1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

a IVa) ***. 79. 313 p. ***. a VIIa) ***. Bucureşti. de Nicodem) (non vidi) ***. (trad. 1904. Institutul de arte grafice C. EIBMO. Bucureşti.. a VIIIa) ***. 70. a VIIa) ***. (non vidi) ***. 232 p. Institutul de arte grafice C. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 1915. 77. a VIa) ***. 1927. ***. (cu binecuvântarea PF Iustin. 65 p. Sfetea. Tipogr. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. a IIa) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. Psaltirea prorocului şi împăratului David. EIBMO. 1939. 1910. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a IIIa. 65. Bucureşti.a. 1990. f. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. Koloszvár. a IIIa) ***. Psaltirea. 68. Bucureşti. ed. Societăţii de cărţi religioase. Bucureşti. (trad. a IVa) ***. 67 p. Psaltirea. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . (sub îndrumarea PF Teoctist. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Sibiiu. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. f. 1943. 461 p. (cu binecuvântarea PF Justinian. (cu aprobarea Sfântului Sinod. a IIIa) ***. EIBMBOR. EIBMO. 71. de IPS Nicodim. (cu binecuvântarea PF Justinian. Psaltirea. 1971. Cărţilor bisericeşti. 313 p. Patriarhul BOR. Arhidiecezană. Bucureşti. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (cu binecuvântarea PF Justinian. 317 p. Patriarhul BOR. 75. tipar 1990) ***. (trad. 67. comanda pt. Cărţilor bisericeşti. Patriarhul BOR. 72. (ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 405 p. Sfânta Evanghelie. 74.a. EIBMBOR. 32 p. Patriarhul BOR. Societatea pentru răspândirea Bibliei. 542 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 367 p. Eparhială „Cartea românească”. 76. 1926. ed. 61. EIBMBOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. ed. 395 p. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. Tipogr. Tipogr. Sfetea. Ed. Bucureşti. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. I-a) ***. 66. Sfânta Evanghelie dela Marcu. ed.. 1984. EIBMBOR. 367 p. ed. 63. 351 p. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. Episcopiei ortodoxe române. ed. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1943. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a Va din 1913. a IIa) ***. 80. (cu binecuvântarea PF Justinian. de Nicodem. 508 p. 64. Bucureşti. 1913. Bucureşti. 367 p. ed. (după ed. patriarhul României) (non vidi) ***. XVI + 285 p. 313 p. Cernica. Tipogr. 1907. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. a VIIIa) (non vidi) ***. 1981. 1975. 462 p. ed. EIBMO. Bucureşti. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Tipogr. Bucureşti. 62. (ed. (cu binecuvântarea PF Iustin. ed. ***. Bucureşti. RâmnicuVâlcii. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Ed.4 60. 1907 (în foaia de titlu 1906). Sfânta Evanghelie dela Ioan. 367 p. 1968. 1971 (1990). Psaltirea. 78. Bucureşti. Sfânta Evanghelie de la Luca. 331 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. ed. Tipogr. bisericească. stareţul Mănăstirii Neamţu. 69. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 73. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Patriarhul BOR. 1994. Chişinău. episcop. a IIIa) ***. Bucureşti.

. Cărţilor bisericeşti. D(umitru).”. Bucureşti. 83. nr. . Bucureşti. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Sfânta Scriptură.. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. pp. 101. pp. Vasile Gheorghiu. ?. (colecţia Plural. Trei apocrife ale Vechiului Testament. Tipogr. magistrand Dumitru. MA 910/1963. Cernăuţi.. Arad. Evanghelie după Mateiu cu comentar. 549550).. f. 1912. Florica. 104. Polirom. Alexandrescu. pp. magistrand Dumitru. Sfînta Evanghelie . 768772. „Pr. Florica. 99. Abrudan. MA 1012/1979. 1979. preţul 200 lei”. Miron. (non vidi) ***. 100. C 1913 (pp. „Împărăţia cerurilor”. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 97. (trad. O 1/1975. „Constantin Daniel. 489502. autorului. Ed. 1937. D(umitru). pp. Iaşi. ?. o. broş. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). 408409. 1936. Vasile. pr. pr. Eparhială „Cartea românească”. Abrudan. din lb. 541549.”. de Nicodem. 141155. 105 p. ?. Abrudan. 941943. 1937. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. 88. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. de Vaux. 105. 3540. 2000. pp. vol. Abrudan. II. seria «Popasuri duhovniceşti». Abrudan. I. 13. trad. Vechiul Testament 1. pr. „Isus Hristos”. Ed. 198201. vol. pp. RT 8/1922. Tipogr. 205 p. 93. magistrand Dumitru. 541 p. XXX + 1525 p. 20). Arhidiecezană. (trad. (non vidi) ***. pr. magistrand Dumitru. 294 p.Religie) ***. 290 p. 90. pp. Abrudan. 48 p. pp. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. 2. Sf. 94. p. sub egida Patriarhia Română. pp. confruntat cu cel ebraic. C 58/1923.”. Bucureşti. Tipogr. ST 78/1962. Abrudan. 95. „Probleme actuale biblice. 96. Bucureşti. Luca. Dumitru. trad. pp. VIII + 354 p. „Dr. Sibiu. 92. 207213. ST 910/1962. 82. pp. Bucureşti. 94 p. Ioan. Tipogr. cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. ST 34/1963. RT 9/1922. Miron Cristea. 85. Testamentul lui Avraam. prof. 86. Civilizaţia feniciană. f. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». Abrudan. MA 46/1978. la îndemnul IPS Dr. Dumitru. Chişinău. 1976. „R.p. 102. ST 12/1975.. Sfînta Evanghelie . I. ST 78/1963.a. Societatea biblică britanică.. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. Arhidiecezană. Les institutions de l’Ancien Testament. Societatea biblică britanică. 64 p. ***. ?. 87. Cărţilor bisericeşti. 189225. D(umitru). lect. 98.. D. Ed. (non vidi) ***. din lb. trad. 60 p. Orientalia mirabilia. 1929. III (Mat. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. 103. 89. germană de Tarnavschi. 188192. Sfînta Evanghelie de la Matei. Abrudan. 91. din lb. pp. C 112/1933. Societatea biblică. 233242. 4 28. 391395. 85 p.”. engleză de Scriban. 16. trad. Iosif şi Aseneth. din Biblische Zeitfragen. ?(Redacţia RT). pp. episcop. 84.a. Patriarhul României) ***. Facerea. Paris. MA 46/1978. 205. ***. 1933. din lb. Ştiinţifică şi enciclopedică. dr. 415426. Institutul Biblic) ***. „O desgropare nouă în Palestina”. Bucureşti. Avraam în lumina Evangheliei. Tipogr. RT 5/1937. vol. 1960. pp. 1912. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. Abrudan..5 81. Eclesiastul în versuri. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. după textul Septuagintei. Abrudan. Cristian. engleză de Scriban. 1941. note şi prezentări de Bădiliţă. Testamentul lui Iov. greacă. lect. „Constantin Daniel. 285 p.

prof. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. prof. Ed. (doctorat) 108. ecumenism. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. dr. „Cântarea Cântărilor iubire. 1996. Dumitru. pr. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. prof. 1984. Dumitru. 117. pp. lect. 115. frumuseţe. „Palia de la Orăştie (15821992)”. pr. pp. 118. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 130143. Abrudan. 125. judecata şi viaţa particulară”. Dumitru. 116. 562567. 107. Oradea. 1988. 14 p. editat sub egida „Universitatea din Oradea. RT 2/1992. Abrudan. pp. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. Dumitru. „Părintele Prof. dr. pp. 122. 110. MA 34/1983. Eparhială. pr. articol în Teologie. 820) . pr. Abrudan. 109. (extras din RT 34/1996) 112. Abrudan. pp. RT 1/1992. Dumitru. prof. 2429. poezie”. Dumitru. dr. pr. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. O 3/1975. 1998.6 106. Abrudan. RT 3/1994. Tipogr. puritate. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. 7174. Teologie. prof. 264270. dr. 59193. MA 3/1987. prof. Sibiu. (pp. dr. lect. prof. pp. Biblie şi Teologie. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. 35. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. Abrudan. Dumitru. puritate. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. pr. prof. 310. MA 34/1985. Dumitru. pp. Dumitru. 1997. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. prof. 453471. pr. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. MA 13/1979. Sibiu. Abrudan. vol. Abrudan. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. dr. Dumitru. 4451. studiu în vol. prof. prof. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. 130143. istorie. Eparhială. ST 34/1978. Antonie Plămădeală. Mitropolitul Ardealului. pp. (extras din MB 12/1984. pr. în vol. pr. pr. pp. 139149. prof. 111. Înalt Prea Sfinţitului dr. Dumitru. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. RT 34/1996. RT 3/1994. Dumitru. 123. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. 114. 186194. dr. pp. ST 78/1985. 120. Abrudan. pp. Tipogr. Dumitru. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. în vol. în vol. pp. pr. 1997. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pp. prof. dr. Abrudan. Abrudan. Dumitru. poezie”. Biblie şi Teologie. Abrudan. 820. dr. Abrudan. Nicolae Neaga la 95 de ani”. 119. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. prof. Dumitru. pr. Abrudan. pp. Dumitru. 181188. Abrudan. în vol. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. pp. frumuseţe. lect. pr. pr. Dumitru. Dumitru. dr. 1014. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Abrudan. dr. pr. dr. rezumat în engleză) 113. pr. Dumitru. Sibiu. pp. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. prof. Imprimeria de Vest. prof. Ed. Abrudan. viaţă bisericească. dr. dr. pp. MA 910/1983. pp. Sibiu. 717. dr. D(umitru). Abrudan. „Cântarea cântărilor iubire. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. pp. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. dr. slujire. prof. 142143. pr. Abrudan. 3952. pr. Dr. Abrudan. pp. nemurirea sufletului. 509514. 1992. Sibiu.

Bizantină. drd. dr. ed. prof. Abrudan. pr. Bucureşti. pr. dr. „Casa de lângă mare Jope. arh. de Ion V. 146. . Apocalipsa lui Ioan. Paris. 136. pp. Arhidiecezană. pp. Dumitru.. pr. Ambrozie al Milanului. doctorat) 139. pp. Ed. Constantin. pr. pp. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. 720. 135. 128. Savas. Tipogr. pp. (colecţia Popasuri duhovniceşti. pp. Corniţescu. Tipogr. Sibiu. 1940. prof. (l. 17) 141. trad. Bucureşti. Abrudan. MA 5/1986. 149. 236249. 129. a IIa. Andreescu. Bucureşti. prof. prof. Ioan. 1994. 368372. prof. Studiu archeologicistoric. 60 p. seminar. Curţii regale. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. D. econom Ioan. ST 56/1989. Ioan. „Religia evreilor: Iudaismul”. 1905. 5880. 137. Andreicuţ. Ioan. Clemenţa. 145. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. „Psalmul 50”. pp. Alexandrescu. Dumitru. MB 56/1990. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. drd. 1938. pp. prof. PF Părinte Iustin. Anastasiu. conf.. după învăţătura Noului Testament”. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. Tipogr. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. 1527. Nicolae Neaga. 1997. 5362. Alexa. pp. Andreicuţ. Ailincăi. Ed. 467472. pp. EIBMBOR. EIBMBOR. Dumitru. 16 p. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. diac. Cezareea. 352 p. prof. 45 p. Achimescu. 133 p. 1128. prot. „Biblia lui Şerban. 1902. D. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. pr. Alexe. 130. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. pr. pr. pr. Savvas. 428 p. MA 5/1986. 133. Agouridis. Emilian. tipărit cu binecuvântarea. Abrudan. pr. 1977. pr. GB 78/1962. trad. D. pp. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. BOR 12/1982. Dumitru. 7486. Alexandrescu. pp. pp.. „Biblia lui Şerban tricentenară”. pp. Dumitru. pr. (popularizare) 138. Credinţa ortodoxă. Cernăuţi. 53/1966. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. pr. 132. Agurides. (licenţă) 147. 8 planşe. prof. RT 56/1935. Dumitru. Arhidiecezană. 1985. MA 6/1989.”. Vasile. 13) 140. pp. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Alexandru. Abrudan. 127. Bartolomeu Valeriu. Alexandru. trad. 452 p. MMS 12/1982. MB 79/1967. 8498. pr. MB 12/1984. nr. 144. B. + XXXII planşe. Bucureşti. Abrudan. Abrudan. 131. A. ST 2/1990. prof.7 126. Bucureşti. prof. monument de limbă teologică şi literară românească”. MB 79/1975. pr. de pr. Ed. 43 p. nr. dr. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Arimateea”. Ioan. prof. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 3034. Sibiu. pp.. pr. pr. Aleuţă. 102117. BOR 910/1988. pp. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. GB 6/1988. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. 22)”. 2632. din lb. 135136. (date geografice şi istorice) 142. Abrudan. „Fiul Omului”. Ed. Cântarea cântărilor. 712. greacă de Coman. dr. 689700. Anania. O 3/1974. 550560. Sfântul. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. Ştiiţifică şi enciclopedică. (licenţă) 148. 141155. Ştefan. din ebraică. 91 p. (colecţia Popasuri duhovniceşti. dr. Dumitru. (trad. Nicolae. 134. drd. Ioan. Ilie Gh. 1937. pp.

din lb. Remus. 157. Leon Gh. Bucureşti. Limes. dr. magistrand Leon Gh. Ed. pp. pp. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. editat sub egida „Universitatea din Oradea. conf. 300 p. p. Tipogr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. dr. ştiinţific şi biblic. I. Bucureşti. istorie. Limes. B. vol. 53 VIII. pp. pp. 156. Anghelescu. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. conf. clasele superioare. pp. Ed. Problematica socială a sec. Paraschiv. Leon. 154. „Concepţia paulină despre Biserică. a IIa) 167. Comentarii la Matei. 1999. „Noul Testament bulgar de la 1828”. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Toma Gherasimescu. Arion.. Academiei”. Arion. pr. Anghelescu. Arseniev. 15 p. 774. „Ce este Biblia?. vol. Teodor L. «Oastea Domnului». „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”.”. 1909. Leon. RT 56/1933. 104128. Arion. pr. pr. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. 1997. Regală. 165. Nicolae Neaga. pp. pp. 159. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. (1939. Cluj. 15 p. Arhidiecezană. Nicolae Macsim. II. 242. ST 3/1987. Cernăuţi. (introd. 56 p. viaţă bisericească. de pr. a IIa) 168. Sibiu. Iaşi. drd. Radu. ST 12/1967. Tipogr. RT 56/1933. MO 16/1998. dr. 470488. dr. 184 p. 260 p.”.. pr. 1959. 11”. 171. 228 p. 1934. ST 78/1965. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. „Câteva probleme de istoria religiilor. pp. B. Leon. pp. 31 p. 161.. 1933. 339341. 250 p. vol. Samuil şi Coca. GB 34/1960. divinitatea şi umanitatea. 1933. 173. 169. (78 ilustraţii) 151. drd. 166. Athanase (?). Ed. Leon Gh. p. Ed. (doctorat) 163. 530 p. B(elea). Psaltirea pe scurt. Gheorghe. dr. 5067.. „Preot dr. 523541. 1997. Baba. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. 2428. Buzău. 1941). Gheorghe Secaş. şi legătoria Dumitru Bălănescu.. trad. Tipogr. BOR ?/1934. Angelescu... mitropolit primat. N. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. 162. de dr. Anghelache.. pr. Leon. Tipogr. ST 78/1966. B(elea). 99 p. pr. (ed. B(ucevschi). Psaltirea pe scurt. Orthodoxos Kypseli. articol în Teologie. Iisus Hristos. Gheorghe. C. pp. prof. p. 170. 152. prof. Bucureşti. pp. Ed. 239. biblică) . Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. 4561. MB 1012/1995. 877879.. 1922. Arion. Arion.”. 160. 402418. mitropolit primat. Arion. „Maria Rădulescu. (ed.. Scriptură”. 4247. MO 12/1999. pp. „Inspiraţia şi autenticitatea. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. Priviri asupra profetului Ioil. pr. Andrievici. Leon. Comentarii la Matei. pr. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. Sibiu. 1975.. reliefate în Sf. Athanase. magistrand Leon Gh. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. 9499. Orthodoxos Kypseli. (licenţă) 153. 146 p. 155. N. Ed. 1998. Thessalonic. pr. Arion. Şt. conf. 172. Cluj. lei 66”.. 1906. traducere şi comentariu. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. ST 56/1990.. Calistrat. MO 1012/1977. Introducere. 158. 1999. pr. Arion. Thessalonic. O. Arion. C ?. Bucureşti. pr. N. 306323. ST 910/1965. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. pp.. dr. pentru şcoalele primare. dr.. dr..8 150. „Profetul Daniel despre Hristos. 1940. IV în lumina Sfintei Scripturi. 1933. „pr. lect. 164. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. Oradea. 30 p. Arion. Fondului bisericesc român din Bucovina.. engleză de Rus. Leon Gh.

diac. pp. 4357. Andrei. pr. Comentariu”. 190. The Edwin Mellen Press. V.. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. Studiu istoric şi comentar”. Ambrozie al Milanului. pp. prof. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. 570578. 421426. 1931. Nicolae. Oradea. sous la direction de Claude Mondésert. Băbuţ. dr. 3 (7383). pr. MB 78/1990. Bălan. 191. 9799. 333 p. Bălan. RT 56/1914. 409415. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. Comentariu. O 1/1988. diac. dr. Comentariu.. dr. Ed. pr. MO 12/1975. Bălana. anul I de la Creaţie. drd. Gh. Teodor. 45 (138145) / 1912. Sibiu. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. Baba.. „În chestia Micii Biblii”. „Le monde ancien grec et la Bible. 186. pp. (două comentarii: 1. Băbuţ. «Studies in The Bible and Early christianity». mitropolit Nicolae. 510”. 1986. Nicolae. (extras din RT) 193.. arhiep. pp. pp. 7. pr. Baba. Gheorghe. 181. Bălana. Teodor. Gh. pînă la anul 3600 după Creaţie. I.) 179. dr. din latină). 3647. Teodor. pr. pp. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. 1984. 3544. II. 137146. pp. prof. MO 3-4/1975. Tablou biografic după Konrad Kirch. pr. col. Bălana. MB 79/1994. cap. În chestia „Micii Biblii”. Un congres biblic românesc. note şi comentarii de I. Ioan. N. 111”. Bălan. 188. Studiu introductiv. 5970. RT 912/1915. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. 185. MO 12/1974. 175. „Profeţi vechi. (colecţia Ortodoxia românească. pp. Bălana. RT 12/1914. Pavel. Baba. 196. 2535. 187. pp. pr. Bălana. 194. prof. 202212. prof. Apostolul lui Iisus Hristos. Alexandru”.. 138143. 197. 1912. 1992. cap.. Bălan.”. 9. pp. pr. dr. Badea. 600609. 4445. pp. Baconsky. col. prof. . Gh. 292 p. MO 56/1974. „John Anthony McGuckin. «Bible de tous les temps». „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. 32 p. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. Gh.”. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Nicolae. 178. vol. Sf. Bălan. pp. Nicolae. I. Bălan. Nicolae. Bălan. 3641. Tâlcuire la Apocalips. pp. Ed. MMS 12/1978. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. „Un congres biblic românesc”. Nicolae. Arhidiecezană. „Esenienii date în legătură cu istoria. 172. 192. RT 2022/1913. dr. 30 p. Paris. Sibiu. Bălan. Bălan. Gheorghe. Un congres biblic românesc. Beauchesne. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Tipogr. Oradea. pr. MB 46/1993. Tipogr. Gh. Studiu extras din Revista Teologică. 183. ST 6/1987. 268 p. Arhidiecezană. Tipogr. Pelerinul român. Nicolae. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. pp. 180. transcrisă din chirilică de diac. Bakonsky. 182. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 177. învăţătura şi viaţa lor. Teodor. 32 p. Sf. 176. Ed. MB 5/1988. 1991. creştină şi musulmană”. RT 2 (pp. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Sibiu. 195. Arhidiecezană. pr. MO 78/1974. cap. „O istorisire veche despre potop”. Baba. Nicolae (sau Redacţia RT?). dr. 121128. Traducere din limba ebraică.9 174.. Gh. p. Gh. Bălan. B. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pr. pp. pp. 1914. drd. Pelerinul român. 422 p. 57 p. RT 11/1908. Cezareei Capadociei. pr. 189. „«Cântarea Cântărilor». oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. Teodor. 1912. Sibiu. 4150). 184.

Balca. diac. Bănescu. Bizerea. MO 910/1973. diac. Nicolae. magistrand Ghe. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. Tipogr.. Marcu. Tipogr. dr. Karánsebes. pr. Patima Mântuitorului văzută de un medic. Bucureşti. Arad. dr. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. 1927. Balca. 1924. pp. 217. (ed. Bănescu. (popularizare) 219. EIBMBOR. MB 1012/1994.? Bartolomeu Anania. Bănescu.. dr. (ed. pr. Bălana. Caransebeş. 1993. Nicolae. pr. prot. 1908. pr. Ed. redactată şi comentată de pr. dr. 209. pp. tânărul bogat. pp. 216. 214. 412421. Ştiinţifică. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II).. bibliei lui G. pp. 1922. pp. MB 2/1987. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. ST 56/1957. (fiul risipitor. O 2/1991. 973953. 1943. 212. a XXa) 222. 679691. prof. diac. Barbu. Gh. Epistola I”. diac. „Exegeza lingvistică. pp. a IIa) . 181184. Bănescu. prot. P. Carte de religiune pentru şcolile primare. Marcu. (ed. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. 199. ST 78/1957. „Toma”. Tipogr.. Marcu. pp. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Bălana. dr. (prez. 1827. Bănescu. dr. 272290. MB 1/1988. Arad. (ed. Tipogr. Epistola I”. MB 12/1985. trad. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). ST 13/1995. pr. Bănescu. Eutihie. 215. N. „Noul Testament. 64 p. I de seminar. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. dr. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. a VIIIa) 220. Barbu. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. Balcă. 162167. Diecezană ortodoxă română. Balca.. 615. 202. BOR 34/1969. etc) 208. pp. Aurelia. iconom D. 207.. legătoria Matei Basarab. 213. BălanMihailovici. GB 89/1956. BălanMihailovici.. MO 1112/1973. Diecezană. GB 3/1957. prot. pp. 1522. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). Nicolae. Aurelia.10 198. Bănescu. N. prof. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. MB 1112/1984. Profeţii biblici vorbind filosofiei. 472 p. 116 p. Diecezană grecocatolică română. 3959. Bălana. Istorioare biblice II. pp.”. MB 2/1989. dr. pp. Marcu. Ion. P. pp. Bucovina. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. I normală de băieţi şi fete şi cl. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. Petru. 200. Marcu. 201. Marcu.. Gh. pr. 479495. pp. Bălana. Barbu. prof. Diecezană. pp. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. pr. Carte de religiune pentru şcolile primare. Petru. dr. prot. Ed. dr. 1625. dr. 66 p. pp. Mainz 14521455) 205. diac. prot. magistrand Ghe. N. pp. Istorioare biblice II. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. 67 p. GB 34/1970. din lb. 31 p.. dr. Nicolae. 1523. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. prof. Bucureşti. Barber. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. pr. 757761. Marcu. prot. P. prof. 1994. pp. N. franceză de Popa. „Tineri din Evanghelie”. Istorioare biblice II. Petru. 211. MB 1/1987. Tipogr. 204. 206. 1930. pp. prof. 210.. 330334. Banu. 110128. versiune revizuită. Balca. prof. 3558)”. 1321. 208 p. 368385.. Bănescu. Bucureşti. Barbu. ST 12/1970.

13271340. PS arhiereu Callistrat. Barbu. „Cântarea Cântărilor”. Bizerea. 726740. Bârlădeanu. 1528. 614622. PS arh. 13211332. BOR 11/1905. 232. Ioan. pp. 315326. „Macabeii”. pr. BOR 9/XXXI. 234. Apostol Pavel”. BarbuBucur. Diecezană. BOR 1/1906. 224. pp. BOR 12/1902. PS arhiereu Calistrat. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. 11561162. ST 5/1988. 12481252. pp. 245. 652662. 903914. 237. Bârlădeanu. pp. 3142. BOR 9/1905. BOR 8/XXXI. Bârlădeanu. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. . pp. 194199. „Epistola sobornicească a Sf. 12211232. 242. 248. Ap. BOR 12/XXXII. Ap. 12011211. pr. Callistrat. Callistrat. Apostol Pavel. „Macabeii”. 7081. Bârlădeanu. „Apocalipsul Sf. 244. 14141421. PS arh. pp. Bărlădeanu. PS arhiereu Callistrat. pp. Bârlădenu. pp. Iacob”. 249. BOR 7/XXXII. I a şcoalelor secundare.. pp. PS arh. PS arh. Callistrat. 226. 6679. Scripturi”. „Cântarea Cântărilor”. Bârlădeanu. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. pp. PS arhiereu Callistrat. „Caracterul ebreilor”. 227. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Bârlădeanu. pp. „Macabeii”. 1931. BOR 2/XXXII.11 223. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. pp. PS arh. Callistrat. BOR 9/XXXII. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. pp. 243. 246. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. pp. BOR 1/1905. 228. BOR 7/XXXI. Callistrat. 240. BOR 5/XXXII. BOR 6/XXXII. Bârlădeanu. Pavel către ebrei”. 231. 250. BOR 3/XXXII. PS arh. pp. „Personalitatea Sf. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 241. BOR 4/XXXI. 252. 305311. prof. Callistrat. Bârlădeanu. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. Bârlădeanu. pp. 763775. Bârlădeanu. Iezechiil şi Daniel”. Bârlădeanu. Sebastian. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. 10581063. 913919. 1688) 225. Bărlădeanu. P. PS arh. pp. 239. Bârlădeanu. 10091021. PS arh. 247. pp. PS arh. „Profeţiile lui Ioil”. „Numirile date profeţilor în Sf. Bârlădeanu. PS arh. pp. pp. 564573. dr. „Legumele la ebrei”. pp. BOR 2/1906. BOR 6 (pp. PS arh. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu. P. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. „Profeţii Isaia. PS arh. PS arh. PS arhiereu Callistrat. 236. PS arhiereu Callistrat. BOR 11/XXXII. „Messia”. Callistrat. „Agricultura la ebrei”. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. 442451. Callistrat. Bârlănescu. PS arhiereu Callistrat. PS arh. 140152. 229. 233. Caransebeş. Carte de religiune pentru cl. Bârlădeanu. pp. pp. BOR 1/XXXII. Bârlădeanu. BOR 11/1906. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. Ieremia.. pp. MB 46/1993. 63 p. 86102. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. Scriptură”. BOR 10 (pp. Bârlădeanu. 251. 238. „Profeţiile lui Ioil”. 10431046. Ioan Teologul”. PS arh. BOR 8/XXXII. pr. Callistrat. Callistrat. Callistrat. BOR 6/XXXI. 235. „Divinitatea Epistolei Sf. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. Bărlădeanu. Bârlădeanu. pp. Bărlădeanu. 476489) şi 7 (721732) /1906. PS arh. „Profeţiile lui Amos”. BOR 12/1905. BOR 3/XXXI. Bârlădeanu. pp. Callistrat. Tipogr. Callistrat. Bârlădeanu. pp. BOR 10/XXXII. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. 230. „Iisus şi samarineanca”.

1624. Băzău. Ermineutica biblică. 272. pp. Bucureşti. Basarab. dr. horticultură. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. Bejenariu.. 185 p. prof. Mircea. „Evanghelie şi cultură la români”. Basarab. pp. pr. diac.”. magistrand Mircea. dr. 93 p. proprie. 265. 221241. pr. 5159. prof. Basarab. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. Mircea. dr. 44 p. prof. Mircea. ST 56/1957. ST 12/1957. Istoria sfântă. Beldie. pp. dr. Mircea. magistrand Mircea. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. traducere şi comentar”. pr. pr. ST 12/1972. econ. Ia a şcoalelor de viticultură. C. pp. 260. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. 1980. 1925. MB 79/1981. Ed. pp. Mircea. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. 3142. traducere şi comentariu. Die biographie der propheten. Panait. pp. 5969. „Lucrarea predicatorială a Sf. Basarab. Cartea profetului Amos. prof. pp. Mircea. Basarab. pp. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. Basarab. pr. 286300. pr. Popasuri exegetice. 269. pr. „Cartea profetului Amos. pp. O 4/1960. 462484. 1997. Mircea. Basarab. diac. pp. pr. 258. Mircea. GB 910/1970. Bedreg. 4956. Cuvântarea din Areopag”. 6885. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. 220 p. dr. ST 34/1961. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Basarab. 276. Mircea. Basarab. 910918. . „Psalmul LI (L). Bejgu. Ion. Ed. MO 12/1999. pp. 202226. 266. pr. ST 78/1961. Sfânta Evanghelie de la Marcu. 1975. Bucureşti. pr. Basarab. 92 p. pp. Bedreg. dr. Huşi. „Scriptură şi liturghie. Mihail. 264. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. 254. Mihail. MB 46/1979. MA 56/1983. 259. magistrand Mircea. Ed. Universul. pr. 1940. Basarab. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. Oradea. Mircea. „Klaus Baltzer.12 253. 277. Episcopiei ortodoxe române. pp. dr. agricultură şi profesionale în genere. Bejgu. dr. pr. 255. Tipogr. Ed. Mircea. Basarab. Introducere. Mircea. Cărţilor bisericeşti. (manual) 274. 1936. 1928. pp. BOR 13/1992. prof. Universul. 261. Basarab. Bucureşti. 158 p. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. 1927. pr. prof. pp. EIBMO. magistrand Gheorghe. O 2/1980. MB 13/1979. prof. prof. pr. ST 510/1979. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. MA 79/1979. pp. 602618. pp. Apostol Pavel în Atena. MB 4/1987. Bucureşti. 51 p. 275. Basarab. 256. 271. 268. extras din ST 510/1979) 263. 343354. Sfânta Evanghelie de la Marcu. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. pp. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. 627630. prof. 90 p. 397571. Basarab. Panait. Manual de religie pentru cl. Basarab. magistrand Gheorghe. pr. Neukirchener Verlag. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. 552570. Bejenariu. Basarab. 24)”. dr. 410427. 257. Cartea românească. 273. I. Introducere. Ed. MB 79/1977. pr. Ideea de rugăciune şi jertfă”. econ. (doctorat) 262. 280296. 270. Probleme de ermineutică biblică”. Bucureşti. Mircea. dr. dr. Mircea. pr. prof. 267. pr. (doctorat.

C. econ.. C. I. p. BOR 11/1923. 293. Cărţilor bisericeşti. 48 p. 1939. (ist. 1926. Bârlad. econ. Beldie. Ed. Moldova. Beldie. Beldie. 1923. econ. C. 286. Bucureşti. Beldie. Beldie. C. 302. (ist. 31 p. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. Poziţiuni teologice. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. Galaţi. I. Beldie. pr. Tipogr. 124 p. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. dr. Studiu de concordanţă biblică.. Lupaşcu.. econ. pr. „Epistola către Galateni (cap. Beldie. pr. C. econ. 288. Galaţi. Beldie.. 1931. econ. traducere şi comentar.. pr. BOR 6/1927. pr. C. pr. dr. Beldie. C. Moldova S. Cărţilor bisericeşti. (are capitol Familia la iudei. C. Galaţi. Ed. Moldova. 287. (exegeză) 281.A. Chişinău. I. 1937. C. Tipogr. 43 p.. Neculai Peiu. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. 737743. C. 290. I.13 278. pr. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. 1931. I. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. 910915.. Ed. Beldie. I. 85 p.. pr. 291. I. C. BOR 13/1923. pr. I.. 30 p. biblică) 282.R. Galaţi. I. pr. Text şi comentar. Ed. 54 p. 279. Tipogr. De la Betleem la Betania. pp. Beldie. econ. Epistola către Galateni. 299. 303. pp. 15 p. I.. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. Belea. I. pr. pr. dr. I. pp. Beldie. econ. Beldie. Beldie. econ. 1926. BOR 5/1926. econ. Înaintemergătorul Domnului. Imprimeria Chişinău. I. Bucureşti. Ed. econ. econ. Moldova. 55 p. Beldie. Despre Biblie. „Familia în Antichitatea precreştină”.. 31 p. „Genealogia Mântuitorului”. C. George Jorică. Moldova. (exegeză) 301. „Epistola către Galateni”. Ed. C. Bucureşti. C. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. C. prof. Beldie. 1926. C. 267272. Beldie. 286298. 987993.. 1928. (studiu lingvistic) 294. pp. Studiu istoricbiblic.. C. Bucureşti. pp. „Genealogia Mântuitorului”. pp. Beldie. Studiu de concordanţă biblică. Istorisiri din viaţa Mântuitorului.. Bucureşti. (ist. Ed. biblică) 283. I. Galaţi. pr. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”... 1924. 1926. 15 p. Galaţi. prof. Galaţi. Moldova. 338342.R. BOR 12/1927. C. pp. Cărţilor bisericeşti. 66 p. Genealogia Mântuitorului. Moldova. pr. 132 p. BOR 4/1926. RT 78/1944.. Cărţilor bisericeşti.. Moldova. Moldova S.. C... dr. dr.. 22 p. C.A. Socec & comp. dr. 1912.. C. I. Introducere. 54 p. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. I.. I. 32 p. Beldie. C. 15 p. 15 p. C. C. Popasuri exegetice.. 298. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. 301311. 1929. 1928. Ed. 1923. Tipogr. Galaţi. pr. pr. (popularizare) 305. 61 p. „Genealogia Mântuitorului”. I. Beldie. prof. (popularizare) 304. Beldie. econ. Beldie. I. Beldie. Galaţi. biblică) 284. I. 734737.. Ed. 292. Beldie. econ. dr. Ed. „Ce spune Sf. 191. I. 1940.. 1928. Epistola către Tit.. Bârlad. Cultura poporului. dr. Beldie.. 306308) . dr. I. 296.. Beldie. I. C. dr. Galaţi. Minodora N. I. Ed. 1931. Galaţi. Poezia biblică. Galaţi. C. (critica textului) 285. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. Ed. I. (exegeză) 280. 46)”. C. Ed. dr. Ed. 300. dr. pp. I. Apostol Pavel despre a doua venire”. prof. 47 p. 295. Moldova. 1928. BOR 12/1923. Ed. BOR 56/1939. Beldie. (doctorat) 306. I. I.. Beldie. pp. dr. 289. dr.. C. (conferinţă) 297. 1939. Despre Biblie şi explicarea ei.

Politică. Apostoli d’a predica Evangheliul”. lumina cea mare”. 1945. 1905. 317. pp. dr. „Heinrich Vogel.. Munteanu. Minodora. 11331144. ST 910/1955. prof. Berlădeanu. Belea. dr. dr. Pavel. Belu. pp. 100108. 5962. pp. catihet. pp. Belea. prof. «Evangelische teologie». 316. Ed. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. (după Anton Worlitscheck. Viaţa Sfântului Apostol Petru. Munteanu. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. 312. pr. pp. 319. Belu. pr. S. D. 308. 309. pr. RT 4/1932. prot. G. învăţător Ioan. Minodora. Worlitscheck. Ed. colecţia «Cărţile Vieţii». 12. Belea. Belu. RT 56/1944. L. BOR 1112/1984. G.. dr. Cluj. BOR 8 (pp. protos. pp. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. Minodora N. Ed. după A. 1943. Librăriei Ciurcu Brassó. Nicodim. Nicodim. pp. 327. 141150. Nicodim. Nicodim. RT 11/1937. 1982. 280281. pr. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. 71 p. . 318.14 307. colecţia «Cărţile vieţii». I. dr. Ed. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. pp. 248 p. RT 12/1943. PS archiereu Callistrat. Bindiu. Berlădeanu. 313. I. 310. dr. Ed. „Prof. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. 226 p. Belenki. trad. 1942. Belea. 99106. Episcopiei ortodoxe române. 1944. MA 58/1957. RT 1/1944. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. I.. „Preot Teodor Ciceu. PS archiereu Callistrat. prot. „Sf. pp. 326.. Ilie. „Wolfgang E. „Prof. RT 1618/1915. 315. prot. Paulus und die moderne Seele). Belu. 331. 321. 328.. Belu. Nicodim. PS archiereu Callistrat. BOR 910/1987. Dumitru. „Prof. Dumitru. 320. 135146.”. Berlădeanu. pr. Beleuţă. pr. Belu. 322. MA 13/1966. Belea. pr. pp. D. 504521. Apostol Pavel”. 436460. RT 34/1936. 246 p. Episcopiei ortodoxe române. Olivian. Belea.”. MMS 1112/1958. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 720722. pp. RT 1112/1935. 311.. pp. prot. Belea. Belea.. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Belea. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. 323. „Hristos. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. „Păcatul original la Origen”. BOR 10/1904. Die Sünde im biblischen Verständnis. 424427. 330. Beleuţă. 177179. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. D. Berescu. eroul suferinţei”. prof. Auf den Spuren des Paulus. RT 1-2/1945. pp. nr. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. Heft 10/1959”. Ed.. 71. Munteanu. „Teologia Decalogului”. ElenaMaria. prof. rusă de Florescu. pp. I. M. pp. Bucureşti. dr. 732740. MA 1012/1982. pp. Cluj. Cluj. pp. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. Ed. „Paulus und die moderne Seele”. Episcopiei ortodoxe române. pp. D. p. 276283. 314. G. L. colecţia «Cărţile vieţii». BOR 7/1904.”. prot. Pax. D. N. RT 34/1945. 325. 863871. Aron.”. 324. din lb. 204 p. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. 122123. 555581. MA 3/1986. MA 13/1967. Cluj. trad. 133134. Belu. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. „Solomon”. prof. 152154. pp. colecţia Cărţile Vieţii. MA 12/1960. „Predica apostolică”. pp. 3144.. 190 p. 776790. L. dr. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Belea. Nicodim. pp. „Trimiterea Sf. pr. Episcopiei ortodoxe române. 329.

908 p. 353. Munca. Credinţa.15 332. Gh. 133135. 337. A. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. M. drd. 10881099. (licenţă) 350. pp. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. O 2/1966. 1903. Enciclopedică. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. Ed. Ed. Gheorghe. pp. (concordanţă) . P. Bocian. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. Meditaţii evanghelice. 55 p. Bogatu. 340. Bucureşti. 1905. MB 1/1989. EmanoilŞtefan. drd. 346. Emanoil Şt. prot. Bogdaproste. pp. Gheorghe. 347 p. 96109. Minerva. pp. A. pr. III (cap. de a trad NT) 339. 455465. A. Universalitatea potopului. Tipogr. Ed. (licenţă) 341. 177185. dr. 334. pp.. 1905. (licenţă) 343. Glasul Bucovinei. Gheorghe. Cele patru Evanghelii. A. Bucureşti. Bodogae. Bontea. p. dr. Gheorghe. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. pp. Ed. Focşani. Teodor. judecătorii noi. 232 p. Ed. Bogdaproste. 361 p. 8595. Gheorghe.”. drd. Martin. Bizerea.S. 1901. Bogatu.. 1908. 16. pp. 335. Vasile Gheorghiu. 51. Bucureşti. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. 336. 907921. GB 78/1974. 104117. 1988. 307316. Cernăuţi. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. Tipogr. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. T. 344. GB 34/1972. Diecezană. Gabriela şi Spuhn. XV + 431 p. „Hristologia după Epistola către Evrei”. pp. MO 5-6/1972. 349373. Gheorghe. A. ST 12/1972. Legislaţiunea lui Moisi. în colaborare cu Kraut. prof. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. Niculescu & co. Herta. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. Emilian. BolşacovGhimpu. 1933. A. Climent. 17871864. trad. Preparaţiuni. T. drd. MB 1012/1973. Bodogae. Arhiep. pp.. 349.. Petru. 89 p. 1983. Bogatu. ST 12/1970. Tipogr. 338. 208 p. 699714. autorului. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. 348. Universalitatea potopului. 347. 636647. Diaconescu. Bogdan... epoca lor.”. Iris. S. A. „Dr. Ursula şi Lenz. (efortul sârbului Vuk Karagici. pr. de Danţiş. Ed. 89 p. Partea I. Dumitru I. Bodale. (regiuni în grija judecătorilor. prot. Blaga. 1903. 345. (licenţă) 342. pp. Iosif. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. MMS 78/1979. A. 4 28. 246252. episcopul Alba Iuliei. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”.. 20). GB 912/1976. RT 12/1934. Cheia Noului Testament. Bogdaproste. Bogdaproste. pp. prof. pp. BolşacovGhimpu. icon. GB 1112/1971. „Probleme de cronologie biblică veche”. Bîzgan. Bodogae. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Boşcu. Tipogr. pp. 100 p. 652671. Bucureşti.. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”.. 1996. vol. RT 34/1935. Boiu. Vasile. Bukarestertagblatt. ST 910/1969. A. ST 12/1971. (cronologie) 352. BolşacovGhimpu. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Bucureşti. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. BolşacovGhimpu. diac. pp. 351. Bogdaproste.. pr.

„…un sat. D. παραδοσις) 370. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. prof. vol. libertate în NT) . şi Oiaga. (unitatea Sf. (episodul de la Emaus.16 355. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. episcop Calinic. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”.. 133 p.. Botez. Ion. GB 12/1972. Bria. (ed. Trinitas. 366. 61101.. pp. G. 121 p. 1905. Socecu. HansWerner Bartsch. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 372. G. pp. magistrand Vasile. 461470. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ia secundară. Boroianu. prof. Al. Paris. Librăriei Socec & co. pr. G. Ion. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. GB 78/1969. asist. ebraică. D. Les Grandes Etudes Historiques. cu T.. (date şi texte scripturistice) 375. Ed. O 12/1995. (ed. Bucevschi. Ion. pp. (mărturia şi mesajul propovăduirii. 427437. dr. pp. Bria. V. Bria.. Borca. 880 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. + 2 hărţi color) 360. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 448453. Ed. prof.. Atelierele grafice I. Vasile. forme de predică) 373. Biblia în Filocalie. prof. Theodosie. prof. 364. 783788. + o hartă color) 362. S. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. Bonteanu. Fayard. I. 1995. BOR 78/1965. a Va. prof. pr. prof. vol. pp. 357. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 368. date geografice) 363. pp. D. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Bucureşti. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. O. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Botez. în Evangelisches Pfarrerblatt. 356. Boroianu.. a IVa. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Ion. 1995. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. pp. dr. Bucureşti. bibl. dr. O 2/1973. 367. pr. G. Iaşi. ST 56/1970. Leipzig. dr. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. ST 12/1954. Ia secundară de băieţi şi de fete. 1977. 712. „Slujirea Cuvântului”. „Sensul activ al speranţei creştine”. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. Boroianu. Oiaga. O 3/1967. Vasile. a XVIa. Ed. II. 7274. + 2 hărţi color) 361. 365. Botoşăneanu. (ed. prof. Socec & comp. RT 4/1998. 384405. 132149. „Dr. Biblia în Filocalie. (prezentare a broşurii adunării. MMS 1/1931. diac. dr. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Brătan. iul. (teol. 5058. dr. Vasile. Branişte. 115 p. Ilie D. Botoşăneanu. Ene. pr. prof. 56 p. Vasile. Putând fi adaptată şi la cl. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. 1927. pp. pp. Boroianu. pp. Trinitas. pp. Socecu. Oiaga. pr. Jesus en son temps. Heft 6/1961”. A. Bucureşti. pp. episcop Calinic. 218252. pr. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Bucureşti. 463466. Iaşi. Consideraţii generale”. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». din lb. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. prof.”. Vasile. 1914. lect. „Cântarea Cântărilor. 358. MMS 12/1962. 1904. BOR 2/1913. (d. Al. Ion. 398 p. Bria. diac.. Bria. conf. Ia secundară de băieţi şi de fete. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”.. pp. trad. Ed. pp. 1738. 302 p. Atelierele grafice I. a IIa secundară11. Bucureşti. A. 104 p. Bria. care se numea Emaus…”.)”. diac. GB 56/1959. 7394. 777787. diac. Bria. V. asist. pp. „Eshatologia sau lumea viitoare”.. Manual pentru cl. D. Ion. „«Iată. Ed. MO 46/1978. 1968)”. Oiaga.. Boroianu. 374.) 359. ST 78/1961. Explicarea Evangheliilor.

drd. 729736. 1964. 193204. GB 34/1956. diac. 150152. MMS 78/1973. O 2/1980. diac. diac. (dovezi scripturistice) 384. pp. drd. (cu bibliografie) 383. Orest. 18 p. Die Bibel und das 2. 379. 388389. (atit. MB 79/1997. 137-151. 378. GB 56/1975. 525535. Pavel”. pp. . „Bunătatea divină”. de Prof. pp. „Viaţă şi moarte în Hristos.. Bucevschi. pr. 231242. O. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. Dr. pr. prof. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. Bucevschi. MMS 34/1966. (Biserica şi Israelul contemporan. pp. diac. pp. O.. prof. 391. 381. 400. diac. Ioan. prof. pr. Ioan. 392. MB 2/1988. pp. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. Göttingen. Ioan. Bucevschi.17 376. drd. Buga.”. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. 389. noul popor ales. 521522. Bude. Bucevschi. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. 5162. Ioan. 395. pp. MB 79/1994. Bude. 197203. Buga. 4862. 110”. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. 393. Ioan. pr. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. Bucevschi. 3042. pr. pp. vatikanische Konzil. „Dr. 388. Bucevschi. 6678. 513523. drd. Biserica) 390. MB 1/1988. 578579. 140142. GB 6/1987. August Strobel. 386. pr. MO 3-4/1960. Bucevschi. 385. prof. pr. prof. Ioan. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. 140 p. Bucevschi. pp. 399. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). pr. Buga. de Leopold Lentner”. Bude. O. C 1911 (pp. O. Orest. O 1/1966. pp. 397. „Antropologia Vechiului Testament”. pp. Ioan. grupări religioase. diac.. în col. pr. MMS 910/1970. O. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. pp. Bude.”. pp. ST 910/1975. Ioan. „Patimile şi Învierea Domnului”. 242243. ST 34/1978. Bude. pr. drd. Ioan. Bude. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. MB 1/1989. pp. Bucevschi. Bude. pr. 7882. 251256. prof. Buga. pp. (Concilium 1/1979)”. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 258262. după învăţătura biblică neotestamentară”. GB 34/1967. „John Kilgallen. Oscar Cullmann. ST 3/1989.. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf.. pp. ST 78/1956. «Dialog unterwegs». O 3/1975. «Intimität im Neuen Testament». Ioan. „Mântuitorul despre sine”. pp. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. 377. drd. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. parohul Ioan. pp. MB 46/1989. 398. 396. Bude. de pace a lui Iisus) 387. 3243. popor ales în VT. prof. 1430. pp. Ioan. ST 34/1978. Ioan. „Biblia gotică şi fragmentele ei. pp. Bucevschi. Epistola a IIa către Corinteni 5. 366371). Ioan. pp. drd. 403421. Bude. prof. Orest. 2639. Freiburg. Bucevschi. 129140. Ioan. 7386. 1964. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. pp. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. Orest. pp. pr. O. 380. MB 46/1994. ST 4/1986. pp.. 394. „Romano Guardini. diac. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). 311315. pr. 4560. Bude. Ap.

pp. Ion C. ST 78/1967. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. 283 p. Mihail. pr. Buzescu. prof. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1905. Burcuş. Bucureşti. 744767. Nic. N(icolae). Burcuş. pp. autorului. pp. 405.. 98 p. I de gimnaziu. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. şi Popovici. Buzescu. 1934”. 211 p. Burtan. 410. Partea I. „Prof. 62 p. 403. dr. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. Ed. 408. Bunea. pr. . „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». O 1/1983. (predică) 423. Sofia. Mihail. oct. BOR 56/1979... pp. 100 p. 417. N. cl. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. îndemnul Sf. O 2/1977. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”.. pr. Burcuş. pr. Ştefan. 100 p. ST 34/1978. pp. Nic. drd. Burtan. Bulacu. Bulacu. Christologie du Nouveau Testament. „Cartea Rut”. 14) 413. 345364. 1947. Bulacu. C. Bulacu. 7780. Bucureşti. Teodor. Ion C. 421. C. pp. Burcuş. Omilia exegetică biblică. Buzescu. N. Cartea românească. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. 216230. Văcărescu. Bucureşti. prof. Ed. Universala. Gheorghe. Ion. C. 412. Buzescu. MA 1112/1971. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. „Sfântul Ioan Botezătorul. RT 910/1934. Teodor M. 407. dr. 414. Bulacu. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. 575583. 725735. Buzescu. Nicolae C. 415. I de gimnaziu. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. pp. 300 p. GB 34/1976. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. Burcuş. 422. 649653. 492503. Burilescu. pp. pp. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. Mihail. Bunea. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. manual pt. 852855. 173195. pp. 1931. Mihail. pp. drd. MB 79/1965. 666673. Delachaux et Niestlé. pr. (licenţă) 416. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. prof. Teodor. Gheorghe. Buzescu. pp. ST 34/1967. sem. Ed. Cartea românească. Tipogr. 717724. C(olan). pp.”. Neuchâtel. cl. Buga. 1946. (l. 7382. drd. dr. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. 966982. Mihail. manual pt. „Oscar Cullmann. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. pp. Biblische Arhaeologie 2. GB 910/1979. 424. 352353. Nicolae. 420. 1929.18 401. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). diac. O 4/1975. 173188. 518527. ST 910/1974. Ion.. prof. ST 78/1966. Ed. ST 910/1973. 434449. Freiburg im Breisgau. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. Bucureşti. 404. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. Mihail. Teodor. pr. pr. pr. vermehrte Auflage. Văcărescu. C. 402. pp. Scripturi”. Oradea. Bulacu. Ion. prof. 1968. pr. prof. prof. pr. pp. dr. 411. Edmund Kalt. pr. diac. pr. şi Popovici. pp. 1931. drd. drd. drd. ST 910/1966. 418.. Herder. Al. prof.. Ed. prof. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. GB 78/1964. 409. 1966”. pr. pr. Bucureşti. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. pr. MA 13/1974. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. Ed. IIIe ed.. Al. 419. pp. Teodor M. pr.

D(umitru). Ed. Cândea. 1934. (manual) Călugăr. (manual) Călugăr. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. Călugăr.. Bucureşti. 442.. Copii din Biblie. Olimp N. dr. „Ion V. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. RT 1112/1934. Caloianu. 12481252. Popescu. 2. 436. 1948. I de băieţi şi de fete. pp. pr. Virgil. C 1011/1926. acad. Apostol Pavel”. Arhidiecezană. Arhidiecezană. „Evanghelia în cultura românească”. Dumitru. pp. 1. (Matei 5. Tipogr. ed. prof. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. 441. de arte grafice «Speranţa»”. RT 1-2/1935. Tipogr. BOR 11/1909. pr. Bucuresci. 462480. no. pp. Cum să citim Sfânta Scriptură. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. (posibil Bârlădeanu?) C. prof. Arhidiecezană. pp. Virgil. 426. conform programei în vigóre pentru cl. prof. Dumitru. Dumitru. A doua carte de religie. „Macabeii (urmare din no. Călugăr.”. protop. 1926. 430. Instit. (manual) Călugăr.. 104 p. Callist Botoşăneanu. Dumitru. 131132. 11)”. (seria Didactică. Sibiu. 70 p. MA 13/1961. Arhidiecezană. Addis Abeba. Sibiu. pp. 447. Călugăr. . 137139. 14141421. pp.R. 36 p. R. RT 12/1935. Sibiu. Dumitru. 432. Arhidiecezană. 10) Călugăr. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. Bucureşti. Viorel. 445. pp. 1934.. „Ion V. pr.S. 97106. 434. 1932”. Dumitru. Atena. Sp. 427. 431. 63 p. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. Arhidiecezană. prof. 1934. 132133. S(piridon). pr. dr.. 2. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. Vellas. Tipogr. Sibiu. Bucureşti. pr. Georgescu.”. 429. ST 34/1975. Sibiu. ST 78/1951. Călugăr. „Conf. A şasea carte de religie. Tipogr. Academiei R. A cincea carte de religie2. 322323. Tipogr. Călugăr. pr. extras din rev. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. RT 12/1934. 448.. pp. pr. al XVIIlea. Roman. Sibiu. Cândea. Cândea. 1940. 435. 2 p. Cărţilor bisericeşti”. D(umitru). Etiopia. 64 p. 1940. Arhidiecezană. 184 p. prof. BOR 12/1909. Întâia carte de religie. Sibiu. Tipogr. Atena. pp. 78 p. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. Viorel. BOR 10/1909. 312). 1932. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. Tipogr. 443. GB 12/1974. pp. pp. D(umitru). „Preot Gr. 434435. Διαθηκης. (posibil Bârlădeanu?) C. „Limba română”. Spiridon.. dr. C. 1943. 61 p. pr. 437.. Fericiţi sunt. (manual) Călugăr. „Macabeii (urmare din no. Georgescu. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. 446. 1902. 1940. ST 12/1997. 226231. Bucureşti. pr. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. pp. 10)”. Gutenberg. 1970. pr. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. pp. pr. 68 p. A treia carte de religie. Popescu. 440. pr. 1927 ian. 1996) Cândea. 433. 66 p. 6372. 1941. (manual) Călugăr. 1940. 428. Actualitatea profeţilor.19 425. Tipogr. Tipogr. A patra carte de religie. Cândea. 444. 438. 439. Simeon. nr. pp. 11561162. 5657. Vasile M. Tipogr. „Macabeii”. Sibiu. Dumitru. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. arhiereu prof. drd. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. Arhidiecezană. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 45 p. MA 13/1961. Republica Democrată Germană”. 142148. Dumitru.. 1940. (manual) Cândea.

551 p. 352-356. conf. diac.. Justinian. 106119. diac. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. 4553. nr. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. Chialda. Mircea. GB 12/1985. 465.. Ioan. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. 461. diac. Tipogr. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. Vellas. 104114. Caraza. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. pr. dr. modelul desăvârşirii creştine”. Justinian. p. 324. pp. 455. Justinian. 453. pp. Ioan. II. ST 910/1956. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Bucureşti. Ioan. P. A. 71152. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. manual pentru institute teologice”. 3745. 8/1957. 589599. lect. preotul rege din Salem. 289. 459. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. pp. ierom. Diecezană. I. 238 p. „Femeia la evreii vechi”. pp. O 4/1994.. MB 13/1958. protos. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. protos. 451. Mircea. Caraza. 471. pp. RT 78/1907. 463. 462. Ioan. dr. 1916. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. 90107. pp. 171172. Caraza. ST 12/1955. Scripturi după mărturiile Sf. lect. ST 12/1998. 9196. 1941. Ioan. pp. pp. 457. „«Fiţi desăvârşiţi.. 125136. pp. A. 287296. drd. 472. diac. Textul şi glosarele. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. Justinian. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. pp. protos. Cârstoiu. diac. drd. O 34/1997. RT 1112/1936. 603621. 5969. Cârstoiu. 1823. 450. asist. „Vasile M. protos. Ion. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. 97123. Introducere cu 11 planşe. trad. prof. pp. Caraza. Mircea. Cârstoiu. Pavel. 470. „Mântuitorul Iisus Hristos. 1017. GB 58/1999. 458. Bucureşti. Cândea. lect. Pavel”. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. 468. lect. Atelierele grafice Socec & co. pp. MO 5-6/1955. 466. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. ST 34/1997. scopul final al omului”. diac. Cârstoiu. 518 p. Cârstoiu. Ioan. Caraza. Caransebeş. MB 79/1991. pp. O 1/1994. „Melchisedec. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. Candrea. de pr. diac. Înţelepciunea lui Dumnezeu. 456. 460. ST 34/1997. I. I. Cata. Petru. Ioan”. O 12/1998. asist. vol. Romulus. pp. O 23/1994. Chialda. M. lect. 436437. asist. 165176. dr. asist. Cârstoiu. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. dr. pp. O 4/1988. 469. O 4/1991. Ap. diac. (non vidi) 452. pp. Ioan. protos. vol. 48)”. „Botezul în lumina Sf. asist. 5166. MMS 6/1987. Chialda. după Evanghelia Sf. Caraza. lect. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. pp. Ceremuhin. „Studiul Vechiului Testament. drd. „Mântuitorul Hristos. Cârstoiu. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. profesor la Universitatea din Atena. Justinian. S(piridon). Sacrificiile Vechiului Testament. 467. . Candrea. dr. diac. ierom. 454. Cândea. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. diac. Cârstoiu. Chialda. pp. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. pp. 1916. pp. lect.. O 4/1983.20 449. conf. „Împărăţia cerurilor. 464. pp. Atelierele grafice Socec & co. Justinian.

Chilea. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Ploiesci. pr. pr. dr. 645649. Mircea. 1929. Sebastian. Isaia cap. 542561. 485. N. 1941. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. 57 + III p. Tipogr. 1904. BOR 34/1980. Caransebeş]”. GB 78/1964. Chilea. pp. pp. prof. 12911294. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Ciauşanu. Diecezană. Chialda. „EbedIahve. pp. Gh. Bucureşti. 755765. Tipogr. Caransebeş. pp. de arte grafice „Flacăra”. Petru. Naţională. MA 1012/1977. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. 1919. 1946. 308309.. MO 78/1965. 477. pp. pr. „Pr. RT 1/1912. 1915. dr. O 2/1983. 80 p. Caransebeş. Chialda. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. 132 p. Chialda. Mircea. prof. Isus Cristos. 369380. Constantin. pr. dr. 228253. Ed. dr. Neaga şi Zorica Laţcu. pr. Chirica. pp. Chialda. prof.. 478. 491. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. Lumina. 102120. „Pruncia lui Isus”. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». dr. cu cuvintele Sântei Scripturi. 488. Chiricescu. pp. carte de cult”. pr. 21 p. Diecezană. prof. 489. Scripturi)”. 480. Anul jubiliar al evreilor. Mircea. (la îndrumări pastorale) 487. T. Altarul Banatului 16/1946) 482. Tipogr. Mircea. 6894. 494. pp. F. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. Sebastian. prof. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. (non vidi) 474. Diecezană. Bucureşti. BOR 1/1915. „Paştile Domnului”. prof. Mircea. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. pr. Diecezană. BOR 34/1979. pp. Melhisedec. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. din 19411942. pp. 347350. Instit. Chiricescu. conf. pr. Tipogr. (manual seminar) . pp. prof. Cărţilor bisericeşti. Chialda. 29 p. „Despre Psaltire. pp. Chialda. pr. O 1/1972. Manuscrisele de la Marea Moartă. Despre Psaltire. pentru cl. prof. 709714. Mircea. 1965”. 489539. Ctin. 521 p. (popularizare) 495. N. GB 68/1983. prof. 493. D. a IIa secundară (băieţi şi fete). 2223. EIBMBOR. Chialda. Chiricescu. Chialda. ChiriacDimancea. dr. 483. pp. prof. „I. 4055”. pr. prof. M. pp. pp. S.. Tipogr. manual pentru institute teologice”. 1943. Chira Maramureşanul. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. Ştiinţifică. Chiricescu. Chirică. Caransebeş. (licenţă) 492. † Iustinian. Diecezană. O 4/1962. prof. M. Petru Barbu. Sebastian. pp. 486.. I. Tipogr. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. frumuseţea. „Despre Psaltire: conţinutul. 490. Bucureşti. pr. „Origen. MO 1-2/1955. Chialda.. 119-124. 479. dr. dr. „«Şi a înviat a treia zi»”. 26 p. Arheologia biblică. [Tipogr.21 473. pr. Mircea. Constantin. partea întâi. Sacrificiile Vechiului Testament. episcopvicar. Mircea. Bucureşti. 450456. 1425. 1981”. Chilea. prof. Scrieri alese. Chialda. prof. Sebastian. BOR 56/1981. (extras din rev. 1940. 476. Ed. Constantin. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. (non vidi) 484. prof. prof. prof. Ion A. „Sacrificiul mielului pascal”. 496. prof. BOR 10/1903. Bodogae. 190243. Tipogr. Bucureşti. pr. pr. dr. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. prof. Chilea. Arhidiecezană. dr. Chialda.. Mircea. Chilea. Caransebeş. 475. pp. pr. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. traducerea de pr. Amusin. „Anul jubiliar al evreilor”. „Studiul Noului Testament. preotulrege din Salem.

Bucureşti. dr. „Tâlcuirea Psalmilor”. 1923. MO 5/1989. din lb. greacă de Stăniloae. Sf. Fântâna darurilor. Bucureşti. Institutul de arte grafice „Flacăra”. trad. pp. Constantin.. vol. 135 p. Tipogr. pr. pp. 506. BOR 23/1931. prof. Studiu criticoistoric”. pp. Bucureşti. Antisemitism „creştin”?. Sf. prof. Chiricescu. GB 3/1949. Bucureşti. Petre. 2 c). Minerva. „Tâlcuirea Psalmilor”. „Tâlcuirea Psalmilor”. (ed. 1910. pr. trad. Constantin. Ed. Dumitru. dr. 515. greacă de Stăniloae. Dumitru. 1937. Arheologia biblică. 519. Arheologia biblică. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. Ed. Lucian. trad. 1935. dr. a IIa) 504. 1903. Gheorghe. Sf. dr. Sf. Petre. pr. Chiricescu. Constantin. trad. Toma. MO 46/1990. Constantin. 1919. 252 p. greacă de Turcescu.. Oltenia. Bucureşti. din lb. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. Constantin. pr. pr. 520. Tiparul românesc. Toma. Ed. 1964). dr. pp. prof. (ed. dr. prof. prof. 144 p. Toma P. greacă de Stăniloae. (ed. Chiril al Alexandriei. Chiricuţă. greacă de Stăniloae. 507. 120 p. dr. 513. din lb. Petre. 136 p. trad. (popularizare) 512. Constantin. Bucureşti. din lb. a IIIa) 498. Despre Psaltire. 1915. 1929. 7988. Chiril al Alexandriei. (non vidi) 508. a IIa secundară (băieţi şi fete). Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Chiril al Alexandriei. 1922. ST 34/1993. din lb. 69 p. pr. pp. Chiricuţă. Sf. Chiril al Alexandriei. Chiricescu. dr. pp. pp. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”.. (ed. Bucureşti. „Tâlcuirea Psalmilor”. Chiril al Alexandriei. Tipogr. 21 p. Fântâna darurilor.. 123198. pr. Bucureşti. dr. Curţii regale. dr. Chiricuţă. Bucureşti. 511. a IVa) 499. prof. „Tâlcuirea Psalmilor”. Chiril al Alexandriei. . Toma. a IIIa) 505. Chiricuţă. Bucureşti. 517.. prof. Tipogr. 97. pr. Chiricescu. 134 p. Butnariu. Chiril al Alexandriei. 131 p. prof. Chiricuţă. Arheologia biblică. pr. Bucureşti. Ed. Chiricuţă. trad. Chiricescu. Bucureşti. 510. pr. prof. Cărţilor bisericeşti. 126139. Naţională. Viaţa publică a Domnului nostru. Chiricescu. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Cărţilor bisericeşti. prof. Ed. Paris. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. dr. 2). din lb. pp. Chiricuţă. 500. prof. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. pr. Chiricuţă. Chiricescu. ?..22 497. Chiricescu. pr. Dumitru. 308322. Bucureşti. Dumitru.. prof. (ed. Fântâna darurilor. 1911. Bucureşti. pp. 131 p. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Dumitru. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Cărţilor bisericeşti. 503. Sf. Cassei şcoalelor. dr. Dumitru. 406 p. pr. dr. 100122. pp. prof. Sf. 155204. Studiu criticoistoric”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. (din Sources chrétiennes. 509. a IIa) 501. 23 p. prof. trad. pr. 4566. manual pentru cl. pr. Evanghelia pentru timpul prezent. Toma. pr. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. 518. 135 p. 7692. Ed. (extras din BOR) 502. greacă de Stăniloae. Constantin. (popularizare) 514. Ed. 1903. 1947. dr.. Constantin. BOR 4/1931. „Tâlcuirea Psalmilor”. 1926. Les Editions du Cerf. 3762. MO 46/1991. 516. 1245. MO 6/1989. Arheologia biblică. Chiricuţă. Ed. din lb. Tipogr. 256 p. greacă de Stăniloae. MO 13/1990. Petre. MO 4/1984.

col. în vol. 3/1996 (anul I). „Întreita ispitire a Domnului. Olafire. 464 p. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. 6779. Ciobanu. prof. 39) 522. Ciobotea. pr. 261270. 1991. Bucureşti. Scrieri. Nicolae. 274288. 538. (dialog ortodoxanglican. 531. pp. Pavel în Atena”. Chirilă. Iaşi. 1953). 524. Chiţescu. Sibiu. 539. 10421049. 92105. Nicolae. Iaşi. trad. pr. din lb. pp. Vechi psalmi româneşti din sec. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. «Cahiers théologiques» nr. GB 11/1958. (filol. Nicolae. (doctorat) 527. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 32 p. drd. 2740. Ap. „Sabatino Moscati. Chiţescu. (extras din rev. pr. 523. sfântul. Introducere şi comentar”. prof. Ciobanu. Chiril al Alexandriei. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. BOR 910/1948. 1922. Chiţescu. Nicolae. Mihai V. Psaltirea lui David. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. Partea a doua. prof. dr. pp. „Activitatea grafică”. 1975. Ed. pp. 486488. Tradiţie şi tradiţii”. bibl. pp. Vechile civilizaţii semite. sfântul. Scrieri. Tipogr. 474477. BOR 12/1956. MMS 56/1959. Psaltirea lui David. GB 34/1978. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. 1923 (în foaia de titlu 1922). Tipogr. O 34/1963. contesa Calomira de. Cimara. EIBMBOR. Mihai. Chiţescu. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Chirilă. pp. prof. şi teol. Ed. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Chivu. Cărţilor bisericeşti. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. dr. 363423. 525.) 528. Tălmăcită după textul biblic. Ciobanu. Chiril al Alexandriei. O 1/1958. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. Ioan. greacă. 187 p. TruroCornwall în Anglia. O 2/1963. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Chiţescu.. 535. Dumitru. pp. Bucureşti. introducere şi note de Stăniloae. pp. Tălmăcită după textul biblic. MMS 56/1955. pp. „Studiul Vechiului Testament”. . 1937. greacă. Chiţescu. Bucureşti. 711 VII 1975) 534. Nicolae. Chiţescu. (AlbaIulia). 131143. 541. BOR 710/1937) 526. Chiţescu. 529. pp. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. cu aplicare la viaţa creştinilor”. 3537. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 542. 145154. prof. ?416. Ioan. Dumitru.”. din lb. drd. 55 p. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. Nicolae. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. introducere şi note de Stăniloae. 1937. prof. Activitatea Sf. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 316 p. „Justin Moisescu. BOR ?/1939. trad. Academiei RSR. 1997. pr. Chiţescu. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. Nicolae. 540. (Paris.23 521. 283297. 533. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. Nicolae. Lumina Moldovei. Tipogr. pr. Cimara. 1992. pr. prof. „Oscar Cullmann. Gh. 532. Partea întâia. „Scriptură. prof. Chiţescu. 226 + XII p. MO 13/1978. 33.. 295312. prof. contesa Calomira de. EIBMBOR. 537. pp. în Credinţa Ortodoxă. Bucureşti. prof. (colecţia PSB. dr. MB 79/1975. Bucureşti. N. Nicolae. MMS 89/1956. „Epistola către Filimon.”. Studiu exegeticcritic. magistrand Mihai. Tipogr. pr. prof. dr. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. al XVIIlea. pp.. pr. Biblie şi Teologie. pp. 614 p. DanIlie. extras din „Limba română” 2/1972. 16 p. Nicolae. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. pp. Lumina Moldovei. pp. pp. La Tradition. Chiţescu. 508511. vol.

Bucureşti. pp. 360 p. BOR 12/1961. 548. prof. Ciudin. 96103. Studiul Vechiului Testament. (fără imp. I. 245257.. 420 p. . dr. X + 400 p. Bucureşti. Manual pentru Seminariile teologice. ST 78/1985. 482484. Matei. Ciprian. prof. pp. 150 p. Vâlcea. pp. 562. Al. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. (cu binecuvântarea PF Iustin. Ed. Ioan. Cioloiu. pp. 563. (şi exegeza textelor) 550. prof. „Concepţia Sf. pr. Ioan. Ciurea. pp. Rm. 546. ST 34/1985. 1940. 510521. prof. Platon. MMS 89/1956. diac. Poliglotă Gregoriană. dr. 161168. dr. 433 p. 1978. anul X. 1997. 196 + IV p. Psalmi. Calistrat. 146148. Sfântul. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. Sibiu. Bercovici. Coca. Coca. Tipogr. pr. N. RT 2/1907. GB 1112/1964. pp. Al. dr. 192 p. arhipresviter Calistrat. Ioan Evanghelistul”. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. Şerban. Bucureşti. Cojocaru. Codreanu. (grota 7. Nicolae. Humanitas. Ed. de editură creştină. Haralambie. franceză de Slăvescu. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. „Predica de pe munte”. Ciurea. Studiul Vechiului Testament. Credinţa noastră. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. Roma. pp. prof. dr. Cocognac. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. trad. (licenţă) 547. Arhidiecezană. (introd. Ciudin. pr. Cîrstoiu. + 6 desene la final) 554. Ciudin. 1997. pr. Instit.. 549. 1941. pr. Cojocaru. Cîrstoiu. G. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. I. 552. Dorohoiu. iconom C. Matei. EIBMBOR. Bucureşti. Progresul. Cioranescu. RT 910 (pp. 5155. Ciuhandu. 553. NT) 564. (fericirile…) 559. Michaela. Studiu după textul ebraic şi LXX. Cernăuţi. „Despre Evanghelia după Ioan”. pp. 295 p. nr. nr. Simbolurile biblice. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. Ciurea. Tipogr. greacă de Pâslaru.. 15 p. dr. 545. 557. Cernăuţi. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. pp. 544. drd. 1942. pr. Ed. din lb. Ioan. Apostol Pavel despre clasele sociale”. N. prof. dr. pp. Cartea românească. 72 p. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf.a. I. drd. 556. pr. Redactată după textul original. 1900. drd. Maurice. f. Ciudin. pr. Haralambie. Cîrstoiu. ST 36/1950. 1905. + 6 planşe la final) 555. Cioculescu. Ed. prof. Patriarhul BOR. 551. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru.. Iorgu. 355364. 10221026. trad. Ed. C. pr. pr. Nicolae. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. 4.24 543. (colecţia Didactică. Alexandru I.. pt. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. extras din „Bună Vestire”. Gazetei săteanului.. George. 1937. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. asist. 5. pr.. Tipogr. 1921. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Psaltirea prorocului şi împăratului David. ST 56/1985. din lb. Ciosu. Ciudin. pp. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. GB 78/1964. 198217. Librăria şi tipogr. Iaşi. Ed. „Apostolia”.. 659663. teme) 558. 1899 (1900). GB 6/1987. Lexic teologic. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. 565. rep. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Bucureşti.. 53 p. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”.

1927. Colan. N. 106109. prof. Studiu biblic. Stadtfarrprediger in München. autorului. Colan. „Pr. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. Cartea românească. dr. N.”. Craiova. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. cu introducere şi comentar scurt. Dr. Tipogr. 224 p. Franz Keller. TV 810/1992. 580. pt. Colan. 32 p.. pp. prof... Bucureşti. pp. dr. Freiburg im Breisgau. Ed. Nicolae. autorului. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. Apostol Pavel cătră Evrei.”. „Teodor M.. RT 1011/1925. Craiova. 575. Bucureşti. „D. von Dr. Colan. Craiova. Bucureşti. Ed. Ferdinand I. de arhim. Ricardo de Riess. prelucrare de G. Ghica. 125126. „Atlas Scripturae Sacrae. Scriban. p. Ed. Colan. RT 10-11/1924. Freiburg i. 585. Noul Testament. N. Constantin C. 1919. Apologie istorică. N. p. Ramuri.. Freiburg i. Ghia. München. Sibiu. p. 584. 1926. Colan. RT 1011/1924. von D. pp.. 3233. 1924. 395398. 1930. Karl Barth.. „Der Römerbrief. „Epistola către Romani. 567. Gr. prof. 305306. p. RT 45/1928. RT 4/1927. pp. N. RT 45/1928. 151152. 572. Herder & Co. Cernăuţi. Colan. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei.25 566. 128 p. de arhim.. N. RT 3/1927. Instit. Maunoury. „Institutul biblic”. 577. Colan. Trifa”. N. I. nr. pp. I. 570. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă).. 586. Popescu. mitrofor dr. Ed. Nicolae. N. Introducere şi comentar. RT 4/1927. 1927. pr. Colan. Ed. «Universală» Alcalay & co. RT 56/1925. pp. 86”. N. „Să se retipărească Biblia!”.. N. „Ierom. 574. 568. 578.. RT 4/1924.”. RT 23/1929. 1927. Epistola Sfântului Iuda. 75 p. N.”. Colan. 137138. 571. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Cojocaru. prof. N. 1925. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. N.. Br. de Antonie Harghel. Arhidircezană. 583. RT 11/1927.”. Institutului Biblic al BOR. dr.. 260 p.. 1928. de pr. „O traducere catolică a Bibliei”. p. tipărit în zilele MS Regelui României. 216 p. Colan. pp. 352354.. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”..”. Ed. Învierea Domnului nostru Isus Hristos.”. Vasile Tarnavschi. „Comentariul asupra Epistolei Sf. „Curs de întroducere în Noul Testament. N. de arhim. Der Philipperbrief des Hl. 573. RT 1/1928. Colan.. 145151. 569. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. de A. Colan.”. Gh. Colan. RT 23/1924. Colan. Colan. I. 576. Ed. RT 12/1927. 152153. pp. «Biblioteca Semănătorul». 48 p. pp. pp. 76. 104105. Herder. Ciauşanu. prof. Cernăuţi.. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). Scrisul românesc.. Colan. N. Herder. prof. George Ştefan. 102103. 656 p. 1926.. Chişinău. Nicolae. 34 p. pr. Ed. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. N. Palatul Sfântului Sinod”. 313317. Ed. prof. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. 347348. von Anton Worlitscheck. Scriban. „Prof. . „Sonnerkraft.. Cartea românească... 588. RT 11/1927. Studiu apologetic. pp. 1924”. „Cărţile părintelui I. 140141.”. 224 p. Colan. F.. Colan. 1924. 258 p. „Curs de introducere în Noul Testament. dr. Colan. RT 56/1927. Colan. pr. RT 23/1924. F. 280281. 96. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. Gh. pp. pp. 74 p. 579. pp. Arad”. N. RT 89/1925.”. Colan. pp. Vasile Gheorghiu. Universitară.”. 8789. Cristescu.”. pp. p. 1928. 307. 582. 1924. 587. de dr. Antonie Harghel. prof. Br. 1518. 1928. N. 87 p. de arte grafice «Ramuri». Bucureşti. 581. Ed. RT 46/1922. RT 23/1929. N. 100 + VI p. prof. 141.

Ioan I. Ed. 528546. Marile figuri ale Bibliei. Fântâna darurilor. iuldec. O 4/1980.. ST 78/1970. Coman. pp. Biblia şi intelectualii. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. ST 12/1977. 1522.. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Combiescu. Daniel. 120124. 3031 martie 1989”. Coman. episcopul Oradiei. pr. (în colecţia Problemele vremii) 591. Humanitas. serie nouă. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 714725. prof. RT 56/1944. 1937”. Vasile. pp. Sibiu. 148159. Ap. 604. Constantin. 602. 31 martie 1989. 1925. Constantin. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. Academiei RSR. pr. ST 34/1956. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. trad. pp. 594. Αγουριδου. 78 p. ST 2/1989. Colan. prof. Constantin. 108110. 16881988) 598. pp. O 2/1966. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. Nicolae. Vasile. pr. pp. asist. V. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. (comunicare la Tesalonic. Artos Zois. prof. Ed. 199221. Constantin. pr. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. pp. 124128. Arhidiecezană. pp. membru al Academiei Franceze. pp. 610. prof. (popularizare) 590. Constantin. 1929. pp. Constantin. Sibiu. 582600. din lb. pr. pp. asist. 609. 345366. Constantin. 508 p. de pr. 4558. pp. pp. 189 p. Colan. Bucureşti. pp. 606. Daniel. . I. pr. ST 12/1972. 603. prof. 608. Arhidiecezană. pp. 1214. asist. Pavel”. ? p. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. 596. 32 p. Eseuri pe teme biblice.. 1929. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. Αθηναι. pr. trad. dr. „François Mauriac. 612. Nicolae. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. 600. Fernand. pp. Coman. 1985. Coman. 605. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. Psaltirea de la Mehadia. Coman. 1936. Coman. episcop Vasile. asist. Frankavilla Grecia. Nicolae. prof. PăsculescuOrlea şi Const. Ed. ST 5/1987. pp. 69. Tipogr. 595. Ed. prot. Mariana. Marcu XI.. RT 78/1937. 2630 octombrie 1988”. 1820. pr. din Tesalonic Grecia. 1995. τομος Β. 592. dr. Coman. Bucureşti. Daniel. 117119. 222 p. O 2/1985. Constantin N. Atena”. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. Ioan G. Sibiu. Coman. Coman. Comte. tom 4. A. Constantin. pr. ST 5/1988. dr. dr. Ioan G. Bucureşti. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. Biblia şi intelectualii. ST 910/1953. 611. pp. 155166. pr. 1997. franceză de Voicu. ST 2/1989. 597. Colan. 79 p. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. 4551)”. Coman. 249256. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. pr. Stropi de rouă duhovnicească. Arhidiecezană. 1985. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. Constantin. ST 1/1987. MB 13/1967. Mihaela.26 589. Coman. 1029. Bizantină. Viaţa lui Isus.”. Daniel. Coman. pr. 593. 607. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. Em.. Coman. 599. 590604. ST 710/1976. Tipogr. Bucureşti. Coman. Coman. Cugetarea. Vasile. Tipogr. pp. 259268. Luca XIII. dr. Constantin. extras din Limba română 3/1968. Ed. „Σαββα Χρ. 304305. asist. Biblia în Biserică. Creştinismul şi sclavia. 601. Ed. Ghica. Ioan G.

GB 2/1987. pp. 616. Manual pentru seminariile teologice2. 612)”. pp. sărbători etc) 622. Al. Daniel. GB 1112/1954. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. 111)”. Ioan. 630. pr. pr. ST 34/1973. prof. prof. GB 34/1974. prof. Constantinescu. pr. Popescu. a IIa) 618. GB 10/1958. XVII). Constantinescu. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. Manual pentru seminariile teologice. 527530. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. 636. 64 p. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. 632. 620. 635. N. Constantinescu. Instit.. N. Ioan. „Scene din Vechiul Testament. pr. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. pp. Al. 5177. pp. pp. Constantinescu. cap. Ioan. pp. 6784.. pp. dr. pp. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. 619. pr. 266270. Al. I. 10641073. 13)”. Al. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. pr. (jertfe. (ed. Constantinescu. dr. N. pp. GB 34/1975. N.a. econ. Al. Constantinescu. pp. „Isaia şi Ieremia”. Ed. N.. GB 3/1987. GB 910/1973. 214223. după cele patru Evanghelii”. pr. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. GB 56/1973. (profeţii mesianice) 621. 159 p. 627. Constantinescu. prof. (popularizare) 625. GB 2/1988. Constantinescu. 1992. pr. 628. ST 910/1969. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. pp. Anghel. Ioan. pr. Constantin. N. GB 34/1976. 631. 1981. Ioan. pr. GB 910/1975. Ovidiu. 442 p. Ioan. 328344. 976983. Daniel. Constantinescu. 634. 4953. Al. I. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. pp. biblic al BOR.. Ioan. Bucureşti. I. . Constantinescu. f. Constantin. Socec & co. Ioan. 626. pp. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. 370387. dr. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. Constantinescu.27 613. Comentar”. BOR 34/1971. Ioan. econ. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Ed. pp. Constantinescu. pr. „Protoevanghelia lui Iacob”. pr. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Constantinescu. O 3/1983. 661685. 389402. Constantinescu. „Daniel (cap. prof. Const. 617. prof. pr. pp. prof. Bucureşti. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. I. econ. 927945. pr. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. I gimnasială. pp. 60101. 32 p. GB 56/1972. prof. 614.. pr. 289299. 615. Constantinescu. GB 34/1965.. pp. Constantinescu. GB 13/1983. 533548. pp. „Facerea (exegeză biblică)”. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Constantinescu. prof. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. Ioan. pp. Constantinescu. 45103. GB 34/1984. Ioan. Ioan. GB 12/1979. 1 XII. 624. pr. pr. Bucureşti.. pp. 1914. pr.. pr. prof. Studiul Noului Testament. Constantinescu. 244248.. 1334. Constantinescu. 637. 623. 629. Bucureşti. prof. 187206.. 331 p. 630638. Constantin. prof. GB 12/1969... 1923. pr. I. 638. Ioan. Studiul Noului Testament. pr. prof. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. Constantinescu. pr. Cărţilor bisericeşti. Credinţa noastră. Constantinescu. 633. pp. Tipogr. Constantinescu.

1919. „Ioan. 542558. MO 16/1993. pp. ST 78/1983. pp. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. a Va) 643. asist. Agapie. episcopvicar Damaschin. „Studiul biblic la I Corinteni 14. ST 78 (pp. Ed. 642. asist. diac. pp. ierom. Constantinescu. 1990. Coravu. MB 1012/1999. 652. † Damaschin. introducere şi indice de Stela Toma) 656. 10671068.. Constantinescu. Agapie. 646. Copăcianu. ? 654. Junimea. Atena. dr. Junimea. Grigorie de Nysa”. 612. „Gheorghe A. pp. „Părintele prof. lect. Emanuel. 501506. Mitropoliei Banatului. pp. Ioan. 658. 3245. 1977. 461562) şi 910 (617681) / 1982. asist. asist.”. dr.28 639.. 644. 8391. Copăcianu. Ed. Emanuil. 350 p. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. MO 1112/1973. pp. 648. Corniţescu. Timişoara. 19”. asist. Constantinescu. Emilian. proorocul deşerturilor”. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. pp. econ. I. Ed. 1976. Moderna. CoravuSeverineanul. 645. pp. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”.. 1943. diac. Dimitrie. Cornilescu. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. 650. „Emanuel Copăcianu. Corbu. pp. dr. Cornilă. Copăcianu. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 657. 651.. BOR 8/1923. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. MB 79/1997. pp. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. pp. (ed. 649. Iaşi. Popescu. 779 p. pp. (irelevantă) 641. dr. Corniţescu. 5661. (istoric) 660. diac. ST 78/1983. MO 3/1987. pr. Vasile. Librăriei Socec & co. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. 1969. Copăcianu. Corbu. Viorica S. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. Dimitrie. pp. 659. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. 655. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. diac. MA 79/1979. diac. ierom. 567570. ConstantinescuLucaci. Coravu. GB 12/1956. dr. 786787. Petru la Cincizecime”. CoravuSeverineanu. MO 910/1975. Emanuel. GB 34/1973. 653. 403412.. pp. Corniţescu. (doctorat) 662. Ed. 1990. Corniţescu. GB 4/1987. Emanuel. Iaşi. pr. Bucureşti. pp. MB 46/1999. Copăcianu. 387404. Dumnezeu şi Biserica. arhim. 559563. Adrian. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. Coresi. 734736. pp. Viaţa lui Iisus. pr. econ. D. 661.. pp. Bucureşti. Bucureşti. . „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. 213 p. pr. pr. Povestiri biblice. „Iisus şi marea”. 647. pp. Povestiri biblice.”. Viorica S. prof. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. Galitis. 120 p. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. Corniţescu. O 3/1983. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. Corbu. dr. Const. MB 910/1964. 2037. (text stabilit. 392 p. 640. asist. 503509. Academiei RSR. Emilian. 3944. Emilian. Ed. Emanuel. Emilian. 213 p. I. Ed. ST 710/1981. MB 13/1975. Emilian. Ap. prof. „Ioan Panagopulos. 4750. 331 p.

666. diac. 681. 380388. 546572. O 3/1980. 680. ST 34/1969. O 1/1983. Emilian. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. diac. pp. 675. Emilian. asist. diac. diac. BOR 34/1985. dr. (prelegere festivă. BOR 46/1991. Corniţescu. prof. ST 78/1984. pr. asist. asist. Corniţescu. prof. interpret al Sfintei Scripturi”. 673. diac. Corniţescu. 669. 686. Corniţescu. 252265. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. O 2/1980. „Sabat şi duminică”. manual pentru Institutele teologice. 606615. pr. diac. Studiul Noului Testament. 815825. Constantin. Emilian. diac. prof. prof. lect. pp. 8293. . 100110. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. 600612. pp. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. pp. O 2/1983. pp. Corniţescu. 674. 727. asist. prof. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. pp. prof. 243254. Nicolaescu. Nic. ST 12/1969. Corniţescu. Em. dr. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. Corniţescu. diac. GB 35/1980. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Emilian. asist. Corniţescu. 269274. „Sfinţii Trei Ierarhi. MO 12/1980. 308320. 228229. pp. pp. Corniţescu. 672. 199209. Corniţescu. prof. Corniţescu. pp. O 2/1982. asist. Corniţescu. BOR 78/1986. prof. 668. 606619. Em. 676. 8096. „Sf. Scriptură în mâna credinciosului”. ITOB) 683. pp. pp. 30 ianuarie 1976. ST 910/1985. pp. ST 710/1980. asist. prof. diac. 670. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. Emilian. ST 910/1967. ST 34/1981. pr. Emilian.. pp. C. Corniţescu. 199209. Corniţescu. Emilian. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. pp. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. drd. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”.. 492500. pp. BOR 1112/1983. drd. ST 12/1976. Emilian. „pr. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pr. 684. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. drd. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. Corniţescu. O 2/1980. Corniţescu. asist. pp. Corniţescu. Corniţescu. pp. pp. prof. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. Emilian. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. diac. diac. 678. diac. 1977”.. ST 5/1987. Emil. Corniţescu. O 2/1981. Constantin. drd. pr. asist. 665.29 663. Grigorie Marcu. diac. 671. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. (prez. 667. Emilian. 482491. Emil. pp. Corniţescu. Emilian. Emilian. Constantin. Corniţescu. Emilian. pp. Corniţescu. 8393. GB 5/1988. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. pp. Emilian. Bucureşti. pp. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. ST 78/1967. 682. diac. 200211. 95102. prof. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. 299307. 8394. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. 679. Constantin. diac. 664. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. pp. (istoria şi valoarea ei teologică) 677.

pentru o clipă. 520. dr. 690. O 4/1980. Bucureşti. RT 3/1927. 699. pr. 292 p. prof. ST 710/1981. „Lucrătorii asociaţi”. pr. Ioan. f. Cotos. Nicolae. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. MA 12/1960. (1929?). Manual pentru seminariile teologice2. pr. pp. Costache. 1911. (curs scris de mână de stud. pr. Betleem. 195 p. dr. 1902. prof. Toronto. Cotos. Bucureşti. 700. Cosma. ierom. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. 709. A. dr. A. Cosma. pr. dr. EIBMBOR. pp. 708. RT 1011/1932. Costache. Cotoş. de Alexandru Duţu. Tipogr. 119122. 693. pr. pp. 707. 7683. pr. 103118. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. dr.. Ioan. Costache. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. Manual pentru seminarii teologice. 31 p. 1959. C. Cornoiu. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Ctin I. 3454. prof. Cornoiu. pp. C. „M. 130 p. Casa pânii sufletului. pp. MB 13/1958. „Cultura românească”. dr. 1901. 295 + 42 p. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. Ioan. 9193. Ioan. prof. Focşani. 232)”. Cotos. Cosma. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. pr. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. prof. Introducere în cărţile Noului Testament. pp. Emilian. Emilian. 172 p. Ctin I. Zakaria Goneim. . prof.”. Ed. 203 p. 702. Corniţescu.”. Abrudan. pr. dr. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. prof. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. pr. Cotos. Bucureşti. asist. 1979. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. 692. Cornoiu. pp. Constantin. prof. Ctin I. Cornoiu. Piramida îngropată. Studiu filologic. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. Ia secundară... Atena. 1956. 695. ST 12/1958. Crăciunaş. prof. pp. C 112/1938. 371376. 555563. Sădeanu) 697. Constantin. Corniţescu. pp. Doru V. MMS 78/1958. NewYork. (curs scris de mână de stud. Tipogr. pp. London. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi.30 687. econ.. Introducere în cărţile Noului Testament. GB 14/1999. econ. 1903. A. pr. MMS 34/1957. 5)”. Cosma. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. 1935. pr. 206 p. 710. dr. prof. Corniţescu. Corniţescu. 374377. „Cartea românească”. Vasile Gheorghiu”. Corniţescu. Introducere în scrierile Noului Testament. Bucureşti. 688. pr. Filaret. RT 12/1925. econ. „Proorocirea. pr. Bucureşti. Ed. MA 58/1958. Nicolae. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. Constantin. 694. 510513. prof. 705. 1926. prof. Nicolae. Corniţescu. Sădeanu) 698. Bucureşti. pp. Tipogr. A. Nicolae. 154 p. prof. dr. (profeţii mesianice) 691. pp. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. pp. trad. pr. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. 7072.a. Cornoiu. Ioan. Lăzăreanu. Bucureşti. GB 46/1993. diac. de grozăvia. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. 634636. 95 p. 1902. 701. pp. 704. III. „David şi moartea lui Saul. O 12/1997. prof. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. C. Emilian. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. 206 p. 1996. 706. Bucureşti. Emilian. dr. Cărţilor bisericeşti. 639)”. dr. prof. prof. (curs scris de mână de stud. 514. prof... 368371. 703. Bucureşti. ST 2/1990. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. prof. prof. Sădeanu) 696. N. Dumitru. pp. C. Irineu. 242250. Costea. „Profesorul dr. pr. „Rugăciunea Domnească. Constantin. 518. 711.

6061. dr. Diecezei grecoortodoxe române. N. Prelegeri metodice din istorioare biblice. 727. pr. Crişmariu. Cristescu. 345347. Cristescu. 1931. pp.. română. Sf. Diecezană. dr. 735. Diecezană ort. a IIIa a gimnaziului unic. dr. Bucureşti. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. 723. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Nicolae. „Preot Iosif Trifa. Culcea. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. prof. (manual) 722. pp. Crişmariu.. 1928. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Mai lângă Domnul meu. dr. Adjud. română. C. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Cristescu. română. 104 p. 134135. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române.. Tipogr. Cristescu. A. Nicolae. Arad.. Cristescu. pr. a IXa. Tipogr. Arad. Pavel către Filimon. (doctorat) (non vidi) 714. Sibiu. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 123 p. Cosma. dr. Nicolae.. 1624. pp. Librăriei Socec & co. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. pp. 1935. pp. . 1947. Culcea. Dumitru. Toma. 130 p. + 20 de ilustraţii în text) 716. (ed. Tipogr. Nicolae. a IVa. Diecezană. autorului”. 1947. Gr.31 712. 98 p. 126 p. Diecezană. dr. Tipogr. Arad.. 725. Ed. 1930. 729. Arad. prof. 3940. Iosif Trifa. 718. RT 1/1907. 108 p. 724. pp. 1929”. pr. econ. Crişmariu. (ed. Diecezană. a VIIIa) 719. Arad. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. Tipogr. 145146. 721. GB 12/1949. Creştinismul şi sclăvia”. (moduri de citire şi interpretare) 730. 49 p. clasa a VIa11. Monogenismul biblic. 734. 78 p. dr. 317323. română. pr.. Arad. F. Cristescu. Diecezană ort. Ed. RT 89/1925. prof. 76 p. pp. 317 p. Diecezană. Nicolae. 269. Tipogr. „Prof. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. Nicolae.ort. Manual pentru cl. pp. 728.. clasa a IIIa11. prof. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr.. pr. Ioan Tomescu”. Diecezană gr. Biblia şi ştiinţa. Arad. prof. Tipogr. române. de preotul Pompei Moruşca. Nicolae. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. cl. 112 p. Socec & comp. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Arhidiecezană”.. p. Cristescu. 1929. Nicolae. Arad.. pr. Socec & comp. Nicolae. Crişmariu. RT 56/1926. Tipogr. ConstantinescuLucaci. Gr. pr. Arad. Gr. Tipogr. Gr. RT 11/1927. RT 4/1929. RT 2/1925.. studiu dogmaticoapologetic. Bucureşti. 104 p. George. Gr. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. (ed. 732. Manual de religie pt. dr. Cristescu. prof. pp. Ed. pr. 726. 1914. A. 1914. prof. Crişmariu. (ed. Cristescu. „Econ. Diecezană gr. I a gimnaziului unic. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 717. clasa a IVa11. Crişmariu. 1935. de pr. Crişmariu. Nicolae. Crăciunescu. Crişmariu. Ia revăzută şi completată) 715. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. econ. 277278. Creţu. Gh. Toma. 1908. 1928. Tipogr.. Ed. 1935. Crişmariu. RT 89/1928. 1930. Craiova. Arad. 86 p. 733. Colan. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. dr. Gr. Crişmariu. or. Craioveanu. Bucureşti.. 98 p. Tipogr. I. „Îndreptar scripturistic”. prof. RT 1011/1925. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. 731.ort. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. 1927. 713. 144)”. RT 12/1927.

C. 760. O 23/1994. 745. cl. Dalea. (temeiuri biblice. 125 p.. 1947. Deheleanu. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. 746. 230242. BOR 5/1912. Topliţa. 80 p. pp. Petre I. „Genealogia Mântuitorului Hristos. BOR 78/1976. 212217. Partea primă: Legea veche. pr. (exegeză) 747. Cuza. 561577. BOR 78/1975. Cunescu. Toma. Esséniens. prof. I. GB 5/1987. pp. Ed. 757. Daniel.. Bucureşti. I a gimanziului unic. V. prof. „Hristos «cheia» Scripturii”. BOR 34/1985. drd. conf. pp. Cziple. 37 oct 1989) 758. Jidanii în războiu. V. pp. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. 759. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. pp. 160 p. 12381251. BOR 6/1912. Ed. (predică) 754. pr. MMS 34/1971. 2340. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. pp. XIII. 1987.. Culcea. 1923. pr. 2. Dănău. conf. Gheorghe. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. David. David. 10021006.. Bucureşti. Ştiinţifică şi enciclopedică. din perspectivă negativă) . Socec & comp. dr.. pr. 740. pr. Bucureşti. Culcea. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. O 2/1983. pp. A. 750.. Bucureşti. (extras din International Review for the History of Religions. V. P. Ilie. 95113. pp. Cristofor. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Studiu introductiv. Seminarului grecocatolic. Petre I. A. 743. BOR 34/1969. 215247. Deheleanu. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. Dan. C. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. prof. Petre I. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1976. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Dănău. p. dr. vol. conf. 324328. Toma. David. Gheorghe.. David.”. Cornilescu. pp.. 1947. Pe urmele vechilor civilizaţii. 912922. Deheleanu. Bucureşti. „Biblia britanică a lui D. diac. Psaltirea în versuri. traduceri din limba aramaică. 709719. model al predicatorului creştin”. 1980. Daniel. 751. Manual pt. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. „Psaltirea slavoromână (1577. 739. Ed. 1918. Bucureşti. Sportturism.. C. C. O 2/1982. Constantin. GB 12/1958. Iustinian. cl. pp. 755. Manual pt. 636638). notiţe introductive şi note. 742. 835839. Damian. GB 912/1978. 752. ediţie îngrijită de N.32 736. Ursu. existenţa minciunii şi a răului)”.. 756. „Dosoftei. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. diac. 780 p. Daniel.. P. conf. 499507. 312329. „Mântuitorul. dr. august 1966) 753. diac. ST 12/1980. pp. 130 p. 1966. diac. pr. David. Petre. pr. Cunescu. Alexandru. 85. MMS 6/1988. 207 p. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. Scripta aramaica 1. Petre. Tipogr. 37 p. Constantin. Dancu. 737. fasc.. Dănău. Socec & comp. BOR 1112/1973. 6172. (… în Sfânta Scriptură) 744. diac. pp. Dimitrie. BOR 7/1912. 11591166. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. (exegeză) 748. Academiei. P. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. pp. Blaj. (non vidi) 741. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. prot. a IIa a gimnaziului unic2. prof. 395 p. dr. pp. (cursuri de îndrumare. Constantin. 738. C 1913 (pp. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. Theodor. (exegeză) 749. pp. diac. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. pp. Dan.

prot. Diaconescu. Petru. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. Deheleanu. pr. „Profetism babilonian”. pr. 322326. dr. BOR 1/1905. 1321. 12 p. dr. Dincescu. Demetrescu. prof. Sterie. 288295. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Demetrescu. pp. „Bogatul şi Lazăr”. 1946. dr. 168175. Ed. Academiei RSR. 765. dr. 770. dr. Eparhială. Bucureşti.33 761. 782. Demetrescu. pp. Demetrescu. Drag. GB 34/1959. 783. 112. „Iisus Hristos mit?”. dr. Dragomir.. 766. 196212. Dragomir. Diaconescu. 778. 785. 1942. pp. 50 (4). pr. Dragomir. pp. 789. Dragomir. de Nicolae. 1945. 768. 719728. Ed. BOR 11/1906. Donos. Drag.”. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. pp. bibl. Donos. Demetrescu. BOR 1/1905. dr. BOR 2/1900. Bucureşti.. 31 p. 79 p. RT 5-6/1942. Ed. pp. MB 46/1967. BOR 6/XXXI. 771. Neculai. pp. „Paştele la ebrei”. Dinu. 379389. MMS 89/1956. Petre. 961975. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. dr.. 786. 96 p. Diecezană. Bucureşti. L.. Drag. Demetrescu. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. pr. Dennefeld. dr. Demetrescu. 781. pp. Dragomir. 215 p. Demetrescu. 1255?. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Marin S. 776. pr. „Naşterea Domnului”. 779. BOR 5/XXXI. Demetrescu.. 491498. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. MB 48/1964. Cartea românească. Densuşianu. pp. 773. Demény. Deheleanu. 1954. 767. 763. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774.. (predici) 784. Viaţa economică. Dinu. pp. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. „Studiul Noului Testament. şi Studiul Vechiului Testament. pp. 780. Demetrescu. Curtea de Argeş. în TR 48 (pp. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. Constantin. Petru. Dragomir. pp. 234244. Bucureşti. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. Tipogr. . pp. Tâlcuiri evanghelice. pp. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. 8595. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. 1955. 121125. dr. [Ludovic]. BOR 1/1906. pp. Mic dicţionar al Noului Testament. 393402. Nicolae. 515518. (filol. pp. dr. 915927. (temeiuri biblice) 762. BOR 3/1909. dr. 13051317. Dragomir. Demetrescu. 1916. BOR 1/1900. Deheleanu. trad. Sfintei Episcopii a Argeşului. pr. Nicolae. dr. 772. al XVIlea. pr. 863875. 3639 şi 65) 777. 775. BOR 8/1905. Deheleanu. „Cei doi bani ai văduvei”. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. BOR 7/XXXI. 288 p. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 272283. XIII. 769. 23). Diamandi. BOR 12/1915. 822833. Neaga. BOR 35/1973. pp. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. 764. Dragomir. pp. Demetrescu. 787. 788. BOR 34/1981. (fragm. pp. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. Ed. Arad. pp. 310320. Ed. 307314. 78 p. pp. 1929. 91112. Drag. pp. BOR 8/XXXI. N. „Preoţia ortodoxă”. Fiul Omului. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. pp. „Fraţii Domnului”. Ovid. „Bunavestire”.) (despre Luca I. Tipogr. BOR 8/1905. Marin S. pp. Demetrescu. 1943. dr. din Fiul lui Dumnezeu. Dragomir. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. Demetrescu. prot. „Bogatul nesăţios”. dr. Natalia. „Vieţei nouă”. Bucureşti. Bucureşti. MMS 56/1955.. Dragomir. Petre.

seminar. din ebraică. drd. Ed. pr. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. pp. ST 56/1985. pp. drd. 1905. drd. 812. 464480. Ap. LX + 1165 p.) 809. 1926. prof. AZ. asist. asis. Emilian Corniţescu. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. 804. Facerea lumii. Dudu. BOR 78/1980. Epistola Sf. Constantin. doctorat) 797. dr. (licenţă) 811. 207210. prof. GB 34/1984. Cîntarea Cîntărilor. Dura. pr. pr. Valeriu.. pp. 291 p. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. Drăguşin. asis. pr. Psaltirea în versuri 1673. 801. Drimer. Vasile Mihoc. 1926. 1908. Dorcescu. Bucureşti. 96 p. cu un studiu de . Drăguşin. Arta. X + 144 p. „Hiliasmul. O 4/1986. Nicolae V. pr. (tabel cu textele biblice din cult) 796. 381389.. BOR 11/1911. 544560. diac. Moderna. Timişoara. dr. Nicolae V. 1981. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. pr. traducere şi comentariu”. 719731. pp. 1974. Valeriu. (trad. Poemă ebraică. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. Dură. 114123. pp. Iuliu. BOR 910/1981. 802. Drăguşin. Centrului mitropolitan Iaşi. MMS 12/1940. 8089. pp. 27 p. Dosoftei. dr. 814. dr. „Pr. Eugen. Nicolae.) 808. Clemenţa. 77 p.. Valeriu. Drugescu. (l.. Dron. C. ST 34/1981.”.. Nicolae V. 297299. pp.. Dicţionar de teologie ortodoxă. (trad. Marinescu & Şerban. Drimer. 11001108. pr. Nicolae V. . MO 12/1999. asist. Dură. 5062. Donos. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. Eugen. A. Drăgulin. 11531166. 67 p. 53 p. 803. Ion. Carol. Dragomirescu. Carol. Biblia. Dragoslav. Dorcescu. Ion Bria. Paul. 293296. pr. importanţă) 810. Mrea Neamţ. Ed. 807. Tipogr.. diac. pp. 806. (ed. Pavel”. Librăriei Socec & co. 800. MO 78/1985. Bucureşti. pp. Dragomir. Psalmii în versuri. drd. Bucureşti. Ed. pr. 2227) 795. 816. dr. Drăgulin. Ursu) 794. doctrină ereziarhă”. (Daniel 9.. „O profeţie memorabilă”. „Decalogul în expunere catehetică”. ST 56/1989. prof. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”.. Dură. pr. drd. Iaşi. drd. pp. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. Ecclesiast (Cohelet). Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. Timişoara. Drăgulin. (apariţie. GB 1112/1971. Bucuresci. 661666. 207268. dr. „Septuaginta”. Tipogr. Drăguşin. Ap. 116125. Dragomir. pp... Marineasa. Pavel către Galateni. MMS 6/1936. O 1/1984. Demetrescu. 815. Cartea românească. 399 p. 7294. 805. Dura. 792. pp. drd. Ed. 813.. (ed. 793. Ed. Excelsior. Gheorghe I. Dragoslav. Pildele în versuri. din ebraică. Ester (Purim). Introducere. Nicolae. Ed.. drd. Boldur. Neculai. M. pp. 31 p. GB 34/1984. 1998. V. pp. MA 79/1982. pp. a IIa) 799. Tipogr. „Pr. Valeriu. 11301132. Dragomir. Ion. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”.34 790. asist. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. pr. 1934. (predici) 791. N. 1901. 798. pr. „Diac. 47 p. pp. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. cu un studiu de . 1925?. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. O 2/1988. critică de N. Tipogr. pp. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. Iaşi.. 1993.

„Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. pr. dr. (şi o parte din comentariile biblice) 818. 395400. pp.) 839. 683698. MA 56/1972. 556 p. ST 12/1978. Erbiceanu. Omilii şi cuvântări. „Faptele Sf. Nicolae. 7682. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. pp. GB 910/1982. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. Erbiceanu. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. D. trad. PSB. BOR 8/1906. Endre. (filol. pr. I.) 838. pp. Sinod al BOR. 113116. pp. pp. pr. BOR 2/1912. Făgărăşanu. pp. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. pp. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”.. 5)”. Dură. 427431. vol. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. Constantin. ? 841. pp. din lb. (filol. pp. Nicolae V. pp. dr. pr. Efrem. BOR 4-6/1992. Constantin. greacă. siriacă de Isopescu. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. Cernăuţi. (filol. dr. drd. BOR 3/1905. 8)”. 929. Erbiceanu. pr. Omilii la Psalmi. BOR 5/1912. pr.”. 262268. Erbiceanu. pr. BOR 9/1910. Ioan. pp. 1”.. MA 34/1985. Nicolae. bibl. 10001009. pp. Constantin. Nicolae V. BOR 10/1911. „Interpretări de cuvinte. 6671. . Dură. 9)”. MA 12/1985. pp. Bucureşti. Constantin.. 1986. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. dr. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. Judecători.35 817. 3345. ST 4/1986. 822. BOR 4/1912. 171180. Scrierii. Constantin. VII. 513527. 823. prof. Erbiceanu. EIBMBOR. bibl. bibl. Sirul. pp. 1914. pp. pp. MB 3/1988. Nicolae. (= o legendă) 834. Erbiceanu. dr. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf.. bibl. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. C. Erbiceanu. O 3/1983. pr. Dură. Fecioru. Constantin. (filol.. col. prof. 827. pp. asist. 650 p. Partea întâi. stil. Omilii la Hexaimeron. bibl. Dură. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. prof. Dură. dr. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. 445452. C. 821. † Lucian. (scriere apocrifă) 831. 378375. pr. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. Silvestru Octavian. 832. drd. introd. 949957. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. episcopvicar. ST 6/1988. din lb. drd. Erbiceanu. 127133. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. drd. ST 12/1983. „Moartea dreptului Avraam”. Scrieri alese. pp. şi indici de pr. 2129. 829. 904915. BOR 1/1906. Făgărăşanu. Ap. „Sfîntul Vasile cel Mare. pr. † Lucian. 1982. Dura. dr. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. Dură. 2”. EIBMBOR. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. 820. prof. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. 824. pp. 2743. Szöcs. 241260. 536546. C. 830. C.) 835. Ioan. (structură. BOR 1/1912. 828. pp. pp. 528 p.”. 796808. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. Erbiceanu. „Origen. Bucureşti. Constantin. pp. Partea a IIa. 825.) 836. (filol. BOR 3/1912. Scriptură”. Erbiceanu. trad. ST 910/1977. Dură. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. vol. Constantin. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. Duţu. Nicolae. Duţu. pp.) 837. BOR 6/1912. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. Iosua. bibl. pp. episcopvicar.. (filol. C. ST 78/1983. 1623.) 840. 833. 819.. Erbiceanu.

Apostol Pavel. Tipogr. Vie de Jésu. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Hristos şi viaţa omenească (p. 654658. ec. 18. 138 p. pr. RT 5/1941. p. Săteanului. 862. dr. Florian. RT 1011/1932. Grigorie T. Il(arion) V. LXXXII + 434 p. 858. Felea. cat. 1944.. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). 846. dr. 89 p. pp.. Gh. rusă de Nicodim. pp. „François Mauriac. p. „Diacon dr. Ed.. 306 p. Ed. 851. Farrar. pp. trad. Bertrand. Felea. Cojocaru. W. RT 910 (pp. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. 149153. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. prof. 1931. A. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. 844. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. 847. 294 p.. RT 56/1936. trad. RT 3-4/1941. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. 264 p. din lb. RT 1112/1936. Foerster. (licenţă) 863. Nicolae. „L. 1941. 866. Felea. Ed. Ión. Faur. Flammarion. dr. F.. franceză de Colan. Hristos şi viaţa omenească (p. (probabil gr.) 860.Cl. pp.. RT 12/1935. Felea. nr. 144 p.”.”. 6672. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. Paris. Societăţii literare „Sf. Ilarion V. pp. 215. Grossmann. Ed. Arhidiecezană. Felea. „Profeţiile Mântuitorului”. F. Isaiia. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. franceză de Marcu. Floru. 229234. pp. V. 1909. Istoria sfântă a Noului Testament. 848. Fer. Tiparul. trad. RT 9/1938. IPS. drd. 1933”. Edmond... 260 p.. Exposition et critique. RT 4/1939. Cărţilor bisericeşti. pp. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. franceză de Răcăciuni. Sibiu. prof. Ed. Ed. f. lect. 141 p. F. pr. rusă de Nicodim. Fecioru. pr. pr. Felea. din lb. 148150. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Ilarion V. Paris”. Ilarion V. FlorescuRomanaţi. F. Émile Vérut. 391392. pr. GB 56/1973. 1903. trad. „Al. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Paris. 501502. col. Ilarion V. Paideia. pr. ST 34/1953. 270272. pr. 854. prof. (manual) 865. „Antihriştii”. 1928. 852. 1993. Ilarion V. 202204. Viaţa şi operile Sf. RT 89/1928. p. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. Felea. 857. dr. 538555. Oradea. 4)”. Ed. pp.. V. Librăriei „Principele Mircea”. „Credinţa şi morala Învierii”.36 842. Alexandru. din lb. trad. Nicolae. 1900. II). 140 p. Ioan.. 640 p. Mircea. Filipciuc de Petrova. Foerster. Tipogr. prof.. 864. par dr. Fleg. «Seria Teologică». Cosmologia elenă. Ilarion V. pr. 637 p. pr. 1921.. Dumitru. Bucureşti. GB 78/1964. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. Ioan Gură de Aur”. p. 1921. Librairie Bloud et Gay. diac. Haralambie I. pr. 843. RT 3/1933. D. 210224. L. LascarovMoldoveanu. 845.”. Fecioru. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. RT 1112/1938. Ilarion V. Felea. «L’Histoire». Medicale Nobert Maloine. 859. pr. 51 p. 853. prof. Felea. Săteanului.. Felea. 856. 107112. Lethielleux. dr. Paris. Felea. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. Ilarion V.. P. Bucureşti. Viaţa lui Iisus Hristos. 385387. 849. pp. Sfintei Mănăstiri Neamţ. din lb. din lb. Il. W.. pr. trad. Sfintei Mănăstiri Neamţ. prof. 437. 850. dr. dr. Dennefeld.a. din lb. Ed. I). Tipogr. Bucureşti.. 861. Nicolae. de L. Ed. Ed. Bucureşti. franceză de Colan.. pp. Ier. pp. despre autorii şi conţinutul lor. pr... pref. 855. „Despre cele patru Evanghelii. pr. . Fillion. Farrar. Moise. 1932. Patriarhul României. RT 4/1937. V.

prof. pr. Studiu juridic şi teologic2. 83102. Fruma. BOR 58/1948. Gala. 879. Din Sfintele Evanghelii.37 867. Galeriu. pp. în «Orientalia christiana periodica». I. dr. C. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. 1992. Fruma. 1928. 34 p. dr. 32 p. dr. Radu. BOR 1112/1948. Galeriu. 884. Galaction. N. 514. Ed. vol. pr. prof. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. av. Procesul Mântuitorului. Constantin. dr. Sibiu. Vasile. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Ed. ST 78/1951. pp. Grigorie. BOR 10/1931. Sibiu. Radu. Gala. 872. 868. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. prof. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. pr. 337 p. (exegeză) 871. 2. pr. pr. Ed.. 869. 572583. Galaction. XXXI. Despre Sf. 1930. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. Galaction. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. 1928. Gala. Principele Carol. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. 112)”. 543555. Galaction. 28 mai 1948. Gala. În jurul Sfintelor Scripturi. pp. prof. prof. prof. 94104. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. 873. prof. Galaction. Apostol Pavel. (Biblia lui Clain. Bucureşti. 386397. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. pr. dr. Galaction. 3. Adeverul. Ed. Galaction. dr. 870. Galaction. În jurul Sfintelor Scripturi. La porţile Damascului) 875. 1795). pp. Arhidiecezană. Despre mormântul cel gol. Bucureşti. . Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. pp. G(heorghiu). O 12/1997. pr. (discurs de recepţie la Academie. Bucureşti. Galaction. Ioan. Gala. „Mario Ruffini. ST 12/1977. pp. Principele Carol. BOR 34/1943. 886. 1928. pp. Gala. 175184. 272283. Gala. Ioan. Grigorie. prof. O 3/1980. 32 p. conf. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. BOR 910/1988. dr. Fruma. Galaction. Roma. pp. 2000. 321327. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. 112 p. Gala. Ed. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Gala. pp. 322. (1. pr. Galaction. V(asile). C 1913 (pp. Romcart. Principele Carol. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. 455462. 1965”. Constantin. 888. Gala. (popularizare) 882. pp. pr. Atelierele „Adeverul”. 1930. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. pp. (ist. pp. 32 p. MMS 79/1977. Procesul Mântuitorului. 615619. (traduceri din greacă) 878. BOR 12/1980. „Sensul religios creştin al sărbătorii. 1945. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. Galeriu. Blaj. Din Sfintele Evanghelii. 874. Bucureşti. Gala. Bucureşti. O 4/1966. lucrare apocrifă Aristeia.. Constantin. Galeriu. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Marcu. G. Vasile. av. dr. Bucureşti. Constantin. (traduceri din greacă) 881. prof. pp. 517523). „Inscripţia de la Delfi. 1928. BOR 5/1923. 890. pr. 454468. Constantin. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. pr. Ed. 375 p. pr. Gala. „Epistola lui Aristeia”. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. pr. „Ceva despre magii. Tipografiile Române Unite. 2. Galeriu.. 1928.. Galaction. „Biblia românească conferinţă”. Galeriu. „Din exegeza Noului Testament”. prof. Ed. 32 p. 34 p. V. N. Predica de pe munte. după Epistolele Sf. 889. Roza vânturilor. 337 p. dr. Studiu juridic şi teologic. Bucureşti. Tipogr. Fulga. biblică) 877. 579588. pr. Bucureşti. Predica de pe munte. Principele Carol. Marcu. despre apariţia LXX) 876. Ioan. 883.

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. (în rev. BOR 8/XXXII. 1980. 905. (titlu original „Offenbarung.. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. pr. Bucureşti. 355374”. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. pr. pp. fasc. arhid. 893899. M. din lb. D. traduction et notes par Louis Leloir”. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. 592597. 403414. I. pr.. Galeriu. 910. 2. prof. 1986) 898. MMS 78/1972. Tesalonic. dr. Galeşan. Ganea. 902. 46 p. BOR 56/1978. (rugăciunea în Biblie) 900. V. pp. arhid.. (material pt. pp. temei pentru apropiere între credincioşi”. fasc. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”.. dr. 901. G. protos. de Edouard Lipinski”. Bucuresci. „Ephrem de Nisibe. pp. arhim. Constantin. din rev. „Despre sfânta rugăciune”. Nicolae. 895. Introduction. prof. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Galeriu. München. pp. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. germană de Basarab. Ganea. BOR 34/1990. George. Galeriu. Tipogr. pp. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. 1216. Despre Pentateuh. „Biblica”. O 1/1984. de Moraru.. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. Ed. 536549. (în rev. 1901. 907. publicat în vol. prof. Georgescu. GB 13/1993. din lb. Georgescu. ec. Ioan V. 326373. 4448. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. BOR 34/1964. RT 2/1994. profeţia lui Maleahi. pp. ?. 434436. Gârboviceanu. „Biblia în Biserica ortodoxă”. Constantin. 894. diac. pp. 899. pp. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. O 1/1983. Ganea. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. Constantin. 456495. vol. P. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». MB 910/1985. Ioasaf. pp. Thoma Basilescu. pp. Ganea. 339344. 16). pr. 3461. „Netemeinicia milenarismului”. 2840). George. 2. 641645. 161182) . Georgescu. 2832. Ioasaf. trad. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. 904. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. nr. de Paul Eugene Dion”. prof. 110114. Scripturi”. Mircea.. 2024. 153168) 911. pp. Georgescu. 903. Galeriu. traduit de syriaque et de l’armenian.. 1975. (licenţă) 906.. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. Galitis. dans Revue biblique. prof. 908. prof. onorariu Ioasaf. 892. pp. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. Eugen. 2/1980) 897. prof. nr. Galitis. Ion V. 896. Ion V. pp.. Evangelische Theologie. prof. MO 56/1976. pp. pp. 50 (1969). pp. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. Universala Alcalay & co. „Revelaţie. prof. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. V. 5972. Tournay. (trad. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. ST 1/19381939. pp. BOR 1112/1989. 2734. Galitis. Georgescu. vol. adică folosirea timpului bine”. Constantin. MMS 56/1972. pr. extras din studiul „Teologia traducerii”. Georgios. Ioasaf. MB 46/1967. pp. Ion V. „R. pp. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici.. drd. Georgescu. prof. Georgescu. 374376. Ion V. MB 13/1996. pp. prof. pp. 92 p. „Pe drumul Emausului”. Georgescu. „Biblica”. dr. în Una Sancta. 893. 7288. MA 13/1981. prof. O 2/1976. 683697. 51 (1970). „Scopul Evangheliei a patra”. pp. 3.38 891. dr. pr. (trad.. MB 1112/1964. germană de Neaga.

920. O. 1100. Paris. Georgescu. 463475. magistrand Mihai.. 1008. 156 p. Georgescu. Grant. 1937. Schackenburg. MO 912/1970.. O. 919. Paraboles et leçons dans l’Evangile. Paris. Satan în profeţia lui Zaharia. Instit. ST 78/1958. D. O. 1922?. prof. 193 p. Amos et Osée. p. 1938.. 914. MO 1112/1969. „Vincent Taylor. Bucureşti. Vasile cel Mare”.”. Larcher. 1970.. Şt. Georgescu. 1970. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. Ed. 913. pr. Georgescu. p. 1938.. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. „Stanislas Lyonnet. Demonologia Vechiului Testament. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare.”. Georgescu.. O. La formation du Nouveau Testament. O. Tipogr. Bucureşti. 1101. 1969. econ. „Pierre Buis.”.. Paris. pp. 145. 422 p. Le Deuteronome. p.. dr. p. D. 1969. O. 1010. Georgescu. MO 1112/1969. Instit. Georgescu.”. Présent et futur. 922. Paris. 1010. p. p. 928.. Quelle est la vérité de la Bible?.”. 40 p.. 1100. 923. Ion V. 1004 p. 1970. Berlin.. 1970. (doctorat) 915. 1969.. p.”. Georgescu. p.. Georgescu. „Robert M. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Bucureşti. 929. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti. a XIa) 934. 11001101. MO 12/1970. 232 p. O. Paris. MO 12/1970. p. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. 289. „Saint Augustin. 176 p. 1969. 290. Georgescu. 1009. MO 912/1970. 917. „A. 924.. Georgescu. 1934. pr. Georgescu. MO 912/1970. MO 912/1970. O. 916. Georgescu. p. Georgescu. Azazel.. Etudes sur le Livre de la Sagesse. MO 1112/1969.39 912. pp. econ. „Rudolf Bultmann. prof. 76 p. MO 1112/1969. Georgescu. de arte grafice „Tiparul academic”. 927.”. 1009. 932. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. 152 p. Paris. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. MO 1112/1969. Paris. Ed. Paris. Arhiepiscopiei Bucureştilor.. 360 p.. p. Actualitatea profeţilor I. MO 34/1970. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. „Oswald Loretz. Ia a gimnaziilor unice. Confortement aux Ecritures. 1008.”. MO 912/1970. O. p.. „Charles Hauret. 918. O. Georgescu. N. introduction historique au Nouveau Testament. (ed. Ed. 64 p. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. Kahlefeld. „R.. p.”. prof. Ion V. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 1100. D. (popularizare) 931. Paris. 921. Bucureşti. 192 p. Bucureşti. 120 p. 304 p. „David Flusser.. p. 1946?. Socec & co. 1969. 145. dr. O.”. O. Paris. O. Socec & co.. 933. Paris. 930. Georgescu. 126 p. „Charles Harold Dodd. Foi et comprehension. Paris.”.. IXVI. Georgescu. O.. 286 p. pr. de Santos Otero. Bucureşti. 182 p. „C. 484 p. Jésus. 1969. Georgescu.”. Paris. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. MO 34/1970. „Franz Mussner. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Ed. Georgescu. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . de arte grafice „Speranţa”. 32 p. „H.”. 1967. 1969. 926. Georgescu. 148 p. 444 p. Georgescu.”.”. 1969. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. MO 1112/1969.. Paris. 1934. O. 146 p. Viaţa românească. Demonologia Vechiului Testament. Georgescu. Cărţilor bisericeşti. 925. Ion V.

pp. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Gheorghe. pr. Bucureşti. 183 p. Georgescu. Gheorghe. (ed. Ed. D. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. (ed. Gheorghe. econ.40 935. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. D. (ed.. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. a IXa) 941. Vasile. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. Constantin I. „Harismele. Ed. ST 910/1973. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Bucureşti. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. (ed. Geţia... Librăriei „Universala” Alcalay & co. drd. D. Mitul potopului. 1935?. prof. Georgescu. „Saba. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. prof. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. GB 56/1975. Ed. Ed.. prof. econ. Ap. revăzută) 942. Gervescu. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti. prof. prof. econ. a Xa. pp. 19281929. 1332. pp. Constantin. Georgescu. a IVa) 937. 1922?. pp. Gh. 322334. 541551. Geţia. pr. ST 56/1965.. D.. D. 497505. D. Gheorghe.. pp. prof. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Bucureşti.. 183 p. Ştiinţifică şi enciclopedică. a doua). econ. 183 p. prot. ST 12/1978. econ. 127.. 148 p. Bucureşti. Pavel”. Georgescu. Ed.. Bucureşti. MB 1012/1967. a XIIa) 943.. econ. dr. 190 p. (ed. prot. Georgescu. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. 160 p. pr. econ. Georgescu. ST 78/1971. Georgescu. Ed. 81106.. Ed. 1935?. 952. 946. Constantin.. Bucureşti.. 1935?. ST 12/1973. 954. 2132. Pavel”. Gheorghe. a XIVa) 944. Geţia. magistrand Nicolae A. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. MB 34/1984. Burtan. succint) 945. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 948. a Va) 938. „Plante şi aromate biblice”. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. Socec & co. 1934?. 947. 953. 949. 648662. pp. Ed. a VIIa) 940.. MMS 4/1930. Constantin. „Filistenii. 1926. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. D. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 1982. Georgescu. „Cartea lui Iov”. econ. Bucureşti. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Gheorghe. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”.. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. pp. prof. econ. 148 p. a IIa) 936. după Epistolele Sf.. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Librăriei „Universala” Alcalay & co. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. (ed. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 139149. 118 p.. 955. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Studiu de arheologie biblică”. pp. (f. Ed. Gheorghe. prof. a VIa) 939. Pavel”. Victor. Gheorghe. C 112/1937. 19301931. Cunoştinţe despre om şi societate. Gabriel. 183 p. D.. Ap. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. pr. Studiu de arheologie biblică”. 662696. Librăriei „Universala” Alcalay & co. (ed. 107110. 19291930. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. D. (ed. 950. pp. nr. econ. Ap. Gheorghe. Georgescu. 171) 951. (ed. . prof. pp. (ed. Gheorghe. Bucureşti. Socec & co. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ed. Bucureşti. 186 p. pp. MB 1112/1959.

Vasile.”. Vasile. 231253. Gheorghiu. prof. Gheorghiu. Gheorghiu. 963. MB 79/1958. 1941. Vasile. dr. dr. Gheorghiu. 137147. Nicolae. B.. 1911. 964. Întroducere şi comentar. Gh. 764766. 979. dr. 1941). Caransebeş. 315333. 378393. 665677). 763764. 18) şi în traducerea lor latină”. Bucovina. BOR ?/1935. Gheorghiu. 261277. 961. Gheorghiu. dr. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. pr. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Vasile. 165 p. Bucovina. MMS 56/1958. dr. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. preţul lei 36”. Gheorghiu. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). dr. 959. pp. pp. I. 6581. 115. 389405. dr. Cernăuţi. dr. prof. Gheorghiu. C 13/1929. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. pp. prof. 1020. argumente scripturistice) 958. 185196. MMS 34/1959. 978. prof. în legătură cu Rom. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. pr. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. 1901. „Dr. biblică) 976. 325341. dr. 59 p. Ed. 972. Întroducere şi comentar. dr. ST 36/1980. pp. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. 186. 1931?. dr. Gheorghescu. dr. Gh. Imprimeria naţională. „Prof. Vasile. pp. 197212. Ghia. dr. pp. prof. 960. Vasile. 233236. Gheorghiu. Der Brief des Judas. Vasile. V. BOR 1/1928. Gheorghiu. pr. Gheorghiu. pr. 962. Vasile. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. drd. 593609. 975. Vasile. (capitol din doctorat. 3. pp. pp. Gheorghiu. Ghesarie. Gheorghiu. C ?. MMS 4/1955. prof. 149150. 159196. 1941”. C 1012/1927. 1939. Viaţa românească”.41 956. 966. 4556. Cernăuţi. 8487. „Revelaţia divină”. pr. 2325)”. pr. pp. dr. MMS 12/1958. Gh. Mehedinţi. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. Sofron Vlad. 1941). prof. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. pp. GB 56/1969. Vasile. arhim. Gheorghiu. 965. Craiova”. 1940. pr. 165178. Gheorghiu. C 412/1931. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. C 12/1923. C 69/1927. Epistola Sfântului Iuda. 374379. pp. pp. C 34/1923. Vasile. . Tipogr. 84 p. Bucureşti. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. Saidman. Gheorghiu. Vasile. 88 p. dr. Bucureşti. pp. Ed. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Ce hotărăşte Sf. 974. I. 968. pp. pp. „Bunavestire (Luca 1. pp. Botoşani. Societatea tipografică bucovineană. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. Gheorghiu.. Vasile. V. (1939. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte.”. Vasile. 329353. Mărturia Sf. „Zeno Muntean. pp.. 977. Chesarie. dr. Craiova. C 1904 (pp. „Sf. MMS 9/1930. (teol. 70 p. Vasile. 971. Einleitung und Kommentar. Ramuri. Codex Argenteus Upsaliensis. 37 p. (l seminar dogmatică. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. 551566.. Mir în Noul Testament”. 1904. dr. pr. Gheorghiu. prof. 2638)”. dr. 969. Caransebeş. 970. dr. Vasile. 3551)”. Cernăuţi. Ghia. pp. 967. pr. Epistola Sfântului Iuda. prof. 57 p. Gheorghescu. ierom. dr. Ed. Ramuri. 110)”. Th. Gheorghiu. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. Ed. dr. (1939. 525541. Vasile. 973. „Profesor dr. Gheorghiu. „S. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. Gheorghiu. 21 sg. Gheorghiu. C ?. 229239. Ed. 1940. Vasile.

. Vasile. „Ce hotăreşte S. Arad. Tipogr. dr. prof. 365 p. Vasile. 1911. 1909. Vasile. 272385). preţul 50 lei”. Vasile. dr. 1929. 987. dr. 1001. 1923. dr. dr. Vasile. 1928. Gheorghiu. 584596). 8 p. Cernăuţi. autorului. Ed. Gheorghiu. autorului. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. (studiu de cronologie) 993. Vasile. MB 1112/1959. Gheorghiu. 558565. prof. Vasile. 1925. 1926. Glasul Bucovinei. 989. pr. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. Gheorghiu. prof. Cernăuţi. 142)”. vol. I. Cernăuţi. prof. 984. 996. 1927. prof. Glasul Bucovinei. Vasile. 419427. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. prof. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. vol.36) şi partea parenetică (12. pr. 997. Vasile. 6375. pr. prof. Vasile. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. 1000. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. 982. 21). pr. 991. pp. Vasile. dr. MB 13/1958. 988. Sfântul Apostol Pavel. pr. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 1856. Vasile. Gheorghiu. la 2000 d. pr. 111)”. dr. 39). Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. autorului. 981. dr. 1912. MMS 912/1959. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. 983. Gheorghiu. dr. 999. 112 p. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. 986. 474484. dr. Gheorghiu. prof. vol. Vasile. 985. Mitropolitului Silvestru. 18. Cernăuţi. prof.. Gheorghiu. 350 p.27). autorului. prof. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. 1926. II. 256 p. 114 p. Cernăuţi. „Domnul în Samaria (Ioan 4. 40 p. prof.Hr. Cernăuţi. Partea dogmatică. prof.116. Vasile. prof. III. dr. Studiu de cronologie biblică”. Vasile. dr. dr. Gheorghiu. 97 p. 372375. Gheorghiu. C 79/1929. 1909. Ed. 23 p. Ed. Vasile. Vasile. prof. 358 p. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. pr. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. Ed. pr. prof. 65)”. Vasile. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. autorului. prof. Vasile. Ed. 2248. dr. Diecezană. Gheorghiu. pp. Studiu isagogic. prof. dr. MB 910/1959. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. 990. Tipogr.42 980. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 1929. 1928. Gheorghiu. 1003. MB 12/1960. dr.Hr. MB 13/1958. resp. Ed. pr. 74 p. prof. pr. dr. Vasile. 2236)”. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. pr. Gheorghiu. Introducere şi comentar. pr. I. C 810 (pp. pr. 1924. dr. prof. 44 p. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. „Diacon Haralambie Rovenţa. Bucureşti. pr. 717. . Cernăuţi. prof. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. Enon de lângă Salom (Ioan 3. Vasile. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. Societatea tipografică bucovineană. prof. 2259. Ed. dr. 995. Problema mântuirii noastre. dr. 110. traducere şi comentar. 30 p. pr. Gheorghiu. pp. 1220)”. 1938. Gheorghiu. pr. Cernăuţi. 240 p. Glasul Bucovinei. prof. C 1911 (pp. Ed. 897 p. Cernăuţi. Gheorghiu. pp. 1002. 998. Ed. Gheorghiu. Gheorghiu. Ed. Gheorghiu. Cernăuţi. dr. Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi. Epistola lui Iuda. 14 p. autorului. 1933. pp. 531537. Gheorghiu. dr. Vasile. Gheorghiu. secţiunea I (cap. „Activitatea Domnului în Iudea. 994. Ed. prof. Vasile. 2867. prof. Gheorghiu. Glasul Bucovinei. Gheorghiu. Cernăuţi. pp. pp. 992. Gheorghiu. Cernăuţi. dr.111.

237246. pp. C 78/1924. pp. 1925. Bucureşti. prof. Gheorghiu. înaintat S. Tipogr. aprobat din Sf. 109115. Vasile. C 78/1924. 297305. Vasile. «Universala». C 12/1926. 18). C 14/1926. 697704). Studiu de cronologie biblică. C 1907 (pp. Glasul Bucovinei. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. 333340. 265272. dr. 184189. „Epistola lui Iuda.. 1923. 613627. Chişinău. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. dr. 621629) şi 1911 (513). univ. Întroducere şi comentar”. 323331. 1005. 400 lei”. Gheorghiu. Gheorghiu. 1008. „Dr. 1924. lei 80”. N. 647665. Atanasie «Despre azime»”. Ed.”. pp. 677692) şi 1909 (115. Prologul Evangheliei a patra. prof. „Epistola cătră Romani cu explicări”. dr. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. Gheorghiu. prof. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. Scriban. . 333345. „Un tractat al Sf. pp. prof. 197215. Vasile Tarnavschi. „Vieaţa şi activitatea S. Cernăuţi. 1935. Gheorghiu.. Vasile. Vasile. dr. „Păr. 1009. 1012. 5360. Vasile. 165172. „Arhimandritul I. dr.43 1004. C 79/1929. univ. MB 46/1957.”. 1021. 1940. 1926”. Vasile. Sfintei Monastiri Neamţu. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. tradus de Episcopul Nicodem. 194). Instit. 369372. prof. 6669. 767775). prof. I. dr. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. Vasile. 393403. 1925. 6162. prof. 301311. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 221227. 521531. 1007. prof. (Studiu biblicisagogic)”. 332335. 197213. 16 s. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 349358. prof. dr. Sfintei Monastiri Neamţu. 1019. 59775 din 7 dec. Vasile. Studiu criticexegetic. Scriban. Gheorghiu. 109117. Vasile. Vasile. 501508. 580586. 1010. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. 699714. „Pr. Ed. Vasile. Gheorghiu. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. dr. 265283. 329337. stareţul Monastirei Neamţu.. Sfânta Evanghelie. pp. Vasile.”. Tipogr. Gheorghiu. Bucureşti. arhim. Vasile. Imprimeria naţională. 1928. 421433. 277284. 457472). Ancora. C 1909 (pp. Vasile. Ed. Gheorghiu. 1011. prof. 591605. 1018. 7280. traduse de Episcopul Nicodem. prof. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. C 412/1931. Gheorghiu. Cluj. 565573. 1013. 360361. dr. C 1913 (pp. C 12/1927. dr. Vasile. 1020. „Anexa. 6576). Gheorghiu. Gheorghiu. Gheorghiu. stareţul Monastirei Neamţu. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. Raportul părintelui profesor universitar dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Vasile. 7398. dr. prof. Gheorghiu. Gheorghiu. dr. T. pp. 152 p. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 549559. 1006. pp. Gheorghiu. 5765. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. IV + 260 p. 1014. Bucureşti. prof. 1910 (19. C 13/1928. Apologie istorică. Apostol Paul”. dr. dr. prof. prof. pp. 433. 1016. 15 p. dr. 641648. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 1015. 381385).”. pp. 585593. 87 p. prof. I. C 910/1924. Gheorghiu. 201209. 1017. dr. 137147. C 112/1937. 237243. Cele patru Evanghelii. prof. ediţia II. 639644) şi 1914 (5877. 485500. Vasile Gheorghiu. I. Sofron Vlad. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. 1908 (115. univ. Cernăuţi. VI a Seminariilor teologice din România Veche. 1937. 129145. pp. Cernăuţi. Ed. 371378. pp. Vasile. dr. prof. Vasile. 224 p. 312321. 1928 (VIII 656). preţul 200 lei”. Gheorghiu. C 1909 (pp. 551567. „Ieromonahul Antonie Harghel. dr. 206 p. 173181.

Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. 143 p. 1929.. pentru cl. I. Ghia. Craiova. (non vidi) 1032. extras din Studii de limbă literară şi filologie. 1046. George I. Gh. C ?. Librăriei Socec & comp. prof. Ghia. Bucureşti. Ghia. prof. 1974. dr. Gh. C 1-2/1927.44 1022.. Gh.a. Ed. Ramuri. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. pp. 1027. 1023. 416. Th. Vasile. 223 p. 103 p. 1926. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. (popularizare) 1042. Vasile. 157 p.. Ed. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. de arte grafice «Ramuri». 1935/1938?. dr.. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. Gheorghiu. pr. Ed. 1929. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Gh. univ. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. I. a IIIa) 1028. 1 ss. Ghia. dr. dr. Epistola Sfântului Iuda. pr. dr.. I. pr. cl. 48 p. 1927. Roman. Cernăuţi. III. Ghia. 1031. 1938. Vasile Gheorghiu. ST 34/1958. 197199. Ed. 1926. I. Ramuri. cl. dr. Ed. dr. dr. pp. dr. pp. prof. 1024. Gherasimescu. 1035. dr. univ. Gh. Craiova. Ed. vol. Ed. Craiova. Craiova. Craiova. Ghia. Şc. (1942/1943). Ed. Gh. 34 (109117). de arte grafice Ramuri. 1941). 1025. 1039. dr. Ghia. 1038. Gheţie. Introducere şi comentar. 1033. prof. . 87 p. 1030. Ghia. Ed. „Dr. Ghia. C 112/1936. Bucureşti. prof. 24 p. 567570.. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1931. prof. (vol. de arte grafice Ramuri. univ. 162176. 1034. „Mărgăritarele lumii”. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. 86 p. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. Craiova. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. BOR 6/1928. Gh. (1939. Ghiţa. Lecţiuni de religie. Tipogr. C ?. I secundară de băieţi şi fete. de arte şi meserii. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. 151 p. 123 p. Gh. PopescuCilieni. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. dr. Craiova. Vasile. 1940. pr. Ghia. univ. Gh. C 12 (pp. I a gimnaziului unic. pr.. Ed. Inst. Explicarea evangheliilor. Ghia. Gh. pr. prof. pr. 1928”. (ed. Gh. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. I. dr. I. Instit. 67 p. partea a IIIa) 1029. pr. Iaşi. ec. Craiova. prof. 1045. prof. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. ştiinţific şi biblic. Toma. Chestiunile din programa analitică pentru cl. ştiinţific şi biblic. MMS 4/1955. pp. prof. 6364. prof. I. Ia) 1037. prof. „Marele teolog dr.. Ia secundară de băieţi şi fete. pr. Toma. 1043. Ghia. Vasile. Ramuri. Ramuri. Craiova.. pr. pr. Viaţa romînească. Gheorghiu. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. prof. 184 p. 58 (225242). I. Gh. f.. Gheorghiu. 2751. a IIa secundară2. 245259. Ghia. 102115. 1927. I. 1938. pp. pr. Ramuri. I secundară de băieţi şi fete2.. Ion. Ieremia. 106 p. Gheorghiu. 1036. Hristo N. Contribuţie la exegeza Noului Testament. Ramuri. Gherasimescu. I. 1026. 1946. Gibescu. (ed.)”. Istoria pe scurt a Vechiului Testament.. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. 102 p. 110). I.. Inst. Ramuri.. Ramuri. 1941. Vasile. 224 p. pp. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 1942. pentru cl. Craiova. Ghia. 1925. I. dr. „Prof. dr. pr. „La început era Cuvânt (Ioan 1. 90101. Ed. 1040. Ed. Ghiaurov. Craiova... univ. 923). a IIa secundară de băieţi şi fete. 1041. prof. 157 p. prof. Bucureşti. Cugetarea. dr. dr. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. prof. pp. Teodor. 1922. dr. „Problema calendarului”. pp. 1044. Ed.. preţul 35 lei”. Academiei RSR. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”.. I. dr. I. pr. I. prof.. MB 13/1958. pr. Ghia. prof. Gheorghiu. Gh. prof. pr. Ed. lui Ioan 20.

S. Godet. (chemarea şi rolul pr. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 176 p. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. Sibiu. Sf. Lucian.. Tipogr. Minerva. 7074. 48 p. Tipogr. Ia) 1048. Chişinău. Eclesiastul şi Apocalipsul. Mitropoliei Olteniei. 1931. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. greacă de Popescu. Ed. drd. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Tipogr. 1063.. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. 1905. 1920. 11. 176 p. 1049. 144 p. Gurie. franceză de Bran. prof. pr. din lb. greacă. Grăjar.. 577578). Bucureşti. 1067. Haralamp. Voicu. Eugen. 16 p. 100113. 6772. econ. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Ion. diac. 251252. în vol. trad. „Preotul. 1945. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. BOR 1112/1974. 1060. Vasile. pp. Eparhială. 144 p. Grigorie al Nisei. pp. GB 6/1988. drd. RT 8/1911. magistrand Ioan. doctorat) 1051. engleză de Dimitrie. RT 2/1999. BOR 78/1985. din Γρηγοριου του Παλαμα. Eparhială „Cartea românească”. origini. dr. Teodor Bodogae. pp. Romul.. Grigorie Palama. pr. F. 1938”. pr. pr. 852868. pr. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. Gurie. I secundară. greacă de Moraru. a IIIa) 1065. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. sfântul. lect. Eparhială. Gurie. 1992. Grecu. + . 10 p. (ed. George I. Ed. pp. N. 1055. H. (l. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. C 1912 (pp. din lb. Gibescu. GB 910/1962. Scripturi şi folosirea ei în predică”. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Nicolae. 665674. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. Grigore de Nyssa. Ion Lascu. Ed. prof. Gordon.. GB 2/1957. pp. caracteristici. Gregorian. Tipogr. Petre V. . (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. prof. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 1915. din lb. (popularizare) 1056. Hango. Tipogr. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Haneş. Grigorie episc. 1052.. 1989. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. Bucureşti. Bucureşti. Graetz. 13851389. pp. MB 79/1991. pp. Glăjar. Nicolae N. 1425. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pp. 915923. Grigoraş. pp. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16... pp. 1050. trad. Chişinău. diac. „Gnosticismul: concept. Guţulescu. de pr. 1064. 1058. BOR 56/1979. Vasile. „Din cuvântârile S. G(avril). „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. Profetul Ezechiil. pr. Gore. studiu introductiv şi comentariu de Buga. τομ. 6788. Istoria evreilor. a IVa) 1066. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). BOR 78/1979. pp. 1069. Sfântul GheorgheVechi. 176 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. (ed. GB 910/1964. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. pr. Απαντα τα Εργα. 533543. pp. Constantin. 942964. Chestiunile din programa analitică pentru cl. Sfântul. Nyssei. (ed. Charles. O 2/1957. „Amicul literaturei”. din lb. 216238. 136159. pp. după Ev. 194 p.) 1062.. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. 1057. Chişinău. Ioan. 1059. traducătorul Bibliei de la 1688”. din lb. „Cunoaşterea temeinică a Sf. prof. pr. Grosu. Grigorie episc. London. „Nicolae Milescu. 1995. Θεσσαλονικη. Grozea. trad. Haneş.. 1924. delimitare”.45 1047. trad. 1061. Stabilimentul grafic Albert Saer. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1941. pr. Braşov. Petre. trad. 1925. pp. Craiova. seminar. trad.

MB 79/1997. 128 p. 170 p. Nicolae Neaga. „Franz J. Ed. Mircea V. „Evanghelie şi cultură”. Feleacului şi Clujului. de pr. pp. pr. Hodoroabă. franceză de Gagiu. 1927. MO 34/1972.. Ed. ST 34/1964. 111149”. pp. 119 p.. prof. 331345. 1078. p. prof. N.a. pp. MB 79/1996. A.. 2. editat sub egida „Universitatea din Oradea. BOR 9/1929. arhim. Pavel. magistrand M. I. trad. Ioan. articol în Teologie. V. Leenhardt. GB 34/1968. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. (autorul prof. de NT la Sofia. Ed. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. Paris. Feleacului şi Clujului. docent Sergiu. 1724. 1090.. a IIIa) 1079. 307. Bucureşti. Iaşi. a trimis art) 1087. Ed. dr. prof. arhiepiscopul Vadului. Ieraclie. V. dr. MB 46/1991. Manual pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 447450. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. pr. de pr. 39 p. 1080. Ia secundară de băieţi şi fete. Ieronim. drd. Chişinău. Biblia în Ortodoxie. 1998. 6673. Iliescu. . „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. I. pp. istorie. Ed. „Robert Baulès. W. pp. Homescu. 172183. 1074. V. N. 9296. MMS 12/1936.. Episcopiei Vadului. pr. 1935. 4856. Herineanu. trad. ST 56/1959. 1936”. Bucureşti. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. P. Fraţii Domnului Iisus Hristos. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. 1083. (popularizare) 1071. 138164. Hatzopoulos. pp.. Oradea. 1085. Athanasios. Ierima. 1967. 55 p. Constantin. Tipografia Mănăstirii Neamţ. Iancu. 1935.. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. Iazadjieff. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. Luminiţa. D.. N. engleză de Niculescu. 132 p. pr. Iancu. pp.”. „Monoteismul la evrei”.. (pastorale şi predici) 1075. prof. 132 p. (ist. Ed. „Biblia ilustrată. 1088. Ia secundară de băieţi şi fete. pp. biblică) 1093. Ignătescu. în lumina descoperirilor arheologice”. 1971. vol. 7072. A. prof. prof. Ed. Iaşi. pp. Opinia. Nicolae. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. arhim.. F. ST 34/1959. Nicolae Neaga. Iana. 1089. viaţă bisericească. 1987. Teofil. de pr. pp. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. Virgil. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. pp. dr. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Hodoroabă. pp. BOR 34/1940. Vasile Vasilache. „Procesul lui Iisus”. prof. Cartea profetului Iona.”. Constantin. Harghel.. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). N. MB 34/1990. Fericitul. 1931. Mihai. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. 1947. trad.. nr. 501503. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. „Geneză XII. 1939. Ştefănescu. 3570. Opinia. 403411. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I.. Ieronim.. MB 1112/1990. GB 1/1987.46 1070. pp. Ieronim. V. de Văcăreanu. pp. I. Iaşi. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). 1072. 1077. „Protos. 1084. Fericitul. Hermann. Fericitul. Opinia. 32 p. 8389. V. 1092. 152 p. Hodoroabă. magistrand M.. (trad. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». pr. Hau. O 3/1968. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 1935. prof. f. ierom. Nicolae Neaga. dr. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). l’Insondable richesse du Christ. Bucovina. Mrea Neamţ. doctor în Teologie. Herda. pr. 780787. 1086. din lb. 110. 247249. ierom. pp. 1082. drd. Hodoroabă. (ed. ClujNapoca. trad. 1076. Antonie. pr. 1081. 1091. din lb. trad. a IIa secundară3. pp. Cartea românească. 470 p. 1073.

greacă de Fecioru. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor.. din lb. PG¸ vol. trad. PG¸ vol. greacă de Fecioru. Dumitru. trad. din lb. col. 343350. Bareille. t. nui în puterea omului calea lui. Sf. greacă de Fecioru. din lb. 49. din lb. col. D.. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. pr. „Despre post. PG¸ vol. col. din lb. „Cuvântul 8 la Facere”. pr. pr. Dumitru. pr. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. pp. col. la paradisul cel nou. din Migne. trad. Bucovina. prof. 607616. 1105. 1107. trad. 550562. 313324. pp. 323336. din lb. pr. Sf. BOR 912/1977.. BOR 910/1978.. Ioan Gură de Aur. Indricau. Bucureşti. 233243. pp. din lb. PG vol. 1097. „Despre post. trad. 1108. Sf. trad. 321330. pr. BOR 1112/1971. Paris. GB 79/1985. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. 193196. 49. „Despre pocăinţă. col. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. Sf. trad. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. col. greacă de Pâslaru. D. „Despre pocăinţă (Omilia I. dela paradisul pierdut.. Gheorghe. 1098. pp.. pp.. rostită la începutul Postului Mare”. 1. pr. pp. Matei. 599604. pp. 12111223. 5361. Dtru. pr.. Ioan Gură de Aur. după Migne. 54. D. 604607. pr. trad. Sf. greacă de Fecioru. 1946. 500507. 49. Omilia a Va: La profetul Iona. din Migne. Sf. Daniel şi la cei trei tineri. GB 1/1986. 1099. 153162. trad. Sf. Sf.. 54. din Migne. BOR 13/1977. 619630. trad. pr.. 49. PG vol.. dr.. după Migne. după Migne. pp. prof. greacă de Fecioru.. Sf. PG¸ vol. 277284. trad. 1101. GB 79/1985. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur.. pr. „Cuvântul 7 la Facere”. D.47 1094. 26)”. după Migne. prof. 129180. PG vol. BOR 56/1978.... greacă de Fecioru. 311315. din lb. din lb. Paradisul. 1100. trad. pp. Omilia a VIIa. prof. 196201. din Migne. greacă de Fecioru. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. trad. pr. Ioan Gură de Aur. pp. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. 54. greacă de Fecioru. Sf. trad. pp. pr. 1106. . Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. PG¸ vol. din lb. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. D. Dtru. PG vol. pp. 1096. Ioan Gură de Aur. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. după Migne.. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam.. 114120.. 54. din lb. 85 p. din lb. din Migne. după Migne. prof. XLIX. X. greacă de Pâslaru. col. pr. Dtru. Dacă luăm seama la noi înşine. 958964. PG vol. pp. D. D. pr. Sf. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. IV. căminul nostru. din lb.. PG vol. 1111. 497500. 1104. pp. 305314. din lb. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 616620. PG¸ vol. 299306. 56. col. col. după Migne. col. col.. D. col. 492497. Ioan Gură de Aur. GB 56/1955. 1103. GB 79/1985. Ioan Gură de Aur. GB 34/1985. Ioan Gură de Aur. 54. rostită când sa întors de la ţară)”. din lb. GB 1/1986. Sf. Sf. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. Ed. după Migne. Liturghie”. din lb. 11461148. GB 34/1985... 23)”. Sf. „Cuvântul 3 la Facere. 1102. 49. 1110. pp. „Cuvântul 9 la Facere”. pp. din lb. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. trad. Ioan Gură de Aur. „Despre pocăinţă. greacă de Fecioru. D. pp. trad.. prof. 5053. Sf. BOR 34/1978. 7885. prof. trad.. Ioan Gură de Aur. Matei. BOR 12/1978. 1109. 283292. din ediţia lui J. pp. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. greacă de Fecioru. D. O 2/1980. Sf. Sf. „Despre pocăinţă. 977984. col. Ioan Gură de Aur.. 1095. pr. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. PG¸ XLIX. BOR 912/1976.

trad. I. 695708. din lb. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. „Rugăciunea Domnească. 1977”. PG vol. I. din lb. prof. BOR 78/1977. Bucureşti. GB 79/1984. D.. din lb. 519536. PG¸ vol. comentariu) 1126. pp. D. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . Ionescu. 675686. Ioan Gură de Aur. dr. GB 912/1983. Ioan. din lb. din ebraică. (colecţia PSB. din Migne. pp. GB 68/1983.. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. Ionescu. Scrieri. 72 p. Sf. trad. (colecţia PSB. pr. din lb. PG vol. Instit. 23. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. 687695. 22) 1123. col. greacă de Fecioru. trad. Sf. Sf. 1131. pp. pp. (extras din rev. din Migne. trad. indici şi note de Fecioru. GB 58/1998. pp. Scrieri. greacă de Fecioru. din lb.. pp. 774783. trad. PG vol. 17)”.. 338345. C. Ed. monahul. EIBMBOR. 12/1979) 1129. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. trad. 4 p. greacă de Fecioru. pp.. din Migne. 54. 56. pr. Nicolae. după Migne. Ionescu. sfîntul. din lb. Sf. Ioan Gură de Aur. pr. Sf. PG¸ vol. prof. 297304. din lb. PG vol.. PG vol. 1122. note şi comentarii de Ion Alexandru. pp. Ioan Gură de Aur. pr.. GB 12/1978. din Migne.. IV + 360 p. Bucureşti. 6768.. pr. greacă. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. Ştiinţifică şi enciclopedică. din Migne. prof. 754760. Omilii la Facere (I). Ioan Gură de Aur. 661664. 271280. Ioan Gură de Aur.. Sf. Dumitru. 1987. „Cântarea Cântărilor. din lb. 6580. monahul C. Ioan Hrisostom. 54. greacă de Fecioru. GB 56/1973. trad. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. Ioan Gură de Aur. MO 9-12/1959. pr. D. Ed. trad. introducere. indici şi note de Fecioru. pp. 1989. D. din lb. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. trad. BOR 78/1978. 163175. vol. Bucureşti.48 1112. 1979. Omilii la Facere (II). 335344. 1117. 1118. trad. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. Partea întâia. 22)”. 6. greacă de Fecioru. (licenţă) 1130. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. Dumitru. 1)”.. I. din Migne. Bucureşti.. PG vol. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. 4253. GB 79/1977. 49. BOR 56/1978. pr. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”.. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. din lb. Ioan. asist. prof. din lb. trad. introducere.. 49. Ioan. pr. 710-713. col. ST 56/1993. greacă de Fecioru. după Migne. GB 12/1978. vol. Bucureşti. Sf. 1116. LIV. Academiei RSR. Ioan Gură de Aur. EIBMBOR. pp. 291300. Sf. 508519. 1120. pr. (context. pr. greacă. „Învăţătura paulină despre Biserică”. pr. pr. Ionescu. prof.. sfîntul. 1125.. greacă de Fecioru. 1114. Ioan Gură de Aur. Dumitru. D. „Omilia I la David şi Saul”. de arte grafice „Eminescu”. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. GB 79/1984. 5765. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. trad. D. 1113. Limba română. 514518. Ioan Gură de Aur. pp. 21) 1124. Sf. din Migne. 1905. trad. „Omilia III la David şi Saul”. 1121. Dumitru.. pr. pr. MA 4/1988. Nicolae Neaga. 1127. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. col. Sf. col. pp.. col. Sfîntul. Dumitru. 486494. 56. pp. 56. pp. Ionescu.. greacă de pr. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. 2326. 641651. greacă de Fecioru. col. prof. 247256. pp. 56. ST 12/1998. col. PG vol. Ioan Gură de Aur. Dumitru. Partea a doua. „Omilia II la David şi Saul”. din lb. 1115. IV + 438 p. trad. 1119.. 175192. col. prof. pp. col. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3.

Inst. Marin C. I de liceu şi şcoli secundare de fete. pp. 1983. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. pp.. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . pp. pr. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. „Paşte mieluşeii mei”. pr. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. prof. 1143. 28 p. 397 p. 1983.. GB 1/1989. Societatea tipografică bucovineană. prof. Ionescu. 1940. 263274. Ap. N. pr. diac. 98103. pp. Ia secundară. Isopescu. pr. iconom I. BOR 12/1985. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). Dicţionarul teologilor români. (non vidi) 1148. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. prof. pp. 5156. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”.. (extras din rev. Bucureşti. Viorel.. 27 p. 84 p. Ed. RFG 1827 mai 1988) 1145. Ioniţă. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură.. O 2/1980. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare.. Viorel. Marin C. 973974. pp. Chişinău. Vâlcii.. pr. dr. (cu binecuvântarea PF Iustin. „Duh şi vieaţă”. şi Evanghelist Ioan”. Ion. pr. Astoria. Cultura românească. pp. Ed.. Ionescu. BOR 1/1909. Ionescu. Carpaţi. Cernăuţi. Misionarul 1112/1939) 1146. Dumitru. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. pr. Bucureşti. (ed. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. pr.49 1132. Tipogr. O 34/1995. 468 p. de M. dr. 159161. «Times». „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. MA 1112/1968. Bucureşti. 1940. . 1138. 1928. Ed.. Societatea tipografică bucovineană. 114 p. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Univers enciclopedic. Bucureşti. separată din Candela 1909) 1152. D. 1147. 109 p. 110112. Ioniţă. Iordache. 140 p. (Biblia de la Petersburg. Ionescu. Ionescu. Bucureşti. 1996. iconom C. pr. 1933. Cernăuţi. iconom Ioan I. dr. Isopescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1144. Vasilescu. (popularizare) 1150. (fără foaia de titlu. I. 1906. Mircea Păcurariu. 83 p. Viorel. (1929?). Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Iordache. asist. 3644. prof. 98 p. Ionescu. I) 1140. pr. Octavian. Plângerile lui Ieremia. dr. Iordache. 1133.. 5967. Ia secundară. Bucureşti. prof. Ioniţă.”. 1136. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. prof. Tipogr. Ionescu. EIBMBOR. ST 4/1991. Ed. dr. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. iconom C.. 1911.. f. dr. 1819) 1135. 1141. pr. Ioniţă. biblic şi de misiune al BOR. MO 6/1988.. „O carte samariteană a lui Iosua. 1151. 12 iunie 1908”. Marian C. „Pr. 1137. Iordăchescu. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. 138 p. Bucureşti. Rm. prof. 1932. Cicerone. pr. pp. în ateliere şi în cazărmi. prof. O 12/1997. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. (ed. 1139. „Sfânta Biserică”. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. Ioniţă. dr. Ionescu. informaţii din fişier) 1142. (ed. 501 p. Ion. Viorel. 60 + 8 p. Octavian. Ionescu. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură.a. pr. în şcoli. Nicodem. Ionescu. protos. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. prof. D. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. 1901. 1909. Patriarhul BOR) 1149. dr. Ion. a IIIa. Gaster. pp.

1171. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. pp. 278286. Octavian. Mitropolitul Transilvaniei”. dr. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. 233240. Izvoranu. 6672. „Psalmul 120. prof. 693700) şi 1909 (148156. separată din Candela 1911) 1154. C 1902 (pp. lect. MMS 78/1963. Isopescul. Ispir. dr. 628636. 1963. pp. pr. Istrate. MO 36/1995. 210217. „Introducere la Cartea Iob”. 542550. 457466). 1908 (1624. 342350. 218226. Ivan. prof. prof. Alex. MO 46/1990. Jarpălău. Introducere. 1165. ST 910/1985. 702709) şi 1904 (1624.”. lect. 1170. MO 12/1995. lect. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. 182190. 213221. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. 1903 (926. Jarpălău. pr. 152 p. Isvoranu. univ. 1158. 556559. 666673. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. Societatea tipografică bucovineană. pp. 1174. pp. Isopescul. 242254. lect. 401409. pp. Vasile G. dr. „Profetul Natan şi regele David”. MO 12/1999. 181186. pr. 1164. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. Cernăuţi. Introducere. drd. 118126. 1173. 154162. Alexandru. „Amusin I. pr. C 1902 (* pp. Jerpălău. MO 36/1997. 470474. traducere şi explicare”. 3652. 406414. 542550. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. Jerpălău. Ivan. pr. 516524. pp. lect. 1175. 291299. 8798. 7179. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. pr. Isopescul. pr. 1166. 405421.. 236245. şi exeg. MO 16/1994. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. C 1907 (pp. 6771. pp. drd. MMS 34/1972. 610621). 126132. Profetul Malachia. I. 1911. MMS 2/1989. dr. Gh. dr. Silvestru Octavian. 560576. 3757. 583590. pp. „Profetul Obadia. 1824. „David. Manuscrisele de la Marea Moartă. Ivan. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”.. 338347). chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. Gheorghe. 797805). 666683). C 1910 (* pp. 406417). Isopescul. Izvoranu. 113114. 106120. pp. 501508. pr. 274282. 699710. 529?. 1156. 749774.. Silvestru Octavian. prof. pp. Gheorghe.. biblică) 1161. 474482. 1159. Octavian. pp. lect. 639647) şi 1911 (2128. 336344. 302 p. MMS 512/1972. pp. Isopescu. 423435. drd.. C 1904 (pp. drd. 404412. 273282. 348357. Ioan. 3346. 5764. Silvestru Octavian. (ed. traducere şi comentar”. Izvoranu. diac. pr. „Introducere la Psalmul 50”. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. 1925). 614622. 148161. Alexandru. 1163. „Profetul Malachia. Introducere. arhid. Alexandru. dr. drd. pp. docent privat. 8398. 113120. 6977. Isvoranu. pp. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. (ist. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan.50 1153. 214221. 1155. prof. C 1911 (pp. pr. Isvoranu. 345354). 2031. Isopescul. 597610. diac. Octavian. Ioan. 290297. Gheorghe.. pr. Isopescul. pp. D. Jarpălău.. Alexandru. pp. ST 34/1982. 1172. 1162. 177184. dr. 434442. 1167. 460467. MO 13/1998. 465480. traducere şi explicare. BOR 13/1944. Octavian. Al. 1157. 8290. 4261. . 1169. 1160. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. ST 56/1981. G. 728734. 1168. pr. 289295. MO 13/1990. docent privat. 333341. 312319. Gheorghe.

Gheorghe. MB 13/1997. Tipogr. D. rezumat în română) 1186. f. 1180. Povestiri biblice. 95 p. Galaţi. E. Justus (pseud. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. MB 1012/1997. Ed. Marineasa. 499506. Olariu) 1184. Ia. pp. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. „Despre lume.. autorului. (inclusiv în NT) 1198. 1932. 166170. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. 487 p. V. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. presbyteros. pp. „Biblia de la Bucureşti 1688”. Politică.a. (popularizare) 1191. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. 138 p. Lecca. pp.. în vol. Jinga. Zenon. Hans. 1178. Jerpălău. 1177. dr. Ed. RT 34/1996. 164 p. Jinga. 1970. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. Cărţilor bisericeşti. pp. I. din lb. C 1011/1926. 2000. trad. 1197. 295304.. rev. 1986. 1193. pp. Constantin. Lăzescu. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia.. Jinga. Bucureşti. 1913. pr. 248 p. Bucureşti. prot. MMS 6/1988.. Roman. (ed. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. 1183. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. 8991. 1199. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. pp. C 112/1936. Paulin... Kiseleff. arhim. Ed. 69? 1179. trad. 228 p. drd. care îl criticase în ST pe I. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Al. (exegeză) 1196. franceză de Calangiu. Ed. rusă de Vuţă. 138 p. Manuscrisele de la Marea Moartă. Legende biblice. theology and practice”. V. 1997.. Ed. din lb. George. 744761. 693703. 1185. Gheorghe. 1187. Teodor. pp. Ştiinţifică. Loichiţa. Rovenţa. 316. GB 1012/1984. Joandrea. 1182. RT 34/1996. pp. În căutarea strămoşilor lui Adam. Paulin. „Onestitatea literară”. Liţiu. J. Lăudat. Alexandru. dr. 1991. 1195. Anda şi Mareş. Ciurcu. dr. Laperrousaz.. LascarovMoldovanu. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. Ed. 1194. dr. diakonos: language. 1936. Porus. Jorică. Klein. BOR 34/1981. replică împotriva lui H. BOR 78/1976. 305316. arhim. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Lecca.). Librăriei Ioan I. Constantin. pp. Sibiu. O 4/1984. 286289. Ed. 132 p. Timişoara. Culegere întocmită de . E. Ed. (p. Tipogr. pr. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. trad. din lb. rezumat în română) 1189. poloneză de Mareş. 1188. Jinga. Povestirile unui arheolog. prof. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. LascarovMoldoveanu. Cărţilor bisericeşti. Alexandra Beatrice. prof. Niculiţa. 295304. Klein. Bucureşti. pp. pp. 2936. Hans. 1932.51 1176. dr. 276321. pp. 1997. 6282. 352 p. Meridiane. „Episkopos. 127 p. 9293. viaţă şi alte temeiuri biblice”. Constantin. Gheorghe. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. „Cum citim Biblia?”. Şcoala de artă şi meserii. Lariciov. Brassó. 1181. 135144. . (extras din Foaia Diecezană 11/1933. Loichiţa. Tipogr. (1946?). D. RT 4/1933. pp. (pp. Concordanţă a Noului Testament. MB 1012/1995. Kosidowski. Biblie şi Teologie. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. Nicolae. Constantin. Lane. Bucureşti.M. Anca. Bucureşti. 1190. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. V.

1218. P. Istoria biblică. colecţia Ogorul Domnului. 560 p. de Totoiu. f. din lb.. Bucureşti. Lucia Făgărăşanul. MMS 34/1956. Ioan M. vol. Sfânta Scriptură în limba românească. 3454. p. colecţia Ogorul Domnului. MB 79/1957. Loichiţa. 270. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. Arhidiecezană. Cărţilor bisericeşti. Mecu. 702 p. . pp. (tomul al IIlea. 76 p. 3152. (tomul al Vlea. A. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. pp. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. patriarhul... 144160. (tomul al IVlea. ediţie ilustrată. 319 p. 18 p. Vechiul Testament. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). trad. Vechiul Testament. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. 380383.. XXXII) 1212. (tomul I. ediţie ilustrată. episcop vicar. Luca. A. O 4/1984. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. trad. Cărţilor bisericeşti. M(arcu). colecţia Ogorul Domnului. 1912. 1944.. C 35/1927. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. Cernăuţi. 1946. Vechiul Testament. Loichiţa. 640 p. pr. Ed. Lopuhin. 1946. ediţie ilustrată. Hendrik Willem van. prof. Lupaş. trad. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. 119 p. prof. rusă de Nicodim. Loichiţă. 1945. trad. prof. Lopuhin) 1207. a IVa) 1217. 814. Cărţilor bisericeşti. vol. Milva. Tipogr. din lb. A. dr. RT 6/1938. 691 p. Loichiţa. din lb. Bucureşti. George. Istoria biblică. Gh. 1909. P.. al VIlea. trad. MB 1012/1956. V. 1202. Istoria biblică. vol. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. Ion. patriarhul. din lb. rusă de Nicodim. Lopuhin. I. Lungu. 1216. pp. rusă de Nicodim. A. Bucureşti. 1201. 1947.. A. patriarhul României. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. rusă de Nicodim. 1218. ediţia succesorilor lui A. 566 p. Tipogr. ediţie ilustrată. prof. „Naţională” Gh. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. vol. patriarhul. XXX) 1210. colecţia Ogorul Domnului. P. trad. 1944. P. Bucureşti. Bucureşti. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. Bucureşti. MB 14/1961. (extras din Candela 35/1927) 1205. Loichiţa. colecţia Ogorul Domnului. XXXI) 1211. (tomul al VIIIlea. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. Loon..52 1200. 1215. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. Vasile.) 1206. Brassó (Braşov). Cărţilor bisericeşti. prof.. I. Lucian Tomitanul. XXXIII) 1213. 1214.. „Biblia adnotată”. Tipogr. Istoria Bibliei. Tipogr. V. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. 1948. Lopuhin. Bucureşti. Lungu. P. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. vol. din lb. (conferinţă) 1220. pp. 1204. Ludu. 584 p. Lopuhin. Ed. ediţie ilustrată. Vechiul Testament. rusă de Nicodim. Noul Testament. 73139. V. dr. diac. 549 p. (ed.. Lagrange. Lopuhin. Sibiu. ST 1/1988. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). trad. rusă de Nicodim. Ştefan.a. A. pp. Tipogr. V. pp. A. Ed. „† J. pp. XXXV) 1209. prof. (vol. episcopvicar. 1219. Dariu. colecţia Ogorul Domnului. din lb. prot. pp. Instit. de la Ed. 109121. Ioan. rusă de Nicodim. XXXIV) 1208. 550560.. Gr(igorie) T. Lopuhin. M. patriarhul. Istoria biblică. pp. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. MB 46/1957. Evanghelia dela Mateiu. patriarhul României. vol. 1993. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Bucureşti. prof.. RT 78/1946. P. din lb. trad.. (tomul al IIIlea. Noul Testament.. patriarhul. Librăriei Ciurcu. ediţie ilustrată. Lopuhin. P. 1203.

942943. „Lucian Blaga. Nanu. Tipogr. 1230. Stuttgart. I 226 p. trad. Tipogr. Bucureşti. Bucureşti. vol. p. icon. 132. Ionescu & co. Gr. BunaVestire. RT 9/1938. 1938.. 90. 797798.. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». 132133. 942 p. RT 6/1941.53 1221. Ed. T. Sfintei Monastiri Neamţu. Gr(igorie) T.. 315. C. „Nicodim.. Gr(igorie). de PS Episcop al Argeşului. C.) 1235. „Ioan Halmagiu. (posibil nu ort.. M. vol. Lămuriri asupra Genezei. T. Arhidiecezană. f.. „Naţională” J. 1942. 1233. Bucureşti. (probabil nu e ort. „Albert Huck..) 1238.. 1938. H. nr. 1226. 1941. Nanu. vol. 31 p. p. Maccaul. Ionescu & co. Sibiu. H. „Iacob şi Esau”.. B.) 1239. 1232. Tipogr. f. Bucureşti. 21. Bucureşti. Gr.. T. 272 p. 1224. 98 p.. Mielul lui Dumnezeu. I. Ştefănescu.. 512513.. M. MA 1112/1963. Maior. Ilie. 188189.. M.”. Tipogr. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. Freiburg im Breisgau”. E.. pp. pp. Gr(igorie) T.”. engleză. C. Biblia ilustrată. C. 222 p. XX + 214 p. 401. M(arcu). M. Tipogr.a. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. RT 3/1911. f. pp.”.. tâlcuiri biblice. 1939. nr.”. M(arcu). M. 20 p.”.a. Synopse der drei ersten Evangelien. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. Maior. 1939.. 269 p. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. Gr(igorie) T. 240241. Sf. H. XVIII + 182 p. În slujba Domnului Isus. p.. RT 6/1937.. 1913. T. dr. 1234. Ionescu & co. Tipogr.. Herder & Co. 270271. 114 p. „Naţională” J. din lb. p. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. pp. Vechiul Testament în gândirea românească. „Naţională” J. M(arcu).. Ştiinţă şi creaţie. pp. 1936. RT 6/1939. «Seria Teologică».a. pp.. T. Opitz. Ed.. Închinare românească. „Protopop A. Gr. 1231. 70. Gherasim Timuş”. (posibil nu ort. M(arcu). ST 2/1931. Libri poetici et prophetici. A. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. p.. M(arcu).. Sibiu.. 1227. ed. (posibil nu ort. RT 56/1927. Tipogr. „Preot A. vol. M. M(arcu). Gheorghe. RT 34/1936. M(arcu). M(arcu). Sibiu.”. 1229. pp. II. M(arcu).. MA 910/1957. D. 232. Gânduri asupra Leviticului.. 376 p. M(arcu).a.a. C. 1223.a. RT 5/1939. RT 1112/1938. I. M. Vasile Stoicanea. A. 1228.) 1237. Instit. 11. 3. „Septuaginta. mit 53 Textbildern. C. XLVIII + 1184 p. „Isus sau Iisus?”. 1935. RT 6/1939. Ed. Sibiu.. 1242. pr. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos».) 1236.. . de Beleuţă. M(arcu). „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk. nr. nr. 225 p. 418.. Ed. 5. (posibil nu ort. Bucureşti. de arte grafice „Tirajul”.”. Dacia Traiană. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Arhidiecezană. 272 p. Tipogr. în colaborare cu Lic. 1241. Macraki. 1225.. Gânduri asupra Exodului. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. H. edigit Alfred Rahlfs. VI + 220 p. RT 34/1936. Sibiu. 38 p... + XCVI planşe afară de text”. 1243. M(arcu). Tatăl nostru. G. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. 760762. „Naţională” J.. Ionescu & co. 1222. f. MA 910/1963. Nicolae Neaga.. T. Tübingen. 72 p. Gr. trad. RT 78/1943. H. p. Arhidiecezană. „Prof. Sibiu. pp. 2 vol. «Biblioteca biblică». Leges et historiae. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Maica Domnului. Gr(igorie). stavr. f. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». Gânduri asupra Cărţei Facerei. p. H. Mohr (Paul Siebeck).. Gr.) 1240. II 280 p.. Gh. f. Bucureşti. Gânduri asupra Deuteronomului. Isaia 53.. Gr. (posibil nu ort. mitropolitul Moldovei şi profesor I. T..”. Gr. „Dr. 1936.

pp. Instit. prof. Orest. Grigorie T. Arhidiecezană. 1266. Mangâru. în revista Vita e pensiero. (introd. 92100. dr. 1253. pp. 432435. în CC) 1254. pp. Mălăescu. nr. 1934. dr. RT 1112/1940. Anca. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”.54 1244. V + 106 p. Manea. Badea. Lucian Blaga. Paillard. diac. 1259. Mangâru. B. pp. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. diac. Interpretarea cărţii”. (licenţă) 1249. 469476. C 112/1935. 1245.”. Moderna. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. pp. Arhidiecezană. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. „Animale necurate”. Brăila.. „Cântarea Cântărilor.. pr. 1267. a IIa secundară de băieţi şi fete. pr. 3141. La chiesa locale nella Scrittura. „Bruno Maggioni. BOR 9/1911. diac. „Cântarea Cântărilor. Sibiu. Manea. cl. Mangâru. diac. 69 p. 32 p. pr. . 10411051. BOR 2/1914.) 1256. pp. dr. pp. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. prof. RT 56 (pp. prof. Pr. 459478. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. Anca. (st. 599608. „Profesorul dr. diac. „Cântarea Cântărilor”. B. 337340. Rătăciţi neştiind Scripturile. Grigorie T. 1257. Marcu. Milano. Tipogr. 1943. B. 32 p. Tipogr. 3) 1263. pp. 451454. Badea. Badea. dr. urmare din no. Marcu. Stauridès. Grigorie T. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. dr.. Ioan. 1912. Nicolae M. 1247. dr. pp. Manolache. BOR 4/1914. Bucureşti. BOR 12/1914. prof. dr. 1904. 1905. 48 p. Grigorie T.. BOR 1/1913. Mangâru. 233240. 1258. diac. pp. pp. (din colecţia Veniţi la Hrisos.. Grigorie T. prof. Sibiu. pp. 1252. 1261. Tipogr. de arte grafice „Eminescu”. C 1012/1929. Malescu. 1246. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. Grigorie T. Marcu. 1265. pp. „Callias J. RT 1112/1942. 677678. Paris. 1219. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. RT 910/1946.. étude historique et scripturaire. 36 p. diac. 10391048. Zaharie. pp. Libr. RT 56/1942. pp. A. Marcu. Ed. Librăriei Nicu D. „Cartea lui Iov”. sachelar Florea. „Mythos”. Marcu. prof. MB 13/1993. Grigorie T. pp. Mangâru. 1260. 1938. 49 p. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. Arhidiecezană. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. La chronologie de la Passion. pp.. econ. 936943. 1942. (exegeză) 1255. 12/1913”. Malcinschi. nr. Vasile Gheorghiu”. Marcu. 3242. Anca. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. MB 1012/1972. Sibiu. 77) 1248. De la Epistolele pastorale şi până la dl. (licenţă) 1250. 1268. Fibiger. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. 1025. Tipogr. Târgu Jiu. Scriptură (teză pastorală)”.. 455”. 1937?. Mangâru. Badea. prof. Manolache. 1269. BOR 5/1912. diac. I. prof. introd. Omul şi opera. BOR 8/1911. 40 p.. Ed. „Cartea lui Iov”. Mangâru. Cei 12 psalmi aleşi. Sibiu. Miloşescu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. 537558. 337346.. 1939. diac. Badea. Manu. Vasile Gheorghiu. „Iisus Hristos. Grigorie T. după dr. MB 5/1987. 8 p. pp. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. RT 1/1939. prof. Manolache. 1262. (extras din RT/1943) 1270. prof. Măndiţă.. C. Arhidiecezană. morală şi igienă) 1251. pt. pr.. pp. dr. Marcu. 1264. Marcu. BOR 6/1912.. Explicarea Evangheliilor. Mangâru. 45/1971. Marcu.. Grigorie T. nr. Nicodim. dr. (interdicţii iudaice.

Studiu exegeticcritic. 142 p. prof. Marcu. 1282. (extras din ST 19381939). 182 p. 1284. Eclesiastul. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Studii şi cercetări XXXIX. Grigorie T. Marcu.”. diac. Grigorie T. RT 12/1942. Şesan. RT 5/1939. Arhidiecezană.. pp. an.. Lektor der Theologie in M. Marcu. dr.55 1271. Cluj. „Erwin Hesse. 124125. 126 p. 122124. RT 12/1942. RT 34/1946. 222223.. 112113. Grigorie T.F.”. Scurte note explicative. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. „Eugen Walter. 1940. Marcu. 1276. Grigorie T. membru de onoare al Academiei Române.. 1274. Bucureşti.M. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Grigorie T. + IX planşe”. Grigorie T. Marcu. p. Academia Română. Theol. Viena. 38 p. Herder & Co. 1942. dr. „Dr. Freiburg im Breisgau. Marcu. Marcu. 208209. Academia Română. Bucovina. Nicolaescu. 1940. Marcu. 121122. Grigorie... Epistola Sf. dr. 1275. Grigorie T. Glasul Bucovinei. II Corinteni XII. 209211. Herder & Co. dr. studiu apărut în Candela. Iustin Moisescu.. RT 12/1943. RT 5/1937. Grigorie T. I. Comentar. pp.. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. RT 12/1942. „Dr. Bucureşti. 132 p.. 1273. asistent universitar. RT 12/1947. RT 12/1941.. pp. Band 4. Tipogr. RT 4/1937. „Diacon dr. Tipogr. Expunere rezumativă”. dr. Bucureşti.”. Marcu. 169182. 1277. Tipogr. pp. prof. 58 p.. pp. 1941. „Dr. Cernăuţi. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Grigorie T.”. dr. Tipogr. prof. pp. pp. dr. 1272. Vasile Gheorghiu. dr. pp. 1283. 1939. Sammlunf «Leben aus dem Wort». Marcu. Studii biblice. pp. profesor la Academia Teologică «Andreiană». diac. Apostol Pavel către Galateni. Codex Argenteus Upsaliensis. 1288. pp. Marcu. «Studii şi cercetări» LXI. RT 34/1941. + X reproduceri fotografice afară de text”. diac. Marcu. Nicolaescu. „Dr. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Marcu. „Diacon N. Grigorie T. „Dr. dr. dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 60107”. Marcu. Marcu. Introducere în Epistola către Filipeni. L. . prof. 1285. diac. Milan P. pp. 137139. 1942. 135144. pp. 197212. Cernăuţi.”. P. Marcu. LVLVI (194445). Iustin Moisescu. Cărţilor bisericeşti. Grigorie T. Candela). 1280. G. diac. Grigorie T. RT 34/1941.”..”. pp. 1940. 194). XVI + 276 p.. „Tare în Scripturi”. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Grigorie T. 104107. 1939. „Dr. 1278. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Sibiu. Tipogr. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Candela).”. prof. 1941. RT 12/1943. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). 87. pp. Eparhiei ortodoxe române. 1941. prof. Scripturi. Das kommen des Herrn.. 111. 104 p. 1281. Sibiu. dr. Marcu.. „Saul din Tarsus fragmente”. N. Grigorie T. 100 p.. „Procesul Mântuitorului. 1939. Glasul Bucovinei. Vasile Gheorghiu. Herder & Co.. (extras din rev. Freiburg im Breisgau.”. dr.. 1940. RT 34/1942. Munteanu.. 169173. 88 p. Grigorie T. 1279. Tipogr. Bucureşti. RT 5/1941. Arhidiecezană. Grigorie T. RT 4/1938. dr. 79A. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. Tipogr. Nicolae Neaga. 1286. „Dr. dr. 1287. 156 p. 9091. membru de onoare al Academiei Române. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. pp. I. diac. 90 p. 265266. (colecţia «Biblioteca teologică»). I. p. „Dr. pp. RT 12/1943. Gladbach. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf... (extras din rev. Grigorie T. Willibrord Hillmann O. Marcu.

mitropolitul Moldovei. 497. XIV + 724 p. ed. dr. Grigorie T. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. colecţia Biserica bănăţeană. „Prot. RT 910/1946. G. Tipogr. Grigorie T. 1299. 1946. 1304. 1941. Marcu. a IIa. „Prot. «Seria Teologică». Pentru cei mici din vremea noastră. dr. «Seria didactică». Grigorie T. „Prot. Marcu. pp. Grigorie T. 1300. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Herder & Co. Ed. «Seria Teologică» nr. episcopul Vadului. RT 1112/1938. pp. RT 910/1946. p. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. dr. Grigorie T. Episcopiei ortodoxe române. nr. Sfintei Monastiri Neamţu. pp. 1944. în col. Cluj.. V. 1937. Marcu. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. heraugegeben von dr. 436437. Grigorie T. Wesen. nr. dr. Sibiu. 113114. vol. 1946. Tipogr. 80 p. dr. Enciclopediei ortodoxe române... Hristos în Vechiul Testament. Grigorie T. dr. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Cluj. RT 12/1946. 16 p. Sibiu. „Prot.. nr. RT 1112/1946. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 498. dr. RT 56/1943. pp.”. Caransebeş. dr. dr. după F. „Nicodim. Arhidiecezană. trad. dr. tipogr. 150153. Marcu. în româneşte de Ion Totoiu. 72 p. 810 p. „Matthias Joseph Scheeben. Ζωη. pp. . Grigorie T. 1941. „Preot dr.”. 1946. 1945. RT 12/1943.. Iosef Höfer. Marcu. Trembela. Sofron Vlad. dr. dr. Grigorie T. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Nicolae» din Cluj. 3 vol. Marcu. Grigorie T. Deheleanu. Nicolae Neaga. 520521. nr.. «Seria Teologică». Farrar.. Patriarhul României. „Noul Testament dela Cluj. 1943. Diecezană. Sofron Vlad. 1296. 1292. Despre cei mici din vremea veche. «Cărţile Vieţii». „Pan.”. 32. „Preot Marin PopaNemoiu. seria «Ogorul Domnului». dr. Marcu. 340 p. Tipogr. p. Sibiu. 10. RT 58/1940. Arhidiecezană. Timişoara. „Preot Dumitru Călugăr. Sfintei Monastiri Neamţu. p. Grigorie T. dr. Bucureşti. L. Facerea. Craiova. VIII + 274 p. 332333. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. 587. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. pp. Arhidiecezană. Apostol Pavel. dr.”. Ed. XXI. Însemnări pe marginea textelor mesianice.”. 477. Eparhială. Grigorie T.. Naţională Mecu. 17. 1294. Marcu. RT 12/1942. Munteanu.. 445446.. Ausgabe letzter Hand. 9.”. pp. Grigorie T. Arhidiecezană. „Nicodim. rectorul Academiei Teologice «Sf. 302. Ed. Marcu.. Ed. pp. Marcu. Sibiu. „Preot dr. V. Die Mysterien des Christentums.”. 1298. „P. 392 p. p. Ed. Grigorie T. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. Tipogr. N. dr. Studiu istoriccritic. p. Marcu. Marcu.”.”. Farrar. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. XVIII + 638 p. 1941. 373374. Grigorie T. 438440. 256 p. 150 p.. 116118. Arhidiecezană. 1293. 1941. 1297. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament.56 1289. II + 104 p. Tipogr. Copii din Biblie. dr. 23. dr. Tipogr. Istoria Bibliei.”. Sibiu. „Protopop dr.. 1302. RT 1112/1940. trad. dr. 1303. 1940. RT 5-6/1942. colecţia Hrana duhovnicească.”. 582584. pp. ilustraţii religioase în culori). Ed.”. 1938. dr.”.. (dintre cari 8 p.. 1295. Marcu. 84 p. pp. Mărturia Sf.”. 1945. Feleacului şi Clujului. Nicolae Neaga. „Hendrik Willem von Loon. Atena. Arad.. 1291. 1290. RT 1112/1940. 1940. Grigorie T. 244 p. 255257. Viaţa şi operile Sf. RT 78/1942.. Tipogr. Marcu. Nicolae Neaga.”. RT 910/1944. Text şi scurte note explicative. 1301. RT 1112/1945. după F. cu o prefaţă de Gala Galaction. Marcu. Şcoala mitologică. Marcu. pp. Freiburg im Breisgau. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 1945. 600 + 440 + 494 p. Sofron Vlad. Primele zile ale creştinismului. «Seria Teologică». 464 p. RT 6/1945..

1314. 222232. 1321. Atinai. 116120) şi 56 (p. 350. . Leopold Klotz. pp. Grigorie T. Marcu. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. Sfintei Monastiri Neamţu. MA 46/1970. cu prilejul unui centenar”. Paris. Ed. Westdeutscher Luterverlag. Cartea românească. 1938. „Bibel und Qumran. Qui est Jésu Christ?. Marcu. 213) / 1934. dr. Tipogr. pp. Die Bibel im Leben der Völker. dr. Marcu. Grigorie. 100 p. 1324. A new historical approach. Gotha. Marcu. Grigorie T. Berlin. ed. Marcu.”. RT 78/1941. 170 p. Grigorie. 121122.. pp. 568 p. 764765. 383. 1313. VI + 232 p.. MA 46/1970. „Isus în teologie. pp.. Marcu. Marcu. The Dead Sea scrolls.. p. „Lacordaire. 265266. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. RT 1112/1938. Vasile Vasilache. Witten. Prologul Evangheliei a patra. Grigorie T. Marcu. 1310. Grigorie T.. 1968. Câteva note. format 17 x 24 cm”.”. RT 78/1938. RT 56/1935. XIV + 128 p.”. 1323. pp. 98103. Marcu. pp. Haralambie Rovenţa. 1316. şi 16 clişee în afară de text”. Grigorie T. „Preot dr. 1322. „Ernst von Dobschütz.”. Grigorie T. 94 p. 208 p. Grigorie T. Grigorie T. Grigorie T. p.. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. Marcu. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. 1933. „Evanghelia lui Toma”. War Petrus in Rom?... 1938. RT 56/1935. herausgegeben von Siegfried Wagner. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. RT 12/1943. Marcu. pp. MA 46/1970. 1306. Biblia în Ortodoxie. 1319. 164177. autorului. RT 1112/1938. The New American Library. 144 p. RT 1112/1938. Brownlee”. Sofron Vlad. Cărţilor bisericeşti. 1312. 1320. + XXII”.. RT 56/1935. 70 p. „Şi totuşi. Treasure of Qumran. 1956. 1309. „A. pp. Marcu. 514516. 174176. The meaning of the Dead Sea scrolls. 349350. Ed.”. Philadelphia. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Ed. RT 4/1938. p. RT 12/1942. Chicago. 164 p. a doua. Cernăuţi. Marcu. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. 1325. Gr. + 11 reproduceri. „Lectura biblică şi comentarul”.”. studiu criticexegetic. pp. 1936. Marcu. Introducere. 1937. dr. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. 265. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. Cluj.. RT 3-4/1934. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. Grigorie.. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. 375. Vasile Gheorghiu. 1939. 1934. traducere şi comentar. The documents that shed a brilliant new light on christianity. Marcu.. RT 34 (pp.. Marcu.”. pp.57 1305. New York. „Piatra fundamentală dela Tübingen.. 1315. 1942. Grigorie T.. pp. To problima tis glossis tou Iisou. MCMLXVI. 299300.. Marcu. Grigorie. Flammarion. Marcu. colecţia «A Mentor Book». Marcu. W. Grigorie T. Bucureşti. pp. RT 56/1936. „Protosincel dr. „Cecil Roth. p. 258 p.”. Bucureşti. „Sterie Diamandi. The Westminister Press. Grigorie T. MA 46/1970. RT 56/1942. p. 1317. Norton et company inc. „Pr.. „Karl Heussi. RT 12/1936. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. p. 1965. 1934. „Dr. My story of the Dead Sea scrolls. Grigorie T. Marcu. 351.. 516518. 1311. Ed. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Universala. 112. Introducere şi comentar. pp. W. Grigorie T. 1730. MA 910/1957. 348349. cu o prefaţă de William H. 509511. Grigorie T. Tipogr. 1318. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. 1308. pp. Powell Davies. profesor în Cluj. Marcu. (la secţiunea Cronica) 1307. Grigorie T. IV + 48 + 368 p.”. 206 p.

MA 1112/1970. The faith of Qumran. Grigorie T. Marcu. 1343. dr. Marcu. pr. pp. pr. Grigorie T. 267278. 480490. Grigorie T. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. 1344. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. Grigorie. 484515. dr. prof. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. prof. trad. prof. 1345. prof. 842. MA 79/1977. Marcu. Marcu. pp. Gerd Mohn. ed. Grigorie T. Kleiner Bildatlas zur Bibel. 1342.. pp. MA 46/1968. MA 78/1968. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”.. dr. pp. prof. Marcu.. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. + numeroase reproduceri. prof. Victor Vlăduceanu. 275286. 1328. 199 p. engleză de Emilie T. pr. germană de Hermann Eising. 1334. pp. pp. Grigorie T. 1331. Grigorie T. MA 912/1962. prof. „Părintele Profesor dr.. Grigorie T. Marcu. „Luc. dr. 449468.. prof. pp. pp. relatările lucanice din FA 16. prof. MA 910/1960.. Grigorie T. 1327. prof. 1336. Grigorie T.. pr. MA 1112/1963. MA 13/1965. XIV + 310 p. Grigorie. prof. 216 p. 351352. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. dr. dr. „Elemente de eclesiologie paulină”. MA 46/1976. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. MA 67/1967. prof. dr. 1947. Ed.. dr. MA 12/1964. Grigorie T. Marcu. Marcu. Marcu. Grigorie T. Fortress Press.. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. 1960. Grigorie. vers. 141144. Grigorie T. dr. dr. dr. „Helmer Ringgren.. pr. pr. MA 78/1960.. 1346. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. pp. MA 1112/1965.58 1326. pr. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. dr. pp. dr. 1337. prof. Grigorie T. 657680. 2836. 1340. 1332. 1339. pr. pr. Grigorie T. Marcu.. MA 78/1962. 2649. . Marcu. Grigorie T. Marcu. pr. 1348. pr. pr. Marcu. Curţii regale. Marcu. 19”. prof.. MA 12/1956. H. pp. Vasile Gheorghiu”. pr. dr. pr.. 24 şi locurile paralele”. 815822. pr. pp. Grigorie T. Sander. 1963. 1327. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. pp. pp. pp. dr. dr. 2835. prof. MA 13/1961. 664676. (unde apare recenzia?) 1330. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. dr.. Marcu. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. prof. MA 13/1967. pp. 1338.. pr. pr. 631641. 1349. pr.”. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. pp. pp. dr. Grigorie T. Grigorie T.. dr. dr. Marcu. Concordanţă biblică antisectară. Grigorie T. Marcu. Marcu. 484498. suedeză în lb. MA 46/1966. Marcu. Marcu. Marcu.”. 1335. pp. Marcu. pr. Philadelphia. Grigorie T. prof. Grigorie T. MA 910/1963. 836856. pp. MA 1-2/1960. 252272. 272277. Gütersloh. 519534. 23 o problemă de critică a textului origial”. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. 19. pr. 856863. 1347. Grollenberg. pr. din lb. pp. „Duminica sinteză biblicteologică”. prof.. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. 140141. dr. MA 12/1973. Marcu. Marcu. MA 46/1970.. Theology of the Dead Sea scrolls. 1341. prof. prof.. 9 18.. „Exegeza în pastoraţie”. 1333. dr. pp. pp. Timişoara. „Prot. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. ST 56/1965. 1329.

pp. dr. pp. 26 p. Marcu. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. prof. 506530. pp. Grigorie. Marcu. dr. prof. MA 1112/1966. Grigorie. dr. Grigorie. novis curis elaboraverunt D. 204212. Vandenhoeck & Ruprecht. Sibiu. prof. Marcu. Marcu. Arhidiecezană. dr. dr. prof. Marcu. Marcu. Marcu. dr. pr.. MA 68/1964. pp. 1362. 584588. 4573. 29 p. prof. Grigorie. Le jour de la SainteCène. prof. 1352. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. prof.. dr. prof. Grigorie T. ST 910/1958. pr. 1353. 1366. 1956”. pp. dr. 307308. 335 p. pr. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. pr. O 3/1961. . 110 + 672 p. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. 1357. text şi comentar.. pr. 1364. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. prof. prof. prof. Grigorie T. 240261. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. dr. „Părintele Profesor dr. 1371. Istoria vremurilor nou testamentare. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. dr. dr. 1947. pr. prof. 1368. 1939. Lés Éditions du Cerf. pr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. MA 34/1959. 1372. Marcu. pp. Grigorie T. 1940. Sibiu. Chr.. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). Sibiu. Antropologia paulină. Eberhard Nestle. 469470. Epistola Sf. Göttingen.” 1369. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. Unde este şi unde nu este Hristos?. t II (XXVIII). 1356. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. Grigorie T. prof. pp. MA 13/1963. pr. 1365. 185194. Clement de Ohrida» din Sofia. 1359. Stuttgart. Paris.. Grigorie. Erwin Nestle et D. Arhidiecezană. dr. pp. O ştiinţă nouă. pp. Marcu. dr. 1361. Ghiauroff. Kurt Aland DD. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. 514521. MA 34/1959. dr. 2). 1363. prof. 1949. Marcu. dr. Grigorie. Arhidiecezană. 1370. Tipogr. Marcu. 1355. pp. prof.. prof. pp. Marcu. „Ephesus redivivus. 420428. Marcu. 26 p. Grigorie T. 47 p. pr. dr. „Joachim Jeremias. MB 46/1972. 394399. Tipogr. 1358. pr. Marcu. 1944. pr. prof. Marcu. dr. Introducere. prof... prof. MA 56/1958. ST 56/1958. Grigorie T. dr. Grigorie. Marcu. 126 p. Editio vicesima tertia. pr.. 139161. pr. pp. Ap. Fragmentul Muratori. N. 1354. 1941. Grigorie. pr. Dr. MA 36/1962. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. Marcu. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. 331367. Grigorie T. Sibiu. 1946. pr. pr. pp. dr. dr. Grigorie T.”. MA 79/1979. Marcu. Arhidiecezană. Grigorie. Sibiu. Tipogr. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. ST 34/1960. Marcu. pr. Arhidiecezană. pp. Saul din Tars. Grigorie. pr. Grigorie. Pavel către Tit. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. pr. Marcu. Marcu. (popularizare) 1360. Tipogr... MA 78/1958. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. Sibiu. Grigorie. 5. 16 p. dr. prof. Marcu. Marcu. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. „Tradiţia în Biblie”. prof. Tipogr. Grigorie T. Tipogr. dr. Grigorie. 653648. 1351. prof. pr. dr. pr. MA 78/1959. pp. „Prof. Dr. pr. 711716. pr. 1367. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. Arhidiecezană. prof.59 1350. Grigorie T.

pp. dr. pr. pp. „Gamaliel”. 1390. prof. Marcu. pr. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. 7 şi 8”. prof. pp. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. prof. dr. pr. MA 1112/1959. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. T. pr. Marcu. (alegerea diaconilor. Grigorie. (cu bibliografie) 1374. Grigorie. 2652. 5162. 1375. 727729. prof. Marcu. Grigorie. pr. Marcu. Gr. întemeiat de Gerhard Kittel. Ed. pr. Pavel şi Sf.. prof. pr. MA 1112/1958. 356367... prof. pp. ST 34/1955. ST 12/1957. dr. prot. Marcu. vol. pp. pp. prof. Grigorie. O 23/1954. editat de Gerhard Friedrich. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. Marcu. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. prof. Sinodul Apostolic) 1386. pp. prot. 345363. 197216. 830849. 1376. Ap. T. 583-596. pp. MA 56/1958. pp.. ST 56/1968. 3241. 406415. prof. prof. Grigorie. ST 12/1962. Grigorie. „Sfânta Scriptură în limba română”. pp. 202215. Marcu. dr. pr. 1380. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. Grigorie. Marcu. MB 78/1962. 782812. Grigorie. 365394. ST 78/1974. 1395. pp. Marcu. 1378. 3951. 1384. O 3/1957. Scripturi.. Grigorie. Grigorie. pp. pp. 1389. dr. 1392. 1379. pp. pr. Marcu. pr. Marcu. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. MO 10-12/1962. 605618. Grigorie. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. Marcu. pr. pp. pp. MA 12/1956. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1382. ST 910/1973. prof. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. pp. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. MA 910/1957. prof. Gr. ST 34/1952. Grigorie T. pp.. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. MMS 57/1957. 322. Ioan Gură de Aur”. Marcu. 255259. Grigorie. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. ST 12/1958. 126136. 1393. pp. 1388. Grigorie. 1373. dr. pp. pp. Grigorie. Marcu. Marcu. (cu bibliografie) 1397. Marcu. prof. prot. 2125. ST 56/1951. prof. prof. „Părţi proprii Sf. prof. Grigorie. 149-160. Marcu.. Marcu. pr. 522532. 429437. „Consideraţii asupra Noului Testament”. pp. Marcu. pp. Stuttgart. 319343. 145200 (156). ST 910/1957. pp. O comparaţie între Sf. pr. Kohlhammer. Grigorie T. MB 34/1959. 1394. Marcu. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. Marcu. pp. 1391. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. 1383. pr. W. prof. Marcu. pr. prot. MO 3-4/1957. pr. prof. (cu bibliografie) 1396. Marcu. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. 417429. . pr. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. prof. pr. Grigorie. 1385. V. 1377. Grigorie T. prof. prof. pp. 468469. Apostol Pavel”. „Cunoaşterea aprofundată a Sf.60 19511952. 1387. Grigorie. ST 78/1951. 617624. pr. prof. prof. prof. ST 12/1961. pr. ST 34/1956. fasc. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. Marcu. Grigorie T. Marcu. pp. 1381. dr. Grigorie. „O mică odisee apostolică”. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». MA 12/1957. pr. Gr. dr. „Mens divinior. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”.

1412. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. . 1406. prof. Melchisedec. Marcu. 40)?”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Bucureşti. franceză de Roşca. pp. Melchisedec. dr. Prima Biserică creştină. episcopul de Râmnic. Mehedinţi. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. prof. R. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. din lb. Mateescu. BOR 5/XXXII. Explicarea Evangheliilor pt. 411421. 1532. pp. Simeon. 1. 1416. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1410. episcopul de Râmnic. dogmatice şi morale. pp. pp. 78. Melchisedec.) 1405. 1407. din lb. 66 p. Grigorie. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. RT 78/1933. prot. Marcu. McDaniel. 697712. engleză de Sanda I. 174 p. 1409. cl. pp. Bucureşti. Melchisedec. „Modernă” Leon Suorene. MA 58/1957. Thüringer. Marx. 590596. Grigorie. prot. prof. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Ed. 456471. „Pentru de. Ed. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. GB 34/1975. 1411. 290297. Alfred. Grigore. 1414. a IIa secundară8. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. drd. BOR 1/XXXII. pp. episcopul de Râmnic. ?. pp. Mehedinţi. 1400. dr. BOR 7/XXXII. BOR 2/XXXII. BOR 4/XXXII. Râmnicu-Sărat. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 338348. Mateiu. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Melchisedec. pp. diac. Mazilescu. Mazilescu. a IIa secundară3. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. D. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1926. pp. Simeon. 1408. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.. 1399. Tipogr. Grigore. Nicolae. 1415. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. ST 56/1975. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. Florin Iancu. W. 1413. trad. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. 294304. BOR 3/XXXII. 1988. BOR 6/XXXII. Parabole şi învăţături pentru cl. 809831. (probabil nu e ort. Cugetarea Georgescu Delafras. McIntyre. 1401. episcopul de Râmnic. 413428. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. trad. 190201. G. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.61 1398. deci. 23 p. MA 34/1958. episcopul de Râmnic. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 945957. 219 + VI p. Mehedinţi. 1923. „Noua tipografie” O. Ed.a. BOR 8/XXXII.. 1901. episcopul de Râmnic. episcopul de Râmnic. 1403. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. 1402. pp. Simeon. episcopul de Râmnic. pp. Librăriei Socec & comp. f. 94103. vol. drd. 1930. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul... 1404. Erusalimul. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 201221. Melchisedec.Vâlcea. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 152 p.. Socec & co. pp. nr.

episcopul de Roman. Mihăileanu. 1985. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 8/XXXI. pp. a IIa. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Micle. BOR 2/XXXI. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. pp. Piteşti. episcopul de Roman. Mihail. O 2/1980. 165174. normale şi secundare. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. prof. 1419. Melchisedec. Mihail. Autorului. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 10/XXXI. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. Melchisedec. Ioan Gură de Aur”. pp. 275298. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. M. pp. 949953. episcopul de Roman. EIBMBOR. pp. arhiepiscop al Tesalonicului”. pp. 1433. Cărţilor bisericeşti. 1426. BOR 1112/1973. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. Explicarea Evangheliilor pentru cl. episcopul de Roman. . Melchisedec. 843850.. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. (teol. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Biblia sau Cărţile Sf. arhim. 1425. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Ioan Mircea.”. 10731081. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. BOR 7/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Bucureşti. Paul. pp. Paul. 1427. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 56/1986. Melchisedec. BOR 9/XXXI. 1925. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. pp. Dicţionar al Noului Testament (AZ). pp. pp. pp. Aurelia Bălan. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Moscova. 1422.62 1417. + 4 hărţi”. BOR 12/XXXI. Micle. 12841298. 14341438. adunate de Fericitul Simeon. 12631267. 11721179. Bucureşti. pp. BOR 5/XXXI. 1418. Meletie. Veniamin. Ed. episcopul de Roman. 470477. BOR 1/XXXI. Melchisedec. 652648. arhiereu. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. episcopul de Roman. episcopul de Roman. BOR 4/XXXI.) 1429. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. 366369. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1916. 30 p. 1434. 1428. 958960. BOR 3/XXXI. Tipogr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Preot dr. MA 1112/1971. Melchisedec. 10261038. pp. arhiereu. 576596. 1420. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. arhiepiscop al Tesalonicului. Melchisedec. ierom. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 224247. 1423. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1950. MMS 10/1956. 1421. 528 p. Meletie. 118130. 1272 p. Melchisedec. Veniamin. BOR 11/XXXI. 1424. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1431. pr. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. 1435. 105 p. 1430. bibl. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 10/1916. episcopul de Roman. 1432. pp. Melchisedec. Mihailovici.

BOR 1/1922. 10/1916)”. 325331.. Irineu. (ist. pp. Ioan. bibl. pp. Mihălcescu. 1460. pp. dr. Mihălcescu. (exegeză) 1450. pp. (popularizare) 1463. biblică) 1461. Irineu. BOR 11/1916. 9/1915)”. 347354. Ion. „Doctrina Mântuitorului”. 539552. Mihălcescu. Mihălcescu. (ist. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Ap. pp. (ist. „Învierea lui Hristos”. pp. pp. BOR 12/1915. 500509. pp. Irineu. Apostol Pavel (urmare din no. pp. Irineu. BOR 6/1923. Irineu. 899911. bibl. (exegeză) 1451. Mihălcescu. BOR 7/1923. 1444. Irineu. pp. 161 p. Mihălcescu. Mihălcescu. 12781289. pp. 11541167. „Steaua magilor”. BOR 5/1922. pp. biblică) 1439. 545554. cl. Ed. I. pp. biblică şi apol. BOR 8/1922. Mihălcescu.) 1454. pp. (teol. 506514. I. pp. Mihălcescu. BOR 10/1916. pp. (exegeză) 1459.) 1457. Apostol Pavel”. a IIIa de seminar. 411415. pp. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”.63 1436. Explicarea evangheliilor duminicale pt. Mihălcescu. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. (teol.. 1442. 170176. Gutenberg. pp. biblică) 1462. Mihălcescu. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. BOR 7/1924. 726739. bibl. (studiu extras din rev. „Doctrina Mântuitorului”. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Irineu.) 1441. BOR 11/1915. pp. (exegeză) 1458. Mihălcescu. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. (exegeză) 1438. 890893. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. BOR 7/1922. I. Mihălcescu. (teol. pp. Irineu. pp. 11091124. (exegeză) 1452. (ist. „Doctrina Mântuitorului”. 1437. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. Bucureşti. BOR 3/1922. (exegeză) 1447. pp. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. Mihălcescu. BOR 4/1914. Irineu. (ist. Mihălcescu. (introd. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. pp. 194203. 81914)”. 1903. Mihălcescu. Piteşti. 4963. Irineu. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. Mihălcescu.) 1453. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”.) 1455.) 1446.. Irineu.) 1456. ?420. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. Irineu. BOR 3/1921. 609618. (ist. BOR 9/1915. BOR 7/1914. Mihălcescu. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 814828. pp. pp. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. BOR 5/1915. exegeza patristica) 1448. bibl. BOR 8/1914. Irineu. 10581072. biblică) . Mihălcescu. Pavel (urmare din no. BOR 6/1914. Irineu. 408419. biblică) 1445. 494509. (teol. pp. 805819. Ion. BOR 10/1915. I. 8)”. (teol. Mihălcescu.. 10371046. 12671284. Irineu. Irineu. Mihălcescu. Irineu. 167192. Mihălcescu. bibl. BOR 2/1902. 1907. BOR 8/1923. Irineu. Mihălcescu.. Păstorul ortodox) 1443. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului”. 14)”. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. „Iudeii în Statul roman”. BOR 5/1914. (exegeză) 1449. bibl.. 179 p. BOR 9/1914. (ist. BOR 12/1916. BOR 8/1915. Mihălcescu. Mihălcescu. Irineu. Mihălcescu. (teol. biblică) 1440. I. Irineu.

„Jerome MurphyO’Connor. O 2/1983. Cugetarea. I. 1475. 1483. I secundară. asist. dr. Mihoc. ameliorată) 1467. Vasile. în «The Bible Translator». 1465. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. 1476. Nicolae. nr.. dr. Mircea. Chiţescu. Un ghid arheologic). pr. 1934?. în «Foi et vie». Vasile. pp. dr. 1981. Emilian. MihălcescuTârgovişteanu. Bucureşti. 1981. colecţia «Initiations». 1479. ameliorată) 1468. 657659. a IIa a liceelor industriale.64 1464. nr. arhiereu prof. 910/1975. 86 p. Iniţiere în critica textelor). Irineu. MA 13/1980. asist. nr. (Devenind umani împreună). manual pentru Seminariile teologice. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. D. pp. V. asist. 1. prefaţă de pr. pr. O 4/1982. Ed. 1938. „Iisus Hristos Arhiereu. 1484. vol. Mihoc. Stăniloae) 1470. „Jerome MurphyO’Connor. MA 13/1977. Vasile. pp. MA 46/1982. pr. Cerf. 764768. 124 p. Mihoc. pr. Vasile. ST 34/1977. dr. 1474. pr. pp. «Glasul Bisericii». Mihoc. asist. 393 p. pp. MA 79/1980. Chiţescu. 654657. MA 1012/1981. MA 79/1980. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 556558. Troché. 1975. Das Heilige Land. I secundară. 4/1979. Nicolae. Vasile. asist. Vasile. Mihoc. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. pp. 118”. traducere şi comentariu”. asist. Bucureşti. pp. 1977. „Epistola Sf. Mihoc. Initiation à la critique des textes. Boismard şi A. pr. arhiereu prof. pp. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. 119 p. Bucureşti. pp. „Et. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). Mihălţan. lect. 442 p. Studiul Noului Testament. . din lb. Mihoc.”. 107 p. pp. 1477. engleză de Ulrike von Puttkamer. Bucureşti.”. pp. pp. pp. 5973. Vasile. asist. Cugetarea. Vasile. Ap. după Epistola către Evrei”. Scriptură. „Ecleziologia Noului Testament”. 779925. 233248. pr. pp. „M. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. La vie des Évangiles. 31 (1980). 503516. asist. „Tradiţie. 1934?. „Pr. (Iisus dat pe mîna istoricilor). ST 34/1983. prof. pp. EIBMBOR. Bucureşti. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Irineu. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). dr. arhiereu Irineu. pr. (ed. Becoming human together. Mihoc. Ion Constantinescu. Lamouille. 1938. 8292. Vasile. Vasilescu. 411413. pp. Manual de religie pentru cl. (continuare) 1471. Ed. Mihoc. trad. nr. asist. Vasile. Cugetarea. Biserică”. Studiu introductiv. (doctorat) 1472. pp. Ed. The majority text and the original text of the New Testament. 178182. Vasile. 106 p. Ed. „René Kieffer. Mihoc.”. Pavel către Galateni. Paris.”. pr. Bucureşti. pr. Jésus livré aux historiens. dr. I a liceelor industriale de fete. „Preot prof. 84 p. asist. Mihoc. (Ţara Sfîntă. 777778. 1482. 4/1979. O 4/1988. MA 78/1981. Mihoc. dr. Mihălţan. Mihălcescu-Târgovişteanu. MA 46/1980. pr. pr. Fee. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. Ioan.”. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. 20)”. 1480. 1473. (doctorat. Mihălcescu-Târgovişteanu. asist. E. pr. Vasilescu. Mihoc. 579591”. Ioan A. 1980. pentru cl. a IV-a. asist. Vasile. Emilian. München-Zürich. Wilmington. pp. 107118”. 778779. „Gordon D. a V-a. MA 1112/1984. 1466. extras din rev. asist. asist. Gugetarea. 329462. Vasile. pr. Mihoc. asist. MA 78/1981. 240 p. pp. 1469. 176199. 161298. în «Etudes théologiques et religieuses». MA 46/1980. (ed.. (Viaţa Evangheliilor. dr. Irineu. pp. pr. MihălcescuCraioveanu. Vasile. arhiereu prof. ST 56/1983. Ein archäologischer Führer. Mihoc. Introducere şi comentariu. lect. pr. 558560. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. 1481. 1478. pr.

Ed. pp. pr. Mihoc. 322342. pp. prof. traducere şi comentariu. 1503. 147150. în vol. prof. 99115. „În legătură cu data naşterii Domnului”. Vasile. 5069. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. 1996. vol. dr. în «Revue théologique de Louvain». Mihoc. Roma. 625632. Mihoc. Tübingen. „«Casa Tatălui Meu». St. Tipogr. 341351. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. pp.”. pr. Vasile. 1498. „Eshatologia paulină”. prof. Vasile. TR 3941/1983. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. pr. Sibiu. Vladimir’s Semiary Press. (p. pp. Mihoc. 5274. asist. 273285. Mihoc. pr. prof. 1. prof. pr.65 1485. „Fericiţi făcătorii de pace”. Atena. Vasile. 1 7. pp. 1505. 1496. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. pr. pr. prof. rev. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. ST 56/1973. Vasile. Vasile. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. R ?/1994. pp. drd. 1992. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. 2028. pr. MA 46/1976. 5069. Mihoc. 2638. Mitropolitul Ardealului. pr. Vasile. 17”. 1504. pp. Légasse. 322342. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. asist. 1997. la împlinirea vârstei de 70 de ani. pr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Antonie Plămădeală. „S. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. pr. Mihoc. RT 34/1996. Vasile. dr. pr. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 137159”. Vasile. pp. pp. MA 79/1980. 10. conf. Iisus Hristos. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. RT 4/1998. Ed. dr. prof. Daniel. ecumenism. pr. 1495. pp. pp. prof. Sibiu. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Mihoc. dr. asist. vol. dr. drd. Vasile. prof. Biblie şi Teologie. pp. pp. Mihoc. Vasile. RT 3/1995. 1999. dr. Vasile. Vasile. Vasile. Sibiu. pr. image of Christ: The Church and modern criticism. 1493. pr. Vasile. p. Biblic şi de Misiune al BOR. „Veselin Kesich. prof. MA 2/1989. 6. dr. New York. 1497. colectiv în curs de apariţie la Ed. Vasile. 111”. prof. pp. Mihoc. pp. Mihoc. prep. 2/1977. dr. ST 12/1973. Mihoc. 18)”. Mihoc. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. pr. Vasile. 1506. 104113. 1490. pr. Mihoc. Mihoc. Înalt Prea Sfinţitului dr. dr. rezumat în franceză) 1499. Mihoc. 27 2. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. 1489. Vasile. pp. 3344. fasc. dr. pp. Mihoc. dr. 1494. RT 4/1993. Ed. ?/1995. 276 p. RT 4/1993. pr. pp. Ioan”. MA 1012/1980. 1983. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. „Creştinismul religia desăvârşită. pp. 2000. Mihoc. pp. pr. Mihoc. pr. prof. Vasile. asist. „Eshatologia paulină”. dr. 342. Auslegung der Bibel. Studiu introductiv. 1502. 1501. 144 p. Mihoc. 129145. în vol. MA 13/1976. colectiv. 327. Vasile. dr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Transilvania. Mihoc. slujire. „Samaritenii”. Abaţiei San Fuori. Mihoc. 102113. 1487. pp. Bucureşti. 13. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. dr. The Gospel. 1488. Eparhială. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. MB 13/1978. Sibiu. Crestwood. 7379. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. dr. Teologie. 1972. Mihoc. ? . 1507. Mohr Siebeck. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. în vol. pr. pr. Vasile. ? 1486. Instit. (doctorat) 1492. prof. asist. 1491. studiu în vol. asist. Vasile.

Vasile. Mihoc. pp. drd. pr. Mihoc. Militaru. Vasile. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. dr. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). pp. Vasile. în vol. 1933. prof. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. 59 p. 1524. Mihoc. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. pr. Arad. rev. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Vasile. pp.”. pp. Ioan Teologul”. 5367. Functional equivalence in Bible translations. 1523. Mihoc. scop principal al căsătoriei”. Ed. Vasile. Studii isagogice. Tipogr. From one language to another.”. MA 3/1990. pp. pp. pr. Bucureşti. Sibiu. „Lumină din lumină”. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. 1973. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. (în limba greacă). „Roger Beckwith. 1993. prof. pr. a IIIa. Bucureşti. 16481988”. pp. prof. Vasile. Vasile. Mihoc. Mihoc. MA 4/1989. 446 p. „Preoţia după Noul Testament”. Eparhială. Ed. dr. 2627. „Preot Ioan A. Vasile. Introducere şi comentariu. pr. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. Vasile. în «Glasul Bisericii». Mihutiu. prof. pr. nr. MA 910/1985.sinteză biblică în versuri. Mihoc. dr. Ed. pr. Vasile. Sibiu. Atena. Mihoc. MB 79/1997. 118120. BOR 710/1989. 105109. GB 12/1990. 336 p. (Dintro limbă în alta. Oastea Domnului. 1512. pp. prof. 1514. 1993. 1941. 1526. prof. 5357.”. Thomas Nelson Publishers. Diecezană. ? 1509. pr. . Bucureşti. (în limba greacă). Viorel. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. „Noul Testament de la Alba Iulia. 2839. 2333. Vasile. 118124. 224 p. 1519. prof. Vasile. Procesul Mântuitorului. 139140. Mihoc. pp. 581592. 12/1996. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Vasile. prof. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. Milea. Vasile. Naşterea de prunci. MA 3/1989. „Mireasa Mielului. pr. 1516. pr. 1515. 1988. Mihoc. dr. pr.66 1508. 250262. 1987. Sibiu. Psaltirea în versuri. Lumină din lumină. 1986. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. pr. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. „Studiul Noului Testament”. 1510. pr. 65 p. Bucureşti. MA 4/1988. 105109. Transilvania. pp. 910/1973 şi în extras. Vasiliadis. Tesalonic. 1518. 176 p. cl. Mihoc. 1521. 1525. „Jean de Waard şi Eugene A. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. MA 46/1974. Vasile. Mircea. pp. 287 p. (popularizare) 1513. dr. Nashville/Camden/New York. Cărţilor bisericeşti. O 12/1997. Vasile. 254 p. prof. Mihoc. 1522. în vol. Mihoc. 5059. Galanis şi I. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. Carte de religie pt. pp. MA 12/1975. Sibiu. Militar. Nida. pp. Ed. prof. pr. prof. Mihail. pp. 446 p. Divina zidire . 1984. 1520. Evanghelistul Ioan. Vasile. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. London. „Savvas Agouridis. MA 5/1989. pr.”. Vasile. Tipogr. prof. XIII + 528 p. elevii ortodocşi din şcoala primară. Studiul Noului Testament”. Tipogr. P. Divina zidire.”. pp. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). 1995. 1988. pr. Mihoc. Karavidopoulos. 1985. prof. teză de doctorat. Sinteză biblică în versuri. 1527. 118120. 1517. SPC’K. de P. pr. Mihoc. Militaru.

Ioan. 1533. moaşte) 1554. 1529. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. moartea. 1553. pp. pr. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. pp. (doctorat. pp. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. pr. O 1/1980. Ioan. Ioan A. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. pp. Mircea. (observaţii la trad. 9451027. Ioan. pp. GB 910/1966. 1555. pp. 175187. 671680.) . BOR 34/1983. pr. Mircea. 176198. sf. Mircea. pr. 8851053. 1544. pr. pp. „Apostolatul după Noul Testament”. Ioan A. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. Ioan. Ioan. pr. GB 78/1972. 4154. αποστολος) 1534. ST 78/1971. Petru. Mircea. preoţia duh a mirenilor) 1550. „Epistola întâi a Sf. 100136. 179198. Ioan. pr. Ioan. 754765. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. Mircea. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. GB 78/1974. Bucium ortodox 24/1944. Ioan. 483496. pr. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Ioan. Mircea. Mircea. BOR 56/1979. „Cele zece porunci. extras din Glasul Bisericii. 821830. Ioan. Ioan. pr. 2959. Introducere şi comentariu. pr. 1545. Ioan. Ap. ST 34/1969. Mircea. ST 34/1982. pr. Mircea. 1538. 910/1973) 1532. BOR 34/1984. Mircea. Ioan. 1535. „Epistola a doua a Sf. 1551. Mircea. pr. O 2/1990. pp. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. „Hristos este pacea noastră”. 910/1975) 1531. O 4/1987. 1549. 191192 şi 199200. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. dr. Mircea. pp. (extras din Glasul Bisericii. 1537. 1547. 83 p. pp. 316337. 1033. Mărturii biblice. Ioan. pp. Mircea. 1552. 184200.. pr. O 3/1986. pr. Ioan. O 2/1975. Mircea. Ap. pp. pr. pp. Ap. Mircea. 654665.. (doctorat) 1530. 1541. pp. „«Naşterea de sus»”. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. Mircea. Mircea. pp. GB 910/1973.. Mircea. Mircea. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. Introducere şi comentariu”. Mircea. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. (viaţa. Ioan. pp. Bucureşti. O 3/1982. Mircea. pr. pp. pp. (introducere şi comentariu) 1540. 1975. TOB Paris. patristice şi cultice ortodoxe”. Bucureşti. pr. în lumina Noului Testament”. Ioan A. Mircea. Petru. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. 520. pr. „Îndumnezeirea credinciosului. Mircea. O 1/1983. ST 78/1970. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. Ioan. Mircea. pp. pr. O 1/1982. 159167. Ioan. Ioan. pp. 1972) o traducere «ecumenică»?”. Mircea. pp. pr. 358395.67 1528. O 1/1984. pp. Mircea. pr. pr. 6881. Mircea. pr. 1546. GB 910/1975. ST 910/1968. „Idoli sau icoane sfinte?”. BOR 1112/1983. pp. 1973. O 2/1981. Petru”. 1543. ST 12/1972. pp. Ioan. pr. pr. pr. 547564. 176 p. Ioan. 825841. pr. 682705. 2444. Ioan. Ioan. 58”. „De ce venerăm pe sfinţi?”. Ion. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. pp. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. 1542. 1539. (… μαθητης. „Nebunii pentru Hristos”. pp. 1548. pr. 1536. Mircea. 4761. Ioan.

pp. dr. Ap. V. pr. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). p. Introducere. Activitatea Sf. 1946. Cernăuţi.) 1575. 1941”. Radu şi Gala Galaction”. Nicolae. Sibiu. RT 910/1941. ST 12/1955. p. Ed. 480 p. Bucureşti. magistrand I. MO 46/1954. dr. Instit. RT 12/1943. Mironescu. 6492. 43 p. 137. 9197. pr. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Lyon. Iustin. 1942. Viaţa şi operile Sf. pp. dr. Mănăstirii Neamţu. Biblic şi de Misiune al BOR. note şi comentariu. C ?. prof. 659660. Mircea. 1942. MO 1-3/1954. diac. dr. diac. dr. 60107. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. Ioan. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 123 p. 111118. Moisescu. Istitutului biblic al BOR. 1570. mitropolit Athanasie. 1941). 79 p. C ?. Mircea. 209-233. (1939. prof. 1566. 1576. Justin. 101 p. Mircea. Glasul Bucovinei. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. „Noul Testament. 1574. Moisescu. N. Centrului mitropolitan Oltenia. Mironescu. 1942. Moisescu. 140141. dr. 1634. prof. 10/1931)”. pp. după Faptele Apostolilor”. Despre pace şi muncă.. 1559. 15 p. Apocalipsa. pp. (în anexă Idem. 1940. Ed. Moisescu. 1936. pp. Wien. pp. Alexandru Aţerek. mitropolit Athanasie. Mladin. Tipogr. Tipogr. Bucureşti. Mladin. Nicolae. prof. Bucuresci. 1900. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Cernăuţi. 1573. (mică concordanţă) 1568.. dr. pp. 1995. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. Iustin. 1578. Dicţionar al Noului Testament AZ. 444446. ?. 62 p. 72100. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. diac. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. BOR 11/1931. Cernăuţi. 527 p. Mircea. Mladin. Ioan. Tipogr.. Ed. 750762. . Mladin. 623625. Tipogr. 19261927”. Craiova. Ioan Hrisostom”. Moisescu. prof. pr. „Léon Bouvet. MA 78/1960. „Ernst Lohmeyer.”. 225 p. 1984. Moisescu. Kultus und Evangelium. 169185. magistrand Ioan. Nicolae. George. Göttingen. Iustin. 116238. prof. Justin. 128 p. pr. Glasul Bucovinei. 52-74.68 1556. „Biblia şi cosmonauţii”. dr. Texte scripturistice şi patristice. prof. Iaşi. Nicolae. Justin. pp. Lovrov. RT 12/1943. Curţii regale. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. prof. „Johannes Hewaldt. prof. Mladin. Gheorghe I. Moisescu. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. Nicodim.”. 1561. 1563. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. Pavel. Ed. mitropolit Athanasie. 1569. Ap. Preoţii”. Mladin. (extras din Candela 19391941) 1577. 1942. pp. dr. BOR 10/1931. Pavel în Atena. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1558. p. 704709. 1564. diac. (licenţă) 1571.. L’Ascèse dans Saint Paul. 185 p. O 1/1955. 1560. prof. 1942. diac. Faptele Apostolilor 17. Iustin. „Patr. BOR 1112/1941. V. Ioan D. Arhidiecezană. 1565. 1572. pp. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. după Sf. Iustin. Moisescu. pp. Harisma. traducere părintelui Grigorie. 1955. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Arad. după Farrar. (popularizare) 1567. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. Tipogr. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. prof. Ed. 125 p. (1944/1945). Mironescu. 1579. Moisescu. 1562. Hellenische Weltanschauung. Iustin. RT 12/1943. Moisescu. pp. pp. trad. Ed. BOR 2/1928. Moisescu. 1941”. 1557.

„Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. drd. Moldovan. 1595. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. Augustin”.. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. Ilie. 157172. 1600. drd. Eugen. Morar. univ. BOR 12/1978. Ilie. pp. Ed. Molin. 1582. Eugen. MA 1/1987. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. MB 13/1993. (predici) 1586. pp. Alexandru. 1604. Ilie. pp. Moldovan. Bucureşti.. 215229. Cîntarea Cîntărilor. dr. Moldovan. 242262. conf. pp. Moraru. Concordanţă a Noului Testament. Bucureşti. Minerva. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. 6277. ST 3/1989. Moisescu. pp. . dr. Fabrica de imprimare ofset. ST 78/1951. Moisiu. 129150. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. Moldovan. Lascarov. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. pr. pp. Moldovan. Casa şcoalelor. Justin. 268293. „Din preocupările biblice ale Fer. pp. Ed. pp. 1591. conf. Ilie. Moisescu. Corneliu. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. pr. 1943. 1584. MA 910/1965. 94 p. pp. Prelucrare în versuri după Biblie. Ilie. 175185. pr. 1908. conf. XVIII. pp. conf. 1589. 423450. Moldovan. 1590. C ?/1946. „Milenarismul”. 1991?. 1581. 311. pp. 1 IV. 668685. Ilie. după Epistola a IIa către Corinteni. Eugen. MB 1112/1962. 469491. Nicolae. 4772. O 2/1979. Moraru. conf. Lascarov. Al. 1602. pr. 1932. 1123. 1215. O 3/1982. Ilie. diac. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. pr. pp. III. pr. 2023. 1601. 1603. pr. prof. O 3/1980. O 1/1977. Moldovan. O 2/1982. 1598. 1594. 1583. pp. Moldovan. Moisiu. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. prof. 1529 mai 1988. pp. Moldovan. Moisiu. O 2/1980. pr. prof. Corneliu. 398416. 45262. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Moraru. Cântarea Cântărilor. Tiraspol. Moldovan. pp. 1596. dr. Moraru. drd. Alexandru. 1585. Ilie D. Ilie. Ilie. conf. ST 34/1967. 1587. pp. Ap. prof. pr. 132134.69 1580. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. pr. Eugen. pp. 138 p. pp. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. (interpretările textelor) 1593. 297306. la Kirchberg) 1597. 1588. Alexandru. prof. Moldovan. pr. Bucureşti. MA 34/1984. 647659. 1592. 1634)”. pr. (referat. pr. Virgil. Apa cea vie Fragmente evanghelice. 233 p. prof. MA 56/1983. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Moldovan. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. drd. Moldovan. pp. conf. Cărţile bisericeşti. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. prof. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. Versuri. 1599. MA 1012/1982. conf. pp. Justin. GB 12/1981. drd. 6”. MA 4/1988. 32 p. Moldovanu. pp. MB 13/1972. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. 623630. Ed. Al. „Preoţia în epoca apostolică”.

”. „La Biblia aveva ragione. 430442. Cluj.. RT 3/1927. Dicţionar al Noului Testament. pr.”. p. pp.. de dr. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). (predică de Crăciun) 1629. de Iosif Liensberger. 258. pp. Munteanu. factor esenţial în realizarea păcii”. 8390. 1984. ahim. pr. P. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. 200. 1630.. Moraru. Galaţi. 1923. prof. de dr. P. 607611. Moraru. RT 34 (pp. 1606. 1608. 1609. p. Eugen. Tipogr. drd. Eugen.. MMS 56/1958. RT 89/1924. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Moşoiu. 1064 p. Munteanu. „Solidaritatea umană după Sf. RT 67/1924. 1982. Munteanu. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”.. Moruşca. Ed. Eparhiei. Muntean. Eugen. P. Eparhiei ortodoxe-române. de Ioan Peter Kasteren. (conferinţă) 1628.”. pp. 1625. L. 1610. Cluj.. 1995. 1618. pp. Muntean. Meridiane. P. Moraru. pp. Univ. InterVarsity Press. drd. 1907. RT 12/1924. „Al. RT 1/1924. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. MB 13/1994. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). 199. Muntean. Moruşca. 1938. pr. N.. Goldner. 19 p. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. pp. arhim. 374 p. 56 (184190). Edmund Kalt. p. „Arheologia biblică. „Tatăl nostru. pp. G. pp. 249250. 38 p. Teodor C. pp. 158 p. Moscovici. (trad. G. dr. prof. pr. Eugen. Iaşi. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. 100 p. Cuza”. Tipogr. 159160. de Adriana Lăzărescu). I. pr. 1623. (despre sfinţenie. f. Ed.. P. pp. 1614. P.”. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. G. pr. 1924. magistrand Iancu. pr. pr. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). „Donald Guthrie. 1619. 1620. 168 p. drd. pp. Milano. drd. (predică) 1612. Policarp. ST 910/1983. prof. V. drd. p. 124 p.”. MA 34/1983. 1939. Tipogr. Cristian. 3. 1615. 663679. MA 78/1983.. . „La Iordan. Eugen. Descoperiri ulterioare”. Vasile. pr. L. 255256. 17 nov 1988) 1611. 100112). 65 p. RT 4/1995. 394409. Studii de lexicologie biblică. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. p. 1613. 78 p. Cluj. Studiu introductiv. pr. Moraru. The New Testament Theology. 165167. 528 p. pp. H. 1621. 1607. Freiburg. Eparhiei. 503513. P. Moscovici. 2022. „Porunca iubirii caritatea creştină”. Moruşca. Munteanu. RT 56/1921.. 78 (220233). Moraru. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”.”. 1627. magistrand Iancu. Moraru. Nicodem.. 1616. Vechi imperii ale Orientului.”.”. Scriptură. Moruşca. 262264. ST 6/1988. MA 34/1985. XIV + 148 p. Muntean. pp. dr.. arhid. pr. Dimitriade. pr. 123135. Mihai. EIBMBOR. Bucureşti. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. pp. RT 3/1999. P. pp. 1988”. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. MB 1012/1993. „Sabatino Moscati. L. „Congresul biblic”. „Pr. RT 67/1924.a.. Moruşca. Freiburg im Breisgau. 129132. pp. Nicodem. ST 78/1983. 166168. 349. Moruşca. drd. 69. 1617. 910 (315321) / 1934. studiu biblic) 1631. Tipogr. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. Ioseph Linckenberger. Pe drumul desăvârşirii creştine. Moruşca. Tipogr.70 1605. Eugen. ST 910/1959. Herder. 1622. pr. Moruşca. Iaşi. 1624. Bucureşti. Meditaţie (Mat. 1317)”. 1929. RT 1011/1925. Ioan Mircea. arhim. dr. 336. 373 p. Moruşca. „Fecioara Maria”. Munteanu. 1626.

271. RT 12/1936. Munteanu. N(icolae). Studii biblice VI. L. studiu introductiv. Predica de pe munte. „Preot dr. Ed. prof. cl. N. cl. Cluj. dr. Munteanu. „I. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. licenţiat în litere. 375376. pp. 1940.”. dr. Eparhială. pr. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”.. Cluj. N(icolae). Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. N. Negoiţă. RT 78/1942. Tipogr. 1932. Ed. Cluj. 492. prof. Cluj. 1651. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. dr. Episcopiei ortodoxe. Simion. „Dr. (licenţă) 1646. C. 1634. T. 57 p. L. Ed. G. p. dr. Munteanu. 16 p. 376. (Ed. Cluj. 1937. 141 p. „Preot dr. 1945.”. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 339 p.. N. N.”. Cluj. G. 1936”.”... 1940. Episcopiei Ortodoxe Române. pr. Munteanu. cl. dr. Cluj.. 7273. I primară. Cluj. Paradisul biblic . 1635. 1654. Negoiţă. pp. 248 p. S. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. N(eaga).. Munteanu.. pr. Cluj. N(eaga). L. pr. Fl.. Studii biblice V. 1650. profesor. prof. T. 1649. 27 p. 1935. 1655. 1941. 1941. G. autorului). 1653. dr. a IIa primară.71 1632. Episcopiei Ortodoxe. Zeno. 1940. p. Carte de religie ortodoxă pt. 1939. „Preot dr. N. 1524. 430436. prof. pp. Înainte de Hristos. Ion Goron. studiu exegetic. L. pr. Episcopiei Ortodoxe. p. 241. 1937.”. 1941. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. Cluj.. 375. El. 62 p. pr. dr. 1648.. Bucureşti. Mureşanu. G. N. RT 12/1932. pr. 80 p. N(eaga). MB 5/1988. „Preot N. p. 7677. RT 5/1941. Eparhiei ortodoxe-române. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 1942. de diacon dr. Viaţa Sfinţilor Apostoli.”. C. T. pp. 1636. de preotul Petre Chiricuţă. N(icolae). 1943. 148 p. 1937. Ed. 1637.. 1941. Munteanu. N(icolae). cl. p. Zeno. f. 252 p. Bucureşti. dr. 1647. p. Bucureşti. Carte de religie ortodoxă pt. p. N(eaga). a IIIa primară. N(eaga). Mureşan. Fl. 1932.. Ed. (popularizare) 1633. 32 p. pp.. N(eaga). 7088. Geneza. Pentateuhul în faţa criticei moderne. RT 12/1932. Episcopiei Ortodoxe.”. Tipogr. „Dr. 1643. 24 p. Muşătescu. Ed. Cluj. 1656. Vechiul Testament şi Creştinismul. pr. pr. Eparhiei ortodoxe-române. 1638. 1642. prof. Munteanu. Ed. dr. Smotrici. RT 78/1942. (extras din Renaşterea) 1641.”. 1652. 28 p.. N. „Sabbathul Vechiului Testament. 1941. Munteanu. pp.. L. L. Bucureşti. a IVa primară. N(eaga). 246 p. Iaşi. 1941. Mureşan. Bucureşti. Negoiţă”. G. RT 6/1937.. Tipogr.studiu exegetic. RT 78/1942. G. Regele după Vechiul Testament. prof. Negoiţă. 1639. Munteanu. Carte de religie ortodoxă pt. Fl. N(eaga). Episcopiei Ortodoxe Române. L. G. L. MB 46/1995. Ciudin. 1644.căderea protopărinţilor în păcat . „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. „Pr..a. RT 12/1936. Mureşan.. 1640. Studii biblice IV. pr. Ed. Cluj. Cluj. Munteanu. dr. 47 p. Bucureşti.... Carte de religie ortodoxă pt. pp. G. T. 471. Episcopiei Ortodoxe Române. G. Cluj. 1645. 62 p. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. L. Tipogr. RT 2/1938. dr. M. 72 p. 72 p. prof. ST 78/1951. Munteanu. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum.. . „Dr. 184 p. 72. prof. RT 12/1937. L. Episcopiei Ortodoxe Române. 256 p.”. pr. Vechiul Testament şi Pentateuhul. N(eaga). 2: Habiru Evreii?. 470471. Munteanu. Niculescu & co. prof.

Altes Testament. 1667. I. Neaga. 522 p.”. 31 p. 566567. 163164. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. RT 1112/1938.”. 290 p. Constantin. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. Tipogr. MB 1012/1969. N. Das Buch der zwölf Propheten. 261 p. 311. Neaga.. „A.. Neaga. 1675. dr. „Arhim. dr. N. Bucureşti.. BOR 1/1906.. pp. 68. Viena. I . RT 1/1944. N. Naghiu. Ioan Negoiţă. N. Neaga. 1985”. 1661. RT 78/1942.”. dr. . 1674. Hastupis. N. 121139. p. Bucureşti.. 1965”... 311 + 556 p. Atena. Arad. 1659. Les sages d’Israel. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. 375377. dr. 1665.”. Arhidiecezană. Neaga. I şi II. 1678. 1672. ZollikonZürich. 2) 1666. 1669. 1965”. N. 360 p. GB 12/1967.. pp. Sofia. N. Bucureşti. Ed. T. pp. pp. „Bettex (F. „Preot dr. 1658. pp. N. N. I. A. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. Piatra Neamţ. 1965. pp.. „Ernst Kutsch. 1938. icon. Einleitung in die Heilige Schrift. Iosif E. Mendel P. Schiwaroff.”. „A. ed. 32 p. 9798. 1957”. p. Neaga. 58. S. Sibiu. „Prof. pp. pp. MA 4/1987. N. Nicolae. 252. 369370. 115 p. 438 p. Ermineutica biblică. dr.. N. Arhidiecezană. pp.. 112114. 169 p.. I şi II (în limba bulgară).”. 1679. (non vidi) 1664. pp. 6970.”. Caransebeş. 75 p. 1933.”. Cugetarea. Iosif E.. 1942.. Cernăuţi. 1676.72 1657. „Dr. Mendel. Psalmii (în limba bulgară). 255. Tipogr. Ciudin. „Preot dr. 860 p. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Ed. MO 12/1965. 3. MA 34/1972. 102 p. Markowski. 6869. „Hans Bardtke. Neaga. MMS 56/1966. Berlin. N. Vom Roten Meer zum See Genezareth. 122123. RT 12/1934. Profetul Daniel despre Hristos. N. RT 34/1943. MO 34/1965. trad. N. dr.. 1662. Berlin. Minunea. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu.. 1961”. „Atanasios P. Neaga. Neaga. p. 19 p. fasc. pp. prof. dr. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Neaga. GB 34/1967. „Artur Weiser. 1964. în Probleme şi fapte ortodoxe. Sofia. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. Diecezană. MMS 910/1965.”. 1933. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. pp.. pp. Nicolae. 1943”. Neaga. a IIa. Nicolae. Neaga. Tipogr. pp. dr. Nicolae. p. Mircea Chialda.”. „W. univ. 481496. Gîndirea hitită în texte. Manuscrisele de la Qumran. p. N. Göttingen. Sibiu. 786. 316317. „Sf. RT 1-2/1936. dr. N. Salonic. 1941. 1663.”. Studiu după textul ebraic şi LXX. I. Vladimir Prelipcean. Neaga.. 381382.1942. Dubarle. MMS 56/1966. Nazarie. dr. pp. de pr. Sacrificiile Vechiului Testament. 1963. 1964. autorului.. Vechiul Testament în gândirea românească. Neaga. (în Biblioteca biblică. Paris. Feuillet. Naghiu.). 1986. N.1943. p. fasc. „Albrecht Alt. „Dicţionar ebraicromân. Neaga. Robert. Wischer. 1677. Iustin Suciu. N. RT 78/1933. nr. pp. Mihălcescu şi pr. din Telegraful român. 1670. N. „N. 84-86. (în Biblioteca biblică. 1967. N. 1673. 1680. 303304. 1938) 1671. Neaga. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. Nicolae. „Antisemitism şi Vechiul Testament”.. 420422. Neaga.. Neaga. „Biblia în româneşte”. Berlin. 1935. MA 3/1987..”. diac. 1963. II . 1668. M. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. RT 1/1944. MB 13/1965. nr.

Paris. 1974”. 252. Tipogr. MB 12/1959. 592. N.. (Seria teologică. pr. 1929. MB 79/1957. Curcubeul (Gen. pp. Sibiu. Oradea. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. 1694. Neaga. Sibiu. MA 58/1957. 386 p. Neaga. N. N.”. M. 1944. 580581. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. pp. Neaga. pr. 1690. pr. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. Neaga. pr. pp. 1961”. Arhidiecezană. 1973. Nicolae. 1706. dr. Nicolae. 5358. „Otto Eissfeld. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”.. 1702. Atena. MA 58/1957. 1684. dr. dr. N. Nicolae. 1955. MB 1012/1992. 182. pp. N. Arhidiecezană. „Abisinia în epoca veche”. 1699. pp. „Vechiul Testament în româneşte”. N. London. Neaga. p. istoricoteologic şi ermineutic. Neaga. 168169. Neaga. MB 13/1966. 904905. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1698. RT 1/1929.”. 1. dr. pr. pp. 130 p. Neaga. 8.”. dr. p. nr. Atena.. Nicolae. Neaga. vol. „«Buletinul studiilor biblice». vol. „Danielou. 251.73 1681. dr. Neaga... 251252. pr. pp. MMS 34/1975. prof. MO 10-12/1955. 591. 793794. 1693. 1701. 3335. N. Contribuţii la exegeza cărţii”. 32. IX. pr. Jean. „Markos A. 1705. prof. Tipogr. Cântarea lui Moise. pp. prof. N. 182. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. 49 p. (non vidi) 1692. tom. 346 p. p. 13) şi 24 (24) / 1935. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. Nicolae. MMS 1012/1957. pp. dr. 1957”. MA 13/1981.. tom. Atena. II. „Pe urmele Istoriei sfinte”. 1944. 2. pr. 352 p. IV. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. dr. Neaga. Neaga. 1683.. pp. p.. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. „«Buletinul studiilor biblice».. dr. 340341. pr. Hristos în Vechiul Testament. Studiu filologic. 5 (iunie)”. 1021. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi.”. 1688. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. „Savas Aguridis. 1697.. nr. Arhidiecezană. prof. 815. „«The Bible translator». Neaga. 1703. MMS 910/1970. 149 p. N. pp. pp. N. prof.. MB 13/1965. Tipogr. pp. tom. prof.. Neaga. Sibiu. Neaga. pr. . Nicolae. MMS 1112/1973. 20 p. Atena. N. MB 13/1965. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 1933. MA 1112/1958. Vellas. Neaga. Arhidiecezană. prof. Nicolae. p. „Noul Testament”. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. Atena. Tatăl nostru. prof. 27) 1695. VIII. XX (1943-1944). Neaga. TR 23 (pp. Valoarea socială a Vechiului Testament. pr. 4552. N. Neaga. 1687.. 2. dr. „Dimitrie Coravu. Atena. nr. 1961. 884. 1959”. Atena. p. 202204. pr. 1968. Neaga. N. Neaga. dr. Tipogr. „Ludwig Dennefeld”. pp. dr. N. N. prof. MA 46/1963. Neaga. „«Buletinul studiilor biblice». 678-679. 1686. pp. dr. tom. prof. TR 5657/1928. Neaga.. Neaga. MB 712/1961. 1689. pr. 1704. nr. „Hristos în Vechiul Testament. 1. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. MB 1012/1992. 1707. p. 1691.. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). pp. prof. prof. Neaga. „Constantin Chiricescu. MMS 912/1976. 1974”. „Valerian Zaharia. vol. Neaga. 1700. „V. N. 1979. 1685. 1682.. Nicolae. 7. 27-175. dr. „Cântarea Cântărilor. Neaga. 1317). 291309. pr. Manuscrisele de la Marea Moartă. MB 13/1965. 18631929”. Nicolae. La vie de Moïse. Siotis. Sibiu. prof. 1 din 1976. N. Neaga. «Buletinul studiilor biblice».. vol. Deut. 13. Nicolae.

1971. Nicolae. 1731. prof. „Cîntările biblice. pr. pr. 1712. 3341. 1777 p. Neaga. 142143. dr. pr. Hans Berg. 1729. Nicolae. p. „Biblia Hebraica.”. prof. RT 2/1999. 100 p. dr. 8688. Nicolae. 181198. Hans Berg. Nicolae. Nicolae. prof. 465467. pr. 814815. pr. Neaga. MMS 12/1958. pp. 613. 1955. dr. MMS 912/1959. Berlin. Neaga.”. pr. pp. Nicolae. pr. de Artur Weiser. Nicolae. Neaga.“. 513524. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. 1955. Neaga. Nicolae. MA 34/1984. Lexicon al limbii biblice. pp. 495500.. vol. 145147. Nicolae. Nicolae.”. un mesaj de viaţă şi de pace”. Nicolae. 1721. Geneza. pr. 1726. MO 1112/1977. Nicolae. Neaga. Moscova. H.. 564-568. 1716. MB 46/1994.”. prof.74 1708. Tübingen. „Atitudinea Sf. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. 1991. 1715. ebraice. pp. pp. 564 p. pp. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). 159. 1722. prof. „Artur Weiser. 1955. pr. Neaga. pp. 3238. RT 4/1937. dr. pr. „Dr. Nicolae. pr. „dr. prof. prof. pr.”. 1952”. I. Nicolae. dr. MA 89/1967. Neaga. Berlin. 1956. MB 79/1957. 285 p. prof. Karl Fr. 1723. 920922. Neaga. pr. Nicolae. prof. dr. pr. pp. prof. MA 78/1960. dr. pp. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. 338 p. jur. MB 79/1957. pr. Neaga. dr. „Antisemitism şi Vechiul Testament”.”. RT 2/1993. prof. 158. pr. p. 496 p. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. dr. p. 1730. Krämer”. Glaube und Geschichte im alten Testament. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. dr. pp. dr. 1724. 894898. Neaga. Berlin. 1968”. MB 56/1962. Neaga. 263266. 167174. pp. 388 p. pr. Neaga.”. prof. pr. dr. prof. Nicolae. Neaga. dr. Der Prophet Jeremia. Berlin. MMS 912/1971. Nicolae. Nicolae. Nicolae. dr. MA 12/1964. 1727.”. 159. Paris. 1955. pp. Nicolae. I. 633638. Neaga. pp. 1955. 1718. Rudolf. Nicolae. pp. 505518. Salonic. prof. Neaga. prof. prof. 1955”. 1952. 1732. 1725. Neaga. pr. Neaga. Freiburg im Breisgau. Nicolae. MMS 1112/1973. dr. MMS 56/1958. Neaga. 314 p. Neaga. Nicolae. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. „Biblia. Vocabulaire biblique. „Chary Th. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. dr. 227 p. prof. pp. dr. „Allmen I. MMS 1112/1958. prof. 1719. prof. 314 p. de W. pr. prof. de dr. Was sagt die Bibel?. dr. 1711. dr. 2537. pr. Tübingen. 235. dr. übersetzt und erklärt. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). prof. Paris. 686687. pp. 270 de ani de la tipărirea ei”. „Biblia de la Bucureşti. pr. RT 1112/1938. dr. MB 79/1957. pr. 1714. 1709. MA 78/1963. „Damianos Doikos. p. pp. pp. prof. Neaga. pp. dr. „Cinstirea Bibliei”. Neaga. pr. Nicolae. pr. . pp. Neaga. New York Oxford. Nicolae. Neaga. 1720. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Neaga. Kosac. MO 7-8/1957. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. MA 12/1959. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. 1717. prof. RT 710/1936. 1713. „Dr. Deuteronomium. „Cântările biblice”. prof. 1728. 1954. prof. dr.. MB 13/1958. 649652. pp. Stuttgart. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. dr. dr. 1710.

Nicolae. MB 79/1997. dr. 569574. „Gerhard Rad. Moise şi epoca sa”. prof. dr. MB 5/1987. dr. MA 56/1972. 300 p. Orizonturi biblice”. 1750. Neaga. dr. 1972. „Eshatologie creştină”. prof.”. MO 34/1963. pr. 157. Neaga. „G. 606613. 1749. Neaga. Atena. Berlin. prof. Nicolae. Nicolae. MB 13/1991. Nicolae. dr. Nicolae. dr. pr. Bucureşti. pp. pp. prof. MA 1/1958. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. pp. Chişinău. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. 1751. pp. pp. 1993”. 1997. Neaga. 1735. dr. pr. MA 4/1986. pp. Atena. dr. pp.75 1733. Berlin. pr. Das Buch Hiob. 123. GB 23/1989. 813. 95 p. MA 78/1961. 102 p. 1754. pr. Nicolae. pr. Pentateuhul. pp. MMS 89/1957. Neaga. prof. Neaga. Nicolae. „Istoria timpurilor vechi testamentare. pr. 1992. Geografia fizică a Palestinei biblice. Neaga. RT 4/1994. pp. prof. pp. 1734. Nicolae. pp. Nicolae. 1745. 1980. dr. „Einleitung in das Alte Testament. pr. Timişoara. prof. 6070. 1978. Neaga. 119121. pr. Nicolae. 610-612. Amusin. „Ezechiel. 369377. de Artur Weiser. prof. MA 78/1983. Gramatica limbii ebraice vechi. dr. pp. pr.”. Neaga. „Ioan Brânzei. „Împărăţia păcii (Isaia 2. Neaga. prof. Iisus Hristos. 1746. 262274. prof. Timişoara. pp. 1753. MB 6/1987. prof. pr.”. Neaga. 1522. dr. Neaga. Neukirchen. Nicolae. MMS 78/1974. Psalmii în versuri. MMS 34/1959. 1994”. 381402. dr. 304 p. Neaga. 401414. 1748. „În fluxul fericirii psalmul 118”. Nicolae. pp. MB 13/1993. Neaga. pr. prof. Neaga. 723-725. prof. pp. Nicolae. p. „Eugen Dorcescu. Manuscrisele de la Marea Moartă. dr. pp. pr. Nicolae. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. 372 p. MA 34/1971. Bucureşti. 277279. Nicolae. 1744. 1738. 1757. 1956. „Ilie Ikonomos.”. 1741. 642643. EIBMBOR. dr. pr. Tübingen. prof. „File din Biblie. pp. MA 13/1982. D. 390 p. prof. Bucureşti. theol. 1990. Israel… . prof. 157 p. pr. prof. Hölscher. Nicolae. 237238. Neaga. Nicolae. pr. 161 p. übersetzt und erklärt. dr. MB 79/1957. „Învierea în lumina Vechiului Testament”.”. . 347360. dr. 1736. „IPS Bartolomeu Anania. pr. Nicolae. 1758. pr. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. 152153. prof. „Ilie Iconomos. dr. „Frumuseţea iubirii de oameni. pp. prof. p. 1742. 245246. Neaga. „I.”. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. 103104. prof. prof. Nicolae. 1957. 1955. pr. pp. 100 p. prof. pr. (Introducere în Vechiul Testament). 3237. Herbert Kosak. MO 7-8/1958. pr. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis).”. dr. 1756. MA 46/1981. 456458. Neaga. MO 9-10/1958. MA 56/1959. 9596. dr. Nicolae. MB 1112/1990. 1747.”. Nicolae. Neaga. dr.”. „Ion Bria. Göttingen. Nicolae. prof. Neaga. 1952. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. pr. 1737. prof. 1740.”. pr. 1019. pp. Neaga. Neaga. Nicolae. Nicolae. 4)”. pp. RT 3/1993. dr. (în greceşte). Neaga. 1963. 1743. 390 p. dr. prof. Neaga.”. Neaga. 1739. „dr. de Walter Zimmerli. Nicolae. Das erste Buch Mose. Nicolae. MA 910/1964. pr. pp. 3134. Neaga. 277 p. dr. pp. pr. 1752. dr. dr. pr. prof. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. dr. pp. 1755. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”.

p. prof. MB 34/1985. MA 12/1983. pr. Neaga. Neaga. la plâng. Patriarh Iustin. prof. Bucureşti. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. . Neaga. p. pp. Neaga. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. Nicolae. pr. 693703. 9-13. Neaga. MB 712/1960. 336 p. pp. Dicţionar al Noului Testament. (com. ?. dr. 6-9)”. Neaga. 103104. pr. Nicolae. pp. Nicolae. 1776.”. La Genèse. 1762. 83 p. dr. Mulhouse. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. übersetzt und erklärt. de Damian Doikos. Nicolae. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 1769. Nicolae. Nicolae. Sfântul Apostol Pavel. Bucureşti. pr. lui Ieremia) 1761. Nicolae. dr. 1779. prof. dr. „Klagelieder. 212220. prof. „Pr. dr. 1767. Nicolae. 1940. MA 910/1958. pr. 1996. pp. MMS 912/1959. pp. MB 79/1995. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. ?. 1778. pr. Neaga. 1781. „Pr. MA 910/1961. 1777. Sabin Verzan. dr. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. 1773. MB 12/1990. dr. Nicolae. dr. 2832. dr. Nicolae. prof. 105107. 521522. 1967. MB 910/1990. prof. prof. pp. dr. prof. 1766. 1968. 3952. Paştele evreiesc) 1775. 264. pp. Nicolae. Nicolae. pr. prof. pr. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. pr. dr. dr. prof. pr. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. Nicolae. Neaga. pp. 1770. 1768. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit.”. Mircea. Neaga. 1765. 1772. 1764. dr. Bucureşti. 1975. prof. pr. dr. prof. Ioan A. Nicolae.”. prof. Neaga. 1958. (d. 105 p. Paris. Neaga. pp. Paris. pr. 155. Sabin Verzan. Neaga. de Artur Weiser”. 1972. dr. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. Bucureşti. „Pr.F. Neaga. Salvator. 1783. p. prof. dr. pp. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. „La Bible et le dialogue oecuménique. 1986. Nicolae. pr. Nicolae. pr. „Pacea în viziunea profeţilor”. prof. Neaga. 416 p. 183201. Nicolae. 1984. pp. pr. EIBMBOR. MA 910/1959. Neaga. pp. Neaga. La Bible d’Alexandrie. 527 p. Ed. MB 13/1996. 351392. dr. 1780. Nicolae. Nicolae. prof. 724. 519530. 1994. MA 34/1960. MA 12/1962. „Poezia Vechiului Testament”. prof.”. dr. MMS 78/1971. pp. Neaga. MB 46/1974. „Margueritte Harl. „Mared Sous.”. prof. dr. Salonic. 1774. 123128. Neaga. „Nam venit să stric legea!”. prof. prof. Göttingen. Neaga. pr. 142143. Nicolae. Neaga. dr. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. dr. MA 5/1989.”. 658691. MB 13/1997. MO 1-2/1957. Neaga. 1782. „Pr. prof. „Mica Biblie. Neaga. MB 46/1970. pr. pr.”. dr. MB 46/1973. MMS 12/1972. 1760. pr. prof. pp. Le Nouveau Testament. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. MA 13/1982. „Pasca biblică ebraică. pp. dr. pr. Neaga. 299318. 276 p. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. pr. pp. dr. traduite par René Visarion. 625. pr. pp. CastermanParisTournai.”. Nicolae. prof. dr. pp. 375 p. pp. prof. 1771. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. Neaga. pp.76 1759. MB 78/1962. Nicolae. 149150. Ioan Mircea. 652654. Neaga. 1969. pp. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. prof. Nicolae.”. pr. 822. pr. tipărit cu binecuvântarea P. Bucureşti. 111 p. dr. dr. 467 p. dr. 121140. MB 79/1977. 385 p. pr. Nicolae. Nicolae. Introducere şi comentar.

prof. 1805. de Petros Vassiliadis. pp. dr. Doikos. dr. Nicolae. 415420. prof. 1798. p. pr. pp. Nicolae. dr. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Berlin. Neaga. dr. 1788. prof. Neaga. Neaga. probleme filologice. dr. . dr. 1787. „Primatul dreptăţii”.”. 1799. prof. 1993. p. 237. dr. pr. Nicolae. Neaga. Ed. 1976”. 1786. MA 1012/1981. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. dr. 110 p. 1990. Nicolae. Neaga. dr. 3758. 1796. 462. prof. Nicolae. Nicolae. de Petros Vassiliadis”. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. Neaga. dr. pp. Neaga. chipul femeii în Noul Testament. dr. pp. prof. „Proorocul Iona”. 257261. „Skydsgaard K. Nicolae. pr. 1806. pp. pr. MMS 12/1976. 1956”. RT 2/1994. prof. Budapest. Nicolae. pp. Baldimbre. pr. dr. 1979”. Maica Domnului. 1808. dr. 133138. 613 p. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). pp. „The Bible translator. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. pr. 139141. ermineutice. p. 16. 1785. prof. RT 1/1997. 757763. p. RT 4/1995. Atena. MB 13/1958. MA 910/1983. pr. Nicolae. 1802. ianuarie. de D. dr. pr. pp. Bucureşti. ş. Agouridis. prof. prof. Atena. Neaga. Nicolae. PS Episcop Damaschin Coravu. MA 13/1961. pp. Neaga. 1792. 420421. prof. 1797. MA 35/1964. Neaga. 1789. I. A. prof. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. 1790. 185186. nr. dr. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. Ejner. Nicolae. 605606. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. „S. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. 172173. 195217. MB 13/1958. p. pr. 1803. Neaga. „Preot Dorel Man. Neaga. Nicolae. 624.: Apocalipsa lui Ioan. „Septuaginta”. 236. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”.F. pr. prof. 236. MB 1012/1991. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Salonic. 1807. pr. pr. prof. 1956”. „Szent Biblia. dr. MA 34/1983. Neaga. Nicolae. 590594. MMS 56/1976. Neaga. „Sulurile de la Marea Moartă. „Sentimentul vieţii”. pp. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. London. „Profetul Isaia. p. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. MB 79/1980. Nicolae. dr. „The Bible translator. introducere şi comentariu. 1957”. prof. 313 p. MB 79/1957. 195209. Neaga. Vasile Mihoc. pp. 1794. 1804. ian.77 1784. 1975.”. „Tatăl nostru”. Neaga. prof. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. 710. Nicolae. Scriptura şi Tradiţia. dr. Nicolae. pp. prof. 1800. prof. G. MMS 34/1958. de Geza Vermeş. 547554. dr. MA 46/1970. pr. pr. Neaga. pp. KaraVidopoulos. Nicolae. „Sabin Verzan. dr. pr. dr. Galitis. „Psalmii. 458463. pr. prof. pp. Nicolae.. an VIII. prof. 1801. teologice. 159. Neaga. dr. MMS 79/1977. Nicolae. Patriarh Justin. Nicolae. 619. MA 78/1984. prof. MMS 78/1970.a. Neaga. MB 13/1958. pr. 119120.”. dr. 180 p. pp. 1791. MB 79/1973. periodical for the assistance of Bible translators.”. 256 p. Neaga. pr. Nicolae. pp. cap. Neaga. pr. prof. pp. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. Neaga. MB 56/1990. 3747. MB 1012/1979. pr. Nicolae. pp. 1954”. Neaga. dr. dr. pp. pr. istorice. prof. prof. Neaga. 1795. 1995. Nicolae. 1793. 1. Neaga. MB 13/1994. Cluj. 1974. pr. prof. pr. Nicolae. pr. Bucureşti. pr. Nicolae.

.”. 6266. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). p. Nicolae. pr. P. Zürich. dr. pr. dr. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». Nicolae. 572580. Bardke. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. I. 470479. „H. Nicolae. „A. MO 910/1975. MMS 912/1960. LXXXVIII + 994 p. Ed. „Verheissung. prof. MMS 910/1964. pp. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. Gutersloh. 1817. II 217 p. Eparhială. pr. MO 34/1976. Neaga. Neaga. pr. Bucureşti. 200 p. pr. 528529. pp. prof. vol. E. N. Neukirchen. pr. pp. Sibiu. 1960. pr. Bucureşti. 1825. Berlin. 1830. prof. Vechiul Testament în Biserică. (Făgăduinţa. nr. MA 910/1966. prof. prof. 1822. Neaga. 1823. MA 46/1965. Nicolae. prof. 1831.. 1922. Neaga. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. pr. pr. prof. pp. 1811. RT 1/1994. MA 78/1969. prof. Kleiner Bildatlas zur Bibel. prof. 1832. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. Nicolae. Psalmii (Psalmen).”. pr. 920. dr. „Amsler S. 692695. pr. Neaga. 1954.. pr. N. dr. 287290. de Fr. N. N. prof. 1819. J. pr. Grollenberg. N. „H. pr. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. pp. MMS 12/1960. + 20 p. Neaga. Baumgärtel. 1956”. prof. prof. 1829.. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. . Neaga.. 394 p. 715716. dr. „Vulgata”.78 1809. prof. 692. GB 12/1963. 2738. 1962”. Neaga. Elliger. 1824. Tipogr. pp. 1974”. prof. Weiser. 2 (aprilie 1959)]”.. 1975. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. (L’Ancien Testament dans L’Église). dr. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. Neuchatel. 1813. 1960. I. Neaga. MA 910/1985. H. 1826. prof. MMS 56/1963. 186194. 1812. 875876. pp. prof. prof. 1818. pp. MMS 78/1961. Cântarea Cântărilor. Krauss. 187188. 1821. [vol. pp. pp. pp. N. MMS 56/1963. 781785. pp. pp. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. Neaga. prof. pp. pr. pr. „Luc. 275287. „Hans Heinrich Schmid. Neaga. 334. dr. Neaga. 2334. O 2/1956. „«The Bible translator». prof. „Stergios Sakkos. 574590. 1827. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”.. prof. pr. Leiden. pp. 1820. pp. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. Neaga. Neaga. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. Vameşii. 151 p. 485489. 1960. Neaga.”. Neaga. MO 12/1973. pr. „Gândirea babiloniană în texte. 376377. N.”. 274 p. Nicolae. I 289 p. N. prof. pr. Atena. GB 45/1989. Dr. Neaga. Neaga. Nicolae. prof. MMS 912/1960. Nicolae.. The Bible in aramaic. Neaga. tom. pp. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). MO 910/1973. pp. Nicolae. 332333. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. dr. MA 910/1971. „Un mare biblicist ortodox: I. Neaga. în vol. pp. 1828. 1953. 502525. Neaga. pr. Berlin. 1971”. 1814. Bratsiotis”. prof. Nicolae... N. MMS 57/1957. Göttingen. 176 p. Neaga. pr. Neaga. 151 p. pp.. pp. Neaga. poem liricdramatic. prof. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. pp. 333334. planşe + 1 hartă”. Nicolae. pp. pr.”. MMS 56/1963. 1816. Nicolae.. „Universul social al păcii”.”. Nicolae. 10. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. 1973. „Alexander Sperber. pr. 1988. Nicolae. „Radu Cârneci. Nicolae. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. O 2/1976.

1847. prof. Neaga. MMS 56/1963. 418. Bucureşti.. 1838. pp. pp. 133 p. I.. ST 910/1971. 122 p. Nicolae. dr. RT 56/1944. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. MMS 912/1960. GB 912/1978. 1853. p. PopescuMălăeşti. vol. Neaga.. 1848. dr. Neaga. 308 p. 1852. prof. Αθηναι (Atena). 4042. pp. 695696. Nicolae. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. 93 p. „Vasile Tarnavschi”. Sf. prof. pp. dr. iunie 1972. dr. dr. 1836. GB 910/1960. pr. MA 1012/1980. N. 1938”. . Neaga. Arhidiecezană. pp. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. RT 1112/1938. prof. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. 1943”. dr. 3. pr. 10061008. Cluj. GB 910/1972. Tipogr. Neaga. RT 56/1944. prof. pr. „M. pp. prof. Nicolae. etc) 1842. „Jean Danielou. 40-44. 1834. Neaga. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. pp. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. prof. N. 1961. RT 9/1938. Bratsiotis. Introducere în monoloagele lui Ieremia. Nicolae. Neaga. 1936. N. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Vinul în Vechiul Testament. pr. RT 4/1939. N. Nicolae. cu aprobarea Sfântului Sinod.”. prof. 133145. „I. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. Institutul Biblic. 10951096. trad. prof. RT 11-12/1934. Neaga. Atena. 334. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. N. pp. dr. 1835. prof. Nicolae. „I. Nicolae. 1844.a. «Buletinul studiilor biblice». tom 1. P. 1841. 156159. 586594. 1840. 1939. pr. Sibiu. 1938. 1854. dr. 865872. factor al ecumenismului”. MMS 56/1963.”. 8188. Diecezană. Bucureşti. prof.”. 1943”. 1973. Nicolae. RT 4/1937. dr. prof... 1837. Aguridis. dr. pp. prof. pp. 742752. pr. Regele tuturor românilor. prof. Neaga. Patriarhia Română. dr. 1959. 1849. 10 p. 1938”. 284. trad ec a B. Beek.”. dr. „S. Neaga. Scriban. N. p. Nicolae şi Marcu. 179180. Nicolae. prof. pp. Tübingen. Neaga. 616620. Neaga. 1936”. Neaga. 1851. „Vechiul Testament. RT 12/1935. Grigorie T. „N.. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. Neaga. Bucureşti. 1845. 1843. Bucureşti. Neaga.. N. dr. pr. Bucureşti. p. dr. Papadopulos ş.79 1833... pp. „Antisemitism biblic”. Nicolae.. 1846. 283284. A. „Arhim. ST 910/1954. N. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. 334. P. N. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. Bratsiotis. pr. „Sfânta Scriptură. pp. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Sibiu. Nicolae. XII (1935-1936). Neaga. prof. 22 p. nr. 520. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). 1850. prof. RT 1/1937. P. pr. 1936. 1957. Neaga. prof. prof. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. prof. pp. Neaga. 96 p. Neaga. Tipogr. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. 1839. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Miron Cristea. Patriarhul României. Atena. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. (Biblia temei de unitate. p. Paris. Nicolae. prof. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. pp. Pentateuhul. Atena”. 412415. prof.”. pp. Neaga. Neaga. N.. O 1/1979. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». Neaga. prof.

1857. Bucureşti. „Înalt Prea Sf. dr. pp. Neaga. 5 (220225).. Mircea Chialda. Praga. pp. dr. 1112. prof. F. prof. Sibiu. 4 (160169). Nicolae. „Dr. 1838. Arhidiecezană. TR 2526/1940. prof. prof. „Limbi orientale de interes biblic”. prof. Neaga. dr. RT 1112/1938. prof. prof. RT 12/1929. 1869. I (1929)”. „Dr. profesor la Universitatea din Atena. dr. prof. Nicolae. Nicolae. Vladimir Prelipcean.. 236 p..”. Tübingen. Nicolae. 1945. .”. 1856. MA 78/1959. 1867. W. dr. 494495. dr. „P. L. 1938”. 1940. RT 910/1929. G. dr.text şi scurte note explicative. p. XXI (1944-1945). 1862. Nicolae. „Meinrad Schumpp. 1938. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. „Biblia şi intelectualii. Nicolae. pp. Tipogr. Neaga. pp. prof. PopescuMălăeşti. RT 12/1929. Mircea Chialda. Heft 1/4 .. 230231. prof. dr. 1871.”. 659 p. 1873. p. Neaga. de prof. RT 23 (pp. 1866. RT 1112/1946. prof. 386.. Nicolae. pp. Neaga. 26 p. N. 539541. 1868. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. MA 58/1957. dr. Neaga. prof. Iudeii şi românii. 1958“. Nicolae. „Eclesiastul. 9 (378386). dr. 1858. prof. Neaga. Profetul Avacum. 1946. Nicolae. RT 78/1942. 1941. Eclesiastul. 1945. 1929. 1112 (568573) / 1940. „Arhiv orientálni. 100 p. dr. Neaga. Berlin”.. Nicolae. N. dr. pp. MA 34/1957. 617618. 1937. Sibiu. 93101). dr. pp. RT 34/1944. 1864. Neaga.80 1855. prof. 6879. prof. 1877. pp. profesor la Facultatea de Teologie. 478. prof. 32) 1876. 150151. (extras din RT/1939-1941) 1875. Nicolae. dr. prof. 265266. Nicolae. Sibiu. 518519.. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. „Dr. 220221. „Dr. 78 (323329). RT 2/1944. p. Melhisedec. dr. ”.”. Facerea . Cernăuţi. Neaga. RT 58/1940. 12 (5258). pp. Tipogr. 1941. prof. Tipogr.. 1942. 33. „Orientul antic. RT 34/1942. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. Nicolae Colan”. RT 5/1939. 1870. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. 255 p. 1863. p. nr. 12 (487496) / 1939. Nicolae. 387. N. pp. Nicolae.1942/43. dr. Neaga. 1878.”. prof. prof.. Arhidiecezană. dr. Cernăuţi. Neaga. Nicolae. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. 446447. p. Tipogr. pp. Freiburg im Breisgau. 1874. „Panaiot I. prof. Neaga. „Dr. prof. I. 1865. „Preot I. Neaga. 1872. MB 12/1960. Nicolae. Nicolae. Neaga. Ebed Iahve. 289290. prof. Schildenberger. Cluj. RT 78/1939. Albright. 369. Caransebeş. dr. Paradisul biblic. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Braţiotis. 7-255. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. 6 (251255). Neaga. dr. Nicolae. 124 p. Neaga. Herder & Co. 1934. I. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. Nicolae. 1940”. Atena. Caransebeş.”. 1859. 87 p. traducere şi comentar. Neaga. MB 1112/1959. prof. Neaga. Arhidiecezană. Hempel I. Importanţa Vechiului Testament. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. pp. „Preotul Vladimir Prelipcean. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). RT 6/1939. Neaga. pp. 337339. pp. 216217. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. profesor universitar. hrsg. Scurte note explicative”. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. Neaga. 308. 1861. Diecezană. dr. Munteanu. dr. 1011 (449452). „Helmer Ringgren. 1860. nr. Bonn. 64 p. Introducere. RT 910/1941. Nicolae. 60 p. pp. pp. doctor în teologie. Neaga. Nicolae. Neaga. 1940”. (Seria teologică. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». „Facerea comentată de . preotulrege din Salem. Atena. „Isidor Onciul (18341897)”.”. Cernăuţi. Neaga. Scurte note explicative. Bratsiotis.

Neaga. prof. pp. Sibiu. 31 p. Nicolae. 1890. p. 1929”. Vechiul Testament. prof. Tübingen. N. 308309. Rost. 1886. „Meditaţii la Psalmul 50. ed. 1929. „Einleitung in das Alte Testament. Nicolae. Istoria biblică. în Omagiu IPS Nicolae. pp. pp. N. „Kittel. Neaga. p. 1954. Berlin. prof. „A. MA 1-2/1957. vol. 1889. Arhidiecezană. 6)”. Roman.. Tipogr. 386. Neaga. Munteanu. N. 170. prof. prof. Neaga. 31 p. „Einleitung in das Alte Testament. de Patriarhul Nicodim. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. Sibiu. trad. London. 1895. 51-58. „W... prof. Nicolae. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . 1929.. 1929”. Dennefeld. prof. 151153. 1928”. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. 1901. 1888.. 752 p. 176 p. 1930. Atena. „Christentum und Wissenschaft (V. profesor. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. de Otto Eissfeldt. nr. + 2 tabele”. prof. RT 12/1929. Cluj. RT 34/1930. p. P. Freiburg. Arhidiecezană. N. PiatraNeamţ. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. RT 12/1929. I. Nicolae. „Dicţionar românebraic. Nicolae. de A. pp. Sakellarios. Neaga. Neaga.. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. N. pp. RT 12/1930. 1885. prof. p. prof. E. Bucureşti. Arad. p. prof. tom I. prof. 1934. Psalmii. prof.”. «Ramuri». prof. 396.. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). prof. pp. Neaga. Atena. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). The Book of Proverbs.. Craiova. 1903. dr. 1884. de M. L.81 1879. prof.. N. RT 12/1930. RT 1112/1944.. prof. 1881. P. 1880.. 1944. 1929”. N. 1930. Sibiu. Bardke. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. Neaga. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. 387. Neaga. Arhidiecezană. RT 78/1930. 1929”. Neaga. prof. 1932.. N. 1896. Neaga.”. Lopuhin. Tipogr. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. RT 12/1929. TR 78/1932. RT 1011/1932. N. 1892.contribuţie la lămurirea unor texte. 387 p.. Oesterley. 1899. prof. 63 p. 2 articolul lui L. prof. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). 1929”. 1900. Goettsberger. N.”. pp.. 1894. MA 12/1956. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. Neaga. Neaga. p. N. 153157. „Studiul Vechiului Testament”. . RT 11/1929. pp. 233-247. Neaga. 519. 354. Tipogr. N. 1928”. partea I. p. 1887.. prof.. 1882. contribuţie la istoria textului de I. VIII (1931-1932). 25. p. pp. 340. RT 34/1936. 584 p. de pr. p. „H. N. 1956. 1883. Nic. 210211.”. Gh. Neaga. Neaga. RT 12/1929. p. N. de Toma Gherasimescu. O. 1929. 145. 1897. 1932”. de I. 53 p. RT 910/1929. N. 352353. „Le Messianisme. prof. G. 387. 168 p. 146147.. 386. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. ilustrată. Neaga.. prof. Mendel. (non vidi) 1898. V (1929).”. prof. Neaga. prof. RT 12/1929.. 24) şi 1314 (34) / 1933. Nicolae. Neaga. N. RT 56/1929. Paris. RT 11/1929. Neaga. N. 131132. P. Neaga. Neaga. par L. 1893. prof. Neaga. I. Bratiotis. N. de dr. Neaga. Neaga. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. 1902. TR 1112 (pp. 1891. ştiinţiific şi biblic. p. Ghia. MA 12/1956. pp. 186. „Coranul şi Vechiul Testament”.

Tipogr. 1909. 1908. pp. Wernigerode (Prusia). prof. 1931”. p. nr. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. 13-54. prof. Nicolae. prot. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”.82 1904. pp. Arhidiecezană. p. prof. „Pr. pp. 19271928”. Nicolae. Neaga. pp. Vosté. Neaga. 395. p. Arhidiecezană. 534 p. „Θεολογια (Atena. Creaţia universului. 241243. Neaga. 2640. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. 1910. 173?. 1911. Neaga. Nicolae. 1948. Neaga. prof. 1907. prof. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. „Mai există popor ales?”. Monogenismul biblic. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. 1924. RT 1011/1932. Studiu dogmaticapologetic. Nicolae. V. Ed. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. pp. Tipogr. 1931. Craiova. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. 1923. Neaga. 7982. „Luptătorul divin”. Neaga. Nicolae. 1931.. 1926. 1. Sibiu. Arhidiecezană. 1919. Introducere. pp. Teoriile moniste. pp. Neaga. MB 13/1966. prof. prof. Neaga. 283286. 1930. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. pp. Vol. Nicolae. Neaga. 44 p. Nicolae. Nicolae. 95 p. „Toma Gherasimescu. 1917. Sibiu. 335 p. 1929”. prof. 1914. 1912. „Cartea profetului Obadia. Neaga. 1930. Nicolae. Nicolae. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. 1913. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. nr. dr. Tipogr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. martieiunie 1930)”. Sibiu. prof. Nicolae. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. prot. Institutul Biblic. Heft 1”. RT 34/1930. Neaga.”. . RT 67/1932. Neaga. Nicolae. «Revue biblique». RT 3/1931. (Bocetele în Vechiul Testament). pp. 333334. RT 5/1932. 1927. Neaga. Fillion. Nicolae. Bucureşti. II. prot. Scrisul românesc. 340. 1931. M. „Cântarea Cântărilor”. R. 163165. 1930. 23. ştiinţiific şi biblic. prof. Neaga. prof. Neaga. MB 78/1964. 1906. pp. prof. 2432. 89 p. 52 p. 146. Nicolae. 1931. cu 482 icoane. Paris. TR 3536/1932. Nicolae. pp. 1920. Nicolae. p. Neaga. prot. prof. 2. partea a IIa. 575 p. prof. 54-97. 1905. Nicolae. RT 1112/1930. prof. Cântarea Cântărilor. Sibiu. Neaga. din punct de vedere filozofic. F. Neaga. „Histoire d’Israel. RT 1011/1932. „Lic. „Oastea Domnului”. dr. Die biblische Urgeschichte. Neaga. Concluzia părţii filozofice. 38. RT 56/1930. Tipogr. Nicolae. Sibiu. RT 78/1930. dr. prof.”. C. RT 4/1932. Neaga.”. pp. „Oastea Domnului”.(?). prof. 1918. prof. 1929”. 1929. Tipogr. prof. I. III. prof. pp. 364367. XXIV (1947-1948). mecaniste şi evoluţioniste. 78-95. RT 12/1930. 184193). „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. VI (1929-1930). tom I. text şi comentar”. MB 1011/1958. RT 34 (pp. Neaga. prof. pp.. 1916. peuple de Dieu. pp. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. L. prof. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. 467468. 339. 1922. 528 p. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. Nicolae. nr. Nicolae. Tipogr. 1925. Arhidiecezană. Nicolae. prof. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Kraemer. 209210. Nicolae. de P. Heinisch. Neaga. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). 334345. RT 89/1932. dr. RT 78/1930. Gh. 1915. VII (1930-1931). prof. IV. Ciauşanu. Neaga. (teză de doctorat). Sibiu. Nicolae. pp. 48 p. „Die Tytenklage im Alten Testament.

1935. prof. Necula. 119126. Neamţu. pp. 1938.”. ST 1/1931. MA 910/1957. 18 p. 1993. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. Nicolae. 1948. Nicolae. pp. 183184. A. 571575. prof. 1942. în vol. pp. Tipogr. de pr. P. Cartea profetului Obadia. Stephanus. pp. Necula. RT 89/1924. 1993. MMS 910/1958. pp. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. 503505. prot. BOR 12/1931. Nicolae. Nedelcu. Episcopiei Aradului. Arhidiecezană. 1949.. MO 1112/1974. Necula. Negoiţă. 1934. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. Dhorme. „Cronologia biblică”. At... M. prof. 820822. pp. 1933. Negoiţă. 1936. Presses Universitaires de France. prof. pp.. prot. 3550. Nicolae. 1948. 4654. GB 58/1999. pp. 1941. publié sous la direction du R. Atanasie. Ed. pr. Constantin C. Paul Geuthner. ST 1/1931. pp. 1931. pr. RT 1112/1938. „Terapeuţii”. Neaga. GB 34/1974. dr. Negoiţă. „Un nou alfabet semitic”. pp. 1929. 1965. prot. pp. pp. prot. pr. M. Langues et écritures semitiques. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. 263264.. Nicolae. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. Sibiu. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. dr. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. dr. 1930. Mihail. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. prof. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1951. Bucureşti. Negoiţă. dr. 956960.”. . pp. Negoiţă. Sibiu. Athanase. Ştiinţifică. P. pp. Neaga. „Dhorme (le P. P. Negoiţă. ST 6/1988. 4451. 1940. MA 56/1958. 797803. 178183. Athanase. prof. 73 p. pp. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. dr. Op. 615639. Neaga. pr. pr. pr. 113114. 1947. pp. Necula. 357370. Bucureşti. MA 34/1956. Negoiţă. Neagu. Nicolae D. At. Neamţu. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. Bratislava. 75 p. no. BOR 1112/1988. At. 257264.. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. (Atanase). prof. Nicolae. Deheleanu. Ed. 400 p. prof. Negoiţă. Neamţu. Nicolae. Epoca patriarhului Avraam”. 1944.. pp.. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. 1930. 173-192. Biblie şi Teologie. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. pr. Negoiţă. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Nicolae. 1943. „Biblia. Neculce. 193204. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. «Etudes semitiques». David”. prof. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. M. Athanase. Nicolae. Neaga. „Noi descoperiri în Palestina”. prep. Ed. 1997. prot. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului.. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. prot. 347-354. (non vidi) 1945. pp. 1939. 216 p. Tradiţia şi Biserica”. 1937. dr. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. Neaga. pp. dr. MA 34/1957. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. pp.83 1928. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. MO 12/1974. 234239.). Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. pp. 1950. dr. 4/1967. MO 78/1973. Paris. pr. biblică) 1946. text şi comentar. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. Paris. Neaga. 184. ST 1/1931. pr. Studiu critic. Introducere. Ed. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. (ist.

„Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. MO 9-12/1960. pr.. T. The Judeochristian Tradition. Bucureşti. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. 1974. Ath. G. Negoiţă. Ath. MB 79/1968. Seminarului monahal Cernica-llfov. diac. Bucureşti. pp. MB 1012/1967. pp.. The distinctive ideas of the Old Testament. Harper & Row. 1935... pp... T. Aufl. 1954. dr. Negoiţă. pr. Adevărata critică şi metodă. Negoiţă. Negoiţă. Seminarului monahal Cernica. Codul lui Hamurabi.”. At. Bucureşti. 1965. pp.84 1953. Budeşti) 1955. New York. pp. „A. 1973. Tipogr. pr. N. Verlag Paul Haupt. Negoiţă. ST 710/1976. pp. GB 1112/1965. XIV + 114 p. T. 1971. Negoiţă. Huana. 27 p. pp. „Fântâna darurilor”. 436449. 352 p. 819. 678688.. Ath. 1961. Negoiţă.. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. Negoiţă. (colecţia Studii biblice I) 1956. 615621. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. 62 p. pr. 787789. 446 p. Negoiţă. 1957. Atanase. At.000 years of the Bible.. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”.. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. XX + 516 p. Studiu de arheologie biblică. Studii biblice: 1. 564570. „Snaith N. 329338. pr. J. MO 78/1974. „Fântâna darurilor”. f. diac. pp. T. pr. pp. pr. Negoiţă. „Larcher C. Limba aramaică în Noul Testament 2. 1964. Ath. după Vechiul Testament”. Y. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. T. p. Paris. 1959.”. 1958. 136 p.. „Stamm J. diac... 10151030. Negoiţă. 1966. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”.. 492493.. N. Negoiţă... Negoiţă. GB 78/1962. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. Negoiţă. Bucureşti. 6367. Bern und Stuttgart.. Negoiţă. 913.. Harper & Row. 377387. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. Akel-Dama 4.. pr. MO 56/1964. Traducere şi comentar de . diac. London. Negoiţă. „Bunurile pământeşti. Negoiţă. Tipogr. 36 p. MB 46/1969. MB 1012/1967. pr. 1962. 1963. pr. 20 x 14. 1934. pr. pp. Ath.. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. pr.. 1969. MB 1012/1965. At. A. p. Ath. 387401. At. 533 p. Bratislava. 1960. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament.. Negoiţă. The Prophets. A. pp. Negoiţă. Ath. 1972.. At. 194 p.. pp.. 365366. 265-266. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. 1935. „Heschel A. „Hexter J. Negoiţă. pr. XXIV + 51 p. ST 58/1977.. 60.. (extras din Păstorul ortodox. MO 910/1974. Sabbathul Vechiului Testament. 1968. pr. 786787. GB 12/1949.. 64 p. 1966. Bethlehem. pr. Y. At. 2. pr. 1964. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. Ath. Paris. MO 56/1976.a. pr. Negoiţă. 790. Iară ebreeşte gabbatha 3. Negoiţă. diac. Ath. Tipogr.. 1976. S. pr. dr. Tipogr. MB 1012/1967. 1963. 566-575. 1962. ST 56/1975. Tipogr. Dupont-Sommer.. 1962. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. Negoiţă.”. „Wegner.”. 1970. Răspuns unei critici tendenţioase.”. dr. pp. Negoiţă. MB 1012/1967. .. 1959. pp. 790791. „Katz Elias.”. Schocken Books. Atanasie. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. 1935.. MO 1-4/1961. Bucureşti. H. Ath.. p. pp. T. pp.. pr. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. 24 x 16.”. 1975. 1966. 20 x 14. 1967.

MB 46/1964. MA 78/1966. Ath. MB 1112/1962. (colecţia Studii biblice VII) . dr. GB 34/1961. pr. 1946. MB 1012/1966. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). pr. 680689. pr. pp. T. (colecţia Studii biblice IV) 2001. pr. MB 12/1963. GB 56/1961.”. (non vidi) 2000. pr. „Pustnicul de la Iordan. pr. 1967. Negoiţă. Athanasie. Athanasie. Negoiţă. Negoiţă. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. Negoiţă. Negoiţă. Tipogr. 789790. dr. 1986. Atanasie. 475485. Athanasie. 333343. dr. Athanasie. Brill. Ioan Botezătorul”. 5965. 3955. „Cadrul istoric al Bibliei”. pr. Introduction to the Old Testament. pr. 1994. 10 + 224 p. pp. pp. Negoiţă. pp. dr. Negoiţă.. pr. 1966. 1992. 1993.. pr. Leiden. 1978. Sf. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). pp. MB 12/1960. MB 14/1962. pp. 267279. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. Negoiţă. Negoiţă.. dr.. 28 p. dr. 1996. GB 56/1961. the apocrypha and pseuepigrapha. pr. 143 p. 1990.. GB 78/1974. Negoiţă. 21 x 14. Ath. „Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. Negoiţă. Manuscrisele de la Qumran”.. „Whitley C. RT 12/1941. dr. pr. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. 492 p. T. MB 79/1971. Negoiţă. MB 910/1962. pr. 388401. dr. pp. 1987. Negoiţă. dr. dr. (prezentarea textului. Carpaţi. pp. Negoiţă. 1995. At. 5176. MA 56/1960. Negoiţă. 55 p. pp. pp. Ath. Atanase. Descoperiri noi despre esenieni”. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. Athanasie. Athanasie. Bucureşti. Negoiţă. pr. 1997. 446453. Negoiţă. pr. Athanase.. pr. London. Imprimeria „Fântâna darurilor”. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. Carpaţi. 630641. pp. 1944. ST 910/1985. 2237.. pp. pp. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. 1983. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. Negoiţă. T. pr.. pr.. Ath. „Descoperirile de la Marea Moartă. Bucureşti.”. dr.85 1977. 1988.. pp. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. MB 1012/1965. pp. pr. 1998. Negoiţă. 1999. pp. dr. MB 1012. Negoiţă. Atelierele grafice Socec & co. 436445. 1991. The Profetic Achivement. 1979. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. 1129. 1989. 1940. Negoiţă. Longman & Todd. Bucureşti. 1985. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. Negoiţă. Elemente de gramatică ebraică. 596613. pr. GB 34/1962. pp. MB 712/1961. Athanase. pp... pr. The canon. 1980. 666673. dr.. Ath. Negoiţă. găsit la Qumran) 1982. 1941. 820821. Negoiţă. pr. dr. Tipogr. 1981. „Noile descoperiri de la Ebla”. 485495. Athanasie. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. Athanasie. pr. F. inedit pînă în 1922) 1984. pr. 1963. pr. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. pp. 308320. T. 650667. pp. MB 1012/1968. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. „Weiser A. T. Bucureşti. 64 p. Plantele amintite în Biblie. Athanasie. Negoiţă. 145158. Athanasie.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

p. MA 58/1957. pp. Papuc. Orleanu. Tipogr. ST 56/1956.. Gheorghe. Facerea. Papuc.”. Vartolomeiu. pp. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. magistrand Gheorghe. MA 1112/1964. pp. 2116. prof. „Magii”. 2109. pp. 538. Sibiu. prof. C. Bucureşti. Pamfil. Galaţi. „Sf. dr. 1968. Sibiu. (manual) 2104. (licenţă) 2103. trad. Ioan. 1946. XII + 180 + IV p. 94105. Papuc. pp. Simion Radu. „R. „Preoţia creştină este slujire”. MA 13/1963. 250266.. prof. dr. Oşlobanu. arhid. 2114. Papilian. Moise. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. 2107. 1907. Păcescu. Viorica. asistent de Exegeza V. Bucureşti. Orleanu. Ediţia Institutului Biblic.. 2119. BOR 1112/1973. Academiei RSR. pr. dr. 85 p. 2121. Bucureşti. „Literatura apocrifă bibică”. Papuc. Gheorghe. „Din fire plinesc poruncile legii”. Evanghelia şi democraţia. RT 12/1928. N. BOR 34/1981. Teodor P. pp. fără indicaţia preţului”. P. P(relipcean). pp. pp. Papuc. pp. 900 lei”. Gh. „Protopop dr. „Mărturii ale Învierii”. 118 p. pp. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. 292310. Pănoiu. magistr. „In memoriam: Preotul profesor dr. Mircea. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. Papuc. V. 2106. 2115. 2110. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. „Despre misiunea preoţească”.. diac. pp. arhid. 1929. 115118. Încercare critică de orientare socială. 144 p. 436444. Giovani. 487493. GB 34/1962. ST 56/1955. ST 78/1956. 2105. Gheorghe. 429439. 538539. 2112. BOR 3/1901. Mircea. 793813. 1902. Constantin. M. Păcurariu. Nicolae Neaga. V. 2096. pp. 2098. MA 1112/1960. 2111.. BOR 4/1903. 2101. PS Calistrat.. pp. Viaţa lui Iisus”. magistrand Gheorghe.. Negoiţă. Tipogr. MA 56/1958. Pacu. Ed. „Eşirea ebreilor din Egipet”. 1581-1582. Gh. pr. Papuc.indice. Test. Iaşi. T. pr. pp. PS Calistrat. pp. Pacu. Papuc.. 225229. Sofron Vlad”. Gheorghe. prof. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. C ?/1946. 96 p. 491492. 201209. N. P(relipcean). pr. 290306.. 2118. V. 1945. trad. 2120. Păcuraru. Didon. „Pr. Ediţie îngrijită de . Text . 2100. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 256 p. Ed.. 303317. magistrand Gheorghe. 353367. 60 p. pp. Gh. Papuc. Luca autor neotestamentar”. 374375. (autorul e pr. C ?/1946. Text şi scurte note explicative.. Orleanu. BOR 2/1901. Papini. diac. Papuc. GB 45/1957. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. „Prof. pp. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”.. 437453. pp. I. 821835. Papuc.. MA 79/1978.90 2095. de pr. Păcurariu. „Despre familie în Vechiul Testament”. Cultura românească. pp. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. Elemente de gramatică ebraică. Victor. Palia de la Orăştie. 2113. XIV + 497 p.. 2117. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. diac. 2108.facsimile . 12061215. diac. Gh. 1945. Gheorghe. de Chiricescu. PS Calistrat. pp. Tipogr. dr. diac. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Speranţa. „Buciumul român”. diac. 7492. pp. BOR 1/1900. P. 2097. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. Dacia. 1900. Bucureşti. RT 12/1946. 149150. GB 12/1978.. ST 1/1989. 5166. „Sfântul Apostol Ioan”. . romanocatolic) 2102. univ.. 2122. (licenţă) 2099. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales.

ST 78/1956. „Porunci. pp. 674681. Bucureşti. (ed. Nicolae Neaga”. Naum.. 382388. în vol. pp. Maleahi şi David) 2135. pr. nr. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. 32 p. (analiza şi com. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. Bucovina. F. Paşcan. 2124. Ed. 215219.. „Despre cumpătare. Bucureşti. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. Ap. Gheorghe. ST 56/1982. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. Gh. pr. în rev. Pavel. 2142. RT 67/1928. 699701. Anghel. pp. vicar parohial Isidor. 447453). 71 p. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . 142 p. 643. o impresionantă chemare profetică”. pr. 2132. „Pilat din Pont. Paschia. 439441. V. pp. Paulescu. pr.. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.91 2123. Emanoil. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. Pârligras.. Aurel. Ştefan P. Paraschivaş. pp. Gh. M. lui Hrisos) 2126. (cu bibliografie) 2139. 60 p. 487497. Aurel. pr. pr. 2641. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. (non vidi) 2137. Pavel. Paraschivas. C 1906 (pp. pp. „Ieremia. Pârvănescu. GB 34/1970. P. 2141. Sibiu. prof. Pâslaru. Cartea românească. f. 165185. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. „K. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1941. dr. Pârvănescu. pp. Pârvănescu. Pilat Ponteanul. Emanoil. Tălmăcirea Apocalipsului. drd. 1997. pp. drd. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 763772. Biblie şi Teologie. (licenţă) 2129. 182195. N. prof. pp. Biblie şi Teologie. Logacev. Partenie. ST 910/1983. 2134. icon. Ed. Matei. Craiova. „Epistola către Romani a Sf. prof. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”.. 632644. Soarta viitoare a jidănimii. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Pâslaru. Zaharia. 10/1973. pr. MB 79/1997. 2138. Tipografia Cozia. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. în Revista Patriarhiei din Moscova. Bucureşti. Ion. BOR 1112/1984. 2143. Oltenia.. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). Aurel. se roagă şi luptă pentru ea”. 1906. Studiu apologetic. nr. Paschia. Pavel. Paraschiv. 2133. pr. dr. pr. RT 1/1995. „Mitropolitul Serghie. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». O 1/1991. I.. (pacea la profeţii mari. A. „Sabatul şi morala iudaică”. pp... Ed. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. pr. 2140. Paschia. Scriptură”. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. 2131. Pavel. a III-a) 2130. 117121. 132 p. Popescu. V. (scurt comentariu) 2127.. 11)”. Paraschivaş. pp. Bucureşti. MO 78/1974. 6166”. A. pp. 1929. Pavel”. 1935?. Paraschiv. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. pp. 410414. „Morala singogală şi morala lui Isus”. pr. în vol. 2125. 6971. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. cuv. drd. RT 4/1929. C. pp. 2128. Patriarhiei din Moscova. I.a. GB 3/1958. 2136. Ion. „«Să treacă paharul acesta»”. „Isus Christos. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. pp. BOR 78/1982. Ed. Aurel. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. Emanoil. 11/1969”. pr.

pr. Macedon. pr. . Petrescu. drd. Nic. Pentiuc.92 Şaguna» din Sibiu”. MO 56/1969. Faptele Apostolilor”. drd. pp. Nic. 2149. pp. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. 210220. „Note exegetice cu privire la cap. Alexandru. Pentiuc. 2150. 146150. C. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. MO 910/1968. 2157. pp. 2145. 2166. Petrescu. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pp. 6168. BOR 9 (pp.. trad. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. 666672. 2162. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. MO 78/1969. Macedon. drd. drd. 2163. Aurel. Petrescu. Mastrondrea. „Mesia al Bibliei. prof. Cartea profetului Daniel. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. MO 56/1969. Pavel. Pentiuc. Faptele Apostolilor”. „Biblia sau Sfânta Scriptură. Petrescu. Ed. pp. 2156. Alexandru. drd. 825830. 714721. „O Evanghelie de la 1693”. pr. Nic. Macedon. Faptele Apostolilor”.. pp. Pavel. 2153. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903.. Petrescu. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. Petrescu. 7682. pp. + VIII planşe 2147. Pavel.”. „Introducere în Biblie. 207 p. 1973. pp. Petrescu. 7286. MMS 1012/1981. Sibiu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Pentiuc. Macedon. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. „O Evanghelie de la 1682”. italiană de A.. prof. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Petrescu. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. pp. pr. 2167. 196199. RT 23/1998. pr. Eugen. Aurel. Nic. pp. MMS 46/1981.”. pp. pr. prof. pp. Petrescu. 466467.. MO 78/1965. diac. 1997. 795798. MMS 3/1986. Roma. 106118. GB 68/1983. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Petrescu. Nic. 387395. 1981. GB 34/1964. Pentiuc. Petrescu. Ed. pr. pp. MO 34/1971. Desclée et cie. 2164. 2000. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. MMS 13/1981. drd. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 6173. 2165.. 103109. 2148. BOR 7/1903. 2152. 3233. Faptele Apostolilor”. Sibiu. drd. prof. pr. prof. Univ. XXVIII. pp. pp. pr. dr. drd. pp. Aurel. 853 p. pp. prof. Nic. 279 p. lect. pr. Pavel. 2144. drd. drd. Borla. Eugen. 143145. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. 2160. pp. 541550. Petrescu. drd.. Paris. ST 12/1984. prof. Faptele Apostolilor”. 2146. „Lucian Blaga”. pp. Eugen. soţia lui Brâncoveanu. pr. Nic. diac. Hristologia Vechiului Testament. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”.. pp. 254260. RT 3/1995. prof. (o Evanghelie donată de dna Maria. 2159. 380389. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. pp. „Biblia românească de la 1688”. introducere critică în Vechiul Testament. MMS 5/1986. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). 427. Petrescu. 2158. MO 12/1967. pp. BOR 2 (pp. 2161. Petrescu. „Epistola către Efeseni V. Ed. Note exegetice”. 557567. sub redacţia lui H. Eugen.. 2151. prof. 132148) şi 3 (285291) / 1904. E.. Alexandru. Mrii Dintrun lemn) 2155. Cazelles. pr. Ed. Nic. 1968”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). 176187. ST 910/1984. O 1/1983. Petrescu. MO 34/1970.

Duminica Rusaliilor: Fapte II. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. a slăbănogului: Fapte IX. pr. 2172. Nicolae. Nic. pp.. pr.93 2168. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical.. pp. Petrescu. 873876. 685687. Nic. Ap. Duminica a IIIa după Paşti. „The New Testament Greek and English. 102109. pr. Nic. ST 910/1957. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). p. pp. Nic.. 2173. Petrescu. pp. pr. MO 78/1971. 17”. prof. Nic. 6876. a Mironosiţelor”. MO 78/1973. 2171. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). Bucur Ciobanul.”. 335347. MO 56/1975. 111”. 708720. MO 46/1978.. pr. prof. Pavel”. I Cor.. prof. Petrescu. pr. pp. prof. 714717. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Ilarie Zăvideanu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. pr. MO 1112/1974. pp. a Sf. 2184. Petrescu. pp. 3242”. Duminica a IVa după Rusalii”. pr. prof. Petrescu. 10981102. prof. pp. a orbului: Fapte XVI. Petrescu. 7073. 2177. Petrescu. pp. 172 p.. 2836”. Nic. MO 12/1975. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. pr. 2186. Viaţa lui Iisus. prof. pr. 609615. Nicolae. MB 46/1973. Nicolae. Duminica a VIIa după Paşti. 2181. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Faptele Apostolilor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). 1618. Petrescu. MO 910/1971. Petrescu. pp. Petrescu. Pietreanu. 2192. pr. Petrescu.. pp. MO 56/1971. American Bible Society. prof. O 1/1957. 323333. 110”. Părinţi: Fapte XX. 543546. 349351.. 4146. Nic.. 2169. 405408. 765770. 1017”. Petrescu. pp. 2187. pp. Nicolae. Nic. Faptele Apostolilor”. cap. pr. 2179. 1972”. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. pp. 3340. magistrand V. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). MO 1112/1975. 427432. Petrescu. 2176. Nicolae. pp.. Petrescu. 960964. MO 78/1974. 2170. III. 673693. MO 12/1974. pp. MO 910/1975. 12”. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. pr. Nic. 917”. pr. . pr. New York. pr. prof.. 2175. 2180. prof. prof. Faptele Apostolilor”. prof. MO 56/1974. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. pr. prof. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. Duminica a VIa după Paşti. prof... „Virtute şi păcat în concepţia Sf. pp. Bucureşti. pr. MO 56/1972. 8393.. MO 78/1975. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 287301. prof. „Noul Testament. prof. Pietreanu. 2188. MO 910/1973. pp. 2183. pp. XV”. Petrescu. Duminica a VIIIa după Rusalii. Nic. 2191. „Ce este Sfânta Scriptură?”. prof. pp. Petrescu. 2178. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2190. Petrescu. pr. Nic. BOR 910/1975. 1634”. MO 13/1978. Faptele Apostolilor. RT 1112/1947. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. Petrescu. XII. Nic. O 12/1995. MO 1112/1973. Nicolae. prof. pp. magistrand Victor(ia?). 1970”. pr. 288293. Bucureşti. Petrescu.. Petrescu. 959964. pp. 2182. prof. I. Petric. Ed. Petrescu. MO 34/1974. pp. Avram. 427. Nic. Duminica a IVa după Paşti. 2174.. Nic.. 2185. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 539546. Nic. pr. pr. 2189. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). 9”. Duminica a VIa după Rusalii”. Nic. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). prof.

Cartea românească. ep. Grigorie. Grigore. pp. diac. Pietreanu. a VI-a. Grigore. episcopvicar patr. dr. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. pp. 742757.. 1935. Pop. pr. pr. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. prof. pp. 2208. Plătică. 11081114.. ST 58/1972. Minerva. pp. I. 92 p. Diciosânmărtin. Gh. pp. pp. N. 8696. „Versuri vechi ale psalmului 50”. Bucureşti. Vasile. 2195. Pişculescu. prof. 2212. pr. Teodorescu. Cartea românească. pp. (licenţă) 2198. 404415. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. ST 12/1957. prof. ierom.. . Popescu. Pişculescu.. BOR 12/1987. ST 78/1968. „Sf. BOR 910/1962. 2200. Tipogr. pp. MB 79/1968. Antonie. 2201. protos. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. 284304. (ed. diac. pp. Popa. prof. G. BOR 1 (pp. 1929?. 2204. Pohrib. Antonie. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. 421433. Augustin Z. pr. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. (date despre NM. 65 p. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. Pop. Treime în Vechiul Testament. Plămădeală. Pop. Bucureşti. GB 34/1971. vicar). Pişculescu. Popa. dr. 7097. Antonie. pp.. 6266. 2219. Irineu. BOR 34/1979. dr. Pietreanu. protos. 1903. Carte de şcoală pentru clasa III. Bucureşti. Grigore. 2214. „Sf. Popescu. 11081114.94 2193. 2210. 340382. Ed. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. pr. 12531159. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. Biblia copiilor cu chipuri. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. pp. Tipogr. Biblia copiilor cu chipuri. prof. C. BOR 10/XXXII. Atanasie. pp. (capitol din doctorat) 2203. 2196. „Biblia de la 1936”.. pp. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. (licenţă) 2207. T. 281293. 2215.. Ion D. BOR 11/XXXII. dr. Popescu (Mălăeşti). T. magistrand V. pp. prof. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. 87 p. Antonie. Mihai. prof. Augustin. ierom. 104124. pp. 558575. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. Plămădeală. Pişculescu. Tipogr. şi IV. pp. drd. pr. Pop. BOR 11/1909. MB 13/1970. 2202. Pop. 1906. Diciosânmărtin. 2199. Popa. (ed. magistrand V. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. E. pp. III-a) 2218. Cartea românească. Augustin. ST 56/1957. primară. Pop. Pavel în Atena (urmare din no. GB 6/1988. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. 12531259. Popa. GB 56/1973. Biblia 1688) 2209.. BOR 78/1962. Miulescu. Pavel în Atena”. dr. Carte de şcoală pentru clasa III. Grigore. pp.. N. 2206. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). dr. 414442. „Sfântul Pavel în Atena”. dr. 10)”. Antonie (ep. MB 46/1970. 1924. prof. 2213. 184 p. pp. 2194. „Sfântul Pavel în Atena”. Irineu. I. 531538. „Psalmii”. drd. 958963. I. BOR 10/1909. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. Plămădeală. 55 p. 2211. 355367. pp. 4352). 5965. 4147.. pr. BOR 34/1986.. primară. G. pr. Pişculescu. Ed. Plămădeală. şi IV. pp. 2197. GB 12/1975. Plămădeală. BOR 4/1905. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217.

pp. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. Popescu. 1903. 143 p. (ist. 2222. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Atelierele grafice Socecu. Bucureşti. Instit. ST 12/1962. dr. „Psalmii”. (ed.. 1902. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. pp. (ed. 1938”. de arte grafice „Carol Göbl”. 2239. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. „Otto Dibelius. magistrand Gabriel. 142 p. Bucureşti. econ. Tipogr.. dr. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. (ist. a II-a) 2231. I. BOR 7/1903. BOR 12/1913. pp. Pentateuchul. pp. Popescu. „Jockey-Club”. Const.. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. Popescu. 10 (10931105). 317328. M. Popescu. diac. 2225. 992998. stavr. 7 (747755). 2233. Tipogr. prof. 64 p.. BOR 10/1915. Serafim. M. stavr. a III-a) 2232. Bucuresci. 91912)”. dr. Popescu. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 2639. ConstantinescuLucaci. Ed. econ. 2237. Popescu... 6 (653670). Patriarhul BOR. p. 985990. I. Testament”. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. Popescu. Popescu. 8)”. magistrand Gabriel. biblică) 2229. ierom. 2238. prof. 2234. (ed. pp. 1904. Constantin I. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 2224. George. diac. Popescu. BOR 1/1913. 517. arhiepiscopul Astrahanului. Constantin I. 155173. tipărit pt. 173 + III p. 122 p. Critica V. BOR 1/1903. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. „Vechiul Testament. Τρεμπελα. 235238. 774781. econ. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. Const. Popescu. prof. I. tradus de mitropolitul Grigore. (ed. Popescu. econ. Mihail. I. „Π. Popescu. ConstantinescuLucaci. (licenţă) 2236. Αθηναι. dr. pp. Popescu. prof. Popescu. Popescu.. diac. Popescu. Popescu. RT 78/1944. diac. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. 46 p. Studiu istorico-critic. Ed. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text.. Tipogr. BOR 9/1912. dr. econ. dr.95 2220. Bucureşti.. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. M. BOR 8/1912. prof. dr. pp. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. Constantin I.. prof. Ioan. dr. 777787. pp.. 1941”. diac.. (ist. I. 1904. Librăriei Socecu & comp. 1924. 863870. dr. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. 1919. Dumitru. biblică) 2228. RT 910/1940. ST 34/1963. Instit. Gutenberg. 82 p. Curţii regale. 91914)”.. 1904. Bucureşti. Bericht von Jesu aus Nazareth. econ. Bucureşti. Bucureşti.. Popescu. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. Popescu. I. 2223. (alcătuite de PF Justinian. pp. econ. I. (ist. BOR 5 (pp. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. econ. dr. . dr. prof. biblică) 2226. a III-a) 2235. Constantin I. 2731. Studiile semitice în general. biblică) 2227. Popescu. dr.. Berlin. 1900. pp. ST 56/1963. M. 173 + III p.. Librăriei Socecu & comp. 2221. 378379. de arte grafice „Sportul”. prof. I) 2230. 2240. 528538). Popescu.. magistrand MihailGabriel.

„Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. Popescu.96 2241. Popescu. 2261. MO 56/1969. Leenhardt. O. Bauer. „H. Popescu. Die neutestamentlichen Apokryphen. pr.”. „Profeţia şi psalmul”. 1966. Popescu. Mihail. B. Jérusalem au temps de Jesus. BOR 5/1915. pp. pp. „Profeţia şi psalmul”. Paris. Mihail. Bucureşti. Lund. Popescu. 1925. 2266. pp. 420426. BOR 9/1914. 2247. Braun. pr. p.. BOR 8/1914. pr. 332. 2250. „Profeţia şi psalmul”. 143 p.. BOR 7/1914. Iisus Hristos. Popescu. Pace. sacrements. „Franz J.. BOR 6/1914. Mihail. Haralambie. „Profeţia şi psalmul”. 12391245. 481. O. Mihail. pp. pp. (exegeză) 2255. MO 34/1969.superioritatea ei. 11251131.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. Popescu. 7)”. 2268. Isaïe. Mihail. 1968. 786793. Paris. Popescu. BOR 6/1915. Parole. Popescu. O. p. ecriture.studiu apologetic . Robinson. Munca. BOR 1/1915. 480. Sfintele Evanghelii întruna. pr. 2262. 163169.. pp. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. Popescu. O. Ed. Popescu.. pp. Mihail.. 707713. Popescu. BOR 11/1915. David. 828833. S. Renckens. 7378. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 528 p. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Paris. pp. Popescu. Qumran und das Neue Testament. Bibelhandbok. Simion. Thestrup Pedersen.”. Popescu. 2246. 318 p. Gr. p. Tipogr. 2263. Popescu. MO 910/1967. „E. 1967. 52 p. 1926. 320 p. Gr. Popescu. Le prophète de la proximité de Dieu. Mihail. 1968. pp. 333. De ce serbăm duminica? .. Popescu. Roman. pp. BOR 2/1915. veşnică şi universală. pp.. Roman. 253258. Jeremias. 2249. (paral. BOR 7/1915. Mihail. „Henri Clavier. Lyon. 2264. pp. Etudes de theologie et d’exégèse. Popescu. pp. Popescu. 572576. BOR 12/1915. GB 12/1970. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. O. (exegeză) 2256. „André Feuillet. Popescu. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. Düsseldorf. Popescu. 8084. p. 831832. 332. 35 p. J. 1967. O. BOR 5/1914. 5)”. Paris. Mihail. O. 871. Popescu. Popescu. 686693. p. Mihail. 420 p. „Profeţia şi psalmul”. 2251. pr. 720725. 1968. MO 34/1969. pp. „Profeţia şi psalmul”. 466472. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. 2253.”. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. „Profeţia şi psalmul”. între psalmi şi profeţi) 2252. 480481. 569575. pp. 2258. „Spiritul evanghelic al milei”. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. BOR 8/1928. Le corps.. 2259. Popescu. MO 34/1969. 111 p. Popescu. Le prologue du quatrième Evangile. Mihail. Legea morală evanghelică . 2248. MO 34/1969.. . în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. p. O. pp.. „I. p. 249 p.”. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. 2267. p. dr. A. 1966”. Gleerap. MO 5-6/1969. Ed. Popescu. 2245. Mihail.”. pp. pp. 368374. Etude sur la théologie de saint Paul. T.. Tipogr. 2243. Mihail. 813. (exegeză) 2254. 1966. „Profeţia şi psalmul”. BOR 8/1915. Popescu. „Beram-tatăl”. 333. MO 910/1969. O.”. 6)”. Tübingen.”. MO 56/1969. Mihail. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. „J. 2242. „J. „H. BOR 3/1915. BOR 4/1915. 218 p. 1937. 2244. 2257. 2260. 2265.

167 p. Popescu. Gutenberg.. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. 1921. Tipogr. (manual) 2273. Popescu. pg.a. pr. dr. 240 p. 2289. „Peter Stuhlmacher. pr. vol. manual pt. 64 p. Popescu. Apostolul neamurilor”. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. pr. Cartea românească. I. Popescu. pp. Petre. 28 p. 1902.”. pr. MO 6-7/1956. Bucureşti.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. 10 p. 1909. Despre profeţii. Dim. Göttingen. Popescu. Ed. Bucureşti. Simion. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed.. prof. Popescu-Băjenaru. 157160. (118 ilustraţii. I. Ştefan. 2285. Popescu.. 5476. 38 p. 63 p. Constantin I. Ed. Alex..a. Gutenberg. Bucuresci. Popescu. Librăriei naţionale. Studiu bibic de . Ermineutica biblică. Teodor M.. O 4/1988. 1907. MB 79/1997. pr. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. GB 89/1957. prof. Bucureşti. prof. Albert Baer. 2280. (cu bibliografie) 2287. 125126. prof. ConstantinescuLucaci. 20 p. pr. Adrian N. prof. Gutenberg. prof. Tipogr. Popescu. prof. 2274. Evangheliile apocrife. pr.. prof. Simeon. Popescu. Studiu biblic. P. Grigorie. C. Simeon. Bucureşti. 2275. Bucureşti. 65 p.. Simion.. f. 158 p. Cărţilor bisericeşti. Cartea românească. 55 p.”. prof. cartea preotului”. T. 38 p. „Pr. Seminariile teologice. Popescu. Bucureşti. (120 ilustraţii. Teodor M. Simeon. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. Popescu. 369385. 541550. 1981. (1929?).. dr. 1908. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Adrian N. „Pericope evanghelice explicate”. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Cartea românească. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Dumitru. Studiu asupra regelui David ca psalmist. Tipogr. 1906. 728730. Bucureşti. 1905. I. pr. Sf. Popescu. (licenţă) 2290. f. 1904. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Priviri asupra profetului Iezechil. Bucureşti. 2286. prof. GB 57/1994. 54 p. Şerban. Ed. Ionescu. Popescu-Băjenaru. Canonul Muratori. Cornoiu şi al părintelui I. Popescu. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. Popescu. I. Ed. 351373. 1997. 2279. Popescu. pp. Ed. (licenţă) 2271. Cucu. „Monumente de literatură veche creştină”. a II-a) 2293. 142143. (licenţă) 2288. 419 p. Dor. „Evanghelia. 431-438. Popescu. 98 p. Tipogr. I. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. Ionel. Mircea Basarab. Popescu.97 2270. Oradea. Socecu & comp. Tipogr. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. 2281. prof. 2277. pp. Cartea românească. ST 78/1951. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. pp. econ. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. prof. Istoria sfântă a Noului Testament. de arte grafice „Eminescu”. MB 13/1996. „Sfântul Pavel. 67 p. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Ionel. pr. 1921.. pp. Bucureşti. (licenţă) 2291. 2282. PopescuBreasta. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. (licenţă) . pr. Simion. Tipogr. 1905.. iunie 1909. Bucureşti. 3. 2276. EIBMBOR. Popescu. dr. prof. I. Ctin. Popescu-Andrăşeşti. pp. Marin D. pp.. pr. 2278. RT 1213/1912. pr. pp. 2284. pr. Popescu. Studiul Noului Testament. prof. Bucureşti. 1905. Tipogr. Atanasie al Alexandriei . I. Popescu. Cartea românească.. Niculae M. 182 p. Bucureşti. 1908. pp. Instit. Manual pentru seminarii teologice.. 1992. prof. 2283. Popescu-Mălăeşti. (1925?). „Pr. pr. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. Constantinescu.. (licenţă) 2272.

Tipogr. 58 p. 56 p. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. . Proorocii. dr. prot. 2306. a II-a) 2313. 62 p.. grafic „Universala”. Studiu exegetico-introductiv. Cărţilor bisericeşti. pr. în Societatea studenţilor în Teologie. ST 2/1930. I. Cernăuţi. 2295. pr. Ioan. pp. 2301.. Tipogr. 2303. Popescu-Mălăeşti. (ed. I. de arhipresbiterul mitrofor dr. I. (licenţă) 2297. Proorocia lui Ioel. de pr. „Psalmii”.. ST 3/1930. 1906. 322. clasa a IV-a. I. prof. Studii şi commentarii. Ed. Popescu-Mălăeşti. prof. 93155. ec. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). 2305. „Introducere în Testamentul Nou. I. ec. 34 p. I. 235236. ST 1/1929. pp.. clasa a II-a. PopescuLudeşti. Cărţilor bisericeşti. pp. profesor în Cernăuţi”. Tipogr. 2317. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. I. Vasile Tarnavschi. Moderna. BOR 6/XXXI. 93 p. V. 1905. PopescuMălăeşti. Cartea românească. Bucureşti. PopescuMălăeşti. V. Petru. 2308. Popescu-Cernica. pp. Petru.. 72 p. PopescuMălăeşti. prof. (fasc. Popescul. 1907. diac. prof. 1928. Popescu-Mălăeşti. Mitropolitul Silvestru. clasa a III-a. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Popescu-Mălăeşti. G.. Explicarea Evangheliilor pentru cl.. PopescuMălăeşti. (ed. Ed. Ploieşti. pp. „Glasul Bucovinei”. „Glasul Bucovinei”. pr. 88 p. Regală. prot. 62 p. pr. 614. Alba Iulia. Studii şi commentarii. 1928. 118. Psalmii. Cărţilor bisericeşti. Popescu-Mălăeşti. 1926. a IIa secundară de băieţii şi fete. Instit. Popescu-Mălăeşti. Ed. Ioan. Democratul. Versuri de . pp. „Proverbele lui Solomon”. Ploieşti. Popescu-Mălăeşti. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament.. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. 2318. „Proverbii lui Solomon”. Popescu-Mălăeşti.. PopescuMălăeşti. Ed. ec. I) 2299. D. 236237. diac. pr. Studii şi commentarii. prof. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. Tipogr. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. „Cu prilejul unei recenzii”. pp. pp. Bucureşti. PopescuGornet. Tipogr. diac. Noţiuni introductive. I. 1940. Popescul. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. ec. Profeţia lui Obadia. Popescul. Ştefan Gh. 1930-1931. 2304.. Bucureşti. Craiova. Cărţilor bisericeşti. (ed. Grigorie. III) 2311. (ed. I) 2298. Bucureşti. Bucureşti. 1927. econ. filologic. I) 2309. „Eclesiastul”. dr. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). „Împărţirea timpului la ebrei”. BOR 8/1905. ec.. PopescuMălăeşti. (urmare din nr. II) 2310. pr. P.. 1926. diac. (fasc. 2302. dr.. PopescuMălăeşti. pp. pp.. Alexandru. pr.. econ. prof. pr. 56 p. Bucureşti. pr. Noţiuni introductive. Ed. I. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări.. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. anterioare). 80 p. 1910. Cernăuţi. pr. pr. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Petru. Instit. Douăzeci de ani dela înfiinţare. I. Alba. 64 p. Tipogr. iconom prof. 1926. Ed.. PopescuMălăeşti. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. Tarnavschi din Candela 46/1930.98 2294. dr.. pr. Tipogr. PopescuBreasta. ST 2/1931. Studii şi commentarii. econ. 2307. I.. III) 2312. 72 p. prof. 931950. de arte grafice „Eminescu”. Tradusă şi comentată. dr. 34-48. 2314. 1928. ST 1/1929. 1906. 2316. Bucureşti. Cernăuţi. pp. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. ST 1/1933. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. pp. 1927. 284 p. Ramuri. poetic. (urmare din ST 1/1929). Proorocii. prof. 1921. Bucureşti. 89-127 (fasc. I. I. (răspuns recenziei prof. 703711. prof. 6870. ST 1/1929. I. 2300. 81-224 (fasc. dr. Studiu exegetic. I. prot..

ec. prof. pr. (fasc. „Suprascrierile Psalmilor”. prof. Popescu-Mălăeşti. I. I-a) 2328.. econ. 153158. prof.. 2329. 2324. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Proorocia lui Isaia (cap. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. nu e dat numele în fişă). 2)”. pr.. VIII) 2330. pr. (fasc. tabel) 2334. Popescu-Mălăeşti. I. (cu bibliografie) 2322. nr. 54?. ST 2/1931. 1933. PopescuMălăieşti şi Scriban. 37 p. 84 p. prof. 2337. „Biblia tipărită de Şaguna”. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. prof. prof.. Răspuns cu prilejul unei recensii. pp.. I. pr. I. Omnia pro pecunia. prof. 689694. econ. Popescu-Mălăeşti. Studii şi comentarii. I. I. 1923. Bucureşti. Bucureşti. 309314.. 1932. 35111. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. I. I. PopescuMălăieşti. BOR 7/1909. Popescu-Mălăeşti. Studii şi comentarii. 4)”. Proorocia lui Isaia (cap. Tipogr. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. pr. BOR 1/1911. „Studii şi comentarii. „România Mare”. pp. Ateneu. (exegeză) 2341.. Studii şi comentarii. Din Sfânta Scriptură.. pr. 2338. Eclesiastul. 6998. I.a. pp. I. 1935. pp. prof. I. (fasc. dr. pr. Ioan. PopescuMălăieşti. 87 p. 524533. ST 2/1932. Fascicula II-a. 2339. 1936. 1)”. 109 p. PopescuMălăieşti. 84 p. pr. pr. Papacostea.. Bucureşti. Partea IIa. (fasc. 7)”. prof. I. 1933. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. prof. BOR 2/1911. I. V) 2325. 2340. 2335. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. VI) 2332. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2342. 4450.. „România Mare”. Scripturi”. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. (litografiată) 2326. ec. 68 p. Bucureşti. BOR 56/1911. 2336. C. Tipogr. Cartea lui Iob. 2321. PopescuMălăieşti. prof. nu e dat numele în fişă). 16 p.99 2319. I. pr. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. I. BOR 4/1927. pp. prof. pr. pr.. „Activitatea grafică”.. ST 1/1931. PopescuMălăieşti. econ. 12601263. pr. BOR 3/1911. 184 p. I. Cezar. 325 p. 12)”. Tipogr. I) 2333. 7 10. Ed. I. 451455. „Studii şi comentarii. 362-375) 2323. Mihălcescu. I. 2327. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Bucureşti. BOR 9/1927. PopescuMălăeşti.. Popescu-Mălăeşti. C. Cartea românească. (ed. Teodorescu. Ed. pr. pr. 1933... I. pp. I. pr.. pp. 4. „Rolul educativ al profeţilor”. „Traducerea Sf. 2320. I. 4)”. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no.. BOR 2/1926. 2 5. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). Studii şi comentarii. (oare?. VII) 2331. BOR 12/1911. 9. Tipogr.. I. (cronol. De la alfa la omega. 211216. pr. Comentar la Cartea Iob. pr. pp. Pentateuhul. pp. 22 p. Popescu-Mălăeşti. V/1933. pr. f. pp. Proorocii de la care avem scrieri”. Popescu-Mălăeşti. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Bucureşti. Popescu-Mălăeşti. I. 5. Popescu-Mălăeşti. 1918. Tipogr.. PopescuMălăieşti. 746750. PopescuMălăeşti. PopescuMălăeşti.. (oare?. Dim.. pp. Vechiul Testament. (extras din Raze de lumină.. 1942. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). pp. econ. prof. pp. pp. I. 3)”. (fasc.. econ.. . Bucureşti. Studiu introductiv. pr. Popescu-Mălăeşti. 66 p. Tipogr. Ionescu. traducere după textul original ebraic. econ. pr. Bucureşti. 4762. „Studii şi comentarii. BOR 4/1911. Craiova. Tipogr. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Popescu-Mălăeşti. pr. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. Iuliu. pr. 1927-1928.

16)”. pp. 2. 2431. pp.. 273280. 8. pp.u. pp. BOR 11/1925. (exegeză şi istorie) 2361. 634635. 522530. pr. 1425”. (exegeză) 2353. 20 12. pr. pp. pr. BOR 3/1925. I.. pr.. pp. (exegeză) 2350. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. BOR 6/1910. „Studii şi comentarii. pr. PopescuMălăieşti. Probleme vechi Cartea lui Iov”. pp. PopescuMălăieşti. BOR 4/1926. I. 691699. „Studii şi comentarii. 41925)”. pp. „Studii şi comentarii. şi arh. 6. 123 şi 9. PopescuMălăieşti. BOR 2/1927. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia. 8291. pr. 2355. Câteva parabole. I. 113)”. Proorocia lui Isaia. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. BOR 7/1910. 921926. PopescuMălăieşti. . „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. 2347.. pr. 316321. Proorocia lui Isaia (cap. (exegeză) 2363... pr. 1. 319335. I. pp.. pr. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. pr. pr.. 196201. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. BOR 12/1910. pr. pr. 31925)”. Isaia 28. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. „Comentarii şi reflexii scripturistice. Proorocia lui Isaia. 658663. PopescuMălăieşti.. BOR 8/1924. 199206.. pp. 278286.... „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. BOR 8/1910. PopescuMălăieşti. pr. BOR 7/1910. (exegeză) 2351. Noţiuni generale”. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. pr..100 2343. 10191029. 752759. I. I. PopescuMălăieşti. 123)”.. 147155. 2344.. Proorocia lui Isaia (cap. 122)”.. „Comentarii şi reflexii scripturistice. (exegeză) 2360. BOR 3/1927. 2)”. PopescuMălăieşti. pp. 14”. BOR 10/1925. 6975.. pp. „Studii şi comentarii. pp. cap. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. pr.. pp. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. I. 8)”. 727730. BOR 9/1909. pp. 2428”. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. 773777. 2367. 2354. (exegeză) 2359.. BOR 11/1926. (exegeză) 2352. BOR 4/1925. pp. I. BOR 6/1926. (exegeză) 2357. BOR 1/1927. 2345. pp. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. „Studii şi comentarii. I. Cum lucrau proorocii?”. I. „Studii şi comentarii. pp. pr. pp. BOR 6/1925. BOR 5/1926.. pp. I. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2362. BOR 2/1925. biblică) 2356. pr. 131137. I. pp. I. pp. „Studii şi comentarii. Naşterea lui Emanuel urmare 7. I. I. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (1. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. (exegeză) 2364. BOR 9/1925. Proorocii. pp. 2349. I. (ist. (exegeză) 2358. Fabule şi ghicitori”. 2365... 6)”. pr. PopescuMălăieşti. 2346. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pp. 2731. I. BOR 5/1927. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 5. 5 ş. pr. 121910)”. pr. I. pr. pr. I. 903910. I. 635640. 450454. 6)”. (exegeză) 2366. BOR 12/1926. PopescuMălăieşti. pr. BOR 5/1910. PopescuMălăieşti. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. I. 2348. Proorocia lui Isaia (cap. 830”.. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. I. BOR 8/1910. „Oarecare locuri din Sf. 522525. 5)”. 7.. 13971401. Mântuirea lui Israel (cap.. 10.

477491. 3 (8693). „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. Cartea lui Iov este un tot. Eminescu. pp. Popovici. pp. pr. 64 p. diac. BOR 11/1924. 9092. pr. PopescuMălăieşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. 517-538) 2381. 2373. 1905. 280290. a IIa de gimnaziu. pentru cl. BOR 9/1924. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. „Studii şi comentarii. (licenţă) 2378. Gal. „Să cetim Sf. 127142. 1946. 621637). RT 2 (pp. pr. Scarlat. 2383. Popovici. . „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. pr. Nicolae... Paliia dela Orăştie 1582. (extras din Analele Academiei Române. 22 p. C.. BOR 3/1924. pr. Popoviciu. (ist. a IIa a gimnaziului unic. pp. Bucuresci. Popovici. Sibiu. 2370. Bucureşti. Aurel. Tipogr.. ediţie îngrijită de F. 2386. 516524. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. 145147. N. pp. Al. pentru cl. Ed. Popescu-Ţâţa.. 302304. Curţii regale. PopescuMălăieşti. Laurenţiu. Cartea românească. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. pr.. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. Preda. 2374. 1900.. 13. Nic. Bucureşti. pr. Proorocii (urmare din no.. diac. 434 p. 2)”. 130137.. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. pp. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. Biblie şi Teologie. 5155). 1911. Ed.. după Franz Xaver Mutz. Popovici. pr. 1963. 2379. 88 p. C 1898 (pp. Bucureşti. MMS 56/1964. 9 (259266).. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. 1900 (131. Al. 2382. Memoriile secţiunii literare. PopescuŢâţa. Aurel. act de cutezanţă”. un întreg”. PopescuMălăieşti.101 2368. 2371. pp. 549566. 177193. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Porcescu. 245262. pp. pp. pr. 1900. pp. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pr. pr. Iosif. BOR 5/1924. MMS 6/1988. PopescuMălăieşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. N. 365385). Bucureşti. Ed. 2384. 2387. 2385. RT 2/1913. 262 p. 64 p. 128135. Ed. Librăriile Socec & comp. C. pr. BOR 3/1926. Scriptură”. (licenţă) 2377.. 1899 (lipsă la raft). PopescuMălăieşti. în vol. 195 p. 113129. Dimitrescu”. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. pp. 1574. 202205. biblică. Braşov 15601561. 6163. 2372. 309324. 1011 (295303) / 1912. PopescuMălăieşti.. Popovici. PopescuMălăieşti. pp. Cartea românească. 642650. pr. PopescuUlmu. Constantin I. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. prof. Tipogr. BOR 6/1924.. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. 1997. pp. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 413425. Popovici. RT 45/1912. seria II . pr. 1947.. 2369. Constantin. drd. Nic. 349365. Aurel. Bucureşti. Buzescu. 1529) 2375. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. Curţii regale. 2380.tom XXXIII. Buzescu. etc.. dr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 321328. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. BOR 4/1924. (licenţă) 2376. Popoviciu.

„Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. „Glasul Bucovinei”. Constantin. Vladimir. 2395. prof. T. pr. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian.”.. f. sensul”. pr. Gh. O 3/1968. Vl. prof. Barna. 2396. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. traducere şi comentar. 1941). Vladimir. pr. Cernăuţi. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. 2392. prof. 221241. pr. dr. pp. Preda. drd. 2408. 452 p. 19391941) 2393.a. (predică) 2400. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. „L. Vladimir. Tipogr. pp. Prelipcean. GB 34/1964. Neaga. (1939. Importanţa Vechiului Testament. prof. pr. prof. Cernăuţi. Patriarhul BOR) (ed. prof. prof. 1985. caracterul. Vladimir. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. prof. 463488. pp. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Ed. 2407. Vâlcii. pr. Prelipcean. 429431. 15 p. Prelipcean. univ. dr. Vladimir. Nicolae. Neaga. 181195. Bucureşti. Introducere. Paris. Vl. Patriarhul BOR) 2402. pr. 110. ST 12/1954. prof. pr. 1-12/1937) . prof. Profetul Avacum (Habacuc). Preda. Vl. 30 p. Cernăuţi. Prelipcean. prof. Prelipcean. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). R. 1955. 2401. Vl. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. 5271. 316. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. C ?.. 538567. C 112/1937. 2398. Prelipcean. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. 104 p. Studiul Vechiului Testament. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. pp. 2404. prof. a II-a) 2403. 2391. „Importanţa Vechiului Testament. pp. pp. 28 p.102 2388. Tiparul „Glasul Bucovinei”. pr. Cerfeaux.. pp. Prelipcean. 2399. 116140. C ?/1946. prof. pentru Institutele teologice. Prelipcean. dr. dr. 2397. Prelipcean. Prelipcean.”.. Chialda. 1938. 288 p. C ?. ST 34/1997. pp. Prelipcean. prof. Barna. ST 12/1952. O 34/1997. pp.. Studiul Vechiului Testament. pr. 3665. Constantin.. EIBMO. dr. Vlad. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. „Vechiul Testament: cuprinsul. 338359. Prelipcean. Vladimir. pr. pp. Bucureşti. Prelipcean. pr. Mircea. Vladimir. Prelipcean. 1942. pp. (1944/1945). „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. pp. Vlad. Nicolae. 430 p. (cu binecuvântarea PF Iustin. prof. 1934. univ. Prelipcean. 1940. 2405. C 112/1938. 2390. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. C ?/1946. „Glasul Bucovinei”. prof. Vladimir. (1942/1943). pr.. pr.. Ed. dr. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. Prelipcean. drd. Vladimir.. prof. O 4/1962. pr. pr. prof. (extras din Candela. 1965. prof. 152167. 1524. C ?. Prelipcean. 2389. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). prof. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. pr. Vlad. Vlad. dr. pp. Prelipcean. Vl. prof. 2394. (extras din Candela 1944-1945) 2406. 192196. pr. dr. Gh. Vladimir. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. (extras din Candela. ST 34/1968. dr. Unirea. Prelipcean. dr. pp.. dr. prof. pp. EIBMBOR. 3154. „Ceva despre scrisul profeţilor V.

Ed. pr.”. 1935. 2419. Warsawa. Scriptură. 2135. Vl. ST 12/1971. pp. 2422. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. Vladimir. 2421. C ?. 1931. Socec & co. 88 p. creştinismul cont şi NT) 2410. pp.”. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. Vasile Gheorghiu. 2428. Tipogr. viaţa Bisericii. Nicolae Neaga. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. 1940. pp. „Evangheliile sinoptice. 778780. 94102. prof. (non vidi) 2413. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. 487500. 2416. „Profeţi şi profeţii false. creştinismul cont şi VT. Prelipceanu. pp. 582599.103 2409. cultul. literat veche. Prelipcean. tipologia VT. pr. Bratsiotis. 2411. pp. Introducere în Vechiul Testament). Mihail. 24 p. 365381. Gheorghe. Prelipcean. prof. Vladimir. MMS 12/1969. Pricopie. dr. pp. GB 14/1999. lect. Nicodim. pr. 2417. Provian. ST 910/1955. Prelipceanu. Iaşi. 2423. Călinescu. prof.. 5568. MMS 5/1956. Prelipcean. pp. Gheorghe. „Sf. 2418. V. apocrife. 110). prof. prof. Vladimir. (non vidi) 2425. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. pr. Dora. 2430. Vlad. 1921. drd. ST 56/1953. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. „Sergius KisielKisielewschi. 1921. Prelipceanu. pp. Probleme dogmatice şi idei sociale”. C 112/1938. 418419. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. pr. Prelipceanu.”. Prelipceanu. „Dr. Bucureşti. Cartea românească. prof. Ed. pp. originea cărţilor NT. prof. lect. de Littman. 6070. 246258. Apostol Pavel”. şi Marcu. 3844. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. (P. pr. XII + 658 p. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 443447. dr. Pufu. Vl. pp. 2412. 80. trad. T. 415417. Vl. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Vlad. ST 56/1949.. I. 2429. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. MO 56/1962. 1946.. Conferinţe şi cuvântări. pr. 2426. Sf. „Dr. ST 56/1949. cartea de căpetenie a preotului”.. Constantin. V.. 29 p. Ioachim. . MO 4/1987. Vladimir.. VII + 276 p. 1940. prof. 7684. 326332. pr. Sibiu. 2420. V.. Buzău. 3173. prof. 2414. pr. prof. lege morală universală şi permanentă”. după Vechiul Testament”. pr. viaţa Bisericii. (1939. ST 12/1949. Psalmii versificaţi. 1933. 2427. Pufu.. pr. C 112/1938. 130 p. Prelipcean. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. pr. Prelipceanu.”.. Prelipcian. pp. 2415. prof. de . „Παναγιωτου Ι. 2424. GB 912/1998. Gr.. Vlad. prof. pr.. 1937. Gheorghe. 100 p. MMS 12/1957. dr. Prelipceanu. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. „Decalogul. pr. Pufu. (unitatea VT şi NT. Vladimir. «Nam venit să stric legea». Prinz. pp. Prelipceanu. 271283. ST 78/1949. 176 p. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. pp. pp. cultul. pp. Prelipcean.. prof. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. Atena. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. Provian. Vladimir. 1941). Apostol Pavel.. pr. Prelipceanu. Bucureşti. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. 1928. Huşi. Μπρατσιοτις. Cartea Cărţilor povestită de …. Constantin. pp.. prof. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. pp. pr. 32 p. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament.

„Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. pp. prof. Tipogr.. prot. S. Nicolae. „Pr. (ed. pr. Radu. Vasile. teză de doctorat (urmare din no. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . 1979”. Radu. Proorocul Naum. pr. prof. MB 1012/1991. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. Vasile. ST 12/1977. D. şi artă „Regele Carol II”. GB 78/1976. Proorocul Naum. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. 238 p. pp. dr. Aspectul general al cărţii”. 2450. Vasile. neogreacă). RT 12/1933. dr. Elemente. 112122. drd. De la Reformă încoace. „T. 244251. pp. „Judecata universală după Noul Testament”. 725741. 1904. 2”. Ioan I. dr. dr. GB 56/1975. „T. pr. A. S. Boris. Radu. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. 1935. pr. 2437. Atena. 921936. 2446. C. (plus 12 planşe) 2444. Rădulescu. Tipogr. Proorocul Naum. Arhidiecezană. Sibiiu.. pp. pp. pr. 2438. Apostoli Petru şi Pavel”. Puşcariu. (1. 355377. Aurel. Simion. 252268. BOR 56/1933.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. Radu. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Gratzeas. Originea şi traducătorii Septuagintei. Vasile. ed. 2945. Puşcariu. p. Boris. 56). teză de doctorat (urmare din no. asist. Ed. Radu. Radu. pr. BOR 78/1933. Radu. „Învierea Domnului. BOR 12/1933. 2443. Artos Zois. R. pp. 146185. Dumitru. dr. pr. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. Răduleanu. 803815. 536545. 555. 1907. Fundaţia pt. ST 78/1975. 459486. S. O 34/1996. pr. Comentarul în general”. Vasile. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. pp. Studii şi comentarii) 2436. Radu. teză de doctorat (urmare din no. pp. Galaction.. 2448. Bucureşti. Aurel. 2451. 78). pp. Negoiţă. „Predica Sf. Traducere şi comentar. Nicolae. S. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. drd. Traducere şi comentar. Negoiţă. Boris. Traducere şi comentar. prof. 2. Vasile. Pulpea. prot. Sava Aguridis şi G. literat. 69. prof. pp. pr. 68?. P. asis. anul III. 1933. dr. Vasile. BOR 34/1933. Sibiu. BOR 910/1933. pr. Sibiu. pp. 34). prof. MMS 6/1930. Vasile. (non vidi) 2434. 3. Bibliografie”. 498513. pr. S. 2453. Răducă. pp. Concluzie”. dr. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. Proorocul Naum. Proorocul Naum. 4. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. pp.. pp. MA 1012/1967. 2447. 2452. „O nouă ediţie a Bibliei”. p. ST 4/1990. 2440. 1932. pr. 2449. Radu. BOR 34/1978. dr. Rădulescu. lect. pr. prof. GB 912/1976. BOR 1112/1941. Bucureşti. (despre I.104 2431. Negoiţă. teză de doctorat (urmare din no. „T. Radu. 1124. Centrul de Studii biblice. Răducă. 110113. Dumitru. diac.. 5356. Ilarion. teză de doctorat. pr. 2432. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Radu. 2441. nr. Bucureşti). Negoiţă. V. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. Arhidiecezană. prof. . Traducere şi comentar. pp. 196 p. Abrudan. Lupta confesională) 2445. pp. II) (non vidi) 2433. „Mărturii profane despre Sf. Gala. pp. Răduleanu. 18 p. MA 46/1980. „T. 189190. 5. 2439. pr. „Câteva consideraţii despre păcat”. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. Răduleanu. „T. diac. 121 p. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. dr. pp. 2442. prot. Radu. Mălăeşti. prof. 12). 656665. 2454. 1988”. Radu. dr. (Biblia lui GG şi VR) 2435. pr. Traducere şi comentar. pr. GB 34/1992. Ilarion. Negoiţă. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

Versuri după Sfînta Scriptură. magistrand Gheorghe. XV. RT 56/1934. Pildele înţeleptului Solomon. mitropolitul Moldovei. 2524. 836838. Căciula. pp. de pr. 219241.”. pr. O 3/1965. traducere după F. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. IV + 212 p. (cu binecuvântarea IPS Teofil. pp. 3. Buzău. Sălăgeanu. A. M. D. MO 78/1973. Berlin. Sibiu. 180. trad. Wilhelm Schütz. 1991. (1946?). Chişinău. pp. M. 1938. pp. „Vladimir Rodziano. S. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. M(ilan). 1936. 762765. S. MB 1112/1964. „Marcu Gr. 1962. Şaitiş. 2525. 2527. 308325. Sakkos. 405430. Feleacului şi Clujului. Sakkos... prof. V. pr. pp. Autoritatea Bibliei. 229235”. arhiepiscop al Vadului. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. Tipogr. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. Sales. Eparhială «Cartea românească».. 156 p. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. Farrar. Căciula. (diverse ipoteze) 2531. RT 10/1937. vol. 103 p. MO 1112/1973. duminica a XXa după Rusalii”. Ed.. C ?. 2532. 832836. 22 p. Săbăduş. . „Dr. Ş(esan). 208209. 149. apologie de Nicolae M. trad. dr. 2535. Sămărtineanu. Feleacului şi Clujului) 2533. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. pp. Petru. p.”. (1944/1945).. magistrand Ioan. pp. 954959. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. Bălănescu. Ioan. şi vol. 309 p. MB 1112/1964. arhiepiscopul de Canterbury. MA 13/1961. Ş(esan). pp. prof. MA 910/1972. pp. N. N. pr. Sârbu. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. 2539. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. pp. pp.”. Săbăduş. M(ilan). 2537. 2528. 1964. 669682. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. Sălăgeanu.. Ş(esan). în Studia Evanghelica II. (1944/1945). N. pp. II 451 p. Ioan. prof. 2534. de Olimp N. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. Hristos în Vechiul Testament. vol. MO 910/1973.. C. p.. Sakkos. Tipogr. 1932. P. C ?. Săndulescu. C 112/1938. III 599 p. 2530. pr. Leipzig und Hamburg.. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Ramsey. Petru. Săbăduş. Cluj. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. pr. Petre. M(ilan). ST 56/1974. 2542. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. 2526. 2538. Ţerek. 589597. Mănăstirea Neamţu. Ş(esan). Ed. pp.. Primele zile ale creştinismului. „Neaga N.. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. Theol. M(ilan). Edinburg”. S. I. Săbăduş. 2536. ST 34/1965. 1947. Tipogr. prof. 2529. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. 402. Olimp N. O 3/1960. pp.. 148149. I 559 p. 112 p. vol. pp.”. MA 13/1961. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. 1944. 383395. Iaşi. Alexandru A. „Dr.108 2523. 420423. „Nicodim. 180. 2540. Sibiu. Al. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). Înţelesul textului de la Matei 5. V.a. XVI şi XVII”. M(ilan). Sârbu. Ioniţă. 1944. f. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului».. 2541. 150 p. prof. dr. T. magistrand Ioan. pp. Ş(esan).

Chişinău. RT 3/1923. Călătorie prin Vechiul Testament.. trad. ST 56/1964. Savin. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. pp.. engleză. Savin. 2561. (oare?. 1581. ST 3/1986. 199 p. BOR 7/1925. 2554. pp. „Epistola a IIa a Sf. pp. Apostol Pavel către Timotei”. 2546. prof. 5. Sârbu. magistrand Gheorghe. Matei şi Sf. 160 p. (non vidi) 2555. Luca”.. pp. 2544. „Jokey-Club”. magistrand Gheorghe. prof. 541 p. (exegeză) 2569. Samuel J. 913. Ap. (exegeză) 2568.. ST 910/1964. Scriban. Şavelschi. ? (exegeză) 2567. Gheorghe. 2560. Minerva. I. Sârbu. „Date privitoare la magii Evangheliei”. 284 p. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. 2548. (non vidi) 2564. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. pp. pp. Lc. Gheorghe. Tr. pp. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. pp. ST 2/1986. prof. Petru Gh. 280288. nu e dat numele în fişă). Scriban. Istoria Iudaismului. 2122 şi 4. 403412. Bucureşti. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Sasu. Scorobeţ. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. Gheorghe. Ioan Gh. pr. 2566. pp. ST 78/1960. Ioan Gh. Savel.109 2543. 1984. 2550. 63 p. Textul ipotetic. Iaşi. 2638)”. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. pp. 1151. ST 56/1961. 58 p. pp. BOR 4/1923. 2558. din lb. nu e dat numele în fişă). Imprimeria de Vest. 206215. Sârbu. Tipogr. Ioan Gh. Gheorghe. I. Mc. 445463. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. BOR 11/1922. ST 5/1986. Sârbu. 1902. prof. 1914. arhim. 2165. Inst. traducere şi comentariu”. pr. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. ST 78/1959. Tipogr. 2563. Sârbu. prof. pp. ST 4/1986. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 120)”. I. Sauca. 177193. Pavel. 2551. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. 1. pp. Bucureşti. 303334. Sârbu. 8386. 2565. Ed. Introducere. pp. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt.. 3956)”. prof. Scriban. Sârbu. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Oradea. 254264. arhim. Introducere. M. 2559. magistru) 2545. seminar pt. pr. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Savin. prof. (doctorat) 2547. MA 79/1982. arhim. „Cronologia biblică”. arhim. Gheorghe. Scriban. ST 910/1959. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. 2. (doctorat) 2552. 625)”. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). 271297. Genealogiile Mântuitorului la Sf. Sârbu. prot. 663685. pr. Gheorghe. 453466... Epistola a IIa către Timotei a Sf. pr. (l.. prof. pp. pp. pr.. 113)”. arhim. 1183. 2553. Traducere şi comentariu. 3.. Ioan. prof.. 3991. ?. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. Aurel. Sârbu. ST 6/1986. arhim. 2562. 13 4. pr. BOR 12/1922. 2549. Savin. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. drd. 1987. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. pp. Gh. . magistrand Gheorghe. 2557. 1934. (Luca 1. 801812. pp. Biblic şi de Misiune al BOR. prof. pr. BOR 2/1959. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. pp. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. 575590. traducere şi comentariu”. Scriban. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. Schultz. 517532. Savin.. 1992. ST 910/1960. BOR 5/1925. pp. 11. pp. BOR 3/1922. Petru Gh.. (oare?. 2556. Bucureşti. 519534.

Cooperativa.. 188 p. (exegeză) 2573. (trad. 2. BOR 6/1927. arhim. „În jurul Sfintelor Scripturi. 222 p. BOR 8/1922. Prologul Evangheliei de la Ioan”. I. arhim. pp. (exegeză) 2571. I. arhim. arhim. Scriban. pp.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. arhim.. arhim. Matei 2. BOR 2/1924. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. Ioan Botezătorul (Ioan 1. I şi II.. (activ. BOR 2/1925. Ed. (exegeză. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Scriptura unei vieţi. italiană) 2586. Tipogr. arhim. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. Cântarea lui Moise”. Scriban. 1930”.. BOR 6/1925. arhim. din lb. 1323”. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . Iuliu. pp. 140 p. Propovăduirea Mântuitorului în lume. despre Soc. (exegeză) 2574. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. 2585. pp. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. (exegeză. arhim. ? (exegeză. 590596. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2592. a II-a) 2587. italiană) 2584. pp. Manual de ermineutică biblică. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 420424. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. Trimişii fariseilor la Sf. Scriban. I. 733745. pp. 1924. pp. extras din «Viaţa românească». de trad. 581590. a VIIa a seminariilor teologice. din lb. din lb. 95103. BOR 7/1927. 1922. Ed. (doar câteva inf. de Gala Galaction şi pr. 155163. I. BOR 1112/1933. 188 p.. arhim. 525)”. arhim. trad. BOR 3/1924. 331334. I. I 301 p. Saru. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. BOR 2/1932. (exegeză) 2578.. VIIIIX)”. (exegeză) 2576. 658668. arhim. Scriban. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. Bucureşti. VVII)”. I. Scriban. BOR 10/1922. Scriban. 579583. de pr. Scriban. 19222. 143149. (ed. (exegeză) 2577. I. 1911. pp. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. pp. Bucureşti. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. italiană) 2583. Scriban. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc.. Scriban. Scriban. pp. Grigore şi Sava T. III)”. 261266. arhim. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. Scriban. trad. pp. I. 1928)”. . I. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. trad. pp... an 22.. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. I. Uciderea pruncilor. vol. Întoarcerea la Nazaret.. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. MMS 78/1937. Scriban.. Iuliu. MMS 6/1936. Vasile Radu. Scriban. 343350.. din lb. 2572. arhim. pp. pp. (trad. arhim.. arhim. II 424 p. XXI”.. Scriban. Scriban. 173175. pp. BOR 11/1927. BOR 4/1925. arhim.. 467476. Scriban. Scriban. 91100.”. italiană) 2582. XII”. arhim. arhim. Const. pp. BOR 8/1927. Scriban. din lb. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. din lb. Iuliu. Scriban. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. I..110 2570. 673676. (non vidi) 2588. IIIIV)”. italiană) 2580. 196203. pp. I. Sportul. Iuliu. BOR 9/1922. Fuga în Egipt. Scriban.. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. arhim. „Universala” Alcalay & co.. (exegeză. Scriban. (exegeză) 2575. (exegeză) 2590. trad. Bucureşti. Iuliu. Sportul. arhim. 221228. BOR 3/1925. 9. 4152)”. trad. biblică britanică) 2589. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. „Teofilactos Farmachides. BOR 10/1927. Bucureşti. Tipogr. italiană) 2581. I. I. no. pp. arhim.. BOR 9/1927. 2579. „Textul Evangheliilor. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei.

1941. pp. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. 432436. Semen. prof. „Sf. din lb. Cooperativa. arhim. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. pp. arhim.. (trad. 651652. arhim. Secula. pp. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. ST 910/1977. pp. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. pp. pp. Scriban. 2609. Ed. arhim. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. 2618. Scriban. drd.. Petre. arhim. Scriban. Lc. Ed. pp. 311312. Iuliu. Vasile Tarnavschi. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. Adevărul. BOR 2/1922. Scriban. BOR 3/1928. dr. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 1. BOR 2/1928. pp. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Semen. (exegeză) 2598. Introducere şi exegeză. Iuliu. Anghel Constantinescu. arhim. 159161. Bucureşti. Sfânta Evanghelie. 2596. Secaş. Scriban. pp.. pp. 1968”. 2603. ST 12/1978. pp... Scriban. Venirea magilor”. Ed. pp. Biblia ca unealtă culturală. 1997. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. BOR 2/1921.. „Biblia sau Sfânta Scriptură. 845846. prot. 2606. 2619. 2610. Scriban. drd. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri.. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. Cuza”. 2594. arhim. 2614. BOR 6/1923. Ed. Scriban. P.a. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. BOR 5/1923. pp. Chişinău. italiană) 2607. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. Semen.. 149161. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. arhim. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Scriban. 17)”. 136 p. BOR 78/1969. (exegeză) 2599. Scriban. S. arhim. Scriban. 1937. RT 5/1910. arhim. Bucureşti. 5780”. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”.111 2593. BOR 7/1928. pp. I. 2616. 2612.. 2611. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. Neamul lui Hristos (Matei 1. Gheorghe. arhim. 2597. „Pr. „Folosul evangheliilor apocrife”. Iuliu.. arhim. pp. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 231234. 20 p. drd. Scriban.. 334348. 422433. pp.. Scriban. Semen. 1926. 2601. Scriban. RT 45/1921. pp. Iaşi. drd. Ioan Botezătorul?”. 320 p. arhim. 3848. 2613. 104114. arhim. Semen. Proorociţa Ana”. 2604. BOR 2/1928. prof. 2602. Tăierea împrejur a lui Iisus. BOR 5/1928. Scriban. 96 p. 2608. . I.. Cele patru Evanghelii în una singură. pp. 2605. Semen. 323329. 1926. 571583. Univ. Aducerea lui la biserică.. BOR 1/1928. 747755. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. BOR 4/1928. Petre. pp. 672682. 2600. arhim. (popularizare) 2595. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. f. „Dr.. GB 79/1977. 181187. pp. 142146. pp. Ilie. 1928”. MO 79/1978. Melniciuc-Puică. MO 1012/1977.. arhim. Scriban. 140142. Scriptură”. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. Cernăuţi. 700710. Ancora. BOR 4/1923. 2615. Ed. Petre. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. Scriban. 97106.. „Al. arhim.. Sfintei Episcopii a Argeşului. Petre. Dreptul Simeon. RT 5/1913. drd. Învaţă minte cu icoane din Sf. Scriban. 2617. BOR 1/1922. pp. Petre. 9093. 269 p. C. Scriptură pentru publicul românesc”.

„Sensul Rugăciunii domneşti”. Milan P. 2626. prof. Şerb. 2641. Petre. pr. 2133. 4049. 335370. 2637. MB 512/1976. pp. Şerpoianu. Mihail P. pr. Petre. dr. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. Semen. Service biblique. pr. pr. (doctorat) 2627. Severineanu. 1330. Semen. BOR 910/1988. Fiul risipitor. 156 p. 713. 2624. Cernăuţi.112 2620. Semen. prof. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). prof. pr. pp. 1939. pr. 724. „Glasul Bucovinei”. 605. Trei sute de ani de la apariţie. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. 16881988”. prof. prof. 2635.. Şesan. pr. Arheologia biblică în actualitate. dr. prof. 120127. prof. Şesan. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. pp. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. . pr. dr. MMS 1012/1969. pp. Timişoara. Teodor. 329-471) 2638. pp. 2622. Iaşi. prof. prof. Semen. prof. pp. pr. BOR 34/1989. Milan P. Semen. 1977. 314. TV 13/1992. pr. 2633. prof. pp. dr. Serafinceanu. 2644. Petre. 4178. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. 2632. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. Şerb. pp. TV 14/1994. Călăuza biblică. dr. 2646. presenté par Pierre Buis”. pp. „Vorbirea în pilde.. pr. TV 47/1992. 16 p. prof. Mihail. Şerbănescu.. MO 46/1979. prof. Semen. 288 p. Mitrop. Mitropoliei Banatului. Semen. pp. MA 79/1979. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. prof. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. pr. Şesan. în cărţile Sfintei Scripturi”. 11). pp. pr. Bucureşti. dr. (popularizare) 2641. Teodor. 2631. MO 13/1982. Petre. dr. Petre. 6982. 2640. pp. Petre. prof. 153 p. Glasul Bucovinei. pp. dr. TV 1112/1992. 4657. 248 p. I. pp.. Marvan. conf. 1920/1936. Cernăuţi. 2621. Petre. Şerbănescu. 2629. Tipogr. Petre. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. pr. pr. MMS 57/1994. Petre. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. dr. 78. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. Nicolae. dr. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. pr. dr. 2639. dr. TV 13/1992. Şerb. pr. 13226. MMS 16/1996. 329471. TV 810/1992. Petre. pp. „Le Livre de Nombres. 276283. pp. MA 78/1968. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. 2625. 2630. 2642. Ed. 2628. 49-193 şi 5-8/1976. M. Evangile et vie. Semen. pp. „Biblia de la Bucureşti. Semen. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. prof. „Necredinţa Apostolului Toma”. Petre. 1527. Semen. pp. 49193. Serafinceanu. MB 79/1997. pr. 165168. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Semen. Ed. 2643. TV 912/1991. MMS 34/1973. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. prof. M(ilan). 2623. pr. Şesan. pp. no. (extras din MB 1-4/1976. p. pp. Ed. dr. conf. 725726. 1997. pp.. Editions du Cerf. pr. pp. 1939. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 2645. O 3/1983. Şesan. 2636. pp. Semen.. I. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. dr. Petre. Petre. episcop Damaschin. Nicolae. Ed. dr. Semen. MB 14/1976. 2634. 581598. 184219. Teodor. RT 12/1946.

2672. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. pp. 123 p. 2651. 205208. 166 p. 713714. (teol.. pp. 2664.. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. O 1/1967. l’Insondable du Christ. Dumitru. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 5760. 1938. 323332. Dj. dr. pp. Simeonov. MB 46/1968. 2650. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. pp. „Harismele în Biserica primară”. dr. GB 56/1964. Spânu. MM 23/1933. pp. pp. dr. 1972. C. Vasile Gheorghiu. ST 12/1967. ST 78/1960. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. traducere şi comentar. pp. 2668. Dan. Sofronie Craioveanul. Simion. mitropolit Tit. Sîrbu. pr. D. 2648. 171172. Berlin. ST 12/1980. arhiereu. H. Slevoacă. pp. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. Dan. 2649. 7990. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”.. 167168. S. „R. C 112/1938.”. 6278. BOR 56/1960. Bucureşti. 318 p. pp. Simedrea. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. Soare. 698721. pp. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. Spiru. dr. „Sf. IV + 368 p. Ion. Caplat S. Simionescu.. prof. Baulès. Simionescu. Bucureşti. Meridiane. 2666. C 1012/1927. 514. „Fritz Neuerbauer. pp. Corneliu. Simedrea. 2667.. prof.“. I. MA 12/1958. Siruni. pp. „Despre psalmii proorocului împărat David”. Simionescu. MB 79/1993. pr. Codex Aureus. 2671. Sevici. pr. prof. arhiereu. 432433. 1961. „Storia di Cristo. Evangheliile după Matei. Gheorghe. Gott und seine Theologen. ediţia a doua. pr. 206216. Soare. prof. Soare. 2655. 500517. Sîrbu. „Noi descoperiri arheologice”. Gheorghe I. „Ulrich Bach. Marcu. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. „Predică la Înălţarea Domnului”.”.. Ştefan. pp. „Dr. Corneliu. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. prof. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. pp. mitropolit Tit. 2663. 1971. Minerva. BOR 4/1909. MO 12/1974. (Ştefan). pp.) . BOR 1112/1941. Sîrbu. 2665. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. 2660. GB 45/1950. bibl. 93103. Ed. pp. 2662. Sl(evoacă). 3641. Spânu. In Christus. 304314.”. BOR 12/1974. 93101. 2661. 2659. MMS 12/1966. 423426. 196 p. 139162. D. pp. Sîrbu.113 2647. 2654. Paris. 1909. pp. pr. Slevoacă. 2669. pr. pr. 256260. Ioan. pp. 114116. pr. Ed. pp. pp. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. 2652. 563566.. ST 34/1958. MA 45/1967. de Giovanni Papini”. Noul Testament. 19391940. pr. Corneliu. 170171. pp. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. Introducere. pp. Sofronie Craioveanul. Luca şi Ioan.. 1971. Simonescu. pr. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. Sofia. MMS 910/1958. MO 12/1974. C 56/1924. drd. 2658. 445450. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. 102 p. Sîrbu. 2670. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. 2657. Partea I. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. Corneliu. pp. magistrand Traian. Cernăuţi. 2656. 2653. Ştefan. MM 9/1933.

. pr. XX. Stamatoiu. pr. pp.. drd. Stamatoiu. Ap. 476485.. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. D. MO 1012/1977.. 230 p. 2690. Alexandru. Stan. pr. 2688. Liviu. D. „Iisus Hristos. 2685. 2691. Marin. 180210. 1939. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV.. ST 58/1977. Stamate. 237244. 2686. Stamatoiu. Mântuitotul izvor de viaţă”. „Iisus Hristos. drd. „Despre sensurile Sfintei Scripturi.. „J. pr. Dionisie. pp. prof. 123133. MO 79/1977. 7788. pp. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. conf. .. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. Stamate. Biserica Sfântului Mormânt. Alexandru. Stamatoiu. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693.. pr. asist. pp. Stamate. Cernăuţi. pp. 710724. 2674. ST 910/1985. pr. Stan. MO 46/1981. Ap. D. RT 34/1940. Marin. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament.. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. Stamate. 2684. pp. pp. dr. 10741082. 4564. pp. pr. 654. O 3/1974. O 2/1983. 2683. 548558. Pavel”. O 2/1990. 7797. 1965. ST 12/1977. Ed. 1998. pp. Stamatoiu. conf. dr. pp. 497505. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. D. Stan. Marin. 244266. MO 79/1979. prof. dr. pr. dr. 3147. 4654. pr. drd. MO 78/1969. pp. 2694. D.”. 2675. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pp. 2679. RT 910/1946. D. 2689. Stan. pp. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. pp. 2437. MO 16/1994. 2429”. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. Noţiuni preliminarii”. 2681. 2677. drd. Glasul Bucovinei. de Waard. 2692. Vasile Gheorghiu.. 429431. pp. Craiova. MO 12/1995. pr. p. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. Stănculescu. 555561. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. GB 1112/1974. pr. D. Ioan F. Ed. Stamatoiu. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. 101 p. Stamatoiu. Dionisie. Dionisie. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. MO 6/1986. pr. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. 756763.114 2673. pp. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. 113114. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. pr. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. ST 910/1985. D. p. MO 78/1969. GB 12/1979. 2678. Marin Z. „Dr. Stan. MO 910/1984. Constantin Şt.. prof. 2687. pp. 615633. Stamatoiu. 2695. „Luis Erdozain. Stănculescu. Stamatoiu. pr. Ioan F. Alexandru. Universitaria. pr. dr. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. pp. 34 p. Stamatoiu. pr. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. MO 36/1995. pr. 2680. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. pp.”. pr. 2676. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 568578. Dionisie. 2682. Leiden. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. Stamatoiu. pp. conf. 651. pr. dr. drd. dr.. Stamatoiu. Pavel”. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”.

oct. pp. pp.. 2717. 1907. Expunere critică şi dogmatică. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. Dumitru. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. D. dr. Bucureşti. (ed. 1927. Stănescu. Stănescu. Stăniloaie. 1935. prof. prof. Stănescu. pp. Dumitru.”. Stănescu. 159 p. Bucureşti. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Dumitru. 174 p. 192411. Ed. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Ed. Librăria Leon Alcalay & co. BOR 78/1964. Tipogr. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. (ed. Stăniloaie. prof. (ed. 2718. Librăriei şcoalelor C. Litera. Ştefănescu. Istoria Vechiului şi Noului Testament. 1905.. pp.. Bucureşti. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Ancora. 2700. 1936. „În Betleemul Iudeii”. „Căderea Ierusalimului”. (ed. (ed. 165 p. dr.. prof. prof. Stănculescu. dr. RT 12/1927. 154 p. 1901. 152 p. 2716. Benvenisti & co. ziarului „Universul”. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Dumitru. 1920. dr. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. Dumitru. dr. MO 1112/1966. Stănescu. prof. Instit. Dumitru.. Bucureşti.nov. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. I-a) 2708. Benvenisti & co. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. 159 p. Ştefănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. (licenţă) 2699. „Werner Dommershausen.. 160 p. 2698. D. RT 810/1926. Dumitru. „Iisus Hristos ca profet”. G. de arte grafice „Eminescu”. Bucureşti. 19261927. a IV-a) 2709. Dumitru.115 2696. meserii şi comerţ. diac. 1964. Bucureşti. 128 p. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. Ed. Dumitru. a VIII-a. (ed. a II-a) 2712.. RT 1112/1941. pr. „Ancora” S. 788791. Minerva. Ed. 87 p. normală şi meserii. Stănescu. meserii şi comerţ. Stănculescu. (licenţă) . din Candela. 1927. Stănescu. 19229. ziarului „Universul”. Stuttgart. 160 p. Ioan F. 950955. 34 p. a IIa secundară. „Virgil Cândea. 2702. p. „Ancora” S. 1926. Al. 443453. Ed. Dumitru. normală.. (ed. 2976) 2697. 159 p. Bucureşti. prof. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. Bucureşti. Tipogr. Bucureşti. MO 78/1969. a XIV-a?) 2711. 2715. Stănescu. B. Societatea „Librăria naţională”. stavr. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. a XIX-a) 2707. 255 p. 651. Bucureşti. 1924-1925. Stăniloaie. 73 p. prof. 159 p. 1926). (ed. 1905. Dumitru. Dumitru. Ed. Bucureşti. prof. 2701. Explicarea Evangheliilor pentru cl. „V. dr. (ed. Stănescu. Chiliasmul (milenarismul). Bartolomeu. Cernăuţi. Ancora. (reprod. 1968. (ed. Ioan F. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 469485. Stănescu. Stănescu. Benvenisti & co. a III-a) 2704. pp. prof. RT 34 (pp. Sibiu. Tipogr. Stăniloae. a II-a) 2703. Ed. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. Anton. pp.. 88 p. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Dumitru. Bucureşti. prot. 1937. Stănescu. pp.. normală. 4142. dr. Gheorghe. Bucureşti. 230240. prof. dr. Bucuresci. Bucureşti. prof. a XIX-a) 2705. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. a XX-a) 2706. Die Ester Role. Arhidiecezană. G. a IIa secundară. Dumitru. „Ancora” S. Tipogr. 1943. 180200) şi 78 (348359) / 1943. Sfetea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Loichiţa. dr. Căderea Ierusalimului. O 3/1980. Stănescu. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift.

Bucureşti. 1965”. Stoenescu. T. Tarazi. 2741. W. (corespondenţa dintre ei. dr. pp. 2739. Arad.. 598603. „Sabatino Moscati. 797799. 1944.116 2719. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. 173 p. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. C. 1900. 1909. Melchisedec. Ştefănescu. arhim. arhim. diac. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. Tarangul. N. după Epistola către Evrei”. Profeţiile mesianice. 2733. ST 78/1955. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. diac. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. Iustin I. ST 34/1956. „Învierea lui Hristos. 2735.Transcriere după Biblie. M. „Ce ţise pare de Hristos”. pp. 64 p. Melchisedec. VI (1934). dr. Curţii regale. Unirea. Suparschi. 938939. 43 p. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. Ioan”. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. StuttgartBerlinKölnMainz. 167179. trad. T. 1905. Nicolae. Nicolae. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. Psaltirea în versuri. pp. 445453. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. 20 p. Suparschi(?). Ed. 203211. despre autenticitate) 2723. Ion V. Bucuresci. episcop Melchisedec. în Biblioteca „Cuvânt bun”. 1933. 223250”. Bucureşti. Suparschi. Gheorghe. din lb. arhim. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. arhim. pp. 314 p. . pp. Oreste. pp.. pp. (licenţă) 2727. 46) 2742. Stroian. „Günter Bornkamm. ST 56/1956. 225246. M. 6166).. 2732. 24 p. GB 34/1955. pp. în «Raze de lumină». siebente Auflage. N. Studii şi comentarii. Suparschi.. prof. pp. Marin. pp. BOR 34/1974.. BOR ?/1934. 274 p. pp. Anastasie. 2730. arhim. 2722. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. 2726. Aurora. Ienici. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. 54 p. „Atitudinea Sf. pp. (tot în titlu . RT 67/1913. Profetul Ieremia. ST 34/1953. S. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. 621628. Haralambie. pp. Ştefănescu. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. 2721. 501510. Ioan. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. pr. Ed. Jesus von Nazareth. O 4/1973. 2725. Ed. Suparschi. mitropolit Serghie. Ştruc. Tipogr. (licenţă) 2724. (licenţă) 2720. 2728. pp. magistrand M. pr. diac. Bucuresci. Stoica. Suparschi. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. diac. Alexe. 6570. Tanislav. Dimitrie. rusă de Georgescu. magistrand M. 2736. Ştefănescu. Bucureşti. Suciu.. ediţia Sfântului Sinod din 1936. „PopescuMălăieşti I. Tipogr. MO 1112/1967. MA 78/1965. Apostol Pavel”. pp. Tănăsescu. Stragorodski. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. MO 16/1994. Ţăranul. arhim.. 1940. (licenţă) 2738. 2729. 44 p. 10601070. Bucureşti. MO 16/1993. arhim. arh. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. I. Cărţilor bisericeşti. 1975. Caracal. nr. Ştefănescu. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. Athanase. 1904. econ. pp. Vechile civilizaţii semite. 391398. dr. O 4/1968. drd. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. 191195. pp. Tipogr.. 121125. Nadim. 1907.. Kohlhamer Verlag. 952954. de arte grafice „Eminescu”. prof. GB 1112/1963. MO 1112/1975. 288302. Instit. Bucureşti. 2731. 2734. Melchisedec. pp. 2737. Ţandreu..”. 2740. mag.

Cernăuţi. arhipresviter-mitrofor prof. C 13/1931. 287294. 147 p. Glasul Bucovinei. 397413. 179184. Levitic. Vasile. 162170. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. 560 lei”. O 1/1974. 6977. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. C 1911 (pp. 465541. 1902. „Exodul traducere şi comentar”. Nadim. 622632). Tipogr. C 912/1923. Vieaţa Patriarhilor. 31 p. pp. Vasile. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 98106. dr. dr. pp. pp. Vasile. C 1905 (pp. 311315). Vasile Tarnavschi”. Wien? (Viena). drd. C 912/1923. 589604. 118. dr. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. 616624) şi 1914 (122. Tarnavschi. 2634. pp. Tarnavschi. Traducere şi comentar. 572588. 475483. 101109. 235243. prof. după Epistola către Romani”. Tarnavschi. 230237. Glasul Bucovinei. (non vidi) 2754.. 2749. Tarnavschi. 2745. 6065. Ed. „Levitic traducere şi comentar”. dr. dr. 1912 (913. 337344. 505512. 87108. K. 6177. dr. Nadim. 713729) şi 1907 (117. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. V. 432440. 504512. C 1913 (pp. Vasile. 197213. Tarnavschi. dr. „Geneza. Profetul Haggai. pr. Vasile. 78 (p. 273288. 2746. Tarazi. Tarnavschi. 2752. prof. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. prof. (7 planşe la final) 2747. Tarnavschi. XVI + 710 p. 2759. „Spre Locurile Sfinte”. prof. 289294. a dr. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. Vasile. prof. 649666. 757772). 1923. 232235. dr. Tarnavschi. Tarnavschi. 569574. pp. Vasile. C 1904 (pp. 161167. Kortleitner) 2755. 506514. Vasile. b. 93 p. Tarnavschi. 2761. Vasile. 315320. Cernăuţi. 1906 (2032. Tarnavschi. 8999). 56 (205225). 169177. 2757. 2756. Tarnavschi. Vasile. 2760. Tarnavschi. 513522. 2744. dr. Vasile. dr. 306313. pp. N. 561568. 121125.117 2743. Tărchilă. pp. 117 p. 175185. Cernăuţi. C 34/1923. dr. Der Prophet Haggai. „Dr. 169176. 359397. „Biblia şi ştiinţa naturală”. 1930. pp. dr. Societatea tipografică „Bucovina”. 380384. prof. drd. 617624) şi 1913 (18. RT 3/1925.. Tarnavschi. BOR 5/1932. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 6168. Vasile. 366382. dr. ST 12/1974. „«Răspuns la o recensie» de pr. Arheologia biblică. 359397. Introducere şi comentar”. „Vieaţa patriarchilor. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. Tarnavschi. 551559. 2758. Cernăuţi. Societatea tipografică bucovineană. Vasile. 1909?. 1904. 333349. 2750. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. 398406). Vasile. 217222. Tarnavschi. 125141. VIII + 656 p. (după Biblische Zeitfragen) 2751. C 34 (pp. 2764. Vasile Gheorghiu. 393398. după Arh. Tarnavschi. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 699714. 361366). Vasile. Tarnavschi. 449456. Tarnavschi. arhipresviter-mitrofor prof. . 342349. 285) / 1924. Introducere şi comentar. C 1012/1929. 456457. dr. prof. 147149. prof. F. Vasile. 2753. dr. (de fapt nu are titlu) 2763. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. dr. Tarazi. 6972. 6571). 1929. 1928. Cernăuţi. 120127. „Profetul Haggai. 637652. C 1903 (pp. Întroducere şi comentar”. pp. Einleitung und Kommentar. 561568. dr. (non vidi) 2762. Vasile. 625633). C 1902 (* pp. 269289). 2748. 217233.. Vasile.

„Psaltirea însemnări bibliografice”. pr. GB 56/1961. de Căciulă. Constantin. I). Selbstverlag des Verfassers (Ed. Teofil. f. Ţincoca. GB 56/1955. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. Universala. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. (tâlcuire după Sf. 2130. 506510. Mic dicţionar biblic. Gheorghe. 1905. Fericitul. PF Părinte Patriarh. Academiei RSR. II). Terchilă. Ed. Nicolae. V. „Predica de pe munte (probleme morale)”. Thomsen. pp. GB 9/1958. Tarnawski. Rostul social al Evangheliei. pp. extras din Limba română 5/1968. Veniamin. dr. Ed. Teofilact al Bulgariei. 236240) 2779. Române unite. 2768. Der Prophet Haggai. 2778. 2774. (editarea Psaltirii. G. trad. prof. pp. a III-a. pp. GB 56/1960. Ed. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. de Iacob. 2781. Terchilă. pp. pp. 1948. pp. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. Bucureşti. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. 1). prof. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. Olimp N. 8093.. Teodoret al Cirului. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. 4 p. 203207) şi 6 (235240) / 1938.. Dumitru. 144 p. Partea I Dreptul la proprietate. 84 p. 496527. 302311. 147 p. 1988) 2767. RT 1112/1909. Einleitung und Commentar. Ed. Teodorescu. F. Ioan P. protoiereu. pr. Ţincoca. 143 p. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Manual pentru clasa I secundară. Veniamin. 1900. 572 p.. 644 p. Teodorescu. 2776. 1112 (411419) / 1947. 1904. Cărţile bisericeşti. dr. prof. presb. Ţepelea. locaş împărătesc…) 2783. Olariu. GB 6/1988. date bibliografice) 2769.118 2765. Uranus. Ed. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. Teoctist Arăpaşu. Iaşi. dr. pr. 1992. (licenţă) 2770. 2766. (tâlcuire după Sf. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. BOR 12/1965. trad. 429446. pp. greacă de Căciulă. 826829. pp. trad. 2771. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. trad. 2786. pp. Mirela. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. greacă de Costache. dr. pp. dr. Cărţile bisericeşti. prof. 34 (132138). Magdalena. „Naţionala” S. prof. Theodorescu. pr. GB 12/1971. G. Basil. 113124. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Olimp N. Const. 3141).. C. PF Patriarh. IV)”. 710 (329331). (ed. GB 910/1967. Teodorescu. BOR 1112/1988. 56 (219225). 4552. 2772. dr.. Gheorghe. Teodoret al Cirului. din lb. din lb. 1648”. 1905. porumbiţa. autorului).. pr. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. „Viaţa românească”. Barbu. din lb. pp. greacă de Costache. 2785. Bucureşti. Fericitul. „Anul naşterii Domului Christos”. trad. 2784. Timar. (1933?). Ciornei. „Elemente de filozofie creştină”. Bucureşti. Ed. Tilea.. Nicolae. mieluşeaua. Bucureşti. 2773. Ed. 924933. Nicodim Aghioritul). Manual pentru clasa I secundară. pr. 2777.. Ţepelea. RT 5 (pp. Teofilact al Bulgariei. 74 p. econ. RT 12 (pp. Czernowitz (Cernăuţi). „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. ITOB. 255 p. A. 1926. Ioan P. 2782. 2780. 1929. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol.a. Bucureşti. F. Teoctist. Ed. Nicodim Aghioritul). Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. cu aprobarea Sfântului Sinod) . 2775. 449455. Tilea. econ. 17 nov..

D. Ştiinţifică. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. Apostol Pavel”. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. 219230. Gheorghe. Studiu criticexegetic. Todoran. 260. 1966. Simion. Tofană. (AlbaIulia). Nichifor. pp. Todoran. MA 79/1978. E. 2801. Ţincoca. prof. Simion. 2793. Ciornei. (AlbaIulia). pp. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. Stelian. 32 p. 218219. Schiţă exegetică”. Material intuitiv pentru religie. pp. prof.. Simion. Bucureşti. Istoria biblică în chipuri. BOR ?/1937. C. Todericiu. dr. 2810. lect. RT 11/1937. pp. „Preotul Gh. 605613. 329351. pr. pr. Simion. Simion. pp. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. 2800. Manual pentru clasa I secundară. „Autorul Epistolei către Evrei. Introducere. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. lect. pp. Todor. „Preoţia universală. 2792. în Credinţa Ortodoxă. Bucureşti. „Epistola către Romani a Sf. 132 p. Paschia. 1937. Tradiţie şi actele primelor secole. 1727. 2806. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pr. 5370. Tipogr. Todor. Todeasa. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. Sf. pp. Agârbiceanu. cap. „Reîntregirea”. Scriptură. 144 p. BOR 910/1982. Simion. Comentariu exegetic la I Petru II. 2000. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. 2795. pr. 1937.”. 204 p.. Studiu introductiv”. drd. drd. (vol. conf. Ap. pp. 2796. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. dr. 2794. Simion. pp. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». Huedin. T 1996. în Credinţa Ortodoxă. urmări) 2802. Todoran. GB 46/1982. Todoran. traducere şi comentar. pp. Todoran. drd. dr. Despre minuni. Ap. a II-a. 451452. „Despre inspiraţia Sf. 529533. Todeasă. (instituire. 2628) studiu exegetic”. Simion. «Bucovina» I. (ed. Prologul Evangheliei a patra. Ed. Todoran. drd. dr. Todoran. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. Pavel. în Glasul moţilor. 1. 1825). „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi.. Simion. Petru”. MO 78/1988. Stelian. 206 p. drd. ST 34/1982. 834843. 103 p. dr. 1939. I. după Sfântul Apostol Pavel”. 3/1996. I) 2803. Vlad Sofronie. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. 83 p. pp. Stelian. 2804. Eugen. 2035.119 2787. 1997. pp. 2790. 1932. Sibiu. Bucureşti. dr. Ed. pr. 1925. 2797. 5. Scripturi”. 511523. ? . GB 910/1982. după Sf. Todoran. pr. Maion. pr. 12/1997. prof. pr. pp. «Dacia Traiană». drd. R 12/1998. dr. 523534. Todoran. C.. pp. „I. drd. 2791. Arhidiecezană. Sibiu. semnificaţii. 5-103) 2808. drd. Simion. Todoran. RT 34/1941. Todoran. drd. GB 910/1982. pr. drd. Simion. pr. 680692. 383 p. Simion. 2799. Todoran. econ. „Naţionala” S. Alba-Iulia. XVII)”. Potopul lui Noe. Simion. o enigmă a Noului Testament”.”. Epistola Sfântului Iacov. pp. „Apostolul Toma necredincios?”. 2809. conf. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 478486. MO 1012/1981. pp. Tofană. GB 910/1981. 2798. dr. Tofană. 900909. 9”. Cluj.”. Tipogr. pp. conf. Ed. 2807. 398406. Todoran. Torouţiu. lect. Todoran. Todoran. conf.. 2789. drd. „Sfânta euharistie (Matei 26. 2805. (cu ilustraţii pp. Ioan P. 706715. Nichifor. pp. Ed. „Pr. ST 56/1984. pr. 3/1997. GB 56/1979. nr.

? 2820. Tofană. remarcabil eveniment biblic”. ? 2824. rev. 2827. Stelian. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. Stelian. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. conf. pp. Tofană. Tofană. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. pp. şi comentariu). conf. „Înnoirea noastră în Hristos”. Tofană. Stelian. pr. 47. pp. pr. dr. pr. R 1/1990. pr. Tofană. în lumina Epistolei către Evrei”. Stelian. Tofană. Tofană. pr. conf. R 4/1990. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. ? 2826. dr. „Postul. Stelian. STO 12/1999. 169177. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. conf. Tofană. 19. „Epistola a 39a festivă a Sf. STO 12/1998. nr. Tofană. 1999. conf. Stelian. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. 3753. STO 12/1994. „Noul Testament comentat. . 8499. R 4/2000. conf. conf. dr. conf. 4. pr. 7188. STO 12/2000. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. conf. ? 2822. 110)”. pp. în viziunea Sf. dr. Stelian. pp. 2831. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. conf. pp. 2818. în Teologie şi ştiinţe umaniste. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. pr. ? 2830. Tofană. pr. VII/1996. pp. în curs de apariţie. Apostol Pavel (Gal. pp. 1922)”. pp. ? 2813. pp. ? 2828. Atanasie cel Mare (trad. Stelian. 2. dr. Tofană. dr. dr. pr. 5161. 2819. conf. Stelian. 1733. pr. pr. Tofană. conf. „La plinirea vremii. dr. dr. Tofană. ? 2829. dr. după Epistola către Evrei”. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. Tofană. Tofană. dr. 2833. Tofană. 2816. pr. pp. 8. 109125. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. Stelian. Tofană. dr. R 7/1994. pp. 2814. pr. conf. Tofană. ? 2812. Îndrumătorul bisericesc. dr. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. 5973. pr. R 4/1990. Stelian. II. Rom. dr. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. ? 2823.120 2811. dr. pr. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. Stelian. pr. STO 12/1996. conf. Tofană. conf. STO 1/1992. Tofană. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. pp. pp. AFTOC 19982000. 2834. în curs de apariţie. 141159. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. dr. dr. pr. 2825. Tofană. Tofană. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. R 1/1995. R 2/1990. 20. pp. conf. pr. dr. conf. 2832. R 3/1990. pp. STO 12/1993. ClujNapoca. conf. 325. R 11/1993. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. Tofană. 2022)”. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. 2821. 1987. R 12/1997. Stelian. Stelian. Stelian. pp. dr. „Hristologie. 14. Stelian. conf. 2533)”. pr. Stelian. pp. pp. Stelian. Stelian. Stelian. Stelian. De la robie la înfiere (Gal. conf. conf. Arad. conf. 4. pr. AFTOC vol. pr. pp. conf. pr. conf. pr. pr. dr. „Păcatul îndoielii în credinţă. 2817. pp. Stelian. Tofană. dr. 47)”. AFTOC 2000. 5360. 111)”. dr. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. Stelian. STO 1995. în curs de apariţie. Realizări şi perspective”. Stelian. 2815. dr. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. dr.

Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Arhidiecezane.121 2835. Tolu. prof. 1996. STO 12/1994. Stelian. „Biblia şi democraţia”. Iosif. 1927. (cartea II. 113118. Trifa. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 32 p. Ed. STO 4/1997. 2840.. Litografia C. 1997. 2857. 3845. Introducere în studiul Noului Testament. Tomescu. 1937. Tomescu. Presa universitară clujeană. pp. Arhidiecezană. 1926. pr. conf. Presa universitară clujeană. pp. Ed. 1927. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. drd. AFTOC vol. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Sibiu. RT 811/1921. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. (editat de studenţi. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. „Biblia. Trifa. pr. pr. Tipogr. pr. 8299. 1935. 104? p. 1925. Cluj. de arte grafice „Dacia Traiană”. vol. 1925. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Tofană. 5059. pr. MB 79/1997. pp. 1938. dr. nepaginat. Stelian. Trifa. Iosif. Române Unite. no. Iosif. Text şi canon. Iosif. ST 910/1985. Oastea Domnului. Iosif. Instit. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. 39 p. 8499. Gh. Tofană. Sibiu. Dim. D. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. pr. pr. 350 p. 2837. Tofană. Bucureşti. Ion. (popularizare) 2856. Ed. pr. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. I. 1924. 7392. pr. Trifa. Trifa. Oastea Domnului. 2845. (licenţă) 2849. prof. 110”. 3. 2841. Instit. Tomescu. Trifa. 4. prof. drd. 2852. (predici) 2850. RT 2/1925. Bucureşti. Iosif. Trifa. Floroiu. 1907. Epoca Noului Testament. cu chipuri şi icoane) 2854. Gh. 24 p. Tipogr. I. cu 19 ilustraţii) 2855. 2844. dr. Tofană. 2843. Iosif. 1998. pr. 253256. pp. dr. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. Stelian. pp. (popularizare) 2858. Tomescu. 365381. Dacia Traiana. Tofană. (non vidi) 2859. Trifa. pr. Tipogr. Sibiu. 2839. Stelian. RT 46/1922. Bucureşti. 31 p. 1128”. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. 2842. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. Stelian. Tofană. Tofană. Tipogr. Ed. M. 2836. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. 2851. Tipogr. pp. Sibiu. 32 p. după Epistola către Evrei 7. Stelian. Ion. N. cu 4 hărţi) 2846. 1925.. Române Unite. Tofană. conf. 1928. Bucureşti. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Corabia lui Noe. Tofană. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. Arhidiecezană. de arte grafice „Dacia Traiană”. pr. Trifa. dr. drd. Stelian. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. Sibiu. 31 p. Stelian. Stelian.. „Textul sfânt în limba română. pp. pp. 105123. Iosif. 459 p. pr. pr. 95 p. 2853. Sibiu. pr. I. ST 5/1986. Cluj. conf. Vasile. Tipogr. pr. Sibiu. Cartea vieţii Biblia. 72 p. „Superioritatea preoţiei celei noi. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Corabia lui Noe. I. «după rânduiala lui Melchisedec». Ionescu. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. după Noul Testament”. Din pildele Mântuitorului. pp. C. (cartea I. Trifa. 1937. faţă de preoţia Vechiului Legământ. „Cum am cunoscut Biblia”. pp. Sibiu. Ed. 31 p. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 633647. Iosif.. 57 p. 2838. . pr. pr. pr. ST 56/1985. Sibiu.. 62 p. Trifa. no. Ionescu. Proorocii în general.

pr. pp.) 2870. 80 p. Ed.. pr. Iosif.. Oastea Domnului. 557567. Valaori. Valaori. 2560. pr. pp. precizări. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. I. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. MB 46/1995. Alexandru. 2864. 2867. Curţii regale. 143171. Sibiu. Tipogr. Ioan. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Biblie şi Teologie. publicat şi adnotat de . MA 5/1987. pr. pp. drd. N. Diecezană. Cărţilor bisericeşti. Curţii regale. drd. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu.. 3552. drd. Cartea românească. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. Trofin-Hagiu. 2866. Vâlcea. 2882. Sfintei Monastiri Neamţu.. Vâlcea.. (non vidi) 2861. 1928. 72106. 2874. ST 510/1979. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. Văcariu. Ed. ST 12/1980. pr. . Alexandru. 2873. Tudor. 64 p. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. pr.. Tipogr.. Liviu. Ioan. în ziua de 27 martie 1927 de . O 34/1996. (non vidi) 2878. pr. 1956. Ioan. Dimitrescu. Bucureşti. Ioan.. 914. pp. 47 p. Trifa. Turcu. Alexandru I. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. pr. Vechiul Testament (bucăţi alese). Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. Ed. Bucureşti. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Iuliu. Sibiu.. Usca. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. 128 p. Iosif. pr. 192210. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. 2880. 22 p. 2883. Iosif. ST 12/1996. N. Liviu. Tipogr. 587602. 1929. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. pr. Cărţilor bisericeşti. Arad. Ioan. Victor. 2869. Iuliu. MB 5/1988. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. 2875. 888912. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Sibiu. Sibiu. Oastea Domnului. 2868. pp.. Turcu. Liviu.122 2860. Bucureşti. Valaori. (extras din vol. Usca.. Arhidiecezană. pr. pr. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. Spre Canaan.. pp. Tudor. 64 p. ST 12/1973. (non vidi) 2863. Iaşi) 2879. „Tradiţia în Epistolele pauline”. 2881. Sibiu. 1928. 1997. pp. pp. Sodoma şi Gomora. Ioan. 1922. 2872. 2862. RT 12/1936. 1936. publicat şi adnotat (bucăţi alese). 79 p. Alexandru. Ed. Tudor. Ed. 3343. 2865. Bucureşti. Cartea românească. pr. Ed. 1910. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. Iuliu. pp. 1314)”. 1025. 2877. 1937. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. pp. protos. 22 p. Damaschin. pp. Sodoma şi Gomora. 72 p. pr. Iosif. 80 p. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. MB 1012/1994. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. 79 p. drd. Text grec. Trifa. 1918. Vechiul Testament (bucăţi alese). Tudor. Bucureşti. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Vâlcea. Vechiul Testament. 4557. Text grec. pp. Tulcan. 2884. Ed. în vol. Spre Canaan. Trifa. Ungur. 1936. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pr. 2871. Tudorache. Tipogr. Trifa. 318. O 4/1972. 1922. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. Valaori. (exegeză) 2876. Text grec. Tudorache. O călătorie la Ierusalim. 1904. 15 p. dr. drd. pp. Tipogr. Omagiu lui C. drd. publicat şi adnotat de . BOR 78/1981. accente”. drd. pr.

457462). MMS 5/1939. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. dr.”. Radu. (despre traducerile româneşti) 2896. 1929. MMS 9/1937. Tipogr. I. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. „K.. 277304. pr. pr. pp. 2907. 50 p. Galaction. Cele şapte cuvinte de pe cruce. N. Librăriei teologice. Vasilescu.. ST 56/1975. pr. Sf. greacă de Căciulă. 4)”. 192 p. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. I secundară. Fraţii Dumitrescu. Nicodim. Sf. (dogmatică) 2900. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. Ioan N. Vârlan. Teodor M. Tipogr. 31. prof. vol. I. Bucureşti. Cezar. prof. I secundară. C 1912 (pp. ST 78/1975. Vasile. 1934. Bucureşti. Sibiescu. pp. greacă de Popescu. Doina. „Omilia XVI a Sf. pr. 350354. pr. Ionescu. 599607. magistrand Dumitru. dr. greacă de Fecioru. 2897. Ol. Buzău. 2894. pp. prof. prof. 114 p.. trad. 237242. 18 p. XVI + 128 p. Ed. BOR 34/1979. Ionescu. pr. stavr. Schubert. 471474. Biblia în Ortodoxie. din lb. V. cl. pr. pr. 1939. pr. (predică) 2901. 138 p. MMS 6/1936. MMS 1012/1969. Elemente. Vasiliu. protos. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. Buzău. sfântul. 14041405. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. pp. „Glossolalia”. din lb. Vasiliu. Buzău. univ. Ed. PG. 144 p. prof. Dtru Băcănescu. 2902. 1935. Vasilache. Gala. BOR 1112/1984. prof. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). prof. 1935. 84. ierom. 1929. GB 1112/1975. Vasile. 9098. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. Vasile cel Mare. Cezar. Idei misionare şi sociale”. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. N. Gh. dr. cl. N. traduit de l’allemand par A. Ioan. I. „Evanghelistar. Vasilescu. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. 327 p.. 2898. Buzău. dr. Liefooghe Lectio divina. Ioan I. 244. 10821094.. 1909. 626628. trad. Vasile cel Mare. Vasile. Vasilescu. pr. din lb. 96 p. Bucureşti. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”.. Ed. greacă de Gheorghiu. nr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 210211. 1944. 356377. pp. 62 p. Vasilache. nr. I. Vasilache. pp. protosinghel. Ioan Călinescu. 2888. Vasilescu. Haralambie. (popularizare) 2886. pr. Tobit (exemplificare)”. 2892. Popescu. pr. diac. Vasile.. Paris. 2890.123 2885. Oscar Cullmann la Sibiu”. trad. 2891.. Radu. „Vizita prof. pp. D. 2904. 351361. Gh. pp. Vasilescu.. Valentin. V. „Laudă păcii (Isaia 2.. 261277 A)”. Cultura românească. Apostol Pavel. 2887. „Noul Testament. Beiuş. Cezar (posibil articolul e nesemnat). Ed. Comentar la Psalmi. pp. greacă de Petrescu. ic. trad. Vasilescu. Vasile cel Mare. „Cuvânt către bogaţi”. dr. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. O 3/1955. Ioan I. N. 2) 2895. Bucureşti. Fundaţia „Regele Carol II”. Vasilescu.. Cultura românească. XX. prof. ST 1/19341936. prof. Hristos e biruitor în veci. după Migne. prof. 1974. Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu. 2905. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. . Sf. Vasiliu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. du Cerf. 772776. pr. Sf. Tipogr. N. 1939.. diac.. pp.. col. după PG¸ vol. pr.. Vasilescu. pp. Bălănescu. 245... ST 78/1964. ic. 2889. prof. trad. 1939. 477490. N. Vasile cel Mare. Vasile. a IIa secundară. I. diac. Ed. Vasilescu. pr. 2893. „Epistolele Sf. Vasile cel Mare. Emilian. manual pt. pp. 2903. 2906. din lb. 2899. pp. 78 p. 2908. GB 1112/1974. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. drd. din lb. Tipogr. Emilian.

pp. 5115. ST 1/1991. dr. Verzan. Sabin. Tipogr. Verzan. Verzan. Episcopul (II)”. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 2551. 2918. „Panţâru Grigore. 2929. . pp. 2923. Ap. Diecezană. BOR 79/1991. Introducere. Sabin. Pavel. pp. pr. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. ST 2/1990. ST 12/1996. temei. dr. dr. dr. 1980. Caransebeş. Verzan. Verzan. 350. Muzicală. Prezentare generală”. „Societatea biblică din România. 2914. Sabin. 49? 2930. 1911. 2932. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. Pierre Reymond. dr. 150152. 495510. ST 2/1989. l’Epître de Saint Jude. Verzan. pr. pr. Introducere. pr. Sabin. 2920. Ed. Verzan. Sabin. ST 56/1990. Sabin. dr. pr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. Sabin. Verzan. 79118. pr. pr. pr. dr. traducere şi comentariu”. Ap. 350.”. pp. Sabin. 2916. 223 p. ST 46/1995. Sabin. ST 1/1989. ST 12/1992. ST 2/1991. Sabin. dr. Verzan. pr. ST 56/1955. ST 4/1991. 3247. pr. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. traducere şi comentariu”. 4583. pr. Sabin. 160/IV34. 2915. Diaconii”. ST 910/1954. dr. Paris. Velea. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. 2924. pp. ST 1/1990. O 3/1991. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. pp. „Sfânta Scriptură. pp. dr. pr. pp. Ms. Verzan. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. a Va. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. Verzan. pp. Sabin. pp. pp. Sabin. 53101. 2931. dr. pp. Verzan. pp. magistrand Sabin. Preoţii (presbiterii)”. Sabin. îndreptată şi completată) 2911. Verzan. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. Sabin. Verzan. (ed. dr. ST 12/1960. 25105. „Erich Fuchs. 2921. dr. Verzan. 345. La deuxième epître de Saint Pierre. pp. pp. 4283. pr. 4060. Verzan. pr. pp. 2913. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. Verzan. pp. „Credinţa şi faptele bune. 2922. pp. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). dr. pr.”. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. 2919. 332. Sabin. Ioan. MO 5/1988. Verzan. Sabin. 2917. pr. 3078. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. 2912. Episcopul (I)”. pp. BOR 12/1984. pr. magistrand Sabin. ST 34/1992. pp. 2928. pp.124 2909. 105184. 28115. 337352. 32 p. 196 p. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. 139142. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. O 1/1994. O 2/1991. 2925. „Epistola I către Timotei a Sf. 2926. 1982. Bucureşti. prof. dr. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 56/1991. 2910. ST 3/1991. pr. Pavel. 49105. dr. 2927. Verzan. pr. Velovan. 3876. Verzan. pp. Marin. Verzan. Sabin. dr. diac. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. Verzan.

Sabin. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. pr. 10112. pp. Stuttgart. pr. 528 p. „Pr. traducere şi comentariu”. 2941. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. „Kurt Aland. traducere şi comentariu”. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. pr. GB 12/1958. 343. GB 1112/1975. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. 10101. text francez. by chinese artists. R. ST 3/1988. Sabin. 7897. Pavel. pp. Sabin. 3676. traducere şi comentariu”. pr. 12521263. 1983. pp.. D. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Bardy. Bucureşti) 2949. pp. Der Text des Neuen Testaments. 2942. Sabin. pp. 510-525. 87. 2951. MO 7-8/1960. MO 9-10/1954. pr. O 1/1991. „The life of Christ. pr. Verzan. (2228 febr. Ap. ST 5/1988. Sabin. 2935. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. Sabin. 7580. 1938”. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. Introducere. pp. (Viaţa lui Hristos. Ap. GB 11/1958.. pp. RT 1011/1939. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 12/1977. EIBMBOR. Verzan. 143147. RT 78/1939. GB 3/1987. 9115. Ioan Mircea. pp. pp. „Predica apostolică (temă. pp. pp. pp. drd. pp. pp. pr. 598604. GB 3/1988. Pavel. Dicţionar al Noului Testament. Verzan. Verzan. Concordanţa Bibliei. pp. 1982”. Verzan. „Dr. ST 78/1984. rev.”. 116128. Veştemean. Sabin. Introducere. pr. 2944. ST 4/1988. D. Sabin. Barbara Aland. 2953. pp. pr. statut) 2940. Stuttgart. Verzan. 470471. Ap. Pavel. 2952. Sabin. 2955. pr. (doctorat) 2938. ST 4/1986. Deutsche Bibelgesellschaft. pp. pr. (înfiinţare. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. 277-294. 10491057. „Un nou tip de concordanţă biblică M. pr. traducere şi comentariu”. Sabin. BOR 46/1992. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. 2945. „Predica de pe munte. William Temple. 2934. 2954. Verzan. London. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Sandevoir. Introducere. ST 6/1988. «Biblische basis Bücher». Verzan. 2936. 4043. 2939. Viezuianu. Verzan. Ioan). „PaulGerhard Müller. pr. planul.125 2933. Verzan. Sabin. pr. Sabin. GB 56/1985. Veştemean. 1939”. 2943. MO 56/1955. London. (Citiri în Evanghelia Sf. pr. 2947. 8182. Noul Testament. Verzan. traducere şi comentariu”. pp. ed. Sabin. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 2/1988. + 7 hărţi şi planuri”. 2937. Verzan. Verzan. izvoarele)”. pr. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Pavel. pp. pr. Sabin. . „Epistola I către Timotei a Sf. Readings in St. a IVa. Verlag katolisches Bibelwerk. Bucureşti. pp. Band 1. Introducere. Sabin. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. 1485. Odelain. „Epistola I către Timotei a Sf. 676 p. Verzan. Sabin. Introducere. Verzan. drd. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. Verzan. 7124. Verzan. Dumitru. Sabin. Pavel. P. Ap. Paris. dr. pp. Dumitru. 422-457. pr. pp. Edition du Cerf. p. Sabin. în col. Séguineau. Viezuianu. 30108. „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. 256 p. 2948. O. Verzan. 433435. de artişti chinezi). BOR 12/1987. Verzan. 91102. 2946. BOR 34/1986. John’s Gospel. 1985. dr.”. 1984.

1943. Sofron. pr. O 1/1969. 145154. pr. „Grigorie Marcu T.. pp. (cu bibliografie) 2979. Vizitiu. Cluj. Dumitru. pp. păstor de suflete”. prof. „Iisus Hristos viaţa lumii”. 158173. pp. prof. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. 23 p. dr. „Sfântul Apostol Pavel. BOR 910/1941. pr. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. predestinaţia) 2977. Tipogr.”. pp. 1941. prof. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. 2975. mariologie ortodoxă) 2965. 6988. ST 78/1951. pr. Vlad. 335 p. prof. Vlad. 2969. RT 1/1995. pp. Vîlcea. Prologul Evangheliei a patra. pp. 1941. Tipogr. 206 p. 2976. înainte de sosirea israeliţilor”. . pp. Sofron. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. 588590. pp. pr. naşterea. Vlad. Mihai. 2978. drd. Vlad. dr. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. drd. 1941. Petre. 1940. pp. pr. Şcoala mitologică.. prof. pp. 587588. Vlad. lect. 92 p. Viezuianu. pr. prof. ST 36/1950.. 92 p.. 3749. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. ST 34/1954. pr. Tipogr. Vizitiu. Sofron. Tălmăciri biblice pentru tineret. pp. pp. 1943. Sofron. 2970. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. MMS 13/1985. Mihai Gh. prof. Studii biblice. 2961. „Renaşterea” 10/1943) 2963. drd. lect.. diac. Vlad. 660671. prof. nr. „Preistoria biblică.. BOR 910/1941. Mihai. Universala. diac. 2964. TV 1112/1992. Sibiu. S. pr. Sofron. pr. pr. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. Sofron. 2960.”. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. pp. pr. ST 12/1980. Ed. Mihai. 2966. Studiu criticexegetic. dr. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”.. ST 910/1977. (popularizare) 2973. 181192. Vlad. Vizitiu. 2968. pp. Viezuianu. prof. 2971. dr. pr. Sofron. Vlad. Dumitru. Arhidiecezană. Arhidiecezană. 2980. dr. Antropologia paulină. Sibiu. O 2/1983. Sofron. Vinereanu. pr. 83 p. pp. ST 58/1977. ST 56/1955. 2958. prof. (seria Popasuri duhovniceşti. pp. 4263. dr. Liviu. 4252. pp. Vizitiu. pr. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Vintilescu. 286297. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. 134 p. Vizitiu. (extras din rev. 97 p. pr. 113122. 506515. pr. pp. Sofron. Sfintei Mitropolii a Olteniei. drd. O 1/1954. Craiova. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. dr. 22) 2972. Vlad. Vizitiu. Mihai. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. dr. 2962. Nechit M.126 2956. Viezuianu. Studiu istoriccritic. 2539. 2957. Vlad. 437448. Sofron. (profeţii. 2959. O 1/1983. 2967. Sofron. „Grigorie Marcu T. pp. Arhidiecezană. Vlad. Sibiu. 285304. prof. MMS 57/1994. ST 34/1978. Mihai Gh. Liviu. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”.. Sibiu. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. Bucureşti. 91118. Tipogr. pr. 1929. drd. drd. pr. pr. 5670. 2974. (cele 3 sola. RT 2/1995. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. 1937. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. Cărţilor bisericeşti. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. prof. drd. pr. drd. Vîlcea. Sibiu. Vlad. prof. pr. 158177. drd. Dumitru. Tipogr.

8390. Voiutschi. „Studii de teologie biblică”. de D. trad. Bucureşti. 1912. 3001. BOR 78/1975. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. W. Apocalipsul. arhid. ?. Wearner. Ierusalim. Zăgrean.. Tâlcuirea Evangheliilor. pr. 216 p. 10301039. 2997. Victor. 1943. pp.. 2991. pp. „Despre bucuria creştină”. 144 p. Alonzo J. Viitorul. P. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. (trad. Elena. „Noul Testament cu Psalmii. dr. Bucureşti. 409421. episcop al Diokleei. Emilian. Proverbele lui Solomon. 2986. 2988. VIII + 161 p. G. 22 p. 2999. 1972. 1925. EIBMBOR. Bucureşti. Tipogr. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. Vlad. 1231. Cernăuţ. Cartea I. (posibil nu ort. Wechsler. Vulpescu Craioveanu. 3002. nr. 1934”. prof. Institutului biblic. D. Vornicescu. (p. Ed. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. Ware. trad. RT 56 (pp. 2984. Cernăuţi. Voulgaris.. dr. dr. pp. trad. Anişoara. pr. dr. ? p. RT 78/1934. 83 p. pp. Concordanţă biblică antisectară. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. grafic A. trad. din lb. prof. 20 p. Nazareth. Eclisiastul şi Apocalipsul. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. D. Graiul literar. Bucureşti. dr. Vonica. dr. Episcopiei Aradului. Locurile Sfinte. 425433. (Seria teologică. prof. „Pr. Ed. 1909. Vornicescu Severineanul. Constantin. 2000. Zăgreanu. „Hellenism at the dawn of the christian era”. pp. ST 46/1994. 2985. stavr. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. în Almanach jubiliar 18841909. engleză de Carol. Galaţi. 901911. 278298. 1937?. Jean. Sfântul GheorgheVechi. ca dar harismatic. Instit. Şt.. Cernăuţ. şi Demetrescu. Iordan. + 3 hărţi”. Timişoara. dr. arhid. Ioan. BOR 56/1974. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. 2992. Vlăduceanu. 73 p. 23) 2982. Achimescu. pp. RT 34/1996. „Ic. Christos. dr. 800 p. 2994. Ion. Betleem. 123134) şi 7 (170177) / 1926. 2987. Vornicescu Severineanul. rezumat în română) 2995. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. Emilian.. 44 p. MA 46/1981. 2983. . Ed. greacă de Buga. dr. Fichmann. Nestor. pp. Deheleanu. 2990. arhiereu Sofronie. dr. Societatea tipografică bucovineană. Libr. prof. Braşov. 573593.) 2998. 2730 mai 1975) 2993. Alex. D. Voiutschi. Sibiu. MA 78/1985.) 3000.. XIV + 514 p. S. Voiteşti. de Florea. Vlad. 1901. Cernica. Carte II. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. pace. 1905. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). 304306. 433. Nicolae. introd. Societatea tipografică bucovineană. O 4/1981. D. franceză de Florea. şi Proksch. Voicu. 263 p. 2996.”. pp. Wespal. Iosif Trifa. pp. prof. Sibiu. MA 34/1957. 279280. pp. prof. pp. Constantin. BOR 78/1974. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”.127 2981. Ed. prof. dr. Edit. Kallistos. din lb. Miracole şi proverbe culese din Biblie. Sofron. Impresii de călătorie. 1947. Sibiu. «Oastea Domnului». (referat la Conferinţa creştină pt. şi stud. Voiutschi. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. Emilian. mitropolitul Olteniei Nestor. 818819. MB 5/1986. Vuilleumier. prof. 3003. arhid. prot. Christos Sp. Voicescu. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. prof. Voulgaris.. Tipogr. Ioan. Diecezană. 1021. 1909. Nestor. pp. din lb. trad. „Hristos în teologia contemporană”.

drd. 3007. C. Zamfir.. Corneliu. A. Sava T. Modest. 496509. ierom. Eutimie (sau invers?). ierom. Zota. Oradea. prof. pr. acad. Bucureşti. O 2/1982. din lb. XVIII + 388 + 2 p. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 1937. Sava T. Zamfir. Zamfir. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. Modest. drd. Ioan”. pp. prof. C 112/1937. L. pp. Corneliu. pp. Modest. Rm.. 1933. Vâlcea. Zigabenos. pp. 882899. prof. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. Zamfir. MA 79/1980. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. 310311. 301 p. pp. 6871. pr.”. Muntean. 3017. GB 34/1961. Vâlcea. ierom. „Dr. pp. 3005. II). trad. Zaharia. prof. prof. pr. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. prof. 364376. Zarea. 1955. MA 13/1963. 3018. pp. pp. drd. Zarea. Tipogr. 424 p. (licenţă) 3022. drd. O 1/1983. drd. pp. MB 910/1962. 3015. arhid. 3020. 3011. Zăvoianu. din lb. teol. GB 34/1976. 3016. prof. 873877. MA 1012/1979. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. 3008. Cluj. drd. „Actualitatea Epistolei Sf. pp. Zamfir. 1931. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. Rm. Ed. Curţii regale. 3021. GB 12/1980. 492502. pp. I. Zăgreanu. pp. I). MA 46/1965. 161187. ierom. Zugrav. I. GB 910/1981. 255265. ierom. dr. trad. 1901. Iacob”. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. Modest.. Modest. pr. 808816. 288305. 3006. şi Saru. pp. 3010. drd. dr. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Cozia. Ed. 94103. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. 3013. ierom. „Figurile biblice de stil şi predica”. ierom. 3009. ST 910/1965. 599605. Ed. C. arhid. Zigabenos. Cozia. Episcopiei ortodoxe române. Ioan.. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. Mircea Modest. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. 3014. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. şi Saru. Vechiul Testament şi creştinismul. drd. magistrand Anatolie. episcop Valerian. 3012. 240249. Zarea. pp. Ciprian”. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. G. Zamfir. 62 p. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. Eutimie (sau invers?).128 3004. O 4/1982. drd. 6)”. greacă de Grigore. 61 p. magistrand Anatolie. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. pp. MA 1012/1980. St. Zamfir. Ioan. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. Zăgreanu. Zăvoianu. greacă de Grigore. . 556571. Modest. 3019..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful