1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

Bucureşti. 331 p. ***. a IIIa) ***. a VIIa) ***. 1913. Eparhială „Cartea românească”. (cu aprobarea Sfântului Sinod. ed. f. EIBMBOR. (cu binecuvântarea PF Iustin.a.. ed. Tipogr. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 317 p. EIBMBOR. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Chişinău. Patriarhul BOR. 1927. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. (sub îndrumarea PF Teoctist. f. de IPS Nicodim. 542 p. 75. 77. Episcopiei ortodoxe române. comanda pt. 73. a VIa) ***. ed.4 60. 74. 405 p. 232 p. Sfânta Evanghelie dela Marcu. 1915. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Justinian. Tipogr. tipar 1990) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David.a. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (ed. 1981. Bucureşti. 367 p. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Societatea pentru răspândirea Bibliei. 395 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 461 p. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. Patriarhul BOR. (după ed. 61. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1968. XVI + 285 p. EIBMO. 462 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a VIIIa) ***. Bucureşti. 66. Psaltirea prorocului şi împăratului David. 1943. 70. 76. Tipogr. 1971 (1990). Bucureşti. a IIIa. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Justinian. 313 p. 63. Bucureşti.. a VIIIa) (non vidi) ***. Sibiiu. 72. 62. a IIa) ***. Patriarhul BOR. 67 p. a IVa) ***. 1994. 78. 1926. Tipogr. (ed. (cu binecuvântarea PF Justinian. 80. 313 p. ed. Sfânta Evanghelie. Sfetea. Bucureşti. 71. (cu binecuvântarea PF Justinian. a VIIa) ***. Arhidiecezană. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Cărţilor bisericeşti. Institutul de arte grafice C. 367 p. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. Psaltirea. ***. Sfetea. Bucureşti. (trad. 1943. 1907 (în foaia de titlu 1906). Bucureşti. ed. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. ed. Bucureşti. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. de Nicodem) (non vidi) ***. Tipogr. Cernica. EIBMO. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1971. EIBMO. Psaltirea. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 79. 64. Koloszvár. 1939. 508 p. de Nicodem. Patriarhul BOR. ed. a IIIa) ***. a Va din 1913. RâmnicuVâlcii. 65 p. Psaltirea. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. patriarhul României) (non vidi) ***. 65. 1990. 1904. Psaltirea. (non vidi) ***. (trad. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Societăţii de cărţi religioase. a IIIa) ***. Institutul de arte grafice C. Tipogr. 1984. Tipogr. ed. Bucureşti. ed. 67. EIBMBOR. ***. EIBMO. a IIa) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. stareţul Mănăstirii Neamţu. 1907. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 367 p. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . Bucureşti. EIBMBOR. Ed. Sfânta Evanghelie de la Luca. (trad. ed. ed. Sfânta Evanghelie dela Ioan. ed. 68. bisericească. 69. 32 p. Patriarhul BOR. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1975. Bucureşti. I-a) ***. a IVa) ***. Tipogr. episcop. Cărţilor bisericeşti. Cărţilor bisericeşti. 351 p. Ed. Patriarhul BOR. Patriarhul BOR. 1910. (cu binecuvântarea PF Iustin. 313 p. 367 p.

Alexandrescu. 60 p. 1937. Bucureşti. 48 p. Bucureşti. (non vidi) ***. Arhidiecezană. Cernăuţi. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». Iaşi. germană de Tarnavschi. MA 1012/1979. Ed. Chişinău. 1979. (colecţia Plural.p. Iosif şi Aseneth. Avraam în lumina Evangheliei. confruntat cu cel ebraic. 489502. magistrand Dumitru. Sfînta Evanghelie . Testamentul lui Iov. 1941. f. Sfânta Scriptură. Vasile. RT 8/1922. pr. 408409. C 1913 (pp. Orientalia mirabilia. engleză de Scriban. ?. (trad. Societatea biblică britanică. 1960. Bucureşti. 85 p. „O desgropare nouă în Palestina”. 391395. Abrudan. Abrudan. 1933.. pp. o. Bucureşti. broş. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. Dumitru. din lb. ST 78/1962. 294 p. 90. 188192. Arhidiecezană. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate.. 84. 207213. Societatea biblică. la îndemnul IPS Dr. RT 9/1922. Florica. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. O 1/1975. seria «Popasuri duhovniceşti». f. pr. pr. de Nicodem. ST 910/1962. Miron. Eparhială „Cartea românească”. 2000. MA 46/1978. Sibiu. Paris. „Isus Hristos”. Ed. preţul 200 lei”. 93. p. dr. Luca. trad. magistrand Dumitru. din lb. 97. episcop. Ştiinţifică şi enciclopedică.”. Tipogr. Sfînta Evanghelie . pp. Sf. 101. 94. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. Cărţilor bisericeşti. 95. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. 4 28. 541549. „R. Ed. 541 p. pp. 96. Vechiul Testament 1. Abrudan. pp. pp. 549550). 290 p. Abrudan. 86. 233242. Facerea.”. de Vaux. Abrudan.”. (non vidi) ***. Tipogr. 102. . ?.”. nr. Abrudan. Tipogr. pp. sub egida Patriarhia Română. Cristian. 1976. lect. 85. C 112/1933. după textul Septuagintei. 189225. 88. III (Mat. D(umitru). din lb. ***. Trei apocrife ale Vechiului Testament. 20). vol. XXX + 1525 p. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 99. Sfînta Evanghelie de la Matei. VIII + 354 p. I. pp. 100. RT 5/1937. Dumitru. Les institutions de l’Ancien Testament. 768772.5 81. Abrudan. prof. 104. 64 p. Bucureşti. MA 46/1978. 87. ?. Institutul Biblic) ***. Tipogr. pp. ST 12/1975. 16. 13. din lb. 285 p. 1936. Evanghelie după Mateiu cu comentar. 98. Bucureşti. Patriarhul României) ***. D. 1929.Religie) ***. 103. pp. 2. (trad. 941943. Tipogr. 415426. pp. pr. 1912. Bucureşti. „Constantin Daniel. ***.. note şi prezentări de Bădiliţă. „Probleme actuale biblice. ?(Redacţia RT). 94 p. greacă.a. ?. 1912. 205 p. Arad. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). 92. Miron Cristea. I. Societatea biblică britanică. engleză de Scriban. „Dr. Vasile Gheorghiu. Abrudan. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. Testamentul lui Avraam. vol. trad. 91. II.. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. MA 910/1963. 105 p. 198201. (non vidi) ***. „Pr. 82. 89. 1937. D(umitru).. 83. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”.. Cărţilor bisericeşti. 105. C 58/1923. „Constantin Daniel. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. 205. Abrudan. Abrudan. pp. ST 78/1963. 3540. trad. ST 34/1963. Abrudan. Florica.. trad. vol. „Împărăţia cerurilor”. Eclesiastul în versuri. Ioan.. magistrand Dumitru. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. pp. Polirom. din Biblische Zeitfragen. magistrand Dumitru. cu aprobarea Sfântului Sinod. autorului. pp. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. D(umitru).a. Civilizaţia feniciană. pp. lect. 141155.

sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. Imprimeria de Vest. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. pr. ST 78/1985. dr. dr. pr. Abrudan. rezumat în engleză) 113. 35. prof. prof. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. Nicolae Neaga la 95 de ani”. viaţă bisericească. MA 34/1983. prof. 116. MA 13/1979. 120. Mitropolitul Ardealului. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. Biblie şi Teologie. Abrudan. Abrudan. Abrudan. pr.6 106. prof. pr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. pr. 115. puritate. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. pp. Abrudan. 1996. 509514. O 3/1975. dr. dr. „Cântarea Cântărilor iubire. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. Abrudan. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Dumitru. (pp. 130143. studiu în vol. prof. 453471. pp. 1998. 1984. 139149. dr. Abrudan. dr. Înalt Prea Sfinţitului dr. prof. pp. Tipogr. Dumitru. prof. dr. lect. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. prof. Sibiu. pr. Abrudan. Eparhială. pp. 142143. poezie”. pr. dr. pp. 125. Dumitru. 1988. Abrudan. Ed. pp. pr. Dumitru. (doctorat) 108. pp. Abrudan. Sibiu. în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Oradea. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. Dr. Abrudan. prof. (extras din RT 34/1996) 112. RT 2/1992. MA 34/1985. pp. nemurirea sufletului. pp. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. dr. D(umitru). prof. 264270. 122. în vol. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. Sibiu. dr. MA 3/1987. frumuseţe. pr. 181188. 7174. Abrudan. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Dumitru. RT 1/1992. pp. pp. pr. RT 3/1994. pr. articol în Teologie. lect. Dumitru. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. 820. 3952. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 118. pr. ecumenism. MA 910/1983. Antonie Plămădeală. 1992. Abrudan. 820) . lect. pr. Ed. Abrudan. judecata şi viaţa particulară”. 717. 562567. pp. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 59193. Biblie şi Teologie. poezie”. Abrudan. pr. dr. pp. dr. Sibiu. Dumitru. Dumitru. 117. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. prof. prof. pr. la împlinirea vârstei de 70 de ani. 130143. Eparhială. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. prof. pr. RT 34/1996. 114. 1997. Abrudan. Dumitru. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Dumitru. pr. pr. pp. 186194. în vol. pp. 107. 310. dr. prof. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. pr. Dumitru. Abrudan. Dumitru. 111. puritate. 2429. Dumitru. Tipogr. prof. dr. 123. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. Abrudan. 14 p. Dumitru. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. pp. 1014. Abrudan. Dumitru. vol. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. prof. 110. 4451. „Cântarea cântărilor iubire. 119. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. RT 3/1994. istorie. „Părintele Prof. slujire. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. dr. Teologie. Abrudan. pp. Dumitru. 1997. „Palia de la Orăştie (15821992)”. Dumitru. frumuseţe. Dumitru. prof. editat sub egida „Universitatea din Oradea. dr. Sibiu. ST 34/1978. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 109. pp. pp. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. Dumitru. pr. (extras din MB 12/1984. în vol. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”.

Studiu archeologicistoric. Anastasiu. BOR 910/1988. prof. Abrudan. pr. Dumitru. 712. drd. EIBMBOR. prof. Savvas. ST 56/1989. pr. 132. dr.. 550560. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. prof. 352 p. Constantin. „Biblia lui Şerban. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. pr. 60 p. 17) 141. pr. 368372. pp. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. (licenţă) 148. pp. „Casa de lângă mare Jope. Ştiiţifică şi enciclopedică. drd. pr. 467472. B. doctorat) 139. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. Bizantină. pp.7 126. pp. BOR 12/1982. Agouridis. 43 p. arh. (l. A. drd. din ebraică. (trad. 1994. prof. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Ioan. (licenţă) 147. + XXXII planşe. 22)”. Dumitru. Corniţescu.. Vasile. 1128. ST 2/1990. conf. Tipogr. 91 p. „Biblia lui Şerban tricentenară”. Alexa. pr. MB 79/1975. „Psalmul 50”. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. Alexandrescu. prof. 134. Curţii regale. Ioan. pp. Arimateea”. 136. 720. 1902. 1937. Dumitru. 45 p. Paris. trad. „Religia evreilor: Iudaismul”. MMS 12/1982. 127. pr. Bartolomeu Valeriu. 1985. MB 12/1984. Sibiu. pr. 141155. din lb.”. 5880. prot. Dumitru. 236249. prof. 16 p. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. după învăţătura Noului Testament”. EIBMBOR. Alexandru. dr. „Fiul Omului”. Anania. D. 130. pr. 145. Cântarea cântărilor. 1977. pp. seminar. pp. Abrudan. econom Ioan. pr. 7486. Abrudan. Apocalipsa lui Ioan. dr. Credinţa ortodoxă. Ed. trad. Ed. Arhidiecezană. PF Părinte Iustin. 102117. MA 6/1989. D. Nicolae. a IIa. 1940. 452 p. Emilian. RT 56/1935. Dumitru. 53/1966. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. Ambrozie al Milanului. nr.. 135. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. Andreicuţ. 128. Arhidiecezană. pp. (colecţia Popasuri duhovniceşti. 135136. 8 planşe. 8498. pr. de Ion V. 2632. Sfântul. pr. pr. Ilie Gh. Ioan. Ailincăi. 1997. Abrudan. 144. Dumitru. greacă de Coman. pp. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. nr. Cezareea. tipărit cu binecuvântarea. pp. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Ed. prof. dr. Ioan. Nicolae Neaga. Ioan. Dumitru. 146. 1905. 129. Cernăuţi. MB 56/1990. Sibiu.. MA 5/1986. Alexandru. de pr. . Achimescu. 689700. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. diac. 1527. Clemenţa. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tipogr. Abrudan. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. pp. MB 79/1967. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. 428 p. 133 p. Ştefan. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. trad. pp. Abrudan. MA 5/1986. prof. pp. (date geografice şi istorice) 142. Tipogr. 3034. Aleuţă. D. (colecţia Popasuri duhovniceşti. pp. Bucureşti. monument de limbă teologică şi literară românească”. Bucureşti. 131. pr. prof. Alexandrescu. pp. pp. Alexe. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. prof. pp. 149. GB 6/1988. O 3/1974. 5362. pp. Andreescu. Bucureşti. Bucureşti. 133. pr. 13) 140. Bucureşti. ed. pr. Agurides. prof. Abrudan. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 137. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. Andreicuţ. Savas. GB 78/1962. (popularizare) 138. 1938. Ed. dr.

„Ce este Biblia?. GB 34/1960. Academiei”. 1941)..”. 170.. Bucureşti. ST 3/1987. mitropolit primat. «Oastea Domnului». 173.. Leon Gh. pr. Leon. 1997. Psaltirea pe scurt. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 146 p. 160. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. reliefate în Sf. Tipogr. (doctorat) 163. ST 78/1965. Radu. Arion.. trad. p. din lb. 15 p. Bucureşti.. 166. Gheorghe. 260 p. pr. C.. B. 470488. pp. 169. 31 p. I. Toma Gherasimescu. Fondului bisericesc român din Bucovina. 530 p. Psaltirea pe scurt. Gheorghe. Anghelescu. 56 p. MO 12/1999. conf. 154. II. (1939. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. lect. pp. dr. Athanase (?). pp. dr. viaţă bisericească. ştiinţific şi biblic. 161. 30 p.. conf. Şt. Iaşi.. Ed. Ed. ST 56/1990.. pp. 157. Thessalonic. B(elea). Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. Arion. Anghelache. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. 53 VIII. 1999. Teodor L. „pr. Bucureşti. pr. Regală. 1934. MB 1012/1995. 1906. „Noul Testament bulgar de la 1828”. engleză de Rus. pp. Comentarii la Matei. (ed. C ?. 9499. RT 56/1933. Leon Gh. dr. 877879. p. Sibiu. Facerea lumii din punct de vedere filosofic. drd. Arion. Ed. prof. ST 78/1966. Tipogr. 774. Andrievici. Samuil şi Coca. Leon. prof. de dr. Leon. 158. Sibiu. p. pr. 339341. O. dr. Cluj. 1975. 1998. Comentarii la Matei. Ed. traducere şi comentariu. pp. vol. pp. 402418. (ed. mitropolit primat. Limes. Orthodoxos Kypseli. Iisus Hristos. pp.. Nicolae Macsim. BOR ?/1934. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Priviri asupra profetului Ioil. biblică) . divinitatea şi umanitatea. Ed.. pr. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. N. (78 ilustraţii) 151. dr.”. 228 p. RT 56/1933. Arion. Scriptură”. Anghelescu. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII.. Leon. Calistrat. (introd.8 150. 1933. 5067. Leon. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. Bucureşti. 1909. Arion. Tipogr. pr. Buzău. pr. B.. dr. vol. Limes. Gheorghe Secaş. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. 2428. Oradea. 152. a IIa) 168. 1999.. 306323. B(ucevschi). Arseniev.. Ed. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu.. drd. Arion. articol în Teologie. de pr. ST 910/1965. pr. a IIa) 167. Thessalonic. 1959. Introducere. Cernăuţi. conf. B(elea). 1940. 4247.. Baba. 159. Arion. Cluj. 1922. Angelescu. 1933. şi legătoria Dumitru Bălănescu. 171. magistrand Leon Gh. pentru şcoalele primare. vol. Arion. 99 p. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. dr. 300 p. „Concepţia paulină despre Biserică. pp. pp. 11”. istorie. 162. 156. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. Paraschiv. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. 164. clasele superioare. magistrand Leon Gh. pr. lei 66”. pr. MO 1012/1977. pp. 523541. ST 12/1967. Problematica socială a sec. 242. 155. „Inspiraţia şi autenticitatea. Athanase. 250 p. (licenţă) 153. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. pp. pr.”. Arion. „Maria Rădulescu. 15 p. 1933. 239. IV în lumina Sfintei Scripturi. Leon Gh. „Câteva probleme de istoria religiilor. 172. Tipogr. 1997. 4561. MO 16/1998. 184 p. N. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. „Profetul Daniel despre Hristos. Nicolae Neaga. Arion. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. dr. Arhidiecezană. 104128. Orthodoxos Kypseli. N. „Preot dr. Remus. 165. pp.

189. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. 194. „O istorisire veche despre potop”. pp. 1984. pp. dr. Arhidiecezană. Badea. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. B. dr. din latină). 4357. prof. prof. cap. 3 (7383). „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Pelerinul român. Gh. Baba. pp. N. p. Bălan. Gh. 510”. 178. Ambrozie al Milanului. pr. diac. 190. Băbuţ. 600609. 181. diac. 3641. Bălan. Paris. prof. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Teodor. (extras din RT) 193. dr. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. 421426. Bălana. Sibiu. Sibiu. MO 56/1974. pr. Sf. 4445. 1986. Teodor. 292 p. 45 (138145) / 1912. Un congres biblic românesc. RT 56/1914. 32 p. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. MO 12/1975. pr. MB 78/1990. Tipogr. prof. MB 79/1994. pr. 183. sous la direction de Claude Mondésert. transcrisă din chirilică de diac. pp. Bălan. Traducere din limba ebraică. Nicolae (sau Redacţia RT?). „Le monde ancien grec et la Bible. Beauchesne. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 32 p. Gh. Gh. 570578.) 179. MO 12/1974. pp. Comentariu.”. Bălan. În chestia „Micii Biblii”. de Zoe Dumitrescu Buşulenga.. arhiep. „În chestia Micii Biblii”.. Bălana. dr.. 137146. V. 186. 1912. ST 6/1987. Nicolae. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. „Esenienii date în legătură cu istoria. „Profeţi vechi. 1931. Bălana. 197. pr. Baba. Baba. MO 78/1974. Băbuţ. pr. Tablou biografic după Konrad Kirch. „Un congres biblic românesc”. Arhidiecezană. 177. pr. pr. Studiu introductiv. Teodor. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. RT 2022/1913. Nicolae. (colecţia Ortodoxia românească. col. Ed. 182.9 174.”. Sf. I. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. învăţătura şi viaţa lor. Pavel. Cezareei Capadociei. Gheorghe. Tipogr. Comentariu. Nicolae. pp. 192. pp.. 188. 185. drd. RT 912/1915. Bălana. 9799.. I. Comentariu”. pp. 422 p. pp. „«Cântarea Cântărilor». Bălana. 121128. dr. col. pînă la anul 3600 după Creaţie. prof. 3544. Tipogr. pp. RT 12/1914. Studiu istoric şi comentar”. «Bible de tous les temps». „John Anthony McGuckin. (două comentarii: 1. pr. Nicolae. 184. 333 p. Nicolae. Arhidiecezană. cap. The Edwin Mellen Press. dr. Baconsky. II. MB 5/1988. Teodor. Gh. pp. 1991. 202212. MB 46/1993. O 1/1988. 9. 191. Ioan. Un congres biblic românesc.. . 57 p. 175. Tâlcuire la Apocalips. mitropolit Nicolae. Andrei. pp. Alexandru”. MO 3-4/1975. 4150). «Studies in The Bible and Early christianity». RT 2 (pp. 3647. 111”. 268 p. 1992. pr. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. Sibiu. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. Teodor. anul I de la Creaţie.. 2535. 180. Bălan. 138143. cap. Bakonsky. vol. pr. pp. Bălan. dr. Gh. Oradea. 172. Nicolae. 195. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Bălan. Pelerinul român. pp. Bălan. Gh. 196. Apostolul lui Iisus Hristos. Bălan. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. note şi comentarii de I. 1914. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. RT 11/1908. pp. Sibiu. 30 p. Gheorghe. Baba. drd. 7. Bălan. Oradea. 176. creştină şi musulmană”. 1912. pr. Studiu extras din Revista Teologică. pp. 5970. Nicolae. 187. Ed. MMS 12/1978. 409415. Ed.

pp. 202. pr. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. pp. a IIa) . 208 p. pr. Aurelia. Nicolae. Diecezană.. 1827.. Bucureşti. 1930. 1943.. Barbu. Bucovina. N. prof. Bizerea. Gh. Ştiinţifică. Ed. legătoria Matei Basarab. Marcu. Balca. 1522. pp. 472 p. 181184. P. Petru. 757761. pp. pp. I normală de băieţi şi fete şi cl. Ion.. 1908. pr. N. Tipogr. Bănescu. 110128. pp. Diecezană grecocatolică română. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). a XVIIa şi a XVIIIa) 221. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. dr. Marcu. magistrand Ghe. 66 p. a VIIIa) 220. „Noul Testament. Bălana. dr. pp. (prez. 216. MO 910/1973. dr. 200. Bănescu. MO 1112/1973. Tipogr. Arad. 209. 615.. Diecezană. N. dr. dr. pp. 210. 3959. pp. MB 1112/1984. ST 56/1957. trad. ST 13/1995. Marcu. Bănescu. prot. pr.10 198. diac. N. 479495. Istorioare biblice II. Patima Mântuitorului văzută de un medic. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. (ed. iconom D. Eutihie. Bucureşti. Tipogr. MB 1012/1994. Profeţii biblici vorbind filosofiei. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. 1993. magistrand Ghe. Petru. diac. a XXa) 222. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Balcă. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. Diecezană ortodoxă română. Nicolae. pr. etc) 208. diac. Balca. O 2/1991. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. 1922. Marcu. Nicolae. dr. Aurelia. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”.. 1994. (popularizare) 219. dr. pr. dr. Epistola I”. Arad. MB 2/1987. prof. 199. MB 1/1987. ST 12/1970. 162167. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. 1321. prot. pp. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. 330334. dr. „Tineri din Evanghelie”. Marcu. Carte de religiune pentru şcolile primare. 207. EIBMBOR. dr. GB 89/1956. franceză de Popa. (fiul risipitor. Bănescu. Gh. Barbu. „Toma”. pp. Balca. MB 2/1989. Tipogr. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. 67 p. BălanMihailovici. Mainz 14521455) 205. Barbu. 1924. Barber. (ed. pr. MB 1/1988. Bănescu. prot. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. bibliei lui G. Nicolae... Epistola I”. 1625. GB 34/1970. 214. Marcu. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. prot. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. prof. 213. pp. pp. Tipogr. Ed. 679691. pp. GB 3/1957. 212.”. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I).? Bartolomeu Anania. Carte de religiune pentru şcolile primare. 215. 206. pr. 217. BălanMihailovici. Bălana. Istorioare biblice II. pp. Bănescu. Marcu. MB 12/1985. BOR 34/1969. Bucureşti. 368385. 204. Istorioare biblice II. 973953. 1523. dr. 211. ST 78/1957. Bănescu.. pp. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). Bălana. diac. 31 p. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. P. tânărul bogat. Caransebeş. prof. Barbu. Banu. 1927. Petru. P. I de seminar. prot. prof. Bănescu. prot. 412421. Karánsebes. (ed. prof. prof. Balca. 201. 64 p. pp. 3558)”. 116 p. Bălana. pp. (ed. diac. redactată şi comentată de pr. 272290.. versiune revizuită. dr. din lb. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. „Exegeza lingvistică..

232. pp. Barbu. BOR 10/XXXII. „Macabeii”. Callistrat. „Legumele la ebrei”. BOR 11/XXXII. pp. pp. 226. „Profeţiile lui Ioil”. 12211232. Ap. Scripturi”. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. BOR 2/1906. pp. Bârlădeanu. Bârlădeanu. 240. Iacob”. P. 243. 236. BOR 6/XXXI. 230. 63 p. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 726740. PS arhiereu Callistrat. pp. Bârlădeanu. BOR 12/XXXII. Callistrat. Bârlădeanu. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. pp. BOR 11/1906. 237. 252. Bârlădeanu. pp. PS arhiereu Callistrat. „Cântarea Cântărilor”. 564573. Bârlădeanu. dr. „Divinitatea Epistolei Sf.. pp. 1688) 225. BOR 8/XXXII. Iezechiil şi Daniel”. BOR 12/1905. pp. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. Ioan. 242. Bârlădeanu. 229. PS arh. Sebastian. Ioan Teologul”. PS arhiereu Calistrat. 14141421. BOR 4/XXXI. pp. PS arh. BarbuBucur. „Messia”. pp. pp. 247. PS arh. PS arh. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. . Bărlădeanu. 305311. Pavel către ebrei”. Bărlădeanu. ST 5/1988. Ap. PS arh. Callistrat. BOR 3/XXXII. pp. pp. Tipogr. pr. Diecezană. BOR 2/XXXII. BOR 9/XXXI. PS arhiereu Callistrat. Apostol Pavel. MB 46/1993. pp. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. 140152. PS arhiereu Callistrat. PS arhiereu Callistrat. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. Callistrat. Scriptură”. pp. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. 315326. Callistrat. 194199. BOR 1/XXXII. pp. „Epistola sobornicească a Sf. pp. 3142. 12011211. Callistrat. Callistrat. PS arh. pp. „Profeţii Isaia. 238. PS arh. 239. „Numirile date profeţilor în Sf. BOR 1/1906. 13211332. pr. Bizerea. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti.11 223. Callistrat. PS arh. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. PS arh. 614622. 7081. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. BOR 9/XXXII. Bârlădeanu. Callistrat. Bârlădeanu. Bârlădeanu. „Iisus şi samarineanca”. „Profeţiile lui Amos”. Bârlădeanu. pp. BOR 12/1902. 442451. 233. P. PS arh. 245. prof. 1931. Bârlădeanu. 235. pp. „Personalitatea Sf. 234. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Callistrat. 251. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. „Macabeii”. „Caracterul ebreilor”. Bărlădeanu. BOR 6 (pp. 244. „Cântarea Cântărilor”. 13271340. Bărlădeanu. Bârlădeanu. 249. PS arh. Bârlădeanu. 903914. 476489) şi 7 (721732) /1906. 913919. BOR 8/XXXI. BOR 6/XXXII. BOR 5/XXXII. Callistrat. „Profeţiile lui Ioil”. 6679. „Apocalipsul Sf. 10581063. 12481252. PS arh. 250. BOR 10 (pp. Callistrat. Callistrat. Bârlădeanu. pp. Bârlădeanu. 10431046. PS arh. 1528. pp. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. Caransebeş. Callistrat. BOR 7/XXXII. pp. PS arh. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. BOR 11/1905. pp. 652662. 246. 11561162. 227. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf.. PS arh. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu. 224. BOR 3/XXXI. Bârlădenu. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. 241. BOR 9/1905. Apostol Pavel”. 228. 86102. „Agricultura la ebrei”. 231. pp. pp. BOR 1/1905. Bârlădeanu. 248. „Macabeii”. Bârlănescu. Ieremia. pr. 10091021. Bârlădeanu. BOR 7/XXXI. 763775. Carte de religiune pentru cl. PS arh. I a şcoalelor secundare. Callistrat. PS arhiereu Callistrat. Bârlădeanu.

Die biographie der propheten. MA 79/1979. Mircea. 272. dr. magistrand Gheorghe. Basarab. Ed. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Ideea de rugăciune şi jertfă”. Bucureşti. MA 56/1983. 268.12 253. Bejenariu. Mircea. pr. pp. 410427. pp. „Cartea profetului Amos. Basarab. pp. pp. (doctorat. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. pr. traducere şi comentar”. dr. pr. Basarab. BOR 13/1992. „Scriptură şi liturghie.”. I. Cuvântarea din Areopag”. 1940. 343354. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. „Evanghelie şi cultură la români”. 627630. ST 34/1961. MB 79/1977. Băzău. prof. pp. 44 p. pr. Mihail. Apostol Pavel în Atena. Ion. magistrand Gheorghe. 5159. Basarab. pr. Mircea. Episcopiei ortodoxe române. Cartea românească. pr. pp. Bejgu. MB 13/1979. 264. Cartea profetului Amos. pp. 3142. pr. pr. Ia a şcoalelor de viticultură. dr. 6885. Mircea. Basarab. „Klaus Baltzer. 1997. ST 12/1972. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. 260. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. 1980. Istoria sfântă. Mircea. Introducere. dr. pr. dr. 220 p. econ. Probleme de ermineutică biblică”. 1925. prof. prof. magistrand Mircea. diac. Ed. Mircea. 202226. horticultură. Sfânta Evanghelie de la Marcu. 552570. Universul. dr. 1928. ST 12/1957. Mircea. Bedreg. Mircea. agricultură şi profesionale în genere. ST 56/1957. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. 265. 257. Mircea. pp. Bedreg. Mircea. magistrand Mircea. Bucureşti. pp. 271. Tipogr. Ed. pr. 5969. Basarab. Mircea. diac. O 2/1980. 92 p. proprie. pp. prof. 286300. Bejenariu. pp. 1975. pr. 259. dr. 4956. 93 p. pp. 158 p. Huşi. pp.. Panait. dr. econ. 256. prof. Neukirchener Verlag. 266. Basarab. Universul. Ermineutica biblică. 397571. pr. Basarab. Basarab. Sfânta Evanghelie de la Marcu. MB 79/1981. 276. Basarab. dr. Oradea. dr. Ed. Mircea. Bucureşti. prof. GB 910/1970. Manual de religie pentru cl. pr. pr. prof. Beldie. „Lucrarea predicatorială a Sf. „Psalmul LI (L). 462484. 261. traducere şi comentariu. prof. 280296. 602618. Popasuri exegetice. pp. 221241. Cărţilor bisericeşti. Basarab. Basarab. pp. . Basarab. 90 p. Mihail. 185 p. 273. ST 510/1979. 1936. 254. 51 p. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. Introducere. prof. dr. 277. pr. Basarab. pr. magistrand Mircea. 275. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. Bejgu. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. pp. extras din ST 510/1979) 263. pp. 255. Panait. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. prof. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. 24)”. (doctorat) 262. ST 78/1961. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. EIBMO. pr. Basarab. pr. Mircea. 258. 1927. MB 4/1987. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. 910918. 269. pp. (manual) 274. C. Mircea. Bucureşti. Ed. Basarab. 1624. 270. 267. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. Basarab. Bucureşti. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. MO 12/1999. MB 46/1979. O 4/1960.

prof.. Beldie. Tipogr. Chişinău. p. dr. I. 290. BOR 12/1927. 1923. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. Ed.. pr. prof. C. 1912. Ed. „Familia în Antichitatea precreştină”. Galaţi. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. Beldie. 289. Galaţi. dr. Galaţi. Bucureşti. C. Socec & comp. Beldie. Galaţi. BOR 12/1923. (exegeză) 301. pp. Bucureşti.. Beldie. 61 p. dr.. 31 p. Genealogia Mântuitorului. I. econ. 22 p. (exegeză) 281. I. I. Cărţilor bisericeşti.. Beldie. I. Introducere. 48 p. BOR 5/1926. Beldie.. C. Ed. biblică) 283. I. Moldova. Moldova. Belea. dr. 286298. 132 p. pp. 1928. Beldie. econ. I.. Beldie. Poezia biblică. (popularizare) 304. 1924. BOR 11/1923. Ed. Beldie. 31 p. 288. dr. Ed. dr. econ. (ist. Bucureşti. pr. C. Beldie.. biblică) 284. Moldova. C. Despre Biblie şi explicarea ei.. 55 p. 124 p. 301311. biblică) 282. C. Ed. pr. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. Ed. (ist. Poziţiuni teologice. Epistola către Galateni. Galaţi. dr. I. 292. 47 p. 286.. I. (critica textului) 285. Moldova S. 303. C. pp. 1931. 66 p. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. Text şi comentar. Apostol Pavel despre a doua venire”.A.A. pr. Galaţi. I. Beldie. Beldie. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. 338342. pr. dr. I. pr. Bucureşti... pr. Beldie.. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. I. 267272. pr. C.. Moldova S. Tipogr. 291. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. C. pr. 300. Galaţi. I. 302. Bârlad. Galaţi. 30 p. Beldie. dr. I. Beldie. pr. Cărţilor bisericeşti. Înaintemergătorul Domnului. (doctorat) 306. C. „Genealogia Mântuitorului”. (studiu lingvistic) 294. Cărţilor bisericeşti. Imprimeria Chişinău. 54 p. traducere şi comentar. econ. pp. Beldie. Beldie. „Genealogia Mântuitorului”. C. Ed. Tipogr. I. Ed. BOR 56/1939.R. (exegeză) 280. 296.. pp. I. C. Minodora N. Neculai Peiu. Galaţi. Ed. econ. econ. 1928. Studiu de concordanţă biblică. 43 p. C. C. pp. I. Beldie. 1928. I. C. Beldie. I. dr. Galaţi.. 306308) . BOR 13/1923. 295.. Bucureşti. C. C. C. „Epistola către Galateni”. 1923. econ. pr. Studiu istoricbiblic. 1939. Popasuri exegetice. C. econ.. 910915. Studiu de concordanţă biblică. 987993. pr. 1931. „Ce spune Sf. 1926.. I. econ. 32 p. dr.. I. Beldie. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. RT 78/1944. 15 p. Beldie. pr. C. I. prof..R. 734737... C. C. BOR 6/1927. 287. C. C. econ. Moldova. BOR 4/1926. (ist. Galaţi. prof. 1928. Beldie. Despre Biblie. pp. I.. I. Beldie. 298. econ. Tipogr. Beldie. 279. Bârlad. 85 p. pr. „Epistola către Galateni (cap.. (conferinţă) 297.. I.. Ed. Cărţilor bisericeşti. 1929. econ. pr. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. 299.. 1926. 15 p. Ed. 15 p. 1926. De la Betleem la Betania. Beldie. Ed. Moldova. Beldie. 54 p. 737743. „Genealogia Mântuitorului”. 1940. pr.. pp. 1937. Beldie. (are capitol Familia la iudei. dr. C.. C. 191. 1931. I.. Moldova. 1926. dr. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. C. Moldova. 46)”.. pp. I. Galaţi. econ. I. Beldie. C. 15 p. Ed. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. (popularizare) 305. Moldova. George Jorică. econ. dr. 1939. Lupaşcu. Epistola către Tit. Cultura poporului. Ed.13 278. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. 293.

732740. Bindiu. catihet. «Evangelische teologie».. 322. Berescu. MA 13/1966. Nicodim. Apostol Pavel”. Dumitru. Politică. prof. pp. pr. 141150. prof.”. RT 11/1937. colecţia «Cărţile vieţii». Nicodim. 328. RT 34/1936. 930947) şi 9 (10581069) / 1904... 1944. Beleuţă. pp. RT 56/1944.. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Belu. prot. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. pp. 331. 280281. 135146. pr. RT 1112/1935. Berlădeanu. 424427. dr. Belea. Munteanu. Beleuţă. BOR 7/1904. MA 13/1967. 312. 319. Minodora. pp. Nicodim. Belu. pr. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. pp. MA 12/1960.”. pp. „Hristos. dr. Pax. Auf den Spuren des Paulus. pr. 12. Ed. Episcopiei ortodoxe române. 1945. dr. prot. 5962. prof. 316. trad. pr. MA 3/1986. N. pp. 436460. Belea. pp. D. BOR 910/1987. 317. 504521. pr. trad. 246 p. BOR 1112/1984. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. 720722. colecţia «Cărţile Vieţii». D. G. prof. Ed. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. Minodora. Pavel. . 1943. BOR 8 (pp. 71 p.”. 308. Ed.. Worlitscheck. Nicodim. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. 133134. „Solomon”.. 99106. colecţia «Cărţile vieţii». 276283. Ed. pp. L. Minodora N. Olivian. D. I. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. 122123. pp. din lb. Ilie. RT 4/1932. Belenki. 204 p. 1942. Viaţa Sfântului Apostol Petru. Belea. după A. 310. dr. nr. prot. Belea. D. Belu. RT 12/1943. 11331144. Apostoli d’a predica Evangheliul”. Ed. 323. Episcopiei ortodoxe române. dr. Librăriei Ciurcu Brassó. Ed. „Wolfgang E. lumina cea mare”. învăţător Ioan. RT 1618/1915. pp. (după Anton Worlitscheck. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. L. 330. 226 p. 324. pr. 315. 326. D. 71. 1905. 3144. PS archiereu Callistrat. Nicodim. Cluj..14 307. „Prof. Belea. 327. 329. Belu. MMS 1112/1958. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. 555581. pp. dr. PS archiereu Callistrat. protos. I. „Prof. ElenaMaria. Heft 10/1959”.. p. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. PS archiereu Callistrat. pr. 248 p. colecţia Cărţile Vieţii. 152154. Belea. Cluj. „Teologia Decalogului”. M. S. Cluj. „Paulus und die moderne Seele”. eroul suferinţei”. L. 177179. 325. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Die Sünde im biblischen Verständnis. 863871. pp. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. Berlădeanu. Munteanu. „Prof. RT 1/1944. Belea. 318. prot. G. RT 1-2/1945. 190 p. „Păcatul original la Origen”. 314. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. Munteanu. dr. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Belu. 313. 320. 100108. I. pp. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”.”. 1982. rusă de Florescu. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. „Preot Teodor Ciceu. prof. pp. Belu. BOR 10/1904. MA 1012/1982. „Sf. „Trimiterea Sf. I. Aron. 776790.. pp. pp. Episcopiei ortodoxe române. Ed. Episcopiei ortodoxe române. Belu. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. Belea. „Heinrich Vogel. Belea. MA 58/1957. pp. Dumitru. dr. pp. pp. pp. Cluj. Bucureşti. Nicodim. 321. „Predica apostolică”. 309. prot. Berlădeanu. 311. G. RT 34/1945. Belea. Paulus und die moderne Seele). ST 910/1955.

89 p. ST 12/1971. Iris. 232 p. Gheorghe. 336. „Probleme de cronologie biblică veche”. pp. Tipogr. RT 34/1935. Ed. Gabriela şi Spuhn. drd. Glasul Bucovinei. BolşacovGhimpu. Bontea. Bîzgan. 908 p. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. pp. Dumitru I. XV + 431 p. pr. Bogdan. P. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. Gh. Focşani. (concordanţă) .S. Tipogr. pp. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. drd. pp. GB 1112/1971. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. „Dr. p. pp. (licenţă) 350. pp. GB 34/1972. 349. Bogatu. ST 12/1970. Meditaţii evanghelice. 177185. pp. Vasile Gheorghiu. Gheorghe. în colaborare cu Kraut. 1988. 307316. ST 910/1969. 1908. (licenţă) 342.”. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. Gheorghe.”. Minerva. Cernăuţi. Ed. (cronologie) 352. Bogatu. T. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. Diaconescu. Emilian. Bodogae. Gheorghe. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. Tipogr. A. 4 28. Bogdaproste. Boiu. pr. Tipogr. 652671. (efortul sârbului Vuk Karagici. 1983. Ed. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. Bogatu. „Hristologia după Epistola către Evrei”. pp. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. 361 p. 133135. 55 p. Vasile. Cele patru Evanghelii. T. pp. Bodale. BolşacovGhimpu. epoca lor. Emanoil Şt. Legislaţiunea lui Moisi. 1905. 100 p. Martin. Iosif. diac. trad. Petru. 338. pp.. Arhiep. MO 5-6/1972. vol. RT 12/1934. prot. Bocian. Universalitatea potopului. A. Herta. (licenţă) 343. 1903. Teodor. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Ed. A.. Gheorghe. EmanoilŞtefan. Bogdaproste. Gheorghe. Bogdaproste. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. A. 1996. 455465. 335. Bucureşti. 334. Munca. Bucureşti. 346. GB 78/1974.. Partea I. 344. de Danţiş. 17871864. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. 8595. 1901. Blaga. Credinţa. Bizerea. Bogdaproste. GB 912/1976. A. Bukarestertagblatt. 340.. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”... prot. Ursula şi Lenz. Enciclopedică. Bodogae. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”. 348. MB 1/1989. 907921. icon. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”.. 699714. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. 347. MMS 78/1979. (licenţă) 341. pp. dr.. A. 337. autorului. Bucureşti. 636647. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. pr. drd. 16. 1905. 96109.. Bucureşti. BolşacovGhimpu. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. 20). Boşcu. 10881099. 345. III (cap. Universalitatea potopului. 1903. episcopul Alba Iuliei. Ed. BolşacovGhimpu. dr. A. A. 51. (regiuni în grija judecătorilor. A. 353. prof. 351. 246252. Cheia Noului Testament. Bogdaproste. 89 p. MB 1012/1973. Preparaţiuni. 347 p. ST 12/1972.15 332. Bodogae. Bucureşti. 349373. pp. de a trad NT) 339. drd. Niculescu & co. pp. O 2/1966. judecătorii noi. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. Ed. Climent. 208 p. M. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”.. prof. 104117. S. Diecezană. pp. 1933.

prof. Jesus en son temps. GB 78/1969. diac. G. Botez. Borca. Theodosie. dr. Brătan. pp. 712. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Boroianu. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. 7394. Iaşi. + o hartă color) 362. Ia secundară de băieţi şi de fete. pr. a IIa secundară11. GB 56/1959. Oiaga. (ed. Botoşăneanu. Boroianu.. pr. dr. Ion.) 359. prof. (date şi texte scripturistice) 375. (ed. pp. Ion. O 12/1995. 368. pp. care se numea Emaus…”. 133 p. 372. A.. Branişte. 461470.)”. pr. ST 12/1954. pp. Librăriei Socec & co. Cestiunile din programa analitică pentru cl. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. Botoşăneanu. Ia secundară. 1738. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. pp. 1927. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Consideraţii generale”. pp. Putând fi adaptată şi la cl. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. pp. 218252. „Sensul activ al speranţei creştine”. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Bria.. pr. Vasile. Oiaga. RT 4/1998. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. Vasile. Ed. V. 121 p. 1904.. Bria. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. D. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Bucureşti. MMS 12/1962. MMS 1/1931. (teol. Trinitas. Bria. 61101. Bucureşti. Paris. BOR 2/1913. Ene. Vasile. diac. 463466. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. Leipzig. (ed. BOR 78/1965. Bucureşti. I. (episodul de la Emaus. „Cântarea Cântărilor. Cestiunile din programa analitică pentru cl. diac. Explicarea Evangheliilor. ST 56/1970. HansWerner Bartsch. 448453. Bucevschi. Al.. 783788. libertate în NT) . din lb. + 2 hărţi color) 361. Ia secundară de băieţi şi de fete. Bria. G. ebraică. a XVIa. Iaşi. Boroianu. Ion. Manual pentru cl. Heft 6/1961”. (prezentare a broşurii adunării. cu T.16 355. 56 p. Ilie D. lect. Botez. prof. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». 374. date geografice) 363.. iul. Bria. pr. II. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. 398 p. asist. 115 p. dr. Vasile. ST 78/1961. Ion. Vasile. pp. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. dr. pp. 364. Bria. 358. prof. magistrand Vasile. trad. forme de predică) 373. 7274. 777787. episcop Calinic. Socecu. + 2 hărţi color) 360. (unitatea Sf. episcop Calinic. O 3/1967. 365. vol. Boroianu. 1968)”. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. conf. prof. diac. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ed. Atelierele grafice I. 1914. prof. Socecu. „«Iată. Fayard. Bucureşti. παραδοσις) 370. Bonteanu. Socec & comp. Bucureşti. pp. prof. pp. Ed. 302 p. 366. A. V. pp. prof. (mărturia şi mesajul propovăduirii. dr. vol. D. Biblia în Filocalie. D. Atelierele grafice I. pp. „Slujirea Cuvântului”. 132149. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. şi Oiaga. „…un sat. GB 12/1972. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. S. prof. O 2/1973. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 384405. G. „Dr. 1977. pp.. G.”. D. asist. pp. 367. MO 46/1978.. Les Grandes Etudes Historiques. 5058. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. Ed. 357. 427437. Ion. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. O. 1905. Al. Ion. în Evangelisches Pfarrerblatt. pr. 104 p. 1995. a IVa. „Eshatologia sau lumea viitoare”. Ed. a Va. Boroianu.. (d. Biblia în Filocalie. Bria.. bibl. Trinitas. 880 p. 356. 1995. Oiaga..

17 376. Bucevschi. diac. 403421. Epistola a IIa către Corinteni 5. Bucevschi. prof. 1964. pr. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. Bucevschi. 578579. GB 34/1967. pp. ST 78/1956. diac. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. pr. „Antropologia Vechiului Testament”. ST 910/1975. 7882. 140142. pr. „Biblia gotică şi fragmentele ei. „John Kilgallen. pp. 381. 377. de pace a lui Iisus) 387. 4560. Bude. . 389. vatikanische Konzil. Orest. O 3/1975. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. pp.. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. (cu bibliografie) 383. 388. pp. Bude. pp. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. 400. pp. drd. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. pp. 18 p. 385. 393. pp. diac. 366371). MMS 34/1966. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. 379. Bude. Ioan. pr.. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. GB 6/1987. 513523. O. Ioan. 197203. pp. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. pp. Bude. 394. 525535. Biserica) 390. Die Bibel und das 2. pp. 7386. Ioan. O 2/1980. pp. pr. 129140... prof. parohul Ioan. 137-151. Orest. drd. pr. Orest. 258262. Bude. ST 34/1978. «Intimität im Neuen Testament». MMS 910/1970. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. 1430. Ioan. pp. MB 46/1989. prof. pr. noul popor ales. MB 79/1994.. „Bunătatea divină”. (Biserica şi Israelul contemporan. prof. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). Buga. 380. diac. Bucevschi. Buga. Bucevschi. Orest. „Mântuitorul despre sine”. pp. 386. 388389. Ioan. pp. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. MMS 78/1973. Bucevschi. în col. Bucevschi. «Dialog unterwegs». „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. 398. 4862. August Strobel. pr. ST 4/1986. grupări religioase. Pavel”. (atit. 378. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. 231242. ST 34/1978. O. MB 1/1989. 110”. 6678.. prof. pp. Ioan. pp. GB 34/1956. 311315. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. după învăţătura biblică neotestamentară”. prof. O.”. Ioan. „Patimile şi Învierea Domnului”.”. Bude. Bucevschi. Freiburg. Buga. Ioan. prof. „Dr. (dovezi scripturistice) 384. 140 p. 392. pr. Bude. 397. popor ales în VT. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. 521522. Ioan. Bucevschi. Ioan. Ap. GB 56/1975. Ioan. Ioan. Bude. pp. 242243. C 1911 (pp. ST 3/1989. Buga. O. MB 2/1988. „Romano Guardini. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». pr. prof. pr. 396. pr. O. pp. drd. MB 46/1994. 1964. diac. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. MB 79/1997. 395. 193204. Bucevschi. Dr. Ioan. drd. diac. pp. 391. 399. pr. diac. drd. de Prof. 3042. pp. 5162. de Leopold Lentner”. pp. 251256. 2639. 3243. Bucevschi. MB 1/1988. O 1/1966. MO 3-4/1960. Bude. Bude. drd. drd. „Viaţă şi moarte în Hristos. (Concilium 1/1979)”. 729736. 150152. Göttingen. pp. Ioan. Oscar Cullmann. O. pp.

sem. 575583. cl. ST 34/1978. pp. 1931. 649653. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. Teodor M. prof. 424. Freiburg im Breisgau. „Sfântul Ioan Botezătorul. ST 910/1973. 173188. Partea I. Ştefan. pr. Bucureşti. 415. 216230. RT 910/1934. Omilia exegetică biblică. 283 p.. oct. 62 p. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”.. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pp. Văcărescu. Bunea. Burcuş. O 2/1977. pp. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. diac. Universala. pr. pr. dr. 100 p. Ed. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. vermehrte Auflage. I de gimnaziu. MA 1112/1971. Ion. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. Gheorghe.. 434449. Bucureşti. 211 p. prof. pp. Ed. . pp. şi Popovici. Scripturi”. Buzescu. pp. drd. 402. Teodor. Burtan. drd. GB 78/1964. pr. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Cartea românească. 405. dr. pp. Ion. Neuchâtel. autorului. Buzescu. ST 910/1966. Christologie du Nouveau Testament. Bulacu. dr. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). 173195. 403. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. Ion. 518527. Nic. 414. 1934”. 1931. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. Tipogr. 1946. 418. îndemnul Sf. 421. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. 409. „Cartea Rut”. 100 p. C. pp. Edmund Kalt. 417. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. pp. drd. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. Burilescu. pr. dr. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. N. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. pr. ST 910/1974. Biblische Arhaeologie 2. Ion C. Ed. prof. Bulacu. C. pr. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. pr. 422. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. Mihail. 666673. 1966”. pr. Văcărescu.”. Nicolae. BOR 56/1979. Burcuş. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. Bulacu. Oradea. Ed. GB 34/1976. 407. prof. (predică) 423. pp.. Gheorghe. şi Popovici. Al.. (licenţă) 416. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. Bulacu. drd. 725735. cl. 7780. pp. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». 1968. drd. Nic. Buzescu. pr. Burtan. Delachaux et Niestlé. Buzescu. N. 492503. Mihail.18 401. 7382. Bucureşti. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Mihail. C(olan). I de gimnaziu. Burcuş. Mihail. Sofia. Bulacu. 1905. Nicolae C. ST 78/1967. Teodor. Mihail. 408. 411. pr. prof. C. pp. ST 34/1967. Ion C. Mihail. manual pt. 420. pr. pr. 345364. Al. „Oscar Cullmann. Bulacu. 1929. Bucureşti. pp. MB 79/1965. Bucureşti. Burcuş. (l. 404. pp. Ed. C. pr. 1947. 419. MA 13/1974. 14) 413. pr. Bunea. IIIe ed. Teodor M. 412. O 1/1983. drd. „Prof. pp. Ed. Herder. 300 p. Teodor. prof. 966982. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. Burcuş. pp. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”. ST 78/1966. prof.. Buga. Buzescu. Buzescu. O 4/1975. diac. 410. manual pt. N(icolae). 717724. 744767. 852855. pp. „Conceptul de Evanghelie la Origen”.. pr. 352353. GB 910/1979. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. prof. 98 p.. pp. prof. Cartea românească. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf.

Vasile M. Tipogr. 1926. Bucureşti. 12481252. (posibil Bârlădeanu?) C... R. Bucureşti. (posibil Bârlădeanu?) C. Sibiu. Tipogr. BOR 10/1909. Popescu. pp. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. 97106. 131132. MA 13/1961. Întâia carte de religie. 429. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Roman. pr. 184 p. Cândea. 6372. Addis Abeba. 440. Atena. Dumitru. Arhidiecezană. 431. (manual) Călugăr.. 462480. 426. 447. pp. 312). pp. Cândea. 1927 ian. 442. „Preot Gr. A treia carte de religie. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. pp. Dumitru. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. Călugăr. 433. pr. Cărţilor bisericeşti”. 1940. pp. 137139.. Popescu. A doua carte de religie. pp. dr. (seria Didactică. Tipogr.. 68 p. 434435. Cândea. nr. acad. Academiei R. 446. 1932. 1948. 2. Virgil. „Ion V. 142148. C 1011/1926. 2 p. Bucureşti. 104 p. Dumitru. Fericiţi sunt. 78 p. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. Gutenberg. BOR 11/1909. Sibiu. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. Virgil. prof. 1940. protop. prof. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. „Conf. Georgescu. GB 12/1974. 14141421. Arhidiecezană.R. prof. S(piridon). Arhidiecezană. 1940. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. pr.. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. pr. pp. 10) Călugăr. pr. Ed. Sibiu. Sibiu. 5657. 1934. Vellas. Georgescu. Tipogr. Arhidiecezană. Tipogr. pp. 11561162. Cum să citim Sfânta Scriptură. pr. Bucureşti. Actualitatea profeţilor. Callist Botoşăneanu. Dumitru. 66 p. Tipogr. (manual) Călugăr. pp. 1932”. pr. „Evanghelia în cultura românească”. Dumitru. 1. „Macabeii (urmare din no. Viorel. Tipogr. 427. MA 13/1961. 438. I de băieţi şi de fete. Viorel. 434. Olimp N. Sibiu. Cândea. 1934. 1970. pp. RT 1112/1934. no. pp. Instit. BOR 12/1909. Sibiu. Sp. Arhidiecezană. 132133. Călugăr. Bucuresci. Călugăr. al XVIIlea. Dumitru. 1996) Cândea. 432.. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. 2. prof. 70 p. 226231. pp. 445. (manual) Călugăr. (Matei 5. Copii din Biblie. Arhidiecezană. pr. C. de arte grafice «Speranţa»”. „Macabeii (urmare din no. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». drd. A patra carte de religie. Atena.”. Tipogr. „Ion V. D(umitru). 64 p. ST 78/1951. Tipogr. Spiridon. 435. 36 p. 443. 1934. D(umitru).. 11)”. Sibiu. Caloianu. 1902. prof. Dumitru. D(umitru). 444. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. arhiereu prof. pr. 63 p. Călugăr. Apostol Pavel”. Simeon. A cincea carte de religie2. dr. 436. 322323. Arhidiecezană. RT 12/1935. 448.S. (manual) Călugăr. conform programei în vigóre pentru cl. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. 439. 428. pr. A şasea carte de religie. dr. Sibiu. Tipogr. .. 1941. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. pr. 441. 1940. Arhidiecezană. ed. extras din rev. 61 p. pr. Călugăr.19 425. 1943. Dumitru. Etiopia. Διαθηκης. RT 12/1934.”. pp. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. ST 34/1975. 10)”. ST 12/1997. 1940. 430. (manual) Cândea. „Macabeii”. pp. „Limba română”. RT 1-2/1935. (manual) Călugăr. 437. 45 p. Republica Democrată Germană”. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă.

287296. Caransebeş. Ioan. I. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. 90107. 171172. Caraza. Cârstoiu. asist. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. Cârstoiu. dr. Cândea. protos. pp.20 449. pp. Cârstoiu. Ioan... Pavel. 1916. Caraza. pr. vol. diac. O 4/1988. Bucureşti. MB 13/1958. 466. conf. 453. „«Fiţi desăvârşiţi. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Bucureşti. 324. O 4/1983. Diecezană. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. 468. Introducere cu 11 planşe. pp. dr. GB 12/1985. pp. Justinian. Cârstoiu. dr. 457. O 12/1998. 1823. 464. Textul şi glosarele. 589599. A. lect. RT 1112/1936. protos. Chialda. Ioan”. I. 1017.. 104114. 551 p. 458. 97123. Ion. protos. Caraza. „Botezul în lumina Sf. Mircea. 454. prof. asist. Ioan. 459. 467. „Melchisedec. pp. p. ierom. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. Justinian. drd. „Mântuitorul Iisus Hristos. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. scopul final al omului”. lect. trad. lect. 462. ierom. P. pp. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. asist. de pr. 456. MB 79/1991. „Vasile M. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. MO 5-6/1955. Tipogr. 106119. lect. I. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. pp. 71152. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. ST 34/1997. 5969. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. ST 34/1997. 460. pp. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. pp. M. GB 58/1999. RT 78/1907. Ioan. pp. O 34/1997. pp. 465. II. asist. Cata.. 289. Justinian. Romulus. modelul desăvârşirii creştine”. Sacrificiile Vechiului Testament. pp. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. manual pentru institute teologice”. (non vidi) 452. O 4/1994. diac. după Evanghelia Sf. 4553. Cârstoiu. Justinian. Justinian. diac. Atelierele grafice Socec & co. 5166. Înţelepciunea lui Dumnezeu. O 4/1991. 3745. conf. Cârstoiu. 125136. pp. pp. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. vol. dr. A. diac. 1941. Chialda. pp. Ap.. protos. Caraza. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. 450. S(piridon). Ioan. pp. diac. Mircea. O 23/1994. Candrea. Candrea. pp. 8/1957. asist. 518 p. 451. 48)”. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. diac. Justinian. 469. ST 12/1998. Ceremuhin. Chialda. dr. 463. 165176. pp. 9196. 472. diac. diac. Chialda. nr. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. 461. profesor la Universitatea din Atena. diac. 603621. protos. O 1/1994. 1916. Caraza. 352-356. preotul rege din Salem. Cârstoiu. 436437. drd. ST 12/1955. Mircea. MMS 6/1987. lect. lect. Vellas. Cândea. Petru. pp. diac. Caraza. pp. Atelierele grafice Socec & co. „Mântuitorul Hristos. 238 p. Ioan. „Studiul Vechiului Testament. lect. drd. Ioan. . ST 910/1956. 455. 471. Cârstoiu. Pavel”. „Femeia la evreii vechi”. Scripturi după mărturiile Sf. pp. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. 470. „Împărăţia cerurilor.

190243. prof. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. 488. 4055”. T. 1941. Chirica. carte de cult”. 1425. BOR 10/1903. Chirică. pp. prof. pr. pr. (non vidi) 484. pp. pr. pp. 1904. prof. „EbedIahve. Gh. Neaga şi Zorica Laţcu. Bucureşti. 1919. Chialda. Sebastian. Naţională. 80 p. Chilea. 369380. 521 p. Sacrificiile Vechiului Testament. Mircea. pr. 491. pp. 479. 21 p. Mircea. Cărţilor bisericeşti. pp. 478. Mircea.. 308309. 486. pr. prof. „Sacrificiul mielului pascal”. cu cuvintele Sântei Scripturi. Amusin. dr. D. [Tipogr. Chialda. M. Mircea. prof. Chialda. 1940. MA 1012/1977. 1965”. prof. episcopvicar. prof. Mircea. „Despre Psaltire.. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. Chilea. Chiricescu. Caransebeş. 119-124. pr. 228253. Chialda. dr. Mircea. prof. F. dr. Scrieri alese. BOR 56/1981. Ion A. pr. M. Petru. „Origen. Diecezană. Chilea. Manuscrisele de la Marea Moartă. Chira Maramureşanul. pentru cl. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. „Pruncia lui Isus”. dr. N. pr. Bucureşti. Ştiinţifică. 709714. GB 68/1983. BOR 34/1979. Ed. Mircea. (manual seminar) . dr. Isaia cap. „I. Bucureşti. Arheologia biblică. Despre Psaltire. 485. BOR 34/1980. Bucureşti.. Lumina. 1946. prof. Diecezană. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. prof. pr. Chialda. (licenţă) 492. Chialda. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. Petru Barbu. prof. dr. pp. pp. Chilea. „Paştile Domnului”. Tipogr. GB 78/1964. pr. pp. 475. 132 p. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. manual pentru institute teologice”. 496. 6894. Chiricescu. 477. pp. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. partea întâi. Bucureşti. (extras din rev. 57 + III p. Caransebeş. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». Bodogae. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. Chiricescu. 1981”. „Despre Psaltire: conţinutul. dr. 489539. 2223. a IIa secundară (băieţi şi fete). EIBMBOR. O 2/1983. 483. 102120. de arte grafice „Flacăra”. Chialda. dr. (non vidi) 474. Tipogr. Mircea.. Caransebeş. „Anul jubiliar al evreilor”. MO 1-2/1955. O 4/1962. Sebastian. Chialda. pp. din 19411942. Caransebeş]”. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. Tipogr. Chilea.. Chialda. 494. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. Chialda. 489. Tipogr. prof. (la îndrumări pastorale) 487. prof. I. 645649. 480. Arhidiecezană. (popularizare) 495. Constantin. 490. † Iustinian. Ploiesci. 1929. prof. pr. „«Şi a înviat a treia zi»”. 347350.. Sebastian. dr. Altarul Banatului 16/1946) 482. Ctin. Melhisedec. pr. pp. pr. 493. Sebastian. 476. prof. prof. prof. Caransebeş. Diecezană. 450456. Ed. pp. 12911294. Diecezană. Constantin. O 1/1972. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. pp. Scripturi)”. BOR 1/1915. Instit. pp. RT 1/1912. 29 p. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Tipogr. Tipogr. Chiricescu. conf. 1943. Ciauşanu. pr. Tipogr. pp. „Studiul Noului Testament. S. Isus Cristos. Diecezană. N. Constantin. prof.21 473. pp. 26 p. prof. pr. preotulrege din Salem. Mircea. dr. 1915. „Pr. pp. traducerea de pr. frumuseţea. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. 542561. 755765. Anul jubiliar al evreilor. Chialda. MO 78/1965. ChiriacDimancea.

136 p. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 97. Fântâna darurilor. Chiricescu. Chiricuţă. prof. 21 p. Toma. Oltenia. 1903.22 497. 510. trad. din lb. Ed. pr. din lb. 1926. a IIIa) 505. Chiricescu. 131 p. Sf. 256 p. pr. pp. 144 p. Chiril al Alexandriei. 1903. 1929. pr. a IVa) 499. pp. Bucureşti. a IIa) 504. 1935. Ed. 1919. Cărţilor bisericeşti. dr. (din Sources chrétiennes. Chiricuţă. Petre. din lb. Sf. 1964). prof. Chiril al Alexandriei. pr. Butnariu. (ed. Les Editions du Cerf. Minerva. Constantin. pr. dr.. dr. Tipogr. prof. Ed. 1245. 120 p. Constantin.. 135 p. dr. Paris. Lucian. Constantin. pp. Fântâna darurilor. a IIa) 501. Naţională. 516. (popularizare) 512. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. Gheorghe. dr. 7988. greacă de Stăniloae. trad. Tipogr. Constantin. dr. 252 p. ST 34/1993. Chiricescu. a IIa secundară (băieţi şi fete). (ed. 100122. GB 3/1949. Chiril al Alexandriei. Chiricuţă. Ed. „Tâlcuirea Psalmilor”. „Tâlcuirea Psalmilor”. (ed. Toma. dr. Dumitru. 506. Chiril al Alexandriei.. Chiril al Alexandriei. Ed. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 406 p. Curţii regale. 513. Toma. Tipogr. Chiril al Alexandriei. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Chiricuţă. Bucureşti. dr. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Petre. pr. Sf. Viaţa publică a Domnului nostru. din lb. Bucureşti. 3762. prof. 1937. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. 1947. 134 p. (popularizare) 514. dr. trad. Sf. 1915. (ed. trad. pp. din lb. prof.. prof. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. Chiricuţă. BOR 23/1931. „Tâlcuirea Psalmilor”. prof. Dumitru.. Studiu criticoistoric”. Antisemitism „creştin”?. Arheologia biblică. pr. Tipogr. pr. Bucureşti. dr. Chiricescu.. Institutul de arte grafice „Flacăra”. trad. pr. Chiricuţă. pp. pr. .. Chiricescu. Dumitru. greacă de Stăniloae. 515. 519. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. vol. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. 2). BOR 4/1931. greacă de Turcescu. Tiparul românesc. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. greacă de Stăniloae. greacă de Stăniloae. Dumitru. Chiricuţă. Chiril al Alexandriei. MO 46/1990. Sf. „Tâlcuirea Psalmilor”. 503. din lb. prof. Bucureşti. 1922. 23 p. Fântâna darurilor. Bucureşti. Despre Psaltire. Dumitru. Bucureşti. Chiricescu. (extras din BOR) 502. dr. pr. Arheologia biblică. Bucureşti. 507. a IIIa) 498. 518. 69 p. Dumitru. 509. prof. Bucureşti. Bucureşti. prof. (ed. 135 p. pr. 126139. Cărţilor bisericeşti. 500. Bucureşti. pr. (non vidi) 508. 123198. Bucureşti. Ed. 1923. MO 46/1991. Bucureşti. Constantin. prof. din lb. Chiricescu. Cărţilor bisericeşti. 511. Cassei şcoalelor. 2 c). „Tâlcuirea Psalmilor”. dr. 7692. 4566. Chiricuţă. dr. Constantin. Petre. trad. pp. 131 p. MO 13/1990. manual pentru cl. pp. Sf. 155204. 1911. 520. Bucureşti. MO 4/1984. MO 6/1989. Constantin. Chiricuţă. MO 5/1989. Toma P. pp. Chiricescu. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. pp. trad. pr. pr. Petre. Ed. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. prof. pp. pr. Constantin. 517. Sf. Toma. 1910. dr. prof. 308322. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. Studiu criticoistoric”. ?. Ed. Evanghelia pentru timpul prezent.. prof. „Tâlcuirea Psalmilor”.

Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 523. contesa Calomira de. „Oscar Cullmann. ?416. Ioan. 131143. Ciobanu. Bucureşti. 535. pr. Chiţescu. greacă. Nicolae. prof. 2740. pp. Chiţescu. pp. pp. Chiţescu. Chiril al Alexandriei. Nicolae.. 508511. 542.. Biblie şi Teologie. TruroCornwall în Anglia. trad. Gh. N. BOR 710/1937) 526. Studiu exegeticcritic. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. GB 11/1958. Scrieri. Cărţilor bisericeşti. Nicolae. Tălmăcită după textul biblic. trad. 6779. 1937.) 528. 55 p. 531. prof.”. 261270. 363423. Iaşi. Mihai V. (dialog ortodoxanglican. GB 34/1978. Ap. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. în vol. pp. MMS 56/1959. „Întreita ispitire a Domnului. pp. 1992. Nicolae. Chivu. magistrand Mihai. Nicolae. Bucureşti. 145154. pp.23 521. 33. EIBMBOR. Ioan. 464 p. DanIlie. «Cahiers théologiques» nr. Bucureşti. pr. din lb. drd. Mihai. pp. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. O 1/1958. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 711 VII 1975) 534. „Studiul Vechiului Testament”. BOR ?/1939. Chiţescu. 295312. 10421049. pp. (AlbaIulia). apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. Chiţescu. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. (doctorat) 527. Nicolae. contesa Calomira de. pp. 1991. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. 532. prof. EIBMBOR. extras din „Limba română” 2/1972. Chiţescu. pp. Introducere şi comentar”. pr. Dumitru. „Activitatea grafică”. „Epistola către Filimon. Vechi psalmi româneşti din sec. „Sabatino Moscati. Pavel în Atena”. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. Chiţescu. 537. pp. 474477. Tipogr. greacă. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. 1937. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. O 2/1963. 283297. 541. prof. sfântul. prof. 540. prof. prof. Lumina Moldovei. 32 p. Vechile civilizaţii semite. Cimara. „Scriptură. prof. Psaltirea lui David. 538. MO 13/1978. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. drd. vol. Tipogr. dr. 1953). al XVIIlea. Iaşi. Chiţescu. 187 p. 16 p. Dumitru. 525. Chiril al Alexandriei. Ciobanu. Nicolae. BOR 12/1956. Ciobanu. pp. 39) 522. (extras din rev. Ed. Academiei RSR. sfântul. 1922. Olafire. introducere şi note de Stăniloae. Nicolae. 539. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. 3537. (filol. MMS 56/1955. Nicolae. dr. La Tradition. MB 79/1975. Bucureşti. dr. pp. 529. 3/1996 (anul I). Bucureşti. bibl. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. „Justin Moisescu. 524. Chirilă. 226 + XII p. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Chirilă. Ciobotea. cu aplicare la viaţa creştinilor”. prof. 316 p. pr. pr. Sibiu. 274288. dr. MMS 89/1956. (Paris. şi teol. . 1997. Chiţescu. Scrieri.. Tipogr. Tipogr. prof. pp. 614 p. Chiţescu. 92105. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pr. Lumina Moldovei. pr. Nicolae. 486488. Cimara. introducere şi note de Stăniloae. (colecţia PSB. col. Psaltirea lui David. prof. Ed. în Credinţa Ortodoxă. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. Activitatea Sf. 1923 (în foaia de titlu 1922). din lb. pp.”. 533. Tălmăcită după textul biblic. pp. 1975. pr. Chiţescu. Partea a doua. BOR 910/1948. O 34/1963. Partea întâia. Tradiţie şi tradiţii”. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”.

Ciudin. ST 36/1950. Ciurea. 1997. Cîrstoiu. Cernăuţi. (colecţia Didactică. pp. Psalmi. Ciprian. Cojocaru. pp. extras din „Bună Vestire”. trad. 161168. 1921. 1905. 552. prof. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. RT 910 (pp. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. pp. Haralambie. Cocognac. Nicolae. I. (şi exegeza textelor) 550. 295 p. (grota 7. Ciurea. Bucureşti. pr. Lexic teologic. Ed. (fericirile…) 559. Ciurea. Michaela. nr. Tipogr. Maurice. Cioranescu. Al. Ciosu. GB 1112/1964. 565. 510521. GB 6/1987. pp. Bucureşti. 96103. „Apostolia”. „Predica de pe munte”. Patriarhul BOR. N. 545. 482484. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. (cu binecuvântarea PF Iustin. Codreanu. Ioan. pp. prof. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. Bucureşti. MMS 89/1956. Apostol Pavel despre clasele sociale”. pr. Bercovici. pp. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. 15 p. 192 p. Coca. pr.. anul X. 556. trad. din lb. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. Sibiu. 150 p. Ciuhandu. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. teme) 558. greacă de Pâslaru. EIBMBOR. pr. 1937. N. Matei. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. Bucureşti.24 543. Vâlcea. Studiul Vechiului Testament. dr. 563. pp... Poliglotă Gregoriană. pr. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. arhipresviter Calistrat. Sfântul. (introd. Cernăuţi. 72 p. Ioan. 1940. Cîrstoiu. f. Studiu după textul ebraic şi LXX. Calistrat. X + 400 p. Ed. drd. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Cioloiu. „Concepţia Sf. Haralambie. BOR 12/1961. 420 p. Ciudin.. GB 78/1964. dr. Cojocaru. pp. dr. + 6 desene la final) 554. 1942.. dr. 1941. pr. Şerban. pr. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. + 6 planşe la final) 555. Librăria şi tipogr. 1900. (licenţă) 547. din lb. Cîrstoiu.. ST 78/1985. 245257. 1997. pt. Tipogr. Roma.a. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. NT) 564. de editură creştină. dr. George. prof. dr. Arhidiecezană. pp. 146148. I. C. Al. Humanitas. 562. Ciudin. Platon. (fără imp. Instit. 5155. 5. Ed. Bucureşti. franceză de Slăvescu. 433 p. pr. G. Ioan. dr. Dorohoiu. I. asist. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. .. drd. pp. 551. 1899 (1900). 196 + IV p. 198217. prof. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. „Despre Evanghelia după Ioan”. 544. RT 2/1907. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. 4. drd. pr. Cioculescu. Tipogr. ST 56/1985. iconom C. Iaşi. Ciudin. nr. prof. prof. 1978. Manual pentru Seminariile teologice. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. 548. 53 p. Coca. Cartea românească. 553. Ioan Evanghelistul”. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. Gazetei săteanului. prof. Redactată după textul original. Ciudin. 360 p. 549. Credinţa noastră. Ed. Progresul. 557. diac. Iorgu. pr. Ed. 546. Ed. Nicolae. 10221026. Rm. pp. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Studiul Vechiului Testament. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. pr. 355364. Simbolurile biblice.. Alexandru I. rep.. ST 34/1985. 659663. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Matei. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament.

N. 106109. dr. Cojocaru.. 216 p. Ed. 571. Colan. 75 p. prelucrare de G. pt. „Epistola către Romani. N.. pr. Epistola Sfântului Iuda.”. 583. 96. Ghia. prof. 575. „O traducere catolică a Bibliei”. 574. Instit. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. p. 8789. 579.. 1518. Herder. 395398.. N. mitrofor dr. N. 582. Noul Testament. N. de Antonie Harghel.”. pr. 128 p. pp. de pr.. RT 1/1928. Br. de dr.. Scriban. Colan. „Atlas Scripturae Sacrae. Ed. 151152. Colan. 577. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă).. RT 46/1922. Palatul Sfântului Sinod”. prof. Colan. Cartea românească. 104105. Scrisul românesc. Colan. Constantin C. Colan. 1924. 586. RT 3/1927. Vasile Tarnavschi. Ed. N. Freiburg i. 1928. Ramuri. 145151. „Pr. Studiu apologetic. Ed. Der Philipperbrief des Hl. pp. 3233. Trifa”. N. N. Colan. 305306. de A. pp. RT 45/1928.”. Cristescu. 34 p. Ed. N. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Colan. TV 810/1992. N. „Cărţile părintelui I. 74 p. 224 p. N. Colan. 1919. tipărit în zilele MS Regelui României. pp. prof. I. dr. Institutului Biblic al BOR. 87 p. 125126. Antonie Harghel. Cernăuţi. Scriban. Colan. Colan.”. 224 p. 569. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni.. 307. pp. Cernăuţi. RT 23/1929. RT 23/1924. Colan.. 588. Bucureşti. RT 89/1925. de arhim. 584. Arad”. autorului. 1928. pp. Tipogr. Ricardo de Riess. prof.”. Ciauşanu. Gr. . „Ierom. Freiburg im Breisgau. 86”. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. RT 10-11/1924. 32 p. Ed. 581.. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. Franz Keller.. Herder & Co. 1927. RT 11/1927. Ferdinand I. 1924. „Curs de introducere în Noul Testament. 48 p. prof. p. N. 140141. RT 1011/1925. „Curs de întroducere în Noul Testament. RT 4/1927. Sibiu. Herder. Colan. pp.25 566. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. 1927.. F. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche.. Cartea românească. George Ştefan. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. 1930. RT 4/1924. 568. 576. Gh. p. 352354. N. 572. RT 45/1928.. prof. 1926. prof. Chişinău. „Prof. „D. Bucureşti. 347348. p. dr.. Karl Barth. F. Gh. pp. Ed. RT 11/1927. N. N. pr. Colan. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). 137138. Arhidircezană. Dr. Ghica. 1924. Stadtfarrprediger in München. Nicolae. Colan. N. 570. Freiburg i. Apologie istorică. 141. 100 + VI p. 656 p. 1925. N. „Der Römerbrief. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. 280281. 587. Colan.”. p. 1926. Colan. „Să se retipărească Biblia!”. 578. „Institutul biblic”. pp. 313317. Colan. von Dr. „Sonnerkraft. Colan. Br. „Teodor M. p. prof. pp... pp.”. pp. 102103. 1928. de arhim.”.. cu introducere şi comentar scurt. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. RT 4/1927. N. Introducere şi comentar. Vasile Gheorghiu. 76. I. Craiova. „Comentariul asupra Epistolei Sf.”.. von Anton Worlitscheck. «Biblioteca Semănătorul». Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. Apostol Pavel cătră Evrei. de arte grafice «Ramuri».”. 580.. pp. Studiu biblic. Nicolae. RT 23/1924. Maunoury. 152153. Popescu. I. Colan. 1924”. Ed. de arhim. Bucureşti. RT 12/1927. pp. RT 1011/1924. Craiova. 258 p. RT 56/1927. von D.. 260 p. Ed. N. nr. Colan.. 585. autorului. pp. 567. RT 56/1925. pp.. RT 23/1929. 573. Craiova. «Universală» Alcalay & co. 1927. prof. Ed. Nicolae. München. Colan.”. Universitară.. Bucureşti.”. dr.

1985. Coman. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. Biblia în Biserică. asist. 120124. Coman. Coman. Ioan G. Marile figuri ale Bibliei. Artos Zois. de pr. Sibiu. 117119. Coman. pp. pp. Constantin. asist. pp. Αθηναι. Tipogr. Daniel. 612. 590604. Bizantină. pp. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. 2630 octombrie 1988”. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. 608. dr. Frankavilla Grecia. . Ed. Daniel. pp. Biblia şi intelectualii. Fântâna darurilor. Arhidiecezană. Coman. Ioan I. Coman. 3031 martie 1989”. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. 78 p. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. pp. 1820.. Fernand. ST 1/1987. τομος Β. dr. Luca XIII. MB 13/1967. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. Arhidiecezană. 593. prof. Constantin. pr. Biblia şi intelectualii. RT 78/1937. 4558. (în colecţia Problemele vremii) 591. ST 12/1972. Nicolae. prof. Coman. prof. 124128. Creştinismul şi sclavia. Ed. Mariana. asist. 304305. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. 611. O 2/1966. Daniel. Coman. RT 56/1944. Constantin. 189 p. 79 p. prof. Coman. Humanitas. ST 2/1989. 1937”. Nicolae. pp. ST 34/1956. 1929. Vasile. O 2/1985. Constantin N. Coman. 249256. 108110. Ed. pp. pp. 199221. extras din Limba română 3/1968. Bucureşti. Atena”. 1029. 714725. prot. 610. 1925. 600. 594. V. 148159. Bucureşti. 597. episcop Vasile. asist. ST 2/1989. 601. „Σαββα Χρ. Coman. 31 martie 1989. 595. pr. Colan. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. dr. Eseuri pe teme biblice. pr. ST 5/1987. Arhidiecezană. Ghica. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. pp. 605. Academiei RSR. prof. ST 910/1953. pp. din lb. Psaltirea de la Mehadia. iuldec. Constantin. pr. Αγουριδου. membru al Academiei Franceze. 508 p.”. Coman. 1997. A. pp. 609. Colan. Viaţa lui Isus. 1522. 1214. Coman. dr. trad. ST 5/1988. O 4/1980. franceză de Voicu. Sibiu. 602. Ed. 222 p. asist. pp. 1995. pr. 607.. 32 p. Comte. pr. ST 78/1970. trad. 582600. ? p. Marcu XI. 606. Coman. Pavel”. Vasile. Constantin. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. pr. 16881988) 598. 1936. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. tom 4. Tipogr. Ap. Mihaela. Stropi de rouă duhovnicească. Constantin.26 589. pr. „François Mauriac. I. 603. 599. pr. ST 12/1977. Ed. 345366. pp.. 592. Vasile. pp. Cugetarea. Em. Ioan G. pp. pp.. pr. Coman. Colan. prof. 604. Bucureşti. Constantin. Tipogr. PăsculescuOrlea şi Const. Bucureşti. episcopul Oradiei. Daniel. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. serie nouă. 259268. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. ST 710/1976. pr. din Tesalonic Grecia. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. dr. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. (comunicare la Tesalonic. Nicolae. 1985. 1929. 69. pr. Constantin. (popularizare) 590. 528546. 4551)”. Constantin.. Constantin. Ioan G. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. Sibiu. 596. Ed. 155166. pp. Combiescu.

„Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. cap.. 627. Studiul Noului Testament. pr. Comentar”. f. GB 56/1973. Ioan.. econ. prof. (profeţii mesianice) 621. prof. 633. N.. 244248. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. 111)”. I. Anghel. 389402. pp. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. XVII). 214223. pp. 64 p. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. 1914. Constantinescu. pp. GB 910/1973. „Facerea (exegeză biblică)”. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. Constantinescu. 628. I. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. I. 1 XII.. sărbători etc) 622. Ioan. pp. pp. pr. prof. prof. GB 34/1965. Constantinescu. (ed.. 370387. pr.. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. ST 34/1973. GB 13/1983. .a. Ioan. Bucureşti. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. pr. GB 34/1976. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. Constantinescu. prof. 266270. GB 2/1987. a IIa) 618. pr. pr. pp. Cărţilor bisericeşti. pp. pr. 612)”. Constantinescu. Constantinescu. 187206. Ed. GB 10/1958. GB 910/1975. Constantin. 6784. econ. 289299. 533548. Bucureşti. pr. dr. 331 p. 630638. Ioan. Daniel. pp. 1923. 626. N. Constantinescu. Constantinescu. Manual pentru seminariile teologice2. pp. pp. 527530. Bucureşti. 615. Instit. Al. GB 3/1987. pp. GB 34/1975. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. pr. Constantinescu. GB 2/1988. „Daniel (cap. 616. Constantinescu. GB 34/1984. 1981. Manual pentru seminariile teologice. „Scene din Vechiul Testament. Const. Ioan. (popularizare) 625. 442 p. Constantinescu. Ioan. pr. Constantinescu.27 613. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 32 p. I. 617. pr. GB 34/1974. Ioan. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. I. pr. 5177. Ioan. prof. Constantinescu. prof. pr. dr. Constantinescu. 661685. Constantin. Popescu. 637. Ioan. pp. GB 12/1969. Constantinescu. 976983. N. 10641073. 60101. Studiul Noului Testament.. prof. 614. Tipogr. 4953. „Isaia şi Ieremia”. 629. (jertfe. N. Al.. I gimnasială. 630.. 1334. 45103. prof. Al. pp. pr. pp. Ioan. 159 p. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. pp. N. pp. pr. 624. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Al. Al. 634. Al. 636. 631. 638. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. pr. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. pr. 619. Constantinescu. Constantinescu. pr. GB 56/1972. prof. O 3/1983. ST 910/1969. pr. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. 13)”. după cele patru Evanghelii”. pr. prof. GB 12/1979. Ovidiu. Constantinescu. Socec & co. Constantinescu.. Constantinescu. „Protoevanghelia lui Iacob”. 632. Daniel. Ioan. N. econ. 635. pp. Constantinescu. Constantinescu. Constantin. Ioan. Ed. Credinţa noastră. pr. 328344. Constantinescu. 620. Bucureşti... dr. prof. prof. 1992. Ioan. pr. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. 927945. pp. 623. GB 1112/1954. pp. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. biblic al BOR. pp. BOR 34/1971. pp.

658. pr. Emanuil. arhim. Atena. MB 46/1999. Corniţescu. Viaţa lui Iisus. Vasile. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. CoravuSeverineanul.”. pp. 120 p. pp. Emanuel. dr. „Ioan. (ed. 659. Timişoara. dr.. pp. Ed. a Va) 643. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. diac. MB 910/1964. pp. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. ierom. MA 79/1979. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. Emanuel. (irelevantă) 641. 650. 1943. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. pp. Emilian. pr. MO 16/1993. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. 786787. episcopvicar Damaschin. Constantinescu. Coravu. MO 3/1987. asist. Adrian. pp. pp.. ST 78/1983. MO 910/1975. Agapie. Copăcianu. Iaşi. Librăriei Socec & co. „Iisus şi marea”. 1976. 644. asist. MO 1112/1973. 559563. Emanuel. (doctorat) 662. Corniţescu. 3944. Popescu. pp. Cornilescu. dr. I. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. Corbu. prof. † Damaschin. Galitis. econ. 213 p. pr. (text stabilit. asist. 331 p.. Ed. 213 p. MB 1012/1999. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. ST 78/1983. 734736. 652. 8391. Const. Bucureşti. pp. pp. 501506. CoravuSeverineanu. Ed. asist. diac. 567570. 642. GB 34/1973. pp. Academiei RSR. 350 p. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”.. Iaşi. 392 p. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. Emanuel. diac.. ierom. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. prof. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. GB 4/1987. Dumnezeu şi Biserica. Ed. Ed. 1919. Grigorie de Nysa”. (istoric) 660. Agapie. pp. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. O 3/1983. Mitropoliei Banatului. Constantinescu.28 639. Bucureşti. D. 4750. pp. Emilian. diac. Copăcianu. asist. pr. 648. econ. BOR 8/1923. 5661. . „Studiul biblic la I Corinteni 14. Moderna. Junimea.”. 655. GB 12/1956. pp. Corniţescu. „Emanuel Copăcianu. 387404. 657. pp. 1990. Constantinescu. Copăcianu. 3245. MB 79/1997. I. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. Junimea. Viorica S. 503509. 646. MB 13/1975. pp. ConstantinescuLucaci. 612. Corbu.. 653. Emilian. ? 654. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. pp. Copăcianu. dr. Coravu. 461562) şi 910 (617681) / 1982. „Gheorghe A. Ed. 19”. Bucureşti. Coresi. 1990. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Dimitrie. proorocul deşerturilor”. Petru la Cincizecime”. Emilian. dr. 649. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. Corniţescu. 542558. 10671068. Ioan. 779 p. 661. 403412. Corniţescu. 1977. dr. lect. Povestiri biblice. ST 78 (pp. Cornilă. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. asist. 1969. 645. pp. 640. Viorica S. Emilian. Povestiri biblice. diac. Corbu. pr. ST 710/1981. „Ioan Panagopulos. „Părintele prof. Copăcianu. Dimitrie. introducere şi indice de Stela Toma) 656. 647. Ap. 651. 2037.

ST 78/1984. 228229. Em. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. Corniţescu. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. 200211. Emilian. prof. Corniţescu. drd. Corniţescu. „Sabat şi duminică”. 199209. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. Corniţescu. ST 5/1987. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. pp. Corniţescu. O 2/1980. prof. 8393. Emil. Corniţescu. ST 910/1967. 666. Bucureşti. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. pp. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. Emil. Corniţescu. Corniţescu. 8293. 727. asist. pp. ST 34/1981.. asist. drd. Corniţescu. Nic. 546572. diac. asist. 681. Emilian. (prez.. Corniţescu. Corniţescu. pp. 30 ianuarie 1976. 606615. BOR 34/1985. pp. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. diac. asist. . prof. prof. diac. 1977”. BOR 46/1991. lect. pp. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. Corniţescu. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. 8096. MO 12/1980. 682. pp. ITOB) 683. 671. pp. prof. 674. diac. pr. diac. pr. pp. Emilian. interpret al Sfintei Scripturi”. Em. Emilian.. Emilian. dr. Emilian. 95102. prof. Studiul Noului Testament. asist. Emilian. Constantin. asist. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. 678. diac. 199209. drd. pp. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. Emilian. diac. diac. prof. pp. „pr. 815825. O 2/1981. Corniţescu. asist. asist. O 1/1983. Corniţescu.29 663. pp. Corniţescu. ST 12/1976. prof. pr. Corniţescu. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. 600612. Emilian. ST 78/1967. Scriptură în mâna credinciosului”. diac. Constantin. 308320. Emilian. Emilian. 299307. 269274. 676. pp. 667. pp. diac. 680. Grigorie Marcu. diac. pr. BOR 1112/1983. pp. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. Corniţescu. pp. ST 34/1969. C. 672. O 3/1980. O 2/1983. pp. diac. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. Corniţescu. dr. 673. (prelegere festivă. 669. Corniţescu. pp. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. Emilian. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 664. diac. prof. 380388. GB 5/1988. „Sfântul Vasile cel Mare. 100110. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. O 2/1982. Corniţescu. pp. 8394. 668. Constantin. drd. 665. asist. 606619. 679. pp. Corniţescu. ST 12/1969. manual pentru Institutele teologice. BOR 78/1986. Corniţescu. pp. Constantin. diac. „Sf. pp. pp. 252265. 670. 675. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. O 2/1980. 684. 482491. diac. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. Nicolaescu. „Sfinţii Trei Ierarhi. ST 910/1985. ST 710/1980. prof. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Emilian. Emilian. prof. GB 35/1980. Corniţescu. pr. pp. 492500. Emilian. 686. Corniţescu. 243254.

Bucureşti.. Cotos. „Cultura românească”.. diac. Nicolae. 206 p. 706. A. Doru V. 1959. 555563. pp. Ia secundară. Cotos. dr. . Tipogr. 295 + 42 p. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. Constantin. 7072. Ed. pp. prof. prof. „Proorocirea. pp. pp. pr. prof. 700. Tipogr. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. 639)”.. MMS 78/1958. pp. Costache. Sădeanu) 696. pr. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. RT 1011/1932. dr. prof. 701. Costache. (1929?). (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. Ctin I. Sădeanu) 698. Ioan. Constantin. 1926. Cotoş. prof. pr. prof. pr. ierom. Ctin I.. 206 p. Cotos. Betleem. 374377.. „Lucrătorii asociaţi”. prof. Ioan. 1911. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. (curs scris de mână de stud. prof. „M. Lăzăreanu. 195 p. RT 3/1927. Cosma. 103118. Focşani. 514. N. Constantin. RT 12/1925. London. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. pr. prof. Constantin. 1902. III. Vasile Gheorghiu”. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. 9193. pr. (profeţii mesianice) 691. NewYork. 1935. Bucureşti. dr. pp. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. Cărţilor bisericeşti. 242250. 711. Bucureşti. 703. (curs scris de mână de stud. 705. Corniţescu.30 687. Manual pentru seminariile teologice2. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Nicolae. C. A. 704. Cotos. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. pr. 31 p. GB 46/1993. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. EIBMBOR. Emilian.”. econ. pr. Filaret. 690. dr. Manual pentru seminarii teologice. MB 13/1958. pp. Corniţescu. Zakaria Goneim. „Cartea românească”. Ioan. Cornoiu. 371376. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. Corniţescu. A. Bucureşti. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. 368371. 634636. 707. Emilian. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. Bucureşti. 130 p. C 112/1938. Costea. pr. Studiu filologic.”. MA 12/1960. Casa pânii sufletului. 710. Piramida îngropată. „Profesorul dr. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Costache. 692. Bucureşti. de Alexandru Duţu. Corniţescu. 232)”.a. prof. 708. prof. Crăciunaş. Nicolae. ST 710/1981. O 12/1997. pr. Sădeanu) 697. pp. 5)”. prof. 172 p. Cosma. Cosma. A. MMS 34/1957. ST 12/1958. pr. 3454. pp. prof. de grozăvia. 1901. dr. pr. Ioan. 7683. 1996. pp. prof. pp. Bucureşti. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. f. 510513. pp. prof. trad. Corniţescu. dr. Toronto. pp. Emilian. pp. Cornoiu. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. 119122. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. ST 2/1990. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. „David şi moartea lui Saul. Introducere în cărţile Noului Testament. 1979. 1903. 693. asist. Cornoiu. Bucureşti. Ioan. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. Ed. econ. 699. „Rugăciunea Domnească. prof. pp. dr. Irineu. econ. 154 p. 694. 1902. dr. C. pr. dr. Tipogr. Cornoiu. pr. pp. prof. Bucureşti. pentru o clipă. Cornoiu. Dumitru. Corniţescu. 702. (curs scris de mână de stud. 688. dr. Introducere în cărţile Noului Testament. Nicolae. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. Emilian. 518. 695. MA 58/1958. Cosma. Abrudan. O 4/1980. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. 709.. GB 14/1999. C. 1956. 95 p. pr. Ctin I. Atena. 292 p. 520. pr. dr. C. 203 p. Introducere în scrierile Noului Testament.

728. Sf. Arad. 130 p. Crişmariu. Biblia şi ştiinţa. de pr. română. Arad. RT 89/1928. 1935. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. 725. Socec & comp. Bucureşti. Culcea. Diecezană. Tipogr. 76 p. 1908. Toma. Diecezană. George. a VIIIa) 719. „Preot Iosif Trifa. (ed. Crişmariu. Gr. A.. pr.. 724. C. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. pp. 717. a IXa. 317323. (manual) 722. 145146. Arad. Tipogr. 86 p. 98 p. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. pr. 721. pp.. Nicolae. Ed. 317 p. pr. studiu dogmaticoapologetic. Dumitru. Mai lângă Domnul meu. clasa a IIIa11. pp. Crişmariu. a IVa. Cristescu. Diecezană ort. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. I a gimnaziului unic. dr. Cristescu. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. 1929”. 108 p. econ. Nicolae. Arad. Tipogr. Diecezană gr. dr. Ed. RT 4/1929. prof. 144)”. Tipogr. Crişmariu. „Econ. Diecezană. Craiova. 104 p. 732. română. Ed.. Socec & comp. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. pp. Arhidiecezană”. Crişmariu.. Tipogr. prof. dr... Manual pentru cl. Cristescu. 1928. Nicolae. GB 12/1949. (moduri de citire şi interpretare) 730. 104 p.. dr. 734. Manual de religie pt. Culcea.. dr. Arad.31 712. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. . 1930. 3940. ConstantinescuLucaci. Nicolae. econ. 134135. prof. F. 729. 1914. Crişmariu. Gr. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. 6061. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. pp. pr. cl. Crişmariu. 1935. pp. 98 p. Nicolae. 735. 1914. 123 p. pr. dr. prof. Cristescu. pr. 1927. Cristescu. prof. 1931. Arad. Gh. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. (ed. române. RT 11/1927. Creştinismul şi sclăvia”. (ed. clasa a VIa11. Arad. Crăciunescu. Diecezei grecoortodoxe române. + 20 de ilustraţii în text) 716. Crişmariu. Diecezană. 726. Gr. Cristescu. Nicolae. RT 1/1907. Cristescu. dr.. 1947. Gr. Craioveanu. 269. Cristescu. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. Monogenismul biblic. Cosma. română. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. RT 1011/1925. A. 731. 49 p. Adjud. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. RT 89/1925. dr. Pavel către Filimon. de preotul Pompei Moruşca. pr. Sibiu. Bucureşti.. 727. 1935. Tipogr. Iosif Trifa. 733. pp. Nicolae. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 112 p. RT 56/1926.. Prelegeri metodice din istorioare biblice. Diecezană gr.. 126 p. Diecezană. pp. Colan. Crişmariu. Creţu. RT 12/1927. Arad. prof. Ia revăzută şi completată) 715. 1624.ort. dr. Gr. Cristescu. RT 2/1925. Tipogr. 723. Arad. 345347. N. (ed. 713. 1929. pr. I. (doctorat) (non vidi) 714. p. „Îndreptar scripturistic”. or. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Arad. 1947. română. Librăriei Socec & co. „Prof. 718. Tipogr. Diecezană ort. Tipogr. Toma. Gr. prof. clasa a IVa11. Nicolae. Ed. Tipogr. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. autorului”. 1930. 277278. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. prof. pp.ort.. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. a IIIa a gimnaziului unic. Ioan Tomescu”. Nicolae. Bucureşti. Nicolae. Crişmariu. 78 p. 1928. Tipogr.

125 p. BOR 34/1985. După evangheliştii Mateiu şi Luca”.. „Genealogia Mântuitorului Hristos. Dănău. pr. p. Toma. 561577. 1923. 1976. Bucureşti. dr.. XIII. 912922. Constantin. diac. Studiu introductiv. P. prof. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. David. BOR 78/1975. Daniel. 743.. Psaltirea în versuri. Ursu. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. David. 95113. Bucureşti. GB 12/1958. diac. 740. 751. BOR 5/1912. V. BOR 1112/1973. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. Scripta aramaica 1. David. Cristofor. diac. Petre I. prof. Ilie. Pe urmele vechilor civilizaţii. Theodor. pr. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. O 2/1982. model al predicatorului creştin”. 85. diac. ediţie îngrijită de N. 80 p. 1966. Dimitrie. 130 p. pp. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. 160 p. 755.. (non vidi) 741. Petre. (exegeză) 749. 757. „Hristos «cheia» Scripturii”. Ştiinţifică şi enciclopedică. C. Dănău. 750. Culcea. vol. I a gimanziului unic. ST 12/1980. 780 p. Dan. 11591166. C. prof. pp. Seminarului grecocatolic. Cunescu. 212217. Jidanii în războiu. conf. Toma. Socec & comp. Dănău. traduceri din limba aramaică.32 736. Manual pt. cl. pp. 752. 1947. 1987. pr. 207 p. 742. Ed. fasc. pp.. pp. Socec & comp. GB 5/1987. Constantin. pr. 324328. pp. Iustinian. conf. pp. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. GB 912/1978.. 312329. diac.. BOR 34/1969. Topliţa. august 1966) 753. pr. MMS 6/1988. (extras din International Review for the History of Religions. Petre I. (exegeză) 747. 2340. Bucureşti. 745. I. 760. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. P. „Mântuitorul. C.. dr. 230242. P. (exegeză) 748. 759. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. Deheleanu. pp. 739. pr. 37 oct 1989) 758. a IIa a gimnaziului unic2. Culcea. 756. (temeiuri biblice. Tipogr. pp.. notiţe introductive şi note. Ed. Gheorghe. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. „Psaltirea slavoromână (1577. pp. Alexandru. MMS 34/1971. A.. Constantin. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Sportturism. 1947. 10021006. 636638). cl. 746. C 1913 (pp.. Dan. David. Cziple. V. conf. „Genealogia Mântuitorului Hristos. 37 p. conf. O 23/1994. 395 p. V. dr. (cursuri de îndrumare. 737. din perspectivă negativă) . Manual pt. Cunescu. O 2/1983. 1980. Cuza. Damian. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. pp. 215247. 738. Deheleanu. drd. Dancu. Bucureşti. prot. diac. existenţa minciunii şi a răului)”.”. Dalea. pp. Gheorghe. Petre. „Biblia britanică a lui D. Petre I. Ed. David. A.. BOR 6/1912. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. Bucureşti. Partea primă: Legea veche. (predică) 754. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. C. 835839. pp. pp. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. (… în Sfânta Scriptură) 744. dr. prof. „Dosoftei. Bucureşti. BOR 7/1912. Cornilescu. pp. Esséniens. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. 499507. 2. pr. Blaj. 709719. Deheleanu. BOR 78/1976. 12381251. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. 1918. Academiei. 6172. pp. Daniel. Daniel. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”.

„Naşterea Domnului”. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. 491498. BOR 5/XXXI.. Demetrescu. pp. 764. 13051317. 96 p. 288 p. pp. Drag. Marin S. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. şi Studiul Vechiului Testament. 288295. BOR 8/1905. 789. Dragomir. extras din Studii şi cercetări de bibliologie.”. BOR 11/1906. dr. Marin S. Drag. 765. Mic dicţionar al Noului Testament. „Iisus Hristos mit?”. 307314. Dincescu. 763. dr.) (despre Luca I. Demetrescu. prof. 50 (4). pp. 168175.33 761. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. Demetrescu. Ed.. 961975. MB 48/1964. Demetrescu. Demetrescu. Demetrescu. (temeiuri biblice) 762. 393402. pp. Demetrescu. 1942. Sterie. BOR 1/1905. Fiul Omului. din Fiul lui Dumnezeu. 778. Dragomir... „Vieţei nouă”. 863875. Arad. de Nicolae. Nicolae. dr. MMS 89/1956. Petru. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. 234244. Dragomir. Demetrescu. 8595. pp. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”.. Bucureşti. pp. 31 p. Dragomir. pr. Densuşianu. 773. pp. [Ludovic]. BOR 34/1981. (predici) 784. 782. Demetrescu. Curtea de Argeş. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. Tipogr. XIII. pp. Demetrescu. BOR 3/1909. Bucureşti. Dinu. 785. „Paştele la ebrei”. 1255?. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Petre. pp. pr. Deheleanu. BOR 2/1900. L. pp. pp. Viaţa economică. Demetrescu. 780. 23). dr. 767. dr. 1945. „Studiul Noului Testament. BOR 6/XXXI. 1943. pp. Eparhială. BOR 35/1973. pr. BOR 1/1900. 1955. Donos. pp. Dinu. 781. dr. 1954. Bucureşti. Bucureşti. 719728. 1321. pr. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. MB 46/1967. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. 788. pr. pp. Ed. Demetrescu. 769. „Bunavestire”. 196212. 1916. 379389. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. Dragomir. 91112. Constantin. dr. pp.. 515518. pp.. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. pr. dr. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 79 p. 775. 771. Dragomir. Neaga. „Fraţii Domnului”. 3639 şi 65) 777. Dragomir. Petru. pp. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Diamandi. Dragomir. „Cei doi bani ai văduvei”. Bucureşti. Neculai. Bucureşti. RT 5-6/1942. 770. Donos. dr. pp. BOR 1/1905. 310320. dr. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. al XVIlea. dr. 766. Drag. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. MMS 56/1955. Drag. dr. 1946. Ed. Deheleanu. 78 p. 768. pr. 786. pp. GB 34/1959. Academiei RSR. 322326. prot. Ed. „Bogatul nesăţios”. N. dr. prot. în TR 48 (pp. 776. Petre. Deheleanu. BOR 8/XXXI. Nicolae. Dennefeld. 772. 12 p. 779. Diaconescu. Sfintei Episcopii a Argeşului. . „Profetism babilonian”. Demetrescu. trad. „Bogatul şi Lazăr”. pp. Natalia. 1929. Tipogr. Diaconescu. dr. 272283. BOR 7/XXXI. 112. bibl. 787. pp. BOR 12/1915. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 121125. BOR 1/1906. 822833. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. Dragomir. Deheleanu. 783. Diecezană. „Preoţia ortodoxă”. BOR 8/1905. (fragm. 215 p. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. pp. Demény. Cartea românească. Tâlcuiri evanghelice. Demetrescu. pp. 915927. pp. Dragomir. (filol. dr. Ed. Ovid.

din ebraică. (trad. 1926. Dura. 802. Dudu.. 1908. din ebraică. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. pr. drd. pr. pp. dr. 381389. 1974. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. (tabel cu textele biblice din cult) 796. prof. Drugescu.. Ion Bria. doctorat) 797. Boldur. Facerea lumii. (predici) 791. Moderna. Ed.. Bucureşti. Marineasa. drd. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. 807. Nicolae V. 31 p. Ecclesiast (Cohelet). LX + 1165 p. 804. O 1/1984. 1934. pr. Drăgulin.. „Hiliasmul. asis. BOR 78/1980.. GB 34/1984. V. Ursu) 794. Eugen. dr. „Decalogul în expunere catehetică”. 1981. pp. (ed. „O profeţie memorabilă”. 1998. Psaltirea în versuri 1673. drd. 719731. (apariţie. Drimer. Dragomir. 53 p. Drăguşin. Dorcescu. 814. Iuliu. „Pr. diac. AZ. 399 p. 7294. 1901. drd. 792. Tipogr. pp. 800. MMS 12/1940. Librăriei Socec & co. Vasile Mihoc. Tipogr. Bucureşti. prof. Nicolae V. (licenţă) 811. Ed. pp. 801. Gheorghe I. 806.. Tipogr. 11301132. dr. 805. M. . 27 p. 661666. Drăguşin. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. Ion. Valeriu. 11531166. 793.) 809. asist.”. Dron. pp. asist. Drăguşin. Drăgulin. 803. 47 p. Emilian Corniţescu. 297299.. asis. pp. doctrină ereziarhă”. „Diac. drd. GB 34/1984. 207268. BOR 910/1981. Dicţionar de teologie ortodoxă. pp. (ed. Neculai. Dură. dr.. Cartea românească. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. Cîntarea Cîntărilor. 116125. Clemenţa. 1926. Tipogr. pr. Drăguşin. Iaşi. 812. X + 144 p. Dorcescu. Drăgulin. 813. traducere şi comentariu”. ST 56/1989. pp. (Daniel 9. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. drd. 293296. Epistola Sf. Excelsior. Psalmii în versuri. Dosoftei.. Timişoara. pr. a IIa) 799. (trad. cu un studiu de . „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. 77 p. pp. 544560. Ed.. Carol. Centrului mitropolitan Iaşi. pr. MMS 6/1936. pr. A. 8089. Nicolae. Introducere. Dură. 816. pp. 96 p. dr. GB 1112/1971. pr.. „Pr. prof. Nicolae V. Ion. pp. 1993. Ap. Nicolae. 5062. O 4/1986. Arta. critică de N. O 2/1988. Pildele în versuri. Timişoara. Nicolae V. dr. 464480. Dragomir. pp. Eugen. asist. ST 34/1981. pr. pp. Bucureşti. Ester (Purim). Biblia. Valeriu. Pavel către Galateni. 114123. diac. Ed. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei.34 790. Bucuresci. 11001108. Dragoslav. pp. seminar. Pavel”. Marinescu & Şerban. cu un studiu de . BOR 11/1911. 1925?. Ap. „Septuaginta”. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. MA 79/1982.. (l. Donos. Dragoslav. pp.. Ed. C. Dragomirescu. MO 12/1999. Dragomir. Poemă ebraică. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. 67 p. importanţă) 810. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. N. pp. 815. 291 p. Iaşi. 2227) 795. 207210. 1905. Ed. ST 56/1985. drd. MO 78/1985. Mrea Neamţ. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”.) 808. Dură. Carol. drd. pr. Paul. pr. pr. Valeriu. pp. Constantin. Demetrescu. Dura. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. 798. Valeriu.. Drimer.

prof. 825. Erbiceanu. Efrem. pr. drd.) 839. Erbiceanu. Sirul.) 838. I. din lb. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”.) 836. vol. 7682. bibl. 113116. bibl. Erbiceanu. trad. Dură. (filol. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. 427431. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. MB 3/1988. 949957. Făgărăşanu. episcopvicar. BOR 5/1912. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. „Interpretări de cuvinte.) 840. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. Omilii la Hexaimeron.. 823. pp. prof. ST 910/1977. ST 12/1978. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Erbiceanu. Dură. Constantin. Erbiceanu. D. Constantin. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. col. BOR 8/1906. Erbiceanu. introd. 829. Endre. trad. Ioan. BOR 9/1910. drd. pr. 536546. Erbiceanu. Dură. Nicolae. pr. greacă. 8)”. pp. 683698. vol. Cernăuţi. Dură.) 835. (filol. 650 p. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. 822. pp.. GB 910/1982. Dură. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. dr. Duţu. Constantin. C. 2129. pp. (filol. Constantin. Omilii la Psalmi. 1914. 828. Omilii şi cuvântări. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. siriacă de Isopescu. pr. Partea a IIa. BOR 1/1912. 395400. pp. Scrierii. 9)”. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. (structură. Silvestru Octavian. pp. EIBMBOR.. 796808. 904915. Scrieri alese. prof. bibl. Judecători. pp.) 837. 2743. Bucureşti. pr. Erbiceanu. 819. EIBMBOR. ST 6/1988. bibl. O 3/1983. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. 1”. C. „Faptele Sf. (şi o parte din comentariile biblice) 818. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. Constantin. bibl. 820. 445452. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. (= o legendă) 834. 127133. Dură. Nicolae. Făgărăşanu. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. C.”. † Lucian. . 929. BOR 3/1912. Szöcs. 528 p. Erbiceanu. 6671. Nicolae. 1623. drd. BOR 4/1912. şi indici de pr. dr. pp. Bucureşti. ST 4/1986. ST 78/1983. VII. 171180. 832. BOR 2/1912. Sinod al BOR. pr. ? 841. din lb. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. pr. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. C. Constantin. dr. Ioan. MA 34/1985. dr. 1986. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. pp. pp. † Lucian. pp. 556 p. pp. 378375. pp. pp. Nicolae V. (scriere apocrifă) 831. prof. dr. BOR 6/1912. pp. Nicolae V. pp. BOR 4-6/1992. pp. BOR 1/1906. 824. PSB. 1982. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. Dură.”. (filol.. 821. „Sfîntul Vasile cel Mare. 513527. ST 12/1983. Constantin. pr. bibl. Iosua. MA 56/1972. episcopvicar. pr. Ap. pp. pp. 830. Duţu. pp. MA 12/1985. „Moartea dreptului Avraam”. 5)”. (filol. „Origen. drd. asist. stil. pp. 241260. BOR 10/1911.. Nicolae. BOR 3/1905. Fecioru. dr. 827. Constantin. 3345. 10001009. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. pr. (filol. Erbiceanu. dr.35 817. Partea întâi. pp. pp. 2”. pp. 262268. Erbiceanu. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. Dura. Scriptură”.. C.. 833.

dr. „L. Nicolae. GB 56/1973. GB 78/1964. f. Felea. RT 1112/1938. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV.”. pr. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. Ed.. pp. Patriarhul României. 1931. 866. 852. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. pp. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. pp. Medicale Nobert Maloine. Edmond. Ier. Ilarion V. LascarovMoldoveanu. 294 p. Felea.. A. prof. 306 p. IPS. Bucureşti. Tipogr. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. de L. 264 p. pp. Sfintei Mănăstiri Neamţ.36 842. Librăriei „Principele Mircea”. Tipogr. Felea. 391392. Bucureşti. pr. 861.. Felea. pp.a. 862. 851. 1932. „Profeţiile Mântuitorului”. col. 385387. lect. (licenţă) 863. 18. Sfintei Mănăstiri Neamţ. Vie de Jésu. 229234. Il(arion) V. Hristos şi viaţa omenească (p. 846. L. prof. 857. «Seria Teologică». Ed. Haralambie I. Ilarion V. prof. pp. Felea. 1944. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. 138 p. Faur. 260 p. 1921. 1928. rusă de Nicodim. Ed. Fecioru.) 860. 202204. cat. RT 4/1937. pp. 501502. 850. Sibiu. pr. W. RT 56/1936. V. franceză de Răcăciuni. F. dr. Felea. Ilarion V. Felea. rusă de Nicodim. . Alexandru. 1941. „Despre cele patru Evanghelii. trad. pr. 437.. Librairie Bloud et Gay. 844. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. pr. 843.. Bertrand. dr. Émile Vérut. Hristos şi viaţa omenească (p. Tiparul. 640 p. 1921. pr. 149153. pr. Ioan Gură de Aur”. D. pp. I). trad.. 854. Dennefeld. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). 859. „Diacon dr. dr. Florian. Moise. pp. Ed. franceză de Marcu. ec. 853. Ed. 538555. 848.. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. pr. Viaţa şi operile Sf. p. dr. II). despre autorii şi conţinutul lor. RT 4/1939. 856. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. Ilarion V. 51 p.. Foerster. Fecioru. Ed. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. franceză de Colan. prof. RT 910 (pp. Ilarion V. Farrar. „François Mauriac. «L’Histoire». 1993. Dumitru. Felea. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). din lb.. Flammarion. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. 849. Felea. Săteanului. Fer. Fleg. 654658. Nicolae.. Foerster. Ilarion V. Filipciuc de Petrova. Apostol Pavel. (probabil gr.Cl.. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”.. trad. franceză de Colan. Paris. trad. nr. Felea. RT 5/1941.. pp. Arhidiecezană. prof. Paideia. 89 p. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. 858. RT 3/1933. drd. trad. Lethielleux. 6672. din lb. Felea. din lb. 140 p. Farrar. RT 3-4/1941. RT 9/1938.”. Nicolae. V. Il. Paris. Cojocaru. Ed. Tipogr. FlorescuRomanaţi. 637 p. Viaţa lui Iisus Hristos. Isaiia. Paris. Oradea. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. pr. pr. RT 1112/1936. „Credinţa şi morala Învierii”. Ioan. Bucureşti. Societăţii literare „Sf. Fillion. 864. RT 12/1935. prof. p. F. 270272..”. Grossmann. 1900. Ed. Ilarion V. Exposition et critique. 1903. 107112. pp. Cărţilor bisericeşti. Mircea. 1909. pr. Gh. 1933”. pref. Ed. 144 p.. F. pr. 847. P.. par dr. ST 34/1953. trad. dr. dr. din lb. pr. p. „Antihriştii”.. 855. 141 p. (manual) 865. Săteanului. Paris”. 215. 4)”. Floru. W. F. LXXXII + 434 p. 210224. Istoria sfântă a Noului Testament.. din lb. „Al. 391407) şi 1112 (462480) / 1945.. Ilarion V. Ed. Ión. p. V. 148150. pr. diac. RT 89/1928.. din lb. Grigorie T. Bucureşti. 845. Cosmologia elenă. RT 1011/1932.

Ed. pr. 886. Vasile. 1945. Marcu. (traduceri din greacă) 878. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. Bucureşti. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. Principele Carol. 321327. Constantin. Despre mormântul cel gol. Constantin. Principele Carol. Marcu. 2. pr. 543555. 868. Grigorie. (traduceri din greacă) 881. Predica de pe munte. Galeriu. Galaction. pp. pr. 615619. Ed. pr. Constantin. O 3/1980. Galaction. dr. Galaction. după Epistolele Sf. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. dr. Ed. prof. I. Gala. pr. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Ioan. 32 p. 1928. 873. BOR 12/1980. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. Galaction. pr. 454468. prof. Vasile. Tipogr. Grigorie. prof. Gala. biblică) 877. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. 874. 572583. Bucureşti. pr. Predica de pe munte. Principele Carol. În jurul Sfintelor Scripturi. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. Radu. Ed. av. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. 884. 455462. (discurs de recepţie la Academie. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. 2. 883. pr. Gala. 872. Gala.. Atelierele „Adeverul”. 272283. Gala. Sibiu. 888. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. Fruma. Gala. (ist. Fruma. 386397. dr. 869. „Închinarea în duh şi în adevăr”. 28 mai 1948. Bucureşti. (popularizare) 882. „Sensul religios creştin al sărbătorii. 34 p. prof. 1928. pr. Studiu juridic şi teologic. prof. Din Sfintele Evanghelii. prof.37 867. dr. Ioan. ST 78/1951. 579588. Gala. pp. 175184. „Biblia românească conferinţă”. Arhidiecezană. Apostol Pavel. BOR 58/1948. (1. Constantin. ST 12/1977. Procesul Mântuitorului. 870. pr. 1928. Studiu juridic şi teologic2. Blaj. Galeriu. Sibiu. Galaction. V(asile). Bucureşti. Bucureşti. BOR 10/1931. 1930. Galaction. (Biblia lui Clain. 889. pp. 1965”. 1795). Galaction. prof. 32 p. pp. Galaction. C. dr. Galeriu. pr. V. 32 p. G(heorghiu). BOR 910/1988. 879. Gala. pp. pp. 34 p. Tipografiile Române Unite. BOR 1112/1948. „Inscripţia de la Delfi. 375 p. pp. Fruma. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. „Epistola lui Aristeia”. O 12/1997. Din Sfintele Evanghelii.. 112 p. prof. Adeverul. pr. pr. lucrare apocrifă Aristeia. prof. 94104. Despre Sf. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. conf. av. (exegeză) 871. Principele Carol. Procesul Mântuitorului. Gala. În jurul Sfintelor Scripturi. 514. Galaction. Bucureşti. Bucureşti. Ed. N. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. BOR 5/1923. dr. Galeriu. . „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. XXXI. pr. Ed. Radu. „Mario Ruffini. despre apariţia LXX) 876. N. 112)”. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. 890. Constantin. pp. 2000. Fulga. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. 322. O 4/1966. pp. pp. Galeriu. Ioan. Gala. La porţile Damascului) 875. pp. 337 p. Galaction. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. Galaction. Gala. Galeriu. prof. G. C 1913 (pp. Ed. BOR 34/1943. în «Orientalia christiana periodica». pp. pp. 3. 337 p. Galaction. vol. 83102. Bucureşti. dr. „Ceva despre magii. 517523). Gala. dr. 1928. Romcart. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. „Din exegeza Noului Testament”. Roza vânturilor. 32 p. 1992. Roma. 1928. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”.. MMS 79/1977. dr.. 1930.

(în rev.. onorariu Ioasaf. MB 46/1967.38 891. pr. BOR 56/1978.. MB 1112/1964. Ioan V. D. 3461. Ioasaf. 1975. 901. pp. prof. drd. Tesalonic. Georgios. 910. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. pp. M. Ganea. 110114. 2840). I. 1216. „R. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. diac. V. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. MO 56/1976. germană de Neaga. 92 p. Ganea. pp. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. prof. vol. prof. 893. pp. prof. 161182) . (material pt. pp. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. profeţia lui Maleahi. pp. prof. Bucuresci.. din lb. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». Georgescu.. Bucureşti. George. (trad.. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. arhid. 434436. Constantin. prof. 2832. Ganea. Georgescu. 893899. publicat în vol. pr. prof. P. ST 1/19381939. Introduction. Galeriu. Ioasaf.. „Netemeinicia milenarismului”. pp. 50 (1969). „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. dr. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. O 1/1983. „Biblica”. protos. pp.. Georgescu. pp. Gârboviceanu. Ed. din rev. Ganea. ec. Ion V. Georgescu. „Biblica”. pp. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. RT 2/1994. MB 13/1996. Galeriu. în Una Sancta. MA 13/1981. ?. nr. pp. 683697. 1986) 898.. prof. 2024. pp. 2734. Georgescu. de Moraru. 592597. 339344. 536549. 2. prof. BOR 34/1990. 892. 7288. Galeriu. „Scopul Evangheliei a patra”. Thoma Basilescu. de Paul Eugene Dion”. Evangelische Theologie. Ion V. din lb. 153168) 911. pp. Constantin. pr. 46 p. O 2/1976. Galeşan. (în rev. „Pe drumul Emausului”. Universala Alcalay & co. Mircea. George. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. trad. 1980.. 896. pp. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. de Edouard Lipinski”. temei pentru apropiere între credincioşi”. 894. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. Galitis. pp. prof. 902. pp. Georgescu. traduit de syriaque et de l’armenian. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. traduction et notes par Louis Leloir”. prof. arhid. (licenţă) 906. arhim. adică folosirea timpului bine”. fasc.. nr. G. „Despre sfânta rugăciune”.. „Ephrem de Nisibe. Georgescu. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Galitis. prof. 908. Tipogr. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. 355374”. 403414. (rugăciunea în Biblie) 900. 3. BOR 34/1964. pr. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. Despre Pentateuh. 905. 903. (titlu original „Offenbarung. Ioasaf. 374376. dr. pr. Nicolae. 904. pr. 2/1980) 897. München. MMS 78/1972. 1901. dr. 456495. 16). V. pp. pp. Constantin. pp. fasc. 51 (1970). Galeriu. dr. Tournay. 5972. germană de Basarab. pp. Scripturi”. GB 13/1993. 895. pp. Georgescu. BOR 8/XXXII. extras din studiul „Teologia traducerii”. pp. dans Revue biblique. 4448. O 1/1984. 899. MB 910/1985. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. MMS 56/1972. Ion V. BOR 1112/1989. Galitis. 641645. pp. Eugen. „Revelaţie. 2. 326373. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. (trad. vol. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. Constantin. Ion V. 907. „Biblia în Biserica ortodoxă”.

1100. Instit.”. Etudes sur le Livre de la Sagesse. Georgescu. 927. Georgescu. 120 p. N... prof. 1969. 232 p. 1969. Bucureşti. 1938. 1010. de Santos Otero.. D. pr. Bucureşti. 1969. 1008. Satan în profeţia lui Zaharia. 914. 145. 32 p. Demonologia Vechiului Testament.”. Instit... p. 1969. 1970. 193 p. MO 12/1970.. MO 912/1970. p. O. 1100. de arte grafice „Tiparul academic”. Georgescu. 929. 76 p. Viaţa românească. O. 289. Paris. 360 p.. Cărţilor bisericeşti.”. Socec & co.. MO 1112/1969. Paris. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. p. Schackenburg. 176 p. 920.”. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. 913. Azazel. Georgescu..”. Georgescu. „Robert M.”. Grant. Georgescu. „H. Georgescu. MO 34/1970. Demonologia Vechiului Testament. dr. 916. Paris.”. 40 p. a XIa) 934. Paris. MO 12/1970. MO 1112/1969.. 126 p. Ed. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. Paris. O.. Paris. O. introduction historique au Nouveau Testament. 1100.39 912. p. Socec & co. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. Georgescu.”. 922.. IXVI. 1969. 192 p. Paris. MO 34/1970. Confortement aux Ecritures. prof. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. O. MO 1112/1969. 1009. p. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 182 p. Larcher. 1970. 933. 1969. 286 p. Berlin. Le Deuteronome. 1934. Bucureşti.”.. „Vincent Taylor. Şt. 1969. „Charles Harold Dodd. 923. pr.”. 484 p. MO 1112/1969. 1922?. 1934. 918.”. MO 912/1970. Tipogr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. „Charles Hauret. 1010. 926. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. 919. 1101. O. 1967. MO 912/1970.. O. 290. Bucureşti. Ion V. Georgescu. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1969. 1004 p. „C. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. 146 p. p. 1009. 928. 156 p. 444 p. 148 p. Quelle est la vérité de la Bible?. D. Amos et Osée. (popularizare) 931. Georgescu.. (ed.”. 1008. prof. pr. Ion V.. Ed.. Georgescu. 917. 145.. p. Ion V. „A. O. Georgescu. Bucureşti.. p. „Stanislas Lyonnet. p. Actualitatea profeţilor I. 11001101. La formation du Nouveau Testament.. Georgescu. econ. Paris. pp. Ia a gimnaziilor unice. ST 78/1958.”. „Rudolf Bultmann. O. Georgescu. Foi et comprehension. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. „David Flusser. Kahlefeld. 1937. 921. (doctorat) 915. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. p. MO 1112/1969.. Ed. O. Georgescu. O. magistrand Mihai. Paris. O. 1970. 463475.. Georgescu. 152 p. Georgescu. 924. Paris. Paris. Vasile cel Mare”. O. 1970. Présent et futur. p. 64 p. Georgescu. Georgescu. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Paraboles et leçons dans l’Evangile. Georgescu. 304 p. de arte grafice „Speranţa”. Bucureşti. Georgescu. 930. Arhiepiscopiei Bucureştilor. „R.”. D. p.. 1938. 932. dr. „Pierre Buis. 422 p. Bucureşti. p. Georgescu. Paris. Jésus. „Franz Mussner. Paris. Ed. pp. MO 912/1970. MO 1112/1969. „Saint Augustin. 1946?. econ. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . „Oswald Loretz. O. Georgescu.”. 925. Paris. p. MO 912/1970. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. O..

(ed. 160 p. Ap. prof. pp. Constantin I. D. Ed. Constantin. D. 954. Ed. prof. (ed. Bucureşti. pp. Georgescu. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. pr. 19291930. Gheorghe. Gheorghe. „Cartea lui Iov”. Socec & co. 183 p. 1922?. pp. Ed. econ. econ. prof. 950. Ştiinţifică şi enciclopedică. (ed. 19301931. a IVa) 937. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Georgescu. prof. (ed. Burtan. Vasile. „Filistenii. 183 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. 541551. 2132. 171) 951. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. prof. Georgescu. 1332. 1935?. prot. Gabriel. Ed. D. C 112/1937. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Mitul potopului. ST 12/1978. pr. Georgescu. Gheorghe.. pp. Constantin. Gheorghe. (ed. 19281929. 127.. a VIIa) 940. 148 p.. 949.. pr. Bucureşti.. 183 p. D. a Va) 938. (ed. 190 p. 953. Gheorghe. Ed. Gheorghe. Gheorghe. D. MMS 4/1930. econ. 322334. Ed.. ST 12/1973..40 935. Georgescu. pp. 81106. dr. 148 p. 946. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ap. MB 1112/1959. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. econ. ST 78/1971.. Bucureşti. Librăriei „Universala” Alcalay & co. a IXa) 941. Geţia. prof. prof. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete.. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. econ. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. nr. MB 34/1984. pp. (ed.. 1926.. pp. 1982. Studiu de arheologie biblică”. Ed.. pp. Bucureşti. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. econ.. D. 183 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. GB 56/1975. pr. 955. 662696. 1935?. Socec & co. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Pavel”. „Harismele. Georgescu. Pavel”. 1935?. Victor. pp. a XIIa) 943. după Epistolele Sf. (f. D. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. econ. prof.. prof.. 948. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Ed. magistrand Nicolae A. Bucureşti. 118 p. 952. drd. Gh. Constantin. D. D. 648662. Bucureşti. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Ed. pr. 497505. a doua). Gervescu. econ. Ed. MB 1012/1967. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. (ed. Cunoştinţe despre om şi societate. Gheorghe.. „Saba. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. Geţia. 186 p. a XIVa) 944. pp. Georgescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 139149. Geţia. Bucureşti. 1934?. Bucureşti. 947. Studiu de arheologie biblică”. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Ap. a IIa) 936. (ed. succint) 945.. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. prot. Gheorghe. econ.. Gheorghe. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Librăriei „Universala” Alcalay & co. revăzută) 942. Georgescu.. Bucureşti. . Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Georgescu.. Bucureşti. 107110. ST 56/1965. econ. a VIa) 939. pp. pr. „Plante şi aromate biblice”. (ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. a Xa. Pavel”. ST 910/1973. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.

pr. 959. dr. Ghia. arhim. 2325)”. 315333. Ed. dr. Bucovina.41 956. Gheorghiu. MMS 12/1958. 1941. dr. 6581. 84 p. dr. Vasile. „Zeno Muntean. 970. 159196. pp. Mir în Noul Testament”. B. MMS 9/1930. 968. Gheorghiu. Gheorghiu. MMS 4/1955. Vasile. Vasile. pr. pr. Bucureşti. Ed. 57 p. dr.. Vasile. pp. 1931?. Gheorghiu. Ed. pr. C 13/1929. 979. 525541. Vasile. Vasile. prof. 110)”. C 1904 (pp. . 3. „Prof.”. „Sf. prof. dr. Gheorghiu. Viaţa românească”. MMS 34/1959. 88 p. Nicolae. prof. în legătură cu Rom. dr. Vasile. pp. ierom. 1901. 8487. C ?. pp. Gheorghiu. 197212. 963. Codex Argenteus Upsaliensis. C ?. Gheorghiu. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. 763764. 21 sg. 231253. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. Cernăuţi.”. 964. pp. pp. dr. pp. 764766. dr. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). dr. 325341. 389405. 115. pp. Cernăuţi. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. (1939. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. BOR 1/1928. Craiova. „Revelaţia divină”. Caransebeş. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. ST 36/1980. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. prof. 967. pp. Ramuri. Gheorghiu. dr. biblică) 976. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. 59 p. pr. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. Întroducere şi comentar. argumente scripturistice) 958. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. „S. 665677). pp. pp. C 69/1927. 2638)”. Vasile. (teol. Întroducere şi comentar. 1941”. Bucureşti. Vasile. pp. Gheorghiu. Th. Mărturia Sf. 977. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. 961. Vasile. prof. 971. 551566. 969. pp. 165178. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. dr.. Craiova”. Bucovina. 70 p. V. BOR ?/1935. 1911. 18) şi în traducerea lor latină”. pr. 233236. Gheorghiu. Societatea tipografică bucovineană. Imprimeria naţională. (capitol din doctorat. pp.. 261277. C 1012/1927. prof.. 3551)”. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. Gheorghescu. 962. „Bunavestire (Luca 1. 229239. Vasile. pr. Gheorghiu. drd. Gheorghiu. Ed. Ramuri. 165 p. 972. 137147. MB 79/1958. C 12/1923. 975. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. prof. Gheorghiu. pp. Epistola Sfântului Iuda. prof. Vasile. Ed. Ghesarie. 329353. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. Gheorghiu. Gheorghiu. 593609. Der Brief des Judas. Gheorghiu. „Dr. Epistola Sfântului Iuda. Saidman. pp. Mehedinţi. preţul lei 36”. I. MMS 56/1958. GB 56/1969. prof. 1940. Vasile. Gh. dr. Gheorghiu. 960. C 34/1923. Chesarie. Gheorghiu. dr. Gheorghiu. dr. 965. 1020. dr. „Profesor dr. dr. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. Ghia. C 412/1931. Botoşani. (1939. Gheorghiu. pp. pr. 1941). Gh. I. 1941). pp. 1940. 966. Vasile. dr. dr. Vasile. 378393. Cernăuţi. 1904. dr. 374379. Ce hotărăşte Sf. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. Einleitung und Kommentar. V. Caransebeş. 149150. 974. 4556. Gheorghiu. pr. 973. Sofron Vlad. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Vasile. dr. 186. 1939. Gheorghiu. (l seminar dogmatică. 37 p. 978. Tipogr. Gheorghescu. Vasile. 185196. Gh. Vasile.

Cernăuţi. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. dr. prof. 2867. 986. prof. MB 1112/1959. Vasile. Ed. Gheorghiu. Cernăuţi. Ed. 114 p. 1912. 419427. Gheorghiu. dr. prof. prof. pp. prof. 2236)”. prof. Ed. pp. Cernăuţi. 18. pp. dr. Cernăuţi. 990. Cernăuţi. 584596). prof. Vasile. la 2000 d. 1001. prof. Gheorghiu. vol. pr. „Ce hotăreşte S. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. 1911. Gheorghiu. MB 13/1958. 1938. 981. Vasile. 1928. 111)”. Vasile. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. Gheorghiu. 1928. Cernăuţi. autorului. Ed. 240 p. MB 12/1960. Vasile. 112 p. vol. 1926. 1929. Glasul Bucovinei. dr. pp. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. 474484. 1000. 1002. 995. autorului. autorului. dr. 983. pp. 372375. 97 p. Problema mântuirii noastre. Tipogr. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola lui Iuda. 30 p. Ed. 984. Gheorghiu. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. Vasile. 1933. dr. 6375.36) şi partea parenetică (12. C 810 (pp. pr. Gheorghiu. MB 13/1958. prof. Societatea tipografică bucovineană. dr. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. Gheorghiu. Sfântul Apostol Pavel. 1220)”. Vasile. dr. Vasile. 44 p. prof. Vasile.42 980. prof. 717. Tipogr. Ed. „Domnul în Samaria (Ioan 4. 1929. Gheorghiu. Gheorghiu. 1923. 987. Cernăuţi. C 79/1929. prof. Gheorghiu. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. 40 p. 1909. 999. dr. prof. Gheorghiu. 21). pr. Cernăuţi. 39). dr. 2248. autorului. pr. dr. 997. Studiu isagogic. Vasile. prof. Vasile. Gheorghiu. Gheorghiu. Societatea tipografică bucovineană. 1925. dr. 256 p. Ed. Cernăuţi. Ed. pr. Mitropolitului Silvestru. Gheorghiu. Ed.111. 992. 1927. 110. 350 p. . dr. preţul 50 lei”. 982. prof. Gheorghiu. dr. pr. Glasul Bucovinei. 989. Glasul Bucovinei. 998. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 1003. pr. II. Gheorghiu. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. prof.27). Gheorghiu. dr. secţiunea I (cap. Bucureşti. prof. Vasile. 8 p.Hr. 358 p. „Activitatea Domnului în Iudea. dr. 991. pr. Gheorghiu.116. prof. 272385). 897 p. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. 996. Gheorghiu. Cernăuţi. Gheorghiu. dr. 988. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Cernăuţi. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. 985. Vasile. Cernăuţi. prof. Vasile. 14 p. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. dr. 2259. Vasile. dr. pr. Vasile. pr.. Studiu de cronologie biblică”. prof. Enon de lângă Salom (Ioan 3. Vasile. 558565. autorului. „Diacon Haralambie Rovenţa. Vasile. prof. Vasile. 994. pr.Hr. I. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. resp. Gheorghiu. C 1911 (pp. prof. dr. Vasile. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. pr. dr. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. pr. Vasile. dr. III. Cernăuţi. 531537. 1909. Gheorghiu. 1924. pp. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. prof. vol. Vasile. traducere şi comentar. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. Ed. Glasul Bucovinei.. 74 p. Vasile. Gheorghiu. pr. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. autorului. Ed. Diecezană. dr. 142)”. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. 365 p. pp. Arad. 1856. 23 p. pr. Partea dogmatică. prof. 65)”. Vasile. Introducere şi comentar. pr. (studiu de cronologie) 993. 1926. MB 910/1959. MMS 912/1959. I.

1010. Vasile. Ed. dr. 329337. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Studiu de cronologie biblică. 201209. prof. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 5360. 165172. 1910 (19. 137147. 400 lei”. preţul 200 lei”. Studiu criticexegetic. Prologul Evangheliei a patra. 301311. Apologie istorică. Gheorghiu. 699714. 277284. 109117. dr. Scriban. C 79/1929. 1908 (115. 1008. Gheorghiu. 6162. prof. dr. Gheorghiu. 197215. înaintat S. 7398. 333340. 697704). 1013. Gheorghiu. prof. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 323331. prof. 1928 (VIII 656). 221227. T.. prof. Cernăuţi. dr. Gheorghiu. Întroducere şi comentar”. stareţul Monastirei Neamţu. „Epistola cătră Romani cu explicări”. Sfintei Monastiri Neamţu. 485500. 1935. 332335. 1021. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. pp. 194). pp. 16 s. Sfintei Monastiri Neamţu. 152 p. 349358. Ed. aprobat din Sf. Vasile. 1925. 1012. dr. dr. N. prof. 551567. 521531. 237243. pp. I. Sofron Vlad. I. 265283. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. Ed. 393403. C 1909 (pp. I. C 13/1928.43 1004. 1019. Gheorghiu. „Pr. Vasile. Apostol Paul”. dr. pp. pp. Vasile. „Un tractat al Sf. 297305. 1020. 549559. (Studiu biblicisagogic)”. C 14/1926. prof. 265272. prof. 1018. 591605. Gheorghiu. . Vasile. Instit. prof. dr. C 1913 (pp. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. dr. Gheorghiu. 381385). 1928. 371378. dr. Gheorghiu. 6669. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. 15 p. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 18). prof. „Ieromonahul Antonie Harghel. Cernăuţi. 1016. ediţia II. 1924. 59775 din 7 dec. IV + 260 p. 5765. dr. Cernăuţi.. 333345. Glasul Bucovinei. C 412/1931. 421433. Vasile. dr. 109115. 87 p. Vasile Tarnavschi. C 1907 (pp. univ. Gheorghiu. 565573. arhim. prof. 6576). 580586. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Gheorghiu. 173181. pp. „Păr. Vasile Gheorghiu. Vasile. Vasile. pp. Gheorghiu. prof. Vasile. 1923. Bucureşti. 1014. 237246. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. dr. prof. 677692) şi 1909 (115. 312321. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. Tipogr. prof. C 112/1937. 206 p. traduse de Episcopul Nicodem. Scriban. Vasile. univ. Atanasie «Despre azime»”. 457472). 7280. Ancora. prof. 1940. 1015. Vasile. Sfânta Evanghelie. Vasile. Chişinău. «Universala». „Prologul Evangheliei după Ioan (1. 1005. dr. „Vieaţa şi activitatea S. 621629) şi 1911 (513). Vasile. tradus de Episcopul Nicodem. Imprimeria naţională. 1007. 369372. 224 p. Gheorghiu. Vasile.”. univ. Vasile. pp. C 78/1924. Bucureşti. VI a Seminariilor teologice din România Veche. 613627. 184189. „Epistola lui Iuda. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. 197213. stareţul Monastirei Neamţu. Vasile.”. dr. „Anexa.”. 1009. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. 433. dr. Cele patru Evanghelii. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei.”. dr. prof. Tipogr. pp. „Arhimandritul I. „Dr. 641648. C 78/1924. 1006. lei 80”. Gheorghiu. C 12/1926. 1017. 501508. MB 46/1957. dr. 1925.. 1926”. Bucureşti. C 1909 (pp. pp. C 12/1927. 647665. Cluj. Gheorghiu. Raportul părintelui profesor universitar dr. 767775). 1011. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. Ed. 360361. Vasile. prof. pp. 129145. prof. 1937. 585593. Gheorghiu. C 910/1924. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. Gheorghiu. 639644) şi 1914 (5877. Gheorghiu.

58 (225242). dr. Ia) 1037. (ed. 2751. Ed. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. Ghia. BOR 6/1928. Gh. Introducere şi comentar. Ramuri. Epistola Sfântului Iuda. Teodor. 102 p.. Explicarea evangheliilor. Şc.. prof. dr. pr. pr. 416. Toma. Ed. Ion.. PopescuCilieni. Ghia. Ramuri. Gh. Cernăuţi. univ.44 1022. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. prof. dr. 162176. 1043. Contribuţie la exegeza Noului Testament. pr. a IIIa) 1028.a. 1974. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. dr. Craiova. pr. I. Ghia. Ieremia. Ghiţa. Craiova. I. 224 p. Gheorghiu. pp. prof. (ed. Gh. de arte şi meserii. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. ştiinţific şi biblic. Vasile. dr. pp. Ramuri. Toma. ST 34/1958. 87 p. III. 1040. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. Vasile. 1927. 1027. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 157 p. C ?. 1033. 567570. Ed. 1044. (1942/1943). 1927. Craiova. dr. prof. Ed. prof.. I. I. Gh. dr. dr. 1940. Ghia. prof. pentru cl. 1034. „Dr. 1025. univ. prof. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. 1928”. 34 (109117). Ed. 1023. Craiova. I. Ghia. Gibescu. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. C 112/1936. pp. a IIa secundară2. prof. Gheorghiu. dr. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. vol. . 1922. cl. Instit. Chestiunile din programa analitică pentru cl. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. pp. Ghia. dr. Gheorghiu. Craiova. prof. univ. 245259. 223 p. Vasile. 1941. (popularizare) 1042. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. dr. Bucureşti. Tipogr. extras din Studii de limbă literară şi filologie. prof. Ia secundară de băieţi şi fete. 1039. 1035. cl. 1045. 1038. dr. 143 p. 1046. Hristo N. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. MB 13/1958. I a gimnaziului unic. 1024. prof. pr. de arte grafice Ramuri. Ramuri. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. prof. Gh. pp.. pr. dr. lui Ioan 20. Ed. Vasile Gheorghiu. Roman. Inst. Gh. Gh. dr.. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. Vasile. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1931. Gh. Ghia. Gheorghiu. 1031.. Viaţa romînească. Ghiaurov. ec. pr. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. pr. pp.. partea a IIIa) 1029. Ed. Ramuri. Ghia. I. Ramuri. prof. Ramuri. prof. ştiinţific şi biblic. Ed.. 106 p. Ghia. pr. Bucureşti. I secundară de băieţi şi fete2. C 1-2/1927. „Marele teolog dr. prof. Craiova. C ?. dr. „La început era Cuvânt (Ioan 1. 1925. I. Inst. I. 1926. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. (vol. Gherasimescu. dr. 1935/1938?.. pr. pentru cl.. Ramuri. 1942. (1939.. pp. Ghia. pr. prof. Th. Academiei RSR. 1041. pr.. 67 p. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. Gh. „Prof. George I. 1946.. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. univ. Gh. Bucureşti. (non vidi) 1032.. Iaşi. 86 p.. Ghia. Craiova. Ghia. Librăriei Socec & comp. 102115. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. 1 ss. Ed. Gheţie. Lecţiuni de religie. 1938. I. I. prof. Gheorghiu. 197199. pr. a IIa secundară de băieţi şi fete. Craiova. „Problema calendarului”. dr. 1926. 1941). 123 p. I. I secundară de băieţi şi fete.)”. I. dr. 1036. 1938. de arte grafice «Ramuri». 48 p. Craiova. Craiova. I. univ. pp. pr. de arte grafice Ramuri. prof. 157 p. „Mărgăritarele lumii”. 103 p. Ghia. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. pr. 1030. Ed. 1929. 184 p. Ed. Ed. 24 p.. Gherasimescu. Vasile. Gh. dr. Ghia.. Craiova. preţul 35 lei”. 6364. MMS 4/1955. 151 p. 923). 1026. Ed. prof. pp. f. 110). Gh. 1929. C 12 (pp. 90101. Ghia. Gh. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. I. I.. pr. Cugetarea. Ed.

GB 910/1962. Eparhială „Cartea românească”. trad. BOR 78/1979. 1052. 251252. Glăjar. Chişinău.. Απαντα τα Εργα. Scripturi şi folosirea ei în predică”. 1425. 13851389. 1064. pp. dr. 1945. Eugen. a IVa) 1066.. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. Grăjar. Graetz. 6772. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. „Amicul literaturei”. 1050. seminar. 11. 10 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Nicolae. Gibescu. drd.. „Preotul. „Cunoaşterea temeinică a Sf. Charles. trad. pr. Godet. 852868. 1059. din lb. Ion Lascu. prof. Sfântul. pp. Grozea. 1992.. Bucureşti. de pr. τομ. din Γρηγοριου του Παλαμα. pp. S. 48 p. Voicu. Craiova. Grigorie episc. magistrand Ioan. Grigorie episc. 533543. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. 144 p. Sibiu. pp. pp. 1938”. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. pp. 1941. Minerva.. pp. (l. 577578). 176 p. pp. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. pp. Tipogr. RT 8/1911. prof. Θεσσαλονικη. franceză de Bran. 1915. 1925. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). greacă de Moraru. Chişinău. Nyssei. pp. BOR 1112/1974. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. studiu introductiv şi comentariu de Buga. N. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. London. Tipogr. RT 2/1999. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. O 2/1957. H. Constantin. Chişinău. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. 1061. trad. Stabilimentul grafic Albert Saer. doctorat) 1051. pr.. greacă. Petre. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Ed. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Tipogr. I secundară. Romul. pp. „Gnosticismul: concept. Tipogr. Tipogr. 194 p. Haneş. Vasile. drd. 915923. Eparhială. Gregorian. BOR 78/1985. Eparhială. 1989. Ia) 1048. 1049. Grigoraş. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. sfântul. 6788. 136159. (ed. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. Hango. 1055. dr. 1057.. Gurie. 1995. Sfântul GheorgheVechi.. Ed. din lb. prof. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. Gurie. Teodor Bodogae. econ. pr. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. engleză de Dimitrie. din lb. trad. Gurie. pp. origini. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ioan. pr. 16 p. 100113. traducătorul Bibliei de la 1688”. Istoria evreilor. 1931. Guţulescu. MB 79/1991. trad. lect. (popularizare) 1056. Ion. Bucureşti. prof. Grecu.. din lb. F. Chestiunile din programa analitică pentru cl. Bucureşti. 7074. Braşov. „Din cuvântârile S. 1069. 176 p. Grigorie al Nisei. delimitare”. . 1920. Profetul Ezechiil. Gore. Nicolae N.45 1047. George I. a IIIa) 1065. greacă de Popescu. Ed. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. caracteristici. 942964. 1905. Petre V. „Nicolae Milescu. diac. Vasile. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. (ed. 144 p. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. 176 p. BOR 56/1979. pr. pp. pr. pr. Gordon. Haralamp..) 1062. 1058. pr. C 1912 (pp. Mitropoliei Olteniei. (ed. Grigorie Palama. GB 910/1964. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Sf. pp. Grosu. 1060. diac. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. trad. + . Lucian. Haneş. Eclesiastul şi Apocalipsul. GB 2/1957. după Ev. 1924. în vol. 665674. 1067. (chemarea şi rolul pr. Grigore de Nyssa. din lb. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. GB 6/1988. G(avril). 1063. 216238.

1987. 138164. Herda. Fericitul. 3570. a IIIa) 1079. Iancu. doctor în Teologie. Hermann.. Hatzopoulos. Cartea profetului Iona. pr. pp. 1724. 1086. trad. I.. 152 p. Luminiţa.. ST 56/1959.. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. 247249. pr. 1931. Nicolae Neaga.. 1073. pp. 1078. Ed. „Evanghelie şi cultură”. din lb. Chişinău. Iana. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. în lumina descoperirilor arheologice”. Tipografia Mănăstirii Neamţ. Ştefănescu. 1971. Manual pentru cl. 1090. MO 34/1972. arhiepiscopul Vadului. 1927. 1083. trad. Iaşi. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. „Protos. ierom.. Paris. Hodoroabă. (autorul prof. ClujNapoca. 1082. (pastorale şi predici) 1075. pp. pp. 447450. p. 4856. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. franceză de Gagiu. MB 1112/1990. 1085. dr. 1998. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. MMS 12/1936. pr. 128 p. pp. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. V. Ieronim. de pr. 1947.”. de pr. pr. Athanasios. prof. pp. 501503. Virgil. (trad. de NT la Sofia. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. Ed. Feleacului şi Clujului. 1072. pp.. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). 1088. vol. 1967. Pavel. Iaşi. Cartea românească.. Herineanu. 1092. V. engleză de Niculescu. Hodoroabă. Fericitul.. Constantin. Fericitul.. 172183. MB 46/1991. 331345. Mrea Neamţ. BOR 34/1940. Ieronim. BOR 9/1929. (popularizare) 1071. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia.46 1070. f. (ist.. F. „Geneză XII. Ed. 1077. magistrand M. Iancu. Hau.. 2.a. Ed. pp. 6673. I. V. Ed. l’Insondable richesse du Christ. Ia secundară de băieţi şi fete. 119 p. (ed. Opinia. Ed. Iazadjieff. 403411. Bucureşti. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Opinia. Ignătescu. ST 34/1964. V. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. 1089. Iliescu. Teofil. N. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. Episcopiei Vadului. „Robert Baulès. ST 34/1959. GB 1/1987. 1939. 110.. 111149”. I. viaţă bisericească. a trimis art) 1087. Ed. 780787. Constantin. N. Fraţii Domnului Iisus Hristos. „Monoteismul la evrei”. O 3/1968. Ieronim. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. GB 34/1968. W. a IIa secundară3. 132 p. prof. Antonie. Mihai. 1936”. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. pp. 8389. docent Sergiu. pp. prof. „Procesul lui Iisus”. prof. istorie. 1935. 1080. trad.”. Ioan. pp. articol în Teologie. 1935. Nicolae Neaga. 1091. Nicolae. arhim. din lb. Bucureşti. drd. 1081. 1076. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. prof. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). Mircea V. V. 1084. Ia secundară de băieţi şi fete. N. „Franz J. de Văcăreanu. trad. 170 p. Hodoroabă. biblică) 1093. prof. Bucovina. 39 p. drd. pr. 55 p. 7072.. prof. Vasile Vasilache. A. . dr. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. Opinia. 132 p. A. D. pp. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament».. MB 79/1996. pp. magistrand M. pp. N. pp. P. Hodoroabă. Feleacului şi Clujului. 307. 1074. pp. Harghel. trad. de pr. ierom. dr. 9296. Homescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. MB 34/1990. Iaşi. „Biblia ilustrată. Oradea. prof. arhim. 470 p. Ieraclie. Nicolae Neaga. Biblia în Ortodoxie. 32 p. dr. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). 1935. editat sub egida „Universitatea din Oradea. MB 79/1997. pr. nr. Ierima. Leenhardt. pr.

PG¸ vol.. col. Matei. prof. Ioan Gură de Aur. după Migne. dela paradisul pierdut. pr. GB 56/1955. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. t.. „Despre pocăinţă. Sf. după Migne. din lb. „Despre post. 1095. din lb. pr. Ed. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. trad. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. din Migne. pr. BOR 1112/1971. greacă de Fecioru.. 311315. Dtru.. pp. 321330. Ioan Gură de Aur. Daniel şi la cei trei tineri. pr.. 54. GB 79/1985. după Migne. D. Paris. GB 1/1986. pp. trad. „Despre pocăinţă (Omilia I. Liturghie”. BOR 13/1977. pp. 1107. 129180. Dtru. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. „Cuvântul 3 la Facere. Ioan Gură de Aur. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. din lb.. din ediţia lui J. col. Ioan Gură de Aur. după Migne. „Cuvântul 9 la Facere”. col. 599604.. din Migne. 299306. D. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. prof. 1110. Ioan Gură de Aur. Bucovina. pp. din Migne. PG vol. pp. 619630.. 1097. Matei. trad. Sf. 5361. greacă de Fecioru. D. Sf. GB 1/1986. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. 54. col.. Bucureşti. din lb. 193196. GB 79/1985. 114120. 1946. trad. trad. col. BOR 34/1978. pp. la paradisul cel nou. trad. Ioan Gură de Aur. din lb. prof. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. 1105. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 49. greacă de Fecioru. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. din Migne. pp.. 604607. D. 1. Ioan Gură de Aur. 550562. Sf. Sf. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. GB 34/1985. trad. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. Sf. din lb. nui în puterea omului calea lui. 49. din lb. după Migne. prof. col. pp. 1106. pr. 958964. D. pp. greacă de Fecioru.. trad. 12111223. Sf. Sf. PG vol. 1099. greacă de Fecioru. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. Sf. D. din lb. Dtru. trad. 7885. Sf.. 1111. pr. D. trad. 977984. prof. pp. greacă de Fecioru. Paradisul. greacă de Fecioru. Omilia a Va: La profetul Iona. D. col. 305314. PG¸ vol. 1102. 323336. greacă de Pâslaru. Ioan Gură de Aur. 56. pr. Sf. 54. PG¸ vol.. BOR 12/1978. 283292. „Cuvântul 7 la Facere”. 500507. PG vol. col. „Despre pocăinţă. pp. 54. greacă de Pâslaru. 1108. din lb. rostită când sa întors de la ţară)”. Sf. 277284. după Migne. greacă de Fecioru. 492497. „Despre post. 1101. 616620. Dumitru. Dumitru. pp. pr. IV. Sf. 1103. 1096. Omilia a VIIa. 85 p. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. trad.. rostită la începutul Postului Mare”. după Migne. pp. 343350. 1098. greacă de Fecioru... 49. Sf. BOR 912/1976. Gheorghe. D. din lb. din lb. BOR 912/1977. din lb. greacă de Fecioru. col. pp. din lb. 54. trad. 5053. XLIX. pr. PG vol. X.. 49. Ioan Gură de Aur. din lb. din lb. trad.. după Migne. Ioan Gură de Aur. Bareille. trad. 1100. Ioan Gură de Aur. trad. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. pp. Ioan Gură de Aur. Indricau. prof. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. 313324. „Despre pocăinţă.. 233243. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. „Cuvântul 8 la Facere”. 49. O 2/1980. PG¸ vol. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. . greacă de Fecioru. pr. GB 79/1985. PG¸ vol.. pr.. PG¸ vol. 1109. 607616. dr. Sf. col. din lb. pr. din Migne.. pp. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. din lb. Ioan Gură de Aur. trad. BOR 910/1978. pr. trad. Sf. 497500. col. BOR 56/1978. 11461148. PG vol.. pr. 26)”.. prof.. Dacă luăm seama la noi înşine.. GB 34/1985. 153162. căminul nostru. col. 1104. PG¸ XLIX. 23)”.. pp. 196201.47 1094. col. PG vol. D. greacă de Fecioru. pp. pr. pr. greacă de Fecioru. Sf.

Omilii la Facere (I). col. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. Ioan. 1127. Ioan Gură de Aur. Ioan. pr. pr. 72 p. Ioan Gură de Aur. GB 12/1978. D. trad. introducere. D. sfîntul. BOR 56/1978. trad. pr. sfîntul. din lb. trad. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. pp. pr. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului.. 56. 519536. prof. 1122. I. pp. 56. trad. Ioan Gură de Aur. Sf. din lb. 271280. 2326. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. Ed. 1113. 6768. Dumitru. din lb. EIBMBOR.. GB 79/1977. pp. 297304. din lb. 1905. PG vol. greacă. prof. D. GB 912/1983. 1987. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. 4 p. GB 56/1973. PG vol. 54. BOR 78/1977. comentariu) 1126. greacă de Fecioru. trad. „Învăţătura paulină despre Biserică”. după Migne. greacă de Fecioru. Nicolae Neaga.. din Migne. Bucureşti. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) .. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. 49.. trad. 22)”. Dumitru. Dumitru. din lb. indici şi note de Fecioru. 1977”. 1114. 5765. Sf. PG vol. vol. D. Ioan Gură de Aur. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. Scrieri. Ed. 1)”. (colecţia PSB. EIBMBOR. 4253. I. Ionescu. Bucureşti.. pr. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”.. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. greacă de Fecioru. 514518. din Migne. pr. Dumitru. din Migne. 774783. PG vol. Ioan Gură de Aur. trad. col. col. Ioan Gură de Aur. Instit. 12/1979) 1129. greacă de Fecioru.. Bucureşti. 1979.. Ionescu. din Migne. trad. Sf. „Omilia II la David şi Saul”. pp.. indici şi note de Fecioru. pp. 56. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi.. pr.. trad. BOR 78/1978. după Migne. Ioan Gură de Aur. Ionescu. 6. 56. Ioan Gură de Aur. Sf. 1989. pr. MA 4/1988. 22) 1123. 247256. D. I. din lb. Sf. PG vol. 710-713. Sf. PG vol. Omilii la Facere (II). Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. 1117. pp. (context. PG¸ vol. din lb. trad. col. 1131. prof. greacă de Fecioru. din lb. PG¸ vol. GB 68/1983. din lb. IV + 360 p. 23. (licenţă) 1130. 6580. pp. Partea întâia. 675686. (extras din rev. 1119.. pr. D.. greacă de pr. Nicolae. greacă de Fecioru. Limba română. 163175. Sf. vol. „Omilia I la David şi Saul”. din ebraică. monahul C. (colecţia PSB. Dumitru. monahul. 49. greacă de Fecioru. pr. din lb. 687695. 1120. pp. GB 12/1978. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. „Cântarea Cântărilor. IV + 438 p. Sf. C. Ioan Gură de Aur. pp. din Migne. 695708. 175192. Scrieri.48 1112. 21) 1124. trad. pp. greacă de Fecioru. din lb. Ioan Hrisostom. 1121. 1125. Partea a doua. din lb. greacă de Fecioru. PG vol. din lb. GB 58/1998. GB 79/1984. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. Sf.. 486494. note şi comentarii de Ion Alexandru. prof. Ionescu. col. Ioan Gură de Aur. 338345. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. 1118. 1115. prof. col. Ioan. pp. pp. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. 508519. 661664. Ştiinţifică şi enciclopedică. 641651. trad. trad. GB 79/1984. pp. „Omilia III la David şi Saul”. Ioan Gură de Aur. 754760.. pp. ST 12/1998. col. dr. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. trad.. 17)”. Ionescu... pr. Ioan Gură de Aur. Dumitru. Bucureşti. din Migne. 291300. ST 56/1993. pr. prof. de arte grafice „Eminescu”. col. col. 54. 1116. 335344. greacă. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. pr. LIV. asist. din Migne. Sf. Academiei RSR. pp. Sfîntul. pp. prof. Bucureşti. introducere. „Rugăciunea Domnească.. greacă de Fecioru. MO 9-12/1959. pr.

Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. . 1143. 27 p. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. Ap.a. 110112. EIBMBOR.. Chişinău. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. protos. prof. Iordache. 973974. O 2/1980. (popularizare) 1150. dr. (cu binecuvântarea PF Iustin. Ion. 1901. Mircea Păcurariu. (Biblia de la Petersburg. 84 p. informaţii din fişier) 1142. Ionescu. 83 p. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). (ed. prof. „Pr. Marin C. dr. D. MO 6/1988. pp. a IIIa. O 12/1997. (1929?). Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. N.. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. GB 1/1989. Inst. Rm. pp. pp.. D. (ed. 98103.. (non vidi) 1148. pp. 1139. Octavian. Iordăchescu. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. Nicodem. pr. Societatea tipografică bucovineană. iconom C. pr. pr. 1144. Bucureşti. 1137. Bucureşti. pp. Ion. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134.. MA 1112/1968. 98 p. „Sfânta Biserică”. BOR 12/1985. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. 501 p. 1940. prof. pp. Ionescu. Ioniţă. 5156. Univers enciclopedic. Bucureşti. Ed. 1940. Ionescu. Cernăuţi. Marin C. diac. „Paşte mieluşeii mei”. 114 p. (ed. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Viorel. 468 p. 263274. BOR 1/1909. Societatea tipografică bucovineană. de M. «Times». Bucureşti. Dicţionarul teologilor români. 1151. RFG 1827 mai 1988) 1145. Octavian. 1911. pr.. Ioniţă. Ioniţă. 1147. pr. 1996. 1141.. iconom Ioan I. pp. I.. Viorel. prof. Misionarul 1112/1939) 1146. 1906. Cultura românească. I de liceu şi şcoli secundare de fete. 1983. Carpaţi. pr. Bucureşti. dr. dr. Astoria. Cicerone. dr. I) 1140. Tipogr. separată din Candela 1909) 1152. prof. 1133.49 1132. Ioniţă. O 34/1995. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. dr. Ia secundară. Ion. 397 p. Ionescu. 1932. pr. prof. f. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . pr. Iordache. 3644. Isopescu. pr. Patriarhul BOR) 1149.. Tipogr. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. 1909. Viorel. dr.. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. biblic şi de misiune al BOR. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 1136. ST 4/1991. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Ionescu. Ioniţă. 1933. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. 28 p. Ionescu. şi Evanghelist Ioan”. Marian C. 1138. în şcoli. Dumitru. Ionescu. pr. 5967. prof. Gaster. Plângerile lui Ieremia. prof. iconom C.. Ed. pr. (fără foaia de titlu.”. 1983. Ionescu. 159161. Bucureşti. „O carte samariteană a lui Iosua. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. Vasilescu. Iordache.. Viorel. pr. iconom I. 1928. prof. 1819) 1135. 109 p. pp. „Duh şi vieaţă”. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. Ed. în ateliere şi în cazărmi. Isopescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. prof. Ia secundară. Cernăuţi. Ionescu. pp. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. asist. Bucureşti. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. 12 iunie 1908”. Ed. Ionescu. (extras din rev. 140 p. Vâlcii. 60 + 8 p. dr. 138 p. pr.. Bucureşti.

pp. 470474. lect. 1164. C 1910 (* pp. prof. 666683). C 1902 (* pp. lect. prof. „Amusin I. Izvoranu. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. Isvoranu. 1159. Profetul Malachia. 1908 (1624. 728734. G. Isopescul. şi exeg. 1911. ST 34/1982. 542550. Isopescul. traducere şi comentar”. lect. diac. 345354). chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. Isopescul. 434442. drd. Octavian. dr. 233240. dr. pr. drd. 1170. Vasile G. 152 p. 1165. 336344. 291299. 529?. pr. 213221. 597610. pr. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. drd. 583590. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. 1172. Alexandru. Al. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. 1963. 556559. C 1911 (pp. 274282. C 1902 (pp. (ed. MO 13/1990. BOR 13/1944. 342350. 1166. pp. Ispir. 278286. 423435. 1169.. 460467. MO 12/1999. pr. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. Isopescul. 1171. 406414. 8398.. 6977. separată din Candela 1911) 1154. lect. Silvestru Octavian. 401409. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. ST 56/1981. Istrate. 639647) şi 1911 (2128. docent privat. 465480. „Profetul Malachia. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. lect. arhid. Alexandru. Manuscrisele de la Marea Moartă. univ. diac. pp. prof. Jarpălău. 7179. dr. 302 p. Silvestru Octavian. pp. 1903 (926. 1824. pp. MO 12/1995. 338347). dr. 749774. 457466). pp. Introducere. 3346. Izvoranu. 614622. 1156. prof. dr. 2031. Isvoranu. 1168. 181186. pp. 312319. pr. 4261. Cernăuţi. C 1904 (pp. pp. Isopescul.. 474482. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”.. Gheorghe. Jarpălău. 348357. 6672. Isopescu. 797805). biblică) 1161. 333341. pr. Silvestru Octavian. traducere şi explicare. D. 1175. 218226. pr. 610621). 1155. Introducere. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. „David. 118126. Gh. 106120. Izvoranu. MMS 2/1989. 273282. 3652.”. 210217. 628636. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”.. Societatea tipografică bucovineană. 1173. Alex. (ist. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. 182190. 406417). pp. Ioan. MMS 512/1972. 560576. pp. 148161. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. pp. 177184. Ioan. traducere şi explicare”. 501508. pr.. Isopescul. drd. 242254. 516524. dr. „Psalmul 120. ST 910/1985. 214221. 404412. 154162. pp. MO 16/1994. MO 36/1997. dr. Mitropolitul Transilvaniei”. 6771. 405421. 702709) şi 1904 (1624. MMS 78/1963. 1157. Gheorghe. Jerpălău. pp.. 236245. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. Gheorghe. 8290. Ivan. „Profetul Natan şi regele David”. 113114. Alexandru. 1158. pr. Gheorghe. 1163. „Introducere la Psalmul 50”. Jarpălău. 5764. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. 1160. pr. lect. Octavian. . pp. Introducere.50 1153. „Introducere la Cartea Iob”. Octavian. prof. Jerpălău. I. MO 36/1995. „Profetul Obadia. 1174. Isvoranu. 542550. MMS 34/1972. pr. 8798. 699710. 1162. 666673. 1167. 126132. Octavian. 290297. 3757. Ivan. 113120. docent privat. 1925). 289295. drd. 693700) şi 1909 (148156. Ivan. MO 13/1998. C 1907 (pp. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. pp. pr. MO 46/1990. Alexandru. pp.

Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. 1970. GB 1012/1984. pp. Jinga. prot. 1188. 1932. Al. 744761.. Sibiu. pp. D. Liţiu. Povestirile unui arheolog. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. rezumat în română) 1189. (inclusiv în NT) 1198. 1199. Constantin.. 6282. Jinga. 499506. Roman. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. Bucureşti. pp.. Anda şi Mareş. 1181. 305316. Biblie şi Teologie. 228 p. 1190. Timişoara. trad. rev. trad. replică împotriva lui H. Teodor. Ia. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Bucureşti. (popularizare) 1191. Ciurcu.. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Lane. pp.. Klein. Alexandra Beatrice. rusă de Vuţă. Legende biblice. 316. 1997. Gheorghe. V. arhim. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. dr. pp. Concordanţă a Noului Testament. Gheorghe. Politică. Ed. (p. Ed. Tipogr. (ed. BOR 34/1981. Jerpălău. Nicolae. drd. 1932. Librăriei Ioan I. Klein. Lecca. 135144. pp. Lăudat. trad. Tipogr. 295304. Bucureşti. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp.M. f. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. LascarovMoldovanu. Ştiinţifică. Ed. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. Constantin. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. pr. Ed. Alexandru.. RT 34/1996. Anca. În căutarea strămoşilor lui Adam. Justus (pseud. Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. autorului. pp. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. E. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1194. Ed. Hans. George. (1946?). C 1011/1926. pp. . LascarovMoldoveanu. 2936.. Bucureşti. Culegere întocmită de . 138 p. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. 164 p. Jinga. 1187. în vol. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. Cărţilor bisericeşti. 1997. 1913. O 4/1984. arhim. 132 p. Laperrousaz. 1182. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. 69? 1179.. MB 1012/1997. viaţă şi alte temeiuri biblice”. 1180. 1178. (exegeză) 1196. 166170. V. C 112/1936. MMS 6/1988. 95 p. pp. „Biblia de la Bucureşti 1688”. 352 p. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. Lariciov. 138 p. Paulin. din lb. Olariu) 1184. E. Constantin. RT 34/1996. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. Gheorghe. 1195. Jorică. Porus.. dr. 127 p. pr. prof. „Episkopos. 1183. 8991. D. 487 p. Tipogr. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. Marineasa. Şcoala de artă şi meserii. Povestiri biblice. Hans. Loichiţa. 1197. „Onestitatea literară”. dr. 9293. theology and practice”. Brassó. 1986. Rovenţa. 286289. Cărţilor bisericeşti. franceză de Calangiu. presbyteros. 276321. BOR 78/1976. Ed.a. „Cum citim Biblia?”. RT 4/1933. 2000. J. Lăzescu. care îl criticase în ST pe I. Lecca. Meridiane. pp. 1193. Galaţi. Constantin. MB 13/1997. Kiseleff. 1936. 1991. Jinga. Kosidowski. pp. 248 p. 1177. dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. rezumat în română) 1186. Paulin. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. „Despre lume.). V. Ed.51 1176.. diakonos: language. I. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. 693703. 1185. Zenon. prof. Niculiţa. din lb. Bucureşti. pp. (pp. 295304. din lb. MB 1012/1995. Ed. dr. poloneză de Mareş. Loichiţa. Joandrea.

(conferinţă) 1220. ediţie ilustrată. XXXIV) 1208. Noul Testament. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. 691 p. P. vol. Cărţilor bisericeşti. (tomul I. (tomul al VIIIlea. 1993. M(arcu). 1946. 814. Vechiul Testament. trad. trad. rusă de Nicodim. 584 p. vol. 1202. pp. 3152. din lb. Istoria biblică. pp. Loichiţa. 1948. Bucureşti. 380383. 119 p. f. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. al VIlea. A. Vechiul Testament.. V. vol. prot.52 1200. XXXI) 1211. ediţie ilustrată. Lopuhin. 1214.. P. 144160. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. Vechiul Testament. Istoria Bibliei.) 1206. Dariu. Istoria biblică. V. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. ediţie ilustrată. Bucureşti. Arhidiecezană. Loichiţa.. MMS 34/1956. Cărţilor bisericeşti. Ludu. V. Lucia Făgărăşanul. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. a IVa) 1217. pp. 1944. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. ST 1/1988. colecţia Ogorul Domnului. Cărţilor bisericeşti. Instit. patriarhul. colecţia Ogorul Domnului. Sibiu. trad. Tipogr. Ed. A. Vasile. (tomul al IVlea.. p. rusă de Nicodim. P. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”.. dr. Loichiţa. Bucureşti. rusă de Nicodim. din lb. 3454. 1947. 18 p. I. Istoria biblică. Ioan M. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. 1912. O 4/1984. prof. Lopuhin) 1207. Ion. prof. de Totoiu. Lopuhin. Milva. „Naţională” Gh. Tipogr. prof. Sfânta Scriptură în limba românească. Ioan.. prof. Gr(igorie) T. ediţie ilustrată. colecţia Ogorul Domnului.. patriarhul. Bucureşti. 560 p. prof. din lb. (extras din Candela 35/1927) 1205. Istoria biblică. colecţia Ogorul Domnului. George. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. Lungu. 1945. A. XXX) 1210. (ed. ediţie ilustrată. rusă de Nicodim. Tipogr. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Cărţilor bisericeşti.. XXXII) 1212. pp. 1201. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. ediţia succesorilor lui A. Bucureşti. diac.. Lopuhin.. (tomul al Vlea. Bucureşti. MB 79/1957. A. 1218. Lupaş. 1204. „† J. dr. Bucureşti. 550560. din lb. 1218. V. Ed. (tomul al IIIlea. . Bucureşti. patriarhul României. „Biblia adnotată”. 270. I. din lb.. Cărţilor bisericeşti. patriarhul. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. Ed. Noul Testament. pp. patriarhul României.. episcopvicar. Lopuhin. rusă de Nicodim. rusă de Nicodim. 1215. Tipogr. Tipogr. 1909. P. prof. Lagrange. 1946. colecţia Ogorul Domnului. din lb. trad. Tipogr. Loichiţă. Lungu. vol. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. XXXV) 1209. vol. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). pp. 640 p. (vol. patriarhul. Lopuhin. din lb.. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. 566 p. Vechiul Testament. episcop vicar. P. 109121. pp. 1944. Mecu. MB 14/1961. Loon. 549 p. MB 1012/1956. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). Gh. Librăriei Ciurcu. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. P. trad.. trad. vol. XXXIII) 1213. Lopuhin. A. M. trad.a. pp. 319 p. 702 p. 73139.. 76 p. de la Ed. Hendrik Willem van. Loichiţa. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. RT 6/1938. colecţia Ogorul Domnului. RT 78/1946. MB 46/1957. Lucian Tomitanul. pr. A. prof. 1219. Luca. Brassó (Braşov). C 35/1927. A. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. Lopuhin. pp. Cernăuţi. Tipogr. trad. 1216. rusă de Nicodim. Ştefan. Evanghelia dela Mateiu. 1203. (tomul al IIlea. patriarhul. P. ediţie ilustrată.

C. pp. tâlcuiri biblice.. nr. ST 2/1931.”. H. M(arcu). RT 5/1939.. H. Gânduri asupra Deuteronomului.. 1938. „Naţională” J. RT 6/1939. 232. M. 1241. Lămuriri asupra Genezei.”. 3.) 1240. 1226. Tipogr. Bucureşti. f. p. „Dr. 1222. 376 p. Sfintei Monastiri Neamţu. «Biblioteca biblică». Stuttgart. „Naţională” J. Tipogr. T. Ed. 1228. 797798. Gr(igorie) T. 269 p.a. Închinare românească. RT 56/1927.) 1239.. 760762. 11. M(arcu). RT 3/1911. 1935. Herder & Co. 315. Libri poetici et prophetici. Gânduri asupra Exodului. C.. M(arcu).) 1236. icon. Tatăl nostru. 1231. pp.. RT 34/1936. Gh. RT 9/1938. Vasile Stoicanea. 1229. XLVIII + 1184 p. 132. (posibil nu ort. E. 1913. În slujba Domnului Isus. 90. de Beleuţă.. M. (posibil nu ort. C.. Sibiu. stavr. H. M. pp. 401. „Prof.a. MA 910/1957. 272 p. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”..) 1235. C. dr. 72 p.. XVIII + 182 p. Tipogr. de arte grafice „Tirajul”. nr. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. 240241. Bucureşti.. Sibiu.. M. T.”. Maior. 1938. Gheorghe. Gr(igorie) T. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. T. pp. RT 1112/1938.. Gherasim Timuş”. Leges et historiae. M. „Septuaginta. 942943. edigit Alfred Rahlfs. 20 p. M(arcu). M(arcu). de PS Episcop al Argeşului.”. privilegierte würtembergische Bibelanstalt.. A. RT 34/1936..”. 225 p. Bucureşti..a. Gânduri asupra Leviticului. Sf. ed. vol. Gr.. 38 p. I 226 p. f. Gr.. p.. Gr.”. Gr(igorie). 21. II. Maica Domnului. M(arcu). biblioteca «Popasuri duhovniceşti». XX + 214 p. 70. Ed. vol. Bucureşti. Biblia ilustrată. Bucureşti. pp.. RT 6/1939. mit 53 Textbildern. mitropolitul Moldovei şi profesor I. T. T. Nicolae Neaga. „Isus sau Iisus?”. I. f. II 280 p. „Iacob şi Esau”. Instit. Macraki.. Maccaul.. 132133. Arhidiecezană. Opitz.a... Gr(igorie). „Ioan Halmagiu.53 1221. p. A. p.) 1238. Ionescu & co. p. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. C. engleză. 188189. M. 1242. 1227. RT 6/1941. . a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. G. 222 p. Sibiu. Nanu. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. pr. 1230. BunaVestire. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk. Tipogr. 272 p. trad. nr..a. 1234... Maior. p. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. Gr(igorie) T. Mielul lui Dumnezeu. în colaborare cu Lic. „Naţională” J.. Tipogr. „Lucian Blaga. f. Ionescu & co. M(arcu). Sibiu.. MA 910/1963.. Nanu. „Albert Huck.. Isaia 53. 31 p. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. 1936. nr. Sibiu. Ed. 98 p. Gr. T. Ilie. „Preot A. (posibil nu ort. 5. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. Bucureşti. 1939. Gr.. „Naţională” J. 2 vol. (posibil nu ort. B.. 1233. M(arcu). H. Ionescu & co. Ştefănescu. Mohr (Paul Siebeck). 1232. vol. 1223. Synopse der drei ersten Evangelien. + XCVI planşe afară de text”. RT 78/1943. 1243. T. 512513. vol. 942 p. Tipogr. I. Freiburg im Breisgau”. Gr. (probabil nu e ort.. Arhidiecezană. VI + 220 p. H. pp. 1939. Sibiu. M(arcu). Tübingen. 1941. din lb. Tipogr. 1942. Tipogr. trad. «Seria Teologică». pp. 270271. (posibil nu ort. „Nicodim.. pp.a. M(arcu). Ionescu & co. Arhidiecezană. H. M. Ştiinţă şi creaţie. „Protopop A..”. M(arcu). RT 6/1937. MA 1112/1963. Ed. 1224. 418. Vechiul Testament în gândirea românească. Bucureşti. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». p. 1936. M(arcu). D. 114 p. 1225..”. C.. f. Gr.) 1237. Gânduri asupra Cărţei Facerei. f. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». Dacia Traiană...

pp. prof. pp. pp. 1258. MB 1012/1972. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. 1259. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. Manolache. 32 p. Sibiu. Sibiu. Scriptură (teză pastorală)”.. 337346. pp. étude historique et scripturaire. 69 p. Moderna. 936943. Libr. Marcu. Manu. prof. sachelar Florea. dr.”. 1247. „Bruno Maggioni. De la Epistolele pastorale şi până la dl. Arhidiecezană. 48 p. BOR 1/1913. Marcu. pp. nr. Grigorie T. Târgu Jiu. (st. (licenţă) 1250. pp. (interdicţii iudaice. RT 1112/1940. în CC) 1254. Badea. pp. Mangâru. Bucureşti. Mangâru. La chiesa locale nella Scrittura. Marcu.. 1934. Mangâru. 1253. 1267. urmare din no. dr. dr. pp. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. 40 p. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”.. Anca. (din colecţia Veniţi la Hrisos. pp. Omul şi opera. Marcu.. pr. MB 5/1987. diac. RT 56 (pp. 537558. V + 106 p. 1942. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. B. (exegeză) 1255. Grigorie T. 432435. 36 p. pp. Rătăciţi neştiind Scripturile. Anca. 1264. Tipogr. Manea. Stauridès. 1260. dr. „Cântarea Cântărilor”. pr. Badea. Sibiu. econ. prof. Vasile Gheorghiu. 1025. 10411051. 92100. Mangâru. Interpretarea cărţii”. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”.. 1943. Tipogr. Grigorie T. MB 13/1993. 1246. nr. Grigorie T. 1219. Grigorie T. BOR 6/1912. Malcinschi. Arhidiecezană. Nicodim.. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. 233240. Cei 12 psalmi aleşi. 3) 1263.54 1244. B. pp. introd. 1937?. Mangâru. dr. Marcu. Malescu. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. 469476. pp. Ed. pp. 677678. Mangâru. „Cântarea Cântărilor. Lucian Blaga.. Anca. C. pp. Milano. Badea. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. 1269. BOR 9/1911. Badea. diac. Arhidiecezană. 1939. Miloşescu. 49 p. Tipogr. Marcu. „Cântarea Cântărilor. 1268. „Cartea lui Iov”. Zaharie. C 112/1935. Mangâru. morală şi igienă) 1251. 455”. 1904. BOR 5/1912... dr. Fibiger. A. Tipogr. prof. Nicolae M. 459478. 12/1913”. 1265. RT 56/1942. diac. 1905. C 1012/1929. prof. 32 p. I.) 1256. 1245. La chronologie de la Passion. Librăriei Nicu D. după dr.. Manolache. prof. Grigorie T. prof. 3242. Mangâru. Grigorie T. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. diac.. „Cartea lui Iov”. nr. 1938. dr. Grigorie T. Pr. BOR 2/1914. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. diac. pp. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. 599608. Măndiţă. Manolache. pp. Sibiu. BOR 4/1914. „Mythos”. dr. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. de arte grafice „Eminescu”. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. 337340. pp. Ed.. Explicarea Evangheliilor. pt. BOR 12/1914. „Profesorul dr. RT 910/1946. dr. Marcu. RT 1/1939. 45/1971. (introd. „Callias J. Manea. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. 10391048. Arhidiecezană. „Animale necurate”. Orest. Marcu. Vasile Gheorghiu”. 1261. Marcu. (extras din RT/1943) 1270. 1262. cl. prof. 1912. (licenţă) 1249. Mălăescu. pr. 77) 1248. Paris.. „Iisus Hristos. . 1257. Badea. 8 p. pp. diac. B. prof.. diac. Instit. a IIa secundară de băieţi şi fete. Paillard. 1252. diac. în revista Vita e pensiero. pr. 451454. Brăila. diac. BOR 8/1911. Ioan. RT 1112/1942. prof. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. pp. 3141. Grigorie T. 1266.

dr. 88 p. Candela). Munteanu. (extras din rev. RT 5/1939. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Marcu. dr. Bucureşti. 1942. 124125. Lektor der Theologie in M. Cluj..”. dr. Glasul Bucovinei. Marcu. RT 12/1943. 1939. studiu apărut în Candela. Grigorie T. 1277. 87. pp.. RT 12/1942. I. „Dr. dr. pp. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. 1941. dr. Bucureşti. Grigorie T.. 169182. Studii şi cercetări XXXIX..”. 1281. 38 p. RT 5/1937. „Eugen Walter. Willibrord Hillmann O. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Marcu. I. prof.”. Grigorie T. II Corinteni XII. Grigorie T. Sibiu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Marcu. pp. 182 p... 142 p.. dr.”. . 169173. 137139. Herder & Co. p. + IX planşe”. Grigorie T. Grigorie T. „Dr. 135144. RT 4/1938. Tipogr. 194). pp. Grigorie T. Codex Argenteus Upsaliensis. prof. Marcu. „Tare în Scripturi”. 1275.. RT 12/1942. 90 p. N. pp. 1941. Herder & Co. 1273. pp. pp. 197212. 1282. Tipogr. Marcu. Eparhiei ortodoxe române. pp. „Dr. (colecţia «Biblioteca teologică»). Introducere în Epistola către Filipeni. Eclesiastul. pp. asistent universitar. dr. „Dr. RT 12/1947. 111. Tipogr. Tipogr. Studii biblice. 1278. 1940. 1942. 1940. „Dr. Gladbach. 1272. 1283.F. Studiu exegeticcritic. Bucureşti.. Cernăuţi. RT 12/1943.55 1271. Cernăuţi. pp. pp.”. 156 p. Marcu. Scripturi. RT 12/1941. 222223. (extras din ST 19381939). 1285. Marcu. 60107”. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte.”. Grigorie T. (extras din rev. 1940. „Diacon dr.M. Das kommen des Herrn. + X reproduceri fotografice afară de text”. I. prof. 126 p.. Vasile Gheorghiu. RT 34/1946. prof. 104107. p. RT 34/1941.. Herder & Co. 9091. diac. Freiburg im Breisgau. Marcu. Milan P. pp. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Nicolae Neaga. Marcu. Academia Română. diac. Şesan. Scurte note explicative. 79A. Band 4. Iustin Moisescu. diac. Apostol Pavel către Galateni.”. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. Bucovina. 265266. XVI + 276 p. membru de onoare al Academiei Române. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. Epistola Sf.. Arhidiecezană. 121122. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1274. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. diac. 132 p. RT 12/1943. diac. RT 4/1937. Viena. 1939. 100 p. membru de onoare al Academiei Române. Grigorie T. 208209. P. 104 p. Cărţilor bisericeşti. dr. 1941. prof.. dr. Comentar. Tipogr. Candela). G. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes.”. 58 p. Academia Română. „Procesul Mântuitorului.. Grigorie T. prof. RT 34/1941. 112113. pp.. Iustin Moisescu. Sammlunf «Leben aus dem Wort». pp.. 122124. 1287. Grigorie T. Grigorie T. Theol. diac.. Grigorie T. Grigorie T.. dr. „Dr. 1286. Expunere rezumativă”. Tipogr. „Diacon N. RT 5/1941. pp. RT 12/1942. an. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Marcu. Grigorie. 1279. 1284. dr. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. Marcu. Grigorie T. dr. RT 34/1942. 1288. Marcu. Nicolaescu. 1939. Grigorie T. Vasile Gheorghiu.. 1280. „Dr. Marcu. Marcu. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. „Dr.”. Arhidiecezană. Marcu. dr. Tipogr. dr. 1940. «Studii şi cercetări» LXI. Bucureşti.. Grigorie T. „Saul din Tarsus fragmente”. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen).. pp. Sibiu. Freiburg im Breisgau. „Erwin Hesse. Marcu. Marcu. Nicolaescu. Glasul Bucovinei. 1276. L. LVLVI (194445). 209211.

trad. dr. Grigorie T. 23. dr. Grigorie T. V. Tipogr. Cluj. Sibiu. 16 p. dr. 1946. Marcu. dr. 1299. 438440. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. RT 12/1943. II + 104 p. 84 p. Wesen. 1294. Sibiu. Copii din Biblie. Sibiu. 3 vol. pp. pp. colecţia Hrana duhovnicească. Grigorie T. „Preot Marin PopaNemoiu. „Prot. 1944.. 116118. Farrar. Trembela. 244 p. dr. G. 1940. 1304. pp. 80 p. dr. 1302. pp. 150153. 373374. RT 1112/1945. „Prot..”. pp. Patriarhul României. dr. Tipogr. Nicolae» din Cluj. Hristos în Vechiul Testament. „Preot dr. 587. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. Arhidiecezană. (dintre cari 8 p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Matthias Joseph Scheeben. RT 12/1946. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. 1291. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. p. Arhidiecezană. Ed. 32. Arhidiecezană. ilustraţii religioase în culori). în col. «Cărţile Vieţii». pp.. «Seria Teologică» nr. „Prot. 72 p.”. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae.”. nr. 436437. 1945.. 255257. Grigorie T. Die Mysterien des Christentums. dr. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Craiova. Nicolae Neaga. 477. „Nicodim.”. dr. 810 p. «Seria Teologică». Marcu. 1946. N. vol. Sfintei Monastiri Neamţu. pp. 150 p. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. Marcu. 1941. Tipogr. RT 12/1942. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). dr. 1303. mitropolitul Moldovei. Sibiu. ed. Feleacului şi Clujului. 1941. tipogr. Ed. 1301. Marcu. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Tipogr. 1297. Grigorie T. Iosef Höfer. Grigorie T. Atena. Sofron Vlad. Text şi scurte note explicative. Sofron Vlad. Mărturia Sf. profesor la Academia Teologică «Andreiană». a IIa..”. în româneşte de Ion Totoiu. 1945. Grigorie T.”. Grigorie T. Despre cei mici din vremea veche. RT 1112/1938. dr. Ed. cu o prefaţă de Gala Galaction. Marcu. Facerea.”. 392 p. 1938.”. pp. seria «Ogorul Domnului»... 498. Marcu. Herder & Co. XXI.. „Nicodim. Tipogr.”. Studiu istoriccritic. „Protopop dr. „Preot dr. 10. Marcu. 1293. Enciclopediei ortodoxe române. «Seria didactică». p. Sfintei Monastiri Neamţu. „Preot Dumitru Călugăr. Nicolae Neaga. «Seria Teologică». după F. Caransebeş.. Grigorie T. Marcu.. Farrar. Pentru cei mici din vremea noastră. dr. Şcoala mitologică. rectorul Academiei Teologice «Sf. 445446. L. 340 p. 600 + 440 + 494 p. RT 1112/1940. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. Ζωη. Grigorie T. pp. 464 p. Viaţa şi operile Sf. episcopul Vadului. 1941. Grigorie T. XVIII + 638 p. 1296. dr. Arhidiecezană. dr.. trad. nr. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. V. RT 6/1945. Ed. Arhidiecezană. Grigorie T. RT 56/1943. 497. „Prot. Munteanu. Tipogr. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. Istoria Bibliei. „Pan. RT 910/1946. Ed. Grigorie T. Cluj. 1940. „Hendrik Willem von Loon. Nicolae Neaga. după F. 1300. . 17. 1292. 302. 1295. RT 910/1946. RT 78/1942. XIV + 724 p. 1290.”. Eparhială. Freiburg im Breisgau.. Bucureşti. Grigorie T. dr. 1945. Naţională Mecu. 113114. Marcu. 256 p.. VIII + 274 p. Marcu. Timişoara. RT 910/1944.56 1289. 582584. RT 1112/1946. Grigorie T. RT 58/1940. colecţia Biserica bănăţeană. Episcopiei ortodoxe române. dr..”. RT 1112/1940. Sofron Vlad. nr.. dr. 1946. 1941. Marcu. dr. Apostol Pavel. dr. Diecezană. dr. Primele zile ale creştinismului. 1298. 9.. p. 1943. Marcu. pp. Ed. p.”.. Marcu.. Marcu.”.”. Marcu. p. «Seria Teologică». Deheleanu. RT 5-6/1942. „P.”. pp. nr. Marcu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Ausgabe letzter Hand. 1937. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Arad. Grigorie T. heraugegeben von dr. Sibiu. 520521. „Noul Testament dela Cluj. 332333. Tipogr.

Grigorie T. 116120) şi 56 (p. Bucureşti. Grigorie T. 222232. 1933. RT 78/1941. Sfintei Monastiri Neamţu. 112. Cărţilor bisericeşti. Ed. Marcu. 258 p. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. pp. . 1936. Gotha. 170 p. VI + 232 p. 1730. Grigorie T. The Dead Sea scrolls. Grigorie T. „Lectura biblică şi comentarul”. Grigorie. 1938. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. pp. pp. XIV + 128 p. 1325. Grigorie T.”. format 17 x 24 cm”. 764765. Vasile Vasilache. Grigorie T. 265. 1322. Marcu. Marcu. 1938. Grigorie T. Westdeutscher Luterverlag. „Evanghelia lui Toma”. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. RT 56/1942. „Isus în teologie.. 299300.”. 568 p. Vasile Gheorghiu. Grigorie T. p. Die Bibel im Leben der Völker. 1314. RT 56/1935. dr.. Grigorie T.. „Dr. Marcu. p. Cernăuţi. „Ernst von Dobschütz. RT 34 (pp. Marcu. 1320. 1965. + XXII”. 1308. The Westminister Press. Philadelphia. „Cecil Roth. W. 349350. A new historical approach. 1942.. Introducere. Norton et company inc. „Sterie Diamandi. Grigorie T. Grigorie. şi 16 clişee în afară de text”. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. Gr. Cartea românească. pp. MA 46/1970. Berlin. The documents that shed a brilliant new light on christianity.. p. Marcu. cu o prefaţă de William H. MCMLXVI. Marcu. 351. Biblia în Ortodoxie. Sofron Vlad.. 1317. traducere şi comentar. Marcu. Leopold Klotz. 1939. Cluj. Marcu. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. „Preot dr. Universala. „Piatra fundamentală dela Tübingen. Grigorie. studiu criticexegetic. 1315. (la secţiunea Cronica) 1307. Grigorie T. RT 1112/1938. „A. Atinai. Grigorie T. 265266.57 1305. Grigorie T. 1956. „Bibel und Qumran.”. Ed. 1318. cu prilejul unui centenar”. To problima tis glossis tou Iisou.. 164177. 509511. RT 56/1936. pp. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. MA 46/1970. 206 p. 208 p. 1313. 516518. a doua. 1316.. herausgegeben von Siegfried Wagner. RT 12/1942. 70 p. colecţia «A Mentor Book». 1934.. Witten. Brownlee”.. „Lacordaire. pp. 1321. 94 p. RT 56/1935.. 1312. MA 46/1970. pp. „Şi totuşi. War Petrus in Rom?. 350. Grigorie T... Qui est Jésu Christ?. 1310. profesor în Cluj. Paris.”. Marcu. Marcu.”.”. MA 910/1957. Powell Davies. 1319. IV + 48 + 368 p. 375.. p.. 1968. Prologul Evangheliei a patra. Marcu. RT 78/1938. 348349. 144 p. 1309. 1311.. 1934. Grigorie T. 514516. RT 1112/1938. pp. RT 12/1943. Câteva note. Tipogr. New York. Grigorie. Marcu. autorului.”. Bucureşti. pp. Ed.. Marcu. Haralambie Rovenţa. W. Ed. Treasure of Qumran. RT 4/1938. Introducere şi comentar. „Protosincel dr. 1323. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. Marcu.”. My story of the Dead Sea scrolls. 164 p. p. Grigorie T. The meaning of the Dead Sea scrolls. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. „Pr. Flammarion. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. pp. RT 1112/1938. dr. RT 56/1935. 121122. ed. Tipogr. The New American Library. + 11 reproduceri. pp. 383. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. Marcu. 98103. 213) / 1934. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. pp. 100 p. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Marcu.”. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. pp. dr. Chicago. 1937. 174176. 1306. RT 3-4/1934. Marcu. Marcu. p. „Karl Heussi.. Marcu. 1324. pp. MA 46/1970. RT 12/1936. Marcu.

657680. Marcu. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. 1947.. 2835. „Părintele Profesor dr. 519534. Victor Vlăduceanu. vers. 1339. pp.. pp. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. Timişoara. Marcu. 19. Philadelphia. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. pp. prof. ed. Marcu.. prof. Marcu. pr. dr. dr. Marcu. pr. 1329. Fortress Press. 24 şi locurile paralele”. Marcu. pp. MA 12/1973. 1340. MA 1-2/1960. dr. 1336. 9 18. MA 912/1962.. Vasile Gheorghiu”. dr. 449468. prof. 1349. „Duminica sinteză biblicteologică”. MA 1112/1963. pp. prof.. 1963. Marcu. Marcu. pp. . 1335. pr. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. 631641. MA 13/1961.. 140141. pp. prof. pr. Grigorie T.”. 1346. dr. pr. Grigorie T. prof. 272277. Marcu. 842. 815822. Marcu. MA 12/1964. prof. Curţii regale.. dr. dr. pp. MA 1112/1970. dr. prof. prof. Sander. pp. pp. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. pp. dr. 836856. Gütersloh. Grigorie T. pp. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. 1327. Grigorie T. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. dr. (unde apare recenzia?) 1330. 1337. Marcu. 1341. dr. Marcu. 275286.. + numeroase reproduceri. pr. Concordanţă biblică antisectară. 484515. pr.”. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. dr. Grigorie T. Marcu. Ed. Grigorie T. suedeză în lb. Grigorie T. Grigorie T. germană de Hermann Eising.. prof. 141144.. Marcu. MA 79/1977. Grigorie T. Marcu. pp. 1348. pr. 199 p.. 2836. pp. Grigorie T. Grigorie T. Marcu. 19”. MA 78/1962. MA 67/1967. pr. pr. Grigorie T. MA 1112/1965. pr.. trad. Grigorie.. pp. 267278. Grigorie T. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. dr. „Prot. pp. MA 46/1966. Marcu. MA 46/1968.. Marcu. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. prof. Marcu. MA 910/1963. pr. prof. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. MA 12/1956.. Marcu.58 1326.. prof. pr. „Elemente de eclesiologie paulină”. dr. dr. 1343. pr. dr. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. 1327. pp. 1342. 252272. „Helmer Ringgren. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. Theology of the Dead Sea scrolls. Grigorie T. prof. Marcu. dr. 1332. 216 p. Grigorie T. pr. 351352. dr. Grigorie T. Marcu. pr. 1344. 480490. pr. Marcu. prof... „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. Grollenberg. pp. pp. engleză de Emilie T. dr. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. 1345. pr. „Exegeza în pastoraţie”. 23 o problemă de critică a textului origial”. Grigorie. 1333. MA 13/1967. Grigorie T. 484498. Grigorie. pr. 1347. pp. MA 13/1965. MA 910/1960. prof. pp. Gerd Mohn. Grigorie T. prof. The faith of Qumran. Kleiner Bildatlas zur Bibel. MA 78/1960.. dr. Grigorie T. 1331. 1338. pr.. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. MA 78/1968. 664676. ST 56/1965. din lb. prof. 2649. Grigorie T. 1334. pp. Marcu. dr. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr.. H. XIV + 310 p. „Luc. Grigorie T. 856863. MA 46/1976. 1960. pr. pp. prof. MA 46/1970. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. prof. 1328. dr. relatările lucanice din FA 16.

prof. novis curis elaboraverunt D. Grigorie. prof. dr. Marcu. 240261. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. MA 78/1958. Le jour de la SainteCène. Göttingen. Tipogr. „Ephesus redivivus. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. 16 p. 1372. pr. Kurt Aland DD. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. Marcu. Ghiauroff. O 3/1961. Marcu. Sibiu. Grigorie T. prof. Arhidiecezană. dr. Grigorie T. pr. Grigorie. pr. Marcu. prof. pp. 1355. 1357. prof.. pr. Marcu. Sibiu. Grigorie. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. Tipogr. . 1944. 2). 1367. Grigorie T.. pr. 394399. 1939. Grigorie. Lés Éditions du Cerf. Grigorie T. 1364. 1358.”. Marcu. pr. 1362. Unde este şi unde nu este Hristos?. Grigorie. prof. Sibiu. Vandenhoeck & Ruprecht. dr. Marcu. MA 79/1979. dr. O ştiinţă nouă. 335 p.59 1350. Sibiu.. 1354. 1361. prof. Sibiu. ST 34/1960. Marcu. 1363. Grigorie. dr. Arhidiecezană. pp. pp. Epistola Sf. 1946. prof. pr. prof. dr. Introducere. 1940. Grigorie T. Marcu. pp. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. Marcu. N. pr. 1947. t II (XXVIII). 1941. Chr. 653648. 1356. Grigorie T. prof. 307308. MB 46/1972. 26 p.. 420428. Eberhard Nestle. pr. 514521. Grigorie. prof. 331367. 5. pr. 1368.. MA 1112/1966. 1949.. 1359. pp. dr. Marcu. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. prof. prof. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. MA 34/1959. Clement de Ohrida» din Sofia. 1352. Arhidiecezană. 1370. pr. Marcu. prof. pr. Tipogr. ST 56/1958. Antropologia paulină. dr. ST 910/1958.. pp. dr. Tipogr. Saul din Tars. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). 1353. Istoria vremurilor nou testamentare. Arhidiecezană. dr. 47 p. MA 56/1958. Grigorie. (popularizare) 1360.. 1365. „Părintele Profesor dr. Editio vicesima tertia. MA 36/1962. dr. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. „Prof. Grigorie. pp. MA 78/1959. dr. pr. Grigorie T. Grigorie. pr. Erwin Nestle et D. 26 p. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. Marcu. Ap. dr.. prof. prof. pr. 126 p. prof. dr. Grigorie. 1371. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. dr. Marcu. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. prof. pp. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. Marcu. Arhidiecezană. MA 68/1964. Pavel către Tit. pp. pp. Stuttgart. pr. 1956”. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. dr. 584588. 139161. 29 p. Marcu. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. 1366. dr. Fragmentul Muratori. dr. MA 13/1963. Marcu. prof. Grigorie T. pr. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Dr.” 1369. pp. dr. pr.. Marcu. Grigorie T. dr. Marcu. prof. 506530. Marcu. Paris. Tipogr. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. pp. Tipogr. Marcu. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. pr. Grigorie. pp. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. prof. dr. pr. pr. pp. Grigorie. 4573. Grigorie T. pr. 110 + 672 p. 185194. „Joachim Jeremias. MA 34/1959. dr. 711716. 1351. 204212. prof. Dr. pp. Marcu. Marcu. dr. pr. „Tradiţia în Biblie”. Sibiu.. Arhidiecezană. 469470. text şi comentar. prof.

dr. pr. prof. pp. Grigorie. Grigorie. pr. pp. prof. pr. ST 12/1962. 356367. 1380. pr. prot. prof. Marcu. 583-596. pr.. 1389. „Părţi proprii Sf. Marcu. pr. pp. pr.. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. 365394. O 3/1957. 1383. MA 12/1956.. Grigorie. 1395. 1376. MA 56/1958. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. Grigorie T.. 429437. 782812. Marcu. prof. 345363. 1392. Grigorie T. „O mică odisee apostolică”. ST 34/1956. MO 3-4/1957. pr. pr. 202215. pr. Grigorie. MO 10-12/1962. 1385. pp. 1378. (cu bibliografie) 1396. prof. Grigorie. 417429. pp. pr. întemeiat de Gerhard Kittel. Kohlhammer. prot. (alegerea diaconilor. prof. prof. MA 1112/1958. Stuttgart. pp. T. Apostol Pavel”. Marcu. MA 910/1957. fasc. dr. Grigorie. pr. O 23/1954. „Mens divinior. pp. 5162. Marcu. MA 1112/1959. prof. Grigorie. 7 şi 8”. pp. 1379. pp. MA 12/1957. 1388. Marcu. Gr. dr. 255259. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. Marcu. ST 56/1968. O comparaţie între Sf. pr. Marcu. 197216. pp. pp. Marcu. ST 78/1951. Grigorie. Marcu. prof. Marcu. W. prof. 322. ST 56/1951. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. Ed.60 19511952. Grigorie T. prof. pr. vol. 1375. 605618. 2652. 319343. pr. Grigorie. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 522532. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. 1387. dr. Grigorie T. dr. pr. Marcu. pr. (cu bibliografie) 1374. dr. ST 910/1957. Sinodul Apostolic) 1386. ST 12/1961. ST 34/1955. . pr. ST 910/1973. 727729. 617624. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. pp. ST 34/1952. 126136. MB 78/1962. Marcu. prof. 145200 (156). Grigorie. pp. Marcu. prof. Ioan Gură de Aur”. 3951. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. Grigorie. Grigorie. pp. Grigorie. Gr. pp. Grigorie. Grigorie.. „Consideraţii asupra Noului Testament”. Marcu. prof. dr. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. prof. 1390. pp. Marcu. editat de Gerhard Friedrich. Marcu. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. Marcu. pp. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». 1373. 3241. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. ST 12/1958. (cu bibliografie) 1397. Marcu. T. MB 34/1959. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. 830849. prof. pp. pp. pr. pr. 468469. Marcu. 1381. ST 12/1957. 1382. 149-160. Ap. pp. prof. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. prof. 1394. 406415. prof. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. V. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. prof. 2125. pp. „Gamaliel”.. prot. pp. Grigorie. Marcu. dr. pr. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. pp. Marcu. 1393. 1377. prof. prof. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. pp. Gr. pp. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. MMS 57/1957. 1391. „Sfânta Scriptură în limba română”. prof. Marcu. Scripturi. pp. Marcu. pp. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. prof. „Întâlnirea de la Cana Galileei”.. Pavel şi Sf. prot. Grigorie. 1384. Marcu. Grigorie. ST 78/1974.

1532. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 338348. BOR 2/XXXII. Grigorie. f. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1414. pp. Nicolae. Grigorie.. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1406. pp. dogmatice şi morale. Melchisedec. pp. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. 945957. Grigore. 697712. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. BOR 7/XXXII. 201221. Melchisedec. D. 1409. trad. Mazilescu. ST 56/1975. a IIa secundară3.. 290297. ?. BOR 3/XXXII. Melchisedec. Thüringer. Explicarea Evangheliilor pt. vol. 413428. dr. 411421.a. Melchisedec. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. 1416. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1412. Simeon. BOR 6/XXXII. 1400. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1401. episcopul de Râmnic. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. episcopul de Râmnic. 1410. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Noua tipografie” O. 174 p. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. Florin Iancu. 1901. 40)?”. prof. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1411. W.. 1407. (probabil nu e ort. BOR 8/XXXII. 219 + VI p. 1404. trad. episcopul de Râmnic. prof. 590596. BOR 5/XXXII. G. Melchisedec. Mehedinţi. prof. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. Mateiu.Vâlcea. Simeon. Bucureşti. episcopul de Râmnic. 1. episcopul de Râmnic. engleză de Sanda I. Mazilescu. Grigore. 1399. Râmnicu-Sărat. Melchisedec. dr.. pp. Mehedinţi. pp. pp. Bucureşti. RT 78/1933. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. drd. MA 58/1957. Marx. Alfred. Mehedinţi. 1413. 1408. McIntyre. pp. pp. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 1403. episcopul de Râmnic. Librăriei Socec & comp. prot. Socec & co. 294304. MA 34/1958. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.61 1398. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. 152 p. pp. episcopul de Râmnic. . Ed. 1988. cl. Ed. drd. 1923. Mateescu. Cugetarea Georgescu Delafras. R. Ed. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. 1926. 94103. din lb. din lb. 66 p. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. Parabole şi învăţături pentru cl. BOR 1/XXXII.. Melchisedec. pp. 23 p. Prima Biserică creştină. 1930. Tipogr. McDaniel. Marcu. „Modernă” Leon Suorene. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.) 1405. episcopul de Râmnic. deci. diac. Marcu. „Pentru de. Erusalimul. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. 1415. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. 809831. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. BOR 4/XXXII. franceză de Roşca. a IIa secundară8. 78. Simeon. 190201. nr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 456471. GB 34/1975. 1402. prot.

Explicarea Evangheliilor pentru cl. normale şi secundare. Melchisedec. 1425. 12841298. MA 1112/1971. 105 p. 1925. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 10/1916. 652648. 224247. 14341438. pp. episcopul de Roman. + 4 hărţi”. arhiereu. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Preot dr. Paul. 949953. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 12/XXXI. Bucureşti. 10261038. Aurelia Bălan. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. bibl. Moscova. Veniamin. 1419. 30 p. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. 165174. 1950. Melchisedec. BOR 5/XXXI. pr. BOR 2/XXXI. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. Meletie. 1433. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 1/XXXI. pp. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. BOR 10/XXXI. pp. Micle. 1426. BOR 9/XXXI.) 1429. 1424. . pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mihailovici. pp. ierom. „Biblia sau Cărţile Sf. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. adunate de Fericitul Simeon. arhiepiscop al Tesalonicului. pp. 1985. 10731081. pp. episcopul de Roman. Melchisedec. 1423. BOR 3/XXXI. episcopul de Roman. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. BOR 1112/1973. 1272 p. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1434. BOR 8/XXXI. 366369. 1422. pp. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman.. pp. Veniamin. Dicţionar al Noului Testament (AZ). 12631267. BOR 4/XXXI. Paul. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1418. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Tipogr. Melchisedec. episcopul de Roman. Bucureşti. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.62 1417. Meletie. Cărţilor bisericeşti. Micle. prof. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1430. pr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. 470477. pp. 11721179. Melchisedec. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. pp.”. Ioan Mircea. pp. 1427. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhiepiscop al Tesalonicului”. EIBMBOR. 1428. 1916. BOR 11/XXXI. 118130. BOR 7/XXXI. (teol. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Mihail. 1431. 528 p. Autorului. Mihăileanu. pp. 843850. Melchisedec. 1432. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. 275298. Ioan Gură de Aur”. 576596. 1435. 1421. MMS 10/1956. Piteşti. Ed. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. M. BOR 56/1986. pp. episcopul de Roman. 958960. O 2/1980. arhiereu. 1420. episcopul de Roman. Mihail. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. arhim. episcopul de Roman. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. a IIa.

14)”. pp.63 1436. 1437. (exegeză) 1449. 10/1916)”. Mihălcescu. (teol. Gutenberg. BOR 9/1914. biblică şi apol. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. biblică) 1445. pp. Mihălcescu. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. BOR 7/1922. Mihălcescu. (exegeză) 1452. 411415. Mihălcescu. biblică) 1461. (ist. pp. Mihălcescu. BOR 9/1915. pp. 161 p. 81914)”. (exegeză) 1459. Mihălcescu. 805819. (ist. pp. BOR 1/1922. Ion. 347354. pp. pp.. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. pp. 4963. pp. Irineu. 506514.) 1446. (ist. I. BOR 12/1916. BOR 7/1923. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. pp. pp. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. bibl. 9/1915)”. I. (ist.. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. (ist. Ioan. pp. 1460. BOR 3/1921. Mihălcescu. pp.. pp. Irineu. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. pp. Irineu. biblică) 1439. 899911. pp. Irineu. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Irineu. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. pp. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. BOR 6/1914. 1442. ?420. Mihălcescu. Apostol Pavel”. „Învierea lui Hristos”. Irineu. BOR 11/1915. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. Mihălcescu. Irineu. 194203. BOR 10/1916. Irineu. (exegeză) 1447. 408419. 8)”. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. biblică) 1462. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”.. Irineu. 11541167. bibl. dr. (exegeză) 1458. (ist. 539552. pp. Irineu.. pp. BOR 8/1914. cl. Mihălcescu. Irineu. I. Mihălcescu. Mihălcescu. 10371046. (ist. I. 12781289. Mihălcescu. bibl. 890893. pp. 1907. BOR 2/1902. Irineu. (popularizare) 1463. 814828. (introd. 170176. BOR 10/1915. 325331. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. bibl. pp. I. BOR 11/1916. Mihălcescu. Mihălcescu. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. Mihălcescu. BOR 7/1914. Mihălcescu. Ion. (teol. BOR 12/1915. (exegeză) 1438. 500509. (teol. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. Mihălcescu. 726739. biblică) . „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. Explicarea evangheliilor duminicale pt. Irineu. Piteşti. BOR 5/1915. Irineu. BOR 5/1922. Mihălcescu. bibl. Mihălcescu.) 1456. Irineu. (studiu extras din rev. 11091124.) 1457. Irineu. Pavel (urmare din no. Irineu. BOR 5/1914. Irineu. 12671284. BOR 8/1915. 1444. „Steaua magilor”. Mihălcescu.) 1454. Ed. „Iudeii în Statul roman”. „Doctrina Mântuitorului”. Apostol Pavel (urmare din no. (teol. a IIIa de seminar. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Mihălcescu. bibl. biblică) 1440. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Irineu. (exegeză) 1451. 179 p. exegeza patristica) 1448. pp. 545554. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. „Doctrina Mântuitorului”..) 1441. BOR 3/1922. (exegeză) 1450. „Doctrina Mântuitorului”. Ap. „Doctrina Mântuitorului”. BOR 6/1923. Mihălcescu. 1903. Irineu. Mihălcescu. pp. Bucureşti. BOR 4/1914. Mihălcescu. 10581072. 609618.) 1453. pp. BOR 8/1922. (teol. pp. (teol. Păstorul ortodox) 1443. 494509. BOR 7/1924.) 1455. 167192. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. BOR 8/1923. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. pp.

1483. Introducere şi comentariu.”. 910/1975. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 579591”. Biserică”. ST 34/1977. arhiereu prof. Vasile. E. Mihălcescu-Târgovişteanu. O 2/1983. Mihoc. Vasile. MA 13/1980. . (Ţara Sfîntă. 778779. 86 p. asist. pr.”.”. pentru cl. O 4/1988. asist. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. colecţia «Initiations». „Epistola Sf. arhiereu Irineu. prefaţă de pr. Mihoc. pp. 1466.64 1464. Emilian. 764768. asist. La vie des Évangiles. pr. 1476. 411413. pr. dr. MA 1112/1984. 654657. Das Heilige Land. nr. ameliorată) 1468. arhiereu prof. pp. Ioan A. 84 p. Mihoc. 1481. „René Kieffer. MA 79/1980. Stăniloae) 1470. Mihoc. 1474. în «Foi et vie». Vasile. Initiation à la critique des textes. 777778. 124 p. MA 1012/1981. pr. a IV-a. pr. „Pr. I secundară. dr. „Et. asist. pr. 176199. Emilian. MA 46/1982. Bucureşti. Vasile.. 233248. Mihoc. Wilmington. pr. Vasile. „Tradiţie. Mihoc. Gugetarea. Mihălcescu-Târgovişteanu. ST 56/1983. în «The Bible Translator». Ein archäologischer Führer. pp. pr. vol. (Viaţa Evangheliilor. dr. Ed. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. Mihoc. 178182. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. trad. MA 78/1981. (Devenind umani împreună). 1938. Cerf. Mihoc. asist. 393 p. Vasilescu. München-Zürich. Vasile. 1475. 558560. MihălcescuTârgovişteanu. Mihălţan.. traducere şi comentariu”. Chiţescu. asist. dr. MA 79/1980. 1981. pp. Vasile. asist. pp. Mircea. 1981. Mihoc. din lb. prof. Paris. Ed. Un ghid arheologic). Jésus livré aux historiens. 8292. MA 78/1981. Cugetarea. lect. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). Vasilescu. 1934?. în «Etudes théologiques et religieuses». 556558. Fee. asist. 1938. pp. pp. Mihoc. Studiul Noului Testament. pr. EIBMBOR. asist. I a liceelor industriale de fete. „Ecleziologia Noului Testament”. Irineu. MihălcescuCraioveanu. Vasile. pp. pr. pr. 161298. Mihălţan. 118”. (doctorat) 1472. pp. 4/1979. Chiţescu. 1980. (doctorat. D. Nicolae. Mihoc. asist. 119 p. dr. Pavel către Galateni. MA 13/1977. asist. 1934?. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. Ap. 5973. (ed. ST 34/1983. Mihoc. pp. extras din rev. 4/1979. Cugetarea. lect. Bucureşti. arhiereu prof. asist. Troché. Studiu introductiv. pp. 1. Ioan. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. I secundară. 1975. 1469. Iniţiere în critica textelor). (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Vasile. 442 p. „Jerome MurphyO’Connor. 107 p. 1477. după Epistola către Evrei”. pp. pp. pr. 1977. Scriptură. pp. MA 46/1980. asist. 1465. Bucureşti. 503516. manual pentru Seminariile teologice. Mihoc. „Jerome MurphyO’Connor. Nicolae. „Iisus Hristos Arhiereu. Vasile. O 4/1982. pp. pr. pr. 240 p. engleză de Ulrike von Puttkamer. pr. „M. 1480. pp. Cugetarea. „Preot prof. Vasile. pr.”. pp. Bucureşti. ameliorată) 1467. (ed. pp. 1482. pp. Lamouille. The majority text and the original text of the New Testament. 106 p.”. Boismard şi A. asist. 1484. 107118”. Irineu. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. Ion Constantinescu. Vasile. 657659. Vasile. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. 329462. Mihoc. Ed. 1479. Vasile. Becoming human together. V. Manual de religie pentru cl. «Glasul Bisericii». MA 46/1980. 1473. pr. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. a IIa a liceelor industriale. dr. Bucureşti. Ed. Mihoc. 1478. (Iisus dat pe mîna istoricilor). „Gordon D. dr. nr. 779925. pp. 31 (1980). a V-a. nr. I. Bucureşti. (continuare) 1471. Irineu. 20)”. asist. nr. dr.

pp. „Creştinismul religia desăvârşită. 2/1977. ? . drd. pr. Vasile. pr. pr. Mihoc. Sibiu. asist. studiu în vol. RT 34/1996. dr. Sibiu. asist. Mihoc. Mihoc. Atena. pr. New York. prof. 1488. Vasile. 147150. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. 1502. Vasile. 1505. Mihoc. conf. Mihoc. pp. image of Christ: The Church and modern criticism. prof. dr. pp. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. Vasile. Mihoc. prof. pp. 2000. Transilvania. prof. 1487. 1490. 1495. 625632. pr. MA 46/1976. colectiv în curs de apariţie la Ed. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. 5069. pr. pr. 1493. 6. Eparhială. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. dr. Mihoc. prof. 5069. 129145. pr. Vasile. dr. pr. pp. pp. 327. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. „Eshatologia paulină”. 341351. Vasile. 7379. dr. Mihoc. 1494. Légasse. prof. pr. ST 12/1973. MA 2/1989. 1504. Mihoc. Biblic şi de Misiune al BOR. Mihoc.65 1485. 1996. 2028. 1992. pr. RT 4/1993. 1. MA 79/1980. rev. (doctorat) 1492. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. 5274. prep. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. pp. Abaţiei San Fuori. 322342. prof. ecumenism. pp. 111”. prof. Vasile. Înalt Prea Sfinţitului dr. în vol. vol. pp. p. Vasile. Tipogr. dr. Instit. Studiu introductiv. pr. „Fericiţi făcătorii de pace”. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. prof. pr. Roma. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. 1491. The Gospel. 102113. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Mihoc. Tübingen. Vasile. pp. Mihoc. Vasile. „În legătură cu data naşterii Domnului”. slujire. în vol. pp. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. prof. Vasile. RT 4/1993. drd. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. „«Casa Tatălui Meu». Vasile. pr. dr. MA 13/1976. Ed. rezumat în franceză) 1499. 10. Vasile. dr. RT 4/1998. asist. ST 56/1973. pp. 1999. dr. pr. Sibiu. 13. 1972. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. pr. MA 1012/1980. 1 7. pr. Antonie Plămădeală. Vasile. „S. colectiv. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. dr. pp. Ioan”. dr. Teologie. Vasile. pr. pr. 3344. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. pp. Mihoc. 1507. Vladimir’s Semiary Press. pr. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Vasile. Vasile. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Mohr Siebeck. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. pr. Sibiu. Mihoc. Vasile. pp. 18)”. 1983. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. 144 p. Mihoc. traducere şi comentariu. Vasile. asist. MB 13/1978. Bucureşti. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. „Eshatologia paulină”. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. Vasile. Mihoc. Mitropolitul Ardealului. 1997. 273285. pr. pp. pp. R ?/1994. ? 1486. „Veselin Kesich. Vasile. vol.”. în «Revue théologique de Louvain». prof. Mihoc. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Daniel. 17”. 1501. Iisus Hristos. Mihoc. dr. Mihoc. Mihoc. Ed. prof. ?/1995. Vasile. Auslegung der Bibel. fasc. 1497. 27 2. 137159”. în vol. RT 3/1995. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. pp. asist. (p. dr. 1498. 104113. TR 3941/1983. St. dr. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. 1489. 276 p. 99115. Mihoc. Mihoc. „Samaritenii”. 322342. pp. dr. 1503. Biblie şi Teologie. 1506. 2638. Ed. Mihoc. pp. pp. prof. 1496. Crestwood. asist. pr. 342.

1514. 254 p. P. Vasile. Vasile. a IIIa. „Savvas Agouridis. elevii ortodocşi din şcoala primară. 1993. Mihoc. ? 1509. Arad. pr. scop principal al căsătoriei”. Ioan Teologul”. 12/1996. 1941. pp. Militaru. 2627. 105109. prof.”. 446 p. 5367. Mihoc. 1988. Vasile. Transilvania. Mircea. „Noul Testament de la Alba Iulia. Sinteză biblică în versuri. pp. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. pp. (în limba greacă). The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. pr. Sibiu.66 1508. „Lumină din lumină”. de P. Nida. (popularizare) 1513. Militaru. Mihoc. prof. Vasile. MA 3/1990. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. prof. pr. pr. 1988. Vasile. pp. 1527. London. Evanghelistul Ioan. pr.”. 1517. Mihoc. 1519. Vasile. Tesalonic. 1510. pr. prof. prof. „Studiul Noului Testament”. prof. Divina zidire . dr. 1512. Bucureşti. Vasile. pp. Mihoc. „Roger Beckwith. MA 5/1989. Mihoc. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). 446 p. Sibiu. Viorel. 287 p. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. pr. Karavidopoulos. pr. Psaltirea în versuri. în vol. „Preot Ioan A. Ed. 336 p. Procesul Mântuitorului. Mihail. 2839. Vasile. MB 79/1997. prof. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. dr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. prof. teză de doctorat. pr. Ed. „Preoţia după Noul Testament”.”. prof. From one language to another. 250262. 139140.sinteză biblică în versuri. (în limba greacă). în «Glasul Bisericii». 1521. Atena. în vol. pp. Vasile. Sibiu. Diecezană. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. O 12/1997. Mihoc. Vasile. 1523. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. GB 12/1990. 5357. Vasile. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. dr. pp. Mihoc. 105109. Sibiu. Vasile. 5059. prof. pp. Introducere şi comentariu. 1524. MA 910/1985. pr. 1985. pp. 1987. Functional equivalence in Bible translations. MA 4/1988. 1984. 1516. 581592. 1973. Oastea Domnului. Mihoc. Mihoc. Vasiliadis. Militar. pp. pr. 910/1973 şi în extras. Studiul Noului Testament”. Tipogr. 118124. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Mihoc. 1986. 224 p. 16481988”. MA 4/1989. pp. Tipogr. MA 3/1989. Thomas Nelson Publishers. Mihutiu. 1518. Nashville/Camden/New York. Mihoc. Tipogr. SPC’K. 2333. pr. rev. Ed. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. Vasile. Mihoc. Bucureşti. Mihoc. drd. Cărţilor bisericeşti. 65 p. pr. Studii isagogice. Vasile. 1526. MA 12/1975. 59 p. prof. BOR 710/1989. pp. Milea.”. Vasile. XIII + 528 p. 1995. prof. 176 p. Lumină din lumină. Ed. pp. pr. cl. (Dintro limbă în alta. Vasile. pr. pr. 118120. pp. Eparhială. Mihoc. prof. 1520.”. dr. . 118120. Galanis şi I. „Jean de Waard şi Eugene A. nr. pp. 1933. Vasile. Naşterea de prunci. 1515. dr. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. Vasile. MA 46/1974. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). 1993. Bucureşti. „Mireasa Mielului. Bucureşti. Divina zidire. 1525. 1522. Carte de religie pt. pr.

„Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. pp. Ioan. 821830. 1542. Ioan. Ioan. pr. 1972) o traducere «ecumenică»?”. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. 1549. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. pr. ST 78/1971. pr. 4154. 1538. pr. ST 34/1969.. (doctorat) 1530. O 4/1987. 1975. 176 p. Introducere şi comentariu”. (introducere şi comentariu) 1540. Mircea. 1544.67 1528. Mircea. BOR 1112/1983. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». pp. Mircea. Ioan. 1539. Ap. 671680. (doctorat. BOR 56/1979. pr. BOR 34/1983. Ioan. 1551. pp. pp. Mircea. Ioan. Ioan. pp. Ioan. pr. Ioan A. Ioan A. O 1/1984. 83 p. „Apostolatul după Noul Testament”. Ioan. 520. 654665. pp. 1547. Mircea. 1537. 1555. Mircea. Mircea. 547564. GB 910/1966. O 1/1980. Mircea. BOR 34/1984. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. preoţia duh a mirenilor) 1550. ST 34/1982. 1546. Mărturii biblice.. Ioan. 1536. Ion. pr. O 2/1981. pp. în lumina Noului Testament”. Ioan. Mircea. pr. Bucium ortodox 24/1944. extras din Glasul Bisericii. ST 910/1968. ST 12/1972. dr. Bucureşti. 1541. Petru”. Mircea. Ioan. pr. Mircea. Mircea. GB 910/1975. (… μαθητης. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. pr. 358395. pp. „Hristos este pacea noastră”. pr. Mircea. GB 910/1973. GB 78/1972. 1973. 1543. 184200. pr. GB 78/1974. pp. Ioan A. Mircea. pr. 175187. „Idoli sau icoane sfinte?”. pr. sf. „Îndumnezeirea credinciosului. pr. 1533. 191192 şi 199200. O 3/1982. 483496. pp. ST 78/1970. Ioan. pr. Bucureşti. 1529. Ioan. 179198. 910/1973) 1532. 8851053. „Epistola întâi a Sf. „Epistola a doua a Sf. pr. Ioan. pp. pp. pp. Ioan. (viaţa. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. pp. 159167. pp. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. pr. pr. „Cele zece porunci. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Ap. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. 58”. Petru. Ioan. Ioan. Mircea. patristice şi cultice ortodoxe”. Mircea. 1535. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pr. 1548. Mircea. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. O 2/1990. pp. Mircea. 9451027. Mircea. 825841. 316337. pr. pr. Mircea. (extras din Glasul Bisericii. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. O 1/1983. pp. pr. Ioan. Mircea. Ioan. 2959. pr. pp. „De ce venerăm pe sfinţi?”. Ioan. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. 6881. pr. Petru. Mircea. pr. pp. pr. 1545. pp. Introducere şi comentariu. pp. pp. Mircea. Ioan. „Nebunii pentru Hristos”. 1552. „«Naşterea de sus»”. Mircea. Ioan. 1033. Mircea. 1553. O 3/1986. O 2/1975. 754765. pr. Mircea. Ap. O 1/1982. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. Mircea. 4761. 2444. moaşte) 1554. (observaţii la trad.) .. pp. Ioan. Mircea. pp. TOB Paris. 100136. 682705. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. 176198. αποστολος) 1534. pp. pp. moartea. 910/1975) 1531.

68 1556.”. Justin. (licenţă) 1571. Ed. Hellenische Weltanschauung. Preoţii”. Iustin. pp. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. „Biblia şi cosmonauţii”. prof. 750762. Ioan Hrisostom”. 623625. dr. „Johannes Hewaldt. Ap. C ?. prof. prof. 1984. trad. Göttingen. Tipogr. Mircea. 10/1931)”. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. (1939. Apocalipsa. MO 46/1954. Mironescu. dr. Ed. diac. pp. traducere părintelui Grigorie. (în anexă Idem. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Moisescu. 1573. Moisescu. „Patr. dr. 125 p. „Noul Testament. Pavel în Atena. 1942. BOR 2/1928. pr. Mănăstirii Neamţu. 1563. p. Lovrov. Ed.) 1575. Ioan. 1557. prof. 1942. 52-74. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1572. dr.. Glasul Bucovinei. Justin. 43 p. pp. 225 p. C ?. pp. 123 p. 15 p. prof. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Nicolae. Tipogr. 116238. Justin. p. 72100. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. Iustin. prof. RT 12/1943. diac.. Moisescu. prof. 6492. Bucureşti. prof. 1578. 1569. George. Moisescu. Dicţionar al Noului Testament AZ. Nicolae. Mladin. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 79 p. Arhidiecezană. Mladin. 1570. mitropolit Athanasie. pp. p. Craiova. ?. RT 910/1941. Moisescu. 1941). Introducere. note şi comentariu. 1942. Viaţa şi operile Sf. Wien. Activitatea Sf. 185 p. 19261927”. Nicolae. 209-233. 1941”. pp. dr. Mladin. L’Ascèse dans Saint Paul. după Farrar. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. 704709. pr. diac. magistrand Ioan. 1955. Mladin. după Faptele Apostolilor”. MA 78/1960. Iustin. RT 12/1943. Ed. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. Moisescu. Kultus und Evangelium. Harisma. Radu şi Gala Galaction”. Ioan. Moisescu. 1900. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. mitropolit Athanasie. (1944/1945). 1995. 1560. mitropolit Athanasie. Iustin. (mică concordanţă) 1568.. Ioan D. pp. Moisescu. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. „Ernst Lohmeyer. Mircea. Cernăuţi. 1936. 527 p. Arad. Mironescu. Ap. Iustin. 1574. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1559. 1579. Moisescu. Mircea. prof. Mladin. 1576. Tipogr. Moisescu. Despre pace şi muncă. magistrand I. RT 12/1943. 1941”. 1564. Texte scripturistice şi patristice. 1565. prof. Bucureşti. Glasul Bucovinei. Centrului mitropolitan Oltenia. 444446. 62 p. Gheorghe I. Lyon. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. 140141. ST 12/1955. V. Cernăuţi. Mircea. 1942. Cernăuţi. N. Ed. 128 p. dr. Mironescu. V.”. pr. pr. Mladin. Faptele Apostolilor 17. Sibiu. Pavel. pp. Ed. (extras din Candela 19391941) 1577. Biblic şi de Misiune al BOR. BOR 10/1931. 9197. 1942. 480 p. O 1/1955. pp. diac. 60107. BOR 11/1931. 1562. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. după Sf. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. Nicolae. diac. 1634. Iustin. 1558. 1561. 1946. 101 p. pp. Tipogr. BOR 1112/1941. pp. Curţii regale. (popularizare) 1567. MO 1-3/1954. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. 1940. 1566. „Léon Bouvet. prof. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. 111118. Moisescu. Nicodim. Alexandru Aţerek. pp.. 169185. Tipogr. dr. dr. Iaşi. Istitutului biblic al BOR. Instit. Bucuresci. pp. dr. . 659660. 137.

Moldovan. Moraru. pr. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. Ilie. 175185. Prelucrare în versuri după Biblie. 1602. Ed. Bucureşti. pp. 132134. Ilie. GB 12/1981. pp. 1588. Minerva. pp. Eugen. 297306. Moldovan. 647659.. Alexandru. pp. pr. „Preoţia în epoca apostolică”. 1596. Nicolae. pp. 668685. Moldovan. 268293. (predici) 1586. 1583. 1123. Ap. pp. Ed. Versuri. pp. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. 1601. 4772. prof. prof. conf. „Din preocupările biblice ale Fer. ST 3/1989. MB 13/1972. Moldovan. MA 4/1988. 215229. Tiraspol. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. Justin. 1600. 1595. 242262. 1 IV. „Milenarismul”. 1591. pr. MA 910/1965. MB 1112/1962. pr. Ilie. Al. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Lascarov. Cântarea Cântărilor. pp. Moisiu. pp. 32 p. pr. conf. pr. pr. drd. 1598. Ilie. 623630. Moldovan. O 3/1980. Moldovan. pp. ST 34/1967. Al. Morar. Ilie. Moraru. Moraru. 311. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. diac. 129150. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. Cărţile bisericeşti. 233 p. 1584. pp. 1603. prof. Cîntarea Cîntărilor. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. 2023. 1589. pp.69 1580. Fabrica de imprimare ofset. 1529 mai 1988. MA 56/1983. O 2/1980. XVIII. 398416. Molin. pp. Bucureşti. drd. (interpretările textelor) 1593. 1587. (referat. Ilie. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Corneliu. pr. Lascarov. pp. C ?/1946. Ilie. conf. prof. drd. 1215. univ. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Concordanţă a Noului Testament. O 3/1982. Virgil. 45262. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. 157172. după Epistola a IIa către Corinteni. Moldovan. Bucureşti. 6277. Moisescu. dr. Eugen. MA 1012/1982. III. 1908.. O 2/1979. Moisiu. Moldovan. 1581. conf. drd. Moldovan. MA 1/1987. Apa cea vie Fragmente evanghelice. O 1/1977. Ilie. Moisiu. BOR 12/1978. Alexandru. drd. pp. Ilie. 1599. prof. . „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. Justin. 1932. Moldovan. Eugen. 1592. Casa şcoalelor. pr. Moraru. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. Augustin”. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. 1594. Moldovan. 94 p. prof. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. Moldovan. Moldovanu. Moldovan. Alexandru. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. pr. pp. MB 13/1993. pr. 1943. MA 34/1984. pp. Moisescu. 1991?. 1585. 423450. 1604. dr. ST 78/1951. dr. conf. 1590. conf. prof. pp. pp. conf. pp. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. 1582. pr. 1634)”. Corneliu. Ilie D. Ed. pp. pr. la Kirchberg) 1597. conf. Eugen. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. 138 p. O 2/1982. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. 6”. 469491.

Vasile. pp. Munteanu. Muntean. 1607. Moşoiu. 38 p. (conferinţă) 1628. Policarp. RT 56/1921. 262264. Ioan Mircea. InterVarsity Press. Tipogr. pp. prof. 1938. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. RT 1011/1925. MB 1012/1993. Moruşca. 1613. Ioseph Linckenberger. 1988”. pr. 1615.. 1610. dr. Tipogr. 663679. 910 (315321) / 1934. 78 p. 394409. drd. . 17 nov 1988) 1611. Studii de lexicologie biblică. pr. 374 p. Cluj. Eparhiei. pp. 528 p. Freiburg im Breisgau. 3. p. de Ioan Peter Kasteren. P. „Al. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. Milano. Eparhiei. 19 p. 166168. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. Cuza”. Edmund Kalt.”. RT 3/1999. XIV + 148 p. Descoperiri ulterioare”.a. Freiburg. pr. p. Moruşca. „Arheologia biblică. Munteanu. magistrand Iancu. H. 1617. pr.. drd. 1630. pp. de Iosif Liensberger.”. 1623. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte).. Galaţi. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. Dimitriade. „Donald Guthrie. Meditaţie (Mat. RT 3/1927. P. „La Biblia aveva ragione. Moraru. pp. Munteanu.. Studiu introductiv. Tipogr. 1608. „Manuscrisele de la Marea Moartă. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. P. Cluj. pp. f. 100112). Eugen. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament).. Nicodem. 249250. 69. Moraru. 124 p. 607611. Eugen. 503513. L. RT 12/1924. ST 910/1959. Moruşca.”. 8390. 1982.. 1618. factor esenţial în realizarea păcii”. 65 p.”.. arhim. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). RT 34 (pp. Moruşca. (despre sfinţenie. 165167. 2022. pr. ahim. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. ST 6/1988. pp. MMS 56/1958. pr. Bucureşti. „La Iordan. pr. 349. Mihai. 258. 1621. 255256. 1619. (trad. 100 p. Cristian. ST 78/1983. Bucureşti. G. pp. p. 1929. Moraru. Munteanu. Moraru. (predică de Crăciun) 1629. 430442. pp. EIBMBOR. pr. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. Eugen. P. RT 67/1924. RT 89/1924. de Adriana Lăzărescu). p.. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. Muntean. drd. magistrand Iancu.”. „Porunca iubirii caritatea creştină”. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. arhid. 1907. arhim. Ed. Moscovici. pp. drd. P. pp. 78 (220233).. Goldner.. P. pr. Iaşi. de dr. 1625. MA 34/1983. pr. Vechi imperii ale Orientului. drd. prof.. RT 1/1924. 1995. Iaşi. 123135. pp. dr. drd. (predică) 1612. 1614. Tipogr. MA 34/1985. Meridiane. „Tatăl nostru. ST 910/1983. pr. de dr. I.”. Eugen. Eparhiei ortodoxe-române. Dicţionar al Noului Testament. RT 67/1924.”. 1626. 158 p. pr.70 1605. Tipogr. 1924. Eugen. G. 1609. 168 p. Moscovici. MB 13/1994. 129132. „Pr. 200. „Sabatino Moscati. 1317)”. „Solidaritatea umană după Sf. Munteanu.. Moruşca. pp. Teodor C. Ed. P. 1939. MA 78/1983. Scriptură. Eugen. 56 (184190). Moruşca. 373 p. 199. prof. 1984. pp. 1620. p.”. N. 1627. 1923. „Congresul biblic”. 1616. 159160.. 1624. dr. Nicodem. studiu biblic) 1631. Muntean. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. Moruşca. Moraru. Muntean. Pe drumul desăvârşirii creştine. Cluj. Herder. G. pp. V. Moraru. L. L. RT 4/1995. 1064 p. Univ. The New Testament Theology. pr. „Fecioara Maria”. 1622. 1606. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. 336. Moruşca. Moruşca. P. pp.

prof. 1932. 47 p. L. 7273. Niculescu & co.”. Iaşi. Predica de pe munte. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. Negoiţă”. 1941. Cluj. Episcopiei Ortodoxe Române. Mureşan. Bucureşti. 1941. pr. (popularizare) 1633. 1654. Pentateuhul în faţa criticei moderne. Cluj. Tipogr.. 72 p. Episcopiei Ortodoxe. studiu exegetic.. G. (Ed. 1650. Cluj. pp. MB 5/1988. 1638. L. Fl. 1648. L. Ciudin. Cluj. p. 1941. N. N(icolae).. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. 1940. Regele după Vechiul Testament. Carte de religie ortodoxă pt. Fl. N. 1937. Munteanu. 376. profesor.studiu exegetic. RT 5/1941. Mureşanu. prof. Paradisul biblic . Ed.”. dr. pr. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. p. 256 p. „Dr. dr. L. (extras din Renaşterea) 1641. Ed. N(eaga). 24 p. 80 p. p. dr. 1932. 1937. a IIIa primară. T. Carte de religie ortodoxă pt..”.. „Preot dr. N. Ed. „Dr. RT 12/1936. Cluj. „Dr. RT 2/1938.”. 1647. L. 246 p. cl. N(eaga). 471. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. 1636. Eparhială. 1939. 2: Habiru Evreii?. 430436. 1637. Episcopiei Ortodoxe. 1653. p. Viaţa Sfinţilor Apostoli. RT 12/1932. T. Bucureşti. L. autorului). „Preot dr. Vechiul Testament şi Pentateuhul. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. N(eaga). T. Cluj. pr. Episcopiei Ortodoxe. 141 p.”. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. N(eaga).căderea protopărinţilor în păcat . RT 12/1937. L... Negoiţă. Cluj.. RT 6/1937. „Preot dr. 1655. 470471. Ed. 241. Tipogr. 7677. de diacon dr. 1643. N. El.. Eparhiei ortodoxe-române. 7088. Zeno. 1937. . N. pp. Episcopiei Ortodoxe Române. Studii biblice V. S. Bucureşti. 1649. Simion.. pr. Muşătescu. cl. 1943. dr. N. Smotrici. 57 p.. RT 78/1942. dr. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. 248 p. Ed. Munteanu. 1656. Negoiţă. RT 12/1936. Munteanu. 1640. N(icolae). Ed. RT 78/1942.. a IVa primară. N. a IIa primară. 1941. RT 12/1932. T. MB 46/1995. 375. prof. Munteanu. dr. I primară. dr. pp. G. pp. Munteanu. „Sabbathul Vechiului Testament.71 1632. 62 p. N(eaga). pr. Episcopiei ortodoxe. pr. 1639.. N(eaga). „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. Înainte de Hristos.”. ST 78/1951. Studii biblice IV.”. (licenţă) 1646. Negoiţă. G. 148 p.. Episcopiei Ortodoxe Române. dr. L. pp. G. Vechiul Testament şi Creştinismul.a. Episcopiei Ortodoxe Române. Cluj. N(eaga). Bucureşti. Cluj. C. Ed. 28 p.”. Cluj. M. 1634. G. prof. prof. N(eaga). 1935. Cluj. Munteanu. 184 p. f. L. Zeno. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 72 p. p. 1945. „I. Munteanu. Ion Goron. N(icolae). Munteanu. 1652. L. Mureşan. 375376. cl. G. Munteanu. 339 p. pr. Tipogr. Tipogr. Bucureşti.. Ed. pr. G. de preotul Petre Chiricuţă. 1642. RT 78/1942. pp. 1940.. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. Munteanu. pr. Carte de religie ortodoxă pt. pp.”. Bucureşti. 1941. prof.. Munteanu. 1936”. „Pr.. 27 p. G. studiu introductiv. licenţiat în litere.. dr. Munteanu. pr.. 1645. Eparhiei ortodoxe-române. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. pr. Cluj. Cluj. 1524. p. dr. prof. 271. 32 p. p. „Preot N. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. Mureşan. Geneza. 1644. N(eaga). Fl. 252 p. dr. C. 1942. prof. 1941. N(icolae). prof. Studii biblice VI.. 1651. 72. cl. 492. 1635. Cluj. 1940. 62 p. Carte de religie ortodoxă pt. 16 p. G..

Tipogr. Iustin Suciu. pp. Psalmii (în limba bulgară).. 290 p. 1964. 360 p. (în Biblioteca biblică. Cugetarea. p. Neaga. 1680. pp. Feuillet. 122123. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. Scriptură ca izvor al moralei creştine”. GB 12/1967. 1677. Wischer. 68. „W. Nicolae. 1662. RT 78/1942. 1670. dr. Das Buch der zwölf Propheten. „Sf. Neaga. 1933. 481496. dr. dr. 112114. Nicolae. „Albrecht Alt. Profetul Daniel despre Hristos. Einleitung in die Heilige Schrift. T. 1965.). I. I. Neaga. Manuscrisele de la Qumran. Neaga. Berlin. 121139. 381382. 1665. 522 p. 255. N. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă.”. Ermineutica biblică. dr. Studiu după textul ebraic şi LXX. Neaga. 32 p.”. Sibiu. trad. 58. „Preot dr. Neaga. dr. RT 1-2/1936. Naghiu. N. icon.. Mihălcescu şi pr. Piatra Neamţ.”. de pr. pp. 84-86.”. Schiwaroff. pp. Nazarie. MB 1012/1969. 1965”. Bucureşti. Neaga. MMS 56/1966.”. 375377. (non vidi) 1664. diac. Markowski. 566567. 316317. Ed.. N.. N. Ioan Negoiţă. RT 1/1944. N. 1964. nr. RT 78/1933. Arhidiecezană. dr. ZollikonZürich.. fasc. N. 1942. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient.. p. Neaga. N. N.. pp. Altes Testament.72 1657.1942. 1985”. 1961”. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660.”. Les sages d’Israel. Sibiu.”. Ed. Berlin. N. I. „Arhim. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. 438 p. Ciudin. Mendel. 311. RT 12/1934. pp. Sofia. MA 4/1987. MMS 910/1965. Bucureşti.. dr. Caransebeş. univ. 311 + 556 p. „Dr. 31 p. „Biblia în româneşte”. N. Dubarle. „Ernst Kutsch. 6869. 1669. 1663. Neaga. 252. pp. pp. 1678. 1679. 1986. în Probleme şi fapte ortodoxe. p. pp. a IIa. RT 1112/1938. Robert. 1963. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament.. 1658. autorului. Iosif E. Salonic. Atena. N. N. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. N. 1957”. II . (în Biblioteca biblică. MMS 56/1966. MA 34/1972. 19 p. Tipogr. Nicolae. pp. 2) 1666. 1943”... 303304. „A. 1667.. 1672. Cernăuţi. Sofia. Neaga. 1938) 1671. 3. dr. pp. Minunea. N.”. BOR 1/1906. Naghiu. GB 34/1967. 169 p. 1965”. nr. Berlin. Constantin. 75 p. Göttingen. N. p. 1674.. 115 p. 1933. Nicolae. . 1676. Gîndirea hitită în texte. Mircea Chialda. ed. Vechiul Testament în gândirea românească.”. „Preot dr. 1659. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. 163164. 6970. N. Neaga. „Atanasios P. Neaga.. 1938. pp. Neaga. I şi II (în limba bulgară). 1668. „Artur Weiser.. Tipogr. Arhidiecezană. Neaga.”. 860 p.. Neaga. Nicolae. Paris. A. „A. 1941. MA 3/1987. Mendel P. N. MB 13/1965. Arad. 1673. pp.1943. dr.. „Hans Bardtke. din Telegraful român. Vladimir Prelipcean. Iosif E.. „Dicţionar ebraicromân.. „Bettex (F.”. Hastupis. fasc. M. RT 1/1944. pp. RT 34/1943. 369370. I . dr. I şi II. N. prof. 102 p. pp. 1675. 261 p. N. MO 12/1965. 1661. Viena.. Diecezană. „N. Sacrificiile Vechiului Testament. Bucureşti. Neaga.”. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. 9798. Vom Roten Meer zum See Genezareth. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. 1963. 420422. 786. N. 1967. p. „Prof. p. Neaga. 1935. Neaga. Das Christuszeugniss des Alten Testaments.. MO 34/1965. S.. pp.

nr. 4552. MMS 910/1970. vol. tom. vol. pr. p. Arhidiecezană. MB 1012/1992. 1693. 182. 182. 1961”. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 591. prof.. Neaga. Atena.”.”. Nicolae. N. Tipogr. Neaga. 1682. 1974”. pp. 346 p. „Markos A. Nicolae. prof. Neaga. 1698. tom. pr.. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”.. p. nr. p. 352 p. Atena. TR 5657/1928. dr. Neaga. 793794. tom. prof. prof. Nicolae. pp. Oradea. pp. pp. prof. Neaga. 1705. MB 13/1965. VIII. 130 p. Nicolae. London. Sibiu. 1959”.. 27) 1695. Nicolae.. Curcubeul (Gen. Neaga. pp. Neaga. „«Buletinul studiilor biblice». dr. Neaga. tom. p. „Pe urmele Istoriei sfinte”. pp. Hristos în Vechiul Testament. „Ludwig Dennefeld”. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. pp.. pp. 1933. MB 12/1959. „Abisinia în epoca veche”. Neaga. 904905.. Jean.73 1681. MMS 912/1976. pr. 1706. 1694. dr. Nicolae. prof. (non vidi) 1692. Nicolae. Neaga. Atena. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. 1961. dr. Nicolae. dr. N. p. 1979. 291309. pr. 1944. dr. MA 58/1957. pp. Neaga. pr. „«Buletinul studiilor biblice». Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. MB 79/1957.”. pr. N. II. Atena.. Neaga. 1703. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. Neaga. dr. prof. 1688. 168169. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. N. N. „Danielou. Neaga. 1973. MMS 1012/1957. TR 23 (pp. 340341. Sibiu. La vie de Moïse. MB 712/1961. dr. 251252. Atena. Neaga. N. 1957”.. 13) şi 24 (24) / 1935. „Hristos în Vechiul Testament. pr. Sibiu. (Seria teologică. . 1 din 1976. N. N. 1690. Neaga. Nicolae. 1707. pp. Tipogr. 1702. vol. MB 13/1965. MMS 34/1975. Tipogr. Arhidiecezană. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. „V. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. p. Tatăl nostru. 149 p. 1689. N... RT 1/1929. Contribuţii la exegeza cărţii”. 1974”. Neaga. 1701. pp. 1685. 1.. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). „Dimitrie Coravu. 1697. IX. 202204. 2. N. 1684. dr. MB 13/1965. „Constantin Chiricescu. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. Siotis. MMS 1112/1973. 580581. XX (1943-1944). 815. pp. Atena. 32. pr. 1021. pr. 1686. nr. MA 46/1963. Atena. N. dr. 592. M. 1317). Arhidiecezană. Neaga. 1929. prof. IV. Studiu filologic. MA 13/1981. MB 13/1966. Neaga.. „Savas Aguridis. Nicolae. N. Neaga... dr. dr. Neaga. MA 1112/1958. «Buletinul studiilor biblice». „Valerian Zaharia. 27-175. N. N. pr. „Vechiul Testament în româneşte”. MB 1012/1992. 1968. „«Buletinul studiilor biblice». pp. prof. Vellas. nr. pp. 5358. Paris. 386 p. prof. dr. 678-679. „Cântarea Cântărilor. Neaga. Sibiu. 1683. Valoarea socială a Vechiului Testament. 49 p. istoricoteologic şi ermineutic. Arhidiecezană. Manuscrisele de la Marea Moartă. 251. 1955. Tipogr. prof. 252. MA 58/1957. 884. „Noul Testament”. pr. dr. „«The Bible translator». 20 p. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1699. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. 1704. 13. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. 1691. N. Cântarea lui Moise. pp.. Neaga. 1700. vol. Neaga. 5 (iunie)”.. 8. pr. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. Deut. Neaga. 18631929”. Neaga. pr. Neaga.”. 1. 7. MO 10-12/1955. 3335. N. 2. N. prof. prof. 1687. 1944. pr. p. pp. „Otto Eissfeld.

Nicolae.”. 1991. RT 4/1937. Hans Berg. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. p. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. „Cîntările biblice. pr. 1952”. pr. Tübingen. pr. prof. p. 314 p. dr. pr. Neaga. pp. 1717. Neaga. MO 1112/1977. Paris. „Biblia de la Bucureşti. H. prof. 1730. Nicolae. prof. Neaga. MMS 12/1958. 505518. Nicolae. Nicolae. Nicolae. Nicolae. New York Oxford. Nicolae. prof. 181198. pp. MA 12/1959. de Artur Weiser. 513524. 1719. pr. prof. 1954. prof.. dr. „Allmen I. 465467. Salonic. dr. 1721. p. Neaga. übersetzt und erklärt. Was sagt die Bibel?. MA 34/1984. prof. 1955. ebraice. dr. Neaga. Nicolae. Nicolae. Neaga. 920922.. dr. pr. 1731. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). „Arabii în epoca Vechiului Testament”. un mesaj de viaţă şi de pace”. 1714. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. „Dr. Vocabulaire biblique. 2537. Deuteronomium. Glaube und Geschichte im alten Testament. jur. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. 314 p. Moscova. 1712. 270 de ani de la tipărirea ei”. MMS 1112/1958. pp. pp. Rudolf. 1955. Hans Berg. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. 1971. MA 78/1963. 1711. dr. Lexicon al limbii biblice. 3238. 159. MO 7-8/1957. RT 710/1936. pr. prof. 894898. Neaga. dr. pr. 564 p. Nicolae. Neaga. pr. dr. Nicolae. prof. Neaga. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. Geneza. MMS 912/1971. Neaga. dr. 613. MB 56/1962. RT 2/1993. dr. 1725. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). 8688. pr. 1713. 167174. pp. prof. 1955”. pp. 495500. I. Nicolae. 1718. pr. Neaga. dr. pr. „Artur Weiser. 496 p. Nicolae.“. 100 p. prof. MB 13/1958. 1727. Neaga. 1728. pr. MA 78/1960. 564-568. Nicolae. dr. Nicolae. Karl Fr. „Atitudinea Sf. 1956. pr. 1726. de W. Neaga.”. 686687. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. 1724. dr. Berlin. 142143. pp. pp. Kosac. Neaga. MB 79/1957. 3341. 1729. Neaga. „Chary Th.”. pr. prof. 235. dr. dr. prof. Neaga. Neaga. pp.”. dr. Nicolae. Krämer”. 1722. pr. dr. dr. prof. . 285 p. pp. Neaga. pp. 1955. Neaga. 1732. pp.”. dr.”. pr. pr. 1716. MMS 56/1958. pp. pr. RT 2/1999. MB 79/1957. MMS 912/1959. „dr. prof. Neaga. dr. Nicolae. pr. 338 p. Berlin. dr. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Neaga. Nicolae. 263266. de dr. „Damianos Doikos. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. pr. 388 p. „Biblia Hebraica. Nicolae. dr. Berlin. 1955. pp. MB 79/1957. Berlin. Neaga. pp. 1952. pr. pr. Nicolae.”. 633638. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. Tübingen. 1710. pp. dr. pp. prof. „Cântările biblice”. 145147. pp. prof. prof. 1720. Nicolae. Nicolae. 649652. p. 1715. Freiburg im Breisgau. „Dr. dr. Neaga. I. 1709. 1968”. vol. dr. 159. MA 12/1964.”. „Biblia. Stuttgart. „Cinstirea Bibliei”. Paris. pp. 1777 p. 814815. MA 89/1967. Neaga. prof. MMS 1112/1973. pr. RT 1112/1938. Der Prophet Jeremia. prof. prof. Neaga. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. 1955. 158. pp. 1723. Nicolae. prof. prof. MB 46/1994. Nicolae.. 227 p. pp. Nicolae. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. prof. pr. prof.74 1708.

Neaga. RT 4/1994. theol. pp. pr. Neaga. dr. MA 56/1972. 1990. Nicolae. prof. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. Orizonturi biblice”. 1745. MMS 89/1957. dr. MB 13/1991. 1972. „Istoria timpurilor vechi testamentare. 606613. 4)”. prof. pr. Nicolae. pr. prof. Atena. D. 1952. pr. dr. Nicolae. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). „Ilie Iconomos. 6070. Moise şi epoca sa”. pr. 161 p. 1757. Nicolae. pp. Nicolae. Neaga. 813. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. 1957. prof. 1740.”. prof. pp. pp. MA 4/1986. prof. Nicolae. 152153. „dr. „Einleitung in das Alte Testament. Gramatica limbii ebraice vechi. 1758. 237238. pr. pr.”. 1750. Nicolae. pp. pp. Israel… . Nicolae. (Introducere în Vechiul Testament). Pentateuhul. pr. prof. prof. „Gerhard Rad. pr. pr. Atena. prof. Nicolae. Neaga. dr. 9596. 1751. pp. Neaga. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. Nicolae. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. MA 910/1964. Nicolae. (în greceşte). MB 6/1987. Herbert Kosak. 1755. 277 p. Nicolae. Nicolae. pr. 1747. pr. pp. pr. 1734. Bucureşti. 1992. 95 p. pp. Neaga. 1997. 723-725. Neaga. pp. 1748. pp. pr. EIBMBOR. MA 34/1971. p. Göttingen. „G. dr.”. dr. MB 79/1997. 1737. pp. dr. prof. MA 46/1981. 3134. pr. dr. MB 79/1957. prof. prof. 1738. prof. 642643.75 1733. übersetzt und erklärt. Neaga. prof. Nicolae.”. MO 7-8/1958. 1742. Neaga. „IPS Bartolomeu Anania. 157. 277279. Neaga. „Ezechiel. Berlin. 1749. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. pr. prof. prof. pp. 390 p.”. de Walter Zimmerli. prof. Nicolae. MA 13/1982. Neaga. dr. 157 p. 369377. dr. prof. 1754. pp.”. Nicolae. pp. 1736. „Împărăţia păcii (Isaia 2. „Eshatologie creştină”. prof. Neaga. Berlin. pr. 610-612. dr. dr. dr. prof. 569574. Timişoara. Das Buch Hiob. Neukirchen. Nicolae. dr. dr. „În fluxul fericirii psalmul 118”. dr. MA 78/1983. Nicolae. Nicolae. Geografia fizică a Palestinei biblice. Nicolae. MMS 78/1974. 102 p. pr. Neaga. 300 p. 1744. „Ilie Ikonomos. pp. 456458. „I. Neaga. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. Neaga. dr. dr. „Frumuseţea iubirii de oameni. 1955. 372 p. Nicolae. „Eugen Dorcescu. Neaga. pr. Neaga. 1741. pp. Neaga. Bucureşti. „Ioan Brânzei. Nicolae. pr. pp.”. 381402. 1753. 1746. 262274. 1994”. dr. 1980. dr.”. Neaga. pr. pp. „File din Biblie. MMS 34/1959. 123. 245246. Timişoara. pr. pp. 347360. Bucureşti. pr. „Ion Bria. dr. pp. 1956. MA 56/1959. pr. 304 p. Neaga. pp. 1743. MB 13/1993. de Artur Weiser. prof. dr. Das erste Buch Mose. MB 1112/1990. Manuscrisele de la Marea Moartă. 3237. 100 p. 1963. 1735. 1752. pp. 401414. pr. Neaga. Neaga. prof. Psalmii în versuri. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. Tübingen.”. prof. MO 34/1963. prof. Neaga.”. Hölscher. pr. MB 5/1987. dr. Iisus Hristos. Chişinău. Nicolae. MA 1/1958. RT 3/1993. dr. 119121. MO 9-10/1958. 1978. 1993”. dr. pp. dr. Amusin. Nicolae. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. Nicolae. GB 23/1989. MA 78/1961.”. 1019. Neaga. 1756. p. prof. Neaga. 1739. Nicolae. 1522. 390 p. prof. . Neaga. 103104.

„Pr. „Mica Biblie. 111 p. dr. dr. 1760. prof. pp.F. 1777. 351392. Neaga. Nicolae. prof. Neaga. Neaga. prof. pp. „Klagelieder. 519530. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. dr. pr. prof. dr.76 1759. pp. MB 910/1990. 527 p. 1770. prof. MA 34/1960. pr. pp. Ioan A. 1772. Neaga. Bucureşti. Nicolae. dr. pp. de Artur Weiser”. pr. Sabin Verzan. dr. Salonic. pp. pp. lui Ieremia) 1761. (d. Neaga. 1782. 1769.”. pp. Neaga. 1781. 1776. „Pr. MB 46/1970. Nicolae.”. EIBMBOR. dr. pr. MA 13/1982. prof. 2832. Neaga. 1975. 1986. 1771. ?. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. dr. prof. dr. 1765. Nicolae. dr. Neaga. prof. Introducere şi comentar. 1766. MA 5/1989. 1984.”. pr. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. MB 13/1996. 276 p. Nicolae. MB 712/1960. prof. 3952. Nicolae. MB 79/1995. tipărit cu binecuvântarea P. Nicolae. pr. 1969.”. Neaga. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pr. Bucureşti. prof. dr. 183201. Nicolae. pr. dr. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. dr. prof. „Margueritte Harl.”. 1996. Neaga. 467 p. 149150. pp. La Bible d’Alexandrie. Ioan Mircea. Bucureşti. 299318. 1767. übersetzt und erklärt. 1967. MB 34/1985. pp. prof. MA 910/1961. Nicolae. dr. pp. 121140. 625. Nicolae. Ed. „Mared Sous. 652654. 658691. Dicţionar al Noului Testament. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. pr. dr. Neaga. Nicolae. 385 p. Nicolae. 105 p. prof. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. prof. dr. dr. pp. MMS 12/1972. pp. de Damian Doikos. MA 12/1983. 1972. pr. Nicolae. pr. p. 1958. Nicolae. MB 78/1962. 1768. MO 1-2/1957. pr. prof. Nicolae. Neaga. p. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. 1968.”. 416 p. Mulhouse. MMS 78/1971. Göttingen. prof.”. MA 910/1959. 693703. dr. pp. Neaga. dr. Nicolae. 1780. pr. Neaga. La Genèse. Le Nouveau Testament. 83 p. „Pr. Neaga. MB 13/1997. dr. pp. . Neaga. „Nam venit să stric legea!”. Salvator. Nicolae. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 103104. 1774. pr. pr. Mircea. dr. pr. prof. Sabin Verzan. Bucureşti. Neaga. 1994. 822. Neaga. 1779. Nicolae. Nicolae. „Pacea în viziunea profeţilor”. Nicolae. „Poezia Vechiului Testament”. dr. prof. p. Neaga. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. 1783. Nicolae. pp. prof. 1762. pp. Nicolae. dr. Paris. 212220. MA 12/1962. 1773. „Pr. dr. Paris. MB 46/1973. Sfântul Apostol Pavel. pp. Neaga. 9-13. pr. pr. prof. traduite par René Visarion. „La Bible et le dialogue oecuménique. 264. Nicolae. 105107. 155. ?. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. Neaga. pr. dr. pr. 336 p. Paştele evreiesc) 1775. Nicolae. pr. 724. Nicolae. prof. Neaga. Neaga. Neaga. la plâng. dr. 375 p. 6-9)”. 142143. 123128. pr. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. (com. pr. pp. 1940. dr. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. MB 79/1977. pp. 1764. MB 46/1974. prof. 521522. MB 12/1990. 1778. Bucureşti.”. prof. pr.”. CastermanParisTournai. pp. „Pasca biblică ebraică. pr. Patriarh Iustin. prof. prof. MMS 912/1959. MA 910/1958. Neaga. dr.

Nicolae. pp.F. dr. 1993. pr.. Nicolae. nr. Neaga. pp. prof. Neaga. MA 34/1983. London. dr. Nicolae. 1797. de Petros Vassiliadis”. dr. dr. 195217. prof. 1. Neaga. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. 1798. Neaga. pr. Doikos. introducere şi comentariu. „Sabin Verzan. prof. pr. MB 13/1958. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. ian. „The Bible translator. pr. RT 4/1995. dr. 1790. 1799. KaraVidopoulos. 1974.”.a. Nicolae. prof. dr. 133138. Nicolae. Ed. 1803. Nicolae. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. 256 p. 110 p. 619.”. pp. 1804. MMS 34/1958. Atena. 1791. dr. pp. pp. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. 1975. MA 1012/1981. prof. Neaga. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. prof. pr. Neaga. prof. Nicolae. 757763. pp. pr. pp.77 1784. dr. „Sulurile de la Marea Moartă. Ejner. Maica Domnului. prof. Atena. Bucureşti. 313 p. de D. 462. pr. 180 p. Nicolae. pr. 172173. prof. Scriptura şi Tradiţia. dr. Neaga. G. Berlin. prof. „Tatăl nostru”. pp. „Primatul dreptăţii”. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. pr. prof. periodical for the assistance of Bible translators. pp. pr. 1995. Nicolae. Bucureşti. pp. Nicolae. Nicolae. pp. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. MMS 56/1976. Nicolae. ş. Neaga. RT 2/1994. dr. pp. pp. 3758. „Psalmii. MA 13/1961. 1979”. pp. MB 56/1990. Budapest. ianuarie. dr. Neaga. 119120. prof. pr. dr. Patriarh Justin. Neaga. 1805. 185186. probleme filologice. pp. dr. 3747. „Szent Biblia. prof. MMS 12/1976. MMS 79/1977. p. Nicolae. Nicolae. prof. Neaga. cap. 1806. Nicolae. 1976”. „Skydsgaard K. p. dr. PS Episcop Damaschin Coravu. MA 78/1984. istorice. dr. 624. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Nicolae. de Petros Vassiliadis. Neaga. dr. dr. pr. Neaga. Neaga. 1786. Neaga.”. 1793. prof. pr. 605606. dr. prof. Nicolae. 1954”.”. 1789. „Sentimentul vieţii”. 1795. pp. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. p. Baldimbre. 1802. chipul femeii în Noul Testament. 1787. Neaga. dr. Nicolae. A. Cluj. Agouridis. Nicolae. 1792. MB 79/1957. Neaga. 458463. 236. prof. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. dr. pr. prof. 1794. 1800. MB 1012/1991. pr. Neaga. 613 p.: Apocalipsa lui Ioan. MB 13/1958. „Septuaginta”. „Profetul Isaia. Neaga. 1801. . pr. p. MA 46/1970. 710. dr. 415420. Nicolae. Nicolae. prof. Neaga. prof. 1796. prof. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). Neaga. ermineutice. pr. dr. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. Nicolae. prof. 1785. 159. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. pr. „The Bible translator. MB 13/1958. Nicolae. MB 79/1980. dr. Vasile Mihoc. Neaga. Neaga. pr. 1990. pr. 1956”. MB 13/1994. „Proorocul Iona”. Galitis. I. pr. 257261. 1808. pp. pp. 16. pr. MMS 78/1970. 237. Nicolae. Neaga. 420421. 590594. 139141. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. „Preot Dorel Man. prof. Neaga. dr. pr. an VIII. dr. 1788. 1807. 547554. „S. 1956”. de Geza Vermeş. Salonic. pr. pr. prof. p. 1957”. MB 79/1973. p. teologice. 195209. MA 910/1983. Nicolae. MB 1012/1979. RT 1/1997. pp. 236. MA 35/1964. prof.

. 1821. prof. Leiden. Neaga. 572580. 186194. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. dr. prof. N. „Radu Cârneci. dr. Vechiul Testament în Biserică. Bucureşti. MMS 912/1960.”. MA 910/1966. 1814. I 289 p. MMS 56/1963. 1811. „Verheissung. Bucureşti. MMS 56/1963. pr. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. Atena. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. pr. Neaga. pr. 1975. pp. Bardke. pp. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă.”. „Luc. pr. Neaga. Psalmii (Psalmen). N. MMS 57/1957. Neaga. 574590.. 1824. Dr. Nicolae.. 1956”. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. MMS 12/1960. Bratsiotis”. prof. MMS 910/1964. Elliger. Kleiner Bildatlas zur Bibel. pr. prof.78 1809. Neaga. pp. Neukirchen. Neaga. I. prof. RT 1/1994. Nicolae. Neaga. „Gândirea babiloniană în texte.”. Nicolae. 2 (aprilie 1959)]”. „Amsler S. 1960. pr. pp.. 1820. MA 910/1971. 274 p. Neuchatel. 1829. 1962”. O 2/1976. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. pp. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. E. 1831. dr. pr. „Vulgata”. prof. pp. Neaga. MO 12/1973. Nicolae. prof. Grollenberg. 376377. pr. 1818.. 1828. pr. N. 176 p. O 2/1956. 1823. 275287. 10. Neaga. prof. pr. pr. Nicolae. pr. dr. „Stergios Sakkos. pp. 715716. Tipogr. Weiser. prof. Neaga. LXXXVIII + 994 p. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. 875876. Nicolae. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. MO 910/1975. 470479. pp. [vol. 1825. prof. . dr. 528529. 485489. 1827. Nicolae.. p. prof. „Hans Heinrich Schmid. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. Neaga. MMS 912/1960. Neaga. pp. pr. Vameşii. Nicolae.”. Neaga. Göttingen. pr. Neaga. Neaga. Neaga. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». prof. Krauss. Gutersloh. pr. în vol. „H. „A.”. 1822. pr. 502525. I.”. prof. 1812. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. Nicolae. Neaga. prof. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. H. „H. pp. Neaga. nr.. 6266. Neaga. prof. 1826. 1819. pr. Neaga. 1817. GB 45/1989. pr. 1830. Cântarea Cântărilor.. „Universul social al păcii”. J. 1971”. „«The Bible translator». Neaga. GB 12/1963. Zürich. 1816. Baumgärtel. pp. 151 p. 1954. Nicolae. pp. poem liricdramatic. pp. Nicolae. 692695. 333334. pp. dr. prof. de Fr. prof. pr. 2738. Eparhială. 394 p. N.. prof. 187188. Neaga. 1813. Sibiu. pp. + 20 p. tom. N. pp. prof. MA 910/1985. pp. 692. 287290. N. 1988. MO 34/1976. prof. MMS 56/1963. Ed. pr. pr. 332333. Nicolae. pp.. Berlin. II 217 p. planşe + 1 hartă”. pp. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. 2334. 334. P. 920. Nicolae. 781785. 1832. prof. Nicolae. 1960. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. 1973. vol. pp. MO 910/1973. (Făgăduinţa. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). The Bible in aramaic. N. N. pr. „Un mare biblicist ortodox: I. prof. pr. 1953. Neaga. pp. prof. N. MMS 78/1961. dr. 1922. MA 78/1969. Nicolae. pp. (L’Ancien Testament dans L’Église). prof. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. 151 p. dr. 1960. 1974”.. Berlin. „Alexander Sperber. pr. pp. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). Neaga. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. MA 46/1965.. 200 p.

79 1833. „I. N. Aguridis. pp. 418. N. 586594. Diecezană. „N. „M. Patriarhia Română. pp. pp. pp. Tübingen. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. pp. dr. ST 910/1954. N. Neaga. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. Bucureşti. 1936. 334. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. 1834. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. Neaga. 1959. 122 p. prof. 1836. N. prof. 1936”. 1841. prof. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. Nicolae. Nicolae. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. Nicolae. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. P. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. Neaga. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην.. Nicolae şi Marcu. dr. Papadopulos ş. 1838. prof. 334. „Vasile Tarnavschi”. „Sfânta Scriptură. Neaga. dr. XII (1935-1936). Atena.”. 1845. 1849.. Bucureşti. 1938”. pr.”. 1943”. pr. „I. MMS 56/1963. Beek. p. prof. pr. RT 4/1937. „S. prof. prof. 308 p. 133145. MA 1012/1980. RT 1112/1938. 1961. prof. dr. 1846. pr. Nicolae. pp. prof. PopescuMălăeşti. pp. Neaga. Bratsiotis. Neaga. 1852. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. Sibiu. 1847. prof. Sf. (Biblia temei de unitate.. MMS 912/1960. Nicolae. Neaga. RT 9/1938. 1943”. 1851. 179180. Regele tuturor românilor. RT 12/1935. 10951096. dr. Miron Cristea. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. prof. 1844. pp. O 1/1979. pp. pp. „Arhim. Neaga. A. Scriban. Bucureşti. Neaga. Neaga. MMS 56/1963. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. Tipogr. ST 910/1971. prof.. 22 p. Neaga. GB 912/1978. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. N. Vinul în Vechiul Testament. Neaga. N. prof. 1839. 10061008. 412415. 1837.”. Cluj. Neaga. GB 910/1972. 1939. 1854. Bucureşti. Nicolae. prof.. Paris. Nicolae. cu aprobarea Sfântului Sinod. 8188. 3. 695696. dr. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. 1938. Bucureşti. pp. prof. prof. „Jean Danielou. . pr. dr. 1843. pr. 96 p. Introducere în monoloagele lui Ieremia. 1848. dr. Neaga. 1853. dr. pr. pr. RT 11-12/1934. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. trad. prof.a.. 133 p. 520. Pentateuhul. RT 56/1944. pp. N. Atena. 742752. 1957. Arhidiecezană. p. p. P. 1973.”. prof. „Antisemitism biblic”. Grigorie T. tom 1. prof. GB 910/1960. dr. Institutul Biblic. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. vol. I. Nicolae. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». „Vechiul Testament.. factor al ecumenismului”. N. pr. Neaga. iunie 1972. dr. Patriarhul României. dr. 616620. 1936. RT 56/1944. etc) 1842. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. prof. pp. trad ec a B. RT 4/1939.. Nicolae. dr. pp. Sibiu. p. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Neaga. prof. Atena”. 284. Neaga. 283284. nr. 10 p. 1835. prof. Neaga. 865872. pp. prof. 1938”. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. dr. Neaga. 93 p. Nicolae. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. RT 1/1937. «Buletinul studiilor biblice». Neaga. Nicolae.. Bratsiotis. pp. 156159. 1850. Nicolae. Αθηναι (Atena). 40-44. Neaga. Tipogr. N.. 4042. N. 1840.. P.”.

Diecezană. Arhidiecezană. RT 5/1939. Sibiu. Berlin”. Freiburg im Breisgau. 1940”. Bratsiotis. Arhidiecezană. pp. RT 2/1944. prof. Tipogr. pp. 1871. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. dr. 369. Tipogr. Neaga. Caransebeş. prof. hrsg. Scurte note explicative”. „Biblia şi intelectualii. RT 23 (pp. Nicolae. nr.. prof. RT 6/1939.”. L. dr. MA 58/1957. dr. profesor universitar. Neaga. Ebed Iahve. dr. 308. 78 (323329). pp. Nicolae. dr. PopescuMălăeşti. dr. 1877. 1945. 1862. Nicolae. prof. pp. dr. 87 p. dr. Herder & Co. 1112 (568573) / 1940. pp. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». prof. 1872. 7-255. „Preotul Vladimir Prelipcean. prof. prof. pp. 617618. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). RT 12/1929. dr. 1865. prof. Paradisul biblic. „Helmer Ringgren. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. Bonn. 1866. „Dr.”. Nicolae. 220221. Importanţa Vechiului Testament. „Dr. 4 (160169). Neaga. RT 78/1942. Nicolae. MB 1112/1959. dr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. pp. Vladimir Prelipcean. p. p. Nicolae. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von .. RT 1112/1938. 1856. traducere şi comentar. de prof. 230231. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”.. 1958“. prof. Nicolae. Neaga. N. Neaga. TR 2526/1940. 93101). 1860. Neaga.80 1855. I. Neaga. Hempel I. 1838. 6879. Cernăuţi. prof. I. pp. prof. 494495. 1011 (449452). Heft 1/4 . Mircea Chialda. 5 (220225). 1946. pp. Iudeii şi românii. pp.”. MA 78/1959. 539541. 216217. Cernăuţi. 478. 1942. 289290. RT 58/1940. N. Introducere. profesor la Facultatea de Teologie. Albright. 60 p. 1868. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. pp. Nicolae. 100 p. 1873. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Tipogr. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. prof. Melhisedec. Atena. prof. 1867. „Dr. 1941. Nicolae. Nicolae. RT 1112/1946. prof. 1861. p. RT 910/1929. Mircea Chialda. 1940. 386.. . 26 p. 387. Nicolae. RT 78/1939. Caransebeş. preotulrege din Salem. 1870.. 1945. Neaga. „Dr. MB 12/1960. 1863. Neaga. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”.. „Meinrad Schumpp. „Limbi orientale de interes biblic”. Bucureşti. „Facerea comentată de . (extras din RT/1939-1941) 1875. dr. 1857. dr. pp. 1859. „Orientul antic. 1937. 337339. „Arhiv orientálni. „Preot I. 1940”.1942/43. Sibiu. 1938”. pp. Nicolae. Nicolae. prof.. Neaga. Arhidiecezană. Schildenberger. Praga. Neaga. doctor în teologie. Cluj. 1864. 265266.”. N. p. profesor la Universitatea din Atena. 1869. Eclesiastul. RT 910/1941. dr. Nicolae. prof. „Panaiot I. Braţiotis. Facerea . Tipogr. RT 34/1942. 255 p. prof. Nicolae. „Înalt Prea Sf. ”. Nicolae Colan”.. 1941. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Sibiu. 1874. Neaga. p. Nicolae. Neaga. Nicolae.”. prof. RT 12/1929. Neaga.”.. 1938. Neaga. dr. dr. prof. prof. „Dr. Neaga. 64 p. W. F. dr. Atena. Neaga. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. Neaga. 518519. Profetul Avacum. MA 34/1957. dr. prof. 150151. 124 p. 12 (487496) / 1939. pp. Neaga. 9 (378386). prof. 1112. 236 p. 659 p. 33. 12 (5258). Scurte note explicative. RT 34/1944. 1858. Neaga. dr. nr. Nicolae. XXI (1944-1945). 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941.text şi scurte note explicative. 6 (251255). profesor la Academia Teologică din Caransebeş. Neaga. Neaga. 1878. dr. Nicolae. prof. Munteanu. dr. 1934. Neaga. G. „P. Nicolae. 1929. (Seria teologică. Neaga. prof. I (1929)”. „Eclesiastul. pp. Nicolae. 32) 1876. „Isidor Onciul (18341897)”. Tübingen.”. dr. pp. Cernăuţi. 446447. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”.

de Patriarhul Nicodim. pp... 170. The Book of Proverbs. Neaga. 168 p. 53 p. MA 12/1956. prof. profesor.. 1932. N. p. prof. 1885. RT 12/1930. 1901. Munteanu. Rost.. 387 p. prof.. 1902. prof. 146147. 1903. de M.contribuţie la lămurirea unor texte. prof. TR 1112 (pp. RT 1112/1944. Neaga. 1954. ed. G. Neaga.”. Arhidiecezană. N. 31 p.. 1894. N. Neaga. Tübingen. Neaga. prof. dr. Nicolae.. Nicolae. E. RT 12/1929. Bratiotis. 145. N. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). 1899. N. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). 1928”.. 1887. RT 12/1929. prof. Neaga. 186. 1929. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. L. Neaga. RT 12/1929. „Kittel. „W. P. „Einleitung in das Alte Testament. ştiinţiific şi biblic.. p. RT 56/1929. «Ramuri». Nicolae. 1881. N. prof.”. Neaga. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). 24) şi 1314 (34) / 1933. 1929”. N. 6)”. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. Berlin. 1893. 386. V (1929). Arad.81 1879. 210211. Atena. Neaga. MA 12/1956. 1900. N. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. 51-58. Oesterley.. 1929”. de A. 1929”.. „Coranul şi Vechiul Testament”. 308309. . „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. Cluj. prof. Atena. prof. „Studiul Vechiului Testament”. Nicolae. Neaga. prof. Tipogr. N. 1884. p. 1929”. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. 1944. prof. 1883. PiatraNeamţ. Sibiu. prof.”. Neaga. Tipogr. „Le Messianisme. de dr. pp. 354. Craiova.. Roman. Neaga. pp. Neaga. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. prof.”. Neaga. p. p. pp. prof. Bucureşti. 1934. RT 34/1936. 584 p. P. MA 1-2/1957. pp. Neaga. 1930. 1892. Dennefeld. Neaga. 1929. 1882. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Neaga. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . N. 396. RT 11/1929. N. N. „A. 1930. 1895. Vechiul Testament. RT 11/1929. N. Nicolae. 1889. „Dicţionar românebraic. 131132. Gh. 340. 25. de I. p. Istoria biblică. 2 articolul lui L. N. vol. 1890. London. 387. Neaga. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. 1929.. RT 12/1929. 1888. prof. prof. Tipogr. Nic. prof. 151153. Mendel. trad. „H. 386. partea I. de Toma Gherasimescu. ilustrată. de Otto Eissfeldt. pp. Arhidiecezană. RT 12/1930. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. TR 78/1932. 1896.. prof. Neaga. pp. 1932”. O. p.. 233-247. prof. prof. prof. Neaga. 176 p. P. prof. 1891. Psalmii. (non vidi) 1898. prof. „Christentum und Wissenschaft (V. „Meditaţii la Psalmul 50. 1928”. 1880. + 2 tabele”. Bardke.. „Einleitung in das Alte Testament. 31 p. RT 12/1929. 752 p. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. prof. RT 910/1929. N. pp.. I. Neaga. 63 p. Sibiu. prof. tom I.. RT 1011/1932. RT 78/1930.”. Nicolae.. Paris. 352353. pp. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. N. Neaga. p. Neaga. în Omagiu IPS Nicolae. 519. de pr. VIII (1931-1932). p. 387. 1897. p. nr. RT 34/1930. par L. N. Goettsberger. Lopuhin. I. Sibiu. Freiburg. Sakellarios. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. 1886. Arhidiecezană. Neaga. Ghia. Neaga. 153157. contribuţie la istoria textului de I. 1956. 1929”. p. pp. N.

Nicolae. 48 p. 1930. Arhidiecezană. Neaga. pp. „Θεολογια (Atena. Scrisul românesc. Die biblische Urgeschichte. 1. Neaga. tom I. pp. 467468. Cântarea Cântărilor. 44 p. Neaga. 1927. Tipogr. 1931. (teză de doctorat). Nicolae. dr. RT 56/1930. 395. 1925. prof. 1920. prot. p. p. 1917. mecaniste şi evoluţioniste. „Die Tytenklage im Alten Testament. 1929. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. R. Vosté. 1919. XXIV (1947-1948). prof. Heft 1”. dr. 534 p. ştiinţiific şi biblic. prof.. prof. „Pr. pp. 1931”. RT 1011/1932. RT 1011/1932. Nicolae. prof. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). Neaga. 1929”. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 1911. „Oastea Domnului”.82 1904. dr. Neaga. prof. 7982. Neaga. Nicolae. „Histoire d’Israel. 2640. Craiova. 1913. Nicolae. Neaga. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. prof. p. Neaga. RT 34 (pp. prof. Neaga. Nicolae. nr. Arhidiecezană. din punct de vedere filozofic. 1908. „Lic. 1909. 38. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1931. 283286. M. RT 89/1932. Ed. RT 12/1930. RT 1112/1930. 334345. RT 4/1932. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. Nicolae.. prof. Neaga. Nicolae. prof. prof. prof. Sibiu. prof. II. MB 1011/1958.”. prof. pp. Neaga. pp. Sibiu. 89 p. 1915. Nicolae. Sibiu. pp. 1918. p. pp. Nicolae. Nicolae. „Cântarea Cântărilor”.(?). Arhidiecezană. prof. 13-54. prof. prot. I. «Revue biblique». „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. 241243. (Bocetele în Vechiul Testament). 2432. 335 p. Heinisch. pp. Kraemer. nr. 575 p. 163165. de P. 1924. Neaga. 1929”. V. peuple de Dieu. martieiunie 1930)”. „Mai există popor ales?”. Neaga. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. Neaga. Nicolae. prof. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Nicolae. „Toma Gherasimescu. 1905. 173?. 1948. Ciauşanu. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. 333334. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. 52 p. 1906. F. cu 482 icoane. Neaga. Nicolae. Creaţia universului. Nicolae. 1931. 95 p. Nicolae. prof. L. prot. Paris. pp. 339. Neaga. Neaga. Tipogr. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. „Cartea profetului Obadia. pp. Institutul Biblic. C. 23. Sibiu. Teoriile moniste. Introducere. 1926. Nicolae. „Luptătorul divin”. RT 3/1931. Neaga. 364367. pp. RT 5/1932. Tipogr. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. VII (1930-1931). RT 78/1930. 1916. prot. Studiu dogmaticapologetic. Neaga. Vol. pp. prof. Monogenismul biblic. Bucureşti. Neaga. 54-97. 1907. 1922. text şi comentar”. „Oastea Domnului”. RT 34/1930. 1931. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. pp. TR 3536/1932. III. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. dr. 2. MB 78/1964. Sibiu. Tipogr. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. 184193). prof. RT 67/1932. 528 p. 1914. Nicolae. Neaga. RT 78/1930. 1930. Tipogr. prof. Fillion. 19271928”. pp.”. Nicolae. nr. . partea a IIa. IV. prof. pp. Wernigerode (Prusia). Sibiu. prof. 146. Gh. 1910. Nicolae. 340. pp. Nicolae. VI (1929-1930). Neaga. Tipogr. Nicolae.”. 1923. Concluzia părţii filozofice. 209210. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Arhidiecezană. 1930. Neaga. prof. 1912. Nicolae. Neaga. 78-95. MB 13/1966.

503505. A. pp.83 1928. Sibiu. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. Negoiţă. 113114. Biblie şi Teologie. Cartea profetului Obadia. Deheleanu. MO 78/1973. 1965. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. M. (Atanase). dr. pp. 73 p. prot. publié sous la direction du R. MA 910/1957. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. . La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. At. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. dr. Negoiţă. dr. Neaga. text şi comentar. Athanase. GB 58/1999. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. Necula. prof. Ed. Negoiţă. Neaga. Nicolae. pr. 1930. 571575.). pp. Nicolae. Negoiţă. pp. MO 12/1974. „Biblia.. Neamţu. P. Paul Geuthner. 257264. Langues et écritures semitiques. Neaga. 1930. pp. pp. 3550. pp. 173-192. prot. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. 263264. Negoiţă.. (non vidi) 1945. Dhorme. Bratislava. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”.. Athanase. pp. 75 p.. Negoiţă. prot. BOR 12/1931. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. „Un nou alfabet semitic”. Neagu. 1939. prof. pp. pp. Nicolae. Stephanus. Ed. 400 p. 1940. Studiu critic. Mihail. Negoiţă. dr. Sibiu. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”.. Ştiinţifică. prot. Neamţu. prof. Constantin C. 1933. prof. 1947. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pr. 1934.. 4654. 347-354. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. pp. Negoiţă. pp. pp. Necula. 615639. 1949. «Etudes semitiques». MA 56/1958. Episcopiei Aradului. Nicolae. „Noi descoperiri în Palestina”.”. pp. în vol. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. Ed. prof. pr. 1941. biblică) 1946. Athanase. MO 1112/1974. „Cronologia biblică”. David”. 216 p. Neculce. Arhidiecezană. 1935. Tradiţia şi Biserica”. (ist. Neamţu. Nedelcu. M. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. At. pp. Neaga. 1948. pr. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”.. At. 797803. Nicolae. 1942. MA 34/1956. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Paris. dr. Bucureşti. M. no. prof. 1929. ST 1/1931. 1943. Introducere. ST 1/1931. MMS 910/1958. Atanasie. Op.. 357370. 820822. 184. Nicolae. 119126. RT 1112/1938. 1951. 1931. MA 34/1957. Bucureşti. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. BOR 1112/1988. Nicolae. prep. Epoca patriarhului Avraam”. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”.”. pr. pp. 183184. pp. ST 6/1988. ST 1/1931. 193204. dr. Tipogr. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. Nicolae. Neaga. pp. Paris. „Terapeuţii”. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. 1950. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Necula. 1944. RT 89/1924. „Dhorme (le P. 1936. pr. pr. 18 p. dr. prof. Ed. 1997. Necula. 178183. pp. de pr. 4451. prot. pr. P. 956960. 4/1967. prot. 1993. 1993. pp. Nicolae. prof. P. 234239. pp. prof. GB 34/1974. dr. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. Neaga. Nicolae D. 1938. 1937. 1948. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. Negoiţă.. Presses Universitaires de France.

GB 1112/1965. Negoiţă. diac. ST 710/1976. Negoiţă. Studiu de arheologie biblică. Paris. Schocken Books. MB 1012/1967.. Seminarului monahal Cernica. 1935. Adevărata critică şi metodă.. T. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”.. MO 56/1964. 1935. Ath. pp. pr. MO 1-4/1961. Tipogr. 786787. diac. „Stamm J. A. 913. Bucureşti. pp. 62 p. 352 p.. „Snaith N. pr.. The Judeochristian Tradition.”. MO 910/1974. Ath.. pp. Huana... T. 64 p. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften. pr.. pr. pp. Negoiţă. 20 x 14.. pp. Negoiţă. Traducere şi comentar de . . 564570. „Fântâna darurilor”. pr. Sabbathul Vechiului Testament.”. dr..000 years of the Bible. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. 24 x 16. pr. Studii biblice: 1. pr.”. Bratislava. p. 615621. 1975. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. Negoiţă. 1959. pr. Ath. pp. Negoiţă. Akel-Dama 4. (colecţia Studii biblice I) 1956. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. The Prophets. pp. pp. 265-266. p. „A. Negoiţă. pr. G. New York. Tipogr.. diac. At. 1962. Negoiţă. N. Negoiţă. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. Y. 329338. ST 56/1975. pp. „Bunurile pământeşti. Negoiţă. după Vechiul Testament”. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. „Fântâna darurilor”.. 36 p. 1957. XIV + 114 p. 678688. XX + 516 p. T. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. 787789. 790791. H. Codul lui Hamurabi. Negoiţă. Negoiţă. 387401. MB 1012/1965... La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. 1964.. Negoiţă. 1966. pr. diac. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. Ath. Ath.. T. pr. 1970. MO 9-12/1960. Tipogr. T. Negoiţă. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. Ath.. Negoiţă. 10151030. Negoiţă. Ath. pp. MO 78/1974. Atanasie. GB 12/1949. pp. 1962. pr. 492493. „Wegner. Paris. pr. Dupont-Sommer. Negoiţă. 1974. 194 p. Răspuns unei critici tendenţioase. 819. Y. 60. pr. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. Harper & Row. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. (extras din Păstorul ortodox. 377387.”. Bucureşti. S.. Seminarului monahal Cernica-Ilfov.. dr. pp. GB 78/1962. 1959.. 1964. MB 1012/1967.. Aufl. 1963. 1965.”. Verlag Paul Haupt. 1961. „Larcher C. 1973.. N. At. 365366. London. dr. f. Ath. 1967. diac. Ath. 1966. Iară ebreeşte gabbatha 3. 1969. Bucureşti.. Tipogr. 1962. 436449. Budeşti) 1955. Harper & Row. ST 58/1977. Negoiţă.. Negoiţă. A.. Negoiţă. pp. MB 1012/1967. Atanase. pp. 1954. Bethlehem. 6367.. 2. „Hexter J. 1963. Bucureşti. 1960. 1976. 1971. At. MO 56/1976. Negoiţă.84 1953. p. 136 p. pp. 566-575. „Katz Elias. pr. MB 1012/1967. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Bern und Stuttgart. 20 x 14. pr. Ath.. 1958.”. 533 p. 1935.”. XXIV + 51 p. Negoiţă. Limba aramaică în Noul Testament 2. Seminarului monahal Cernica-llfov. pr.... 1934. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”.. Tipogr. T. At. MB 79/1968. 27 p.. Bucureşti. pp. pr. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. MB 46/1969. 1966. 1972. 790. The distinctive ideas of the Old Testament. 446 p. pr. At. Negoiţă. Negoiţă. At. 1968.a. „Heschel A.. J..

5965. dr. T. dr. 1966. Imprimeria „Fântâna darurilor”. GB 78/1974. 21 x 14. Negoiţă. 1944.. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. Negoiţă. pr. Athanasie. Bucureşti. 666673. At. 492 p. 3955. Negoiţă.. Athanasie. Athanasie. 436445.. 475485. „Noile descoperiri de la Ebla”. dr. 1985. MB 1112/1962. 1997. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc.. dr. 1983. 143 p. MB 12/1963. (prezentarea textului. Tipogr. pp. pr. MB 910/1962. Plantele amintite în Biblie. Atanase. dr. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). Athanasie. 1992. Sf. Negoiţă. dr. 1990. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. Athanasie. Negoiţă. „Descoperirile de la Marea Moartă. Athanase. MB 1012/1966. pp. 10 + 224 p. ST 910/1985. pp. 1998. Negoiţă. 55 p. pp. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. pp. Negoiţă.”. Athanasie. 1993. Negoiţă. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. pp. pr. pr. GB 34/1962. 1941. 1980. 28 p. 650667.. Elemente de gramatică ebraică. 1940. 1991. Negoiţă. Bucureşti. pr. Bucureşti. T.”. Negoiţă. Ath. 485495. 2237. pr. pr. 1946. pr. Ath. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). 1995. „Weiser A. MB 1012. London. pp. Negoiţă. pp. Longman & Todd. Brill. Tipogr. 1967. dr. Introduction to the Old Testament. pp. 1129. pp. MB 712/1961. 1979. Athanasie. pr. Negoiţă. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. dr. pr. 333343. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. dr. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. Leiden. pp. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. pp. (non vidi) 2000. GB 56/1961. „Whitley C. pp.. The canon. MB 1012/1968. MB 12/1960. MB 14/1962. GB 56/1961. 1989. 1981. The Profetic Achivement. pp. MA 78/1966. 308320. Negoiţă. GB 34/1961. 64 p. dr.. 1978. pp. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. pr. dr. 820821. pp. 630641.. pr.. Negoiţă. 1999. Carpaţi. pp. 1996. 1987. „Cadrul istoric al Bibliei”. Negoiţă. Descoperiri noi despre esenieni”.. 145158. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. pp. Ath. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. 1963. pr. pr. inedit pînă în 1922) 1984.. F. pr. Athanasie. „Manuscrisele de la Marea Moartă. pr. pp. Negoiţă. Negoiţă.. Atelierele grafice Socec & co. RT 12/1941. dr. pp. MA 56/1960. Carpaţi. Negoiţă. Ath. T. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. Athanasie. pr. 789790. (colecţia Studii biblice IV) 2001. 596613. pr. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. pr. 1994. 1986. Negoiţă. Athanase. „Pustnicul de la Iordan. 1988. T.. găsit la Qumran) 1982. Negoiţă. 267279. 388401. T.85 1977. dr. Manuscrisele de la Qumran”. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. the apocrypha and pseuepigrapha.. 680689. MB 46/1964. Negoiţă. Bucureşti. Atanasie. Athanasie. MB 79/1971. pr. 5176. MB 1012/1965. pr. (colecţia Studii biblice VII) . Ath. pr. pp. dr. Ioan Botezătorul”. Negoiţă. Negoiţă. Negoiţă. pr. pr. 446453. Negoiţă. pr.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

Bucureşti. 793813.facsimile . Galaţi. 1907. 2114. „Pr. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. Text şi scurte note explicative. Papini. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. Papuc. magistrand Gheorghe. Giovani. 1945. „Eşirea ebreilor din Egipet”. Bucureşti. Constantin. C ?/1946. pp. „Sfântul Apostol Ioan”. Moise. „Sf. P(relipcean). M. „Despre misiunea preoţească”. diac. 1946. 2101. Papuc.. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. 2109. ST 1/1989. ST 56/1956. Tipogr. Dacia. pr. Text . Încercare critică de orientare socială. Pacu. Pănoiu. Tipogr. 538. Gheorghe. 1929. GB 12/1978.. arhid. GB 45/1957. pp. XII + 180 + IV p. 1581-1582. V. 538539. 374375. „Din fire plinesc poruncile legii”. prof. pp. 2117. magistrand Gheorghe. BOR 34/1981. C ?/1946. 2116. pp. 118 p. trad. Iaşi. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 1900. Gheorghe. 2119. RT 12/1928. Elemente de gramatică ebraică. trad. GB 34/1962. Papuc. prof. P. C. „R. 1968. de pr. 12061215. „Despre familie în Vechiul Testament”. Ediţia Institutului Biblic. pp. Viorica. 303317. N. 2121. Gh. dr. pp. 1902. 2097.. Luca autor neotestamentar”. asistent de Exegeza V. BOR 2/1901. „In memoriam: Preotul profesor dr. Ioan. Papuc.. pp. Didon. pp. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”.”. Mircea. Papuc.. Păcurariu. 2118. Ediţie îngrijită de . „Preoţia creştină este slujire”. p. MA 56/1958. Palia de la Orăştie. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. pp. magistrand Gheorghe. Sibiu. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. Sofron Vlad”. Păcescu. 256 p. pp. 60 p. 2096. Gh. 2098. Victor. Teodor P. BOR 1/1900. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. dr. I. „Magii”. MA 58/1957. prof. arhid. Papuc. pr. Gheorghe. 292310. ST 78/1956. pp. Pacu. PS Calistrat. MA 79/1978. P(relipcean). pp. magistr. Ed. 96 p. XIV + 497 p. V. N. 144 p. „Buciumul român”. 2113. Păcuraru. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”.. Orleanu.. 2108. 115118. Bucureşti. pp. Tipogr. „Literatura apocrifă bibică”. ST 56/1955. Facerea. Academiei RSR. (licenţă) 2103. T. Negoiţă. diac. MA 13/1963.. 2112.indice. 2120. Gheorghe. RT 12/1946. BOR 1112/1973. pp. Papilian. diac. de Chiricescu. Orleanu. PS Calistrat. Mircea. pp. pp. BOR 3/1901. 2115. dr. 2110. Papuc. 2122. (manual) 2104. 1945. 290306. Gh. Evanghelia şi democraţia. diac. 487493. Nicolae Neaga. MA 1112/1960. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. 491492. Test. 85 p. Pamfil. Gheorghe. 436444. 7492. Viaţa lui Iisus”. diac.. 900 lei”. MA 1112/1964. 353367. P. 2107. Papuc.. diac. prof. „Protopop dr. romanocatolic) 2102. pr. Bucureşti. Speranţa. Vartolomeiu. Oşlobanu. 2100. PS Calistrat. 2105. Păcurariu. pp. 149150. 250266. Papuc. pr. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”.. 2111. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli..90 2095. 429439. 94105. Gh. dr. (licenţă) 2099.. 5166. pp.. 201209. 2106. V.. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. „Mărturii ale Învierii”. . Sibiu. Papuc. Ed. 437453. Cultura românească.. (autorul e pr. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Prof. pp. Papuc. Orleanu. 821835. fără indicaţia preţului”. Simion Radu. pp. pp. BOR 4/1903. pp. univ. 225229.

în rev. o impresionantă chemare profetică”. pr. „Porunci. pp. dr. Paraschivaş. 2136. 10/1973. 410414. 2133. Ed. Pavel. „Mitropolitul Serghie. în Revista Patriarhiei din Moscova. Paraschivaş. 674681. se roagă şi luptă pentru ea”. 2143. „«Să treacă paharul acesta»”. f. Paschia. Scriptură”. pp. Ed. 11/1969”. 763772. „Isus Christos. Pâslaru. 439441. Studiu apologetic. pp. Pavel”. Pârvănescu. Matei. (non vidi) 2137. 2124. pr. Bucureşti. Oltenia. Zaharia. F. V. I. Nicolae Neaga”. Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. pp. V. (licenţă) 2129. Aurel. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . 2128. Pavel.. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. Emanoil. 643. 142 p. 2131. „Despre cumpătare. Anghel. Pârvănescu. prof. ST 910/1983. 2641. Biblie şi Teologie. Soarta viitoare a jidănimii. 382388. O 1/1991.. Logacev. 447453). 182195. Ion. I. Emanoil. Aurel. C.. N. ST 78/1956. Naum. pp. 1906. pp. Ştefan P. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 165185. Ed. Pavel. pr. Craiova.. Biblie şi Teologie. vicar parohial Isidor..91 2123. 2141. pr. Pârligras. (cu bibliografie) 2139. „Ieremia. Bucureşti. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». Paulescu. pr. nr. Bucovina. 632644. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. (scurt comentariu) 2127. 132 p. pr. în vol. Ion. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. Patriarhiei din Moscova. Paraschiv. Pavel. Tălmăcirea Apocalipsului. „Sabatul şi morala iudaică”.. 1997. Aurel. Paşcan. RT 1/1995. Paschia. „K. 2140.. drd. BOR 78/1982. „Pilat din Pont. pp. M. Maleahi şi David) 2135. Pârvănescu. 2125. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Pâslaru. 1941. (pacea la profeţii mari.a. Ed... pr. 71 p. pp. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. 2132. pr. ST 56/1982. pr. pp. în vol. pp. pp. 60 p. „Epistola către Romani a Sf. P. Popescu. Sibiu. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. MB 79/1997. a III-a) 2130. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Bucureşti. Pilat Ponteanul. 2134. Bucureşti. dr. (analiza şi com. GB 3/1958. Ap. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. Gh. 2142. 117121. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. drd. icon. pr. C 1906 (pp. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. Paraschiv. „Morala singogală şi morala lui Isus”. Gheorghe. prof. 11)”. Paschia. (ed. 1935?. Partenie.. 32 p. Tipografia Cozia. Cartea românească. 6971. prof. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. A. RT 67/1928. pr. Paraschivas. Gh. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. A. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. MO 78/1974. 699701. GB 34/1970. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. pr. lui Hrisos) 2126. drd. pp. 1929. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 487497. 6166”. Aurel. pp. 215219. Emanoil. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. BOR 1112/1984. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). nr. pp. pr. cuv. RT 4/1929. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. 2138.

Ed. Faptele Apostolilor”. 666672. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. „O Evanghelie de la 1682”. prof. Macedon. Ed. (o Evanghelie donată de dna Maria. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 2157. diac. BOR 9 (pp. MO 910/1968. 2152. ST 12/1984. Petrescu. Borla. Aurel. 2163. Petrescu. 6173. prof. prof. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. pp. diac. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 466467. 210220. pp. Note exegetice”. Sibiu. 176187. Macedon. Pentiuc. Nic. RT 3/1995. 427. C. pp. drd. pp. 279 p. Mrii Dintrun lemn) 2155. Paris. 2151... 2166. 103109. pr. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). Nic. 853 p. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. 1968”. „Epistola către Efeseni V. prof. Macedon. Faptele Apostolilor”. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. Ed. Nic. GB 34/1964. 2153. Faptele Apostolilor”. E. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. 143145. pp. drd.92 Şaguna» din Sibiu”. Petrescu. prof. pp. Alexandru. 380389. drd. Desclée et cie. pp. Petrescu. dr. 2160. MO 56/1969. Eugen. pp. Pentiuc. pp. pp.. sub redacţia lui H. GB 68/1983. 557567. „Biblia românească de la 1688”. Pavel. drd. drd. pp. pp. drd. 2165. Mastrondrea. 2161. Faptele Apostolilor”. pp. MO 34/1970. Hristologia Vechiului Testament.. introducere critică în Vechiul Testament. 3233. „O Evanghelie de la 1693”. MO 56/1969. „Note exegetice cu privire la cap. Roma. Sibiu. Aurel. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. Petrescu. pr. 2145. drd. Pavel. pr. drd. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. 146150. prof. 1981. lect. 7286. 2144. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. pp. Alexandru. Petrescu. Nic. XXVIII. pr. Pentiuc. pr. 2150. + VIII planşe 2147. Petrescu. Petrescu. pp. Petrescu. 795798. prof. 825830. italiană de A. trad. Faptele Apostolilor”. 2146. soţia lui Brâncoveanu. MO 34/1971. pp. 1973. pp.. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. MMS 5/1986. Cartea profetului Daniel. 6168. MO 78/1969. 132148) şi 3 (285291) / 1904. RT 23/1998. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. pr.”. „Biblia sau Sfânta Scriptură.. Petrescu. Nic. 2149. Pentiuc. 2156. BOR 2 (pp. pp. pr.. Pavel. 1997. 2159. drd. Ed. pp. ST 910/1984. Eugen. pp. 2148. 207 p. pr. 2158. 2000. drd. 541550. 106118. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). pr. pr. Nic. Alexandru. prof. 387395. 2162. 714721. MMS 13/1981. Petrescu. MMS 3/1986.. pp. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. Aurel. O 1/1983. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. MO 78/1965. MMS 1012/1981. 7682. Macedon. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. pp. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. Petrescu. pr. Eugen. 2167. prof. 196199. „Introducere în Biblie.”. MMS 46/1981. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). „Lucian Blaga”. Petrescu. Eugen. 254260.. MO 12/1967. pr. Pentiuc. Cazelles. Petrescu. „Mesia al Bibliei. Nic. drd. Nic. BOR 7/1903. . Pavel. 2164.. Univ.

9”. 2836”. Faptele Apostolilor. 714717. MO 78/1975.. prof.. magistrand Victor(ia?). 111”. prof. pr. pr. 1017”. Avram. Nic. XII. Nicolae. prof. 2182. a slăbănogului: Fapte IX. pr. Petrescu.. 8393. Petrescu. Duminica Rusaliilor: Fapte II. prof. 12”. 2173. 2170. Faptele Apostolilor”. 2174. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 349351. 708720. MO 46/1978. 10981102. Petrescu. Nic. prof.. BOR 910/1975. Nic. pp. pr. XV”. O 12/1995. 917”. MO 910/1971. Nic. Viaţa lui Iisus. prof. prof. I. pr. O 1/1957. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). prof. 2175.93 2168. 102109. MO 12/1974. Petrescu. pr. 2171. 960964.. Petrescu. 2191. 7073. pp. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. 110”. pr. Petrescu. 959964. pp.”. MO 13/1978. prof. pp. 2189. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 288293. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). prof. Petrescu. Duminica a VIIa după Paşti. MO 56/1974. 2172. Nic. New York. 3340. pr. prof.. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. Faptele Apostolilor”. pp. a orbului: Fapte XVI. prof. Nicolae. 543546. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 78/1974. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). 2188. 335347. 873876. pp. 2190. 673693. 2186. 2192. 405408. Nicolae. Faptele Apostolilor”. „Ce este Sfânta Scriptură?”. 2180. 2178. MO 910/1975. pp. 685687. 1970”. 4146. Nic. prof. pp. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. pp. MO 56/1972. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. Nic. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Nic. pr.. 2177. I Cor. Nicolae. Pavel”. Petrescu.. pp. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Petrescu.. Duminica a IVa după Rusalii”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. 2183. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. Petrescu. American Bible Society.. pr. Bucureşti. prof.. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. MO 1112/1974. „Ilarie Zăvideanu.. III. pr. Pietreanu. MO 1112/1973. Duminica a VIIIa după Rusalii. 17”. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. pr. pr. pp. a Mironosiţelor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X).. Petrescu. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. 2181. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). Petrescu. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Nic. „Noul Testament. 2176. Petrescu. pp. Nic. 539546. prof. pr. pr. pp. 2169. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). 765770. 609615. pr. prof. Nicolae. Petrescu. MB 46/1973. „The New Testament Greek and English. Petrescu.. Nicolae. 1972”.. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. pp. Ed. Nic. 427432. Nic. 323333.. MO 34/1974. Petric. Petrescu. 2184. Nic. magistrand V. prof. p. pr.. 6876. pp. MO 910/1973. MO 12/1975. pp. Nic. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. Părinţi: Fapte XX. pr. Bucureşti. pr. 2179. MO 56/1975. Duminica a IVa după Paşti. prof. Duminica a IIIa după Paşti. . ST 910/1957. pp. 287301. 172 p. 1634”. a Sf. Petrescu. Petrescu. Nic. pp. MO 1112/1975. MO 78/1971. Duminica a VIa după Paşti. 2185. Petrescu. pr. pr. 1618. 3242”. Nic. Ap. cap. Bucur Ciobanul. pr. Duminica a VIa după Rusalii”. Pietreanu. Petrescu. pp. prof. 427. MO 78/1973. RT 1112/1947. MO 56/1971. prof. 2187.

BOR 34/1979.94 2193. Diciosânmărtin. 421433. Gh. N. Ion D. BOR 78/1962. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. BOR 10/XXXII. Pohrib. Irineu. MB 13/1970. Popescu. primară. pp.. (date despre NM. (licenţă) 2198. 404415. Treime în Vechiul Testament. „Psalmii”. Popa. I. 958963. Pişculescu. BOR 11/XXXII. prof. Biblia 1688) 2209. diac. prof. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. N. Biblia copiilor cu chipuri. Grigore. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. Ed. pp. Antonie (ep. 1935. ierom. GB 34/1971. Bucureşti. MB 79/1968. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. pp. (ed. 104124. pp. T. Grigore. III-a) 2218. Cartea românească. Plămădeală. episcopvicar patr. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. prof. 2197. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. magistrand V. pp. dr. Pişculescu. „Sfântul Pavel în Atena”. Pop. protos.. Grigorie. pp.. Ed. Antonie. pp. ST 12/1957.. 11081114. şi IV. Pop. pp. GB 56/1973. Minerva. 11081114. T. Popescu. 7097. 281293. Popescu (Mălăeşti). pr. 5965. Pavel în Atena”... 558575. drd. pp. ep. Plătică. Pişculescu. Pop. pp. Augustin Z. BOR 11/1909. 2194. dr. 87 p. G. magistrand V. Pop. dr. Plămădeală. primară. pr. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. 742757. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). 12531259. 2211. BOR 12/1987. ST 58/1972. 1906. Vasile. I. I. Teodorescu. pp. Atanasie. Tipogr. pp.. Popa. Bucureşti. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. Irineu. „Sf. pr. prof. pr. 531538. BOR 1 (pp. pp. Pietreanu. E. Pop. pp. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. şi IV. pp. prof. „Versuri vechi ale psalmului 50”. Pietreanu. GB 12/1975. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. Plămădeală. pp. pp. Biblia copiilor cu chipuri. dr. prof. BOR 10/1909. pr. 2206. Plămădeală. . Plămădeală. 6266. 2210. Cartea românească. 2196. a VI-a. Cartea românească. prof. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”.. BOR 4/1905. Antonie. pp.. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. Bucureşti. Diciosânmărtin. 10)”. (capitol din doctorat) 2203. dr. Popa. pr. 2212.. Carte de şcoală pentru clasa III. vicar). Tipogr. 2201. „Sf. 1903. C. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. 92 p. dr. 12531159. Miulescu. Pop. pp. ST 78/1968. Pişculescu. 2208. 4147. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. Carte de şcoală pentru clasa III. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. 2202. Augustin. pr. Grigore. pr. Grigore. GB 6/1988. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. prof. 284304. Mihai. Antonie. dr. ierom. MB 46/1970. G. Augustin. Tipogr. 2219. 2200. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Pişculescu. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. Antonie. 2195. 2199. 2204. BOR 34/1986. protos. 184 p. 1924. 2213. 1929?. ST 56/1957. 55 p. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. Pavel în Atena (urmare din no. (licenţă) 2207. BOR 910/1962. (ed. 355367. diac. 414442. „Sfântul Pavel în Atena”. 340382. 65 p. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. 8696. Popa. pp.. pp. „Biblia de la 1936”. 2214. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. 4352). 2215. drd.

dr. dr. pp.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. 1900. econ. Popescu. 863870. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. Popescu. 2223. biblică) 2226. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Librăriei Socecu & comp. Popescu.95 2220. Tipogr. diac. 777787. (ist. 1941”. stavr. econ. pp. Constantin I. 2234. Ed. 91912)”. Testament”. 91914)”. tradus de mitropolitul Grigore. (ed. „Jockey-Club”. dr.. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. (ed. dr. 1938”. prof.. dr. BOR 12/1913. dr. 142 p. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. 235238. 8)”. M. Tipogr. ierom. ConstantinescuLucaci. Popescu.. BOR 10/1915. prof. „Psalmii”. ST 56/1963. BOR 5 (pp. diac. „Vechiul Testament. pp. ConstantinescuLucaci. diac. Studiile semitice în general. I. 64 p. (ed. Αθηναι. I) 2230. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. Constantin I. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. econ. 992998. Dumitru. Constantin I. (alcătuite de PF Justinian. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 2238. 528538). 2225. prof. BOR 1/1913. . „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. 7 (747755). 6 (653670). dr.. pp. 46 p. Bucureşti. econ. 985990. dr. prof. 2221. M. 155173. (ist. ST 12/1962. 1904. Bucureşti. 1903. Bucureşti. 1904. Τρεμπελα. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 2731. magistrand Gabriel. M. Patriarhul BOR. Instit. I. Ioan. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. pp. Constantin I. Popescu. 2222. Mihail.. Popescu.. (ed. Popescu. BOR 8/1912. dr. dr.. ST 34/1963. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. Popescu. prof. Serafim. prof. pp. I. I. Pentateuchul. Popescu. Critica V. 82 p.. RT 910/1940. 1902.. Berlin. pp. de arte grafice „Sportul”. econ. 143 p. 2224. biblică) 2228. Gutenberg. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. 517. pp. Instit. econ. 173 + III p. 2240. 173 + III p. Bucureşti. magistrand Gabriel. prof. I. stavr. pp. a II-a) 2231. Popescu. 2237. 2233. Ed. 378379. 2239. BOR 9/1912. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. „Π.. I. econ. biblică) 2227. a III-a) 2235. 1924. Popescu. a III-a) 2232. Bucuresci. Popescu. 2639. Popescu. Tipogr. dr. Popescu. biblică) 2229. Librăriei Socecu & comp. 317328. magistrand MihailGabriel.. Popescu. arhiepiscopul Astrahanului. Bucureşti. Const.. BOR 7/1903.. diac.. Popescu. 1904. prof. I. pp. Popescu. Popescu. Studiu istorico-critic. (ist. Curţii regale. dr. (ist. 1919. 10 (10931105). pp. George. BOR 1/1903. diac. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. econ. tipărit pt.. M. 122 p. Popescu. „Otto Dibelius. (licenţă) 2236. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. Bericht von Jesu aus Nazareth. Const.. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. p. Atelierele grafice Socecu. RT 78/1944. Popescu. Popescu. Bucureşti. de arte grafice „Carol Göbl”. 774781.

p. Isaïe. 1968. ecriture. pp. „André Feuillet. 420 p. 1966”. O. 52 p. MO 56/1969. 813. 420426.. pp. 871. Mihail. Popescu. 1925. 2243. 332. 686693. 480481. Renckens. „Profeţia şi psalmul”. O. „I. 2250. (exegeză) 2254.. Iisus Hristos. Popescu. Mihail. pp. 2244. (exegeză) 2256. 569575. Popescu. pr.”. . Legea morală evanghelică .. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. pp. Jeremias. BOR 2/1915. pp. 2261. pp. Parole. Paris. „Profeţia şi psalmul”. Jérusalem au temps de Jesus. BOR 6/1915. 249 p.”. Popescu. pr. O. Le prologue du quatrième Evangile. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. BOR 8/1915. „Spiritul evanghelic al milei”. Popescu. Mihail. dr. Popescu. 2266. Popescu. pp. Leenhardt. Mihail. BOR 8/1928. „H. 2251. Robinson. 1968. 7)”. Thestrup Pedersen. veşnică şi universală. 2264. 143 p.”. Mihail. pp. MO 910/1967. 1968. „J. 12391245. Tübingen. Mihail. Mihail. 480. 707713. 1966. „J.. BOR 7/1914. 368374. Roman. Etude sur la théologie de saint Paul. „Profeţia şi psalmul”. Pace. „Profeţia şi psalmul”. 2267. 720725. BOR 7/1915. O. Mihail. pr. 11251131.. 2259. MO 56/1969.. 5)”. 218 p. pp. 1937. Popescu. Popescu.. Popescu. Popescu.”. 2242. 318 p. Popescu. O. BOR 5/1914. MO 910/1969. GB 12/1970.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. 1926. Munca. p.. Popescu. O. Bauer. 332. 2265. 481.”. Bucureşti. Popescu. Tipogr. Paris. Mihail. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. Mihail. 2253. Lund. MO 34/1969. 1967. 831832. Gr. pp.. 572576. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. BOR 12/1915. „Profeţia şi psalmul”. Le corps. 2268. pr. Haralambie. p. pp. Popescu. BOR 8/1914. (paral. 253258. MO 5-6/1969. 111 p. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. Mihail.superioritatea ei. 1967. Tipogr. O.”. pp. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. T. MO 34/1969. O. 528 p. BOR 11/1915. „Franz J. BOR 6/1914. sacrements. Ed. Paris. Braun. Ed. Popescu.96 2241. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”.”. 320 p. MO 34/1969.. Popescu. Popescu. BOR 4/1915. pp. S. De ce serbăm duminica? . 2247. p. Gleerap. pp. Popescu. Etudes de theologie et d’exégèse. între psalmi şi profeţi) 2252.. „Profeţia şi psalmul”. 2258. pp. J. Sfintele Evanghelii întruna. „Profeţia şi psalmul”. pp. Mihail. 466472. Popescu. 828833. p. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. A. 8084. Roman. Le prophète de la proximité de Dieu.. Gr. O. 2260. Paris. „E. Popescu. Popescu. 2257. BOR 5/1915. 35 p. p. Düsseldorf. pr. pp. Mihail. BOR 1/1915. 2245. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. 6)”. 786793. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. Qumran und das Neue Testament. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. p. BOR 3/1915. Bibelhandbok. 7378. „Henri Clavier. (exegeză) 2255. 333. MO 34/1969. David. 163169. 2248. B. „H. 1966. 2262. 2249.studiu apologetic . p. Popescu. 2246. Die neutestamentlichen Apokryphen. Popescu. Simion. BOR 9/1914. Popescu. „Beram-tatăl”. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. Lyon. 2263. Popescu. 333. Mihail. pp.

Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr.. Despre profeţii. Mircea Basarab. Bucureşti. Studiu bibic de . (manual) 2273. de arte grafice „Eminescu”. PopescuBreasta. 1908. Constantin I. pr. Seminariile teologice. ConstantinescuLucaci. 64 p. prof. 167 p. „Pr. 1905. 369385. 67 p. prof. (120 ilustraţii. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. Popescu. pr. Bucuresci. 5476. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. pp.”. C. iunie 1909. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. Bucureşti. dr. 20 p. pp. pr. Adrian N. „Pr. pg. 2282. prof.. prof. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Bucureşti. Bucureşti. prof. 2286. 2285. MO 6-7/1956. Librăriei naţionale. I. prof. Ionel. Bucureşti. Adrian N. pr. Popescu. 98 p. Sf. pr. prof. dr. EIBMBOR. 1902.. Popescu. 541550. Popescu. Niculae M. Ştefan.. Cartea românească. 1992. Bucureşti. pp. Alex. Instit. GB 57/1994. prof. 1921. Cărţilor bisericeşti. Popescu. Göttingen. 2281. prof. Ed.. Popescu-Andrăşeşti. 158 p. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. pr. Simeon. pp. pr. GB 89/1957. (cu bibliografie) 2287. Popescu. 419 p. f. 1909. 2275. 65 p. Gutenberg. Ed. 240 p.. Popescu. (licenţă) . „Pericope evanghelice explicate”. I. Bucureşti. Popescu. Tipogr. 10 p. pp. Dim. I. 1906. prof. Popescu. 2277. ST 78/1951. pr. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. Popescu. 63 p. Dumitru. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. 1908. Simion. Simion.a. (licenţă) 2290. (licenţă) 2291. „Evanghelia. pr. Popescu. Bucureşti. 3. 2276. MB 13/1996. Popescu.. 2278. 142143. Tipogr. Gutenberg. pp. Gutenberg. Ermineutica biblică.. Teodor M. a II-a) 2293.. (118 ilustraţii.. Tipogr. Popescu. Cartea românească. Constantinescu. 1905. dr. Cartea românească. Socecu & comp. Cartea românească. Studiu asupra regelui David ca psalmist. Canonul Muratori. (1929?). pp. 1997. pp. 1921. MB 79/1997. pr. 2289. P. Albert Baer. pr. prof. Ed. Oradea. 2279. Studiul Noului Testament. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. manual pt. 351373.. „Sfântul Pavel. Teodor M. Evangheliile apocrife. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. O 4/1988. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Ed. Bucureşti. I. Cornoiu şi al părintelui I. Grigorie. Dor. Ionel. Popescu. cartea preotului”. 1981. 157160. 1904. 55 p. 2274. Apostolul neamurilor”. (1925?). Istoria sfântă a Noului Testament. Popescu. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. vol. Popescu.97 2270. 182 p. Bucureşti. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. Bucureşti. Tipogr. pr. Cartea românească. Tipogr. Popescu. 38 p.a. Şerban. prof. Marin D. Manual pentru seminarii teologice.. Simion. I. 2283. 2284. RT 1213/1912. Simeon. pr. prof. (licenţă) 2288. Ctin. Popescu. Simeon. Ed.. pr.. Petre. Bucureşti. Tipogr. Biblische Theologie des Neuen Testaments. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. I.. Studiu biblic. Popescu.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Popescu-Băjenaru. prof. Popescu. „Monumente de literatură veche creştină”. 1905. (licenţă) 2271. Cucu. pp. 28 p. 1907. 431-438. Tipogr.”. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. „Peter Stuhlmacher. 728730. 125126. Priviri asupra profetului Iezechil. Ed. (licenţă) 2272. Atanasie al Alexandriei . 38 p. T. Popescu-Mălăeşti. Ionescu. Bucureşti. prof. Bucureşti. I. econ. 2280. f. Popescu-Băjenaru. 54 p.

703711. PopescuMălăeşti. Versuri de . 1928. PopescuMălăeşti.. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare.. 118. 235236. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. Profeţia lui Obadia. BOR 6/XXXI. „Proverbele lui Solomon”. 2301. pr. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. pp. I. „Introducere în Testamentul Nou. 2314. Tipogr. V. dr.. pp. „Eclesiastul”. Moderna. ec. anterioare).. Proorocii. econ. Petru. „Împărţirea timpului la ebrei”. I. I) 2298. I. I. Ed. 62 p. Tipogr. ec. ST 1/1933. Ploieşti. Proorocia lui Ioel. 80 p. 1905. Popescu-Mălăeşti. PopescuGornet. „Cu prilejul unei recenzii”. PopescuMălăeşti. II) 2310. clasa a III-a. de pr. ec. 1907. Instit. Instit. D. Ed. PopescuMălăeşti. 2295. Alba Iulia. pr. 88 p. (ed. (fasc.. în Societatea studenţilor în Teologie. filologic.. Studiu exegetico-introductiv. ec... profesor în Cernăuţi”. Cernăuţi. Cernăuţi. Popescu-Mălăeşti. Craiova. pr. pr. econ. III) 2311. Cernăuţi. Grigorie. PopescuMălăeşti. Proorocii. 2317. V. I. Tipogr. 2302. Explicarea Evangheliilor pentru cl. pp. Ioan. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). la „Proverbele lui Solomon”) 2315. 931950. prot. 1930-1931. Alexandru. diac. I. I) 2309. Bucureşti. Popescu-Cernica. Tipogr. poetic. iconom prof. 64 p. „Proverbii lui Solomon”. Studii şi commentarii. Bucureşti. pr. ST 3/1930. Popescu-Mălăeşti. Popescu-Mălăeşti. Tipogr. Bucureşti. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. Popescu-Mălăeşti.. (urmare din ST 1/1929). ec.. Alba. 2308. 2305. pr. Tradusă şi comentată. I. Cărţilor bisericeşti. grafic „Universala”. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. Democratul. 284 p. Psalmii. dr. Ed. Studii şi commentarii.. (urmare din nr. prof. prot. pp. „Glasul Bucovinei”. clasa a IV-a. I. pr. 2303. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. Petru. Bucureşti. Ştefan Gh. 2307. I) 2299. Mitropolitul Silvestru. prof. ST 1/1929. Cărţilor bisericeşti. 2304. (ed. Ed... diac. pp. ST 1/1929. Tipogr. prof. 34-48. prof. 56 p. 1927. 236237. 614. I. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). 72 p. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. pp. Noţiuni introductive. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. I. Popescu-Mălăeşti. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. pp. pp. Ioan. 1928... de arte grafice „Eminescu”. BOR 8/1905. prof. Ed. 1921. Ramuri. I. pr. ST 2/1930. 72 p. pp. PopescuLudeşti. Popescu-Mălăeşti. III) 2312. Bucureşti. Ploieşti. diac. Popescul. pp. Studiu exegetic. 81-224 (fasc.. clasa a II-a. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Popescu-Mălăeşti. econ. 1910. I. 34 p. 1926. . PopescuMălăeşti. 93 p. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. prof. 56 p.. de arhipresbiterul mitrofor dr. I. ST 2/1931. 89-127 (fasc. 2316. Popescu-Mălăeşti. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original.98 2294. Popescul. PopescuMălăeşti. pp. prof. (răspuns recenziei prof. (licenţă) 2297. PopescuBreasta. Ed. Cărţilor bisericeşti. dr. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. 322. 2306. pr. Noţiuni introductive.. 58 p. 2300. Studii şi commentarii. „Glasul Bucovinei”. prot. Regală. I. 6870. pr. Tarnavschi din Candela 46/1930. Douăzeci de ani dela înfiinţare. „Psalmii”. a IIa secundară de băieţii şi fete. Bucureşti. a II-a) 2313. G. prof. pp. P. (fasc.. Cartea românească. 2318. prof.. pr. dr. dr. 1928. 1926. I. Tipogr. (ed. 1927. Petru. 1926. dr. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. ST 1/1929. diac. Studii şi commentarii. 1940. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Popescul. (ed. 93155. Bucureşti. 1906. Vasile Tarnavschi. Bucureşti. PopescuMălăeşti. pr. 1906. 62 p.

. 3)”. Studii şi comentarii. (fasc.. 2329. (fasc. Ioan. I. 184 p. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. BOR 7/1909. 362-375) 2323. Vechiul Testament. Popescu-Mălăeşti. V) 2325. PopescuMălăieşti. 1923. „Biblia tipărită de Şaguna”. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). I. Răspuns cu prilejul unei recensii. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 87 p. PopescuMălăieşti. BOR 9/1927.. 2336. 309314. 325 p. Popescu-Mălăeşti. 5. I. 12)”.. Craiova. nr.. pr. I. Tipogr. BOR 56/1911. PopescuMălăeşti. 1933. Proorocia lui Isaia (cap. 84 p. 1927-1928... pr. prof. 2338. pp. BOR 4/1927. 4. „Suprascrierile Psalmilor”. Studii şi comentarii. (exegeză) 2342. pr. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăieşti. I-a) 2328. ec. Tipogr. I. pr.. 2321. I. I. pr. prof. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. „Activitatea grafică”. Fascicula II-a. PopescuMălăieşti. I. Comentar la Cartea Iob. 35111. Popescu-Mălăeşti. 66 p. 1918. (oare?. Bucureşti. I. 7)”. prof. PopescuMălăieşti. 4)”. pp. pr. (fasc. Cezar. pr. I. „Rolul educativ al profeţilor”. (exegeză) 2341. I. pr. prof. Popescu-Mălăeşti. Eclesiastul. V/1933. Popescu-Mălăeşti. I. pr. 153158. I. „Studii şi comentarii. I. prof. (fasc. econ. 6998. 2)”.. Tipogr. f. Tipogr. econ. pp. BOR 2/1926. econ. prof. „Studii şi comentarii. prof. pr. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pp. 1935.. Bucureşti. C. Popescu-Mălăeşti. Mihălcescu... I. Pentateuhul. 2324. pr. Bucureşti. pp. Bucureşti. 7 10. pr. prof. pr. „România Mare”. 1936. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. dr. Iuliu. 84 p. I. Popescu-Mălăeşti. 2337. I. Studiu introductiv. ec. prof. BOR 1/1911. PopescuMălăieşti şi Scriban. Proorocia lui Isaia (cap. pp. (extras din Raze de lumină. pr. BOR 4/1911. (fasc.. pp. 689694. 2335. 1933. Dim. Bucureşti. ST 1/1931. 746750. Scripturi”. Cartea românească. ST 2/1931. tabel) 2334.. pr. BOR 3/1911. prof. „România Mare”. 22 p. nu e dat numele în fişă). pr. 37 p.. Ed. 12601263. Cartea lui Iob. pr. „Studii şi comentarii. Proorocii de la care avem scrieri”. ST 2/1932. 9.. Din Sfânta Scriptură. PopescuMălăieşti. Tipogr. prof.. 2320. pr. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. 2327.. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. BOR 2/1911. I. 16 p. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. Papacostea. Bucureşti. 2340.. Bucureşti. 1932. 1942. VI) 2332. PopescuMălăeşti.a. Ionescu. Popescu-Mălăeşti. VIII) 2330. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăieşti. pr. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. traducere după textul original ebraic. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. 4762. pr. De la alfa la omega. .. I. 451455. Cărţilor bisericeşti. pp. nu e dat numele în fişă). pp.99 2319... 4)”.. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1933. I. 211216. Sfintei Mitropolii a Olteniei. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. BOR 12/1911. pp. econ. 54?. (cronol. pp. 68 p. pp. (cu bibliografie) 2322. (ed. 4450. Teodorescu. prof. Tipogr. Studii şi comentarii. Studii şi comentarii. pr. C. Ateneu. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Bucureşti. I. prof. VII) 2331. 2339. (litografiată) 2326. pp. I) 2333. (oare?. PopescuMălăeşti. 109 p. pp.. Tipogr. 524533. Bucureşti. I. econ. „Traducerea Sf. Omnia pro pecunia. Ed. econ. 1)”. I. Partea IIa. pr. I. pr. Popescu-Mălăeşti. 2 5.

I. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. 2431. pr. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (cap. pr. I. (exegeză) 2359. 31925)”. BOR 10/1925. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. I. PopescuMălăieşti.. pr. 10191029. „Studii şi comentarii. (exegeză) 2360. pr. PopescuMălăieşti. 13971401. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia (cap. „Studii şi comentarii. pr. 2428”. PopescuMălăieşti. pp.100 2343. pr. PopescuMălăieşti.. Probleme vechi Cartea lui Iov”. pp. I. (exegeză) 2351. pp.. I. 5. BOR 3/1925. I. BOR 8/1924. 113)”. 6975. PopescuMălăieşti. biblică) 2356. pp. 903910. pp. 5 ş. PopescuMălăieşti.. pp. I. PopescuMălăieşti. 2348. PopescuMălăieşti. 2)”. I. Fabule şi ghicitori”. BOR 5/1927. Naşterea lui Emanuel urmare 7. 5)”. 2365. pr. 316321. 658663. (exegeză şi istorie) 2361. 635640. PopescuMălăieşti.. 450454. BOR 2/1927. Proorocia lui Isaia (cap. Mântuirea lui Israel (cap. „Studii şi comentarii. Noţiuni generale”. pr. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. 1. 8. 2354. BOR 12/1910. BOR 7/1910. 830”. BOR 9/1909. BOR 11/1926. 273280. pr. I. 921926. BOR 6/1925.. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 2731. PopescuMălăieşti. pp. 319335. 147155. 2. (ist. pp. pp. 752759. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. „Studii şi comentarii. BOR 9/1925. (exegeză) 2366. I. „Studii şi comentarii. pp. 121910)”. I. pp. 727730. BOR 2/1925. Proorocia lui Isaia. pp. şi arh. 2347. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. pr. 2349. pp.. „Studii şi comentarii. 122)”. (exegeză) 2350. BOR 6/1910. 6)”. 20 12. Proorocii. PopescuMălăieşti.. . pr.. 10. BOR 12/1926. 2346. pr. BOR 4/1926. BOR 8/1910. I. PopescuMălăieşti.. 199206. 2367. pp.. pp. (exegeză) 2363. I. BOR 3/1927. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti.. 6. 14”. pr. 2355. 691699. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. BOR 11/1925. (exegeză) 2358. PopescuMălăieşti.. pp.. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. PopescuMălăieşti. pp. pr. PopescuMălăieşti. pr. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. 522525. BOR 1/1927. (exegeză) 2362. „Oarecare locuri din Sf. 41925)”. pr. pp. 131137. BOR 7/1910. pr. Isaia 28. Câteva parabole. cap. pp. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2364. pp.. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2353. I. 123 şi 9. pr. pp. 7. I. I... PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. BOR 6/1926. „Studii şi comentarii.. 1425”. Proorocia lui Isaia. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. I. BOR 8/1910. BOR 5/1926. I.. pr.. pr. PopescuMălăieşti. 8291. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5.. „Studii şi comentarii.. (exegeză) 2357. 16)”.. pr. 6)”. (exegeză) 2352. 8)”.. Proorocia lui Isaia (1. „Studii şi comentarii. 773777. pr. 2344. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. I. 278286. pp. I. Proorocia lui Isaia. pp. pr. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap.u. pr. I. I. pp.. BOR 4/1925. 522530. 2345. pr. BOR 5/1910. pp. Cum lucrau proorocii?”. 634635.. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. PopescuMălăieşti. 196201. 123)”. PopescuMălăieşti. „Comentarii şi reflexii scripturistice.

. în vol. 113129. 2373. 22 p. Nic. PopescuMălăieşti. C 1898 (pp. 9 (259266). Buzescu. RT 2/1913. 2383. a IIa a gimnaziului unic.. Braşov 15601561. Bucureşti. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. Popescu-Ţâţa. drd. pr. 434 p.. 1529) 2375. pp. 202205. Biblie şi Teologie. PopescuMălăieşti. 1946. 321328. după Franz Xaver Mutz. 2370. 195 p. Al. 2384. Ed. MMS 6/1988. 365385). Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 477491. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. 245262. Aurel. PopescuMălăieşti. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 549566. Nicolae. pr. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. pp. 1011 (295303) / 1912.. pp. pr. Proorocii (urmare din no. pp. Popovici. Tipogr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 309324. Curţii regale. pr. Eminescu. pr. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Cartea românească. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. 516524. seria II . Popovici. Ed.. pp. BOR 4/1924. 2)”. Paliia dela Orăştie 1582. 2371. Aurel. Bucureşti. Buzescu.. 302304. pp. (extras din Analele Academiei Române..101 2368.tom XXXIII. (licenţă) 2378. Scriptură”. 5155). pr. 2382. PopescuUlmu. Bucuresci. PopescuŢâţa. 64 p. Cartea românească. 13. Constantin I. 6163. (ist... 1574. „Studii şi comentarii. Sibiu. 2385. Porcescu. Scarlat. MMS 56/1964. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. Ed. diac. act de cutezanţă”. Iosif. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. Dimitrescu”. 2372. 1947. Constantin. pp. PopescuMălăieşti. pr. 128135.. 177193. Bucureşti. . 413425. C. BOR 3/1924. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. 3 (8693). Popovici. 1900. Preda. 1900 (131. pp. a IIa de gimnaziu. pr. C. Gal. pr.. Tipogr. BOR 3/1926. 2369. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. pr. BOR 9/1924. 262 p. Popovici. pr.. (licenţă) 2376. 1963. 145147. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. Laurenţiu. 517-538) 2381. un întreg”. 621637). ediţie îngrijită de F. pp. dr. 1997.. pp. diac. 64 p. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani.. Popovici. 88 p. N. etc. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. Popoviciu. pp. PopescuMălăieşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Memoriile secţiunii literare. 1905. 127142. Ed. 2374. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. pr. PopescuMălăieşti. Bucureşti. PopescuMălăieşti. pr. 2380. Al. 2386. 9092. 2379. RT 45/1912. Curţii regale. 280290. Popoviciu. pp. biblică. pentru cl. 1911. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. Bucureşti. 1899 (lipsă la raft). 2387. Librăriile Socec & comp. „Să cetim Sf. 349365. Popovici.. (licenţă) 2377. pp. 130137. Aurel. 1900. prof. N. BOR 5/1924. BOR 6/1924. Cartea lui Iov este un tot. Nic. pentru cl. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. RT 2 (pp. 642650.. BOR 11/1924. pr.

O 4/1962. f. pp. „Glasul Bucovinei”. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. Barna. ST 12/1954. Vladimir. prof. Cernăuţi. Prelipcean. Prelipcean. Prelipcean. Vladimir. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. dr. „Vechiul Testament: cuprinsul.. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 2408. sensul”. „Ceva despre scrisul profeţilor V. pp. Cernăuţi. EIBMO. Vladimir. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. Importanţa Vechiului Testament. 28 p. Bucureşti. O 34/1997. 1942. Prelipcean. Prelipcean. Cerfeaux. Vladimir. Ed. pr. 1955. „Importanţa Vechiului Testament. prof. Gh. prof. „L. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. Constantin.”. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). prof. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. Unirea. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. dr. Vâlcii. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. pr. Nicolae. pp. (extras din Candela. Barna. pp. Vladimir. (cu binecuvântarea PF Iustin. Tipogr. 2390. C ?/1946. Vladimir. Vladimir. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. Vl. Prelipcean. 2394. prof. 1965. pp. pp. Vl. 2396. (1944/1945). EIBMBOR. 1938. (extras din Candela 1944-1945) 2406. prof. dr. Prelipcean. R. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. Nicolae. ST 34/1997. 2392. pentru Institutele teologice. Introducere. Patriarhul BOR) 2402. dr. pp. O 3/1968. 2404.. drd. 463488. prof. 192196. Prelipcean. pr. pp. GB 34/1964. C 112/1937. Prelipcean.. Prelipcean. Constantin. drd. pr. ST 12/1952. Cernăuţi. 288 p. Vlad. Studiul Vechiului Testament. prof. pp. (1939. Prelipcean. Prelipcean. pr. 452 p. (extras din Candela. 3665. pr.”.102 2388. Prelipcean. Prelipcean. Neaga. Gh. 3154. prof. 1-12/1937) . Chialda. 2391. 2395. Profetul Avacum (Habacuc). pr. Prelipcean. (predică) 2400. dr. 110. 1985.. pr. Vl. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. Paris. Patriarhul BOR) (ed. 2401. univ. 2389. Vlad. Vladimir. prof. pr. 2397.. prof. pr. prof. 221241. dr. C ?/1946. pp. C 112/1938. pp. T. pr. 1940. pr. prof. 1524. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. 15 p. prof.. Neaga. C ?. 2399. univ. Ed. dr. dr. 538567. Prelipcean. Vl. Preda. pr. pr. prof. 181195. 1934. 1941). 30 p. 430 p.. prof.. Bucureşti. pp. Studiul Vechiului Testament. C ?. pr. 116140. Tiparul „Glasul Bucovinei”. pp. pr. 2405. „Glasul Bucovinei”. 2407. pp. 316. dr. prof. (1942/1943). pr. prof. Prelipcean.. 338359. 19391941) 2393. pp. Vladimir. prof.a. 104 p. Prelipcean. Mircea. C ?. Prelipcean. a II-a) 2403. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. Vlad. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. 2398. 5271. 429431. prof. dr. Preda. traducere şi comentar. Vl. prof.. ST 34/1968. Vlad. caracterul. 152167. pr. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. prof. dr. Vladimir.

2416. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. ST 56/1949. Prelipceanu. pp. 2426.”. Prelipcean. (1939. Prinz. „Profeţi şi profeţii false. Prelipceanu. Sf. 2419. Cartea Cărţilor povestită de …. (unitatea VT şi NT. Pufu. 2417. MMS 5/1956. pp. „Evangheliile sinoptice. prof. 487500. „Παναγιωτου Ι. prof. Nicodim. 1921. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. pp. Vladimir. pp. Socec & co. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. originea cărţilor NT. dr. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. prof. 2423. Vladimir. 2411. viaţa Bisericii. pr.. cartea de căpetenie a preotului”. pr. 1933.. C 112/1938. Μπρατσιοτις. pp. Mihail. 1940. Nicolae Neaga. prof. prof. Prelipcean. 80. profesor la Academia Teologică «Andreiană». pp. 271283. 3844. 110). Călinescu.. Prelipceanu. 1931. MMS 12/1969. pp. Vl. 443447. pp. pp. pp. 2412. 246258.. Bratsiotis. pr. apocrife. Apostol Pavel”. 2418. drd. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. pp. prof. Introducere în Vechiul Testament). 7684. Pufu. prof.. 1941). „Sergius KisielKisielewschi. prof.. Dora. Buzău. 2427. Gheorghe. Bucureşti. pp. 100 p. «Nam venit să stric legea». „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf.”.. Probleme dogmatice şi idei sociale”. Vladimir. V. Apostol Pavel. 88 p. 2430. 582599. Prelipceanu. pr. prof. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. Ed. 326332. GB 14/1999. Prelipceanu. pr. Vlad. 418419. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. VII + 276 p. şi Marcu. Prelipceanu. V. Scriptură. (non vidi) 2425. 130 p. Gheorghe. după Vechiul Testament”. Conferinţe şi cuvântări. pr. pp. 365381. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”.. I. Pufu. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. pr. pp. ST 56/1949. Iaşi. Tipogr. pp. 29 p. 1940. 2414. pr. pr. „Decalogul. Prelipcean. 2420. V. 778780. 1921. Huşi.”. tipologia VT. lege morală universală şi permanentă”. Prelipcian. viaţa Bisericii. 1935. pr. creştinismul cont şi NT) 2410. pr. Prelipcean. pp. „Dr. Prelipceanu. cultul. Vl.. dr. XII + 658 p. Pricopie. 94102. ST 78/1949. de .”. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. MO 56/1962. literat veche. 24 p. lect. 3173. Provian. creştinismul cont şi VT. (P. ST 12/1949. ST 12/1971. 5568. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. 1937. pr. prof. T.. Vasile Gheorghiu. Cartea românească. „Sf. Vlad. prof. prof. Prelipceanu. Vladimir. Prelipcean. 32 p. Ioachim. . Psalmii versificaţi. 2428. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. C ?. 2422. cultul. 2135. 2415. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. Gheorghe. GB 912/1998. pr. pr. 2424. Prelipceanu. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. de Littman. pp. lect. 1946. Vladimir. ST 910/1955. Sibiu. Provian.. Constantin. Vladimir.. Vlad. trad.103 2409. Ed. Bucureşti. C 112/1938.. ST 56/1953. 1928. dr. Vl. pr. prof. MO 4/1987. prof. Atena. 2429. Gr.. 415417. (non vidi) 2413. Constantin. pr. MMS 12/1957. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 6070. Warsawa. „Dr. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. 176 p. 2421.

„T. D. S. Atena. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. Vasile. Răducă. pr. prot. teză de doctorat (urmare din no. BOR 910/1933. Traducere şi comentar. Ilarion. Ed. Aurel. Lupta confesională) 2445. „T. BOR 78/1933. pr. pr. Traducere şi comentar. dr. Negoiţă. 2454. 2453. 244251. anul III. 2”. 12). pp. prof. (plus 12 planşe) 2444. pp. pp. 536545. pr. dr. 121 p. Radu. Radu. Bucureşti. 2449. Mălăeşti. BOR 56/1933. Aurel. Originea şi traducătorii Septuagintei. Apostoli Petru şi Pavel”. GB 34/1992. prof. 803815. pp. Vasile. Boris. diac. pr. Bucureşti). Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. Traducere şi comentar. pp. RT 12/1933. Vasile. „Judecata universală după Noul Testament”. Boris. „O nouă ediţie a Bibliei”.. Vasile. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. neogreacă). Dumitru. Vasile. 2448. BOR 12/1933. (ed. p. 555. pr. Vasile. Radu. Proorocul Naum. dr. prof. Negoiţă. Radu. 498513. prof. Radu. BOR 34/1978. Radu. lect. 69. 1988”. 238 p. Bibliografie”. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. prof. dr. Aspectul general al cărţii”. Arhidiecezană. ST 12/1977. P. MA 46/1980. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. Sibiu. Negoiţă. Comentarul în general”. Radu. ST 78/1975. ed. pr. pr. „Mărturii profane despre Sf. MA 1012/1967. prof. Răduleanu. 2945. „T. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. V. Vasile. pp.104 2431. Răduleanu. 5356. Traducere şi comentar. S. R.. (despre I. drd. Artos Zois. 1979”. „T. 78). pr. 1935. 1932. „Predica Sf. dr. 921936. De la Reformă încoace. Traducere şi comentar. pp. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. 2442. pp. Simion. pr. Elemente. Ioan I. Nicolae. Radu. Arhidiecezană. teză de doctorat (urmare din no. 1907. prot. GB 78/1976. pr. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. Nicolae. S. pr. pp. 355377. Dumitru. Rădulescu. Radu. (Biblia lui GG şi VR) 2435. Negoiţă. p. Ilarion. 2446. Răduleanu. dr. Radu. Centrul de Studii biblice. pr. 1904. BOR 1112/1941. 725741. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . II) (non vidi) 2433. Tipogr. „T. drd. Fundaţia pt. Pulpea. pp. (1. dr. asis. 2. 18 p. dr. pr. O 34/1996. C. 68?. pp. Proorocul Naum. Radu. 252268. prof. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. prof. 1933. 146185. Proorocul Naum. 196 p. prot. 110113. pp. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. S. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. . şi artă „Regele Carol II”. Abrudan. pr. „Pr. literat. Sibiu. Sava Aguridis şi G. 459486.. pp. Radu. asist.. (non vidi) 2434. teză de doctorat (urmare din no. Puşcariu. 5. Concluzie”. 2440. 2450. Vasile. 2451. 112122. Răducă. 656665. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. 2437. Radu. MMS 6/1930. diac. BOR 34/1933. 2439. 189190. „Câteva consideraţii despre păcat”. dr. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. ST 4/1990. 56). Bucureşti. Proorocul Naum. pp. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. GB 56/1975. 3. dr. GB 912/1976. MB 1012/1991. Boris. „Învierea Domnului. teză de doctorat (urmare din no. 2438. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. 1124.. pp. pp. nr. 2452. pr. Proorocul Naum. 4. Galaction. 2432. Puşcariu. teză de doctorat. Gratzeas. 2441. A. pp. 34). pr. Negoiţă. Gala. Tipogr. 2447. S. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. Studii şi comentarii) 2436. pp. 2443. Sibiiu. Rădulescu.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

Ioan.. 1991. Şaitiş. M(ilan). Leipzig und Hamburg. vol. „Dr. Petru.”. C ?. Primele zile ale creştinismului. de pr. Hristos în Vechiul Testament. Ş(esan). Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. Sibiu. O 3/1960. 229235”. Sibiu. 2529. prof. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. Berlin. M. „Marcu Gr. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. C ?. 420423. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». MO 1112/1973. Alexandru A. 3. 22 p. XV. 1944. magistrand Gheorghe. pp. pr. O 3/1965. 308325. MO 910/1973. Sămărtineanu. pp. MA 13/1961. Versuri după Sfînta Scriptură. Petru. 762765. pp. vol. 309 p. 1932.”. P. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt.”. C 112/1938. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. S. trad. 148149. 1947. apologie de Nicolae M. Căciula. IV + 212 p. S. pp. MB 1112/1964. „Dr. pr. 219241. M. Feleacului şi Clujului. Sârbu. N. „Vladimir Rodziano.108 2523. pp. şi vol. T. pp.. 2525. M(ilan). Ţerek. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. Cluj. Săbăduş. Însemnări pe marginea textelor mesianice. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. Ş(esan). Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. 1936. (1946?). Eparhială «Cartea românească». trad. 669682. Ş(esan). Tipogr. I 559 p. A. (1944/1945). Al... 156 p. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. Wilhelm Schütz. 2541.a. 2534. 180.. Ed. Înţelesul textului de la Matei 5. Tipogr. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). Bălănescu. Sălăgeanu. Sălăgeanu. (cu binecuvântarea IPS Teofil. Pildele înţeleptului Solomon. 149. 405430. pp. MA 13/1961. M(ilan). 954959. pr. 383395. prof. Petre. 180. V.. „Nicodim. Feleacului şi Clujului) 2533. pp.. RT 10/1937. 2532. Chişinău. 836838. Mănăstirea Neamţu. Sales. pp. Sakkos. prof. Theol. 2538. Sakkos. Săndulescu. C. pr. N. duminica a XXa după Rusalii”. pp. Autoritatea Bibliei.. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. 2542. Farrar. M(ilan).. D. 1962.. Iaşi. V. pp. MO 78/1973. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”.”. II 451 p. Săbăduş. Ioniţă. ST 56/1974. Sakkos. pp. traducere după F. 402. 1938. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. (1944/1945). în Studia Evanghelica II. pp. p. 2539. I. 2530. 1964. 2528.. N. de Olimp N. prof. dr. 2527. 208209. MA 910/1972. arhiepiscop al Vadului. 112 p. 2540. pp. magistrand Ioan. „Neaga N. 589597. Ed. 2526. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). 2535. Săbăduş. dr. pr. (diverse ipoteze) 2531. S. 150 p. Săbăduş. 2537.. ST 34/1965. Tipogr. Edinburg”. p. 2524. mitropolitul Moldovei. . Ş(esan). 1944. XVI şi XVII”. RT 56/1934. prof. 2536. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. vol. 103 p. 832836. Ş(esan). pp. Ioan. MB 1112/1964. pp. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. magistrand Ioan. Sârbu. f. III 599 p. Olimp N. Buzău. M(ilan). Ramsey.. Căciula. arhiepiscopul de Canterbury. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”.

prof. BOR 11/1922. 2559. 2566. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. 1183. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. ST 6/1986. 271297. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2544. Schultz.. Genealogiile Mântuitorului la Sf. Sauca. 2549. 2560. drd. arhim. 2558. I. (exegeză) 2568. Minerva. pp. Ap.. pp. M. Sasu. Mc. I. 160 p. BOR 3/1922. Samuel J. 663685.. nu e dat numele în fişă). I.. arhim. (non vidi) 2555. Scriban. Gheorghe. Sârbu. 3. 625)”. 2565. prof. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. 177193. 3991. BOR 7/1925. 8386. pr. traducere şi comentariu”. 1987. Sârbu. Textul ipotetic. arhim. prof. prof. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. Ioan Gh. 2548. pp. Imprimeria de Vest. 199 p. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. Petru Gh. (doctorat) 2552. Gheorghe. Bucureşti. Matei şi Sf. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. engleză. Savin. Scriban. nu e dat numele în fişă). 1992. pp. (oare?. 303334. pp. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. Oradea. Ioan Gh. BOR 5/1925. arhim. Apostol Pavel către Timotei”. prof. Chişinău. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. Pavel. „Epistola a IIa a Sf. pr. Aurel. Gheorghe. prof. Bucureşti. 445463. 63 p. Introducere. (oare?. 2557. ST 78/1960. pp. 2554. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”.. 2122 şi 4. 913. pp. Scriban. pp. 5. 3956)”. Scriban. pr. (non vidi) 2564. Scriban. Traducere şi comentariu. 2165. „Date privitoare la magii Evangheliei”. 2551. Luca”. 1902.109 2543. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. „Comentariul Sfintei Evanghelii. ST 78/1959. pp. Sârbu.. prof. Lc. 1581. pp. magistrand Gheorghe. pp. Tipogr.. Scriban. Bucureşti. 517532. pr. ST 56/1964. ST 4/1986. pp. 453466. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1.. 254264. Inst. Iaşi. Sârbu.. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. 206215. 284 p. seminar pt. 2553. ST 910/1960. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. 2550. ST 5/1986. BOR 2/1959. traducere şi comentariu”. ST 2/1986. 13 4. Călătorie prin Vechiul Testament. ST 910/1959. Scriban. 2562. 403412. „Comentariul Sfintei Evanghelii. magistrand Gheorghe. Savel. pp. 120)”. 1914. 1. prof. (Luca 1. I. MA 79/1982. prot. pp. Scorobeţ. pp. Savin. „Jokey-Club”. 280288. (doctorat) 2547. Gheorghe. 1934. 2556. 2563. pp. pr. Sârbu. ? (exegeză) 2567.. Gh. Biblic şi de Misiune al BOR. Petru Gh. 801812. pr. (exegeză) 2569. BOR 4/1923. magistru) 2545. 2638)”. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. Sârbu. (l. Savin. 1984. ST 3/1986. I. arhim. 519534. Savin. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat.. . „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. Tr. pp. pp. Savin. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”.. din lb. ST 910/1964. 575590. „Cronologia biblică”. 58 p. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Tipogr. ?. Şavelschi. arhim. Ioan. Epistola a IIa către Timotei a Sf. pp. 2561. Sârbu. 541 p. 113)”. Gheorghe. Introducere. pr. RT 3/1923. prof. 2546. pr. BOR 12/1922. Gheorghe. Ed. Sârbu. magistrand Gheorghe. Ioan Gh. ST 56/1961. trad.. pp. 1151. 2. Sârbu. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). 11. prof. Istoria Iudaismului.

trad. din lb. BOR 6/1925. trad. arhim. 221228. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. din lb. 19222..”. Scriban. II 424 p. Scriban. italiană) 2580. Scriban.. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. I. pp. 331334. (exegeză) 2590. pp. (exegeză) 2571. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. trad. BOR 2/1925.. BOR 6/1927. BOR 3/1925.. arhim. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. Trimişii fariseilor la Sf. 196203. arhim. Sportul. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. 2579. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. 420424. din lb. Scriban. VIIIIX)”. din lb. arhim. Scriban.. 188 p. Scriban. Iuliu. Manual de ermineutică biblică. (ed. I. 1922. arhim. de pr. extras din «Viaţa românească».. Întoarcerea la Nazaret. BOR 9/1927. I 301 p. Cântarea lui Moise”. italiană) 2586. BOR 2/1932. BOR 4/1925. arhim. BOR 9/1922.. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. IIIIV)”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. ? (exegeză. de trad. 1930”. 581590. din lb. I. trad. Ed. MMS 6/1936. I. italiană) 2584. I. Matei 2. I. Bucureşti.. I. 673676. 95103. pp. Scriban. 261266. 590596.. „În jurul Sfintelor Scripturi. „Scriptura unei vieţi. (activ. „Textul Evangheliilor. Iuliu. Iuliu. 525)”. BOR 10/1922.. Scriban. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. 1928)”. (exegeză. din lb. I. (exegeză) 2577. Fuga în Egipt. I. Scriban. pp. arhim. Propovăduirea Mântuitorului în lume. I şi II. Scriban. BOR 11/1927. 343350. Ed. 2. arhim. 579583.. italiană) 2581. BOR 8/1922. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. arhim.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. 1911. 155163. I. 173175. Scriban. trad. (trad. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. 2572. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. BOR 2/1924. pp. (exegeză) 2578.. (exegeză) 2576. pp.. BOR 8/1927. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. pp. 1924. pp. italiană) 2582. Tipogr. despre Soc.. 4152)”. arhim. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. Bucureşti. 733745. I. Scriban.. arhim. 467476. Prologul Evangheliei de la Ioan”. de Gala Galaction şi pr. pp. BOR 10/1927. (exegeză. arhim. 2592. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Scriban. (doar câteva inf. Bucureşti. pp. (exegeză) 2575. Scriban. arhim. Cooperativa. Scriban. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. arhim. a II-a) 2587. Scriban. 91100. pp. . „Universala” Alcalay & co. (trad. XXI”. III)”. XII”. Scriban. BOR 1112/1933. I. MMS 78/1937. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . arhim. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 222 p. biblică britanică) 2589. arhim. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. pp. „Teofilactos Farmachides. no.. Iuliu. Ioan Botezătorul (Ioan 1. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I.. Sportul. Scriban. Saru.. 658668. Scriban. (exegeză.. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. arhim. 9. BOR 3/1924... Iuliu. an 22. pp. pp. I. 140 p. pp. VVII)”. (exegeză) 2573. 188 p. 1323”. Grigore şi Sava T. vol. 143149. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. (non vidi) 2588. Tipogr. I. arhim. pp. pp. pp. a VIIa a seminariilor teologice. Uciderea pruncilor.. arhim. arhim. Scriban. arhim. Vasile Radu. Scriban. BOR 7/1927. (exegeză) 2574. italiană) 2583. Const. 2585. Bucureşti.110 2570.

I. pp. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. drd. Cooperativa. pp. 845846. 422433. pp. Scriptură pentru publicul românesc”. 334348. BOR 78/1969. 1997. Chişinău. Scriban. pp. Gheorghe.. „Comentariul Sfintei Evanghelii.111 2593. Semen.. BOR 1/1922. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Scriban. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. prof. pp.. BOR 2/1922. 700710. Semen. 140142. Scriban. 2612. Proorociţa Ana”. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. Aducerea lui la biserică. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. Scriban. Scriptură”. Scriban. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 5780”. Scriban. 159161. pp. arhim. C. 2606. 2619. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. italiană) 2607. Scriban. 1926.. pp. pp. I. Ed. 1937. Învaţă minte cu icoane din Sf. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. 2603. Semen. Scriban. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”.. pp. 149161. MO 1012/1977. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. BOR 1/1928. Scriban. Secaş. BOR 2/1921. 20 p.. Dreptul Simeon. arhim. Iuliu.. RT 5/1910. 2614. 311312. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. pp. Cele patru Evanghelii în una singură. Bucureşti. arhim. 747755. Scriban. 3848. 1926. 323329. 2615. 136 p. Iaşi. pp. P. arhim. Cernăuţi. BOR 3/1928. Scriban. BOR 2/1928. 269 p. MO 79/1978. 96 p. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. Petre. 2616. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. Anghel Constantinescu. arhim. pp. 1. . Scriban. (exegeză) 2599. Ancora. Petre. 432436. 571583. 1941. Introducere şi exegeză.. BOR 4/1928. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. „Folosul evangheliilor apocrife”. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. arhim. 97106. BOR 5/1928. 2610. din lb. Ed. Tăierea împrejur a lui Iisus. arhim.. „Pr. prot. 2608. arhim. pp. Biblia ca unealtă culturală. pp. Lc. Venirea magilor”... pp. drd. 2597. BOR 7/1928. arhim. arhim. „Al. Ilie. ST 12/1978.. 142146. arhim. arhim. 2605. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. 2600. drd. drd. arhim. 2594. (exegeză) 2598. Scriban. pp. arhim. arhim. Ioan Botezătorul?”. Petre. pp. 651652. arhim. Iuliu. „Sf. Scriban.. Semen. pp. 9093. RT 5/1913. „Biblia sau Sfânta Scriptură. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. (popularizare) 2595. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”.. Vasile Tarnavschi. 231234. Secula. Petre. BOR 2/1928. (trad. Ed... Melniciuc-Puică. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. dr. Scriban. „Dr. Iuliu. GB 79/1977. 2601. 320 p. ST 910/1977. 2618. Ed. 1928”. Cuza”. Scriban. pp. Sfintei Episcopii a Argeşului.. prof. Semen. pp.a. Scriban. 17)”. arhim. Scriban. 2609. RT 45/1921.. 2604. Scriban. BOR 5/1923. Ed. 2602. Adevărul. Neamul lui Hristos (Matei 1. Univ. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 672682. BOR 6/1923. drd. f. S. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2611. 181187. pp. pp. Semen. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. arhim. BOR 4/1923. 2617.. Sfânta Evanghelie. Bucureşti. 104114. Petre. 2596. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 1968”. 2613.

Semen. 713. Serafinceanu. „Sensul Rugăciunii domneşti”. dr. no. dr. pr. TV 912/1991. prof. prof. dr. dr. Glasul Bucovinei. pp. TV 1112/1992. Semen. prof. Semen. Mihail. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. 2631. episcop Damaschin. Nicolae. „Necredinţa Apostolului Toma”. Petre. 2646. prof. dr. pr. pp. dr. Petre. pr. Semen. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. (doctorat) 2627. Petre. pr. Petre. Fiul risipitor. pp. 120127. 2639. 2630. pp. conf. I. 49-193 şi 5-8/1976. pr. pr. MMS 16/1996. 725726. Ed. pp. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. Şesan. 6982. pp. 2640. TV 810/1992. Ed. Şesan. Editions du Cerf. Şerb. în cărţile Sfintei Scripturi”. Nicolae. BOR 910/1988. pp. prof. 2632. Petre. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. Semen. Semen. pr. 4178. 248 p. 2635. I. pp. 2626. Milan P... Petre. pp.. MMS 34/1973. Semen. presenté par Pierre Buis”. pp. prof. 2644. dr. Marvan. 16 p. prof. Mitrop. prof. „Glasul Bucovinei”. 13226. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). Evangile et vie. TV 13/1992. Semen. 581598. pp. TV 47/1992. 329-471) 2638. 1977. Teodor. pp. pp. 16881988”. MMS 57/1994. MA 78/1968. 2634. pp. TV 13/1992. Şerbănescu. Şerpoianu. pr. Şerb. Petre. Severineanu. Bucureşti. Tipogr. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. M(ilan). 11). „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). Petre. 2643. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. dr.. 2621. MO 46/1979. pp. dr. 4049. Cernăuţi. 2624. MMS 1012/1969. MB 512/1976. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. . 4657. prof. Ed. pr. Călăuza biblică. Şesan. 2133. Iaşi. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. pr. dr. 1997. prof. 1939. 2641. 153 p. pp. Semen. Şesan. dr. 329471. prof. Mihail P. pp. 78. 2645. MB 14/1976. Timişoara.112 2620. 156 p. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. Milan P. Petre. pp. „Le Livre de Nombres. conf. dr.. „Vorbirea în pilde. dr. 605. dr. Petre. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. pp. prof. pr. Ed. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. 1527. p. 2633. TV 14/1994. Semen. 2642. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 2636. Şesan. M. 288 p. 2637. Petre. prof. 49193. pp. Petre. pr. 2625. dr. Şerbănescu. pp. prof. pr. Serafinceanu. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. MA 79/1979. pr. BOR 34/1989. (extras din MB 1-4/1976. Cernăuţi. 1330. MO 13/1982. prof. Mitropoliei Banatului. Arheologia biblică în actualitate. pr. Semen. Service biblique. Teodor. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. Semen. 2628. pr. Petre. Teodor. 335370. 724. pp. Şerb. pr. pr. 2623. (popularizare) 2641. prof. prof. Trei sute de ani de la apariţie. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. MB 79/1997. pr. 1939.. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. 276283. 314. pp. „Biblia de la Bucureşti. 2629. Semen. RT 12/1946. 1920/1936. 184219. 165168. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. 2622. pr. O 3/1983.

Dan. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. traducere şi comentar. 205208. pp. 445450. Ion. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. BOR 1112/1941. BOR 12/1974. bibl. pr. Codex Aureus. Simion. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. 2648. magistrand Traian. 171172. pp. I. pr. 170171. pp. 93103. Bucureşti. pp. Corneliu. Evangheliile după Matei. 713714. pr. Dumitru. MB 79/1993. 1971. pp. 2660. „Sf. Slevoacă. 123 p. pp. Slevoacă. Gott und seine Theologen. Simedrea. H. 1972. 2659. ST 12/1967. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. arhiereu. pr. ST 78/1960. ST 34/1958. Ştefan. C 112/1938. Sofia. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Meridiane. 19391940. Dan. Corneliu. 139162. Sîrbu. drd. pr. dr. 7990. 1971..”.. Siruni. 500517. 256260.. 2666. pp. C 56/1924. Cernăuţi. pp. 2654. MMS 12/1966. O 1/1967. MA 45/1967. „Ulrich Bach. 2668. mitropolit Tit. 2661. 432433. MM 9/1933. 563566. D. pp. Gheorghe I.) .. Dj. pp. „Dr. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. Simedrea. prof. Spânu. 3641. Sl(evoacă). 167168. ST 12/1980. Sîrbu. 2670. prof. prof. GB 56/1964. pp. pr.”. pp. 2665. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. Simionescu. ediţia a doua. 304314. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”.. pp. Simionescu.. 423426. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. MM 23/1933. (teol. 93101. GB 45/1950. pp. 2662. 1961. prof. Simonescu. 1909. 2663. pp. 5760.”. 6278. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. pr. 166 p. MMS 910/1958.. 102 p. pp. Noul Testament. 196 p. IV + 368 p. 2671. pp. 2653. Sîrbu. BOR 4/1909. Introducere. pr. de Giovanni Papini”. Sevici. 2651. mitropolit Tit. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. „Despre psalmii proorocului împărat David”. 2652. MB 46/1968. arhiereu. „Fritz Neuerbauer. 2672. „Predică la Înălţarea Domnului”. dr. C. Sofronie Craioveanul. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. D. 2657. Marcu.113 2647. 514. 2649. C 1012/1927. S. Luca şi Ioan. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. Spânu.“. pp. pr. Paris. dr. Spiru. 114116. pp. prof. dr. Partea I. Ştefan. Vasile Gheorghiu. 1938. pp. Baulès. 2656. Sofronie Craioveanul. Caplat S.. Sîrbu. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. 698721. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. 318 p. 2650. 2667. Ioan. „R. Sîrbu. (Ştefan). „Storia di Cristo. Simeonov. Corneliu. 2664. 323332. BOR 56/1960. Ed. 2669. Simionescu. pp. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. 2655. Soare. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. Ed. MO 12/1974. 206216. „Noi descoperiri arheologice”. 2658. pp. Soare. Bucureşti. MO 12/1974. In Christus. l’Insondable du Christ. pp. Soare. pr. pp. Minerva. Corneliu. „Harismele în Biserica primară”. Gheorghe. Berlin. MA 12/1958.

pp. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. Marin. pp. . 651. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. pr. RT 34/1940. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. Stănculescu. Stamatoiu.”. Marin. conf. Ap. 1939. Ioan F. pr. 230 p. D. 2678. Dionisie. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pp. MO 78/1969. 568578.. dr. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 2677. Stamatoiu. pp. 2691. Stan. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. Universitaria. prof. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. MO 79/1979. ST 12/1977. Mântuitotul izvor de viaţă”. Stamate. O 3/1974.”. 123133. dr. pr. 2695. D. Stamatoiu. D. pr.. 7797. MO 6/1986. pp. pr. Leiden.. dr. „Dr. 1965. „Iisus Hristos. pr. 4654. D.. pr. drd. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. Ioan F. MO 1012/1977. MO 910/1984. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. 3147. pp. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. pp. D. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. p. Noţiuni preliminarii”. Stamatoiu. pr. Stamatoiu. pr. pr.. 113114. „Luis Erdozain. dr. drd. dr.. pp. Stamatoiu. Stamatoiu. 2685. 2686. Stănculescu. Dionisie. pp. conf. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. Constantin Şt. 429431. 2692. pr.. conf. pp. ST 910/1985. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. pr. pp. „Iisus Hristos. pp. pr. 34 p. GB 1112/1974. Stamatoiu. 2675. pp. Stan. Stamatoiu. 756763. 180210. prof. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. prof. Marin.114 2673. Stamate. 244266. Stamatoiu. „J. 2687. Ap. Cernăuţi. pp. Ed. 10741082. 476485. asist. D. MO 78/1969. 2429”. ST 910/1985. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. 2682. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. Dionisie. 2437. 497505. Stan. Stan. RT 910/1946. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 2689. drd. dr. XX. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. Stamate. 2683. Liviu. 1998. 101 p. O 2/1983. de Waard. D. Alexandru. Glasul Bucovinei. Marin Z. O 2/1990. p. 4564.. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. 615633. 2694. 2690. pr. D. pr. Pavel”. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. MO 46/1981. 2674. Alexandru. pp. GB 12/1979. pp. pp. 654. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. 548558. pr. pr. drd. drd. MO 36/1995. 555561. pp. pr. Stamatoiu. 2681. pr. MO 16/1994. 7788. MO 79/1977. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. Craiova. Stamatoiu. 2676. 2684.. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. Alexandru. 2679. dr.. Vasile Gheorghiu. Dionisie.. Pavel”. Stamate. ST 58/1977. 710724. pp. 2688. MO 12/1995.. Ed. 2680. Stan. 237244. pp. Biserica Sfântului Mormânt.

Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. ziarului „Universul”. 2702. prof. Bucureşti. Dumitru. „Werner Dommershausen. B. 2698. dr. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. prof. 1968. 255 p. prof.. Stănescu. a XX-a) 2706. Loichiţa. Ştefănescu.. pp. Bucuresci. 1924-1925. Librăriei şcoalelor C. a III-a) 2704. Al. MO 1112/1966. pp. „Iisus Hristos ca profet”. 1964. Stănescu. a II-a) 2703. prof. Tipogr. Ioan F. Gheorghe.. pp. a XIV-a?) 2711. Ed. Expunere critică şi dogmatică. Chiliasmul (milenarismul). Dumitru. Dumitru. Dumitru. (ed. din Candela. Stănescu. Bucureşti. Stăniloae. 1920. (ed. 1901. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. 1926. 1927. Sibiu. de arte grafice „Eminescu”. 1907. pp. Bucureşti. I-a) 2708. O 3/1980. Stănescu. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. 2716. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. dr. Benvenisti & co. prof. normală şi meserii. dr.. Ed.. Bucureşti. Stăniloaie. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. 88 p. prof. „Ancora” S.115 2696. dr. Anton. Dumitru. 2701. Stăniloaie. 1905. dr. G. (ed. Instit. 788791. Stănescu. BOR 78/1964. (ed. Istoria Vechiului şi Noului Testament. dr. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Tipogr. 192411.. Librăria Leon Alcalay & co. dr. Bartolomeu. normală. 1937. Dumitru. Benvenisti & co. D. „În Betleemul Iudeii”. Stănescu. oct. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. 2717. (ed. pp. a XIX-a) 2705. Ancora. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. 159 p. RT 34 (pp. Stănescu. prof. ziarului „Universul”. 73 p. „Ancora” S. Litera.nov. 160 p. 128 p. 19261927. 1943. 152 p. 443453. Stănculescu. (ed. Ed. 174 p.. Ştefănescu. diac. Bucureşti. Dumitru. 159 p. 1927. Stănescu. a XIX-a) 2707. 230240.. a IIa secundară. 34 p. dr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Ed. Bucureşti. „Ancora” S. a VIII-a. Dumitru. pp.. Tipogr. 160 p. prot. dr. Stuttgart. 19229. meserii şi comerţ. Bucureşti. pr. MO 78/1969. Arhidiecezană. Benvenisti & co. Ioan F. (ed. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. Dumitru. (licenţă) . Ed. Dumitru. Căderea Ierusalimului.”. (ed. Cernăuţi. Dumitru. 651. Ed. Stănculescu. Tipogr. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. Sfetea. a II-a) 2712. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. Ed. prof. 950955. 1935. 2715. 469485. prof. Ed. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Bucureşti. 159 p. (ed. G. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. 154 p. Stănescu. 2700. 1905.. Dumitru. 1936. pp. RT 1112/1941. prof. D. „Căderea Ierusalimului”. Stănescu. Bucureşti. (ed. 159 p. prof. prof. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. Bucureşti. Stăniloaie. Bucureşti. dr. (reprod. Die Ester Role. 2718. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. „Virgil Cândea. 165 p. 4142. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. (licenţă) 2699. stavr. prof. Minerva. Bucureşti. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Dumitru. 87 p. Dumitru. Bucureşti. Societatea „Librăria naţională”. 1926). RT 12/1927. 2976) 2697. Ancora. a IIa secundară. p. 180200) şi 78 (348359) / 1943. Bucureşti. meserii şi comerţ. normală. RT 810/1926. a IV-a) 2709. Stănescu. „V.

StuttgartBerlinKölnMainz. Anastasie. dr. diac. Iustin I.. diac. VI (1934).. pp. Ştefănescu. arhim. 2736. Suparschi. 2731. Gheorghe.. 1933. pp. nr. arh. MO 1112/1967. 6166). Stroian. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. 2728. (licenţă) 2727. din lb. 64 p. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. 225246. „Învierea lui Hristos. Ed. pp. arhim. 44 p. N. pp.. pp. 274 p. pp. diac. 2726. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. GB 34/1955. drd. 2741. Tipogr. Oreste. Tipogr. 1965”. Studii şi comentarii. episcop Melchisedec. Stoica. Suparschi(?). 2735. O 4/1973. S. N. BOR 34/1974. ST 34/1956. 1905. pp. Unirea. pp. în Biblioteca „Cuvânt bun”. 173 p.Transcriere după Biblie. 43 p. 2725. 1909. Arad. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. 1944. 167179. ediţia Sfântului Sinod din 1936. Dimitrie. Psaltirea în versuri. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. 445453. de arte grafice „Eminescu”. 797799. 6570. după Epistola către Evrei”. Ienici. Alexe. 2732. 1904. econ. Nicolae. Ştefănescu. Melchisedec. pp. M. (licenţă) 2724. MO 16/1994. Bucureşti. Ed. Ţăranul. pp. Stoenescu. pp. Suparschi.. Jesus von Nazareth. BOR ?/1934. 2733. Ed.116 2719. 191195.. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Tănăsescu. Aurora. 621628. Ştefănescu. arhim. mitropolit Serghie. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”.. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. Ion V. Bucureşti. Haralambie. 598603. trad. siebente Auflage. 2737. (licenţă) 2738. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. 2739. pr. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. MA 78/1965. 501510. pr. „Günter Bornkamm. 121125. pp. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. pp. (tot în titlu .. 2722. Suciu. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. 46) 2742. 2740. T. Marin. 1900. pp. Ştefănescu. 203211. 2721. dr. 952954. pp. spre deosebire de învierea lui Lazăr”.. diac. ST 78/1955. 2729. 391398. Bucureşti. Bucuresci. C. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. Ţandreu. Tarazi. Profeţiile mesianice. magistrand M. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. RT 67/1913. Suparschi. Ştruc. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. I. 54 p. Bucureşti. rusă de Georgescu. Kohlhamer Verlag. ST 34/1953. GB 1112/1963. T. 2734. Curţii regale. Ioan”. Nadim. prof. Caracal. 223250”. O 4/1968. MO 1112/1975. 10601070. 314 p. Cărţilor bisericeşti. Suparschi. Melchisedec. MO 16/1993. magistrand M. „PopescuMălăieşti I. (corespondenţa dintre ei. Nicolae. 20 p. 1940. Vechile civilizaţii semite. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. Melchisedec. Tarangul. 2730. (licenţă) 2720.”. Suparschi. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. Instit. „Atitudinea Sf. Bucureşti. . prof. arhim. Bucuresci. W.. despre autenticitate) 2723. pp. în «Raze de lumină». 288302. arhim. dr. „Ce ţise pare de Hristos”. Tanislav. Ioan. 24 p. Profetul Ieremia. M. 938939. Athanase. arhim. 1975. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. pp. 1907. ST 56/1956. „Sabatino Moscati. mag. pp. Apostol Pavel”. Tipogr. arhim. Stragorodski.

Tărchilă. dr. Vasile. 197213. pp. pp. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Vasile. 6177. 432440. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. Tarnavschi. dr. 120127. C 912/1923. Vieaţa Patriarhilor. Tarnavschi. 560 lei”. 342349. 649666. prof. Kortleitner) 2755. Glasul Bucovinei. 504512. 449456. 757772). C 1905 (pp. dr. 1902. Societatea tipografică bucovineană. Vasile. 285) / 1924. Tipogr. prof. 361366). 1912 (913.. Cernăuţi. după Arh.. 2757. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. 56 (205225). 311315). 175185. dr. Vasile. Vasile. Tarnavschi. 273288. dr. Levitic. Vasile. 637652. Tarnavschi. 93 p. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. pp. 622632). Cernăuţi. C 1913 (pp. Cernăuţi. dr. 617624) şi 1913 (18. 147149. 230237. 8999). Cernăuţi. 217222. 6977. Tarnavschi. 162170. 6065. 2749. Vasile. Tarnavschi. 78 (p. Traducere şi comentar. dr. Nadim. Tarnavschi. prof. C 1904 (pp. 2634. Profetul Haggai. arhipresviter-mitrofor prof. Nadim. 217233. Der Prophet Haggai. (de fapt nu are titlu) 2763. 2744. dr. 161167. 289294. O 1/1974. „Dr. Vasile. 359397. Întroducere şi comentar”. dr. 333349. 1928. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. Tarnavschi. prof. Tarnavschi. 147 p. Vasile. 397413. Vasile Tarnavschi”. C 34 (pp. 117 p. dr. K.. Tarnavschi. 625633). 393398. 561568. VIII + 656 p. 506514. Introducere şi comentar. 1909?. pp. Tarnavschi. Tarnavschi. Vasile. 561568. Societatea tipografică „Bucovina”. „Profetul Haggai. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 1904. 2750. Arheologia biblică. C 1911 (pp. pp. 315320. dr. Vasile. 2756. arhipresviter-mitrofor prof. „Spre Locurile Sfinte”. dr. 2760. 306313. 235243. prof. F. 699714. . Tarazi. Einleitung und Kommentar. 569574. Introducere şi comentar”. 287294. 2753. Ed. „Vieaţa patriarchilor. Tarnavschi. 2758. 1906 (2032. 6972. prof. Tarnavschi. prof. Wien? (Viena). „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. Vasile. pp. Tarazi. pp. 98106. XVI + 710 p. N. 398406). C 34/1923. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. 1923. Tarnavschi. 465541. 616624) şi 1914 (122. 380384. 169176. RT 3/1925. după Epistola către Romani”. 1929. Vasile. C 1012/1929. 2745. C 1903 (pp. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. Tarnavschi. BOR 5/1932. Vasile. 456457. 2761. 169177. 475483. Tarnavschi. Vasile. (după Biblische Zeitfragen) 2751. Vasile. 179184. drd. „«Răspuns la o recensie» de pr. „Biblia şi ştiinţa naturală”. (non vidi) 2762. a dr. „Geneza. C 912/1923. 6168. 1930. Tarnavschi. 337344. 513522. 2748. ST 12/1974. 232235. Glasul Bucovinei. 118. pp. 366382. 2759. V. dr. dr. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. drd. Vasile. (non vidi) 2754. 121125. 2764. pr. (7 planşe la final) 2747. 125141. 6571). b. „Levitic traducere şi comentar”. Tarnavschi. Cernăuţi. 31 p. Vasile. dr. 713729) şi 1907 (117. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 101109. 2752. 87108. 2746. dr. 572588. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 589604. 551559. pp. 505512. dr. C 13/1931. prof. Vasile Gheorghiu. 269289). C 1902 (* pp. 359397. „Exodul traducere şi comentar”.117 2743.

. GB 910/1967. Ioan P. PF Părinte Patriarh. mieluşeaua. Bucureşti. (1933?). greacă de Costache. Ed. Ţepelea. Teodoret al Cirului. 2130. Ţincoca. Veniamin. „Viaţa românească”. „Psaltirea însemnări bibliografice”. GB 9/1958. Nicolae. Const. 1988) 2767. trad. 56 (219225). din lb. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. 144 p. date bibliografice) 2769. Ţincoca. GB 56/1960. 924933. Ciornei. PF Patriarh. pp. Nicolae. Ed. econ. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină.a. Teodorescu. Selbstverlag des Verfassers (Ed. Partea I Dreptul la proprietate. Mirela. Terchilă. Teoctist Arăpaşu. Ed. 2781. 2768. 2784. Manual pentru clasa I secundară. G. GB 12/1971. 147 p. 1926. RT 5 (pp. din lb. dr. de Iacob. (tâlcuire după Sf. Cărţile bisericeşti.. Ed. Basil. pr.. 84 p. Gheorghe. dr. Fericitul. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. pr. Române unite. Ed. 8093. Der Prophet Haggai. locaş împărătesc…) 2783. greacă de Costache. F. pp. „Anul naşterii Domului Christos”. trad. pp. 2774. 17 nov. autorului). (tâlcuire după Sf. prof. trad. trad. Barbu. Rostul social al Evangheliei. 2773. presb. Bucureşti. de Căciulă. BOR 1112/1988. Academiei RSR. prof. extras din Limba română 5/1968. dr. F. „Naţionala” S. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. 1905. 2786. 203207) şi 6 (235240) / 1938. Ed. pr. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”.. Terchilă. dr. Teodorescu. (ed. Teofil. Fericitul. greacă de Căciulă. Teodoret al Cirului. Constantin. pr. Teofilact al Bulgariei. pp. Einleitung und Commentar. 3141). 2772. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. Manual pentru clasa I secundară. 1929. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. 2778. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. 236240) 2779. prof. dr. 1992. G. pp. Ed. 1648”. 143 p. C. Theodorescu. GB 6/1988. 1). 1900. pp. Bucureşti.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. (licenţă) 2770. Universala. 2766. V. Tilea. Nicodim Aghioritul). GB 56/1955. 429446. 113124. GB 56/1961. pr. Teoctist. Olariu. I). Tilea.. Iaşi. cu aprobarea Sfântului Sinod) . „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. 2785. a III-a. IV)”. Teodorescu. „Predica de pe munte (probleme morale)”. 255 p. A.. II). RT 12 (pp. dr. Mic dicţionar biblic. pp. RT 1112/1909. pp.. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. 4 p. 1112 (411419) / 1947. 2776. 496527. Ed. f. 1948. Ţepelea. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. BOR 12/1965. Timar.118 2765. Olimp N. 2771.. Bucureşti. 572 p. 826829. 74 p. Olimp N. pp. 34 (132138). Cărţile bisericeşti. Gheorghe. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. Ioan P. Uranus. „Elemente de filozofie creştină”. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. Bucureşti. Teofilact al Bulgariei. Thomsen. Dumitru. pp. Veniamin. 1904. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. pp. din lb. econ. ITOB. 2782. 644 p. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. pp. trad. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. 302311. Czernowitz (Cernăuţi). 710 (329331). pr. porumbiţa. (editarea Psaltirii. Nicodim Aghioritul). protoiereu. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. 1905. 506510. prof. Magdalena. 2780. 449455. 2777. prof. 2775. Tarnawski. 4552.

drd.. „Apostolul Toma necredincios?”.. Simion. prof. Ed. Istoria biblică în chipuri. Tipogr. Manual pentru clasa I secundară. 9”. 2791. XVII)”. RT 11/1937. Ed. (AlbaIulia). GB 910/1982. pr. Simion. 2798. Todericiu. 2035. 144 p. Simion.”. 2806. E. Ed.. 1932. 3/1996. (AlbaIulia). Todoran. 2804. pr. Studiu introductiv”. Tofană. pp. o enigmă a Noului Testament”. Todoran. 206 p.119 2787. (cu ilustraţii pp. Simion. Scripturi”. Simion. 2809. pr. Studiu criticexegetic. pr. 2805. 2793. 523534. 2795. în Credinţa Ortodoxă. Todor. drd.. 5. 1. 12/1997. 900909. Simion. 204 p. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Todoran. 1727. în Credinţa Ortodoxă. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. pp. GB 56/1979. „Epistola către Romani a Sf. pp. nr. RT 34/1941. 680692. «Bucovina» I. prof. Scriptură. după Sf. Simion. 451452. Simion. Ed. Agârbiceanu. Ap.”. 529533. 398406. dr. Schiţă exegetică”. drd. 383 p. Potopul lui Noe. Nichifor. „Despre inspiraţia Sf. Epistola Sfântului Iacov. 1937. pp. Todoran. Sf. Gheorghe. drd. BOR 910/1982. drd. Stelian. Todoran. Todoran. conf. 478486. pp. BOR ?/1937. Sibiu. pp. Todoran. Todoran. GB 46/1982. drd. Material intuitiv pentru religie. pp. (vol. Arhidiecezană. 2801. prof. „Sfânta euharistie (Matei 26. 2790. Todoran. Paschia. drd. pp. Todoran. T 1996. Stelian. Tofană. ST 34/1982. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. pr. pr. pr. Torouţiu. 1937. drd. Apostol Pavel”. Todoran. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. pp. Tradiţie şi actele primelor secole. Bucureşti. 132 p. D. Todoran. Tipogr. „Preotul Gh. Cluj. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. 219230. Todeasă. 2628) studiu exegetic”. 2000. după Sfântul Apostol Pavel”. pr. Eugen. I) 2803. Todoran. dr. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. Bucureşti. „Preoţia universală. drd. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». Simion. Despre minuni. 329351. Huedin. drd. 32 p. cap. Ciornei. Vlad Sofronie. I. 2807. 2800. Todoran. MO 78/1988. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. pp. 605613. 218219. Simion. Simion.”. ? . econ. drd. pp. pr.. pr. GB 910/1982. 260. 511523. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. dr. Maion. lect. (ed. 1825). „Pr. pp. R 12/1998. dr. 2799. 1997. 5370. Todor. lect. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Sibiu. a II-a. traducere şi comentar. 834843. pp. „I. 706715. 83 p. pp. dr. Simion. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1925. lect. dr. Prologul Evangheliei a patra. ST 56/1984. Simion. C. 2810. Ap. pp. Introducere. conf. Todoran. 2796. 1966. C. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. Ţincoca. Pavel. dr. Stelian. pp. 1939. Tofană. MO 1012/1981. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. 2789. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. Ioan P. (instituire. 2794. „Autorul Epistolei către Evrei. semnificaţii. conf. „Reîntregirea”. Todeasa. 5-103) 2808. «Dacia Traiană». Bucureşti. Comentariu exegetic la I Petru II. în Glasul moţilor. 2797. Nichifor. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. 3/1997. „Naţionala” S. pp. conf. pr. urmări) 2802. Petru”. MA 79/1978. dr. Ştiinţifică. pp. GB 910/1981. 2792. Alba-Iulia. 103 p.

Stelian. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. Tofană. pp. pp. Stelian. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. 109125. 1999. pp. STO 12/1993. pr. R 7/1994. Tofană. pp. Stelian. 2816. pr. conf. pr. 3753. pp. Apostol Pavel (Gal. conf. STO 12/1994. Stelian. Stelian. „Păcatul îndoielii în credinţă. Tofană. pp. Stelian. conf. De la robie la înfiere (Gal. pp. conf. ClujNapoca. ? 2829. 169177. dr. AFTOC vol. pp. 2821. dr. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. Stelian. dr. pp. conf. dr. Tofană. rev. Stelian. 1733. dr. dr. 47)”. 2815. dr. pr. ? 2824. 2825. conf. 2533)”. Stelian. pp. pp. Tofană. dr. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. 111)”. pr. 2. pp. 7188. „La plinirea vremii. pp. pr. 5161. VII/1996. 2814. 19. Tofană. Tofană. ? 2812. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. în curs de apariţie. ? 2820. Stelian. pp. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. Stelian. 2832. R 2/1990. Tofană. pr. pr. Tofană. pr. conf. pr. pr. dr. conf. pr. Tofană. pr. pr. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. Tofană. R 4/1990. II. Tofană. STO 12/1998. 2827. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. Tofană. pp. pr. remarcabil eveniment biblic”. dr. Îndrumătorul bisericesc. 2833. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. „Hristologie. dr. Tofană. conf. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. Tofană. dr. 2834. dr. 2819. în curs de apariţie. conf. pp. Tofană. Stelian. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. 141159. Arad. ? 2822. STO 1995. Stelian. pr. „Înnoirea noastră în Hristos”. dr. 2022)”. dr. „Postul. Stelian. conf. dr. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. pp. Tofană. în curs de apariţie. 8. R 12/1997. „Epistola a 39a festivă a Sf. R 4/1990. 8499. 2831. STO 12/2000. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. dr. ? 2823. pr. Tofană. Tofană. 4. Stelian. conf. Tofană. 5360. Stelian. Tofană. AFTOC 2000. R 11/1993. conf. pr. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. Stelian. conf. R 4/2000. 47. AFTOC 19982000. 5973. în viziunea Sf. pr. pr. Rom. 20. 2817. pp. Tofană. Stelian. 110)”. pr. ? 2826. conf. conf. conf. în lumina Epistolei către Evrei”. 4. pr. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. R 3/1990. ? 2813. pr. Tofană. Stelian. şi comentariu). Atanasie cel Mare (trad. STO 12/1999. Stelian. dr. conf. Realizări şi perspective”. pp. dr. . Stelian. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. pr. Stelian. în Teologie şi ştiinţe umaniste. Stelian. 325. STO 1/1992. conf. 1922)”. conf. conf.120 2811. R 1/1990. Tofană. STO 12/1996. nr. „Noul Testament comentat. dr. conf. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. pp. pp. Stelian. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. conf. dr. dr. după Epistola către Evrei”. conf. dr. 2818. R 1/1995. 14. dr. 1987. ? 2830. ? 2828.

Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 39 p. de arte grafice „Dacia Traiană”. Tofană.. Trifa. Stelian. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. 57 p. pr. 1935. drd. după Noul Testament”. 2839. 1907. drd. nepaginat. ST 910/1985. 3. «după rânduiala lui Melchisedec». STO 12/1994. 7392. pr. (licenţă) 2849. no. RT 811/1921. „Biblia şi democraţia”. Gh. Trifa. Române Unite. no. pr. pp. (cartea II. 8499. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 72 p. Tofană. pr. 2845. (cartea I. Ion. Oastea Domnului. Iosif. (popularizare) 2858. 31 p. Ed. Gh. cu chipuri şi icoane) 2854.. pp. I. Ed. C. Trifa. 1927. cu 19 ilustraţii) 2855. I. (non vidi) 2859. Iosif. pp. Trifa. 104? p. I. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. pr. Bucureşti. 1928. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. Sibiu. Sibiu. Tofană. dr. Bucureşti. prof. pr. I. „Textul sfânt în limba română. „Biblia. Iosif. cu 4 hărţi) 2846. Ed. Corabia lui Noe. pr. 2836. 633647. Trifa. ST 56/1985. 113118. D. . Tipogr. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. Trifa. pp. 2837. 2857. Introducere în studiul Noului Testament. dr. Române Unite. Tofană. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 2843. conf. M. Epoca Noului Testament. Stelian. 2841. Dacia Traiana. Proorocii în general. Stelian. Stelian. după Epistola către Evrei 7. Arhidiecezană. Sibiu.. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. drd. pp. Trifa. Tofană. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Tipogr. Dim. Din pildele Mântuitorului. pr. 1997. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie.121 2835. (predici) 2850. pp. dr. Tomescu. (editat de studenţi. AFTOC vol. 24 p. 2842. 1937. Stelian. pr. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. dr. 365381. 2851. Tipogr. Cluj. 459 p. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. RT 46/1922. Stelian. pp. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. 3845. Tomescu. „Cum am cunoscut Biblia”. Ionescu. 1938. N. Iosif. Corabia lui Noe. 1925. Stelian. Sibiu. pr. Ed. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. Iosif. Presa universitară clujeană. Tipogr. 110”. 62 p. vol. Cetiri şi tâlcuri din Biblie. Trifa. Instit. Sibiu. 95 p. 2844. Floroiu. 2840. 1925. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 31 p. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. (popularizare) 2856. pr. Tofană. 2838. 1926. pp. Stelian. 1925. pr. Trifa. STO 4/1997. Vasile. 4. 1927. Tipogr. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. Sibiu. pp.. 1924. MB 79/1997. 2852. 105123. 32 p. 1937. 350 p. Trifa. 1996. Cluj. Iosif. Ionescu. Tofană. 32 p. Trifa. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Bucureşti. Iosif. Tofană. 5059. Sibiu. Tomescu. prof. conf. conf. Cartea vieţii Biblia. prof. faţă de preoţia Vechiului Legământ. Text şi canon. Oastea Domnului. pp. Arhidiecezană. Presa universitară clujeană. pr. Instit. de arte grafice „Dacia Traiană”. Stelian. Arhidiecezane.. pr. Bucureşti. Tofană. Sibiu. Ed. Tipogr. 31 p. Litografia C. Iosif. Sibiu. pr. Tolu. 8299. Tomescu. Iosif. pr. pr. pr. 1998. Ion. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. „Superioritatea preoţiei celei noi. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 2853. pr. 1128”. ST 5/1986. 253256. RT 2/1925.

O 4/1972. pr. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. Tipogr. pr.. Iuliu. 47 p. 2875. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. 1936. Vechiul Testament (bucăţi alese). Cărţilor bisericeşti. 1937. 1910. drd. drd.. Curţii regale. 22 p. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. (exegeză) 2876. Tulcan. Vechiul Testament (bucăţi alese). 2862. Iuliu. în ziua de 27 martie 1927 de . Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. Trifa. Liviu. Tipogr. drd. Liviu. Bucureşti. Bucureşti. ST 510/1979. Tudorache. pp. 1936. 72 p. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Tudor. Valaori.. MB 1012/1994. Ed. Liviu.. Trifa. Iuliu. (non vidi) 2863. Cartea românească. Spre Canaan. Iosif. Text grec. pr. pr. 914. pr. drd. 1922. Dimitrescu. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Sfintei Monastiri Neamţu. Spre Canaan. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. I. Omagiu lui C. 80 p. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. MB 5/1988. 587602. 2873. 79 p. 1025. precizări. pr. Oastea Domnului.. (extras din vol. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. publicat şi adnotat de .. 2880. Cărţilor bisericeşti. 143171. 2871. 2874. 64 p. 80 p. Sibiu. BOR 78/1981. 128 p. 318. 2869. 1314)”. 2872. Arad. Iaşi) 2879. 3552. Usca. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. N. 1928. pr. pp. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. . 2881. pp. Ioan.) 2870. MA 5/1987. 1922. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Sodoma şi Gomora. Ioan. MB 46/1995. pp. Sibiu. Ed.122 2860. drd. Alexandru I. O 34/1996. Damaschin. RT 12/1936. pr. Sodoma şi Gomora.. 1928. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. 1997. Valaori. N. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. Tipogr. 2864.. Turcu. 557567. 192210. Diecezană. Valaori. pp. 64 p. publicat şi adnotat (bucăţi alese). 2868. 2877. Trifa. Trifa. pr. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 2884. Text grec. pp. 15 p. Ioan. Bucureşti. pr. Tudor. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. pr. ST 12/1973. pp. Cartea românească. în vol. Ioan. pp. Văcariu. 1904. Ungur. 2882.. 72106. 1929. O călătorie la Ierusalim. Vâlcea. Tudorache. 888912. Bucureşti. Ed. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. pr. (non vidi) 2861. protos. 4557. pp. drd. Ed. Iosif.. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. Alexandru. 3343. Bucureşti. pp. Curţii regale. Ed. Ioan. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. pr. 1918. Arhidiecezană. Vâlcea. Vechiul Testament. drd. pp. Text grec. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Sibiu. Victor. pr. (non vidi) 2878. Ioan. 79 p. 2867. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. Vâlcea. accente”. pr. pp. Tipogr. Turcu. Ed. Sibiu. Tudor. ST 12/1980. Valaori. Alexandru. 1956. „Tradiţia în Epistolele pauline”.. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”.. 2866. Ed. Trofin-Hagiu. publicat şi adnotat de . Tipogr. Sibiu. Usca. dr. ST 12/1996. Alexandru. Tudor. 2560. Oastea Domnului. 2883. 2865. Iosif. 22 p. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. pr. pp. Biblie şi Teologie. Iosif.

„Noul Testament. pp. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). pr. ST 78/1964. Valentin. Buzău. N. Vasilache. Vasile cel Mare. Ioan. prof. 2903. Vasilache. BOR 1112/1984.. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. pp. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. nr. 1974. Sf.. C 1912 (pp. prof. Emilian. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”.. 772776. I secundară. Biblia în Ortodoxie. Vasilescu. Vasile. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. ic. Ioan I. 277304. MMS 6/1936. din lb. I. ST 56/1975. Vasilescu. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. pr. Tobit (exemplificare)”. „K. Oscar Cullmann la Sibiu”. 9098. pp. pr. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. 2897. ST 1/19341936. prof. traduit de l’allemand par A.. Teodor M. manual pt. din lb. 244. din lb. Vasilache. Bucureşti. dr. Vasile cel Mare.. Sf. Vasile cel Mare. Galaction. trad.. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. 2898. magistrand Dumitru. Doina. Ed. dr. Vasilescu. 114 p. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. 1939.. greacă de Popescu. 192 p. Librăriei teologice. pr. Liefooghe Lectio divina. nr. pr. XX. Vasile cel Mare. I. 1934. protos. cl. 2894. Buzău. greacă de Petrescu. Tipogr. din lb. drd. 138 p. 84. N. 2905. dr. 96 p. Vasile. (despre traducerile româneşti) 2896. 351361.. 2899. GB 1112/1975. I. Cezar. greacă de Gheorghiu. 50 p. Dtru Băcănescu. pp. 1929. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. 210211. Tipogr. 14041405. 2907. 2908. pr. 2902. Ed. 144 p. Vasilescu. diac. Ionescu. XVI + 128 p.. 78 p. 2904. 1935. 261277 A)”. pp. MMS 5/1939. pp. N. dr. „Evanghelistar. prof. 245. 1939. 471474. Sf. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. Gala. „Epistolele Sf. 62 p. 10821094. PG. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ed. 31. Buzău. Ed. Sibiescu.. 2888. sfântul. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. Bălănescu. pr. 350354. Cezar. Idei misionare şi sociale”. greacă de Fecioru. pp. 2892. D. 457462)... Popescu. „Cuvânt către bogaţi”. pr. stavr. Cele şapte cuvinte de pe cruce. „Vizita prof. Ionescu. Cultura românească. pr. 1909. O 3/1955. Vasilescu. Bucureşti. 1939. Vasilescu. 2889. Vasile. greacă de Căciulă. 2) 2895. Vârlan. prof. I secundară. I. pr. Buzău. diac. Gh. 1944. du Cerf. vol. Sf. după Migne.. Beiuş. Ed. Vasiliu. 2891. Apostol Pavel. prof.. pp. MMS 9/1937. .123 2885. (popularizare) 2886. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. Vasiliu. pp. Vasilescu. V. 599607. „Laudă păcii (Isaia 2. Paris. (predică) 2901. Schubert. trad. I. Vasilescu. ST 78/1975. Ioan Călinescu. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. 327 p. ierom. cl. 2893. ic. pp. Fundaţia „Regele Carol II”. trad. 356377. prof. Vasiliu. 237242. 1935. Vasile cel Mare. protosinghel. 2906. Ioan I. 2887. Tipogr. trad. Vasile. pr. 477490. 1929. Sfintei Monastiri Neamţu. N. Bucureşti.. Gh. col. Emilian. prof. a IIa secundară. pp. N. 18 p.. pr. GB 1112/1974. pp. Hristos e biruitor în veci. pp. diac.”. Tipogr. prof. V. trad. Cezar (posibil articolul e nesemnat). 2890. Radu. din lb. Ioan N. Vasile. Nicodim. Fraţii Dumitrescu. Haralambie. „Omilia XVI a Sf. N. pr. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Radu. Vasilescu. univ. Ol. dr. „Glossolalia”. Elemente.. Comentar la Psalmi. prof. Cultura românească. MMS 1012/1969. după PG¸ vol. BOR 34/1979. 4)”. Tipogr. pr. pr. prof. (dogmatică) 2900. 626628.

Tipogr. Ap. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. pr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. 2919. 2923. pr. 1911. pr. 2931. dr. pr. pr. Verzan. „Erich Fuchs. Preoţii (presbiterii)”. 1980. pr. pp. La deuxième epître de Saint Pierre. MO 5/1988. magistrand Sabin. ST 56/1990. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. dr. 3247. Verzan. Sabin. Verzan. Sabin. Diaconii”. Sabin. magistrand Sabin. 2915. ST 3/1991. BOR 79/1991. BOR 12/1984. Verzan. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). diac. pp. 105184. Verzan. pp. îndreptată şi completată) 2911. . „Sfânta Scriptură. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. 2929. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. Sabin. 25105. pp. 2926. 1982. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. ST 12/1960. O 3/1991. Prezentare generală”. ST 910/1954. Verzan. Sabin. dr. 350. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. 350. Verzan. 2927. ST 2/1989. 2917. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. Bucureşti. temei. Sabin. dr. pp. Verzan. Verzan. Sabin. pr. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. Sabin. ST 1/1990. pr. Episcopul (I)”. 2921. Verzan. 49? 2930. pp. 2920. Verzan. pp. Sabin. Verzan. Sabin. Sabin. dr. „Panţâru Grigore. Pavel. Pavel. 2910. pp. dr. pp. pp. ST 56/1955. Paris. 2913. Sabin. Introducere. 4060. Marin. 5115. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. Verzan. pp. 2912. Verzan. Verzan.124 2909. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. Episcopul (II)”. pr. pp. pr. O 2/1991. ST 12/1992. 223 p. Sabin. dr. pp. Caransebeş. 2916. ST 34/1992. dr. pp. Velea. 49105. Ms. dr. Sabin. 32 p. 2932. Introducere. Sabin. 150152. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. pr. dr. ST 2/1990. Verzan. Verzan. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. dr. ST 56/1991. Verzan. Ed. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. Sabin. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. Ioan. dr. Sabin. Verzan. 345. Sabin. Diecezană. l’Epître de Saint Jude. pp.”. Sabin. dr. pr. 160/IV34. 79118. Sabin. 53101. „Epistola I către Timotei a Sf. 2918. 139142. pp. 2922. ST 4/1991.”. Muzicală. a Va. 2914. pr. „Societatea biblică din România. ST 1/1989. pr. 196 p. „Credinţa şi faptele bune. pr. ST 12/1996. (ed. 337352. pr. pr. 332. Verzan. 2924. dr. pr. 2928. pp. Velovan. 3078. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. 2925. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pp. 495510. pp. traducere şi comentariu”. 2551. ST 1/1991. pr. traducere şi comentariu”. 4583. ST 46/1995. pp. dr. pr. dr. O 1/1994. pp. pp. 28115. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. Verzan. Pierre Reymond. 3876. 4283. ST 2/1991. dr. prof. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. Ap.

traducere şi comentariu”. Verzan. Sabin. Sabin. MO 7-8/1960. Sabin. „The life of Christ. Verzan. „Predica apostolică (temă. 2936. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 10491057. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. dr. Verzan. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. 2944. 1984. EIBMBOR. Pavel. Sabin. pr. ST 5/1988. pp. Sabin. „Dr. drd. Sabin. 4043. Sabin. Verzan. pp. pp. RT 1011/1939. Introducere. Ap. 1983. „PaulGerhard Müller. Band 1. traducere şi comentariu”. 2945. Sabin. Introducere. Barbara Aland. pp. ST 2/1988. pr. 10101. Stuttgart. 2939. 116128. Sabin. Verzan. ST 6/1988. Verzan. Verzan. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. pr. Sabin. Verzan. pp. O 1/1991. 433435.. 2954. 1985. pr. GB 56/1985. ST 12/1977. Ap. 1938”. pp. BOR 34/1986. pp. (2228 febr. Sabin. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. izvoarele)”. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. Dicţionar al Noului Testament. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Ap. 2942. 277-294. Verzan. text francez. «Biblische basis Bücher». D. GB 3/1988. 9115. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. 2937. Dumitru. (înfiinţare. „Epistola I către Timotei a Sf. 343. pp. statut) 2940. 12521263. GB 1112/1975. 2946.”. Verzan. traducere şi comentariu”. pp. Der Text des Neuen Testaments. de artişti chinezi). pr. „Pr. Ioan Mircea. pr. 2948. pp. 7124. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. pr. traducere şi comentariu”. 1982”. Introducere. BOR 46/1992. pp. RT 78/1939. Odelain. Pavel. Viezuianu. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. pp. „Kurt Aland. Bardy. Pavel. 676 p. Séguineau. Readings in St. 2952. John’s Gospel. „Epistola I către Timotei a Sf. Sabin. 10112. 7897. . MO 9-10/1954. Sabin. pr. pr. Ap. MO 56/1955. GB 12/1958. ed. 2934. Edition du Cerf. Bucureşti. pr. 91102. Verzan. London. Introducere. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. pr. pp. GB 3/1987. BOR 12/1987. pp. R. Ioan). (doctorat) 2938. Pavel. traducere şi comentariu”. Verzan. dr. Verlag katolisches Bibelwerk. Veştemean. (Citiri în Evanghelia Sf. 2935. Verzan. ST 4/1988. pp. pr. GB 11/1958. Verzan. Sabin. Paris. „Un nou tip de concordanţă biblică M. 1939”. D. pp. 528 p. 3676. planul. 2947. London. 2955. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. Stuttgart. 422-457. „Epistola I către Timotei a Sf. Sabin. P. 256 p. rev. Bucureşti) 2949. a IVa. 2951. ST 4/1986. 2941. ST 3/1988. pr. p. William Temple. pp. Noul Testament. 2953. Deutsche Bibelgesellschaft. 7580. Verzan. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. 87. Sandevoir. 8182. pp. Verzan. în col. pp.125 2933. Sabin. 598604. by chinese artists. O. pp. 143147. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. pp. pp. pr. 470471.”. Ap. (Viaţa lui Hristos. Sabin. Pavel. Veştemean.. Verzan. 30108. Dumitru. drd. ST 78/1984. pr. 510-525. Verzan. Concordanţa Bibliei. „Predica de pe munte. Verzan. 2943. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. Sabin. Introducere. pr. Viezuianu. Sabin. 1485. + 7 hărţi şi planuri”. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”.

158177. pp. TV 1112/1992. pr. 92 p.”. pr. 97 p. păstor de suflete”. ST 58/1977. mariologie ortodoxă) 2965. dr. drd.. Vlad. Vlad. 181192. pp. (extras din rev. (profeţii. pr. Mihai. Sofron. ST 910/1977. pp. 2980. pp. Sofron. 134 p. Vlad. 2961. Tipogr. drd. Nechit M. Tălmăciri biblice pentru tineret. pr. drd. ST 12/1980. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. Vizitiu. 4252. 2970. 2971. S. (popularizare) 2973. pp. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. pp. 91118. Ed. pr. Cluj. 2975. 2964. ST 34/1954. drd. 2960. BOR 910/1941. 1941. 2958. 2962. Liviu. „Grigorie Marcu T. „Preistoria biblică. Studii biblice. 1941.. pp. Sibiu. Vlad. Studiu istoriccritic. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. pr. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte.. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. pr. O 2/1983. prof. 92 p. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”.. Sofron. Sfintei Mitropolii a Olteniei. prof. 1929. 206 p. Liviu. drd. Viezuianu. 1941. prof. diac. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. 1940. Sibiu. pp. Antropologia paulină. 3749. 6988. 145154. Sofron. 1943. O 1/1954. dr. 5670. diac. Petre. Vîlcea. prof. Vizitiu. (cele 3 sola. Sofron. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. 2959. pp. Mihai. ST 78/1951. pr. 2957. ST 56/1955. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. Arhidiecezană. 22) 2972. Vizitiu. 335 p. 1937. Dumitru. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. ST 36/1950. Sibiu. drd. pp. pp. ST 34/1978. pr. pr. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. Vlad. Vlad. Viezuianu. drd. Studiu criticexegetic. pr.. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. Sofron. pr. „Grigorie Marcu T. prof. nr. pp. O 1/1983. naşterea. pr. Bucureşti. Mihai Gh.. pp. prof. Vlad. Viezuianu. . prof. 2967. 83 p. 506515. dr. 285304. pp. Sofron. Sofron. „Renaşterea” 10/1943) 2963. pp.126 2956. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. pr. Vizitiu. 2968. Vizitiu. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Vlad. Vlad. „Sfântul Apostol Pavel. RT 1/1995. Craiova. pp. Sofron. Sibiu. 2539. Vizitiu. Prologul Evangheliei a patra. Vintilescu. RT 2/1995. pr. pr. 158173. 588590. 2978. prof. Tipogr. prof. Arhidiecezană. pp. MMS 13/1985. 587588. O 1/1969. drd. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. 2966. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 660671. Mihai. dr. 1943. Tipogr. MMS 57/1994. (cu bibliografie) 2979. 286297. Vîlcea. Cărţilor bisericeşti. lect. pr. 437448. Vlad. prof. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. Dumitru. pr. predestinaţia) 2977. Tipogr. Vlad. 2974. 4263. înainte de sosirea israeliţilor”. prof.. prof. 23 p. 2969. pr.”. BOR 910/1941. Universala.. Dumitru. Vlad. pr. Arhidiecezană. dr. pr. Sofron. Sofron. prof. pp. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. drd. Şcoala mitologică. Tipogr. 113122. Mihai Gh. (seria Popasuri duhovniceşti. „Iisus Hristos viaţa lumii”. pp. Mihai. dr. Vinereanu. 2976. pr. lect. dr. Sibiu. dr.

P. dr. 20 p. prof. introd. 8390. engleză de Carol. 1909. pp. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. Eclisiastul şi Apocalipsul. Tipogr. pp. MA 78/1985. prof. Voiutschi. 2000. Cernăuţ. „Noul Testament cu Psalmii. 433. 2991. Wespal. grafic A. ?. din lb.. trad. Cartea I. Iosif Trifa. Voulgaris. 22 p. ST 46/1994. pr. Vonica. dr. Apocalipsul.. 216 p. D. Vlad. Societatea tipografică bucovineană. Alonzo J. 818819. 73 p. 2996. 278298. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. 2994. dr. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. 1947. Graiul literar. „Ic. trad. Anişoara. 800 p. 263 p. pp. (posibil nu ort. Impresii de călătorie. Wechsler. (p. dr. Betleem. 1901. Sibiu. Cernăuţ. Episcopiei Aradului. Cernăuţi. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. din lb. G. (trad. O 4/1981. Tâlcuirea Evangheliilor. 123134) şi 7 (170177) / 1926. trad. Ed. 44 p. Deheleanu. Ierusalim. 1231. Kallistos. Cernica. Instit.. Emilian. 23) 2982. dr. arhiereu Sofronie. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». Nicolae. EIBMBOR. Voiutschi. Nestor. pp. şi Demetrescu. pp. Carte II. + 3 hărţi”. W. 2999. Constantin. 573593. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. nr. pp. Vornicescu.. 2730 mai 1975) 2993. „Despre bucuria creştină”. Iordan. Vlăduceanu. Concordanţă biblică antisectară. 2984. pace. Jean.127 2981. D. Voiteşti. pp. Bucureşti. Ioan. Bucureşti. Ware. prof. MB 5/1986. Bucureşti. stavr. 1021. ? p. RT 56 (pp. dr. 1905. prof. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. 901911. 2990. din lb. prof. şi stud. 83 p. Tipogr. Galaţi. Voulgaris. D. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. arhid. BOR 78/1974. Sibiu. pp.. ca dar harismatic. Ed. prot.. 3002. Ion. MA 34/1957.) 3000. dr. 2985. 3001. «Oastea Domnului». „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. Vuilleumier. Fichmann. 2986. prof. 1943. Vornicescu Severineanul. pp. (referat la Conferinţa creştină pt. pp. 279280. Locurile Sfinte. . BOR 78/1975. MA 46/1981. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. Ed. Constantin. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. „Studii de teologie biblică”. Institutului biblic. Alex. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). RT 34/1996. Braşov. RT 78/1934. Christos Sp. Sofron. 425433. VIII + 161 p. Voicu. Diecezană. Ioan.”. Vulpescu Craioveanu. dr. dr. Proverbele lui Solomon. 2987. dr. Şt. Timişoara. Nestor. 144 p. în Almanach jubiliar 18841909. Emilian. 1925. trad. Zăgreanu. pp. Miracole şi proverbe culese din Biblie. 2988. Societatea tipografică bucovineană. Viitorul. BOR 56/1974. Vornicescu Severineanul. Nazareth. 409421. 1934”. Libr. 304306. Zăgrean. 1909. D. 2997. XIV + 514 p. prof. „Hristos în teologia contemporană”. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. (Seria teologică. 1912. Achimescu. Victor. Sibiu. pp. Voicescu. de Florea. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. de D. 2992. rezumat în română) 2995. „Hellenism at the dawn of the christian era”. pr. greacă de Buga. 10301039. Bucureşti. Vlad. S. 3003. arhid. „Pr. Emilian. Ed. arhid.) 2998. dr. trad. 2983. Edit. Sfântul GheorgheVechi. Voiutschi. Christos. episcop al Diokleei. franceză de Florea. 1937?. şi Proksch.. Elena. 1972. mitropolitul Olteniei Nestor. prof. Wearner. prof.

pr. O 4/1982. (licenţă) 3022. dr. 62 p. din lb. Zugrav. GB 34/1976. 61 p. Cozia. MB 910/1962. Eutimie (sau invers?). dr. Modest. 94103. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. drd. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. Zamfir. trad. Modest. XVIII + 388 + 2 p. A.. arhid. Episcopiei ortodoxe române. Vechiul Testament şi creştinismul. pr. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. Modest. 3005. prof. 364376. Corneliu. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. Zarea. pp. O 1/1983. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. acad. pp. pp. Cozia. Zigabenos. 3008. greacă de Grigore. drd. Corneliu. drd.. episcop Valerian. ST 910/1965. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. greacă de Grigore. 255265. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. drd. Ed. 3018. ierom. I. Cluj. Zamfir. ierom. Tipogr. Vâlcea. 492502. Zăvoianu. G. ierom. pp. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. 288305. pp. „Dr. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. din lb. drd. Sava T. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 808816. 3007. arhid. 1933. MA 1012/1979. Eutimie (sau invers?). 3006.. Iacob”. MA 1012/1980. drd. I. prof. Zamfir. Zaharia. teol. drd. pp. ierom. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”.”. 3017. II). Ed. 3009. ierom. 3011. Bucureşti. 240249. pp. pr. Modest. 599605. 161187. Oradea. „Figurile biblice de stil şi predica”. Modest. Zarea. MA 13/1963. ierom. Ed. 3014. 873877. St. Ioan. prof. Curţii regale. magistrand Anatolie. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. Zamfir. prof. şi Saru. Zamfir. pp. MA 46/1965. prof. pp. Ciprian”. 3015..128 3004. GB 12/1980. C 112/1937. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. pp. MA 79/1980. Rm. 1955. 3020. 1931. Ioan. pp. GB 910/1981. 496509. 310311. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. 1937. Sava T. 6871. Zota. 3016. Mircea Modest. 3010. pp. prof. drd. 1901. pp. pp. Ioan”. GB 34/1961. şi Saru. Muntean. magistrand Anatolie. . C. 882899. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. 424 p. drd. 6)”. 556571. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. 3021. pr. Zăgreanu. C. Rm. Modest. 3013. prof. 3012. O 2/1982. Zamfir. Zarea.. „Actualitatea Epistolei Sf. pp. Zigabenos. 301 p. L. 3019. Vâlcea. ierom. I). Zăvoianu. Zăgreanu. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. Zamfir. trad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful