu. 1930. text şi comentar”. RT 3/1931. „Histoire d’Israel. prof. dr. Ciauşanu. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. Neaga. Monogenismul biblic. 95 p. dr. Sibiu. 1908. MB 13/1966. 1918. nr. V. prof. prof. Neaga. Neaga. ştiinţiific şi biblic. dr. 1913. C. Nicolae. Tipogr. tom I. «Revue biblique». prof. „Θεολογια (Atena. 1926. VI (1929-1930). Neaga. Nicolae. 1948. I. prot. 173?.”. 1931. Neaga. Neaga.

prof. 1930. 257264. 1940. 263264. Studiu critic. Presses Universitaires de France. Ed. 357370. Negoiţă. Neaga. prot. Atanasie. At. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. pr. pp. no. prof. prof. pp.. RT 1112/1938. Nicolae. publié sous la direction du R. 615639.”. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. „Un nou alfabet semitic”. prof.83 1928. Athanase. Neaga. „Terapeuţii”. Neaga. 1950. dr. dr. Nicolae. 113114. 73 p. prot. Paris. Ed.”. Cartea profetului Obadia. 1993... 1948. 503505. pp. Negoiţă. 1935. Athanase. 216 p. MA 56/1958. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. 3550. pr. Negoiţă. prep. RT 89/1924. MO 78/1973. ST 6/1988. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. 193204. Neculce. 820822. 1942. 1965. MA 910/1957. 1933. prof. 1936. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. 173-192. 1947. Nicolae. 1949. Necula. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă... 4/1967. BOR 1112/1988. 183184. Nedelcu. pp. „Cronologia biblică”. prot. Tipogr. pp.. Neamţu. Ed. 1929. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. prof. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. Constantin C.). „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. Ed. pr. Op. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Neagu. Nicolae. Negoiţă. Athanase. Nicolae. pp. Mihail. Langues et écritures semitiques. Paris. Negoiţă. pp. pp. 18 p. dr. (ist. P. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. pp. MO 12/1974. GB 34/1974. 1943. 1934. 1939. pr. A. Biblie şi Teologie. 119126. pp. pr. Episcopiei Aradului. Nicolae. 234239. (non vidi) 1945. pr. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. 75 p. MA 34/1956. Epoca patriarhului Avraam”. prot. 956960. Necula. pp. Sibiu. pp. Dhorme.. Deheleanu. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. Bucureşti. P. Bratislava. (Atanase). ST 1/1931. M. Neaga. 178183. Negoiţă. prof. 571575. de pr. prot. 1993. 1938. Stephanus. pp. Arhidiecezană. Introducere. Neamţu. prof. At.. Neamţu. pp. dr. „Noi descoperiri în Palestina”. 4654. pp. pp. 1931. 4451. MMS 910/1958. 1930. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. Negoiţă. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 347-354. 400 p. pp. în vol. dr. Tradiţia şi Biserica”. biblică) 1946. «Etudes semitiques». „Istoria timpurilor vechiotestamentare. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. Negoiţă. Ştiinţifică. 1997. ST 1/1931. dr. pr. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. Neaga. pp. M. 1941. pp.. P. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. At. pr. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. MA 34/1957. Nicolae. BOR 12/1931. GB 58/1999. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. MO 1112/1974. pr. Nicolae D. „Biblia. „Dhorme (le P. . text şi comentar. Necula. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1951. Bucureşti. 1948. Necula. Nicolae. dr. Negoiţă. Nicolae. 1944. Paul Geuthner. 797803. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. dr. Sibiu. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. David”. 184. 1937. Neaga. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. M. prot. ST 1/1931. pp. prof.

84 1953. Negoiţă. 1961. 194 p.. 566-575.. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. pp.. MB 79/1968. Ath. Tipogr. 787789. 615621.. 1935. Bucureşti. diac. 1966.. Negoiţă. A. 1964. pr. Limba aramaică în Noul Testament 2. 265-266.. 1962. J. 1976. 1934. 1963. The Judeochristian Tradition. MB 1012/1967. pp.”. Traducere şi comentar de . 352 p. 446 p. Studiu de arheologie biblică. pr.. 913.. pp. Ath. pr. Negoiţă.”. Y. diac. MB 1012/1967. dr. p. GB 78/1962. XIV + 114 p. Ath. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. pp. 436449. 533 p.. Seminarului monahal Cernica-llfov. diac. Bern und Stuttgart. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. A. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. T. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. Adevărata critică şi metodă. pp..”. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”.. MO 56/1976. Negoiţă. Negoiţă. Akel-Dama 4. Negoiţă. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften.”.”. Negoiţă. At. Huana. GB 12/1949. G. 1966. „Bunurile pământeşti.. Aufl. 819. 20 x 14. pr. 1971. 1969. . 564570. pp. „Hexter J. Iară ebreeşte gabbatha 3. Ath. Seminarului monahal Cernica. pp. diac. p. MO 78/1974. „Heschel A. H. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. Negoiţă... pp. Atanase. London. Ath. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. 329338. At... pr. 1964. 20 x 14. (colecţia Studii biblice I) 1956. Negoiţă. S. 1972. Negoiţă. Bucureşti. T. pp. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. Paris. At. Sabbathul Vechiului Testament. 1954. 1970. Bucureşti. T.. Tipogr. Ath. Negoiţă. ST 56/1975. At. Ath. Negoiţă. pr.. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. Negoiţă. T. pr. Dupont-Sommer. 10151030. GB 1112/1965.. 6367. pp. Tipogr.. pp. 1958.a. MB 1012/1965. pr. „Fântâna darurilor”. pr. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. „Katz Elias.. MB 1012/1967. 1935. 1974. T. Negoiţă. pr. dr. MB 46/1969. 377387. MO 56/1964. At. Codul lui Hamurabi. pr. Tipogr. 136 p. „Wegner. New York. Studii biblice: 1. f. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. Bucureşti. XXIV + 51 p.”. pr. 1935. (extras din Păstorul ortodox. Y. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. pr. pr. 1968.. 1975. 492493. 786787. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. The distinctive ideas of the Old Testament.”. Ath. după Vechiul Testament”. T. 1966. Negoiţă. At. 1960. 1962.. 365366. Budeşti) 1955. 1967.. Răspuns unei critici tendenţioase. 62 p. N. Bethlehem. Negoiţă. N. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. Schocken Books. 678688. Tipogr. pp.... Negoiţă. 36 p. pr. Ath. 27 p. Harper & Row. 1957. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. Bratislava. „A. XX + 516 p.. 790. „Snaith N. Negoiţă. pr. Ath. MO 9-12/1960. Negoiţă. pr. „Stamm J. Atanasie. 64 p. 24 x 16.. dr. pp. Negoiţă. p. pp. pr. Verlag Paul Haupt. pp. Paris. Bucureşti. 1965. 2. „Fântâna darurilor”. 790791. 1959. ST 710/1976. 60... 1959. 387401. 1962.000 years of the Bible. „Larcher C.. diac. 1963. ST 58/1977. Negoiţă. Negoiţă. 1973. The Prophets. MO 910/1974. Negoiţă. Harper & Row. pp... Negoiţă. MO 1-4/1961. MB 1012/1967.. pr.

650667. London. pp. Athanasie. Plantele amintite în Biblie. pp. 3955. 1994. „Weiser A. MB 1112/1962.85 1977. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). Leiden. T. 28 p. Athanasie. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Atelierele grafice Socec & co. pr. 1946. 1980. 64 p. dr.. MB 1012/1966. 1983. 789790. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. 2237. MB 46/1964. pr. 666673. pp. 596613. pr. Bucureşti. MB 910/1962. pp. 680689. Introduction to the Old Testament. 55 p. pp. dr. pr. pr. Athanasie. 492 p. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. the apocrypha and pseuepigrapha. pr. (non vidi) 2000.. Athanasie. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. 1991. Tipogr. găsit la Qumran) 1982. 21 x 14. 1990. Brill.. 333343. pp. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. Ath. Athanase. 267279. Descoperiri noi despre esenieni”. MB 14/1962. 485495. 1996. pr.. Negoiţă. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. Negoiţă. Athanasie. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). pr. 5176. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. GB 34/1962.”. dr. Atanasie. 1966. 1940. 1993. dr. pr. MB 1012/1965. pr. The Profetic Achivement. 1978. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. Atanase. 1981. 475485. MB 1012. inedit pînă în 1922) 1984. pp. Athanasie. 143 p. Athanasie. Negoiţă. Carpaţi. pr. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. pp. Negoiţă. 1963.. Negoiţă. Tipogr. Manuscrisele de la Qumran”. Negoiţă. 1944.. pp. 1979. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”.. Ioan Botezătorul”. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. MB 712/1961. Negoiţă. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. Negoiţă. F. 1988. Bucureşti. Negoiţă. dr. pr. „Whitley C. Negoiţă. Negoiţă. GB 56/1961. 1967. T. Negoiţă. pr. T. 308320.”. pp. pp. 1989. 1986. 5965. Negoiţă. Athanasie. Negoiţă. pp. MB 1012/1968. Negoiţă.. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”... Negoiţă. MB 79/1971.. dr. dr. pp. Longman & Todd. pr. Athanasie. GB 78/1974. „Descoperirile de la Marea Moartă. Negoiţă. 388401. 1997. pr. pr. Elemente de gramatică ebraică. pr. Negoiţă. pp.. pr. (prezentarea textului. GB 56/1961. Imprimeria „Fântâna darurilor”. Negoiţă. Ath. The canon. MB 12/1960. pr. Negoiţă. Bucureşti. dr. dr. Carpaţi. dr. pp. Ath. Negoiţă. dr. 630641. 820821. Bucureşti. ST 910/1985. GB 34/1961. pr. 145158. At... RT 12/1941. 1995. (colecţia Studii biblice VII) . Ath. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. MB 12/1963. T. pp. Negoiţă. dr. 446453. 1985. pr. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. „Pustnicul de la Iordan. pp. pr. Negoiţă. pr. Athanasie. MA 56/1960. pp. „Cadrul istoric al Bibliei”. Negoiţă. 1998. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. pp. MA 78/1966. Ath. pp. dr. T. 1999. 1992. (colecţia Studii biblice IV) 2001. „Noile descoperiri de la Ebla”. 1941. pp. pr. Athanase. dr. Negoiţă. 1987. Sf. 436445. pr. 1129. 10 + 224 p.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

„Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. Orleanu.90 2095.. PS Calistrat. pp. 900 lei”. 353367. Galaţi. „Despre misiunea preoţească”. diac. „Sf. 2116. Papuc. 1929. pp. (licenţă) 2099. 2114. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. Moise. 1581-1582. MA 1112/1960.. RT 12/1946. Gh. Papuc. asistent de Exegeza V. Gheorghe. arhid. Păcuraru. 2105. P. diac. trad. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. 94105.. 2108. Bucureşti. Papuc. 1968. dr. p. pp. P(relipcean). Simion Radu. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. Iaşi. Bucureşti. 96 p. BOR 34/1981. Gh. „R. BOR 1/1900. 2097. XIV + 497 p. Gheorghe. Gh. de pr. Mircea. 2118. BOR 3/1901. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. RT 12/1928. 149150. MA 56/1958. diac. „Prof. Pacu. 821835. 201209. Tipogr. magistr. XII + 180 + IV p. P. (manual) 2104. diac. Tipogr. pr. 1946. 290306. pp. 2122. prof. Gh. 144 p. Papuc. . I. 2112.facsimile . pp. Papuc. „Sfântul Apostol Ioan”. 491492. diac. „Literatura apocrifă bibică”. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. Sibiu. dr. arhid. pr. GB 34/1962. PS Calistrat. pp. 7492. pp. Text şi scurte note explicative. 436444. N.. Ioan. 2117. Papuc. 1945. 2101. 429439. Încercare critică de orientare socială. prof. Păcurariu. 2111. Luca autor neotestamentar”. 1902. Mircea. Ediţia Institutului Biblic. Papuc. „Eşirea ebreilor din Egipet”.. univ. fără indicaţia preţului”. 487493. 1907. C.. 2121. GB 45/1957. 225229. Păcescu. 1900. 374375. Papini. Ediţie îngrijită de . 85 p. „Magii”. Orleanu. pp. pp. V. 538539. T. romanocatolic) 2102. MA 58/1957. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. Sofron Vlad”. Tipogr. 538. Viaţa lui Iisus”. Papuc. prof. GB 12/1978. Text . Papuc. Pamfil.. pp. Evanghelia şi democraţia. 292310. 2115. Cultura românească. M.. pp. 60 p. 2109. trad. V. 115118. 118 p. V. Giovani. Bucureşti. Teodor P. ST 56/1956.. BOR 1112/1973. ST 1/1989. P(relipcean). MA 1112/1964. Bucureşti. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. Didon. 2120. de Chiricescu.. pp. magistrand Gheorghe. 250266. pp. pp. MA 13/1963. Oşlobanu. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 5166. 2106. 256 p. Papuc. BOR 4/1903. 2110. 2100. ST 56/1955. C ?/1946.. ST 78/1956. Papilian. Orleanu. Academiei RSR. Palia de la Orăştie. „Preoţia creştină este slujire”. (autorul e pr. 2107. magistrand Gheorghe. 12061215. Constantin. diac. Dacia. MA 79/1978. Ed. Gheorghe. Victor. 437453. Negoiţă. „Buciumul român”. Sibiu. 2119. magistrand Gheorghe. PS Calistrat. pp. dr. Gheorghe. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. prof. N. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. BOR 2/1901. 2113. 2098. pp. 793813. Elemente de gramatică ebraică. Pacu. Nicolae Neaga. Ed. pp. „Din fire plinesc poruncile legii”. „Mărturii ale Învierii”. Test. „Pr.. „Despre familie în Vechiul Testament”. pp. Facerea.indice. pp.”... dr. profesor la Academia Teologică «Andreiană».. pr. Păcurariu. pp. pp. Pănoiu. Viorica. pp. Vartolomeiu. 303317. (licenţă) 2103. „Protopop dr. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. pr. 2096.. „In memoriam: Preotul profesor dr. Papuc. 1945. C ?/1946. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. Speranţa. Gheorghe.

în vol. Pavel. Emanoil. o impresionantă chemare profetică”. 410414. Gh. pp. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». Pavel. „Morala singogală şi morala lui Isus”. Pârligras. Biblie şi Teologie. prof. 2641. 439441. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. pr. pp. Bucureşti. pp. V. pr. Logacev. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan.. pr. 2124. M. Aurel. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. pr. Popescu. 2125. V. 487497. A. 165185. pp. Pavel. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. Biblie şi Teologie.. pr. C 1906 (pp. vicar parohial Isidor. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”.. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 699701. Paschia. 1906. O 1/1991. 1941. drd. „«Să treacă paharul acesta»”. pr. (pacea la profeţii mari. 643. nr. Soarta viitoare a jidănimii. Ion. pp. „Isus Christos. în vol. Pârvănescu. cuv. Ed. Pavel.. Bucureşti. pp. f. ST 56/1982. Nicolae Neaga”. 2140. pp. (scurt comentariu) 2127. Paraschiv. Pâslaru. (ed. drd. pp. Ed. Ion. 117121. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. ST 910/1983. 2133. 2134. Emanoil. 674681.. Paschia.. 2143. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei .a. Paşcan. Paschia. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”.. Craiova. Oltenia. în rev. Pavel”. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Ed. pp. pp. „K. N.91 2123. Emanoil. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. (cu bibliografie) 2139. Paraschiv. Naum. 142 p. (analiza şi com. prof. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. GB 34/1970. Aurel. Paraschivaş. Matei. 2128. 182195. pp. Ed. 11)”. 1929. BOR 1112/1984. 215219. 2141. MO 78/1974. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). pr. Gheorghe. 2136. Gh. „Sabatul şi morala iudaică”. I. Tipografia Cozia. 71 p. 11/1969”. F. pr. „Despre cumpătare. pr. (non vidi) 2137. 2138. dr. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. Anghel. Partenie. (licenţă) 2129. pp. pr. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. pp. pp. RT 1/1995. Tălmăcirea Apocalipsului. Patriarhiei din Moscova. Studiu apologetic. „Pilat din Pont. 447453). Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 382388. „Epistola către Romani a Sf. I. Pilat Ponteanul. Cartea românească. Aurel. Pârvănescu. Ştefan P. Paraschivas. 2132. MB 79/1997. RT 4/1929. RT 67/1928. Pâslaru. „Porunci. a III-a) 2130. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme.. „Mitropolitul Serghie. Bucureşti. P. C. 10/1973. lui Hrisos) 2126. ST 78/1956. Sibiu. 6166”. 132 p. în Revista Patriarhiei din Moscova. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. se roagă şi luptă pentru ea”.. pp. 1935?. Ap. 2131. Bucureşti. 632644. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. BOR 78/1982. Aurel. pr. icon. drd. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. 2142. pr. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. 60 p. 763772. Paulescu. dr. Maleahi şi David) 2135. A. prof. GB 3/1958. Pârvănescu.. 32 p. 1997. Bucovina. Scriptură”. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. „Ieremia. 6971. Zaharia. Paraschivaş. nr.

MMS 46/1981. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. pp. 2159. MO 12/1967. pp. Pavel. „O Evanghelie de la 1682”. Petrescu. 2158. Ed. 143145. Note exegetice”. 1973. pr. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. drd. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. drd. soţia lui Brâncoveanu. Pentiuc.. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. MO 34/1970. MMS 1012/1981. 6173. Petrescu. 103109. Ed. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). Mrii Dintrun lemn) 2155.. Macedon. 2000. Pentiuc. 2167. Petrescu. 795798. Macedon. 2153. Roma. pp. diac. 207 p. Pavel. pr. Univ. lect. 106118. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. pr. pp. 427. Alexandru. 132148) şi 3 (285291) / 1904. pp. 2160. 2150. 7286. prof. Petrescu. pp. GB 34/1964. Aurel.. pp. Nic. pp.. 2151. RT 23/1998. 2146. Nic. MO 56/1969. pr. Hristologia Vechiului Testament.”. MO 34/1971. BOR 2 (pp. 2165. drd. Petrescu. Aurel. „Introducere în Biblie. Mastrondrea. Ed. Eugen. prof. Petrescu. 210220. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. „Epistola către Efeseni V. diac. Faptele Apostolilor”. Petrescu. Borla. Nic. prof. Sibiu. drd. drd. MO 78/1965. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. 2152. prof. Ed. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. BOR 7/1903. Alexandru. 2161. drd. 666672.92 Şaguna» din Sibiu”. Petrescu. 2156. pr. pp. drd. 7682. sub redacţia lui H. Eugen. MO 78/1969. Petrescu. Nic. Petrescu. XXVIII. 1981. Nic. drd. Alexandru. O 1/1983. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”.. Sibiu. pr. Cazelles.. Petrescu. MO 56/1969. Macedon. „Note exegetice cu privire la cap. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). 146150. dr. pp. 541550. 196199. MMS 3/1986. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Petrescu. Desclée et cie. (o Evanghelie donată de dna Maria. Faptele Apostolilor”. Petrescu. Nic. drd. Petrescu.. Pavel. pr. pr. Faptele Apostolilor”. pr. 6168. 1968”. Nic. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. 176187. 279 p. Pentiuc. 466467. Petrescu. „Mesia al Bibliei. pr. BOR 9 (pp. 714721. Faptele Apostolilor”. pp. pp. 3233. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. + VIII planşe 2147. C. MMS 13/1981. RT 3/1995. Macedon. 1997. pp. 387395. 380389.”. 2145. 2162. pp. trad. Pentiuc. 2149. Eugen. 2166. drd. „Lucian Blaga”. pp. Pavel. prof. „Biblia sau Sfânta Scriptură. prof. „Biblia românească de la 1688”. 2148. 254260. introducere critică în Vechiul Testament. pr. pp. Cartea profetului Daniel. prof. pp. Faptele Apostolilor”. MMS 5/1986. pp. Paris. drd. prof. „O Evanghelie de la 1693”. 825830. GB 68/1983. Nic. 2164. pp. prof.. 2163. E. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. pp. ST 12/1984. 2157. 2144. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. ST 910/1984. 853 p. MO 910/1968. Eugen. pp.. italiană de A.. . Pentiuc. pp. pr. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 557567. Aurel. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II).

Nicolae. Nic. RT 1112/1947. 17”.. pr. pp. 959964. 2192. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. prof. 287301. Nic. 111”. Nic. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). 102109. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Nic. Nic. Petrescu. Nic. prof.93 2168. prof. 172 p. Nic. prof. BOR 910/1975. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X).. Petrescu.. prof. MO 78/1975.. pp. XV”. pr. 3242”. 960964. pp. MO 56/1972. 2183. Petrescu. pr.. 2169. pp. Petrescu. Pietreanu. MO 78/1971. 765770. Petrescu. Nic. 2187. prof. 2190. prof. American Bible Society. „Tâlcuirea Apostolului duminical. XII. pr. 1618. Duminica a IIIa după Paşti. I Cor. prof. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. I. Nic. 708720. 1970”. Ed. Petrescu. MO 1112/1973. Petrescu. prof. pp. Ap. prof. a Mironosiţelor”. Duminica a IVa după Paşti. 6876. pr. Petrescu. cap. Petric.. pp. ST 910/1957. Duminica a VIIa după Paşti. 673693. „Ce este Sfânta Scriptură?”. Bucureşti. prof. 2182. pp. prof. magistrand V. Petrescu. prof. MO 910/1973. 2172. pp. pp. pp. Nic. Faptele Apostolilor”. 714717. Petrescu. pr. pp. pp. MO 1112/1974. MO 12/1974. pr. 349351. MO 34/1974. MB 46/1973.. a orbului: Fapte XVI. 1017”. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. „Noul Testament. pp. pp. MO 78/1974. 685687. 2178. a slăbănogului: Fapte IX. 2173.. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. pr. Petrescu. 9”. pp. MO 56/1975. Petrescu. 110”. „Tâlcuirea Apostolului duminical... MO 910/1971. Duminica a VIa după Rusalii”. pp. 609615. pr. Nic.”. Petrescu. 427. magistrand Victor(ia?). Duminica a VIIIa după Rusalii. prof. Pietreanu. Nicolae. Nic. 2191. 405408. 2186. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. pp. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. pr. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical.. 917”. 2188.. pr. Nicolae. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). pr. prof. 543546. Părinţi: Fapte XX. Petrescu. 7073. 2176. pr. Duminica a VIa după Paşti. pr. 2177. prof. 2180. Petrescu. Bucur Ciobanul. 2181. 2170. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 46/1978. Nicolae. 1972”. MO 910/1975. III. Petrescu. pr. pr. Petrescu. 427432. New York. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). O 12/1995. prof.. Faptele Apostolilor”. pr. MO 1112/1975. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). 8393. pr. 10981102. 2184. 873876. 2174. Duminica a IVa după Rusalii”. pp. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). 3340. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. Nic. pr. MO 12/1975. prof. 2836”. prof. 323333.. Faptele Apostolilor”. Nic. Avram. MO 56/1971. Faptele Apostolilor. Petrescu. 2175. MO 13/1978. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. Pavel”. Nicolae. Nic. „The New Testament Greek and English. Viaţa lui Iisus. O 1/1957. 2171. Nicolae. 2189. 1634”.. 288293. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. . Petrescu. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. MO 56/1974. 335347. pp. a Sf. 2185. 4146. „Tâlcuirea Apostolului duminical. p.. MO 78/1973. pr. „Ilarie Zăvideanu. 12”. pp. Nic. pp. Petrescu. prof. Bucureşti. 539546. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. 2179. pp. Duminica Rusaliilor: Fapte II. pr..

GB 12/1975. pp. prof. (capitol din doctorat) 2203. Pop. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. „Versuri vechi ale psalmului 50”. pp. Ed. GB 34/1971. pr. GB 56/1973. prof. ST 56/1957. Popescu. Pavel în Atena”. Teodorescu. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. 12531259. 2196. 404415. dr. dr. Pop. 2211. 340382. pp. 421433. Pietreanu. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). episcopvicar patr. G. Cartea românească. 742757. Mihai. Popa. 2213. 958963. Plămădeală. primară. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. G. 2208. „Biblia de la 1936”. Tipogr. E. Pişculescu. Pişculescu. Biblia copiilor cu chipuri. 12531159. Atanasie. Plămădeală. 184 p. 2199. ep. 2202. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. pr. ST 58/1972. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. pp. Biblia 1688) 2209. Antonie. Grigore. 65 p. Pişculescu. pp. Grigorie. Ed. 1906. N. ST 78/1968. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. Pişculescu. Pavel în Atena (urmare din no. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. „Sf. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. dr. 2212. Pohrib. pr. Ion D. 2204. „Sfântul Pavel în Atena”. pp. protos. Pop. pp. drd. 7097. pp. a VI-a. 2215. Tipogr. Bucureşti. 4147. magistrand V. Augustin. 355367. magistrand V. BOR 12/1987. 2195. pp.. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. Plămădeală. I. ierom. I. Popa. Gh. N. Treime în Vechiul Testament. 8696. Bucureşti. Pop. 4352). Popescu. III-a) 2218. Diciosânmărtin. 1929?.. MB 13/1970. Plătică. 2200. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. Augustin.. 284304. Bucureşti. 414442. MB 46/1970. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. BOR 11/1909. Antonie (ep. pp. BOR 78/1962. Irineu. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. Grigore. pr. Pop. (date despre NM. Plămădeală. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. prof.. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. 87 p. I. dr. pr.. (ed.94 2193. Popa.. 281293. prof. Cartea românească. Carte de şcoală pentru clasa III. BOR 10/XXXII. pp. dr. „Sf. 2219. GB 6/1988.. C. 2206. 10)”. 1924. diac. Miulescu. (ed. Carte de şcoală pentru clasa III. Popa. 11081114. 1903. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. Minerva. şi IV. Plămădeală. Diciosânmărtin. pp.. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. 2197. „Psalmii”. protos. 55 p. prof. pr. prof. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. Antonie. T. (licenţă) 2198. 6266. . BOR 34/1986. Pop. şi IV. 5965. Popescu (Mălăeşti). prof. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. pp. pp. pp. 2194. 1935. Irineu. 104124.. pp. pp. prof. Grigore. BOR 1 (pp. BOR 11/XXXII. T. 2214. vicar). dr. 558575. 11081114. Augustin Z. ierom. pp. drd. Pietreanu. primară.. pp. (licenţă) 2207. Antonie. diac. pr. BOR 10/1909. Grigore. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. BOR 910/1962. BOR 4/1905. MB 79/1968. Antonie. 92 p. 531538. pp. Cartea românească.. „Sfântul Pavel în Atena”. pp. 2201. Pişculescu. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. BOR 34/1979. ST 12/1957. Biblia copiilor cu chipuri. Tipogr. pr. 2210. dr. Vasile. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”.

(ed. econ. Constantin I. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. diac. 6 (653670). „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. pp. Ioan. de arte grafice „Sportul”. Popescu. 2238. M. (ist. econ. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Constantin I. BOR 1/1913. stavr. magistrand Gabriel. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. pp. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. econ. ierom. 528538). prof. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. 2240. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. Ed. dr. Popescu. 1924. Αθηναι. diac. dr. ST 56/1963. Bucureşti. Ed.. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. RT 910/1940. magistrand MihailGabriel.. Atelierele grafice Socecu. Popescu. Librăriei Socecu & comp. I. dr. M. pp. Popescu. Berlin. (ist. pp. 10 (10931105). Popescu.. 235238. „Otto Dibelius. Popescu. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. biblică) 2229. biblică) 2227. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. 143 p. Popescu. RT 78/1944.. 2237. 91912)”. 1900. Tipogr. stavr. Librăriei Socecu & comp. prof. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. dr. 1904. a II-a) 2231. dr. Serafim. 378379. (ist. Popescu. de arte grafice „Carol Göbl”. 46 p. 7 (747755). magistrand Gabriel. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. Popescu.95 2220.. 2239. Popescu. 91914)”. I. 1919.. 2233. I. tradus de mitropolitul Grigore. Critica V. Dumitru.. (ed. BOR 8/1912. 1941”. biblică) 2228. 1903. 2234. prof. dr. Bucureşti. 985990.. (alcătuite de PF Justinian. (ed. dr. 777787. 173 + III p. Bucuresci. Bucureşti. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. Mihail. 317328. Bucureşti. dr. dr. Popescu. BOR 1/1903.. Tipogr. 122 p. ST 12/1962.. 1938”. I) 2230. 2221. Popescu. Popescu. 2639. a III-a) 2235. BOR 12/1913. George. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. 142 p. (ist. Bericht von Jesu aus Nazareth. 1904. diac. 517. 2222. pp. (licenţă) 2236. dr. Bucureşti. Instit. 992998. I. Studiile semitice în general. (ed. BOR 7/1903. 8)”. ST 34/1963. Τρεμπελα.. prof. Curţii regale. I. p. M.. Const. Constantin I. pp. BOR 5 (pp. econ. biblică) 2226. Popescu. 82 p. 64 p. Gutenberg. econ... pp. „Psalmii”. pp. 2731. arhiepiscopul Astrahanului. Popescu. I. Studiu istorico-critic. econ. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). prof. 2223. „Π. prof. I. Patriarhul BOR. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 1902. Instit. 863870.. . ConstantinescuLucaci. prof. Popescu. Popescu. diac. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. diac. Popescu. „Jockey-Club”.. 774781. Constantin I. 173 + III p. ConstantinescuLucaci. Popescu. „Vechiul Testament. Popescu. dr. Bucureşti.. Const. 2224. dr. econ. 155173. BOR 9/1912. Tipogr. tipărit pt. 2225. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. Pentateuchul. prof. pp. Popescu. 1904. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. M. BOR 10/1915. Testament”. a III-a) 2232. econ.

786793. O. Ed. 466472. Popescu. Mihail. O. 707713. „Profeţia şi psalmul”. 35 p. Etude sur la théologie de saint Paul. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. pp. 1968. 2251. 218 p. 12391245. 2265. Jérusalem au temps de Jesus. „Spiritul evanghelic al milei”. Düsseldorf.. pp.. BOR 9/1914.. 6)”. 528 p. 2243. 2244. 2262. pr. Popescu.. p. O. Etudes de theologie et d’exégèse.”. Popescu. pp. 420 p. „Henri Clavier. 368374. 8084. 7)”. 1968.”. pp. Mihail. p. BOR 11/1915. Mihail. 52 p. pp. Le prologue du quatrième Evangile. De ce serbăm duminica? . pp. J. „Franz J. Le corps. Popescu. 143 p. 253258. MO 34/1969. Popescu. 163169. Haralambie. Munca. Pace. Popescu.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. 828833. 5)”. Tipogr. Roman. Isaïe. 720725. 2258. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. BOR 4/1915.. BOR 6/1914. Bucureşti. 2267. 420426. Mihail. 1966”.”. Lund. „E. 1968. Gr. MO 56/1969. veşnică şi universală.. Gr. „Profeţia şi psalmul”. 2263. Legea morală evanghelică . Popescu. 2242. 2260. 332. Ed. Popescu. ecriture. O. „André Feuillet. pp. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. 2257.. Popescu. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. 333. 332. A. 1967. 318 p. „I. p. p. S. O. David. pp. 1966. Popescu. Popescu. 2266. 2264. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. Bibelhandbok. 2268. „H. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. pp. „Profeţia şi psalmul”. Braun. Parole. Popescu.. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. 11251131. 7378. 2253. Robinson. MO 34/1969. „Beram-tatăl”. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. (exegeză) 2254. Mihail. pr. Popescu. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. 569575. MO 5-6/1969. Bauer. 481. 2246. „H. p. dr. O. „J. Le prophète de la proximité de Dieu. Tübingen. 249 p. Popescu. 1966. 1937. pp. Popescu. 2248. „J. Jeremias. (exegeză) 2255. Renckens. pp. 813. MO 56/1969. BOR 1/1915. 2259. Popescu. Lyon. Popescu. Paris. . BOR 2/1915. Mihail. 686693. Paris. MO 910/1969. pp. 320 p. 871. „Profeţia şi psalmul”. O. BOR 12/1915. 1926. Mihail. Mihail. 572576. BOR 3/1915. MO 34/1969. Popescu. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 831832. (exegeză) 2256. Leenhardt. pp. 480. „Profeţia şi psalmul”. (paral. 333. Mihail. Mihail. BOR 8/1928. pr. Die neutestamentlichen Apokryphen. Popescu. Paris. pr. Mihail. Mihail. Popescu. Gleerap. GB 12/1970.96 2241. 2261. pp. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. p. BOR 8/1915. Popescu. BOR 7/1915. Mihail. Paris. MO 34/1969. Tipogr.”. Simion.studiu apologetic . sacrements.. pp. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. O. 2250.”. BOR 5/1915. p. Popescu. Roman. Thestrup Pedersen. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. pp.”. pp. 111 p. BOR 8/1914. 480481. BOR 7/1914.. „Profeţia şi psalmul”.superioritatea ei.. 2245. O. Popescu. între psalmi şi profeţi) 2252. p. Qumran und das Neue Testament. B. Popescu. MO 910/1967. pr. 2247. 1967. 2249. Popescu.. „Profeţia şi psalmul”. pp. Popescu. T. Sfintele Evanghelii întruna. 1925. BOR 5/1914. Mihail.”. Iisus Hristos. BOR 6/1915.

Popescu. iunie 1909. 20 p. manual pt. pr. Evangheliile apocrife. Popescu. Popescu. Cartea românească. pp. 2283. Sf.. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. „Sfântul Pavel. 2278.. 5476. pp. 1905. Ed. 167 p. dr. Popescu. Bucureşti. 1909. Popescu. „Pr. prof. Alex.97 2270. Teodor M. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă.. Ionescu. (manual) 2273. 728730. 419 p. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. Bucureşti. 38 p. pr. Simion. 1997. pr. pp. 2277. I. pr. prof. Albert Baer. „Pr.. Adrian N. Istoria sfântă a Noului Testament. Dim. GB 57/1994. (118 ilustraţii.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Adrian N. Ctin. 10 p. Şerban. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Constantinescu. Marin D. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Popescu. 67 p. (licenţă) 2271. pr. Popescu. Ed. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292.”. Popescu.a. (licenţă) 2290. I. „Peter Stuhlmacher. Popescu. Atanasie al Alexandriei . Bucureşti. Constantin I. Popescu. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. Ed. Gutenberg. RT 1213/1912. O 4/1988. Popescu-Andrăşeşti. Simion. Popescu. I. Gutenberg. Studiu asupra regelui David ca psalmist. GB 89/1957. Bucureşti. Cartea românească. Priviri asupra profetului Iezechil. pr. prof. Tipogr. Popescu. pp. 63 p. 125126. (1929?). Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. 2285. PopescuBreasta. Bucureşti. Tipogr. pp. 54 p. Ionel. 55 p.. Popescu-Mălăeşti. Teodor M. „Evanghelia. Tipogr. Tipogr. Popescu. Ermineutica biblică. Oradea. pr. 541550.. Ştefan. 240 p. 2279.. 157160. Popescu. Bucuresci. ST 78/1951. 38 p. Socecu & comp. 351373. 1908. prof. Popescu. EIBMBOR.”. Petre. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. Cartea românească. 1905. pr. de arte grafice „Eminescu”. Canonul Muratori. dr. econ. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. MB 13/1996. 2281.. Bucureşti. Bucureşti. Gutenberg. Popescu. prof. MB 79/1997. Studiul Noului Testament. Ed. Bucureşti. I.a. 1921. pr. prof. Seminariile teologice. Studiu biblic. 28 p. I. Cartea românească. „Monumente de literatură veche creştină”. Popescu. Ed. dr. Simeon. Despre profeţii. prof. pr. Popescu-Băjenaru. (120 ilustraţii. prof. Popescu. Bucureşti. f. Librăriei naţionale.. pp. 2289. 2276.. Instit. Bucureşti. Tipogr. (cu bibliografie) 2287. prof. Studiu bibic de . (licenţă) 2291. 182 p. pp. 2274. 65 p. 1902. Cărţilor bisericeşti. f.. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. 369385. Bucureşti. Niculae M. Apostolul neamurilor”. prof. Manual pentru seminarii teologice. Ionel. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Mircea Basarab. 431-438. prof. (licenţă) 2272. C. 2280. pg. (1925?). cartea preotului”. 158 p. (licenţă) . Simion. 2284. 98 p. prof. pr. 3. T. Tipogr. (licenţă) 2288. Popescu-Băjenaru. Bucureşti. I. 2286. 142143. Popescu. 64 p. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. Cornoiu şi al părintelui I. 1905. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. pr. Cucu. Dumitru. 1921. 1992. 2275. Simeon. 1907. MO 6-7/1956.. Simeon. prof. pp. Grigorie. a II-a) 2293. P. ConstantinescuLucaci. Bucureşti. prof. Popescu. Cartea românească. pr. 2282.. pr. 1904.. 1908. 1906. Göttingen. 1981.. Bucureşti. I. Dor. vol. prof. Tipogr. pp. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. „Pericope evanghelice explicate”. Ed. publicat în Biserica Ortodoxă Română no.

Ed. 1926. diac. Tipogr.. I. Studii şi commentarii. prof. Tipogr. profesor în Cernăuţi”. Psalmii. pp. dr. dr. 2318. anterioare). (ed.. I. pr. 93155. Cartea românească. Cărţilor bisericeşti. pr. prof. I. prof. Regală.. Ed. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. 2307. 1905. Versuri de . Profeţia lui Obadia. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. 62 p. (fasc. Cărţilor bisericeşti. 56 p. pp. 1907. 6870. I. III) 2311. „Psalmii”. PopescuMălăeşti. prof. I) 2299. PopescuGornet. 1910. PopescuBreasta. 81-224 (fasc. 1926. 2306. Bucureşti. Proorocia lui Ioel. (licenţă) 2297. PopescuMălăeşti. pp. pr.. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. PopescuMălăeşti. Popescul. Vasile Tarnavschi. dr. PopescuMălăeşti. filologic. „Eclesiastul”. Ioan. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. 72 p. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăeşti. Cernăuţi.. „Proverbele lui Solomon”. 62 p. Popescu-Mălăeşti. 1927. 1928. Ioan. pr. BOR 8/1905. (ed. I. (ed. D. „Proverbii lui Solomon”. Cernăuţi.. 2300.. de arhipresbiterul mitrofor dr. ec.. ST 2/1931. 2303. clasa a IV-a. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. prof. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. diac. pp. 1927. (răspuns recenziei prof. G.. 34 p.. 284 p. Proorocii. Noţiuni introductive. Grigorie. „Glasul Bucovinei”. pp. poetic. iconom prof. Cernăuţi. pp. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. pp. Bucureşti. Bucureşti. Alba. I. 56 p. Popescu-Mălăeşti. Bucureşti. clasa a II-a. pr. Craiova. ST 1/1933. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. 2308. Tipogr.. 322. 931950. Popescu-Mălăeşti. Studiu exegetic. .98 2294. Ed. 93 p. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. Cărţilor bisericeşti. prof. pp. (urmare din ST 1/1929). Popescu-Cernica. Noţiuni introductive. pp. PopescuMălăeşti. 58 p. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Alexandru. I) 2298. 2304. pr. BOR 6/XXXI. PopescuLudeşti. Tipogr. 88 p. pr. Douăzeci de ani dela înfiinţare. (fasc. ST 3/1930. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. II) 2310. Popescu-Mălăeşti. Proorocii. Ramuri. pp. Petru. 34-48. prof. diac. 1906. 1928. Bucureşti. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. 1906. pp. 89-127 (fasc. 235236. I. Popescul. a II-a) 2313. pp. (urmare din nr. 2295. dr. „Glasul Bucovinei”. I. ec. V. Democratul. 614. 2305. Alba Iulia. 1928. ST 2/1930. I) 2309.. 1930-1931. „Împărţirea timpului la ebrei”. Mitropolitul Silvestru. Instit. prot. I. Bucureşti. 2314. I. de arte grafice „Eminescu”. 118. ST 1/1929. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. a IIa secundară de băieţii şi fete. Petru. Explicarea Evangheliilor pentru cl. PopescuMălăeşti. Tarnavschi din Candela 46/1930. ST 1/1929. Ed. pr. Bucureşti. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. 2317. 2301. pr.. Studiu exegetico-introductiv. I. „Cu prilejul unei recenzii”. de pr. ec. Ploieşti. PopescuMălăeşti.. econ. 1940.. Bucureşti. ec. 703711. clasa a III-a. 236237. Petru. 2302. 2316. Cărţilor bisericeşti.. Studii şi commentarii. Studii şi commentarii. „Introducere în Testamentul Nou. diac. Ştefan Gh. Bucureşti. P. 1921. III) 2312. pr. econ. V. I. pr. Tradusă şi comentată. econ. Moderna. pr. prot. 80 p. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). I. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual.. dr. ST 1/1929. grafic „Universala”. Instit. Popescu-Mălăeşti.. Ploieşti. Tipogr. ec. (ed. prof. 1926. Ed. 72 p. Popescu-Mălăeşti. I.. Tipogr. Popescul. 64 p. dr. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). Studii şi commentarii. I. prof. Tipogr.. Popescu-Mălăeşti. în Societatea studenţilor în Teologie. Popescu-Mălăeşti. Ed. prot.

„Studii şi comentarii. VIII) 2330. Ed. prof. Vechiul Testament. 2321. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 2336. econ. I. Bucureşti. BOR 2/1911. ST 1/1931. pr. (fasc. I. pr. 524533. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. Dim. Studii şi comentarii. 211216. Craiova. (extras din Raze de lumină. Papacostea. PopescuMălăeşti. Studiu introductiv. BOR 3/1911. I. PopescuMălăieşti. 362-375) 2323. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă).a. pr. 184 p. Popescu-Mălăeşti. 2)”. Popescu-Mălăeşti.. 2320. „România Mare”. pp. Popescu-Mălăeşti. Comentar la Cartea Iob. 2338. prof. 1933. Scripturi”. „Studii şi comentarii. pr. (exegeză) 2341. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Răspuns cu prilejul unei recensii. 1935. „Biblia tipărită de Şaguna”. 12601263. Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. ec.. pr. traducere după textul original ebraic. 6998. I) 2333. pr. Tipogr. pr. pr. 4. 4)”. I.. PopescuMălăieşti... prof. Cărţilor bisericeşti. ST 2/1931. I. BOR 4/1911. Tipogr. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. pp. 22 p. 7 10. 4450. „Suprascrierile Psalmilor”. pp. Popescu-Mălăeşti. Studii şi comentarii. 2324. 1932. Cartea românească. Partea IIa. BOR 2/1926. 2339. Fascicula II-a. (exegeză) 2342. Ionescu. Cezar. I. PopescuMălăeşti. 3)”. I. (oare?. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. I. pr. . pp. tabel) 2334. nu e dat numele în fişă). econ. prof. 35111. Teodorescu. PopescuMălăieşti. Tipogr. Ateneu. Pentateuhul. prof. Iuliu. PopescuMălăieşti şi Scriban.. 37 p. C. (litografiată) 2326. pr. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. Popescu-Mălăeşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pp. pr. I. I. pr. pr. V) 2325. I. VI) 2332. dr. 68 p. (ed.. 451455. 153158. Bucureşti. 2337. econ.... econ. 5. I. nr. ec. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 2327.. Popescu-Mălăeşti. I. prof. Omnia pro pecunia. I. „Traducerea Sf. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. Tipogr. Popescu-Mălăeşti. BOR 12/1911. pr. I. pr. Tipogr. prof. (fasc. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). 87 p. econ. pp. PopescuMălăieşti. pr. „România Mare”. BOR 9/1927. C. I. PopescuMălăieşti. 12)”. prof. pp. I.. Bucureşti. (fasc. pp. 4)”. (fasc. 84 p.. (oare?. 1933. Proorocii de la care avem scrieri”. PopescuMălăeşti. Popescu-Mălăeşti. I. Popescu-Mălăeşti. Sfintei Mitropolii a Olteniei. 2 5. Bucureşti. I. Proorocia lui Isaia (cap. pr. 66 p. pp. f. 1923. BOR 1/1911. Ed. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1933. 309314. pr. De la alfa la omega.. econ. pr.. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Ioan. Tipogr. Bucureşti. 746750. 689694. Din Sfânta Scriptură. I-a) 2328. 1936. prof. I. 54?. PopescuMălăieşti. nu e dat numele în fişă). 325 p. 109 p. Bucureşti. ST 2/1932. 1927-1928. „Studii şi comentarii. pr. Studii şi comentarii. pp. pp. Proorocia lui Isaia (cap. (fasc. „Activitatea grafică”.99 2319. 1)”. PopescuMălăieşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. „Rolul educativ al profeţilor”.. I. 1918. pp. I. PopescuMălăieşti. pp.. pr. I.. 84 p. Bucureşti. Eclesiastul. 2340. prof. 9. 7)”. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. BOR 56/1911. prof... 4762. VII) 2331.. I.. BOR 4/1927. Tipogr. 2335. prof. (cu bibliografie) 2322. pr.. pp. 16 p. pr. Mihălcescu. Bucureşti. Cartea lui Iob. 2329. 1942. prof. (cronol. Popescu-Mălăeşti.. BOR 7/1909. V/1933.

.. BOR 3/1927. „Studii şi comentarii. pr. 316321. şi arh. 16)”. I. Proorocia lui Isaia. I. pr.. 121910)”. BOR 5/1927. 31925)”.. 2355..u. PopescuMălăieşti. I. BOR 7/1910. I. (exegeză) 2351. 123)”. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr.. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”... pr.. Proorocia lui Isaia. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. BOR 6/1926. BOR 11/1926. 773777. pp. BOR 6/1910. (exegeză) 2358. „Studii şi comentarii. 113)”. BOR 10/1925.. pr. pp. pp. pp. 2354. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 20 12. .. pp. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. pr. I. 1425”. pr. I. (exegeză) 2352. 2365. (exegeză) 2357. pp. PopescuMălăieşti. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament.. 830”. Proorocia lui Isaia (1. 10191029. I.. (exegeză şi istorie) 2361. I. BOR 9/1925. (exegeză) 2359. I. „Studii şi comentarii. BOR 1/1927. pp. „Studii şi comentarii. 727730. pr. pr. 921926. „Studii şi comentarii. pr. pr. pr. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. PopescuMălăieşti. 131137. 8)”. 2731. (exegeză) 2350. pr. I. pp. PopescuMălăieşti. BOR 3/1925. I. pr. „Studii şi comentarii. I... I. 634635. BOR 12/1910. 2347. pr. pr. Proorocia lui Isaia. I. 6)”. 2)”. 522525. BOR 5/1926. 10. 196201. 2346. PopescuMălăieşti. 5 ş. I. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. 2431. „Comentarii şi reflexii scripturistice. (exegeză) 2360. 2348. 147155... 2. Cum lucrau proorocii?”. BOR 2/1927. Noţiuni generale”. pp. BOR 4/1925. PopescuMălăieşti. 8291. pp. biblică) 2356. PopescuMălăieşti. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. pr. „Oarecare locuri din Sf. cap. 450454. 5. 903910. BOR 7/1910. Fabule şi ghicitori”. Isaia 28. 41925)”. I. pr. (exegeză) 2366. 8. PopescuMălăieşti.. PopescuMălăieşti. BOR 8/1910. PopescuMălăieşti. 6)”.. „Studii şi comentarii. BOR 4/1926. pp. 2344. (exegeză) 2353. 691699. Proorocia lui Isaia (cap. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. BOR 8/1910. 319335. 6975. 1. pr. PopescuMălăieşti. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. BOR 8/1924. (exegeză) 2363. pp. I. Probleme vechi Cartea lui Iov”. PopescuMălăieşti. Proorocii. PopescuMălăieşti. pp. BOR 11/1925.. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. 2428”. 2345. BOR 5/1910. BOR 6/1925. I. pr. pr. 278286. BOR 12/1926. BOR 9/1909. „Studii şi comentarii. I. pp. PopescuMălăieşti. pp.. BOR 2/1925. 273280. pp. I. 5)”. pp. 7. pp. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2364. pp.. (ist. 2349. PopescuMălăieşti. pp.. I. pr. 13971401. I. „Studii şi comentarii. 522530. PopescuMălăieşti. 199206. pp. PopescuMălăieşti. Naşterea lui Emanuel urmare 7. 6. pp. 752759. pp. 122)”. 635640. 2367. (exegeză) 2362. PopescuMălăieşti.100 2343. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 123 şi 9. Câteva parabole. Proorocia lui Isaia (cap. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (cap.. pr. pr.. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. pp.. 658663. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 14”. Mântuirea lui Israel (cap. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. pr.

Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. 1529) 2375. PopescuUlmu. 127142. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. Ed. pp. 302304. în vol. 413425. 64 p. RT 2/1913. 2)”. pentru cl. N. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. C 1898 (pp. Memoriile secţiunii literare. PopescuMălăieşti.. 128135. 1905. Preda. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. . Bucureşti. MMS 56/1964. Aurel. PopescuŢâţa. PopescuMălăieşti. Tipogr. (licenţă) 2376. C. 516524. Popovici. PopescuMălăieşti.. 2380. 1011 (295303) / 1912. (licenţă) 2378. 642650. RT 2 (pp. (ist. PopescuMălăieşti. Tipogr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 2371. 262 p. pp. BOR 5/1924. Librăriile Socec & comp. prof. Biblie şi Teologie. 2387. Bucuresci. pr. Constantin. Bucureşti. 280290... pr. 2383. Eminescu. 64 p. 9092. Buzescu.. BOR 4/1924. Curţii regale. 130137. Bucureşti. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. Popovici. 349365. 1899 (lipsă la raft). BOR 3/1926. Bucureşti. Popovici. 1574. pr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. a IIa a gimnaziului unic. 2384. pp. după Franz Xaver Mutz. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. pr. 1900. pr. 202205. „Să cetim Sf. pp. 1947. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. Constantin I. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. pentru cl. Nic. (extras din Analele Academiei Române. ediţie îngrijită de F. 2379. Laurenţiu. 477491. Popescu-Ţâţa. 2372.. Al. Braşov 15601561. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. 1963. C. (licenţă) 2377. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. PopescuMălăieşti. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. RT 45/1912. 2374.101 2368. Cartea românească. 2369.. 2386. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. 177193. 22 p. a IIa de gimnaziu. 1946. MMS 6/1988. 6163. 113129. 2370. 2373.. pr. Nicolae.. Ed. act de cutezanţă”. 245262. Cartea românească. Aurel.. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Al. pp. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. pp. 2385. pp. 1911. Sibiu. 1997. Bucureşti. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. Paliia dela Orăştie 1582. Porcescu. Cartea lui Iov este un tot. Iosif. diac. pp. BOR 6/1924. Scriptură”. Buzescu.. N. Dimitrescu”. Popovici. Gal. pp. 3 (8693). 434 p. pr. Nic. pr. Popovici.tom XXXIII. 517-538) 2381. seria II . 5155). 1900 (131. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. etc. 309324. dr. pr. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 195 p. 621637). 88 p.. 145147. Scarlat. Aurel. un întreg”.. 13. pp. Proorocii (urmare din no. 365385). pp. Popoviciu. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. BOR 11/1924. Curţii regale. PopescuMălăieşti. BOR 3/1924. Ed. Ed. biblică. diac. 321328. drd. pr. „Studii şi comentarii. pr. pp. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 9 (259266).. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. pp. PopescuMălăieşti. BOR 9/1924. 2382. pr. 549566.. Popovici. pr.. Popoviciu. pr. 1900.

Prelipcean. prof. 2394. „L. „Ceva despre scrisul profeţilor V. Vladimir. ST 12/1952. 1-12/1937) . Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. prof. 104 p. 1940. pp. pp. pr. 28 p. O 34/1997. prof. prof. prof. prof. Vladimir. Prelipcean. pp. f. 2396. prof. „Glasul Bucovinei”. 221241. Introducere. Vlad. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. dr. pp. prof. pp. pp. Bucureşti.. 1965. Prelipcean. Vlad. prof. prof. Gh. pr. 463488. pp. 110. pp.102 2388. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”.. C ?. Barna. EIBMBOR. T. 1938. (1944/1945). Prelipcean. Importanţa Vechiului Testament. pp. 2395. 1985. GB 34/1964. Cerfeaux. (predică) 2400. O 3/1968. pp. Prelipcean. ST 12/1954. Prelipcean. 1524. Nicolae. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. Paris. pr. Vl. Vladimir. prof.. C ?. prof. pr. dr. 2397. 452 p. 538567. drd. 2407. (extras din Candela. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. 2405. pp. Nicolae. 15 p. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. caracterul. pp. pr. 192196. Gh.. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. Ed. sensul”. ST 34/1968. C 112/1938. Profetul Avacum (Habacuc). 2408.”. 5271. ST 34/1997. Vl. Prelipcean. pp.. Preda. 338359. „Glasul Bucovinei”. 2399. pr. 2392. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. a II-a) 2403. 2404. 19391941) 2393. prof. Unirea. (cu binecuvântarea PF Iustin. Prelipcean.. Tipogr. „Importanţa Vechiului Testament. Prelipcean. 1934. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. Vladimir. pr. (extras din Candela 1944-1945) 2406. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”.. prof. prof. Vladimir. Vl. pr. Vâlcii. univ. Vl. prof. 3154. pr. Prelipcean. „Vechiul Testament: cuprinsul. dr. Vladimir. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar).a. Neaga. Vladimir. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. Vl. Ed. Prelipcean. 2398. dr. Vlad. 316. 181195. 1955. Constantin. 2401. EIBMO. 2389. Preda. 429431. Prelipcean. Neaga. dr. pr. (1942/1943). Bucureşti. dr. pr. prof. prof. prof.. C ?. Prelipcean. C ?/1946. 30 p. (1939. prof. Constantin. Vlad. Prelipcean. Tiparul „Glasul Bucovinei”. traducere şi comentar. Studiul Vechiului Testament. Cernăuţi. 430 p. prof. R. prof. 288 p. C ?/1946. Prelipcean. 116140. Prelipcean. 1942. Prelipcean.. Studiul Vechiului Testament. Cernăuţi. pr. drd. dr. Prelipcean. Patriarhul BOR) 2402. pp. pr. univ. Chialda. dr. Barna. pr. Vladimir. dr. pentru Institutele teologice. pr. C 112/1937. dr. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. pr. (extras din Candela. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. O 4/1962. dr. 2391. Cernăuţi.”. Prelipcean. 1941). 3665. 2390. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. Vladimir. Patriarhul BOR) (ed.. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). Mircea. Vladimir. 152167. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. pp. pr. pr.

pp. pp. 29 p. pp. «Nam venit să stric legea». originea cărţilor NT. 2414.. Bratsiotis. lect. Prelipcian. „Sf. 1937. 418419. 6070. Atena. Provian. 1946. Conferinţe şi cuvântări. creştinismul cont şi VT. 2424. „Παναγιωτου Ι. . V. Pufu. (unitatea VT şi NT. 32 p. prof. Prelipcean. 487500. Constantin.. 582599. prof.. Dora. Vlad. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. pr. 94102. Vasile Gheorghiu. 271283.. Vl. Nicolae Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. dr. „Decalogul. Prelipceanu. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. Μπρατσιοτις.”. 2422. Socec & co. „Sergius KisielKisielewschi. Pufu. pp. 5568. Gheorghe. Gheorghe. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. Vladimir. pr. Gheorghe. Vladimir. prof. Sf. pr. prof. Nicodim. 1928. MMS 12/1969. şi Marcu. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. prof. 2430. 176 p. 415417. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. pp. Ed. de . pr. „Evangheliile sinoptice. pp. Prelipcean. 1940. 24 p. MMS 5/1956. pr. Bucureşti. Prelipceanu. 2428. Cartea Cărţilor povestită de …. V. 2416. Bucureşti. Ed. Pufu. 2427. pr. viaţa Bisericii. Călinescu. Vlad. pr. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. ST 910/1955. Cartea românească. pp. trad. Vl.. Prelipceanu. lege morală universală şi permanentă”. 110). MMS 12/1957. drd. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. 2423. creştinismul cont şi NT) 2410. 2421. Vladimir. VII + 276 p. Constantin. prof. 2418. C 112/1938. cartea de căpetenie a preotului”. de Littman. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. V. pp. prof. prof. Apostol Pavel. după Vechiul Testament”. Prelipcean. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. pp. cultul. Introducere în Vechiul Testament). 80. pr. T.. pr. 2429. 2426. C ?. 1921. pr. 2412. GB 912/1998. pr. prof. Vl. pr. pp. 2420. ST 12/1971. Prelipcean. 1931. (1939. 326332. cultul. 2135. 2417. Huşi. Apostol Pavel”.. (non vidi) 2413. (non vidi) 2425. Iaşi. Mihail. prof.. ST 78/1949. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. Prelipceanu. „Dr. ST 56/1953. 246258. pp. pr. C 112/1938. 1933. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. pp...”. Prelipceanu. dr. apocrife. 2411. 2415. 130 p. Prelipceanu. (P. 2419. ST 12/1949. pp. pr. Vlad. Vladimir. Buzău. 100 p. pp. 1940. pr. Scriptură. prof. profesor la Academia Teologică «Andreiană». ST 56/1949. literat veche. tipologia VT. 365381. Provian. pp. Vladimir. viaţa Bisericii. 3844. pr. Prelipceanu.”.. 7684. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. 1941). 3173.. Warsawa. GB 14/1999. Pricopie. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. MO 56/1962. dr. Vladimir. „Profeţi şi profeţii false. Sibiu. Tipogr. Prinz. pp. Ioachim.. pp. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. Prelipceanu.103 2409. XII + 658 p. ST 56/1949. prof. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 1921. MO 4/1987. lect. 778780. prof.”. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. Psalmii versificaţi. 443447. Gr. prof. 1935. I. Probleme dogmatice şi idei sociale”. 88 p. „Dr. Prelipceanu. Prelipcean.. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf.

Lupta confesională) 2445. dr. (non vidi) 2434. dr.. asist. Bibliografie”. pr. BOR 56/1933. Comentarul în general”. Răduleanu. pp. 2432. Arhidiecezană. Radu. BOR 910/1933. 5. Vasile. pr. drd. Sibiu. MA 1012/1967. Atena. prof. Răducă. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. Boris.104 2431. S. pp. D. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. Bucureşti. GB 34/1992. pr. 244251. Vasile. S. Negoiţă. 1932. Tipogr. 69. P. II) (non vidi) 2433. „Judecata universală după Noul Testament”.. pp. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. Nicolae. 2453. (despre I. diac. Vasile. Răduleanu. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Simion. Pulpea. Bucureşti). „T. S. 1933. Radu. prof. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. pr. drd. „Pr. 238 p. teză de doctorat (urmare din no. BOR 78/1933. 1935. 459486. Abrudan. 803815. Nicolae. Negoiţă. 68?. pr. Radu. BOR 12/1933. Gala. „Câteva consideraţii despre păcat”. diac. Radu. prof. 34). dr. dr. 355377. Negoiţă. „T. Ed. 2”. Proorocul Naum. pp. 2. 146185. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. 2439. dr. Vasile. Puşcariu. Răducă. pr. pr. pp. 112122. 2450. ST 78/1975. 2440. Gratzeas. Radu. Vasile. Traducere şi comentar. Negoiţă. pp. 2448. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Răduleanu. Radu. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. 2446. (1. prof. Sava Aguridis şi G. „T. şi artă „Regele Carol II”. Dumitru. Proorocul Naum. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. 2437. pp. Radu. . 1904. Vasile. Tipogr. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. p. nr. prof. pr. 2438. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. 56). RT 12/1933. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. S. Ilarion. pp. Proorocul Naum. anul III. 2454.. Bucureşti. Mălăeşti. Aurel. Concluzie”. 3. C. dr. lect. „O nouă ediţie a Bibliei”. 12). BOR 34/1933. De la Reformă încoace. pp. Apostoli Petru şi Pavel”. pp. teză de doctorat (urmare din no. prot. Boris. pp. Traducere şi comentar. MB 1012/1991. Radu. Originea şi traducătorii Septuagintei. „T. „Mărturii profane despre Sf. 2449. p. 110113. Negoiţă. Elemente. Boris. pp. pp. Traducere şi comentar. Puşcariu. Radu. (plus 12 planşe) 2444. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. 1907. pr. BOR 1112/1941. pr. Arhidiecezană. Traducere şi comentar. 2442. pr. Studii şi comentarii) 2436. pp. (Biblia lui GG şi VR) 2435. dr. pp. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Dumitru. Galaction. „T. asis. pr. Traducere şi comentar. A. GB 912/1976. prot. Sibiu.. Rădulescu. 656665. dr. pp. pp. 725741. 4. 1988”. literat. 2447. 536545. 2441. Aurel. 1124. pp. Aspectul general al cărţii”. Centrul de Studii biblice. „Predica Sf. R. 2452. ST 12/1977. 498513. GB 78/1976. prof. 78). 555. Vasile.. pr. 18 p. Radu. dr. prof. prof. BOR 34/1978. Sibiiu. Rădulescu. (ed. pr. Artos Zois. ST 4/1990. 2443. Proorocul Naum. 189190. 2945. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. GB 56/1975. V.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. MMS 6/1930. Radu. Fundaţia pt. Radu. teză de doctorat. 2451. 5356. 921936. S. ed. 252268. Ilarion. teză de doctorat (urmare din no. pr. pr. „Învierea Domnului. neogreacă). „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. Vasile. 1979”. Radu. 196 p. prot. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. teză de doctorat (urmare din no. O 34/1996. Ioan I. pr. dr. Proorocul Naum. MA 46/1980. 121 p.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

2537. 103 p. pp. (1944/1945).”. 148149. prof. Săbăduş. Ş(esan). „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. 2530. pp. Petru. Hristos în Vechiul Testament. M. Theol. 2535. MB 1112/1964. Înţelesul textului de la Matei 5. 1962. Versuri după Sfînta Scriptură.. 1938. V. prof. 2538. Ioan. 308325. Feleacului şi Clujului. pp. 180. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. M(ilan). în Studia Evanghelica II. P. pp. de Olimp N. Autoritatea Bibliei. Sakkos. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. dr. Cluj. M(ilan). „Dr. MO 1112/1973. vol. 2536. 2532. Petru. RT 56/1934. C ?. Ramsey. O 3/1960. II 451 p. 229235”. Pildele înţeleptului Solomon. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». Ed. (1946?). 208209. M(ilan). M. Mănăstirea Neamţu. 954959. (cu binecuvântarea IPS Teofil.. (diverse ipoteze) 2531. Sălăgeanu. Farrar. IV + 212 p. de pr.”. pp. pp. pp. pp. 1936. Wilhelm Schütz. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. p.”.108 2523. Petre. Edinburg”. RT 10/1937. magistrand Gheorghe. f. pr. pp. (1944/1945). 2540. Sârbu. prof.. Sakkos. arhiepiscop al Vadului. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. 149. Olimp N. 1932. apologie de Nicolae M. 180. 383395. „Marcu Gr. Şaitiş. 669682. 219241. 309 p. Leipzig und Hamburg. Sârbu. A. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. Buzău. Ş(esan). MA 13/1961. pp. XV. vol. Ş(esan). „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”.. Primele zile ale creştinismului. Iaşi. N. Ş(esan). şi vol. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. Sales. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. arhiepiscopul de Canterbury. Sibiu. 3. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. O 3/1965. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. . Sămărtineanu. vol. T. Eparhială «Cartea românească». M(ilan). Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). Tipogr. Însemnări pe marginea textelor mesianice. MA 13/1961. V. 1944. N. M(ilan). 2526. trad. pr. 112 p. C 112/1938. pr. pp. pp. 2542. Tipogr. „Vladimir Rodziano. prof. Alexandru A. magistrand Ioan. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. Săbăduş.. D. N. Săbăduş. Ţerek. Sakkos. „Neaga N. 1947. Tipogr.. C ?.. 22 p. MB 1112/1964. prof. MO 78/1973.”.. dr. magistrand Ioan. pp. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. MA 910/1972. 589597. Ioan. Săbăduş. Căciula. 1944. Al. MO 910/1973.. 2525. 1964. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini... Bălănescu. 2534. Berlin. ST 34/1965. pp. Săndulescu. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. S. Sălăgeanu. ST 56/1974.. duminica a XXa după Rusalii”. 2528. „Dr. traducere după F. I 559 p. 2539. I. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. 836838. 156 p. Ed.. Ioniţă. 2524. mitropolitul Moldovei. pp. S.a. S. III 599 p. C. pr. pr. 150 p. 405430. „Nicodim. Ş(esan). Sibiu. Căciula. 832836. 2527. XVI şi XVII”. trad. 2529. 762765. Feleacului şi Clujului) 2533. 420423. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). 402. pp. p. 2541. Chişinău. 1991.

Ioan Gh.. Savin. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. Sârbu. 199 p. Sârbu. 2. 8386. pp. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. Sârbu. ST 910/1964. BOR 4/1923. Sârbu. Ed. pr. 2563. „Cronologia biblică”. pp. prof. engleză. pr. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. Scriban. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Introducere. Gheorghe. 2122 şi 4. 2554. Epistola a IIa către Timotei a Sf. (exegeză) 2568. . ST 4/1986. BOR 3/1922. Scriban.. pp. ST 6/1986. arhim. pr. 2562. 1992. 13 4. Bucureşti. ST 3/1986. Gh. Istoria Iudaismului.. Oradea. Savin. Bucureşti. 2549. arhim.. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. pp. Ap. prof. (doctorat) 2547. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel.. nu e dat numele în fişă). ? (exegeză) 2567. 1902.. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. 120)”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp.. 2165. pp. Textul ipotetic. ST 78/1959. 2561. prof. 2553. Tipogr. 453466. Lc. seminar pt. 2566. 160 p. Aurel.. pp. pp. magistrand Gheorghe. Scriban. pp. 2558. prof. 3. BOR 5/1925. Tipogr.109 2543.. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. 663685. 403412. prof. I. Pavel. trad. arhim. Sârbu. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. MA 79/1982. nu e dat numele în fişă). „Epistola a IIa a Sf. Gheorghe. (l. pr. ST 78/1960. Gheorghe. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. 519534. 5. pp. drd. prot. ST 910/1959. 2544. 1934. Petru Gh. Apostol Pavel către Timotei”. ST 56/1964. pp. 625)”.. „Date privitoare la magii Evangheliei”. 2548. Scriban. Savin. Genealogiile Mântuitorului la Sf. Matei şi Sf. pp. 2560. Gheorghe. 2550. Inst. pp. magistrand Gheorghe. Ioan Gh. Sasu. pp. 1987. prof. Ioan. Biblic şi de Misiune al BOR. Scriban. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. 575590. 913. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. din lb. 271297. Gheorghe. pr. BOR 2/1959. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. Sauca. (Luca 1. Gheorghe.. Savel. 1984. 1581. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). BOR 7/1925. Mc. „Comentariul Sfintei Evanghelii. prof. BOR 12/1922. (oare?. 541 p. 206215. pp. Scriban. 113)”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2638)”. prof. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. 11. Sârbu.. Iaşi. BOR 11/1922. Şavelschi. ?. 445463. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. 2557. ST 56/1961. I. pp. Imprimeria de Vest. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. 517532. M. 1151. Sârbu. Sârbu. 177193. Călătorie prin Vechiul Testament. I. 3991. pr. ST 5/1986. 1. (oare?. 3956)”. Savin. 801812. arhim. 1914. prof. 2565. pr. Tr.. I. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 254264. pp. 284 p. (non vidi) 2555. 63 p. (doctorat) 2552. ST 2/1986. Schultz. pp. ST 910/1960. pr. traducere şi comentariu”. Samuel J. magistrand Gheorghe. 303334. 1183. pp. RT 3/1923. traducere şi comentariu”. „Jokey-Club”. arhim. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Savin. 280288. prof. magistru) 2545. 2559. (exegeză) 2569. (non vidi) 2564. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. 2551. arhim. Traducere şi comentariu. 2556. Ioan Gh. Introducere. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. Sârbu. Scorobeţ. Minerva. Chişinău. 58 p. Petru Gh. 2546. I. Bucureşti. Luca”.

331334. VIIIIX)”. italiană) 2581. I. BOR 2/1932. an 22. BOR 4/1925.. arhim. BOR 2/1925. BOR 6/1927. despre Soc. Ioan Botezătorul (Ioan 1. arhim. Iuliu. arhim. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. 673676. pp. Bucureşti. I şi II... 658668. 143149. BOR 8/1922. arhim. „Universala” Alcalay & co. a II-a) 2587. Iuliu. arhim.. (exegeză.. (exegeză. 467476.. BOR 3/1924. I. trad. Trimişii fariseilor la Sf. italiană) 2583. arhim. pp.110 2570. (non vidi) 2588. arhim. 1922. arhim. (doar câteva inf. pp. (exegeză) 2577. pp.. I. italiană) 2584. arhim. Cântarea lui Moise”. Scriban. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. I. Scriban.”. I. Matei 2. din lb. I. Fuga în Egipt. 196203. pp. pp.. pp. Grigore şi Sava T. I. Scriban. BOR 9/1927. pp. 2579. „Comentariul Sfintei Evanghelii. BOR 3/1925. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. (exegeză. pp. arhim. BOR 10/1922. 2572. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. (exegeză) 2590. arhim. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. Scriban. I.. Uciderea pruncilor. IIIIV)”. pp.. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. Sportul. Const. BOR 6/1925.. pp. (exegeză) 2571. Întoarcerea la Nazaret. (exegeză) 2578. Tipogr. trad. BOR 10/1927. Manual de ermineutică biblică. a VIIa a seminariilor teologice. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. Bucureşti. trad. arhim. pp. XXI”. Scriban. „Teofilactos Farmachides. italiană) 2586.. Iuliu. 2. 140 p. (activ. MMS 78/1937. 173175. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. Propovăduirea Mântuitorului în lume. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . Scriban.. Vasile Radu. biblică britanică) 2589. 2585. Ed. II 424 p. 2592.. vol. „Textul Evangheliilor.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. I. VVII)”. no. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 733745. I. (exegeză) 2574. I. (trad. 1930”. Scriban. Prologul Evangheliei de la Ioan”. I. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. trad. arhim. 188 p. „Scriptura unei vieţi. 9. BOR 1112/1933. XII”. Cooperativa. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. I. pp. I. 525)”. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. extras din «Viaţa românească».. Scriban. 420424. Scriban. 91100. arhim. Bucureşti. 1323”. BOR 9/1922. I 301 p. trad. (ed. . „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. pp. Scriban. 1928)”. pp. Iuliu. de Gala Galaction şi pr. din lb. I. 1911. 155163. 590596. 581590. din lb. Saru. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. I. 222 p. (exegeză) 2575. arhim. arhim. 188 p. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. BOR 2/1924. 579583. Bucureşti. MMS 6/1936. 343350. „În jurul Sfintelor Scripturi. BOR 8/1927. 4152)”. III)”. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Comentariul Sfintei Evanghelii. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. arhim. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. arhim.. din lb.. din lb. italiană) 2580. BOR 7/1927.. ? (exegeză. 221228. arhim. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. (trad.. 95103. (exegeză) 2573. 1924. Scriban. 19222. (exegeză) 2576. de pr. I. Scriban.. Scriban. Tipogr. Scriban. Scriban.. Sportul. Iuliu. din lb. Ed. 261266. Scriban. arhim. BOR 11/1927. Scriban. pp. Scriban. Scriban. Scriban. pp. pp. italiană) 2582. arhim. de trad.

Semen. 2601. prof. 2611. pp.. 422433. Aducerea lui la biserică. pp. arhim. 1997. Scriban. arhim. Scriban. BOR 5/1928. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. Semen. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. Secaş. 2613. S. Semen. 1928”. BOR 6/1923.. 159161. arhim. 1937. Scriban. Sfintei Episcopii a Argeşului. f. RT 45/1921. arhim. 9093. Scriban. 2604. drd. Adevărul. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. Scriban. (exegeză) 2599. Tăierea împrejur a lui Iisus. „Folosul evangheliilor apocrife”. Scriban. Semen. pp. italiană) 2607. 2596.. Cernăuţi. pp.. Cuza”. 181187. „Pr. pp. RT 5/1910. „Dr. Chişinău. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu.. din lb. arhim. drd. ST 910/1977. Scriban. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. Scriban. Iaşi. 97106. 2602. 323329. 700710. 651652. pp. 104114. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. (popularizare) 2595. arhim. P. Ancora. Scriptură”. 334348. pp. pp. „Sf. „Al. 1941.. Scriban. MO 1012/1977. 2615. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. Scriban. 2616. prot. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Venirea magilor”. BOR 2/1921. 2608. Scriban. BOR 4/1928. Scriban. 845846.. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. pp. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. Petre. Proorociţa Ana”. drd. 2609. . arhim. 2603. 2597. pp. Petre.. Scriban. (exegeză) 2598. Semen. Petre. pp. arhim. Vasile Tarnavschi. arhim. 2612. Secula. pp. Gheorghe. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. 571583. C.. BOR 2/1922.. Introducere şi exegeză. MO 79/1978. 2619. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. 231234.. Scriban. pp. BOR 78/1969. 432436. Anghel Constantinescu. Iuliu. 149161. Ilie.111 2593. arhim. 140142.a. ST 12/1978. Cooperativa. GB 79/1977. Bucureşti. Ed. 2600. pp. pp. pp. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. arhim. 1926. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. 1926. 2594. Biblia ca unealtă culturală. RT 5/1913.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. I. Ioan Botezătorul?”. 311312. arhim. pp. Lc. Iuliu. Bucureşti. Scriban. pp. pp. 2606. Petre. 1968”. 2618. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. drd. Dreptul Simeon. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. 747755. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. Scriban. I. 5780”. Cele patru Evanghelii în una singură. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 2617. 672682. BOR 4/1923. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. 96 p. 1. Ed. Petre.. BOR 5/1923. BOR 3/1928. arhim. Scriban. pp. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Scriptură pentru publicul românesc”. 136 p. pp. drd. arhim. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. 2610. 269 p. Sfânta Evanghelie.. 2605. BOR 7/1928. Univ. Ed. arhim. 142146. Ed. arhim. prof.. 2614. 3848. BOR 1/1928. Iuliu. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. Învaţă minte cu icoane din Sf. arhim. (trad. BOR 2/1928. 20 p. Ed. BOR 1/1922.. 17)”.. 320 p. Scriban. Semen. BOR 2/1928. dr. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. arhim. Melniciuc-Puică. Neamul lui Hristos (Matei 1. „Comentariul Sfintei Evanghelii..

2634. Iaşi. . 156 p. dr. 2625. Teodor. (doctorat) 2627. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. Mitrop. M. Nicolae. 2629. 2641. „Glasul Bucovinei”. pr. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. Semen. 49193. TV 13/1992. Ed. pr. pp. 2624. „Le Livre de Nombres. prof. Semen. Petre. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. pp. pp. Ed. MMS 16/1996. pp. 2636. Milan P. Semen. Marvan. Milan P. Petre. 713. prof. pr. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). Cernăuţi. pp. Semen. Glasul Bucovinei. pr. Petre. pr. dr. Semen. Şerpoianu. (popularizare) 2641. presenté par Pierre Buis”. Semen. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Petre. Petre. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. 16881988”. M(ilan). Petre. TV 47/1992. pr. MO 13/1982. Ed. Şesan. Mihail. pp. Şerbănescu. Călăuza biblică. Semen. Şesan. pr. pp. MA 79/1979.. pp. prof. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. Şesan. 2635. 2646. Şerb. dr.112 2620. Bucureşti. Petre. dr. în cărţile Sfintei Scripturi”. Petre. conf. BOR 34/1989. prof. MB 512/1976. 6982. pr. 335370. 1330. „Biblia de la Bucureşti. dr. pp. Şesan. dr. 4049. MB 79/1997. 2626. 725726. prof. Teodor. prof. dr. Nicolae. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. 2133. prof. prof.. MMS 57/1994. dr. 165168. pp. 2623. 2621. dr. Semen. 1920/1936.. MA 78/1968. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. „Sensul Rugăciunii domneşti”. I. TV 14/1994. prof. 1939. Ed. pr. 2643.. pr. pr. RT 12/1946. O 3/1983. 314. pr. prof. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. Şerb. pr. 1527. 2633. 120127. pp. Petre. pp. no. 11). Arheologia biblică în actualitate. 2628. Severineanu. „Vorbirea în pilde. prof. 4657. 2632. prof. pp. pr.. 2637. 1977. 329-471) 2638. 1997. Editions du Cerf. TV 912/1991. 288 p. pr. Semen. prof. pp. Şerb. 2631. 276283. Semen. (extras din MB 1-4/1976. 329471. MO 46/1979. 13226. pr. 78. dr. pp. 2630. 2639. pr. dr. I. Petre. MMS 34/1973. Service biblique. prof. pp. prof. Şesan. TV 1112/1992. Serafinceanu. Mitropoliei Banatului. Teodor. 581598. pp. dr. 153 p. prof. Petre. pr. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. Trei sute de ani de la apariţie. Semen. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. Serafinceanu. 1939. 16 p. Mihail P. 605. Semen.. Timişoara. pp. Şerbănescu. TV 13/1992. Evangile et vie. dr. pp. 2645. 724. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. pp. pr. 184219. Fiul risipitor. Petre. 248 p. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. pr. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. pp. dr. MB 14/1976. pp. 4178. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). conf. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Cernăuţi. prof. 2640. pp. 2622. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. Petre. Semen. Tipogr. dr. 2642. episcop Damaschin. p. „Necredinţa Apostolului Toma”. MMS 1012/1969. 2644. BOR 910/1988. TV 810/1992. 49-193 şi 5-8/1976.

MA 12/1958. Sofronie Craioveanul. „R. pp. 2671. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. pp. „Fritz Neuerbauer. MB 46/1968. 1938. dr. Simion. 1971. pr. 205208. C. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. pp. MO 12/1974. pr. 2652. 2667. GB 45/1950. 171172.. ST 34/1958. Dan. O 1/1967. pp. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. Gheorghe I. mitropolit Tit. 114116. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. BOR 1112/1941. Marcu. 2660. „Sf. Berlin. 167168. prof. Simeonov. C 56/1924. pp. Corneliu. Sîrbu. „Noi descoperiri arheologice”. Slevoacă. S. pp. „Dr. Simedrea. ST 12/1967. IV + 368 p. 206216. Ioan. Bucureşti. Minerva.. Ştefan. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. „Harismele în Biserica primară”. H. 563566. pp. Soare. 2662. 6278. Sîrbu. 2668. 256260. ST 12/1980. (teol. pp. 2655.113 2647. Corneliu. 2654. Sl(evoacă). MO 12/1974. 2659. 318 p. prof. pr. Ed. bibl. pp. 139162. dr. Sofia. pp. BOR 4/1909. 2657. 1971. pp. Simionescu. MMS 12/1966. 423426. Corneliu. MM 23/1933. 1961. BOR 56/1960. 2665. Introducere. Spânu. prof. Simionescu. Sîrbu. pp. 514. traducere şi comentar. pp. drd. Gheorghe. MA 45/1967. Gott und seine Theologen. pp. prof. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. Dj. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. pr. 2669.. Partea I. 304314. In Christus. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. Sevici.“. MM 9/1933. Dumitru. „Storia di Cristo. l’Insondable du Christ. Meridiane. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. Vasile Gheorghiu. BOR 12/1974. de Giovanni Papini”. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. pp. Dan. Soare. 500517. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. pp. 5760. Luca şi Ioan. pr. pp. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. GB 56/1964. 123 p. 432433.. 3641. Ed. 2658.”. 2666.) .”. pp. Caplat S.. pp. Soare. Codex Aureus. C 1012/1927. 1972. 2650. pr. pp. 2670. Sîrbu.. mitropolit Tit. pr. Simonescu. 93103. 102 p. Siruni. arhiereu. Sofronie Craioveanul. dr. „Ulrich Bach. 1909. D. Simedrea. MB 79/1993. pr. 713714. prof. 698721. 2651. 7990. 2656. Corneliu. pr. pp. arhiereu. pr. Bucureşti. Baulès. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. ST 78/1960. 2648.. 2672. Paris. Cernăuţi. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. 2653. 166 p.”. Noul Testament. 2661. 323332. pp. Ion. Simionescu. „Predică la Înălţarea Domnului”. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. pp. 2663. (Ştefan). Sîrbu. 170171. Evangheliile după Matei. Spânu. ediţia a doua. MMS 910/1958. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. magistrand Traian. dr. 2664. 19391940. Slevoacă. Spiru. Ştefan. 445450. D. pp.. 2649. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. 93101. 196 p. „Despre psalmii proorocului împărat David”. I. C 112/1938. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”.

2695. pp. pp.. 2681. conf.. Stamatoiu. drd. 237244. conf. Universitaria. pr. Stan. D. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. pp. GB 12/1979. Dionisie. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. D. dr. 3147. Ed. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. ST 910/1985... Dionisie. 2685. pr. Stamate.. O 2/1990.. Stamatoiu. Alexandru. pp. pr. pr. Stamatoiu. MO 78/1969. Leiden. 497505. Alexandru. 568578. conf. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. 2429”. p. 1998. pp. Ed. ST 910/1985. dr. MO 1012/1977. pr.. 2691. Stănculescu. Marin. Stan. 654. GB 1112/1974. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. Glasul Bucovinei. MO 910/1984. pr. pr. pp. 4654. Craiova. dr. „Luis Erdozain. Stamatoiu. pp. 7788. 2682. Ioan F. 2679. 2686. Stamatoiu. pr. Stamate. ST 12/1977. Stamatoiu. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. D.. MO 36/1995. 2680. drd. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament.114 2673. D. 10741082. Marin. Biserica Sfântului Mormânt. Marin. D. 2694. 2678. Dionisie. pp. „Iisus Hristos. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. 113114. dr. 4564. drd. pr. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. Stan. prof. Mântuitotul izvor de viaţă”.. 476485. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. Ap. pr. prof. 101 p. 180210. 2675. ST 58/1977.”. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. 2692. MO 16/1994. Pavel”. Liviu. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. de Waard. pp. 756763. pr. Stamatoiu. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. pr. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. pp. MO 46/1981. 651. Stamatoiu. MO 6/1986. 2674. pp. 1939.. drd. Dionisie. dr. pp. MO 79/1979. . asist. Noţiuni preliminarii”. MO 78/1969. drd. RT 34/1940. Constantin Şt. 429431. 2683. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. Alexandru. 615633. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. pr. D. 2437. D. 2690. pp. Stamatoiu. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. Pavel”. 2676. „Dr. 34 p. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. pr. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Vasile Gheorghiu. pp. O 2/1983. dr. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. Stamatoiu. MO 79/1977.. pp. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. Stamate. D. Stamate. „Iisus Hristos. 244266. pr. pp. 2687. pr. 7797. O 3/1974. pr. 710724. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. XX. 1965. Ioan F. pp.. dr. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Ap. 230 p. Stănculescu. Stan. RT 910/1946. MO 12/1995. 123133. 555561. Cernăuţi. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. pr. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. Stamatoiu. pr. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. 2684. Stamatoiu. pp. pp.”. „J. 2688. 2677. pp. prof. p. 548558. Stan. Marin Z. 2689.

MO 1112/1966. Căderea Ierusalimului. Dumitru. Bucureşti. prof. meserii şi comerţ. Stănculescu. Stăniloae. Dumitru. „Werner Dommershausen. RT 34 (pp. Ed. Dumitru. Ştefănescu. Dumitru. 1926). prof. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. dr. 159 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Bucureşti. prot. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară.115 2696. normală. 1927. Bucureşti. (ed.. Benvenisti & co. 230240. Ed. „Ancora” S. a IIa secundară. (licenţă) 2699. „Ancora” S. Stănescu. Stuttgart. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete.nov.. (ed. Dumitru. 87 p. meserii şi comerţ. 128 p. dr. D. pp. Stăniloaie. a II-a) 2703. pp. Librăria Leon Alcalay & co. 1920. prof. 651. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Dumitru. dr. 180200) şi 78 (348359) / 1943. 19261927. RT 1112/1941. Stănculescu. 2718. prof. Bucureşti. Stănescu. 2715. Ed. a III-a) 2704. 788791. 2702. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. Bucureşti. RT 12/1927. 2701. Anton. D. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. diac. 1968. (ed. 1924-1925. dr. 165 p. dr. Dumitru. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. oct. normală. Die Ester Role. 152 p. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. 1943. prof. „În Betleemul Iudeii”. a XIX-a) 2705. prof. (ed. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. normală şi meserii. prof. Stăniloaie. Ioan F. a XX-a) 2706. 2698. a II-a) 2712. a VIII-a. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. G. Dumitru. Bucureşti. Stănescu. 154 p. (ed. Stănescu.. 1927. 2717. Stănescu. 192411. dr. Librăriei şcoalelor C. 159 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. dr. 159 p. Bucureşti. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. pp. Bucureşti. B. (ed. Benvenisti & co. BOR 78/1964. ziarului „Universul”. 1905. MO 78/1969. G. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. Ancora. pp. Dumitru. Sibiu. 34 p. Ed. a IIa secundară. prof. Bartolomeu. Instit. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Dumitru. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Sfetea. pp. 1936. Tipogr. Ed. 1907. Stănescu. (licenţă) . 443453. ziarului „Universul”. Ed. 160 p. Stăniloaie. Expunere critică şi dogmatică. Gheorghe. Dumitru. 1935. Stănescu. Arhidiecezană. (ed. dr.. Tipogr. Tipogr. Ancora. (ed. (ed. „Căderea Ierusalimului”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 2716. Stănescu. pp. 73 p.. de arte grafice „Eminescu”. Bucureşti. 4142. 1964. a IV-a) 2709. Stănescu. Tipogr. „Iisus Hristos ca profet”. Dumitru.. I-a) 2708. Stănescu. „Virgil Cândea. 88 p. Chiliasmul (milenarismul). Bucureşti. 1937. 1926. Stănescu. 2700. Loichiţa. O 3/1980. 469485. Stănescu. Dumitru. Istoria Vechiului şi Noului Testament. Societatea „Librăria naţională”. Ioan F. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară.. 1905. (reprod. Bucureşti. Ed. dr. Litera. stavr. Cernăuţi. Dumitru. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 950955. Al. Bucureşti. „V. 159 p. 160 p. Bucureşti. prof. Bucuresci. a XIV-a?) 2711. Stănescu. pp. prof. din Candela. Benvenisti & co. Stănescu. prof. pr. 174 p. 19229.”. 1901. prof.. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. dr. (ed... Bucureşti. RT 810/1926. „Ancora” S. 255 p. p. Minerva. Ştefănescu. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Ed. a XIX-a) 2707. 2976) 2697. Explicarea Evangheliilor pentru cl.

pp. Ed. pp. 6570. 2736. Nadim. arhim. Arad. 1904. arhim. ST 78/1955. Bucuresci. episcop Melchisedec. pp. arhim. Suparschi. arhim. 167179. Unirea. Ţandreu. 2732. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. pp. RT 67/1913. Alexe.. „PopescuMălăieşti I. Melchisedec.. Jesus von Nazareth. (tot în titlu . Tănăsescu. pp. pp. Iustin I. StuttgartBerlinKölnMainz. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. Marin. 1905. MO 1112/1967. diac. 191195. M. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. 64 p. 1933. 391398. pr. BOR 34/1974. după Epistola către Evrei”. 2730.Transcriere după Biblie. prof. Ed. Ţăranul. 2731. GB 34/1955. Nicolae. 598603. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Curţii regale. Profetul Ieremia. dr. Tipogr. pp. pp. ST 56/1956. 2722. GB 1112/1963. pp. dr. diac. 797799. arhim. Stragorodski. Studii şi comentarii.. Nicolae. Aurora. C. Stroian. prof. Suparschi. Melchisedec. Haralambie. ST 34/1953. N. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. T. Bucureşti. siebente Auflage. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. 46) 2742. I. (licenţă) 2724. „Ce ţise pare de Hristos”. Psaltirea în versuri. Profeţiile mesianice. Ştruc. mag. econ. ST 34/1956. dr. 1909. mitropolit Serghie. 501510. arh. 223250”. Dimitrie. Stoica. MO 1112/1975. Melchisedec. Caracal. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. din lb. trad. 173 p. Anastasie. BOR ?/1934. rusă de Georgescu. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”.. Suciu. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. 2728. Suparschi. diac.116 2719. pp. Ştefănescu... pp. 445453. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. Ioan. Ienici.. în Biblioteca „Cuvânt bun”. MO 16/1993. Tanislav. Tarazi. diac. 952954. „Învierea lui Hristos. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. 1900. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. 2721. arhim. 274 p. în «Raze de lumină». N. 44 p. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. 6166). 288302. Stoenescu. despre autenticitate) 2723. magistrand M. 314 p. 2725. 2735. Suparschi(?). Ioan”. nr. Apostol Pavel”. (licenţă) 2720. 1965”. Bucureşti. 1940. 10601070. de arte grafice „Eminescu”. 2734. Suparschi. 2737. Tipogr. Bucureşti. VI (1934). Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. Ştefănescu. (corespondenţa dintre ei. Bucureşti. 1907. pr. pp. „Sabatino Moscati. 203211. „Atitudinea Sf. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. Vechile civilizaţii semite. drd. Cărţilor bisericeşti.”. W. 938939. 121125. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. pp. 43 p. ediţia Sfântului Sinod din 1936. 2739. Bucureşti. 2733. pp. Oreste. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. S. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. 2741. O 4/1968. 225246. 54 p. Ed. Bucuresci. pp. Ştefănescu. Kohlhamer Verlag. „Günter Bornkamm. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. pp. 2740. O 4/1973.. MA 78/1965. magistrand M. Instit. Tipogr.. Tarangul. M. 20 p. pp. pp. Athanase. 1944.. Ştefănescu. 24 p. T. (licenţă) 2738. 621628. 1975. 2729. arhim. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. Ion V. . Suparschi. 2726. Gheorghe. MO 16/1994. (licenţă) 2727.

432440. Vasile Gheorghiu. dr. Der Prophet Haggai. 162170. C 1902 (* pp. C 34/1923. Tarnavschi. 342349. 6177. 757772). 285) / 1924. Tarnavschi. 2757. Glasul Bucovinei. 2745. 561568. prof. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 2634. Vasile. arhipresviter-mitrofor prof. Levitic. BOR 5/1932. XVI + 710 p. Cernăuţi. 505512. 589604. Tarnavschi. VIII + 656 p. 121125. 366382. pp. O 1/1974. (de fapt nu are titlu) 2763. 2758. Vasile. 2748. Cernăuţi. 56 (205225). Vasile. 2749. 569574. Wien? (Viena). Tarnavschi. după Arh. 2750. Vasile. 2744. Vasile. (după Biblische Zeitfragen) 2751. „Biblia şi ştiinţa naturală”. 197213. Vasile. C 1911 (pp. 217222. dr. (7 planşe la final) 2747. Glasul Bucovinei. (non vidi) 2762. Nadim. Vasile. C 912/1923. 161167.. „Spre Locurile Sfinte”. 398406). Traducere şi comentar. pp. Tarnavschi. 1912 (913. Tarnavschi. 230237. 561568. Kortleitner) 2755.. „Dr. 125141. Tarnavschi. pr. 2760. Tărchilă. 147149. (non vidi) 2754. 456457. 2761. V. C 1913 (pp. prof. dr. 625633). dr. Tarnavschi. Tarnavschi. Tarnavschi. Vieaţa Patriarhilor. Introducere şi comentar. C 912/1923. 1904. Tarnavschi. 1930. Tarnavschi. 2753. prof. Vasile. 273288. Vasile. pp. prof. dr. dr. 289294. „Profetul Haggai. 118. . pp. dr. prof. Întroducere şi comentar”. 1929. 1928. Nadim. dr. 393398. Tarnavschi. 169176. 622632). 93 p. 361366). 287294. dr. 616624) şi 1914 (122. dr. „Vieaţa patriarchilor. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. 513522. Cernăuţi. 6065. Vasile. 175185. dr. 333349. Ed. Vasile. C 1904 (pp. Vasile. Vasile. 6977. 2759. 465541. Tarazi. „«Răspuns la o recensie» de pr. Societatea tipografică „Bucovina”. drd.. dr. 2752. 1902. Tarnavschi. 380384. 560 lei”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 6571). Tipogr. 8999). pp. pp. 217233. 306313. prof. „Geneza. 649666. Vasile. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. Profetul Haggai. 359397. 506514. N. F. 2764. pp. prof. 475483. Cernăuţi. C 34 (pp. 713729) şi 1907 (117. 337344. 101109. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 31 p. Vasile. Tarnavschi. prof. Tarnavschi. 120127. 449456. a dr. 1906 (2032. Tarnavschi. Vasile. 6972. Tarazi. pp. dr. Societatea tipografică bucovineană. 1909?. RT 3/1925. 269289). dr. Cernăuţi. arhipresviter-mitrofor prof. 98106. Tarnavschi. dr. 637652. 117 p. „Levitic traducere şi comentar”. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. ST 12/1974. 359397. 504512. 6168. 169177. 572588. Introducere şi comentar”. dr. 2756. Tarnavschi. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 1923. după Epistola către Romani”. 397413. K. C 1903 (pp. 179184. b. 315320. Arheologia biblică. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. Vasile Tarnavschi”. 87108. 2746. C 1905 (pp.117 2743. „Exodul traducere şi comentar”. 551559. dr. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. Einleitung und Kommentar. 232235. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 78 (p. drd. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. pp. 311315). 147 p. 235243. C 13/1931. 617624) şi 1913 (18. Vasile. 699714. Vasile. C 1012/1929.

BOR 1112/1988. 84 p.. Olimp N. Ed. Der Prophet Haggai. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. prof. trad. 2774. f. 1904. 506510. GB 910/1967. 1988) 2767. pp. pp. Iaşi. 572 p. Partea I Dreptul la proprietate. Ţepelea. 236240) 2779. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. pr. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. extras din Limba română 5/1968. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. Teofilact al Bulgariei. a III-a. Ed. Teofil.a. (1933?). Constantin. Fericitul. 1992. pp. 2780. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. Bucureşti. pp. 2775. Tilea. din lb. „Elemente de filozofie creştină”. C. RT 1112/1909. 8093. 56 (219225). O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Manual pentru clasa I secundară. protoiereu. (tâlcuire după Sf. GB 56/1960. prof. cu aprobarea Sfântului Sinod) . Universala. 2777. 74 p. 34 (132138). 496527. BOR 12/1965. Ed. 1900. F. Bucureşti. 1926. 924933. 144 p. Dumitru. RT 5 (pp. Teodorescu. greacă de Costache. Bucureşti. Barbu. GB 12/1971.. presb. 143 p. 1112 (411419) / 1947.. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. (tâlcuire după Sf. de Căciulă. Rostul social al Evangheliei. Nicolae. prof. Veniamin. 1648”. pp. Olariu. Ţepelea. Ţincoca.. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. (ed. Terchilă. 2130. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Teodoret al Cirului. Teoctist. 2768. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. trad. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. Bucureşti.. 2773. „Naţionala” S. „Predica de pe munte (probleme morale)”. din lb. prof. Cărţile bisericeşti. din lb. PF Părinte Patriarh. 1905. dr. Teodorescu. Nicodim Aghioritul). Thomsen. 2771. 710 (329331). pr. Teoctist Arăpaşu. Cărţile bisericeşti. 826829. 255 p. Veniamin.. Ed. locaş împărătesc…) 2783. pp. pr. 4 p. 2782. pp. date bibliografice) 2769. 3141). Mirela. Teofilact al Bulgariei. I). mieluşeaua. G. Terchilă. Gheorghe. Ioan P. 4552. de Iacob. Teodorescu. dr. „Viaţa românească”. 1948. 203207) şi 6 (235240) / 1938. Ţincoca. 2776. trad. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Magdalena. greacă de Căciulă. Uranus.. trad. Ioan P. IV)”. dr. Olimp N. Czernowitz (Cernăuţi). PF Patriarh. 2786. 1905. 2781. RT 12 (pp. Fericitul. A. GB 56/1955. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. greacă de Costache. Const. econ.. F. Ed. pp. 644 p. (licenţă) 2770. Ed. 113124. Nicodim Aghioritul). Einleitung und Commentar. Selbstverlag des Verfassers (Ed. 2772. „Psaltirea însemnări bibliografice”. 147 p. (editarea Psaltirii. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. GB 56/1961. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. pp. autorului). pp. Timar. „Anul naşterii Domului Christos”. 429446. econ. dr. 2766. 1929. dr. Basil. 2784. 1). pr. Manual pentru clasa I secundară. pp. GB 9/1958. prof.. Gheorghe. porumbiţa. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. dr. Tilea. Tarnawski. Ciornei. trad. GB 6/1988. Academiei RSR. Ed. Theodorescu. pp. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. Nicolae. 2778. 2785. Bucureşti. Ed. V. 449455. II).118 2765. Teodoret al Cirului. Mic dicţionar biblic. pr. 17 nov. Române unite. ITOB. 302311. G.

”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. a II-a.. drd. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. în Credinţa Ortodoxă. dr. pp. Potopul lui Noe. „I. Scriptură. 383 p. lect. Simion. Todoran. Stelian. Todoran. Maion. Tradiţie şi actele primelor secole. Introducere. ST 34/1982. dr. (cu ilustraţii pp. drd. «Dacia Traiană». pr. pp. Arhidiecezană. (instituire. Material intuitiv pentru religie. GB 56/1979. 3/1997. 2795. Tofană. 529533. prof. 2791. MA 79/1978. GB 910/1982. Paschia. pp. urmări) 2802. Agârbiceanu. ? . Comentariu exegetic la I Petru II. 5370. dr. o enigmă a Noului Testament”. 1937. pp. Simion. 2809. pp. drd. T 1996. Manual pentru clasa I secundară. traducere şi comentar. 5. dr. 12/1997. drd. Schiţă exegetică”. Simion. 9”. (ed. 834843. 2792. Todoran. 2806. Todoran. Ţincoca. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. 2796. Sf. după Sfântul Apostol Pavel”. RT 34/1941. Simion. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. pr. Sibiu. pp. Todeasă. C. Ştiinţifică.119 2787. 2807. 680692. econ. Pavel. GB 910/1981. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. 2810. dr. prof. dr. 2035. 2800. GB 46/1982. 605613. MO 1012/1981. ST 56/1984. pp. pp. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. Simion. pp. XVII)”. Ed. 511523. Eugen. Bucureşti. pp. 2801. Huedin. Simion. pr. 2805. „Despre inspiraţia Sf. „Epistola către Romani a Sf. pr. Studiu introductiv”. conf. prof. Simion. Bucureşti. după Sf. Todoran. pp. RT 11/1937. E. „Preoţia universală. drd. 2789. Todoran. 1939. 204 p. drd. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. 1966.. Todeasa. 132 p. 2797. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. 2790. „Pr. drd. Bucureşti. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. 219230. „Reîntregirea”. Apostol Pavel”. Nichifor. Epistola Sfântului Iacov.. drd. Todoran. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». Tipogr. lect. „Preotul Gh. Studiu criticexegetic. 3/1996. Todoran. drd. 218219. 478486. 5-103) 2808. 2804. Torouţiu. 523534. dr. Todoran. 2794. „Naţionala” S. GB 910/1982. pp. 260. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. 2793. D. Ed. Todoran.. drd. Todoran. Todoran. Sibiu. în Glasul moţilor. Stelian. 83 p. Ap. Vlad Sofronie. Stelian. „Apostolul Toma necredincios?”. Todoran. pr. BOR 910/1982. Todoran. (vol. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 2798. pp. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. pp. Cluj. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. 206 p. 706715. Despre minuni. Simion. BOR ?/1937. semnificaţii. pr. Ciornei. dr. 1937. conf. pr. Ed. Todericiu. Alba-Iulia. Tipogr. pr. Gheorghe. pp. I. 1.”. Prologul Evangheliei a patra. nr. 103 p. 2799. 32 p. Simion. Scripturi”. Ap. în Credinţa Ortodoxă. pr. 398406. pp. pr. C. Ioan P. (AlbaIulia). Todor. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. pp. drd. 2628) studiu exegetic”. «Bucovina» I. lect. R 12/1998. Ed. 451452. 1925. Petru”. 329351.. 1932. „Autorul Epistolei către Evrei. conf. Simion. Todoran. 144 p. MO 78/1988. 1997. Simion. cap. (AlbaIulia). „Sfânta euharistie (Matei 26. Simion. Istoria biblică în chipuri. 2000. Nichifor. Tofană. 1825). Simion. Tofană. Todor. pr.”. 1727. conf. I) 2803. 900909.

„Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. R 7/1994. conf. STO 12/1994. Tofană. „Epistola a 39a festivă a Sf. ? 2813. Arad. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. 325. STO 12/1999. 5161. pp. pr. R 2/1990. Tofană. R 4/1990. pp. în curs de apariţie. „La plinirea vremii. pr. dr. 2816. 2814. ? 2828. conf. pr. dr. Realizări şi perspective”. 110)”. pr. Tofană. Stelian. conf. dr. pp. conf. dr. conf. 2825. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. pr. pr. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. 1987. Stelian. 1733. 2831. Îndrumătorul bisericesc. 2819. conf. Stelian. pp. Stelian. Stelian. Stelian. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. 47. pr. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. 19. De la robie la înfiere (Gal. conf. ? 2823. pr. conf. 4. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. în curs de apariţie. STO 1995. Tofană. pr. R 4/2000. conf. dr. pp. 1999. Stelian. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. nr. dr. Tofană. pp. conf. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. Tofană. conf. „Postul. R 4/1990. în lumina Epistolei către Evrei”. Tofană. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. Stelian. dr. R 3/1990. conf. 5360. 141159. pp. AFTOC vol. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. ? 2826. conf. Stelian. 2022)”. dr. R 11/1993. 4. pr. Stelian. dr. dr. dr. ? 2820. 169177. pp. Tofană. STO 12/1998. conf. dr. dr. Stelian. pp. Tofană. conf. Stelian. Tofană. şi comentariu). 2815. Stelian. „Înnoirea noastră în Hristos”. 2833. 2821. Stelian. dr. AFTOC 2000. pr. Tofană. Tofană. dr. 2827. Tofană. Tofană. „Noul Testament comentat. conf. Apostol Pavel (Gal. Rom. 2818. 2817. R 12/1997. 2. dr. ? 2824. în Teologie şi ştiinţe umaniste. pp. în curs de apariţie. pr. 7188. Atanasie cel Mare (trad. Tofană. pr. pp. 2533)”. 14. Stelian. dr. 2832. 8499. conf. pr.120 2811. pr. 1922)”. Tofană. Tofană. pp. pp. dr. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. Stelian. 2834. Tofană. pr. Tofană. Stelian. 5973. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. Stelian. 20. în viziunea Sf. dr. ? 2830. STO 12/1996. STO 12/1993. ClujNapoca. pp. Stelian. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. ? 2822. dr. R 1/1990. Tofană. conf. dr. 8. . ? 2812. dr. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. conf. dr. pr. pr. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. conf. conf. Stelian. Stelian. „Hristologie. pr. Stelian. după Epistola către Evrei”. VII/1996. „Păcatul îndoielii în credinţă. pp. Tofană. conf. pp. 47)”. pr. pr. rev. conf. 109125. pp. pr. pp. remarcabil eveniment biblic”. pp. Tofană. pr. pp. Stelian. conf. pr. 111)”. Tofană. AFTOC 19982000. R 1/1995. pp. STO 12/2000. STO 1/1992. Stelian. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. II. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. 3753. dr. ? 2829. Tofană.

4. Sibiu. conf. Corabia lui Noe. Epoca Noului Testament. 1924. după Noul Testament”. 2853. Tofană. Iosif. pr. Litografia C. 1928. pp. cu 4 hărţi) 2846. dr. Iosif. Sibiu. STO 12/1994. RT 2/1925. pr. 1907. 3845. de arte grafice „Dacia Traiană”. 1128”. pr. „Superioritatea preoţiei celei noi. Stelian. (cartea II. Trifa. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 32 p. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 72 p. «după rânduiala lui Melchisedec». Corabia lui Noe. no. vol. Tipogr. Arhidiecezane. 1996. 633647. Tofană. Tipogr.. drd.. pr. 2845. 1937. pr. Oastea Domnului. 2852. 2842. STO 4/1997. Stelian. prof. Arhidiecezană. pp. Trifa. Ionescu. pp. Vasile. cu 19 ilustraţii) 2855.. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. „Biblia. Trifa. Bucureşti. 1925.121 2835. Tofană. I. no. Ionescu. Române Unite. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. RT 46/1922. pp. Presa universitară clujeană. Sibiu. Cluj. 105123. (non vidi) 2859. 2857. Instit. 32 p. 113118. 2838. pr. 3. Tipogr. Iosif. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Trifa. Dim. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. Iosif. MB 79/1997. Trifa. Trifa. cu chipuri şi icoane) 2854. 2851. (popularizare) 2858. pr. Ed. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Iosif. Stelian. 2843. pr. Române Unite. Tofană. Tofană. Cluj. 31 p. 365381. 39 p. RT 811/1921. D. Sibiu. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. Cartea vieţii Biblia. 1937. pr. Iosif. 1926. Text şi canon. 31 p. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. Ed. 7392. drd. Tipogr. 1938. Iosif. 459 p. Sibiu. pp. 8499. Dacia Traiana.. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. Sibiu. Tomescu. (licenţă) 2849. I. pp. ST 910/1985. 1925. (predici) 2850. 8299. Tofană. pr.. pr. Proorocii în general. (editat de studenţi. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. pp. Bucureşti. 24 p. Trifa. Stelian. Tolu. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. 5059. Stelian. de arte grafice „Dacia Traiană”. (cartea I. Trifa. Trifa. prof. 31 p. dr. Iosif. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. pp. pr. Floroiu. 1927. 1998. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Tofană. AFTOC vol. 110”. pr. Sibiu. Introducere în studiul Noului Testament. N. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. ST 5/1986. Arhidiecezană. dr. 1927. 95 p. „Biblia şi democraţia”. „Textul sfânt în limba română. pr. Sibiu. Ion. I. drd. ST 56/1985. pr. nepaginat. 2836. Stelian. pr. Tofană. Bucureşti. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Trifa. 2841. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Tipogr. Instit. 253256. pp. conf. pr. faţă de preoţia Vechiului Legământ. C. 62 p. Tomescu. Oastea Domnului. Trifa. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. pp. M. „Cum am cunoscut Biblia”. Iosif. pr. Stelian. dr. Sibiu. Tipogr. Tomescu. Stelian. pr. Ed. Ion. Stelian. 2840. . Din pildele Mântuitorului. 2844. 1935. prof. Tofană. Bucureşti. 2839. Presa universitară clujeană. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. I. 350 p. pr. Ed. Tomescu. conf. 57 p. Gh. Gh. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. 1997. 1925. 104? p. Ed. (popularizare) 2856. 2837. după Epistola către Evrei 7.

Liviu. Victor. RT 12/1936. Ioan. 2873. Usca. Iosif. (non vidi) 2863. pp. 914. pp. Turcu. 1922. 2866. Tudor. Tulcan. Tipogr. Ioan. 1937. 72 p. Alexandru. pr. pr. Diecezană. în vol. pr. pr. Iuliu. Tipogr.. Cartea românească. 2882. drd. pr. drd. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. Oastea Domnului.. Iuliu. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. Ed. pp. 1928. (non vidi) 2878. pr. 128 p. Cărţilor bisericeşti. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. Omagiu lui C. Ed. Alexandru I. 1918. Văcariu. publicat şi adnotat de . Cartea românească. Sodoma şi Gomora. Tudor. dr. „Tradiţia în Epistolele pauline”. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. drd. Sibiu. 3343. Sibiu. pr. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă.. 2875.. pp. Iosif. pr. 557567. O 4/1972. MA 5/1987. Bucureşti. 2884.. Iosif. Trifa. pr. 80 p. Vechiul Testament. Trifa. publicat şi adnotat (bucăţi alese). ST 12/1996. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Ioan. 79 p. Usca. N. MB 5/1988. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Ed. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. pp. Damaschin. drd. 2864. . Valaori. 2881. Vechiul Testament (bucăţi alese). 587602. 143171.. pp. publicat şi adnotat de . 2877. Sibiu.. pp. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. 2872. 1928. Vâlcea. Ed. Spre Canaan. O 34/1996. MB 46/1995. Bucureşti. drd. 72106. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. 2880. 888912. 2869. pp. Iaşi) 2879. 1997. 2865. pr.. 47 p.. 64 p. Tipogr. Alexandru. Dimitrescu. Tudorache. O călătorie la Ierusalim. 80 p. Ed.. Vechiul Testament (bucăţi alese). „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. pr. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. N. 1314)”. ST 12/1980. 2871. Ed. MB 1012/1994. protos. 3552. 22 p. 2868. pp. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Curţii regale. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. Vâlcea. pr. pr. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”.) 2870. drd. (exegeză) 2876. 22 p. ST 12/1973. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. Vâlcea. Bucureşti. 192210. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. Sibiu. 4557. 15 p. Iuliu. Ioan. pp. (non vidi) 2861. Trifa. Trifa. Tudor. Text grec. 1936. Ungur. 1922. I. 1904. pr. Oastea Domnului. Curţii regale. drd. 79 p. pr. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. pp. 2874. pr. accente”. BOR 78/1981. Sibiu. Tudor. Ioan. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. pp. ST 510/1979. Iosif.122 2860. Valaori. Sfintei Monastiri Neamţu. 1936.. Text grec. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 2862. precizări. Text grec. 1910. Tipogr. 64 p. 2883. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 2867. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. Tipogr. Alexandru. 318. Cărţilor bisericeşti. Turcu. Valaori. Bucureşti. Arhidiecezană. Ioan. Liviu. 1956. Valaori. în ziua de 27 martie 1927 de . 1929. 1025. Tudorache. Liviu. pp. Sodoma şi Gomora. Biblie şi Teologie. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Trofin-Hagiu. Spre Canaan. Arad.. 2560. (extras din vol. Bucureşti. Ed.

Emilian. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. ST 78/1964. Cultura românească. 772776. I. Paris. 2898. greacă de Fecioru. 96 p. prof. din lb. (popularizare) 2886. 2908. 2904. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. trad. I secundară. pr. 2892. V. I secundară. ST 1/19341936. (predică) 2901. Vasilescu. ST 56/1975. Vasilescu. dr. Vasile.. prof. BOR 1112/1984. 1939.. 351361. Ed. col. ST 78/1975. Gh. Fundaţia „Regele Carol II”. „Cuvânt către bogaţi”. Sf. Vasiliu. pr. 2889. 2902. Vârlan.123 2885. 138 p. I. Dtru Băcănescu. Cezar. 261277 A)”. 245. Ol. 327 p. Haralambie. Vasilache. Ioan I. din lb. Radu. „Glossolalia”. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. du Cerf. pr. „Epistolele Sf.. trad. 1944. Ioan I. I. „Omilia XVI a Sf. 277304. I. 9098. 1935. Ed. pp. 2887. Vasile. drd. pr. Bălănescu. N.. Ionescu. nr. Ioan N. pr. Valentin. Vasile cel Mare.. pp. Bucureşti. 4)”. 1929. Vasilescu. din lb. pp. pp. Ed. Ed. Idei misionare şi sociale”. ic. 210211. 350354. Elemente. Sibiescu. Tipogr. 1909. greacă de Căciulă. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. protos. 192 p. 2888. Ionescu. greacă de Petrescu. prof. pp. după PG¸ vol.. 78 p. Emilian. univ.. Ioan Călinescu. 2893. Vasilache. Radu. pr. Bucureşti. GB 1112/1975. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. Vasile cel Mare. diac. Buzău. MMS 9/1937. trad. N. Nicodim. „Vizita prof. 50 p. a IIa secundară. prof. prof. „K. trad. N. 471474. I. dr. pp. 457462). pr. din lb. 144 p. Vasilache.. 10821094. pp. manual pt. ic. Vasile cel Mare. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. Vasile. 2905. 477490. D.. pp. ierom. dr. 62 p. Cezar (posibil articolul e nesemnat). vol. Ed. greacă de Gheorghiu. Buzău. Vasilescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Sf.. 2890. pp. din lb. MMS 6/1936. diac. 2891. Vasilescu. Sf. Vasilescu. pr. Tobit (exemplificare)”. magistrand Dumitru. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. prof. 1939. MMS 1012/1969. pr. Bucureşti. MMS 5/1939. 2899.. Buzău. . Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. Apostol Pavel. GB 1112/1974. pp. C 1912 (pp. prof. 237242.. 2906. O 3/1955.. Teodor M. Librăriei teologice. pr. Beiuş. „Noul Testament. trad. 84. Comentar la Psalmi. (dogmatică) 2900. Gala. 2897. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. „Laudă păcii (Isaia 2. Liefooghe Lectio divina. prof. prof. Doina. V. greacă de Popescu. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). Sf. cl. Vasile. N. N. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. 2903. pr. pr. Vasile cel Mare. Bucureşti. nr. „Evanghelistar. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. Vasile cel Mare. diac. prof. Vasilescu. 14041405. PG. Oscar Cullmann la Sibiu”. 18 p. Gh. Ioan. 2907.. dr. Schubert. N. Vasile. pr. Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu. 114 p. Fraţii Dumitrescu. pr. după Migne. 626628. 2894. 1929. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. Cultura românească. Popescu. 356377. XX. pp. Galaction. Tipogr.. cl. Biblia în Ortodoxie. 31. (despre traducerile româneşti) 2896. Vasilescu.. prof. pr. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. BOR 34/1979. 2) 2895. Tipogr. dr. 1935. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. sfântul.. protosinghel. traduit de l’allemand par A. 599607. pp. pp. Cezar. Buzău. Vasiliu. Cele şapte cuvinte de pe cruce. XVI + 128 p. 1974. 244. 1934. Vasiliu. 1939.”. Hristos e biruitor în veci. Vasilescu. Tipogr. stavr.

337352. Verzan. pr. Verzan. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. ST 1/1989. îndreptată şi completată) 2911. Verzan. ST 1/1990. 79118. 495510. Verzan. Paris. pr. Sabin. Sabin. 3247. dr. pp. 2912. 1911. 105184. Sabin. Sabin. pr. 49? 2930. pr. 2920. 3876. 350. pr. dr. traducere şi comentariu”. Ap. pp. Sabin.”. Velovan. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. „Societatea biblică din România. pr. 1982. 160/IV34. pp. Sabin. pp. Diecezană. 2923. Verzan. l’Epître de Saint Jude. Tipogr. 196 p. pp. a Va. 28115. „Sfânta Scriptură. Episcopul (II)”. pr. 3078. ST 12/1992. dr. Ms. pp. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pp. Sabin. 32 p. ST 12/1996. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. pr. MO 5/1988. 2929. magistrand Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 1980. 350. Verzan. pp. Verzan. Verzan. Verzan. 139142. pr. Ioan. 5115. 49105. Sabin. pp. Velea. 25105. Muzicală. 2925. traducere şi comentariu”. dr. „Panţâru Grigore. ST 2/1991. dr. Verzan. 345. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. pr. pp. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. Sabin. Pierre Reymond. 2914. dr. dr. Verzan. pr. pp.124 2909. Verzan. temei. pp. O 3/1991. pp. 2928. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. Verzan. pp. Ap. pp. magistrand Sabin. pr. Sabin. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 3/1991. 2916. dr. „Erich Fuchs. 223 p. 2551. diac. Bucureşti. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. Pavel. dr. Verzan. 2932. dr. ST 56/1955. Verzan. 332. prof. Caransebeş. dr. Sabin. BOR 79/1991. Sabin. 2919. Episcopul (I)”. 2931. ST 46/1995. ST 12/1960. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 910/1954. Prezentare generală”. Verzan. pp. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). pp. Ed. Marin. 2924. Verzan. pr. dr. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. pr. Sabin. 4583. Sabin. Introducere. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. dr. Verzan. pr. 4283. dr. ST 34/1992. Verzan. 2910. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. pr. Introducere. 53101. pp. pr. 2915. dr. Sabin. Sabin. pp. ST 56/1990. pr. Pavel. pp. Verzan. Verzan.”. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. O 1/1994. pr. 2917. ST 4/1991. pr. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. . pp. Sabin. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. O 2/1991. La deuxième epître de Saint Pierre. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. 4060. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. 2926. ST 2/1990. 2922. (ed. pp. 150152. ST 2/1989. 2927. „Credinţa şi faptele bune. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. 2921. Sabin. 2913. BOR 12/1984. Sabin. dr. dr. pr. Verzan. Preoţii (presbiterii)”. 2918. Diaconii”. ST 1/1991. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. ST 56/1991.

pp. „Dr. Verzan. GB 3/1988. BOR 34/1986. . „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. Viezuianu. Noul Testament. pr. pp. Der Text des Neuen Testaments. P. pp. 528 p. Ap. Pavel. 2954. Introducere. traducere şi comentariu”. R. ST 4/1986. 4043. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. 2952. dr. Edition du Cerf. Séguineau. rev. „Predica de pe munte.125 2933. ed. Veştemean. 30108. pp. 3676. MO 9-10/1954. 2946. pp. Sabin. Verzan. Verzan. 1984.. Pavel. Sabin. Introducere. Stuttgart. Stuttgart. pp. BOR 46/1992. RT 1011/1939. Verzan. izvoarele)”. traducere şi comentariu”. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. 2951. (Citiri în Evanghelia Sf. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. Sabin. „The life of Christ. Dumitru. 598604. 7897. 9115. „Epistola I către Timotei a Sf. Sabin. 2953. 433435. pr. „PaulGerhard Müller. Introducere. pp. Verzan. pp. 1938”. pr. Verzan. text francez. 10101. pr. Verlag katolisches Bibelwerk. Pavel. „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. London. pr. GB 12/1958. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Verzan. pp. Verzan. O. (doctorat) 2938.”. 10112. Verzan. ST 12/1977. traducere şi comentariu”. pp. 2934. de artişti chinezi). BOR 12/1987. Band 1. 2941.”. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. + 7 hărţi şi planuri”. John’s Gospel. ST 5/1988. statut) 2940. Introducere. 676 p. Sabin. Sabin. 2945. pr. 2947. Veştemean. „Predica apostolică (temă. pp. Verzan. pp. GB 1112/1975. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. 116128. Pavel. pr. pr. GB 3/1987. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. în col. by chinese artists. Sabin. pp. Ap. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. Sabin. pr. traducere şi comentariu”. p. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. Sabin. Dicţionar al Noului Testament. 2955. Bucureşti) 2949. „Pr. 2935. ST 4/1988. 2943. 12521263. 87. 2937. 470471. pr. 1485. pp. traducere şi comentariu”. 91102. D. GB 11/1958. Odelain. 2944. 7580. drd. Concordanţa Bibliei. 1983. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Verzan. Bardy. ST 78/1984. 510-525. Introducere. 1982”. pr. RT 78/1939. pp. 8182. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. 1939”. dr. 2942. Verzan. Verzan. pr. Sabin. pr. a IVa. pr. (Viaţa lui Hristos. 277-294. «Biblische basis Bücher». Bucureşti. (2228 febr. ST 2/1988. MO 7-8/1960. „Un nou tip de concordanţă biblică M. William Temple. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. EIBMBOR. pp. Sabin. D. pr. 7124. Ioan). Sandevoir. Deutsche Bibelgesellschaft. 422-457. Ap. pp. (înfiinţare.. 256 p. Verzan. 2939. Sabin. London. Dumitru. Ap. Sabin. pp. planul. Verzan. Verzan. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. Sabin. Sabin. 1985. pr. 10491057. Readings in St. Verzan. MO 56/1955. O 1/1991. 2936. ST 6/1988. Pavel. 143147. pp. Verzan. 343. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. ST 3/1988. Barbara Aland. 2948. Viezuianu. Sabin. Paris. Sabin. „Kurt Aland. drd. Sabin. pp. Ioan Mircea. pr. GB 56/1985. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. Verzan.

Vlad.. Vlad. 660671. dr. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Sofron. 2971. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. „Grigorie Marcu T. 2961. 1941. prof. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. pr. 83 p. Prologul Evangheliei a patra. Vizitiu. ST 56/1955. O 2/1983. Vlad.. păstor de suflete”. 1943. Arhidiecezană. drd. Vlad. Sofron. prof. O 1/1954. pr. pr. Sofron. pp. pr. 588590. Viezuianu. Nechit M. 2968. MMS 13/1985. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. Mihai Gh. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 2976. dr. dr. 2974. pp. Tipogr. pp.. prof. prof. 335 p. O 1/1969. Sofron. lect. Sibiu. 2960. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. pr. Vlad. 285304. TV 1112/1992. Vlad. Vîlcea. Dumitru. 2957. lect. Sibiu. Vlad. drd. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. dr. O 1/1983. ST 58/1977. Ed. Liviu. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. Vlad. 134 p. Cărţilor bisericeşti. Sofron. Tălmăciri biblice pentru tineret. RT 1/1995. Vizitiu. pp. Vinereanu. Tipogr. prof. (cele 3 sola. 145154. 2969. Sofron.”. Tipogr. 2962. pr. prof. 286297. pr. „Iisus Hristos viaţa lumii”.”. pp. 4252. S. (extras din rev. Vlad. Şcoala mitologică. 23 p. 2970. drd. 2967. drd.. prof. 4263. pr. nr. Vizitiu. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. dr. pp. ST 12/1980. Sfintei Mitropolii a Olteniei. pp. prof. prof. Tipogr.. prof. Vlad. Dumitru. prof. drd. diac. pr. Sofron. pp. 5670. 1940. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. Universala. Sofron. Mihai.. pr. pp. ST 34/1978. diac. dr. pr. Sibiu. pr. 1941. pr. Vizitiu. . 158173. Mihai. Studiu criticexegetic. pp. 22) 2972. Vintilescu. pp. 2975. Studiu istoriccritic. drd. Vizitiu. predestinaţia) 2977.. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. Viezuianu. Sofron. Arhidiecezană. Craiova. Vlad. Cluj. pr. 158177. Mihai. 2966. dr. drd. „Sfântul Apostol Pavel. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. Mihai. pp. pr. pp. prof. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. Liviu. ST 910/1977. ST 78/1951. Sofron. 92 p. „Renaşterea” 10/1943) 2963. 91118. Mihai Gh. 92 p. Dumitru. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. Sibiu. 1943. „Preistoria biblică. pr. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. 206 p. Vizitiu. 2978. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. (seria Popasuri duhovniceşti. naşterea. BOR 910/1941. Tipogr. (profeţii. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. pp. 587588. 97 p. 113122. Petre. 181192. dr. (popularizare) 2973. înainte de sosirea israeliţilor”. Viezuianu. drd. BOR 910/1941. drd. Vlad. ST 34/1954. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. ST 36/1950. pr. RT 2/1995.126 2956. (cu bibliografie) 2979. 2964. 2980. prof. 2539. pr. Vîlcea. Antropologia paulină. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. 2959. pr. „Grigorie Marcu T. pr. mariologie ortodoxă) 2965. 1929. MMS 57/1994. 2958. 1937. 6988. 437448. pp. Bucureşti. pr. Arhidiecezană. Sibiu.. pp. pp. Sofron. Studii biblice. pp. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 1941. pr. 506515. 3749.

Eclisiastul şi Apocalipsul. pp. 144 p. prof. Constantin. 1925. RT 34/1996. pp. D. prof. Alonzo J. Cartea I. trad. Deheleanu. Institutului biblic. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. de D. prof. S. XIV + 514 p. (p. dr. Voiutschi. Ed. pr. 123134) şi 7 (170177) / 1926. Emilian. 279280. (trad. prof. Carte II. rezumat în română) 2995. O 4/1981. Sofron. «Oastea Domnului». nr. 2984. de Florea. pp. 1947. Vulpescu Craioveanu. pp. Viitorul. Vornicescu Severineanul. 1972. pp. 8390. pp. Iordan. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. Achimescu. Vuilleumier. RT 78/1934. 2983. pp. prof. Ierusalim. P. 2997. Bucureşti. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. trad. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”.. 1231. „Hristos în teologia contemporană”. Christos.. Galaţi. 2990. BOR 56/1974. şi stud. Ed. G. în Almanach jubiliar 18841909. 304306. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. 2985. Zăgreanu. VIII + 161 p. W. trad. Voulgaris. ca dar harismatic. 3003. Constantin. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. 73 p. franceză de Florea. „Hellenism at the dawn of the christian era”. dr. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. Vornicescu Severineanul. Nestor. dr. D. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Emilian. D. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. 1901. Cernica. ?. pp. Miracole şi proverbe culese din Biblie. arhid. 1909. greacă de Buga. arhiereu Sofronie. Sibiu. pace. Societatea tipografică bucovineană. Proverbele lui Solomon. Edit. 278298. 425433. Alex. Iosif Trifa. Ion. ? p. stavr. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. 2730 mai 1975) 2993. 2000. Impresii de călătorie. Voiutschi. Societatea tipografică bucovineană. dr. Cernăuţi. 3002. Tipogr. prof. 573593. 23) 2982. Kallistos. 2994. 1021. dr. Elena. trad. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. Nicolae. Betleem. Ed. 433. 216 p.) 2998. MB 5/1986. Emilian. BOR 78/1975. Wearner. 20 p. Voiutschi. Braşov. Şt. Cernăuţ. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. 44 p. 1937?. Vlad. Concordanţă biblică antisectară. grafic A. dr. 409421.. 263 p. 818819. MA 78/1985. 1905. 1909. „Noul Testament cu Psalmii. Jean. Bucureşti. prot. trad. dr. introd. Vornicescu. Wechsler. Fichmann. Cernăuţ. 10301039. Sfântul GheorgheVechi. Apocalipsul. 2986. Ioan. pp. Voulgaris. 2987. EIBMBOR. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. dr. (posibil nu ort. Nestor. Voiteşti. dr. ST 46/1994. + 3 hărţi”. prof. MA 46/1981. Locurile Sfinte. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». Ware. 800 p. 1934”. . BOR 78/1974. Sibiu. Voicu. Vlăduceanu. 2996. 1912.. Bucureşti. şi Proksch. 2992. 2999. 83 p. 901911. Christos Sp. prof. prof. dr. 1943. „Ic. Zăgrean. pp. Sibiu. Vlad. „Studii de teologie biblică”. Nazareth. arhid. Voicescu. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). Bucureşti. din lb. 3001. episcop al Diokleei. mitropolitul Olteniei Nestor. (Seria teologică. Timişoara. 22 p. Diecezană. RT 56 (pp. Victor. din lb. (referat la Conferinţa creştină pt. şi Demetrescu. Episcopiei Aradului. Instit. Ed. pp. Vonica. MA 34/1957. arhid... din lb. pr. Graiul literar. dr.127 2981. „Despre bucuria creştină”. 2988. Wespal. Tâlcuirea Evangheliilor. 2991.”. pp. Anişoara. Ioan. D.) 3000. engleză de Carol. Libr. Tipogr. „Pr..

Zarea. din lb. Episcopiei ortodoxe române. I. Corneliu. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. ierom. pp.”. Zugrav. 3018. episcop Valerian. Zăgreanu. 3015. Sava T. Zaharia. 3020.. Zamfir. pp. C 112/1937. 62 p. 3008. Zamfir. 873877. A.. 424 p. Modest. pp. Bucureşti. „Figurile biblice de stil şi predica”. pp. Zarea. drd. Zigabenos. Mircea Modest. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. 808816. Modest. drd. drd. arhid. Cozia. prof. Zota. O 1/1983. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. Zigabenos. MB 910/1962. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. 1955. MA 13/1963. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”.128 3004. prof. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. O 4/1982. greacă de Grigore. Ioan”. XVIII + 388 + 2 p. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil.. 496509. 882899. „Dr. drd. ierom. GB 910/1981. magistrand Anatolie. Ed. O 2/1982. şi Saru. 288305. Ioan. Rm. 3017. Ciprian”. Zamfir. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. trad. pp. 240249. pp. pp. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. 3011. Modest. pp. 255265. II). pp. MA 79/1980. ierom. 3009. Eutimie (sau invers?). I. pr. ierom. pp.. drd. Modest. 3012. Modest. 3007. Vechiul Testament şi creştinismul. 556571. Curţii regale. C. 6)”. greacă de Grigore. şi Saru. drd. 61 p. Ed. pp. pp. I). Vâlcea. 364376. ierom. Oradea. Zamfir. pr. 3019. Vâlcea. Zamfir. St. 94103. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. G. Iacob”. ST 910/1965. Zamfir. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. pr. din lb. 3010. drd. pp. pp. Zăvoianu. MA 46/1965. Ed. Zăvoianu. prof. 1937. L. Eutimie (sau invers?). 6871. Zăgreanu. GB 12/1980. 492502. Tipogr. Modest. 161187. Ioan. 3013. 310311. Sava T. acad. 3014. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. prof. arhid. Corneliu. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. drd. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. „Actualitatea Epistolei Sf. drd. 301 p. GB 34/1976. Cozia.. ierom. MA 1012/1979. pp. 3006. 3016. 1933. 599605. 3021. dr. pr. trad. teol. Zarea. GB 34/1961. Zamfir. prof. 1931. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. prof. MA 1012/1980. magistrand Anatolie. Cluj. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. ierom. prof. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. 3005. (licenţă) 3022. Muntean. dr. C. 1901. Rm. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful